Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4167: MILLS, L.A., - British Malaya, 1824-1867.
4166: MILLS, L.A., - British Rule in Eastern Asia. A study of Contemporary Government and Economic Development in British Malaya and Hong Kong. 1st.
11065: MILLS - BRUGGENCATE, A. TEN, - Hollandsche Molens.
10625: MILLS - JÜTEMANN, H., - Schwarzwald Mühlen.
10624: MILLS - HARTE, J.H., - Volledig Molenboek, naar de behoefte van den tegenwoordigen tijd ingerigt, bevattende de beschrijving en afbeelding der meest in gebruik zijnde molens, met derzelver platte gronden, opstanden, onderdeelen, enz. Facs. edn. after the orig. Gorinchem 1849.
9667: MILLS, S.(ED.)(ET. AL.), - Clans and Tartans. The Fabric of Scotland. [reimpr.].
47996: MILNE, A.A. - T. BLOM (EDITOR), - Het Huis in het Poeh-Hoekje. [edited and translated after the original english edition The House at Pooh-Corner by Toos Blom]. Vierde druk [fourth edition].
46185: MILNE, CHR[ISTOPHER], - The Enchanted Places. Reprinted.
52807: MILOT, C. (EDITOR), - Besuyden den Hout: 50 jaar [Gebouw ministerie van Economische Zaken, Den Haag1917-1967].
49744: MIN, TH., - Menggambar Pekerdjan Tangan pade Sekolah dagang Rendah. Buku Petundjuk. [Original edition].
2173: MINAHASA REFORMED CHURCH MEETING AT TERNATE - - G.M.I.M.[Geredja Masehi Indjil Minahasa]. Amal Revue Ternate. Tanggal 7 dan 8 Nopember '49 [1949].
47646: MINAHASSA MISSION SUPPORT PHOTOCARD - - [An original photo picture postcaard].
45784: MINARSIH SOEDARPO, - Niet louter Kleine Toegenegenheden. Herinneringen van een Indonesische vrouw 1924-1952. Orig. edn.
4168: MINATTUR, J. - Malaya: What's in the Name?; L
50031: MINDER, [DR.], - Ons lichaam aanschouwelijk voorgesteld door drie beweegbare gekleurde plate met verklaring. Een uitnemend middel bij het Onderwijs, mede geschikt voor Zelfstudie. [Eerste druk/furst edition].
47465: MINGGUS MANAFE, - Aneka keh kehidupan di pulau Rote. Orig. edn.
6787: MINIATURE TEXTILE EXHIBITION CATALOGUE, - First International Exhibition of Miniature Textiles 1974.
47352: MINIATURE BOOK JOURNAL - MÜLLER, H. (GENERAL EDITOR/HERAUSGEBER), - Miniaturbuch Journal. Sammlerkreis Miniatur Buch.
43272: MINIATURE BUDDHIST PRAYER SCROLL, - Han-Nya Shingyo. Orig. edn.
51811: MINING RESEARCH ON LETI [LETTI] ISLAND EASTERN INDONESIA: - MAGNESIET. [Magnesium Carbonate MgCO3 Iron].
57144: MINISTERIE VAN OORLOG [NO. 27-3103], - Reglement betreffende de Krijgstucht. Boekwerk 27-3103. Vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 21 Juli 1922,, gewijzigd...17 Juni 1927, 1931 en 1954. Tweede Druk (Second edition].
57042: MINISTERIE VAN OORLOG OEFENINGSAANWIJZING: - Land- en Volkenkunde Indonesië.
55166: MINISTERIE VAN OORLOG - Maleise Woordenlijst en Vragen ten behoeve van de Geneeskundige Dienst [in Nederlandsch-Indië]. [Eerste druk; First edition].
51410: MINISTERIE VAN OVERZEESCHE GEBIEDSDEELEN - - Nederland heeft U Noodig... Nu! [Eerste druk; First edition].
55409: MINISTRY OF EDUCATION, SCIENTIFIC DATA SECTION, SCIENTIFIC EDUCATION BUREAU: - (Handbook) list of the Learned Societies in Japan (Cultural Science). [First edition].
55408: MINISTRY OF EDUCATION, SCIENTIFIC DATA SECTION, SCIENTIFIC EDUCATION BUREAU: - Handbook of the Japanese Societies of Natural Science and Cultural Science, volume I (Pure Science). [First edition].
54972: MINISTRY OF INFORMATION REPUBLIC OF INDONESIA: - Basic Information on Indonesia. [First edition].
4169: MINNEN, JOH.M. VAN, - Accommodatie in de Chinese zendingsgeschiedenis. Orig.thesis [Amsterdam university].
4170: MINNIGERODE, H.GORDON, - Life grows grim in Singapore. Taken fr.:National Geographic, 1940.
4171: MINTARDJA RIKIN, W., - Ngabersihan als knoop in de Tali Paranti. Bijdrage tot het verstaan van de besnijdenis der Sundanezen. Orig. thesis [Leyden university].
7268: MINTER, D.C. (ED.), - Modern home crafts. Reprinted with corrections.
56908: MIQUEL, F.A.W. (1811-1871), GEMIBEST - Sumatra. Seine Pflanzenwelt und deren Erzoegnisse. [Erste deutsche Ausgabe; First german language edition]. taxonomy plants flora sumatra science research history
54107: MIRANDA, MARIANNE DE (COMPILER), - Phytotherapie of Kruidengeneeskunde. Syllabus phytotherapie. Samenvatting van de lessen van Cor Schreurs, Harrie de Kruijff, Lilian Goltz. [Eerste druk; Firswt edition].
45059: MIREPOIX, C., - The Pathans. A firece race leaves its guns at home. In:The Asian Magazine, Vol. 2-29; July 22, 1962.
50982: MISSAL - - Het Roomsche Misboek voor de Zondagen, geboden feestdagen en voor de overledenen.
40762: MISSET, I.H., - Si Piet. Orig.edn.
11188: MISSION - - Indië roept.
40211: MISSIONARY LABOUR IN COLONIAL INDONESIA - - Rapport inzake de Zending onder Heidenen en Mohammedanen...en eene Algemeene Herziening der Zendingsorde van de Deputaten der Generale Synode van Amsterdam 1936, aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken, die D.V. samenkomen te Sneek in den
39912: MISSIONARY LABOUR ON THE MOLUCCAS - - [A collection of six original unused picture postcards depict. missionaries and converts on the Moluccas].
2880: MISSIONARY REGULATIONS - - Huishoudelijk Reglement van de Indische Missie-Vereeniging.
11136: MISSIONARY LABOUR - - HANDBOEKJE van de geschiedenis der Zending. 2e druk.
44186: MISTINGUETT - LUCIEN BOYER & JACQUES CHARLES (TEXT), - Le Nouveau grand succès de MISTINGUETT pour chant seul. Le Grand Succès de la Revue Mistinguett au Moulin Rouge [:] Valencia. (text on front cover). Orig. edn.
4175: MITANG, P.J. - Indonesian Made Simple
50615: MITFORD (LORD REDESDALE), A.B., - Tales of Old Japan. [First edition].
45400: MITSUI GOMEI KAISHA - - The House of Mitsui. A record of the Three Centuries: Past history and present enterprises. Orig. edn.
37420: MITTELSTÄDT, K.E. (COMPILER), - Van Dorp's Handleiding voor de Javaansche Taal. Eenvoudige handleiding voor het gemakkelijk aanleeren van de Javaansche taal en van het Javaansche letterschrift. First edn.
51240: MIYAGAWA - O. BENL (INTRODUCTION), - Japanische Kinderspiele. [Original Ausgabe; First edition].
8103: MIYAKE, SYUTARO - Kabuki Drama. Orig. edn.
48109: MIYAWAKI, AKIRA & KAZUE FUJIWARA, - Vegetationskundliche Untersuchungen im Ozegahara-Moor, Mittel-Japan. Orig. edn.
11324: MIYOSHI, MANABU, - Sakura. Japanese Cherry. 2nd. edn.
56817: MJÖBERG, E., - Borneo. De Onbekende Parel van Nederlandsch-Indië. [Transl. from the original swedish language by J.C. Cornelis]. [Opnieuw uitgegeven naar de 1e nederlandstalige druk 1927; Re-published after the first dutch edition 1927].
44866: MJÖBERG, E., - Forest life and adventures in the Malay Archipelago. Translated from the Swedish by A. Barwell. [Reprinted and for the first time issued as an Oxford University Press Paperback].
4179: MJÖBERG, E., - Durch die Insel der Köpfjäger.
4177: MJÖBERG, E., - Bornéo. l'Ile des Chasseurs de Tête. [Translated into french after the original danish language edition by G. Bernard].
4176: MJÖBERG, E., - Borneo. Het land der Koppensnellers. With a pref. by L. van Vuuren. Transl. from the Swedish by J.C. Cornelis.
40560: MJÖBERG, E., - Bornéo. l'Ile des Chasseurs de Tête. Transl. (from the orig.) by G. Bernard.
47008: MLTATULI [ED. DOUWES DEKKER] - LEEUWE, H.H.J. DE (EDITOR), - Vorstenschool. [Eerste druk/first edn.][thus].
46180: MOBIUS, M. & A. STER, - Bali - Lombok -Komodo -Sulawesi. [first dutch edn. translated after the original german].
49019: MOCHTAR APIN (1923-1994), - Pantjancan Pertama. Pahatan Lino. [original edition].
8104: MODDERMAN, B. - Oude Japansche Prentkunst. Catalogus Tentoonstelling Gemeentemuseum 's-Gravenhage]. Tweede druk (second edition).
53236: MODDERMAN, B., - Worstelaarsprenten. [en andere bijdragen]. [Eerste druk; First edition].
53235: MODDERMAN, B., - Over Diptieken, Triptieken enz., V (Slot). [Eerste druk; First edition].
47703: MODES & TRAVAUX - - Je Serai Couturière. Conseils de Coupe et de Couture par Modes & Travaux. [title on front wrapper].
43525: MODIGLIANI, E[LIO], - L'Isola delle Donne. Viaggio ad Engano. Facsim. reprint edition after the original Milano, Ulrico Hoepli, 1894
55713: MOË, MOGENS - A.F. DE SAVORNIN LOHMAN (EDITOR/TRANSLATOR), - Schepen. (First dutch language edition, freely) translated and edited after thr original danish edition].
56613: MOEDJOER, BENGER, - Lang leve onze Koningin. Oom Marcus blaast de Reveille. Blank en Bruin vieren feest. [Eerste druk; First edition].
56612: MOEDJOER, BENGER, - Joesoef in de Boei [Prison]; De avonturen van Rodda; Bandjir. [Eerste druk; First edition].
54261: MOEDJOER, BENGER, - De Geschiedenis van een Klappernoot. [Eerste druk; First edition].
53417: MOEDJOER, BENGER, - Pimmetje's reis met de K.P.M.; Hoe bouwt Amat z'n huis?; Boe-aja, de rover in de rivier. [Eerste druk; First edition].
56512: MOEHAMMAD, M., - Maleische Grammatica ('Ilmoe Bahasa')bagi Kweek-, Opleidings en Normaalschool. [Eerste druk;First edition].
36918: MOEIS, A., - Hikajat Mordechai. Pemimpin Jahundi.
8989: MOELIA, S.G., - Het Primitieve denken in de moderne Wetenschap. Orig. thesis [Leyden university].
39232: MOELIONO, A.M.(PREFACE), - Seminar Penulisan Bahan Pengajaran Bahasa Yogyakarta, 30 Mei-4Juni 1983. Orig. edn.
44048: MOELLER, V., - Javanische Bronzen. Orig. edn.
56981: MOENS, J.F. (PRESIDENT BOARD OF COMMISSIONARS, ET.AL.), - Nederlandsch-Indische Exploratie-Maatschappij. Verslagen over 1899-1901; 1903-1908. [Originele edities; Original editions].
4187: MOENS, J.C.B. - De Kinacultuur in Azië, 1854-1882. Orig. edn.
4184: MOENS, J.L. - Çrivijaya, Yava en Katha. a.1 other article. In:TBG, LXXVII-3.
41261: MOENS, WIES, - Dertig dagen Oorlog. First edn.
11326: MOENS, J.L., - Een Hindoe-javaanse Ksitigarbha? In:T.ITLV, LXXXII- 3/4. .
11325: MOENS, J.C.B., - Onderzoek van basten van Cinchona Calisaja;Onderzoek van eenige Kina-basten van Java.
52765: MOERDIJK, MARIE-CECILE, - Allerhande Liefde. [Eerste druk; First edition].
42713: MOERDOWO, (DR.) - Reflections on Indonesian Arts and Culture. First edn.
4190: MOERDOWO, R., - Ceremonies in Bali. 1st.
4188: MOERDOWO, (DR.) - Reflections on Indonesian Arts and Culture. Second edition [reprinted].
46530: MOEREELS, A.J.P., - Chr. Snouck Hurgronje (8-2-1857 - 26-6-1936) (Groote Nederlanders, subtitle on front wrapper). [Eerste druk/first edn.].
49336: MOERKERKEN JR., P.H. VAN, - De Satire in de Nederlandsche Kunst der Middeleeuwen. [Eerste druk/ first edition].
45115: MOERMAN JZ., J. (EDITOR), - Van Goden en Menschen. Oude verhalen uit een oud Land voor de hoogste klassen der Holl. Chineesche Scholen [in Nederlandsch Indië]. Orig. edn.
42437: MOERMAN, I.W.L. & R.C.J. VAN MAANEN (EDS.), - Leiden, eeuwig feest. [Gedenkboek]. Orig. edn.
4194: MOERMAN, J.J. & T. KLIJNHOUT-MOERMAN (EDS.), - Merkwaardige tochten van Nederlandse Schipvaerders.
4193: MOERMAN, J.(JZ.), - De Chineezen in Nederlandsch Oost-Indië.
4191: MOERMAN, J.(JZ.) - In en om de Chineesche Kamp. First edn. Preface by J.Hardeman.
4195: MOERTOPO, A. - Buru dan Tani. Dalam Pembangunan. Orig. edn.
43533: MOES, E.W. - K. SLUYTERMAN, W.A. BEELAERTS VAN BLOKLAND, H.E. VAN GELDER, W. WYNAENDTS VAN RESANDT, - Nederlandsche Kasteelen en hun Historie. Orig. edn.
36830: MOESA, MOEH., - Spiegel der Jeugd. Orig. edn.
50720: MOESHART, H.J., - Arts en Koopman in Japan1859-1874. Een selectie uit de fotoalbums van de gebroeders Bauduin. [Eerste druk; First edition].
4196: MOESTAPA, H.(HJ.) - Over de Gewoonten en gebruiken der Soendaneezen. Trnaslated from the orig. sundanese with annotations by H. Kern.
53925: MOETIAR S., - Soeasana-Politika Semandjak Indonesia Merdeka 17 Agoestoes-31 Desember 1945, Djilid 1. [First edition].
39389: MOH. ALI, - Pengantar Ilmu Sedjarah Indonesia. 2nd. edn.
47814: MOHAMMAD ROEM - MOCHTAR LUBIS (ET.AL.), - Tahta Untuk Rakyat. Celah-celah kehidupan Sultan Hamengku Busono IX. Orig. edn.
4197: MOHAMMAD DJAM, SOETAN PAMÉNAN & NIA' TJOET - Doea Silajeuë. Kitab njang Keusa keu anbu miët Njang Keumeung Meuroenoë Beuiët Harain Beulanda. Orig. edn.
12211: MOHD SALLEH DAUD & ASMAH HAJI OMAR, - Kamus Harian. Bahasa Malaysia-Inggeris-Bahasa Malaysia. Reprinted.
49897: MOHR, E.C.J. - F.A. VAN BAREN, - Tropical Soils. A critical study of soil genesis as related to climate, rock and vegetation. [New edition].
4201: MOHR, E.D.J. - Tentang Tanah di Indonesia. Tjerdemah R. Sodo Adisewojo. .
11328: MOHR, E.C. JUL., - De bodem der tropen in het algemeen en die van Nederlandsch-Indië in het bijzonder. Orig. edn.
44895: MÖHRES, F.P., - Kevers in Kleur. Translated fr. the original german into dutch by E.M.A. Kraak-de Looze. First dutch edn.
36704: MOISEENKO, E., - Het Staatsmuseum De Hermitage Sint Petersburg, en Stichting Klederdrachtcollectie Gerrie Otten Huizen.'Het Russische Volkskostuum'. Feestelijke en daagse dracht van de 18e-20e eeuw. Exhib. catalogue Huizer Museum 6 april 1994 tot 6 augustus 1994.
56660: MOJOKERTO PROVINCE MAP, JAVA: - Kabupaten Dati II Modjokerto.
55782: MOJOKERTO CITY PLAN: - Kotamadya Dati II MOJOKERTO. [Original edition, thus].
54369: MOK, M., - Kaas-en Broodspel. [Eerste druk; First edition].
54338: MOK, MAURITS, - Woorden in het donker. [Eerste druk; First edition].
54332: MOK, M., - Berijmde Bokkesprongen. [Eerste druk; First edition].
52673: MOK, M., - Verzen. [Eerste druk; First edition].
4186: MÖKERN, P. VON, - Ostindien, seine Geschichte, Cultur und seine Bewöhner. Resultate eigener Forschungen und Beobachtungen and Ort und Stelle. Orig. edn.
49745: MOL, G.A. DE & R. SATJADIBRATA, - Kapok. [First edition].
46823: MOLDER, W. TE - J. GEBBINK & D. BOSCHKER-OVERKAMP, - 100 Jaar Kermis Vragender, 1902-2002. [title on front wrapper]. Orig. edn.
55818: MOLEN, W. VAN DER (COMPILER), - Inleiding tot de Cultuurkunde van Indonesië. Tweede druk [Second edition].
51106: MOLEN, W. VAN DER (EDITOR), - Indonesiana; Cultuurkunde van Indonesië. Tweede druk. [Second edition with some textual revisions).
50188: MOLEN, S. VAN DER, - Bahasa Indonesia; An elementary textbook of the Indonesian Language. Adapted for the Use of english speaking students by Harry P. Cemach. Second revised [enlarged] edition.
49111: MOLEN, JOH. H. TER (INTROD./GENERAL TEXT/CATALOGUE), - Zout op Tafel. De geschiedenis van het Zoutvat. [Tentoonstelling Boymans-Van Beuningen, 14 oktober-28 november 1976].
4205: MOLEN, W. VAN DER, - Javaanse tekstkritiek. Een overzicht en een nieuwe benadering geïllustreerd aan de Kunjarakarna. Orig. thesis [Leyden university].
41784: MOLEN, S.J. VAN DER, - Het grote Klederdrachtenboek. Orig. edn.
41443: MOLENAAR [FRANS] - H. OVERDUIN (PREFACE), - Frans Molenaar, 1967-1987. Haute Couture. Exhibition Catalogue Haags Gemeentemuseum 13/12/1986 t/m. 8/3/1987.
11329: MOLENAAR, G., - Hij droomde van een palm. 2e goedkope uitgave.
43928: MOLENGRAAFF, G.A., - The coralreefs in the East Indian Archipelago their distribution and mode of development. Orig. edn.
48945: MOLESWORTH ALLEN, B., - Common Malaysian Fruits. First edition.
42174: MOLIER, A. (PREF.), - Koppergalerij 1949-2000. District de Grote Veenen (v/h district Drenthe en District Zwolle). Orig. edn.
48226: MOLIÈRE (=JEAN-BAPTISTE DE POQUELIN, 1622-1673), - L'Avare. Comédie en cinq Actes. [orig. edn., thus].
39696: MOLISCH, H., - Pflanzenphysiologie als theorie der Gärtnerei. 5. neubearb.Aufl.(5th revised edn.).
7275: MOLKENBOER, J.H. - De tödden, grondleggers van verschillende textielhandelshuizen en modemagazjnen
50539: MOLL, H., - De oudste Kris ter Wereld; Het cadeau van de Sultan. [PHOTOCOPY].
4210: MOLL, J.F.G.A.C. VAN & C.H. LUGTEN - Projecten van Woningen voor Suikerondernemingen. Orig. edn.
52979: MOLLEMA, J.C., - De Nederlandsche Vlag op de Wereldzeeën: De Vlag in Sjouw. Schipbreuk, Muiterij en Zeeroof. [Eerste druk; First edition].
43853: MOLLEMA, A. & P.M. MOREL (COMPILERS), - Bibliographia Neerlandica. Books on the Netherlands in foreign languages 1940-1957/Translations of dutch Literature, 1900-1957. Orig. edn.
40330: MOLLEMA, J.C., - De Nederlandsche Vlag op de Wereldzeeën. Ontdekkingsreizen onzer voorouders. Orig. edn.
39751: MOLLEMA, J.C., - Op gegist bestek/De vlag in sjouw. Revised by A.H.J.Th. Koning.
11330: MOLLEMA, J.C., - De berggeest van Mendanang. 2e druk.
11332: MOLLEMA, J.C., - Op gegist bestek/De vlag in sjouw. Revised by A.H.J.Th. Koning.
9526: MOLLEMA, J.C. - De Nederlandsche Vlag op de Wereldzeeën. Driemaal is Scheepsrecht.
7277: MØLLER, J.S., - Folkedragter i Nordvestsjaelland. Deres Forhold til Folkedragerne i Det ovrige Sjaelland og til de skiftende Moder. Orig. edn.
43467: MÖLLER, H. (ED./INTROD.), - Ungarische Volkslieder.
52407: MOLOTOV, V.M. (PEOPLE'S COMMISAR FOR FOREIGN AFFAIRS U.S.S.R.), - The Molotov Notes on German Atrocities. [Original edition].
4211: MOLTMAKER, P. - Indische Reisbrieven.
56134: MOLUCCAN ISLANDS GROUP MAPS: - Nederlands Indië. Molukken Kaartmateriaal 1900-WO II. Catalogus van Kaarten aanwesig in de Bibliotheek van de Topografische Dienst. [Eerste druk; First edition].
56124: MOLUCCAN MINORITY GROUP IN DIASPORA: - Een Volk op Reis. Molukkers in Nederland-Samenleving en Kerk. [Eerste druk; First edition].
50359: MOLUCCAN MINORITY GROUPS IN THE NETHERLANDS - - Een Volk op reis; Molukkers in Nederland-samenleving en kerk. [Eerste druk;first edition].
4213: MOLUCCAN CHURCH- - MATA RANTAI. Kontaktbrief van de Kommissie Kontakt tussen Molukse en Nederlandse Kerken. Jubileum-uitgave, [Maart 1990, nummer 21, 1990].
4212: MOLUCCAN CHURCH IN THE NETHERLANDS-PANGGILAN GEREDJA - Pada Masa Kini
13192: MOLUCCAN CHURCH IN THE NETHERLANDS - - GEDENKBOEK 35 Jaar Geredja Indjili Maluku. Een wonderbaarlijke Spijziging. 1st edn.(only).
42786: MOLUCCANS IN THE NETHERLANDS INFO.- - Marinjo. Informatiebulletin van het Instpraakorgaan Wezijn Molukkers/Madjalah Informasi Inspraakorgaan welzijn Molukkers, 1994, nr. 11/12.
42787: MOLUCCANS IN THE NETHERLANDS INFO.- - Marinjo. Informatiebulletin van het Instpraakorgaan Wezijn Molukkers/Madjalah Informasi Inspraakorgaan welzijn Molukkers, 1994, nr. 1.
42785: MOLUCCANS IN THE NETHERLANDS INFO.- - Marinjo. Informatiebulletin van het Instpraakorgaan Wezijn Molukkers/Madjalah Informasi Inspraakorgaan welzijn Molukkers, 1995, nr. 1.
36996: MOLUCCANS IN THE NETHERLANDS - - Gemeente en Molukkers.
36997: MOLUCCANS IN THE NETHERLANDS - - Van Makassar naar Bovensmilde. Een documentaire in vijf delen over een Volksverhuizing die niemand wilde.
36994: MOLUCCANS IN THE NETHERLANDS - - Molukkers en Werk/Orang-orang Maluku dan Pekerdjaan. Hoe kan het arbeidsbureau U helpen bij het vinden van werk/Bagaimanakah Pekerdjaan dapat membantu mentjari pekerdjaan?
36993: MOLUCCANS IN THE NETHERLANDS - - Molukkers en huisvesting/Orang-orang Maluku dan Perumahan(Rakjat)2. Toelichting op huur en subsidiregelingen/Pendjelasan mengenai peraturan sewa dan subsidi.
43053: MOLUCCAS - - Cakalele. Maluku Research Journal. Majalah Penelitian Maluku.
4214: MOLUCCAS - REPUBLIK MALUKU SELATAN/R.M.S. - - Zuid-Molukken. Een vergeten strijd. Orig. edn.
11469: MOLUCCAS - - ATLAS Molukkers.
11381: MOLUCCAS - - Documentatiemap Molukken.
11018: MOLUCCAS/KEI ISLANDS - WERTHEIM, C.J.M., - Verslag van mijne reis naar de Kei-eilanden. In: TAG, IX-6/7(September/November 1892).
54480: MOLUKSE INSTELLING VOOR SAMENLEVINGSOPBOUW: - Informatie over de Molukse Cultuur [Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
4215: MOMMERSTEEG, J.A.(COMPILER), - Indonesië. Chronologisch Documentair overzicht. Orig. edn.
49689: MOMRIJ, JARIG (=JARIG DE VRIES), - Op een Dag. Gedicte gedachten II. [Eerste enige druk/first only edition}.
51422: MONARCHS OF ENGLAND CHRONOLOGY - - MONARCHS OF ENGLAND from the Accession of William the Conqueror to the Accession of George VI - 1066 to 1936. Norman, Plantagenet, Lancaster, York, Tudor, Suart, Orange, Stuart, Hanover, Windsor. [Original edition].
42163: MONARCHY - - De Monarchie. In:Maatstaf, 40-11/12, 1992.
36490: MONCKTON, A.W., (CAPT.), - Some Experiences of a New Guinea Resident Magistrate. Cheap edn.[4th printing].
8571: MONCKTON, C.A.W. - Some Experiences of a New Guinea resident Magistrate
10397: MONCRIEFF, R.W., - Artificial Fibres. 2nd.edn.
51218: MONDRIAAN [SENIOR], P.C. (DRAUGHTSMAN), - 1813-1913: Een Eeuw in Vogelvlucht. Gedenk- en Feestplaat ter herinnering aan Neêrlands Onafhankelijkheid 1813-1913. [Original lithographed monochrome print].
49617: MONERY, A., - L'Âme des Parfums. Essai de Psychologie Olfactive. [Édition Originale/original edition].
52016: MONEY, J.W.B., - Java; hoe eene kolonie moet bestuurd worden. [First dutch language edition, translated after the english:Java, or how to manage a colony...].
38664: MONEY BARNES, R.(MAJOR), - Military Uniforms of Britain & the Empire 1742 to the Present Time. First edn.
56228: MONEYE, G.A.M. DE, - Het wonder der Erfelijkheid. [Eerste druk; First edition].
9123: MONFAT, A. (FATHER), - Dix Années en Mélanésie. Etude Historique et Réligieuse. 3rd. edn.
9125: MONFAT, A.(FATHER), - Les Origines de la Foi Catholique dans la Nouvelle-Zélande. Les Maoris. Etude historique.
9528: MONFAT, A., - Les Premiers Missionnaires des Samoa. (Archipel des Navigateurs)
7278: MONFORT, F. - Aspects scientifiques de l'Industrie Lainière.
44593: MONNICKENDAM, D[AVID] (TEXT AND MUSIC), - Wajang Foxtrot. (title on front wrapper).[Wajang I love yousubtitle printed in upper margin on verso of front wrapper].
10280: MONNICKENDAM- - PROGRAMMA viering 600 jaar Stadsrechten Monnickendam. Feestweek17 t/m 23 juli 1955.
7279: MONO, M. - Make Eyes with Madeleine Mono. Every Woman's step-by-step Guide to Beautiful Eyes and Perfect Eye Make-up for Day and Night. First edn.
36174: MONSARRAT, A., - And the Bride wore...The Story of the White Wedding. 1st.
11334: MONSARRAT, N., - De blanke Radja. Roman. Transl. fr. the orig. english (The white Rajah) by H.P. van den Aardweg.
4217: MONTANUS, [J. VISSER], - Oogstland. Een kroniek van Oude Plantagiën. Orig.edn.
56988: MONTEBELLO, PHILIPPE DE - KOICHI TSUKAMOTO, YVONNE DESLANDRES (CONTRIBUTORS), - Clothing that Captured the Imagination of Japan ROMAN ISHO TEN. the impact of romantic clothing EVOLUTION OF FASHION 1835-1895. April 5-June 1, 1980. pFirst edition].
39081: MONTEIRO, I-A. & J. WATSON, - Favourite stories from Singapore. Reprinted.
10802: MONTFORT RUBIN, C., - Problemas de Turismo en El Area Del Caribe. Un estudio sicológico sobre lo que espera el turisia, su deseo y sus modales, basado en una encuesta.
55708: MÖNTMANN, ULRIKE - 15.7.0-28.901: Collectie Gevangeniskleding/Kollektion Gefängnis Kleidung. [Eerste druk; First edition].
7283: MOOI, H. - Spelen met Spanramen
7284: MOOI, H. - Spelen met Spanramen
56431: [MOOJEN, P.A.J., PHOTOGRAPHER], - Bali. 200 (Twee honderd/Two hundred) Kunstfoto's van dit wondermooie eiland. [Eerste en enige druk; First and only edition].
4223: MOOJEN, P.A., - Bali. Verslag en voorstellen aan de regeering van Nederlandsch-Indië.
4221: MOOJEN, P.A.J. AND C.J. BATENBURG (INTRODUCTIONS), - Catalogus van de Houtsnijwerk Tentoonstelling [te Bandoeng]. [Eerste druk/first edition].
56994: MOOK, H.J. VAN (1894-1965), - Indonesië, Nederland en de Wereld. [Eerste druk; First edition].
56631: [MOOK, H.J. VAN, LT. GOVERNOR-GENERAL OF NETHERLANDS INDIA, POSTSCRIPT], - What's it about Indonesia? [First edition].
55648: MOOK, H.J. VAN - Indonesië, Nederland en de Wereld. [Eerste druk; First edition].
48062: MOOK, H.J. VAN - Indonesië, Nederland en de Wereld. Orig.edn.
47877: MOOK, H.J. VAN, - Kuta Gede. Diterdjemahkan dengan pengagawasan Dewan Redaksi. Dengan kata pengantar Harsja W. Bachtiar. [First indonesian language edition].
47041: [MOOK, H.J. VAN], - Uw Plicht: Oorlogsvrijwilliger. [Nederlanders kent Uw pliecht!, title on front wrapper]. Orig. edn.
45438: MOOK, H., - Kleurrijk Textiel uit West Afrika vroeger en nu. [Exhibition Catalogue/Tentoonstellings catalogus].
4227: MOOK, H.J. VAN - Nederlandsch-Indië en Japan. Hun betrekkingen in 1940-1941.Orig. edn.
4226: MOOK, H.J. VAN - The Netherlands Indies and Japan. Their Relations 1940-1941. Orig. edn.
12271: MOOK, H.J. VAN, - Nederlandsch-Indië onder de Japansche bezetting. Zeven toespraken gehouden over Radio Oranje in den zomer van 1944.
48767: MOOLENAAR, G. & PIET BROOS, - De zeven Sacramenten. [Eerste druk/first edition].
55371: MOON PUBLICATIONS FRANKLIN VILLAGE, MI: - Indonesia Handbook. FIRST edition.
53999: MOONEN, ANTON, - Kleine Encyclopedie van het Snobisme; Over Dandy's, Esthetiek en Etiquette. [Tweede druk; Second edition]..
48076: MOONEN, V. (TEXT AND DRAWINGS), - Bunschoten-Spakenburg. Vrouw, Zondagse dracht. Kledingpakket met handleiding, nr. 2. [title on front side of portfolio]. [Eerste en enige druk/first and only edition].
36506: MOONEN, V., - Walcheren. Vrouw, zondagse dracht.
50167: MOOR, M. DE & W.H. KAL, - Indonesische Sieraden. [Eerste enige druk;first and only edition],
49822: MOOR, D. DE (COMPILER), - Necro Mare # Junyo Maru. (Dodenzee door het Slavenschip Junyo Maru).
42349: MOOR, O. DE, - De Matthäus-Passion van Bach. Met Inleiding, toelichting en tekst. Elfde druk. (11th edn.).
54516: MOORE, J. (EDITOR), - Whitbread Craftsmen. [First edition].
43617: MOORE, J. & PH MACKENZIE, - The story of Malaya and Singapore. First edn.
4239: MOORE, J. & D., - The first 150 years of Singapore.
4238: MOORE, J., - The Land and People of Malaya and Singapore. Repr.
4237: MOORE, J., - The Land and People of Malaya and Singapore. 1st.
4236: MOORE, E., - A Suggested Classification of Stone-wares of Martabani Type;
4234: MOORE, D., - Where Monsoons Meet. The Story of Malaya in the form of an Anthology. 1st.
4232: MOORE, D., - We live in Singapore. Orig. edn.
40746: MOORE, D. & J., - The First 150 Years of Singapore. Orig. edn.
7287: MOOTZ, G. - Versierend naaien, haken, breien
39697: MOOY, H., - Naar Groenland met de Frankendaal. Historisch verhaal naar het journaal van Commandeur Maarten Mooy behelzende zijne uitreize van Amsterdam den 22sten April 1786, zijne bezetting in het ijs, zijne Rampspoedigen in Zee en behouden aankomst voor Amsterdam op 28 Februari 1787. 2e herz. en verm.druk.
54598: MOQETTE, J.P., - De Munten van Nederlandsch-Indië. Separated from:TBG, vol. LI, parts 3-4.
4241: MOQUETTE, J.P. - Eenige opmerkingen omtrent de Hindoe-munten van Java. Extractted from:TBG, vol. 43.
54783: MORAAL, WILLEM [1928-] - JAAK VENKEN (EDITOR), - Mariniers in aktie op Oost-Java: met zware marsbepakking, memoires [1946-1949]. [Eerste druk; First edition].
4243: MORAN, J.W.G., - Spearhead in Malaya. 1st.
42884: MORDAUNT HALL, - Marine-Schetsen. Preface by [Ethel] Lady Beatty. [translated into dutch fr. the orig. english].
8573: MORDAUNT, E., - The further Venture book. First edn.
8992: MOREAU, H., - Le Port de Sabang (Indes Néerlandaises). [Éditionoriginale/original edition].
4244: MOREIRA, A., - O Drama de Timor. Relatório da O.N.U. sobre a Descolonizaçao. Orig. edn.
7288: MOREL, J., - Lingerie Parisienne. First edn.
54854: MOREL, MICHIEL (INTRODUCTION) & LILY VAN GINNEKEN, - OUBORG [Covertitle]. 100x Ouborg. [Honderd tekeningen uit de privé-collectie van van Paul Wallenburg]. [Eerste druk; First Editi9on].
3305: MORELLE, R.(TEXT), & H. NICHOLS(MUSIC), - Shanghai. A chinese Romance.
8993: MORGENSTERN, G., - Pearl Harbor. The Story of the Secret War. 1st edn. (2nd printing)
4246: MORGENTHALER, H., - Matahari. Stimmungsbilder aus den malayisch-siamesischen Tropen. 2. Aufl.
4245: MORGENTHALER, H.O., - In het rijk van Siameezen en Maleiers. Transl. from the German by A. van Nahuys.
4247: MORI, T. - Kawan Seperjalanan
48235: MORISON, S[TANLEY], - Grondbeginselen van de Typografie. Tweede druk [second edition]. [Translated after the last original english edition Principles of Typography, by J. van Krimpen].
48819: MORITZ, B., - Ontsierring Stad en Land, I: De Stad. (all publ.). [Eerste druk/first edition].
39924: MORREES, H.G., - Bijdrage tot de kennis van de deficientie-Amblyopie (Kampogen). Orig. thesis [Utrecht university].
44861: MORRELL, R., - Common Malayan Butterflies. New impression.
4251: MORRELL, R., - Common Malayan Butterflies.
4252: MORREN, F.W. - Werkzaamheden op eene Koffie-onderneming. Handleiding voor Opzichters bij de Koffie-cultuur. Orig. edn.
56370: MORRIËN, JOOP - Indonesië liet me nooit meer los. Vijftig jaar Antikoloniale Strijd. [Eerste druk; First edition].
54329: MORRIËN, ADRIAAN, - Verzamelde Gedichten. [Eerste druk; First edition].
48321: MORRIËN, A[DRIAAN], - De Gruwelkamer van W.F. Hermans of ik moet altijd gelijk hebben. [Eerste druk/first edition].
4253: MORRIEN, J. - Aroen
7290: MORRIS (P.F.), - William Morris. 1st.
4257: MORRIS, L., - Bushido. 1st.
4256: MORRIS, I., - This War against Japan. Thoughts on the present conflict in the Far East. 1st.
4255: MORRIS, H.S., - Report on a Melanau Sago Producing Community in Sarawak.
4254: MORRIS, E., - Poepoetan. Gevecht tot de dood. Transl. from the English The Solo Dancer by P. van Antwerpen.
54853: MORRISON, HEDDA - HWANG JUNG HIEN, AWANG BOHARI, MICHAEL BUMA (RANSLATORS INTO CHINESE, MALAY AND IBAN), - Life in a Longhouse. Fourth Impression.
4258: MORRISON, H., - Sarawak. 1st.
11337: MORRISON, I., - This war against Japan. Thoughts on the present conflict in the Far East.
12834: MORSHUIS, B., - 't febriek. Uitgave ter gelegenheid van 175 jaar Twentse Damast in Ootmarsum.
47242: MORTIER, BIANCA M. DU, - Waaiers en Waaierbladen 1650-1800/Fans and Fan Leaves 1650-1800.
42864: MORTIER HIJMANS, M., - Een en ander over de Pest op Java en hare bestrijding. Extr.fr.:NION, vol. 2-5/6.
11338: MORTIER HIJMANS, M., - Een en ander over de pest op Java en hare bestrijding. Taken fr.:NION, 1917-5/6.
53963: MORTON, E.D., - Martini A-Z of Fencing. [First edition].
54736: MÖRZER BRUYNS, A. (COMPILER), - Kamus Singkatan dan Akronim jang Dipergunakan di Indonesia/Glossary of Abbreviations and acronyms used in Indonesia. [First edition].
55501: MOSCH, TH. A. DU, - Boekoe Soerat-Soerat Bageimana Kita Mengarang Soerat Soerat Basa? Satoe Boekoe jang sampoerna sekali akan belandjar mengarang soerat-soerat biasa; Brievenboek: Hoe brengen wij onze brieven in behoorlijken vorm? Een boek bij uitnemendheid om eenvoudige brieven te leeren schrijven. Tjetakan ka Tiga.
7291: MOSCHEROSCH SCHMIDT, M. - 400 Outstanding Women of the World and costumology of their time
9278: MOSCONI, D. & R. VILLAROSA, - Fliegen und Krawatten. Die verbindliche Kunst des feinen Knotens. Transl. fr. the orig. Italian by M. Koulen.
9349: MOSCONI, D. & R. VILLAROSA, - The Book of Ties. 188 knots for necks: history, techniques...Transl. fr. the orig. Italian.
47734: MOSCOW STATE CIRCUS - VICTOR HOCHHAUSER, - Victor Hochhauser presents Moscos State Circus. Empire Pool Wembley Aug 4-Sept 11, 1971. Orig. edn.
44478: MOSCOW SIGHTSEEING - - Mockba; Moscow; Moscou; Moskau. [text printed on outer boards] Orig. edn.
44157: MOSHAGE, J., - Reis für Alle. Abenteuer eines Schiffsingenieurs in Indonesien. Orig. edn.
43641: MOSS BROS TRADE CATALOGUE - - Through Moss Bros with a Camera. Orig. edn.
50338: MOSSMAN, J., - Opstand in het Paradijs. [First dutch edition translated from the original english Rebels in Paradise, by F.A. Brunklaus].
45018: MOST, R. & O., - Poppen in historisch kostuum. Een nieuwe techniek poppen die zelf kunnen staan. First edn.
49181: MOSZKOWSKI, M[ORITZ] - PH. SCHARWENKA (EDITOR), - Spanische Tänze von Moritz Moszkowski. Opus 12. Für Klavier und Violine.
48609: MOSZKOWSKI, M., - Auf neuen Wegen durch Sumatra. Forschungsreisen in Ost- und Zentral-Sumatra (1907). [Erstausgabe/First edition].
40642: MOTORING ON JAVA - - Met de I.[ndische] M.[otor] C.[lub] door Besoeki.
2939: MOTORING IN COLONIAL INDONESIA - - Met de I(ndische) M(otor) C(lub) door Besoeki.
47350: MOUCHET, A. (ET.AL., EDITORS), - Revue d'Orthopédie et de Chirurgie de l'Appareil Moteur. Organe officiel de la Société Française d'Orthopédie et de Traumatologie. Vol. 33-nos. 1-2 (Janvier-Mars 1947).
47349: MOUCHET, A. (ET.AL., EDITORS), - Revue d'Orthopédie et de Chirurgie de l'Appareil Moteur. Organe officiel de la Société Française d'Orthopédie et de Traumatologie. Vol. 33-no. 6 (Octobre-Décembre 1947).
47348: MOUCHET, A. (ET.AL., EDITORS), - Revue d'Orthopédie et de Chirurgie de l'Appareil Moteur. Organe officiel de la Société Française d'Orthopédie et de Traumatologie. Vol. 33-no. 5 (Juilliet-Septembre 1947).
54680: MOUNIER, J.F. (EDITOR), - Geïllustreerd weekblad D'ORIËNT [Een weekblad voor Kunst en Actualiteit]. No. 40 (1 October 1938)- 52 (24 December 1938). [Incorporates the unnumbered Christmas number]. Originele uitgave. [Original edition].
54679: MOUNIER, J.F. (EDITOR), - Geïllustreerd weekblad D'ORIËNT [Een weekblad voor Kunst en Actualiteit]. No. 14 (2 April 1938)-15; No. 17-25 (June 1938). Originele uitgave. [Original edition].
54677: MOUNIER, J.F. (EDITOR), - Geïllustreerd weekblad D'ORIËNT [Een weekblad voor Kunst en Actualiteit]. No. 27 (2 Juli 1938); No. 29; Nr. 30-39 (24 September 1938). Originele uitgave. [Original edition].
53523: MOUNIER, G.J.D., - Prof. Dr. G. van Overbeek de Meijerin zijn strijd tegen de Nederlandsche Vereeniging tegen de Postitutie, een woord ter verdediging na een ongemotiveerde aanval. [Eerste druk; First edition].
13041: MOUNT GENEROSO - - PANORAMA dal Monte Generoso. alt. 1704 m.
45257: MOUNTFORD, CH. P., - The Dreamtime. Australian Aboriginal mythes in paintings by Ainslie Roberts. Revised [edn.].
49981: MOURA, INÁCIO DE (ET.AL.), - /Informaçoes Timor-leste.
51371: MOURIK, W.F. VAN (PREFACE), - Gids voor Vorden, Uitgave 1933. [Vorden], . [Het Acht Kasteelen Dorp in Gelderland, subtitle on cover].
42000: MOURIK, B.A. VAN, - Zo'n stad is Leiden.
55217: MOUS, HUUB (TEXTS), - TLCS: TRAVELLING LIGHT CLOSED SPACES; Reisenden Lichts, geschlossene räume [Sic!]: Anke Land, Pier Pennings, Eja Siepman van den Berg. [Eerste druk; First edition].
41922: MOUSSON (ED.), - Sexueele Vraagstuk. Herziene uitgave. (revised edn.). [freely translated from the original french into dutch].
4263: MOUT, G., - Maluku Muda Onderweg. Eigen cultuur en minderheidspositie bij een Molukse Sportvereniging. Orig. thesis [Amsterdam university].
49185: MOZART, W.A. - HANS SITT (EDITOR), - Sonaten für Pianoforte und Violine. Neue Folge.
49183: MOZART, W.A. - FRIEDR HERMANN (EDITOR), - Sonaten für Pianoforte und Violine.
49180: MOZART, W.A., - Mozart. Adagio. Rondo. K. 261; K.373. Violin & Piano.
49177: MOZART, W.A. [ F. HERMANN (EDITOR), - Sonaten für Pianoforte und Violine. [Piano Part].
43478: MOZART, W[OLFGANG] A[MADEUS], - Violin-Konzert No. 6 für Violine und Pianoforte. Herausgegeben von Friedr. Hermann.
43479: MOZART, W[OLFGANG] A[MADEUS], - Violin-Konzert für Violine und Pianoforte. Herausgegeben mit Kandenzen versehen von Henri Harteau.
43476: MOZART, W[OLFGANG] A[MADEUS], - Symphonie Concertante für Violine und Viola mit Pianofortebegleitung. Herausgegeben von Hans Sitt.
43477: MOZART, W[OLFGANG] A[MADEUS], - Konzert Nr. 7 D dur*D major*Rémajeur. Werk 271a. Violine & Piano.
43473: MOZART, W[OLFGANG] A[MADEUS], - Konzert Nr. 2. D dur*D major*Ré majeur, Werk 211 Violine & Piano.
43460: MOZART, W[OLFGANG] A[MADEUS], - Concertante. 2 Violinen und Klavier (David).
43459: MOZART, W[OLFGANG] A[MADEUS], - Duos für Violine und Viola und Trio für Violine, Viola und Violoncell. Herausgegeben von Friedr. Hermann.
42760: MR...[= E.H. 'S JACOB], - De rigting en uitvoerbaarheid van het westsontwerp tot vaststelling der gronden, waarop ondernemingen van Landbouw en Nijverheid in Nederlandsch-Indië kunnen worden gevestigd, onderzocht en beoordeeld. Orig. edn.
55637: MUAL, M.F. (PREFACE) - S. METIARY (INRODUCTION), - Sjair-Sjair Perantauan. [Cover title only]. [Eerste druk; First edition].
48972: MUARABADAK DISTRICT MAP - - Peta Rupabumi Indonesia. MUARABADAK. Edisi-1 (First edition).
47648: MUCHAJAT, ALI - Bijbel dan Dakwah Al Qur'an. Orig. edn.
9956: MUCHTAR EFFENDIE, - Noord Sumatera en een beknopte geschiedenis van geheel Sumatera. [Touristguide].
44106: MÜCKE, H., - Emden. Transl. fr. the orig. German by Mrs. L. Wille-Vogel. Tweede druk. (2nd. edn.).
52163: MUELLER, HARALD, - -Uraufführung- Luther Rufen. Ein Schauspiel unter dem freien Himmel. [Erste Auflage; First edition].
49570: MUELLER SPRACUE, MRS. ROSE [COSTUME PICTURES], - Old Stories in New Attire. With Costume Pictures by....{First edition].
4264: MUELLER-PARTENKIRCHEN, F. - In Sumatra und anderswo. Erlebte Geschichten aus Übersee. [Original Auflage/oridinal edition].
12227: MUHAMAD RADJAB, - Perang Paderi di Sumatera Barat. (1803-1838). 2nd. edn.
54818: MUHAMMAD GADE ISMAIL, - Seuneubok Lada, Uleëbalang , Perkembangan Sosial Ekonomi di Daerah batas Aceh Timur, 1840-1942. [Original dissertation Leyden University, 1991].
48964: MUHAMMED ALI PANGLIMA POLOEM, TEUKU, - Memoires van Teuku Muhammed Ali Panglima Polem. [title on front wrapper]. [With a preface and translation into dutch after the original Indonesian language edition by J.E.J. Brendgen]. [Eerste enige druk/first and only edition].
47962: MUHLENFELD, A. (INTROD.), - In den Dalem van Vorst Mangkoe Negoro. Bij gelegenheid van de verheffing van Raden Mas Ario Soerjo Soeparto tot Pangéran Adipati Ario Praboe Prangwadono den VIIen, Vorst van het Huis Mangkoe Negoro.
46918: MUHLING, E. & J. JANVIER, - Art et Technique du Batik. [Translated and adapted after the orig. german edition by J. Janvier/traduit et adapté dáprès l'éditon allemande].
53513: MUIJLWIJK, J. VAN, - Van Zaai-akker en oogstveld. Schetsjes uit het zendingsleven op West-Nieuw-Guinea. [Eerste druk; First edition].
47289: MUIJLWIJK, J. VAN (REVEREND), - Onder en met Papoea's. In de Prauw en door het Bosch. Reis-ervaringen op West-Nieuw-Guinea. [Eerste druk/first edn.].
8574: MUIJLWIJK, J. VAN, - West Nieuw-Guinee. Met de Jong Hollandop reis.
39031: MUIJZENBERG, O.D. VAN DEN, - Horizontale Mobiliteit in Centraal Luzon. Kenmerken en achtergronden. (Horizontal Mobility in Central Luzon, characteristics and background). Orig. thesis [Amsterdam university].
38208: MUIJZENBERG, O.D. VAN DEN, - Horizontale Mobiliteit in Centraal Luzon. Kenmerken en achtergronden.(Horizontal mobility in Central Luzon, characteristics and background). Orig. thesis [Amsterdam university].
38531: MUIR, A., - The Kenyon Tradition. the history of James Kenyon & Son Ltd. 1664-1964.
56939: MUIRHEAD BONE, SIR DAVID (1876-1953; DRAUGHTSMAN) - DOUGLAS HAIG GENERAL SIR, INTRODUCTION], - The Western Front. Drawings by Muirhead Bone. [covertitle]. Part VIII-August 1917. [Original edition].
54964: MUIRHEAD BONE, SIR DAVID (1876-1953; DRAUGHTSMAN), - The Western Front. Drawings by Muirhead Bone. [covertitle]. [Original editions].
45847: MUIRHEAD BONE. SIR DAVID (1876-1953; DRAUGHTSMAN), - The Western Front. Drawings by Muirhead Bone. [title on front cover]. Orig. edn.
39362: MUIS BA'DUIN, ABD. - M.ABDULLAH (ET.AL.), - Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Mandar. First edn.
9493: MUISWINKEL, F.L. VAN & J.C. BERK(RED.), - Het Kruideniersbedrijf. Een studie over het Kruideniersbedrijf in Nederland.
52738: MUKMIN, SITI, - Buku Masakan Thursina. Tjetakan ke-empatbelas.
8062: MULDER, W.Z. & K.G. BOON (EXHIBITION COMMITTEE), - Hiroshige; Herinneringstentoonstelling 1858-1958. [Commemmorative exhibition, Rotterdam Museum of Anthropology, 6 September-19 Oktober 1958]. [Eerste druk/first edition].
7292: MULDER, W.Z. - Kasuri. Japanse Ikat-weefsels. Exhibition [catalogue] Kasuri-Ikats, Nederlands Textielmuseum, mei 1980.
56892: MULDER, H.P., - Forest Park Amsterdam. [Eerste druk; First edition].
56697: MULDER, D.C., - Jusak. Tafsiran Alkitab. [Cetakan pertama; First edition].
56252: MULDER, R.L. (COMPILER), - Bali, een Literatuurlijst. [Eerste druk; First edition].
55799: MULDER, J.A., - In en om de Javaanse Desa. Leer-Leesboekje voor de hoogste klassen der lagere scholen en de en de aanvangsklassen der scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. [Part] B: voor de Leerkrachten. [Eerste druk; First edition].
54884: MULDER, E.K. (PREFACE), - 100 jaar Christelijk Nationaal onderwijs te Vinkeveen. [1880-1980]. [Eerste en enige druk; First and only edition],
54611: MULDER, J.A., - Het Indonesisch-Arabische Schrift: eenvoudige Theorie en een stel oefeningen, benevens sleutel, ter verkrijging van de vaardigheid in het lezen en schrijven van de Bahasa Indonesia met Arabische letters, speciaal voor zelfstudie. [Eerste druk; First edition].
51258: MULDER-ERKELENS, A.M.L.E. (ET.AL.), - De ontwikkeling van het Kant in het Heren Modebeeld tussen 1600 en 1800; Kloskant. [Eerste druk; First edition].
50712: MULDER, N. - Inside Indonesian Society. An intrepretation of cultural change in Java. [Second edition].
46821: MULDER, M., - Handleiding voor het veroveren van de vesting Groenlo. [title on front wrapper]. [Eerste druk/first edn.].
45909: MULDER, N., - Mysticism & everyday Life in Contemporary Java. Cultural persistence and change. First edn.
45760: MULDER, W.Z., - Kasuri. Japanse Ikat-weefsels. [Tentoonstelling Kasuri Nederlands Textielmuseum Tilburg, 9 mei - 9 juni 1980/Exhibition Kasuri, Dutch Textile Museum Tilburg, may 9th. - june 9th. 1980]. Orig. edn.
40909: MULDER, J.A., - In en Om de Javaanse Désa.Leer-leesboekje voor de hoogste klassen der lagere scholen dn de aanvangsklassen der scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. A: Voor de Leerlingen.
39172: MULDER, D.C., - Pembimbing kedalam ilmu Filsafat. Orig. edn.
39171: MULDER, N., - Kepribadian Jawa dan pembangunan Nasional. Various printings.
36687: [MULDER-ERKELENS], A.M.L.E. (INTROD.), - Wandtapijten 2/Tapestries 2: Renaissance, manierisme en Barok.
47060: MULHOUSE COTTON INDUSTRY - - iIndustrie Textile Cotonnère [Mulhouse and environs]. Extr. de:L'Histoire de l'industrie de Mulhouse et de ses environs.
47831: MULIA, T.S.G., - Perserikatan Bangsa-Bangsa. Buku Penuntun. [First edition].
51708: MULIER, W.J.H. (1865-1954), ARY PRINS, C.G. TEBBUTT, K. PANDER, - Wintersport. [Eerste druk; First edition].
52606: MULISCH, HARRY, - Voorval. Variaties op een thema. [Eerte druk; First edition, thus].
43079: MULISCH, H., - De wijn is drinkbaar dank zij het Glas. 2e druk. (2nd. edn.).
11342: MULLENS, W[ILLY] (1880-....), - Enkele pagina's uit mijn gulden boek over Nederlandsch-Indië.[Filmcyclus en causerieën door Willy Mullens]. Orig. edn.
56271: MÜLLER, EGBERT [COMPOSITION AND TEXT], - Danklied van een uitgewisseld engelsch gewonde aan de hollandsche natie, opgedragen aan, Henri ter Hall. [Eerste druk; First edition].
52725: MÜLLER-KRÜGER, TH., - Bericht van Ambon. [First dutch edition translated from the german by C.S. Bijleveld-Vriezen].
52680: MULLER, FRITS, - Oud Nieuws. Een verzameling politieke prenten uit de jaren 1964-1981. [Eerste druk; First edition].
52596: MULLER-IDZERDA, A.C., - Bloemschikken. Tweede verbeterde druk [Second revised edition].
52223: MÜLLER, J.F.L. (1800-1896), - De kluchtige Aap en het Poesje. [Tiende druk?/Tenth edition?].
51040: MÜLLER-PARTENKIRCHEN, F., - Der Pflanzer. Südsee-Geschichten. [Original Ausgabe; First edition].
50689: MULLER, S. [SAL], - Over eenige Oudheden van Java en Sumatra. Separated from:BKI, Eerste Volgreeks 4, 1856.
49787: [MÜLLER, MADELEINE] (CLAIMENT) - GREAT WAR DAMAGES CLAIM, - Déclaration de dégâts de guerre;Kriegsschäden-Anmeldung.
46747: MULLER, J.W., - Van den Vos Reinaerde. Exegetisch Commentaar.
46746: MULLER, J.W., - Van den Vos Reinaerde. Derde opnieuw herziene en vermeerderde druk [third revised and enlarged edition].
4275: MÜLLER, S. - Reizen en onderzoekingen in den Indischen Archipel gedaan op last der Nederlandsche Indische Regeering, tusschen de jaren 1828 en 1837. Nieuwe uitgave, met verhelderingen door den schrijver.(new revised edn. by author)
42724: MULLER, FR., - Catalogue de la Collection Frau Prof. Neisser à Breslau. Porcelaines, Meubles, Sculptures, Tissus, Batiks, Bronzes, Etc. Réunis pendant une Long Voyage aux Indes Néerlandaises. Porcelaines, sculptures, armes des collections Cernuschi, Yo-Kim-Thay.
4265: MULLER, H.R.A. - Javanese Terracottas. Terra Incognita. Orig. edn.
40666: MÜLLER-KRÜGER, TH., - Der Protestantismus in Indonesien. Geschichte und Gestalt. First edn.
37464: MULLER, F., - Moeurs et Coutumes Livres-Estampes. Allegories-Almanachs-Anectoes-Angleterre-Jardinage-Jeux...En Vente aux Prix Marqués.
37140: MÜLLER, M., - Geïllustreerd Handboek der nieuwste, Practische en Wetenschappelijke Snij-Kunst tot grondig zelfonderricht voor Heeren-Kleermakers.
8994: MULLER, F.J., - Hoofdtrekken van het adatrecht, De dorpsinrichting en de agrarische wettelijke voorschriften in de Gouvernementslanden van Java en Madoera, voor zoover van belang voor het Volkscredietwezen. Orig. edn.
54855: MULTATULI (EDUARD DOUWES DEKKER), - Max Havelaar. Atau Lelang Kopi Maskapai dagang Belanda. [FIRST Indonesian language edition, translated afer the dutch by H.B. Jassin and annotated by G. Termorshuizen].
53401: MULTATULI (ED. DOUWES DEKKER). - Iddeen. [Verschillende drukken: 2e, 3e en 6e, door de auteur herzien; Various editions: second, third and sixth, revised by author].
52193: MULTATULI (ED. DOUWES DEKKER) - AART ADMIRAAL, - Nog Eens: Vrye Arbeid in Nederlandsch-Indië. Multatuli en zijne Werken geschetst. Derde met zorg herziene druk [Third revised edition].
52192: MULTATULI (ED. DOUWES DEKKER), - Duizend-en-Eenige Hoofdstukken over Specialiteiten. Derde met zorg herziene druk [Third revised edition].
51947: MULTATULI (ED. DOUWES DEKKER), - Max Havelaar. Batavus Droogstoppel [Cover title].
51561: MULTATULI (ED. DOUWES DEKKER), - Vorstenschool. Drama. [Vierde uitgave; Fourth edition]. WITH: Wys my de Plaats waar ik gezaaid heb! Derde druk [Third edition].
47072: MULTATULI (ED. DOUWES DEKKER) - M. DOUWES DEKKER (NÉE HAMMINCK SCHEPEL), - Briefwisseling tusschen Multatuli en S.E.W. Roorda van Eysinga.
47071: MULTATULI (ED. DOUWES DEKKER), - Fürstenschule. Schauspiel in fünf Aufzügen. [edited and translated from the original dutch into german by W. Spohr] [2. Auflage/second edn.].
46805: MULTATULI (ED. DOUWES DEKKER), - Vorstenschool. Achtste druk. [8th edn.].
45019: MULTATULI - (ED. DOUWES DEKKER) - - Max Havelaar, ou les Ventes de Café de la Société Commerciale Néerlandaise. Transl. fr. the orig. dutch into french by Edouard Mousset.
41743: MULTATULI (ED. DOUWES DEKKER), - Indrukken van den dag, I: [Max Havelaar aan Multatuli]. 1st edn.
11733: MULTATULI - C. VOSMAER, - Een Zaaier. Studiën over Multatuli's werken.
11728: MULTATULI - P. SPIGT, - Multatuli, Minister in spé. Offpr. fr.:Multatuli-Genootschap uit de nieuwe Stem, Juli-Aug. 1954.
11729: MULTATULI - W. SPOHR, - Die Abenteuer des kleinen Walther. Transl. fr. the dutch.
11719: MULTATULI - J. PEE, - Multatuli en de zijnen. Naar de onuitgegeven brieven.
11716: MULTATULI - OVERSTEEGEN, J.J., - Multatuli en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Multatuli.
11717: MULTATULI - J. PEE, - Bloemlezing uit Multatuli. Verzameld en ingeleid.
11362: MULTATULI - J. HOVING, - Multatuli als vijand van het godsdienstig bijgeloof en als verkondiger eener Atheïstische wereldbeschouwing. Bloemlezing uit zijne Ideeën...
11363: MULTATULI - M. JANSSENS, - Max Havelaar. De held van Lebak.
11364: MULTATULI - A.S. KOK & L.D. PETIT, - Multatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken.
11367: MULTATULI - J.B. MEERKERK, - Eduard Douwes Dekker. Multatuli. Eene Karakterstudie.
11358: MULTATULI - G.L. FUNKE, - Briefweisseling tusschen Multatuli en G.L. Funke.
11360: MULTATULI - A. GORTER, - Multatuli geoordeeld door de wetenschap. Het Gidsartikel van Dr. Swart Abrahamsz., toegelicht.
11354: MULTATULI - B. DAMME, - Multatuli als wijsgeer. Introd. by F. Domela Nieuwenhuis.
11357: MULTATULI - H.A. ETT, - Twee brieven uit Menado.
11351: MULTATULI - J. VAN DEN BERGH VAN EYSINGA, - Multatuli.
11352: MULTATULI - - TER GEDACHTENIS aan Multatuli 1887-19 Februari-1892.
11348: MULTATULI - (ED. DOUWES DEKKER), - Aleid. Twee fragmenten uit een onafgewerkt blijspel. (later edn.).
11349: MULTATULI - (ED. DOUWES DEKKER), - Volledige werken.
11345: MULTATULI - (ED. DOUWES DEKKER), - Nog-eens Vrye arbeid in Nederlandsch-Indië. 2e herz. druk.
11346: MULTATULI - (ED. DOUWES DEKKER), - Japanse gesprekken. Herdruk.
53803: MULYONO, SRI, - Human Character in the Wayang. First english language edition adapted by author from the original Indonesian version and translated by M.M. Medeiros].
43581: MULYONO, SRI, - Wayang dan karakter Manusia. Cetakan kedua. (2nd. edn.).
4279: MUNNICK, O.M. DE, - Mijn ambtelijk verleden. Autobiografie.
47706: MUNNIK, CH. A. DE, - De groote Vlinderreis van Aoesa. [Eerste, enige druk/first and only edition].
41029: MUNNING, A.F. - J.C.P.A. VAN LAARHOVEN, C. TH. H. REUL (ET AL.), - Katholieke Universiteit Nijmegen, 1923-1973. Een documentenboek. First edn.
41409: MUNRO, R.W., - Highland Clans and Tartans. First edn.
4282: MUNSON, R.W., - Saksi Kebenaran.
40838: MUNSTERBERG, H., - Het Indische Cultuurgebied. Transl. fr. the orig. german by M. Gerritsen. First dutch edn.
46604: MUNSYI [MUNSHI], ABDULLAH BIN ABDUL KADIR, - A. SWEENEY(EDITOR/COMPILER), - Karya Lengkap abdullah bin Abdul Karid Munsyi [Munshi]. [First edition].
43072: MUNTER, W., - Bergsport Handboek. Gids voor actieve vakanties in de bergen. Translated after the original edn. Bern by T. Been. First dutch endn.
41505: MUNTZ, L.C. (TEXT AND MUSIC) & O. WOLDENDORP (ARR.), - Feestlied. Er is een Prins[es] geboren.
47342: MURALT, P.R.L. DE (ORIGINALLY: VON MURALT), - [An original broadsheet published by command of [Jhr.Ir.] P.R.L. De (Von) MURALT, Mayor of Borculo, Gelderland Province].
12327: MURDIJO DJUNGKUNG, - Mencenang pertempuran Besar Wonosari. Kamis Pon, Tanggal 14 Juli 1949.
56881: MURDIYANTO, D. [CHIEF EDITOR/COMPILER], - YOGYAKARTA Kota Revolusi 4 Januari 1946-27 Desember 1949; Yogyakarta City of Revolution, January 4, 1946-December 27, 1949. Edisi Pertama/First edition.
36832: MURDOCH, G. - C.S. FORD(ET.AL.), - Outline of Cultural Materials. 4th revised edn. (4th printing with modifications).
56926: MURRAY ALLISON, J. (COMPILER) - LOUIS RAEMAEKERS (1869-1956), - Raemaekers Cartoon History of the War. Volume One the First Tweelve Months. [First edition].
8577: MURRAY, J.H.P. - Papua or British New Guinea. 2nd.impression. Introd. by W. MacGregor.
39066: MUSEUS-HIGGINS, M., - Stories from the History of Ceylon for Children. Orig.edn.
9466: MUSIC PROGRAMME- - PROGRAMMA Gemengd Zangkoor De Onthoudersstem van de uitvoering op Zondag 19 Maart 1933...
4285: MUSKENS, M.P.M., - Indonesië. Een strijd om Nationale identiteit. Nationalisten/Islamieten/Katholieken.
4286: MUSOLF, LL.D. & J.F. SPRINGER - Malaysia's Parliamentary System: Representative Politics and Policymaking in a Divided Society
56306: MUSSCHENBROEK, P. VAN (1672-1761), - Essai de Physique. Avec une Description de nouvelles fortes de Machines Pneumatiques et un récueil d'expériences part M. J.V.[M. Musschenbroek]; IBID, Description de nouvelles sortes de machines Pneumatiques, tant doublés que simples....Transl. fr. the orig. dutch by P. Massuet]. [Deuxième édition;
41560: MUSSCHENBROEK, S.C.I.W. VAN - Iets over de Inlandsche wijze van Katoen-verven. (Roodverven, bruinverven, blauwverven, enz.) op Midden-Java, en over de daarbij gebruikte grondstoffen. Naar javaansche bronnen verwerkt en met aanteekeningen voorzien. First (& only) edn.
40778: MUSSCHENBROEK, P. VAN, - Essai de Physique. Avec une Description de nouvelles fortes de Machines Pneumatiques et un récueil d'expériences part M. J.V.[M. Musschenbroek]; IBID, Description de nouvelles sortes de machines Pneumatiques, tant doublés que simples....Transl. fr.
48831: MUSSERT, [ANTON], - Nederlands Toekomst. [Eerste druk/first edition].
40257: MUSSERT, A., - Zinloos Geofferd. De vernietiging van de Indische kruisers. Offpr.fr.:Volk en Vaderland, Februari 1942.
55688: MUSSET, ALFRED DE, - Les Deux Maitresses. Eaux-Fortes de Cerutti. [First edition, thus].
39262: MUSTAKIM, - Membina kemampuan Berbahasa: Panduan ke Arah Kemahiran Berbahasa. Orig.edn.
4288: MUSTIKA, I., - Studies on the interactions of Meloidogyne incognita, radopholus similis and fusarium solani on black Pepper (Piprum Nigrum L. Orig. thesis [Wageningen university].
54824: MUTH ALIBASAH, MARGARET, - Indonesian Mouse Deer fables. Refold by...[Third edition].
44999: MUTH ALIBAHSA, M., - Folk Tales from Bali and Limbok. [retold by...]. Orig. edn.
47444: MUTHALIB, ABDUL, - Kamus Bahasa Mandar-Indonesia. Orig. edn.
47164: MUTSAERS, CH[ARLOTTE, 1942-....], - Uitgeverij Meulenhoff wenst U een bont nieuwjaar.
4289: MUTSAERTS, A.F.M. - Opvoedings- en Onderwijsproblemen bij de Papoea's in het voormalig Nederlands Nieuw Guinea. Orig. edn.
7294: MYLIUS, N., - Indonesische Textilkunst. Batik, Ikat und Plangi. Orig. edn.
4291: MYLIUS, N., - Indonesien. Ein Kulturhistorischer Ueberblick. Anlitz und Geheimnis der überseeischen Maske. Indonesische Textilkunst, Batik, Ikat und Plangi. First edn.
4290: MYLIUS, N. - Indonesische Textilkunst. Batik, Ikat und Plangi.
4292: MYSORE - : The Wreck of the Mysore. In:The Leisure Hour, A family journal of instruction & recreation, vol. 15-no. 742.
8578: MYTINGER, C. - New Guinea Headhunt. 2nd. printing.
762: N.N., - Zeemans bedenkingen over Instellingen en Toestanden in Nederlands Oost-Indië. Orig.edn.
702: N.N. (EINEM BEWUNDERER), - Indien in Moll, Java. Reiseerinnerungen und Betrechtungen.
6753: N.N., - [Dutch Regional Costume of Marken Island].
6643: N.N., - CROCHETING, - The Art of Crocheting from rudimentary to elaborate work.
6265: N.N. - EEN OUD-ZEEOFFICIER, - Iets over onze Zeemacht.
51525: N.V. STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND AMSTERDAM, - Luggage label N.V. Stoomvaart Maatschappij Nederland: Hut/Cabin.
41937: N.N., - Stormvloed 1953. Gedocumenteerd verslag van de gebeurtenissen op en na 1 Februari 1953. Orig. edn.
41241: N/A - [DUTCH-BELGIAN TREATY - Het gewijzigde Verdrag met België. Is Aanvaarding thans mogelijk? N[ederland]-B[elgië].
40117: N.A. - CHRISTIAN PHILOSOPHICAL THOUGHT ON DEATH, - Cosiderations Chrétiennes sur La Mort. Revûes et augmentées de plusiers Titres très utiles pour l'intelligence de ces considerations; & d'une práparation très chrétienne pour se disposer tous les ans à la Mort. 3e éd. Augmentée de la Passion de Notre Seigneur Jesus-Christ...
39864: N.N., - Waar onze Driekleur waait in Tropsche Gewesten. Een Beknopte schets van de beide Indiën voor de Nederlandsche Jeugd beschreven en uitgegeven...Orig.edn.
39507: N.N., - Een en ander over Bandensporen en het registreeren van Bandprofielen. Bewerkt naar gegevens uit Band 91 Heft 1/2 der Polizeiwissenschaftlichen Zeitschrift Archiv für Kriminologie.
39491: N.N., - Leidraad voor het onderricht met betrekking tot de Wettelijke bepalingen betreffende de Ondergeschiktheid. (Aanschrijinv M. v. S., M.v.D., a.i. van 23 januari 1937, IIe Afd.B.No.23). Orig.edn.
39471: N.N. - ROYAL DUTCH MILITARY ACADEMY, - Handleiding Gasbescherming, Deel I.
39468: N.N. - CHILDREN'S DRESS, - Le Patron en Couleurst. Herbillon.
39450: N.N., - Tahun Vivere Pericoloso. Pidato Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Augustus 1964. 2nd. printing.
39331: N.N., - Resolusi Tentang Beberapa Masalah dalam Sejarah Partai Sejak Perdi-Rinya Republik Rakyat Tiongkok. (Disahkan oleh Sidang Pleno Ke-6 Comite Central Ke XI Partai Komunis Tiongkok pada Tanggal 27 Juni 1981. Orig. Indonesian edn.
39154: N.N. - TRAVELS THROUGH PALESTINE, - Pictorial Journey through the Holy Land; or Scenes in Palestine. Orig. edn.
39142: N.N. - NEDERLANDSCH JAPANSCHE VEREENIGING, - Nederlandsch-Japansch Woordenboek [with a grammar].
38941: N.N., - Zeemansbedenkingen over Instellingen en toestanden in Nederlands Oost-Indië.
38851: N.N. - DUTCH SUFFRAGE, - Tentoonstelling De Nederlandse Vrouw 1989-1948. Catalogue of an Exhibition.
38774: N.N. -SILKS, - The Silk Book. First edn.
38731: N.N. - RAEMAEKERS, L.(ARTIST), - En thans...neemt de auteur afscheid van de moderne Fee...
38392: N.N. - AUSTRALIA, - Australian Panorama.
38057: N.N., - Schaduwbeelden. Amuseer de kleintjes met Uw handen.
38052: N.N., - Tropisch Nederland.
38020: N. N. - Wandeling door Het Oud en Nieuw St. Anthony Gasthuis te Leeuwarden.
37967: N.M.D.J. [PSEUDONYM], - De ware geschiedenis van drie Kokosnootjes. [Eerste druk; First edition]. Separated from an unknown magazine, perhaps from Elseviers Maandschrift.
37768: N.N. - ROYAL DUTCH ASSOCIATION EAST AND WEST: - Statuten en Huishoudelijk Reglement der Koninklijke Vereeniging Oost en West.
37756: N.N. - ENNY VREDE, - Enny Vrede. Maria Magdalena Müller, geboren 3 November 1883, Overleden 5 April 1919. In Memoriam.
37206: N.N., - Peladjaran Bahasa Nippon oentoek oemoem. Djilid Pertama.
36793: N.N. - DUTCH PRIMARY SCHOOL-REGULATIONS DURING THE FRENCH OCCUPATION - - Bijdragen betrekkelijk den Staat en de Verbetering van het Schoolwezen in het Bataafsche Gemeenebest. II. deel VIII.stuk. (Augustus 1802).
36481: N.N. - - Peter de Grote in Zaandam. Orig. edn.
2944: N.N., ANNUAL REVIEW - - Indonesia 1962. Orig. edn.
13245: N.N., - Die Niederlande. [The Netherlands].
4298: NAARDING, J.W., - Het conflict Snouck Hurgronje-Van Heutsz-Van Daalen. Een onderzoek naar de verantwoordelijkheid. Orig. thesis [Utrecht university].
39203: NABABAN, S.A.E., - Panggelan Kristen dalam Pembaharuan Masjarakat. Laporang Konperensi nasional Geredja dan Masjarakat. Orig. edn.
36921: NABARAN, J.L., - Diktat melaju umum. Cursus Guru Bahasa Djakarta.
7296: NABER, J.W.A., - De Borduurkunst. Orig. edn.
7295: NABER, JOH.W.A. - Rechlindis. Handleiding bij het Kunstnaaldwerk. 3e herz. en verm. druk. (3rd. revised & enlarged edn.).
4299: NABER, JOH. W.A. - Onbetreden Paden van ons Koloniaal Verleden, 1816-1873. Naar nog onuitgegeven familie-papieren.
49113: NABI MUHAMMAD S.A.W., - Anyaaman Pandan Dan Mengkuang. [First edition].
11772: NABI SULAIMAN. A.S., - Alhamdullah dengan nama Allah yang maha pengashi lagi penyayang kami mengucapkan syukir...
53518: NABOKOV, V. (1899-1977), - Lolita. Tweede druk [Second edition]. [translated from the english into dutch by M. Coutinho].
4300: NACH, J., - Malaysia and Singapore in pictures. 9th printing.
39099: NACHENIUS-ROEGHOLT, A., - In gelijke pas. Meisjesboek. Orig. edn.
47878: NADJIB, EMHA AINUN, - Indonesia bagian dari Desa Saya. Pengantar YB. Mangunwijaya. Cetakan ketiga. [second edition].
47826: NADJIB, EMHA AINUN (PSEUDONYM), - Yang Terhormat Nama Saya. Cetakan pertama. [First edition].
4301: NAEF, P., - Unter Malayischer Sonne. Reisen-Reliefs-Romane. First edn.
50623: NAEFF, F., - Nederlands Indië; herinneringen aan een koloniaal verleden. [Eerste druk; First edition].
4302: NAEFF, F.(ED.), - Het aanzien Nederlands Indië. Herinneringen aan een koloniaal verleden. Orig. edn.
45553: NAEREBOUT, F. - Ik val aan, Volg mij is het symbool geworden van Neerland's bijdrage in den strijd voor de vrijheid...Orig. edn.
42820: NAERSSEN, F.H. VAN, - De Saptopapatti. Naar aanleiding van een tekstvebetering in den Nagarakrtagama. Extr.fr.:BKI, vol. 90.
11738: NAERSSEN, F.H. VAN, - Culture contacts and social conflicts in Indonesia. Transl. fr. the orig. dutch by A.J. Barnouw.
4304: NAGAOKA, H.(INTROD.), - An Investigation on the secondary Ondulations of Oceanic tides carried out by the order of the Earthquake Investigation Committee during 1903-1906. Orig. edn.
49440: NAGELKERKE, LOUIS [1949-....], - [BALI; An original Watercolour on paper by Louis Nagelkerke, signed and dated].
4305: NAGTEGAAL, CORN., - De voormalige Zelfbesturende en Gouvernementslandschappen in Zuid-Oost Borneo.
11559: NAGTEGAAL, C., (PREFACE), - Suriname.
39189: NAHDI, SALEH A., - Nafiri Maut dan Lembah Qamran. (Dead Sea Scrolls). 2nd. printing.
4307: [NAHUYS VAN BURGST, H.G.] ['EEN ONGENOEMDE MAAR NIET ONBEKENDE'] - Het drukpersreglement voor Nederlandsch-Indië aan de ervaring van een halve eeuw getoetst. [Eerste druk; First edition].
52949: NAI, FIRMIN ANGELA (COMPILLOR/EDITOR), - LOTA: Tradisi Bersastra Masyarakat Muslim Pesistir Pantai Selatan Kabupaten Ngada Flores Musa Tenggara Timur. Kumpulan naskah yang diitulis dengan menggunakan aksara Lontar. Editis Pertama [First edition.
8579: NAIRNE, W.P. - Greatheart of Papua (James Chalmers)
47689: NAKAO, J[ULIE] (EDITOR), - The National Library of Papua New Guinea, a report 1978-1985. Orig. edn.
8580: NANCE, J. - The Gentle Tasaday
38340: NANDA (= FERMANDA M.B. TRAUTWEIN), - Netteke Dollemans. First edn.
52508: NANDYA NOEGRAHA (EDITOR); TUTI MUNAWAR, JUMSARI JUSUF, SITI HAJRAH (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Ajaran Para Leluhur: Koleksi Perpustakaan Nasional RI. [Jilid I; First edition].
4308: NANNINGA, A.W. - De Theecultuur in Nederlandsch-Indië.
42781: NANYO CO. TOKYO - - Album of Centraal (sic!) Java [title on front wrapper]. Orig. edn.
44347: NAPEL, H. TER, - Aspecten van de ontwikkeling van de Curaçaose Arbeidersklasse. Orig. edn.
9874: NAPOLEON-J. DE MARTHOLD, - Le Grand Napoléon des Petits Enfans.
11742: NAS, P.J., L. DARMAYANTI, F. SJAMSIR, - A classification of Kabupatens in Indonesia for regional development planning.
7298: NASH, D. - German Artillery, 1914-1918. 1st.
56477: NASH-FAULHABER, R., - Wie zal mijn Voorbeeld volgen? Mijn Reis om de Wereld in een Jaar van Augustus 1911 tot Augustus 1912. [Eerste nederlandstalige druk; First dutch language edition, translated].
8997: NASH, M., - Peasant Citizens: Politics, Religion and modernization in Kelantan, Malaysia.
4309: NASOETION, M.H., - De plaats van de Vrouw in de Bataksche Maatschappij. Orig. thesis [Utrecht university].
4310: [NASS, J.G.M.], - De geschiedenis van het Korps Mariniers, 10 December 1665-1965.
44683: NASUTION, ABD. H. (1918-2000), - To Surmount an extraordinary situation extraordinary tools and efforts are Needed. (explanation of the succesful policy in restoring National Security Vis-A-Vis the Rebellion in All main islands of the Republic, 1956-1962). Orig. edn.
4312: NATARE, L. - Onder de Palmen. Woorden, Melodieën en Prentjes. Eerste Bundel (all publ.).
39852: NATER, JOH.P., - Koers 300 Vaart 25. De Slag in de Javazee. Orig.edn.
38260: NATIONAAL JONGEREN VERBOND N.V.J. PRESS SERVICE (COMPILERS), - Roseboek van de Muiterij [op de Zeven Provinciën].
8581: NATIONAL PARK (THE) - and Port Hacking
56526: NATO AMPHIBIC OPERATION ORDER BLUE NUT74: - Commander Attack Group 4291. Exercise Operation Order Blue Nut 74. Nato Confidential [Covertitle only],
12618: NATRUS, L. VAN - J. POLLY & C. VAN VUUREN, - Groot Volkomen Moolenboek of Naauwkeurig Ontwerp van Allerhande tot nog toe bekende Soorten van Moolens, met haar Gronden en Opstallen, en al het geene verder daartoe behoort.
44719: NATURAL HISTORY IN COLONIAL INDONESIA - - Jubileum-Uitgave verschenen als speciaal nummer van het tijdschrift De Tropische Natuur ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Nederlandsch Indische Natuur-Historische Vereeniging en haar maandblad. Orig. edn.
39536: NATURAL HISTORY IN INDONESIA - - Catalogue of Books on Natural History in Stock at G.C.T. Van Dorp & Co., N.V.[Djakarta,Indonesia].
41950: NATURE GUIDE - - De Paden op...[Het beste vestzak natuurgidsje voor Nederland (title on front wrapper)]. 2e druk. (2nd. edn.).
37216: NATURIS ARTIS MAGISTRA - - [GEDENKBOEK] Koninklijk Zoologisch Genootschap NATURA ARTIS MAGISTRA. 1938-1 Mei 1898.
10136: NATURISM- - Health and Efficiency. Incorporating Health & Vim and the Sunbathing and Health Magazine.
43326: NATUURKUNDIG TIJDSCHRIFT NEDERLANDSCH-INDIË - - Vergaderingen der Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië. Bestuursvergadering. Taken from:Natuurkkundig Tijdschrift Nederlandsch Indië vol. 16.
47479: NAUTA, S.A. & J.F. MEIJER, - Boerenbontjes als handwerk materiaal. Tweede herziene druk. [second revised edn.].
6264: NAUTICAL GUIDE TO INDONESIA - - Zeemansgids voor Indonesië. (Sailor's Handbook for Indonesia). 9th edn.
8582: NAVAL INTELLIGENCE DIVISION-PACIFIC ISLANDS IV: - Western Pacific (New Guinea and Islands Northward)
12472: NAVARRA, B., - China. Auf Grund eines 20 jährigen Aufenthaltes im Lande der Mitte.
56327: NAWAWI, ABDULLAH, - Sedjemput Ilmu Djawa Umum. [Cetakan ke 1; First edition].
12997: NAWIJN, E.L.F., - Voor onze Vrienden in Indië, in het Leger of op de Vloot.
53961: NAZI TERROR: - Weerwolf terreur [Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
48827: NAZI GERMANY-POLAND WHITE PAPER - - Het Duitsche Witboek. Documenten over de laatste Faze van de Dutsch-Poolsche Crisis. [Authentic complete and authorized translation after the original german language edition].
45103: NAZI PROPAGANDA - - Norwegenfahrer der N[ational] S[ozialistische] G[emeinschaft] Kraft durch Freude. Herzlich willkommen in der Hansestadt Bremen! [title on front wrapper]. Orig. edn.
36150: NAZI PROPAGANDA - THIRD REICH CIGARETTE PLATE-ALBUM - - MÄNNER IM dritten Reich.
13280: NAZI PROPAGANDA - H.HOFFMANN(PHOTOS), - Der Feldzug in Norwegen von 9. April bis 10o. Juni 1940.
13181: NAZI PROPAGANDA - - Duisburg und die Niederlande. Politische, Kulturelle und Wirtschaftliche Beziehungen durch anderhalb Jahrtausende.
8185: NAZIF, MOH., - De Val van het Rijk Mérina (La Chute du Royaume de Mérina). Orig. thesis [Batavia Lawschool].
44015: NAZIS IN FEDERAL GERMANY - - Mijn naam is Haas. Enige dokumentaires over regeringsfunctionarissen, de generale staf en het bedrijfsleven van de Duitse Bondsrepubliek en hun bruine verleden. Orig. edn.
10360: NEAR EASTERN RUGS - WEENINK, W.R., - Oostersche Tapijten.
46381: NEAVE, D., - The Dutch Connection. The Anglo-Dutch Heritage of Hull and Humberside. Orig. edn.
56106: NEBELING (MÉTHODE), - Méthode de Coupe. Le Grand Tailleur.
4318: NEDERBURGH, I.A., - Het Staatsdomein op Java. Orig. thesis [Leyden university].
4317: NEDERBURGH, H.G., - Eenige beschouwingen over Transportatie en Relegatie vooral in verband met Kolonisatie. Orig. thesis [Leyden university].
4316: NEDERBURGH, CORN.B., - Bijdrage tot de interpretatie der Artt. 78 al. 2 en 83 van het Regeerings-Reglement van Nederlandsch-Indië in verband met Art. 3 van het Reglement op de rechterlijke Org. in N.I. Orig. thesis [Leyden university].
11746: NEDERBURGH, J.A., - Wetgeving voor Nederlandsch-Indië.
11745: NEDERBURGH, I.A., - De Koninklijke en de wetgevende macht over Ned.-Indië in verleden en toekomst.
10643: NEDERBURGH, S.C., - Opium-Smokkelhandel. Iets over een middel om zonder eenige kosten, verlies, of winstderving voor de Schatkist, en zonder eenig ander ernstig bezwaar of gevaar, den Opium-Smokkelhandel op Java en Madura zeer belangrijk te verminderen.
10642: NEDERBURGH, S.C., - Tjilegon.-Bantam-Java. Iets over des Javaans Lasten en over zijne draagkracht.
55819: NEDERHAND, J.H., - Upacara Bersih Desa dan Peranan Lakon Wayang Purwa dalam upacaru itu. [First edition].
55813: NEDERHAND, J.H., - De Bersih Desa Ceremonie verandering en continuiteit in de cultuur van een Middenjavaanse Duikuh. [Eerste enig druk; First original edition]. [Original doctoral essay submitted to Leyden University].
49315: NEDERKOORN, W.P. & G.J.B. STORK (COMPILERS), - Er op of Er Onder. Hoe Achterhoek en Lijmers [Liemers]. de Duitsche bezetting doorstonden en ervan werden bevrijd. Ongewijzigde herdruk der uitgave van 1946 [Unchanged re-publication after the 1946 edition].
8583: NEDERLANDS NIEUW-GUINEA. - 's-Gravenhage, nd.[c.1955].
56178: NEDERLANDSCH MUSEUM VOOR GESCHIEDENIS EN KUNST-RIJKSMUSEUM-AMSTERDAM: - DAMESCOSTUUM. [Front cover title only].
55955: NEDERLANDSCH INFORMATIE BUREAU NEW YORK: - Ir. Soekarno leidt Opstand in Indië [cover title only]. [Eerste druk; First edition].
53120: NEDERLANDSCH BIJBEL GENOOTSCHAP -NGAJU-DAYAK LANGUAGE NEW TESTAMENT- - SOERAT BRASIH Fjandji Taheta ain Toehan Toentang Djoeroesalamat itah Jesoes Kristoes. Injalinan Bara poena basae akan basan oloh Ngadjoe Hong Poelau Borneo. [Het nieuwe Testament in het Dajaksch (dutch title on verso of orig. ti.-p.)]. [Eerste druk; first edition, thus].
53065: NEDERLANDSCH-INDISCHE SPOORWEGEN - - Bij het afscheid van den Chef der Compabiliteit der N.I.S. [Nederlandsch-Indische Spoorwegen]. Aangeboden door:.... 's-Gravenhage 28 November 1941. [Manuscript text in ink].
49190: NEDERLANDSCH OLYMPISCH COMITE NOC - A.E. DUDOK VAN HEEL, - Nederlandsch Olympisch Comite. Diploma voor Vaardigheid voor den Heer A.E. Dudok van Heel geboren 9 Augustus 1915. [Original Certificate with original Regulation Medal].
4321: NEDERLANDSCH INDISCHE MAATSCHAPPIJ VAN NIJVERHEID EN HANDEL... - Verslag over het jaar 1860. Notulen der Algemeene en Bestuurs-vergadering en Leden-lijst.
54403: NEDERLANDSCHE BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING -VIERDAAGSCHE TRACK-MAP, - Internationale Vierdaagsche Afsdansmarschen: EERSTE Marschdag 24 Juli 1934.
54224: NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR LUCHTBESCHERMING [DUTCH SOCIETY FOR AIR RAID PROTECTION]: - Iets doen is beter dan niets doen.
52566: NEDERLANDSCHE UNIE POLITICS - - Brood en Bezinning. Corporatief en cultureel programma van De Nederlandsche Unie. [eerste druk; First edition].
52328: NEDERLANDSCHE TRAMWEGMAATSCHAPPIJ [HEERENVEEN], - Toelichting tot het Ontwerp eener Centrale Werkplaats op het Emplacement RACHTEN. Januari en September 1912. [Eerste druk; First edition].
51974: NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N.H.M. (COMPILERS) - S.A.R. BERNHARD VON LIPPE BIESTERFELD, - Dutch language economy textbook, compiled by Nederlandsche Handel-Maatschappij, N.H.M., on behalf of S.A.R. Prince Bernhard Von Lippe Biesterfeld, September-December 1936. [Originele uitgave; Original edition, Not-for-the Trade].
48020: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN RECONSTRUCTIE - - Zij hadden 7 maanden. [title on front wrapper].
4322: NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ-REGLEMENT - en Instructie voor de Factorij der N.H.M. te Batavia.
39565: NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ N.V. - - Interne Gids bij de automatische Telefooninstallatie, Factorij Djakarta.
39551: NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ N.V. - - Interne Gids bij de automatische Telefooninstallatie, Factorij Djakarta.
54603: NEDERLANDSE SPOORWEGEN-NATIONAL DUTCH RAILWAYS: - NS-informatieboekje [in BRAILLE] '82-'83Telefoonnummers, Tarieven, folders; Geldig van 1 oktober 1982-30 september 1983. [Allereerste druk gedrukt in Braille schrift; First edition ever printed in Braille].
49580: NEEB, C.J. & W.E. ASBEEK BRUSSE(EDS.), - Naar Lombok! [Eerste en enige druk/first and only edion].
43907: NEEB, H.M. (INTROD.), - Malaria en de Groote Cultures. Orig. edn.
13371: NEEDLEWORK INSTRUCTION - - Méthode d'Enseignement pour les Ouvrages Manuels. Travaux A l'Aiguille. Orig. edn.
8584: NEEF, ALB. J. DE, - Papoealand: Het arbeidsveld van de Utrechtse Zendings-Vereeniging. 1st.
53330: NEELTJE - KOCH, W. (COMPILER), - Neeltje's verzamelde recepten. [authentic facsim. after the first reproduction 1974].
4329: NEGGERS-VAN DER VAART, M.H. - De avonturen van Sinjoto en Soeparmi.
46292: NEIJNDORFF, F., - Achterom gekeken. Mijn jeugd in Nederlands-Indië 1929-1949. Eerste druk. [First edn.].
4333: NEIJS, A.H. - Memorie van Overgave der Residentie (Afdeeling) BONDOWOSO.
4332: NEIJS, A.H. - Memorie van Overgave van het bestuur over de Afdeeling Salatiga. Loopende over het Tijdvak 1 Augustus 1923 tot Ultimo Mei 1925 (Bijblad No. 6242).
4331: NEIJS, A.H. - Memorie van Overgave van het Bestuur over de afdeeling Klaten loopende over het tijdvak 1April 1919 tot 1 Augustus 1922 (Bijblad No. 6242).
4338: NEILEN, M. - Japanse Kampen. Orig. edn.
4336: NEILEN, M. - Schone Sahari en andere legenden van Zuid-Sumatra.
46069: NEKA, SUTEJA, - Pengantar Koleksi Lukisan Museum Neka. Orig. edn.
42600: NEKA, SUTEJA, - The Development of Painting in Bali. Translated from the Indonesian with additions by Garrett Kam. Orig. edn. (thus).
53016: NELSON, W.A., - The Dutch Forts of Sri Lanka. The Military Monuments of Ceylon. [First edition].
44665: NÈNÈK DONGENG(= WILHELMINA FLORA HELENA STEEVENSZ-PAS), - Indonesische Sagen en Legenden. Orig. edn.
55861: NEOFITUS, - Waarheid of Laster? (Naar aanleiding van het werk De Ritueele Moord. Een onhoudbare beschuldiging). [Eerste druk; First edition].
52537: NES, J.F.W. VAN, - Over Gondeigendom en Landverkoop op Java. Naar aanleiding van de Nota van den Heer Mr. Soet van Olthuys en de beantwoording daarvan door Z. Exc. den Minister van Koloniën. [Eerste druk; First edition].
49773: NES, P. DE, - Kitab Hitongan. Djilid Jang Ketoedjoeh (Bilangan diatas 1000). (Bahagian Oentoek Moerid). Tjetakan jang Pertama [First edition].
37366: NES, W.J.F.W. VAN & F.C.J. VAN SWIETEN, - Eenige Denkbeelden over den Verkoop van Landerijen op Java. - AND: IBID, De nieuwe bedenkingen tegen den verloop van Landerijen op Java opgelost door F.C. van Swieten. AND: IBID, Over Grondeigendom en Landverkoop op Java. Naar aanleiding van de Nota
13462: NES, K. VAN, - De geschiedenis van een 18e eeuws mannenvest met lange mouwen(The history of a man's longsleeved waistcoat) -
10098: NES, W. VAN & H. TOORS, - Doelmatige voeding.
49340: NESCIO (=F. GRÖNLOH], - De X Geboden. Eerste druk (first edition).
4341: NESS, G.D., - Bureaucracy and Rural Development in Malaysia. A study of Complex Organizations in Stimulating Economic Development in New States. 1st.
55102: NETHERLAND ROYAL MAIL LINE; STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND - - Travel guide of the Nederland Royal Mail Line.[Track: The Suez Canal - Amsterdam]. [First edition].
54780: NETHERLANDS EAST INDIAN LABOUR CONDITIONS: - Notes on the Labour Conditions and Recruiting of Labour For Estates, Mines and other Industries in Netherlands East India. [First edition].
4343: NETHERLANDS EAST INDIES. - A bibliography of books published after 1930, and periodical articles after 1932, available in US Libraries.
3749: NETHERLANDS INDIAN NAVY - - Lijst van schepen der Nederlandsche- en Nederlandsch Oost-Indische Marine en van enkele oorlogsschepen van andere mogendheden. Toelichtingen.
4345: NETSCHER, F.H.J. - Regt en Onregt of de Toestand der Gewestelijke besturen in Indië tegenover de Particuliere Industrie
4344: NETSCHER, E. - Padang in het laatst der XVIIIe eeuw.
8108: NETTO, C. & G. WAGENER - Japanische Humor. [Erste Auflage; First edition].
7301: NEUGEBAUER, R. & J. ORENDI, - Handbuch der Orientalischen Teppichkunde. Introd. by R. Gaul. 2. Neudruck. (2nd. reprint).
38477: NEUHASS, R., - Unsere Kolonie Deutsch-Neu-Guinea. Orig. edn.
56702: [NEUHAUS, H., S.V.D./NIHIL OBSTAT], - INDJIL. Kabar Gemira Jesus Kristus kitab Kudus Perdjandjian Baru diterdjemahkan menurut naskah-naskah junani. Tjetakan III [Third edition].
7302: NEUMANN, R. & G. MURZA - Persische Seiden. Die Gewerbekunst der Safawiden und ihrer Nachfolger.
55783: NEUMANN, J.H., - Schets der Karo-Bataksche Spraakkunst./ [Eerste druk; First edition].
54497: NEUMANN, J.H. (TRANSLATION), - Padan si Mbaroe E Me Kap berita si Mehoeli Kerna Toehanta Jesoes Kristoes. [Het Nieuwe Testament in het Karo Bataksch]. [Eerste druk; First edition].
53846: NEUMANN, J.B., - Silama. Een liefde-drama in de Lampongsche Districten. [Eerste druk; First edition].
51801: NEUMANN VAN PADANG, M., - Obsidian of Goenong Kiamis [Java]. [Eerste druk; First edition].
4346: NEUMANN, J.B. - Halima. Hartstocht en ijdelheid in de Lampongsche Wereld. Orig. edn.
40302: NEUMANN, H. & E. VAN WITSEN, - De Sumatra Spoorweg. In de Tweede Wereldoorlog op Midden-Sumatra aangelged door het Japanse leger. Voor de uitvoering werden romusha's (Aziatische dwangarbeiders) en Geallieerde krijgsgevangenen gedwonengn ingezet. Een documentaire van gegevens, in en direct na de oorlog verzameld. Orig.edn.
36134: NEUMANN, B. & G. MURZA, - Persische Seiden. Die Gewebekunst der Safawiden und ihrer Nachfolger. Orig. edn.
11886: NEUMANN, J.H., - Karo-Bataksche offerplaatsen. Taken fr.:BKI, 82-4, 1927.
11751: NEUMANN, J.B., - Het Pané- en Bila-Stroomgebied op het eiland Sumatra. (Studiën over Batahs en Batahsche Landen). a.o. artt. In:TAG, IV (1887).
8998: NEUMANN, H. & E. VAN WITSEN, - De Pekanbaroe Spoorweg. In de Tweede Wereldoorlog op Midden-Sumatra aangelegd door het Japanse Leger. Een documentatie van gegevens, in en direct na de oorlog verzameld. Orig. edn.
56443: NEUMÜLLER, MICHAEL (1891-1980), - Die Galerie - AktMappe. [Original Ausgabe; First edition].
54750: NEURDENBURG, J.C., - De Christelijke Zending der Nederlanders in de 17de en 18de Eeuw. [Eerste druk; First edition].
42214: NEURDENBURG, E., - Oude Nederlandsche Majolica en Tegels. Delftsch Aardewerk. Derde druk. (3d. edn.).
40810: NEUSTADTL, M., - Das Märchen von drei Fischlein. Ein neues Märchen vom See beim Dreisesselberg. Orig. edn.
45286: NEVERMAN, H., - Onder Koppensnellers en Moerasmenschen. Transl. into dutch after the orig. german edn. by Willem Vogt and G.L. Tichelman. First dutch edn.
56429: NEVERMANN, HANS (PROFESSOR, 1902-1982), - -Private Archivalia compiled in 30 files, Press clipping collection compiled by Professor Hans Paul Friedrich Wilhelm Nevermann, approx. 1930a-1960s.].
54687: NEVERMANN, HANS (1905-), - Bei Sumpfmenschen und Köpfjägern. Reisen durch die unerforschten Inselwelt und die Südküste von Niederländisch-Neuguinea. [Sweite Auflage; Second edition].
43769: NEVERMANN, H. - Ein Besuch bei Steinzeitmenschen. Orig. edn.
4351: NEVERMANN, H. - Stimme des Wasserbüffels.
37939: NEVERMANN, H., - Hawaii.
8586: NEVERMANN, H. - Ein Besuch bei Steinzeitmenschen
8588: NEVERMANN, H. - Onder Koppensnellers en Moerasmenschen. Transl. into dutch after the orig. german edn.
8589: NEVERMANN, H., - Götter der Südsee. Die Religion der Polynesier.
859: NEVERMANN, HANS (PROFESSOR DR.) - BALI-BALINESE ILLUSTRATED CLIPPINGS. - A large collection of original illustrative press-clippings covering hundreds of all aspects of Bali & Balinese life.
8590: NEVERMANN, H. - Söhne des tötenden Vaters
7303: NEVILL, R., - The World of Fashion, 1837-1922. 1st orig. edn.
45768: NEVINSON, J., - Catalogue of English Domestic Embroidery of the Sixteenth & Seventeenth Centuries. First edn.
8201: NEW GUINEA - - De beslissing over Nederlands Nieuw Guinea...Nu!
56133: NEW GUINEA MAPS: - Nederlands Indië. Nieuw Guinea Kaartmateriaal 1900-1963. Catalogus van Kaarten aanwesig in de Bibliotheek van de Topografische Dienst. [Eerste druk; First edition].
53920: NEW GUINEA [WEST IRIAN] MAP; KAART VAN NIEUW GUINEA: - Ned[erlands] nieuw guinea. [Dutch Territory of New Guinea, West Irian]. [Unique copy!].
50375: NEW YORK WORLD FAIR 1964-65 - BALI - - BALI Isle of Temples and Dances. [First edition].
48501: NEW GUINEA RECONSTRUCTS - - Papoea's bouwen aan hun toekomest. [eerste druk/first edition].
47306: NEW GUINEA TERRITORY (DUTCH) - - De Beslissing over Nederlands Nieuw-Guinea.....NU! [eerste druk/first edn.].
47303: NEW GUINEA TERRITORY (DUTCH) - - De Beslissing over Nederlands Nieuw-Guinea.....NU! [eerste druk/first edn.].
45312: NEW GUINEA IN SCHAKELS - Nederlands Nieuw-Guinea. Grepen uit de ontwikkeling. Orig. edn.
45311: NEW GUINEA IN SCHAKELS - Nederlands Nieuw-Guinea. Land en Volk. Orig. edn.
45310: NEW GUINEA IN SCHAKELS - Nederlands Nieuw-Guinea. Gezondheidsproblemen.Orig. edn.
45309: NEW GUINEA IN SCHAKELS - Nederlands Nieuw-Guinea. Bevolkingsonderzoek en gezondheidszorg in internationaal verband.Orig. edn.
45308: NEW GUINEA IN SCHAKELS - Nederlands Nieuw-Guinea. Facetten van Onderwijs.Orig. edn.
45307: NEW GUINEA IN SCHAKELS - Nederlands Nieuw-Guinea. Aspecten van Land en Volk. Orig. edn.
45306: NEW GUINEA IN SCHAKELS - Nederlands Nieuw-Guinea. Botanisch Onderzoek.Orig. edn.
45305: NEW GUINEA IN SCHAKELS - Nederlands Nieuw-Guinea. Mens en Natuur en het Zuiden.Orig. edn.
45304: NEW GUINEA IN SCHAKELS - Nederlands Nieuw-Guinea. Voorlichting en sociale opbouw. Orig. edn.
45303: NEW GUINEA IN SCHAKELS - Nederlands Nieuw-Guinea. Land en Volk. Orig. edn.
45282: NEW ZEALAND SOUTH ISLAND TOURISM - - The South Islands of New Zealand.
37386: NEW ZEALAND TOURISM - COWAN, J., - The Maori.
11515: NEW GUINEA - - REPORT concerning the Possibility of Protecting the primitive Natives, especially the Mountain-Papuan-Tribes in Dutch New Guinea.
8594: NEW GUINEA (PAPUA)-FACHKATALOG - Neuguinea
8596: NEW GUINEA CENSUS- - Eenige voorlopige resultaten van het Demografisch onderzoek Nederlands Nieuw-Guinea (E
9627: NEW ZEALAND FOR IMMIGRANTS- - Nieuw-Zeeland. Een beschrijving van Land en Volk ten dienste van Emigranten.
4352: NEWELL, W.H., - Treacherous River. A Study of Rural Chinese in North Malaya. 1st.
51675: NEWMAN, NANETTE, - Beelden van Vroeger; Gedichten. [First dutch edition translated from the original english Reflections, by G. Prins].
4353: NEWMAN, TH.R., - Contemporary Southeast Asian Arts and Crafts. Ethnic Craftsmen at work with how-to instructions for adapting their crafts.
13514: NEWNES, G.(PUBLISHER) - HUDSON & KEARS (PHOTOGRAPHERS), - All About Animals. For Old and Young. Popular, Interesting, Amusing. [First edition].
55298: NEWTON, GAEL, - Picture Paradise. Asia-Pacific Photography 1840s-1940s. [First Edition].
52122: NEWTON KEITH, AGNES, - Three came Home. [FIRST edition].
48335: NEWTON, JOHAN (1725-1807), - Redevoering, uitgesproken voor de Maatschappij tot bevordering van kennis en Godsdienstigheid onder den gemeenen Man, binnen Londen op den 21. van Slagtmaand MDCCLXXXVII [1787]...Benevens Gedachten over den Afrikaanschen Slavenhandel...
4356: NEWTON KEITH, AGNES, - Monsun über Borneo. Eine Frau erlebt den Dschungel. Transl. fr. the orig. english by Marlis Nedden.
4355: NEWTON KEITH, A. - Land Below the Wind. First edn.
36287: NEWTON, S.M., - Health, Art & Reason. Dress reformers of the 19th century. 1st. edn.
36289: NEWTON, S.M., - Health, Art & Reason. Dress Reformers of the 19th century. 1st. edn.
55319: NEYS, K.AREL (1920-1992), - Westerse acculturisatie en Oosters volksonderwijs. [Originele dissertatie R.U. Utrecht; Original disdertation Utrecht University].
4358: NEYTZELL DE WILDE, C. - Een Mary-Gold als verjaardagscadeau. Aquarellen en schetsen, 1942-1945. Orig. edn.
11755: NEYTZELL DE WILDE, A., - Een en ander omtrent den Welvaartstoestand der Inlandsche bevolking in de Gouvernementslanden van Java en Madoera. (de Particuliere Landerijen uitgezonderd). Landbouw, Veeteelt, Boschwezen, Visscherij.
51784: NGABEHI SINDOESASTRA, RADEN (COMPILER) - W. PALMER VAN DEN BROEK (EDITOR), - ARDJOENA-SASRA-BAOE, Een Javaansch Gedicht, waarin de Lotgevallen van drie Rijken: Loekåpålå, Ajodyå en Maïspati, Benevens die van Soegriwå en Soebali, en de Oorlogen van Dåsåmoekå, Koning van Alenkå, tot aan de Regering van Dåsåråtå te Ajodyå verhaald worden.... [Eerste druk; First edition].
39217: NGAFENAN, MOHD., - Kamus Sinonim bahasa Indonesia. 2nd. printing.
47702: NGANTOENG, H[ENK], - Impressies dari Linggadjati dan Sekitarnja. Pada Boelan Nopember 1946/Impressions of Linggadjati...Original edition.
4360: NGURA BAGUS, I. GUSTI, - Kebudajaan Bali Sebagai Faktor Untuk Pengembangan Ekonomi.
53761: NGURAH ARINTON, I GUSTI, - Bibliografi Beranotasi Folklore Bali. Sebuah Skripsi Untuk Ujian Sarjana Antropoligi Budaya. [First original edition].
51631: NGUYEN, THANG D. & F. JÜRGEN RICHTER (COMPILERS), - Indonesia Matters. Diversity, Unity, and Stability in Fragile Times. [First edition].
11430: NGUYEN TUNG, - Quelques remarques sur les Rapports entre Littérature Sino-Vietnamienneet Littérature en Nom- a.o. artt. on the same theme.
53538: NI LOH PUTO SURYA - E. FLORH (CONTRIBUTORS). - Danskunst van Bali; E. FLORHR: Blentjong, een bijdrage. Published in:BUDIDAJA, Volume 3-no. 4 (Juli-Augustus 1972).
47051: NICHOLAS, M. (PRESENTATION), - Élégantes Parisiennes au temps de Marcel Proust 1990-1916. [Exhibition catalogue] Musée du Costume de la Ville de Paris (annexe du Musée Carnavalet), Décembre 1968- Avril 1969.
36362: NICHOLL, R.(ED.), - European sources for the History of the Sultanate of Brunei in the Sixteenth Century.
13560: NICHOLS, M.J., - Straw plaiting and the Straw hat Industry in Britain. - J.SWANN, Shoes concealed in Buildings -
7305: NICHOLSON, J., - Ontwerp zelf uw Borduurwerk. Transl. fr. the orig. english by H.C. Dirkse-Bresters. First dutch edn.
7304: NICHOLSON, J. - Contemporary embroidery design. Orig. edn.
53608: NICHOLSON, HAROLD, - Journey to Java. [First edition].
46323: NICHTING, J[OPIE], - Japanse Vrouwenkampen in voormalig N.O. Indië 1942-1945. Troostmeisjesen andere verhalen. Orig. edn.
43264: NICHTING, J[OPIE], - Japanse Vrouwenkampen in voormalig N.O. Indië 1942-1945. Troostmeisjesen andere verhalen. Orig. edn.
49664: NICLOU, H.A.A., - Beri-Beri te Atjeh. Offpint from:De Java-Bode, Nos. 9-11 (12, 13, 14 Januari 1887).
38999: NICOL. B., - Timor. The Stillborn Nation.[First edition].
47700: NICOLAS, M., - Le Séparatisme en Bretagne. [Édition originale/original edition].
4363: NICOLAS, C.B.(INTROD.), - De Mariniersbrigade te kiek.
42352: NICOLAS, C.B., - Marine Muziek. In:Marineblad, jaargang 81-8, December 1971.
39979: NICOLAS, E. (ED./COMPILER) - Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van de Stichting Het Limburgs Landschap, 1931-1956. Orig. edn.
13561: NICOLL, E.L. & S. FLOUR, - A travers l'Exposition Coloniale. Preface by Maréchal Lyautey.
47218: NICOLLE, D., - Islamische Waffen. [translated into german after the original english by Andreas Russegger]. [1. Auflate/first edition, thus].
43672: NICOLSPEYER, M.M., - De Sociale Structuur van een Aloreesche Bevolkingsgroep. [Orig. thesis Leyden University].
47502: NIEDNER, M. & R. DIERSCH (EDITORS), - Smyrna-Arbeiten und Muster für grossen Kreuzstich.
47499: [NIEDNER, M.], - Kunstbreiwerk. Transl. after the orig. german into dutch. First edn. (thus).
46252: NIEDNER, M. & H. WEBER (COMPILERS), - Häkel-Arbeiten. Hft 1. Dritte Auflage. [3rd. edn.].
45086: [NIEDNER, M.], - Breipatronen voor Kinderkleeding. [translated fr. the original german edn. into dutch].
41498: NIEDNER, M. & D. MARIE BRANDT, - Das Lehrbuch der Wäsche. Leitfaden zur Herstellung und Behandlung von Leib-, Haus- und Bettwäsche. First edn.
40021: NIEDNER, M., - Doorstopwerk. Dutch edn. transl. after the original german.
40020: NIEDNER, M., - Filet-Arbeiten, Heft I: Durchzug. Orig. edn.
40018: NIEDNER, M., - Filet-Arbeiten, Heft II: Guipüre. Orig. edn.
4366: NIEHOF, A., - Women and Fertility in Madura (Indonesia). Orig. thesis [Leyden university].
45650: NIELSEN, A. KRARUP, - Leven en Avonturen van een Oostinjevaarder op Bali. With an introd. by H.T. Damsté. Transl. fr. the orig. Danish by Cl. Bienfait. First Dutch language edn.
44902: NIELSEN, A. K[RARUP], - China. De Draak ontwaakt. Translated after the original danish language by CL. Bienfait. First dutch edn.
55779: NIEMANN, G.K. - Bloemlezing uit Maleische Geschriften. Vierde druk [Fourth nedition].
55058: NIEMANN, G.K. - Bloemlezing uit Maleische Geschriften. Derde druk [third edition].
50650: NIEMANN, AUGUST, - Pieter Marits; Lotgevallen van een Transvaalschen Boerenjongen. Derde druk [Third edition, translated after the german language edition].
50501: [NIEMEIJER TABAK] (PUBL.), - Ned. Indië; Reisindrukken. [Cover title: Nederlandsch Indië]. [Eerste druk; First edition].
42346: NIEMEIJER, J.A., - Leven op het Platteland. 2e druk. (2nd. edn).
52018: NIEMEYER, PAUL (1832-1890), - De Longen hare verpleging en behandeling in de gezondheid en ziekte, vooral met het oog op de Longtering en met eenige hoofdstukken over klimaatologie. [First Dutch edition translated [from the german] by J.P. van Braam Houckgeest].
40752: NIENABER, L.J., - Tennis in Zon en Wind. First edn.
4369: NIERMEYER, J.F., - De Kustlijnen van Timor en Roti. Published in:TAG, 1901.
9002: NIESSEN, S.A., - [Some aspects of the Batak Ulos...].
56943: NIET GZN., M. DE, - Oecumenische Samenwerking en eenheid in Indonesië. [Eerste druk; First edition].
56936: NIET GZN., M. DE - S.C. VAN RANDWIJCK (EDITORS/COMPILERS), - Verslag van het Zendingsconsulaat over de jaren 1940, 1941 en 1942. Uitegebracht door de Zendingsconsuls aan het Nederlandsch Bijbelgenootschap. [Covertitle only]. [Eerste druk; First edition].
9799: NIEUHOFF, J., - l'Ambassade des Compagnie Orientale des Provinces Unies vers l'Empereur de la Chine, ou Grand Cham de Tartarie, faite par les Srs. Pierre de Goyer & Jacob de Keyser... First french edn.
53363: NIEUW ENGELAND TRADE CATALOGUE: - Nieuw Engeland Amsterdam Voorjaar en Zomer [Mode Aanbieding] 1922. [Originele uitgave; Original edition].
53261: NIEUWDORP, HANS M.J. & F. SORBER, - Textiel: Weefsels-Borduurwerk-Kant-Wandtapijten. [Eerste druk; First edition].
47016: NIEUWENHOVEN, C. VAN, - Vlechtende Handen. Complete Handleiding voor Pitrietvlechtwerk. Tweede druk. [2nd. slightly enlarged edn.].
55067: [NIEUWENHUIJS, P.BN., PHOTOGRAPHER], - Album Koninklijke Militaire Academie Breda. [covertittle]. [Eerste druk, gefotografeerd door P.B. Nieuwenhuijs; First edition; Photographed by P.B. Nieuwenhuijs, Breda].
4371: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN, - Mens en vrijheid in Indonesië.
11404: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN, - The Dar ul-Islam Movement in Western Java. In:Pacific Affairs, XXIII-2(June 1950) (a. 6 oth. artt. on Asia).
9921: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN, - Samsu'l-Din van Pasai. Bijdrage tot de kennis der Sumatraansche mystiek.
13386: NIEUWENHUIJZEN, F.N., - Een Woord over De Waarheid van Generaal Van Swieten. [Eerste druk/first edition].
53076: NIEUWENHUIS, A.W. & M. NIEUWENHUIS-VON UEXKÜLL-GÜLDENBANDT - Quer durch Borneo: Ergebnisse seiner Reisen in den Jahren 1894, 1896-1897 und 1898-1900. [First edition].
52466: NIEUWENHUIS, A.W., - De Woning der Dajaks. Published in:Het Huis Oud & Nieuw, Vol. 5-12 (December 1907).
51340: NIEUWENHUIS, A.W., Z. KAMERLING, S.A. REITSMA, H.F. WAGENAAR REISIGER (EDITORS), - Tropisch Nederland; Veertiendaagsch Tijdschrift ter verbreiding van kennis omtrent Nederlands Oost- en West-Indië. [Eerste druk; First edition].
48585: NIEUWENHUIS, A.W. - J.P.B. DE JOSSELIN DE JONG, M.JOUSTRA (ET.AL.)(EDITORS), - Indië. Geïllustreerd Weekblad voor Nederland en Koloniën. [East- and West Indies]. Vol. I: April 1917-April 1918).
47343: NIEUWENHUIS, G.J. & H.P. VAN DER LAAK, - Nederlands Taalboek. [Derdede Deel A/Third part A.]. Zesde druk door L.J. D'Haens & H. Chr. Meyer. [Fourth completely revised edition by L.J. D'Haens & H. Chr. Meyer].
47341: NIEUWENHUIS, G.J. & H.P. VAN DER LAAK, - Nederlands Taalboek. [Vierdede Deel B/Fourth part B.]. Vierde geheel herziene druk door L.J. D'Haens & H. Chr. Meyer. [Fourth completely revised edition by L.J. D'Haens & H. Chr. Meyer].
47340: NIEUWENHUIS, G.J. & H.P. VAN DER LAAK, - Nederlands Taalboek. [Derde Deel B/Third part B.]. Vijfde geheel herziene druk door L.J. D'Haens & H. Chr. Meyer. [Fifth completely revised edition by L.J. D'Haens & H. Chr. Meyer].
4384: NIEUWENHUIS, G.J., - Het Nederlandsch in Indië. Een bronnenboek voor het onderwijs in de nieuwe richting. 2e druk (2nd edn.).
4381: NIEUWENHUIS, A.W., - Die geistige Entartung der Bevölkerung in Gebieten endemischer Malaria [:] Borneo. Offprint from:JANUS, XL-XLI.
4378: NIEUWENHUIS, A.W., - Die Veranlagung des Ost-Indischen Archipels erläutert an Ihren Industriellen Erzeugnissen. Offprint from:IAV, Suppl. Band XXI, XXII, XXII.
4377: NIEUWENHUIS, A.W., - Lokalisation und Symmetrie der parasitären Hautkrankheiten im indischen Archipel.
4375: NIEUWENHUIS, A.W., - Anthropometrische Untersuchungen bei den Dajak. Bearb. durch J.H.F. Kohlbrugge.
4372: NIEUWENHUIS, A.A.J., - Een Anthropologische studie van Tenggerezen en Slamet-Javanen. Orig. thesis [Leyden university].
43422: NIEUWENHUIS, A.W., - Figuurknoopen, Ikat, Verven- en Weven in Oost-Indië. Taken from:NION, year 1-no. 1. (1916).
41320: NIEUWENHUIS, G.J., - Bronnenboek voor het nieuwe Taalonderwijs in Indië. First edn.
40924: NIEUWENHUIS, A.W., - Der Sexualtotemismus als Basis der Dualistischen Kulturen und derer Exogamie in Ozeanien. Die Wurzeln des natürlichen Grammatikalischen Wortgeschlechts. Offpr.fr.IAE, Supplement zu Band XXXI.
38086: [NIEUWENHUIS], - Hier en Daarginds. (title on upper wrap.). Orig. edn.
11758: NIEUWENHUIS, J.H., - Kan het aantal Controleurs bij het Binnenlandsch Bestuur op Java en Madoera worden ingekrompen. Offpr. fr.:De Indische Gids, Mei 1908.
10776: NIEUWENHUIS, A.W., - Die Wurzeln des Animismus. Eine Studie über die Anfänge der naiven Religion, nach den unter primitiven Malaien beobachteten Erscheinungen.
9922: NIEUWENHUIS, A.W., - Animisme, Spiritisme en Feticisme onder de volken van den Ned.-Indischen Archipel.
49746: NIEUWENHUIZEN, G.J. - A.C. SPIJKERMAN, - Pamedar Harti. Boekoe itoengan pikeun Sakola Soenda. Tjitakan katikoe [second edition].
37168: NIEUWENHUIZEN, M. VAN, - Jiu Jitsu. De sport voor Lichaam en Geest. De Verdediging bij Uitnemendheid. Eischen voor het Vaardigheidsdiploma voor Amateurs van den Nederl. Jiu Jitsu Bond. 2e druk.
37166: NIEUWENHUIZEN, M. VAN - JOH. VAN DEN BRUGGEN & F. STUMPFF, - Jiu Jitsu en Judo. De feilloze Verdedigingssport voor Lichaam en Geest. 4e druk. (4th edn.).
56831: NIEUWENHUYS, R. (PSEUD.: E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Tussen twee Vaderlanden. Derde omgewerkte druk [Third revised edition].
55930: NIEUWENHUYS, R. (1908-1999) - ADRIENNE DICON (RANSLATOR), - Memory and Agony. Dutch Stories from Indonesia. [First english language edition translated from the original dutch by Adrienne Dixon].
52980: NIEUWENHUYS, R.(PS.: E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Komen en Blijven: Tempo Doeloe-een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1920. Tweede herziene druk [Second revised edition].
48299: NIEUWENHUYS, J. ROGIER, - De Tjiomas-zaak. Een Indische cause célèbre. Orig. edn.
48166: NIEUWENHUYS, [JAN], (ILLUSTRATIONS), - Dáág [= Bye]. The Canadian Army in Holland. [title on front wrapper only]. [Eerste, enige druk/first, only edition].
46846: NIEUWENHUYS, R. (PS.: E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Volkspoëzie van Indonesië. In; TIRADE, vol. 20-no. 213 (Maart 1976).
46415: NIEUWENHUYS, R. (EDITOR/SECRETARY) (ET. AL.), - Oriëntatie: Veertiendaags Algemeen Tijdschrift [later changed title in:Cultureel Maandblad]. Orig. edn.
44600: NIEUWENHUYS, R. (1908-1999), - De Zaak van Lebak na Honderd jaar. In:TIRADE, Year 1-Nr. 9, 15 september 1957.
4394: NIEUWENHUYS, R.(PS.: E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Mirror of the Indies. A History of Dutch Colonial Literature. Transl. from the orig. Dutch by F. van Rosevelt. FIRST edn. (thus).
4393: NIEUWENHUYS, R.(PS.: E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Komen en Blijven. Tempo Doeloe-een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1920.
4389: NIEUWENHUYS, R. (INTROD.)(PS.: E.BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Wie verre reizen doet. Een keuze uit de Indisch-Nederlandse letterkunde van de compagniestijd tot 1870.
4388: NIEUWENHUYS, R.(PS.:E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Om nooit te vergeten. Een keuze uit de Indisch-Nederlandse letterkunde van 1935 tot heden.
4387: NIEUWENHUYS, R.(PS.: E.BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Het laat je niet los
4386: NIEUWENHUYS, R.(PS.:E.BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999) - Bij het scheiden van de markt
41405: NIEUWENHUYS, R. (PS.: E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Tussen twee Vaderlanden. First edn.
38338: NIEUWENHUYS, R., - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op Heden. 3rd revised & corrected edn.
38261: NIEUWENHUYS, R.(PS.: E.BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Oost-Indische Spiegel. Wat nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden. FIRST EDN.
36923: NIEUWENHUYS, R.(PS.:E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Hikayat Lebak.
12943: NIEUWENHUYS, R. (PS.: E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Een beetje Oorlog. Java 8 december 1941-15 november 1945. First edn.
9005: NIEUWENHUYS, R. (PSEUDONYM: E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden. [Tweede herziene druk/2nd revised editionn].
9189: NIEUWENHUYS, R. (PS.: E. BRETON DE NIJS, SEMARANG 1908-AMSTERDAM 1999), - Van Roddelpraat en litteratuur. Een keuze uit het werk van Nederlandse schrijvers uit het voormalig Nederlands-Indië.
57128: NIEUWENKAMP. W.O.J., - De Boroboedoer Maitrey's Lotustroon. Eenige opmerkingen naar aanleiding van het artikel van den heer Van Erp. WITH: F.M. Schnitger, Gajah Mada. [and 2 illustrated minor papers]. Published In:NION, 16-10
56757: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Tekeningen van W.O.J. Nieuwenkamp, Boek 3 Italië 1992. [Eerste druk; First editioin].
55685: NIEUWENKAMP - N.H. WOLF, - Tentoonstelling W.O.J. Nieuwenkamp, Stedelijk Museum Amsterdam [1934]. Published in:DE KUNST, Een algemeen Geïllustreerd en Artistiek Weekblad, volume 26No. 2348, 1 September 21934. [Originele uitgave/original edition].
53988: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Bouwkunst en Beeldhouwkunst van Bali. [2nd. edn. revised & amended]
53359: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Catalogus van Etsen en Houtsneden van Nieuwenkamp, geteekend en in hout gesneden aan boord van De Zwerver. [Dit is de Vierde Uitgave].
53173: NIEUWENKAMP, W.O.J. , - Bali en Lombok: Tweede Zwerveruitgage,erste gedeelte [Bali]. [Cover title]. Originele uitgave; Original edition].
51439: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Een nieuwe vondst op Bali [AND] Nog een en ander omtrent het Rotsreliëf op Bali. Separated from:NION, Vol. 10-5/6 (1925).
51437: NIEUWENKAMP. W.O.J., - Schetsen uit Engelsch-Indië. Published in:NION, Volume 10-1 ((1925).
50867: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Nog een en ander omtrent het Rotsrelief op Bali. Separated from:NION,
50502: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Zwerftochten op Bali. [Eerste handelseditie;First trade edition]. ].
50387: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Het Aardige Sluisje Edam [Opus 141, Anno 1913; original etching].
48305: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Het Huis op de Heuvel. Villa Riposo del Vescovi S. Domenico del Fiesole bij Florence. First & only edn.
46232: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Herinneringen aan Bali. [Published in:Elsevier's Geïllustreerd Maanschrift, vol. 27-nr. 8, Augustus 1917].
45605: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Tempelpoort te Soekasada, Bali. [a picture postcard].
45375: NIEUWENKAMP, W.O.J. [1874-1950], - Vlerkprauwen op het strand - Bali. [Outrigger proa's on the Beach - Bali. An original monochrome lithograph].
44855: NIEUWENKAMP - AUCTION CATALOG MAK[VAN WAAY, AMSTERDAM] - - L'Oeuvre Gravé de W.O.J. Nieuwenkamp. Eaux-Fortes, Pointes-Sèches, Lithographies, Gravures, Gravures sur Bois, Catalogues Raisonnés Illustrés. Vente Publique les 18 et 19Octobre 1927dans la Grande Salle des Ventes Rokin 18-Amsterdam. Orig. auction catalogue.
44800: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Bali en Lombok. Zijnde een verzameling geïllustreerde reisherinneringen en Studies omtrent Land en Volk, Kunst en Kunstnijverheid. First edn.
44650: NIEUWENKAMP, W.O.J. - ROSA, S. DE (EDITOR), - W.O.J. Nieuwenkamp. Un Artista tra Oriente e Occidente/An artis torn between East and West. Collezione delle Opere di W.O.J. Nieuwenkamp in Italia/Collection of work of W.O.J. Nieuwenkamp in Itali. Orig. edn.
44631: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Etnografikus van Bali. W.O.J. Nieuwenkamp 1874-1950. Bali. Tentoonstelling Indonesisch Ethnografisch Museum Delft, December 1974-Mei 1975. Orig. edn.
44232: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Rhenen. [an original woodblock print]
43616: NIEUWENKAMP HANDELSMAATSCHAPPIJ N.V. [NIEUWENKAMP'S TRADE COMPANY LTD. INFORMATION]: - W.O.J. Nieuwenkamp's Handel Mij. N.V. Maatschappij tot voortzetting der Jan Rudolff Kemper & Zoon, opgericht 1728. Firma W.O.J. Nieuwenkamp opgericht 1832.
42141: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Een Florentijnsche Villa Riposo dei VerscoviS. Domenico di Fiesole bij Florence. Orig.edn.
39642: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Bali en Lombok. Zijnde een verzameling geïllustreerde reisherinneringen en Studies omtrent Land en Volk, Kunst en Kunstnijverheid. First edn.
38823: NIEUWENKAMP, W.O.J. (1874-1950), - Etno-Graficus van Bali. W.O.J. Nieuwenkamp 1874-1950. Bali. Tentoonstelling Indonesische Ethnografisch Museum Delft December 1974-Mei 1975.
38556: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Iets over Soemba en de Soembaweefsels. Uit het Dagboek en Schetsboek. In:NION, 7-10(Februari 1923).
38555: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Eenige voorbeelden van het Ornament op de Weefsels van Soemba. In:NION, 11-9.(January 1927).
9009: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Eenige voorbeelden van het Ornament op de Weefsels van Soemba. In: NION, 11-9 (Januari 1927).
9824: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Bouwkunst en Beeldhouwkunst van Bali. [2nd. edn. revised & amended]
9825: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Tempelpoort op Bali. (orig. woodblock-print).
7307: NIEUWHOFF, C. - Onze Klederdrachten. Karakteristieke handwerken uit Nederland. 2e druk.(2nd. edn.).
7306: NIEUWHOFF, C. - Klederdrachten. Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland. Orig.dutch edn.
4413: NIEVELT, C. VAN (=JAN VAN DEN OUDE, 1843-1913), - Phantasieën. 3rd edn.
50139: NIJE, HANS & DONALD MEBOVIG, - Tim Tuimel en het spook van Muizendam. [Eerste druk/first edition].
4414: NIJENHUIS, L.E., - Blood Group Frequencies in the Netherlands, Curaçao, Surinam and New Guinea. A study in population genetics. Orig. thesis [Amsterdam university].
57162: NIJHOFF, MARTINUS (1894-1953), - Vormen: Gedichten. Tweede druk. [Second edition].
56331: NIJHOFF, M., - De Wandelaar. Verzen. [Eerste druk; First editi9on].
55835: NIJHOFF'S RIJSTTAFEL ARTIKELEN RECEPTENBOEKJE: - Toko Nijhoff Recepten. [Eerste druk; First edition].
53351: NIJHOFF, WOUTER, - Bibliographie van Noord-Nederlandsche Plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. Tweede druk, bewerkt en aangevuld door F.W.D.C.A. Van Hattum. [Second edition, edited and supplemented by F.W.D.C.A Van Hattum].
50885: NIJHOFF, G.C., - Schets van het Leven en de Physiologie van Herman Boerhaave. . [Original thesis Leyden University].
49382: NIJHOFF, M., - De Wandelaar. Verzen. Vijfde [onveranderde] druk [Fifth, unchanged edition].
44823: NIJHOFF, M[ARTINUS] - G. KAMPHUIS (ED.), - Martinus Nijhoff verzameld werk, III: Vertalingen. Orig. edn.
41039: NIJHOFF, P., - Inventaris van het Oud Archief der gemeente Doesburg. Nieuwe uitgave. (new edition).
40986: NIJHOFF, P., - Het voornaamste uit de Geschiedenis van Gelderland aan Jonge Lieden verhaald. Orig. edn.
37090: NIJHOFF PUBLISHERS - - FONDSCATALOGUS van Martinus Nijhoff 1853-1953.
36402: NIJHOFF, IS.A. (PREFACE), - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland, of Geschiedkundige en Plaatsbeschrijvende Beschouwing van de Omstreken der Stad Arnhem. Vijfde verbeterede druk. (5th revised edn.).
38667: NIJINSKY, R[OMOLA], - Nijinsky. Fifth impression.
53142: NIJLAND, E. (EDITOR), - De zending op de School. Een handboek voor den Onderwijzer ter behandeling van de Zending op Christelijke scholen, Zondagsscholen en Normaalscholen. Bewerkt naar G. Warneck's Die Mission in der Schuleen vermeerderd met een overzichtder Zendingswerkzaamheden in Nederlandsch Oost- en West-Indië.
48491: NIJLAND, E., - Handleiding voor de kennis van het Volksleven der bewoners van Nederlandsch Oost-Indië, tevens leiddraad bij de 12 Schoolplaten van Nederlandsch Oost-Indië. [Originele uitgave/original edition].
45121: NIJLAND, E., - Nijland's Schoolplaten van Ned.[erlandsch] Oost-Indië. [title printed in upper left corner of each plate].
43081: NIJLAND, E., - Schetsen uit Insulinde. Orig. edn.
8999: NIJLAND, E., - Japan en de Japanneezen.
46408: NIJLEN, J. VAN, - Herinneringen aan E. Du perron. [Eerste druk/First edn.].
52109: NIKIJULUW, J.P. (GENERAL FOREIGN REPRESENTATIVE R.M.S.)- J.H. RITZEMA BOS (SECRETARY), - Le Réprésentant Général à l'étranger de la République des Moluques du Sud, Son Excellence le Docteur et Madame J.P. Nikijuluw prient....de leur faire l'honneur de venir à partie de cocktail qui aura lieu le 6 janvier 1955 à 15.30 au Parkhotel Molenstraat à La Haye.
51841: [NIKIJULUW, J.P.] (GENERAL REPRESENTATIVE R.M.S.], - The Forgotten War, an appeal from the Republic of the South Moluccas. [cover title]. [Original edition].
51834: [NIKIJULUW, J.P.] (GENERAL REPRESENTATIVE R.M.S.], - La Guerre Oubliée. Un applel fait à la conscience du monde par la République des Moluques du Sud. [cover title]. [Original Ausgabe; Original edition].
51833: [NIKIJULUW, J.P.] (GENERAL REPRESENTATIVE R.M.S.], - La Guerra Olividada Llamamiento de la Republica de las Molucas del Sur [Cover title]. [Original portuguese language edition].
51832: [NIKIJULUW, J.P.] (GENERAL REPRESENTATIVE R.M.S.], - Der Vergessene Krieg. Ein Aufruf der Republik der Süd-Molukken. [cover title]. [Original Ausgabe; Original edition].
44517: NIKIJULUW, J.P. & E.A. KALIADOE (CLAIMANTS), - Noodzaak tot beroep op het Uniehof inzake Ambon. Orig. edn.
44453: NILLESEN, JOH. A., - De Sociale toestand der Joden in Rusland onder de Tsaren en de Sow[j]ets. [Orig. thesis Amsterdam municipal university].
47156: NIMPOENO, S. (RADEN), - Javaanse Adat. Wat de Nederlander in Indië dient te weten van de zeden en gewoonten van het Javaanse Volk. Derde druk/third edn.
4418: NIMPOENO, S. - Orang-Kapal (De schepeling). Maleis leerboek voor de bemanning van Zee-en Luchtvaart. Spraakkunst, gesprekken-Woordenlijst. 2nd. edn. Pref. by F. de Boer.
4417: NIMPOENO, S. (RADEN), - Javaanse Adat. (Wat de Nederlander in Indië dient te weten van de zeden en gewoonten van het Javaanse Volk). Orig. edn.
4416: NIMPOENO, S. (RD.) - Omong-Melajoe (Maleis praten). Spraakkunst-oefeningen-woordenlijst. 2nd. edn.
4415: NIMPOENO, S. - Omong Melajoe. (Maleisch praten). Spraakkunst-Oefeningen-Woordenlijst. 1st edn.
36925: NIMPOENO, S. & H.J. NAUTA, - Tjara Djawi. (Javaans). Spraakkunst-Oefeningen-Woordenlijst. 2nd. edn.
52048: NIN, ANAÏS, - Little Birds. Erotica. [First edition, thus].
4419: NIO JOE LAN - De eigen onderwijsvoorziening der Chineezen. Offprint fr.:Koloniale Studiën, No. 1-1939.
4421: NIPPOLD, W., - Rassen-und Kulturgeschichte der Negrito-Völker Südost-Asiens.
7310: NISBET, H., - Preliminary Operations of Weaving, vol. I: Preparation of Grey or Plain Warps. 1st.
7309: NISBET, H., - Theory of Sizing. First edn.
52779: NISBET, J. RONALD (BROTHER), - Year Book of the Grand Lodge of Antient Free and Accepted Masons of Scotland. [twentieth edition].
8110: NISHIKAWA, ISSOTEI - Floral Art of Japan. [First edition].
54995: NISPEN TOT SEVENAER, C. VAN, - De dans om het gouden kalf. Index van een uitzichtloze situatie. [Eerste druk; First edition].
4424: NISPEN TOT SEVENAER, O. VAN - De Ronde-Tafel-Conferentie inzake de overdracht der souvereiniteit aan Indonesië. Haar voorgeschiedenis en haar gevolgen.
4423: NISPEN TOT SEVENAER, O. VAN - De Republiek Indonesia
42092: NISPEN TOT SEVENAER, O.M. VAN, - Nederlandsche Kasteelen. 4e druk. (4th edn.).
49751: NITISASTRO [MAS] - NGOERAH [TJOKORDA], - Tjakepan Bali Aastera Belanda. [Eerste druk/first edition].
55666: NIWIN = NATIONALE INSPANNING WELZIJNSVERZORGING INDIË: - Ons Hart is bij Hen... Steunt de NiWin Actie. De Ni Win zorgt voor het welzijn van Militairen en Burgers in Indië. [Eerste druk; First edition].
54605: NIWIN: NATIONALE INSPANNING WELZIJNSVERZORGING INDIË: - Ver van het Vaderland: Aan allen Ver van het Vaderland hun plicht vervullen...[Eerste druk; First edition].
9482: NIWIN = NATIONALE INSPANNING WELZIJNSVERZORGING INDIË, - Alleen Dit heeft hij NIET nodig! text on upper wrp.). Maar wat hebben Ze dan Wèl nodig?
4427: NIX, CH.TH., - Bijdrage tot de vormleer van de stedebouw in het bijzonder voor Indonesië. Orig. thesis[Delft university].
56503: NJONJA RUMAH [AN INDONESIAN HOUSEWIFE], - Pandai Masak. Berisi 400 resep. Masakan Indonesia, Tionghoa, Europah...Djilid 1. (tjetakan ke-12; Part 1, 12th. printing].
43282: NO. 469 [A PRISONER], - De Hel op de Vughtse Heide/door No. 469. Orig. edn.
48803: NOAILLES, (LA COMTESSE DE), - L'Honneur de Soufrier. [Édition originale/original edition].
46293: NOBEL, L[OES], - Huil niet om een Belanda. Roman. [Eerste druk/First edn.].
11813: NOBEL, L., - Gebroken Rijst. Indische verhalen.
4429: NOBUHIRO MATSUMOTO - Le Japonais et les Langues Austroasiatiques. Étude de vocabulaire comparé. Orig. edn.
8111: NOGAMI, T(OYOITIRO), - Japanese Noh Plays, how to see them. 3rd. edn.
8112: NOGUCHI, YONE, - Hiroshige and Japanese Landscapes. Second edition.
49488: NOH THEATRE COSUMES AND MASKS - - Suntory Museum of Art Tokyo [Exhibition catalogue of Noh Costumes and Masks].
11816: NOLST TRENITE, G.J., - Van Vollenhoven's jongste agrarisch geschrift. Offpr. fr.:Koloniale Studiën, Feb. 1920.
11817: NOLST TRENITE, G.J., - De Bevolkings-rubbercultuur en de agrarische wetgeving in Nederlandsch-Indië. Offpr. fr.:Koloniale Studiën, vol. 15-6.
11815: NOLST TRENITE, G.J., - Inleiding tot de agrarische wetgeving van het rechtstreeks bestuurd gebied van Nederlandsch-Indië. 2nd. totally revised edn.
11814: NOLST TRENITE, G.J., - Inleiding tot de agrarische wetgeving van het rechtstreeks bestuurd gebied van Nederlandsch-Indië.
54672: NOLTÉE, A.C. - Swietenia Mahagoni Jacq. en Swietenia Macrophylla King. [Eerste druk; First edition].
7311: NOMA, S. - Japanese Costume and Textile Art. Transl. (fr. the orig. japanese) by Armin Nikowski. 1st english edn.
40697: NOMA, SEIJI, - The Nine Magazines of Kodansha. The autobiography of a Japanese Publisher. First edn.
55016: NOMEN NESCIO [N.N.], - Geene Rozen zonder Doornen: Een zestal verhalen uit het dagelijksche leven. [Eerste druk; First edition].
52103: NOMEN NESCIO [N.N.]. - [Original french language manuscript in ink commenting H.C. Stratz's Rassenlehre, 1924].
51038: NOMEN NESCIO (N.N.), - Op de Reede van Batavia. [2e druk; second edition].
50957: NOMEN NESCIO (N.N.), - Toen kwam Li...Een Chinees sprookje voor grote en kleine kinderen. [Eerste druk; First edition].
50052: NOMEN NESCIO [N.N.: EEN RECHTERLIJK AMBTENAAR], - De Magistratuur in Ned.[erlandsch]-Indië. Eene studie over 't geen de Rechterlijke Mach in Ned.-Indië is en wat zij zijn moest. [Eerste druk/first edition].
42385: NOOMEN, W. & J.A.G. TANS, - Franse Letterkunde. [Overzicht van de franse letterkunde van de Middeleeuwen tot heden](sub-title on front cover). First edn. (thus).
51990: NOONE, LAURENCE A., - John of Empoli and his relations with Alfonso De Albuquerque. [First edition].
4432: NOONE, R. & D. HOLMAN, - In Search of the Dream People.
9765: NOONE, R., - Rape of the Dream People. 1st.
54857: NOORDHOFF, P. [PUBLISHERS' CATALOGUE], - FONDSCATALOGUS N.V. Uitgeverszaak P. Noordhoff-Groningen [Batavia]. [Eerste druk, zals verschenen; First edition, thus].
43946: NOORDOOSTPOLDER EXCURSION GUIDE - - Excursiegids 1951 van de Noordoostpolder. Orig. edn.
39789: NOORDUYN, J., - Bima en Sumbawa. Bijdragen tot de Geschiedenis van de Sultanaten Bima en Sumbawa door A. Ligtvoet en G.P. Rouffaer. Orig. edn.
7312: NOORLANDER, H., - Klompen. Hun makers en hun dragers.
54771: NOORT, ANNIE VAN, - Wardjo's grote plan. [Eerste druk; First edition].
54083: NOORT, GERRIT, - De weg van Magie tot Geloof, Leven en werk van Albert C. Kruyt(1869-1949) Zendeling-leraar in Midden-Celebes, Indonesië. [Eerste druk; First edition].
11820: NOORT, A. VAN, - De woudloper van Sumatra. Het Leven van Ludwig Inger Nommensen. 3e druk.
11818: NOORT, A. VAN, - Sidja speel mee.
11819: NOORT, A. VAN, - Sidja, een meisje van Java.
56608: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Afrikaanse Vaartuigen. Offprint from:AFRIKA, Maandblad van het Afrika Instituut.
56607: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), [ - De Bestuursambtenaar in de Buitengewesten. Offprint from:Wij Gedenken....
56605: [NOOTEBOOM, C. (1906-1967), EDITOR], - Schepen uit Verre Landen; Tentoonstelling Rijksmuseum voor Volkenkunde 15 Juli-1 October 1947. [Eerste druk; First edition].
56603: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), [ - IN MEMIORIAM Jan Willem van Nouhuys [1869-1963]. Offprint from:TAG, Vol. LXXXI, No. 1, 1964.
56602: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), [ - Oost-Indonesië-Een staat in wording. Abstract from:ZAIRE, December 1948.
56601: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), [ - A peculiar Piece of Northwest Sculpture. Offprint from:BKI, Vol. 123-1.
56600: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), [ - Sketch of the former Religious Concepts of the Asele Lapps. (The Southern Lapps). The origin of the Lapps and their history.. Offprint from:BKI.
56599: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), [ - Main tjantjing, een Manggaraisch vechtspel. [Western Flores, Eastern Indonesia]. Offprint from:Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. LXXIX, Jaargang 1939-1.
56598: NOOTEBOOM, C. (EDITOR AND SUPPLEMENTARY NOTES, 1906-1967), - Tondoengkoera een Bergdorp in Zuid-West-Celebes. Offprint from:BKI: Vol. 104, 1.
56596: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Diremen in den Indischen Archipel. In:Cultureel Indië, Jaargang 1, November 1939.[Eerste enige druk; First and only edition].
56595: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Vaartuigen van Roeha aan de Zuidkust van WestSoemba. In:Cultureel Indië, Jaargang 3, Januari/Februari 1941. [Eerste enige druk; First and only edition].
56594: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), [ - Versieringen van Manggaraische Huizen [Western Flores, Eastern Indonesia]. Offprint from:Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. LXXIX, Jaargang 1939-2.
56593: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Vaartuigen van Mandar [Southcoast Sulawesi]. Offprint from:Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. LXXX, Jaargang 1940-1.
56592: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Vaartuigen van Ende, or Endeh. Offprint from:Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. LXXVI, Jaargang 1936-1.
56590: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Het Graf van de Vorsten van Boeki te Silolo (Saleijer). Een besnijdenisfeest op Saleijer. Offprint from:Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. XXVII, Jaargang 1937-4.
56589: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Een grafspelonk op Kalao. Offprint from:Tijdschrift Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. LXXVI, 1936-No. 3.
56588: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Onder de Laars. Wording, Groei en ontbinding van een Gemeenschap in een Duitsch Gevangenenkamp. [Eerste druk; First edition].
56587: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Aziatische Galeien. [Eerste druk; First edition].
56584: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Scheepvaartverkeer van de Wereld. [Eerste enige druk; First and only edition].
56583: NOOTEBOOM, C. (1906-1967) & C. HOKKE, - Antieke en moderne Zeevaart; Indonesische Scheepstypen. AND: C. HOKKE, Lichtbakens langs Indonesië's kusten; Zeewegen. [Originele uitgave; Original edition].
56582: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Embryonale en Rudimentaire Godsdienstvormen. Offprint from:Mensch en Maatschappij, Tweemaandelijksch Tijdschrift, 8e Jaargang No. 6.
56581: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Galeien in Azië. Offprint from:BKI, Vol. 108-part 4.
56081: NOOTEBOOM, C. [1906-1967], - Die Kunst im Schiffbau exotischer Vö;lrt, Beschwörung und rituelle Symbole. Offprint from:Kunstgeschichte der Seefahrt, Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg-Hamburg
56055: NOOTEBOOM, C. (1906-1967), - Quelques techniques de Tissage des Petites Iles de la Sonde. [Édition Originale; First edition].
55633: NOOTEBOOM C. (PREFACE), - Kleur en Lijn op exotische weefsels ]Covertitle only]. [Eerste druk; First edition].
52544: NOOTEBOOM, C. (PREFACE), - Tentoonstelling van Chinese Scheepvaart 24 Juni-3 September 1950. Museum voor Land- en Volkenkunde Rotterdam. [cover title].
52467: NOOTEBOOM, C. - Quelques techniques de Tissage des Petites Iles de la Sonde. PARIS, P., Discussion et données complementaires à propos de l'ouvrage de M. Jamese Hornell: Watertransport , origins and early evolution. [Original edition].
46462: NOOTEBOOM, C., - Perihal pekapalan dan Pelajaran di Indonesia. [First edn.].
44996: NOOTEBOOM, CHR., - De Inlandsche Scheepvaart. Orig. edn.
4437: NOOTEBOOM, C., - De Kleurenpracht van Soemba Weefsels.
4435: NOOTEBOOM, C., - Quelques techniques de Tissage des Petites Iles de la Sonde. [Édition originale; original edition].
4434: NOOTEBOOM, C. - Oost-Soemba. Een volkenkundige studie. Orig. edn.
40286: NOOTEBOOM, C., - Trois Problèmes d'Ethnologie Maritime. Orig. edn.
2199: NOOTEBOOM, C. - J. PRINS, A. WEMPE & TH. VOORSTAD (EDITORIAL COMMITTEE), - Gedenkboek van de Vereniging van ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië (Wij Gedenken). Orig. edn.
49446: NOOTEN, J.J.C.W. VAN (INTRODUCTION/TRANSLATION), - Het Dagboek van Kuniada Hayashinotoshi. [The Diary of Kuniada Hayashinotoshi, a Soldier of the Japanese Imperial Army]. Published in:Nederland in Oorlogstijd; Orgaan van het Rijksinsutuut voor Oorlogsdocumentatie, Volume 5-Nr. 2, 1950.
370: NOOTER, G. - Leadership and Headship. Changing authority patterns in an East Greenland Hunting community.
4438: NOOY-PALM, C.H.M., - De Karbouw en de Kandaure. Katalogus voor de tentoonstelling De Sa'dan Toraja, Indonesisch Ethnografisch Museum Delft, Juni-December 1975.
54577: NOPPERS, ADRIANA, - In de Kraam: Wetenswaardigheden over Oud-Nederlandse Kraamgebruiken. [Eerste druk; First edition].
48907: NOR, SALLEH MOHD. (INTRODUCTION), - Endau Rompin a malaysian heritage. Reprinted.
4439: NOR NALLA, - Souvernirs d'un Agent Malais. [Translated into french after the original english by S. Ccampaux]. [First french edition].
8604: NORDEN, H. - Byways of the Tropic Seas
4440: NORDENVALL, B., - Die Briefmarken von Malaya.
51594: NORDER, J., - Indleiding tot de oude geschiedenis van den Indischen Archipel. [Eerste druk; First edition].
6492: NORDING, A.W. - Bohrn-Parfumerie. en Kortfattad Skiss i Anleding av dess 100-ÅRSJUBILEUM av Harald Bohrn.
51941: NOREL, K. - Stille Nacht. [Tweede druk; Second edition].
51940: NOREL, K. - Stille Nacht. [Eerste druk; First edition].
8605: NOREL, K[LAAS], - Krojoto's wonderbare reis.
8607: NORIN, G., - Bourjade le Papou. Préf par R. Dorgelès.
4443: NORMAN, H., - The Peoples and Politics of the Far East.
51368: NORMAND, CH. - JOH. VAN STRAATEN (TRANSLATOR), - Verkorte Leerwijze der Afteekening van Schaduwen in de Bouwkundeten dienste der Leerlingen in deze kunst;....[First dutch language edition, translated from the original french by Johannes van Straaten].
4444: NORREN, B. VAN, - Socio-culturele structuur en innovatie. Een structuur-vergelijkend onderzoek naar adoptie van family planning in de periode 1969-1973 door Sundanese echtparen in twee rurale gemeenschappen op West-Java. Orig. thesis [Wageningen university].
56836: NORRINGTON, RUTH, - In the Shadow of a Saint, Lady Alice Moore. [First edition].
7314: NORRIS, H., - Costume & Fashion. The Evolution of European Dress through the earlier Ages. First edn.
36321: NORRIS, H. & O. CURTIS, - Costume & Fashion volume Six: The Nineteenth Century. 1st edn.
52524: NORTH AMERICA LANTERNSLIDES - - Im Fluge durch Nord Amerika, Teil II [Part II].
50758: NORTH, N., - An Introduction to Islamic Arms. First edition.
45226: NORTH SUMATRA TOURISM - ROYAL PACKET NAVIGATION COMPANY, K.P.M. - - North Sumatra Number. Orig. edn.
39983: NORTH SUMATRA HOUSEWIVES ASSOCIATION - - De Huisvrouw in Noord-Sumatra. Maandblad van de Vereeniging van Huisvrouwen te Meden.
9655: NORTH, M., - Histoire Imagee du Pays de Neuchatel ou Eloge de la Mesure.
52428: NORTHAMTON TOWN FOOTBALL CLUB PROGRAMME, - Football League Division 3. Northampton Town v Brighton and Hove Albion. Saturday 30 October 1976 K.O. [Kick Off] 3 pm. Official Programme. [Original edition].
57072: NORTHWEST REGIONAL CONSORTIUM FOR SOUTHEAST ASIAN STUDENTS (COMPILERS), - Directory of Southeastasianists in the Pacific Northwest. [First edition].
41176: NORTIER, J.J., - De Japanse aanval op Nederlands-Indië. First edn.
11821: NORTIER, C.W., - Een horlogemaker en een landheer. De eerste christen-getuigen in Oost-Java.
9660: NORTIER, J.J., P.KUIJT & P.M.H. GROEN, - De Japanse aanval op Java Maart 1942. [Eerste druk; First edition].
9924: NORTIER, C.W., - Een Indonesische kerk in opbouw.
52547: NORVILLE, COMTESSE DE, - Les Coulisses de la Beauté. Comme la Femme séduit. Neuvième édition [9th. edition].
13025: NOSKE, W.CHR., - Vijanden van den Tuinbouw en hunne bestrijdingsmisselen. Handboek voor Tuinlieden en liefhebbers. Orig. edn.
4445: NOSSE, J.J. - De Cultuurwet.
49769: NOTEBAART, C., - Hitung Lawan Tipu. Bagamana Tjar Beladjar adja Berhitung Sendirri? [Original edition].
49748: NOTEBAART, J.C., - Tjeritera Si Lutju. [title on front cover]. Tjetakan Kedoea (Second edition].
53863: NOTHOFER, BERND - The Reconstruction of Proto-Malayo-Javanic. [slightly revised and corrected edition after the orig. Ph. D dissertation].
56147: NOTO SOEROTO, [RADEN MAS, 1881-1951], - RabindranathTagore's Opvoedingsidealen. 2e druk [Second edition].
56095: NOTO SOEROTO, (RADÈN MAS)(CHIEF EDITOR), - OEDAYA [OPGANG]. Soerat Chabar Bergambar/OPGANG. Geïllustreerd Tijdschrift voor Nederland en Indonesië. [Eerste enige uitgave; First and only edition].
54242: NOTO SOEROTO, (RADEN MAS, 1888-1951), - Lotos en Morgendauw. [Tweede druk; Second edition].
53832: NOTO SOEROTO (RADÈN MAS), - Melatiknoppen. [Tweede druk; Second edition].
51518: [NOTO SOEROTO, RADEN MAS], - Het Paradijs Java. Souvenir aan de Java-film [covertitle].
50316: NOTO SOEROTO, (RADEN MAS), - Lotos en Morgendauw. [Tweede druk; Second edition].
48307: NOTO SOEROTO [RADEN MAS] (1888-1951), - Nieuwe Fluisteringen. First edn.
4461: NOTO SOEROTO (RD.MAS) - Göttliches Schattenspiel. Wayang-Lieder. Transl. fr. the orig. dutch Wayang-liederen. Introd. by L Bäte.
4462: NOTO SUROTO (RD.MAS) - Das Javanische Volk und das Rassenproblem in Indonesien. Orig. edn.
4460: NOTO SOEROTO (RD. MAS) - Van Overheersching naar Zelfregeering
4459: NOTO SOEROTO (RD. MAS) - Nederland-Indonesië
4458: NOTO SOEROTO (RD. MAS) - De Ontwikkeling van het Volk van Java. In:NION, 16-1.
4456: NOTO SOEROTO - Nieuwe Fluisteringen.
4454: NOTO SOEROTO [RADEN MAS] (1888-1951), - Nieuwe Fluisteringen. First edn.
4450: NOTO SOEROTO (RADEN MAS) - Fluisteringen van den Avondwind. First edn.
43499: NOTO SOEROTO (RADÈN MAS) (1881-1951), - Wayang-Liederen. First edn.
11827: NOTO SOEROTO, (RD. MAS), - Bloeme-ketenen.
11828: NOTO SOEROTO, (RD. MAS), - De Geur van Moeders Haarwrong. 2nd. edn. (printing).
11829: NOTO SOEROTO, (RD. MAS) & W.C. LEMEI, - Nederland-Indonesië. Rijkseenheid of Dominion-Status?
11825: NOTO SOEROTO, (RD. MAS), - Goden, mensen en dieren. Introd. by B. van Eysselsteijn.
11823: NOTO SOEROTO, (RD. MAS), - Pater G.D.A. Jonckbloet. In:NION, 3-7, Nov. 1918.
4464: NOTOSOETARSO (RD.MAS) - Het Drama van Indië.
39210: NOTOSUDIRJO, S., - Kosakata Bahasa Indonesia. Art kata, ungkapan, sinonim, homonim dan etimologi. Untuk SMTA. First edn.
7316: NOTRE CHARME... - Été 1953.
48152: NOTTEN, SJO, - De zeve nunkskes van Mestreech. [Eerste enige druk/first and only edition].
38771: NOTTINGHAM, P., - The Technique of Bucks Point Lace. Reprinted.
4465: NOTULEN - Van de Bestuurs-en Algemeene Vergaderingen van het K
7317: NÖTZOLD, K.H. & D. - Technische Berechnungen in der Zweizylinderspinnerei.
7318: NÖTZOLD, H. & D. - Handbuch der Streichgarn- und Vigognespinnerei.
4468: NOUHUYS, J.W. VAN - In en Om het Oostersche Ankerpark; W.O.J. Nieuwenkamp, De kluizenarijen en Rotsgraven bij Tampaksiring, Bali; a.o. essays. In:NION, year 10-part 9 (1926).
4467: NOUHUYS, J.W. VAN - Iets over Indische en Oud-Peruaansche Weeftechniek. In:Nion, 3-1.
49179: NOVÁCEK - W. DAVISSON (EDITOR), - Perpetuum Mobile. [für Violine und Klavier].
54361: NOVALIS [=G.PH.F. VON HARDENBERG], - De Genius van de Zang. [Prose translated from the original german by Dirk Coster, poems translated by P.C. Boutens]. [Eerste druk, zoals verschenen; First dutch edition, thus].
55528: NOWAK, MANFRED, - Report by Manfred Nowak on a Follow-up mission to Suriname on behalf of International Alert May 13-20 1989. [Original edition].
44606: NUCLEAR WAR PROTECTION HANDBOOK - - Handleiding Atoombescherming voor Officieren van de Geneeskundige Dienst. Samengesteld op last van de Inspecteur van de Geneeskunddige Dienst der Koninklijke Landmacht door de Sectie 2 (Preventieve Geneeskundige en Inlichtingen) van de Inspectie Geneeskundige Dienst der Koninklijke Landmacht.
54814: [NUGROHO SUSANTO, PREFACE], - Central Museum of the Armed forces Satriamandala, Guiode Book. [First edition].
53701: NUGROHO, - Indonesia sekitar tahun 2000. [First edition].
11830: NUHOUT VAN DER VEEN, J., - Ten derde male. Irrigatie en landbouw op Java. Open brief aan het Indisch Genootschap.
56547: NUIJS, CHR. [EDITOR ALGEMEEN HANDELSBLAD, INTRODUCTION], - Amsterdam Commercial et Industriel. ]Edition originale; First edition].
54355: NUIS, A. (COMPILER), - Sonnet. Amsterdamse Studentenpoëzie gekozen uit Propria Cures. [Eerste druk; First edition].
8609: NUIS, A. - De Balenkraai
50605: NUMAN, JOOP (ARTIST, 1932-....), - Hijskraan in een bouwklaar gemaakt terrein [Original etching, mixed technique].
47356: NUMAN KUNUM & ISON BIRIM (MANUSCRIPT NOTES) - KLOKKE, A.H. (EDITOR), - Fishing, Hunting and Headhunting in the former Culture of the Ngaju Dayak in Central Kalimantan. Notes from the manuscripts of the Ngaju Dayak authors...from the legacy of Dr. H. Schaerer. With a recent additional chapter on hunting by Katuah Mia.
4470: NUMANS, M., - Wat Oeli hoorde vertellen. Indische verhalen voor hollandsche kinderen. First edn.
11831: NUMANS, J.G., - Een en ander over Irrigatiewerken op Java. In:NION, 3-1/2,
7319: NUNNIKHOVEN, J. - Ververij-beginselen en onderwerpen die daarbij aansluiten.
57049: NUR, B.M. - W.J.S. POERWADARMINTA, - Bahasa Ku: Kitab peladjaran Bahasa Indonesia untuk sekolah Rendah. [Part] IIIA: Untuk Murid Kelas IV (Tengah Tahun Pertama). [First edition].

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang[an error occurred while processing this directive]

5/9