Antiquariaat Fragmenta Selecta
KNSM-Laan 412, 1019 LN Amsterdam, The Netherlands. Tel. +31 20 4185565            Email: best@fragmentaselecta.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
115263: ERANOS-JAHRBUCH 1963. - Band 32: Vom Sinn der Utopie.
71773: VOR DEM JAHR 1000. - Abendländische Buchkunst zur Zeit der Kaiserin Theophanu. Eine Ausstellung des Schnütgen-Museums zum Gedenken an den 1000. Todestag der Kaiserin Theophanu.
40941: PACT 38. - Sources and resources. Studies in honour of Birgit Arrhenius.
151539: HERENGRACHT 380. - Nieuwe huisvesting voor het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Ter gelegenheid van de ingebruikneming op 22 september 1997, na de restauratie, renovatie en uitbreiding, 1996-1997. Rgd (Rijksgebouwendienst)
96463: GEDENKBOEK 1930-1955. - Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van het 'Genootschap' van leraren aan de Nederlandse gymnasia en lycea. Groningen, Djakarta, Wolters, 1955. 200 p. Hardb. 23 cm
114174: P.T.T.- - Gedenkboek den Hoofdinspecteur der P.T.T. A.P.F. Duynstee door het Staatsbedrijf der P.T.T. aangeboden bij zijn uittreden uit den dienst, ter herinnering aan de belangrijke diensten door hem aan het Staatsbedrijf bewezen en bestaande uit bijdragen tot de door hem ondernomen geschiedschrijving van de Posterijen hier te lande en uit enkele schetsen van zijn veelzijdige werkzaameid.
45325: 5000 JAAR KUNST UIT EGYPTE UIT DE MUSEA VAN KAIRO, ALEXANDRIE EN LEIDEN. - 2e dr. Rijksmuseum, Amsterdam. 16 okt. - 31 dec. 1960.
115266: ERANOS-JAHRBUCH 1952. - Band 21: Mensch und Energie. Herausgegeben von O. FRÖBE-KAPTEYN.
115265: ERANOS-JAHRBUCH 1960. - Band 29: Mensch und Gestaltung. Herausgegeben von O. FRÖBE-KAPTEYN.
4405: ANUARUL PE ANII 1928-1932. - Partea I.
115287: ERANOS-JAHRBUCH 1964. - Band 33: Das menschliche Drama in der Welt der Ideen.
82993: BZZLLETIN 144. - Latijnse dichters.
99513: BZZLLETIN 154. - Griekse dichters.
79508: BIBLIOGRAPHICAL BULLETIN OF THE GREEK LANGUAGE FOR THE YEAR 1974. - Ed. by G. Babiniotis.
72797: BZZLLETIN 154. - Griekse dichters.
102997: GIDS BIJ DE TENTOONSTELLING 'GRAVEN NAAR BATAVEN?'. - Van 16 sept. t/m 28 okt. in Rijksmuseum G.M. Kam te Nijmegen.
102068: AL,B.S.A. - De mannelijke en de vrouwelijke godheid van de boomcultus in de minoische godsdienst.
84810: GEDENKBOEK 1955-1972. - Van het Genootschap van leraren aan Nederlandse gymnasia, lycea en athenea opgericht in 1830. Onder redactie van G.G. BAARDMAN.
120085: (HOOGSTRATEN,D. VAN.) - Beschryving der heidensche goden en godinnen, getogen uit de Fabelschryveren en Oude Dichteren. Met printverbeeldingen gesiert.
120478: (RAPIN,R.) - Observationes in poëmata Homeri et Virgilii, e Gallico latine redditae. (Jano Broukhusio interprete).
115021: BZZLLETIN 144. - Latijnse dichters.
84696: HOMERUS.- BZZLLETIN 175 - Homerus. Den Haag 1990. 79 p. Pb. 25 cm (Contrib. by Schenkeveld, Moormann, d'Hane Scheltema & others)(Some pencil)
116255: SYRIA.- EXPOSITION DES DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES DE L'ANNÉE 1952. - Organisée par la Direction Générale des Antiquités de Syrie, au Musée de Damas.
115264: ERANOS-JAHRBUCH 1961. - Band 30: Der Mensch im Spannungsfeld der Ordnungen. Herausgegeben von O. FRÖBE-KAPTEYN.
140095: (HOFFMANN, HEINRICH CARL GEORG). - Teutsche Volks-Geschichten, aus dem ersten Jahrhundert vor und nach Christi unsres Heilands Geburt.
105907: (LANCELOT,C.) - A new method of learning with facility the greek tongue. Digested in the clearest and concisest order. With a variety of solid remarks, necessary for the attaining a complete knowledge of this language, and for understanding the Greek writers. Translated from the French of the Messieurs de Port-Royal by T. Nugent. A new edition revised and corrected.
81164: BIBLIOGRAPHICAL BULLETIN OF THE GREEK LANGUAGE FOR THE YEAR 1973. - Ed. by G. Babiniotis.
113219: JOURNÉE D'ARCHÉOLOGIE ROMAINE 2010. ROMEINENDAG 2010. - Louvain-La-Neuve, 24-04-2010.
77318: PACT 45. - Archaeometry in South Eastern Europe. Second conference in Delphi, April 1991. Ed. by I. LIRITZIS & G. TSOKAS.
55881: CONFÉRENCES FAITES A L'INSTITUT DE DROIT ROMAIN EN 1947. - Paris, Sirey, 1950. 251 p. Wrs. (Publ. de l'Univ. de droit romain de l'Univ. de Paris, 6)
113306: ANNALES D'HISTOIRE DE L'ART & D'ARCHÉOLOGIE. - (Vol.) 30 (2008) - 31 (2009).
150607: AAFJES,B. - Griekse kunsten. Reisverhalen.
150610: AAFJES,B. - De eeuwige stad. Rome in verhalen en herinneringen.
150609: AAFJES,B. - Goden en eilanden. Een reisboek over Griekenland.
117712: AAFJES,B. - Odysseus in Italië.
150608: AAFJES,B. - Dag van gramschap in Pompeji.
150611: AAFJES,B. - Dooltocht van een Griekse held
77006: AALDERS,G.J.D. - Pilatus en Herodes. Enige opmerkingen over de samenhang tussen wereldgeschiedenis en heilsgeschiedenis.
115057: AALDERS,G.J.D. - Paulus en de antieke wereld.
22077: AALDERS,G.J.D. - De oude geschiedenis en haar bronnen.
77018: AALDERS,G.J.D. - Totalitaire tendenzen in het oude Hellas.
77795: AALDERS,W. - Wet, tragedie, evangelie. Een andere benadering van het boek Job.
24871: AALDERS,G.J.D. - Studiën over Agathocles.
116658: AALDERS,G.J.D. - Synagoge, kerk en staat in de eerste vijf eeuwen.
48041: AALDERS,G.J.D. - Mensen als wij, en toch anders. Beschouwingen over het verstaan van de mensen uit de oudheid.
153286: AALDERS,G.J.D. - De Romeinse staat en het christendom.
79313: AALDERS,G.J.D. - De oud-Griekse voorstelling van de afgunst der goden.
79398: AALDERS,G.J.D. - Echt-Grieks.
68219: AALDERS,G.J.D. - Caligula, zoon van Germanicus.
151652: AALST,A.J. VAN DER. - Aantekeningen bij de hellenisering van het christendom.
152274: ABAELARDUS, PETRUS.- CETEDOC. - Instrumenta lexicologica latina, fasc. 45 (CCCM 12-13), series A- Formae. Petrus Abaelardus, Theologia. Curante CETEDOC, Universitas Catholica Lovaniensis Lovanii Novi.
113841: ABAELARDUS, PETRUS.- DE SANTIS,P. - I sermoni di Abelardo per le monache del Paracleto.
28208: ABAELARDUS, PETRUS. - Die Leidensgeschichte und der Briefwechsel mit Heloisa. (Übertr. und hrsg. von E. BROST. 2. erw. Aufl.).
113497: ABAELARDUS, PETRUS.- BUYTAERT,E.M. - Peter Abelard. Proceedings of the Intern. Conference, Louvain May 10-12, 1971.
150312: ABAELARDUS, PETRUS. - Die Leidensgeschichte und der Briefwechsel mit Heloisa. (Übertr. und herausgegeben von E. BROST. Mit einem Nachwort von W. BERSCHIN).
111427: VAN DEN ABEELE,B. - La littérature cynégétique.
62266: ABEL,V.L.S. - Prokrisis.
105643: ALPHABETE UND SCHRIFTZEICHEN DES MORGEN- UND DES ABENDLANDES. - 2. von Fachwissenschaftlern überarb. und erw. Aufl. Zum allgemeinen Gebrauch mit besonderer Berücksichtigung des Buchgewerbes.
62422: ÅBERG,N. - La civilisation énéolithique dans la péninsule Ibérique.
152037: ABMA,E. - Sokrates in der deutschen Literatur.
109563: ABRAHAMS,I. - Campaigns in Palestine from Alexander the Great.
54328: ABRAMOWICZ,A. - Urny i ceraunie.
117717: ACHTERBERG,G. - Eurydice. (Tweede druk)
115498: ACROPOLIS AT ATHENS, THE. - Conservation, restoration and research 1975-1983.
60558: ACTS OF THE APOSTLES, THE. - Selected passages for translation (ed. with notes by) T.J. LEARY.
10623: ADAMS,R.M. - The Roman stamp. Frame and facade in some forms of Neo-Classicism.
22240: ADAMY,R. - Architektonik der Römer.
116261: ADCOCK,F.E. - The Greek and Macedonian art of war.
154264: ADCOCK,F.E. - The Greek and Macedonian art of war.
110350: ADCOCK,F.E. - Roman political ideas and practice.
103728: ADDINK-SAMPLONIUS,M. (ED.) - Urnen delven. Het opgravingsbedrijf artistiek bekeken.
86368: ADELBERT. - Die Vita sancti Heinrici regis et confessoris und ihre Bearbeitung durch den Bamberger Diakon Adelbert. Hrsg. von M. STUMPF.
110522: ADKINS,A.W.H. - Poetic craft in the early Greek elegists.
152889: ADRADOS,F.R. - History of the Graeco-Latin fable. Volume one, introduction, and from the origins to the hellenistic age. (Edition revised and updated and supplemented by the author & G.J. van Dijk)
112211: ADRADOS,F.R.- - Athlon. Satura grammatica in honorem Francisci R. Adrados. Vol. 1. Ediderunt A. BERNABÉ, L.A. DE CUENCA, E. GANGUTIA, J. LOPEZ FACAL.
73568: ADRADOS,F.R. - History of the Graeco-Latin fable. Ed. revised and updated (and supplemented) by the author & G.J. VAN DIJK.
113481: JULIANUS AECLANENSIS. - Expositio libri Iob. Tractatus prophetarum Osee, Iohel et Amos. Accedunt operum deperditorum fragmenta post A. Bruckner. Denuo collecta, aucta, ordinata edidit L. DE CONINCK.
55835: AEGYPTUS. - Rivista italiana di egittologia e papirologia. Anno LXIV.
55813: AEGYPTUS. - Rivista italiana di egittologia e papirologia. Anno LXVII.
130002: AELIANUS. - KL. AILIANOU SOPHISTOU POIKILÊ HISTORIA. Cl. Aeliani Sophistae Varia Historia, ad MStos codices nunc primum recognita & castigata, cum versione Justi Vulteji, sed innumeris in locis ad Graecum auctoris contextum emendata, et perpetuo commentario Jacobi Perizonii. (Tomus I: libri I-VIII).
120027: AELIANUS. - Aeliani Variae Historiae libri XIIII. Item Rerumpublicarum descriptiones ex Heraclide, interprete Iusto Vulteio Wetterano. Editio postrema, ad Graecum exemplar, multo quam antehac emendatius, nunc denuo quam diligentissime recognita.
152304: AELREDUS RIEVALLENSIS.- HOSTE,A. - Bibliotheca Aelrediana. A survey of the manuscripts, old catalogues, editions and studies concerning St. Aelred of Rievaulx.
117854: VAN AERSCHOT,B. - De nacht van Icarus. Roman.
150382: VAN AERSCHOT,B., - De priesteres. Novellen.
116479: AERTS,J.F. & K. VANGENECHTEN. - Standaard Nederlands-Latijns lexicon. 5e uitgave.
109327: AERTS,J.F. - De katakomben van Rome.
117877: AERTS,J.F. & K. VANGENECHTEN. - Nederlands-Latijns lexicon. Derde uitgave.
89769: AERTS,J.A. - Album Jan A. Aerts. Samengesteld ter gelegenheid van zijn emeritaat aan de Katholieke Universiteit te Leuven.
52060: AERTSEN,J.A. - Middeleeuwse beschouwingen over Waarheid. Adaequatio rei et intellectus.
120062: DEMOSTHENES & AESCHINES. - Demosthenis et Aeschinis Mutuae accusationes de ementita Legatione, et de Corona, ac contra Timarchum quinque numero, cum earum argumentis, ipsorum oratorum vita, et Aeschinis Epistola ad Athenienses, ac indice copioso. Nuper a bene docto viro traductae. Dictorum series versa pagina conintetur. Cum Privilegio Veneto.
13024: AESCHYLUS. - Tragoediae. Edidit U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. Editio minor.
113021: AESCHYLUS. - Aeschylus I. Oresteia: Agamemnon, The libation bearers, The Eumenides. Translated and with an introduction by R. LATTIMORE.
85533: AESCHYLUS. - Agamemnon. Übers. von U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF.
154601: AESCHYLUS. - Het treurspel van Agamemnon, naar het Grieksch van Aischylos, in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. BOUTENS. (Second edition)
111661: AESCHYLUS. - Esquilo, tragedias I: Los Persas. Texto revisado y traducido por M. VILCHEZ.
91524: AESCHYLUS.- PATIN,M. - Études sur les tragiques grecs. (Tome I): Éschyle.
95303: AESCHYLUS. - Zeven tegen Thebe. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. GROENEBOOM.
102404: AESCHYLUS. - Oresteia. Nederlandse versie van H. v.d. HORST, E. VOS & I. v. DULLEMEN.
115770: AESCHYLUS.- KAUFMANN-BÜHLER,D. - Begriff und Funktion der Dike in den Tragödien des Aischylos.
115767: AESCHYLUS.- SEECK,G.A. - Dramatische Strukturen der griechischen Tragödie: Untersuchungen zu Aischylos.
61822: AESCHYLUS.- HOEKSTRA,A. - De vertaling van Aeschylus' Agamemnon door P.C. Boutens.
116085: AESCHYLUS. - Eumenieden. Naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
45233: AESCHYLUS. - Offerplengsters. Ingel., vert. en toegelicht door E. DE WAELE.
114337: AESCHYLUS. - Agamemnoon. (Vertaald door) J. BOONEN. 2e volledig herziene druk.
58801: AESCHYLUS. - Eumeniden. Ingeleid, vertaald en toegelicht door E. DE WAELE.
114083: AESCHYLUS. - Agamemnon. Recensuit, emendavit, annotationem et commentarium criticum adjecit S. KARSTEN.
114080: AESCHYLUS. - Prometheus. Nebst den Bruchstücken des Prometheus Luomenos. Erklärt von N. WECKLEIN. 2. Aufl.
117659: AESCHYLUS. - De Orestie van Eschylus. In Nederlandsche dichtmaten overgebracht door A. PIERSON.
111623: AESCHYLUS. - Persae. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. GROENEBOOM.
117673: AESCHYLUS.- HERINGTON,C.J. - Aeschylus.
98541: AESCHYLUS. - Schutzflehende. Mit ausführlicher Einleitung, Text, Kommentar, Exkursen und Sachregister von J. VÜRTHEIM.
59044: AESCHYLUS. - The Eumenides, (The Furies). Translated into English rhyming verse by G. MURRAY.
12411: AESCHYLUS. - Die Orestie. Deutsch von K. VOLLMOELLER.
79668: AESCHYLUS. - Die Perser, die Orestie. Vier Tragödien übertr. und erläutert von E. BUSCHOR.
75756: AESCHYLUS. - Offerplengsters. Ingel., vert. en toegelicht door E. DE WAELE.
79641: AESCHYLUS. - Die Schutzsuchenden. Griechisch und deutsch mit einer erläut. Abhandlung von W. KRAUS.
26167: AESCHYLUS.- SCHROEDER,O. - Aeschyli cantica. Iterum digessit -.
151716: AESCHYLUS. - Prometheus. Vertaald en ingeleid door G. KOMRIJ.
151813: AESCHYLUS. - Aeschylus. The seven plays in English verse by L. CAMPBELL. New edition, revised.
45001: AESCHYLUS. - Eschyle. Tome II. Texte établi et trad. par P. MAZON.
7488: AESCHYLUS. - Eschyle. Tome I: les Suppliantes, les Perses, les Sept contre Thèbes, Prométhée enchainé. Texte établi et traduit par P. MAZON. 7e éd. revue & corr.
110435: AESCHYLUS.- NES,D. VAN. - Die maritime Bildersprache des Aischylos.
95833: AESCHYLUS. - Persae. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. GROENEBOOM.
111962: AESCHYLUS, EURIPIDES, ARISTOPHANES, ARISTOTELES. - The Agamemnon. Translated from a revised text by W. HEADLAM. Ldn., Bell, 1904 (And:) The Choephoroe. Translated from a revised text by W. HEADLAM. (&:) The Medea of Euripides. Literally translated (...) by T. NASH. 3rd ed. revised. (&:) Literal translation of the Alcestis of Euripides. With introd., analysis, and short notes (...) by a first-class man of Balliol. Oxf., Shrimpton, 1898. (&:) Aristophanes. The Clouds. N.pl., n.d. (&) Aristotle's Poetics. Translated from the Oxford text with short notes by E.S. BOUCHIER. Oxf., Blackwell, 1907.
111926: AESCHYLUS.- LOSSAU,M.J. - Aischylos.
82928: AESCHYLUS. - Eumenieden. Naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. BOUTENS.
152205: AESCHYLUS. - Die Perser. Herausgegeben und erklärt von D. KORZENIEWSKI. (Volume 2:) Vorbereitungsheft.
82868: AESCHYLUS. - Agamemnon. Met inl., crit. noten en comm. uitg. door P. GROENEBOOM.
153258: AESCHYLUS. - Prometheus vinctus, studiosae iuventutis in usum edidit notisque adstruxit W.A.L. Vreeken.
85530: AESCHYLUS. - Die Versöhnung. Übers. von U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF.
112954: AESCHYLUS. - Eschyle. Tome II: Agamemnon, les Choéphores, les Euménides . Texte établi et traduit par P. MAZON. 6e édition revue & corrigée.
53367: AESCHYLUS.- RIELE,G.J.M.J. TE. - Les femmes chez Eschyle.
109247: AESCHYLUS. - Tragödien. Übersetzt von J.G. DROYSEN. In neuer Textrevision von S. MÜLLER.
85534: AESCHYLUS. - Das Opfer am Grabe. Übers. von U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. 3. Aufl.
109945: AESCHYLUS. - Agamemnon. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. GROENEBOOM.
109543: AESCHYLUS. - Eschyle. Tome I: les Suppliantes, les Perses, les Sept contre Thèbes, Prométhée enchainé. Texte traduit par P. MAZON.
152749: AESCHYLUS. - Prometheus geboeid. Uit het Grieksch door P.C. BOUTENS. Met voorwoord en enkele aanteekeningen.
109254: AESCHYLUS. - Die Tragödien und Fragmente. Übertragen von G. DROYSEN. Durchgesehen und eingeleitet von W. NESTLE. Nachwort von W. JENS.
97368: AESCHYLUS. - Doodenoffer & Eumenieden. Vertaling P.C. BOUTENS.
108738: AESCHYLUS. - Agamemnon. Mit erläuternden Anmerkungen herausgegeben von R. ENGER. 3. Aufl. Th. PLÜSS.
46862: AESCHYLUS. - The Agamemnon. Transl. by L. MACNEICE.
150330: AESCHYLUS. - Prometheus geboeid. Uit het Grieksch door P.C. BOUTENS. Met voorwoord en enkele aanteekeningen.
109946: AESCHYLUS. - Zeven tegen Thebe. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. GROENEBOOM.
90363: AESCHYLUS. - Agamemnon. Ingel., vert. en toegelicht door E. DE WAELE.
88036: AESCHYLUS.- NES,D. VAN. - Die maritime Bildersprache des Aischylos.
116809: AESCHYLUS.- WERRE-DE HAAS,M. - Aeschylus' Dictyulci. An attempt at reconstruction of a satyric drama.
154577: AESCHYLUS. - Septem quae supersunt tragoediae. Recensuit Gilbertus Murray. Accedunt Tetralogiarum ad has fabulas pertinentium fragmenta, elegiae, poetae vita, operum catalogus, Suidae et Marmoris Parii testimonia. Editio altera.
55238: AESCHYLUS. - Die Tragödien und Fragmente. Übertr. von G. DROYSEN. Durchges. und eingel. von W. NESTLE.
90369: AESCHYLUS. - Agamemnon, Choephoroi en Eumeniden. In Nederlands dicht overgebracht door A.T.S. BAKKER.
103204: AESCHYLUS.- PATIN,M. - Études sur les tragiques grecs. (Tome I): Éschyle.
13976: AESCHYLUS. - Die Sieben gegen Theben. Übertr. von J.G. DROYSEN. Einf. R. Schneider.
19463: AESCHYLUS. - Die Danaostöchter, Prometheus, Thebanische Trilogie. Drei Tragödien übertr. und erläutert von E. BUSCHOR.
111880: AESCHYLUS. - Agamemnon. Ingeleid, vertaald en toegelicht door E. DE WAELE.
154298: AESCHYLUS. - Agamemnon. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. Groeneboom.
114108: AESCHYLUS.- HOEKSTRA,A. - De vertaling van Aeschylus' Agamemnon door P.C. Boutens.
84805: AESCHYLUS.- VEEN,E. VAN. - Interpolaties in Aeschylus' Zeven tegen Thebe.
98071: AESCHYLUS. - The Eumenides, (The Furies). Translated into English rhyming verse by G. MURRAY.
91696: AESCHYLUS. - Oresteia: Agamemnoon, het Dodenoffer, de Eumeniden. Vertaald en ingeleid door J.C.B. EYKMAN.
110194: AESCHYLUS. - The Agamemnon. With an introduction, commentary, and translation by A.W. VERRALL. (2nd ed.).
96859: AESCHYLUS. - Eschyle. Traduction nouvelle avec texte, avant-propos, notices et notes par E. CHAMBRY.
114081: AESCHYLUS. - Persae. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. GROENEBOOM.
14389: AESCHYLUS. - Éschyle. Trad. de P. MAZON.
153879: AESCHYLUS. - Aeschylus. With an English translation by H.W. Smyth. (The appendix containing the more considerable fragments published since 1930 and a new text of fr. 50 is edited by Hugh Lloyd-Jones)
105784: AESCHYLUS.- GRUYS,J.A. - The early printed editions (1518-1664) of Aeschylus. A chapter in the history of classical scholarship.
101952: AESCHYLUS.- LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Proeve over de zedelijke schoonheid der Poëzij van Eschylus.
101253: AESCHYLUS.- NES,D. VAN. - Die maritime Bildersprache des Aischylos. Diss. Utrecht; Groningen, 1963. Addenda.
116887: AESCHYLUS. - The Persae. Edited with introduction, critical notes and commentary by H.D. BROADHEAD.
108367: AESCHYLUS.- MURRAY,G. - Aeschylus, the creator of tragedy.
112957: AESCHYLUS.- HAVELOCK,E.A. - Prometheus, with an translation of Aeschylus' Prometheus Bound by E.A. HAVELOCK.
85527: AESCHYLUS.- SCHROEDER,O. - Aeschyli cantica.
109127: AESCHYLUS. - Eschyle. Texte établi et traduit par P. MAZON.
46871: AESCHYLUS. - The Seven against Thebes. A transl. with comm. by Chr.M. DAWSON.
98343: AESCHYLUS.- WERRE-DE HAAS,M. - Aeschylus' Dictyulci. An attempt at reconstruction of a satyric drama.
92002: AESCHYLUS. - De Perzen. Nederlands Hans Croiset.
84045: AESCHYLUS. - Oresteia. Vert. door P.C. BOUTENS.
80304: AESCHYLUS.- HOEKSTRA,A. - De vertaling van Aeschylus' Agamemnon door P.C. Boutens.
49028: AESCHYLUS. - Perser. Erkl. von L. SCHILLER. 2. Aufl. von C. CONRADT.
24098: AESCHYLUS. - Eschyle. Tome II. Texte établi et traduit par P. MAZON.
17311: AESCHYLUS. - Eschyle. Tome I: les Suppliantes, les Perses, les Sept contre Thèbes, Prométhée enchainé. Texte établi et traduit par P. MAZON.
105564: AESCHYLUS. - Zeven tegen Thebe. Met inleiding en aantekeningen door G. ITALIE.
11754: AESCHYLUS. - Perser. Erklärt von W.S. TEUFFEL.
115395: AESCHYLUS. - Eumenieden. Naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. BOUTENS.
98484: AESCHYLUS.- PATIN,M. - Études sur les tragiques grecs. (Tome I): Éschyle. 2e éd.
98070: AESCHYLUS. - Die Orestie. Übersetzt von U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. 9. Auflage.
51486: AESCHYLUS. - The Oresteia. Transl. by R. FAGLES.
91420: AESCHYLUS. - The Agamemnon. With an intr., commentary, and transl. by A.W. VERRALL.
73231: AESCHYLUS. - Choephoroi. Met inl., crit. noten en comm. uitgeg. door P. GROENEBOOM.
100361: AESCHYLUS. - Perser. Herausgegeben von W. RABEHL.
71532: AESCHYLUS. - Prometheus. Erklärt von L. SCHMIDT.
90109: AESCHYLUS. - Zeven tegen Thebe. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. GROENEBOOM.
117182: AESCHYLUS. - Agamemnon. Edited by J.D. DENNISTON & D. PAGE.
96208: AESCHYLUS.- LLOYD-JONES,H. - The end of the Seven against Thebes.
95899: AESCHYLUS. - Aeschylus I. Oresteia: Agamemnon, The libation bearers, The Eumenides. Translated and with an introduction by R. LATTIMORE.
97427: AESCHYLUS. - Suppliants. Translated by J. LEMBKE.
95834: AESCHYLUS. - Zeven tegen Thebe. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. GROENEBOOM.
153271: AESCHYLUS. - Tragoediae. Edidit U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. Editio minor.
92018: AESCHYLUS. - Die Schutzflehenden. Mit Einleitung und Anmerkungen von N. WECKLEIN.
153831: AESCHYLUS. - Choephoroi. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. Groeneboom.
153257: AESCHYLUS. - De geboeide Prometheus. Uit het Grieks vertaald door H.J. DROSSAART LULOFS.
153593: AESCHYLUS. - Perser. Einleitung, Text, Kritischer Apparat & Kommentar von P. GROENEBOOM.
153829: AESCHYLUS. - Eumeniden. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven P. Groeneboom.
117645: AESCHYLUS. - Aeschylus. With an English translation by H.W. Smyth. Appendix and addendum by H. Lloyd-Jones.
83977: AESCHYLUS. - Het Treurspel van Agamemnoon, naar het Grieksch van Aischylos, in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. BOUTENS. (3e dr.).
98064: AESCHYLUS. - Agamemnon. Texte d'Eschyle commenté par É. JANSSENS.
111964: AESCHYLUS.- CROISET,M. - Éschyle. Études sur l'invention dramatique dans son théatre.
59377: AESCHYLUS. - The lyrical dramas. Transl. into English verse by J. STUART BLACKIE.
95894: AESCHYLUS. - Septem quae supersunt tragoediae. Recensuit G. MURRAY.
95898: AESCHYLUS.- MURRAY,G. - Aeschylus, the creator of tragedy.
40690: AESCHYLUS. - Agamemnon. Mit erläuternden Anm. hrsg. R. ENGER. 2. Aufl. W. GILBERT.
109294: AESCHYLUS. - Schutzflehende. Mit ausführlicher Einleitung, Text, Kommentar, Exkursen und Sachregister von J. VÜRTHEIM.
150350: AESCHYLUS. - De Perzen, vertaald en ingeleid door Evert Straat.
112768: AESCHYLUS. - Prometheus, gefesselt. Übertragen von Peter Handke.
112581: AESCHYLUS.- LOWELL,R. - Prometheus Bound. (Derived form Aeschylus).
110355: AESCHYLUS.- SCHWEIZER-KELLER,R. - Vom Umgang des Aischylos mit der Sprache.
79889: AESCHYLUS. - Perser. Hrsg. von W. RABEHL. Kommentar.
110325: AESCHYLUS.- PADUANO,G. - Sui Persiani di Eschilo. Problemi di focalizzazione drammatica.
95865: AESCHYLUS. - Persae. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. GROENEBOOM.
109947: AESCHYLUS. - Prometheus. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. Groeneboom.
97798: AESCHYLUS. - Orestie. Griechisch und Deutsch von U. VON WILAMOWITZ - MOELLENDORFF. Zweites Stück: das Opfer am Grabe.
113337: AESCHYLUS. - Perzen. Met inleiding en aantekeningen door G. ITALIE.
51954: AESCHYLUS.- KAMERBEEK,J.C. - Aspecten van de tijd in de Griekse tragedie (Speciaal bij Aeschylus).
8113: AESCHYLUS. - The Oresteia (transl. by) R. LOWELL.
8533: AESCHYLUS. - Perser. Erklärt von L. SCHILLER.
60643: AESCHYLUS.- RIELE,G.J.M.J. TE. - Les femmes chez Eschyle.
60686: AESCHYLUS. - Die Orestie. Übers. von U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. 6. Aufl.
90360: AESCHYLUS.- STEINWEG,C. - Aischylos. Sein Werk und die von ihm ausgehende Entwicklung.
91438: AESCHYLUS.- UNTERBERGER,R. - Der gefesselte Prometheus des Aischylos.
91479: AESCHYLUS.- BÖHME,R. - Bühnenbearbeitung Äschyleischer Tragödien.
91526: AESCHYLUS.- SREBRNY,S. - Wort und Gedanke bei Aischylos.
105678: AESCHYLUS. - Agamemnon. Met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. GROENEBOOM.
97204: AESCHYLUS.- KIEFNER,W. - Der religiöse Allbegriff des Aischylos.
97801: AESCHYLUS.- MICHELINI,A.N. - Tradition and dramatic form in the Persians of Aeschylus.
97808: AESCHYLUS.- BIERL,A. - Die Orestie des Aischylos auf der modernen Bühne. Theoretische Konzeptionen und ihre szenische Realisierung.
99750: AESCHYLUS.- GRUYS,J.A. - The early printed editions (1518-1664) of Aeschylus. A chapter in the history of classical scholarship.
97594: AESOPUS. - Fabeln des lateinischen Äsop. Für Übungen ausgewählt von G. THIELE.
114677: AESOPUS.- - Esopet. Facsimile-uitgave naar het enig bewaard gebleven handschrift. Ingeleid en toegelicht door G. STUIVELING.
114297: AESOPUS, PHAEDRUS. - De fabelwereld. Samengesteld en ingeleid door H.C. KOOL.
117855: AESOPUS.- VANDENBERGHE,B.H. - Aisopeia.
114299: AESOPUS. - Aesopische fabels. (Vertaald door) B.H. VANDENBERGHE.
99724: AESOPUS.- ZAFIROPOULOS,CHR.A. - Ethics in Aesop's fables: the Augustana collection.
152264: CLAVIS PATRISTICA PSEUDEPIGRAPHORUM MEDII AEVI. - Cura et studio Ioannis Machielsen.
113946: ARCHIVUM LATINITATIS MEDII AEVI. - Bulletin Du Cange. Tome 1 (1924) - 52 (1994).
77458: POETAE LATINI MEDII AEVI. - Poetae latini aevi carolini. Tomus 1. (p. 393-652, 2 pls.). Rec. E. DUEMMLER.
113774: GRAMMATICI HIBERNICI CAROLINI AEVI. - Pars I: MURETACH (MURIDAC). In Donati artem maiorem. Edidit L. HOLTZ.
150952: INDEX SCRIPTORUM OPERUMQUE LATINO-BELGICORUM MEDII AEVI. - Nouveau répertoire des oeuvres médiolatines belges. Publié sous la direction de L. Genicot et P. Tombeur. 1e partie: VII-Xe siècles, par A. Stainier. 2e partie: XIe siècle, par P. Fransen et M. Maraite. 3e partie, XIIe siècle, volume I: Oeuvres hagiographiques, par M. McCormick. 3e partie, XIIe siècle, volume II: Oeuvres non hagiographiques, par M. McCormick.
86820: CLAVIS SCRIPTORUM LATINORUM MEDII AEVI. - Auctores Galliae. Clavis des auteurs Latins du Moyen Age. Territoire Français 735-987. Tomus I: Abbon de Saint-Germain - Ermold le Noir. Éd. par M.-H. JULLIEN & F. PERELMAN.
69838: CLAVIS PATRISTICA PSEUDEPIGRAPHORUM MEDII AEVI. - Vol. I & 2. Cura et studio J. MACHIELSEN.
152965: MOSAICS OF ROMAN AFRICA. - Floor mosaics from Tunisia. (By) M. Blanchard-Lemée, M. Ennaïfer, H. Slim, L. Slim.
110302: AFRICA ROMANA,L', - Ai confini dell'Imperio: contatti, scambi, conflitti. 15: Atti del XV convegno di studio. Tozeur, 11-15 dicembre 2002. A cura di M. KHANOUSSI, P. RUGGERI & C. VISMARA.
101424: AFRICA. - (Themanummer Hermeneus).
26811: ANTIQUITÉS AFRICAINES. - Tome 26.
151516: AGRICOLA,R. - Rudolf Agricola. Over dialectica en humanisme. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M. van der Poel.
105704: AGRICOLA,R.- VELDEN,H.E.J.M. VAN DER. - Rudolphus Agricola (Roelof Huusman), een Nederlandsch humanist der vijftiende eeuw. Eerste gedeelte.
108326: AGTHE,C. - Die Parabase und die Zwischenakte der alt-attischen Komödie. (And:) Anhang zum dem Buche: Die Parabase und die Zwischenakte der alt-attischen Komödie. (Mit 6 Holzschnitten).
81279: AGUD APARICIO,A. & PILAR FERNANDEZ ALVAREZ,M. - Manual de lengua gotica.
113177: SAMMELBUCH GRIECHISCHER URKUNDEN AUS ÄGYPTEN. - Sechster/neunter Band (Nr. 8964-10208).
78768: AHREM,M. - Das Weib in der antiken Kunst.
96650: RÖMERZEITLICHE VILLA AM SILBERBERG IN AHRWEILER. - Hrsg. (von) Landesbildstelle Rheinland-Pfalz.
60469: AHVENAINEN,J. - Der Getreidehandel Livlands im Mittelalter.
78754: AKEN,A.R.A. VAN. - The encyclopedia of classical mythology.
104715: AKKER,P. VAN DEN & I. VAN KONINGSBRUGGEN. - Het voorbeeld van de klassieken.
111420: DIGENES AKRITES. - Digenes Akrites. Edited with an introduction, translation and commentary by J. MAVROGORDATO.
55689: AKTEN DES XIII. INTERNATIONALEN KONGRESSES FÜR KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE, BERLIN 1988. - Deutsches Archäologisches Institut.
116032: ALBA FUCENS.- DE VISSCHER,F., F. DE RUYT, S.J. DE LAET & J. MERTENS. - Les fouilles d'Alba Fucens (Italie Centrale) de 1951 à 1953.
115120: ALBANIA.- KORKUTI,M. - Shqiperia arkeologjike. (L'Albanie archéologique. Archaeological Albania)
150701: ALBE - Seizoenen om Orpheus. Gedichtencyclus.
86473: BENZO ALBENSIS. - Sieben Bücher an Kaiser Heinrich IV. Hrsg. und übers. von H. SEYFFERT.
154074: VISIO ALBERICI. - Die Jenseitswanderung des neunjährigen Alberich in der vom Visionär um 1127 in Monte Cassino revidierten Fassung. Kritisch ediert und übersetzt von Paul Gerhard Schmidt.
102272: ALBRECHT,M. VON. - Römische Poesie. Texte und Interpretationen.
97206: ALCAEUS.- BARNER,W. - Neuere Alkaios-Papyri aus Oxyrhynchos.
151297: ALCESTIS.- - Alkestis: Euripides, Gluck, Wieland, Richter, Hofmannsthal, Lernet-Holenia, Wilder. (Vollständige Dramentexte. Herausgegeben von J. Schondorff. Mit einem Vorwort von M. Dietrich)
114329: ALCIPHRON. - Post uit Athene. Brieven van, aan en over hoeren, klaplopers, vissers en boeren. Geselecteerd, vertaald en toegelicht door H.L. VAN DOLEN.
152648: ALCIPHRON. - Hetärenbriefe. Griechisch und deutsch. Übertragung von Wilhelm Plankl.
48667: ALCOCK,L. - 'By South Cadbury is that Camelot...' The excavation of Cadbury Castle 1966-1970.
76134: ALCUIN.- LISDONK,M.L. VAN DE. - Alcuins 'De Sanctis Euboricensis Ecclesiae', vers 1-604: de bronnen van een Carolingisch epos.
89529: ALCUIN.- LISDONK,M.L. VAN DE. - Alcuins 'De Sanctis Euboricensis Ecclesiae', vers 1-604: de bronnen van een Carolingisch epos.
154077: HARIULFUS ALDENBURGENSIS. - Hariulf. (Gesta Hariulfi). Pleidooi voor Oudenburg. Latijnse tekstuitgave door Ernst Müller. Nederlandse vertaling door Leontien De Leeuw-Geirnaert. Ingeleid door Roel Vander Plaetse.
110010: ALDRED,C. - Egyptian art, in the days of the Pharaohs, 3100-320 BC.
103719: ALDRED,C. - Jewels of the Pharaos. Egyptian jewelry of the dynastic period. Abridged.
92097: ALEWYN,R. - Vorbarocker Klassizismus und griechische Tragödie. Analyse der 'Antigone'-Übersetzung des M. Opitz. Sonderausgabe.
116545: ALEXANDER THE GREAT.- WOOD,M. - In het voetspoor van Alexander de Grote. Een reis van Griekenland naar Azië.
116083: ALEXANDER THE GREAT.- PEYREFITTE,R. - La jeunesse d'Alexandre.
92930: ALEXANDER THE GREAT.- BAMM,P. - Alexander de Grote. Macht als noodlot.
100936: ALEXANDER THE GREAT.- DROYSEN,J.G. - Geschichte Alexanders des Grossen. Geleitwort von E. BOEHRINGER. Bearb. & Nachwort von G. RESSING.
59280: ALEXANDER THE GREAT.- GRAAF,K. DE. - Alexander de Grote in de Spiegel Historiael.
88135: ALEXANDER THE GREAT.- LAUFFER,S. - Alexander der Grosse.
70658: ALEXANDER THE GREAT.- PEYREFITTE,R. - Der junge Alexander. Roman.
70659: ALEXANDER THE GREAT.- FOX,R.L. - Alexander der Grosse. Eroberer der Welt.
48845: ALEXANDER THE GREAT.- BIELFELDT,H.H. - Die Quellen der alttschechischen Alexandreis.
58882: ALEXANDER THE GREAT.- DROYSEN,J.G. - Alexander de Groote.
61494: ALEXANDER THE GREAT.- MINIS,C. - Über die ersten volkssprachigen Alexander-Dichtungen.
70079: ALEXANDER THE GREAT.- SCHACHERMEYR,F. - Alexander der Grosse. Das Problem seiner Persönlichkeit und seines Wirkens.
64557: ALEXANDER THE GREAT.- PEYREFITTE,R. - Alexander der Eroberer. Roman.
64586: ALEXANDER THE GREAT.- KRAFT,Z. VON. - Alexanderzug, vom Menschen zum Mythos.
58521: ALEXANDER THE GREAT.- KOEPP,F. - Alexander der Grosse.
80902: ALEXANDER THE GREAT.- BIRT,T. - Alexander der Grosse und das Weltgriechentum bis zum Erscheinen Jesu. 3. verb. Aufl.
90705: ALEXANDER THE GREAT.- MOSSÉ,C. - Alexander der Grosse. Leben und Legende.
71969: ALEXANDER THE GREAT.- DROYSEN,J.G. - Geschichte Alexanders des Grossen. 3. Aufl.
7032: ALEXANDER THE GREAT.- HAMPL,F. - Alexander de Grote.
45750: ALEXANDER THE GREAT.- SANCISI-WEERDENBURG,H. - 'Den wereltvorst een vuyle streek aan sijn eercleet'. Alexander en Persepolis.
115414: ALEXANDER THE GREAT.- DROYSEN,J.G. - Geschichte Alexanders des Grossen.
73777: ALEXANDER THE GREAT.- MULDER-BAKKER,A.B. - Vorstenschool. Vier geschiedschrijvers over Alexander en hun visie op het keizerschap.
109381: ALEXANDER THE GREAT.- DROYSEN,J.G. - Histoire d'Alexandre le Grand. Trad. et présenté par J. Benoist-Méchin. Éd. revue et corr.
109311: ALEXANDER THE GREAT.- PLATERO,D.C. - Olympias, mère d'Alexandre.
84898: ALEXANDER THE GREAT.- DROYSEN,J.G. - Das Weltreich Alexanders des Grossen.
90445: ALEXANDER THE GREAT.- BAMM,P. - Alexandre le Grand. Pouvoir et destin.
102750: ALEXANDER THE GREAT.- WALTHER BOER,W. - Epistola Alexandri ad Aristotelem ad codicum fidem edita et commentario critico instructa (a) W. WALTHER BOER.
67062: ALEXANDER THE GREAT.- TARN,W.W. - Alexander the Great. I, narrative.
112069: ALEXANDER THE GREAT.- DASKALAKIS,A.V. - HO THEOPOIÊSIS TOU MEGALOU ALEXANDROU KAI TA SCHEDIA HELLÊNOASIATIKÊS AUTOKRATORIAS.
88027: ALEXANDER THE GREAT.- MULDER-BAKKER,A.B. - Vorstenschool. Vier geschiedschrijvers over Alexander en hun visie op het keizerschap.
101501: ALEXANDER THE GREAT.- DROYSEN,J.G. - Geschichte Alexanders des Grossen. Nach dem Text der Erstaugabe 1833.
10620: ALEXANDER THE GREAT.- BAKKER,G. - Helleense krijgsgeschiedenis.
110045: ALEXANDER THE GREAT.- SOPHIANOS,N. - Zei ho Alexandros?
109380: ALEXANDER THE GREAT.- BENOIST-MÉCHIN,J. (ET ALII) - Alexander de Grote. Genie en wereld.
57320: ALEXANDER THE GREAT.- SAVILL,A. - Alexander the Great and his time.
78135: ALEXANDER THE GREAT.- HOGARTH,D.G. - Philip and Alexander of Macedon. Two essays in biography.
116472: ALEXANDER THE GREAT.- HOMO,L. - Alexandre le Grand.
151232: ALEXANDER THE GREAT.- FOX,R.L. - Alexander the Great.
78134: ALEXANDER THE GREAT.- ROBINSON,C.A. - Alexander the Great. The meeting of East and West in world government and brotherhood.
90412: ALEXANDER THE GREAT.- PEYREFITTE,R. - La jeunesse d'Alexandre. (&:) Les conquêtes d'Alexandre. (&:) Alexandre le Grand.
108733: ALEXANDER THE GREAT.- RENAULT,M. - Alexander de Grote. De laatste levensjaren.
152502: ALEXANDER THE GREAT.- FOX,R.L. - Alexander the Great.
103062: ALEXANDER THE GREAT.- LORENZ,E.G.E. - Alexander der Grosse. Bildnis eines Führers und Menschen.
60549: ALEXANDER THE GREAT.- TARN,W.W. - Alexander the Great. (I, Narrative).
90393: ALEXANDER THE GREAT.- FULLER,J.F.C. - The generalship of Alexander the Great.
90448: ALEXANDER THE GREAT.- BOSSI,R. - Alexandre le Grand.
90493: ALEXANDER THE GREAT.- DODGE,TH.A. - History of Alexander and his art of war.
153676: ALEXANDRIA.- - Alexandrië. (Themanummer Hermeneus).
153903: ACTA ALEXANDRINORUM, - de mortibus Alexandriae nobilium. Fragmenta papyracea graeca edidit et notis instruxit Herbert Musurillo.
115949: CLEMENS ALEXANDRINUS. - Clementis Alexandrini Paedagogus. Edidit M. MARCOVICH, adiuvante J.C.M. VAN WINDEN.
71218: CYRILLUS ALEXANDRINUS. - Deux dialogues christologiques. Intr., texte crit, trad. et notes par G.M. DE DURAND.
114672: CLEMENS ALEXANDRINUS. - Clemens van Alexandrië.
76267: CYRILLUS ALEXANDRINUS. - Dialogues sur la Trinité. Tome II & III: dialogues IV-VII. Intr., texte crit., trad. et notes par G.M. DE DURAND.
76092: CLEMENS ALEXANDRINUS. - Le protreptique. Intr., trad. et notes de C. MONDÉSERT. 2e éd.
25591: CYRILLUS ALEXANDRINUS. - Preeken. Ingeleid en vertaald door M. Costanza C.R.S.S.
109907: CLEMENS ALEXANDRINUS. - Le protreptique. Intr., trad. et notes de C. MONDÉSERT. 2e éd.
68602: CLEMENS ALEXANDRINUS. - Welcher Reiche wird gerettet werden? Übers. von O. STÄHLIN. Bearb. von M. WACHT.
113650: CYRILLUS ALEXANDRINUS. - Deux dialogues christologiques. Introduction, texte critique, traduction et notes par G.M. DE DURAND.
100744: ALEXIOU,S. - La civilisation minoenne.
104368: ALEXIOU,S. - Minoan civilization. 2nd revised ed.
99628: ALFIERI,V.E. & M. UNTERSTEINER. (EDS.) - Studi di filosofia greca.
1324: ALFÖLDI,A. - Bibliographia Pannonica V. Die neue Literatur über die Römerzeit und die Epoche der Völkerwanderung in Ungarn aus den Jahren 1938 und 1939.
108289: ALFÖLDI,A. - Das frühe Rom und die Latiner.
80874: ALFÖLDI,A. - Der frührömische Reiteradel und seine Ehrenabzeichen.
100960: ALFÖLDI,A. - Das frühe Rom und die Latiner.
110306: ALFÖLDY,G. - Römische Sozialgeschichte. 3. völlig überarbeitete Aufl.
84662: ALGERUS LEODIENSIS.- KRETZSCHMAR,R. - Alger von Lüttichs Traktat 'De misericordia et iustitia'. Ein kanonistischer Konkordanzversuch aus der Zeit des Investiturstreits. Untersuchung und Edition.
103702: ÅLIN,P. - Das Ende der mykenischen Fundstätten auf dem griechischen Festland.
114272: ALINEI,M.L. - Origin and history of the Italian word Ambasciata 'Embassy'.
74046: ALLARD PIERSON MUSEUM.- BRIJDER,H. & G. JURRIAANS-HELLE. - Een gids voor de collecties van het Allard Pierson Museum.
102614: ALLASON-JONES,L. - Women in Roman Britain.
151228: ALLEN,J.B. - The friar as critic. Literary attitudes in the Later Middle Ages.
154355: ALLEN,W.S. - Vox Latina. A guide to the pronunciation of classical Latin. Second edition.
57778: ALLES,G.D. - The Iliad, the Ramayana, and the work of religion.
75589: ALMA,L. - Docendi ars docenda.
45821: ALONSO-NUÑEZ,J.M. - The ages of Rome.
153525: ALONSO-NUÑEZ,J.M. - The ages of Rome.
150603: ALSTEIN - Opstand. Roman.
120023: ALSTORPHIUS,J. - Joannis Alstorphii J.U.D. Dissertatio philologica De lectis. Subjicitur ejusdem De lecticis veterum diatribe.
152086: ALTANER,B. - Kleine Patristische Schriften
95622: ALTANER,B. - Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter. 3. Aufl.
69180: ALTANER,B.- - Theologie aus dem Geist der Geschichte. Berthold Altaner in Dankbarer Verehrung, zur Erinnerung an seinen 70. Geburtstag.
95619: ALTANER,B., A. STUIBER. - Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter. 7. völlig neu bearbeitete Auflage.
100234: ALTANER,B. - Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter. 5. völlig neu bearb. Aufl.
86872: ALTANER,B. - Précis de patrologie. Adapté par H. CHIRAT.
103808: ALTEKAMP,S. & P. TIEDEMANN. - Internet für Archäologen. Eine Praxisorientierte Einführung.
113377: FRAUEN DES ALTERTUMS. - Ein lateinisches Lesebuch. Zusammengestellt und erläutert von F. LORETTO. Text & Kommentar. 2./3. durchgesehene und verbesserte Auflage.
83702: BASLER ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE UND ALTERTUMSKUNDE. - Vol. 72 (1972) - 104 (2004).
83631: ANZEIGER FÜR SCHWEIZERISCHE ALTERTUMSKUNDE. - Hrsg. vom Schweizerischen Landesmuseum. Neue Folge, Band 3 (1901) - 17 (1915).
70965: ALTHEIM,F. - Römische Geschichte. Band II: bis zum Latiner Frieden 338 v. Chr. (4. erw. und erg. Aufl.)
70958: ALTHEIM,F.- - Beiträge zur Alten Geschichte und deren Nachleben. Festschrift für Franz Altheim zum 6.10.1968. Hrsg. von R. STIEHL & H.E. STIER. Erster Band.
70665: ALTHEIM,F. - Römische Geschichte. 2 verb. Aufl.
77659: ALTHEIM,F. - Epochen der römischen Geschichte.
84109: ALTHEIM,F. - Geschichte der lateinischen Sprache, von den Anfängen bis zum Beginn der Literatur.
17916: ALTHEIM,F. - Die Krise der alten Welt. Im 3. Jahrh. n. Zw. und ihre Ursachen. 3. Bnd: Götter und Kaiser.
78074: ALTHEIM,F. - Italien und Rome. 2. verb. Aufl.
115403: ALTMANN,W. - Bericht über die Literatur der antiken Plastik (1903-1907).
43956: ALVA ET ASTORGA, PETRUS DE. - Monumenta italo-gallica, ex tribus auctoribus materna lingua scribentibus pro immaculata Virginis Mariae conceptione. Scilicet, P. Dominico de Carpane, primo ex ord. Praedicatorum, deinde Minorum, Nicolao Grenier, canonico regulari S. Victoris extra muros Parisienses, & Anonymo colloquio inter sodalem & amicum. (Pars secunda). In unum redacta per R.A.P.F. Petrum de Alva et Astorga.
96982: ALY,F. - Geschichte der römischen Litteratur.
95721: AMANTOS,C. - Prolegomena to the history of the byzantine empire.
76122: ASTERIUS OF AMASEA. - Zestien preken van Asterius, bisschop van Amaseia. Vert. en ingel. door F. VAN DER MEER & G. BARTELINK.
69737: ASTERIUS AMASENUS. - Thesaurus Asterii Amaseni et Firmi Caesariensis. Opera omnia cur. B. COULIE, B. KINDT & CETEDOC.
108964: AMBROSI,A.C. - Statue stele Lunigianesi. Il museo nel castello del Piagnaro.
152139: AMBROSIUS. - De officiis clericorum libros tres ad manuscriptorum et optimorum librorum fidem emendavit et selectam lectionum varietatem adiecit R.O. Gilbert. Praemissa est Vita S. Ambrosii a Paulino scripta. (Bound with:) Hexaemeri libros sex ad manuscriptorum et optimorum librorum fidem emendavit et selectam lectionum varietatem adiecit R.O. Gilbert.
114632: AMBROSIUS. - Brieven. Gekozen en vertaald door J. WYTZES.
113709: AMBROSIUS. - Traité sur l'Évangile de S. Luc. Texte latin, introduction, traduction et notes de G. TISSOT.
117817: AMBROSIUS. - Scritti sulla verginità. Testo, introduzione e note di M. SALVATI.
95795: AMBROSIUS. - Des sacrements, des mystères. Texte établi, trad. & annoté par. B. BOTTE.
153076: AMBROSIUS. - Over de maagden. Vertaald en ingeleid door D. Franses, O.F.M.
115180: AMBROSIUS. - Sancti Ambrosii Mediolanensis Episcopi omnia quae extant opera. Tomus I, II & III. Accurantibus D.A.B. CAILLAU etc.
151140: AMBROSIUS. - Bibliothek der Kirchenväter. Des Heiligen Kirchenlehrers Ambrosius von Mailand ausgewählte Schriften aus dem Lateinischen übersetzt. Band I: Exameron. Nebst einer allgemeinen Einleitung über des Hl. Ambrosius Leben, Schrift u. Theologie. Band II: Lukaskommentar mit Ausschluss der Leidensgeschichte. Band III: Pflichtenlehre und ausgewählte Kleinere Schriften. Übersetzt von J.E. NIEDERHUBER.
96970: AMBROSIUS.- KRAMER,G.H. - Ambrosius van Milaan en de geschiedenis.
113715: AMBROSIUS. - Des sacrements, des mystères. Texte établi, traduit & annoté par. B. BOTTE.
90943: AMBROSIUS.- KRAMER,G.H. - Ambrosius van Milaan en de geschiedenis.
151291: AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS.- MERITT,B.D. - Inscriptions from the Athenian agora.
153738: D'AMICO,J.F. - Renaissance humanism in Papal Rome. Humanists and churchmen on the Eve of the Reformation.
2092: D'AMICO,G.E. - Canti naïfs. Milano, Todariana Ed., (1978). 307 p. Pb. (2/3 consists of: 'trasposizioni e rielaborazioni poetiche da Virgilio & Tibullo' and 'Commento ad alcuni testi virgiliani & tibulliani')
49220: AMMIANUS MARCELLINUS.- NAUDÉ,C.P.TH. - Ammianus Marcellinus in die lig van die antieke geskiedskrywing.
83078: AMMIANUS MARCELLINUS.- WIEL,M.P. VAN DE. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van Rome in Ammianus Marcellinus Res Gestae.
103972: AMMIANUS MARCELLINUS.- BITTER,N. - Kampfschilderung bei Ammianus Marcellinus.
96948: AMMIANUS MARCELLINUS.- WIEL,M.P. VAN DE. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van Rome in Ammianus Marcellinus Res Gestae.
77728: AMMIANUS MARCELLINUS.- NAUDÉ,C.P.TH. - Ammianus Marcellinus in die lig van die antieke geskiedskrywing.
130008: AMMONIUS. - AMMÔNIOU peri Homoiôn kai Diaphorôn lekseôn. De adfinium vocabulorum differentia. Accedunt opuscula nondum edita, Eranius Philo 'de Differentia Significationis'. Lesbonax 'de figuris grammaticis'. Incerti scriptores 'de soloecismo & barbarismo'. Lexicon 'de spiritibus dictionum, ex operibus' Tryphonis, Choerobosci, Theodoriti, etc. selectum. Ammonium, ope MS. primae editionis Aldinae, & aliunde, emaculavit & notis illustravit, reliqua ex codd. MSS. Bibliothecae Lugduno-Batavae nunc primum vulgavit Ludovicus Casparus Valckenaer. (Bound with:) Ludov. Casp. Valckenaer. Animadversionum ad Ammonium grammaticum libri tres. In quibus veterum scriptorum loca tentantur & emendantur. Accedit specimen scholiorum ad Homerum ineditorum, ex codice Vossiano Bibliothecae Lugduno-Batavae.
106700: AMOURETTI,M.-C. & F. RUZÉ. - Le monde antique. Des palais crétois à la conquête romaine. Nouvelle édition.
76593: AMPHILOCHIUS ICONIENSIS.- POUCHET,J.-R. - L'Énigme des lettres 81 et 50 dans la correspondance de saint Basil. Un dossier inaugural sur Amphiloque d'Iconium?
103969: AMPHILOCHIUS ICONIENSIS.- HOLL,K. - Amphilochius von Ikonium in seinem Verhältnis zu den grossen Kappadoziern.
81158: AMSE-DE JONG,T.H. - The meaning of the finite verb forms in the old Church Slavonic Codex Suprasliensis.
50983: VERENIGING VAN VRIENDEN ALLARD PIERSON MUSEUM AMSTERDAM. - Mededelingenblad nr. 71: nieuwe aanwinsten, belangrijke geschenken. Amst., 1998. 4to. 33 p.; ills. Wrs.
115469: VERENIGING VAN VRIENDEN ALLARD PIERSON MUSEUM AMSTERDAM. - Mededelingenblad nrs. 59/60. Marmer in beeld. Griekse sculptuur, 600-100 v. Chr.
152976: VERENIGING VAN VRIENDEN ALLARD PIERSON MUSEUM AMSTERDAM. - Mededelingenblad nr. 90. Voorkeuren.
54563: VERENIGING VAN VRIENDEN ALLARD PIERSON MUSEUM AMSTERDAM. - Mededelingenblad nr. 42. De dieren van stal. Amst., 1988. 4to. 28 p.; ills. Wrs.
45369: VERENIGING VAN VRIENDEN ALLARD PIERSON MUSEUM AMSTERDAM. - Mededelingenblad nr. 34. Schalen en scherven, een kijkje in de keuken. Amst., 1985. 4to. 17 p.; ills. Wrs. (Essay by Hemelrijk)
45370: VERENIGING VAN VRIENDEN ALLARD PIERSON MUSEUM AMSTERDAM. - Mededelingenblad nr. 36. Amst., 1986. 4to. 21 p.; ills. Wrs. (Essays by Hemelrijk & Sijpesteijn)
45372: VERENIGING VAN VRIENDEN ALLARD PIERSON MUSEUM AMSTERDAM. - Mededelingenblad nr. 53. Amst., 1992. 4to. 20 p.; ills. Wrs. (6 essays on numismatics)
45373: VERENIGING VAN VRIENDEN ALLARD PIERSON MUSEUM AMSTERDAM. - Mededelingenblad nr. 58. Amst., 1993. 4to. 22 p.; ills. Wrs.
45368: VERENIGING VAN VRIENDEN ALLARD PIERSON MUSEUM AMSTERDAM. - Mededelingenblad nrs. 59/60. Marmer in beeld. Griekse sculptuur , 600-100 v. Chr.
152968: VERENIGING VAN VRIENDEN ALLARD PIERSON MUSEUM AMSTERDAM. - Mededelingenblad nr. 49. Beestenspul.
25737: ANACREON. - Übertr. von E. MÖRIKE.
103044: ANACREON. - In Anacreons ban. Gedichten van wijn, van min en van levensvreugd uit de latere oudheid. Vert. door J.D. MEERWALDT.
21886: ANACREON. - Anakreon. Übertragen von E. MÖRIKE.
82689: ANALYTICAL GREEK LEXICON, THE. - Consisting of an alphabetical arrangement of every occurring inflexion of every word contained in the Greek New Testament Scriptures, with a grammatical analysis of each word. and lexicographical illustration of the meanings.
150992: ANASTASIUS BIBLIOTHECARIUS.- WESTERBERGH,U. - Anastasius Bibliothecarius. Sermo Theodori Studitae de Sancto Bartholomeo Apostolo. A study.
97732: ANASTASIUS SINAITES.- SIESWERDA,D.T. - Pseudo-Anastasius en Anastasius Sinaita, een vergelijking. De Pseudo-Anastasiaanse Quaestiones et Responses in de SÔTÊRIOS. Prolegomena, tekst en commentaar.
113298: ANATI,E. - La civilisation de Val Camonica.
117703: ANBEEK,T. - Sisyfus verliefd. Roman.
84449: NOTES SUR LA PHOTOGRAPHIE AERIENNE APPLIQUÉE A L'ARCHÉOLOGIE ET A L'ÉTUDE DU PAYSAGE ANCIEN. - Enkele aantekeningen bij het gebruik van de luchtfoto in het archeologisch en historisch-landschappelijk onderzoek.
92109: ÉTUDES DE LITTÉRATURE ANCIENNE, - (TOME 1): Homère, Horace, le mythe d'Oedipe, les 'Sentences de Sextus'. (Par) S. SAID, F. DESBORDES (et alii).
93463: MODES DE CONTACTS ET PROCESSUS DE TRANSFORMATION DANS LES SOCIÉTÉS ANCIENNES. - Actes du Colloque de Cortone (24-30 mai 1981). Pise, Rome, Scuola Normale Sup., École Française de Rome, 1983. 1164 p. Wrs. 24 cm (Coll. de l'École Française de Rome 67)
115294: MORALISTES ANCIENS. - Entretiens de Socrate, Pensées de Marc-Aurèle, Manuel d'Épictète, Tableau de la vie par Cébès, Sentences de Théognis, de Phocylide, de Démophile, des sages de la Grèce, Vers dorés de Pythagore, etc. etc. Traduits du grec. (Édités par L. Aimé-Martin)
80271: ANDERSON,G.- - Pax et sapientia. Studies in text and music of liturgical tropes and sequences in memory of Gordon Anderson. Published by R. JACOBSSON, Corpus Troporum.
71885: ANDERSON,D. - Before the knight's tale. Imitation of classical epic in Boccaccio's Teseida.
117229: ANDERSON,W.D. - Ethos and education in Greek music.
58658: ANDERSON,W.J. & R.P. SPIERS. - Die Architektur von Griechenland und Rom.
26483: ANDERSSON,S.O. - Preachers in the Vadstena Collection.
66158: ANDREAE,B. - Odysseus. Archäologie des europäischen Menschenbildes.
80005: ANDREAE,B. - The art of Rome.
104518: ANDREAE,B. - Die Kunst des alten Rom.
40391: ANDREAS DE RODE, MAGISTER.- GROSSMANN,H. - Das 'Filius'-Gedicht des Magisters Andreas de Rode. Kritische Ausgabe (mit einer Einl.) von H. GROSSMANN.
86878: ANDREAS DE SANCTO VICTORE.- BERNDT,R. - André de Saint-Victor (+ 1175). Exégète et théologien.
108835: ANDREN,A. - Il santuario della necropoli di Cannicella ad Orvieto.
54334: ANDRÉN,A. - Arkeologins marodörer.
150381: ANDREUS,H., - Empedocles, de ander.
10635: ANDREWES,A. - The Greeks.
72076: ANDRIEU-GUITRANCOURT,P. - Histoire de l'empire normand et de sa civilisation.
62075: ANDRIOTIS,N.P. - HÊ GLÔSSA KAI HÊ HELLÊNIKOTÊTA TÔN ARCHAIÔN MAKEDONÔN.
115545: ANDRONIKOS,M. - The royal graves at Vergina.
45355: ANDRONIKOS,M. - Les tombes royales de Vergina.
153014: ANFÄNGE DER ABENDLÄNDISCHEN PHILOSOPHIE, DIE. - Fragmente und Lehrberichte der Vorsokratiker. Eingeleitet von Ernst Howald, übertragen von Michael Grünwald.
100059: D'ANGERS,J.-E. - L'Humanisme chrétien au XVIIe siècle: St. François de Sales et Yves de Paris.
103582: RISUS ANGLICANUS. - John Hacket, Loiola. Prepared with an introduction by M.M. BRENNAN. Hildesheim etc., Olms, 1988. 16,40,159 p. Wrs. 21 cm (Renaissance Latin Drama in England, 2nd Ser. 6; repr. of 2 anti-catholic & -jesuit plays)(New 50 Euro)
111042: ANGOLD,M. - Byzantium. The bridge from antiquity to the Middle Ages.
108518: ANLAUF,H. - Geschichte des Abendlandes. Bildband.
107730: ANNA COMNENA.- BLANKEN,G.H. - Glorie der Griekse Middeleeuwen. Anna Comnena, 1083-1148.
115286: ERANOS 1977 JAHRBUCH-YEARBOOK-ANNALES. - Volume 46: Der Sinn des Unvollkommenen. The sense of imperfection. Le sens de l'imperfection. Eds. A. PORTMANN & R. RITSEMA.
85151: ANNÉE ÉPIGRAPHIQUE, L'. - Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine. Année 2000.
86343: JOHANNES PORTA DE ANNONIACO. - Liber de coronatione Karoli IV. imperatoris. Ed. R. SALOMON.
62406: ANNUAL EGYPTOLOGICAL BIBLIOGRAPHY, 1952. - Compiled by J.M.A. JANSSEN.
19043: ANNUAL EGYPTOLOGICAL BIBLIOGRAPHY, 1970. - J.J. JANSSEN.
60562: ANNUAL EGYPTOLOGICAL BIBLIOGRAPHY, 1996. - Compiled by W. HOVESTREYDT & L.M.J. ZONHOVEN.
113240: ANNUAL OF THE BRITISH SCHOOL AT ATHENS, THE. - No. 104 (2009) - 105 (2010).
19042: ANNUAL EGYPTOLOGICAL BIBLIOGRAPHY, 1965. - M. HEERMA VAN VOSS.
65031: ANSELMUS OF CANTERBURY.- SPRINGER,J.L. - Argumentum ontologicum. Proeve eener existentieele interpretatie van het speculatieve godsbewijs in het Proslogion van S. Anselmus.
109411: ANSELMUS. - Méditations et prières de Saint Anselme. Traduites par D.A. CASTEL.
116570: ANSGAR.- FOSS,R. - Die Anfänge der nordischen Mission, mit besonderer Berücksichtigung Ansgars. Erster Teil (And:) Zweiter Teil.
116835: ANSLO,R.- KNIPPENBERG,H.H. - Reyer Anslo. Zijn leven en letterkundig werk.
55114: ANSPACHER,A.S. - Tiglath Pileser III.
104046: POPOLI E CIVILTA DELL'ITALIA ANTICA. - Vol. 1-7. (Eds. M. Pallottino, G. Mansuelli & A. Prosdocimi).
17547: ANTIEKE TRAGEDIE, DE. - Voordrachten gehouden op de Klassieke Studieconferentie van 22-27 juli 1946.
44198: MOZAIEK DER ANTIEKEN. - Oog in oog met Grieken, Etrusken en Romeinen. Ancient art: Greece, Etruria and Rome. Chosen from the collections of the National Museum of Antiquities at Leiden.
110598: ANTIGONE.- ARMEL,A. (ED.) - Antigone.
117122: PHILOSOPHIE DER ANTIKE. - Band 12: F. KOVACIC. Der Begriff der Physis bei Galen vor dem Hintergrund seiner Vorgänger.
117123: PHILOSOPHIE DER ANTIKE. - Band 13: WEHNER,B. Die Funktion der Dialogstruktur in Epiktets Diatriben.
117127: PHILOSOPHIE DER ANTIKE. - Band 18: Aristotelische Rhetoriktradition. Herausgegeben von J. KNAPE & Th. SCHIRREN. Akten der 5. Tagung der Karl-und-Getrud-Abel-Stiftung vom 5.-6. Oktober 2001 in Tübingen.
117129: PHILOSOPHIE DER ANTIKE. - Band 23: Philosophie und Dichtung im antiken Griechenland. Akten der 7. Tagung der Karl-und-Getrud-Abel-Stiftung am 10. und 11. Oktober 2002 in Bernkastel-Kues. Herausgegeben von J. Althoff.
117130: PHILOSOPHIE DER ANTIKE. - Band 25: M. ASPER. Griechische Wissenschaftstexte. Formen, Funktionen, Differenzierungsgeschichten.
49673: WEISHEIT DER ANTIKE. - Ausgewählt und hrsg. von M. KLUGE. München, Heyne, 1978. 94 p.; ills. Pocket. (Transl.)
152842: FABELN DER ANTIKE. - Griechisch, Lateinisch, Deutsch. Herausgegeben und übersetzt von Harry C. Schnur. Überarbeitet von Erich Keller. 2. verbesserte und erweiterte Auflage.
76232: THEOPHILUS ANTIOCHENUS. - Trois livres à Autolycus. Trad. de J. SENDER, intr. & notes de G. BARDY.
101544: THEOPHILUS ANTIOCHENUS. - Trois livres à Autolycus. Texte grec, établi par G. BARDY, trad. de J. SENDER, intr. et notes de G. BARDY.
114770: ANTIPHON. - Antiphontis orationes tres. Scholarum praesertim in usum recensuit H. VAN HERWERDEN.
17738: ANTIPHON. - Drie redevoeringen met inl., noten en lijst van rechtstermen voor schoolgebruik uitgeg. door P.S. BREUNING.
112951: ANTIPHON. - Discours, suivis des fragments d'Antiphon le sophiste. Texte établi par L. GERNET.
112759: ANTIPHON.- BERGE,H.M. TEN. - Antiphon's zesde rede. Met inleiding, vertaling en commentaar door H.M. TEN BERGE.
102190: GEOGRAPHIA ANTIQUA. - Rivista di geografia storica del mondo antico e di storia della geografia. (Vol.) 1 (1992).
40939: IRANICA ANTIQUA. - Vols. XXXII.
62171: FORMAE ANTIQUAE. - De oudheid in codex en druk. (Themanummer Hermeneus).
54243: ANTIQUARIES JOURNAL, THE. - Vol. VIII.
152768: ANTIQUITEITEN. - Een oudheidkundig tijdschrift, bezorgd door Nicolaus Westendorp, (& C.J.C. Reuvens). Eerste & tweede deel.
116318: CATALOGUE OF SCULPTURE IN THE DEPARTMENT OF GREEK AND ROMAN ANTIQUITIES. - By A.H. Smith. Part IV: the Nereid monument, and later Lycian sculptures; Part V: Mausoleum and sculptures of Halicarnassos and Priene; Part VI: Ephesus, Cnidos, Cyrene and Salamis; Part VII: The later Greek and Graeco-Roman statues and busts in the British Museum; Part VIII: Later Greek and Graeco-Roman reliefs, decorative and architectural sculpture.
83698: ARCHAEOLOGIA OR MISCELLANEOUS TRACTS RELATING TO ANTIQUITY. - Publ. by the Soc. of Antiquaries of London. Index to volumes 51-100.
83697: ARCHAEOLOGIA OR MISCELLANEOUS TRACTS RELATING TO ANTIQUITY. - Publ. by the Soc. of Antiquaries of London. Vol. 102 (1969) - 103 (1970).
99364: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM. - USA, fasc. 15, The Cleveland Museum of Art. Fasc. 1: (by) C.G. BOULTER.
108907: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM. - Greece, fasc. 4: Athens, National Museum, fasc. 4: Attic black-figure skyphoi. By M. PIPILI.
108906: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM. - Deutschland, Band 42 & 43: Mainz, Zentralmuseum, Band 1 & 2. Bearb. von A. BÜSING-KOLBE.
70546: ATLAS ANTIQUUS. - Taschenatlas der alten Welt. 24 Karten in Kupferstich. Mit Namenverzeichnis und einem Abriss der alten Geschichte. Bearbeitet von A. VAN KAMPEN. 10. Auflage.
107497: ANTON. - In adumbrata quaedam de integritate atque elegantia sermonis latini praecepta.
116787: ANTONIADIS,S. - Place de la liturgie dans la tradition des lettres grecques.
116082: ANTONIADIS,S. - Het Nieuw-Griekse leerboek.
91766: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. - Aan zichzelf. Vertaald en ingeleid door M. COSTANZA.
152658: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. - Pensées de l'empereur Marc-Aurèle Antonin. Traduction nouvelle par Alexis Pierron. Avec une introduction et des notes par le traducteur.
78568: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. - Pensées de Marc-Aurèle. Traduction d'A. PIERRON. Précédée d'une notice, accompagnée d'un commentaire et suivi des Lettres à Fronton. Nouvelle édition revue et corrigée.
78547: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. - Pensées de Marc-Aurèle. Traduction d'A. PIERRON. Précédée d'une notice sur Marc-Aurèle par P. DE SAINT VICTOR.
115210: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS.- LIEVEGOED,A.A.W.M. - Eenige termen der stoïsche kennisleer bij Marcus Aurelius Antoninus.
54739: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS.- ROOS,A.G. - Het regenwonder op de zuil van Marcus Aurelius.
150355: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. - Aan zichzelf. Vertaald en ingeleid door M. COSTANZA.
55174: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. - Selbstbetrachtungen. Übertr. und mit Einl. von W. CAPELLE.
111103: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. - Zelfbespiegelingen. (Vertaling) van N. VAN SUCHTELEN. 2. herz. druk.
99511: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS.- PARAIN,CH. - Marc-Aurèle.
115316: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. - Pensées de Marc Aurèle Antonin, précédées de la vie de cet empereur, suivies du Manuel d'Épictète, et du Tableau de Cébès. Traduction de P. COMMELIN.
112927: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS.- FARQUHARSON,A.S.L. - Marcus Aurelius. His life and his world. Ed. D.A. Rees.
113025: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS.- BIRLEY,A. - Mark Aurel. Kaiser und Philosoph.
115093: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS.- GRIMAL,P. - Marcus Aurelius. Een biografie.
151320: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. - Persoonlijke notities. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door S. MOOIJ-VALK.
111959: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. - Zelfbespiegelingen, (ta eis heauton). Vertaald en ingeleid door N. VAN SUCHTELEN.
73098: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. - Zelfbespiegelingen, (ta eis heauton). Vert. & ingel. door N. VAN SUCHTELEN.
154025: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS. - D. Imperatoris Marci Antonini Commentariorum quos sibi ipsi scripsit libri XII. Iterum recensuit Ioannes Stich.
62356: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS.- LIEVEGOED,A.A.W.M. - Eenige termen der stoïsche kennisleer bij Marcus Aurelius Antoninus.
40001: ANTONINUS, MARCUS AURELIUS.- LIEVEGOED,A.A.W.M. - Eenige termen der stoïsche kennisleer bij Marcus Aurelius Antoninus.
117820: APICIUS. - The Roman cookery book. A critical translation of the art of cooking by Apicius for use in the study and the kitchen by B. FLOWER & E. ROSENBAUM.
117079: APOCRYPHA. - Les Actes de Pierre. Introduction, textes, traduction et commentaire par L. VOUAUX.
116605: APOCRYPHA.- KRAUSE,M. & P. LABIB. - Die drei Versionen des Apokryphon des Johannes, im Koptischen Museum zu Alt-Kairo.
61081: APOCRYPHA.- HENNECKE,E. (ED.) - Handbuch zu den Neutestamentlichen Apokryphen in Verbindung mit Fachgelehrten hrsg.
114330: APOCRYPHA.- JENSEN,A. - Tekla. De vrouwelijke apostel naast Paulus. Een apocriefe tekst opnieuw ontdekt.
63351: APOCRYPHA.- ROMANIELLO,G. - La scrittura apocrifa dei primi due capitoli del Vangelo secondo Matteo, e Controrevisione della datazione della Nascita di Cristo.
64220: APOCRYPHA.- KAUKSCH,E. - Die Apokrypen und Pseudepigraphen des Alten Testaments. Übers. und hrsg. von -.
117776: APOCRYPHA. - Evangelia apocrypha, adhibitis plurimis codicibus graecis et latinis maximam partem nunc primum consultis atque ineditorum copia insignibus. Collegit atque recensuit C. DE TISCHENDORF. (Ed. 2a)
150620: APOCRYPHA. - Évangiles apocryphes II: l'Évangile de l'enfance. Rédactions syriaques, arabe et arméniennes traduites et annotées par P. PEETERS.
117488: APOCRYPHA. - Acta Apostolorum apocrypha. Post C. Tischendorf denuo ediderunt R.A. LIPSIUS & M. BONNET.
86830: APOCRYPHA.- - CORPUS CHRISTIANORUM SERIES APOCRYPHORUM. (Vol.) 3: Écrits apocryphes sur les apôtres. Traduction de l'édition arménienne de Venise, I: Pierre, Paul, André, Jacques, Jean, par L. LELOIR.
117080: APOCRYPHA. - Les Actes de Paul et ses Lettres Apocryphes. Introduction, textes, traduction et commentaire par L. VOUAUX.
86837: APOCRYPHA.- - CORPUS CHRISTIANORUM SERIES APOCRYPHORUM. (Vol.) 13 & 14: Apocrypha Hiberniae. I, evangelia infantiae. Edd. et commentariis instr. M. McNAMARA (et alii).
150965: APOCRYPHA.- GIJSEL,J. - Die unmittelbare Textüberlieferung des sog. Pseudo-Matthäus.
64622: APOKALYPSEN. - Das Buch der geheimen Offenbarungen. Hrsg. von R. TERMOLEN.
153460: SIDONIUS APOLLINARIS. - Sidoine Apollinaire. Tome I: poèmes. Texte établi et traduit par André Loyen.
152152: APOLLODORUS. - De mythologische Bibliotheek. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door John Nagelkerken.
154100: APOLLONIUS RHODIUS.- HUNTER,R. - The Argonautica of Apollonius. Literary studies.
154116: APOLLONIUS RHODIUS.- CAMPBELL,M. - A commentary on Apollonius Rhodius Argonautica III 1-471.
154104: APOLLONIUS RHODIUS.- CAMPBELL,M. - Index verborum in Apollonium Rhodium. Edidit Malcolm Campbell.
111451: APOLLONIUS TYANENSIS.- TREDWELL,D.M. - A sketch of the life of Apollonius of Tyana, or the first ten decades of our era.
110403: APOLLONIUS TYANENSIS.- MEAD,G.R.S. - Apollonius of Tyana, the philosopher-reformer of the first century A.D.
114661: APOLOGETAE. - Kerkvaders, nr 5 (Tweede jaargang 1). (Ontmoeting christendom en heidense filosofie. Brief aan Diognetus, Apologie van Justinus Martyr, en Dialoog met de Jood Trypho. (Vertaald met commentaar door de Benedictinessen van Bonheiden)
114404: APOLOGETAE. - De verdedigers van het geloof (De apologeten). (Vertaald & ingeleid) door de Benedictinessen van Bonheiden.
68681: PATRES APOSTOLICI. - Die apostolischen Väter. Griechisch und Deutsch. Eingel., hrsg., übertr. und erläutert von J.A. FISCHER. München, Kösel, 1956. XV,281 p. Cl. (Feltpen markings and sm. ballp. ann. on 6 p.; label on title)
95689: PATRES APOSTOLICI. - Patrum Apostolicorum opera. Recensuit atque emendavit, notis illustravit, versione latina passim correcta, prolegomenis, indicibus instruxit A.R.M. DRESSEL. Accedit Hermae Pastor ex fragm. graecis ... auctore C. TISCHENDORF.
101804: APOSTOLISCHE VADERS, DE. - Vert. uit den grondtekst met aant. door D. FRANSES.
114399: APOSTOLISCHE VADERS, DE. - Vertaling uit den grondtekst met aanteekeningen door D. FRANSES.
88009: APOSTOLISCHEN VÄTER, DIE. - Eingeleitet, hrsg., übertr. und erläutert von J.A. FISCHER.
100118: APOSTOLISCHEN VÄTER, DIE. - Neubearbeitung der Funkschen Ausgabe von K. BIHLMEYER. 1. Teil: Didache, Barnabas, Klemens I & II, Ignatius, Polykarp, Papias, Quadratus, Diognetbrief.
117486: APOSTOLISCHEN VÄTER, DIE. - Eingeleitet, herausgegeben, übertragen und erläutert von J.A. FISCHER.
97275: APOSTOLISCHEN VÄTER, DIE. - Neubearbeitung der Funkschen Ausgabe von K. BIHLMEYER. 1. Teil: Didache, Barnabas, Klemens I & II, Ignatius, Polykarp, Papias, Quadratus, Diognetbrief.
150468: APPEL,E., - De genere neutro intereunte in lingua latina. (Bound with:) K. SITTL. Die lokalen Verschiedenheiten der lateinischen Sprache, mit besonderer Berücksichtigung des afrikanischen Lateins.
152971: VIA APPIA. - Via Appia. Entlang der bedeutendsten Strasse der Antike. Herausgegeben von Ivana Della Portella. Texte von Ivana Della Portella, Giuseppina Pisani Sartorio und Francesca Ventre.
120002: APPIANUS. - Appianus Alexandrinus De bellis civilibus Romanorum. Cum libro perquam eleganti, qui Illyrius, et altero qui Celticus inscribitur. (Translated from the Greek into Latin by Petrus Candidus)
117285: APULEIUS. - Metamorphosen oder der goldene Esel. Lateinisch und Deutsch von R. HELM. 6. durchgesehene und erweiterte Auflage von W. KRENKEL.
117273: APULEIUS. - Metamorfosen. Vertaald door S. VAN DEN BROECK.
116871: APULEIUS.- MOLT,M. - Ad Apulei Madaurensis metamorphoseon librum primum commentarius exegeticus.
67836: APULEIUS.- BERNHARD,M. - Der Stil des Apuleius von Madaura. Ein Beitrag zur Stilistik des Spätlateins.
56978: APULEIUS. - De gouden ezel. Metamorphosen. Vertaald door M.A. SCHWARTZ.
75943: APULEIUS. - De gouden ezel. Metamorphosen. Vert. door M.A. SCHWARTZ.
85635: APULEIUS.- HIJMANS,B.L. & P.TH. VAN DER PAARDT. - Aspects of Apuleius' Golden Ass. A collection of original papers.
100205: APULEIUS.- ZIMMERMAN-DE GRAAF, M. - Apuleius Madaurensis: Metamorphosen X,1-22. Tekst, inleiding, commentaar.
61648: APULEIUS. - Les métamorphoses. Tome II: livres IV-VI. Texte établi par D.S. ROBERTSON et traduit par Paul VALLETTE.
53312: APULEIUS. - Pronkpassages. Demonen. Ingel., vert. en van aant. voorzien door V. HUNINK.
43696: APULEIUS. - Les métamorphoses. Tome II & III: livres IV-XI. Texte établi par D.S. ROBERTSON et trad. par P. VALLETTE.
153197: APULEIUS. - Apulée, conteur fantastique. Introduction et commentaire par Marcel Hicter. Traduction en Français du XVIe siècle par Jean de Montlyard.
15397: APULEIUS. - Apuleius. Ex Metamorphosibus fabulas selegit M. MOLT.
72630: APULEIUS. - Amor und Psyche. Mit 6 Bildtafeln.
102083: APULEIUS. - Metamorphosen oder der goldene Esel. Lateinisch und Deutsch von R. HELM. 6. durchges. und erw. Aufl. von W. KRENKEL.
65947: APULEIUS. - De gouden ezel. Metamorphosen. Vert. door M.A. SCHWARTZ.
100487: APULEIUS. - Opera quae supersunt. Vol. II, fasc. 1: pro se de magia liber. (Apologia). Edidit Rudolfus Helm.
88748: APULEIUS.- JONGE,B.J. DE. - Ad Apulei Madaurensis metamorphoseon librum secundum commentarius exegeticus.
85647: APULEIUS. - Metamorphoses. Book IX. Text, intr. & commentary (by) B.L. HIJMANS, R.Th. VAN DER PAARDT (et alii).
85650: APULEIUS. - Metamorphoses. Book VIII. Text, intr. & commentary (by) B.L. HIJMANS, R.Th. VAN DER PAARDT (et alii).
59147: APULEIUS. - Metamorphoses. Book IV 1-27. Text, intr. & commentary (by) B.L. HIJMANS, R. Th. VAN DER PAARDT (et alii).
154567: APULEIUS. - Opera quae supersunt, vol. I: Apulei Platonici Madaurensis Metamorphoseon libri XI. Recensuit R. Helm.
152492: APULEIUS. - Metamorfosen. Vertaald door Stefan Van den Broeck.
152497: APULEIUS. - Der goldene Esel. Metamorphosen. Herausgegeben und übersetzt von E. BRANDT. Zum Druck besorgt von W. EHLERS. 2. durchgesehene Auflage.
101017: APULEIUS. - Metamorphoseis (IV,28 - VI,24: le conte d'Amour et Psyché). Édition, introduction et commentaire de P. GRIMAL.
110315: APULEIUS.- REDFORS,J. - Echtheitskritische Untersuchung der apuleischen Schriften De Platone und De mundo.
90331: APULEIUS. - Les métamorphoses. Tome II: livres IV-VI. Texte établi par D.S. ROBERTSON et trad. par P. VALLETTE.
111819: APULEIUS. - The Metamorphoses or Golden Ass of Apuleius of Madaura. Translated by H.E. BUTLER.
58591: APULEIUS. - De gouden ezel. Metamorphosen. Vert. door M.A. SCHWARTZ.
48034: APULEIUS. - Herscheppinge, of de gouden ezel. Vertaald door H.J. BOEKEN.
150384: APULEIUS. - Metamorfosen. Vertaald door Stefan Van den Broeck.
104983: APULEIUS.- JAMES,P. - Unity in diversity. A study of Apuleius' Metamorphoses.
151102: APULEIUS.- WALSH,P.G. - The Roman novel. The Satyricon of Petronius and the Metamorphoses of Apuleius.
98240: APULEIUS. - Pronkpassages. Demonen. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door V. HUNINK.
154010: APULEIUS. - Metamorphosen oder der goldene Esel. Lateinisch und Deutsch von Rudolf Helm. 5. durchgesehene und erweiterte Auflage.
77101: APULEIUS. - Apologie, Florides. Texte établi et traduit par P. VALLETTE.
104803: APULEIUS. - Toverkunsten. Pleidooi na een aanklacht wegens magische praktijken. Vertaald en van aantekeningen voorzien door V. HUNINK, met een inleiding van R. VAN DER PAARDT.
111003: APULEIUS. - Les métamorphoses. Tome I: livres I-III. Texte établi par D.S. ROBERTSON et traduit par P. VALLETTE.
111004: APULEIUS. - Les métamorphoses. Tome III: livres VII-XI. Texte établi par D.S. ROBERTSON et traduit par P. VALLETTE.
152691: APULEIUS. - Apulei Opera quae supersunt. Vol. II, fasc. 1: pro se de magia liber. (Apologia). Edidit Rudolfus Helm.
66838: APULEIUS. - Amor und Psyche. Mit einem Kommentar von E. NEUMANN. Ein Beitrag zur seelischen Entwicklung des Weiblichen.
70012: APULEIUS.- FERNHOUT,J.M.H. - Ad Apulei Madaurensis Metamorphoseon librum quintum commentarius exegeticus.
72114: APULEIUS.- KOZIOL,H. - Der Stil des L. Apuleius. Ein Beitrag zur Kenntnis des sogenannten afrikanischen Lateins.
82401: APULEIUS.- FELDBRUGGE,J.J.M. - Het schertsende karakter van Apuleius' Metamorphosen.
85653: APULEIUS. - Metamorphoses. Books VI 25-32 and VII. Text, intr. & commentary (by) B.L. HIJMANS, R. Th. VAN DER PAARDT (et alii).
86087: APULEIUS.- SANDY,G. - The Greek world of Apuleius. Apuleius and the second sophistic.
55846: APULUM. - Acta Musei Apulensis. Arheologie, istorie, etnografie. Vol. 5 (1965) - 24 (1987).
55851: APULUM. - Acta Musei Apulensis. Arheologie, istorie, etnografie. Vol. 14 (1976) - 17 (1979).
61696: THOMAS AQUINAS. - Meditations and readings for lent. (Translated by Ph. HUGHES).
63259: THOMAS AQUINAS. - Over den Verlosser, II (P. III, Q. 46-59). (Latijnsche en Nederl. tekst uitgeg. door een groep Dominicanen).
63260: THOMAS AQUINAS. - Over den Verlosser, I (P. III, Q. 27-45). (Latijnsche en Nederl. tekst uitgeg. door een groep Dominicanen).
65040: THOMAS AQUINAS. - Über das Sein und das Wesen. Deutsch-Lateinische Ausgabe. Übersetzt und erläutert von Rudolf Allers.
116908: THOMAS AQUINAS. - Summa theologica. Editio altera romana ad emendatiores editiones impressa et noviter accuratissime recognita.
113439: THOMAS AQUINAS. - Over de wet. (Summa Theologica I-II, qq.90-97). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.A.J.M. BUIJSEN.
72588: THOMAS AQUINAS. - Vollständige, ungekürtzte deutsch-lateinische Ausgabe der Summa Theologica. Übers. von Dominikanern & Benediktinern. 8. Band: 1, Frage 103-119: Erhaltung und Regierung der Welt.
150778: PROSPER AQUITANUS. - St. Prosper of Aquitaine. The Call of all nations. Translated and annotated by P. DE LETTER.
117112: ARABS (SIVE DE DIMIDIO ET INTEGRO AMICO) - Arabs. A cura di P. GATTI.
19004: ARAM. - Periodical. Vol. 1, no. 1.
88729: ARATOR.- SCHWIND,J. - Sprachliche und exegetische Beobachtungen zu Arator.
103023: ARCHAEOLOGICA TRAIECTINA, I.- - Greek antiquities at Utrecht, I.
83684: HELVETIA ARCHAEOLOGICA. - Archäologie in der Schweiz. (Hrsg. von der) Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte. Vol. 1 (1970) - 24 (1975).
116463: HANDBOOK FOR ARCHAEOLOGISTS. - No. 1: thermoluminescence dating. Prepared by G.A. Wagner, in collaboration with M.J. Aitken & V. Mejdahl.
100641: STUDIES IN MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY. - Vol. 14. Ph.M. Petsas. Pella.
23319: STUDIES IN MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY. - Vol. III:2. Corpus of Cypriot Artefacts of the early bronze age. Part II by J.R. STEWART. Ed. by E. Stewart & P. Åström.
23986: ALLGEMEINE UND VERGLEICHENDE ARCHÄOLOGIE. - BEITRÄGE. Band 2. 1980.
29200: ARCHÄOLOGISCHE AUSGRABUNGEN IN BADEN-WÜRTTEMBERG, 1983. - (Hrsg. vom Landesdenkmalamt Baden-Württemberg etc. Zusammengestellt von D. PLANCK).
103816: ITINERARI ARCHEOLOGICI, - 11: STACCIOLI,R.A. Lazio settentrionale.
54617: HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE - Les dossiers. No. 86: Les Romains arrivent.
54618: HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE - Les dossiers. No. 86: Les Romains arrivent.
96702: ARCHÉOLOGIE AUJOURD'HUI, L'. - Ouvrage collectif sous la direction d'A. SCHNAPP.
116159: VLAAMSE ARCHEOLOGIE. - Opgravingen in binnen- en buitenland. (Samensteller J.L. Meulemeester)
57585: ARCHIMEDES. - Über einander berührende Kreise. Aus dem Arabischen übers. und mit Anmerk. versehen von Y. DOLD-SAMPLONIUS, H. HERMELINK & M. SCHRAMM.
113310: ARCTOS. - Acta philologica Fennica. Vol. 8 (1974) - 42 (2008).
153993: ARCUS. - ARCUS. Eine Einführung in Latein als 2. Fremdsprache. Teil 1: Texte und Übungen. Teil 2: Übersetzungshilfen, Begleitgrammatik und Lernvokabular. (And:) Lehrerband. (Von) J. Brandes, D. Gaul & J. Steinhilber.
101747: CAESARIUS ARELATENSIS. - Sermones. Studio et diligentia G. MORIN. Ed. altera.
101164: CAESARIUS ARELATENSIS. - Sermones. Studio et diligentia G. MORIN. Ed. altera.
64281: CAESARIUS ARELATENSIS. - Sermons au peuple. Intr., trad. et notes par. M.-J. DELAGE.
76256: CAESARIUS ARELATENSIS. - Sermons au peuple. Tome I & II: sermons 1-55. Intr., trad. et notes par. M.-J. DELAGE.
23737: ARENDS,H. (ED.) - Archeologische encyclopedie.
43811: ARENS,J.C. - Philalethes. Van Mapheus Vegius tot Jan van den Berghe.
54551: MATERIALE SI CERCETARI ARHEOLOGICE. - Vol. 5. (Ed. E. Condurachi).
54552: MATERIALE SI CERCETARI ARHEOLOGICE. - Vol. 6. (Ed. E. Condurachi).
115117: ARIAS,P.E. & M. HIRMER. - Tausend Jahre griechische Vasenkunst.
113872: ARIBO. - Aribonis De Musica. Edidit J. SMITS VAN WAESBERGHE.
102787: ARIES,PH. & G. DUBY. (EDS.) - Histoire de la privée. Tome I: de l'empire romain à l'an mil. Dirigé par P. VEYNE.
102789: ARIES,PH. & G. DUBY. (EDS.) - A history of private live. (Vol.) I: from pagan Rome to Byzantium. P. VEYNE editor.
120141: ARISTAENETUS. - ARISTAINETOU EPISTOLAI. Aristaeneti Epistolae graecae. Cum latina interpretatione & notis. Altera editio emendatior & auctior.
120031: ARISTAENETUS. - Aristaeneti Epistolae graecae cum versione latina et notis Josiae Merceri curante Joan. Cornelio de Pauw, cujus notae accedunt.
108167: ARISTARCHUS.- MATTHAIOS,S. - Untersuchungen zur Grammatik Aristarchs: Texte und Interpretation zur Wortartenlehre.
110542: ARISTIDES.- LEEUW,C.A. DE. - Aelius Aristides, als bron voor de kennis van zijn tijd.
117216: ARISTOPHANES.- NEWIGER,H.-J. (ED.) - Aristophanes und die Alte Komödie.
112870: ARISTOPHANES. - Lysistrata. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN.
95825: ARISTOPHANES. - Comoediae. Recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt F.W. Hall & W.M. Geldart.
93236: ARISTOPHANES.- HOFMANN,H. - Mythos und Komödie. Untersuchungen zu den Vögeln des Aristophanes.
104628: ARISTOPHANES. - Thesmophoriazusae. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN.
111283: ARISTOPHANES.- EHRENBERG,V. - The people of Aristophanes. A sociology of Old Attic comedy. 2nd ed. (revised and enlarged).
112871: ARISTOPHANES. - Thesmophoriazusae. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN.
112865: ARISTOPHANES. - Nubes. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN. (Bound with:) Ranae. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN.
112868: ARISTOPHANES. - Aves. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN.
108232: ARISTOPHANES.- ANDERSON,C.A. - Athena's epithets. Their structural significance in plays of Aristophanes.
95396: ARISTOPHANES.- KOSTER,W.J.W. - KÔMÔIDOTRAGÊMATA. Studia Aristophanea Viri Aristophanei W.J.W. Koster in honorem.
152099: ARISTOPHANES. - Comoediae. Edidit Augustus Meineke.
115409: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome II: les guêpes, la paix. Texte établi par V. COULON et traduit par H. VAN DAELE.
115408: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome III: les oiseaux, Lysistrata. Texte établi par V. COULON, et traduit par H. VAN DAELE.
71118: ARISTOPHANES. - Die Vögel. Erkl. von Th. KOCK. 2. Aufl.
82981: ARISTOPHANES. - Acharnenses. Cum proleg. et comm. ed. J. VAN LEEUWEN.
83243: ARISTOPHANES. - Pax. Cum proleg. et comm. ed. J. VAN LEEUWEN.
114736: ARISTOPHANES. - Ploutos, de god van het geld. (Vertaling) S. COUVREUR.
100407: ARISTOPHANES. - Vespae. Cum prolegomenis et commentariis iterum edidit J. VAN LEEUWEN.
63465: ARISTOPHANES. - Ecclesiazusae. Cum proleg. et comm. ed. J. VAN LEEUWEN.
102946: ARISTOPHANES. - Komödien. (Band I). Übersetzt von L. SEEGER. (Bearbeitet von H. KLEINSTÜCK).
110095: ARISTOPHANES. - Comoediae. Recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt F.W. HALL & W.M. GELDART. Tomus I: Archanenses, Equites, Nubes, Vespas, Pacem, Aves continens.
110445: ARISTOPHANES.- COMAN,J. - Le concept de l'art dans les 'Grenouilles' d'Aristophane.
91727: ARISTOPHANES. - Equites. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN.
90853: ARISTOPHANES.- KAEHLER,F. - De Aristophanis Ecclesiazuson tempore et choro quaestiones epicriticae.
104347: ARISTOPHANES. - Ranae. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN.
112864: ARISTOPHANES. - Vespae. Cum prolegomenis et commentariis iterum edidit J. VAN LEEUWEN.
22001: ARISTOPHANES.- LEEUWEN,J. VAN. - Een dichterleven.
104451: ARISTOPHANES. - Plutus. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN.
50402: ARISTOPHANES.- FLORQUIN,J. - Geef vrede een kans. Vrolijk spel in drie bedrijven naar 'De Acharniërs' en 'De Vrede' van Aristophanes.
49555: ARISTOPHANES. - De Acharniërs. Met behoud van de oorspronkelijke metra vert., ingel. en toegelicht door M.A. SCHEPERS.
66236: ARISTOPHANES. - Die Frösche. Mit ausgewählten antiken Scholien. Hrsg. von W. SÜSS.
74119: ARISTOPHANES. - The Knights. Transl. into English rhyming verse with intr. and notes by G. MURRAY.
61427: ARISTOPHANES. - Vespae. Cum proleg. et comm. ed. J. VAN LEEUWEN.
152095: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome V: l'Assemblée des femmes, Ploutos. Texte établi par V. COULON et traduit par H. VAN DAELE.
93809: ARISTOPHANES. - Comoediae. Recogn. brevique adn. crit. instr. F.W. HALL & W.M. GELDART.
28456: ARISTOPHANES. - Oeuvres complètes d'Aristophane. Trad. nouvelle avec une intr. et des notes par C. POYARD.
20307: ARISTOPHANES. - Nubes. Edidit Th. BERGK.
58841: ARISTOPHANES. - Die Wolken. Erklärt von Th. KOCK. 3. Aufl.
154138: ARISTOPHANES.- EHRENBERG,V. - The people of Aristophanes. A sociology of Old Attic comedy. (2nd edition, revised and enlarged)
57671: ARISTOPHANES. - Die Frösche. Erkl. von Th. KOCK.
115029: ARISTOPHANES.- LEEUWEN,J. VAN. - De vrouw bij Aristophanes.
50450: ARISTOPHANES. - ARISTOPHANÊS. TO ERGO TO PAROUSIASMENO APO TO THRASUBOULO STAUROU.
150814: ARISTOPHANES.- FLORQUIN,J. - Geef vrede een kans. Vrolijk spel in drie bedrijven naar 'De Acharniërs' en 'De Vrede' van Aristophanes.
112997: ARISTOPHANES. - Peace. Edited with introduction and commentary by M. PLATNAUER.
30538: ARISTOPHANES. - De Ridders. Vertaald door H.C. MULLER.
75593: ARISTOPHANES.- WIT-TAK,T.M. DE. - Lysistrata. Vrede, vrouw en obsceniteit bij Aristophanes.
95007: ARISTOPHANES.- KASSIES,W. - Aristophanes' traditionalisme.
95274: ARISTOPHANES.- YALE CLASSICAL STUDIES, 26. - Aristophanes: essays in interpretation.
95323: ARISTOPHANES. - Die Vögel. Erklärt von Th. KOCK. 3. Aufl.
107513: ARISTOPHANES.- HÄNISCH,E. - Wie erscheint die Athenische Erziehung bei Aristophanes.
101047: ARISTOPHANES. - The frogs. Edited with introduction, revised text, commentary & index by W.B. STANFORD.
74215: ARISTOPHANES.- KOSTER,W.J.W. - Naar aanleiding van het communisme bij Aristophanes en Plato.
52701: ARISTOPHANES. - Théâtre d'Aristophane. Nouvelle éd. avec une intr., des notices et des notes par M.-J. ALFONSI.
84951: ARISTOPHANES. - De Acharniërs. Met behoud van de oorspronkelijke metra vert., ingel. en toegelicht door M.A. SCHEPERS.
75334: ARISTOPHANES. - Equites. Edidit Th. BERGK.
111911: ARISTOPHANES. - Mír. Komedie o ctyrech obrazech. (Prelozil a upravil F. STIEBITZ.)
111903: ARISTOPHANES. - The frogs. Translated into English rhyming verse by G. MURRAY.
7227: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome I: les Acharniens, les cavaliers, les nuées. Texte établi par V. COULON et trad. par H. VAN DAELE.
111826: ARISTOPHANES. - Las asambleístas. Texto, introducción, nueva traducción y notas de A. LOPEZ EIRE.
83199: ARISTOPHANES. - Plutus. Ed. Th. BERGK.
152908: ARISTOPHANES.- KOSTER,W.J.W. & D. HOLWERDA. (EDS.) - Scholia in Aristophanem. Pars II: scholia in Vespas, Pacem, Aves et Lysistratam. Fasc. IV: continens scholia in Aristophanis Lysistratam. Edidit J. HANGARD.
110552: ARISTOPHANES. - Frösche. Einleitung, Text und Kommentar von L. RADERMACHER. 2. Auflage.
103147: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome II: les guêpes, la paix. Texte établi par V. COULON et traduit par H. VAN DAELE.
110602: ARISTOPHANES. - Pax. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN.
110780: ARISTOPHANES. - Wasps. Edited with introduction and commentary by D.M. MacDOWELL.
109250: ARISTOPHANES. - Komödien. (Vol. I). Übersetzt von L. SEEGER (&) (Vol. II) Überstetzt von G. DROYSEN.
66706: ARISTOPHANES. - Le donne a parlamento. Trad. in versi italiani da A. FRANCHETTI. Con intr. e note di D. COMPARETTI.
109087: ARISTOPHANES. - The frogs. Edited with introduction, revised text, commentary & index by W.B. STANFORD.
109012: ARISTOPHANES. - Die Wolken. Erklärt von W.S. TEUFFEL.
103090: ARISTOPHANES. - Kvinnornas sammansvärjning, Thesmoforiazousai. Grodorna, Batrachoi. Översättning från Grekiska originalen av T. BÆCKSTRÖM.
67513: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome IV: les thesmophories, les grenouilles. Texte établi par Victor Coulon et traduit par Hilaire Van Daele.
102626: ARISTOPHANES. - Werke. Übers. von J.G. DROYSEN.
94864: ARISTOPHANES.- SICKING,C.M.J. - Aristophanes' Ranae. Een hoofdstuk uit de geschiedenis der Griekse poetica.
105593: ARISTOPHANES. - Die Ritter. Erklärt von Th. KOCK. 3. Aufl.
51489: ARISTOPHANES.- LEEUWEN,J. VAN. - Prolegomena ad Aristophanem.
89219: ARISTOPHANES. - Peace. Edited with introduction and commentary by M. PLATNAUER.
58842: ARISTOPHANES. - Die Frösche. Erkl. von Th. KOCK. 2. umgearb. Aufl.
101566: ARISTOPHANES. - De vrouwen aan de macht. Bewerkt door H. VAN GESSEL & H. VAN DOLEN.
111956: ARISTOPHANES.- GELZER,TH. - Aristophanes. Komödie für den Demos der Athener.
111763: ARISTOPHANES. - The Wasps. (Edited) by C.E. GRAVES.
82400: ARISTOPHANES.- SCHELIHA,R. VON. - Die Komödien des Aristophanes, in sieben Vorträgen interpretiert.
9408: ARISTOPHANES. - Comoedias ed. Th. BERGK. Vol. I: Acharnenses, Equites, Nubes, Vespas, Pacem. Ed. 2a corr.
111400: ARISTOPHANES.- EBERLINE,CH.N. - Studies in the manuscript tradition of the Ranae of Aristophanes.
97432: ARISTOPHANES. - Aves. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN.
81431: ARISTOPHANES. - Acharnenses. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN.
82386: ARISTOPHANES.- KASSIES,W. - Aristophanes' traditionalisme.
113028: ARISTOPHANES. - Die Wolken. Übers. und für Zeitgenossen des späten 20. Jahrh. zubereitet von M. FUHRMANN.
28180: ARISTOPHANES.- DEBIDOUR,V.-H. - Aristophane par lui-même.
104668: ARISTOPHANES. - Equites. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN.
82366: ARISTOPHANES. - Cavalerie, Vrede. Vert. en toegelicht door H.L. VAN DOLEN.
111494: ARISTOPHANES.- CHUAQUI,C. - El texto escénico de Las ranas de Aristófanes.
150333: ARISTOPHANES. - De Vrede. In Nederlandsche rijmen overgezet door H.M. WERTHEIM. Met een voorwoord van Prof. F. Muller J.zn.
19203: ARISTOPHANES.- SICKING,C.M.J. - Aristophanes' Ranae. Een hoofdstuk uit de geschiedenis der Griekse poetica.
89496: ARISTOPHANES.- ALINK,M.J. - De vogels van Aristophanes. Een structuuranalyse en interpretatie.
73089: ARISTOPHANES. - De vrede. Metrisch vert. door H.M. WERTHEIM. Herz. en verm. uitgave door E. DE WAELE.
105486: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome II: les guêpes, la paix. Texte établi par V. COULON et traduit par H. VAN DAELE.
111510: ARISTOPHANES. - The Acharnians. (Edited from the Mss. and other original sources by) R.Th. ELLIOTT.
42445: ARISTOPHANES.- MCLEISH,K. - The theatre of Aristophanes.
111699: ARISTOPHANES. - Acharnians. The Greek text revised, with a translation into corresponding metres, introduction and commentary by B.B. ROGERS.
111698: ARISTOPHANES. - The Clouds. The Greek text revised, with a translation into corresponding metres, introduction and commentary by B.B. ROGERS.
97967: ARISTOPHANES. - Sämtliche Komödien. Übertragen von L. SEEGER, Einleitungen zur Geschichte und zum Nachleben der griechischen Komödie, nebst Übertragungen von Fragmenten der Alten und Mittleren Komödie von O. WEINREICH.
98061: ARISTOPHANES. - Die Frösche. Mit ausgewählten antiken Scholien. Herausgegeben von W. SÜSS.
75202: ARISTOPHANES. - Komödien. (Vol. I). Übersetzt von L. SEEGER.
109081: ARISTOPHANES. - The frogs. Translated into English rhyming verse by G. MURRAY.
7638: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome III: les oiseaux, Lysistrata. Texte établi par Victor Coulon, et traduit par Hilaire Van Daele.
114091: ARISTOPHANES. - Die Wolken. Erklärt von W.S. TEUFFEL. 2. Auflage bearbeitet von O. KAEHLER.
111838: ARISTOPHANES. - Die Frösche. Erklärt von Th. KOCK. 3. Aufl.
102841: ARISTOPHANES. - Acharnians. (Edited with an introduction & notes) by Ch. PLATTER.
120016: ARISTOPHANES. - ARISTOPHANOUS KÔMÔiDIAI ia'. Comoediae undecim, graecè & latinè, ut et Fragmenta earum quae amissae sunt. Cum emendationibus virorum doctorum, praecipue Josephi Scaligeri, cum indice Paroemiarum selectiorum. Accesserunt huic editioni notae & observationes ex variis autoribus collectae, ut et nova versio EKKLÊSIAZOUSÔN à Tan. Fabro facta cum doctissimis ejusdem in eandem comoediam notis.
78450: ARISTOPHANES. - Ecclesiazusae. Cum proleg. et comm. ed. J. VAN LEEUWEN.
87029: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome III: les oiseaux, Lysistrata. Texte établi par Victor Coulon et traduit par Hilaire Van Daele.
100752: ARISTOPHANES. - Die Wolken. Erklärt von W.S. TEUFFEL. 2. Auflage bearbeitet von O. KAEHLER.
153636: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome III: les oiseaux, Lysistrata. Texte établi par Victor Coulon et traduit par Hilaire Van Daele.
153637: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome IV: les thesmophories, les grenouilles. Texte établi par Victor Coulon et traduit par Hilaire Van Daele.
13988: ARISTOPHANES. - Lysistrate. Mit dem Prolog Hugo von Hofmannthals hrsg. von O. SEEL.
100694: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome I: les Acharniens, les cavaliers, les nuées. Texte établi par V. COULON et traduit par H. VAN DAELE.
73091: ARISTOPHANES. - De vrede. Metrisch vert. door H.M. WERTHEIM. Herz. en verm. uitgave door E. DE WAELE.
48087: ARISTOPHANES.- O'REGAN,D.E. - Rhetoric, comedy, and the violence of language in Aristophanes' Clouds.
14423: ARISTOPHANES. - La paix. Transpostion moderne de Jean Vilar d'après Aristophane.
86958: ARISTOPHANES. - Werke. Übers. von J.G. DROYSEN. Erster & zweiter Theil.
73080: ARISTOPHANES. - De vrede. Metrisch vert. door H.M. WERTHEIM. Herz. en verm. uitgave door E. DE WAELE.
96331: ARISTOPHANES. - Frogs. Edited with introduction, revised text, commentary & index by W.B. STANFORD.
74451: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome IV: les thesmophories, les grenouilles. Texte établi par V. COULON et traduid par H. VAN DAELE. 7e tirage.
111156: ARISTOPHANES. - Die Frösche. (Bound with:) Die Ritter. (And:) Die Vögel. Erklärt von Th. KOCK. 3.,2., & 3. Aufl.
80402: ARISTOPHANES. - Plutus. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN.
130023: ARISTOPHANES. - ARISTOPHANOUS PLOUTOS. Aristophanis comoedia Plutus. Aiecta sunt scholia vetusta. Recognovit ad veteres membranas, variis lectionibus ac notis instruxit, et scholiastas locupletavit Tiberius Hemsterhuis.
111015: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome V: l'Assemblée des femmes, Ploutos. Texte établi par V. COULON et traduit par H. VAN DAELE.
111016: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome III: les oiseaux, Lysistrata. Texte établi par V. COULON, & trad. par H. VAN DAELE.
102945: ARISTOPHANES. - Komödien. (Band II). Übersetzt von J.G. DROYSEN. (Textrevision und Nachwort von E.R. Lehmann).
63467: ARISTOPHANES. - Plutus. Cum proleg. et comm. ed. J. VAN LEEUWEN.
14420: ARISTOPHANES. - Vespae. Cum prolegomenis et commentariis iterum edidit J. VAN LEEUWEN.
89800: ARISTOPHANES.- ALINK,M.J. - De vogels van Aristophanes. Een structuuranalyse en interpretatie.
93531: ARISTOPHANES. - Clouds, Women in power, Knights. Transl. by K. McLEISH.
112867: ARISTOPHANES. - Equites. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN. (Bound with:) Pax. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN.
111646: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome I: les Acharniens, les cavaliers, les nuées. Texte établi par V. COULON et traduit par H. VAN DAELE.
110423: ARISTOPHANES.- RUSSO,C.F. - Aristophanes, an author for the stage.
115347: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome V: l'Assemblée des femmes, Ploutos. Texte établi par V. COULON et traduit par H. VAN DAELE.
110533: ARISTOPHANES.- HÄNDEL,P. - Formen und Darstellungsweisen in der aristophanischen Komödie.
112866: ARISTOPHANES. - Plutus. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. VAN LEEUWEN.
81432: ARISTOPHANES. - Pax. Cum proleg. et comm. ed. J. VAN LEEUWEN.
81492: ARISTOPHANES. - Ecclesiazusae. Cum proleg. et comm. ed. J. VAN LEEUWEN.
111349: ARISTOPHANES.- MURRAY,G. - Aristophanes. A study.
110534: ARISTOPHANES.- SICKING,C.M.J. - Aristophanes' Ranae. Een hoofdstuk uit de geschiedenis der Griekse poetica.
82854: ARISTOPHANES. - Aristophane. Tome II: les guêpes, la paix. Texte établi par Victor Coulon et traduit par Hilaire Van Daele.
104620: ARISTOPHANES.- MCLEISH,K. - The theatre of Aristophanes.
24500: ARISTOPHANES.- SCHROEDER,O. - Cantica. Digessit stropharum popularum appendiculam adi. -.
56137: ARISTOPHANES.- LEEUWEN,J. VAN. - Prolegomena ad Aristophanem.
59066: ARISTOPHANES.- KOSTER,W.J.W. & D. HOLWERDA. (EDS.) - Scholia in Aristophanem. Pars I: Prolegomena de comoedia. Scholia in Acharnenses, Equites, Nubes. (Fasc. IA: Prolegomena de comoediae ed. W.J.W. KOSTER.
59097: ARISTOPHANES.- KOSTER,W.J.W. & D. HOLWERDA. (EDS.) - Scholia in Aristophanem. Pars I: prolegomena de comoedia. Scholia in Acharnenses, Equites, Nubes. Fasc. III,2: scholia recentiora in Nubes.
59113: ARISTOPHANES.- KOSTER,W.J.W. & D. HOLWERDA. (EDS.) - Scholia in Aristophanem. Pars II: scholia in Vespas, Pacem, Aves et Lysistratam. Fasc. I: scholia vetera et recentiora in Aristophanis Vespas ed. W.J.W. KOSTER.
59124: ARISTOPHANES.- KOSTER,W.J.W. & D. HOLWERDA. (EDS.) - Scholia in Aristophanem. Pars II: scholia in Vespas, Pacem, Aves et Lysistratam. Fasc. II: scholia vetera et recentiora in Aristophanis Pacem ed. D. HOLWERDA.
64516: ARISTOPHANES. - Théâtre d'Aristophane. Nouvelle éd. avec une intr., des notices et des notes par M.-J. ALFONSI.
71605: ARISTOPHANES.- USSHER,R.G. - Aristophanes.
83082: ARISTOPHANES.- WIT-TAK,T.M. DE. - Lysistrata. Vrede, vrouw en obsceniteit bij Aristophanes.
84977: ARISTOPHANES. - Aristophane. Texte établi par Victor Coulon et traduit par Hilaire Van Daele.
89387: ARISTOPHANES.- SCHELIHA,R. VON. - Die Komödien des Aristophanes, in sieben Vorträgen interpretiert.
92287: ARISTOPHANES. - Aristophane. Théatre complet. Traduction nouvelle de M. RAT. Illustrations de Ch. CLÉMENT.
93701: ARISTOPHANES.- DAVID,E. - Aristophanes and Athenian society of the early fourth century B.C.
94865: ARISTOPHANES.- WHITMAN,C.H. - Aristophanes and the comic hero.
154333: ARISTOTELES. - Problems. With an English translation by W.S. Hett. (Volume) I: Books I-XXI.
99083: ARISTOTELES.- RUNNER,H.E. - The development of Aristotle illustrated from the earliest books of the Physics.
13125: ARISTOTELES.- FERGUSON,J. - Aristotle.
117169: ARISTOTELES. - Ethica Nicomachea. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit I. BYWATER.
117057: ARISTOTELES.- BOS,A.P. - De ziel en haar voertuig. Aristoteles' psychologie geherinterpreteerd en de eenheid van zijn oeuvre gedemonstreerd.
117284: ARISTOTELES. - Nikomachische Ethik. Übersetzt & kommentiert von F. DIRLMEIER. 3., erneut durchgesehene Auflage.
117109: ARISTOTELES.- SHERMAN,N. - The fabric of character. Aristotle's theory of virtue.
83271: ARISTOTELES.- DROSSAART LULOFS,H.J. - De ogen van Lynceus.
28151: ARISTOTELES.- CUBELLS MARTINEZ,F. - El concepto de acto energetico en Aristoteles. Un análisis de Phys. 200b26-201a9, Phys. 224b35-226a3, Met. 1048b18-35 y lugares paralelos.
93237: ARISTOTELES. - La métaphysique. Nouvelle éd. entièrement refondue, avec comm. par J. TRICOT.
93265: ARISTOTELES.- FORTENBAUGH,W.W. - Aristotle on emotion. A contribution to philosophical psychology, rhetoric, poetics, politics and ethics.
116330: ARISTOTELES.- MOURACADE,J. (ED.) - Aristotle on life. (Papers presented at the Aristotle on Life Conference, Aug. 7, 2007. Anchorage, Alaska)
105823: ARISTOTELES. - Aristotle's Psychology in Greek and English, with introduction and notes by E. WALLACE.
111885: ARISTOTELES. - Pseudo Aristóteles, Fisiognomía. Anónimo, Fisiólogo. Introducciónes, traducciónes y notas de T. MARTINEZ MANZANO y C. CALVO DELCAN.
23688: ARISTOTELES.- NOLTE,H.J.A. - Het godsbegrip bij Aristoteles.
103996: ARISTOTELES.- SCHARFENBERG,L.N. - Die Cephalopoden des Aristoteles im Lichte der modernen Biologie.
29329: ARISTOTELES.- BERTELLI,L. - Historia e methodos. Analisi critica e topica politica nel secondo libro della «Politica» di Aristotele.
115564: ARISTOTELES. - The Athenian constitution, the Eudemian Ethics, on virtues and vices. With an English translation by H. Rackham.
30360: ARISTOTELES.- MEIJER,P.A. - Chronologie en redactie van Aristoteles' Politica.
114094: ARISTOTELES. - Ethica. Ethica Nicomachea. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Chr. PANNIER & J. VERHAEGHE.
91055: ARISTOTELES. - De anima. Recognovit brevique adnotatione instruxit W.D. Ross.
115065: ARISTOTELES. - Metafysica. Boek I-VI. Grieks-Nederlands. Bezorgd en vertaald door B. SCHOMAKERS.
103870: ARISTOTELES. - De arte poetica liber. Tertiis curis recognovit et adnotatione critica auxit J. VAHLEN.
154538: ARISTOTELES.- COPE,E.M. - An introduction to Aristotle's Rhetoric, with analysis and appendices.
112835: ARISTOTELES.- VAHLEN,J. - Beiträge zu Aristoteles' Poetik. Neudruck besorgt von H. SCHÖNE.
114462: ARISTOTELES. - De ziel. Vertaling, inleiding, aantekeningen B. SCHOMAKERS.
64634: ARISTOTELES. - De re publica libri octo. Ab I. BEKKERo A. 1855 iterum editi, nunc iterati.
58001: ARISTOTELES. - Elementa logices Aristotelicae. In usum scholarum ex Aristotele excerpsit, convertit, illustravit F.A. TRENDELENBURG. Editio quarta.
114271: ARISTOTELES. - 'Aristoteles' over kleuren. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door R. FERWERDA. Essay (by) P. STRUYCKEN.
60158: ARISTOTELES. - Topik. Übers. und mit Anmerk. versehen von E. ROLFES.
85139: ARISTOTELES.- BEUCHOT,M. - Ensayos marginales sobre Aristóteles.
27828: ARISTOTELES. - Poétique. Texte établi et trad. par J. HARDY.
88103: ARISTOTELES. - Aristoteles over de vriendschap. Boeken VIII & IX van de Nicomachische Ethiek met de comm. van Aspasius en Michaël in de Latijnse vert. van Grosseteste, door W. STINISSEN.
85117: ARISTOTELES. - Constitution d'Athènes. Texte établi et trad. par G. MATHIEU et B. HAUSSOULLIER.
48617: ARISTOTELES.- LOS,S.O. - Aristoteles in Nederland.
67629: ARISTOTELES.- CRESSON,A. - Aristote, sa vie, son oeuvre. Avec un exposé de sa philosophie.
64854: ARISTOTELES. - Politik. Übers. und mit erkl. Anm. versehen von E. ROLFES.
66475: ARISTOTELES. - Die Ethik. Übers. und erläutert von Chr. GARVE. 1. Band: enthaltend die zwey ersten Bücher der Ethik, nebst einer zur Einl. dienenden Abhandlung über die verschiednen Principe der Sittenlehre, von Aristoteles an bis auf unsre Zeiten.
17866: ARISTOTELES.- SCHILFGAARDE,P. VAN. - Aristoteles.
59550: ARISTOTELES. - POLITEIA ATHÊNAIÔN. Post F. BLASS ed. T. THALHEIM.
64721: ARISTOTELES.- ACKRILL,J.L. - Aristoteles. Eine Einführung in sein Philosophieren.
91809: ARISTOTELES. - Poétique. Texte établi et traduit par J. HARDY.
154108: ARISTOTELES.- RIJK, L.M. DE. - Aristotle, semantics and ontology. Volume II: the Metaphysics. Semantics in Aristotle's strategy of argument.
65360: ARISTOTELES.- OEHLER,K. - Ein Mensch zeugt einen Menschen. Über den Missbrauch der Sprachanalyse in der Aristotelesforschung.
65366: ARISTOTELES.- WUNDT,M. - Untersuchungen zur Metaphysik des Aristoteles.
65157: ARISTOTELES.- GOHLKE,P. - Die Entstehung der aristotelischen Lehrschriften.
41297: ARISTOTELES.- MARQUARDT,U. - Die Einheit der Zeit bei Aristoteles.
98041: ARISTOTELES.- BUTCHER,S.H. - Aristotle's theory of poetry and fine art. With a critical text and translation of the Poetics. 4th ed.
46330: ARISTOTELES. - Nikomachische Ethik. Übers. und mit einer Einl. und erkl. Anm. versehen von E. ROLFES. Durchgeseh. und um Namen- und Sachregister verm. Aufl.
93528: ARISTOTELES. - Aristotle, selected works. (Third ed.). Transl. with by H.G. APOSTLE & L.P. GERSON.
67623: ARISTOTELES.- GRENE,M. - A portrait of Aristotle.
23613: ARISTOTELES. - Die Nikomachische Ethik. Eingel. und neu übertr. von O. GIGON.
117520: ARISTOTELES.- TAYLOR,A.E. - Aristotle. Revised edition.
42286: ARISTOTELES. - PERI PHILIAS I-II. (Van de Ethica Nicomachea boek VIII-IX.) Met aanteekeningen door P.V. SORMANI.
43783: ARISTOTELES. - Physique. Texte établi et traduit par H. CARTERON.
44457: ARISTOTELES.- SCHILFGAARDE,P. VAN. - De Logika van Aristoteles. 2e verm. dr.
94450: ARISTOTELES. - Aristotle's 'Eudemian Ethics', books I, II, & VIII. Translated with a commentary by M. WOODS.
89497: ARISTOTELES. - De l'ame. (De anima). Traduction nouvelle et notes par J. TRICOT.
30200: ARISTOTELES.- PÖTSCHER,W. - Strukturprobleme der aristotelischen und theophrastischen Gottesvorstellung.
65323: ARISTOTELES.- BRUN,J. - Aristote et le Lycée.
112838: ARISTOTELES.- ACKRILL,J.L. - Aristoteles.
112836: ARISTOTELES. - The politics. Translated and with an introduction, notes and glossary by C. LORD.
112822: ARISTOTELES. - Over voortplanting. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R. FERWERDA.
112820: ARISTOTELES. - Over dieren. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R. FERWERDA.
112611: ARISTOTELES. - Atheniensium Respublica. Recognovit brevique adnotatione criticia instruxit F.G. KENYON.
30544: ARISTOTELES. - Über die Seele. Neu übers. von A. BUSSE.
54485: ARISTOTELES.- NOLTE,H.J.A. - Het godsbegrip bij Aristoteles.
104321: ARISTOTELES.- GRAHAM,D.W. - Aristotle's two systems.
104327: ARISTOTELES.- VIERTEL,W. - Der Begriff der Substanz bei Aristoteles.
104551: ARISTOTELES.- EDEL,A. - Aristotle and his philosophy.
57209: ARISTOTELES. - Aristotle on the art of fiction. An English transl. of Aristotle's poetics with an intr. essay and explanatory notes by L.J. POTTS.
152581: ARISTOTELES. - The poetics. (&) 'Longinus' on the sublime. With an English translation by W.H. FYFE. (&) Demetrius on style. Ed. W. RHYS ROBERTS.
13162: ARISTOTELES. - Aristotle. Selections. Ed. by W.D. ROSS.
57316: ARISTOTELES. - Constitution d'Athènes. Traduction arabe avec notes par A. BARBARA.
92439: ARISTOTELES.- KAL,V. - Over intuïtie en discursiviteit bij Aristoteles.
58032: ARISTOTELES. - ATHÊNAIÔN POLITEIA. Post F. BLASS iterum ed. Th. THALHEIM.
109032: ARISTOTELES. - Poetik. Übersetzt und erklärt von A. STAHR.
46334: ARISTOTELES. - Topik. Neu übers. und mit einer Einl. und erkl. Anmerk. versehen von E. ROLFES.
68950: ARISTOTELES. - Der Staat der Athener. Erkl. von K. HUDE. 2. Aufl.
84276: ARISTOTELES.- TORRACA,L. - Il I libro del De partibus animalium di Aristotele.
73820: ARISTOTELES. - Sophistische Widerlegungen. Neu übers. und mit einer Einl. und erkl. Anm. versehen von E. ROLFES.
82788: ARISTOTELES.- ALLAN,D.J. - The philosophy of Aristotle. 2nd ed.
93541: ARISTOTELES. - Einführungsschriften. Übers. & hrsg. von O. GIGON.
109714: ARISTOTELES. - The 'Art' of Rhetoric. With an English translation by J. H. FREESE.
109666: ARISTOTELES. - Le second livre de l'économique. Édité avec une intr. et un commentaire crit. et explicatif par B.A. VAN GRONINGEN.
109615: ARISTOTELES.- ARISTOTELIAN SOCIETY, THE. - Supplementary volume 51, 1977: the symposia read at the joint session of the Aristotelian Society and the Mind Ass. at the Univ. York, 8-10 July 1977.
109614: ARISTOTELES.- ARISTOTELIAN SOCIETY, THE. - Proceedings of the Aristotelian Society. New Series LXXVII: containing papers read before the Society during the 98th session 1976/77.
53540: ARISTOTELES.- TAYLOR,A.E. - Aristotle.
46336: ARISTOTELES. - Zweite Analytiken, oder Lehre vom Erkennen. Übers. und erläutert von J.H. KIRCHMANN.
109715: ARISTOTELES. - The poetics. (&) 'Longinus' on the sublime. With an English translation by W.H. FYFE. (&) Demetrius on style. Ed. W. RHYS ROBERTS.
108297: ARISTOTELES. - Kategorien. Lehre vom Satz (Peri hermeneias) (Organon I/II). Vorangeht: Porphyrius. Einleitung in die Kategorien. Übersetzt, mit einer Einleitung und erklärenden Anmerkungen von Eugen Rolfes.
151639: ARISTOTELES.- BOS,A.P. - De ziel en haar voertuig. Aristoteles' psychologie geherinterpreteerd en de eenheid van zijn oeuvre gedemonstreerd.
58507: ARISTOTELES. - ATHÊNAIÔN POLITEIA. Iterum ed. F. BLASS.
13154: ARISTOTELES.- ALLAN,D.J. - Aristote, le philosophe. Préface par A. Mansion.
98135: ARISTOTELES. - The works. Translated into English under the editorship of D. ROSS. Vol. VIII: Metaphysica. Sec. ed.
93535: ARISTOTELES. - The politics. Edited by S. EVERSON.
13135: ARISTOTELES.- BOSLEY,R. - Aspects of Aristotle's logic.
105778: ARISTOTELES. - L'Etica Nicomachea di Aristotele. Riprodotta nel latino della vetusta translatio e recata in italiano con note, a compendio del commento di S. Tommaso d'Aquino dal G. DAL SASSO.
105688: ARISTOTELES.- WAGNER DE REYNA,A. - El concepto de verdad en Aristoteles. Textos y comentarios.
84013: ARISTOTELES.- SALVERDA,M. - De beteekenis van Aristoteles voor de ontwikkeling der natuurlijke geschiedenis.
104655: ARISTOTELES.- PREUS,A. - Science and philosophy in Aristotle's biological works.
104621: ARISTOTELES. - Aristotle's Metaphysics. Translated with commentaries and glossary by H.G. APOSTLE.
120205: ARISTOTELES. - Aristotelis, ac philosophorum medicorumque complurium Problemata, ad varias quaestiones cognoscendas admodum digna & ad naturalem philosophiam discutiendam, maxime spectantia. Marci Antonii Zimarae Sanctipetrinatis Problemata his addita, una cum trecentis Aristotelis et Averrois Propositionibus, suis in locis insertis. Omnia iam tertiò edita. Cum privilegio.
13129: ARISTOTELES.- SHELLENS,M.S. - Das sittliche Verhalten zum Mitmenschen im Anschluss an Aristoteles.
79269: ARISTOTELES. - Aristotelis Politicorum libri octo ex Dion. Lambini & Pet. Victorii interpretationibus puriss. graecolatini, Theod. Zvingeri Argumentis atque Scholiis, Tabulis quinetiam in tres priores libros illustrati, Victorii commentariis perpetuis declarati, Pythagoreorum veterum Fragmenta politica, a Io. Spondano conversa & emendata. Index rerum & verborum pleniss.
154572: ARISTOTELES. - Physica. Recognovit brevique adnotatione instruxit W.D. Ross.
97337: ARISTOTELES. - De arte poetica liber. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit I. BYWATER. Editio altera.
112830: ARISTOTELES.- ELSE,G.F. - Aristotle's poetics: the argument.
58912: ARISTOTELES.- SCHILFGAARDE,P. VAN. - De zielkunde van Aristoteles.
54803: ARISTOTELES.- NUYENS,F.J.C.J. - Ontwikkelingsmomenten in de zielkunde van Aristoteles.
55163: ARISTOTELES.- NUYENS,F.J.C.J. - Ontwikkelingsmomenten in de zielkunde van Aristoteles.
91009: ARISTOTELES. - The poetics of Aristotle. Translated with a critical text by S.H. BUTCHER.
16804: ARISTOTELES.- RANDALL,J.H. - Aristotle.
28007: ARISTOTELES. - Politique d'Aristote. Texte français présenté et annoté par M. PRÉLOT.
107623: ARISTOTELES. - Atheniensium Respublica. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit F.G. KENYON.
109718: ARISTOTELES. - Problems. With an English translation by W.S. Hett. Rhetorica ad Alexandrum. With an English translation by H. Rackham.
90351: ARISTOTELES. - Über Hauswirtschaft. Hrsg., übertr. und in ihrer Entstehung erläutert von P. GOHLKE.
112826: ARISTOTELES. - Over het geheugen, de slaap en de droom. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ph. VAN DER EIJK.
89509: ARISTOTELES. - Métaphysique. Tome I & II: livres A-N. Trad. nouvelle et notes par J. TRICOT.
98113: ARISTOTELES. - La métaphysique. Nouvelle éd. entièrement refondue, avec commentaire par J. TRICOT.
92432: ARISTOTELES.- MEIJER,P.A. - Chronologie en redactie van Aristoteles' Politica.
92438: ARISTOTELES.- ORGAN,T.W. - An index to Aristotle in English translation.
72766: ARISTOTELES.- BOER,J. DE. - Aristoteles.
68094: ARISTOTELES. - Nikomachische Ethik. Übers. und mit einer Einl. und erkl. Anm. versehen von E. ROLFES. Durchgeseh. und um Namen- und Sachregister verm. Aufl.
108018: ARISTOTELES. - The works. Translated into English under the editorship of D. ROSS. Vol. IX: Ethica Nicomachea by W.D. ROSS; Magna Moralia by St. G. STOCK; Ethica Eudemia by J. SOLOMON.
70797: ARISTOTELES.- JONGKEES,J.H. - Fulvio Orsini's imagines and the portrait of Aristotle.
113000: ARISTOTELES. - De anima. Books II and III, (with certain passages from book I). Translated with introduction and notes by D.W. HAMLYN.
64630: ARISTOTELES.- MURE,G.R.G. - Aristotle.
113857: ARISTOTELES.- WOLTERS VAN DER WEY,B. - Boek VIII van Aristoteles' De Historia Animalium' in de Latijnse vertaling van Willem van Moerbeke.
90829: ARISTOTELES.- STARK,R. - Aristotelesstudien.
46331: ARISTOTELES. - Über die Seele. Neu übers. von A. BUSSE.
67120: ARISTOTELES.- RUDBERG,G. - Textstudien zur Tiergeschichte des Aristoteles.
104077: ARISTOTELES.- ADLER,M.J. - Aristoteles voor iedereen. Filosofie vanuit ons gewone gezonde verstand.
91011: ARISTOTELES. - Aristotle's Physics. A revised text, with introduction and commentary by W.D. Ross.
72634: ARISTOTELES.- KLEVER,W.N.A. (ED.) - Aristoteles. Zijn betekenis voor de wereld van nu. J.B.M. van Rijen, W.N.A. Klever, G.A. van der Wal, B. Delfgauw, F.D.A. Vleeskens.
68095: ARISTOTELES. - Politik. Neu übers. und mit einer Einl. und erkl. Anm. versehen von E. ROLFES.
45851: ARISTOTELES.- MORAUX,P. - Das Fragment VIII 1. Text und Interpretation.
45860: ARISTOTELES.- FINLEY,M.I. - Aristotle and economic analysis.
46612: ARISTOTELES. - Politik. Übers. und hrsg. von O. GIGON.
114095: ARISTOTELES. - Retorica. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M. HUYS.
114038: ARISTOTELES. - Metaphysica, Kleine Alfa. Ingeleid, vertaald en toegelicht door C. VERHOEVEN.
67198: ARISTOTELES.- TAYLOR,A.E. - Aristotle. Rev. ed.
113870: ARISTOTELES.- VANHAMEL,W. - De zintuiglijke waarneming volgens Aristoteles.
86939: ARISTOTELES.- ROSS,D. - Aristotle. 2nd ed., revised.
84421: ARISTOTELES. - Constitution d'Athènes. Texte établi (et trad.) par G. MATHIEU et B. HAUSSOULLIER.
64574: ARISTOTELES.- BUTCHER,S.H. - Aristotle's theory of poetry and fine art. With a crit. text and transl. of the Poetics. 4th ed.
84757: ARISTOTELES. - De anima libri III.
104325: ARISTOTELES.- RUDOLPH,E. - Zeit und Gott bei Aristoteles. Aus der Perspektive der protestantischen Wirkungsgeschichte.
153803: ARISTOTELES. - Ethica Nicomachea. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Charles Hupperts & Bartel Poortman.
153797: ARISTOTELES.- BEMELMANS,R.J.H.G. - Materia prima in Aristoteles: een hardnekkig misverstand.
108343: ARISTOTELES. - Over melancholie. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ph. VAN DER EIJK.
100691: ARISTOTELES. - Constitution d'Athènes. Texte établi et traduit par G. MATHIEU et B. HAUSSOULLIER.
153180: ARISTOTELES. - Art rhétorique et art poétique. Traduction nouvelle avec texte, introductions et notes par Jean Voilquin et Jean Capelle.
108000: ARISTOTELES. - The works. Translated into English under the editorship of D. ROSS. Vol. IX: Ethica Nicomachea by W.D. ROSS, revised by J.O. URMSON; Magna Moralia by St. G. STOCK; Ethica Eudemia by J. SOLOMON.
50620: ARISTOTELES.- LOENEN,D. - Het cultuur-ideaal van Aristoteles.
104229: ARISTOTELES.- NIEUWENBURG,P. - The politics of passion. Aristotle on the preliminaries of morality.
40703: ARISTOTELES. - ATHÊNAIÔN POLITEIA. Post F. BLASS & Th. THALHEIM. ed. H. OPPERMANN.
112612: ARISTOTELES. - Fragmenta selecta. Recognovit brevique adnotatione instruxit W.D. Ross.
112366: ARISTOTELES.- SCHRIER,O.J. - The poetics of Aristotle and the Tractatus Coislinianus. A bibliography from about 900 till 1996.
110969: ARISTOTELES. - Aufzeichnungen zur Staatstheorie. (Sog. Politik). Übersetzt von W. SIEGFRIED.
152500: ARISTOTELES. - Aristoteles. Nikomachische Ethik. Auf der Grundlage der Übersetzung von Eugen Rolfes herausgegeben von Günther Bien. Vierte durchgesehene Auflage.
100745: ARISTOTELES.- RANDALL,J.H. - Aristotle.
20675: ARISTOTELES.- SASSEN,F. - Johannes Horthemels, de laatste 'aristotelische' hoogleraar te Utrecht.
93426: ARISTOTELES.- LOSSAU,M.J. - Pros krisin tina politikên. Untersuchungen zur aristotelischen Rhetorik.
111612: ARISTOTELES. - The politics. With an introduction, 2 prefatory essays and notes critical and explanatory by W.L. NEWMAN.
152506: ARISTOTELES. - Metaphysica A. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door H. de Ley.
92623: ARISTOTELES. - Aristotle on rhetoric. A theory of civic discourse. Newly transl. with intr., notes and appendixes by G.A. KENNEDY.
20462: ARISTOTELES. - Hauptwerke. Ausgewählt, übers. und eingel. von W. NESTLE.
45575: ARISTOTELES.- MORRALL,J.B. - Aristotle.
46261: ARISTOTELES.- MURE,G.R.G. - Aristotle.
55024: ARISTOTELES.- GOLDIN,O. - Explaining an eclipse. Aristotle's Posterior Analytics 2.1-10.
55750: ARISTOTELES.- CESSI,V. - Erkennen und Handeln in der Theorie des Tragischen bei Aristoteles.
64658: ARISTOTELES.- WINN,CH. & M. JACKS. - Aristotle, his thought and its relevance today.
64861: ARISTOTELES.- BRÖCKER,W. - Aristoteles. 2. unveränderte Auflage.
65322: ARISTOTELES.- CHARPA,U. - Aristoteles.
65328: ARISTOTELES.- THOMPSON,W.N. - Aristotle's deduction and induction: introductory analysis and synthesis.
65647: ARISTOTELES. - The basic works of Aristotle. Ed. and with an introduction by R. McKEON.
67325: ARISTOTELES.- ROUTILA,L. - Die aristotelische Idee der ersten Philosophie.
71464: ARISTOTELES.- ROLAND-GOSSELIN,D. - Aristote.
72614: ARISTOTELES.- VEATCH,H.B. - Aristoteles beschouwd als tijdgenoot.
73609: ARISTOTELES. - The politics of Aristotle. With English notes by R. CONGREVE.
74039: ARISTOTELES.- ROSS,W.D. - Aristotle. (5th ed.).
88037: ARISTOTELES.- KAFKA,G. - Aristoteles.
88538: ARISTOTELES.- PIAT,C. - Aristote. 2e ed.
92465: ARISTOTELES.- ROBINSON,T.A. - Aristotle in outline.
93244: ARISTOTELES.- COPE,E.M. - An introduction to Aristotle's Rhetoric, with analysis and appendices.
93295: ARISTOTELES.- BRAUN,E. - Das dritte Buch der aristotelischen 'Politik'. Interpretation.
93501: ARISTOTELES.- MULGAN,R.G. - Aristotle's political theory. An introduction for students of political theory.
93534: ARISTOTELES. - The politics. Translated by W. ELLIS.
9583: ARISTOTELES.- SIEBECK,H. - Aristoteles. 3. neubearbeitete Auflage.
97749: ARISTOTELES.- FRANKEN,J.C. - Der Begriff der reinen Vernunft bei Aristoteles.
98138: ARISTOTELES.- RUNNER,H.E. - The development of Aristotle illustrated from the earliest books of the Physics.
99451: ARISTOTELES.- MICHELAKIS,E.M. - Aristotle's theory of practical principles.
116435: ARISTOTELES.- ANCIENT COMMENTATORS ON ARISTOTLE. - Boethius. On Aristotle, On Interpretation 4-6. Translated by A. SMITH.
68511: ARISTOTELES.- ANCIENT COMMENTATORS ON ARISTOTLE. - Ammonius. On Aristotle's On Interpretation 1-8. Transl. by D. BLANK.
68500: ARISTOTELES.- ANCIENT COMMENTATORS ON ARISTOTLE. - Alexander of Aphrodisias. Quaestiones 2.16-3.15. Transl. by R.W. SHARPLES.
153533: D'ARMS,J.H. - Commerce and social standing in ancient Rome.

Next 1000 books from Antiquariaat Fragmenta Selecta[an error occurred while processing this directive]

9/18