Antiquariaat Fragmenta Selecta
KNSM-Laan 412, 1019 LN Amsterdam, The Netherlands. Tel. +31 20 4185565            Email: best@fragmentaselecta.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
104901: VERGILIUS. - Bucolica et Georgica. With introduction and notes by T.E. PAGE.
84259: VERGILIUS.- BLONK,A.F. - Vergilius en het landschap. Groningen, Batavia, Wolters, 1947. 248 p. Wrappers. 22 cm (Dissertation)
108914: VERGILIUS. - Virgil. With an English translation by H.R. FAIRCLOUGH. Revised edition.
23222: VERGILIUS. - Aeneis. Übersetzt von J.H. VOSS.
153778: VERGILIUS. - Aeneidos liber secundus. With a commentary by R.G. AUSTIN.
152663: VERGILIUS. - P. Virgilius Maro. Qualem omni parte illustratum, tertio publicavit Chr. Gottl. Heyne, cui Servium pariter Cerdam et Variorum notas cum suis subjunxit N.E. Lemaire. Volumen VI & VII: (Aeneidos libri XII, explicatio et notae)
26889: VERGILIUS. - Bucolica. Hirtengedichte. Lateinisch & in deutscher Übersetzung von R.A. SCHRÖDER mit Holzschnitten von A. MAILLOL.
95520: VERGILIUS.- OPPERMANN,H. (Ed.) - Wege zu Vergil. Drei Jahrzehnte Begegnungen in Dichtung und Wissenschaft.
96460: VERGILIUS. - Bucoliques. Édition et traduction de L. HERRMANN.
97094: VERGILIUS. - Géorgiques. Texte établi et traduit par H. GOELZER.
97124: VERGILIUS. - L'Etna. Poème. Texte établi et traduit par J. Vessereau.
97768: VERGILIUS.- NAT,P.G. VAN DER. - Poeta maximus. Enige beschouwingen over de receptie en beoordeling van Vergilius' Aeneis in de oudheid. Rede uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Latijnse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op vrijdag 2 april 1976.
97781: VERGILIUS.- WAGENVOORT,H. - Vergilius' ecloga I & IX. Brussel, KAWLsK, 1953. 39 p. Wrs. 26 cm (Med.KAWLsK)
97837: VERGILIUS. - Aeneis I. Verklaard door J. COCHEZ. Tekst. Commentaar op vs 1-493.
98015: VERGILIUS. - Aeneis. Metrisch vert. door J.L. CHAILLET. 2e dr.
98969: VERGILIUS.- SKUTSCH,F. - Aus Vergils Frühzeit. Aalen, Scientia, 1982. 2 vols. in 1: 14,170;202 p. Cl. 20 cm (Repr. Lpz./Bln. 1901-06)
99068: VERGILIUS. - Opera. In tironum gratiam perpetua annotatione illustrata a Chr. Gottl. Heyne. Edidit et suas animadversiones adiecit Ern. Car. Frider. Wunderlich.
99324: VERGILIUS. - Oeuvres complètes de J. DELILLE. Avec les notes de MM. Parseval-Grandmaison, De Féletz, de Choiseul-Gouffier, Aimé-Martin, Descuret etc. 5e éd.
84492: VERGOTE,J. - De godsdienst van de Egyptenaren.
117758: VERHAGEN,B. - De tragische maskers van Hellas.
117865: VERHEUL,K. - Het mooiste van alle dingen. Romeinse essays.
157504: VERHEYDEN,J. - De vlucht van de christenen naar Pella. Onderzoek van het getuigenis van Eusebius en Epiphanius.
76429: VERHOEF,E. - Er staat geschreven ... De oud-testamentische citaten in de Brief aan de Galaten.
62655: VERHOEVEN,P. - Tekstbegrip in het onderwijs Klassieke Talen. Een onderzoek naar de verwezenlijking van nieuwe doelstellingen in het schoolonderzoek Grieks en Latijn.
75762: VERHOEVEN,C. - De schaduw van één haar. Lessen over antieke literatuur.
104609: VERHOEVEN,C.W.M. - Symboliek van de voet.
80235: VERHOEVEN,C. - Parafilosofen. Wijsbegeerte buiten de school. Bilthoven, Amboboeken, 1973. 94 p. Pb. 20 cm
80240: VERHOEVEN,C. - Folteren om bestwil. Baarn, Ambo, 1977. 159 p. Pb. 20 cm
155372: VERHOEVEN,G. - The prison of Weltevreden. Boudewijn Büch en zijn zoektocht naar het curieuze reisboek van Walter Murray Gibson.
80250: VERHOEVEN,C.W.M. - Symboliek van de voet.
83397: VERHOOGEN,V. - De Griekse ceramiek in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
150713: VERHULST,R. - Telamon & Myrtalee.
43405: VERKRUYSEN,H.C. - Babylonië en Assyrië. Een wijsgeerig-kunsthistorisch inzicht.
111443: VERLEYEN,K. & F. LEYS. - De paarden van Heraion. Griekse verhalen.
97523: VERMAKELIJKE LATIJNSCHE SPRAAKKUNST, TER NUTTE DER JEUGD, DE. - Samengesteld door een liefhebber der Latijnsche tale en opgeluisterd met illustratiën door Alfred Ronner. 3e druk.
87961: VERMASEREN,M.J. - Matrem in Leone sedentem. Leiden, Brill, 1970. 29 p. Wrs. 24 cm (Inaug. lect.)
156495: VERMEER,H.J. - Einführung in die linguistische Terminologie.
116783: VERMEULE,E. - Aspects of death in early Greek art and poetry.
113807: VERMEULEN,A.J. - The semantic development of Gloria in early-Christian Latin.
101213: VERMEULEN,A.J. - The semantic development of Gloria in early-Christian Latin.
116217: VERNANT,J.-P. (Ed.) - Problèmes de la guerre en Grèce ancienne.
92635: VERNANT,J.-P. (Ed.) - Der Mensch der griechischen Antike.
152010: VERRALL,A.W. - Collected studies in Greek and Latin scholarship. Edited by M.A. Bayfield and J.D. Duff.
152270: FIRMINUS VERRES. - Firmini Verris Dictionarius. Dictionnaire Latin-Français de Firmin le Ver. Édité par Brian Merrilees et William Edwards.
62186: VERSAKES,F. - Ho tou Athènèsin Asklèpieiou peribolos kai to Eleusinion. N.pl. n.d. 4to. 15 p., illustrations, 2 folding tables. Plain wrappers. 21.5x30 cm (Offprint AE (Archaiologikê Ephêmeris), 1912)
154636: RENAISSANCE LATIN VERSE. - An anthology. Compiled and edited by Alessandro Perosa and John Sparrow.
115967: VERSNEL,H.S.- - Kykeon. Studies in honour of H.S. Versnel. Edited by H.F.J. Horstmanshoff, H.W. Singor, F.T. van Straten & J.H.M. Strubbe.
89003: VERSTEGEN,H.H. - Het Phoenix-motief. Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
11616: IS DE GRIEKSE LITTERATUUR VERTAALBAAR? - Door W.J. Verdenius, J.C. Kamerbeek, J.G.A. Ros, A. Hoekstra & G.J. de Vries. Zwolle, Tj. Willink, 1958. 41 p. Wrappers. 23 cm (Verdenius: Homerus. Kamerbeek: Vertalingen van lyrische gedichten. Ros: Herodotus. Hoekstra: de Attische tragedie. De Vries: Plato)
52164: IS DE GRIEKSE LITTERATUUR VERTAALBAAR? - Door W.J. Verdenius, J.C. Kamerbeek, J.G.A. Ros, A. Hoekstra & G.J. de Vries.
54734: VERULAMIUM.- ANTHONY,I. - The Roman city of Verulamium. Official guide. N.pl. 1976. 24 p., ills. Wrs.
54211: VERULAMIUM.- WAUGH,H. & R. GOODBURN. - Verulamium excavations, vol. I: the non-ferrous objects. Ldn., 1972. 4to. 48 p., 22 pls. Wrs. (Offpr. Reports of the Research Comm. of the Soc. of Ant. of London 28, 1972)
115047: AONIUS PALEARIUS VERULANUS. - De animorum immortalitate libri III. Introduction and text by D. SACRÉ.
150876: VERVOORT,W. - Boek en boekcultuur bij Persius, Martialis en Juvenalis. Bijdrage tot de geschiedenis van het boekwezen in de eerste eeuw na Christus.
150855: VERVOORT,W. - Boek en boekcultuur bij Persius, Martialis en Juvenalis. Bijdrage tot de geschiedenis van het boekwezen in de eerste eeuw na Christus.
90489: VERZAR-BASS,M. (Ed.) - Scavi ad Aquileia, I: l'area a est del foro. Rapporto degli scavi 1988.
75944: TWEE-ENDERTIG GRIEKSE VERZEN. - Gedichten uit het oude Griekenland. Redactie J. KLEISEN & R. FERWERDA.
75067: VERZONE,P. - De oorsprong van het avondland.
109321: VERZONE,P. - Werdendes Abendland.
103761: VESPUCCI, AMERIGO. - Lettera a Piero Soderini (Lisbona, sett. 1504). Secondo il cod. II. IV. 509 della Bibl. Naz. di Firenze. A cura di G.S. MARTINI. Firenze, Olschki, 1957. 15,89 p., 4 pls. Stiff wrappers. 22 cm (No. 20 of 525 copies printed)
156014: VESTDIJK,S.- A. WADMAN. - Handdruk en handgemeen. Leesavonturen met Simon Vestdijk.
111516: VESTDIJK,S. - Aktaion onder de sterren. Roman uit het voor-Homerische Griekenland. 3e dr.
155984: VESTDIJK,S. - Verzamelde verhalen.
155982: VESTDIJK,S. - Narcissus op vrijersvoeten.
156016: VESTDIJK,S. - Nagelaten gedichten. Bezorgd door T. van Deel, G. Middag en H.T.M. van Vliet.
155964: VESTDIJK,S.- M. HARTKAMP. - Identificatie en isolement. Een visie op Vestdijk.
77005: VESTER,E. - Instrument and manner expressions in Latin.
91144: VESTER,E. - Instrument and manner expressions in Latin.
151218: VETTER,E. - Concentrische cirkels. Modus, affect, sfeer en tijd in een middeleeuws muziektheoretisch gedicht.
69527: VETUS LATINA.- FREDE,H.J. - Kirchenschriftsteller, Verzeichnis und Sigel. 3. neubearb. und erw. Aufl. (And:) Aktualisierungsheft 1984. (And:) Aktualisierungsheft 1988.
69823: VETUS LATINA. AUS DER GESCHICHTE DER LATEINISCHEN BIBEL, 24.- - Philologia sacra. Biblische und patristische Studien für H.J. FREDE & W. THIELE zu ihrem siebzigsten Geburtstag. Hrsg. von R. GRYSON.
85941: VETUS LATINA. AUS DER GESCHICHTE DER LATEINISCHEN BIBEL, 10.- - ORIGENES. Der Römerbrieftext des Rufin und seine Origenes Übersetzung (hrsg. von) C.P.H. BAMMEL.
154308: VEYNE,P. (Ed.) - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Romeinse rijk en late oudheid.
110102: VEYNE,P. (Ed.) - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Romeinse rijk en late oudheid.
20378: VEYNE,P. (Ed.) - Geschiedenis van het persoonlijk leven. (Deel 1:) Van het Romeinse rijk tot het jaar duizend. 4e dr.
60310: VIANA,A. & A. DIAS DE DEUS. - Necropolis celtico-romanas del concejo de Elvas (Portugal). Madrid, 1950. 4to. 25 p.; 136 ills. on 12 pls. Wrs. (Offpr. Archivo Esp. de Arq., 80)
86677: GALTERUS A SANCTO VICTORE, - Galteri a Sancto Victore et quorumdam aliorum sermones ineditos XXXVI recensuit J. CHATILLON.
86685: ANDREAS DE SANCTO VICTORE. - Opera III: expositiones historicas in libros Salomonis ed. R. BERNDT.
86686: ANDREAS DE SANCTO VICTORE. - Opera VI: expositionem in Ezechielem ed. A. SIGNER.
56567: GALTERUS A SANCTO VICTORE, - Galteri a Sancto et quorumdam aliorum sermones ineditos XXXVI recensuit J. CHATILLON.
86857: BIBLIOTHECA VICTORINA. - Subsidida ad historiam Canonicorum regularium investigandam. Vols. 1 (1991) - 16 (2004).
2869: VIE GALLO-ROMAINE EN GAULE BELGIQUE, LA. - Textes de M. FOUSS. Virton, Éd. du Musée gaumais, (1963). 11 pls. Wrs. (Coll. archéol. 'Vallus', no. 1) (For schools)
2870: VIE GALLO-ROMAINE EN GAULE BELGIQUE, LA. - Textes de M. FOUSS. Virton, Éd. du Musée gaumais, n.d. 12 pls. (Coll. archéol. 'Vallus') (No. 2?) (For schools)
107405: VIEHOFF,P.H.J. - Beiträge zur Lehre von der Veränderung der Vokale und Consonanten der lateinischen Sprache. Emmerich, 1833. 22 p. No wrs. 26 cm (Programm Gymnasium Emmerich, total 32 p.)(Dustsoiled)
104875: VIELHAUER,Ph. - Geschichte der urchristlichen Literatur. Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen und die Apostolischen Väter.
116491: VIENNA.- - Wien, eine Auswahl von Stadtbildern. Vienne, instantanée. Vienna, through a camera.
16676: VIEYRA,M. - Hittite art. 2300-750 B.C.
120186: VIGERUS,F. - De praecipuis Graecae dictionis idiotismis. Auctore Francisco Vigero Rotomagensi.
8007: VIGHI,R. & F. MINISSI. - Il nuovo museo di Villa Giulia. Roma, Tip. Artistica, 1955. 67 p.; 4 & 63 pls. Wrs.
116932: VIJFTIG JAREN BEOEFENING VAN DE GESCHIEDENIS DER GENEESKUNDE, WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN IN NEDERLAND, 1913-1963. - Uitgegeven door het Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen onder redactie van B.P.M. Schulte.
43813: VIJLBRIEF-CHARBON,Th.A. - EPISTAMAI and religio. Religion as a source of knowledge and insight and other philologic & folkloristic studies. (Dordrecht 1988). 89 p. Pb.
49306: VIJLBRIEF-CHARBON,Th.A. - EPISTAMAI and religio. Religion as a source of knowledge and insight and other philologic & folkloristic studies. (Dordrecht 1988). 89 p. Pb.
108604: VIJLBRIEF-CHARBON,Th.A. - EPISTAMAI and religio. Religion as a source of knowledge and insight and other philologic & folkloristic studies.
102489: VIJLBRIEF-CHARBON,Th.A. - Speldegeld en clavarium. Haarlem, Vijlbrief, 1955. (6),179 p. Wrs. 24 cm (Diss.)
9973: VIJLBRIEF-CHARBON,Th.A. - Speldegeld en clavarium. Haarlem, Vijlbrief, 1955. (VI),179 p. Wrs. 24 cm (Diss.) (Cover sl. soiled)
4285: VILASECA ANGUERA,S. - Nuevos yacimientos tarraconenses de ceramica acanalada. Reus, Inst. de Est. Tarraconenses 'Ramon Berenguer IV', 1954. 89 p.; ills. Wrs.
103707: VILLA,P. - Corpus of Cypriote antiquities I.
104130: VILLARD,F. - Les vases grecs.
83497: CATALOGUE SOMMAIRE DES MUSÉES DE LA VILLE DE - LYON.
154697: VILLEHARDOUIN, GEOFFROI DE. - La conquête de Constantinople. Éditée et traduite par Edmond Faral.
89954: VILLEHARDOUIN, GEOFFROY DE.- STARRENBURG,C.J. - L'Ordonnance de la phrase chez Villehardouin.
4289: VILLES D'OR. - Villes-Musées d'Algérie. (Alger, 1951). 112 p. (mostly pls.), 1 map. Wrs.
41880: VILLEY,M. - Le droit romain. Paris, PUF, 1964. 127 p. Pocket (Que sais-je?)
47539: VILLEY,L. - Soumission. Thème et variations aux temps apostoliques. La fonction d'une préposition HUPO.
104629: VILLON, FRANÇOIS. - Les oeuvres de François Villon. Les Lais, le testament, poésies diverses, le jargon.
156805: VILLON, FRANÇOIS. - Les oeuvres de François Villon. Les Lais, le Testament, poésies diverses, le jargon.
49580: VIN,J. VAN DER. - De Euro van de oudheid. Nieuw geld onder keizer Augustus. Leiden, 1996. 4to. 16 p.; ills. Stiff wrs.
83423: VIN,J.P.A. VAN DER. - Koper met zilverglans. Een 3e-eeuwse muntschat uit Romeins Frankrijk. N.pl., Kon. Penningkabinet, n.d. (after 1981). 24 p.; ills. Wrs. 24 cm
105238: VINCENT,C.J. - A second Latin reader.
113864: VINCK,T. - Acht sequentiae uit het Romeins-Glagolitische missaal: vertaling en vergelijking met hun Latijnse archetype.
158356: VINDOLANDA.- BIRLEY,R. - Vindolanda. Eine römische Grenzfestung am Hadrianswall.
78368: VIPARELLI,V. (Ed.) - Tra strategie retoriche e generi letterari. Dieci studi di letteratura latina. Napoli, Liguori, 2003. 223 p. Stiff wrs. 24 cm
88054: SPECULUM VIRGINUM. - Jungfrauenspiegel. Übers. und eingel. von J. SEYFARTH.
104250: VIRGOE,R. (Ed.) - Illustrated letters of the Paston family. Private life in the fifteenth century.
53749: VISSER,E. - Stathmen en parasangen.
82936: VISSER,E. - Geschiedschrijving in Hellas.
45759: VISSER,E. - De goede oude tijd.
6834: VISSER,E. - Democratie in Hellas.
11070: VISSER,E. - Polis en stad.
87190: VITA S. MAGNI.- WALZ,D. - Auf den Spuren der Meister. Die Vita des heiligen Magnus von Füssen.
157111: VITALIS DE SAVIGNY.- MOOLENBROEK,J.J. VAN. - Vitalis van Savigny (+1122): bronnen en vroege cultus. Met editie van diplomatische teksten.
59289: VITALIS DE SAVIGNY.- MOOLENBROEK,J.J. VAN. - Vitalis van Savigny (+1122): bronnen en vroege cultus. Met editie van diplomatische teksten.
76308: VITALIS DE SAVIGNY.- MOOLENBROEK,J.J. VAN. - Vitalis van Savigny (+1122): bronnen en vroege cultus. Met editie van diplomatische teksten.
111138: VITEBSKY,P. - De sjamaan. Reizen van de ziel. Trance, extase en genezing, van Siberië tot de Amazone.
105012: VITRUVIUS.- WULFRAM,H. - Literarische Vitruvrezeption in Leon Battista Albertis De re aedificatoria.
151304: VITRUVIUS.- PLOMMER,H. - Vitruvius and later Roman building manuals.
116218: VITRUVIUS. - Vitruve, les dix livres d'architecture. Traduction intégrale de Claude Perrault, 1673, revue et corrigée sur les textes latins et présentée par A. DALMAS.
85075: VITRUVIUS. - The ten books on architecture. Transl. by M.H. MORGAN, with illustrations and orig. designs.
93893: VITRUVIUS. - De architectura libri X. Zehn Bücher über Architektur. Ed. et annotavit (übers. & mit Anmerk. versehen von) C. FENSTERBUSCH.
105013: VITRUVIUS.- WULFRAM,H. - Literarische Vitruvrezeption in Leon Battista Albertis De re aedificatoria.
151029: VITRUVIUS. - De architectura libri X. Zehn Bücher über Architektur. Edidit et annotavit (übersetzt und mit Anmerkungen versehen von) C. FENSTERBUSCH.
99834: VITRUVIUS.- PHILANDRIER,G. - Les annotations de Guillaume Philandrier sur le De Architectura de Vitruve, Livres I à V. Introduction, traduction et commentaire par F. LEMERLE. Fac-similé de l'édition de 1552.
158030: VIVES,J.L. - Praefatio in Leges Ciceronis, et Aedes Legum. Edidit Constantinus Matheeussen.
157741: VIVES,J.L. - De subventione pauperum, sive de humanis necessiatibus libri II. Introduction, critical edition, translation and notes. Edited by C. Matheeussen and C. Fantazzi. With the assistance of J. de Landtsheer.
41474: VIVES.- TOURNOY,G., J. ROEGIERS & C. COPPENS, (Eds.). - Vives te Leuven. Catalogus van de tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek te Leuven, 28 juni - 20 aug. 1993. Leuven, Leuven Univ. Press, 1993. 19,292 p. Wrs. 24 cm (Supplementa Humanistica Lovaniensia 8)
105721: VIVES.- TOURNOY,G., J. ROEGIERS & C. COPPENS, (Eds.). - Vives te Leuven. Catalogus van de tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek te Leuven, 28 juni - 20 aug. 1993.
56580: VÉZELAY.- MONUMENTA VIZELIACENSIA. - Textes relatifs à l'histoire de l'Abbaye de Vézelay. Édités par R.B.C. HUYGENS.
113452: VÉZELAY.- MONUMENTA VIZELIACENSIA. - Textes relatifs à l'histoire de l'Abbaye de Vézelay. Édités par R.B.C. HUYGENS.
99837: ARCHEOLOGIE IN VLAANDEREN. - VIII, 2001/2002. (Redactie D. CALLEBAUT, M. DE BIE et alii).
155926: VLEK,H.R. - De Kylix van Liber.
150790: VLEUGELHOF,L. - Mijn antieke vrienden. Gedichten.
74350: VOELKL,L. - Der Kaiser Konstantin. Annalen einer Zeitwende, 306-337.
120185: VOET,P. - Pauli Voet, Gisb. Fil. Juris in Acad. Ultraject. Antecessoris, & Vianensis Camerae Senatoris De duellis, ex omni jure decisis casubus, liber singularis. Editione iterata auctus, et emendatus.
155942: VOETEN,B. - Odysseus' terugkeer.
154904: VOGEL,C.J. DE. - Philosophia. Part I. Studies in Greek philosophy.
108465: VOGEL,C.J. DE. - Greek philosophy. A collection of texts, selected and supplied with some notes and explanations. Vol. 1, 3rd., vol. 2, 2nd ed., vol. 3 first ed.
78556: VOGEL,J.Ph. - Het leemen wagentje. Indisch tooneelspel, uit Sanskrt en Prakrt in het Nederlandsch vertaald.
117364: VOGEL,C.J. DE. - Greek philosophy. A collection of texts, selected and supplied with some notes and explanations. Vol. 1 & 2 second edition, vol. 3 first edition.
158384: VOGEL,A. - Rhetorica. Basis der welsprekendheid. Door Albert Vogel, Algemeen voorzitter der Maatschappij tot bevordering van woordkunst.
103748: VOGEL,C.J. DE. - Greek philosophy. A collection of texts. Selected and supplied with some notes and explanations. Vol. I: Thales to Plato. 3rd ed. Leiden, Brill, 1963. 11,334 p. Cl. 24 cm (Frontcover sl. soiled)
67984: VOGEL,C.J. DE. - Ecclesia catholica. Redelijke verantwoording van een persoonlijke keuze. (2e dr.)
87186: VOGLER,W. (Ed.) - Das Kloster St. Johann im Thurtal. Eine Ausstellung des Stiftsarchivs St. Gallen, April/Mai 1985.
59775: VOGT,J. - The decline of Rome.
70904: VOGT,J. - Die römische Republik.
110599: VOGT,E. - Griechische Literatur.
88235: VOGT,E. - Griechische Literatur.
88260: VOGT,J. - Bibliographie zur antiken Sklaverei. Neu bearb. von E. HERRMANN & N. BROCKMEYER. Bochum, Brockmeyer, 1983. 2 vols: 391 p. Stiff wrs. 22 cm
100133: VOGT,J. - The decline of Rome. The metamorphosis of ancient civilisation.
70915: VOGT,J. - Die römische Republik.
53050: VOGT,J. - Het verval van Rome, 200-500.
99532: VOGT,J. - Der Niedergang Roms. Metamorphose der antiken Kultur.
89046: VOIGT,G. - Die Wiederbelebung des classischen Alterthums, oder das erste Jahrhundert des Humanismus. 4. unveränderte Aufl. bes. von M. Lehnerdt.
105645: VOIGT,W. (Ed.) - Forschungen und Fortschritte der Katalogisierung der orientalischen Handschriften in Deutschland. Marburger Kolloquium 1965.
18816: VOIGT,M. - Die technische Produktion und die bezüglichen römisch- rechtlichen Erwerbtitel. Lpz., Hirzel, 1890. 4to. 42 p. Wrs. (ASAW, 11,6)
18896: VOIGT,M. - Über die Staatsrechtliche Possessio und den Ager Compascuus der römischen Republik. Lpz., Hirzel, 1887. 4to. 52 p. Plain wrs. (ASAW, 10,3)
18974: VOIGT,M. - Über die Leges Regiae. II: Quellen und Authentie der Leges Regiae. Lpz., Hirzel, 1876. 4to. 184 p. Wrs. (ASAW, 7,7)
101161: VOIGT,G. - Die Wiederbelebung des classischen Alterthums, oder das erste Jahrhundert des Humanismus. 4. unveränd. Aufl.
104125: VOLBACH,W.F. - Il tessuto nell'arte antica.
17861: VÖLCKERS,O. - Der Schmied der Götter. Leben und Liebe des Hephaistos. Roman.
116555: CHAUCI.- VÖLKEL. - De Chaucorum nomine.
157190: VÖLKL,R. - Frühchristliche Zeugnisse zu Wesen und Gestalt der christlichen Liebe.
45710: VOLKMANN,H. - Cleopatra. Politiek en propaganda in de oudheid. 2e dr.
6859: VOLKMANN,H. - Grundzüge der römischen Geschichte. 4. unveränd. Aufl.
29481: VOLKMANN,H. - Sullas Marsch auf Rom. Der Verfall der römischen Republik.
54104: VOLLGRAFF,C.W. - Nieuwe opgravingen te Argos.
156041: VOLLGRAFF,W. - Zum Bonner Grabstein eines Thrakischen Soldaten.
158108: VOLLGRAFF,J.C. - Studia Palaeographica.
64112: VOLLGRAFF,C.W. - Une inscription gravée sur un vase cultuel mithriaque.
156054: VOLLGRAFF,W. - Remarques sur une épitaphe latine de Philippe en Macédoine.
84286: VOLLGRAFF,C.W. - Opgravingen te Argos. (And:) Nieuwe opgravingen te Argos.
111291: VOLLMER. - Dr. Vollmer's Wörterbuch der Mythologie aller Völker. Neu bearb. von W. BINDER. 3. Aufl.
120374: VOLNEY,C.F. - Les ruines, ou méditation sur les révolutions des empires. 12e édition. On y a joint La loi naturelle.
120329: VONDEL,J. VAN DEN. - J. v. Vondels Palamedes, of vermoorde Onnozelheit. Treurspel, met aantekeningen uit 's Digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk merkelyk vermeerdert (Bound with:) J. van Vondels Hekeldigten, met aantekeningen, uit 's Digters mont op geschreven, nooit voor dezen gedrukt. (Added:) Vertroosting voor de onnosele en bedroefde ingezetenen van Hollandt, over de doodt van zyn Hoogheit Prins Wilhem den II.
88386: VONDELING,J. - Eranos.
24947: VONDELING,J. - Eranos. Groningen, Wolters, 1961. VIII,269 p. Wrs. (Diss.; trade ed. in Dutch, a 10 p. summary in English) (On the term eranos)
89292: VONDELING,J. - Eranos. Groningen, Wolters, 1961. VIII,269 p. Wrs. 23 cm (Diss., trade ed.; in Dutch, a 10 p. summary in English) (Inquires the origin and meanings of the word eranos)
117747: GISTEREN EN MORGEN VOORBIJ. - Tweemaal vier opstellen over de oudheid. Uitgegeven door J. Boonen, C. De Vocht, V. D'Huys. Leuven, Classici Lovanienses, 1937-1987.
50069: VOOYS,A.C. DE. - Griekenland. Het heden van Hellas.
72773: VOOYS,C.G.N. DE. - Duitse invloed op de Nederlandse woordvoorraad. Amst., NHUM, 1946. 4to. 95 p. Wrs. (Verh. KNAW)
100763: JACOBUS DE VORAGINE. - Die legenda aurea des Jacobus de Voragine aus dem Lateinischen übersetzt von Richard Benz.
157471: JACOBUS DE VORAGINE. - Die legenda aurea des Jacobus de Voragine aus dem Lateinischen übersetzt von Richard Benz.
108798: VORBECK,E. & L. BECKEL. - Carnuntum. Rom an der Donau. 2. Aufl.
28889: VORLÄNDER,K. - Geschichte der Philosophie. I. Band: Altertum, Mittelalter und Übergang zur Neuzeit.
91387: VORLÄNDER,K. - Geschichte der Philosophie. (I. Band: Philosophie des Altertums und des Mittelalters. II. Band: Philosophie der Neuzeit.
65095: VORLÄNDER,K. - Geschichte der Philosophie. I. Band: Altertum und Mittelalter. 9. Aufl. Neu bearb. und mit Literaturübers. versehen von E. METZKE, mit einem Schlusskapitel von E. HOFFMANN.
11273: VORLÄNDER,K. - Philosophie des Altertums. (München, Rowohlt, 1964). 314 p. Pocket (Rororo)
157446: VORSOKRATIKER, DIE. - Die Vorsokratiker. Deutsch in Auswahl mit Einleitungen von Wilhelm Nestle.
13201: VORSOKRATIKER, DIE. - Auswahl für den Schulgebrauch von K.F.W. SCHMIDT. 2. erw. Aufl.
120191: VORSTIUS,J. - De latinitate merito suspecta, Deque vitiis sermonis latini, quae vulgo fere non animadvertuntur, liber; quem alter, de latinitate falso suspecta, antecessit, auctore Johanne Vorstio. Editio nova auctior & cum indice. (Bound with volume 2:) De latinitate falso suspecta, deque Latinae Linguae cum Germanica convenientia liber, auctore Johanne Vorstio. Adjecti sunt plenissimi indices. Editio tertia priori correctior.
17519: VOS,H. DE. - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en Romeinen. Nijkerk, Callenbach, 1963. 208 p. Cl.
116525: VOSMAER,C.- BASTET,F. - Met Carel Vosmaer op reis.
151125: VOSMAER,C. - Amazone. Tweede druk.
117834: VOSSEN,C. - Mutter Latein und ihre Töchter. Weltsprachen und ihr Ahnenpass.
153276: VÖSSING,K. (Ed.) - Das römische Bankett im Spiegel der Altertumswissenschaften. Internationales Kolloquium 5./6. Oktober 2005, Schloss Mickeln, Düsseldorf.
85630: VOSSIUS,I.- BLOK,F.F. - Isaac Vossius en zijn kring. Zijn leven tot zijn afscheid van koningin Christina van Zweden, 1618-1655.
100093: VOSSIUS,G.J.- - Het uitleenboekje van Vossius. Inleiding van C.S.M. Rademaker. Toelichting door P. Tuynman.
108263: VOSSIUS,G. - Geschiedenis als wetenschap. Uitgegeven, ingel. en van aantekeningen voorzien door C. RADEMAKER.
130109: VOSSIUS,G.J. (& I. VOSSIUS). - Gerardi Ioannis Vossii Dissertationes tres de tribus symbolis, Apostolico, Athanasiano et Constantinopolitano. (Bound with:) Gerardi Ioannis Vossii Dissertatio gemina; una de Iesu Cristi genealogia; altera de annis, quibus natus, baptizatus, mortuus. (And:) Gerardi Joh. Vossi Chronologiae sacrae Isagoge, sive de ultimis mundi antiquitatibus, ac imprimis de temporibus rerum Hebraearum dissertationes VIII. (And:) Isaaci Vossii Castigationes ad scriptum Georgii Hornii de aetate mundi.
152544: VOSSIUS,G.J. - Universalis philosophiae AKRÔTÊRIASMOS. Dispute soutenue à l'Université de Leyde le 23 février 1598. Thèses et défense. Édition et introduction de Modestus van Straaten.
115553: VOSTANI-KOUMBAS,Ei. - Lesbos.
13831: VOURVERIS,C.J. - The message of contemporary humanism. Athens, 1970. 12 p. Wrs.
13830: VOURVERIS,C.J. - New dimensions of the humanistic phenomenon. Athens, 1971. 14 p. Wrs. (In Greek and English)
158283: VREEKEN,G.A.L. - De lege quadam sacra Coorum (Ditt. Syll.3, 1000).
90074: DE VREESE,W. - Over handschriften en handschriftenkunde. Tien codicologische studiën.
155974: VREIJLING,R. - Hecate. Gedichten.
83100: VRIEND,G. DE. - Literatuuronderwijs als voldongen feit. Legitimering voor het leren lezen van literatuur op school.
26097: VRIES,G.J. DE. - De philoloog in de horde. Groningen, Wolters, 1955. 21 p. Wrs. 24 cm (Inaug. lect.)
88629: VRIES,F.B.,DE. - Egypte. Bereisd, beroofd, bewaard, beschreven.
65742: VRIES,G.J. DE. - R.C. Bakhuizen van den Brink als graecus.
153640: VRIES,Th.J. DE. - Mercator Sapiens. Zorgen en waken zijn heren-zaken. Enige gedachten over handel en wandel, van Horatius tot het heden, verzameld door Thom. J. de Vries ter gelegenheid van de jaarwisseling 1957.
65536: VRIES,G.J. DE. - De zang der sirenen. (2e uitgebreide dr.)
42272: VRIES,M. DE. - Pallake. Amst., Paris, 1927. VIII,70 p. Wrs. (Diss., in Latin) (Cover worn; sl. foxed)
153642: VRIES,Th.J. DE. - Speculum superstitionis, dat is Spiegel van het bijgeloof, waarin men weerkaatst ziet welke onheilvolle gevolgen in vroeger eeuwen het bijgeloof aan een overdreven macht van de duivel heeft gehad, anno 1956 ter gelegenheid van de jaarwisseling uiteengezet door Thom. J. de Vries, met vermelding van vrolijke spokerijen.
153641: VRIES,Th.J. DE. - Nescire quaedam magna pars sapientiae est. Bepaalde dingen niet te weten is een groot deel der wijsheid. Een epigram van het orakel van Delft, toepasselijk op de Duivel van Delft en op andere voorvallen. Aangeboden anno 1962 als kerstgeschenk aan allen die meer geloven in het boek, dan in radio of televisie, door Thom. J. de Vries.
45161: VRIES,G.J. DE. - De omvang van het litteraire corpus bij de Grieken en in de moderne theorie. Amst., Ldn., NHUM, 1973. 14 p. Wrs.
103537: VRIES,S.G. DE. - Exercitationes palaeographicas in Bibliotheca Universitatis Lugduno-Batavae instaurandas indicit -.
99492: VRIES,G.J. DE. - R.C. Bakhuizen van den Brink als graecus.
5271: VRIESLAND,V. VAN. - Agesilaos.
115025: VRIESLAND,V.E. VAN. - In den hof van Eros. Verhalen, brieven en overpeinzingen verzameld en ingeleid door V.E. VAN VRIESLAND.
115026: VRIESLAND,V.E. VAN. - Eros op den Parnassus. Minnepoëzie uit alle tijden, verzameld door V.E. VAN VRIESLAND.
114788: VRIESLAND,V. VAN. (Ed.) - Mensen als wij. Vertaalde Middeleeuwse poëzie.
42376: VRIEZE,J. (Ed.) - De Thrakische koningsschat.
19521: VRIEZEN,T.C.- - Studia biblica et semitica Theodoro Christiano Vriezen qui munere professoris theologiae per XXV annos functus est, ab amicis, collegis, discipulis dedicata.
151593: VRIEZEN,T.C. & A.S. VAN DER WOUDE. - De literatuur van Oud-Israël. Negende druk.
20301: VRIEZEN,T.C. - De godsdienst van Israël. Zeist etc., De Haan etc., 1963. 261 p.; 16 pls. Pb. (Front flyleaf dam.)
75125: VISIES OP VROUWEN. - (Themanummer Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur. Jaargang 69 (1997), 2)
152966: UNTER DEM VULKAN. - Meisterwerke der Antike aus dem Archäologischen Nationalmuseum Neapel.
114717: VÜRTHEIM,J. - Grieksche letterkunde. Grepen uit de Helleensche en Hellenistische perioden.
11647: VYNCKE,F. - De godsdienst der Slaven. Roermond, Romen, 1959. 200 p.; 8 pls.; 17 ills. Cl.
87556: WAAL,A. DE. - Valeria, of de zegetocht der kerk uit de Katakomben. Historisch verhaal.
158106: WAANDERS,F.M.J. - The history of TELOS and TELEÔ in ancient Greek.
155919: WAARD,E. DE. - Eenzang twee. Het ikst.
104040: WAASDORP,J.A. & K. ZEE. - De vergeten verzameling van Ockenburgh. Romeinse vondsten uit 's-Gravenhage.
22145: WACHER,J. - The towns of Roman Britain.
54224: WACHER,J.S. - Cirencester, 1964. 5th interim report. N.pl. n.d. 13 p.; 10 pls. Wrs. (Offpr. The Antiquaries Journal 45, 1965)
154280: WACHSMUTH,C. - Einleitung in das Studium der alten Geschichte.
18811: WACHSMUTH,C. - Neue Beiträge zur Topographie von Athen.
18814: WACHSMUTH,C. - Neue Beiträge zur Topographie von Athen.
159408: WACHSTEIN,B. - Wiener hebräische Epitaphien.
76180: WADDELL,H. - Vaganten in de Middeleeuwen.
84266: WADDELL,H. - Mediaeval Latin lyrics. (Translation from the Latin, and biographical notes by H. Waddell).
99531: WADDELL,H. - The wandering scholars. (7th ed.).
30426: WAECHTER,J. - Man before history. (The making of the past). N.Y., Bedrick, (1990). 4to. 150 p., ills. Pb. (Popular)
65961: WAELE,J.A.K.E. DE. - Heel wat voeten in de aarde.
154309: WAELE,F.J. DE. - Marcus Ulpius Trajanus. Veldheer, bouwheer, rijksheer.
92865: WAELE,J. DE.- OMNI PEDE STARE. - Saggi architettonici e circumvesuviani in memoriam Jos de Waele. A cura di S.T.A.M. MOLS e E.M. MOORMANN.
150958: WAELE,F.J. DE. - Antieke kunst.
90272: WAELE,J. DE. - I templi della Mater Matuta a Satricum.
151496: WAELE,J. DE. - Der Entwurf der dorischen Tempel von Akragas.
155103: WAELE,J. DE. - The Prolylaia of the Akropolis in Athens. The project of Mnesikles.
150925: WAELKENS,M. (Ed.) - Eeuwige steen, van Nijl tot Rijn. Groeven en prefabricatie. Wetenschappelijke coordinatie Marc Waelkens.
19719: WAGENFÜHR,H. - Handelsfürsten der Renaissance.
93889: WAGENINGEN,J. VAN. - Latijnsch woordenboek. 3e dr. bewerkt door F. MULLER. Groningen, Den Haag, Wolters, 1921. VIII,1019 p. Cl. 25 cm
87432: WAGENINGEN,J. VAN. - Latijnsch woordenboek. 4e druk bewerkt door F. MULLER.
52052: WAGENINGEN,J. VAN. - Bijdrage tot de kennis der 'consolatio mortis' bij Grieken en Romeinen. Amst., Müller, 1917. 23 p. Wrs. (Offpr. Verslagen & mededeelingen der K(N)AW)
13340: WAGENVOORDE,H. VAN. - Het spelkarakter van de Griekse dichtkunst. Bussum, Kroonder, 1946. 39 p. Wrs. (Bayard reeks, IV; pseudoniem van Dick Riegen)
87963: WAGENVOORT,H. - De oorsprong der Ludi Saeculares. Amst., NHUM, 1951. 37 p. Wrs. 24 cm (Med. KNAW)
54756: WAGENVOORT,H. - Keltische oudejaarsmaskerades. Utrecht, Kemink, 1949. 18 p. Wrs. (Lect.)
114721: WAGENVOORT,H. (Ed.) - Muziek der spheren. Bloemlezing van de schoonste gedichten uit de wereldpoëzie benevens den oorspronkelijken tekst. Vol. I: oudheid.
157180: WAGENVOORT,H. - Studies in Roman literature, culture and religion.
19766: WAGENVOORT,H. & B.A. VAN GRONINGEN. - De letterkunde der klassieken. Zeist etc., De Haan etc., 1963. XIV,348 p. Pb.
88083: WAGENVOORT,H. - Initia Cereris. Antw., Standaard Boekhandel, 1948. 22 cm Wrs. 26 cm (Med. KAWLsK)
70473: WAGENVOORT,H. - De oorsprong der Ludi Saeculares. Amst., NHUM, 1951. 37 p. Wrs. (Med. KNAW)
109994: WAGENVOORT,H. - Augustus. Schets van zijn persoonlijkheid in de omgeving van zijn tijd. 2e dr.
16913: WAGENVOORT,H. - Imperium. Studiën over het 'Mana'-begrip in zeden en taal der Romeinen. Amst., Paris, 1941. (IV),202 p. H.cl.
52047: WAGENVOORT,H. - Alma Mater. Groningen, Wolters, 1956. 18 p. Wrs. (Valedictory lect.)
43563: WAGENVOORT,H. - Imperium. Studiën over het 'Mana'-begrip in zeden en taal der Romeinen. Amst., Paris, 1941. (IV),202 p. H.cl.
20508: WAGENVOORT,H. - Studies in Roman literature, culture and religion. Leiden, Brill, 1956. X,317 p. Wrs.
54296: WAGNER,W. - Verzeichnis der Zeitschriften in der Bibliothek der Römisch-germanischen Kommission.
152045: WAGNER,H. - Aesthetik der Tragödie, von Aristoteles bis Schiller.
152039: WAGNER,R.- FROMMEL,G. - Der Geist der Antike bei Richard Wagner. In Selbstzeugnissen dargestellt mit einer Vorrede von Gerhard Frommel.
55349: WÄGNER,W. & E. NACK. - Hellas. Land und Volk der alten Griechen.
55436: WÄGNER,W. & E. NACK. - Rom. Land und Volk der alten Römer.
158132: WAHRIG,G. - Deutsches Wörterbuch. Mit einem 'Lexikon der deutschen Sprachlehre'. Völlig überarbeitete Neuausgabe.
156518: WAKKER,G. - Conditions and conditionals. An investigation of ancient Greek.
151199: WAKKER,G. - Conditions and conditionals. An investigation of ancient Greek.
100454: WAL,L.G. VAN DER. - Het objectiviteitsbeginsel in de oudste Grieksche ethiek. Groningen, De Waal, 1934. 143 p. Wrs. 25 cm (Diss.)
83381: WAL,J. DE. - De moedergodinnen. Eene oudheidkundig-mythologische verhandeling. Leiden, Hazenberg, 1846. XCIX,174 p., 2 pls. Plain wrs. 23 cm (Foxed)
9947: WAL,L.G. VAN DER. - Het objectiviteitsbeginsel in de oudste Grieksche ethiek.
105096: WALAHFRID STRABO.- EPPLE,B. - Walahfrid Strabos Lob der Reichenau auf Alemannisch. (&:) W. BERSCHIN. Walahfrid Strabo über sein Metrum Saphicum.
112564: WALBANK,F.W. - The Hellenistic world.
151175: WALBANK,F.W. - The awful revolution: the decline of the Roman empire in the West.
100538: WALBANK,F.W. - The Hellenistic world.
120188: WALCH,J.E.I. - Io. Ernest. Imman. Walchii De arte critica veterum Romanorum liber. Editio secunda auctior et emendatior.
116769: WALCOT,P. - Greek drama in its theatrical and social context.
5675: WALDMANN,E. - Griechische Originale.
82708: WALDMANN,E. - Griechische Originale. 2. Aufl.
111396: WALKER,P.E. - Exploring an islamic empire. Fatimid history and its sources.
110040: WALKER,S. & A. BURNETT. - The image of Augustus.
98707: WALLACH,L. - Diplomatic studies in Latin and Greek documents from the Carolingian age.
158942: WALLINGA,H.T. - Nautika (I). The unit of capacity for ancient ships.
159053: WALLINGA,H.T. - De grote Perzische oorlog: achtergronden en interpretaties in maritiem perspectief.
89349: WALLINGA,H.T. - Der famoseste Kerl.
52037: WALLINGA,H.T. - Een centraal probleem in de studie van de antieke economie.
158941: WALLINGA,H.T. - De geschiedenis van de antieke koopvaardij en de onderzeese archaeologie.
85500: WALLINGA,H.T. - Xerxes' Greek adventure. The naval perspective. Leiden, Boston, Brill, 2005. XIII,174 p. Cl. 24 cm (Mnem. Suppl. 264)
96730: CHRONIQUE DE L'ARCHÉOLOGIE WALLONE, - 9. 2001.
29129: WALSER,G.- - Labor omnibus unus. Gerold Walser zum 70. Geburtstag dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern. (Hrsg. von) H.E. Herzig & R. Frei-Stolba.
111916: WALSH,G.B. - The varieties of enchantment. Early Greek views of the nature and function of poetry.
151964: WALSH,W.H. - Metaphysics.
82793: WALTER,H. - Das griechische Heiligtum, Heraion von Samos.
70634: WALTER,H. - Mythen aus dem alten Griechenland.
103568: WALTER OF CHATILLON.- WIENER,C. - Proles vaesana Philippi totius malleus orbis. Die Alexandreis des Walter von Châtillon und ihre Neudeutung von Lucans Pharsalia im Sinne des typologischen Geschichtsverständnisses.
156470: WALTER,H. - L'aventure des langues en Occident. Leur origine, leur histoire, leur géographie.
41645: WALTER,H. - Das griechische Heiligtum, Heraion von Samos.
111861: WALTERS,H.B. - Greek art. 3rd edition.
150823: WALTHARIUS. - Walthari, ein deutsches Helden- und Liebeslied der Völkerwanderungszeit. Lateinisch überliefert durch Ekkehard von St. Gallen. Herausgegeben und in deutsche Prosa übertragen von H. RONGE. Mit 18 historischen Abbildungen auf 12 Tafeln.
71685: WALTHAUS,C. - La nieve que arde o abrasa. Dido en Lucretia in het Spaanse drama van de 16e en 17e eeuw.
103565: WALTHER,H. - Das Streitgedicht in der lateinischen Literatur des Mittelalters.
96284: WALTON,J.M. - The Greek sense of theatre. Tragedy reviewed. Ldn., N.Y., Methuen, 1984. X,177 p. Pb. 21 cm
86346: WALTRAMUS. - Waltrami ut videtur Liber de unitate Ecclesiae conservanda.
68894: WALTZ,R. - Manuel de thème latin. 2e éd.
115224: WALZER,O. - Vom Geistesleben alter und neuer Zeit.
89576: WANNAGAT,D. (Ed.) - Der Blick des Dichters. Antike Kunst in der Weltliteratur.
100828: WARDMAN,A. - Rome's debt to Greece.
82687: WARMELO,P. VAN. - 'N inleiding to die studie van die Romeinse reg. Kaapstad, Amst., Balkema, 1965. 384 p. Hardb. 25 cm (Written in South African)
92872: WARMINGTON,B.H. - Nero, reality and legend.
97224: WARNER,R. - The stories of the Greeks. Men and Gods, Greeks and Trojans, the vengeance of the Gods.
151476: WARNERS,J.D.P. & L.P. RANK. - Bacchus. (I: Zijn leven verteld en verklaard door dichters, mythografen en geleerden. II: Lyrisch leesboek over de god Bacchus, met aantekeningen en vertalingen, tevens een illustratie van het translatio-imitatio-aemulatio-principe)
87681: WARNERS,J.D.P. & L.P. RANK. - Bacchus. Lyrisch leesboek over de god Bacchus, met aant. en vert., tevens een illustratie van het translatio-imitatio-aemulatio-principe. Deel II.
151811: WARREN,H. - De Olympos.
155953: WARREN,H. - Leeuw lente
155930: WARREN,H. - Tussen Hybris en vergaan.
155957: WARREN,H. - Demetrios. (Proza)
107790: WASON,M.O. - Class struggles in ancient Greece.
51695: WASOWICZ,A. - Traces de lotissements anciens en Crimée. N.pl., 1972. 31 p. Wrs. (Offpr. MEFRA, Tome 84/1)
51696: WASOWICZ,A. - Les serviteurs sur les monuments funéraires du Pont-Euxin. Éléments pour une enquête. N.pl., 1979. 7 p.; 19 ills. on 11 pls. Wrs. (Offpr. Index (1978/79) 8)
29341: WASS,S. - The amateur archaeologist.
101663: WASZINK,J.H.- - Romanitas et Christianitas. Studia Iano Henrico Waszink A.D. VI Kal. Nov. A. MCMLXXIII XIII lustra complenti oblata. Ed. W. den Boer, P.G. van der Nat, C.M.J. Sicking & J.C.M. van Winden.
109795: WASZINK,J.H., W.C. VAN UNNIK & C.H. DE BEUS. (Eds.) - Het oudste christendom en de antieke cultuur.
108432: WASZINK,J.H. - Verzamelde opstellen.
103006: WASZINK,J.H. - Humanitas. Utrecht, Oosthoek, 1946. 28 p. Wrs. 24 cm (Inaug. lect.)
45199: WASZINK,J.H. - De beoordeling van het dichterlijk 'vinden' in de klassieke oudheid. Brussel, 1978. 27 p. Wrs. 26 cm (Med. KAWLsK)
45219: WASZINK,J.H. - Verzamelde opstellen. (Leiden), Dimensie, (1983). 176 p. Hardb. 23 cm
95613: WASZINK,J.H. - Pompa diaboli. Amst., NHPC, (1947). 29 p. Wrs. 22 cm (Offpr. Vigiliae Christ. I,1) (In French)
99278: WASZINK,J.H., W.C. VAN UNNIK & C.H. DE BEUS. (Eds.) - Het oudste christendom en de antieke cultuur.
54735: WATERBOLK,H.T. - Microscoop en spade. Groningen, Wolters, 1954. 17 p. Wrs. (Inaug. lect.)
108007: WATERBOLK,E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
79308: WATERBOLK,H.T. - Tussen Rhee en Rolde: Verslag van een archeologische zoektocht.
92928: WATERFIELD,R. - Athens. A history, from ancient ideal to modern city.
84016: WATKINS,M.G. - Gleanings from the natural history of the ancients.
79760: WATSON,P.A. - Ancient stepmothers. Myth, misogyny and reality. Leiden etc., Brill, 1995. XII,288 p. Cl. 24 cm (Mnem. Suppl. 143)
99485: WATSON-WILLIAMS,H. - André Gide and the Greek myth. A critical study.
113785: WATTENBACH,W. & R. HOLTZMANN. - Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Die Zeit der Sachser und Salier. Neuausgabe, besorgt von F.-J. SCHMALE.
150412: WATTENBACH,W. - Das Schriftwesen im Mittelalter. 4. Auflage.
158096: WATTENBACH,W. - Anleitung zur griechischen Palaeographie. Vierte, verbesserte Auflage.
72594: WATTS,E.W. - Archaeology. Exploring the past.
79878: WAUGH,E. - De laatste latinist. (Scott King's modern Europe) door Evelyn Waugh. Vertaald door Hans Bronkhorst.
70412: WAUTERS,Chr.-A. - Mithras. Geschiedenis en wezen van een cultus. Deventer, Ankh-Hermes, 1985. 57 p. Pb.
72080: WAUTERS,A. - Les libertés communales. Essai sur leur origine et leurs premiers développements, en Belgique, dans le Nord de la France et sur les bords du Rhin.
72081: WAUTERS,A. - De l'origine et des premiers développements des libertés communales en Belgique, dans le Nord de la France etc. (Études sur les progrès de la civilisation, depuis le Xme jusqu'au XIIIme siècle). Preuves.
153418: WEAVER,P.R.C. - Familia Caesaris. A social study of the emperor's freedmen and slaves.
154644: WEBER,H. - La création poétique au XVIe siècle en France, de Maurice Scève à Agrippa d'Aubigné.
21198: WEBER,C.F. & C.L. HANESSE. (Eds.). - Repertorium der classischen Alterthumswissenschaft. 3. Band. Literatur des Jahres 1828. Essen, Bädeker, 1834. XII,309 p. Contemp. brds. (Cover chafed; interleaved; numerous bibliographic ann.)
88088: WEBER-SCHÄFER,P. - Einführung in die antike politische Theorie.
153103: WEBER,W. & M. MITTLER OSB. - Die Geschichte der Abtei Michaelsberg in Siegburg seit ihrer Neugründung im Jahre 1914.
88089: WEBER-SCHÄFER,P. - Einführung in die antike politische Theorie. 2. Teil: von Platon bis Augustinus.
98958: WEBER-SCHÄFER,P. - Einführung in die antike politische Theorie. Erster Teil: die Frühzeit. 2. unveränd. Aufl.
99489: WEBER,A. - Histoire de la philosophie européenne. 7e éd.
68903: WEBSTER,T.B.L. - Von Mykene bis Homer. Anfänge griechischer Literatur und Kunst im Lichte von Linear B.
84111: WEBSTER,G. - Viroconium, Wroxeter Roman city, Shropshire. Ldn., 1973. 27 p., ills., 2 fold. tables. Wrs. 21 cm
5706: WEBSTER,T.B.L. - Het hellenisme.
102967: WEBSTER,T.B.L. - Greek terracottas.
93720: WEBSTER,T.B.L. - Art and literature in fourth century Athens. Ldn., The Athlone Press, 1956. XVI,159 p., 16 pls. Cl. 22 cm
104419: WEBSTER,T.B.L. - Hellenistic poetry and art.
116546: WEBSTER,T.B.L. - Hellenismus.
111272: WEBSTER,T.B.L. - Greek art and literature, 530 - 400 BC.
77285: WEBSTER,G. - Romano-British coarse pottery: a student's guide.
115900: WEBSTER,T.B.L. - Hellenismus.
67011: WEBSTER,D.L., S.T. EVANS & W.T. SANDERS. - Levend verleden. Inleiding in de archeologie.
156938: WEBSTER,T.B.L. - From Mycenae to Homer. (A study in Early Greek literature and art)
100245: WEBSTER,T.B.L. - Athenian culture and society.
156551: WEBSTER,T.B.L. - Hellenistic poetry and art.
156929: WEBSTER,T.B.L. - Greek art and literature, 530 - 400 BC.
100176: WEBSTER,T.B.L. - Greek theater production. Ldn., Methuen, (1956). 15,206 p.; 24 pls. Cl. 22 cm
72755: WEBSTER,T.B.L. - Het Hellenisme.
98586: WEBSTER,T.B.L. - From Mycenae to Homer.
98609: WEBSTER,T.B.L. - The Greek chorus. Ldn., Methuen, (1970). XIV,223 p.; 8 pls. Cl. 22 cm
158131: WEBSTER'S DICTIONARY. - The New Lexicon. Webster's Dictionary of the English language.
111914: WEEMOEDT,L. - Ken uw klassieken!
155965: WEEMOEDT,L. - De ziekte van Lodesteijn. (2e druk)
117836: WEERD,H. VAN DE. - Inleiding tot de Gallo-Romeinsche archeologie der Nederlanden.
44958: WEERD,H. VAN DE.- - Miscellanea Philologica Historica et Archaeologica in honorem Huberti Van De Weerd.
58973: WEERENBECK,B.H.J. - Participe présent et gérondif.
27637: WEGE DER VOR- UND FRÜHGESCHICHTLICHEN FORSCHUNG, 1: - Rondsen-Rzadz. Gräberfeld und Fürstengräber. Nachdruk der Veröffentlichungen von S. Anger (1890), J. Böhm (1885), W. La Baume (1928) und R. Hachmann (1951). Vorwort von R. HACHMANN.
87279: WEGELIN,P. - Kostbarkeiten aus der Vadiana St.Gallen in Wort und Bild.
50988: WEGENER,E.P. - De betekenis der grafologie voor de Griekse papyrologie.
158316: WEGENER,E.P. - Some Oxford papyri.
115114: WEGNER,M. - Meisterwerke der Griechen.
115707: WEGNER,M. - Das Musikleben der Griechen.
66134: WEHRLI,F. - Hauptrichtungen des griechischen Denkens. Zürich, Stuttgart, Artemis, 1964. 235 p. Cl. 18 cm (Erasmus-Bibliothek)
105296: WEHRLI,M. - Geschichte der deutschen Literatur im Mittelalter. Von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrh.
54114: WEIDEMANN,K. - Hof, Burg und Stadt im östlichen Oberbayern während des frühen und hohen Mittelalters.
44847: WEIJERMANS,L.H. - De genitivus inhaerentiae in het Latijn. Nijmegen 1949. XVI,109 p. Wrs. (Diss.)
44850: WEIJERMANS,L.H. - De genitivus inhaerentiae in het Latijn. Nijmegen 1949. XVI,109 p. Wrs. (Diss.)
44851: WEIJERMANS,L.H. - De genitivus inhaerentiae in het Latijn.
79375: WEIJERS,O. - Begrip of tegenspraak? Analyse van een middeleeuwse onderzoekmethode.
116843: WEIJNEN,A. - Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant. In aansluiting aan geographie, geschiedenis en volksleven.
116839: WEIJNEN,A.- - Liber amicorum Weijnen. Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. A. Weijnen bij zijn zeventigste verjaardag. Onder redactie van J. Kruijsen.
116846: WEIJNEN,A. - Algemene en vergelijkende dialectologie. General and comparative dialectology. Een verzameling studies van A. Weijnen. Met inleiding, bibliograpfie en summaries in English bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag uitgegeven door A. Hagen & J. Kruijsen.
116845: WEIJNEN,A. - Nederlandse dialectkunde.
116847: WEIJNEN,A. - De orientatie van de dialectstudie. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Nederlandse en Indogermaanse taalkunde aan de R.K. Universiteit te Nijmegen op 10 oktober 1958.
151613: WEIJNEN,A. - Zeventiende-eeuwse taal. Tweede druk.
89278: WEIJNEN,A. - Outlines for an interlingual European dialectology. Assen, Van Gorcum, 1978. 95 p. Stiff wrs. 24 cm
155895: WEIJNEN,A. - De kunst van het vertalen. (Beginselleer) Tweede druk.
89528: WEILER,A.G. - Deus in terris. Middeleeuwse wortels van de totalitaire ideologie.
150590: WEILER,I. - Griechische Geschichte. Einführung, Quellenkunde, Bibliographie.
102833: WEILER,I. - Der Sport bei den Völkern der alten Welt. Eine Einführung. Darmstadt, WB, 1981. 18,305 p. Hardb. 20 cm
96626: WEILER,I. - Der Sport bei den Völkern der alten Welt. Eine Einführung. Darmstadt, WB, 1981. XVIII,305 p. Hardb. 20 cm
154750: WEINFURTER,S. - Canossa. Die Entzauberung der Welt. (3. Auflage)
92355: WEINREICH,O. - Fabel, Aretalogie, Novelle. Beiträge zu Phädrus, Petron, Martial und Apuleius. Heidelberg, Winter, 1931. 75 p. Wrs. 24 cm (SHAW)
90906: WEINREICH,O. - Der griechische Liebesroman. Zürich, Artemis, 1962. 77 p. Pocket 17 cm (Lebendige Antike)(Name on title)
58677: WEISE,O. - Charakteristik der lateinischen Sprache. 3. Auflage.
153196: WEISE,O. - Charakteristik der lateinischen Sprache. 4. verbesserte Auflage.
97242: WEISE,O. - Charakteristik der lateinischen Sprache. 2. Aufl. Lpz., Tbn., 1899. V,172 p. Brds. 19 cm
18796: WEISSBACH,F.H. - Neue Beiträge zur Kunde der Susischen Inschriften.
18797: WEISSBACH,F.H. - Neue Beiträge zur Kunde der Susischen Inschriften.
18805: WEISSBACH,F.H. - Anzanische Inschriften und Vorarbeiten zur ihrer Entzifferung.
18806: WEISSBACH,F.H. - Anzanische Inschriften und Vorarbeiten zur ihrer Entzifferung.
75210: WEISSENGRUBER,F. - Epiphanius Scholasticus als Übersetzer. Zu Cassiodorus-Epiphanius Historia Ecclesiastica tripartita.
115742: WEITZEL,J. (Ed.) - Hoheitliches Strafen in der Spätantike und im frühen Mittelalter.
150923: WEITZMANN,K. - Laat-antieke en vroeg-christelijke miniaturen.
113463: WELKENHUYSEN,A., BRAET,H. & W. VERBEKE. (Eds.) - Mediaeval antiquity.
84485: WELKENHUYSEN,A. - Andries Welkenhuysen. Latijn van toen en nu. Opstellen, vertalingen en teksten gebundeld naar aanleiding van zijn emeritaat.
26101: WELLEK,R. & A. WARREN. - Theory of literature.
115364: WELLEK,R. - Concepts of criticism. Edited and with an introduction by S.G. Nichols.
157461: WELLEN,G.A. - Theotokos. Eine ikonographische Abhandlung über das Gottesmutterbild in frühchristlicher Zeit.
92729: WELLS,Ch. - The wide arch. Roman values in Shakespeare. Bristol, Bristol Classical Press, 1993. VIII,202 p. Hardb. 22 cm
40566: WELSKOPF,E.Ch. (Ed.) - Soziale Typenbegriffe im alten Griechenland und ihr Fortleben in den Sprachen der Welt.
88280: WELSKOPF,E.C. (Ed.) - Hellenische Poleis. Krise, Wandlung, Wirkung. Darmstadt, WB, 1974. 4 vols. Together 2298 p. Cl. 24 cm
69344: AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT. - Hrsg. von H. TEMPORINI. Teil II: Principat. Band 1: (Politische Gesch., Allgemeines).
73460: AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT. - Hrsg. von H. TEMPORINI & W. HAASE. Teil II: Principat. Band 26,1: Religion. (Vorkonstantinisches Christentum: Neues Testament (Sachthemen)).
66563: AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT. - Hrsg. von H. TEMPORINI & W. HAASE. Teil II: Principat. Band 4: (Politische Gesch., Provinzen und Randvölker: Gallien (Forts.), Germanien).
154112: AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT. - (Teil II: Principat. Band 30: Sprache und Literatur. (Literatur der augusteischen Zeit: allgemeines, einzelne Autoren). 3. Teilband. Herausgegeben von H. Temporini & W. Haase.
77076: AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT. - Hrsg. von H. TEMPORINI & W. HAASE. Teil II: Band 25, Religion: Vorkonstantinisches Christentum: Leben und Umwelt Jesu; Neues Testament (Kanonische Schriften und Apokryphen), Schluss.
87739: AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT. - Hrsg. von H. TEMPORINI & W. HAASE. Teil II: Principat. Band 16,1: Heidentum: römische Religion, Allgemeines.
113221: LEXIKON DER ALTEN WELT. - Lexikon der Alten Welt.
87742: AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT. - Hrsg. von H. TEMPORINI & W. HAASE. Teil II: Band 23, Religion: Vorkonstantinisches Christentum: Verhältnis zu römischem Staat und heidnischer Religion.
113243: AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT. - Teil II: Principat. Band 11, 1. Teilband: Politische Geschichte: Provinzen und Randvölker: Sizilien und Sardinien.
154113: AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT. - Teil II: Principat. Band 31: Sprache und Literatur. (Literatur der augusteischen Zeit: einzelne Autoren). 1. Teilband: Vergil. Herausgegeben von H. Temporini & W. Haase.
106031: AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT. - Hrsg. von H. TEMPORINI & W. HAASE. Teil II: Principat. Band 18: Religion (Heidentum: die religiösen Verhältnisse in den Provinzen). Band 3-5.
73604: AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT. - Herausgegeben von H. TEMPORINI & W. HAASE. Teil II: Principat. Band 16,1: Heidentum: römische Religion, Allgemeines.
87725: AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT. - Hrsg. von H. TEMPORINI. Teil II: Principat. Band 3: (Politische Gesch.: Provinzen und Randvölker, Britannien, Hispanien, Gallien).
77075: AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT. - Hrsg. von H. TEMPORINI & W. HAASE. Teil II: Band 23, Religion: Vorkonstantinisches Christentum: Verhältnis zu römischem Staat und heidnischer Religion.
77077: AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT. - Hrsg. von H. TEMPORINI & W. HAASE. Teil II: Band 26,1: Religion: Vorkonstantinisches Christentum: Neues Testament (Sachthemen).
87744: AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT. - Teil II: Principat. Band 29,1: Sprache und Literatur. (Sprachen und Schriften). Hrsg. von H. TEMPORINI & W. HAASE.
87743: AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT. - Hrsg. von H. TEMPORINI & W. HAASE. Teil II: Band 25, 1. Teilband, Religion: Vorkonstantinisches Christentum: Leben und Umwelt Jesu; Neues Testament (Kanonische Schriften und Apokryphen).
77078: AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT. - Hrsg. von H. TEMPORINI & W. HAASE. Teil II: Band 26,3: Religion: Vorkonstantinisches Christentum: Neues Testament (Sachthemen, Forts.).
104697: LEXIKON DER ALTEN WELT. - Augsburg, Weltbildverlag, 1994. 3 vols: 15,3524 columns. Hardb. 26 cm
96739: AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT. - Teil II: Principat. Band 30: Sprache und Literatur. (Literatur der augusteischen Zeit: allgemeines, einzelne Autoren). Hrsg. von H. TEMPORINI & W. HAASE.
12425: BRIEFE DER WELTLITERATUR. - Hrsg. von K. FASSMANN. Antike, Griechenland. (Platon, Isocrates, Demosthenes, Epikur, Paulus, Julian, Basileios).
116517: WELWEI,K.-W. - Athen. Vom neolithischen Siedlungsplatz zur archaischen Grosspolis.
88201: WELWEI,K.-W. - Römisches Geschichtsdenken in spätrepublikanischer und augusteischer Zeit. Eine Textauswahl mit Einl., Literaturhinweisen & erkl. Namensverzeichnis.
152115: WENDEL,C. - Die griechisch-römische Buchbeschreibung verglichen mit der des Vorderen Orients.
156027: WENDELINUS,G.- WELKENHUYSEN,A. - 'Aries seu Aurei Velleris encomium' van Godefridus Wendelinus. Voorstelling, tekst, vertaling, aantekeningen (door) A. Welkenhuysen.
100048: WENDLAND,P. - Handbuch zum neuen Testament. I. Bnd: 2. & 3. Teil: die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum. Die Urchristlichen Literaturformen. 2. & 3. Aufl.
152652: WENDLAND,P. - Handbuch zum neuen Testament. I. Bnd: 2. & 3. Teil: die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum. Die Urchristlichen Literaturformen. 2. & 3. Auflage.
58679: WENDT,H.F. - Langenscheidts praktisches Lehrbuch Neugriechisch.
72148: WENHAM,J.W. - The elements of New Testament Greek.
92695: WENHAM,J.W. - The elements of New Testament Greek.
150674: WENIGER,L. - Von hellenischer Art und Kunst. Zwölf Vorträge.
151770: WENNING,C.H. - Verkorte mythologie of fabelleer; voor schoolgebruik door C.H. Wenning, kostschoolhouder te Breda. Vijfde druk.
45421: WERBLOWSKY,R.J.Z. & C.J. BLEEKER. (Eds.) - Types of redemption. Contributions to the theme of the study-conference held at Jerusalem 14th to 19th July 1968. Leiden, Brill, 1970. VI,261 p. Cl. (Studies in the history of religions, 18)
154047: HERMANNUS WERDINENSIS. - Hermanni Werdinensis Hortus Deliciarum. Cura et studio Pauli Gerhardi Schmidt.
62891: EPIDEMIEËN IN DE ANTIEKE WERELD. - (Themanummer Hermeneus). Hermeneus 51,2 (1979).
155889: WERELD VAN DE BIJBEL, DE. - Inleiding tot het lezen van de Heilige Schrift. Door A. van den Born, P.J. Cools (et alii). Leden van het katholieke Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus.
59525: UNIVERSELE WERELDGESCHIEDENIS. - Onder red. van GOLO MANN, A. HEUSS. Deel 4: Rome, de Romeinse wereld. Den Haag, Hasselt, Scheltens & Giltay, Heideland-Orbis. 1975. 4to. 679 p. Cl. (Authors: Bleicken, W. Hoffmann, Heuss, Pflaum, C. Schneider, Seston, Rubin)
64989: WERNER,H. - Lexikon der Lateinischen Sprache. Lateinisch-Deutsch. Eltville, Bechtermünz, 1989. 510 p. Hardb. (Cover plasticized; label on title)
150526: WERNER,J. - Lateinische Sprichwörter und Sinnsprüche des Mittelalters, aus Handschriften gesammelt. 2. überarbeitete Auflage von P. Flury.
154063: WERNER,J. - Lateinische Sprichwörter und Sinnsprüche des Mittelalters, aus Handschriften gesammelt. 2. überarbeitete Auflage von P. Flury.
105163: WERNER,W. - Die mittelalterlichen nichtliturgischen Handschriften des Zisterzienserklosters Salem.
62998: WERNER,E. - Stadt und Geistesleben im Hoch Mittelalter, 11. bis 13. Jahrhundert.
56215: WERNER,H. - Der Untergang Roms.
155959: WERUMEUS BUNING,J.W.F. - Winter-aconiet.
155993: WERUMEUS BUNING,J.W.F. - Rozen, distels en anjelieren. Balladen, strophen en romances. Waaraan is toegevoegd 'De Braziliaansche Vogel', met vele klachten & danswijsjes, alsmede liederen voor het mond-orgel, Sea-Songs, nieuwe Coplas en de Balade van de Aap en het Speelorgel.
117693: WES,M.A. - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland, 1700-1855.
104775: WES,M.A. - Verslagen verleden. Over geschiedenis en oudheid.
108285: WES,M.A. - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland, 1700-1855.
50541: WES,M.A. - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland, 1700-1855. Baarn, Ambo, (1991). 366 p.; illustrations. Cloth.
83366: WES,M.A. (Ed.) - Van parthenon tot Maagdenhuis. Moet het gymnasium blijven?
158261: WES,M.A., H.S. VERSNEL & E.C.L. VAN DER VLIET. - De wereld van de oudheid.
153845: WES,M.A. - Caesar in Gallië, God in Frankrijk. Notities van een toerist.
85810: WES,M.A. - Das Ende des Kaisertums im Westen des römischen Reiches.
48653: WES,M.A. - Verslagen verleden. Over geschiedenis en oudheid.
95798: WES,M.A. - Das Ende des Kaisertums im Westen des römischen Reiches.
52468: WESCHER,C. - Décret en dialecte dorien, provenant de l'ile de Carpathos.
130019: WESSELING,P. - Petri Wesselingii Dissertatio Herodotea ad Ti. Hemsterhusium V. C. (Bound with:) Petri Wesseling Probabilium liber singularis, in quo praeter alia insunt vindiciae verborum Joannis 'Et Deus erat verbum'.
100268: WEST,D. & T. WOODMAN. (Eds). - Creative imitation and Latin literature. Cambr., CUP, (1979). IX,255 p. Cl. 22 cm
156706: WEST,M.L.- - Hesperos. Studies in ancient Greek poetry. Presented to M.L. West on his seventieth birthday. Edited by P.J. Finglass, C. Collard & N.J. Richardson.
157074: WESTERATH,H. - Die Fachausdrücke des Ackerbaues bei den römischen Agrarschriftstellern.
150524: WESTERMANN,J.F. - Archaïsche en archaïstische woordkunst.
58749: WESTERMANN,J.F. - Archaïsche en archaïstische woordkunst. Nijmegen, Utrecht, Dekker & v.d.Vegt, 1939. (X),208 p. Wrs. (Diss.) (Inquiries into the language of Apuleius, Fronto, Min. Felix and Cyprianus)(Cover sl. worn)
20413: WESTERMANN,J.F. - Archaïsche en archaïstische woordkunst.
102961: EGYPT AND WESTERN - ASIA.
77926: WESTRUP,C.W. - A near-kin within the kin. A comparative study.
59327: VAN WETTER. - Le droit romain et le droit germanique dans la monarchie Franque. 1e parti: la famille.
59326: VAN WETTER. - Le droit romain et le droit germanique dans la monarchie Franque.
60135: WETTSTEIN,J. - La fresque romane. Italie, France, Espagne. Études comparatives.
159387: WEYERMAN,J. CAMPO. - Den Amsterdamschen Hermes. (Zynde een historisch, poëtisch, en Satyrisch verhaal van de zotheden der voorby zynde, der tegenwoordige, en der toekomende Eeuw; benevens eenige liefdens gevallen, staatkundige Coffihuis opmerkingen, en Courant-perioden), I (1722) no. 1-8. Voorafgegaan door 'Het Papiere Voorhangsel', ingeleid en geannoteerd door Riet Hoogma en Mandy Ruthenkolk.
74000: WHEELER,M. - Roman art and architecture.
108659: WHEELER,M. - Rome beyond the imperial frontiers.
22674: WHEELER,M. - Rome beyond the imperial frontiers.
45335: WHEELER,M. - Roman art and architecture.
54392: WHEELER,M. - Muren van Jericho. Opgravingen in de oudst bekende stad.
159475: WHIBLEY,L. (Ed.) - A companion to Greek studies. Edited by Leonard Whibley. Fourth edition, revised.
85106: WHITAKER,G. - A bibliographical guide to classical studies. Vol. 1: General, history of literature, literature: Accius-Aristophanes. Vol. 2: Literature: Aristotle-Fulgentius. (Entries 1-6532). Hildesheim etc., Olms, 1997. 2 vols: XXIV,372;VIII,355 p. Cl. 26 cm
94805: WHITAKER,G. - A bibliographical guide to classical studies. Vol. 1: General, history of literature, literature: Accius-Aristophanes. (Entries 1-3073). Hildesheim etc., Olms, 1997. XXIV,372 p. Cl. 26 cm
111975: WHITE,H. - New studies in Greek poetry.
117148: WHITE,H. - Studies in late Greek epic poetry.
156549: WHITE,H. - New essays in Hellenistic poetry.
73922: WHITE,H.B. - Copp'd hills towards heaven. Shakespeare and the classical polity.
20078: WHITE Jr.,L. - Die mittelalterliche Technik und der Wandel der Gesellschaft.
88906: WHITEHOUSE,D. & R. WHITEHOUSE. - Archaeological atlas of the world.
80034: WHITMAN,J.Q. - The legacy of Roman law in the German romantic age. Princeton, Princeton University Press, 1990. XVIII,281 p. Cloth. 24 cm
103386: WIBLÉ,F. - L'Amphithéâtre romain de Martigny.
72927: WIDE,S. & M.P. NILSSON. - Griechische und römische Religion. 4. Aufl. Lpz., Bln., Tbn., 1931. 101 p. Wrs. (Einl. in die Altertumswiss.)
158136: WIDUKIND. - Widukindi Monachi Corbeiensis Rerum gestarum Saxonicarum libri tres. Die Sachsengeschichte des Widukind von Korvei. 5. Auflage. In Verbindung mit H.-E. Lohmann neubearbeitet von Paul Hirsch. Anhang: die Schrift über die Herkunft der Schwaben.
107507: PAUSANIAS.- WIEDASCH. - Beschreibung des Tempels zu Olympia, der Bildsäule des Zeus und seines Thrones daselbst. Eine Übers. aus Pausanias V, 10.11. Wetzlar, 1825. 10 p. No wrs. 19 cm (Programm Gymnasium Wetzlar, total 22 p.)
117100: WIEDEMANN,T. - Greek and Roman slavery.
102677: WIEDEMANN,Th. - Emperors and gladiators.
71775: POMPEII.- POMPEJI WIEDERENTDECKT. - (Ausstellungsleiter B. CONTICELLO). 5th ed.
100442: WIELAND,J. - Paegnia. Carmina Latina. Auctori sexagenario gratias agens edidit Thesaurus linguae Latinae.
150379: WIERSINGA,P. - Gracchanten. Roman.
16454: WIERSMA,S. - Griekse auditieve uitdrukkingen. Het gebruik der termen met suffix -bo-.
60083: WIERSMA,W. - PERI TELOUS. Studie over de leer van het volmaakte leven in de ethiek van de oude Stoa. Groningen 1937. (X),91 p. Orig. wrs. (Diss.)(Ex library copy; traces of sellotape and stamp on cover)
23383: WIERSMA,S. - Griekse auditieve uitdrukkingen. Het gebruik der termen met suffix -bo-. N.pl. 1975. (V),141 p. Wrs. 29 cm (Diss., a 1 1/2 p. summ. in English)
12274: WIESE,J. VON. - Schliemann ontdekt Troje.
19479: WIESINGER-MAGGI,I. - Theseus der Jüngling.
19480: WIESINGER-MAGGI,I. - Theseus auf Kreta.
82288: WIESNER,J. - Die Thraker. Studien zu einem versunkenen Volk des Balkanraumes.
97609: WIFSTRAND,A. - Die alte Kirche und die griechische Bildung.
156970: WIGGERMANN,F.A.M. - Babylonian prophylactic figures: the ritual texts.
52026: WIJNAENDTS FRANKEN,C.J. - Het Phaedra-probleem in de vergelijkende letterkunde.
154157: WIJNEN,H. VAN. - Sprong in de afgrond. Arnhem geofferd aan de ambities van Montgomery.
79565: WIJSMAN,H.J.W.- - Het onbegonnen werk. Een bundel korte opstellen aangeboden aan Dr. Henri J.W. Wijsman bij zijn afscheid van de Universteit van Amsterdam. N.pl., 1995. 62 p. Wrs. 24 cm
103446: WIKEN,E. - Die Kunde der Hellenen von dem Lande und den Völkern der Apenninenhalbinsel bis 300 v. Chr. Nebst einer Skizze des primitiven Weltbildes der Vorhellenen und der Hellenen.
156556: WIKGREN,A. (Ed.) - Hellenistic Greek texts. With the collaboration of Ernest Cadman Colwell & Ralph Marcus.
58202: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF,U. VON. - Grieksch Leesboek. Voor Nederlandsche gymnasia bewerkt door E. Bessem. Utrecht, Oosthoek, 1902 - 1903. 2 vols: VIII,192;VI,192 p. H.cl. (Rebound, some pencil)(t. & c.)
81720: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF,U. VON. - In wieweit befriedigen die Schlüsse der erhaltenen griechischen Trauerspiele? Ed. with intr. and notes by W.M. CALDER III. Leiden, Brill, 1974. XII, 169 p.; ills. Wrs. 24 cm (Cover sl. worn)
156923: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF,U. VON. - Reden und Vorträge. Dritte vermehrte Auflage.
88617: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON. - Griechisches Lesebuch. 1. Halbband. 5 & 6. unveränd. Aufl. Bln., Wdm., 1910. 2 parts: XI,402 p. Cl. 23 cm (Erster Halbband only)(Sl. worn; some pencil)
79125: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF,U. VON. - Einleitung in die griechische Tragödie. Darmstadt, WB, 1974. XX,258 p. Pb. 22 cm (Herakles. Vol. 1)
58406: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF,U. VON. - Einleitung in die griechische Tragoedie. 4. Abdruck.
102052: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF,U. VON. - Einleitung in die griechische Tragoedie. (Unveränderte Abdr. aus der 1. Aufl. von Euripides Herakles I, Kap. I-IV). Bln., Wdm., 1907. 10,257 p. Cl. 23 cm
42314: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF,U. VON. - Griechische Tragoedien. Band I, 6. Aufl.: (Sophokles, Oedipus; Euripides, Hippolytos, der Mütter Bittgang, Herakles.) Übersetzt von -.
101852: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF,U. VON. - Griechische Tragoedien. 1./3. Band. 10., 10. & 7. Aufl. Übersetzt von -.
91413: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF,U. VON. - Griechische Verskunst. 3. Aufl. Darmstadt, WB, 1958. XI,630 p. Cl. 24 cm
11117: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF,U. VON. & B. NIESE. - Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer.
91912: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF,U. VON. - Griechische Tragoedien. 8.,3.,5. & 1. Auflage Übersetzt von -. Berlin, Wdm., 1919 - 1923. 4 vols: 369;313;363;394 p. Vol. 1 & 3 hardbound, vol. 2 & 4 cloth. 19 cm (Covers slightly soiled; ex libris on front pastedown; head & tail of 1 & 3 are chafed; name cut from front flyleaf of vol. 1 & 3; vol. 1,3 & 4 have browning paper)
13819: WILDER,Thornton. - Die Iden des März.
17774: WILDER,Thornton. - The woman of Andros.
22093: WILDUNG,D. & G. GRIMM. - Goden en Farao's. Museum Boymans - Van Beuningen, Rotterdam 1 maart - 29 april 1979.
76921: WILES,M. - The Christian Fathers.
159019: WILHELM,A. - Zu Inschriften aus Delphi. (And:) Zu Inschriften aus Delphi, Samos und Smyrna.
159018: WILHELM,A. - Drei auf der Schlacht von Marathon bezügliche Gedichte.
159020: WILHELM,A. - DIAPHORA.
158964: WILHELM,A. - Epigramme aus Side.
159021: WILHELM,A. - Collection of 29 smaller offprints of epigraphic articles by Adolf Wilhelm.
158999: WILHELM,A. - AIGYPTIAKA, 1. Teil.
159002: WILHELM,A. - Drei greichische Epigramme aus Aegypten.
108076: WILKEN,R.L. - The Christians as the Romans saw them.
28811: WILKINS,F. - Ancient Crete.
116288: WILKINSON,L.P. - The Roman experience.
150523: WILKINSON,L.P. - Golden Latin artistry.
77978: WILKINSON,L.P. - The Roman experience. London, Elek, (1975). XII,220 p. Hardbound. 22 cm
7033: WILKINSON,L.P. - The Roman experience. Ldn., Elek, (1975). 224 p. Pb.
65598: WILKINSON,L.P. - Classical attitudes to modern issues. Population and family planning, women's liberation, nudism in word and deed, homosexuality. Ldn., Kimber, (1979). 142 p. Hardbound
152253: WILKINSON,L.P. - Golden Latin artistry.
46667: WILKINSON,T.A.H. - Early dynastic Egypt.
113371: WILL,W. - Die Perserkriege.
150416: WILLE,G. - Einführung in das römische Musikleben.
117231: WILLE,G. - Einführung in das römische Musikleben.
113911: WILLE,G. - Akroasis. Der akustische Sinnesbereich in der griechischen Literatur bis zum Ende der klassischen Zeit.
150877: WILLEKENS,M. - Het bestek van de christelijk-Latijnse poëzie. Een bijdrage tot de identificatie en de lokalisatie van auteurs en geschriften, vanaf de oorsprong tot de aanvangsdecennia van de zevende eeuw.
50875: WILLEMS,P. - Le droit public romain. 7e éd. publiée par J. Willems. (Amst., Rodopi, 1972). LIII,682 p. Wrs. (Repr. Louvain, 1910)
111268: WILLEMSEN,H. - Lateinische Inschriften. Für den Gebrauch im Schulunterricht zusammengestelt.
51598: WILLETTS,R.F. - Everyday life in ancient Crete.
105140: WILLIAM OF OCKHAM.- KOEPGEN,G. - Wilhelm von Ockham. Anfang und Ende der Reformation.
152127: WILLIAM OF ORANGE.- PUTNAM,R. - Ruth Putnam's Willem de Zwijger, prins van Oranje. Voor Nederland bewerkt door D.C. Nijhoff. Nieuwe uitgave door A.H.P. Blaauw. Met 32 platen van J.H. Isings jr.
102725: WILLIAMS,S. & G. FRIELL. - Theodosius, the empire at bay.
156560: WILLIAMS,G. - Figures of thought in Roman poetry.
97474: WILLIAMS,G. - Figures of thought in Roman poetry.
24605: WILLRICH,H. - Perikles.
92601: WILSON,C.A. - Philosophes, Iôsis and water of life. Leeds, 1984. 113 p. Wrs. 25 cm (Proc. of the Leeds Phil. & Lit. Soc., 19,5)
75290: WILSON,E. - The scrolls from the Dead Sea.
13816: WILTERDINK,J.B. - Huygens als navolger van John Owen.
65310: WIMMER,C.A. - Geschichte der Gartentheorie. Darmstadt, WB, 1989. XIV,486 p., ills. Hardb. (NP s.v. Park)
90632: WIMSATT,W.K. & C. BROOKS. - Literary criticism. A short history. Ldn., Routledge & Kegan Paul, (1970). 4 vols: 19,755,22 p. Pb. 23 cm (1: Classical criticism. 2: Neo-classical criticism. 3: Romantic criticism. 4: Modern criticism)
115359: WIMSATT,W.K. & C. BROOKS. - Literary criticism. A short history.
104586: WINCKELMANN,J.J. - Kleine Schriften, Vorreden, Entwürfe. Herausgegeben von W. REHM.
151278: WINCKELMANN,J.J.- - Een portret in brieven. Geselecteerd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.L. VAN DOLEN & E.M. MOORMANN.
100670: WINCKLER,H. - Vorderasien im zweiten Jahrtausend, auf Grund archivalischer Studien.
99326: VAN WINDEKENS,A.J. - Le Pélasgique. Essai sur une langue indo-européenne préhellénique. Louvain, Inst. Orientaliste, 1952. 12,179 p. Wrappers. 26 cm
40673: WINDELBAND,W. - Präludien. Aufsätze und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte. 9. Auflage.
75250: WINDELBAND,W. - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Hrsg. von H. Heimsoeth. 14. erg. Aufl. Tübingen, Mohr, 1948. XLVII,644 p. H.cl. 24 cm (The first 290 p. on antiquity & MA)(Cover worn at extremities; rear joint splitting)
61924: WINDELBAND,W. - Geschichte der antiken Philosophie. 3. Aufl. bearb. von A. BONHÖFFER. München, Beck, 1912. X,344 p. H.cl. (HdA 5,1,1)(Corners bumped; front hinge cracking)
78669: WINDELBAND,W. - Geschichte der abendländischen Philosophie im Altertum. 4. Aufl. bearb. von A. GOEDECKEMEYER. München, Beck, 1923. X,305 p. H.cl. 25 cm (HdA 5,1,1)
79168: WINDELBAND,W. - A History of Philosophy, vol. I: Greek, Roman, and Medieval.
91874: WINDELBAND,W. - History of ancient philosophy. (N.Y.), Dover, (1956). XV,393 p. Pb. 20 cm (Repr.)(Worn; pencil)
68731: WINDEN,J.C.M. VAN. - Arche, a collection of patristic studies by J.A.C. van Winden. Edited by J. den Boeft & D.T. Runia.
114594: WINDEN,J.C.M. VAN. - De ware wijsheid. Wegen van vroeg-christelijk denken.
85375: WINDEN,J.C.M. VAN. - Calcidius on matter, his doctrine and sources. A chapter in the history of Platonism.
157181: WINDEN,J.C.M. VAN. - Calcidius on matter. A chapter in the history of Platonism.
100820: WINDEN,J.C.M. VAN. - De ware wijsheid. Wegen van vroeg-christelijk denken.
113634: WINGO,E.O. - Latin punctuation in the classical age.
151472: WINNIFRITH,T. & P. MURRAY. (Eds.) - Greece, old and new.
5717: WINTER,F. - Griechische Kunst.
104521: WINTER,F. - Kretisch-Mykenische Kunst. (Bound with:) Griechische und Römische Baukunst. (&:) Griechische Skulptur der archaischen Zeit. (&:) Griechische Skulptur des 4. Jahrh. (&:) Hellenistische Skulptur. (&:) Römische Skulptur.
107462: WISSOWA,A. - Lateinische Abhandlung über die Vorstellung der Alten vom Leben nach dem Tode. Breslau, 1825. 29 p. Plain wrs. 23 cm (Programm Gymnasium Regium Fridericianum Breslau, total 49 p.)
70807: WISTRAND,E. - Opera Selecta. Stockholm 1972. (XII), 481 p. Wrs. (22 essays on Latin literature; includ. the study of 130 p. publ. in 1941: 'Über das Passivum')
151166: WITGENSTEIN,L. - Tractatus logico-philosophicus. Vertaald en van een nawoord en aantekeningen voorzien door W.F. HERMANS.
13859: WITKAM,H.J. - Summiere beschrijving van stukken over de Leidse Universiteit van 1574 tot 1580/1.
75499: WITT,C. - De Grieksche sagen. Vert. door E. Mehler. 2e dr. Amst., Versluys, n.d. (ca. 1900). 204 p., ills. Cl. (Nice red & gilt binding; Bibliotheek voor de jeugd)
68345: WOHL,V. - Intimate commerce. Exchange, gender, and subjectivity in Greek tragedy. Austin, Univ. of Texas, 1998. XXXVII,294 p. Wrs. 23 cm
26232: WOHLRAB,M. - Die altklassischen Realien im Gymnasium.
157033: WOLBERGS,Th. - Griechische religiöse Gedichte der ersten nachchristlichen Jahrhunderte. Herausgegeben & erläutertert von Thielko Wolbergs. Band I: Psalmen und Hymnen der Gnosis und des frühen Christentums.
29286: WOLDERING,I. - Égypte. L'art des Pharaons.
61328: WOLDERING,I. - Egypt. The art of the Pharaos.
11115: WOLF,J. - Die römische Kaiserzeit.
72791: WOLF,Chr. - Kassandra. Verhaal.
89979: WOLF,Chr. - Voraussetzungen einer Erzählung: Kassandra. Frankfurter Poetik-Vorlesungen.
115803: WOLF,N. - Malerei verstehen.
57594: WOLFF,H.J. - Die attische Paragraphe. Ein Beitrag zum Problem der Auflockerung archaischer Prozessformen. Weimar, Böhlau, 1966. 158 p. Wrs. (Graezistische Abh., 2)
111458: WÖLFFLIN,H. - Classical art. An introduction to the Italian Renaissance.
66118: WÖLFFLIN,H. - Die klassische Kunst. Eine Einführung in die italienische Renaissance. 9. Aufl.
72378: WOLTERS,P. - Die Gipsabgüsse antiker Bildwerke in historischer Folge erkl. Bausteine zur Geschichte der griechisch-römischen Plastik von C. Friederichs. Neu bearb. von P. Wolters.
75119: WOLTJER,R.H. - De beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid. Utrecht, Ruys, 1912. 44 p. Wrs. 27 cm
14364: WOLTJER,R.H. - De jongste onderzoekingen over de rede op den Areopagus en de Christelijke beschouwingen der oudheid.
68224: WOLTJER,J. - Pontius Pilatus. Een studie.
17459: WOLTJER,R.H. - Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie. Leiden, Donner, 1905. 70 p. Wrs. (Inaugural lect.)
109517: WOOD,M. - Op zoek naar de Trojaanse oorlog.
57247: WOOD,M. - In search of the Trojan war.
54321: WOODALL,J.N. - An introduction to modern archeology.
104707: WOODFORD,S. - An introduction to Greek art.
87410: WOODFORD,S. - Kennismaking met Griekse en Romeinse kunst.
57036: WOODHEAD,A.G. - Kunst en beschaving der West-Grieken.
115419: WOODHEAD,A.G. - The study of Greek inscriptions.
88205: WOODHEAD,A.G. - The study of Greek inscriptions.
16466: WOODHEAD,A.G. - Kunst en beschaving der West-Grieken.
92725: WOODMAN,T. & J. POWELL. - Author and audience in Latin literature. Cambr., CUP, 1992. XIV,176 p. Hardb. 22 cm
158965: WOODWARD,A.M. - Inscriptions from Western Pisidia.
19475: WOOLLEY,C.L. - Ur und die Sintflut. Sieben Jahre Ausgrabungen in Chaldäa, der Heimat Abrahams. 3. Aufl.
116474: WOOLLEY,L. - Middle East archaeology.
102461: PATRISTISCH-BIOGRAPHISCH WOORDENBOEK, - op de eerste 6 eeuwen der christelijke kerk, inzonderheid volgens de Real-Encylopädie van Herzog, Plitt & Hauck. Bewerkt door A. Van Toorenenbergen & H.G. Kleyn.
115965: NILE INTO TIBER. EGYPT IN THE ROMAN WORLD. - Proceedings of the IIIrd International Conference of Isis studies, Faculty of Archaeology, Leiden University, May 11-14 2005. Edited by L. Bricault, M.J. Versluys & P.G.P. Meyboom.
111718: WHO'S WHO IN THE GREEK WORLD. - (And:) Who's who in the Roman world. (And:) Who's who in classical mythology. (By) J. HAZEL & M. GRANT.
55315: WORLD OF ATHENS, THE. - An introduction to classical Athenian culture.
92324: WORMAN,N. - The cast of character. Style in Greek literature. Austin, Univ. of Texas Press, 2002. XIV,274 p. Cl. 23 cm
98634: WORP,K.A. - Fünfzehn Wiener Papyri.
98638: WORP,K.A. - Fünfzehn Wiener Papyri.
54414: WORRINGER,W. - Griechentum und Gotik.
53720: LANGENSCHEIDTS UNIVERSAL-WÖRTERBUCH - Lateinisch. Lateinisch-Deutsch, Deutsch-Lateinisch. (Bearb. von E.E. LANGE-KOWAL). Bln., Langenscheidt, 1989. 24mo. 384 p. Hardb.
155487: WORTHINGTON,I. & J.M. FOLEY. (Ed.) - Epea and grammata. Oral and written communication in ancient Greece. (Orality and literacy in ancient Greece, 4)
156729: WORTHINGTON,I. (Ed.) - A companion to Greek rhetoric.
54859: WOTSCHITZKY,A. - Das antike Rom.
103773: WOUDE VAN DE WALLE,T.Y. VAN DER. - I Romani in Olanda.
120320: WOUWER,J. - Ioannis Wouweri Dies aestiva, sive De umbra paegnion. Una cum Iani Dousae F. in eandem declamatione. Editio postrema castigatior, & adjectionibus in fine locupletior.
116865: WRANGEL,E. - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van Letteren en Wetenschap. Uit het Zweedsch vertaald.
46390: WRIGHT,W.C. & H.W. SMYTH. - A short history of Greek literature. Ldn., Pitman, 1910. 543 p. Cl.
89391: WRIGHT,G.E. - De bijbel ontdekt in aarde en steen.
11120: WRIGHT,F.A. - The romance of life in the ancient world. Ldn., Sampson Low, Marston, n.d. 324 p.; pls. Cl. (Back faded, cover spotted)
56128: WRIGHT,R.S. & E. ABBOTT. - The golden treasury of ancient Greek poetry. 2nd ed. revised. Oxf., Clarendon Press, 1889. 539 p. Cl. (Rebound)
151574: WRIGHT,J. - Grammar of the Gothic language, and the Gospel of St. Mark, selections from the other Gospels, and the second Epistle to Timothy, with notes and glossary. Second edition with a supplement to the grammar by O.L. Sayce.
63543: WULFF ALONSO,F. - La fortaleza asediada. Diosas, héroes y mujeres poderosas en el mito griego. Salamanca, Ed. Univ., 1997. 357 p. Stiff wrs.
59502: WULFF,O. - Die byzantinische Kunst, von der ersten Blüte bis zu ihrem Ausgang.
55484: WUNDT,M. - Geschichte der griechischen Ethik. Vol. 1 (of 2). Lpz., Engelmann, 1908. IX,535 p. Wrs. (Cover worn; sm. tear in frontcover)
151790: WÜNSCH,R. - Aus einem griechischen Zauberpapyrus.
83634: BADEN-WÜRTTEMBERG.- FUNDBERICHTE AUS BADEN-WÜRTTEMBERG. - Band 1 (1974) - 24 (2000).
83637: BADEN-WÜRTTEMBERG.- ARCHÄOLOGISCHE AUSGRABUNGEN IN BADEN-WÜRTTEMBERG. - Hrsg. im Auftrag des Landesdenkmalamtes Baden-Württemberg. 1981 - 2002.
110101: WYNNE-THOMAS,R.J.L. - Legacy of Thasos.
117381: WYPUSTEK,A. - Images of eternal beauty in funerary verse inscriptions of the hellenistic and Greco-Roman periods.
59727: WYTZES,J. - Antisemitisme in de antieke wereld.
28622: XENOPHON. - Helléniques. Tome I: livres I-III. Texte établi et traduit par J. HATZFELD.
78088: XENOPHON. - De postremis belli peloponnesiaci annis libri duo, sive Hellenicorum libri I-VII. Recogn. et interpretatus est L. BREITENBACH. (Ed. IIa).
114286: XENOPHON. - De geschiedenis van Abradatas en Panthea. (Uit Cyrus' leerjaren). Vertaald door M.B. MENDES DA COSTA.
48451: XENOPHON. - De Cyri disciplina libri VIII.
107222: XENOPHON.- MERZ,J.A. - Lectionum Xenophontearum spec. primum; praemissa est Enarratio Memorabilium Socratis. Elbing, 1832. 24 p. No wrs. 21 cm (Programm Gymnasium Elbing (Elblag, Poland), total 48 p.)
105202: XENOPHON. - Xenophon's anabasis, of tocht van Cyrus. Uit het Grieksch met inl. en korte aant. door H.C. MULLER. 3e dr.
74893: XENOPHON. - Tocht van de tienduizend. Vert. M. MOONEN.
112111: XENOPHON. - Quae extant. Ex librorum scriptorum fide et virorum doctorum coniecturis recensuit et interpretatus est I.G. SCHNEIDER. Editio nova auctior et emendatior.
64928: XENOPHON. - Der Zug der Zehntausend. Herausgegeben von Walter Müri. (And:) Hellenica. Ed. Gisela Strasburger. (And:) Erinnerungen an Sokrates. Ed. Peter Jaerisch.
76839: XENOPHON. - Scripta minora. Fasc. II: opuscula politica equestria venatica continens. Post L. DINDORF edidit F. RUEHL.
150347: XENOPHON. - Op tocht met Cyrus en Clearchus, (uit Anabasis I-II). De opvoeding van Cyrus de Oude, (uit Cyropaedie I). Ingeleid en vertaald door E. DE LAET
111142: XENOPHON. - Griechische Geschichte. Erklärt von B. BÜCHSENSCHÜTZ. 6. & 4. Aufl.
81985: XENOPHON. - Helléniques. Tome II: Livres IV-VII. Texte établi et traduit par J. HATZFELD.
67026: XENOPHON. - Tocht van de tienduizend. Vert. G. KOOLSCHIJN & T. REINSMA.
71584: XENOPHON. - Institutio Cyri. Rec. W. GEMOLL. Ed. minor.
8715: XENOPHON. - Commentarii. Recensuit et praefatus est L. DINDORF. Editio 3a emendatior.
8717: XENOPHON. - Expeditio Cyri. Recensuit et praefatus est L. DINDORFius. Editio 4a emendatior.
94134: XENOPHON.- ANDERSON,J.K. - Xenophon.
16398: XENOPHON. - Institutio Cyri. Recensuit A. HUG. Editio. minor.
92232: XENOPHON. - Gedenkwaardigheden van Socrates. Vert. door J. TEN BRINK.
155722: XENOPHON. - Anabase. Tome I: livres I-III. Texte établi et traduit par Paul Masqueray.
108991: XENOPHON. - Scripta minora. Recognovit L. DINDORF.
108350: XENOPHON. - Cyropädie. Aus dem Griechischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von J.F. VON MEYER.
109234: XENOPHON. - Historia Graeca. Recensuit O. KELLER. Editio minor.
115829: XENOPHON.- GRAY,V. - The character of Xenophon's Hellenica.
156521: XENOPHON. - The shorter Socratic writings, 'Apology of Socrates to the Jury', 'Oeconomicus', and 'Symposium'. Translated and edited, with interpretive essays and notes. By Robert C. Bartlett.
8722: XENOPHON. - Commentarii. Recognovit W. GILBERT. Editio minor.
59863: XENOPHON. - Helléniques. Tome II: livres IV-VII. Texte établi et traduit. par J. Hatzfeld.
155556: XENOPHON. - De Socrate commentarii. Recognovit et explanavit Raphael Kühner.
155733: XENOPHON. - XENOPHÔN. KUROU ANABASIS. EISAGÔGÊ, METAPHRASÊ, SCHOLIA, PHILOLOGIKÊ OMADA KAKTOU.
103088: XENOPHON. - The march up country. A translation of Xenophon's Anabasis (by) W.H.D. ROUSE.
67930: XENOPHON. - Institutio Cyri. Recensuit et praefatus est A. HUG. Editio maior.
29735: XENOPHON. - Herinneringen aan Sokrates. Bloemlezing samengesteld door A.A. Buriks & W. Wiersma.
42161: XENOPHON. - Anabasis. Erklärt von C. REHDANTZ. 2. Bd: Buch IV-VII. 5. Aufl. von O. CARNUTH.
156537: XENOPHON.- SAUPPE,G. - Lexilogus Xenophonteus, sive index Xenophontis grammaticus.
156370: XENOPHON. - Xenophon on government. Edited (with introduction and commentary) by Vivienne J. Gray.
156508: XENOPHON. - Hellenica. Text by E.C. Marchant. Notes by G.E. Underhill.
115812: XENOPHON.- WATERFIELD,R. - Xenophon's retreat. Greece, Persia, and the end of the Golden Age.
152143: XENOPHON. - Helléniques. Livres I-VII. Texte établi et traduit par J. Hatzfeld.
20374: XENOPHON. - Un ménage Athénien au IVe siècle avant notre ère. Extraits de l'Économique, présentés et comm. par P. HENEN.
108724: XENOPHON. - Gedenkwaardigheden van Socrates. Vertaald door J. TEN BRINK.
93250: XENOPHON.- HENRY,W.P. - Greek historical writing. A historical essay based on Xenophon's Hellenica. Chicago, Argonaut, 1967. XI,219 p. Cloth. 22 cm
117048: XENOPHON.- FRISCH,H. - The constitution of the Athenians. A philological-historical analysis of Pseudo-Xenofon's treatise De Re Publica Atheniensium.
23295: XENOPHON. - De geschiedenis van Abradatas en Panthea. (Uit Cyrus' leerjaren). Vert. door M.B. MENDES DA COSTA.
110418: XENOPHON.- HENRY,W.P. - Greek historical writing. A historical essay based on Xenophon's Hellenica.
56379: XENOPHON. - Historia Graeca. Recensuit C. HUDE. Editio minor.
96326: XENOPHON. - Het gastmaal. Vertaling H.H.J. BROUWER.
97102: XENOPHON.- RENNELL,J. - Geschichte des Feldzugs des Cyrus, und des Rückzugs der Zehntausend Griechen. Besonders geographisch erläutert von J. RENNELL. Aus dem Englischen frei in das Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen von A. LION.
98472: XENOPHON. - Anabasis, Book II. Edited (with introduction and notes) by G.H. NALL.
63157: LATINA DIDAXIS XIV. - Atti del Congresso Bogliasco, 27-28 marzo 1999. Quale latino. A cura di S. Rocca. Genova, Comp. dei Librai, 1999. 191 p., pls. Stiff wrs. (9 essays)
86348: MONUMENTA ERPHESFURTENSIA SAEC. XII. XIII. XIV. - Ed. O. HOLDER-EGGER.
113688: MONUMENTA ERPHESFURTENSIA SAEC. XII. XIII. XIV. - Edidit O. HOLDER-EGGER.
54317: YADIN,Y. (Ed.) - Jerusalem revealed. Archaeology in the Holy City 1968-1974.
52442: YALOURIS,N. (GIALOURÊS,N.) - SUMBOLÊ EIS TÊN APOKATASTASIN TÔN GLUPTÔN TOU NAOU TÔN BASSÔN. Athens, 1967.
110046: YALOURIS,N. - De beeldhouwkunst van het Oude Griekenland. De sculptuur van het Parthenon.
100799: YEAR'S WORK IN CLASSICAL STUDIES, THE. - 1937-1947. Ed. by S.G. OWEN, (G.B.A. FLETCHER & M. PLATNAUER).
103723: YNTEMA,D. - The matt-painted pottery of Southern Italy. A general survey of matt-painted styles of Southern Italy during the final bronze age and the iron age.
116402: YOON,F. - The use of anonymous characters in Greek tragedy. The shaping of heroes.
92696: YOUNG,N.H. - Syntax lists for students of New Testament Greek.
48155: YOUNG,B. - A walk through the cloisters.
111384: YOURCENAR,M. - Hadrianus gedenkschriften. Vert. door J.A. Sandfort.
63445: YOURCENAR,M. - Mémoires d'Hadrien.
150883: YOURCENAR,M.- VAN DER HEYDEN,I. - Hadrianus' architecturaal ideaal voor Rome in 'Mémoires d'Hadrien' van Marguerite Yourcenar en haar antieke bronnen.
158161: YSEBAERT,J. - Griekse grammatica voor het episch, ionisch en attisch.
158162: YSEBAERT,J. - PERI ARISTÔN. Grieks oefenboek.
98816: YUGE,T. & M. DOI. (Eds.) - Forms of control and subordination in antiquity.
83443: YVELINES.- - Connaître les Yvelines. Histoire et archéologie. (Directeur de la publ. P.-L. TENAILLON).
130069: ZACCARIA,FRANCESCO ANTONIO. - Istituzione antiquario-lapidaria o sia introduzione allo studio delle antiche latine iscrizioni in tre libri proposta.
57550: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA,A.N. - Antieke cultuur in beeld. 7e verm. dr.
73973: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA,A.N.- - Festoen. Opgedragen aan A.N. Zadoks-Josephus Jitta bij haar 70ste verjaardag.
74213: ZADOKS-JOSPEHUS JITTA,A.N. - Het Romeinse keizersportret: vorm en functie. Bussum, Dishoeck, 1956. 17 p. Wrs. (Lecture)
83401: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA,A.N. & W.A. VAN ES. - Muntwijzer voor de Romeinse tijd. 2e vermeerde druk.
83418: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA,A.N. - Romeinse keizersmunten. Kampen, Kok, n.d. (after 1968). 28 p. Wrs. 21 cm
153664: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA,A.N., W.J.T. PETERS & W.A. VAN ES. - Roman bronze statuettes from the Netherlands, II. Statuettes found South of the Limes.
83321: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA,A.N.- - Festoen. Opgedragen aan A.N. Zadoks-Josephus Jitta bij haar 70ste verjaardag.
54368: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA,A.N. & A.M. WITTEVEEN. - Archeologische verzamelingen in Nederland.
54391: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA,A.N. & W.A. VAN ES. - Muntwijzer voor de Romeinse tijd. Den Haag, SDU, 1962. 104 p., 32 pls. Pb.
58815: ZADOKS-JOSPEHUS JITTA,A.N. - Het Romeinse keizersportret: vorm en functie. Bussum, Dishoeck, 1956. 17 p. Wrs. (Lecture)
5719: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA,A.N. - Het Nabije Oosten. Antieke kunst.
80325: ZAFIROPULO,J. - Histoire de la Grèce à l'age de bronze.
87460: TEMPEL DER ZANGGODINNEN. - Vertoond in LX heerlyke kunsstukken behelzende alle de voornaemste geschiedenissen van de fabeloudheid. Geteekend en in 't koper gebragt door B. Picart le Romain, en andere braeve meesters.
152978: GRIEKENLAND EN DE ZEE. - Catalogus van de tentoonstelling, georganiseerd door het Ministerie van Cultuur van Griekenland, het Benaki Museum in Athene, de Nationale Stichting De Nieuwe Kerk te Amsterdam, ter gelegenheid van Amsterdam, Culturele Hoofdstad van Europa, 1987. Redactie Angelos Delivorrias.
107294: ZELLE. - Untersuchungen zur Deutschen Metrik. Bln., 1834. 26 p. No wrs. 24 cm (Programm Gymnasium zum grauen Kloster, Bln., total 46 p.)
50489: ZELLER,E. - Grundriss der Geschichte der griechischen Philosophie. In neuer Bearb. von W. NESTLE. 13. Aufl. Lpz., Reisland, 1928. XI,392 p. Wrs. (Some small ink underl. & marginal ink marks)
76774: ZELLER,E. - Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. 6., 5. & 4. Aufl.
99415: ZELLER,E. - Grundriss der Geschichte der griechischen Philosophie. 12. verb. Aufl. von W. NESTLE. Lpz., Reisland, 1920. XIV,396 p. Cl. 22 cm
152893: ZELNICK-ABRAMOVITZ,R. - Taxing freedom in Thessalian manumission inscriptions.
150878: ZENO VERONENSIS.- TILLEMAN,J. - Zeno Veronensis en zijn leer over de christelijke initiatie.
103070: ZIADEH,F.J. & R.B. WINDER. - An introduction to modern Arabic.
102975: ZIELING,N. - Die grossen Thermen der Colonia Ulpia Traiana. Die öffentliche Badeanlage der römischen Stadt bei Xanten.
155499: ZIELINSKI,Th. - Die Antike und wir. Vorlesungen. 4. unveränderte Auflage.
18033: ZIERER,O. - Zaubergarten der Künste. Eine Europäische Kunst- und Stilgeschichte. 1. Band: Kunst der alten Völker, Archaik bis griechische Klassik.
109797: ZIJDERVELD,C. - Teletê. Bijdrage tot de kennis der religieuze terminologie in het Grieksch.
151201: ZIJDERVELD,C. - Teletê. Bijdrage tot de kennis der religieuze terminologie in het Grieksch.
41078: ZIJLSTRA,J.S.A. - De delatores te Rome tot aan Tiberius' regering.
54802: ZIJLSTRA,J.S.A. - De delatores te Rome tot aan Tiberius' regering.
114712: KON IK MAAR JOUW SPIEGEL ZIJN. - Vierentwintig Griekse liefdesgedichten. Vertaald door H. WARREN & M. MOLEGRAAF.
158901: HERMENEUS.- STERVEN EN GESTORVEN ZIJN. - Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur. Jaargang 75 (2003) nr. 2: Themanummer: Sterven en gestorven zijn.
92258: ZIMELIEN. - Abendländische Handschriften des Mittelalters aus den Sammlungen der Stiftung Preussischer Kulturbesitz Berlin. Ausstellung, Dez. 1975 - Febr. 1976.
115275: KRAUSE-ZIMMER.H. - Griechische Plastik. Rätsel und Offenbarung.
151260: ZIMMERMANN,B. - Dithyrambos. Geschichte einer Gattung.
155463: ZIMMERMANN,B. - Spurensuche. Studien zur Rezeption antiker Literatur.
153020: ZIMMERMANN,K. - Rom und Karthago.
116746: ZIMMERMANN,B. - Die griechische Komödie. Eine Einführung.
7235: ZIMMERN,A. - The Greek commonwealth. Politics and economics in 5th century Athens. 5th edition, revised.
21388: ZIMMERN,A. - The Greek commonwealth. Politics and economics in 5th cent. Athens. 5th ed.
116742: WANT UITEINDELIJK IS ALLES ZIN., - Een bloemlezing uit de filosofische poëzie. Onder redactie van Jacques de Visscher.
98110: ZOELLER,M. - Römische Staats- und Rechtsaltertümer. Breslau, Koebner, 1887. XVI,427 p. Half cloth. 22 cm
83346: ZOELLER,M. - Römische Staats- und Rechtsaltertümer. Ein Kompendium für Studierende und Gymnasiallehrer.
86155: ZORELL,F. - Lexicon graecum Novi Testamenti. Ed. altera novis curis retractata.
4385: ZSCHIETZSCHMANN,W. - Kunst der Etrusker. Römische Kunst. Zürich etc., Stauffacher, 1959. 135 p.; ills. Wrs. (Offpr. Illustrierte Welt-Kunstgeschichte in fünf Bänden) (Back strengthened with paper, name cut from upper margin p. I)
115902: ZSCHIETZSCHMANN,W. - Kunstgeschichte der Griechen und Römer.
152085: ZUCKER,F.- - Festschrift für Friedrich Zucker. Zum 70. Geburtstage.
65824: ZUIJDERHOUDT-HULST,W.A. - Geschiedenis van de Goudse Librije gedurende het verblijf in de St. Janskerk.
154717: ZUMTHOR,P. - Histoire littéraire de la France médiévale, (VIe - XIV siècles).
159401: ZÜRCHER,E. AND T. LANGENDORFF. (Editors) - The humanities in the nineties. A view from the Netherlands.
5779: BANK LEU A.G. ZÜRICH. - Auktion 15. Antike Münzen. Griechen, Spätrömer, Byzantiner, Literatur über antike Numismatik.
156103: ARCHÄOLOGIE IM KANTON ZÜRICH. - (Zürcher Denkmalpflege). 13. Bericht (1993-1994).
83671: ARCHÄOLOGIE IM KANTON ZÜRICH. - (Zürcher Denkmalpflege). Vol. 15 (1997-1998) - 17 (2001-2002).
100441: ZWAAN,J. - Groen van Prinsterer en de klassieke oudheid.
24389: ZWAAN,J. - Groen van Prinsterer en de klassieke oudheid.
73344: ZWAAN,F.L. - Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst. Grammatische stukken van De Hubert, Ampzing, Statenvertalers en reviseurs, en Hooft, uitgegeven, samengevat en toegelicht.
60112: ZWAAN,J. - Groen van Prinsterer en de klassieke oudheid.
96470: ZWIERLEIN-DIEHL,E. - Helena und Xenophon. Ein archäologisches Kinderbuch.
156951: ZWÖLFTAFELGESETZ, DAS. - Texte, Übersetzungen und Erläuterungen von R. Düll. (4. verbesserte Auflage)
[an error occurred while processing this directive]

6/8