Antiquariaat FRANS MELK
Vaartweg 13, 1211 JD Hilversum, Nederland. Mob.:+31 (0) 625 041 065            Email: info@fransmelk.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
46751: VIRULY, A. - De wereld van boven.
43612: VIRULY, A. - Logboek. Vliegtuig Douglas P.H. - A.K.E.
102973: VIS, JURJEN. - Hofjes van Almaar. Provinciehuizen, Huizen en Hofjes in Alkmaar. isbn 9789082130706
120653: VIS, D. - De Johannes Kerkhoven polder. Een episode uit de herovering van de Dollard.
48875: VIS, PIETER. - 450 jaar oranjeliederen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tijdens Oorlog en Vrede.
89074: VIS, FAMILIE. & VIS ALBZ, J. - De familie Vis van Zaandam-Wormerveer.
83606: VIS, PIETER. - 450 jaar oranjeliederen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tijdens Oorlog en Vrede.
108452: VIS, DIRK & JACOB JCZ. - Vis A Saandyk. Kroniek van een Zaans Geslacht.
34571: VIS, D. - De Zaanstreek. Een beschrijving van het Zaansche leven in zijn historische ontwikkeling.
67558: VIS, G.N.M. - Jan Arentsz. De mandenmaker van Alkmaar, voorman van de Hollandse reformatie.
108810: VISCH, HENK & TONSBEEK, COR. - Pelter. Brieven uit Bali, 1948-1971. Bewerkt door Th.van den End.
80564: VISCH, HENK. - Henk Visch.
118066: VISHNIAC, ROMAN. - Polish Jews: a pictorial record.
85633: VISHNIAC, ROMAN. - A Vanished World.
82846: VISKER, RUDI. - Vreemd gaan en vreemd blijven, Filosofie van de multiculturaliteit.
84046: VISSCHER, SIMONNE DE - RIK SAUWEN. - Simonne De Visscher.
70150: VISSCHER, JACQUES DE. - Muzenschemering. Kunstwerken in een tijd van nostalgie en restauratie.
74639: VISSCHER, H.A. - De Utrechtse Heuvelrug. Een natuurlijke streek in het hart van Nederland.
70154: VISSCHER, JACQUES DE. - Het symbolische verlangen. Over onze architectonische, erotische-seksuele en godsdienstig-religieuze zinnebeelden.
98694: VISSER, AD DE. - Hardop kijken. Een inleiding tot de kunstbeschouwing.
94107: VISSER, HRIPSIME. - Zeventien Visies op Noord-Holland. Fotodocumentaire opdrachten 1991-1995.
112344: VISSER, AD. - De parade van de hemelse tragedie. De langste song ter wereld.
73641: VISSER, L. - Het dorp zeist.
55093: VISSER, H. A. - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten deel 2.
112587: VISSER, MART - FIONA HERING. - Mart Visser: Haute Couture. [LUXE UITGAVE MET KLEURENLITHO]
112556: VISSER, MART - FIONA HERING. - Mart Visser: Haute Couture. [LUXE UITGAVE MET KLEURENLITHO]
112229: VISSER, CAREL. - Fourteen woodcuts by Carel Visser. Exhibition in the Print Gallery of Form Mediation, International, Amsterdam, February 17th until May 15th 1973.
102558: VISSER, H. - Quick-Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars. isbn 9789071918995
111606: VISSER, CAREL & CORNELIUS ROGGE. - David Röell-prijs van het Prins Bernhard Fonds.
95052: VISSER, IRMIN. - Het Slot te Zeist.
110763: VISSER, AD (RED.). - Zing je moerstaal.
83716: VISSER, MARTIN - CAREL BLOTKAMP. - Martin Visser. Verzameld werk.
23903: VISSER, AB. - 25 jonge franse dichters
91702: VISSER, ROEL. - Nederland in tweeen?! Een fotografisch tijdsbeeld.
106788: VISSER, CAREL - ES, JONIEKE VAN [RED.], - Carel Visser. Nieuw werk - New work.
64081: VISSER, AB. - Thomas Chatterton.
91874: VISSER, CAREL. - Carel Visser. Neuere Skulpturen Und Zeichnungen.
23806: VISSER, A. - Arcadia.
47481: VISSER, CAREL - CAREL BLOTKAMP. - Carel Visser.
115215: VISSER, HRIPSIME. & STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM. - 100 x photo : 100 photographs from the collection of the Stedelijk Museum Amsterdam
91888: VISSER, CAREL. - Carel Visser. Beelden, tekeningen, collages. Carel Visser.
110478: VISSER, KEES. - Dertig Jaar Stadsontwikkeling In Utrecht, 1970-2000. Zo'n onbeschrijfelijke stad.
81696: VISSER, CAREL. & ROTTERDAM, MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN. - Carel Visser Beelden 1975-1985
117502: VISSER, PIET. - Broeders in de geest. De doopsgezinde bijdragen van Dierick en Jan Philipsz. Schabaelje tot de Nederlandse stichtelijke literatuur in de zeventiende eeuw. Deel II: Noten Bijlagen Literatuuropgave Register. [Deel I is dus NIET aanwezig].
71191: VISSER, SJOUKE. - 20 realisten. Hedendaagse schilderkunst uit Nederland / Zeitgenössische Malerei aus den Niederlanden.
91871: VISSER, CAREL. - Carel Visser. 10 Beelden.
91872: VISSER, CAREL. & BLOTKAMP, CAREL - Carel Visser. [Reizende tentoonstelling.]
109955: VISSER, SJOUKE. - Uit Friesland met liefde Schilderkunst van deze eeuw.
82423: VISSER, GEORGE. - De Bosplaat. Terschellingers scheppen Europees natuurreservaat.
67039: VISSER, ROEL & HARRIE TIMMERMANS (FOTO'S). - Zorg in Nederland. Een tijdsbeeld.
87566: VISSER, J.H. & SPIEGEL DER HISTORIE. - Prins Hendrik de Zeevaarder. Nummer 8-9 ( Vierde jaargang 1970 ) van Spiegel der Historie
96439: VISSER, AB. - Het literaire café. Open brief aan Nico Rost. [Sjaalmancahiers 16]
96860: VISSER, R. - Van oudsher bouwen aan de toekomst. Aannemersbedrijven in Hilversum en omstreken 1674 - 1992.
83048: VISSER, H. A. - Molens in Noord-Brabant in oude Ansichten.
120813: VISSER, JOOP & MATTHIJS DICKE - Nederlandse ondernemers 1850-1950. Amsterdam.
113017: VISSER, TAN. - Van Tan. Teksten uit dagboeken en brieven van Tan Visser (1934-1988).
76778: VISSER, FRIGGO. - Werkplaats tot herstel van antiek textiel 1940-80.
75121: VISSER, HANS. - God. Autobiografie van dominee Visser van de Pauluskerk en Perron Nul.
16459: VISSER, AB. - Na de reis.
15525: VISSER, AB. - Millennium.
90053: VISSER, JOOST; E.A. - Witte Jassen & Bruinhemden. Nederlandse artsen in de Tweede Wereldoorlog.
71316: VISSER, THEO EN ROBERT-JAN HEIJNING. - Beroemde merken.
72690: VISSER, MARC A. - Ontwerpend aan Nederland / Constructing The Netherlands.
76974: VISSERS, JAN. - Vanuit het vacuüm.
83224: VITA, ANTONIO DI; GINETTE DIVITA-EVRARD, LIDIANO BACCHIELLI. - Libya. The lost cities of the Roman Empire.
120757: VITRA. - Workspirit 5.
120758: VITRA. - Workspirit. Have a seat.
105278: VITRA - FEHLBAUM, ROLF. - Wat wij tijdens het zitten allemaal doen. Visie van een onderneming: Vitra.
110299: VITU, AUGUSTE. - Paris il y a cent ans.
93144: CHRONIQUES DE L'ART VIVANT. - Chroniques de l'art vivant. Périodique mensuel no. 24. Octobre 1971.
71038: VIVIAN, FRANCES. - Die Sammlung des Consul Smith. Meisterwerke italienischer Zeichnung aus der Royal Library, Windsor Castle ; von Raffael bis Canaletto.
43083: VIVIANI, VANNI - LUIGI LAMBERTINI. - Il Pomario di Vanni Viviani.
114274: VIVIE, JOH: DU [BOEKVERKOOPER]. - De Nieuwe en naauwkeurige Neederlandse hovenier, Onderwijsende hoe hier te Lande, onder dit Climaat een Tuin, met sijn Parken, Paaden, Glintingen en Heiningen wel sal aangeleid, en de Boomen aan deese moeten geplant, gesnoeid, aangebonden en onderhouden werden en op wat wijse met onvrugtbaare boomen, 't sy karrel- of steen-vrugten vrugtbaar maaken, en nu wel draagsaam, alsoo bewaaren kan. Ook de regte en seekere manier, om haar siektens en ongemakken, waar door se anders in ;t geheel of ten deelen ligt vervallen, ja sterven, voor te koomen en te geneesen; alsmede een beschrijving van alle soort van rijpen en ongedierten die de vrugten der bloemen bederven: alles door de reeden ende ondervindingen van meer als vijftig jaaren herwaarts bevestigt.
98032: MONOGRAFIEëN OVER BELGISCHE KUNST. & IANCHELEVICI - ROBERT VIVIER. - Ianchelevici.
106608: VIZZINI, ANDREA. - Andrea Vizzini: Interni teoretici / The theoretical interior.
75653: VLAARDINGEN. - Atlas van Vlaardingen.
109033: VLAMINCK, ERIC. - Anastasia.
67027: VLASBLOM, VINCENT - E.A. (REDACTIE). - Beeld in beeld.
67029: VLASBLOM,VINCENT & SUZANNE KLEIJN. & VEELEN, IJSBRAND VAN. - Face to face II.
100029: VLASBLOM, VINCENT - E.A. (REDACTIE). - Beeld in beeld.
68019: VLCEK, TOMAS. - Praagse Schilderkunst 1890-1939. Van symbolisme tot abstractie.
65418: VLCEK, TOMAS. - Praagse Schilderkunst 1890-1939. Van symbolisme tot abstractie.
91661: VLEESCHDRAGER, EDDY. - Diamonds: Reality and Passion.
62338: VLETTER, A.C.C. DE. - Het witte huis.
89308: VLETTER, A.C.C. DE. - Arendskop.
70276: VLETTER, A.C.C. DE. - Hein past op de dubbeltjes. Illustraties Frans van Noorden.
117338: VLEUGEL, GUUS. - Na de seksuele revolutie. Met CD [PLUCHE reeks]
89001: VLEUGEL, GUUS. - Na de seksuele revolutie. [PLUCHE reeks]
58166: VLEUGELS, LIEF. - Getij.
110522: VLIEGHE, HANS, CYRIEL STROO EN HILDE VAN GELDER. - Vlaamse Meesters. Zes eeuwen schilderkunst. isbn 9789085261025
59688: VLIERDEN, MARIEKE VAN. - Utrecht een hemel op aarde.
75973: VLIERDEN, M. VAN. - Hout- en steensculptuur van Museum Catharijneconvent ca. 1200-1600. isbn 9789040088735
64252: VLIET, PAUL VAN & GRATEMA, AB (ONTWERP. - Paul van Vliet. A Dutch treat. Musical Comedy Show.
120203: VLIET, A.P. VAN. - Vissers en Kapers, De zeevisserij vanuit het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (ca. 1580-1648)
58641: VLIET, PAUL VAN, ROBERT DE HAAS & PAUL HEFTING. - Tijd van oogsten. Befaamde beeldhouwers in Nederland.
68254: VLIET, PAUL VAN. GRATAMA, AB, GVN. (ONTWERP). - A dutch treat by paul van vliet. musical comedy show.
57792: VLIET, H.T.M. VAN. ; COUPERUS, LOUIS. - Eenheid in verscheidenheid. Over de werkwijze van Louis Couperus.
76618: VLIET, ADRI P. VAN. - Een vriendelijcke groetenisse. Brieven van het thuisfront aan de vloot van de Ruyter (1664-1665).
49503: VLIET, H.T.M. VAN. ; COUPERUS, LOUIS. - Eenheid in verscheidenheid. Over de werkwijze van Louis Couperus.
84839: VLIET, PAULUS VAN. - Een wandeling door Huizen.
50609: VLIET, H.T.M. VAN. - Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk [1884-1925].
4864: VLIET, EDDY VAN. - De binnenplaats.
47783: VLIET, EDDY VAN. - Vader.
47392: VLIET, EDDY VAN. - Glazen.
103957: VLIET, EDDY VAN. - Gigantische dagen. Een keuze uit de gedichten 1978-2001. isbn 9789023410201
17997: VLIET, EDDY VAN. - Jaren na maart.
3525: VLIET, EDDY VAN. - Na de wetten van Afscheid & Herfst.
78322: VLIET, PAUL VAN. - De komische types van Paul van Vliet. Dat zijn leuke dingen voor de mensen,.
63760: VLIET, EDDY VAN. - Het grote verdriet. (gedichten 1971 - 1974).
24664: VLIET, EDDY VAN. - De vierschaar. Gedichten 1962 - 1972.
3522: VLIET, EDDY VAN. - Jaren na maart.
95459: VLINSTEREN, VINCENT VAN. - Mummies overleven na de dood.
116991: VLIS, J.A. VAN DER. - Tragedie op Texel. Een ooggetuigenverslag van de opstand der Georgiërs in april 1945. Met 2 kaarten en drie tekeningen van Roelof Torens, benevens foto's en documenten uit het archief van den schrijver
101805: VLIS, INGRID VAN DER. - Militairen op de Veluwe. Een geschiedenis van landschap & bewoners. isbn 9789461052735
65103: VLIS, INGRID VAN DER. - Van wezen tot zijn. Vier eeuwen zorg voor jongeren.
70295: VLIS, INGRID VAN DER. - Onze club gaat nooit verloren. Honderd jaar verenigingsleven.
114775: VLOTEN, FRANCISCA VAN. - Colour and sun! Artists colonies by the sea / Farbe und Sonne! Künstlerkolonien am Meer.
76587: VLOTEN, FRANCISCA VAN. - Het Kostelijckst van Al. Een schets van johannes van Vloten.
93991: MANTJE / VLUGT. - Gute Kameraden. Mantje / Vlugt.
56505: VLUGT, VAN DER - JEROEN GEURST & JORIS MOLENAAR (S - L.C. van der Vlugt, Architect 1894 - 1936.
50491: VLUGT, HARALD. - Senses of reality.
85244: VLUGT, HARALD - IJSBRAND VAN VEELEN. - Minimal Baroque. Palazzo Sagredo, La Giovane Scultura Olandese. La XLIII Biennale di Venezia 1988.
97647: VLUGT, MARCEL VAN DER. - A New Day. Marcel van der Vlugt.
116545: VLUGT, HANS VAN DER. - Spijkers uit de tijd.
62074: VOCH, OSCAR. - Boutades I.
118706: VOERMAN, JAN - WAGNER, ANNA. - Jan Voerman. IJsselschilder.
83678: VOERMAN, ROB. & FOLIE, SABINE; DAVID VAN DER LEER EN TIM NOLET. - Rob Voerman - Aftermath Installations, Sculptures, Works on Paper
8967: VOERMAN, DICK. - Paspoortstempels.
73881: VOERMAN JUNIOR, JAN - RITA VAN DER HOUT. - Jan Voerman Junior. Uit de schaduw van de IJsselschilder.
108575: VOERMAN JUNIOR, JAN - RITA VAN DER HOUT. - Jan Voerman Junior. Uit de schaduw van de IJsselschilder.
108552: VOERMAN JUNIOR, JAN - RITA VAN DER HOUT. - Jan Voerman Junior. Uit de schaduw van de IJsselschilder.
116220: VOET, LEON. - Antwerp, the Golden Age. The rise and glory of the Metropolis in the Sixteenth Century
84206: VOET, H. A. & WERF, C.J. VAN DER. - 100 jaar elektrische tram in Rotterdam 1905 - 2005. Deel 2 1955 - 2005.
101709: VOET, ELIAS JR. - Nederlandse Goud- en Zilvermerken Met afbeeldingen tussen de tekst en 3 platen.
78403: VOET, JOANNES EUSEBIUS. - Nagelaaten stichtelijke gezangen en mengeldichten.
20140: VOET, JACOBA, VAN. - Een wiekslag van verwondering.
62067: DRACHTSTER BOYS VOETBALVERENIGING. - Voetbalvereniging Drachtster Boys 50 jaar.
3531: VOETEN, BERT. - Een bord bekijken.
107525: VOETEN, BERT. & ROLAND HOLST, A. - Notities over de oude prins. Herinneringen aan A.Roland Holst.
3537: VOETEN, BERT. - De blinde passagier.
3534: VOETEN, BERT. - Odysseus' terugkeer.
3532: VOETEN, BERT. - De Ammonshoorn.
3564: VOETEN, BERT. - Menselijkerwijs.
3535: VOETEN, BERT. - De zon op mijn hand.
3533: VOETEN, BERT. - Met het oog op morgen.
3267: VOETEN, BERT. - Zeven brieven aan Bert Bakker senior. Anno 1961.
3538: VOETEN, BERT. - Twee werelden.
3530: VOETEN, BERT. - De tijd te lijf.
61342: VOETS, JACQUES. - Zo zag ik Maas en Tricht
119957: VOETS, SUZANNE. - De toverlantaarn.
70167: VOETS, SJEF - CONINCK, FRITS E.A. - Sjef Voets. Beelden - tekeningen / Sculptures - drawings.
51436: PIECK ANTON - BEN VAN EYSSELSTEIJN EN HANS VOGEL - Anton Pieck. Zijn leven en zijn werk.
68780: PIECK ANTON - BEN VAN EYSSELSTEIJN EN HANS VOGEL - Anton Pieck. Zijn leven en zijn werk.
82746: PIECK ANTON - BEN VAN EYSSELSTEIJN EN HANS VOGEL - Anton Pieck. Zijn leven en zijn werk.
117180: VOGEL, H. - Antike Uhren. Wissenschaftliche Instrumente. Automaten. Alte und Neue Literatur. [Katalog] II.
95626: VOGEL, J. PH. - Indian Serpent-Lore or the Nagas in Hindu Legend and Art.
76178: PIECK ANTON - BEN VAN EYSSELSTEIJN EN HANS VOGEL - Anton Pieck. Zijn leven en zijn werk.
48714: VOGEL, HANS. - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv.
108674: SEELEN JOOST EN ARNOLD VOGEL. - De geschiedenis van het leerlooien in Noord-Brabant.
79222: VOGEL, HANS. - Heinrich Christoph Jussow (1754 - 1825). Baumeister in Kassel und Wilhelmshöhe. Ausstellung des Nachlasses des Künstlers im Hessischen Landesmuseum zu Kassel, November 1958 - Januar 1959.
74836: VOGEL, HEINER ; PETRI, JOACHIM. - Bilderbogen und Würfelspiel. Volkstümliche Graphik für Kinder und Papierspielzeug von den Anfängen bis zur 19.Jahrhundert.
55682: PIECK ANTON - BEN VAN EYSSELSTEIJN EN HANS VOGEL - Anton Pieck. Zijn leven en zijn werk.
73182: VOGEL, MARIANNE. - Baard boven baard. Over het Nederlandse literaire en maatschappelijke leven 1945 - 1960.
21730: PIECK ANTON - BEN VAN EYSSELSTEIJN EN HANS VOGEL - Anton Pieck. Zijn leven en zijn werk.
117179: VOGEL, H. - Antike Uhren. Wissenschaftliche Instrumente. Taschenuhren. Automaten. Alte und Neue Literatur. [Katalog] III.
103064: VOGELAAR, CHRISTIAAN; EN ANDEREN. - Rembrandt & Lievens in Leiden. 'een jong en edel schildersduo'. [ HARDCOVER ].
119422: VOGELAAR, CHRISTIAAN; EN ANDEREN. - Rembrandt & Lievens in Leiden. 'een jong en edel schildersduo'. [ Softcover ].
40410: VOGELAAR, JACQ FIRMIN. - Klaaglied om Ka.
91912: VOGELER, HEINRICH. - Heinrich Vogeler. Kunstwerke Gebrauchsgegenstände Dokumente.
113615: VOGELGESANG, KLAUS. - Klaus Vogelgesang 1969-1982.
98848: VOGELS, FRIDA. - De harde kern 2. Met zijn drieen.
111089: VOGELSZANG, FRED & RIEJA RAVEN. - Van wildernis tot oase. Landschapgeschiedenis van landgoed Oostbroek bij De Bilt.
122392: VOGT, CHRISTIAN. - Christian Vogt, Photoedition 5
115993: VOGT, WILLEM. - Spanne en spanningen. De veertigjarige geschiedenis van de n.v. Philips's Telecommunicatie Industrie voorheen n.v. Nederlandsche Seintoestellen Fabriek.
42079: VOGT, PAUL (HRSG.). - Deutscher Expressionismus 1905 - 1920.
122327: VOGT, WILLEM. - Spanne en spanningen. De veertigjarige geschiedenis van de n.v. Philips's Telecommunicatie Industrie voorheen n.v. Nederlandsche Seintoestellen Fabriek.
79148: VOGT, WILLEM. - Spanne en spanningen. De veertigjarige geschiedenis van de n.v. Philips's Telecommunicatie Industrie voorheen n.v. Nederlandsche Seintoestellen Fabriek.
46833: VOGT, CHRISTIAN. - In Camera. Eigthy-two Images by Fifty-two Women.
123058: VOGT, PAUL. - Expressionismus. Deutsche Malerei zwischen 1905 und 1920.
75191: VOGT, CHRISTIAN. - Photographs.
65279: VOIGT, J. - Histoire du Pape Gregoire VII et de son siecle: d'apres les monuments originaux. Par J. Voight. Traduite de l'allemand, augmentee d'une introduction, de notes historiques et de pieces justificatives par l'abbé Jager. 2 parts in one volume.
48413: VOIGT, MARTIN H. E.A. (RED.). - Restaureren, toekomst voor verleden Opdrachtgevers en restauratiearchitecten in beeld.
73705: VOIGT, ANDREA. - Serveer de makrelen.
108639: VOILLAUME, RENÉ. - Het ideaal en het alledaagse. In het spoor van Charles de Foucauld III.
71664: VOLBACH, FRITZ. - Georg Friedrich Händel.
39396: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER VON. - Heraldiek.
75987: VOLGER, GERBRAND. & RIJSER, DAVID. - Gerbrand Volger. Schilderijen & werken op papier 1990 - 2002.
87748: VOLHARD, HANS. - Fritz Jaenecke und Sten Samuelson. [aus der Reihe:] Bauten und Planungen. Band 3.
87604: VOLKART, HANS. - Schweizer Architektur. Ein Überblick über das schweizerische Bauschaffen der Gegenwart. Wohnhaus, Siedlung, Miethaus, Schulen, Kirchen, Spitäler, Geschäftshäuser, Fabriken, Anlagen für Feste, Sport und Spiel.
105195: AARDE EN HAAR VOLKEN. - De aarde en haar volken 1916.
25000: AARDE EN HAAR VOLKEN. - Aarde en haar Volkeren. 1871.
68388: AARDE EN HAAR VOLKEN. - De aarde en haar volken 1881.
88237: RIJKSMUSEUM VOLKENKUNDE. - Topstukken van Rijksmuseum Volkenkunde.
78235: LEITGEB / SCHMUTTERMEIER / VöLKER . - Wiener Werkstätte. Weens atelier 1903-1932.
24746: HELMUT VöLKER. - Nur Sturm.
118104: VOLKER, KLAUS. - Bertolt Brecht, een biografie.
120549: VOLKERS, KEES. - Geheim landschap, 200 Jaar militairen op de Heuvelrug.
121321: VOLKERS, KEES. - 20 Vensters op Industrieel erfgoed in de Provincie Utrecht. Een cultuurhistorische verkenning.
98954: MEYERSON CAROL; EVERT VOLKERSZ [ED.]. - The Journal of the Long Island Book Collectors. Twenty Five Years 1966 - 1991. No. 5.
51122: VOLKERT, WILHELM. - Adel bis Zunft. Ein Lexikon des Mittelalters.
77604: VOLKMANN, LUDWIG. - Iconografia Dantesca. Die bildlichen Darstellungen zur Göttlichen Komödie.
78674: HAARLEM. & NEDERL. ROOMSCH KATHOLIEKEN VOLKSBOND. - Zilveren Jubelfeesten der afdeeling Haarlem van den Nederl. Roomsch Katholieken Volksbond. Jublileum-gids tevens programmaboek der feestelijkheden. 1889 - 1914. Tweede uitgave.
52872: CENTRALE DIRECTIE VAN DE WEDEROPBOUW EN DE VOLKSHU - Onderzoek naar woonstijlen en woonwensen. Publicatie nr.1 Rotterdam. Eem analyse van vraaggesprekken met bewoners van verschillende woningtypen.
79613: HOOFDINSPECTIE VOOR DE VOLKSHUISVESTING. - Serie van woningtypen- Groep D: Het eensgezinshuis.
104379: VOLKSKRANT, DE. - Grote fotografen. Robert Capa [4x]; Anton Corbijn [2x]; Raymond Rutting [2x] ; Henri Cartier Bresson; Guus Dubbelman [2x]; Carl de Keyzer; Hans Heus; Robert Doisneau [2x]; Rob Hornstra; Gerard Fieret; Sebastiao Salgado; Man Ray; Hellen van Meene; Peter Lindbergh [2x], Rineke Dijkstra [2x]; Koos Breukel. [3x]; Ed van Elsken; Helmut Newton; Joost van den Broek; Stephan Vanfletteren.
111254: PALEIS VOOR VOLKSVLIJT. - Jaarmarkt in het paleis van Volksvlijt te Amsterdam, 17, 18, 19 februari 1887, ten voordeele van de Gezondheids- en Vacantie-Kolonies. Feestwijzer.
51569: VOLLAARD, PIET. - Herman Haan. Architect.
59553: VOLLAND, ERNST (HRSG.). - Gefühl und Schärfe. Fotos für die TAZ.
40976: VOLLAND, ERNST. - Ernst Volland Plakate Montagen Zeichnungen Karikaturen 1964 - 1979.
47262: VOLLARD, AMBROISE - RALPH JENTSCH, - Ambroise Vollard Éditeur.
94534: VOLLEMANS, KEES. - Grosz, Heartfield, Grandville, C. Toorop.
101671: VOLLEMANS, KEES. - Het raadsel van de zichtbare wereld. Philips Koninck, of een landschap in de vorm van een traktaat.
121324: VOLLEMANS, KEES. - Dieren demonen. Demon animals. Kruyder Permeke Soutine Chabot Wagemaker.
90796: VOLLMER. - Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler Zwanzigstes Jahrhundert. Vollmer. [6 Bände].
33766: VOLMULLER, H.W.J. (ED.) - Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België.
82686: VOLTAIRE. - Mélanges Philosophiques, Litteraires Historiques, &c. Tome Huitième. [ Collection Complette des Oeuvres de Mr. de Voltaire, Tome Trentième - XXX ].
82678: VOLTAIRE. - Poësies Mêlées, &c. Tome Quatrième. [ Collection Complette des Oeuvres de Mr. de Voltaire, Tome Vingt-Sixiène - XXVI ].
82683: VOLTAIRE. - Mélanges Philosophiques, Litteraires Historiques, &c. Tome Cinquième. [ Collection Complette des Oeuvres de Mr. de Voltaire, Tome Vingt-Septième - XXVII ]
82677: VOLTAIRE. - Poësies Mêlées, &c. Tome Premier. [ Collection Complette des Oeuvres de Mr. de Voltaire, Tome XVIII ].
55946: VOLTEN, ANDRé - HEIN VAN HAAREN EN RUDI OXENAAR. - André Volten. Beelden voor de eigen ruimte. Beelden voor de openbare ruimte. / Sculpture in Private Space. Sculpture in Public Space.
97238: VOLTEN, ANDRÉ - HAMMACHER A.M., WIM BEEREN. - André Volten, Oeuvreprijs 1996. Oeuvre Award 1996.
111435: CHRISTO AND JEANNE-CLAUDE. & WOLFGANG VOLZ (PHOTOS) . - The Gates, Central Park, New York City, 1979-2005
119202: CHRISTO AND JEANNE-CLAUDE. & WOLFGANG VOLZ (PHOTOS) . - The Gates, Central Park, New York City, 1979-2005
94438: VONCK, BART. - Approches. Notities voor een personage.
9251: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Hekeldigten.
75465: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Lucifer, Adam in ballingschap,
3697: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Tien troostgedichten.
3690: VONDEL, JOOST VAN DEN. - O Kersnacht schooner dan de daegen.
75462: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Jeptha, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faeton, of roekeloze stoutheid. isbn 9789035126527
6400: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Gijsbreght van Aemstel.
3696: VONDEL, JOOST VAN DEN. - ROSKAM en ROMMELPOT van 't HANEKOT.
97376: VONK, MAAIKE. - SEGAAR, TJEERD. - Maaike Vonk.
74413: VOOGD, PETER JAN. - Henry Fielding and William Hogarth. The Correspondences of the Arts.
107273: VOOHOEVE, C.H. - Voorburg in oude ansichten deel 2.
10962: VOOIJS, DR. C.G.N. DE (INLEIDING). - MIDDELNEDERLANDSE PROZAVERHALEN OVER DE GEBOORTE VAN JEZUS.
82003: VOOLEN, EDWARD VAN (ED.) - Marc Chagall en het Joods Theater
58412: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Het Scheepvaart Museum te Amsterdam. Een rondgang langs de verzameling.
98560: VOORDE, URBAIN VAN DE. & MONOGRAFIEëN OVER BELGISCHE KUNST. - War van Overstraeten. Monografieën over Belgische kunst.
53552: VOORDEN, F. W. VAN. - Schakels in stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden.
46451: VOORDEN, F. W. VAN. - Schakels in stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden.
100729: VOORDEN, AUGUST W. VAN. & COUWENBERGH, MARC. - Werkpaarden en dienstmeiden. Het Rotterdam van August Willem van Voorden 1881-1921.
70328: VOORDEN, F.W. VAN; E.A. (RED.). - Stads- en dorpsgezichten in Gelderland. De nederzetting in ontwikkeling.
112775: VOOREN, ERIK VAN. - Wijsheid van de ezel. Mindfulness voor beginners.
64752: VOORN, HENK. - Tekens in papier.
111648: VOORN, H. - Iers Mos en Ossegal. Een tentoonstelling van Papier-Marmerkunst te 's-Gravenhage van 1 juni tot 20 juli 1977.
44669: VOORN, H. - De papiermolens in de provincie Noord-Holland. De geschiedenis der Nederlandse papierindustrie I.
46011: VOORST, SANDRA VAN. - Weten wat er in de wereld te koop is: Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen, 1945-1970.
58278: VOORST TOT VOORST, J.M.W. VAN. - Meubels in Nederland 1840 - 1900.
102529: VOORST TOT VOORST, J.M.W. VAN. - Meubels in Nederland 1840 - 1900. [II]
119735: VOORST TOT VOORST, J.M.W. VAN. - Meubels in Nederland 1840 - 1900.
40912: VOORST TOT VOORST, J.M.W. VAN. - Meubels in Nederland 1840 - 1900. Twee delen.
62032: VOORSTEEGH, I (RED.). - .31. Een geruchtmakende Dordtse galerie oor moderne kunst 1957-1962.
82878: VOORT, MARCEL VAN DER. - Dat seste boec van serpenten. Een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme.
113993: VOORTHUYSEN, W.D. - Stads-bank van lening. 1614-1989.
84149: BEHEERRAAD VAN DIE VOORTREKKERMONUMENT. - Die Voortrekkermonument Pretoria. Amptelike Gids.
92574: VOORZAAT, THEO - KOEN NIEUWENDIJK. - Theo Voorzaat , schilderijen.
117149: VOOS, LAMMERT & HELEEN SIMONS. - Rigor [met gesigneerde opdracht].
119182: VOOYS, I.P. DE. - Leerboek der Mechanische Technologie Deel II, 1e stuk Aardewerkfabrikage, Glasfabrikage, Malerijen
55642: VOOYS, C.G.N DE. - Middelnederlandse legenden en exempelen. Bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het volksgeloof der middeleeuwen.
10882: VOOYS, P. DE. - Van de armen.
107737: VORBECK, SIRI, ET AL. & KRISTINA KÖMPEL, NICOLE KOCH, INGA KLATT, SUSANNE WELLMANN. - Meaning of Life.
95259: VORDEMBERGE-GILDEWART, FRIEDRICH. - Vordemberge-Gildewart remembered.
52718: VORDEMBERGE-GILDEWART, FRIEDRICH - DIETRICH HELMS - Vordemberge-Gildewart: the complete works.
91865: VORDEMBERGE-GILDEWART, FRIEDRICH. - Friedrich Vordemberge-Gildewart. [Galerie de'eendt]
91864: VORDEMBERGE-GILDEWART, FRIEDRICH. - Friedrich Vordemberge-Gildewart. 1899 - 1962.
91862: VORDEMBERGE-GILDEWART, FRIEDRICH. - Friedrich Vordemberge-Gildewart. 1899 - 1962.
91863: VORDEMBERGE-GILDEWART, - ROTZLER, WILLY. - Vordemberge-Gildewart. [Künstler unserer Zeit.]
91861: VORDEMBERGE-GILDEWART, FRIEDRICH. - Galleria Milano. Friedrich Vordemberge-Gildewart.
91858: VORDEMBERGE-GILDEWART, FRIEDRICH. - Vordemberge-Gildewart. Galerie Müller Köln.
91859: VORDEMBERGE-GILDEWART, FRIEDRICH. - Friedrich Vordemberge-Gildewart. Retrospective 1924-1962.
78866: VORDEMBERGE-GILDEWART, FRIEDRICH. - Vordemberge-Gildewart.
91866: VORDEMBERGE-GILDEWART, FRIEDRICH. - Friedrich Vordemberge-Gildewart. Kunsthalle Mannheim. 3. oktober bis 15. november 1970.
74114: VORDEMBERGE-GILDEWART, FRIEDRICH - SUSANNA PARTSCH.. - Friedrich Vordemberge-Gildewart - 1899-1962 Gemalde, Collagen, Werkskizzen, Bauplastik, Typographie.
72180: VORGRIMLER, HERBERT. - Boodschappers uit hogere sferen. De cultuurgeschiedenis van de engel.
105110: VORGRIMLER, HERBERT. - Boodschappers uit hogere sferen. De cultuurgeschiedenis van de engel. isbn 9789080688315
47377: VORGRIMLER, HERBERT. - Boodschappers uit hogere sferen. De cultuurgeschiedenis van de engel.
122323: VORMEN UIT VUUR. & HESLENFELD, MARIANNE (TEKST). - Keramische kunstenaars in Nederland 1945-1975. Uitgave van de Nederlandse vereniging van vrienden van ceramiek en glas. 200/201 - 2008 / 1-2.
120278: HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN UTRECHT FACULTEIT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING - Werk van eindexamenkandidaten 1987.
92127: VORMWALD, GERHARD. & TANDEM. - Tandem Fall and Winter Collection 1988. [Photo's Gerhard Vormwald.]
118729: VORONTSOVA, L.M. - Icons of the Sergiev Posad Museum-Reserve.
69406: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A.; MAANEN, J.F. VAN. - Algemeen woordenboek der Aardrijkskunde, ten dienste van hen, die terstond de ligging van en bijzonderheden omtrent landen, steden, dorpen, bergen, rivieren, zeeen, meren, baaien, enz. der wereld willen weten.
106315: VOS AZ.,G.J. - Amstels kerkelijk leven van de eerste zestig jaren der vrijheid. Gedenkboek van het 325-jaren onafgebroken bestaan van den kerkeraad en van de Classis van Amsterdam.
99767: VOS, DIRK DE. - Groeningemuseum. Brugge. De volledige verzameling.
99693: VOS, DIRK DE. - Groeningemuseum. Brugge.
115904: VOS, WOUTER, EDWIN BLOM & TOM HAZENBERG - Romeinen in Woerden. Het archeologische onderzoek naar de militaire bezetting en de scheepvaart van 'Laurium'.
3874: VOS, MARIE W. - Opgang.
3878: VOS, MARGOT. - De dienende maagd.
59450: VOS, G.J & JAC. - Voorheen en thans. Schetsen en tafereelen uit ons volksleven en ons land. Geïllustreerd leerboek voor school en huis.
116284: VOS, MARIJKE DE & HENK TOLLENAAR. - Bennekommers - verhalen. Deel 1.
95371: VOS, MACHIEL DE (FOTOGRAFIE) & ENKLAAR, JASPER (TEKST) - Utrecht - historisch hart van Nederland/historical heart of Holland.
55506: VOS, LUC DE. - De bevrijding van Normandie tot de Ardennen.
120028: VOS, MARJOLEINE DE. - Kat van sneeuw.
51133: VOS, RIK EN HENK VAN OS (ED.). - Aan de oorsprong van de schilderkunst. The birth of panel painting. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit. Early Italian paintings in Dutch collections.
118085: VOS, WINNIFRED DE & ANNE ASSELBERGS. - Uit Moestuin en Vuronger. Recepten uit heden en verleden van Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen.
54376: VOS, RENé. - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
90672: REYNAART DE VOS. - De vos in banden. Een technische handleiding.
101695: VOS, RON DE. - Nederlandse Schoeners & Brikken. 9789051943689
110057: VOS, H.B. - Kratonkoetsen op Java.
109917: VOS, ART DE. - Samen kennen we de mosselman. Verdwenen beroepen- Het tweede couplet.
43416: VOS, LUC DE. - Veldslagen in de Lage Landen.
39057: VOS, H.B. - Rijtuigen op stal. 25 jaar Nationaal Rijtuigenmuseum.
100666: VOS, HENK DE. - Henk de Vos. Aquarellen.
103585: VOS, SANDRA DE. - Lekker Raw. Uit liefde voor puur. Recepten-& inspiratieboek. isbn 9789082150209
121684: VOS, WILLEM. - De bouw van een Oost-Indiëvaarder. Visie op de bouw van een Hollands spiegelretourschip in de Gouden Eeuw.
118758: VOS, CHRISTINA DE. - Zonder zon. Gemengde techniek op doek 2007. Gebaseerdop en met citaten uit de roman Zonsopgangen boven zee [1977] van Jeroen Brouwers
69522: VOS, RIK & RUDOLF GEEL. - We hebben ze weer met genoegen bekeken...Cornelis Jetses, uitgeverij J.B. Wolters en het Nederlandse taalonderwijs.
65314: VOSGIEN, M. - Dictionnaire géographique-portatif, ou description des empires, royaumes, républiques, provinces, villes, bourgs, patriarcats, évêchés, duchés, comtés, marquisats ..... Two Volumes.
115941: VOSKUIL, J.J. - Onder andere. Herinneringen en dagboekbladen.
119783: VOSKUIL, J.J. & WIEL, F. M. A. VAN DER. - Twaalf bakkers en twee bakkersdochters.
121038: VOSKUIL, PETER. - De Koning Is Dood, Leve De Koning! Geschiedenis Van De Oudejaarsconference [Seth Gaaikema, Youp van 't Hek, Freek de Jonge, Wim Kan, Lebbis en Jann, Jan Jaap van der Wal, Guido Weijers.]
105406: VOSKUIL, JACQUELINE. - Honderd dromen. Korte en bondige beschrijvingen van 100 dromen van 100 verschillende personen. isbn 9789063787776
82217: VOSKUIL, J.J. - Vuile handen. Het bureau 2.
72745: VOSKUIL, J.J. - Het A.P. Beerta-Instituut. Het Bureau 4.
72918: VOSKUIL, J.J. - Onder andere. Herinneringen en dagboekbladen.
69588: VOSKUIL, K. - Socialistisch commentaar. Een keuze uit de Zaterdagavondtoespraken voor de VARA microfoon.
100676: VOSKUYL, HENK. - Henk Voskuyl.
101123: VOSMAER, C. - De schilderschool. Levensschetsen en kunstwerken van eenige meesters uit de Hollandsche en andere scholen.
15433: VOSMAER, C. - Nanno.
14327: JAN VOSS (1936). - 'Rien/tout'.
85381: VOSSEN, MIRJAM, E.A. - De dood moet een Wener zijn. Weense dodenakkers en hun legendarische bewoners.
67318: VOSSESTEIN, JACOB. - Vreemd volk. Over gedrag in andere culturen.
96054: VOSSIUS. - Het uitleenboekje van Vossius. Inleiding van C.S.M. Rademaker. Toelichting P. Tuynman.
122920: VÖTTERLE, KARL. - Haus unterm Stern. Ein Verleger erzählt.
99298: ZIEKENVERPLEGING HILVERSUM - J.N. DE VOYS. - Gedenkboek Stichting R.K. Ziekenverpleging Hilversum 1933-1935. Uitgave ter gelegenheid van de voltooiÏng der groote uitbreiding en verbouwing.
69668: VPRO. - Stop de verloedering. Stem VPRO.
51185: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Geschiedenis van Gooiland. Deel IV de laatste 50 jaar, 1925-1975. [Nieuwste geschiedenis]
90594: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Geschiedenis van Gooiland. Deel IV de laatste 50 jaar, 1925-1975. [Nieuwste geschiedenis]
67112: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Naerdincklant; Gooise studies over: Koptienden, Boekweit en Bijen, Kerken en Kloosters en Weversheiligen.
53685: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven.
91666: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Sint Jan. De Sint Jansprocessie van Laren in het Gooi. De ontwikkeling van Sint Jansfeest tot Sacramentsprocessie.
48814: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers van Nederland.
100654: VREDEGOOR, BERT. - Bert Vredegoor. Van Heldendom & dode Relikwieën. Schilderijen 1987.
3513: VREE, FREDDY DE. - De dodenklas.
4771: VREE, FREDDY DE. - Drie ogen zo blauw.
4408: VREEDE, MISCHA DE. - Met huid en hand.
14281: VREEDE, MISCHA DE. - Een hachelijk bestaan.
73883: VREEKEN, HUBERT , EN ANDEREN. - Glas in het Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet-Holthuysen.
73884: VREEKEN, HUBERT , EN ANDEREN. - Glas in het Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet-Holthuysen.
73789: VREEKEN, HUBERT , EN ANDEREN. - Goud en Zilver met Amsterdamse keuren. De verzameling van het Amsterdamse Historisch Museum.
78673: DENEKAMP. & BEVORDERING VREEMDELINGENVERKEER. - Die in den Degenkamp verwon werd van Sint Nikolaas gezegend.
98251: VREESWIJK, JOS VAN - MAURICE STASSEN. - Imagine: Jos van Vreeswijk sculptures, paintings.
95426: VREESWIJK, JOS VAN - HANNEKE VAN DER WERF. - Jos van Vreeswijk. Retrospective.
108039: VREEZE, NOUD DE. - Woningbouw, inspiratie & ambities. Kwalitatieve grondslagen van de sociale woningbouw in Nederland.
102517: VREIJSEN, R.P.A.M. - Duiken in de geschiedenis.
28491: VRéKE, JACQ. - De vliegenvanger.
97645: VREULS, CHARLES. - ORMELING, ROGIER. - Charles Vreuls. Tekeningen en schilderijen.
65046: VRI. BULTHUIS, PETER. - VRI vorm nieuwe vorm. Nummer vier.
99724: VRIELINCK, S. EN ROMAIN VAN EENOO, - IJveren voor Geschiedenis. 150 jaar Genootschap voor Geschiedenis Société d’émulation” Brugge.
78005: VRIELINK, NICO- DIEDERIK STEVENS. - Nico Vrielink. De ondernemende kunstschilder N.V. [ LUXE EDITIE, met litho; in cassette] isbn 9789040091728
106591: VRIELINK, NICO- DIEDERIK STEVENS. - Nico Vrielink. De ondernemende kunstschilder N.V.
79607: VRIEND, J. J. - Na-oorlogse kleine landhuizen in Nederland.
91911: VRIEND, J.J. - La Escuela de Amsterdam. [Arte plastico y arquitectura en holanda]
43747: VRIEND, J. J. - Reflexen. Nederlands bouwen na 1945. Buildings in the Netherlands. Bauen in Holland. L'Architecture néerlandaise.
47015: VRIEND, J. J. - Bouwkunst van ons land. Twee delen.
82009: VRIEND, J.J. - Nieuwere architectuur. Beknopt overzicht van de historische ontwikkeling van de bouwkunst.
91910: VRIEND, J.J. - L'Ecole d'Amsterdam. [Art et Architecture aux Pays-Bas]
78475: VRIEND, J. J. - De praktijk van het bouwen. Wonen in de lage landen 7.
117349: VRIEND, EVA. - Eens ging de zee hier tekeer. Het verhaal van de Zuiderzee en haar kustbewoners.
105090: VRIES, JOSEPH DE. - De Utrechtse Fundatie van Renswoude. Het gebouw, de inrichting en de inventaris. isbn 9789053452400
117364: VRIES, JELLE DE. - ONZE NEDERLANDSE SPREEKTAAL.
69444: VRIES, JAN DE & AD VAN DER WOUDE. - Nederland 1500 - 1815. De eerste ronde van moderne economische groei.
64435: VRIES, HENK DE ONTWERPGROEP. - Ontwerpgroep Henk de Vries.
50247: VRIES, GERT JAN DE. - Ik heb geen verstand van poëzie. G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie.
7598: VRIES, HENDRIK DE. - Goyescos.
63740: VRIES, THEUN DE. - De diwan van IBN-Askari. Naar het Arabisch.
95955: VRIES, THOM J. DE. [E.A.] - Vive Valeque. Kaleidoskoop van het oude en niet-zo-oude Zwolle.
40220: VRIES, JR, R.W.P. DE. - Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw.
15430: VRIES, HENDRIK DE. - Keur uit vroegere verzen. 1916-1946. Gedichten.
76940: VRIES, DIRK DE. - Gordel van smaragd. 180 foto's over land en volk van Indonesie. Met een woord ten geleide van Dirk de Vries.
98681: VRIES JR, R.W.P. DE. - Tentoonstelling van werken door wijlen Aug. Legras in het Stedelijk Museum te Amsterdam, 1916.
59798: VRIES, HENDRIK DE. - Atlantische balladen.
98364: VRIES, JAN-PAUL DE [ONTWERP]. - Volksbuurtmuseum.
53105: VRIES, JAN W., ROLAND WILLEMYNS EN PETER BURGER. - Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands.
115710: VRIES, P.L. DE - GONIOMETRIE, DRIEHOEKSMETING EN BOLDRIEHOEKSMETING VOOR ZEEVAARTSCHOLEN.
96199: VRIES, HENNIE DE & PRONK, ROB. - 22 jaar C.V. 'De Vestingnarren' 1966-1988 Jubileumboek 't Wallegat, Naarden.
118089: VRIES, JELLE DE. - Tekst en muziek van Jelle de Vries en andere componisten.
95966: VRIES, THOM J. DE. - Vive svol. Historie van schoolmeesters, drukkers en ketters en van allen die een bijdrage hebben geleverd tot de bloei van de Alma Schola Svollana.
95963: VRIES, THOM J. DE. - Zwollae Monstratio, zijnde een historische gids van Zwolle...
95954: VRIES, THOM J. DE. - Transissalania Illustrata. Achter de IJssel begint het land.
95951: VRIES, THOM J. DE. - Permitte divis cetera.
95953: VRIES, THOM J. DE. - Rotat Omnia Fatum. Noodlot's rad draait alles rond. Een essay in draaiende trant vertonende Noodlot's wentelend wiel ....
95941: VRIES, THOM J. DE. - Angst. dierbare vijandin.
61261: SYPESTEYN - MARIJKE DE VRIES. - Een droom wordt werkelijkheid: Leven en werk van jhr. C.H.C.A. van Sypesteyn.
95936: VRIES, THOM J. DE. - Festina Lente, haast u langsaam ! Een woord van de kerkvader Augustinus.... [met bijbehorende kaarten]
54255: VRIES, V. DE. - Vlieland, landschap en plantengroei.
53335: CONCEPT GROUP HENK DE VRIES. - Architecture of Integrated Design.
64948: VRIES, HENDRIK DE. - Capricho's en rijmcritieken.
57960: VRIES, THEUN DE. - Baron. De wonderbaarlijke Michel Baron, zijn leermeester Molière en de praalzieke zonnekoning.
79157: VRIES, LYCKLE DE. - Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbeelden. Een bespreking van Johan van Gools Nieuwe Schouburg.
120688: VRIES, MACHTELT DE. & GOUDSBLOM, MARINA. - Sexy Food, 69 prikkelende gerechten
71558: VRIES, SJOERD DE. & KARSTKAREL, PETER. - Sjoerd de Vries.
68653: VRIES, HENDRIK DE. - Keur uit vroegere verzen. 1916-1946. Gedichten.
92204: VRIES. H.S DE & H.J DE - De Vries Scheepsbouw 75 jaar 1923-1998.
95948: VRIES, THOM J. DE. - Nescire Quaedam Magna Pars Sapientiae Est. Bepaalde dingen niet te weten is een groot deel der wijsheid...
110458: VRIES, JAN DE. - Nederlands etymologisch woordenboek. Met aanvullingen, verbeteringen en woordregisters door F. de Tollenaere.
91200: VRIES, HER DE - Van hoegenaamd geen waarde. J.H. Moesman en de publiciteit.
40037: VRIES, R.W.P. DE. - Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw.
95942: VRIES, THOM J. DE. - Vigilate et Orate. Het burgermeesterschap in de IJsselsteden, in het bizonder te Zwolle.
47952: VRIES, JAN DE EN ANDEREN - Pieter Haverkorn van Rijsewijk 1839 - 1919. Dominee, journalist en museumdirecteur.
47239: VRIES, ANNE DE. - Wat heten goede kinderboeken ? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880.
30871: VRIES, JAN DE. - Nederlands etymologisch woordenboek. Met aanvullingen, verbeteringen en woordregisters door F. de Tollenaere.
43015: VRIES, THEUN DE. - Terug uit Irkoetsk.
122903: VRIES, NANNY DE. - Achter de islamitische facade. Het werkelijke Iran en Turkije
87111: VRIES, D.H. DE. - Een Amsterdamse Koopman in de Molukken. 1883-1901.
45999: VRIES, HENDRIK - BART SLIJPER (RED.). - In droomcadans bedwongen. Over Hendrik de Vries.
87943: VRIES, SJOERD DE. & MERCUUR, THOM. - Sjoerd de Vries.
71754: VRIES, J.S. DE. - Encephalopathia infantilis met nadruk op de orthopaedische behandeling.
95964: VRIES, THOM J. DE. - Nec Lusisse Pudet Sed Non Incidere Ludum. Het spelelement in de stedelijke samenleving van Horatius...
51551: VRIES, R.W.P. DE. - M.A.J. Bauer.
73279: VRIES, RUDOLF DE. - Aap uit het moeras.
95932: VRIES, THOM J. DE. - Scholoum 1969. Te Zwolle is een plan ontstaan de situatie rondom de voormalige Broerenkerk te Gaan saneren en restaureren in de Librye is in 1757 de tweede nu openbare synagoge ingewijd door de joodse buurlui die toen reeds lang als oude Zwollenaren golden.....
95933: VRIES, THOM J. DE. [RED.] - Mercator Sapiens. Zorgen en waken zijn heren-zaken. Enige losse gedachten over handel en wandel, van Horantius tot het heden....
95968: VRIES, THOM J. DE. - Speculum Superstitionis. Dat is Spiegel van het bijgeloof, waarin men weerkaaatst ziet welke onheilvolle gevolgen in vroeger eeuwen het bijgeloof aan een overdreven macht van de duivel heeft gehad....
116831: VRIES, JELLE DE. - Tekst op muziek van Jelle de Vries en andere componisten.
84528: VRIES, S.G. DE - Middeleeuwsche handschriftenkunde. Rede bij de aanvaarding van het buitengewoon hoogleraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Leiden den 5den Mei 1909.
108835: VRIES, TH. DE; SCHAAP, DICK. - Eene plaats van grooten omvang. 1876-1976, honderd jaar IJmuiden en het Noordzeekanaal.
71553: VRIES, HENDRIK DE - HAN STEENBRUGGEN, ET AL. (ED.). - Hendrik de Vries [1896-1989]. ''T geheimste is geheim gebleven. The most secret is unrevealed'.
95967: VRIES, THOM J. DE. - Sed Fugit Interea, Fugit Irreparabile Tempus, maar intussen en onherstelbaar vliedt de tijd. Een korte verhandeling over het bouwwezen...
34834: VRIES, HENDRIK DE. - Sprookjes.
101829: VRIES, HENDRIK DE. - Keur uit vroegere verzen. 1916-1946. Gedichten.
120760: VRIES, V. DE. - Vlieland, landschap en plantengroei.
42562: VRIES, BEN DE. - Pleinen van Nederland. Een typologische analyse van het Nederlandse stadsplein.
29834: VRIES, LEONARD DE. - Het boek van Artis.
52732: VRIES, A. B. DE. - JAN VERMEER. - Jan Vermeer van Delft.
119694: VRIES, DAVID PIETERSZ DE. - Straat- en bochtvaarders zijnde het korte historiael ende journaels - aenteyckeninge van drie voyagiens door David Pietersz. de Vries ....
52782: VRIES, R.W.P. DE. - Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw.
120770: VRIES. V DE. - Vegetatiestudie op de westpunt van Vlieland.
114103: VRIES, SANDRA DE [RED.]. - De zestiende- en zeventiende-eeuwse schilderijen van het Stedelijk Museum Alkmaar.
76467: VRIES, HUGO DE. - De voeding der planten.
95944: VRIES, THOM J. DE. - De stille straat. Meditatie over meesters en boeken in een Zwols papierpakhuis.
100684: VRIES, HENK DE. - VEEN, HENK TH. VAN. [TEKST] - Henk de Vries. [ Het consistente in de kunst van Henk de Vries ]
12257: VRIES, HENDRIK DE. - Atlantische balladen.
116830: VRIES, JELLE DE. - Tekst op muziek van Jelle de Vries en andere componisten.
64949: VRIES, HENDRIK DE. - Stormfakkels.
74944: VRIES, LEONARD DE. - Nederland 1857-1920 gezien door de Stereoscoop.
95950: VRIES, THOM J. DE. - Hora Ruit, Tempus Fluit.
95961: VRIES, THOM J. DE. - Politie ende iustitie.
14612: VRIES, HENDRIK DE. - Gitaarfantasieën.
71999: VRIES, HENDRIK DE - P. TER HOFSTEDE. - Hendrik De Vries. Dichter. Schilder. Tekenaar.
71998: VRIES, HENDIK DE - ASSMANN, PETER U.A. - Hendrik de Vries 1896-1989 - der niederländische Kubin. Das im wachende Traum gesehene.
118958: VRIES, HER DE & LAURENS VANCREVEL. - Surrealistische ontmoetingen. Documenten en manifesten, bijeengebracht door Her de Vries en Laurens Vancrevel.
3670: VRIES, HENDRIK DE. - Goyescos.
91310: VRIES, HENDRIK DE. - Keur uit vroegere verzen. 1916-1946. Gedichten.
93715: VRIES, HERMAN - LISSETTE PELSERS. - herman de vries. Ein Trip durch die Welt.
10716: VRIES, HENDRIK DE. - Capricho's en rijmcritieken.
14617: VRIES, HENDRIK DE. - Atlantische balladen.
3867: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Bijbedoelingen.
3868: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Voorwaardelijk uitzicht.
23812: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Le vent se couche.
3871: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Vooronderzoek.
5119: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Spiegel van de Nederlandse Poëzie, van de middeleeuwen tot en met de Tachtigers.
2522: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Tegengif.
15600: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Drievoudig verweer.
15341: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Bijbedoelingen uitgebreid met tien nagelaten verzen.
63721: VRIEZE, JOHN [RED.]. - De schatkamer van San Marco, Venetië.
48882: VRIEZE, JOHN. - Catharina, de keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage.
85219: VRIEZE, JOHN [RED.]. - De schatkamer van San Marco, Venetië. [HARDCOVER]
47940: VRIEZE, JOHN. - De Thracische koningsschat; De zilverschat van Rogozen, Bulgarije.
117725: VRIJ, MARC RUDOLF DE. - Loyset Liedet. A companion piece. Manuscript production in the workshop of the 15th century Bruges illuminator and stationer Loyset Liedet.
118551: VRIJ, MARC RUDOLF DE. - Jheronimus Bosch an exercise in common sense.
41334: VRIJER, M.J.A. DE. - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn 'Gekrookte riet'.
34114: VRIJMAN, JAN. - Vier dagen Nederland.
116984: VRIND DE, IR. W. & DIJK VAN, IR. G. & VISSER, J. A. - Natuursteen. Kennis van Bouwstoffen IV. Leerboek voor het middelbare technische onderwijs en de practijk
105082: VROEGE, BAS E.A. - Oppositions. Commitment and cultural identity in contemporary photography from Japan, Canada, Brazil, The Soviet Union and The Netherlands
56556: VROEGE, HEIN; JONG, EELKE DE. - De ijdele roes. Beelden uit de roerige jaren zestig.
3712: VROEGINDEWEIJ, RIEN. - Statig landschap achter glas.
61240: VROEMEN, J.J. W. - Nooit uitgeblust. Honderd jaar Harderwijker vrijwillige brandweer.
97418: VROLIJK, ARNOUD; JAN SCHMIDT & KARIN SCHEPER. - Turcksche boucken. De oosterse verzameling van Levinus Warner, diplomaat in 17e eeuws Istanbul. [ isbn 9789070108939 ]
78261: VROLIJK, JAN - MAARTJE DE HAAN. - Loeiend goed. De koeien van Jan Vrolijk (1854-1894). Een vergeten meester van de Haagse School. isbn 9789040087769
100856: VROLIJK, JAN - MAARTJE DE HAAN. - Loeiend goed. De koeien van Jan Vrolijk (1854-1894). Een vergeten meester van de Haagse School. isbn 9789040087769
77594: VROM. - Rijkshuisvesting voor morgen. Verslag van het symposium, 8 december 1992. Govenrment accomodation for tomorrow, report of a symposium. 3.
122815: VROMAN, LEO & TRUIJEN, HANS [LITHO'S]. - Verschapen?
83360: VROMAN, LEO. - Spiegelbezoek
90651: VROMAN, LEO. - Nee, nog niet dood.
121373: VROMAN, LEO & JAN LAUWEREYNS. - Zwelgen wij denkend rond. Verzen en andere vormen.
112728: VROMAN, LEO. - Vergelijkingen. Met tekeningen van de dichter.
98920: VROMAN, LEO. - Tineke. De adem van Mars. Snippers van Leo Vroman.
111396: VROMAN, LEO. - TWEEDE VERSCHIET.
46569: VROMAN, LEO. - Details
44440: VROMAN, LEO. - De gebeurtenis en andere gedichten.
101869: VROMAN, LEO. - De mooiste gedichten. Hollands Maandblad-reeks 1. Met tekeningen van Iris le Rütte. isbn 9789046804049
10572: VROMAN, LEO. - 126 gedichten.
23815: VROMAN, LEO. - De handelsgeest zweeft boven de wateren.
117004: VROMAN, LEO. - TWEEDE VERSCHIET.
460: VROMAN, LEO. - Manke vliegen.
8512: VROMAN, LEO. - Nieuwsgierig.
95109: VROMAN, LEO. - Daar. Gedichten.
113679: VROMAN, LEO. - Het andere heelal.
122219: VROMAN, LEO. - De mooiste gedichten. Hollands Maandblad-reeks 1. Met tekeningen van Iris le Rütte.
108658: VROOM, JEAN-PAUL. - HE [ Visual Information about a Human Being ]
14785: JEAN-PAUL VROOM (1922). - Handen.
121178: VROOME, MARIËLLE DE. - Het koekboek. Alles over het versieren van koek in één boek!
4556: VROOMEN, NORIKO DE., RIDDER, LEO DE. - De zomermaan en andere Japanse kettingverzen.
50417: VROOMKONING, VICTOR. - Bij verstek.
119868: VROON, A. - Carel Willem Pape 1788-1872. Een Brabants predikant en kerkbestuurder. [ Proefschrift VU, Amsterdam]
78941: VROONDAAL. - Zicht op Vroondaal. Wereldwijk aan zee ['s-Gravenhage]
65080: VUGHT, REINOUD VAN - JANSEN, BERT (INTROD.). - Reinoud van Vught. Recent werk. Recent Work.
110459: VUGHT, REINOUD VAN - JANSEN, BERT (INTROD.). - Reinoud van Vught. Recent werk. Recent Work.
82018: VUGHT, REINOUD VAN - JANSEN, BERT (INTROD.). - Reinoud van Vught. Recent werk. Recent work
118710: VUGS, JOOP. - Joop Vugs - recente schilderijen.
50287: VUIJSJE, HERMAN & LANS, JOS VAN DER (RED.). - Het verlangen naar de stad. 25 jaar wonen in de stad.
3972: VUIJSJE, HERMAN. - 't Is niet de bedoeling te verwijten. Het zijn gewoon wat blote feiten.
91835: VUILLARD, EDOUARD. - Vuillard.
115808: VUILLERMOZ, EMILE (TEXT) & ; ARTURO TOSCANINI. - Deux concerts symphoniques sous la direction de Arturo Toscanini. Premier concert jeudi 12 Octobre. 1933 Festival Franco-Italien. Deuxième concert. Mardi 17 Octobre. 1933 Festival Richard Wagner. Textes et commentaires d'Emile Vuillermoz.
122320: VORMEN UIT VUUR. - Symposium uitgave 'Verzamelen vroeger en nu'. Uitgave van de nederlandse vereniging van vrienden van ceramiek en glas. 222 - 2013 / 3.
122319: VORMEN UIT VUUR. - The essental Potness ..... Uitgave van de nederlandse vereniging van vrienden van ceramiek en glas. 225 - 2014 / 2.
122322: VORMEN UIT VUUR. - Ik laat het allemaal zo makkelijk en gauw weer los. Johan van Loon 80 jaar kunstenaar en keramist. Uitgave van de nederlandse vereniging van vrienden van ceramiek en glas. 226 - 2014 / 3.
95291: VUURDE, ROB VAN. - Engeland , Nederland en de Monroeleer , 1895 - 1914 . Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer.
51368: VUYK, SIMON. - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften van de Verlichting 1720-1820.
33010: VUYK, SIMON. - Uitdovende Verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders 1800 - 1860.
90347: VUYK, SIMON. - Jacob Kantelaar. Veelzijdig verlicht verliezer 1759-1821.
43390: VUYK, SIMON. - De dronken Arminiaanse dominee. Over de schaduwzijde der verlichte remonstranten.
3597: VUYK, BEB. - Een broer in Brazilië.
95487: VUYK, BEB. - Vele namen. novelle. IN: DVB De Vrije Bladen schrift 1 jaargang 12,
35947: VVAA. - 't Is geen baan, 't is een bestaan. Het sociale en economische leven van de medische beroepsbeoefenaren in Nederland weerspiegeld in VVAA 75 jaar.
82566: TERSCHELLING VVV. - Terschelling beschreven. 32 lezenswaardige verhalen uit 25 jaargangen van De Sjouw.
91493: OBROVA VYSTAVA. - Kov - Sperk / Metall - Shmuk / Metal - Jewellery.
104072: WA, YAU HOK. - Yuan and Ming Blue and White Wares from Jiangxi. isbn 9627101613 / 9789627101611
87462: WAAGENAAR, SAM. - The Little Five, De kleine Vijf, Les Cinq Petits, Die kleinen Fünf. Liechtenstein, San Marino, Monaco, Vatican, Andorra
65120: WAAL, TH. DE. - Goeree-Overflakkee in oude ansichten
91444: WAAL, H. VAN DE - Drie eeuwen Vaderlandsche Geschieduitbeelding 1500 - 1800. Een iconologische studie. 2 delen. Deel I: tekst Deel II: noten registers en platen.
110878: WAAL, FRANS DE. - My family album. Thirty years of Primate Photography.
49036: WAAL, H. VAN DE. - Opstellen voor H. van de Waal. Aangeboden door leerlingen en medewerkers 3 maart 1970.(Leidse Kunsthistorische Reeks).
122790: WAAL, EDMUND DE. - Modern keramiek. Een bronnenboek.
82019: WAAL, H. VAN DE - Traditie en bezieling. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar in de kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 22 maart 1946
83612: WAALS, JAN VAN DER. - De prentschat van Michiel Hinloopen. Een reconstructie van de eerste openbare papierkunstverzameling in Nederland.
4256: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Laatste verzen.
120341: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Laatste verzen.
84649: WAANDERS. - en zij tekenden voor Waanders. Beeldboek van een ambacht en zijn vestingsstad. (Uitgegeven t.g.v. het 150-jarig bestaan van uitgeverij Waanders).
123067: WAANDERS, TSJITSKE. - Drijfveren, over de ontwikkeling van seksualiteit.
116571: WAANDERS, WOUT. - Parkplan.
85030: WAARD, ELLY DE. - De hemel van Toulouse.
111840: WAARD, ELLY DE. - De aarde, de aarde.
94204: WAARD, ELLY DE. - Proeven van moord.
52129: HOEKSCHE WAARD. - Eilandgeschiedenis in beeld. Afbeeldingen van de Hoeksche Waard uit de zeventiende tot en met de negentiende eeuw.
88957: WAARD, JOHN E. DE. - Fins & Chrome. [ American Automobiles of the 1950s ]
32691: WAARD, ELLY DE. - Strofen.
73571: WAARD, ELLY DE. - Van cadmium lekken de bossen.
14537: WAARD, ELLY DE. - Afstand.
14171: WAARD, ELLY DE. - Onvoltooiing.
113705: WAARD, ELLY DE. - Van cadmium lekken de bossen.
4235: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Stadtekens.
63768: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Stadtekens.
63766: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Eenenzestig - Negenenzestig - Powezie.
55321: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Waar de wegen waren.
73417: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Wie hier nog komt.
4238: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Avondlandschappen.
4239: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Ach, de tijd.
4236: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Tussen nat mos en een begrafenis.
4234: WAARSENBURG, HANS VAN DE. ; BOOSTEN, GèR. - Verschrikkelijke winter.
4230: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Powezie '69.
40527: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Beschrijving van het MEER.
4237: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Van de aanvaller geen spoor.
16682: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - De dorst der havensteden.
73245: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Met innige deelneming - gedichten
73226: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Van de aanvaller geen spoor.
7180: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - De vergrijzing.
73418: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Zuidwal. Gedichten.
95559: WAART, GUIDO DE WAART. - GALERIE VAN MOURIK. - Guido de Waart.
32020: WAASDORP, JOOP - DE ENGELBEWAARDER. - Joop Waasdorp zestig jaar. De Engelbewaarder. Deel 8.
90434: SOTHEBY MAK VAN WAAY. - The Collection of the late Bernard Houthakker. Catalogus 253, Kunstveilingen Sotheby Mak van Waay B.V.
111480: WACKERS,RUUDT - BRINKMAN,ELCO, A.O. - Ruudt Wackers.
113878: WADE, DANIEL & PAUL HELLARD. - EXOTIQUE 2: The World's Most Beautiful CG Characters.
113750: WADE, DANIEL P. (EDITOR), PAUL HELLARD (EDITOR). - Painter: The World's Finest Painter Art.
113502: WADE, BOB. - Cowgirls. Foreword by Linda Gray.
106422: WADE, DANIEL P (EDITOR), AND HELLARD, PAUL (EDITOR). - EXOTIQUE: The World's Most Beautiful CG Characters. isbn 9781921002267
50763: WADUM, JORGEN. - Vermeer illuminated. Conservation Restoration et Research.
50761: WADUM, JORGEN. - Vermeer in het licht. Conservering, Restauratie en Onderzoek.
50762: WADUM, JORGEN. - Vermeer en plein jour. Conservation Restauration et Recherche.
122997: WAECHTER-BOHM, LIESBETH. - Baumschlager and Eberle. Bauten Und Projekte / Buildings and Projects 1996 - 2002
46124: WAEL, J. DE. - Electronenbuiging aan monomoleculaire films.
111387: WAERDEN, ANNE VAN DER - YVONNE JORIS [VOORWOORD]. - Anne van der Waerden - Keramiek.
119916: WAEREBEEK, RUTH VAN. - De smaak van België. 250 Bourgondische recepten.
97123: WAGEMAKER, JAAP - DOELMAN, C. [INTR.] - l'Art informel de Jaap Wagemaker. [les beaux-arts aux Pays-Bas]
91834: WAGEMAKER, JAAP. - Wagemaker. Haags Gemeentemuseum 6 / 2 - 28 / 3 1965.
56357: WAGEMAKERS, A. J. M. - Buitenstaanders in actie. Socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving 1888-1919.
83836: WAGEMANS, KAREL. - Schetsen uit het statenkwartier De selectieve bewoningsgeschiedenis van een Haagse wijk.
112392: WAGEMANS, FRED & MUSEUM FODOR. AMSTERDAM - Uitdijende uniciteit.
62236: WAGENAAR, JOHANNES / JAAP VAN BENTHEM. - Johan Wagenaar (1862-1941). Leven en werk van een veelzijdig kunstenaar.
82020: WAGENAAR, COR. - Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam 1940-1952.
116477: WAGENAAR, W.A. - The true inventor of the magic lantern: Kircher, Walgenstein or Huygens?
100910: WAGENAAR, MARJA. - RIJKSVOORLICHTINGSDIENST geheimhouden, toedekken en openbaren. isbn 9789012084567
52974: WAGENAAR, LEONOOR & PATRICIA STEUR. - De laatste ridders. Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Militaire Willems orde.
97510: WAGENBERG-TER HOEVEN, ANKIE A. VAN. - Het Driekoningenfeest. De uitbeelding van een populair thema in de beeldende kunst van de zeventiende eeuw
58709: WAGENER, W.A. - Rotterdam onherroepelijk.
123019: WAGENFELD, WILHEM - BEATE MANSKE. - Wilhelm Wagenfeld 1900-1990.
4154: WAGENVOORDE, HANNO VAN. - Karillon van November.
18624: WAGENVOORDE, HANNO VAN. - Vlinders op een mandolien.
75551: WAGNER, JAN. - Antoon Derkzen van Angeren 1878-1961. De bezielende kracht achter de Rotterdamse grafiek.
122913: WAGNER, RICHARD; LLUSTRATIONS BY ARTHUR RACKHAM. - The Rhinegold & the Valkyrie. Translated by Margaret Armour.
101548: WAGNER, RAINER (HRSG.). - Weimar. Historische Ansichtskarten.
121646: WAGNER, HERM. - Illustrirte deutsche Flora : Eine Beschreibung der in Deutschland und der Schweiz einheimischen Bluthenpflanzen und Gefasscryptogamen. Mit 1250 Holzschnitt-Illustrationen (1871)
77729: WAGNER, OTTO. - Sketches, Projects and Executed Buildings by Otto Wagner. Complete reprint of the original volumes published in 1889, 1897, 1906, 1922. With an introduction by Peter Haiko.
77530: WAGNER - ROSE, PAUL LAWRENCE. - Richard Wagner und der Antisemitismus.
41370: WAGNER, JOHN. - Testaments of Israel. Words of Yesterday. Images of Today.
74779: WAGNER, ECKARD. - Jugendstiltin. Introductie op 'Kaysertin' aan de hand van de Giorgio Silzercollectie in het Kreismuseums Zons. [Jugendstil-Tin]
100505: WAGNER - POURTALES, GUY DE. - Wagner. Histoire d'un artiste.
65431: WAGNER, RICHARD; KLINDWORTH, KARL. - Die Meistersinger von Nürnberg von Richard Wagner. Vollständiger Klavier-Auszug von Karl Klindworth.
112235: WAIBOER, ADRIAAN. - Northern Stars and Southern Lights. The Golden Age of Finnish Art, 1870-1920.
111904: WAISSENBERGER, ROBERT (HRSG.), - Wien 1870-1930. Traum und Wirklichkeit.
101170: WAISSENBERGER, ROBERT (HRSG.), - Die Türken vor Wien. Europa und die Entscheidung an der Donau. 1683
52840: WAKEFIELD, E. M., & R. W. G. DENNIS. - Common British Fungi: a Guide to the More Common Larger Basidiomycetes of the British Isles.
110983: WAL, THEO J. VAN DER. - Divertimento. Verlucht met zeven met de hand gekleurde linoleumsneden van Joop Löbler.
120575: WAL, C. VAN DER. - In praise of common sense. Planning te ordinary, A physical planning history of the new towns in the IJsselmeerpolders.
42793: WAL, S.L. VAN DER. ; JONGE, B.C. DE - Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge met brieven uit zijn nalatenschap.
108026: WAL, S.L. VAN DER. - Officiële Bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950. Zesde deel, 29 okt. 1946 - 5 jan. 1947.
108027: WAL, S.L. VAN DER. - Officiële Bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950. Zevende deel, 6 jan. - 20 maart 1947.
108028: WAL, S.L. VAN DER. - Officiële Bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950. Achtste deel, 21 maart - 20 mei 1947.
108029: WAL, S.L. VAN DER. - Officiële Bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950. Negende deel, 21 mei - 20 juli 1947.
108025: WAL, S.L. VAN DER. - Officiële Bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950. Vijfde deel, 16 juli - 28 okt. 1946
76372: WAL, S.L. VAN DER. - Besturen overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië.
110143: WAL, LIBBE VAN DER E.A. - Over Leo Polak. Vier opstellen van Libbe van der Wal, B. Röling, J. Remmelink en B. Delfgaauw.
106702: WAL, C. VAN DER. - Dorpen in de IJsselmeerpolders. Van Slootdorp tot Zeewolde. Flevobericht nr. 250.
119835: WAL, GEKE VAN DER. - Rob van Gennep, Uitgever van links Nederland.
48580: ROOTHAERT - FRANS WALCH. - Roothaert. Een biografie.
91905: WALCH, CHARLES. - Ch. Walch. Peintures Gouaches Dessins Gravures Sculptures. 1928 - 1948.
83840: VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER IN WALCHEREN. - Gids voor Walcheren.
91906: WALDBERG, ISABELLE. & SOLIER, RENé DE. - Waldberg. [Sculptures récentes.]
47711: WALDBERG, PATRICK. - Les Demeures d'Hypnos. Préface de Pierre Klossowski.
121018: WALDBERG, PATRICK; ROBERT LEBEL; MICHEL SANOUILLET. - Dada Surréalisme.
107653: WALDE, CLAUDIA. - Mural XXL.
91183: WALDMANN, EMILE - Die Kunst des Realismus und des Impressionismus im 19. Jahrhundert. Propylaen - Kunstgeschichte XV.
69065: WALDMANN, GüNTER. - Produktiver Umgang mit Lyrik. Eine systematische Einführung in die Lyrik, ihre produktive Erfahrung und ihr Schreiben. Für Schule (Primar- und Sekundarstufe) und Hochschule sowie zum Selbststudium
54687: WALDORP, H. - Onze Nederlandsche stoomlocomotieven in woord en beeld.
104002: WALDREP, MARY CAROLYN. - By a Woman's Hand. Illustrators of the Golden Age. isbn 9780486472522
113061: WALDSCHMIDT, ERST & ROSE LEONORE. - Nepal. Kunst aus dem Königreich im Himalaja.
40541: WALDSCHMIDT (GERMANY). - 'Porträt Günther Bruno-Fuchs'.
49263: WALDVOGEL FLORIAN., WAGNER, SILKE., REHBERGER, TOBIAS., PASCHKE, DIRK/ DANIEL MILOHNIC., HORELLI, LAURA., HEIN JEPPE. ; GRöSCH, WIEBKE / FRANK METZGER - Frankfurter Positionen 2001.
49092: WALENDY, ODA. - Malerei auf Seide.
53789: HRH THE PRINCE OF WALES. - Die Zukunft unserer Städte. Eine ganz persönliche Auseindersetzung mit der modernen Architektur.
8620: WALESA, LECH. - De weg naar de hoop.
11707: WALESA, LECH. - De weg van de hoop.
92943: WALGENBACH, HANS. ; ADRICHEM, JAN VAN. ; STICHTER, DIANA. ; E.A. - Lof der zotheid. een sculptuur voor Rotterdam. [75 jaar Erasmus Universiteit]
99415: WALKER,SUSAN & MORRIS BIERBRIER. - Ancient faces. Mummy portraits from Roman Egypt.
108498: WALKER, ALEXANDER. - Chronicle of the Cinema. 100 Years of the Movies.
111481: WALKER, HARRY M. - Log Cabins of Alaska.
121946: WALKER, REBECCA. & KAMALAYA. - The Essence of Kamalaya
91840: WALKER ART CENTER. & FRIEDMAN, MARTIN. [A.O.] - Walker Art Center. Painting and Sculpture from the Collection.
59409: WALKER, CYRIL & DAVID WARD. - Fossielen. Fotografie van Colin Keates. Tirion Natuur Handboeken. Meer dan 500 soorten uit de hele wereld.
120186: WALKER, URSITTI & MC GUINESS. - Photo Manifesto: Contemporary Photography in the USSR.
81239: WALKER, ALDO AND ROLF WINNEWISSER. & LUZERN KUNSTMUSEUM - Untersuchungen der reflektierten absorbierten gebrochenen trockenen autonomen aufgeloesten ueberlagerten festen widerspiegelten springenden aeusseren inneren angehaeuften feuchten zerfallenden erregenden verkrusteten ueberschrittenen Gedanken des Beryll C
103482: TURNER - JOHN WALKER. - Joseph Mallord William Turner.
51477: WALL, ROBERT. - De gouden tijd van de Oceaanstomers.
76269: WALL, J.W.M. VAN DE. - De valkerij op het Loo. The Royal Hawking Club 1839 - 1855.
63248: WALLACE-MURPHY, TIM. - De verborgen boodschap in christelijke renaissancekunst. De ontcijfering van de geheime ketterse code in beeldende kunst en kerkarchitectuur.
56366: WALLE, C., VAN DE. - Siardus Bogaerts, de prior en zijn monasterium te Huijbergen 1614-1670. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, deel XLVIII.
121457: WALLERT, ARIE; TAUBER, GWEN; MURPHY, LISA. - The Holy Kinship. A medieval masterpiece.
99112: WALLET, TAF. - MARET, FRANCOIS., JONCKHEERE, K. [VERT.] & MONOGRAFIEëN OVER BELGISCHE KUNST. - Taf Wallet, door Francois Maret. [ Monografieën over Belgische kunst ]
95201: WALLIS DE VRIES,GIJS / BORGONJEN, RENÉE. - Kattenbroek. Groeistad Amersfoort en Ashok Bhalotra
117519: WALLIS, MICHAEL. - Route 66. The Mother Road. 75th anniversary edition.
120531: WALLRAFEN, HANNES. - Paradijs.
105075: WALLRAFEN, HANNES & GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ. - Een dagreis naar Macondo.
111779: WALLRAFEN, HANNES & JULIO ESCOTO, GUILLERMO ANSERSON. - Van de tijd en de tropen / Del Tiempo y el Tropico. [ Met CD ].
104671: WALPOLE, JOSEPHINE. - Suffolk Artists of the Eighteenth and Nineteenth Century. isbn 9781851495795
92778: WALRAVEN, W. - Brieven. Aan familie en vrienden 1919-1941. Biografische inleiding van F. Schamhardt.
95524: WALRAVEN, DIK. - PETERS, PHILIP. [TEXT] - Dik Walraven.
45165: WALRAVEN, WIM, JR. ; WALRAVEN, WIM, JR. - De groote verbittering, Herinneringen aan mijn vader.
59424: WALRAVEN, INGE & BART EDEL. - Schapen houden voor liefhebbers.
34854: WALRAVEN, W. - Een maand in boevenpak.
122220: WALRAVEN, BARBARA. - Plateelbakkerij Ivora. Firma P. van der Want Gzn. te Gouda (1914-1965). Serie: Vormen uit vuur.
87281: WALRAVENS, J. - Verzameld proza.
27495: WALRAVENS, J. - Portret.
14418: WALRAVENS, J. - Verzameld proza.
63190: WALSCH, NEALE DONALD. - Persoonlijk dagboek. Meditaties uit Een nieuw gesprek met God.
118013: WALSCH, NEALE DONALD. - Persoonlijk dagboek. Meditaties uit Een nieuw gesprek met God.
15329: WALSCHAP, GERARD. - Voorpost gevechten.
103039: WALSCHAP, GERARD - JOS BORRÉ. - Gerard Walschap een biografie.
46585: WALSCHAP, GERARD. - Brieven 1921 - 1950.
46587: WALSCHAP, GERARD. - Brieven 1966 - 1989.
16154: WALSCHAP, GERARD. - Marriage. Ordeal. Two Novels.
74336: WALSH, ROGER. - Het wezen van spiritualiteit. De zeven wegen naar hart en geest.
64239: WALSH, STEPHEN. - De hel van Stalingrad. Van operatie Barbarossa in 1941 tot de vernietiging van het zesde leger in 1943.
111124: WALSMIT, ERIK; HANS KLOOSTERBOER; EN ANDEREN. - Spiegel van de Zuiderzee. Geschiedenis en Cartobibliografie van de Zuiderzee en de zeegaten
110391: WALTER, ROLF. - Wirtschaftsgeschichte. Vom Merkantilismus bis zur Gegenwart.
49567: WALTER, ULRICH. - Buitenaards leven. Zijn wij alleen in het heelal?
87602: WALTER, FELIX (EDITOR). - Fifty Modern Bungalows.
108542: WALTER ART GALLERY, LIVERPOOL. - Australian Aboriginal bark paintings, 1912-1964: Exhibition organized by the Australian Institute of Aboriginal Studies.
97731: WALTERUS, FR. M. & JANSEN, H.J. - Schoolatlas voor de Nederlandse Antillen.
117493: WALTHER, INGO F. - Schilderkunst van het impressionisme 1860-1920.
58266: HEERING WALTHER (HSG.). - Im Zauber des Lichts. Eine Folge des Goldenen Buches der Rolleiflex.
104468: WALTHER, INGO F. ED. - Masterpieces of Western Art A History Of Art In 900 Individual Studies. Volume I: From The Gothic To Neoclassicism and Volume 2 From the Romantic Age to the Present Day.
82025: WALTHER, INGO F. (ED.) - Paris - Berlin 1900-1933. Übereinstimmungen und Gegensätze Frankreich-Deutschland [...];
36922: WALTHER, JOHANNES. - Geschichte der Erde und des Lebens.
107210: WALTHER, INGO F. ED. - Impressionist Art 1860-1920 (2 VOLUMES IN SLIPCASE)
104477: WALTON, ALAN HULL. - Love Recipes Old and New: A Study of Aphrodisiacs Throughout the Ages with Sections on Suitable Food Glandular Extracts Hormone Stimulation and Rejuvenation
122741: WALTUCK, DAVID. & PHILLIPS, MELICIA. - The Staffmeals from Chanterelle, 200 Recipes for the Home Kitchen
4171: WALVISCH, MICKEY. - Heksenrecht.
7190: WALVISCH, MICKEY. - Zo groen als gras.
113221: WALZ, RUTH. - Schönberg 95. Een fotografische impressie van de vier opera's van Arnold Schönberg door De Nederlandse Opera uitgevoerd in 1995.
116382: WAMBACQ, J. - Waar is mijn hoed?
86445: SPIEGELTJE AAN DE WAND. - Een tijdgenoot. GBS Typograaf. Twee artikelen over George Bernard Shaw 1856-1950. Spiegeltje aan de wand No. 1.
94616: WANDERS, MARCEL. - Amsterdam Creative Capital 20% Prototype.
122455: MOOOI - MARCEL WANDERS. - Moooi. Boook No 09.
100792: WANDT, HEINRICH. - Der Gefangene von Potsdam. Erster und zweiter Band. 2 Bände.
13390: WANG, AN. - Lessen.
95472: WANING, MARTIN VAN. - MELLEMA, LOUISE. - Martin van Waning.
101141: WANING, MARTIN VAN. - MELLEMA, LOUISE. - Martin van Waning 1887-1972.
92960: WANNINGER, KARL [HRSG.]: - A la carte. Speisekarten aus aller Welt / Karl Wanninger präsentiert
89230: WANONO, NADINE (TEXT) & RENAUDEAU, MICHEL (PHOTOGRAPHS). - Les Dogon.
119214: GALERIE WANSINK. - Van Lucebert tot Picasso II. Grafische werken, gouaches en tekeningen van o.a. Appel, Braque, constant, Corinth, Hussem, Lucebert, Poliakoff, Picaso, Raveel en Bram van Velde.
92415: WANZKE, REINHARD. - Schau mir in die Augen. Videobeelden voor Kassel.
87103: WAP, HANS. - Par Avion. Ingekleurde lino's.
70148: WAP, HANS - FRANS DUISTER. - Hans Wap. Pastels en schilderijen.
70147: WAP, HANS - HENK HEIJNEN. - Hans Wap. Grafiek en decors.
79229: WAPENAAR, DRé. - Bivak - [ isbn 9789089101334 ]
16526: WAPPENAAR. - Het betere land.
95204: WARD, RACHEL K. - Terminal 5. October 1, 2004-January 31, 2005. John F. Kennedy International Airport New York City.
93897: WARD, ROB. - Rob Ward. Drawings 1977-1987. Epiphany Drawings and Sculpture 1988-1989.
93895: WARD, DAVID. - MARTIN, RUPERT. [INTR.] - David Ward. Photography. [Van Reekum editions 1]
109714: WARD, JOHN. - The Paintings of John Ward.
78669: WARD, GERALD W. R. - The American Illustrated Book in the Nineteenth Century.
73391: WARD, JON; KRAL, JON. - Live Steam: Paddlewheel Steamboats on the Mississippi System.
73392: WARD, JON; KRAL, JON. - Live Steam: Paddlewheel Steamboats on the Mississippi System.
64757: WARDE, BEATRICE. - A distinguished visitor. Discusses English book printing.
45475: WARDLE, PATRICIA. - 75 x Lace.
84336: WARDLE, PATRICIA. - Victorian Lace
84318: WARDLE, PATRICIA. - Nuttig en nodig: Nederlandse kantopleidingen 1850 - 1940 / Practical and Needful: Dutch Lace School 1850 - 1940.
115404: WARDROPPER, IAN E.A. - News From a Radiant Future. Soviet Porcelain from the Collection of Craig H. and Kay A. Tuber.
73841: WARDWELL LEE, ELLEN. - Neo-impressionisten. Seurat tot Struycken. Met bijdragen van Connie Homburg, Ronald de Leeuw en Ronald Pickvance.
47046: WARDWELL LEE, ELLEN. - Neo-impressionisten. Seurat tot Struycken. Met bijdragen van Connie Homburg, Ronald de Leeuw en Ronald Pickvance. isbn 9789066301320
45220: WARHOL, ANDY - HEINER BASTIAN. - Sammlung Marx - Andy Warhol - Frühe Zeichnungen.
91584: WARHOL, ANDY - Andy Warhol. Arbeiten Works 1962-1986.
122396: WARHOL, ANDY - Andy Warhol: A Factory. Catalogus bij de tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, van 1 juni tot en met 19 september 1999.
97412: WARHOL, ANDY. [ESTATE] - Andy Warhol. Engagement Calendar 1990.
121887: WARHOL, ANDY - PAT HACKETT (EDITOR) - The Andy Warhol Diaries.
86759: WARHOL, ANDY - ABRAHAMS, ANNA. - Warhol films [Nederlandstalig]
87343: WARHOL, ANDY - THOMAS KELLEIN. - Andy Warhol abstrakt. Ausstellung in der Kunsthalle Basel vom 19. September bis 14. November 1993. IVAM - Centre Julio Gónzalez, Valencia, vom 15. September bis 27. November 1994.
121588: WARHOL, ANDY - ATTILIO CODOGNATO(A CURA DI ) - Le cento immagini di Andy Warhol. Opere grafiche.
122135: WARHOL, ANDY - PAUL MARECHAL. - Andy Warhol. The Record Covers 1949-1987 (Catalogue Raisonné).
86920: WARMENBOL, EUGENE. - Sfinx. De wachters van Egypte.
49243: WARMERDAM, MARIJKE VAN . - Single, Double, Crosswise.
18559: WARMOND, ELLEN. - Tegenspeler tijd. Een keuze uit de gedichten.
4156: WARMOND, ELLEN. - Saluutschot met knaldemper.
76286: WARNAARS, H.B.E. & M.A. HIJLKEMA. - Molens en klederdrachten in Nederland
114028: WARNCKE, CARSTEN-PETER. - El arte de la forma ideal. De Stijl 1917-1931. [Spanish edition]
118060: WARNCKE, CARSTEN-PETER. - De Stijl 1917-1931. Het ideaal als kunst. [dutch edition]
106561: WARNCKE, CARSTEN-PETER. - Picasso 1881-1973. Nederlandse uitgave.
61584: WARNER, GERRY B. - Racing Review Annual 1952.
114236: WARNER, PHILIP. - Army life in the '90s.
116762: WARNERS, JAN. - Domburg, 150 jaar badplaats.
63771: WARREN, HANS. - Behalve linde, tamarinde en banaan.
63763: WARREN, HANS. - Schetsen uit het Hongaarse volksleven. Gedichten.
63764: WARREN, HANS. - Herakles op de tweesprong.
63439: WARREN, HANS. - Tijd.
119254: WARREN, HANS. - Spiegel van de moderne Nederlandse poëzie.
14809: WARREN, HANS. - Tijd.
55344: WARREN, HANS. - De Olympos.
89783: WARREN, HANS. - Herkenningen.
47336: WARREN, HANS. - Spiegel van de Nederlandse pöezie. - Dichters van de twintigste eeuw.
4684: WARREN, HANS. - Spiegel van de Nederlandse pöezie. - Dichters van de twintigste eeuw.
86525: WARREN, HANS. - Om het behoud der eenzaamheid. Hoogtepunten uit veertig jaar geheim dagboek.
11477: WARREN, HANS. - Winter in Pompeï.
44441: WARREN, HANS. - Een stip op de wereldkaart.
43877: WARREN, HANS. - MOLEGRAAF, MARIO. - Spiegel van de Griekse poëzie van oudheid tot heden. Samengesteld door Hans Warren en Mario Molegraaf.
90608: WARREN, HANS. - Tijd.
22230: WARREN, HANS. - Geheim dagboek. 1956 - 1957.
23822: WARREN, HANS. - Behalve linde, tamarinde en banaan.
18008: WARREN, HANS. - Geheim dagboek. 1945 - 1948.
122193: WARREN, W.L. - King John (The English Monarchs Series)
25054: WARREN, HANS. - Zeggen wat nooit iemand zei.
23827: WARREN, HANS. - Leeuw lente.
120954: WARREN, W.L. - Henry II, Yale English Monarchs
17743: WARREN, HANS. - Demetrios.
12699: WARREN, HANS. - MOLEGRAAF, MARIO. - Spiegel van de Griekse poëzie - van oudheid tot heden.
7268: WARREN, HANS. - Een otter in Americain.
71748: WARREN, HANS. - De Olympos.
6748: WARREN, HANS. - 't Zelve anders.
66713: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1942-1948. [ Gebonden ]
102931: WARTENA, R. - Het archief van de familie Brantsen.
71949: WARTH, HERMANN; WARTH, DIETLINDE. - Makalu - Expedition in die Stille.
113254: WARWICK, GENEVIEVE. - The Arts of Collecting: Padre Sebastiano Resta and the Market for Drawings in Early Modern Europe.
51768: WASCH, KAREL. - Glas en Kristal. De toegepaste kunsten in Nederland. Een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst.
112029: WASHINGTON, MARCI - For Forever I'll Be Here: The Art of Marci Washington.
45762: WASKE, FELIX. - Zeichnungen 1967 - 1992.
105274: WASMUND, SHAA. - Minder doen, meer bereiken. Werk slim en haal het maximale uit je leven. isbn 9789400507227
119932: WASSEIGE, CORALIE DE & EGIDIO COSTATINI. - Van Picasso tot Fontana. Glazen sculpturen door de grootste kunstenaars van de XXste eeuw. Egidio Costatini: Il Maestro del Maestri
116520: WASSENAAR-BOELSTRA, R. - Friesch vee. Topografie en geraamte.
118565: WASSER, HELENE J.M. - Iconen schilderen. Mijn weg naar vrijheid.
44994: WASSER, BEN. - Nederlandse pelgrims naar het Heilige Land.
112298: WASSERMANN, JAKOB. - Donna Johanna von Castilien, mit Ur-Steindrucken von Hans Meid.
73826: WASSING-VISSER, RITA. - Royal Gifts from Indonesia. Historical Bonds with the House of Orange-Nassau 1600-1938. [NEW COPY]
73827: WASSING-VISSER, RITA. - Koninklijke geschenken uit Indonesië. Historische banden met het Huis Oranje-Nassau. (1600 - 1938).
117844: WASSING, RENÉ. - African Art. Its Background and Traditions.
82915: WASSINK, JOS. - Energierevolutie. Oplossingen voor eindige voorraden, politieke afhankelijkheid en klimaatverandering
104725: WASSINK, GEKE, E.A. - Honderd jaar heren van de reiniging. isbn 9789090222677
91678: WASSINKLUNDGREN - MOLEMAN, HANS & FLORIS-JAN VAN LUYN., WASSINK, THIJS GROOT., LUNDGREM & LUNDGREN, RUBEN. - Empty bottles: Wassinklundgren.
47415: WASTIJN, ROGER. - In naam van de natuur.
95980: WASZINK, J. H. - Verzamelde opstellen.
109628: WATENPHUL, MAX PEIFFER. - Von Weimar nach Italien.
112990: WATERHOUSE, J.W. - Bron van betovering. Een bloemlezing uit de werken van Ovidius, Dante, Shelley, Keats en Tennyson.
4240: WATERMAN, JACQUES A. - Maanden, Jaren.
7076: WATERMAN, A. - Et Sub Aqua.
111803: WATERS, MARY - RIKI SIMONS & JAN BAPTITST BEDAUX. & STOLK, SWIP. - Mary Waters.
100169: WATERSSCHOOT VAN DER GRACHT, GISèLE VAN. - Gisèle van Waterschoot van der Gracht. Schilderijen. 21 april / 27 mei 1979.
120650: MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT - Driemaandelijks bericht betreffende de Zuiderzeewerken,
104682: MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT - Driemaandelijks bericht betreffende de Zuiderzeewerken,
114876: WÁTJEN, RICHARD L. - Het dressuurrijden. Een leidraad voor de vorming van ruiter en paard.
52004: WATKIN, DAVID. - De westerse architectuur. Een geschiedenis.
112815: WATKINS, CHRIS & WILLIAM HARVEY & ROBERT SENFT. - Shelley Potteries. The History and Production of a Straffordshire Family of Potters
109287: WATKINS, DAVID - DORMER, PETER & STAAL, GERT , ET AL. - David Watkins Jewellery and Sculpture.
42342: WATKINS, SUSAN. - Jane Austen's Town and Country Style.
69400: WATSON, W. C. R. - Handbook of the Rubi of Great Britain and Ireland
100284: WATSON, PETER - Wijsheid en Kracht. De biografie van een renaissance-meesterwerk.
69260: WATSON, E. VERNON. - British Mosses and Liverworts. Second edition.
78302: WATTINEMA, RIEKA. - Selamat Makan. Indonesisch koken. Recepten uit de Gordel van Smaragd.
53221: WATTJES, J.G. - Nieuwe bouwconstructies. I. Tevens 1e. Supplement op 'Constructie van gebouwen'.
60915: WATTJES, J.G.; WARNERS, F.A. - Amsterdams bouwkunst en stadsschoon 1306-1942.
109131: WATTS. - Wood Water & Rock. Foreword by Beyoncé.
71226: WATZINGER, WALTER. - Zapfenstreich in Norditalien. Das Ende der deutschen Südarmee in Kärnten und am Po, Mai 1944-September 1945.
93935: WAUTERS, JEF. - TAEYE, WALTER DE. - Jef Wauters. Overdruk uit Kunstenaars van NU
93934: WAUTERS, JEF. - Jef Wauters.
93933: WAUTERS, JEF. - Jef Wauters.
93936: WAWRIN, ISOLDE. - Isolde Wawrin. Malerei.
80556: WEBB, BOYD - BERNARD BLISTENE. - Boyd Webb.
87445: WEBB, JONATHAN. - Kunstroof. Een museum van verdwenen meesterwerken. [ isbn 9789067076395 ]
81223: WEBB, BOYD - STUART MORGAN (ESSAY). - Boyd Webb.
106072: WEBELING, PIETER, - Veertig dagen.
113155: WEBER, CARMEN SYLVIA [HRSG]. - Frau im Bild. Inszenierte Weiblichkeit in der Sammlung Würth ; [Katalog zur Ausstellung Frau im Bild 2. März 2002 - 1. Januar 2003, Kunsthalle Würth / Woman portrayed.
112833: WEBER, A PAUL - GERD WOLANDT. - A. Paul Weber : Künstler und Werk.
118165: WEBER, KLAUS (HRSG.) & BAUHAUS - ARCHIV. - Keramik und Bauhaus. [ Geschichte und Wirkungen der keramischen Werkstatt des Bauhauses ].
115383: REMBRANDT - CHRISTIAAN VOGELAAR & GREGOR J.M. WEBER. - Rembrandts Landschappen.
86638: WEBER, THOMAS. - Adolf Hitler en de Eerste Wereldoorlog. Het ware verhaal.
44002: WEBER, C. SYLVIA. - Schöpferische Dichte Österreichische Kunst in der Sammlung Würth.
84104: WEBER, WILHELM. - Geschichte der Lithographie von den Anfängen bis 1900. Saxa Loquuntur. Steine Reden. I + II. Erster und zweiter Band (in 1). Band 1 (1961): Von den Anfängen bis 1900. Band 2 (1964): Von 1900 bis zur Gegenwart.
118116: WEBER, A. PAUL & HERBERT REINOSS (MIT EINEM VORWORT VON). - Kritische Graphik. Handzeichnungen und Lithographien aus vierzig Jahren.
122551: WEBSTER, W.D. - W.D. Webster Illustrated Catalogue of Ethnographical Specimens Photographic Reference - Second Edition.
71978: WEBSTER, DAVID L. / SUSAN TOBY EVANS / WILLIAM T. SANDERS . - Levend verleden. Een inleiding in de archeologie
97169: WECHGELAAR, LEX. - 3 Projecten. Project 1: Gekooide weg + Project 2: Afsluiting Waddenzee + Project 3: Moderne Ruine. [ ARTIST'BOOK ]
4244: WECKER, KONSTANTIN. - Ketterbrieven van een verslaafde.
120393: GÉRICAULT - GREGOR WEDEKIND E.A. - Géricault. Fragmenten van mededogen.
111548: WEDEPOHL, E [BEARBEITET] - Deutscher Städtebau nach 1945. Herausgegeben von der deutschen Akademie fur Städtebau und Landesplanung mit Unterstützung des Bundesministeriums fur Wohnungsbau und der Deutschen Städte.
92463: WEDEWER, ROLF. [HRSG.] - Realismus der Symptome.
82032: WEDEWER, ROLF & KEMPAS, THOMAS. - Architektonische Spekulationen.
98193: VOSTELL - ROLF WEDEWER. - Vostell.
77329: WEDEWER, ROLF (HG.). - Vorstellungen und Wirklichkeit - 7 Aspekte subjektiver Fotografie.
122497: NATIONAL GALLERY SINGAPORE - LOW SZE WEE. - Between Declarations and Dreams: Art of Southeast Asia since the 19th Century.
60187: WEEBER, CAREL - BARBIERI, UMBERTO ET AL [REDACTIE] - Carel Weeber 'ex'architect.
111935: WEEBER, CAREL E.A. - Follies voor de Floriade.
106706: WEEBER, CAREL. - Het versteende tentenkamp.
111097: WEEBERS, DICK (SAMENSTELLING & NUMAGA. - 29 x NUMAGA.
66691: WEEBERS, DICK (SAMENSTELLING & NUMAGA. - 29 x NUMAGA.
43188: WEEGE, FRITZ. - Der Tanz in der Antike.
82033: WEEGEE. - Weegee's New York. 335 Photographien 1935-1960. Mit einem autobiographischen Text. Aus dem amerikanischen von Reinhard Kaiser.
43183: WEEL, A.J. VAN. - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek.
44271: WEEL, HELEEN VAN DER - Een beeld van een toren. Een geschiedenis van de Haagse Toren.
119542: DE NIEUWE WEELDE. - Nieuwe Weelde No. 7. Kultuurmagazine.
67019: WEELDEN , DIRK VAN. - Een nieuwe nederzetting. De onvoltooide geschiedenis van Leidsche Rijn.
66740: WEELDEN , DIRK VAN. - Straatsofa. Essays en verhalen.
115197: WEELE, COR VAN. & BUUREN, LOUIS VAN. - Zierikzee. Levend hart van Schouwen Duiveland.
29001: WEELE, COR VAN. - Dàg nieuwe dag.
113019: MIRÓ - GUY WEELEN. - Miró.
120607: WEEMAES, FRANS. - Molens in Zeeland gefotografeerd en per regio beschreven.
18253: WEEMOEDT, LéVI. - Van harte beterschap.
108259: WEENINK, CARL. - Yellow / geel.
34233: WEERD, WIM DE. - Woord & teken.
111990: WEERD, GERARD VAN DE. - Onder de huid. Schilderijen.
4202: WEERLEE, VAN DUCO. - Het hemelse gerief.
95452: WEERLEE VAN DUCO & ROEVER, AREND DE. - Painting an Invisible World. The Works of Five Modern Balinese Artists.
109888: WEERT, AD VAN. & BROMET, JOOP. - The Legend of the Lighter.
109897: WEERT, AD VAN. - La Légende du Briquet. LEsprit de découverte.
57865: WEERT, AD VAN. ; BROMET, JOOP. - Van Tondeldoos tot Turbo. Historie en magie van de aansteker.
107918: WEERTS, JAC. - Van de reis. De kermis, het circus en de mensen.
68138: WEES, P.J.J.M. - Het Burgerweeshuis van Amersfoort.
68098: WEES, P.J.J.M. - Het Burgerweeshuis van Amersfoort.
89572: WEETSER, WENDY. - De enige echte cupcakes, whoopies en cakepops.
115125: WEEVERS, C.H.R.T.; HULSMAN, H.N. - Gashouders. Opgang en neergang in Nederland.
121766: WEEVERS, HENK. - Zomerbloemen, onthullingen uit de zomersfeer
90033: WEGELING, NELLY & MELISSA DE VREEDE. - Compueterfestival.
90824: WEGEN, D.H. VAN. - Het Vlaamse schilderkunst boek .
46840: WEGENBOUWERS, NEDERLANDSE VERENIGING. - Wegen naar morgen.
58402: WEGENER SLEESWIJK, RIENK. - Skutsjesilen. Schippers, kommissies, skutsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skutsjesilen
100860: WEGERIF, A. H. - Bouwmeesters der Middeleeuwen en hun Werken. Cultuurhistorische beschouwing 476-1000
120099: WEGH, ANNE-MARIE. - Johannes de Doper die Jezus de Christus werd.
119039: WEGH, ANNE-MARIE. - Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie.
42119: WEGMAN, H.A.J. - Riten en mythen. Liturgie in de geschiedenis van het christendom.
109340: WEGMAN, WILLIAM. - William Wegman. Fashion photographs.
103042: WEHMEYER, GRETE. - Hollengalopp und Gotterdammerung: Lachkultur bei Jacques Offenbach und Richard Wagner. isbn 9783920862132
95221: WEHRENS, PETER. - Peter Wehrens. Een evenwicht van tegenspraken. Kunst aan bod. Singer Museum Laren 5 april t/m 5 mei 1991.
40470: WEHRENS, PETER. - Peter Wehrens. Het gewicht der dingen.
57600: WEHRMEIJER, FRITS. - Rotterdam 1940 - 1990.
111714: WEI, ZHU. - Zhu Wei's Album of Ink Paintings 1988 - 2008.
82725: WEIDE, SUSANNE. - Pottenbakkerij de Vier Paddestoelen 1920-1950. isbn 9789076940175
71337: WEIDEMA, FEDDE. - Fedde Weidema. Schilderijen / tekeningen /affiches.
4148: WEIDEMA, JAAP. - Dooie Vliegen.
103996: WEIDEMANN, CHRISTIANE; KLIER, MELANIE; LARASS, PETRA - 50 Women Artists You Should Know. isbn 9783791339566
122399: WEIDEMANN, JULIUS [ED.]. - National Geographic Infographics.
101406: WEIDENFELD, WERNER. - Außenpolitik für die deutsche Einheit. Die Entscheidungsjahre 1989 / 90, Geschichte der Deutschen Einheit. Band 4,
103853: WEIDERMANN, VOLKER. - Max Frisch. Sein Leben, seine Bücher.
104673: WEIERMAIR, PETER & LOOS, SIGRUN. - Eros und Tod. Der Belgische Symbolismus. isbn 9783905597066
114126: WEIERMAIR, PETER [HRSG.]. - Das Bild Des Körpers.
121950: WEIERMAIR, PETER [HRSG.]. - Das Bild Des Körpers.
106372: WEIERMAIR, PETER & LUC, SMITH. - The Nude. Ideal and Reality: Painting and Sculpture. isbn 9788884918321
114812: WEIGEL, HANS; BRANDSTÄTTER, CHRISTIAN; SCHWEIGER, WERNER J. - Das Wiener Kaffeehaus. Einleitender Essay von Hans Weigel. Text- und Bildauswahl von Christian Brandstätter und. Werner J. Schweiger.
97449: WEIJDEN, WOUTER VAN DER, LEEWIS, ROB, BOL, PIETER. - Biological globalisation : bio-invasions and their impacts on nature, the economy and public health. [ isbn 9789050112437 ]
100649: WEIJER, MARK DE. - De Meer. [ isbn: 9051680562 ]
49854: WEIJNEN, A. - Zeventiende-eeuw Taal.
29602: WEIJNEN, A. - Zeventiende-eeuw Taal.
115905: WEIJS, FREDERIK J. - Scheepvaart. Sporen van een ambacht. Het houten schip.
112916: WEIL, GUSTAV. - Tausend und eine Nacht. Arabische Erzählungen. Zum ersten Male aus dem Urtext vollständig und treu übersetzt von Gustav Weil. [4 volumes].
118376: WEIL, RAYMOND. - Raymond Weil Geneve 2012 - 2013 A Swiss brand.
115167: WEILL, ALAIN. - Afiiches Art Déco.
122734: CASSANDRE - ALAIN WEILL. - Cassandre.
57581: WEINBERG, SCHLOß. - Schloß Weinberg in Vergangenheit und Gegenwart. Festschrift des Vereins Schloß Weinberg OÖ. Volksbildungswerk anläßlich der Eröffnung der O.Ö. Landesausstellung 1988 21. Mai bis 30. Oktober unter dem Titel Das Mühlviertel - Natur-Kultur-Leben .
69998: WEINBERG, PAUL. - Bewogen geesten. Spiritualiteit in zuidelijk Afrika.
106678: WEINBERG, STEVEN. - De wereld verklaard. De ontdekking van de moderne wetenschap.
116960: WEINBRENNER, FRIEDRICH. - Friedrich Weinbrenner 1766 - 1826 Ausstellung des Instituts für Baugeschichte an der Universität Karlsruhe in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, 29.10.1977 - 15.1.1978
80643: WEINER-FIETZEK, GERTI & STEMMRICH, GREGOR. & WEINER, LAWRENCE. - Gefragt und gesagt. Schriften & Interviews von Lawrence Weiner 1968 - 2003.
121896: WEINER, TIM. - Een spoor van vernieling. De geschiedenis van de CIA
54658: WEINGARTEN, JUDITH; BOTJE, HARM (INTROD.). & BIERENBROODSPOT, GERTI. - Bierenbroodspot. Sign of the taurus. The archaeological worlds of Gerti Bierenbroodspot.
92958: WEINGARTEN, JUDITH; BOTJE, HARM (INTROD.). & BIERENBROODSPOT, GERTI. - Bierenbroodspot. Sign of the taurus. The archaeological worlds of Gerti Bierenbroodspot.
89202: WEINHOLD, ULRIKE. - Het eeuwige gezicht. Afrikaanse maskers en de westerse samenleving. The eternal face. African masks and Western society.
20187: WEINHOLD, RUDOLF. - The many faces of clay.
107084: WEINHOLD, RUDOLF. - Vivat Bacchus. Une histoire du vin et de la viticulture.
34677: WEININGER, OTTO. - Geslacht en karakter. Een principieel onderzoek.Aangevuld met Weiningers aantekenboekje, brieven van August Strindberg en bijdragen vanuit modern perspectief van Annegret Stopczyk, Gisela Dischner en Roberto Calaso.
49895: WEININGER, ANDOR - SJAREL EX (INTROD.). - Andor Weininger and The Netherlands en Nederland 1938 - 1951.
54089: WEININGER, ANDOR) - SVETSKA, JIRI (ED). - Andor Weininger. Vom Bauhaus zur konzeptuellen Kunst.
119229: WEININGER, ANDOR) - SVETSKA, JIRI (ED). - Andor Weininger. Vom Bauhaus zur konzeptuellen Kunst.
110724: WEINSTEIN, BRIAN. - Éboué.
104967: WEISBACH, WERNER. - Die Kunst des Barock in Italien Frankreich Deutschland und Spanien. 6. - 8. Tausend. Propylaen Kunstgeschichte. 11.
72256: WEISBERG, GABRIEL.P. / BECKER, EDWIN / POSSéMé, EVELYNE. - De oorsprong van l'Art Nouveau. Het Bing imperium. HARDCOVER
88732: WEISBERG, GABRIEL P. - Illusie en werkelijkheid. Naturalistische schilderijen, foto's, theater en film, 1875 - 1918. isbn 9789061539391
116732: WEISBERGER, R. WILLIAM. - Speculative Freemasonry and the Enlightenment : A Study of the Craft in London, Paris, Prague, and Vienna.
64387: WEISS, KLAUS-DIETER. - Junge deutsche Architekten und Architektinnen 1.- Young German Architects 1.
114346: WEISS, EVELYN. - Vanguardia rusa 1910 - 1930. Museo y colección Ludwig.
93909: WEISS, CLEMENS. - Clemens. Installation + logic. fragment + object. Works 1976-1990 / Arbeiten 1976-1990.
78738: WEISS, WALTER M. & KURT-MICHAEL WESTERMANN. - Der Basar. Mittelpunkt des Lebens in der islamischen Welt. Geschichte und Gegenwart eines menschengerechten Stadtmodells.
112726: WEISS, THOMAS. - Couleur Locale Droog design for / fur Oranienbaum. MET DVD
68038: WEIß, PETER (ED.) & ALESSANDRO MENDINI. - Alessandro Mendini. Design and Architecture.
91461: MUSEUM WEIßENFELS (HRSG.) - 300 Jahre Vollendung der Neuen Augustusburg - Residenz der Herzöge von Sachsen-Weißenfels
79624: WEISSMAN, A.W. - De gebakken Steen.
78819: WEISSMAN, A.W. - De gebakken Steen.
93908: WELCH, ROGER. - Roger Welch.
106922: WELDON, FAY. & BAILY, DAVID. - The Lady Is a Tramp: Portraits of Catherine Bailey.
119599: WELINK, MARGREET & LODE GREVEN. - Plattelanders. Bewoners in een veranderende omgeving.
86008: WELLENHOFER, MICHAEL. - Der Landkreis Straubing-Bogen - Der neue Landkreis Straubing-Bogen stellt sich vor.
49860: WELLENSIEK, S.J. - Grondslagen der algemeene plantenveredeling.
62213: WELLING, DOLF. - Dolf Welling. Het eigen verhaal. Een greep uit 50 jaar kunstkritiek.
94527: WELLING, DOLF - The Expressionists. The art of prewar Expressionism in the Netherlands. Art and architecture in the Netherlands .
90163: WELLING, WOUTER, & HELENA SPANJAARD. - The Dono Code. Installations, Sculptures, Paintings.
90183: WELLING, WOUTER [RED.]. - Dangerous and Divine: The Secret of the Serpent
88283: WELLING, WOUTER [RED.]. - Goddelijk en griezelig. Het geheim van de slang.
40974: WELLING, DOLF. - De nieuwe vrijheid van de ambachtskunsten.
105268: WELLINGHOFF, KAREL. - Jullie moeten het zelf doen. Meer overzicht van de spiritualiteit in Nederland. isbn 9789461538161
105602: WELLINGHOFF, KAREL. - Het harde paradijs. Opkomst, bloei en neergang van Bhagwan Shree Rajneesh (Osho) en hoe het was in de therapiegroepen. isbn 9789463381840
105265: WELLINGHOFF, KAREL. - Mijn God, dit is het doel. Een inzichtelijk overzicht van de spiritualiteit in Nederland. isbn 9789461536341
72821: WELLMANN, MARC (HRSG.). - Die Macht des Dinglichen. Skulptur heute!
52802: WELLS, STANLEY (EDITED BY) - Period Lighting.
79151: WELSCH, A.G. - Oud Utrecht. Voornaamste bladzijden uit de geschiedenis van de stad en de provincie Utrecht aan het volk verhaald.
52391: WELSH, FRANK. - Great Southern Land: A New History Of Australia
74670: WELY, JOS VAN. - Schaepman. Levensverhaal.
88708: WELZBACHER, CHRISTIAN. - Euro Islam Architectuur. De nieuwe moskeeën van het Westen.
65414: WEMAëRE, PIERRE. ( WEMAERE ). - Pierre Wemaëre : Dessins 1937 - 1963. ( Wemaere ).
82044: WEMBER, PAUL - Heinrich Campendonk. Krefeld 1889 - 1957 Amsterdam.
27800: WEMELSFELDER, J. - Gal en edik.
116504: WENDINGEN. - Wendingen: una obra de arte : expresionismo holandés 1918-1931.
44562: WENNEKES, WIM. ; E.A. - Het lood voorbij. Sijthoff en de Haagsche Courant. Geschiedenis van een dagbladbedrijf.
102783: WENNEKES, WIM. - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
107690: WENNEKES, WIM. - De aartsvaders - grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven.
103034: ROLLING STONE - JANN S. WENNER. - ROLLING STONE ALLE COVERS 1967 - 1997. Een fascinerende kroniek van dertig jaar rock-'n-roll. isbn 9789068682007
91680: WENSAN, DA ; DA RUI - Les faux poèmes Chinois II. Encyclopédies Antipodiste.
92804: WENSELEERS, LUK. - De pels van de Vos. Historische achtergronden van de middeleeuwse Reinaert-satire.
122485: WENTHOLT, ARNOLD. - Nusantara. Highlights from museum Nusantara Delft.
93891: WENZ, WERNER. - Werner Wenz. Wohnungsleben Situationsprogramm.
65945: WENZ-GAHLER, INGRID. - Flush! Modern Toilet Design.
57113: WENZEL, WOLFGANG UND INGE HäUSELE. - Sonnenberger photographischer Himmelsatlas. Sonnenberg Photographic Sky Atlas.
107507: WENZEL, BILL [ED.]. - The Flimsey Report or Sex is Here to Stay.
42975: WERELDBIBLIOTHEEK. - Gedenkboek der Wereldbibliotheek 1905 - 1915.
111244: WERELDTENTOONSTELLING. - Wereldtentoonstelling 1910.
117169: WERF, BASTIAAN VAN DER. - De twijfel van Luigi Boccherini. Het kleurrijke leven van een 18e eeuwse musicus.
122401: WERF, SIEBREN VAN DER. - Drieduizend jaar Navigatie op de sterren, Mythevorming en geschiedenis.
120461: WERF, JEROEN VAN DER. - Vesting Naarden. Hollandse Waterlinie Erfgoedreeks.
116460: WERF, LARS VAN DER. - Komt wel goed.
66665: WERF, HANS VAN DER. - Den Uyl. Profiel van een politicus
78595: WERFEL, FRANZ. - Von der reinsten Glückseligkeit des Menschen. Eine Rede gehalten vor der Völkerbundliga zu Wien im Dezember 1937. [ Schriftenreihe Ausblicke ].
85006: WERHEIM AYMèS, C.A. & P.VAN SCHIFGAARDE. - De Symboliek van Haas en Anjer. Vanaf de oudste beschaving tot op heden.
60075: WERINGH, KOOS VAN. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
59023: WERINGH, KOOS VAN. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
52519: WERINGH, KOOS VAN. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
48003: WERINGH, KOOS VAN. - De Houten Pomp. De Engelbewaarder deel 7.
69459: WERINGH, KOOS VAN. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
50919: WERK, JAN KEES VAN DE. - Stenen schaduw.
19100: WERK, JAN KEES VAN DE. - Witte haan.
37080: WERK, JAN KEES VAN DE. - Vissenvrouw.
109387: WERK. - Werk 11/1967. Bauten für die Industrie. Expo 67 in Montreal.
73432: WERK, JAN KEES VAN DE. - De Karavaan van de verbeelding. Van Goree naar Timboektoe.
73237: WERK, JAN KEES VAN DE. - Vissenvrouw.
119528: HARD WERKEN. - Hard Werken 8. April 1981.
31441: HARD WERKEN. - Hard Werken 4. Oktober 1979.
119526: HARD WERKEN. - Hard Werken 10, 1982.
119525: HARD WERKEN. - Hard Werken 2. Mei 1979.
119527: HARD WERKEN. - Hard Werken 5. Jan. 1980.
94573: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS. - Het plan van den arbeid. Waar het om gaat. Samengesteld door het Verbond van Nederlandsche Werkgevers.
96600: WERKGROEP KADASTRALE ATLAS GELDERLAND. & HOEK, K. VAN DER; EN ANDEREN. - Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Barneveld, Garderen en Voorthuizen. Tekst en Kadastrale gegevens. Met 69 kaarten op CD-ROM [ IN NIEUWSTAAT ]
96604: WERKGROEP KADASTRALE ATLAS GELDERLAND. & ECK, J. VAN. - Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Otterlo. Tekst en Kadastrale gegevens. Compleet met alle 14 losse kaarten. [ IN NIEUWSTAAT ]
96606: WERKGROEP KADASTRALE ATLAS GELDERLAND. & HOEK, K. VAN DER; EN ANDEREN. - Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Ammerzoden. Tekst en Kadastrale gegevens. Compleet met 9 losse kaarten.
96601: WERKGROEP KADASTRALE ATLAS GELDERLAND. & HOEK, K. VAN DER; EN ANDEREN. - Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Aalten en Bredevoort. Tekst en Kadastrale gegevens. Compleet met alle 52 losse kaarten. [ IN NIEUWSTAAT ]
96599: WERKGROEP KADASTRALE ATLAS GELDERLAND. & HOEK, K. VAN DER; EN ANDEREN. - Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Bommelerwaard. Tekst. Met 109 kaarten op CD-ROM [ IN NIEUWSTAAT ]
96585: WERKGROEP KADASTRALE ATLAS GELDERLAND. & HOEK, K. VAN DER; J.H.F. ZWEERS EN E.J.TH.M.A. SMIT. - Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Huissen. Tekst en Kadastrale gegevens. Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Met 16 kaarten op CD-ROM [ IN NIEUWSTAAT ]
96583: WERKGROEP KADASTRALE ATLAS GELDERLAND. & HOEK, K.VAN DER; J. VAN ECK EN J. BERENDS. - Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Stad-Doetinchem en Ambt-Doetinchem. Tekst en Kadastrale gegevens. Compleet met alle 22 losse kaarten. [ IN NIEUWSTAAT ]
96580: WERKGROEP KADASTRALE ATLAS GELDERLAND. & HOEK, K. VAN DER, J. VAN ECK EN G. KOUWENHOVEN. - Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Heerde en Veessen. Tekst en Kadastrale gegevens. Compleet met alle losse kaarten. [ IN NIEUWSTAAT ]

Next 1000 books from Antiquariaat FRANS MELK[an error occurred while processing this directive]

6/8