Festina Lente
c/o Via Salvatore Bongi, 85, 55100 Lucca, Toscana, Italy            Email: festinalente.libri@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
031279: VOSKUIL, Bartholomeus Lambertus - Onderzoek naar de bruikbaarheid van het hoogtevliegtuig voor verkeersdoeleinden.
024393: VOSS-DEL MAR, NELLA - DIARIO DI UN'AUSILIARIA - Unica donna italiana nell'esercito inglese (1941-1946).
007557: VOSS, DR. H - Teekeningen der late ITALIAANSCHE RENAISSANCE - met een inleiding van Dr. G. J. Hoogewerff.
004095: VOSS, CARL HERMANN - THE PALESTINE PROBLEM TODAY - Israel and its neighbors.
023281: VOSS, HANS D - COLLAGEN 1959-1978 / SERIGRAPHIEN 1972-1978.
026137: VOSSE, THEO & KEMPEN, GERARD (geselecteerd en ingeleid door) - MALLOTIGSTE OMSLAGTITEL en 777 andere Nederlandse anagrammen.
014164: VOSSLER, KARL - ITALIENISCHE LITERATURGESCHICHTE.
024597: VOVELLE, MICHEL (préface) - PROVERBES ET DICTONS PROVENÇAUX - Provençal / Français.
021820: VRANKRIJKER, DR. A. C. J. DE & EPPO DOEVE - DE GESCHIEDENIS VAN HET GOOI en zijn erfgooiers.
031065: VREDEMAN DE VRIES, Hans - Variae architecturae formae.
016962: VREE, FREDDY DE - NEW YORK - SCHERPENHEUVEL.
021522: VREE, FELIX DE - VERZAMELD WERK.
009102: VREE, FREDDY DE (GASTRED.) - W. F. HERMANS - special.
023273: VREE, DICK DE - DOODSOORZAAK: MOORD? - Reconstructie van opzienbarende strafzaken in Engeland en Schotland.
028844: VREUGDENHIL. A. J. (onder rtedactie van) - IN EN OM DE HAVEN.
018789: VRIAMONT, JORIS - DE EXPLOTEN VAN TABARIJN - verzameld proza.
028655: VRIEND, J. (uit de beste bronnen bijeenverzameld door) - ITALIAANSCHE SPRAAKKUNST - bijzonder ingerigt ten dienste dergenen, welke zich deze taal door zelfoefening willen eigenmaken.
026621: VRIEND, J. J - DRIE BOUWKUNSTIGE WANDELINGEN DOOR AMSTERDAM.
001178: VRIENDS, JAN - LANGS DE VLOEDLIJN.
026266: VRIES, THOM. J. DE - ZWOLLAE MONSTRATIO - zijnde een historische gids van Zwolle aan de laatste vereerders van Clio die een meer dan oppervlakkige kennismaking met deze oude stad op prijs stellen ter gelegenheid van het jaar 1953.
018165: VRIES, THEO de - HET WILDE WESTEN - van cowboys en indianen.
029992: VRIES, LYCKLE DE (en anderen) - HET ZIEN VAN RUIMTE - Een tentoonstelling over perspectiefboeken in de 17de eeuw.
022231: VRIES, THOM. J. DE - PANTA RHEI - de Tijd draagt alle mensen voort op zijn gestagen stroom - een beschouwing.
026010: VRIES, EMILE DE - MOMENTS MUSICAUX - schetsen van muzikanten en publiek gemaakt in het Concertgebouiw te Amsterdam en soms ergens anders.
012791: VRIES VAN HEIJST, B. G. DE (verdietscht door) - SJOELAMMIT - 't lied der liederen - liefdes lof.
029390: VRIES, JAN VREDEMAN DE - PERSPECTIVE - with a new introduction by Adolf K. Placzek.
017262: VRIES, HAN DE (samenstelling en vormgeving) - CAREL BLAZER fotograaf.
011632: VRIES, DRS. THOM. J. DE - FESTINA LENTE - haast u langzaam!.
006903: VRIES, JETTY DE - CONRAD CRITICISM 1965-1985: The nigger of the 'NARCISSUS'.
002202: VRIES, TJITTE de - FLORENCE - trefpunt van een ramp.
028599: VRIES-ZANUCOLI, LUCIANA DE - CATTOLICI D'OLANDA AI CONFINI DELLA CHIESA DI ROMA (1966-1976).
022510: VRIES, LYCKLE DE (en anderen) - JAN VAN DER HEYDEN (1637-1712) - kunstenaar en uitvinder.
010186: VRIES, LEONARD DE (selectie en inleiding - Zweefvliegavontuur in Zwitserland.
006027: VRIES, JAN de - Sa buorke de C.A.F. - Driekwart eeuw aan- en verkoopcoöperatie in Friesland.
014783: VRIES, DR. G. J. DE - DE ZANG DER SIRENEN.
009114: VRIES, THEO de - LAOS.
009106: VRIES, TJITTE de - CHARLES DICKENS (1812-1870) en zijn tijd.
018695: VRIES, G. J. de - DE ZANG DER SIRENEN.
020989: VRIES, THOM. J. DE - SPECULUM SUPERSTITIONIS - dat is Spiegel van het bijgeloof - waarin men weerkaatst ziet welke onheilvolle gevolgen in vroeger eeuwen het bijgeloof aan een overdreven macht van de duivel heeft gehad.
008684: VRIES, DR. G. J. DE - SAPPHO'S KEUS.
005618: VRIESLAND, VICTOR E. van - HET KIND IN HET PROZA.
029685: VRIESLAND, VICTOR E. van - HERINNERINGEN verteld aan Alfred Kossmann.
003312: VRIESLAND, VICTOR E. van (redacteur) - DE KUNST DER VRIJAGIE - Getekend leven - 24 tekeningen uit zes eeuwen.
027926: VRIESLAND, VICTOR E. van - GRONDSLAG VAN EEN VERSTANDHOUDING - Proeve van een vertoog ter begripsvorming eener kenleer van het zijn, de ziel en het absolute.
026387: VRIESLAND, DR. VICTOR E. VAN (bijeengebracht door) - MENSEN ALS WIJ - Vertaalde Middeleeuwse poëzie.
010275: VRIEZE, DR. F. S. DE - Enkele figuren uit het volksgeloof in de SCANDINAVISCHE LETTERKUNDE.
004305: VRIJMAN, JAN - Vier dagen Nederland - Koperen Ko, de paardenmarkt, de veilingmeester, de gebedsgenezing.
026021: VROEGE, DENS - WAASDORP, JOOP - het laatste interview.
008544: VROKLAGE, DR. B. A. G - Ons volk in de branding.
030595: VROMAN, LEO - HET EINDDOEL IS NIET IN TE SCHATTEN - Zeven feestredes voor Leo Vroman, gevolgd door een dankwoord van de jubilaris.
013828: VROMAN, LEO - JUST ONE MORE WORLD.
025073: VROMAN, LEO - AGENDA UIT HET JAAR 2000.
031584: VROOM, N.R.A. ( inleiding ) - Primo Conti mostra panoramica Nederland.
017005: VROOM, N. R. A. (inleiding) - PRIMO CONTI - Mostra panaramica - Nederland - 1967/1968 - Olanda.
027012: VROOM, HEDDE J - KERKMIS EN KERMIS.
030404: VROOMEN, PIM DE - DE DOLER EN HET KIND VAN GOD - brieven en documenten van de samenwerking tussen HENDRIK ANDRIESSEN EN PIERRE KEMP in de jaren 1917-1921.
031539: VUIJSJE, Herman - De brave revolutie- Cubaanse ontmoetingen.
006942: VUILLEMIN, JULES - VENETIË - een spiegel.
028996: VUYK, BEB - REIS NAAR HET VADERLAND IN DE VERTE - reisverhalen.
027381: VYDROVA, JIRINA - ITALIENISCHE MAJOLIKA in Tsjechoslowakischen Sammlungen.
007664: WAAGENAAR, SAM - The Pope's Jews.
005119: WAAGENAAR, SAM (foto's en tekst) - Kinderen van Israël.
010346: WAAGENAAR, SAM - WOMEN OF ISRAEL.
008683: WAAGENAAR, SAM (samenst.) - HOLLAND OP Z'N MALST - Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagens, glazen, borden, graven en elders.
008137: WAAGENAAR, SAM - LICHTENSTEIN, SAN MARINO, MONACO, VATICAAN en ANDORRA - de kleine vijf/the little five.
000733: WAAL, DR. M. DE - ZUIVEL EI EN HONING door alle eeuwen heen.
030134: WAARD, MICHÈLE DE - DUITSLAND ACHTER DE SCHERMEN - Het wonder van de Berlijnse republiek.
017302: WAARD, ELLY DE - ANNA BIJNS - O God wat hooren wij nu al rumoers.
007139: WAARD, ELLY DE - ONVOLTOOIING.
008781: WAARD, MR. R - HET DRAAIORGEL.
016174: WAARD, DR. J. DE - VAN OVERZETTING EN OVERSPEL - De fidus interpres op zoek naar getrouwheid.
005282: WAARSENBURG, HANS van de - Verschrikkelijke winter.
010194: WAARSENBURG, HANS van de - Het sleutelbeen van Napoleon.
019880: WAASDORP, JOOP - WELKOM IN ZEE!.
011830: WAASDORP, DRS. H. M - ROND EEN VOLKSTELLING.
027407: WAASDORP, JOOP - DE VOGELVERSCHRIKKER - gevolgd door NEEF KAS, DE BEHANGER.
014603: WACKERNAGEL, PROF. DR. M - DE KUNST VAN RENAISSANCE EN BAROK.
026260: WADDELL, HELEN - VAGANTEN IN DE MIDDELEEUWEN.
009305: WADE, BOB - Ridin' and wreckin'.
000759: WADE, STEPHEN - CHRISTOPHER ISHERWOOD.
011268: WADIA, BETTINA - BOTTICELLI.
028593: WADIA, B. P - STUDIES IN DE GEHEIME LEER VAN H. P. BLAVATSKY.
001248: WADLEY, NICHOLAS - MICHELANGELO.
024713: WADUM, JØRGEN (en anderen) - VERMEER IN HET LICHT - conservering / restauratie / onderzoek.
007617: WAELE, DR. FERDINAND JOSEPH DE - THEATER EN AMPHITHEATER TE OUD KORINTHE.
022883: WAELE, Jos de - I templi della Mater Matuta a Satricum.
023804: WAELE, JOZEF ARTHUR DE - ACRAGAS GRAECA - Die historische Topographie des griechischen Akragas auf Sizilien - I - Historischer Teil.
025089: WAGEMANS, KAREL - SCHETSEN UIT HET STATENKWARTIER - De selectieve bewoningsgeschiedenis van een Haagse wijk.
011818: WAGENAAR, DR. JOH - DE DOGE VAN VENETIË - Quasi-ernstige opera in 3 bedrijven.
021649: WAGENER, HANS - THE GERMAN BAROQUE NOVEL.
020430: WAGENINGEN, RICHARD VAN - DE ONTZEKERDE TROON - veertien gedichten 1979-1984.
017476: WAGENVOORDE, HANNO VAN - HET SPELKARAKTER VAN DE GRIEKSE DICHTKUNST - essay.
013147: WAGENVOORT, DR. H. en anderen - SCHRIJVER EN VOLK.
010527: WAGENVOORT, PROF. DR. H. & GRONINGEN, PROF. DR. B. A. VAN - AUGUSTUS - Schets van zijn persoonlijkheid in de omgeving van zijn tijd.
010066: WAGENVOORT, DR. H - AUGUSTUS - Schets van zijn persoonlijkheid in de omgeving van zijn tijd.
028085: WAGENVOORT, MAURITS - ROCOCO ITALIË.
002659: WAGGERL, K. H - Die schönsten Alpenblumen.
029406: WAGN, KLAUS - ENTWURF EINER ALLGEMEINEN THEORIE DES BEWUSSTSEINS - Die Isomorphie logischer, psychologischer und physikalischer Strukturen / DESIGN OF A GENERAL THEORIE OF CONSCIOUSNESS - The isomorphic nature of logical, psychological and physical structures.
005260: WAGNER, RICCARDO - SIGFRIDO - seconda giornata della trilogia: L'Anello del Nibelungo.
004628: WAGNER, ANNA & SILLEVIS, JOHN - SIEGFRIED IDYLL.
006168: WAGNER, ANNA - THIERRY RIJKHART DE VOOGD - schilder.
028591: WAGNER, SIGISMOND - L'ILE SAINT-PIERRE ou L'ILE DE ROUSSEAU.
020286: WAGNER, F. G. (edidit) - BIBLIOTHECA BIBLIOGRAPHICA LIBRORUM SEDECIMI SAECULI - Bibliographisches Repertorium für die Drucke des 16. Jahrhunderts.
014819: WAGNER, WALTER R. (and others) - Geology of the PITTSBURGH AREA.
009547: WAGNER, DR. FRIEDRICH - Die Römer in Bayern.
027939: WAGNER, ANNA & SILLEVIS, JOHN - I MACCHIAIOLI - Italiaanse tijdgenoten van de Haagse School.
027242: WAGNER, ECKARD (Zusammenstellung und Bearbeitung)) - DER HÜMMLING LANDSCHAFT IM WANDEL - Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen des Sögeler Malers KARL MEIER.
027177: WAGNER, ECKARD (Einleitung) - ARS VITRARIA - geschnittene Gläser des Barock.
029218: WAHBA, MOURAD - FUTURE OF ISLAMIC CIVILIZATION.
026613: WAIBLINGER, FRANZ PETER (Herausgegeben und übersetzt von) - ROMA CAPUT MUNDI / ROM HAUPTSTADT DER WELT - Lateinische Texte in der Stadt und über die Stadt.
008338: WAITIER, PHILIPPE - LA ROUTE NAPOLÉON.
021687: WALBERG, FERRY (en anderen) - Wonen tussen monumenten in DE BURGWALBUURT.
007657: WALCH, Dr. J. L - In een laaiende lente.
000360: WALCH, JAN - SINT FRANCISCUS VAN ASSISI - gestorven 4 october 1226.
003474: WALCHEREN, G. VAN DE - SCHERVEN LANGS DE HEMEL.
002606: WALCHEREN, G. VAN DE - SCHERVEN LANGS DE HEMEL.
019735: WALDAUER, JOSEPH L - SOCIETY AND THE FREEDOM OF THE CREATIVE MAN IN DIDEROT'S THOUGHT.
016874: WALDBERG, PATRICK - Schatten van het /Trésors du SURREALISME.
025759: WALDEN, MARTHA - LEGENDE VAN EEN LEVEN - over mensen die mijn leven licht en warmte schonken.
002061: WALDMAN, GUIDO (editor) - THE PENGUIN BOOK OF ITALIAN SHORT STORIES.
005196: WALDORP, JAN & WOLSEY, BOY - Zangzaad - deel 1.
013230: WALES, HUBERT (pseudoniem van William Charter Piggott) - HET BROCKLEBANK RAADSEL - Een vreemde occulte geschiedenis.
030522: WALEY, DANIEL - ORVIETO MEDIEVALE - Storia politica di una Città-Stato Italiana 1157 - 1334.
024861: WALEY, DANIEL - DIE ITALIENISCHEN STADTSTAATEN.
019765: WALEY, ARTHUR (translated by) - One hundred & seventy CHINESE POEMS.
027131: WALIS BUDGE, E. A - THE BOOK OF THE DEAD.
022531: WALKER, BENJAMIN - BEYOND THE BODY - The human double and the astral planes.
003049: WALL, BERNARD - ITALY - A personal anthology.
020234: WALL, BERNARD - ALESSANDRO MANZONI.
026030: WALLACE, ANNE D - WALKING, LITERATURE, AND ENGLISH CULTURE - The origins and uses peripatetic in the nineteenth century.
016410: WALLACE, MARTIN - A short history of IRELAND.
025487: WALLACE, ALFRED RUSSEL - CHARLES DARWIN - herinneringen.
016814: WALLAGH, BOB - SCAMPOLO (overschotje) - Het sprankelende liefdesavontuur van een jong meisje.
025797: WALLART, CLAUDINE - LE NORD EN GUERRE 1914-1918.
012218: WALLER, H. F - MANZONI.
025455: WALLINGA, H. T - DER FAMOSESTE KERL - over Spartacus en zijn opstand.
022790: WALLIS BUDGE, E. A - THE ROSETTA STONE.
018240: WALRAVEN, B. C. A - De omgang met geesten in CHOSON KOREA.
005673: WALRAVENS, JAN - Het avontuur van een bericht.
007341: WALRAVENS, JAN - NEGATIEF - een fictie.
030452: WALROND, ERIC & POOL, DR. ROSEY (selecting the poems) - BLACK AND UNKNOWN BARDS - a collection of negro poetry.
013561: WALSCHAP, GERARD - SLIMKE GAZELLE MAAKT GRAPPEN.
018665: WALSCHAP, GERARD - DE CULTURELE REPRESSIE.
031421: WALSER, ROBERT - Het einde van de wereld.
027186: WALSER, ROBERT - FRITZ KOCHERS AUFSÄTZE.
016059: WALSER, MARTIN - MESSMERS REIZEN.
020091: WALSH, MICHAEL - DE GEHEIME MACHT VAN OPUS DEI - Openbaringen over een mysterieuze organisatie binnen de schaduwzijde van de rooms-katholieke kerk.
025078: WALSH, WILLIAM - D. J. ENRIGHT - Poet of Humanism.
005276: WALTER HODGES, C - Playhouse tales.
001307: WALTER, HANS, (Geleitwort und Bildtexte) - FLORENZ.
021188: WALTER, GERARD - NERO - keizer en tyran.
028159: WALTHER, LINA (erzählt von) - DER ADJUNKTUS VON OLDENHAUSEN - Eine Geschichte aus dem vorigen Jahrhundert.
015035: WALTON LITZ, A. (editor) - ELIOT IN HIS TIME - Essays on the occasion of the 50th anniversary of THE WASTE LAND.
028492: WAMBEKE, A. VAN & OOSTEN, M.F. VAN - CARTE DES SOLS ET DE LA VEGETATION DU CONGO BELGE ET DU RUANDA-URUNDI - 8 - Vallée de la Lufira (Haut-Katanga).
030536: WANDRUSZKA, MARIO - ANGST UND MUT.
029486: WANZELIUS, RAINER - CORK MARCHESCHI.
011976: WARD PRICE, G - IK KEN DEZE DICTATORS.
018992: WARD, WILLIAM - HANDBOEK ITALIË - gids voor de jaren negentig.
025627: WARD-PERKINS, JOHN AND CLARIDGE, AMANDA - POMPEII - AD 79.
008981: WARD, LYNDA - EEN LIEFDE IN MARMER.
023164: WARD-JACKSON, PETER - ROCOCO ORNAMENT - a history in pictures.
020789: WARD, WILLIAM - HANDBOEK ITALIË - gids voor de jaren negentig.
031072: WARHOL, Andy - Transcript of David Bailey's ATV documentary.
024261: WARING, MOLLY - MANNEQUIN IN ITALIË.
004777: WARMING, Dr. Eug - DEN SYSTEMATISKE BOTANIK.
025813: WARNER, OLIVER - NELSON'S BATTLES.
022776: WARNER, SUZANNE (compiled by) - MY FAIR LADY - souvenir book.
000286: WARNER, MARINA - De verloren vader.
003912: WARNERS, MARINA (bijeengebracht door) - CIAO BELLA! - Italiaanse verhalen over vrouwen.
000298: WARNERS, MARINA (.) - MANNEN - 17 Italiaanse verhalen.
025363: WARNKE, MARTIN - LAUDANDO PRAECIPERE - der Medicizyklus des PETER PAUL RUBENS.
030278: WARREN, HANS (tekst) & VOS, PETER (tekeningen) - HET DAGBOEK ALS KUNSTVORM.
030277: WARREN, HANS - BINNENSTE BUITEN - over dagboeken.
022866: WARREN, HANS - WINTER IN POMPEI.
025822: WARREN, HANS & MOLEGRAAF, MARIO (gekozen en vertaald door) - KON IK MAAR JOUW SPIEGEL ZIJN - 24 griekse liefdesgedichten.
025757: WARREN, HANS en MOLEGRAAF, MARIO - IK GING NAAR GEHEIME KAMERS - Over de dichter K. P. KAVAVIS.
008580: WARREN, LYNNE (RED.) - JON KESSLER.
027042: WARREN, ROBERT PENN - DEMOCRACY & POETRY - The 1974 Jefferson Lecture in the Humanities.
020936: WASCH, KAREL - DYLAN THOMAS.
028559: WASER, MARIA - RUDOLF MÜNGERS FRIES IN DER EIDGENÖSSLICHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE.
017843: WASHBURN, STAN (author and illustrator) - The true account of the death by violence of GEORGE'S DRAGON.
011401: WASKOW, HOWARD J - WHITMAN: Explorations in form.
020954: WASNAIR, ÉMILE - HISTOIRE OUVRIERE ET PAYSANNE DE BELGIQUE.
011133: WASZINK, DR. J. H - Bloesemtij der Letteren - Het Humanisme van FRANCESCO PETRARCA.
022412: WATERBOLK, DR. E. H - EEN HOND IN HET BAD - Enige aspecten van de verhouding tussen ERASMUS EN AGRICOLA.
014880: WATERMAN, WILLEM W - AMERIKA FILMT - Een visie op Hollywood en op Hollywood's wonderlijke werkwijzen.
022217: WATERS, BILL - BURNE-JONES - a quest for love.
003671: WATERSCHOOT, DRIES - Profumo Italiano.
023675: WATERSCHOOT, JOS VAN - HELAAS IK BEN 'N AMSTERDAMMER - Een literaire wandeling door het Amsterdam van MULTATULI.
020941: WATERSCHOOT, W - Een inleiding tot de bibliografie der POETISCHE WERKEN van JONKER JAN VAN DER NOOT.
010942: WATSON, LYALL - LES CHANTS DU SOLEIL - Lithographies originales & poème - tirage de 12.
021339: WATT, MARGARET H - THE HISTORY OF THE PARSON'S WIFE.
026275: WATTS, CECIL E - GOEDE MANIEREN IN DE OMGANG MET GRAMMOFOONPLATEN - Onderhoud, juiste behandeling en verzekering van een optimale gebruiksduur.
027488: WATWOOD, WARREN (edited and compiled by) - LADY LOVERLEY'S CHATTER.
028654: WEBB, CHARLES - IL LAUREATO.
021856: WEBBER, JULIAN LLOYD (compiled, edited and with a foreword by) - SONGS OF THE BIRDS - sayings, stories and impressions of PABLO CASALS.
025380: WEBER, RICHARD (zusammengestellt von) - SCHILLERS LOTTCHEN - Eine Collage aus Briefen, Tagebüchern, Monologen von Charlotte und Friedrich Schillers.
020568: WEBER, BRUNO (herausgegeben von) - CELESTINO PIATTI: Meister des graphischen Sinnbilds.
011919: WEBER, KATHERINE - EEN LES IN MUZIEK.
021374: WEBER, PETER - Das Menschenbild des bürgerlichen Trauerspiels - Entstehung und Funktion von LESSINGS 'MISS SARA SAMPSON'.
027506: WEBSTER, JEAN - VADERTJE LANGBEEN.
026874: WEBSTER, GRAHAM & BARKER, PHILIP - VIROCONIUM, WROXETER - Roman city.
026865: WEBSTER, GRAHAM - THE ROMAN ARMY - an illustrated study.
026112: WECHSLER, ROBERT(editor) - WHEN IN ROME - The humorists' guide to Italy.
006864: WECHSLER, HERMAN J - GODS AND GODDESSES in art and legend - great myths as pictured by great masters.
027448: WEDEKIND, FRANK - ICH HAB MEINE TANTE GESCHLACHTET - Lautenlieder und 'Simplicissimus'-Gedichte.
028704: WEEBER, KARL-WILHELM - NACHTLEBEN IM ALTEN ROM.
015741: WEEGE, FRITZ - DER BAUER UND SEIN KNECHT - Ein Scherzspiel unter Benutzung eines alten Tiroler Drischellegspieltertes.
022004: WEEKES, TREVOR - IHR HUHN LERNT FLIEGEN - Ein Trainingsleitfaden.
030797: WEEKS, DONALD - EDWARD GOREY (ARTICLE IN ENGLISH).
022270: WEEL, ADRIAAN HENDRIK VAN DER - PAUL-LOUIS DE MONDRAN -1734-1795 - un Chanoine homme d'esprit du dix-huitième siècle - d'après des documents inédits.
000126: WEEMOEDT, LÉVI - BEDROEFD MAAR DANKBAAR.
023933: WEERDA, PROF. DR. JAN - HOLBEIN UND CALVIN - Ein unbekanntes Bildnis des jungen Calvin.
031782: Weerlee, Duco van (ea ) - KNIJP nummer 2.
004198: WEERLEE, DUCO VAN - WAT DE PROVO'S WILLEN.
028896: WEERLEE, DUCO VAN - SAMBAL DUCO - autobiografische notities.
024100: WEERT, JOHANNES VAN DE - UITVERKOOP! - Notities over (anti-) fascisme voor de oorlog - stripverhaal.
020381: WEES, PETRUS GIJSBERTUS - POËTISCHE GEOGRAFIE in Vergilius' Aeneis / poetical geography in VIRGIL'S AENEIS.
012900: WEEVERS, Prof. Dr. Th. (Onder redactie van) - DROOM EN BEELD - De poëzie van ALBERT VERWEY.
025534: WEGELE, LUDWIG - MOZART UND AUGSBURG.
026734: WEGELE, LUDWIG - DER AUGSBURGER MALER ANTON MOZART.
000791: WEGNER, MAX - GOETHES ANSCHAUUNG ANTIKER KUNST.
026309: WEHRHAN, KARL - DIE SAGE.
023422: WEHRLI, DR. RENÉ (Redaktion) - KUNSTSCHÄTZE DER LOMBARDEI - 500 VOR CHRISTUS / 1800 NACH CHRISTUS.
018376: WEIA - DE KANYDONIESE JACHT - Een Griekse vertelling ontdaan van patriarchale verzinsels.
027863: WEIBEL, PROF. DR. WILHELM - EINFÜHRUNG IN DIE GYNÄKOLOGISCHE DIAGNOSTIK.
031552: WEIERMAIR, Peter - Ian Hamilton Finlay.
022994: WEIJERMANS, LEOPOLD HENRI - DE GENITIVUS INHAERENTIAE IN HET LATIJN.
023964: WEIJNEN, DR. A - STUDIES OVER HET ACHTHUIZENS DIALECT.
006541: WEIJTENS, Dr. M. J. P. M - NATHAN EN SHYLOCK IN DE LAGE LANDEN - De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de 19e eeuw.
025951: WEIL, GRETE - NAAR HET EINDE VAN DE WERELD - een vertelling.
021213: WEIL, GOTTHOLD - GRUNDRISS UND SYSTEM DER ALTARABISCHEN METREN.
029449: WEILER, JHR. IR. A. C. VON - BROODPENNINGEN EN HUN ROL IN HET BAKKERSLEVEN.
009854: WEINBERG, GEORGE - De zoektocht van zes - een fabel.
014870: WEINSTEIN, NORMAN - GERTRUDE STEIN and the literature of the modern consciousness.
009701: WEISE, GEORG - L'Italia e Il Mondo Gotico.
011871: WEISENBORN, GÜNTHER - Dokter in den Gran Chaco.
016756: WEISER - VON INFFELD, JOSEPHA - DAS BUCH UM GHIRLANDAIO - Eine Florentiner Chronik.
010980: WEISNER, ULRICH - Passione per l'arte - SANDRO CHIA - Leidenschaft für die Kunst.
015454: WEISS, KONRAD - KARL CASPAR.
027558: WEISS, IDA - ELLI RIEHL - Die Kärntner Puppenmacherin.
030483: WEISSBACH, F. H. & BANG, W. (herausgegeben von) - DIE ALTPERSISCHEN KEILINSCHRIFTEN in Umschrift und Übersetzung.
000097: WEISSER, MICHAEL - SÖHNLEIN RHEINGOLD - Künstlerische Werbung für den Sect 1879 - 1929.
017228: WEISSMANN, HANNE - AUF DER SUCHE NACH DEN MOORSOLDATEN - Emslandlager 1933-1945.
012990: WEITZENHOFFER, FRANCES - THE HAVEMEYERS - Impressionism comes to America.
031748: WEL, Peter van ( presidente ) - Bussana Sensuale.
004047: WEL, JOS. van - Waarom lijdt gij? - Roomsch Democratisch Manifest.
018002: WELLE, J. A. VAN DER - DRYDEN AND HOLLAND.
018540: WELLEKENS, JAN BAPTISTA - VERHANDELING VAN HET HERDERDICHT.
026077: WELLER, SIMONA - INCONTRI D'AMORE A RAVELLO.
022255: WELLMER, ARNOLD - ANNA GRAVIN VAN STOLBERG-WERNIGERODE - directrice van Bethanië - Een levensschets uit onze dagen.
005735: WELLS, H. G - DE ONZICHTBARE MAN.
006251: WELLS, JAMES M. (intr.) - Opera di GIOVANNIANTONIO TAGLIENTE.
025711: WELSH, DAVID J - RUSSIAN COMEDY 1765-1823.
023858: WELY, DR. DANIEL VAN & EPPING, DR. ADELARD & SANDERS, DR. NICODEMUS & BORNE, DR. FIDENTIUS V.D - DOCTOR EVANGELICUS - vier studies over de H. ANTONIUS VAN PADUA.
015906: WELY, JOS. VAN - SCHAEPMAN.
017413: WELZ, E. J - UIT DE HAL DES LANGEN LEVENS - Chineesche levenswijsheid.
031791: Wember, Paul ( direktor ) - Museum Haus Lange ringband 7.
031792: Wember, Paul ( direktor ) - Museum Haus Langr ringband 8.
031789: Wember, Paul ( direktor ) - Museum Haus Lange ringband 5.
031788: Wember, Paul ( direktor ) - Museum Haus Lange ringband 4.
031790: Wember, Paul ( direktor ) - Museum Haus Lange ringband 6.
031108: WENDERS, Wim - Die Zeit mit Antonioni.
029482: WENSINCK, A. J - OVER EEN PLAN TOT ONTGINNING DER ARABISCHE TRADITIELITERATUUR.
020426: WENTGES, PROF. DR. R. TH. R - DE NEUS VAN FREDERIK VAN EEDEN - Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk.
002232: WENTINCK, CHARLES - Torens, Tempels en Taveernen/ Verkenningen rondom de oude wereldzee.
027083: WERD, GUIDO DE - ERICH JOHN.
026004: WERFEL, FRANZ - VERDI - roman de l'opéra.
014371: WERFF, J. J. VAN DER - ZELFBEELD EN ZELFIDEAAL - tegenstrijdigheden in de beoordeling van de eigen persoon.
011644: WERINGH, KOOS van (samenstelling en inleiding) - DE HOUTEN POMP - A. R. Caricaturistisch weekblad 1922-1930.
010012: WERINGH, KOOS van (samenstelling en inleiding) - ZONDER PERSPECTIEF - Politieke prenten van TEO GOOTJES.
021136: WERKMEISTER, WILLIAM H. (editor) - FACETS OF THE RENAISSANCE - essays.
018007: WERNER, BRUNO E - L'ARCHITECTURE NOUVELLE EN ALLEMAGNE.
028021: WERSIN, WOLFGANG VON - DAS ELEMENTARE ORNAMENT UND SEINE GESETZLICHKEIT - Eine Morphologie des Ornaments.
030154: WERTH, LÉON - SAINT-EXUPÉRY - tel que je l'ai connu....
005634: WERUMEUS BUNING, J. W. F - De hoeve in het gebergte - Een kerstverhaal.
017319: WERUMÉUS BUNING, A - EEN KRITIEK OGENBLIK - Ene vertelling van mijn vriend Anton Oostlandt.
028157: WERUMEUS BUNING, J. W. F - EEN BOEKJE VAN DE WIJN - bevattende een sprookje vooraf, een tafelrede tot besluit, benevens vele wetenswaardigheden over de wijn en wat er bij past, voor zo verre deze in kort bestek verzameld konden worden / EEN BOEKJE VAN HET GLAS.
023803: WES, M. A - DAS ENDE DES KAISERTUMS IM WESTEN DES RÖMISCHEN REICHS.
027768: WES, M. A - GUSTAVE FLAUBERT en zijn SALAMMBÔ: meer dan historisch.
017780: WESLY, PETER - ELEMENTAIRE WETENSCHAPSLEER.
024727: WESSEL, KLAUS - THE LAST SUPPER.
024060: WESSELING, BERBER - LEVEN, LIEFDE EN DOOD - zelfmoord, vermeende dood, huwelijk en dood: motieven in antieke romans.
001121: WESSELING C.ss. R. P - Mijn eeuwige stad.
017825: WESSELINK, JOHAN - DE ZOMERTOCHT VAN DEN REUS.
023563: WESSELS, PAULUS BERNARDUS - DIE LANDSCHAFT IM JÜNGEREN MINNESANG.
016023: WESSELS, Dr. P. B - DER HÖFISCHE RITTER - ein Wanderer zwischen zwei Welten.
005504: WEST, MORRIS - DE SALAMANDER.
005447: WEST, MORIS - The big story.
007733: WEST, MORRIS - ADVOCAAT VAN DE DUIVEL.
004392: WEST, RICHARD M - The girl in the Albergo Borghese - selected poems.
015463: WEST, MORRIS - GEEN BLOEMEN VOOR RICHARD ASHLEY.
009260: WEST, MORRIS - Children of the sun.
006626: WEST, MORRIS - The big story.
020219: WEST, PAUL - BYRON and the spoiler's art.
026738: WESTENBRINK, DR. A. G - WAAR EN WANNEER IN DE OUDHEID - Hoofdzaken van de Antieke geschiedenis en geografie.
012004: WESTENBROEK, J. J. M. (en anderen) - Verleidingskunsten der muzen.
014586: WESTERLINCK, ALBERT - HET LIED VAN TANTALUS - Bijdrage tot de studie van een menschelijkheidstype in de litteraire kunstschepping op grond van een onderzoek over het werk van A. DEMEDTS.
006344: Westerman, Wim en Oers, Bert van - Ontwikkelingspsychologische visies op jonge kinderen.
005010: WESTHEIMER, DAVID - Von Ryans exprestrein.
003086: WESTHEIMER, DAVID - Von Ryans exprestrein.
028494: WESTINGHOUSE - FREEZE WITH EASE.. in a Westinghouse home freezer.
006914: WESTRIK, IOHANNES VINCENTIUS - AESCHYLI CHOEPHORIS, DEQUE ELECTRA CUM SOPHOCLIS TUM EURIPIDIS.
025908: WETTBERG, GABRIELA - DAS AMERIKA-BILD UND SEINE NEGATIVEN KONSTANTEN IN DER DEUTSCHEN NACHKRIEGSLITERATUR.
005720: WEVERBERGH, JULIEN - HET DOSSIER JAN.
013211: WEVERBERGH, JULIEN - BLAUW RAPEN.
028424: WEYERGANS, Frans ( naar Collodi ) - Pinokkio.
015577: WEYERMAN, JACOB CAMPO - DEN VROLYKE TUCHTHEER (1729) - deel 2 - kommentaar.
010274: WHEELER, HAROLD F. B - Daring deeds of merchant seamen - in the great war.
011525: WHEELWRIGHT, THEA (ed.) - THOREAU'S CAPE GOD with the early photographs of HERBERT W. GLEASON.
014461: WHELAN, DOM BASIL - HISTORIC ENGLISH CONVENTS OF TO-DAY - The story of the English cloisters in France and Flanders in Penal Time.
022346: WHITE, COLIN & BOUCKE, LAURIE - THE UNDUTCHABLES - an observation of the Netherlands: its culture and its inhabitants.
014253: WHITE, EDMUND - NOTTURNO für den König von Neapel.
004661: WHITE, EDMUND - NOCTURNE VOOR DE KONING VAN NAPELS.
019521: WHITE, NICOLA - Reconstructing ITALIAN FASHION - America and the development of the Italian fashion industry.
029114: WHITEHOUSE, R. H. & GROVE, A. J - THE DISSECTION OF THE CRAYFISH.
029113: WHITEHOUSE, R. H. & GROVE, A. J - THE DISSECTION OF THE FROG.
029112: WHITEHOUSE, R. H. & GROVE, A. J - THE DISSECTION OF THE DOGFISH.
009364: WHITEHOUSE, J. HOWARD (EDITOR) - RUSKIN - Centenary addresses - 8 February 1919.
028945: WHITELOCK, DOROTHY (edited by) - SERMO LUPI AD ANGLOS.
030334: WHITMAN, WALT / BLOK, RIK - BEHOOR JE WERKELIJK TOT DE VOLLEDIGE MENSEN? - selektie uit het werk van de 19 - eeuwse Amerikaande dichter - een vertaling van zijn poëzie.
015132: WHITMAN, WALT - O CAPITANO MIO CAPITANO.
014556: WHITMAN, WILLIAM B - LITERAIRE STEDEN VAN ITALIË.
012065: WHITTEMORE, REED - WHOLE LIVES - Shapers of modern biography.
027980: WHITTEMORE, REED - WHOLE LIVES - Shapers of modern biography.
010938: WHITTICK, ARNOLD (editor) - Ruskin's VENICE.
026104: WHITTIER, JOHN GREENLEAF - HOME BALLADS AND POEMS.
029144: WHITTLE, TYLER - SOME ANCIENT GENTLEMEN - being an examination of certain people, plants, and gardens.
026883: WHYTE, A. J - THE EARLY LIFE AND LETTERS OF CAVOUR 1810-1848.
012612: WICHMAN, ERICH - LENIN STINKT en andere satirische geschriften gekozen door Wim Zaal.
017624: WICKERT, ERWIN - 4 Hörspiele.
021926: WICKHAM, P. R - COMMERCIAL MODEL MAKING - Professional model making for architects, building trades, industrial purposes, exhibitions, general advertising display.
001439: WIDERRA, ROSEMARIE - Künstlergeschichten der Italienischen Renaissance.
022351: WIDMOSER, EDUARD & ZAISBERGER, FRIEDERIKE - 1809 - 1984 - 175 JAHR FEIER PASS STRUB.
015793: WIECK, HEINRICH - DIE TEUFEL auf der mittelalterlichen Mysterienbühne Frankreichs.
027991: WIECK, WILFRIED - LIEFDE IS GEEN MANNENWERK.
023322: WIEGAND, DIETMAR - GOETHE en zijn drukkers.
021498: WIEGERS, DR. G. A - Het inquisitieproces van ALONSO DE LUNA - Moriscos in Spanje en de diaspora in de zeventiende eeuw en hun geschriften over het christendom.
015453: WIEGERSMA, FRISO - FRAU UND AUTO.
016028: WIEGERSMA, FRISO - DE VROUW AAN HET STUUR - La belle chauffeuse.
027994: WIEGMANS, WILLEM - UNA EN INA.
005245: WIEL, REIN VAN DER - LAETITIA - Een verlangen en CAPRI.
027542: WIEL, ALETHEA - TWO DOGES OF VENICE - Being a slight sketch of the lives and times of TOMASO MOCENIGO and FRANCESCO FOSCARI.
023279: WIELAND, ROTRAUD - IK HEB OOIT SULEIKA GEHETEN.
003959: WIELE, JOANNES STALPART van der - MADRIGALIA.
014793: WIENER, LODEWIJK HENRY - Eind goed, al goed & Dagboek: Max de Jongs en nog een.
027115: WIEREMA, THIJS (en anderen) - NESCIO.
026600: WIEREMA, THIJS (en anderen) - JOOP WAASDORP zestig jaar.
022060: WIERENGA, L - LA TROADE de ROBERT GARNIER - cosmologie et imagination poétique.
025424: WIERINGA, F. (eindredactie) - DE WERELD VOLGENS BLAEU - Blaeu's wereldkaart op groot formaat uit 1646.
023511: WIERTS, J. P. J - ONS HOLLANDSCH LIED en de muzikale declamatie.
016652: WIGBOLD, HERMAN - CHINEES VOOR BEGINNERS - reportages uit het nieuwe China.
026700: WIGGERMANN, DR. F. A. M. - AAN DE WIEG VAN HET SCHRIFT - Mesopotamische spijkerschrifttabletten uit 2900-400 v. Chr.
027405: WIGGIN, KATE DOUGLAS - THE BIRDS' CHRISTMAS CAROL.
005167: WIGMAN, A. B. & HAMMACHER, Prof. Dr. A. M - Dit is het Nationale Park DE HOGE VELUWE.
031729: WIJDEVELD, H. TH. ( redactie ) - Wendingen 1921 4/5.
004154: WIJK, Dr. N. van - Geestelijk leven en letterkunde in RUSLAND gedurende de negentiende eeuw.
011752: WIJK, Dr. H. L. A. van - Herkomst en evolutie van het SPAANS in AMERIKA.
017001: WIJK, N. VAN - RUSSISCHE INDRUKKEN.
000648: WIJNAENDTS FRANCKEN, DR. C. J - HET BOEDDHISME EN ZIJN WERELDBESCHOUWING.
030069: WIJNANTS, TANUA - DE 'B' VAN COBRA.
012582: WIJNBERG, NICOLAAS - over SCHU.
028376: WIJNBERG, CHAWWA - HANDBOEK VOOR DE JOODSE KAT.
008405: WIJNGAARDEN VAN REES, C. J. VAN - VERKEERSONDERWIJS voor de zesde, zevende en achtste klasse der Lagere school en de eerste klasse ULO.
011073: WIJNGAERT, FRANK VAN DEN - Glorie en nood van het PLANTIJNSE HUIS.
001079: WIJNSTROOM, Mr. J.J - René de Clercq.
031757: Wijsenbeek, L.J.F. ( voorwoord ) - Belgische schilderkunst 1945/1962.
001142: WIJZENBROEK, ANITA - Hermeneuse van een literaire structuur: Dostoevskij's speler.
023649: WILCOX, ANNIE TREMMEL - A DEGREE OF MASTERY - A journey through book arts apprenticeship.
018668: WILCOX, HELEN - 'CATCHING THE SENSE': the wit of seventeenth-century English poetry.
030495: WILDE, OSCAR - HET SPOOK VAN CANTERVILLE.
021932: WILDE, OSCAR - EPIGRAMMEN.
022905: WILDE, OSCAR - EEN FLORENTIJNSCH TREURSPEL.
004197: WILDE, HAN DE - 75 JAAR 3 OKTOBER VIEREN - Historie en traditie.
028991: WILDE, OSCAR - PROZAGEDICHTEN.
023852: WILDE, OSCAR - SALOMÉ - Drame en un acte.
028619: WILDE, OSCAR - RACCONTI FANTASTICI.
028588: OSCAR WILDE - TWO SOCIETY COMEDIES: A woman of no importance & An ideal husband - edited by Ian small & Russell Jackson.
009064: WILDE, EDY DE (INTR.) - SANDRO CHIA.
030461: WILDENBRUCH, ERNST VON - KINDERTRÄNEN - Zwei Erzählungen.
005290: WILDGANS, ANTON - DIE SONETTE AN EAD.
008514: WILGENBURG, J. VAN - SPECIAAL CATALOGUS 1981 - De bekendste plaatfouten van de Nederlandse frankeerzegels.
008464: WILKINSON, DR. D. R. M - Enquiring right.
001137: WILLARD, BARBARA - SUSSEX.
002815: WILLEMEN, AD. C - CONSTANT HUIJSMAN'S laatste reis - schier ultieme exercities in voyeurisme.
031363: WILLEMS, Liesbeth - Cobra museum voor moderne kunst.
014760: WILLEMS, L - GARDAMEER in tekst en kleur.
000117: WILLEMSEN, CHRIS - DOOD OP DE SCHOEN.
020136: WILLIAMS, IOAN - THE IDEA OF THE NOVEL IN EUROPE 1600-1800.
030167: WILLIAMS, J. L. (poems) & PARKER, MARTIN (music) & CHAPMAN, ANNA (drawings) - CHIAROSCURO / PENTIMENTI (CD included).
013430: WILLIAMS, TENNESSEE - THE NIGHT OF THE IGUANA.
029432: WILLIAMS, HELEN (compiled and illustrated by) - IN ABIGAIL'S GARDEN.
011701: WILLIAMS, J. H - ELEPHANT BILL - Met 6000 olifanten in de jungle van BIRMA.
010774: WILLIAMS, GORDON - The nature of ROMAN POETRY.
021444: WILLIAMS, TENNESSEE - IETS VAN TOLSTOI.
018967: WILLIAMS, EGERTON R - HILL TOWNS OF ITALY.
022760: WILLIAMS, GWYN A - THE SEARCH FOR BEULAH LAND.
018575: WILLIAMS, TENNESSEE - IETS VAN TOLSTOI.
018478: WILLIAMS, JOHN TYERMAN - POEH en de esoterische wijsheid - Astrologie, Tarot, Kabbala en andere oude mysteriën.
022432: WILLIAMSON, MARGARET - THE MOTHER CHURCH EXTENSION.
011820: WILLIAMSON, C. N. & A. M - Mijn vriend de chauffeur.
021359: WILLIAMSON, JAMES A - DRAKE, SIR FRANCIS.
027193: WILLIARD, HELEN D - WILLIAM BLAKE - water-color drawings 1757-1827.
028610: WILLINK, C. A. (i.p.v. A. C. Willink) - HET WETEN KOMT LANGZAAM.
002093: WILLKE, RUTH - Lisabella, een opwindend verhaal uit het Italiaanse stadje Ponzano.
018841: WILLY, COLETTE - SEPT DIALOGUES DE BETES.
029037: WILMER, DRS. C. C. S. (ingeleid en toegelicht door) - PANORAMA VAN UTRECHT.
023215: WILMER, DRS. C. C. S. (ingeleid en toegelicht door) - PANORAMA VAN UTRECHT.
026174: WILSON, CONRAD - NOTES ON MOZART - 20 crucial works.
029491: WILSON, FRANK AVRAY - ALCHEMY AS A WAY OF LIFE.
012491: WILSON, IAN - DE LIJKWADE VAN TURIJN.
029253: WILSON, TREVOR (edited by) - MYANMAR'S LONG ROAD TO NATIONAL RECONCILIATION.
014893: WILSON, ANTHONY - THE FEMALE PEST - an exposé of misogynist mythology.
014813: WILSON, ELLEN - They named me GERTRUDE STEIN.
000784: WILSON, ANGUS - REFLECTONS IN A WRITER'S EYE - writings on travel.
025190: WILSON, S. GORDON - WITH THE PILGRIMS TO CANTERBURY and the history of the hospital of SAINT THOMAS.
027516: WILSON, SNOO - MORE LIGHT - A play about the heretic GIORDANO BRUNO.
021094: WINCKELMANN, JOHANN JOACHIM - EEN PORTRET IN BRIEVEN.
016158: WIND, EDGAR - KUNST EN ANARCHIE.
023623: WINDISCH, HANS - Kleiner Fotokurs für MARION.
022703: WINGER, HOWARD W. & SMITH, RICHARD DANIEL - DETERIORATION AND PRESERVATION OF LIBRARY MATERIALS.
022304: WINGLER, HANS M. (Vorwort) - BAUHAUS GRAFIK - Sonderkatalog.
021379: WINGLER, HANS M - THE BAUHAUS ARCHIVES BERLIN - Museum of design.
029793: WINKEL, CAMIEL VAN - JOHN BLAKE'S GUARD 1985-1986.
010046: WINKEL, H. TE - Aardrijkskunde van PALESTINA.
009621: WINKEL, E. (Graphiken) & WINKELFRIED, B. (Text) - SIMILIA SIMILIBUS.
029415: WINKLER, FRANZ - RICHARD WAGNER - DER RING DES NIBELUNGEN - verbunden mit einer Betrachtung über Parsifal - das Mysterium des Grals - Versuch zu einem tieferen Verstehen.
010593: WINKLER, ARNIM - GIOTTO.
031136: WINKLES, B. - Cathedral Church of Lincoln.
022131: WINTER, DR. P. J. VAN - DE AANLOOP TOT HET BRITSE IMPERIALISME.
022105: WINTER, DR. P. J. VAN - DE CHINEZEN VAN EUROPA.
013123: WINTER, DR. P. J. VAN - DE CHINEZEN VAN EUROPA.
025966: WINTER, H - DIE KOLUMBUSSCHIFFE.
024678: WINTER, JAN DE - INCIDENT IN ITALIË.
001053: WINTER, EDUARD - BYZANZ UND ROM IM KAMPF UM DIE UKRAINE 955-1939.
016195: WINTER, JHR. DR. P. H. VAN - Engeland en CROMWELL.
027037: WINTER, JKVR. J. M. VAN & GEWIN, MR. J. P. J - GENEALOGIE EN NAAMGEVING IN DE MIDDELEEUWEN.
026894: WINTERMANS, CASPAR - LORD ALFRED DOUGLAS.
023983: WINTERS, WILLEM (teksten en samenstelling) - IK VREET JE OP - klein vademecum van het kannibalisme.
022094: WINTERSON, JEANETTE - OP HET LICHAAM GESCHREVEN.
020562: WINTERSON, JEANETTE - PASSIE.
019026: WINTERSON, JEANETTE - SINAASAPPELS EN DEMONEN.
021366: WINTERSON, JEANETTE - KERSEN KRUISEN.
028086: WIRTH, OSCAR - GENEZING DOOR OPLEGGING DER HANDEN.
031197: WISEMAN, S. Em. le cardinal - Fabiola ou l' église des catacombes.
003050: WISKEMANN, ELIZABETH - The ROME-BERLIN axis - A history of the relations between Hitler and Mussolini.
002140: WISKEMANN, ELIZABETH - Fascism in Italy: its Development and Influence.
014955: WISPELAERE, PAUL DE - EEN DAG OP HET LAND.
027463: WISSANT, GEORGES DE - CAFÉS QUI DISPARAISSENT...SOUVENIRS QUI S'EN VONT... - choses vues par.
004292: WISSEN, HANS van & KLUGE, VOLKER - DE MARATHON - 42.195 meter - Magie en geschiedenis van een verslaving.
008775: WISSINK, DRS. H - Het paard dat verdwijnt.
007211: WISTER, OWEN - PADRE IGNACIO or The song of temptation.
003147: WIT, R. de - DE GEOLOGIE VAN HET OOSTELIJK VALSASSINA EN HET VAL TALEGGIO - Bijdrage tot de geologie der Bergamasker Alpen.
027311: WITKAM, JAN JUST - VAN LEIDEN NAAR DAMASCUS, EN WEER TERUG - over vormen van islamitische lees- en leercultuur.
008430: WITKAMP, H - DE PETROLEUM.
011952: WITSEN ELIAS, J. S - LEONARDO DA VINCI.
026967: WITSEN ELIAS, JHR. DR. J. S - KUNSTGESCHIEDENIS EN KUNSTBESCHOUWING.
015201: WITSTEIN, SONJA - Bekentenis aan Julien Delande.
010665: WITSTEIN, SONJA - BEKENTENIS AAN JULIEN DELANDE.
001204: WITSTEIN, S. F. en anderen - W. A. P. SMIT.
026991: WITSTEIN, S. F - De verzencommentaar in HET THEATRE van Jan van der Noot - bronnen en bewerkingswijze.
024862: WITTE, E. TH - EEN GEHEEL JAAR IN DEN TUIN.
008639: WITTELOOSTUIJN, ARJEN VAN - LAAT DUIZEND BLOEMEN BLOEIEN - Tolerantie in en rond organisaties.
017411: WITTENBERGHE, ANNA VAN - DEPRESSIE EN PROZAC - De echte stand van zaken.
027297: WITTERMANS-PINO, ELIZABETH - INTER-ETHNIC RELATIONS IN A PLURAL SOCIETY.
006512: WITTEVEEN, W. E - ZUID-TIROL.
028545: WITTGENSTEIN, LUDWIG - BEMERKUNGEN ÜBER FRAZERS 'GOLDEN BOUGH' / REMARKS ON FRAZER'S 'GOLDEN BOUGH'.
006049: WITTOP KONING, MARTINE - Calvé-Delft's zomerboekje.
018885: WITTSCHIER, HEINZ WILLI - DIE ITALIENISCHE LITERATUR - Einführung und Studienführer von den Anfangen bis zur Gegenwart.
022567: WITTWER, HANS-PETER (und Anderen) - DAS ITALIEN JACOB BURCKHARDTS - Architekturphotographie aus seiner Sammlung - heute gesehen von PAOLO ROSSELLI.
017085: WOELK, ULRICH - KANSSPEL.
015774: WOENSEL KOOY, M. VAN - De Waddewandeling van Vader Iwersen.
005749: WOERDEN, HENK VAN - TIKOES.
006046: WOERKUM, MATHIJS van - Leçons et instructions morales - Pauselijk CONCETTISMO in zeventiende-eeuws ROME.
025145: WOESLER, WINFRIED - ANNETTE VON DROSTE-HÜLSHOFF.
013456: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - BLAUWBAARD - of het Zuivere Inzicht.
013227: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - I CAVALLI DI DIOMEDE - De paarden van Diomedes.
004278: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Laethemsche brieven over de lente.
010562: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - DAGBOEK.
001698: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Romeo of de minnaar der liefde.
000311: WOHL, LOUIS de - De blijmoedige bedelaar.
006389: WOHL, CELE - ROAMIN' FORUM - a guide to the back streets and by-ways of ROME and its environs.
023247: WOHLTMANN, HANS - WORPSWEDE - Die erste Worpsweder Maler und ihre Bedeutung für die deutsche Kunst.
006865: WOHMANN, GABRIELE - NAZOMER IN BADENWEILER.
001238: WOLDE, J. de (e.a.) - Staphorst, zoals het werkelijk is.
000797: WOLDHEK, SIEGFRIED - LITERAIRE TEKENINGEN.
020025: WOLF, A. G - SINT FRANCISCUS VAN ASSISI.
015704: WOLF, A. G - FRIEDRICH NIETZSCHE en het Christendom.
013435: WOLF, RUTH - DE WIEKEN VAN DE LEEUWERIK.
025238: WOLF, RUTH - PRINS JOESSOEF VAN THEBE - leven en werk van ELSE LASKER-SCHÜLER.
028544: WOLF, RIJKE DE - SAPURU - een novelle.
028460: WOLF, HUGO - ITALIENISCHES LIEDERBUCH / BOOK OF ITALIAN LYRICS - für eine Stimme und Klavier - Band III.
025776: WOLF, HUBERT - INDEX - Der Vatikan und die verbotenen Bücher.
027553: WOLF, A. G - SINT FRANCISCUS VAN ASSISI.
005906: WOLF, J. W. J - EXCURSIE NAAR MILANO - FIRENZE - ROMA.
015842: WOLF-FERRARI, ERMANNO - DIE VIER GROBIANE - i quattro rusteghi - musikalisches Lustspiel in 3 Aufzügen con GIUSEPPE PIZZOLATO nach de Komödie von GOLDONI.
005802: WOLFF, ANDREA (ed.) - THE GERMAN DILEMMA - Too big for Europe, too small for the world.
027408: WOLFF, GERD - INSELBAHN UND BÄDERSCHIFFAHRT WANGEROOGE.
027378: WOLFF, DR. FRITZ - MICHELOZZO DI BARTOLOMMEO.
008575: WOLFF, J - HOEVEEL KINDEREN EN WANNEER? - Methoden voor geboorteregeling volgens de nieuwste inzichten der geneeskunde.
030510: KOEPPEN. WOLFGANG - JAKOB LITTNERS AANTEKENINGEN UIT EEN AARDHOL.
007097: WOLINSKI, GEORGES - BRIEF AAN MIJN VROUW.
028934: WOLK, J. VAN DER (ten geleide) - FRIEDRICH MECKSEPER.
022429: WOLLENBERG, BERT J. W. and others - Utrecht University catalogue of PLANT COLLECTIONS.
022639: WOLLESEN - WISCH, BARBARA - ITALIAN RENAISSANCE ART - selections from the Piero Corsini Gallery.
027450: WOLMAN, JOSEPH - L'ANTICONCEPT - Argument cinematochrone pour une phase physique des arts de Gil J. Wolman.
024882: WOLTER, FRANZ & BURGER, WILLI - DIE MITTELALTERLICHE HOLZPLASTK IN DEUTSCHLAND - Vergleichende Darstellung ihrer Entwicklung.
002187: WOLTER, CHRISTINE (Sammlung und Nachwort) - Spässe und Streiche der italienischen Renaissance, Novellen.
010110: WOLTER, CHRISTINE (Sammlung und Nachwort) - Späße und Streiche der italienischen Renaissance - Novellen.
001260: WOLTER, CHRISTINE - ITALIEN MUSS SCHÖN SEIN - Impressionen, Depressionen in Arkadien.
014244: WOLTJER, ROBERT HERMAN - DE PLATONE PRAE-SOCRATICORUM PHILOSOPHORUM EXISTIMATORE ET IUDICE.
016839: WONG, ROBERTA - AMERICAN POSTERS of the nineties.
029918: GREEN WOOD - LAUREL & HARDY - a book of 30 postcards.
016067: WOOD ALLEN, DR. MARY - ZEG UW KIND DE WAARHEID.
022202: WOODFORDE, JOHN - The strange story of FALSE HAIR.
022314: WOODHOUSE, MARTIN & ROSS, ROBERT - The MEDICI guns.
027718: WOODROFFE, PATRICK - MYTHOPOEIKON - fantasies / monsters / nightmares / daydreams.
022049: WOOLF, VIRGINIA - OVER LONDEN.
021762: WOOLF, S. J - THE ITALIAN RISORGIMENTO.
028988: WOOLF, VIRGINIA - FLUSH - biografie.
015081: WOOLF, VIRGINIA - MAANDAG OF DINSDAG - verzamelde verhalen.
023641: WOOLF, VIRGINIA - ROGER FRY - a biography.
025978: WOOLLEY, C. LEONARD - A FORGOTTEN KINGDOM - A record of the results obtained from the excavation of two mounds, ATCHANA and al MINA in the Turkish HATAY.
016646: WOORD, B. VAN DER - HET OUDE HUIS.
008350: WOORD B. VAN DER - INTERLOKAAL - Een spoorweg-historische bespiegeling.
030087: WORDWORTH, WILLIAM - LINES WRITTEN A FEW MILES ABOVE TINTERN ABBEY.
022475: WORM, PIET(vertel en geteken door) - DIE VERHAAL VAN JAN VAN RIEBEECK.
004795: WORMSER, Dr. C. W - Het hooge heiligdom - Legenden, tempelruïnes en heilige graven van Java's bergen.
028403: WORRINGER, WILHELM - ESTHETICA EN KUNST - Een bijdrage tot de stijlpsychologie.
025178: WORSLEY, GILES - ARCHITECTURAL DRAWINGS OF THE REGENCY PERIOD 1790-1837.
015374: WORTHEN, JOHN - D. H. LAWRENCE - a literary life.
028923: WOTZKOW, HELM - THE ART OF HAND-LETTERING - its mastery and practice.
030293: WOUD, AUKE VAN DER & LEEUWEN, TOM VAN & HEFTING, PAUL - Nederlandse architectuur 1880-1930 - AMERICANA.
014067: WOUDE, SAPE VAN DER - JOHANNES BUSCH - Windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver.
030057: WOUDHUYSEN, H. R. (edited with an introduction and notes by) - SAMUEL JOHNSON ON SHAKESPEARE.
014450: WRIGHT, VINITA - VELMA'S TAFEL.
007400: WRIGHT, NATHALIA - American novelists in ITALY - The discoverers: Allston to James.
000864: WRIGHT, WILLIAM (red.) - LUCIANO PAVAROTTI - mijn levensverhaal.
022201: WROLSTAD, MERALD E. (a.o.) - VISUAL LANGUAGE.
028137: WÜHR, DR. HANS (Einführung) - WEIHNACHTSKRIPPEN - Aus dem Besitz des Bayerischen Nationalmuseums in München.
010816: WÜLFING, SULAMITH - Neckisch, Gut und Böse.
007186: WULMS, GUIDO - JEAN ANOUILH.
031254: WUMKES, G.A. - Na vijf en twintig jaren.
008906: WUNDRAM, MANFRED & PAPE, THOMAS - ANDREA PALLADIO 1508-1580 - Architect tussen Renaissance en Barok.
021944: WÜNSCHE, PROF. DR. OTTO (bearbeitet von) - DIE PFLANZEN DES KÖNIGSREICHS SACHSEN und der angrenzenden Gegenden - eine Anleitung zu ihrer Kenntnis.
000396: WÜRZ, ANTON - RECLAMS OPERETTENFÜHRER.
020299: WÜSCHER-BECCHI, H - CICERONE in Kanton und Stadt SCHAFFHAUSEN.
025490: WÜTHRICH, LUCAS - REGENSDORF IN ALTEN ANSICHTEN - mit Abbildungen aus Watt und Adlikon.
020530: WYNDHAM, SÉAN (editor) - DREADFUL 'TWAS.
008453: WYNGAARD, MARIA - DE NIET VERLOREN JAREN - Gedichten geschreven in een interneringskamp op Java.
026893: WYNIA, GERBEN - JOHN COWPER POWYS.
000193: WYNIA, GERBEN - WILLEM BRAKMAN - schilder en schrijver.
015722: WYSS, TOBIAS - Dialog und Stille - MAX JACOB - GIUSEPPE UNGARETTI - FERNANDO PESSOA.
014525: WYSS, BERNHARD - GREGOR VON NAZIANZ - Ein Griegisch-Christlicher Denker des vierten Jahrhunderts.
005644: WYTYNCK, WOUTER - Ballade van Pieter Haesbeek.
027028: WYTYNCK, WOUTER - BALLADE VAN PIER HAESBEEK.
030026: XAUDARO, J - THE PERILS OF FLIGHT.
019560: YAHIA, HASHIM MUHAMMED - SOILS AND SOIL CONDITIONS IN SEDIMENTS OF THE RAMADI PROVINCE (IRAQ) - Their genesis, salinity, improvement and use-potential.
031304: YAO, Takeo - Package design in Milan.
007093: YARMOLINSKY, AVRAHM - TURGENEV - the man, his art and his age.
022835: YBARRA, T. R - CARUSO - Een gouden stem verovert de wereld.
025076: BURKARD KELLER VON YBURG / BOURKARD KELLER D'YBOURG / BURKARD KELLER OF YBURG - DIE SAGEN VON BADEN-BADEN und Umgegend.
029504: D'YDEWALLE, CHARLES - A BRIDE ABATTUE.
025787: YEATS, WILLIAM B - SELECTED POEMS.
027406: YEE, CHIANG - JEBBIN - Een gast uit de wildernis.
021565: YGLESIAS, JOSÉ - LEVEN IN EEN CUBAANS PROVINCIESTADJE.
019789: YONNEL, L - BARAGOUIN - la liberté du langage ne s'use que si l'on s'en sert....
022279: MR. YORICK (= STERNE, LAURENCE) - EEN SENTIMENTEELE REIS DOOR ITALIË EN FRANKRIJK.
027045: YORK, R. A - THE POEM AS UTTERANCE.
026099: YOSHINO, Y - THE JAPANESE ABACUS EXPLAINED.
001341: YOUNG, COL. G. F - The Medici.
000197: YOUNG, RICHARD & WILSON CHRISTOPHER - BY INVITATION ONLY.
020667: YOURCENAR, MARGUERITE - ALEXIS of de verhandeling over de vergeefse strijd.
023469: YOURCENAR, MARGUERITE - COME L'ACQUA CHE SCORRE - tre racconti.
017971: YPELO, IGNATIUS VAN - DE HEEROOMS VERDWENEN - Een terugblik.
019136: YPES, DR. CATHARINA - MODERNE ITALIAANSE LETTERKUNDE 1940-1955.
019099: YPES, DR. CATH. (keuze en inleiding) - ITALIË.
008404: YPES, DR. CATHARINA - PETRARCA in de Nederlandse letterkunde.
007999: YPES, CATHARINA - MODERNE ITALIAANSE LETTERKUNDE 1940-1955.
029622: YSSELSTEYN, DR. G. T. VAN - VAN LINNEN EN LINNENKASTEN.
019818: YUAN, TSJ'ENG - DE INNERLIJKE OVERTUIGING VAN DE PROCUREUR - Een verhaal uit de chinese 'samizdat'.
026066: YUN, JI - PINSELNOTIZEN - aus der Strohhütte der Betrachtung des Grossen im Kleinen - Kurzgeschichten und Anekdoten.
005911: Yvon, Jacques (préface) - ERASME et PARIS.
019838: ZAAL, WIM - DE HEILIGEN - Erflaters van Europa.
022002: ZAAL, WIM (gekozen en toegelicht door) - BAR & BOOS - De slechtste gedichten in de Nederlandse taal.
004416: ZAAL, RICK - GRATIS EN TOCH VOOR NIKS.
012350: ZAAL, WIM - GUIDO RENI.
001778: ZAAL, WIM - EEN TIK VAN ITALIË - Reisverhalen.
021235: ZAAL, WIM - DE HEILIGEN - Erflaters van Europa.
031406: ZAAL, Dick - 217 woorden.
009283: ZAAL, WIM - EEN TIK VAN ITALIË - Reisverhalen.
022749: ZAAL, WIM - ROMA MAGICA - Mysteries en mirakelen van de eeuwige stad.
023270: ZAAL, WIM - VOORLOPIGE UITSLAG - Gedichten.
022956: ZAALBERG, CARL ALLARD - DAS BUCH EXTASIS van Jan van der Noot - with a summary in English.
004034: ZAALBERG, C. A - HOOFT ALS PLEITBEZORGER VOOR MENELAÜS.
030149: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, ANNIE NICOLETTE - ANTIEKE MUNTEN / ANCIENT COINS.
018920: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, DR. A. N - HET ROMEINSE KEIZERSPORTRET: vorm en functie.
027161: ZAGAJEWSKI, ADAM - DANS UNE AUTRE BEAUTÉ.
031063: ZAGARI, Franco - Casa Italia in Japan.
011898: ZAGWIJN, HENRI - Was Goethe muzikaal? - een geesteswetenschappelijke studie.
010207: ZAHAREAS, ANTHONY & MUJICA, BARBARA - Readings in SPANISH LITERATURE.
006380: ZAHN, LEOPOLD (Einleitung) - Mosaiken aus RAVENNA.
022897: K. EN K. MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN - Over de voorgeschiedenis van den OORLOG MET ITALIË.
025970: ZAKYTHINOS, ALEXIS D - DISCOGRAPHY OF GREEK CLASSICAL MUSIC.
025971: ZAKYTHINOS, ALEXIS D - DISCOGRAPHY OF GREEK CLASSICAL MUSIC.
029575: ZALMONA, YIGAL & JABÈS, WDMOND & SHAPIRA, SARIT - ROUTES OF WANDERING - Nomadism, journeys and transitions in contemporary Israeli art.
007407: ZALOSCER, HILDE - Ägyptische Wirkereien.
026291: ZAMBONI, FABIO - IL SANTUARIO DI SAN ROMEDIO IN VAL DI NON.
021640: ZANCHI, RACHELE (introduzione) - I RAGAZZI DI AMALFI.
005726: ZANDBERGEN, JAN (keuze en inleiding) - Leefde Willy Alfredo nog maar...Een selectie van gedichten uit PROPRIA CURES 1972-1985.
010182: ZANDBERGEN, GIJS - ALLEEN OP KOP - interviews met Ab Geldermans, Jan Janssen, Gerben Karstens, Henk Nijdam, Peter Post, Jo de Roo, Jos van der Vleuten, Huub Zilverberg, Bart Zoet en Joop Zoetemelk.
031443: ZANDSTRA, EVERT - Tessin, zonnig balkon van Zwitserland.
010357: ZANDSTRA, EVERT - TIROL en VORARLBERG - Een levendige beschrijving van talloze tochten voor elke vorm van toerisme in de Oost-Alpen: over bergen en door dalen, langs meren en gletsjers, naar oude steden en dorpen.
023127: ZANDSTRA, EVERT - Vakantie in TESSIN.
031440: ZANDSTRA, EVERT (tekst) & OORTHUYS, CAS (foto's) - DE WADDENEILANDEN - Een levendige beschrijving van talloze tochten in het papadijs van bloemen en vogels, langs het strand, door duinen en oude dorpen, naar onvergetelijke natuurmonumenten.
014861: ZANDVOORT, DR. R. W - DE STUDIE DER ENGELSE PLAATSNAMEN.
021244: ZANETTI, PAOLA SERRA - FABIO DE POLI.
014730: ZANG, GERT (herausgegeben von) - PROVINZIALISIERUNG EINER REGION - Zur Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft in der Provinz.
031039: ZANGHERI, Luigi - Pratolino.
031225: ZANGRANDI, Ruggero - 1943 : 25 giuglio- 8 settembre.
022390: ZANIEWSKI, ANDRZEJ - RAT.
025074: ZANKER, PAUL - POMPEJI - Stadtbild und Wohngeschmack.
004079: ZANKL, HANS LUDWIG - Das Lehrbuch der Fremdenverkehrswerbung.
024499: ZANNIER, ITALO & BARTOLINI, ELIO - FRIAUL.
007624: ZANNIER, ITALO & BARTOLINI, ELIO - FULVIO ROITER.
030411: ZANNONI, MR. RIZZI (dressés sous les yeux de) - ATLAS GEOGRAPHIQUE D'EUROPE - contenant: La mappemonde et les quatres parties, avec les differents Etats.
014417: ZANOTTO, PIERO - PINOCCHIO - Un naso lungo...il giro del mondo.
002857: ZANTWIJK, R. A. M. van - LASTDRAGERS EN HOOFDEN - De sociale en culturele eigenheid van een TARASKISCHE gemeenschap.
016957: UGO FASCOLO & GIUSEPPE MARCHIORI & GIUSEPPE MAZZOTTI & MARIO RIGONI STERN & FRANCO SOLMI & TONO ZANCANARO & ANDREA ZANZOTTO - AUGUSTO MURER - mostra antologica.
021661: ZAUZICH, KARL-TH - HIËROGLIEFEN LEZEN - een handleiding voor museumbezoekers en Egypte-reizigers.
004636: ZAVAGLI, BRUNO - La giraffa oltre le mura.
031124: ZAVATTINI, Cesare ( préfazione ) - Paul Strand.
005893: ZAWADZKI, KONRAD - Dzieje gmachu Biblioteki Zaluskich.
028935: ZAWISKA, NORBERT (Einleitung) - JACEK BIGOSZEWSKI - obrazy z lat 1973-82.
015255: ZAZZI, DONATELLA - TRIESTE - CITTÀ DIVISA.
010529: ZEC, DONALD - SOPHIA - een intieme biografie.
031690: ZEE-KRUSEMAN, M. van der & WITTOP KONING, MARTINE - Paddestoelen, zoeken en eten.
006459: ZEE, Henry van der - Italiaanse etiquette.
004293: ZEEUW, P. de - Neerlands Vorstenkind - Gedenkboekje ter herinnering aan de geboorte van onze prinses.
027756: ZEGERS, G. D - INLEIDING TOT DE KENNIS DER BEROEPEN.
028937: ZEHNTNER, HANS - DAS STAATSLEXIKON VON ROTTECK UND WELCKER - Eine Studie zur Geschichte des deutschen Frühliberalismus.
025775: ZEIDENITZ, STEFAN & BARKOW, BEN - THE XENOPHOBE'S GUIDE TO THE GERMANS.
012788: ZELDERS, LEO H. (verzameld door) - DE ARTS IN DE SCIENCE FICTION LITERATUUR - een verzameling verhalen en fragmenten uit de science fiction literatuur waarin de arts en de medische wetenschap een rol spelen.
026178: ZELLBERGER, FRIEDRICH W - ADALBERT PILCH - Gemälde / Zeichnungen / Briefmarken.
028969: ZELLER, BERNHARD - HERMAN HESSE in woord en beeld.
019439: ZELM VAN ELDIK, J. A. VAN - Ons grondwetsartikel regelende de instelling van RIDDERORDEN en de ontwikkelingsgang van de Nederlandse ORDEN in de 19e en 20e eeuw.
021881: ZEMAN, ANTHEA - PRESUMPTUOUS GIRLS - women and their world in the serious woman's novel.
027584: ZEMON DAVIES, NATALIE - THE RETURN OF MARTIN GUERRE.
027074: ZEN'KOVSKIJ, V - AUS DER GESCHICHTE DER ÄSTHETISCHEN IDEEN IN RUSSLAND IM 19. UND 20. JAHRHUNDERT.
026746: ZENG, JIZE - MANDARIJN IN EUROPA - Dagboek van de jaren 1878-1886.
026581: V. ZENKOVSKIJ - PARIS 1925.
025520: ZERI, FEDERICO & LUZI, MARIO (testi) & PERUGI, LIBERTO (fotografie) - FIRENZE.
022919: ZERMATTEN, MAURICE - LA SERVANTE DU SEIGNEUR.
020405: ZERMATTEN, MAURICE - Les Années valaissannes de RILKE.
016815: ZERMATTEN, MAURICE - CONTES des hauts pays du Rhône.
016753: ZERMATTEN, MAURICE - C. F. RAMUZ.
029328: ZERNER, AMY (created by) & FARBER, MONTE (text by) - THE ENCHANTED TAROT.
029999: ZEVENBERGEN, MR. CHR - AARD EN WERKING DER GOEDE TROUW IN HET ROMEINSE VERBINTENISSENRECHT.
023944: ZEWELL, RUDOLF & BERAR, LADISLAV - DAS AUGE ALS MOTIV - Die Briefmarkensammlung.
017226: ZEYLMANS VAN EMMICHOVEN, J. E. (Herausgeber) - CASTRUM PEREGRINI - IX.
014544: ZEYLMANS VAN EMMICHOVEN, J. E. (Herausgeber) - CASTRUM PEREGRINI - XXI.
025598: ZHILIN, YANG & WEISHAN, WU & RUGGIU, ROBERTO & DOBBELSTEEN, JAN VAN DEN - RED, WHITE / BLUE.
002292: ZIEGLER, LEOPOLD - FLORENTINISCHE INTRODUKTION - Zu einer philosophie der Architektur und der bildende Künste.
023716: ZIERSCH, AMÉLIE - MALER MACHEN BÜCHER - Illustrierte Werke von Manet bis Picasso - Lithographien, Holzschnitte, Radierungen.
017916: ZIJDERVELD, HANS VAN - MAN OVERBOORD - Niet geboren om binnen de perken te blijven.
020213: ZIJDERVELD, A. C - OVER ZOTHEID IN DE SOCIOLOGIE.
020276: ZIJL, ANNEJET VAN DER - DE ZON IN EEN HOEDENDOOS.
016657: ZIJLL, W. VAN - DE OLYMPISCHE BEWEGING en haar betekenis voor de sportbeoefening.
011712: ZIJLSTRA, SJOUKE (INL.) - JAN HOFMAN.
015411: ZIJP, R. P. (redactie) - LUTHER in de Lage Landen.
017047: ZIJP, R. P. (redactie) - GELOOF EN SATIRE ANNO 1600.
021191: ZIKKEN, AYA - ALLEEN POLENTA VANDAAG - een reisverhaal.
017488: ZIMA, PIERRE V - L'indifférence romanesque - SARTRE, CAMUS, MORAVIA.
027535: ZIMMER, BERNARD - LE VEAU GRAS - comédie en 4 actes / LES ZOUAVES - comédie en 3 actes.
009121: ZIMMERMAN, A. R - AMSTERDAM - DJAKARTA.
002707: ZIMMERMANN, Prof. M. G - Wat tante Eulalia in Rome beleefde.
030342: ZIMMERMANNS, KLAUS - UMBRIEN - Eine Landschaft im Herzen Italiens / Gubbio - Perugia - Assisi - Spoleto - Todi - Orvieto.
012543: ZISCHKA, ANTON E - ITALIË - Het Italiaansche imperium - Achtergronden en perspectieven der Romeinsche expansie van de oudheid tot heden.
009026: ZITTER, PAULINE - Italiaans koken.
025676: ZITZEWITZ, JUTTA VON - FRANS HALS / MALLE BABBE - der Berliner Kunstbrief.
020833: ZIZZO, GIUSEPPINA - La Basilica SANTA MARIA MAGGIORE in Bergamo.
023416: ZLATICH, MARCO & NEARY, DONNA (illustrations) - NEW ENGLAND SOLDIERS OF THE AMERICAN REVOLUTION - uniforms never before published - Bellerophon Coloring Book.
006675: ZOCCA, EMMA - ASSISI e dintorno.
030804: ZOCCHI, CHIARA - OLGA.
005311: ZOELLER, JUSCHA - Ich liebe den KITSCH - Gedanken über das verzierte Dasein.
030266: ZOETE, JOHAN DE - ZOMAAR EEN PLAATJE? - De introductie van nieuwe illustratietechnieken in Nederland in de 19e eeuw.
012209: ZOJA, NELLA - PIRANDELLO.
021779: ZOLA, ÉMILE - Mijn reis naar LOURDES - dagboek 20 augustus - 1 september 1892.
031405: ZONDERLAND, Daan - Redeloze Rijmen.
027180: ZONDERLAND, DAAN - DE KOK VAN MARIENBAD.
030457: ZONNEVELD, JACOBUS CAROLUSTHE RANDOM GRIM FORGE - - THE RANDOM GRIM FORGE - A study of social ideas in the work of GERARD MANLEY HOPKINS.
030407: ZONNEVELD, PETER VAN - DE MOORD OP FIENTJE DE FENIKS - Een indische tragedie.
022299: ZONNEVELD, PETER VAN (redactie) - HET BATAAFSCH ATHENE - Cultuurhistorische opstellen over LEIDEN 1800-1850.
021818: ZONNEVELD, PETER VAN - HET GEHEIM VAN DE LEIDSE HORTUS - novelle.
010550: ZONNEVELD, PETER VAN - HET STEMPEL VAN BATAVIA.
021362: ZONNEVELD, PETER (onder redactie van) - Gedenkzuil voor JOHANNES KNEPPELHOUT ter gelegenheid van de honderdste verjaardag.
021174: ZONNEVELD, PETER VAN - EEN LITERAIRE WANDELING DOOR LEIDEN.
031026: ZOOZMANN, Richard - Dantes Werke.
005318: ZOPPI, GIUSEPPE - Antologia della letteratura ITALIANA - Ad uso degli stranieri - Volume primo: scrittori contemporanei.
008130: ZORZI, ALVISE - SUA SERENITÀ VENEZIA - Mille anni di buon governo.
025812: ZOSSO, FRANÇOIS & ZINGG, CHRISTIAN - LES EMPEREURS ROMAINS 27 av. J.-C. - 476 ap. J.-C..
030376: ZOTTI MINICI, CARLO ALBERTO (a cura di) - IL MONDO NUOVO - Le merraviglie della visione dal '700 alla nascita del cinema.
002967: ZOUW, BERT van der - Dat is allemaal komedie.
029499: ZRIKA, ABDALLAH (poèmes traduits de l'Arabe et présentés par Abdellatir Laâbi) - RIRES DE L'ARBRE À PALABRE.
026484: ZUCCOLI, LUCIANO - KIF TEBBI - Afrikaansche roman.
025948: ZUCCOLI, LUCIANO - I RAGAZZI SE NE VANNO - romanzi brevi.
023694: ZUCCOLI, LUCIANO - MANOELA.
024711: ZUFFI, STEFANO - GIOTTO (Deutsche Ausgabe).
011366: ZUFFI, STEFANO - TITIAN.
016759: ZUFFI, STEFANO - GIOTTO.
025722: ZUFFI, STEFANO - CARAVAGGIO.
008901: ZUIDEREND, AD - FRANS VAN STEENHOVEN.
011643: ZUIDERENT, AD (samenstelling) - I FEBRUARI 1953 - Stormramp en watersnood nagewerkt in 31 gedichten, verhalen en toneeltekst.
020356: ZUIDINGA, ROBERT-HENK - SEXICON - sexuele taalgids voor de jaren '90.
026158: ZUILEN, DR. A. J. VAN - GEORGES SIMENON: speurder naar de mens.
022269: ZUMTHOR, PAUL - LANGUE, TEXTE, ÉNIGME.
015737: ZUMTHOR, PAUL - Festo e testura: l'interpretazione delle POESIE MEDIEVALI.
024665: ZUNINO, MARIA GIULIA - ESEMPIO DI RICOSTRUZIONE URBANA IN EUROPA: MAASTRICHT: IL NUOVO CÉRAMIQUE / AN EXAMPLE FOR THE RECONSTRUCTION OF EUROPEAN INNER CITIES: MAASTRICHT: THE NEW CÉRAMIQUE.
023882: ZUNNEBERG, HERMAN - WILLEM BANNING 1888-1971 - Een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement / A study on the relation between his spirituality and his social-political engagement (with a summery in English).
008466: ZURBORG, DR. H - Ueber den ALTDEUTSCHEN MINNESANG.
010551: ZURCHER, J - POP ART.
009412: ZURCHER, J - Nederlandse keramiek.
008779: ZURCHER, J - POP ART.
026909: ZÜRCHER, DR. E - DIALOOG DER MISVERSTANDEN.
019601: ZÜRCHNER, E. (e.a.) - CHINA.
026709: ZURING, DR. J - De heilige genezers COSMAS en DAMIANUS in Nederland.
000655: ZUYLEN, H. VAN - FROHNMEIJER'S BIJBELSCHE AARDRIJKSKUNDE.
027330: ZUYLEN, GERT VAN (onder redactie van) - REFLEX - tijdschrift over meningen - nummer 5.
028151: ZWAAG, PIETER VAN DER - WOUTER VAN DOEVEREN (1730-1783) - leven en werken van een 18e eeuwse hoogleraar in de geneeskunde.
011018: ZWAAN, TH - Het bloementuintje.
002818: ZWAAN, Dr. F. L - Dagh-werck van CONSTANTIJN HUYGENS.
027995: ZWAAN, JACOB - AMSTERDAM NIEUW- WEST - De westelijke tuinsteden zoals ze eens waren.
003860: ZWAN, PIETER VAN DER (tekst) & WEERHEIJM, TOM (interviews en redactie) - Had je me maar - Amsterdams straatleven en straatfiguren tussen 1900 en 1940.
029461: ZWART, ELSKE & DAMMINGA, J - GRONINGEN AHOY.
017466: ZWEERDE, EVERT VAN DER (redactie) - RUSSISCHE FILOSOFEN NA DE PERESTROIKA.
010713: ZWEGERS, B. VIRGILIUS & REESKAMP, DR. J. H. E - Als de druiven rijpen.....
026221: ZWEIG, STEFAN - SCHAAKNOVELLE.
015172: ZWEIG, Stefan - De wereld van gisteren.
028160: ZWEIG, STEFAN - KALEIDOSKOP.
020157: ZWIER, GERRIT JAN - GRIJPEN NAAR DE REGENBOOG - een literaire safari.
029167: ZWIRNER, RUDOLF (Galerie) - KAREL APPEL - New Yorker Bilder 1984 - 1985.
[an error occurred while processing this directive]

11/28