Expatriate Bookshop of Denmark
Postboks 220, 5700 Svendborg, DENMARK. Tel.: +45 622 146 24            Email:
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
BOOKS025635I: JENSEN, CHR. - Vor Rejse i Arbejder- og Bondestaten : Beretning fra den danske Fagdelegations Besøg i Sovjet-Rusland under Revolutionens..,.
BOOKS025652I: JENSEN, ERIK BARTRAM - Arbejdere i Rød Bevægelse : Socialdemokratisk Forbund i Viborg 1885-1935. Syndikalister og kommunister i Viborg 1918-1922
BOOKS030412I: JENSEN, KRISTIAN - Rhetorical Philosophy and Philosophical Grammar : Julius Caesar Scaliger's Theory of Language
BOOKS005215I: JENSEN, JØRGEN STEEN - Møntfundet fra Kirial på Djursland : 81.422 mønter deponeret o. 1365
BOOKS018849I: JENSEN, HANS ARNE - Dansk jordpolitik 1757-1919. Bind I & II
BOOKS027864I: JENSEN, SØREN E. - Carmen
BOOKS025619I: JENSEN-HAARUP, ANDERS CHRISTIAN [1863-1934] - I Sydamerika : Skildringer fra det vestlige Argentina
BOOKS024106I: JENSEN, BERNARD - The Greatest Story I've Ever Told : Healing Arts Can Learn from Iridology
BOOKS025698I: JENSEN, THIT (MARIA KIRSTINE DOROTHEA) [1876-1957] - Børnebegrænsning : Hvorfor? og hvordan? / Thit Jensen
BOOKS013699I: JENSEN, VERNON H. - Nonferrous Metals Industry Unionism, 1932-1954 : A Story of Leadership Controversy
BOOKS028098I: JENSEN, KAJ NYKJAER - Svendborg Toldsteds skibe og fartøjer 1837-1867
BOOKS010297I: JENSEN, AXEL PETER - Hammer og Torup : Træk af to landsbyers historie
BOOKS017477I: JENSEN, KURT MØRCK - Non-agricultural Occupations in a Peasant Society : Weavers and Fishermen in Noakhali, Bangladesh
BOOKS008289I: JENSEN, ELITH - Direktor Kyhl og Bestyrelsen i 'Forenede Danske Motorejeres Forsikringsaktieselskab'....
BOOKS030315I: JENSEN, P. G. C., OVERRETSSAGFØRER - Konflikten i Østifternes Kreditforening
BOOKS016638I: JENSEN, JENS LAURITZ - Et Par smaa Bemærkninger i Anledning af Hr. Cand. theol. Hjorts Anmeldelse af Prof. Nielsens Skrift "Evangelietroen .,.,.
BOOKS030611I: JENSEN, JØRGEN STEEN - Møntfundet fra Kirial på Djursland : 81.422 mønter deponeret o. 1365
BOOKS018822I: JENSEN, HANS [1890-1945] - De danske stænderforsamlingers historie, 1830-1848 [Bind I - II]
BOOKS015711I: JENSEN, THYRA BUUS - Constance Leth : Grundtvigs Ungdomskærlighed
BOOKS005800I: JENSEN, KLAUS BRUHN; EDITOR: - News of the World : World Cultures Look at Television News
BOOKS022563I: JENSEN, JULIO HANS CASADO ; EDITOR: - The Object of Study in the Humanities : Proceedings from the Seminar at the University of Copenhagen, September 2001
BOOKS026190I: JENSEN, O. - Giovanni Pietro Caraffa (som Pave kaldt: Pavl IV) og de religiøse Strømninger i Italien paa hans Tid : En historisk Fremstilling
BOOKS025556I: JENSEN, POUL - Presse, Penge og Politik 1839-48 : Den sidste enevoldskonges forhold til konservative pressekredse--især i København
BOOKS013131I: JENSEN, POUL - Presse, Penge og Politik 1839-48. Den sidste enevoldskonges forhold til konservative pressekredse - især i København
BOOKS004522I: JENSEN, MERETE STISTRUP - Les Voix Entre Guillemets". Problemes de l'Enonciation dans quelques Recits Francais et Danois Contemporains
BOOKS004214I: JENSEN, LARRY R. - Children of Colonial Despotism: Press, Politics, and Culture in Cuba, 1790-1840
BOOKS014778I: JENSEN, OSCAR - I Nigerfart Med Kongen af Benin
BOOKS003898I: JENSEN, ELLA - Nordsamsisk. Undersogelse af Udtrykssystemet
BOOKS003657I: JENSEN, HANS ARNE - Seeds and Other Diaspores in Soil Samples from Danish Town and Monastery Excavations, dated 700-1536 A.D.
BOOKS013061I: JENSEN, MOGENS SCHARLING - Cancer penis: Klinisk opgorelse af tilfaelde diagnostiseret i Danmark i aarene 1942-1962 incl.
BOOKS003291I: JENSEN, EMMERIK - Studies on the Hormonal Regulation of the Mouse Hair Cycle
BOOKS001555I: JENSEN, GILLIAN FELLOWS - Scandinavian Personal Names in Lincolnshire and Yorkshire
BOOKS001363I: JENSEN, JØRGEN SCHMITT - Subjonctif et hypotaxe en italien : Une esquisse de la syntaxe du subjonctif dans les propositions subordonnees en italien ..,.
BOOKS022284I: JENSEN, K. A. [ KJØLHEDE, K. TH. ] - Om de koordinativt firegyldige metallers stereokemi [bound together with one other dissertation]
BOOKS024108I: JENSEN, BERNARD - Health Magic through Chlorophyll from Living Plant Life
BOOKS011701I: JENSEN, HELLE ; EDITOR: - Eiríks saga víðförla
BOOKS001142I: JENSEN, ADOLF SEVERIN - The Greenland Halibut (Reinhardtius hippoglossoides (Walb.)) : Its Development and Migrations
BOOKS020891I: JENSEN, THOMAS ; EDITOR: - Festschrift für Bengt Algot Sørensen
BOOKS021101I: JENSEN, M. C. - Tolv billeder fra Santhalistan med text
BOOKS029538I: JENSEN-STEVNS, JENS PETER [1872-1951] - Grundlovsændring? En Jævnførelse af Forligspartiernes og Venstres Grundlovsforslag. Med Optryk af Forligspartiernes .,.,.
BOOKS022153I: JENSEN, ERIK MARTIN - Fractura colli humeri : et klinisk-radiologisk studie med henblik på kapselruptur i skulderleddet
BOOKS023827I: JENSEN, CURT V. ; EDITOR : [ ROYAL DANISH ACADEMY OF FINE ARTS, SCHOOL OF ARCHITECTURE ] - al-Madrasa al-Gawhariya : A Restoration Project in Cairo
BOOKS025575I: JENSEN, KARL V. - Udviklingen i den revolutionære bevægelse i Danmark
BOOKS025770I: JENSEN, ALBERT [1879-1957] - Ungsocialism - socialdemokrati
BOOKS023762I: JENSEN, SARA INDRIO ; ESKEROD, TORBEN ; DIRCKINCK-HOLMFELD, KIM ; & SLESSOR, CATHERINE - The Cocoon : Darwin Centre II - The Natural History Museum
BOOKS029616I: JENSEN, KARSTEN SEJR [ SKØTT, OLE ; EDITOR : ] - Den Indonesiske kris : et symbolladet våben
BOOKS025533I: JENSEN, N. A. - Godt Mod : Sønderjysk Studie fra svundne Dage
BOOKS031068I: JENSEN, JØRGEN STEEN ; EDITOR : - Tusindtallets danske mønter : fra den Kongelige mønt- og medaillesamling / Danish Coins from the 11th Century ..,.
BOOKS014269I: JEPPESEN, KRISTIAN - The Theory of the Alternative Erechtheion : Premises, Definition, and Implications
BOOKS021907I: JEPPESEN, KNUD ; & OTZEN, BENEDIKT ; EDITORS: - The Productions of Time : Tradition History in Old Testament Scholarship
BOOKS026673I: JEPPESEN, KRISTIAN - Bild und Mythus an dem Parthenon : zur Ergänzung und Deutung der Kultbildausschmückung, des Frieses, der Metopen und der Giebel
BOOKS022702I: JEPPESEN, KRISTIAN - Dilemma der Sieben von Theben : neue Bemerkungen zum Quellenwert und zur Deutung des Niobidenkraters Louvre G 341
BOOKS007253I: JEPPESEN, KRISTIAN - Ikaros. The Hellenistic Settlements. Volume 3: The Sacred Enclosure in the Early Hellenistic Period..,.
BOOKS008052I: JEPPESEN, KRISTIAN - Zur Gründung und Baugeschichte des Maussolleions von Halikarnassos
BOOKS022198I: JEPPESEN, KRISTIAN - Neues zum Rätsel des Grand Camée de France
BOOKS003962I: JEPPESEN, KRISTIAN K. - Tot operum opus : Ergebnisse der dänischen Forschungen zum Maussolleion von Halikarnass seit 1966
BOOKS001167I: JEPPESEN, KRISTIAN - Eteokleous symbasis: Nochmals zur Deutung des Niobidenkraters, Louvre G 341
BOOKS019842I: JEPPESEN, KRISTIAN - Neue Ergebnisse zur Wiederherstellung des Maussolleions von Halikarnassos
BOOKS023008I: JEPPESEN, KNUD ; EDITOR: - Italia sacra musica : Musiche corali italiane sconosciute delle prima meta del Cinquecento : Vol. I
BOOKS023009I: JEPPESEN, KNUD ; EDITOR: - Italia sacra musica: Musiche corali italiane sconosciute delle prima meta del Cinquecento : Vol. III
BOOKS012475I: JEPSEN, LAURA - From Achilles to Christ: The Myth of the Hero in Tolstoy’s War and Peace
BOOKS006749I: JEREMIAS, ALFRED [1864 -1935] - Babylonisches im Neuen Testament
BOOKS014870I: JEREMIAS, JOACHIM [1900 - 19??] - The Eucharistic Words of Jesus
BOOKS027703I: JERICHOW, ANDERS ; & RODE, MILLE ; EDITORS : - Profet-affæren : et PEN-dossier om 12 Muhammed-tegninger og hvad siden hændte -- : dokumenter & argumenter
BOOKS010387I: CH'EN, JEROME - Yuan Shih-k'ai
BOOKS031640I: JERSCH-WENZEL, STEFI ; KRENGEL, JOCHEN ; & MARTIN, BERND - Die Produktion der deutschen Hüttenindustrie 1850-1914 : ein historisch-statistisches Quellenwerk
BOOKS024290I: JESPERSEN, OTTO [1860-1943] - Efficiency in Linguistic Change
BOOKS018659I: JESPERSEN, ÅSE - On the Male Urogenital Organs of Neoceratodus forsteri
BOOKS007590I: JESPERSEN, P. - The Zoology of East Greenland : Copepods
BOOKS025631I: JESPERSEN, OTTO [1860-1943] - Sproget : barnet, kvinden, slaegten
BOOKS010268I: JESPERSEN, ANDERS ; EDITOR : [ INTERNATIONAL MOLINOLOGICAL SOCIETY ] - Transactions of the Second International Symposium on Molinology : Danmark, May 1969
BOOKS001185I: JESPERSEN, P. - Investigations on the Copepod Fauna in East Greenland Waters
BOOKS021040I: JESPERSEN, OTTO [1860-1943] - Fonetik : en systematisk fremstilling af læren om sproglyd
BOOKS021678I: JESSE, CHARLES - Outlines of St. Lucia's History
BOOKS002995I: JESSEN, AXEL HANS [1868-1952] - Vendsyssels geologi
BOOKS025584I: JESSEN, E. [ JESSEN, CARL ARNOLD EDWIN (1833-1921) ] - Oversigt over religiøse Illusioners Historie
BOOKS008399I: JESSEN, J. A. - Sproget. En philosophisk lingvistisk Afhandling
BOOKS016670I: JESSEN, JENS PETER [1895-1944] - Volk und Wirtschaft : zugleich eine Einführung in das deutsche Wirtschaftsleben
BOOKS012404I: JESSEN, KNUD - Studies in Late Quaternary Deposits and Flora-History of Ireland
BOOKS020846I: JESSEN, KNUD [1884-1971] - The Distribution of the Papilionaceæ within Denmark [ The Distribution within Denmark of the Higher Plants (Volume II)]
BOOKS025789I: JESSEN, JES [ JESSEN, MARIE FIBIGER ; EDITOR: ] - Redaktør Jessens artikler : i udvalg ved M. Jessen f. Fibiger
BOOKS015575I: JESSEPH, DOUGLAS MICHAEL - Berkeley's Philosophy of Mathematics
BOOKS018548I: JESUS, CAROLINA MARIA DE - Beyond All Pity
BOOKS002924I: JETLEY, MURLIDHAR KISHINCHAND - Sindhi pahaka ain muhavara: hiku abyasu
BOOKS008538I: JETLEY, MURLIDHAR KISHINCHAND - Sindhi Dhwani-Vigyan
BOOKS006105I: JETLEY, MURLIDHAR KISHINCHAND - Bolia jo Sirishto Ain Likhawata : Sindhi Bolia joon Lipiyoon
BOOKS000353I: JEUDY, RENE - Les principaux anatomistes francais du XVIIe siecle
BOOKS007227I: JEUNE, BERNARD & VAUPEL, JAMES W., EDITORS: - Validation of Exceptional Longevity
BOOKS017927I: JEVONS, MARSHALL - The Fatal Equilibrium
BOOKS021714I: JEVTIC, BORIVOJE [1894-1959] - Carske kohorte. Sest slika jedne tragikomedije s intermecom
BOOKS013722I: JEWELL, HELEN M. - English Local Administration in the Middle Ages
BOOKS009765I: JEWELL, HELEN M. - Education in Early Modern England
BOOKS008843I: JEWSON, STEPHEN & BRIX, ANDERS - Weather Derivative Valuation: The Meteorological, Statistical, Financial & Mathematical Foundations
BOOKS010413I: JEYECHANDRUN, A.V. - Madurai Temple Complex (With Special Reference to Literature and Legends)
BOOKS010670I: JEZER, MARTY - Abbie Hoffman: American Rebel
BOOKS012917I: JHA, MANGALPATI - An Exposition of the Citramimamsa : Up to the Figure Reminiscence
BOOKS014200I: JHA, VAIDYANATHA - Lochan Vimarsha [ Locana-vimarsa / Jhopahva Vaidyanatha Sarmana pranita sampaditasca ]
BOOKS010751I: JHA, PARMESHWAR ; EDITOR: - Aryabhata I and His Contributions to Mathematics
BOOKS009262I: JHA, LALITESHWAR - Rasaprasthan Aur Dhwaniprasthan ka Adhyayana
BOOKS007682I: JHA, S.N. (SHREE NAGESH) ; & MATHUR, P. C. (PRAKASH CHAND) ; EDITORS: - Decentralization and Local Politics
BOOKS006707I: JHA, HETUKAR - Colonial Context of Higher Education in India : Patna University from 1917 to 1951 : A Sociological Appraisal
BOOKS014490I: JHA, GANGANATHA - Purva-Mimamsa in its Sources
BOOKS006484I: JHA, TRILOKANATHA - Contribution of Mithila to Sanskrt Kavya and Sahityasastra
BOOKS020250I: JHA, HARIMOHANA - Harimohana Jha racanavali [Volume 1: Upanyasa ]
BOOKS020397I: JHA, HARIMOHANA - Harimohana Jha racanavali [Volume 3: Khattara kakaka taranga ]
BOOKS020604I: JHA, HARIMOHANA - Harimohana Jha racanavali [Volume 4 : Kavita ]
BOOKS018994I: JHA, DINABANDHU [ TRIPATHI, SHRIDHAR ; EDITOR: ] - Lingavacanavicara : A Treatise on Gender and Number in Sanskrit
BOOKS018950I: JHA, KRISHNAMADHAVA [ JHA, KISHORANATHA ; EDITOR: ] - Siddhanta Lakshana Subodhani: An Exposition of Gudharthatattvaloka of Dhamadatta (Baccha) Jha on Siddhantalakshana of Jagadisha
BOOKS015361I: JHA, DAYANATHA - Lilavati of Bhaskaracary. With Vasana of Damodara Mishra
BOOKS017479I: JHA, SHOBHAKANT JAYADEVA [ HARIRAMA, FL. 1625 AD ] - Ratnakosamatavadartha of Mm. Tarkabagish Hari Ram
BOOKS017204I: JHA, MUNISHWAR - Magadhi and its Formation
BOOKS014887I: JHA, DWIJENDRA NARAYAN - The Myth of the Holy Cow
BOOKS004601I: JHA, V.N. - Studies in the Padapathas and Vedic Philology
BOOKS001850I: JHA, JAGDISH CHANDRA - The Bhumij Revolt 1832-33 (Ganga Narain's Hangama or Turmoil)
BOOKS022239I: JHA, MADHUKANTA - Mijhaita anta prakasa : kavita sangraha
BOOKS001684I: JHA, JAGDISH CHANDRA - The Tribal Revolt of Chotanagpur (1831-1832)
BOOKS000927I: JHA, J. S. - Records of Judge and Magistrate of Patna for the Years 1820-1825
BOOKS025936I: JHA, JATA SHANKAR - Aspects of the History of Modern Bihar
BOOKS000693I: JHA, APARNA - Kosti - A Dialect of Marathi
BOOKS000023I: JHA, NAND KISHORE - Bank Finance & Green Revolution in India
BOOKS020637I: JHA, SURESA - Slokasiddhantakaumudi / Suresajha [Parts I & II]
BOOKS022726I: JHA, RAMANATHA [1907-1971] ; EDITOR: [ KALIDASA ] [ NARAHARI (16TH CENTURY CE)] [ - Kalidasakrtam Abhijñanasakuntalam natakam : maithilapatanugam : Sankara-Naraharikrta-vyakhyadvaya samalankrtam
BOOKS030975I: JHA, DEVAKANTA - Mahakavi Kalidasa and Bhavabhuti
BOOKS025341I: JHA, APARNA - An Outline of Marathi Phonetics
BOOKS005251I: JHANJI, REKHA - The Sensuous in Art. Reflections on Indian Aesthetics
BOOKS004244I: JI, SUNGCHUL, EDITOR: - Molecular Theories of Cell Life & Death
BOOKS011970I: YOU JI - The Armed Forces of China
BOOKS031283I: JILLA, F. N. D. - Without Fear or Favour
BOOKS019472I: JIMBADORJI [ HEISSIG, WALTHER ; EDITOR : ] - Bolur toli : "Spiegel aus Bergkristall" / von Jimbadorji (1834-1837) : Buch III: Geschichte der Mongolen : In Faksimile..,.
BOOKS012881I: JIMINEZ DE GREGORIO, FERNANDO - Los pueblos de Toledo juran la constitucion de 1812
BOOKS002282I: JIMINEZ MUNOZ, JUAN MANUEL - Historia Legislativa del Cuerpo de Medico Forenses
BOOKS020580I: JINAKUMAR, RAJALETCUMI ; & VIJAYAN, VACANTA ANANTA ; EDITORS: - Lokasvarupam : (karatala lokani)
BOOKS026921I: JINESVARASURI [ACTIVE 1017-1052 CE] [ BHOJAKA, AMRTALALA MOHANALALA ; EDITOR: ] - Gaharayanakosa / Jinesvarasuriviracita ; sampadaka Amrtalala Mo. Bhojaka, Nagina Ji saha
BOOKS002954I: JING, JUN - The Temple of Memories. History, Power, and Mortality in a Chinese Village
BOOKS013585I: TENSHO KOTAI JINGUKYO - The Prophet of Tabuse
BOOKS023815I: JIPA, DAN ; & OLARIU, CORNEL - Dacian Basin : Depositional Architecture and Sedimentary History of a Paratethys Sea
BOOKS021722I: JIVADEVA [17TH CENTURY CE] [ SARMA, KAMALANAYANA ; EDITOR: ] - Bhattabhaskarah / Jivadevaviracitah ; sampadakah Kamalanayana Sarma
BOOKS031511I: JIVANI [PSEUDONYM OF SEROB STEPANI LEVONIAN (1846-1909)] [ OHANYAN, GAYANE ; EDITOR :] - Jivani : sirvats erger / kazmogh Gayane Ohanyan
BOOKS026914I: JNANAPRAMODAGANI [ACTIVE 17TH CENTURY CE] [ BETAI, RAMESH S. ; EDITOR: ] - Jnanapramodika : Vagbhatalankaravrtti / Jnanapramodaganiviracita ; sampadaka Ra. Sum. Betai
BOOKS021987I: JOANNIDES, PAUL - The Drawings of Michelangelo and his Followers in the Ashmolean Museum
BOOKS014281I: JOARDER, SAFIUDDIN - Syria under the French Mandate : The Early Phase, 1920-27
BOOKS011002I: JOCHENS, JENNY - Women in Old Norse Society
BOOKS001359I: JOCHNICK, CHRIS ; & PRESTON, FRASER A. ; EDITORS: - Sovereign Debt at the Crossroads : Challenges and Proposals for Resolving the Third World Debt Crisis
BOOKS008777I: JODELET, DENIS - Madness and Social Representations: Living with the Mad in One French Community
BOOKS016231I: JODELET, DENISE - Madness and Social Representations: Living with the Mad in One French Community
BOOKS025570I: JOENSEN, ANDERS HOLM - Urfuglen (Lyrurus tetrix) i Danmark
BOOKS005217I: JOENSEN, JOHAN K.; MORTENSEN, ARNBJORN & PETERSEN, POUL, EDITORS: - Foroyar undir frium handli i 100 ar. Miinisrit um frigeving Foroya handils 1. januar 1856
BOOKS010474I: JOFFROY, RENÉ [1915-1986] - Les sépultures à char du premier âge du fer en France
BOOKS007403I: JOGLEKAR, J.D. - Veer Savarkar's Critics Answered : A Reply to a Marxist Calumny
BOOKS014098I: JOHANNES, R. E. (ROBERT EARLE) - Words of the Lagoon: Fishing and Marine Lore in the Palau District, Micronesia
BOOKS024288I: JOHANNESSEN, HELLE ; OLESEN, SØREN GOSVIG ; & ANDERSEN, JØRGEN ØSTERGÅRD ; EDITORS: - Studies in Alternative Therapy, 2 : Body and Nature
BOOKS025268I: JOHANNESSON, HANS-ERIK - Studier i Lars Gyllenstens estetik : hans teorier om författarskapets villkor och teknik t. o. m. Barnabok
BOOKS007501I: JOHANNESSON, THORKELL - Die Stellung der freien Arbeiter in Island bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts
BOOKS018466I: JÓHANNESSON, KRISTINN ; KARLSSON, HUGO; RALPH, BO ; & SUNDSTRÖM, MAIKEN - Aktuella frågor inom ortnamnsvården : handlingar från DOVA:s och Göteborgs universitets symposium den 8-10 mars 1988
BOOKS012794I: JOHANNINGSMEIER, EDWARD P. - Forging American Communism: The Life of William Z. Foster
BOOKS002181I: JOHANNSEN, FLEMMING - Reliefs en Bronze d'Etrurie
BOOKS016554I: JOHANSEN, T. K. - Plato’s Natural Philosophy : A Study of the Timaeus-Critias
BOOKS030690I: JOHANSEN, ERLING [1919-2000] - De første hellerfunn i sørøst-Norge [together with 'Langs raet: Streiftog i Østfolds eldste historie']
BOOKS008585I: JOHANSEN, ØYSTEIN KOCK ; MARSTRANDER, LYDER ; MIKKELSEN, EGIL ; & ROLFSEN, PERRY ; EDITORS: - Festskrift til Sverre Marstrander på 70-årsdagen
BOOKS026706I: JOHANSEN, HOLGER FRIIS - Some Features of Sentence-structure in Aeschylus' Suppliants
BOOKS002811I: JOHANSEN, A.C. - On the Summer & Autumn Spawning Herrings of the North Sea
BOOKS009279I: JOHANSEN, PETER - An Algebraic Normal Form for Regular Events
BOOKS007782I: JOHANSEN, THOMAS - An Experiment with Oral Transmission
BOOKS007429I: JOHANSEN, KARSTEN FRIIS - Studier over Platons Parmenides i dens Forhold til tidligere platoniske Dialoger
BOOKS026018I: JOHANSEN, JENSINIUS, PRAEST I SVANNINGE - Oplevelser i Sønderjylland 1860-1871
BOOKS014916I: JOHANSEN, HOLGER L. - Ti aar i Amerika
BOOKS005624I: JOHANSEN, OYSTEIN - Tidlig Metallkultur i Agder
BOOKS030833I: JOHANSEN, STRAND [ NORGES KOMMUNISTISKE PARTI ] - Valgets lærdommer og kommunistenes oppgaver : Et oppgjør med det partifiendtlige sentrum ; Tale på tillitsmannsmøtet i Oslo..,.
BOOKS000317I: JOHANSEN, HANS CHRISTIAN - The Danish Economy in the Twentieth Century
BOOKS003678I: JOHANSEN, P. - Kunst og Illusion. Et Snit af Kunstens Historie. I: Theater og Billedkunst. II. Billedkunst og Illusion
BOOKS001129I: JOHANSEN, HOLGER - Zur Entwicklungsgeschichte der altgermanischen Relativsatzkonstruktionen
BOOKS020745I: JOHANSEN, SØREN - Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models
BOOKS023648I: JOHANSEN, A. C. (ANDERS CORNELIUS); BLEGVAD, H. ; & SPÄRCK, RAGNAR - Ringkøbing Fjords Naturhistorie i Brakvandsperioden 1915-1931
BOOKS024485I: JOHANSEN, HANS - Revision und Entstehung der arktischen Vogelfauna : Zweiter Teil : Revision der Grues-Passeres und Entstehung der arktischen.,.
BOOKS025907I: JOHANSSON, BØRRE - Den Danske Sygdoms- og Dødsaarsagsstatistik : med et afsnit om Pneumonistatistik
BOOKS014579I: JOHANSSON, STIG - Plural Attributive Nouns in Present-day English
BOOKS009419I: JOHANSSON, BERTIL [ & SANDAHL, BERTIL] - Religion & Superstition in the Plays of Ben Jonson & Thomas Middleton [bound together with: "Middle English Sea Terms: I" ]
BOOKS026448I: JOHANSSON, TROELS DEGN ; SKOV, MARTIN ; & BROGAARD, BERIT ; EDITORS: - Iconicity : A Fundamental Problem in Semiotics
BOOKS017701I: JOHANSSON, KNUT - På äventyr med svenska ambulansen i Abessinien
BOOKS001992I: JOHANSSON, BERTIL - Religion & Superstition in the Plays of Ben Jonson and Thomas Middleton
BOOKS020518I: JOHANSSON, RUNE EDVIN ANDERS - Pali Buddhist Texts. Explained to the Beginner
BOOKS025659I: JOHN, ERIC - Orbis Britanniae and Other Studies
BOOKS007299I: JOHN, MARQUIS OF BUTE; TRANSLATOR: - The Coptic Morning Service for the Lord's Day
BOOKS010912I: JOHN, DAVID G. - The German Nachspiel in the Eighteenth Century
BOOKS006231I: JOHN, W.D. - Modern Shoe Dressings. The Raw Materials, Manufacture & Application.
BOOKS003292I: JOHN, A. MEREDITH - The Plantation Slaves of Trinidad 1783- 1816. A Mathematical & Demographic Study
BOOKS001706I: JOHN, E. ROY - Mechanisms of Memory
BOOKS027104I: JOHNE, KLAUS-PETER ; KÖHN, JENS ; & WEBER, VOLKER - Die Kolonen in Italien und den westlichen Provinzen des Römischen Reiches .,.,.
BOOKS009189I: JOHNOVA, HELENA - L'udove sperky na Slovensku
BOOKS008713I: JOHNS, ALESSA; EDITOR: - Dreadful Visitations: Confronting Natural Catastrophe in the Age of Enlightenment
BOOKS019377I: JOHNSEN, PALLE - Birds and Mammals of Peary Land in North Greenland. Including Notes from Northeast Greenland
BOOKS010563I: JOHNSEN, A.C. - I Bagdad og Babylon: Optegnelser og Erindringer fra Iraq
BOOKS014689I: JOHNSEN, ANDERS H. - Phylogeny of the Cholecystokinin / Gastrin Family
BOOKS025513I: JOHNSEN, EGIL EIKEN - Stilpsykiske studier i 1890 årenes norske litteratur
BOOKS000242I: JOHNSEN, AXEL CHRISTIAN [1883 - 19?? ] - I Bagdad og Babylon: Optegnelser og Erindringer fra Iraq
BOOKS010031I: JOHNSGARD, PAUL A. - The Avian Brood Parasites: Deception at the Nest
BOOKS005797I: JOHNSGARD, PAUL A. - Arena Birds : Sexual Selection and Behavior
BOOKS004909I: JOHNSON, CARROLL B. - Madness and Lust. A Psychoanalytical Approach to Don Quixote
BOOKS023260I: JOHNSON, OVERTON ; & WINTER, WILLIAM H. - Route across the Rocky Mountains
BOOKS009989I: JOHNSON, ERWIN - Nagura Mura : An Ethnohistorical Analysis
BOOKS014351I: JOHNSON, EDWARD ARNOLD ; & MAPPIN, MICHAEL ; EDITORS: - Environmental Education and Advocacy: Changing Perspectives of Ecology and Education
BOOKS014022I: JOHNSON, K. PAUL - Initiates of Theosophical Masters
BOOKS026502I: JOHNSON, GORDON ; EDITOR: - Modern Asian Studies : Volume 19, Part 4 : October 1985
BOOKS013804I: JOHNSON, TERRY; DANDEKER, CHRISTOPHER; & ASHWORTH, CLIVE - The Structure of Social Theory : Dilemmas, Strategies & Projects
BOOKS023899I: JOHNSON, SAMUEL, REV. [D. 1901] - The History of the Yorubas : From the Earliest Times to the Beginning of the British Protectorate
BOOKS010504I: JOHNSON, RICHARD R. - John Nelson: Merchant Adventurer
BOOKS027652I: JOHNSON, HUBERT C. - Frederick the Great and his Officials
BOOKS028035I: JOHNSON, M. L. ; ABERCROMBIE, MICHAEL ; & FOGG, G.E. ; EDITORS: - New Biology. Nr.s 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 [1947-1958]
BOOKS009648I: JOHNSON, ALLEN & PRICE-WILLIAMS, DOUGLASS - Oedipus Ubiquitous: The Family Complex in World Folk Literature
BOOKS008362I: JOHNSON, ELOISE E. - Rediscovering the Harlem Renaissance: The Politics of Exclusion
BOOKS007630I: JOHNSON, D. GALE - World Agriculture in Disarray
BOOKS010220I: JOHNSON, ELIZABETH A. - Friends of God and Prophets: A Feminist Theological Reading of the Communion of Saints
BOOKS019075I: JOHNSON, ALVIN SAUNDERS [1874- 1971] - The Clock of History
BOOKS018386I: JOHNSON, JULIET ELLEN - A Fistful of Rubles : The Rise and Fall of the Russian Banking System
BOOKS018055I: JOHNSON-ROULLIER, CYRAINA E. - Reading on the Edge : Exiles, Modernities, and Cultural Transformation in Proust, Joyce and Baldwin
BOOKS015515I: JOHNSON, LINDA COOKE ; EDITOR: - Cities of Jiangnan in Late Imperial China
BOOKS013304I: JOHNSON, SAMUEL [LASCELLES, MARY; EDITOR] - A Journey to the Western Islands of Scotland [Yale Edition of the Works of Samuel Johnson, Volume 9]
BOOKS016924I: JOHNSON, ROBERT EUGENE - Peasant and Proletarian : The Working Class of Moscow in the Late Nineteenth Century
BOOKS015990I: JOHNSON, BARBARA - A World of Difference
BOOKS005873I: JOHNSON, W.R. - Momentary Monsters : Lucan and his Heroes
BOOKS005540I: JOHNSON, CAROL - Reason's Double Agents.
BOOKS005359I: JOHNSON, BARBARA - The Critical Difference. Essays in the Contemporary Rhetoric of Reading
BOOKS004676I: JOHNSON, CONRAD D. - Moral Legislation: A Legal-Political Model for Indirect Consequentialist Reasoning
BOOKS021412I: JOHNSON, PHYLLIS ; & MARTIN, DAVID ; EDITORS: - Destructive Engagement : Southern Africa at War
BOOKS003741I: JOHNSON, H.J.; LEACH, J.J.; & MUEHLMANN, R.G.; EDITORS: - Revolutions, Systems & Theories: Essays in Political Philosophy
BOOKS003705I: JOHNSON, AUBREY R. - The Cultic Prophet in Ancient Israel
BOOKS001347I: JOHNSON, A. ROSS - The Transformation of Communist Ideology : The Yugoslav Case
BOOKS001256I: JOHNSON, AUBREY R. - Sacral Kingship in Ancient Israel
BOOKS003434I: JOHNSON, DAG & KRISTIAN, A.A.S. - Investigations of the Technique of Soil Steaming
BOOKS012969I: JOHNSON, LEONARD W. - Poets as Players: Theme and Variation in Late Medieval French Poetry
BOOKS004086I: JOHNSON, BO - Die hexaplarische Rezension des 1. Samuelbuches der Septuaginta
BOOKS004035I: JOHNSON, A.H. - The Age of the Enlightened Despot 1660-1789
BOOKS029570I: JOHNSON, ROB - The Afghan Way of War : Culture and Pragmatism : A Critical History
BOOKS020970I: JOHNSON, GORDON ; EDITOR: - Review of the Cambridge Economic History of India and Beyond
BOOKS021451I: JOHNSON, HILDEGARD BINDER - Carta Marina : World Geography in Strassburg, 1525
BOOKS021640I: JOHNSON, CLAUDIA L. - Equivocal Beings : Politics, Gender, and Sentimentality in the 1790s : Wollstonecraft, Radcliffe, Burney, Austen
BOOKS001214I: JOHNSSON, GUNNAR - Om sjukdomsorsakerna enligt Israel Hwasser : en medicinhistorisk studie
BOOKS030314I: JOHNSSON, JOHN WILLIAM SCHIBBY ; EDITOR : [ CICAVO, GIOVANNI CARLO PAGANELLI ] - La peste de 1673 en Dalmatie I -II : G.C. P. Cicavo: Relazione della peste insorta l'anno 1763 nei borghi di Spalato ..,.
BOOKS025399I: JOHNSTON, CLAIRE ; EDITOR : - The Work of Dorothy Arzner : Towards a Feminist Cinema
BOOKS016612I: JOHNSTON, BRUCE F. - The Staple Food Economies of Western Tropical Africa
BOOKS008203I: JOHNSTON, JOSEPH - Bishop Berkeley's Querist in Historical Perspective
BOOKS006527I: JOHNSTON, CHARLES HEPBURN - The View from Steamer Point : Being an Account of Three Years in Aden
BOOKS017918I: JOHNSTON, BRUCE F. ; & CLARK, WILLIAM C. - Redesigning Rural Development : A Strategic Perspective
BOOKS016787I: JOHNSTON, STEVEN - Encountering Tragedy: Rousseau, Politics, and the Project of Democratic Order
BOOKS016290I: JOHNSTON, DAVID - The Rhetoric of Leviathan: Thomas Hobbes and the Politics of Cultural Transformation
BOOKS013016I: JOHNSTON, MICHAEL - Syndromes of Corruption : Wealth, Power, and Democracy
BOOKS007072I: JOHNSTON, HANK - Tales of Nationalism: Catalonia, 1939 - 1979
BOOKS012602I: JOHNSTON, SEBASTIAN L.; & HOLGATE, S. T.; EDITORS: - Asthma: Critical Debates
BOOKS030326I: JOHNSTRUP, FREDERIK [1818-1894] - Om Hævningsfænomenerne i Møens Klint : Foredrag paa det 11te skandinaviske Naturforskermøde i Kjøbenhavn 1873
BOOKS007659I: JOINVILLE, FRANÇOIS-FERDINAND-PHILIPPE-LOUIS-MARIE D'ORLÉANS, PRINCE DE [1818-1900] - Essais sur la marine française
BOOKS019517I: JOINVILLE, JEAN, SIRE DE [1224?-1317?] [ WAILLY, NATALIS DE (1805-1886); EDITOR: ] - Oeuvres de Jean sire de Joinville, comprenant: L'histoire de Saint Louis, le Credo et la lettre à Louis X..,.
BOOKS018095I: JOKL, ERNST [1907-1997] - The Clinical Physiology of Physical Fitness and Rehabilitation
BOOKS005431I: LE JOLIS, GUSTAVE - Du mandat et de la commission en droit romain, dans notre ancien droit et dans notre droit actuel..,.
BOOKS003683I: JOLIVET, REGIS - Introduction a Kierkegaard
BOOKS004632I: JOLIVET, ALFRED - Les romans de Henrik Pontoppidan. Cinquante anees de vie danoise
BOOKS021964I: JOLLES, ANDRÉ [1874-1946] - Einfache Formen : Legende, Sage, Mythe, Rätsel, Spruch, Kasus, Memorabile, Märchen, Witz
BOOKS013845I: JOLLEY, NICHOLAS; EDITOR: - Cambridge Companion to Leibniz
BOOKS009130I: JOLLEY, MOYA; & BRYKCZYNSKA, GOSIA; EDITORS: - Nursing: Beyond Tradition and Conflict
BOOKS010516I: JOLLY, PENNY HOWELL - Made in God's Image? Eve and Adam in the Genesis Mosaics at San Marco, Venice.
BOOKS017720I: JOLLY, W. P. - Sir Oliver Lodge
BOOKS021526I: JOLLY, SURJIT KAUR - Sikh Revivalist Movements : The Nirankari and Namdhari Movements in Punjab in the Nineteenth Century : A Socio-religious Study
BOOKS031642I: JOLY, JOHN [1857- 1933] - Radioactivity and Geology : An Account of the Influence of Radioactive Energy on Terrestrial History
BOOKS015465I: JOLY, HENRI - La France criminelle
BOOKS012633I: JOLY, HENRY L. - Random Notes on Dances, Masks and Early Forms of the Theatre in Japan
BOOKS004785I: JOLY, A. - Etude sur les Chadouliyas
BOOKS024392I: JOMARD, M. (EDME-FRANÇOIS) [1777-1862] - Coup d'oeil impartial sur l'état présent de l'Égypte, comparé à sa situation antérieure
BOOKS018676I: JOMIER, JACQUES - L'Islam vécu en Égypte (1945-1975)
BOOKS030823I: JOMIER, JACQUES - La place du Coran dans la vie quotidienne en Egypte
BOOKS011786I: JOMO K.S.; EDITOR: - Malaysian Eclipse: Economic Crisis and Recovery
BOOKS015944I: JONAS, HANS [ 1903 - 1993 ] - The Gnostic Religion : The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity
BOOKS001892I: JONAS, POL, EDITOR: - C'est d'un moine qui vout retolir a une nonne une ymage de Nostre Dame que il li avoit aportee de Jherusalem : miracle versifié
BOOKS007084I: JONASSEN, HAGBARD - Recent Pollen Sedimentation and Jutland Heath Diagrams
BOOKS013729I: JONASSON, PETUR M. [PETUR M. JONASSON]; EDITOR: - Ecology of Oligotrophic, Subarctic Thingvallavatn
BOOKS015929I: JONASSON, PÉTUR M. [ PÉTUR M. JÓNASSON ] - Ecology and Production of the Profundal Benthos in Relation to Phytoplankton in Lake Esrom
BOOKS025390I: JONES, ROBERT TUDUR [1921-1998] - The Principles of Nationalism : The Struggle for Human Dignity in Wales
BOOKS011584I: JONES, JAMES T. - Wayward Skeptic: The Theories of R.P. Blackmur
BOOKS011244I: JONES, JOHN [CA. 1766-1827] - Ecclesiastical Researches; or Philo & Josephus Proved to be Historians & Apologists of Christ, of his Followers, & of the Gospel
BOOKS011770I: JONES, GARETH - Christian Theology: A Brief Introduction
BOOKS013502I: JONES, WILLIAM ALFRED - Memorial of the late Honorable David S. Jones. With an Appendix, Containing Notices of the Jones Family, of Queens County
BOOKS010015I: JONES, KELVIN - Law and Economy. The Legal Regulation of Corporate Capital
BOOKS024144I: JONES, KENNETH J. - Michal Leszczynski-Lester : marynarz i artysta
BOOKS009852I: JONES, WILLIAM C.; EDITOR: - Basic Principles of Civil Law in China
BOOKS027617I: JONES, DAVID J. V. - Crime, Protest, Community, and Police in Nineteenth-century Britain
BOOKS012174I: JONES, RUSSELL ; EDITOR : - Loan-words in Indonesian and Malay / compiled by the Indonesian Etymological Project
BOOKS010081I: JONES, RONALD W. - Globalization and the Theory of Input Trade
BOOKS015653I: JONES, DAVID R.; EDITOR - Spisok povremmennykh izdanii za 1917 G. (List of Periodical Publications for the Year 1917)
BOOKS018526I: JONES, PENN - Forgive My Grief : A Critical Review of the Warren Commission Report on the Assassination
BOOKS017657I: JONES, COLIN; & WAHRMAN, DROR ; EDITORS - The Age of Cultural Revolution : Britain and France, 1750-1820
BOOKS011740I: JONES, R.J. BARRY - The World Turned Upside Down? Globalization and the Future of the State
BOOKS015230I: JONES, RICHARD ; & DANIELS, KATE; EDITORS: - Of Solitude and Silence : Writings on Robert Bly
BOOKS016211I: JONES, DAVID EDWARDS - The Plays of T. S. Eliot
BOOKS015946I: JONES, GRANT D. - The Conquest of the Last Maya Kingdom
BOOKS005912I: JONES, GEOFFREY & KIRBY, MAURICE, EDITORS: - Competitiveness & the State : Government & Business in Twentieth-Century Britain
BOOKS030462I: JONES, A. H. M. (ARNOLD HUGH MARTIN) [1904-1970] - The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate
BOOKS005777I: JONES, A.H.M. - The Greek City from Alexander to Justinian
BOOKS005727I: JONES, DANIEL - The Phoneme: Its Nature and Use
BOOKS005650I: JONES, A.H.M. - Sparta
BOOKS005601I: JONES, A.H.M. - Athenian Democracy
BOOKS005167I: JONES, GEORGE HILTON - Convergent Forces. Immediate Causes of the Revolution of 1688 in England
BOOKS003881I: JONES, ERIC ANTHONY - The Bureaucratic Politics of Soviet Energy Policy in the late Brezhnev Period 1976 - 1982: Policy Process & the Energy Balance.
BOOKS013386I: JONES, WILLIAM O. - Marketing Staple Food Crops in Tropical Africa
BOOKS015749I: JONES, OAKAH L. - Guatemala in the Spanish Colonial Period
BOOKS014788I: JONES, GWYN - The Norse Atlantic Saga, Being the Norse Voyages of Discovery and Settlement to Iceland, Greenland [and] America
BOOKS000652I: JONES, R.J. BARRY - Conflict & Control in the World Economy: Contemporary Economic Realism & Neo-Mercantilism
BOOKS021460I: JONES, SCHUYLER - The Political Organization of the Kam Kafirs : A Preliminary Analysis
BOOKS022129I: JONES, W. J. - Politics and the Bench : The Judges and the Origins of the English Civil War
BOOKS022176I: JONES, JOHN R. W. D. - The Practice of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda
BOOKS022752I: JONG, ALBERT DE [1891-1970] - Fritz Brupbacher (1874-1945) en zijn verhouding tot het anarchisme
BOOKS025447I: JONG, JOHANNES CORNELIS MARIE DE - Beiträge zur Kenntnis des Baues und der Entwicklung der Schwimmblase einiger Physoclisten
BOOKS009435I: JONG, WILLEM JOHANNES - Zur Geologie der Bergamasker Alpen, Nordlich des Val Stabina
BOOKS014218I: JONG, KAREL HENDRIK EDUARD DE [1872 - 19??] - Das antike Mysterienwesen in religionsgeschichtlicher, ethnologischer und psychologischer Beleuchtung
BOOKS005260I: DE JONG, J.W. - A Brief History of Buddhist Studies in Europe and America
BOOKS030647I: JONGENEEL, D. J. - Het spel, dat met Nederlandsch Indie gespeeld wordt
BOOKS012538I: JONGMANS, D.G. & GUTKIND, P.C.W.; EDITORS: - Anthropologists in the Field
BOOKS025437I: JONKER, KOOS HARRY JACK - Onderzoek over showers in de kosmische straling
BOOKS030700I: FINNUR JÓNSSON [1858-1934] - Gorm og Tyra : danmarkar bót
BOOKS009058I: JONSSON, BENGT R.; EDITOR: - Arv: Scandinavian Yearbook of Folklore 1979. Vol.35
BOOKS004220I: JONSSON, PER - Analyse af egenskaber hos svin af Dansk Landrace med en historisk indledning / Analysis of characters...
BOOKS029547I: JÖNSSON, HANNE - Gud til ære - kiercken til zirat : Peder Jenssøn Koldings prædikestol i Vor Frelsers Kirke i Horsens 1670
BOOKS025220I: FINNUR JÓNSSON [1858-1934] - Om Njála
BOOKS024320I: JÖNSSON, ARNE ; EDITOR: [ OXENSTIERNA, AXEL, GREVE (1583-1654)] - Letters from Sir James Spens and Jan Rutgers [ The Works and Correspondence of Axel Oxenstierna. 2nd series ; 13th Volume]
BOOKS014412I: JONTE-PACE, DIANE ELIZABETH - Speaking the Unspeakable : Religion, Misogyny and the Uncanny Mother in Freud's Cultural Texts
BOOKS012984I: JONZON, BENGT [1888 - 19??] - Studier i Paavo Ruotsalainens fromhet, med särskild Hänsyn till frälsningsvissheten
BOOKS011551I: JOOST, NICHOLAS & SULLIVAN, ALVIN - D.H. Lawrence and The Dial
BOOKS011567I: JORDAN, WILLIAM CHESTER - From Servitude to Freedom: Manumission in the Senonais in the Thirteenth Century
BOOKS007023I: JORDAN, FREDE - Historiens Dom : en Oversigt over det storpolitiske Forlig mellem Modstandsbevægelse og Politikere samt Forligets Følger ..,.
BOOKS024657I: JORDAN, WILLIAM CHESTER - The Great Famine : Northern Europe in the Early Fourteenth Century
BOOKS004967I: JORDAN, DAVID K. & OVERMYER, DANIEL L. - The Flying Phoenix. Aspects of Chinese Sectarianism in Taiwan
BOOKS003342I: JORDAN, C.F., EDITOR: - Amazonian Rain Forests. Ecosystem Disturbance & Recovery. Case Studies of Ecosystem Dynamics under a Spectrum of Land Use-Intens
BOOKS002608I: JORDANOV, KIRIL; POROZHANOV, KALIN; & FOL, VALERIA; EDITORS: - Thracia 15: In Honour of Alexander Fol's 70th Anniversary
BOOKS009164I: JORDANOVA, LUDMILLA - Sexual Visions: Images of Gender in Science and Medicine between the Eighteenth and Twentieth Centuries
BOOKS007131I: JORDANSSON, BIRGITTA & VAMMEN, TINNE, EDITORS: - Charitable Women: Philanthropic Welfare 1780 - 1930
BOOKS021924I: JORDI, FRITZ; & VOGELER, HEINRICH ; EDITORS : - Fontana Martina : vollständiger Faksimile-Druck der von Fritz Jordi und Heinrich Vogeler 1931/32 in Ronco s./ Ascona ..,.
BOOKS015965I: JORGE, PAULO [ LIBERATION SUPPORT MOVEMENT ] - Interview with Paulo Jorge - Director of MPLA's Department of Information & Propaganda [Interviews in Depth: MPLA - Angola # 4]
BOOKS028177I: JØRGENSEN, BENT - Stednavne og samfærdselshistorie
BOOKS025273I: JØRGENSEN, MOGENS SCHOU - a collection of 34 offprints and extracts ca. 1976-1997
BOOKS028858I: JØRGENSEN, SVEND - Tree-felling with Original Neolithic Flint-axes in Draved Wood : Report on the Experiments in 1952-54
BOOKS017610I: JØRGENSEN, HANS [1886-19??] - A Dictionary of the Classical Newari
BOOKS006852I: JORGENSEN, ALFRED - Micro-Organisms and Fermentation
BOOKS026172I: JØRGENSEN, J. P. [JØRGENSEN-GANDLØSE, JENS PETER (1848-1909)] - Maal og Middel eller Hvad vil Danmarks Agrarforening?
BOOKS008024I: JØRGENSEN, HANS [1886-19??] [ JORGENSEN, HANS ] [ JOERGENSEN, HANS ] - A Dictionary of the Classical Newari
BOOKS007195I: JORGENSEN, PER IB - Den prognostiske Betydning af Urinostriolmaling i Svangerskabers sidste Trimester...Vol. 1 & 2
BOOKS019058I: JØRGENSEN, HOLGER JACOB RASMUS [1896-1971] - Studier over bromatvirkningens natur
BOOKS006402I: JORGENSEN, PETER - Uber die Herkunft der Nordfriesen
BOOKS017995I: JORGENSEN, M. BORCH [ JØRGENSEN, MOGENS HENNING BORCH, 1921- ] - Pepsinogen in Blood and Urine
BOOKS025514I: JØRGENSEN, ELLEN [1877-1948] - Historiens studium i Danmark i det 19. aarhundrede
BOOKS016910I: JØRGENSEN, LISE BENDER & ERIKSEN, PALLE - Trabjerg: En vestjysk landsby fra Vikingetiden
BOOKS025574I: JØRGENSEN, ADOLF DITLEV [1840-1897] - Georg Zoega : Et mindeskrift
BOOKS000720I: JØRGENSEN, POUL HENNING - Die Bedeutung des Subjekt-Objektverhältnisses fur die Theologie : Der Theo-onto-logische Konflikt mit der Existenzphilosophie
BOOKS019200I: JØRGENSEN, J. P. - Historiske Optegnelser om Ledøje-Smørum Sogne fra Oldtiden til den nyere Tid
BOOKS026493I: JØRGENSEN, STIG. - Danmarks kongemagt og dens fødsel
BOOKS019976I: JØRGENSEN, PETER - Zum Schleswiger Niederdeutsch : Kritik und Forschung
BOOKS020356I: JØRGENSEN, LARS ; EDITOR: - Simblegård-Trelleborg : Danske gravfund fra førromersk jernalder til vikingetid
BOOKS023935I: JØRGENSEN, MOGENS [ NY CARLSBERG GLYPTOTEK ] - Aegypten : katalog : [Volume 2] II (1550-1080 f. Kr.)
BOOKS025626I: JØRGENSEN, I. A. - Den danske Dagpresse 1901 : En kort Oversigt : Trykt som Manuskript
BOOKS025594I: JØRGENSEN, ADOLF DITLEV [1840-1897] - En redegørelse for min udvikling og mit forfatterskab
BOOKS023518I: JØRGENSEN, LARS ; LYNNERUP, NIELS ; LØKKE, ANNE ; & BALSLEV, HENRIK ; EDITORS : - Food, Population and Health : Global Patterns and Challenges : Proceedings of an Interdisciplinary Symposium on the Dynamics...,
BOOKS001937I: JØRGENSEN, JESPER ; CHUBARYAN, ALEXANDER ; SOROKIN, ANDREI ; FRIIS, THOMAS WEGENER ; EDITORS : - Komintern og de dansk-sovjetiske relationer
BOOKS026585I: JØRGENSEN, E. LAUMANN - Sakrale riller i sten : Upåagtede helleristninger
BOOKS026630I: JØRGENSEN, CONNI-KAY - La visione esistenziale nei romanzi di Elsa Morante
BOOKS026822I: JORZICK, HANS-PETER - Die Siedlungsstruktur der Weserniederung zwischen Hoya und Riede oberhalb Bremens
BOOKS031497I: JOSAT, JULES - Recueil de rédactions sur des sujets d'économie politique et sur des questions financières et administratives ..,.
BOOKS020548I: JOSÉ, FRANCISCO SIONIL - My Brother, My Executioner
BOOKS022139I: JOSEFSON, INGELA - Die Bezeichnungen für "gross-klein," "lang-kurz" im Altschwedischen
BOOKS013436I: JOSEPH, DANIEL D. ; FUNADA, TOSHIO ; & WANG, JING - Potential Flows of Viscous and Viscoelastic Fluids
BOOKS008547I: JOSEPH, WILLIAM A. - The Critique of Ultra-Leftism in China, 1958-1981
BOOKS007487I: JOSEPH, P. - What is Wrong with India?
BOOKS011528I: JOSEPH, RICHARD A. - Radical Nationalism in Cameroun : Social Origins of the U.P.C. Rebellion
BOOKS005066I: JOSEPH, ALICE & MURRAY, VERONICA F. - Chamorros and Carolinians of Saipan. Personality Studies
BOOKS021621I: JOSEPH, UMBAVU VARGHESE ; & BURLING, ROBBINS - Comparative Phonology of the Boro-Garo Languages
BOOKS021084I: JOSEPH, GILBERT MICHAEL ; EDITOR: - Gender and Sexuality: A Special Issue of "Hispanic American Historical Review" Vol.81, No.3/4 [August-November 2001]
BOOKS010849I: JOSEPHSON, PAUL R. - New Atlantis Revisited : Akademgorodok, the Siberian City of Science
BOOKS002096I: JOSEPHSON, LENNART - A Role. O'Neill's Cornelius Melody
BOOKS029367I: JOSH, SOHAN SINGH - Tragedy of Komagata Maru
BOOKS009459I: JOSHI, JANARDAN RAGHUNATH - Minor Vedic Deities
BOOKS022763I: JOSHI, O. P. (OM PRAKASH) - Painted Folklore and Folklore Painters of India : A Study with Reference to Rajasthan
BOOKS006856I: JOSHI, G.V. & SHINDE, S.D. - Ecogeographical Studies in Terekhol & Vashisti Rivers (A Case Study of Mangrove Vegetation on River Banks Exposed to Silting...
BOOKS008407I: JOSHI, TIKA RAM - A Dictionary of Pahari Dialects 1911 and a Grammar & Dictionary of Kanwari 1909
BOOKS006809I: JOSHI, RAMCHANDRA VINAYAK - Pleistocene Studies in the Malaprabha Basin
BOOKS018926I: JOSHI, JAGAT PATI - Comparative Stratigraphy of the Protohistoric Cultures of the Indo-Pakistan Subcontinent
BOOKS018915I: JOSHI, G. N. (GULABBHAI NARANJI) - Aspects of Indian Constitutional Law
BOOKS004001I: JOSHI, H.M. - Recent Approaches to Axiology
BOOKS000494I: JOSHI, L. M., ET AL - Annotated Compendium on Wheat Diseases in India
BOOKS001848I: JOSHI, P.P. ; & CHAUDHURI, D.K. - Tripura. Handicraft Survey Report: Cane & Bamboo
BOOKS026902I: JOSHI, LAL MANI - Facets of Jaina Religiousness in Comparative Light
BOOKS022743I: JOSI, JIVRAM BHAVANISANKAR - Abu
BOOKS010463I: JOSIPOVICI, GABRIEL - The World and the Book; A Study of Modern Fiction.
BOOKS016880I: JOST, FRANÇOIS - Essais de littérature comparée, II: Europaeana, 1e serie.
BOOKS009129I: JOST, HANS ULRICH - Politik und Wirtschaft im Krieg : die Schweiz 1938-1948
BOOKS015357I: JOSYAR, T.S. RANGANATHA ; EDITOR: [ ACYUTA ] - Deva Keralam (Candrakalanadi) : Critically Edited with Introduction
BOOKS009023I: JOUBERT, JEAN - Jules Senard : De la defense de Flaubert a la defense de la Republique, 1800-1885
BOOKS027743I: JOUBERT, CLAUDE-HENRY - Le fil d'or : étude sur la musique dans A la recherche du temps perdu
BOOKS009712I: JOUHANDEAU, MARCEL [1888-1979] - Monsieur Godeau marié
BOOKS011877I: JOUHANDEAU, MARCEL [1888-1979] - Veronicana
BOOKS026051I: ILLUSTRERET FAMILIE-JOURNAL - Om Flyvning og Luftsejlads
BOOKS014063I: CONSPIRACY JOURNAL - Fire From The Sky : Battle Of Harvest Moon & True Story Of The Space Shuttles
BOOKS014614I: JOVANOVIC, OLGE; ET AL - Tunel Maievitza
BOOKS030164I: SERBISCHE BIBLIOTHEK "KATARINA JOVANOVIC - Srpska citaonica i knjiznica 'Katarina Jovanovic' : Katalog I : 1978 : Knjige na srpsko-hrvatskom jeziku / Serbische Bibliothek
BOOKS009146I: JOVANOVICA, N.S.; "AMERIKANTSA - Feniks-Grad. Javno Predavanje
BOOKS020426I: JOVEN CUBA, ORGANIZACION ANTI-IMPERIALISTA. COMITE DISTRITAL CAMAGUEY - A todos los miembros de Joven Cuba - militantes de otras organizaciones revolucionarias y pueblo en general
BOOKS018159I: JOWITT, WILLIAM ALLEN JOWITT, 1ST EARL [1885-1957] - The Strange Case of Alger Hiss
BOOKS000680I: JOYEUX, CHARLES ; GENDRE, E. AND BAER, JEAN-GEORGES - Recherches sur les helminthes de l'Afrique Occidentale Francaise
BOOKS020698I: JOZANI, NILOUFAR - La beauté menacée : Anthropologie des maladies de la peau en Iran (d'après des entretiens réalisés à Téhéran en 1983 et 1986)
BOOKS018519I: YANAN JU [ YEN-AN CHU ] - Understanding China : Center Stage of the Fourth Power
BOOKS021395I: JUBAYHI, AHMAD IBN AHMAD MAYHUB - Tabsir al-fu'ad bi-khutab al-waz wa-al-irshad
BOOKS030378I: JUBRAN, MUHAMMAD MAS'UD - Muhammad Abdullah al-Sunnî (1851-1932 / 1268-1351)
BOOKS017972I: JUDAH, TIM - Kosovo : War and Revenge
BOOKS021074I: JUDAS, A. C. (AUGUSTE CÉLESTIN) [1805-1872?] - Sur un tarif de taxes pour les sacrifices en langue punique. Trouvé à Carthage et analogue à celui de Marseille
BOOKS014005I: JUDD, ELLEN R. - Gender and Power in Rural North China
BOOKS009777I: JUDD, ELLEN R. - Gender and Power in Rural North China
BOOKS015814I: JUDGE, EDWARD H. - Plehve: Repression and Reform in Imperial Russia 1902-1904
BOOKS020361I: JUDSON, DAVID M. - Ghar Parau
BOOKS007081I: JUEL-NIELSEN, NIELS - Individual & Environment. A Psychiatric-Psychological Investigation of Monozygotic Twins Reared Apart
BOOKS007240I: JUELL, HARALD - Etiopia : Tre Ar i Keiser Haile Selassis Rike
BOOKS013841I: JUERGENSMEYER, MARK - Radhasoami Reality : The Logic of a Modern Faith
BOOKS004513I: JUGENDBUCHKOLLEKTIV - Die Kleine Ratte kriegt es raus
BOOKS020617I: JUGENDINTERNATIONALE [ LEVINÉ, EUGEN (1883-1919) ; LEVINÉ-MEYER, ROSA ; FELDNER, JAKOB - Eugen Leviné : Skizzen, Rede vor Gericht und Anderes
BOOKS010063I: SAVEZ KOMUNISTA JUGOSLAVIJE - The Programme of the League of Yugoslav Communists : Adopted by the VII. Congress of the League of Yugoslav Communists
BOOKS005456I: JUHL, P.D. - Interpretation. The Philosophy of Literary Criticism
BOOKS015679I: JUILLERAT, BERNARD - The Children of the Blood : Society, Reproduction and Cosmology in New Guinea
BOOKS020078I: FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA CULTURE JUIVE (1ST : 1981 : PARIS, FRANCE) - Tradition et modernité dans la pensée juive
BOOKS025406I: JUJU - My Autobiography
BOOKS004299I: JULES-ROSETTE, BENNETTA - African Apostles. Ritual & Conversion in the Church of John Maranke
BOOKS016456I: JULESZ, BELA - Foundations of Cyclopean Perception
BOOKS015006I: JULESZ, BELA - Dialogues on Perception
BOOKS020772I: JULIA, GASTON - Lecons sur la représentation conforme des aires simplement connexes. Lecons recueillies et rédigées
BOOKS003842I: JULIAN, DESMOND G.; KUBLER, WOLFGANG; NORRIS, ROBIN M.; SWAN, H. JEREMY; COLLEN, DESIRE & VRERSTRAETE, MARC; EDITORS: - Thrombolysis in Cardiovascular Disease
BOOKS002598I: JULIANA, ELIS - Organisashon Planifikashon Indepensia
BOOKS001067I: JULIEN, PAUL - De Eeuwige Wildernis. Herinneringen aan Tien Jaar Bloedonderzoek in Equatoriaal Afrika
BOOKS000111I: JULIEN-EYMARD D'ANGERS, O.F.M. CAP. - L'Humanisme Chretien au XVIIe siecle: St. Francois de Sales et Yves de Paris
BOOKS003845I: JULIO, SYLVIA - Apostolicamente
BOOKS029103I: JULLIAN, PHILIPPE [1919-1977] - Les Orientalistes : la vision de l'Orient par les peintres européens au 19e siècle
BOOKS021236I: JULLIEN, FRANÇOIS - The Propensity of Things : Toward a History of Efficacy in China
BOOKS027683I: JULLIEN, FRANÇOIS - Vital Nourishment : Departing from Happiness
BOOKS019633I: JULLIEN, FRANÇOIS - In Praise of Blandness : Proceeding from Chinese Thought and Aesthetics
BOOKS028839I: JUM'AH, HUSAYN - Tajalliyat al-tasawwuf wa-jamaliyatuhu fi al-adabayn al-'Arabi wa-al-Farisi hattá al-qarn al-thamin al-Hijri : dirasah fikriyah
BOOKS008890I: JUMANI, MADAN - Ghar Gurua Jo Dar
BOOKS006769I: JUMANI, MADAN - Jiaae Assan Ji Ji Jal Sindh
BOOKS004179I: JUMANI, MADAN - Hal Ta Bhajee Haloon
BOOKS020720I: JUNCKER, CLARA - Through Random Doors We Wandered : Women Writing the South
BOOKS024418I: JUNG, ANNETTE - The Long Melisms in the Non-kalophonic Sticherarion
BOOKS006743I: JUNG, CARL GUSTAV & HULL, R.F.C. - Psychological Types
BOOKS017817I: JUNG, CARL GUSTAV [ 1875-1961 ] - Die psychologische Diagnose des Tatbestandes
BOOKS015156I: JUNG, CARL GUSTAV [1875 - 1961] - Paracelsica : Zwei Vorlesungen über den Arzt und Philosophen Theophrastus
BOOKS016207I: JUNG, EMMA - Animus and Anima
BOOKS029435I: JUNG, RUDOLF [1882-1945] - Die Tschechen : Tausend Jahre deutsch-tschechischer Kampf
BOOKS019538I: JUNGE, FRIEDRICH - Einfuhrung in die Grammatik des Neuägyptisch
BOOKS028243I: JUNGE, PETER JULIUS - Dareios I, König der Perser
BOOKS027359I: JUNGE, GEORGE CHRISTOFFEL ALEXANDER, JR. - Das Skelett und die Kiemen von Hyas araneus Leach
BOOKS028741I: JUNGE, PETER - Bibliographie deutscher Kolonialzeitschriften
BOOKS026060I: JUNGERSEN, FREDERIK OLFERT [1836-1912] - Til Minde om S. M. Sørensen, Kateket i Kjøge, d. den 4de April 1878
BOOKS002584I: JUNGFER, VICTOR - Hinter den Seen, Hinter den Waldern. Bilder Litauischen Volkstums
BOOKS004631I: JUNGHARE, INDIRA YASHWANT - Topics in Pali Historical Phonology
BOOKS015637I: JUNGMANN, JOSEF A. ; & SAUSER, EKKART - Symbolik der Katholischen Kirche [Textband + Tafelband]
BOOKS008319I: JUNIEWICZ, STANISLAW - Budownictwo wodne na Politechnice Lwowskiej i Wroclawskiej
BOOKS024954I: JUNIUS [ ALMEIDA, FRANCESCO DE ] - A Monarchia e a Democracia : Estudo analytico e comparativo. Traduccão por Junius
BOOKS018411I: JUNIUS, MANFRED M. - Die Talas der Nordindischen Musik
BOOKS011284I: JUNIUS [18TH CENTURY, PRESUMED PSEUDONYM OF FRANCIS, PHILIP (1740-1818)] - Stat nominis umbra. Vol. I & II
BOOKS013659I: JUNK, VICTOR [1875-1948] - Gralsage und Graldichtung des Mittelalters
BOOKS031003I: JUNK, VICTOR - Ein neues Bruchstück aus Rudolfs von Ems Weltchronik
BOOKS030588I: JUNKER, HERMANN [1877-1962] - Das Götterdekret über das Abaton
BOOKS027877I: JUNKER, HERMANN [1877-1962] ; & CZERMAK, WILHELM - Kordofân-Texte im Dialekt von Gebel Dair
BOOKS018092I: JUNKER, PETER - D-Penicillamine Effects on Inflammatory and Normal Connective Tissues in Rats
BOOKS030501I: JUNKER, HERMANN [1877-1962] - Bericht über die Grabungen der Akademie der Wissenschaften in Wien auf den Friedhöfen von El-Kubanieh - Süd : Winter 1910-1911
BOOKS027748I: JUNKER, HERMANN [1877-1962] ; & SCHÄFER, H. - Nubische Texte im Kenzi-Dialekt : Band 2
BOOKS009200I: JUNKER, HEINRICH F. J. ; EDITOR : - Der wissbegierige Sohn : ein mittelpersischer Text über das Kustik ; Umschrift, Sanskrit- und deutsche Übersetzung
BOOKS028321I: JUNKER, HERMANN [1877-1962] - Vorläufiger Bericht über die siebente Grabung der Akademie der Wissenschaften in Wien bei den Pyramiden von Giza ..,.
BOOKS011176I: JUPP, PETER C. & GITTINGS, CLARE; EDITORS: - Death in England: An Illustrated History
BOOKS022066I: JUPP, JAMES ; EDITOR: - The Encyclopedia of Religion in Australia
BOOKS022556I: JÜRGENSEN, ANDREAS ; SØRENSEN, ANN LUMBYE ; & TØJNER, POUL ERIK ; COMPILERS: - Finn Naur Petersen : Catalog
BOOKS029306I: JURIEN DE LA GRAVIÈRE, JEAN PIERRE EDMOND [1812-1892] - La marine d'aujourd'hui / par le vice-amiral Jurien de la Gravière
BOOKS023137I: INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS - Cuba and the Rule of Law
BOOKS021250I: INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS - The Question of Tibet and the Rule of Law
BOOKS012165I: JUSCZYK, PETER W. - The Discovery of Spoken Language
BOOKS016926I: JUSDANIS, GREGORY - Belated Modernity and Aesthetic Culture: Inventing National Literature
BOOKS020258I: JUSSAY, P. M. - The Jews of Kerala
BOOKS010630I: JUST, JEAN - Taxonomy, Biology and Evolution of the Circumarctic Genus Acanthonotozoma (Amphipoda), with Notes on Panoploeopsis
BOOKS005384I: JUSTI, EDUARD W. ; PILKÜHN, MANFRED ; SCHEIBE, WOLFGANG ; & WINSEL, AUGUST - Hochbelastbare Wasserstoff-Diffusions-Elektroden für Betrieb bei Umgebungstemperatur und Niederdruck
BOOKS014024I: JUSTICE, CHRISTOPHER - Dying the Good Death: Pilgrimage to Die in India's Holy City
BOOKS018292I: COUR PERMANENTE DU JUSTICE INTERNATIONALE / PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE - Statut juridique de certaines parties du Groënland Oriental : Volume preliminaire: Plaidoiries, I & II
BOOKS018271I: COUR PERMANENTE DU JUSTICE INTERNATIONALE / PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE - Statut juridique de certaines parties du Groënland Oriental : mémoire du gouvernement danois
BOOKS018270I: COUR PERMANENTE DU JUSTICE INTERNATIONALE / PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE - Statut juridique de certaines parties du Groënland Oriental : duplique du gouvernement norvégien
BOOKS018269I: COUR PERMANENTE DU JUSTICE INTERNATIONALE / PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE - Statut juridique de certaines parties du Groënland Oriental : Contre-mémoire du gouvernement norvégien
BOOKS004605I: PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE [ RASMUSSEN, GUSTAV (1895-1953) ; TRANSLATOR: ] - Haag-dommen af 5. april 1933 om Østgrønlands retsstilling. Udgivet paa dansk ved Udenrigsministeriets foranstaltning
BOOKS001916I: JUSTICE, GENE - The Medical Pilgrim's Progress from Invalid Youth to Ripe Old Age
BOOKS002381I: VENEZUELA. MINISTERIO DE JUSTICIA - Boletin Indigenista Venezolano. Organo de la Comision Indigenista. Ano I, Tomo I, Nos. 3-4, Juno-Diciembre 1953
BOOKS002436I: SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTICIA - Homenagem do Arquivo Publico a Pereira da Costa
BOOKS004335I: JUSTIN, ANSTICE - The Nicobarese
BOOKS017597I: JUSTMAN, STEWART - The Psychological Mystique
BOOKS000408I: JUSTMAN, STEWART - The Psychological Mystique
BOOKS000626I: JÜTHNER, JULIUS [1866-1945] - Die athletischen Leibesübungen der Griechen : II. Teil / 1. Hälfte: Einzelne Sportarten: 1. Lauf-, Sprung- und Wurfbewerbe
BOOKS001233I: JÜTHNER, JULIUS [1866-1945] - Die athletischen Leibesübungen der Griechen : I. Teil : Geschichte der Leibesübungen
BOOKS027901I: JÜTHNER, JULIUS [1866-1945] - Die athletischen Leibesübungen der Griechen : II. Teil / 1. Hälfte: Einzelne Sportarten: 1. Lauf-, Sprung- und Wurfbewerbe
BOOKS029932I: JÜTTE, ROBERT - Obrigkeitliche Armenfürsorge in deutschen Reichsstädten der frühen Neuzeit: städtisches Armenwesen in Frankfurt am Main und Köln
BOOKS014851I: JUTTMANN, JACOBUS RIKARD - Renale Osteodystrofie Pathofysiologie en behandeling Met 1-Alpha Hydrosy-Derivaten van Vitamine D
BOOKS031184I: JÜTTNER, SIEGFRIED ; & SCHLOBACH, JOCHEN ; EDITORS : - Europäische Aufklärung(en) : Einheit und nationale Vielfalt
BOOKS017843I: JUUL-JENSEN, PALLE - Criteria of Brain Death. Selection of Donors for Transplantation
BOOKS008754I: JUVÉ DE BULOIX, A. - L'affaire Ferrer devant la conscience universelle : examen critique des documents du procès Ferrer par le Tribunal militaire..,.
BOOKS029167I: JUWAAR, DAANI’EEL W. - Utuu : kuusaa walaloo fi ciigoowwan Oromoo
BOOKS002586I: JYOTI, SURINDER K. - Marriage Practices of the Sikhs : A Study of Intergenerational Differences
BOOKS030657I: JYRKÄNKALLIO, PAUL ; EDITOR : - Die sprachwissenschaftlichen Veröffentlichungen von Prof. Dr. Martti Räsänen [Part 1]
BOOKS026096I: KAALUND, HANS VILHELM [1818-1885] - En Eftervaar : Digte
BOOKS013453I: KABAKCHIEV, IURII [ KABAKCHIEV, YURII ] - Nabliudeniia vurkhu trakiiskiia sotsium ot predrimskata epokha
BOOKS001730I: KABAKCHIEV, KRASIMIR [1954 - ] - Situatsionna semantika na terminologichnite izrazi v suvremenniia bulgarski knizhoven ezik
BOOKS019937I: KABASHI, ISAM AL-DIN BASHIR MUHAMMAD - Kitab kullakum : dirasat fi al-qawmiyah al-Sudaniyah
BOOKS003765I: KABAT, GEOFFREY C. - Ideology & Imagination. The Image of Society in Dostoeveksy
BOOKS002248I: KABEER, NAILA - Reversed Realities : Gender Hierarchies in Development Thought
BOOKS025424I: KABELL, SØREN K. - America før Columbus : særlig de civiliserede stater / bearbeidelse af forskjellige ældre og nyere værker ved Søren K. Kabell
BOOKS030816I: KABELL, AAGE - Balder und die Mistel
BOOKS017060I: KABELL, AAGE - Kierkegaardstudiet i Norden
BOOKS005679I: KABELL, AAGE - Metrische Studier, II: Antiker Form sich nähernd
BOOKS000125I: KABELL, AAGE - Indledning Til Svensk Metrik
BOOKS000138I: KABELL, AAGE ; EDITOR: [ IACOBUS NICHOLAI DE DACIA ] [ JACOBUS NICHOLAI, DE DACIA (14TH CENTURY) ] - Liber de Distinccione Metrorum : Mit einleitung und Glossar
BOOKS023312I: KABILU, SIDQI [ KABLU, SADQI ] - Mawsim al-hijrah ila al-Yamin : al-tayyar al-tasfawi al-jadid fi al-Hizb al-Shuyu'i : al-qadiyah al-asasiyah, tatwir al-Hizb..,.
BOOKS012552I: KABIR, MAFIZULLAH - Experiences of an Exile at Home : Life in Occupied Bangladesh
BOOKS025968I: HUMAYUN KABIR [1906-1969] - Lessons of Indian History
BOOKS010681I: KABLAN, AHOUSSI - Le temps de l'ecole
BOOKS002820I: KABLESHLKOV, NEDKO D. - Strashnata Narodna Zlochestina: Zemetresenieto v Juzhna Balgarija prez 1928 god. Izplnen dlg Dobrodeteli, Samopozhertvuvatelnost
BOOKS019084I: KABOS, MEVLAN ; PUMO, ESHREF ; & KRUTAJEDITOR, FARUDIN ; EDITORS : - Gjeografia fizike e Shqipërisë : në dy vëllime [Volumes 1 & 2]
BOOKS011381I: KABRA, KAMAL NAYAN - Dependence and Dominance: Political Economy of a Tribal Commodity
BOOKS023441I: KACHROO, P. ; & ZARABI, PRIYA - Handbook of Rock Gardening on the Hills
BOOKS003316I: KACHRU, YAMUNA - Aspects of Hindi Grammar
BOOKS018043I: KACOWICZ, ARIE MARCELO - Zones of Peace in the Third World : South America and West Africa in Comparative Perspective
BOOKS003859I: KACZANOWSKA, MALGORZATA & KOZLOWSKI, JANUSZ Z. - Spaltindustrie der Lengyel-Kultur aus Svodin, Slowakei
BOOKS009923I: KÁDÁR, ZOLTAN - Die kleinasiatisch-syrischen Kulte zur Römerzeit in Ungarn
BOOKS006800I: KADETOTAD, N.K. - Religion & Society among the Harijans
BOOKS024604I: KADHIMAIN HOLY SHRINE, CULTURAL AND INTELLECTUAL AFFAIRS SECTION [AL-KADHIMIYA MOSQUE, BAGHDAD, IRAQ] - a collection of 4 devotional booklets
BOOKS000127I: KADIAN, RAJESH - The Kashmir Tangle : Issues & Options
BOOKS026553I: KADRNOSKA, FRANZ ; EDITOR : - Aufbruch und Untergang : österreichische Kultur zwischen 1918 und 1938
BOOKS031170I: KAEHLER, OTTO AUGUST JOHANNES [1830-1885] - Die Reiterei in der Schlacht bei Vionville und Mars la Tour am 16. August 1870
BOOKS006208I: KAELBER, WALTER O. - Tapta Marga : Asceticism & Initiation in Vedic India
BOOKS029859I: R"ÂNDI KAEP - Qariyadharm Khmaer-Man / srav jrav nin riap rian toy Kaep R"ân Di
BOOKS005672I: AL'KAEVA, L. O. - Ocherki po Istorii Turetskoi Literaturi 1908 - 1939 gg.
BOOKS013799I: KAFADAR, CEMAL - Between Two Worlds: Construction of the Ottoman State
BOOKS006686I: KAFAFI, HUSAYN - Awraq mansiyah min al-Thawrah al-'Urabiyah : al-Shaykh Imbabi Kafafi wa-rifaqih
BOOKS010209I: KAGAN, NORMAN - The Cinema of Oliver Stone
BOOKS015341I: KAGANOV, G. Z. (GRIGORII ZOSIMOVICH) - Images of Space: St.Petersburg in the Visual and Verbal Arts
BOOKS018412I: KAGARLITSKY, BORIS - Restoration in Russia: Why Capitalism Failed
BOOKS009640I: KAGEDAN, ALLAN LAINE - Soviet Zion: The Quest for a Russian Jewish Homeland
BOOKS000681I: KAGER, P. A. AND REES, P. H. - Clinical Aspects of Kala Azar in Kenya
BOOKS018344I: KAGWA, BENJAMIN N. H. - A Ugandan : Defiant and Triumphant : An Autobiography
BOOKS009299I: KAGWA, APOLO [KALIBALA, ERNEST B.; TRANSLATOR] [MANDELBAUM, MAY; EDITOR:] - The Customs of the Baganda
BOOKS025504I: KAH, PHILIPPE [ SAMAIN, ALBERT (1858-1900) ] - Florilège pour Albert Samain : Commemoration du poète a Lille le 4 octobre, avec les discours prononcés à l'inauguration ..,.
BOOKS009638I: KAHAN, BASIL CHARLES - Ottmar Mergenthaler : The Man and his Machine : A Biographical Appreciation of the Inventor on his Centennial
BOOKS026225I: KAHANE, CLAIRE - Passions of the Voice: Hysteria, Narrative and the Figure of the Speaking Woman, 1850-1915
BOOKS002457I: KAHANE, HEINRICH - Der defekte Mensch. (Zwang und Drang in der psychischen Mekanik)
BOOKS030883I: KAHANETS', IHOR - Natsiia zolotykh komirtsiv : psykhoinformatsiina kontseptsiia Ukraïny
BOOKS020044I: KAHL, ROBERT (B.1858) - Das venezianische skizzenbuch und seine beziehungen zur umbrischen malerschule...mit 23 illustrationen.
BOOKS018755I: KAHLER, ERICH [1885-1970] - Die Philosophie von Hermann Broch
BOOKS020530I: KAHLER, ERICH [1885-1970] - Out of the Labyrinth : Essays in Clarification
BOOKS010798I: KAHN, VICTORIA ANN; & HUTSON, LORNA; EDITORS: - Rhetoric and Law in Early Modern Europe
BOOKS016585I: KAHN, CHARLES H. - The Art and Thought of Heraclitus: A New Arrangement and Translation of the Fragments with Literary and Philosophical Commentary
BOOKS003644I: KAHN, SHOLOM J. - Science & Aesthetic Judgement. A Study in Taine's Critical Method
BOOKS024497I: KAHRAZAH, MUHAMMAD'GUL ; & MIHRBAN, AHMAD - Taftan, Tall-i Tala'i
BOOKS020018I: KAHSNITZ, RAINER ; EDITOR: - Romanische Glasfenster aus der Marktkirche in Goslar : Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg..,.
BOOKS016035I: KAHVECI, MÜCELLA ; & BAHSISOGLU, AYSEGÜL - Türk Oyalari Katalogu / Turkish Lace Works (Oya) Catalogue; Volume I: Bonmcuk Oyalari / Crochet Lace Works (Oya) with Beads
BOOKS025492I: KAILACAPATI, KA. (KANAKACAPAPATI) [1933-1983] - The Relation of Tamil and Western Literature / K. Kailasapathy
BOOKS002899I: KAIMIO, MAARIT - The Chorus of Greek Drama within the Light of the Person and Number Used
BOOKS030540I: KAINDL, RAIMUND FRIEDRICH [ EGGER, JOSEF ] - Das Entstehen und die Entwicklung der Lippowaner-Colonien in der Bukowina...,.[together with: "Das Aribonenhaus" ]
BOOKS006133I: KAISER, WOLFRAM - Using Europe, Abusing the Europeans: Britain and European Integration, 1945-63
BOOKS030269I: KAISER, HANS-DIETRICH ; BUCHGE, WILHELM ; & SARKOWSKI, HEINZ - Der Springer-Verlag : Katalog seiner Veröffentlichungen 1842-1945
BOOKS028664I: KAISERLICHES MINISTERIUM DER WEGEKOMMUNIKATIONEN, STATISTISCHES UND KARTOGRAPHISCHES AMT, RUSSLAND - Uebersicht der Binnenschiffahrt in Russland : dargeboten von dem Minister der Wegekommunikationen ..,.
BOOKS027296I: KAJANTIE, I. ; EDITOR : - Quark Matter ’84 : Proceedings of the Fourth International Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions .,.,.
BOOKS024352I: KAJANTO, IIRO - Classical Moral Philosophy and Oratory in Finland, 1640-1713 [ Humanism in a Christian Society, II ]
BOOKS024353I: KAJANTO, IIRO - The Attitude to Classical Mythology and Religion in Finland, 1640-1713 [ Humanism in a Christian Society, I ]
BOOKS016862I: KAJDANSKI, EDWARD - Michal Boym : Ostatni Wyslannik Dynastii Ming
BOOKS019335I: KAKATI, BANIKANTA [D. 1952] - Purani Asamiya sahitya
BOOKS017230I: KAKOLYRE, T. - Oikonomike kai koinonike anadiorganosis . Ekdosis deytera
BOOKS028880I: KAKON, MAGUY - Mon journal de campagne : législatives 2007
BOOKS015342I: KAKU, MICHIO - Hyperspace: A Scientific Odyssey Through Parallel Universes, Time Warps and the Tenth Dimension
BOOKS000142I: KAKUK, SUZANNE - Recherches sur l'histoire de la langue osmanlie des XVIe et XVIIe siecles. Les elements osmanlis de la langue hongroise.
BOOKS025181I: KALAGA, WOJCIECH ; & RACHWAL, TADEUSZ ; EDITORS: - (Trans)-Formations I : Identity and Property : Essays in Cultural Practice
BOOKS005259I: KALAGA, WOJCIECH & SLAWEK, TADEUSZ, EDITORS: - We are all Indians". Violence, Intolerance, Literature
BOOKS013345I: KALAIDJIAN, WALTER B. [1952 - ] - Languages of Liberation: The Social Text in Contemporary American Poetry
BOOKS013629I: KALAIDZHIEV, I. G. - Ot Kiustendil do 1050 : pisma ot fronta, belezhki i vpechatleniia
BOOKS030714I: KALAMEKAM, KA - Vitiyum tenticai / kavinar Ka. Kalamekam
BOOKS023957I: KALCK, PIERRE - Histoire de la République centrafricaine : des origines préhistoriques à nos jours.
BOOKS025647I: KALCKAR, HERMAN MORITZ [1908-1991] - Fosforyleringsprocesser i dyrisk væv
BOOKS008296I: KALENTER, OSSIP [PSEUDONYM OF JOHANNES BURCKHARDT (1900 -1976)] - Von irdischen Engeln und himmlischen Landschaften : eine Reisebuch
BOOKS024032I: KALER, ANNE K. - The Picara : From Hera to Fantasy Heroine
BOOKS005310I: KALFOV', DAMJAN - Indiiskijat' Petel'.
BOOKS006832I: KALGHATGI, T.G. ; EDITOR : - Jainism and Karnatak Culture
BOOKS007377I: KALGHATGI, T.G. - Some Problems in Jaina Psychology
BOOKS026975I: KALI, 'ABD AS-SALAM AL-AMIN - ilm al-sawab
BOOKS028668I: KÄLIN, KASPAR - Indianer und Urvölker nach Jos. Fr. Lafitau (1681-1746)
BOOKS030366I: KALININ, N. N. (NIKOLAI NIKOLAEVICH) ; & ZEMLIANICHENKO, M. A. (MARINA ALEKSANDROVNA) - Romanovy i Krym : 'U vsekh nas ostalas' toska po Krymu’
BOOKS028399I: KALINKA, ERNST [1865-1946] - Die älteste erhaltene Abschrift des Verzeichnisses der Werke Augustins
BOOKS028355I: KALINKA, ERNST [1865-1946] - Aus der Werkstatt des Hörsaals
BOOKS010272I: KALINKE, MARIANNE E. & MITCHELL, P.M.; EDITORS: - Bibliography of Old Norse-Icelandic Romances
BOOKS000139I: KALINOWSKI, KONSTANTY, EDITOR: - Barockskulptur im Mittel-und Osteuropa
BOOKS003502I: KALKAR, C.H. - Frederik Adolf de Roepstorff
BOOKS014260I: KALKOFF, PAUL [1858 - 1928] [ALEANDRO, GIROLAMO (1480 - 1542)] - Die Depeschen des Nuntius Aleander vom Wormser Reichstage 1521 übersetzt und erläutert
BOOKS001864I: KALLA, H.L. ; & ABDUL, GANI - Survey Report (Re-study) on Village Sudhmhadev (Tehsil Chenani, District Udhampur)
BOOKS001779I: KALLA, H.L. AND GANI, ABDUL - Survey report on Village Zachaldara (A Village Re-study) (Tehsil Handwara, District Kupwala)
BOOKS001778I: KALLA, H.L.; JEELANI, GULAM AND GANI, ABDUL - Town Survey Report: Udhampur
BOOKS004508I: KÁLLAI, ERNÖ; EDITOR: - A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. szazad elejen: Kutatasi gyorsjelentesek
BOOKS012637I: KALLAND, ARNE - Fishing Villages in Tokugawa Japan
BOOKS027839I: KALLAND, ARNE ; & SØRENSEN, HENRIK HJORT ; EDITORS: [NORDIC SYMPOSIUM ON JAPANESE AND KOREAN STUDIES (2ND : 1990 : COPENHAGEN)] - Perspectives on Japan and Korea : 2nd Nordic Symposium on Japanese and Korean Studies
BOOKS018904I: KALLAPUR, S. T. - John Steinbeck
BOOKS018905I: KALLAPUR, S. T. - John Steinbeck
BOOKS028718I: KALLIGAS, HARIS A. [ KALLIGA, CHARIS ] - Byzantine Monemvasia : The Sources
BOOKS021370I: KALLIR, JANE - Egon Schiele : Love and Death
BOOKS023779I: KALLUS, MENACHEM - Als Junge im KZ Ravensbrück
BOOKS007675I: KALM, PEHR [ HANSEN, LARS ; HANSEN, VIVEKA ; CORMACK, EIVOR ; SÖRBOM, PER ; NORDENSTAM, BERTIL; EDITORS: - The Linnaeus Apostles : Europe, North & South America : Volume Three, Book Two : Pehr Kalm
BOOKS007940I: KALM, PEHR [ HANSEN, LARS ; HANSEN, VIVEKA ; CORMACK, EIVOR ; EDBERG, RAGNAR ; NORDENSTAM, BERTIL; EDITORS: - The Linnaeus Apostles : Europe, North & South America : Volume Three, Book One : Pehr Kalm
BOOKS000140I: KALMAN, BELA - Die Russische Lehnworter im Wogulischen
BOOKS006021I: KALNIN, L. E. - Tipologija evukovikh dialektnikh razlichii v nizhneluzhitskom jazike
BOOKS002363I: KALOCSAI, DEZSO - Le Probleme des Regles de la Morale 'Provisoire' de Descartes
BOOKS031114I: KALOGERAS, VASILEIOS A. - Echopoietes lexeis kai rizes sten Hellenike : symvole sten ereuna ton echopoieton lexeon kai rizon tes archaias kai neas ..,.
BOOKS029342I: KALOKYRES, KONSTANTINOS D. - E eikon Megas ei Kyrie.,.. : tu Kretos zographu Ioannu Kornaru ; ekdidomene epi te diakosieteridi autes (1770 - 1970)
BOOKS031266I: KALPA ASANGA, EM. VI. JI. ; & NISANTA, AYI. PI. ES. - Mannarama distrikkaya
BOOKS031493I: KALPA ASANGA, EM. VI. JI. ; & NISANTA, AYI. PI. ES. - Pauranika sthana ha smaraka : Mulativ distrikkaya
BOOKS001247I: KALPANA, MOHAN - Insaan Dost Salamat Purswani (Biography)
BOOKS021433I: KALTEFLEITER, WERNER ; & PFALTZGRAFF, ROBERT L. ; EDITORS: - The Peace Movements in Europe & the United States
BOOKS027995I: KALTENBACH, THOMAS - Untersuchungen zur Pheromonbiologie mitteleuropäischer Coleophoriden (Lepidoptera)
BOOKS015352I: KALTER, JOHANNES - Aus Steppe und Oase : Bilder turkestanischer Kulturen
BOOKS006642I: KALTOFEN, ANDREA - Studien zur Chronologie der Volkerwanderungszeit im sudostlichen Mitteleuropa
BOOKS011520I: KALU, O.U. - Divided People of God : Church Union Movement in Nigeria, 1875-1966
BOOKS010119I: KALUZYNSKI, STANISLAW - Iacutica : Prace jakutoznawcze
BOOKS001231I: KALUZYNSKI, STANISLAW - Mongolische Elemente in der Jakutischen Sprache
BOOKS013493I: KALVODA, JOSEF [1923 - ] - The Genesis of Czechoslovakia
BOOKS015644I: KALVODA, JAN, - Geomorphological Record of the Quaternary Orogeny in the Himalaya and the Karakoram
BOOKS015224I: KALWEIT, HOLGER - Shamans, Healers and Medicine Men
BOOKS006630I: KAMAL, M. - Gharandar Barf Ja Naksh
BOOKS002622I: KAMAL, MUHAMMAD - Hegel's Metalogic : A Critical Study of Hegel's Dialectic
BOOKS019961I: KAMAL, HASSAN - Encyclopaedia of Islamic Medicine, with a Greco-Roman Back-ground
BOOKS010688I: KAMAL, MOHAMMAD - Heterodoxy in Islam : A Philosophical Study
BOOKS006866I: KAMALAMMAL, G. - Raghuramayan
BOOKS026908I: KAMALASEKHARA [ACTIVE 17TH CENTURY CE] [ SAHA, MAHENDRA BA ; EDITOR: ] - Pradyumnakumara cupai / Kamalasekharakrta ; sampadaka Mahendra Ba. Saha
BOOKS000364I: KAMATCHINATHAN, A. - The Tirunelveli Tamil Dialect
BOOKS012093I: KAMBEL, ELLEN-ROSE & MACKAY, FERGUS - The Rights of Indigenous Peoples and Maroons in Suriname
BOOKS027369I: KAMBER, FRANZ ; & TONDEUR, PHILIPPE - Flat Manifolds
BOOKS026429I: KAMBER, GERALD - Max Jacob and the Poetics of Cubism
BOOKS015491I: KAMBLE, B.R. ; EDITOR: - Studies In Shivaji And His Times
BOOKS031517I: KAMBYLIS, ATHANASIOS - Prodromea : Textkritische Beiträge zu den historischen Gedichten des Theodoros Prodomos
BOOKS018545I: KAMEN, HENRY - Philip of Spain
BOOKS024825I: KAMESVARAN, CATTIYAPAMA - Arruppatait tokuti
BOOKS006172I: KAMESWARAN, S. - Studies in Rhinosporidiosis
BOOKS011908I: KAMIENIECKI, SHELDON; GONZALEZ, GEORGE A.; & VOS, ROBERT O.; EDITORS: - Flashpoints in Environmental Policymaking: Controversies in Achieving Sustainability
BOOKS003890I: KAMIENSKA, JADWIGA & KOZLOWSKI, JANUSZ K. - Entwicklung und Gliederung der Lengyel- und Polgar-Kulturgruppen in Polen
BOOKS017929I: KAMINSKI, CZESLAW ; & ZUKOWSKI, JERZY - Katalog monet polskich 1697-1763 (epoka saska)
BOOKS003564I: KAMINSKI, JAN - Z Dziejow Konfraternji Kupieckiej w Lublinie
BOOKS024552I: KAMJU, BASIR - Taghyir-i nam-i Afghanistan bih Khurasan
BOOKS003332I: KAMLA, HENRY - Novalis' Hymnen an die Nacht. Zur Deutung und Datierung
BOOKS011457I: KAMP, B. - Solvency Assessment and Annual Reporting : An Empirical Study on the Informative Value of Annual Reports Based on Bond Rating
BOOKS003393I: KAMP, A.F.; LARIVIERE, J.W.M. & VERHOEVEN, W., EDITORS: - Albert Jan Kluyver. His Life & Work. Biographical Memoranda. Selected Papers. Bibliography & Addenda
BOOKS030632I: KAMPEN, EGBERTUS R VAN [1908-1942] - On Some Characterizations of 2-Dimensional Manifolds [together with 16 other offprints by Kampen ca. 1933-1941]
BOOKS031607I: KAMPFFMEYER, PAUL [1864- 1945] [ TROSTEL, WILLI (1894-1942)] - Geschichte der Gesellschaftsklassen in Deutschland
BOOKS013360I: KAN, ALEXANDER - Nikolai Bucharin und die skandinavische Arbeiterbewegung
BOOKS021278I: KANAFANI, NOMAN - Oil and Development : A Case Study of Iraq
BOOKS009012I: KANANAIKIL, JOSE - Scheduled Caste Converts and Social Disabilities: A Survey of Tamil Nadu
BOOKS014806I: KANAVI, CHENNAVEERA; & RAO, K. RAGHAVENDRA ; EDITORS: - Modern Kannada Poetry
BOOKS021614I: KANAVI, CENNAVIRA ; & RAGHAVENDRA RAO, K. ; EDITORS : - Modern Kannada Poetry
BOOKS008504I: KANDEL, DEVI PRASAD - Property Rights of Women in Nepal
BOOKS023612I: KANDEMIR, FERIDUN - Kâzim Karabekir
BOOKS008650I: KANE, MARTIN; EDITOR: - Socialism and the Literary Imagination: Essays on East German Writers.
BOOKS006908I: KANE, MICHAEL - Modern Men. Mapping Masculinity in English & German Literature, 1880 - 1930
BOOKS005231I: KANE, PENNY - Victorian Families in Fact and Fiction
BOOKS031112I: KANECAR, KARTTIKA [ KANESAR, KARTHIGA ] - Tamilar valartta atal kalaikal
BOOKS015754I: KANETKAR, M.J. - After Nehru What? [bound together with 8 other books & pamphlets concerning Indian politics ca. 1946-1961]
BOOKS012377I: KANGLE, R. P.; EDITOR: - The Kautiliya Arthasastra: Part II: An English Translation with Critical and Explanatory Notes
BOOKS004261I: KANIE, ANOMA - Les malheurs d'Amangoua : Roman
BOOKS004144I: KANIOWSKI, ANDRZEJ, EDITOR: - Mensch - Natur - Kosmos
BOOKS009576I: KANIS, JOHN A. - Textbook of Osteoporosis
BOOKS021135I: KANITZ, OTTO FELIX [1894-1940] - Kämpfer der Zukunft : Eine systematische Darstellung der sozialistischen Erziehungsgrundsätze
BOOKS004854I: KANJIRAMATTATHIL, JOSEPH - The Pastoral Vision of Kuriakos Elias Chavara (The Co-Founder of C.M.I. & C.M.C. Congregation)
BOOKS004857I: KANJIRATHINKAL, A. - A Church in Struggle
BOOKS021586I: KANNAN, SRIRANGAM ARA ; TYAGARAJA, SWAMI - Tyagaraja-krti-sangraha
BOOKS011268I: KANNENSTINE, LOUIS F. - The Art of Djuna Barnes : Duality and Damnation
BOOKS020716I: KANNISTO, VÄINÖ - The Advancing Frontier of Survival : Life Tables for Old Age
BOOKS023409I: KANNUPILLAI, V. - Discovery of Caste in Nineteenth Century : A Socio-psychological Analysis of Brahmanism and Casteism
BOOKS002360I: KANOUTE, DEMBO - Histoire de l'Afrique authentique
BOOKS024626I: SAMYUKTTA PRANTIYA SAIDYULDA KASTAS SPESALA KANPHRENSA (1946 : AGRA, INDIA) - Samyuktta Prantiya Saidyulda Kastas Spesala Kanphrensa, Agara, ki Svagata-Samiti ki riporta, 10 Marca, 1946 i
BOOKS005330I: KANSARA, N.M.; EDITOR: - Tilakamanjarikathoddharah of Pandita Padmasagara
BOOKS016841I: KANT, IMMANUEL - The Metaphysics of Morals
BOOKS016836I: KANT, IMMANUEL [ HEATH, PETER ; SCHNEEWIND, J.B.; GUYER, PAUL ; & WOOD, ALAN W. ; EDITORS: ] - Lectures on Ethics
BOOKS016835I: KANT, IMMANUEL - Prolegomena to Any Future Metaphysics: With Selections from the Critique of Pure Reason
BOOKS016834I: KANT, IMMANUEL [ GUYER, PAUL ; & WOOD, ALAN W. ; EDITORS: ] - Critique of Pure Reason
BOOKS016794I: KANT, IMMANUEL [1724-1804] - Religion within the Boundaries of Mere Reason and Other Writings
BOOKS017296I: KANT, IMMANUEL - Political Writings
BOOKS007543I: DAS, RAJANI KANTA - Plantation Labour in India
BOOKS008745I: KANTACAMIPPULAVAR, TIRUPPUVANAM - Tiruvappanurp puranam
BOOKS002352I: KANTH, RAJANI - Capitalism and Social Theory: The Science of Black Holes
BOOKS009542I: KANTOR, MARVIN - The Origins of Christianity in Bohemia: Sources & Commentary
BOOKS022840I: KANTOR, MOISES - Monte Hermoso : en relacion en el origen del limo y loess pampeano.
BOOKS000712I: KANTOWSKY, DETLEF - Von Südasien lernen : Erfahrungen in Indien und Sri Lanka
BOOKS000958I: KANYA-FORSTNER, A. S. (ALEXANDER SYDNEY) - The Conquest of the Western Sudan : A Study in French Military Imperialism
BOOKS010758I: KANYO, ZOLTAN - Sprichwoerter Analyse einer einfachen Form: Ein Beitrage zur generativen Poetik
BOOKS008822I: KAPALDO, MARIO; & ZAIMOV, IORDAN; EDITORS: [ INSTITUT ZA BULGARSKI EZIK (BULGARSKA AKADEMIIA NA NAUKITE) ] - Suprasulski ili Retkov sbornik [Volumes I & II]
BOOKS017416I: KAPCHEV, GEORGI IVANOV [ KOMITET TSAR'-OSVOBODITEL' ALEKSANDR II ] - Kushta - Muzei "Karol' I - Romunski Kral' v s. Pordim'
BOOKS029722I: KAPEL, HOLGER - Atlas of the Stone-Age Cultures of Qatar / Atlas thaqafat al-'Asr al-Hajari fi Qatar
BOOKS014604I: KAPELRUD, ARVID SCHOU - Central Ideas in Amos
BOOKS005919I: KAPELRUD, ARVID S - Question of Authorship in the Ezra-Narrative : A Lexical Investigation
BOOKS021607I: KAPFO, KEDUTSO ; COMPILER: - Kuzhale-Chahale dikshüneri / Khezha-English Dictionary
BOOKS021610I: KAPFO, KEDUTSO - The Ethnology of the Khezhas and the Khezha Grammar
BOOKS014051I: KAPLAN, CAREY ; & ROSE, ELLEN CRONAN - The Canon and the Common Reader
BOOKS010415I: KAPLAN, MORTON A.; EDITOR: - Character and Identity: Philosophical Foundations of Political and Sociological Perspectives
BOOKS010135I: KAPLAN, STEVEN LAURENCE - Farewell, Revolution: The Historian's Feud France 1789 / 1989
BOOKS018678I: KAPLAN, JEFFREY - Radical Religion in America : Millenarian Movements from the Far Right to the Children of Noah
BOOKS007528I: KAPLAN, MATTHEW; KUSANO, ATSUKO; TSUJI, ICHIRO; & HISAMICHI, SHIGERU - Intergenerational Programs : Support for Children, Youth, and Elders in Japan
BOOKS006477I: KAPLAN, BARBARG BEIGUN - Divulging of Useful Truths in Physick" : The Medical Agenda of Robert Boyle
BOOKS014936I: KAPLAN, FRED - Sacred Tears : Sentimentality in Victorian Literature
BOOKS004068I: KAPLOWITT, STEPHEN J. - The Enobling Power of Love in Medieval German Lyric
BOOKS002893I: KAPOOR, S.K., ET AL, COMPILERS: - Bibliography on Himalayan Geology
BOOKS010037I: KAPPELER, ANDREAS; ADANIR, FIKRET & O'DAY, ALAN; EDITORS: - The Formation of National Elites
BOOKS015330I: KÄPPELI, THOMAS - Der Dantegegener Guido Vernani O.P. von Rimini
BOOKS003356I: KAPPELLE, MAARTEN - Ecology of Mature & Recovering Talamancan Montane Quercus Forests, Costa Rica
BOOKS017835I: KAPPEN, SEBASTIAN [1924 -1993] - Akraisatavanaya Yesuvine Thedii
BOOKS020971I: KAPPINIPATIPILLAI [CUNTARAMURTTI, I. ; EDITOR: ] - Alli katai / patippaciriyar I. Cuntaramurtti
BOOKS026843I: KAPSIOTES, ATHANASIOS E. - Thessaloi : hoi protoi autochthones Hellenes kai hoi protoi apoikoi nesion tou Aigaiou kai ton Mikrasiatikon akton
BOOKS006235I: KAPUR, M.L. - Kashmir Sold & Snatched
BOOKS005311I: KAPUR, A.P. - The Identity of Some Crambinae Associated with Sugar-Cane in India & of Certain Species Related to Them (Lepidoptera: Pyralidae)
BOOKS007973I: KARA, KRSHNACANDRA - Svami Bhairabananda
BOOKS027390I: KARABACEK, JOSEF [1845-1918] - Ergebnisse aus den Papyrus Erzherzog Rainer
BOOKS026253I: KARABACEK, JOSEPH MARIA VON, RITTER [1845-1918] - Geschichte Suleimans des Grossen, verfasst und eigenhändig geschrieben von seinem Sohne Mustafa
BOOKS006571I: KARABACEK, JOSEPH MARIA VON, RITTER [1845-1918] - Problem oder Phantom : eine Frage der islamischen Kunstforschung
BOOKS028266I: KARABACEK, JOSEF VON [ KARABACEK, JOSEPH MARIA VON, RITTER (1845-1918) ] - Ein Koranfragment des IX. Jahrhunderts aus dem Besitze des Seldschukensultans Kaikubad
BOOKS030290I: KARABACEK, JOSEPH MARIA VON, RITTER [1845-1918] - Muhammedanische Kunststudien
BOOKS022041I: KARADE, IFA - Imoye : A Definition of the Ifa Tradition / Baba Ifa Karade
BOOKS026799I: KARAGEORGHIS, JACQUELINE ; & MASSON, OLIVIER ; EDITORS : - The History of the Greek Language in Cyprus : Proceedings of an International Symposium
BOOKS031106I: KARAGIANNOPOULOS, IOANNIS E. [1922- 2000] - E Byzantine istoria apo tas pegas
BOOKS000143I: KARAHAN, ABDULKADIR - Les poetes classiques a l'epoque de Soliman le Magnifique
BOOKS007418I: KARAIOTOV, IVAN [ KARAYOTOV, IVAN ] - Ostrov Sveta Anastasiia / St. Anastasia Island
BOOKS015786I: KARAKACHANOV, KRASIMIR - VMRO - 110 godini borba za bulgarshtina
BOOKS013336I: KARAMAGARALI, BEYHAN - Türk mimari eserlerinde Ahlat mezartaslari
BOOKS009219I: KARAMAN, STANKO L. - O nekim amfipodima-Izopodima balkana i o njikhovoj sistematitsi
BOOKS013399I: KARAMIKHOVA, MARGARITA - Prikazka za Osman baba
BOOKS009895I: KARAN, SUDHIR KUMAR - South Western Bengali : A Linguistic Study
BOOKS019004I: KARANIDANAJI [ LALASA, SITARAM ; EDITOR: ] - Kaviya Karanidanaji krta Surajaprakasa [Volumes I -II - III] [ Soorajprakas / by Kaviya Karnidanji ]
BOOKS031209I: KARAPETEAN KUNDAKJEAN, ARMINE - Stalinyan zhamanakashrjani veraproghneri hushere : girk 2
BOOKS031418I: KARAPETEAN KUNDAKJEAN, ARMINE - Inch' e grvel Iranum Hayots' ts'eghaspanut'yan tarinerin
BOOKS029006I: KARAPETYAN, BAKOUR - Sumgait Diary : March 27 - April 5, 1988
BOOKS031456I: KARAPETYAN, SAMVEL ; & KANANYAN, ALEK'SANDR - Javakhk'
BOOKS031457I: KARAPETYAN, SAMVEL - Northern Artsakh
BOOKS004329I: KARAPETYAN, BAKUR ; & KARAPETYAN, SAMVEL [ KHACHATRIAN, VARTAN ; EDITOR :]. - Tainy Gandzaka (Kirovabada) i Severnogo Artsakha
BOOKS031439I: KARAPETYAN, BORIS AVANES "BAKOUR - The Ten Roots of the Artsakh Problem
BOOKS031183I: KARAPETYAN, BAKUR - Hariwr tarway erkkhosut'iwn : Raffu chanaparhordakan not'eri hetk'erov
BOOKS005125I: KARAR, MUHAMMAD MUHAMMAD AHMAD - Al-jaish al-sudani wa al-inqad?
BOOKS008470I: KARATHANASES, ATHANASIOS E. - Hoi hellenes logioi ste Vlachia, 1670-1714 : symvole ste melete tes hellenikes pneumatikes kineses stis paradounavies hegemonies
BOOKS016099I: KARATHANASES, ATHANASIOS E. - Ho Hellenismos kai he metropole tou Neurokopiou kata ton Makedoniko agona
BOOKS019611I: KARATHANASES, ATHANASIOS E. [ KARATHANASSIS, ATHANASSIOS E. ] - L’hellénisme en Transylvanie : l’activité culturelle, nationale et religieuse des compagnies commerciales helléniques de Sibiu..
BOOKS015952I: KARCHER, STEPHEN ; EDITOR: - The YI Ching and the Ethic of the Image. Papers Presented at the 1992 Round Table Session [Eranos, Vol. 61]
BOOKS001650I: KARCZMAR, A.G. & ECCLES, J.C., EDITORS: - Brain and Human Behavior
BOOKS028574I: KARDASZEWICZ, KAZIMIERZ ; COMPILER : - Wykaz druków XV, XVI i XVII w. znajdujacych sie w Bibljotece Publicznej Miasta Stolecznego Warszawy
BOOKS009629I: KARDEL, TROELS - Steno : Life, Science, Philosophy: With Niels Stensen's Prooemium or Preface to a Demonstration in the Copenhagen Anatomical.,.
BOOKS026196I: KARDELJ, EDVARD [1910-1979] - Socialist Democracy in its Effect on the Whole Development and Social Life of Yugoslavia ..,,.
BOOKS027318I: KARDULIAS, P. NICK ; & SHUTES, MARK T. ; EDITORS: - Aegean Strategies : Studies of Culture and Environment on the European Fringe
BOOKS026201I: RAH-I-KARGAR - Rah-i-Kargar : organ-e sazman-e kargaran-e enqelabi-e Iran [no.2, May 1985]
BOOKS021733I: SAZMAN-I PAYKAR DAR RAH-I AZADI-I TABAQAH-I KARGAR - Naqdi bar Pish bi-su-yi mubarizah-'i idi'uluzhik, zamin-i vahdat-i junbish-i kumunisti (1)
BOOKS010695I: KARIM, ARSHAD SYED - Pakistan and the Muslim League : A Biographical Narrative of Syed Hosain Imam
BOOKS009898I: KARIM, REZAUL [ AL-KARIM, RIZA ] - For India and Islam
BOOKS009501I: KARIM, WAZIR-JAHAN BEGUM - Ma' Betisek Concepts of Living Things
BOOKS010149I: DABIR'KHANAH-I NUHUMIN-I NAMAYISHGAH-I BAYN AL-MILALI-I QU'RAN-I KARIM - Kitabshinasi-i tafasir-i Quran-i Karim (1357-1379)
BOOKS012428I: MUHAMMAD KARIM [1780-18??] [SOROASH-OMARI, HABEEN KHAN; EDITOR] [SURUSH `UMARI, FAZIL HABIB KHAN] - Sawanihat-e-mumtaz
BOOKS000962I: KARIM, KHONDKAR MAHBUBUL - The Provinces of Bihar and Bengal under Shahjahan
BOOKS023459I: KARIMI, JOSEPH ; & OCHIENG, PHILIP - The Kenyatta Succession
BOOKS020808I: KARIMIYAN, NADIR ; & ASGARI CHAVARDI, 'ALI RIZA ; EDITORS: - Kitab'shinasi-i nawruz / talif-i Nadir Karimiyan Sardashti, 'Ali Riza 'Asgari Chavardi
BOOKS014176I: KARIMIYAN, 'ALI ; & MIRZAYI PARI, ZAHRA - Tahnaqsh'ha-yi asnad-i arshivi-i Iran / tahqiq va girdavari 'Ali Karimiyan, Zahra Mirza-yi Pari
BOOKS027622I: KARIMOV, LATIF - Azarbai'jan khalchasy / Azerbaidzhanskii kover / Azerbaijan Carpet
BOOKS012038I: KARIOKI, JAMES N. - Tanzania's Human Revolution
BOOKS031285I: KARIYAPPERUMA, DABLIV. - Sri Lankika Hindunge Deva mandalaya ha utsava
BOOKS028961I: KARK, RUTH ; EDITOR : - The Land that Became Israel : Studies in Historical Geography
BOOKS001997I: KARKALA, JOHN A. & KARKALA, LEENA - Bibliography of Indo-English Literature. A Checklist of Works by Indian Authors in English 1800 - 1966
BOOKS029333I: KARKHI HARAVI, MUHAMMAD VAZIR'AKHI - Harat dar 'ahd-i Malikyar : shikufayi-i Harat dar dawrah-'i nayab al-hukumah'gi jalalatma'ab 'Abd Allah Malikyar ..,.
BOOKS025628I: KARLGREN, ANTON [1882-1973] - Ryska intervjuer : studier från världskrigets Ryssland
BOOKS007925I: KARLIN, SAMUEL & LESSARD, SABIN - Theoretical Studies on Sex Ratio Evolution
BOOKS007866I: KARLINSKY, SIMON - The Sexual Labyrinth of Nikolai Gogol
BOOKS024396I: KARLSEN, ESPEN - The accusativus cum infinitivo and quod Clauses in the Revelaciones of St. Bridget of Sweden
BOOKS018579I: KARLSEN, HUGO HØRLYCH - Forvandlingens digtere og fantasiens virkelighed : Michael Endes og Lloyd Alexanders bøger for børn, unge - og voksne
BOOKS006740I: KARLSSON, JON LOVE - Inheritance of Schizophrenia
BOOKS019102I: KARMARKAR, R.D. - Bhavabhuti
BOOKS008404I: KARMAZIN, G. - Tscheremissische Lieder aus dem Gouv. Ufa, Kreis Birsk
BOOKS005655I: KARMEL, SOLOMON M. - China & the People's Liberation Army: Great Power or Struggling Developing State?
BOOKS010007I: KARMILOFF-SMITH, ANNETTE - Beyond Modularity: A Developmental Perspective on Cognitive Science
BOOKS007467I: KARN, VALERIE & WOLMAN, HAROLD - Comparing Housing Systems. Housing Performance and Housing Policy in the United States and Britain
BOOKS001232I: KAROTEMPREL,SEBASTIAN, S.D.B. - Albizuri among the Lyngams (A Brief History of the Catholic Mission among the Lyngams of Northeast India)
BOOKS011583I: KARP, RASHELLE S.; SCHLESSINGER, JUNE H. & SCHLESSINGER, BERNARD S.; COMPILERS: - Plays for Children and Young Adults: An Evaluative Index and Guide. Supplement 1, 1989-1994
BOOKS011504I: KARP, IVAN - Fields of Change Among the Iteso of Kenya
BOOKS002221I: KARPMAN, ROBERT R. AND BAUM, JOHN, EDITORS: - Aging & Clinical Practice: Musculoskeletal Disorders. A Regional Approach
BOOKS002863I: KARRAR, ALI SALIH - The Sufi Brotherhoods in the Sudan
BOOKS028112I: KARRAS, RUTH MAZO - Slavery and Society in Medieval Scandinavia
BOOKS029087I: KARRER, MARTIN - Der Gesalbte : die Grundlagen des Christustitels
BOOKS013423I: KARSON, BURTON L. ; EDITOR: - Festival Essays for Pauline Alderman: A Musicological Tribute
BOOKS031613I: VERBAND DER DEUTSCHEN HÖHLEN- UND KARSTFORSCHER - Mitteilungen des Verbandes der Deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V., München [29 issues, 1962-1972]
BOOKS026635I: KARSZ, SAÜL - Théorie et politique : Louis Althusser : avec 4 textes inédits de Louis Althusser
BOOKS001883I: KARTHIKEYAN, S., ET AL: - An Annotated Bibliography of Taxonomic Botany of Peninsular India 1959-1978
BOOKS018317I: KARTINI, RADEN ADJENG [1879-1904] [ DAMAIS, LOUIS CHARLES ; EDITOR:] - Lettres de Raden Adjeng Kartini : Java en 1900
BOOKS023895I: KARUGIRE, SAMWIRI RUBARAZA - A History of the Kingdom of Nkore in Western Uganda to 1896
BOOKS020023I: KARVE, IRAWATI KARMARKAR [1905-1970] ; & ACHARYA, HEMALATA - The Role of Weekly Markets in the Tribal, Rural, and Urban Setting
BOOKS001320I: KARVE, IRAWATI KARMARKAR [1905-1970} ; & DAMLE, YASHWANT BAHSKAR - Group Relations in Village Community
BOOKS001053I: KARVE, IRAWATI ; & RANADIVE, J.S. - The Social Dynamics of a Growing Town and its Surrounding Area
BOOKS013813I: KASABA, RESAT - Ottoman Empire and the World Economy: The Nineteenth Century
BOOKS011346I: KASAMAS, ALFRED - Programm Österreich : Die Grundsätze und Ziele der Österreichischen Volkspartei
BOOKS017436I: KASANIN, MARC [ KAZANIN, M. I. (MARK ISAAKOVICH) (1899-1972)] - China in the Twenties
BOOKS011238I: KASAP, SAFA O. ; RUDA, HARRY E. ; & BOUCHER, YANN - Cambridge Illustrated Handbook of Optoelectronics and Photonics
BOOKS019140I: KASER, GEORG ; & OSMASTON, HENRY - Tropical Glaciers
BOOKS012576I: CHARNVIT KASETSIRI [ KASETSIRI, CHARNVIT ] - The Rise of Ayudhya : A History of Siam in the Fourteenth and Fifteenth Centuries
BOOKS026840I: KASEVICH, V. B. (VADIM BORISOVICH) ; & IAKHONTOV, SERGEI EVGEN'EVICH ; EDITORS: - Kvantitativnaia tipologiia iazykov Azii i Afriki
BOOKS025150I: KASHI, KAMAL AD-DIN HASAN IBN-I MAHMUD [ RASTAHIZ, SAYYID 'ABBAS ; EDITOR: ] - Diwan-i Hasan Kashi: Suruda-i Kamal ad-Din Hasan Ibn-i Mahmud Kashi (Sa'ir wa 'Arif-i si'i-i sada-i 7-8 q)
BOOKS025502I: KASHIKAR, CHINTAMAN GANESH [1910-2003] - A Survey of the Suklayajurveda Parisistas
BOOKS000332I: KASINATHAN, S. & SPIRAMULU, VIJAYAM - Reproductive Strategy in Amphibia
BOOKS014779I: KASINITZ, PHILIP - Caribbean New York : Black Immigrants and the Politics of Race
BOOKS003119I: KASON, NANCY M. - Breaking Traditions. The Fiction of Clemente Palma
BOOKS017100I: KASPAR, OLDRICH ; COMPILER: - Soupis pramenu..,./ Registro de las fuentes para la historia de los viajes de descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo ..,.
BOOKS012347I: KASPAR, OLDRICH - Soupis pramenu ..,./ Registro de las fuentes para la historia de los viajes de descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo ..,
BOOKS015768I: KASPAROVÁ, JAROSLAVA; COMPILER: - Roudnická lobkovická knihovna: jazykove italské tisky, 1501-1800 / Biblioteca dei Lobkovic in Roudnice ..,. [Vol. 1 - 10]
BOOKS030475I: KASPERSEN, SØREN ; & HAASTRUP, ULLA ; EDITORS : - Images of Cult and Devotion : Function and Reception of Christian Images of Medieval and Post-medieval Europe
BOOKS000514I: KASSAB, AHMED - Etudes rurales en Tunisie
BOOKS000787I: KASSAB, FATMA - Les très fortes pluies en Tunisie
BOOKS014468I: KASSAL-MIKULA, RENATA ; COMPILER : [ HISTORISCHES MUSEUM DER STADT WIEN ] - Heinrich von Ferstel 1828-1883 : Bauten und Projekte für Wien : Hermesvilla, Lainzer Tiergarten, 26. März 1983 bis 18. März 1984
BOOKS026432I: KASSATLY, HOUDA ; & PUETT, KARIN - De terre et de lumiere : les maisons a coupoles du Nord de la Syrie
BOOKS020253I: KASSELL, LAUREN - Medicine and Magic in Elizabethan London : Simon Forman : Astrologer, Alchemist, and Physician
BOOKS014815I: KASSER, TIM - The High Price of Materialism
BOOKS007046I: ISMAIL KASSIM - A Reporter's Memoir : No Hard Feelings / Ismail Kassim.
BOOKS003701I: KASSON, JOY - Artistic Voyagers. Europe & the American Imagination in the Works of Irving, Allston, Cole, Cooper & Hawthorne
BOOKS024793I: KASTEIN, GERRIT WILHELM [1910-1943] - Eine Kritik der Ganzheitstheorien / von Dr. G.W. Kastein
BOOKS007093I: KAT ANGELINO, P. DE - Mudras auf Bali : Handhaltungen der Priester.
BOOKS002384I: KATARE, SHYAM SUNDER - Patterns of Dacoity in India : A Case Study of Madhya Pradesh
BOOKS002003I: KATARIA, SUNITA - Gandhi's Reactions to World Affairs
BOOKS026074I: KATIC, IVAN ; EDITOR: [ MAEHL, CARL (1853-1930)] [KRABBE, HARALD K. (1831-1917)] - Breve fra Carl Maehl til Harald Krabbe 1886-1916 : set og oplevet i Rusland som borger og veterinaer
BOOKS013596I: KATIC, RELJA V - Tetanus
BOOKS000991I: KATIC, RELJA V. - O pojavama i suzbijanjy zaraznikh bolesti kod Srba od 1202. do 1813. godine
BOOKS001886I: KATRA, WILLIAM H. - Contorno. Literary Engagement in Post-Peronist Argentina
BOOKS001473I: KATRE, SUMITRE MANGESH - Some Problems of Historical Linguistics in Indo-Aryan
BOOKS000144I: KATRE, SUMITRE MANGESH - Problems of Reconstruction in Indo-Aryan
BOOKS000698I: KATRE, SUMITRE MANGESH - The Formation of Konkani
BOOKS011118I: KATSUICHI, HONDA - The Nanjing Massacre: A Japanese Journalist Confronts Japan's Naional Shame
BOOKS028809I: KATTANI, 'ABD AL-HAYY IBN 'ABD AL-KABIR [ WALI, MUHAMMAD AL-'ALAMI ] - Mufakahat dhawi al-nubl wa-al-ijadah hadrat mudir jaridat al-Sa'adah / ta'lif 'Abd al-Hayy Ibn 'Abd al-Kabir al-Kattani
BOOKS028834I: MANSURAT AL-MU'ASSASA AL-'ILMIYA AL-KATTANIYA - Faqid al-'ilm wa-l-tasawwuf al-marhum Sayyidi Muhammad al-Tayyib al-Kittani : tarih al-wilada 7 rabi al-nabawi 1330 ..,.
BOOKS013862I: KATZ, RICHARD - Straight Path of the Spirit: Ancestral Wisdom and Healing Traditions in Fiji
BOOKS013766I: KATZ, RICHARD - Boiling Energy : Community Healing among the Kalahari Kung
BOOKS011720I: KATZ, ERIC; LIGHT, ANDREW & ROTHENBERG, DAVID; EDITORS: - Beneath the Surface: Critical Essays in the Philosophy of Deep Ecology
BOOKS008191I: KATZ, RUTH CECILY - Arjuna in the Mahabharata : Where Krishna Is, There is Victory
BOOKS018232I: KATZ, ISRAEL J. ; MCLEOD, NORMA; EDITORS [ SOCIETY FOR ETHNOMUSICOLOGY] - Ethnomusicology. Journal of the Society for Ethnomusicology. Vol. XV, No. 1 - 3 [January - September 1971]
BOOKS016155I: KATZ, JERROLD J. - Cogitations: A Study of the Cogito in Relation to the Philosophy of Logic & Language & a Study of Them in Relation to the Cogito
BOOKS005934I: KATZ, IRVING - August Belmont. A Political Biography
BOOKS004368I: KATZ, MIKHAIL YAKOVLEVICH - Andrei Nikolov. Life & Work.
BOOKS030530I: KATZ, JACOB [1904-1998] - A State Within a State : The History of an Anti-Semitic Slogan
BOOKS021685I: KATZ, MARION HOLMES - Body of Text : The Emergence of the Sunni Law of Ritual Purity
BOOKS000676I: KATZ, FRED A. - Ordinary People and Extraordinary People: A Report on the Beguilings of Evil
BOOKS024468I: KÄTZEL, SIEGFRIED - Marxismus und Psychoanalyse : eine ideologiegeschichtliche Studie zur Diskussion in Deutschland und der UdSSR, 1919-1933
BOOKS007865I: KATZENSTEIN, MARY FAINSOD - Ethnicity and Equaliy : The Shiv Sena Party and Preferential Policies in Bombay
BOOKS011495I: KAU, HANS - Præsten Hans Svejstrup : En Levnedstegning
BOOKS025536I: KAU, HANS - Stiftsprovst M. Mørk Hansen og den danske Sag i Sønderjylland : Et Mindeskrift
BOOKS008332I: KAU, HANS - Jens Peter Junggreen. Et Bidrag til Nationalitetskampens Historie i Nordslesvig
BOOKS000184I: KAUDERN, WALTER - I Celebes Obygder. Forra - Senare Delen
BOOKS006782I: KAUFFMANN, FRITZ - Erinnerungen eines Bakteriologen. Zur Geschichte der Enterobacteriaceen-Forschung
BOOKS017437I: KAUFFMANN, FRITZ - Erlebte Bakteriologie : Zur Geschichte der Salmonella-und Escherichia-Forschung
BOOKS008162I: KAUFMAN, PETER IVER - Redeeming Politics
BOOKS013269I: KAUFMAN, STUART J. - Modern Hatreds: The Symbolic Politics of Ethnic War
BOOKS016335I: KAUFMANN, WALTER ARNOLD ; TRANSLATOR & EDITOR: [ HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH (1770-1831)] - Hegel : Texts and Commentary : Hegel’s Preface to his System in a New Translation with Commentary on Facing Pages..,.
BOOKS018748I: KAUL, SUVIR - Thomas Gray and Literary Authority : A Study in Ideology and Poetics
BOOKS025529I: KAUL, FLEMMING - Gundestrupkedlen : baggrund og billedverden
BOOKS021315I: KAUNDA, KENNETH DAVID [ LEGUM, COLIN ; EDITOR: ] - Zambia, Independence and Beyond : The Speeches of Kenneth Kaunda
BOOKS015802I: KAUP, KATHERINE PALMER - Creating the Zhuang: Ethnic Politics in China
BOOKS013995I: KAUPPI, NIILO - French Intellectual Nobility: Institutional and Symbolic Transformations in the Post-Sartrian Era
BOOKS015820I: KAUR, HARMINDER - Blue Star Over Amritsar
BOOKS009268I: KAUR, MADANJIT; EDITOR: - Co-Existence in Pluralistic Society : Punjab Issues and Prospects
BOOKS016850I: KAUTSKY, JOHN H. - Karl Kautsky : Marxism, Revolution and Democracy
BOOKS012793I: KAUTZ, STEVEN - Liberalism and Community
BOOKS024748I: KAVALIAUSKAS, VILIUS - Orders, Decorations and Medals of Estonia, Latvia and Lithuania, 1918-1940
BOOKS014087I: KAVANAGH, THOMAS M.; EDITOR: - The Limits of Theory
BOOKS005362I: KAVANAGH, THOMAS M.; EDITOR: - The Limits of Theory
BOOKS004924I: KAVANAGH, THOMAS M. - Writing the Truth. Authority & Desire in Rousseau
BOOKS001412I: KAVANAGH, THOMAS M. - Enlightenment & the Shadows of Chance. The Novel & the Culture of Gambling in Eighteenth-Century France
BOOKS000649I: KAVANAGH, JOHN J.; SINGLETARY, S. EVA; EINHORN, NINA; & DEPETRILLO, A. DENNY; EDITORS: - Cancer in Women
BOOKS011246I: KAVCAR, CAHIT - Batililasma acisindan servet-i funun romani
BOOKS025014I: KAVINNE - Kavi pha thiao
BOOKS008110I: KAVIRAJ, NARAHARI - Wahabi and Farazi Rebels of India
BOOKS029552I: KAVIRAJ, GOPINATH [ KAVIRAJ, GOPI NATH (1887-1976) ] - Aspects of Indian Thought
BOOKS030807I: KAVITACAN - Karuvarai olankal
BOOKS017506I: KAWAI, HAYAO - Dreams, Myths & Fairy Tales in Japan
BOOKS011804I: KAWASH, SAMIRA - Dislocating the Color Line: Identity, Hybridity, and Singularity in African-American Narrative
BOOKS021913I: KAWIN, BRUCE F. - Mindscreen : Bergman, Godard, and First-person Film
BOOKS005999I: KAY, DIANA - Chileans in Exile: Private Struggles, Public Lives
BOOKS001353I: KAY, GEORGE - Changing Patterns of Settlement & Land Use in the Eastern Province of Northern Rhodesia
BOOKS001257I: KAY, GEORGE - Social Aspects of Village Regrouping in Zambia
BOOKS000366I: KAYA, ALI - Deylem’den Dersim'e : Iran’a seyahat
BOOKS004533I: KAYER, HERMANN - Das Problem der gesellschaftlichen Entwurzelung in der franzosischen Literatur
BOOKS022847I: KAYILI, ALI GÖKHAN - The Iraqi Turkmen (1921-2005)
BOOKS015311I: KAYNE, RICHARD S. - The Antisymmetry of Syntax
BOOKS013636I: KAZA, STEPHANIE - The Attentive Heart : Conversations with Trees
BOOKS030812I: KAZANDZHIEV, S.(SPIRIDON) [1882-1951] - Istorichesko vreme : krizata v materialniia i dukhovniia zhivot i nashitie zadachi : Skazka durzhana v Sofiia na 9 April 1932
BOOKS007184I: DRAVIDAR KAZHAGAM - The Role of Dravidar Kazhagam in Protecting 69% Reservation in Tamilnadu
BOOKS013195I: KAZHDAN, ALEXANDER [ KAZHDAN, ALEKSANDR PETROVICH (1922-1997) ] ; & CONSTABLE, GILES - People and Power in Byzantium : An Introduction to Modern Byzantine Studies
BOOKS007006I: KAZI, MUSHTAK ALI - Journey Through Judiciary
BOOKS023293I: KAZIK-ZAWADZKA, IRENA - Les ’hapax eiremena’ et les mots rares dans les fragments papyrologiques des trois grands tragiques grecs
BOOKS025136I: KAZIMI, BAHMAN - Musiqi-i Ilam
BOOKS025137I: KAZIMI, BAHMAN - Musiqi-i qawm-i Talish
BOOKS025089I: KAZIMI, BAHMAN ; & SA'IDI, MITRA - Musiqi-i qawm-i Turkman
BOOKS025152I: KAZIMI, BAHMAN - Musiqi-i qawm-i 'Arab
BOOKS020320I: KAZIMI, IRAJ - Dilfan dar guzar-i tarikh : mashahir-i ahl-i haqq
BOOKS020688I: KAZIMI, BAHMAN - Huviyat-i milli dar taranahha-yi aqvam-i Irani
BOOKS010815I: KAZMIERCZAK, TADEUSZ - Polskie zglebce - Rhyssini (Hymenoptera, Ichneumonidae)
BOOKS007824I: KEA, RAY A. - Settlements, Trade & Polities in the Seventeenth-Century Gold Coast
BOOKS018557I: KEAL, PAUL - Unspoken Rules and Superpower Dominance
BOOKS015616I: KEANE, WEBB - Signs of Recognition: Powers and Hazards of Representation in an Indonesian Society
BOOKS016362I: KEANE, MAUREEN - Mrs. S.C. Hall : A Literary Biography
BOOKS005101I: KEARNEY, RICHARD - Modern Movements in European Philosophy
BOOKS013874I: KEARNS, JOHN T. - Reconceiving Experience: A Solution to a Problem Inherited from Descartes
BOOKS006960I: KEARNS, MICHAEL S.; SOLLA, SARA A. & COHN, DAVID A., EDITORS: - Advances in Neural Information Processing Systems 11. Proceedings of the 1998 Conference
BOOKS016729I: KEARNS, ROLLIN - Vorfragen zur Christologie, II
BOOKS021066I: KEARNY, JOHN WATTS - Sketch of American Finances, 1789-1835
BOOKS015159I: KEARY, C. F. - The Morphology of Coins
BOOKS021594I: KEATING, REX - Nubian Rescue
BOOKS006006I: KEATINGE, RICHARD W. ; EDITOR: - Peruvian Prehistory : An Overview of Pre-Inca and Inca Society
BOOKS026373I: KEAY, F. E. (FRANK ERNEST) - A History of the Syrian Church of India
BOOKS026408I: KECK, EGON ; SØNDERGAARD, SVEND ; & WULFF, ELLEN ; EDITORS: - Living Waters: Scandinavian Orientalistic Studies Presented to Frede Løkkegaard on his Seventy-fifth Birthday, January 27th 1990
BOOKS027986I: KECK, MARIA - Zur Kenntnis der Duquenois Reaktion auf Haschisch und Marihuana
BOOKS007055I: KECSKEMETI, PAUL - Meaning, Comunication and Value
BOOKS028539I: KEDAR, BENJAMIN Z. - Crusade and Mission : European Approaches Toward the Muslims
BOOKS015438I: KEDILAYA, A. SHANKER ; EDITOR: [ KESIRAJA (FL. 1260)] - Sabdamanidarpana, by Kesiraja, with the commentary of Linganaradhya
BOOKS021332I: KEDOURIE, ELIE - Nationalism
BOOKS016765I: KEECH, WILLIAM R. - Economic Politics: The Costs of Democracy
BOOKS021635I: O’KEEFE, TIM - Epicurus on Freedom
BOOKS021767I: KEELE, KENNETH ; ET AL. - Leonardo da Vinci : Anatomische Zeichnungen aus der königlichen Bibliothek auf Schloss Windsor : Hamburger Kunsthalle, 1979
BOOKS014010I: KEELER, WARD - Javanese Shadow Plays, Javanese Selves
BOOKS015103I: KEENAN, JEREMY - The Tuareg : People of Ahaggar
BOOKS019476I: KEENAN, EDWARD L. - The Kurbskii-Groznyi Apocrypha : The Seventeenth-century Genesis of the "Correspondence" Attributed to Prince A. M. Kurbskii..,.
BOOKS017340I: KEENE, HENRY GEORGE - The First Book of the Anvari Suheli : A Literal Translation in English
BOOKS008531I: KEESING, ROGER M. - Melanesian Pidgin and the Oceanic Substrate
BOOKS015213I: KEESING, ROGER M. - Kwaio Religion : The Living and the Dead in a Solomon Island Society
BOOKS003954I: KEFFER, HAJO - De Obligationibus: Rekonstruktion einer spatmittelalterlichen Disputationstheorie
BOOKS021760I: ZARYEHUN KEFLÉ - Kakadréw mastawasa / zegegetena qeneber, baZaryehun Keflé
BOOKS023198I: KEHRIG, HENRI. - Le Privilege des vins à Bordeaux
BOOKS018474I: KEHYA, ALI OGUZ - Murtazam Benim
BOOKS031261I: KEICHER, OTTO - Raymundus Lullus und seine Stellung zur arabischen Philosophie : mit einem Anhang,..,.
BOOKS024083I: KEIDING, NILS RUD - Protein-bound Carbohydrates and Proteins of Serum from Diabetic Patients and the Relation to the Late Diabetic Manifestations
BOOKS003290I: KEIJZER, FRANS GASPARD - Outline of the Geology of the Eastern Part of the Province of Oriente, Cuba (E of 76' WL). With notes on the Geology of Other...
BOOKS003208I: KEIJZER, FRED - Representation and Behavior
BOOKS005682I: KEIL, CHARLES - Tiv Song
BOOKS020097I: KEIL, FRANK C. ; & WILSON, ROBERT ANDREW ; EDITORS: - Explanation and Cognition
BOOKS002261I: KEILHACK, KONRAD - Einfuhrung in das Verstandnis der geologische-agronomischen Karten des Norddeutschen Flachlandes. Ein Erlauterung ...
BOOKS025038I: KEILING, HORST - Archäologische Zeugen der jungsteinzeitlichen Bauernbevölkerung Mecklenburgs
BOOKS026412I: KEILING, HORST - a collection of 5 extracts concerning German archaeology, ca. 1974-1987
BOOKS010834I: KEISER, ELIZABETH B. - Courtly Desire and Medieval Homophobia : The Legitimation of Sexual Pleasure in Cleanness and its Contexts /
BOOKS009401I: KEITH, A.M. - The Play of Fictions: Studies in Ovid's Metamorphoses Book 2
BOOKS008084I: KEITH, W.J. - Regions of the Imagination: The Development of British Rural Fiction
BOOKS024632I: KEJLBO, IB RØNNE - Rare Globes : A Cultural-historical Exposition of Selected Terrestrial and Celestial Globes Made Before 1850..,.
BOOKS026526I: KEKELIDSE, K [ KEKELIZE, KORNELI ] - Die Bekehrung Georgiens um Christetum / von K. Kekelidse
BOOKS010873I: KEKES, JOHN - Moral Wisdom and Good Lives
BOOKS015112I: KELEMEN, PÁL. - El Greco Revisited: Candia, Venice, Toledo.
BOOKS002480I: KELKAR, RAY BHADUR G.K. - Relatorio sobre os melhoramentos agricolas dos campos comunais de Goa
BOOKS006884I: KELKAR, ASHOK R. - Prolegomena to an Understanding of Semiosis and Culture
BOOKS022290I: KELKAR, ASHOK RAMCHANDRA - Studies in Hindi-Urdu : I: Introduction and Word Phonology
BOOKS002069I: KELLE, JOHANN NEPOMUK - Die Bestimmung in Kanon 19 des Legationis edictum von Jahre 789
BOOKS028449I: KELLE, JOHANN NEPOMUK VON [1828-1909] - Die deutsche Dichtung unter den Fränkischen Kaisern 1024-1125
BOOKS021368I: KELLEHER, MARGARET - The Feminization of Famine : Expressions of the Inexpressible?
BOOKS013509I: KELLENBENZ, HERMANN [ 1913 - ] - Die Zuckerwirtschaft im Kölner Raum von der napoleonischen Zeit bis zur Reichsgründung.
BOOKS007396I: KELLENBENZ, HERMANN - Die Zuckerwirtschaft im Kolner Raum von der napoleonischer Zeit bis zur Reichsgrundung
BOOKS004209I: KELLENBERGER, J. - The Cognitivity of Religion. Three Perspectives
BOOKS018421I: KELLER, OTTO [1838-1927] - Kritische Beiträge zum IV. Buche der Horazischen Oden
BOOKS019134I: KELLER, MORTON ; & MELNICK, R. SHEP ; EDITORS: - Taking Stock : American Government in the Twentieth Century
BOOKS031594I: KELLER, GUSTAV - Bericht des Regierungsrates an den Kantonsrat über das Truppenaufgebot : Rede.,. in der Kantonsratssitzung von 11. Nov. 1918
BOOKS008848I: KELLER, LYNN - Re-making It New : Contemporary American Poetry and the Modernist Tradition
BOOKS015662I: KELLER, H. U. ; & SZEGO, K.; ET AL; EDITORS: [ EUROPEAN SPACE AGENCY. PUBLICATIONS DIVISION ] - Images of the Nucleus of Comet Halley [ Volumes I & II ]
BOOKS018443I: KELLER, ALBRECHT; FINCKH, LUDWIG - Schwaben und Schwabenstreiche
BOOKS016574I: KELLER, SUZANNE INFELD - Beyond the Ruling Class: Strategic Elites in Modern Society
BOOKS017703I: KELLER, MARGARETE - Sage und Lied in Kleeberg : Zur Folkskunde eines rheinfränkischen Dorfs
BOOKS020508I: KELLER, EVELYN FOX - A Feeling for the Organism : The Life and Work of Barbara McClintock
BOOKS028005I: KELLER, FRIEDRICH LUDWIG [1799- 1860] - Erwiederung auf das veröffentlichte Gutachten des J. Rüttimann betreffend die Basler Festungswerke
BOOKS023955I: KELLERMANN, BERNHARD [1879-1951]; EDITOR: - Was sollen wir tun? Mit Diskussionsbeiträgen von Theodor Plievier, Th. Lieser, Adam Scharrer, Bernhard Bechler, Robert Havemann
BOOKS003097I: KELLEY, JONATHAN & KLEIN, HERBERT S. - Revolution & the Rebirth of Inequality. A Theory applied to the National Revolution in Bolivia
BOOKS016779I: KELLEY, HAROLD H. ; HOLMES, JOHN G.; KERR, NORBERT L.; REIS, HARRY T.; ET AL: EDITORS: - An Atlas of Interpersonal Situations
BOOKS022105I: KELLEY, MIKE [ WELCHMAN, JOHN C. ; EDITOR: ] - Minor Histories : Statements, Conversations, Proposals
BOOKS027604I: KELLING, GEORG - Ueber die Blutserumreaktion der Carcinomatösen [together with two other offprints]
BOOKS002258I: KELLMAN, PHILIP J. & ARTERBERRY, MARTHA E. - The Cradle of Knowledge: Development of Perception in Infancy
BOOKS005411I: KELLMAN, STEVEN G. - The Self-Begetting Novel
BOOKS007829I: KELLNER, DOUGLAS - Critical Theory, Marxism and Modernity
BOOKS013715I: KELLY, J. N. D. (JOHN NORMAN DAVIDSON) - Golden Mouth: the Story of John Chrysostom - Ascetic Preacher, Bishop: The Story of John Chrysostom - Ascetic Preacher, Bishop
BOOKS019346I: KELLY, THOMAS [1909-1992] - A History of Adult Education in Great Britain - Second Edition
BOOKS011689I: KELLY, JENNIFER & KELLY, GARY, EDITORS: [SEWARD, ANNA] - Bluestocking Feminism. Writings of the Bluestocking Circle 1738-1785. Volume 4: Anna Seward
BOOKS011690I: KELLY, GARY; EDITOR: [SCOTT, SARAH] - Bluestocking Feminism: Writings of the Bluestocking Circle 1738 - 1785: Volume 5: Sarah Scott
BOOKS011032I: KELLY, CATHERINE E. - In the New England Fashion: Reshaping Women's Lives in the Nineteenth Century
BOOKS007123I: KELLY, JOHN D. - A Politics of Virtue : Hinduism, Sexuality & Countercolonial Discourse in Fiji
BOOKS005865I: KELLY, GAIL P. & ELLIOTT, CAROLYN M. - Women's Education in the Third World : Comparative Perspectives
BOOKS017097I: KELLY, WALTER KEATING - Proverbs of All Nations, Compared, Explained, and Illustrated
BOOKS016596I: KELLY, HENRY ANSGAR - Satan: A Biography
BOOKS016333I: KELLY, MICHAEL P. - Hegel in France
BOOKS019642I: KELLY, AILEEN M. - Views from the Other Shore : Essays on Herzen, Chekhov and Bakhtin
BOOKS024361I: KELLY, DOUGLAS - The Arts of Poetry and Prose
BOOKS004093I: KELSEY, SEABN - Inventing a Republic: The Political Culture of the English Commonwealth, 1649-1653
BOOKS029101I: KEMAL, CENAP - Terminologie internationale en Turc : phonétique et formes graphiques
BOOKS003282I: KEMILÄINEN, AIRA - L'affaire d'Avignon (1789-1791) from the Viewpoint of Nationalism
BOOKS012306I: KEMILEV, ASEN - Preselenieto na severno-dobrudzhanskitie Bulgari prez 1940 godina
BOOKS023910I: KEMMER, CLAUS - Von Cranach bis Baselitz : Meisterwerke des Clairobscur-Holzschnitts
BOOKS001889I: KEMMERLING, D.L.L. AND WOUDSTRA, H.W. - De Geologie en Geomorphologie van den Idjen & Analyse van Merkwaardige Watersoorten op het Idjen-Hoogland
BOOKS013006I: KEMP, PETER - H.G. Wells and the Culminating Ape: Biological Themes and Imaginative Obsessions
BOOKS029982I: KEMPEN, C. J. J. VAN - De cultuur der Hevea
BOOKS021448I: KEMPERMAN, J. H. B. [ KEMPERMAN, JOHANNES HENRICUS BERNARDUS ] - The Passage Problem for a Stationary Markov Chain
BOOKS003324I: CUI YONGQIANG ; & CHEN KEN - Tests : Chinese Acupuncture and Moxibustion
BOOKS008457I: KENDALL, LEON T.; & FISHMAN, MICHAEL J.; EDITORS: - A Primer on Securitization
BOOKS016319I: KENDALL, LAUREL - Getting Married in Korea: Of Gender, Morality and Modernity
BOOKS004290I: KENDEIGH, S. CHARLES - Invertebrate Population of the Deciduous Forest: Fluctuations & Relations to Weather
BOOKS012251I: KENDEROVA, STOIANKA & IVANOVA, ZORKA; COMPILERS: [NARODNA BIBLIOTEKA "SV. SV. KIRIL I METODII", ORIENTALSKI OTDEL] - Iz sbirkite na osmanskite biblioteki v Bulgariia XVIII-XIX vek: katalog na izlozhba ot rukopisi i staropechatni knigi
BOOKS012187I: KENDEROVA, STOIANKA [ KENDEROVA, STOYANKA ] - Knigi, biblioteki i chitatelski interesi sred samokovskite miusiulmani (XVIII - purva polovina na XIX vek)
BOOKS016650I: KENDON, ADAM - Gesture: Visible Action as Utterance
BOOKS017775I: KENEN, PETER B. - Essays in International Economics
BOOKS011765I: KENEZ, PETER - Cinema and Soviet Society from the Revolution to the Death of Stalin
BOOKS027450I: UCHU KAGAKU KENKYUJO (JAPAN) - An Aerodynamics in Relation to an Aeroassisted Orbit Transfer Vehicle

Next 1000 books from Expatriate Bookshop of Denmark[an error occurred while processing this directive]

9/14