Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
41815: WOLFS O.P., S.P., - Dominikanen en hun Geschiedenis op Postzegels.
19260: WOLS, RIEN, - Schijndel in Verandering een Dorp van Klompen, Kousen, Kaarsen en Kunst 1944-1990..
25817: WOLTERS, WILLEM, - Het Gezicht van Nederland: Made en Drimmelen.
12260: WOLTERS, J.F.H., - Gymnasium te 's Hertogenbosch. Promotie der Leerlingen. Toespraak.
78006: WOLTERS, DRS. LUC, - Graaf Adolf Von Hompesch-Rürich (1834-1893). Over de Banden tussen muzikaal Thorn en de grafelijke familie Von Hompesch.
76676: WOLTRING, DR. J., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode A 1919-1930. Deel IV. 1 augustus 1922-30 september 1923..
76677: WOLTRING, DR. J., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode A 1919-1930. Deel IV. 1 september 1921-31 juli 1922..
76680: WOLTRING, DR. J., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode A 1919-1930. Deel V. 1 oktober 1923-31 augustus 1924..
70981: WOLTRING, DR. J., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode A 1919-1930. Deel I t/m V..
76670: WOLTRING, DR. J., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode A 1919-1930. Deel I t/m VI..
76667: WOLTRING, DR. J., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1848-1919. Tweede Periode 1871-1898. Deel IV, V, VI..
69841: WONDAAL, H.G. E.A., - Overzicht van de Archieven geplaatst in het Hulpdepot van het Algemeen Rijksarchief in Schaarsbergen..
40638: WOODGATE, M.V., - Louise de Marillac. De eerste Zuster van Liefde van den H. Vincentius.
77848: WOORST, GERARDUS JOHANNES TER, - Cooperatie als Vorm van economische Organisatie. Een economische Benadering van het Verschijnsel Coöperatie, in het bijzonder met betrekking tot de Toepassing in de Nederlandse Land- en Tuinbouw.
21657: WORM, A.M. E.A., - Rabobank Hapert. Uitnodiging Open Huis.
75936: WORTHINGTON, JIM, - Natural Poultry-Keeping.
73370: WORTMAN, DRS. G.M., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 29: Een moderne Planningsbenadering. Getoetst aan de structuurplanning voor kleine Gemeenten.
11640: WOUDE, D. VAN DER, - Brabant's Lijdensweg.
30162: WOUDE, A.M. VAN DER, - De Crisis in de Opstand na de Val van Antwerpen.
77080: WOUDE, A.M. VAN DER, - Het Noorderkwartier. Deel I, II & III..
76202: WOUDE, ROLF VAN DER, - Op goede Gronden. Geschiedenis van de Nederlandsche Christelijke Boeren- en Tuindersbond 1918 - 1995..
12558: WOUTERS, DR. TH. A., - Van Verheffing naar Begeleiding.
27881: WOUTERS, JO, - 100 Jaar St. Petruskerk Vught.
12563: WOUTERS, DR. TH. A., - Van Bedeling naar Verheffing.
11674: WOUTERS, JO, - Het Brabant van Toen....
76847: WOUTERS, DR. H.H.E., - Grensland en Bruggehoofd. Historische Studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de Stad Maastricht.
71262: WOUTERS, JO, - De Waard van Toen….
67745: WOUTERS, PAUL, - België-Nederland. Verschil moet er zijn.
69912: WOUTERS, D. EN DR. J. MOORMANN, - Het Straatlied. Nieuwe Bundel. Schoone Historie-, Liefde- en oubollige Liederen.
22580: WOUTERS, FRANS, - Door Tien Eeuwen Graafse Historie.
70309: WOUTERS, D., - Liederen uit de Oude Doos: Van Avontuur en Minne Romancen en Balladen.
70283: WOUTERS, D., - Liederen uit de Oude Doos: Bittere Pillen. Satirische Liederen.
269161: WOUTERS - BEKKERS, JEANNY, - Ons lief Vrouwke in de Kempen II. Tien jaar later.
11727: WREDE, ADAM, - Köln und Flandern-Brabant. Kulturhistorische Wechselbeziehungen vom 12. - 17. Jahrhundert.
64348: WTTEWAAL, DR. J., - Landhuishoudelijke Courant. Weekblad voor den Nederlandschen Akkerbouwer, Veehouder, Houtteler, Boomkweeker, Warmoezier en Grondeigenaar.
75710: WUBS, HENRIEKE E.A., - Snuffelen & graven. Over Doelgroepen van digitaal toegankelijke Archieven.
16831: WUISMAN, P.J.M., - Stap voor Stap door Oisterwijk.
29162: WUISMAN, P.J.M., - Inventaris van het Archief der Gemeente Goirle 1803-1945 (1952).
16886: WUISMAN, P.J.M., - Oisterwijk in oude Ansichten.
168861: WUISMAN, P.J.M., - Oisterwijk in oude Ansichten.
16855: WUISMAN, P.J.M., - Oisterwijk van A tot Z.
16807: WUISMAN, P.J.M., - Oisterwijk van A tot Z.
16615: WUISMAN, P.J.M., - Uit Moergestels Verleden.
176615: WUISMAN, P.J.M., - Helvoirt in oude Ansichten.
38503: WUISMAN, P.J.M., - Brabant en het Oranjehuis & Kerkelijke Kunst in Midden Brabant.
17916: WUISMAN, P.J.M E.A., - Berkel-Enschot Straat voor Straat.
16762: WUISMAN, P.J.M. E.A., - Van 't Gemeentehuis..... van Hooge en Lage Mierde.
28135: WUISMAN, P.J.M., - De Kerk van St. Petrus te Oisterwijk.
168601: WUISMAN, P.J.M., - Oisterwijk in oude Ansichten.
17680: WUISMAN, P., - Van Bacchus tot Bierpomp. Oude Prentbriefkaarten van Esch.
16606: WUISMAN, P.J.M., - Moergestel in oude Ansichten.
29320: WULP, B. VAN DER, - Inventaris van de Archieven van de Nederduits Hervormde Gemeente Sint-Michielsgestel en Schijndel, C.A..
76928: WULP, B. VAN DER, - Inventaris van het Archief van de elkaar opvolgende Instellingen op het Gebied van de R.K. Armen-, Wezen- en Bejaardenzorg te Delft, sedert 1978 de kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele, [1680] - 1975..
76392: WURTHMANN, NICOLA, - Senatoren, Freunde und Familie. Herrschafstrukturen und Selbstvertändnis der Bremer Elite zwischen Tradition und Moderne 1813 - 1848..
69943: WURZBACH, DR. ALFRED VON, - Niederländisches Künster-Lexikon. Auf Grund archivalischer Forschungen bearbeitet von Dr. Alfred von Wurzbach.
72149: WÜSTEFELD, W.C.M., - De Boeken van de Grote of Sint Bavokerk een Bijdrage tot de Geschiedenis van het middeleeuwse Boek in Haarlem.
74346: WYFFELS, C. ; A. SCHUFFLAIRE, E.A., - Miscellanea Archivistica X. [O.a. Le Moulage des sceaux en 1974 aux Archives Générales du Royaume ].
74359: WYFFELS, C., - Het Rijksarchief een wetenschappelijke Inrichting in Nood.
74979: WYMANS, G. ; R. WELLENS EN C. DUMONT, - Archives de Cures. Inventaires. Tome Premier.
74980: WYMANS, G. E.A., - Archives Communales. Inventaires. Tome II..
74356: WYMANS, G. EN J. FOX, - De Oorkondenschat van de Graven van Henegouwen. Woord en Wederwoord.
74354: WYMANS, G., - Histoire d'un contentieux archivistique Belgo-Neerlandais (1806 - 1953). Les Chartes extradeees de la Tresorerie des Comtes de Hainaut.
29682: WYMANS, G. EN J. FOX, - De Oorkondenschat van de Graven van Henegouwen. Woord en Wederwoord.
65647: WYMANS, G. E.A., - Archives de Cures Inventaires. Tome I & II..
9923: WYNANTS, GOSWIN COMTE DE, - Supremae Curiae Brabantiae Decisiones Recentiores.
15267: XANTEN, H.J. VAN, - Wat hen bewoog! Osse Bouwvakarbeiders en hun Vakbond 1917-1992..
43547: PAUS PIUS XII, - Drie Radiotoespraken van Z.H. Paus Pius XII tot de Slotzusters van de gehele Wereld.
74633: YANS, MAURICE, - Inventaire des Archives de Sélys Longchamps.
67273: YERLI, NILGÜN, - Turkse Troel.
73939: YPEIJ, A., - Geschiedenis van het Patronaatregt anders genoemd Kollatieregt, in verband met Christelijk Kerkbestuur sinds vroeger Tijden tot den tegenwoordigen Tijd. Tweede Stuk.
75445: YPERMAN, JAN, - Rijsel.
39053: ZAAT, DRS. J.A., - Een Kultuurverkenning.
69803: DR.ZACHARIAS (JACOBUS MARIA ANTHONISSE), - Rome en het onorthodoxe Oosten na Negen Eeuwen Scheiding.
9606: ZALINGE, C. VAN, - En...... de Boer ploegt voort.
96061: ZALINGE, C. VAN, - En...... de Boer ploegt voort.
198648: ZALINGE - SPOOREN, LIA VAN ; TON THELEN, HENK ROOSENBOOM EN HANS VAN LAARSCHOT, - Asten 800. Verhalen uit de Geschiedenis van Asten, Heusden en Ommel.
76100: ZALINGE, PIET VAN, - Het Frettenboek.
17805: ZALINGE-SPOOREN, LIA VAN, - Gemene Middelen in de Meierij; St.-Michielsgestel en Gemonde 1737-1805..
25688: ZANDBERGEN, H.C.J., - Roosendaal en Nispen in oude Ansichten.
74271: ZANDBERGEN, M., - Inventarissen van het Archieven van de provinciale Kerkvergadering van Utrecht 1590 - 1976 en van het Archief van het provinciaal Kollege van Toezicht op het Beheer van de kerkelijke Goederen en Fondsen van de Hervormde Gemeenten in de Provincie Utrecht 1823 - 1935..
18022: ZANDEN, P.J.A. VAN DE EN MARTIEN COPPENS, - Het Hart van de Peel.
112131: ZANDEN, H. VAN DER HOOFD DER R.K. LAGERE LANDBOUWSCHOOL TE EERSEL, - Grondonderzoek in Kempenland.
19700: ZANDEN, SJEF VAN DE E.A., - Geschiedenis van Leende.
197001: ZANDEN, SJEF VAN DE E.A., - Geschiedenis van Leende.
76836: ZANDSTRA, EVERT EN WIM K. STEFFEN, - Kastelen en Huizen op de Veluwe.
25900: ZANDSTRA, EVERT, - VCS. Gedenkboek bij het Tienjarig Bestaan van de Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken Dinteloord, Roosendaal, Zevenbergen.
43083: ZANDSTRA, EVERT, - Shell Toergids langs oude Dorpskerken.
69042: ZANDSTRA, EVERT, - Shell Boerderijengids.
69988: ZANDVLIET, K., - Inventaris van de Domeinkaarten afkomstig van het Minsterie van Financien 1813-1935..
170011: ZANTEN, GERTH VAN, - Vught. Het Kamp en de Mensen.
17001: ZANTEN, GERTH VAN, - Vught. Het Kamp en de Mensen.
42049: ZARNECKI, GEORGE, - Monniksleven in de Middeleeuwen.
29182: ZEELAND, A.L.M. VAN, - Inventaris van het Archief van de Textielververijen De Koningshoeven N.V. te Tilburg 1918-1985..
23091: ZEELAND, ADRIAAN VAN E.A., - De Doonheide tussen Keske en Kapelleke.
64850: ZEEMAN, DR. J., - Geschiedenis van de Cholera gedurende 1859 in Nederland.
22225: ZEEUW, J.W. DE & JAN DE VRIES, - Adempauze in Ravenstein.
76807: ZEEUW, DICK DE E.A., - Naar een Aartse Landbouw. Plattelandsontwikkeling en duurzame Landbouw in een Tijd van Globalisering.
170748: ZEEUW, WOUTJE DE (RED.), - De VAT samengevat. Karakteristiek van 10 Jaar Verkeersakademie Tilburg.
28290: ZEEUWE, TONY EN NIK DE VRIES, - Hemelbestormers.
65683: ZEEUWE, A.J.M., - Inventaris van het Archief van het Rijkslandbouwschap voor Noord-Limburg 1951-1969..
4009: ZEEUWEN, JAN E.A., - Helmonds Heem. jrg. 17..
18645: ZEEUWEN, JAN, - Cocktail.
18043: ZEEUWEN, JAN, - Un stukske Meierij.
18732: ZEEUWEN, JAN, - Poesie-Mauw.
18734: ZEEUWEN, JAN, - Tusse Sluis Zeuve en Sluis Acht.
18759: ZEEUWEN, JAN, - Stam aan de Boorden van de Aa.
18797: ZEEUWEN, JAN, - Helmond, Kasteel tussen Kemieke.
38446: ZEEUWEN, JAN, - Cocktail.
35598: ZEEUWEN, JAN, - Rond ut Speulheuske.
18770: ZEEUWEN, JAN, - Intermezzo.
35546: ZEEUWEN, JAN, - Dageraad.
74402: ZEGERS VEECKENS, MR. L., - Eenige Mededeelingen over het Bedrijf der Banken van Leening.
26884: ZEIJ S.J., JAC. J., - Korte Overwegingen voor Maria-Congreganisten I..
36083: COMPOSITIE: JEF PENDERS; TEKSTEN: TON VAN ZEIJST, - Brabant Suite. Een Land in Bloei.
69859: ZELISSEN, PETRUS GUILLAUME JACOBUS ; GEBOREN TE LAGE-ZWALUWE, - Untersuchungen zu den Pronomina im Rheinischen-Maasländischen bis 1300. Ein Beitrag zu einer Mittelripuarischen Grammatik.
78252: ZELLER, PROF. DR. Z. W., - Economisch-historische Opstellen.
67591: ZENDER, DR. M. E.A., - Patroonheiligen en Plaatsnamen.
26985: ZEYP, J. VAN DER, - Gedenkboek O.L. Vrouw van de H. Rozenkrans Wilrijk-Kiel 1906-1956..
67289: ZHANG, X.L., - De Vrouw in het Riet.
75914: ZIEGLER, OSWALD L., - The Australian Merino.
78032: ZIGLER, JOANNA E, - Sculpture of Compassion: the Pietà and the Beguines in the Southern Low Countries, c.1300-c.1600..
260611: ZIJLMANS, BAS E.A., - In de Hollantsche Tuyn III. Van Klooster tot Prinsenhof. Een archeologisch Bodemonderzoek in Hollands oudste Stad.
26514: ZIJLMANS, BAS, - Geertruidenberg. Hollands oudste Stad.
256723: ZIJLMANS, BAS, - Groeten uit Geertruidenberg 1890-1940..
256764: ZIJLMANS, BAS, - Geertruidenberg. De Sleutel van Holland. Wandeling door een oude Vestingstad.
26061: ZIJLMANS, BAS E.A., - In de Hollantsche Tuyn III. Van Klooster tot Prinsenhof. Een archeologisch Bodemonderzoek in Hollands oudste Stad.
71444: ZIJLSTRA, MR. DR. H.J., - Inleiding tot het Handelsrecht.
70185: ZIJLSTRA, JACOBUS SIKKO ARNOLDUS ; GEBOREN TE HELMOND, - De Delatores te Rome tot aan Tiberius' Regering.
66178: ZILLESEN, DRS. H. E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Twee-en Tachtigste Deel.
65825: ZILLESEN, DRS. H. E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zeven-en Tachtigste Deel.
65835: ZILLESEN, DRS. H. E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Vijf-en Tachtigste Deel.
65822: ZILLESEN, DRS. H. DRS. H. E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zes-en Tachtigste Deel.
68957: ZILLINGER MOLENAAR, J.J.H., - Grenslanderijen onder het Regime van het Tractaat van Maastricht.
44128: ZILVERENBERG, DR. S.B.J., - Ketters in de Middeleeuwen.
67471: ZIMMERMAN, JOSEF, - Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrbuch 1980. Landschaft verwandelt misshandelt. Menschen und Umwelt in nordrheinischen Ballungszentren.
43791: ZINK, JÖRG, - Vijf Broden en Twee Vissen.
50: ZINNICQ BERGMANN, MR. F.J.E VAN, - Het Voormalig Hertogdom Brabant. Geschied- en Regtskundig Onderzoek naar den staatkundigen toestand van dat Land bepaaldelijk ook met betrekking tot Noordbrabant, de Meijerij en Stad 's Hertogenbosch..
51: ZINNICQ BERGMANN, MR. F.J.E VAN, - Het Voormalig Hertogdom Brabant. Geschied- en Regtskundig Onderzoek naar den staatkundigen toestand van dat Land bepaaldelijk ook met betrekking tot Noordbrabant, de Meijerij en Stad 's Hertogenbosch..
511: ZINNICQ BERGMANN, MR. F.J.E VAN, - Het Voormalig Hertogdom Brabant. Geschied- en Regtskundig Onderzoek.
70763: ZINNICQ BERGMANN, MR. F.J.E. VAN, - Voorstel tot Conversie en Amortisatie van Nederlandsche Staatsschuld in- en Strijd buiten de Kamer.
99038: ZINNICQ BERGMANN, MR. F.J.E VAN, - Het Voormalig Hertogdom Brabant. Geschied- en Regtskundig Onderzoek.
78233: ZINNICQ BERGMANN, F.J.E. VAN, - De Salische wet Pactus legis Salicae - haar Oorsprong, Voortgang en Werking, Vertaling en Vertolking.
71919: ZOETE, A., - De Documenten in Omloop bij het Belgisch Kadaster (1835-1975).
21614: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Harmonie Juliana Waalre 1919-1979..
215131: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Waalre en Aalst in het Verleden. Deel II..
20622: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Nodende Noten. De eerste 50 Jaren van de Eindhovense Muziekschool.
27930: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Monument Brabant's Gesneuvelden. Waalre's oudste Kerkje.
35381: ZOETMULDER, A. JURRIAAN, - De Verloving van Jaap Mennings.
35339: ZOETMULDER, A. JURRIAAN, - Erik Reiner overwint zijn Schaduw.
21513: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Waalre en Aalst in het Verleden. Deel III..
105722: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Honderd Jaren Oost-Brabants Bedrijfsleven 1852-1952..
279301: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Monument Brabant's Gesneuvelden. Waalre's oudste Kerkje.
35302: ZOETMULDER, ADRIAAN JURRIAAN, - Geruïneerden.
105721: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Honderd Jaren Oost-Brabants Bedrijfsleven 1852-1952..
366081: ZOETMULDER, S. E.A. HELMOND, - De Brabantse Molens.
36608: ZOETMULDER, S. E.A. HELMOND, - De Brabantse Molens.
21630: ZOETMULDER, S.H.A.M., - Aalst en Waalre in oude Ansichten.
45071: ZOLA, ÉMILE, - Mijn Reis naar Lourdes. Dagboek.
29316: ZOM, A.M.C., - Inventaris van het Archief van de Familie De Jonge van Zwijnsbergen 1760-1960..
29174: ZOM, A.M.C., - Inventaris van de Archieven van de Parochie St. Antonius Abt te Chaam 1673-1971..
24388: ZOM, A.M.C., - Van Raetcamer tot Gemeentekantoor. Drie Eeuwen Gemeentehuizen van Dongen.
38675: ZOM, A.M., - Het Torenuurwerk, een bijna vergeten Monument. 's-Gravenmoer in beweging voor het herstel van haar Kerk, na de Ramp in 1672..
29631: ZOM, A.M.C., - Archieven van de Hervormde Gemeente te Leur 1612-1965..
291201: ZOM, A.M.C., - De Archieven van de Hervormde Gemeente te Leur 1612-1965..
29171: ZOM, A.M.C., - Inventaris van de Archieven van de Hervormde Gemeente te 's Gravenmoer 1658-1965..
295014: ZOM, A.M.C., - Supplement-Inventaris van de Archieven van de Hervormde Gemneente te 's Gravenmoer.
29120: ZOM, A.M.C., - De Archieven van de Hervormde Gemeente te Leur 1612-1965..
295015: ZOM, A.M.C., - Inventaris van het Archief van het Waterschap De Houtse Polders.
29311: ZOM, A.M.C., - Inventaris van de Archieven van de Inspecties en Kantoren van het Staatsbedrijf der P.T.T. in Noord-Brabant 1814-1926..
293211: ZOM, A.M.C. ; M.M.B.PH. BRUNING; DRS. G.J.W. STEIJNS; DRS. ELIS. H. KORVERZEE E.A., - Inventaris van de Archieven van de Inspecties en Kantoren van het Staatsbedrijf der P.T.T. in Noord-Brabant 1814-1926; Inventaris van het Oud-rechterlijk Archief van Moergestel 1455-1811; Inventaris van de Oud-rechterlijke Archieven en de Weeskamer van Steenbergen c.a. 1431-1811; Inventaris de Bestuursarchieven van de Departementen Bataafs Brabant, van de Dommel, Hollands Brabant en van de Monden van de Rijn alsmede van het Arrondissement Breda van het Departement der twee Nethen 1795-1814; Inventarissen van de Archieven van de particuliere Verzamelingen: Becx - Van Cooth - Van Engelen van Strijen - Hultman, Van der Fosse en Van den Bogaerde, De Oude Schouwe - Santvoort, Erfsecretarie Maasland; Inventaris van het Archief van de Familie De Jonge van Zwijnsbergen 1760-1960; Inventaris van het Archief van het Jezuïetencollege (1609-1629) te 's-Hertogenbosch; Inventaris van het Archief van de Kommanderij van de Duitse Orde te Gemert 1249-1795 Deel I en II ; Inventaris van de Archieven van de Nederduits Hervormde Gemeente Sint-Michielsgestel en Schijndel, C.A..
36012: ZOMERDIJK, DR. H.J., - Het Muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914..
36022: ZOMERDIJK, DR. H.J., - Het Muziekleven in Noord-Brabant Deel I: 1770-1850 en Deel II: 1850-1914..
36009: ZOMERDIJK, DR. H.J., - Het Muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850..
29641: ANTIQUARIAAT 'DE RIJZENDE ZON' TILBURG, - Catalogus 31 Brabantica.
372001: ZONDERVAN, ANNET E.A., - Frans de la Cousine. Een Keuze uit zijn Foto's.
26154: ZONNEVELD, DR. I.S., - Bodemkundige Studies. Deel 4. De Brabantse Biesbosch. Een Studie van Bodem en Vegetatie van een Zoetwatergetijdendelta. Deel 4A en 4B..
67268: ZONNEVELD, PETER VAN, - Het Geheim van de Leidse Hortus.
261541: ZONNEVELD, DR. I.S., - Bodemkundige Studies. Deel 4. De Brabantse Biesbosch. Een Studie van Bodem en Vegetatie van een Zoetwatergetijdendelta. Deel 4B Nederlandse Tekst.
70440: ZOONTJES, PAULUS JULIUS JOSEPHUS ; GEBOREN TE TILBURG, - Vrijheid van Wetenschap. Juridische Beschouwingen over Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs.
76269: ZÜCHNER, ERIK-JAN, - Annual Report 2008..
67214: ZÜCKERT, HARTMUT, - Allmende und Allemendaufhebung. Vergleichende Studien zum Spätmittelalter bis zu den Agrarreformen des 18./19. Jahrhunderts.
29587: ZUIJLEN JR., R.A. VAN, - Inventaris der Archieven van de Stad 's Hertogenbosch chronologisch opgemaakt en de voornaamste Gebeurtenissen bevattende Deel I, II, III..
12143: ZUIJLEN, R.A. VAN [ZUYLEN], - Geschiedenis der Stad 's-Hertogenbosch. Voor zoover hare Vestingwerken en de Gronden waarop die zijn aangelegd en gebouwd, … benevens hare Rivieren, Waterleidingen en Visscherijen.
3670: ZUIJLEN, R.A. VAN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1870. Zes-en-vijftigste Jaargang.
12140: ZUIJLEN, R.A. VAN, - Naamlijst en Wapenkaart der Leden van de Regering de Pensionarissen, Griffiers en Secretarissen van 's Hertogenbosch.
12114: ZUIJLEN, R.A. VAN, - Het Eigendomsrecht der Gemeente 's-Hertogenbosch op hare Vestingwerken, Grachten, Vaarten en Havens.
120821: ZUIJLEN, R.A. VAN, - Gedenkboek der Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten, opgerigt te 's Hertogenbosch in 1812..
120822: ZUIJLEN, R.A. VAN, - Gedenkboek der Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten, opgerigt te 's Hertogenbosch in 1812..
297553: ZUIJLEN JR., R.A. VAN, - Inventaris van het Groot Archief der Gemeente 's-Hertogenbosch.
297551: ZUIJLEN JR., R.A. VAN, - Inventaris van het Groot Archief der Gemeente 's-Hertogenbosch.
295875: ZUIJLEN JR., R.A. VAN, - Inventaris der Archieven van de Stad 's Hertogenbosch chronologisch opgemaakt en de voornaamste Gebeurtenissen bevattende Deel I..
295871: ZUIJLEN JR., R.A. VAN, - Inventaris der Archieven van de Stad 's Hertogenbosch chronologisch opgemaakt en de voornaamste Gebeurtenissen bevattende Deel I, II, III.
295872: ZUIJLEN JR., R.A. VAN, - Inventaris der Archieven van de Stad 's Hertogenbosch chronologisch opgemaakt en de voornaamste Gebeurtenissen bevattende Deel I, II, III..
397049: ZUIJLEN, JOHN VAN, - Jan Cunen 1884-1940. Grondlegger van de Maaslandse Geschiedbeoefening.
12139: ZUIJLEN, R.A. VAN [ZUYLEN], - Lijst der Schepenen van de Stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de Schepenzegels in Zilver, Koper of Lood bij het Archief dier Stad, of in het Museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn, verzameld, afgedrukt en naar Tijdorde gerangschikt..
12141: ZUIJLEN, R.A. VAN, - Naamlijst en Wapenkaart der Leden van de Regering de Pensionarissen, Griffiers en Secretarissen van 's Hertogenbosch.
121431: ZUIJLEN, R.A. VAN, - Geschiedenis der Stad 's-Hertogenbosch. Voor zoover hare Vestingwerken en de Gronden waarop die zijn aangelegd en gebouwd, ...benevens hare Rivieren, Waterleidingen en Visscherijen.
15012: ZUIJLEN, JOHN VAN E.A., - Toen Maasland nog de Wereld was. Een Beeld van Drie Eeuwen Maaslandse Geschiedenis.
70971: ZUKAV, GARY, - Verhalen van de Ziel 'Soul Stories'.
29180: ZUTPHEN, F. VAN, - Inventarissen van de Archieven van de Parochies Tilburg, Goirke en Heike 1600-1982..
35334: ZUYDVEEN, HANS VAN, - Carnaval.
353341: ZUYDVEEN, HANS VAN, - Carnaval.
19978: ZWAAL, PETER EN JAC. BIEMANS, - Winters Vult!.
37356: ZWANIKKEN, G.J. E.A., - Jeroen Bosch. Specimina Specia.
75776: ZWANIKKEN, TIM, - Ruimte als Voorraad? Ruimte voor Variëteit! De Consequenties van Discoursen rondom 'Ruimte als Voorraad' voor het Rijks ruimtelijk Beleid.
75766: ZWANIKKEN, TIM, - Ruimte als Voorraad? Ruimte voor Variëteit! De Consequenties van Discoursen rondom 'Ruimte als Voorraad' voor het Rijks ruimtelijk Beleid.
39977: ZWANIKKEN, PIET HEIN ; CECILE AAN DE STEGGE, GRACE HERMANN, - Een Passie voor verplegen. Liber Amicorum voor Joke Zwanikken-Leenders.
256722: ZWART, KEES, - Uit het Jaar Honderd. Jubileumboek van de N.V. Grafische Kunstinrichting J. van Poll Suykerbuyk te Roosendaal.
70505: ZWART, P.J., - Causaliteit.
72147: ZWART, S.I., - Het Gezinsbeeld bij de Nederlandse Politieke Partijen.
74277: ZWARTJES, A.W.H., - N.V. Internationale Exploitatie- en Handelsonderneming MOSAM Maastricht.
29332: ZWEEGERS, DRS. P.T.A. E.A., - Inventaris van het Archief van de Commissie van Breda (1421) 1799-1811 (1828).
293321: ZWEEGERS, DRS. P.T.A. E.A., - Inventaris van het Archief van de Commissie van Breda (1421) 1799-1811 (1828).
69193: ZWEERS, DRS. J.H.F. E.A., - De Geschiedenis van de Huissense Gilden.
3505: ZWEMER, DR. J.P., - Historische Reeks van Heusden en Altena. Deel 5. / Dr. J.P. Zwemer een rechtschapen Kuyperiaan in Werkendam. Jan Visser Azn. (1861-1948).
30171: ZWETH, ERIK DE, - Strijd om Antwerpen. Historische Novelle.
130521: ZWIETEN, MR. B.L.A. VAN E.A., - Stadsgewest ’s-Hertogenbosch 1965-1985. Inleidingen Stadsgewestdag 1985..
43573: ZWIJSEN, Z.D.H. MGR. J., - Grondige Meditatiën en Conferentiën voor Geestelijke Afzonderingen.
24410: ZWIKKER, ROEL E.A., - Oud-Rijen in Woord en Beeld.
71857: ZWITZER, DR. H.L., - Het Regiment Infantrie Johan Willem Friso.
24009: ZWOLLE, ISY EN EVY, - Wandelen door Zuidwest-Brabant en de Provincie Antwerpen.
10958: ZWOLLE, ISY & EVY, - Wandelen door het Hart van Brabant.
108469: ZWOLSMAN, GERTJAN, - Geochemistry of Trace Metals in the Scheldt Estuary.
[an error occurred while processing this directive]

9/18