Marc van Dijk
Papaverweg 46, 1032 KJ, Amsterdam, The Netherlands. Tel.: +31 (0) 642 792 506 / +31 (0) 206 242 112            Email: marc@antiquariaatmarcvandijk.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
025322: VERVOORN, A.J. - Zicht Op Van Der Meij
026216: M.S. VERWEIJ (RED.) - Schilder- en Verfkunst [RV-bijdrage 13]
018233: VERWEY, BASTIAAN - Don't Forget. Contributions to the assessment and management of suicide attempters in the general Hospital
010146: VERWEY, ALBERT - Hendrick Laurensz Spieghel
010704: VESTDIJK, S. - Een Snik Tot Glimlach Omgelogen. Gekozen En Ingeleid Door T. Van Deel
011527: VESTDIJK, SIMON - Villanelle
011526: VESTDIJK, SIMON - Villanelle
011525: VESTDIJK, SIMON - Villanelle
017207: VESTDIJK, SIMON / DOLF VERSPOOR - Villanelle
002844: VESTER, FRANS - De Fluit.
014153: VETH , CORNELIS - Hamlit of De Wraak V.d. Doode. Filmdrama.
014151: VETH , CORNELIS - Crimineel Allerlei. (lotgevallen Van Nick Carter, Buffalo Bill, De Gentleman-Inbrekers, Enz.)
014150: VETH , CORNELIS - Onthullingen Door Een Kamenier Ten Hove
014148: VETH , CORNELIS - Het Geheim Van Den Idioot. Tooneelspel a Grand Spectacle
014147: VETH , CORNELIS - Hamlit of De Wraak V.d. Doode. Filmdrama.
024712: VIATTE, GERMAIN (HRSG.) - Paris - Paris 1937-1957 : Malerei, Graphik, Skulptur - Film, Theater, Literatur - Architektur, Design - Photographie / [Ausstellung im Centre Georges Pompidou, Paris: 28. Mai - 2. November 1981]
011770: VIEGEN , JOSEPH - Balans Der Moderne Limburgse Wand - En Glas Schilderkunst
024539: VILLE, FERDI DE & GABRIEL SILES-BRUGGE - De waarheid over het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringsverdrag. een nuchtere analyse van beloftes en Kritieken
014090: VIOTTA, HENRI - Helden Der Toonkunst. Van De Zestiende Eeuw Tot Op Onzen Tijd.
026465: VIRILLO, PAUL - Unknown Quantit
009067: VISSER , L.E / C.L.VOORHOEVE - Sahu-Indonesian-english Dictionary and Sahu Grammar Sketch
022580: VISSER, TAN - Van Tan, Teksten uit dagboeken en brieven van Tan Visseer (1934-1988),
009023: VISSER, L.E - My Rice Field is My Child
022397: HRIPSIME VISSER - In Sight: Contemporary Dutch Photography from the Collection of the Stedelijk Museum, Amsterdam
020056: VISSER, MARC - Sleutelen aan het Mercatorplein van H.P. Berlage
010828: VISSER, ARJAN - De Tien Geboden. Gesprekken Over Spiritualiteit
009781: VITRA - WHY FUSION? Workspirit 9. the future is Fusion
023065: VITRUVIUS - Handboek Bouwkunde. Vertaald Door Ton Peters. Baskerville Serie.
011570: VLIET, PAUL VAN - Ik Drink Op Mensen
022618: VLIET, K. VAN (SAMENST.) - Veertig jaar lief en leed in de Hilversumsche voetbalvereeniging 't Gooi 1905-1945
019540: VLIS, J.A. VAN DER - t 't Lant van Texsel. Een Geschiedschrijving
026029: VLOTEN, FRANCISCA VAN - En het leven droom. De kunstenaarsfamilie Goth
017573: VOERMAN, J. - 30 Jaar Speedwell. 50 Jaar Touringcars
025681: VOETS, TON / HENK DUIJN - Kareol opnieuw Bezien
024862: VOGEL, LOTHAR - Vom Werden eines Heiligen: Eine Untersuchung der Vita Corbiniani des Bischofs Arbeo von Freising
022216: VOGELIJ, JAN (TEKST) - Cultures of cities; transformations generating new opportunities; 4th biennial of towns and town planners in Europe; 20, 21 and 22 September 2001, De Doelen
025627: VOGT, PAUL - Christian Rohlfs. Aquarellen und Zeichnungen.
026925: VOLLEBERGH, ANICK - Strange Neighbors. Politics of ‘living together’ in Antwerp
020242: VOLLENHOVEN, J. VAN - Wat zeilt daar? Een Schepenschouw van Jachten door Mr. J. van Vollenhoven
019364: SAUR / THIEME-BECKER / VOLLMER - Gesamtregister. Register zum Allgemeinen Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zum Gegenwart und zum Allgemeinen Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts. Teil II: Kunstlerische Berufe. Band 1: Altarkunstler - Karakaturist
019365: SAUR / THIEME-BECKER / VOLLMER - Gesamtregister. Register zum Allgemeinen Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zum Gegenwart und zum Allgemeinen Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts. Teil II: Kunstlerische Berufe. Band 2: Kartenmacher - Maler
019366: SAUR / THIEME-BECKER / VOLLMER - Gesamtregister. Register zum Allgemeinen Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zum Gegenwart und zum Allgemeinen Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts. Teil II: Kunstlerische Berufe. Band 3: Maler - Zeichner
027044: VOLTEN, ANDRE - Exercices de plasticité dans l'espace et dans le Temps
026268: VOOGT, GOS. DE - De oorlog in Oost-Azië. Een nauwkeurig overzicht van den geweldigen strijd tusschen Rusland en Japan, verzameld uit de meest betrouwbare bronnen met beschouwingen en illustraties van Ooggetuigen
026813: EDWARD VAN VOOLEN, LEO SAMAMA, NAOMI JACOBS - Arnold Schönberg: Leven in kunst en Muziek
027333: VOORT, P.J.H. TER - Troje, Ilion, Albion
019642: VOORT, D.J.M. VAN DER - Sociaal veilig ontwerpen : checklist ten behoeve van het ontwikkelen en toetsen van (plannen voor) de gebouwde Omgeving
025123: VOORTHUYSEN, E. VAN - Voorlezingen Over De Duurte Der Levensmiddelen: Gehouden In De Maatschappij Felix Meritis
022592: VOS, MARC DE - Ongelijk maar fair. Waarom onze samenleving ongelijker is dan we vrezen, maar rechtvaardiger dan we Hopen
020906: VOS, JOZEF - Democratisering van de schoonheid. Twee eeuwen scholing in de Kunsten
023293: HEERMA VAN VOS, M.S.H.G. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle 1965
023294: HEERMA VAN VOS, M.S.H.G. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle 1964
016864: VOS, KEN - Oranda. Les Pays-Bas au Japon (1600-1868)
023055: VOS, RUUD - Alle motoren 1951-heden. Deel 1: Van Adler tot Kawasaki
023295: HEERMA VAN VOS, M.S.H.G. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle 1963
021646: VOSSEN, JAN VAN DER. BIRNIE, AMMABELLE & J.WIERINGA. - Jan van der Vossen. Gevonden oeuvre.
017784: VOSSEN, HELENE (E.A.) - Vertrouwde patronen, nieuwe dromen : Nederland naar een modern-industriële samenleving 1948-1973
026337: VOYAT, GELBERT (ED.) - The World of Henri Wallon
011062: VRANCKX, RUDI - De Ontdekking Van Congo.
025818: VRANIC, SEADA - Breaking the wall of silence. The voices of raped Bosnia
006241: VREECKMAN, JOHAN (RED.) - Berichten en Rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg - Brabom 2
025031: VREEDE, G.W. - Regering en de natie sedert 1672 tot 1795 : (ontwikkeling van staatsregtelijke theoriën)
014077: VRIELING, LAMMERT - The Pathfinder. Strategy Paths and Resources in Their Territory Through Time
026793: VRIELINK-SEAH, JEANE & VRIELINK, NICO - Nico and Jeane Vrielink
018788: VRIES, ANNEKA DE (RED.) - Avonturen Met Een Collectie. Ontdekkingenn in De Verzamelingen Van Huis Bergh
020698: VRIES, JAN BERT DE - De vrouw van het Indusschrift. Breekt Zij De Code
015521: VRIES, THOM J. DE - Qui Manet in Zwolla of Over de Zwolse Pot
020333: VRIES, HENT DE - Kleine filosofie van het Wonder
026107: VRIES, ANNEKE DE - Capriolen in grafiek - De Ploeg 1918-1928
021208: VRIES, LYCKLE DE - Verhalen in vergulde Lijsten. Bijbelse En Mythologische Schilderijen Van Rembrandt En Zijn Tijdgenoten
023457: VRIES, P. H. DE - Poe and after, the detctive-story investigated. [Proefschrift VU Amsterdam 1956]
025251: VRIES, WILLEMIEN B. DE - Wandeling en verhandeling. De ontwikkeling van het Nederlands hofdicht in de zeventiende eeuw (1613-1710)
009055: VRIES , LOURENS DE / ROBINIA DE VRIES - WIERSMA - The Morphology of Wambon.
007202: VRIES, JOH. DE - Oost Zeeuws-Vlaanderen 'nu en toen'.
014238: VRIES, AUKE DE - Voorstudeis Voor Beelden in Opdracht
011522: VRIES, ENRIQUE DE, - Cantos Extraviavos, del Espanol Groninguense.
022223: VRIES, CARLA DE - Bloemendaal toen en nu.
015417: VRIES, ANNETTE DE - Duivenvoorde. Bewoners, landgoed, kasteel, interieur en Collectie
017060: VRIES, ALEX DE - Zeven Maal Vier x Vier
018149: KETS DE VRIES, M.F.R / E. ENGELLAU - Het Leiderschap Van Alexander De Grote
014837: VRIEZE, MATHIJS - Lekker Eten En Gezonder Afvallen
019784: VROMAN , LEO - Inleiding tot een leegte.
008173: VROOM , DRS, R.J.P ( RED ) - Johannes Jelgerhuis Rzn. Acteur - Schilder 1770-1836
024324: VROOM, WIM - De Nieuwe Kring in Bergen (N.-H.). Filosofen En Kunstenars in Bergen 1916-1919.
024490: VUGT, GEERT JAN DE - Political Dandyism in Literature and Art - Genealogy of a Paradigm
002526: VYVER, MARITA VAN DER - Drie Vrouwen
022996: MINTZ, SIDNEY W. EN RICHARD PRICE - De geboorte van de Afrikaans-Amerikaanse Cultuur
027139: GOGOL NIKOLAJ W. - Verzamelde Werken 3
003836: SANDBERG, W. EN JAFFé, H.L.C. - Nu. Maintenant. Now. Jetzt. 2.
023737: BRINCK, W EN RUYTER, H.O.J. DE - Gedenkboek van de Rijks Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus te Hoorn over de jaren 1868-1938
011841: WAAL, DEIDRE MARIE DE - The Art of Kees De Waal
012123: WAAL, MARGRIET VAN DER - The Battle Over the Books. Process of Selection in the South African Literary Field ( Thesis )
008389: WAALS , MARIAN - Wonen En Werken Aan De Buyskade. Living and Working in the Buyskade.
012231: WAARD, PAUL DE - Reishandboek Tanzania
025025: WAGENAAR, MICHIEL - Amsterdam 1876-1914 : economisch herstel, ruimtelijke expansie en de veranderende ordening van het stedelijk Grondgebruik
014253: WAGENAAR, COR & MIEKE DINGS [ED.] - Ideals in Concrete. Exploring Central and Eastern Europe
020884: HAAKNA WAGENAAR, WILLEM (TEKST) - De Gewelfschilderingen in De Laurenskerk Van Alkmaar Gerestaureerd 2003-2011
025774: WAGENAAR, LODEWIJK (RED.) - Aan De Overkant: Ontmoetingen in Dienst Van De VOC En WIC (1600-1800)
017435: WAGENAAR, COR - Tussen Grandezza en Schavot. De ontwerpen van Grandpré Molière voor de wederopbouw van Groningen
017512: WAGENAAR, COR (RED.) - Happy. Cities and Public Happiness in Post-War Europe
026402: WAGENAAR, C.; DINGS, M. - dealen in beton. Verkenningen in Midden- en Oost-Europa.
026901: WAGNER, GEROG - Thom Mayne: Sixth Street House
023002: WAGNER, RICHARD - Selections from Three Essays by Richard Wagner with Comment on a Subject of Such Importance to the Moral Progress of Humanity That It Constitutes an Issue in Ethics & Religion.
004150: WAL, T. VAN DER - Op zoek naar een nieuwe vrijheid. Een kwart eeuw arbeidersbeweging in Friesland (1870 - 1895.).
005544: WAL, JOOST DE (RED.) - Beatrix in Europese handen. 10 ontwerpen voor de Nederlandse euro.
003095: WAL, M. J. VAN DER - Passiefproblemen in oudere taalfasen. Middelnederlands sijn/werden + participium praeteriti en de pendanten in het gotisch, het engels en het duits.
025739: WAL, DURJE VAN DER - Christiaan Snouck Hurgronje: The First Western Photographer in Mecca, 1884-1885
027114: WALCOTT, DEREK - The Arkansas Testament
019720: WALKLATE, SANDRA - Understanding Criminology. Current Theoretical Debates
012460: WALLER, F. G. - Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche Graveurs. Uitgegeven door Beheerders van het Wallerfonds en bewerkt door W.R. Juynboll.
026233: WALLERT, A. & OOSTERHOUT, C. VAN - From Tempera Tot Oil Paint. Change in Venetian Paintings, 1460-1560
026694: WALLET, BART - Christendom en antisemitisme. Tweeduizend jaar Confrontatie
027219: MARTINSSON-WALLIN, HELENE - AHU: The Ceremonial Stone Structures of Easter Island. Analyses of Variation and Interpretation of Meanings
025242: WALPOLE, HORACE - The History of the Modern Taste in Gardening
009973: WALRAVEN, MARIE CHRISTINE - Harrie Gerritz
021085: WALSH, MICHAEL - Graffito
027085: WALTER, RICHARD AND RANGI MOEKA'A - History and Traditions of Rarotonga By Ariki Tara 'are
009977: WANSEM , C. VAN DER - Het Ontstaan En De Geschiedenis Der Broederschap Van Het Gemene Leven Tot 1400
009956: WANSEM, C. VAN DER - Het ontstaan en de geschiedenis der broederschap van het gemene leven tot 1400 .
024040: WANSINK, JOH. H. - Didactische orientatie voor wiskundeleraren deel I, II
022412: FRITSCHY, WANTJE EN JOOP TOEBES (RED.) - Het ontstaan van het moderne Nederland
009853: WARDLE , PATRICIA - Nuttig En Nodig. Nederlands Kantopleidingen 1850-1940
024122: WARDLE , PATRICIA - For Our Royal Person Master of the Robes Bills of King-Stadholder William III
002062: WARMELO, D. S. VAN - Mijn Commando en Guerilla Commando-leven
026583: PICASSO. WARNCKE,CARSTEN-PETER. - Pablo Picasso 1881-1973. Uitgegeven door Ingo F. Walther.
023536: WARNER, SAM BAS - The urban wilderness. A history of the American City
001052: WASSING, RENE E. - The Arts of Africa.
022425: WASZINK, P.M. - Such Things Happen in the World: Deixis in Three Short Stories by N.V. Gogol
025343: BUREAU VOOR WATERTOERISME (SAMENST.) - Geldersche IJssel (waterkaart) Schaal 1:50000. Diepten En Afmetingen Van Bruggen En Sluizen In Decimeters
026205: WATSON, PETER - The Age of Nothing. How we have sought to live since the death of God
021292: WATSON, RICHARD - Furure Files. a Brief History of the Next 50 Years
022258: WATT, RICHARD M. - The Kings Depart the Tragedy of Germany, Versailles and the German Revolution
008924: WATTEL , PROF. DR. A. - Management Development . Stand Van Zaken En Perspectief
024966: WAUGH, BARRY (ED.) - Letters from the Front: J. Gresham Machen's Correspondence from World War 1
020217: HUDSON, WAYNE EN WILLEM VAN REIJEN (RED.) - Modernen versus Postmodernen
019938: WEBBER, CHRISTOPHER L. - Give Me Liberty. Speakers and Speeches That Have Shaped America
012771: WEBER, W - Histoire De La Lithographie
026411: FOX WEBER, NICHOLAS - Patron Saints: Five Rebels Who Opened America to a New Art, 1928-1943
026336: WEBER, SAMUEL - The legend of Freud.
027439: WEBER, ANDREAS, ZANEN, SYLVIA VAN - Kunstenaar op Sumatra - De reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter van Oort (1832-1834)
022388: WEBSTER, PAUL -
024049: WEDDELL, HOWARD - Soldiers from the Pacific: The Story of Pacific Island Soldiers in the New Zealand Expeditionary Force in World War One
019650: WEDZINGA, W. - Openlijke Geweldpleging
012157: WEEBER, E.J - Op Die Transvaalse Front
006403: WEEGHEL, JAAP VAN - Community care and psychiatric rehabilitation for persons with serious mental Illness
009865: WEELDEN, DIRK VAN (TEXT) - On Mobility
027355: WEES, P.J.J.M. - Uithoorn. Zeven eeuwen geschiedenis. Thamen - de Uithoorn - De Kwakel
025480: WEGCHELAAR, LEX - Lex Wechgelaar. 3 Projecten [Project 1. Gekooide weg. Project 2 . Afsluiting Waddenzee. Project 3. Moderne ruine]
006363: WEGELIN, MARGREET - Moeders en vaders, scheiden en delen, Constructies van gelijkheid in de verdeling van het ouderschap na Echtscheiding
019641: WEGEN, HERMAN BENEDICTUS REYER - Sociale veiligheid en gebouwde omgeving : theorie, empirie en instrumentontwikkeling (the relationship between the built environment and public safety)
020178: WEIDMANN, KARL (PHOTOGRAPHER). - La Gran Sabana
014782: WEIGHTMAN, GAVIN / HUMPHRIES, STEVE - The Making of Modern London. A People's History of the Capital from 1815 to the Present Day
026195: WEINER, LAWRENCE AND R.H. FUCHS. - Lawrence Weiner. A selection of works with commentary by R.H. Fuchs. Een keuze uit zijn werk met commentaar van R.H. Fuchs.
019774: WEINZIERL, ERIKA UND KURT SKALNIK (HERAUSGEBERS) - Osterreich: Die Zweite Republik (Volume 1 - 2)
005460: WEIS, J.M. - Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg pour la convalescence du Roi ; à l'arrivée et pendant le séjour de Sa Majesté en cette VilleWEIS, J.M.
025436: WEISBERG, GABRIEL P. - Beyond Impressionism. The Naturalist Impulse
014920: WEISS, HARVEY [ED.] - Ebla to Damascus. Art and Archeology of Ancient Syria. An Exhimition from the Directorate-General of Antiquities and Museums Syrian Arab Republic
019422: WELCKER, J.M. - De Vermaning aan het Meerpad, Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nieuwendam 1843-1993
019244: WELS, C.B. - Aloofness & neutrality: Studies on Dutch foreign relations and policy-making Institutions
017100: WELSH, ROBERT ( E.A ) - Mondriaan aan de Amstel 1891-1912
024719: WELSH, ROBERT P. / JOOSTEN, J.M. - Two Mondrian Sketchbooks 1912-1914
007448: WELZER, HARALD - De klimaatoorlogen. Waarom in de 21ste eeuw gevochten wordt.
023613: WEMBER, PAUL - Yves Klein. Biograpie - Biliograohie - Ausstellungsverzeichnis
023114: WENIG, STEFFEN - Africa in Antiquity II. The Arts of Ancient Nubia and Sudan
021729: WENNEKES, EMILE - Van Mengelberg tot meezing-Mattheus Klassieke-muziekcultuur in Nederland
026539: WENZEL, GEORGE - Thomas Manns Briefwerk Bibliographie gedruckter Briefe aus den Jahren 1889-1955
023441: WERBROUCK, MARCELLE - Le temple de Hatshepsout a DEIR EL BAHARI
023170: WERBROUCK, MARCELLE - Le Temple d'Hatschepsout a Deir El Bahari
026719: WERCKMEISTER, O.K. - The Making of Paul Klee's Career, 1914-1920
019291: WERF, HENK VAN DER - Totalitaire Ontsporing. Een Analyse Van De Beschaving in De Waancultuur Van Het Derde Rijk
017947: HUIB HAYE VAN DER WERF - Waterfront Visions / Visies. Transformaties in Amsterdam-Noord. Transformations in Amsterdam-Noord
014988: WERFF, A. VAN DER / HULS, H. - Diatomeeenflora Van Nederland. Aflevering 6. December 1961
014983: WERFF, A. VAN DER / HULS, H. - Diatomeeenflora Van Nederland. Aflevering 1
014985: WERFF, A. VAN DER / HULS, H. - Diatomeeenflora Van Nederland. Aflevering 3. Juli 1959
014986: WERFF, A. VAN DER / HULS, H. - Diatomeeenflora Van Nederland. Aflevering 4. April1960
014984: WERFF, A. VAN DER / HULS, H. - Diatomeeenflora Van Nederland. Aflevering 2. December 1958
014987: WERFF, A. VAN DER / HULS, H. - Diatomeeenflora Van Nederland. Aflevering 5 . Januari 1961
017247: WERRYY, LEO - Dorf Statt Stadt
016399: WERSON, HENK - De Fatale Fuik. Achter De Schermen Van Mensenhandel En Gedwongen Prostitutie in Nederland
025796: WERTHEIM, W.F., A.O., EDS. - The Indonesian town: Studies in urban sociology. The Hague, 1958. XXXIV, 379 p., tables, 6 maps, bibliography, glossary, index.
026449: WESSELING, J.C. - De Volmaakte Beschouwer: De Ervaring Van Het Kunstwerk en de Actualiteit Van de Receptie-esthetica
018743: WESSELINK, E. H. - Kom vanavond met verhalen. Eibergen in oorlogstijd. Deel I. De Jodenvervolging
018736: WESSELINK, E. H. - Folklore en vroomheid in Berkelland. Hendrik Odink 1889-1973
013615: WESTE, JAN - Nieuwste versjes voor het Poesiealbum
013614: WESTEN, JAN - Nieuwste versjes voor het Poesiealbum
014902: WESTSTEIJN, EMMA ANNA - Aspecten Van De Hypersensitieve Reactie Van Nicotiana Tabacum Cv. Xanthi Nc Na Infectie Met Tabaksmozaiekvirus
021320: WEYDEN, ROGIER VAN DER. ASPEREN DE BOER, J.R.J., A.O. - Underdrawing in paintings of the Rogier van der Weyden and Master of Flémalle Groups
025340: WHEELER, SARA - Too Close To The Sun
021739: JOHN B. GABELCHARLES B. WHEELER - The Bible as Literature. An Introduction. Fith Edition
015570: WHEELER, DANIEL - Art since mid-century. 1945 to the Present
027208: WHISTLER, ARTHUR W. - Polynesian Herbal Medicine
027050: WHISTLER, ARTHUR W. - Plants of the Canoe People: An Ethnobotanical Voyage through Polynesia
026355: WHITE, MICHAEL - De Stijl and Dutch Modernism
020708: WHITE, J. STANLAY - Liberation of the Soul
024503: WHITE, STEPHEN K. - The Ethos of a Late-Modern Citizen
015965: WHITELEY, OPAL - The story of Opal: The journal of an understanding Heart
012791: WHITMAN, WALT - Gesang Von Der Offenen Landstrasse
025460: WHITTICK, ARNOLD - Eric Mendelsohn
027374: WICHMANN, SIEGFRIED - Japonisme. The Japanese Influence on Western Art Since 1858. With 1105 illustrations, 243 in Colour
014016: WICHMANN, HANS - Italien: Design 1945 Bis Heute. Mit Einem Beitrag Von Vittorio Gregotti Und Zahlreigen Statements Italienischer Designer
022897: WIECZOREK, ALFRIED / HANS-MARTIN HINZ - Europas Mitte um 1000 : Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. 3 Volumes.
003682: WIEDEMANN, F. J. - Syrjanisch-Deutsches Wörterbuch. Nebst Einem Wotjakisch-Deutschen Im Anhange Und Einem Deutschen Register.
025515: WIEGMAN, MATTHIEU - Matthieu. Leven en werken van de kunstschilder Matthieu Wiegman
025571: WIEKART, K. (INTRODUCTION)- JEAN PROUVé - MFR Medische Faculteit Rotterdam.
027260: WIELLIGH, G.R VON - Ons Geselstaal. 'n Oorsig Van Gewestelike Spraak Soos Afrikaans Gepraat Word
017843: RIJPERDA-WIERDSMA, J.V. - Politie en justitie. Een studie over Hollandschen staatsbouw tijdens de Republiek
007726: WIETHOLD, JULIAN - Studien zur jüngeren postglazialen Vegetations- und Siedlungsgeschichte im östlichen Schleswig-Holstein. Mit einem Beitr. v. Erlenkeuser, Helmut. Two Vols.
025052: WIGGERS,HINKE. (ED.). - De wereld binnen handbereik. Nederlandse kunst- en rariteitenverzamelingen, 1585-1735. Twee Delen: Essaybundel & Catalogus
004292: WIJCHERS, LOEK (E.A.) - Selecteren, beoordelen, opleiden. Praktische Personeelsinstrumenten. De SBO-benadering.
024423: WIJDEVELD, H. TH. - Cultuur en Kunst / Verzamelde opstellen 1917-1929
026914: WIJDEVELD, PAUL - Ludwig Wittgenstein, Architect.
017399: A.K. CONSTANDSE, L. WIJERS EN N.C. DE RUITER - Planning en Vormgeving; ervaringen in de IJsselmeerpolders
014423: WIJFJES, HUUB - VARA. Biografie Van Een Omroep
003442: WIJK, VINC. VAN - Boerderijnamen. Over hun oorsprong, geschiedenis en betekenis.
019677: WIJMAN, MIRIAM - Female Sexual Offending. Offenders, Criminal Careers and Co-Offending
025615: WIJNAND, JOH. CHR. - Weesp En Weesperkarspel. Beschrijving Samegesteld Aan De Hand Van Verschillende, Hem Welwillend Ter Beschikking Gestelde Gegevens.
026010: WIJNBERG, S (E.A.) - De berg en het lam. een familiekroniek van Sylvain Wijnberg, Chawah Wijnberg-Drievoet
007685: WIJNBERG, NICOLAAS - De Autograaf. Zestig Jaar Zelfportretten Schilderijen Tekeningen En Grafiek Van Nicolaas Wijberg.
007686: WIJNBERG, NICOLAAS - Sud. Een Herinnering
007687: WIJNBERG, NICOLAAS - Een brief uit Amsterdam.
026918: WIJNEN, HARRY VAN - D.G. van Beuningen 1877-1955 / Grootvorst aan de Maas
004302: WIJNEN, GERT & RUDY KOR - Managing Unique Assignments: A Team Approach to Projects and Programmes.
008367: WIJNS , DON - Publiek Geheim. Nummer 435
025470: WILDE, ELL DE - Manessier 1955-1956 La Hollande
026565: WILDENSTEIN, DANIEL - Paul Gauguin. A savage in the making. Catalogue Raisonnè of the Paintings 1873-1888.
012770: WILDUNG, DIETRICH & JOHN VRIEZE. - L'age Dór De L'egypte. Le Moyen Empire
006625: WILHELMUS, J. - Amstelveen 1900. Zoals Het Toen Was...
019166: WILK, CHRISTOPHER - Marcel Breuer: Furniture and Interiors
024726: WILK, CHRISTOPHER - Modernism / Designing a New World: 1914 - 1939
015598: WILKES, CHARLES - Narrative of the United States Exploring Expedition: Tongataboo, Feejee Group, Honolulu. Volume III
013976: STEIN-WILKESHUIS, MARTINA - Ten Strijde. Het vrienden Boek Van De Deventenaar MacHarius Pinninck
003368: WILKIN, KAREN & LEWIS KACHUR - The drawings of Stuart Davis, the amazing continuity.
027121: OVIDIUS. WILKINSON, L.P. - Ovid Recalled
018935: LANTINK, WILLEM EN JAAP TEMMINCK - Holland: geschiedenis en archieven van provincie(s) en Gewest
016274: WILLEMSE, JOOP - Anders kijken. Een breder zicht op menselijk gedrag. theorie en praktijk van de Systeembenadering
015810: WILLEMSEN, CEES - De belofte van het hiernumaals - Zeventig Jaar ambulante geestelijke Gezondheidszorg in het Gewest Breda 1929-1999
005569: WILLEMSEN, P.H.L. (RED) - Voor nu en later. Zicht op de gemeente Brummen en haar geschiedenis.
016440: WILLEMSEN, GERRIE A.J. - Langs heg en steg naar de grote weg. 400 jaar wegen en paden in Wehl
027137: WILLIAMS, GORDON - Tradition and Originality in Roman Poetry
022224: WILLIAMS, GORDON - The Nature of Roman Poetry
027203: WILLIAMS, JOHN - A Narrative of Missionary Enterprises in the South Sea Islands
027252: WILLIAMS, HERBERT W. - A Dictionary of the Maori Language
027161: WILLIAMS, WILLIAM CARLOS - cavafy passion and ancient 21 new Poems
000761: WILLIAMSON, HUGH - Photocomposition at the Alden Press, Oxford. A Printer's Type-Specimen Book.
026771: WILLIAMSON, TOM - Polite Landscapes: Gardens and Society in Eighteenth-Century England
024371: BURGER, WILLIE EN HELIZE VAN VUUREN - Sluiswagter by die Dam van Stemme - Beskouings oor die werk van Karel Schoeman
022749: WILLIGENBURG, THEO VAN - Gevallen vogel / kant, wittgenstein, nietzsche, foucault, agamben, lyotard achter Tralies
022524: TJEENK WILLINK, HERMAN INL. - Raad van State. Eén gebouw. One building.
002576: WILLINK, BASTIAAN - Sociale Grondslagen Van Nationale Bloeiperioden in De Negentiende Eeuwse Betawetenschappen.
024510: WILLKE, HELMUT - Supervision des Staates
021610: WILLS, CHRISTOPHER - Plagues: Their Origins, History and Future.
024012: WILMINK, WILLEM - Ik Droomde Dat Ik Wakker Was. Schrijversprentenboek 52.
023102: WILSON, EDMUND - To the Finland station : a study in the writing and acting of History
023532: WILSON, WILLIAM JULIUS - Thre Goes the Neighborhood. Racial, Ethnic, and Class Tensions in Four Chigago Neighborhoods and Their Meaning for America
027032: WILSON, EDWARD O. - The Insect Societies
026774: WILSON, RICHARD AND ALAN MACKLEY - Creating Paradise. The Building of the English Country House 1660 1880
021722: WILSON, ALEXANDRA - The Puccini Problem: Opera, Nationalism, and Modernity
024758: MOORCROFT WILSON, JEAN - Siegfried Sassoon - The Making of a War Poet - A Biography 1886 - 1918
024677: WILSON, JEAN MOORCROFT - Siegfried Sassoon: The Journey from the Trenches 1918-1967. a Biography 1918-1967
020374: WILT, C. J. VAN DER - Dordt een eeuw geleden. Een Tijdsbeeld
026747: WIND, EDUARD E.A. - Het Geheugen van de Hand. De Vergankelijkheid van Sculptuur
019007: WINGEN , ED - Masha Trebukova
022346: WINGEN, ED (E.A.) - Hommage aan Kees Verwey I en II [2 delen in linnen slipcase] [Deel 1: Leven en werk van de schilder. Deel 2: Het atelier van de schilder]
021635: WINGEN , ED - Freek van den Berg. Leven met kleur.
002072: WINK, J. & G. T. SCHOTANUS (SAMENST.) - Oranje Boven in Woerden 1920-1995.
026361: WINKEL, CAMIEL VAN - Het primaat van de Zichtbaarheid
004340: WINKLER, KEES - Vijf Gedichten
026326: WINNICOTT, D. W. - Deprivation and Delinquency
026369: COLLECTIF] - MICHEL WINOCK, ERIC MICHAUD, OMAS LLORENS-SERRA, EVELYN WEISS, GLADYS FABRE, LIONEL RICHARD, DAVID ELLIOT, ETC - Annees 30 En Europe Le Temps Menacant 1929-1939: Exposition du 20 fevrier au 25 mai 1997, Musee d'Art moderne de la Ville de Paris
017277: WINT, RUDI VAN DE - Van de Wint. Schilderijen, maquettes, schetsen, blauwdrukken. Bilder, Modellen, Skizzen, Blaudrucke. Paintings, models, sketches, Blueprints
023783: WISEMAN, ROSS - 9780473045050
027187: WISMER, BEAT - Ferdinand Hodler - Piet Mondrian. Eine Begegnung
022024: WISPELAERE, PAUL DE - Tekst en context; artikelen en essays over moderne Nederlandse en buitenlandse Literatuur
021251: WISSE, RUTH R. - Jews and Power
013809: WITHERINGTON, BEN - The Shadow of the Almighty. Father, Son, and Spirit in Biblical Perspective
025024: WITHINGTON, JOHN - Flood: Nature and Culture
019220: WITHUIS, JOLANDE & ANNET MOOIJ - The politics of war Trauma. The Aftermath of World War II in Eleven European Countries
010798: WITLOX, J.H.J.M - De Staatkundige Emancipatie Van Nederlands Katholieken. 1848-1870. Ingeleid Door L.J. Rogier
026932: WITTEL - BEDDINGTON, CHARLES & ALBERT BOERSMA & ROZEMARIJN LANDSMAN & MIRIAM KOLK & ROBBERT ROOS & EDDY SCHAVEMAKE - Maestro Van Wittel. De Hollandse Meester van het Italiaanse Stadsgezicht
008668: WITTEVEEN , AERNOUD ( RED ) - Strategisch Management
008957: WITTEVEEN , AERNOUD ( RED ) - De Grote Lijn. Strategie En Strategisch Management.
024455: WITTGENSTEIN, LUDWIG - Wittgenstein: Biographie - Philosophie - Praxis
023394: WITTGENSTEN, LUDWIG - Tractatus Logico-Philosophicus. (Eng. translation)
017073: WITZENHAUSER, JAAP (AO) - Hills + Mills
027389: WOETS, RHODA - “What is This?!” Framing Ghanaian art from the colonial encounter to the Present
021293: WOJAK, IRMTRUD AND LORE HEPNER - "Geliebte Kinder...." Brief aus dem Amsterdamer Exil in die Neue Welt 1939-1943. (Schriften der Bibliothek für Zeitgeschichte - Neue Folge, herausgeg. von Gerhard Hirschfeld, Band 3).
019633: WOLDENDORP, JAAP - The Polder Model: from disease to miracle? : Dutch Neo-corporatism 1965-2000
018574: WOLF, F.A. - Prolegomena to Homer 1795. Translated with Introduction and Notes by Anthony Grafton, Glenn W. Most, and James E. G. Zetzel
019970: WOLF, HENK DE - Open Universiteit Nederland. Beeld Van Een Instelling in De Voorhoede Van De Onderwijsvernieuwing
022123: WOLFF, CHRISTOPH - De wereld van de Bach cantates. Deel 1. Johann Sebastian Bachs geestelijke cantates: Van Arnstadt tot Köthen
025856: WOLFF, CHRISTOPH - Bach: Essays on His Life and Music
025694: JAN GROSFELD AND REIN WOLFS (CURATED) - Dark
022501: WOLKERS, JAN - De Drijfschaal Van Van Gogh
021326: WOMACK, MARI - Symbols and Meaning. a Concise Introduction
024972: EDWARD GIBON / DAVID WOMERSLEY - The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (Allen Lane History, 3 Volume Set)
026256: WOOD, DAVID (ED.) - Of Derrida Heidegger & Spirit
020717: WOOD, FLORA E. - In Search of the Way
020710: WOOD, FLORA E. - In Search of the Way
024100: WOOLLEY, RICHARD - The Awards - Association of Photographers Seventeenth Awards - Millennium Edition
025044: WORSWICK, CLARK - Sheying: Shades of China 1850-1900
017846: WOUDHUIZEN, FRED - The Language of the Sea Peoples
024830: WOUDSTRAT, F.M. - Onbeantwoorde Correspondentie
024829: WOUDSTRAT, F.M. - De Retour Van Mr. Moonlight
027306: WOUTERS, NICO - De Fuhrerstaat. Overheid En Collaboratiei n Belgie (1940-1944)
026841: WRENN, MICHAEL - Lou Reed: Between the Lines
021021: WRIGHT, STEPHAN (E.A.) - Vrijheid van cultuur : regulering en privatisering van intellectueel eigendom en openbare ruimte
013570: WRIGHT, KAREN [EDITOR IN CHIEF] - Writers on Artists. In Association with Modern Painters
025471: EBBIINGE WUBBEN, J.C - Tajiri. Sculptures, drawings, graphics, books, video tapes, films. Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam / Bonnefanten Museum Maastricht, 1974
008430: WUISMAN, J.J.J.M. - Sociale Verandering in Bengkulu. Een Cultuur-Sociologische Analyse
021263: WUOLLE, AINO - Finnish Standard Dictionary. Finnish-English / English-Finnish
017031: WURZBACH, ALFRED VON - NIEDERLANDISCHES KUNSTLER-LEXICON Auf Grund Archivalischer Forschungen Bearbeitet
003902: WUTHENOW, RALPH-RAINER - Die Erfahrene Welt: Europäische Reiseliteratur Im Zeitalter Der Aufklärung
027217: WYATT, GARY - Mythic Beings: Spirit Art of the Northwest Coast
026261: WYATT, GARY (ED.) - Susan Point: Coast Salish Artist
027216: WYATT, GARY - Spirit Faces: Contemporary Masks of the Northwest Coast
019994: WYATT, JAMES - Antony Dale
020668: WYBRANDS, W. - De abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw. Bijdragen tot de geschiedenis van kerk en beschaving in Nederland
025979: WYDEN, PETER - Stella
027009: NINA GURIANOVA; GERALD JANECEK; MARGIT ROWELL; DEBORAH WYE - The Russian Avant-Garde Book
020443: WYKE, MARIA (ED.) - Julius Caesar In Western Culture
027150: WYNIA, GERBEN (SAMENSTELLING EN REDACTIE); EKKERS & PAAUW (VORMGEVING) - Een zekere eenheid. Liber amicorum C.O. Jellema
002049: WYNIS, S. (EINDRED.) - Van Raadhuis Tot Gemeentehuis
019392: WYSLING, HANS - Dokumente und Untersuchungen: Beiträge zur Thomas-Mann-Forschung . Driiter Band
024687: WYSLING, HANS - Narzissmus Und Illusionare Existenzform: Zu Den Bekenntnissen Des Hochstaplers Felix Krull
023332: YAMANAKA, NORIO - The Book Of The Kimono. The Complete Guide to Style and Wear
011994: YAN , MO - La Dure Loi Du Karma ( Blindstempeltje Ex Libris )
011989: YAN , MO - Le Chantier ( Blindstempeltje Ex Libris )
012001: HAENEL. YANNICK - Jan Karski ( Blindstempeltje Ex Libris )
012530: YEANG, KEN - The Architecture of Malaysia
027171: YEATS, WILLIAM BUTLER - Al keert het grote zingen niet terug Gedichten vertaald door J. Eijkelboom
019632: YESILGÖZ, YÜCEL. - Allah, Satan en het recht; communicatie met Turkse verdachten. Diss
003661: WAI LING YOUNG, LINDA - Shan Chrestomathy: An Introduction to Tai Mau Language and Literature
020941: YOUNG, DAMON - Afgeleid. Filosofie Voor Een Vrijer Leven
019187: YOUNG, DAMON - Filosoferen in de Tuin
026919: YOUNG, HUGO - This Blessed Plot. Britain and Europe from Churchill to Blair
022477: YOUNG, HILLARY - The Genius of Wedgwood
011838: YPMA, HERBERT - Hip Hotels . Ski
013851: YPMA, HERBERT - Hip Hotels
022874: YUAN, L. Z. - Through a Moon Gate
025256: DE ZAANSTREEK - De Zaanstreek met hare fabrieken en overgebleven molens. Uitslaande Kaart in Kartonnen Omslag. Met Lijst Van Verdwenen Molens.. Schaal: 1:10000
018422: ZABALBEASCOA, ANATTXU - Minimalisms
023555: ZABALBEASCOA, ANATXU & JAVIER RODRIGUEZ MARCOS - Minimalisms
026499: ZABDE, EDWIN VAN DER - Life Orientation for Professionals - A narrative inquiry into morality and dialogical competency in Professionalisation
014035: ZACEK, TOMAS / TRNOVSKA, KATARINA [ED.] - Vlna 68 - 84 Wave 68 - 84. Mladi Slovenski Architekti. Young Slovak Architects
019654: SMITH M. DWAYNE; ZAHN, MARGARET A - Homicide: A Sourcebook of Social Research
010590: POENSGEN. G / L. ZAHN - Abstrakte Kunst Eine Weltsprache
021390: ZAKULA, TIJANA - Reforming Duch art: Gerard de Lairesse on beauty, morals and Class
010986: ZALM, GERRIT - De Romantische Boekhouder.
014660: ZANDVLIET, ROBERT [SAMENSTELLING] - Fries
025582: ZANINI, WALTER - Historia Geral Da Arte No Brasil (Two Volumes)
024144: ZANK, STEPHEN - Maurice Ravel: A Guide to Research (Routledge Music Bibliographies)
002092: ZANKER, FRANCIS - Design and Craft in Education
007409: ZANNAS, ELIKY - Khajuraho. Text and Photographs by Eliky Zannas. With a historical introduction by Jeannine Auboyer.
026671: ZANNIER, ITALO - The self and its double. A Century of Photographic Portraiture in Italy 1895/1995
026133: ZAWADSKI, W. H. - A Man of Honour: Adam Czartoryski as a Statesman of Russia and Poland, 1795-1831
023113: ZAYED, ABDEL HAMID - Abydos
022238: ZEE, RON VAN DER & DICK ETTEMA - Repertorium van de Psyche. Twee Delen
014673: ZEEGEN, LAWRENCE - Clin D'oeil. A New Look at Modern Illustration
027136: ZEEMAN, PETER - The Later Poetry of Osip Mandelstam / Text and Context.
013112: ZEIHER, LAURA C. - The Ecology of Architecture. A Complete Guide to Creating the Environmentally Concious Building.
026414: ZEMEL, CAROL - Van Gogh’s Progress. Utopia, Modernity and Late-Nineteenth-Century Art
013530: ZEMLER, WOLFGANG. - Mystische Stillleben.
001796: ZENTNER, KURT - Illustrierte Geschichte des Widerstandes in Deutschland und Europa 1933 - 1945.
013040: ZIBRANDTSEN, JAN - Christian Kongstad Petersen
001491: ZIEGLER, ADOLF VON - Die Russische Gottlosenbewegung : eine authentische Darstellung mit reichem, in Deutschland erstmals veröffentlichtem Bildermaterial.
023908: ZIEGLER, PHILIP - Wilson: The Authorised Life Hardcover
024467: ZIJL, IDA VAN - Gijs Bakker and Jewelry
020731: ZIJL, P. VAN - Gerard Groote, Ascetic and Reformer
007746: ZIMDAHL, ROBERT L. - Weeds and Words: The Etymology of the Scientific Names of Weeds and Crops
003417: ZIMMERMANN, RAINER - Die Kunst der verschollenen Generation. Deutsche Malerei des Expressiven Realismus von 1925 bis 1975.
019726: ZIMRING, FRANKLIN E. - American Youth Violence
021312: ZINK, MICHEL - The Invention of Literary Subjectiviti
025274: ZINNSSER, WILLIAM - Easy To Remember. The Great American Songwriters and Their Songs
006257: ZOEST, ROB VAN (ED) - Generators of culture. The museum as a stage.
022641: ZOETE, BERYL DE & WALTER SPIES - Dance and Drama in Bali. With a Preface By Arthur Waley
026837: HAMAKER-ZONDAG , KAREN M. - De Buitenplaneten in een nieuw perspectief / paranormale ervaringen in de Horoscoop
023314: ZONHOVEN, L.M.J. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle / Jahrliche Agyptologische Bibliographie. Late Reviews AEB 1947-1984
023309: ZONHOVEN, L.M.J. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle / Jahrliche Agyptologische Bibliographie 1986
023307: ZONHOVEN, L.M.J. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle 1979
023312: ZONHOVEN, L.M.J. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle / Jahrliche Agyptologische Bibliographie 1984
023305: ZONHOVEN, L.M.J. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle / Jahrliche Agyptologische Bibliographie 1980
023306: ZONHOVEN, L.M.J. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle / Jahrliche Agyptologische Bibliographie 1981
023310: ZONHOVEN, L.M.J. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle / Jahrliche Agyptologische Bibliographie 1987
023308: ZONHOVEN, L.M.J. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle / Jahrliche Agyptologische Bibliographie 1985
023311: ZONHOVEN, L.M.J. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle / Jahrliche Agyptologische Bibliographie 1983
023313: ZONHOVEN, L.M.J. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle / Jahrliche Agyptologische Bibliographie 1982
003868: ZONNEVELD, F. J. VAN - "Bij de Beurs overstappen ..." 100 jaar Rotterdams Openbaar Vervoer in sneltramvaart.
014379: ZOON, CEES - Narcostaat Mexico. Hoe De Drugsmaffia De Macht in Het Land Overneemt
015921: ZOONEN, ARIE VAN - Van Koffijhuis tot Theater. Kroniek van Schouwburg Het Park. Ontwikkeling en gebeurtenissen van 1839 tot 1994, met een inleiding over het begin van de comediën in Hoorn
026812: ZOUNSCHIRM, THOMAS - Arnold Schönberg: Das Bildnerische Werk - Arnold Schoenberg: Paintings and Drawings.
007534: ZUERL, WALTER - Das Verschwindfahrwerk. Bauart, Wirkungsweise und Bauelemente.
021843: ZUIDERENT, AD - De ramp 1 februari 1953. Vijftig jaar Later
026678: ZUYDERLAND,SIET. BERNLEF,J. - Siet Zuyderland. Gedroomde Ruimte
016706: ZWAAN, JACOB - Ouder-Amstel zoals het Was
014905: ZWAKMAN, EDWIN [IMAGES BY] - Benthem Crouwel
023937: ZWALUW, JEAN-PHILIPPE VAN DER - De Lange van Wijngaerden - De patriot die geschiedenis Schreef
026549: FRITS ZWART, ONNO MENSINK (FOREWORD), CLEMENS ROMIJN (CONTRIBUTOR), MICHAEL LATCHAM (TRANSLATOR), JOHN LYDON (TRANSLATOR) - Willem Mengelberg (1871-1951) dirigent Conductor
014240: ZWART, CEES - Over Het Wezen Van De Nederlandse Politie. Geprekken Met Ries Straver. Met Nedewerking Vanoeije De Meij En Helmoed Wierda
014882: ZWART, DIRK [RED.] - Ik Heb Mezelf in Woorden Weergegeven. K. Heeroma Als Literator.
027111: ZWEERS, ALEXANDER F. - The Narratology of the Autobiography. An Analysis of the Literary Devices Employed in Ivan Bunin's The Life of Arsen'ev
013041: ZWEIG, ARNOLD - Caliban oder Politik und Leidenschaft. Versuch über die menschlichen Gruppenleidenschaften dargetan am Antisemitismus.
025880: ZWIERS, MAARTEN - James Eastland: The Shadow of Southern Democrats, 1928-1966
024922: ZWITSER, TOM - Heerlijke platte wereld - filosofische schetsen over stedenbouw, metafysica, liefde en Godsdienst
[an error occurred while processing this directive]

11/28