Marc van Dijk
Papaverweg 46, 1032 KJ, Amsterdam, The Netherlands. Tel.: +31 (0) 642 792 506 / +31 (0) 206 242 112            Email: marc@antiquariaatmarcvandijk.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
016005: VERKAIK, JAN-PAUL [RED.] - Gewrichten en tijdsgewrichten : ontwikkelingen in de Nederlandse reumabestrijding, 1905-1990
028625: VERKERK, E.; MIGNOT, D. (ED.) - Emo Verkerk
022691: VERKROSST, ROGIER - Hans Gruijters - Een dwarse Democraat
026115: VERLDHORST, NATASCHA - Zingend door het leven / het Nederlandse liedboek in de Gouden Eeuw
027627: VERMEERSCH, MARC - De Geschiedenis Van De Mens. Boek2: De Maatschappij Van Jagers En Verzamelaars / Deel 1: Jagers En Verzamelaars
014251: VERMEULEN, WILLEM - 52 Verhalen. Het Krassen Van Een Kromhout
027369: VERMEULEN, BRAM - Jan Lul en de flauwe Kultuur
028825: VERNON, ROLAND - Geraldine Farrar (1882 - 1967) / Lawrence Tibbit (1896 - 1960)
024188: VERNON, C.R / R.N. GIBBS - Passenger Liners of the Western Ocean
025279: VERRIER, ANTHONY - Assassination in Algiers: Churchill, Roosevelt, De Gaulle, and the Murder of Admiral Darlan
022495: VERSCHAEREN, J. - Julius Vuylsteke. Klauwaard & geus. (1836-1903).
016188: VERSLOOT, A.M. - Visies en disciplines in onderwijs en Opvoeding
012261: VERSTAPPEN, H.TH - A Geomorphological Reconnaissance of Sumatra and Adjacent Islands ( Indonesia )
027522: VERSTER, JANINE / AD VAN WESEL - George Notenboom 1906 - 1987 : het complete grafische Werk
023603: VERSTRAETE, PETER JAN - Karstjäger - De korte geschiedenis van de 24. Waffen-SS-Gebirgsbrigade
022245: VERVIN, SVERRE / VAMIK D. VOLKAN (ED.) - Violence or Dialogue? Psychoanalytic Insights on Terror and Terrorism (The International Psychoanalytical Association International Psychoanalysis Library)
025322: VERVOORN, A.J. - Zicht Op Van Der Meij
028132: FONTAINE VERWEY, H. DE LA (ED.) - Vier eeuwen Herengracht : geveltekeningen van alle huizen aan de gracht, twee historische overzichten en de beschrijving van elk pand met zijn eigenaars en bewoners.
018233: VERWEY, BASTIAAN - Don't Forget. Contributions to the assessment and management of suicide attempters in the general Hospital
010146: VERWEY, ALBERT - Hendrick Laurensz Spieghel
028636: VERWIEL, HARRY - EN ANDEREN - Willi Martinali, Denken met twee Handen
028716: VESEY, GODFREY - Personal Identity
010704: VESTDIJK, S. - Een Snik Tot Glimlach Omgelogen. Gekozen En Ingeleid Door T. Van Deel
011527: VESTDIJK, SIMON - Villanelle
011526: VESTDIJK, SIMON - Villanelle
029441: VESTDIJK, SIMON - Negen Jeugdverhalen. Met Een Nawootrd Van Maarten 't Hart
011525: VESTDIJK, SIMON - Villanelle
017207: VESTDIJK, SIMON / DOLF VERSPOOR - Villanelle
014153: VETH , CORNELIS - Hamlit of De Wraak V.d. Doode. Filmdrama.
014151: VETH , CORNELIS - Crimineel Allerlei. (lotgevallen Van Nick Carter, Buffalo Bill, De Gentleman-Inbrekers, Enz.)
014150: VETH , CORNELIS - Onthullingen Door Een Kamenier Ten Hove
014148: VETH , CORNELIS - Het Geheim Van Den Idioot. Tooneelspel a Grand Spectacle
014147: VETH , CORNELIS - Hamlit of De Wraak V.d. Doode. Filmdrama.
028098: VETTER, EDDIE - Concentrische cirkels. Modus, affect, sfeer en tijd in een middeleeuws muziektheoretisch Gedicht
024712: VIATTE, GERMAIN (HRSG.) - Paris - Paris 1937-1957 : Malerei, Graphik, Skulptur - Film, Theater, Literatur - Architektur, Design - Photographie / [Ausstellung im Centre Georges Pompidou, Paris: 28. Mai - 2. November 1981]
011770: VIEGEN , JOSEPH - Balans Der Moderne Limburgse Wand - En Glas Schilderkunst
024539: VILLE, FERDI DE & GABRIEL SILES-BRUGGE - De waarheid over het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringsverdrag. een nuchtere analyse van beloftes en Kritieken
014090: VIOTTA, HENRI - Helden Der Toonkunst. Van De Zestiende Eeuw Tot Op Onzen Tijd.
009067: VISSER , L.E / C.L.VOORHOEVE - Sahu-Indonesian-english Dictionary and Sahu Grammar Sketch
022580: VISSER, TAN - Van Tan, Teksten uit dagboeken en brieven van Tan Visseer (1934-1988),
029461: VISSER, GERARD - Nietzsche en Heidegger. Een Confrontatie
009023: VISSER, L.E - My Rice Field is My Child
022397: HRIPSIME VISSER - In Sight: Contemporary Dutch Photography from the Collection of the Stedelijk Museum, Amsterdam
020056: VISSER, MARC - Sleutelen aan het Mercatorplein van H.P. Berlage
010828: VISSER, ARJAN - De Tien Geboden. Gesprekken Over Spiritualiteit
023065: VITRUVIUS - Handboek Bouwkunde. Vertaald Door Ton Peters. Baskerville Serie.
028041: VLIEGHE, HANS - Flemish Art & Architecture 1585-1700
011570: VLIET, PAUL VAN - Ik Drink Op Mensen
022618: VLIET, K. VAN (SAMENST.) - Veertig jaar lief en leed in de Hilversumsche voetbalvereeniging 't Gooi 1905-1945
019540: VLIS, J.A. VAN DER - t 't Lant van Texsel. Een Geschiedschrijving
026029: VLOTEN, FRANCISCA VAN - En het leven droom. De kunstenaarsfamilie Goth
017573: VOERMAN, J. - 30 Jaar Speedwell. 50 Jaar Touringcars
025681: VOETS, TON / HENK DUIJN - Kareol opnieuw Bezien
024862: VOGEL, LOTHAR - Vom Werden eines Heiligen: Eine Untersuchung der Vita Corbiniani des Bischofs Arbeo von Freising
022216: VOGELIJ, JAN (TEKST) - Cultures of cities; transformations generating new opportunities; 4th biennial of towns and town planners in Europe; 20, 21 and 22 September 2001, De Doelen
025627: VOGT, PAUL - Christian Rohlfs. Aquarellen und Zeichnungen.
026925: VOLLEBERGH, ANICK - Strange Neighbors. Politics of ‘living together’ in Antwerp
020242: VOLLENHOVEN, J. VAN - Wat zeilt daar? Een Schepenschouw van Jachten door Mr. J. van Vollenhoven
019365: SAUR / THIEME-BECKER / VOLLMER - Gesamtregister. Register zum Allgemeinen Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zum Gegenwart und zum Allgemeinen Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts. Teil II: Kunstlerische Berufe. Band 2: Kartenmacher - Maler
019366: SAUR / THIEME-BECKER / VOLLMER - Gesamtregister. Register zum Allgemeinen Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zum Gegenwart und zum Allgemeinen Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts. Teil II: Kunstlerische Berufe. Band 3: Maler - Zeichner
019364: SAUR / THIEME-BECKER / VOLLMER - Gesamtregister. Register zum Allgemeinen Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zum Gegenwart und zum Allgemeinen Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts. Teil II: Kunstlerische Berufe. Band 1: Altarkunstler - Karakaturist
026268: VOOGT, GOS. DE - De oorlog in Oost-Azië. Een nauwkeurig overzicht van den geweldigen strijd tusschen Rusland en Japan, verzameld uit de meest betrouwbare bronnen met beschouwingen en illustraties van Ooggetuigen
026813: EDWARD VAN VOOLEN, LEO SAMAMA, NAOMI JACOBS - Arnold Schönberg: Leven in kunst en Muziek
029416: VOOREN, FLORIS VAN DE - Grenzen: krachten en tegenkrachten - Verleden en heden in West- en Midden-Europa
027333: VOORT, P.J.H. TER - Troje, Ilion, Albion
019642: VOORT, D.J.M. VAN DER - Sociaal veilig ontwerpen : checklist ten behoeve van het ontwikkelen en toetsen van (plannen voor) de gebouwde Omgeving
025123: VOORTHUYSEN, E. VAN - Voorlezingen Over De Duurte Der Levensmiddelen: Gehouden In De Maatschappij Felix Meritis
029351: VOS, MAARTEEN-JAN & SERGE TER BRAAKE - Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog van geroofd Joods onroerend Goed. Inzicht in Een Administratief Proces
022592: VOS, MARC DE - Ongelijk maar fair. Waarom onze samenleving ongelijker is dan we vrezen, maar rechtvaardiger dan we Hopen
020906: VOS, JOZEF - Democratisering van de schoonheid. Twee eeuwen scholing in de Kunsten
023293: HEERMA VAN VOS, M.S.H.G. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle 1965
023294: HEERMA VAN VOS, M.S.H.G. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle 1964
016864: VOS, KEN - Oranda. Les Pays-Bas au Japon (1600-1868)
023055: VOS, RUUD - Alle motoren 1951-heden. Deel 1: Van Adler tot Kawasaki
023295: HEERMA VAN VOS, M.S.H.G. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle 1963
021646: VOSSEN, JAN VAN DER. BIRNIE, AMMABELLE & J.WIERINGA. - Jan van der Vossen. Gevonden oeuvre.
017784: VOSSEN, HELENE (E.A.) - Vertrouwde patronen, nieuwe dromen : Nederland naar een modern-industriële samenleving 1948-1973
028115: VOSTERS, S.A. - Het beleg en de overgave van Breda in geschiedenis, litteratuur en kunst. [ 3 volumes ] I & II.De ontwikkeling van het motief. & Supplement. III. Tekstuitgave met inleiding, vertaling en aantekeningen van Calderón's 'El Sitio de Bredá
026337: VOYAT, GELBERT (ED.) - The World of Henri Wallon
011062: VRANCKX, RUDI - De Ontdekking Van Congo.
025818: VRANIC, SEADA - Breaking the wall of silence. The voices of raped Bosnia
025031: VREEDE, G.W. - Regering en de natie sedert 1672 tot 1795 : (ontwikkeling van staatsregtelijke theoriën)
014077: VRIELING, LAMMERT - The Pathfinder. Strategy Paths and Resources in Their Territory Through Time
026793: VRIELINK-SEAH, JEANE & VRIELINK, NICO - Nico and Jeane Vrielink
018788: VRIES, ANNEKA DE (RED.) - Avonturen Met Een Collectie. Ontdekkingenn in De Verzamelingen Van Huis Bergh
020698: VRIES, JAN BERT DE - De vrouw van het Indusschrift. Breekt Zij De Code
015521: VRIES, THOM J. DE - Qui Manet in Zwolla of Over de Zwolse Pot
020333: VRIES, HENT DE - Kleine filosofie van het Wonder
021208: VRIES, LYCKLE DE - Verhalen in vergulde Lijsten. Bijbelse En Mythologische Schilderijen Van Rembrandt En Zijn Tijdgenoten
023457: VRIES, P. H. DE - Poe and after, the detctive-story investigated. [Proefschrift VU Amsterdam 1956]
025251: VRIES, WILLEMIEN B. DE - Wandeling en verhandeling. De ontwikkeling van het Nederlands hofdicht in de zeventiende eeuw (1613-1710)
009055: VRIES , LOURENS DE / ROBINIA DE VRIES - WIERSMA - The Morphology of Wambon.
014238: VRIES, AUKE DE - Voorstudeis Voor Beelden in Opdracht
011522: VRIES, ENRIQUE DE, - Cantos Extraviavos, del Espanol Groninguense.
022223: VRIES, CARLA DE - Bloemendaal toen en nu.
017060: VRIES, ALEX DE - Zeven Maal Vier x Vier
018149: KETS DE VRIES, M.F.R / E. ENGELLAU - Het Leiderschap Van Alexander De Grote
014837: VRIEZE, MATHIJS - Lekker Eten En Gezonder Afvallen
019784: VROMAN , LEO - Inleiding tot een leegte.
024324: VROOM, WIM - De Nieuwe Kring in Bergen (N.-H.). Filosofen En Kunstenars in Bergen 1916-1919.
024490: VUGT, GEERT JAN DE - Political Dandyism in Literature and Art - Genealogy of a Paradigm
027139: GOGOL NIKOLAJ W. - Verzamelde Werken 3
003836: SANDBERG, W. EN JAFFé, H.L.C. - Nu. Maintenant. Now. Jetzt. 2.
023737: BRINCK, W EN RUYTER, H.O.J. DE - Gedenkboek van de Rijks Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus te Hoorn over de jaren 1868-1938
022996: MINTZ, SIDNEY W. EN RICHARD PRICE - De geboorte van de Afrikaans-Amerikaanse Cultuur
011841: WAAL, DEIDRE MARIE DE - The Art of Kees De Waal
012123: WAAL, MARGRIET VAN DER - The Battle Over the Books. Process of Selection in the South African Literary Field ( Thesis )
028759: WADE, NICHOLAS - The Art and Science of Visual Illusions
029381: WAELE, DANIEL DE - Godenschemering - De geschiedenis van ons geloof in God. Een Ideeengeschiedenis.
027814: WAERDEN, B.L. VAN DER - Science awakening I. English translation by Arnold Dresden with additions of the author.
014253: WAGENAAR, COR & MIEKE DINGS [ED.] - Ideals in Concrete. Exploring Central and Eastern Europe
025025: WAGENAAR, MICHIEL - Amsterdam 1876-1914 : economisch herstel, ruimtelijke expansie en de veranderende ordening van het stedelijk Grondgebruik
020884: HAAKNA WAGENAAR, WILLEM (TEKST) - De Gewelfschilderingen in De Laurenskerk Van Alkmaar Gerestaureerd 2003-2011
017435: WAGENAAR, COR - Tussen Grandezza en Schavot. De ontwerpen van Grandpré Molière voor de wederopbouw van Groningen
017512: WAGENAAR, COR (RED.) - Happy. Cities and Public Happiness in Post-War Europe
026402: WAGENAAR, C.; DINGS, M. - dealen in beton. Verkenningen in Midden- en Oost-Europa.
026901: WAGNER, GEROG - Thom Mayne: Sixth Street House
023002: WAGNER, RICHARD - Selections from Three Essays by Richard Wagner with Comment on a Subject of Such Importance to the Moral Progress of Humanity That It Constitutes an Issue in Ethics & Religion.
028783: WAISMANN, FRIEDRICH (TEKST); LUDWIG WITTGENSTEIN (CONCEPTEN); BRIAN MCGUINNESS (REDACTIE); BRIAN MCGUINNESS & JOACHIM SCHULTE (VERTALING - Wittgenstein and the Vienna Circle
025739: WAL, DURJE VAN DER - Christiaan Snouck Hurgronje: The First Western Photographer in Mecca, 1884-1885
027114: WALCOTT, DEREK - The Arkansas Testament
029000: WALDENSCHLAGER, CHRISTINA (HERAUSG.) - Berliner Chic. Mode aus den Jahren 1830 - 1990
028177: WALDMAN, DIANE - Collage, Assemblage, and the Found Object
029458: WALGRAVE, J.H. - Kardinaal Newman's theorie over de ontwikkeling van het dogma in het licht van zijn kennisleer en zijn Apologetiek
029278: JEFF WALL - Jeff Wall - Tableaux Pictures Photographs, 1996 - 2013
012460: WALLER, F. G. - Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche Graveurs. Uitgegeven door Beheerders van het Wallerfonds en bewerkt door W.R. Juynboll.
026233: WALLERT, A. & OOSTERHOUT, C. VAN - From Tempera Tot Oil Paint. Change in Venetian Paintings, 1460-1560
027219: MARTINSSON-WALLIN, HELENE - AHU: The Ceremonial Stone Structures of Easter Island. Analyses of Variation and Interpretation of Meanings
025242: WALPOLE, HORACE - The History of the Modern Taste in Gardening
009973: WALRAVEN, MARIE CHRISTINE - Harrie Gerritz
021085: WALSH, MICHAEL - Graffito
027085: WALTER, RICHARD AND RANGI MOEKA'A - History and Traditions of Rarotonga By Ariki Tara 'are
028127: WALTHUIS, KAREN - Relationele Verleidingen - empathisch begeleiden van Groepen.
028240: H. DöRRIE/J. WASZINK/W. THEILER/P. HADOT/A. SODANO/ J. PéPIN/R. WALZER - Porphyre
009977: WANSEM , C. VAN DER - Het Ontstaan En De Geschiedenis Der Broederschap Van Het Gemene Leven Tot 1400
024040: WANSINK, JOH. H. - Didactische orientatie voor wiskundeleraren deel I, II
022412: FRITSCHY, WANTJE EN JOOP TOEBES (RED.) - Het ontstaan van het moderne Nederland
009853: WARDLE , PATRICIA - Nuttig En Nodig. Nederlands Kantopleidingen 1850-1940
024122: WARDLE , PATRICIA - For Our Royal Person Master of the Robes Bills of King-Stadholder William III
029047: FRANK HUISMAN AND JOHN HARLEY WARNER (ED.) - Locating Medical History. The Stories and Their Meanings
023536: WARNER, SAM BAS - The urban wilderness. A history of the American City
029122: WARNOCK, MARY - Dishonest to God: On Keeping Religion Out of Politics
028292: WASZINK, J.H. - Studien zum Timaioskommentar des Calcidius. I. Die erste Hälfte des Kommentars (mit Ausnahme der Kapittel über die Weltseele)
022425: WASZINK, P.M. - Such Things Happen in the World: Deixis in Three Short Stories by N.V. Gogol
027876: WATERFIELD, ROBIN - The First Philosophers: The Presocratics and Sophists (Oxford World's Classics)
025343: BUREAU VOOR WATERTOERISME (SAMENST.) - Geldersche IJssel (waterkaart) Schaal 1:50000. Diepten En Afmetingen Van Bruggen En Sluizen In Decimeters
028696: WATKIN, DAVID - English Vision: The Picturesque in Architecture, Landscape, and Garden Design
026205: WATSON, PETER - The Age of Nothing. How we have sought to live since the death of God
021292: WATSON, RICHARD - Furure Files. a Brief History of the Next 50 Years
028886: WATSON, KATHERINE D. - Forensic Medicine In Western Society. a History
022258: WATT, RICHARD M. - The Kings Depart the Tragedy of Germany, Versailles and the German Revolution
024966: WAUGH, BARRY (ED.) - Letters from the Front: J. Gresham Machen's Correspondence from World War 1
020217: HUDSON, WAYNE EN WILLEM VAN REIJEN (RED.) - Modernen versus Postmodernen
019938: WEBBER, CHRISTOPHER L. - Give Me Liberty. Speakers and Speeches That Have Shaped America
027460: WEBER, MAX - The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism
012771: WEBER, W - Histoire De La Lithographie
026411: FOX WEBER, NICHOLAS - Patron Saints: Five Rebels Who Opened America to a New Art, 1928-1943
026336: WEBER, SAMUEL - The legend of Freud.
022388: WEBSTER, PAUL -
024049: WEDDELL, HOWARD - Soldiers from the Pacific: The Story of Pacific Island Soldiers in the New Zealand Expeditionary Force in World War One
019650: WEDZINGA, W. - Openlijke Geweldpleging
012157: WEEBER, E.J - Op Die Transvaalse Front
028826: WEEDE, H.M. VAN - Indische reisherinneringen.
009865: WEELDEN, DIRK VAN (TEXT) - On Mobility
029426: WEERLEE, DUCO VAN - Opruiming. Alles Moetweg
028346: WEES, HANS VAN - Greek Warfare / Myths and Realities
025480: WEGCHELAAR, LEX - Lex Wechgelaar. 3 Projecten [Project 1. Gekooide weg. Project 2 . Afsluiting Waddenzee. Project 3. Moderne ruine]
019641: WEGEN, HERMAN BENEDICTUS REYER - Sociale veiligheid en gebouwde omgeving : theorie, empirie en instrumentontwikkeling (the relationship between the built environment and public safety)
020178: WEIDMANN, KARL (PHOTOGRAPHER). - La Gran Sabana
014782: WEIGHTMAN, GAVIN / HUMPHRIES, STEVE - The Making of Modern London. A People's History of the Capital from 1815 to the Present Day
029024: WEILER, CLEMENS - Marianne Werefkin. Briefe an einen Unbekannten. 1901-1905. Briefe an einen Unbekannten 1901 1905
027543: A.G. WEILER - Volgens de norm van de vroege Kerk
026195: WEINER, LAWRENCE AND R.H. FUCHS. - Lawrence Weiner. A selection of works with commentary by R.H. Fuchs. Een keuze uit zijn werk met commentaar van R.H. Fuchs.
019774: WEINZIERL, ERIKA UND KURT SKALNIK (HERAUSGEBERS) - Osterreich: Die Zweite Republik (Volume 1 - 2)
005460: WEIS, J.M. - Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg pour la convalescence du Roi ; à l'arrivée et pendant le séjour de Sa Majesté en cette VilleWEIS, J.M.
025436: WEISBERG, GABRIEL P. - Beyond Impressionism. The Naturalist Impulse
028285: WEISS, ANDREA - Flucht ins Leben: Die Erika und Klaus Mann-story
014920: WEISS, HARVEY [ED.] - Ebla to Damascus. Art and Archeology of Ancient Syria. An Exhimition from the Directorate-General of Antiquities and Museums Syrian Arab Republic
028505: WELLS, H.G. - Experiment in Autobiography: Discoveries and Conclusions of a Very Ordinary Brain (Since 1866)
017100: WELSH, ROBERT ( E.A ) - Mondriaan aan de Amstel 1891-1912
024719: WELSH, ROBERT P. / JOOSTEN, J.M. - Two Mondrian Sketchbooks 1912-1914
023613: WEMBER, PAUL - Yves Klein. Biograpie - Biliograohie - Ausstellungsverzeichnis
028063: WENCKEBACH, L.W.R. - Wenckebach's Amsterdam. 104 facsimile's van pentekeningen. Ingeleid door Ir.H.A.J.M.Weller. Toelichtingen bij de prenten bijeengezocht door Drs H.Rowaan. Eerste Driuk
023114: WENIG, STEFFEN - Africa in Antiquity II. The Arts of Ancient Nubia and Sudan
021729: WENNEKES, EMILE - Van Mengelberg tot meezing-Mattheus Klassieke-muziekcultuur in Nederland
026539: WENZEL, GEORGE - Thomas Manns Briefwerk Bibliographie gedruckter Briefe aus den Jahren 1889-1955
023170: WERBROUCK, MARCELLE - Le Temple d'Hatschepsout a Deir El Bahari
023441: WERBROUCK, MARCELLE - Le temple de Hatshepsout a DEIR EL BAHARI
026719: WERCKMEISTER, O.K. - The Making of Paul Klee's Career, 1914-1920
017947: HUIB HAYE VAN DER WERF - Waterfront Visions / Visies. Transformaties in Amsterdam-Noord. Transformations in Amsterdam-Noord
014988: WERFF, A. VAN DER / HULS, H. - Diatomeeenflora Van Nederland. Aflevering 6. December 1961
014985: WERFF, A. VAN DER / HULS, H. - Diatomeeenflora Van Nederland. Aflevering 3. Juli 1959
014986: WERFF, A. VAN DER / HULS, H. - Diatomeeenflora Van Nederland. Aflevering 4. April1960
014983: WERFF, A. VAN DER / HULS, H. - Diatomeeenflora Van Nederland. Aflevering 1
014984: WERFF, A. VAN DER / HULS, H. - Diatomeeenflora Van Nederland. Aflevering 2. December 1958
014987: WERFF, A. VAN DER / HULS, H. - Diatomeeenflora Van Nederland. Aflevering 5 . Januari 1961
017247: WERRYY, LEO - Dorf Statt Stadt
025796: WERTHEIM, W.F., A.O., EDS. - The Indonesian town: Studies in urban sociology. The Hague, 1958. XXXIV, 379 p., tables, 6 maps, bibliography, glossary, index.
029009: WESSELING, H. L. - A cape of Asia : essays on European History
026449: WESSELING, J.C. - De Volmaakte Beschouwer: De Ervaring Van Het Kunstwerk en de Actualiteit Van de Receptie-esthetica
018743: WESSELINK, E. H. - Kom vanavond met verhalen. Eibergen in oorlogstijd. Deel I. De Jodenvervolging
018736: WESSELINK, E. H. - Folklore en vroomheid in Berkelland. Hendrik Odink 1889-1973
013615: WESTE, JAN - Nieuwste versjes voor het Poesiealbum
013614: WESTEN, JAN - Nieuwste versjes voor het Poesiealbum
028888: WESTER, GUY F. / ANTHONY V. RAWLINGS - Acne And Its Therapy
014902: WESTSTEIJN, EMMA ANNA - Aspecten Van De Hypersensitieve Reactie Van Nicotiana Tabacum Cv. Xanthi Nc Na Infectie Met Tabaksmozaiekvirus
021320: WEYDEN, ROGIER VAN DER. ASPEREN DE BOER, J.R.J., A.O. - Underdrawing in paintings of the Rogier van der Weyden and Master of Flémalle Groups
028093: WEYL, HERMANN - Philosophy Of Mathematics And Natural Science. Revised And Augmented English Edition Based On A Translation By Olaf Helmer.
021739: JOHN B. GABELCHARLES B. WHEELER - The Bible as Literature. An Introduction. Fith Edition
025340: WHEELER, SARA - Too Close To The Sun
015570: WHEELER, DANIEL - Art since mid-century. 1945 to the Present
027208: WHISTLER, ARTHUR W. - Polynesian Herbal Medicine
027050: WHISTLER, ARTHUR W. - Plants of the Canoe People: An Ethnobotanical Voyage through Polynesia
029163: WHITE, ALAN - Within Nietzsche's Labyrinth
026355: WHITE, MICHAEL - De Stijl and Dutch Modernism
028343: WHITE, RANDALL - Prehistoric art. The symbolic journey of Humankind
020708: WHITE, J. STANLAY - Liberation of the Soul
024503: WHITE, STEPHEN K. - The Ethos of a Late-Modern Citizen
015965: WHITELEY, OPAL - The story of Opal: The journal of an understanding Heart
012791: WHITMAN, WALT - Gesang Von Der Offenen Landstrasse
028335: WHITTAKER, THOMAS - The Neo-Platonists: A Study in the History of Hellenism. Second Edition with a Suplement on the Commentaries of Proclus
025460: WHITTICK, ARNOLD - Eric Mendelsohn
027374: WICHMANN, SIEGFRIED - Japonisme. The Japanese Influence on Western Art Since 1858. With 1105 illustrations, 243 in Colour
014016: WICHMANN, HANS - Italien: Design 1945 Bis Heute. Mit Einem Beitrag Von Vittorio Gregotti Und Zahlreigen Statements Italienischer Designer
022897: WIECZOREK, ALFRIED / HANS-MARTIN HINZ - Europas Mitte um 1000 : Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. 3 Volumes.
025571: WIEKART, K. (INTRODUCTION)- JEAN PROUVé - MFR Medische Faculteit Rotterdam.
029011: WIEL, KEES VAN DER - Op zoek naar een biografisch Portret in Het Verleden.
028327: WIELEN, W. VAN DER - De Ideegetallen van Plato.
027260: WIELLIGH, G.R VON - Ons Geselstaal. 'n Oorsig Van Gewestelike Spraak Soos Afrikaans Gepraat Word
017843: RIJPERDA-WIERDSMA, J.V. - Politie en justitie. Een studie over Hollandschen staatsbouw tijdens de Republiek
025052: WIGGERS,HINKE. (ED.). - De wereld binnen handbereik. Nederlandse kunst- en rariteitenverzamelingen, 1585-1735. Twee Delen: Essaybundel & Catalogus
024423: WIJDEVELD, H. TH. - Cultuur en Kunst / Verzamelde opstellen 1917-1929
017399: A.K. CONSTANDSE, L. WIJERS EN N.C. DE RUITER - Planning en Vormgeving; ervaringen in de IJsselmeerpolders
014423: WIJFJES, HUUB - VARA. Biografie Van Een Omroep
029408: WIJK, WIM VAN DER - Leestekens in het Holtingerveld - Op zoek naar de geschiedenis in het Landschap
019677: WIJMAN, MIRIAM - Female Sexual Offending. Offenders, Criminal Careers and Co-Offending
025615: WIJNAND, JOH. CHR. - Weesp En Weesperkarspel. Beschrijving Samegesteld Aan De Hand Van Verschillende, Hem Welwillend Ter Beschikking Gestelde Gegevens.
026010: WIJNBERG, S (E.A.) - De berg en het lam. een familiekroniek van Sylvain Wijnberg, Chawah Wijnberg-Drievoet
008367: WIJNS , DON - Publiek Geheim. Nummer 435
028065: WILDE, ELIANE DE (E.A.) - Henri Evenepoel: 1872-1899.
025470: WILDE, ELL DE - Manessier 1955-1956 La Hollande
029402: WILDEMEERSCH, MARC - Roel van Duijn: Een ziener in Nederland - Provo, Kabouter, schaker, politicus, bioboer, liefdesconsulent, historicus en Opiniemaker
029172: WILDSCHUT, HENK - Henk Wildschut - Voedsel. [Dutch edition]
029436: WILDSCHUT, HENK - Ville de Calais. [English edition] [As New + Signed]
012770: WILDUNG, DIETRICH & JOHN VRIEZE. - L'age Dór De L'egypte. Le Moyen Empire
024726: WILK, CHRISTOPHER - Modernism / Designing a New World: 1914 - 1939
019166: WILK, CHRISTOPHER - Marcel Breuer: Furniture and Interiors
015598: WILKES, CHARLES - Narrative of the United States Exploring Expedition: Tongataboo, Feejee Group, Honolulu. Volume III
013976: STEIN-WILKESHUIS, MARTINA - Ten Strijde. Het vrienden Boek Van De Deventenaar MacHarius Pinninck
027859: JOHN WILKINS (AUTHOR), ARCHESTRATUS (AUTHOR), SHAUN HILL (AUTHOR) - The Life of Luxury: Europe's Oldest Cookery Book
027121: OVIDIUS. WILKINSON, L.P. - Ovid Recalled
028939: WILLAERT, WIM - Over wolken - Voor dromers op begane grond, over water in ongrijpbare Vorm
018935: LANTINK, WILLEM EN JAAP TEMMINCK - Holland: geschiedenis en archieven van provincie(s) en Gewest
016274: WILLEMSE, JOOP - Anders kijken. Een breder zicht op menselijk gedrag. theorie en praktijk van de Systeembenadering
015810: WILLEMSEN, CEES - De belofte van het hiernumaals - Zeventig Jaar ambulante geestelijke Gezondheidszorg in het Gewest Breda 1929-1999
016440: WILLEMSEN, GERRIE A.J. - Langs heg en steg naar de grote weg. 400 jaar wegen en paden in Wehl
027653: WILLEMSEN, CEES - Aeterna Veritas. Studentenvereniging Veritas tussen Rome en Utrecht 1889-2014.
028354: WILLIAMS, ROGER L. - The Mortal Napoleon III
028718: WILLIAMS, BERNARD - Truth and Truthfulness. An Essay in Genealogy
022224: WILLIAMS, GORDON - The Nature of Roman Poetry
028704: WILLIAMS, BERNARD - Moral Luck - Philosophical Papers 1973-1980
027203: WILLIAMS, JOHN - A Narrative of Missionary Enterprises in the South Sea Islands
027252: WILLIAMS, HERBERT W. - A Dictionary of the Maori Language
027161: WILLIAMS, WILLIAM CARLOS - cavafy passion and ancient 21 new Poems
026771: WILLIAMSON, TOM - Polite Landscapes: Gardens and Society in Eighteenth-Century England
028711: WILLIAMSON, TIMOTHY - Bagueness. First Edition
022749: WILLIGENBURG, THEO VAN - Gevallen vogel / kant, wittgenstein, nietzsche, foucault, agamben, lyotard achter Tralies
022524: TJEENK WILLINK, HERMAN INL. - Raad van State. Eén gebouw. One building.
024510: WILLKE, HELMUT - Supervision des Staates
021610: WILLS, CHRISTOPHER - Plagues: Their Origins, History and Future.
024012: WILMINK, WILLEM - Ik Droomde Dat Ik Wakker Was. Schrijversprentenboek 52.
027641: WILMINK, WILLEM - Verzamelde liedjes en Gedichten. Volgens aanwijzingen van de dichter bijeengebracht en uitgegeven door W.P. Gerritsen met medewerking van Lily Hunter
029353: O.WILSON, EDWARD - Van mieren Bezeten. Momoires Van Een Opmerkelijk Bioloog
029406: WILSON, BEN - Stadsjungle - De natuur en stad van het stenen tijdperk tot de Klimaatcrisis
027032: WILSON, EDWARD O. - The Insect Societies
023102: WILSON, EDMUND - To the Finland station : a study in the writing and acting of History
023532: WILSON, WILLIAM JULIUS - Thre Goes the Neighborhood. Racial, Ethnic, and Class Tensions in Four Chigago Neighborhoods and Their Meaning for America
026774: WILSON, RICHARD AND ALAN MACKLEY - Creating Paradise. The Building of the English Country House 1660 1880
021722: WILSON, ALEXANDRA - The Puccini Problem: Opera, Nationalism, and Modernity
028949: W. DANIEL WILSON - Humanität und Kreuzzugsideologie um 1780: Die Türkenoper im 18. Jahrhundert und das Rettungsmotiv in Wielands Oberon, Lessings Nathan und Goethes Iphigenie
024758: MOORCROFT WILSON, JEAN - Siegfried Sassoon - The Making of a War Poet - A Biography 1886 - 1918
024677: WILSON, JEAN MOORCROFT - Siegfried Sassoon: The Journey from the Trenches 1918-1967. a Biography 1918-1967
020374: WILT, C. J. VAN DER - Dordt een eeuw geleden. Een Tijdsbeeld
026747: WIND, EDUARD E.A. - Het Geheugen van de Hand. De Vergankelijkheid van Sculptuur
029509: WINEAPPLE, BRENDA - Genet: A Biography of Janet Flanner
028302: WINGEN, ED ; MAX VAN ROOY ; DOESCHKA MEIJSING ; ROBERTO OHRT ; CHRISTOPHE BOURSEILLER ; RIKI SIMONS - Jacqueline de Jong. Undercover in de kunst/In Art
019007: WINGEN , ED - Masha Trebukova
022346: WINGEN, ED (E.A.) - Hommage aan Kees Verwey I en II [2 delen in linnen slipcase] [Deel 1: Leven en werk van de schilder. Deel 2: Het atelier van de schilder]
021635: WINGEN , ED - Freek van den Berg. Leven met kleur.
026361: WINKEL, CAMIEL VAN - Het primaat van de Zichtbaarheid
026326: WINNICOTT, D. W. - Deprivation and Delinquency
026369: COLLECTIF] - MICHEL WINOCK, ERIC MICHAUD, OMAS LLORENS-SERRA, EVELYN WEISS, GLADYS FABRE, LIONEL RICHARD, DAVID ELLIOT, ETC - Annees 30 En Europe Le Temps Menacant 1929-1939: Exposition du 20 fevrier au 25 mai 1997, Musee d'Art moderne de la Ville de Paris
017277: WINT, RUDI VAN DE - Van de Wint. Schilderijen, maquettes, schetsen, blauwdrukken. Bilder, Modellen, Skizzen, Blaudrucke. Paintings, models, sketches, Blueprints
023783: WISEMAN, ROSS - 9780473045050
027187: WISMER, BEAT - Ferdinand Hodler - Piet Mondrian. Eine Begegnung
022024: WISPELAERE, PAUL DE - Tekst en context; artikelen en essays over moderne Nederlandse en buitenlandse Literatuur
021251: WISSE, RUTH R. - Jews and Power
029236: WITH, EVENINGS - Evenings with Horowitz. a Personal Portrait
013809: WITHERINGTON, BEN - The Shadow of the Almighty. Father, Son, and Spirit in Biblical Perspective
025024: WITHINGTON, JOHN - Flood: Nature and Culture
019220: WITHUIS, JOLANDE & ANNET MOOIJ - The politics of war Trauma. The Aftermath of World War II in Eleven European Countries
028585: JOEL-PETER WITKIN - Joel-Peter Witkin
010798: WITLOX, J.H.J.M - De Staatkundige Emancipatie Van Nederlands Katholieken. 1848-1870. Ingeleid Door L.J. Rogier
026932: WITTEL - BEDDINGTON, CHARLES & ALBERT BOERSMA & ROZEMARIJN LANDSMAN & MIRIAM KOLK & ROBBERT ROOS & EDDY SCHAVEMAKE - Maestro Van Wittel. De Hollandse Meester van het Italiaanse Stadsgezicht
028468: WITTGENSTEIN, LUDWIG - Culture and Value
028467: WITTGENSTEIN, LUDWIG - Knipsels
028761: WITTGENSTEIN, LUDWIG - Notebooks 1914-1916. Edited by G.H. von Wright and G.E.M. Anscombe. With an English translation by G.E.M. Anscomb
017073: WITZENHAUSER, JAAP (AO) - Hills + Mills
027389: WOETS, RHODA - “What is This?!” Framing Ghanaian art from the colonial encounter to the Present
021293: WOJAK, IRMTRUD AND LORE HEPNER - "Geliebte Kinder...." Brief aus dem Amsterdamer Exil in die Neue Welt 1939-1943. (Schriften der Bibliothek für Zeitgeschichte - Neue Folge, herausgeg. von Gerhard Hirschfeld, Band 3).
019633: WOLDENDORP, JAAP - The Polder Model: from disease to miracle? : Dutch Neo-corporatism 1965-2000
018574: WOLF, F.A. - Prolegomena to Homer 1795. Translated with Introduction and Notes by Anthony Grafton, Glenn W. Most, and James E. G. Zetzel
019970: WOLF, HENK DE - Open Universiteit Nederland. Beeld Van Een Instelling in De Voorhoede Van De Onderwijsvernieuwing
022123: WOLFF, CHRISTOPH - De wereld van de Bach cantates. Deel 1. Johann Sebastian Bachs geestelijke cantates: Van Arnstadt tot Köthen
028244: WOLFF, GUSTAVUS - Porphyrii De philosophia ex oraculis haurienda librorum reliquiae
025856: WOLFF, CHRISTOPH - Bach: Essays on His Life and Music
029032: WOLFF, CHARLOTTE - Magnus Hirschfeld: A Portrait of a Pioneer in Sexology
025694: JAN GROSFELD AND REIN WOLFS (CURATED) - Dark
022501: WOLKERS, JAN - De Drijfschaal Van Van Gogh
028707: WOLLHEIM, RICHARD - The Thread of Life.
027475: WOLS - Wols. Schilderijen, Gouaches, Aquarellen, Tekeningen
021326: WOMACK, MARI - Symbols and Meaning. a Concise Introduction
024972: EDWARD GIBON / DAVID WOMERSLEY - The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (Allen Lane History, 3 Volume Set)
026256: WOOD, DAVID (ED.) - Of Derrida Heidegger & Spirit
027740: SYDNEY MAKEPEACE WOOD - Letters from Tranquility Cottage
020717: WOOD, FLORA E. - In Search of the Way
020710: WOOD, FLORA E. - In Search of the Way
024100: WOOLLEY, RICHARD - The Awards - Association of Photographers Seventeenth Awards - Millennium Edition
017846: WOUDHUIZEN, FRED - The Language of the Sea Peoples
024830: WOUDSTRAT, F.M. - Onbeantwoorde Correspondentie
024829: WOUDSTRAT, F.M. - De Retour Van Mr. Moonlight
027306: WOUTERS, NICO - De Fuhrerstaat. Overheid En Collaboratiei n Belgie (1940-1944)
026841: WRENN, MICHAEL - Lou Reed: Between the Lines
027821: WRIGHT, M.R. - Sciences of Antiquity- Cosmology in Antiquity
027905: WRIGHT, M.R. - Introducing Greek Philosophy
021021: WRIGHT, STEPHAN (E.A.) - Vrijheid van cultuur : regulering en privatisering van intellectueel eigendom en openbare ruimte
013570: WRIGHT, KAREN [EDITOR IN CHIEF] - Writers on Artists. In Association with Modern Painters
025471: EBBIINGE WUBBEN, J.C - Tajiri. Sculptures, drawings, graphics, books, video tapes, films. Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam / Bonnefanten Museum Maastricht, 1974
008430: WUISMAN, J.J.J.M. - Sociale Verandering in Bengkulu. Een Cultuur-Sociologische Analyse
029498: WULFFEN, ERICH - Der Sexualverbrecher. Ein Handbuch für Juristen, Verwaltungsbeamte und Ärzte. Mit zahlreichen kriminalistischen Originalaufnahmen
021263: WUOLLE, AINO - Finnish Standard Dictionary. Finnish-English / English-Finnish
017031: WURZBACH, ALFRED VON - NIEDERLANDISCHES KUNSTLER-LEXICON Auf Grund Archivalischer Forschungen Bearbeitet
027217: WYATT, GARY - Mythic Beings: Spirit Art of the Northwest Coast
026261: WYATT, GARY (ED.) - Susan Point: Coast Salish Artist
027216: WYATT, GARY - Spirit Faces: Contemporary Masks of the Northwest Coast
019994: WYATT, JAMES - Antony Dale
020668: WYBRANDS, W. - De abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw. Bijdragen tot de geschiedenis van kerk en beschaving in Nederland
027009: NINA GURIANOVA; GERALD JANECEK; MARGIT ROWELL; DEBORAH WYE - The Russian Avant-Garde Book
020443: WYKE, MARIA (ED.) - Julius Caesar In Western Culture
028407: WYMAN, PATRICK - De doorbraak. Renaissance, reformatie en de opkomst van Europa in 1490-1530
027150: WYNIA, GERBEN (SAMENSTELLING EN REDACTIE); EKKERS & PAAUW (VORMGEVING) - Een zekere eenheid. Liber amicorum C.O. Jellema
019392: WYSLING, HANS - Dokumente und Untersuchungen: Beiträge zur Thomas-Mann-Forschung . Driiter Band
024687: WYSLING, HANS - Narzissmus Und Illusionare Existenzform: Zu Den Bekenntnissen Des Hochstaplers Felix Krull
028559: XIONG, LIAO - Guan yao ming ci =: Gems of the official kilns (Beauty of ceramics) (Mandarin Chinese Edition)
023332: YAMANAKA, NORIO - The Book Of The Kimono. The Complete Guide to Style and Wear
011994: YAN , MO - La Dure Loi Du Karma ( Blindstempeltje Ex Libris )
011989: YAN , MO - Le Chantier ( Blindstempeltje Ex Libris )
012001: HAENEL. YANNICK - Jan Karski ( Blindstempeltje Ex Libris )
012530: YEANG, KEN - The Architecture of Malaysia
028766: YILDIRIM, MEHMET EMIN ; SOTEMANN, SYTSKE ; CETIN, MEHME - Moderne Turkse Poëzie
020941: YOUNG, DAMON - Afgeleid. Filosofie Voor Een Vrijer Leven
026919: YOUNG, HUGO - This Blessed Plot. Britain and Europe from Churchill to Blair
022477: YOUNG, HILLARY - The Genius of Wedgwood
011838: YPMA, HERBERT - Hip Hotels . Ski
013851: YPMA, HERBERT - Hip Hotels
022874: YUAN, L. Z. - Through a Moon Gate
025256: DE ZAANSTREEK - De Zaanstreek met hare fabrieken en overgebleven molens. Uitslaande Kaart in Kartonnen Omslag. Met Lijst Van Verdwenen Molens.. Schaal: 1:10000
029129: SANTIAGO ZABALA (ED.) - The Future of Religion
018422: ZABALBEASCOA, ANATTXU - Minimalisms
023555: ZABALBEASCOA, ANATXU & JAVIER RODRIGUEZ MARCOS - Minimalisms
026499: ZABDE, EDWIN VAN DER - Life Orientation for Professionals - A narrative inquiry into morality and dialogical competency in Professionalisation
014035: ZACEK, TOMAS / TRNOVSKA, KATARINA [ED.] - Vlna 68 - 84 Wave 68 - 84. Mladi Slovenski Architekti. Young Slovak Architects
010590: POENSGEN. G / L. ZAHN - Abstrakte Kunst Eine Weltsprache
019654: SMITH M. DWAYNE; ZAHN, MARGARET A - Homicide: A Sourcebook of Social Research
021390: ZAKULA, TIJANA - Reforming Duch art: Gerard de Lairesse on beauty, morals and Class
010986: ZALM, GERRIT - De Romantische Boekhouder.
014660: ZANDVLIET, ROBERT [SAMENSTELLING] - Fries
025582: ZANINI, WALTER - Historia Geral Da Arte No Brasil (Two Volumes)
024144: ZANK, STEPHEN - Maurice Ravel: A Guide to Research (Routledge Music Bibliographies)
026671: ZANNIER, ITALO - The self and its double. A Century of Photographic Portraiture in Italy 1895/1995
026133: ZAWADSKI, W. H. - A Man of Honour: Adam Czartoryski as a Statesman of Russia and Poland, 1795-1831
023113: ZAYED, ABDEL HAMID - Abydos
022238: ZEE, RON VAN DER & DICK ETTEMA - Repertorium van de Psyche. Twee Delen
027136: ZEEMAN, PETER - The Later Poetry of Osip Mandelstam / Text and Context.
013112: ZEIHER, LAURA C. - The Ecology of Architecture. A Complete Guide to Creating the Environmentally Concious Building.
027906: ZELLER, EDUARD, REVISED BIJ WILHELM NESTLE , TRANSLATED BY L.R. PALMER - Outlines of the history of Greek Philosophy
026414: ZEMEL, CAROL - Van Gogh’s Progress. Utopia, Modernity and Late-Nineteenth-Century Art
013530: ZEMLER, WOLFGANG. - Mystische Stillleben.
028754: ZENON, SOPHIE - Roads Over Troubled Water: A quest for the Soul / Une Chasse a L'ame / Bilder Aus Kambodscha
028356: ZIEGLER, K., AND W. SONTHEIMER, - Der Kleine Pauly. Lexicon der Antike. Auf der Grundlage Pauly's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter.
023908: ZIEGLER, PHILIP - Wilson: The Authorised Life Hardcover
020731: ZIJL, P. VAN - Gerard Groote, Ascetic and Reformer
019726: ZIMRING, FRANKLIN E. - American Youth Violence
021312: ZINK, MICHEL - The Invention of Literary Subjectiviti
025274: ZINNSSER, WILLIAM - Easy To Remember. The Great American Songwriters and Their Songs
028309: ZINOVIEFF, ELIZABETH - A Princess Remembers: A Russian Life, 1892-1982
022641: ZOETE, BERYL DE & WALTER SPIES - Dance and Drama in Bali. With a Preface By Arthur Waley
028563: ZOETMULDER, P.J. - Kalangwan. A Survey of Old Javanese Literature
028987: ZOETMULDER, P.J. - Cultuur Oost En West
028984: ZOETMULDER, P.J. - De taal van het Adiparwa. Een grammaticale studie van het Oudjavaans.
028952: ZOETMULDER, P.J. - Pantheisme en monisme in de Javaansche Soeloek-litteratuur.
028557: ZOETMULDER, P.J. - Old Javanese-English Dictionary. Two Vols. Vol 1: A-O. Vol 2: P-Y.
023314: ZONHOVEN, L.M.J. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle / Jahrliche Agyptologische Bibliographie. Late Reviews AEB 1947-1984
023309: ZONHOVEN, L.M.J. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle / Jahrliche Agyptologische Bibliographie 1986
023312: ZONHOVEN, L.M.J. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle / Jahrliche Agyptologische Bibliographie 1984
023310: ZONHOVEN, L.M.J. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle / Jahrliche Agyptologische Bibliographie 1987
023308: ZONHOVEN, L.M.J. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle / Jahrliche Agyptologische Bibliographie 1985
023311: ZONHOVEN, L.M.J. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle / Jahrliche Agyptologische Bibliographie 1983
023313: ZONHOVEN, L.M.J. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle / Jahrliche Agyptologische Bibliographie 1982
014379: ZOON, CEES - Narcostaat Mexico. Hoe De Drugsmaffia De Macht in Het Land Overneemt
015921: ZOONEN, ARIE VAN - Van Koffijhuis tot Theater. Kroniek van Schouwburg Het Park. Ontwikkeling en gebeurtenissen van 1839 tot 1994, met een inleiding over het begin van de comediën in Hoorn
026812: ZOUNSCHIRM, THOMAS - Arnold Schönberg: Das Bildnerische Werk - Arnold Schoenberg: Paintings and Drawings.
021843: ZUIDERENT, AD - De ramp 1 februari 1953. Vijftig jaar Later
016706: ZWAAN, JACOB - Ouder-Amstel zoals het Was
023937: ZWALUW, JEAN-PHILIPPE VAN DER - De Lange van Wijngaerden - De patriot die geschiedenis Schreef
014240: ZWART, CEES - Over Het Wezen Van De Nederlandse Politie. Geprekken Met Ries Straver. Met Nedewerking Vanoeije De Meij En Helmoed Wierda
014882: ZWART, DIRK [RED.] - Ik Heb Mezelf in Woorden Weergegeven. K. Heeroma Als Literator.
026549: FRITS ZWART, ONNO MENSINK (FOREWORD), CLEMENS ROMIJN (CONTRIBUTOR), MICHAEL LATCHAM (TRANSLATOR), JOHN LYDON (TRANSLATOR) - Willem Mengelberg (1871-1951) dirigent Conductor
027111: ZWEERS, ALEXANDER F. - The Narratology of the Autobiography. An Analysis of the Literary Devices Employed in Ivan Bunin's The Life of Arsen'ev
025880: ZWIERS, MAARTEN - James Eastland: The Shadow of Southern Democrats, 1928-1966
[an error occurred while processing this directive]

5/9