Antiquariaat Colombine
Valeriusstraat 56H, 1071 ML Amsterdam, Nederland. Tel.: +310622953433            Email: JB@colombine.demon.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
13901: -- - Wie schrijft daar? 66 auteurs fotografisch, biografisch en bibliografisch
13696: -- - Vernieuwen en veranderen/ Niet alle trams zijn geel - Gemeentevervoerbedrijf van Amsterdam in de periode 1945- 1980
12738: -- - Handboek voor de soldaat algemeen voor alle wapens en dienstvakken
13616: -- - Livres à figures sur bois des XVe et XVIe siècles
13476: - - Evangelisches Gesangbuch für Rheinland und Westfalen
13728: -- - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde - 1955-1956
12440: -- - Feestprogramma voor de stad Amsterdam op 26, 27 en 28 juni 1945
13740: -- - Die Presseschau
13937: -- - De Gids. Jaargang 158, nr. 5. Schuld & schaamte - Goudsblom, Withuis en Tas - Marc Reugebrink de Gang.
13353: - - Dat was nog eens luisteren! Negenentwintig schrijvers en dichters van Querido over de muziek in hun leven.
13657: -- - Toneelgroep Theater : 25 jaar spelen met theater - Albee Edward :Alles voor de tuin/Goldoni: Het buitenverblijf/ Gill Peter: Klein leed
13953: -- - Cercle de la librairie historique et fonctionnement
13462: - - C.H. Bohn en zijn opvolgers 1752-1952
13604: -- - De Nederlandse Musea - 3e dr
13744: -- - Exodus (nieuwe vertaling)
13087: -- - Hagada for Passover
13553: -- - Paris Théâtre - no. 174. 'Toutes les photos et le texte integral de Alcool de Jacques Robert', et 'un inedit de Eugène Ionesco: Argument pour un ballet'
13978: -- - Katalog Auktion 115 - Eine alte Österreichische Bibliothek
13630: -- - Herinnerings-album uitgegeven ter gelegenheid van het 40jarig jubileum van hare majesteit Wilhelmina koningin der Nederlanden
10058: -- - De 26ste October, of beschrijving en afbeelding van den plegtigen begrafenisstoet waaarmede het soffelijk overblijfsel van Neêrlands koningin naar den Koninklijken grafkelder te Delft is overgebragt(..)
12633: - - Speciaal voor ons nieuwsblad voor Carmiggeltvrienden
13471: - - Jaarboek 2007 van de historische vereniging "Den Swaegh Dyck"
6704: -- - Verkeersregeling "Flora 1953", schaal 1: 50.000, Heemstede, januari 1953, Deze kaart wordt u aangeboden door Gulf Oil Nederland,
13460: - - The methodist hymnal
11967: -- - MIRÓ & COBRA, the Joy of Experiment,
11968: -- - From the Guggenheim collection to the Cobra Museum Amstelveen, international abstraction, 1949-1960,
13651: -- - Tentoonstelling van Oude Kunst
13800: -- - Soirée de gala offerte à sa Majesté impériale le Chahinchah de l' Iran
13562: TIRADE 155 - Tirade nr. 155 - gedichten Mary Dorna: twee nieuwe verhalen
13165: AALBERS, PAUL - Liefde voor de letteren een pleidooi voor literatuurkritiek met persoonlijkheid
12230: ABELL, ARTHUR M: - Gespräche mit berühmten Komponisten, über die Entstehung ihrer unsterblichen Meisterwerke, Inspiration und Genius,
12207: ABLAING VAN GIESSENBURG, P.C.D': - Curiositeiten van allerlei aard, nummers 6-7 (Koopjesgevers); 27 (Grote gevolgen, 31, 37 en 40, 5 samen,
13285: ABRAHAMSE, JAAP EVERT - NOYON, ROGIER - Het oude en het nieuwe bouwen - Amsterdam, de markt en de woningbouw
12850: ABRAM CH - Nederlandsch- Hebreeuwsch woordenboek met verbuigingstabellen
13815: ACHEBE, CHINUA - Things fall apart
10365: ADIGA, ARAVIND: - De laatste man in de toren, vertaling A. van Nimwegen,
7828: ADLER, E.N: - Von Ghetto zu Ghetto, Reisen und Beobachtungen, übertragung aus dem Englischen,
13373: ADLER, NANCI - EDITED BY - Genocide and Accountability - Three public lectures by Simone Veil, Geoffrey Nice and Alex Boraine
13890: AGATE, MAY - Madame Sarah
13202: MORETO AGUSTIN - El lindo Don Diego
13488: D'AILLY, ARN . J. - Tentoonstelling "De Jordaan" - Amsterdam feestgedruis
13950: AJTMATOV, DSHINGIS - Dshamilja Erzählung
12531: AKKERMAN, J - Gedenkboek 25 jaar Bond van Nederlandsche Fotografenvereenigingen
13891: ALBACH, BEN - de commedia dell'arte
13333: ALBACH, BEN - Jan Punt en Marten Corver - Nederlandsch Tooneelleven in de 18e eeuw
12186: ALBEE, EDWARD: - Who's afraid of Virginia Woolf?
13334: ALBEE, EDWARD - Wie is er bang voor Virginia Woolf? toneelstuk in drie bedrijven
13331: ALBEE, EDWARD - Kleine Alice toneelspel in drie bedrijven
12500: CAMUS ALBERT - De Vreemdeling
4638: ALBERTI, RAFAEL: - De 8 namen van Picasso, gedichten en herinneringen, vertaling Alfonso Nypels,
12006: ALBERTO, A: - Populair bewerkte kleine mandoline-school voor zelfonderricht, nieuwe herziene uitgaaf,
11443: ALBERTS, A: - De Utrechtse herinneringen van A.Alberts,
12724: ALBERTS A - Op weg naar het zoveelste Reich
12155: PIPERNO. ALESSANDRO: - Mit bösen Absichten, Roman, aus dem Italienischen von Marianne Schneider,
12915: JACOBS ALETTA - Herinneringen
2199: ALEXANDER, PRINS DER NEDERLANDEN: - Een vermoedelijk slotwoord,
13916: VERHEULL ALEXANDER - De werken van Alexander Verheull: Zijn er zoo? Zo zijn er! jeugd/ Afspiegelingen. ze zijn er!/ Denkende Beeldjes studenten-schetsen
11392: ALEXY, TRUDI: - The Mezuzah in the Madonna's foot, Marranos and other secret Jews - a woman discovers her spiritual heritage,
12530: MUSSET ALFRED DE - Een deur moet open zijn of dicht naar het Fransch door Jan Prins
13277: MOHAMMED AL-ASAAD ET JOSEPH ALGAZY - Par-delà les murs, un réfugié palestinien et un israélien revisitent leur histoire
11945: ALLAN, F - Uit het leven. - Drietal oorspronkelijke novellen voor mijne jeugdige landgenooten door F.Allan. - Met platen
10388: ALLEN, JENNIFER EA: - Parasite paradise, pleidooi voor tijdelijke srchitectuur en flexibele stedenbouw,
10854: ALLENDE, ISABEL: - Aphrodite, a memoir of the senses,
13981: ALLENDE, ISABEL - A long petal of the sea
11991: ALLISON PEARS, E: - A handbook to the study and teaching of spanish,
13357: BRANDAO MARIO E EM. LOPES 'D'ALMEIDA - A Universidade de Coimbra - Esboco da sua historia
9344: ALSACE-LORRAINE -- SAND, GEORGES (PRÉFACE): - Aux Alsaciens & aux Lorrains, L'offrande
8402: ALTENA, ERNST VAN: - Nieuwsgedichten,
8410: ALTENA, ERNST VAN: - Verbazend rijmwoordenboek voor december-dichters, een Bezige Bij-drage tot verantwoorde Sinterklaaspoëzie, 3937 rijmwoorden, volledig onvolledige uitgave, 2e aangepaste druk,
13626: ROËLL D.C MET VOORWOORDEN VAN RODOLFO PALLUCCUNI EN VAN REGTEREN ALTENA : - De Venetiaanse Meesters
10004: AMSTELODAMUM: - Amsterdam 1900-1940, gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan,
12388: NESCIO EN ANDEREN - Engelbewaarder Winterboek
5974: ANDERSON, JOHN: - The last survivors in sail, a record of square-rigged sailing ships still at sea, and of those lost since the Great War,
13084: MAUROIS ANDRÉ - Climats
12397: ANDREE, DR.KARL: - Nord-Amerika in geographischen und geschichtlichen Umrissen
5041: ANDREUS -- VEGT, JAN VAN DER: - Hans Andreus, biografie,
10083: ANDRIESSEN, C -- HOOGEBOOM, A. EA: - De wereld van Christiaan Andriessen, Amsterdamse dagboekaantekeningen 1805-1808,
13943: ANET, CLAUDE - Ariane jeune fille russe
13392: POLITOVSKAJA ANNA - Poetins Rusland
13452: MULDER DRA ANNE H - Cultureel Entremets
13833: ANONYME - Comédie Française Salle Richelieu
5984: ANONYME [ = RAISSON, HORACE]: - Code gourmand, manuel complet de gastronomie, contenant les lois, règles, applications et exemples de l'art de bien vivre, EO
13796: ANONYME - Tableaux anciens et modernes, objets d'art et d'ameublement
14001: ANONYMUS - National Gallery of Art preliminary catalogue of paintings and sculpture, descriptive list with notes
13807: ANONYMUS - Het staat op papier, 50 jaar VRG
12911: ANONYMUS - Philobiblon Zeitschrift für Bücherliebhaber
12208: ANONYMUS (= HANNAH MORE): - Thoughts on the importance of the manners of the great to general society. You are the makers of manners. Shakespeare. Fifth edition.
13698: ANONYMUS - OpNieuw - krant van de Nieuwmarkt - 11e jaargang
12017: ANONYMUS : - Heures d'Isabelle de Castille, (reproduction)
10759: ANONYMUS ( D.I. ROELOFSZ, CHARLES) : - 'T kleine burgerboekje,
13850: ANONYMUS - Noordzeekanaal Rijksweg Velsen-Amsterdam
13872: ANONYMUS - The Western Front
13183: ANONYMUS - Diccionario basico de la lengua castellana
13788: ANONYMUS - Revista de Filología española tomo XLIVII
13595: ANONYMUS - Middeleeuwse kunst uit Zweden
13366: ANONYMUS - Nederland in vroeger tijd - deel XXI Groningen - historisch overzicht van de provincie Groningen van het jaar 1491 tot het jaar 1536
13801: ANONYMUS - Holland Festival '77 160p m vele ill pbck folio
12580: ANONYMUS (D.I. WOUTER LOEB) - Gek en Wijs tijdens Seyss (= Seyss Inquart)
12213: ANOUILH: - Antigone, 5e édition,
6007: ANTONIONI, MICHELANGELO: - Zabriskie point, intr. Alberto Moravia dal soggetto al film
3825: ANTONISSEN, BERTUS G: - Reve/Hermans, een anekdote
13316: DWYER MARGRET AO - Favorite paintings from The Metropolitan Museum of art
9579: APOLLINAIRE, GUILLAUME: - Oeuvres poétiques, préface d'André Billy, édition établie et annotée par Marcel Adéma et Michel Décaudin,
10571: APON, ANNETTE: - Onbekende kinderen, een documentaire op videotape,
12042: ARABIA -- - Ten Finnish ceramists/ Zehn Finnische Keramiken/ Dix ceramistes Finlandais
10118: ARBALÈTE -- - L'Arbalète, revue de littérature, numéro 9: Langage et littérature américains,
11965: ARENDT, HANNAH: - Totalitarisme, gevolgd door Het verval van de nationale staat en het einde van de rechten van de mens,
4767: ARETIN -- APOLLINAIRE, GUILLAUME(INTR): - L'oeuvre du divin Arétin, 1e partie: La vie des nonnes/ La vie des femmes mariées/ La vie des courtisanes, Sonnets luxurieux, traductions nouvelles et morceaux traduits pour la première fois,
10593: ARIËNS KAPPERS, E.H: - S.Jessurun de Mesquita,
4863: ARLAND, MARCEL: - La route obscure, avec un portrait de l'auteur grave sur bois par G.AUBERT,
4862: ARLAND, MARCEL: - Etapes, avec un portrait de l'auteur par Marc CHAGALL,
4861: ARLAND, MARCEL: - Terres étrangères
12314: ARMANDO: - De straat en het struikgewas,
11765: ARMANDO: - Armando, schilder-schrijver, tentoonstellingscatalogus Frans Halsmuseum,
12713: ARMANDO - Armando uit Berlijn
13685: ARMANDO - Aantekeningen over de vijand
10958: ARNOLD, MICHEL ET PIERRE DULIEU: - Namur à coeur ouvert,
10014: ARNONI, M.S: - Het recht om pessimist te zijn, opstellen en essays,
12837: ARRESTO, CHRISTLIEB GEORG HEINRICH , PSEUDONIEM VAN C.G.H.BUCHARDI - De militaire stand, tooneelspel in vijf bedrijven naar het hoogduitsche: Die Soldaten
10993: ARTAUD, ANTONIN: - Supplément aux lettres de Rodez suivi de Coleridge le traître, portrait par Krol,
13273: JAPIN ARTHUR - De zwarte met het witte hart
10483: RIMBAUD. ARTHUR: - Obscene gedichten - een keuze uit niet eerder vertaalde poëzie van Rimbaud en Verlaine
13790: HUTCHINGS ARTHUR - Mozart de mens
13436: VAN SCHENDEL ARTHUR - Avonturiers
6032: ARTIS -- - Artis Amsterdam, rondleiding met los daarbij plattegrond schaal 1: 1800,
6203: ASSCHER-PINKHOF, C: - Van twee joodsche vragertjes/ Rozijntje van huis, 2 facsimile reprints
9263: ASSELIJN, THOMAS: - Thomas Asselijn's treurspelen/ Thomas Asselijn's blijspelen, 2 delen samen,
10012: ASSER, ELI: - Rembrandt was mijn buurman,
13840: MACHADO DE ASSIS - Quincas Borba
13834: RHEIMS MAURICE ET RENÉ LAURIN ASSOCIÉS - Art Nouveau catalogue
12325: ASSOULINE, PIERRE: - Grâces lui soient rendues, Paul Durand-Ruel, le marchand des impressionistes,
13267: ROEMER ASTRID H. - Lijken op liefde, roman
13947: AUBRY, OCTAVE - Le roi perdu - avec 31 bois de Jean Lébédeff
12306: AUGUSTIN, HERMANN: - Als er noch in der Chaise fuhr, Aufzeichnungen eines alten Landarztes,
12232: AUGUSTIN, ELISABETH: - Mirjam,
6046: AUGUSTIN, ELISABETH -- - The Elisabeth Augustin reader,
11107: AUSTER, PAUL: - Winter journal,
11715: AUSTER, PAUL: - Levenswerk, verzamelde non-fictie,
13770: FOLDER ZONDER AUTEUR - Centraal-Theater bestond tussen 1915 en 1965
13186: MEERDERE AUTEURS - Singel 262
13313: MEERDERE AUTEURS - Stemmen van schrijvers. 16 Dichters; 7 stemmen. Gedichten horen. Gedichten lezen.
13315: MEERDERE AUTEURS - Keizerin van Europa
9262: AUTEURSRECHT -- - Lijst van boekwerken geregistreerd op het Departement van Justitie volgens artt 24-26 der wet van 28 juni 1881 tot regeling van het auteursrecht,
9321: NO AUTHOR - Livret-guide du Japon 1923
4521: AVELING, EDWARD B: - Darwin voor ieder begrijpelijk gemaakt (Darwin made easy), naar het Engelsch door M.P.Zaalberg,
13633: AVNERY, URI - Israël zonder Zionisten, een pleidooi voor vrede in het Midden Oosten
12494: ZIKKEN AYA - Terug naar de Atlasvlinder - een reis door Sumatra
13496: AZORÍN - Lecturas españolas
13598: BAB, JULIUS - Das Drama der Liebe
9932: BABEL, ISAAK: - Verzameld werk deel 2: Toneelstukken en brieven, vertaling en nawoord Charles Timmer,
11798: BACHIRI, MOHAMED EL: - Een jihad van liefde, opgetekend door David van Reybrouck,
13551: BAGHY, JULIO - Preter la vivo : poemaro
12536: BAILLEHACHE, MARCEL DE - Souvenirs intimes d'un lancier de la garde impériale 3e édition
13233: BAIS, SANDER - Kwanta, kwinkslagen & kwakzalvers, essays & columns
10656: BAKKER, JAN-HENDRIK: - Welkom in Megapolis, denken over wonen, stad en toekomst,
13689: BAKKER, PIET EN LOUIS VAN GASTEREN - Toneel van vroeger en nu
13032: HULZEBOS BRAM EN BRAM BAKKER - Loden last, het taboe rond zelfmoord
13692: BAKKER, KEES DE EN HERMAN ARNOLDS - De vijftig Boekenweek geschenken
9869: BALK-SMIT DUYZENTKUNST, FRIDA: - Fritzi en de sprookjes, portret en zelfportret van Fritzi ten Harmsen van der Beek, gesgneerd door de schrijfster m opdracht aan Martin van Amerongen
11814: BALL, HUGO: - De vlucht uit de tijd
13647: BALZAC, HONORÉ DE - Werke I und II
10842: BANBURY, JOHN AO(ED): - Woodstock and the Royal Park, nine hundred years of history,
10606: BAR, ZE'EV, BEWERKT DOOR: - Amersfoortse besnijdenisboekjes uit de 18e en 19e eeuw uitwerking, vertaling vd Briet Milah registers vd Amersfoortse Mohaliem Levits en van Gelder,
13394: GARSON BARBARA - Macbird toneelspel van
12452: POL BARBER VAN DE - Cervantes & co in plaats van voetnoten essays
12171: BARCIA, ROQUE: - Sinonimos castellanos
12055: BARGE, HERMANN: - Geschichte der Buchdrückerkunst, von ihren Anfängen bis zur Gegenwart mit 134 teils ganzseitigen Abbildungen, 16 ein- und mehrfarbigen Tafeln und 1 farbigen Beilage,
6087: BARNARD, B. EN PAUL DE WISPELAERE(RED): - Het land van de mosseleters, 150 jaar Vlaamse vertelkunst,
12058: BAROJA, PÍO: - El mundo es ansí
13593: MME SIMONE DE LÉTRAZ COMPAGNIE RENAUD-BARRAULT - Le siècle d'Offenbach - Cahiers de la compagnie - 24e cahier - Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault
13857: BARRAULT ,JEAN-LOUIS - Nouvelles réflexions sur le théatre, préface d' Armand Salacrou
11013: BARRAULT, JEAN-LOUIS: - Souvenirs pour demain,
9303: BARTELS, A.EA(RED): - In memoriam, uitgave van de Raad van Leraren bij het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs ter herdenking van de door en ten gevolge van de oorlog gevallen leraren in de periode van 1940-1945,
13949: BARTHOU, LOUIS - Les amours d' un poète, dessins de Victor Hugo gravés sur bois par Beltrand
13130: BASH? ,MATSUO - Reisverslag van een verweerd skelet
13524: BASSI, D. U A. - Das Nationalmuseum in Neapel - Auszug aus dem Fuhrer - vom unterrichtsminesterium genehmigt
13246: GALLAS HAAK-BASTIAANSE. G.G. - Indisch kookboek door eene indische dame
2198: BAUMBACH, RUDOLF: - Erzählungen und Märchen, 5.Tsd,
12182: BAUTAIN, L'ABBÉ: - La Chrétienne de nos jours, lettres spirituelles,
10954: BAX, MARTY EN MAUREEN TRAPPENIERS: - Bloeiende symbolen, bloemen in de kunst van het Fin de siècle,
11110: BEACH, SYLVIA -- FITCH, NOEL RILEY: - Sylvia Beach and the lost generation - A history of literary Paris in the twenties & thirties
11139: BEACH, SYLVIA: - Shakespeare and Company,
6113: BÉALU, MARCEL - L'amateur de devinettes, contes
13016: BERGAU R BEARBEITET VON: - Archäologisches Wörterbuch , Anhang zum Inventar der Bau- u Kunstdenkmäler in der Provinz Brandenburg
9817: BEAUMARCHAIS: - Theatre et Lettres relatives à son theatre,
8523: BEAUMONT, FRANCIS EN FLETCHER, JOHN: - Philaster of de liefde ligt te bloeden, vertaling J. Decroos, Rondom Shakespeare II,
6119: BECHER, JOHANNES R: - Die hungrige Stadt, Gedichte, 2. Erweiterte Auflage, 5.-10.Tsd,
10669: GEORGE GROSZ UND ULRICH BECHER: - Ein kleines Ja und ein grosses Nein, sein Leben von ihm selbst erzählt, im Anhang: Ulrich Becher: Der grosse Grosz und eine grosse Zeit,
10620: BECKER, JAKOB: - Besneden en begraven ... Vijf eeuwen Joden in Tiel en het Gelders rivierengebied,
11609: BECKETT, SAMUEL - PROUST, Een essay
3989: BEECHER-STOWE, HARRIET: - Uncle Toms cabin with introductory remarks by the Rev.James Sherman of Surrey Chapel,
2055: BEECHER-STOWE, HARRIET: - De profeet in de wildernis of de vloek der slavernij, tooneelen uit t slavenleven in Noord-Amerika, vert. H.W.B.R., Volksuitgave, (A tale of the great dismal swamp)
12305: BEELS, C.H EN J.TH. A.PESKENS: - Heraldiek in het Exlibris,
13509: BEEM, HARTOG - De verdwenen mediene
11950: DE BEER, T.H. - Noord en Zuid - Taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden
13199: BEHAGHEL, OTTO - Von deutscher Sprache Auffässe - Vorträge und Plaudereien
5177: BÉHAR, HENRI - Etude sur le théâtre dada et surréaliste
10419: BEHN, APHRA -- ANGELINE GOREAU: - Reconstructing Aphra, a social biography of Aphra Behn,
13136: BEIT-HALLAHMI BENJAMIN EA, PARDES - Identités israéliennes: modernité et mémoire d'une nation
9217: BELINFANTE, EMMY: - Het avontuur van Kimmy en Bobby,
12280: BEMELMANS, LUDWIG: - Een Kerst Geschiedenis, verteld en getekend door Ludwig Bemelmans en in het Nederlands overgebracht voor Het Model voor den Uitgever, Kerstmis 1946, 22p met rood omslag, vervaardigd door Pax Holland, Amsterdam
13405: VAN BEMMELEN, PROF DR J.F.VAN - Afstamming en erfelijkheid 3/4 : de kwartierstaat
13493: BENAVENTE, JACINTO - Teatro: rosas de otoño; al natural; los intereses creados
11796: BENDA, JULIEN: - La trahison des clercs, édition originale rarissime
4248: BENIMA, TAMARAH EN J. HOOGEWOUD: - Le-ezrath ha-am, het volk ter hulpe, het eerste joodse blad in 1945, reprint,
11815: BENJAMIN, WALTER: - Kinderjaren in Berlijn rond 1900, vertaling Hans Driessen,
11816: BENJAMIN, WALTER: - Denkbeelden, vertaling Michel van Nieuwstadt,
12199: BENN, GOTTFRIED: - Neue Gedichte 1953
6136: BENOIT, JACQUES (= J.J.M. BAYER): - Ex corde, gedichten, 1e dr
13986: BENSELER, GUSTAV EDUARD - Griechisch-Deutsches und Deutsch-Griechisch Schulwörterbuch
13717: BENTLEY, ERIC - In search of Theater
13521: BERDJAJEW, NICOLAI - Slavernij en vrijheid vertaling Guy Voets
4091: BERENDSOHN, WALTER A: - Der lebendige Heine im germanischen Norden, mit einem einleitenden Beitrag von Johannes V.Jensen,
13955: BERENS, FRED. - De zieke prinses, kindertoneelstukje met zang in 3 bedrijven
12104: BERG, MR J.H.C VD: - Tooneelkunstenaars plengen een traan, enquête bij het afscheid van den ouden Utrechtsen Schouwburg, overdruk uit het Utrechtsch Dagblad,
6145: BERG, STEPHAN (HRSG): - Naoya Hatakeyama,
13700: HILDE PACH; HANNA LUDEN; WILLY BRILL; MAX RUBINSTEIN; HETTY BERG - Kortom, Jiddisj
11936: BERGALA, ALAIN - DELAVAUD, GILLES - Ecrit sur l'image. Gilles Mora. Claude Nori. L' été dernier. Manifeste photobiographique.
12188: TEN BERGE, H.C: - Het geheim van een opgewekt humeur,
6147: BERGEN-BELSEN -- GÖDECKE, M.(RED): - Konzentrationslager Bergen-Belsen, Berichte und Dokumente/ Bergen-Belsen, Begleitheft zur Ausstellung, 2 Titel zusammen,
6153: BERIO -- STOIANOVA, IVANKA: - Luciano Berio, chemins en musique,
10321: BERKEL, ROB: - Muziek OpSchrift - De wereld van de muzieknotatie
9939: BERKEL, J.K.F. VAN: - In liefde verzameld, Franse bellettrie in bibliofiele uitgaven uit de collectie Anny Antoine-Louis Koopman,
11939: BERLAGE, H.P_ - Over styl in bouw - en meubelkunst door H.P_ Berlage
12720: BRENTANO BERNARD VON - Prozess ohne Richter
12840: LEVIN BERNARD - Enthusiasms
9659: BERNET KEMPERS, PROF DR K. PH.: - Inleiding tot de opera Halewijn van Willem Pijper,
3875: BERNFELD, DR. S.: - Juden und Judentum im neunzehnten Jahrhundert,
13714: BERNHARDT, SARAH - De gedenkschriften van Sarah Bernhardt delen I en II
12233: BERNLEF: - Buiten is het maandag,
13576: BERNLEF J - De man in het midden
10516: BERRINGTON, JOHN S: - English made interesting
13151: KEIZER BERT - Het refrein is Hein , dagen uit een verpleeghuis
2638: BERVEILLER, MICHEL ET ETIEMBLE: - Notre paix, édition française,
11812: BERWICK, ROBERT C. AND CHOMSKY, NOAM: - Why only us - Language and evolution
11215: BETTELHEIM, BRUNO: - The empty fortress, infantile autism and the birth of the self,
13933: BEUKEMA, J.J. EA - Drukkers zien Amerika
13124: BEVIS, RICHARD W - 18th Century Drama: Afterpieces
3757: HEROSS-BEWEGING -- - "Heross" 1933, wij zijn Nederlanders, partijprogramma,
4176: VLAAMSE BEWEGING -- - De Vlaamse kwestie, Universitas schriften nr 3,
6171: BEZEMER, ADRIENNE MARIE - Een liefde, ill C.A.B.Bantzinger,
4723: BIERVLIET, LORI VAN: - Uilenspiegel en de Vlaamse romantiek, Brugge 1835-1840,
13804: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een dag uit het leven van David Windvaantje - met studies van Professor Roelofz
7588: NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP(RED): - De Bijbel, Nieuwe Bijbelvertaling, dundruk uitgave,
13680: BILDERDIJK, W. : E.A. - Na tien jaar, bond van Nederlandsche tooneelschrijvers 1923-1933
11898: BILLER, MAXIM: - Land der Väter und Verräter,
12447: BIN GORION, MICHA JOSEF - Der Born Judas
10925: BIRMANT, JULIE EN CLÉMENT OUBRERIE: - Pablo 1. Max Jacob,
8617: BIRNBAUM, URIEL: - Eine Auswahl, Gedichte mit 24 Zeichnungen des Verfassers,
12923: BLAAUW T.J.W EA - Uniforme leerstof drukken 1e leerjaar 5e herziene druk
13860: BLACK, WALTER EN WILLIAM MENDREK, VERTALING A.DEFRESNE - Geld te geef ! (money to burn) blijspel in drie bedrijven
12321: BLANKENSTEIN, A.H.G. EN WAGTENDONK, G.M.VAN: - Vormvoorbereiding/ Boekdrukken/ Rotatiedrukken,
10559: BLANKERT, ALBERT EA: - Vermeer, tweede deels herziene druk,
13528: BLASCO IBÁÑEZ, VICENTE - El caballero de la virgen (Alonso de Ojeda)
10245: BLAUNAC, YVONNE DE: - Cent plantes médicinales et leurs usages,
5102: BLOCH, CHAJIM: - Priester der Liebe, die Welt der Chassidim,
13455: BLOCH, JEAN-RICHARD - Carnaval est mort, premiers essais pour mieux comprendre mon temps, édition originale
6044: BLOCH, CHAJIM: - Blut und Eros im jüdischen Schrifttum und Leben,
3572: BLOCK, ALEXANDER: - Die zwölf, übertragen von Wolfgang E. Groeger, Illustrationen von W.N. Masjutin Moskau,
11289: BLOEM, J.C: - Verzamelde gedichten
11299: BLOEM -- SLIJPER, BART(RED): - Verlangen zonder vorm en zonder naam, over J.C.Bloem
11659: BLOEMGARTEN, SALVADOR EDMOND: - Hartog de Hartog Lémon, 1755-1823, joodse revolutionair in Franse tijd,
9183: BLOKKER, JAN EN BEN HAVEMAN: - Eddy Posthuma de Boer, Amsterdam, stad van mijn leven,
10849: BLOSSFELD, KARL: - Urformen der Kunst, Wundergarten der Natur, das fotografische Werk in einem Band mit einem Tekst von Gert Mttenklott, botanische Bearbeitung von Harald Kilias,
10782: BOAS, DR. HENRIËTTE: - Herlevend bewaard, aren lezen in joods Amsterdam,
11348: BOCK, CLAUS VICTOR: - Untergetaucht unter Freunden, ein Bericht 1942-1945 Amsterdam,
11351: BOEHLICH, WALTER (HRSG): - Der Berliner Antisemitismusstreit,
13352: NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR DRUK- & BOEKKUNST - Ter herinnering aan Charles Nypels 1895 - 1952
13917: KUNSTHANDEL P.DE BOER - De helsche en de fluweelen Breughel en hun invloed op de kunst in de Nederlanden
9212: BOER, W.R: - De arbeid, handboek voor volkshuishoudkunde,
12365: DE BOER- VAN RIJK, ESTHER: - Ik kijk terug, episodes uit mijn leven
13375: IN KOLI JEAN BOFANE - Congolese wiskunde
10317: BÖGELS, G.F: - Psychoanalyse in de taal van Alice Miller
13027: HRABAL BOHUMIL - Verpletterde schoonheid
13485: BÖLL, HEINRICH - Biljarten om half tien
13853: BOLT, ROBERT - A man for all seasons, a play of sir Thomas More
13596: BOLTENDAL R: - Boekmakers, portretten van uitgevers
11895: BOM, EMMANUEL DE: - Wrakken, inleiding van Maurice Gilliams,
10497: BOMANS, GODFRIED: - Korte berichten, aforismen, verzameld door Gerd de Ley,
10233: BONDER, RABBI NILTON: - The Kabbalah of food, conscious eating for physical, emotional and spiritual health
10678: BONINGTON -- CORMACK, MALCOLM: - Bonington
4573: BONN, PETER: - Die Hungersnot in unsern Großstädten und wie man diese Quelle der Verbrechen verstopfen kann,
12005: BOOGAARD, HENK VAN DEN: - Het ontstaan van de Jr Mr J.A. Schorerstichting,
12039: BOOGERMAN, ERIC: - Frankrijk 1981-1986, de socialistische metamorfose en het plotselinge heimwee naar liberalisme, 1e druk,
6235: BOOMS, ELISABETH: - Place de Liszt, twaalf onbegrensde liefdesgedichten
11219: BOON, LOUIS PAUL: - Ook de afbreker bouwt op, bezorgd door G.J. van BORK,
3970: BOON, LOUIS PAUL: - Boontjes 1961,
11548: BOON, LOUIS-PAUL: - Mijn kleine oorlog, uitgave Kris Humbeeck,
11330: BOON, L.P. -- HESTE, BERT VAN: - De baan op met Boon, een averechtse leeswandeling in Aalst,
8453: BOON, LOUIS PAUL: - Het nieuwe onkruid, 1e dr,
11167: BOONZAAIJER, KAREL: - Het rendez-vous van de trappen en ladders, verslag van het onderzoek "De weg terug"
11970: BOR, JOSEF: - Requiem Theresienstadt (Terezinske Terezinske Rekviem), vertaling M. van Emde Boas- Starkenstein en W.Wielek- Berg, ill Pam G.Rueter,
8716: BORDEWIJK, GERRIT EN J.KROL (SAMENGESTELD DOOR: - Genealogie van het geslacht Bordewijk, w.o. op p.12 als nr 904-IX C Mr. Ferdinand Bordewijk, advocaat en letterkundige
4122: BÖRNE UND HEINE -- ENZENSBERGER, HANS MAGNUS(BEARBEITET VON): - Ludwig Börne und Heinrich Heine, ein deutsches Zerwürfnis,
6250: BÖRNE, LUDWIG: - Sämtliche Schriften in 5 Bde
10899: BORS, GEERT: - Boer Kip, schilder, Zutphen 1925-2006,
10270: BOSCH, HIERONYMUS -- KOLDEWEY, JOS EA(ED): - Hieronymus Bosch, new insights into his life and work,
9488: BOSSCHA, J: - Neerland's heldendaden te land van de vroegste tijden af tot op onze dagen, herziene en verbeterde uitgave, 3 delen in 2 banden,
13431: BOSTWICK, ARTHUR E. - A librarian's open shelf, essays on various subjects
10776: BOTS, HANS & JAN ROEGIERS: - The contribution of the Jews to the culture in the Netherlands/ La contribution des Juifs à la culture des anciens Pays-Bas,
9933: BOUDIER-BAKKER, INA: - Kinderen
10814: BOUMAN, SALOMON: - Israël achter de schermen, zionisme op een dwaalspoor,
10864: BOURGEOIS, LOUISE -- WEIERMAIR, PETER(ED): - Louise Bourgeois, exhibition catalogue 1989/1995,
9609: BOURGOIS, PHILIPPE: - En quête de respect, le crack à New York,
10022: BOUVIER, J.-C. ET CLAUDE MARTEL: - Anthologie des expressions en Provence,
12037: BOUWKUNST -- MIERAS, J.P: - Bloemlezing uit de geschriften van J.P.Mieras,
13412: BOUWMEESTER, WIESJE - Louis Bouwmeester - De liefste vader en mijn beste vrindje
13120: BOXER C.R. - The Dutch Seaborne Empire 1600-1800
3132: BOYD, RAYMOND: - Le système verbal dans les langues oubangiennes,
8518: BRAAK, MENNO TER: - Cinema militans
2133: BRAAKENSIEK, JOHAN -- PIJNAPPEL, M.W.: - Negen teekeningen van Johan Braakensiek, met het Sciopticon vertoond op den feestmaaltijd na de 45ste algemeene vergadering van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneestkunst in Natura Artis Magistra,
9553: BRACKMAN, ARNOLD C: - Indonesia: the Gestapu affair,
10505: BRADY, JOHN: - The craft of the screenwriter, interviews with six celebrated screenwriters,
13723: BRAILSFORD, H.N. - De oorlog van staal en goud
13759: BRANDT, C.D.J. - Dsjenghis Khan : bij het openluchtspel ter gelegenheid van de 315e dies annalis van de Rijksuniversiteit te Utrecht
10741: BRANDT, KERSTEN AO: - Before they perished, photographs found in Auschwitz, 2nd edition,
13992: BRANDT, PAUL - Catalogue of important asiatic works of art
12782: BRASILLACH, ROBERT - Animateurs de théâtre
12435: BRASILLACH, ROBERT - Comme le temps passe ...
12622: BRASSINGA, ANNEKE - Hapschaar
13441: BRECHT B. - Gespräch auf der Probe
9112: BREGMAN -- TASELAAR, ELINE: - Boele Bregman 1918-1980, een overzicht,
13969: BREGSTEIN, PHILO & SALVADOR BLOEMGARTEN - Remembering jewish Amsterdam
2994: BREMER, I.: - Geïllustreerd weekblad voor de huiskamer, 10e jrg,
6142: BRÉMOND, GÉNÉRAL EDOUARD: - Berbères et Arabes, la Berbérie est un pays européen
10715: BRENTANO, FRANZ: - Grundzüge der Ästhetik, a.d. Nachlass herausgegeben von Franziska Mayer-Hillebrand,
9593: BRETON, ANDRÉ -- GOUTIER, JEAN-MICHEL: - Lettres à Aube 1938-1966 ,
10302: O'BRIEN, EDNA: - Virginia, a play,
12930: BRINK R.E.M. VD - De uitgever heeft vele gezichten
12307: BRINKS, J.H: - De rechterflank van Duitsland,
12173: BRITTEN, BENJAMIN: - A ceremony of carols for treble voices and harp, opus 28,
13952: BRITTEN, BENJAMIN - Passacaglia opus 33B
12214: BROCKHAUS: - Der Volks- Brockhaus A-Z,
10421: BROD, MAX: - Franz Kafka
11458: BRODERSEN, INGKE UA, - Stories of an Exhibition, two Millennia of german jewish history,
10465: BRODSKY, JOSEPH: - On grief and reason, essays,
10434: BRODY, LESLIE: - Irrepressible, the life and times of Jessica Mitford
12053: BROEDELET, JOH.W: - Tien Tooneel-portretten met foto's en ill van Lida van Wedell, alias Barones Lida Louisa Franziska von Wedell-Weimann,
9710: BROEK, L.VAN DEN: - De jaargetijden, luim en ernst,
11030: BROEKE, R.TEN( SAMENGESTELD DOOR): - Het nieuwste Medemblikker scharrezoodje, gevangen en ontweid van verscheide visschers en overgoten met een zangers-zausje
11231: BROMMER, BEA EA: - 3000 jaar weven in de Andes, textiel uit Peru en Bolivia,
10632: BROOD, P. EN E.SCHUT: - 'Eene zeer twistzieke natie' aspecten van de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Winschoten 1683-1943,
10351: BROOS, BEN EN ARTHUR K. WHEELOCK JR: - Johannes Vermeer
10611: BROTZ, HOWARD M: - The black Jews of Harlem, negro nationalism and the dilemmas of negro leadership,
12313: BROUWERS, JEROEN: - Geheime kamers,
10403: BROUWERS, JEROEN: - Hélène Swarth, haar huwelijk met Frits Lapidoth 1894-1910,
13603: P.HUME / BROWN. M.A. - History of Scotland vol. II: From the Accession of Mary Stewart to the revolution of 1689
12993: BRUCKNER, FERDINAND - Krankheit der Jugend, Schauspiel in drei Akten
12338: BRÜDIGAM, HEINZ: - Der Schoss ist fruchtbar noch ..., neonazistische, militaristische, nationalistische Literatur und Publizistik in der Bundesrepublik
13967: BRUGMANS, DR H.K. - Heemkennis Amsterdam deel I - met Vondel door Amsterdam
9387: BRUINS, F: - Het wereldrond, een leerboek der aardrijkskunde voor schoolgebruik en eigen studie, derde gedeelte: Azië, Afrika, Amerika en Australië,
13304: BRUNING, HENRI - Twee Spelen - Lazarus en de Rijke, bijbelsche comedie in zes tooneelen 2e dr
9290: BRUYN, E.B.DE: - Uit een leven,
11942: BUBER, MARTIN - COHN, H.H. - KLÖTZEL, CH. Z. - Jüdische Jugendbücher 1, Drei Legenden
4610: BUBER, MARTIN: - Brief an Gandhi, EA
6315: BÜCH, BOUDEWIJN: - Literair omreizen, een idioticon,
6316: BÜCH, BOUDEWIJN: - Dood kind
2294: BÜCHLER, LUDER: - Staathuishoudkunde als wetenschap,
2442: BÜCHNER, GEORG: - Woyzeck,
12323: HOLLENBERG - BUDDE: - Hebraisches Schulbuch,
11341: BUDDINGH -- HUIJSER, WIM: - Een stad is een boek, het Dordrecht van C.Buddingh, vier literaire wandelingen,
10709: BÜHLER, KARL: - Die Krise der Psychologie,
10773: BUKIET, MELVIN JULES: - While the Messiah Tarries, stories,
13799: BULLOZ, J.E. - Institut de France Musée Jacquemart - André 4e édition entièrement revue
11272: BULTE, MARCEL: - De Amsterdamse buurt, 't hofje werd een werkliedenkwartier,
10771: BUNZL, JOHN(HRSG): - Hoppauf Hakoah, Jüdischer Sport in Österreich von den Anfängen bis in die Gegenwart,
13999: BURCKHARDT- ROECHLIN KARL, PRÄSIDENT - Öffentliche Kunst-Sammlung Basel über das Jahr 1924
11719: BURG, AVRAHAM: - De Holocaust is voorbij, afrekenen met Hitlers erfenis, vertaling Rob Hartmans,
11720: BURG, AVRAHAM: - The Holocaust is over, we must rise from its ashes
6331: BURROUGHS, WILLIAM S: - Interzone,
6332: BURROUGHS, WILLIAM: - The place of dead roads,
6329: BURROUGHS, WILLIAM S. -- ODIER, DANIEL: - The job, interviews with Daniel Odier, revised and enlarged edition including Playback from eden to Watergate and Electronic Revolution,
6330: BURROUGHS, WILLIAM S. AND ERIC MOTTRAM: - Snack ... , two tape transcripts,
9271: BURUMA, IAN - Het circus van Max Beckmann an andere essays,
6333: BUSCH, WILHELM: - Bilderpossen in siebzig Bildern: Katze und Maus/ Der Eispeter/Krischan mit der Piepe/ Hänsel und Gretel
13177: BUSSUM, SANI VAN - Het joodsche bruidje. Een zedenschets uit onze dagen
8836: BUTLER, COLIN G: - The world of the honeybee
12758: CAETANO, PROF DOUTOR MARCELO - Tradições Princípios e Métodos da Colonização Portuguesa
11406: CAHEN, MAX: - In vrede en vriendschap, sholoum vereinchous, een kleine kroniek van de vooroorlogse joodse gemeenschap in 's Hertogenbosch,
12882: CAHEN, JOEL - Een hoofdstuk uit de nieuwste geschiedenis van de Haagse Joden
6346: CALFF, J.P.(TEKST): - Man en Mode, Sport en Spel, een introductie tot de 10e Herenmodebeurs,
9896: CALVERTON, V.F: - Anthology of American Negro Literature, 1st edition,
13541: CAMACHO, BRITO - Gente Bóer: Aspectos d'Africa
4295: CAMBRY; FREMINVILLE, M. LE CH-ER DE: - Voyage dans le Finistère, nouvelle édition accompagnée de notes historiques, archeologiques, physiques et de la Flore et de la Faune du Département,
4257: CAMPEN, M.H. VAN: - Bikoerim, tweede druk,
9648: CAMPERT, REMCO: - Van de wijs, tekeningen Jan van Oosten,
11699: CAMPERT, REMCO -- - De Parelduiker, Remco Campert, jaargang 20, nr 4,
12916: CAMUS, ALBERT - Le premier homme
6357: CANCALON, MARIE: - La cuisine chez soi, le manuel de la maîtresse de maison, 16e éd revue et augmentée,
13554: FIGUEIREDO CÂNDIDO DE - O que se nâo deve dizer bosquejos e notas de filologia portuguesa volume III
9118: CANTER, BERNARD: - De geraffineerde, een roman van dag en voetlicht
13230: SANCHEZ CANTÓN - Trésors de la peinture au Prado
12220: CAPEK, KAREL: - Hordubal
11000: CAPOTE, TRUMAN: - Answered prayers,
10987: CAPOTE -- GROBEL, LAWRENCE: - Conversations with Capote, foreword James A.Michener,
2883: CARADEC, FRANÇOIS; MASSON, JEAN-ROBERT: - Guide de Paris mystérieux,
13645: CARDINAL, MARIE - Het moet eruit! Een vrouw over haar psychoanalyse
13457: SCHARTEN CAREL - De zonde van Koning David, drama in vijf bedrijven en een voorspel
12545: CARIS, JO - Ierste Mestreechter Kookbook recepte
13873: JUSTI CARL - Velazquez und sein Jahrhundert, vollständige Auflage
13215: JUSTI CARL - Das Augusteische Dresden
10594: CARLEBACH, JOSEPH, ÜBERTRAGEN UND GEDEUTET VON: - Das Hohelied,
11949: CARMIGGELT, S - Speciaal voor u
9376: CARMIGGELT, S. -- - Kronkel, Carmiggelt speciaal,
13030: VILLE DE PARIS MUSÉE CARNAVALET - Chefs-d'oeuvre des collections parisiennes peintures et dessins de l'école française du XIXe siècle, 77 pp broché
12613: ANDRADE JORGE CARRERA - Obra poetica completa
8484: CARROLL, LEWIS: - Alice's adventures in Wonderland, illustrated by Helen Oxenbury,
8474: CARROLL, LEWIS: - The Wasp in a Wig, a 'suppressed' episode of Through the Looking-Glass and What Alice found there
10966: CARTLEDGE, BRYAN: - The will to survive, a history of Hungary,
12901: CASTEL-BLOOM, ORLY - Parcelles humaines
13556: ARMANDO CONCALVES DE MORAIS E CASTRO - O problema Económico e fianceiro das Colonias
5171: CATALOGUE -- - Masterpieces from the Peggy Guggenheim Collection,
2925: CATALOGUE -- - Catalogue de la bibliothèque religieuse de l'église Wallonne d'Amsterdam,
2213: CATALOGUS - Catalogus van de boekerij der Koninklijke Akademie van wetenschappen gevestigd te Amsterdam, eersten deels eerste en tweede stuk,
10344: CAUBERGHE, J: - Nederlandsche Taalschat I: Spreekwoorden/ II: spreekwijzen/ III: synoniemen/ IV: citaten,
11306: CAVAFY, C.P: - Collected poems translated by Edmund Keeley and Philip Sherrard, edited by George Savidis,
13534: STOLK CEES - Slikken of stikken, 1939-1955: Werkverschaffing in Groningen
13181: CAMILO JOSÉ CELA - Diccionario secreto (Dos) segunda parte
12158: CELAN, PAUL: - Die Niemandsrose/ Sprachgitter, Gedichte,
11817: CELAN -- DERRIDA, JACQUES: - Sjibbolet voor Paul Celan, vertaling en nawoord Ger Groot,
12409: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND - Guignol's band,
11689: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND: - Voyage au bout de la nuit,
11585: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND: - Dood op krediet
12267: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND: - Bagatelles pour un massacre, texte intégral,
12411: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND - Gesprekken met Professor Y
10746: SUNDERLAND ART CENTRE: - British Studio Glass touring exhibition 1983-1984,
10538: CERVANTES: - De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha
13751: REVISTA INSTITUTO MIGUEL DE CERVANTES - Revista de Filología española tomo XLIV
13663: CERVANTES, M. DE: - Comedias y entremeses tomo III: Los baños de Argel- El rufian dichoso
6378: CESARO, INGO(HRSG): - Dass ich nicht lache,
11142: CHALON, JEAN: - Portrait d'une séductrice,
6381: CHALVIN, SOLANGE ET MICHEL: - Comment on abrutit nos enfants, la bêtise en 23 manuels scolaires,
9230: CHAMULEAU, RODY (RED): - Uw kop in de oven, anekdoten uit het Rijk van de Literatuur,
10366: CHANG, JUNG: - De Keizerin - het verhaal van de vrouw die bijna 50 jaar over China heerste, vertaling Bart Gravendaal en M.vd Werf,
13058: BOOST CHARLES - Uitkijken
11882: CHARPENTREAU, SIMONNE: - Le livre d'or de la chanson francaise de Ronsard à Brassens, Tome I,
10749: CHOTJEWITZ, PETER O. UA: - Wie führe ich eine alternative Firma ?? (in den Ruin),
11015: CHRISTIE, AGATHA: - Spider's Web, a play,
13674: CHRISTIE'S - Sale of cameras and photographic equipment
13382: HAUSCHILD JAN-CHRISTOPH - Essen und trinken mit Heinrich Heine
13341: FRY CHRISTOPHER - Droom der gevangenen, een spel in de bewerking van Bert Voeten
13342: FRY CHRISTOPHER - Thor en de engelen
13340: FRY CHRISTOPHER - De jongen met de kar, Sint Cuthman van Sussex, bewerking Bert Voeten
13343: FRY CHRISTOPHER - De eerstgeborene (the firstborn)
13163: FRY CHRISTOPHER - Deze vrouw mag niet branden
11368: CITROEN, DENISE EA(RED): - Joodse huizen, verhalen over vooroorlogse bewoners,
13600: CLAAR, EMIL - Fünfzig Jahre Theater Bilder aus meinem Leben
13513: CLAES, PAUL (VERTAALD DOOR) - De Griekse liefde - 150 epigrammen
10424: CLARKE MOHL, MARY -- LESSER, MARGARET: - Clarkey, a portrait in letters of Mary Clarke Mohl 1793-1883,
13648: ANET CLAUDE - Mayerling, 41 bois originaux de L.William Graux
11528: CLAUDEL, CAMILLE -- DELBEE ANNE: - Camille Claudel een vrouw, vertaling Michel Perquy,
10303: CLAUDEL, PHILIPPE: - Le rapport de Brodeck
11779: CLAUS, HUGO: WILDEMEERSCH, GEORGES: - Hugo Claus Familiealbum,
11499: CLEEF, HENNY VAN: - Die Israelitische Küche, Kochbuch für das Israelitische Haus, dritte Auflage,
12670: BRENTANO CLEMENS - Alhambra eine Nachprüfung von Wilhelm Fraenger
11701: CLINTON, HILLARY RODHAM: - What happened,
13217: WERLEMANN CO - 5 generaties van 1800 tot heden in het Stedelijk Museum te Amsterdam
13731: GLENDINING & CO - Catalogue of part XI of the collection of coins formed by the late Richard Cyril Lockett Esq part II
4892: COELHO, MAURICE BERNARD: - Het Fascisme, Nationaal Socialisme en de Joden, een psychoanalytische beschouwing van het nationalisme en internationalisme,
10232: COETZEE, J.M: - Slow man,
13725: COETZEE, J.M. - Jongensjaren, scènes uit de provincie
10780: PAGRACH-VAN COEVERDEN EA(PRODUCTIE): - Herinneringsalbum van de bijzondere dienst tgvh Vijftigjarig bestaan van de Staat Israël in de Esnoga te Amsterdam zondagmiddag 26 april 1998,
12341: COHEN, ELIE: - Beelden uit de nacht, kampherinneringen,
11872: COHEN, E.A: - De negentien treinen naar Sobibor,
12730: COHN, NORMAN - Cosmos Chaos et le monde qui vient, du mythe du combat à l'escatologie
10816: COHN, EMIL BERNARD (HRSG VON): - Das jüdische ABC, ein Führer durch das jüdische Wissen,
10817: COHN, LUDWIG: - Ein Weg zum Glück, selbst gegangen und dargestellt,
12189: COHN, NORMAN: - Cosmos, chaos et le monde qui vient,
10985: COLET, LOUISE -- DU PLESSIS GRAY, FRANCINE: - Rage and fire, a life of Louise Colet, pioneer feminist, literary star, Flaubert's muse,
12401: COLETTE - De eerste keer dat ik mijn hoed verloor, zelfportret in verhalen
9816: COLLECTIEF -- - Uit liefde in boeken, vijftien schrijvers op zoek naar een boekhandel,
2934: COLLECTIF: - A coups de baïonnette, Volume 3, nos 27-39
12024: COLLIJN, ISAK: - Handskrifter Urkunder och Böcker Rörande Birgitta och Vadstena, separat ur
6417: COLOMB, CHRISTOPHE -- LEQUENNE, M(PRÉS): - Livre des Prophéties:
13671: REPÚBLICA PORTUGUESA MINISTÉRIO DAS COLÓNIAS - Colectânea de legislação colonial - no. 7
6581: DUTCH-INDIAN CHEMICAL WORKS-COMPANY (ED): - Specialité's of huismiddelen, essences, kunstmatige bronzouten, preparaten voor huiselijk gebruik, cosmetica, zeepen, vee-geneesmiddelen, verven, vernissen, beitsen, artikelen voor fotografie, flesschen-en zegellak etc
9767: SDAP CONGRESVERSLAGEN: - Verslag van het 14e, 15e, 16e, 17e, 19e, 21e , 22e en Buitengewoon Congres der SDAP, 8 verslagen samen,
13409: CONNELLY MARC, RICE ELMER, GLASPELL AND OTHERS - Six Plays
12050: CONSTANDSE, ANTON LEVIEN: - Le baroque espagnol et Calderón de la Barca, academisch proefschrift
11140: CONSTANT -- LEVAILLANT, MAURICE: - Les amours de Benjamin Constant, lettres et documents avec un opuscule inédit,
13580: COOLEN, ANTON - Kerstmis in de Kempen
13706: COOLSAET, WILLY - Nietzsche over de wil tot macht, Foucault in zijn spoor
12268: COPLAND, AARON: - Appalachian spring, Ballet for Martha, full score,
11931: COPPENS, THERA - Suzanne en Edouard Manet, de liefde van een Hollandse pianiste en een Parijse schilder,
13983: CORBEAU L.J: - Grammaire du français contemporain
2631: CORDAY, LE COMITÉ: - Dictature, extremistes contre extremistes,
12736: CORNEILLE P - Le Cid Tragedie en cinq actes et en vers mit Anmerkungen
13363: VETH CORNELIS - Die goede, oude tijd
13984: VETH CORNELIS - Oude meesters der illustratie
10060: CORNELISSEN, IGOR: - De zender van Polk, roman,
10692: CORNELIUS, HANS: - Elementargesetze der bildende Kunst, Grundlagen einer praktischen Ästhetik, 2. vermehrte Auflage m 245 Abb im Tekst und 13 Tafeln,
13781: MARQUEZ DE JACOME CORRÉA - Historia da Descoberta das ilhas
12106: CORRESPONDANCE -- - Correspondance franc,aise de Marguerite d'Autriche avec Philippe II, tome III
13526: COSTANTINI, VINCENZO - Sunto di storia dell'arte volume III - Italia: dal sec. XVII ai giorni nostri
12185: DE COSTER, CHARLES: - Uilenspiegel en Lamme Goedzak 1 en 2
12087: COUBERTIN, BARON P. DE: - Practische lichaamsoefeningen (gymnastique utilitaire), 2e druk,
11527: COUPERUS-BAUD, ELISABETH -- VLIET H.T.M. VAN (BEZORGD DOOR) - Dienstbaar tot het einde brieven van en aan Elisabeth Couperus-Baud 1923- 1958,
5490: CLAUSEL DE COUSSERGUES: - Quelques considerations sur la marche du parti liberal dans les premiers mois de 1822, et sur certains de ses députés, précédées de son opinion sur la petition-Loveday, 2e ed, augmentee des reponses (..),
11032: COWARD, NOËL: - Suite in three keys: A song at twilight, Shadows of the evening, Come into the garden Maud, three plays,
9605: CRAIG, EDWARD GORDON: - De l'art du théâtre,
13487: CRANE, NICOLAS - Mercator, de man die de aarde in kaart bracht
12574: CROZE, L: - 'n Kostbaar ... en 'n Deftig en wereldberoemd Stelletje! ....
11234: CRUTCHLEY, ANNA: - Tassel making, revealing the secrets of how to make the world's most gorgeous fabric decorations,
10704: CSIKSZENTMIHALYI, MIHALY: - Creativiteit, over "flow", schepping en ontdekking,
12438: CUDLIPP, HUGH - Publish and be damned! London, the astonishing story of the daily Mirror
10471: DA PONTE, LORENZO: - Mein abenteuerliches Leben, die Erinnerungen des Mozart- Librettisten, a.d. Italienischen von Eduard Burckhardt, Nachwort Wolfgang Hildesheimer,
6454: DA PONTE, LORENZO: - Geschichte meines Lebens, Memoiren eines Venezianers,
13688: DAALMANS, JUNI - De breingids, een reis door onze hersenen
10319: DAHL, ROALD: - The Roald Dahl omnibus, perfect bedtime stories for sleepless nights,
10881: DAHL, ROALD: - Solo - 1938-1941
2912: DALBERG, HEINZ: - Hinter verschlossenen Türen, ein Tatsachenbericht,
11803: DALI, SALVADOR: - Mijn leven als genie
5510: DAMMERMAN, K.W.: - The agricultural zoology of the Malay archipelago, the animals injurious and beneficial to agriculture, horticulture and forestry in the Malay peninsula, the Dutch East Indies and the Phillipines,
10315: DANTZIG, A. VAN: - Snippers, artikelen over psychiatrie en psychotherapie, academisch proefschrift,
10313: DANTZIG, A. VAN: - Psychotherapie - een vak apart, opstellen over mogelijkheden en grenzen van psychotherapie,
12436: DAOUD, KAMEL - Zabor
12221: DAOUD, KAMEL: - Moussa of de dood van een Arabier,
13906: FULLARD HAROLD AND H.C.DARBY - The university Atlas
13915: BAU N. ET P. DARGY - La pratique du super8
13579: DARSONO, DR A. - Door de oren zien - gedichten van blinde en slechtziende dichters
10861: DARWIN -- BUSKES, CHRIS EA: - In Darwins woorden, leven, werken en denken van Charles Darwin,
13511: DAUM, P.A. - Verzamelde romans I
13140: GROSSMAN DAVID - Death as a way of life, dispatches from Jerusalem
6484: DAVIDSON, WILLIAM L[ESLIE]: - Leading and important english words: explained and exemplified, an aid to teaching, 1st edition,
13056: DAVIES, HUBERT HENRY - The plays of Hubert Henry Davies - volume II
13216: DAVIS DEBORAH - Fabritius, schilder van het puttertje, leven en werk van een 17e-eeuwse meester
12926: LIPSTADT DEBORAH E - Denying the Holocaust , the growing assault on truth and memory
13755: DECHESNE B.H.H, HRABAL BOHUMIL, EA - Tijdschrift 'Euros' 1966 nr 7-8: Atheisme
13473: DEELEN H.L.F.J. - Handboek voor jeugdleiders deel 1
11016: DEICHSEL, WOLFGANG: - Frankenstein. Aus dem Leben der Angestellten,
9992: DEKKER, MAURITS: - Aan beide kanten van de drempel,
12192: DEKKER, P. EN J.PENDERS: - School-Gymnastiek, handleiding ten dienste van de opleiding tot onderwijzer en voor de akte Vrije en Orde(n)-oefeningen (vak J),
12063: DEKKER, P. EN F. MOBACH: - Schoolgymnastiek deel 1, eerste leerkring,
10504: DEKKERS, MIDAS: - Rare snuiters,
12264: DEKKERS, MIDAS: - Lief dier - over bestialiteit
9340: DELACROIX, EUGENE: - Journal de Eugene Delacroix en 3 tomes,annotations Andre JOUBIN, tome I: 1822-1852 tome II: 1853-1856 tome III: 1857-1863,
6504: DELAHUNTY, ANDREW AO: - The Oxford dictionary of allusions,
13741: DELEN, A.J.J. - Oude Vlaamsche Graphiek, verzamelde opstellen
12590: DELEUZE, GILLES - Proust et les signes
10117: DELLAERT, ULRICH FRANÇOIS MARIE: - Onderzoek inzake de meest geschikte plaats voor een helihaven in Amsterdam,
2987: DENDALETCHE, CLAUDE: - Guide du Naturaliste dans les Pyrénées occidentales, Moyennes Montagnes et Hautes Montagnes, 2 tomes,
10853: DENNY, ROBYN -- KUDIELKA, ROBERT(ED): - Exhibition catalog Robyn Denny,
13939: DEPARTEMENT V ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN - De Nederlandse Musea
9267: DERYS, GASTON: - L'art d'être gourmand, essai de gastromancie avec 290 recettes de gens de lettres, artistes, hommes politiques, etc
13538: DESCAVES, PIERRE - Le théâtre, notes et maximes
12287: TYPE DESIGN -- - TWENTY-ONE Classic type faces for book and periodical setting on 'Monotype' composing machines selected from a repertory of over 500 series as timeless masterpieces of type design which will remain in distinguished use
13888: DEUTSCH, SALLY - All-Star Cast - a Footlight Anthology
12866: DEUTSCH, JULIUS - Der Bürgerkrieg in Oesterreich eine Darstellung von Mitkämpfern und Augenzeugen
12889: DEUTSCHER, ISAAC - Essais sur le problème juif , présentation et préface de Tamara Deutscher, traduit de l'anglais par Elisabeth Gille- Nemirovsky
12275: DIAMOND, ANDREW ET PAP NDIAYE: - Histoire de Chicago
10857: DIBBETS, JAN -- FUCHS, R.H., VOS, M.M.M AND MARTIN FRIEDMAN(INTR): - Jan Dibbets,
12986: SIPSMA DICK - Van oude mensen, de dingen die gaan komen
12023: DIEDERICHS, EUGEN: - Verlagskatalog
9396: DIETSCHLANDNUMMER -- - Tweede druk van het Dietschlandnummer van De Nieuwe Gids, verschenen augustus 1940 (de 1e druk was van juni 1939)
13286: VAN DIJK, DANIELLE - Maria Magdalena, vrouw naast jezus - Een zoektocht naar het verborgen christendom
6523: DIJK, HANS VAN: - Architectuurgids Rotterdam, speciale uitgave van het tijdschrift Wonen-TA/BK,
11600: BOB VAN DIJK - Zaltbommel 1938-1948, authentieke foto's en documenten verzameld door Bob van Dijk
13974: DILLMONT, TH DE - Alphabet de la brodeuse: lettres, chiffres, monogrammes et ornements à points comptés
11230: DIS, ADRIAAN VAN: - Indische duinen
13138: DISCHE IRENE,TINKE DAVIDS - Vrome leugens - twee novellen en vijf verhalen
12789: DITTRICH, KATHINKA - Ernst Lubitsch retrospectief
12557: DÖBLIN, ALFRED - Die Ermordung einer Butterblume u andere Erzählingen
3920: DÖBLIN, ALFRED: - Berge, Meeren und Giganten
13354: DODERER, HEIMITO VON/T - Die erleuchteten Fenster oder Die Menschwerdung des Amstrates Julius Zihal
11616: DODERER, HEIMITO VON: - Ein Mord den Jeder begeht
11731: DODERER, HEIMITO VON: - Die Strudlhofstiege oder Melzer und die Tiefe der Jahre,
6537: DOERRY, MARTIN: - Nirgendwo und überall zu Haus, Gespräche mit Überlebenden des Holocaust, Fotos von Monika Zucht,
10960: VAN DOESBURG -- FABRE, GLADYS(ED): - Constructing a new world, Van Doesburg & the international avant-garde, exhibition catalogue,
6538: DOEVE, J.F. (ILL BY): - The Doodles of Doeve, privately printed for the friends of Rainbird, McLean Ltd at Christmas 1956,
6539: DOEVE, J.F. (ILL BY): - The Nativity according to Saint Luke, illustrated by J.F.Doeve for Christmas 1954,
13085: DOMMELSHUIZEN JR, COR - Louis Bouwmeester 1842-1942
13188: SHAW DONALD L - A literary history of Spain
13204: SPOTO DONALD - Dietrich Marlene
13150: DONNER J.H. - Na mijn dood geschreven
13422: DEN DOOLAARD A. - Ontsporingen
10494: DOORN, JOHNNY VAN: - Gevecht tegen het zuur, diverse ontsnappingen tussen 44 et 84
10413: DOORN, JOHNNY VAN: - Door de weken heen, dagboeken
12310: DORGELÈS, ROLAND: - Retour au front
12032: DORHOUT, U.G: - Volk aan den plas, een boek van de Friesche meren, tekeningen van Dirk Kerst Koopmans,
13646: DORNA, MARY - Onmaatschappelijke voorkeur
11867: DOS PASSOS, JOHN: - Manhattan Transfer, a novel of the Twenties
12754: DRESDEN, SEM - Het beste van Dresden
12907: DREWITZ, INGEBORG - Gestern war heute, Hundert Jahre Gegenwart
6564: DREYFUS -- STOCK, PIERRE-VICTOR: - L'Affaire Dreyfus, mémorandum d'un éditeur,
13664: DRIJVER, F.W. - Naarden historie en monumenten - Deel I en II
10100: DROST, M.A.(ED): - Documents pour servir à l'histoire du commerce des Pays-Bas avec la France jusqu'en 1585, tome I: Bordeaux 1470-1520 et II: La Rochelle 1423-1585,
10652: DUBIEZ, F.J: - Cornelis Anthoniszoon van Amsterdam 1507-1553, zijn leven en werken,
9333: DUBOIS, PIERRE H.: - Memoranda, hermetisch en besterd, literair leven in jaren van onrust / Memoranda, een soort van geluk, 1952-1980/ over de grenzen van de tijd, 3 boeken samen,
9537: BILDER DUDEN -- - Der kleine Bilder Duden, Heft 6: deutsch, serbisch, griechisch,
9536: BILDER DUDEN -- - Der kleine Bilder Duden, Heft 4: deutsch, norwegisch, finnisch,
11932: DUHAMEL, GEORGES - Vie des Martyrs, 1914-1916
10595: DUINKERKEN, W. EA: - De Historie van Warffum, Breede en Rottumeroog,
12212: DUPEYRON, PADRE PEDRO: - Pequeño Vademecum da Lingua Bantu na Provincia de Moçambique, ou Adjaua, Comparade com os dialectes de Sena, Tete e Quelimane e seguidada de um vocabulario de mesma lingua e da de Quelimane,
11687: DURAND-RUEL -- ASSOULINE, PIERRE: - Graces lui soient rendues, Paul Durand-Ruel, le marchand des impressionnistes
12522: VON DYCK ,WALTER - Amtlicher Führer von meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik durch die Sammlungen 2. Auflage 1928
12372: EATHERLEY, CLAUDE: - Burning conscience. The case of the Hiroshima pilot, told in his letters to Günther Anders, preface by Bertrand Russell,
10655: ECO, UMBERTO: - A theory of semiotics,
10481: ECO, UMBERTO: - Tolerance and the intolerable , in Index on Censorship, the magazine for free speech volume 23,
5491: EDGEWORTH, MARIA: - Harrington and Ormond,
12826: DOOYES EDO - Let's make an opera, an entertainment for young people
12585: CALIC DR EDOUARD - De Rijksdag brandt
13881: VERKADE EDUARD - Uit het dagboek van Horatio, over Hamlet Prins van Denemarken
13332: ALBEE EDWARD - Wie is er bang voor Virginia Woolf? toneelstuk in drie bedrijven
12870: REILLY EDWARD R - Gustav Mahler und Guido Adler, zur Geschichte einer Freundschaft
12886: STANFORD EDWARD - Coloured Chart of the Thames Estuary extending to Harwich and Ramsgate with map of the river from London to Gravesend
12608: EEDEN, FREDERIK VAN - Dromenboek
4913: EEGHEN -- BAKKER, B. E.A.: - De verzameling van Eeghen, Amsterdamse tekeningen 1600-1950,
13377: EGGER, E - Histoire du livre - Depuis ses origines jusqu'a nos jours
10105: EHRENBURG, ILJA: - Das Leben der Autos, 9.-15.Tausend, im Russischen" 10 PS"
11977: EICHMANN -- BUSKES, J.J. EA: - Eichmann was niet alleen,
8457: EINTHOVEN -- SNELLEN, H.A: - Selected papers on electrocardiography of Willem Einthoven with bibliography and comments/ Two pioneers of electrocardiography, the correspondence between Einthoven and Lewis from 1908-1926, 2 titles sold together,
8462: EINTHOVEN -- - Blood pressure measurement and systemic hypertension, 2nd Einthoven meeting on past and present cardiology,
13929: VOET ELIAS JR - Nederlandse goud- en zilvermerken
13339: ELIOT T.S. - Een staatsman van verdienste, vertaling HWJM Keuls
12994: EYBERS ELISABETH EA - Gedichten
10078: ELLENBROEK, WILLEM: - Wim Ruigrok: Amsterdam, stad in verandering, foto's,
13923: CHAMBERLAIN PETER AND CHRIS ELLIS - Soviet Combat tanks 1939-1945 drawings by Kenneth M.Jones 64pages
10790: ELOESSER, ARTHUR: - Vom Ghetto nach Europa, das Judentum im geistigen Leben des 19.Jahrhunderts,
10821: ELON, AMOS: - The pity of it all, a portrait of the German-Jewish epoch 1743-1933,
13709: ELSSCHOT, WILLEM - Het tankschip
10774: ELSWIJK, ROALD VAN: - De Joodse geschiedenis van Appingedam,
12224: EMANTS, MARCELLUS: - Inwijding I en II,
11526: EMANTS, MARCELLUS: - Een nagelaten bekentenis, inleiding Ton Anbeek,
3897: EMANTS, MARCELLUS: - Hij, dramatisch tafreel/ In de praktijk, blijspel in één bedrijf/ Artiest, tooneelspel in drie bedrijven, 3 eerste drukken samen,
12672: PRETORIUS EMIL - Vom Bühnenbild bei Richard Wagner
12728: GADDA CARLO EMILIO - De leerschool van het lijden, vertaling Frans Denissen
12441: GADDA CARLO EMILIO - De leerschool van het lijden
10657: EMMENS, J.A: - Rembrandt en de regels van de kunst,
12352: ENDT, ENNO EN LIENEKE FRERICHS - Bargoens woordenboek,
11321: ENGELBERTS, LERNERT: - Oedipoes werpt jongen, gedichten,
10119: ENGELENBURCHT, J.( = ENGELBREGT, J.H.A): - Punch,
10360: ENQUIST, PER OLOV: - De vijfde winter van de magnetiseur/ De reis van de voorganger, vertaling Cora Polet,
12752: ENSCHEDÉ J.W. - Nederlandsche drukregels voor proeflezers en correctoren als leerboek aangenomen door de Amsterdamsche grafische school
5197: ERASMUS: - Erasmi Roterodami compendium vitae, Das Leben des Erasmus von ihm selbst erzählt, Übersetzung und Nachwort Ernst Schultz,
12503: SLOT ERIC - De vergeten geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog
12744: STROHMER ERICH VON - Prunkgefässe aus Bergkristall
12987: FROMM ERICH - Dromen, sprookjes, mythen, inleiding tot het verstaan van een vergeten taal
6635: ERINGA, S: - La Renaissance et les rhétoriqueurs néerlandais Matthieu de Casteleyn, Anna Bijns et Luc de Heere
13670: ERPEL, SIMONE - Zwischen Vernichtung und Befreiung. das Frauen- Konzentrationslager Ravensbrück in der letzten Kriegsphase
14002: UNTERMYER ERWIN - Art Treasures Exhibition auction
8586: ESPAGNE, MICHEL: - Les juifs allemands de Paris à l'époque de Heine, la translation ashkénaze,
2549: ESTIENNE, HENRI: - Deux dialogues du nouveau langage François italianizé, avec introduction et notes par P. Ristelhuber, 2 tomes,
13530: ESTRADA, EMILIO - Arqueologia de Manabi Central
12320: ETTY, ELSBETH EA: - EN had de liefde niet, beschouwingen over Siebelinks "Knielen op een bed violen"
13224: O'NEILL EUGENE - All God's Chillun got Wings/ Desire under the Elms and Welded
10734: EVERDINGEN, W. VAN: - De oorlog in Zuid-Afrika - een beschrijving met een inleidend woord van H.J.Kiewiet de Jonge, eerste tijdvak: van 11 October 1899- Maart 1900, met drie kaartjes,
13245: RABBIJN MR. DRS. R. EVERS - Talmoedisch denken
10545: EYBERS, ELISABETH: - Winter-surplus,
10546: EYBERS, ELISABETH: - Nuweling,
10547: EYBERS, ELISABETH: - Balans, gedigte,
6653: EYZENBACH, TOM: - De Theatrale Krant, tekeningen met tekst van Hans Keller,
11165: FABBRI, FABIO MARCO: - Acquapendente Ebraica nella Carta cum Hebreos (1488),
4415: FALKENBURG, DR PH.: - Amsterdam, sa vie économique et sociale, ses institutions hygiéniques et philanthropiques, notice, publiée a l'occasion de l'exposition internationale de Bruxelles par le Bureau de Statistique d'Amsterdam,
11116: FARGE, ARLETTE ET KLAPISCH-ZUBER, CHRISTIANE: - Madame ou Mademoiselle? Itinéraires de la solitude féminine 18e-20e siècle,
11801: FASSEUR, CEES: - Dubbelspoor, herinneringen,
13813: FATTORUSSO G. - Das National-Museum zu Neapel: Bronzen und Marmorskulpturen
10910: FAULKNER, MARK R.J: - Overtly Muslim, covertly Boni, competing calls of religious allegiance on the Kenyan coast,
12204: FECHNER, GUSTAV THEODOR: - Das Büchlein vom Leben nach dem Tode
12362: FEILCHENFELD, DR ALFRED - Denkwurdigkeiten der Glückel von Hameln
13841: FELIX, J. - Fauna van Europa
2290: FELLKAMPF, J.L: - Over den toestand der arbeiders en over de handwerks-genootschappen in Engeland en Noord-Amerika, vertaling H.J.G.Mijnssen,
13096: FENS, KEES - Kees Fens in gesprek, in Raster, driemaandelijkse uitgave
11344: FENS -- JOOSTEN, JOS EN JAN DE RODER (RED): - Betrokken buitenstaander, opstellen voor Kees Fens,
11342: FENS, KEES: - Doorluchtig glas, vijftig jaar P.C.Hooftprijs,
11259: FENS, KEES -- T. VAN DEEL, M.MATHIJSEN EN G. DE VRIEND (RED): - Kijk op kritiek, essays voor Kees Fens,
11241: FENTON, JAMES: - Gedichten
13520: FERGUSSON, FRANCIS - The idea of a theater - a study of ten plays
3919: FERRI, ENRICO: - De misdadigers in de kunst (I delinquenti nell'arte), naar den oorspronkelijken tekst en de laatste fransche vertaling van Eugène Laurent bewerkt door Henry Eshuys,
2590: FEUCHTWANGER, OSIP (RED): - Jewish tradition in art, the Osip Feuchtwanger collection, exhibition catalogue in hebrew,
12051: FEYDEAU, GEORGES: - Het kind van de rekening, vertaling Bob de Lange,
12292: FICHTNER, PROF.DR. FRITZ: - Meissner Porzellan,
12558: ANDREW FIELD - The life and art of Vladimir Nabokov
10477: FILLOY, JUAN: - Op Oloop
10246: CARÈME PETIT-FILS: - 99 manières d'accomoder le poisson et les plats maigres
10713: FINDLAY, JOHN M. AO: - Active vision, the psychology of looking and seeing,
12841: FINKELSTEIN, NORMAN - De Holocaust-industrie, bespiegelingen over de exploitatie van het joodse lijden
10586: FINKELSTEIN, NORMAN G: - Beyond Chutzpah, on the misuse of Anti-Semitism and the abuse of history,
11035: FINKIELKRAUT, ALAIN: - La mémoire vaine, du crime contre l'humanité,
12162: FISHMAN, JOSHUA A: - The sociology of language in Israel, the choice between hebrew and yiddish
11121: FLAUBERT, GUSTAVE ET GEORGE SAND: - Wij moeten lachen en huilen, brieven
10840: FLAUBERT, GUSTAVE: - Madame Bovary, vertaling en nawoord Hans van Pinxteren,
13105: CONTI FLAVIO - Come riconoscere l'arte Barocca
6703: FLN -- - Das algerische Volk und seine Revolution/ Die völkerrechtliche Grundlagen des algerischen Staates, Memorandum des der provisorischen Regierung der algerischen Republik, 2 Titel zusammen
13454: FLÜCKIGER, ALFRED - Glück des Daseins, Insektenromane - Mit 62 Illustrationen von Vreni Zingg.
11773: FOER, JONATHAN SAFRAN: - Here I am,
13497: FOER, JONATHAN SAFRAN - Extremely loud & incredibly close
13184: LINDEN FONS VAN DER - In linnen gebonden: Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940
13876: MARRIOTT ANTHONY & ALISTAIR FOOT - No sex please, we're british
9450: ALAIN FOREST - Israël Palestine: imaginer la paix? Rencontre israélo-palestinienne,
6711: FORGEUR, BRIGITTE: SARRAMON, CHRISTIAN (FOTOGRAFIE): CEES NOOTEBOOM: MAX VAN ROOY: AREND JAN VAN DER HORST - Wonen en leven in Amsterdam
13985: APPIGNANESI LIA AND JOHN FORRESTER - Freud's women
6714: FORSTER -- STAPE, J.J.(ED): - E.M.Forster, interviews and recollections
12174: FOSS, LUKAS: - A parable of death (Ein Märchen vom Tod) for narrator, chorus, tenor solo and orchestra,
13753: VOGEL W. LITHOGRAFIE EN FOTOLITHOGRAFIE EA - Vlak- en Diepdruk
2931: FOUCAULT, MICHEL: - Sept propos sur le septième ange,
4298: FRAENKEL, ERICH(HRSG): - Judeus te contemplam! Fatos referentes a questao judaica, traduzido por Paulo Boersner,
12010: SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE FRANCE : - Pour le progrès et la diffusion des connaissances relatives aux champignons tome LVIII, fascicules 1-2
12876: TENTORI FRANCESCO - Le Corbusier/ Einstein
13289: BACON FRANCIS - In conversation with Michel Archimbaud
12640: SPUFFORD FRANCIS - Red plenty inside the fifties' soviet dream
13187: UMBRAL FRANCISCO - Lorca poeta maldito
13406: QUEVEDO DON FRANCISCO DE - Historia de la vida del Buscón
12737: MAURIAC FRANCOIS - Le désert de l'amour
11933: FRANÇOIS, G. - De Kunst Om Zich Te Grimeeren, Handleiding voor Jonge Tooneelspelers, Dilettanten en Liefhebberij-Tooneelgezelschappen in gezellige kringen. Naar het Hooduitsch van L. Schneider, Fr. Alrmann en Ludwig Menzel
13287: FRANK, ANNE - De dagboeken van Anne Frank - Volledige Uitgave
12060: FRANSEN, J: - Les comédiens français en Hollande au XVIIe et au XVIIIe siècles,
10271: FRANSSENS , J.-P -- HAZEWINDUS, DANIËL: - Jean-Paul Franssens, leven, werk en vrienden,
10367: FRENCH, PATRICK: - India, a portrait,
6748: FREUD, SIGMUND: - Die Zukunft einer Illusion, 2.Auflage,
10333: FREUD -- SANDLER, J. & OTHERS (ED): - Freud's "On Narcissism: An introduction"
10332: FREUD -- PERSON, E. & OTHERS (ED): - On Freud's " Observations on Transference-Love",
13305: FREUD, SIGMUND - Escritos sobre judaísmo y antisemitismo
4966: FREUD -- EISSLER, K.R: - Freud und Wagner-Jauregg vor der Kommission zur Erhebung militärischer Pflichtverletzungen,
10334: FREUD -- PERSON, ETHEL SPECTOR (ED): - On Freud's " A child is being beaten" ,
12226: FREY, A.M: - Der Mensch
1964: FREYTAG, G: - Freytags Welt-atlas [1921], 211 Karten auf 124 Seiten und Namensverzeichnis,
10446: FRIED, AMELIE: - Schoenenpaleis Pallas, hoe mijn familie zich tegen de nazi's verzette,
13480: DR H.F.FRIEDERICHS - Genealogisches Jahrbuch - Band 2
9490: FRIEDLAENDER, S.: - Katechismus der Magie, Die Magische Bibliothek Erster Band, 1.-3. Tsd,
10957: FRIEDMAN, CARL (GEKOZEN EN INGELEID DOOR): - Bijt me toch, bijt me! De mooiste dierenverhalen uit de Russische Bibliotheek,
11721: FRIEDMAN, CARL: - Tralievader,
10106: FRIEDMAN, LESTER D: - Hollywood's image of the Jew,
11582: FROHN, BIRGIT: - 101 heilzame toepassingen van olijfolie, door het gebruik van olijfolie ziektes en kwalen genezen, het lichamelijk welzijn verbeteren eb heerlijk gezond eten,
13886: FRY, CHRISTOPHER - The lady's not for burning, a comedy
2147: FRY, DONALD: - Norse sagas translated into english, a bibliography,
13161: FRY, CHRISTOPHER - Het donker is licht genoeg
6761: FUCHSBRIEFE -- FUCHS, HANS: - Bonner Privat-Informationen Jahrgang 1952
12422: FÜRSTENTHAL, DR R.J: - Minchah katana, Verhaltungsregeln beim Gebrauche der Tephilin, neu bearbeitet
8888: FURTWÄNGLER -- THIESS, FRANK: - Wilhelm Furtwängler zum Gedenken, 30.November 1954,
12716: D'ANNUNZIO GABRIELE - Il Martirio di San Sebastiano mistero composto in ritmo francese da Ettore Ianni
8805: GADAMER -- DERKSEN, L.D: - On universal hermeneutics, a study in the philosophy of Hans-Georg Gadamer, academisch proefschrift,
4239: GAEBLER, EDUARD: - Führer auf den beliebtesten Spaziergängen und Touren in die nähere und weitere Umgegend Leipzigs, nebst Wegweiser durch die Stadt, mit 6 Haupt- und 6 Nebenkarten, 4. Vermehrte und verbesserte Auflage,
13207: AL GALIDI - De herfst van Zorro, gedichten
12147: NATIONAL GALLERY : - An exhibition of cleaned pictures(1936-1947)
13307: ZOLA ÉMILE ET POÈME DE LOUIS GALLET - Le Rève, drame lyrique en 4 actes, huit tableaux poème de Louis Gallet, musique de A. Bruneau
12000: GANDHI - GUHA, RAMACHANDRA: - Gandhi, de biografie, de jonge jaren, vertaling Chiel van Soelen en Pieter van der Veen,
4510: GANS, JACQUES: - Het pamflet, weekblad tegen het publiek, 1e jaargang nr 3 en 4,
9294: GANS, JACQUES: - Liefde en goudvisschen
13396: LORCA FEDERICO GARCIA - Libro de poemas
12985: MÁRQUEZ GABRIEL GARCÍA - Over de liefde en andere duivels
13458: GARCIA LORCA, FEDERICO - Romancero gitano, poema del cante jondo, prologo de José Luis Cano
10377: GARNER, PHILIPPE: - Eileen Gray, designer and architect 1878-1976,
11006: GATTI, ARMAND: - La passion du général Franco,
11695: GAUTIER, THEOPHILE: - Le club des hachichins suivi de La pipe d'opium, l ésprit frappeur no 6, 1998, 79p, petit format, broché, bon etat
9244: GEEL, J: - Onderzoek en phantasie,
9243: GEEL, J: - Gesprek op den Drachenfels, meegedeeld door J.Geel
13477: JOSÉ FR PASTOR Y G.J.GEERS - Una antología de la poesía moderna española desde Rubén Darío hasta Rafael Alberti
9242: GEHRTS SCHOMBURG, MEG: - Negertypen des schwarzen Erdteils,
11075: GELDER, ROELOF VAN: - Naar het aards paradijs, het rusteloze leven van Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland (1659- 1729),
13519: MARGARETHA VAN GELDER - Amsterdamsche straatnamen geschiedkundig verklaard met een historische kaart en zes plattegronden
10430: GELLHORN, MARTHA: - De ogen van miljoenen, brieven 1930-1996,
8387: GELLHORN, MARTHA: - The face of war,
4941: GELUK, JAN: - Woordenboek voor opvoeding en onderwijs,
11583: GENET, JEAN: - Een verliefde gevangene
13484: SIMENON GEORGE - Au rendez-vous des Terre-Neuvas
12944: SIMENON GEORGE - Au rendez-vous des Terre-Neuvas
12523: STEINER GEORGE - Anno Domini drie oorlogsvertellingen
12927: MIKES GEORGE - Germany laughs at herself,german cartoons since 1848
13024: GEORGE SALLES, LINONELLO VENTURI - Georges Rouault 1952
12900: FERENCZI GEORGES - Pour Danilo Kis, édition spéciale à la mémoire de Danilo Kís
13025: REVE GERARD - Brieven aan mijn lijfarts 1963-1980
13208: BAKKER GERBRAND - Het tweede etymologisch woordenboek voor beginners
13652: BAZIN GERMAIN - Chefs-d'oeuvre du musée d'art de Sao-Paulo 1953/54
12103: GERMANIA: - Germania Anzeiger der Römisch- Germanischen Kommission des deutschen archäologischen Institutes,
13742: GESSNER, GERHARD - Genealogisches Jahrbuch - Band 4
13722: GESSNER, GERHARD - Genealogisches Jahrbuch - Band 3
11198: WHISTLER -- GETSCHNER : - James Abbott McNeill Whistler, pastels,
12067: GEVAERT, L: - Gevaert Foto-handboek, bevattende tal van nuttige raadgevingen voor ieder die zich met fotografie bezighoudt,
12036: GEVAERT -- - Gevaert Foto-handboek bevattende tal van nuttige raadgevingen voor ieder die zich met fotografie bezighoudt
6793: GEVE, THOMAS: - Youth in chains
13011: GIDE ,ANDRÉ - L'école des femmes
12277: DE GIDS, - 1 Januari 1917,
3134: GILBERT, GLENN G.: - Pidgin and creole languages, essays in the memory of John E. Reinecke,
12903: BASSANI GIORGIO - De tuin van Finzi-Contini
6812: GIOVANNI, VINCENZO DI: - Dell'uso del volgare in Sardegna e in Sicilia ne'secoli XII e XIII, lettura fatta alla Nuova Società di Storia per la Sicilia nella tornata del 18 marzo 1866, reprint,
11166: GIUSTI, ROBERTO E GIOVANNI GRECO: - Pitigliano, "La piccola Gerusalemme", terra della libertà e dell'accoglienza,
2328: GLEIM, W: - Trauben und Dornen, ein Ehestandsbüchlein,
12665: GOBERT E G - Les magies originelles
10836: GODFREY, TONY: - Conceptual art - (Art & Ideas (Phaidon))
13470: J.J. SCHUURMAN AND M.A.J. GOEDEWAAGEN - Methods for the examination of root systems and roots
6821: GOETHE: - Faust, der Tragödie erster und zweiter Teil Urfaust, kommentiert von Erich Trunz,
2279: GOETHE -- DOROW, DR: - Reminiscenzen, Goethes Mutter nebst Briefen und Aufzeichnungen zur Charakteristik anderer merkwürdiger Männer und Frauen,
13359: GOFF, FREDERICK R - Joseph Sabin, bibliographer 1821-1881
11329: VAN GOGH -- HULSKER, JAN: - Van Gogh in close-up,
5283: GOGH, THEO VAN: - De laatste 18, Theo van Gogh in gesprek,
5015: GOGH, THEO VAN EN ERIC SCHREURS: - Recreatie, 30 liedteksten
10867: GOGOL, NIKOLAJ: - Dode zielen
10583: GOLDBERG, LEAH(EDITED BY): - Oroth ketanim, shlosha chawerim, first issue of this bimonthly hebrew magazine for children,
7056: GOLDSCHMIDT, E.D: - The Passover Haggadah, its sources and history
11037: GOLL, YVAN: - Mathusalem, Les immortels,
9607: GOLL, YVAN: - Gedichte, eine Auswahl mit vierzehn Gedichten von Claire Goll, deutsch und französisch, hrsg mit Zeichnungen von Yvan Goll
10724: GOMBRICH, E.H: - Shadows, the depiction of cast shadows in Western art, a companion volume to an exhibition at the National Gallery,
11038: GOMBROWICZ, WITOLD: - Journal Paris Berlin, traduit du polonais par Allan Kosko,
12410: DE GONCOURT, EDMOND EN JULES - De ivoren kooi
6837: GONGGRIJP, G.F.E: - Geïllustreerde encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, reprint vd editie van 1934,
4147: GORDON, W.J: - How London lives, the feeding, cleansing, lighting and police of London with chapters on the post offioce and other institutions,
10338: GORRIS, GABRIEL EA : - Dorp aan de vliet - Geschiedenis van Voorburg
2291: GOSCHEN, G.J: - Addresses on educational and economical subjects,
12048: GOUBITZ, A.B: - Staat u klaar!? Gymnastiek voor iedereen
10269: GRAAFF, BOB DE: - Op weg naar Armageddon, de evolutie van fanatisme,
12041: GRACE, HARVEY: - Music, Britain Advances
2522: GRAFT, CATHARINA VAN DER: - Waarom en waardoor, nieuwe natuurlijke historie, oude volksverhalen geillustreerd door Nelly Bodenheim,
12541: GRAHAME, KENNETH - De wind in de wilgen
10023: GRAM, JOH: - Een nieuw kleed, novellen,
11813: GRAMSBERGEN, ESTHER: - Kwartiermakers in Amsterdam, stedelijke instellingen als aanjagers van de ruimtelijke ontwikkeling 1580-1880,
12191: GRAMSCI, ANTONIO: - Alle mensen zijn intellectuelen,
13935: GRANBERG, OLOF - La galerie de tableaux de la reine Christine de Suède
13624: GRATAMA, G.D. EA - Frans Hals tentoonstelling ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan vh Museum te Haarlem op 30 juni 1937
7713: PINDARE ET LES LYRIQUES GRECS -- - Oeuvres complètes de Pindare, trad française par C.Poyard, nouvelle édition augmentée d'Anacréon, de Sappho et d'Érina/ THEOCRITOS: Bion und Moschos, deutsch in Versmasse von E.MÖRIKE u F.NOTTER, 2. Auflage, KONVOLUT
10648: GREGORY, RICHARD A.O: - The artful eye
10912: GREK, MAKSIM -- LANGELER, ARNO: - Maksim Grek, Byzantijn en humanist in Rusland, een onderzoek naar enkele van zijn bronnen en denkbeelden,
13295: WEIL GRETE - Generationen, Roman
13586: GREVE, DR H.E. - De Boekzaal, maandblad voor boek- en bibliotheekwezen
11232: GREY, MAGGIE: - Raising the surface with machine embroidery,
11601: GRIESER, DIETMAR: - Im Dämmerlicht, ungewöhnliche Todesfälle,
9258: GRIFFITHS, TREVOR R: - The theatre guide, a comprehensive A-Z of the world's best plays and playwrights, 3rd edition,
9687: GRIMM, OPNIEUW VERTELD DOOR LINA TERVOOREN: - Uit het sprookjesland nr 5: Goud Jetje en zwart Betje, zeer vrij bewerkt naar de Kinder- und Hausmärchen,
6871: GRIMM, BRÜDER: - Das tapfere Schneiderlein, mit 12 farbigen Vollbildern, 12 Silhouetten und 13 Vignetten von Franz Wacik,
10996: GROCK: - Zonder gekheid! Mijn leven als clown (Sans blague!), vignetten van Henk Doornekamp,
9558: GROCK (PS WETTACH, CHARLES ADRIEN): - Grock raconté par Grock, adaptation francaise du texte allemand d'Edouard Behrens,
3313: GRODDECK, GEORG: - Der Mensch als Symbol, unmaßgebliche Meinungen über Sprache und Kunst,
9268: NIEUWMARKT JURIDISCHE GROEP: - Aangiftenboek Nieuwmarkt, 1e druk
13351: GROGAN W. - Het leven van een vakverenigingsbestuurder in Amerika
9305: GRONEMANN, SELIG: - Siwche Schlomim, die Vorschriften über das Schächten und die Untersuchung der Lunge, in kathechetischer Form zusammengesetzt von Jakob BECK und neu herausgegeben, durch Zusätze ergänzt,
13115: NESCIO/GRÖNLOH J.H.F - Amsterdam Stories
13086: NESCIO/GRÖNLOH J.H.F - De uitvreter/ Titaantjes/Dichtertje/Mene Tekel
9911: GROOT, I. DE - K'lij Ho-ngawoudo, de voorwerpen van Israëls eeredienst, met teekeningen van A.de Groot Iz., eerste deeltje,
9329: GROOT, JAN H. DE; MAANEN, WILLEM G. VAN (INL): - Bibliografie van Jan H. de Groot tot 1 maart 1976,
13522: GROOT, MR J.R. DE - Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden aan Mr.J.R.de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden.
9366: GROOT, JAN H.DE: - Herfstvacantie, negen sonnetten,
13143: GROSSMAN, DAVID - Le vent jaune - un écrivain israélien enquête les territoires occupés
2895: GROSZ, GEORGE: - Über alles die Liebe, 60 neue Zeichnungen, 1. Auflage,
10123: GRUNBERG, ARNON: - Liefde is business, gedichten,
9054: GRUYTER, JOS DE - Zelfportret als zeepaardje, memoires van W. Jos. de Gruyter
10168: GUÉNO, J.-P.(RÉD): - Paroles d'étoiles, mémoire d'enfants cachés 1939-1945,
12353: GUENSBERG, MIRIAM: - Held zonder vaderland, mijn vader: pools, joods en bevrijder,
13206: CAMPO GUILLAUME - catalogus van veiling van moderne schilderijen/ tableaux modernes
9837: GUILLÉN, NICOLÁS: - Por el mar de las Antillas anda un barco de papel, poemas para niños mayores de edad, 2a edición,
13565: GUIM, G.B. - L'espagnol enseigné par la pratique
12659: KRENN GÜNTER - Billy Wilder Filmarchiv Austria
13900: GUSTAFSON, LARS - Der Tod eines Bienenzüchters, roman
12675: MAHLER GUSTAV - 4 Titel Blattmusik zusammen
13503: FLAUBERT GUSTAVE - Bouvard en Pécuchet
12697: FLAUBERT GUSTAVE - Haat is een deugd
12091: GÜSTEN, THEO: - Die Internationale, Erinnerungen an einem Gestapo-Gefängnis im Winter 1942-'43, 23 ongenummerde pp m ill van Wim Brusse,
13936: SÖTEMANN GUUS - Vijfenveertig seizoenen
12984: KONRÁD GYÖRGY - Langzame opmerkingen in een snelle tijd, berichten uit Boedapest en elders
13146: KONRÁD GYÖRGY - De stenen klok
12225: GYULAI, KATÓ: - Zwei Schwestern, Geschichte einer Deportation,
9509: HAAN, J.I. & MIES DE: - Besliste volzinnen/ Jacob Israel de Haan, mijn broer, 2 titels samen,
11630: HABER, PETER, HERAUSGEGEBEN VON: - Budapest, Jüdisches Städtebild, 1.Auflage,
11322: HAFT, LLOYD: - Anthropos, gedichten
9788: HAGGADAH -- - Passover Haggadah, illustrations by Marc Chagall,
12937: HAGOORT, LYDIA - Samuel Sarphati: van Portugese armenarts tot Amsterdamse ondernemer
12076: HAHN, ULLA: - Klima für Engel, Gedichte,
12026: HALLINE, ALLAN GATES: - American plays selected and edited with critical introductions and bibliographies ,
11700: HALSEMA, FEMKE: - Pluche, politieke memoires,
13486: HALSEMA, J.D.F VAN - Dit eene brein - opstellen over werk en dichterschap van J.H.Leopold
10863: MARIA MORRIS OF HAMBOURG (ED): - PAUL STRAND - Circa 1916
13697: HAMEL, NETTY EN PHILIP - Die lustige Witwe compleet met entreekaartje met datum en plaats
13691: HAMEL, JACOB - Tiental kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's AVRO kinderkoor ilustratie en verzorging
10723: HAMEL, RONALD: - Over het denken van de architect, een cognitief psychologische beschrijving van het ontwerpproces bij architecten, proefschrift,
13174: HAMILTON, IAN - In search of J.D. Salinger
13715: HAMMACHER, A.M. - Le groupe des XX et son temps
9702: HAMSUN -- FERGUSON, ROBERT: - Knut Hamsun, Leben gegen den Strom, Biographie,
5458: FOEDZJI-NO-HANA (PSEUDONIEM VAN RENSBURG, J.K.): - Japanse verzen,
13365: ARENDT HANNAH - Eichmann in Jerusalem, ein Bericht von der Banalität des Bösen
13047: GROENTEMAN HANNEKE - Doorzakken bij Jamin
13069: WOLF HANNELORE - De gespijkerde God/ Bedenktijd, 2 titels samen
13569: HANNEMA, D. - Chefs d'oeuvre de la collection D.G. van Beuningen
12269: HANNEN, OSCAR: - Das Stadtamt für Leibesübungen, seine Notwendigkeit, Organisation und praktischer Bedeutung, Heft 3
13226: BOLAND HANS - Russische Zon - over Poesjkin
10426: HARDY, THOMAS -- LEA, HERMANN: - The Hardy guides, a guide to the West Country, vols I+II,
10874: HARDY, THOMAS: - Tess of the D'Urbervilles, a pure woman,
13369: HOBSON HAROLD - International theatre annual no 4
13822: HARRIS, THOMAS - Hannibal - deel een
13413: MULISCH HARRY - De zaak 40/61 een reportage
13374: HARTMANN, LUKAS - Finsteres Glück
12554: HARTMANS, KEES - Het grafisch museum orgaan van het nederlandsch verbond van boekenvrienden
13031: EVERARD TH EN H.HARTSUIKER - Ontroering door het woord, over J.H.Leopold 1
13156: MC LEOD CYNTHIA EN CAREL DE HASETH - Slavernij en de memorie , slaaf en meester
12956: VAN HATTUM, JAC - Het hart aan de spijker, vertellingen
12239: HAVELOCK, ERIC A: - De muze leert schrijven, de culturele gevolgen van het schrift,
12156: HAYDN -- LARSEN, JENS PETER(ED): - Joseph Haydn: Kritische Gesamtausgabe Band I/ The complete works, critical edition in deutsch und englisch,
13426: MEYER HAYO G. - Het einde van het jodendom
9870: CENSUURNUMMER -- HAZEU EA: - Kentering 8e jaargang nr 2: Censuur gecensureerd,
10886: HEALY, PATRICK: - Images of knowledge, an introduction to contemporary philosophy of science,
11244: HEANEY, SEAMUS: - New selected poems 1966-1987,
13389: BERLIOZ HECTOR - Lelio oder die Rückkehr ins Leben text en français and english
12959: HEER, FRIEDRICH - Gottes erste Liebe, 2000 Jahre Judentum und Christentum, Genesis des österreichischen Katholiken Adolf Hitler
10765: HEG, DIK: - Life history decisions in Oystercatchers
4580: HEGEL, G.W.F: - Muziekesthetiek (Vorlesungen über die Esthetik), vertaling E.F.R.Bink,
11938: HEGEMANN, WERNER - Entlarvte Geschichte
3289: HEIDEN, KONRAD: - Les vêpres hitlériennes, nuits sanglantes en Allemagne (Eine Nacht in November 1938),
12755: HEIJERMANS JR, HERMAN - 'n Jodenstreek?
10677: HEIJNEN, HILDE(RED): - Dat is architectuur - sleutelteksten uit de twintigste eeuw,
13893: GANS MOZES HEIMAN - Memorboek platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940
4542: HEINE -- LOHAUSEN, HERMAN: - Heine auf Norderney,
9738: HEINE, HEINRICH: - Ideen das Buch Le Grand
3842: HEINE -- KARPELES, G: - Heinrich Heine, biografische schetsen, (Biographische Skizzen)uit het hoogduitsch vertaald door H.M.Bruna,
3845: HEINE -- EMBDEN-HEINE, MARIA, PRINCIPESSA DELLA ROCCA: - Erinnerungen an Heinrich Heine, von seiner Nichte, EA, Originalausgabe, KEIN NACHDRUCK
5071: HEINE FÄLSCHUNG -- STEINMANN, FRIEDRICH: - Nachträge zu Heinrich Heine's Werken: Dichtungen Erster Theil/ Dichtungen Zweiter Theil/ Berlin, Herbstmährchen in 27 Kapiteln,
3890: HEINE, HEINRICH: - Über Ludwig Börne
3848: HEINE -- SELDEN, CAMILLA (= KRINITZ, ELISE): - Heinrich Heine's letzte Tage (Les derniers jours de Henri Heine), Erinnerungen,
2470: HEINE, HEINRICH: - Der Doktor Faust, ein Tanzpoem, nebst kuriosen Berichten über Teufel, Hexen und Dichtkunst,
13922: MANN HEINRICH - Akzente, Zeitschrift für Literatur
13461: HEINSIUS, DR H.W - Plantkunde - Handleiding bij het onderwijs in de plantkunde - II
9312: HEITZMANN, C: - Die descriptive und topographische Anatomie des Menschen in 637 Abbildungen, 6.Auflage mit 169 colorirten Figuren,
10415: HELLMAN, LILIAN -- WILLIAM WRIGHT: - Lillian Hellman, the image, the woman
13417: HELMAN, ALBERT - Vrij Volk, herdenkingsstuk bij de bevrijding van ons land in mei 1945
5050: HELWIG, HELMUT: - Einführung in die Einbandkunde,
13278: HEMELRIJK, JAAP - Mijn leven
13288: DR J.HEMELRIJK - Uit de dagboeken van een rector
11086: HEMINGWAY -- PALIN, MICHAEL: - In het spoor van Hemingway,
13532: HEMMERECHTS, KRISTIEN - Taal zonder mij
2489: HEMPEL, A.F.; VOSMAER, JACOB (VERT): - Grondbeginselen der ontleedkunde, naar het Hoogduitsch, derde vermeerderde en verbeterde druk,
13411: ANDRIESSEN HENDRIK - Passacaglia voor orgel aan den grooten organist Cornelis De Wolf
10079: HENDRIKS, A: - Van de Montelbaanstoren naar het Minervaplein, nieuwe en oude joodse wijken van Amsterdam 1900-1944,
13090: SUÉR HENK - Goden van de Engelenbak, van Gijsbrecht tot Buziau met 26 originele foto's
13368: OS HENK VAN - Zien is genoeg
12647: GELDER HENK VAN - Dwalen door Amsterdam met S.Carmiggelt
10598: HENKELS, F.R.A: - Chassidische legenden verbeeld door H.N.Werkman,
12662: HEINE HENRICH - De la France
13875: HEIJERMANS HERMAN - De opgaande zon, een spel van den middenstand in vier bedrijven
13415: RAUSCHNING HERMANN - De nihilistische revolutie, schijn en werkelijkheid in het Derde Rijk
13588: SIEMER HERMANN - Hoffnung voll Unsterblichkeit - Das Mahnmal für die Synagoge in Hildesheim - Entstehung - Gestalt - Deutung
12733: PAUL HERMANN - Deutsches Wörterbuch vierte Auflage bearbeitet von Karl Euling
13705: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De donkere kamer van Damocles
9391: HERMANS, W.F: - Hermans is hier geweest, 1e dr
10098: HERMANS -- JANSSEN, F.A. EA: - Het bibliografische universum van Willem Frederik Hermans,
13451: HERMANS W.F. - In de mist van het schimmenrijk
10211: HERMANS -- - Hermans-magazine jaargang 3, nrs 10, 11, 12,
7033: HERMBSTÄDT, S.F: - Raadgever voor den burger en landman, bevattende een aantal voorschriften(..) voor huishoudelijk gebruik ( ..) kunsten, handwerken ,landbouw. uit het hoogduitsch vertaald, stukje rugtitel vermeldt: 1e deel,
10443: HERREWEGHEN, HUBERT VAN: - Webben & wargaren
10968: HERSCHBERG, SJIFRA EN TAMI ZER: - Oost West, familieportretten uit Israel,
12304: HERTOG, C.H. DEN EN J.LOHR: - Onze taal, woordenlijst - spellingvoorbeelden - buigingstabellen,
10796: HERTOG, SALVADOR: - Meijer en ik, verhalen,
10706: HERTZBERGER, HERMAN: - Lessons for students in architecture/ De ruimte van de architect, lessen in architectuur 2, 2 delen samen,
11164: HERTZBERGER, ELLIS EN JENNY: - Door de Holocaust verbonden, Westerbork, Theresiënstadt en Auschwitz als basis voor een huwelijk,
10793: HERZBERG, ABEL J: - Amor fati, zeven opstellen over Bergen-Belsen, 2e dr,
3784: HERZBERG, ABEL J: - De weg van den jood,
5503: HERZBERG, JUDITH / WEISZ, FRANS: - Charlotte, scenario, working version, pictorial consultant Massimo Götz, translated from the Dutch by John Rudge,
9108: HERZBERG -- KUIPER, ARIE: - Een wijze ging voorbij - het leven van Abel J.Herzberg
10806: HERZBERG, ABEL J: - Kroniek der Jodenvervolging,
12700: HESS, JÜRGEN C. EN FRISO WIELENGA - Duitsland en de democratie 1871-1990
14000: BOUMAN HESSEL (BEWERKT DOOR) - 'Wij van het verloren ras' briefwisseling tussen mr. L.A. Ries en mr. H.J.Bouman 1923-1962
10967: HESSEL, STÉPHANE: - Time for outrage! (Indignez-vous!), foreword Charles Glass,
13200: REVE GERARD CORNELIS VAN HET - A circus in Miniature, a narrative with a painting by Dick Elffers
9983: HETTEMA JR, H: - Historische schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandsche en algemeene geschiedenis, 5e herziene en vermeerderde druk,
12997: J VAN HEUGTEN, S.J. - Boekenschouw 1940-1941
9982: HEUSDEN, ELS VAN: - Walcheren zoals het was en weer worden zal,
10087: HEYMANN, FRITZ - Der Chevalier von Geldern, eine Chronik der Abenteuer der Juden,
11372: DU BOSE HEYWARD: - Porgy, new illustrated edition,
13158: HIDDEMA, BERT - Stotteren... méér dan een dag uit het leven van een stotteraar
10101: HIEKISCH-PICARD, SEPP UA: - Bilderwelten I+II: Französische Illustrationen des 18. Und 19. Jahrhunderts aus der Sammlung von Kritter/Satirische Illustrationen im Frankreich der Jahrhundertwende aus der Sammlung von Kritter, 2 Bde zusammen,
11354: HIETBRINK, BEREND WILLEM: - Het bedrag van Maastricht, een oer-hollandse geschiedenis,
13536: KUIK HILBERT - Vreemde eend, medicijnman in Afrika
13131: HILDEBRANDT, DIETER - Le roman du piano - du XIX au XXe siècle
7650: OSSELEN-VAN DELDEN EN MARIE HILDEBRANDT: - Bobo, geschiedenis van een aap (vertaling van Caramel, histoire d'un singe),
12660: HOFFMANN HILMAR - Das Museum jüdischer Altertümer in Frankfurt 1922-1938
11805: HILSENRATH, EDGAR: - De nazi en de kapper, roman, vertaling Anemarie Vlaming, 10e druk,
13591: WONG LUN HING DR F.J.H: - Prostitutie, een fenomenologische studie uit een huisartsenpractijk
10405: HIRS, MARGREET: - Bittere honing, een literaire misdaadroman/ Romeins theater, een literaire misdaadroman, 3 delen samen,
10127: HIRSCHFELD, H.M. E.A: - Het Marshall-Plan, handleiding tot het Europese herstel programma,
11193: HITLER -- HAFFNER, SEBASTIAN: - Kanttekeningen bij Hitler, vertaling Max de Metz,
10856: HOBHOUSE, JANET: - The bride stripped bare, the artist and the nude in the twentieth century,
2300: HOBSON, JOHN A.: - The evolution of modern capitalism, a study of machine production, 1st edition,
13658: HOBSON, HAROLD - International theatre annual no. 5
12071: HOCKEY -- BOOVEN, H. VAN: - Hockey volgens de internationale regels van de internationale
13498: VAN DER HOEVEN, J.H. - Galerij van beroemde fransche tooneelspelers anecdotisch beschreven
13889: HOFFMANN, HANS - Bürgerbauten, die Schweiz im deutschen Geistesleben
12168: HOFFMANN, E.T.A: - Märchen, herausgegeben von Werner Bergengruen mit 26 Illustrationen von Alfred Kubin,
4731: HOFFMANN, E.T.A: - Die Elixiere des Teufels, nachgelassene Papiere des Bruders Medardus, eines Kapuziners
9320: HOFMANNSTHAL, HUGO VON: - Gedichte,
9276: HOLMAN, THEODOR: - Karel - Zjizn njenoezjnogo tsjelovjeka,
13650: HOLSBERGEN J.W. - Proost Prikkels tot het boekenvak
13563: HOMMEL, LUC (ED.) - La librairie Belge 1945 - 1955 - Ouvrages d'expression francaise édités en Belgique 1945-1955
11690: BALZAC: HONORÉ DE: - Scenes de la vie privée: Le père Goriot/ Le colonel Chabert/ La messe de l'athée/ L'interdiction,
10862: HONOUR, HUGH & JOHN FLEMING: - A world history of art, 5th edition,
9319: HOOGEVEEN, M.B: - Handleiding voor het aanvankelijk leesonderwijs, toelichting bij Hoogeveen's leesplank en bij de vertelselplaat, 5e druk,
13968: HOOGLAND, P. - Heemkennis Amsterdam deel VII - Onderwijs in Amsterdam in vroeger tijden
10226: HOOGVELD, CARINE: - Glas in lood in Nederland 1817-1968,
11022: MEMLING -- CARLOS VAN HOOREWEDER: - Hans Memling in het Sint-Janshospitaal Brugge,
13959: HORA ADEMA, WIM - De rijstebrijberg
12030: HORN, DR. PAUL: - Das Heer- und Kriegswesen der Grossmoghuls,
10789: HORST, PROF.DR. PIETER W. VAN DER: - De mythe van het joodse kannibalisme, de ongecensureerde versie, rede uitgesproken tgv zijn afscheid vd Universiteit Utrecht op 16 juni 2006, plus de op last vd Universiteit Utrecht uit de rede verwijderde passages,
11451: HORST, LIESBETH VD EA: - Verstopt, vervalst, verzameld, de collectie van het Verzetsmuseum Amsterdam
2614: HOSTEIN, H.: - Flore des dames, ou nouveau langage des fleurs, precedee d'un cours elementaire de botanique,
12759: HOTZ F.B. - Duistere jaren en andere verhalen
12315: HOUTMAN, J: - Wat met triplex alzo te maken is,
12038: HOVING, J: - Levensherinneringen van een Vrijdenker "Jeugd"
11461: HOVING, RICHARD: - Het 'foute' kamp - de geschiedenis van het Amersfoortse interneringskamp Laan 1914 (1945-1946),
13356: HRABAL, BOHUMIL - Drie novellen: Al te luide eenzaamheid/ gekortwiekt/ Het stadje waar de tijd stil is blijven staan
13242: HRABAL, BOHUMIL - Tanzstunden für Erwachsene und Fortgeschrittene
11750: HRABAL, BOHUMIL: - Ich dachte an die goldenen Zeiten,
11632: HRABAL, BOHUMIL: - Verkaufe Haus in dem ich nicht mehr wohnen will, Roman in sieben Erzählungen, aus dem Tschechischen von Karl-Heiz Jahn,
13634: HRABAL, BOHUMIL - Leben ohne Smoking - Erzählungen aus dem Tschechischen von Karl-Heinz Jähn
12504: HRABAL, BOHUMIL - Praagse Ironie
13448: BLIJENBURGH WP HUBERT VAN - Handleiding voor het onderwijs in de gymnastiek ten dienste van land- en zeemacht
12062: HUBERT VAN BLIJENBURGH, W.P.VAN: - Wetenschappelijke grondslagen van het gymnastiekonderwijs,

Next 1000 books from Antiquariaat Colombine[an error occurred while processing this directive]

9/14