Antiquariaat Clio / Cliobook
Barbeellaan 38, 3984ME Odijk, The Netherlands. Tel.:+31 (0)20 647 45 59            Email: info@cliobook.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7866: WAGENAAR, COR, ED., - Happy. Cities and public happiness in post-war Europe.
10172: WAGT, WIM DE, SAMENSTELLING, JOS FIELMICH, FOTOGRAFIE, - Architectuur op Leiduin 1853-1995. Functionaliteit en verbeelding. De geboewen van Gemeentewaterleidingen nabij de Amsterrdamse Waterleidingduinen
7532: WAKERMAN, ELYCE, TEXT, - Air powered. The art of the airbrush. [Hardcover]
8460: WALDMAN, PATRICK, E.A., - Martin Engelman
13058: WALLACE, GORDON, - Those Air Force days. Being the true story of an enlisted man in the Royal Australian Air Force from 1942 to 1946. The everyday life of its airmen, the air war in Darwin and the pre war and post war autobiograpy. [Signed]
7442: WALRAVEN, HANS, - De etiketten 1945-1981 van Mouton Rothschild.
10546: WALT, STEPHEN M., - Revolution and war. [Uncorrected proof copy]
8362: WALTERS, HELEN, - 300% Cotton. More t-shirt graphics
12613: WALTMAN JR., J., UITGEVER - - Delftsche Studenten-Almanak 1882
10678: WANING, C.J.W. VAN, A. VAN DER MOER, - Dese aengenaeme tocht. Chatham 1667 herbezien door zeemansogen
13262: WARD PRICE, G., - Ik ken deze dictators
11351: WARDLE, PATRICIA, MARY DE JONG, - Kant in de mode, mode in kant/ Lace in fashion, fashion in lace 1815-1914
9995: WARING, DENNIS, - Folk instruments. Make them & play them. It's easy & it's fun
13663: WARNAR, GEERT, - Ruusbroec. Literatuur en mystiek in de veertiende eeuw
13584: WASSERMANN, JAKOB, - Melusine. Roman. [Exil publication 1935]
11315: WATSON, PETER, - Wrede schoonheid. Mensen en ideeŽn die het moderne denken gevormd hebben. [Hardcover]
4674: WATSON, JAMES D., - The double helix. A personal account of the discovery of the structure of DNA.
212: WATSON, W., ED., - The great Japan exhibition. Art of the Edo Period 1600-1868
6978: WATTS, MARTIN, - Classic Dormobile Camper vans. A guide to the camper vans of Martin Walter and Dormobile.
11113: WEEDA, E.J., E.A., - Nederlandse oecologische flora. Wilde planten en hun relaties 1
13655: WEIDEMA, PIET, RED., - Jonge kracht. Orgaan van de Arbeiders Jeugd Centrale, 4e Jaargang, no. 1-12, 1949
11785: WEIJENBERG, M.A.G., ED., - Mario Botta [In: Archidea, # XXVI, Autumn 2002]
6892: WEININGER, OTTO, - Geslacht en karakter. Een principieel onderzoek. [Synopsis]
13062: WEINSTEIN, B., - Die philosophischen Grundlagen der Wissenschaften. Vorlesungen gehalten an der Universitšt Berlin
12547: WEISBERG, GABRIEL P., EDWIN BECKER, EVELYNE POSS…M…, RED., - De oorsprong van l'Art Nouveau. Het Bing imperium. [Hardcover]
13547: WEITERING, KATJA, E.A,, - Constant. Ruimte + Kleur. Van Cobra naar New Babylon
3070: WELCH, DAVID, - Propaganda and the German Cinema 1933-1945.
8493: WELDEREN BARON RENGERS, W.J. - Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland, 1849 tot 1891. [Derde druk, inclusief los Register]
7484: WEMELSFELDER, P.J., - Plan voor een redelijke Nederlandse samenleving.
3814: WENDING - AD DEN BESTEN, E.A., RED., - Culturele Revolutie - Wending. Maandblad voor Evangelie en Cultuur, jaargang 24 - nr. 9 - november 1969.
13698: WENNER, JANN S. & COREY SEYMOUR, - Gonzo. The life of Hunter S. Thompson. An oral biography
2424: WENNER, JANN, ED., - Rolling Stone, july 12, 1969 No. 37. Elvis cover photo.
2425: WENNER, JANN, ED., - Rolling Stone, july 23, 1970 No. 63. David Crosby cover photo.
8776: WERKGROEP 'VORMGEVINGSBOEK BNO', ED., - Dutch Design / Nederlands Ontwerp 1994: Bureaus/Agencies (Vol. 1) + Designers/ontwerpers. (Vol. 2). [2 volume set]
5470: WERKGROEP KRANT KRITISCHE UNIVERSITEIT - - Pers en Vietnam - 29 januari tot 3 februari 1968 - Het offensief. [knipselkrant].
10933: WESSELING, H.L., - Verdeel en heers. De deling van Afrika 1880-1914. [1e druk, hardcover]
133: WESSING, KOEN , FOTO'S, EDUARDO GALEANO, TEKST, - Van Chili tot Guatemala
11222: WESTEN, JEROEN VAN, - De tocht van het boos rood konijn. Een ontstaansgeschiedenis van het Nederlands landschap
9528: WESTERBAAN, PIER, DRUK/UITGAVE - - Shirley Temple. De kleinste rebel. [Brochure]
12650: WESTRA, [R.] - STUDIO CERTO - - Holland-America Line. [Folder/ Cover menu cart?]
10471: WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, RED. - - Klimaatstrategie - tussen ambitie en realisme
9255: WEVER, W.W.F., - Demonendans op den Geitenberg. [Actueele vraagstukken]
12592: WHEATLEY, H.B., - How to form a library
8767: WHEEN, FRANCIS, - Das Kapital. Een biografie
13904: WHEEN, FRANCIS, - Marx. Een biografie
12871: WHITTLESEY, CHARLES R., - National interest and international cartels
7331: WIBAUT, F.M., - Anticonceptie en seksualiteit. (Academisch Proefschrift UvA)
8002: WICART, ELLEN, MANON BARNOUW, - Koos Vorrink, een Vlaardinger.
8251: WIDRICH, HANS, FERNANDO TEMPESTI, - Castagna. Salzburg, Altstadt, Mai, Juni 1979 [artist owned, signed copy of Castagna]
9651: WIEDIJK, C.H., - Koos Vorrink. Gezindheid, veralgemening, integratie. Een biografische studie (1891-1940)
13669: WIEHAHN, RIALETTE, - Die Afrikaanse poŽsiekritiek. 'n Histories-teoretiese beskouing. [Signed by the author]
9471: WIEKART, K., - J.J.P. Oud. Art et Architecture aux Pays-Bas
979: WIENER, J., - Come together. John Lennon in his time.
10133: WIERSUM, E., - Egbert Meussen Cortenaer. Geboren te Groningen in 1606, gesneuveld bij Lowestoff in 1665. [Van Gorcum's Historische Bibliotheek nr. 21]
5159: WIJFJES, HUUB, - Hallo hier Hilversum! Driekwart eeuw radio en televisie.
8618: WIJK, ALFRED R. VAN, - Plicht tot leren & plichten leren. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de doperse geloofsopvoeding in de Lage Landen (ca. 1540-1811), aan de hand van de in druk verschenen geloofspedagogische geschriften. [Proefschrift/ thesis VU, 2 delen/vols.]
3741: A.F.C. - J.H. WIJNAND, RED., E.A., - 40 Jaar A.F.C. 1895-1935. (Hallo, halloÖ! Wij brengen u 40 jaar A.F.C. Een film Ö op papier).
11547: WIJNSEMA, JOOP - Schoorstenen met kap. Onderzoek naar laat 18e, 19e en vroeg 20e eeuwse monumentale detailleringen in Groningen
8105: WILDBUR, PETER, - Information graphics. Een overzicht van communicatie via kaarten, grafieken, schema's en pictogrammen.
12311: WILDE, EDY DE, ALEXANDER VAN GREVENSTEIN, ED., WIM CROUWEL, LAY-OUT, - Sandro Chia. Stedelijk Museum , Amsterdam 7/4-29/5 1983
7320: WILDE, REIN DE, - Discipline en legende. De identiteit van de sociologie in Duitsland en de Verenigde Staten 1870-1930.
4716: WILK, MAX., ED., - Memory Lane. 1890 to 1925. Ragtime, Jazz, Foxtrot and other popular music and music covers.
5371: WILKINSON, RICHARD, - Unhealthy societies. The afflictions of inequality.
3102: WILLEM, - Drames de famille.
10582: WILLEM [PS. BERNARD OLTROP], - Weg met de varkens. 500 Jaar opruiend tekenwerk verzameld en ingeleid door Willem.
13950: WILLEMS, WIM, E.A., RED., - Uit IndiŽ geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis
13541: WILLIAMS, K.R., - The breeding and management of the Siamese cat
8789: WILLINCK, MARIAN - - Paard, paardje. (Gedichtenboekje)
10228: WILLMOTT, H.P., - Empires in the balance. Japanese and Allied Pacific strategies to April 1942
12898: WILLMOTT, H.P., - Eerste Wereldoorlog
12751: WILLS, CHISTOPHER, - Plagues. Their origin, history and future
12115: WILS, LODE, - Van Clovis tot Happart. De lange weg van de naties in de lage landen
12731: WILSON, ROBERT - - Het Nederlandse deel van The Civil Wars. A tree is best measured when it is down. Opera van Robert Wilson met muziek van Nicolas Economou, electronische composities van Hans-Peter Kuhn, tekeningen van Robert Wilson
8590: WILSON, BEE, - Consider the fork. A history of invention in the kitchen
10047: WILSON, ROBERT A., - Optical page reading devices
9886: WILTERDINK, NICO, BART VAN HEERIKHUIZEN, RED., - Samenlevingen. Een verkenning van het terrein van de sociologie. [Vijfde druk 2003]
13574: WINDIG, AD., - Amsterdam, van bezet naar bevrijd/ from occupation to liberation
9328: WINDIG, AD, - Photography/ Fotografie. Met bijdragen van/ with contributions by: Philip Mechanicus, De eenvoud van de nuance/ The simplicity of nuance; Bert Schierbeek, Ad Windig: Schrijven met licht/ Ad Windig: Writing with light
14014: WINKEL, G. TE., ILLUSTRATOR - - Het ,,Wilhelmus" van Nassouwe
10068: WIPPERMANN, WOLFGANG, - Der 'Deutsche Drang nach Osten'. Ideologie und Wirklichkeit einer politischen Schlagwortes. [Impulse der Forschung Band 35]
13248: WIT, JOB DE, - Roxy en de houserevolutie
5848: WITKOP, PHILLIPP, ED., - Kriegsbriefe deutscher Studenten.
13382: WITSTEIN, SONJA FORTUNETTE, - Funeraire poŽzie in de Nederlandse Renaissance. Enkele funeraire gedichten van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel, bezien tegen de achtergrond van de theorie betreffende het genre/ Funerary poetry in the Dutch Renaissance. [Proefschrift/ Thesis]
12255: WITTGENSTEIN, LUDWIG, - Losse opmerkingen. Een keuze uit de nalatenschap door Georg Henrik von Wright, met medewerking van Heikki Nyman
11074: WITTGENSTEIN, LUDWIG, - Remarks on colour
12582: WOLF, DANIEL R., - The rebels: A brotherhood of outlaw bikers
10056: WOLF, A.L. DE, - Oorlogsschepen der belligerenten
11691: WOLFE, TOM, - Het geschilderde woord/ Van Bauhaus tot ons huis
13099: WOLFF, CHRISTOPH, - Johann Sebastian Bach. Zijn leven, zijn muziek, zijn genie
13592: WRIGHT, ROBERT, - Darwins geweten. Evolutionaire psychologie in het dagelijk leven
10624: WROBLEWKSI, CHRISTOPHER, - The art & craft of tattoo skin show
12540: WUST, WALTER H., PHOTOGRAPHY, - Tierra de Volcanes
12000: WYNN, THOMAS, FREDERICK L. COOLIDGE, - How to think like a Neandertal
4739: YOKOTA, TAKUMI, PREFACE, - Hiroshima A-Bomb am 8:15 August 6, 1945. [Brochure].
12892: ZANDER, HELMUT, - Rudolf Steiner. Die Biografie
12382: ZANGWILL, I., - The king of Schnorrers. Grotesques & fantasies. [1st UK ed.]
14067: ZEE, NANDA VAN DER, - Om erger te voorkomen. De voorbereiding en uitvoering van de vernietiging van het Nederlandse jodendom tijdens de Tweede Wereldoorlog. [Aspekt Monografie]
8183: ZEVENHUIZEN, ERIK, - Vast in het spoor van Darwin. Biografie van Hugo de Vries
13129: ZIMMER, CARL, - Evolutie. Triomf van een idee
13387: ZISCHKA, ANTON, - Italien in der Welt
12302: ZIZEK, SLAVOJ, - Living in the End times
9219: Z÷LLNER, J‹RGEN, - Dodge. Al meer dan 90 jaar Amerika's meest emotionele automerk. (Grab life by the horns)
9781: ZUFFI, STEFANO, - De vijftiende eeuw. (Kunstenaars en scholen, onderwerpen en technieken). [Ludion Kunstencyclopedie]
7342: ZWAAL, PETER, PETER DE BROCK, - Amstel, 1870-heden. Het verhaal van ons bier.
8735: ZWAAN, TON, E.A., RED., - Het Europees labyrint. Nationalisme en natievorming in Europa
13427: ZWEERS, LOUIS, - Sumatra. Kolonialen, koelies en krijgers
5676: ZWEIJGARDT, JOHAN COENRAAD - FRANS A. JANSSEN, JOS… BOUMAN, (TEKSTBEZORGING), - De Boekdrukkerij. Johan Coenraad Zweijgardt's Beknopte beschrijving over den oorsprong, uitvinding en verdere volmaking der boekdrukkunst. Benevens eene handleiding over de inrigting, werkingen en vereischten eener boekdrukkerij. [Facs.herdruk 1986].
[an error occurred while processing this directive]

5/9