Antiquariaat Brinkman
Singel 319, 1012 WJ Amsterdam, The Netherlands. Tel. +31 (0)20 623 83 53            Email: info@antiquariaatbrinkman.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
88346: BOUTON, C.P. - Les mécanismes d'acquisition du français: langue étrangère chez l'adulte.
112722: BOUTON, A. - Les francs-maçons manceaux et la Révolution Française (1741-1815). Av.45 ill.
35552: BOUTROUX, E. - Etudes d'histoire de la philosophie allemande.
123104: HEDENDAAGSCHE BOUWKUNST. - Uitgezochte ontwerpen van vreemden en inlandschen architecten, kunstliefhebbers, opzichters, werkbazen, enz. en ter bevordering van den goeden smaak. Onder red. van H.J.H. Groneman. Titlepagina in chromolithografie van Otto Eerelman & 81 (deels chromolithografische) platen met ontwerpen van o.a. Cuypers.
33584: BOVELLES, Charles de. - Sur les langues vulgaires et la variété de la langue française. Liber de differentia vulagiurm linguarum et Gallici sermonis varietate (1533). texte latin, trad.française et notes p.C.Dumont-Demaizière.
123667: BOVILL, E.W. (ed.) - Missions to the Niger (1.Journal of Friedrich Hornemann's travels & the letters of Alexander Gordon Laing; 2-4: The Bornu mission, 1822-1825). W.37 plates & 24 (13 folding) maps.
137312: BOVON, F., B.BOUVIER & F.AMSLER. (cura) - Acta Philippi. (1.Textus (av.traduction); 2. Commentarius (en français).)
124440: BOWEN, B.C. - Les caracteristiques essentielles de la farce française et leur survivance dans les années 1550-1620.
74875: BOWERS, T. - The politics of motherhood. British writing and culture, 1680-1760. W.13 ill.
120764: BOWMAN, A.K. & G. WOOLF (eds.) - Literacy & power in the Ancient World.
126844: BOWMAN, A.K. & G. WOOLF (eds.) - Literacy & power in the ancient world.
114014: BOWNE, G.D. - The philosophy of logic 1880-1908.
104256: BOWRA, C.M. - Ancient greek literature.
72013: BOWRA, C.M. - Greek lyric poetry from Alcman to Simonides.
48768: BOWRA, C.M. - Höhepunkte griechischer Literatur von Homer bis Theokrit.
138529: BOXHOORN, A. - The Cold War and the rift in the governments of national unity. Belgium, France and Italy, a comparison.
16729: BOXHORN, M.Z. - Originum Gallicarum liber. In quo veteris & nobilissimae Gallorum gentis origines, antiquitates, mores, lingua & alia eruuntur & illustrantur. Acc.Antiquae linguae britannicae lexicon.
126971: BOXHORN, M.Z. van. - Nederlandsche historie, behelsende de staat van de Nederlandsche kerk voor de Hervorming, mitsgaders de eerste veranderingen in den godsdienst en leere, neffens de harde vervolgingen daar ontstaan inde Nederlanden, voor en tot de tijden toe van Carel de V. Hier is by gevoeght Den Nederlandschen Sulpitius, van J.Baselius, of de historie van de christelijke godsdienst in Nederland ingestelt, bedorven en gesuivert: vermeerdert et een voorreden, aanwijzende en nuttigheid van dit werk door M, Leydekker. Met 12 prenten (waarvan 4 uitslaand) door Caspar Luyken.
139751: BOYADJIAN, N. - L'image pieuse... aux saints guérisseurs. Le croyance et le coeur. L'image du piété du 17e au 20e siècle.
123666: BOYD-BOWMAN, P. - Lexicon hispanoamericano del siglo XVI.
103184: BOYD, R.L.F. & M.J. SEATON, M.J. (ed.) - Rocket exploration of the upper atmosphere. W.num.fig.
117878: BOYELDIEU, P. - La langue lua ("niellim"). (Groupe Boua - Moyen-Chari, Tchad). Phonologie, morphologie, dérivation verbale. Av.2 cartes.
123231: BOYER, A. - Dictionnaire royal François-Anglois et Anglois-François. / The royal dictionary, English and French, and French and English.
98200: BOYER, R. - Les Sagas islandaises.
129574: BOYER, C.-F. - Des nouvelles de Malte. Correspondance de M. l'Abbé Boyer (1738-1777). Par A. Blondy.
99210: BOYER, R. (éd.) - Les Vikings et leur civilisation: problëmes actuels (rapports). Av.5 pl.& 6 crts.
139805: BOYER, Pierre.) - Vergelyking van de leere der Heydenen met die der Jezuiten, en van de Constitutie van den paus Klemens den XI dewelke begint met deze woorden : De Eeenighgebore Zoone Godes.
94024: BOYER, R.E. - English Declarations of Indulgence, 1687 and 1688.
133214: BOYER, R. - Les sagas légendaires.
99212: BOYLE, H.H. - Thomas Watson, neo-latinist (with a facs.of his Amintae gaudia (1592), Meliboeus, Compendium memoriae localis, a.o.).
31133: BOYSEN, G. - Subjonctif et hiérarchie. Etude sur l'emploi du subjonctif dans les propositions complétives objets de verbes en français moderne.
16740: BRAAKHUIS, H.A.G. - De 13e eeuwse tractaten over syncategorematische termen, m.uitgave v.Nicolaas van Parijs' Sincategoreumata.
126865: BRABANT. - Kaart figuratief van het grootste gedeelte van Bataasch [sic] Braband, bevattende de Meyerye van 's Bosch bestaande in de vier quartieren van Peelland, Kempeland, Oisterwyk en Maasland, stadt Grave en 't land van Kuyk en een gedeelte van de baronnie van Breda, benevens een gedeelte van Holland bevattende de landen van Heusden, Altena de Langestraat & den Bommelerwaard, en een vberder gedeelte van de provintie Gelderland, het land van Kessel en meer andere landen en plaatsen. Met groote moeyte en kosten merendeels opgenoomen en saamen gesteld door Hendrik Verhees, 1794. Gegraveerd door G.van Baarsel.
135906: MARTINUS BRACARENSIS. - Pro castigatione rusticorum. Intr., testo, trad. a cura di G. Lopez.
134527: BRACHES, E. - Inleiding geschiedenis van de letter: De geboorte van de typografie omstreeks 1450 in Europa. (Eerste versie - november 1990)
123330: BRACHT, Tielman van. - Tuingedagten. In zes zangen. Met titelplaat & titelvignet van S.Fokke naar W.Dam.
88736: BRACKERT, H. - Beiträge zur Handschriftenkritik des Nibelungenliedes.
99216: BRADBURY, J. - The Battle of Hastings. W.num.ills.
133134: BRADE, W.C. - Theoretisch en practisch bouwkundig handboek, ten dienste van ingenieurs, architecten, opzigters, timmerlieden, metselaars en verder bouwkundigen.
142395: BRADIWOOD, L.S & R.J. BRAIDWOOD (eds). - Prehistoric village archaeology in south-eastern Turkey. The 8th millenium BC site at Çayönü: its chipped and ground stone industries and faunal remains.
94971: BRADKE, P.v. - Ueber Methode und Ergebnisse der arischen Alterthumswissenschaft: historisch-kritische Studien.
41592: BRADKE, P.v. - Ueber Methode und Ergebnisse der arischen (indogerm.) Alterthumswissenschaft: historisch-kritische Studien.
114253: BRADSHAW, Henry. - Correspondence on incunabula with J.W.Holtrop and M.F.A.G.Campbell. Ed.by W.& L.Hellinga. Vol.I: The correspondence, 1864-1884. W.3 plates.
94160: BRADY, T.A. - Communities, politics and reformation in early modern Europe.
135542: BRAEKMAN.] DE BACKER, C. (uitg.) - Cultuurhistorische caleidoscoop. Aangeboden aan Prof.Dr. Willy L.Braekman, t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar aan de Kath.Universiteit te Brussel.
112261: BRAEKMAN, W.L. - Hier heb ik weer wat nieuws in d'hand. Marktliederen, rolzangers en volkse poëzie van weleer. M.ills.
33588: BRAET, H. - L'acceuil fait au Symbolisme en Belgique, 1885-1900. Contribution à l'étude du mouvement et de la critique symbolistes. Av.9 pl.
91496: BRAET, H.& W.VERBEKE. - Death in the middle ages. W.7 pl.
73781: BRAGA. - Dichterlijke mengelingen uitgegeven door een dichtlieven gezelschap onder de zinspreuk "Utile Dulci".
23716: BRAHM, A.de. - Curiosités de Carnavalet d'après des documents inédits. Av.7 pl.
142384: BRAIDWOOD]. CUYLER YOUNG, T. & Ph.E.L.SMITH & P. MORTENSEN (eds). - The hilly flanks. Essays on the prehistory of southwestern Asia. Presented to R.J. Braidwood, November 15, 1982.
142523: BRAIDWOOD, L.S. & R.J. BRAIDWOOD, & B. HOWE (et al., eds.) - Prehistoric archaeology along the Zagros flanks.
115022: JOCELIN de BRAKELOND. - The Chronicle, concerning the acts of Samson, abbot of the monastery of St.Edmund.. Ed.w.transl.& comm.by H.E.Butler. W.map.
82324: JOCELIN de BRAKELONDA. - Chronica de rebus gestis Samsonis abbatis monasterii sancti Edmundi. Prim.ed.J.G.Rokewode. W.pl.& facs.
114385: BRAMBILLA, M.M. & M.PIRRO. (Hrsg.) - Wege des essayistischen Schreibens im deutschsprachigen Raum (1900-1920).
139957: BRAMER, J. - Over het Jansenismus, ter beantwoording der zoogenaamde minzame brieven van eenen schrijver, schuilende onder den naam van P.Vindex.
103610: BRAMER, J. - Over het Jansenismus, ter beantwoording der zoogenaamde minzame brieven van eenen schrijver, schuilende onder den naam van P.Vindex.
102748: BRAMMER, U.G. - Kasimir Edschmid Bibliographie. M.Einf.v.F.Usinger.
107388: BRAMSBÄCK, B. (ed.) - Societas celtologica nordica. Proceedings of inaugural meeting and first symposium, 26 may 1990 at Uppsala University. W.ill.
140465: BRAN AZMITIA, R. (ed.) - Escritos del lic. Jose Cecilio del Valle, contiene la reproducción integra de los escritos del periódico El amigo de la patria (16 de octobre de 1820 al 30 de abril de 1821; 7 de mayo de 1821 al 1 de marzo de 1822). Con guion biobibliografico.
135453: BRANCADORO, Cesare. - Oraison funebre de N.T.S.P. le pape Pie-Six, prononcée en latin dans l'église patriarchale de Venise, en presence du sacré college des cardinaux, le 31 octobre 1799, par Mgr. de Brancadoro, archeveque de Nisibe, secretaire de Propaganda Fide; et traduite en françois avec des notes historiques par M. l'abbé d'Hesmivy d'Auribeau.
107161: BRAND, H. - Die Uebertragung altdeutscher Siedlungsformen in das ostholsteinische Kolonisationsgebiet. M.17 Taf., 27 separ.Plänen & 11 (10 separ.) Krtn.
136539: BRANDELER, P.A.J.van den. - De wapens van de magistraten der stad Amsterdam sedert 1306 tot 1672.
117619: BRANDEN, F.J.van den. - Ontstaan van het nieuwsblad te Antwerpen / Abraham Verhoeven, zijn leven 1575-1652.
128388: BRANDEN, L.van den, E.COCX-INDESTEGE & F.SILLIS. - Bio-bibliografie van Cornelis Kiliaan. M.55 ills.
136295: BRANDEN, F.J.van den. - Ontstaan van het nieuwsblad te Antwerpen / Abraham Verhoeven, zijn leven 1575-1652.
112578: BRANDEN, F.J.van den. - Anna Bijns. M.1 facs.
4701: BRANDEN, L.v.d. - Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16e eeuw.
136361: VAN DEN BRANDEN DE REET, F. - Recherches sur l'origine de la famille des Berthout, le role qu'elle a joué dans la seigneurie de Malines, les progrès de sa puissance, et l'influence qu'elle a exercée sur les affaires du pays.
4703: BRANDENBARG, T. - Heilig familieleven.Verspreiding en waardering van de Historie van Sint-Anna in de stedelijke cultuur in de Nederlanden en het Rijnland aan het begin van de moderne tijd (15de/16de eeuw). M.ill.
127093: BRANDES, J. - (Verzamelde verhandelingen:) Een verslag van prof. A.C.Vreede omtr.eene verzameling Javaansche en Madoereesche handschriften. (1892). 37 pp. / Enekle oude stukken, betr.oud-Javaansche opschriften en bewaard in de Rijks Universiteits boekerij te Leiden. 13 pp. / Verslag van het Intern.Oriëntalisten-Congres te Hanoi (1902). 51 pp. /
26202: BRANDL, A. & O.ZIPPEL (Hrsg.) - Mittelenglische Sprach- und Literaturproben. Mit etymologischem Wörterbuch zugleich für Chaucer.
14942: BRANDS, M.C. - Historisme als ideologie. Het "onpolitieke" en "anti-normatieve" element in de Duitse geschiedwetenschap.
38911: BRANDS, J. - Grieksche diernamen.
139136: RIJPWETERING - BRANDSCHOUW - Reglement en ordre op de brandschouwery aan de Rypwetering en Oud Ade, onder Alkemade.
80868: BRANDSMA, F. - Dorotheus and his Digest translation.
6368: BRANDSMA, W.L. - Het werkwoord by Gysbert Japicx.
65966: BRANDSMA, F.P.C. - Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de 'Lancelot en prose' overgeleverd in de 'Lancelot-compilatie'. Pars 3 (vs.10741-16263) uitg.m.inl.
106250: BRANDT, A.v. - Die Hanse und die nordische Mächte im Mittelalter.
128501: BRANDT, G. - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter. Met frontispice, portret, plaat van graf & 7 dubbelbladige platen (v.zeeslagen & lijkstoet). Met de Ten geleide.
6374: BRANDT, G. - Het leven van Pieter Corn.Hooft en de lykreeden. Uitg.P.Leendertz.
129692: BRANDT, P. & M.G. GARCIA. (eds.) - Transitivity. Form, meaning, acquisition, and processing.
17578: BRANDT CORSTIUS, H. (ed.) - Grammars for number names.
23723: BRANDT, G. - La concurrence entre soi et lui, eux et elle(s).Etude de syntaxe historique française.
124569: BRANDT, Gerard. - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter. Met frontispice, portret, plaat van graf & 7 dubbelpagina platen (v. zeeslagen & lijkstoet) door D.Stopendael.
115811: BRANDTS BUYS-van ZIJP, J.S. & A. - De toonkunst bij de Madoereezen. M.talr.fig.& 11 platen.
41773: BRANDTS BUYS-van ZIJP, J.S. & A. - De toonkunst bij de Madoereezen. M.talr.fig.& 11 pl.
103484: BRANTLEY, R.E. - Locke, Wesley, and the method of English romanticism.
136669: BRANTS, V. - La politique industrielle aux Pays-Bas sous Albert et Isabelle.
81559: BRANTS, M. - Germaansche heldenleer.
130030: LE BRAS, G. (prés.) - Mémoral du XIVe centenaire de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Recueil de travaux sur le monastère et la congrégation de Saint-Maur.
86964: BRASCH, I.W. & W.M.BRASCH. - A comprehensive annotated bibliography of American Black English.
106579: BRATTEGARD, O. - Die mittelniederdeutsche Geschäftssprache des hansischen Kaufmanns zu Bergen. (I.Die Sprache der Blütezeit; II.Der Ausklang des Niederdeutschen.) M.zahlr.Faks.
9357: BRAUCHLE, A. - Zur Geschichte der Physiotherapie. Naturheilkunde in ärztlichen Lebensbildern. M.7 Portr.
107099: BRÄUER, R. - Das Problem des Spielmännischen aus der Sicht der St.-Oswald-Überlieferung.
132257: BRAUN, M. (Hrsg.) - Lebensbeschreibung des Despoten Stefan Lazarevic, von Konstantin dem Philosophen, im Auszug hrsg.u.übersetzt.
106251: BRAUN, J. - Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst. M.428 Abb.
131722: BRAUND, S.H. & M.GILL (eds.) - The passions in roman thought and literature.
132602: BRAUND, S. & G.W.MOST. (ED.) - Ancient anger. Perspectives from Homer to Galen.
131779: BRAUND, S.H. (ed.) - Satire and society in ancient Rome.
112667: BRAUNE, W. - Althochdeutsche Grammatik. 12.Aufl.v.W.Mitzka.
95831: BRAUNMÜLLER, K. & W.KÜRSCHNER. (Hrsg.) - Grammatik. (Akten 10.Ling.Koll.1975, Bd.2).
21845: HEINRICH JULIUS VON BRAUNSCHWEIG. - Die Schauspiele. Hrsg.v.W.L.Holland.
140601: BRAVO UGARTE, J. - Historia scunita de Michoacán. (I.Michhuacan, el estado tarasco; II.Provincia mayor e intendencia; III.Estado y departamento (1821-1962).)
100322: BRAVO VILLASANTE, C. - Biografía de Don Juan Valera. C.18 lám.
11914: BRAVO, G.A. & J.TRUPKE. - 100.000 Jahre Leder.Eine Monographie.
94316: BRAY, B., J.SCHLOBACH & J.VARLOOT (éd.) - (Colloque de Sarrebruck, 1974:) La Correspondance Littéraire, de Grimm et de Meister (1754-1813).
124677: BREASTED, J.H. - Ancient records of Egypt. Historical documents from the earliest times to the Persian conquest, collected, edited and translated with commentary (& indices).
16777: BRECHT, J. - Die pseudothomasischen Opuscula De divinis moribus und De beatitudine (Texte & Unters.).
136416: BREDERO, G.A. - Alle de wercken, soo spelen, gedichten, brieven en kluchten van den geest-rijcken poët. Van nieuws oversien, en van veel druck-fouten verbetert.
139396: BREDERO, G.A. - Proza. Uitg., vertaling, toelichting J.Jansen.
6377: BREDERO, G.A. - G.A.Brederoods Spaanschen Brabander Ierolimo.(Uitg.), ingeleid en van toelichtingen voorzien door H.Prudon.
138318: BREDERO, G.A. - Kluchten: Als Vandekoe. Symen sonder Soetigheyd. Den Molenaer. Ende den Quacksalver. En op nieu wederom vermeerdert.
130002: BREDERO, A.H. - Christenheit und Christentum im Mittelalter. Über das Verhältnis von Religion, Kirche und Gesellschaft.
4717: BREDERO, G.A. - Moortje .Uitg.en toegel.d.F.A. Stoett.
7497: BREDERO. OUDEMANS, A.C. - Woordenboek op de gedichten van G.Az. Bredero.
12644: BREDERO. BRINK, J.ten. - Gerbrand Adriaensz.Bredero.Historisch-aesthetische studie van het Hollandsche blijspel der XVIIde eeuw. 2de verb.dr.
8259: BREDERO. BRINK, J.ten. - Gerbrand Adriaensen Brederoô. Historisch-aesthetische studie van het Nederlandsche blijspel der zeventiende eeuw.
6375: BREDERO, G.A. - Boertigh, Amoreus en Aendachtigh Groot Lied-boeck. Uitg.G.Stuiveling.
139486: BREDERO, G.A. - Groot lied-boeck. / Il Grande libro dei canti. (Testo, trad. intr. e note) a cura di F. Paris.
117601: BREDERO, G.A. - Moortje. Uitgegeven en toegelicht door F.A.Stoett.
65314: BREDERO, G.A. - Angeniet. Uitg.d.P.E.L.Verkuyl.
7435: BREDERO. NAEFF, J.P. - De waardering van Gerbrand Adriaensz.Bredero.
116613: BREDERO, G.A. - G.A. Bredero's Liefde en Lied. Bevattende zoo liederen als klinkdichten. Uitgezocht en ingeleid door J.B.Schepers. Met: G.A.Bredero's Liederen. Zangwijzen met pianobegeleiding door Jul.Röntgen.
38915: BREEBAART, A.B. - Clio and antiquity. History and historiography of the greek and roman world.
4718: BREEKVELDT, W. - Pragmatiek van de roman. Een onderzoek naar aspecten van 'Cornelia Wildschut', roman in brieven door E.Wolff-Bekker en A.Deken.
6384: BREEN, J.C. - Pieter Corneliszoon Hooft, als schrijver der Nederlandsche Historiën.
99221: BRÉHIER, L. (éd.) - Histoire anonyme de la première croisade. Texte & trad.
134086: BREISCH, A. - Frid och fredlöshet. Sociala band och utanförskap på Island under äldre medeltid.
93816: BREKELMANS, F.A. - De Belgische enclaves in Nederland. M.12 krtn.& pl.
90510: BREKKE, K. - Étude sur la flexion dans le Voyage de S.Brandan, poème anglo-normand du XIIe siècle.
71318: BRELICH, A. - Die geheime Schutzgottheit von Rom.
127469: BREM, H. & A.M.ALTERMATT. (Hrsg.) - Neuerung und Erneuerung.Wichtige Quellentexte aus der Geschichte der Zisterzienserordens vom 12. bis 17.Jahrhundert. Lateinisch-deutsch.
135000: BREMAN, W.F. - De boodschap van het Wilhelmus. Een aanvullende studie. Met 3 uitsl.platen.
113579: BREMER, F.P.(ed.) - Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt, II/2: Primi post principatum constitutum saeculi iuris consulti sectio altera
138808: BREMER, J.M. - Hamartia. Tragic error in the Poetics of Aristotle and in greek tragedy.
62344: BREMER, J.M. & S.L. RADT & C.J. RUIJGH (eds.). - MISCELLANEA tragica in honorem J.C. Kamerbeek. W.5 pl.
77396: BREMMER, R.H., T.S.B.JOHNSTON & O.VRIES (ed.) - Approaches to Old Frisian philology.
28943: BREMMER, R.H. - The Fyve Wyttes. A Late Middle English devotional treatise, ed.from BL MS Harley 2398 w.intr., comm.& glossary.
138446: BREMMER, R.H. Jr., (ed.) - Franciscus Junius FF and his circle.
139032: BREMMER Jr., R.H. - An introduction to Old Frisian. History, grammar, reader, glossary.
123987: BREMOND, C. & J.LE GOFF & J.-C.SCHMITT. - L'"exemplum".
133499: BREMOND, H. - Histoire littéraire du sentiment religieux en France, depuis la fin des guerres de religion jusqu'a nos jours. Av.préf.p.R. Tavenaux & pl.
95359: BREND, R.M. (ed.) - Advances in tagmenics.
81750: BRENDER A BRANDIS, G. (uitg.) - Taal- dicht- en letterkundig Kabinet.
142457: BRENIQUET, C. - La disparition de la culture de Halaf. Les origines de la culture d'Obeid dans le Nord de la Mésopotamie.
121503: BRENK, B. (ed.) - Das Lektionar des Desiderius von Montecassino. Cod. vat. lat. 1202. Mit 110 Abb.
131210: BRENOT, C., X.LORIOT & D. NONY. - Aspects d'histoire économique et monétaire de Marc Aurèle à Constantin. (161-337 après J.C.).
119640: BRENTANO, R. - Due chiese: Italia e Inghilterra nel XIII secolo.
99676: BRENTANO. MALLON, O. - Brentano-Bibliographie.
92032: BRENTANO, B. - Der Briefwechsel zwischen Bettine Brentano und Max Prokop von Freyberg. Hrsg.u.komm.v.S. von Steinsdorff. M.6 Taf.
92943: BRERETON, G. - French tragic drama in the 16th and 17th centuries.
86315: BRESSANY (BRASSONI), F.J. - Relation abrégée de quelques missions des pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France (1653). Trad.& comm.p.F.Martin. Av.32 ill., 10 pl.& 3 crt.
130173: BRET, P. & B. van TIGGELEN. (éds.) - Madame d'Arconville. Une femme de lettres et de sciences au siècle des Lumières. Av.Préf. de E.Badinter,
109889: BRETON, NICHOLAS. - The works in verse and prose. Ed.w.intr., notes etc.by A.B.Grosart.
34369: LE BRETON, A. - Le roman au dix-septième siècle. Av.crt.
130829: BRETTON, Baron de.) - Recherche sur l'origine de la ressemblance et de l'affinité d'un grand nombre de mots, qui se retrouvent dans le français, le danois, l'islandais, l'anglais, l'allemand, le latin, le grec et le sanscrit. Par B.B.
90509: BRETTSCHNEIDER, H. - Der Anseïs de Cartage und die Seconda Spagna.
93484: BREUER, H. (Hrsg.) - Jaufre. Ein altprovenzalischer Abenteuerroman des XIII.Jahrhunderts.
130075: DU BREUIL, GUILLAUME. - Stilus curie parlamenti. Nlle éd.crit.publ.av.intr.& notes p.F.Aubert.
6386: BREUKER, Ph.H. - It wurk fan Gysbert Japix. I.Tekst yn facsimile. II.Oerlevering en ûntstean. M.ill.
88179: BREUKER, P. - Noarmaspekten fan it hjoeddeiske Frysk.
114119: BREUNING, W. - Die hypostatische Union in der Theologie Wilhelms von Auxerre, Hugos von St.Cher und Rolands von Cremona. (M.Texten)
3153: BREUNINGER, M. - Funktion und Wertung des Romans im frühviktorianischen Roman.
140132: BREWER, F. & J.G. BREWER (eds.) - Vocabulario Mexicano de Tetelcingo, Morelos. Castellano-Mexicano y Mexicano-Castellano.
114375: BREWER, M.F. (ed.) - Harold Pinter's 'The Dumb Waiter'.
138387: BREYER, G. - Etruskisches Sprachgut im Lateinischen unter Ausschluss des spezifisch onomastischen Bereiches.
124259: BREYTENBACH, C. - Grace, reconciliation, concord. The death of Christ in graeco-roman metaphors.
124265: BREYTENBACH, C. et al. (ed.) - The New Testament interpeted. Essays in honour of Bernard C. Lategan.
128363: BRIAND, M. & CHANET, A.-M. (et al., red.). - Lalies 22. Actes des sessions de linguistique et de litterature. Aussois, 27 aout - 1 septembre 2001.
106819: BRIDGETT, T.E. - A history of the holy eucharist in Great Britain.
97480: BRIE, F. - Die nationale Literatur Schottlands. Von den Anfängen bis zur Renaissance.
115856: BRIELS, J.G.C.A. - Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630.
124296: O'BRIEN, P.T. - Introductory thanksgivings in the letters of Paul.
97488: BRIFFAULT, R. - Les troubadours et le sentiment romanesque. Av.72 ill.
117280: BRIGGS, R. - Communities of belief. Cultural and social tensions in early modern France.
130556: BRIGGS, Ch.F. - Giles of Rome's De regimine principum. Reading and writing politics at court and university, c. 1275- c.1525.
26215: BRIGGS, J. - This Stage-Play World.English literature and its background 1580-1625.
99222: BRIGHT, W. - Chapters of early English church history.
97372: BRIGHT, W. (ed.) - International encyclopedia of linguistics. W.figs.& maps.
135178: BRIGHT, J.W. (ed.) - Evangelium Secundum Iohannem. The Gospel of Saint John in West-Saxon. Ed., with intr.and notes. W.glossary by L.M.Harris.
129783: BRIJNEN, H.B. - Die Sprache des Hanso Nepila. Der niedersorbische Dialekt von Schleife in einer Handschrift aus der 1.Hälfte des 19.Jahrhunderts. (Mit Ausg.d.Hs.)
129789: BRIJNEN, H.B. - Der niedersorbische Dialekt von Schleife in einer Handschrift des Hanso Nepila aus Rohne (1761-1856). (Mit Ausg.d.Hs.)
4722: BRILL, W.G. - Hollandsche spraakleer ten gebruike bij inrichtingen van hooger onderwijs.
110876: BRILL, W.G. - Nederlandsche spraakleer. (4e-3e-2e uitg.).
130827: BRILL, W.G. - Nederlandsche spraakleer. (1.) Leer van den volzin (syntaxis). (2.) Klankleer, woordvorming, aard en verbuiging der woorden.
130742: BRILL, W.G. - Nederlandsche spraakleer.
139726: BRILLIANT, R. - Gesture and rank in roman art.
138556: BRINCKEN, A.-D.von den. - Kartographische Quellen: Welt-, See- und Regionalkarten.
41834: BRINCKMANN, L. - Die Augustinerrelationen Nueva España 1571-73 (Analyse eines Zensusmanuskripts).
140467: BRINCKMANN, B. - Quellenkritische Untersuchungen zum mexicanischen Missionsschauspiel (1533-1732).
119814: BRINGÉUS, N.-A. - Kistebrev, tryckta i Blekinge. W.num.ills.
119815: BRINGÉUS, N.-A. - Västsvenska kistebrev. W.num.ills.
119816: BRINGÉUS, N.-A. - Skånska kistebrev. W.num.ills.
132137: BRINK, J.ten. - Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw. In biographieën en bibliographieën, 1830-1880.
41850: BRINK, J.H.v.d. - The Haida indians: cultural change, mainly between 1876-1970. W.2 maps.
38935: BRINK, H.v.d. - Ius fasque: opmerkingen over de dualiteit van het archaisch-romeins recht.
125683: BRINK, Jan ten. - Gedichten. Met gegraveerde titel door Velijn naar Van Meurs.
123960: BRINKER, J.H. - Problemi dell'accordo el participio passato nell'italiano moderno.
136589: BRINKGREVE, G. - Amsterdam, cradle of New York. Transl. by A. McCormick.
77971: BRINKHUS, G. - Eine bayerische Fürstenspiegelkompilation des 15.Jahrhunderts. Unters.u.Textausg.
16826: BRINKLEY, RICHARD. - Theory of sentential reference. Ed.w.trsl.& comm.by M.J.Fitzgerald.
117113: BRINKMAN, J.A. - A catalogue of cuneiform sources pertaining to specific monarchs of the kassite dynasty.
98315: BRINKMAN, H. & J.SCHENKEL. (uitg.) - Het Comburgse Handschrift (Hs.Stuttgart, Württemb.Landesbibl.).
139395: BRINKMAN, H. - Dichten uit liefde. Literatuur in Leiden aan het einde van de Middeleeuwen.
98307: BRINKMAN, H. (Hrsg.) - Het handschrift-Jan Phillipsz (Hs.Berlijn, Staatsbibl.Germ.Qu.557). M.9 afb.
130715: BRINKMANN, F. - Syntax des Französischen und Englischen in vergleichender Darstellung.
18719: BRINKMANN, H. - Studien zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Bd.II: Literatur.
18720: BRINKMANN, H. - Zu Wesen und Form mittelalterischer Dichtung.
92097: BRINKMANN, H. - Sprachwandel und Sprachbewegungen in althochdeutscher Zeit.
123424: BRINNER, W.M. & M.A.KHOURI. (ed.) - Readings in modern arabic literature, vol.I: The short story and the novel. (Arabic texts) selected & ed.w.vocabularies & notes.
93279: BRIOUDE, M. - Violette Leduc: la mise en scène du "je".
127832: BRISCOE, M.R., & B.H.JAYE. - Artes praedicandi and Artes orandi.
99225: BRITO. - Brito metricus: a mediaeval verse treatise on greek and hebrew words. Ed.by L.W.Daly.
75738: BROADBENT, M. - Studies in greek genealogy.
16863: BROADIE, A. - The circle of John Mair: logic and logicians in pre-reformation Scotland.
86317: BROCH, O. - Slavische Phonetik.
94828: BROCH, H. SOMM, W. - Hermann Broch. Geist, Prophetie und Mystik.
117914: BROCH, O. - Slavische Phonetik.
108027: DRIE ANONIEME BROCHURES: - TOETS-STEEN of noodig onderzoek, Om, op dezen tijd, de opregte van de vervalste Catholike leeraars Te onderscheiden.
28949: BROCK, E. (ed.) - Morte Athure or the Death of Arthur. Ed.fr.Robert Thornton's Ms in Libr.Lincoln Cathedral.
134590: BROCKELMANN, C. u.a. - Geschichte der christlichen Litteraturen des Orients. Nachdr.d.Ausg.1909 m.bibliogr.Nachtrag.
41865: BROCKELMANN, C. - History of the islamic peoples. W.8 maps.
87447: BROCKETT, P. - Bibliography of Aeronautics.
125333: BROCKHAUS, H. (Hrsg.) - Vendidad Sade. Die heiligen Schriften Zoroasters, Yaçcna, Vispered und Vendidad. Nach den lihographirten Ausgaben von Paris und Bombay, mit Index und Glossar.
69677: BROCKMEYER, N. - Antike Sklaverei.
31141: BRODIN, G. - Termini dimostrativi toscani.Studio storico di morfologia, sintassi e semantica.
21493: BRODMANN, C. - Deutsche Zahntexte in Handschriften des Mittelalters. M.Faks.
38938: BRÖDNER, E. - Die römischen Thermen und das antike Badewesen. M.85 Fig.& 80 Taf.
96618: BRODRICK, J. - Saint Peter Canisius SJ., 1521-1597. W.23 pl.
112356: BRODY, E.C. - The Demetrius legend and its literary treatment in the age of the baroque.
140014: BROECKAERT, J. (uitg.) - Rederijkersgedichten der XVIe eeuw.
81575: BROECKAERT, J. - Bastaardwoordenboek.
113964: BROECKAERT, J. - Bastaardwoordenboek.
102691: BROECKHOFF, J.P. - Dicht- en zedekundige zinnebeelden en bespiegelingen. Met titelvignet en 51 half-paginagrote emblemata.
102768: BROEDERSEN, N. - Quinque tractatus historici de rebus Metropolitanae Ecclesiae Ultrajectinae.
115054: BROEK, L. van den. - Gedichten.
16896: BROEK, M.A.v.d. - Der Spiegel des Sünders: ein katech.Traktat d.15.Jahrh., Text & Komm.
21497: BROEK, M.A.v.d. - Der Spiegel des Sünders.Ein katechetischer Traktat des 15.Jahrhunderts. Textausgabe und Beobachtungen zum Sprachgebrauch.
21499: BROEK, M.A.v.d. (Hrsg.) - Sigismund Suevus Erbauungsschriften.Spiegel des menschliches Leben.Eine Auswahl.
121048: BROEKHUIS, H. & P. FIKKERT. (eds.) - Linguistics in the Netherlands 2002.
134381: BROEKHUIZEN, Johan van. (BROUCKHUSIUS). - Poematum libri sedecim. Ed. David Hoogstraten
136401: BROEKHUIZEN, Johan van. - Gedichten. Op nieu by een vergadert, en met verscheide noit voorheen gedrukte vermeerdert. Hier is by gevoegt het leven des dichters. Met frontispice door J. Goeree; titelvignet door G. van der Gouwen naar A. Houbraken; en een wapenvignet van Gerard van Papenbroek door Harrewyn.
6394: BROEKHUYSEN, J. - Studies over het dialect van Zelhem in de Graafschap Zutfen. M.ill.& krtn.
107577: BROERE, C. & P.v.d.PLOEG. - Gedichten, bij het vyfde eeuwgetij van het Mirakel van Amsterdam. Voorafgegaan door het Eeuwgetij van J.van Vondel.
118853: BROEZE, F.J.A. - De Stad Schiedam. De Schiedamsche Scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indië omstreeks 1840. M.7 pl.& 2 krtn.
107028: BROGLIE, A.de. - L'alliance autrichienne.
11192: BROGLIE, L.de. - La mécanique ondulatoire des systèmes de corpuscules.
11199: BROGLIE, L.de. (prés.) - L'optique électronique. Réunions d'études et de mises au point. Av.6 ill.h.t.& nombr.fig.
854: BROGYANYI, B. & Th.KRÖMMELBEIN. (ed.) - Germanic dialects: linguistic and philological investigations.
100382: BRÖHAN, J. - Die Futurbildung im Altfranzösischen.
41899: BROHOLM, H.G., W.P.LARSEN, G.SKJERNE. - The lures of the bronze age: an archaeological, technical and musicological investigation. W.36 ill., 2 tabl.& 30 pl.
133409: BROILO, F. - Iscrizioni lapidarie latine del Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro (I a.C- III d.C.).
66793: BROM, G. - Vondels bekering.
122868: BROM, G. (Beschr.) - Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. (I. Rome, Vaticaansch archief; II.Vaticaansche bibliotheek; III.Rome, overige bibliotheken en archieven.).
104775: BROM, G. - De nieuwe kruistocht. Drankweergeschiedenis van Rooms Nederland 1895-1907. M.23 pl.
141343: ELZEVIER - BROMAN. - PALMBORG, N. La collection d'Elzeviers de Sten Broman (catalogue concernant la collection des volumes élzeviers de Sten Broman et se trouvant à la Bibliothèque Universitaire de Lund).
109399: BROMLEY, H.M. - The phonology of the lower Grand Valley Dani. W.2 maps.
113166: BROMWICH, R. - Tradition and innovation in the poetry of Dafydd ap Gwilym.
32103: BRONCKART, M. - Etude philologique sur la langue, le vocabulaire et le style du chroniqueur Jean de Haynin.
9548: BRØNDAL, V. - Substrat et emprunt en roman et en germanique. Etude sur l'histoire des sons et des mots.
17190: BRØNDAL, V. - Les parties du discours. Partes orationis. Études sur les catégories linguistiques. Trad.p.P. Naert.
125174: BRØNDUM-NIELSEN, J. & P.J.JØRGENSEN. (udg.) - Danmarks gamle landskabslove. (Bd.I, 1 & I, 2: Skånske lov; Bd.II-IV: Jyske lov; + Tillæg: Knud Mikkelsens glosser og Thords artikler; Bd.V-VI: Eriks Sjællandske lov; Bd.VII-VIII: Valdemars Sjællandske lov.
14962: BRONGERS, G.A. - Nicotiana Tabacum.The history of tobacco and tobacco smoking in the Netherlands. W.many (partly col.) ill.
88199: BRONSVELD, W.C.L. - Het buitengewone gezantschap van den heer van Sommelsdijck bij den koning van Frankrijk in de jaren 1625 en 1626.
114235: BROOD, P. - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822. M.ills.
83038: BROOKE, S.A. - The history of early English literature (to the accession of King Aelfred). W.map.
107119: BROOKE, Z.N. - The english church and the papacy from the Conquest to the reign of John.
88982: [CHENEY] BROOKE, C., D.LUSCOMBE a.o. (ed.) - Church and government in the middle ages: essays pres.to C.R.Cheney. W.portr.
119967: BROOKE, C.N.L. - London 800-1216: the shaping of a city. W.5 maps & 53 ill.on pl.
40792: BROOKS, K.R. (ed.) - 'Andreas' and 'The fates of the Apostles'.W.intr., comm.& gloss.
68611: BROPHY, M. - Eugène Gullevic.
73333: BRORSTRÖM, S. - Studies on the use of the preposition 'of' in 15th century correspondence.
127026: BROSCH, J. - Charismen und Ämter in der Urkirche.
26242: BROSNAHAN, L.F. - Some Old English sound changes.
95448: BROTANEK, R. - Untersuchungen über das Leben und die Dichtungen Alexander Montgomeries.
95556: BROTANEK, R. - Die englischen Maskenspiele. (M.Bibliogr.)
140650: BROU, L. & J.VIVES. - Antifonario visigótico mozárabe de la catedral de León. Vol.I: Edicion del texto, notas e indices.
115140: BROUËRIUS van NIEDEK, Mattheus. - Zederyke Zinnebeelden der Tonge. Met gegrav.titelplaat door J.Folkema naar Houbraken, titelvignet, 2 vignetten en 40 emblemata door J.Schynvoet.
129251: BROUËRIUS van NIDEK, Mattheus. - Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerelyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen; beginnende met Kastrikum, vervolgende door 't Quartier van Heemskerk, Beverwyk, Velzen, Bloemendael, Haerlem, Overveen, Zantvoort, de Vogelezang, en eindigende met Berkenrode, Heemstede, Bennebroek en Hillegom. Naar 't leven getekent en in 't koper gebragt door Hendrik de Leth.
138320: BROUWER, W. - Paul Kruger. Met voorw. van P. Louwerse.
41905: BROUWER, H.A. (ed.) - Practical hints to scientific travellers. W.num.pl.
6404: BROUWER, C. - Das Volkslied in Deutschland, Frankreich, Belgien und Holland. Untersuchungen über die Auffassung des Begriffes; über die traditionellen Zeilen, die Zahlen-, Blumen- und Farbensymbolik. M.7 uitsl.bijl.
118790: BROUWER, E. - Imagining metaphors. Cognitive representation in interpretation and understanding.
136597: BROUWER, B. - De Beurs, hoek Dam en Rokin.
94888: BROUWER, H. - Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van Zwolse boekverkopers 1777-1849.
136354: BROUWER, P.C.de. - De geschiedenis van Hilvarenbeek tot 1813.
12733: BROUWERS, L. - Carolus Scribani s.j.1561-1629.Een groot man van de contra-reformatie in de Nederlanden. M.ill.
94982: BROUWERS] ORBAN, A.P.& M.v.d.POEL (ed.) - Ad litteras: latin studies in honour of J.H.Brouwers.
103588: BROWN, J. - Traditional metalworking in Kenya. W.80 figs., 10 pl.& 5 maps.
120423: BROWN, C.J. - Poets, patrons, and printers. Crisis of authority in late medieval France.
132793: BROWN, Thomas. - The works. Containing I. Enquiries into vulgar and common errors. II. Religio medici: With annotations and observations upon it. III. Hydriotaphia; or, Urn-Burial: Together with The Garden of Cyrus. IV. Certain miscellany tracts.
117596: BROWN, C.P. - The grammar of the telugu language.
101533: BROWN, L.F. - The political activities of the Baptists and Fifth Monarchy men in England during the interregnum.
51480: BROWN, W.C. - Sprue and its treatment. W.2 pl.& 1 fold.table.
86972: BROWN, C. (ed.) - English lyrics of the XIIIth century.
94744: BROWN, J.E. - Roy Blount, Jr. W.portr.
140907: BROWN, P. & S.C. LEVINSON. - Politeness. Some universals in language usage.`
129825: BROWNE, Thomas. - Pseudodoxia epidemica: or, enquiries into commonly presumed truth. 1672.
93210: BROWNE. LÖFFLER, A. - Sir Thomas Browne als virtuoso. Die Bedeutung der Gelehrsamkeit für sein literarisches Alterswerk.
99229: BROWNE, G.F. - The conversion of the Heptarchy. W.10 pl.
117917: BROWNE, E.G. (ed.) - A traveller's narrative, written to illustrate the episode of the Bab (persian text by Abbas Effendi, w.transl., notes & comm.).
109868: BROWNE, WILLIAM. - The whole works. Ed.w.a memoir of the poet, and notes, by W.C.Hazlitt.
138739: BROWNE, G.M. (ed.) - Sortes astrampsychi. Vol.1: Ecdosis prior.
10185: BROWNE, Th. - The works. Ed.by Ch.Sayle. W.4 pl.
95346: BROWNING. BERDOE, E. - The Browning cyclopaedia. A guide to the study of the works of Robert Browning.
126596: BROWNING, R. GIANGRANDE, G. (eds.) - Museum philologum Londiniense.
95553: BROWNING. SPINDLER, R. - Robert Browning und die Antike. 2 Teile in 1 Band.
112031: BROWNLEE, M.S. - The severed word. Ovid's Heroides and the novela sentimental.
130632: BRUANT, A. - L'Argot au XXe siècle. Dictionnaire Francais-Argot.
117779: BRUBACHER, J.S. & W.RUDY. - Higher education in transition. A history of American colleges and universities, 1636-1968. Rev.& enlarged ed.
81633: BRUCE, J. (ed.) - Correspondence of Robert Dudley, earl of Leycester, during his goverment of the Low Countries (1585-1586).
131583: BRUCE, I.A.F. - An historical commentary on the 'Hellenica Oxyrhynchia'.
119704: BRUCE, A. - A bibliography of British military history. From the Roman invasions to the Restoration, 1660.
130624: BRUCE-WHYTE, M.A. - Histoire des langues romanes et de leur littérature depuis leur origine jusqu'au XIVe siècle.
107490: BRÜCH, J. - Vulgärlat. peltrum, Zinn.
120983: BRUCKNER, A. & R.MARICHAL. (ed.) - Chartae latinae antiquiores. Facsimile-edition of the latin charters prior to the ninth century. Part III & IV: Great-Britain.
141841: BRUCKNER, D.R.J. - Frederic Goudy (1865-1947).
126694: BRUCKNER, J. - A bibliographical catalogue of seventeenth-century German books published in Holland. W.17 plates.
18736: BRUFORD, W.H. - Culture and society in classical Weimar 1775-1806. W.10 pl.
18739: BRUFORD, W.H. - Germany in the XVIIIth century: the social background of the literary revival.
99411: GALBERTUS BRUGENSIS. - The murder of Charles the Good, count of Flanders. Transl.w.comm.by J.B.Ross.
21502: BRUGGE, E. - Vokalismus der Mundart von Emmerstedt. M.Beitr.zur Dialektgeographie des östlichen Ostfalen. M.23 Krtn.
88762: BRÜGGEMANN, D. - Die sächsische Komödie. Studien zum Sprachstil.
21504: BRUGGEN, M.F.E.v. - Im Schatten des Nihilismus.Die expressionistische Lyrik im Rahmen und als Ausdruck der geistigen Situation Deutschlands.
128289: BRUGMAN, J. & H.J. DROSSAART LULOFS. - Aristotle, Generation of Animals. The Arabic translation commonly ascribed to Yahya ibn al-Bitriq
14972: BRUGMAN, JAN. - Onuitgegeven sermoenen.Ingeleid en bezorgd door P.Grootens.
122362: BRUGMANN, K. - Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen.
114573: BRUGMANN, K. & B.DELBRÜCK. - Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen.
23739: BRUGMANS, H. - Georges de Porto-Riche.Sa vie, son oeuvre. Av.3 pl.dépl.
111528: BRUGMANS, H. (red.) - Geschiedenis van Nederland. Met platen.
28971: BRUGSMA, R.P.C. - The beginnings of the Irish Revival.
122165: BRÜHL, C. - Pallatium und Civitas: Studien zur Profantopographie spätantiker Civitates vom 3.bis zum 13.Jahrhundert, Bd.1: Gallien. M.32 Faltplänen.
85246: BRUHN, E. - Ägonamn i Rönnebergs härad.
95972: BRUIJN, J.T.P.de. - Of piety and poetry. The interaction of religion and literature in the life and works of Hakim Sana'i of Ghazna.
129369: BRUIJN-van der HELM, J.de. e.a. (uitg.) - Een koopman in Venetië. Een Italiaans-Nederlands gespreksboekje uit de late Middeleeuwen.
6420: BRUIN, C.C.de. - Middelnederlandse vertalingen van het Nieuwe Testament. Eerste gedeelte.
6431: BRUIN, C.C.de. (uitg.) - Het Epistolarium van Leningrad. M.1 facs.
95970: BRUIN, H.M.de. - Kattaikkukttu: the flexibility of a south indian theatre tradition. W.15 ill.
115860: BRUIN, C.C.de. (uitg.) - Het Oude Testament.
132150: BRUIN, C.C.de. - De Statenbijbel en zijn voorgangers. Nederlandse bijbelvertalingen vanaf de Reformatie tot 1637. Bew. door F.G.M. Broeyer.
4741: BRUIN, C.C.de. (uitg.) - Het Amsterdamse Lectionarium.
139028: BRUIN, S.de. - Woordenboek der wereldtaal. (Vödasbuk volapüka.) I.Volapük-Hollandsch II.Hollandsch-Volapük. Ontworpen door den schepper van de wereldtaal Johann Martin Schleyer. Naar den nieuwsten oorspronkelijken druk voor Nederlanders bewerkt.
108808: BRUIN, Claas. - Zede-dichten. Met 2 gegraveerde titelpagina's door G. van der Gouwen naar J. Wandelaar , titelvignetten en 13 platen (7 van J. Wandelaar, 3 van J. Schijnvoet en 3 van J.C. Philips).
6417: BRUIN, C.C.de. - De Middelnederlandse vertaling van De Imitatione Christi (Qui sequitur) van Thomas a Kempis, in Hs.Leiden, Mij.Ned.Lett.339. Uitg., ingeleid en toegelicht.
6421: BRUIN, C.C.de. (uitg.) - Het Diatessaron van Cambridge / Diatessaron Cantabrigiense (tekst).
6423: BRUIN, C.C.de. (uitg.) - Het Luikse Diatessaron / Diatessaron Leodiense. Met de engelse vert.v.A.J.Barnouw. M.facs. + Registers.
6424: BRUIN, C.C.de. (uitg.) - Het Haarense Diatessaron.
6425: BRUIN, C.C.de. (verz.) - Middelnederlands geestelijk proza. Inl.C.G.N.de Vooys.
6428: BRUIN, C.C.de. (uitg.) - Fragmenten.
6430: BRUIN, C.C.de. (uitg.) - Het Lectionarium van Gruuthuse. Met 2 facs.
105218: BRUIN, C.C.de. (uitg.) - De Zuidnederlandse vertaling van het Nieuwe Testament, 2: Brieven van Paulus, Canonieke brieven, Handelingen der Apostelen, Openbaring van Johannes. M.11 pl.
123169: BRUIN, Claas. - Noordhollandse arkadia; verrykt met aantekeningen van G. Schoemaker. Met gegraveerde titelpagina en 24 platen met 48 dorpsgezichten & 1 volp. plaat van A. Zeeman.
93812: BRUIN, C.C.de. (uitg.) - De Zuidnederlandse vertaling van het Nieuwe Testament.
114195: BRUINING, G. - Commentarius perpetuus in Juli Caesaris, Strabonis, Melae, Plini (etc.) .. aliorum .. tradita de rebus belgicis, batavicis, frisicis, sicambricis, aliis nonnulis ... ab antiquissimis inde temporibus, ad annum ..MCXL.
95700: BRUN, L. - Die Mundart von Obersaxen im Kanton Graubünden. Lautlehre und Flexion.
138025: BRUN, R. - Le livre français illustré de la Renaissance. Étude suivie du catalogue des principaux livres a figures du XVIe siècle.
71011: LE BRUN, P. - Histoire critique des pratiques superstiteuses, qui ont séduit les peuples, et embarrassé les savans. Av.frontisp., 2 ills.& 2 pl.
100572: BRUNA, F.J. - Lex rubria: Text, Übersetzung & Komm. mit 2 Abb.
134248: BRUNE jr, Jan de. - Jok en ernst: dat is allerlei deftige hofredenen, quinkslagen, boerteryen, raadsels, spreuken, vragen, antwoorden, gelikenissen, en al wat dien gelijkvormigh met de naam van Apophtegmata verstaan wort. Gevonden en gesproken van prinssen, mevrouwen, geletterden, en andere staatspersoonen [..]. Eerste deel [all published]. MET: IDEM. Wetsteen der vernuften, oft bequaam middel, om, van alle voorvallende zaken, aardighlijk te leere spreken. Tweede deel.
135093: BRUNE, Johan de. - Banket-werk van goede gedachten.
117919: BRUNEL, R. - Le monachisme errant dans l'islam. Siddi Heddi et les Heddawa. Av.12 pl.
91499: BRUNENGO, G. - I primi papi-re e l'ultimo dei re longobardi.
139150: BRUNET, J.C. - Manuel du libraire et de l'amateur de livres.
139152: BRUNET, J.C. - Manuel du libraire et de l'amateur de livres.
130712: BRUNETTO LATINI. WIESE, B. - Ueber die Sprach des Tesoretto Brunetto Latino's.
119682: BRUNHÖLZL, F. (Hrsg.) - Karolus Magnus et Leo papa. Ein paderborner Epos vom Jahre 799. (Text & Übers.). M.Beitr.v.H.Beumann & W.Winkelmann. M.8 Taf.& 2 Faltkrtn.
106261: BRUNI, LEONARDO. - Rede auf Nanni Strozzi: Einleitung, Edition & Kommentar v.S.Daub.
81540: BRUNING, E. - De middelnederlandse liederen van het onlangs ontdekte handschrift van Tongeren (ca.1480).
38960: BRUNIUS-NILSSON, E. - Daimonie: an inquiry into a mode of apostrophe in old greek literature.
66338: BRUNNER, K. - Die englische Sprache. Ihre geschichtliche Entwicklung.
41986: BRUNNER-TRAUT, E. - Altägyptische Tiergeschichte und Fabel. M.16 Taf.
116079: BRUNO, G. - Summa terminorum metaphysicorum. Ristampa anastatica dell'edizione Marburg 1609 con pres.di T.Gregory & nota e indici di E.Canone. Con 7 tav.
131885: BRUNON, J. & P. BENIGNI. - L'Armée Française sous Bonaparte, premièr consul. XXII Miniatures de l'époque, en fac-simile avec notices documentaires.
29953: BRUNOT, F. - La pensée et la langue. Méthode, principes et plan d'une théorie nouvelle du langage, appliquée au français. 3e éd.revue.
140735: BRUNOT, F.] - Mélanges de philologie offerts à Ferdinand Brunot, a l'occasion de sa 20e année de professorat dans l'enseignement supérieur, par ses élèves français et étrangers.
55980: BRUNOT, F. & Ch.BRUNEAU. - Précis de grammaire historique de la langue française.
130609: BRUNOT, F. - La doctrine de Malherbe, d'après son commentaire sur Desportes.
112694: BRUNOT, F. - Histoire de langue française des origines à nos jours.
69683: BRUNS, I. - Das literarische Porträt der Griechen - Die Persönlichkeit in der Geschichtsschreibung der Alten.
83369: BRUNSCHVICG, L. - La raison et la religion.
138634: BRUNSCHWIG, J. - Papers in hellenistic philosophy. Transl. J. Lloyd.
139252: BRUNSCHWIG, H. - Brazza explorateur. L'Ogooué 1875-1879.
14982: Brunsting, H.] - Archeologie en historie. Opgedragen aan H.Brunsting bij zijn 70ste verjaardag. M.ills.
114147: BRUSCHKE-JOHNSON, L. - The calligrapher Konoe Nobutada: Reassessing the influence of aristocrats on the art and politics of early 17th century Japan. W.fig., ill.& 21 pl.
123998: BRUSEGAN, R. (cura) - Fabliaux. Racconti francesi medievali. (Testi con trad.)
33613: BRUSEWITZ, V. - Etude historique sur la syntaxe des pronoms personnels dans la langue des Félibres.
88113: BRUSSE, P. - Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850.
71003: LA BRUYÈRE, J.de. - Oeuvres complètes. Av.intr., bibliogr., table analytique & lexique p.A.Chassang.
90589: LA BRUYÈRE. - Oeuvres complètes. Ed.p.J.Benda.
42000: BRUYNE, J.L.de. - Rudrakavi's great poem of the dynasty of Rastraudha: cantos 1-13 & 18-20, translated & annotated. W.map.
137160: BRUYNING, L. - Europa in de italiaanse geschiedschrijving van de eerste helft van de negentiende eeuw.
85102: BRYLLA, E. - Singular ortnamnsböjning i fornsvenskan.
95974: BRYNER, E. - Thirteen tibetan tankas. W.14 figs.& 16 pl.
118061: BUCH, M. - Die Wotjäken. Eine ethnologische Studie. M.30 Abb.im Text, und 3 (=2) Taf.
104845: BUCHANAN, G. - Poemata quae extant.
104846: BUCHANAN. MACMILLAN, D. - George Buchanan. W.3 pl.
104847: BUCHANAN. McFARLANE, I.D. - Buchanan. W.portr.
86336: BUCHANAN, F. - A Journey from Madras through the countries of Mysore, Canara and Malabar. W.35 pl.& fold.map.
80881: BUCHEM, L.A.v. - L'homélie pseudo-eusébienne de Pentecote (texte & comm.).
137626: BÜCHER, K. - Études d'histoire d'économie politique. Trad. par A.Hansay, préf. de H. Pirenne.
109406: BUCHHOLZ, P., J.AHRENDTS & W.FLÜCHTER. - Bibliographie zur alteuropäischen Religionsgeschichte (zu den Rand- und Nachfolgekulturen der Antike in Europa), 1954-1974.
94990: BUCHHOLZ, H.G. & V.KARAGEORGHIS. - Prehistoric Greece and Cyprus. With 4 col.pl., 62 fig.& 1911 photogr.
63805: BÜCHI, A. - Freiburgs Bruch mit Oesterreich, sein Uebergang an Savoyen und Anschluss an die Eidgenossenschaft. M.Krt.
28974: BUCHLOH, P.G. - Michael Drayton.
21776: BÜCHNER. GUNKEL, R. - Georg Büchner und der Dandysmus.
64043: BÜCHNER, V.F. - Merovingica.
130015: BUCHNER, M. (Hrsg.) - Aus der Vergangenheit der Universität Würzburg. Festschrift zum 350 jährigen Bestehen der Universität.
94991: BÜCHNER, K.] - FORSCHUNGEN zur römischen Literatur: Festschrift z.60.Geb.v.Karl Büchner. Hrsg.v.W. Wimmel.
89439: BÜCHNER, K. - Studien zur römischen Literatur, Bd.VIII: Werkanalysen.
89437: BÜCHNER, K. - Studien zur römischen Literatur, Bd.V: vom Bildungswert des Lateinischen.
89438: BÜCHNER, K. - Studien zur römischen Literatur, Bd.VI: Resultate römischen Lebens in römischen Schriftwerken.
89435: BÜCHNER, K. - Studien zur römischen Literatur, Bd.III: Horaz.
22746: BÜCHNER. WESTRA, P. - Georg Büchner dans ses rapports avec ses contemporains.
116821: BÜCHSENSCHÜTZ, A.B. - Besitz und Erwerb im griechischen Altertum.
38971: BÜCHSENSCHÜTZ, B. - Die Hauptstätten des Gewerbfleisses im klassischen Alterthume.
136566: BUCHTHAL, H.& H.BELTING. - Patronage in thirteenth-century Constantinople. An atelier of late byzantine book illumination and calligraphy.
142578: BUCK, C.D. - A dictionary of selected synonyms in the principal indo-european languages. A contribution to the history of ideas.
32771: BUCK, A. & K.HEITMANN & W.METTMANN (Hrsg.) - Dichtungslehren der Romania aus der Zeit der Renaissance und des Barock.
66661: BUCK, C.D. - Elementarbuch der oskisch-umbrischen Dialekte. Deutsch von E. Prokosch.
31146: BUCKELEY, J. - Beiträge zur französischen Ortsnamenforschung.
112315: BUCKINGHAM, GEORGE VILLIERS, Duke of. - Plays (The Chances, Sir Politick Would-be, The Country Gentleman, The Rehearsel, The Restauration). Ed.w.intr.etc.by R.D.Hume & H.Love.
93270: BUCKINGHAM, GEORGE VILLIERS, Duke of. - The Rehearsal. Ed.by D.E.L.Crane.
117621: BUCKINX, Pieter G. - De verzoeking der armoede.
119495: BUCKINX, P.G. - De vleugelen van Icarus. Gedichten.
131581: BUCKLAND, W.W. - The roman law of slavery. The condition of the slave in private law from Augustus to Justinian.
132244: BUDAEUS, G. - Commentarii linguae graecae. Ab eodem accurate recogniti, atque amplius tertia parte aucti.
75751: BUDÉ, A.W.A.M. - De hypotheseis der griekse tragedies en komedies (n.a.v.Dicaearchus).
117112: BUDGE, E.A.W. - The book of the dead. The papyrus of Ani in the British Museum. The egyptian text with interlinear transliteration and translation, a running translation, introduction etc.
42048: BUDGE, E.A.W. - A history of Egypt from the end of the neolithic period to the death of Cleopatra VII, B.C.30. W.192 ill.& 1 map.
38977: BÜDINGER, M. (Hrsg.) - Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte.
116076: BUDZINSKI-WECKER, R. (Hrsg.) - Giordano-Bruno-Buch. Mit Holzschnitten und Zinkätzungen von Richard Budzinski.
137214: BUENGER, Th.A. - Crete in the greek tradition.
100164: BUESA, T.& A.EGIDO. (coord.) - I.Curso sobre lengua y literatura en Aragon (edad media).
35605: BUESCH, J.G. - Erfahrungen.
129100: BUFFIER, Claude. - Cours de sciences sur des principes nouveaux & simples.
136550: BUGDAY, K. - Evliya Çelebis Reise in Mittelanatolien. Transkription und Übersetzung nach dem Autograph.
109972: BUGGE, S. - Studien über die Entstehung der nordischen Götter- und Heldensagen. Uebers.v.O.Brenner.
99237: BUGGE, A. - Die Wikinger. Ueb.v.H.Hungerland. M.Fig.
17309: BÜHLER, J. - Die Hohenstaufen nach zeitgenössischen Quellen. M.16 Taf.
17330: BÜHLER, J. - Das erste Reich der Deutschen, von der Völkerwanderung bis zur Reformation. M.80 Taf.
99238: BÜHLER, J. - Die Germanen in der Völkerwanderung, nach zeitgenössischen Quellen. M.16 Taf.& 1 Krt.
113544: BÜHLER, G. - Das Kind und seine Umwelt in Laufe der Zeiten. Bd.I: die Antike.
103604: BÜHNEMANN, G. - The iconography of hindu tantric deities. W.ca.200 partly col.ills.
114620: BUIJNSTERS, P.J. - Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie. Boek- en prentverzamelaars 1750-2010.
6436: BUIJNSTERS, P.J. - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van "Het Graf".
112812: BUIJNSTERS, P.J. & L.BUIJNSTERS-SMETS. - Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800. M.talr.ills.
129796: BUIJS, P. - De eeuw van het geluk. Nederlandse opvattingen over geluk ten tijde van de Verlichting, 1658-1835.
18761: BUIJSSEN, G.H. - Durandus' Rationale in spätmittelhochdeutscher Uebersetzung.Das vierte Buch nach der Hs.CVP 2765. M.2 Faks.
12760: BUIJTENEN, M.P.v. - Het Friese dorp in de middeleeuwen rechtshistorisch verkend. M.ill.
109416: BUIJTENHUIJS, R. - Mau Mau twenty years after. W.4 pl.
17354: BUISMAN, F.KEVERLING. - Ordelen van de Etstoel van Drenthe, 1399-1504.
95778: BUISMAN, J.W. - Tussen vroomheid en Verlichting (1755-1810).
4747: BUISMAN, J.Fzn.M. - Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Alphabetische naamlijst.
114858: BUISSON, L. - Erdoberrecht, Vasallität und byzantinisches Staatsrecht auf dem ersten Kreuzzug.
127143: BUISSON, L. - Der Bildstein Ardre VIII auf Gotland. Göttermythen, Heldfensagen und Jenseitsglaube der Germanen im 8.Jahrhundert n.Chr.
6439: BUITENDIJK, W.J.B. - Het calvinisme in de spiegel van de zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie.
142380: BUITENHUIS, H. & A.T. CLASON (eds). - Archaeozoology of the Near East 1. (Proceedings of the 1st international symposium on the archaeozoology of southwestern Asia and adjacent areas).
142379: BUITENHUIS, H & H.-P. UERPMANN (eds). - Archaeozoology of the Near East 2. (Proceedings of the 2nd international symposium on the archaeozoology of southwestern Asia and adjacent areas)
4753: BUITENRUST HETTEMA, F. - Het Nederduitsch Glossarium van Bern.
112251: BUITENRUST HETTEMA, F. - Bijdragen tot het Oudfriesch woordenboek.
721: BUITENRUST HETTEMA, F. - Bijdragen tot het Oudfriesch woordenboek.
4755: BUITENRUST HETTEMA, F. - Bloemlezing uit Oud-, Middel- en Nieuwfriesche geschriften.
63248: BUITENRUST HETTEMA, F. - Bloemlezing uit Middelfriesche geschriften.
6442: BUITENRUST HETTEMA, F. - Oude glossen en hun beteekenis.
124254: BUITENWERF, R. et al. (ed.) - Jesus, Paul, and early christianity. Studies in honour of Henk Jan de Jonge.
120965: AL-BUKHARI, Muhammad. - The translation of the meanings of Sahih Al-Bukhari. Arabic edition w.english translation ed. by M.M.Khan.
91508: BUKOFZER, M.F. - Studies in Medieval and Renaissance music. With 7 plates.
88087: BÜLBRING, M. - Zur Vorgeschichte der mittelnierländische Epik. Eine vergleichende Untersuchung der Kampffomeln.
6444: BULHOF, F. (ed.) - Nijhoff, Van Ostaijen, "De Stijl". Modernism in the Netherlands and Belgium in the first quarter of the 20th century. Six essays. M.21 pl.
119882: BULHOF, F. - Ma patrie est au ciel. Leven en werk van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky (1741-1819).
111636: BULLARIUM. BARBERI, A.A. - Bullarii Romani continuatio. (Clemens XIII usque ad Pium VIII). Vol.1 to 5 (Clemens XIII (1758) to Pius VI (1777).
23757: BULLETIN d'Information - du Laboratoire d'Analyse Lexicologique. Red.B.Quemada. No.I-VI.
128064: BULST, W. - Lateinisches Mittelalter. Gesammelte Beiträge. Hrsg.v.W.Berschin.
99240: BULST, W. (Hrsg.) - Die ältere wormser Briefsammlung.
99242: BULST, W.] BERSCHIN, W.& R.DÜCHTING (Hrsg.) - Lateinische Dichtungen des X.und XI.Jahrhunderts: Festgabe für Walther Bulst. M.8 Taf.
91509: BULST, N. - Untersuchungen zu den Klosterreformen Wilhelms von Dijon (962-1031). M.Faks.
118829: BUMA, Joh. - Boere bruiloft, of het huwelijk van Moddeworst, en Griet Beerdberg. Met geschiedkundige aanmerkingen.
84171: BUMA, W.J. (ed.) - Het tweede Rüstringer handschrift. M.4 pl.
18767: BUMKE, J. - Die romanisch-deutschen Literaturbeziehungen im Mittelalter. Ein Überblick.
120376: BUMKE, J. - Studien zum Ritterbegriff in 12.und 13.Jahrh.
71328: BUNDGAARD, J.A. - Parthenon and the mycenaean city on the heights. W.103 ill.& 12 fold.pl.
98338: BUNGE, N.C. - Esquisses de littérature politico-économique. Trad.du russe. Av.portrait.
18760: BUNGE, F.G.v. - Einleitung in die liv-, esth- und curländische Rechtsgeschichte und Geschichte der Rechtsquellen.
113987: BUNGE, M.] AGASSI, J. & R.S.COHEN. (ed.) - Scientific philosophy today. Essays in honor of Mario Bunge. W.portrait.
965: BUNING, J. - De Indogermaansche athematische conjugatie in het Slavisch.
18805: BUNT, G.H.V. - William of Palerne, an alliterative romance, re-edited from Ms.King's Coll., Cambr.13. W.facs.
65357: BUNT, G.H.V. - Alexander the Great in the literature of medieval Britain.
26274: BUNT, G.H.V. - William of Palerne. An alliterative romance. Re-edited from Ms.King's College Cambr.13. W.facs.
21514: BÜNTE, G. - Zur Verskunst der deutschen Stanze.
123919: BUNYAN, J. - The works. The third edition, to which now are added, the Divine Emblems, and several other pieces, which were never printed in any former collection. With a preface by G. Whitefield. With engr. portrait, and 7 plates with 26 ills, 2 engr. in the text and 49 woodcut emblems of which some coloured.
135314: BUNYAN, John. - De tedere ingewanden van Christi liefde, aan den zondaar open gelegt en vertoont.
140330: BUNZEL, R. - Chichicastenango. A Guatemalan village.
124826: BURBURE, L.de. (uitg.) - De Antwerpsche Ommegangen in de 14e en 15e eeuw, naar gelijktijdige handschriften.
114859: BURCHARD, MARINO SANUTO, LUDOLPH v.SUCHEM. - (On the Holy Land, ca.1250-1350). Transl.by A.Stewart. W.3 maps.
131330: BURCK, E. - Vom Menschenbild in der römischen Literatur II: ausgewählte Schriften, zweiter Teil. Hrsg. v. E.Lefèvre.
94993: BURCK, E. (Hrsg.) - Das römische Epos.
103218: BURCKHARD, I. - Historia Bibliothecae Augustae quae Wolffenbutteli est. Acc.Analecta et epistolae Hermanni Conringii et Athansasii Kircheri. Mit 10 Vignetten.
102245: BURCKHARDT, F. - Minerva-Handbücher, 1.Abt.: Die Bibliotheken, Band 3: Die Schweiz.
38983: BURCKHARDT, J. - Die Zeit Constantin's des Grossen.
99243: BURDACH, K. - Reformation - Renaissance - Humanismus.
65241: BURDACH, K. - Reinmar der Alte und Walther von der Vogelweide.
88969: BURDACH, K. - Der Gral: Forschungen über seinen Ursprung und seinen Zusammenhang mit der Longinuslegende.
91511: BURDACH, K. - Der Gral.
93716: BURDACH, K.F. - Anthropologie für das gebildete Publicum. M.3 gef.Taf.
95580: BURDACH, K. - Vorspiel. Gesammelte Schriften zur Geschichte des deutschen Geistes. 2.Band. Goethe und sein Zeitalter.
95506: BURDETT, O. - The Beardsley period.
125171: BÜRGEL, J.C. (Hrsg.) - Der Islam im Spiegel zeitgenossischer Literatur der islamischen Welt. (Vorträge Intern.Symposium Bern 1983).
106760: BURGER, A. - Turold, poète de la fidélité. Essai d'explication de la Chanson de Roland.
119721: BURGER Jr., C.P. - De deurvaert by noorden om naar Cathay ende China. De journalen van de reis van Pet en Jackman, 1580. / De Nederlandsche poolzeevaaarten, 1594, en volgende jaren. / Het Caert-Thresoor en andere uitgaven van het eind der 16e en het begin der 17e eeuw. Met 4 pl.& 22 ills.
72288: BÜRGER, O. - Reisen eines Naturforschers im tropischen Südamerika. M.33 Abb.& 4 Tab.
72289: BÜRGER, O. - Chile als Land der Verheissung und Erfüllung für deutsche Auswanderer. M.Krt.
124446: BURGESS, G.S. - The Old French narrative lay. An analytical bibliography.
106701: BURGESS, G.S. - Contribution a l'étude du vocabulaire pre-courtois.
109413: BURGESS, J. & A.FÜHRER. (ed.) - Epigrahia indica, vol.II. W.52 pl.& facs.
98180: BURGESS, G.S. (ed.) - Court and poet. Selected proceedings of the 3rd Congress of the Intern.Courtly Literature Society, 1980.
120078: BURGESS, C. (ed.) - The church records of St Andrew Hubbard, Eastcheap, c.1450-c.1570.
133248: BURGHABER, A. - Theologia polemica in qua doctrinae catholicorum doctorum assentur ac defenduntur et errores haereticorum hujus temporis proponuntur ac refelluntur.
122646: BURGMANN, L. & M.TH. FÖGEN. - Florilegium Lesbiacum.
140499: BURGOA, Fr. de. - Geografica descripcion.
107353: BURGUY, G.F. - Grammaire de la langue d'oïl ou grammaire des dialectes français aux XIIe et XIIIe siècles, suivie d'un glossaire (etymologique). 3e éd.
123958: BURIDANT, C. - Grammaire nouvelle de l'ancien français.
125326: BURIDANT, C. - La traduction du Pseudo-Turpin du manuscrit Vatican Regina 624. Ed.av.intr., notes & glossaire.
140734: BURKE, E. - Réflexions sur la revolution de France. Prés. de G. de Bertier de Sauvigny.
124084: BURKE, T.J. & J.K.ELLIOTT. (ed.) - Paul and the Corinthians. Studies in a community in conflict. Essays in honour of Margaret Thrall. W.portrait.
104264: BURKERT, W.] GRAF, F. (Hrsg.) - Ansichten griechischer Rituale (Geburtstags-Symposium für W.Burkert).
138055: BURKERT, W. - Savage energies. Lessons of myth and ritual in Ancient Greece. Transl.by P.Bing; pref.by G.W. Most.
114860: BURLEY] UNA JUAREZ, A. - La filosofia del siglo XIV: contexto cultural de Walter Burley.
129533: BÜRLING, C. - Die direkte Rede als Mittel der Personengestaltung in den Íslendingasögur.
131977: BURMAN, P.] - Chrestomathia Petronio-Burmanniana; sive cornu-copiae observationum eruditissimarum & ante plane inauditarum, quas vir illuminatissimus, rerum omnium, & multarum praeterea aliarum, peritissimus Petrus Burmannus congessit in Petronium Arbitrium. Accessit specimen latinitatis novae Romanis incognitae, e notis Petri Burmann ad Petronium.
128850: BURMAN, P.] - Chrestomathia Petronio-Burmanniana; sive cornu-copiae observationum eruditissimarum & ante plane inauditarum, quas vir illuminatissimus, rerum omnium, & multarum praeterea aliarum, peritissimus Petrus Burmannus congessit in Petronium Arbitrium. Accessit specimen latinitatis novae Romanis incognitae, e notis Petri Burmann ad Petronium.
123073: BURMAN, K. - Utrechtsche Jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht. Met titelplaat en titelvignetten.
114420: BURMAN, K. - Utrechtsche Jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht. Met titelplaat en titelvignetten.
121502: BURMANNUS, P. (Sec.) - Intreêreden van Pieter Burman den jongen over De poëtische verrukking; in het openbaer uitgesproken te Amsteldam, den X. der herfstmaend' des jaers MDCCXLII. In Nederduitsche vaerzen nagevolgt door Dirk Smits. Met een fraai titelvignet door J. Punt naar D. van Nijmegen.
69686: BURMANNUS, P. - Vectigalia populi romani et Zeus Kataibates sive Jupiter Fulgerator in Cyrrhestarum nummis.
75755: BURMANNUS, P. (cur.) - Poetae latini minores, sive Gratii Falisci Cynegeticon, M.A.O.Nemesiani Cynegeticon Et ejusdem Eclogae IV. T.Calpurnii Siculi Eclogae VII. Cl.Rutilii Numatiani Iter, Q.Serenus Samonicus De Medicina, Vindicianus sive Marcellus De Medicina. Q.Rhemnius Fannius Paemon De ponderibus & mensuris. Etc. Cum integr.doct.vir.notis & quorumdam exc.cur.P.Burmanno, qui et suas adj.adnot. With engraved title-page by F. van Bleyswyk after H. van der My.
96996: BURMEISTER, K.H. - Achilles Pirmin Gasser, 1505-1577. Arzt und Naturforscher, Historiker und Humanist. (Biographie-Bibliographie-Briefwechsel). M.21 Abb.
136334: BURN, A.E. (ed.) - Facsmilies of the Creeds, from early manuscripts. W.palaeographical notes by L.Traube.
133754: BURN, J.Southerden. - The history of the French, Walloon, Dutch, and other foreign protestant refugees settled in England, from the reign of Henry VIII to the Revocation of the Edict of Nantes.
66669: BURN, A.R. - Persia and the Greeks. The defence of the west, c.546-478 B.C.
95985: BURNAY, J. - Chrestomathie siamoise.
131288: BURNETT, Ch. & N. MANN. (eds.) - Britannia latina. Latin in the culture of Great Britain from the Middle Ages to the twentieth century.
18984: BURNS, R.I. - Islam under the crusaders: colonial survival in the 13th-century kingdom of Valencia. W.18 pl.& 2 maps.
106269: BURNS, T.S. - The Ostrogoths, kingship and society.
132681: BUROW, J. - Der Antimenesmaler.
106953: BURR, I. - Lateinisch-romanische Konsonantverbindungen mit Liquid.
130576: BURRIDGE, K. - Tangu traditions. A study of the way of life, mythology, and developing experience of a New Guinea people.
79343: BURRIDGE, K. - Syntactic change in Germanic.(W.particular reference to Middle Dutch).
97530: BURROW, J.A. - Ricardian poetry: Chaucer, Gower, Langland and the Gawain poet. W.1 pl.
136281: BURROWS, E. - The Oracles of Jacob and Balaam. Ed. by E.F. Sutcliffe.
97402: BURSCH, H. - Die lateinsich-romanische Wortfamilie von *interpedare und seinen Parallelbildungen.
119871: BURSIAN, C. (Hrsg.) - Jahresbericht über die Fortschritte der classischen Alterthumswissenschaft. Erster Jahrgang (1873).
19002: BURSILL-HALL, G.L. - Speculative grammars of the middle ages.
99244: BURSILL-HALL. KOERNER, E.F.K.a.o. (ed.) - Studies in medieval linguistic thought, dedic.to G.L.Bursill-Hall.
99695: BURT, J.R. - From phonology to philology: an outline of descriptive and historical Spanish linguistics.
128946: BURTON, H.E. - The discovery of the ancient world.
129138: BURTON, William. - Guilielmi Burtoni Angli Leipsana veteris linguae persicae; quae apud priscos scriptores, graecos et latinos, reperi potuerunt. Acc. M.Z.Boxhornii Epistola ad Nicol.Blancardum De persicis Curtio memoratis vocabulis, eorumque cum germanicis cognatione. Ed.c.praef., notis & add.a I.H.von Seelen.
100363: BURTON, T.L. (ed.) - Sidrak and Bokkus. W.4 pl.
95988: BURTON, R.F. - Goa and the blue mountains or six months of sick leave. W.3 pl.& 1 map.
91513: BURWASH, D. - English merchant shipping, 1460-1540. W.5 ill.
63048: BUSBY, K. & E.KOOPER (ed.) - Courtly literature: culture and context. Selected papers 5th Congress Intern.Courtly Lit.Soc., Dalfsen, 1986.
103606: BUSCH, A.& T.CHOMSKAS. - (Lietuviskai zodynas, I:) Litauisch-deutsch Wörterbuch.
130653: BUSCH, U. - Die klitischen Pronomina des Italienischen.
65448: BUSCH, N. - Nachgelassene Schriften: Geschichte und Verfassung des Bistums Oesel b.z.Mitte des XIV.Jahrh., und: Verzeichnis der Schriften. Hrsg.v.L.Arbusow.
112724: BUSCH, J.W. - Der Liber de Honore Ecclesiae des Placidus von Nonantola.
42149: BUSCHAN, G., A.BYHAN & A.u.M.HABERLANDT. - Die Völker Europas. M.43 Taf., 708 Abb.& 6 Krt.
42139: BUSCHAN, G. - Die Sitten der Völker. M.1852 Abb.& 69 Taf.
95989: BUSCHAN, G. - Ueber Medizinzauber und Heilkunst im Leben der Völker. M.137 Abb.
72292: BUSCHAN, G. - Die Völker Asiens, Australiens und der Südseeinseln. Betr.v.A.Bynan, W.Volz, A.& M.Haberlandt. M.587 Abb., 49 Taf.& 9 Krtn.
65626: BUSCHAN, G. (Hrsg.) - Illustrierte Völkerkunde. M.1584 Abb., 112 Taf.& 19 Krt.
125305: BUSCHINGER, D. (Hrsg.) - Sammlung - Deutung - Wertung. Ergebnisse, Probleme, Tendenzen und Perspektiven philologisher Arbeit. Mélanges de littérature médiévale et de linguistique allemande offerts a Wolfgang Spiewok à l'occasion de son 60e anniv.
123988: BUSCHINGER, D. (publ.) - (Centre d'Etudes Médiévales Un.Picardie:) Actes du Colloque 1979: Le recit bref au moyen age.
99247: BUSI, G. - Libri e scrittori nella Roma ebraica del medioevo. With 29 (partly col.) facs.
12942: BUSKEN HUET, Cd. - Brieven. Uitgegeven door zijne vrouw en zijn zoon. I.1847-1876. II.1876-1886.
73719: BUSKEN HUET, Cd. - Nederlandsche belletrie 1857-1876. Kritieken.
4756: BUSKEN HUET, Cd. - Brieven aan E.J. Potgieter. Uitg.d.Albert Verwey.
73774: BUSKEN HUET, Cd. - Oude romans.
137023: BUSKENS, L. - Islamitisch recht en familiebetrekkingen in Marokko.
89443: BUSOLT, G. CHAMBERS, M.H. - Georg Busolt: his career in letters. With 19 pl.
23764: BUSSE, C. - Das finale Satzverhältnis in der Entwicklung der französischen Syntax.
35615: BUSSE, L. - Geist und Körper, Seele und Leib.
106951: BUSSE, G. - Der Conjunktiv im altfranzösischen Volksepos.
101220: BUSSE, W. - Altenglische Literatur und ihre Geschichte.
130723: BUSSE, J. - Die Congruenz des Participii Praeteriti in activer Verbalconstruction im Altfranzösischen, bis zum Anfang des XIII.Jahrhunderts.
104848: BUTLER, J. ENSINK, B. - Ethik und Theologie bei Joseph Butler (1692-1752).
39007: BUTLER, H.E. - Post-augustan poetry from Seneca to Juvenal.
35617: BUTLER, J. - The works of -. Ed.by S.Halifax.
88859: BUTLER, M. (ed.) - The narrative fiction of Heinrich Böll.
28987: BUTLER. BEKKER, W.G. - An historical and critical review of Samuel Butler's literary works.
28990: BUTLER. LANGE, P.J.de. - Samuel Butler: Critic and philosopher. W.portr.
117609: BÜTOW, K. - Europäisches Künstlerlexikon. Malerei und Zeichenkunst.
133628: BUTTERWECK, C. - "Martyriumssucht" in der Alten Kirche? Studien zur Darstellung und Deutung frühchristlicher Martyrien.
118950: BÜTTIKOFER, J. - Mededeelingen over Liberia. Resultaten van eene onderzoekingsreis door J.Büttikofer en C.F.Sala in de jaren 1879-1882. Met uitsl.kaart (v.Westelijk Liberia 54x51 cm.)
106272: BUTTIMER, A. - The wake of Erasmus: saints, scholars and studia in mediaeval Norden. W.26 ills.
129808: BUTTINGHA WICHERS, J.van. - Schaatsenrijden.
19009: BÜTTNER, T. & E.WERNER. - Circumcellionen und Adamiten. M.Taf.
26290: BUUREN-VEENENBOS, C.C.v. - The Buke of the Sevyne Sagis. A Middle Scots version of 'The Seven Sages of Rome' ed.fr.the Asloan Ms., c.1515. W.ills.
129764: AUCTION CATALOGUE: van BUUREN - Tableaux anciens, antiquités. Collections Arnold van Buuren, " 't Loover ", Naarden. Vente publique les 26-27 mai 1925. [..]
112440: BUUREN, L.van. - The indispensable foundation of linguistic study.
119950: BUUREN, C.van. (ed.) - The Buke of the Chess. Ed.from the Asloan Ms.(NLS MS 16500).
6452: BUUREN, A.M.J.v. - Der minnen loep van Dirc Potter.
116133: BUWALDA, P. - They did not dwell alone. Jewish emigration from the Soviet Union, 1967-1990.
14997: BUWALDA, H.S. - Woun op 'e weagen.It Bildt en syn biwenners. M.ill.
101900: BUXTON, R. - Robert Frost and northern Irish poetry.
115229: BUYLAERT, C. & P.DECUYPER. - De geschiedenis van het middelbaar onderwijs (1532-1837) en van het Sint-Aloysiuscollege (1832-1982) in Menen. Met ills.
96801: BUYSSENS, E. - Les categories grammaticales du français.
106954: BUYSSENS, E. - Les deux aspectifs de la conjugaison anglaise au XXe siècle.
17423: BUYSSENS, E. - Linguistique historique.
117776: BYINGTON, C. - A dictionary of the Choctaw language.
72305: BYLIN, E. - Basakata: le peuple du pays de l'entre-fleuves Lukenie-Kasai. Av.20 pl.
124809: BYNKERSHOEK, C.van. - Opera minora. Ed.2a.
76137: BYNON, T. - Historical linguistics.
142373: BYRD, B.F. - The Natufian encampment at Beidha. Late pleistocene adaptation in the southern Levant.
142366: BYRD, B.F. - Early village life at Beidha, Jordan. Neolithic spatial organizations and vernacular architecture. The excavations of Mrs. D. Kirkbride-Helbaek.
113591: BYRNE, S.G. - Roman citizens of Athens. W.15 tables.
135035: BYRNE, F. & D. WINFORD (eds.). - Focus and grammatical relations in creole languages.
95500: BYRON. SIMHART, M. - Lord Byrons Einfluss auf die italienische Literatur.
108939: BYRON. POPMA, T. - Byron en het Byronisme in de Nederlandsche letterkunde. M.ills.
132138: BYRON. SCHULTS, U. - Het Byronianisme in Nederland.
126084: NICETAS PAPHLAGON & NICETAS BYZANTINUS. - Opera quae reperiri potuerunt omnia. Rec.J.-P.Migne.
89663: ANONYMUS BYZANTINUS. - Vita Alexandri regis Macedonum. Ed.J.Trumpf.
92993: STEPHANUS BYZANTINUS. - De urbibus (gr.& lat.), quae ex mss.codd.rest., suppl., lat.vers.& integro comm.ill.A.Berkelius.Acc.coll.ab J.Gronovio variae lect.e.a..
140094: CABALLERO, Dario Julio. - Gramática del idioma mexicano, segun el sistema de "Ollendorff".
131081: CABEEN, D.C. (ed.) - A critical bibliography of French literature I-III: Mediaeval period / Sixteenth century / Seventeenth century.
32774: CABEEN, D.C. et al. (ed.) - A critical bibliography of French literature. Vol.III: The seventeenth century. Ed.by N.Edelman.
88385: CABEEN, D.C. (ed.) - A critical bibliography of French literature. Vol.I: The medieval period. Ed.by U.T.Holmes.
107691: DIDYMUS CAECUS. - Sur Zacharie. Texte crit., trad.& notes p.L.Douterleau.
135815: DIDYMUS CAECUS. - De trinitate, Hrsg.& übers.v.J.Hönscheid & I.Seiler.
94715: CAEDMON. - Paraphrasis Poetica Genesios ac preaecipuarum Sacrae paginae Historiarum. Facsimile of the 1655 ed.by Franciscus Junius ed.w.intr.& app.by P.J.Lucas.
140680: CAELIUS AURELIANUS. MUDRY, Ph. (éd.) - Le traité des Maladies Aiguës et des Maladies Chroniques de Caelius Aurelianus. Nouvelles approches. Actes du colloque de Lausanne 1996.
38753: CAELIUS AURELIANUS. BENDZ, G. - Emendationen zu Caelius Aurelianus.
38754: CAELIUS AURELIANUS. BENDZ, G. - Studien zu Caelius Aurelianus und Cassius Felix.
82074: CAENEGEM, R.C.v. & F.L.GANSHOF. - Kurze Quellenkunde des westeuropäischen Mittelalters.
136921: CAENEGEM, R.C. van. - Introduction aux sources de l'histoire médiévale. Nouv. éd. par L. Jocqué, trad. de l'anglais par B. van den Abeele.
113602: CAESAR, Pseudo-. PREUSS, S. - Vollständiges Lexicon zu den pseudo-cäsarianischen Schriftwerken.
120562: CAESAR. - Commentarii de bello gallico libri VIII. Mit geogr., hist., krit. und gramm. Anmerkungen von A. Möbius. Mit 2 Taf.
71338: CAESAR. - Commentarii de bello gallico. Erklärt von F. Kraner, W. Dittenberger & H. Meusel. M.4 Krt.
39032: CAESAR. SIHLER, E.G. - C.Iulius Caesar.
39028: CAESAR. HERING, W. - Die Recensio der Caesarhandschriften. Mit 10 Taf.
39030: CAESAR. NOCHÉ, A. - Gergovie, vieux problèmes et solutions nouvelles. Av.35 ill.
113599: CAESAR. CARCOPINO, J. & P.GRIMAL. - Jules César. Avec 10 crts.
113601: CAESAR. MEUSEL, H. - Lexicon caesarianum.
121493: CAESAR. - Commentariorum de bell civili libri III. Grammatisch, kritisch u.hist.erklärt v.C.G.Herzog.
39031: CAESAR, Pseudo-. PREUSS, S. - Vollständiges Lexikon zu den pseudo-cäsarianischen Schriftwerken.
121487: CAESAR. - Commentarii de bello gallico et civili. Acc.libri de bello alexandrino, africano et hispaniensi. E rec.Oudendorpii ed.S.F.N.Morus.
107551: CAESAR. MÖLKEN, P. - In Commentarium de bello africano quaestiones criticae.
95163: GERMANICUS CAESAR. - Aratea cum scholiis. E.D. Breysig.
120476: CAESAR. - Opera ad optimas editiones collata. With 2 engr.title vignettes.
132533: CAESAR. - Bellum gallicum liber quintus. Ed.av.intr.& comm.de M.Rambaud.
132710: CAESAR. - Commentarii. (de bello gallico & de bello civili). Cum A.Hirti aliorumque supplementis rec.B. Dinter. Mit Karte.
39023: CAESAR. CARLSSON, G. - Eine Denkschrift an Caesar über den Staat.
39027: CAESAR. GUNDOLF, F. - Caesar, Geschichte seines Ruhms.
132190: CAESAR. - Rerum ab se gestarum commentarii. Ad codicum vetustissimorum fidem summa diligentia castigati. Reliqua sequens docebit pagella.
104276: CAESAR. RASMUSSEN, D. - Caesars Commentarii: Stil und Stilwandel am Beispiel der direkten Rede.
129903: CAESAR. - Commentarii de bello gallico et civili. Accedunt libri de bello alexandrino, africano et hispaniensi. E rec. Oudendorpii post Cellarium et Morum denuo curavit I.I. Oberlinus.
113597: CAESAR. - Bellum gallicum. Ed.W. Hering.
119514: CAESAR. - De bellis gallico et civili pompejano, nec non A.Hirtii aliorumque de bellis alexandrino, africano et hispaniensi commentarii. C.integr.notis D.Vossii, J.Davisii & S.Clarkii. Cura & st.F.Oudendorpii. Ed.nova auctior & emend.
132970: CAESAR, - Commentarii di Gaio Giulio Cesare, tradotti di latino in volgar lingua per Agostino Ortica della Porta Genovese. Con la tavola.
138294: CAESAR. - Bellum gallicum liber quartus. Ed.av.comm.p.M.Rambaud.
48793: CAESAR. GELZER, M. - Caesar, der Politiker und Staatsmann. M.2 Taf.& Krt.
113283: CAESAR. - Der Bürgerkrieg. Text & übers.v.G.Dorminger.
66725: CAESAR. RASMUSSEN, D. (Hrsg.) - Caesar. Mit 31 Abb.
122436: CAESAR. MEUSEL, H. (coll.) - Coniecturae caesarianae.
134257: CAESAR. - Commentarii de bello civili. Mit Anmerkungen von J.C. Held.
125846: JOHANNES CAESARIENSIS. - Opera quae supersunt. Ed.M.Richard & app.M.Aubineau.
136068: CAESARIUS ARELATENSIS. BERTRAND, D. e.a. - Césaire d'Arles et la christianisation de la Provence. Actes.
132609: VITAE CAESARUM. - Vitae Caesarum quarum scriptores hi C. Suetonius Tranquillus, Aelius Spartianus, Aelius Lampridius, Trebellius Pollio, Herodianus, Pomponius Laetus, Dion Cassius, Iulius Capitolinus, Vulcatius Gallicanus, Flavius Vopiscus, Sex. Aurelius Victor, Io. Baptista Egnatius, Eutropii libri X. integrati pristinae redditi. Ammianus Marcelinus longe alius quam antehac unquam. Annotationes D. Erasmi Rot. & Baptistae Egnatii in vitas Caess. Accesserunt in hac editione Velleii Paterculi libri II. ab innumeris denuo vendicati erroribus, addito indice copiosissimo.
104114: CAEYMAEX, C. - Katholieke kanselredenaars der Nederlanden (14e-19e eeuw).
106276: CAFLISCH-EINICHER, E. - Die lateinischen Elemente in der mittelhochdeutschen Epik des 13.Jahrh.
103136: CAFLISCH-EINICHER, E. - Die lateinischen Elemente in der mittelhochdeutschen Epik des 13.Jahrhunderts.
140489: CAGIN, P. - L'Euchologie latine, étudiée dans la tradition de ses formules et de ses formulaires. 1.Te Deum ou Illatio? Contribution a l'histoire de l'Euchologie latine a propos des origines du Te Deum.
131468: CAGNAT, R. - Cours d'épigraphie latine.
82077: CAHEN, C. - Pre-ottoman Turkey (1071-1330). W.72 pl.& 4 maps.
134392: CAHIERS. - Cahiers Ferdinand de Saussure. Tome 1 - 10.
114632: VWS-CAHIERS. - VWS-Cahiers. Bibliotheek van de Westvlaamse letteren. Driemaandelijkse uitgave van de Ver.van Westvlaamse Schrijvers. Red..Seys.Nr. 1 t/m 173 (jrg.1 t/m jrg. 30).
99300: CAHILL, M. (ed.) - Expositio evangelii secundum Marcum (Scr.Celtigenae II).
119793: CAHN, W. - Die Bibel in der Romanik. Mit 211 Abb.
11931: CAHUET, A. - Claude-Adolphe Nativelle. Av.pls.& facs.
86348: CAILLOT, A.C.E. - Histoire de la Polynésie orientale.
63252: CAIRD, E. - The critical philosophy of Kant.
35626: CAIRD, E. - The evolution of religion.
119272: CAIRD, J. - The fundamental ideas of christianity. W.memoir ed.by E.Caird.
129442: CAJOT, J.-J.) - Les plagiats de M. J.J.R. de Geneve, sur l'éducation. (Par) D.J.C.B. (= Dom Joseph Cajot Bénedictin).
129682: CALABRESE, A. - Markedness and economy in a derivational model of phonology.
123035: CAECILIUS CALACTINUS. - Fragmenta. Coll.E. Ofenloch.
124316: CALAND, W. - Een onbekend Indisch toneelstuk (gopalakelicandrika). Tekst met inleiding.
95993: CALAND, W. (transl.) - Vaikhanasasmartasutram.
103623: CALAND, W. (ed.) - Twee oude fransche verhandelingen (Relation des erreurs - La gentilité du Bengala) over het hindoeisme uitgegeven en toegelicht.
126831: CALBOLI MONTEFUSCO, L. (ed.) - Papers on rhetoric I.
120740: CALBOLI MONTEFUSCO, L. (ed.) - Atti del convegno internazionale "Dictamen, poetria and Cicero: coherence and diversification". Bologna, 10-11 Maggio 2002.
85735: CALBOLI, G. - Subordination and other topics in latin. (Symposium Bologna 1985).
6461: CALCAR, W.J.M.v. - Over comparatief- en vergelijkingszinnen.
110903: CALCAR, Elise van. - Sophia Frederika Mathilda koningin der Nederlanden, als vorstin en moeder geschetst voor hare landgenooten.
95995: CALDAROLA, C. (ed.) - Religion and societies: Asia and the Middle East.
100315: CALDER, M. - Encounters with the other. A journey to the limits of language through the works by Rousseau, Defoe, Prévost and Graffigny.
101123: CALDERON. NAVARRO GONZALEZ, A. (ed.) - Estudios sobre Caldéron. (Actas Coloquio 1985)
126469: CALDERON. RULL, E. y J.C.de TORRES. - Calderón y Nördlingen. El auto 'El primer blasón de Austria' de don Pedro Calderón de la Barca. Estudio y edición.
32779: CALDERON. CONSTANDSE, A.L. - Le Baroque espagnol et Calderón de la Barca.
123959: CALIN, W. - The french tradition and the literature of medieval England.
114706: CALINESCU, M. & D.FOKKEMA. (eds.) - Exploring postmodernism. Selected papers of the XIth International Comparative Literature Congress, Paris 1985.
86350: CALLAHAN, J.M. - Semi-centennial history of West Virginia. W.72 ills.& maps.
120312: CALLERI, M. et al. (cura) - Le carte del monastero di San Siro di Genova (952-1328).
142419: CALLEY, S. - Technologie du débitage à Mureybet, Syrie (9e-8e millénaire). (Texte et illustrations).
121988: CALLIMACHUS. - Hymnes, épigrammes, les origines, Hécalé, Iambes, Poèmes lyriques. Texte établi et trad. par E. Cahen.
39049: CALLIMACHUS. McKAY, K.J. - Erysichthon, a callimachean comedy.
62060: CALLIMACHUS. HARDER, M.A., R.F. REGTUIT & G.C. WAKKER. (ed.) - Callimachus.
123892: CALLIMACHUS. - Hymnes, épigrammes, les origines, Hécalé, Iambes, Poèmes lyriques. Texte établi et trad. par E. Cahen.
117719: CALLIMACHUS. BILDERDIJK, W. - Kallimachus lofzangen.
118723: CALLIMACHUS. - Hymni et epigrammata. Ed.U.v. Wilamowitz-Moellendorff.
107558: CALLIMACHUS. PETROVIC, I. - Von den Toren des Hades zu den Hallen des Olymp: Artemiskult bei Theokrit und Kallimachos.
80898: CALLIMACHUS. HOWALD, E. - Der Dichter Kallimachos von Kyrene.
126516: CALLIMACHUS. CAMERON, A. - Callimachus and his critics.
126859: CALLIMACHUS. - Hymni, epigrammata et fragmenta, cum notis integris H.Stephani, B.Vulcanii, A.Fabri, Th.Graevii, R.Bentleji; quibus acc.E.Spanhemii, comm.¬ae nunc primum editae T.Hemsterhusii, D.Ruhnkenii. Textum ad mss. rec, Latine vertit, atque notas suas adj. J.A.Ernesti. With frontisp. and 6 plates in Vol.1 (by I.van Vianen after G.Hoet), and numerous engravings in text in Vol.2.
120715: CALLIMACHUS. - The fifth hymn. Ed. with intr. and comm. by A.W. Bulloch.
136991: CALLIMACHUS. McKAY, K.J. - Erysichthon, a callimachean comedy.
39048: CALLIMACHUS. KUIPER, K. - Studia Callimachea.
113358: CALLIMACHUS. - Hymni, epigrammata et fragmenta. Cum notis integris Stephani, Vulcanii, Fabri, Graevii, Bentleji. Recensuit J.A. Ernesti. With engraved title-page, 6 plates by J. van Vianen after G. Hoet & numismatic engravings in the text.
39050: CALLINICOS. - Vie d'Hypatios. Texte, trad.& comm.p.G.J.M.Bartelink.
125869: PETRUS CALLINICUS. - Tractatus contra Damianum. I.Quae supersunt libri secundi. Syriac text & english transl.by R.Y. Ebied, A. Van Roey & L.R. Wickham.
126728: PETRUS CALLINICUS. - Anti-Tritheist dossier. (Syriac text, translation, intr., appendices) by R.Y.Ebied, A.van Roey & L.R.Wickham.
126729: PETRUS CALLINICUS. - Tractatus contra Damianum. II.Libri tertii capita I-XIX. Syriac text & english transl.by R.Y.Ebied A.Van Roey & L.R.Wickham.
106279: CALMA: - Compendium auctorum latinorum medii aevi, 500-1500. Ed.M.Lapidge, G.C.Cafagnini & C.Leonardi. Vol.I (parts 1-6) & II/part 1-2 (Abaelardus-Bernardinus).
128201: CALMET, A. - Dictionarium historicum, criticum, chronologicum, geographicum, et literale Sacrae Scripturae.
80900: CALOGERO, G. - Studien über den Eleatismus.
138420: CALPURNIUS FLACCUS. DIMATTEO, G. - Audiatur et altera pars. I discorsi doppi nelle Declamationes minores e in Calpurnio Flacco.
126092: CALVET. (J.C. CALVETE de ESTRELLA) - El felicisimo viaje del muy alto y muy poderoso Principe don Felipe.
99250: CALVET. (J.C.CALVETE de ESTRELLA) - De rebus undicis libri VII. Ed.J.J.Martos.
121391: CALVIN, J. - Commentary on Seneca's De Clementia. Ed.w.transl., comm.& facs.by F.L.Battles & A.M.Hugo.
129749: CAMACHO- TABOADA, V. & A.L. JIMENEZ-FERNANDEZ (et al.; eds.) - Information structure and agreement.
101657: PAULUS CAMALDULENSIS. - Il Donatus. Ed.crit.a cura di V.Sivo.
101034: CAMARA Jr., J.M. - Estrutura da língua portuguesa.
135551: CAMBE, M. (ed.) - Kerygma Petri. Textus et commentarius.
120906: CAMBIER-LANGEVELD, T. - Temporal marking of accents and boundaries.
136729: CAMBON-van der WERKEN, Maria Geertruida. - De kleine Grandisson, of de gehoorzaame zoon. (Vanaf deel 3: De jonge Grandisson). In eene reeks van brieven en saamenspraaken.
24331: GUI DE CAMBRAI. - Barlaam und Josaphat. Nebst Auszügen aus mehreren andern romanischen Versionen hrsg.v.H.Zotenberg & P.Meyer.
34561: GUI DE CAMBRAI. - Barlaam und Josaphat. Hrsg.v.H.Zotenberg & P.Meyer.
32874: GIRALDUS CAMBRENSIS. - Speculum duorum, or a mirror of two men. Ed.& transl.by Y.Lefèvre, R.B.C.Huygens & B.Dawson. W.1 pl.
100600: CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY, vol.I/2: - Early history of the Middle East. Ed.by I.E.S.Edwards a.o.
100599: CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY, vol.I/1: - Prolegomena and prehistory. Ed.by I.E.S.Edwards a.o. W.45 ills.& 17 maps.
116880: CAMERON, A. - The influence of Ariosto's epic and lyric poetry on Ronard and his group.
138415: CAMEROTTO, A., PONTANI, F. (cur.) - Xenia. Migranti, stranieri, cittadini tra i classici e il presente.
140441: CAMES, G. - Byzance et la peinture romane de Germanie. Apports de l'art grec posticonoclaste à l'enluminure et à la fresque ottoniennes et romanes de Germanie dans les thèmes de majesté et les évangiles.
139766: CAMES, G. - Byzance et la peinture romane de Germanie. Apports de l'art grec posticonoclaste à l'enluminure et à la fresque ottoniennes et romanes de Germanie dans les thèmes de majesté et les évangiles.
89874: CAMILLE, G.& P.d' EXIDEUIL (publ.) - Le théatre élizabethain. Etudes et traductions.
110757: CAMMAERT, A.P.M. - Het verborgen front. Geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de tweede wereldoorlog. M.40 krtn.
109428: CAMMENGA, J. - Kuria phonology and morphology. W.map.
42244: CAMON AZNAR, J. - Las artes y los pueblos de la España primitiva. W.886 ill.& 9 col.pl.
99803: DU CAMP, M. - Les convulsions de Paris. (I.Les prisons pendant la Commune; II.Episodes de la Commune; III.Les sauvetages pendant la commune: la Commune à l'hotel de ville.
130445: CAMPANELLA, Tommasso. - Epilogo Magno. (Fisiologia Italiana).Testo italiano inedito. A curi di C. Ottaviano.
128962: CAMPARDON, E. - Madame de Pompadour et le cour de Louis XV au milieu du dix-huitième siècle. Ouvrage suivi du catalogue des tablaux originaux des dessins et miniatures vendus après la mort de madame de Pompadour, du catalogue des objects d'art et de curiosité du marquis de Marigny, et de documents entièrement inédits sur le théatre des petits cabinets, avec un portrait gravé d'après le pastel de la tour et le fac-simile d'une lettre.
102914: CAMPBELL, M.F.A.G. - Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle. (+ 4 suppléments).
120262: CAMPBELL, G.L. & G.KING. - The concise compendium of the world's languages.
95997: CAMPBELL, J.G. - Saints and householders: a study of hindu ritual and myth among the Kangra Rajputs. W.27 pl.& map.
117849: CAMPBELL, G. - Specimens of languages of India, incl.those of the aboriginal tribes of Bengal, the central provinces and the eastern frontier.
42259: CAMPBELL, R.N. - Noun substitutes in modern thai.
92185: CAMPBELL, A. (ed.) - Thet Freske Riim.Tractatus Alvini. (w.engl.comm.& gloss.)
67899: CAMPBELL, A. (ed.) - Thet freske riim - Tractatus Alvini.
134520: CAMPENHAUSEN, A.v. - Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten.
39052: CAMPENHAUSEN, A.v. - Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten.
107562: CAMPENHAUSEN, H.v. - Die Jungfrauengeburt in der Theologie der alten Kirche.
8597: CAMPER. DOETS, C.J. - De heelkunde van Petrus Camper, 1722-1789.
33632: CAMPROUX, C. - Histoire de la littérature occitane.
120339: CAMPS, H.P.H. - De stadsrechten van graaf Willem II van Holland. M.5 afb.
63702: CAMPS, H.P.H. - De stadsrechten van graaf Willem II van Holland en hun verhouding tot het recht van 's-Hertogenbosch. M.6 afb.& 6 losse pl.
111930: CAMPS, H.P.H. (bew.) - Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. I.De Meierij van 's-Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert).
96847: CAMUS. BROWN, J.W. - 'Sensing', 'seeing', 'saying' in Camus' Noces.
25782: CAMUS. WALKER, D.H. (publ.) - Albert Camus: les extrèmes et l'equilibre. Actes Coll. de Keele, 1993.
6465: CAN, M.v. - J.A. Alberdingk Thijm. Zijn dichterlijke periode.
133436: CANCRINI, F. & C. DELPLACE, & S.M.MARENGO. - L'evergetismo nella Regio V (Picenum).
116973: CANCRINI, A. - Syneidesis. Il tema semantico della "con-scientia" nella Grecia antica.
131359: CANDAU, J.M. & F. GASCÓ & A. RAMIREZ DE VERGER (eds.) - La conversión de Roma. Cristianismo y paganismo.
129055: CANDAUX, J.-D. & S. CAPDEVILLE, M. GRENON (et al.; eds.). - Deux astronomes genevois dans la Russie de Catherine II. Journaux de voyage en Laponie russe de Jean-Louis Pictet et Jacques-André Mallet pour observer le passage de Vénus devant le disque solaire 1768-1769.
134276: VIDAL de CANELLAS. - Vidal mayor: traduccion aragonesa de la obra In excelsis Dei thesauris. Ed.p.G.Tilander. Texto y Vocabulario.
99914: CANFIELD, D.L. & J.C.DAVIS. - An introduction to romance linguistics.
140705: DU CANGE, C. - Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis. Acc.appendices.
106366: DU CANGE, C. - Glossarium mediae et infimae latinitatis. Ed.nova a L. Favre. W.28 pl.
136406: DU CANGE, C.D. - Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis. C.indicibus & Appendice: De imperatorum Constantinipolitanorum .. numismatibus.
107563: CANINI, M.A. - Etudes étymologiques. Av.portr.
119727: CANIVET, D. - L'illustration de la poésie et du roman français au XVIIe siècle.
111011: CANNEY, M. & D.KNOTT. - Catalogue of the Goldsmiths' library of economic literature (University of London library). W.portrait.
29007: CANNON, G. - An integrated transformational grammar of the English language.
51644: NIGEL of CANTERBURY. - The Passion of St.Lawrence, epigrams and marginal poems. Ed.& transl.by J.M.Ziolkowski.
137284: CANTIMORI, D. - Italienische Haeretiker der Spätrenaissance. Übers.v. W. Kaegi.
109432: CANU, G. - La langue mò:ré, dialecte de Ouagadougou (Haute-Volta). Av.carte.
121963: CAPART, J. - Propos sur l'art égyptien. Avec 188 fig.
112390: CAPART, J. & M.WERBROUCK. - Thebes. W.257 ills.
42297: CAPART, J. & M.WERBROUCK. - Memphis a l'ombre des pyramides.
42292: CAPART, J. (éd.) - Tout-Ankh-Amon. Av.78 pl.
106103: ANDREAS CAPELLANUS. - Ueber die Liebe. Ueb.& hrsg.v.H.M.Elster.
87278: CAPELLE, E. - L' éclairage a l' acétylène. Av.3 (2 dépl.) planches.
99256: CAPELLE, T. - Die Eroberung des Nordatlantik. M.60 Abb.& 8 Farbtaf.
67904: CAPELLE, T. - Kultur- und Kunstgeschichte der Wikinger. M.68 Abb.
132281: CAPILUPI, LELIO. - Centones ex Virgilio.
42306: CAPITAN, L. & H.LORIN. - Le travail en Amérique avant et après Colomb. Av.25 ill.& 6 pl.(dont 4 col.)
129989: CAPITANI, O. (pres.) - Segni e riti nella chiesa altomedievale occidentale. (Settimana di studio, Spoleto) 11-17 aprile 1985.
89714: ATEIUS CAPITO. - Fragmenta. Ed.W. Strzelecki.
116802: CAPIZZI, A. & G.CASERTANO. (cura). - Forme del sapere nei presocratici.
9380: CAPLAN, R.B. - Psychiatry and the community in nineteenth-century America. The recurring concern with the environment in the prevention and treatment of mental illness.
42321: CAPPELLER, C. - A sanskrit-english dictionary.
114407: CAPPELLER, C. - A sanskrit-english dictionary.
117881: CAPRILE, J.-P. - Lexique tumak-français (Tchad).
134237: CAPUANI, M. - Monte Athos. Baluardo monastico del Cristianesimo orientale.
96004: CAQUOT, A. & D.COHEN. (éd.) - Actes du premier congrès intern. de linguistique sémitique et chamito-sémitique (1969).
141942: CARACCIOLI, Louis Antoine de. - Beschryving van het leven en de gevoelens van paus Clemens XIV. (Ganganelli.) uit het Fransch van den heer Caraccioli.
131489: CARANDINI, A., L.CRACCO RUGGINI, A.GIARDINA (cur.) - Storia di Roma, 3/2: l'étà tardoantica. I luoghi e le culture.
96647: CARATINI, R. - Dictionnaire des personages de la Revolution.
94116: CARAYOL, E. - Thémiseul de Saint-Hyacinthe 1684-1746.
142161: CARBONI, F. - Incipitario della lirica italiana dei secoli XV - XX. (I-III: Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondo Vaticano latino)..
123157: CARDAILLAC, L. (préf.) - Les Morisques et leur temps. Table ronde internationale, 4-7 juillet 1981 Montpeiller.
122830: CARGILL, J. - Athenian settlements of the fourth century B.C. W.10 pl.& 3 maps.
75779: CARGILL, J. - Athenian settlements of the fourth century B.C. W.10 pl.& 3 maps.
124111: CARLÉ, B. - Jomfru-fortællingen.
130873: CARLIER de LANTSHEERE, A. - Trésor de l'art dentellier. Répertoire des dentelles à la main de tous les pays, depuis leur origine jusquá nos jours. Avec préf. de A. Lefébure
135073: CARLIN, E.B. & J.ARENDS. (ed) - Atlas of the languages of Suriname.
21527: CARLSSON, A. - Die deutsche Buchkritik von der Reformation bis zur Gegenwart.
140204: CARMACK, R.M. - Quichean civilization. The ethnohistoric, ethnographic, and archaeological sources.
3881: CARMIGGELT, S. (ps.Karel BRALLEPUT) - Het jammerhout. Omslag en platen van Charles Boost.
132947: CARMINA. - Carmina quinque illustrium poetarum quorum nomina in sequenti pagina continentur. Secunda editio longe copiosior prima.
106287: CARMINA BURANA. WACHT, M.& B.VOLKMANN. - Concordantia in Carmina Burana.
104850: CARNAP, R. - LOGIC and language: studies ded.to R.Carnap on the occ.of his 70th birthday.
63255: CARNAP, R. BUTRICK, R. - Carnap on meaning and analyticity.
10204: CARNAT, G. - Das Hufeisen in seiner Bedeutung für Kultur und Zivilisation. M.40 Abb.
133739: CARNEGIE, Andrew. - De zegevierende republiek. De vooruitgang van de republiek der Vereenigde Saten van Amerika, gedurende een vijftigtal jaren. Uit het Engelsch in het Nederlandsch overgebracht door George W. van Siclen, stichter en eerste secretaris van The Holland Society in New York.
116290: CARNEY, J. - The problem of St Patrick. W.5 pl.
106289: CARO, G. - Genua und die Mächte am Mittelmeer, 1275-1311.
116113: CAROUTCH, Y. - Giordano Bruno, le voyant de Venise.
135570: CARPENTIER, E. - Acta SS. Arethae et Rumae et sociorum martyrum negranae in Arabia felice illustrata.
113854: CARPENTIER, M.C. & B.OZIEBLO. (ed.) - Disclosing intertextualities: The stories, plays, and novels of Susan Glaspell. (A collection of essays)
120016: CARR, D.R. (ed.) - The first general Entry Book of the city of Salisbury 1387-1452. W.1 pl.
99257: CARRACADO FRAGA, J. (ed.) - Liber de ortu et obitu patriarcharum.
84127: CARRAI, S. (cura) - I sonneti di maestro Rinuccino da Firenze.
19469: CARRASCO PEREZ, J. - La poblacion de Navarra en el siglo XIV. Av.24 crts.
140335: CARRASCO, D. et al. (ed.) - Mesoamerica's classic heritage. From Teotihuacan to the Aztecs.
74895: CARRÉ, J. (ed.) - The crisis of courtesy. Studies in the conduct-book in Britain, 1600-1900. W.16 pl.
140324: CARREÑO, Alberto M. - Vocabulario de la lengua mame. Compuesto por el padre predicador Fray Diego de Reynoso. Impreso por Francisco Robledo en 1644 y reimpreso con una breve noticia acerca de los Mames y de su lengua.
140646: CARREÑO, A.M. - Fray Domingo de Betanzos O.P.
35661: CARRIERE, M. - Die Kunst in Zusammenhang der Culturentwickelung und die Ideale der Menschheit.
119273: CARRIERE, M. - Die Kunst in Zusammenhang der Culturentwickelung und die Ideale der Menschheit.
35663: CARRIERE, M. - Die sittliche Weltordnung.
140476: CARRIÓN, J. de. - Descripción del pueblo de Gueytlalpan. (Zacatlan, Juxupango, Matlaltan y Chila, Papantla), 30 de Mayo de 1581. Con aclaraciones y notas histórico-arqueológicas por J. García Payón.
140145: CARRION, A. - Historia de la ciudad de Puebla de los Angeles.
119622: CARSTEN, F.L. - The origins of Prussia.
124354: CARTAN, E. - Oeuvres complètes. (1. Groupes de Lie; 2. Algèbre, formes différentielles, groupes infinis, systèmes différentiels, théories d'équivalence; 3. Divers, géométrie différentielle.). Av.3 portraits.
103454: CARTECHINI, P. (pres.) - La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V. C.ill.
114866: CARTELLIERI, A. - Der Vorrang des Papsttums zur Zeit der ersten Kreuzzüge.
114868: CARTELLIERI, A. - Der Aufstieg des Papsttums in Rahmen der Weltgeschichte, 1047-95. Aalen 1972 (Nachdr.Ausg.1936). xliii, 292 Ss. Olw. (Weltgesch.3)
103630: CARTER, J.R. - On understanding buddhists: essays on the theravada tradition in Sri Lanka.
12788: CARTER, A.C. - The English Reformed Church in Amsterdam in the seventeenth century. W.1 plate.
142488: CARTER, H. & H.D.L. VERVLIET. - Civilité types.
80912: CARTER, J.C. - The sculpture of the sanctuary of Athena Polias at Priene. W.31 ill.& 47 pl.
136377: CARTER, A.C. - Getting, spending and investing in early modern times. Essays on dutch, english and huguenot economic history.
95628: CARTERETTE, E.C. & M.H.JONES. (publ.) - Informal speech. Alphabetic & phonemic texts with statistical analyses and tables.
135821: FERRANDUS CARTHAGIENSIS. [Ps-?] - Vie de Saint Fulgence de Ruspe. Texte établi et trad. par G.-G. Lapeyre. Avec une introduction sur la vie et les oeuvres de Ferrand.
33642: CARTIER, N.R. - Le Bossu désenchanté. Etude sur Le Jeu de la Feuillée.
135511: CARTLEDGE, M.J. - Charismatic glossolalia (an empirical-theological study).
77661: CARTWRIGHT, E. - A memoir of the life, writings, and mechanical inventions. Facs.repr.of ed.1843 w.intr.by K.G.Ponting.
63257: CARUS, C.G. - Zwölf Briefe über das Erdleben. Hrsg.v.C.Bernoulli.
35668: CARUS, C.G. - Symbolik der menschlichen Gestalt. M.161 Abb. Hrsg.& erw.v.Th.Lessing.
70845: CARUS, C.G. KLOOS, G. - Die Konstitutionslehre von Carl Gustav Carus.
104851: CARUS, C.G. - Symbolik der menschlichen Gestalt. 2.vielf.verm.Aufl. M.161 Abb.
104852: CARUS, C.G. - Vorlesungen über Psychologie 1829/30. Hrsg.v.E.Michaelis.
107566: CARVALHO, P.de.& F.LAMBERT (éd.) - Structures, parallèles et corrélatives en grec et en latin. (Actes du colloque de linguistique grecque et latine, Bordeaux, 26-27 septembre 2002)
78842: CARY. WRIGHT, A. - Joyce Cary: a preface to his novels. W.portr.
128828: CARY, M. & E.WARMINGTON. - Les explorateurs de l'antiquité.
130229: CASAL, J.-M. & G.CASAL. - Site urbain et sites funéraires des environs de Pondichéry. Virampatnam - Mouttrapaléon - Souttoukèny.
130228: CASAL, J.M. - Fouilles de Virampatnam-Arikamedu. Rapport de l'Inde et de l'occident aux environs de l'ère chrétienne.
100309: CASALDUERO, J. - Vida y obra de Galdós (1843-1920). 3.ed.
104283: CASALIUS, J.B. - De profanis et sacris veteribus ritibus opus tripartitum. (I.De profanis Aegyptiorum ritibus; II.De profanis Romanorum ritibus; III.De veteribus sacris Christianorum ritibus, sive apud occidentales, sive orientales.).
134496: CASAUBONUS, Isaac. - Epistolae, quotquot reperiri potuerunt, nunc primum junctim editae. Adjecta est epistola de morbi eius mortisque causa: deque iisdem narratio Raphaelis Thorii.
96010: CASEMENT, R. - The Amazon journal. Ed.by A. Mitchell.
135312: CASIER, J. - Chef-Confrérie royale et chevalière de Saint-Michel. Fêtes du tricentenaire 1613-1913.
140195: CASIN de MONTES, I. (ed.) - El puntero. Apuntado con apuntes breves. Para que no sea corto en la fábrica de la Tinta Añil, o Tinta Anual.
110145: LAURENTIUS CASINENSIS. - Opera. Hrsg.v.F.Newton.
140313: CASO, Alfonso et al. - Metodos y resultados de la politica indigenista en Mexico.
120194: CASPAR, E. (Hrsg.) - Das Register Gregors VII.
106829: CASPAR, E. - Pippin und die römische Kirche.
136069: CASPARI, C.P. (Hrsg.) - Briefe, Abhandlungen und Predigten aus den zwei letzten Jahrhunderten des kirchlichen Alterthums und dem Anfang des Mittelalters.
139758: CASPARI, W. - Lieder und Gottessprüche der Rückwanderer (Jesaja 40-55).
100527: CASPARI, C.P. (Hrsg.) - Eine Augustin fälschlich beigelegte Homilia de sacrilegiis (a.e.Einsiedeler HS.d.8.Jahrh.).
109434: CASPARIS, J.G.de. - Indonesian chronology. W.4 pl.
124116: CASSEE, E. - The missal of Cardinal Betrand de Deux. A study in fourteenth century Bolognese miniature painting. W.120 ill.
86360: CASSEL, P. - Aus Literatur und Symbolik: Abhandlungen.
135589: CASSELS, W.R.] - The Gospel according to Peter. A study. By the author of 'Supernatural Religion'. (With text & eng.transl.)
135695: CASSIANUS. - Sämmtliche Schriften, aus dem Urtexte übersetzt v.Antonius Abt.
131942: CASSIANUS. STEWART, C. - Cassian the monk.
135612: CASSIANUS. - De institutis coenobiorum. / De incarnatione domini contra Nestorium. Ed.M.Petschenig. Ed.2a supplementis aucta cur.G.Kreuz.
135159: CASSIANUS. CHADWICK, O. - John Cassian.
137573: CASSIN, B. (éd.) - Positions de la sophistique. Colloque de Cerisy. (1984).
71349: CASSIODORUS. BESSELAAR, J.J.v.d. - Cassiodorus Senator en zijn Variae.
131064: CASSIODORUS. VISCIDO, L. (cura) - Ordo generis Cassiodororum - Excerpta.
113610: CASSIODORUS. ZIMMERMANN, O.J. - The late latin vocabulary of the Variae of Cassiodorus.
63267: CASSIRER, E. SCHILPP, P. (Hrsg.) - Ernst Cassirer.
35671: CASSIRER, E. - Freiheit und Form.
35672: CASSIRER, E. - Die Philosophie der Aufklärung.
35678: CASSIRER, E. - Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs.
19501: CASSIRER, E. - Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance.
35676: CASSIRER, E. - The problem of knowledge: philosophy, science and history since Hegel.
114004: CASSIRER, E. - Leibniz' System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen.
35674: CASSIRER, E. - Philosophie der symbolischen Formen. M.Index v.H.Noack.
76895: CASSIUS FELIX. JUNEL, B. - In Cassium Felicem studia.
132997: DIO CASSIUS. - Historiarum libri XXIII, à XXXVI ad LVIII usque.
132355: DIO CASSIUS. - Dionis Nicaei Rerum Romanarum à Pompeio Magno ad Alexandrum Mamaeae, Epitome authore Joh. Xiphilino. Ex bibliotheca Regia.
123188: CÀSSOLA GUIDA, P, M. ZUCCONI & G. FONSECA. - Nuovi studi sulle armi dei Micenei. With 149 ill.on 31 plates.
120216: CASTAING, J. - Les chiens d'arrêt. Avec ills. en couleurs.
140228: CASTAÑEDA, F. - El general Menendez y sus victimarios. Paginas de la historia contemporanea de la Republica de El Salvador.
109435: CASTEL, G.e.a. - (Dendera:) Les fontaines de la porte nord. Av.18 pl.
102255: CASTELLANOS, G.N. - Modernismo y modernidad en Jose Maria Rivas Groot.
83374: CASTELLION, S. - De l'impunité des hérétiques - De haereticis non puniendis.Texte latin & trad.av.comm.p.B.Becker & M.Valkhoff.
140478: CASTILE, G.P. - Cherán: la adoptación de una comunidad tradicional de Michoacán.
123682: HERNANDO DEL CASTILLO. - Cancionero general. (Valencia 1511). Repr.in facsimile con intr.bibliográfica, indices & apéndices p. A.Rodríguez-Moniño. + Suplemento.
136177: CASTORINA, E. & V. PALADINI. - Storia della letteratura latine. Disegno storico; Problemi critici.
117833: CASTRÉN, M.A. - Grammatik der samojedischen Sprachen. Repr.of the 1854 St.Petersburg edition w.forew.by P.Hajdú.
120963: CASTRIES, H.de. (publ.) - Les sources inédites de l'histoire du Maroc de 1530 à 1845. I.Dynastie saadienne. Archives et bibliotheques d'Angleterre, tome II (1589-1625). Av.6 planches.
133250: CASTRO-PALAO, F.de. - Opera moralia.
90539: CASTRO, G. de. - Las Mocedades del Cid. Reimpr.conforme a la ed.original publ.en Valencia 1621.
129743: CAT, C. de. - French dislocation. Interpretation, syntax, acquisition.
100121: CATALAN, D. - Lingüística íbero-románica. I: Critíca retrospectiva.
129293: ANTIQUARIAATS-CATALOGI. - Verzameling van 14 antiquariaats- en veilingcatalogi uit de periode 1896-1954:
87519: WELLCOME CATALOGUE. - A catalogue of Printed Books in the Wellcome Historical Medical Library. Vol.I: Books printed before 1641. Vol.II: Books printed from 1641 to 1850 (A-E). Revised edition with handwritten amendments from the library's copies, of the ed.1962-1966.
128830: AUCTION CATALOGUE. - Catalogus der geschied- en letterkundige bibliotheken der hoogst belangrijke verzameling handschriften enz., betrekkeleijk de geschiedenis der stad Leyden, der fraaije prentwerken, prenten, portretten en teekeningen, penningen en munten, verschillende voorwerpen, muzijk en muzijkinstrumenten, alsmede der boekenkasten, nagelaten door de heeren J.W.de Malnoë van Noort, oud-burgemeester te Oegstgeest, en K.J.R. van Harderwijk, lid van de Maatschappij der Ned.Letterkunde, te Noordwijk Binnen, alsmede vaneenige goede theologische, regtsgeleerde en geneeskundige werken, en eenige chirurgicale instrumenten.( ..). Woensdag 13 maart 1861 (...) door en ten huize van Gebroeders van der Hoek, boekhandelaren te Leyden.
119782: AUCTION CATALOGUE. - Bibliothèque M.L. (=Maurice Loncle). Livres anciens, éditions originales d'auteurs classiques, romantiques et modernes. Av.3 planches en couleurs & 23 ill.
136623: CATALOGUE. BERG, E.W. & J. VAN GEUNS & A.C.M. LEESBERG & A.C. WERTHEIM. - Catalogue d'une belle collection de livres. Provenant en grande partie de feu messieurs le chevalier Mr. E.W. Berg, directeur der la Credietvereeniging a Amsterdam, Dr. J. van Geuns, docteur en médecine a Amsterdam, Mr. A.C.M. Leesberg, avocat et americaniste a Harlem, A.C. Wertheim, banquier a Amsterdam.
124671: SHORT-TITLE CATALOGUE. - Short-Title Catalogue of Books Printed in the Netherlands and Belgium and of Dutch and Flemish Books Printed in Other Countries from 1470 to 1600. Now in the British Museum.
129183: BOOKSELLERS CATALOGUE. - Bulletin de la Librairie Morgand et Fatout (a partir du Tome 3: Librarie Damascène Morgand). Tome 1-10 (= 59 Bulletins mensuels, janvier 1876-mars 1904). & Nouvelle Série, Tome 1-3 (= 18 Bulletins mensuels, juin 1904-janvier 1914)
119872: AUCTION CATALOGUE. - Collection Dr E. Friedrich. Important medical books / history of science. W.15 pl.
129616: AUCTION CATALOGUE. - Catalogue des tableaux de maitres anciens et modernes des dessins et aquarelles, composant la collection laissée par feue Madame Vve. H.S. a Bruxelles.
131093: AUCTION CATALOGUE. - Die Sammlung H. / Berlin. Gemälde alter und moderner Meister; moderne Plastik.
138391: AUCTION CATALOGUE. - Moderne schilderijen en aquarellen. I: Collectie H.L. Klein, Amsterdam, waarbij een reeks werken van G.H. Breitner; II: Collectie P.J. Minderop, Rotterdam, meesterwerken van David Bles, Bakker Korff, Meissonier, Ziem, Munkacsy, Ronner e.a. III: Collectie J.L. Koch, Rotterdam, werken van de Haagsche School, e.a. IV: verschillende collecties.
119695: CATALOGUE. - Einblattdrucke 1455-1519. M.2 gef.Faks.& 11 Abb. Mit Vorwort v.Konrad Haebler.
119697: AUCTION CATALOGUE. - Catalogue de la bibliothèque (Manuscrits / Ouvrages xylopgraphiques / Incunables / Ouvrages d'estampes / Livres curieux et rares) formée pendant le 18e siècle par messieurs Izaak, Iohannes et le Dr Iohannes Enschedé, imprimeurs-libraires à Haarlem. Av.portrait de Johannes Enschedé.
119699: AUCTION CATALOGUE. - Catalogue des livres rares et précieux composant la bibliothèque de feu M. Jacques-Charles Brunet. 1.Partie: Livres rares et précieux, belles réliures anciennes et modernes.
119700: AUCTION CATALOGUE. - Die Bibliothek der Herzogin Augusta-Amalia von Leuchtenberg-Beauharnais, und Beiträge aus anderem Besitz, enthältend die Hauptwerke der französischen Buchillustration usw.
138899: AUCTION CATALOGUE. - Tableaux anciens et modernes. Miniatures, aquarelles, eaux-fortes. Antiquités, objects d'art, meubles [...] provenant de diverses collections. Sculptures et objects divers de l'atelier du docteur J. Mendes da Costa. (28 et 29 novembre 1939).
119706: CATALOGUE. - Exposition documentaire de réliures anciennes, 29 sept.-31 oct.1929. Catalogue publié sous les auspices de la Société des Amis de la Bibliothèque de Mons. (Av.intr.p.P.Faider & 4 planches.)
119749: AUCTION CATALOGUE. - Katalog frühester Erzeugnisse der Druckerkunst der T.O.Weigel'schen Sammlung. M.12 (davon 9 doppel-)Taf. Mit Preisliste d.Versteigerung v.8 Ss.
138901: AUCTION CATALOGUE. - Catalogue d'une vente de tableaux anciens, contenant de belles oeuvres de Brouwer, Cuyp, van Goyen, Dirk Hals, van Musscher, Rubens, Steen, Teniers, ainsi qu'une série interéssante de vues anciennes d'Amsterdam.
119781: AUCTION CATALOGUE. - Bibliothèque de M. Eugène Renevey. 1.Partie: Livres anciens, éditions et réliures romantiques, livres illustrés contemporains. Av.nombr.planches.
119778: AUCTION CATALOGUE. - La bibliothèque de feu Édouard Rahir. 1.Partie: Livres anciens du XVe au XIXe siècle. Riches réliures anciennes etc. Av.59 planches, portr.& avant-propos de Louis Barthou.
119870: BOOKSELLERS CATALOGUE: - Maggs Bros.: English literature & printing from the 15th to the 18th century. W.72 pl.
119883: AUCTION CATALOGUE. - Bibliothèque de feu M. - J.W. Enschedé. Vente publique du 12-21 mars 1927.
129295: ANTIQUARIAN BOOKSELLERS CATALOGUES: - Convolute of 8 catalogues: J.Rosenthal: Incunabula Typographica, a l'occ.du 5e centenaire de Gutenberg, listing 1500 incunabula; 2 cat. by Frederik Muller, Periodicals (ca. 1900); Menno Hertzberger (2x identical; 1926), Pro-Libris, Barcelona: Colombina, España y América vetustísima. (and 2 others).
123533: CATAUDELLA, Q. - Intorno ai lirici greci.
6471: CATE-SILFWERBRAND, R.B.ten. - Vlees, bloed en been. Synoniemvergelijkend onderzoek van drie Germaanse woordformaties.
65882: CATE, A.P.ten & P.JORDENS (Hrsg.) - Linguistische Perspektiven. Referate d.VII.Ling.Koll., Nijmegen 1972.
131926: CATHCART, A. - Kinship and clientage. Highland clanship 1451-1609.
139710: URBANUS CATHOLICUS. - De waare oosprong [oorsprong], schielyke aanwas en onverhoedze val der Jesuiten; nevens echte berichten van hun wonderbaarlyk listige handel- en regeer-wyze in Paraguay; met de beschryving van dat gewest, en van hunne snoode zedeleer, waar by nog is gevoegd eene lugtige openhartige confessie van de Paters Jesuiten, aan de Roomsgezinden in Nederland en elders.
75786: CATO. - De agri cultura. Ed.A. Mazzarino.
39078: CATO. - De agri cultura liber. Ed.G.Goetz.
132120: CATO, VALERIUS. - Carmina. Cum A.F. Naekii annotationibus. Accedunt eiusdem Naekii de Virgilii libello iuvenalis ludi, de Valerio Catone eiusque vita et poesi, de libris tam scriptis quam ed., qui carmina Catonis continent, diss. IV. Cura L. Schopen.
125478: CATO, VALERIUS. - Carmina. Cum A.F. Naekii annotationibus. Accedunt eiusdem Naekii de Virgilii libello iuvenalis ludi, de Valerio Catone eiusque vita et poesi, de libris tam scriptis quam ed., qui carmina Catonis continent, diss. IV. Cura L. Schopen.
100616: CATO. - Praeter Librum de re rustica quae exstant. Ed.H. Jordan.
138975: CATO. - De agri cultura. Ed.A.Mazzarino.
131290: CATREIN, Ch. - Vertauschte Sinne, Untersuchungen zur synästhesie in der römischen Dichtung.
139474: CATS, JACOB. - Alle de wercken. Waar in het twee-en-tachtig jaarig leeven des dichters beneffens desselfs slaapeloose nachten, met printverbeeldingen sijn verrijkt.
114675: CATS, Jacob. - Sinne- en minnebeelden. Studie-uitgave met inl., commentaar en apparaat bez.d.H. Luijten.
105210: CATTENBURCH, A.L.van. - 1304. Intogt der Hollanders binnen Zierikzee, onder jonker Willem, grave van Oostervant. Geschiedkundige aanteekeningen ter opheldering van de maskerade, te houden door de leden van het Leidsche studenten-corps in junij 1865. M.3 gekleurde heraldische platen, 1 portret en 1 uitsl.kaart.
115841: CATTERALL, D. - Community without borders: Scots migrants and the changing face of power in the Dutch Republic, c.1600-1700. W.7 ill.
66744: CATULLUS. REISZ de RIVAROLA, S. - Poetische Äquivalenzen: Grundverfahren dichterischer Gestaltung bei Catull.
124648: CATULLUS. BECK, J.-W. - 'Lesbia' und 'Juventius': Zwei libelli im Corpus Catullianum.
122392: CATULLUS. ZICÀRI, M. - Scritti Catulliani. A cura di P. Parroni.
39083: CATULLUS. - Codex Brixianus A VII 7. Prol.instr., cur.V. Cremona; praef. I.B.Pighi.
39087: CATULLUS. LAFAYE, G. - Catulle et ses modèles.
131775: CATULLUS. BARDON, H. - Propositions sur Catulle.
137717: CATULLUS. HARRAUER, H. - A bibliography to Catullus.
136144: CATULLUS. WRAY, D. - Catullus and the poetics of roman manhood.
75787: CATULLUS. - Die Gedichte. Hrsg. & erkl. von A. Riese.
122391: CATULLUS. GRANAROLO, J. - L'oeuvre de Catulle. Aspects religieux, éthiques et stylistiques.
131618: CATULLUS. DU QUESNAY, I. & T.WOODMAN. (ed.) - Catullus: poems, books, readers.
112365: CATULLUS. - Liber. Ed.R. Ellis. With 3 plates.
95013: CATULLUS. CLAES, P. - Concatenatio catulliana: a new reading of the Carmina.
66742: CATULLUS. EVRARD-GILLIS, J. - La récurrence lexicale dans l'oeuvre de Catulle.
112528: CATULLUS. MUNRO, H.A.J. - Criticisms and elucidations of Catullus.
132522: CATULLUS. - Ed. w.intr., transl.& notes by G.P. Goold.
39088: CATULLUS. WITKE, C. - Enarratio catulliana: carmina L, XXX, LXV, LXVIII.
95014: CATULLUS. HEINE, R. (Hrsg.) - Catull.
113612: CATULLUS. - Hrsg.und erklärt v. W. Kroll (mit Nachtr. v. J. Kroymann).
100622: CATULLUS. - Hrsg.& erkl.v.W. Kroll.
102604: CAUCHOIS-LEMAIRE, (L.-F.-A.) & GUYET. - Appel a l'opinion publique et aux États-Généraux du Royaume des Pays-Bas, en faveur des proscrits français, contre leurs proscripteurs; par MM. Cauchois-Lemaire et Guyet, domiciliés pendant dix-sept mois, à Bruxelles, sous la garantie de l'article IV. de la Loi fondamentale; exilés, le 24 Mai 1817, en vertu d'une lettre de cachet lancée par M. le Comte de Thiennes, Ministre d'État.
142445: CAUVIN, M.-C. (dir.) - Traces d'utilisation sur les outils néolithiques du Proche Orient.
142360: CAUVIN, J. & P. SANLAVILLE (éds). - Préhistoire du Levant. Chronologie et organisation de l'espace depuis les origines jusqu'au VIe millénaire. (Lyon, Maison de l'Orient méditerranéen, 10-14 juin 1980).
142346: CAUVIN, J. - Les outillages néolithiques de Byblos et du littoral libanais. (Fouilles de Byblos tome IV).
142459: CAUVIN, J. - Religions neolithiques de Syro-Palestine. Documents.
142465: CAUVIN, M.C. & D. STORDEUR. - Les outillages lithiques et osseux de Mureybet, Suriwe (Feuilles van Loon 1965).
142397: CAUVIN, M.-C. & A. GOURGAUD & B. GRATUZE (et al., eds). - L'obsidienne au Proche et Moyen Orient. Du vulcan à l'outil.
95017: CAVAIGNAC, E. - Sparte.
112477: CAVALIER. PIN, M. - Jean Cavalier (1681-1740). Av.4 pl.& carte dépl.
117453: CAVALIERI, P.F.de & J.LIETZMANN. - Specimina codicum graecorum vaticanorum. M.60 Taf.
142381: CAVALLO, Ch. - Animals in the steppe. A zooarchaeological analysis of later neolithic Tell Sabi Abyad, Syria.
66753: CAVEN, B. - The punic wars. W.12 pl.& 14 maps.
26337: CAWLEY, A.C. (ed.) - The Wakefield Pageants in the Townley Cycle.
92723: CAWS, M.A. - The poetry of Dada and surrealism.
29027: CAXTON. HITTMAIR, R. - Aus Caxtons Vorreden und Nachworten.
129512: CAYLUS, M.-M. Le VALOIS de VILLETTE de MURÇAY, comtesse de. - Les souvenirs de madame de Caylus.
31164: CAYROU, G. - Le français classique.Lexique de la langue du XVIIe siècle.
121079: CAZAUX, Y. - Guillaume le Taciturne. Comte de Nassau, Prince d'Orange. Avec ills.
118265: CEDERSCHIÖLD, G. (utg.) - Jómsvíkinga saga (efter skinboken 7, 4to, KB.Stockholm.
134600: CELEN, Vital. - Nagelaten gedichten.
138431: CÉLINE. - De brug van Londen. Guignol's Band II. Vert. en nawoord van F. van Woerden.
110348: PETRUS CELLENSIS. - Opera omnia. Acc.epistolae et privilegia Urbani III, Gregorii VIII e.a.
82511: PETRUS CELLENSIS. - Commentaria in Ruth - Tractatus de tabernaculo. Ed.G.de Martel.

Next 1000 books from Antiquariaat Brinkman[an error occurred while processing this directive]

6/8