Antiquariaat Brinkman
Singel 319, 1012 WJ Amsterdam, The Netherlands. Tel. +31 (0)20 623 83 53            Email: info@antiquariaatbrinkman.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
128512: CLEMENS XIV. - Brieven van paus Clemens XIV. (Ganganelli.). Uit het Fransch vertaald. (Deel 4: Uitgeleezene gedagten van paus Clemens XIV. (Ganganelli.). Verzameld uit deszelfs brieven en redevoeringen. Benevens eenige brieven van den zelfden Ganganelli. Uit het Hoogduitsch van Baptista Piccolmini.)
64487: ABU ISA & YAHYA. - De l'incarnation. Texte & trad.p.E.Platti.
91413: YALDIZ, M. - Archäologie und Kunstgeschichte Chinesisch-Zentralasiens (Xinjiang). M.113 Fig.& 171 Abb.a.Taf.
99032: YANG, C.K. - Religion in chinese society.
135308: YANNARAS, C. - Elements of faith. An introduction to orthodox theology. Transl. by K. Schram.
50834: YANS, M. - L'Equité et le droit liégeois du moyen age.
55318: YAR-SHATER, E. - A grammar of southern Tati dialects.
55320: YDE, J. - Material culture of the Waiwai. W.133 ill.& map.
19643: CHAUCER. CHAUCER YEARBOOK. - A journal of late medieval studies. Ed.by M.N.Salda & J.E.Jost. Vol.2 & 3.
87019: YEATS. MOORE, J.R. - Masks of love and death. Yeats as dramatist.
89840: YEATS. LEVINE, B. - The dissolving image: the spiritual-esthetic development of W.B.Yeats.
87145: YEATS. HOWES, M. - Yeats's nations. Gender, class, Irishness.
86137: YEATS. SKENE, R. - The Cuchulain plays of W.B.Yeats.
102512: YEATS. CROSS, K.G.W. & R.T.DUNLOP. - A bibliography of Yeats criticism 1887-1965.
121411: YENER, K.A. - The domesitication of metals. The rise of complex metal industries in Anatolia. W.27 fig.& 16 pl.
97248: YERKES, D. (ED.) - The Old English Life of Machutus. (w.latin text)
50836: YEWDALE, R.B. - Bohemond I, prince of Antioch.
135647: YK, CORNELIS. VAN. - De Nederlandsche scheepsbouw-konst open g estelt.
87946: YNTEMA, D. - In search of an ancient countryside: Field survey at Oria (Brindisi, S.Italy) 1981-83. W.400 ill.& pl.
55330: YOROI, K. - Ganesagita: transl.w.comm.& a cond.rend.of the comm.of Nilakantha.
134678: YOUNG, G. - On the history of greek literature in England, from the earliest times to the end of the reign of James the First.
78996: YOUNG, L. - Language as behaviour, language as code.A study of academic English.
115258: YOUNG, EDWARD. - Nachtgedachten, gevolgd naar het Engelsch door Adrianus Cornelis Schenk.
115343: YOUNG, EDWARD. - Nachtgedachten over het leven, den dood en de onsterfelykheid der ziele, uit het Engelsch van den eerwaarden Heere Eduard Young vertaald, en met ophelderende aanmerkingen, enz. voorzien door Joannes Lublink, den jongen. Met portret van Young van P.Meijer naar Houbraken en 3 platen van R.Vinkeles.
133647: YOUNG, F., L.AYRES & A.LOUTH. (ED.) - The Cambridge History of Early Christian Literature.
65108: YOUNG, M.W. - Magicians of Manumanua: living myth in Kalauna. W.2 maps.
119843: YOUNG, EDWARD. - A vindication of providence: or, A true estimate of human life. Repr.of ed.1728 w.intr.by D.R.Anderson.
115344: YOUNG, EDWARD. - De roemzucht; in zeven hekeldichten van den heer Eduard Young, uit het Engelsch vertaald, en met aanmerkingen opgehelderd door Joannes Lublink, den jongen. Met gegraveerde titelpagina en titelvignet van R.Vinkeles.
108982: YOURCENAR. HALLEY, A. - Marguerite Yourcenar en poésie. Archéologie d'un silence.
50839: YPEIJ, A. & H.O.FEITH. - Oudheden van het Gooregt en Groningen ontleend uit den giftbrief van Hendrik III aan de St.Martenskerk van Utrecht van den jare 1040.
8235: YPERLAAN, J.C. - Les traductions hollandaises des poésies lyriques de Victor Hugo jusqu'en 1885.
6142: YPES, C. - Petrarca in de Nederlandse letterkunde. M.frontispice.
55332: YSANDER, T. - Studien zum bestschen Hasidismus.
20757: YSENGRIMUS. SCHÖNFELDER, A. - Isengrimus.Das flämische Tierepos aus dem Lateinischen verdeutscht von-.
68361: YSENGRIMUS. - (Lateinischer Text) herausgegeben und erklärt von E. Voigt. Mit Tafel.
134836: YSENGRIMUS. - (Lateinischer Text) herausgegeben und erklärt von E. Voigt. Mit Tafel.
2320: YSSELSTEIN, G.T.V. - Geschiedenis der tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden M.202 afb. & 140 afb.v.merken.
127281: YU, W. XIAN-FU. - Chinese reflexives.
48510: YUGE, T. & M.DOI (ED.) - Forms of control and subordination in antiquity.
91416: YZERMAN, J.W.(ED.) - Dwars door Sumatra: Tocht van Padang naar Siak. With 55 ill., 12 pl.& 1 map.
130675: ZAAL, J.W.B. - "A Lei Francesca" (Sainte Foy, v.20). Étude sur les chansons de saints gallo-romanes du Xie siècle.
32726: ZAAL, J.W.B. - "A Lei Francesca" (Sainte Foy, v.20). Etude sur les chansons de saints gallo-romanes du XIe siècle.
20249: ZAALBERG, C.A. (ED.). - The Olympia Epics of Jan van der Noot. A facsimile edition of "Das Buch Extasis". "Een cortbegryp der XII.Boecken Olympiados" and "Abrege des douze livres Olympiades".
137821: ZAANDAM. - Officiëele catalogus der tentoonstelling van landbouw en Zaansche nijverheid te Zaandam 1896, met 6 afbeeldingen naar photographiën van Zaansche gezichten, voorafgegaan door een Korte Geschiedenis van Zaalnalnd's nijverhied, verbonden met handel en scheepvaart door Gerrit Jan Honig.
128721: ZABEL, E. - Zur modernen Dramaturgie. Studien und Kritiken. I: über das deutsche Theater; II: über das ausländische Theater.
108676: ZABOROWSKI, H.J. - Der Gelehrte und Staatsmann Mogun Yi Saer (1328-96).
76715: ZÄCH, A. - Der Nominativus pendens in der deutschen Dichtung des Hochmittelalters.
55343: ZACHERT, H. - Semmyo: die kaiserliche Erlasse des Shoku-Nihongi.
113370: ZACHMOORTER, M. - Thalamus Sponsi, of 't Bruydegoms Beddeken. Waer alle minnende sielen ghenoodt worden om te ghaen rusten in soete Contemplatie naer den arbeydt der Meditatie, die hier seer wel gheleert wordt.
128280: ZACHMOORTER, M. - Thalamus Sponsi, of 't Bruydegoms Beddeken. Waer alle minnende sielen ghenoodt worden om te ghaen rusten in soete Contemplatie naer den arbeydt der Meditatie, die hier seer wel gheleert wordt.
48512: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N., W.J.T.PETERS & W.A.V.ES. - Bronze statuettes from the Netherlands. W.num.ill., 2 col.pl.& 2 maps.
87947: ZADOKS] - FESTOEN (Festschrift) opgedragen aan A.N.Zadoks-Josephus Jitta bij haar 70ste verj. W.num.pl.& ill.
125368: ZADSPRAM. - Anthologie de Zadspram. Édition critique du texte pehlevi, traduit et commenté par Ph.Gignoux & A.Tafazzoli.
116051: ZAGNI, G. - Il fuoco del sole. Libera interpretazione della vita e morte di Giordano Bruno.
68364: ZAHN] - FESTSCHRIFT für Friedrich von Zahn, Bd.I: zur Geschichte und Volkskunde Mitteldeutschlands. Hrsg.v.W.Schlesinger. M.6 Taf.& 17 Krt.
107683: ZAHRENHUSEN, H. - Vokalismus der Mundart von Horneburg (Hannover).
80282: ZAIDI, S.M.H. - Urdu-Handschriften. M.8 Taf.
136568: ZALUSKA, Y. - L'enluminure et le scriptorium de Cîteaux au XIIe siècle.
102079: ZAMBONI, A. - Contributo allo studio del latino epigrafico della X Regio augustea (Venetia et Histria).
75230: ZAMORA VICENTE, A. - El hábla de Mérida y sus cercanías.
106615: JUAN GIL DE ZAMORA. - Dictaminis epithalamium. Ed., intr.y notas de C.Faulhaber.
117542: ZAMPARELLI, T.L. - The theater of Claude Billard.
68562: ZANDE, G.W.M.V.D. - Schaduwlopen. Een studie over 'Het uur U' en 'Een Idylle' van Martinus Nijhoff.
35261: ZANDER, E. - Etudes sur l'article dans le français du XVIe siècle.
28747: ZANDVOORT, R.W. - Wartime English. Materials for a linguistic history of World War II.
95453: ZANTKUIJL, H.J. - Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad. M.talr.ills.
55357: ZANTWIJK, R.A.M.V. - Lastdragers en hoofden: de sociale en culturele eigenheid van een Taraskische gemeenschap. M.16 pl.
65114: ZANTWIJK, R.A.M.V. - Servants of the saints: the social and cultural identity of a tarascan community in Mexico. W.6 fig., 16 pl.& 5 maps.
25863: ZASTROW, D. - Entstehung und Ausbildung des französischen Vokabulars der Luftfahrt mit Fahrzeugen "leichter als Luft" (Ballon, Luftschiff) von den Anfängen bis 1910.
77429: ZATOCIL, L. - Cato a Fectus. Pojednáni a texty.Zu den deutschen Cato- und Facetusbearbeitungen.Untersuchungen und Texte.
55361: ZAUN, O. - Die Mundart von Aniane (Hérault) in alter und neuer Zeit.
91417: ZAVALA, S. - El mundo americano en la epoca colonial. W.num.pl.
120936: ZAVALA, M. & A.MEDINA. - Vocabulario español-maya.
88316: ZAVALETA, JUAN DE. - El día de fiesta por la tarde. Ed.by G.L.Doty.
134393: ZAWADOWSKI, L. - Constructions grammaticales et formes périphrastiques.
131460: ZECCHINI, G. & A.GALIMBERTI. (CURA) - Storici antichi e storici moderni nella Methodus di Jean Bodin.
75490: ZECHEL, A. - Studien über Kaspar Schlick (ein Beitr.z.Gesch.& Diplomatik d.15.Jahrh.).
128505: ZEEGERS, L.TH. - Beknopte geschiedenis der stad Amsterdam.
108050: ZEEMAN, P. - Experimenteele onderzoekingen over deelen kleiner dan atomen. Rede bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar .
135116: ZEGGELEN, W.J. VAN - De valkenvangst.
124314: ZEIJLSTRA, H.H. - Sentential negation and negative concord.
130489: ZEISSL, H.V. - Äthiopen und Assyrer in Ägypten. Beiträge zur Geschichte der ägyptischen "Spätzeit".
136682: HOLLÄNDISCHE ZEITUNG. - Holländische Zeitung.
22802: ZELISSEN, P.G.J. - Untersuchungen zu den Pronomina im Rheinisch-Maasländischen bis 1300. Ein Beitrag zu einer mittelripuarischen Grammatik.
125659: ZELLER, E. - Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Mit Register.
105204: ZELLER, E. - Die Philosophie der Griechen. Hrsg.v.W.Nestle, E.Wellmann, E.Hoffmann.
134192: ZELLER, E. - La filosofia dei greci nel suo Sviluppo storico; parte 1: i Presocratici, volume II: Ionici e Pitagorici. A cura di Mondolfo.
88564: ZELTNER-NEUKOMM, G. - Die eigenmächtige Sprache. Zur Poetik des Nouveau Roman.
115685: HOLLANDSE ZENDING. - Convoluut van 32 rondzendbrieven van diverse vice-superiores (14 van Antonucci, 9 van Ferrieri, 1 van Zwijsen, 8 van Belgrado) + 4 circulaires van aartspriester B.J.Gerving).
117450: ZENOBIUS. - Proverbia. Ed.& ennar.W. Bühler. I.Prolegomena & IV.Libri secundi proverbia 1-40.
130082: ZERBI, P. (PRES.) - Le istituzione ecclesiastiche della "societas christiana" dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi e parrochhie. Atti della sesta Settimana internazionale di studio, Milano 1-7 sett.1974.
129959: ZERBI, P. - "Ecclesia in hoc mundo posita". Studi di storia e di storiografia medioevale, raccolti in occ.del 70° genetliaco dell'autore. A cura di M.P.Alberzoni et al.
130087: ZERBI, P. (PRES.) - Chiesa diritto e ordinamento della "Societas christiana"nei secoli XI e XII. Atti della nona Settimana internazionale di studio, Mendola, 28 agosto - 2 settembre 1983.
130083: ZERBI, P. (PRES.) - La cristianità dei secoli XI e XII in occidente: coscienza e strutture di una società. Atti della ottava Settimana internazionale di studio, Mendola, 30 giugno- 5 iuglio 1980.
91987: ZERNACK, K. (HRSG.) - Mittelalterliches Polen (Kongress, Krakau 1958).
121492: ZERNIKE, ELISABETH. - Herman Robbers als romanschrijver. Met portret & bibliografie door P.H.Muller.
55377: ZERRIES, O. & M.SCHUSTER. - Mahekodotedi: Monographie eines Dorfes der Waika-Indianer am oberen Orinoco. M.31 Taf., 183 Photogr.& 2 Krt.
55376: ZERRIES, O. - Waika: die kulturgeschichtliche Stellung der Waika-Indianer des oberen Orinoco im Rahmen der Völkerkunde Südamerikas. M.54 Krt.& 1 Falttaf.
22809: ZESEN. BAUMGARTNER, P. - Die Gestaltung des Seelischen in Zesens Romanen.
22614: ZESEN. STUCKI, C. - Grimmelshausens und Zesens Josephsromane.
107335: ZESEN. SÄTERSTRAND, B. - Die Sprache Zesens in der "Adriatischen Rosemund".
111510: ZESTERMANN, A.C.A. - De basilicis libri tres. Av.7 pl.
85248: ZETTERHOLM, D.O. - Atlamál. Studier i en Eddadikts stil och meter.
30396: ZETTERSTEN, A. - Studies in the dialect and vocabulary of the Ancrene Riwle.
61828: ZETTERSTEN, A. (ED.) - The English text of the Ancrene Riwle.Ed.fr.Magd.Coll.Cambr.MS.Pepys 2498. W.2 facs.
130104: ZETTINGER, J. - Die Berichte über Rompilger aus dem Frankenreiche bis zum Jahre 800.
50851: ZEUMER]. - (FESTSCHRIFT:) Historische Aufsätze Karl Zeumer z.60.Geb.dargebr. Hrsg.v.M.Krammer.
63643: ZEVECOTE, JACOB VAN. - Nederduytsche dichten (1626-1638). Uitg.O.Dambre.
135535: ZEVENTIENDE EEUW, DE. - Tijdschrift van de Werkgroep Zeventiende Eeuw. Jrg.1-4. M.talr.ills.
89419: ZEYDEL, E.H.(ED.) - Ecbasis cuiusdam captivi per tropologiam. An 11th-cent.latin beast epic, ed.w.trans.& comm.
46494: ZEZSCHWITZ, G.V. - Die Katechismen der Waldenser und Böhmischen Brüder: kritische Textausgabe.
127286: ZHAO, Y. - Distributional criteria for verbal valency in Chinese.
54024: SHI NAI-AN & LUO GUAN-ZHONG. - Au bord de l'eau. Trad.& ann.p.J.Dars. Av.nombr.ills.
134145: ZIAS, N., KADAS, E. - Iera moneh Osiou Gregoriou Agiou Orous. Oi Toichographies tou Katholikou.
55386: ZIDE, N.H. (ED.) - Studies in comparative austroasaiatic linguistics.
48530: ZIEBARTH, E. - Aus dem griechischen Schulwesen.
116668: ZIEBARTH, E. - Aus dem griechischen Schulwesen. Eudemos von Milet und verwandtes.
108770: ZIEGENBALG, B. - Kleinere Schriften. Hrsg.v.W.Caland.
55388: ZIEGENBALG, B. - Malabarisches Heidenthum. Hrsg.& m.Ind.vers.v.W.Caland.
93115: ZIEGLER, K.& W.SONTHEIMER (HRSG.) - Der kleine Pauly: Lexikon der Antike.
8245: ZIELEMAN, G.C. - Middelnederlandse epistel- en evangeliepreken.
61810: ZIELINSKI, T. - La religion de la Grèce antique.
120955: ZIESAK, A.-K. (ET. AL.) - Walter de Gruyter Publishers 1749-1999. Transl. by R. Barrett. With ills.
112800: ZIESENISS, A. - Die Saiva-Systematik des Vrhhaspatitattva.
16212: ZIJL, TH.P.VAN. - Gerard Groote, ascetic and reformer (1340-1384).
93778: ZIJLMANS, G.C. - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950. M.platen.
14782: ZIJLSTRA, S. - Nicolaas Meyndertsz.van Blesdijk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Davidjorisme.
46527: ZIJLSTRA-ZWEENS, H.M. - Of his array telle I no lenger tale: aspects of costume, arms and armour in western Europe, 1200-1400. W.47 ill.
90273: ZIJP, A. - De strijd tusschen de Staten van Gelderland en het hof 1543-1566.
137057: ZIKMUND, M., HANZELKA, J. - Kurdistan, country of insurrections, legends and hope. (transl. by T. Gottheiner).
63836: [KAUFMANN, F.] ZILIAN, H.G. - Klarheit und Methode: Felix Kaufmann's Wissenschaftstheorie.
136678: ZILLESEN, C. - Aanhangzel op het antwoord der, door de Friesche volksrepraesentanten voorgestelde, vraag, over een één en onverdeeld, dan wel een verbeterd bondschappelijk bestuur (enz.).
135114: ZIMA, P.V. (ED.) - Semiotics and dialectics. Ideology and the text.
80215: ZIMMER, H. - Indische Mythen und Symbole. M.32 Taf.
82744: ZIMMERMANN, H. (HRSG.) - Otto der Grosse.
119735: ZIMMERMANN, H. (BEARB.) - Papstregesten 911-1024.
124138: ZIMMERMANN, S. & E.KÜNZL. - Die Antiken der Sammlung Meyer-Steyneg in Jena.M.29 Taf.
131487: ZIMMERMANN, M. (HRSG.) - Geschichtsschreibung und politischer Wandel im 3.Jh.n.Chr. Kolloquium zu Ehren von K.-E.Petzold (Juni 1998).
77813: ZIMMERMANN, W. - Evolution. Die Geschichte ihrer Probleme und Erkenntnisse. M.12 Abb.& 8 Taf. 2.Aufl.
120255: ZIMMERMANN, M. & C.FÉRY. (ED.) - Information structure. Theoretical, typological, and experimental perspectives.
129963: ZIMMERMANN, A. (HRSG.) - Soziale Ordnungen im Selbstverständnis des Mittelalters
73590: ZIMMERN, A. - The greek commonwealth.
135284: ZINCGREF, J.W. - Hundert ethisch-politische Embleme, mit den Kupferstichen des M. Merian. Hrsg.v. A. Henkel und W. Wiemann. Tekst, Übersetzung und Kommentar.
99046: ZINCK, P. - Wohnhausinschriften in Sachsen. M.21 Abb.
21324: ZINK, G. - Les légendes héroiques de Dietrich et d'Ermrich dans les littératures germaniques.
130753: ZINK, G. - Phonétique historique du français.
130659: ZINK, G. - Morphosyntaxe du pronom personnel (non réfléchi) en moyen français (XIVe-XVe siècles).
91420: ZINSLI, P. - Walser Volkstum. M.1 Farbtaf., 110 Abb.& 10 Krt.
128154: ZINTZEN, C. - Vom Menschenbild der Renaissance. Florentiner Kultur im Quattrocento.
102086: ZIOLKOWSKI, J.M. - Talking animals: medieval latin beasts poetry, 750-1150.
92815: ZÖCKLER, R. - Die Beteuerungsformeln im Französischen.
69512: ZOELLER, M. - Griechische und römische Privataltertümer.
65122: ZOETMULDER, P.J. - Pantheisme en monisme in de javaansche soeloek-litteratuur.
136560: ZOLA. HAMON, PH. - Le personnel du roman. Le système des personnages dans les 'Rougon-Macquart' d'Emile Zola.
92812: ZOLA. FRANZEN, N.-O. - Zola et la joie de vivre.
85016: ZOLA. TOOREN, M.J.E.V. - Le Premier Zola. Naturalisme et manipulation dans les positions stratégiques des récits brefs d' Emile Zola.
91421: ZOLLINGER, G. - Das Yang- und Yin-Prinzip ausserhalb des Chinesischen (&:) Tau, tau-t-an = Serm-an (der spätere Hermes Trismegistos).
16217: ZONDERGELD, G.R. - De Friese Beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen.
120281: ZONHOVEN, L.M.J. - Middel-egyptische grammatica. Een praktische inleiding in de Egyptische taal en het hiërogliefenschrift.
18365: ZONNEVELD, W. - A formal theory of exceptions in generative phonology.
90385: ZORATTINI, P.C.I. - Processi del S.Uffizio di Venezia contra Ebrei e Giudaizzanti (1548-1560 + 1561-1570).
46516: ZORN, FRIEDRICH. - Wormser Chronik. Hrsg.v.W.Arnold.
131361: ZOSIMUS. FORCINA, A.M. - Lettori bizantini di Zosimo. Le note marginali del cod.Vat.gr.156.
131368: ZOSIMUS. CICHOCKA, H. - Rytmika prozy Zosimosa na tle historiografii wczesnobizantynskiej.
131426: ZOSIMUS. - Nueva historia. Intr., trad.y notas de J.M.Candau Morón.
115889: ZOSIMUS. - Histoire nouvelle. Tome I (Livre I-II). Texte ét. et trad. par F. Paschoud.
130352: ZOSIMUS. - Neue Geschichte. Übersetzt und eingeleitet v.O.Veh, erläutert v.S.Rebenich.
131165: ZOSIMUS. PASCHOUD, F. - Cinq études sur Zosime.
82746: ZSCHÄBITZ, G. - Zur mitteldeutsche Wiedertauferbewegung nach dem grossen Bauernkrieg.
130059: ZSCHOCH. H. - Klosterreform und monastische Spiritualität im 15. Jahrhundert. Conrad von Zenn OESA (gest. 1460) und sein Liber de vita monastica.
125642: ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS. - Nagelatene poëzy. Met gegraveerde titel.
134796: ZUCCHELLI, B. - Le denominazioni latine dell'atore.
118216: ZUCKER, F. - "AUTHENTÈS" und Ableitungen.
103961: KA'B IBN ZUHAIR. - Le diwan. Ed.crit.p.T.Kowalski.
108683: ZUIDEMA, R.T. - Etnologia e storia: Cuzco e le strutture dell'impero inca. C.30 fig.
117032: ZUIDEN, S.VAN. - Bijdrage tot de kennis van de Hollandsch-Russische relaties in de 16de-18de eeuw, uit notarieele bronnen bijeengebracht.
130784: ZUMTHOR, P. - Histoire littéraire de la France médiévale (VIe-XVIe siècles).
25873: ZUMTHOR, P. - Abréviations composées.
25877: ZUMTHOR, P. - Histoire littéraire de la France médiévale, VIe-XVIe siècles.
25876: ZUMTHOR, P. & W.NOOMEN. (PUBL.) - Un prêtre montheysan et le sac de Liège en 1468.'La Complainte de la Cité de Liège', poème inédit.
112802: ZURARA, GOMES EANES DE. - Chronique de Guinea (env.1450). Trad.av.notes p.L.Bourdon, R.Ricard e.a.
74625: ZURNDORFER, H.T. - China bibliography: a research guide to reference works about China, past and present.
123127: ZUTPHEN. - Zutphen.
123168: ZUTPHEN - ZUTPHEN / ZUTHPHANIA. Vogelvluchtplattegrond met hierboven afgedrukt stadsprofiel door J. van Geelkercken?. Kopergravure, handgekleurd, 314x420 mm. (Uit: J. Janssonius, Steden boek, 1657) (Enkele roestvlekjes)
8251: ZUYDAM, W. - Justus van Effen.Een bijdrage tot de kennis van zijn karakter en zijn denkbeelden.
91422: ZVELEBIL, K.V. - Tamil literature.
123384: VOLKSBOEKEN. -RIDDER MET DE ZWAAN. - Een schoone historie en miraculeuze geschiedenis van den Ridder met de Zwaan. Die te Nymegen in Gelderland te scheep kwam, by het geleide van eene Zwaan, uit den landen Lilefoort, hetwelk men zegt te wezen: Ryssel, Douway en Orchy, gelegen in Vlaanderen. Met 3 halfpagina houtsnedes.
123385: VOLKSBOEKEN. -RIDDER MET DE ZWAAN. - Een schoone historie en miraculeuze geschiedenisse van den Ridder metter Zwane. Die te Nimmege in Gelderland te scheepe kwam, by den geleyde van een Zwaan, uyt den lande Lilefoort, 't welk men zeyd te wezen: Ryssel, Douway en Orchy, gelegen in Vlaanderen. Met 3 halfpagina houtsneden, waarvan een nogmaals als titelvignet is afgedrukt.
762: ZWAAN, J. - Groen van Prinsterer en de klassieke oudheid.
8253: ZWAAN, F.L. - Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst. Grammatische stukken van de Hubert, Ampzing, Statenvertalers en reviseurs, en Hooft. Uitg., samengevat en toegelicht.
117424: ZWALVE, W.J. - Proeve ener theorie der denegatio actionis.
31927: ZWANENBURG, W. - Recherches sur la prosodie de la phrase française.
46525: ZWEIFEL, M. - Untersuchung über die Bedeutungsentwicklung von Langobardus-Lombardus. M.bes.Berücks.französischer Verhältnisse.
138536: ZWEIG, S. - Triomf en tragiek van Erasmus van Rotterdam. Vert.d. R.P. Sterkenburg.
124282: ZWIEP, A.W. - The ascension of the Messiah in Lukan christology.
110715: ZWIEP, I.E. - Mother of reason and revelation: a short history of medieval jewish linguistic thought.
129684: ZWIERS, A.D. - Kroniek van het Jiddisj. Taalkundige aspecten van achttiende-eeuws Nederlands Jiddisj.
11852: ZWIERS, H.J. - Untersuchungen über die Deklinationen und Eigenbewegungen von 163 Sternen, welche 1899-1906 am Zenitteleskop in Leiden beobachtet sind.
22820: ZWIJNENBURG, N.H.J. - Die Veronicagestalt in den deutschen Passionsspielen des 15.und 16.Jahrhunderts.
132300: ZYSK, K.G. (ED.) - The indian system of human marks. With editions, translations and annotations. Vol.1.
[an error occurred while processing this directive]

9/14