Antiquariaat Brinkman
Singel 319, 1012 WJ Amsterdam, The Netherlands. Tel. +31 (0)20 623 83 53            Email: info@antiquariaatbrinkman.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
97575: MEDIOEVO ROMANZO. - Rivista quadrimestrale. Dir.D'A.S.Avalle, F.Branciforti et al. Vol.I-XII.
120631: ROMBAUTS, W. - De Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde (1886-1914). Haar geschiedenis en haar rol in het Vlaamse cultuurleven.
49858: ROMBAUTS, E. & A.WELKENHUYSEN (ed.) - Aspects of the medieval animal epic. W.24 pl.
25271: ROMBOUT, A. - La pureté dans le théatre de Jean Anouilh.Amour et bonheur, ou l'anarchisme réactionnaire. Av.ills.
24958: ROMBOUT, M.W. - La conception stoïcienne du bonheur chez Montesquieu et chez quelques-uns de ses contemporains.
134088: SINT ROMBOUT.] - Prael-treyn verrykt door ry-benden, prael-wagens, zinne-beelden en andere oppronkingen toegeschikt aen het duyzend-jaerig jubilé van den edelmoedigen martelaer, bisschop, bezonderen apostel ende patroon der stad ende provincie van Mechelen, den heyligen Rumoldus.
139510: ROMBS, R.J. & A.Y. HWANG. - Tradition & the rule of faith in the early church. Essays in honor of J.T. Lienhard.
15797: ROMEIN, J. - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen. + Supplement d.H.Bruch.
101750: ROMEIN, J. - Geschiedenis van de noord-nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen.
14173: RÖMELINGH, J. - De diplomatieke betrekkingen van de Republiek met Denemarken en Zweden 1660-1675.
107155: RÖMER, L. - Die volkstümlichen Dichtungsarten der altprovenzalischen Lyrik.
90287: RÖMER, R.C.H. - Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland. M.1 pl.
102283: ROMERA-NAVARRO, M. - Registro de lexicografía hispánica.
107156: RÖMERMANN, A. - Ueber das Verhältnis der Hs. D von Girard 'Amiens 'Cheval de fust' zu Adenet le Roi's 'Cleomadès'.
140444: ROMERO VARGAS, G.J. - Les structures sociales du Nicaragua au XVIIIème siècle.
140253: ROMERO FLORES, J. - Historia de Michoacan.
84929: ROMIJN, K. - Hoe doen we het? Verwijzen naar linguïstiche en cognitieve representaties met het voornaamwoord 'het'.
129282: ROMILLY, Samuel. - Memoirs of the life of sir Samuel Romilly, written by himself; with a selection from his correspondence. Edited by his sons.
96733: LIGIA ROMONTSCHA. (Hrsg.) - Bibliografia retoromontscha. Bibliographie des gedruckten bündnerromanischen Schrifttums v.d.Anfängen b.z.Jahre 1930.
45394: VAN ROMPAEY, J.v. - Het grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de boergondische periode.
122435: VAN ROMPAEY, J. - De Grote Raad van de hertogen van Boergondië en het Parlement van Mechelen. Met 15 pl.
22018: ROMPLER. KIEL, A.H. - Jesaias Rompler von Löwenhalt, ein Dichter des Frühbarock. (M.Textauswahl).
102929: ROMULUS. - Der lateinische Aesop des Romulus und die Prosa-Fassungen des Phädrus. Krititscher Text mit Komm.u.einl.Untersuchungen hrsg.v.G.Thiele. M.2 Taf.
132798: RONCALLI, Carlo. - Epigrammi inediti.
49863: RONDI, P. (Hrsg.) - Eisenacher Rechtsbuch.
23408: RONGE, H.H. - Konung Alexander. Filologiska studier i en fornsvensk text. W.23 pl.
116467: RONGIER, J. - Dictionnaire français-éwé (av.index éwé-français).
47091: RONSARD. - Oeuvres complètes. Ed.p.G.Cohen.
122801: RONSARD. - Oeuvres complètes. Ed.p.G.Cohen.
25277: RONSARD. CHAMPION, P. - Ronsard et son temps. Av.24 ill.
86254: RONSARD. LAFEUILLE, G. - Cinq hymnes de Ronsard. Av.4 pl.
84064: RONSARD. LAUMONIER, P. - Tableau chronologique des oeuvres de Ronsard. 2e éd.augm.
33034: RONSARD. MELLERIO, L. - Lexique de Ronsard.Précédé d'une étude sur son vocabulaire, son orthographe et sa syntaxe.
110937: RONSARD. THIBAULT, G. & L.PERCEAU. - Bibliographie des poésies de P. de Ronsard, mises en musique au XVIe siècle. Av.ills.
92959: RONSARD. VAGANAY, H. - Les Amours de P.de Ronsard Vandomois commentées par Marc Antoine de Muret. Nlle éd. publ. d'après le texte de 1578. Préf.J.Vianey.
90566: RONSARD. GORDON, A.L. - Ronsard et la rhétorique.
136324: RONSARD. RAYMOND, M. - L'influence de Ronsard sur la poésie française (1550-1585).
47243: RÖNSCH, H & A.DILLMANN. - Das Buch der Jubiläen, oder Die kleine Genesis. M.lateinischen Fragmente, aus zwei äthiöpischen HSS. gefertigten lateinischen Uebertragung erläutert, untersucht u.hrsg.
130595: RÖNSCH, H. - Itala und vulgata. Das Sprachidiom der urchristlichen Itala und der katholischen Vulgata, unter Berücksichtigung der römischen Volkssprache durch Beispiele erläutert.
134942: RONSE. [ANONIEM] - Het kapittel van Sint-Hermes binnen Ronse.
97211: RÖNTGEN. KAYE, G.W.C. - X rays. W.115 fig. 3rd ed.
110073: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H.de. - De grootmeester en de inspecteurs der artillerie van de koninklijke landmacht van 1814 tot 1939. M.21 pl.
136499: ROOBOL, C.J. - Handboek voor praktische tooneelspeelkunst. Tevens ter leiding voor allen die geroepen zijn zich op de uiterlijke welsprekendheid toe te leggen. Vrij naar het hoogduitsch van August Lewald.
108359: ROOD, N. - Ngombe-nederlands-frans woordenboek. Av.crt.
130639: ROODENBURG, J. - Pour une approche scalaire de la défience nominale: la position du français dans une théorie des "noms nus".
15798: ROOIJ, Th.M.M.v. - Gerard Zerbolt van Zutphen. I.Leven en geschriften. (alles w.versch.).
135025: ROOIJ, V.A. de. - Cohesion through contrast: discourse structure in Shaba Swahili/French conversations.
110441: ROOIJ, J.v. - Gerhard Zerbolt van Zutphen, I: leven en geschriften.
73742: ROOIJAKKERS, G.W.J. - Rituele repertoires.Volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853. M.talr.ills.
49866: ROOIJEN, H.v. - Theodorus van Celles, een tijds- en levensbeeld. M.12 pl.
121527: ROON, G.van. - Neuordnung im Widerstand. Der Kreisauer Kreis innerhalb der deutschen Widerstandsbewegung.
111992: ROORDA v.EYSINGA, P.P. (transl.) - Vertaling van verscheidene voorname boeken, plaatsen en teksten van de vedaas, en van eenige twistschriften over brahmiensche godgeleerdheid door R.R.Roy.
141175: VEILINGCATALOGUS. LIQUIDATIEVEILING ROOS. - Catalogus van belangrijke verzamelingen oude en moderne schilderijen, antiquiteiten en meubelen, omvattende hoofdzakelijk de stock der Fa. C.F. Roos en Co. Verder wegens vertrek naar het buitenland de magazijnvoorraad van dhr. J. Soesman, en eenige particuliere bijvoegingen.
108691: ROOS, Johannes). - De Zege-pralende-Offerhande Van 't waerachtige Vleesch en Bloedt Christi.
87951: ROOS, E. - Die tragische Orchestik im Zerrbild der altattischen Komödie. M.34 Abb.
116684: ROOS, E. - Die tragische Orchestik im Zerrbild der altattischen Komödie. Mit 34 Abb.
114140: DE ROOS. COUPERUS, Louis. - De naumachie.
81557: ROOSBROECK, R.v. - Willem de Zwijger, Graaf van Nassau, Prins van Oranje. M.talr.ill.& platen.
5735: ROOSE, L. - Anna Bijns. Een rederijkster uit de hervormingstijd. M.ills.
7680: ROOSE, H. - Het probleem van de woordsoorten.
136547: ROOSES, M. - Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool.
22425: ROOTH, E. - Zu den Bezeichnungen für 'Eiszapfen' in den germanischen Sprachen. Hist.-wortgeographische und etymologischen Studien. M.Krt.
20552: ROOTH, E. - Saxonica. Beiträge zur niedersächsischen Sprachgeschichte. M.3 Faks.
20553: ROOTH, E. - Studien zu den altniederfränkischen und altwestfälischen Psalterversionen.
20554: ROOTH, E. - Vrastmunt. Ein Beitrag zur mittelhochdeutschen Wortgeschichte. M.Beilage: Das Mainzer Friedgebot vom Jahre 1300.
20550: ROOTH, E. - Eine westfälische Psalmenübersetzung aus der ersten Hälfte des 14.Jhts. untersucht und hrsg. M.2 Faks.
108360: ROOTH, A.B. - The Alaska Seminar. W.41 maps.
22424: ROOTH, E. - Niederdeutsche Breviertexte des 14.Jahrhunderts aus Westfalen. Untersucht und hrsg.
7682: ROOVERE, ANTHONIS de. - De gedichten. Naar alle tot dusver bekende handschriften en oude drukken uitg.d.J.J. Mak.
47247: ROOY, C.A.v. - Studies in classical satire and related literary theory.
25284: ROQUES, M.] - Etudes romanes dédiées à Mario Roques par ses amis, collèques et élèves de France.
34851: ROQUES, M. - Mélanges de linguistique et de littérature romanes offerts a Mario Roques.
91884: RÖRIG, F. - Wirtschaftskräfte im Mittelalter: Abhandlungen zur Stadt- und Hansegeschichte. Hrsg.v.P.Kaegbein. M.Portr., 4 Taf.& 1 Krt.
82556: RÖRIG, F. - Wirtschaftskräfte im Mittelalter: Abhandlungen zur Stadt- und Hansegeschichte. M.Krt.& 5 Taf.
119192: RÖRING, W.G.A.J. - Kerkelijk en wereldlijk Twente. M.5 platen.
140089: ROSA, Agustin de la. - Analisis de la oracion dominical en Mexicano y de la platica mexicana del P.Jesuita Ignaico Paredes sobre el misterio de la encarnacion del verbo divino. Guadalajare, D.Rodriguez, 1870. 16 pp. / IDEM. Analisis de la "salve" en Mexicano y de la platica mexicana del p.jesuita Ignacio Peredes en que explica quien es dios. Guadalajara, Rodriguez, 1871. 16 pp. / Analisis de la platica mexicana (...) sobre el misterio de la santisima trinidad. Guadalajara, Rodriguez, 1871. 28 pp. / IDEM. Analisis de la platica mexicana .. sobre la vida, pasion y muerte de Ntro.Sr.Jesucristo. Guadalajara, Rodriguez, 1871. 28 pp. Four parts in 1 volume.
140556: ROSA, Augustin de la. - Estudio de la filosofia y riqueza de la lengua Mexicana. Ed. E. Aviña Levy.
104613: ROSANOW, M.N. - Jakob M.R.Lenz, der Dichter der Sturm- und Drangperiode. Sein Leben und Werke. Uebers.v.C.von Gütschow.
53509: RÖSCH, E. - Der getreue Johannes: eine vergleichende Märchenstudie.
12269: ROSCOE, H.E. - Ein Leben der Arbeit. Erinnerungen. Ueb.v.R.Thesing. Einführung v.W.Oswald. M.Abb.& Faks.
122168: ROSE, C.H. - Alonso Núñez de Reinoso: The lament of a sixteenth-century exile. (W.text in facs.of Algunas Rimas).
94732: ROSE, J. (ed.) - Cybernetics and systems: present and future. Proceedings of the 7th Intern.Congress of Cybernetics and Systems (1987).
47254: ROSE, H.J. - A handbook of greek literature from Homer to the age of Lucian.
134923: ROSE, H.G.E. - Communitas in commemoratione. Liturgisch Latijn en liturgische gedachtenis in het Missale Gothicum (Vat.reg.lat.317). (Met tekst en vertaling).
84531: ROSE, H.J. - A handbook of latin literature (to the death of st.Augustine).
111696: ROSEAU, M. - Vibrations non linéaires et théorie de la stabilité.
64772: RÖSEL, H. - Dokumente zur Geschichte der Slawistik in Deutschland (I: die Univ.Berlin und Breslau im 19.Jahrh.). M.17 Taf.
129740: ROSEMEYER, M. - Auxiliary selection in Spanish. Gradience, gradualness, and conservation.
92582: ROSEN, R.M. & I.SLUITER. (ed.) - Andreia: studies in manliness and courage in classical antiquity.
105600: ROSEN, R.M. & I.SLUITER (ed.). - City, countryside, and the spatial organization of value in classical antiquity.
92579: ROSÉN, H. - Studies in the syntax of the verbal noun in early latin.
34852: ROSENBERG, S.N. - Modern French 'ce'.The neuter proun in adjectival predication.
94542: ROSENBERG, A. - Tyssot de Patot and his work (1655-1738). W.portr.
140161: ROSENBLAT, A. - La población indígena y el mestizaje en América 1492-1950.
109008: ROSENDAAL, J. - Bataven ! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk. 1787 - 1795.
91142: ROSENFELD, H.F. - Wort- und Sachstudien: Untersuchungen zur Terminologie des Aufzugs, zu Webstuhl und Schermethode der germanischen Bronze- und Eisenzeit, und zur Frauentracht der Bronzezeit. M.111 Abb.
87391: ROSENFELD, L. - Selected papers. Ed.by R.S.Cohen & J.J.Stachel. W.portr.
77761: ROSENFELD, L. - Nuclear forces. W.3 pl.& 4 fold.diagr.
78038: ROSENFELD, H.-F. - Ausgewählte Schriften zur deutschen Literaturgeschichte, germanischen Sprach- und Kulturgeschichte und zur deutschen Wort-, Mundart-, und Volkskunde. M.Bibliogr. Festschrift zum 75.Geburtstag hrsg.v.H.Kuhn u.a.
91888: ROSENFELD, H. - Der mittelalterliche Totentanz. M.40 Abb.a.Taf.
22426: ROSENGREN, I. - Semantische Strukturen. Eine quantitative Distributionsanalyse einiger mittelhochdeutscher Adjektive.
81783: ROSENGREN, I. - Sprache und Verwandschaft einiger althochdeutschen und altsächsischen Evangelieglossen.
112435: ROSENGREN, I. (Hrsg.) - Sprache und Pragmatik. (Lunder Symposium 1978).
53513: ROSENKRANZ, B. - Historische Laut- und Formenlehre des Altbulgarischen.
83735: ROSENKRANZ, K. - Studien.
47258: ROSENQVIST, J.O. - Studien zur Syntax und Bemerkungen zum Text der Vita Theodori Syceotae.
79896: ROSENSTEIN, L.L. - The devotional poetry of Svami Haridas: a study of early bhasa verse.
129911: ROSENWEIN, B.H. - Rhinoceros bound. Cluny in the tenth century.
122692: ROSENZWEIG, F. - Der Stern der Erlösung. M.Einf.v.R.Mayer.
91143: ROSENZWEIG, R. - Solidarität mit den Leidenden im Judentum. M.Krt.
17351: ROSETTI, A. - Le mot. Esquisse d'une théorie générale. 2e éd.rev.
5340: ROSETTI, A. - Etude sur le rhotacisme en roumain. Av.6 cartes dépl.
97235: ROSIER, J.L. (ed.) - The Vitellius Psalter. W.2 pl.
116961: ROSINUS (ROSSFELD), J. - Antiquitatum romanarum corpus absolutissimum. Cum notis T.Dempsteri etc. + Electa: I.De priscis rom.gentib.ac familiis, II.De tribubus rom.XXXV. III.De ludis festisque rom. ex kalendario vetere. Studio A.Schotti.
119197: ROSINUS (ROSSFELD), J. - Antiquitatum romanarum corpus absolutissimum. Cum notis T.Dempsteri, P.Manutii libri II: De legibus et De senatu e.a. W.6 (partly fold.) plates.
69003: ROSINUS (ROSSFELD), J. - Antiquitatum romanarum corpus absolutissimum. Cum notis T.Dempsteri, P.Manutii libri II: De legibus et De senatu e.a. With engraved title-page and 6 (partly fold.) plates.
124261: ROSKAM, H.N. - The purpose of the Gospel of Mark in its historical and social context.
45412: ROSKELL, J.S. - The Commons in the parliament of 1422.
122126: ROSKELL, J.S. - The Commons and their Speakers in English parliaments 1376-1523.
119912: ROSLANOWSKI, T. - Recherches sur la vie urbaine et en particulier sur le patriciat dans les villes de la moyenne Rhénanie septentrionale. (Fin du XIe - début du XIVe siècles). Av.3 plans dépl.
95479: RÖSLER, M. - Die Fassungen der Alexius-Legende, m.bes.Berücks.der mittelenglischen Versionen. (m.Texten).
37569: ROSMINI-SERBATI, A. - Anthropologie morale. Trad. p.F. Evain.
37571: ROSMINI-SERBATI, A. PALHORIèS, F. - Rosmini.
74102: ROSMINI-SERBATI, A. - Storia comparativa e critica de' sistemi intorno al principio della morale.
108362: ROSNER, E. - Medizingeschichte Japans.
104057: ROSS, A.S.C. - Etymology, with esp.ref.to English.
115465: ROSS, R. - Adam Kok's Griquas. A study in the development of stratification in South Africa.
84121: ROSS, D.J.A. - Illustrated medieval Alexander-books in Germany and the Netherlands. A study in comparative iconography.
132206: VERGILIUS. ROSS. A. - Virgilii evangelisantis christiados libri XIII. In quibus omnia quae de Domino nostro Jesu Christo in utroque Testamento, vel dicta, vel praedicta sunt, altisone divina Maronis tubâ suavissimè decantantur. Instante Alexandro Rosaeo.
108363: ROSSAT, A. & E.PIGUET. - Les chansons populaires recueillies dans la Suisse Romande.
111295: ROSSBACH, A.& R.WESTPHAL. - Griechische Metrik nach den einzelnen Strophengattungen und metrischen Stilarten.
135026: ROSSEM, C. van. & H. van der VOORT. - Die Creol taal. 250 years of Negerhollands texts.
130628: ROSSET, T. - Les origines de la prononciation moderne étudiées au XVIIe siècle. D'après les remarques des grammairiens et les textes en patois de la banlieue parisienne.
138976: ROSSI, G.B. de & L. DUCHESNE. - Correspondance de Giovanni Battista de Rossi et de Louis Duchesne (1873-1894). Établie. et av.comm. par P. Saint-Roch.
106349: DE-ROSSI, J.B. - Annales hebraeo-typographici saeculi XV, et ab anno 1501 ad 1540.
101753: RÖSSLER, H. (Hrsg.) - Deutscher Adel, 1430-1555.
90511: RÖSSLER, G. - Zur Problematik der Struktur des nordwestnormannischen Vokalismus. M.Krtn.
25297: ROSSUM-GUYON, F.v. (éd.) - Hélène Cixous, chemins d'une écriture.
118122: ROST, V.C.F. - Etymologisch Grieksch-Hollandsch hand-woordenboek.
93423: ROST, M. - Bibliographie Arnold Zweig. (I.Primärliteratur, II.Sekundärliteratur, Register).
90691: ROSTAING, C. (éd.) - Constant du Hamel, fabliau.
29994: ROSTON, M. - Biblical drama in England from the middle ages to the present day.
129049: ROSTOPCHINE, Th. & N. NARICHKINE. - L'incendie de Moscou raconté par Rostopchine et par Mme Narichkine, sa fille.
47268: ROSTOVTZEFF, M. - Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich. M.64 Taf.
73678: ROSTOVTZEFF, M. - Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte der hellenistischen Welt. M.112 Taf.
47272: ROSTOVTZEFF, M. - The social & economic history of the hellenistic world. With 11 fig.& 112 pl.
113334: ROSTOVTZEFF, M. - Geschichte der alten Welt. M.42 Abb.& 5 Krt.
101772: ROT, MARIANUS. - Panis Eucharisticus indigne tractatus. Ein deutsches Barockspiel (1621) hrsg.m.Einl.v.J.H.Hess.
49878: ROTA, E. (ed.) - Questioni di storia medioevale.
132714: ROTGANS, LUKAS. - Poëzy, van verscheide mengelstoffen; met konstplaten versiert.
123321: ROTGANS, LUKAS. - Poëzy, van verscheide mengelstoffen; met konstplaten versiert.
79900: ROTH, K. - Ehebruchschwänke in Liedform: eine Untersuchung zur deutsch- und englischsprachigen Schwankballade. M.8 Abb.
105127: ROTHACKER, E. - Logik und Systematik der Geisteswissenschaften.
105126: ROTHACKER, E. - Einleitung in die Geisteswissenschaften.
96877: ROTHE, W. - Phonologie des Französischen.
31719: ROTHE, W. - Strukturen des Konjunktivs im Französischen.
89910: ROTHFIELD, L. - Vital signs. Medical realism in 19th century fiction.
134166: WILLEM III en ROTTERDAM. - Herinnering aan de plegtige intrede en het verblijf van Z.M. Willem III, koning der Nederlanden, binnen Rotterdam, op den 28, 29 en 30 Julij 1851.
128687: ROTTERDAM. - De voorgeschiedenis van den Rotterdamschen stadhuis-bouw beoordeeld. Stemmen uit de pers, verzameld ter toelichting van het desbetreffende adres aan den gemeenteraad van Rotterdam, april 1914.
134125: ALMANAK - ROTTERDAM. - Van Zwaamens en Thompson's Almanach, op 't Jaar onzes Heeren Jesu Christi 1801. + Gerrit Manheer's gepriviligeerden Rotterdamschen Almanach op 't Jaar onzes Heeren Jesu Christi, 1802. Door Meyndert van Dam.
106160: ROTTIER, A.J.M. - Maria-Hart te Weert. Geschiedenis van een Birgittijnsche stichting. M.10 pl.
125320: ROUBAUD, J. - La fleur inverse. Essai sur l'art formel des troubadours.
25302: ROUDIL, J. - El Fuero de Baeza. Edición, estudio y vocabulario. C.2 mapas.
135543: ROUËT de JOURNEL, M.J. & J. DUTILLEUL. (eds.). - Enchiridion asceticum, loci ss. patrum et scriptorum ecclesiasticorum ad ascesim spectantes.
130810: ROUGÉ, E.de. - Recherches sur les monuments qu'on peut attribuer aux six premières dynasties de Manéthon.
137294: ROUGÉ, J. & R.TURCAN. (dir.) - Les martyrs de Lyon (177). Actes du colloque Lyon, 1977.
130942: ROUGÉ, J. (publ.) - Expositio totius mundi et gentium. Intr., texte crit., trad., notes & glossaire.
93193: ROUGE, I. - Erläuterungen zu Friedrich Schlegels Lucinde.
134370: ROUILLARD, G. & P.COLLOMB. (éd.) - Actes de Lavra. Tome 1 (897-1178).
25304: ROULET, E. - Syntaxe de la proposition nucléaire en français parlé.
133599: ROULIN, G. - Le Livre de la Nuit. Une composition égyptienne de l'au-delà. Traduction commentaire, et copie synoptique.
116455: ROULON-DOKO, P. - Parlons gbaya.
119805: ROUND, J.H. - Feudal England. Historical studies on the XIth and XIIth centuries.
101755: ROUSE, R.H. - Serial bibliographies for medieval studies.
132076: ROUSE, W.H.D. - Demonstrations in Greek iambic verse.
92677: ROUSSEAU. VEEN, J.van der. - Le mélodrame musical de Rousseau au Romantisme. Ses aspects historiques et stylistiques. Av. 11 pl.
79002: ROUSSEAU. GOBBERS, W. - Jean-Jacques Rousseau in Holland. Een onderzoek naar de invloed van de mens en het werk (ca.1760-ca.1810).
136834: ROUSSEAU, Ph. - Ascetics, authority, and the church in the age of Jerome and Cassian.
25312: ROUSSEAU, J.J. TEXTE, J. - Jean-Jacques Rousseau et les origines de cosmopolitisme littéraire. Etudes sur les relations littéraires de la France et de l'Angleterre au XVIIe siècle.
64064: ROUSSEAU, J.J. RÖHRS, H. - J.J.Rousseau, Vision und Wirklichkeit.
140690: ROUSSEAU, N. - Du syntagme au lexique. Sur la composition en grec ancien.
119591: ROUSSEAU, J.J. - Correspondence générale de J.-J. Rousseau. Collationné sur les originaux, ann. et comm. pat Th. Dufour. Tome 1-6 (1728-1761).
97436: ROUSSEAU. DUFFY, E. - Rousseau in England. The context for Shelley's critique of the Enlightenment.
97421: ROUSSEAU. LAUNAY, M. - Jean-Jacques Rousseau et son temps.
94550: ROUSSEAU, J.J. HULLIUNG, M. - The autocritique of enlightenment: Rousseau and the philosophers.
92758: ROUSSEAU. WACJMAN, C. - Les jugements de la critique sur la 'folie' de J.-J.Rousseau (1760-1990).
94552: ROUSSEAU, J.J. ROUSSEL, J. - Jean-Jacques Rousseau en France après la révolution, 1795-1830.
94551: ROUSSEAU, J.J. JOHNSTON, S. - Encountering tragedy: Rousseau and the project of democratic order.
37585: ROUSSEAU, J.J. EINAUDI, M. - The early Rousseau.
139107: ROUSSEAU, J.-J. - Discourse on the sciences and arts (first discourse) and polemics [letters and refutations]. Ed. by R.D. Masters & Chr. Kelly [english translation only].
130034: ROUSSEAU, J.J. - Correspondence générale de J.-J. Rousseau. Collationné sur les originaux, ann. et comm. pat Th. Dufour.
108952: ROUSSET, Cdt. - Histoire générale de la guerre franco-allemande (1870-71). Avec 29 cartes doubles ou dépliantes.
25313: ROUSSEY, C. - Glossaire du parler de Bournois (canton de l'Isle-sur le Doubs, arr.Beaume-les-Dames).
136931: ROUTH, M.J. (rec.) - Reliquiae sacrae, sive Auctorum fere jam perditorum, secundi tertiique saeculi A.D. quae supersunt. Accedunt synodi, et epistolae canonicae, Nicaeno concilio antiquiores.
115719: ROUX, J.-P. - L'islam en Asie. Av.9 cartes.
115722: ROUX, J.P. - L'islam en occident: Europe - Afrique.
73180: ROUX, G. - Delphi, Orakel und Kultstätten. Mit 36 Taf.& 1 Krt.
120942: LE ROUX DE LINCY, A.J.V. - Recueil de chants historiques français depuis le XIIe jusqu'au XVIIIe siècle. Av.notices et intr. Tome I (XII-XVe siècles) & II (XVIe siècle).
15808: ROWEN, H.H. (ed.) - The Low Countries in early modern times. (Selected documents).
20266: ROWEN, H.H. (ed.) - Pomponnes "Relation de mon ambassade en Hollande" 1669-1671.
94318: ROWLANDS, W. - Cambrian bibliography: containing an account of the books printed in the Welsh language, or relating to Wales, from the year 1546 to the end of the eighteenth century; with biographical notes. Rev.& enl.by S.Evans.
53536: ROWLEY, H.H.] NOTH, M. & D.W.THOMAS (ed.) - (FESTSCHRIFT:) Wisdom in Israel and in the ancient east, presented to H.H.Rowley.
53537: ROY, C. - Littérature orale en Gaspésie. Av.crt.
129267: ROY, S.C. (ed.) - Indian philosophy & culture. A quarterly magazine of the Vaishnava Research Institute. Vol.1 - 18.
66020: ROY, B. (éd.) - L'art d'amours. Traduction et commentaire de l'"Ars amatoria" d'Ovide. Ed.crit.
74226: LE ROY, A. - Au Kilima-Ndjaro. Avec 89 ill.& 6 cartes
110166: LE ROY LADURIE, E. - Montaillou, village occitan de 1294 à 1324. Avec 2 planches
138380: ROYAARDS, H.J. - Geschiedenis der hervorming in de stad Utrecht. Met eene bijdrage over den oorsprong en de vestiging der Waalsch-Hervormde Gemeente te Utreht (1583-1598).
83740: ROYCE, J. JARVIS, E.A. - The conception of God in the later Royce.
83738: ROYCE, J. - The letters of Josiah Royce. W.5 pl. Ed.w.intr.by J.Clendenning.
83742: ROYCE, J. MAHOWALD, M.B. - An idealistic pragmatism: the development of the pragmatic element in the philosophy of Josiah Royce.
83737: ROYCE, J. - The spirit of modern philosophy: an essay in the form of lectures.
7689: ROYEN, G. - Taalrapsodie. Taalkundige en didaktische varia van her en der.
30825: ROYEN, G. - Buigingsverschijnselen in het Nederlands.
111299: ROYMANS, N. - Tribal societies in northern Gaul. An anthropological perspective.
140309: ROYS, R.L. - The ethno-botany of the Maya.
141979: ZANGVERENIGING HET ROZENKNOPJE. - Officieele feestwijzer voor den grooten nationalen zangwedstyrijd uitgeschreven door het zanggezelschap "Het rozenknopje" te Eindhoven, ter gelegenheid van zijn 25 jarig bestaan op 27 Aug., 3 en 10 September 1911, alsmede programma der feestelijkheden op 20 Aug. 1911.
116069: ROZJITSYN, V.S. - Dzjordano Bruno i inkvizicija.
128680: RUBBER. - INTERNATIONAL RUBBER EXHIBITION 1911. Netherlands section. Rubber companies in the Netherlands East-Indies.
131955: CROTUS RUBEANUS. - Epistolarum obscurorum virorum, ad Dm. M. Ortuinum Gratium volumina II. Accesserunt huic editioni, Epistola Magistri Benedicti Passavantii ad D. Petrum Lysetum. et La complainte de messire Pierre Lysset sur le trespas de son feunez.
53543: RUBEN, W. - Studien zur Textgeschichte des Ramayana.
53545: RUBEN, W. - Die Philosophen der Upanishaden.
98744: RUBEN, W. - Beginn der Philosophie in Indien: aus den Veden.
69014: RUBENSOHN, M. (Hrsg.) - Griechische Epigramme und andere kleinere Dichtungen in deutschen Übersetzungen des XVI.und XVII.Jahrhunderts.
91896: RUBIGALIUS, PAULUS. - Carmina. Ed.M.Okal.
86885: RUBIN, D. - Marginality in Saul Bellow's early novels.
134592: RUBIN, B. - Das Zeitalter Iustinians. Bd.1. (alles was erschien).
45431: RUBIN, S. - Medieval english medicine. W.13 pl.
140320: RUBIO SANCHEZ, M. - Historia del puerto de la Santisima Trinidad de Sonsonate o Acajutla.
140277: RUBIO SANCHEZ, M. - Comercio terrestre de y entre las provincias de Centroamerica. Tomo 1. (all publ.)
130693: RÜBNER, R. - Syntaktische Studien zu Bonaventure des Périers.
97002: RUCK, E. - Die Sendung des Kardinals de Bayane nach Paris 1807-1808. Mit Actenstücken.
130555: RÜCK, P. (Hrsg.) - Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden. Beiträge zur diplomatischen Semiotik.
119852: RÜCK, P. (Hrsg.) - Die Urkunden der Bischöfe von Basel bis 1213.
106853: RÜCKER, H. - 'Mâze' und ihre Wortfamilie in der deutschen Literatur bis um 1220.
20577: RÜCKERT, H. (Hrsg.) - König Rother.
47290: RUDBERG, G. - ERANOS RUDBERGIANUS: opuscula philologica G.Rudberg anno 1945 dedicata.
134770: RUDD, N. - The classical tradition in operation.
120707: RUDD, N. - Lines of enquiry. Studies in Latin poetry.
114159: RUDÉ, G. - The crowd in the French Revoltution. W.ills.
125858: RUDNER, J. - Strandloper pottery from south and south west Africa. With 34 fig.
65346: RUDNIK-SMALBRAAK, M. - Samuel Richardson: minute particulars within the large design.
79903: RUDNYCKYJ, J. - Lehrbuch der ukrainischen Sprache.
20590: RUDOLF VON EMS. ZEEMAN, D.J.C. - Stilistische Untersuchungen über Rudolf von Ems' Weltchronik und seinen beiden Meister Gottfried und Wolfram.
93385: RUDOLF VON EMS. WEIGELE-ISMAEL, E. - Rudolf von Ems: Wilhelm von Orlens. Studien zur Ausstattung u.Ikonographie einer illustr.dt.Epenhs.d.13 Jhts. usw. M.50 Taf.
95817: RUDOLPH, E. - Das finale Satzgefüge als Informationskomplex.
53550: RUDRAKAVI. - The great poem of the dynasty of Rastraudha. Transl.& ann.by J.L.de Bruyne. W.map.
30002: RUDSKOGER, A. - Plain. A study in co-text and context.
100158: RUDWIN, M.J. - Der Teufel in den deutschen geistlichen Spielen des Mittelalters und der Reformationszeit.
108367: RUEL, M. - Belief, ritual and the securing of life: reflexive essays on a bantu religion. W.19 ills.
7690: RUELENS, K. (uitg.) - Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw. Verzameld en afgeschreven door Jan de Bruyne.
101760: RUFINUS. - De ieiunio I, II. Hrsg.mit Übers.& Komm.v.H. Marti.
135771: RUFINUS. - Le benedizioni dei patriarchi. Trad., intr.& note a cura di M.Veronese.
97836: RUFINUS. HAMMOND BAMMEL, C.P. - Origeniana et Rufiniana.
97835: RUFINUS. HAMMOND BAMMEL, C.P. - Der Römerbrieftext des Rufin und seine Origenes-Uebersetzung.
136870: RUFINUS. - Der Römerbriefkommentar der Origenes Buch 1-10. Kritische Ausg. von C.P. Hammond Bammel.
125290: MUSONIUS RUFUS. - Reliquiae. Ed. O. Hense
69729: CURTIUS RUFUS. - De rebus gestis Alexandri Magni. Cum omnibus suppl., var.lect., comm. & notis perpetuis Fr. Modii (etc). Cur.& dig. H. Snakenburg. With engraved title-page by F. Bleiswyk after H. van der My, 16 plates & 1 fold. map.
124997: CURTIUS RUFUS. - Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri quae supersunt. It. rec. E. Hedicke. (Editio minor)
122478: CURTIUS RUFUS. - Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt. Erklärt von T.Vogel. Mit 1 Karte.
47299: RUGE, H. - Zur Entstehung der neugriechischen Substantivdeklination.
141314: RÜGER, Chr.B. - Germania Inferior. Untersuchungen zur Territorial- und Verwaltungsgeschichte Niedergemaniens in der Prinzipatszeit.
135199: RUGGLE, George. - Ignoramus. Comoedia, coram rege Jacobo Primo et totius Angliae magnatibus, ab Academicis Cantabrigiensibus habita.
134415: RUGGLE, George. - Ignoramus comoedia, cum notis historicis et criticis: quibus insuper praeponitur vita auctoris, et subjicitur glossarium vocabula forensia dilucide exponens: acc. J.Sindeio Hawkins.
141528: RUH, K. - Geschichte der abendländischen Mystik.
20595: RUH, K. (Hrsg.) - Altdeutsche und altniederländische Mystik.
40415: RUHNKENIUS. HULSHOFF POLL, E. - Studia Ruhnkeniana. Enige hoofdstukken over leven en werk van David Ruhnkenius, 1723-1798).
97844: RUIJGH, C.J. - L'élément achéen dans la langue épique.
61043: RUIJGH, C.J. - Etudes sur la grammaire et le vocabulaire du grec mycénien.
125286: RUIJGH, C.J. - Scripta minora ad linguam graecam pertinentia. Ed. J.M.Bremer & A. Rijksbaron (et al.)
7692: RUIJSENDAAL, E. - Letterkonst. Het klassieke grammaticamodel en de oudste Nederlandse grammatica's.
118290: RUIJSENDAAL, E. - Alkmaar binnen de veste: straatnamen in historisch perspectief. M.84 afb.en uitsl.kaart.
110471: RUINART, T. - Acta martyrum. Acc.in hac ed.acta Ss. Firmi et Rustici.
122881: RUIPÉREZ, M.S. - Structure du système des aspects et des temps du verbe en grec ancien.
118575: RUITENSCHLD Gz., A.R. - De graven onzer vorsten. M.1 plaat.
140587: RUIZ MARTINEZ, J. - Apuntes históricos acerca de la Venerada Imagen de Nuestro Señora de los Dolores de Soriano.
92811: RUIZ-FORNELLS, E. - A concordance to the poetry of Gustavo Adolfo Bécquer.
108747: RUKE-DRAVINA, V. - Diminutive im Lettischen.
7694: RÜMKE, H.C. - Over Frederik van Eeden's Van de koele meren des doods.
132697: RUMPF, A. - Sakonides.
129913: HERMANNUS de RUNA. - Sermones festiales. Ed.E.Mikkers, J.Theuws, R.Demeulenaere. + Instrumenta lexicologica latina.
47534: HERMANNUS de RUNA. - Sermones festiales. Ed.E.Mikkers, J.Theuws, R.Demeulenaere.
49899: RUNCIMAN, S. - The Eastern Schism.
53556: RUNDGREN, F. - Intensiv und Aspektkorrelation: Studien zur äthiopischen und akkadischen Verbalstammbildung.
53554: RUNDGREN, F. - Ueber Bildungen mit s- und n-t-Demonstrativen im Semitischen.
101761: RUODLIEB, - der älteste Roman des Mittelalters, nebst Epigrammen. M.Einl., Anm.& Glossar hrsg.v.F.Seiler.
110473: RUODLIEB. BRAUN, W. - Studien zum Ruodlieb.
77365: RUOFF, A. - Grundlagen und Methoden der Untersuchung gesprochener Sprache. M.Karte.
91447: RUPERTUS. ARDUINI, M.L. - Rupert von Deutz (1076-1129) und der Status christianitatis seiner Zeit. M.Taf.
133304: RÜPKE, J. - Von Jupiter zu Christus. Religionsgeschichte in römischer Zeit.
123557: RUPP, S. - "From grace to glory". Himmelsvorstellungen in der englischen Theologie und Literatur des 17.Jahrhunderts.
140860: RUPPEL, A. - Absolute constructions in early indo-european.
20601: RUPPRECHT, E. - Der Aufbruch der romantischen Bewegung.
107397: RUPPRICH, H. - Die deutsche Literatur vom späten Mittelalter bis zum Barock.
104680: RUPRECHT, E. & D.BÄNSCH. (Hrsg.) - Literarische Manifeste der Jahrhundertwende 1890-1910.
108595: RUPRECHT, E. (Hrsg.) - Literarische Manifeste des Naturalismus. M.8 Taf.
88753: RUPRECHT, D. - Tristitia. Wortschatz und Vorstellung in den althochdeutschen Sprachdenkmälern.
68057: RUPRECHT, A. - Die ausgehende Wikingerzeit im Lichte der Runeninschriften. M.3 sep.Tab., 8 Krt.& 1 Taf.
33047: RUS, M. - Textes, fonctions et formes.Aspects de la littérature française à l'aube des temps modernes.
91395: RUSE, M. - Sociobiology: sense or nonsense?
94556: RUSKIN, J. - Praeterita: outlines of scenes and thoughts perhaps worthy of memory in my past life. Ed.by A.O.J.Cockshut.
135249: RUSSELL, D. - Emblematic structures in Renaissance French culture.
71144: RUSSELL, B. - Autobiography. W.28 pl.
116854: RUSSELL, B.] BLACKWELL, K. & H.RUJA. - A bibliography of Bertrand Russell. (1.Separate publications 1896-1990; 2.Serial publications 1890-1990; 3.Indexes.) W.portraits and 16 plates.
120706: RUSSELL, D.A. (ed.) - Antonine literature.
105979: RUSSELL, G. & C.TUITE. (ed.) - Social networks and literary culture in Britain, 1770-1840.
74108: RUSSELL, B. CLARK, R.W. - The life of Bertrand Russell. W.63 pl.
37604: RUSSELL, B. PEARS, D.F. - Bertrand Russell and the british tradition in philosophy.
128335: RUSSELL, D.A. - Greek declamation.
5750: RUSSER, W.S. - De germaansche klankverschuiving.
133429: RUSSI, A. - Teanum Apulum. Le iscrizioni e la storia del municipio.
102775: RÜSTOW, W. - Der Krieg um die Rheingrenze 1870/1, politisch und militärisch dargestellt. Mit 8 Faltkarten.
29760: RUTEBEUF. - Oeuvres complètes. Publ.p.E.Faral & J.Bastin.
25187: RUTEBEUF. REGALADO, N.F. - Poetic patterns in Rutebeuf.
130776: RUTEBEUF. MOJSISOVICS, E.von. - Metrik und Sprache Rustebuef's.
93344: RUTEBEUF. GABEL, G.R. - Rutebeuf 'Le Miracle de Theophile': Wortindex.
83905: RÜTER, A.J.C. (uitg.) - Rapporten van de Gouverneurs in de Provincien.1840-1849.
102610: RUTH, E. - Geschichte der italienischen Poesie. (Vom Untergang des römischen Reiches bis um 1500)
94015: RUTHS, R. - Die französischen Fassungen des Roman de la belle Helaine.
131082: RUTILIUS NAMATIANUS. LANA, I. - Rutilio Namaziano.
134075: RUTTEN, M. - De esthetische opvattingen van Karel van de Woestijne.
4041: RUTTEN, F. - Eva's droom. Bijbelsch drama in drie bedrijven met een voorspel.
114734: RUTTEN, Mathieu. - Met de tong gezegd. (Gedichten)
16811: RUTTKOWSKI, W.V. (ed.) - Nomenclator Litterarius.
107238: RUTTMANN, I. - Die Bedeutungskomponente des trügerischen in MHD. ' wân' und 'waenen'.
122039: RUUSBROEC. STRACKE, D.A. (inl.) - Jan van Ruusbroec. Leven, werken. Onder red. van het Ruusbroec-genootschap. Met 9 platen.
75341: RUUSBROEC. OTTERLOO, A.A.v. - Johannes Ruysbroeck, een bijdrage tot de kennis van den ontwikkelingsgang der mystiek. Uitg.d.J.C.v.Sleen & P.Fredericq.
75339: RUUSBROEC. AMPE, A. - Ruusbroec, traditie en werkelijkheid.
133220: RUUSBROEC, JAN van. - Vanden seven sloten. Ed.w.engl.transl.by G.de Baere & H.Rolfson.
15367: RUUSBROEC, JAN VAN. - Werken. Bew.d.J.B.Poukens, L.Reypens, D.-A.Stracke, M.Schurmans, J.v.Mierlo.
25324: RUUTZ-REES, C. - Charles de Sainte-Marthe (1512-1555).
25326: RUWET, N. - Théorie syntaxique et syntaxe du français.
32246: RUWET, N. - An introduction to generative grammar.
115333: RUYS, B. - Tot heil van mens en dier. Populaire heiligen in het bisdom Gent. M.ills.
140130: RUZ LHUILLIER, A. - Costumbres funerarias de los antiguos mayas.
140119: RUZ LHUILLIER, A. - La civilisation des anciens Mayas.
103406: RYAN, M. - Hamiltonian cosmology. W.fig.
32586: RYCHNER, J. - La chanson de geste. Essai sur l'art épique des jongleurs.
32587: RYCHNER, J. - L'articulation des phrases narratives dans la 'Mort Artu'.
90825: RYCHNER, J. - Contribution a l'étude des fabliaux. (I.Observations, II.Textes).
124048: RYCKAERTS, E.& E. WILLEKENS - Vlaamse jeugd literatuur sinds 1832. Tentoonstellingscatalogus. Met 48 ills.
116539: RYCROFT, D.K. - Concise SiSwati dictionary (SiSwati-English & English-SiSwati).
61046: RYDBECK, L. - Fachprosa, vermeintliche Volkssprache und Neues Testament. Zur Beurteilung der sprachlichen Niveauunterschiede im nachklassichen Griechisch.
109160: RYDBERG, V. - Undersökningar i germanisk mythologi.
107237: RYDBERG, G. - Forschungen zur französischen Sprachgeschichte 1896-1901. Besprochen von -.
25332: RYDBERG, G. - Geschichte des französischen "e" (stumme e).
53569: RYDEN, S. - Archaeological researches in the highlands of Bolivia. W.245 ill., 2 col.pl.& 75 maps.
53567: RYDEN, S. - Archaeological researches in the dept.of La Candelaria (prov.Salta, Arg.). W.150 ill.
30006: RYDÉN, M. - Relative constructions in early sixteenth century English. With special reference to Sir Thomas Elyot. W.tabl.
74718: RYDEN, S. - The Banks collection. W.34 pl.& 1 map.
112001: RYDER, A.W.(transl.) - The little clay cart (Mrcchakatika).
32589: RYDING, W.W. - Structure in medieval narrative.
64794: RYDJORD, J. - Indian place-names, their origin, evolution and meanings (collected in Kansas). W.8 pl.& 7 maps.
138758: RYLLO, M. et al. - Récit de Makrena Mieczyslawska, abbesse des Basiliennes de Minck (=Minsk), ou Histoire d'une persécution de sept ans soufferte pour la foi par elle et ses religieuses; écrit sous sa dictée. (...) Suivi d'un appendice sur les souffrances de 97 prêtres polonais, échappés de la Sibérie.
53572: RYPKA, J. - (FESTSCHRIFT:) Yadname-ye Jan Rypka: a collection of articles on persian and tajik literature.
123397: RYSSEN, C. van. - Gedigten. Verdeeld in snel, punt- en mengel-digten. Als mede eenige bend-vaarzen en liederen, in de jaaren 1668. en 1669. te Romen gemaakt. Met het vervolg.
134487: RYSWYCK, Theodoor Van. - Volledige werken. Voor de eerste maal in de oorspronkelijken tekst en volgens tijdsorde gerangschikt opnieuw uitgegeven, met ophelderingen en een levensbericht van den dichter, door J.Staes.
4045: RYSWYCK, Th.v. - Volksliedjes. Met vignetten in houtsnede.
74112: RYTKÖNEN, S. - Der deutsche Frühsozialismus.
115450: SA NOGUEIRA, R.de. - Temas de linguística banta: dos cliques em geral.
140799: SAALFELD, G.A.E.A. - Tensaurus Italograecus. Ausführliches historisch-kritisches Wörterbuch der griechischen Lehn- und Fremdwörter im Lateinischen.
137666: SAASTAMOINEN, A. - The phraseology of Latin building inscriptions in Roman North Africa.
80523: JOHANNES VON SAAZ. - Death and the Plowman or the Bohemian Plowman. Transl.w.intr.by E.N.Kirrmann.
129347: SABATIER de CASTRES, A. & BASSIN de PRÉFORT (abbé). - Dictionnaire des origines, découvertes, inventions et établissemens; ou tableau historique de l'origine & des progrès de tout ce qui a rapport aux Sciences & aux Arts [..] Par une Société de Gens de Lettres.
64798: SABATIER, E. - Sous l'équateur du Pacifique: les Iles Gilbert et la mission catholique. Av.22 pl.& 8 crts.
127494: SABBADINI, R. - Le scoperte dei codici Latini e Greci ne' secoli XIV e XV + Nuove richerche.
137897: SABBE, M. - Antwerpsche druckerye.
70432: SABBE, M. - Brabant in't verweer.Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw.
119766: SABBE, M. - De Plantijnsche werkstede. Arbeidsregeling, tucht en maatschappelijke voorzorg in de oude Antwerpsche drukkerij.
7705: SABBE, M. - Het leven en de werken van Michiel de Swaen.
14203: SABBE, E. - De Belgische vlasnijverheid. I.De Zuidnederlandsche vlasnijverheid tot het Verdrag van Utrecht (1713).
136344: SABBE, M. - Uit het Plantijnsche huis. / De Moretussen en hun kring.
98749: SABLOFF, J.A. & E.W.ANDREWS. (ed.) - Late lowland maya civilization.
53574: SABOURIN, L. - Priesthood: a comparative study.
130822: SACCHETTI, F. - Novella di Torello del maestro Dino del Garbo, scritta da un anonimo nel secolo XIV. Alla quale si aggiunge la novella stessa di Franco Sacchetti e altre due di questo autore col Supplimento di Vincenzo Follini.
132276: SACCO, L. - Trattato di vaccinazione, con osservazioni sul giavardo e vajuolo pecorino.
130769: SACCONI, G. - La "pluris petitio" nel processo formulare.
116691: SACCONI, A. - Corpus delle iscrizioni vascolari in lenare B.
91151: SACHEDINA, A.A. - The just ruler (al-sultan al adil) in shiite islam.
94819: SACHS, HANS. SOMMER, W. - Die Metrik des Hans Sachs.
22442: SACHS, HANS. JOHNSON, G. - Der Lautstand in der Folioausgabe von Hans Sachs' Werken. I.Der Vokalismus.
101295: SACHS, HANS. BABERADT, K.Fr. - Hans Sachs im Andenken der Nachwelt. Mit bes.Berücks.d.Dramas d.19.Jhts.
84542: SACHS, H. - Bubi Caligula. M.3 Taf.
45464: SACHSEN, M.zu. - Das christliche Hellas.
115027: JORDANUS von SACHSEN. - Notulae super Priscianum minorem. Patrial ed.w.intr.by M.Sirridge.
135640: SACHSENSPIEGEL. - Den spieghel van sassen. Dat welcke tracterende ende inhoudendeis alle keyserlike rechten, dyemen daghelicx meest ghebrukende is.
135287: SACK, V. - "Glauben" im Zeitalter des Glaubenkampfes. Eine Ode aus dem Strassburger Humanistenkreis und ihr wahrscheinliches Fortleben in Luthers Reformationslied "Eine feste Burg ist unser Gott". Textanalysen und -interpretationen. Mit einem Beitrag zur Frühgeschichte des Emblems.
127837: BALTHER von SÄCKINGEN. - Vita sancti Fridolini. Leben und Wunder des hl.Fridolin von Säckingen. Texte, Übers., Komm. von M.Pörnbacher.
140928: SACKS, N.P. - The latinity of dated documents in the portuguese territory.
121528: SACRÉ, M. - Folkloristische kalender voor Brabant. Met ills.& 7 pl.
134979: SACRÉ, M. - De voormalige dorpsschuttersgilden in Vlaamsch-Brabant. Deel 1: Arrondissement Brussel.
119566: SACROBOSCO, JOHANNES de. - Ioannis de Sacrobusto Libellus de anni ratione seu ut vocatur vulgo. Computus Ecclesiasticus. Cum praefatione Philippi Melanthonis. With woodcut title vignette and 6 astrological woodcut illustrations in the text.
101257: SACY, S.de. - Variétés littéraires morales et historiques.
86347: BUTRUS as-SADAMANTI. - Introduction sur l'herméneutique. Ed.crit.av.trad.& comm.p.P.v.d.Akker
127766: SADOWKSI, P. - The knight on his quest. Symbolic patterns of transition in Sir Gawain and the Green Knight.
140395: SAENZ MAROTO, A. - Historia agricola de Costa Rica.
140392: SAENZ, M. - Sobre el Indio ecuatoriano y su incorporacion al medio nacional.
140247: SÁEZ, J.L. - Autoridad para educar. Historia de la escuela católica dominicana.
140378: SÁEZ, J.L. (ed.) - Documentos inéditos del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel.
140382: SÁEZ, J.L. (ed.). - Documentos inéditos de Fernando A. Meriño.
140383: SÁEZ, J.L. (ed.). - La sumisión bien pagada. La iglesia dominicana bajo la era de Trujillo (1930-1961).
129643: SAFFROY, G. - Bibliographie des almanachs et annuaires administratifs, ecclésiastiques et militaires français de l'Ancien Régime, et des almanachs et annuaires généalogiques et nobiliaires du XVIe siècle a nos jours.
87956: SAFRAI, S.& M.STERN. - The Jewish people in the first century.
23316: STURLUNGA SAGA. - Sturlunga saga. Ed.by J.Jóhanneson, M.Finnbogason, K.Eldjárn. W.ills.+ maps.
139731: SAGGIORATO, A. - I sarcofago paleocristini con scene di passione.
140252: SAHAGUN, Fr.Bernardino de. - Historia general de las cosas de Nueve España. Ed.con numeración, vocaburario nahuatl, anotaciones y apéndices A.M.Garibay K.
108716: SAHER, E.A.von. - De versierende kunsten in Nederlandsch Oost-Indië. Eenige hindoemonumenten op Midden-Java. M.54 afb.en 20 platen.
91155: SAHIN, S., E.SCHWERTHEIM & J.WAGNER (ed.) - Studien zur Religion und Kultur Kleinasiens: Festschrift für F.K.Dörner. M.96 Abb.& 228 Taf.
118270: SAHLGREN, J. - Eddica et scaldica. Fornvästnordiska studier.
107077: SAHLGREN, J. - Toponymica.
107079: SAHLGREN, J. - Valda ortnamnsstudier. M.5 fig.
85105: SAHLGREN, J. - Ortnamnen i Hallands län, 1 & 2 (södra & mellersta Halland).
85244: SAHLGREN, J.] - Festskrift till Jöran Sahlgren. M.portr.
17357: SAHLIN, G. - César Chesneau du Marsais et son rôle dans l'évolution de la grammaire générale.
101215: SAHLIN, E. - 'Some' and 'any' in spoken and written English.
31736: SAINÉAN, L. - Les sources indigènes de l'étymologie française.
126114: SAINT-VICTOR, GODEFROY de. DELHAYE, Ph. - Le Microcosmus de G. de Saint-Victor. 1: Texte établi et présenté.. 2: Étude Théologique. Tome 2 avec frontisp.
106657: SAINT-JOHN PERSE. RUTTEN, P.-M.van. - Le langage poétique de Saint-John Perse.
114709: SAINT-VICTOR, J.B.de. - Tableau historique et pittoresque de Paris, depuis les Gaulois jusqu'a nos jours.
2680: SAINT-JOHN PERSE. MAYAUX, C. - Les 'Lettres d'Asie' de Saint-John Perse. Av.16 pl.
74114: SAINT-SIMON, C.H.de. - Religion Saint-Simonienne: Procès en la Cour d'Assises de la Seine, les 27 et 28 Aout 1832. Relié avec: Religion Saint-Simonienne: Procès en police correctionelle, le 19 Octobre 1832. (portr.manque).
110477: SAINT-GENOIS, J.de. - Histoire des avoueries en Belgique.
103215: SAINT-AMOUR, L.G.de. - Journal de ce qui s'est passé à Rome dans l'affaire des cinq propositions. (+ Receuil de diverses pieces).
134791: SAINT-PIERRE, J.H. BERNARDIN de. - Paul and Virginia. translated from the french.
124454: SAINT-ALBIN, Alex. de. - Histoire de Pie IX et de son pontificat. Av.portrait.
92814: SAINTE-BEUVE. DARWICHE, A. A.-K. - Les relations féminines de Sainte-Beuve et sa vie sentimentale.
92792: SAINTE-BEUVE. BRAY, R. - Sainte-Beuve à l'Académie de Lausanne.Chronique du cours sur Port-Royal, 1837-1838.
74726: SAINTYVES, P. - Essais de folklore biblique.
64807: SAINTYVES, P. - Le discernement du miracle.
114799: SAINTYVES, P. - Essais de folklore biblique.
105386: PAPIERS SAISIS. - Papiers saisis a Bareuth; et a Mende, département de la Lozère. Publié par ordre du gouvernement.
7714: SAKS, J. - Busken Huet en Potgieter.
132291: SAKTHIVEL, S. - A grammar of the Toda language.
47334: SALAC, A.] - STUDIA ANTIQUA Antonio Salac septuagenario oblata. M.16 Taf.
138955: SALAMA, P. - Bornes milliaires d'Afrique proconsulaire. Un panorama historique du Bas Empire romain.
107078: SALBERGER, E. - Runsvenska namnstudier.
140391: SALDÍVAR, G. - Historia compendiada de Tamaulipas.
108373: SALENTINY, F. - Aufstieg und Fall des portugiesischen Imperiums. M.8 Taf.
117948: FRANÇOIS DE SALES. - Oeuvres, tome I: Les controverses. Av.frontispice & 1 facs. (Publ.par les religieuses de la Visitation du !er Monastère d'Annecy).
117949: FRANÇOIS DE SALES. - Oeuvres, tome II: Défens de l'Estendart de la Sainte Croix. Av. 1 facs. (Publ.par les religieuses de la Visitation du !er Monastère d'Annecy).
117950: FRANÇOIS DE SALES. - Oeuvres, tome XI & XII: Lettres 1 & 2 (1590-1604). Av. 2 facs. (Publ.par les religieuses de la Visitation du !er Monastère d'Annecy).
117951: FRANÇOIS DE SALES. - Oeuvres, tome IV & V: Traitté de l'Amour de Dieu. Av.1 facs. (Publ.par les religieuses de la Visitation du !er Monastère d'Annecy).
118118: FRANÇOIS DE SALES. - Oeuvres, tome III: Introduction a la vie devote. [Préf. de B. Mackey].
45482: SALIN, E. - La civilisation mérovingienne. Av.624 fig., 37 pl.& 3 crts.
114054: SALIN, E. - Jakob Burckhardt und Nietzsche.
101786: SALIS, L.R.de. (ed.) - Leges Burgundionum.
127859: JOHN of SALISBURY. - Anselmo e Becket. Due vite. (Latine e trad.italiana) Intr., trad., note di I.Biffi.
88399: SALKOFF, M. - Analyse syntaxique du français: grammaire en chaine.
12574: ANTOINE de la SALLE. - Little John of Saintré. Transl.w.intr.by I.Gray.
141348: SALLENGRE, ] - Memoires de litterature, par M.de S., tome second.
139459: SALLENGRE, A.H.de. - Novus thesaurus antiquitatum romanarum. With 3 frontispieces, 3 title vignettes, numerous illustrations in the text & 16 plates, of which 2 folding.
62801: SALLER, S.J. & B.BAGATTI. - The town of Nedo (Khirbet el-Makhayyat). W.17 ill.& maps & 54 pl.
131255: SALLUSTIUS, PSEUDO - Lettres à César; invectives. Texte établi, traduit et commenté par A.Ernout.
116621: SALLUSTIUS. - Opera quae supersunt. Ed.acc.indicem F. Kritzius.
134703: SALLUSTIUS. - The histories I: books I-II. (Text with) transl. and comm.comm. by P. McGushin.
127793: SALLUSTIUS. - Appendix sallustiana. Ed.A.Kurfess.
73192: SALLUSTIUS. - Opera quae exstant praeter fragmenta omnia. Rec.& ill. W.Lange.
133522: SALLUSTIUS. - Catilina - Jugurtha - Fragmenta ampliora. Ed.A.W. Ahlberg & A. Kurfess.
102940: SALLUSTIUS. - Catilina - Jugurtha - Fragmenta ampliora. Ed.A.W. Ahlberg & A. Kurfess.
97852: SALLUSTIUS. LEEMAN, A.D. - A systematical bibliography of Sallust, 1879-1964.
122124: SALLUSTIUS. - Werke und Schriften. lateinisch - deutsch von W. Schöne & W. Eisenhut.
139326: SALLUSTIUS. LEEMAN, A.D. - Aufbau und Absicht von Sallusts Bellum Iugurthinum.
105608: SALLUSTIUS. BÜCHNER, K. - Sallust.
73194: SALLUSTIUS. EICHERT, O. - Vollständiges Wörterbuch zu den Geschichtswerken des C.Sallustius Crispus.
73198: SALLUSTIUS. SYME, R. - Sallust.
120473: SALLUSTIUS. - Bellum Iugurthinum erkl. von T. Opitz. Mit 1 Faltkarte.
138419: SALLUSTIUS. FUNARI, R. - Lectissimus pensator verborum. Tre studi su Sallustio.
137703: SALLUSTIUS. PASOLI, E. - Problemi delle Epistulae ad Caesarem sallustiane.
47341: SALLUSTIUS. WISTRAND, E. - Sallust on judicial murders in Rome.
92589: SALLUSTIUS. - Ed. w.engl.transl.by J.C. Rolfe.
121126: SALLUSTIUS. - (Oeuvres:) Geurre de Jugurtha / Conjuration de Catilina. Texte latin av.comm.p.R. Lallier & F. Antoine.
135698: SALLUSTIUS. - Quae exstant. Item epistolae de republica ordinanda declamatio in Ciceronem et Pseudo-Ciceronis in Sallustium, nec non J. Exsuperantius de bellis civilibus, ac Porcius Latro in Catilinam. Rec., adn.ill.G. Cortius. Acc.fragm.vet.hist.& index.
84545: SALLUSTIUS. - Quae exstant. Rec.& adn.ill.G.Cortius.Acc. Fragmenta e.a.& index.
69031: SALLUSTIUS. PÖSCHL, V. (Hrsg.) - Sallust.
69025: SALLUSTIUS. - Ad. cod.Par. rec.c.var.lect.& nov.comm.em.J.L. Burnouf.
124562: SALLUSTIUS. - Vertaald door J.W. Meijer.
137655: SALLUSTIUS. - De Catilinae coniuratione / La conjuration de Catilina. Ed., intr.et comm.de J. Hellegouarc'h.
120503: SALLUSTIUS. - Bellum Catilinae erkl. von T. Opitz.
108417: SALMAN, J. - Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als lectuur en handelswaar. Met ills.& CD-Rom.
139415: SALMAN, J. - Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als lectuur en handelswaar.
120466: SALMASIUS, C. - Plinianae exercitationes in Caii Julii Solini polyhistora. Item C.Jul.Solini Polyhistor ex veteribus libris emendatus. Acc.huic ieditoni de hoonuymis hyles iatricae exercitationes antehac ineditae nec non de manna et saccharo.
132751: SALMASIUS, C.?] - Defensio regia, pro Carolo I. [Netherlands?], 1649. WITH: MILTON, J. Pro populo anglicano defensio, contra Claudio Anonymi, alias Salmasii, Defensionem regiam.
133030: SALMASIUS, C. - Epistolarum liber primus. Acc., de laudibus et vita ejusdem, prolegomena. Accurante Antonio Clementio. (&: Ad Aegidium Menagium epistola super Herode infanticida .. / Ad amicum de regioniis et ecclesibus suburbicariis.)
140929: SALMIERI, G. et al. (cura) - Colonie romane nel mondo greco. (Giornate di Studio Pisa 2000)
28106: SALMON, V. - The study of language in 17th-century England.
121758: SALMON, T. - Hedendaagsche historie, of Tegenwoordige staat van Frankryk. With 2 different engraved frontispices, 5 fold. maps and 8 (7 fold) plates and views, mostly by J.C. Philips.
121750: SALMON, T. - Hedendaagsche historie, of Tegenwoordige staat der Sundasche eilanden, en wel inzonderheid Borneo, Java, Sumatra en der koninkryken Siam, Kochin, China en Tonkin. In English by Th. Salmon, translated and enlarged by M. van Goch. With engraved frontispice, 2 fold maps, 7 fold plates and 2 full-page plates, mostly by J.C. Philips & A. van der Laan.
121753: SALMON, T. - Tegenwoordigen staat van het TURKSCHE RYK in ASIA en AFRIKA. In English by Th. Salmon, translated and enlarged by M. van Goch. With engraved frontispice, 3 fold maps 10 (9 fold) plates and views, mostly by J.C. Philips.
121756: SALMON, T. - Tegenwoordigen staat van 't DUITSCHE KEIZERRYK. In English by Th. Salmon, translated and enlarged by M. van Goch. With 2 different engraved frontispices, 9 fold maps and 8 (5 fold) plates and views, mostly by J.C. Philips.
121757: SALMON, T.] - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van Groot Brittannie. With 2 different engraved frontispices, 6 fold. maps and 7 (6 fold) plates and views, mostly by J.C. Philips.
121762: SALMON, T. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van Amerika. With 3 different engraved frontispices, 23 fold. maps / plans and 2 fold. views, by J.C. Philips zoon en H. Spilman
53594: SALMOND, A. - A generative syntax of Luangiua, a polynesian language. W.6 fig.& map.
10002: SALOMONSON, J.G. - Het stillen van pijn tijdens de normale bevalling. Een historisch-kritische en klinische studie.
101787: SALONIUS, A.H. - Vitae patrum: kritische Untersuchungen über Text, Syntax und Wortschatz der spätlateinischen Vitae patrum.
126068: SALONIUS. - Commentarii in Parabolas Salomonis et in Ecclesiasten. Rec., app.crit.& ind.instr.C.Curti.
84120: SALTARELLI, M. & D.WANNER (ed.) - Diachronic studies in romance linguistics. Papers.. Conf., Univ.of Illinois, 1972.
102108: SALTER, E. - Fourteenth-century English poetry. Contexts and readings.
110483: SALTER, H.E. (ed.) - Snappe's Formulary and other records.
97394: SALTER, E. - English and international: studies in the literature, art and patronage of medieval England. Ed.by Pearsall & N.Zeeman. W.32 pl.
120122: SALTMAN, A. (ed.) - The Cartulary of Tutbury Priory.
22444: SALTVEIT, L. - Studien zum deutschen Futur. Die Fügungen 'werden' mit dem Partizip des Präsens und 'werden' mit dem Infinitiv in ihren heutigen Funktionen und ihre geschichtlichen Entwicklung.
125451: SALUSTIUS. - Saloustios. Des dieux et du monde. Texte établi et trad. par G. Rochefort.
128476: SALUSTIUS. - Saloustios. Des dieux et du monde. Texte établi et trad. par G. Rochefort.
7717: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Essai sur quelques groupes de mots empruntés par le néerlandais au latin écrit.
78525: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Introduction à une édition critique du Roman d'Enéas.
25347: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Sur une double accentuation des diphtongues en français.
25346: SALVERDA DE GRAVE, J.J.] - Mélanges de philologie offerts à J.J.Salverda de Grave.
5756: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - De Franse woorden in het Nederlands.
112009: SALVERTE, (A.J.) E. - Essai historique et philosophique sur les noms d'hommes, de peuples et de lieux. Av.portr.
137669: SALVI, G. - La formazione della struttura di frase romanza. Ordine delle parole e clitici dal latino alle lingue romanze antichi.
58579: SALVIANUS. JANSSEN, O. - L'expressivité chez Salvien de Marseille, I: les adverbes.
121090: SALVIANUS. BLAZQUEZ MARTINEZ, J.M. & A.BLANCO FREIJEIRO. - La sociedad del bajo imperio en la obra de Salviano de Marsella.
126164: SALVIANUS. - Opera. Quibus additum fuit Vincentii Lirinensins Commonitorium. (Cum annot.Brassicano et aliis).
73204: SALVIANUS. - Opera omnia. Rec .& comm. crit.instr.F. Pauly.
132914: SALWAY, P. - The frontier people of roman Britain.
112010: SAMARIN, W.J. - Field linguistics (a guide).
140455: SAMAYO GUEVARA, H.H. - Implantación del régimen de intendencias en el Reino de Guatemala.
140314: SAMAYOA GUEVARA, H.H. - Los gremios de artesanos en la ciudad de Guatemala (1524-1821).
131044: NEUJAHRS-BLATT für Basels Jugend. SAMMELHEFT. - Neujahrs-Blatt für Basels Jugend. 1840: Die ersten Buchdrucker in Basel. 26 Ss. M.Tafel. + 1868: Johann Oekosampad und die Reformation in Basel. 48 Ss. + 1874: Ueber die mittelalterliche Sammlung zu Basel. 24 Ss. Mit Fig.im Text. + 1884: Bonifacius Amerbach. 28 Ss. + 1886: Hans Holbein. 55 Ss. M.Taf. + VISCHER, W. Erasmiana. (Programm zur Rectoratsfeier). 36 Ss.
140943: SAMPSON, R. - Vowel prosthesis in Romance. A diachronic study.
120266: SAMPSON, D.GIL & P.TRUDGILL. (ed.) - Language complexitiy as an evolving variable.
64078: SAMUEL, O. - Die Ontologie der Kultur. Eine Einführung in die Meontologie.
53608: SAN NICOLO, M. - Beiträge zur Rechtsgeschichte im Bereiche der keilschriftlichen Rechtsquellen. M.9 Taf.
53610: SAN NICOLO, M. & H.PETSCHOW. - Babylonische Rechtsurkunden aus dem 6.Jahrh.vor Chr.
140566: SAN ANTÓN MUÑON, Francisco de. (Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin) - Relaciones originales de Chalco Amaquemecan. Paleografiadas y traducidas del náhuatl con intr.por S.Rendón.
127457: SANCHEZ, M.A. - Un sermonario castellano medieval. Ms.1854 de la Bibl.Univ. de Salamanca. (Estudio y edicion).
128433: SÁNCHEZ MANZANO, A. (ed.) - Gramatica y comentario de autores en la tradicion latina.
140093: SANCHEZ BAQUERO, J. - Fundacion de la Compañia de Jesus en Nueva España (1571-1580).
97860: SANCHEZ RUIPEREZ, M. - Estructura del sistema de aspectos y tiempos del verbo griego antiguo.
140950: SÁNCHEZ-OSTIZ, A, TORRES GUERRA, J.B. & R. MARTÍNEZ (eds.) - De Grecia a Roma y de Roma a Grecia. Un camino de ida y vuelta.
101107: SANCHEZ ESCRIBANO, F.] - Filología y crítica hispánica. Homenaje al Frederico Sánchez Escribano. Ed.p.A.Porqueras.
137685: SÁNCHEZ-OSTIZ, Á. (ed.) - Anónimo, Sobre asuntos militares. Intr., ed., trad y com.
101790: SANCHEZ-ALBORNOZ, C. - Estampas de la vida en Leon durante el siglo X. Prol.p.R.Menendez-Pidal. W.num.ills.& fold.map.
102340: SANCHO ROYO, A. (prol.) - I simposio de filología iberoamericana, Sevilla 1990.
47355: SANCTIUS, F. - Minerva, seu de causis linguae latinae commentarius. Ann.G. Scioppius & J. Perizonius. Ed.nova.
87960: SANCTIUS. BREVA-CLARAMONTE, M. - Sanctius' theory of language.
109185: SAND. SÖDERGARD, Ö. - Essais sur la création littéraire de George Sand d'après un roman remanié: Lélia.
85022: SAND. ROSSUM-GUYON, F.v. (publ.) - George Sand: une oeuvre multiforme. (Rech.nouvelles 2).
107080: SANDBERG, B. - Zur Repräsentation, Besetzung und Funktion einiger zentraler Leerstellen bei Substantiven.
106931: SANDER, F. - Hvem var Sigurd Fafnersbane? Hemtadt från runskriften å rökstenen in Östergötland. M.3 pl.
22448: SANDER, H. - Die Mundart von Gaisbach OA.Öhringen.
90782: SANDER, G. - Die Fassung T des festländischen Beuve de Hantone.
91158: SANDER-HANSEN, C.E. (Hrsg.) - Die religiösen Texte auf dem Sarg der Anchnesneferibre.
103366: SANDERS, D. - Wörterbuch der deutschen Sprache. M.Ergänzungs-Wörterbuch.
87154: SANDERS, E.R. - Gender and literacy on stage in early modern England. W.8 ill.
84555: SANDERS, G. - Bijdrage tot de studie der latijnse metrische grafschriften van het heidense Rome. De begrippen 'licht' en 'duisternis' en verwante themata.
93936: SANDERS, M.J.E. - Van Hieronymus van Alphen tot Catharina van Rennes. Een bijdrage tot de kennis van het Nederlandse kunstkinderlied van 1770-1940.
751: SANDERS, W. - Glück. Zur Herkunft und Bedeutungsentwicklung eines mittelalterlichen Schicksalbegriffs.
25355: SANDERS, V.E.A.M. - "Vertigineusement, j 'allais vers les Etoiles..." La poésie de Renée Vivien (1877-1909).
132425: SANDERS, D.J. - Handleiding voor de Deli-tabakscultuur.
102961: SANDERS, G. & M.VAN UYTFANGHE. - Bibliographie signalétique du latin des chrétiens.
124705: SANDERS, J.M. - Perspective in narrative discourse.
31742: SANDFELD, K. - Syntaxe du français contemporain.
63144: SANDFELD, K. - Syntaxe du français contemporain. II: Les prépositions subordonnées.
63145: SANDFELD, K. - Syntaxe du français contemporain. III.L'infinitif.
107249: SANDFELD, K. - Syntaxe du français contemporain.
25357: SANDFELD, K. & H.OLSEN. - Syntaxe roumaine. I.Emploi des mots à flexion.
30016: SANDHAGEN, H. - Studies on the temporal senses of the prepositions at, on, in, by and for in present-day-English.
98754: SANDILYA. - The aphorisms with the comm.of Swapneswara. Transl.by E.B.Cowell.
66214: SANDQVIST, S. - Trois contes français du XIVe siècle tirés du recueil intitulé Le Tombel de Chartrose. Publ.av.intr., notes & gloss. Av.2 facs.
28118: SANDRED, K.I. - A Middle English version of the Gesta Romanorum ed.from Gloucester Catherdral MS 22. W.1 pl.& 13 figs.
28120: SANDRED, K.I. - English place-names in -stead.
133671: SANDWELL, I. - Religious identity in late antiquity. Greeks, jews and christians in Antioch.
139544: SANDYS, J.E. - A history of classical scholarship III: The eighteenth century in Germany, and the nineteenth century in Europe and the United States.
109884: SANDYS, GEORGE. - The poetical works. Ed.w.intr.& notes by R.Hooper. W.portr.
119942: SANFAÇON, R. - Défrichements, peuplement et instiuitons seigneuriales en Haut-Poitou du Xe au XIIIe siècle.
121028: SANGA, G. - La rima trivocalica. La rima nell'antica poesia italiana e la lingua della Scuola poetica siciliana.
108829: SANGERE, Jan de. - Een kleyn Tractaetken vande liefde Godts. / De Voncxkens der Goddelijcker liefden; by maniere van Ghebedt. (...) VVt het Franschois int Duytsche overgeset door Br. Franciscus vanden Broecke.
138876: SANKARANARAYANA, P. - A telugu-english dictionary.
130748: SANKOFF, D. (ed.) - Diversity and diachrony.
132826: SANNAZARO, Jacopo. - Poemata ex antiquis editionibus accuratissime descripta. Accessit ejusdem Vita, Jo. Antonio Vulpio auctore, item Gabrielis Altilii, et Honorati Fascitelli Carmina nonnulla.
139718: SANPAOLESI, P. - La chiesa di S. Sofia a Costantinopoli.
120273: SANSON, H. - Women, language and grammar in Italy, 1500-1900. W.32 ills.
139732: SANSONI, R. - I sarcofagi paleocristiani a porte di città.
37631: SANTAYANA, G. - Persons and places.
37632: SANTAYANA, G. DURON, J. - La pensée de George Santayana (I: en Amérique).
128563: SANTENIUS, Laur. ed.) - Deliciae poëticae. Fasciculi VIII (& Appendix).
25359: SANTESSON, C.G. - La particule "cum" comme préposition dans les langues romanes.
119177: SANTEUL, JEAN DE. - Hymni sacri et novi.
119943: SANTIFALLER, L. - Zur Geschichte des ottonisch-salischen Reichskirchensystems.
45495: SANTIFALLER, L. - Zur Geschichte des ottonisch-salischen Reichskirchensystems.
123957: SANTILLANA, Inigo López de Mendoza, Marques de. - Bías contra fortuna. Ed.(facs.de l'ed.1545) critica, intr.y notas de M.P.A.M.Kerkhof.
97215: SANTING, C.G. - Geneeskunde en humanisme: een intellectuele biografie van Theodericus Ulsenius (c.1460-1508). Met 20 afb.
122822: SANTINI, C. (cura). - Tra testo e contesto. Studi di scandinavistica medievale.
134454: SANTINI, C. & N. SCIVOLETTO (cura) - Prefazioni, prologhi, proemi di opere tecnico-scientifiche latine. Vol.1.
138344: SANTINI, A. (cura). - L'autore multiplo.
47366: SANTORO l'HOIR, F. - The rhetoric of gender terms: 'man', 'woman' and the portrayal of character in latin prose.
101557: SANTOS, D. - Translation-based corpus studies. Contrasting English and Portuguese tense and aspect systems.
137283: SANTOS OTERO, A. de. - Das kirchenslavische Evangelium des Thomas.
129753: SANTOS, A.L. - Minimal answers. Ellipsis, syntax and discourse in the acquisition of European Portuguese.
140332: SANTOSCOY, Alberto. - Historia de Ntra. Señora de San Juan de los Lagos y del culto de esta milagrosa imagen.
45497: SANTSCHI, C. - L'historiographie des évêques de Lausanne des origines à Abraham Ruchat.
127316: SANUTO, L. - Geografia, distinta in XII libri. Con XII tavole di essa Africa in dissegno di rame. Aggiuntivi de piu tre indici da G.C. Saraceni. Con privilegio.
90873: LE SAOUT, J. - Étude descriptive du gban (Côte d'Ivoire): phonétique et phonologie.
141798: SAPHARIKAS, A.K. et al. - Lexiko tes demotikes.
126140: LEO SAPIENS. - Leonis, romanorum imperatoris augusti, cognomine sapientis, opera quae reperiri potuerunt omnia, nunc primum in unum corpus collecta. (graece et latine). Rec.J.-P.Migne.
112014: SAPIR, J.D. - A grammar of diola-fogny (Senegal). W.map.
73211: SAPPHO. - Melè. The fragments of the lyrical poems. Ed.by E. Lobel.
123579: SAPPHO. - Lieder. Griechisch und deutsch (m.Komm.) hrsg.v.M. Treu.
125382: SAPPHO. MEYERHOFF, D. - Traditioneller Stoff und individuelle Gestaltung. Untersuchungen zu Alkaios und Sappho.
138113: SAPPHO. YATROMANOLAKIS, D. - Sappho in the making. The early reception.
124423: SAPPHO. - Lieder. Griechisch und deutsch (m.Komm.) hrsg.v.M.Treu.
75535: ALCAEUS & SAPPHO. - Texte, trad.& notes p.T.Reinach & A.Puech.
25363: SARAIVA, F.de San Luiz. - Glossario de vocabulos portuguezes derivados das linguas orientaes e africanes, excepto a arabe.
99697: SARALEGUI, C. - El dialecto navarro en los documentos del monasterio de Irache (958-1397).
99782: SARALEGUI, C. - El español americano: teoría y textos.
107184: SARAN, F. - Der Rhythmus des französischen Verses.
140184: SARAVIA, A.G. - Apuntes para la historia de la Nueva Vizcaya, vol1: La conquista, y. 2: La ciudad de Durango (1563-1821)
84285: MELITON de SARDES. - Sur la pâque et fragments.Texte, trad.& comm.p.O.Perler.
91436: ALFRED of SARESHEL. - Commentary on the Metheora of Aristotle. Ed.w.comm.by J.K.Otte.
93595: SARGENT, B.N. (ed.) - Le Livre du roy Rambaux de Frise (Arsenal Ms.3150).
116599: SARKAR, J.N. - Mughal polity.
108390: SARKISYANZ, M. - A modern history of transcaucasian Armenia.
110357: PETRUS SARNENSIS. - Kreuzzug gegen die Albigenser. Ueb.m.Nachw.v.G.E.Sollbach.
141459: SARRAU, Claude. - Claudii Sarravii, senatoris Parisiensis, epistolae ex Bibliotheca Gudiana auctiores.
11701: SARTON, G. - Six wings.Men of science in the Renaissance. W.8 pl.& ills.
103446: SARTRE. VERHOEF, J.P. - Sartre als toneelschrijver.
32601: SASS, E. (Hrsg.) - L'Estoire Joseph.
122918: SASSE van YSSELT, A.F.O. - De voormalige ambachtsheerlijkheid Ysselt en de familie van dien naam. M.4 afb.& 1 plaat.
135226: SASSEN, A. - Geschiedenis van de Schuttery der Kolveniers of Lieve-Vrouwegilde te Helmond.
134501: SASSEN, N.F.C.J. - Antwoord aan den weleerw. heer Byvoet, op zijne Nieuwe Proeve, eener nalezing van schriften betreffende het Groot Gasthuis te 's Hertogenbosch.
121541: SASSEN, N.F. - Een woord over het eigendom, de beschikking en het bestuur van het zieken-gasthuis, van deszelfs bezittingen en fondsen te 's Hertogenbosch.
7720: SASSEN, A. - Het Drents van Ruinen. M.32 krtn.
91183: SASSEN, A. - De Heeren van Helmond, hunne afkomst, vrouwen en kinderen. Met beschrijving van hun aller wapens en eene opgave hunner rechten en bezittingen.
123268: SASSENHEIM. - "Het dorp Sassenheym". Dorpsgezicht. Ovale kopergravure door A.C. Brouwer met onderstaand 6 regelig rijm, [1793]. 12x10 cm. Ingelijst.
108391: SASTRI, K.A.N. - The culture and history of the Tamils. W.12 pl.
98759: SASTRI, M.N.D. - The Garuda-Puranam (a prose translation).
116190: SATHAS, N. (ed.) - Bibliotheca graeca medii aevi.
25369: SATIJN, N. - Le labyrinthe de la cité radieuse. Les pérégrinations de Bérenger chez Ionesco.
92168: SAUER-GEPPERT, W.-I. - Wörterbuch zum St.Trudperter Hohen Lied.
105998: SAUER, E. - 'Paper-contestations' and textual communities in England, 1640-1675.
9721: SAUERBRUCH, F. - Das war mein Leben. M.17 Taf.
105613: SAUGE, A. - Les degrés du verbe: sens et formation du parfait en grec ancien.
135258: SAUNDERS, A. - The sixteenth-century french emblem book. A decorative and useful genre.
129421: SAUNDERS, R. - Merging lines. American railroads 1900-1970.
113095: SAUNDERS, C., F.LE SAUX & N.THOMAS. (ed.) - Writing war. Medieval literary responses to warfare.
140733: SAUNERON.] VERCOUTTER, J. (dir.) - Hommages à Serge Sauneron. I: Égypte pharaonique; II: Égypte post-pharaonique.
9723: SAURBIER, B. - Geschichte der Leibesübungen. M.22 Abb. 5.erw.Aufl.
99683: SAUSSOL, J.M. - SER y ESTAR. Orígnes de sus funciones en el Cantar de Mio Cid.
131009: SAUSSURE, F.de.] KOERNER, E.F.K. - Bibliographia Saussureana 1870-1970.
98120: SAUSSURE, F.de.) - Mélanges de linguistique offerts à Ferdinand de Saussure.
128386: SAUTIJN KLUIT, W.P. - Arnhemsche couranten.
116958: SAUVAGE, O. - L'itinéraire érasmien d'André de Resende (1500-1573). (Av.textes & traductions). Av.4 pl.
16381: SAUVY, A. - Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701. D'après une étude préliminaire de M.Ninomiya.
25371: SÄVBORG, T. - Etude sur le rôle de la préposition 'de' dans les expressions de lieu relatives, en latin vulgaire et en ancien gallo-roman.
139749: SAVELSBERG, W.H. - Die Darstellung des hl. Franziskus von Assisi in der flämischen Malerei und Graphik des späten 16. und des 17. Jahrhunderts.
91902: SAVIGNY]. WARNKOENIG, L.A. - Analyse du Traité de la possession.
4667: SAVORNIN LOHMAN, B.C.de. - De bestuursinrichting van gewest, stad en platteland van Utrecht gedurende de Bataafsche Republiek.
126072: SAVVIDES, A.G. & B.HENDRICKX (eds.) - Encyclopaedic prosopographical lexicon of byzantine history and civilization. Vol.1-3 ( Aaron - Juwayni.)
23413: SAWICKI, S. - Die Eufemiavisor. Stilstudien zur nordischen Reimliteratur des Mittelalters.
134902: SAXE, Christoph. - Epistola ad Petrum Burmannum minorem. + Nodige aanmerkingen van Christoph Saxe, professor te Utrecht, op de wydlopige Deductie ter zoo genaamde verdediginge van Meester Pieter Burman, professor te Amsteldam.
135151: SAXL, F. & F.A. YATES & F. WORMALD (et al.) - England and the mediterranean tradition. Studies in art, history and literature.
116351: SAXO. JOHANNESSON, K. - Saxo Grammaticus. Komposition och världsbild i Gesta Danorum.
140674: SAXO. FRIIS-JENSEN, K. - Saxo Grammaticus as latin poet. Studies in the verse passages of the Gesta Danorum.
120304: JORDANUS de SAXONIA. - Liber Vitasfratrum. Rec., prol., app.crit.& notis instrux.R.Arbesmann & W.Hümpfner.
102472: SAYCE, O. - The medieval German lyric 1150-1300. The development of its themes and forms in their European context.
121765: SAYCE, R.A. - The French biblical epic in the seventeenth century. W.8 pl.
120152: SAYLES, G.O. (ed.) - Select cases in the court of king's bench under Richard II, Henry IV and Henry V (Latin texts w.transl.; 1377-1422).
141042: SCAFURO, A.C. - The forensic stage. Settling disputes in graeco-roman new comedy.
25373: SCAGLIONE, A.D. - Ars grammatica. A bibliographic survey, two essays on the grammar of the latin and italian subjunctive, and a note on the ablative absolute.
135018: SCALIGER, , J.J. - Scaligerana ou bons mots, rencontres agreables, et remarques judicieuses & scavantes. Avec des notes de Mr. le Fevre, & de Mr. de Colomies.
130954: SCALIGER, J.J. - Scaligerana. Editio altera ad verum exemplar restituta, & innumeris iisque foedissimis mendis, quibus prior illa passim scatebat, diligentissimè purgata.
133277: SCALIGER, J.C. - De causis linguae latinae libri tredecim.
95827: SCALISE, S. - Generative morphology.
112255: SCARFE, N. - Suffolk in the middle ages. W.25 ill.on pl.& 7 maps.
115933: SCARRON, PAUL. - Le Jodelet duelliste. Ed.crit.p.J.Carson.
131968: SCARSELLI, Flaminio.] - L'apocalisse di San Giovanni in versi italiani, dedicata alla Santita' di Nostro Signore Papa Benedetto XIV da Locresio p.a.
140060: TERENTIUS SCAURUS. - De orthographia. Intr., testo crit., trad. e comm. a cura di F. Biddau.
89923: SCEATS, S. - Food, consumption and the body in contemporary women's fiction.
112189: SCHAAFFS, G. - Syndetische und asyndetische parataxe im gotischen.
88017: SCHAAP, H.P. - Philips Wielant en diens Corte Instructie omme jonghe practisienen in civiele zaken. M.3 pl.
65828: SCHAAP, H. - Historie en verbeelding in 'De Held en de schare' van Henriette Roland Holst.
104900: SCHAARS, A.H.G. - Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse dialecten (5 & 6): De mens en de wereld. M.ills.& krtn.
116336: SCHABRAM, H. - Superbia: Studien zum altenglischen Wortschatz. Teil 1: Die dialektale und zeitliche Verbreitung des Wortguts. (alles w.ersch.)
112265: SCHACHERMEYR, F. - Griechische Frühgeschichte.
73213: SCHACHERMEYR, F. - Die ältesten Kulturen Griechenlands.
111306: SCHACHERMEYR, F. - Geistesgeschichte der perikleischen Zeit.
34908: SCHAD, G. - Die Wortstellung in der Chanson de Guillaume und ihrer Fortsetzung, der Chanson de Rainoart.
22458: SCHADE, O. (Hrsg.) - Geistliche Gedichte des XIV.und XV.Jahrhunderts vom Niderrhein.
132873: SCHADEBERG, T.C. & F.U.MUCANHEIA. - Ekoti. The Maka or Swahili language of Angoche.
84561: SCHADEWALDT, W.] - SYNUSIA: Festgabef..Wolfgang Schadewaldt. Hrsg.v.H.Flashar & K.Gaiser.
53671: SCHAEDER, H.H. - Studien zur orientalischen Religionsgeschichte. Hrsg.m.Nachwort.v.C. Colpe.
137181: SCHAEFER, J. - De Iove apud Cares culto.
116335: SCHAEFER, U. - Vokalität. Altenglische Dichtung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit.
137233: SCHAEFER, H. - Die Laubhütte. Ein Beitrag zur Kultur- und Religionsgeschichte Griechenlands und Italiens.
116361: SCHAEFER, R.P. - An initial orthography and lexicon for Emai: an Enoid language of Nigeria.
130779: SCHAEFER, W. - Über die altfranzösischen Doppelrelativsätze und das romanische Relativ überhaupt.
130780: SCHAEFER, C. - Der substantivierte Infinitiv im Französischen.
53672: SCHAEFFER, C.F.A. - Stratigraphie comparée et chronologie de l'Asie Occidentale (IIIe et IIe mill.): Syrie, Palestine, Asie Mineure, Chypre et Perse et Caucase. Av.70 pl., 324 fig.& crt.
70040: SCHAEFFER, A. - Geschichte des spanischen Nationaldramas.(Periode Lope de Vega's & Periode Calderon's).
16383: SCHÄFER, D.] - Forschungen und Verschuche zur Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit. Festschrift Dietrich Schäfer zum 70.Geburtstag.
89861: SCHÄFER, J. - Wort und Begriff 'Humour' in der elisabathenischen Komödie.
92845: SCHÄFER, H. - Ueber die pariser Hss.1451 u.22 555 der Huon de Bordeaux-Sage.(m.Texten).
109136: SCHAFFER, A. - Parnassus in France. Currents and cross-currents in 19th century French lyric poetry.
120864: SCHAFROTH, E. - Zur Entstehung und vergleichenden Typlogie der Realtivpronomina in den romanischen Sprachen. Mit bes.Berücks.des Substandards.
111604: SCHAICK, G.van. (red.) - Drenthina. Tijdschrift voor Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkunde. Proza en poezij. / Album van proza en poezij uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkunde, bijeenverzameld met medewerking van verschillende schrijvers. Met 2 gelithogr.titels.
119099: SCHAIK, C.J.J.v. - Balthazar Huydecoper.Een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator.
49969: SCHAIK, M.v. - The harp in the middle ages: the symbolism of a musical instrument.
7724: SCHAIK, C.J.J.v. - Balthazar Huydecoper. Een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator. M.ill.
108396: SCHALIT, A. - Untersuchungen zur Assumptio Mosis.
107189: SCHALK, F.] - Wort und Text. Festschrift für Fritz Schalk.
108022: SCHALLER, J. - En Dansk velgrundet og tydelig grammaticalisk inledning til det Høytydske sprog, hvorudi ved fyndige regler paa Dansk og tydelige exempler paa Tydsk og Dansk. CONTAINS ALSO: LA FORÊT. Lingua germanica in ore danico. Det er: En nye Anviisning hvorledes En Dansk, der vil tale Tydsk, ar adskillige Danismos.
136762: SCHALLER, H.M. (Hrsg.) - Initienverzeichnis zu August Potthast, Regesta pontificum romanorum (1198-1304).
110489: SCHALLER, H.M.& B.VOGEL. - Handschriftenverzeichnis zur Briefsammlung des Petrus de Vinae.
94147: SCHAMBACH, G. - Wörterbuch der niederdeutschen Mundart der Fürstenthümer Göttingen und Grubenhagen oder Göttingisch-Grubenhagens'sches Idiotikon.
127833: SCHANDERA, G.& M.SCHILLING (Hrsg.). - Prolegomena zur Kultur- und Literaturgeschichte des Magdeburger Raumes.
125021: SCHANZ, M. & C. HOSIUS. - Geschichte der römischen Litteratur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian. Zweiter Teil. Die römische literatur in der zeit der Monarchie bis auf Hadrian.
134425: SCHANZ, M., C.HOSIUS & G.KRÜGER. - Geschichte der römischen Litteratur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian.
120484: SCHANZ, M. - Beiträge zur historischen Syntax der griechischen Sprache.
125863: SCHANZ, M. - Australien und die Südsee an der Jahrhundertwende. Kolonialstudien. M.32 Taf.
79926: SCHAPERA, I. (ed.) - The bantu-speaking tribes of South Africa. W.24 pl.& map.
53684: SCHAPERA, I. - Praise poems of tswana chiefs (text, trsl.& comm.). W.map.
45539: SCHAPS, G. - Zur Geschichte des Wechselindossaments.
130524: SCHÄRER, H. - Der Totenkult der Ngadju Dajak in Süd-Borneo. Teil I: Mythen zum Totenkult.
92244: SCHÄRER, I. - Der französische Botschafter Marquis de Bonnac und seine Mission bei der Eidgenossenschaft 1727-1736.
123131: SCHARLENSIS, O. [=ANDREAS CORNELIUS] - Croniicke, ende warachtige beschryvinghe van Vrieslant. Beginnende nae des werelts scheppinghe drie duysent ende tseventich jaer: Ende deurende voorts tot na de gheboorte Christi/ duysent/ vijf-hondert/ vijf en tsestich. With engraved map of the Northern Netherlands on the title-page, full-page map of Franeker & folding double-page maps of Leeuwarden and Friesland.
20640: SCHARNHORST, J. - Untersuchungen zum Lautstand in den Schriften Nicolaus Gryses. Ein Beitrag zur mecklenburgischen Sprachgeschichte.
122948: SCHAROWSKY, C. - Musterbuch für Eisen-Constructionen. Herausgegeben im Auftrage des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller. Mit 1 Falttafel und viele Abbildungen in der Text.
134250: SCHARP, J. - Aan mijne medeburgers, ter gelegenheid van de tweede verjaaring der blijde omkeering van zaaken in het lieve vaderland. [Appendix:] Slot-zang van de leerreden, op den verjaardag der omwending, op muzijk gebragt door een liefhebber der zangkonst.
128628: SCHARPÉ, A. - Bana's Kadambari. Vertaling, van het Sanskrit in het Nederlands, van het Uttarabhaga en van gedeelten van het Porvabhaga, met inl., aant., en lexicographisch appendix.
105618: SCHARR, E. (Hrsg.) - Römisches Privatrecht, lateinisch und deutsch.
5767: SCHARTEN-ANTINK, C.& M. - Julie Simon.De levensroman van R.C.Bakhuizen van den Brink.Uit brieven en bescheiden tezamengesteld. M.ill.
53694: SCHASTOK, S.L. - The Samalaji sculptures and 6th century art in western India. W.89 pl.& 1 map.
140563: SCHASZ, J.A. (= Pieter ´t HOEN). - Jurjen Lankbein. Of de mof commis. Toneelspel in vier bedrijven.
20642: SCHATZ, J. - Altbairische Grammatik. Laut- u.Flexionslehre.
92084: [BRENTANO] SCHAUB, G. - Le Génie Enfant. Die Kategorie des Kindlichen bei Clemens Brentano.
140973: SCHAUER, M. & G. MANUWALD. (Hrsg). - Tragicorum romanorum fragmenta. II: Ennius.
53696: SCHEBESTA, P. - Vollblutneger und Halbzwerge (Ituri). M.101 Abb.& 3 Krt.
119233: SCHEEN, P.A. - Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950. En supplement.
120422: MULLER / DE VRIES / SCHEEPERS. - Populaire prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe eeuw. Herdr.v.d.magazijncatalogi van Fred.Muller (1893 en R.W.P.de Vries (1907), en de veilingcatalogi van de collectie J.F.M.Scheepers (1947 & 1949). Met inl.d.P.J.Buijnsters & registers.
128398: SCHEEPSMA, W. - The Limburg sermons. Preaching in the medieval Low Countries at the turn of the fourteenth century.
127987: SCHEER, M. - Die Argonauten und Äneas in Amerika. Kommentierte Neuedition des Kolumbusepos Atlantis retecta von Vincentius Placcius und Editio princeps, Übersetzung und Kommentar der Cortesias von P.Petrus Paladinus sj.
99961: SCHEERDER, J. - Henricus van den Wijmelenberg: een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881. De nieuwe lente in de Orde van het Heilige Kruis.
134107: SCHEFFER, Joannes. - De antiquorum torquibus syntagma.
129184: SCHEFFER, Joh. - Lapponia; id est, regionis Lapponum et gentis nova et verissima descriptio. In qua multa de origine, superstitione, sacris magicis, victu, cultu, negotiis Lapponum, item animalium, metallorumque indole quae in terris eorum proveniunt, hactenus incognita. Produntur, & eiconibus adjectis cum cura illustrantur.
122917: SCHEFFER, J.H. & F.D.O.OBREEN. - Rotterdamsche Historiebladen. Met 4 uitsl.geneal.tafels, en 3 chromolitho wapen-platen.
15831: SCHEFFER, H.J. - Het Volksdagblad. Arbeidersbeweging en dagbladpers. M.ills.
129873: SCHEFFER, C.F. - Lettres particulières à Carl Gustaf Tessin (1744-1752). Ed.crit. par J. Heidner.
107224: SCHEFFLER, K. - Das etymologische Bewusstsein, m.bes.Rücksicht auf die neuhochdeutsche Schriftsprache.
64822: SCHEIBER, A. - Essays on jewish folklore and comparative literature.
68081: SCHEIBER, A. - Jewish inscriptions in Hungary from the 3rd century to 1686. W.num.plates.
105233: SCHEIBERT, P. - Von Bakunin zu Lenin, Bd.I: Die Formung des radikalen Denkens in der Auseinandersetzung mit deutschem Idealismus und französischem Bürgertum.
133351: SCHEID, J. - Le collège des frères Arvales. Études prosopographique du recrutement (69-304).
131491: SCHEID, J. - Les Frères Arvales. Recrutement et origine sociale sous les empereurs julio-claudiens.
87964: SCHEIDEL, W. (ed.) - Debating roman demography.
139360: SCHEIN, S.L. - The iambic trimeter in Aeschylus and Sophocles.
110491: SCHEIN, S. - Fideles crucis: the papacy, the west, and the recovery of the Holy Land 1274-1314.
121243: SCHEINDLIN, R.P. - Form and structure in the poetry of al-Mu'tamid Ibn 'Abbad.
7245: SCHELER, A. - Dictionnaire d'étymologie française. 3e éd.
37655: SCHELER, M. - Schriften zur Soziologie und Weltanschauungslehre.
37659: SCHELER, M. - Vom Ewigen im Menschen. Erstausg.
37666: SCHELER, M. HAMMER, F. - Theonome Anthropologie? Max Schelers Menschenbild und seine Grenzen.
7728: SCHELLART, F.J. - Volksboek van Margarieta van Lymborgh (1516).
117018: SCHELLER, I.J.G. - Ausführliches und möglichst vollständiges deutsch-lateinisches Lexicon.
111309: SCHELLER, I.J.G. - Ausführliches und möglichst vollständiges lateinisch-deutsches Lexicon, in drey Bänden.
111310: SCHELLER, I.J.G. - Lateinisch-deutsches Handlexicon. Hrsg.v.G.H.Lünemann.
102963: SCHELLER, I.J.G. - Lexicon latino-belgicum auctorum classicorum curante D. Ruhnkenio.
133888: SCHELLING, P.van der. - De aloude vryheid, staatsregering, en wetten der Batavieren; vergeleeken met die van laater tyden.
83757: SCHELLING, F.W.J. & G.W.F.HEGEL (Hrsg.) - Kritisches Journal der Philosophie, Bd.I-II.
37669: SCHELLING, F.W.J. - Philosophische Untersuchungen über das Wesen der Menschlichen Freiheit.
37678: SCHELLING, F.W.J. JOST, J. - F.W.J. von Schelling: Bibliographie der Schriften von ihm und über ihn.
37679: SCHELLING, F.W.J. KNITTENMEYER, H. - Schelling und die Romantische Schule.
131634: SCHELTEMA Ezn., M.W. - Over den oorlog en het Roode Kruis.
122926: SCHELTEMA, P. - De beurs van Amsterdam. Met 5 staalgravures.
133904: SCHELTEMA, P.C. - Verzameling van spreekwoorden / gezegden en anekdoten / benevens belangrijke geschied- en oudheidkundige aanteekeningen enz., meerendeels Vriesland en de Vriezen betreffende; alsmede taalkundige ophelderingen omtrent den oorsprong en de ware beteekenis van oude Vriesche woorden en gezegden.
80673: SCHELTEMA, J. - Verhandeling over het bewerken van de geschiedenis der Nederlanden.
95775: SCHELTEMA, P. - Aemstel's oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam. Met 10 platen.
130383: SCHELTEMA, P. - De oudste regten van Amsterdam.
122360: SCHELTEMA, P.C. - Verzameling van spreekwoorden / gezegden en anekdoten / benevens belangrijke geschied- en oudheidkundige aanteekeningen enz., meerendeels Vriesland en de Vriezen betreffende; alsmede taalkundige ophelderingen omtrent den oorsprong en de ware beteekenis van oude Vriesche woorden en gezegden.
136496: SCHELTJENS, W. - Bibliografie van de Nederlandse literatuur in Russische vertaling.
131910: SCHELVEN, A.A.van. - De Nederduitsche vluchtelingenkerken der XVIe eeuw in Engeland en Duitschland in hunne beteekenis voor de Reformatie in de Nederlanden.
88380: SCHEMANN, H. - Das idiomatische Sprachzeichen. Untersuchung der Idiomatizitätsfaktoren anhand der Analyse portugiesischer Idioms und ihrer deutschen Entsprechungen.
132125: SCHENK, P. - (Afbeeldinge der voornaamste Gebouwen van Amsterdam.)
123307: SCHENKEVELD-v.d.DUSSEN, R. & W.B.de VRIES. - Zelfbeeld in gedichten. Brieven over de poëzie van Jan Six van Chandelier (1620-1695). M.portret.
128533: SCHENKEVELD, D. - Van Sophocles tot Claus. Toneelstukken over Koning Oedipus. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar [...].
7732: SCHENKEVELD, M.H. - Willem de Clercq en de literatuur.
61371: SCHENKEVELD, D.M.]. ABBENES, J.G.J., S.R.SLINGS & I.SLUITER (ed.) - Greek literary theory after Aristotle: a collection of papers in honour of D.M.Schenkeveld.
73222: SCHENKEVELD, D.M., S.R. SLINGS & I. SLUITER (ed.) - Ophelos: zes studies voor D.M. Schenkeveld.
119125: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. - Nederlandse literatuur in de tijd van Rembrandt. Met 65 afbeeldingen.
97866: SCHENKEVELD, D.M. - A rhetorical grammar. C.Julius Romanus, Introduction to the Liber de adverbio, as incorporated in Charisius' Ars grammatica. Ed.w.intr., transl..& comm.
110492: SCHENKL, H. (Hrsg.) - Bibliotheca patrum latinorum britannica.
47399: SCHEPENS, G. - L' 'autopsie' dans la méthode des historiens grecs du Ve siècle avant J.-C.
7737: SCHEPENS, P. - Hendrik van Veldeke.Middelnederlandsch dichter.
112992: SCHEPPER, M.de & F.de NAVE. (red.) - Ex Officina Plantiniana Moretorum. Studies over het drukkersgeslacht Moretus. M.talr.ills.
137166: SCHEPPERS, F. - The Colon Hypothesis. Word order, discourse segmentation and discourse coherence in Ancient Greek.
124235: SCHERER, J. & J.TRUCHET. (publ.) - Théâtre du XVIIe siècle.
130285: SCHERER, J. & J.TRUCHET. (publ.) - Théâtre du XVIIe siècle. Vol.1: Montchrestien - Hardy - Tabarin - Théophile de viau - Racan - Mairet - Rotrou.
69056: SCHERER, M.R. - The legends of Troy in art and literature. W.185 pl.
138260: SCHERMER, LUKAS. - Poëzy. Tweede druk merkelyk vermeerdert.
15839: SCHERMERHORN, W. - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van.. als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-Indië 20 sept.1946 - 7 okt.1947. Uitg.C.Smit. M.ills.
120929: SCHERNER, K.O. - Salmannschaft, Servusgeschäft und venditio iusta. Frühformen gewillkürter Mittlerschaft im altdeutschen Privatrecht.
110493: SCHERNER, M. - Die sprachlichen Rollen im lateinischen Weihnachtslied des Mittelalters.
5777: SCHERPBIER, H. - Milton in Holland.A study in the literary relations of England and Holland before 1730.
71641: SCHERPENISSE, W. - The connection between base structure and linearization restrictions in German and Dutch.
49980: SCHERPING, E. - Ueber die Sprache und die Quelle des altfranzösischen Livre de Job.
22471: SCHEURER, F. - Le commerçant dans le roman allemand de 1796 jusqu'a nos jours.
88241: SCHEURLEER, D.F. (Uitg.) - Een deuoot ende Profitelyck Boecxken. Geestelijk liedboek met melodieën van 1539. Opnieuw uitg. met inl., registers en aanteekeningen.
78847: SCHEURWEGHS, G. - Analytical bibliography of writings on Modern English morphology and syntax 1877-1960.
29586: SCHEURWEGHS, G. - Analytical bibliography of writings on modern English morphology and syntax 1877-1960. Vol.1, 2, 4.
97001: SCHIB, K. - Johannes von Müller. 1752-1809. 32.Taf. 1 Karte. Olw.
114242: SCHIE, P.van. - Vrijheidsstreven in verdrukking. Liberale partijpolitiek in Nederland 1901-1940.
90818: SCHIEDAM, Cyrillus van. - De eerste Capucijnen en oud 's-Hertogenbosch.
110495: SCHIEFFER, T. (Hrsg.) - Die Urkunden Lothars I.und Lothars II.
101806: SCHIEFFER, R. - Die Entstehung des päpstlichen Investiturverbots für den deutschen König.
110494: SCHIEFFER, T. - Die lothringische Kanzlei um 900. M.11 Taf.
45560: SCHIEFFER, T. - Winfried-Bonifatius und die christliche Grundlegung Europas. M.2 Krt.
121292: SCHIEFNER, A. - Versuch über die Thusch-Sprache, oder die khistische Mundart in Thuschetien.
112670: SCHIER, B. - Skandinavisch-englisch-deutsche Kulturverflechtung im Bereiche des Flurwesens. (Beitr.z.d.volkskundl.Ingwänonismen Nordwestdeutschlands). M.9 Abb.
82574: SCHIER, K. - Die Saga von Egil (Uebers.& Komm.).
75349: SCHIER, B. - Hauslandschaften und Kulturbewegungen im östlichen Mitteleuropa. M.46 Abb.& 5 Krt.
15843: SCHIERBEEK, A. - Jan Swammerdam (1637-1680). Zijn leven en zijn werken. M.28 platen.
8421: SCHIERBEEK, A. - Van Aristoteles tot Pasteur. Leven en werken der groote biologen. M.ill.
4050: SCHIERBEEK, Bert. - De derde persoon. Ills.v.Lucebert.
107267: SCHIEWER, H.J. - "Die Schwarzwälder Predigten". Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte der Sonntags- und Heiligenpredigten. M.Musteredition, 47 Abb.& 3 Krtn.
114081: SCHIFFER, S.R. - Meaning.
120999: SCHIFFRIN, D. - Approaches to discourse.
96785: SCHIFKO, P. - Aspekte einer strukturalen Lexikologie. Zur Bezeichnung räumlicher Bezeichnungen im modernen Französisch.
127080: SCHILDA. - Schilda. Uit het oorspronkelijke vertaald. Met gegraveerde titelpagina door J.C.Bendorp en titelplaat
112201: SCHILDER, G.G. (uitg.) - De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz.de Vlamingh in de jaren 1696-1697. M.12 pl.& 4 losse bijl.
94330: SCHILDHAUER, J. - Soziale, politische und religiöse Auseinandersetzungen in den Hansestädten Stralsund, Rostock und Wismar im ersten Drittel des 16.Jhts.
20661: SCHILDT, J. (Leitung) - Die Ausbildung einer ostmitteldeutschen Norm im Gebrauch lokaler Präpositionen 1200-1550.
81644: SCHILDT, J. (Hrsg.) - Aspekte des Sprachwandels in der deutschen Literatursprache 1570-1730.
87509: SCHILLEMANS, W.C. - Drie heelkundige ziektegevallen waagenomen door den schrijver in het Academisch Ziekenhuis. (Haematocele vaginalis, aneurysma art.brachialis, gecompliceerde fractuur, amputatie, pyaemie.)
22482: SCHILLER, F. GERHARD, M. - Schiller.
101129: SCHILLER. TRÖMEL, P. - Schiller-Bibliothek. Verzeichniss derjenigen Drucke, welche die Grundlage des Textes der Schiller'schen Werke bilden.
60548: SCHILLER, F. JAHRBUCH - der deutschen Schillergesellschaft. Jrg. 29 (1985), 31 (1987), 35 (1991), Leinen mit SU.
80533: SCHILLER, F. PETERSEN, J. - Schiller und die Bühne.
108991: SCHILLER. MARTIN, N. (Hrsg.). - Schiller: national poet - poet of nations. A Birmingham symposium.
88804: SCHILLER, F. LANGE, B. - Die Sprache von Schillers "Wallenstein".
95527: SCHILLER, J. - Thomas Osborne Davis, ein irischer Freiheitssänger.
22480: SCHILLER, F. ELLIS, J.M. - Schiller's Kalliasbriefe and the study of his aesthetic theory.
90674: SCHILLER, F. - Das Grüßen im Altfranzösischen.
22474: SCHILLER, F. - Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe in den Jahren 1794 bis 1805. Hrsg.u.Einl.H.H.Borcherdt. M.Abb.
112252: SCHILLING, H. & H.DIEDERIKS. (Hrsg.) - Bürgerliche Eliten in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland (im Mittelalter und in der Neuzeit). M.Fig.
90443: SCHILLINGS, H. - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
32608: SCHILPEROORT, J.C. - Guillaume de Machaut et Christine de Pisan. (Etude comparative).
4305: SCHILPEROORT, G. - Le commerçant dans la littérature française du moyen âge (caractère, vie, position sociale).
115340: SCHIM, HENDRIK. - De heerlykheit van Kristus en de kerk, en andere bybelzangen. Gegraveerde titelpagina door F. Ottens en titelvignet door F. van Bleyswyk.
53714: SCHIMMEL, A. - Islamic calligraphy. W.num.figs.& 48 pl.
6977: SCHIMMEL. HUNNINGHER, B. - Het dramatische werk van Schimmel in verband met het Amsterdamsche tooneelleven in de 19e eeuw.
15848: SCHIMMEL, J.A. - Burgerrecht te Nijmegen 1591-1810.Geschiedenis van de verlening en burgerlijst.
108748: SCHIMMEL, A. - Islam in the indian subcontinent.
62526: SCHIMMELPENNINCK, G. - Rutger Jan Schimmelpenninck, en eenige gebeurtenissen van zijnen tijden, beschreven door zijnen zoon. M.1 portr.& 1 facs.
120465: SCHINAS, M.D. & I.N. LEBADEUS. - Lexikon gallellènikon.
128502: SCHINDEL, U. - Die Rezeption der hellenistischen Theorie der rhetorischen Figuren bei den Römern.
32610: SCHINDLER, H. - Die Syntax in der 'Hystore de Julius Cesar' von Jehan de Tuim.
98768: SCHINDLER, H.B. - Das magische Geistesleben.
119705: SCHINKEL, A.D. - Handschriften en oude drukken (incunabelen), deel uitmakende van de kunst- en letter-verzameling van A.D.Schinkel. Met 1 facs.
135102: SCHINKEL, A. - Conscience and conscientious objections.
110497: SCHIPKE, R.& K.HEYDECK. - Handschriftencensus der kleineren Sammlungen in den östlichen Bundesländern Deutschlands.
28152: SCHIPPER, J.] - Beiträge zur neueren Philologie Jakob Schipper zum 19.Juli 1902 dargebracht.
30031: SCHIPPER, J. - Grundriss der englischen Metrik.
28150: SCHIPPER, J. - A history of English versification.
106850: SCHIRMER, W.F. - John Lydgate. M.5 Taf.
28156: SCHIRMER, W.F. - Der englischen Frühhumanismus.Ein Beitrag zur englischen Literaturgeschichte des 15.Jahrhunderts.
101809: SCHIRMER, W.F. - Der englische Frühhumanismus.
80416: SCHIROK, B. - Parzivalrezeption im Mittelalter.
45566: SCHIRREN, C. - Beitrag zum Verständniss des Liber Census Daniae.
111313: SCHISSEL v.FLESCHENBERG, O. - Dares-Studien.
92988: SCHLAGDENHAUFFEN, A. - La langue des poètes strasbourgeois Albert et Adolphe Matthis. Av.portr.
112020: SCHLAGER, E. - Rituelle Siebenton-Musik auf Bali. Hrsg.v.H.Oesch.
53724: SCHLAGINHAUFEN, O. - Die Anthropologie der Kantone und der natürlichen Landschaften. M.Atlas v.60 Krt.
107188: SCHLATTER, E.B. - The development of the vowel of the unaccented initial syllable in Italian.
103350: SCHLAUCH, M. - The English language in modern times (since 1400).
28159: SCHLAUG, M. - English medieval literature and its social foundations. W.34 ills.
65426: SCHLAUG, M. - Antecedents of the English novel 1400-1600.
53728: SCHLEGEL, G. - The shui-yang or watersheep in chinese accounts from western Asia and the agnus scythicus or vegetable lamb of the european mediaeval travellers.
105144: SCHLEGEL, F. - 1794-1802: seine prosaische Jugendschriften. Hrsg.v.J.Minor.
37700: SCHLEGEL, A.W.v. - Ueber dramatische Kunst und Litteratur.
37706: SCHLEGEL, F.v. - Von der Seele. M.Einl.v.G.Müller.
83758: SCHLEGEL, F.v. - Philosophische Vorlesungen insbesondere über Philosophie der Sprache und des Wortes.
74123: SCHLEGEL, F.v. - Kritische Schriften. Hrsg.v.W.Rasch.
53730: SCHLEGEL, G. - La loi du parallélisme en style chinois démontrée par la préface du Si-yu ki (av.trad.p.S.Julien).
53733: SCHLEGEL, S.A. - Tiruray justice: traditional tiruray law and morality. W.map.
16823: SCHLEICHER, A. - Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. I: Kurzer Abriss einer Lautlere; II: Kurzer Abriss einer Formenlere.)
105147: SCHLEIERMACHER, F. - Dialektik. Auf Grund des bisher unveröffentlichten Materials hrsg.v.R.Oldebrecht.
37716: SCHLEIERMACHER, F. - Briefwechsel mit seiner Braut. Hrsg.v.H.Meisner. M.2 Taf.
37726: SCHLEIERMACHER, F. WELKER, K.E. - Die grundsätzliche Beurteilung der Religionsgeschichte durch Schleiermacher.
64829: SCHLENTER, U. - Die geistige Welt der Maya: Einführung in die Schriftzeugnisse einer indianischen Priesterkultur. M.zahlr.Fig., 30 Abb., 10 (teilw.sep.) Tabellen & 12 Taf.
115959: SCHLESIER, R. & B.TRINCA. (Hrsg.) - Inspiration und Adaptation. Tarnkappen mittelalterlicher Autorschaft.
45568: SCHLESINGER, W. - Die Entstehung der Landesherrschaft.
112693: SCHLESINGER, W. - Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters. I: Germanen, Franken, Deutsche.
94570: SCHLOBACH, J. - Zyklentheorie und Epochenmetaphorik: Studien zur bildlichen Sprache der Geschichtsreflexion in Frankreich von der Renaissance b.z.Frühaufklärung.
129498: SCHLOBACH, J.] DELON, M. & J. MONDOT (éd.) - L'Allemagne et la France des Lumières - Deutsche und Franzözische Aufklärung. Mélanges offerts à Jochen Schlobach par ses élèves et amis.
79938: SCHLOSS, M.R. - The hatchet's blood: separation, power and gender in Ehing social life. W.ills.& maps.
137677: SCHLÖSSER, R. - August Graf v.Platen.Ein Bild seines geistigen Enwicklungsganges und seines dichterischen Schaffens.
133734: SCHLOSSMANN, S. - Persona und "Prosopon" im Recht und im christlichen Dogma.
49998: SCHLUCK, M. - Die Vita Heinrici IV.Imperatoris. Ihre zeitgenössischen Quellen und ihr bes.Verhältnis zum Carmen de bello Saxonico.
110501: SCHLUSEMANN, R., J.M.M.HERMANS & M.HOOGVLIET (ed.) - Sources for the history of medieval books and libraries.
120294: SCHLÜTER, L.L.E. - Niet alleen. Een kusthistorisch-ethische plaatsbepaling van tuin en huis in het 'Convivium religiosum' van Erasmus. (M.tekst). M.76 afb.
30035: SCHLÜTER, K. - Die Englische Ode. Studien zu ihrer Entwicklung unter dem Einfluss der antiken Hymne.
125169: SCHLYTER, C.J. (utg.) - Codex iuris Uplandici / Uplands-Lagen.
34921: SCHLYTER, K. - Les énumérations des personnages dans la Chanson de Roland.
115839: SCHMALE, F.J. & I.SCHMALE-OTT. - Quellen zur Geschichte Kaiser Heinrichs IV. (Die Briefe Heinrichs IV., Das Lied vom Sachsenkrieg, Brunos Sachsenkrieg, Das Leben Heinrichs IV.) Latein.Texte m.Übers.
120308: SCHMALE, F.J. & I.SCHMALE-OTT. - Quellen zum Investiturstreit: 1.Ausgewählte Briefe Papst Gregos VII; 2.Schriften über den Streit zwischen Regnum und Sacerdotium.(Text, Uebers., Komm.).
68090: SCHMALE, F.J. - Funktion und Formen mittelalterlicher Geschichtsschreibung.
101811: SCHMALE, F.J. - Quellen zum Investiturstreit, I: ausgewählte Briefe Papst Gregos VII (Text, Uebers., Komm.).
122610: SCHMALE, F.J. & I.SCHMALE-OTT. - Quellen zum Investiturstreit: Band 2.Schriften über den Streit zwischen Regnum und Sacerdotium.(Text, Uebers., Komm.).
140695: SCHMALSTIEG, W.R. - A Lithuanian historical syntax.
110503: SCHMEIDLER, B. - Franken und das deutsche Reich im Mittelalter.
134813: SCHMELING, G. - The novel in the ancient world.
102964: SCHMELING, G. - The novel in the ancient world.
101229: SCHMELLER, J.A. - Ueber Schrift und Schriftunterricht. Ein ABC-Büchlein in die Hände Lehrender (1803). Hrsg.v.H.Barkey.
110504: SCHMELTER, H.U. - Alexander der Grosse in der Dichtung und bildenden Kunst des Mittelalters - die Nektenebos-Sage. M.141 Taf.
117493: SCHMID, W. & O.STÄHLIN. - Geschichte der griechischen Literatur.
128869: SCHMID, E.F. - Musik an den schwäbischen Zollernhöfen der Renaissance.
139371: SCHMID, W. & O.STÄHLIN. - Geschichte der griechischen Literatur.
108403: SCHMID, T. - The eighty-five Siddas. W.18 pl.
106804: SCHMID, U. (Bearb.) - Codex Vindobonensis 2885.
85213: SCHMID-BORTENSCHLAGER, S. - Konstruktive Literatur. Gesellschaftliche Relevanz und literarische Tradition experimenteller Prosa-Grossformen im deutschen, englischen und französischen Sprachraum nach 1945.
69072: SCHMID, W. & O.STÄHLIN. - Geschichte der griechischen Literatur, Teil I: Die klassische Periode.
95551: SCHMID, D. - William Congreve, sein Leben und seine Lustspiele.
70324: SCHMIDT, G.G. - Hand- und Lehr-Buch der Naturlehre. M.245 Fig.auf 13 gef.Taf.
50013: SCHMIDT, K.R. - Soziale Terminologie in russischen Texte des frühen Mittelalters (bis 1240).
17089: SCHMIDT, K. - Vorstudien zu einer Geschichte des komischen Epos.
134516: SCHMIDT, K.H. - Studien zur Rekonstruktion des Lautstandes der südkaukasischen Grundsprache.
85043: SCHMIDT, T. (red.) - Namn og eldre busetnad. Handl. Norna' s 15.symp.1988.
53761: SCHMIDT, W. - Handbuch der vergleichende Religionsgeschichte.
53756: SCHMIDT, R. - Beiträge zur indischen Erotik.
115748: SCHMIDT, W. - Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde.
67301: SCHMIDT, L. (Hrsg.) - Wortfeldforschung. Zur Geschichte und Theorie des sprachlichen Feldes.
128158: SCHMIDT, P.G. - Das Interesse an mittellateinischer Literatur.
50014: SCHMIDT, V.M. - De luchtvaart van Alexander de Grote in de verbeelding der middeleeuwen. M.29 pl.
7741: SCHMIDT, C. - De concessieve voegwoordelijke bijzin in het Nederlands van de middeleeuwen en de zeventiende eeuw.
118334: SCHMIDT, H.A.P. - Introductio in liturgiam occidentalem.
53744: SCHMIDT, I.J. - Geschichte der Ost-Mongolen und ihres Fürstenhauses, verfasst von Ssanang Ssetsen Chungtaudschi (Text, Uebers.& Komm.). M.Vorw. v. J.R. Krueger.
53747: SCHMIDT, J. - Pure water for thirsty muslims: a study of Mustafa Ali of Gallipoli's Künhü l-ahbar.
108409: SCHMIDT, R. (Ueb.) - Das Kamasutram des Vatsyayana, nebst dem vollständigen Kommentare Jayamangala des Yasodhara.
14248: SCHMIDT, J.D. - Weezenverpleging bij de Gereformeerden in Nederland tot 1795.
47421: SCHMIDT, M.C.P. - Zur Entstehung und Terminologie der elementaren Mathematik. M.17 Fig.auf 4 Taf.
64835: SCHMIDT, W. - Ursprung und Wesen der Religion: Theorien und Tatsachen.
64836: SCHMIDT, W. - Die Stellung der Pygmäenvölker in der Entwicklungsgeschichte des Menschen.
64837: SCHMIDT, W. & W.KOPPERS. - Gesellschaft und Wirtschaft der Völker. M.551 Abb., 30 Taf.& Krt.
110506: SCHMIDT, W. - Untersuchungen zum Geta des Vitalis Blesensis.
112333: SCHMIDT, K.A. RAND. - The authorship of The Equatorie of the Planetis. (W.transcr.& concordance).
37732: SCHMIDT, H. - Geschichte der Entwicklungslehre.
112454: SCHMIDT, J.H.H. - Die Kunstformen der griechischen Poesie und ihre Bedeutung.
134878: SCHMIDT, Ernest W. - Ninon de Lenclos. Stuk in vijf bedrijven en een epiloog.
82580: SCHMIDT, P.G. (ed.) - Karolellus atque pseudo-Turpini historia Karoli Magni et Rotholandi.
85051: SCHMIDT, T. (red.) - Nyere nordisk personnavnskikk. Rapport fra symposium 1985.
114801: SCHMIDT, R. - Beiträge zur indischen Erotik.
91172: SCHMIDT, W. FESTSCHRIFT - Publication d'hommage offerte au p.W.Schmidt. Hrsg.v.W.Koppers. M.41 Taf., 158 Abb.& 2 Krt.
91167: SCHMIDT, R. - Das alte und moderne Indien.
105152: SCHMIDT, J. (Hrsg.) - Aufklärung und Gegenaufklärung in der europäischen Literatur, Philosophie und Politik von der Antike b.z.Gegenwart.
25896: SCHMIDT, A.-M. - La poésie scientifique en France au seizième siècle.
98770: SCHMIDT, L.. - Volksglaube und Volksbrauch: Gestalten - Gebilde - Gebärden.
98772: SCHMIDT, W. - Der Ursprung der Gottesiddee. Band I: Historisch-kritischer Teil. M.Krt.
45589: SCHMIDZ, C.C.D. - Sir Gareth of Orkeney: Studien z.7.Buch v.Mallory's Morte d'Arthur.
123014: SCHMIEDCHEN, A. - Herrschergenealogie und religiöses Patronat. Die Inschriftenkultur der Rastrakutas, Silaharas und Yadavas (8. bis 13. Jahrhundert).
20711: SCHMIEDEL, W. - Der bildliche Ausdruck im "Heiligen Georg" Reinbots von Durne.
108411: SCHMITHAUSEN, L. - The problem of the sentience of plants in earliest buddhism.
112021: SCHMITHAUSEN, L. - Buddhism and nature.
127413: SCHMITT, J.-C. - Die Bekehrung Hermanns des Juden. Autobiographie, Geschichte und Fiktion.
101815: SCHMITT-WEIGAND, A. - Rechtspflegedelikte in der fränkischen Zeit.
112756: SCHMITT, L.E.] - Deutscher Wortschatz. Lexikologische Studien Ludwig Erich Schmitt zum 80.Geburtstag von seinen Marburger Schülern. Hrsg.v.H.H.Munske u.a. M.Abb.& Krtn.
53770: SCHMITT, A. - Die Alaska-Schrift. M.Beih.v.16 Taf.
20717: SCHMITT, L.E. (Hrsg.) - Kurzer Grundriss der germanischen Philologie bis 1500. (I.Sprachgeschichte, II. Literaturgeschichte). M.3 Taf.
106889: SCHMITT, L.E. - Die deutsche Urkundensprache in der Kanzlei Kaiser Karls IV.(1346-1378). M.1 Karte.
10005: SCHMITT, V. (Hrsg.) - Ein Briefwechsel zwischen Joseph Alexis Stoltz und Franz Carl Naegelé.
47426: SCHMITT, H.H. - Untersuchungen zur Geschichte Antiochos' des Grossen und seiner Zeit.
119910: SCHMITT, J.. - Untersuchungen zu den Liberi Homines der Karolingerzeit.
128469: SCHMITTER, P. (Hrsg.) - Sprachtheorien der abendländischen Antike.
128224: SCHMITZ, H.J. - Die Bussbücher und die Bussdisciplin der Kirche, nach handschriftlichen Quellen dargestellt.
68097: SCHMITZ, W. - Der Einfluss der Religion auf das Leben beim ausgehenden Mittelalter, besonders in Dänemark.
7745: SCHMITZ, W.A. - Het aandeel der Minderbroeders in onze Middeleeuwse literatuur. Inleiding tot een bibliografie der Nederlandse Franciscanen.
34929: SCHMITZ du MOULIN, H. - Blaise Pascal, une biographie spirituelle.
45595: SCHMITZ, H.J. - Die Bussbücher und die Bussdisciplin der Kirche. (Bd.1)
85204: SCHMITZ, A. - Die Ortsnamen des Kreises Herzogtum Lauenburg und der Stadt Lübeck. M.1 Karte.
73966: SCHMITZ, P.F. - Kritiek en criteria. Menno ter Braak en het literaire waardeoordeel.
53774: SCHMÖKEL, H. - Geschichte des alten Vorderasien. M.10 Taf.& 1 Krt.
5781: SCHMOOK, G. - Hoe Teun den Eyerboer in 1815 sprak tot de burgers van Antwerpen of het aandeel van de Rubens-viering in de wording van het Vlaamse bewustzijn. M.ills.
121782: SCHMOOK, G. - Wordingsgeschiedenis van het boek. Met 67 platen en 70 afb. in de tekst.
5779: SCHMOOK, G. - Hendrik Conscience c.s. Schrijven aan Zijne Majesteit Leopold I: 10.10.1846. Samenstelling van een Vlaams konfliktdossier: aanleiding tot het herdenken van een vertroebeld verleden. M.ill.
132090: SCHNALL, J.E. & R.SIMEK (Hrsg.) - Speculum regale. Der altnorwegische Königsspiegel (Konungs skuggsjá) in der europäischen Tradition.
47428: SCHNAUFER, A. - Frühgriechischer Totenglaube.
107305: SCHNEEGANS, F.E. (publ.) - Epitres en vers de Jehan Picart, seigneur d'Estellan, et de ses amis.
130622: SCHNEEGANS, H. - Studium und Unterricht der romanischen Philologie.
136755: SCHNEEMELCHER, W. - Gesammelte Aufsätze zum Neuen Textament und zur Patristiik. Hrsg.v.W.Bienert & K.Schäferdiek.
135317: SCHNEEMELCHER, W.P. - Zwischen Apokalyptik und Gnosis. Untersuchungen zu gnostischen Apokalypsen aus Nag Hammadi.
79955: SCHNEIDER, M. - El origen musical de los animales-simbolos en la mitologia y la escultura antiguas. W.132 ill.on 45 pl., 14 pp. of music-notes & 16 sep.tables.
79954: SCHNEIDER, H.K. - The Wahi Wanyaturu: economics in an african society. W.23 pl.& 6 maps.
134577: SCHNEIDER, A.M. - Byzanz: Vorarbeiten zur Topographie und Archäologie der Stadt.
62482: SCHNEIDER, H. - Eine Uredda. Untersuchungen und Texte zur Frühgeschichte der eddischen Götterdichtung.
61389: SCHNEIDER, E. - Dialecti latinae priscae et faliscae inscriptiones.
114650: SCHNEIDER, G. - Pariser Briefe. Bilder und Schilderungen aus der letzten Periode des Kaiserreichs, der Wahl-, Plebiscit-, Kriegs-, Belagerungs- und Commune-Epoche, sowie aus der ersten Periode der Republik.
137299: SCHNEIDER, H. (Hrsg.) - Die Konzilsordines des Früh- und Hochmittelalters.
94822: SCHNEIDER, J.I. - Systematische und geschichtliche Darstellung der deutschen Verskunst.
123056: SCHNEIDER, G. - Handbuch der Bibliographie.
122240: SCHNEIDER, F. - Rom und Romgedanke im Mittelalter. M.32 Taf.
108415: SCHNEIDER, U. - Einführung in den Hinduismus.
137186: SCHNEIDER, H.-C. - Altstrassenforschung.
45602: SCHNEIDER, F. - Mittelalter bis zur Mitte des dreizehnten Jahrh.
102428: SCHNEIDER, K. - Der 'Trojanische Krieg' im späten Mittelalter. Deutsche Trojaromane des 15.Jahrhunderts. M.2 Taf.
124388: SCHNEIDER, G. - Jesusüberlieferung und Christologie. Neutestamentiche Aufsätze 1970-1990.
1444: SCHNEIDER, H. - Germanische Heldensage, Bd.I/1: Deutsche Heldensage.
100180: SCHNEIDER, L. & F.v.HELLWALD.65 - Geschichte der niederländischen Litteratur.
110508: SCHNEIDER, Fr. - Kaiser Heinrich VII. M.Krt.& Tafel.
111316: SCHNEIDER, C. - Geistesgeschichte des antiken Christentums.
11720: SCHNEIDER-CARIUS, K. - Wetterkunde - Wetterforschung. Geschichte ihrer Probleme und Erkentnisse in Dokumenten aus drei Jahrtausenden. M.16 Taf.& 2 Karten.
45608: SCHNEIDER, R. - Brüdergemeine und Schwurfreundschaft: Der Auflösungsprozess des Karlingerreiches im Spiegel der caritas-Terminologie in den Verträgen der karlingischen Teilkönige des 9.Jahrhundert.

Next 1000 books from Antiquariaat Brinkman[an error occurred while processing this directive]

4/1