Antiquariaat Brinkman
Singel 319, 1012 WJ Amsterdam, The Netherlands. Tel. +31 (0)20 623 83 53            Email: info@antiquariaatbrinkman.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
76711: OTT-MEIMBERG, M. - Kreuzzugsepos oder Staatsroman? Strukturen adeliger Heilsversicherung im deutschen 'Rolandslied'. M.1 Taf.
82490: OTTE, H. & E.WERNICKE. - Handbuch der kirchlichen Kunst-Archäologie des deutschen Mittelalters. M.532 Abb.& 18 Taf.
91036: OTTEN, F. - Die finitiven Verbalformen und ihr Gebrauch in der Stepennaja kniga carskogo rodoslovija.
133870: OTTENHEIMER, J. - Lincoln Land Compagnie, Kentucky. Gesetzlich incorporirt. Colonien zu Lutherheim, Crab Orchard und Highland, Lincoln County, Kentucky.
107521: OTTERSPEER, W. - Bolland. Een biografie.
46578: OTTERVIK, G. - Koordination inkonzinner Glieder in der attischen Prosa.
137221: OTTO, W.F. - Die Götter Griechenlands. Das Bild des Göttlichen im Spiegel des griechischen Geistes.
79758: OTTO, R. - Reich Gottes und Menschensohn.
88855: OTTO Jr., K.F. - Philipp von Zesen. A bibliographical catalogue.
105408: OTTO, W.F. - Die Musen und der göttliche Ursprung des Singens und Sagens.
131473: OTTO, A. - Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer.
130066: OTTO von FREISING. WEISSTHANNER, A. u.a. - Otto von Freising 1158-1958. (Festschrift)
46587: OTTO, W.F. - Die Götter Griechenlands.
118370: OTTWAY, S. - Desiring disencumbrance. The representation of the self in autobiographical writings by seventeenth-century Englishwomen.
116356: OTWAY-RUTHVEN, A.J. - A history of medieval Ireland. W.6 maps.
86691: OUDE, J.van den. - Uit de poppenkraam onzer romantiek.
122097: OUDEGHERST, P.d'. - Annales de Flandre. Enrichies de notes grammaticales, etc.av.discours prélim.p.J.B.Lesbroussart.
13983: OUDEMANS, Th.C. - Gedenkboek t.g.v.het 100-jarig bestaan van Schovenhorst (Putten Gld.) 1848- 1948. M.6 pp.& 6 pl., 1 uitsl.tabel & 1 uitsl.kaart.
125648: OUDEMANS, C.A. & A.C. OUDEMANS. - Gedichten. Met gegraveerde titel.
132226: OUDEMANS, J. (uitg.) - Verzameling van gewestelijke keuren, reglementen van politie, en enkele residentsbesluiten, onderwerpen van algemeen belang in de residentie Japara regelende. Afgesloten op 18 april 1896.
5567: OUDEMANS, A.C. - Taalkundig woordenboek op de werken van P.C.Hooft.
7496: OUDEMANS, A.C. - Bijdrage tot een middel- en oudnederlandsch woordenboek uit vele glossaria en andere bronnen bijeengezameld.
41421: OUDENRIJN, C.M.A.v.d. - Demiourgos.
99951: OUDHEUSDEN, J.L.G.van & J.A.M.VERBOOM. - Herstel- en vernieuwingsbeweging in het bevrijde zuiden. Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Waalwijk 1944-1945.
125708: OUDIN, C. - Supplementum de scriptoribus vel scriptis ecclesisaticis [sic] a Bellarmino omissis, ad annum 1460, vel ad artem typographicam inventam.
105941: OUDITT, S. (ed.) - Displaced persons: conditions of exile in European culture.
132771: OUDSHOFF, W. - Volledig theoretisch en practisch handboek voor het Italiaansch of koopmans-boekhouden. Derde druk. Vermeerderd met bijvoegselen van J.Isler, boekhouder bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij te Amsterdam.
95367: OUDVORST, A.F.van. - Menno ter Braak als woordvoerder van de intellektuelen. Een literatuursociologische benadering.
118361: OUHALLA, J. - Functional categories and parametric variation.
25038: OULMONT, C. - La poésie morale, politique et dramatique à la veille de la Renaissance: Pierre Gringore.
133247: OULTREMAN, Philippe d'. - Den christeliicken onder-wiiser oft de maniere van christelijck te leven. [..] overgheset uyt de Fransche in onse Nederlandtsche tale, door P. Jacobus van Dam.
121406: OURIJCK van der CRAB, A.J.E. - Het geslacht Van der Crab en aanverwante familiën. Biographisch-genealogisch overzicht 1500-1900. + Vervolg + (Tweede vervolg): 1500-1932. Met 6 wapenplaten.
130973: OUTREIN, Johannes d'. - Wegwyser door de heerlykheid Roosendaal ofte, de Roosendaalsche vermakelykheden Met een geestelyk en zedelyk ooge beschouwt en in digtmaat gestelt.
106035: OUWERKERK, J.C. - Bericht van J.C.Van Ouwerkerk aende waerheid lievende Catholijken van Nederland, wegens twee Decreten van Romen, ten laste vande Eerwaerdige Vaders Jesuyten onlangs uytgekomen; waer van het Eene twee schandelijke Ketteryen of Dolingen, het Andere hun Levens-beschryvinge van den H.Ignatius betreft.
49470: OUY, G. - Le recueil epistolaire autographe de Pierre d'Ailly et les notes d'Italie de Jean de Montreuil (Cambrai 940, Vat.Reg.Lat.689A & 1653, éd.en facs.av.intr.).
41425: OVEN] - Symbolae ad jus et historiam antiquitatis pertinentes J.C.v. Oven dedicatae. Ed.M.David, B.A.v. Groningen, E.M. Meijers. W.4 pl.
89350: OVERBECK, F. - Vorgeschichte und Jugend der mittelalterlichen Scholastik. Hrsg.v.C.A.Bernoulli.
119111: OVERBEKE, AERNOUT VAN. - De rym-wercken. Verzaemelt en uytgegeven door Jan Claesz. ten Hoorn. Met een portret van de auteur door H. Cause.
125762: OVERBRUGGING. - Overbrugging te Heusden van de nieuwe rivier, een vraagpunt in verband met de wet tot verlegging van den Maasmond. Met 2 uitslaande platen.
5578: OVERDIEP, G.S. & M.m.v.C.VARKEVISSER. - De volkstaal van Katwijk aan Zee.
7499: OVERDIEP, G.S. - De vormen van het praeteritum in de middelnederlandsche epische poëzie.
30804: OVERDIEP, G.S. - Zeventiende-eeuwsche syntaxis.
7504: OVERDIEP, G.S. - Vormleer van het middelnederlandsch der XIIIe eeuw. Bez.d.G.A.van Es.
7502: OVERDIEP, G.S. - Syntaxis en stilistiek. Bez.d.G.A.van Es.
7498: OVERDIEP, G.S. - Stijl en literatuurgeschiedenis. Bibliographie. Bez.d.G.A.van Es.
64722: OVERGAAUW, E.A. - Martyrologes manuscrits des anciens diocèses d'Utrecht et de Liège: étude sur le développement et la diffusion du martyrologe d'Usuard.
29853: OVERMAN, A.A. - An investigation into the character of Fanny Burney.
129126: OVERSCHIE, F.J. van. - Oiwd niiws of volbragte belofte by tyd-uytkoop, bestaande in een geheel leeves bestuur, voor den uytgeever en de zyne besonder by een gestelt; ook ten diinst van andre op vriindelyk en sterk aansouk, of 't nut deed, meegedeelt: onder andre is hiir in 't Godlik Kindschap beknopt te siin.
13987: OVERVOORDE, J.C. (uitg.) - Rekeningen van de Gilden van Dordrecht (1438 - 1600).
121306: OVIDIUS. - Ars amatoria book I. Ed. with an intr. & comm. by A.S. Hollis.
133859: OVIDIUS. HINTERMEIER, C.M. - Die Briefpaare in Ovids Heroides.
133861: OVIDIUS. LINGENBERG, W. - Das erste Buch der Heroidenbriefe. Echtheitskritische Untersuchungen.
133523: OVIDIUS. HINDS, S.E. - The metamorphosis of Persephone. An Ovidian myth investigated.
133833: OVIDIUS. - Carmina. Ed.A.Riese.
102799: OVIDIUS. KIRFEL, E.A. - Untersuchungen zur Briefform der Heroides Ovids.
132336: OVIDIUS. - Tristium libri quinque et Ibis. Rec. N. Heinsius, J. Schrader, aliorum excussis annotavit et praef. est R. Merkel.
135020: OVIDIUS. - Heroidum epistolae. Amorum lib. 3, De arte amandi lib.3, De remedia amoris lib.2. (etc.) Omnia ex accuratiss. A. Naugerii castigatione. G. Morilloni argumenta in Epistolas.
137668: OVIDIUS. - Metamorphosen. Lateinisch-deutsch von N. Holzberg.
133826: OVIDIUS. PAPANGHELIS, TH. - Ovidiou, erotikè techne metaphrase kai ena dokimio chia Latinous erastes.
133825: OVIDIUS. ALBRECHT, M.von. - Die Parenthese in Ovids Metamorphosen und ihre dichterische Funktion.
132323: OVIDIUS. - Heroides Epistolæ, cum interpretibus Hubertino Crescent. et Iano Parrhasio. Eiusdem Sappho cum Domitio, et Ibis cum Christoph.Zaroto. Cum enarrationibus Iod.Badii Ascensii in hæc omnia, et annotationibus Ioan.Bapt.Egnatii.
129901: OVIDIUS. - Opera omnia. Cum integris Nicolai Heinsii lectissimisque variorum notis & studio Borchardi Cnippingii.
127567: OVIDIUS. - Ibis. Ex novis codicibus edidit, scholia vetera commentarium cum prolegomenis appendice indice addidit P. Ellis.
132333: OVIDIUS. FREUNDT, M. - Das rührende in den Metamorphosen. Interpretative Untersuchung eines Phänomens und seine Bedeutung für die Beurteilung Ovids.
41431: OVIDIUS. JONGE, Th.J.de. - Tristium liber IV. Commentario exegetico instructus.
41433: OVIDIUS. - Halieuticon. Introd., testo e comm.a cura di F. Capponi.
115788: OVIDIUS. BAKKER, J.Th. - Tristium liber V. Commentario exegetico instruxit.
116662: OVIDIUS. - Fastorum libri VI. Erkl.v.H.Peter, Bd.I: Tekst und Kommentar.
104709: OVIDIUS. HUYDECOPER, B. - Proeve van taal- en dichtkunde; in vrymoedige aanmerkingen op Vondels Vertaalde Herscheppingen van Ovidius. 2e uitg.d.F.van Lelyveld.
138727: OVIDIUS. MOOG-GRÜNEWALD, M. - Metamorphosen der Metamorphosen. Rezeptionsarten der ovidischen Verwandlungsgeschichten in Italien und Frankreich im 16.und 17.Jahrhundert.
128001: OVIDIUS. OFFERMANNS, W. - Die Wirkung Ovids auf die literarische Sprache der lateinischen Liebesdichtung des 11. und 12. Jahrhunderts.
133897: OVIDIUS. LUDWIG, W. - Struktur und Einheit der Metamorphosen Ovids.
137776: OVIDIUS. - Operum tomus tertius: Metamorphoses, cum comm.Raph.Regii et annot.J.Micylli. & Carmen in Ibin. Cum comm.Domitii Zroti & Jac.Mycilli. Acc.Observationes H.Ciofani & Greg.Bersmanni.
137778: OVIDIUS. - Operum tomus secundus: Fasti (cumm comm.A.C.Fanensis, & P.M.Piscinatis & scholiis Melanchtonis): Tristia (cu comm.B.Merulae & J.Micylli); De Ponto (cum comm.B.Merulae, J.Micylli & V.Amersbachii).. Acc.Observationes H.Ciofani & Greg.Bersmanni.
132510: OVIDIUS. - Liebeskunst. Lateinisch-deutsch von F. Burger.
87714: OVIDIUS. LUCK, G. - Untersuchungen zur Textgeschichte Ovids.
97695: OVIDIUS. ALBRECHT, M.v.& E.ZINN. (Hrsg.) - Ovid.
138335: OVIDIUS. - Operum tomus tertius: Fasti, Tristia, De Ponto, Dirae in Ibin, Halietucion fragmentum. Ex postrema I.Micylli rec., rec.nova G.Bersman.
133519: OVIDIUS. DEE, J.H. - Repertorium Ovidii Metamorphoseon hexametricum. A repertory of the hexameter patterns in Ovid, Metamorphoses.
132273: OVIDIUS. - Nouvelle traduction des Metamorphoses d'Ovide, par M. Fontanelle.
132834: OVIDIUS. NEAPOLIS, Carolus. - Anaptyxis ad Fastos P. Ovidii Nasonis.
132224: OVIDIUS. - Amatoria. Additis Guidonis Morilloni in Heroidas, & Sabini Epistolas, ac in Ibin argumentis.
136246: OVIDIUS. ROSATI, G. - Narciso e Pigmalione. Illusione e spettacolo nelle Metamorfosi di Ovidio. Con un saggio di A. La Penna.
135671: OVIDIUS. VONDEL, J. van den. - Publius Ovidius Nasoos Heldinnebrieven.
132221: OVIDIUS. - Amatoria. Additis Guidonis Morilloni in Heroidas, & Sabini Epistolas, ac in Ibin argumentis.
122117: OVIDIUS. - Liebeskunst. Lateinisch-deutsch von N. Holzberg.
121308: OVIDIUS. ZINN, E. (Hrsg.) - Ovids Ars amatoria und Remedia amoris. Untersuchungen zum Aufbau.
121310: OVIDIUS. - L'arte di amare. A cura di E. Pianezzola. Comm. di G. Baldo & L. Cristante.
139241: OVIDIUS. - Metamorphoseon libri XV. Ex postrema Iacobi Micylli recognitione, et recensione nova Gregorii Bersmani., cum eiusdem aliorumque (..) notationibus.
140833: OVIDIUS. - Amores II. Ed.w.intr., transl.& comm.by J.Booth.
141079: OVIDIUS. - Metamorphoses, book 1-8. Text with an English translation by F.J. Miller. Revised by G.P Goold.
140708: OVIDIUS. FABRE-SERRIS, J. - Mythe et poésie dans les Métamorphoses d'Ovide. Fonctions et significations de la mythologie dans la Rome augustéenne.
133915: OVIDIUS. RIMELL, V. - Ovid's lovers. Desire, difference, and the poetic imagination.
121349: OVIDIUS. - Die Liebeskunst. Lateinisch & deutsch v.F.W. Lenz.
116663: OVIDIUS. - De arte amatoria libri tres. Erkl.v.P.Brandt. (1.Abt.: Text und Kommentar. 2. Abteilung (Anhang))
132024: OVIDIUS. - Epistolarum heroidum liber, cum notis Joannis Min-ellii.
132275: OVIDIUS. - Heroides cum interpretibus Hubertino Crescent. et Jano Parrhasio. Eiusdem Sappho cum Domitio. Et Ibis cum Christ. Zaroto. Cum enarrationibus Badij Ascensii in haec omnia. Et annotationibus Ioannis Bapt. Egnatij. Aptissimisque figuris decorate. Cum indice locupletissimo.
72960: OVIDIUS. - Liebeskunst. Lateinisch-deutsch von F. Burger.
105414: OVIDIUS. BECK, M. - Die Epistulae heroidum XVIII und XIX des Corpus ovidianum. Echtheitskritische Untersuchungen.
119445: OVIDIUS. - Ex Ponto libri quattuor. Ed.cum app.crit. O.Korn. Mit 1 Faks.
137654: OVIDIUS. - Fastorum libri 1-6 (testo &) annotationes, rec. I.B. Pighi..
117564: OVIDIUS. BILDERDIJK, W. - Proeve eener navolging van Ovidius Gedaantverwisselingen. Met gegraveerde titelpagina met een vignet door D. Veelwaard naar W. Bilderdijk.
136896: OVIDIUS. - Metamorphoses book 14. (Text w.comm.) by K.S. Myers.
92491: OVIDIUS. PEETERS, F. - Les Fastes d'Ovide: histoire du texte.
92493: OVIDIUS. VIARRE, S. - La survie d'Ovide dans la littérature scientifique des XIIe et XIIIe siècles.
87715: OVIDIUS. MOSS, A. - Ovid in renaissance France. A survey of the latin editions of Ovid and commentaries printed in France before 1600.
132627: OVIDIUS. CHEVALLIER, R. (éd.) - Colloque Présence d'Ovide. (26-28 septembre 1980).
133911: OVIDIUS. VERDUCCI, F. - Ovid's toyshop of the heart: Epistulae Heroidum.
121926: OVIDIUS. - Metamorphoses book VIII. Ed. w. an intr. and comm. by A. Hollis.
132328: OVIDIUS. - Tristium libri quinque. Rec. V. Loers.
132655: OVIDIUS. - Fasti book IV. Ed. E. Fantham.
133992: OVIDIUS. VIARRE, S. - L'image et la pensée dans les Metamorphoses d'Ovide.
133990: OVIDIUS. CAHEN, R. - Le rythme poétique dans les Métamorphoses d'Ovide.
131979: OVIDIUS. - Metamorphoseon libri XV. Ad fidem editionum optimarum et codicum manuscriptorum examinati, animadversi, necnon illustrati. Operâ et studio Thomæ Farnabii.
44743: OVIDIUS. - (Opera omnia:) Ex rec. Heinsio-Burmaniana, G.E. Gierig, J.F. Boissonade, ed.notis & ind.add. J.A. Amar & N.E. Lemaire.
137710: OVIDIUS. MARTINDALE, C. (ed.) - Ovid renewed: ovidian influences on literature and art from the middle ages to the 20th century.
137768: OVIDIUS. - Fastorum, liber primus & secundus. Ed., intr.& comm.p. H.Le Bonniec.
111160: OVIDIUS. WILKINSON, L.P. - Ovid recalled. W.pl.
72961: OVIDIUS. - Liebesgedichte. Lat.-deutsch v.R.Harder & W.Marg.
97694: OVIDIUS. - Ars amatoria, book 3. Ed. w.introd. & comm. by R.K. Gibson.
111158: OVIDIUS. SCHEVILL, R. - Ovid and the Renascence in Spain.
132342: OVIDIUS. - Opera quae vocantur amatoria ... His accesserunt Iacobi Micylli annotationes ... Eiusdem Iacobi Micylli locorum aliquot ex Ovidiana Metamorphosi Retractatio.
132338: OVIDIUS. - Heroides, in literarum studiosae juventutis usum, cum variorum et suis adn. ed. W. Terpstra.
131971: OVIDIUS. - Les métamorphoses d'Ovide gravées sur les desseins des meilleurs peintres français. Par les soins des Srs. le Mire et Basan, graveurs.
134042: OVIDIUS. POSCH, S. - P.Ovidius Naso - Tristia I. Interpretationen. 1: Die Elegien 1-4.
113305: OVIDIUS. - Fasti. W.transl.by J.G.Frazer.
113271: OVIDIUS. - Heilmittel gegen die Liebe. Die Pflege des weiblichen Gesichtes. Latein & deutsch v.F.W. Lenz.
84346: OVIDIUS. MARTINDALE, C. (ed.) - Ovid renewed: ovidian influences on literature and art from the middle ages to the 20th century. W.16 pl.
84350: OVIDIUS. ZINGERLE, A. - Ovidius und sein Verhältniss zu den Vorgängern und gleichzeitigen römischen Dichtern.
133775: OVIDIUS. - Heroides. Et A. Sabini Epistolae. Rec. V. Loers.
133778: OVIDIUS. HINDS, S.E. - The metamorphosis of Persephone. Ovid and the self-conscious muse.
133783: OVIDIUS. TSITSIOU-CHELIDONI, Chr. - Metamorphosen Buch VIII. Narrative Technik und literarischer Kontext.
133785: OVIDIUS. - De arte amatoria libri tres. Erkl.v.P.Brandt. (1: Text und Kommentar. 2: Anhang.)
133787: OVIDIUS. KNOX, P.E. (ed.) - A companion to Ovid.
133788: OVIDIUS. WEIDEN BOYD, B. (ed.) - Brill's companion to Ovid.
133802: OVIDIUS. - Ars Amatoria / The art of love. (Text) with verse transl. by B.P. Moore.
113469: OVIDIUS. - Liebesgedichte. Lat.-deutsch v.R.Harder & W.Marg.
132220: OVIDIUS. - Heroidum epistolae et Auli Sabini responsiones, cum Guidonis Morilonij argumentis, ac scholijs. His accesserunt Ioannis Baptistae Egnatij obervationes.
136531: OVIDIUS. MUNARI, F. - Il codice Hamilton 471 di Ovidio (Ars amatoria - Remedia amoris - amores) In appendice: Pontano's Marginalia in Berlin, Hamilton 471 by B.L.Ullman.
105409: OVIDIUS. - Die Fasten. Hrsg., Übers.& Komm.v. F. Bömer.
134022: OVIDIUS. MERLI, E. - Arma canant alii. Materia epica e narrazione legiaca nei Fasti di Ovidio.
97696: OVIDIUS. DEFERRARI, R.J., M.I.BARRY & M.R.P.McGUIRE. - A concordance of Ovid.
45000: OWEN, D.M. - Church and society in medieval Lincolnshire. W.8 ill.& 9 pl.
101634: OWEN, G.R. - Rites and religions of the anglo-saxons. W.num.ill.& pl.
112193: OWEN, A.E.B. (ed.) - The medieval Lindsey Marsh. Select documents. W.2 ill.
127113: OWEN, John. - Epigrammatum Ioan.Oweni Cambro Britanni Oxoniensis editio postrema, correctissima & ... adaucta.
115025: JOHANNES de OXENEDES. - Chronica. Ed.by H.Ellis. W.facs.
2478: JOHANNES de OXENEDES. - Chronica. Ed.by H.Ellis. W.facs.
129332: OXENSTIERNA, J.T. d'. - Pensées, reflexions et maximes morales de monsieur le comte Oxenstirn.
89352: OZANAM. DOUMIC, R.(préf.) - Ozanam: livre du centenaire p.G.Goyau, H.Cohon, E.Jordan e.a. Bibliographie p.A.J.Corbierre.
142358: ÖZGÜÇ, T. - Die Bestattungsbräuche im vorgeschichtlichen Anatolien.
116021: OZINGA, M.D. - Protestantsche kerken hier te lande gesticht 1596-1793. Onderzoek naar hun bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis. Met 55 fig.
98801: SGAM-PO-PA. - The jewel ornament of liberation. Transl.& annot.by H.V.Guenther.
140917: PAANANEN, U. et al. - Senatus populusque romanus. Studies in roman republican legislation.
130657: PAAS, E. - Das neutrale französische Pronomen 'le' in prädikativer Verwendung.
22335: PAAS, J.R. (Ausg.) - Unbekannte Gedichte und Lieder des Sigmund von Birken. M.44 Abb.
5588: PAASMAN, A.N. - Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting. M.ills.
79760: PAASONEN, H. & I.ZORIN. - Mordwinische Volksdichtung.
51498: PAASONEN, H. - Mordwinische Volksdichtung, Bd.III. Hrsg.& übers.v.P.Ravila.
52931: PAASONEN, H. - Mordwinische Volksdichtung, Bd.I. Hrsg.& Ueb.v.P.Ravila. M.Krt.& Faks.
134402: PABEL, R. - Athos, der heilige Berg. Begegnung mit dem christlichen Osten.
95373: PABST, W. - Novellentheorie und Novellendichtung. Zur Geschichte ihrer Antinomie in den romanischen Literaturen. 2.erw.Aufl.
87719: PACATUS. - Latini Pacati Drepanii panegyricus cum notis integris C. Puteani [et al.] Quibus accedunt Th. Wopkensii animadverstiones. Curante J. Arntzenio.
110322: PACAUT, M. - Louis VII et les élections épiscopales dans le royaume de France. Av.carte.
140128: PACHECO CRUZ, S. - Antropologia cultural Maya. Reseña historica de la vida i costumbres de los mayas de los estadas de Yucatan, Campeche IQ Roo; ... y comparada con la de otras naciones del Universo. Con prologo de J. Castillo Torre.
140120: PACHECO CRUZ, S. - Diccionario de la fauna Yucateca (antes Lécsico etc). Corr., reformada e considerablemente aumentada ...
140126: PACHECO CRUZ, S. - Diccionario de etimologías toponímicas Mayas. Con sugestivo prologo del F.J. Santamaria. Corr. i ampl.aumentada.
141832: PAMFLET: PACHTERSOPROER. - Pachters traanen, uitgestort, over de justitie, van het gemeen, omtrent hunne goederen.
141826: PAMFLET: PACHTERSOPROER - De klagende maegt van Holland, verzeld van keer-dicht, waer in de lasteringen van dezelve tegen de hooge overigheid op een bondige wyze wederlegd worden.
136926: PACIANUS. - Écrits. Intr., texte, comm. et index par C. Granado; trad. par Ch. Épitalon et M. Lestienne.
141253: PACK, R.A. - The greek and latin literary texts from greco-roman Egypt.
133934: PACUVIUS. MAGNO, P. - Marco Pacuvio.
139906: PACUVIUS. - Die Tragödien. Komm., Einl., Text und Übers.v. P. Schierl.
121323: PACUVIUS. - Fragmenta. Ed.(c. trad.) I.D'Anna.
52935: PADDAYYA, K. - Investigations into the neolithic culture of the Shorapur Doab, S.India. W.29 fig.& 9 pl.
110209: MARSILIUS de PADUA. - Defensor pacis.
89292: MARSILIUS de PADUA. - Le défenseur de la paix. Trad.av.comm.par J.Quillet.
7509: PAEPE, N.de. - Grondige studie van een middelnederlandse auteur. Hadewych - Strophische gedichten + een keuze uit Hadewychs Strophische gedichten.
45010: PAETOW, L.J. (ed.) - A guide to the study of medieval history.
122229: PAETOW, L.J. (ed.) - A guide to the study of medieval history.
25042: PAETZ, H. - Über das gegenseitige Verhältnis der venetianischen, der franko- italienischen und der französischen gereimten Fassungen des Bueve de Hantone.
23402: PAFF, W.J. - The geographical and ethnic names in the Didriks Saga.
136413: PAFFENRODE, J. van - Gedichten, versamelt, en uytgegeven door P, V, Den derden druck, verbetert ende vermeerdert, en met koopere Platen vercierd.
137143: PAGE, B.R & A.D. RUBIN (eds.). - Studies in classical linguistics, in honor of Philip Baldi.
121878: PAGE, D.L. (ed.) - Select papyri, vol.III: Literary papyri, poetry. Text w. English transl.
120157: PAGE, W. (ed.) - The Victoria history of London, incl.London within the bars, Westminster & Southwark. Vol.I (Romano-British/Anglo-Saxon/Ecclesiastical History/Religious Houses; all publ.). W.13 plates, 9 maps & num.ills.
91844: PAINTER, S. - Studies in the history of the english feudal barony.
52941: PAINTER, C. - Gonja: a phonological and grammatical study.
128127: GUNTHER VON PAIRIS. - Der "Ligurinus". In Abbildung des Erstdrucks von 1507 hrsg.v.F.P.Knapp.
77425: PAKENDORF, G. - Realistischer Diskurs und dialogischer Text. Eine Strukturanalyse von Peter Handkes Roman "Der kurze Brief zum langen Abschied".
86173: PAKENHAM, M.] - Le champ littéraire 1860-1900. Etudes offertes à Michael Pakenham. Ed.p.K.Cameron & J.Kearns.
79762: PAL, P. (ed.) - Aspects of indian art. W.24 ill.& 107 pl.
140402: PALACIOS, M.L. - La cultura olmeca. Con la colaboración de H.R. Cesarman.
102921: REMMIUS PALAEMON. - Regulae. Testo crit.e comm.a cura di M.Rosellini.
141002: ACTA PALAEOHISPANICA X. - Actas do X Colóquio sobre línguas e culturas paleo-hispânicas. Lisboa, 26-28 fev.de 2009.
108774: PALAFOX en MENDOÇA, Joan. - Harder van de Goede Nacht, Of korte aenwijsing Van Deught en Ondeught. Verduytst door F.Lazarus Marcquis. / Harders-brief en bekentenissen Van de goddelijcke genade. Met titelplaat.
126077: PALAMAS, GREGORIUS. MEYENDORFF, J. - A study of Gregory Palamas. Transl. G. Lawrence. With frontisp.
129191: ANTHOLOGIE PALATINE. - Tome I-II (Livres I-V). Texte, trad.& ann.p.P.Waltz & J.Guillon.
61933: ANTHOLOGIE PALATINE 4 & 5. - Livre VII: Epigrammes funéraires.Texte, trad.& ann.p.P.Waltz, A.Dain, E.des Places e.a.
101256: PALAZZI, F. - Enciclopedia degli aneddoti. 10.830 aneddoti storici di tutti i tempi e paesi. C.appendice.
133772: PALDAMUS, H. - Römische Erotik.
130589: PALERMO, J. (publ.) - Le roman de Cassidorus.
93489: PALERMO, J. (publ.) - Le roman de Cassidorus.
37370: PALEY, W. - Sermons on several subjects.
37367: PALEY, W. - The works of -. W.portr.
120685: PALEY, W. - The works of -. W.portr.
130692: PALISSY. ZIMMERMANN, V. - Die Syntax des Verbums bei Bernard Palissy. Beitrag zur Kenntnis der französischen Sprache des 16.Jahrhunderts.
125884: PALLADIOS. - The Lausiac history. Transl.by W.K.Lowther Clarke.
121992: PALLADIOS. - Dialogue sur la vie de Jean Chrysostome. Ed.av.trad.etc.p.A.M.Malingrey & P.Leclercq.
102802: PALLADIOS. LINNÉR, S. - Syntaktische und lexikalische Studien zur Historia Lausiaca des Palladios.
125864: PALLADIOS. - Die lateinische Übersetzung der Historia Lausiaca. Textausg.m.Einl.v.A.Wellhausen.
125928: PALLADIOS. BUTLER, C. - The Lausiac history of Palladius. A critical discussion together with notes on early Egyptian monachism.
132038: PALLADIUS. - De re rustica libri XIIII.
41453: PALLADIUS. - Opus agriculturae, de veterinaria medicina, de insitione. Ed.(& ann.) R.H. Rodgers.
103065: PALLADIUS. WIDSTRAND, H. - Palladiusstudien.
140780: PALLADIUS. SVENNUNG, J. - Untersuchungen zu Palladius und zur lateinischen Fach- und Volkssprache.
131216: PALLADIUS. - Traité d'agriculture. Livres I-II. Texte établi, traduit et commenté par R.Martin.
133410: PALLADIUS. FRESNILLO NUNEZ, J. - Concordantia Palladiana. A lemmatized concordance to the works of Rutilius Taurus Aemilianus Palladius.
120886: PALLAVICINO, Ferrante. - La Taliclea. Libri quattro.
52951: PALLIS, S.A. - Chronology of the Shub-ad culture.
90347: PALLISER, D.M. - Tudor York.
73655: PALLOTTINO, M. - Etruskologie. M.18 Fig.& 138 Taf.
111163: PALLOTTINO, M. - Saggi di antichità. M.45 Abb.& 84 Taf.
119076: [BORGER, E.A.] PALM, J.H.v.d.& H.TOLLENS. - De nagedachtenis van Elias Annes Borger, plegtig gevierd op den 20. december 1820, in naam der Leydsche afdeeling van de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen.
119077: PALM, H.A.van der.] REYDEN, C.v.d. - Ter gedachtenis aan Hendrik Albert van der Palm, student in de letteren en godgeleerdheid aan de hooge school te Leyden. Overleden den 14.November 1819, in den ouderdom van 17 jaren en 7 maanden. Zijnen ouderen toegewijd.
114575: [BORGER, E.A.] PALM, J.H.v.d.& H.TOLLENS. - De nagedachtenis van Elias Annes Borger, plegtig gevierd op den 20 december 1820, in naam der Leydsche afdeeling van de Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen.
25044: PALM, L. - La construction 'li filz le rei' et les constructions concurrents avec 'a' et 'de' étudiées dans des oeuvres littéraires de la seconde moitié du XIIe siècle et du premier quart du XIIIe siècle.
130960: PALM, L. - "On va à la Mouff'?" Etude sur la syntaxe des noms de rues en français contemporain.
98325: PALMÉR, J. - Undersökningar i Olavus Petris språk.
104080: PALMER, R.R. - The improvement of humanity. Education and the French Revolution.
80479: PALMER, N.F. & K.SPECKENBACH. - Träume und Kräuter. Studien zur Petroneller 'Circa instans'-Handschrift und zu den deutschen Traumbüchern des Mittelalters. M.22 Taf.& Faks.der 'Auslegung der Treüme Daniels' (1537).
81852: PALMER, L.R. - The interpretation of mycenean greek texts.
140979: PALMER, L.R. - A grammar of the post-ptolemaic papyri. Vol.1.1: Accidence and word-formation; the suffixes. (all publ.)
20385: PALMER, P.M. - Der Einfluss der neuen Welt auf den deutschen Wortschatz, 1492-1800.
20387: PALMER, P.M. - Neuweltwörter im Deutschen.
117712: PALMER van den BROEK, W. (uitg.) - Javaansche vertellingen bevattende de lotgevallen van een kantjil, een reebok en andere dieren.
107351: PALMÉR, J. - Studier över de starktoniga vokalerna i 1500-talets svenska.
112298: PALMER, R.E.A. - The archaic community of the Romans.
111164: PALMER, L.R. - A new guide to the palace of Knossos. W.23 ill.& 6 pl.
120036: PALMER, A. (ed.) - Tudor churchwardens' accounts. W.1 pl.
46614: PALMER, L.R. - Descriptive and comparative linguistics. W.47 ill.& 1 pl.
45026: PALOMÉS, L. - Des frères mineurs et de leurs dénominations.
98632: PALSETIA, J.S. - The Parsis of India. W.26 pl.
130695: PALSGRAVE. LÜTGENAU, F. - Jean Palsgrave und seine Aussprache des Französischen.
130495: PALSGRAVE, Jean. - L'eclaircissement de la langue francaise par Jean Palsgrave, suive de la grammaire de Giles du Guez. Publiés pour la première fois en France par F.Génin.
132985: HERMANN PÁLSSON. - Tólfta öldin. Þaettir um menn og málefni.
129542: HERMANN PÁLSSON. - Eftir Þjóðveldið. Heimildir annála um íslenzka sögu 1263-98.
131864: HERMANN PÁLSSON. - Uppruni Njálu og hugmyndir.
132095: HERMANN PÁLSSON. - Sagnaskemmtun Islendinga
113098: HERMANN PÁLSSON. - Áhrif Hugsvinnsmála á aðrar fornbókmenntir.
22339: PALTHEN, Joh.Phil. - Tatiani Alexandrini Harmoniae Evangelicae antiquissima Versio Theotisca. (Facs.of ed.1706) ed.by P.Ganz.
88041: PAMA, C. - Rietstap's handboek der wapenkunde.
139564: PAMFLET. - Kort en bondig recept, of remedie tegens het podagra. Beschreven; door den heer Kornelis Bontekoe, in zijn leeven; der medicinen doctor (..) By een versameld, uyt des autheurs eigen manuscripten, ende noyt voor deesen gedrukt.
141828: PAMFLET: O.N.P. [HOEFNAGEL, Nicolaas]. - In 's Gravenhage, anno 1781, tegens Maandag, den 31sten December, werdt Ue: ter begravinge verzogt, met het zoo ongelukkig door de schrik van een advertentie van den 17den dito, gesneuvelde lyk van De Ouderwetsche Nederlandsche Patriot, [...].
85101: PAMP, B.] - Nordiska orter och ord. Festschrift till Bengt Pamp.
111165: PANAETIUS.] STRAATEN, M.v. - Panétius, sa vie, ses ecrits et sa doctrine avec une édition des fragments.
132165: PANAGIOTODIS, E.Ph. (ed.) - The complementizer phase: subjects and operators.
124299: PANAGOPOULOS, J. (ed.) - Prophetic vocation in the New Testament and today.
97708: PANAYOTAKIS, S., M.ZIMMERMANN & W.KEULEN (ed.) - The ancient novel and beyond.
133439: PANCIERA, S. - Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (1956-2005) con note complementari e indici.
133316: PANCIERA, S. (cura) - Iscrizioni greche e latine del Foro Romano e del Palatino. Inventario generale - inediti - revisioni.
122713: PANDAY, R.M.N. - Agriculture in Surinam 1650-1950. An enquiry in to the causes of its decline.
137607: PANHUIJSEN, Jos. - Het afscheid.
46619: PANHUIS, D.G.J. - The communicative perspective in the sentence: a study of latin word order.
52958: PANIAGUA, A.DE. - Les temps héroiques: étude préhistorique d'après les origines indo-européennes.
131432: PRISCUS PANITES. - Fragmenta. A cura di F.Bornmann.
89353: PANNACH, H. - Das Amt Meissen vom Anfang des 14.bis zur Mitte des 16.Jahrh. M.4 Krt.
7513: PANNE, M.C.v.d. - Recherches sur les rapports entre le Romantisme français et le théâtre hollandais.
7515: PANNEKEET, J.A. - Woordvorming in het hedendaags Westfries.
101645: PANORMITA, ANTONIO. - Hermaphroditus. Lat.Text & Uebers., m.Uebers.d.Apophoreta v.C.F.Vorberg. Hrsg.v.F.Wolff-Untereichen & A.Kind.
110325: PANORMITA, ANTONIO. - Das gesamte lyrische oeuvre von Franciscus Pontanus und Antonius Becadelli, genannt Panormita. Aus den Handschriften zum ersten Male veröffenlticht.. Hrsg.v.A.F.W.Sommer.
134917: PANSTERS, K. - De kardinale deugden in de Lage Landen, 1200-1500.
120106: PANTIN, W.A. - The English church in the fourteenth century.
102390: PANZER, F. - Italische Normannen in deutscher Heldensage.
100244: PANZINI, A. - Dizionario moderno delle parole che non si trovano nei dizionario comuni. 9.ed.
41466: PAOLI, U.E. - Die Geschichte der Neaira, und andere Begebenheiten aus der alten Welt. M.39 Abb.& 32 Taf.
113228: PAOLI, U.E. - Studi in onore di Ugo Enrico Paoli. W.portr.& 11 pl.
134114: PAPACHRYSSANTHOU, D. (éd.) - Actes du Prôtaton, éd.diplomatique. (Texte et album.)
134155: PAPACHRYSSANTHOU, D. (éd.) - Actes de Xénophon. (Texte et album.)
79768: PAPADOPOULO, A. - Le mihrab dans l'architecture et la religion musulmanes (Colloque 1980).
126036: PAPADOPOULOS-KERAMEUS, A. - Varia graeca sacra. Sbornik. Greceskich neizdannych bogoslovskich tekst. IV-XV Vekov. Praef. J. Dummer.
136939: PAPAEUAGGENOS, P.S. - E didaktike toon paterikoon keimenoon, eten g' taxe tou gymnasiou, boetema gia tous didaskontes.
87093: PAPAJEWSKI, H. - Thornton Wilder.
133815: PAPANGHELIS, T.D. - He poietike ton romaion "neoteron". Proupotheseis kai proektaseis.
122006: PAPATHOMOPOULOS, M. & E.M.JEFFREYS. (ed.) - Ho Polemos tès Troados. (The War of Troy). Ed.princeps.
132059: PAPATHOMOPOULOS, M. - Anonumou paraphrasis eis ta Oppianou Alieutika.
116085: PAPI, F. - Antropologia e civiltà nel pensiero di Giordano Bruno.
126160: PAPIAS.] VANNUTELLI, P. - De Presbytero Joanne apud Papiam.
101646: PAPIAS. - Papiae Elementarium. Littera A. Rec.V.de Angelis.
140434: PAPOUSEK, D.A. - Op eigen houtje... Aanpassingsprocessen onder de peasant-potters van enkele dorpen in het Mazahuagebied in Midden-Mexico.
116228: PAPP, E. - Die altdeutsche Exodus. Untersuchungen u.krit.Text.
7519: PAQUAY, J. - De Souter in de Bijbelvertaling van 1360.
109232: PAQUOT, J.N.) - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas, de la principauté de Liège, et de quelques contrées voisines. Av.table générale
97193: PARACELSUS. SCHOTT, H. & I.ZINGUER. (Hrsg.) - Paracelsus und seine internationale Rezeption in der frühen Neuzeit. M.5 Taf.
116985: PARACELSUS. BIANCHI, M. - Lessico del Paragranum di Theophrast von Hohenheim, detto Paracelsus. I. Indici.
128477: PARADA, C. - Genealogical guide to greek mythology.
12195: PARAMELLE, Abbé. - L'art de découvrir les sources. Av.5 ill.
132766: PARAMUS. - A history of the Classis of Paramus of the Reformed Church of America. Containing the proceedings of the centennial meeting of the classis, the historical discourse, and te adresses, statistical hitory and the histories of the individual churches.
101648: PARAVICINI, A. (ed.) - Quid suum virtutis, eine Lehrdichtung d.XI.Jahrhunderts.
120429: PARDO RODRIGUEZ, M.L. - Documentacion del condado de Medinaceli (1368-1454).
32509: PARÉ, G. - Les idées et les lettres au XIIIe siècle. Le Roman de la Rose.
84357: PAREAU, L.G. & P.J.L.HUET. - (Disquiratur, quaenam universe fuerit tragoediae graecae ratio, ad eamque exigatur nobilissima Vondelii fabula, Gysbrecht van Aemstel:) Lucius sive navigantes. (&:) Commentatio de graecae tragoediae ratione et nobilissima Vondelii fabula, Gijsbrecht van Aemstel, ad eam exacta.
140594: PARET-LIMARDO, L - La danza del venado en Guatemala.
105942: PARHAM, J. (ed.) - The evironmental tradition in English literature.
25052: PARIS, G. - Légendes du Moyen Age (Roncevaux/Le paradis de la reine Sibylle/La légende du Tannhäuser/Le juif errant/Le lai de l'Oiselet).
25054: PARIS, G. - Poèmes et Légendes du Moyen-Age.
130598: PARIS, G. - Dissertation critique sur le poème latin du Ligurinus, attribué a Gunther.
65197: PARIS, G. - Mélanges de littérature française du moyen age. Publ.p.M.Roques.
25050: PARIS, G. - Etude sur le rôle de l'accent latin dans la langue française.
88329: PARIS, G. & U.ROBERT (publ.) - Miracles de Nostre Dame par personnages.
32513: PARIS, G. - Mélanges de littérature française du moyen age. Publ.p.M.Roques.
111895: PARK, M. - The travels of Mungo Park. Ed.by R.Miller.
133938: PARKER, R. - Athenian religion: a history.
139378: PARKER, R.A. - Claude de l'Estoille, poet and dramatist, 1597-1652.
134773: PARKER, D.C. - Codex Bezae. An early christian manuscript and its text.
13996: PARKER, G. - Filips II. M.ills.
91048: PARKINSON, R. - Dreißig Jahre in der Südsee. Land und Leute, Sitten und Gebräuche im Bismarckarchipel und auf den deutschen Salomoinseln. Hrsg. von B. Ankermann.
62693: PARKS, W. - Verbal duelling in heroic narrative.The Homeric and Old English traditions.
41481: PARLANGELI, O. - Studi messapici (iscrizioni, lessico, glosse e indici).
46629: PARMA, C. - Pronoia und Providentia: der Vorsehungsbegriff Plotins und Augustins.
130546: AUCTION CATALOGUE: ROBERT de PARME. - Livres de liturgie imprimés aux XVe et XVIe siècles faisant partie de la Bibliothèque de son altesse royale, le duc Robert de Parme.
138104: PARMENIDES. PALMER, J. - Parmenides and presocratic philosophy.
137408: PARMENIDES. COULOUBARITSIS, L. - Mythe et philosophie chez Parménide. Av.app.: Traduction du Poème.
137400: PARMENIDES. BORMANN, K. - Parmenides. Untersuchungen zu den Fragmenten.
137374: PARMENIDES. - Fragments. Text and transl., w.intr. by D. Gallop.
107216: PARMENTIER, Th. - Vocabulaire rhétoroman des principaux termes de chorographie.
5595: PARMENTIER, R.-A. - Beschrijving van de getijden- en gebedenboeken van het kabinet Houtart te Brugge. M.17 pl.
142449: PARR, P.J. (ed). - Excavations at Arjoune, Syria.
129422: PARREAUX, A. - The publication of The Monk. A literary event, 1796-1798.
92833: PARRET, H. et al. - Le langage en contexte. Etudes philosophiques et linguistiques de pragmatique.
95535: PARRET, H., M.SBISA & J.VERSCHUEREN. (ed.) - Possibilities and limitations of pragmatics. Proceedings of the conference on pragmatics, 1979.
108270: PARROT, A. (éd.) - Studia mariana. Av.16 ill.& 6 pl.
101537: PARRY, R.H. (ed.) - The English Civil War and after, 1642-1658.
105947: PARRY, ROBERT. - Moderatus (1595). Ed.by J.Simons.
124252: PARSENIOS, G.L. - Departure and consolation. The johannine farewell discourses in the light of greco-roman literature.
12199: PARSONS, R.H. - A history of the Institution of Mechanical Engineers 1847-1947. W.56 ill.
70984: PARTRIDGE, E. - Slang. To-day and yesterday.
61088: PARTRIDGE, A.C. - A companion to Old and Middle English studies.
93137: PARTRIDGE, A.C. - The language of Renaissance poetry (Spenser, Shakespeare, Donne, Milton)
111896: PARUI, S.S. - Kuruksetra in the vamana purana. W.fold.map.
131884: PASCAL, A. - Histoire de l'armée et de tous les régiments depuis les premiers temps de la monarchie française jusqu'a nos jours. Avec des Tableaus synoptiques représentant l'organisation des armées aux diverses époques et le résumé des campagnes de chaque corps par M. Brahaut, et des tableaux chronologiques des combats, sièges et batailles par M. le capitaine Sicard.
64006: PASCAL, B. SCHMITZ du MOULIN, H. - Blaise Pascal, une biographie spirituelle.
103709: PASCAL, B. (DANIEL, Gabriel). - Reponse aux Lettres provinciales de L.de Montalte, ou Entretiens de Cleandre et d'Eudoxe.
105108: PASCAL, B. d' ANGERS, J.E. - Pascal et ses précurseurs.
119865: PASCAL, Blaise. - Les Provinciales, ou les lettres ecrites par Louis de Montalte, à un provincial de ses amis, et aux RR.PP. Jésuites. 10e éd., dans laquelle on a ajoûté la Lettre d'un avocat du parlement à un de ses amis.
121998: PASINI, C. - Inventario agiografico dei manoscritti greci dell'Ambrosiana.
128876: PASOLI, E. - Tre poeti latini espressionisti: Properzio, Persio, Giovenale. A cura di G.Giardina & R.C.Melloni.
129326: PASPOORT van GRIJPSKERKE, M.C. - Humors bruiloft. (Gedichten)
134490: PASQUALI, G. - Preistoria della poesia romana. Con saggio intr.di S.Timpanaro.
142265: PASQUIER, E.] - De Catechismus der Jesuiten, ofte de verborgentheyt der ongerechtigheyt ontdeckt door hare aenhangers. Zynde een naeukeurigh ondersoeck van de Jesuitische leere, gronden en leven, getoetst aen het gevoelen der Roomsche Kercke. Uyt de fransche in de nederduytsche tale gebracht door H.M.D.T.
118540: PASSARGE, S. - Die Buschmänner der Kalahari. M.24 Abb., 1 Taf.& 1 Karte.
102299: PASSARGE, S. - Die Kalahari. Kartenband mit 20 (von 21) gef.Karten.
139555: PASSEN, Robert van. - Het liedje van verlangen.
85142: PASSEN, R.v. - Toponymie van Kontich en Lint (prov.Antwerpen). M.2 uitsl.krtn.
125676: PASSOW, F. - Handwörterbuch der griechischen Sprache. 5.(letzte) Aufl. Hrsg.v.V.C.F.Rost, F.Palm, O.Kreussler, K.Keil, F. Peter & G.E.Benseler.
140360: PASSY, L. (publ.) - Le Livre des Métiers de Gisors au XVIe siëcle.
97267: PASTERNACK, C.B. - The textuality of Old English poetry.
97194: PASTEUR, L. - Oeuvres IV: Etudes sur la maladie des vers à soie. Ed.p.P.Vallery-Radot. Av.fig.& 17 pl.
103308: PASTEUR. DESCOUR, L. - Pasteur et son oeuvre.
110329: PASTOR, R., E.PASCUA, A.RODRGUEZ & P.SANCHEZ. - Beyond the market: transactions, property and social networks in monastic Galicia, 1200-1300. W.3 maps.
138558: PASTOUREAU, M. - Les armoiries. + Mise à jour.
125647: PATER, Lucas]. - De dood van Cajus Gracchus. Treurspel. Met frontispice, titelvignet en vignet door J. Punt.
135681: PATER, Lucas. - De juichende schouwburg; zinnebeeldig divertissement.
124527: PATERA, M. - Figures grecques de l'épouvante de l'antiquité au présent. Peurs enfantines et adultes.
134700: VELLEIUS PATERCULUS. - The caesarian and augustan narrative (2.41-93). Ed.w. intr.& comm.by A.J. Woodman.
103066: VELLEIUS PATERCULUS. - Cum sel.variorum notis. A.Thysius ed.& acc.rec.
140824: VELLEIUS PATERCULUS. - The Tiberian narrative (2.94-131). Ed.w.intr.& comm.by A.J. Woodman.
116960: VELLEIUS PATERCULUS. - Quae supersunt ex Historiae Romanae voluminibus duobus. C.integr.schol., notis, var.lect.& animadv.cur.P.Burmanno. W.engr.frontispice by F.Bleyswyck after H.van der Mij.
131176: VELLEIUS PATERCULUS. - Ex Historiae romananae libris duobus quae supersunt. Ed.C. Stegmann de Pritzwald.
105788: VELLEIUS PATERCULUS. - Ad M. Vinicium consulem libri duo. Rec. W.S. Watt.
93058: VELLEIUS PATERCULUS. - Compendium of roman history & Res gestae divi Augusti. Ed.w.engl.transl.by F.W.Shipley.
121324: VELLEIUS PATERCULUS. - The Tiberian narrative (2.94-131). Ed.w.intr.& comm.by A.J. Woodman.
121325: VELLEIUS PATERCULUS. - Storia romana. (Ed.c.) intr.& comm.di F.Portalupi.
98649: PATHAK, R.C. (ed.) - Bhargava's standard illustrated dictionary of the hindi language (hindi-english).
116676: PATIN, H. - Etudes sur les tragiques grecs.
41488: PATIN, H. - Etudes sur les tragiques grecs.
136804: PATLAGEAN, E. & E. RICHÉ (éd). - Hagiographie, cultures et sociétés, IVe - XIIe siècles. Actes du colloque à Nanterre et Paris (2-5 mai 1979).
110161: LE PATOUREL, J. - The norman empire. W.2 maps.
115952: NEDERLANDS PATRICIAAT. - Genealogieen van bekende geslachten. Jaargang 65 1980/81. Illustraties
110330: PATRICK, Bishop. - The writings, 1074-84. Ed.by A.Gwynn.
134947: BIBLIOGRAPHIA PATRISTICA. - Bibliographia patristica. Internationale patristische Bibliographie. Hrsg.v.W.Schneemeilcher, K.Schäferdick usw. Band 18 bis 35. (Erscheinungen der Jahre 1973-1990).
126901: PATRITIUS, Franciscus Xaverius. - De consensu utriusque libri Machabaeorum.
120507: PATSCHOVSKY, A. & H. ZIMMERMANN (Her.) - Toleranz im Mittelalter.
45046: PATTIN, A. - De verhouding tussen zijn en wezenheid en de transcendentale relatie in de 2e helft der XIIIe eeuw.
133131: PATTISON, M. - Sermons.
130191: PATTIST, J.N. - De trek der Salzburgsche emigranten naar Zeeuwsch-Vlaanderen.
138423: PATUREL, S.E. - Baalbek-Heliopolis, the Bekaa, and Berytus from 100 BCE to 400 CE.
101654: PATZELT, E. - Die karolingische Renaissance. / C.VOGEL.La reforme culturelle sous Pepin le Bref et sous Charlemagne. M.27 Taf.
105431: PATZER, H. - Die Anfänge der griechischen Tragödie. M.13 Taf.
141083: PAUCKER, C. - Vorarbeiten zur lateinischen Sprachgeschichte. Hrsg.v.H. Rönsch.
106778: PAUES, A.C. (ed.) - A fourteenth century English biblical version.
102751: JEAN PAUL. - Briefwechsel mit seinem Freunde Christian Otto. Band 1-3 (1790-1800).
106675: PAUL, H. - Geschichte der germanischen Philologie.
106696: PAUL, H. - (Kleine Schriften). Konvolut von 19 Beiträge u. Abhandlungen zu Sprachgeschichte usw.
16756: PAUL, H. - Prinzipien der Sprachgeschichte. 4.Aufl.
108986: PAUL, H.W. - Bacchic medicine. Wine and alcohol therapies from Napoleon to the French Paradox.
36598: JEAN PAUL. - Levana. Hrsg.v.K.Lange.
24686: PAUL, H. - Mittelhochdeutsche Grammatik. M.8 Abb. 18.Aufl.bearb.v.W.Mitzka.
37391: PAULER, A.v. - Grundlagen der Philosophie.
123590: PAULHAN, F. - Réflexions.
22349: PAULI, JOHANNES. - Schimpf und Ernst. Hrsg.v.H.Österley.
106757: PAULI, JOHANNES. - Die Predigten. Hrsg.v.R.G.Warnock.
89355: PAULI, R. - Simon von Montfort, Graf von Leicester, der Schöpfer des Hauses der Gemeinen.
126066: PAULINUS NOLANUS. SKEB, M. - Christo vivere. Studien zum literarischen Christusbild des Paulinus von Nola.
121996: PAULINUS NOLANUS. PHILIPP, M. - Zum Sprachgebrauch des Paulinus von Nola. I.
121985: PAULINUS NOLANUS. GREEN, R.P.H. - The poetry of Paulinus of Nola. A study of his Latinity.
84358: PAULINUS NOLANUS. MUYS, A.P. - De briefwisseling van Paulinus van Nola en Augustinus.
7523: PAULISSEN, J.H.J. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens ofm. (met uitg.) M.1 facs.
94826: PAULSEN, W. - Expressionismus und Aktivismus. Eine typologische Untersuchung.
136863: PAULUS SAMOSATENUS. NAVASCUÉS, P. de. - Pablo de Samosata y sus adversarios. Estudio histórico-teológico del cristianismo antioqueno en el s. III.
96748: PAULUS, H. - Die französische Zeitungsannonce. Synchronische und diachronische Syntax der 'petites annonces' 1819-1973.
139500: PAULUS SAMOSATENUS. BARDY, G. - Paul de Samosate. Étude historique.
108788: PAULUS, Pieter. - Verklaring der Unie van Utrecht. Met frontispice.
139071: PAULUS DIACONUS. ENGELS, L.J. - Observations sur la vocabulaire de Paul Diacre.
139530: PAULUS SAMOSATENUS. HARNACK, A.von. - Die Reden Pauls von Samosata an Sabinus (Zenobia?) und seine Christologie.
139509: PAULUS SAMOSATENUS. LOOFS, F. - Paulus von Samosata. Eine Untersuchung zur altkirchlichen Literatur- und Dogmengeschichte.
62006: PAULUS SAMOSATENUS. BARDY, G. - Paul de Samosate. Étude historique.
130252: PAULUS, H. - Hadschi Vesvese, ein Vortrag des türkischen Meddah's Nayif Efendi, nach dem Original in armenischen Lettern lateinisch umgeschrieben, zum erstenmal in's Deutsche übertragen und mit Anmerkungen hrsg.
20405: PAULY, P. - Die althochdeutschen Glossen der Hss.Pommersfelden 2671 und Antwerpen 17.4. Untersuchungen zu ihrem Lautstand. M.Krte u.1 Taf.
128764: PAULY, DER NEUE. - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Herausgegeben von H. Cancik & H. Schneider. + Atlas.
121204: PAUNIER, D. - La céramique gallo-romaine de Genève. Avec 806 fig. et 10 planches.
87727: PAUSANIAS. - Descriptio arcis Athenarum. Ed.O.Jahn & A.Michaelis. W.8 fold.pl.
128172: PAUSANIAS. - The Attica of Pausanias. Ed.by M.Carroll.
68771: PAUSANIAS. - Graeciae descriptio. Rec.F. Spiro.
141220: PAUSANIAS. - Guida della Grecia, Libro III: La laconia. (Ed.greca-italiana) a cura di D.Musti e M. Torelli.
140744: PAUSANIAS. - Descriptio Graeciae. Graece et latine rec.L.Dindorf.
139309: PAUSANIAS. - Graeciae desciptio. Ed., graeca emendavit, latinam Amasei interpretationem castigatam adiunxit et adn.& indices adiecit C.G.Siebelis. Liber 1-5.
138884: PAUSANIAS. - Graeciae descriptio. Vol.1: Libri I-IV. Rec.F.Spiro.
87729: PAUSANIAS. PRITCHETT, W.K. - Pausanias periegetes II.
118700: PAUSANIAS. - Graeciae descriptio. Ed, graeca emend, app. crit. adiecit H. Hitzig. Commentarium germanice add. H. Hitzig et H. Blümner. Mit 28 Tafeln (Komplett).
125658: PAUSANIAS. - Graeciae descriptio. Rec., ex codd. et aliunde emend., expl., J.F. Facius.
117245: PAUSANIAS. - Graeciae descriptio. Ed.M.H.Rocha-Pereira.
84361: PAUSANIAS. - Descriptio Graeciae. Graece et latine rec.L.Dindorf.
128638: PAUW, N.de. (uitg.) - Middelnederlandsche gedichten en fragmenten. (I.1, 2: Geestelijke gedichten); II.1: Wereldlijke gedichten [eerste stuk].
127094: PAUW, N.de. - Cartulaire historique et généalogique des Artevelde. Av.1 plan de Gand & 6 plances av.sceaux de familles gantoises.
53007: PAUW, B.A. - Religion in a Tswana chiefdom. W.16 pl., 7 tabl.& 2 maps.
86684: PAUW, N.de. (uitg.) - Bouc van der Audiencie. Acten en sentencien van den Raad van Vlaanderen in de XIVe eeuw. (1369-1378).
112506: PAUWELS, J.L.) - Mélanges offerts au prof. J.L.Pauwels à l'occ.de son éméritat. Av.portr.
98655: PAUWELS, H.R.M. - In praise of holy men: hagiographic poems by and about Hariram Vyas. W.3 pl.
7528: PAUWELS, J.L. - Enkele bloemnamen in de Zuidnederlandsche dialecten. M.m.v.L.Grootaers. M.7 krtn.
7527: PAUWELS, J.L. - Het dialect van Aarschot en omstreken. M.268 krtn.
15265: PAUWELS, J.L. - Verzamelde opstellen. Aangeb.aan de auteur t.g.v.zijn 65e verjaardag. M.uitsl.kaart.
134176: PAVLOPOULOS, D., KILESOPOULOU, K. - To Agion Oros sten Hellenike techne.
140375: PAVÓN ABREU, R. - Cronologia Maya.
82827: PAXSON, J. a.o. (ed.) - The performance of Middle English culture. Essays on Chaucer and the drama in honor of Martin Stevens.
124858: PAYEN, J.C.] - Hommage à Jean-Charles Payen. Farai chansoneta novele. Essais sur la liberté créatrice au Moyen Age. Av.10 ill.sur pl.
91052: PAYNE, T.E. - The twins stories: participant coding in yagua narrative.
130616: PEARCE, E. - Parameters in Old French syntax. Infinitival complements.
83696: PEARSON, K. - The ethic of freethought and other adresses and essays.
131951: PECKHAM, JOHN. - Fratris Johannis Pecham tractatus tres de paupertate. Cum bibliografia ed.C.L.Kingsford, A.G.Little, F.Tocco.
65322: PECOCK, REGINALD. - The repressor of overmuch blaming of the clergy. Ed.by C.Babington.
134906: ATHÉNOGÈNE DE PÉDACHTHOÉ. - La Passion inédite de s. Athénogène de Pédachthoé en Cappadoce (BHG 197b). Intr., édition & trad.p.P.Marval. Av.appendice: Passion épique.
120315: PEDDIE, J. - Alfred the good soldier. His life and campaigns. W.num.ills.
142552: PEDERSEN, H. - Les formes sigmatiques du verbe latin et le problème du futur indo-européen. ET: Le groupement des dialectes indo-européens.
124277: PEDERSEN, S. (ed.) - New directions in biblical theology. Papers of the Aarhus Conference, 16-19 sept. 1992.
91053: PEDERSEN, H. - Mélanges linguistiques offerts à Holger Pedersen, à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire.
122733: ALBINOVANUS PEDO. - Elegiae III et fragmenta, cum interpretatione et notis J. Scaligeri, F. Lindenbruchii, N. Heinsii T. Goralli et al. With 4 engr. plates and title vignette depicting a statue of Erasmus.
89644: ALBINOVANUS PEDO. - Elegiae III et fragmenta, cum interpretatione et notis J. Scaligeri, F. Lindenbruchii, N. Heinsii T. Goralli et al. With 4 engr. plates and title-vignette depecting a statue of Erasmus.
130482: PÉE, J. - Mevrouw Courtmans. Een letterkundige studie.
7529: PÉE, J. - Multatuli en de zijnen.Naar onuitg.brieven met stamboom en illustraties.
110334: PEECK, F. (Hrsg.) - Die reinhardsbrunner Briefsammlung.
137845: EVANGELISCHE PEERLE. - Dye groote Evangelische Peerle: vol devoter ghebeden, godlijcker oeffenighen, ende gheesteliker leeringen, hoe wy dat hoogste goet (dat God is) in onser sielen sullen soecken ende vinden, ende wt allen onsen crachten liefhebben, ende besitten.
137850: PEET, C. van der & G. STEENMEIJER (red.) - De rijkbouwmeesters. Twee eeuwen architectuur van de rijksgebouwendienst en zijn voorlopers. Voorw. van
22351: PEETERS, J.M.J. - Rat und Hilfe in der deutschen Heldenepik.Untersuchungen zu Kompositionsmustern und Interpretation individueller Gestaltungen.
139569: PEETERS-FONTAINAS, J. - Bibliographie des impressions espagnoles des Pays-Bas méridionaux. (1520-1800).
102181: PEETERS-FONTAINAS, J. - Bibliographie des impressons espagnoles des Pays-Bas méridionaux. (1520-1799).
15663: Peeters, K.C. - Miscellanea Prof.em.Dr.K.C.Peeters, door vrienden en collega's aangeb., uitg.d.W.van Nespen. M.vele ills.
131981: PEETERS, Th. - Oudkempische volksliederen en dansen, verzameld en van begeleiding voorzien.
7531: PEETERS, H. - De Rijmkroniek van Holland, haar auteur en Melis Stoke. M.facs.
120370: PEETERS, C.H. - Nederlandsche taalgids. Woordenboek van belgicismen. Met verklaring, en opgave van de overeenkomstige woorden en uitdrukkingen in het algemeen Nederlandsch.
22353: PEETERS, L. - Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kudrunepos.
83933: PEETERS, L.] - Vragende wijs. Vragen over tekst, taal en taalgeschiedenis. Aang.aan Leopold Peeters.
90182: PEETERS, G.J. - Frans Vervoort o.f.m. en zijn afhankelijkheid.
131892: PEETSOLD, J.H. & P.J. de BOSSON. - Hulde aan de nagedachtenis van Abram Pieter van Groningen. Voorgedragen in de buitengewone Vergadering van het Departement "Overmaassche Dorpen" der Mij tot Nut van 't Algemeen. te Rijsoord, den 12 Maart 1862.
103245: PEGIUS, M. - Geburtsstundenbuch.
138004: PÉGUY, Charles. - Oeuvres poétiques complètes. Ed.p.M.Péguy & P.Péguy.
108899: PÉGUY, Charles. - Oeuvres poétiques complètes. Ed.p.M.Péguy & P.Péguy.
53020: PEHRSON, R.N. - The social organisation of the Marri Baluch. W.ill.& 9 figs.
17860: PEI, M. - Glossary of linguistic terminology.
101661: PEI, M.A. - The language of the eighth-century texts in northern France.
129590: PEIGNOT, Gabriel, - Dictionnaire critique, littéraire et bibliographique des principaux livres condamnés au feu; supprimés ou censurés: précédé d'un disocurs sur ces sortes d'ouvrages.
117210: PEIXOTO, R. - Etnografia portuguesa (obra etnográfica completa). Ed.c.pref., notas e bibliogr.F.Gonçalves. W.portrait, figs.& 78 plates
137267: PELAGIUS. - Pelagius's Commentary on St. Paul's Epistle to the Romans. Transl. w.intr. and notes by Th. de Bruyn.
137271: PELAGIUS. FREDE, H.J. (et al., Hrsg.). - Die pelagianische Epistula ad quandam matronam christianam.
137266: PELAGIUS. THIER, S. - Kirche bei Pelagius.
137273: PELAGIUS. - Pelagius's expositions of thirteen epistles of St Paul. I: Introduction; II: Text and apparatus criticus; III: pseudo-Jerome interpolations; (IV: ST. AMBROSIUS. The Explanatio symboli ad initiandos. A provisionally constructed text. Ed.w.intr., notes, and a transl. by R.H. Connolly).
103078: PELAGIUS. VOSSIUS, G.J. - Historiae de controversiis, quas Pelagius eiusque reliquiae moverunt libri septem.
136875: PELAGIUS. BOHLIN, T. - Die Theologie des Pelagius und Ihre Genesis.
140870: PELAGONIUS. - Recueil de médecine vétérinaire. Texte, trad. et comm. par V. Gitton-Ripoll.
7535: PELETIER, W.C.E. - Jacoba van Beieren in het Nederlandsche treurspel.
32758: PELETIER du MANS, JACQUES. - L'Art poëtique (1555). Publ.av.intr.& comm.p.A.Boulanger.
41526: PELIKAN, O. - Vom antiken Realismus zum spätantiken Expressivität. M.20 Taf.
115261: PELLECOM, A. N. van. - Gedichten. Met gegraveerde titelpagina's.
111178: PELLETIER, A. - La femme dans la société gallo-romaine.
111177: PELLETIER, A. - Le sanctuaire métroaque de Vienne (France). Av.8 ill.& 23 pl.
127048: PÈLS, A.:vert.]. CORNEILLE, P. - Cinna, óf goedertierenheid van Augustus. Treurspél. Met gegrav. frontisp. en titelvignet van Nil Volentibus Arduum (door G.de Lairesse).
126413: ISIDORUS PELUSIOTA. - Lettres. Intr., texte, trad.et notes par P.Évieux.
45059: PELZER, A.] - MÉLANGES Auguste Pelzer: études d'histoire littéraire et doctrinale de la scolastique médiévale.
140295: PEÑAFIEL, Antonio. (publ.) - Collección de documentos para la historia mexicana.
140269: PEÑAFIEL, Antonio. (ed.) - Gramática de la lengua zapoteca, por un autor anónimo.
140112: PEÑAFIEL, Antonio. - Nombres geográficos de México. Catálogo alfabético de los nombres de lugar pertenencientes al idioma "nahuatl". Estudio jeroglífico de lamtricula de los tributos del Códice Mendocino.
140254: PEÑALOSA, J.A. - La prática religiosa en México, siglo XVI.
118426: PENDLEBURY, J.D.S. - A handbook to the palace of Minos at Knossos, with its dependencies. W.14 pl. & 8 plans & sep.map.
98658: PENKA, K. - Die Nominalflexion der indogermanischen Sprachen.
65406: PENKERT, S. (Hrsg.) - Emblem und Emblematikrezeption.Vergleichende Studien zur Wirkungsgeschichte vom 16.bis 20.Jht. M.zahlr.Abb.
97117: PENNIMAN, T.K. - A hundred years of anthropology.
134413: PENNING, W.L. Jr. - Benjamin's vertellingen.
138862: PENNINGA, P. & H.HENDRIKS. - Practisch madurees-nederlands woordenboek.
124249: PENNINGTON, J.T. - Heaven and earth in the Gospel of Matthew.
5609: PENNINK, R. - Sylvander (Jan Baptista Wellekens) 1658-1726.
116023: PENNINK, J.J. - Voorlezingen over den raadpensionaris en dichter Jacob Cats, in zijn openlijk en bijzonder leven, inzonderheid als diëet- en zedemeester, en als bevorderaar van de verstandelijke en zedelijke beschaving der Nederlandsche natie.
70455: PEPIN, J.-P. - Essai de bibliographie des traductions françaises des oeuvres de la littérature néerlandaise depuis 50 ans (1918-1968).
110336: PERDRIZET, P. - Le calendrier de la nation d'Allemagne de l'ancienne université de Paris. Av.20 pl.
102859: PEREMANS, W.] - ANTIDORUM W.Peremans sexagenario ab alumnis oblatum. Av.24 pl.
129093: PEREY, L. - La fin du XVIIIe siècle; le duc de Nivernais (= Louis-Jules Mancini-Mazarini).
129094: PEREY, L. - Un petit-neveu de Mazarin, Louis Mancini-Mazarin, duc de Nivernais.
129529: PEREY, L. & G.MAUGRAS. - Une femme du monde au XVIIIe siècle. La jeunesse de madame d'Épinay / Dernières années de madame d'Épinay, son salon et ses amis. D'après des lettres et des documents inédits.
65463: PÉREZ DE HITA (HYTA), G. - Guerras civiles de Granada.
127986: PÉREZ RODRÍGUEZ, E. - Vita Didaci, poema sobre el fundador de Benvívere. Estudio y edición crítica con traducción.
142224: PÉREZ y GÓMEZ, A. (ed.) - Relaciones poéticas sobre las fiestas de toros y cañas. (Siglos XVII-XIX).
101522: PÉREZ QUINTERO, M.J. - Adverbial subordination in English. A functional approach.
138740: APOLLONIUS PERGAEUS. - Quae graece exstant. Graece ed.& latine interpr. L.Heiberg. Vol.1: Conicorum liber I-III.
122364: PERGAMENI, Ch. - L'esprit public bruxellois au début du régime français. Av.15 planches.
106867: PERICAY, P. - Las raíces históricas del extremo ne.peninsular desde la lingüística. Para una caracterización prerromana del Ampurdán.
123037: POLEMON PERIEGETA. - Fragmenta. Ed.L.Preller. Acc.de Polemonis vita et scriptis et de historia atque arte periegetarum commentationes.
116175: DIONYSIUS PERIEGETES. - (Opera) graece et latine cum vet.comm.(Eustathius' Epistola & Commentarii) et interpr.ex rec.cum annot.G.Bernhardy.
126590: DIONYSIUS PERIEGETES. - Geographia, emendata & locupletata, additione scil. Geographiae hodiernae, graeco carmine pariter donatae. Ab E.Wells.
137102: PÉRISTÉRAKIS, A.E. - Essai de'explication de l'emploi de l'aoriste intemporel, et d'autres formes verbales dans les comparaisons homériques.
142446: PERKINS, A.L. - The comparative archeology of early Mesopotamia.
108281: PÉROT, G. - L'accent tonique dans la langue russe.
132624: PEROTTI, Nicollò. - Cornucopiae, seu latinae linguae commentarii locupletissimi, Nicolao Perotto, Sipuntino pontifice auctore, denuo ad veteris codicis et scriptorum, unde illos deprompserat, fidem, diligentissimi recogniti ... Cornelii Vitellii annotationibus.
38739: PERPETUA. BEEK, C.J.M.J.v. (ed.) - Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis, vol.I: Textum graecum et latinum ad.fidem cod.mss.Acc.acta brevia & 9 facs.
139864: PERPETUA. BREMMER, J.N. & M. FORMISANO. (eds.) - Perpetua's passions. Multidisciplinary approaches to the Passio Perpetuae et Felicitatis. (W.text and transl. by J Farrell and C.Williams).
142252: DE PERPONCHER SEDLNITZKY, Willem Emmery. - Anthologie uit de prozaschriften.
116219: PERRE, R.van de. - André Demedts. Een monografie. M.ills.
17863: PERREN, G.E. & J.L.M.TRIM.(ed.) - Applications of linguistics. Selected papers of the 2nd Intern.Congr.of Applied Ling., Cambridge 1969.
110338: PERRENS, F.T. - Etienne Marcel et le gouvernement de la bourgeoisie au 14e siècle (1356-58).
108015: PERRIDON, H. & A.QUAK. (Hrsg.) - Oppa Swänzko - oc Oppa Dansko. Studien zum Altostnordischen. M.ill.
121374: PERRIER, B. (éd.) - Villas, maisons, sanctuaires et tombeaux tardo-républicains: découvertes et relectures récentes. Actes du Colloque International de Saint-Romain en Gal, en l'honneur d'Anna Gallina Zevi, 2007.
3774: PERRON, E.du. - Blocnote klein formaat.
62939: PERRON, E.du. - Brieven.
3777: PERRON, E.du. - Parlando.
135088: PERRON, E.du. - Parlando.
4017: PERRON, E.du. - De bewijzen uit het pak van Sjaalman. Nieuwe dokumenten betreffende de Havelaarzaak en Lebak.
3775: PERRON, E.du. - Graffiti. (Blocnote klein formaat).
46671: PERROT] - Mélanges Perrot: recueil de mémoires concernant l'archéologie classique, la littérature et l'histoire anciennes. Av.6 pl.& 36 ill.
134359: PERROT, J. (publ.) - Les langues dans le monde ancien et moderne. I: Les langues de l'Afrique subsaharienne.(Éd.p.G.Manessy). II: Pidgins et Créoles (Éd.p. A. Valdman].
134565: PERROT, A.M.] - Nouvel itinéraire portatif des Pays-Bas, indiquam (sic) la déscription de la Hollande et de la Belgique, avec les postes et la route d'Amsterdam à Hambourg, les hôtels, voitures et instruction pour les voyageurs.
142351: PERROT, J., D. LADIRAY & O. SOLVERES-MASSEI. - Les hommes de Mallaha (Eynan) Israel. (I: Les sepultures, II: Étude Anthropologique).
116972: PERROTTA, G. - Cesare, Catullo, Orazio, e altri saggi. A cura di B.Gentili et al.
53040: PERRY, W.J. - The primordial ocean. W.map.
41554: PERRY, B.E] - CLASSICAL studies presented to Ben Edwin Perry. Ed.by J.L.Heller.
95512: PERRY, G.G. (ed.) - Religious pieces in prose and verse. Ed.from Robert Thornton's Ms.(ca.1440) Lincoln Cathedral.
71097: PERRY, E.I. - From theology to history: French religious controversy and the revocation of the Edict of Nantes.
129161: PERS, Theod: P. (=Dirck Pietersz.) - Lucretia, ofte Het beeld der eerbaerheydt. (...) Midtsgaders de deughde van Pub.Cornel.Scipio, bewesen aen een Spaensche edel-juffer van Carthago, die hy haren bruydegom wederom vereerde.
139391: PERS, Dirck Pietersz. - d'Ontstelde Leeuw: of Springh-ader der Nederlandscher Beroerten: Van den jare 1560, tot het eynde van 't jaer 1581. (...) Uyt de geloofwaerdighste schriften en verscheyden talen op-gesocht.
141226: PERS, Dir k Pietersz. - VIER WERKEN IN ÉÉN BAND: Bacchus Wonder-wercken: Waer in het recht gebruyck en misbruyck des wijns, door verscheyden vermaecklijcke, eerlijcke en leerlijcke historien wort afgebeeld, en de lasteringe der dronkenschap met levende verwen afgemaelt. Hier is by gevoeght De Suyp-Stad, of Dronckerts Leven. (..).
121401: PERSENIUS, M. - The manuscripts of parts 1 and 2 of Shams al-'ulum by Nashwan al-Himyari. A study of their relationship.
53041: PERSICA. - Annuaire de la Soc.Néerl.-Iranienne. Ed.by A.A.Kampman & C.Nijland. Vol.I-VII. Av.12 fig., 79 pl.& 3 crts.
7551: PERSIJN, A.J. (Uitg.) - Wessel Gansfort- De oratione dominica in een dietse bewerking.
7549: PERSIJN, A.J. - De dietse vertaling der "Scala sacre communionis" van Ioannes Mauburnus (Inl.+ tekst).
139915: PERSIUS. - The Satires. Ed.w.transl.& comm.J. Conington & H. Nettleship.
119592: PERSIUS. - Saturarum liber. It. rec., adn. crit instr., testimonia usque ad saec. XV add. S. Consoli.
132418: PERSIUS. - The Satires. Text w.transl. and notes by J.R. Jenkinson.
133886: PERSIUS. WEDDERBURN, D. - Pesius enucleatus, sive commentarius exactissimus & maxime perspicuus in Persium poetarum omnium difficillimum.
122671: JUVENALIS & PERSIUS. - Sexdecim satirae. Ad codices parisinos recensitae cum interpr.latina, lectionum varietate notis rupertianis (etc.) cur. N.E. Lemaire & A.Perreau.
97714: PERSIUS. - Opera omnia ex ed.G.L.Koenig (Delphin classics with the Variorum notes, Bipont comm.& ind.ed.by A.J.Valpy).
137659: PERSIUS. - The Satires. Text w.transl. and notes by J.R. Jenkinson.
121291: PERSIUS. - Saturae. Comm.atque indice rerum notabilium instr.H.Nikitinski. Acc.varia de Persio judicia saec.XIV-XX.
95288: JUVENALIS & PERSIUS. - Ed.w. engl.transl.by G.G. Ramsay.
46675: PERSIUS. - Satires. Textes & trad.p.A.Cartault.
46677: PERSIUS. DESSEN, C.S. - Iunctura callidus acri: a study on Persius' Satires.
132966: JUVENALIS. & PERSIUS. - Satyrarum libri V. PERSIUS. Satyrarum liber I. Theod. Pulmanni in eosdem Annotationes.
139206: JUVENALIS & PERSIUS. - Alle de schimpdichten van Decius Junius Juvenalis en A. Persius Flaccus door verscheide dichteren in Nederduitse vaarzen overgebracht.
118685: PERSIUS. - Saturarum liber. Rec.C.F. Hermann.
131201: PERSIUS. - Satirarum liber. Cum scholiis antiquis ed.O. Jahn.
132030: PERSIUS. - Satirarum liber. Isaacus Casaubonus recensuit, & commentario libro illustravit.
112529: JUVENALIS & PERSIUS. - Satirae. Ed.w.comm. by A.J. Macleane.
68781: PERSIUS. BO, D. - Auli Persii Flacci lexicon.
68783: PERSIUS. BRAMBLE, J.C. - Persius and the programmatic satire.
127220: JUVENALIS & PERSIUS. - Decii Junii Juvenalis Aquinatis satiræ decem et sex. Auli Persii Flacci satiræ sex.
87734: PERSON, E. - Essai sur l'administration des provinces romaines sous la République.
116677: PERSON, E. - Essai sur l'administration des provinces romaines sous la République.
106647: PERSSON, P. - Beiträge zur indogermanischen Wortforschung.
41563: PERSSON, A.W. - Staat und Manufaktur im römischen Reiche.
46683: PERSSON, P.] - STRENA philologica upsaliensis: festskrift tillägnad Per Persson.
34710: PERSSON, B. - Etude sur la concurrence entre les groupes du type 'les côtes de France - les côtes de la France - les côtes françaises' en français contemporain.
63634: PERSYN, J. - Dr.Schaepman. M. 2 pl. Deel 1 en 2 (van 3)
83911: PERSYN, J. - De wording van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort en zijne ontwikkeling onder de redactie van Em.Vlierbergh & Jul.Persyn (1900-1924). M.ills.
7552: PERTCHEVAL, JAN. - Den Camp vander Doot. (Facsimile van de uitg.1503) met inl., aant.en gloss.d.G.Degroote en toelichting bij de houtsn.d.A.J.J.Delen.
105112: PERTY, M. - Anthropologische Vorträge, gehalten im Winter 1862-1863 in der Aula zu Bern.
94512: PERTY, M. - Ueber die Seele.
53043: PERTY, M. - Die Natur im Lichte philosophischer Anschauung.
101667: PERTZ, G.H. (ed.) - Cnutonis regis gesta.
137686: PERUTELLI, A. - Frustula poetarum. Contributi ai poeti latini in frammenti.
128813: PESCH, A. - Brunaold, haugsold, kirkjuold. Untersuchungen zu den archäologischen überprüfbaren Aussagen in der Heimskringla des Snorri Sturluson.
53046: PESCHEL, O. - Völkerkunde. 5.Aufl.bearb.v.A.Kirchhoff.
45067: PESCHEL, O. - Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen. M.Portr.
53048: PESCHEL, O. - Abhandlungen zur Erd- und Völkerkunde. Hrsg.v.J.Löwenberg.
49551: PESCHEL, O. - Geschichte der Erdkunde bis auf A.v.Humboldt und C.Ritter. Hrsg.v.S.Ruge.
53047: PESCHEL, O. - Abhandlungen zur Erd- und Völkerkunde. Hrsg.v.J.Löwenberg.
37406: PESTALOZZI, J.H. HEUBAUM, A. - J.Heinr.Pestalozzi.
37405: PESTALOZZI, J.H. DELEKAT, F. - Johann Heinrich Pestalozzi. M.Portr.
98660: PESTMAN, P.W. (ed.) - Acta orientalia neerlandica (Proceedings Congress, Leiden 1970). W.2 figs.& 33 pl.
127053: PETAVIUS (PETAU), D. - Uranologion, sive systema variorum authorum, qui de sphaera, ac sideribus, eorumque motibus Graece commentati sunt. & Variarum dissertationum ad uranologion libri octo. With some woodcuts in the text.
89363: PETAVIUS, D. - Rationarium temporum in partes duas, libros tredecim, distributum. W. frontisp., engr.title vignet, 7 engr.plates, 6 folding maps and a few head- and tailpieces.
75148: PETAVIUS (PETAU), D. - Rationarium temporum (praef.J.Perizonii). W. portrait & engraved frontispice, & 7 (1 folding) plates,
108282: PETECH, L. - China and Tibet in the early 18th cent. W.2 maps.
130903: PETER, H. (rec.) - Historicorum romanorum reliquiae. Editio stereotypa ed.alterius (1914) aucta.
41568: PETER, C. - Geschichte Roms.
119476: PETER, H. (ed.) - Veterum historicorum romanorum relliquiae. Disposuit, rec., praef.
124400: PETERLIN, D. - Paul's Letter to the Philippians in the light of disunity in the church.
126689: PETERMANN, K. - Tanzbibliographie. Verzeichnis der in deutscher Sprache veröffentlichten Schriften und Aufsätze zum Bühnen-, Gesellschafts-, Kinder-, Volks- und Turniertanz, sowie zur Tanzwissenschaft, Tanzmusik und zum Jazz.
62758: PETERS, H.L. - Enkele hoofdstukken uit het sociaal-religieuze leven van een Dani-groep. M.ills.& 5 krt.
137007: GERLACH PETERS. - The divine soliloquies of Gerlac Petersen, canon regular of Deventer. Transl.by Monialis.
122230: PETERS, E. (ed.) - Christian society and the crusades 1198-1229. (Sources transl., incl.Oliver of Paderborn, w.notes by J.J.Cavigan).
88729: PETERS, I. (Hrsg.) - Des Engels und Jesu Unterweisungen. Zwei mnd.Lehrgedichte. I.Text.
49554: PETERS, E. - Heresy and authority in medieval Europe: documents in translation.
92827: PETERS, A.K. - Jean Cocteau and André Gide. An abrasive friendship.
93153: PETERS, P., P.COLLINS & A.SMITH. (ed.) - New frontiers of corpus research. Papers from the 21.intern.conf.on English language research on computerized corpora, Sydney 2000.
132072: PETERS, C.H. - De Nederlandsche stedenbouw. De stad als veste, woon- en handelsplaats. & De stad met hare kerken, kloosters, en godshuizen, haar raadhuis en verdere openbare gebouwen, haar woon- en bedrijfshuizen.
87499: PETERSEN, J. - Hauptmomenten in der geschichtlichen Entwicklung der medicinischen Therapie.
94421: PETERSEN, N.M. - Samlede afhandlinger. M.2 Krtn.
133626: PETERSEN-SZEMERÉDY, G. - Zwischen Weltstadt und Wüste: Römische Asketinnen in der Spätantike. Eine Studie zu Motivation und Gestaltung der Askese christlicher Frauen Roms auf dem Hintergrund ihrer Zeit.
124250: PETERSEN, S. - Brot, Licht und Weinstock. Intertextuelle Analysen johanneischer Ich-bin-Worte.
100313: PETERSEN, N.H., C.CLÜVER & N.BELL. (ed.) - Signs of change. Transformations of christian traditions and their representation in the arts, 1000-1200. W.17 col.fig.on pl.
124271: PETERSEN, W.L. et al. (ed.) - Sayings of Jesus: canonical and non-canonical. Essays in honour of Tjitze Baarda.
94699: PETERSEN, N.M. - Bidrag til den oldnordiske literaturs historie.
92509: PETERSON, E. - Frühkirche, Judentum und Gnosis.
34717: PETERSON, A. - Le passage populaire des noms de personne à l'état de noms communs dans les langues romanes et particulièrenment en français.
91388: PETERSON, L. - German communism, workers' protest and labor unions. The politics of the united front in Rhineland-Westphalia 1920-1924.
5612: PETIT, L.D. - Bibliographie der middelnederlandsche taal- en letterkunde.
85929: PETIT DE JULEVILLE, L. - Histoire de la langue et de la littérature française; tome VII: dix-neuvième siècle, période romantique (1800-1850). Av.22 pl.
123442: PETIT, J.L. - Verhandeling van de ziekten der beenderen, waar in men vertoont de verbanden en konsttuigen tot derzelver genezing behoorende. Vertaalt door J. Hoogvliet. Met 39 gravures in de tekst.
102500: PETIT, L.D. & H.J.A.RUYS. - Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Verzamelingen van de bibliotheek van Joannes Thysius en de bibliotheek der Rijks-Universiteit te Leiden (1500-1800). M.Supplement.
45073: PETIT, F. - La spiritualité des Prémontrés aux XIIe et XIIIe siècles.
135326: PETIT, F. (publ.) - La chaîne sur la Genèse. Édition intégrale, chapitres 1 à 50.
131466: PETITMENGIN, P. & L.CICCOLINI. - Jean Matal et la bibliothèque de Saint-Marc de Florence (1545).
17865: PETÖFI, J.S. & H.RIESER (ed.) - Studies in text grammar.
94340: PETR, P. - Haseks "Schwejk" in Deutschland.
128499: PETRARCA. - L'Afrique. Affrica. Tome I: Livres I-IV. Ed., trad., intr.& notes p.P.Laurens.
110343: PETRARCA, F. - (Liber sine nomine. Hrsg.m.Lesarten & Anm.v.) P.Piur: Petrarcas Buch ohne Namen und die päpstliche Kurie.
82502: PETRARCA, F. - (De remediis:) A dialogue between reason and adversity - a late middle english version ed.from ms.Ii, VI.39 of the Univ.Libr.of Cambr.with intr., notes, gloss.& latin text, by F.N.M.Diekstra.
65531: PETRARCA. STURM-MADDOX, S. - Petrarch's metamorphoses: text and subtext in the Rime sparse.
132780: PETRARCA. - Il Petrarcha. Con l'espositione d'Alessandro Vellutello. Di novo ristampato con le figure a i Triomphi, e con piu cose utili in varii luoghi aggiunte.
139988: PETRE, Edward. - Brief van den eerwaerdigen pater Peters, jesuiet, aelmoessenier vanden koning van Engelant, geschreven aen den eerwaerdigen vader La Chaize, biechtvader van den aller-christelijksten koning, nopende de tegenwoordige affaires van Engelant.
134175: PETREIUS, Th. - Bibliotheca Cartusiana, sive illustrium sacri Cartusiensis ordinis scriptorum catalogus.
103683: PETRI, CUNERUS - Tractatus aliquot insigniores, De gravissimis theologiae christianiae controversiis.
82506: PETRI, F. & W.J.ALBERTS. - Gemeinsame Probleme deutsch-niederländischer Landes- und Volksforschung.
121544: PETRI, F. (Hrsg.) - Kirche und gesellschaftlicher Wandel in deutschen und niederländischen Städten der werdenden Neuzeit.
121546: PETRI, F.] EHBRECHT, W. & H.SCHILLING. (Hrsg.) - Niederlande und Nordwestdeutschland. Studien zur Regional- un dStadtgeschiche Nordwestkontinentaleuropas im Mittelalter und in der Neuzeit. Franz Petri zum 80.Geburtstag. M.Portr.& Karten.
123134: PETRI, SUFFRIDUS. - De Frisiorum antiquitate et origine libri tres. In quibus non modo eius gentis propriae, sed & communes Germaniae totius antiquitates multae, hactenus incognitae, produntur. With woodcut printer's mark.
121545: PETRI, F.] SICKEN, B. (Hrsg.) - Herrschaft und Verfassungsstrukturen im Nordwesten des Reiches. Beiträge zum Zeitalter Karls V. Franz Petri zum Gedächtnis (1903-1993).
89032: GERLACUS PETRI (GERLACH PETERS) - Opera omnia. Cura et studio M.M.Kors.
132768: PETRI, Suffredus & Bernardus FURMERIUS. (ed.) - Historia veterum episcoporum Ultraiectinae sedis, et comitum Hollandiae, explicata Chronico Iohannis de Beka (...) et Historia Guilhelmi Hedae (..) usque ad annum 1574.
111180: PETRI, R. - Ueber den Roman des Chariton. M.3 Faks.
141312: PETRIKOVITS, H.von. - Beiträge zur römischen Geschichte und Archäologie, 1931 bis 1974.
133860: PETRONIUS. CONNORS, C. - Petronius the poet. Verse and literary tradition in the Satyricon.
128847: PETRONIUS. - Satyricon, ejusdemque Fragmenta. Nova editio c.notis criticis I.Bourdelotti, et Glossario petroniano. Ed.R.Hermannides.
128854: PETRONIUS. - Satyricon, cum fragmento nuper Tragurii reperto. Acc.diversorum poëtarum Lusus in Priapum, Pervigilium Veneris, Ausonii cento nuptialis, Cupido crucifixus, Epistolae de Cleopatria, & alia nonnulla. Ed.M.Hadrianides.
41583: PETRONIUS. - Le Satiricon. Texte & trad.p.A. Ernout.
92513: PETRONIUS. McMAHON, J.M. - Paralysin cave: impotence, perception and text in the Satyrica of Petronius.
132534: PETRONIUS. PERROCHAT, P. - Pétrone, le festin de Trimalcion. Commentaire exégétique et critique.
126225: PETRONIUS. TAIFACOS, I. - Petronios kai Koraes. Kritika kai ermeneutika scholia sto keimeno ton Satyrikon.
122118: PETRONIUS. - Satyrica / Schelmengeschichten. Lateinisch-deutsch von K. Müller & W. Ehlers.
97720: PETRONIUS. - Satyricon. Cum app. crit. ed.K. Müller.
140847: PETRONIUS. HERMAN, J. & H.ROSÉN. (Hrsg.) - Petroniana. Gedenkschrift für Hubert Petersmann.
140848: PETRONIUS. SUESS, G. - De eo quem dicunt inesse Trimalchionis Cenae sermoni vulgari. + Petronii imitatio sermonis plebei qua ncessitate coniungatur cum grammatica ilius aetatis doctrina.
105443: PETRONIUS. - Satyricon reliquiae. Ed.K.Müller.
68791: PETRONIUS. - Cena Trimalchionis. Ed. (w.comm.) by M.S. Smith.
105445: PETRONIUS. STOLZ, W. - Petrons Satyricon und François Nodot (ca.1650-ca.1710).
60781: PETRONIUS. - Cena Trimalchionis. Hrsg.m. Uebers.& Anm.v.L. Friedlaender.
113288: PETRONIUS. BAGNANI, G. - Arbiter of elegance. A study of the life & works of C.Petronius.
132563: PETRONIUS. - Saturae. Rec.F.Buecheler. Adjectae sunt Varronis et Senecae Saturae similesque reliquiae.
133812: PETRONIUS. - Cena Trimalchionis. Hrsg.m. Übers.& Anm. v.L. Friedlaender.
123187: PETRONIUS. - Satyricôn quae supersunt. Cum integris doct. vir. commentariis & notis N.Heinsii & G.Goesii. Accedunt J. Dousae praecidanea, J.A. Gonsali de Salas commenta, variae diss. & praef. Curante P. Burmanno.
84373: PETRONIUS. PANAYOTAKIS, C. - Theatrum arbitri: theatrical elements in the Satyrica of Petronius.
102348: PETROVICI, E. (intr.) - Atlasul lingvistic romîn. Serie noua, vol.I-III.
110352: PETRUS HISPANUS. CRUZ PONTES, J.M.da. - A obra filosofica de Pedro Hispano portuga lense: novas problemas textuais.
110353: PETRUS HISPANUS. CRUZ PONTES, J.M.da. - Pedro Hispano portugalense e as controversias doutrinais do seculo XIII.
110359: PETRUS de ALLIACO.] MELLER, B. - Studien zur Erkenntnislehre des Peter von Ailly (M.Aillys Traktat De materia concilii generalis).
101680: PETRUS HISPANUS. GRABMANN, M. - Handschriftliche Forschungen zu den philosophischen Schriften des Petrus Hispanus.
45102: PETRY, C.F. - The civilian elite of Cairo in the later middle ages. W.13 maps, 61 fig.& 6 pl.
16762: PETSCH, R. - Wesen und Formen der Erzählungskunst. 2.verm.u.verb.Aufl.
98662: PETTAZZONI, R. - Essays on the history of religions. W.12 pl.
53069: PETTERSSON, O. - Chiefs and gods: religious and social elements in the south eastern bantu kingship. W.map.
93229: PETZOLD, D. - Formen und Funktionen der englischen Nonsense-Dichtung im 19.Jahrhundert.
95570: PETZOLD, G.von. - John Davidson und sein geistiges Werden unter dem Einfluss Nietzsches.
61184: PEUCKER, B. - Lyric descent in the German romantic tradition.
111899: PEUCKERT, W.E. - FESTSCHRIFT für Will-Erich Peuckert z.60.Geburtstag.
91856: PEUNTNER, THOMAS. - Büchlein von der Liebhabung Gottes. Edition und Unters.v.B.Schnell.
4295: PEUSER, G. - Die Partikel "de" im modernen Spanischen. Ihre Leistung als Ligament und Präposition.
124647: PFAFF, F. (Hrsg.) - Die grosse Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse). Nachdr.d.Ausg.1909 verb.u.erg.v.H.Salowsky.
106652: PFAFF, H. - Die Vocale des mittelpommerschen Dialects.
22359: PFAFF, F. (Hrsg.) - Reinholt von Montelban oder die Heimonskinder.
110411: PFANDL, L. - Geschichte der spanischen Nationalliteratur in ihrer Blütezeit.
98663: PFANDT, P. - Mahayana texts translated into western languages (a bibliogr.guide).
132837: PFAU, Théodore Philippe de. - Histoire de la campagne des Prussiens en Hollande en MDCCLXXXVII.
65340: PFEFFER, J.A. - Deutsches Sprachgut im Wortschatz der Amerikaner und Engländer. Vergl.Lexikon m.anal.Einf.u.hist.Ueberblick.
93649: PFEIFFER, F. - Altnordisches Lesebuch. Text, Grammatik, Wörterbuch.
12216: PFEIFFER, H.H. - Experimentelle Cytologie. M.28 Fig.& 13 Tab.(u.ausf.Bibliographie & Chronologie).
22363: PFEIFFER, F. (Hrsg.) - Livländische Reimchronik.
98033: PFEIFFER, R.H. - History of New Testament times, with an introduction to the Apocrypha.
97724: PFIFFIG, A.J. - Einführung in die Etruskologie.
138932: PFLAUM, H.-G. - Les fastes de la province de Narbonnaise. Préf.A.Genier.
83703: PFLEIDERER, O. - Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage.
87742: PFOHL, G. (ed.) - Greek poems on stone, I: epitaphs (7th-5th cent.B.C.)
105449: PFOHL, G. (Hrsg.) - Die griechische Elegie.
68797: PFOHL, G. (Hrsg.) - Griechische Inschriften als Zeugnisse des privaten und öffentlichen Lebens (griechisch & deutsch).
62664: PFOHL, G. (Hrsg.) - Das Epigramm. Zur Geschichte einer inschriftlichen und literarischen Gattung.
37418: PFORDTEN, O.v.d. - Konformismus: eine Philosophie der normativen Werte.
105452: PHAEDRUS. - Fabeln. Latein.-deutsch (m.Erl.) v.E. Oberg.
125402: PHAEDRUS. - Fabulae brevibus illustratae adnotationibus. Ad usum regiarum scholarum.
119110: PHAEDRUS. - Ezopische fabelen van Fedrus. In Nederduitsch dicht vertaelt en met aenmerkingen verrykt door D. van Hoogstraten.
134397: PHAEDRUS. - Fabularum Aesopiarum libri V. Cur. D. Hoogstraten.
130338: PHAEDRUS. - Fabularum aesopiarum libri quinque. Cum novo commentario Petri Burmanni (&) Epistola critica de notis Bentleji in Phaedrum.
133015: PHAEDRUS. - Fabularum aesopiarum libri quinque. Cum novo comm. P.Burmanni. (With:) Epistola critica ..in qua omnes doctissimi Bentleji in Phaedrum notae atque emendationes expenduntur.
132496: PHAEDRUS. - Fabularum aesopiarum libri V. Emend., adn., suppl.L.Mueller.
116580: PHAEDRUS. - Fables. Texte & trad.p.A.Brenot.
124771: PHAEDRUS. - Fabularum aesopiarum libri V. Cum integris commentariis Gudii, Rittershusii [etc.] Cur. P. Burmanno. With engraved title-page.
139316: PHARMACOPEE. - Nederlandsche Apotheek.
139304: PHARMACOPOEA. - Pharmacopoea belgica.
106776: PHEIFER, J.D. (ed.) - Old English glosses in the Epinal-Erfurt Glossary.
139810: EUSEBIUS PHILALETIUS. - Antwoordt op seecker laster-schrift gheintituleert, Zeedich (inder daet onzedich) onder-soeck van eenighe handelinghen in Ghelderlandt in de maent Februarius, ter oorsaecke van seecker verschil tusschen de predicanten voor-ghevallen. Waer-inne niet alleen de voorsz handelinghe verantwoordt en wordt, maer ook onder-socht wie die zijn die gronden van het pausdom in de ghereformeerde kercke legghen, ende naer de Turcksche religie hellen.
132777: MENANDER et PHILEMON. - Reliquiae quotquot reperiri potuerunt; graece et latine cum notis H.Grotii et J.Clerici.
22365: PHILIP, K. - Julianus Apostata in der deutschen Literatur.
119616: PHILIPP, W. - Ansätze zum geschichtlichen und politischen Denken im Kiewer Russland.
22367: PHILIPP der CARTHÄUSER, Bruder. - Marienleben. Zum ersten Male hrsg.v.H. Rückert.
136803: PHILIPPART, G. (dir.) - Hagiographies I. International history of the latin and vernacular hagiographical literature in the west from its origins to 1550.
131521: PHILIPPART, G. - Les légendiers latins, et autres manuscrits hagiographiques.
110361: PHILIPPE DE COMMYNES]. DUFOURNET, J. - La destruction des mythes dans les Mémoires de Ph.de Commynes.
85031: PHILIPPE de REMI, sire de BEAUMANOIR. - Oeuvres poetiques, publiées par H.Suchier.
91860: PHILIPPI, F. - Geschichte Westfalens. M.2 Krt.
29888: PHILIPPSEN, M. - Die Deklination in den "Vices and Virtues".
46720: PHILIPPSON, A. - Das byzantinische Reich als geographische Erscheinung.
60138: PHILIPPUS de LEYDEN. LEUPEN, P. - Philip of Leyden, a 14th century jurist. W.2 fig.& 5 pl.
88951: PHILIPPUS de LEYDEN. LEUPEN, P.H.D. - Een onderzoek naar ontstaan, vorm en inhoud van zijn traktaat De cura reipublicae et sorte principantis.
2697: PHILIPS, J.F.R., J.C.G.M.JANSEN & T.J.A.H.CLESSENS. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914. M.ill.
110071: PHILIPS, S.H. - Het passionneele misdrijf in Nederland.
31637: PHILIPS, C.J. - Les noms des chefs-lieux des departements et des arrondissements de France.
124915: PHILLIPS, H. - Church and culture in seventeenth-century France.
95660: PHILLIPS, R. - Family breakdown in late eighteenth century France: divorces in Rouen 1792-1803.
111184: PHILLIPS, E.D. - Greek medicine. W.16 pl.
87386: PHILLIPS, E.G. - A course of analysis.
29896: PHILLIPS, R. - Denton Welch.
108288: PHILLIPSON, D.W. - African archaeology. W.119 ill.
126245: PHILO. - Opera que supersunt. Vol. VI. Ed. L.Cohn et S.Reiter.
139214: PHILO. BRÉHIER, É. - Les idées philosophiques et religieuses de Philon d'Alexandrie.
60794: PHILO. BITTER, R.A. - Vreemdelingschap bij Philo van Alexandrie: een onderzoek naar de betekenis van paroikos.
118845: PHILO. - Opera omnia. (Ed.C.E.Richter)
41618: PHILO. CAZEAUX, J. - La trame et la chaîne, ou les structures littéraires et l'exégèse dans cinq traités de Philon, (et) Le cycle de Noé.
102809: PHILO. - Opera, quae supersunt ed. L. Cohn & P. Wendland, vol.V.
102812: PHILO. BORGEN, P. - Philo of Alexandria: an exegete for his time.
132998: PHILO. - Lucubrationes omnes quotquot haberi potuerunt, nunc primum latinae ex graecis factae, per Sigismundum Gelenium, (etc.)
41619: PHILO. FARANDOS, G.D. - Kosmos und Logos nach Philo von Alexandria.
60796: PHILO. ROYSE, J.R. (ed.) - The spurious texts of Philo of Alexandria.
124416: PHILO. AUNE, D.E. et al. (ed.) - Neotestamentica et philonica. Studies in honor of Peder Borgen.
126247: PHILODEMUS. - On methods of inference. Ed.w.transl.and comm.by Ph.H. De Lacy and E.A. De Lacy.
137579: PHILODEMUS]. - On choices and avoidances]. Ed.w.transl.& comm.by G.Indelli & V.Tsouna-McKirahan.
137589: PHILODEMUS. - Über die Musik IV.Buch. Text, Übers.& Komm.v.A.J.Neubecker.
126543: PHILODEMUS. LIEBICH, W. - Aufbau, Absicht und Form der Pragmateiai Philodems.
124394: PHILODEMUS. FITZGERALD, J.T. et al. (ed.) - Philodemus and the New Testament world.
34211: JAHRBUCH für PHILOLOGIE, - Bd I-II. Hrsg.v.V.Klemperer u.E.Lerch.
117144: PHILOPONUS. - Commentariae annotationes in libros priorum resolutivorum Aristotelis. (Lateinische) übers.v.G.Dorotheus. Nachdr.d.Ausg.1541 m.Einl.v.K.Verrycken & Ch.Lohr.
120412: PHILOPONUS. - On Aristotle's On coming-to-be and Perishing 2.5-11. Transl.(w.intr.& notes) by I, Kupreeva.
126210: PHILOPONUS. FLADERER, L. - Johannes Philoponos 'De opificio mundi'. Spätantikes Sprachdenken und christliche Exegese.
111186: PHILOPONUS. - De aeternitate mundi contra Proclum. Ed.H.Rabe.
126212: PHILOPONUS. - Ausgewählte Schriften. Uebersetzt, eingeleitet u.kommentiert von W.Böhm.
84393: PHILOPONUS. SORABJI, R. (ed.) - Philoponus and the rejection of aristotelian science.
120398: PHILOPONUS. - Against Proclus' On the eternity of the world, 12-18. Transl.(w.intr.etc.) by J.Wilberding.
120393: PHILOPONUS. - On Aristotle's Physics 1.1-3. Transl.w.intr.etc.by C. Osborne.
116785: LEXICON PHILOSOPHICUM. - Lexicon philosophicum. Quaderni di terminologia filosofica e storia delle idee. A cura di A.Lamarra e L.Processi. Vol.1 - 5.
122065: PHILOSTORGIUS. - Kirchengeschichte. Hrsg.v.J.Bidez. 2.überarb.Aufl.v.F.Winkelmann.
137883: PHILOSTORGIUS. - Kirchengeschichte. Hrsg.v.J.Bidez. 3.bearb.Aufl.v.F.Winkelmann.
129165: PHILOSTRATUS. - Historiae de vita Apollonii Tyanei libri octo. Alemano Rhinuccino interprete. Eusebius contra Hieroclem, [..] Zenobio Acciolo interprete. Omnia haec (latine) ad Graecam veritatem diligenter castigata, & restituta, adiectis ubi opus esse videbatur, annotatiunculis.
105459: PHILOSTRATUS. - Die Bilder. Text, Uebers.& Komm.v.O.Schönberger.
132990: PHILOSTRATUS. - Imagines Philostrati. Eiusdem Heroica. Eiusdem Vitae Sophistarum. Imagines Junioris Philostrati. Descriptiones Callistrati.
137548: PHILOSTRATUS. - Vite dei sofisti. Testo greco a fronte. Intr, trad.e note di M. Civiletti.
117482: PHILOSTRATUS. - Philostratorum et Callistri opera. Rec.A.Westermann. Eunapii Vita sophistarum. Ed.J.F.Boissonnade. Himerii Sophistae declamationes. (graece et latine). Emend.F.Dübner.
117439: PHILOSTRATUS. AVONTINS, I. & M.MILNER-AVOTINS. - An index to the Lives of the Sophists of Philostratus.
123272: PHILOSTRATUS. FLINTERMAN, J.J. - Power, paideia & pythagoreanism. Greek identity, conception of the relationship between philosophers and monarchs and political ideas in Philostratus' Life of Apollonius.
46741: PHILOSTRATUS. - Opera. Ed.C.L.Kayser.
46743: PHILOSTRATUS. COBET, C.G. - De Philostrati libello "Peri gymnastikès" recens reperto.
68808: PHILOSTRATUS. - Philostratorum quae supersunt omnia. (Graece et latine). Acc.Apollonii Tyanensis epistolae, Eusebii liber adversus Hieroclem, Callistrati descript.statuarum. Ex mss.codd.rec., notis perp.illustr., vers.totam fecit G.Olearius.
135675: PHILP, B - The roman house with bacchic murals at Dover.
135676: PHILP, B. - The excavation of the roman forts of the Classis Britannica at Dover.
129683: PHOEVOS PANAGIOTIDIS, E. (ed.) - The complementizer phase. Subjects and operators.
17349: RÉUNION phonologique - internationale tenue a Prague (18-21/XII 1930). (Actes).
126858: PHOTIUS. - Epistolae. Per Richardum Montacutium (Graece et) Latine redditae & notis subinde illustratae.
125420: PHOTIUS. - Lexicon. Ed. C. Theodoridis. Vol.I-II: A-M. 14 Taf.
73002: PHOTIUS. - De brieven van Photius aan Nicephorus. (Tekst, vert.& comm.) d.W.G.Brokkaar.
117323: PHRYNICHUS. - The new Phrynichus, being a revised text of the Ecloga of the grammarian Phrynichus. Ed.w.intr.& comm.by W.G.Rutherford.
111191: PHRYNICHUS. - The new Phrynichus, being a revised text of the Ecloga of the grammarian Phrynichus. Ed.w.intr.& comm.by W.G. Rutherford.
84398: PHRYNICHUS. - Eclogae nominum et verborum atticorum.Gr., c.vers.lat.Nunnesii, notis Hoeschelii, Scaligeri, Nunnesii, cur.J.C.de Pauw.
41635: PHYLARCHUS. - De fragmenten van de geschiedschrijver Phylargus. Tekst, vert.& komm.d.F.L.V.M.Lissone.
65552: PIAGET, E. - Histoire des établissements des Germains dans l'empire d'occident.
125150: PIAMENTA, M. - Islam in everyday arabic speech.
114788: PIAN, R.C. - Sonq dynasty musical sources and their interpretation. W.7 pl.
139501: PIANIGIANI, O. - Vocabolario etimologico della lingua Italiana.
88439: PICABIA, L. - Les constructions adjectivales en français.
124835: PICCHIO, L.Stegagno. - La méthode philologique. Écrits sur la littérature portugaise. I.La poésie. II.La prose et le théâtre. Av.16 ill.
110362: PICCHIO] COLUCCI, M.D.DELL'AGATA & H.GOLDBLATT (ed.) - Studia slavica mediaevalia et humanistica R.Picchio dicata.
127610: PICCOLOMINI, ENEAS SILVIUS. & ULRICH de HUTTEN. - Hofkritik im Licht humanistischer Lebens- und Bildungsideale. (De miseriis curialium (1444), Über das Elend der Hofleute; Equitis Germani Aula Dialogus (1518), Aula, eines deutschen Ritters Dialog über den Hof). Ed.et transl. textum paraverunt K.Schreiner und E.Wenzel.
131120: PICHON, R. - Les dernières écrivains profanes. Les panégyristes, Ausone, le Querolus, Rutilius Namatianus.
137431: PICKARD-CAMBRIDGE, A.W. - Dithyramb, tragedy and comedy.
68810: PICKARD-CAMBRIDGE, A.W. - Dithyramb, tragedy and comedy. Revised by T.B.L.Webster. W.6 figs.& 16 pl.
132383: PICKARD-CAMBRIDGE, A.W. - Dithyramb, tragedy and comedy.
68811: PICKARD-CAMBRIDGE, A.W. - The theatre of Dionysus in Athens.
53085: PICKETT, V.B. - The grammatical hierarchy of Isthmus Zapotec.
140134: PICKETT, V. et al. (eds.) - Vocabulario Zapoteco del Istmo. Castellano-Zapoteco y Zapoteco-Castellano.
62741: PICOCHE, J. - Dictionnaire étymologique du français.
110372: PICOT, G. - Histoire des états généraux considérés au point de vue de leur influence sur le gouvernement de la France de 1355 à 1614.
34733: PICOT, E.] - Mélanges offerts à Emile Picot par ses amis et ses élèves.
104519: HILARIUS PICTAVIENSIS. - Opera ... ex collatione vet.codd.emend., variis lect.ill.& tract.acc.locupletata. (Ed.J.Gillot).
104520: HILARIUS PICTAVIENSIS. - Opera. Studio & lab.monach.S.Benedicti.
104521: HILARIUS PICTAVIENSIS. - Tractatus super psalmos. Ed.J.Doignon.
135708: HILARIUS PICTAVIENSIS. - Hilaire de Poitiers - Commentaire sur le psaume 118. Intr., texte critique, trad.& notes p.M.Milhau.
49100: HILARIUS PICTAVIENSIS. - Tractatus super psalmos. Rec., comm. crit. instr.A. Zingerle.
136639: HILARIUS PICTAVIENSIS. - De trinitate. Cura & st.P.Smulders. Vol.2: Libri VIII-XII & Indices.
76442: HILARIUS PICTAVIENSIS. - Quotquot extant opera. Ex.coll.vet.cod.emend., var.lect.ill.
49101: HILARIUS PICTAVIENSIS. - Tractatus mysteriorum. Collectanea antiarinaria parisina. Libri ad Constantium. Hymni. Fragmenta minora. Spuria. Rec., comm.crit.instr.A.Feder.
82513: PETRUS PICTAVIENSIS. - (Summa de confessione) Compilatio praesens. Ed.p.J.Longère.
89576: HILARIUS PICTAVIENSIS. - Preface to his Opus historicum: (text), transl.& comm.by P. Smulders.
113768: HILARIUS PICTAVIENSIS. - Opera. Stud.& lab.monachorum ord.S.Benedicti.
113769: HILARIUS PICTAVIENSIS. - Quotquot extant opera. (Ed.J.Gillot). With large beautiful printer's mark (142 x 160 mm) of the Parisian ship.
131840: PICTET, A. - Les origines indo-européennes, ou les Aryas primitifs. Essai de paléontologie linguistique.
91198: PIEBENGA, J. - Koarte skiednis fen de Fryske skriftekennisse. M.1 facs.& 20 pl.
5614: PIEBENGA, J. - Koarte skiednis fan de Fryske skriftekennisse. With ills.
5616: PIENAAR, W.J.B. - English influences in Dutch literature and Justus van Effen as intermediary.
113871: PIEP, K.H. - Embattled home fronts. Domestic politics and the American novel of World War I.
53092: PIEPER, M. - Die ägyptische Literatur. M.3 Taf.& 29 Abb. B.MEISSNER. Die babylonisch- assyrische Literatur. M.3 Taf.& 96 Abb.
129962: PIER DAMIANI. LAQUA, H.P. - Traditionen und Leitbilder bei dem ravennater Reformer Petrus Damiani 1042-1052.
133407: PIERI, G. - L'histoire du cens jusqu'a la fin de la République romaine.
138908: PIERQUIN, H. - Recueil général des chartes anglo-saxon. Les saxons en Angleterre (604-1061).
121453: PIERRE, Constant. - Les hymnes et chansons de la Révolution. Aperçu général et catalogue. Avec notices historiques, analytiques et bibliographiques.
138877: PIESARSKAS, B. & B.SVECEVICIUS. - Lietuviu-anglu kalbu zodynas. (Lithuanian-english dictionary).
142364: PIESBERGEN, Th.J. - Der kontextuelle Raum im vorderasiatischen Neolithikum. Die Entwicklung der Lehmarchitektur, die Sozio-Ökonomie des Bauens und Wohnens und die kulturelle Organisation des architektonischen Raums.
46758: PIETERS, J.T.M.F. - Cratinus: bijdrage tot de geschiedenis der vroeg-attische comedie.
90272: PIETERSE, W.C. (publ.) - Livro de Bet Haim do Kahal Kados de Bet Yahacob. W.intr., notes, index & 1 pl.
53098: PIÉTREMENT, C.A. - Les chevaux dans les temps préhistoriques et historiques.
137887: PIETRI, L. - La ville de Tours du IVe au VIe siècle: naissance d'une cité chrétienne.
31639: PIETSCH, C. - Beiträge zur Lehre vom altfranzösischen Relativum.
112996: PIETZSCH, G. - Zur Pflege der Musik an den deutschen Universitäten bis zur Mitte des 16.Jhts. Nachdr.d.Ausg.1936-1942 m.Vorw., Ergänz.usw.
131340: PIGANIOL, A. - L'empereur Constantin.
92529: PIGANIOL, A. & H.TERRASSE, éd.) - Les empereurs romains d'Espagne. (Colloque Madrid 1964). Av. 8 ill.& 12 pl.
101693: PIGGOTT, S. - Ancient Britons and the antiquarian imagination: ideas from the Renaissance to the Regency. W.50 ills.
85362: PIHL, C. - Prepositioner och adverb i Överkalixmalet.
101288: PIIRAINEN, E. - Germ. "FROD-" UND Germ. "KLOK-". Eine bedeutungsgeschichtliche Untersuchung zu Wörtern für Klugheit und pflanzliches Wachstum.
27588: PIIRAINEN, I.T. - Graphematische Untersuchungen zum Frühneuhochdeutschen. M.1 Faks.
104364: PIJNENBURG, J.A.M. - Datives in French.
136453: PIJPER, G.F. - Het boek der duizend vragen.
94065: PIJPER, F. (bew.) - Polemische geschriften der hervormingsgezinden.
108298: PIJPER, G.F. - Fragmenta islamica. Studiën over het islamisme in Nederlandsch-Indië.
119457: PIJPER, F.(bew.) - Geschriften van gemengden aard (van Utenhove, Cooltuyn e.a.)
110401: PIJPER, F. - Martelaarsboeken. M.2 facs.
75174: PIJPER, F. - Middeleeuwsch christendom.
90173: PIJPER, F.(bew.) - Geschriften van gemengden aard (van Utenhove, Cooltuyn e.a.)
90144: PIJPER, F. - De kloosters.
18260: PIKE, K.L. - Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior. 2nd rev.ed.
98665: PIKER, S. (ed.) - The psychological study of theravada societies.
140927: PIKHAUS, D. - Répertoire des inscriptions latines versifiées de l'Afrique romaine (1er-6e. siècles) I: Tripolitaine, Byzacène, Afrique consulaire.
68525: PIKHAUS, P. - Het tafelspel bij de Rederijkers.
93522: PILCH, H. & H.TRISTAM. - Altenglische Literatur.
101203: PILCH, H. - Altenglischer Grammatik. + Altenglischer Lehrgang.
74854: PILCH, H. & H.RICHTER (Hrsg.) - Theorie und Empirie in der Sprachforschung. (Festschrift E.Zwirner).
138821: PILLAI, V.V. - A tamil-english dictionary. Revised and enlarged with an appendix of modern scientific terms.
108290: PILLING, J.C. - Bibliography of the Athapascan languages.
141345: PILLINGER, R. - Studien zu römischen Zwischengoldgläsern. I. Geschichte der Technik und Das Problem der Authentizität. (alles was erschien)
105465: PILLSBURY, P.W. - Descriptive analysis of discourse in late west saxon texts.
140606: PILON, Marta. - El Hermano Pedro, santo de Guatemala.
41181: PINARD de la BOULLAYE, H. - L'étude comparée des religions.
105946: PINCOMBE, M. (ed.) - Travels and translations in the sixteenth century. Sel.papers 2nd Intern.Conf.Tudor Symposium (2000).
127290: PINDARUS. TESSIER, A. (ed.) - Scholia metrica vetera in Pindari carmina.
60826: PINDARUS. SCHADEWALDT, W. - Der Aufbau der pindarischen Epinikion.
137196: PINDARUS. NORWOOD, G. - Pindar. With 6 plates.
117391: PINDARUS. RUMPEL, J. - Lexicon pindaricum.
126231: PINDARUS. BURTON, R.W.B. - Pindar's pythian odes. Essays in interpretation.
137187: PINDARUS. FARNELL, L.R. - Critical commentary to the works of Pindar.
120606: PINDARUS. - Pythiques. Texte ét. et trad. par A. Puech.
120608: PINDARUS. - Isthmiques-Fragments. Texte ét. et trad. par A. Puech.
138737: PINDARUS. DRACHMANN, A.B. - Scholia vetera in Pindari carmina, II: in Pythionicas. Mit 2 Faks.
116761: PINDARUS. BERNARDINI, P.A. - Mito e attualità nelle odi di Pindaro (Nemea 4, Olimpica 9, Olimpica 7). C.6 tav.
120735: PINDARUS. - Fragmenta, indices. Ed. B. Snell.
105481: PINDARUS. - The Nemean odes. Ed.w.comm.by J.B.Bury.
105482: PINDARUS. - The olympian and pythian odes. Ed.w.comm.by B.L.Gildersleeve.
105483: PINDARUS. - Die Isthmischen Gedichte. Textkrit.hrsg.m. Übers., Komm.& Analyse v.E. Thummer.
124305: PINDARUS. - Néméennes. Texte ét. et trad. par A. Puech.
123922: PINDARUS. - Epinicia. Post B.Snell ed.H.Maehler.
132274: PINDARUS. - Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia.
139345: PINDARUS. - Siegeslieder. Griechisch-deutsch. Hrsg.usw.v.D.Bremer.
60816: PINDARUS. - The Isthmian odes. Ed.w.comm.by J.B.Bury.
123092: PINDARUS. RACE, W.H. - Pindar.
111192: PINDARUS. - Siegesgesänge und Fragmente. Griechisch und Deutsch herausgegeben von O. Werner.
46775: PINDARUS. RADT, S.L. - Pindars zweiter und sechster Paian: Text, Scholien und Kommentar.
84403: PINDARUS. GÜNTHER, H.C. - Ein neuer metrischer Traktat und das Studium der pindarischen Metrik in der Philologie der Paläologenzeit.
137223: PINDARUS. DRACHMANN, A.B. - Scholia vetera in Pindari carmina.
138115: PINDARUS. - Olimpicas. Ed. M. Fernandez-Galiano.
138626: PINDARUS. PFEIFFER, I.L. - First person future in Pindar.
134033: PINDARUS. - Victory odes. Olympians 2, 7, 11; Nemean 4; Isthmians 3, 4, 7. Ed. M.M. Willcock.
123532: PINDARUS. - The olympian and pythian odes. Ed.w.comm.by B.L.Gildersleeve.
113064: PINDARUS. - The odes, including the Principal Fragments. Text with English translation by J.Sandys.
68814: PINDARUS. - Carmina cum fragmentis. Ed.A.Turyn.
97735: PINDARUS. - Epinician or triumphal odes in four books, together with the fragment of his lost compositions. Rev.& expl.by J.W.Donaldson.
116872: PINDARUS. SCHMIDT, M. - Ueber den Bau der pindarischen Strophen.
113294: PINDARUS. - (Oeuvres). Texte, trad.& ann.p.A. Puech.
124490: PINDARUS. - The Isthmian odes. Ed.w.comm.by J.B.Bury.
124491: PINDARUS. - The Nemean odes. Ed.w.comm.by J.B.Bury.
124526: PINDARUS. BOEKE, H. - The value of victory in Pindar's Odes. Gnomai, cosmology and the role of the poet.
138065: PINDARUS. MOST, G.W. - The measures of praise. Structure and function in Pindar's second Pythian and seventh Nemean Odes.
136809: PINEL, N.] - De primatu romani pontificis. De la primauté du pape. Ouvrage où l'on se propose de démontrer que la primauté de l'evêque de Rome n'est qu'une primauté de rang & et d'honneur, & quelle n'est ni d'institution divine, ni de jurisdiction. (Edition latine - française)
130484: PINGREE, D. - Catalogue of Jyotisa, manuscripts in the Wellcome library. Sanskrit astral and mathematical literature.
140935: PINKSTER, H. - Sintaxis y semántica del latín. Trad.por M. Esperanza Torrego, J. de la Villa.
41672: PINKSTER, H. - On latin adverbs.
137145: PINKSTER, H]. - On Latin. Linguistic and literary studies in honour of Harm Pinkster. Ed. by R. Risselada, J.R. de Jong, A.M. Bolkestein.
53111: PINNOW, H.J. - Kharia-Texte (Prosa und Poesie). Hrsg.& übersetzt. M.2 Taf.
110955: PINOT DUCLOS, C. - Memoires pour servir a l'histoire des moeurs du XVIIIe siècle (1751). Préf.H.Coulet.
108737: PINSKER, S. - Einleitung in das babylonisch-hebräische Punktationssystem, nebst einer Grammatik der hebräischen Zahlwörter v.Abraham ben Esra (hebr.Text), aus Handschr.hrsg.m.Taf., Faks.& Kommentar.
116759: PINTAUDI, R. & P.J.SIJPESTEIJN. - Ostraka greci da Narmuthis (OGN.1). W.num.fig.
89839: PINTO, V.de Sola] - Renaissance and modern essays pres.to Vivian de Sola Pinto on his 70th birthday. Ed.by G.R.Hibbard.
111651: PINTO, M. - Licensing and interpretation of inverted subjects in Italian.
124268: PIPER, L R.A. (ed.) - The gospel behind the gospels. Current studies on Q.
22374: PIPER, P. (Bearb.) - Die Spielmannsdichtung.
123336: PIPPING, H.] - Festskrift tillägnad Hugo Piping på hans sextioårsdag. W.portrait.
127564: WILLIBALD PIRCKHEIMER. - Verteidigungsrede oder Selbstlob der Gicht. Mit Zehn Kupferstichen von Baldwin Zettl. Übertr. v. W. Kirsch.
138863: PIRENNE, H. (publ.) - Le soulèvement de la Flandre maritime de 1323-1328. Documents inédits avec introduction.
45146: PIRENNE, H. - Histoire économique et sociale du moyen age. Ed.p.H.v.Werveke.
129760: PIRES, A. - The minimalist syntax of defective domains. Gerunds and infinitives.
114784: PIRON, C.-F.-A. - Algemeene levensbeschryving der mannen en vrouwen van België, welke zich door hunne dapperheid, vernuft, geest, wetenschappen, kunst, deugden, dwalingen of misdaden eenen naem verworven hebben, sedert de eerste tyden tot den dag van heden.
140995: PIRSON, J. - La langue des inscriptions latines de la Gaule.
140916: PISANI, V. - Testi latini, arcaica e volgari, con comm.glottologico.
97738: PISANI, V. - Le lingue dell'Italia antica oltre il latino.
17872: PISANI, V. - Allgemeine und vergleichende Sprachwissenschaft - Indogermanistik. POKORNY, J. Keltologie.
102824: PISANI, V. - Testi latini arcaica e volgari, con comm.glottologico.
137917: PISCHEL, B. - Radegunde. Zur europäischen Volkskunde.
98669: PISCHEL, R. - Grammatik der Prakrit-Sprachen.
91077: PISCHON, F.A. - Die Taufnamen.
135006: PISKALAR, A.U. - Zur Frage über das Jesuiten-Gymnasium in Feldkirch.
107037: PIT, M. - How to express yourself with a causal connective. Subjectivity and causal connectives in Dutch, German and French.
128057: PITRA, J.B. - Spicilegium solesmense, complectens sanctorum patrum scriptorumque ecclesiasticorum anecdota hactenus opera selecta e graecis orientalibusque et latinis codicibus.
49630: PITSEUS, J. - Relationum historicarum de rebus anglicis.
91080: PITTARD.] - MÉLANGES offerts au Prof.E.Pittart, en l'honneur de son 90e ann. Av.nombr.pl.& ill.
53119: PITTARD, E. - Crania helvetica, I: les crânes valaisans de la vallée du Rhône.
65570: PIXTON, P.B. - The german episcopacy and the implementation of the decrees of the Fourth Lateran Council, 1216-1245.
89377: PIZARRO, J.M. - A rhetoric of the scene: dramatic narrative in the early middle ages.
138967: PIZZI, I. - Manuale della lingua persiana. Grammatica, antologia, vocabulario.
122791: VERZAMELING VAN PLACAATEN. - Verzameling van placaaten, proclamatieen, notificatien, enz. Door het wetgeevend lichaam, het staats-bewind des Bataafschen Volks, en het departementaal bestuur van Friesland. Deel 6: 16 oct.1801 - 28 april 1803.
87149: PLAG, I. - Morphological productivity.Structural constraints in English derivation.
91081: PLAKANS, A. - Kinship in the past: an anthropology of european family life, 1500-1900.
12223: PLANCK, M. - Wege zur physikalischen Erkenntnis. 2.Aufl.
12228: PLANCK, M.] VOGEL, H. - Zum philosophischen Wirken Max Plancks.
45156: PLANITZ, H. - Die deutsche Stadt im Mittelalter von der Römerzeit bis zu den Zunftkämpfen. M.45 Krtn & 14 Taf.
75830: PLANK, F. (ed.) - Relational typology.
98671: PLANSON, C. - Le vaudou. Av.crt.
5621: PLAS, M.v.d. - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter. M.30 ill.
129949: PLATELLE, H. - Le temporel de l'abbaye de Saint-Amand des origines a 1340.
127027: PLATEN, August Graf. - Sonnette an Freunde.
140611: PLATERO, Juan A. - Ana Guerra de Jesus ante la historia y la teologia mistica.
116478: PLATIEL, S. - Esquisse d'une étude du musey.
94515: PLATNER, E. FICHTE, J.G. - Nachgelassene Schriften zu Platners Philosophische Aphorismen. 1794-1812. Hrsg.v.R.Lauth, H.Jacob & H.Gliwitsky.
94514: PLATNER, E. - Philosophische Aphorismen, nebst einigen Anleitungen zur philosophischen Geschichte, Band I (1793). Hrsg.v.R.Lauth & H.Gliwitzky.
73054: PLATO. ZINTZEN, C. (Hrsg.) - Der Mittelplatonismus.
46882: PLATO. SELIGMAN, P. - Being and not-being: an introduction to Plato's Sophist.
137378: PLATO. BÖHME, G. - Idee und Kosmos. Platons Zeitlehre - Eine Einführung in seine theoretische Philosophie.
46885: PLATO. SLINGS, S.R. - A commentary on the platonic Clitophon. With the text..
41729: PLATO. WIPPERN, J. (Hrsg.) - Das Problem der ungeschriebenen Lehre Platons.
139128: PLATO. RITTER, C. - Platos Gesetze: Darstellung des Inhalts; Kommentar zum griechischen Text.
46912: PLATO. WOLTJER, R.H. - De Platone prae-socraticorum philosophorum existimatore et iudice. Pars I (all publ.)
87795: PLATO. RITTER, C. - Platon, Erster Band (405-380 v.Chr.).
87794: PLATO. OSSEWEIJER, F.M. - Plato's Laches tussen Apologie en Epistula VII.
87791: PLATO. HAAG, E. - Platons Kratylos.
87788: PLATO. GAUSS, H. - Philosophischer Handkommentar I/2: Die Frühdialoge.
138700: PLATO. ERLER, M. - Der Sinn der Aporien in den Dialogen Platons. Übungsstücke zur Anleitung im philosophischen Denken.
138056: PLATO. HESIODUS. BOYS-STONES, G.R. & J.H. HAUBOLD (eds.). - Plato & Hesiod.
134034: PLATO. IRWIN, T. - Plato's moral theory. The early and middle dialogues.
120720: PLATO. - Phaedo. Ed. with intr. and notes by J. Burnet.
105510: PLATO. BERTHEAU, J. - De Platonis epistula septima.
105512: PLATO. BRÖCKER, W. - Platos Gespräche.
105509: PLATO. BENFEY, T. - Ueber die Aufgabe des platonischen Dialogs Kratylos.
105529: PLATO. RAEDER, H. - Platons philosophische Entwickelung.
124055: PLATO. - Ion, Ménexène, Euthydème. Texte établi et traduit par L. Méridier.
73025: PLATO. - Meno. Ed.w.comm.& app.by R.S.Bluck.
124064: PLATO. - Dialogues apocryphes. Texte établi et traduit par J. Souilhé.
124057: PLATO. - Phédon. Texte établi et traduit par L. Robin.
124058: PLATO. - La politique. Texte établi et traduit par A. Diès.
124053: PLATO. - Protagoras. Texte établi et traduit par A. Croiset & L. Bodin.
102850: PLATO. RICK, H. - Neue Untersuchungen zu platonischen Dialogen.
137085: PLATO. GOLDSCHMIDT, V. - Les dialogues de Platon. Structure et méthode dialectique.
117402: PLATO. HENSEL, R. - Vindiciae platonicae.
139176: PLATO. CARONE, G.R. - Plato's cosmology and its ethical dimensions.
124063: PLATO. - Lettres. Texte établi et traduit par J. Souilhé.
137240: PLATO. - Philèbe. Ed.& trad.p.A.Diès.
118662: PLATO. RAEDER, H. - Platons philosophische Entwickelung.
60834: PLATO. - Die Briefe. (Text, Einl., Uebers.& Komm.) v.E.Howald.
60887: PLATO. WOLFF, H.M. - Plato, der Kampf ums Sein.
124062: PLATO. - Le Philèbe. Texte établi et traduit par A. Diès.
124065: PLATO. - Dialogues suspects. (Second Alcibiade, Hipparque, Minos, Les Rivaux, Théagès, Clitophon). Texte établi et traduit par J. Souilhé.
124067: PLATO. - La république (Livre I-X). Texte établi et traduit par E. Chambry avec intr. de A. Diès.
119498: PLATO. - Opera quae feruntur omnia. Rec.I.G.Baiter, IC.Orelli, A.G.Winckelmann. Ecc.integra varietas lectionis Stephanianae, Bekkerianae, Stallbaumianae, scholia et nominum index.
123135: PLATO. MARCK, S. - Die platonische Ideenlehre in ihren Motiven.
41688: PLATO. - Phaedrus. Rec.I.Vollgraf. Acc.codex bodleianus, scholia, appendix crit.

Next 1000 books from Antiquariaat Brinkman[an error occurred while processing this directive]

6/8