Antiquariaat Brinkman
Singel 319, 1012 WJ Amsterdam, The Netherlands. Tel. +31 (0)20 623 83 53            Email: info@antiquariaatbrinkman.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
48583: AMBROSIUS. - Opera. Rec.C.Schenkl.
100674: AMBROSIUS. - De virginibus libri III. Ed.E.Cazzaniga.
133871: REFORMED CHURCH OF AMERICA. - Synodal-Verhandlungen der Hochdeutschen Reformirten Kirche in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, gehalten in York, den 30sten September, 1827. Nebst einem Anhang.
133753: REFORMED CHURCH OF AMERICA. - Centennial of the Theological Seminary of the Reformed Church in America. (formerly Ref.Prot.Dutch Church), 1784-1884.
135391: AMERSFOORT, J.VAN & J. VAN OORT. (HRSG.) - Juden und Christen in der Antike.
38420: AMERSFOORT, J.V. - Het Evangelie van Thomas en de Pseudo-clementinen.
117529: AMES, J. - Typographical antiquities; or The history of printing in England, Scotland, and Ireland: containing Memoirs of our Ancient Printers, and a Register of the books printed by them. Ed. by T.F. Dibdin (1810-1819). W.numerous ills.& facsimiles.
104122: AMIGUES, S. - Les subordonnées finales par opoos en attique classique.
96701: AMIOT, D. - L'antériorité temporelle dans la préfixation en français.
120226: AMIRIDZE, N. - Reflexivization strategies in Georgian.
63432: AMMANN, H. - Die menschliche Rede: sprachphilosophische Untersuchungen.
106886: AMMANN, H. - Die menschliche Rede: sprachphilosophische Untersuchungen.
128718: AMMIANUS MARCELLINUS. WIEL, P. VAN DE. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van Rome in Ammianus Marcellinus Res Gestae.
113497: AMMIANUS MARCELLINUS. VIANSINO, J. (ED.) - Ammiani Marcellini rerum gestarum lexicon.
131135: AMMIANUS MARCELLINUS. ALONSO-NUNEZ, J.M. - La visión historiográfica de Ammiano Marcelino.
113496: AMMIANUS MARCELLINUS. MATTHEWS, J. - The roman empire of Ammianus.
115148: AMMIANUS MARCELLINUS. ENSSLIN, W. - Zur Geschichtsschreibung und Weltanschauung des Ammianus Marcellinus.
115156: AMMIANUS MARCELLINUS. KLEIN, W. - Studien zu Ammianus Marcellinus.
38940: AMMIANUS MARCELLINUS. BROK, M.F.A. - De perzische expeditie van keizer Julianus volgens Ammianus Marcellinus.
107380: AMMIANUS MARCELLINUS. BOEFT, J.DEN., D.DEN HENGST & H.C.TEITLER (EDS.) - Cognitio gestorum: the historiographic art of Ammianus Marcellinus. (Proceedings colloquium Amsterdam, 26-28 August 1991)
67098: AMMIANUS MARCELLINUS. BOEFT, J.DEN, J.W.DRIJVERS, D.DEN HENGST & H.C.TEITLER. - Philological and historical commentary on Ammianus Marcellinus XXII.
89658: AMMIANUS MARCELLINUS. BOEFT, J.DEN, D.DEN HENGST & H.C.TEITLER. - Philological and historical commentary on Ammianus Marcellinus XX.
131459: AMMIANUS MARCELLINUS. DREXLER, H. - Ammianstudien.
66440: AMMIANUS MARCELLINUS. JONGE, P.DE. - Sprachlicher und historischer Kommentar zu Ammianus Marcellinus XIV.
94878: AMMIANUS MARCELLINUS. ROSEN, K. - Ammianus Marcellinus.
131149: AMMIANUS MARCELLINUS. KLEIN, W. - Studien zu Ammianus Marcellinus.
126960: AMMIANUS MARCELLINUS. RIKE, R.L. - Apex omnium, religion in the Res gestae of Ammianus.
69547: AMMIANUS MARCELLINUS. NAUDÉ, C.P.T. - Ammianus Marcellinus in die lig van die antieke geskiedskrywing.
131142: AMMIANUS MARCELLINUS. BOEFT, J. DEN, J.W. DRIJVERS, D.DEN HENGST, H.C. TEITLER (EDS.). - Ammianus after Julian. The reign of Valentinian and Valens in books 26-31 of the Res gestae.
71208: AMMIANUS MARCELLINUS. JONGE, P.DE. - Philological and historical commentary on Ammianus Marcellinus XVIII.
112321: AMMIANUS MARCELLINUS. SYME, R. - Ammianus and the Historia Augusta.
113498: AMMONIUS. - On Aristotle's Categories. Transl.w.notes by S.M.Cohen & G.B.Matthews.
100464: AMMONIUS. - On Aristotle On interpretation 1-8. Transl.(w.comm.) by D.Blank.
107405: AMMONIUS. - De adfinium vocabularum differentia. Ed.K.Nickau.
130194: AMMONIUS. - De adfinium vocabularum differentia. Acc.opuscula nondum edita (Eranius Philo, Lesbonax e.a.). Graece ope MS. primae editionis aldinae etc. ed., ill., vulg.L.C.Valckenaer. With: L.C.Valckenaer Animadversionum ad Ammonium grammaticum libri tres.
119371: AMMONIUS. - De adfinium vocabularum differentia. Ed.L.C.Valckenaer.
85588: AMMONIUS. - De adfinium vocabularum differentia. Accedunt opuscula nondum edita (Eranius Philo, Lesbonax e.a.). Graece ope MS. primae editionis aldinae etc. ed., ill., vulg.L.C.Valckenaer. With: L.C.Valckenaer Animadversionum ad Ammonium grammaticum libri tres.
110807: AMORIE VAN DER HOEVEN, ABM.DES. - Redevoeringen.
110806: AMORIE VAN DER HOEVEN, ABM.DES. - Leerredenen.
116203: AMORIE VAN DER HOEVEN, A. - Het tweede eeuwfeest van het seminarium der Remonstranten te Amsterdam op den 28 october MDCCCXXXIV plegtig gevierd. Met een gegraveerde titelpagina door J.B. Tétar van Elven.
136645: AMPE, A. - De grondlijnen van Ruusborec's drieëenheidsleer als onderbouw van den zieleopgang.
130701: AMPERE, J.-J. - Histoire de la formation de la langue française. Pour servir de complément a l'Histoire littéraire de la France.
108781: AMSTELODAMUM: - Maandblad voor de kennis van Amsterdam. Jrg. 6 t/m 50.
108780: AMSTELODAMUM. - Jaarboek Amstelodamum. Jaarboek I (1902) - 56 (1964). + Register op deel 1-30 & Kroniek v.Amsterdam 1940-1945.
136593: AMSTERDAM. - Geïllustreerde feestgids. Amsterdam, April 1887. Uitgegeven onder medewerking van het Uitvoerend Comité der Feestcommissie.
136577: AMSTERDAM EN OMSTREKEN. TERSTEEG, P.F. - Brouwer's officiëele gids voor de bezoekers van Amsterdam, gedurende de tentoonstelling van tuinbouw en voorbrengselen uit het plantenrijk, en het congres (april-juni 1877).
136595: AMSTERDAM - Amsterdam en de Amsterdammers. Door een Amsterdammer.
123125: AMSTERDAM. - Gezicht op het stadhuis, langs de noordzijde en van agteren, en op den onvolbouwden tooren der Nieuwe Kerk.
132730: ALBUM ERE-PROMOTIE KONINGIN WILHELMINA IN AMSTERDAM. - Het Gulden Boek der Universiteit. Rood marokijnen album, met rijke goudstempeling, goud op snee. Hierin twee bladen beschreven. Het eerste ter gelegenheid van het koninklijk bezoek op 27 april 1892, met de handtekeningen van Wilhelmina en Emma. Het tweede t.g.v. de ere-promotie van Wilhelmina op 9 september 1938, met de handtekeningen van Wilhelmina, Juliana en Bernhard.
123126: AMSTERDAM. - De Nieuwe Kerk, van binnen, naar't westen te zien.
136590: AMSTERDAM. - Jaarmarkt in het Paleis voor de Volksvlijt te Amsterdam, 17, 18, 19 Februari 1887, ten voordeele van de gezondheids- en vacantie-kolonies. Feestwijzer.
123271: AMSTERDAM. - "De Noorder Kerck is begonnen te bouwen anno 1620, ende gereet geweest inden jaere 1623". Stadsgezicht op de kerk met markt en boten. Kopergravure door P.H. Schut, N. Visscher exc., [ca. 1664]. 24, 8x29, 1 cm. Ingelijst.
134691: JANSENISTEN IN AMSTERDAM. - Kort verhaal van twee samenspraken gehouden binnen Amsterdam, op Donderdag, den 23, en Zondag den 26. Mai 1726. tusschen de Heer Lukas Ahuysen, leeraar der Janseniste Gemeente, en Pieter Holm, een envoudig Rooms Catholyk.
118130: AMTER, E., L.MONTEYNE, E.H.R.LIEKENS, J.WOUTERS & M.DAEM. - Jan Broeckaert. Zijn leven en zijn werk. M.ills.en ingeplakt portret.
112870: ANACREON. O'BRIEN, J. - Anacreon redivivus. A study of anacreontic translation in mid-sixteenth-cent.France.
134449: ANACREON. ROSENMEYER, P.A. - The poetics of imitation. Anacreon and the anacreontic tradition.
85593: ANACREON. - Carmina. Acc.sel.quaedam e lyricorum reliquiis. (Ed.R.F.P.Brunck).
89661: ANACREON. - Anacreontis Teii quae vocantur "symposiaka hemiambia" ex Anth. Palatina. Ed. V. Rose.
108711: ANACREON. - Anakreon's gezangen, in Nederlandsche vers-maat overgebragt, door J.H. Hoeufft.
135013: ANACREON. - Hai tou Anakreontos Odai, kai ta Sapphous, kai Erinnas Leipsana. (With latin translation: Anacreontis, Sapphus, et Erinnae carmina, interpr. H.Stephano, et E. Andrea.)
125433: ANACREON. - Anacréon. Traduction et étude par F. Mathews. Phototypie du manuscrit et de la reproduction de Spaletti.
125432: ANACREON. ROSENMEYER, P.A. - The poetics of imitation. Anacreon and the anacreontic tradition.
118636: ANACREONTEA. - Carmina Anacreontea. Ed. M.L. West.
125880: THEODOROS ANAGNOSTES. - Kirchengeschichte. Hrsg.v.G.C.Hansen, .
110107: ANAND, R.L. - (Census of India 1961, vol.13/VII-b:) Punjab, fairs and festivals. W.plates & maps.
109276: ANANTANANDAGIRI. - Sri Sankaravijaya.Ed.by N.Veezhinathan.
120954: ANASTASIUS. SIESWERDA, D.TJ. - Pseudo Anastasius en Anastasius Sinaita. Een vergelijking. De Pseudo-Anastasiaanse Quaestiones et Responsiones in de "Sotèrios". Prolegomena, tekst en comm.
69551: ANASTASSIOU, A. & D.IRMER (HRSG.) - Kleinere attische Redner.
117001: STUDI MICENEI ED EGEO-ANATOLICI. - Ed.C.Gavallotti, A.Archi a.o. W.num.ill.& plates. Vol.1 to 30.
117000: STUDI MICENEI ED EGEO-ANATOLICI. - Ed.C.Gavallotti, A.Archi a.o. W.num.ill.& plates. Vol.1 to 30.
118183: ANATOLIUS. LOKIN, J.H.A. & R. MEIJERING. - Anatolius and the excerpta Vaticana et Laurentiana. Edition and comm.
84567: ANAXAGORAS. SCHOFIELD, M. - An essay on Anaxagoras.
116710: ANAXAGORAS. SILVESTRE, M. - Anassagora nella storiografia filosofica, dal V sec a.C. al VI sec.d.C.
134864: ANAXAGORAS. - The fragments. Ed. w.intr. and comm. by D.Sider.
71864: ANAXIMANDER.] KAHN, C.H. - Anaximander and the origins of greek cosmology.
39276: ANAXIMANDER. COUPRIE, D.L. - De verordening van de tijd: interpretatie en vertaling van het fragment van Anaximander.
107410: ANCONA, R. & E.GREENE. (ED.) - Gendered dynamics in latin love poetry.
123160: AL-ANDALUS: - Al-Andalus. Revista de las escuelas de estudios arabes de Madrid y Granada. Vol.26. W.num.ills.& plates.
79405: ANDEBERHAN, W. (ED.) - Commentari etiopici sul libro profeta Osea.Ed.crit.da MSS.inediti.
136479: ANDEL, M.A.VAN. - Volksgeneeskunst in Nederland.
18404: ANDEL, G.G.V.D. - Die Margaretalegende in ihren mittelalterlichen Versionen. Eine vergleichende Studie.
117886: ANDERSEN, D. - A Pali reader.
38426: ANDERSEN, L. - Studies in oracular verses: concordance to delphic responses in hexameter.
126818: ANDERSEN, Ø. - Im Garten der Rhetorik. Die Kunst der Rede in der Antike.
122138: ANDERSEN, L.P. (ED.) - Partalopa saga. W.1 pl.
83027: ANDERSEN, P.K. - Word order typology and comparative constructions.
28787: ANDERSON, G.K. - The literature of the Anglo-Saxons.
126812: ANDERSON JR., R.D. - Glossary of greek rhetorical terms, connected to methods of argementation, figures and tropes from Anaximenes to Quintilian.
26308: ANDERSON, R.R. & U.GOEBEL. - Wortindex und Reimregister zum sog. 'Heinrich von Melk'.
121495: ANDERSON, MARIE. - Uit Multatuli's leven. Bijdrage tot de kennis van zijn karakter. M.3 portr.
127756: ANDERSON, G. - Eros sophistes. Ancient novelists at play.
10638: ANDERSON, M.D. - Drama and imagery in english medieval churches. W.12 ill.& 24 pl.
76437: ANDERSON, J.H. - Biographical truth.The representation of historical persons in Tudor-Stuart writing.
17534: ANDERSON, J.M. - On case grammar. Prolegomena to a theory of grammatical relations.
76133: ANDERSON, J.M. - The grammar of case.Towards a localistic theory.
66450: ANDERSON, W.J. & R.P.SPIERS. - Die Architektur von Griechenland und Rom.
112485: ANDERSON, M.O. - Kings & kingship in early Scotland.
102372: ANDERSON, J.M. - Structural aspects of language change.
126851: ANDERSON JR., R.D. - Ancient rhetorical theory and Paul.
21350: ANDERSON, R.R. - Wortindex und Reimregister zum 'Moriz von Craûn'.
23490: ANDERSSON, S. - Nouvelles études sur la syntaxe et la sémantique du mot français TOUT.
4325: ANDERSSON, E. - Contribution à l'ethnographie des Kuta, I. Av.2 pl.& 38 ill.
85971: ANDERSSON, A.O. - L'identification automatique des lexèmes du français contemporain.
33388: ANDERSSON, S. - Etudes sur la syntaxe et la sémantique du mot français TOUT.
4676: ANDERSSON, E. - Contribution à l'ethnographie des Kuta. Av.8 pl.& 82 ill.
122996: ANDERTON, B. - Fragrance among old volumes. Essays and idylls of a book lover.
28789: ANDO, S. - Chaucer to Shakespeare. Essays in honour of Shinsuke Ando.Ed.by T.Takamiya & R.Beadle.
61923: ANDOCIDES. - Discours. Texte, trad., intr., notes & ind.p.G.Dalmeyda.
115754: ANDRÉ, P.J. - L'islam et les races.
119655: ANDRE, E. - Ein Königshof auf Reisen. Der Kontinentaufenthalt Eduards III. von England, 1338-1340.
99973: ANDREAE, A.J. - Kollumerland en Nieuw-Kruisland, geschiedkundig beschreven. Oudheidkundige plaatsbeschrijving van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.
93679: ANDREAE, J.V. MONTGOMERY, J.W. - Cross and crucible: Johann Valentin Andreae, 1586-1654. ( Vol. I: Life, world-view and relations with rosicrucianism and alchemy. Vol.II: Chymische Hochzeit, english version of 1690 in facsimile, ) w.notes & comm.
128166: ANDREAS CAPELLANUS. SCHLÖSSER, F. - Andreas Capellanus. Seine Minnelehre und das christliche Weltbild um 1200.
115923: ANDRES, B. & M.A.BERNIER. (DIR.) - Portrait des arts, des lettres et de l'éloquence au Québec (1760-1840). Av.29 fig.
135539: ANDRESEN, C. (HRSG.). - Die Lehrentwicklung im Rahmen der Katholizität.
124338: ANDRESEN, C.A. (ET AL. EDS.) - Lexikon der alten Welt.
135113: ANDREW, J. (ED.) - Poetics of the text. Essays to celebrate twenty years of the neo-formalist circle.
107413: ANDREWES, A. - The greek tyrants.
97151: ANDREWS, J. & A.DIGBY. (ED.) - Sex and seclusion, class and custody. Perspectives on the history of British and Irish psychiatry.
127351: ANDRIC, S. - The miracles of St. John Capistran.
103616: ANDRINGA, REYNERUS AB. - Doctrina non universitatis Lovaniensis, sed quorumdam privatorum. Seu Gummari Huygens, Francisci van Vianen, & similium ... Sive Expositio Carnificinae conscientiarum.
123260: ANECDOTES: - Lektuur in verloren oogenblikken. Met 2 verschillende titelvignetten door H. Veelwaard.
123512: ANEES, M.A. & A.N.ATHAR. - Guide to Sira and Hadith literature in western languages.
6173: ANEMA, S. - Een vergeten dichteres uit de achttiende eeuw. (Clara Feyona van Sytzama). M.4 pl.
5527: ANGEBAUER, K. - Ovambo: Fünfzehn Jahre unter Kaffern, Buschleuten und Bezirksamtmännern. M.48 Abb.& 1 Krt.
112415: ANGEL, J.L. - The people of Lerna. Analysis of a prehistoric aegean population. W.26 pl.
133431: ANGELI BERTINELLI, M.G. & A.DONATI. (CURA) - Usi e abusi epigrafici. Atti del Colloquio Intern.di Epigrafia Latina (Genova 2001).
133433: ANGELI BERTINELLI, M.G. - Lunensia antiqua.
116185: D'ANGELO, R.M. - Carmen de figuris vel schematibus. Intr., testo crit.& comm.
109279: ANGENOT, J.P. - Aspects de la phonétique et la morphologie de l'ewondo (Cameroun).
12002: ANGERER, J. - Die Bräuche der Abtei Tegernsee unter Abt Kaspar Ayndorffer (1426-61), verbunden mit einer textkrit.Edition der Consuetudines tegernseensis.
16258: ANGERS, J.-E.D' - L'humanisme chrétien au XVIIe siècle: St.François de Sales et Yves de Paris.
103362: ANGLADE, J. - Grammaire élementaire de l'ancien français.
110431: ROBERT ANGLÈS. - Le Traité du quadrant. Texte latin (XIIIe s.) & trad.grecque, publ.p.P.Tannery.
136000: ANGSTENBERGER, P. - Der reiche und der arme Christus. Die Rezeptionsgeschichte von 2 Kor 8, 9 zwischen dem zweiten und dem sechsten Jahrhundert.
38437: ANGUS, S. - The religious quests of the graeco-roman world.
21355: ANHOLT, S. - Die sogenannten Spervogelsprüche und ihre Stellung in der älteren Spruchdichtung.
134224: ANIEL, J.-P. - Les maisons de Chartreux. Des origines a la chartreuse de Pavie.
132592: ANKARLOO, B. - Trolldoms processerna i Sverige.
129763: AUCTION CATALOGUE: ANKERSMIT. - Catalogue des collections de Tableaux modernes, dessins, publications illustrées et autres, bocaux, verres, meubles et antiquités, de Monsieur Jacob Ankersmit [..]. Le Mardi 24 Janvier 1905.
88864: ANKWICZ-KLEEHOVEN, A. - Der wiener Humanist Johannes Cuspinian. M.2 Abb.& 20 Taf.
112867: ANNAMAYYA. - God on the hill: Temple poems from Tirupati. Transl.by V.N.Rao & D.Shulman.
133502: ANNEGARN, A. - Floris en Cornelis Schuyt. Muziek in Leiden van de vijftiende tot het begin van de zeventiende eeuw.
21357: ANNEMA, H. - Die sog.absoluten Partizipalkonstruktionen im Neuhochdeutschen.
125722: ANONIEM. - Het reisje naar Gelderland, of de vervulling van Herman's wenschen. Uitgegeven ten behoeve der noodlijdenden van Maas en Waal.
127382: ANONIEM. - Status particularis Regiminis S.C. Majestatis Ferdinandi II.
113927: ANONIEM. - Eenvoudige en leerzaeme samenspraek tusschen eene boerinne en eene steedsche patriottinne, raekende de omstandigheden van den tegenwoordigen tyd.
88086: ANONIEM. - Geschiedenis van den oorlog der drie Europeesche keizers, in den jare MDCCCV. Frontispice en 2 platen(1 uitsl) door R. Vinkeles & 1 uitsl. grensgekleurde kaart door J. Veelwaard.
136651: ANONIEM. - Gedachten bij de groote gebeurtenissen, in ons vaderland voorgevallen, bijzonder in Amsterdam, op het einde van 't jaar 1813. (Gedicht)
119051: ANONIEM. - De Ithaka van Jan Trochée wedergevonden door twee Aardenburgers. Met gelithografeerde titelpagine met een vignet gedrukt door H.J. Backer.
136654: [WILLEM I & HENRIETTE D'OULTREMONT.] ANONIEM. - Antwoord van een inwoner uit Zwart-Adelaarsland aan een Botterdorper.
132348: ANONIEM. - Politieke gedichten door een Schoolmeester.
121836: BILDERDIJK. ANONIEM. - De herdenking van Bilderdijks geboortedag georganiseerd door het nationaal comité Bilderdijk-herdenking 1956.
67283: HORATIUS. ANONYM. - Quintus Horatius Flaccus: editions in the United States and Canada (a check list).
88066: ANONYM. - Horae subcisivae quae exhibent opiniones de jure repraesentionis in usum Fori Groningani propositas à studioso patriarum legum.
119862: ANONYM. - Die Buchillustration im 18. Jahrhundert. Colloquium der Arbeitsstelle 18. Jahrhundert Gesamthochschule Wuppertal Universität Münster. Düsseldorf vom 3. bis 5. Oktober 1978. Mit vielen Abb.
119587: ANONYME. - La question du Tessin. Par un citoyen genevois.
129238: ANONYME. - Ouvrages politiques et philosophiques d'un anonyme.
119029: RAVENNAS ANONYMUS. - De geographia libri quinque. Ex ms.cod.Bibl.Reg.eruit & notis illustr.P.Porcheron.
131400: ANONYMUS, FORTASSE OLYMPIODORUS THEBANUS. - Blemyomachia (P.Berol.5003). Ed., prol.& comm.instr.H.Livrea.
106107: ANONYMUS. - Contra philosophos. Ed.D.Aschoff.
114826: ANONYMUS. - In Matthaeum. Ed.B.Löfstedt.
125332: ANQUETIL DU PERRON, A.H. - Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre. Trad.av.remarques et acc.de plusieurs traités. Av.13 pl.
135786: ANSALDI, CASTO INNOCENTE. - De baptismate in spiritu sancto et igni commentarius sacer accedunt ejusdem auctoris Orationes duae, in Athenaeo Ferrariensi habitae.
99103: ANSELMUS. KAPRIEV, G. - ...ipsa vita et veritas: der ontologische Gottesbeweis und die Ideenwelt Anselms von Canterbury.
137463: ANSELMUS. - Monologion. Rec.F.S.Schmitt.
117147: ANSELMUS. SCHMITT, F.S. (HRSG.) - Analecta anselmiana. Untersuchungen über Person und Werk Anselms von Canterbury.
106112: ANSELMUS. RULE, M. - The life and times of St.Anselm.
12547: ANSELMUS. SPRINGER, J.L. - Argumentum ontologicum (existentieele interpr.v.h.spec.godsbewijs i.h.Proslogion).
114825: ANSELMUS. SOUTHERN, R.W. & F.S.SCHMITT. (ED.) - Memorials of St.Anselm.
110872: ANSLIJN, N. - Afbeelding der artsenij-gewassen, welke in de Nederlandsche apotheek als zoodanige vermeld zijn. Met 265 handgekleurde litho's.
109127: ANTALL, J. (RED.) - Aus der Geschichte der Heilkunde. Museum, Bibliothek und Archiv für die Geschichte der Medizin 'Ignác Semmelweis". M.170 z/w. und 20 farb.Fig.auf Taf.
117328: THEOPHILUS ANTECESSOR. - Paraphrasis graeca institutionum ceasarearum. Cum notis integris P.Nannii, J.Curtii, D.Gothofredi, H.Ernstii et C.A.Fabroti (etc.) ed. (graece et latine) G.O.Reitz. Acc.fragmenta theopilina. Cum glossario.
119453: ANTHEUNIS, G. - Leven, lieven, zingen. Nieuwere liederen en gedichten.
85601: ANTHIMUS. - De observatione ciborum, ad Theodoricum regem Francorum epistula. Rec.E. Liechtenhan.
111368: THEOPHILUS ANTIOCHENUS. - Ad Autolycum. Text, transl.& comm. by R.M.Grant.
135960: EUSTATHIUS ANTIOCHENUS. - Opera quae supersunt. Ed.J.H.Declerck.
61939: ANTIPHON. - Discours, suivis des fragments d'Antiphon le Sophiste.Texte ét. et trad. par L.Gernet.
130857: ANTOINE, G. & B.CERQUIGLINI. (DIR.) - Histoire de la langue française 1945-2000.
23497: ANTOINE, G. - La coordination en français.
113371: ANTONIDES VAN DER GOES, J. - Alle de gedichten. Hier by komt het leven des dichters.
132377: ANTONIDES VAN DER GOES, J. - De Ystroom. (=Alle de gedichten. Hier by komt het leven des dichters.) Met 3 titelvignetten naar J. Goeree, de eerste gegraveerd door B. Bernards, de andere door J. Schynvoet, een auteursportret door P. a Gunst naar L. Bakhuizen en 5 platen door Romeyn de Hooghe.
4544: ANTONISSEN, R. - Schets van den ontwikkeling der Zuidafrikaansche letterkunde. (1: Studie. 2: Bloemlezing.)
99105: ANTONOPOULOU, T. - The homilies of the emperor Leo VI.
38452: ANTONSSON, O. - The Praxiteles marble group in Olympia. W.26 ill.& 32 pl.
130705: ANTTILA, R. - Historical and comparative linguistics.
109281: ANWAR BEG, A. - The poet of the east: the life and work of Muhammad Iqbal. W.Forew.by R.A.Nicholson.
5724: ANWAR, M.S. - BE and equational sentences in egyptian colloquial arabic.
117889: APASTAMBA. - Das Srautasutra, Buch 1-7. Uebers.v.W.Caland.
86219: APASTAMBA. - Das Srautasutra, Buch 8-15, aus dem Sanskrit übersetzt v.W.Caland.
117888: APASTAMBA. - Das Srautasutra, Buch 16-24 und 31. Uebers.v.W.Caland.
14822: APELDOORN, L.J.VAN. - De kerkelijke goederen in Friesland. Beschrijving van de ontwikkeling van het recht omtrent de kerkelijke goederen in Friesland tot 1795.
4546: APELDOORN, C.G.L. - Dr. Willem Doorenbos.
23501: APELDOORN, J.L.V. - Pratiques de la description.
35318: APELT, E.F. - Metaphysik. Mit 2 lithogr. Taf.
66417: ALEXANDER APHRODISIENSIS. - On Aristotle's Prior analytics 1.1-7. Transl.w.comm.by J.Barnes e.a.
66419: ALEXANDER APHRODISIENSIS. - Quaestiones 1.1-2.15. Transl.w.comm.by R.W.Sharples.
120397: ALEXANDER APHRODISIENSIS. - On Aristotle's Prior analytics 1.32-46. Transl.w.comm.by I.Mueller.
111993: ALEXANDER APHRODISIENSIS. - On Aristotle's Meteorology 4. Transl.(w.comm.) by E.Lewis.
117146: ALEXANDER APHRODISIENSIS. - In VIII libros topicorum Aristotelis commentatio. PSEUDO-ALEXANDER.Annotationes in librum elenchorum Aristotelis. (Lateinische) Übers.v.G.Dorotheus. Nachdr.d.Ausg.1541 m.Einl.v.S.Ebbesen.
100458: ALEXANDER APHRODISIENSIS. - Quaestiones 2.16-3.15. Transl.by R.W.Sharples.
132785: APHTONIUS. - Progymnasmata (a R. Agricola & J.M. Catanaeo latinitate donata). Cum scholiis R.Lorichii.
121769: APIANUS, PETRUS & GEMMA FRISIUS. - Cosmographia Petri Apiani, per Gemmam Frisium apud Lovanienses medicum & mathematicum insignem, iam demum ab omnibus vindicata mendis, ac nonnullis quoque locis aucta. Additis eiusdem argumenti libellis ipsius Gemmae Frisii. With a woodcut globe on the title-page, folding cordiform world map of the Winds (from an other edition, see note), all 4 volvelle plates, of which 2 with the original plumb lines, a printer's mark on the last page and many woodcuts in the text.
38458: APICIUS. - De re coquinaria. Ed.C. Giarratano & F. Vollmer.
136105: APOLINARIUS. MÜHLENBERG, E. - Apollinaris von Laodicea.
126125: APOLINARIUS. GOLEGA, J. - Der Homerische Psalter. Studien über die dem Apolinarios von Laodikeia zugeschriebene Psalmenparaphrase.
125784: APOLINARIUS. HÜBNER, R.M. - Die Schrift des Apolinarius von Laodicea gegen Photin (Psuedo-Athanasius, Contra Sabelliaos) und Basilius von Caesarea.
90588: APOLLINAIRE. - Oeuvres poétiques. ed.p.M.Adéma & M.Décaudin.
102615: APOLLINARE A VALENTIA, P. - Bibliotheca fratrum minorum capuccinorum provinciae neapolitanae.
132781: SIDONIUS APOLLINARIS. - Opera, Iac. Sirmondi cura & studio recognita, notisque illustrata.
136930: APOLLODORUS. - The library. Ed.w. transl. by J.G. Frazer.
116760: APOLLONIUS RHODIUS. RESTA, G. - Apollonio Rodio e gli umanisti.
116728: APOLLONIUS RHODIUS. PADUANO, G. - Studi su Apollonio Rodio.
69565: APOLLONIUS TYRIUS. KORTEKAAS, G.A.A. - Historia Apollonii regis Tyri: prolegomena, text of the two principal latin recensions, ind.& app.
116979: APOLLONIUS RHODIUS. FUSILLO, M. - Il tempo delle argonautiche. Un'analisi del racconto in Apollonio Rodio.
119152: APOLLONIUS PERGAEUS. ELSNER, B. - "Apollonius Saxonicus". Die Restitution eines verlorenen Werkes des Apollonius von Perga durch Joachim Jungius, Woldeck Weland und Johannes Müller.
89671: APOLLONIUS RHODIUS. LEVIN, D.N. - Apollonius' Argonautica re-examined, I (all publ.): the neglected first and second books.
94890: APOLLONIUS RHODIUS. PAPANGHELIS, T.D.& A.RENGAKOS (ED.) - A companion to Apollonius Rhodius.
38462: APOLLONIUS RHODIUS. FRAENKEL, H. - Noten zu den Argonautika des Apollonios.
67054: APOLLONIUS TYRIUS. KORTEKAAS, G.A.A. - Historia Apollonii regis Tyri. Ed.w.comm., bibl., ind.& app.
107452: APOLLONIUS RHODIUS. HÄNDEL, P. - Beobachtungen zur epischen Technik des Apollonius Rhodius.
61944: APOLLONIUS RHODIUS. CAMPBELL, M. - A commentary on Apollonius Rhodius Argonautica III/1-471.
61946: APOLLONIUS RHODIUS. WENDEL, C. (ED.) - Scholia in Apollonium Rhodium vetera.
134723: APOLLONIUS RHODIUS. PAPATHOMOPOULOS, M. - Apollonii Rhodii Argonauticorum concordantia.
107421: APOLLONIUS RHODIUS. HARDER, M.A., R.F.REGTUIT & G.C.WAKKER. (ED.) - Apollonius Rhodius.
100476: APOLLONIUS TYRIUS. KORTEKAAS, G.A.A. - The story of Apollonius, king of Tyre: a study of its greek origin and an ed.of the two oldest latin recensions.
106880: APOSTOLESCU, N.I. - L'ancienne versification roumaine (XVIIe & XVIIIe s.).
104127: APOSTOLIC FATHERS, THE. - Ed.& transl.by K.Lake.
134371: APOSTOLIDES, E.N. (PUBL.) - Anthologia 1708-1952.
122174: APOSTOLOPOULOS, D.G. - Ho "Hieros Codex" tou Patriarcheiou Constantinoupoleos sto b' miso tou IE' aeona: ta mona gnosta sparagmata. With 32 plates.
122010: APOSTOLOPOULOS, D.G. - To Nomimon tès Megalès Ekklèsias 1564-ci.1593. (A.To historiko perigramma; Ta panomoiotupa; B. Hè metagraphè tou cheigograhou.)
102660: APOTRE BIBLIOGRAPHE, L'. (= A.LAPORTE)Z - Bibliographie clérico-galante. Ouvrages galants ou singuliers sur l'amour, les femmes, le mariage, le théatre, etc., écrits par des abbés, prêtres, chanoines, religieux, religieuses, évêques, archevêques, cardinaux et papes.
90915: APPEL, E. - Beiträge zur Geschichte der Teilungsformel im Französischen.
106883: APPEL, W. - Die Mundart von Hilbetten im Schönhengstgau.
31045: APPEL, C. - Provenzalische Lautlehre. M.Karte.
120691: APPIANUS. - Roman history. Vol II. Book 8-12. (Text with Engl.) translation by H.White.
48603: APPIANUS. - Historia romana. (Vol.1 ed.P.Viereck & A.G.Roos, corr.adj.E.Gabbe; Vol.2 ed.L.Mendelssohn & P.Viereck
135663: APPONI, ALBERT. - Il matrimonio come problema sociale-umanitario. (typewritten: sociale-eugenetico)
105160: APT, L. - Louis-Philippe de Ségur: an intellectual in a revolutionary age.
113074: APULEIUS. - Opuscules philosophiques et fragments. Texte & trad.p.J.Beaujeu.
113024: APULEIUS. - Opera omnia. Instr. G.F.Hildebrand.
48604: APULEIUS. - De philosophia libri. Rec.P.Thomas.
113134: APULEIUS. - Apologie - Florides. Publ.av.trad.p.P.Vallette.
113509: APULEIUS. PASETTI, L. - Plauto in Apuleio.
113504: APULEIUS. - Pro se de magia liber. Rec.R.Helm.
80601: APULEIUS. FERNHOUT, J.M.H. - Ad Apulei Madaurensis Metamorphoseon librum quintum commentarius exegeticus.
113033: APULEIUS. - Metamorphosen oder der goldene Esel. Text., Ueb.& Erkl.v.R.Helm.
61950: APULEIUS. JONGE, B.J.DE. - Ad Apulei Madaurensis Metamorphoseon: librum secundum commentarius exegeticus.
113506: APULEIUS. - Metamorphoses I. Text, introd.& comm.p.W.H. Keulen.
104129: APULEIUS. - Metamorphoses IV, 28-35, V & VI, 1-24. Ed.w.comm.by M.Zimmerman a.o.
113503: APULEIUS. - Metamorphoseon libri XI. Ed.R.Helm.
113126: APULEIUS. - The golden ass. W. transl.by W. Adlington, rev. by S. Gaselee.
113025: APULEIUS. OLDFATHER, W.A., H.V.CANTER & B.E.PERRY. - Index apuleianus.
113508: APULEIUS. ZIMMERMAN, M. & V. HUNINK ET AL. (EDS.) - Aspects of Apuleius' Golden ass, vol. II: Cupid and Psyche. A collection of original papers
48606: APULEIUS. - Florida. Rec.R. Helm. M.Faks.
48607: APULEIUS. - Metamorphoses III. (Text &) commentary, ed.by R.T.v.d. Paardt.
69572: APULEIUS. OLDFATHER, W.A., H.V.CANTER & B.E.PERRY. - Index apuleianus.
94894: APULEIUS. - Metamorphoses. Ed.& transl.by J.A.Hanson.
122696: APULEIUS. - Opera omnia quae exstant: Ad B. Vulcanii, P. Colvii, ac aliorum editiones, recognita & emendata. With Printer's device on title-page.
107422: APULEIUS. - Der goldene Esel. Lateinisch und deutsch von E.Brandt & W.Ehlers.
132080: APULEIUS. - Apologia. I. Casaubonus recensuit, graeca supplevit, & Castigationum libellum adiecit. Ad virum ilustrem J. Scaligerum.
131574: APULEIUS. - The golden ass. Transl.w.intr.& notes by P.G.Walsh.
131615: APULEIUS. - Apuleyo de Madauros - Las metamorfosis o El asno de oro. Intr., texto latino, traducción y notas de J.Martos.
113505: APULEIUS. - Metamorphoses II. Texte, intr.& comm.p.D.van Mal-Maeder.
113507: APULEIUS. HIJMANS, B.L., M.ZIMMERMAN A.O. (ED.) - Aspects of Apuleius' Golden ass.
120797: APULEIUS. OLDFATHER, W.A., H.V.CANTER & B.E.PERRY. - Index apuleianus.
66469: APULEIUS. - Metamorphoses IX: text & comm.by B.L.Hijmans, R.T.v.d.Paardt e.a.
66468: APULEIUS. - Metamorphoses VIII: text & comm.by B.L.Hijmans, R.T.v.d.Paardt e.a.
66466: APULEIUS. - Metamorphoses IV, 1-27: text & comm.by B.L.Hijmans, R.T.v.d.Paardt a.o.
66467: APULEIUS. - Metamorphoses VI, 25-32 and VII. Ed.w.comm.by B.L.Hijmans e.a.
66465: APULEIUS. - Metamorphosen oder der goldene Esel. Lateinisch & deutsch von R. Helm.
71220: APULEIUS. - Metamorphosen X, 1-22: tekst, inleiding, commentaar d.M.Zimmerman-de Graaf.
122594: APULEIUS. SCHROBER, E. - De Apulei Metamorphoseon compositione numerosa.
122431: APULEIUS. NEUENSCHWANDER, P. - Der bildliche Ausdruck des Apuleius v. Madaura. Beitrag zur Geschichte der Metapher im Latein.
89675: APULEIUS. - Metamorphoses X. Text, intr.& comm.by M.Zimmerman.
131653: APULEIUS. JAMES, P. - Unity in diversity. A study of apuleius' Metamorphoses, with part.ref.to the narrator's art of transformation oandthe metamorphosis motif in the tale of Cupid and Psyche.
133577: APULEIUS. WINKLER, J.J. - Auctor & actor. A narratological reading of Apuleius's The golden ass.
136211: APULEIUS. - Verteidigungsrede. Blütenlese. Lateinisch und deutsch v.R.Helm.
128005: APULEIUS. - De philosophia libri. Rec.P.Thomas.
120804: APULEIUS. - Les métamorphoses. Livre II, 1-20. Intr., texte, trad. & comm.par. D.K. van Mal - Maeder.
131715: APULEIUS. - Rhetorical works. Transl. by S.J. Harrison, J.L. Hilton and V.J.C. Hunink.
132829: APULEIUS. - Metamorphoseon libri XI. Cum notis integr.P.Colvii, J.Woweri, G.Stewechii, G.Elmenhorstii & al.imprimis c.animadv.hucusque ined.F.Oudendorpii. Praef.pream.D.Ruhnkenius.
131650: APULEIUS. - La novella di Carite e Tlepolemo. (Testo & trad.) a cura di L.Nicolini.
113616: CHROMATIUS AQUILEIENSIS. - Opera. Ed.p.R.Etaix & J.Lemaire.
136943: PAULINUS AQUILEIENSIS. - Opera omnia. Acc.Theodori Cantuariensis Poenitentiale. Etc. EdJ.-P.Migne.
128203: THOMAS AQUINAS. - Summa theologica. Emendata de Rubeis, Billuart et aliorum.
101945: THOMAS AQUINAS. - Summa theologica. Ed.Fratres Ord.Praed. W.suppl.& indices.
101706: PROSPER AQUITANUS. - Expositio psalmorum - Liber sententiarum. Ed.P.Callens & M.Gastaldo.
67824: ÅQVIST, G. - Frieden und Eidschwur: Studien zum mittelalterlichen germanischen Recht.
123511: AKTEN ARABISTIK. - Akten des VII.Kongresses für Arabistik und Islamwissenschaft, 1974. Hrsg.v.A.Dietrich. M.8 Taf.
112078: ARAGON. - L'oeuvre poétique, 1917-1979. Av.ills.
129747: ARANOVICH, R. (ED.) - Split auxiliary systems. A cross-linguistic perspective.
128178: ARATOR. - Historia apostolica. Cura et studio A.P. Orbán.
127795: ARATOR. - On the Acts of the Apostles. Transl.ed.by R.J.Schrader et al.
125733: JUVENCUS & SEDULIUS & ARATOR. - C.Iuvenci, Coelii Sedulii, Aratoris sacra poesis. Summa cura & diligentia recognita & collata, tum cum variis editionibus, praesertim Fabriciana tum etiam cum manuscripto codice. W.printers mark on title-page and on last page.
135933: ARATOR. SCHWIND, J. - Sprachliche und exegetische Beobachtungen zu Arator.
113605: CALLIMACHUS & LYCOPHRON & ARATUS. - Ed. w.transl.by A.W.& G.R.Mair.
112473: ARATUS. CAMPBELL, M. - Index verborum in Arati Phaenomena.
119617: ARBAGI, M.G. - Byzantium in latin eyes: 800 - 1204.
44214: ARBEO. - Vitae sanctorum Haimhrammi et Corbiniani. Rec.B.Krusch.
41914: ARBMAN, H. - The vikings. W.38 fig., 67 pl.& 6 maps.
25973: ARBOIS DE JUBAINVILLE, H.D'. - Essai d'un catalogue de la littérature épique de l'Irlande.
122303: ARCE, J. (PREF.) - La religion romana en Hispania. (Symposio organizado por el Instituto de Arqueologia "Rodrigo Caro"del C.S.I.C. del 17 al 19 diciembre de 1979). With ills.& plates.
108573: TRANSACTIONS OF THE SOCIETY OF BIBLICAL ARCHAEOLOGY (FOUNDED BY S.BIRCH & J.BONOMI). - W.num.cuneif., hierogr.& other text-ills., & 186 (partly coloured) plates.
129750: ARCHE, M.J. - Individuals in time. Tense, aspect and the individual/stage distinction.
120139: ARCHER, M. (ED.) - The Register of bishop Philip Repingdon, 1405-1419.
116690: ARCHI, A., P.E.PECORELLA & M.SALVINI. - Gaziantep e la sua regione. Uno studio storico e topografico degli insediamenti preclassici. Con 66 tav.
127361: BALDUINUS CANTUARIENSIS ARCHIEPISCOPUS. - Liber de sectis hereticorum et orthodxe fidei dogmata. Ed.J.L.Narvaja.
123873: ARCHILOCHUS. - Fragmenta ed, veterum testimonia coll. I. Tarditi.
123866: ARCHILOCHUS. LASSERRE, F. - Les épodes d'Archiloque.
113296: ARCHILOCHUS. - Griechisch und deutsch hrsg. von M. Treu.
75569: ARCHILOCHUS. - Fragments. Texte ét. et traduit par F. Laserre & A. Bonnard.
102038: ARCHIPOETA. WATENPUHL, H.& H.KREFELD (HRSG.) - Die Gedichte des Archipoeta.
129489: ORIENTALISCHES ARCHIV. - Orientalisches Archiv. Illustrierte Zeitschrift für Kunst, Kulturgeschichte und Völkerkunde der Länder des Ostens. Hrsg.v.H.Grothe. Band I-III. (alles was erschien).
38486: ARCHIV. - Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik, mit Einschluss des älteren Mittelalters, als Vorarbeit zu einem Thesaurus Linguae Latinae. Hrsg.v.E.Wölfflin. Bd.1-3 (v.15)
129511: ARCLAY DE MONTAMY, D.F.D'. - Traité des couleurs pour la peinture en émail et sur la porcelaine; précédé de l'art de peindre sur l'email.
126481: ARCO Y GARAY, R.DEL. - La erudición española en el siglo XVII y el cronista de Aragón Andrés de Uztarroz.
65783: ARDENNE, S.R.T.O.D' (ED.) - þe Liflade ant te Passiun of Seinte Iuliene.
113604: CAESARIUS ARELATENSIS. - Sermones. St.& dil.G.Morin.
135931: CAESARIUS ARELATENSIS. - Life, testament, letters. Transl.w.notes & intr.by W.E.Klingshirn.
99249: CAESARIUS ARELATENSIS. - Tien preken. Vert.& toegelicht d.A.D. Klaassen.
126471: ARELLANO, I. & J.CAÑEDO. (ED.) - Crítica textual y anotación filológica en obras del Siglo de Oro. Actas del Seminario Internacional, Pamplona 1990.
116689: ARENA, R. - Note linguistiche a proposito delle Tavole di Eraclea.
128296: ARENDONK, C.VAN. - De opkomst van het Zaidietische Imamaat in Yemen.
136647: ARENDONK. - Heemkundige Kring "Als Ice Can", Arendonk. Bundel 1979 & Bundels 1981, 1 & 2.
135033: ARENDS, J. (ED.) - The early stages of creolization.
25977: ARENS, W. - Die anglonormannische und die englischen Fassungen des Hornstoffes.Ein hist.-genetischer Vergleich.
114828: ARENS, F. - Das Tiroler Volk in seinen Weistümern.
6181: ARENTS, P. - De Vlaamsche schrijvers in vertaling 1830-1931.Proeve van bibliographie.
136357: ARENTS, P. - De Vlaamsche schrijvers in het Duitsch vertaald I: vertalingen in boekvorm en op los blad 1842-1943.
136318: ARENTS, P. - De Vlaamsche schrijvers in het engels vertaald 1481-1949. (Bibliografie)
65226: ARENTS, P. - Cervantes in het Nederlands. Bibliografie.
85321: ARESKOUG, H. - Studier över sydöstskånska folkmål. I. M.2 krt.
138665: ARETHAS. - Scripta minora. Rec.L.Westerink.
118476: ARETHAS. - Scripta minora. Rec.L.Westerink. M.1 Taf. Vol.1.
126139: ANDREAS & ARETHAS. - S.P.N. Andreae, Caesareae Cappadociae archiepiscopi, et Arethae, discipili ejus et successoris, Opera omnia. (graece et latine)
106498: GUIDO ARETINUS. - Regulae rhythmicae. Hrsg.v.J.Smits v.Waesberghe & E.Vetter. M.8 faks.
106497: GUIDO ARETINUS. - Prologus in antiphonarium. Hrsg.v.J.Smits v.Waesberghe. M.8 Faks.
96758: ARGENS, J.B.BOYER D'. - Mémoires de monsieur le marquis d'Argens. Ed.p.Y.Coirault.
51244: ARIENS KAPPERS, C.U. & L.W.PARR.. - An introduction to the anthropology of the Near East in ancient and recent times. W.a chapter on Near Eastern bloodgroups. W.95 fig.& diagr.
122197: ARISTAENETUS. - Epistolae graecae. Cum latina interpretatione & notis. 2a ed.emendatior & auctior. W.printers device on title page and head and tail piece in the introduction.
126766: ARISTARCHUS. MATTHAIOS, S. - Untersuchungen zur Grammatik Aristarchs: Texte und Interpretation zur Wortartenlehre.
94897: ARISTEAS. STRICKER, B.H. - De brief van Aristeas: de hellenistische codificaties der praehelleense godsdiensten.
71308: ARISTEAS.] BOLTON, J.D.P. - Aristeas of Proconnesus. W.3 pl.& 2 maps.
112294: ARISTEAS. BOLTON, J.D.P. - Aristeas of Proconnesus. W.3 pl.& 2 maps.
125209: ARISTIDES. - (Opera) ex rec.G.Dindorf. Vol.III. (Panathenaikos; Peri retorikes; Huper toon tettaroon; Appendix ad scholiorum collectionem Reiskianam). Acc.Ioannis Massoni Collectanea historica ad Aristidis vitam.
125344: ARISTIDES. DOWNIE, J. - At the limits of art. A literary study of Aelius Aristides' Hieroi Logoi.
125508: ARISTIDES. HORST, P.W. VAN DER. - Aelius Aristides and the New Testament.
126771: ARISTIDES. - (Opera). Ex rec.G.Dindorf.
120991: ARISTODEMO, D. (ET. AL. RED) - Studi di teoria e storia letteraria. In onore di Pieter de Meijer. With 1 ill.
118254: ARISTONICUS. - "PERI SÈMEION ILIADOS" reliquiae emendatiores. Ed. L. Friedlaender.
66478: ARISTOPHANES. CHANTRY, M. (ED.) - Scholia vetera in Aristophanis Plutum. W.facs.
118381: ARISTOPHANES. - Birds. Ed.w.intr.& comm.by N.Dunbar.
71228: ARISTOPHANES. - Comoediae et deperditarum fragmenta. Acc.Menandri et Philemonis Fragmenta. Ex.rec.G.Dindorf. Gr.& lat.c.ind. M.LETRONNE. Fragments inédits tir.d'un pap.app.au Mus.Royal av.la copie entière de ce papyrus. & 1 facs.
104156: ARISTOPHANES. RENKEMA, M.G.F. - Studia critica in Scholia ad Aristophanis Aves.
124779: ARISTOPHANES. - Les Thesmophories, Les Grenouilles. Texte ét. par V. Coulon et trad. par H. van Daele.
124776: ARISTOPHANES. - Les Acharniens, Les Cavaliers, Les Nuées. Texte ét. par V. Coulon et trad. par H. van Daele.
61957: ARISTOPHANES. - Texte établi et trad. par V. Coulon & H.Van Daele.
38512: ARISTOPHANES. SICKING, C.M.J. - Aristophanes' Ranae.
38509: ARISTOPHANES. LEEUWEN, J.V. - Prolegomena ad Aristophanem.
38500: ARISTOPHANES. - Vespae. Cum prol. et comm. ed. J.v. Leeuwen.
61970: ARISTOPHANES. EHRENBERG, V. - Aristophanes und das Volk von Athen.
113515: ARISTOPHANES. REISIG, C. - Coniectaneorum in Aristophanem liber primus.
118178: ARISTOPHANES. EHRHARDT, G. - De Aristophanis fabularum interpolatione.
104153: ARISTOPHANES. HÄNDEL, P. - Formen und Darstellungsweisen in der aristophanischen Komödie.
100486: ARISTOPHANES. - Ecclesiazusae. Ed.w.comm.by R.G.Ussher.
38501: ARISTOPHANES. - The Knights. Ed.w.transl.& comm.by B.B.Rogers.
134848: ARISTOPHANES. - Frösche. Einl., Text & Komm.v.L.Radermacher. Hrsg.v.W.Kraus.
122178: ARISTOPHANES. - The peace, The birds, The frogs. Text w. English transl. by B.B. Rogers.
89680: ARISTOPHANES. - Eirènè. C.schol.ant.exc.recogn.& adn.H.v.Herwerden.
129240: ARISTOPHANES. HOLZINGER, K. - Erklärungen umstrittener Stellen des Aristophanes.
129241: ARISTOPHANES. HOLZINGER, KARL VON. - Die Aristophaneshandschriften der Wiener Hofbibliothek. (I.Die Busbeckschen Hss., II.Hss.des Augurellus, Sambucus, Windhaag u.a.).
118506: ARISTOPHANES. TODD, O.J. - Index aristophaneus.
104148: ARISTOPHANES. - The Acharnians. Ed.w.transl.& comm.by W.J.M.Starkie.
131635: ARISTOPHANES. - Thesmophoriazusae. Ed.w.intr.& comm.by C.Austin & S.D.Olson.
113514: ARISTOPHANES. REGTUIT, R.F. - Scholia in Aristophanis Thesmophoriazusas et Ecclesiazusas. W.facs.
94912: ARISTOPHANES. HEBERLEIN, F. - Pluthygieia: zur Gegenwart bei Aristophanes.
38513: ARISTOPHANES. WIT-TAK, T.M.DE. - Lysistrata: vrede, vrouw en obsceniteit bij Aristophanes.
123807: ARISTOPHANES. ALINK, M.J. - De Vogels van Aristophanes: een structuuranalyse en interpretatie.
123799: ARISTOPHANES. MURRAY, G. - Aristophanes. A study.
123800: ARISTOPHANES. LANDFESTER, M. - Handlungsverlauf und Komik in den frühen Komödien des Aristophanes.
123801: ARISTOPHANES. KASSIES, W. - Aristophanes´ traditionalisme.
67094: ARISTOPHANES. HANGARD, J. (ED.) - Scholia in Aristophanis Lysistratam. With 2 facs.
71230: ARISTOPHANES. CHANTRY, M. - Scholia recentiora in Aristophanis Plutum. W.facs.
61959: ARISTOPHANES. - The Acharnians. Ed.w.transl.& comm.by B.B.Rogers.
85629: ARISTOPHANES. DEARDEN, C.W. - The stage of Aristophanes.
61960: ARISTOPHANES. - Frösche. Einl., Text & Komm.v.L.Radermacher. Hrsg.v.W.Kraus.
89681: ARISTOPHANES. CHANTRY, M. - Scholia vetera in Aristophanis Ranas. W.facs.
89682: ARISTOPHANES. CHANTRY, M. - Scholia recentiora in Aristophanis Ranas.
66495: ARISTOPHANES. KOSTER, W.J.W. (ED.) - Scholia vetera et recentiora in Aristophanis Vespas. W.facs.
66494: ARISTOPHANES. KOSTER, W.J.W. - Prolegomena de comoedia. W.facs.
66492: ARISTOPHANES. KOSTER, W.J.W. - Scholia recentiora in Nubes. W.facs.
66484: ARISTOPHANES. HOLWERDA, D. - Scholia vetera in Nubes. W.facs.
66486: ARISTOPHANES. HOLWERDA, D. - Scholia vetera et recentiora in Aristophanis Pacem. W.facs.
126513: ARISTOPHANES BYZANTIUS. CALLANAN, C.K. - Die Sprachbeschreibung bei Aristophanes von Byzanz.
123552: ARISTOPHANES. - The Clouds. Ed.w.intr., transl.& comm. by W.J.M. Starkie.
122810: ARISTOPHANES. - Comoediae. Rec. brevique adn. crit. instr. F.W. Hall & W.M. Geldart.
80618: ARISTOPHANES. O'REGAN, D.E. - Rhetoric, comedy and the violence of language in Aristophanes' Clouds.
75576: ARISTOPHANES. - Pax. C.prol.& comm.ed.J.v.Leeuwen.
75575: ARISTOPHANES. - Die Wolken. Erkl.v.W.S. Teuffel.
38499: ARISTOPHANES. - Ecclesiazusae. C.prol.& comm.ed.J.v.Leeuwen.
48618: ARISTOPHANES. - Thesmophoriazusae. Cum.proleg.& comm.ed.J.v.Leeuwen.
48615: ARISTOPHANES. - Equites. Ed.J.v.Leeuwen.
38507: ARISTOPHANES. KOSTER, W.J.W. - KOMOOIDOTRAGEMATA: studia aristophanea W.J.W.Koster in honorem.
38506: ARISTOPHANES. EHRENBERG, V. - The people of Aristophanes.
48617: ARISTOPHANES. - Aves. Cum prol.& comm.ed.J.v. Leeuwen.
123685: ARISTOPHANES. - Acharnians, Knights. Text w. English transl. by J. Henderson.
117334: ARISTOPHANES. - Pax. Ed.K.Zacher. Praef.O.Bachmann. (Acc.scholia).
117338: ARISTOPHANES. - Ranae. Rec.A.von Velsen.
117395: ARISTOPHANES. CONRADT, C. - Die metrische und rhythmische Komposition der Komödien des Aristophanes.
61962: ARISTOPHANES. - Clouds. Edited with intr. and commentary by K.J. Dover.
133618: ARISTOPHANES. KLOSS, G. - Erscheinungsformen komischen Sprechens bei Aristophanes.
137109: ARISTOPHANES. - Frogs. Ed.w.intr.& comm.by K.Dover.
48616: ARISTOPHANES. - Acharnenses. Ed., comm.instr.J.v.Leeuwen.
123684: ARISTOPHANES. - Clouds, Wasps, Peace. Text w. English transl. by J. Henderson.
119450: ARISTOPHANES. - Comoediae. Ed. A. Meineke.
117607: ARISTOPHANES. - Frogs, Assembly women, Wealth. Ed. and transl. by J. Henderson.
61961: ARISTOPHANES. - Peace. Ed.w.comm.by M. Platnauer.
117606: ARISTOPHANES. - Birds, Lysistrata, Women at the Thesmophoria. Text w. English transl. by J. Henderson.
118237: ARISTOTELES. - Physica. Rec. brevique adn. crit. instr. W.D. Ross.
132229: ARISTOTELES. - Physikes akroaseos biblia okto. Naturalis auscultationis libri octo nova recognitione emendati. (Ed.by M.Sessa)
100676: ARISTOTELES. - "Athenaion politeia". Ed.M.Chambers.
66546: ARISTOTELES. SCHREINER, J.H. - Aristotle and Perikles. A study in historiography.
107950: ARISTOTELES. ROUTILA, L. - Die aristotelische Idee der ersten Philosophie.
115964: ARISTOTELES. - Rhétorique. Ed.& trad.p.M.Dufour.
114016: ARISTOTELES. - Metaphysica. Transl.by W.D. Ross.
66507: ARISTOTELES. - Oeconomica. Rec.F.Susemihl.
120560: ARISTOTELES. - Ars rhetorica. Iterum ed. A. Roemer.
38589: ARISTOTELES. STARK, R. - Aristotelesstudien.
38559: ARISTOTELES. KAL, V. - On intuition and discursive reasoning in Aristotle.
38529: ARISTOTELES. - Physikvorlesung. Ueb.m.Komm.v.H. Wagner.
38530: ARISTOTELES. - Zweite Analytiken. Hrsg.m.Einl., Uebers.& Komm.v.H. Seidl.
113523: ARISTOTELES. BUTCHER, S.H. - Aristotle's theory of poetry and fine art. W.crit.text & transl.of the Poetics.
104369: ARISTOTELES. - De partibus animalium I and De generatione animalium I (w.passages fr.II.1-3). Transl.w.notes by D.M.Balme.
113517: ARISTOTELES. - Opera omnia, graece et latine. C. ind. nom. et rerum. Ed. Dübner, Bussemaker & Heitz.
113998: ARISTOTELES. NUSSBAUM, M.C. & A.O.RORTY. (EDS.) - Essays on Aristotle's De anima.
112039: ARISTOTELES. SHIELDS, C. - Order in multiplicity. Homonymy in the philosophy of Aristotle.
61973: ARISTOTELES. - Les parties des animaux. Texte, trad.& ann.p.P.Louis.
94913: ARISTOTELES. KYRKOS, B.A. - Die Dichtung als Wissensproblem bei Aristoteles.
94906: ARISTOTELES. - Problems (I-XXXVIII). Text & transl.by W.S.Hett. Rhetorica ad Alexandrum. Text & transl.by H.Rackham.
94905: ARISTOTELES. - Nikomachische Ethik. Üb.(m.Komm.) v.F.Dirlmeyer.
119557: ARISTOTELES. - The Metaphysics. Vol. I. (Books I-IX). Ed.w.transl.by H. Tredennick.
104200: ARISTOTELES. MORPURGO-TAGLIABUE, G. - Linguistica e stilistica di Aristotele.
112710: ARISTOTELES. SÖFFING, W. - Deskriptive und normative Bestimmungen in der 'Poetik' des Aristoteles.
118867: ARISTOTELES. TKATSCH, J. - Die arabische Übersetzung der Poetik des Aristoteles, und die Grundlage der Kritik des griechischen Textes.
118235: ARISTOTELES. - Ars rhetorica. Rec. brevique adn. crit. instr. W.D. Ross.
107438: ARISTOTELES. - Athenaioon politeia. Ed.H.Oppermann. Mit Faks.
104202: ARISTOTELES. SCHÄCHER, E.J. - Ist das Corpus aristotelicum nach-aristotelisch?
125685: ARISTOTELES. - Métaphysique d'Aristote. Traduite en français avec des notes perpétuelles par J. Barthélemy-Saint-Hilaire.
116645: ARISTOTELES. ORGAN, T.W. - An index to Aristotle in english translation.
138985: ARISTOTELES. - Historia animalium. Vol. I-II. (books I-VI) Text and English transl. by A.L. Peck.
80651: ARISTOTELES. - Problemata physica. Übers.m.Komm.v.H.Flashar.
69590: ARISTOTELES. - De arte poetica. Rec.W.Christ.
129193: ARISTOTELES. - Topiques, I (livres I-IV). Texte et trad.p.J. Brunschwig.
80747: ARISTOTELES. VERDENIUS, W.J. & J.H.WASZINK. - On coming-to-be and passing-away.
125388: ARISTOTELES. DAY, J. & M. CHAMBERS. - Aristotle's history of Athenian democracy.
38521: ARISTOTELES. - The Poetics. Ed.w.crit.notes & transl.by S.H.Butcher.
126091: ARISTOTELES. - De arte poetica liber. Rec. brevique adn. crit. instr. R. Kassel.
109284: ARISTOTELES. - Generation of animals: the arabic translation commonly ascribed to Yahya ibn al-Bitriq. Ed..intr.& notes by J.Brugman & H.J.Drossaart Lulofs.
124908: ARISTOTELES. BARACCHI, C. (ED.) - The Bloomsbury companion to Aristotle.
38570: ARISTOTELES. MEULEN, J.V.D. - Aristoteles: Die Mitte in seinem Denken.
112708: ARISTOTELES. BRANDNER, R. - Aristoteles, Sein und Wissen. Phänomenologische Untersuchungen.
125357: ARISTOTELES. TESSITORE, A. (ED.) - Aristotle and modern politics. The persistence of political philosophy.
75591: ARISTOTELES. - Athenaioon politeia. Ed.H.Oppermann. M.1 Taf.
89693: ARISTOTELES. CRILLY, W.H. - The role of alpha minor in Aristotle's Metaphysics.
133291: ARISTOTELES. - Politique. Livres I-VI. Texte établi et trad.p. J. Aubonnet.
125355: ARISTOTELES. VERGNIÈRES, S. - Éthique et politique chez Aristote. Physis, êthos, nomos.
128738: ARISTOTELES. - Meteorologie, Über die Welt. Üb.m.Komm.v.H.Strohm.
69589: ARISTOTELES. - Politica. Rec.O. Immisch.
126735: ARISTOTELES. - De arte poetica liber. Rec.I.Vahlen.
38584: ARISTOTELES. SCHÜTRUMPF, E. - Die Analyse der Polis durch Aristoteles.
113519: ARISTOTELES. - On the soul. Parva naturalia. On breath. Text w.transl.by W.S. Hett.
113521: ARISTOTELES. - Analytica priora et posteriora. Rec. brevique adn. crit. instr. W.D. Ross, praef. & app. cur.L. Minio-Paluello.
107443: ARISTOTELES. BONITZ, H. - Aristotelis Metaphysica: commentarius.
107444: ARISTOTELES. BRÖCKER, W. - Aristoteles.
66542: ARISTOTELES. RUDBERG, G. - Textstudien zur Tiergeschichte des Aristoteles.
116875: ARISTOTELES. STAHR, A.W.T. - Aristoteles bei den Römern / Aristoteles und die Wirkung der Tragödie.
38544: ARISTOTELES. - Ein Kompendium der aristotelischen Meteorologie in der Fassung des Hunain Ibn Ishaq. Arab.Text, Uebers.& Komm.v.H.Daiber.M.4 Faks.
80636: ARISTOTELES. - Generation of animals. Ed.w.transl.by A.L.Peck.
80637: ARISTOTELES. - The works, translated into english, ed. W.H. Ross, vol. I: Categoriae and De interpretatione; Analytica priora; Analytica posteriora; Topica and De sophisticis elenchis. Transl.by E.M. Edghill, Jenkinson and others.
126438: ARISTOTELES. VAHLEN, J. - Beiträge zu Aristoteles' Poetik. Neudr. besorgt von H.Schöne.
112707: ARISTOTELES. - The "art" of rhetoric. Ed.w.engl.transl.by J.H.Freese.
118889: ARISTOTELES. GARVER, E. - Aristotle's Rhetoric.
121840: ARISTOTELES. - Categories, On interpretation, Prior analytics. With English transl. by H.P. Cooke & H. Tredennick.
38572: ARISTOTELES. MICHELAKIS, E.M. - Aristotle's theory of practical principles.
38590: ARISTOTELES. STROHM, H. - Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte der aristotelischen Meteorologie.
38545: ARISTOTELES. DELATTE, L. (E.A.) - Aristoteles Metaphysica. Index verborum, listes de fréquence.
75590: ARISTOTELES. - De anima. Rec.W.Biehl & O.Appelt.
127750: ARISTOTELES. - Atheniensium respublica. Rec.brevique adn.crit.instr. F.G.Kenyon.
119556: ARISTOTELES. - Physics. Vol. I (Books I-IV). Text w. English transl. by P.H. Wicksteed & F.M. Cornford.
120655: ARISTOTELES. - On sophistical refutations, On coming-to-be and passing-away, On the cosmos. Text and Engl. transl. by E.S. Forster & D.J. Furley.
80649: ARISTOTELES. - On the heavens. Ed.w.transl.by W.K.C. Guthrie.
133929: ARISTOTELES. - Problems (I-XXXVIII). Text & transl.by W.S.Hett. Rhetorica ad Alexandrum. Text & transl.by H.Rackham.
126738: ARISTOTELES. BERNAYS, J. - Zwei Abhandlungen über die aristotelische Theorie des Drama.
118482: ARISTOTELES. - Économique. Publ.et trad.p.B.A.van Groningen & A.Wartelle.
134061: ARISTOTELES. - Kategorien. Übersetzt und erläutert von K. Oehler.
75604: ARISTOTELES. LLOYD, G.E.R. & G.E.L.OWEN (ED.) - Aristotle on mind and the senses. (Proceedings 7th Symposium Aristotelicum)
136060: ARISTOTELES, PSEUDO-. - Aristoteles latine. Interpretibus variis ed.Academia Regia Borussica, Berlin 1831. Nachdr.hrsg.u.eingeleitet v.E.Kessler.
136204: ARISTOTELES. GRIMALDI, W.M.A. - Studies in the philosophy of Aristotle's Rhetoric.
136793: ARISTOTELES. - Problems, books 20-38, ed. and transl. by R. Mayhew. Rhetoric to Alexander, ed. and transl. by D.C. Mirhady.
137256: ARISTOTELES. - The Metaphysics. Vol II (books X-XIV). Ed.w.transl.by H. Tredennick. With:Oeconomica & Magna Moralia. Ed.w.transl.by G.C. Armstrong.
80644: ARISTOTELES. - Metaphysica. Rec. brevique adn. crit. instr. W. Jaeger.
80645: ARISTOTELES. - Topica & Sophistici elenchi. Rec. brevique adn. crit. instr. W.D. Ross.
138378: ARISTOTELES. BUTCHER, S.H. - Aristotle's theory of poetry and fine art. W.crit.text & transl.of the Poetics.
133301: ARISTOTELES. - The works, translated into english, ed.W.D. Ross, vol. VIII: Metaphysica.
126813: ARISTOTELES. ADAM, DR. - Die Aristotelische Theorie vom Epos nach ihrer Entwicklung bei Griechen und Römern.
118226: ARISTOTELES. REALE, G. & A.P. BOS. - Il trattato Sul cosmo per Alessandro. Monogr. introduttiva, testo greco con trad., comm, etc.
133525: ARISTOTELES. SORABJI, R. - Necessity, cause, and blame. Perspectives on Aristotle's theory.
38516: ARISTOTELES. - De partibus animalium libri IV. Rec.B.Langkavel.
125390: ARISTOTELES. KAIBEL, G. - Stil und Text der Politeia Athenaion des Aristoteles.
135138: ARISTOTELES. LOSSAU, M.J. - Pros krisin tina politken. Untersuchungen zur aristotelischen Rhetorik.
135140: ARISTOTELES. TARÁN, L. (ED.) - Anonymous commentary on Aristotle's De Interpretatione (Cod.Par.Gr.2064)
135142: ARISTOTELES. - Peri hermeneias. Übers.und erl.v.H. Weidemann
107986: ARISTOTELES. BOEHM, A. - Die Gottesidee bei Aristoteles.
132582: ARISTOTELES. - Omnem logicam, rhetoricam, et poeticam disciplinam continens. Tomus I. (Graece, studio Joh. Baptistae Camotii.)
75610: ARISTOTELES. SCHRIER, O.J. - The Poetics of Aristotle and the Tractatus Coislinianus: a bibliography from ca. 900 till 1996.
126400: ARISTOTELES. - De coelo et de generatione et corruptione. Ed.C.Prantl.
94907: ARISTOTELES. - Nicomachean ethics. Text & transl.by H.Rackham.
94908: ARISTOTELES. - Politics. Text & transl.by H.Rackham.
116815: ARISTOTELES. - Über die Farben. Hrsg.m.Erl.v.K.Prantl.
80652: ARISTOTELES. - Du ciel. Texte, trad.& comm.p.P. Moraux.
126546: ARISTOTELES. - Poetics. LONGINUS: On the sublime; DEMETRIUS: On style. Ed.and transl. by S.Halliwell, W.H.Fyfe, D.C.Innes.
130860: ARISTOTELES. - Physics. Ed.w.comm.by W.D. Ross.
80647: ARISTOTELES. - Über die Seele. Ueb.& erl.v.W.Theiler.
80650: ARISTOTELES. - De la génération des animaux.Texte, trad.& ann.p.P.Louis.
104168: ARISTOTELES. - The Metaphysics. Ed.w.transl.by H. Tredennick. With: Oeconomica & Magna Moralia. Ed.w.transl.by G.C. Armstrong.
48626: ARISTOTELES. - Poetics. Ed. with intr., comm.& app. by D.W. Lucas.
135440: ARIUS. LORENZ, R. - Arius judaizans? Untersuchungen zur dogmengeschichtlichen Einordnung des Arius.
41922: ARKEL-DE LEEUW V.WEENEN, A.V. - Mödruvallabok (AM 132 Fol.).Ed.w.index, concordance & 34 microfiches.
137798: AUCTION CATALOGUE: VAN ARKEL. - Catalogus van de verzameling G. v.Arkel te Abcoude. Oude en moderne schilderijen en teekeningen, getijdeboeken - antieke waaiers - miniaturen, pastelportretten - tabaksdoozen, atlas van Amsterdam en Nederland, prenten - portretten - litho's enz. Veiling 17en 18 december 1918.
128705: ARMONI, CH. (ET AL.) - Kölner papyri (P. Köln). 12
133043: ARMSTRONG, E. - Robert Estienne, royal printer. An historical study of the elder Stephanus.
103426: ARMSTRONG, T. (ED.) - Yermak's campaign in Siberia (Sel.documents transl.by T.Minorsky & D.Wileman; ed.by T.Armstrong). W.155 ills.(Remezov Chroncle) & 2 maps.
106119: ARNALDUS. VERRIER, R. - Etudes sur Arnauld de Villeneuve, III: le Breviarium practicae, IV: l'étudiant de Napels. Av.8 pl.
92671: ARNAOUTOVITCH, A. - Henry Becque. Av.ills.
116010: ARNASON, J.P. & B.WITTROCK. (ED.) - Eurasian transformations, tenth to thirteenth centuries.
106890: ARNDT, B. - Die Uebergang vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen in der Sprache der Breslauer Kanzlei.
38603: ARNHEIM, M.T.W. - Aristocracy in greek society. W.map.
101046: ARNHOLDT, K. - Die Stellung des attributiven Adjektivs im Italienischen und Spanischen.
93389: ARNHOLTZ, A., E.DAL & A.KABELL. (UDG.) - Danske metrikere. (I.Fra Bielke til Gerner; II.Judichaer). M.facs.
115791: ARNIM, B.D.H.VON. - Die Schreiber des Psalterium sinaiticum und ihre Vorlage.
131218: ARNOBIUS. - Contre les gentils. Livre 1. Texte établi, traduit et commenté par H. le Bonniec.
89710: ARNOBIUS. KRAFFT, P. - Beiträge zur Wirkungsgeschichte des älteren Arnobius.
134430: ARNOBIUS. - Disputationum adversus gentes libri septem. (Et: ) M.Minucii Felici Octavius. (Et:) Desiderii Heraldi ad Arnobii libros VII. animadversiones et castigationes.
66646: ARNOBIUS. BRAKMAN, C. - Arnobiana.
136283: ARNOBIUS. - Contre les gentils (contre les païens). Livre 3. Texte établi, traduit et commenté par J. Champeaux.
135690: ARNOBIUS. HIDÉN, K.J. - Die Erzählung von der grossen Göttermutter bei Arnobius (Adversus nationes VII 49-51).
12436: ARNOLD, C.J.C.W.H. - Apeldoorn in opkomst. De ontwikkeling van dorp en gemeente in de eerste helft van de negentiende eeuw. M.ill.
21364: ARNOLD, W. (HRSG.) - Wormser Chronik von Friedrich Zorn.Mit den Zusätzen Franz Bertholds von Flersheim.
115107: ARNOLD, B. - German knighthood 1050-1300.
102366: ARNOLD, A. - Studien über den Hohen Mut.
107071: ARNOLD, W. - Ansiedelungen und Wanderungen deutscher Stämme, zumeist nach hessischen Ortsnamen.
114829: ARNOLD, C.J. - An archaeology of the early anglo-saxon kingdoms. W.34 ill.
99110: ARNOLD, C.J. - An archaeology of the early anglo-saxon kingdoms. W.num.fig.
105446: ARNOLDS, F.M.A. - Bossche legenden en verhalen.
118552: ARNÓRSSON, E. - Ari Fróði.
93182: ARNOTT, J.F. & J.W.ROBINSON. - English theatrical literature 1559-1900. A bibliography. (Incorporating R.W.Lowe's 'Bibliographical account of English theatrical literature').
135545: JEAN DE SAINT-ARNOUL. - La vie de Jean, abbé de Gorze. (Vita Johannis Gorzie coenobii abbatis). Présentée et trad.p.M.Parisse.
138554: ARNOULD, M.-A. - Les relevés de feux. + Mise à jour.
707: ARNOULD, E.J. - Le 'Manuel des Péchés'. Etude de littérature religieuse anglo-normande (XIIIe siècle).
131520: ARNOULD, M.-A. - Les relevés de feux.
104345: ARNTZ, H. - Handbuch der Runenkunde.
99988: ARNTZ, H. - Bibliographie der Runenkunde.
110649: WALO VON ST.ARNULF. - Die Briefe. Hrsg.m.Komm.v.B.Schütte.
128965: [TROUSSON, R.] ARON, P. ET AL. - Vérité et littérature au XVIII siècle. Mélanges rassemblés en l'honneur de Raymond Trousson.
119034: ARRAS, JOZEF. - Gekke vertelsels. Verlucht door Felix Timmermans. Met portret.
119035: ARRAS, JOZEF. - Begijnensprookjes. Verlucht door Felix Timmermans. Met portret.
134254: ARREN, L.V. - Quid ad informandos mores valere potuerit priorum stoicorum doctrina.
38609: ARRIANUS. - Anabasis Alexandri. Ed.A.G. Roos. Ed.minor
138718: ARRIANUS. - Flavii Arriani quae exstant omnia. Ed.A.G.Roos, corr.G.Wirth. (I.Alexandri anabasis. II.Scripta minora et fragmenta).
48647: ARRIANUS. - Scripta minora. Ed.R.Hercher & A.Eberhard.
100504: ARRIANUS. - Quae exstant omnia. (I.Alexandri Anabasis; II. Scirpta minora et fragmenta). M.Faks.& 3 Krt. Ed.A.G.Roos & G.Wirth.
104212: ARRIANUS. - History of Alexander and Indica. W.map. Ed.w.transl.by P.A.Brunt.
138979: ARRIANUS. - History of Alexander and Indica. W.map. Ed.w.transl.by E.I. Robson
127893: ARRIANUS. - History of Alexander and Indica. W.3 maps. Ed.w.transl.by E.I.Robson.
80757: ARRIANUS. BREEBAART, A.B. - Enige historiografische aspecten van Arrianus' Anabasis Alexandri.
128710: ARRIANUS. - Techne Taktike [..] - Ars tactica, acies contra Alanos, Periplus ponti Euxini, Periplus maris Erythraei, Liber de venatione, Epicteti enchiridion, ejusdem apopthegmata et fragmenta, quae in Joannis Stobaei Florilegio, et in Agellii [A.Gellii] Noctibus atticis supersunt. Cum interpretibus latinis, & notis. Ex recensione et museo Nicolai Blancardi. (Graece et latine)
132171: ARRIGHI, ANTONIO. - Pro jurisdictione pontificum oratio. + Oratio de agro limitato. + De ecclesiis suburbicariis oratio.
96867: ARRIVÉ, M. & J.-C.CHEVALIER. - La grammaire. Lectures.
119891: ARROWSMITH, JOSEPH. - The reformation. A comedy. Repr.of the ed.1673 w.intr.by D.C.Payne.
133249: ARSDEKIN, R. - Theologia tripartita universa. Complectitur controversias heterodoxas ac scholasticas... Theologiam speculativam... Theologiam practicam universam... Apparatum practicum pro omni functione viri ecclesiastici...
120240: ARSENIJEVIC, B. - Inner aspect and telicity. The decompositional and the quantificational nature of eventualities at the syntax-semantics interface.
133327: ARTEMIDORUS. GALLAZZI, C., B.KRAMER & S.SETTIS. (ED.) - Il Papiro di Artemidoro. (P.Artemid.)
71245: ARTEMIDORUS. - Onirocriticon libri V. Rec.R.A.Pack.
23523: ARTHUR, I. (ÉD.) - Miracles que Dieus ha mostratz per sant Frances apres la sua fi.Version occitane de la Legenda Maior Sancti Francisci. Miracula de St.Bonaventura. Edition et étude de la langue.
128989: ARTIGAS-MENANT, G. - Lumières clandestines. Les papiers de Thomas Pichon.
12440: ARTILLAC BRILL, P.J.D' - Beknopte geschiedenis der Nederlandse ridderorden. M.ill.
132223: ARTIST'S COLLECTIVE] - Typedesigners' days & graphic designers' days & calligraphers' days & illustrators' days. Kalenderboek
135611: ARX, U.V. & A. KALLIS. (HRSG.). - Bild christi und Geschlecht. 'Gemeinsame Überlegungen' und Referate der orthodox-altkatholischen Konsultation zur Stellung der Frau in der Kirche und zur Frauen ordination als ökumenischem Problem. (Levadia und Konstancin, 1996).
7255: ASAMOA, A. - Die gesellschaftlichen Verhältnisse der Ewe-Bevölkerung in Südost-Ghana. M.16 Taf., 6 Fig., 6 Farbph.& 7 Krt.
104213: ASBOTH, O. - Die Umwandlung der Themen im Lateinischen.
133020: ASCH VAN WYCK, A.M.C.VAN. - De schut- of schuttengilde in Nederland.
103430: ASCHBACH, J. - Geschichte der Omaijaden in Spanien.
106120: ASCHBACH, J.V. - Die Westgoten. M.4 Taf.
132207: ASCONIUS. - In orationes Ciceronis enarrationes nuper qua licuit cura ac diligentia collatis adhibitis variis exemplaribus recognitae ac locis innumeris restitutae cum Georgii Trapezuntii, in eiusdem Ciceronis Orationem pro Q.Ligario docta ac pereleganti interpretatione, adnotationisbusque ac commentariis Antonii Lusci Vincentini, in reliquas Ciceronis Actiones.
23525: ASHBY, W.J. - Clitic inflection in French. A historical perspective.
86226: ASHTON, H. - The Basuto. W.16 pl.& 1 map.
101546: ASHTON, R. - The city and the court 1603-1643.
101566: ASHTON, R. - The German idea. Four English writers and the reception of German thought 1800-1860.
61181: ASKINS, A.L.F. - Cancioneiro de Corte e de Magnates. Ms.CXIV/2-2 da Bibl.Pública e Arquivo Distrítal de Evora.Ediçao e notas.
137070: ASSCHENBERGH, HARMANUS. - Poëzy.
6182: ASSELBERGS, A.J.M. - Dr Jan Pieter Heije of de kunst en het leven. M.5 pl.
121801: ASSELDONK, A.VAN. - Franciscus Vaes van Tongeren, stichter der kloosterbibliotheek van Kolen, 1499-1550. Met 12 platen & uitg.v.h.Inventarium van 1544.
72108: DIEDERIC VAN ASSENEDE. - Floris ende Blancefloer. Uitg.P.Leendertz Jr.
93963: DIEDERIC VAN ASSENEDE. - Floris ende Blancefloer. Mit Einleitung, Anmerkungen und Glossar hrsg.von Hoffmann von Fallersleben.
106404: FRANCISCUS ASSISIAS. - Legendae S.Francisci Assisiensis saeculis XIII & XIV conscriptae. Ed.a patr.Coll.S.Bon.
129611: ASSMANN, J. - Religio duplex. Comment les Lumières ont réinventé la religion des Égyptiens. Trad.d'Allemand p.J.-M. Tétaz.
108017: ASSMANN, B. (HRSG.) - Die Handschrift von Exeter. (Nebst Lebensskizze Grein's m.Porträt).
127616: RENCONTRE ASSYRIOLOGIQUE. - Actes de la XVIIe Rencontre Assyriologique Internationale, ULBruxelles, 1969. Rec.p.A.Finet.
127618: RENCONTRE ASSYRIOLOGIQUE. - Études sur le panthéon systématique et les panthéons locaux. Compte rendu de la XXIeme Rencontre Assyriologique Internationale, Rome 1974.
131404: ASTARITA, M.L. - Avidio Cassio.
118628: ASTÅS, R. - An Old Norse biblical compilation. Studies in Stjórn.
91819: ASTELL, A.W. - Job, Boethius and epic truth.
91449: ASTILL, G.& J.LANGDON (ED.) - Medieval farming and technology: the impact of agricultural change in northwest Europe. W.32 ills.
75624: ASTIN, A.E. - Scipio Aemilianus.
119993: ASTON, M. - Lollards and reformers. Images and literacy in late medieval religion. W.32 pl.
80761: ASTRÖM, L. - Studies on the arts and crafts of the late cypriote bronze age. W.77 ill.
119685: ASTURIAS. - Junta General del Principado de Asturias. Actas históricas I-III (19 dic.1594 - 13 dic.1671).
8127: ASVAGOSHA. - The Buddha-Karita or live of Buddha. Sanskr.text, ed.w.ann.& index by E.B.Cowell.
109291: ASWASHTHI, A.B.L. - History from the Puranas.
135461: ATHANASIUS, PSEUDO-. - La trinità. Trad., intr.& note a cura di L.Dattrino.
100509: ATHANASIUS. MARTIN, A. (ÉD.) - Histoire acéphale, et index syriaque des lettres festales d'Athanase d'Alexandrie. (Textes latin et syriaque, av. trad.& comm.).
85654: ATHANASIUS, PSEUDO. VINZENT, M. - Pseudo-Athanasius, Contra Arianos IV: eine Schrift gegen Asterius, Eusebius, Markell und Photin.
131444: ATHANASIUS. - Vie d'Antoine. Avec intr., texte critique, trad., notes et index par G.J.M. Bartelink.
80764: ATHANASIUS. - Die dritte Rede gegen die Arianer, I: Kapitel 1-25. Einl., Uebers.& Komm.v. E.P.Meijering.
135811: ATHANASIUS. - Werke I.1, II, III.1 (Die dogmatischen Schriften. Vorbereitet von K. Metzler, besorgt von D.U. Hansen und K. Savvidis; Die "Apologien", Hrsg. H.G. Opitz; Urkunden zur Geschichte des Arianischen Streites, Hrsg. H.G. Opitz)
135818: ATHANASIUS. SOEMERS, P. - Athanasius, die Vita Antonii und die Bibel. (griech.Text, ) Untersuchungen und Kommentare zum griechischen Antoniusleben unter Berücksichtigung der Verfasserfrage und der Schriftverwendung.
61991: ATHANASIUS. METZLER, K. & F.SIMON. - Ariana et Athanasiana: Studien zur Überlieferung und zu philologischen Probleme der Werke des Athanasius von Alexandrien.
135975: ATHANASIUS. - Contra Gentes, and De Incarnatione. Ed.& transl.by R.W.Thomson.
136008: ATHANASIUS. - De sententia Dionysii. Einl., Übers. und Komm. von U. Heil.
136012: ATHANASIUS. BARNARD, L.W. - Studien in Athanasius' Apologia Secunda.
136014: ATHANASIUS. MEIJERING, E.P. - Orthodoxy and platonism in Athanasius: synthesis or antithesis?
136048: ATHANASIUS. - Contra gentes. Intr., transl. and comm. by E.P. Meijering.
80763: ATHANASIUS. - De incarnatione verbi (Einleitung, Uebersetzung, Kommentar v.E.P. Meijering).
104214: ATHANASIUS. - Apologie à l'empereur Constance - Apologie pour sa fuite. Texte, trad.& comm .p.J.M. Szymusiak.
135699: ATHANASIUS, PSEUDO-. DATTRINO, L. - Il De trinitate Pseudoatanasiano.
61993: ATHANASIUS. ROLDANUS, J. - Le Christ et l'homme dans la théologie d'Athanase d'Alexandrie.
89716: ATHANASIUS. - Die dritte Rede gegen die Arianer. Hrsg.m.Ueb.& Komm.v.E.P.Meijering.
131658: ATHENAEUS. CASAUBON, I. - Animadversionum in Athenaei Deipnosophistas libri quindecim. Acc.virorum doctorum emendationes adnotationes vel editae vel ineditae. Appendice aucta: Dobraei annotationes.
122785: ATHENAEUS. - The Deipnosophists vol II. (bk. IV-V). Text & English translation by C.B. Gulick.
132999: ATHENAEUS. - Dipnosophistarum, hoc est argutè sciteque differentium. Lib. XV.
112375: ATHENAEUS. - Deipnosophistae. Rec.c.analecta critica A.Meineke.
107456: ATHENAEUS. PEPPINK, S.P. - Observationes in Athenaei Deipnosophistas.
121843: ATHENAEUS. - The Deipnosophists. (Ed.w.) transl.by C.B. Gulick.
122067: ATHENAGORAS. - Supplique au sujet des chrétiens & Sur la résurrection des morts. Intr., texte & trad.p.B.Pouderon.
126835: ATHERTON, C. - The stoics on ambiguity.
106524: ATIYA. HANNA, S.A. (ED.) - Medieval and middle eastern studies in honor of A.Atiya. W.11 fig.& 23 pl.
117963: ATJEH. - Atjeh in de tweede kamer. Debatten bij de behandeling der begrooting van Nederlandsch-Indië voor 1898.
126811: ATKINS, J.W.H. - Literary criticism in antiquity.
71248: ATKINS, J.W.H. - Literary criticism in antiquity, a sketch of its development.
120522: ATKINSON, B.F.C. - The greek language.
121632: ATKINSON, G. - Le sentiment de la nature et le retour a la vie simple (1690-1740).
100356: ATKINSON, G. & A.C.KELLER. - Prelude to the Enlightenment. French literature, 1690-1740. W.1.pl.
112397: ATKINSON, C.W. - The oldest vocation. Christian motherhood in the middle ages.
134618: ATLAS: ZAK-ATLAS. - Nieuwe zak-atlas der Bataafsche Republiek, volgens derzelver tegenwoordige verdeeling in departementen en ringen.
99687: ATTAL, P.& C.MULLER (ED.) - De la syntaxe à la pragmatique. Actes du colloque de Rennes.
131446: ATTI. - Semiotica della novella latina. Atti del seminario interdisciplinare "La novella latina", Perugia 1985.
134829: FILELFO. ATTI. - Francesco Filelfo nel quinto centenario della morte. Atti del XVII Convegno di Studi Maceratesi (1981).
122535: ATTI. - Atti del convegno internazionale "Letterature classiche e narratologia" (1980).
121379: PROPERTIUS. ATTI. - Bimillenario della morte di Properzio. Atti del Convegno Intern., 1985.
121987: PAULINUS NOLANUS. ATTI. - Atti del convegno XXXI cinquantenario della morte di S. Paulino di Nola (431-1981). Nola, 20-21 marzo 1982.
133384: ATTI. - XI Congresso internazionale di epigrafia greca e latina. Atti. (Roma, 18-25 settembre 1997).
106879: ATTI: - Atti del convegno intern.sul tema: Gli atlanti linguistici, problemi e resultati (1967). C.3 tav.
71997: MOERIS ATTICISTA. - Lexicon atticum. C.Hudson, Bergleri, Sallieri aliorumque notis...ill.J.Piersonus. Acc.Herodiani Philetaerus.
87673: MOERIS ATTICISTA. - Lexicon atticum. C.Hudsoni, Bergleri, Sallieri e.a.notis. Ill.J.Piersonus. Acc.Herodiani Philetaerus nunc primum ed.
115876: ATTICUS. - Fragments. Texte ét. et trad. par E. des Places.
79423: ATTLA, C. - Sitsiy yugh noholnik tsin - As my grandfather told it: traditional stories from the koyukuk.Text & transl.by E.Jones & M.Axelrod.
2877: AUBAILLY, J.-C. - Le monologue, le dialogue et la sottie. Essai sur quelques genres dramatiques de la fin du moyen âge et du début du XVIe siècle.
93608: AUBAILLY, J.-C. (ÉD.) - Deux jeux de carnaval de la fin du moyen âge.
133640: AUBERGER, J. (ÉD.) - Historiens d'Alexandre. Textes, av.trad.& comm.
112418: AUBERY, A.. - L'histoire du Cardinal Duc de Joyeuse. A la fin de laquelle sont pluseurs Memoires, Lettres, Dépeches, Instructions, Ambassades, Relations, & autres pieces non encore imprimées. Av.portrait.
25046: AUBIGNÉ. PALMGREN, V. - Observations sur l'infinitif dans Agrippa d'Aubigné.
96704: AUBIGNÉ. GROB, R. - Studien zu den Tragiques des Agrippa d'Aubigné.
123788: AUBIGNÉ, AGRIPPA D'. - Le Printemps. L'Hécatombe et Les Stances. Ed.comm.p.H.Weber.
88471: AUBIGNÉ, THÉODORE AGRIPPA D'. - Les aventures du baron de Faeneste. Nlle éd.rev.& ann.p.Prosper Mérimée.
108032: AUBIGNÉ. ERTLÉ, B.C. - La 'Correspondance' d'Agrippa d'Aubigné: des lettres à l'oeuvre.
111037: AUBIN, J. - Damião de Góis et l'archeveque d'Upsal.
126423: AUBINEAU, M. (ED.). - Chrysostome, Sévérien, Proclus, Hésychius et alii: patristique et hagiographie grecques. Inventaires de manuscrits, textes inédits, trad., etudes.
71753: [HESYCHIUS HIEROSOLYMITANUS.] AUBINEAU, M. - Index verborum Homiliarum festalium Hesychii Hierosolymitani.
104791: AUBREY, J. - Three prose works: Miscellanies - Remaines of gentilisme and judaisme - Observations. Ed.w.comm.by J.Buchanan-Brown.
32015: AUBRY, P. - Trouvères et troubadours.
137813: AUCTION CATALOGUE: HOYTEMA, THEO VAN. - Het nagelaten werk van Theo van Hoytema. Catalogus der schilderijen, aquarellen, lithographiën, enz.
137814: AUCTION CATALOGUE. WURFBAIN, J. - Catalogue des tableaux et aquarelles modernes, formant la collection de feu M. J. Wurfbain et d'autres provenances.
137815: AUCTION CATALOGUE. VERVEER, E.[= ELCHANON LEONARDUS?] - Faïence de Delft, décor blue, polychrome et doré. Collection E. Verveer de Paris.
138895: AUCTION CATALOGUE. HOOGENDIJK, M.-C. - Catalogue des tableaux anciens dépendant des collections formées par M.-C. Hoogendijk de la Haye.
138892: AUCTION CATALOGUE. NARDUS, LÉON. - L'oeuvre de Léonardus Nardus. Tableaux et dessins cédés par lui à la Croix Rouge Française et Belge.
138902: AUCTION CATALOGUE. BOTTELIER-LASQUIN, G. - Catalogue des dessin, gouaches, pastels du XVe siècl au milieu du XIXe siècle et principalement de l'École Française du XVIIe siècle, composant la collection de Georges B.-Lasquin,
129619: AUCTION CATALOGUE. MÜHLEN, O.VON ZUR. - Katalog einer reichhaltigen Sammlung von Handzeichnungen und Aquarellen berühmter Meister aller Schulen des XV. bis XX. Jahrhunderts, aus dem Nachlasse des Herrn Oscar von zur Mühlen, St. Petersburg, und aus anderem Besitz. [..]
137811: AUCTION CATALOGUE. GOUDSTIKKER, JACQUES. - Catalogus van schilderijen, aquarellen, teekeningen, etc. afkomstig van de collectie van wijlen J. Goudstikker, Amsterdam. [Plus:] Diverse verzamelingen en nalatenschappen.
137812: AUCTION CATALOGUE: MAUVE, ANTON. - Tableaux et études de Anton Mauve.
39174: AUCTOR AD HERENNIUM. MARX, F. (HRSG.) - Incerti auctoris De ratione dicendi ad C.Herennium libri IV.
122648: AUCTOR AD HERENNIUM. CANCELLI, F. - Complemento de la Retorica a Gaio Erennio.
134171: AUDA, A. - Les gammes musicales. Essai historique sur les modes et sur les tons de la musique, depuis l'antiquité jusqu'à l'époque moderne.
87024: AUDEN. BLAIR, J.G. - The poetic art of W.H.Auden.
85208: AUDÉN, B. - Bottniska personnamn.
114371: AUDIN, J.M. - Histoire de la Saint-Barthélemy, d'après les chroniques, mémoires et manuscrits du XVIe siècle
120395: AUDIN, M. - Histoire de l'imprimerie par l'image.
124703: AUDRING, J. - Reinventing pronoun gender.
109212: HARTMANN VON AUE. - Der arme Heinrich. Überlieferung und Herstellung. Hrsg.v.E.Gierach.
4624: HARTMANN VON AUE. - Erec. 2.Ausg.v.Moriz Haupt.
86229: AUERBACH, B. - Wüste und Gelobtes Land. M.33 Taf.& 2 Krtn.
128155: AUGE, O. & C.DIETL. (HRSG.) - Universitas. Die mittelalterliche und frühneuzeitliche Universität im Schnittpunkt wissenschaftlicher Disziplinen. Georg Wieland zum 70.Geburtstag.
114217: AUGER, L. - La Guerre de Sécession. Av.carte dépliante.
106533: HEINRICH V.AUGSBURG. - Musica domini Heinrici Augustensis magistri. Hrsg.v.J.Smits v.Waesberghe. M.5 Faks.
19169: ALBERT VON AUGSBURG. - Das Leben des Heiligen Ulrich. Hrsg.v.K.-E.Geith.
73245: SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE. - Scriptores Historiae Augustae ab Hadriano ad Numerianum. Rec.H.Jordan & F.Eyssenhardt.
124651: SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE. - Ed. H. Hohl. Add.& corr. Ch. Samberger & W. Seyfarth.
124661: SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE. - Vol.I (Hadrian, Aelius, Antoninus Pius, Marcus Aurelius Antoninus, Lucius Verus, Avidius Cassius, Commodus, Pertinax, Didius Julianus, Septimius Severus, Pescennius Niger, Clodius Albinus). Ed.w. transl.by D. Magie.
84577: SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE. - Vol.III (Trebellius Pollio, Flavius Vopiscus). Ed.w.transl.by D. Magie.
120912: SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE. - Historiae Augustae scriptores latini minores, a Iulio fere Caesare ad Carolum Magnum. Ed., comparati confirmatique ad cod.MSS Bibl.Palatinae ed.J.Gruter, cuius etiam additae notae.
84576: SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE. - Ed. w.engl. transl.by D. Magie.
122630: AUGUSTIN, P (ET. AL EDS.) - Kinderen lazen kinderen lezen. Met 15 kleurenplaten.
135854: AUGUSTINUS. - Drie brieven van den H. oudvader Augustinus, noopende het stuk van Gods eeuwige verkiezinge en genade. Vertaelt door F.v.H. (= François van Hoogstraten)
135521: AUGUSTINUS. - How to help the dead / De cura gerenda pro mortuis, transl. by M.H. Allies.
137696: AUGUSTINUS. - Confessions Book I-VIII. Ed.w.transl.by W. Watts.
135573: AUGUSTINUS. - Schriften gegen die Pelagianer I und II. (Texte und) Übers., mit Erlauterungen von R. Habitzky, S. Kopp, A. Maxsein, A. Zumkeller, A. Fingerle, und B. Altaner.
135772: AUGUSTINUS. - Über den Wortlaut der Genesis. Der grosse Genesiskommentar in zwölf Bücher. Übertr.v.C.J.Perl.
135773: AUGUSTINUS. - Geist und Buchstabe (De spiritu et littera liber unus). Übertr.v.A.Forster.
135581: AUGUSTINUS. - Über Schau und Gegenwart des unsichtbaren Gottes.Text mit Einführung und Übersetzung v. E. Naab.
135582: AUGUSTINUS. RUEGG, S.D. - De utilitate ieiunii. Text w.transl., intr. and comm.
135583: AUGUSTINUS. O'REILLY, M.V. - De excidio urbis Romae sermo. Text w.transl., intr. and comm.
126718: AUGUSTINUS. - Libri XIII confessionum. Ad 3 m.ss. exemp. emendati. Opera et studio R.P.H.Sommalii.
113535: AUGUSTINUS. FINAERT, J. - L'évolution littéraire de saint Augustin.
113838: AUGUSTINUS. VROOM, H. - Le psaume abécédaire de saint Augustin et la poésie latine rhythmique.
135774: AUGUSTINUS. - Der freie Wille. (De libero arbitrio). Übertr.v.C.J.Perl.
135775: AUGUSTINUS. - Drei Bücher über den Glauben. (De fide). Übertr.v.C.J.Perl.
135778: AUGUSTINUS. - De trinitate (Bücher VIII-XI, XIV-XV, Anhang, Buch V). (Text mit) Übers. und Einl. v. J. Kreuzer.
48678: AUGUSTINUS. - Briefwisseling met Dioscorus. Inl., tekst, vert.& comm.d.J.H.Koopmans.
48691: AUGUSTINUS. VERHEIJEN, M. - Eloquentia pedisequa: observations sur le style des Confessions de St.Augustin.
135591: AUGUSTINUS. - Liber qui appellatur Speculum et liber De divinis scripturis sive Speculum quod fertur s.Augustini. Rec., comm.crit.instr.F.Weihrich.
100518: AUGUSTINUS. - De fide rerum invisibilium. Enchiridion ad Laurentium. De catechizandis rudibus. Sermones de symbolo, de disciplina christiana, de utilitate ieiunii, de excidio urbis Romae. De Haeresibus. Ed.M.v.d.Hout, E.Evans, I.Bauer e.a.
122306: AUGUSTINUS. DUTOIT, E. - Tout Saint Augustin. Textes réunies et édités par E. Bréguet. Avec portrait.
131245: AUGUSTINUS. MASTANDREA, P. - Massimo di Madauros (Agostino, Epistulae 16 e 17)
136573: AUGUSTINUS. - Confessions. Ed.w.transl.by C. J.-B. Hammond.
48676: AUGUSTINUS. - Confessionum libri tredecim. Ex.rec.P.Knöll.
135524: AUGUSTINUS. HANBY, M. - Augustine and modernity
135525: AUGUSTINUS. EICHENSEER, C. - Das symbolum apostolicum beim heiligen Augustinus mit Berücksichtigung des dogmengeschichtlichen Zusammenhangs.
132846: AUGUSTINUS. - Confessions. Books I-IV. Ed.by G.Clark.
108712: AUGUSTINUS. - De Belydenis van den H.Augustinus, Nae den Latynschen Druk der Benedictynen, Uit de Vergaderinge van den H.Maurus, op nieuw vertaelt, Met Verklaeringen en Kanttekeningen opgeheldert door J.S.(=Johan Spruit) pr.
100520: AUGUSTINUS. - De diversis quaestionibus ad Simplicianum. Ed.A. Mutzenbecher.
135734: AUGUSTINUS. - Dreiundachtzig verschiedene Fragen. De diversis quaestionibus octaginta tribus. (Lateinisch-deutsch). Übertr.v.C.J.Perl.
121474: AUGUSTINUS. - De fide et symbolo. Intr., transl. & commentary by E.P.Meijering.
131349: AUGUSTINUS. LAUFS, J. - Der Friedensgedanke bei Augustinus. Untersuchungen zum XIX.Buch des Werkes De civitate dei.
133444: AUGUSTINUS, ANTONIUS. - Emendationum, et opinionum libri quatuor. Ad Modestinum, sive De excusationibus, liber singularis. His libris maxima iuris civilis pars ex Florentinis Pandectis emendatur, & declaratur.
38645: AUGUSTINUS. OORT, J.V. - Jerusalem and Babylon: a study into Augustine's City of God and the sources of his doctrine of the two cities.
89720: AUGUSTINUS. HESSEN, J. - Augustins Metaphysik der Erkenntnis.
89725: AUGUSTINUS. REUTER, H. - Augustinische Studien.
131160: AUGUSTINUS. KALAMAKE, D.G. - Anthologion ek ton ergon Augoustinou Ipponos; exellenisten hypo demetriou tou kydone.
122754: AUGUSTINUS. - The city of god against the pagans. Vol I. (Books I-III). Text & English transl.by G.E.McCracken.
75646: AUGUSTINUS. MÜLLER, M. - Die Lehre des hl.Augustinus von der Paradiesehe und ihre Auswirkungen in der Sexualethik des 12.und 13.Jahrh.bis Thomas von Aquin.
135788: AUGUSTINUS. CRESWELL, D.R. - St. Augustine's dilemma. Grace and eternal law in the major works of Augustine of Hippo.
135789: AUGUSTINUS. BRACHTENDORF, J. (HRSG.) - Gott und sein Bild. Augustins De Trinitate im Spiegel gegenwärtiger Forschung.
135779: AUGUSTINUS. - Predigten zu den Büchern Exodus, Könige und Job (Sermones 6-12). Einl., Text, Übers. u. Anm. v. H.R. Drobner.
135780: AUGUSTINUS. - Predigten zum Buch der Sprüche und Jesus Sirach (Sermones 35-41). Einl., Text, Übers. u. Anm. v. H.R. Drobner.
136001: AUGUSTINUS. SCHULTE-KLÖCKER, U. - Das Verhältnis von Ewigkeit und Zeit als Widerspiegelung der Beziehung zwischen Schöpfer und Schöpfung. Eine textbegleitende Interpretation der Bücher XI-XIII der 'Confessiones'.
136127: AUGUSTINUS. - Gesta conlationis Carthaginiensis anno 411. Breviculus conlationis cum Donatistis, cura et studio S. Lancel.
66559: AUGUSTINUS. - Enarrationes in psalmos. Ed. E. Dekkers & J. Fraipont.
134927: AUGUSTINUS. MOHRMANN, C. - Die altchristliche Sondersprache in den Sermones des hl.Augustin, Bd.I : Einführung, Lexikologie, Wortbildung. Nachdr.d.Ausg.1932 mit Nachtrag.
75640: AUGUSTINUS. DICKER, A. - Karakter en cultuur der Romeinen in Sint Augustinus' De civitate Dei, I-V.
135534: AUGUSTINUS. DRECOLL, V.H. - Die Entstehung der Gnadenlehre Augustins.
126318: AUGUSTINUS. ROSE, P. - Augustine on the relations between the living and the deceased. A discourse-linguistic commentary on De cura pro mortuis gerenda
100526: AUGUSTINUS. ANDRESEN, C. (HRSG.) - Zum Augustin-Gespräch der Gegenwart.
48662: AUGUSTINUS. - Liber qui appellatur Speculum et liber De divinis scripturis sive Speculum quod fertur s.Augustini. Rec., comm.crit.instr.F.Weihrich.
48665: AUGUSTINUS. - Quaestionum in Heptateuchum libri VII. Adnotationum in Iob liber unus. Rec.J. Zycha.
48672: AUGUSTINUS. - De consensu evangelistarum libri IV. Rec., comm.crit.instr.F.Weihrich.
48679: AUGUSTINUS. - De libero arbitrio libri III. Rec.W.M. Green.
135622: HONORIUS AUGUSTODUNENSIS. - [Opera omnia. Rec. J.-P. Migne.]
128532: AUGUSTYNIAK, C. - De tribus et quattuor dicendi generibus quid docuerint antiqui.
128536: AUHAGEN, U. & E.SCHÄFER. (HRSG.) - Lotichius und die römische Elegie.
122624: AULISA, I. & C.SCHIANO. - Dialogo di papisco e filone giudei con un monaco. Testo (greco), trad.& comm.
124248: AUNE, D.E. & R.D.YOUNG. (ED.) - Reading religions in the ancient world. Essays presented to Robert McQueen Grant on his 90th birthday.
127571: AURIA, G. D'. - Ecbasis cuiusdam captivi per tropologiam: Concordanza.
9191: AURITI, G. - Compendio di storia della cultura giapponese dalla eta arcaica alla restaurazione del Meigi (1868). Av.225 ill.
6184: AUSEMS, TH.W.A. - Klank- en vormleer van het dialect van Culemborg.
112447: AUSONIUS. - Opera. J.Tollius recensuit, integris Scaligeri, Mariang., Accursii, Freheri, Scriverii, aliorumque notis accuratissime digestis. With an engraved title-page & 4 fig.
67373: AUSONIUS. JOUAI, L.A.A. - De magistraat Ausonius.
134788: AUSONIUS. - Opera, a Josepho Scaligero, & Elia Vineto denuo recognita, disposita, & variorum notis illustrata: cetera epistola ad lectorem docebit. Jacob Stoer, 1588. ET: Ausoniarum lectionum libri duo. Adjectis praeterea, doctissimorum id genus athorum: utpote A. Turnebi, Hadr. Junii, Guil. Canteri, I. Lipsii, & Eliae Vineti notis.
132790: AUSONIUS. - Opera. J.Tollius recensuit, integris Scaligeri, Mariang., Accursii, Freheri, Scriverii, aliorumque notis accuratissime digestis.
122294: AUSONIUS. - Mosella. Éd., intr. et comm. de C.-M. Ternes.
122421: AUSONIUS. CHARLET, J.-L. - L'influence d'Ausone sur la poésie de Prudence.
135925: AUSONIUS. - Die Moselgedichte des Decimus Magnus Ausonius und des Venantius Fortunatus. Hrsg.u.erkl.v.C.Hosius.
85664: AUSONIUS. - Opera. Interpretatione et notis illustravit J.Floridus. In usum serenissimi Delphini. Recensuit, dissertationem de vita & scriptis Ausonii adjunxit J.-B. Souchay. With engraved allegorical "in usum Delphini" title-page.
129464: AUSTEN. BERENDSEN, M. - Reading character in Jane Austen's Emma.
28827: AUSTEN. BARFOOT, C.C - The thread of connection. Aspects of fate in the novels of Jane Austen and others.
102749: AUSTEN. VILLARD, L. - Jane Austen. A French appreciation. With: R.B.JOHNSON. A new study of Jane Austen.
136328: AUTENBOER, E.VAN. - De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800).
106100: AMBROSIUS AUTPERTUS. - Expositiones in Apocalypsin, libri I-V. Ed.R.Weber.
75652: AUTRAN, C. - Introduction à l'étude critique du nom propre grec.
50758: WILLIAM OF AUVERGNE. - De trinitate. Ed.w.comm.by B.Switalski.
137338: WILLIAM OF AUVERGNE. - De trinitate. Ed.w.comm.by B.Switalski.
91452: AUZIAS, L. - L'Aquitaine carolingienne (778-987). (Ed.p.J.Calmette e.a.).
116208: AVANESOV, R.U. - Atlas russkich narodnych govorov central'nych oblastej k vostoku ot Moskvy. (=Atlas of the Russian dialects in the central regions east of Moscow).
116699: AVANZINI, A. (CURA). - Problemi di onomastica semitica meridionale (Seminario, Roma 1986).
106122: AVERA CRUCE, A. - Dialectica resolutio cum textu Aristotelis.
123503: AVERROES. - L'accordo della Legge divina con la filosofia. (Testo arabico &) trad.italiana, intr.e note di F.Lucchetta.
9651: AVERROES. - Die Epitome der Metaphysik. Uebers.m.Komm.v.S.v.d.Bergh.
129062: AVEZOU, L. - Sully a travers l'histoire. Les avatars d'un mythe politique. Préf. de B.Barbiche.
127425: AVIANUS. BISANTI, A. - Le Favole di Aviano e la loro fortuna nel Medioevo.
117688: AVIANUS. - Fabulae, cum commentariis selectis Albini Scholiastae veteris, notisque integris Isaaci N. Neveleti et Casparis Barthii: quibus animadv.suas adj.H.Cannegieter., Accedit ejusdem dissertatio de aetate et stilo Flavii Aviani (& indices). With engraved printers' mark.
128006: AVIANUS. SPREITZHOFER, A.H. - Avian und die Folgen. Der novus Avianus des poeta astensis. Text m.Einl., Übers., Komm. und Index.
127412: AVIANUS. MORDEGLIA, C. - Le favole di Aviano e il Novus Avianus di Venezia.
127234: AVICENNA. - Anthologie de textes poétiques attribués a Avicenne. Publ.(en arabe), trad.& annotés par H.Jahier & A.Noureddine.
128642: AVIENUS. - Aratea. Ed.A.Breysig.
130993: AVIENUS. - Description de la terre, les régions maritimes, phénomènes et prognostics d'Aratus, et pièces diverses. (Texte et) trad. par E. Despois & Éd. Saviot.
108703: JOANNES VAN AVILA. - Geestelyke en troostelyke brieven van den geluk-zaligen Joannes Avila Spaenschen leeraer en predikant, by-genaemt de apostel van Andolousien. Vertaelt in het Neder-duyts (met levensschets) door Adrianus van Loo.
134530: THERESIA VAN ÁVILA. - Wercken vande H. Moeder Theresia van Jesus, fondatersse van ongeschoende Carmeliten ende Carmeliterssen. Over-geset door P. Servatius vanden H. Petrus.
123158: AVILA, M.L. - La sociedad hispanomusulmana al final del califato. (Aproximación a un estudio demográfico).
128101: AVITUS. - Avit de Vienne, Histoire spirituelle. Intr., notes, texte crit., trad.& notes p.N. Hecquet-Noti.
122553: AVITUS. SCHIPPERS, A. - De mundi initio. (Tekst, vertaling, comm.)
112470: AVITUS.] ARWEILER, A. - Die Imitation antiker und spätantiker Literatur in der Dichtung 'De spiritalis historiae gestis' des Alcimus Avitus. M.Komm.zu Avit.carm.4, 429-540 u.5, 526-703.
86884: AVNI, O. - The resistance of reference. Linguistics, philosophy, and the literary text.
126817: AX, W. - Laut, Stimme und Sprache. Studien zu drei Grundbegriffen der antiken Sprachtheorie.
113000: AXTERS, S.G. - Bibliotheca dominicana neerlandica manuscripta 1224-1500.
136504: AYDIN, POLYCARPUS A. - The syriac order of monastic profession and the order of baptism. Common structure, imagery and theological themes. (W.text & transl.)
115513: AYER, A.J. - Russell and Moore: the analytical heritage.
101906: AYLMER, G.E. - The king's servants. The civil service of Charles I, 1652-1642. W.11 pl.
101549: AYLMER, G.E. - The state's servants. The civil service of the English republic 1649-1660.
100061: VIGLIUS ZWICHEM AB AYTTA. - Epistolae politicae et historicae ad Joachimum Hopperum. M.frontispice.
132256: AYVANSARAYÎ, HAFIZ HÜSEYIN. AL-. - The Garden of the Mosques. Guide to the muslim monuments of Ottoman Istanbul. Transl. by H. Crane.
130251: HOCÉYNE-ÂZAD. (PUBL.) - La roseraie du savoir. Golzâr-é Ma'réfet. (Quatrains mystiques des meilleurs auteurs persans). (I:) Texte persan.
125170: HOCÉYNE-ÂZAD. (PUBL.) - La roseraie du savoir. Golzâr-é Ma'réfet. (Quatrains mystiques des meilleurs auteurs persans). Texte persan, trad.français et annot.
32744: AZIBERT, M.M.-L. - L'influence d'Horace et de Ciceron sur les arts de rhétorique première et seconde sur les arts poétiques du seizième siècle en France.
35342: BAADER, F.R.V. - Ueber eine bleibende und universelle Geisterscheinung hienieden.
32020: BAADER, H. - Die Lais. Zur Geschichte einer Gattung der altfranzösischen Kurzerzählungen.
35345: BAADER, F.R.V. - Schriften. Ausgewählt und Hrsg.von M. Pulver.
35346: BAADER, F.R.V. - Schriften zur Gesellschaftsphilosophie. Hrsg.& erl.v.J.Sauter.
6188: BAAIJ, A.M. - Jhesus Collacien. Een laatmiddeleeuwse prekenbundel uit de kringen der Tertiarissen.
79427: BAAL, J.V. - Over wegen en drijfveren der religie.
95835: BAAL, J.V. - Man's quest for partnership: the anthropological foundations of ethics and religion.
12982: BAAR, A.H.V.D. - A russian church slavonic kanonnik, 1331-32 (Scaliger 38B.Leyd.Un.Libr.). W.text, transl.& facs.on 26 pl.
124297: BAARDA, T, A.F.J.KLIJN & W.C.VAN UNNIK. (ED.) - Miscellanea neotestamentica.
103159: BAARTMANS, J.J.M. - Hollandse wijsgeren in Brabant en Vlaanderen. Geschriften van Noord-Nederlandse patriotten in de Oostenrijkse Nederlanden, 1787-1792. M.ills.
94750: BABB, V.M. - Ernest Gaines. W.portr.
109300: BABB, L.A. - The divine hierarchy: popular hinduism in central India. W.23 pl.& 2 maps.
87246: BABBAGE, C. - Passages from the life of a philosopher. W.1 plate (Difference Engine No.1) & bibliogr.
98154: BABBAGE, C. - The works. Ed.by M.Campbell-Kelly. W.plates & index.
119676: BABEL, A. - Histoire économique de Genève, des origines au début du XVIe siècle.
13188: BABINGER, F. - Mehmed der Eroberer und seine Zeit. M.38 Abb.& Krtn.
125403: BABRIUS. - Fabulae iambicae cxxiii. Iussu A. Villemain, ed. I.F. Boissonade.
118384: BABRIUS. - Fabulae aesopeae. Ed. F.G. Schneidewin.
130246: BABRIUS. - Mythiambi aesopei. Ed.M.J. Luzzatto & A.La Penna.
124189: BABRIUS. - Fables. Texte av.intr.etc.p.A.M.Derousseaux.
123840: BABRIUS. - Mythiambics. Edited with intr. diss., crit. notes, commentary and lexicon by W.G. Rutherford.
134411: BABRIUS. - Fabulae iambicae cxxiii. Iussu A. Villemain, ed. I.F. Boissonade. (Texte en grec et en latin)
118330: BACCHYLIDES. - Carmina cum fragmentis. Ed.B. Snell & H. Maehler.
138623: BACCHYLIDES. - A selection. Ed. by H. Maehler.
69624: BACCHYLIDES. - Carmina cum fragmentis. Ed. F. Blass & W. Suess.
126737: BACCHYLIDES. - Carmina cum fragmentis. Ed.B.Snell.
131592: BACCHYLIDES. - The poems and the fragments. Ed. with intr., notes and prose transl. by R.C. Jebb. With 3 plates.
48695: BACCHYLIDES. - Carmina cum fragmentis. Ed. F.Blass, W.Süss & B. Snell.
117269: BACCHYLIDES. - The poems and the fragments. Ed. with intr., notes and prose transl. by R.C. Jebb. With 3 plates.
18442: BACH, A. - Die deutsche Personennamen. M.3 Kartenskizzen.
18443: BACH, A. - Germanistisch-historische Studien.Gesammelte Abhandlungen. (I.Bad Ems; II.Nassau; III.Rheinlande; IV.Deutsches Sprachgebiet). Hrsg.m.Bibliographie v.H.M.Heinrichs & R.Schützeichel. M.Portr.& 1 gef.Karte.
18439: BACH, A. - Deutsche Mundartforschung. Ihre Wege, Ergebnisse und Aufgaben.M.58 Krtn. 2.Aufl.
86234: BACH, A. - Deutsche Volkskunde. M.18 Krtn.
102436: BACH, A. - Deutsche Mundartforschung. M.25 Krtn.im Text.
101179: BACH, A. - Germanistisch-historische Studien. Gesammelte Abhandlungen. Hrsg.v.H.M.Heinrichs & R.Schützeichel. M.Krtn. Mit Wort- und Namenregister.
123567: BACHE, C. A.O. (ED.) - Tense, aspect and action. Empirical and theoretical contributions to language typology.
78567: BACHLEITNER, N. (HRSG.) - Beiträge zur Rezeption der britischen und irischen Literatur des 19.Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum. M.12 Abb.
96726: BACHMANN, A. & S.SINGER. (HRSG.) - Deutsche Volksbücher aus einer zürcher Handschrift des 15.Jhts.
116170: BACHMANN, L. - Anecdota graeca. E.codd.mss.Bibl.Reg.Paris.descr.
112505: BACHMANN, A. - Beiträge zur Geschichte der schweizerischen Gutturallaute.
48699: BACHOFEN, J.J. - Antiquarische Briefe. Hrsg.m.Beitr.v.H.Lommel.
121242: BACK, M. - Die sassanidischen Staatsinschriften. Studien zur Orthographie und Phonologie des Mittelpersischen der Inschriften zus.m.einem etymologischen Index des mittelpersischen Wortgutes u.einem Textcorpus der behandelten Inschriften.
106130: BÄCK, A. - On reduplication: logical theories of qualification.
125711: BACKHUSIUS, T.W. - Verhaal van hetgene Z.B. van Espen, als ook Christiaan van Erkel en Paschasius Quesnel betrekkelijk de Nederlandsche Zending verrigt hebben Uit het Latijn door F.J. van Vree.
108029: BACKHUSIUS, T.W. - Acta Zegeri Bernardi Van Espen, Paschasii item Quesnellii et Christiani Erkelii circa missionem hollandicam.Acc. disquisitio historico-critica P. Stokmans adscr.
107579: BACKHUSIUS, TILEMANNUS. - Bewys-schrift, aantonende dat den Apostolishe (sic) Stoel het volle Geestelyk Regtsgebied over de Hollantsche Zendinge altyd gehad en wettig geoeffent heeft. Mitzgaders, De Nietigheid en meenigvuldige Buitenspoorigheden van het onlangs verzonne Utrechtsche Kapittel.
125591: BACKHUYSEN, T.-G. - État statistique du clergé Janséniste de la Hollande vers 1732. [Publié par A. van Lommel].
7404: BÄCKLUND, I. - Conjunction-headed abbreviated clauses in English.
119248: BACON, F. FISCHER, K. - Francis Bacon und seine Nachfolger.
119249: BACON, F. MAISTRE, J.DE. - Examen de la philosophie de Bacon. 2 vols.
104794: BACON, F. (MALLET, D.) - La vie du chancelier François Bacon. Traduite de l'Anglois [par Pouillot].
63175: BACON, F. WALLACE, K.R. - Francis Bacon on the nature of man: the faculties of man's soul.
63171: BACON, F. MAISTRE, J.DE. - Examen de la philosophie de Bacon; ou l'on traite différentes questions de philosophie rationelle.
70785: BACON, F. - The advancement of learning.
70781: BACON, F. - De augmentis scientarum libri IX. W.engraved titlepage.
70780: BACON, F. - Historia naturalis et experimentalis de ventis etc. W.engraved titlepage and fold. table.
70778: BACON, F. - Sermones fideles, ethici, politici, oeconomici ... W.engraved titlepage.
70777: BACON, F. - Historia vitae et mortis -BOUND WITH: De sapientia veterum liber.
116717: BACON, F. FATTORI, M. - Lessico del Novum Organum di Francesco Bacon. (I.Intr., lessico; II.Index locorum, lista di frequenza, distribuzione dei lemmi).
129258: BACON, F. - Oeuvres philosophiques de Bacon. Publ.(en latin) av.notice, sommaire et éclaircissemens par M.N Bouillet.
35353: BACON, F. FISCHER, K. - Francis Bacon und seine Schule.
70782: BACON, F. - Scripta in naturali et universali philosophia. W.frontispice & folding table.
116043: BACON, ROGER. HACKETT, J. (ED.) - Roger Bacon and the sciences. Commemorative essays.
35354: BACON, F. FROST, W. - Bacon und die Naturphilosophie.
132255: BACQUÉ-GRAMMONT, J.-L. & A. TIBET. (EDS). - Cimetières et traditions finéraires dans le monde islamique. - Islâm dünyasinda mezarliklar ve defin gelenekleri. (Actes du colloque d'Istanbul, 28-30 september 1991)
137055: BADAWI, M.M. (ED.) - Modern arabic literature.
85667: BADIAN, E. - Zöllner und Sünder: Unternehmer im Dienst der römischen Republik.
95511: BADSTUBER, A. - Joanna Baillies 'Plays on the Passions'.
88895: BAECHTOLD, J. (HRSG.) - Die Stretlinger Chronik. M.Farbtaf.
23542: BAEHR, R. (HRSG.) - Der provenzalische Minnesang. Ein Querschnitt durch die neuere Forschungsdiskussion.
71269: BAEHRENS, E. (REC.) - XII panegyrici latini.
3180: BAEKELMANS, LODE. - Jan.
134633: BAEKELMANS, LODE. - Aanteekeningen van een boekenwurm.
86235: BAERENDS, E.A. - The one-legged chicken in the shadow of indebtedness (among the Anufom of northern Togo).
47924: BAERKEN, J.F. - Over een geval van aangeboren hartmisvorming. M.1 pl.& 1 uitsl.tab.
97577: BAESECKE, G. - Der deutsche Abrogans und die Herkunft des deutschen Schrifttums. M.18 Taf.
26670: BAESECKE, G. (HRSG.) - Der Wiener Oswald.
18459: BAESECKE, G. - Kleinere Schriften zur althochdeutschen Sprache und Literatur. Hrsg.v.W.Schröder.
18460: BAESECKE, G. - Vorgeschichte des deutschen Schrifttums.(Vor- und Frühgeschichte d.dtn.Schrifttums I). M.1 gef.Taf.
86816: BAESECKE, G. (HRSG.) - Lichtdrucke nach althochdeutschen Handschriften. (Codd.Par.Lat.7640, S.Gall.911, Aug.CXI, Jun.25, Lobcow.434).
115322: BAESENS, M. - De Kleine Johannes II en III, Frederik van Eeden.
136564: BAETENS, J., S. HOUPPERMANS, A. LANGEVELD, P. LIEBERGS (EDS.) - Modernisme(n) in de Europese letterkunde (1910-1940).
23073: BAETKE, W. - Das Heilige im Germanischen.
23076: BAETKE, W. (HRSG.) - Hoensa-póris saga. M.Einl., Anm., Glossar & Karte.
81972: BAETKE, W. (UEB.) - Die Geschichten von den Orkaden, Dänemark und der Jomsburg.
132890: BAETKE, W. - Wörterbuch zur altnordischen Prosaliteratur.
92126: BAEUMER, M.L. (HRSG.) - Toposforschung.
109305: BAGCHI, S. - Eminent indian sakta centres in eastern India (the pithas of Kalighata, Vakresvara and Kamakhya). W.map.
128818: BAGGE, S. - The political thought of The King's Mirror.
16647: BAGLEY, F.R.C. (ED.) - The muslim world, III: the last great muslim empires.
139000: BAGLIONI, D. - L'Italiano delle cancellerie tunisine (1590-1703), edizione e commento linguistico delle "Carte Cremona" (Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, 2010)
106781: PANUCCIO DEL BAGNO. - Le rime. Cura F.B.Ageno.
111964: BAGORDO, A. - Die antiken Traktate über das Drama. Mit einer Sammlung der Fragmente.
95705: BAHDER, K.V. - Zur Wortwahl in der frühneuhochdeutschen Schriftsprache.
32746: BAHNER, W. - Beitrag zum Sprachbewusstsein in der spanischen Literatur des 16.und 17.Jhts.
64454: ABDISO BAR BAHRIZ. - Ordnung der Ehe und der Erbschaften, sowie Entscheidung von Rechtsfällen. Text, Uebers.& Komm.v.W.Selb.
82770: BAILEY, G., N.MAYNOR & P.CUKOR-AVILA (ED.) - The emergence of black English.
109906: BAILEY, R.W. (ED.) - Early modern English. Additions and antedatings to the records of English vocabulary 1475-1700.
120042: BAILEY, M. - Medieval Suffolk. an economic and social history, 1200-1500. W 18 maps & 16 pl.
109871: BAILLIE, JOANNA. - The dramatic and poetical works. (W.biographical sketch) W.portrait.
117049: BAILLIEN, H. - De oude stedelijke instellingen voor openbare weldadigheid te Tongeren.
129176: BAILLY, J.S. - Histoire de l'astronomie ancienne, depuis son origine jusqu'a l'établissement de l'école d'Alexandrie.
86237: BAILYN, B. - Voyagers to the West: emigration from Britain to America on the eve of the revolution. W.8 fig., 32 pl., 19 maps, & a facs.sketchbook.
85668: BAIN, D. - Actors and audience: a study of asides and related conventions in greek drama.
103494: BAIRD, R.D. - Category formation and the history of religions.
89901: BAK, J.TH.J.N - Malcolm Cowley, the formative years 1898-1930. W.portr.
14831: BAKELANTS, L. - La vie et les oeuvres de Gislain Bulteel d' Ypres 1555-1611. Ed. p.G. Cambier.
109197: BAKER, B.B. & E.T.COPSON. - The mathematical theory of Huygens' Principle. W.26 fig.
135046: BAKER, M.C. - Incorporation. A theory of grammatical function changing.
87030: BAKER, H. - William Hazlitt. W.9 pl.
120128: BAKER, O. - In Shakespeare's Warwickshire and the unknown years. W.78 ill.
127581: BAKER, H.D., E.ROBSON & G.ZÓLYOMI. (ED.) - Your praise is sweet. A memorial volume for Jeremy Black from students, colleagues and friends.
127238: BAKHTIN, M. DÍAZ-DIOCARETZ, M. (ED.) - The Bakhtin circle today.
38675: BAKHUIZEN, S.C. - Salganeus and the fortifications on its mountains. W.81 ill.
132683: BAKIR, G. - Sophilos. Ein Beitrag zu seinem Stil.
79440: BAKKER, H.T. (ED.) - The sacred centre as the focus of political interest.
95840: BAKKER, C. - Volksgeneeskunde in Waterland. W.ills.
123263: BAKKER, N. - Guido Gezelle, opbouw en analyse van zijn Bastaardwoordenboek.
6200: BAKKER, J.J.M. - Constant en variabel. De fonematische structuur van de Nederlandse woordvorm.
6196: BAKKER, D.M. - Samentrekking in Nederlandse syntactische groepen.
28818: BAKKER, J. - Fiction as survival strategy.A comparative study of the major works of Ernest Hemingway and Saul Bellow.
48706: BAKKER, W.F., A.F.V.GEMERT & W.J.AERTS (ED.). - Studia byzantina et neohellenica Neerlandica.
17703: BAKKER, H.T. - Ayodhya (history - text - commentary - appendices). W.2 figs., 18 pl.& 6 maps.
80800: BAKKER, E.J. - Grammar as interpretation: greek literature in its linguistic contexts.
103597: BAKKER, P. - "A language of our own": the genesis of michif, the mixed cree-french language of the canadian Métis.
117893: BAKKER, H.T. - Ayodha (history from the 7th century BT to the middle of the 18th century - Ayodhymahatmya: text w.intr.& ann. - appendices, maps.). W.19 pl.& 6 maps.
117894: BAKKER, H.T. (ED.) - The Vakataka heritage. W.178 ills.
38681: BAKKER, W.F. - Pronomen abundans and pronomen coniunctum. A contribution to the history of the resumptive pronoun within the relative clause in Greek.
102171: BAKKER, D. - Formal and computational aspects of functional grammar and language typology.
79439: BAKKER, H.T. - The Vakatakas: an essay in hindu iconology. W.47 pl.& 3 maps.
119245: BAKOUNINE, M. - L'empire Knouto-Germanique et la révolution sociale 1870-1871. Trad. par Arthur Lehning. Avec ills.
94153: BAKOUNINE, M. LEHNING, A. (ÉD.) - Michel Bakounine et les conflits dans l'Internationale, 1872: la question germano-slave - le communisme d'état (écrits et matériaux).
94152: BAKOUNINE, M. - Etatisme et anarchie, 1873. Texte & trad.p.M.Body, av.annot.p.A.Lehning.
72128: ABU BAKR. - Uiteensetting van die godsdiens: 'n arabies-afrikaanse teks uit die jaar 1869. Uitg.m.komm.d.A.van Selms.
96823: BAL, W. ET AL. - Bibliographie sélective de linguistique romane et française.
115731: AL-BALADURI. - Futuh al-buldan. (Arab text) ed.by M.Ridwan.
90745: BALBÍN, R. DE. - Sistema de rítmica castellana.
23544: BALCKE, C. - Der anorganische Nasallaut im Französischen.
18186: BALDAEUS, PH. - Afgoderye der oost-indische heydenen (1672). Uitg.m.inl.d.A.J.de.Jong. M.13 pl.
85123: BALDENSPERGER, F. - Gottfried Keller. Sa vie et ses oeuvres.
129038: BALDI, M. - Philosophie et politique chez Andrew Michael Ramsay.
127277: BALDI, P. & P.U.DINI. (ED.) - Studies in baltic and indo-european linguistics in honor of William R. Schmalstieg.
31061: BALDINGER, K. - Die Herausbildung der Sprachräume auf der Pyrenäenhalbinsel. M.13 Kartensk.
23546: BALDINGER, K. - Kollektivsuffixe und Kollektivbegriff. Ein Beitrag zur Bedeutungslehre im Französischen m.Berücks.der Mundarten.
112195: BALDINGER, E. - Der Minnesänger Graf Rudolf von Fenis-Neuenburg. (M.Text).
126793: BALDWIN, C.S. - Ancient rhetoric and poetic, interpreted from representative works.
110982: BALDWIN, D.R. - V.S.Pritchett.
75668: BALDWIN, B. - Roman and byzantine papers.
119988: BALDWIN, J.F. - The king's council in England during the middle ages. W.10 pl.
28897: BALE. BLATT, T.B. - The plays of John Bale. A study of ideas, technique and style. W.14 pl.
81626: BALE, JOHN. - Kynge Johan. Ed.w.intr.& notes by J.Payne Collier.
21379: BALET, L. & E.GERHARD. - Die Verbürgerlichung der deutschen Kunst, Literatur und Musik im 18.Jahrhundert.
134322: BALETA, G. - Anthologia tes demotikes pezografias. 1340-1922.
119229: BALKEMA. VILLON, F. - Les oeuvres.
3732: BALKEMA. GEEL, JACOB. - Gesprek op den Drachenfels.
3971: BALKEMA. LA ROCHEFOUCAULD, F.DE. - Réflexions ou sentences et maximes morales.
104804: BALL, H. - Zur kritik der deutschen Intelligenz.
75900: BALL, M.J., J.FIFE, E.POPPE & J.ROWLAND (ED.) - Celtic linguistics. Festschrift for T.Arwyn Watkins.
120263: BALL, M.J. (ED.) - The Routledge handbook of sociolinguistics around the world.
133393: BALLA, L, & T.P. BUOCZ, Z. KÁDÁR, A. MÓCSY, T. SZENTLÉLEKY. - Die römischen Steindenkmäler von Savaria.
23547: BALLE, A. - Contribution au dictionnaire du parler de Cerfontaine.
119588: BALLEYDIER, A. - Histoire des révolutions de l'empire d'Autriche, années 1848 et 1849.
119250: BALMES, J. - El criterio.
70788: BALMES, J. - Art d'arriver au vrai. Trad.(av.notice sur la vie et les travaux de l'aut.) p.E.Manec.
114428: BALMÈS, J.L. - Philosophie fondamentale. Trad.p.E.Manec. Av.portr.
83334: BALMES, J. - Fundamente der Philosophie.Ueb.v.F.Lorinser.
121422: BALSAN, F. - Chez les femmes à crinières du Sud-Angola. Av.8 pl
88310: BALSEIRO, J.A. - Seis estudios sobre Rubén Darío.
130479: BALSEM, A.C. - "Libri omissi" italiani del Cinquecento provenienti dalla biblioteca di Isaac Vossius.
62902: BALZAC. CAZAURAN, N. - Catherine de Médicis et son temps dans La Comédie Humaine.
61324: BALZAC. DELATTRE, G. - Les opinions littéraires de Balzac.
23566: BALZAC. VÄLIKANGAS, O. - Les termes d'appelation et d'interpellation dans La Comedie Humaine d'Honoré de Balzac.
23561: BALZAC. GUN, W.H.V.D. - La courtisane romantique et son rôle dans La Comédie Humaine de Balzac.
93158: BALZAC. DICKINSON, L.E. - Theatre in Balzac's 'La Comédie Humaine'.
78589: BALZAC. DARGAN, E.P. & B.WEINBERG (ED.) - The evolution of Balzac's 'Comédie humaine'.
88554: BALZAC. BOREL, J. - 'Le Lys dans la vallée' et les sources profondes de la création balzacienne.
107290: BALZAC. BELLOS, D. - Balzac criticism in France 1850-1900.
97478: BAMBECK, M. - Lateinisch-romanische Wortstudien.

Next 1000 books from Antiquariaat Brinkman[an error occurred while processing this directive]

9/14