Boek2 Antiquariaat
Herenweg 24, 3602 AP Maarssen, The Netherlands. Tel.: +31 (0)30 2400 030 Mob: +31 (0)6 54 380 560            Email: aseij@yahoo.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
MP119/23240: RED. - Ariel, Driemaandelljks tijdschrift voor kunst en letteren in Israel.
MP119/23241: RED. - Ariel, Driemaandelijks tijdschrift voor kunst en literatuur in Israel.
MP120/17300: RED. - Verslag van de Algemeene vergadering der leden van het Historisch Genootschap gehouden te Utrecht, op 20 april 1938.
MU25105/46619: ED. - Offspring 2009.
MP120/23246: RED. - Roewanoesch, deelnemersbewijs 1958.
MU25007/51229: ED. - Building Open Societies. [Soros Foundation 1995 Report]
MP971/15859: RED. - Historische Kring Maarssen, 10e jaargang nummer 2, augustus 1983.
MP971/28044: ED. - Planetarium of Kiro Urdin.
MP964/24286: RED. - Die Handelskorrespondenz in Englischer und deutscher Sprache, zweiter Teil, Deutsch-Englisch.
MP964/24284: RED. - R23, magazine zomer 1997.
MP963/24271: RED. - Memento Vivere!
H24P539D/182791: - Kort begrip der Algemeene Geschiedenis inleiding tot dezelve, oorspronkelijk opgesteld door Hilmar Curas, en op nieuw bearbeid en ten gebruik der schoolen geschikt gemaakt, door Johan Matthias Schrock. Van wegen de Bataafsche Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, naar de vijfde uitgaave uit het Hoogduitsch vertaald [Eerste, Tweede, Derde STUKJEN samen in 1 band]
MH24P743A/75195: RED. - Aardappelen. Eenvoudig, gevarieerd en altijd heerlijk.
MP955/25597: RED. - Kunstronde Drenthe, Catalogus, Art Passing 2000.
MP953/22580: RED. - Jaarboek Oud-Utrecht 1978.
MP954/21145: ED. - Poseidon, Oudejaarsavond op de Poseidon. Feestende passagiers heffen het glas en brengen een toost uit op de toekomst. En die valt met de deur in huis: een 50 meter hoge vloedgolf laat het schip kapseizen en een wanhopige strijd om te overleven... VCD
MP953/21929: RED. - Het Grafische Oeuvre de Henri de Toulouse Lautrec.
MP951/4655: RED. - Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming. Ondertekend te Brussel op 10 juni 1970. Met gemeenschappelijke memorie van toelichting.
MP561[2]/37207: ED. - Hunde Portrait. Meisterfotos von Hiroki Hayashi.
MP929/62958: SEBASTIAN 23. - Ein Kopf verpflichtet uns zu nichts.
MP929/62969: RED. - Het Verhaal van twee Steden. Lissabon en Berlijn. Festivalbloemlezing 2013.
MP464/27836: RED. - Prisma Vakwoordenboek Sport.
MP464/30445: RED.; THE, DR. T.H. - Klinische Immunologie.
MP464/32042: RED. - Hendrik Nicolaas Werkman. Notities van het Groningerland
MP464/6941: ED. - Lempertz-Auktion 565 Ostasiatische Kunst.
MP922/18456: RED. - Stichting Nationaal Indie-Monument 1945-1962. Een Burgerinitiatief. Verlieslijst Nederlandse Troepen. Verlieslijst KNIL. Slagorde KNIL. Slagorde Nederlandse Troepen. [5 boekjes in box]
MP466/158170: RED. - (deel 1-2) Continent. Onafhankelijk Forum van Russische en Oosteuropese Auteurs. [Set van 2 boeken]
MP909/55327: ED. - The ABC of preserving.
H24K802/149581: - Holy Bible - English Standard Version (ESV) Anglicized Reader's Edition
H24D84/193750: (RED.). - De leerling vrijmetselaar. Handleiding voor de Nederlandse vrijmetselaar
HJU25803A/46945: - - Huellas.
HJU25805A/39081: - - Tentoonstelling Laatmiddeleeuwse Beelden uit onze streek.
H24D24/49155: - Studenten Almanak voor het jaar 1833
H24D24Q/83097: - Kennis, taal en handelen. Analyses van de communicatie in de klas
MP368/35504: ED. - Doing Business in China.
MP353/34751: REDACTIE - Restauratie vijf hervormde Kerken in de Binnenstad van Utrecht. Nr. 8. Jaarverslag 1985, 1986, 1987, 1988
MH24P705B/67666: RED. - Grand Livre d`Or `De ma Cave`. Kelderboek voor wijnen
AMGD344/15460: - Klassiek Letterkundig Pantheon 175
EP209/25578: REDACTIE - De onderzoekschool, twee evaluatieve rapporten
EMP161/36047: RED. - Pictura Antiquairs Nationaal - RAI Amsterdam
H24P839A/172693: - Drie weken in Palestina en den Libanon Naar de dertiende uitgave uit het Engelsch vertaald. Met plaatjes
MP184/30161: RED. - Het Boek der Psalmen benevens Eenige Gezangen.
MP184/14725: RED. - Het nieuwe Testament. The new Testament.
MP183/41561: RED. - Tien Jaar Kunst in Utrecht, Essays. Interviews, Chronologen, Almanak
MP182/47123: RED. - Instructie voor den Hortulanus en den Onderknecht van den Kruydhof van den Academie te Utrecht.
MP182/47113: RED. - Hoe Bilthoven Groeide. Een oude Uitgave in een nieuw Jasje ter Gelegenheid van het 70-Jarig bestaan van Bilthoven.
MP182/47116: RED. - De Vechtstreek. Gids voor Toerist en Inwoner van Utrecht tot Muiden en het Loosdrechtse Plassengebied
MP182/18372: ED. - Focus on Pakistan. Volume 2, number 2 1972.
MP178/33930: RED. - Leidraad Maritiem Optreden. de Bijdrage van het Commando Zeestrijdkrachten aan de Nederlandse Krijgsmacht
MP177/47035: RED. - Galerie 84. Een Jaar hedendaagse Kunst.
MP177/47036: RED. - Bilthovenier in de Tuin van de Oecumene.
MP177/47018: RED. - Utrecht, Natuur Dichtbij.
MP176B/45439: ED. - Brenner`s Park-Hotel zu Baden-Baden und Spa.
MP176B/54704: ED. - Sandro Chia. Novanta spine al vento.
BR101/84969: - De Gids, nummer 2-3, maart 1987, honderdvijftigste jaargang [Met bijdragen van onder anderen Ethel Portnoy, Hans Keilson, Albert Helman en Ellen Ombre]
BR101/85000: - Henriette Roland Holst, Schrijvers Prentenboek deel 16
CP418/8019: REDACTIE - De stand van de advocatuur in Nederland 2003
MP121/31239: ED. - Amsterdam inside out. A map created especially for visitors. A complete guide
MP404/193389: RED. - Nederlands - Frans Woordenboek [Van Dale 2009]
MP559/38284: RED. - Muurreclames in Utrecht.
ED195/28541: REDACTIE - Nederlands theater- en televisiejaarboek 1990-1981
MP558B/44495: RED. - Een Handvol Koren.
H24D23/42827: - Studenten Almanak voor het jaar 1827
H24P1025B/180992: - Utrechtsch Jaarboekje voor het jaar 1895. 55e jaargang. Utrechtsche Provenciale en Stads Almanak
MP238/5863: REDACTIE - De Klant in 2007 of Non-Fictie. Lustrumcongres 4 november 1997
CP124/23365: - Keuken notitiebloc
H24D9/174110: - Lokomotiven made in Germany
H24D83/107298: - Regels van het padvindstersspel in Nederland
H24D79Q/83322: - Top 10 Boston
EP206/27765: REDACTIE - Liefde
EP206/27766: REDACTIE - Bedankt!
EP206/27767: REDACTIE - De tarot, Beelden van wijsheid
EP206/27770: REDACTIE - Het groot homeopatisch gezondheidsboek, Verantwoorde adviezen voor zelfmedicatie
EM347/34654: RED. - Marineblad - orgaan en uitgave van de vereniging van marine-officieren [Negenenvijftigste jaargang, nummer 5]
MP459/38915: RED. - Utrecht en zijn middeleeuwse Kerken
MP459/38916: RED. - Naar een Uitbreiding van het beschermd Stadsgezicht van Utrecht
MP459/38917: RED. - Utrecht van het gewone Volk. Een Tentoonstelling over wonen, werken en verkeer in Utrecht vanaf de Middeleeuwen tot nu.
MP459/38922: RED. - Toespraken en Lezingen gehouden in het Kader van de Tentoonstelling `Van Gasthuisbed tot Verzorgingsflat`.
MP459/38926: RED. - Rietveldprijs 1993, bouwen aan de Stad Utrecht 1991-92
D373/25475: - Remote monitoring catalogue
KM617/11045: - Highland Life in Days gone by. The famous prints of R.R.McIan.
H24K205/62366: RED. - Annuarium der R.K.S.V. Albertus Magnus 1993. Opgericht 14 december 1896.
EP211/20098: - Frame, The Great Indoors [nr. 48]
H24LD469/159542: - Telle du Conquest dite Tapisserie de la Reine Mathilde - Bayeux Reproduction en couleurs de la tapisserie
H24P301/126058: - Het Nieuwe Testament of alle boeken des nieuwen verbonds onzes heeren Jezus Christus, Uit de de Grieksche taal in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet, Op last van de hoog-mog. heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619
H24P185/177811: - Delftsche Studenten Almanak voor het jaar Negentien honderd twee en zestig [1962]
H24P268/168143: RED. - Duits - Capitool Taalgidsen
H24P248/158582: - Yasumi puzzle [houten puzzel in doos]
H24P225/128639: - Jaarboek 1958 van de Vereeniging van Technici op Scheepvaartgebied Rotterdam-Amsterdam
H24P225/103471: - Het vrouwelijk lichaam, Voorgesteld door losse beweegbare platen met verklarenden tekst
H24P224/103374: - Visualized flight maneuvers handbook for high wing aircraft - For Instructors and students
H24P220/172263: - Van kruistochten tot de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog - Boek 1 Historische Oorlogen
H24P220/172265: - Van Napoleon en de Franse Revolutie tot terrorisme
H24P211/101409: - Ik hou van jou, Drieennegentig auteurs van Querido - fotografisch, biografisch en bibliografisch
ED342/9828: - Franse wandtapijten van heden
H24P187/131524: - De Elektrische installatie Deel 1 - Serie Motorvoertuigtechniek
H24P187/131521: - Normen voor gereedschap en gereedschapswerktuigen [NEN-bundel 5]
H24P187/131513: - Technische beginselenleer Deel 1B - Serie Motorvoertuigtechniek De eenvoudigste werktuigkundige grondslagen
H24P187/131516: - Elektrische installatie Deel 2 - Serie Motorvoertuigtechniek
H24P187/131470: RED. - Kettingen en wielen uit voorraad leverbaar [covertitel: Kettingen voor alle doeleinden]
H24P187/131458: RED. - Werktuigen en gereedschappen voor garages en service-stations [met bijbehorend supplement]
H24P168/175522: - Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boeken des Oude en des Nieuwen Testaments
H24P124/108077: - China Reconstructs [Nummers 9 en 10, jaargang 28, 1979, en 1-6 en 8-12, jaargang 29, 1980]
H24P437B/190394: (RED.) - Paspoart foar Fryslan. Geldigheidsduur 1-41974 - 1-1-1975. Paspoort voor Friesland - Passport to Friesland - Pass fur Friesland - Passeport pour la Frise
H24P061/149032: FRATER PRABHASVARA AND FRATER 515 - AMeTh Lodge Journal, Vol. 1, No 1, March 2011
H24P061/149033: FRATER 515 (ED.) - AMeTh Lodge Journal, Vol. 1, No 2, June 2013
H24P052Q/80678: - 's -Gravenhage een uitzonderlijke boekenstad
CU25906/55728: REDACTIE. - The red Guide to London.
MH24P923A/37187: ED. - Terezin.
MH24P923A/48336: RED. - 150 Jaar Koninkrijk der Nederlanden. Ontstaan en Bestaan.
MH24P935A/54793: RED. - Mentoring 2008 + 2009 [Set van 2 boeken] [Kunstenaars en Co]
TMD1018/47223: - Eerste deeltje De avonturen van het zeilschip De Vrijheid.
H24P324/111658: - Utrechts jaarboekje voor het schrikkeljaar 1904 [63ste jaargang]
TP511/33074: REDACTIE - Duurzame Ontwikkeling op de Basisschool - Praktische en didactische handreikingen
d225Q/81504: - Europa geschaakt! : de Europese erkenning van architecten en ingenieurs
MK807/168964: ED. - Science as Culture. (Radical Science Series, no 21) Pilot Issue.
MH24P916A/93513: ED. - Harry Potter. Pop-Up.
MP649/62256: RED. - En ook morgen gezond weer aan het werk.
H24P848M/146004: - Orde der texten, Dewelke jaarlijks op de feestdagen, Als mede in de seven weeken voor Paaschen, In de kerken te Amsterdam gepredikt worden. Neffens de overeenstemming der evangelisten, en aanwysing der profetische texten op dezelve toepasselijk: van dewelke sommige woordelyk zijn uitgedrukt. Deze druk van veele drukfouten, en misstellingen gesuyvert.
RP225/8338: - The monastery of Kaisariani
MH24K106/33843: - Tempelhof Lebendige Werkstatt Berlins
EP242/23784: - Declaration of principles on Interim Self-Government arrangements
EP242/23786: - Address to the knesset by prime minister Yitzhak Rabin presenting his government and Basic policy guidelines of the 25th goverment
MP1035/181962: RED. - 50 Jaar Nikola-Kommuniteit
MP673A/12373: ED. - Lucien Herard 1898-1993.
MP673A/29812: ED. - Guidelines for Training Community Health Workers in Nutrition.
Cp441/4708: - The remonstrant Brotherhood
D23/602: - Kenterende Culturele Identiteit [ANV-reeks 2]
D23/600: - Nederland in vroeger tijden, Zeeland in prent
EP132/25035: REDACTIE - Jos Vandeloo [Profielreeks]
SD157/31859: REDACTIE - Papierplezier in diverse technieken
RP708/22031: - L`incoronazione di Poppea, opera van Claudio Monteverdi, onafhankelijk toneel, combattimento consort Amsterdam, tekst en informatie
RP644/21999: REDACTIE - Reclame jaarboek nummer 30, 1996
RP446/22782: - A living English dictionary for Chinese students
RP1022/22529: - 24 breisteken, voorgesteld door de 3 suisses wolfabrieken te Tilburg, brochure nr. 2
RP1022/22530: - De Utrechtse edelsmeden Van Vianen, zeldzaam zilver uit de gouden eeuw
MP231/58134: RED. - American Works on Paper.
MH24P232/101290: RED. - Het Departement Leiden der Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie na 100 jaar. 1886-1986.
MH24D32/10421: ED. - Basil in Bildern / Bale en Images / Basel in Pictures.
MB2D16/140930: ED, - Thelema Sutras. Anno IV xxi, the 109th Year of the New Aeon.
EP204/25684: REDACTIE - Oud-Utrecht nr. 5/6 1993
MP474B/49583: RED. - Illustratie `88. Jaarboek 1988 van de Nederlandse Illustratoren Club.
MD125/7225: RED. - Catalogus (over) Oosterse religie, esoterie, occultisme, mysterie, mystiek, humanistische psychologie en psychotherapie (een paracultureel gebied).
MD126/23366: RED. - Voorontwerp van de tweede nota over de Amsterdamse binnenstad.
MP950/54830: RED. - Frysk Tinkboek Ljouwert 1435-1935.
CP128/25202: REDACTIE - Hollands Festival Oude Muziek Utrecht '92- programmaboek 1992
H24P516B/74658: - Fields' Day. The Best of W.C. Fields
EMK910/49508: RED. - Vijf-en-twintig jaren Vrijmetselarij in Nederland volgens de werkwijze der Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf
K702/11331: REDACTIE - Het Nieuw Testament met de Psalmen
K701Q/80663: - Overheidsfinancien
EP216/10410: - Adviezen voor tuinproblemen [Praktische tuingids]
EP216/10269: - Heesters en kleine bomen [Praktische tuingids]
EP216/18414: - De siertuin [Praktische tuingids]
401W/28215: RED. - Bloeiende Heesters [Time Life PlantenEncyclopedie]
MP375/3899: ED. - Exemplar Numero:
MP477/31511: RED. - De Zondag: Een Dag apart. Een Gespreksnotitie.
MP477/44025: RED. - Toelichtingen, bij de Ontwerp-Ordinanties behorende bij de Ontwerp-Kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland.
EMH24P903A/53942: RED. - Vroeg-christelijke kunst uit Rome.
U50P973/154856: REDACTIE - Prive domein: Schrijvers over zichzelf
MP357B/50003: ED. - Director`s and Officer`s complete Letter Book
D371/148: - Het koninklijk Nederlandsch-Indische leger in den strijd tegen Japan
MH24P711A/1210: ED. - Ludwig van Beethoven. Symphonies Nos. 8 and 9 in Full Score.
MH24P708A[X]/16986: RED. - Het Aanzien van 1973. Twaalf Maanden Wereldnieuws in Beeld.
MH24P708A[2]/34955: RED. - Het Aanzien van 1981. Twaalf Maanden Wereldnieuws in Beeld.
MH24P705B/67686: RED. - Een Collectie / A Collection. Een keuze uit de verzameling van de Amro Bank / Selected works from the collection of the Amro Bank.
MH24P705A[x]/120328: ED. - Europeans. The Manual. In dept knowledge, practical how-to`s and plenty of expert tips for successful marketing.
MH24P705A/67531: RED. - The Hermitage. Selected Treasures from a great museum.
MH24P636A/98903: - Mijn eerste Bijbel.
K905/90435: - Women s development, some critical issues, report of a seminar.
MH24P844A/38283: RED. - Kramers Woordenboeken Engels + Kramers Nieuw Woordenboek Nederlands + Kramer`s Frans Woordenboek + Wolters`Ster Woordenboek: Duits-Nederlands + Nederlands-Duits [Set van 5 boeken]
ED343/17977: - Andrea Cascella
ED343/17978: - Philipp Bauknecht
ED343/17979: - Louis Cane
ED343/17982: - Jan Smejkal
ED343/17983: - Otto Nagel
ED351/1518: - Sam Francis, Lithographien 1963
U50V210/143552: REDACTIE - O laage hut! Meer grootsch dan vorstelyke hoven Het kluisje van Betje Wolff en Aagje Deken te Beverwijk
EP231/22513: - Goede raad voor de toekomst
MP615/24722: ED. - Selected works from museum of contemporary art, Tokyo.
307WQ/81372: - Pers In Prent
H24P369/182757: (RED.) - Portretten 1995
d440Q/80785: - Echo
U50PXB7/170199: REDACTIE - Tijd en leven Biofysica in Nederland
D85/797: - Japan
MH24P822B/58283: ED. - Umbria Mirabile.
PTR34/52793: N.N. - Namenverzeichnis zu Andrees Handatlas.
U50P733/133042: REDACTIE - Abbreviation, abreviations, abkurzungen, afkortingen
MP374/18641: ED. - Chinese Art Treasures. Museum of Fine Arts, Boston.
MD138/10317: RED. - Minsterie van Oorlog. Voorlopig voorschrift nr. 1561. Onderhoud Motormaterieel. (T.V.O.M.I)
MD138/12479: RED. - Boss, the first 5 years
MD294/24952: ED. - Playboy`s Ribald Classics. Adult tales of love and laughter for readers of sophisticated taste. [a playboy pocket book]
MD269/7400: RED. - Jaarboek, Centraal Bureau voor Genealogie, Deel 43, 1989.
MD269/9554: REDACTIE - Jaarboek, Centraal Bureau voor Genealogie, Deel 45, 1991.
MD269/23194: RED. - Jaarboek, Centraal Bureau voor Genealogie, Deel 46, 1992.
MD269/5357: RED. - Jaarboek, Centraal Bureau voor Genealogie, Deel 51, 1997.
H24P237/194181: - Chinese conversatie-gids
H24P1024B/180973: - Utrechtsch Jaarboekje voor het jaar 1913. Twee en zeventigste jaargang.
U50PX10/138623: REDACTIE - Woordenboek NL Nieuwe spelling Nederlands
U50PX10/138621: REDACTIE - Woordenboek N/E Nieuwe spelling Nederlands/Engels
U50PX10/138622: REDACTIE - Woordenboek N/D Nieuwe spelling Nederlands/Duits
PTR83A/104784: - WAT IS DAT VOOR 'N OCEAAN? De adembenemende ontdekkingsreis van FERDINAND MAGELLAAN. Illustrated CLASSICS - Beroemde boeken in woord en beeld. No. 177.
PTR83A/104800: - DE BEREJACHT Illustrated CLASSICS. Beroemde boeken in woord en beeld. No. 171.
HJ151/4660: REDACTIE - Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist Jaarverslag 1975
HJ151/4661: REDACTIE - Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist Jaarverslag 1980
ED219/17986: - Na gedane arbeid. Gids voor de geschiedenis van cultuurbeoefening en vrijetijdsbesteding in de provincie Utrecht [Trajecten door Utrecht 10]
MH24P740A/65166: ED. - Global Environment Outlook Environment for Development, GEO 4
MH24P740A/66506: RED. - Prima Italia. Italische Kunst van het eerste millennium voor J.K.
EM207W/27173: REDACTIE - Opgegraven schatten uit de volksrepubliek China, catalogus expositie Rijksmuseum van 4 december 1974 tot 26 januari 1975
EM207W/20987: - The National Museum of Modern Art, Kyoto, Guide book.
HJ636/10746: - - Muziekgids van Vlaanderen 1986
BR102/85021: - Back to Godhead, Superbewustzijn door zijn goddelijk begnadigde A.C. Bhativedanta Sami Prabhupada
CD327/17593: REDACTIE - Ons speeluur, deel 1, het openluchtspel op de lagere school.
PTR92/1526: REDACTIE - De oorlog in beeld / THEWAR PICTORIAL (Hollandsche Uitgave), Deel III. Aflevering 3. Augustus 1918
HJU25810A/22373: - - Polonnaruva de middeleeuwse hoofdstad van Sri Lanka.
MH24D66/50462: ED. - La Luz e la Pintura. Prologado por Antonio Gala
U50P733/163862: REDACTIE - Kijk, Louis Paul Boon De schrijver in beeld
M1005W/40480: ED. - Tokyopop Sneaks, 2005 Volume 2.
M1005W/40831: ED. - DDN Milano Design 2006
U50T003/186262: - Vijftig Klassiekers De Twintigste Eeuw
HJU25509B/45690: - - Clervaux et l`Abbaye Saint-Maurice et Saint-Maur.
HJU25508A/4605: - - Antonin Dvorak Agenda / Diary 2000.
HJU25508A/45651: - - Natuurpad door de groene longen van Arnhem.
H24P738M/172723: - Op weg naar herstel en wat u er zelf toe kunt bijdragen
H24P738M/172770: - Das Igor-Lied - The Tale of Igor's Campaign, The lay of the warfare waged by Igor, son of Svyatoslav, grandson of Oleg
H24P428B/188957: (RED.) - Two hundred and twenty popular Scottish songs - Words and music (Tonic Sol-Fa Notation)
MD164/53082: ED. - The United Nations of Sex Workers.
MD160/3550: ED. - Lilliput September 1950. Vol. 27 no. 3 issue no. 159.
MD160/7143: ED. - Anna Ehrner.
MD160/19267: RED. - Handleiding bij de plantenbeschrijving.
MD160/14925: RED. - Jaarbericht 2006 [Staatstoezicht op de volksgezondheid]
MD184/24034: RED. - Picasso.
MD217/9997: ED. - 5000 years of Art in Pakistan.
MD217/30441: RED. - Ons Glas, Glas uit eigen bezit van Leerdammers.
MD217/23048: RED. - Centraal Museum Utrecht Mededelingen nummer acht en negen.
MD215/14417: ED. - The still voice. A White Eagle Book of Meditation.
MD235/19107: ED. - Everyman`s Dictionary of Music
MD235/21104: RED. - Haarlem, een Stad aan het Spaarne.
MD238/46637: ED. - The Art of greater India. 3000 B.C. - 1800 A.D.
MD245/11298: ED. - Israel. English Edition.
MD250/28907: RED. - Anderhalve eeuw gereformeerden 1834-1984
MD353/25317: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 14e jaargang no. 9, 15 September 1952.
MD376/139442: RED. - Decoratieve Dessins Oosters.
MD378/37909: RED. - Ambiguiteit en Pluraliteit. Bij het Afscheid van drs. H.J. Brinkman, VU-Bestuurder.
MD319/34025: ED. - Harvard Business Review on Becoming a high Performance Manager. [Ideas with Impact]
MD413/19457: REDACTIE - Culinair onderweg 2000
MD427/16753: REDACTIE - Nymph, Literair Tijdschrift No 1, 2002
MD67/16336: ED. - Old Master Drawings from Chatsworth.
MD67/19435: RED. - POMMERY. N`imiter Personne Y compris Soi-Meme.
MH24D50/50198: RED. - Op zoek naar de Schat van Toetanchamon - In de Ban van Egypte.
MH24D6/20400: RED. - Japanese Cooking, Simple & Easy
MH24D6/26611: REDACTIE - De hartewens van iedere vrouw, VitaVit, Gebruiksaanwijzing en recepten
MH24D81/22586: ED. - 2 Cahiers: Cahiers de Droit Fiscal International: Volume 90a, Source and Residence: New Configuration of their Principles / Volume 90b Tax Treatment of International Acquisitions of Business. [International Fiscal Association 2005 Buenos Aires Congress]
MH24D81/7160: ED. - 2 Cahiers: De Droit Fiscal International: Volume 91a, the Tax Consequences of Restructuring of Indebtedness (Debts Work-Outs) + Volume 91b, the Attribution of Profits to permanent Establishments. [International Fiscal Association 2006 Amsterdam Congress]
MH24D82/34450: ED. - Kieninger. 2000/01. Meisterstucke Deutscher Uhrmacherkunst/Masterpieces of German Clock Craft.
HJU25610A/47841: - - Franse tekeningen uit Nederlandse verzamelingen. Afbeeldingen.
EMP963/55239: RED. - Samen Leven. Evangelisch-Luthers Dagboek 1982-1983 (van advent tot advent).
EMP550/54059: ED. - The Manufacture`s Book of Timepieces.
EP231/22605: REDACTIE - Duitse Kroniek nr. 3/1984, orgaan voor culturele betrekkingen met Duitsland
MH24P1034A/53349: RED. - Aanbieding van 5 boeken: Emotie in Nieuws en Sport: Het Jaar 1999 + Het Jaar 2000 + Het Jaar 2001 + Het Jaar 2002 + Het Jaar 2003.
MH24P1034A/48285: RED. - Aanbieding van 5 boeken: Emotie in Nieuws en Sport, Het Jaar 2005 + Het Jaar 2006 + Het Jaar 2007 + Het Jaar 2008 + Het Jaar 2009.
U50PX71/167811: REDACTIE - Moederlief Gedichten voor en over moeders
MH24K304/68932: RED. - Technische Woorden. Behandeld door de Centrale Taalcommissie voor de Techniek.
MH24K309/71321: ED. - Incredible Voyage Exploring the Human Body
MH24P1033A/57133: RED. - 60. Internationale Filmfestspiele Berlin, Berlinale 11 -21 Feb 2010 + Forum [set van 2 boeken]
MH24P1026B/94280: RED. - De Gids Jaargang 1972 compleet [Set van 7 boeken]
MH24P1026B/94276: RED. - De Gids. Jaargang 1979 Compleet. [Set van 8 boeken]
MH24P1026B/94278: RED. - De Gids. Jaargang 1973 Compleet. [Set van 8 boeken]
MH24P1026B/94273: RED. - De Gids Jaargang 1975 Compleet [Set van 7 boeken]
MH24P1026B/94268: RED. - De Gids Jaargang 1976 compleet. [Set van 7 boeken]
MH24P1026B/94264: RED. - De Gids Jaargang 1981 Compleet [Set van 8 boeken]
MH24P1004A/49957: RED. - Aanbieding: 20 boeken: BZZLLETIN nr. 118 tot en met nr. 137. 1984-1986. [Ondermeer over Wolkers, Hermans, Mulisch, Sartre, Spinozo, Buch, Toergenjew, Proust]
MH24P1045A/24680: RED. - 2 boeken: Nederland 2030 - Discussienota + Nederland 2030 - Debat (Verkenning Ruimtelijke Perspectieven).
MH24P1044B/42312: RED. - Aanbieding van 6 boeken: Almanak van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden: 1931 + 1932 + 1933 + 1934 + 1935 + 1936.
MH24P1044B/45646: RED. - 5x Almanak van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden: 1949 + 1950 + 1951 + 1952 + 1953.
MH24P1044B/28113: RED. - 18 Literaire Tijdschriften BZZLLETIN : Nummer 88 tot en met 97 EN Nummer 99 tot en met 103 EN Nummer 105 tot en met 107.
MH24P1044A/12532: RED. - 2 boekjes samen: Natuurwandeling, Het Park + Zoek met Plezier naar Plant en Dier, Het Zuiderpark.
MH24P1037A/94292: RED. - De Gids. Jaargang 1978 Compleet. [Set van 8 boeken]
MH24P1037A/94293: RED. - De Gids. Jaargang 1967 compleet. [Set van 7 boeken]
MH24P1037A/94295: RED. - De Gids. Jaargang 1968 compleet [Set van 7 boeken]
MH24P1035B/56967: RED. - Grondslagen in de Tijd. De Gelderlander
MH24P1035B/54729: RED. - Klimatologische Gegevens van Nederlandse Stations publicatienummer 150-27.
U50V21X/164071: REDACTIE - Samen uit elkaar Scheidingservaringen, scheidingsbemiddeling, scheidingsinformatie
MH24P190/129275: RED. - Partyhapjes.
MH24P340/105656: RED. - Toelichtingen Straatnamenregister, Vestigingenregister. Behorend bij Amsterdam Wegvervoerskaart.
MH24P334/93514: ED. - Harry Potter. Pop-Up. [groen-grijze variant]
MH24P235/101753: RED. - De Engelbewaarder 10. `Nummer Elf`, P.A. Daum. (maurits)
MH24P332/106062: RED. - Amsterdamse Grachtentuinen: Keizersgracht.
MH24P354/130101: - Verslag van die Eerste Suid-Afrikaanse Kongres vir Liggaamlike Opvoeding, Report of the First South African Congress for Physical Education - 9-12 jan. 1945
MH24P431A/110087: ED. - Plattenfehler Katalog. BRD/Berlin. Band 1.
MH24P902B/12264: ED. - Tables of the Bivariate Normal Distribution Function and Related Functions. [Applied Mathematics Series 50]
MH24P529A/96508: RED. - Tweede Almanak 1997 - 1998.
CP528/9264: REDACTIE - Van Ballegooyen, 1980-1995 een keuze
CP944/14857: REDACTIE - Nederlandse foto-almanak (platen en kalender 1962)
CP507/57753: REDACTIE - Weleda Almanach. Mensch und Natur, erkennen erleben verwandeln
D179[2]/18554: - Een cadeautje voor Lucifer, Disney
MD104/5711: ED. - La Condition Juridique de L`etranger, Hier en Aujourd`hui.
CP1068/56618: REDACTIE - 2009 - nummer 1: Tijdschrift voor theologie. Negenenveertigste jaargang, Lente.
CD323/17461: - Ruth, opnieuw vertaald.
MH24P824A/53588: ED. - Christie`s South Kensington. Fine Oriental Carpets. Wednesday 14 april 1999 at 11.00 a.m.
MH24P711A/67830: RED. - Studium Generale. Maandblad voor culturele Vorming. 4e jaargang 1958. Compleet (1-12)
MH24P711A/67831: RED. - Studium Generale. Maandblad voor Culturele Vorming. 9e jaargang 1963, compleet (1-12)
MH24P725B/65968: ED. - Colorful Taiwan.
MH24P732A/59361: RED. - Stichting Oude Gelderse Kerken : Publicatieband I: Jaargang I-V, najaar 1975-voorjaar 1980 Aflevering 1-10 + Publicatieband II: Jaargang VI-X, najaar 1980-voorjaar 1985, Afleveringen 11-20.
MD134/10371: RED. - Jaarverslag 1994-1995 Het Utrechts Monumentenfonds.
MD134/11430: RED. - Steengoed, Een patriciershuis bij de Jansdam, de geschiedenis van Kromme Nieuwegracht 6, nr. 38, augustus 2004
MD134/1334: RED. - Steengoed, De Apotheek op `t Steenweg, nr. 34, September 2002.
MD134/13513: RED. - Steengoed, Een ontmoeting met levens die voorbij zijn, nr. 39 december 2004
MD134/14809: RED. - Steengoed, Jaarverslag 2002 en 2003, nr.38A november 2004.
MD134/15391: RED. - Steengoed, jaarverslag 1997, nr. 27a, november 1998
MD134/18581: RED. - Steengoed, Predikherenstraat 20, nr. 17, december 1993
MH24P831A/30397: ED. - Portugal. Madere- Acores. [Les Guides Bleus]
MH24P815A/53887: ED. - Indian Miniature Paintings. Reproduction. Colour Album. 20 Picture Post Cards.
MH24P814B/32722: KA-TZETNIK 135633. - Moni.
MH24P823A/58070: RED. - Focus Cahier, Oktober 1990, Jaargang 1 nr. 2. Back Stage by Carli Hermes.
MH24P829A/58126: RED. - Documenten die de Wereld veranderden.
MH24P827B/16315: ED. - People. Special Collector`s Edition.
MH24P901B/40720: RED. - Van Standen tot Staten. 600 Jaar Staten van Utrecht 1375-1975 [Stichtse Historische Reeks 1]
MH24P832A/20189: ED. - Conversations Los Angeles Leiden /Museums and Interpretation / Nature and City.
MH24P831B/50420: ED. - The Bauhaus. Masters and Students
MH24P832A/58338: RED. - DIF, maakt het Verschil, nr. 1.
MH24P846A/22027: RED. - Optima, nr. 38. Elfde Jaargang nummer 1, mei 1993.
MH24P846A/41287: RED. - Optima nr 41, Elfde Jaargang nummer 4, Januari 1994. Nelleke Noordervliet over Letteren en Geheugen, Jan Stavinoha, Helga Ruebsamen. Met Sportbijlage.
MH24P845B/92325: RED. - De Indiase Keuken. Pikant gekruid en Aromatisch.
MH24P901A/32074: RED. - PGO-Nota Nr. 7, December 1978. [Projectgroep Stormvloedkering Oosterschelde]
H24P128/152581: [GEAUTORISEERDE UITGAVE] - De zingende troubadour Nieuwste serie radio- en film-schlagers
MH24P903A/37763: ED. - Model Cars.
MH24P903A/52332: ED. - Der Neue DAF 95XF. Der Beginn eines Neuen Zeitalters.
MH24P911B/55617: RED. - Eindrapport. Stuurgroep Eetstoornissen Nederland. Gespecialiseerde Zorg voor Patienten met een Eetstoornis.
MH24P920B/94127: RED. - Borrelhapjes. [Fijnproevers]
MH24P913B/43019: ED. - Deterring Fraud by informing the Public. Round Table on Anti-Fraud Communication.
MH24P921A/92196: ED. - Chirurgische Knotentechnik.
MH24P921A/51286: ED. - Larousse. Dictionnaire Francais. 39000 noms communs, noms propres.
MH24P927B/11977: ED. - Fairline. 2010.
MH24P1054A/96812: RED. - Antonio, de Chef-Kok + De Kam van de Zeemeermin + De Winkeldief + Een Modderig Majesteitje + Kaarslicht en Liefdesbieven + O nee, een Logee + Leerboek 7 [Set van 7 boeken]
MH24P937A/56799: RED. - Grote topografische Atlas van Nederland 1: West-Nederland + 2: Noord-Nederland + Nederland terzijde van de Autoweg + Lage Landen, hoge Sprongen + Spectrum Atlas van de Nederlandse Landschappen. [set van 5 boeken]
MK101/28869: ED. - L`Encyclopedie, Diderot and d`Alembert. Architecture.
MK101/28870: ED. - l`encyclopedie, Diderot and d`Alembert, Fabrication des canons.
MH24P937B/52823: ED. - Set van 8 brochures: Gesellschaft der Orgelfreunde E.V., Ars Organi , Zeitschrift fur das Orgelwesen. Heft 44, Mai 1977 + Heft 45, Oktober 1974 + Heft 47, Juni 1975 + Heft 48, Oktober 1975 + Heft 49, Februar 1976 + Heft 50, Juni 1976 + Heft 53, Juni 1977, Heft 55, Februar 1978.
MH24P937B/52831: RED. - Aanbieding van 10 boeken: Jan Campert-Prijzen : 1980 + 1981 + 1983 + 1984 + 1986 + 1987 + 1988 + 1990 + 1996 + 1997.
MK101/168086: RED. - Mexicaans Zilver - Mexican Silver.
MK204/39385: RED. - De kern. Maart 1958, De Film.
MK503/1456: RED. - Wat Potters bakten.
MP1001/161302: RED. - Publeaks. De Verhalen.
MP103/23754: RED. - West-Frieslands Oud en Nieuw, 1990, 57e bundel van het Historisch Genootschap `Oud West-Friesland`.
MP103/23755: RED. - West-Frieslands Oud en Nieuw, 1991, 58e bundel van het Historisch Genootschap `Oud West-Friesland`.
MP103/23712: RED. - West-Frieslands Oud en Nieuw, 1984, 51e bundel van het Historisch Genootschap `Oud West-Friesland`.
MP103/23739: RED. - West-Frieslands Oud en Nieuw, 1985, 52e bundel van het Historisch Genootschap `Oud West-Friesland`.
MP103/23740: RED. - West-Frieslands Oud en Nieuw 1986, 53e bundel van het Historisch Genootschap `Oud West-Friesland`.
MP103/23741: RED. - West-Frieslands Oud en Nieuw, 1987, 54e bundel van het Historisch Genootschap `Oud West-Friesland`.
MP103/23753: RED. - West-Frieslands Oud en Nieuw, 1988, 55e bundel van het Historisch Genootschap `Oud West-Friesland`.
MP103/20840: RED. - West-Frieslands Oud en Nieuw, 1993, 60e bundel van het Historisch Genootschap `Oud West-Friesland`.
MP103/21740: RED. - West-Frieslands Oud en Nieuw 1978 45e bundel van het historisch Genootschap `Oud West-Friesland`
MP103/21836: RED. - West-Frieslands Oud en Nieuw, 1977 44e bundel van het Historisch Genootschap `Oud West-Friesland`
MP103/21870: RED. - Set van 4 deeltjes bestaande uit Uitnodiging Westfries Genootschap, West-Friesland kalender, Boekuitgave Sport in West-Friesland, Mededelingenblad nr. 132 Westfries Genootschap.
MP103/21977: RED. - West-Friesland Oud en Nieuw, 2004 71e jaarboek Westfries Genootschap.
MP103/22294: RED. - West-Frieslands Oud en Nieuw, 1998, 65e bundel van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland
MP103/20562: RED. - West-Friesland Oud en Nieuw, 2000 67e bundel Westfries Genootschap.
MP103/20839: RED. - West-Frieslands Oud en Nieuw, 1992, 59e bundel van het Historisch Genootschap `Oud West-Friesland`.
MP103/19819: RED. - `t Vierkant Cultuurhistorisch Tijdschrift, 5e jaargang, nr. 2 juli 2005.
MP103/20561: RED. - West-Friesland Oud en Nieuw, 1999 66e bundel Westfries Genootschap.
MP103/18018: RED. - West-Frieslands Oud en Nieuw, 1979 46e bundel van het Historisch Genootschap `Oud West-Friesland`.
MP103/18114: RED. - West-Frieslands Oud en Nieuw 1980, 47e bundel van het Historisch Genootschap `Oud West-Friesland`.
MP140/12125: RED. - Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg, Deel B Inhoud
MP136/25803: RED. - The Castrol Book of the European Grand Prix
MP136/13343: RED. - 3x Schrijvers Prentenboek, Deel 4, H. Marsman + Deel 13, E. du Perron + Deel 16, Henriette Roland Holst.
MP129/4618: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 12e jaargang no. 11, 20 november 1950.
MP129/25264: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 17e jaargang no. 5, 15 mei 1955.
MP129/25265: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw, 17e jaargang no. 6, 15 Juni 1955.
MP129/25266: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw, 17e jaargang no.7, 15 Juli 1955.
MP129/25267: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw, 17e jaargang no. 9, 15 september 1955
MP129/25268: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw, 17e jaargang no. 10, 15 Oktober 1955.
MP129/25269: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw, 17e jaargang no. 11, 15 november 1955.
MP129/25252: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 10e jaargang no.3, 15 maart 1948.
MP129/25254: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw 17e jaargang no. 8, 15 Augustus 1955.
MP129/25255: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw, 19e jaargang no. 5, 15 mei 1957.
MP129/25256: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 16e jaargang no. 10, 15 Oktober 1954.
MP129/25257: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 16e jaargang no. 11, 15 November 1954.
MP129/25258: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 16e jaargang no. 9, 15 september 1954
MP129/25246: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 13e jaargang no. 8, 20 Augustus 1951.
MP129/25247: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 13e jaargang no. 9, 20 September 1951.
MP129/25248: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 13e jaargang no. 10, 20 Oktober 1951.
MP129/25249: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 13e jaargang no. 11, 20 november 1951.
MP129/25250: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 13e jaargang no. 12, 20 December 1951.
MP129/25251: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 10e jaargang no. 4, 15 April 1948.
MP129/25239: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 13e jaargang no. 4, 20 April 1951.
MP129/25240: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 13e jaargang no. 5, 20 mei 1951.
MP129/25242: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 13e jaargang no. 6, 20 juni 1951.
MP129/25244: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 13e jaargang no. 7, 20 juli 1951.
MP129/23835: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 10e jaargang no. 1, 15 Januari 1948
MP129/25229: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 10e jaargang no. 2, 15 Februari 1948
MP129/25230: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 10e jaargang no. 3, 15 maart 1948.
MP129/25231: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 10e jaargang no. 4, 15 April 1948
MP129/25232: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 10e jaargang no. 5, 15 mei 1948
MP129/25233: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 10e jaargang no. 6, 15 Juni 1948
MP129/25234: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 10e jaargang no. 7, 15 Juli 1948
MP129/25235: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 10e jaargang no. 8, 15 Augustus 1948
MP129/25238: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 13e jaargang no. 3, 20 Maart 1951.
MP129/13933: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 10e jaargang no. 1, 15 Januari 1948
MP129/16802: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 12e jaargang no. 12, 15 December 1950.
MP129/18317: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 10e jaargang no. 12, 15 December 1948.
MP129/20446: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 10e jaargang no. 10, 15 Oktober 1948.
MP129/2070: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 13e jaargang no. 2, 20 Februari 1951.
MP129/21018: RED. - De Modelbouwer, Maandblad voor Modelbouw en Liefhebberij-Techniek, 13e jaargang no. 1, 20 Januari 1951.
MP125/47071: ED. - Retinoids: IARC Handbooks of Cancer Prevention. Volume 4.
MP109/26213: RED. - Dorset 80. Cape Dorset Graphics Annual.
MP109/31173: ED. - Diccionari Catala - Castella. Castella-Catala.
MP1070/24229: RED. - Entoen.nu. De Canon van Nederland, Rapport van de commissie ontwikkeling Nederlandse Canon. Deel A.
MP1068/24116: RED. - Concordant Greek Text. Designed to be used with The Concordant Literal New Testament. etc.etc
MP1068/24087: RED. - Rezepte
MP1063/8997: ED. - Elements Collection 2008 - 2009.
MP1060/39351: ED. - Skulptur Projekte MssÆ’ss‚¼nster 07
MP1060/39354: ED. - Piel Fria/Peau Froide.
MK402/179569: RED. - De mooiste Reeks Autobiografieen [ Prive-Domein 1966 - 1984]
MP1042/173868: RED. - Omtrent de Avonden - De Engelbewaarder. Het hulpje van Gerard Kornelis van het Reve - Het winterverhaal dat Gerard Kornelis van het Reve niet schreef.
MP164/21881: RED. - Werk in uitvoering 3. Ruth Amos Wijsheid Lucas 7 Psalmen (op muziek). Op weg naar de voltooide Nieuwe Bijbelvertaling.
MP173A/17568: RED. - Boomtown Amsterdam. Ontwerpen om de Stad.
MP173/27873: RED. - Gent en zijn pracht.
MH24P924B/51612: RED. - 2 Catalogie over Konijnen: Catalogus 32e N.K.B., 1991 + Catalogus 33e N.K.B.,1992. (Bossche Bondtentoontstelling)
MH24P924B/51613: RED. - 2 boeken over Kleindieren: 92ste Kleindierenevenement 1988-1989 Avicultura + 93ste Kleindierenevenement 1989-1990 Avicultura.
MP171/34092: ED. - Soned on Unced. A Soutern Perspective on the Environment and Development Crisis.
MP172/34098: ED. - The Journal of Gemmology. Vol. XVIII no. 3., July 1982.
MH24P409B/94376: RED. - Tirade: nr. 92/93 + 96 + 107 : Gerard Kornelis van het Reve [set van 3 boeken] 92/93: Brief uit het Verleden; 96: Brief door Tranen uitgewist. 107: Zeven geestelijke Liederen.
MP132/26450: ED. - Illuminated Manuscripts. Treasures from the British Library. Engagement Diary 1999.
MP176B/45398: RED. - Remu Jaarverslag 1997.
MP176B/45401: RED. - Remu Jaarverslag 1996.
MP176B/45416: RED. - Schatten van de Tsaar. Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin
MP176B/17228: ED. - Curiosa Electrica. Allerhand seltsame Erfindungen und Entdekkungen zu Nutz und Frommen aller Freunde der Elektrotechnik
MP175B/52938: ED. - Interior Design Choice.
MP175/34231: ED. - Job-Evaluations nr. 283. Oret/Miliev Review 1994-1999. Assisting developing countries to buy investment goods and services in the Netherlands.
MP175/34233: ED. - Icda Journal, vol.8 no 1-1999. Focus on trade and development.
MP174/4973: RED. - Appel`s oogappels.
MP238/30299: RED. - Feestwijzer Lustrum Coriolanus 1971.
MP238/25736: RED. - De Oester als Genezer. [Gezondheid Cahiers I]
MP259/33670: ED. - A Human Rights Itinerary.
MP259/34887: ED. - This is for real, this is fiction: a proposal for municipal art
MP259/32111: ED. - Burning Man.
MP259/24912: RED. - Utrecht en zijn middeleeuwse kerken.
MP259/29721: RED. - TOPOGRAFISCHE DUBBEL ATLAS Atlas Koningrijk der Nederlanden 1868 vergeleken met SmuldersKompas-cartografie begin 21e eeuw.
MP258A/54964: RED. - Mediaoverzicht, 29e Nederlands Film Festival. 2009.
MP258/34248: RED. - Catalogue 1999. 28th International Film Festival Rotterdam.
MP258/34250: RED. - Ab Origine Flexibilis. 50 jaar niveau-opleidingen bij de Koninklijke Luchtmacht. Een gouden jubileum. Van Luchtmachtstafschool tot Opleidingen KLu/IDL.
MP258/16784: RED. - MYX, Stripmagazine, Nummer 6 tweede jaargang, juni 2004. De terugkeer van Rosco de Roode.
MP258/17224: RED. - Reklame Jaarboek 1984. Art Directors Club Nederland.
MP270/27351: RED. - Door en D`or Nausikaa. 1947-1997.
MP134/145988: RED. - Bijbel met deuterocanieke boeken
MP133/54276: RED. - Cultuur als confrontatie. Uitgangspunten voor het Cultuurbeleid 2001-2004.
MP272/31439: RED. - De Dordtse H.B.S. 1865-1940.
MP272/34366: RED. - Topgear. Annual 2009.
MP273/32217: RED. - BZZLLETIN 109, 12e jaargang, oktober 1983. O.a. Hans Faverey, Ellly de Waard.
MP273/32218: ED. - Henri Matisse.
MP273/6999: ED. - Mysteries of the Unknown : Psychic Powers.
MP273A/12220: RED. - Inspiratie, Leren en Onderwijzen. - Een Zoektocht naar Inspiratie-
K400/84525: REDACTIE - Hoe werkt dat? Informatie verklaard in woord en beeld
MK108/15015: ED. - Erste Projekte zur behutsamen Stadterneuerung.
P718/92524: - Rufe alle Lesben - Bitte kommen! [Diskussionsergebnisse einer lesbischen Gruppe (CLIT, New York 1974)]
H24D59/174945: - Hitlers Freibrief fur die SS Nachstehend der Wortlaut eines in Libyen erbeuteten Geheimerlass des OKW fur die deutschen Offiziere. Der Erlass gibt Hitlers Gedanken uber die Notwendigkeit der Waffen-SS wieder.
H24D59/174928: (EDS.) - Nachrichten fur die Truppe, nr. 164, Mittwoch, 27. September 1944
D439Q/82300: - Oncologieboek IKMN 2002
H24P369/182751: (RED.) - Portretten 1992
U50P604/115431: REDACTIE - Ons Erfdeel, 34e jaargang, nummer 3, 1991
U50P604/115432: REDACTIE - Ons Erfdeel, 34e jaargang, nummer 1, 1991
U50P604/115434: REDACTIE - Ons Erfdeel, 30e jaargang, nummer 1, januari-februari 1987
605wQ/82610: - Beginselen europ. constitutioneel recht
EMP568/40091: RED. - Beiaardconcerten Utrecht 1993
U50Z14/137309: IAO131 - The Parables and Lessons of Liber LXV
U50Z14/137296: IAO131 - Fresh Fever from the Skies. Examinations of Thelema, Psychology, Philosophy, Magick and Mysticism
SP931/32164: REDACTIE - Gids voor het Von Gimborn Arboretum te Doorn
SP931/18411: RED. - Saint Thomas and Saint Bonaventure in the Vatican Library, Exhibit on their seventh centenary (1274-1974), Catalogue
P470/22213: - Prix de Rome 1988. Grafische vormgeving/grafiek.
P469/93620: - Capital and Class [SET van drie nummers: nummer 8, zomer 1979, nummer 10, lente 1980 en nummer 11, zomer 1980, niet los te koop]
P470/18677: - Amsterdams Grafisch Atelier: zes digitale kunstenaars experimenten in grafiek.
H24P235/128867: - Spelllingdossier - Deel I Spellingrapport, Deel II Spellingbesluit [set van 2 boeken]
H24P503A/132550: REDACTIE - HaHa Pocket nr. 6. Leuke Ogenblikken. JAAAAH... ik wil! Voor Bruidsparen, Verliefden en Verloofden.
H24P503A/132551: REDACTIE - HaHa Pocket nr. 5. Lachmedicijnen uit Leuke Ogenblikken. OHHH... DOKTER.!
H24P503A/132553: REDACTIE - Oh! PARDON! Dit blad is alleen voor mannen. Nummer 1.
H24P528A/73227: REDACTIE - Erolife Jaarboek `96
U50P546/112208: REDACTIE - Die besten Simplicissimus-Witze
U50P546/112227: REDACTIE - Deutschland, deine Witze
U50P543/112426: REDACTIE - Rotterdam 25 jaar na dato
MP421/21967: RED. - Christen Democratische Verkenningen, Partners in duurzaamheid zomernummer 1997
H24P228/189134: (RED.) - Kijk A.M. de Jong - De schrijver in beeld
MP420/33570: ED. - Sotheby`s Photographs. Amsterdam, 13 March 2007.
MP421/19721: RED. - Bruggen en Bruggehoofden, een keuze uit de artikelen van Prof. Dr. H. Berkhof uit de jaren 1960-1981
U50P534/111964: REDACTIE - Dichters bij elkaar Gedichten en enkele beschouwingen over poezie
U50P267/108850: REDACTIE - Desserts nieuwe stijl
U50P267/108853: REDACTIE - Gebak nieuwe stijl
U50P260/108406: REDACTIE - West-Friesland Oud en Nieuw 2010. 77e jaarboek Westfries Genootschap
U50P255/112933: REDACTIE - Worterbuch Bulgarisch-Deutsch
EP217/20532: - Une medecine qui guerit
H24P256/191333: (EDS.) - British locomotive types. Compiled by the Railway Gazette from official drawings supplied by the Chief Mechanical Engineers of the four main-line railways and by the Ministry of Supply
JD392/31586: - Programma voor het officiele bezoek van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Bernhard prins der Nederlanden aan de provincie Limburg op 24 en 25 april 1950
SP732/21971: REDACTIE - Wind ademt in zijn eentje, Poezie uit Indonesie, Oost-Timor en Nederland
MH24P836A/53157: ED. - Companion to Literature in English + Dictionary of Phrase and Fable + The concise Dictionary of English Etymology + Dictionary of Science and Technology + Dictionary of English Language and Culture + Pronunciation Dictionary + The Concise Oxford Dictionary [Set van 7 boeken]
D179/18552: - Pedro, het kleine postvliegtuig, Disney plus CD
MD349/25418: RED. - Hermenevs, Tijdschrift Voor Antieke Cultuur, 70e Jaargang, nr. 3, Juli 1998.
U50P767/152251: REDACTIE - Aspecten van de tijd Een bundel wijsgerige studies
MH24P943B/63804: RED. - Corrosiecursus.
H24P135/69019: REDACTIE - Prisma basisatlas
EP230/22390: - Toon, foto's van Robby Pauwels
H24P32X/26216: (EDS.) - Colours of the botanical gardens - Les colours du jardin botanique - Farben des botanischen Gartens - Los colores del jardin botanico
H24P539D/182707: - In Israel. Schriftelijke Bijbelstudie, Lessen 1 - 7
MP374/35343: RED. - De Stijl 1917-1931
EMP660B/49196: - Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 2008. Lawrence Malstaf.
MD247/29157: RED. - Een Landschapsstructuurplan voor het Gooi en de Vechtstreek.
P470/36867: - Francesco Pavan 1985-1987.
MU25307/50139: RED. - Relaties tussen Mens, Dier en Maatschappij. [Biologische Raad Reeks]
MU25307/53669: ED. - Erlauterte Musterbeschreibungen der Rassekaninchen.
U50P501/114620: REDACTIE - The World of Daimler-Benz Aerospace
D272/88572: - Women Unite for Justice and Peace 23rd Congress The Netherlands 1986
U50P402/189323: REDACTIE - Jaarboek Oud Utrecht 2017 - Hertenpoten, Hoppenbier en Hamburgers. Zevenduizend jaar eten en drinken in Utrecht
MH24P846A/48320: RED. - Optima, nr. 42. Twaalfde Jaargang, nr. 1 April 1994. Gerrit Komrij/Arnold Heumakers/Toon Tellegen/Nelleke Noordervliet. Met veel Poezie.
MH24P846A/51568: RED. - Optima, nr. 35. Tiende jaargang, nummer 2, September 1992. Maarten Asscher, Huub Beurskens, Willem Brakman, Michael Zeeman.
D3/4999: REDACTIE - De Mascotte - 2005 Jaargang 15 nummer 2
CP436/8250: REDACTIE - Coastol command, speurt, beschermd, valt aan.
D7/7307: RED. - De Revisor 1985 / 3
D6/3193: REDACTIE - De Mascotte - 2004 Jaargang 14 nummer 3
U50PX55/161168: REDACTIE - Parelkes uit de Pieel 60 joar Vastelaovesliedjes ien rooj
HJU25507B/45568: - - Ontwerp voor een kerkorde der Nederlandsch Hervormde Kerk.
HJU25507B/45569: - - The Book of Mormon. An Account Written by the Hand of Mormon upon Plates. Taken from the Plates of Nephi.
HJU25508A/37091: - - Felix Mendelssohn Agenda 1999.
EMD415/56999: RED. - Het alli-programma.
CP317/7523: REDACTIE - Speciale uitgave van Kunst in beeld: Galerie Gids 88-89
CP913/12601: REDACTIE - Stichting Menno van Coehoorn
CP914/14278: REDACTIE - Gids van het Nationaal Automobielmuseum, een keuze uit de collectie
CP914/14268: REDACTIE - Dachau 1945-1985
cp940/14671: REDACTIE - Troll 2004 Calender
CP915/14299: REDACTIE - Heet van de naald. Personeelsblad stadsziekenhuis Kampen. 1e jaargang - nummer 2
M505W/43031: RED. - Speling 50. Tijdschrift voor Bezinning Jaargang 50 1/98. De Kracht van de Geest. Levenwekkend is de Geest, maar vanwaar en waarheen.
MU25106/12518: RED. - Alumnvereniging van de Drunense Drum en Twrlband Koninklijke Prinses Margriet Brigade.
MU25106/18962: ED. - 25 Years Cinekid. Catalogue 2011. Cinekid for Professionals.
MP920/36745: RED. - 100 Jaar Bakerij Out. 1897-1997 Lief en Leed in 4 Bedrijven.
MP920/6467: RED. - Sunrise theosofische perspectieven. September/Oktober 1993. Speciaal nummer: Fundamentele Geestelijke Vragen.
MP1018/26762: RED. - Languedoc Roussillon, Saveurs de France
MP951/25916: ED. - The Red Grouse, King of Gamebirds.
HJ208W/2263: - - Constitutiones Servandae a Presbyteris in faederato Belgio laborantibus
MU25801A/30784: ED. - Mesopotamia Yesterday. Iraq Today.
401W/25484: RED. - Bladsierplanten [Time Life PlantenEncyclopedie]
MP938/22230: RED. - Jan Steen tentoonstelling in het stedelijk museum `de Lakenhal`te Leiden. 16 juni-31 augustus 1926
U50P7Y5/184749: - Het Cardiovasculair Formularium
H24LD343/180838: (RED.) - Verwachting en vervulling
MP671D/62362: RED. - 164e Almanak van het Groninger Studenten Corps `Vindicat atque Polit`.
H24P325/191905: (RED.) - Wiedewiet [Zangbundel, 1e deeltje]
MP648/59335: ED. - Derecho de Autor y Libertad de Expresion/ Copyright and Freedom of Expression. Proceedings of the ALAI Study Days. 19-20 June 2006. Barcelona.
EP237/25245: REDACTIE - Historici verantwoord, 75 jaar UHSK
H24P503A/132548: REDACTIE - SEX-PERT, Humor met de Tekenstift. Humoristische Tekeningen. S-expo van `s werelds meest bekende caroonnisten. Nummer 10.
MP171/34091: ED. - Sustainable Growth- A Contradiction in Terms.
MH24P261/133097: RED. - Muziek Uit de Film Ramses. [CD] Sammy - Marije -`t is stil in Amsterdam - Shaffy Cantate - Zonder Bagage.
MP255/2041: ED. - Russia and the West 1945-63.
MP255/2140: ED. - Economic and Social Consequences of Disarmament.
MH24P922A/31739: ED. - L`Angleterre, L`Irlande et L`Ecosse. Souvenirs d`un Voyageur Solitaire ou Mediations sur le Caractere National des Anglais. Tome Premier.
MH24P922A/42431: RED. - 2 boeken: Grote Beschavingen Deel 1: Egypte - Griekenland - Het Romeinse Rijk - Byzantium + Deel 2: China - Japan - Het oude Amerika - Islam.
U50PXA4/190683: REDACTIE - Natuursteenbedrijf. Kijk op natuursteen
EMP358B/49310: RED. - Foto-atlas Utrecht.
MP261A/54948: RED. - One hundred thirty seven thousand and sixty-one.
U25005/85470: - The Dora Russell Reader 57 Years of Writing and Journalism, 1925-1982
MP367/34170: ED. - Bellinzona World Heritage.
H24P242/187847: (RED.) - Plezier met Sjors 8
d438Q/82574: - Eenpansgerechten. Gemakkelijk en pittig
d438Q/82586: - Gerechten met kaas. Veelzijdig en lekker
D440Q/80788: - Violent Demise: The Last Days
D440Q/80801: - Sister & Brother
D444Q/82426: - 101 Vragen over Homeopathie
d435Q/80617: - Open mind
D123Q/80743: - Opera & Concert Arias / Donna
D123Q/80773: - Handel: Italian Cantatas / Kozena, Minkowski, Les Musiciens du Louvre
d162Q/80570: - ECHTE VROUWEN REIZEN BETER
D179Q/82726: - Koningin Wilhelmina 1880-1962
d225Q/81471: - Gewikt & gewogen : vijfentwintig jaar 'Beleidsanalyse'
BOLP736Q/82208: - Zin in onzin
BOLP736Q/82209: - We hebben Sanne even geleend
BOLP736Q/82210: - De reus van Mikkie
BOLP745Q/82184: - Uitscheiding
d10Q/82520: - Nederland met de kinderen
D123Q/80694: - Songs For Baryton & Piano
BOL516Q/81105: - PERSOONLIJKE FINANCIELE PLANNING (CONSUMENTENBOND)
BOL601WQ/81516: - GELUKKIG GESCHEIDEN. ECHTSCHEIDING
BOL601WQ/81522: - Beste onder de kurk
BOl98Q/81703: - De volwassene, de oudere mens
BOLD62Q/80912: - VERMOGENSSTRUCTUUR en VERMOGENSMARKTOPGAVENBUNDEL
BOL194Q/82064: - BUREAUBOEK TUIN- EN LANDSCHAPSARCHI
BOL504WQ/81571: - Op water en brood
BOL102Q/81685: - Er is een kleintje
EMH24P023/48963: ED. - Cooking With Mickey. Volume II. The most requested recipes from Walt Disney World and Disneyland.
H24D27/118418: - Fur's Haus - Bluthenkranz Deutscher Kunst und Dichtung
U50V227/162724: REDACTIE - Van standen tot staten 600 jaar Staten van Utrecht 1375-1975
U50V217/163969: REDACTIE - Zen Buddhism
U50PXB1/170106: REDACTIE - Zeeboek Determinatietabellen voor flora en fauna van de Nederlandse kust
U50P9C0/169448: REDACTIE - Philip Tsiaras
H24K500/191337: (EDS.) - Rules and regulations for the construction and classification of steel ships 1952
U50P890/156346: REDACTIE - Griekenland en Rome Grondleggers van onze beschaving
U50P890/156347: REDACTIE - Grote godsdiensten
U50P890/156362: - Dagelijks leven in bijbeltijd
U50P878/161151: REDACTIE - De sterrenbeelden
H24LD363/24123: (RED.) - Almanak voor de jeugd 1901
D61[X]/1667: - 2005 Festival Mooie Woorden en de Kunstroute
H24LD468/186748: - K.E.J. - Kristina esperantista jarlibro. 1975
H24D33/186648: (RED.) - Fleischmann N 'piccolo - Catalogus 1994-1995 NL
H24D33/186646: (RED.) - Fleischmann - N, Katalog 2009-2010
U50P750/134467: REDACTIE - De Opstand in de Nederlanden 1555-1588 Examenkatern havo/vwo
U50P653/113313: REDACTIE - De mooiste spannende verhalen
H24LD369/181112: [REEDIJK, C.] - Hoe de hoogedele Pantagruel de jaardag van den ouden en waardigen St. Nicolaas vierde - Comment le tresnoble Pantagruel festoyoit l'anniversayille du vieulx Sainct Nicolas
U50P600/120884: REDACTIE - Bibliotheca Corviniana. Die Bibliothek des Konigs Matthias Corvinus von Ungarn
U50P600/120886: REDACTIE - Kunstwerk aarde. Satellietbeelden vanuit de ruimte
U50P553/112830: REDACTIE - Le Sexisme ordinaire
SP645/11579: REDACTIE - De zeventiende eeuw, Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, Jaargang 5 nummer 2
P537Q/81647: ED VAN TH?N - Het verhaal
U50P500/114587: REDACTIE - Zarengold 100 Kostbarkeiten aus der Eremitage St. Petersburg
U50P4Y6/116256: REDACTIE - nY 2009 1
U50P4Y6/116257: REDACTIE - DW B februari 2013 1
U50P4Y5/148085: REDACTIE - 'k smaak in ziekte zelfs genoegen Ziekte, handicap en dood in het jeugdboek
U50P4Y2/119152: REDACTIE - Entdeckungen. Skulpturen der Khmer und Thai. Museum fur Ostasiatische Kunst der Stadt Koln 15. April bis 9. Juli 1989
U50P4Y2/119131: REDACTIE - Contrast '45 '70. Een kwart eeuw Nederland in beeld
H24P027/192585: (RED.) - Die Schweiz, kleine Ausgabe - Griebens Reisefuhrer, Band 24. Auszug aus der 27. Auflage der grossen Ausgabe. Mit 13 Karten
U50P444/109355: REDACTIE - Amsterdam Poetische impressies
U50P360/163348: REDACTIE - Mozart, Klassik fur die Gegenwart
MH24D19/45023: N.I.A. - Studentenzangen N.I.A., 1930-1950.
H24LD344/183108: (EDS.) - Nachrichten fur die Truppe, nr. 361, Donnerstag, 12. April 1945
U50P176/122813: REDACTIE - Wollen wir immer noch alles? Frauenpolitik zwischen Traum und Trauma
U50P051/122568: REDACTIE - Kleine Hiawatha vaart er wel bij 2
U50K202/130971: REDACTIE - Kijk, Willem Elsschot De schrijver in beeld
U25103/37983: REDACTIE - Gedenkboek. Ter gelegenheid van het zilveren regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden
U25103/37967: REDACTIE - orangerie `88 berlin Internationaler Kunsthandel im SchloB Charlottenburg / International Art and Antiques in Charlottenburg palace.
U50V112/187115: REDACTIE - BZZLLETIN 196-197 Lucebert
SP831/27650: RED. - Q, The Greatest Rock & Pop Miscellany Ever
U50P7Y0/184445: - The Confessions of St. Augustine
SP144/31310: REDACTIE - Gusto
SK202/29063: REDACTIE - Eten in Utrecht en het Gooi, 44 restaurants in de provincie Utrecht en het Gooi, in foto`s en gerechten
SD377/29829: REDACTIE - Ars Aequi-juridisch studentenblad, Water (mei 1999)
MH24P833B/3820: RED. - Spyker. Pure Passion
MH24P833B/58395: RED. - Hilde van Sumere. Kruisweg.
SD292/30387: REDACTIE - De Levensbron, Het Nieuwe Testament en enkele gedeelten uit het Oude Testament
SD237/32876: REDACTIE - Bzzlletin 142, De Caraibische verbeelding aan de macht
SD237/32877: REDACTIE - Bzztlletin 169 Theun de Vries, Salman Rushdie, Gerben Hellinga
SD25/15176: REDACTIE - Create, it`s 2008 [Boomerang]
SD25/7685: REDACTIE - Think this is 2007 [Boomerang]
SD230/6552: REDACTIE - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1994-1995
MH24P833B/93818: ED. - Das Kreuzstichbuch 4. Motive fur das ganze Jahr.
RD363/16715: REDACTIE - Almanach du Magasin Pittoresque 1851
RD363/18799: - The friendly visitor, the story of a flower
RD369/10001: REDACTIE - Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland, uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap met steun van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
P474B/116971: - Dif, Maakt het verschil, nr. 1
P413/3034: RED. - Bzzlletin 86, Ger Verrips, Oek de Jong, August Strindberg, Sal Santen en Francisco de Quevedo
P413/256: RED. - BZZLLETIN 73 Dirk Kroon e.a.
P346Q/82023: - LIK
MP966/24364: RED. - National Gallery Illustrations British School.
MP714/56995: RED. - Restauratie vijf hervormde Kerken in de Binnenstad van Utrecht.
MP714/57640: RED. - Restauratie Vijf hervormde Kerken in de Binnenstad van Utrecht.
MP676B/39392: ED. - Scandal. Inside Stories of Power, Intrigue and Corruption.
MP633/24026: RED. - Archeologische Kroniek 1996-1997 Provincie Utrecht.
MP628/21333: RED. - Gewina, Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek, De biografie als genre in de wetenschapsgeschiedenis
MP626/155442: ED. - Auf der Suche nach dem Goldenen Zeitalter.
EMP807/43546: N/A - Walalla 29: Moordende Furie.
H24P264/134916: - Roots turns, 20th century photography in the Netherlands
H24P369/182776: (RED.) - Portretten 1994
SD198/32657: REDACTIE - Provincie Utrecht, Literaire reis langs het water, Bloemlezing
MH24P904A/53982: RED. - Aanbieding: Vestdijk Kroniek Deel 1 -16 Compleet.
U25303Q/82301: - ASSESSMENT CENTERS EEN OPEN BOEK
TP901Q/81420: - Wonderland PB
H24D33/186641: (RED.) - Fleischmann - N, Neuheiten Katalog 2010
MP258A/54979: RED. - Meer dan een Gebaar. Rapport van de Commissie Nederlandse Gebarentaal.
EP238/23502: - Commissie tot redactie van de almanak 1958
EP238/23506: - Paushuize, Utrecht
EP239/23516: REDACTIE - Gerard ter Bosch, Mauritshuis
EMD246/3056: RED. - De kunst van de 20ste eeuw.
d9Q/82622: - Directeur en zijn rechtspositie
EMP939/55278: RED. - Amsterdam in plaatjes en praatjes.
MP361/16066: ED. - Newnes Motorists Touring Maps and Cazetteer of Western Europe.
RD399/19551: REDACTIE - Zeelandboek [ZL11]
MP1026/160977: RED. - Jaarboek 2009. Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer.
MP1026/160979: RED. - Jaarboek 2012. Fries Scheepvaart Museum.
MH24P923B[x]/175187: RED. - Monumenten in Hilversum. Deelgebieden 00 T/M 04. Centrum
MD201/26315: RED. - Amsterdam.
MB2D2/28177: RED. - Synoniemen van Geneesmiddelnamen.
H24P355/129609: - Handige recepten met Calve Tomaten Ketchup
H24P355/129731: - Handboekje der Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersport Vereenigingen (K.V.N.W.V.), Deel 1, 1963
H24P355/129851: - Favourite seafood recipes, From around Britain's coastal waters
H24P352/143697: - Guide indicateur des rues de Paris avec les stations du Metropolitain le plus proches - Autobus-Metro - Renseignement utiles
H24P344/105393: - Spelen met gedroogd materiaal
H24P333/128462: - Bijlagen behoorende bij het Verslag van den toestand der provincie Gelderland gedaan aan de Provinciale Staten van dat gewest door de Gedeputeerde Statenn in de zomerzitting van het jaar 1919
H24P129/176700: [BEN VAN 'T KLOOSTER, SAMENSTELLING] - Fiedelflier in het land zonder tovenaars
H24K406/110723: REDACTIE - Dizionario dei Sinonimi e dei contrari della lingua Italiana
H24P736A/75304: - Het Nieuwe testament ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi [..]
EP134/25060: REDACTIE - De Parelduiker 2002/5 Necio in laagwater e.a.
MH24P824B/58116: ED. - Holy Bible. New International Version.
MP543/39119: RED. - Bus Boekje Lijn 10/20.
MP543/39122: RED. - Programma, Donderdag 24 juni 1982, Pieterskerk Utrecht.
MP543/39123: RED. - Restauratie Ned. Hervormde Kerk Hekendorp 1991.
MP543/39124: RED. - Programmaboekje 1990. Utrechtse Klokkenspel Vereniging. Beiaardconcerten 1990
MP543/39129: RED. - Programmaboekje Beiaardconcerten 1989
MP543/39130: RED. - De Kerkklokken van Sint Willibrord. Maart/april 1992, 24e jaargang nr. 2.
H24P037/125806: - India has a plan
MP466/35641: RED. - Twintig Eeuwen Nijmegen.
EP237/23057: REDACTIE - De Goudse glazen
MH24P744A/63047: ED. - Connecting Dreams. 160 feet below sea level in South Korea.
ED351/18428: - Arnaldo Pomodoro
H24D16/177628: - Bob in China Een verhaal voor de jeugd naar het Duitsch
EP207/19408: - Prisma van de pseudoniemen, Ruim 2000 pseudoniemen en artiestennamen
EMH24P043/25225: RED. - De Salon van Utrechtse kunstenaars en vormgevers. Centraal Museum, 1995.
EMH24P043/35726: RED. - ANP - 75 jaar nieuws.
U50P4Y6/116289: REDACTIE - De twaalf provincies Een reis door Nederland
H24D50/130335: - 100 procent, De best verzorgde boeken 1998 - The best Dutch book designs
H24P021/149921: - Les deux caravanes, scolaires - La Savoie, la Suisse, l'Italie, la Turquie et la Grece Visitees par un groupe d'etudiants de la maison d'arcueil - Souvenirs personnels, Pittoresques et anecdotiques
PTR40/41794: N.N. - Album von Wiesbaden. Eine Sammlung der interessantesten Ansichten der Stadt und Umgegend in Stahlstichen nach Zeichnungen von Voodiggel & Klimsch. Views of Wiesbaden and its environs. Engraved in steel.
SP439/11291: REDACTIE - Een Esbattement van sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit
H24P329/184975: (RED.) - Plint. 300 Combinaties van poezie en beeldende kunst
MP162/39372: RED. - Schrijvers Prentenboek 5. Menno ter Braak.
MP162/41303: ED. - Spiewnik, Zpevnik, Liederheft, Spevnik, Enekeskonyv.
SP202/18218: - The Oxford Cyclopedic concordance
SP202/18210: - Questions & answers, the American Indian
U50K004/130724: REDACTIE - Jaarboek 1985/86
U50K101/144457: REDACTIE - Prisma van de natuurkunde
H24D58/174946: - Sufism - The Alchemy of the Heart Eastern Wisdom
EP1002/29487: REDACTIE - Dichters omnibus 17e bloemlezing
EP1002/29492: REDACTIE - Dichters omnibus 8e bloemlezing
EP1004/29458: REDACTIE - De lof van het kamp
MP641/29868: RED. - Jaaroverzicht 06. [Kunstenaars en Co]
ED280/16355: REDACTIE - Architektuur en volkshuisvesting, Nederland 1870 -1940
H24K705/193815: (RED.) - Gezien van de Riet. in 't leven vindtment al
MP162/46973: RED. - Dorpskerk Oud en Jong.
MP160/1845: ED. - Impact. 50 Years of DNV Research and Innovation.
MP160/16787: ED. - The Age of the Molecule.
H24K202/38954: RED. - Geschiedenis van Dorestad en Wijk bij Duurstede
MD418/53449: RED. - Het Selectie-Vraagstuk in de Gezondheidszorg, het selecteren van Patienten bij Schaarste van Behandelmogelijkheden [Vereniging voor Gezondheidsrecht]
MH24P907A/144588: RED. - Braintraining [LOI Snelstudie]
CD76/15662: REDACTIE - Provinciale staten van Utrecht, zittingsperiode 1974-1978
MP517/38959: RED. - Hortus. Stichting Vrienden van de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht, genaamd Wachendorff. Jaargang 14, Aflevering 1, Maart 1995.
MP517/38961: RED. - Orakel. 1975. Gids voor Utrecht.
ED154/18451: - Sangregorio, Sculture studi disegni lothografie 1958-1959
EMD359/51630: N/A. - The First New York Film Festival. September 10-19, 1963.
P607/79465: ABSOC'88 (RED.) - De strijd van de Aborigines, Erkenning van Het Volk van Australie
D97/5351: REDACTIE - Reclame Jaarboek 1976
MD270/10645: RED. - 700 Years of good-looking Art and History of Spectacles.
MH24P742B/65095: RED. - Het Gezicht van 100 jaar `Samenwerking`.
ED272/16199: - Chinese character exercise book for the chinese reader book I
H24P242/187845: (RED.) - Plezier met Sjors 7
CP818/1499: REDACTIE - Utrecht. Utrechts Weidegebied, en Vecht en Plassen
CU25905/51795: REDACTIE. - Haarlemse Orgelmaand 1980.
D145/3892: REDACTIE - Steengoed, Jaarverslag 2000
D146/89375: - Vrouwenkostuum 1800-1820 - Women's dress 1800-1820 Het Nederlands Kostuummuseum - The Netherlands Museum of Costume
D15/276: - Jaarboekje van `Oud-Utrecht` 1967
D15/282: - Jaarboekje van `Oud-Utrecht` 1966
D17/365: REDACTIE - Dichters omnibus 11e bloemlezing 1965
D317/95743: - Five plays from Zambia
D320/44930: N.N. - Teekenboek. [No. 205].
CD332/17792: - Doop en belijdenis, Proeven voor de Eredienst aflevering 3.
MP262/190726: RED. - Historische Canon tussen Vecht en Eem
U50P236/104788: STEPHEN W. SYLVIA AND MICHAEL J. O'DONNELL - The Illustrated History of American Civil War Relics
H24P323/107424: G. 'T HART - Rijnland's Huis 1578-1978
D225Q/81280: E. D' HONDT - Academie in verandering
D364Q/82739: MICKY OTTERSPOOR; T'HOOFT - GOED IN VORM
MP1066/14349: RED.; VAN 'T KLOOSTER, PROF. A.J. - Polyeconomisch zakboekje
P130/99057: SUZANNE STIVER LIE AND VIRGINIA E. O'LEARY (ED.) - Storming the Tower. Women in the Academic World
H24P221/102553: SUZANNE STIVER LIE EN VIRGINIA E. O'LEARY - Storming the Tower Women in the Academic World
MH24P746B/65292: LOIS JOVANOVIC; GENELL SUBAK SHARPE; PETER D. O'NEILL - Hormones
H24P806B/96367: JOHN P. O'NEILL (ED.) - Treasures from the Kremlin. an Exhibition from the State Museums of the Moscow Kremlin
H24K310/107935: N.G. VAN 'T RIET (VOORWOORD) - Archeologische en bouwhistorische kroniek van de gemeente Utrecht 1989
H24P358/158130: AA, MANU VAN DER - De nieuwe Engelbewaarder nr. 5, Jaargang 2, maart 1994. E. du Perron en de avant-garde kroniek van een heilzame ziekte
EP215/20587: AA, ERIC VAN DE E.A. (RED) - Naar een integraal beleid voor water, milieu en ruimte? [Werkgroep Landelijk Gebied]
MD426/24697: AA, MANU VAN DER - De Nieuwe Engelbewaarder 5 Jaargang 2, Maart 1994. E. du Perron en de Avant-Garde. Kroniek van een heilzame Ziekte
MP201/59392: AA, GHADA ABDEL. - Ik wil Trouwen!
U50Y23/149005: MICHEL VAN DER AA - After Life
U50P236/104758: AAD MEINDERTS, SASKIA PETIT EN DICK WELSINK - Den Haag, je tikt er tegen en het zingt
H24K710/180020: AAD MEINDERTS, HENK SPAAN EN ERNA STAAL (RED.) - Literatuur met een doel - Schrijvers over voetbal [Schrijversprentenboek 45]
H24K710/180023: AAD MEINDERTS, ERNA STAAL EN ANNE DE VRIES (RED.) - Ogen in je achterhoofd - Over Miep Diekmann [Schrijversprentenboek 42]
H24LD46X/190430: AAD MEINDERTS, DENISE MOOYMAN, MURIEL STEEGSTRA (RED.) - Paul Biegel. Schrijversprentenboek 39 Meesterverteller met een rovershart
H24P242/165633: AAFJES, BERTUS - Morgen bluhen die Aprikosen [gesigneerd met opdracht]
SP1053/26761: AAFJES, BERTUS - In de Nederlanden zingt de tijd
U50P402/126985: BERTUS AAFJES - De fazant op de klokketoren
H24P359/162836: AAFJES, BERTUS, EN ANDEREN - Een kind, een kind is zoveel meer Een bundel poezie voor en over kinderen
H24P049/176203: AAFJES, BERTUS - Logboek voor 'dolle dinsdag' [Gesigneerd]
H24P049/176206: AAFJES, BERTUS - Morgen bloeien de abrikozen [Gesigneerd]
U50P795/152713: HOMEROS; BERTUS AAFJES (VERTALING) - Odyssee
ED130/28579: AAFJES, BERTUS - Arenlezer achter de maaiers, Kronieken over kleine maar vergeten bijzonderheden in het oude en nieuwe testament
U50PX33/139088: BERTUS AAFJES - De Italiaanse postkoets
AMGD344/26157: AAFJES, BERTUS - Het gevecht met de muze
U50P023/164366: BERTUS AAFJES E.V.A. - Kort en krachtig! Literatuur op de korte baan
H24P143/162866: AAFJES, BERTUS - De Driekoningen [genummerde oplage van 162]
U50P934/139411: BERTUS AAFJES - Dag van gramschap in Pompeji
U50P932/139312: BERTUS AAFJES - Dooltocht van een Griekse held
EMP545/50077: AAFJES, BERTUS. - Het Koningsgraf.
MP275A/33847: AAFJES, BERTUS. - Maria Sibylla Merian.
U50Y16/162111: BERTUS AAFJES - De dichter van de sarcophaag en andere opstellen
U50PY17/156299: HOMEROS; BERTUS AAFJES (VERTALING) - Odyssee
P406/2300: AAFJES, BERTUS - Het koningsgraf, Honderd en een sonnetten
P316/78815: BERTUS AAFJES - De Reis Van Sinte Brandaan
NSP958/63125: BERTUS AAFJES - De italiaanse postkoets
U50V243/165552: BERTUS AAFJES - Vorstin onder de landschappen Een reis door het Heilige Land
MD419/190549: BERTUS AAFJES - Dag van Gramschap in Pompeji [Salamander 339]
MD168/177233: AAFJES, BERTUS. - Logboek voor Dolle Dinsdag.
MH24P826A/182258: AAFJES, BERTUS. - Vorstin onder de Landschappen
H24K202/19857: AAFJES, BERTUS - In de Nederlanden zingt de tijd
H24K710/180019: AAFKE BOERMA, ERNA STAAL EN MURK SALVERDA (RED.) - Babs' bootje krijgt een stuurman de meisjesroman en illustrator Hans Boorebach (1903-1991) [Schrijversprentenboek 37]
H24LD46X/190432: AAFKE BOERMA, ERNA STAAL EN MURK SALVERDA (RED.) - Babs' bootje krijgt een stuurman. Schrijversprentenboek 37 De meisjesroman en illustrator Hans Borrebach (1903-1991)
p626Q/81362: CHRISTINE AAFTINK - In-line skaten
U50P321/100247: VERA VAN AAKEN - Mannliche Gewalt Ihre Wurzeln und ihre Auswirkungen
MK106/20625: RED.; AAKSTER, DR. C.W.; KUIPER, PROF. DR. G. - Leerboek medische sociologie. Sociale wetenschappen toegepast in de gezondheidszorg.
MP704/36058: RED.; AALBERS, THEO - Taaldidactiek aan de Basis. Nijmeegse Werkgroep Taaldidactiek.
U50P507/134611: J. AALBERS, W. VAN DEN BROEKE, H. BUITER, A.J. VAN DEN HOVEN VAN GENDEREN, A. PIETERSMA, F. VOGELZANG (RED.) - Utrechtse biografieen 1 Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters
H24P436A/63272: JEROEN AALBERS - Borre gaat vliegeren
H24P436A/63271: JEROEN AALBERS - Borre is te laat
MP378/38724: AALBERS, BERT - De ware Judas, nieuw Licht op een duister Figuur
MU25009/90141: AALBERS, JEROEN. - Pluisdier en de Boterhammen met Pindakaas. /Hoera! Ik ga naar School.[De gestreepte Boekjes Groep O]
MU25009/90142: AALBERS, JEROEN. - Borre en het Suikerspinnenweb [De gestreepte Boekjes Groep 1/2]
MP953/22524: RED.; AALBERS, J. - Jaarboek Oud-Utrecht 1985.
EMP222/37362: AALBERS, JEROEN. - Borre en de ijscoman.
MH24P901B/35740: AALBERS, BERT. - Judas, Een van de Twaalf, een exegetisch-hermeneutische studie over Judas Iskariot in het Nieuwe Testament met speciale Aandacht voor het Fenomeen Beeldvorming + Supplement.
MH24P182/128654: AALBERSBERG, H.C.F.L. - Eerste Hulp bij plotselinge voorkomende Ziektetoestanden. [Librije der Geneeskonst]
MP171/34090: AALBERSBERG, MARIANNE - Voedselzekerheid voor Iedereen. Een Discussie over de Doelstellingen van de Wereldvoedseltop en de aandacht daarbij voor huishoudens en individuen.
MH24P827A/40781: AALBERSE, HAN B.; BRAM STOKER; PAUL GALLICO; ROBERT KREPPS. - Bob en Daphne + Dracula + Paul Gallico, Omnibus + El Cid [Set van 4 boeken]
H24K206/132580: HAN B. AALBERSE - De liefde van Bob en Daphne
H24P639D/174746: AALBERSE, HAN B. - De liefde van Bob en Daphne
MD353/138150: AALBERTS, A. - Een Koning die van geen Nee wil horen. De Europese Ambities van Lodewijk XIV. 1638 - 1715.
CP913/6771: AALBERTS, DS. B.J. (RED.) - Samen door een doop. Over de bediening van de Heilige Doop en het Pastoraat rond de doop bij samenwerking van Hervormden en Gereformeerden.
MH24P717B/120724: AALBRECHT, HEIDI; PYTER WAGENAAR. - Woordenboek van Platte Taal.
CP434/8199: AALBRECHT, HEIDI & WAGENAAR, PYTER - Woordenboek van Platte taal
MD269/188016: AALBRECHT, HEIDI. - Taal. Voor in bed, op het toilet of in bad
TMK603/49173: AALDERS, DR G.J.D. DR. H.J.M. BROOS EA. (SAMENSTELLING) - Plato. Keur uit zijn werken.
U50PX17/156498: DR. G.J.D. AALDERS - Julianus de afvallige Het leven van een verbitterde keizer
MP435/194142: GERARD AALDERS - Eksters. De nazi-roof van 146 duizend kilo goud bij De Nederlandsche Bank
U50PXB4/169930: DR. G.J.D. AALDERS - Julianus de afvallige
CP168/55497: AALDERS, DR. G. CH. - Het hooglied.
H24P184/173910: AALDERS, W.J. - De nood des tijds
EMP712/49215: AALDIJK, INGRID; RAS, PETER. - De wereld als inspiratiebron. Reisverhalen van een politiek lobbyist.
C404W/7489: AALDRIKS, J. - Nederlandse Kastelen 32 Aquarellen in meerkleurendruk
MH24P838B/65434: NIC BARLOW; SALLY SAMPLE AALL - Follies and fantasies Germany and Austria
PTR85/111602: AALST, GEORGE VAN; J.H. LUTZ (ILL.) - Lotgevallen van een voetbalschoen. Verhaal uit de voetbalwereld.
MP460A/39064: VAN AALTEN, THOMAS. - Sluit Deuren en Ramen.
U50P3Y4/193695: AALTEN, THOMAS VAN - Leeuwenstrijd. Een familieroman
U50P741/163817: THOMAS VAN AALTEN - Leeuwenstrijd Een familieroman
U50PXB2/190206: AAMODT, SANDRA EN SAM WANG - Het geheim van je brein. Waarom je wel je autosleutels kunt verliezen, maar het autorijden nooit verleert!
JCP574/43193: AANEN, P; EN ANDEREN. - Nature Engineering and Civil Engineering Works
MD214/2903: AANHAANEN, WIM T.J. - The Role of Tbx2 in the Development of the Atrioventricular Canal and Conduction System of the Heart.
U50P956/154309: GUIDO DEN AANTREKKER - De kinderhater
MH24P931A/28067: RED.; AARDEMA, DRS. MARJON - Vijftalig Woordenboek / Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans [Reader`s Digest]
MP572A/9587: AARDENNE, GIJS VAN. - Mijn Memoires.
PTR53/122951: AARDWEG, H.P. V.D.; ILL. B.J.BRIENEN JR. - Hadji Sagadoer.
U50Y13/148290: ELISABETH SARA VAN AARLE - Door de tijd
U50P633/113957: ELISABETH SARA VAN AARLE - Door de tijd
P804/11509: AARLE, E.J.M. VAN - Behandeling van ernstige leesproblemen. Een vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van zelfinstructie en training in decoderen en contextgebruik.
KMP303/14239: AARNINK, LAETITIA E.A. (RED.) - Speling. Alternatieve gemeenschappen. Driemaandelijks 2/82.
P741/91798: GUSTA BOLAND EN GERDA AARNINK - Seksueel geweld aan de orde werkboek voor het begeleiden van een basiscursus voor hulpverleners
SP110/29509: AARNOUDSE, JOS - Tijd als geschenk, 15 jaar Vrijwilligers Terminale Zorg
SP957/26317: AARON, WILLIAM; VISSER, FRANK (VERTALING) - Het kan toch..., Een heteroseksueel spreekt over zijn homoseksuele verleden
EMP149/57608: AARON, SOAZIG. - Klara zegt nee.
PTR105/69198: AARONS, EDWARD S. - Assignment. The girl in the Gondola
H24P335/105624: ASTRID AARSEN - Landelijk Amsterdam, Monumenten van het buitenleven
MP372/3740: ED.; AARSMAN, HANS; DE CLEEN, CLAUDIE E.O. - Useful Photography 002
H24K605/144973: AARTS, C.J. (SAMENSTELLING) - Een eeuw Nederlandse poezie
EMD388/58818: AARTS, C.J.; M.C. VAN ETTEN. - Lachen mag van God. De verrassendste verzen uit de (a)religieuze poezie.
H24P325/39748: AARTS, PIET. - The role of hemodynamic factors in the interaction of blood platelets with the vessel wall [proefschrift]
P675PTR/78382: AARTS, HERMAN; DACE LAMBERGA - Letland, verrassende kunst uit de 20e eeuw. Latvia, Surprising Art from the 20th Century.
MD276/38290: AARTS, C.J.; VAN ETTEN, M.C. - Lachen mag van God : de verrassendste Verzen uit de (a) religieuze Poezie.
P660B/32450: AARTS, H.J.; DEFOER, H.L.M. E.A. - Uit Noord-Rusland, Ikonen - Uit Nederlands bezit
MU25P605A/159071: AARTS, JAC. - We worden Diep. Bomansstudies 4 [Gesigneerd]
MU25002/27087: AARTS, C.J.; M.C. VAN ETTEN (SAMENSTELLING). - Ik ging naar Bommel om de Brug te zien. Nederland in 100 Liedjes en Gedichten.
U50P731/163850: HERMAN AARTS - De Broeren en zijn geschiedenis
SD307/33016: AARTS, C.J.; ETTEN, M.C. VAN (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Ik ging naar Bommel om de brug te zien, Nederland in 100 liedjes en gedichten
H24P073/122924: KATHERINE AASLESTAD - Place and Politics - Local Identity, Civic Culture, and German Nationalism in North Germany During the Revolutionary Era [Studies in Central European Histories, Volume 36]
MP901/62888: LEDEN AAT VAN DER. - Baas op eigen Buik. Richtlijnen voor probleemloos leven met een kunstmatige uitgang.
MP928/191766: PETRUS ABAELARDUS - Abelard en Heloise : Een liefdesgeschiedenis in de twaalfde eeuw [Ambo Kleine Klassieke Bibliotheek]
H24P321/79921: TOM HODGKINSON AND MATTHEW DE ABAITUA (ED.) - The Idler`s Companion An Anthology of Lazy Literature
MH24P725A/65979: ABALOS, RAFAEL. - Grimpow. Het Geheim der Wijzen.
KM617/11051: ABANI, CHRIS - Kalakuta Republic
U50P508/134739: EBUN ABARSHI - Care in the Last Months of Life End-of-Life Care registration in the Netherlands by a network of General Practitioners
LP1018/39231: ABATE, FRANCESCO; CARLOTTO, MASSIMO - Ik vertrouw je
EMP183/8915: ABATE, FRANCESCO, MASSIMO CARLOTTO; ETTA MARIS (VERT.) - Ik vertrouw je
SD80/25705: ABATE, MICHELE (EDITOR) - Faces in the Crowd, Volti nella Folla, Picturing Modern Life from Manet to Today
CP814/13222: ABBADO, GIULINI, LABEQUE, MARTON & MEHTA & MUTI E.A. - Autums Almanac, Herbst Almanach
MH24P732A/162085: ABBAS (PHOTOGRAPHS) - Return to Mexico. Journeys beyond the Mask.
U50V107/164298: ERIC ABBAS - Een brief naar Indie
MD151/145390: ABBEL, MANON, BRIGIET BLUIMINCK. - Heavy Shit! Eerlijk over Ouderschap.
EMP585/41686: ABBEY, PAUL - Maori op klompen - Handgemeen met de tegenvoeters
H24K504/39144: ABBING, PROF. DR. P.J. - Kleine ethiek van de inkomensverdeling
MP582/155241: ABBING, DR. P.J. ROSCAM. - Orientatie in de Theologische Wetenschap.
H24D83/107284: H.D.C. ROSCAM ABBING - International organizations in Europe and the right to health care [Proefschrift]
BOL504WQ/81597: MICHIEL ROSCAM ABBING - Orientatie i.d. theol. wetenschap
MP215/173626: ABBOLAH, KADER. - Spijkerschrift. Notities van Aga Akbar. Roman.
NSD446/45528: ABBOTT, CHRIS, PAUL ROGERS EN JOHN SLOBODA - Het kleine boek over de grote bedreigingen voor onze wereld.
P814/87583: SHIRLEY ABBOTT - Love's Apprentice
p832Q/80901: J. ABBOTT - Paniek
BR203/86658: DICK-JAN ABBRINGH - Trendbreuk.com effecten van de digitale golf in financiss«le dienstverlening
CP334/10963: ABBS, PETER (EDITOR) - Tract mass culture and mimesis. on modern architecture, ecological humanism: An exchange of letters no.22
H24K804/149097: ʻABD AL-QADIR ʻISA, SURAQAH ABDUL AZIZ - Realities of Sufism: the Shaykh and Gnostic ʻAbd Al-Qadir ʻIsa - Translated by Suraqah Abdul Aziz
EMP831/57885: ABDEL AAL, GHADA. - Ik wil trouwen.
H24D20/187480: ABDEL AZIZ, SAFAA - Allah Loves those?
d224/6195: ABDEL QADIR, GHAZI - Mijn avonturen met abdallah
MH24P032/62548: PIETER FELLER; NAJIBA ABDELLAOUI - Nasim en Natalie
U50P875/150156: KADER ABDOLAH - Spijkerschrift Notities van Aga Akbar
MD358/144094: ABDOLAH, KADER. - Een Tuin in de Zee. Mirza.
U50P882/150143: KADER ABDOLAH - Portretten en een oude droom
U50P531/116757: KADER ABDOLAH - Spijkerschrift Notities van Aga Akbar
MP716/117258: KADER ABDOLAH - De reis van de lege flessen roman
U50P162/121333: KADER ABDOLAH - Spijkerschrift [BOEKTOPPERS] Notities van Aga Akbar
MP375B/188450: KADER ABDOLAH - Papegaai vloog over de IJssel. Roman
U50PX92/191649: KADER ABDOLAH - De boodschapper. Een vertelling
MH24P242/100672: KADER ABDOLAH - De reis van de lege flessen roman. Aangevuld met vier verhalen uit `De Adelaars`en `De Meisjes en de Partizanen`.
U50P646/160473: KADER ABDOLAH - De boodschapper, een vertelling, De koran, een vertaling
506W/77393: KADER ABDOLAH - Dit mooie land Mirza-columns uit de Volkskrant
U50P231/105471: KADER ABDOLAH - Spijkerschrift
U25608B/115889: KADER ABDOLAH - Mirza [Gesigneerd]
MP141/27341: ABDOLAH, KADER; ANCER, AHMED E.A. - Is dit recht, mijn lief? Verhalen en gedichten over mensenrechten.
U50V230/166632: KADER ABDOLAH - De boodschapper. Een vertelling
U50PX57/172396: KADER ABDOLAH - Kelile en Demne
MP706/186001: ABDOLAH, KADER. - Papegaai vloog over de IJssel. Roman.
MH24P241/100584: ABDOLAH, KADER. - De Koning. Roman.
MH24P365/133731: ABDOLAH, KADER. - Spijkerschrift. Roman. Notities van Aga Akbar.
MH24P537A/110689: ABDOLAH, KADER. - De Koning. Roman.
P410/75445: KADER ABDOLAH - De koning
MP361/177171: KADER ABDOLAH - De reis van de lege flessen roman
H24D64/115886: KADER ABDOLAH - De koning [Gesigneerd]
MH24P539A/89808: KADER ABDOLAH - Zeesla en de lepels van Alice een reis door de geest van Nederlandse ondernemers en uitvinders
H24P408B/146080: M. ABDUL HALEEM (TRANSLITERATION), ABDULLAH YUSUF ALI (TRANSLATION) - The Holy Qur'an - Colour coded tajweed rules [in box]
H24P324/192330: ABE, KOBE - Het tijdperk der aquanen
U50P946/149173: SHANA ABE - The Dream Thief
P372/35308: ABE, KAZUO (ART DIRECTOR) - Postcard Graphics Collection 2
H24LD323/161204: KOBO ABE - Secret rendezvous
D151/44788: ABECASSIS, ELIETTE - Mijn vader
U50P62X/141304: ELIETTE ABECASSIS - Het Qumranmysterie
H24K100/10357: ABEELE, ANDRIES VAN DEN - De kinderen van Hiram. Vrijmetselaars en Vrijmetselarij.
H24LD477/148002: ABEGG, LILY - Chinas Erneuerung, Der Raum als Waffe Met 32 Bildseiten und 2 Karten
MH24P942A/15872: ABEGG, LILIAN (SAMENSTELLING) - Erwin de Vries. Beeldhouwer - Schilder / Sculptor - Painter. 50-jarig Jubileum / 50th anniversary 1998-1948. Suriname - Nederland / Suriname - The Netherlands.
HJ186/11822: ABEGGLEN, JAMES C. & STALK JR., GEORGE - Kaisha The Japanese Corporation - How Marketing, Money, and Manpower Strategy, Not Management Style, Make the Japanese World-Pace Setters
BR003/93445: ELIZABETH ABEL - Writing and Sexual Difference
MP125/50351: ABEL, ULRICH. - Chemotherapie fortgeschrittener Karzinome. Eine kritische Bestandsaufname.
P469/93603: ELIZABETH ABEL (RED.) - Writing and sexual difference
MP707/4692: ABELE, HELEN. - Lizzy.
MH24P174/122510: ABELING, ANDRE; PIM LUKKENAER. - Symbolen. Historisch-culturele Symbolen van A tot Z.
MP730/150933: ABELL, DRS. IR. L.F. (RED.) E.A. - Vestdijkkroniek, juni 1983, nr. 39. o.a. G.H. Wynia - Water in Zicht.
KMP516/9404: ABELMAN, ADDIE - Nog even omgekeken. Gedichten.
U50P828A/156997: NORBERT ABELS - Franz Werfel Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten
U50V230/166648: PETER ABELSEN - Een soort geluk
P248/99554: HEIDE GOTTNER-ABENDROTH - Die Gottin und ihr Heros Die matriarchalen Religionen in Mythos, Marchen und Dichtung
MU25104/173768: ABENDROTH, WOLFGANG. - Sociale Geschiedenis van de Europese Arbeidersbeweging. [Sunschrift 55] Wat betreft de Nederlandse arbeidersbeweging herzien en uitgebreid.
MD416/17: ABENDROTH, WOLFGANG - Sociale Geschiedenis van de Europese Arbeidersbeweging.
U50P888/161903: WALTER ABENDROTH - Arthur Schopenhauer in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten
H24LD363/178838: ABENSOUR, MIGUEL - Democracy against the state Marx and the machiavellian moment
H24K608/147973: ABERBACH, JOACHIM JEAN - Hundertwasser, 10 october 1973, Aberbach Fine Art, 988 Madision Ave New York [Rugtitel: Hundertwasser 1973 New York]
D151/80220: MICHAEL ABERCROMBIE - The New Penguin dictionary of biology
MK602/173163: IDRISS ABERKANE - Het vrije brein Train je hersenen en presteer maximaal
D80/2067: ABERT, HERMANN - Mozart Jahrbuch - Herausgegeben von Hermann Abert, Ersten Jahrgang 1923
U25P809A/61059: ABERT, HERMANN - W.A. Mozart register.
P105/98994: MANEL ABEYESEKERA - Madame-Sir Career and Dilemmas of the First Woman Diplomat in the Sri Lanka Foreign Service
U50P888/161904: ADOLF MEYER-ABICH - Alexander von Humboldt in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten
H24K505/202: ABICHT, LUDO; FIALHO, MARIA (ILLUSTRATIES) - De tocht door de woestijn, Het vredesproces in het beloofde land
MP674B/165680: ABICHT, LUDO. - De Haan van Asklepios. Pleidooi voor een positief Atheisme.
RD384/19200: ABICHT, LUDO - De tocht door de woestijn, het vredesproces in het beloofde land
CP504/4429: ABIDIN, DR. DANIAL ZAINAL - Islam, The misunderstood Religion
H24K305/120498: GABRIEL ABIKER (TEKST) - Caroline Roussel, Peintre brodeur
H24P241/148480: ABKOUDE, CHR. VAN - De fietsclub alle vijf
MP1010/181819: ABKOUDE, CHR. VAN. - Pietje Bell`s Goocheltoeren
EJP506/38873: ABKOUDE, CHR. VAN - Kruimeltje
H24LD330/142816: CHR. VAN ABKOUDE - Pietje Bell is weer aan de gang
U50P193/132187: CHR. VAN ABKOUDE - Pietje Bell
H24P166/177818: ABKOUDE, CHR. VAN - De Pinkertonnetjes
H24K703/126174: CHR. VAN ABKOUDE - De vlegeljaren van Pietje Bell
U50P294/124241: CHRIS VAN ABKOUDE - Pietje Bell [GOUDEN LIJSTERS]
H24P069/122939: CHR. VAN ABKOUDE - De vlegeljaren van Pietje Bell
U50P4Z5/126171: CHR. VAN ABKOUDE - Kruimeltje
SP845/28105: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell`s Goocheltoeren
U50PX65/190851: ABLEMAN, PAUL VICTOR - Anatomie van het naakt. De wisselende opvattingen door de eeuwen heen
ED160/18521: ABMA, K. - Deskundigen
RD179/18574: ABMA, K. - Deskundigen
MP129/192996: ABMA,VERBRUGGE, VAN HEIJST, GERRITSEN, VANDENBERGHE, VERHAEGHE, KRIKILION, STINCKENS, GLAS - Evidentie en Existentie. [Deel 2-77]. Evidence-based behandelen en verder ...
RD451/18931: ABODEHMAN, AHMED - Riem, roman over Saoedi-Arabie
MP1068/29284: ABODEHMAN, AHMED; COUMANS, KIKI (VERTALING NL) - Riem. Roman over Saoedi-Arabie.
BOL103WQ/81856: AHMED ABODEHMAN - Riem
H24K302/150189: ABONJI, MEKINDA NADJ - Duiven vliegen op
EMP575/43104: ABOSCH, HEINZ - Jean Jaures - Die vergebliche Hoffnung
P125/99042: HEINZ ABOSCH - Simone Weil An Introduction
EMP645/62194: ABOUJAOUDE, ELIAS. - Compulsive acts. A Psychiatrist`s Tales of Ritual and Obsession.
U50P375/193596: ABOUTALEB, AHMED - Lees! 50 Gedichten uit de wereldposs«zie
PTR22/50631: ABRAGAM, ANATOLE. - Time Reversal. An Autobiography.
PTR22/51718: ABRAGAM, A.; M. GOLDMAN. - Nuclear Magnetism: Order and Disorder.
PTR22/51732: ABRAGAM, ANATOLE. - Time Reversal. An Autobiography.
PTR22/51741: ABRAGAM, ANATOLE. - Reflexions d`un physicien.
JD137/31082: ABRAHAM, PEARL (INL) - Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
H24P219/181304: ABRAHAM KUYPER, ALEXANDER WILLEM FREDERIK IDENBURG, J. DE BRUIJN (VERZORGING) - Briefwisseling Kuyper-Idenburg
U50P363/128593: PEARL ABRAHAM - Afstand van Amerika
CP826/421: ABRAHAM, PEARL. - Giving up America.
U50P445/109371: PEARL ABRAHAM (SAMENSTELLING) - Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
U50P926/141014: DANIEL ABRAHAM - Meesters van schaduw De Andat - boek 1
MH24K200/69610: POLDO CEBRIAN; LUIS ORTEGA ABRAHAM - La Palma. Isla de las estrellas. The Island of Stars.
EMP278/34784: ABRAHAM, PEARL - Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
EJP501/38854: ABRAHAM, PEARL - De Romanlezeres
MH24P637A/182946: ABRAHAM, PEARL. - De zevende Bedelaar Roman
U50P567/141444: PEARL ABRAHAM - Hemelse golven
EMP183/30185: ABRAHAM, PEARL, DOUGLAS COUPLAND, PHILIP ROTH E.A. - Amerikaanse droom
U50P431/126973: PEARL ABRAHAM - Vreugde der wet
EMP377/35110: ABRAHAM, PEARL - Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
U50PX70/170880: PEARL ABRAHAM - Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
H24P122/68295: PEARL ABRAHAM - Giving Up America
MH24P1036A/38439: ABRAHAM, DANIEL. - Meesters van de Schaduw. [De Andat, Boek 1]
MH24P816B/56028: ABRAHAM, PEARL. - Afstand van Amerika + De Romanlezeres [Set van 2 boeken]
MH24P818B/37300: MOORMANN; UITTERHOEVE; FILLION; MENDOZA; HEMMERECHTS; HOEG; SACKS; ABRAHAM. - De klassieke Geschiedenis in de Kunst + Wij zijn Krengen + De Stad der Wonderen + Veel Vrouwen, af en toe een Man + Smilla`s Gevoel voor Sneeuw + Een Antropoloog op Mars + Vreugde der Wet [Set van 7]
U50P363/128597: PEARL ABRAHAM - Hemelse golven
U50K205/131093: PEARL ABRAHAM - De zevende bedelaar
MP671D/62213: ABRAHAM, PEARL. - De zevende Bedelaar. Roman.
SP538/21962: ABRAHAM, PEARL (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Een sterke vrouw, wie zal haar vinden
MD221/189517: FRITS ABRAHAMS - Een winter vol verhalen
U50V124/145782: FRITS ABRAHAMS - Oog in oog Notities van een dwarskijker

Next 1000 books from Boek2 Antiquariaat[an error occurred while processing this directive]

9/14