Antiquariaat B.M.Israel B.V.
G. van IJsselsteinlaan 57, 1934 GM Egmond aan den Hoef, The Netherlands. Tel.: Cell phone 00 31 (0)6 2 61 54 061            Email: bmisrael@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1755: STAHL, G.E.- blood circulation.- - Dissertatio epistolica ad ...J. Slevogt...De motu tonico vitali, & independente motu sanguinis particulari; qua demonstratur, Stante Circulatione, Sangvinem, & cum eo commeantes Humores, ad quamlibet corporis partem specialem, prae aliis, copiosius dirigi & propelli posse. ... novum argumentum.
7583: STALPART VAN DER WIEL, Cornelis - Observationum Rariorum Medic. Anatomic. Chirurgicarum Centuriae Posteriores Pars prior. [all published of the 'Posteriores' section] Auctior Longe, atque emendiator. Accedit P. Stalpartii vander Wiel ...[from Kk1 recto, p. 513]De Nutritione Foetus Exercitatio. Editio novissima.
5110: STALPART VAN DER WIEL, Cornelis - Eerste deel, van het tweede Hondert - getal der zeldzame aanmerkingen, soo in de genees- als heel- en sny-konst. Meest By eygen ondervinding van tijt tot tijt, vergadert, en opgestelt...
11858: STALPART VAN DER WIEL, Cornelis.- - Hondert seldsame aanmerkingen, so in de genees- als heel- en snykonst...
12260: STALPART VAN DER WIEL, Cornelis - Eerste deel, van het tweede Hondert - getal der zeldzame aanmerkingen, soo in de Genees- als Heel- en Sny-konst. Meest By eygen ondervinding van tijt tot tijt, vergadert, en opgestelt...
1928: STANNIUS, H. (FR.) - Das peripherische Nervensystem der Fische, anatomisch und physiologisch untersucht.
845: STARK, J.S. - Die Elektrizität in Gasen.
3973: STAS, J.S. - Nouvelles recherches sur les lois des proportions chimiques, sur les poids atomiques et leurs rapports mutuels.
10090: STAVORINUS, J.S.- Kaap de Goede Hoop.- Molukken.- Batavia.- Ambon.- - Voyages par le Cap de Bonne - Espérance Dans L'Archipel Des Molucques, de 1768 A 1771 et de 1774 A 1778, De J. Stavorinus, Chef d'escadre de la République Batave. Traduits du Hollandois, Par H.J.Jansen. Seconde édition. Ornée de cartes et de Figures. TOME SECOND.
6019: STEENSTRUP. J.J.S - Ueber den Generationswechsel, oder die Fortpflanzung und Entwicklung durch abwechselende Generationen, eine eigenthümliche Form der Brutpflege in den niederen Tierklassen...Ubersetzt von C.H. Lorenzen.
2529: STEINER, FR. - Handbuch der Feldärzte der k.k. Armee enthaltend die Organisation der Armee in Bezug auf die Sanitäts-Branchen nebst einer Anleitung zum schriftlichen Dienstverkehr. Bearbeitet von Dr. Franz Steiner. ... AND: 2) Idem, Supplement Heft.
12971: STEMPELIUS, G.- Astrolabium.- 1602.- Gerard Stempel.- Adrianus Zelstius.- - Utriusque astrolabii tam particularis quam universalis fabrica et usus. Sine vllius retis, aut Dorsi adminiculo. ... studio verò, & ijndustria D. Gerardi Stempelij Goudani, & M. Adriani Zelstij, in lucem iam primum emissa.
11044: STERNE, Laurence.- JANIN.- - Voyage Sentimental. Traduction Nouvelle. Précédée d'un Essai sur la vie et les ouvrages de Sterne. Edition Illustrée par MM. Tony Johannot et Jacque.
5019: STERRE[N], D. Van der - Verhandeling der Genees- en Heel-konstige Practyk der Medicynen, steunende op d'Ondervinding van verscheyde Aanmerkingen. Door Dionisius vander Sterre. Medicijne Doctor.
1756: STERRE[N], D. van der - Verhandeling der Genees- en Heel-konstige practyk der medicynen, steunende op d'ondervinding van verscheyde aanmerkingen.
510: STEVIN, SIMON - Vita Politica. Het Burgerlyk leven, beschreven door Simon Stevin. In sijn leven raad, ende ingenieur sijner Princelicke Excellentie Maurits Grave van Nassau, & c. Stadhouder van Holland. Seer noodig om in alle Houkse ofte Cabeljaawse tijden: ende bysonder lik gedurende onse binnenlandse verschillen in Holland, geleesen te werden.
6203: STEVIN, S. [Ed. by DIJKSTERHUIS] - The principal works of Simon Stevin.
1931: STILLING, (B.) - Physiologische, pathologische und medicinisch-practische Untersuchungen über die Spinal-Irritation.
10386: STIPRIAAN LUÏSCIUS, A.G. van.- VAN ROSSUM.- Binding.- - De Stelling van den Franschen Geneesheer Devèze, dat de Gele Koorts niet besmettelijk is, getoetst aan rede en ondervinding, in een verslag aan de eerste klasse van het Koninklijk - Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten.
4208: STIPRIAAN LUISCUS, A. V.- Thesis.- - Observationes chemicae de quibusdam salibus essentialibus vegetabilium. Publicae defensae,
4057: STOKER, L. - Thermographia Budensis, seu scrutinium physico-medicum aquarium mineralium Budae scaturientium, de earum origine situ, antiquitate, numero, mineralibus, virtutibus & usu medico, tam interno, quam externo, per frequentia Mechanico - spagyrica experimenta & multiplices easque proprias per novemdecim nunc annorum decursum observationes medico theoretico practicas elaboratum & bono publico in lucem datum per Laurentium Stoker, ...
1757: STOKES, W., - A treatise on the diagnosis and treatment of diseases of the chest. Part 1. Diseases of the lung and windpipe.
8610: STOOPENDAAL, D. [engr.].- De Leth.- Collection of plates and views.- - Het Verheerlykt Watergraefs- of Diemer-Meer: By de Stadt Amsterdam, Vertoont in Verscheyde Vermakelyke Gezichten Van Deszelfs Lustplaatzen En Landhuizen, Hoven, Tuinen, Fonteinen, Vyvers, Gras- en Bloemperken, Gemeene en Byzondere Ryen Wandel-Weegen, Malibaan, Herbergen En Bruggen, Alle naar 't ....
4209: STÖRCK, A., - Libellus, quo demonstratur; cicutam non solum usu interno tutissimi exhireri,....curatu impossibiles dicebantur. Ed. altera.
2534: STÖRCK, A. VAN [G. Ten Haaf, transl.] - Verhandeling over de voornaamste kwetzuuren die den heelmeesteren in de legers, in belegerde steden, en op schepen van oorlog en elders kunnen voorkomen, door gevallen dienaangaande gesterkt; mitsgaders over niet of al nodig afzetten der leden. 2e en verm. druk.
2533: STÖRCK, A. VON [G. Ten Haaf, transl.] - Onderwijs in de beoeffenende geneeskunde, opgesteld ten dienste der leger - en dorp- chirurgijns ...in het Nederduitsch vertaald...door G. ten Haaff.
2433: STRADA, F.- DU RYER.- - Histoire de la guerre de Flandre. Traduitte de Famianus Strada par P. Du Ryer.
3008: STRASSER, H. - Ueber den Flug der Vögel. Ein Beitrag zur Erkenntniss der mechanischen und biologischen Probleme der activen Locomotion. [Separatabdruck ...].
10115: STRASSER, H. - Ueber den Flug der Vögel. Ein Beitrag zur Erkenntniss der mechanischen und biologischen Probleme der activen Locomotion. [Separatabdruck ...].
6028: STRICKER, S. (ED.) - Handbuch der Lehre von den Geweben des Menschen und der Thiere. Erster [Zweiter] Band.
1027: STRICKER, S. (ED.) - Handbuch der Lehre von den Geweben des Menschen und der Thiere. Erster [Zweiter] Band.
10053: RIVIERKAARTEN.- BEYERINCK.- VAN STRAALEN.- Cartography.- maps.- WHAAL STROOM.- Q.- - 'Plan van het Nieuwe Kanaal door den Eertyds Bylandschen nu Hollandschen Waard, zo als het zelve by eene Inspectie en Peilingen in het begin van Maart 1775, gesitueert, met byvoeging van een Gedeelte der Rivier Bovenwaards tot aan de Zalmoortsche Ryswaarden, en een Gedeelte van het Beneden-Spyk, ...zynde in dit Plan getekent de Projecten tot Beneficieering van het Nieuwe Kanaal, ... Bilgen, .. Brunings, ... de landmeeters Fred.k en Mart.s Beijerinck en Hendrik van Straalen, zynde deze verkleint en Getekent op order van Hun Ed: Mog: De Heeren Gecommitteerde Raaden enz: enz: in het begin van January 1777, Door Hendrik van Straalen, Geadmitteerd Landmeeter.'
10046: RIVIERKAARTEN.- BEYERINCK.- VAN STRAALEN.- Cartography.- maps.- WHAAL STROOM.- G. - 'Plan van het Nieuwe Kanaal door den Eertyds Bylandschen nu Hollandschen Waard, zo als het zelve gesitueerd was by de Opnemeing door de Landmeeers Mart.s Beijerinck en Hendrik van Straalen in het laatst van December 1774, volgens het Rapport van den 7den January 1775. zynde deze verkleint en Getekent op order van Hun Ed: Mog: De Heeren Gecommitteerde Raaden enz: enz: in het laatst van December 1776. en in het begin van January 1777. Door Hendrik van Straalen, Geadmitteerde Landmeeter.'
6952: STROUSE, N.H. & J. DREYFUS - C-S The Master Craftsman. An account of the work of T.J.Cobden - Sanderson by Norman H. Strouse. Cobden - Sanderson
4568: STRUVE, B.G. - Introductio in notitiam rei litterariae et usum bibliothecarum... Sextum prodit cura J.C. Fischer.
2340: STRUVE, F.W. G. & O.W. STRUVE - Expédition chronométrique executé par ordre de S.M. l'Empereur Nicolas Ier entre Altona et Greenwich pour la détermination de la longitude géographique de l'observatoire central de Russie. Rapports...
2297: STRUVE , F.W.G., - Expédition chronométrique executée par ordre de S.M. l'Empereur Nicolas I...entre Pulkova et Altona pour la détermination de la longitude géographique rélative de l 'observatoire central de Russie. Rapports...
4499: STUART, ROBERT - A descriptive history of the Steam Engine. Illustrated by engravings of forty-seven engines. The Third edition.
6047: STUMPF, C. - Über den physiologischen Ursprung der Raumvorstellung.
7102: SURINGAR, S.B. - Geschied- en oordeelkundige verhandeling over het leerstelsel van den Franschen geneesheer Broussais. ... Bekroond en uitgegeven door de Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in Noord-Holland, zitting houdende te Amsterdam.
2088: SURINGAR, S.B. - Geschied- en oordeelkundige verhandeling over het leerstelsel van den Franschen geneesheer Broussais. ... Bekroond en uitgegeven door de Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in Noord-Holland, zitting houdende te Amsterdam.
2390: SURIUS, L. - Commentarius brevis rerum in orbe gestarum, ab anno salutis M.D. (1500) usque in annum 1574...
5827: SWAGERMAN, E.P. - Ontleed en heelkundige verhandeling, van het Waterhoofd, het Watergezwel- en verdere bekende gebreken der ruggegraat. Nevens eenige aanmerkingen over de boghelwording en het mankgaan. Alles alleen uit waarneemingen opgemaakt en verklaard. Met Plaaten [2x]
3976: SWALVE, B. - Querelae ventriculi renovatae, sive NPOEONONOIIA ejusdem naturalia sua sibi vendicantis & abusus tam diaeteticos, quam pharmaceuticos perstringentis.
1758: SWALVE, B. - Pancreas pancrene: Sive pancreatis et succi ex eo profluentis commentum succinctum.
10483: SWAMMERDAM, Johannes.- THRUSTON.- MAYOW.- Respiration.- - Tractatus physico-anatomico-medicus de respiratione usuque pulmonum, In quo, praeter primam respirationis in foetu inchoationem, aëris per circulam propulsio statuminatur, attractio exploditur; experimentaque ad explicandum sanguinis in corde tam auctum quam diminutum motum in medium producintir. B.u.w. 2) THRUSTON, M. De respirationis usu primario, diatriba. B.u.w. 3) MAYOW, J. Tractatus duo, quorum prior agit de respiratione: alter de rachitide.
2461: SWINDEN, J.H. VAN [Ed.].- Longitude.- - Verhandeling over het bepalen der lengte op zee, door de afstanden van de maan tot de zon, of vaste sterren,...5de, vermeerderde en verbeterde, druk. B.u.w. 2) IDEM, Verzameling van tafels ten dienste der zeelieden, en vooral ter bevordering van het bepalen der lengte op zee, door de Afstanden van de Maan tot de Zon, of de vaste sterren; ...5e verbeterde druk, uitgegeven door J.H. van Swinden, Hoogleraar in de Wysbegeert, Wis- Natuur- en Sterrekunde te Amsterdam....
10473: SWINDEN, J.H. van.- ALS.- J. HENNERT.- 1808.- - Autograph letter signed. In French dated 'Amsterdam 30 May 1808' addressed to J.F.Hennert, Utrecht, among other things thanking him for a received 'Mémoire'. With further personal recollections of the time when Hennert was van Swinden's tutor at Leyden university.
13359: SWINDEN, J.J. VAN.- Electricity.- 1784 - Recueil de Mémoires sur L'Analogie de L'Electricité et du Magnétisme, couronnes & publiés par l'Académie de Bavière, traduits du Latin & de l'Allemand, augmentés de Notes, & de quelques Dissertations nouvelles, par J.H. van Swinden, Professeur de Philosophie dans l'Université de Franeker... Tome Premier [Tome Second, Tome Troisième].
13409: SWINDEN, J.H. van.- LS.- RECEIPT FOR BOOKS.- POIDS ET MESURES.- 1798 - 'Etat des exemplaires des ouvrages imprimés par ordre du Comité de Salut public. Livres par le C. [P.] Molard [Bookseller, publisher editor, printer, 1759 - 1837]... du Depot rue de Luccioversile [?] d'apres l'autorisation de Ministre de l'exterieur en date de 19 Vendenianis an 7 de la République Française au Citoyen van Swinden, deputé de la Republique Batave pour les poids et mesures. [...]. What follows is a list of 10 French publications [in 2 copies] for which Van Swinden signs for receipt. The list probably written out by somebody else. 'Recues les partes [?] ci dessus mentionnees'. In the note we have tried to identify some of the authors of the books on the list.
13400: SWINDEREN, TH. van.- ALS.- H.W.TYDEMAN.- - Small autograph letter to Professor Tydeman, his cousin, 'Zeer Waarde Neef', in which he informs Tydeman that 'Wachter' awaits the arrival of 'Bakker' before he departs for Germany. He wishes to see a certain part of letter by van Breda and Heynsbergen. Could I trouble you to enclose this passage in your next letter containing material to [Publisher] oomkens. Van Swinderen is happy to announce that, by luck of the draw, he has been 'vrijgeloot als Kanonier Kustbewaarder'. With the conscription of military men for 1808 not even professors, nor for that matter clergymen, were exempt. 'Kneppelhout' did not go to Paris as I incorrectly wrote in my last letter. Signed van Swinderen.
8493: SYDENHAM, Th. [Transl. into Latin by Gilbert Havers].- First continental edition.- - Methodus Curandi Febres, Propriis Observationibus Superstructa. Multa egerunt qui ante nos fuerunt, sed non peregerunt: multum adhuc restat operae, multumque restabit: neque ulli nato post mille Saecula praecidetur occasio aliquid adhuc adjiciendi. Seneca.
7069: SYDENHAM, Th. - Opere Omnia Medica. Editio novissima omni alia auctior.
14348: SYDENHAM, Th. [Transl. into Latin by Gilbert Havers].- First English edition.- 1666 - Methodus Curandi Febres, / Propriis Observationibus / Superstructa. Multa egerunt qui ante nos fuerunt, sed / non peregerunt: multum adhuc restat / operae, multumq[ue]; restabit: neq[ue]; ulli na- / to post mille Saecula praecidetur occasio / aliquid adhuc adjiciendi. Seneca. /. Bound with 2) LOMMIUS, J. De curandis febribus continuis, Liber. In Quatuor Divisus sectiones: 3): HARVEI, Gedeonis [HARVEY, William], Ars Curandi Morbos Expectatione; item de vanitatibus, Dolis & Mendaciis Medicorum ...
1773: SYME, J.- - Contributions to the pathology and practice of surgery.
11269: SYMS, J.C.- VOC.- 1671.- accusations of fraud.- HOORN.- - Autenticq Verhael, ...voc Hoorn...
7273: SZAPARY, F. de - Magnétisme et magnétothérapie. 2me éd. revue et augm. d'une 3e partie sur le gyro-magnétisme.
9027: TALMA-VANHOVE, (C.) - Études sur L'Art Théatral suivies d'anecdotes inédites de Talma, et de la correspondence de Ducis avec cet artiste, depuis 1792, jusq'en 1815; Par Madame Veuve Talma, Née Vanhove, Maintenant comtesse de Chalot.
2430: TARDIEU, Ambr. (A.) - Etude médico-légale sur l
2164: TARDIEU, A., - Etude médico-légale sur la folie.
8282: Botany.-Chevreuse tardive -
10273: TARSKI, Alfred.- - Projecie Prawdy w Jezykach Nauk Dedukcyjnych [in Polish] [=The Concept of Truth in Formalized Languages.].
4322: TARTRA, A.E., - Essai sur l'empoisonnement par l'acide nitrique.
2532: TASSIN, L.- Military surgery.- 1688 - La chirurgie militaire ou l 'art de guarir les playes d'arquebusades.
6272: TAUREL, C. ED. - L'album T. 12 eaux-fortes d'après des dessins originaux et inédits de Jean Alaux, Leon Cogniet, Coutan, Henriquel Dupont, Ingres, Leopold Robert et Etna Michalon.
6900: TENIERS, D.- Interiors.- Engrs.- - 'Le Repas Flamand'. Tiré du Cabinet de Monsieur Peilhon, Secretaire du Roy.
9298: SPORT AND GAMES.- TENNIS - Engraving depicting 3 people playing a form of racket ball / badminton / tennis. A dog lower left, an ornamental fountain to the left and shrubbery and trees in the background. 17th century.
9142: TERNAUX-COMPANS, H.- Mexico.-DON FERNANDO D'ALVA IXTLILXOCHITL.- BUSTAMENTE.- - Voyages, relations et mémoires originaux pour servir à l'histoire de la découverte de l'Amérique, publiés pour la premiere fois en Français, par ... Cruautés Horribles des Conquerants du Mexique [on 2nd printed title: ....'et des Indiens qiui les Aidèrent a soumettre cet empire a la Couronne d'Espagne, ... supplément a l'histoire du père Sahagun, publ. et dédié au gouvernement suprême de la confédération mexicaine, par Charles-Marie de BUSTAMENTE [Mexico, Alexander Valdès, 1829]. . Mémoire de Don Fernando d'Alva Ixtlilxochitl. Mexico. 1829.
2431: TERNE, C. - Lucinda ontdekkende de waare oorzaken, der onkunde en onbekwaamheid van de meeste vroedvrouwen, binnen onze republiek,....
1933: TESTUT, (J.) L. - Vaisseaux et nerfs des tissus conjonctif, fibreux, séreux et osseux anatomie et physiologie.
2614: THEDEN, J.CHR.A.- SCHRAGE [transl.].- Surgery.- Naval surgery.- 1782 - Genees- en heelkundig onderwys voor land- en zee-chirurgyns, vervattende een kort begrip der ontleed- gezondheid- ziekte- genees- en heelkunde, nevens de nieuwste en zekerste Genees- en Heelmiddelen; ... Uit het hoogduitsch vertaald en met de gewoone ziekten ter ZEE, derzelver behandelinge en verdere aanmerkingen, verrykt, door A. Schrage.
5925: VIDAL et alii.- Tropical medicine theses - Tropical medicine. 27 French theses in 2 vols. See the annotation for a survey of the contributions
4682: THOMASSEN A THEUSSINK, E.J. - Algemeen overzicht der epidemische ziekte, welke in het jaar 1826 te Groningen geheerscht heeft;
856: THOMPSON, E. P. - Roentgen rays and phenomena of the anode and cathode. Principles, applications and theories. With a concluding chapter by W.A. Anthony.
855: THOMSON, J.J. - Notes on recent researches in electricity and magnetism Intended as a sequel to....Clerk-Maxwell's treatise on electricity and magnetism.
6464: THOMSON, J.J. - Conduction of electricity through gases.
11347: THOMSON, J.J. - Notes on recent researches in electricity and magnetism Intended as a sequel to....Clerk-Maxwell's treatise on electricity and magnetism.
4652: THORPE, Th.- Sale catalogue.- 1836 - Bookcatalogue of an unrivalled collection of rare, curious and usefull books, in various languages ...comprising British...and foreign history...voyages and travels, theology...classiscs,....English plays and pageants,....early English literature...
4216: THOUVENEL, (P.), - Mémoire chymique et médicinal sur le méchanisme et les produits de la sanguification, qui a remporté le prix proposé par l 'Académie Impériale ....
13325: THUNBERG, Ch. P. [Charles Pierre = Karel Peter].- ALS.- LE SUIRER [?].- 1791.- - Autograph letter in French, signed. Extensive thank you letter to an unknown recipient, in which Carl Peter Thunberg mentions the receipt a shipment of insects in a box [through a mr. Baykull], miraculously salvaged from a shipwrecked ship at Jutland, also on plants from Peru which are on their way to him. Thunberg in his turn will return plant specimina AND anything else in the way of insects or plants on the writer's desiderata list, known to Thunberg. Two boxes will be dispatched, addressed: 'à Rouen à Monsieur Le suirer [?], Consul de Suede...la pluspart des plantes sont de nos alpes [?] Lapponica. ...'Another parcel containing plants and dissertations. Thunberg will send other seeds and 'Aussi un petit echantillon d'une plante, que j'ai reçu de monsieur Linnaeus sous le nom de 'Thuja aphilla', sans aucune fructification.' The 'insect box' has numbers with the sepcimina but no catalogue identifying their names 'ainsi que je ne sais pas leurs nom...' Thunberg sends his regards
13482: THUNBERG, Ch. P. [Charles Pierre = Carl Peter].- ALS.- HERETIER [= CH. L. L'HÉRITIER DE BRUTELLE].- DANTI.- 1788.- - Autograph letter in French, signed and dated twice '... 25 Janvier 1788'' , due to an extra 16 lines for a friend of L'Héritier's, called 'Danti'. Important letter between Thunberg and L'Heritier focussing nearly entirely on Geranium specimina, a subject the latter was deeply involved in culminating in his 1788 'Geraniologia' (1787/88). Thunberg assumes his last letter with the specimen of Geranium he named 'ciliatum' is in his hands as well as the seeds of the Ger. Lippidum. Of the 'Geran. ciliatum, articulatum, capillare et quinquelobum' Thunberg will send 2 only in the current letter, the articulatum and quinquelobum being 'des pieces uniques...', adding a few 'nouvelles et rares' not described by M. Cavanilles. Thunberg adds two species of 'Grielum', 'Toutes ses especes sont de Cap de bonne esperanze et des provinces interieures'. 'Cavanille' species Thunberg would like to procure, see note. M. Swartz will visit in 2 months. Regards 'de cette Pays de Nord'. Danti letter see note.
2540: TIDEMAN, B.J. - Verhandeling over de scheepsbouwkunde als wetenschap, zamengesteld vooral met het oog op het geheel stelselmatig ontwerpen van stoomschepen, voor oorlogs-marine en koopvaardij.
9982: TIELEMAN VAN DER HORST, & Jan Schenk [engr.].- POLLEY, C.- Waterwerken.- Sluizen.- Bruggen.- - Theatrum Machinarum Universale, of keurige Verzameling van verscheide grote en zeer fraaie Waterwerken, Schutsluizen, Waterkeringen, Ophaal- en Draaibruggen. .. I. Deel. Laatste en beste druk. IDEM, 2) POLLEY, Jacob, Theatrum Machinarum Universale; of Keurige Verzameling ... Waterwerken... II. Deel.
14960: TIELEMAN VAN DER HORST, & Jan Schenk [engr.] - Theatrum Machinarum Universale, of nieuwe algemeene Bouw-Kunde, waar in, Op een naauwkeurige, klaare en wiskunstige wyze, wordt voorgestelt en geleert, het maaken van veelerley soorten van Trappen , met derselver Gronden en Opstallen, mitsgaders het uytslaan der selve, als meede het maaken van allerhande rechte en kromme ofte wel gewrongene Quartier-Boomen, Slaapers, Leuningen, Cieraaden en Loftwerken; en ook het maaken van vierkante, agtkante, ronde en ovale Lantaarens, en wat 'er meer tot dit soort van Bouw-kunde behoort: Geopent en geteekent, door den Beroemden Kenner der Bouwkunde ...
4220: TILDEN & CO., A., - A catalogue of pure medicinal extracts prepared in vacuo at the steam works of...embracing the therapeutical use of each article,...
9443: TISSOT, (S.A.) & L. BICKER (Transl.).- 1772 - Tissots. en Bickers. Raadgeving voor de gezondheid van den gemeenen man. van landlieden en allen, die hulpe van eenen bekwaamen genees- of Heelmeester ontbeeren, of niet spoedig genoeg bekomen kunnen; dienende tevens tot een nuttig Genees- en Heelkundig Handboek voor Landheeren, Dorp-Leraaren, weldadige Lieden, Dorp-Heelmeesters, en allen die zig uit menschenliefde of beroepshalve met het geneezen van Zieken bemoeijen. Derde druk., Aanmerkelyk vermeerderd en verbeterd.
8470: TISSOT, (S.A.) & L. BICKER (Transl.).- 1772 - Raadgeving voor de gezondheid van den gemeenen man. van landlieden en allen, die hulpe van eenen bekwaamen genees- of Heelmeester ontbeeren, of niet spoedig genoeg bekomen kunnen; dienende tevens tot een nuttig Genees- en Heelkundig Handboek voor Landheeren, Dorp-Leraaren, weldadige Lieden, Dorp-Heelmeesters, en allen die zig uit menschenliefde of beroepshalve met het geneezen van Zieken bemoeijen. Derde druk., Aanmerkelyk vermeerderd en verbeterd.
8471: TISSOT, (S.A.) & L. BICKER (Transl.).- 1779 - Raadgeevingen voor de gezondheid der Groote en Rijke lieden, naar het Fransch van den Heere Tissot, gevolgd, vermeerderd en op ons land toepasselijk gemaakt, door L. Bicker.
7220: TITSINGH, A. - De verdonkerde heelkonst der Amsterdammers, uit hunne eigen handvesten, tot nut van de Proeve- en Leerlingen, door redelyke oeffeningen opgehelderd, en voor de Geleerden, en Ervarenen, met aanmerkelyke Bevindingen bevestigd, ...
5948: TITSINGH, A. - Rust-uuren, besteed tot opbouw der loffelyke heelkonst.
10385: TITSINGH, Isaac.- JAPAN.- CEREMONIES.- 1819.- TEXTVOLUME ONLY! - Cérémonies usitées au Japon pour les marriages et les funérailles, suivies de détails sur la poudre dosia, de la préface dún livre de Confoutzée sur la piété filiale. Le tout traduit du Japonais par Feu M. Titsingh, chef supérieure de la compagnie Hollandaise à Nangasaki, et Ambassadeur en Chine; Deux volumes in-8o, dont un cartonné oblong, renferment seize planches d'après des gravures ou des dessins originaux Japonais [=Atlas, NOT Present!!].
4062: TITTOT, P.A. - Naturae et usus thermarum Plumbariarum Lotharingiae, ....
10978: DU TOIT, S.J.- AFRICAN LANGUAGE.- [Di Genootskap van regte Afrikaners] - Ferelijkende taalkunde fan Afrikaans en Engels.
4956: TORTI, FR.- PRIZE BINDING - Therapeutice specialis ad febres periodicas perniciosas. B.u.w. 2) Idem, Responsiones Jatro - apologeticae ad criticam dissertationem de abusu chinae chinae mutinensibus medicis perperam objecto a clarissimo quondam viro Bernardino Ramazzino.
4217: TORTI, FR., - Ad criticam dissertationem de abusu chinae chinae.
9757: TOSETTI, Urbano - Compendio Storico della vita di S. Guiseppe Calasanzio della Madre di Dio fondatore delle scuole pie scritto da Urbano Tosetti di S. Paolo sacerdote dello Stess'ordine. Terza Edizione.
4678: TOURETTE, G. [A.E.B.] DE LA - L'Hypnotisme et les états analogues au point de vue médico-légal. Les états hynotiques et les états analogues. Les suggestions criminelles. Cabinets de somnambules et sociétés de magnétisme et de spiritisme. l'Hypnotisme devant la loi. ... Preface de M. le Dr. P. Brouardel
4273: (PITTON DE) TOURNEFORT, J.P. - Histoire des plantes naissent aux environs de Paris, avec leur usages dans la médecine.
4279: TOURNON, D.J. - Flore de Toulouse, ou description des plantes qui croissent aux environs de cette ville, ...leur lieu natal, l'époque de leur floraison, ... leurs propriété en médecine, en économie rurale, et les tables de leurs noms français, latins et patois.
11646: NHM.- Nederlandsche Handel Maatschappij.- JAVA.- Coffee auctions.- trade - Serie van 15 brochures in originele [blauw, geel, grijs] gedrukte omslagen betreffende de handel en wandel van de Nederlandsche Handel Maatschappij tussen 1848 - 1878, ten dele handelend over de koffie veilingen.
6537: TRADECATALOGUE.- FOURMENT, HOUILLE, & CIE. Maitres de forges - Ornements en Fonte de Fer [Catalogue of cast iron metalwork]. Fourment, Houille & cie. Maitres de forges, Ancienne Maison Barbezatte & cie.
1774: TRAVERS, B. - An inquiry into the process of nature in repairing injuries of the intestines: Illustrating the treatment of penetrating wounds, and strangulated hernia.
1775: TRENDELENBURG, F. - Ueber die operative Behandlung der Embolie der Lungenarterie.
7070: TRILLER, D.W. - Commentatio de Pleuritide ejusque curatione adjectis simul X. singularibus pleuriticorum Historiis.
7119: TRIOEN, C., DEL PAPA, J, DE GORTER, J - Observationem medico chirurgicarum fasciculus. BUW. Del Papa: Exercitate humoribus. BUW. De Gorter J. Exercitationes Medicae Quatuor.
10641: TROMP.- QUESTIERS, D.- Lijkdicht.- 1653.- - Uit-Gangh / van / den door-luchtigen Zee - Helt, / Marten Harpertsz. Tromp, / Ridder, / L. Amiraal [sic] van Hollant en Westvrielant./
10643: TROMP.- DUBBELS, P[ieter].- Lijkdicht.- 1653.- - Lyk - Tranen, / over de Dood / van den Door - luchten Zee-held, / Marten Harpertsz, Tromp / Ridder, Luytenant Amiraal' [sic] / Van Hollandt, & c. /
10646: TROMP.- TERINCK, J.- Lijkdicht.- 1653.- - Tranen. / Gestort over het droevig overlyden van den Manhafte en Godsalige Zee-heldt, / Marten Harpertsz Tromp, /Christelijck in den Heer ontslapen, / den 10 Augustus1653./
10645: TROMP.- DODEUR, T.- Lijkdicht.- 1653.- - Laure-Crans, / Geoffert aent afgestreden Lijck van den Eedelen Manhaften Heldt / Marten Harpertszen Tromp, / Ridder. / Luytenant Admirael van Holland, & c. / Ridderlijck vechtende, door een Musquet Koogel gesneuvelt, in de groote Zee-slach voor Schevelingen, / op den 10 Augusti 1653./
10644: TROMP.- JONKTYS, Daniel.- [JONCTYS, JONGTIJS].- Lijkdicht.- 1653.- - Lykzvcht / Over de droeve dood van den onvergelijkelijken Zeeheld, / Martin Herpertz Tromp, / Ridder, Lieutenant Ammiraal: gesneuvelt in 't Jaar 1653. op den 10 van Oogstmaand, in den bloedigen zeeslag / voor de Maze, tusschen de twee machtige vloten van Neder, ende Engeland. /
4324: TRONCHIN, T.- Lead Poisoning.- - De colica pictonum. [..., In Academia Genevensi Med. Prof. Collegii Medici Amstelodamensis Olim Inspectoris, acad. reg. scient. Berolin. & c.]
9363: THEATRE.- SCENES.- DE ONTDEKTE SCHIJNDEUGD.- TROOST - 'De Ontdekte schijndeugd, 3e bedrijf, 1e toneel: de dienstmaagd Belitje maakt plezier met haar vrijer Dirk'
6934: TROOST, C.- Vrijagie.- engrs. - 'Vrijagie van Reinier Adriaansz. bij Saartje Jansz.'
6935: TROOST, C.- Verliefde Brechje.- engrs. - 'Het Verliefde Brechje'
6936: TROOST, De ontdekte schijndeugd.- engrs. . - 'De Ontdekte schijndeugd' 'De Brave Philibert, die door zijn trouwe knecht...'
4221: TSCHIRCH, A., - Vorträge und Reden von A.Tschirch. Gesammelt und herausgegeben von Schülern und Freunden.
6198: TSCHIRNHAUS, E.W. VON & COLOMESIUS - Gallia Orientalis sive Gallorum qui linguam Hebraeam vel alias Orientales excoluerunt vitae. Variis hinc inde praesidiis adornmatae, Labore & studio Pauli Colomesii Rupellensis. B.u.w. 2) E.W. von TSCHIRNHAUS), Medicina Mentis, sive Tentamen genuinae Logicae, in qua differitur de methodo detegendi incognitas veritates. AND 3) IDEM, Medicina Corporis, seu cogitationes admodum probabiles de conservanda Sanitate.
1538: TSURUTA, K. [Presentation to Kamerlingh Onnes] - Note on an Arrangement and its adjustments for finding the Young's Modules by bending, with some measurements on Rods of Various Substances.
12437: TULP, Nicolaas.- - Geneeskundige waarnemingen van Nikolaas Tulp. Oud Burgemeester der Stad Amsterdam. Naar den 6den druk uit het Latyn vertaalt. Hier is bijgevoegt de Lykoratie van den zeer vermaarden Heer Ludovicus Wolzogen. Op den dood van den Agtbaren en zeer Vermaarden Schrijver.
2542: TUPINIER, (J.M.) - Rapport sur le matériel de la marine présenté a M. Le Vice-Admiral de Rosamel, ... par M. Le Baron Tupinier.
5905: TURNER, Dawson - Catalogue of the manuscript library of...comprising ... 40.000 autograph letters, the unique copy of Blomefield's history of Norfolk, containing above 7000 drawings, engrs., etc. and other illustrated county histories, ...richly illuminated missals, etc.
4710: TWICKEL.- WASSENAER, Heere Grave van - Reglement ter voorkominge van Brand, op en omtrent Huyse Twickel; als meede de behandeling der Brandspuyten van dezelve Huyse; Added instruction for the: I) zakke-dragers, 2) brandmeesters 3) lantaarndragers 4) leere-slangleiders 5) commandeurs
5023: ALBUM AMICORUM.- Guestbook.- QUARLES VAN UFFORD -TWISS - Zusje's Guestbook. Zusjes Gastenboek begonnen bij het Inwijdings - Diner van haar Eigen Kamer. [Sister's Guestbook, begun with the inauguration dinner for her Own Room]
8967: ORNITHOLOGY.- GOULD.- Mountain Linnet or twite - Handcol. lith. of 'Mountain Linnet or Twite. Linaria Montana; (Ray). 'Fratertje'
4869: TYNDALL, J - Sound. A course of 8 lectures.
4864: TYNDALL, J. - Contributions to molecular physics in the domain of radiant heat. A series of memoirs published in the 'Philosophical transactions' and 'Philosophical Magazine', with additions.
14056: TYNDALL, J - Sound. A course of 8 lectures.
4064: UCCELLI, G.G.- Balneology.- Rosellane.- 1826 - Saggio sulle terme Rosellane.... Con l'aggiunta dell'analisi delle acqua del Prof. G., Gazzeri.
8600: UILKENS, J.A.- Thermometers.- - Korte op ondervinding rustende thermometer-beschrijving.
10011: USSELINCX.- WIC.- Bye-Corf.- USSELINX.- - Bvlle oft Mandaet des Paus van Roomen / aende gheestelicheyt al om bevolen / om haer aavijs te vernemen opt Stuck van den Vrede-handel met de Hollantsche ketters... [Being a part of the 'Den Nederlandschen Bye-Corf: waer in Ghy beschreven vint al het gene dat nu uytgegaen is op den stilstant ofte vrede (seer nootsaeckelick om te lesen van alle Lief-hebbers des Vaderlants waer uyt men den Spaenschen aert mach leeren kennen ende altijdt op syn hoede te wesen beginnende in Mey 1607 ende noch en hebben wy niet het eynde. ...].
13027: (TYSSOT DE PATOT), Simon.- Imaginary Voyages.- Jaques Massé.- 1710.- Utopia.- - Voyages et Avantures de Jaques Massé.
6320: UWINS, David - A Treatise on those disorders of the brain and nervous system, which are usually considered and called mental.
7428: VALENTIN, L. - Traité de la fièvre jaune d' Amérique: ouvrage dans lequel on recherche son origine, les causes, tant sur la terre que sur les vaisseaux, et l'analogie qu'elle présente avec d'autres maladies; on y examine, ... si il est contagieuse; on y indique non seulement les différens moyens curatifs, mais encore ceux qui peuvent en préserver les militaires, les marins, et autres qui passent dans les deux Indes et en Afrique.
6474: VALENTIN, G. - Lehrbuch der Physiologie des Menschen. Für Aerzte und Studirende.
6057: VALENTIN, G.- Physiology.- - Lehrbuch der Physiologie des Menschen. Für Aerzte und Studirende.
1779: VALENTIN, G. - Lehrbuch der Physiologie des Menschen. 2te umgearb. und verm. Aufl.
1081: VALLES, Fr.[ancisco de].- Hippocrates - Commentaria, in septem libros Hippocratis de morbis popularibus, in prognosticum Hippocratis, & in quatuor Hippocratis libros de ratione victus in morbisacutis. Nunc primum in Galliis excusa ... opera et studio S. Gaudei ...
2439: VALLISNERI, A. - Istoria della generazione dell' uomo, e degli animali, se sia da'vermicelli spermatici, o dalle uova; con un trattato nel fine della sterilità, e de' suoi rimedji; con la critica de' superstui, e de' nocivi; con un Discorso Accademico intorno la Connessione di tutte le cose create; e con alcune Lettere, Istorie rare, Osservazione d'Uomini illustri: ...
1780: VALLISNIERI, A. - Esperienzi ed osservazioni intorno all' origine, sviluppi, e costumi di varj insetti, con altre spettanti alla naturale, e medica storia. 2a ed. (with) Nuova giunta di osservazioni intorna all' istoria medica e naturale, non solamente del signor Vallisnieri, ma di altri celebri autori, a lui scritte, con annotazioni, e riflessioni del medesimo.
1781: VALSALVA, A. M.- [Morgagni, ed.] - Opera, hoc est tractatus de aure humana Editione hac Quarta accuratissime descriptus, tabulisque archetypis exornatus, et dissertationes anatomicae, que nunc primum prodeunt, ad Colon intestionum, ad arteriam Magnam, ad Accessorius nervos, ad Oculos, ad Suffusiones, & ad Renum Succenturiatorum Excretios Ductus attinentes, Tabulis Itidem Illustratee. Omnia recensuit, & Auctoris Vitam, suasque ad Tractatum, & Dissertationes Epistolas addidit duodeviginti J.B. Morgagnus Tomi Duo.
9943: VALSALVA, A.M. - De Aure Humana Tractatus, in quo integra auris fabrica, multis novis inventis & iconismis illustrata, describitur; omniumque ejus partium usus indagantur. Quibus interposita est Musculorum Uvulae, atque Pharyngis. Nova descriptio, et delineatio. B.u.w. 2) BOERHAAVE, H., Sermo Academicus, de Comparendo Certo In Physicis; quem habuit in Academia Lugduno-Batava.. & 3) IDEM, Oratio Quâ Repurgatae Medicinae Facilis Asseritur Simplicitas. ... Quum Medicinae & Botanices professionem susciperet.
12964: VARANDAEUS, JOH. - Tractatus de elephantiasi seu lepra, item de lue venerea, et hepatitide, seu hepatis....Nunc primum in lucem editi. ad 2) IDEM, Tractatus de affectibus renum & vesicae, secunda editio correcta &emendata... ad 3) IDEM, De Morbis Mulierum lib. III Mulltum antehac desiderati, nunc primum in lucem editi Opera Romani a Costa, de Briva Iucunda Doct. Medic. ad 4) IDEM, Formulae remediorum internorum et externorum secundùm genera & locos, secunda editio Genuina & ab innumeris quibus prima editio scatebat erroribus emendata.
12098: LA VARENNE, De, ... - Gastronomy - Le cuisinier françois, Enseignant la Maniere de bien aprêter? & affaisonner toutes fortes de viandes grasses & maigres, Légumes & Patisseries, & c. Revû, corrigé & augmenté d'un Traité de Confitures séches & Liquides, & autres délicatesses de bouche. Ensmeble d'une Table Alphabetique des Matires qui sont traitées dans tout le livre. Par le Sieur De Lavarenne; Ecuyer de Cuisine de Monsieur le Marquis d'Uxelles.
5915: VARIGNON, P. - Elemens de mathematique de Monsieur Varignon, des academies Royales des sciences de France... Elemens de Geometrie.
439: VARIGNON, P.- Fluid Motion.- - Traité du mouvement et de la mesure des eaux coulantes et jaillisantes.
2394: VEGA, G.- Logarithmic tables.- - Tabulae logarithmico-trigonometricae cum diversis aliis in matheseos usum constr, tabulis et formulis. Logaritmisch - trigonometrsiche Tafeln nebst anderen zum Gebrauch der Mathematik eingerichteten Tafeln und Formeln. second edition.
975: VEGA, G.- Logarithms.- - Vollständige Sammlung grösserer logarithmisch-trigonometrischer Tafeln, nach Adrian Vlack's Arithmetica Logarithmica und Trigonometria artificialis.
1787: VEIT, J., - Die Anatomie des Beckens im Hinblick auf den Mechanismus der Geburt. Eine geburtshülfliche Studie.
6878: VELDE, A. v.d.- Animals.- Engrs.- - Engraving of two goats & a turned over wheelbarrow.
6875: VELDE, A.v.d.- Animals.- Engrs.- - Engraving of 2 dogs fighting and 3 dogs in the background.
9209: VELPEAU.- JEANSELME, G. [ed] - Manuel pratique des maladies des yeux, d'après les leçons cliniques de M. Le professeur Velpeau, Chirurgien de l'Hopital de la Charité;
5990: VELPEAU, A.A.L.M. - Embryologie ou ovologie humaine, contenant l'histoire descriptive et iconographique de l'oeuf humain.
8073: VELSEN, C.- Haarlemmermeer.- - Aanmerkingen over de tegenwoordige staat van de Haerlemmer Meer. Waar in wert aangetoont hoe noodzaakelyk die moet worden droog-gemaakt, en op wat wyze dit kan geschieden, dat de steden Haerlem, Leyden, en Amsterdam, alsmede het Hoogheemraadschap van Rhynland, wegens de gevreesde ongemakken in de plaats van erger, van veel beter natuur zullen weezen als tegenwoordig.
5944: VELTHUYSEN, L. van - Tractatus duo medico-physici unus de liene alter de generatione.
4959: VENING MEINESZ, F.A. - Theory and practice of pendulum observations at sea. AND 2) Idem, Theory and practice of pendulum observations at sea. Part II. Second order corrections, terms of Browne and miscellaneous subjects.
440: VENING MEINESZ, F.A. - Theory and practice of pendulum observations at sea.
2548: VENING MEINESZ, F.A. - Bijdrage tot de theorie der slingerwaarnemingen.
463: VERDET, E. - Cours de physique. Professé à l'école polytechnique.
3991: VERDET, M.E., - Exposé de la théorie mechanique de la chaleur.
5951: VERHEYEN, Phil. - Anatomiae corporis humani...in quo tam veterum quam recentiorum anatomicorum inventa, methodo nova...editio novissima
2402: VERCLARINGHE.- ANTWERPEN. - Corte Verklaringhe - Corte Verclaringhe ghedaen by Borgemeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadtvan Antwerpen, nopende den aenslach teghen de selve stadt aengericht den XVII. deser maent Januarij. M.D.LXXXIII. stylo nouo. Midtsgaders de brieven van Credentie ende Instructie by sijne Hoochheyt gesonden aende voorsz. stadt / ende sekere Missive aen mijnen Heere vanden Tempel.
8250: VERTES, Marcel.- CIRCUS.- Watercolour by Marcel Vertès -
1785: VESALIUS, A. - La structure du corps humaine.
6095: VETH, J. & S.MULLER.- Dürer.- - Albrecht Dürers niederländische Reise I. Die Urkunden über die Reise. II. Geschichte der Reise.
1226: VIANI, Padre - Storia delle cose operate nella China da Monsignor Gio: Ambrogio Mezzabarba Patriarca d'Allessandria, Legato Appostolico in quell'Impero, e ultimamente Vescovo di Lodi scritta dal ...
6352: VICAT, L.J. - Résumé des connaissances positives actuelles sur les qualités, le choix et la convenance réciproque des materiaux propres à la fabrication des mortiers et ciments calcaires; suivi de notes et tableaux d'expériences justificatives.
5553: VIERORDT, H. (ed.).- K. Von Vierordt - Die Schall - und Tonstärke und das Schalleitiungsvermögen der Körper. Physilkalische und physiologische Untersuchungen.
7431: VIEUSSEUX, G. - Mémoire sur le croup, ou Angine trachéale, qui a obtenu la premiere mention honorable au concours ouvert par S.M. l'Empereur sur cette maladie.
6892: LONDON.- Great Fire.- Views.- - London. 'Sic transit Gloria Mûndi, London'
6848: SCOONENBERGH.- Belgium.- Views - 'View of the House, and part of the Park of Scoonenbergh, belonging to their Royal Highnesses the Governors General of the Low Countries taken from the Banks of the river, Dedicated by their most humble & most obedient servants. / Vue de la Maison...'
6837: PALEMBANG.- East Indies.- views - 'La Ville de Palimbang, dans l'Îsle de Sumatra'.
6836: MAKASSAR.- East Indies.- views - 'Macassar, Capitale du Roiaume de même nom'.
6835: BANTAM.- East Indies.- views - 'la ville de Bantam, Capitale du Roiaume de même nom'.
6834: AIMBOINA.- East Indies.- views - 'la ville d'Amboine. Capitale des Iles Molucques.'
6822: ORANJE ZAAL.- Zuid Holland.- views - Engr. view [Numbered 265, corrected in ink 58']'Gesigt van het Huys de Oranje Zaal / Vue de la Maison appellée Oranje Zaal...'
6821: OOST INDISCH HUYS.- Amsterdam.- views - Engr. view of 'T Oost Indisch Huys'
6817: BOTERMARKT.- Amsterdam.- views - Plate 34. 'Gezicht van de Boter Markt, te Amsterdam' [The present day 'Rembrandtplein']
6816: MUYDER POORT.- Amsterdam.- views - Plate 24. 'Gezicht na de Muyder Poort, te Amsterdam'
6814: MENNONITEN-WEESHUYS.- Amsterdam.- views - No plate number. 'Gezicht van 't Mennoniten-Weeshuys, tot Amsterdam'.
6813: CORVERS-HOF.- Amsterdam.- views - No plate number. 'Gezicht van het Corvers-Hof, tot Amsterdam'.
6811: LATYNSCHE SCHOOL.- Amsterdam.- views - Plate 29. 'Gezicht van het Latynsche School tot Amsterdam'.
6809: SYNAGOGEN.- Amsterdam.- views - 'De twee groote Synagogen der Hoogduitsche Jooden, en het Oude-Zyds-Huiszitten-Aalmoesseniers-Huis van agteren, in 't verschiet'
6808: ZAAG-MOOLENS POORT.- Amsterdam.- views - Plate 18. 'Gezicht na de Zaag-Moolens Poort, te Amsterdam'
6806: OOST-INDISCH HUYS.- Amsterdam.- views - Gezicht van het Oost-Indisch-Huys, benevens het Krankzinnigen-Huys, te Amsterdam.
6805: ARMENISCHE KERK.- Amsterdam.- views - Plate 83. 'Gezicht van de Armenische Kerk te Amsterdam/ Vue de l'église Arméniênne,...
6818: BEURS.- Amsterdam.- views - Engr. View of the 'De Beurs' from Wagenaar.
10481: CORVERS-HOF.- Amsterdam.- views - 'Het DIACONIE Gebou uyt de Erffenisse op bevel en ter gedagtenisse van Wylen den Ed. Heer & Mr. Ian Corver en Vrouwe Sara Maria Trip, 1723.'
6820: OUDE ZYDS CAPEL.- Amsterdam.- views - Plate 'Ss N.1.' 'Gezicht van de Oude Zyds Capel, t'Amsterdam / Vue de la Capelle du vieux Quartier de la Ville, d'Amsterdam'
5947: VIGIER, J. - Opera medico-chirurgica quae continent chirurgiam magnam. Thesaurum & armamentarium medico-chirurgicum. Enchiridion anatomicum. Historiam foetus. In quibus...,cum variis observationibus & operationibus ... Cum indicibus necessarijs Librorum, Capitum, Rerum & Verborum
658: VIGUIER, (P.F.) - Élémens de la langue Turque, ou tables analytiques de la langue Turque usuelle, avec leur développement, ...
4065: VINCENTI, D. - Raccolta di opuscoli inediti riguardanti l'aque minerali dello stato della serenissma. repubblica di Venezia, dedicata al supremo magistrato di sanita di Venezia, e data in luce da Domenico Vincenti...
5961: VINK, D. - Amoenitates philologico-medicae. In quibus medicina a servitute liberatur. Nam praeter ejus Originem, Progressum, Praestantium, Ncessitatem, Usum, Praemia Honores atque Privilegia Medicis concessa Inquiritur, An Medicina Antiquitus fuerit studium illiberale, Servisque tantum proprium.
5159: VINK [VINCK], Willem - Korte en Klaare Beschryving der Beenderen, Spieren, en Bloetvaten van 't Menschen Lighaam, in drie deelen... Met Plaaten. Tweede druk.
7093: VINNIUS, A. - In quatuor Libros Institutionum Imperialium commentarius academicus et forensis. Editio quarta, ab auctore recognita, novaque & largiore cum florum, tum rerum forensium aspersione exornata atque adaucta.
1789: VIRCHOW, R. - Darstellung der Lehr von den Trichinen, mit Rücksicht auf die dadurch gebotenen Vorsichtsmaszregelen.
1788: VIRCHOW, R.- - Die Krankhaften Geschwülste. 30 [=25] Vorlesungen gehalten während des Wintersemesters 1862 - 1863 an der Universität zu Berlin. [Also with the Titlepage 'Vorlesungen ueber Pathologie'. Zweiter Band]. Bound in at the end of the first volume: 'Katalog von Medicinischen Werke aus dem Verlage August Hirschwald. 1863'.
3079: VIVENOT, R. Edl. V. - Untersuchungen über den Einfluss des veränderten Luftdruckes auf den menschlichen Organismus.
3083: VLITIUS, J.- [Ed.].- AUTORES REI VENATICAE - Autores rei venaticae antiqui cum commentarijs Jani Vlitii; ad Christinam Augustam.
11522: VOET, Leon.- Plantin Press.- - The Golden Compasses. A history and evaluation of the printing and publishing Activities of the Officina Plantiniana. Volume I [2].
12030: VOET, Joh.- PRIZE BINDING.- Dordrecht.- Prize binding.- - Commentarius ad Pandectas... Tomus primus [secundus]... editio sexta
4227: VOGEL, R.A.- - Historiae materiae medicae ad novissima tempora producta in usum academicum. Ed. nova corr. a. emend.
14416: VOGEL, J.H.L de [Accused].- P. VAN NIEKERKEN [Victim].- ACTE VAN BESCHULDIGING.- 1815.- Afschrift - Acte van beschuldiging tegen J.H.L. de Vogel, dated The Hague, 23 June 1815. Afschrift. Copy made by the clerk H.Helder. The High Court of the 'Vereenigde Nederlanden' accuse de Vogel of having defrauded the Utrecht trader Pieter van Niekerken using counterfeit State 'waardepapieren' or bonds. 'En wordt mitsdien, Johannes Hugo Laurens de Vogel, ingevolge het Arrest van het Hoog Geregtshof, beschuldigd "van te hebben vervaardigd, immers en in allen geval, van willens en wetens te hebben gebruik gemaakt van een valsch stuk, zullende zijn een staatspapier, geldswaarde hebbende ten laste van 's Lands Schatkist.'. The amount involved was over 1100 guilders.
2572: VOGELSANCK, Nathan van, - Cort verhael van het Christelijk Overlijden van Johan Wolphart, Grave van Brederode, in sijn leven Vrij-Heer tot Vianen, Ameyde, etc.
4228: VOGLER, J. PH., - Pharmaca selecta. Auserlese Arzneimittel durch Beobachtungen am Krankenbett bestätigt. Neue verm. Ausgabe mit einem doppelten Register.
1940: VOGT, O. (Ed.) - Neurobiologische Arbeiten. Erste Serie: Beiträge zur Hirnfaselehre.
13179: VOGT, Cécile & OSKAR VOGT.- Corpus Striatum.- - Zur Lehre der Erkrankungen des striären Systems. [In: Journal f. Psychologie und Neurologie, Band 25, Ergänzungsheft 3.']. [Papers on the Corpus Striatum].
2169: VOISIN, F. - De l 'idiotie chez les enfants, et des autres particularités d'intelligence ou de caractère qui néscessitent pour eux une instruction et une éducation spéciale. De leur responsabilité morale.
2168: VOISIN, F. - De l 'homme animal.
2167: VOISIN, F., - De l 'homme animal.
2814: VOITOUX, G. - La navigation aérienne transatlantique.
4229: VOLTELEN, F.J. - Diatribe medica aditalis, memorabilem septennis apositae historiam exhibens...
8034: VOLTOLINI, (F.E.) R. - Die Anwendung der Galvanokaustik im innern des Kehlkopfes und Schlundkopfes nebst einer kurzen Anleitung zur Laryngoskopie und Rhinoskopie. ... Mit 19 dem Text eingedruckten Holzschnitten.
10650: VONDEL, J. van den .- Tragedies.- 1660.- Putjesdrukken - Vondels Treurspeelen. Begreepen in twee deelen. Joseph in Dothan. Treurspel. Insidos agitans Discordia Fratres.
10450: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W.- Catalogue.- NHSM.- Scheepvaartmuseum.- - Nederlandsch Histotisch Scheepvaart Museum. Catalogus der Bibliotheek.
8469: VOSMAER, J. - De kunst om lang te leven en wel te sterven. Een handboekje voor alle rangen, standen en leeftijden. 2de druk.
10061: VOSSIUS, P.- - Grammatica Latina Gerardi Joannis Vossii Contracta.
13223: VOSSIUS, ISAAC - De Motu Marium et Ventorum. Liber.
9479: VRIES, H. de.- Genetics.- - Intracellulare Pangenesis.
7201: VRIES, H. DE - Van Texas naar Florida. Reisherinneringen. Met talrijke illustratien.
1797: VRIES, H. DE - The mutation theory. Experiments and observations on the origin of species in the vegetable kingdom. Transl. by J.B.Farmer and A.D. Darbishire.
1796: VRIES, H. DE - Die Mutationstheorie.
10142: VROLIK, W.- Hyperoodon.- Cetacea.- Butskop - Natuur- en Ontleedkundige Beschouwing van den Hyperoodon, ... In de Algemeene Vergadering van 22 Mei 1847 met de Gouden Medaille bekroond. [Published in the series 'Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Tweede Verzameling. 5e Deel. 1e stuk.].
9846: VROLIK, W. - Over de wijze , waarop de opene ruimte in den schedel, na panboring, of ander beenverlies, wordt aangevuld. Met eene plaat.
10849: VROLIK.- DUSSEAU, J.L. - Musée Vrolik. Catalogue de la collection d'Anatomie humaine, comparée et pathologique.
1791: VROLIK, W. - Tabulae ad illustrandam embryogenesin hominis et mammalium, tam naturalem quam abnormem - De vrucht van den mensch en van de zoogdieren, afgebeeld en beschreven in hare regelmatige en onregelmatige ontwikkeling .
6049: VULPIAN, A. - Leçons sur l'appareil vaso-moteur (physiologie et pathologie)...
1941: VULPIAN, A. - Leçons sur l'appareil vaso-moteur (psysiologie et pathologie) faites à la faculté de médecine de Paris. Réd. et publ. par H.C. Carville.
8122: VYNER, R.T. - Notitia Venatica: A Treatise on Fox-Hunting. Embracing The General Managment of Hounds and The Diseases of Dogs: Including Distemper and Rabies; Also Kennel Lameness, Its Cause and Cure. A new Edition, revised, corrected, and enlarged.
8727: WAGNER, Rudolph - Handwörterbuch der Physiologie mit Rücksicht auf physiologische Pathologie. In Verbindung mit mehren Gelehrten hrsg. von Rudolph Wagner.
2365: WAITZ, F.A.C. - Onderrigtingen en voorschriften, om de gewone ziekten van Europeanen in heete gewesten te ontgaan, en zich aldaar spoedig aan het klimaat te gewennen, bijzinder met betrekking tot Nederlandsch Indië.
2441: WALDEYER (- Hartz), W. (v.) - Beiträge zur Kenntniss der Lage der weiblichen Beckenorgane nebst Beschreibung eines frontalen Gefrierschnittes des uterus gravidus in situ.
1957: WALLER, (A.V.).- BUDGE.- TALBOT.- - Recherches sur la système nerveux. [In: Compte Rendu des Seances de l'Académie des Sciences, Paris, December 1st, 1851, vol. 33, pp. 370 - 374 & pp. 606 - 611]. & TALBOT, J., ....
8966: ORNITHOLOGY.- GOULD.- Silky Warbler - Handcol. lith. of 'Silky Warbler. Salicaria? sericea. Sylvia sericea; (Natt.)
7726: WARDROP, J. (A. v.d. HOUT ed.] - Waarnemingen van den fungus haematodes. Of het zachte kreeftgezwel in onderscheidene der gewigtigste werktuigen van het menschelijk lichaam, benevens eene vergelijkende beschouwing van den fungus haematodes en het kreeftgezwel; met geneeskundige waarnemingen en nasporingen op lijken, door James Wardrop, ... Naar het hoogduitsch door C.G. Kuhn, ... door A. van der Hout ... Met acht platen.
12869: WARIN, Johan.- Horsemanship.- 1818.- - Proeve wegens het dresseeren van Paarden voor de Kavalerij; ...
3859: WARING, E.J. - Bibliotheca therapeutica, or bibliography of therapeutics, chiefly in reference to articles of the materia medica, with numer. critical, historical, and therapeutical annotations, and an appendix containing the bibliography of British mineral waters.
6893: Botany.- Pioenroos.- watercolour - Watercolour of Two Peonies. (Pioenroos).
10524: HARBOUR SCENE.- Watercolour.- - A very skillful watercolour, early 19th c., depicting 2 vessels moored at a wooden jetty, the vessels fully rigged and [all] hands on deck. The vessel on the left with full sials. Each vessel w. a small sloop at its bow. Mid center 2 more sails. To the right the village w. a large tower in the distance and 2 small round towers [resembling Sneek's 'Waterpoort'] to the right on the quai. On the jetty a man, a woman and 2 children. The flag flying from the vessel on the left looks like a dutch flag.
8813: Botany.- watercolours.- - Pioenroos. original watercolour. unsigned ca. 23 x 19 cm. Around 1790 - 1800.
8814: DOGS.- watercolours.- - Original watercolour of a small hunting dog. Ca 1790 - 1800. 16 x 19 cm. unsigned. Skilfully executed.
8303: Botany.- watercolours - Aquarel rond 1800. 'Verbassum major'
8304: Botany.- watercolours - Aquarel rond 1800. 'Tiopeolum'
6930: Gardening.- watering the plants.- watercolours - A woman watering plants in a garden, accompanied by a dog.
7588: WATERDRINCKER, Z.B.- TROMP, M.H.- 1639.- Pamphlet - Iournael ofte Korte ende waerachtige beschryvinge vande vooornaemste [sic!] gheschiedenissen ter Zee, onder het beleyt van den cloeckmoedigen Zee-helt Marten H. Tromp, Lt. Admiraal van Hollandt ende West-Vrieslandt 't zedert den 29 April 1639. tot den 28 Octob. daer aen volghende, voorghevallen. Als mede een Register der Capiteynen, groote ende monteringhe, manninghen, namen der schepen die inde eerste rescontre teghen de Spaensche gheslaghen hebben. Alles ghetrocken ende by een vergadert uyt het Journael ende de mondelinge verklaringe van den manhaften Capietyn Zibrant Barentsz Waterdrincker.
5892: WATTEVILLE, A. de - Introduction à l'étude de l'électrotonus des nerfs moteurs et sensitifs chez l'homme.
4798: WAYENBURG, G.A.M. van (ed.) - Compte rendu des travaux du Ier congrès international de psychiatrie, de neurologie, de psychologie et de l'assistence des aliénés tenu à Amsterdam du 2 à 7 Septembre 1907 rédigé par G. van Wayenburg.
1792: WEBER, E.H. & WEBER (E.F.) W. - Wellenlehre auf Experimente gegründet oder über die Wellen tropfbarer Flüssigkeiten mit Anwendung auf die Schall- und Lichtwellen.
13123: WEBER, E.H.- Bloodcirculation.- - Ueber die Anwendung der Wellenlehre auf die Lehre vonm Kreislaufs des Blutes und insbesondere auf die Pulslehre. [In: Berichte ueber die Verhandelungen der Kön. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Mathematisch-Physische Classe. 1850. III]. [pp. 164 - 204]. W. 1 lith. plate.
4235: WEDEL, G.W. [Praes.].- H.Fr. TEICHMEYER [Def.].- - Dissertatio inauguralis medica de cubebis, ....H. Fr. Teichmeyer (resp.).
3011: WEGNER VON DALLWITZ, R. - Die Aeroplane und Luftschrauben der statischen und dynamischen Luftschiffahrt schwerer und leichter als Luft.
6333: WEIDLER, J.F - Tractatus de machinis hydraulicis tot terrarum orbe maximis Marlyensi et Londinensi et aliis rarioribus similibus....Ed. sec.auct.
6290: WEIGMANN, O.- Gulden Püchlein - Holzschnitte aus dem Gulden Püchlein von 1450 in der graphischen Sammlung zu München.
13476: WELEVELD, L.(A.) van.- ALS [?].- HRH de Prins VAN ORANJE.- REQUEST TO SUBSCRIBE.- - Autograph letter by L. van Weleveld, to the Prince van Oranje [Fredrik?], in which he mentions the publication of his 'Wapenboek' and the fact that he already sent proof prints and a prospectus for said work. Weleveld assumes that these arrived in good order and '...dat de suppliant moet veronderstellen dat de bedeelde prospectus met de afdrukken nimmer in Uwer Koninklijke Hoogheids handen zijn gekomen, vermits hij steeds het genoegen heeft moeten ontberen antwoord daaromtrent ...te ontvangen'. Van Weleveld seems unhappy with this and in passing mentions the King [Willem I], Prins Frederik [2nd son of Willem I], the Crown Prince [Willem] and Prince Karel van Pruissen as subscribers! Seeing that the 'Wapenboek' will be finished by the end of the year, Van Weleveld continues his advertising campaign and resends the subscription prospectus.
13401: WENDELL HOLMES, Oliver.- ALS.- AMY TWISS [Recipient].- - Personal letter by the famous doctor and conversationalist Oliver Wendel Holmes, dated 'Boston Aug. 15th 1876', opening 'My dear Lady...' To the author & collector Amy Twiss housed in the original 'Autographensammlung von Amy Twiss' folder. Wendell Holmes acknowledges the receipt of the letter and replies most kindly to Ms. Twiss' praise for his writing skills. He then tells the events surrounding the loss of her letter upon his return to Boston after a visit to the sea-shore. Once he realises he took out his pocket-book at a pharmacy's Sunday last [in order to buy some mosquito repellant] the puzzle is solved: 'Just one hour and 15 minutes ago I got into a horse-car and went to the shop where I made my purchase. There sure enough, I found the letter!' He explains that letter writing 'a few words of communication' makes him feel better. 'I like myself better for having done so.' In 30 lines he then proceeds to explain the poem 'How the Old Horse Won the Bet'
13411: WENDELL HOLMES, Oliver.- ALS.- AMY TWISS.- - autograph letter signed by Holmes and dated 'Boston sept. 15th 1876', in which he thanks Amy Twiss for her kind letter of thanks and her enclosed pictures [and possibly a book?]. 'I have a liking for Holland, the home of my maternal ancestors more than two centuries ago, ...'. He encloses a picture for Amy Twiss '...I am afraid it looks somewhat like me, but there is no help for it.' Wendell Holmes has no further friendly 'offices'with which to repay her kindness. 'Several years ago I had a fancy for getting hold of some children's picture-books, Dutch ones...'A friend picked them up for him and Holmes 'read every word in every one of them'. Wendell Holmes thanks Amy Twiss for her kind appreciation of his books. 'With many thanks for your token of regard, I am very truly yours O.W.Holmes'
6870: WERKMAN.- VOLIÈRE REEKS 7.- VERKADE, E.- - Shakespeare's Hamlet als leesdrama
4679: WERLHOF, P.G. [J.E.Wichmann ed.] - Opera medica collegit et avxit J.E.Wichmann... Pars I [- III]
2444: WEST, C. - De pelvi muliebri ejusque in partu vi et dignitate.
754: WESTON, J. - Stenography compleated, or the art of short-hand brought to perfection; being the most Easy, Exact, Lineal, Speedy, and Legible Method extant: whereby can be joined in every sentence, at least Two, three, four, five, six, seven or more words together in one...Never before Invented. ... composed by James Weston, the Only Author and professor of this New Method.
8818: RIVIERKAARTEN.- ENGELMAN.- cartography.- maps.- BOVEN WHAAL.- i.i. - 'De Boven Whaal', A. Concept Krib uit de Millingsche Oever. B. Concept Krib tot vernauwing der bovenmond van het Pannerdensche Kanaal. ... Behoorende by het derde Rapport Bladz. 8 sub Litt.a N2lo. en Bylagen tot Resol.e 10 september 1784. Gecopieerd door my Ondergesch. Landmeeter J.Engelman.'
10080: RIVIERKAARTEN.- ENGELMAN.- Cartography.- maps.- WHAAL-STROOM.- BOVEN-WHAAL.- L.L.- - 'Kaart van de Whaal, Pannerdensche Kanaal, en opwaarts tot boven het Bylandsche Kanaal, behoorende bij het Derde Rapport en Bijlagen (Resolutie 10 September 1784) ... behelzende eene tweeledige aanwyzing: ... Resolutie 10 September 1784. Aldus deeze, .... uit de Speciale Kaarten der Landmeeters Martinus Beyerinck en Hendrik van Straalen, van 1779 tot 1784, ingeslooten, gecopieerd en samengesteld, op last van den Inspect.r Gener.l Brunings, door my ondergesz. ordinaris Landmeeter by het werk der Rivieren in Holland, J.Engelman.'
10051: RIVIERKAARTEN.- ENGELMAN.- Cartography.- maps.- BOVEN-WHAAL.- K.K.. - 'Kaart van het Rivier-Vak tusschen het Bylandsche Kanaal, en de monden van Neder-Whaal en Pannerdensche Kanaal, behelzende eene tweeledige aanwyzing: ... Resolutie 10 September 1784. Aldus uit bovengemelde Kaarten op deeze overgebragt, door my ondergesch. Landmeeter J.Engelman.'
10048: RIVIERKAARTEN.- BEYERINCK.- KLINKENBERG.- Cartography.- maps.- BOVEN-RHIJN.- WHAALSTROOM.- 2.B. - 'Kaart, vertoonende de waare gedaante van den Bylandschen Waard, benevens den loop der Rivieren: De Boven Rhijn, Whaal en Pannerdensche Canaal ... Alles Geometrice opgemeeten en in Plan gebragt, door den ondergetekende gezwooren ... Arnhem, Fred.k. Beyerinck. Deeze naa de Originele verklijnd, Lin air van 2. tot 1.in January 1771 D:Klinkenberg.'
10054: RIVIERKAARTEN.- BEYERINCK.- VAN STRAALEN.- Cartography.- maps.- WHAAL STROOM.- OUDE-WHAALT.- - 'Plan van het Nieuwe Kanaal door den Eertyds Bylandschen nu Hollandschen Waard, zo als het zelve by eene Inspectie en volgens Regt- en Dwers-Peilingen, op den 9en April 1776 tot den 14en dito ingeslooten gedaan, gesitueerd was: , zynde hier aangevoegd een Gedeelte der Rivier Bovenwaarts tot aan de Zalmoortsche Ryswaarden, en een Gedeelte van het Beneden-Spyk, ...En is deeze verkleind en Getekend op ordre van Hun Ed: Mog: De Heeren Gecommitteerde Raaden enz: enz: in January 1777, Door Hendrik van Straalen, Geadmitteerd Landmeeter.'
8: (JONG, D. DE).- Whaling.- - De Walvischvangst, met veele byzonderheden daartoe betrekkelyk. Met plaaten.
6752: WHISTLER, James Abbott McNeill.- Engravings & etchings - Engraving by Whistler. Farmhouses in the background, a meadow w. 2 horses, to the right two figures, occupied in the construction of what seems a telegraph road. Signed and dated. In frame.
4236: WIBMER, K. - Die Wirkung der Arzneimittel und Gifte im gesunden thierischen Körper.
4237: WICHMANN, J. E. - Kleine medicinische Schriften von ihm selbst gesammlet und verbessert.
2399: WIEBEKING, C. FR.- Hydraulics.- Hydraulic engineering.- 1811 - Theoretisch-praktische Wasserbaukunst. Neue umgearb. und verm. Ausgabe.
14878: WIENER, Otto.- - Die Erweiterung Unserer Sinne. Akademische Antrittsvorlesung gehalten am 19. Mai 1900 von Otto Wiener... mit Zusätzen und Litteraturnachweis.
14260: WIER, Johannes.- - Medicarum observationum rararum liber I. De scorbuto. De quartana. De pestilentiali angina, pleuritide, & peripneumonia. De hydropsis curatione. De curatione meatuum naturalium clausorum, & quibusdam aliis. Ultima Editio auctior & Emendiatior; Cum locuplete Rerum & verborum. Indice.
4284: WIESNER, J. VON - Die Rohstoffe des Pflanzenreichs. 4te Aufl.
882: WIGERI, Eliae [Praes.].- WIGER, JOH [Def.].- Thesis.- 1772.- - Dissertatio philosophica inauguralis de elasticitate aquae; Quam, Annuente numine, Ex auctoritate Rectoris Magnifici Eliae Wigeri, .... examini submittit Johannes Wigeri.
4285: WIJCK, J. V. - Verhandeling der spier-, bandt- en peesgezwellen, Doormengt met Aanmerkingen; Benevens een vertoog, betreffende ingenome Schadelyke planten, ... Foll.by: Idem, Vertoog betreffende ingenomen schadelyke planten, enz. Verschynsels daar van, en hulpmiddelen daar tegen. Voorts het beschouwen der zonder wonde schielyk omgekomen lyken en het oordeel op het zien van bloed uit menschen.
10435: MANUSCRIPT.- ZIERIKZEE.- 1781.- Willem V.- - Copie manuscript inhoudende een verzoek aan Koning Willem V [1748 - 1806], betreffende een geschilpunt tussen de Schutterij van de Stad Zierikzee en het in de stad gelegerde garnizoen Militie. De burgemeester, Schepenen en Raden van de stad Zierikzee, bepleiten dat de Schutterij van oudsher en volgens vastgestelde wetten de stad en haar burgers zal bewaken en verdedigen. De militie probeert de burgerwacht aan de kant te zetten.
1185: WILLIS, Thomas - Diatribe duae Medico - Philosophicae: Quarum prior agit de fermentatione, sive de motu intestino particularum in quovis corpore; altera De Febribus, sive de motu earundem in sanguine Animalium. Hic acceßit Dissertatio Epistolica De Urinis. ... Editio postrema prioribus longe emendatior atque auctior.
11774: WILLIS, Thomas - Nieuwe en Geneeskundige Verhandeling van de Fermentatie...
12488: WILLIS, Thomas.- Opera Omnia.- 1682.- - Opera omnia...
6014: WILMSEN, F.P. - Die glücklichen Familien in Friedheim. Ein unterhaltendes und belehrendes Lesebuch für Knaben und Mädchen von 10 bis 14 Jahren. Zweite und verm. Aufl.
4085: WINCKLER, J.H. & J.H. WAITZ - Nieuwe Natuurkundige ontdekkingen aangaande de eigenschappen, werkingen, en oorzaaken der Electriciteit, of uitlokkings - kragt, benevens eene beschryvinge van verscheide nieuwe electrische werktuigen. Mitsgaders de Aftekening derzelve in 't koper gebragt en uitgegeven door Joh. Henr. Winckler, ... Hier achter is bygevoegt de Verhandeling over dezelve stoffe. Door de Heer J.H.Waitz. B.u.w. 2) WAITZ, J.H. Verhandeling over de electriciteit, en derzelver oorzaken, welke by de Koninklyke Academie der Wetenschappen te Berlyn de Prys verkregen heeft...
2443: WIND, I.P.DE [Paulus de Wind].- obstetrics.- gynaecology.- WITTICHII [Praes.].- - Dissertatio theoretica inauguralis, de abortu. ... Pro Gradu Doctoratus... Paulus de Wind, Medioburgo Zeelandus. Ad diem 26. Augusti 1735.
11425: WINTER, A. de.- Engravings.- Monograms.- 1690 - Gefloroneerde en / Door-Eengevlogte / Naam-Letteren, / of / Sieffers. / Versiert met Nieumodesse Compertemente en Croone / Seer Dienstig voor Schilders, Silversmits, Beelthouders, en Waapensnÿders Gemaeckt./
4070: WINTERNITZ, W. - Die Hydrotherapie auf physiologischer und klinische Grundlage.
7589: WIRTH, O. - Etudes Psychiatriques. L'imposition des mains et la médecine philosophale.
4238: WIRTSUNG, CHR.- BATTUS.- - Medecyn-Boec, Daer inne alle uyt-wendighe ende inwendighe partijen des menschen lichaems/ met alle hare Sieckten ende Geeken/ van den Hoofde af/ tot de voeten toe/ ... , ende nu uyt de seste editie, in onse gemeene Nederlantsche Tale Over-gheset. Door D.Carolum Battum, ...hier achter is by gevoecht/ eenen excelenten/ nieuwen geapprobeerden Kock-Boeck, De seste verbeterde Druck. Waer by noch ghevoecht is een derde, doch seer noodigh Register, inde voorgaende Drucken uytghebleven. ... Inhoudende veele geproefde ende goet gevonden Medecijn-stucken/ om alderhande kranckheden ende ... gebreken ... te ghenesen... [parts title:] Idem, Vorstelijck Geschenck, Dat is: een Medecynboeck...
7328: WITT, J. DE [Author: BRANDT, G.] - Historisch Verhael en Politique Bedenckingen Aengaende de Bestieringe van Staets- en Oorloghs- Saken, Voor-gevallen onder de Bedieningen van de Heeren Cornelis en Johan de Witt. Beginnende Ao 1653. en Eyndigende in het Jaer 1672. met hunne Doot. Waer in alles seer naeukeurigh en oprechtelijck is waer-genoomen.
985: WITT, J. DE, (Fr. van Schooten Jr. ed.), - Elementa curvarum linearum... 2) F.DE BEAUNE, De aequationum natura, constitutionw, & limitibus...3) F. VAN SCHOOTEN, Tractatus de concinnandis demonstrationibus geometricis... 4) ST.GILLET, Celeberrimi de centro oscillationis problematis solutio.
1793: WOELFLER, A. - Ueber die Entwickelung und den Bau der Schilddrüse mit Rücksicht auf die Entwicklung der Kröpfe.
12860: WOELFLER, A. - Ueber die Entwickelung und den Bau der Schilddrüse mit Rücksicht auf die Entwicklung der Kröpfe.
12861: WOELFLER, A.- Thyroid.- - Ueber die Entwickelung und den Bau der Schilddrüse mit Rücksicht auf die Entwicklung der Kröpfe.
2400: WOLFF, CHR. VON - Der Anfangs-Grunde aller Mathematischen Wissenschaften. Neue, verb. und verm. Aufl. Idem, Kurzer Unterricht von der vornehmsten Mathematischen Schriften....Ibid, idem, 1750.
6296: GUILDHALL LIBRARY.- woodcuts - Holzschnitte der Guildhall-Bibliothek zu London.
7011: JACOBUS DE VORAGINE.- Leaf book.- Wynken de Worde - The Golden Legend. A leaf from the golden legend. Printed by him at Westminster, London, 8 January of the year 1498.
12268: BRITISH WORKMAN.- - The British Workman [and Friend of the son of toil]. Dedicated to The Industrial Classers, by their sincere Friend, The Editor.
10381: DARWIN.- BARRATT & FREEMAN.- Darwin.- Complete works - The Complete Works of Charles Darwin.
6633: (SINTENIS, Chr. Fr.).- Occultism.- Spirit world.- - Elpizon. Ueber meine Fortdauer im Tode. Erster [Sechster] Band. Dritte Auflage
12538: BENTINCK.- 3rd DUKE OF PORTLAND.- FORE-EDGE PAINTING.- ALMANACS.- THO. WRIGHT [Ed.] - A wonderful sammelband containing twelve almanacs for the year 1771, bound in contemp. full red clf., upper and lower cover with gilttooled handstamp crowned 'P' [=William Cavendish-Bentinck, 3rd Duke of Portland [1738 - 1809]. All almanacs dated 1771, the year of the binding, as indicated on compartment 2 of the spine '1771'. W. a watercolour fore-edge painting of Buckingham Palace, mainly in the colours green, grey-white, blue....
1794: WRISBERG, H. A. - Descriptio anatomica embryonis observationibus illustrata.
8463: WUNDERLICH, C. A. - Das Verhalten der Eigenwärme in Krankheiten. Zweite vermehrte Auflage. Mit 38 Holzschnitten und 7 Tafeln.
7150: WUNDERLICH, C. A. - Das Verhalten der Eigenwärme in Krankheiten.
1795: WUNDERLICH, C. A. - Das Verhalten der Eigenwärme in Krankheiten.
738: WUNDT, WILHELM - Grundzüge der physiologischen Psychologie. Dritte umgearbeitete Auflage. Mit 210 Holzschnitten. Erster [ - Zweiter] Band.
712: WUNDT, WILHELM - Untersuchungen zur Mechanik der Nerven und Nervencentren. Erste (Zweite) Abtheilung. Ueber Verlauf und Wesen der Nervenerregung. Mit 30 Holzschnitten. Ueber den Reflexvorgang und das Wesen der centralen innervation. Mit 41 Holzschnitten.
10834: WUNDT, Wilhelm.- Neurology.- - Untersuchungen über das Verhalten der Nerven in entzündeten und degenerirten Organen. Inaugural-Abhandlung, der Heidelberger medicinischen Facultät vorgelegt von Dr. Wilhelm Wundt. Mit einer Steindrucktafel.
13737: WUNDT, WILHELM - Untersuchungen zur Mechanik der Nerven und Nervencentren. Erste (Zweite) Abtheilung. Ueber Verlauf und Wesen der Nervenerregung. Mit 30 Holzschnitten. Ueber den Reflexvorgang und das Wesen der centralen innervation. Mit 41 Holzschnitten.
6059: WUNDT, WILHELM - Vorlesungen über die Menschen- und Thiereseele.
4071: WURZER, F.- Balneology.- Hofgeismar.- 1825 - Die mineralquellen zu Hofgeismar in Kurhessen im Jahre 1825, physikalisch und chemisch untersucht.
12870: WURZER, F.- Balneology.- Schwalheim.- 1821 - Die heillquelle zu Schwalheim im Füurstenthum Hanau, nach ihren physischen und chemischen Eigenschaften geprüft und ihren arzneilichen Kräften gewürdigt...
12103: YVONNEAU, Alf.- Chloroform.- 1854 - Das Chloroform und seine Anwendung in der äussern und inner Heilkunde. Aus dem Französischen mit Berücksihtigung der neuesten englischen und deutschen Literatur von Dr. Hugo Hartmann.
12867: YVONNEAU, Alf.- Chloroform.- 1854 - Das Chloroform und seine Anwendung in der äussern und inner Heilkunde. Aus dem Französischen mit Berücksihtigung der neuesten englischen und deutschen Literatur von Dr. Hugo Hartmann.
13991: YVONNEAU, Alf.- Chloroform.- 1854 - Das Chloroform und seine Anwendung in der äussern und inner Heilkunde. Aus dem Französischen mit Berücksihtigung der neuesten englischen und deutschen Literatur von Dr. Hugo Hartmann.
1072: ZACUTUS LUSITANUS, Abraham (IV) - Zacuti Lvsitani, medici, & philosophi praestantissimi, liber octavus. In quo describitur curatio morborum, qui partes vitales, & naturales infestant. Opus vitilissimum, selectis practicis quaestionibus, & mirisicis observationibus illustratum. Cum indice rerum, verborum, & observationum locupletissimo.
5127: ZIMMERMANN, J.G. VON [J.H. Hermans transl.] - Verhandeling over de Roode Loop welke in den Jare 1765 in Zwitserland heeft geregeert door J.G. Zimmerman Med. Doct. Uit het Hoogduitsch Vertaald met Aanmerkingen en Byvoegzelen vermeerderd. door J.H.Hermans.
679: ZINN, JOHANN GOTTFRIED - Descriptio anatomica oculi humani iconibus illustrata.
661: ZINN, JOHANN GOTTFRIED - Descriptio anatomica oculi humani iconibus illustrata
6312: ZINN, JOHANN GOTTFRIED - Descriptio anatomica oculi humani iconibus illustrata
4072: ZITTMANN, J. FR. - Practische Anmerkungen von den Töplitzer-Bäders, dem Boehmischen Bitter- und Biliner-Wasser. Neue Aufl. Nebst dem Bericht einer merkwürdigen Begebentheit dieser Bäder, .... 1755 saufgesetzt von Chr. G. Schwenken.
333: ZSIGMONDY, R. (A.) - Zur Erkenntnis der Kolloide.
13908: ZSIGMONDY, R. (A.) - Zur Erkenntnis der Kolloide.
1799: ZUCKERKANDL, E. - Ueber eine bisher noch nicht beschrieben Drüse in der Regio Suprahyoidea.
3081: ZUNTZ, N., A. Loewy, F. Mueller, W. Caspari, - Höhenklima und Bergwanderungen in ihrer Wirkung auf den Menschen.
4020: ZWELFER.- PHARMACOPOEIA.- Austria.- 1652.- Zwelfer.- - Pharmacopoeia regia, seu dispensatorium novum, vera et accurata componendi ratione selectissimorum medicamentorum praescriptiones continens. b.u.w. 2) IDEM, Animadversiones in pharmacopeiam augustanam nunc primum in lucem edita ... AND 3) APPENDIX ad animadversiones in pharmacopoeiam augustanam...
185: ZYL, JOHANNES VAN - Theatrum machinarum universale; of groot algemeen moolen-boek, behelzende de beschryving en afbeeldingen van allerhande soorten van moolens, der zelver opstallen en gronden; ... staande zo buiten de stad Amsterdam, als in de omliggende plaatsen; nevens eene nauwkeurige verbeelding ... van de Amsterdamsche Modder-Moolens; ...en meer andere zeer fraaie werken ten nutte der Bouw- en teken-konst; ...
186: ZYL, JOHANNES VAN - Theatrum machinarum universale, of groot algemeen moolen-boek, behelzende de beschryving en afbeeldingen van allerhande soorten van moolens ...voor het grootste gedeelte getekend te Amsterdam door Johannes van Zyl, moolenmaker van Lexmondt, I. (- IIe) Deel. Laatste en beste druk.
[an error occurred while processing this directive]

5/9