Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
91113-13: WOLFF, LARRY. - Venice and the Slavs. The discovery of Dalmatia in the age of enlightenment.
13318-26: WOLFF, ANNE E.A. - Eenden en eiken. Toekomst voor de eendenkooi van Glimmen.
241117-17: WOLFS, S.P. - Middeleeuwse Dominicanenkloosters in Nederland. Bijdrage tot een monasticon.
100113-08: WOLKERS, JAN. - Een roos van vlees. (hardcover)
26315-15: WOLKERS, JAN. - Brandende liefde.
240812-05: WOLKERS, JAN. - Serpentina's petticoat.
240812-06: WOLKERS, JAN. - De onverbiddelijke tijd.
241014-09: WOLLERICH, B.W. EN DIJK, A. (SAMENSTELLERS). - 100 Jaar Openbaar Onderwijs in Oosterhoogebrug.
16115-48: WOLPOFF, WILFORD AND CASPARI, RACHEL. - Race and Human Evolution. A fatal attraction.
181215-14: WOLTER, ANNETTE (SAMENSTELLING). - Kip en gevogelte. Voorgerechten, hoofdschotels en bijgerechten met kip, eend, gans en kalkoen.
25616-35: WOLTERS, REIN. - Blik op Zuid deel 5.
250909-5085: WOLTERS, J. - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-dorpen gemeenschap.
250909-4888: WOLTERS, P.A. (SCHRIJVER VOORWOORD). - MV & AV Middelburg 1916-1976.
250909-3021: WOLTERS, JOOS. - 75 jaar Oranje Nassau 1918-1993. De geschiedenis van een Christelijke Sportvereniging.
7814-58: WOLTHUIS, WILLEM EN VENEMA, BILL. - Stadse Diepen. Een wandeling in aquarel.
9315-42: WOLTJER, J.J. - Friesland in hervormingstijd.
250909-2534: WOLTJER, WIM (VOORWOORD). - Uithuizermeeden gezien door ‘De Stalmeesters’.
250909-1696: WOLTJER, J.J. - Recent verleden. Nederland in de twintigste eeuw.
250909-2730: WOLTJER, JAN. - Mijn jeugd in Lellens 1920-1945. Herinneringen van Jan Woltjer.
4216-66: WOLTJER, SIES E.A. (RED.). - n Plaske. Daarde Grunneger Schriefwedstried.
23814-37: WOLVERS, HENK. - Porselein / Porcelain.
250909-386: WONINK, HARRY. - Op stap langs de Drentse Kanalen.
241010-29: WONINK, HARRY. - Op de heide en in het veen.
250909-3171: WONSERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Wonseradeel.
12714-51: WOOD, IAN (ED.). - The Dorling Kindersley Encyclopedia of Fishing. The complete guide tot the fish, tackle and techniques of fresh and saltwater techniques.
250909-5444: WOOD, JAMES. - Het boek tegen God.
16813-27: WOOD, ROBERT EN TOLLEY, HARRY. - Test uw emotionele intelligentie. Het meten en stimuleren van uw EQ.
250909-3810: WOODWARD, FRED (ED.). - Rolling Stone. Images of Rock & Roll.
61115-23: WOODWARD, IAN. - The Werewolf Delusion.
281117-35: WORMGOOR, INGRID. - Op de helling. Hoe het reilde en zeilde op de Groninger scheepswerven.
2315-53: WORP, J.A. - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Deel 1 en 2.
10417-14: WORTEL, TH.P.H. - Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving.
250909-5287: WORTMANN, MARC. - De weduwetrooster.
250909-2997: WOUD, AUKE, VAN DER. (RED.). - De innige betrekking tussen stad en hogeschool. Architectuur en stedebouw van de Rijksuniversiteit Groningen,1950-1984.
26917-21: WOUDE, P. VAN DER. - 100 jaar Nieuw-Amsterdam Veenoord. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.
26917-44: WOUDE, ROLF, VAN DER. - Leeuwarden 1850-1914. De modernisering van een provinciehoofdstad.
170112-26: WOUDE, A.M . VAN DER E.A. - Dertig jaar Afdeling Agrarische Geschiedenis.
3417-192: WOUDE, JOHAN, VAN DER E.A. - In memoriam Herman Poort.
10918-27: WOUDE, JOHAN, VAN DER. - Een groene lantaarn.
140811-38: WOUDE, ROLF, VAN DER EN SCHUIT, WILLY, VAN DER. - Oude tradities, nieuwe ambities. 200 Jaar Academisch Ziekenhuis Groningen.
61115-50: WOUDT, KLAAS. - Van Canefas tot Coral. De geschiedenis van een Krommeniër familie-onderneming.
090611-37: WOUDT, KLAAS. - Honderd jaar machinebouw aan de Zaan. B.V. Machinefabriek P.M. Duyvis, Koog aan de Zaan 1885-1985.
250909-4813: WOUTERS, H.H.E. - Maastricht, stad aan heerbaan en rivier. Overzicht van de geschiedenis van Maastricht tot het einde van de negentiende eeuw, met bijzondere aandacht voor het Stokstraatgebied.
16214-80: WOUTERS, LIEVE EN MAES, FRANK. - Bagage. Zoekers naar geestelijke onthaasting.
281217-04: WOUTERS, CAS. - Seks en de seksen. Een geschiedenis van de moderne omgangsvormen.
28818-48: WOUTERS, PAUL. - Denkgereedschap 2.0. Een filosofische onderhoudsbeurt.
250909-4057: WOUTERSON, LOES. - De tweede geschiedenis.
10215-46: WRICHT, MICHAEL EN HENLEY, MAVIS. - Natuurleven in Nederland. Wilde planten, bomen en struiken, paddestoelen, vogels, vlinders, zoogdieren, vissen.
8416-36: WRIGHT, MICHAEL. - Het complete lexicon tuinplanten.
9218-17: WRIGHT, JONATHAN V. - Treasury of natural cures.
23715-28: WRIGHT, LAWRENCE. - Warm and Snug. The history of the bed.
8917-19: WTTWAALL, B.W.G. - Nederlands Klein Zilver 1650-1880.
151212-36: WUBS, E. - Oost-Groningse humoristische en dramatische verhalen uit vervlogen tijden.
4216-29: WUMKES, D.A. - Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum.
251016-50: WUMKES, G.A. - It Fryske Reveil in portretten.
251016-51: WUMKES, G.A. EN VRIES, A. DE. - Nederlandsch-Friesch Woordenboek.
51015-207: WUMKES, G.A. - Tussen Flie en Borne. Schetsen uit de geschiedenis van Schellingerland.
250909-2178: WUMKES, A.D. EN VINHUIZEN, ELIZABETH C.A. - De Sint Hippolytuskerk te Middelstum 1445-1945.
28514-165: WUMKES. G.A. - De Gereformeerde Kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796).
8616-22: WUMKES, A.D. - Op Laren an! Het levensverhaal van onze Larense schilder-tekenaar-etser Toon de Jong.
2822010-25: WUNDRAM, MANFRED. - Schilderkunst van de Renaissance.
18818-14: WURTEMBERG, SOPHIE, VAN. KONINGIN DER NEDERLANDEN. - L'Histoire de ma vie. Jeugdherinneringen.
170212-04: WURTZEL, ELIZABETH. - Het land Ritalin.
8713-17: WYBENGA, A.M. - Alderheljen. Mei in histoaryske skets bisoarge fan Doede Wiersma.
8713-18: WYBENGA, P. - Mei de rêch tsjin de muorre. Forhalen út if Frysk forset.
3417-114: WYBRANDS, W. - De abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw.
51015-145: WYBRANDS, A.W. - De Abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw.
250909-1965: WYND, ANNO. - Willewaark.
250909-5331: YARBROUGH, STEVE. - Levende geesten.
17918-09: YBEMA, KLAAS. - Wat een weer! Kroniek van het weer in Friesland 1901-2006.
250909-5570: YING, HONG. - Zomer van verraad.
13318-17: YOGANANDA, PARAMAHANSA. - Autobiografie van een yogi.
13318-10: MAHARISHI MAHESH YOGI. - Bhagavad-gita. Hoofdstuk 1-6. Opnieuw vertaald en van commentaar voorzien met sanskrit tekst.
2822010-10: YOKE. - De mens en de werelden.
250909-3345: YOUNG, DENNIS. - Antiek onderhouden en repareren.
180912-97: YPEIJ, A. EN FEITH, H.O. - Oudheden van het Gooregt en Groningen ontleend uit den giftbrief van Hendrik III aan de St. Maartenskerk van Utrecht van den jare 1040.
270909-164: YPMA, Y.N. F - Friesland Annis Domini 1940-'45. Bijdrage tot de geschiedenis van het Georganiseerde Verzet in Friesland.
250909-3406: YSSELSTEYN, G.T. VAN. - Tapestry. The most expensive industry of the XVth and XVIth centuries. A renewed research into technic, origin and iconography.
010811-18: YU, MAOCHUN. - OSS in China. Prelude to Cold War.
250909-5440: YUNG-DE PRÉVAUX, AUDE. - Jacques en Lotka. Liefde in verzet.
15815-05: ZAAL, WIM. - De verlakkers. Literaire vervalsingen en mystificaties.
250909-5571: ZAHAVI, HELEN. - Dirty weekend.
141117-05: ZANDEN, J.L. VAN. - Den zedelijken en materielen toestand der arbeidende bevolking ten platten lande. Een reeks rapporten uit 1851.
18818-07: ZANDSTRA, ALBERT. - Eindrapportage Onderzoek naar restanten van het klooster van St. Odulphus bij Stavoren.
250909-2469: ZANDT, P.J. (SAMENSTELLER). - De boerderijen in het gebied van de Noorder Afdeling en de Afdeling Uithuizen en Omstreken van de Groninger Maatschappij van Landbouw.
250909-2662: ZANEN, TEUN JAN. - Macht en onmacht. 130 Jaar vakbeweging in Groningen.
1518-43: ZANTEN, MIEKE, VAN. - Gids voor behoud en beheer van kerkelijk kunstbezit.
18818-44: ZANTEN, MARIEKE, VAN. - Aldus is opgeschilderd. Middeleeuwse muurschilderingen in Friese kerken 1100-1800.
130912-18: ZATELI, ZYRANN. - En op het uur van de wolf komen zij terug. Roman in tien verhalen.
250909-888: ZEE, P.R. VAN DER. - Zestig jaar voetbal en een vleugje korfbal in de vlecke Joure. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Sportclub Joure op 20 maart 1980.
260312-100: ZEE, F.J. DE (VOORWOORD). - Gids voor Veendam.
031210-59: ZEEMAN, MICHAËL. - God zij met ons.
20510-50: ZEINSTRA, HERMAN (INLEIDING). - Liesbeth van der Pol. Architect.
191113-32: ZEIST, L.S. (TEKST). - Rinze Hamstra 1895-1974.
091012-57: ZELLING, E.J. - Gesiena: een leesboek voor de bovenste afdeeling der laagste klasse, met prentjes.
091012-56: ZELLING, E.J. - Korte en gemakkelijke leeslesjes voor kinderen: bestaande uit woordjes van ééne lettergreep, zoonder zamengestelde voor- en achtervoegsles, met een prentje bij ieder lesje. (Vervolg op den Spelend leerenden Jan.)
250909-5528: ZENCEY, ERIC. - Panama.
020911-26: ZEVENBOOM, K.M.C. EN WITTOP KONING, D.A. - Nederlandse gewichten. Stelsels, ijkwezen, vormen en merken.
241014-56: ZHI GANG, SHA. - Soul Healing Miracles. Ancient and new sacred wisdom, knowledge and practical techniques for healing the spiritual, mental, emotional and pshysical bodies.
10918-10: ZIEGLER, FRANZ. - Magisch marsepein.
250909-4740: ZIERIKZEE. - Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland.
250909-5480: ZIGMAN, LAURA. - Zij.
180112-31: ZIJL, ANNEJET VAN DER. - Sonny boy.
19615-134: ZIJL, J. - Wel zol ‘t winnen? Klucht in ain bedrief. Veur 4 heren en 2 doames.
250909-1832: ZIJL, J. - As zun deurkomt. Spul in drei bedrieven in ‘t Grunneger dialect veur 3 doames en 7 heren.
250909-1833: ZIJL, J. - De aiwige stried. Toneelspel in drie bedrijven gedeeltelijk in ‘t Groninger dialect. Voor 7 heren en 3 dames.
250909-1897: ZIJL, JAN. - Koustaallapper in knup!. Bliedspultje in 3 bedrieven veur 5 heren en 3 doames.
250909-1878: ZIJL, JAN. - Onrust om ‘n houfnoagel. Toneelspul in 3 bedrieven veur 6 heren en 3 doames.
140911-57: ZIJL, F. VAN EN PIETERSON, J. VAN. - Grote Hoenders.
51015-75: ZIJL, JAN. - Kuutjebuten. Bliedspul in drij bedrieven veur 4 heren en 4 doames.
26917-149: ZIJLMA, J. - De Marne. Eene geschiedkundige beschouwing van de ommelanden in het algemeen en van het westelijk gedeelte van Hunsingo in het bijzonder.
3417-115: ZIJLMA, I.H. (SAMENSTELLER). - De boerderijen in de Marne.
250909-2513: ZIJLMA, J. - De Marne. Een geschiedkundige beschrijving.
250909-2070: ZIJLMA, I.H. E.A. (SAMENSTELLERS). - De Marne als eenheid.
22117-152: ZIJLMA, H.J. E.A. - Vereeniging ter Bevordering van Landbouw en Nijverheid te Leens. Gedenkboek 1841-1941.
250909-81: ZIJLSTRA, S. - Des lieven geldes isser an alle oorten gebreck. Een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de landschap Drenthe tussen 1600 en 1745.
26917-215: ZIJLSTRA, KAREL, WAL, HEDY, VAN DER EN HOUTER, JAN. - Vlieland. Met licht geschreven.
290413-35: ZIJLSTRA, JAAP EN TIMMER, CEES. - Honderd en één heiligen.
250909-1241: ZIJP, A. - De wereldoorlog.
8618-47: ZIJP, DINY. - Oma's haakgeheimen. Met 60 patronen.
14317-16: ZILVER. - Drie eeuwen Schoonhovens zilver. Tentoonstelling in het Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum.
10918-41: ZIMMERMAN, HANNA. - Textiel in context. Een analyse van archeologische textielvondsten uit 16e-eeuws Groningen.
291111-15: ZIMMERMAN, JÖRG F. - Jörg F. Zimmerman.
140911-06: ZINGSTRA, TIENKE. - Het Berenkuilse Berenboek.
22117-25: ZOER, HENK. - De Broekstreek in de twintiger jaren.
261115-13: ZOETER, TITIA EN VERHOOG, JEROEN. - Meihuizen. Zes generaties ondernemen.
31318-14: ZÖLLER, JOSEPHINE. - De Tao van levenskracht. De Chinese weg van innerlijke geneeskunst.
19118-30: ZOMEREN, DICK, VAN. - Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Weesp. Ze waren gewoon ineens weg.
15313-02: ZOMEREN, KOOS, VAN. - Een jaar in scherven.
61214-35: ZOMEREN, KOOS, VAN. - Een deur in oktober.
21917-30: ZOMEREN, KOOS. - De man op de Middenweg.
16913-64: ZON, H. VAN. - `s-Gravenhage in oude ansichten deel 2.
4216-30: ZONDAG, KOEN. - Smal en breed. Een verhaal over de Gereformeerde Kerk van Franeker 1842-1992.
22117-42: ZONDERGELD, G.R. - De Friese beweging in het tijdvak der beide Wereldoorlogen.
250909-2198: ZONDERMAN, J.W. - Kerken met een leeuw in de gemeente Ulrum. Ulrum, Niekerk, Vierhuizen.
91113-79: GRONINGEN / ZOUTKAMP. - Groningen / Zoutkamp. Stafkaart Zoutkamp.
5118-06: ZUDEICK, PETER. - Der Hintern der Teufels. Ernst Bloch - Leben und Werk.
250909-1962: ZUDERVEEN, FOKKO. - Tieds indrôkkens. Gedichten.
8416-24: TOPOGRAFISCHE ATLAS ZUID. - Grote Topografische Atlas van Nederland. 4 Zuid-Nederland.
250909-3153: ZUIDBROEK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Zuidbroek.
17313-67: ZUIDEMA, J. - Geschiedenis van het Waterschap Noordpolder gelegen in het noorden der provincie Groningen 1810-1911. Benevens de voorbereidingen tot de “Indijkinge der Noordpolder”1805-1810.
220310-38: ZUIDEMA, ELS. - De Ploeg, schilders in Hoogkerk.
231011-75: ZUIDEMA, GERT. - Noar wèl is joen stroade nuimd? Veenkoloniaal biografisch straatnamenboek.
31318-25: ZUIDEMA, W. - Wilhelmus Frederici, persona van Sint-Maarten te Groningen (1489-1525) en de Groninger staatkunde van zijn tijd.
12316-148: ZUIDEMA, J.F.B. - Het onderwijs in Usquert. Gedenkboek ter gelegenheid van de reünie op 27 juni 1987.
240910-126: ZUIDEN, HENK, VAN (SAMENSTELLING). - Groningen. De stad in gedichten.
30614-49: ZUIDERSMA, ARIE. - Dromen en geheimen. De andere wereld van Arie Zuidersma.
150311-110: ZUIDERVELD, UBEL. - Ongeregelde zinnen. Siepel en Tent, perspartners.
300113-34: ZUIDHOEK, ARNE. - Vaart. Een eeuw scheepvaarttechniek in Nederland.
271017-33: ZUIDHOEK, ARNE. - Schepen in hun element. Aanwijzingen en modellen voor tekenaars en schilders.
250909-4393: ZUIDINGA, ROBERT-HENK (SAMENSTELLING). - Dichters over dichters.
91113-54: DRENTHE / ZUIDLAREN. - Drenthe / Zuidlaren. Stafkaart Zuidlaren.
231011-190: ZUITHOFF, ATE (INLEIDING). - Reilen en zeilen van de Blauwe Schuit. De brieven die August Henkels tussen 1939 en 1944 schreef aan mede-schipper Ate Zuithoff.
250909-3520: ZUITHOFF, ATE. - Hendrik Werkman en De Blauwe Schuit. Herinneringen van een schipper.
16317-07: ZUTHEM, JOHN VAN. - Harde grond.
250909-4725: ZUTPHEN, F. VAN. - Vreeswijk aan de Lek. Momenten uit de dorpsgeschiedenis.
20510-15: ZUURVEEN, TOOS. - Van Zedenleer tot Bruintje Beer. Kind, kindbeeld en kinderboek door de eeuwen.
25616-30: ZUYDGEEST, M.P. - Stoom op haring. De geschiedenis van de stoomlogger in de Nederlandse zeevisserij.
261016-38: ZWAAN, PETER, DE. - Raadselrellen rond een rondreis.
250909-1464: ZWAGER, H.H. - Nederland en de Verlichting.
101210-41: ZWAGERMAN, JOOST. - Het jongensmeisje.
240812-12: ZWAGERMAN, JOOST. - Zes sterren.
250909-4237: ZWAGERMAN, JOOST. (VOORWOORD) - Magazijn. De nieuwe generatie schrijvers.
070412-17: ZWAMA, SAPE. - Op slag van twaalf. Verhoalen in’t Westerketiers.
5118-36: ZWAN, PUCK, VAN DER. - Urker Goed. Urker klederdracht anno 1997. Wat was en wat overbleef.
140811-40: ZWART, FRITS (SAMENSTELLING). - Willem Mengelberg (1871-1951). Dirigent conductor.
250909-5675: ZWART, ELSKE E.A. - Groningen ahoy.
28514-50: ZWART, H.H. - Appelscha in oude ansichten deel 2.
150610-72: ZWEERMAN, THEO. - Wondbaar en vrijmoedig. Verkenningen in het licht van de spiritualiteit van Franciscus van Assisi.
020911-24: ZWERVER, JAN. - 50 Jaar bereden politie te Groningen.
8618-22: ZWERVER, JAN. - Heerenveen, zo was het.
26917-221: ZWIER, GERRIT JAN. - Mijn wadden.
51015-146: ZWIERS, E. - Waar 't veen eens groeide en de heide bloeide. Een en ander over de geschiedenis der gemeente Nieuwe-Pekela.
23813-10: ZWIERS, L. - Het veen. Een roerige periode in de geschiedenis van een Drentse veenkolonie.
190410-9: ZWIERS, MARIJ. - Levensbeeindiging bij pasgeborenen en gemeenschappelijke moraal. Een ethisch-theoretische evaluatie.
150311-81: ZWIERS, DICK. - Winschoter herinneringen. Kostelijke verhalen en anecdotes 1900-1940.
2315-13: ZWIETEN, M. VAN E.A. - Groningse pot. Van knipselbonenstamppot en krudoorntjesbrij. Groningse streekgerechten en wetenswaardigheden.
3417-117: ZWINDERMAN, J. - Kent u ze nog... de Damsters.
15914-33: ZWINKELS, ESTHER. - Het Overakker complot. Indisch verzet tgen de Japanse bezetter op Sumatra 1942-1945.
26718-61: ZWITSER, EDWARD. - Buiten beeld. Aangrijpende reddingen uit 100 jaar De Reddingboot.
[an error occurred while processing this directive]

9/18