Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
22117-198: VLEER, W.T. - 75 jaar Zuivelfabriek Roden-Zevenhuizen 1893-1968.
31122-09: Vleuten, Diederik, van (red.). - Het volle leven. Herinneringen aan Gerard Reve.
16118-56: VLIERDEN, MARIEKE, VAN. - Utrecht, een hemel op aarde.
19615-127: VLIET, DAAN, VAN. - Hailgewoon. 70 Neie Grunneger gedichten, verskes en veurdrachten.
9315-180: VLIETSTRA, KEES. - Nic. 90 jaar 1920-2010. Van Jopie van der Geest tot Ricky Wu.
17822-55: Vlis, J.A. van der. - t Lant van Texsel. Een geschiedschrijving.
8122-22: Vloedgraven, Koob en Sterken, H. - Oud Staphorst in woord en beeld.
170112-14: VOCHT, EMMANUEL, DE (EINDRED.). - Het grote cocktailboek. Alles over het mixen en serveren van cocktails en longdrinks.
8416-35: VODICKOVA, VLASTA. - Rotstuinplanten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten rotstuinplanten, met vele illustraties in kleur.
16317-03: VOERMAN, J.F. - Verstedelijking en migratie in het Oost-Groningse veengebied 1800-1940.
251016-166: VOERMAN, G. (RED.). - Het Liberalisme in Groningen.
231020-65: VOET, H.A. EN KLAASSEN, H.J.S. - Groeten uit Rotterdam-Zuid. Deel 1: Noordereiland, Feijenoord, Katendrecht, Afrikaanderwijk.
11419-40: VOET, H.A. - Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van onze eeuw. Een ansichtkaartenserie van de Krimpener-, Alblasser- en Lopikerwaard en enige omliggende dorpen.
12714-20: VOETS, ERIK (VERTALING). - Aardappelen. Op een originele wijze.
7322-30: Vogel, Marianne. - Brecht gaat voor recht. Berlijnse thriller.
250909-349: VOGELESANG, HANS. - Sporen in de tijd. 25 Jaar Transvemij 1962-1987.
250909-1050: VOGELZANG, JAN EN VOGELZANG, JAN GEERT. - Vogelzangs uit Noordenveld en Westerkwartier. Jan Geerts Vogelzang en zijn nageslacht.
250909-4901: VOGIDO. - Jubileumuitgave t.g.v. het 50-jarig bestaan van de R.K.S.V. Vogido 20 juni 1981.
9821-40: VOIGT, CYNTHIA. - De gestolen mummie.
26718-09: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER, VON. - Heraldiek.
251016-167: VOLCKMANN, C.A.E. - Gezondheidszorg in Haren.
15815-18: VOLKSKUNDE. - Nederlandsche volkskunde. Gelderland, N.-Brabant, Limburg en Vlaanderen.
19618-03: VONDEL, B. VAN E.A. - 2e Exloërmond 125 jaar in beeld.
130420-01: VONK, HENK. - Drenthe in grootvaders tijd.
250909-2707: VOOGD, H. E.A. - Van het verleden naar de toekomst. De Groninger Veenkoloniën in historisch- geografisch- en economisch opzicht tijdens het Keuningscongres van 26 en 27 mei 1989 te Veendam.
270909-259: VOORS, BARBARA. - Slapeloos.
270909-258: VOORS, BARBARA. - Vertrouwen in jou.
031210-70: VOORS, BARBARA. - Zusje van me.
121210-19: VOORS, BARBARA. - De zussen van mijn dochters.
130420-39: VOOUS, K.H. E.A. - Het Beste Vogelboek.
16720-24: VOOYS, C.G.N. DE. - Middelnederlandse legenden en exempelen. Bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het volksgeloof der middeleeuwen.
51015-72: VOS, A.T. - Van d'r eigen grond. Historisch herdenkings-spel in negen tafereelen, met een proloog en een voorspel.
240910-147: VOS, RIK, E.A. - Zerken in Friesland 1535 - 1680.
28514-161: VOS-SCHOONBEEK, MARTHA. - Voor kerk, kerkenbouw en caritas. 150 jaar katholiek samenleven in Stadskanaal.
22117-147: VOS, MELLE EN TALSTRA, FRANS. - De tied het
210119-01: VOS, HENRICUS. - Dissertatio juridica inauguralis de iudiciie Drenthinorum antiquis, quam, favente summo numine.
250909-4669: VOS, P.D. DE. - Uit Schouwen en Duiveland?s verleden.
10921-14: VOS, H.B. - Brieven van een Groninger antiquair.
2919-43: VOS, GEERT. - Van Gerleviswert tot Garrelsweer. Geschiedenis van Garrelsweer.
250909-251: VOS, I.H.J. - Zoo is Drenthe. Bijdrage tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenis. Haar uiterlijk. Haar geschiedenis.
031109-56: VOS, COR. - Lydia.
250909-59: VOS, RIK EN GEEL, RUDOLF. - We hebben ze weer met genoegen bekeken... Cornelis Jetses, uitgeverij J.B. Wolters en het Nederlands taalonderwijs.
250909-4855: VOS, G. E.A. (RED.). - B.V.V.‘31 50.
14222-49: Voskuil, Julia. - De mooie moestuin. Voor tuinliefhebbers en smulpapen.
191121-45: Voute, A.M. en Smeenk, C. - Vleermuizen.
250909-4712: VRANKRIJKER, A.C.J., DE. - De historie van de vesting Naarden.
6720-43: VREDEGOOR, BERT. - Miserere.
6720-42: VREDEGOOR, BERT. - Smart & Troost BV.
10921-13: VREDENBERG-ALINK, J.J. - De kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen met een lijst van gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864.
8616-40: VREDENDUIN, J. - Geschiedenis van de banne Westzaanen.
260312-92: VREE, J. - De Groninger godgeleerden. De oorsprong en de eerste periode van hun optreden (1820-1843).
28222-50: Vreeling, Sieger. - Kasteelheer. F.J.P. van Calker (1941-1913), hoogleraar mineralogie en geologie.
18217-29: VREUGDENHIL, MIES. - Willeke gaat kamperen.
16321-03: VRIE, FRED, DE. - De Cranberry. Geschiedenis en toekomst van de grote veenbes.
4216-146: VRIELING, H. - Warffum.
250909-3951: VRIENDS, THIJS. - Beo’s.
10215-41: VRIENDS-PARENT, LUCY. - Tropische vinken.
10215-40: VRIENDS, THIJS. - Perzikkop-dwergpapegaai.
51015-141: VRIES, SIMON, DE. - Van Kerkloane tot Kerkstraat.
250909-5657: VRIES, KLAAS, DE E.A. - Gemeentelijke Visafslag Urk 1905-1980.
8122-13: Vries, G. de e.a. - Boerderijenboek Middelstum-Kantens.
5116-55: VRIES, HENDRIK, DE. - De nacht.
250909-5045: VRIES, BOUDIEN, DE. - Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1859-1895.
111216-15: VRIES, THEUN, DE. - De soldaat dy 't weromkam.
240910-219: VRIES, HIELKE, DE (RED.). - Galerie Wiek XX 1977-1992.
13522-31: Vries, Abe, de (samenstelling). - Boerenwerk. Johannes Doedes de Jong.
231011-120: VRIES, K. DE. (RED.). - Piter Sjoerds Gerbrandy. Tinkboekje.
231011-70: VRIES, ALIDA, DE EN RUSSCHEN, JANNES. - Bij ons ien Zeu
22117-194: VRIES, BEREND, DE. - Nebel über dem Wattenmeer. Kusten- und Seegeschichten.
250909-1590: VRIES, JOH., DE, VROOM, WIM EN GRAAF, TON, DE (RED.). - Wereldwijd bankieren. ABN AMRO 1824-1999.
220711-42: VRIES, D. DE. - Fraisen en Fraismachines. Handboek ten dienste van bureau en werkplaats.
250909-2817: VRIES, JACOB, DE, MEER, GERARD, VAN DER EN WALL, RENSKE, VAN DE. - Morgen is er weer een nacht. Tien jaar thuislozenopvang in Groningen.
19615-128: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Laifkeblommen.
250909-2059: VRIES, ALIDA, DE. - Breemhaar een centrum in de wereld.
231109-64: VRIES, H.S. DE EN VRIES, H.J. DE. - De Vries Scheepsbouw 75 jaar 1923-1998.
231109-30: VRIES, JOHAN, DE. - Four windows of opportunity. A study in publishing.
250909-1990: VRIES, HENDRIK, DE. - Toovertuin. Romancen sproken en arabesken.
250909-1938: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Maggels.
230612-32: VRIES, J. DE. - Dalfsen in oude ansichten.
31518-64: VRIES, TROMP, DE (RED.). - Redders, bergers, bouwers.
270909-116: VRIES, W. DE. - Intervocaliese d in het Gronings ? De ui van stuiten.
28219-34: VRIES, THEUN, DE. - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945.
4920-31: VRIES, WOBBE. DE. - Het vocalisme van den tongval van Noordhorn, een bijdrage tot de kennis der hedendaagsche Saksische dialecten.
29119-22: VRIES, T. DE. - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
250909-4265: VRIES, DOLF DE. - China in een rugzak.
250909-1219: VRIES, JAN, DE. - European Urbanization 1500-1800.
16321-30: VRIES, GERBEN E. DE EN WATERBOLK, H. TJALLING. - 200 jaar Veenkolonien van Borger en Odoorn.
12313-36: VRIES, THEUN, DE. - Styfmem ierde.
12313-37: VRIES, THEUN, DE. - Paden fan it ferline.
11220-09: VRIES, GERBEN, DE. - Leven met water in het laaggelegen gebied van Hunze en Aa's.
9315-164: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Vleden lezen ien tied van nou. Verhoalen oet vrouger tied deur bewoners van t Hippolytushoes en aander lu oet Middelsom.
9315-84: VRIES, B. DE. - Tekstra. It folseine Tekstraboek. Alle Tekstra's bijeengebracht.
18214-106: VRIES, BART, DE. - Een huis van weldadigheid. 200 jaar Huize Weltevreden in Harendermolen.
12316-145: VRIES, W.J. DE. - Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe bestel tot de waterschapswet van 1992.
250909-3908: VRIES, JAAP, DE. - De 1000 zilvers van Schier. De zilvermeeuw geobserveerd.
41220-16: VRIES, PIETER, DE. - Het huisje op de begraafplaats. Lijkenhuisjes in Groningen.
13318-02: VRIES, BOUDIEN, DE. - Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920.
281219-55: VRIES, JOOST, DE. - Clausewitz.
26917-182: VRIES, HIELKE, DE (RED.). - 950 Banieren.
11822-25: Vries, Anneke, de e.a. (red.). - Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928.
3417-193: VRIES, BARTELD, DE EN WOUDE, SIEM, VAN DER. - Caspar de Robles, de Friese Alva?
140212-45: VRIES, HENDRIK, DE. - Capricho`s en rijmcritieken.
250909-4737: VRIES, HILDE EN NIJENHUIS, PUCK. - Oudmunstertrans. Het verhaal over verbouwing en gebruik door kapittel, burgerij en universiteit.
111216-06: VRIES, THEUN, DE. - De bijen zingen.
150310-16: VRIEZE, JOHN (EINDRED.). - Catharina, de keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage.
220310-36: VRIEZE, P.L. DE. - Moderne bouwkunst in Groningen.
25710-26: VRIEZE, P.L. DE. - Tuinkoepels en tuinhuizen in de provincie Groningen.
4216-174: VRIEZE, P.L. DE EN OTTER, JELLE. - Het koor van de Martinikerk te Groningen. Geschiedenis en restauratie.
250909-3623: VRIEZE, JOHN (RED.). - De Schatkamer van San Marco, Venetië.
20419-17: VRIJHEER VAN DER TRENCK, FREDRIK. - Merkwaardige levensgeschiedenis van Fredrik, Vrijheer van der Trenck beschreven door hemzelven. Eerste deel.
241014-36: VRIJLANDT, W.S. - Zomaar wat herinneringen.
250909-3073: VROEGE, BAS E.A. (SAMENSTELLING). - Groningen in foto's A-Z.
250909-5255: VROOM, HEDDE J. - Kerkmis en kermis.
250909-4406: VROOM, H. - Centum Carmina. Qua composuit Guido Gezelle.
4920-02: VROUW KOETJE. - Veur de Ewigheid. Vrouw Koetje vertelt.
2114-66: VUIJSJE, HERMAN. - Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
250909-4899: VUREN, ARIE, VAN. - Jubleum-uitgave Trefpunt. Cluborgaan van de sportclub Everstein.
250909-4236: WAALDERBOS, CARRY. - Zorro aan zee.
16720-21: WACKERS, P. - Met ogen van toen. Middeleeuwse kunst: schoonheid en wetenschap.
30315-10: WADMAN ANNE. - Fan tsien wallen.
5116-13: WAGENAAR, HINNE E.A. - In eigen teology? Afrikaanse fragen yn it Frysk en yn it Saksysk.
250909-2989: WAGENAAR, COR. - Tussen Grandezza en Schavot. De ontwerpen van Grandpré Molière voor de wederopbouw van Groningen.
4914-40: WAGENAAR, A. E.A. - Jubileumboek Christelijk Gereformeerde Kerk Mussel 1913-1988.
8920-51: WAGENAAR, COR. - Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam 1940-1952.
19118-03: WAGENBACH, KLAUS. - Franz Kafka.
26917-79: WAGENFELD, KARL EN DIEMER, WILLEM. - Dood en duvel. 'n mysteriespul.
250909-1955: WAIJER, OKKO. - Baisten en aander daaier. Goud fatteg riemkes.
16115-02: WAKEMAN, GEOFFREY. - Victorian Book Illustration. The Technical Revolution.
3417-40: WAL, J.R. VAN DER (EINDRED.). - Waldsein, in Karmel yn it Wetterlan. Tweetalige bundel opstellen over de Karmel van Woudsend, gesticht in 1337 en de Woudsender Parochie 1937-1987.
14820-28: WAL, DINEKE, VAN DER. - Langs het monnikenspoor. Klooster Aduard en de Kroniek.
4216-195: WAL, JOHAN, VAN DER. - We vieren het pas als iedereen terug is. Terschelling in de Tweede Wereldoorlog.
301018-32: WAL CARIN, VAN DE. - Terugblik op Meij / Het blik bekeken.
251016-169: WAL-VAN TRIEST, MARIJKE, VAN DER E.A. - 75 jaar christelijk onderwijs Blijham 1921-1996.
4620-23: WALBURG, J. - Het Prinsenhof, van fraterhuis tot studio.
311019-24: WALBURG, JAN AUKE. - Mentaal vermogen. Investeren in geluk.
310110-6: WALES, HUBERT. - Het Brocklebank raadsel. Een vreemde occulte geschiedenis.
170620-39: WALL, V.I. VAN DE. - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I.
250909-3363: WALLINGA, INGEBORG (RED.). - Foto's, Furniture & Ferngläser. Vijf kunstopdrachten in het Provinciehuis Groningen.
27713-25: WALSCH, NEALE DONALD. - Questions and answers on Conversations with God.
17218-23: WALSCH, NEALE DONALD. - Wat God wil. Een onontkoombaar antwoord op de belangrijkste vraag van de mensheid.
31318-46: WALSCH, NEALE DONALD. - De God van morgen. Onze grootste spirituele uitdaging.
11218-24: WALSCH, NEALE DONALD. - De nieuwe openbaringen. Een openhartig gesprek met God.
081209-42: WALSUM, EDITH, VAN. - In mijn verbeelding bestaan wij. Intervieuws net meervoudige persoonlijkheden.
14520-07: WALZER, MICHAEL. - Rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen. Een ethische beschouwing met historische illustraties.
250909-4430: WANDERS, BORIS. - Een paar centimeter toekomst.
250909-4161: WANG, LULU. - Het Rode Feest.
250909-4033: WANG, LULU. - Seringendroom.
25118-21: WANG, LULU. - Heldere maan.
19913-93: WANROIJ, FONS, VAN. - De Vrie Heerlijkheijd van Westerdijxhorn.
250909-2756: WANROIJ, FONS, VAN. - 3 Groninger gasthuizen. Tot onderhoudt van arme Borgeren en Ingeseten deser Stadt.
220310-212: WANROIJ, FONS, VAN EN SCHREUDER, GEERT. - Bodem voor de hemel. Kerken in de Friese landen.
28613-22: WARD, PETER DOUGLAS. - On Methuselah`s Trail. Living fossils and the great extinctions.
250909-3149: WARFFUM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Warffum.
250909-678: WARING, PHILIPPA. - A dictionary of omens and superstitions.
28222-04: Warners, L. - Tinaarlo in oude ansichten.
29118-28: WARNSINCK, J.C.M. - De Kweekschool voor de Zeevaart en de Stuurmanskunst 1785-1935.
250909-4103: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1942-1944.
250909-4105: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1956-1957.
140910-60: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1954 - 1955.
29822-02: Warrink, Roelof. - Zomer op en om de Hondsrug.
250909-5074: WARTENA, R. - De stadsrekeningen van Zutphen 1364-1445/46. Deel III.
140910-19: WASSERSTEIN, BERNARD. - Het einde van een diaspora. Joden in Europa sinds 1945.
71220-10: WASSING, GERRIT. - Schoelen in de stilte. Ryoko Nakazawa vertaalt. Grunneger haiku's van Gerrit Wassing.
250909-821: WASSING, GERRIT. - Alkestis in Brantgum.
1216-25: WASSINK, GEKE E.A. - Honderd jaar heren van de reiniging. Als de hygiëne wordt verwaarloosd, volgt decadentie.
11114-06: WASSMO, HERBJØRG. - De zevende ontmoeting.
250909-1458: WATERBOLK, E.H. E.A. - Vijftig jaren terpenonderzoek. Uitgegeven naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging voor Terpenonderzoek.
9818-09: WATERBOLK, A. - Havelte. Beschrijving van een interessante en typische Drentse gemeente.
161221-26: Waterbolk, H.T. - Wonen op de Wadden. 1500 jaar boerderijbouw op onbedijkte kwelders. Met een terugblik op een halve eeuw bemoeienis met het terpenonderzoek.
101117-39: WATERHUIZEN. - De school en de geschiedenis van Waterhuizen.
150311-216: WATERINK, J. - Bij ons in ’t land der Saksers. Studies, schetsen en verzen uit Saksisch Nederland.
24720-13: WATERINK, J. E.A. - Nederlandsche Volkskunde. Zuid-Holland en Zeeland
250909-3275: WATERMAN, WILLEM W. - De Kruistocht van Generaal Taillehaeck.
241117-54: WATTE, MARCEL (RED.). - Ontmoeting met hedendaagse ikonen. Katalogus.
251113-12: WATTUM, S.F. V. - Zunn` en Schare. `n bundel allerhande.
251113-13: WATTUM, S.F. VAN. - Mikmak. Grönneger stôkkies.
23320-28: WATTUM, SIMON, VAN. - 't kefeetje aan de grens. Toneelspul in 3 bedrieven. 3 doames, 5 a 6 heren.
150411-58: WAUTERS, C. A. EN BLEIJ, W. - Waar woord & toon elkander wijden? 30 Meesterwerken der geloofsmuziek.
30615-50: WEALTHY, BOB AND BUGG, STAN. - Shipwrecks around Port Phillip Heads. A comprehensive scuba divers guide to shipwrecks in and around the entrance to Victoria's Port Phillip Bay.
261115-08: WEAVER, WILLIAM WOYS (ED.). - A Quaker Woman's Cookbook. The domestic cookery of Elizabeth Ellicott Lea.
16315-17: WEBER, A. PAUL EN FRANCOIS VILLON. - Balladen.
27218-49: WEBER-VAN BOSSE, A. - Een jaar aan boord. H.M. Siboga.
250909-1379: WEBER, ROLF. - Land ohne Nachtigall. Deutsche Emigranten in Amerika 177-1886.
140910-53: WEBER, EUGEN. - De apocalyps. Het einde der tijden door de eeuwen heen.
250909-4469: WEEDA, ITEKE. - Vriendschap in beweging.
250909-4749: WEEL, A. VAN DER. - Haagse Hervormde kerken en kapellen.
31017-51: WEEL, HELEEN VAN DER. - De oude kerk op Scheveningen. Het reilen en zeilen van een visserskerk in verleden en heden.
250909-4220: WEEMOEDT, LÉVI. - Van harte beterschap. Kleine trilogie der treurigheid.
18619-37: WEERD, GERARD, VAN DE, DIK, ELVIRA EN KOS, GIJS E.A. - Grootscheeps. Een boek met schilderijen, verhalen en achtergronden over de ontwikkeling van Hoogeveen als transport- en logistiek centrum van 1914 tot heden.
22117-24: WEERD, W. DE. - Praatjes en plaatjes uit Drenthe.
16321-44: WEERDEN, J.S. VAN. - Zuurdiek, mien dorpke.
250909-2644: WEERDEN, J.S. VAN. - Zuurdiek, mien dörpke.
23320-37: WEERDEN, J.S. VAN. - Marne-memories.
020320-34: WEERDEN, J.S. VAN. - De Westpolder. De geschiedenis van een waddenpolder en zijn ingelanden.
27918-40: WEERHEIJM, TOM. - Niet om het gewin maar om het gezin! Ter gelegenheid van het hondderdjarig bestaan van het ziekenfonds Azivo in Den Haag.
251016-228: WEGENER SLEESYK, RIENK E.A. - SKS Skutsjesilen. Schippers, kommissies, skutsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skutsjesilen.
250909-5812: WEGENER SLEESWYK, RIENK EN WIJNSMA, AREND JAN. - De boeier Friso. Fries Statenjacht 1894-1954-1994.
1619-47: WEGER, G.R. EN JANSEN, AG. - Stoomtramwegmaatschappij Oostelijk Groningen 1915-1948.
141210-37: WEIJER, MARK, DE. - Nature´s Wonderland. Snaefellsnesi IJsland augustus t-m oktober 1994.
250909-3873: WEIJS, H. (RED.). - Wilde planten van Utrecht. Een onderzoek door de provincie.
231109-55: WEIJS, FREDERIK J. - De ambachtelijke visserij. Binnenwater, kust en zee.
121120-24: WEIJS, FREDERIK L. - Scheepvaart. Sporen van een ambacht. Het houten schip.
121120-23: WEIJS, FREDERIK L. - Visserij. Sporen van een ambacht. Binnenwater, kust en zee.
050219-20: WEINANS, GERARD H.M. - Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes 1949-1999. Kopstukken. Buurtschap op de grens van veen en zand.
020911-33: WEISS, PETER. - Alessandro Mendini. Design and architecture.
150311-109: WEITERING, E.J. - Klokken luiden voor Annie. Dramatisch spel in drie bedrijven.
250909-5567: WELDON, FAY. - Vergeet me niet.
250909-5419: WELDON, FAY. - Auto da Fay.
270112-28: WELLERSHOFF, DIETER. - Liefdeswens.
250909-2093: WELSENES, CHR. VAN. - Groninger land. Beeld en Tegenbeeld.
18319-31: WENDEL, W.J. - Groningens Akademiefeest van september 1864.
19615-175: WENNEKES, WIM EN REITSMA, DURK. - Hotel van der Werff anno 1726. Het eerste huis ter plaatse.
111216-47: WENSING, J.H. - De verhandeling van N.C. Kist, hoogleraar te Leiden, over de Pausin Joanna, nagelezen en getoetst.
4720-25: WEREN, WIM AND KOCH, DIETRICH-ALEX. - Recent Developments in Textual Criticism. New Testament, other Early Christian and Jewish Literature. Papers read at a Noster Conference in Munster, January 4-6, 2001.
4321-37: WERFF, HIEKE, VAN DER. - Tienerruil.
250909-754: WERFF, A., VAN DER. - De Hofwijck te Leeuwarden. Van diaconiehuis tot eigentijdse bejaardenvoorziening.
250909-2759: WERFF, EGBERT, VAN DER E.A. - Van Anna Varwers Convent tot Zuiderkerk. Gasthuizen & Godshuizen in Groningen.
26917-144: WERFF, E.O. VAN DER EN HEMPENIUS, A.L. - Waterschappen in Groningen. Ontwikkkelingen tot het jaar 2000.
10921-41: WERFF, E.O. VAN DER. - De Martini kerk en toren in hartje stad.
270909-253: WERFF, EGBERT, VAN DER EN BEILMANN, MECHTHILD (RED.). - Beelden op hun plaats. Doxaalbeelden uit Bentlage in Ter Apel.
26718-40: WERFF, E.O. VAN DER. - Katholieken in de Marne Katholieken in De Marne sinds 1594. In en rond de parochies Wehe den Hoorn en Kloosterburen.
16214-56: WERKMAN, HANS. - Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Mérode.
190410-43: WERKMAN, H.N. - De volledige brieven aan Ate en Wiea Zuithoff.
11220-01: WERKMAN, HANS. - De wereld van Willem de Merode.
180113-25: WERMESKERKEN, G. VAN. - Haagse jaren. Stadsportret 1855-1945.
270909-206: WERNERS, HARM. - Um 't Hemelriek.
250909-3046: WERNERS, J. E.A. (RED.). - Demeter 1913-1953. Uitgave ter gelegenheid van het achtste lustrum van de Vereniging van Leerlingen van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Groningen.
17822-51: Werp, Sikko, van der. - Verwenen plekjes. Terschelling 1930-1980.
22115-07: WERTHMÜLLER, HANS. - Tausend Jahre Literatur in Basel.
26917-80: WERUMEUS BUNING, A. - Menschen zooals er meer zijn. Voordrachten.
140110-19: WERUMEUS BUNING, A. - De komedie van Olle Boer Tamme en Moanje Jeut. Een Groninger dorpsvertelling.
241220-19: WESSELING, J. - Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken 1834-1900.
10919-54: WESSELINK, THEO EN POSTMA, THIJS. - Nederlandse vliegtuigen naar buitenlands ontwerp.
27918-31: WESSELS, A.M. - Zeeland in de patriottentijd.
10417-57: WESSELS, ANTON. - Jezus zien. Hoe Jezus is overgeleverd in andere culturen.
250909-3183: WEST-STELLINGWERF. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente West-Stellingwerf.
250909-3198: WEST-DONGERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente West-Dongeradeel.
18319-11: WESTENDORP, N. - Algemeen overzigt der Romeinsche oudheden in de Noord-Nederlanden.
250909-2583: WESTENDORP, NICOLAUS. - Eerste leerrede in de Nieuwe Kerk te Sebaldeburen 1809. Benevens een oudheidkundige verhandeling.
26917-145: WESTENDORP, NIKOLAAS. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. Eerste stuk gaande van den vroegsten tijd tot 1273 en tweede stuk gaande van het jaar 1273 tot 1493.
27920-14: WESTENDORP, NICOLAAS. - Verhandelingen over onderwerpen uit het gebied der oudheidkunde en godenleer.
250909-2394: WESTENDORP, NIKOLAAS. - De jaarboeken van Nikolaas Westendorp. Eerste deel en tweede deel.
7622-25: Wester, A. - Godsdienstige overdenkingen.
31322-59: Westerdiep-Niemeijer, Jaap en Mien (samenstelling). - Westerbroek. Van verleden naar heden.
13522-56: Westerhoff, R. - "Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van ons dijkwezen; met oudheidkundige aanteekeningen, inzonderheid betrekkelijk de provincien Groningen en Friesland. "
251113-95: WESTERHUIS, J.R. (EINDRED.). - Ruinerwold. Rondgang door het verleden.
31320-03: WESTERINK, CORA. - Rooskleurig.
110313-36: WESTERLOO, GERARD VAN. - Voetreiziger.
20420-20: WESTERMAN, FRANK. - El Negro en ik.
250909-103: WESTERMAN, HENK E.A. - Op weg door Eelde, Paterswolde en Eelderwolde.
81122-18: Westerman, Frank. - De graanrepubliek.
250909-4757: WESTERMANN, L.J. - De boerderij van Houtman.
10921-11: WESTERWOLDE. - Landbouw-vraagstukken in Westerwolde.
231020-14: WESTLAKE, RAY. - The British Army of August 1914. An illustrated directory.
241014-58: WESTLAND, PAMELA. - Griekenland. De regionale keukens.
8122-05: Westmaas, Maarten. - De Drentsche Aa. Portret van een monumentaal landschap.
8122-14: Westra, Evert. - Vierhuizen van buitenaf bezien.
17822-07: Westra, W. - Een oud Ommelander geslacht. Reinder Meertens Torringa. Waarin o.a. opgenomen de families Van der Veen, Torringa, Homan, Stijfhoorn, Schaalma, Meinema, Anjewierden, Hop.
51121-75: Westra, Alexander en Dob, Jacques. - De Droogbak. Het voormalige hoofdkantoor van de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij.
240910-81: WESTRA, EVERT. - Sint Bernard in de klei. Het verhaal van het Aduarder klooster.
261016-46: WESTRA, ALLARD WILLEMIER. - Nico van Stralen.
261115-19: WESTRA, EVERT. - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe- of Noorderkerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving.
250909-5733: WESTWOOD, JOHN. - Treinen van toen en nu.
161110-61: WETERING, REIN, VAN DE. - Achter de hand. Gedichten.
24719-51: WETERING, JAN, VAN DE. - Vergeten levens. Geschiedenissen van het Sallandse land.
250909-390: WEVER, EGBERT. - We mogen niet klagen. De ontwikkeling van de Drentse economie na 1945.
31122-48: Weverink, Anton. - De Woonschepenhaven. Geschiedenis van de Woonschepenhaven in Groningen, 1941-2012.
13318-39: WEYER, ROBERT, VAN DE. - De islam en het westen. Dertien eeuwen van rivaliteit tussen twee culturen met gemeenschappelijke wortels.
311016-35: WHALLEY, JOYCE IRENE. - The art of calligraphy. Western Europe and America.
301018-15: WHITEHOUSE, DAVID. - Galileo. Vader van de experimentele wetenschap en grondlegger van de moderne astronomie.
250909-4126: WIARDA, ANNE. - Waterscheiding.
17313-125: WIBBENS, JOOP G. - Uit grootmoeders album. Schiermonnikoog.
250909-635: WICHMANN, JÖRG. - Renaissance van de esoterie. Een kritische oriëntatie.
271120-13: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING). - Historische atlas Drenthe. Chromotopograische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
150912-28: WIELAND, HANS E.A. - 100 jaar katholiek onderwijs Aalten 1884-1984.
150912-30: WIELINGA, MENNO (DRUKKER). - Gedicht Belicht. Tien gedichten.
250909-841: WIERDSMA, WIARDUS WILLEM WICHERS. - Geschiedenis van het administratief toezicht op de lage verveeningen in Friesland.
240910-125: WIERENGA-FRIK, J. - Kiek op Slochter. Mit ’t Seegje de gemainte rond.
16118-19: WIERINGA, W.J. - Het Aduarder zijlvest en het ommelander waterschapswezen.
250909-4442: WIERPER, ANNETTE EN BOSMANS, JAN. - Ziekten van deze tijd.
250909-3845: WIERSMA, DIRK J. - Magic of minerals and rocks.
250909-756: WIERSMA, J.P. - Friesland. Verciert met duysent vreughden.
131211-41: WIERSMA, K. (VOORWOORD). - Gedenkboek van het Leidsche Studentencorps 1939.
9821-27: WIERSMA, J.P. (VERZAMELD EN NAVERTELD). - Friese volkssprookjes.
26917-147: WIERSUM, E. - De gedwongen vereeniging van stad en lande in 1594.
250909-106: WIERTS, HANS E.A. (RED.). - 75 Jaar Kapel. Het ontstaan en de geschiedenis van de Kapel, de Hervormde Evangelisatievereniging en de Hervormde wijkgemeente Kapel in Emmen.
6519-43: WIESE, EIGEL. - Seenot und Rettung.
250909-2983: WIESE, KEES (EINDRED.). - Een spiegel der wetenschap. 200 Jaar Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen 1801-2001.
250909-4315: WIESENHAHN, T. - Einführung in das ostfiesische Niederdeutsch.
250909-5568: WIGGINS, MARIANNE. - John Dollar.
250909-4867: WIGMAN, A.B. - Ons Nationale Park De Hoge Veluwe. Deel I, II en III.
250909-3859: WIGMAN, A.B. - Vogelpracht in Avifauna.
16118-12: WIGODER, GEOFFREY. - Joodse cultuur. Oorsprong en bloei. Een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling.
170620-51: WIJBENGA, D. - De Oude Kerk van Delft. 750 jaar in woord en beeld.
281022-25: Wijk, Wim, van. - Historische atlas van de Biesbosch.
8616-14: WIJK, PIET H. - Groninga Dominium. Geschiedenis van de cartografie van de provincie Groningen en omliggende gebieden van 1545 tot 1900.
310110-16: WIJMER, D.J. - Inventaris van het archief van de Provinciale Synode van Stad en Lande, sinds 1816 het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen 1595-1951.
170620-16: WIJNAND, G.J.N. (SAMENSTELLING). - De Nederlandse industrie 1899-1959.
250909-4129: WIJNBERG, NACHOEM M. - Politiek en liefde.
29822-26: Wijngaarden, Titeke, van. - Tenteneiland Vlieland. Feiten en verhalen over de geschiedenis van het kamperen op Vlieland.
250909-1764: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Drei geslachten. ‘n Verhoal in Grönneger dialect.
19615-132: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Twei wezen. ‘n verhoal in Grönneger dialect.
51015-73: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Lutke Jozef. 'n Verhoal in Grönneger dialect.
51015-74: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Hille Marie. 'n verhoal in Grönneger dialect. Twaide dail.
24521-42: WIJNSMA, AREND JAN. - De Waag in Makkum. Symbool van een dorp met stedelijke allures.
24521-41: WIJNSMA, AREND JAN. - Kerken op de Vlieterpen. Janum, Genum, Reitsum, Lichtaard.
3721-05: WIJNSMA, A.J. (EINDRED.). - Buitenpost. Halfweg tussen Us Mem en het Peerd van Ome Loeks.
31017-03: WIJNSMA, AREND JAN. - Het stoomgemaal van Tacozijl.
250909-2883: WILDE, INGE, DE. - Römelingh. Boekhandelaren en uitgevers in Groningen (1806-1961).
270909-144: WILDEBOER, G.E. - De pankoukspanne. Komediestôkje in vair bedrieven.
101114-47: WILDEBOER, WANDA. - De linnenroof.
22117-181: WILDT-EISSES, G.J. DE. E.A. - Vindicat atque Polit en Magna Pete 1940-1945.
250909-5482: WILKENS, CHRISTOPHER. - Tijd van liefde.
81122-08: Wilkinson, Hugo e.a. (red.). - Atlas van WO II. De Tweede Wereldoorlog in meer dan 100 kaarten.
31122-10: Willaert, Frank. - De poetica van Hadewijch in de Strofische Gedichten.
250909-2954: WILLEMSE, F.C. (SAMENSTELLER). - Groningse drukken uit de 17de en 18de eeuw. Catalogus van de werken aanwezig in de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
250909-4243: WILLEMSEN, FLIP. - De rookmachine. Verhalen.
260211-28: WILLETT, JOHN. - Weimar, een weggemaaide cultuur.
27117-26: WILLIAMS, MARC. - No cure No Pay. Nederlandse bergers op de wereldzeeën.
250909-3591: WILLIAMS, RICHARD. - Jazz. Een fotografische documentaire.
131220-21: WILLIAMS, JOHN. - Butcher's crossing.
18619-11: WILLIAMSON, GORDON. - Die SS - Hitlers Instrument der Macht.
13522-06: Willink, Bastiaan. - Heren van de stoom. De Willinks, Winterswijk en het Twents-Gelders industrieel patriciaat 1680-1980.
8122-24: Willkomm, Ernst. - Der Schlicklaufer. Geheimnisreiche Geschichte von der Nordseekuste.
18619-56: WILLMOTT, H.P. - B-17 Flying Fortress.
10320-31: WILSON, STEWART. - Sabre, MiG-15 & Hunter. The story of three classic jet fighters of the 1950s.
250909-3458: WILSON, DONALD ROLLER. - The dreams of Donald Roller Wilson.
2919-59: WILSON, STEWART. - Vulcan, Boeing B-47 & B-52. Legends of the air 5.
22318-18: WILSON, ANDREW. - The Ukrainians. Unexpected Nation.
10417-59: WILSON, A.N. - Jezus. Een biografie.
161221-28: Wilson, Amy Lyles en Bishop, Jack. - Koken met Friends
10119-24: WIND, JAN B.M. - Veendammer Wind(t). Een veelzijdig radiopionier en -centralehouder.
25118-15: WIND, W.E.C. EN WIND-ZEILSTRA, P.T. (EINDRED.). - Dokters in Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier. Kronieken en verhalen 1850-1994.
4419-47: WINDE, HENK, DE. - Rederij T. Muller.
250909-5727: WINDE, HENK, DE. - International Transport Contractors 1973-1998.
16813-21: WINGEN, ED (SAMENST.). - De A van Cobra in woord en beeld. 50 jaar Cobra
250909-4554: WINK, WALTER. - The Human Being. Jesus and the Enigma of the Son of the Man.
17817-26: WINKEL, H.G. DE. - God houdt zijn Woord. Het verbond tussen God en mensen.
250909-1055: WINKEL-RAUWS, H. - Wel en wee van het geslacht Rauws.
6214-41: WINKELER, LODEWIJK. - Stromingen in katholiek Nederland.
17822-48: Winkler Prins, A. - Schiermonnikoog. Geschiedenis, beschrijving en badbezoek.
17822-83: Winkler Prins, A. - Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog.
111216-51: WINKLER, J. - Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon. Eerste en tweede deel.
250909-3151: WINSCHOTEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Winschoten.
250909-445: WINSPEAR, JACQUELINE. - Maisie Dobbs.
81122-06: Winter, Johanna Maria, van. - Spices and comfits. Collected papers on medieval food.
29822-16: Winter, Albert-Erik. - Groninger kleibossen. Groene parels in het agrarisch cultuurlandschap.
20420-03: WINTER, P.J. VAN. - De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westereems. Eerste deel en tweede deel.
090910-27: WINTER, LEON, DE. - Zionoco.
260312-98: WINTER, P.J. VAN. - Een vergeten schepping van Koning Willem I. De Maatschappij van landeigenaren en vast beklemde meijers in de provincie Groningen.
10718-40: WINTERSDIJK, E. - Soo Adriaen Geerts Paap heeft getimmert. Een onderzoek naar de geschiedenis van het pand Noorderhaven Zuidzijde 34 te Groningen.
240910-220: WISSEN, HERMAN, VAN. - Beelden van Stad en Ommeland.
51119-27: WISSEN, JAN, VAN, WAROIJ, FONS, VAN EN WIJNALDA, GILIAN (RED.). - Midwinterkrant 2010/1011 Westerdijkshorn.
250909-3367: WISSEN, HERMAN, VAN. - Reisimpressies Italië.
240910-82: WIT, J. DE E.A. - Gisteren voor de lens. Historisch fotoboek gemeente Zuidhorn.
231020-66: WIT, MIEKE, DE. - Vrouwen bouwen aan Rotterdam 1945-1995.
24921-02: WIT, WIM, DE. - Auke Komter/architect.
311017-25: WIT, J. DE. - Herinneringen aan Zuidhorn.
250909-5118: WITT HUBERTS, FR. DE. - Haarlem?s heldenstrijd in beeld en woord 1572-1573.
250909-2102: WITTEBOL, W.O.F. - Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de gemeente Winschoten.
250909-3487: WOBBES, MARTHA E.A. (RED.). - Kunstmonument Loppersum 2005.
250909-4306: WOEBCKEN, CARL. - Wanderfahrten durch das Friesenland.
270909-228: WOEBCKEN, CARL. - Friesische Schlösser.
180112-25: WOERDEN, HENK VAN. - Ultramarijn.
150411-26: WOK. - Koken met de wok Met meer dan 150 recepten voor iedere gelegenheid.
250909-2336: WOLDA-RUBINGH, JANKA. - Kroniek van een Middeleeuwse markt gehouden in Meeden op 4 september 1991.
250909-929: WOLDE, J. TEN. - ?t Fean 400.
250909-2956: WOLDENDORP, JAC. J. - Opvoeding en onderwijs in de 17de en 18de eeuw in het Groene Weeshuis te Groningen.
7814-56: WOLF, D. - Ter Apel daar en toen. Beelden uit de rijke historie van Ter Apel.
120511-22: WOLF, JOHANNES ANTONIUS BERNARDUS. - Het Wolvennest. De geschiedenis van de familie Wolf(f).
040111-27: WOLF, J.J. DE. - Mars in Cathedra 1865-1965. Uitgegeven ter gelegenheid van het Honderdjarig Bestaan van de Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
250909-2774: WOLF, J.A. - Remonstrants Gereformeerde Gemeente Groningen 1878-1953
25618-27: WOLF, D. - Gedane zaken in Ter Apel.
16118-13: WOLF, HANS-JURGEN. - Hexenwahn und Exorzismus. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte.
250909-1176: WOLF, WALTHER. - Kulturgeschichte des Alten Ägypten.
81122-19: Wolff, Anne e.a. - Eenden en eiken. Toekomst voor de eendenkooi van Glimmen.
240812-05: WOLKERS, JAN. - Serpentina's petticoat.
16115-48: WOLPOFF, WILFORD AND CASPARI, RACHEL. - Race and Human Evolution. A fatal attraction.
181215-14: WOLTER, ANNETTE (SAMENSTELLING). - Kip en gevogelte. Voorgerechten, hoofdschotels en bijgerechten met kip, eend, gans en kalkoen.
250909-3021: WOLTERS, JOOS. - 75 jaar Oranje Nassau 1918-1993. De geschiedenis van een Christelijke Sportvereniging.
231020-67: WOLTERS, REIN. - Noordereiland. Sigaar in de Nieuwe Maas.
250909-5085: WOLTERS, J. - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-dorpen gemeenschap.
31322-13: Woltjer, Sies. - Kroniek van t Klooster Bloemhof in Widdewierem.
4216-66: WOLTJER, SIES E.A. (RED.). - n Plaske. Daarde Grunneger Schriefwedstried.
11121-11: WOLTJER, J.J. - Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw,
250909-2534: WOLTJER, WIM (VOORWOORD). - Uithuizermeeden gezien door ‘De Stalmeesters’.
23814-37: WOLVERS, HENK. - Porselein / Porcelain.
250909-386: WONINK, HARRY. - Op stap langs de Drentse Kanalen.
241010-29: WONINK, HARRY. - Op de heide en in het veen.
250909-3171: WONSERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Wonseradeel.
12714-51: WOOD, IAN (ED.). - The Dorling Kindersley Encyclopedia of Fishing. The complete guide tot the fish, tackle and techniques of fresh and saltwater techniques.
24120-18: WOOD, DEREK AND DEMPSTER, DEREK. - The narrow margin. The Battle of Brittain & the Rise of Air Power 1930-1949.
16813-27: WOOD, ROBERT EN TOLLEY, HARRY. - Test uw emotionele intelligentie. Het meten en stimuleren van uw EQ.
131220-08: WOODHAM-SMITH, CECIL. - The Great Hunger. Ireland 1845-1849.
20510-66: WOORDENBOEK VOOR HANDEL EN NIJVERHEID. - Nederlandsch Handelsmagazijn, of algemeen zamenvattend woordenboek voor handel en nijverheid. Bevattende eene juiste en omstandige beschrijving van den wereldhandel zoo in zijnen geheelen omvang, als in alle zijne bijzondere vakken en betrekkingen, met op
121120-25: WORMGOOR, INGRID. - Op de helling. Hoe het reilde en zeilde op de Groninger scheepswerven.
31122-24: Worp, J.A, - Geschiedenis van het drama en het toneel in Nederland. Deel 1 en 2.
250909-5287: WORTMANN, MARC. - De weduwetrooster.
20419-04: WOUD, A. VAN DER E.A. (RED.). - Veenhuizen. Een erfenis voor de toekomst.
250909-2997: WOUD, AUKE, VAN DER. (RED.). - De innige betrekking tussen stad en hogeschool. Architectuur en stedebouw van de Rijksuniversiteit Groningen,1950-1984.
10918-27: WOUDE, JOHAN, VAN DER. - Een groene lantaarn.
3417-192: WOUDE, JOHAN, VAN DER E.A. - In memoriam Herman Poort.
170112-26: WOUDE, A.M . VAN DER E.A. - Dertig jaar Afdeling Agrarische Geschiedenis.
090611-37: WOUDT, KLAAS. - Honderd jaar machinebouw aan de Zaan. B.V. Machinefabriek P.M. Duyvis, Koog aan de Zaan 1885-1985.
20519-13: WOUTERS, CAS. - Seks en de seksen. Een geschiedenis van de moderne omgangsvormen.
250909-4813: WOUTERS, H.H.E. - Maastricht, stad aan heerbaan en rivier. Overzicht van de geschiedenis van Maastricht tot het einde van de negentiende eeuw, met bijzondere aandacht voor het Stokstraatgebied.
250909-4057: WOUTERSON, LOES. - De tweede geschiedenis.
10215-46: WRICHT, MICHAEL EN HENLEY, MAVIS. - Natuurleven in Nederland. Wilde planten, bomen en struiken, paddestoelen, vogels, vlinders, zoogdieren, vissen.
23715-28: WRIGHT, LAWRENCE. - Warm and Snug. The history of the bed.
31322-14: Wubs, Harry. - Surrogaat is er genoeg. Onstwedde in de Tweede Wereldoorlog en de periode van opbouw.
14820-30: WUBS, H. - Een school in Bierum. Honderd jaar christelijk onderwijs.
28514-165: WUMKES. G.A. - De Gereformeerde Kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796).
4216-29: WUMKES, D.A. - Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum.
251016-51: WUMKES, G.A. EN VRIES, A. DE. - Nederlandsch-Friesch Woordenboek.
2822010-25: WUNDRAM, MANFRED. - Schilderkunst van de Renaissance.
170212-04: WURTZEL, ELIZABETH. - Het land Ritalin.
8713-16: WY TSIENEN. - In string fersen. Oanbean oan Douwe Annes Tamminga ta gelegenheid fan syn njoggentichste jierdei.
8713-18: WYBENGA, P. - Mei de rêch tsjin de muorre. Forhalen út if Frysk forset.
3417-114: WYBRANDS, W. - De abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw.
51015-145: WYBRANDS, A.W. - De Abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw.
250909-1965: WYND, ANNO. - Willewaark.
24719-43: WYNHOFF, IRMA E.A. - Dagvlinders van de Benelux.
250909-5331: YARBROUGH, STEVE. - Levende geesten.
150411-17: YILMAZ-CARTON. MARTINE. - Het verhaal van Fatma.
250909-5570: YING, HONG. - Zomer van verraad.
2822010-10: YOKE. - De mens en de werelden.
24921-19: YONEMURA, ANN. - Yokahama. Prints from nineteenth-century Japan.
31320-25: YORK, ALISSA. - Mercy.
180912-97: YPEIJ, A. EN FEITH, H.O. - Oudheden van het Gooregt en Groningen ontleend uit den giftbrief van Hendrik III aan de St. Maartenskerk van Utrecht van den jare 1040.
4321-39: YPEREN, AAT, VAN E.A. (RED.). - Onmetelijk optimisme. Kunstenaars en hun bemiddelaars in de jaren 1945-1970.
250909-3406: YSSELSTEYN, G.T. VAN. - Tapestry. The most expensive industry of the XVth and XVIth centuries. A renewed research into technic, origin and iconography.
010811-18: YU, MAOCHUN. - OSS in China. Prelude to Cold War.
250909-5440: YUNG-DE PRÉVAUX, AUDE. - Jacques en Lotka. Liefde in verzet.
15815-05: ZAAL, WIM. - De verlakkers. Literaire vervalsingen en mystificaties.
250909-5571: ZAHAVI, HELEN. - Dirty weekend.
250909-2469: ZANDT, P.J. (SAMENSTELLER). - De boerderijen in het gebied van de Noorder Afdeling en de Afdeling Uithuizen en Omstreken van de Groninger Maatschappij van Landbouw.
11419-34: ZANDT, L.C.E. VAN 'T. - Het fonds de blauwe zeeridders. De geschiedenis van het Helden-der-Zee-Fonds Dorus Rijkers 1923-1998.
151121-25: Zandt, Herman S.J. - Organisten, orgelspel en kerkzang binnen het Nederlandse Calvinisme.
250909-2662: ZANEN, TEUN JAN. - Macht en onmacht. 130 Jaar vakbeweging in Groningen.
51121-76: Zantkuijl, H.J. - Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad. Volledige herdruk van alle afleveringen in een band.
130912-18: ZATELI, ZYRANN. - En op het uur van de wolf komen zij terug. Roman in tien verhalen.
24521-21: ZEE, F.J. DE (VOORWOORD). - Gids voor Veendam.
161221-05: Zeeman, Henk. - Het Groninger geslacht Buitenkamp 1637-2006.
031210-59: ZEEMAN, MICHAËL. - God zij met ons.
20510-50: ZEINSTRA, HERMAN (INLEIDING). - Liesbeth van der Pol. Architect.
191113-32: ZEIST, L.S. (TEKST). - Rinze Hamstra 1895-1974.
091012-56: ZELLING, E.J. - Korte en gemakkelijke leeslesjes voor kinderen: bestaande uit woordjes van ééne lettergreep, zoonder zamengestelde voor- en achtervoegsles, met een prentje bij ieder lesje. (Vervolg op den Spelend leerenden Jan.)
091012-57: ZELLING, E.J. - Gesiena: een leesboek voor de bovenste afdeeling der laagste klasse, met prentjes.
16720-18: ZEMEL, R.M.T. - Op zoek naar Galiene. Over de Oudfranse Fergusen de Middelnederlandse Ferguut. Deel I.
250909-5528: ZENCEY, ERIC. - Panama.
18619-34: ZETTERHOLM, FINN. - Julia's reis. Een magisch kunstavontuur.
020911-26: ZEVENBOOM, K.M.C. EN WITTOP KONING, D.A. - Nederlandse gewichten. Stelsels, ijkwezen, vormen en merken.
241014-56: ZHI GANG, SHA. - Soul Healing Miracles. Ancient and new sacred wisdom, knowledge and practical techniques for healing the spiritual, mental, emotional and pshysical bodies.
250909-4740: ZIERIKZEE. - Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland.
250909-5480: ZIGMAN, LAURA. - Zij.
250909-1897: ZIJL, JAN. - Koustaallapper in knup!. Bliedspultje in 3 bedrieven veur 5 heren en 3 doames.
250909-1833: ZIJL, J. - De aiwige stried. Toneelspel in drie bedrijven gedeeltelijk in ‘t Groninger dialect. Voor 7 heren en 3 dames.
250909-1832: ZIJL, J. - As zun deurkomt. Spul in drei bedrieven in ‘t Grunneger dialect veur 3 doames en 7 heren.
250909-1878: ZIJL, JAN. - Onrust om ‘n houfnoagel. Toneelspul in 3 bedrieven veur 6 heren en 3 doames.
19615-134: ZIJL, J. - Wel zol ‘t winnen? Klucht in ain bedrief. Veur 4 heren en 2 doames.
140911-57: ZIJL, F. VAN EN PIETERSON, J. VAN. - Grote Hoenders.
51015-75: ZIJL, JAN. - Kuutjebuten. Bliedspul in drij bedrieven veur 4 heren en 4 doames.
23320-29: ZIJL, J. - Klopsmoa vragt 'n nei hoesholderske. Klucht in 't Grunneger dialect in ain bedrief. Veur 2 heren en 4 doames.
16321-19: ZIJLMA, J. - De Marne. Een geschiedkundige beschrijving.
161120-14: ZIJLMA, I.H. - De boerderijen in de Marne. Aanvulling 1966-1976.
13522-37: Zijlma, G. - Ommelander schetsen.
250909-81: ZIJLSTRA, S. - Des lieven geldes isser an alle oorten gebreck. Een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de landschap Drenthe tussen 1600 en 1745.
250909-1241: ZIJP, A. - De wereldoorlog.
140911-06: ZINGSTRA, TIENKE. - Het Berenkuilse Berenboek.
61214-35: ZOMEREN, KOOS, VAN. - Een deur in oktober.
21917-30: ZOMEREN, KOOS. - De man op de Middenweg.
16913-64: ZON, H. VAN. - `s-Gravenhage in oude ansichten deel 2.
250909-2198: ZONDERMAN, J.W. - Kerken met een leeuw in de gemeente Ulrum. Ulrum, Niekerk, Vierhuizen.
17822-49: Zonneveld, Ilja en Noord, Eddy, van der. - Schier door eilander ogen. Hommage aan Jan Abrahamse.
5118-06: ZUDEICK, PETER. - Der Hintern der Teufels. Ernst Bloch - Leben und Werk.
250909-1962: ZUDERVEEN, FOKKO. - Tieds indrôkkens. Gedichten.
250909-3153: ZUIDBROEK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Zuidbroek.
231011-75: ZUIDEMA, GERT. - Noar wèl is joen stroade nuimd? Veenkoloniaal biografisch straatnamenboek.
271218-29: ZUIDEMA, J. - Geschiedenis van het waterschap Noordpolder.
51121-66: Zuidema, Willem en Douma, J. (vertalers). - Kronieken van de abdij Bloemhof te Wittewierum lopende over de dertiende eeuw, door de Abten, Menko en een ongenoemde.
31318-25: ZUIDEMA, W. - Wilhelmus Frederici, persona van Sint-Maarten te Groningen (1489-1525) en de Groninger staatkunde van zijn tijd.
14222-23: Zuiden, Henk, van (samenstelling). - De Wadden in gedichten.
150311-110: ZUIDERVELD, UBEL. - Ongeregelde zinnen. Siepel en Tent, perspartners.
6519-44: ZUIDHOEK, ARNE. - Scheepsrampen met Nederlandse schepen 1855 tot 2001.
300113-34: ZUIDHOEK, ARNE. - Vaart. Een eeuw scheepvaarttechniek in Nederland.
14820-48: ZUIDHOEK, ARNE. - Schip van de eeuw. De Liberty, Victory, C3 en alle verdere standaardschepen onder Nederlandse vlag.
181119-74: ZUIDHOEK, ARNE. - Onze mooiste koopvaardijschepen deel 4. Passagiersschepen (II). 1945-1970.
27918-28: ZUIDHOEK, ARNE. - Passagiersschepen uit Nederland. De oceaanlijners van ca. 1880 tot heden.
271017-33: ZUIDHOEK, ARNE. - Schepen in hun element. Aanwijzingen en modellen voor tekenaars en schilders.
250909-3520: ZUITHOFF, ATE. - Hendrik Werkman en De Blauwe Schuit. Herinneringen van een schipper.
6720-54: ZUMKEHR, PIET E.A. - Ronde van Midsland. Een verkenning van het dorp en haar omgeving.
16317-07: ZUTHEM, JOHN VAN. - Harde grond.
250909-4725: ZUTPHEN, F. VAN. - Vreeswijk aan de Lek. Momenten uit de dorpsgeschiedenis.
20510-15: ZUURVEEN, TOOS. - Van Zedenleer tot Bruintje Beer. Kind, kindbeeld en kinderboek door de eeuwen.
6519-45: ZUYDGEEST, M.P. EN BORSBOOM, J. - Vol en zoet. Een geschiedenis in woord en beeld van de Nederlandse Noordzeevisserij tussen 1900 en 1975.
10921-53: ZUYLEN, BELLE, VAN. - Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen.
19721-30: ZWAAL, A.J. - Terschellinger historie.
51121-42: Zwaan, Peter, de. - Superslag in een supermarkt. Bob Evers 37.
51121-43: Zwaan, Peter, de. - Bouwbonje om een staalskelet. Bob Evers 39.
51121-47: Zwaan, Peter, de. - Listige loeren in Las Vegas. Bob Evers 45.
51121-44: Zwaan, Peter, de. - De stripman van Slubice. Bob Evers 42.
250909-1464: ZWAGER, H.H. - Nederland en de Verlichting.
101210-41: ZWAGERMAN, JOOST. - Het jongensmeisje.
240812-12: ZWAGERMAN, JOOST. - Zes sterren.
10921-72: ZWAGERMAN, JOOST. - Wakend over God. Gedichten.
070412-17: ZWAMA, SAPE. - Op slag van twaalf. Verhoalen in’t Westerketiers.
5118-36: ZWAN, PUCK, VAN DER. - Urker Goed. Urker klederdracht anno 1997. Wat was en wat overbleef.
250909-5675: ZWART, ELSKE E.A. - Groningen ahoy.
140811-40: ZWART, FRITS (SAMENSTELLING). - Willem Mengelberg (1871-1951). Dirigent conductor.
131221-01: Zweerde, H. van der. - 'k Mag sterven als het niet waar is. (Mak starv'n as 't niet waor is). Het oude Drentse dorp Uffelte in 1925.
020911-24: ZWERVER, JAN. - 50 Jaar bereden politie te Groningen.
8618-22: ZWERVER, JAN. - Heerenveen, zo was het.
190410-9: ZWIERS, MARIJ. - Levensbeeindiging bij pasgeborenen en gemeenschappelijke moraal. Een ethisch-theoretische evaluatie.
141120-16: ZWIERS, E. - Waar
23813-10: ZWIERS, L. - Het veen. Een roerige periode in de geschiedenis van een Drentse veenkolonie.
150311-81: ZWIERS, DICK. - Winschoter herinneringen. Kostelijke verhalen en anecdotes 1900-1940.
2315-13: ZWIETEN, M. VAN E.A. - Groningse pot. Van knipselbonenstamppot en krudoorntjesbrij. Groningse streekgerechten en wetenswaardigheden.
18120-17: ZWINDERMAN, J. - Kent u ze nog... de Damsters.
18120-18: ZWINDERMAN, J. - Appingedam in oude ansichten.
161221-25: Zwinderman, H.J. en Boerma, E. - Van Wijk & Boerma. De historie van een familiebedrijf.
[an error occurred while processing this directive]

11/28