Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
2919-15: STROINK, L.A. EN JONKERS-STROINK, G. - Kroniek der familie Stroink.
250909-4873: STRUICK, J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen.
10918-50: STRUIKSMA, G. - Cor Reisma. Kunstschilder.
11113-09: STUBBS, JOYCE M. E.A. - Grieks-Turks. Hema Keukengidsen.
12719-12: STUVE, KOEN. - De mens, een transcendentaal-kritische filosofie.
18120-24: STUVEL, H.J. - Volle kracht vooruit. Bronsmotoren 1907-1957.
250909-3514: SUCHODOLSKI, BOGDAN. - A History of Polish Culture.
13918-21: SUCITTO, AJAHN - Parami. Ways to cross life's floods.
13918-22: SUCITTO, AJAHN. - Meditation. A way of awakening.
13918-23: SUCITTO, AJAHN. - Kamma and the End of Kamma.
13918-24: SUMEDHO, AJAHN. - Mindfulness. The path to the deathless.
250909-659: SUNG-DONG, KIM. - Mandala. A novel.
250909-3613: SUPANGKAT, JIM E.A. - Outlet. Yogyakarta within the Contemporary Indonesian Art Scene.
91113-58: FRIESLAND / SURHUISTERVEEN. - Friesland / Surhuisterveen. Stafkaart Surhuisterveen.
16321-47: SURINGA, J. - Groningen. Zijn verleden en zijn heden.
250909-3941: SURINGAR, W.F.R. - Zakflora. Handleiding tot het bepalen van de in Nederland wildgroeiende planten in aansluiting met de werken der Ned. botanische Vereniging.
250909-3825: SUTCLIFFE, TOM. - The Faber Book of Opera.
31320-50: SUTTORP. C. - Het Weeshuis van Jan en Kaat. Herinneringen aan het Weeshuis der Hervormden.
30315-33: SVRCEK, MIRKO. - Het boek in kleur over paddestoelen. Een beschrijving van meer dan 300 soorten, met vele illustraties.
9315-109: SWAAK, KLAAS. - Thuiskomst en andere verhalen.
101114-38: SWART, NICO EN DÖLLE, BAS. - Groen-witte passie. 25 jaar supportersvereniging FC Groningen 1984-2009.
250909-1537: SWARTOUW, C.N.F. - De ontwikkeling van de textielindustrie, de confectie-industrie en den textielhandel, alsmede de textielvoorziening van Nederland gedurende den bezettingstijd 1940-1945.
180111-29: SWEET, FAY. - Alessi. Kunst en Poëzie.
271218-08: SWINDEREN, TH. VAN. - Geslachtslijst van de familie van Swinderen.
23320-06: SWINKELS, CAREL. - De reünist. Nijmegen als studentenstad.
26917-135: SYBENGA, S. - Dijk- en waterschapsrecht in Groningen.
281119-37: SYKORA, CONNY (VERTALING). - Tuinliefhebbersgids Sierheesters.
26917-137: SYPERDA, E. - Tjamsweer en zijn kerkelijk verleden.
250909-1400: SYRKIN, MARIE (ED.). - Golda Meir speaks out.
14820-09: SYSLING, FENNEKE. - De onmeetbare mens. Schedels, ras en wetenschap in Nederlands-Indie.
4920-45: SZYMBORSKA, WISLAWA. - Uitzicht met zandkorrel. Een keuze uit de gedichten.
19721-14: TAAYKE, E. E.A. (RED.). - Het vroeg-Middeleeuwse grafveld van Oosterbeintum.
250909-4810: TACONIS, K.W. (VOORWOORD). - Stichting Leidse Studentenhuisvesting 1967-1977.
250909-4811: TACONIS, K.W. (VOORWOORD). - 25 jaar Stichting Leidse Studentenhuisvesting 1957-1982.
250909-4985: TADEMA, J.L. E.A. - Haerlem. Gedenkschrift 25 jarig bestaan.
250909-1236: TADEMA SPORRY, BOB. - De geschiedenis van China.
180912-17: TADEMA, HINK E.A. - 50 jier SSFS Bernlef by gelegenheit fan it tsiende lustrum.
10417-02: TADEMA, SEES EN BERGSMA, MEINE. - Jubileumuitgave K.V. Olympia 1942-1992.
23320-42: TALSTRA, FRANS. - Justitia en Libertas in Groningen.
250909-5581: TAMARO, SUSANNA. - Love en andere verhalen.
231020-10: TAMELING, HENK EN BRUYEL-VAN DER PALM, FREDERIQUE (SAMENSTELLING). - Van Fok naar Fedde Schurerplein. R.H.B.S - Openbaar Lyceum - RSG.
10819-32: TAMIS, FRANK. - Westerwolde. Verkenning van een oud landschap in Oost- Groningen.
26917-167: TAMMELING, BART. - Honderd jaar Groninger beroepsbrandweer 1884-1984. .
250909-4365: TAMMELING, BART. - De krant bekeken. De geschiedenis van de dagbladen in Groningen in Drenthe.
1613-21: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1981.
121118-41: TAMMELING, BART. - Marten Klompien.
250909-2168: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1982.
131211-21: TAMMELING, B.P. (EINDRED.). - Haren. Van vroeger tot nu.
23320-44: TAMMELING, B.P. - RKZ Groningen.
22117-143: TAMMELING, B.P. - Haren, zoals het was. Portret van Haren rond de eeuwwisseling.
250909-2170: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1984.
250909-2177: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1986.
141120-14: TAMMELING, B.P. (TEKST). - Haren, 60 jaar geleden. Een fotografische impressie van Haren in de eerste decennia van deze eeuw.
250909-800: TAMMINGA, D.A. - Mei fleur en faesje. Fiif en tweintig jier Tetman.
30614-14: TAMSE, C.A. (RED.). - Koningin Wilhelmina.
250909-4518: TAN, JOKE. - De oogst van nu en later. Gedenkboek over 70 jaar Elisabethbode.
250909-5825: TANJA, CEES E.A. - Ameland van toen...
250909-5296: TARTT, DONNA. - De kleine vriend.
10918-54: TAYLOR, DAVID. - U en uw hond. Het complete handboek voor de hondenliefhebber.
5121-26: TEDING VAN BERKHOUT, P.J.W. - De landaanwinning op de Friesche Wadden in hare noodzakelijkheid, uitvoerbaarheid en voordelen, beschouwd en toegelicht.
250909-2642: TEELKEN, ALBERT, E.A. (RED.). - Zuidhorn. Vroeger en nu.
250909-2751: TEELKEN, A.W. E.A. (RED.). - Vijfenzeventig jaar Psychiatrisch Neurologische Kliniek in Groningen 1916-1991.
19913-229: TEENINGA, R. - Teeninga. Geschiedenis van een familie uit het Groninger Westerkwartier.
250909-2510: TEENSTRA, ARNO (RED.). - Groningen. Handel - nijverheid - landbouw - toerisme - kunst- sport - woon- en winkelcentrum. Propaganda-uitgave.
19819-22: TEENSTRA, M.D. - Kronijk of breedvoerige tijdrekenkundige tafel, inzonderheid voor de provinciën Groningen, Friesland en Drenthe, waarin tevens voorkomt een chronologisch overzicht van de vaderlandsche geschiedenis. Eerste en tweede deel.
141013-23: TEGENBOSCH, PIETJE. - Zwaar weer. Nicolas Dings.
28219-22: TEIS, GEEERT. - De poeet van Aolwieke. Een selectie uit het dicht- en toneelwerk van Geert Teis Pzn. (1864-1945). Ingeleid, vertaald en toegelicht door Siemon Reker.
250909-1763: TEIS, GEERT. - Knitters van d’Heerd. Grönneger veurdrachten en goud.
250909-1777: TEIS, GEERT. - Kwitsebaaien. Grönneger riemsels.
9315-110: TEIS, GEERT. - Klaos en Krizze (vrij nao “Max und Moritz” van).
250909-2011: TEIS, GEERT. - Opslag in stoppellaand.
51015-66: TEIS, GEERT. - Warrelsnei. Grönneger riemsels.
250909-1830: TEIS, GEERT. - Aolwieke. Laand en lu van vrouger.
250909-1806: TEIS, GEERT. - Op drumpel. Naogelaoten waark.
250909-1822: TEIS, GEERT. - Vertelsters van n liereman.
16913-27: TEJPAL, TARUM J. - De alchemie van het verlangen.
9821-43: TELLEGEN, TOON. - De genezing van de krekel.
3417-38: TELTING, A. - De Friesche stadrechten.
5121-25: TEMME, LOUIS G. - Kleine vaart.
29119-51: TENGBERGEN, ANNET. - De acht kastelen van Vorden.
281117-26: TEPE, WIM. - XXIV paepsche vergaderplaetsen. Schuilkerken in Amsterdam,
050219-33: TEPPER, NANNE. - De vaders van de gedachte.
250909-4169: TERMEER, ELIZABETH. - Zoveel manieren van minnen.
250909-3144: TERMUNTEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Termunten.
91113-74: GRONINGEN / TERMUNTEN. - Groningen / Termunten. Stafkaart Termunten.
9821-39: TERPSTRA, JOUK. - Van de boerderijen die elkaar aankeken.
4216-23: TERPSTRA, SIGRID (TEKST). - Uit het album van Franekeradeel. Deel 2.
4216-24: TERPSTRA, SIGRID (TEKST). - Uit het album van Franekeradeel.
12313-30: TERPSTRA, PITER. - In flechteling.
11220-16: TERPSTRA, RIENK. - Sjoerd Andringa. Een poetisch beeld van Fryslan.
12719-59: TERRAINE, JOHN. - The Right of the Line. The Royal Air Force in the European War 1939-1945.
16321-42: TERSTEEG, J. - De levensschets van Geert Reinders 1737-1815.
20420-34: TERSTEGGE, MARLIES. - Geef flow aan je leven. Gelukkig worden doe je zelf.
250909-3072: TERWISSCHA VAN SCHELTINGA, GERARD. - Historie van Academisch Ziekenhuis en Medische Faculteit te Groningen in de professoren buurt.
250909-4302: TESCHKE, GERHARD. - Studien zur Sozial- und Verfassungsgeschichte Frieslands im Hoch- und Spätmittelalter.
040910-23: TEUBNER, CHISTIAN. - De beste salades.
1518-30: TEUNISSE, A. - De nuttige handwerken voor meisjes.
29917-39: TEUNISSE, A. EN VELDEN, A.M. VAN DER. - Handleiding bij Het Klassikale Onderwijs in de Fraaie Handwerken (Kunstnaaldwerk).
9821-26: TEXEL - Texel-gids 1961.
311016-51: TEYCHINÉ STAKENBURG, A.J. E.A. - Op de uitkijk, aan het roer. Nigoco 75 jaar.
101017-41: THEORIN, JOHAN. - Schemeruur.
28514-08: THEROUX, PAUL. - De gelukkige eilanden.
110313-49: THEROUX, PAUL. - De laatste dagen van Honkong.
300113-11: THEROUX, PAUL. - Spelende meisjes.
28514-07: THEROUX, PAUL. - China, per trein.
250909-4717: THEWISSEN, M.A.F. CHARLES. - Oud Maastricht.
10417-55: THIEDE, CARSTEN PETER EN D'ANCONA, MATTHEW. - Ooggetuige van Jezus. Nieuw licht op het ontstaan van het christendom door de ontdekking van papyrusfragmenten.
26319-39: THIELEN, TH. A.M. E.A. - De Jacobskerk. Winterswijks mooiste erfstuk.
250909-974: THIEMANN, MARIA. - Geschichte der Familie Dunnebacke. 2. Band.
250909-2658: THIEME, H.P. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Bond van Nederlandse Architekten. Kring Groningen 1984?85.
11220-02: THIJN, C.J.P. (RED.). - Uit de historie van Tinaarlo.
121111-12: THIJSSEN, CECILE. - Rijstgerechten uit de hele wereld. Met meer dan 300 recepten en tips.
13918-25: THIRADHAMMO, AJAHN. - Contemplations on the seven factors of awakening.
091012-41: THOLENS, JOOST. - Spiegelingen / Reflections.
250909-1369: THOMPSON, DOROTHY. - The Chartists. Popular Politics in the Industrial Revolution.
21317-20: THOMSON, RUPERT. - Soft.
250909-434: THOPHE, ADAM. - Between each breath.
140811-13: THORBECKE, C.L.J.K. - Het groote kookboek (Lucullus). Nuttige recepten.
28815-11: THORNTON, CECILIA. - Vrouwe van droevenis. De Bitterbynde trilogie, boek 2.
161220-10: THORNTON, MILDRED VALLEY. - Potlatch People. Indian lives and legends of British Columbia.
16913-04: THORVALL, KERSTIN. - Huwelijksnacht.
27117-14: THUIJL, J. VAN EN ROOS, J. DE. - 50 jaar TONEGIDO. Jubileumuitgave.
6218-09: TIELEMANS, L.J. - Schetsen en verhalen uit de kerkelijke geschiedenis der provincie Groningen.
250909-5889: TIER, VERONIQUE, DE EN REKER, SIEMON (RED.). - In vergelijking met dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquete (1998).
250909-126: TIESING, HARM / DENING, ALBERT. - Marthao Ledeng de bloem van ‘t daarp / Um d’olde toren.
250909-5230: TIESKENS, R.W. E.A. - Het kleine bouwen. Vier eeuwen maquettes in Nederland.
250909-3177: TIETJERKSTERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Tietjerksteradeel.
250909-2190: TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTEUR). - Veenkoloniale volksalmanak 2. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Tweede jaar 1990.
250909-2199: TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTEUR). - Veenkoloniale volksalmanak 7. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Zevende jaar 1995.
250909-2219: TIKTAK, AALTJE (EINDRED.). - Garen en Gasmaskers. Veenkoloniën 1939.
250909-2173: TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTEUR). - Veenkoloniale volksalmanak 6. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Zesde jaar 1994.
040412-32: TIKTAK, AALJE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 7, 1995. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
51020-24: TIKTAK, ALJE. - Alles electrisch. Over de electriciteitsvoorziening in de Groninger Veenkoloniën.
250909-3740: TILBURG, B.A. VAN E.A. (RED.). - Een trapgevel in Potsdam. Monumentenzorg over grenzen. Jaarboek Monumentenzorg 2002.
070120-21: TILLEMA, AUKJE. - Laat de liefde bloeien. Gedichten in de taal van stad en ommelaand.
7913-26: TILLO, GERARD, VAN EN LOTTE, RICHARD. - Religie in Amsterdam.
251016-243: TIMMER, CORRIE. - Oosterend in aquarel. Portret van een dorp 1998-2003.
230612-31: TIMMER ARENDS-SCHREUR, JENNY. - Woar blif de tied? 75 Jaar Oranjevereniging Eikelhof.
18120-41: TIMMER, J. - 350 jaar zilverstad Meppel.
19721-22: TIMMER, J.H. EN OOSTMAN, F.C. - Uit Winschoten's verleden. Beschouwing over de belangrijkste gebeurtenissen die zich in het verleden in en rondom Winschoten afspeelden.
220310-209: TIMMERMANN, ULF. - Die alteste Steuerliste Nordfrieslands.
250909-4908: TIMMERMANS, WILHELMINA. - De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Utrecht in verband met het toenemend aantal ontkerkelijken en in haar relatie tot haar evangelisatie-orgaan: De Nederlandsch Hervormde Stadszending.
240910-167: TIMMERMANS, PATRICK. - Historisch album Drenthe.
091012-09: TIMMERS, WIM. - Heimwee naar het steen. Afscheid van een cultuur.
250909-5345: TINDALL, GILLIAN. - De reis van de bouwmeester. Het leven van Martin Nadaud.
250909-1342: TISSEGHEM, RENAAT EN DAEMEN, JOS. - Begijnhoven vroeger en nu. ?Neerstigh tot eere Godts?.
13318-16: TITMUSS, CHRISTOPHER. - De helende kracht van meditatie.
070120-15: TJASSENS, R.G. - Het geslacht Tjassens. Een familie van ambtenaren, landbouwers en regenten.
250909-881: TJEPKEMA, K. - Hoe boeren het bolwerken. De Friese Landbouwcoöperatie 1945 - 1985.
250909-3949: TJEPLA, J. - Allerlei omtrent de Doberman Pincher in Nederland.
130420-11: TJOELKER, A. - Surhuisterveen, een dorpsstudie.
250909-1323: TODD, JANET. - Rebel daughters. Ireland in conflict 1798.
10520-45: TOFT, DI. - Wolfling. Een avontuur met een t(r)andje.
19721-15: TOL, J.J. VAN DER EN WEIT, J.W. VAN DER. - 25 jaar De Opbouw. Gereformeerde basisschool te Blije. Jubileumboek 1985-2010.
121009-57: TOL, A.C. VAN. - Wisselend bewolkt. Gedenkboek Gemeentelijk Lyceum Eindhoven.
070120-38: TOLEDO, ALICE (RED.). - Armando. Die Berliner Jahre.
13216-17: TOLLEBEEK, JO. - De toga van Fruin. Denken over de geschiedenis in Nederland sinds 1860.
121009-49: TOMAN, ROLF. - Romaanse kunst. Architectuur Beeldhouwkunst Schilderkunst.
15119-22: TOMAN, ROLF. - Gotiek. Architectuur Beeldhouwkunst Schilderkunst.
13216-24: TOMAN, ROLF (SAMENSTELLING). - Romaanse kunst. Architectuur Beeldhouwkunst Schilderkunst.
131220-01: TONCKENS, E.R. E.A. - Norg en omgeving. Geil. gids met wandelkaart.
121118-37: TOOLEY, R.V. - Maps and map-makers.
250909-3843: TOOM, T.F.W. DEN (EINDRED.). - De orgelmakers Witte.
13218-22: TOONDER, MARTEN. - HM. (de atlantiër, het huilen van urgie, de hopsa's)
13218-24: TOONDER, MARTEN. - Een goot denkraam. (de liefdadiger, het platmaken, de loodhervormer)
13218-25: TOONDER, MARTEN. - Parbleu. (het nieuwe denken, de maanblaffers, de bevrijding van sollidee)
13218-03: TOONDER, MARTEN. - Hoe vreselijk is dit alles. (de wisselschat, de onbetaalbare reis, de transmieter)
13218-28: TOONDER, MARTEN. - Zeg nu zelf… (het slaagsysteem, het lemland, de killers)
13218-11: TOONDER, MARTEN. - Een enkel opbeurend woord. (de grijze kunsten, de geweldige wiswassen)
13218-10: TOONDER, MARTEN. - Héél stilletjes. (de astromanen, de doorluchtigheid)
13218-06: TOONDER, MARTEN. - Als u mij wilt verschonen. (de dropsleven, de verdwenen heer, de waarde-ring)
13218-20: TOONDER, MARTEN. - Daar zit iets achter. (de weetmuts, het vergeetboekje)
19118-10: TOONEN, PETER. - Wat wisten de Maya's? Een nieuw licht op het transformatieproces van de aarde.
231011-65: TOONSTRA, J. EN VRIELING, H. - Openbaar Onderwijs in Warffum. Reünie 1985.
5217-27: TOORN, WILLEM VAN. - Stoom.
41220-26: TOORN, R.A. - Lief en leed. Verzamelde gedichten, journalen en reisbeschrijvingen in de Scheveningse historie en tachtig fotoreproducties.
241117-10: TOP, VAN DEN. - Genealogische gegevens m.b.t. de familie van den Top afkomstig uit Essen.
11220-08: TOP, H.J. - Geschiedenis der Groninger Veenkolonien. (Herdruk).
14820-27: TOP, H.J. - Geschiedenis der Groninger Veenkoloniën.
71213-96: TÖPPER, BARBARA (RED.). - Jürgen Wenzel Malerei 1986-1993.
311017-37: TOPS, W.J. - Kroniek van de Willibrordusparochie te Vroomshoop 1863-1990.
250909-3436: TÔTH-VAN ROOIJ, GERHILD. - Gerrit Offringa.
250909-4065: TOUMANOVA, VERONICA. - Ster, sterveling.
4720-24: TOV, EMMANUEL. - Textual Criticism of the Hebrew Bible.
201120-25: TOXOPEUS, WIEPKE. - Ik ben van Rottum. Herinneringen aan het voogdgezin en het eiland Rottum.
250909-4230: TRAÏDA, KARIM. - De sprekers van de waarheid.
250909-1278: TRAVLOS, JOHN. - Pictorial dictionary of ancient Athens.
24120-52: TREEBUS, KAREL F. - Symbolenwijzer. Een praktische gids voor gedrukte tekens en symbolen.
120712-22: TRENCK, F. VAN DER. - Merkwaardige levensgeschiedenis van Frederik, vrijheer van der Trenck, beschreven door hem zelven. Naar de nieuwe vermeerderde en verbeterde uitgave, die te Berlin met privilegie van den Koning gedrukt is, uit het Hoogduitsch vertaald, en door enige aantekeningen opgehelderd. Deel 1 en 2 (van de vier).
070120-34: TRESLING, T.P. - De Warven en de Hoofdmannen-kamer, of het voormalig provinciaal Geregtshof, binnen de Stad Groningen, in verband beschouwd met de Staatkundige Geschiedenis van dit Gewest.
3218-11: TREUR, FRANCA. - Dorsvloer vol confetti.
231020-03: TRIEST, HENK, VAN. - Westervelde, een bloeiende krententuin. 25 inwoners vertellen hun verhaal.
24521-04: TRIEST, HENK, VAN. - Hoe de middenstand verdween uit Hoogeveen. De voortgang in de tijd.
160312-14: TRIGG, LIZZ. - Recepten voor de wok. Stap voor stap.
250909-5505: TRISTRAM, CLAIRE. - Naspel.
281217-53: TRIVETT, LILLIE D. - The technique of Branscombe Point Lace.
250909-868: TROELSTRA, PITER JELLES. - Samle fersen.
301119-15: TROELSTRA, P.J. EN GROOT, P.H. DE. - Nij Frysk Lieteboek.
250909-523: TROLLOPE, JOANNA. - Next of kin.
250909-4722: TROMP, HEIMERICK. - Kastelen langs de Wetering.
2719-31: TROOST, ANDRE F. - Ik, Tertius. Brieven uit Rome.
031210-45: TROOST, PHILIP. - Christus ontvangen. Gereformeerd en charismatisch: leren van elkaar.
250909-1600: TROSÉE, J.A.G.C. - Het eerste tijdvak van het verraad van Graaf Willem van den+ Bergh.
130912-30: TRUIJENS, ALEID. - Geen nacht zonder.
250909-1376: TRUSCOTT, PETER. - Putin's progress. A biography of Russia?s enigmatic president, Vladimir Putin.
8713-16: WY TSIENEN. - In string fersen. Oanbean oan Douwe Annes Tamminga ta gelegenheid fan syn njoggentichste jierdei.
250909-5357: TSJÉCHOW, A.P. - Verhalen.
250909-1350: TUCHMAN, BARBARA W. - Het eerste saluutschot. De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
250909-4338: TUIN, JOOP D. VAN DER EN AARDEMA, WILKO. - Royal Haskoning Noord-Nederland 75 jaar.
250909-2974: TUIN, BERT EN VENEMA, FRANK. - Groningen op recept. Twee eeuwen farmacie. Geschiedenis van de Groninger apotheken. Geschiedenis van de apotheek aan het A-Kerkhof. De Groninger apothekers van 1782 tot 1982.
250909-1818: TUIN, HARM JAN. - Moeke Keroazie.
8713-13: TUINEN, R.W. VAN. - It lân is uzes meielkoar. in samling skôgings.
150310-36: TULDER, ROLAND, VAN (SAMENSTELLING). - Kinnesinne-ijs & Berliner Bol. Amsterdam in de jaren dertig.
17418-32: TUPAN, HARRY. - Hester Schroor vertekend schilderijen.
4321-38: TUPAN, HARRY. - Kea Homan. Uit het goede hout gesneden.
29917-40: TURNER, MARGARET. - Bedfordshire Lace Patterns.
8917-60: TURSTEN, HELENE. - Novemberval.
080311-07: TUSSENBROEK, OTTO, VAN. - Gedenkboek samengesteld bij het 150 jarig bestaan van de N.V. J.P. Wyers? Industrie- en Handelsonderneming.
250909-2082: TUUK, P. V.D. (SAMENSTELLER). - Brandweer Winsum 1926-1986.
24120-33: TUUK, MARGRIET EN ROELF, VAN DER (SAMENSTELLERS). - Doopsgezinde Gemeente Mensingeweer te Eenrum. Onderweg naar 2019.
190410-36: TUUK, F. VAN DER. - Geschiedenis van het Orkest der Vereeniging De Harmonie te Groningen 1862 ? 1912.
250909-200: TUUN, H. - De ienige uutweg. Kemeliestukkien uut het Dreinse boerenleem ien drei bedrieven.
10819-33: TWIEST, H. - Een keer onderwijzen = honderd jaar oogsten. Een eeuw Christelijk onderwijs, Westerlee.
181119-29: UBELS, HEINO E.A. (SAMENSTELLING). - Sint Annen 650 jaar.
090710-25: UDEN, J. VAN E.A. - Carl Theo Reisig. Schilder.
2919-57: UDET, ERNST. - Mijn leven als vliegenier.
101213-18: UDINK, BETSY. - Allah en Eva.
240112-09: UFFEN, JAN SIEBO EN VISSER, PETER. - Ales oet laifde.
250909-1942: UFFEN, JAN SIEBO. - Oere, oere. Verhoalen van dou en van nou.
241220-05: UFFEN, JAN SIEBO. - Groot en klaain laid.
180912-111: UFFEN, JAN SIEBO. - Blui. n Lutje roman.
19615-121: UFKES, TONKO. - Deur de tied.
41220-10: UFKES, TONKO. - Fien Zilverglaas.
8920-16: UFKES, TONKO. - Wottervaarf. Lutje verhoalen.
250909-1963: UFKES, TONKO (SAMENSTELLER). - Geluud van lucht, laand en wotter.
41220-09: UFKES, TONKO. - N Dichtjoar.
10918-26: UFKES, TONKO. - Eileks.
8920-15: UFKES, TONKO. - n tuut op beide schelpen.
91113-75: GRONINGEN / UIHUIZEN. - Groningen / Uithuizen. Stafkaart Pieterburen.
10119-16: UIL, BERT. - Da's aandere kovvie. Verhoalen in t Grunnegs over Appie en Geeske Stainhoes (dail drije).
9818-31: UIL, BERT. - 't Lopt voak aans...!
12316-57: UIL, BERT. - Woarhaid en kovvie. Verhoalen over Appie en Geeske Stainhoes.
181119-49: UITERT, EVERT, VAN E.A. - Nicolaas Wijnberg. Een Amsterdamse schilder.
250909-3145: UITHUIZERMEEDEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Uithuizermeeden.
11121-07: ULAM, ADAM B. - Stalin. The man and his era.
11114-05: ULLMANN, LINN. - Voor je slapen gaat.
8920-35: ULPTS-JANSSEN, GERDA. - So geiht dat - So geiht 't nich wieder. Geschichten und Gedichte.
27918-27: ULSAMER, GREGOR. - Feuerschiff Borkumriff. Zur Geschichte des Nachrichtenwesens an der Kuste.
250909-5264: ULSEN, HENK, VAN. - Voordracht bij de heruitgave van Verkades vier jaargetijden-albums.
17817-24: UNDERWOOD, ED. - Als je God je hart breekt.
250909-692: UNDERWOOD, PETER. - Occult. Astrologie, tarot, dromen…
101114-67: URQUHART, GORDON. - Het geheime leger van de paus. Sekten in de kerk.
250909-1365: URWIN, DEREK W. - The community of Europe. A history of European integration since 1945.
250909-3146: USQUERT - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Usquert.
91113-76: GRONINGEN / USQUERT. - Groningen / Usquert. Stafkaart Usquert.
250909-4113: UYL, LIESBETH DEN. - Alle verhalen. (Uyl)
281219-06: UYLDERT, MELLIE. - Verborgen krachten der edelstenen. De verborgen betekenis, de occulte krachten, de invloed van edelstenen op de mens, de samenhang van edelstenen, magie, astrologie, geneeskunde en religie.
11721-15: VAART, J.H.P. VAN DER EN TALSMA, S. - Kadastrale Atlas fan Fryslan 1832. Diel 7 - Ljouwert. De kadastrale gemeente Leeuwarden. + Mol, J.A. en P.N. Noomen. Prekadastrale Atlas fan Fryslan. De pleatsen fan 1700 en 1600 neffens de Floreen- en Stimkohieren.
11721-16: VAART, J.H.P. VAN DER EN TALSMA, S. - Kadastrale Atlas fan Fryslan 1832. Diel 8 - Hinnaarderadiel. De kadastrale gemeenten Oosterend en Wommels. + Mol, J.A. en P.N. Noomen. Prekadastrale Atlas fan Fryslan. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren.
11721-13: VAART, J.H.P. VAN DER EN TALSMA, S. - Kadastrale Atlas fan Fryslan 1832. Diel 5 - Baarderadiel. De kadastrale gemeenten Baard, Jorwerd en Oosterwierum. + Mol, J.A. en P.N. Noomen. Prekadastrale Atlas fan Fryslan. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren. 
11721-20: VAART, J.H.P. VAN DER EN TALSMA, S. - Kadastrale atlas fan Fryslan 1832. Diel 2 - Weststellingwerf ten noorden van de Linde. De Kadastrale gemeenten Wolvega en Oudetrijne. + Mol, J.A. en P.N. Noomen. Prekadastrale atlas fan Fryslan. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren.
11721-17: VAART, J.H.P. VAN DER EN TALSMA, S. - Kadastrale Atlas fan Fryslan 1832. Diel 14 - Ferwerderadiel. De kadastrale gemeenten Blija, Ferwerd, Hallum en Marrum + + Mol, J.A. en P.N. Noomen. Prekadastrale Atlas fan Fryslan. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren. 
11721-18: VAART, J.H.P. VAN DER EN TALSMA, S. - Kadastrale Atlas fan Fryslan 1832. Deel 4 - Frjentsjerteradiel en Frjentsjer. De kadastrale gemeenten Franeker, Ried en Tjum. + Mol, J.A. en P.N. Noomen. Prekadastrale Atlas fan Fryslan. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren.  
11721-19: VAART, J.H.P. VAN DER EN TALSMA, S. - Kadastrale atlas fan Fryslan 1832. Diel 3 - Weststellingwerf ten zuiden van de Linde. De Kadastrale gemeenten Noordwolde en Blesdijk. + Mol, J.A. en P.N. Noomen. Prekadastrale atlas fan Fryslan. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren.
11721-14: VAART, J.H.P. VAN DER EN TALSMA, S. - Kadastrale Atlas fan Fryslan 1832. Diel 6 - Raarderhim en Utingeradiel. De kadastrale gemeenten Rauwerd, Akkrum, Oldeboorn en Terhorne. + Mol, J.A. en P.N. Noomen. Prekadastrale Atlas fan Fryslan. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren. 
9219-08: VAARWERK, B.H.M. TE E.A. - Acht eeuwen heerlijk Eibergen. Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeente Eibergen.
11121-25: VAAS, RUDIGER. - Simpelweg Hawking! Geniale gedachten eenvoudig te begrijpen.
031210-72: VALIULINA, SANA. - Vanuit nergens met liefde.
230612-16: VALKENBURG, TON. - Sprungskes door `t laeve. Hongerderrtig gedichte in `t plat.
140911-70: VALKENBURG, TON. - Soms ben ik bang dat het mij overkomt. De angst voor gebrekkig oud worden.
6220-42: VANCE, JACK. - Marune.
281217-71: VANCE, JACK. - De Kronieken van Cadwal. Eerste boek: Station Araminta.
250909-4263: VANDENBERGE, PHILIP. - Casimir.
250909-5607: VANDERBES, JENNIFER. - De hoedendoos.
250909-5654: VANDERSMISSEN, HANS E.A. - Redders. 175 jaar Koninklijke Nederlandse redding Maatschappij.
250909-5664: VANDERSMISSEN, HANS. - Maritiem. Nederlanders en de zee.
281219-12: VANHEMELRYCK, FERNAND. - Kruis en wassende maan. Pelgrimstochten naar het heilig land.
140911-15: VANROY, B.A.M. - De formule voor geluk. Inleiding tot het apattufisme.
31317-30: VANSUMMEREN, PATRICIA. - Droomwereld van poppen. Uit de verzameling van het Volkskundemuseum Antwerpen.
250909-648: VANZANT, LYANLA. - Op een dag… Ontdek de kracht van de ziel.
250909-5592: VARGAS LLOSA, MARIO EN MORGANA. - Dagboek Irak.
9821-51: VARGAS, FRED. - Verblijfplaats onbekend.
28415-25: VARTY, KENNETH. - Reynard the Fox. A study of the fox in medieval English art.
250909-1877: VASBINDER, M. - De Fa. Berends & Zn. Bliedspul in drei bedrieven.
20817-17: VASOLD, MANFRED. - Koch, Grondlegger van de bacteriologie.
23814-21: VASSALO, JODY (RED.). - Het grote boek van vis en zeevruchten.
26917-19: VEEN, J. VAN DER. - Nieuw Drentsch Mozaïk.
4720-11: VEEN, W.K. VAN DER. - Ten tijde des avonds. Diakonale bejaardenhuisvesting te Groningen.
251016-227: VEEN, ALBERT, VAN DER. - Starend in mijn schroefwater. Memoires begin 20e eeuw tot begin 21e eeuw.
18214-48: VEEN, GRÉ, VAN DER E.A. (SAMENSTELLING). - Pootgoud. Een bundeling van 11 liedjes, 15 verhaaltjes en 24 gedichtjes in het Gronings bestemd voor de onderbouw van de basisschool.
020911-50: VEEN, E.A. - 50 jaren Departement Zaanstreek der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 1900-1950.
10119-50: VEEN, W. VAN DER. - Johannes Hendrikus Zelle. Verhalen over een legendarisch predikant (1907-1983).
31518-24: VEEN, HARM, VAN DER. - De duivel en zijn moer. Huiveringwekkende volksverhalen uit het veen.
241220-06: VEEN, GRE, VAN DER. - De dreum wordt wakker.
4216-142: VEEN, KOERT, TER. - Protestants fundamentalisme in het Groningse Faan.
41220-11: VEEN, GRE,VAN DER EN VRIES, MATTY, DE. - Katjewaai.
101017-16: VEEN, CHRIS, VAN DER. - Eene goede speculatie. 125 jaar gas in Assen.
250909-3444: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Gedonder mit vaarve. 25 Jaar Geert Schreuder.
250909-1062: VEEN, W.K. VAN DER. - Lidmatenboek van de gereformeerde kerk van de stad Groningen 1594-1660. Inleiding.
250909-315: VEEN, CHRIS, VAN DER EN RADEMAKER, ALBERT. - Anno Anloo. Dertien Drentse dorpen onder één noemer.
250909-1905: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Beerestaark.
250909-5163: VEEN, FREEK, VAN DER (RED.). - Kerken in Noord-Holland.
19721-16: VEEN, W.K. VAN DER. - Uit de geschiedenis van de grietenij Ferwerderadeel.
251113-11: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De dreum wordt wakker.
11121-09: VEEN, ROEL, VAN DER. - The disintegration of states in Africa. The interaction of politics, economics, culture and social relations, 1957-2003.
091012-22: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Van Tisternait en Aalbegeer.
251019-05: VEEN, J. VAN DER. - Veertig jaar geleden. Herinneringen uit het Drentsche-schuttersleven (1830-1834).
3417-167: VEEN, W.K. VAN DER. - Egbert Haubois. Bijdrage tot de kennis van leven en bedrijf van een zeventiende-eeuwse ingenieur en kaartmaker in Groningerland.
251016-162: VEEN, DOUWE. - Schetsen uit het Oostgroninger veen (1921-1932).
251016-163: VEEN, HARM, VAN DER. - Groningers. 2 miljoen Groningers in 120 eeuwen.
5116-37: VEEN, HARM, VAN DER (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 9, 1997. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
28514-156: VEEN, HARM, VAN DER. - Hier was t! 25 steetjes in pervincie Grunnen woar geschiedenis schreven is. / Hier gebeurde het! 25 plekjes in de provincie Groningen waar geschiedenis is geschreven.
250909-1796: VEEN, HARM, VAN DER. - Op schoenen en klompen. Honderd jaar werken in Noordoost Nederland.
250909-1789: VEEN, GRÉ, VAN DER E.A. - Dust en Zwoavel, Capucijners met Samoswijn en andere bevrijdingsherinneringen.
26917-76: VEEN, GRÉ, VAN DER. - N Brobbelbad van de Gamma.
220310-195: VEEN, FRANS, VAN DER (SAMENSTELLING EN TEKST). - Kleine Parade. 100 jaar kunst in Meppel. III 1960-1980. IV 1980-2000.
8920-26: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Loat joe nait nuigen! Tast toe!
11121-08: VEEN, ROEL, VAN DER. - The natural death of the good neighbour policy. The United States, Brazil and Argentina, 1945-1952.
101117-17: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Wizze in t onwizze.
150311-77: VEEN-MEINARDI, FROUWKJE, TER. - Als het zaterdags stormde en regende, werd mijn moeder onrustig. Hoe een kind uit een eenvoudig gezin de jaren dertig beleefde…
150311-108: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De Siberische Kou.
150311-159: VEEN, J. VAN DER. - Drentsch mosaïk. 1e en 2e stukje.
28514-38: VEEN, CHIRS, VAN DER. - Een Drents Commissaris kijkt terug... Herinneringen van mrr. Jacob Cramer.
28818-53: VEEN, HARM, VAN DER E.A. - Ach lieve tijd. 2500 jaar Ommelanden.
12316-141: VEEN, HARM, VAN DER. - 400 jaar Veenkoloniën - strepen aan het water.
12316-58: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De Stoetkikker. Nije Grunneger sprookjes.
180912-113: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De viskerman en de zulfmoordenoar.
18214-49: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Anna.
191118-06: VEEN, LUUK, VAN DER (RED.). - Buitenpost van 1900 tot nu. De ontwikkeling van een belangrijk grensdorp in woord en beeld.
4419-52: VEEN, JACOB, H.S.M. - Sporen over de heuvel. De geschiedenis van de spoorwegen in en om Tilburg.
250909-3147: VEENDAM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Veendam.
91113-77: GRONINGEN / VEENDAM. - Groningen / Veendam. Stafkaart Veendam.
4620-51: VEENENDAAL, W. VAN. - Cockpit.
18219-02: VEENHOF, EGBERT. - Herinneringen aan de Veenhof. Mijn jeugd in een kleine boerengemeenschap.
10918-42: VEENMA (VOORWOORD). - DHG Orgaan Jubileumnummer 1653-1953.
18214-12: VEENSTRA, BART. - De klant is keuning. Jeugd-herinneringen.
250909-225: VEENSTRA, BART. - Oet een zulvern bestek. 25 jaor Drenthe in dizze dagen.
150611-16: VEENSTRA, T. EN HEMPENIUS, A.L. - Hunsingo 1856 - 1994.
121118-46: VEENSTRA, JAN. - De zomer van '59.
230612-06: VEENSTRA, JOHAN. - Een meenske is gien eerpel. Verhaelen.
23114-18: VEENSTRA, BART. - Lammegie krieg mij de bril is an. Een riegel oet zien beste verhalen
151214-04: VEENSTRA, G. - De geschiedenis van een geslacht. Onderwijzers aan Nederlandse plattelandscholen in hun grootse werk ten behoeve van land- en tuinbouw in de 19-de en 20-ste eeuw.
290413-03: VEER, HENK, VAN DER. - Onder de Linden aan de Marktstraat.
9818-23: VEER, PAUL, VAN 'T. - De Atjeh-oorlog.
250909-4804: VEERMAN, WIM (SAMENSTELLER). - V.V. DTS ’35 Ede 50 jaar 1935-1985. Jubileumblad.
31317-09: VEGT, JAN, VAN DER. - Hendrik de Vries (1896-1989). Een biografische schets.
290413-01: VEHMEIJER, LAURENS. - Licht in het water. Over de vrijheid van persoonlijke ontwikkeling.
21917-51: VELDE, WIETSE, VAN DER. - Sint Joris op 't Zand. Geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en haar parochie te Amersfoort.
181218-08: VELDE, RINK, VAN DER. - Jan Hut.
250909-4943: VELDEN, G.M. VAN DER E.A. - Eeuwenlang Klooster Mariënschoot en Dorp Zennewijnen.
20713-23: VELDEN, COR, VAN DE. - Toevallig is God niet dood.
41220-12: VELDHUIS, TINY. - Betunneld tussen t Noorderhecht.
19615-123: VELDHUIS, TINY. - Nooit gain doan waark.
22117-76: VELDHUIS, TINY. - Hou wil t kinnen. Gedachten ien n deuske.
5121-13: VELDHUIS, TINY - Beziedjen.
2617-05: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATRA, ALIT. - Bloemen van het heelal. De kleurrijke wereld van de textiel op Java.
250909-3960: VELDHUIZEN, A., VAN. - De vogelen des hemels.
250909-4548: VELDKAMP, H. - Zondagskinderen. Kanttekeningen bij de Heidelbergse Catechismus. Deel I en II.
7217-11: VELDKAMP, STIENES - Een waarheid als een koe.
18818-29: VELDMAN, H. - De beeldenstorm in Groningen. Reformatorische vrijheidsbeweging in Stad en Ommelanden.
250909-2713: VELDMAN, H. - De kerk in het midden. Kerkgeschiedenis van Zuidhorn.
251016-165: VELDMAN-REENDERS, ANJA. - De Breedenborg 1857-1992.
7217-22: VELDMAN, M EN WALINGA, W. - De vrijmaking in Berkum. Gedenkboekje ter gelegenheid van het fiet dat 50 jaargeleden de vrijmaking in Berkum plaats had 5 juni 1945 - 5 juni 1995.
4216-143: VELDMAN, FOKKO. - De taal van Westerwolde. Patronen en structuren in een Gronings dialect.
220310-211: VELDMAN, H. - Hendrik de Cock. Afgescheiden en toch betrokken.
41220-15: VELDMAN, HARM (EINDRED.). - Van bezetting tot bevrijding. Zuidhorn 1940-1945.
281119-29: VELDMAN, F.J. E.A. - Ploegwerk.
1619-24: VELDMAN, E. E.A. - Fotoboek Ten Boer. Een historisch overzicht.
250909-4797: VELDT, W.G.M. (SAMENSTELLING). - 50 jaar S.V. Meervogels ‘31. Jubileumgids 1931-1981.
300311-54: VELLEKOOP, C. (RED.). - Op sterk water. Maritieme verhalen en vertelsels.
19721-17: VELLEMA, PIET. - Blija. Hoe het is, was en wordt. Friesland, Rinsumageest, Rinsumageest
250909-4043: VELLENGA, DIRK. - Het boek Rinnering. Vier eeuwen met de Fonda’s, Vanderbilts, Roosevelts en andere Nederlands-Amerikaanse geslachten.
4920-43: VELTHUIS, CHRIS EN WORTELBOER, GERARD. - Twente, onze streek in prenten en verhalen.
250909-3539: VELTHUIS, BERT (TEKST). - De zoon. Christus op ikonen.
23114-34: VELZEN, HERMAN, VAN. - De Motte.
23114-35: VELZEN, HERMAN, VAN. - Van Achterhooksche menschen.
23114-32: VELZEN, HERMAN, VAN. - 't Kroegjen.
23114-39: VELZEN, HERMAN, VAN. - Achterhoeksche schetsen deel 2.
250909-4349: VEN, D.J. VAN DER. - De Peerdenhemel van Zuudloardermaark en Groningen als Paardenstad.
250909-3823: VEN-TEN BENSEL, ELISE, V.D. EN VEN. D.J. VAN DER. - De volksdans in Nederland.
16516-15: VEN, D.J. - Gelderland. Ons mooie Nederland.
08012013-08: VEN, MARGA (EINDRED.). - De wereld van Ven. Uniek en onderscheidend. De wereld a la carte. Ter gelegenheid van 50 jaar VEN.
250909-3967: VEN, FOSKEA, VAN DER. - R.I.K. presenteert zich. Landelijke Rijvereniging Rijden is Kunst 1943-2003.
250909-2861: VENEMA, BILL. - Groningen in klein bestek. Beeld van tien eeuwen Martinistad.
150610-77: VENEMA, TJARK J. - Het leven en ondervindingen van Tjark J. Venema (1841-1923) door hem zelf verteld.
250909-4264: VENEMA, ADRIAAN. - Jongensdroom en andere verhalen.
181119-50: VENEMA, ADRIAAN. - De ballingen. Frits van den Berghe, Gustave de Smet en Rik Wouters in Nederland 1914-1921.
181119-51: VENEMA, ADRIAAN. - G.H. Breitner, 1857-1923.
091012-42: VENEMA, ADRIAAN. - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940.
280310-45: VENINGA, ROBERT. - Toch is er hoop. Hoe wij een groot verdriet kunnen verwerken.
3721-28: VENNELLS, DAVID F. - Reflexologie.
11218-17: VER HUELL, ALEXANDER. - Denkende beeldjes. Studenten-schetsen.
11218-18: VER HUELL, ALEXANDER. - Afspiegelingen. Ze zijn er!
250909-3852: VERA, FRANS. - De Oostvaardersplassen. Van spontane natuuruitbarsting tot gerichte natuurontwikkeling.
300113-35: VERBEEK, N. - Honderd jaar Nassaukade. De geschiedenis van Van den Bergh en Jurgens, Nassaukade 1891-1991.
250909-907: VERBEEK, RUUD. - Tussen eens en straks... Aspecten van 75 jaar christelijk onderwijs te Drachtstercompagnie.
250909-3824: VERBEEK, M.C. - Feike Asma. Organist.
8920-42: VERBEEK, HERMAN. - De monnik, het leven en de dood.
250909-1205: VERBRUGGEN, H. - Het land van Zarahustra.
031210-22: VERBRUGH, HUGO S. - Karma & Reincarnatie. Een filosofische analyse.
19615-90: VERBURG, A. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Overzicht van de geschiedenis der Gereformeerde Kerk te Garrelsweer.
251019-12: VERBURGH, KRIS. - De voedselzandloper. Over afvallen en langer jong blijven.
24120-47: VERDUIJN, JOOST. - Bevrijdingspastoraat. Hulpverlening aan mensen die door demonen gebonden zijn.
4720-07: VEREL, DIRK. - Vikings. Spel in drie delen.
21917-42: VEREL, DIRK. - De eenzame winst.
11113-25: VERF, WILLEM. - De neisimmer nacht fan Sjoerd en Eppy.
110313-17: VERF, WILLEM. - Tiid fan libjen.
111116-20: VERGA, GIOVANNI. - Baas don Gesualdo.
250909-3062: VERHEGGEN, ALBERT E.A. - Parochiekerk 1952-2002. Salvator-Mariaparochie.
031210-46: VERHEIJ, W.A. - De geest wijst wegen in de tijd. Lucas’theologie des Woords in het Evangelie (een ecclesiologische Christologie) en Handelingen (een Christologische ecclesiologie.
250909-2747: VERHEIJEN, A.A.R. EN HUIZINGA P.J. - Feest in Gruno?s straten! Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereeniging voor Volksvermaken te Groningen.
021217-23: VERHEUL, GÉ. - De oude dorpskerken beneden de grote rivieren.
250909-5089: VERHEUL, J. - Boerderijen in Zuid-Holland. Aquarellen van J. Verheul.
14520-34: VERHEUL, J. - Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam. Een beknopt overzicht der historische ontwikkeling van het molenwezen in Nederland en beschouwingen over de meerendeels omstreeks 1880 tot 1895 bestaande en de thans nog overgebleven windmolens te Rotterdam.
31015-03: VERHEUL, KEES. - Villa Bermond.
250909-4428: VERHEY, JAN. - Gedichten.
250909-4453: VERHEYEN, MARCEL. - Stop stress. Verbeter de kwaliteit van je leven door een nieuwe kijk op stress en nervositeit.
250909-4218: VERHEYEN, MAYRA. - Doe maar Lissabon.
250909-3865: VERHOEF-VERHALLEN, ESTHER J.J. - Katten encyclopedie.
040910-25: VERHOEF, B. - Bier Encyclopedie.
170112-63: VERHOEFF-VERHALLEN, ESTHER. - Konijnen en knaagdierenencyclopedie.
251016-25: VERHOOG, JEROEN EN FLOOR, JUDIT. - Ruinen, een historisch portret.
91113-23: VERHOOG, JEROEN EN WARMERDAM, HANS. - Een passie voor metaal. Roba 60.
250909-1676: VERKAMMAN, MATTY EN VERMEER, EVERT. - Om 't Spel en de Knikkers, 40 Jaar Betaald Voetbal in Nederland.
250909-1513: VERLINDEN, C. - Koloniale expansie in de 15de en 16 de eeuw.
250909-1698: VERMAAT, J.A. - Grote en kleine euvelen. Tien jaar uit de agrarische politiek, gezien vanuit het standpunt van de Christelijke Boeren en Tuindersbond, met name door de bril van de toenmalige voorzitter, Chris van de Heuvel.
24521-53: VERMASEREN, B.A. - Het klooster Sancta Maria in Monte Sion tussen Delft en Rijswijk 1433-1574.
250909-4799: VERMEER, P. E.A. - Jubileumboek Jong Brabant 40 jaar 1946-1986.
71220-25: VERMEER, SUZANNE, - Zwarte piste.
140910-37: VERMEEREN, KAREL. - Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp.
250909-5871: VERMEULEN, D. - Op zoek naar Vlielands verleden.
2919-51: VERMEULEN, NICO. - Kruiden encyclopedie.
14520-45: VERMIJ, RIENK. - Kleine geschiedenis van de wetenschap.
4419-53: VERMOOTEN, MARINUS EN SMIT, TEIN. - Spoortocht langs oude en nieuwe N.S.-stations. Utrecht - Gelderland
4419-54: VERMOOTEN, MARINUS. - Spoortocht langs oude en nieuwe N.S.-stations. Brabant - Limburg - Zeeland.
26917-77: VERNES, HANS. - Konsternatie op de camping.
7420-28: VERONESI, SANDRO. - Kalme chaos
4620-22: VERSCHOOR, BOB. - Dicht bij huis. het Groningen van Cornelis Jetses.
4620-52: VERSEPUT, J. EN BOOMSMA, J. - Verdrinkend land. Documentaire illegale foto's.
281117-24: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Bolsward. De Martinikerk.
29717-06: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief. Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
19816-32: VERSTER, H.J. - De trap en de toegankelijkheid.
11113-26: VERVELD, REINHARD. - Dichter wêrom dichtesto.
5413-07: VERVELD, REINHARD. - Etymology fan wrald.
13613-24: VERVERS, M.J. - Sluiscomplex Vianen. Bouw 1824. Bouw 1886. Renovatie, 1996.
5520-43: VERVOORT, MAJA (RED.). - Pioniers in de psychologie.
2517-02: VERWEY, ALBERT. - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888.
090910-04: VESTDIJK, S. - De beker van de min. De geschiedenis van een eerste jaar.
250909-420: VESTDIJK, SIMON. - The garden where the brass band played.
8416-34: VETVICKA, VACLAV. - Water- en weideplanten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten water- en weideplanten , met vele illustraties in kleur.
220711-34: VETVICKA, VACLAV. - Bos- en veldplanten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten bos- en veldplanten.
2919-16: VIENNE-SMIDT, JOHANNES UND SMIDT-OBERDIEK, ERICA. - Diddens, fünf Jahrhunderte in Ostfriesland 1422-1965. Erster Band.
13918-27: VIHARA, MARA. - The great book of protection and other recitals.
260211-19: VINCENT, ERIK, HAVERKATE, JAN EN NUS, JAN, VAN. - Zestig jaar Krekel 1928-1988.
12316-59: VINHUIZEN, E.C.A. - n Buusboukje mit riemkes.
24521-27: VINKEN, P. EN LAGEMAN, N.P.F. - De geschiedenis van een smederij 1855-1971. Tevens enige opmerkingen over onderwerpen die nu in het brandpunt der belangstelling staan.
8416-47: VINKENOOG, SIMON. - Op het eerste gehoor. Gedichten.
250909-4219: VINKENOOG, SIMON. - Stadsnatuur.Dagboeknotities januari – juli 1986.
31318-41: VIORST, JUDITH. - Greep op het leven. Ons levenslange gevecht tegen macht en overgave.
250909-3769: VIS, PIETER. - Oranje boven! Nederland en Oranje in het lied.
121111-14: VIS. - Vis en zeevruchten. Lichte en smakelijke gerechten.
220310-100: VIS, D. - De Johannes Kerkhoven Polder. Een episode uit de herovering van de Dollard.
6514-15: VISSCHER, KEES. - Appels in t paark.
240112-10: VISSCHER, KEES. - Zo dag en deur. De vertelstertjes van Radio Noord.
11121-14: VISSCHER, KEES. - Zo dag en deur 3. Nog n riege vertelstertjes van Radio Noord.
250909-3059: VISSCHER, SJORS, GUUS EN NICO. - Visschers aan het Zuiderdiep. Drie broers, hun stad en hun krant.
9821-14: VISSCHER, KEES. - 20 joar zo dag en deur. De mooiste verhoalen van RTVNoord vannijs bewaarkt.
301011-36: VISSCHER, KEES. - Martha.Vertelsters van d?Spoorwieke.
301011-37: VISSCHER, KEES. - Klaaine nachtmeziek. Lichtvoutige vertelsters van Radio Noord.
17313-78: VISSCHER, KEES. - Zo dag en deur 2. n Nije riege vertelstertjes van Radio Noord.
10221-01: VISSCHER, J. - Emmen en Zuidoost-Drente. Een geografische monografie.
19615-124: VISSCHER, KEES. - Veur die allain. Verhoalen.
240910-168: VISSCHER, W. - Rond de Runde. Turf, kunstmest en elctriciteit. Triptiek van de Turfindustrie.
20919-25: VISSER, PETER. - Oet t zicht. Vattienregels ien Hogelandster dialect.
26917-141: VISSER, H. EN KATTENBELD, G.W. - Het Westerkwartier in woord & beeld.
271218-46: VISSER, FRIGO E.A. - Jonge realisten uit galerie Wiek XX in het Drents Museum. Spoor zoeken tussen traditie en anvantgarde.
8920-17: VISSER, PETER. - t Zwaart van ogen.
250909-228: VISSER, HERMAN. - Het Vliegveld te Eelde doet reeds dienst! 1931 tot 1940.
250909-2795: VISSER, WELMOED E.A. - Binnenstad beter. Een nieuw hart voor Groningen vanuit 24 gezichtspunten.
250909-5882: VISSER, GEORGE. - De Bosplaat. Terschellingers scheppen Europees natuurreservaat.
261115-07: VISSER, LIDY (EINDRED.). - Voeding die schaadt - Voeding die baat. Complete gids over de invloed van voedsel op onze gezondheid.
251016-75: VISSER, PETER. - 't Verzegde riek.
3721-22: VISSER, PETER EN BEUKEMA, CHRISTOF. - Hai nam mie mit. Een hommage aan de Groninger zanger, dichter Ede Staal.
28818-52: VISSER, PETER. - t Weer in spaigel. Kwatrienen ien Hogelandster dialect.
250909-3703: VISSER, H.A. - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten deel 2.
10119-56: VISSER, GEORGE. - Tjamke.
250909-4816: VISSER, G. - Krommenie.
250909-1866: VISSER, AB. - Agneta in de tros van het grote leger.
050219-05: VISSER, HERMAN E.A. - Historische feiten, cijfers en jaartallen van de gemeente Eelde.
250909-5034: VISSER, L. - Het dorp Zeist.
17313-98: VISSER, H.A. E.A. - St. Pieterfeest in Grouw / St. Piterfeest yn Grou.
15414-14: VISSER, ARJAN. - De laatste dagen.
12316-60: VISSER, AB. - Rudolf de Mepse. Het Monsterproces van Faan.
14820-52: VISSER, GERRY. - Hessel. Muziek, kroeg(leven) en Terschelling.
2114-14: VISSER, AB. - De Biecht. Een novelle.
18217-12: VISSER, RIA. - Naar de start!
301018-53: VISSER, PETER. - Laiw op n dampoal. Verhoalen, opstellen en beschaauwens.
101017-17: VISSER, HERMAN EN KOCKS, GEERT H. - Vijf eeuwen Drente in kaart, prent en plaat.
18120-04: VISSER, JOOST E.A. (RED.). - Witte jassen en bruinhemden. Nederlandse artsen in de Tweede Wereldoorlog. Bijzondere getuigenissen van artsen en geneeskundestudenten, 1940-1945.
5217-05: VISWANATHAN, PADMA. - Een huis zonder spiegels.
170620-19: VLAANDEREN, ANDRÉ. - Van alles en nog wat. Geillustreerd ontspanningsboek.
250909-3148: VLAGTWEDDE - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Vlagtwedde.
121118-06: VLAS, C. - Hulpbetoon en afwering. Het Friese Groene Kruis 1901-1980.
241117-43: VLEER, W.T. (SAMENSTELLER). - Rond terpen en brinken. Uit de historie van Westerkwartier en Noordenveld.
22117-198: VLEER, W.T. - 75 jaar Zuivelfabriek Roden-Zevenhuizen 1893-1968.
14120-44: VLEESKEND, JOAN (RED.). - De Grijpbare Vorm. Nederlandse figuratieve kunst na '45. II.
16118-56: VLIERDEN, MARIEKE, VAN. - Utrecht, een hemel op aarde.
040111-91: VLIES, A.W. VAN DER E.A. (RED.). - Dokhaven. Van haven tot afvalwaterzuiveringsinrichting.
19615-127: VLIET, DAAN, VAN. - Hailgewoon. 70 Neie Grunneger gedichten, verskes en veurdrachten.
9315-180: VLIETSTRA, KEES. - Nic. 90 jaar 1920-2010. Van Jopie van der Geest tot Ricky Wu.
170112-14: VOCHT, EMMANUEL, DE (EINDRED.). - Het grote cocktailboek. Alles over het mixen en serveren van cocktails en longdrinks.
8416-35: VODICKOVA, VLASTA. - Rotstuinplanten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten rotstuinplanten, met vele illustraties in kleur.
16317-03: VOERMAN, J.F. - Verstedelijking en migratie in het Oost-Groningse veengebied 1800-1940.
251016-166: VOERMAN, G. (RED.). - Het Liberalisme in Groningen.
231020-65: VOET, H.A. EN KLAASSEN, H.J.S. - Groeten uit Rotterdam-Zuid. Deel 1: Noordereiland, Feijenoord, Katendrecht, Afrikaanderwijk.
11419-40: VOET, H.A. - Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van onze eeuw. Een ansichtkaartenserie van de Krimpener-, Alblasser- en Lopikerwaard en enige omliggende dorpen.
12714-20: VOETS, ERIK (VERTALING). - Aardappelen. Op een originele wijze.
250909-349: VOGELESANG, HANS. - Sporen in de tijd. 25 Jaar Transvemij 1962-1987.
250909-1050: VOGELZANG, JAN EN VOGELZANG, JAN GEERT. - Vogelzangs uit Noordenveld en Westerkwartier. Jan Geerts Vogelzang en zijn nageslacht.
250909-4901: VOGIDO. - Jubileumuitgave t.g.v. het 50-jarig bestaan van de R.K.S.V. Vogido 20 juni 1981.
9821-40: VOIGT, CYNTHIA. - De gestolen mummie.
26718-09: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER, VON. - Heraldiek.
251016-167: VOLCKMANN, C.A.E. - Gezondheidszorg in Haren.
5421-08: VOLDER, KAREL. - Werken in Duitsland 1940-1945.
15815-18: VOLKSKUNDE. - Nederlandsche volkskunde. Gelderland, N.-Brabant, Limburg en Vlaanderen.
170620-15: VOLKSLECTUUR - Nederlandsch Indië. Platen Atlas met korten beschrijvenden tekst.
19618-03: VONDEL, B. VAN E.A. - 2e Exloërmond 125 jaar in beeld.
130420-01: VONK, HENK. - Drenthe in grootvaders tijd.
250909-2707: VOOGD, H. E.A. - Van het verleden naar de toekomst. De Groninger Veenkoloniën in historisch- geografisch- en economisch opzicht tijdens het Keuningscongres van 26 en 27 mei 1989 te Veendam.
081209-8: VOORDEN, F.W. VAN. - Schakels in stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden.
121210-19: VOORS, BARBARA. - De zussen van mijn dochters.
031210-70: VOORS, BARBARA. - Zusje van me.
25520-44: VOORS, H.D. - Flora 1953. Officiële catalogus.
270909-258: VOORS, BARBARA. - Vertrouwen in jou.
270909-259: VOORS, BARBARA. - Slapeloos.
130420-39: VOOUS, K.H. E.A. - Het Beste Vogelboek.
16720-24: VOOYS, C.G.N. DE. - Middelnederlandse legenden en exempelen. Bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het volksgeloof der middeleeuwen.
250909-59: VOS, RIK EN GEEL, RUDOLF. - We hebben ze weer met genoegen bekeken... Cornelis Jetses, uitgeverij J.B. Wolters en het Nederlands taalonderwijs.
210119-01: VOS, HENRICUS. - Dissertatio juridica inauguralis de iudiciie Drenthinorum antiquis, quam, favente summo numine.
031109-56: VOS, COR. - Lydia.
250909-251: VOS, I.H.J. - Zoo is Drenthe. Bijdrage tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenis. Haar uiterlijk. Haar geschiedenis.
28514-161: VOS-SCHOONBEEK, MARTHA. - Voor kerk, kerkenbouw en caritas. 150 jaar katholiek samenleven in Stadskanaal.
250909-4669: VOS, P.D. DE. - Uit Schouwen en Duiveland?s verleden.
51015-72: VOS, A.T. - Van d'r eigen grond. Historisch herdenkings-spel in negen tafereelen, met een proloog en een voorspel.
250909-4855: VOS, G. E.A. (RED.). - B.V.V.‘31 50.
240910-147: VOS, RIK, E.A. - Zerken in Friesland 1535 - 1680.
22117-147: VOS, MELLE EN TALSTRA, FRANS. - De tied het
2919-43: VOS, GEERT. - Van Gerleviswert tot Garrelsweer. Geschiedenis van Garrelsweer.
250909-4286: VOSKUIL, J.J. - Reisdagboek 1981.
250909-4712: VRANKRIJKER, A.C.J., DE. - De historie van de vesting Naarden.
6720-43: VREDEGOOR, BERT. - Miserere.
6720-42: VREDEGOOR, BERT. - Smart & Troost BV.
8616-40: VREDENDUIN, J. - Geschiedenis van de banne Westzaanen.
260312-92: VREE, J. - De Groninger godgeleerden. De oorsprong en de eerste periode van hun optreden (1820-1843).
18217-29: VREUGDENHIL, MIES. - Willeke gaat kamperen.
16321-03: VRIE, FRED, DE. - De Cranberry. Geschiedenis en toekomst van de grote veenbes.
4216-146: VRIELING, H. - Warffum.
250909-3951: VRIENDS, THIJS. - Beo’s.
10215-40: VRIENDS, THIJS. - Perzikkop-dwergpapegaai.
10215-41: VRIENDS-PARENT, LUCY. - Tropische vinken.
26917-182: VRIES, HIELKE, DE (RED.). - 950 Banieren.
4620-07: VRIES, HILLE, DE. - Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1995).
6514-23: VRIES, G. DE E.A. - Boerderijenboek Middelstum-Kantens.
111216-06: VRIES, THEUN, DE. - De bijen zingen.
101114-70: VRIES, JAN, DE. - Nederlands etymologisch woordenboek. Met aanvullingen, verbeteringen en woordregisters door F. de Tollenaere.
230612-32: VRIES, J. DE. - Dalfsen in oude ansichten.
29119-22: VRIES, T. DE. - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
250909-1590: VRIES, JOH., DE, VROOM, WIM EN GRAAF, TON, DE (RED.). - Wereldwijd bankieren. ABN AMRO 1824-1999.
060211-40: VRIES, RIET, DE. - Leven in innerlijke verscheurdheid. Het verhaal van een anorexie.
28219-34: VRIES, THEUN, DE. - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945.
250909-1938: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Maggels.
51015-141: VRIES, SIMON, DE. - Van Kerkloane tot Kerkstraat.
12313-36: VRIES, THEUN, DE. - Styfmem ierde.
12313-37: VRIES, THEUN, DE. - Paden fan it ferline.
9315-164: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Vleden lezen ien tied van nou. Verhoalen oet vrouger tied deur bewoners van t Hippolytushoes en aander lu oet Middelsom.
13318-02: VRIES, BOUDIEN, DE. - Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920.
18214-106: VRIES, BART, DE. - Een huis van weldadigheid. 200 jaar Huize Weltevreden in Harendermolen.
250909-3908: VRIES, JAAP, DE. - De 1000 zilvers van Schier. De zilvermeeuw geobserveerd.
250909-1990: VRIES, HENDRIK, DE. - Toovertuin. Romancen sproken en arabesken.
250909-2817: VRIES, JACOB, DE, MEER, GERARD, VAN DER EN WALL, RENSKE, VAN DE. - Morgen is er weer een nacht. Tien jaar thuislozenopvang in Groningen.
250909-5657: VRIES, KLAAS, DE E.A. - Gemeentelijke Visafslag Urk 1905-1980.
250909-4086: VRIES, THEUN DE. - De vogels om het erf.
250909-2143: VRIES, W. DE. - Groninger plaatsnamen.
231109-30: VRIES, JOHAN, DE. - Four windows of opportunity. A study in publishing.
231109-64: VRIES, H.S. DE EN VRIES, H.J. DE. - De Vries Scheepsbouw 75 jaar 1923-1998.
250909-4265: VRIES, DOLF DE. - China in een rugzak.
250909-2059: VRIES, ALIDA, DE. - Breemhaar een centrum in de wereld.
140212-44: VRIES, HENDRIK, DE. - Impulsen.
111216-15: VRIES, THEUN, DE. - De soldaat dy 't weromkam.
140212-45: VRIES, HENDRIK, DE. - Capricho`s en rijmcritieken.
15518-13: VRIES, G. DE. - Geschiedenis van het eiland Urk.
11220-09: VRIES, GERBEN, DE. - Leven met water in het laaggelegen gebied van Hunze en Aa's.
270909-116: VRIES, W. DE. - Intervocaliese d in het Gronings ? De ui van stuiten.
19615-128: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Laifkeblommen.
250909-4737: VRIES, HILDE EN NIJENHUIS, PUCK. - Oudmunstertrans. Het verhaal over verbouwing en gebruik door kapittel, burgerij en universiteit.
250909-5045: VRIES, BOUDIEN, DE. - Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1859-1895.
9315-84: VRIES, B. DE. - Tekstra. It folseine Tekstraboek. Alle Tekstra's bijeengebracht.
250909-1585: VRIES, THOM J., DE E.A. - Overijselse portretten.
250909-1219: VRIES, JAN, DE. - European Urbanization 1500-1800.
16321-30: VRIES, GERBEN E. DE EN WATERBOLK, H. TJALLING. - 200 jaar Veenkolonien van Borger en Odoorn.
3417-193: VRIES, BARTELD, DE EN WOUDE, SIEM, VAN DER. - Caspar de Robles, de Friese Alva?
220310-132: VRIES, ALIDA, DE. - Ik leef nu.
41220-16: VRIES, PIETER, DE. - Het huisje op de begraafplaats. Lijkenhuisjes in Groningen.
220711-42: VRIES, D. DE. - Fraisen en Fraismachines. Handboek ten dienste van bureau en werkplaats.
240910-219: VRIES, HIELKE, DE (RED.). - Galerie Wiek XX 1977-1992.
4920-31: VRIES, WOBBE. DE. - Het vocalisme van den tongval van Noordhorn, een bijdrage tot de kennis der hedendaagsche Saksische dialecten.
231011-120: VRIES, K. DE. (RED.). - Piter Sjoerds Gerbrandy. Tinkboekje.
12316-145: VRIES, W.J. DE. - Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe bestel tot de waterschapswet van 1992.
231011-70: VRIES, ALIDA, DE EN RUSSCHEN, JANNES. - Bij ons ien Zeu
22117-194: VRIES, BEREND, DE. - Nebel über dem Wattenmeer. Kusten- und Seegeschichten.
5116-55: VRIES, HENDRIK, DE. - De nacht.
281219-55: VRIES, JOOST, DE. - Clausewitz.
31518-64: VRIES, TROMP, DE (RED.). - Redders, bergers, bouwers.
4216-174: VRIEZE, P.L. DE EN OTTER, JELLE. - Het koor van de Martinikerk te Groningen. Geschiedenis en restauratie.
250909-3623: VRIEZE, JOHN (RED.). - De Schatkamer van San Marco, Venetië.
220310-36: VRIEZE, P.L. DE. - Moderne bouwkunst in Groningen.
150310-16: VRIEZE, JOHN (EINDRED.). - Catharina, de keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage.
25710-26: VRIEZE, P.L. DE. - Tuinkoepels en tuinhuizen in de provincie Groningen.
5118-52: VRIEZEN, TH.C. EN WOUDE, A.S. VAN DER. - De literatuur van Oud-Israel.
20419-17: VRIJHEER VAN DER TRENCK, FREDRIK. - Merkwaardige levensgeschiedenis van Fredrik, Vrijheer van der Trenck beschreven door hemzelven. Eerste deel.
241014-36: VRIJLANDT, W.S. - Zomaar wat herinneringen.
250909-3073: VROEGE, BAS E.A. (SAMENSTELLING). - Groningen in foto's A-Z.
250909-4406: VROOM, H. - Centum Carmina. Qua composuit Guido Gezelle.
250909-5255: VROOM, HEDDE J. - Kerkmis en kermis.
24720-35: VROOMEN, REINIER J.P.M. - Geleen in oude ansichten.
2114-66: VUIJSJE, HERMAN. - Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
250909-4899: VUREN, ARIE, VAN. - Jubleum-uitgave Trefpunt. Cluborgaan van de sportclub Everstein.
250909-4236: WAALDERBOS, CARRY. - Zorro aan zee.
070120-19: WAARD, ROMKE, DE (VOORWOORD) E.A. - Klokken en klokkengieters. Bijdragen tot de campanologie.
16720-21: WACKERS, P. - Met ogen van toen. Middeleeuwse kunst: schoonheid en wetenschap.
24120-42: WAGEMAN, PATTY E.A. - Het Russische landschap.
5116-13: WAGENAAR, HINNE E.A. - In eigen teology? Afrikaanse fragen yn it Frysk en yn it Saksysk.
4914-40: WAGENAAR, A. E.A. - Jubileumboek Christelijk Gereformeerde Kerk Mussel 1913-1988.
8920-51: WAGENAAR, COR. - Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam 1940-1952.
250909-2989: WAGENAAR, COR. - Tussen Grandezza en Schavot. De ontwerpen van Grandpré Molière voor de wederopbouw van Groningen.
19118-03: WAGENBACH, KLAUS. - Franz Kafka.
26917-79: WAGENFELD, KARL EN DIEMER, WILLEM. - Dood en duvel. 'n mysteriespul.
250909-1955: WAIJER, OKKO. - Baisten en aander daaier. Goud fatteg riemkes.
16115-02: WAKEMAN, GEOFFREY. - Victorian Book Illustration. The Technical Revolution.
4216-195: WAL, JOHAN, VAN DER. - We vieren het pas als iedereen terug is. Terschelling in de Tweede Wereldoorlog.
14820-28: WAL, DINEKE, VAN DER. - Langs het monnikenspoor. Klooster Aduard en de Kroniek.
3417-40: WAL, J.R. VAN DER (EINDRED.). - Waldsein, in Karmel yn it Wetterlan. Tweetalige bundel opstellen over de Karmel van Woudsend, gesticht in 1337 en de Woudsender Parochie 1937-1987.
251016-169: WAL-VAN TRIEST, MARIJKE, VAN DER E.A. - 75 jaar christelijk onderwijs Blijham 1921-1996.
301018-32: WAL CARIN, VAN DE. - Terugblik op Meij / Het blik bekeken.
311019-24: WALBURG, JAN AUKE. - Mentaal vermogen. Investeren in geluk.
4620-23: WALBURG, J. - Het Prinsenhof, van fraterhuis tot studio.
231020-56: WALDORP, H. - Onze Nederlandse stoomlocomotieven in woord en beeld.
310110-6: WALES, HUBERT. - Het Brocklebank raadsel. Een vreemde occulte geschiedenis.
250909-442: WALKER, ALICE. - Possessing the secret of joy.
170620-39: WALL, V.I. VAN DE. - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I.
161220-11: WALLAS, CHIEF JAMES AND WHITAKER, PAMELA. - Kwakiutl Legends.
250909-3363: WALLINGA, INGEBORG (RED.). - Foto's, Furniture & Ferngläser. Vijf kunstopdrachten in het Provinciehuis Groningen.
17218-23: WALSCH, NEALE DONALD. - Wat God wil. Een onontkoombaar antwoord op de belangrijkste vraag van de mensheid.
31318-46: WALSCH, NEALE DONALD. - De God van morgen. Onze grootste spirituele uitdaging.
27713-25: WALSCH, NEALE DONALD. - Questions and answers on Conversations with God.
11218-24: WALSCH, NEALE DONALD. - De nieuwe openbaringen. Een openhartig gesprek met God.
081209-42: WALSUM, EDITH, VAN. - In mijn verbeelding bestaan wij. Intervieuws net meervoudige persoonlijkheden.
14520-07: WALZER, MICHAEL. - Rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen. Een ethische beschouwing met historische illustraties.
250909-4430: WANDERS, BORIS. - Een paar centimeter toekomst.
250909-4033: WANG, LULU. - Seringendroom.
250909-4161: WANG, LULU. - Het Rode Feest.
25118-21: WANG, LULU. - Heldere maan.
20117-44: WANGERIN, WALTER. - Jezus, het leven. Roman.
250909-2756: WANROIJ, FONS, VAN. - 3 Groninger gasthuizen. Tot onderhoudt van arme Borgeren en Ingeseten deser Stadt.
19913-93: WANROIJ, FONS, VAN. - De Vrie Heerlijkheijd van Westerdijxhorn.
220310-212: WANROIJ, FONS, VAN EN SCHREUDER, GEERT. - Bodem voor de hemel. Kerken in de Friese landen.
251019-58: WANROIJ, FONS, VAN. - Tot gemak van den reisenden man. Met de trekschuit van Groningen naar Warffum.
10919-53: WARD, CHRIS A.O. - Dambusters. The definitive history of 617 Squadron at war 1943-1945.
28613-22: WARD, PETER DOUGLAS. - On Methuselah`s Trail. Living fossils and the great extinctions.
250909-3149: WARFFUM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Warffum.
281119-26: WARFFUM H.B.S. - HBS reunie okt 99. Klassen van 45, 46 en 47. Herinneringen.
250909-678: WARING, PHILIPPA. - A dictionary of omens and superstitions.
29118-28: WARNSINCK, J.C.M. - De Kweekschool voor de Zeevaart en de Stuurmanskunst 1785-1935.
250909-4103: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1942-1944.
250909-4105: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1956-1957.
071211-55: WARREN, HANS. - Nakijken, dromen, derven. Een keuze uit eigen dichtwerk.
140910-60: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1954 - 1955.
250909-5074: WARTENA, R. - De stadsrekeningen van Zutphen 1364-1445/46. Deel III.
140910-19: WASSERSTEIN, BERNARD. - Het einde van een diaspora. Joden in Europa sinds 1945.
71220-10: WASSING, GERRIT. - Schoelen in de stilte. Ryoko Nakazawa vertaalt. Grunneger haiku's van Gerrit Wassing.
250909-821: WASSING, GERRIT. - Alkestis in Brantgum.
1216-25: WASSINK, GEKE E.A. - Honderd jaar heren van de reiniging. Als de hygiëne wordt verwaarloosd, volgt decadentie.
11114-06: WASSMO, HERBJØRG. - De zevende ontmoeting.
9818-09: WATERBOLK, A. - Havelte. Beschrijving van een interessante en typische Drentse gemeente.
250909-1458: WATERBOLK, E.H. E.A. - Vijftig jaren terpenonderzoek. Uitgegeven naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging voor Terpenonderzoek.
101117-39: WATERHUIZEN. - De school en de geschiedenis van Waterhuizen.
150311-216: WATERINK, J. - Bij ons in ’t land der Saksers. Studies, schetsen en verzen uit Saksisch Nederland.
24720-13: WATERINK, J. E.A. - Nederlandsche Volkskunde. Zuid-Holland en Zeeland
250909-3275: WATERMAN, WILLEM W. - De Kruistocht van Generaal Taillehaeck.
241117-54: WATTE, MARCEL (RED.). - Ontmoeting met hedendaagse ikonen. Katalogus.
28219-23: WATTUM, SIMON, VAN. - Doar's hoop, doar is licht! Simon van Wattum Tussen wenst en wereld (1954). Ingeleid, vertaald en toegelicht door Siemon Reker.
23320-28: WATTUM, SIMON, VAN. - 't kefeetje aan de grens. Toneelspul in 3 bedrieven. 3 doames, 5 a 6 heren.
251113-13: WATTUM, S.F. VAN. - Mikmak. Grönneger stôkkies.
251113-12: WATTUM, S.F. V. - Zunn` en Schare. `n bundel allerhande.
150411-58: WAUTERS, C. A. EN BLEIJ, W. - Waar woord & toon elkander wijden? 30 Meesterwerken der geloofsmuziek.
30615-50: WEALTHY, BOB AND BUGG, STAN. - Shipwrecks around Port Phillip Heads. A comprehensive scuba divers guide to shipwrecks in and around the entrance to Victoria's Port Phillip Bay.
261115-08: WEAVER, WILLIAM WOYS (ED.). - A Quaker Woman's Cookbook. The domestic cookery of Elizabeth Ellicott Lea.
250909-1379: WEBER, ROLF. - Land ohne Nachtigall. Deutsche Emigranten in Amerika 177-1886.
16315-17: WEBER, A. PAUL EN FRANCOIS VILLON. - Balladen.
140910-53: WEBER, EUGEN. - De apocalyps. Het einde der tijden door de eeuwen heen.
27218-49: WEBER-VAN BOSSE, A. - Een jaar aan boord. H.M. Siboga.
250909-4469: WEEDA, ITEKE. - Vriendschap in beweging.
250909-4732: WEEINK, B. - Woordnbook van ?t plat van Eibarge en umgeving.
250909-4749: WEEL, A. VAN DER. - Haagse Hervormde kerken en kapellen.
31017-51: WEEL, HELEEN VAN DER. - De oude kerk op Scheveningen. Het reilen en zeilen van een visserskerk in verleden en heden.
250909-4220: WEEMOEDT, LÉVI. - Van harte beterschap. Kleine trilogie der treurigheid.
18619-37: WEERD, GERARD, VAN DE, DIK, ELVIRA EN KOS, GIJS E.A. - Grootscheeps. Een boek met schilderijen, verhalen en achtergronden over de ontwikkeling van Hoogeveen als transport- en logistiek centrum van 1914 tot heden.
22117-24: WEERD, W. DE. - Praatjes en plaatjes uit Drenthe.
020320-34: WEERDEN, J.S. VAN. - De Westpolder. De geschiedenis van een waddenpolder en zijn ingelanden.
250909-2644: WEERDEN, J.S. VAN. - Zuurdiek, mien dörpke.
3721-18: WEERDEN, J.S. VAN. - Marne-memories 1 en 2.
23320-37: WEERDEN, J.S. VAN. - Marne-memories.
4620-20: WEERDEN, J.S. VAN. - Spanningen en konflikten. Verkenningen rondom de afscheiding van 1834.
16321-44: WEERDEN, J.S. VAN. - Zuurdiek, mien dorpke.
27918-40: WEERHEIJM, TOM. - Niet om het gewin maar om het gezin! Ter gelegenheid van het hondderdjarig bestaan van het ziekenfonds Azivo in Den Haag.
251016-228: WEGENER SLEESYK, RIENK E.A. - SKS Skutsjesilen. Schippers, kommissies, skutsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skutsjesilen.
250909-5812: WEGENER SLEESWYK, RIENK EN WIJNSMA, AREND JAN. - De boeier Friso. Fries Statenjacht 1894-1954-1994.
1619-47: WEGER, G.R. EN JANSEN, AG. - Stoomtramwegmaatschappij Oostelijk Groningen 1915-1948.
141210-37: WEIJER, MARK, DE. - Nature´s Wonderland. Snaefellsnesi IJsland augustus t-m oktober 1994.
121120-24: WEIJS, FREDERIK L. - Scheepvaart. Sporen van een ambacht. Het houten schip.
250909-3873: WEIJS, H. (RED.). - Wilde planten van Utrecht. Een onderzoek door de provincie.
231109-55: WEIJS, FREDERIK J. - De ambachtelijke visserij. Binnenwater, kust en zee.
8917-49: WEIJS, FREDERIK J. - Sporen van een ambacht. Scheepvaart. Het houten schip.
121120-23: WEIJS, FREDERIK L. - Visserij. Sporen van een ambacht. Binnenwater, kust en zee.
050219-20: WEINANS, GERARD H.M. - Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes 1949-1999. Kopstukken. Buurtschap op de grens van veen en zand.
020911-33: WEISS, PETER. - Alessandro Mendini. Design and architecture.
150311-109: WEITERING, E.J. - Klokken luiden voor Annie. Dramatisch spel in drie bedrijven.
250909-5567: WELDON, FAY. - Vergeet me niet.
250909-5419: WELDON, FAY. - Auto da Fay.
250909-4945: WELIE, JAN, VAN EN KOOLWIJK, JOS, VAN. - Uit een Heemkunde-projekt over Dreumel 1925 / 1985. Deel 2: Tweede Wereldoorlog van mobilisatie tot capitulatie. Wederopbouw. Vergelijking heden - verleden.
270112-28: WELLERSHOFF, DIETER. - Liefdeswens.
241220-14: WELLING, ED E.A. - Naar school in Garmerwolde. 125 jaar een eigen schoolgebouw (1877-2002). Meer dan 400 jaar onderwijs.
250909-2093: WELSENES, CHR. VAN. - Groninger land. Beeld en Tegenbeeld.
18319-31: WENDEL, W.J. - Groningens Akademiefeest van september 1864.
19615-175: WENNEKES, WIM EN REITSMA, DURK. - Hotel van der Werff anno 1726. Het eerste huis ter plaatse.
9218-25: WENNSTAM, KATARINA. - Besmet.
111216-47: WENSING, J.H. - De verhandeling van N.C. Kist, hoogleraar te Leiden, over de Pausin Joanna, nagelezen en getoetst.
24720-07: TWEEDE WERELDOORLOG. - Eva in overall.
24720-08: TWEEDE WERELDOORLOG. - De slag om Groot-Brittannie. Verslag van het Ministerie van Luchtvaart over den grootten strijd van 8 augustus-31 october 1940.
4720-25: WEREN, WIM AND KOCH, DIETRICH-ALEX. - Recent Developments in Textual Criticism. New Testament, other Early Christian and Jewish Literature. Papers read at a Noster Conference in Munster, January 4-6, 2001.
26917-144: WERFF, E.O. VAN DER EN HEMPENIUS, A.L. - Waterschappen in Groningen. Ontwikkkelingen tot het jaar 2000.
23320-43: WERFF, EGBERT, VAN DER. - Sint Geertruids gasthuis 1405-2005.
26718-40: WERFF, E.O. VAN DER. - Katholieken in de Marne Katholieken in De Marne sinds 1594. In en rond de parochies Wehe den Hoorn en Kloosterburen.
270909-253: WERFF, EGBERT, VAN DER EN BEILMANN, MECHTHILD (RED.). - Beelden op hun plaats. Doxaalbeelden uit Bentlage in Ter Apel.
250909-754: WERFF, A., VAN DER. - De Hofwijck te Leeuwarden. Van diaconiehuis tot eigentijdse bejaardenvoorziening.
250909-2759: WERFF, EGBERT, VAN DER E.A. - Van Anna Varwers Convent tot Zuiderkerk. Gasthuizen & Godshuizen in Groningen.
3417-159: WERFF, E.O. VAN DER. - De Martini kerk en toren in hartje stad.
4321-37: WERFF, HIEKE, VAN DER. - Tienerruil.
9315-181: WERFF, E.O. VAN DER. - Martini. Kerk en toren.
3417-71: BOURTANGE / WERKGROEP. - Een eeuw Bourtange. Bourtanger bevolking kijkt in het verleden.
11220-01: WERKMAN, HANS. - De wereld van Willem de Merode.
271120-17: WERKMAN, FIE. - Herinneringen aan mijn vader Hendrik Nicolaas Werkman.
250909-1888: WERKMAN, P.J. - Knappertjes. Dialect van Hunsingo.
250909-1943: WERKMAN, P.J. - Klaingoud. Dialect van Hunsingo.
190410-43: WERKMAN, H.N. - De volledige brieven aan Ate en Wiea Zuithoff.
16214-56: WERKMAN, HANS. - Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Mérode.
61115-30: WERKMAN, F.J. E.A. - 75 jaar Protestants Christelijk Onderwijs Kloosterburen.
180113-25: WERMESKERKEN, G. VAN. - Haagse jaren. Stadsportret 1855-1945.
270909-206: WERNERS, HARM. - Um 't Hemelriek.
250909-3046: WERNERS, J. E.A. (RED.). - Demeter 1913-1953. Uitgave ter gelegenheid van het achtste lustrum van de Vereniging van Leerlingen van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Groningen.
22115-07: WERTHMÜLLER, HANS. - Tausend Jahre Literatur in Basel.
26917-80: WERUMEUS BUNING, A. - Menschen zooals er meer zijn. Voordrachten.
140110-19: WERUMEUS BUNING, A. - De komedie van Olle Boer Tamme en Moanje Jeut. Een Groninger dorpsvertelling.
241220-19: WESSELING, J. - Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken 1834-1900.
26319-29: WESSELING, H.L. - Verdeel en heers. De deling van Afrika, 1880-1914.
10919-54: WESSELINK, THEO EN POSTMA, THIJS. - Nederlandse vliegtuigen naar buitenlands ontwerp.
22318-52: WESSELLING, J. - De geschiedenis van Axel.
27918-31: WESSELS, A.M. - Zeeland in de patriottentijd.
10417-57: WESSELS, ANTON. - Jezus zien. Hoe Jezus is overgeleverd in andere culturen.
26917-145: WESTENDORP, NIKOLAAS. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. Eerste stuk gaande van den vroegsten tijd tot 1273 en tweede stuk gaande van het jaar 1273 tot 1493.
250909-2583: WESTENDORP, NICOLAUS. - Eerste leerrede in de Nieuwe Kerk te Sebaldeburen 1809. Benevens een oudheidkundige verhandeling.
250909-2394: WESTENDORP, NIKOLAAS. - De jaarboeken van Nikolaas Westendorp. Eerste deel en tweede deel.
27920-14: WESTENDORP, NICOLAAS. - Verhandelingen over onderwerpen uit het gebied der oudheidkunde en godenleer.
18319-11: WESTENDORP, N. - Algemeen overzigt der Romeinsche oudheden in de Noord-Nederlanden.
251113-95: WESTERHUIS, J.R. (EINDRED.). - Ruinerwold. Rondgang door het verleden.
31320-03: WESTERINK, CORA. - Rooskleurig.
110313-36: WESTERLOO, GERARD VAN. - Voetreiziger.
20420-20: WESTERMAN, FRANK. - El Negro en ik.
9821-18: WESTERMAN, FRANK. - De graanrepubliek. (Uitgebreide editie).
250909-103: WESTERMAN, HENK E.A. - Op weg door Eelde, Paterswolde en Eelderwolde.
130420-28: WESTERMAN, FRANK. - Ararat.
250909-4757: WESTERMANN, L.J. - De boerderij van Houtman.
250909-2073: WESTERS, A. (EINDRED.). - Groningen constant. Groningen - Munster 1672.
231020-14: WESTLAKE, RAY. - The British Army of August 1914. An illustrated directory.
241014-58: WESTLAND, PAMELA. - Griekenland. De regionale keukens.
261016-46: WESTRA, ALLARD WILLEMIER. - Nico van Stralen.
240910-81: WESTRA, EVERT. - Sint Bernard in de klei. Het verhaal van het Aduarder klooster.
261115-19: WESTRA, EVERT. - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe- of Noorderkerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving.
241117-09: WESTRA, BOUWE. - Oenkerk in het begin van de dertiger jaren.
250909-5733: WESTWOOD, JOHN. - Treinen van toen en nu.
24719-51: WETERING, JAN, VAN DE. - Vergeten levens. Geschiedenissen van het Sallandse land.
161110-61: WETERING, REIN, VAN DE. - Achter de hand. Gedichten.
250909-390: WEVER, EGBERT. - We mogen niet klagen. De ontwikkeling van de Drentse economie na 1945.
13318-39: WEYER, ROBERT, VAN DE. - De islam en het westen. Dertien eeuwen van rivaliteit tussen twee culturen met gemeenschappelijke wortels.
311016-35: WHALLEY, JOYCE IRENE. - The art of calligraphy. Western Europe and America.
301018-15: WHITEHOUSE, DAVID. - Galileo. Vader van de experimentele wetenschap en grondlegger van de moderne astronomie.
250909-4126: WIARDA, ANNE. - Waterscheiding.
17313-125: WIBBENS, JOOP G. - Uit grootmoeders album. Schiermonnikoog.
250909-5834: WIBBENS, JOOP G. - Herinnering aan Schiermonnikoog.
260312-158: WICHERS, P.J. - Gedenkboek van Terschelling.
250909-635: WICHMANN, JÖRG. - Renaissance van de esoterie. Een kritische oriëntatie.
271120-13: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING). - Historische atlas Drenthe. Chromotopograische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
150912-28: WIELAND, HANS E.A. - 100 jaar katholiek onderwijs Aalten 1884-1984.
150912-30: WIELINGA, MENNO (DRUKKER). - Gedicht Belicht. Tien gedichten.
14820-47: WIELINGA, ANNE EN SALVERDA, JOHAN. - De Lemmerboot. Levenslijn tussen Amsterdam en Lemmer.
10221-11: WIELINGA, RUDOLF J. E.A. - Voormeer Heerenveen. Familiehuis van de Heloma's.
71213-80: WIEMER, LIZA M. - Gidsen gids. Contact met je geestelijke leiding.
250909-841: WIERDSMA, WIARDUS WILLEM WICHERS. - Geschiedenis van het administratief toezicht op de lage verveeningen in Friesland.
240910-125: WIERENGA-FRIK, J. - Kiek op Slochter. Mit ’t Seegje de gemainte rond.
16118-19: WIERINGA, W.J. - Het Aduarder zijlvest en het ommelander waterschapswezen.
3417-61: WIERINGA, EGGE. - Nadde spoanen. Streekverhoalen ien’t zuideluk westerkwartiers.
250909-4442: WIERPER, ANNETTE EN BOSMANS, JAN. - Ziekten van deze tijd.
271118-68: WIERSEMA, P.S. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Bierum in de branding.
131211-41: WIERSMA, K. (VOORWOORD). - Gedenkboek van het Leidsche Studentencorps 1939.
250909-756: WIERSMA, J.P. - Friesland. Verciert met duysent vreughden.
250909-3845: WIERSMA, DIRK J. - Magic of minerals and rocks.
250909-847: WIERSMA, J.P. - Erf en wereld. Over de agrarische toestand in Friesland na 1870, de doorbraak der cooperatieve gedachte, en de opkomst van de Friese landbouwcooperatie en haar ontwikkeling tot in onze tijd.
9821-27: WIERSMA, J.P. (VERZAMELD EN NAVERTELD). - Friese volkssprookjes.
26917-147: WIERSUM, E. - De gedwongen vereeniging van stad en lande in 1594.
250909-106: WIERTS, HANS E.A. (RED.). - 75 Jaar Kapel. Het ontstaan en de geschiedenis van de Kapel, de Hervormde Evangelisatievereniging en de Hervormde wijkgemeente Kapel in Emmen.
250909-2983: WIESE, KEES (EINDRED.). - Een spiegel der wetenschap. 200 Jaar Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen 1801-2001.
6519-43: WIESE, EIGEL. - Seenot und Rettung.
4920-38: WIESEL, ELIE. - Dag.
250909-4315: WIESENHAHN, T. - Einführung in das ostfiesische Niederdeutsch.
250909-5568: WIGGINS, MARIANNE. - John Dollar.
250909-3859: WIGMAN, A.B. - Vogelpracht in Avifauna.
250909-4867: WIGMAN, A.B. - Ons Nationale Park De Hoge Veluwe. Deel I, II en III.
16118-12: WIGODER, GEOFFREY. - Joodse cultuur. Oorsprong en bloei. Een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling.
170620-51: WIJBENGA, D. - De Oude Kerk van Delft. 750 jaar in woord en beeld.
9821-15: WIJCHGEL, N.A.M. - Noem mij Mara.
8616-14: WIJK, PIET H. - Groninga Dominium. Geschiedenis van de cartografie van de provincie Groningen en omliggende gebieden van 1545 tot 1900.
310110-16: WIJMER, D.J. - Inventaris van het archief van de Provinciale Synode van Stad en Lande, sinds 1816 het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen 1595-1951.
170620-16: WIJNAND, G.J.N. (SAMENSTELLING). - De Nederlandse industrie 1899-1959.
250909-4129: WIJNBERG, NACHOEM M. - Politiek en liefde.
10918-55: WIJNBERG, KLAAS. - De hondenfluisteraar. Een nieuwe methode voor een harmonieuze verstandhouding.
250909-1764: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Drei geslachten. ‘n Verhoal in Grönneger dialect.
19615-132: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Twei wezen. ‘n verhoal in Grönneger dialect.
51015-74: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Hille Marie. 'n verhoal in Grönneger dialect. Twaide dail.
51015-73: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Lutke Jozef. 'n Verhoal in Grönneger dialect.
250909-4910: WIJNNE, J.A. - Resolutiën genomen bij de vroedschap van Utrecht, betreffende de Illustre School en de Akademie in hare stad, van de jaren 1632-1693.
12719-42: WIJNNE, H.A. - Handel en ontwikkeling van stad en provincie Groningen, geschiedkundig beschouwd.
24521-42: WIJNSMA, AREND JAN. - De Waag in Makkum. Symbool van een dorp met stedelijke allures.
24521-41: WIJNSMA, AREND JAN. - Kerken op de Vlieterpen. Janum, Genum, Reitsum, Lichtaard.
31017-03: WIJNSMA, AREND JAN. - Het stoomgemaal van Tacozijl.
3721-05: WIJNSMA, A.J. (EINDRED.). - Buitenpost. Halfweg tussen Us Mem en het Peerd van Ome Loeks.
250909-2883: WILDE, INGE, DE. - Römelingh. Boekhandelaren en uitgevers in Groningen (1806-1961).
270909-144: WILDEBOER, G.E. - De pankoukspanne. Komediestôkje in vair bedrieven.
101114-47: WILDEBOER, WANDA. - De linnenroof.
22117-181: WILDT-EISSES, G.J. DE. E.A. - Vindicat atque Polit en Magna Pete 1940-1945.
250909-5482: WILKENS, CHRISTOPHER. - Tijd van liefde.
250909-2954: WILLEMSE, F.C. (SAMENSTELLER). - Groningse drukken uit de 17de en 18de eeuw. Catalogus van de werken aanwezig in de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
260211-28: WILLETT, JOHN. - Weimar, een weggemaaide cultuur.
15417-32: WILLETTS, PAUL. - Rendez-vous in de Russian Tearooms. Het onbekende verhaal van een van de grootste spionage-operaties uit de Tweede Wereldoorlog.
111116-08: WILLIAMS, JOHN. - Stoner.
131220-21: WILLIAMS, JOHN. - Butcher's crossing.
250909-5569: WILLIAMS, TAD. - Caliban’s wraak.
250909-3591: WILLIAMS, RICHARD. - Jazz. Een fotografische documentaire.
27117-26: WILLIAMS, MARC. - No cure No Pay. Nederlandse bergers op de wereldzeeën.
18619-11: WILLIAMSON, GORDON. - Die SS - Hitlers Instrument der Macht.
18619-56: WILLMOTT, H.P. - B-17 Flying Fortress.
7420-08: WILLS, PAULINE. - Chakra's. Werken met de energiestromen van het lichaam.
10417-59: WILSON, A.N. - Jezus. Een biografie.
10320-31: WILSON, STEWART. - Sabre, MiG-15 & Hunter. The story of three classic jet fighters of the 1950s.
250909-3458: WILSON, DONALD ROLLER. - The dreams of Donald Roller Wilson.
10417-60: WILSON, A.N. - Paulus. De geest van de apostel.
22318-18: WILSON, ANDREW. - The Ukrainians. Unexpected Nation.
2919-59: WILSON, STEWART. - Vulcan, Boeing B-47 & B-52. Legends of the air 5.
26319-34: WILTERDINK, WILLEM. - Winterswijkse pioniers in Amerika.
25118-15: WIND, W.E.C. EN WIND-ZEILSTRA, P.T. (EINDRED.). - Dokters in Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier. Kronieken en verhalen 1850-1994.
10119-24: WIND, JAN B.M. - Veendammer Wind(t). Een veelzijdig radiopionier en -centralehouder.
250909-5727: WINDE, HENK, DE. - International Transport Contractors 1973-1998.
4419-47: WINDE, HENK, DE. - Rederij T. Muller.
6720-53: WINDMEIJER, JEROEN. - Het Pilgrim Fathers Complot.
16813-21: WINGEN, ED (SAMENST.). - De A van Cobra in woord en beeld. 50 jaar Cobra
250909-4554: WINK, WALTER. - The Human Being. Jesus and the Enigma of the Son of the Man.
250909-1055: WINKEL-RAUWS, H. - Wel en wee van het geslacht Rauws.
17817-26: WINKEL, H.G. DE. - God houdt zijn Woord. Het verbond tussen God en mensen.
6214-41: WINKELER, LODEWIJK. - Stromingen in katholiek Nederland.
111216-51: WINKLER, J. - Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon. Eerste en tweede deel.
250909-3151: WINSCHOTEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Winschoten.
250909-445: WINSPEAR, JACQUELINE. - Maisie Dobbs.
101210-50: WINTER, LEON DE. - De ruimte van Sokolov.
20420-03: WINTER, P.J. VAN. - De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westereems. Eerste deel en tweede deel.
260312-98: WINTER, P.J. VAN. - Een vergeten schepping van Koning Willem I. De Maatschappij van landeigenaren en vast beklemde meijers in de provincie Groningen.
090910-27: WINTER, LEON, DE. - Zionoco.
10718-40: WINTERSDIJK, E. - Soo Adriaen Geerts Paap heeft getimmert. Een onderzoek naar de geschiedenis van het pand Noorderhaven Zuidzijde 34 te Groningen.
91113-73: GRONINGEN / TER WISCH. - Groningen / Ter Wisch. Stafkaart Ter Wisch.
250909-3367: WISSEN, HERMAN, VAN. - Reisimpressies Italië.
250909-5903: WISSEN, DRIEK, VAN. - Groot verkeerde-woordenboek der Nederlandse taal.
240910-220: WISSEN, HERMAN, VAN. - Beelden van Stad en Ommeland.
51119-27: WISSEN, JAN, VAN, WAROIJ, FONS, VAN EN WIJNALDA, GILIAN (RED.). - Midwinterkrant 2010/1011 Westerdijkshorn.
240910-82: WIT, J. DE E.A. - Gisteren voor de lens. Historisch fotoboek gemeente Zuidhorn.
231020-66: WIT, MIEKE, DE. - Vrouwen bouwen aan Rotterdam 1945-1995.
20419-30: WIT, DREWES, DE. - Tronies. Drewes de Wit 2011.
311017-25: WIT, J. DE. - Herinneringen aan Zuidhorn.
5413-08: WITBRAAD, GRYT. - Prelude. Gedichten.
250909-5118: WITT HUBERTS, FR. DE. - Haarlem?s heldenstrijd in beeld en woord 1572-1573.
250909-2102: WITTEBOL, W.O.F. - Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de gemeente Winschoten.
250909-3487: WOBBES, MARTHA E.A. (RED.). - Kunstmonument Loppersum 2005.
22117-189: WOBBES, REINT. - Aizo Betten. Een overzicht.
270909-228: WOEBCKEN, CARL. - Friesische Schlösser.
250909-4306: WOEBCKEN, CARL. - Wanderfahrten durch das Friesenland.
180112-25: WOERDEN, HENK VAN. - Ultramarijn.
150411-26: WOK. - Koken met de wok Met meer dan 150 recepten voor iedere gelegenheid.
250909-2336: WOLDA-RUBINGH, JANKA. - Kroniek van een Middeleeuwse markt gehouden in Meeden op 4 september 1991.
250909-929: WOLDE, J. TEN. - ?t Fean 400.
250909-2961: WOLDENDORP, JAC. J. - Twee eeuwen (1660 - 1860) uit de geschiedenis van het Weeshuis der Ned. Hervormde Gemeente te Groningen (gewoonlijk genoemd het Groene Weeshuis).
250909-2956: WOLDENDORP, JAC. J. - Opvoeding en onderwijs in de 17de en 18de eeuw in het Groene Weeshuis te Groningen.
7814-56: WOLF, D. - Ter Apel daar en toen. Beelden uit de rijke historie van Ter Apel.
250909-1176: WOLF, WALTHER. - Kulturgeschichte des Alten Ägypten.
250909-2774: WOLF, J.A. - Remonstrants Gereformeerde Gemeente Groningen 1878-1953
16118-13: WOLF, HANS-JURGEN. - Hexenwahn und Exorzismus. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte.
120511-22: WOLF, JOHANNES ANTONIUS BERNARDUS. - Het Wolvennest. De geschiedenis van de familie Wolf(f).
040111-27: WOLF, J.J. DE. - Mars in Cathedra 1865-1965. Uitgegeven ter gelegenheid van het Honderdjarig Bestaan van de Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
25618-27: WOLF, D. - Gedane zaken in Ter Apel.
27920-41: WOLKERS, JAN. - De achtertuin
240812-05: WOLKERS, JAN. - Serpentina's petticoat.
3721-25: WOLKERS, JAN. - Waddenboek.
16115-48: WOLPOFF, WILFORD AND CASPARI, RACHEL. - Race and Human Evolution. A fatal attraction.
181215-14: WOLTER, ANNETTE (SAMENSTELLING). - Kip en gevogelte. Voorgerechten, hoofdschotels en bijgerechten met kip, eend, gans en kalkoen.
231020-67: WOLTERS, REIN. - Noordereiland. Sigaar in de Nieuwe Maas.
250909-5085: WOLTERS, J. - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-dorpen gemeenschap.
250909-3021: WOLTERS, JOOS. - 75 jaar Oranje Nassau 1918-1993. De geschiedenis van een Christelijke Sportvereniging.
250909-2534: WOLTJER, WIM (VOORWOORD). - Uithuizermeeden gezien door ‘De Stalmeesters’.
4216-66: WOLTJER, SIES E.A. (RED.). - n Plaske. Daarde Grunneger Schriefwedstried.
11121-11: WOLTJER, J.J. - Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw,
23814-37: WOLVERS, HENK. - Porselein / Porcelain.
250909-386: WONINK, HARRY. - Op stap langs de Drentse Kanalen.
241010-29: WONINK, HARRY. - Op de heide en in het veen.
250909-3171: WONSERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Wonseradeel.
12714-51: WOOD, IAN (ED.). - The Dorling Kindersley Encyclopedia of Fishing. The complete guide tot the fish, tackle and techniques of fresh and saltwater techniques.
250909-5444: WOOD, JAMES. - Het boek tegen God.
16813-27: WOOD, ROBERT EN TOLLEY, HARRY. - Test uw emotionele intelligentie. Het meten en stimuleren van uw EQ.
24120-18: WOOD, DEREK AND DEMPSTER, DEREK. - The narrow margin. The Battle of Brittain & the Rise of Air Power 1930-1949.
131220-08: WOODHAM-SMITH, CECIL. - The Great Hunger. Ireland 1845-1849.
61115-23: WOODWARD, IAN. - The Werewolf Delusion.
121120-25: WORMGOOR, INGRID. - Op de helling. Hoe het reilde en zeilde op de Groninger scheepswerven.
250909-5287: WORTMANN, MARC. - De weduwetrooster.
20419-04: WOUD, A. VAN DER E.A. (RED.). - Veenhuizen. Een erfenis voor de toekomst.
250909-2997: WOUD, AUKE, VAN DER. (RED.). - De innige betrekking tussen stad en hogeschool. Architectuur en stedebouw van de Rijksuniversiteit Groningen,1950-1984.
170112-26: WOUDE, A.M . VAN DER E.A. - Dertig jaar Afdeling Agrarische Geschiedenis.
3417-192: WOUDE, JOHAN, VAN DER E.A. - In memoriam Herman Poort.
10918-27: WOUDE, JOHAN, VAN DER. - Een groene lantaarn.
090611-37: WOUDT, KLAAS. - Honderd jaar machinebouw aan de Zaan. B.V. Machinefabriek P.M. Duyvis, Koog aan de Zaan 1885-1985.
250909-4813: WOUTERS, H.H.E. - Maastricht, stad aan heerbaan en rivier. Overzicht van de geschiedenis van Maastricht tot het einde van de negentiende eeuw, met bijzondere aandacht voor het Stokstraatgebied.
20519-13: WOUTERS, CAS. - Seks en de seksen. Een geschiedenis van de moderne omgangsvormen.
16214-80: WOUTERS, LIEVE EN MAES, FRANK. - Bagage. Zoekers naar geestelijke onthaasting.
250909-4057: WOUTERSON, LOES. - De tweede geschiedenis.
10215-46: WRICHT, MICHAEL EN HENLEY, MAVIS. - Natuurleven in Nederland. Wilde planten, bomen en struiken, paddestoelen, vogels, vlinders, zoogdieren, vissen.
23715-28: WRIGHT, LAWRENCE. - Warm and Snug. The history of the bed.
14820-30: WUBS, H. - Een school in Bierum. Honderd jaar christelijk onderwijs.
4216-29: WUMKES, D.A. - Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum.
251016-51: WUMKES, G.A. EN VRIES, A. DE. - Nederlandsch-Friesch Woordenboek.
28514-165: WUMKES. G.A. - De Gereformeerde Kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796).
2822010-25: WUNDRAM, MANFRED. - Schilderkunst van de Renaissance.
170212-04: WURTZEL, ELIZABETH. - Het land Ritalin.
8713-18: WYBENGA, P. - Mei de rêch tsjin de muorre. Forhalen út if Frysk forset.
3417-114: WYBRANDS, W. - De abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw.
51015-145: WYBRANDS, A.W. - De Abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw.
250909-1965: WYND, ANNO. - Willewaark.
24719-43: WYNHOFF, IRMA E.A. - Dagvlinders van de Benelux.
250909-5331: YARBROUGH, STEVE. - Levende geesten.
250909-5570: YING, HONG. - Zomer van verraad.
2822010-10: YOKE. - De mens en de werelden.
31320-25: YORK, ALISSA. - Mercy.
250909-3345: YOUNG, DENNIS. - Antiek onderhouden en repareren.
180912-97: YPEIJ, A. EN FEITH, H.O. - Oudheden van het Gooregt en Groningen ontleend uit den giftbrief van Hendrik III aan de St. Maartenskerk van Utrecht van den jare 1040.
4321-39: YPEREN, AAT, VAN E.A. (RED.). - Onmetelijk optimisme. Kunstenaars en hun bemiddelaars in de jaren 1945-1970.
27920-32: YSSELSTEYN, G.T. VAN. - White figurated linen damask from the 15th tot the beginning of the 19th century.
250909-3406: YSSELSTEYN, G.T. VAN. - Tapestry. The most expensive industry of the XVth and XVIth centuries. A renewed research into technic, origin and iconography.
010811-18: YU, MAOCHUN. - OSS in China. Prelude to Cold War.
250909-5440: YUNG-DE PRÉVAUX, AUDE. - Jacques en Lotka. Liefde in verzet.
15815-05: ZAAL, WIM. - De verlakkers. Literaire vervalsingen en mystificaties.
141120-04: ZAAL, RIK. - Friesland en de Friese Waddeneilanden.
250909-5571: ZAHAVI, HELEN. - Dirty weekend.
250909-2469: ZANDT, P.J. (SAMENSTELLER). - De boerderijen in het gebied van de Noorder Afdeling en de Afdeling Uithuizen en Omstreken van de Groninger Maatschappij van Landbouw.
11419-34: ZANDT, L.C.E. VAN 'T. - Het fonds de blauwe zeeridders. De geschiedenis van het Helden-der-Zee-Fonds Dorus Rijkers 1923-1998.
250909-2662: ZANEN, TEUN JAN. - Macht en onmacht. 130 Jaar vakbeweging in Groningen.
18818-44: ZANTEN, MARIEKE, VAN. - Aldus is opgeschilderd. Middeleeuwse muurschilderingen in Friese kerken 1100-1800.
130912-18: ZATELI, ZYRANN. - En op het uur van de wolf komen zij terug. Roman in tien verhalen.
24521-21: ZEE, F.J. DE (VOORWOORD). - Gids voor Veendam.
031210-59: ZEEMAN, MICHAËL. - God zij met ons.
20510-50: ZEINSTRA, HERMAN (INLEIDING). - Liesbeth van der Pol. Architect.
191113-32: ZEIST, L.S. (TEKST). - Rinze Hamstra 1895-1974.
091012-57: ZELLING, E.J. - Gesiena: een leesboek voor de bovenste afdeeling der laagste klasse, met prentjes.
091012-56: ZELLING, E.J. - Korte en gemakkelijke leeslesjes voor kinderen: bestaande uit woordjes van ééne lettergreep, zoonder zamengestelde voor- en achtervoegsles, met een prentje bij ieder lesje. (Vervolg op den Spelend leerenden Jan.)
16720-18: ZEMEL, R.M.T. - Op zoek naar Galiene. Over de Oudfranse Fergusen de Middelnederlandse Ferguut. Deel I.
250909-5528: ZENCEY, ERIC. - Panama.
18619-34: ZETTERHOLM, FINN. - Julia's reis. Een magisch kunstavontuur.
020911-26: ZEVENBOOM, K.M.C. EN WITTOP KONING, D.A. - Nederlandse gewichten. Stelsels, ijkwezen, vormen en merken.
241014-56: ZHI GANG, SHA. - Soul Healing Miracles. Ancient and new sacred wisdom, knowledge and practical techniques for healing the spiritual, mental, emotional and pshysical bodies.
250909-4740: ZIERIKZEE. - Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland.
250909-5480: ZIGMAN, LAURA. - Zij.
180112-31: ZIJL, ANNEJET VAN DER. - Sonny boy.
19615-134: ZIJL, J. - Wel zol ‘t winnen? Klucht in ain bedrief. Veur 4 heren en 2 doames.
250909-1832: ZIJL, J. - As zun deurkomt. Spul in drei bedrieven in ‘t Grunneger dialect veur 3 doames en 7 heren.
250909-1833: ZIJL, J. - De aiwige stried. Toneelspel in drie bedrijven gedeeltelijk in ‘t Groninger dialect. Voor 7 heren en 3 dames.
23320-29: ZIJL, J. - Klopsmoa vragt 'n nei hoesholderske. Klucht in 't Grunneger dialect in ain bedrief. Veur 2 heren en 4 doames.
250909-1897: ZIJL, JAN. - Koustaallapper in knup!. Bliedspultje in 3 bedrieven veur 5 heren en 3 doames.
250909-1878: ZIJL, JAN. - Onrust om ‘n houfnoagel. Toneelspul in 3 bedrieven veur 6 heren en 3 doames.

Next 1000 books from Bladzij 20[an error occurred while processing this directive]

9/14