Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
45376: BEYNON, H.C. - Verboden voor honden. Indonesiërs vertellen over hun leven in de koloniale tijd..
21335: BEYSENS, J.TH. - Natuurphilosophie of Cosmologie.
57174: BEZEMER, J.W. , F. DE JONG EDZ., RUDOLF DE JONG, E.H. KOSSMANN, ARTHUR LEHNING, B.W. SCHAPER - Anarchisme. Een miskende stroming?.
30123: BEZEMER, J.W. , F. DE JONG EDZ., RUDOLF DE JONG, E.H. KOSSMANN, ARTHUR LEHNING, B.W. SCHAPER - Anarchisme een miskende stroming?.
31034: BEZOOYEN, R.W.H. VAN E.A. (REDACTIE) - De Ruimtevaart in Nederland. December 1976.
77294: BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA, A.C. - Het Srimad Bhagavatam.
81783: BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA, A.C. - Het geheim van het leven: De wetenschap der zelfrealisatie/ Volmaakte vragen, volmaakte antwoorden/ Heengaan en terugkomen. De wetenschap der reïncarnatie.
81752: BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA, A.C. - De Bhagavad-Gita zoals ze is.
20045: BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA, A.C. - De Bhagavad-Gita zoals ze is. Literaire vertaling met uitgebreide betekenisverklaring.
32052: BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA, A.C. - Het Srimad Bhagavatam.
81751: BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA, A.C. - De Bhagavad-Gita zoals ze is.
32051: BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA, A.C. - Het Krsna-boek.
11946: BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA, A.C. - Het Krsna boek.
75506: BHASKAR, ROY - A Realist Theory of Science.
41429: BHASKAR, ROY - Philosophy and the Idea of Freedom.
26064: BHATTACHARYA, DEBEN (TRANSLATION) - Songs of the Bards of Bengal.
16663: BHATTACHARYA, BHABANI - De wereld wacht een wonder. Het ontroerend verhaal van Meera, dochter van India.
36245: BHUMICHITR, VATCHARIN - Zuidoost-Azië. Gerechten uit Thailand, Laos, Cambodja, Vietnam, Birma, Maleisië en Singapore.
53626: BHUTTO, BENAZIR - Dochter van het oosten; haar biografie.
42606: BI FEIYU - Maan Opera.
47829: BIAMONTI, FRANCESCO - De woorden van de nacht.
29224: BIANCHI, H. - De vliegengod. Opstellen over gezag, recht en orde.
77244: BIANCHINI, FRANCESCO E.A. - De plant in de geneeskunde. Standaardwerk voor toepassing, geschiedenis en flora van de geneeskruiden met farmacompendium.
11107: BIANCHINI, FRANCESCO - Flore Alpine.
80061: BIANCONI, PIERO (TEXT) / FLAMMER, ALBERTO (FOTOS) - Blick aufs Tessin.
32899: BIBEB & FRANS KEIJSPER - Drie generaties Krabbé.
49338: BIBHUTIBHUSHAN BANERJI - Pather Panchali. Song of the Road. A Bengali Novel. Translated into English by T.W. Clark and Tarapada Mukherji..
74871: BIBI DUMON TAK - Wat een circus!.
62663: BIBLIOTHEEK DER UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM - Werken van klassieke schrijvers en latere latijnsche werken. Met een overzicht van de drukkers en uitgevers.
80793: BIBLOM, ALBIN - The Journals of Mandeville Jacob.
71432: BIBLOM, ALBIN - Mechkar, een tijdsdocument over de laatste dansende beren in Bulgarije en hun eigenaren.
62552: BICALHO, HAMILTON DIAS A.O. (ED.) - Native Orchids of Brasil.
57804: BICKER CAARTEN, A. E.A. (RED.) - Molens in Drenthe.
57807: BICKER CAARTEN, A. - De molen in ons volksleven.
78719: BIDWELL, ROBIN - Travellers in Arabia.
24173: BIEDEWIND, JAN - Fisch auf dem Trocknen. Seemannsverse mit Landrattenzeichnungen.
50397: BIEGEL, PAUL - De ivoren deur (naar een Middeleeuwse legende).
82557: BIEGEL, PAUL - De kleine kapitein in het land van waan en wijs.
67384: BIEGEL, PAUL - Anderland, een Brandaan mythe.
82725: BIEGEL, PAUL - De kleine kapitein.
82711: BIEGEL, PAUL - De kleine kapitein en de schat van schrik en vreze.
21812: BIEGEL, PAUL - De twaalf rovers.
72201: BIEGEL, PAUL - Nachtverhaal. .
8446: BIEKART, C.D.J. - Het Arme Rijke Leven van Toen.
41573: BIELSCHOWSKY, ALBERT - The life of Goethe. Authorized translation from the German by William A. Cooper. Three volumes.
59613: BIEMANS, P.J. - Professionalisering van de personeelsfunctie. Een empirisch onderzoek bij twintig organisaties.
67260: BIEMEN, A. VAN - De zedelijke waardering van de arbeid in het industrialisme. Bijdrage tot een sociale ethiek naar christelijk besef.
39209: BIER, AUGUST - De ziel.
4447: BIERACH, ALFRED - Zelfhypnose in de praktijk.
8420: BIERACH, ALFRED J. - Het Gezicht, de Spiegel van de Ziel.
7684: BIERENDSE DE HAAN, J.D. - Uit de geschiedenis der metaphysische aesthetica.
81046: BIERENS DE HAAN, J.D. - Uit de geschiedenis der metaphysische aesthetica.
81129: BIERENS DE HAAN, J. - Schopenhauer.
81359: BIERENS DE HAAN, J.D. - Menschengeest: rede, zedelijkheid, schoonheidzin, religie..
29666: BIERENS DE HAAN, P. - Misdadige kinderen. Een psychologisch-paedagogische studie.
20910: BIERENS DE HAAN, J.D. - Innerlijk bestand zijn.
26114: BIERENS DE HAAN, J.D. - Dante's mystische reis.
73412: BIERENS DE HAAN, J.A. - Schopenhauer.
44989: BIERENS DE HAAN, J.D. - Het rijk van de geest.
68607: BIERENS DE HAAN, J.A. - De geschiedenis van een verdwenen Haarlemsch Museum van Natuurlijke Historie. Het Kabinet van Naturaliën van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen 1759--1866.
12940: BIERKENS, P.B. - Woord en communicatie. Gespreksvoering in theorie en praktijk.
82527: BIERLING, ANDRIES - De Weem van Westeremden. Het andere werk van Henk Helmantel.
59830: BIERMA SJOUKJE & INGRID MESMAN - Arnhemse meisjes.
66575: BIERMAN, JOHANNES - Moses en Christus, of Tafereel der voornaamste Voorbeelden des Ouden Testaments, uit Moses Wet, en allerley Joodsche Oudheden wijdlopig t'samengesteld, verklaard en opgehelderd, en op Christus, en sijn Kerke geestelijk toegepast.
30095: BIERMANN, WOLF - Voor mijn kameraden. Balladen, liederen en songs van de Oostduitse zager Wolf Biermann en een gesprek tussen hem en Günter Walraff.
69929: BIERMANN, WOLF - Mit Marx- und Engelszungen - Gedichte, Balladen, Lieder - Mit Noten zu allen Liedern.
70040: BIERMANN, WOLF - Voor mijn kameraden. Balladen, liederen en songs van de Oostduitse zager Wolf Biermann en een gesprek tussen hem en Günter Walraff.
33513: BIERMANS, GERRY - Expressiviteit in kleding en mode. De vrouw en haar kleding in sociologisch perspektief. Deel 1: verslag van het onderzoek; deel 2: Bijlagen bij het verslag; deel 3: Tabellen.
41944: BIERSTEDT, ROBERT - Emile Durkheim.
73843: BIESHEUVEL, J.M.A. - Duizend vlinders.
70279: BIESHEUVEL, J.M.A. - Konijn.
75940: BIESHEUVEL, J.M.A. - Konijn.
46397: BIESHEUVEL, J.M.A. - Biesboek. Foto's, documenten en tekeningen becommentarieerd door J.M.A. Biesheuvel. Met bijdragen van Hanneke 't Hart, Maarten 't Hart, Anton Korteweg en Karel van het Reve.
69449: BIESHEUVEL, J.M.A. - Godencirkel en andere verhalen.
64327: BIESHEUVEL, J.M.A. - De angstkunstenaar.
55371: BIESHEUVEL, MAARTEN - De bruid.
38981: BIESHEUVEL, J.M.A. - De weg naar het licht.
69452: BIESHEUVEL, J.M.A. - Zeeverhalen.
69450: BIESHEUVEL, MAARTEN - De bruid.
69448: BIESHEUVEL, J.M.A. - De weg naar het licht.
69447: BIESHEUVEL, J.M.A. - De steen der wijzen.
69445: BIESHEUVEL, J.M.A. - Hoe de dieren in de hemel kwamen. Voorafgegaan door die aardige beer.
69444: BIESHEUVEL, J.M.A. - Reis door mijn kamer.
69441: BIESHEUVEL, J.M.A. - De verpletterende werkelijkheid.
69443: BIESHEUVEL, J.M.A. - In de bovenkooi.
69440: BIESHEUVEL, J.M.A. - Slechte mensen.
46975: BIESHEUVEL, J.M.A. - De steen der wijzen.
58204: BIESHEUVEL, J.M.A. - Kreet uit een kelderwoning.
73857: BIESHEUVEL, J.M.A. - Slechte mensen.
69454: BIESHEUVEL, J.M.A. - Eert uw vader en uw moeder. Een keuze uit de ongebundelde verhalen door Aart Hoekman.
11484: BIESHEUVEL, J.M.A. - Duizend vlinders.
11479: BIESHEUVEL, J.M.A. - De verpletterende werkelijkheid.
83174: BIESHEUVEL, J.M.A. - De wereld moet beter worden.
11478: BIESHEUVEL, J.M.A. - Godencirkel en andere verhalen.
58233: BIESHEUVEL, J.M.A. - Het nut van de wereld.
69451: BIESHEUVEL, J.M.A. - De klacht van de dorpsschoolmeester.
70579: BIESHEUVEL, J.M.A. - De angstkunstenaar.
10397: BIESHEUVEL, J.M.A. - De Weg naar het Licht.
952: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een overtollig mens.
12712: BIESTA, P. - Pieterburen. Geschiedenis van kerk, kerspel en borg.
72545: BIEZEN, HANS - 100 dagen, 15-12-1978 - 24-3-1979.
80669: BIGELOW, ROBERT P. (ED.) - Computers and the Law, An Introductory Handbook.
70749: BIGGRES, EARL DERR - Per kleine annonce.
68121: BIGMORE, E.C. & W.H. WYMAN - A Bibliography of Printing with Notes and Illustrations.
14950: BIGOT, L.C.T. - Psychologie. Hoofdzaken van de zielkunde ten behoeve van aanstaande onderwijzers en onderwijzeressen.
70840: BIHALJI-MERIN, OTO & NEBOJSA-BATO TOMASEVIC - World Encyclopedia of Naive Art. A Hundred Years of Naive Art.
70909: BIHALJI-MERIN, OTO - Moderne primitieven. Naïeve schilderkunst van de late zeventiende eeuw tot heden, met 389 illustraties waarvan 204 in kleur.
63714: BIHALJI-MERIN, OTO - Moderne primitieven. Naïeve schilderkunst van de late zeventiende eeuw tot heden, met 389 illustraties waarvan 204 in kleur.
51930: BIIDU, DOMENICA GHIDEI - Door het oog van de naald. Een commentaar op de praktijk van de asielprocedure.
48612: BIJ, J.D. VAN DER , H. BROEKHUIS & J.F.B. GIESKES - Kwaliteitsmanagement in Beweging. Van blauwdruk naar contingenties en dynamiek.
51834: [BIJBEL], P. - The Old Testament in Syriac according to the Peshitta version. Sample edition: Song of Songs, Tobit, 4 Ezra.
82381: BIJKER, TONNEKE - Meer vreugde dan U denkt / De brief aan de christenen in Filippi.
73111: BIJKERK, J. C. - De laatste landvoogd.
79793: BIJL, M. VAN DER - Artistiek en ambachtelijk : architectuur, kunsten en nijverheid in Alkmaar 14e-20e eeuw.
53814: BIJL, MARTINE & LOES RIPHAGEN - Sint en de cadeautjesdief.
44414: BIJL, ANNE VAN DER - De roeping.
44415: BIJL, ANNE VAN DER - De roeping.
72974: BIJL DE VROE, FUSIEN - De schilder Jan Veth 1864 - 1925. Chroniquer van een bewogen tijdperk.
31767: BIJL, MARTINE (OPNIEUW VERTELD) & ANTON PIECK - Sprookjes van de Efteling.
4900: BIJL, H. VAN , JAC. VAN HATTUM EN HAN G. HOEKSTRA (VERZAMELAARS) - Amsterdam bezongen.
38126: BIJL, MARTINE (OP RIJM GEZET DOOR) - Er was eens... Sprookjes op rijm.
20599: BIJL, MACHTELD E.A. (REDACTIE) - Met haar honderd jaren, Een eeuw vrouwelijke studentenvereniging te Utrecht.
70100: BIJL DE VROE, C.L.M. - Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch dagboek C.L.M. Bijl de Vroe 1914 - 1919. Ingeleid en bewerkt door Marian Schouten. Met een woord vooraf door A. Alberts.
59536: BIJL, JELLE - Een Europese antirevolutionair. Het Europabeeld van Groen van Prinsterer in tekst en context.
19813: BIJL, M. VAN DER E.A. (REDACTIE) - Alkmaar in de 19de eeuw. Facetten van een stedelijke samenleving.
26671: BIJLMER, H.J.T. - Nieuw Guinea.
47914: BIJLSMA, FEKKE & THOM SCHRIJER (RED.) - Koester kleine delen van een dag. Onthaastingsgedichten.
59807: BIJLSMA, F.T. - Bibliografie van Noordwest-Overijssel.
32924: BIJLSMA, J. - Moderne meesters. De internationale schilderijententoonstelling van moderne meesters, februari 1932, in de Bijenkorf te Rotterdam.
60536: BIJMAN, SJAN (SAMENST.) & NMARIANNE VOGELAAR (TEKST) - De akkerbouwacties in het voorjaar van 1990.
46466: BIJNSDORP, ROB & WIM VAN WIJK - Een kwart eeuw waterschap van kwaliteit. Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden 1980-2005.
82080: BIJSTERBOSCH, WILLEM - Strijdgewoel, verhalen over mannen.
23875: BIJSTERVELD, F.J. - De voeten en hun verzorging.
62297: BIJVOET, THEO E.A. - Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur.
78926: BIJVOET, THEO E.A. - Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur.
25703: BIKKER, J.A. - Over mensen en economische theorie. 44 voorbeelden uit het leven van alledag.
75740: BILAL, ENKI - Kermis der onsterfelijken.
75739: BILAL & CHRISTIN - Het schip van steen.
55344: BILCKE, MAURITS A.O. - Joseph Lacasse par lui-meme.
63380: BILDERDIJK, WILLEM - Bloemlezing uit de dichtwerken van Mr. Willem Bilderdijk. Naar tijdsorde gerangschikt en in verband gebracht met zijn leven en brieven door J. van Vloten.
78933: BILDERDIJK, W. - Mijn Verlustiging. Met inleiding en aantekeningen door M.A. Schenkeveld- van der Dussen.
27798: BILDERDIJK, WILLEM - Ridder Sox of de trouwlustige totebel gevolg door Koekeloer of de verschalkte vleier, Twee luchtige luimen van Geoffrey Chaucer opgediept uit de prullenkraam van W. Bilderdijk.
16236: BILDERDIJK, WILLEM - Ridder Sox of de trouwlustige totebel gevolg door Koekeloer of de verschalkte vleier, Twee luchtige luimen van Geoffrey Chaucer opgediept uit de prullenkraam van W. Bilderdijk.
16252: BILDERDIJK, WILLEM - Ridder Sox of de trouwlustige totebel gevolg door Koekeloer of de verschalkte vleier, Twee luchtige luimen van Geoffrey Chaucer opgediept uit de prullenkraam van W. Bilderdijk.
16199: BILDERDIJK, WILLEM - Ridder Sox of de trouwlustige totebel gevolg door Koekeloer of de verschalkte vleier, Twee luchtige luimen van Geoffrey Chaucer opgediept uit de prullenkraam van W. Bilderdijk.
48147: BILGER, BURKHARD - De verborgen wereld van het diepe Zuiden. Vertaald door Ria Loohuizen.
17926: BILLEB, EMIL W. - Mining Camp Days: Bodie, Aurora, Bridgeport, Hawthorne, Tonopah, Lundy, Masonic, Benton, Thorne, Mono Mills, Mammoth, Sodaville, Goldfield.
30815: BILLETDOUX, RAPHAËLE - Mijn nachten zijn mooier dan jouw dagen.
80327: BILLETER, ERIKA - Living Theatre Paradise Now. Een Reportage in Woord En Beeld.
62390: BILLIET, DANIEL E.A. - Sint Nicolaas van A tot Z.
6001: BILLIET, JAAK EN ANDEREN - Het survey - Interview onderzocht. Effecten van het ontwerp en gebruik van vragenlijsten op de kwaliteit van de antwoorden.
7166: BILLOEN, A. VAN - Et les Taudis? ..Si nous en reparlions un peu.. Delenda Carthago!.. A bas les Taudis! I La Situation en Belgique. II Une Expérience Hollandaise.
39157: BILSEN, RITA VAN & SALLY CEDAR - Het blikkerende uniform.
7081: BINCHY, MAEVE - The return journey.
74251: BINCHY, MAEVE - Verhalen uit Ierland.
64850: BINCHY, MAEVE - De avondschool.
69189: BINDELS, R. E.A. - Aandacht voor Nescio. Een bibliografie van de reacties op het werk en de figuur van J.H.F. Grönloh. Met een bloemlezing uit die reacties en een toegift.
81471: BINDELS, RIA ABELS - Mijn schaduw en ik.
4324: BINDER, O. - De maan. Onze buurvrouw.
81917: BINDERVOET & ROBERT-JAN HENKES, ERIK - Arthur Schopenhauer. Een oorlogsverklaring aan de geschiedenis.
81895: BINDERVOET & HENKES - Help! The Beatles in het Nederlands.
79724: BINET, LAURENT - HhhH. Himmlers hersens heten Heydrich..
77120: BING, S. - De BV Rome. Opkomst en ondergang van de eerste multinationale onderneming.
5816: BING, LÉON - Smoked. A true story about the kids next door.
60082: BINGHAM, MINDY - Berta Benz and the Motorwagen: the story of the first automobile journey.
83103: BINNENDIJK, D.A.M., MENNO TER BRAAK, C.J. KELK, LOU LICHTVELD EN HENRIK SCHOLTE - Letterkundig jaarboek Erts 1930. Verzen, proza, drama, essay.
69479: BINNENDIJK (SAMENSTELLER), D.A.M. - Dichters van dezen tijd.
61419: BINNENDIJK, D.A.M. - Zin en tegenzin.
83154: BINNENDIJK, D.A.M., G. DEN BRABANDER, WOLFGANG CORDAN, DR. J. PRESSER EN S. VESTDIJK (RED.) - Centaur. Hommage à la Grèce.
77841: BINNENDIJK, KUNO - Aduard, het klooster en het water.. Houden, keren & schipperen.
77842: BINNENDIJK, KUNO - Meer academie dan klooster ... : Aduard en de verspreiding van het humanisme.
12502: BINNENDIJK, D.A.M. (SAMENSTELLER) - Tekst en uitleg bij twee en twintig gedichten.
67779: BINNENDIJK, D.A.M. E.A. - Menno ter Braak. Schrijversprentenboek 5.
35736: BINNEY PUTNAM, DAVID - Als schoojongen naar de poolstreken.
66076: BINS, P.G. - Frieslands strijd tegen het water.
62565: BINSBERGEN, WIM VAN - Leeftocht.
40111: BINYON, LAURENCE - Painting in the Far East. An introduction to the history of pictorial art in Asia. Especially in China and Japan.
41158: BINYON, LAURENCE - Japanische Kunst.
45967: BIRCH, CAROL (EDITOR) - Scherven.
29401: BIRCH, LIONEL (EDITOR) - The advertising we deserve?.
39218: BIRCH (EDITOR), CYRIL - Anthology of Chinese Literature From the early times to the 14th century .
76786: BIRD, ANTHONY - Antieke automobielen.
24916: BIRKENHEAD, THE EARL OF (COMPILED BY) - John Betjeman's collected poems.
22057: BIRKHEAD, ALICE - Geschiedenis der Fransche Revolutie.
35023: BIRKHOLZ, HEINZ (EDITOR) - Modell Magazin Plastik/Bausatze 1975 Heft 1, 2, 3, 4, 5, 6.
35024: BIRKHOLZ, HEINZ (EDITOR) - Modell Magazin Plastik/Bausatze 1976 Heft 1, 2, 6.
35025: BIRKHOLZ, HEINZ (EDITOR) - Modell Magazin Plastik/Bausatze 1977 Heft 4, 5.
35027: BIRKHOLZ, HEINZ (EDITOR) - Modell Magazin Plastik/Bausatze 1984 Heft 2,3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 und 12.
9538: BIRMAJER, MARCELO - Drie Argentijnse musketiers.
71350: BIRMINGHAM, GEORGE - Op goudjacht.
868: BIRMINGHAM, GEORGE A. - Spanish gold.
41719: BIRNBAUM, NORMAN - The Crisis of Industrial Society.
73490: BIRT, THEODOR - Van Homerus tot Socrates. Een boek over de oude Grieken.
83149: BIRTWISTLE, GRAHAM - Living Art. Asger Jorns comprehensive theory of art between Helhesten and Cobra. (1946-1949).
67603: BIRZA, ROB - BEEREN, WIM - Rob Birza.
80017: BISANZ-PRAKKEN, MARIAN - Toorop - Klimt, Toorop in Wenen: inspiratie voor Klimt.
69287: BISCHOFF, ULRICH - Edvard Munch. 1864-1944..
82510: BISCHOFF, ULRICH - Edvard Munch. 1864-1944..
42950: BISE, GABRIEL - Illuminated manuscripts. Medieval Hunting Scenes ("The Hunting Book" by Gaston Phoebus).
65135: BISE, GABRIEL - Tristan en Isolde met alle miniaturen uit het middeleeuwse manuscript.
51745: BISE, GABRIEL - The Illuminated Naples Bible (Old Testament) 14th-century manuscript. Introduction and notes by Eva Irblich.
80243: BISE, GABRIEL - The Illuminated Naples Bible (Old Testament) 14th-century manuscript. Introduction and notes by Eva Irblich.
32267: BISHOP, ELIZABETH - Edgar Allan Poe & The Juke-Box. Uncollected Poems, Drafts, and Fragments.
55900: BISHOP, EDWARD - Better to Die. The Story of the Gurkhas.
31643: BISON, META - Ô Laage hut! Meer grootsch dan vorstelyke hoven. Het kluisje van Betje Wolff en Aagje Deken te Beverwijk.
45417: BISSCOP, NICOLE DE EN W.G. DE KESSEL - Het rijk van de draak. Meesterwerken uit het Henan-museum in China.
80826: BISSCOP EN W.G. DE KESSEL, N. DE - Chinees Lakwerk.
79792: BITTER, PETER E.A. - De verborgen stad. Archeologisch onderzoek naar 750 jaar wonen in Alkmaar (750 jaar Alkmaar onder de grond).
46288: BITTER, THEO - Theo Bitter. Tekeningen in inkt, potlood en crayon. Met een voorwoord van Simon Carmiggelt.
80741: BITTMAN, MARK - De dikke vegetariër.
69612: BJÖRK, CHRISTINA EN LENA ANDERSON - Ik houd van de tuin van Monet.
73344: BJÖRNSON, BJÖRNSTJERNE - Ole Tuft. Uit het Noorsch door PH. Wijsman.
23702: BJÖRNSON, BJÖRNSTERNE - Bovenmenschelijke kracht. Spel in twee delen uit het Noorsch.
79270: BLAAS, P.B.M. - Geschiedenis en nostalgie. De historiografie van een kleine natie met een groot verleden. Verspreide historiografische opstellen.
49224: BLAAUW, HENRIETTE - De boschwachter.
26089: BLAAUW, JAN E.A. - Geen verhaal. 100 jaar werkloosheid in de stad Groningen.
60978: BLAAUW, RON - Vier seizoenen: Lentegerechten; Zomergerechten; Herfstgerechten; Wintergerechten.
67124: BLAAUW, SIBLE DE, & EGBERT BEERNINK - Een teken in de stad. De toren van de St. Jozefkerk te Groningen.
866: BLAAUWENDRAAD-DOORDUIJN, DUKE - Niemandsland.
22312: BLACHMAN, NANCY - Mathematica: A Practical Approach.
77060: BLACHMAN, NANCY & GEURTS, L. - Mathematica.
39455: BLACK, J.R. - Griezels. De Vampier expres.
64239: BLACK, O. - The mind gym. Denk buiten de kaders.
65654: BLACK, MARY - Old New York in early photographs. 196 Prints, 1853-1904 from the collection of the New-York History Society.
35339: BLACK, PENNY - Gedroogde Bloemen. Collages van bloemen en planten uit de plantenpers.
79146: BLACKBURN, JULIA - Het laatste eiland van de keizer - Een reis naar Sint Helena.
18277: BLACKBURN, KEN & JEFF LAMMERS - Papieren vliegtuigen. 16 modellen, 100 vliegtuigen.
81551: BLACKBURNE-MAZE, PETER & NEIL SUTHERLAND - Beeldgids voor snoeien en leiden. De juiste behandeling van een groot aantal tuinplanten.
41323: BLACKHAM, H.J. , RONALD W. HEPBURN, KATHLEEN KNOLL & KINGSLEY AMIS - Bezwaren tegen het humanisme.
14352: BLACKLOCK, JUDITH - De mooiste composities met zijden bloemen.
37519: BLACKMORE, R.D. - Lorna Doone a romance of Exmoor.
78328: BLADEL, FRANS VAN - Hadewijch. Die minne es al.
57021: BLADEL, FRANS VAN - Het markusevangelie.
55165: BLAEU, JOAN - Blaeu's Atlas van de Nederlanden.
50019: BLAFFER HARDY, SARAH - Een kind heeft vele moeders. Hoe de evolutie ons sociaal heeft gemaakt.
67447: BLAGOEVA, STELLA - Georgi Dimitrov. A Bigraphical Sketch.
75925: BLAKE, WILLIAM (ED. BY GEOFFREY KEYNES) - Blake Complete Writings with Variant Readings.
60464: BLAKE, PETER - Le Corbusier.
29388: BLAKE, JOHN - All you needed was love. The Beatles after The Beatles.
33312: BLAKE, WILLIAM - Illustrations of the Book of Job.
82549: BLAKE, WENDON - Schilderen als hobby 11. Olieverf. Kinderportretten.
12208: BLAKE, J. - Schöne alte Flugmaschinen. Die abenteuerliche Pionierzeit des Flugwesens.
60468: BLAKEMORE, ERIC J. - Seven Year Interlude.
70426: BLAMAN, ANNA - De verliezers.
72878: BLAMAN, ANNA - Verhalen.
48266: BLAMAN, ANNA - Dit tussen ons is geen eenzaam avontuur. Brieven aan Marie-Louise Doudart de la Gree en aan Alie Bosch.
59205: BLAMAN, ANNA - Mijn eigen zelf: Schetsen en gedichten.
68: BLAMAN, ANNA - Op leven en dood.
73671: BLAMAN, ANNA - Drie romans; Vrouw en vriend; Eenzaam avontuur; De kruisvaarder.
36000: BLAMEY, MARJORIE , RICHARD FITTER, ALIASTAIR FITTER - The Wild Flowers of Britain and Northern Europe.
42988: BLANC, JEAN-CHARLES - Lastwagenkunst in Afghanistan. Bilder die fahren.
48776: BLANCHARD, KENNETH EN NORMAN VINCENT PEALE - Management en ethiek. Wat iedere manager moet weten over bedrijfsethiek.
70071: BLANCHARD, KEN E.A. - Situationeel leiderschap II en de One Minute Manager.
62964: BLANCO, JOSE - Fernando Pessoa, esboço de uma bibliografia.
18031: BLANDFORD, LINDA - Oliesjeiks. Families die de wereld beheersen.
62701: BLANKAART, STEPHAAN - Den Nederlandschen herbarius - Librije der Geneeskonst 3.
50054: BLANKAART, STEPH - Verhandelinge van de opvoedinge en ziekten der kinderen. Vertoonende op wat wyse de kinderen gezond konnen blyven, en ziek zijnde, bequamelyk konnen herstelt werden. Zeer nodig voor alle huyshoudende lieden.
68361: BLANKAART, STEPHAAN - Den Nederlandschen herbarius - Librije der Geneeskonst 3.
27892: BLANKENSHIP, JUDY - Scenes from Life. Views of family, marriage & intimacy.
36499: BLANKENSPOOR, REIJER (HOOFDREDACTIE) - Een kwestie van Smaak.
23952: BLANKENSTEIN, M. VAN - Het jaar 1938. Werelsgeschiedenis.
22068: BLANKENSTEIN, M. VAN - Het jaar 1935. Werelsgeschiedenis.
22066: BLANKENSTEIN, M. VAN - Het jaar 1936. Werelsgeschiedenis.
22069: BLANKENSTEIN, M. VAN - Het jaar 1933. Werelsgeschiedenis.
51734: BLANKERS, ABRAHAM G. - The first seven days. Geschilderde gedachten.
66717: BLANKERT, J.C. - Tabaksblat, Corporate Governance en de samenleving.
79433: BLANKESTIJN, HANS E.A. - Begraven in Rhenen. De geschiedenis van de laatste eer in Rhenen, Elst en Achterberg.
49991: BLANQUET, ROSALIE - Le livre de la ménagère. Contenant des recettes d'économie domestique conserves, liqueurs, confitures, patisserie, nettoyage des couverts, du mobilier, dégraissage des étoffes, les devoirs d'une maitresse de maison....
49103: BLANSCH, KEES LE - Milieuzorg in bedrijven. Overheidssturing in het perspectief van de verinnerlijkingsbeleidslijn.
38362: BLAS, GEERT EN JAN LAPS - 'n Stuk of wat braiven.
64723: BLATTMANN, GEORG - Atoomenergie en de toekomst van de aarde. De metamorfose van de materie.
42145: BLAUW, A. - Dirck Nieulant.
37356: BLAVATSKY, H.P. - Fünf Briefe (five messages) von H.P. Blavatsky an die Amerikanischen Theosophen 1888-1889-1890-1891.
43354: BLAVATSKY, H.P. - De sleutel tot theosophie.
77247: BLAVATSKY, H.P. - De geheime leer. De synthese van wetenschap, godsdienst en wijsbegeerten.
72875: BLAVATSKY, H.P. - Isis ontsluierd. Een sleutel op de mysterien van de oude en de hedendaagse wetenschap en Godsgeleerdheid. Deel I: Wetenschap. Deel II: Godgeleerdheid.
81844: BLAVATSKY, H.P. - De geheime leer. De samenvatting van wetenschap, godsdienst en wijsbegeerte. Deel I: Cosmogenesis.
28477: BLECKWENN, RUTH - Gazette du Bon Ton. Een selectie uit de eerste jaargang van het modetijdschrift (1912/1913).
73445: BLÉCOURT, A.S. DE - Fivelgoër Landleven.
68306: BLEEKER, S. - Geïllustreerd handboek over bloemisterij ten dienste van vakman en liefhebber zoowel als van het onderwijs.
40715: BLEEKER, SONIA - The Tuareg. Nomads and warriors of the Sahara.
40717: BLEEKER, SONIA - The Ashanti of Ghana.
40716: BLEEKER, SONIA - The Masai. Herders of East Africa.
40714: BLEEKER, SONIA - The Pygmies. Africans of the Congo Forest.
44420: BLEEKER, C.J. - Het wezen en de funktie van de godsdienst. Vuur van de hemel. Het gulden vlies.
40682: BLEEKER, SONIA - The Navajo. Herders, Weavers, and Silversmiths.
40684: BLEEKER, SONIA - The Sioux Indians. Hunters and Warriors of the Plains.
83272: BLEEKER, MIRJAM - Carte blanche. Schoonheid door de ogen van Mirjam Bleeker.
62372: BLEEKER, G. - Het snoeien van bomen en struiken. Handleiding voor allen die snoeien of laten snoeien.
75863: BLEEKER, C.J. - Inleiding tot een phaenomenologie van den godsdienst.
39242: BLEEKER, S. - Geïllustreerd handboek over bloemisterij ten dienste van vakman en liefhebber zoowel als van het onderwijs.
35907: BLEGEN, C.W. - Troje en de Trojanen.
51862: BLEI, KAREL - Christelijke toekomstverwachting.De kinderdoop in diskussie. Veertig jaar denken over God.
31098: BLEICH, ANET (REDACTIE) - De Augustus-revolutie. Omwenteling in de sovjet-unie.
59619: BLEICH & MAX VAN WEEZEL, ANET - Ga dan zelf naar Siberië. Linkse intellektuelen en de koude oorlog.
28287: BLEICH, ANET , PETER SCHUMACHER E.A. - Nederlands racisme.
28332: BLEICHER, WILHELM UND JÖRG D. STIEBNER - Handbuch der modernen Druckgraphik.
76411: BLEKKENHORST, TOM E.A. - Doorploegen. Gids voor historisch onderzoek naar het boerenbedrijf in de provincie Utrecht.
66902: BLEKKINGH, BAS W. - Authentiek leiderschap - Ontdek en leef je missie.
75695: BLES, HARRY DE & GRADDY BOVEN - Een maritieme droom : Tsaar Peter de Grote en de Russische marine.
79790: BLESS, M.J.M., BOSCH, J. VAN DEN - Miscellanea geologica Coriovallana 1981.
71826: BLESS, FRITS - Rietveld 1888-1964. Een biografie..
72345: BLESSIN, STEFAN U.A. - Horst Janssen; Die Kunst der Zeichnung, Sammlung Stefan Blessin ... ein witziger Provokateur.
46811: BLESSING, MAURICE , FEMKE DEEN & MARIEKE PRINS - Reisgids voor de Tweede Wereldoorlog.
55124: BLEWITT, MARY - Navigation for Yachtsmen.
71426: BLEXBOLEX - Een sprookje.
34109: BLICHER-CLAUSEN, J. - Kjeld.
50539: BLIJDESTEIN, EDITH VAN - Hypoglykemie. Symptomen, oorzaken en mogelijkheden tot genezing..
27394: BLIJDESTIJN, J.P. VAN - Natuurleven in Nederland.
81962: BLIJHAM, H. - Psychiatrie zonder ziel, Een verkennende gang door de psychiatrie en de geneeskunde .
12974: BLIJHAM, GER E.A. (SAMENSTELLER) - Oranje in Groningen en Warffum.
12975: BLIJHAM, GER E.A. (SAMENSTELLER) - Oranje in Groningen en Warffum.
61382: BLIJKER, HERMAN DE - Herrie in de keuken!.
28654: BLIJSTRA, R. , ANTHONIE DONKER, KAREL JONCKHEERE EN N.P. V. WIJK LOUW (LEIDING) - Critisch Bulletin. september 1949.
28655: BLIJSTRA, R. , ANTHONIE DONKER, KAREL JONCKHEERE EN N.P. V. WIJK LOUW (LEIDING) - Critisch Bulletin 1949 (complete jaargang).
58947: BLIJSTRA, R. - Nederlandse bouwkunst na 1900.
65669: BLIJSTRA, R. E.A. RED. - Op de punt van de pen. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin uitgegeven in de winter van 1949..
22814: BLIJSTRA, R. , ANTHONIE DONKER, KAREL JONCKHEERE EN N.P. V. WIJK LOUW (LEIDING) - Critisch Bulletin. 1954.
71805: BLIJSTRA, R. - C. van Eesteren.
45521: BLIJSTRA, REIN - Over Haagse architectuur.
39481: BLIJSTRA, R. - Dilemma. Twee verhalen.
71804: BLIJSTRA, R. - B. Merkelbach.
22813: BLIJSTRA, R. , ANTHONIE DONKER, KAREL JONCKHEERE EN N.P. V. WIJK LOUW (LEIDING) - Critisch Bulletin. 1953.
74379: BLINDER, ODA - Verzamelde stilte. Proza en gedichten. Met een nawoord van Luc Tournier.
70799: BLINDERMANN, BARRY A.O. - Keith Haring: Future Primeval.
44257: BLINK, J. VAN DEN - Samen met hem. Dagboek voor persoonlijke meditatie.
74634: BLINK, H. - Tegenwoordige staat van Nederland. Een handboek voor de kennis van ons land en volk; met historische toelichtingen en aanwijzingen tot zelfonderzoek en studie.
44737: BLINK, J. VAN DEN - Met hem alleen. Dagboek voor persoonlijke meditatie.
67621: BLISTÈNE, BERNARD & JAN DEBBAUT - Een keuze - 1986 - un choix. Een tentoonstelling van hedendaagse kunst uit Nederland, België en Frankrijk.
33881: BLITTERSWIJK JR., J.J. VAN - Binnenhuismaterialen, hun verwerking en toepassing.
33880: BLITTERSWIJK JR., J.J. VAN - Materialen en grondstoffen gebezigd bij de inrichting van het interieur.
76360: BLITZ, BRUCE - Cartoons tekenen. Figuren en gezichten.
73296: BLIXEN, KAREN - Een lied van Afrika.
29092: BLIXEN, KAREN - Zeven grillige verhalen.
29093: BLIXEN, KAREN - Laatste verhalen.
75423: BLOCH, ERNST - Geist der Utopie. Bearbeitete Neuauflage der zweiten Fassung von 1923..
52553: BLOCH, ARTHUR - Murphy's Law. Als er iets faut kan gaan dan zàl het ook fout gaan.
81645: BLOCH, ERNST - Thomas Münzer, theoloog van de revolutie.
28032: BLOCH, ERNST - Über Karl Marx.
48731: BLOCK, PETER - The Empowered Manager. Positive Political Skills at Work.
66852: BLOCK, PETER - Feilloos adviseren. Een praktische gids voor adviesvaardigheden.
75719: BLOCKMANS, WIM E.A. (RED.) - 5000 jaar Europa. Landschap, steden, handel, politiek, religie en cultuur..
79151: BLOCKMANS, WIM - Een middeleeuwse vendetta. Gent 1300.
79048: BLOCKMANS, WIM - Keizer Karel V: 1500-1558. De utopie van het keizerschap..
72269: BLOCKMANS, WIM - Een middeleeuwse vendetta. Gent 1300.
28318: BLOCKMANS, WIM , HENNY BUITING EN FRANK UYTTERHAEGEN - Maatschappelijke verandering en revolutie. Rusland 1860 - 1935. Duitsland 1860 - 1920. China 1850 - 1960.
77990: BLOCKMANS, WIM E.A. (RED.) - De wording van Europa. Handel, ambacht en industrie..
80069: BLOCKMANS, WIM & HERMAN PLEIJ. (RED.) - Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm.
10033: BLOCKMANS, W.P. - Mobiliteit van cultuurdragers. Zwaartepunten in de Boutgondische Nederlanden.
71943: BLOCKMANS, W. E.A. - Studien betreffende de sociale strukturen te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw, deel III: Tabellen en register van persoonsnamen.
71942: BLOCKMANS, W. E.A. - Studien betreffende de sociale strukturen te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw, deel I: tekst.
80150: BLOCKMANS, WIM (RED.) - Zetels van macht. De wording van Europa..
29101: BLODGETT, JEAN AND OTHERS - The Mcmichael Canadian Collection.
75612: BLOED, A. E.A. (RED.) - Van wildernis tot ronde venen. Grepen uit de geschiedenis van Wilnis.
25768: BLOEM, BARBARA - Kampeerkookboek Frankrijk.
67410: BLOEM, MARION - Geen gewoon Indisch meisje.
61971: BLOEM, J.C. - Poëtica.
62989: BLOEM, J.C. - Sintels.
60225: BLOEM, J.C. - Doorschenen wolkenranden. Keuze uit eigen werk.
63831: BLOEM, MARION - Voor altijd moeder - 2 cd's.
24175: BLOEM, J.C. - Avond. Gedichten.
63280: BLOEM, MARION - Geen gewoon Indisch meisje.
64083: BLOEM, J.C. - Sonnet.
64088: BLOEM, REIN - Verstuiving.
64004: BLOEM, REIN - Sekwentie naar Hadewijch.
78797: BLOEM, J.C. - Het onzegbare geheim. Verzamelde essays en kritieken 1911-1963..
67932: BLOEM, J.C. - Antología. Versión de Henriette Colin.
64945: BLOEM, J.C. - Persoonlijke voorkeur van J.C. Bloem. Gedichten uit de letterkunde van vier landen met kort commentaar.
58257: BLOEM, J.C. - Aphorismen.
38860: BLOEM, REIN E.A. - In gesprek met Hugo raes.
64951: BLOEM, J.C. - Terugblik op de afgelegde wge.
67731: BLOEM, BORDEWIJK, BRULEZ, VAN DER GRAFT, HAASSE, MINDERAA EN SMIT - Mijn boek van vroeger en van nu. Zeven auteurs vertellen over de rol, die het boek in hun leven speelde.
78538: BLOEM, REIN - De troost van de pelgrim. Gedichten.
62011: BLOEM, REIN - Roman.
78480: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
82795: BLOEM, MARION - De droom van de magere tijger.
50502: BLOEMENDAAL, FRITS - De communicatieoorlog. Hoe de politiek de pers in haar greep probeert te krijgen.
80623: BLOEMENDAAL, J.J. E.A. - Van Boereboom naar Weeshuispolder. Uitgave ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de brandweer Enkhuizen.
71281: BLOEMENDAAL, NICO (RED.) - De Rotenbaa. Propagandablad ter gelegenheid van de rode tentoonstelling en bazar der AJC avn 11 tot 19 oktober 1930. Militizaal, singel 423, Amterdam (C.).
73159: BLOEMERS, L.P. LOUWE KOOIJMANS, H. SARFATIJ, J.H.F. - Verleden land. Archeologische opgravingen in Nederland.
74670: BLOEMERS, J.H.F. & T. VAN DORP - Pre- & protohistorie van de lage landen.
19993: BLOEMGARTEN, SALVADOR - Henri Polak. Sociaal Democraat 1868-1943.
81554: BLOEMHOF, S. E.A. - Hoe de Heide bloeide. 1920 tot en met 1960 .
45633: BLOEMHOFF, HENK - Fonologie en morfologie van het Stellingwerfs: een toetsing van de natuurlijke generatieve fonologie.
34404: BLOEMINK, F.H.N. - De reus en de mug.
34246: BLOEMINK, F.H.N. - Twee avontuurlijke jongens.
66600: BLOEMINK, F.H.N. - Van jaar tot jaar voor ons kind. 175 verhalen met honderden plaatjes.
49283: BLOK, P.J. - Willem de Eerste. Prins van Oranje.
64341: BLOK, P.J.; J.A. FEITH; S. GRATAMA; J. REITSMA; C.H. VAN RHIJN; C.P.L. RUTGERS; S.D. VAN VEEN & J. TE WINKEL - Gedenkboek der reductie van Groningen in 1594.
57339: BLOK, J.A. - Oepanisjads.
80576: BLOK, D.P. - De Franken in Nederland.
73151: BLOK, D.P. - De Franken in Nederland.
54283: BLOK, J.A. - Oepanisjads.
39884: BLOK, ELS - Uit de schaduw van de mannen. Vrouwenverzet 1930-1940.
44778: BLOK, HANNA , JEANETTE DEENIK & KLAAS SMELIK - Het verhaal van de bijbel. Ontstaan, vertaling, verspreiding.
44524: BLOK, M.J.C. - Je staat er niet alleen voor. De ongehuwde in de gemeente.
76520: BLOK, P.J. - Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Nieuwe uitgave..
76511: BLOK, LEO W. - Toelichting op het parlementaire leven en handleiding bij de tentoonstelling Staten Generaal.
76509: BLOK, P.J. - Frederik Hendrik, prins van Oranje.
42175: BLOK, P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche volk (8 delen).
80083: BLOK, P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. Vier delen, compleet.
25248: BLOK, A. - Het Esperanto in twintig lessen. Bewerkt voor zelfonderricht, cursus- en schoolgebruik.
79010: BLOK, P.J. - Verspreide studiën op het gebied der geschiedenis..
44761: BLOK, M.J.C. - Door lijden tot overwinning.
65189: BLOK, GEORGE (SAMENSTELLER) - Zonnige Zang. Kampeer- en trekkersliedjes met begeleiding voor gitaar, mandoline, blokfluit, banjo, ukulele. Deel III.
79459: BLOK, P.J. - Geschiedenis eener Hollandsche stad. Vier delen compleet: 1. Eene Hollandsche stad in de middeleeuwen. 2. Eene Hollandsche stad onder de Bourgondisch-Oostenrijksche heerschappij. 3. Eene Hollandsche stad onder de Republiek. 4. Eene Hollandsche stad in den nieuweren tijd.
56024: BLOK, W. E.A. - Eilandgeschiedenis in beeld. Afbeeldingen van de Hoeksche Waard uit de zeventiende tot en met de negentiende eeuw.
51507: BLOK, HANNA E.A. - Geen koning in die dagen. Over het boek Richteren als profetische geschiedschrijving.
44199: BLOK, H.H. E.A. - Verzoening, vervulling, verwachting.
57271: BLOK, J.A. - Woorden van den Boeddha: met het volledige Dhammapada.
24176: BLOKKEN JUNIOR, JAN - De huizen.
67392: BLOKKER, JAN - Jeroen de Grote.
57603: BLOKKER, JAN, JAN JR EN BAS - Het vooroudergevoel. De vaderlandse geschiedenis.
64173: BLOKKER, JAN, BLOKKER, JAN (JR), BLOKKER, BAS - Er was eens een god: bijbelse geschiedenis.
74176: BLOKKER, JAN JR. - Als de wereld vergaat, ga ik naar Nederland. De vaderlandse geschiedenis in 40 uitspraken en meer.
43660: BLOKKER, J.A. - Séjour.
16240: BLOKKER, J.A. - Séjour.
33677: BLOKKER, JAN - De erotiek van het dagelijks leven.
25003: BLOKKER, JAN , DANIEL KONING & HUB. HUBBEN - Het boek van het jaar 1998. Nederland in beeld.
5010: BLOKKER, JAN EN KONINGIN JULIANA - 'Leden van de Staten-Generaal'. Nederland onder Juliana. De troonredes met commentaar van Jan Blokker.
9567: BLOKKER, JAN - Als de dag van gisteren.
56648: BLOKLAND, SIMON VAN E.A. (RED.) - Alfred Ost in Nederland.
52311: BLOKLAND, SIMON VAN E.A. (RED.) - Alfred Ost in Nederland.
74174: BLOKZIJL, MAX - Ik was er zelf bij. Herinneringen en ervaringen uit Duitschland's moeilijkste jaren van een Berlijnsch correspondent verbonden aan een van Nederland's grootste dagbladen.
82580: BLOM, JO - Eigenwijs onderwijs. 100 jaar Spinoza Lyceum.
76779: BLOM, PIET; HAR SANDERS & ERNST VAN RENNES - t Speelhuis Helmond.
79276: BLOM, J.H.C & MISSET, C.J. (RED.) - Broeders sluit u aan. Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten.
63097: BLOM, FRANÇOIS - Moderne kookkunst verzameling van uitgezochte en beproefde recepten, opmerkingen over het toedienen der spijzen en wijnen, opmerkingen over gereedschap, voorraad, enz. enz. Benevens ruim 100 afbeeldingen van opgemaakte recepten en een alphabetisch register.
43107: BLOM, AD VAN DEN (CATALOGUS) - t Is mijn schuld niet dat ik arm ben.. Sociale tegenstellingen in de Nederlandse grafiek uit de negentiende eeuw.
48930: BLOM, J.C.H. - Verzuiling in Nederland 1850-1925. In het bijzonder op lokaal niveau.
72605: BLOM, ROBERT J. & MIRJAM OOMENS - Vanaf vandaag wordt alles anders. Gesprekken met mensen die het roer 180 graden omgooiden..
22533: BLOM, D. VAN , J. HUIZINGA, M. NIJHOFF E.A. (REDACTIE) - De Gids. Een en negentigste jaargang 1927 ( de delen 8 t/m 12).
22534: BLOM, D. VAN , J. HUIZINGA, M. NIJHOFF E.A. (REDACTIE) - De Gids. Negen en tachtigste jaargang 1925 (de delen 1, 2, 4 en 7 t/m 12).
22535: BLOM, D. VAN , J. HUIZINGA, M. NIJHOFF E.A. (REDACTIE) - De Gids. Negentigste jaargang 1926 (de delen 2 t/m 5 en 7 t/m 11).
58493: BLOM, J.C.H. & E. LAMBERTS (RED.) - Geschiedenis van de Nederlanden.
22536: BLOM, D. VAN , J. HUIZINGA, M. NIJHOFF E.A. (REDACTIE) - De Gids. Twee en negentigste jaargang 1928 (de delen 2, 4 t/m 8 en 10 t/m 12).
48229: BLOM, ONNO - Het fabeldier dat Komrij heet. Schrijversprentenboek 51.
56244: BLOM, AD VAN DER - Tekenen dat het gedrukt staat. 500 jaar grafiek in Nederland.
67604: BLOM, ANSUYA & JURRIE POOT - Ansuya Blom.
42408: BLOMBERG-ZEEMAN, W. - Joost Boschboom.
62893: BLOMMENDAAL, H.N. - De oliepalmcultuur in Nederlandsch-Indië.
12503: BLOMMENDAAL, J.L.P. - De zachte toon der herdersfluit. De pastorale poëtica van Jan Baptista Wellekens.
66688: BLOMMESTEIN, IRENE VAN & TONY SCHOEMAKER - Het nieuwe NRC Handelsblad kookboek.
55892: BLOND, GEORGES - The Marne.
23699: BLOND, AUBREY LE - Avonturen in de bergen.
19700: BLOND, GEORGE - Het grote leger achter de zwarte vlag. Geschiedenis van het anarchisme.
17859: BLONDEAU, R.A. - Ferdinand Verbiest (1623-1688). Als Oost en West elkaar ontmoeten. Met een historische inleiding van prof. dr. U. Libbrecht en een iconografie van dra. N. Halsberghe, sinologe.
75715: BLONDEL, MARTIEN - Die swaere noodt. Kroniek van een belegerde stad..
27686: BLONK, A. , J. BRUMMELKAMP & J.J. FAHRENFORT - Hoofdstukken uit de volkenkunde en de sociale aardijkskunde voor de midelbare school.
39740: BLONK, A. , J. BRUMMELKAMP & J.J. FAHRENPORT - Algemene natuurkundige aardrijkskunde voor de middelbare school.
54811: BLOODWORTH, DENNIS - Chinese Looking Glass.
43224: BLOOM, HAROLD - De kunst van het lezen.
76231: BLOOM, HAROLD - Jesus and Yahweh: The Names Divine.
65744: BLOS, WILHELM - De Fransche omwenteling aan het volk verhaald.
45771: BLÖTE-OBBES, M.C. - Kijken en maken. Sieraden en versierselen. Van materiaal van buiten.
64933: BLÖTE-OBBES, M.C. - De geurende kruidhof.
61270: BLÖTE-OBBES, M.C. - De geurende kruidhof.
46054: BLUE, LIONEL - Een ladder naar de hemel. De joodse weg tot God.
56133: BLUM, ANDRÉ - La gravure en Angleterre au XVIIIe siècle.
67842: BLUM, DANIEL - A Pictorial History of the Silent Screen..
27838: BLUM, HEIKO R. - 30 Jahre danach. Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus im Film 1945 bis 1975.
66539: BLUMENFELD, ERWIN - Photo Presente Les Grands Maitres de la Photo 11, Erwin Blumenfeld.
80384: BLUMENTHAL LAZAN, MARION - Vier gelijke stenen. Op de vlucht voor de holocaust.
76245: BLUMENTHAL, DAVID R. - Facing the Abusing God: A Theology of Protest. Foreword by Rita Nakashima.
17924: BLUMENTHAL, HOWARD - Opsporing verzocht. Op zoek naar nazi's in Amerika.
40728: BLUNDELL, MICHAEL - The Wild Flowers of Kenya.
34986: BLUNSDEN, JOHN (EDITOR DIRECTOR) - Airfix Magazine for plastic modellers. March, April and May number.
34987: BLUNSDEN, JOHN (EDITOR DIRECTOR) - Airfix Magazine for plastic modellers. 1969 July, August, September, November, December number.
61679: BLUNT, WILFRID - Sweet Roman hand: Five hundred years of italic cursive script.
73910: BLUNT, WILFRID & SANDRA RAPHAEL - The Illustrated Herbal.
71904: BLUSSÉ, LEONARD & FLORIS-JAN VAN LUYN - China en de Nederlanders. Geschiedenis van de Nederlands-Chinese betrekkingen (1600-2007).
80851: BLUSSÉ, LEONARD - Tussen geveinsde vrunden en verklaarde vijanden.
58645: BLUSSÉ, LEONARD & ILONKA OOMS - Kennis en compagnie. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de moderne wetenschap.
8908: BLUSSÉ, LEONARD EN JAAP DE MOOR - Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650.
80432: BLYTH, DEREK - Amsterdam Explored.
7308: BLYTON, ENID - De dolle tweeling op avontuur.
6163: BLYTON, ENID - Lang leve het circus.
46223: BO YIN RA - Het Huwelijk.
25448: BOAS, J.E.V. - Lehrbuch der Zoologie für Studierende.
55100: BOBROW, JILL - Classic yacht interiors .
73772: BOBROWSKI, JOHANNES - Het muizenfeest en andere verhalen.
73771: BOBROWSKI, JOHANNES - Levins molen Vierendertig uitspraken over mijn grootvader.
61481: BOCCACCIO, GIOVANNI DI - Decamerone.
78435: BOCCACCIO - Dante's leven.
59504: BOCCACCIO, GIOVANNI - De minnaar in het wijnvat en andere erotische evrhalen.
38492: BOCCACCIO, GIOVANNI - Decamerone.
23547: BOCCACCIO, GIOVANNI - Decamerone.
4983: BOCCACCIO, GIOVANNI - Decamerone.
73620: BOCCACCIO, GIOVANNI - Verhalen uit de Decameron.
41839: BOCHENSKI, I.M. - Wijsgerige methoden in de moderne wetenschap.
8755: BOCHENSKI, I.M. - Wijsgerige methoden in de moderne wetenschap.
9720: BOCHENSKI, J.M. - The methods of contemporary thought.
9730: BOCHENSKI, J.M. - The methods of contemporary thought.
9740: BOCHENSKI, J.M. - Soviet Russian Dialectical Materialism [diamat].
31009: BOCK, EUG. DE - Hendrik Conscience. Zijn persoon en zijn werk.
60674: BOCK, CLAUS, WISMANN, HANS, AND TRÜB, WALTER - Lokomotiven und Triebwagen im Verkehrshaus der Schweiz.
45518: BOCK, RON F. DE - Bezuidenhout-toen.
29676: BOCK, DENNIS - De tuin van as.
79934: BOCK, EDWARD K. DE - De erfenis van de Inca's. Zonen van de zon & dochters van de maan.
12200: BOCK, CLAUS & SEPP MOSER - Flugzeuge im Verkehrshaus.
59300: BÖCKELMANN, FRANK - Bevrijding van het dagelijkse leven. Modellen van een samenleving zonder prestatiedwang, frustratie en angst.
42210: BOCKRIS, VICTOR - Keith Richards. het leven van een Rolling Stone.
32591: BOCUSE, PAUL - De nieuwe franse keuken.
6883: BODARD, LUCIEN - De Rozenvallei.
34151: BODDAERT, MARIE - Sturmfels.
66157: BODDEKE, H. - Jeruzalem - Antiochië.
58382: BODE, URSULA - Max Ernst - Lyonel Feininger - Dieter Roth - Carl Wilhelm Kolbe d. Ä. Begegnungen.
25103: BODECHTEL, J. EN H.G. GIERLOFF-EMDEN - De aarde vanuit de ruimte.
64227: BODENHEIM, NELLY - ABC. De hond gaat mee, de kat blijft thuis, piep zei de muis in 't voorhuis.
29272: BODENHEIM, NELLY - Het regent het zegent.
62085: BODEWES, J.A. - Rondblikken. Van Bommen Berend tot Groninger bier.
25212: BODEWES, J.A. - Rondblikken. Van schoenerkapitein tot stadsfotografie.
76438: BODEWES, J.A> - In naam van de vrijheid. Noord-Nederland gedurende de Franse bezetting (1795-1814).
82576: BODEWES, J.A. - Onder aan de roltrap in het hoge Noorden. Veelbelovend begin van 1900.
15391: BODEWES, J.A. - Rondblikken. Van schoenerkapitein tot stadsfotografie.
7688: BODIN, LOUIS - De intellectuelen.
32720: BODT, SASKIA DE - ...Op de Raempte off mette Brodse ... Nederlands borduurwerk uit de zeventiende eeuw.
79004: BOE, GUY DE (ED.). - Archeologie in Vlaanderen. Archaeology in Flanders. V.
44985: BOEDER, KLAAS E.A. - Monumenten onderhouden. Gids voor uw monument.
70428: BOEF, AUGUST HANS VAN DEN EN KEES SNOEK - Pramoedya nanta Toer. Essays en intervew.
12645: BOEF, AUGUST HANS VAN DEN EN KEES SNOEK - Pramoedya nanta Toer. Essays en intervew.
60971: BOEF, AUGUST HANS DEN - God als hype. Dwarse notities over religieus Nederland.
51307: BOEGNER, KARL (SAMENSTELLER) - Het slot van de gouden zon. Inwijdingssprookjes uit Midden-Europa.
36614: BOEHM, EDWARD - Behind enemy lines. WWII Allied/Axis propaganda.
33533: BOEHN, MAX VON - Die mode. Menschen und Moden im neunzehnten Jahrhundert 1818-1842.
34590: BOEHN, MAX VON - Rokoko Frankreich im XVIII. Jahrhundert.
33536: BOEHN, MAX VON - Die mode. Menschen und Moden im achtzehnten Jahrhundert 1818-1842.
33535: BOEHN, MAX VON - Die mode. Menschen und Moden im siebzehnten Jahrhundert.
33865: BOEHN, MAX VON - Der Tanz.
33524: BOEHN, MAX VON - Die Mode. Eine kulturgeschichte vom Mittelalter bis zum Barock.
33534: BOEHN, MAX VON - Die mode. Menschen und Moden im neunzehnten Jahrhundert 1878-1914.
76190: BOEKE, R. - Divinatie met name Rudolf Otto..
75471: BOEKEMA, E.J. E.A. - Vogels van de provincie Groningen.
63632: BOEKENOOGEN. G.J. (UITGEVER) - Van den Jongen geheeten Jacke: die sijns vaders beesten wachte int velt, ende vanden brueder dye daer quam om Jacke te castien. Naar den Antwerpschen druk van Michiel Hillen uit het jaar 1528 en den Amsterdamschen druk van Hermen Jansz. Muller uit het laatst der XVIde eeuw.
63633: BOEKENOOGEN. G.J. (UITGEVER) - Dit es die historie ende leven vanden heilighen heremijt sint Jan van Beverley die sijnder suster vercrachte ende vermoerde doer ingheven des viants. Also u die historie verclaren sal. Naar den Brusselschen druk van Thomas van der Noot uit het begin der XVIde eeuw en den Antwerpschen druk van Jacob van Liesvelt uit het jaar 1543 uitgegeven door G.J. Boekenoogen.
80562: BOEKHOLT, P.T.F.M. (RED.) - Rondom de reductie. Vierhonderd jaar provincie Groningen 1594 - 1994.
70288: BOEKHOLT, P.T.F.M. E.A. - Gemeentehuizen in Drenthe.
73575: BOEKHOLT, P.TH.F.M. & J. VAN DER KOOIJ (RED.) - Spiegel van Groningen. Over de schoolmeesterrapporten van 1828.
79380: BOEKHORST, P. TE, BURKE, P., FRIJHOFF, W., (RED.) - Cultuur en maatschappij in Nederland, 1500-1850. Een historisch-antropologisch perspectief.
22131: BOEKHOUT, HENZE , TON BROEKHUIS, AERNOUT OVERBEEKE & ROB NYPELS - Stad in de ruimte. Vier benaderingen van Groningen.
73508: BOEKRAAD, HUGUES C. E.A. (REDACTIE) - Waarom kinderen altijd willen dat Indianen winnen. Een bloemlezing uit het Nijmeegs Universiteitsblad en de Vox Carolina.
63528: BOELAARS, ZUS - Kantklossen slag voor slag.
78673: BOELAARS O.S.B., FRATER HENRI - Commentaar op de miniaturen in Scivias van Hildegardis van Bingen.
51791: BOELAARS, H. E.A. - Levende zielzorg.
79841: BOELE, VINCENT & MOHAMED SAADOUNI (RED.) - Marokko 5000 jaar cultuur.
43700: BOELEN-RANNEFT, N. (VERZAMELAAR) - Mozaiek Serie A. No. 6.
49152: BOELENS SJ, WIM - Vrouwen in de kerk. Op weg naar behoedzaam leiderschap..
54585: BOELENS, JAN - Afscheid van Antarctica.
76446: BOELENS, W.I.N.J. E.A. (RED.) - Duizend jaar Sint-Martinusparochie. Facetten van de geschiedenis van Venlo.
76415: BOELENS, J.M.B. & O.J. NIENHUIS - Boelens. Een R.K. Groninger familie met een grote Bossche tak. (2 delen).
68457: BOELENS, P. - Idioticon Groninganum Vergelijkend woordenboek van den Groningschen tongval.
9551: BOELENS, JAN - Landmensen. Sociale roman uit Groningen.
79457: BOELES, P.C.J.A. - Friesland tot de elfde eeuw. Zijn oudste beschaving en geschiedenis. Met een kaart, 48 platen en 11 afbeeldingen in den tekst..
80633: BOELES, P.C.J.A. - Friesland tot de elfde eeuw. Zijn vóór- en vroege geschiedenis. Met 2 kaarten, 55 platen en 90 afbeeldingenin den tekst..
65965: BOELGAKOV, MICHAIL - De eieren der rampp-spoed..
66362: BOELMAN, H.A.C. - Bijdrage tot de geschiedenis der geneeskruidcultuur in Nederlandsch Oost-Indië.
76452: BOELMANS, H.; MEURS, P.A. V.; POSMA, A. - Schoolatlas. Een methode voor het onderwijs in de Aardrijkskunde v/d Lagere School. Deel III - Nederland in de wereld. 6e leerjaar, V.G.L.O. en A.V.O. Nijverh.sch..
77718: BOELS E.A., H. - Eén klooster, drie dorpen. Geschiedenis van Aduard, Den Ham en Den Hoorn. 1192-1992.
44499: BOENDERMAKER, P. - De Augsburgse Confessie.
81131: BOENDERS, FRANS - Filosofie en maatschappij. Gesprekken met Leo Apostel, Alphonse De Waelhans, Jaap Kruithof, Chaïm Perelman, Herman Roelants, Jacques Ruytinx, Libert Vander Kerken, Antoon Vergote, André Wylleman.
53541: BOENDERS, FRANS - Pretenties en presumpties. Beschouwingen over stromingen en praktijken.
52640: BOENDERS, FRANS - De volle vrijheid. Ideologie en geschiedenis van het anarchisme.
81298: BOENIN, IWAN - Het leven van Arsenjew.
65115: BOER, PETER DE E.A. - Maatstaf 1993, no. 3/4.
80620: BOER, P.C. DE & A.J. GEURTS - Oude burchten in het nieuwe land. De middeleeuwse kastelen van Kuinre in de Noordoostpolder.
80577: BOER, J. VAN HERWAARDEN EN J. SCHEURKOGEL, D.E.H. DE - Middeleeuwen.
81994: BOER, JOHAN A. DEN; SITSEN, J. M. AD (EDS.) - Handbook of Depression and Anxiety : A Biological Approach.
73461: BOER, JAN - Aargeloze Grunneger humor.
72025: BOER, SASKIA DE, PIET TIEL GROENESTEGE & RUTGER KOPLAND (RED.) - Spreeuwenagenda 2008.
31054: BOER, PETER DE E.A. (REDACTIE) - Maatstaf 1985 nummer 10.
73460: BOER, JAN - Hogelandster Verhoalen.
77362: BOER, JONNIE & SIDNEY SCHUTTE - Puur natuurlijk. Restaurant De Librije.
77360: BOER, JONNIE - Puur. Restaurant de Librije, Zwolle.
81319: BOER, PETER DE E.A. (REACTIE) - Maatstaf 1985, no. 11/12.
50694: BOER, JOKE VAN DEN - Etiquette. Stijlvol door het leven.
77776: BOER, T.J. DE E.A. (RED.) - Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Deel II: derde stuk.
77774: BOER, T.J. DE E.A. (RED.) - Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Deel 1: derde en vierde stuk.
77775: BOER, T.J. DE E.A. (RED.) - Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Deel II: eerste stuk.
39059: BOER, JAN - Midden Maank Mensen. Vieftig verhoalen oet Stad en Ommelaandien 't dialect van Hunzingo.
62303: BOER, BOUKE DE - De bijzondere reis van een prikkel. Van 'sa is't en net oars' naar ongekende mogelijkheden. Een ander boek over neuro-linguïstisch programmeren.
39028: BOER, RUDY DE - 120 tekeningen voor Op en Om de Terp. Met teksten van Jan Boer en Jan Toonstra.
39029: BOER, JAN J. - Wat mie nait jeukt dat kraab ik nait. 25 verhoalen van 'n dörpsdokter.
80597: BOER, D.E.H. E.A. (RED.) - Het Noorden in het midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.
82257: BOER, EDZO DE E.A. - Het Bierumer Boerderijenboek. Een bijdrage tot de geschiedenis van noordoost-Fivelingo.
62235: BOER, J.C.W. DE & W.L.P. BURGER - Tafeltje dek je: Handleiding in het tafeldekken - dienen en -versieren.
77773: BOER, T.J. DE E.A. (RED.) - Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Deel 1: eerste stuk.
80394: BOER, LODEWIJK DE - Orpheus, een libretto.
62031: BOER, JAN - Zun, wiend en wolken..
76756: BOER, M.G. DE - 100 jaar Nederlandsche scheepvaart.
55971: BOER, NIEK DE E.A. - Probleem Pleinen Prijsvraag: Stationsplein, Bergen op Zoom / Nieuwe Markt, Roosendaal.
79767: BOER, D.E.H. DE E.A. - WI Florens. De Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de 13de eeuw..
73186: BOER, PIM DEN - Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk 1818-1914.
82389: BOER, ESTHER DE - Maria Magdalena. De mythe voorbij. Op zoek naar wie zij werkelijk is.
78089: BOER, BEP (G.L.) DE - In het spoor van de Gooische tram.
38342: BOER, PETER DE E.A. - Maatstaf 1993, no. 10 | 11 | 12 De vitaliteit van de Vlaamse literatuur.
38337: BOER, PETER DE E.A. - Maatstaf 1993, no. 5.
81120: BOER, THEO DE - De God van de filosofen en de God van Pascal. Op het grensgebied van filosofie en theologie.
38804: BOER, ANNE WIL DE - Dagboek van Anne Wil. Een tijd om los te laten. Niets blijft zoals het is.
81992: BOER, THEODORE DE - Foundations of a Critical Psychology.
2039: BOER, PETER DE - Vestdijks palet. De rol van de beeldende kunst in de romans van S. Vestdijk.
70287: BOER, JAN - Aargeloze Grunneger humor.
28710: BOER, H. DEN & L.C. VAN ZUTPHEN - Business control en auditing. Recente ontwikkelingen in internationaal verband.
61114: BOER GILBERG, KARLA DE (SAMENSTELLER) - Water en vuur V. Gedichten bij beelden in Amsterdam.
61115: BOER GILBERG, KARLA DE (SAMENSTELLER) - Water en vuur IV. Beelden en gedichten.
61116: BOER GILBERG, KARLA DE (SAMENSTELLER) - Waves and Flames VI. Dutch Poems and Sculptures in Amsterdam.
73019: BOER, D.E.H. DE & MARSILJE, J.W. - De Nederlanden in de late middeleeuwen.
74386: BOER, HERMAN PIETER DE - Gekleurde gedichten.
76294: BOER, P.A.H. DE - Het koningschap in Oud-Israel.
80232: BOER, FRITS - Een gegeven relatie. Over broers en zussen.
56891: BOER, JAN J. - Swaalfienusten aan de geude. Verhoalen uut ?t doktershuus.
56886: BOER, JAN J. - Kromme Jurrie en aander verhoalen.
64653: BOER, JAN - Onner aigen volk.
22578: BOER, PETER DE E.A. (REACTIE) - Maatstaf 1988, no. 8.
22579: BOER, PETER DE E.A. (REACTIE) - Maatstaf 1988, no. 7.
67419: BOER, H.F. DE - Fugelflecht.
82269: BOER, GERRIT DE - Wagenborg 100 jaar. Transport over water, wadden en wegen.
34282: BOER, J.A. DEN EN R.J. VAN DEN BOSCH (RED.) - Leerboek Shizofrenie. Een neurobiologische benadering.
81318: BOER, PETER DE E.A. (REACTIE) - Maatstaf 1985, no. 3.
76227: BOER, P.A.H. DE - Jeremia's twijfel.
39812: BOER, PETER DE E.A. (REACTIE) - Maatstaf 1990, no. 8.
48443: BOER, ROSE-MARY DE - Geluk is een besluit. Inspirerende gesprekken over keuzes, kracht en kwetsbaarheid.
67131: BOER, JAN - Roemte en voart. Bundel gedichten van Jan Boer.
77621: BOER, H. P. DE - Geschiedenis van het waterschap Oldambt.
53430: BOER, JILDERT DE - Pure toewijding aan jezus christus in het dagelijkse leven.
77552: BOER, P. DE & M.G. DE BOER - Historische portretten.
32470: BOER, ADRIAAN - Portretfotografie voor den amateur.
18631: BOER, JO - Melancholie der verzonken jaren.
72695: BOER, CHRIS DE (SAMENST.) - Schoonheid & Erotiek; Sculpturale belevingen.
50253: BOER, W.C.J. - Stedelijk groen 1. De ontwikkelingsgeschiedenis van tuin en park.
68541: BOER, JAN J. (SOAMENSTELLER) - Liesterkralen. 100 Groninger gedichten.
81322: BOER, PETER DE E.A. (REACTIE) - Maatstaf 1986, no. 8.
73744: BOER, CEES DE - Herman de Vries, oeuvreprijs 1998.
72437: BOER, CHRIS DE (RED.) - Alphons Freijmuth.
72436: BOER, D.E.H. DE E.A. (RED.) - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie III: De rekeningen van de gerechtelijke ambtenaren. Deel: 1393-1396 (Baljuwen en drossaards).
72435: BOER, D.E.H. DE E.A. (RED.) - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie II: De rekeningen van de rentmeesters der domeinen 1393-1396.
75413: BOER, THEO DE - De God van de filosofen en de God van Pascal. Op het grensgebied van filosofie en theologie.
81321: BOER, PETER DE E.A. (REACTIE) - Maatstaf 1988, no. 1.
72374: BOER, C. DE - Jeroen Henneman. Een overzicht.
71562: BOER, F; H. KNEGTMANS & G. LUIJTERS - Pudding en gisteren.
81320: BOER, PETER DE E.A. (REACTIE) - Maatstaf 1989, no. 3.
38341: BOER, PETER DE E.A. - Maatstaf 1993, no. 7.
38340: BOER, PETER DE E.A. - Maatstaf 1993, no. 7.
38339: BOER, PETER DE E.A. - Maatstaf 1993, no. 7.
22571: BOER, PETER DE E.A. (REACTIE) - Maatstaf 1990, no. 12.
54431: BOER, F; H. KNEGTMANS & G. LUIJTERS - Pudding en gisteren. Hola 2.
38338: BOER, PETER DE E.A. - Maatstaf 1993, no. 6.
38336: BOER, PETER DE E.A. - Maatstaf 1992, no. 10.
2768: BOER, M.G. EN J.C. WESTERMANN - Een halve eeuw paketvaart 1891-1941.
38335: BOER, PETER DE E.A. - Maatstaf 1992, no. 8/9.
79518: BOER, PIM DEN & WILLEM FRIJHOFF (RED.) - Lieux de mémoire et identités nationales.
38334: BOER, PETER DE E.A. - Maatstaf 1992, no. 7.
52571: BOER, C.H. DE - Het vredespaleis.
38331: BOER, PETER DE E.A. - Maatstaf 1985, no. 5.
76321: BOER, P.A.H. DE - De zoon van God in het Oude Testament.
7691: BOER, S. DE EN M.B. PRANGER (RED) - aecula saeculorum. Opstellen aangeboden aan C.W. Mönnich ter gelegemheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op 11 juni 1982.
48633: BOER, H. DE - Doelmatige werkmethoden voor teksten schrijven, voordrachten houden, notulen maken.
30171: BOER, J.W. DE - Van Vernis-stokerij "Op aarden grond" tot modern chemisch bedrijf. Gedenkboek Molyn & Co 1828 - 1953.
38311: BOER, PETER DE E.A. (REDACTIE) - Maatstaf. Drieendertigste jaargang. compleet.
38313: BOER, PETER DE E.A. (REDACTIE) - Maatstaf. Negenendertigste jaargang. compleet.
38317: BOER, PETER DE E.A. (REDACTIE) - Maatstaf. Zesendertigste jaargang. compleet.
38318: BOER, PETER DE E.A. (REDACTIE) - Maatstaf 1989. Zevenendertigste jaargang. compleet.
52283: BOER, JAN - Op de grens tussen het Gronings en het Nederlands.
58856: BOER, HILDEBRAND P.G. DE (RED.) - Oude fabrieken, nieuwe functies. Herbestemming industrieel erfgoed..
18234: BOER, ROBERT VAN DE EN HANS STEKETEE (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - De verwoesting van Joegoslavië.
44483: BOER, M. DEN - Het belijden van den Naam des Heeren.
77503: BOER, JAN - Witte wieven. Ballet.
80734: BOER - BROEILS, G. TEN - De blijde poort.
52259: BOER, ALEXANDER - Legal theory, sources of law and the semantic web.
82266: BOER, GERRIT DE - Wagenborg 100 jaar. De schepen van 1898 tot 1998..
25746: BOER, JAN - Aargeloze Grunneger humor.
25748: BOER, JAN - Nog n Gapsel Grunneger humor.
65116: BOER, PETER DE E.A. - Maatstaf 1979, no. 5/6.
36491: BOER, C. - Opbouw en afwerking van gebouwen. Handboek voor bouwkundigen, uitvoerders en aannemers.
77361: BOER, JONNIE & THÉRÈSE BOER-TAUSCH - Puurder. Wijnspijsbijbeltje. Restaurant De Librije Zwolle..
72064: BOER GILBERG, KARLA DE (SAMENSTELLER) - Water en vuur. Gedichten bij beelden.
76177: BOER, DICK - Een fantastisch verhaal. Theologie en ideologische strijd.
1086: BOER, M.G. DE EN H. HETTEMA JR. - Platen-atlas ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis van het vaderland.
22573: BOER, PETER DE E.A. (REACTIE) - Maatstaf 1989, no. 4.
1100: BOER, M.G. DE EN H. HETTEMA - Kleine schoolatlas der vaderlandse en algemene geschiedenis.
53313: BOER, JAN - Hoozeveling. Blied spultje ien ain bedrief.
82364: BOER, JAN DE - Noordpolder 1811-2011. Dijkrijk.
70613: BOER, JAN - Aargeloze Grunneger humor.
82471: BOER, JAN - Hoog boven laand en tied. Verzoamelde Grunneger gedichten van Jan Boer. Onner redaksie van Kees Reinders en Fré Schreiber.
80952: BOER, TH. DE E.A. - Fenomenologie en kritiek.
22572: BOER, PETER DE E.A. (REACTIE) - Maatstaf 1990, no. 11.
22575: BOER, PETER DE E.A. (REACTIE) - Maatstaf 1989, no. 6.
22583: BOER, PETER DE E.A. (REACTIE) - Maatstaf 1987, no. 11/12.
22584: BOER, PETER DE E.A. (REACTIE) - Maatstaf 1986, no. 8.
22585: BOER, PETER DE E.A. (REACTIE) - Maatstaf 1986, no. 9.
22586: BOER, PETER DE E.A. (REACTIE) - Maatstaf 1985, no. 1.
22587: BOER, PETER DE E.A. (REACTIE) - Maatstaf 1985, no. 6.
79831: BOER, J. DE - Tusschen Kil en Twiske. Geschiedenis van den polder Assendelft.
73567: BOER-OLIJ, TET DE - Europese klompen, geschiedenis en verscheidenheid..
39058: BOER, JAN - Onner aigen volk.
78014: BOER, DOUWE DE - Bouwen en wonen door de eeuwen heen.
80153: BOER, J. VAN HERWAARDEN EN J. SCHEURKOGEL, D.E.H. DE - Middeleeuwen.
50171: BOER, JULIUS DE - Hume. Groote denkers.
9587: BOER, HERMAN PIETER DE - De vrouw in het maanlicht en andere zonderlinge verhalen.
60834: BOEREE, TED - Kracht.
68494: BOEREMA, JANNIE (SAMENST.) - Stoelendaans. Splinternei wark met knappe petretten van 20 drèentse schrievers. Drents Boekenweekgeschenk 1985.
72275: BOEREN, P.C. - Catalogue des manuscrits des collections D'Ablaing et Meijers..
36749: BOERHAVE, BETJE - Het dagboek van Betje Boerhave. Deel 1 tot en met 5.
74343: BOERHOF, CARIN (SAMENSTELLING) - Wadden vakantieboek.
61235: BOERLAGE, J.G. & P.P.C. HOEK - Bibliografie Nederlandse flora & fauna 1753 - 1186.
76436: BOERMA, A. (TEXTE) UND JOHN STOEL (FOTOS) - Den gronne Kystvej. Die grüne Küstenstraße. De groene Kustweg. The Green Coastroad. La route d'emeraude.
45952: BOERMA, A. - Kapitein J.M. Beukema. Zoon van het boerenland, zeeman van formaat, geschoold door de Minerva.
42355: BOERMA, A. - Groningen / stad en gewest.
82255: BOERMA, A.F. KRUIZENGA & R. VAN DER TUUK (RED.), G. - Boerderijen in het Halfambt.
83179: BOERMA, A. - Groningen / stad en gewest.
38169: BOERMA, A. - Groningen / stad en gewest.
48069: BOERMA, A. - Coasters (Schepen van de kustvaart, toen en nu).
23073: BOERMAN, J.W. EN K.M. KNIP - Natuurlijke historie. Beknopt leerboek der dier- en plantkunde. Deel II: plantkunde.
73259: BOERNER, PETER - Goethe.
56504: BOERNER, C.G. - Von Delaune bis Delacroix. Französische Graphik 1570 - 1835.
56543: BOERNER, C.G. - Daniel Nikolaus Chodowiecki (1726-1801). Zum 200.Todestag des Künstlers.
56501: BOERNER, C.G. - Baroque Prints.
56505: BOERNER, C.G. - Varia & Curiosa III.
56490: BOERNER, C.G. - Honoré Daumier: Impressions of Modern Life.
56503: BOERNER, C.G. - Ausgewählte Druckgraphik von Ferrara bis Barbizon.
56400: BOERNER C.G. - Goethe, Boerner und Künstler ihrer Zeit. Goethe, Boerner and the artists of their time..
56506: BOERNER, C.G. - Aus unseren Mappen 1977. I Alte Graphik. Schwarz auf Weiss, Deutsche Graphik zwischen 1470 und 1870. III Zeichnungen.
56377: BOERNER C.G. - Kleine Szenen in grosser Landschaft. Niederlandische und flämische Graphik 1550-1640.
56376: BOERNER C.G. - Etchings by Giovanni David. radierungen von Giovanni David.
56502: BOERNER, C.G. - Aus unseren Mappen die schönsten Neuerwerbungen 1979 Graphik und Zeichnungen 1485-1920.
56282: BOERNER C.G. - Picasso: Master Printmaker. The Richard Harris Collection..
72753: BOERS, ERWIN - De wereld onder de Oldehove. Zoektocht naar het vroegste verleden van Leeuwarden.
72978: BOERS, CHRIS - Wetenschap, techniek en samenleving. Bouwstenen voor een kritische wetenschapstheorie..
83146: BOERS, HENK; YVONNE MOLENAAR & GERROLD VAN DER STROOM - Het Muiderslot. Fameux ende in 't ooghe leggende.
79429: BOERSEMA, K.H. - Johan Rudolf Thorbecke. Een historisch-critische studie..
80751: BOERSEMA, JAN J. - Thora en stoa. Een bijdrage aan het milieudebat over duurzaamheid en kwaliteit..
73455: BOERSMA, J.W. & C.J.A. JÖRG (RED.) - Ere-saluut - Opstellen voor mr. G. Overdiep.
26067: BOERSMA, L.J. - Wijsgerige studie over Plato's Charmides.
35076: BOERSMA, J.W. E.A. (REDACTIE) - Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen.
65926: BOERSMA, JELLE - Socialisme en sexueele moraal. Met een inleiding van Henr. Roland Holst.
77631: BOERSMA, J.W. E.A. (REDACTIE) - Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen.
80109: BOERSMA, J.W. - Terpen. Mens en milieu.
68464: BOERSMA, J.W. E.A. - Groningse volksalmanak. Historisch jaarboek voor Groningen.
72342: BOERSMA, F.P. E.A. - Plaatsen der berusting : ars longa, vita brevis.
50442: BOERSMA, JOOP - Nachtregenboog.
37812: BOERSMA, BAUKE - En de toortsen blijven branden. Geschiedenis van de vereniging Friesland 1940-1945.
76297: BOERSMA JAN W. - Godsdienst, wetenschap en samenleving. De filosofie van dr. J.L. Snethlage.
45729: BOERSMA, FRANS P. & HENRIËTTE A. MULDER (RED.) - Galerie Wiek XX - XX jaar 1977-1997. Met een knipoog naar de werkelijkheid.
69089: BOERSTOEL, JAN - Drinken doet een beetje zeer. Kroegverzen.
52945: BOERSTOEL, JAN - De mannen zijn zo slecht nog niet. Liedjes..
76259: BOERTIEN, M. - Het joodse leerhuis van 200 voor tot 200 na Christus.
51517: BOERTIEN, M. E.A. - Verkenningen in een stroomgebied. Proeven van een Oudtestamentisch onderzoek. Ter gelegenheid van het afscheid van Prof Dr M.A.Beek. Bijeengebracht door M.Boertien, A.G.van Daalen, F.J.Hoogewoud en E.H.Plantenga.
76414: BOERTJENS, KOOS - Groningen van boven. Groningen from the sky..
46759: BOERTJENS, KOOS - Internetgids stamboomonderzoek.
22190: BOERWINKEL, F. - De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw.
5179: BOESAK, ALLAN - Als dit verraad is ben ik schuldig.
79312: BOESBEECK, OGIER GHISELIN VAN; MICHEL GOLDSTEEN; ZWEDER VON MARTELS. - Vier brieven over het gezantschap naar Turkije. Legationis Turcicae epistolae quatuor..
72609: BOESE, ALEX - Het museum van zwendel en bedrog. Hoe het grote publiek bij de neus werd genomen door grappen, stunts, misleidingen en wonderbaarlijke verhalen.
26690: BOESMAN, J. - Balloncommandant Boesman vliegbrieven Catalogus 1945.
26691: BOESMAN, J. - Vliegbrieven Catalogus.
24469: BOESMAN, J. - Luchtschepen en Ballons.
82462: BOETZE, WIM (HOOFDREDACTIE) - Middag-Humsterland. Kroniek van een Noordelijk landschap.
53171: BOETZE, WIM - Kunst in een veranderend landschap. Staat hier ergens een beeld?.
52897: BOETZE, WIM - Tussen nostalgie en utopie. Essay over de ruimtelijke ordening van ons land.
77607: BOETZE, WIM E.A. - Waterschap Noorderzijlvest, works of art en kunstwerken.
75485: BOEUFF & P.C. KUIPER, C.W. DU - Psychotherapie en zielzorg.
58433: BOEVERE, PETRA DE - Meisje van de slijterij. durf te delen en ervaar de kracht van social media voor jezelf en je bedrijf.
38221: BOGAARDS, JOHN UIT DEN - Swiebertje leert Saartje fietsen.
16827: BOGAARDT, M. EN BRAM DE BOER - Kernenergie ; een inleiding tot de reactorkunde.
34650: BOGAART, NICO , PAUL VAN EEUWWIJK & JAN ROGIER - Zigeuners. De overleving van een reizend volk.
78704: BOGAERS, M.R. - De Porceleyne Fles. De wedergeboorte van een Delftse aardewerkfabriek.
6215: BOGARD, J.H. UIT DEN - Pas op Swiebertje.
23006: BOGDANOV, N. - Het eerste meisje. Een romatische geschiedenis.
67115: BOGDANOV, N. - Vertellingen over Mao Tse-Toeng verzameld door N.Bogdanow.
50140: BÖGEL, H. - Thieme's mineralenboek. Handboek voor liefhebbers en verzamelaars van mineralen.
68617: BOGGIO, P. & BUCKINX, T. - Boris Vian. Een biografie.
82709: BOHATTA MORPURGO, IDA & TO HÖLSCHER - De familie Haas.
48085: BOHEEMEN, PETRA VAN E.A. (RED.) - Kent, en versint, Eer datje mint. Vrijen en trouwen 1500-1800.
80386: BOHLÄNDER, CARLO - Jazz Studio: Harmonielehre.
80515: BÖHM-BAWERK, EUGEN VON - Kapital und Kapitalzins. Zweite Abteilung: Positieve Theorie des Kapitales. erster und zweiter Band.
72899: BÖHM, HANS - Schaken. Van huisschaker tot clubschaker.
53035: BOHM-DUCHEN, MONICA - After Auschwitz Responses to the Holocaust in Contemporary Art.
81008: BÖHM, HANS - Op zoek naar de Japanse lach.
33737: BÖHME UND NEUBEARBETEIT VON HEINRICH HOPF - Der Landwirtschaftslehrling. Ein Buch für den langwirtschaftschaftlichen Nachwuchs für Eltern und Lehrherren.
33757: BÖHMER, GÜNTER - Sei glücklich und vergiss mein nicht. Stammbuchblätter und Glückwunschkarten.
77234: BÖHMIG, FRANZ - 600 tips voor de moestuin.
80705: BOIDIN, M.P. - De Mythe. Een alternatieve benadering van de middeleeuwse geschiedschrijving over de Romeinen, Merovingers, Karolingers in Frankrijk, Nederland, Belgie en Duitsland.
51022: BOIE, KIRSTEN - Nu niet. Nooit niet.
35404: BOILEAU, ETHEL (EDITOR) - A century of girl's stories.
80876: BOIME, ALBERT - The Magisterial Gaze: Manifest Destiny and American Landscape Painting c. 1830-1865.
79895: BOIS YVE ALAIN; JOOSTEN JOOP; ZANDER RUDENSTINE; JANSSEN HANS - Piet Mondriaan 1872-1944.
56609: BOIS-REYMOND, IRINA DU - Hermes handlexikon. Die graphischen künste, Techniken - Gattungen - Geschichte - Hauptmeister.
63054: BOIS, YVE-ALAIN - Arthur Lehning en Mondriaan. Hun vriendschap en correspondentie. Nederlandse bewerking van Toke van Helmond..
82893: BOISCOMMUN & RUNBERG - Het Rijk. 1: Het seizoen der demonen & 2: De tempelmeester.
46576: BOISSAVIT-CAMUS A.O., BRIGITTE - Le Baptistère Saint-Jean de Poitiers.
32780: BOISSELIER, JEAN - La Peinture en Thailande.
50422: BOISSET, CAROLINE - Tuinieren op het ritme van de tijd. Het plannen van groei en bloei in de tuin.
37230: BOISSEVAIN, ELISABETH EN TON DE JOODE - Het boek voor de kerst.
73214: BOISSIER, GASTON - Het stervend heidendom. (la fin du paganisme). Een cultuurbeeld van de vierde eeuw onzer jaartelling. Eene studie over de worstelingen van 't stervend paganisme met het jonge Christendom in het Westersch-Romeinsche rijk gedurende de vierde eeuw. Naar den derden Franschen druk vertaald door H. Bakels, en bedoeld als lectuur voor het beschaafd publiek. Met eene aanbeveling van Jo de Vries.
54737: BOISSIERE, ROBERT - Meditations with the Hopi.
80870: BOITEN, E.A.J. E.A. - Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945.
77686: BOITEN, LIES E.A. - Ach Lieve Tijd. Tien eeuwen Groningen en de Groningers.
49039: BOITEN, H.J. E.A. - Bijbelstudie in de gemeente.
67121: BOITEN, LIES E.A. - Eten om te leven, leven om te eten. Groningers aan tafel sinds de middeleeuwen.
45965: BOIVIN, BERTUS & MARTIN HIEMINK - Vijftig jaar Stichting Ludgerus in Groningen. Roomse regenten, zorgzame zusters en een stadse sfeer.
2141: BOIVIN, BERTUS - Assen.
53461: BOIVIN, BERTUS - Have en Goed. Twintig cultuurschatten van Het Drentse Landschap.
23709: BOK, EDWARD - Leven - worstelen - zegepraal.
48861: BOK, MAX DE (SAMENSTELLING) - Joop den Uyl. Een leven in interviews.
9315: BOK, S.T. - Cybernetica (stuurkunde). Hoe sturen wij ons leven, ons werk en onze machines?.
63695: BÖKE, NADINE E.A. - Beagle. In het kielzog van Darwin.
71481: BOKHORST, S.C. - Scheikunde in het dagelijks leven.
60110: BOKMA, A. - De molens van Woudsend. Monument van de Maand. Jaargang 1, deel 2.
35720: BOKMA DE BOER, J. - Alpin en Sigune. Eene paaldorpgeschiedenis. Voor kinderen van 12 jaar en ouder.
70798: BOL-SMIT, ELIZABETH - In vogelvlucht. Schilderijen, tekeningen, gedichten..
36421: BOLAND, H. (REDACTIE) - Technogids Elektronische besturingen.
81257: BOLAND, HANS - De zachte held.
50023: BOLANDER A.O., LOUIS H. - School of the Citizen Sailor.
54895: BOLDERMAN, R. - Handboek cement.
40924: BOLHUIS, J.J. VAN E.A. (RED.) - Onderdrukking en verzet. 4 delen compleet.
56893: BOLHUIS, ALJE VAN - Scharrelaaier n haalfstieg vrizze verskes en n kobbel moezenusten. gedichten van.
77635: BOLHUIS, A. VAN E.A. - Provinciaal omgevingsplan. Koersen op karakter. Inclusief cd rom en kaarten.
82731: BOLKESTEIN, FRITS - Onverwerkt verleden.
59620: BOLKESTEIN, H. - Sociale politiek en sociale opstandigheid in de oudheid, vóór het begin van onze jaartelling.
51016: BOLKESTEIN, FRITS - Boren in hard hout.
10024: BOLKESTEIN, FRITS - Floris graaf van Holland. Toneelstuk in vijf bedrijven.
52121: BOLKESTEIN, FRITS - Woorden hebben hun betekenis. Essays.
52120: BOLKESTEIN, FRITS - De engel en het beest. Opstellen over politiek.
28: BOLKESTEIN, H. - Ter herdenking van C.S. Adama van Scheltema.
51390: BOLKESTEIN, M. - Het verborgen rijk. Het evangelie naar Marcus. De prediking van het Nieuwe Testament. Een theologisch commentaar.
51388: BOLKESTEIN, M.H. - De brieven van Petrus en Judas. De prediking van het Nieuwe Testament.
82311: BÖLL, HEINRICH - Huizen zonder vaders.
36655: BÖLL, HEINRICH - Sexuele variaties.
72877: BÖLL, HEINRICH - Meningen van een clown.
16205: BÖLL, HEINRICH - De weggooier.
72885: BÖLL, HEINRICH - Groepsfoto met dame.
60051: BÖLL, HEINRICH - Verzamelde verhalen. 1956-1983.
32574: BÖLL, HEINRICH & LEW KOPELEW - Waarom hebben we op elkaar geschoten.
502: BÖLL, HEINRICH - Huizen zonder vaders.
16243: BÖLL, HEINRICH - De weggooier.
74307: BÖLL, HEINRICH - Biljarten om half tien. Groepsfoto met dame. Meningen van een clown.
13100: BÖLL, HEINRICH - Meningen van een clown.
9758: BÖLL, HEINRICH - Je gaat te vaak naar heidelberg en andere verhalen.
9759: BÖLL, HEINRICH - Roos en dynamiet. Essays.
9760: BÖLL, HEINRICH - Drie dagen in maart. Een gesprek met Christian Linder.
9762: BÖLL, HEINRICH - De zwarte schapen en andere verhalen.
69759: BOLLAND, G.J.P.J. - Collegium Logicum. Stenografisch Verslag van eenen Cursus in zuivere Rede, gedurende het academische Studiejaar 1904-1905 te Leiden gegeven.
47194: BOLLAND, G.J.P.J. - In den strijd om de waarheid. Akademische les, den dertigsten September 1905 te Leiden en vervolgens ook te Delft, te Amsterdam en te Utrecht in het openbaar gegeven.
47193: BOLLAND, G.J.P.J. - De evenwijdigheidsleer omtrent lijf en ziel, natuur en geest. Academische les uit de leerzaal van zuivere rede..
75041: BOLLE, ERIC - De voor altijd onoplosbare rest - Dialektiek en differentie in Schelling's filosofie van kunst & vrijheid.
40172: BOLLE, KEES W. - The Persistence of Religion. An Essay on Tantrism and Sri Aurobindo's Philosophy.
72047: BOLLE, CEES - Het vermoeden van een glimlach.
72045: BOLLE, CEES - Het vermoeden van een glimlach.
72032: BOLLE, CEES - Afstand.
78027: BOLLE, BERT - Barometers.
75468: BOLLNOW, OTTO FRIEDRICH - Neue Geborgenheit. Das Problem einer Überwindung des Existentialismus.
48651: BOLMAN, LEE G. & TERRENCE DEAL - Een andere kijk op organisaties. Over kunstenaarschap, keuzes en leiderschap.
73796: BOLMAN, JOH., KOLVOORT, MARIUS - Wilde planten in en bij Amsterdam.
69770: BOLOGNE, MAURICE - De proletarische opstand van 1830 in België. Met een naschrift Gerard Gale en Guido Vanzieleghem.
40293: BÖLSCHE, WILHELM - Entwicklungsgeschichte der Natur. 2 Bände.
28606: BOLSCHE, W. - Ontwikkelingsgeschiedenis van het huwelijk, de zedelijkheid en het schaamtegevoel. Vervolg op de Mensch.
25447: BÖLSCHE, WILHELM - Wilhelm Bölsche's dierenboek.
51778: BÖLSCHE, W. - Wat is de natuur? Gevolgd door 'Charles Darwin in zijn leven en werken'. Naar het Duitsch. Voor Nederland bewerkt door B.C. Goudsmit.
33163: BÖLSCHE, W. - Liebesleben in der Natur. Eine Entwicklungsgeschichte der Liebe. Drei Banden.
58585: BOLT, BRITTA - Heldhaftig. De Posthumus trilogie. Deel 1.
36053: BOLTANSKI, CHRISTIAN - Boltanski/ L'exposition de Christian Boltanski a été organisée par le Musée national d'art moderne au centre Georges Pompidou dans l'espace des Galeries Contemporaines du 1er frévier au 26 mars 1984.
42980: BOLTEN, J. - Nederlandse en Vlaamse tekeningen uit de zeventiende en achttiende eeuw. Keuze van tekeningen in de verzameling van het Groninger Museum voor Stad en lande. geselecteerd en ingeleid door J. Bolten.
60440: BOLTEN, J. & H. BOLTEN-REMPT - The Hidden Rembrandt.
53112: BOLTEN-REMPT, JETTEKE E.A. - Stedelijk museum De Lakenhal Leiden. Hoogtepunten uit de collectie en de geschiedenis van Leiden.
72451: BOLTON, ANDREW - Bravehearts: Men in Skirts.
67285: BOLWEG, JOEP F. - De onmogelijkheid van consistent sociaal beleid.
75149: BOLZ, NORBERT & WILLEM VAN REIJEN - Walter Benjamin.
75366: BOLZ, NORBERT, W. & WOLFGANG HÜBENER (HRSG.) - Spiegel und Gleichnis : Festschrift für Jacob Taubes.
75512: BOLZ, NORBERT - Die Welt als Chaos und als Simulation.
20153: BOM, FRITS - Het mysterie van de hunebedden. Buitenaardse hulp?.
69894: BOMANS, GODFRIED - Erik of het klein insectenboek.
40330: BOMANS, GODFRIED (VERTALER EN INLEIDER) - De wonderbaarlijke avonturen van Baron von Münchhausen.
62368: BOMANS, GODFRIED - Groot verhalenboek.
27149: BOMANS, GODFRIED (INLEIDER) - Het kind in de Noord-Nederlandse kunst.
80882: BOMANS, GODFRIED & JULES DE CORTE - Het locomotiefje en andere verhalen.
67173: BOMANS, GODFRIED - Engelse cursus. Naar ideeën en volgens de oorspronkelijke Nederlandse tekst van Godfried Bomans.
73840: BOMANS, GODFRIED - Zout(e) nostalgie. Uitgave ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie..
64323: BOMANS, GODFRIED - Erik, of het klein insectenboek.
74290: BOMANS, GODFRIED - De avonturen van Pa Pinkelman en tante Pollewop.
20354: BOMANS, GODFRIED - Engelse cursus. Naar ideeën en volgens de oorspronkelijke Nederlandse tekst van Godfried Bomans.
9773: BOMANS, GODFRIED - Avonturen van Tante Pollewop.
61603: BOMBAL, MARÍA LUISA - Vandaag heb ik mijn minnaar gezien. Twee novellen.
49098: BOMHOF, L. - De Wet milieubeheer bezien vanuit de rechtspraktijk.
61141: BOMHOFF, EDUARD J. - Blinde ambitie. Mijn 87 dagen met Zalm, Heinsbroek en Balkenende.
67775: BOMHOFF, J.G. - Vondels Drama. Studie en pleidooi..
50066: BOMM, P. URBANUS - Lateinisch-deutsches Sonntagsmessbuch: mit den Gedächtnissen aller Heiligenfeste des Kirchenjahres, Erläuterungen u. einem Choralanhang.
51746: BOMMEL, B.J. VAN - 12 preken. De liefde bouwt een huis.
23430: BOMMELJÉ, BASTIAAN (RED) - Hollands maandblad. Jaargang 1995 - 6.
40889: BOMMELJÉ, ELIAS P. - Boekbandverguldmateriaal. Inventarisatie van het boekbandverguldmateriaal van de FGE, verkregen bij liquidatie van boekbinderij Elias P. van Bomme.
39802: BOMMELJÉ, BASTIAAN (RED.) - Hollands maandblad. 1998 compleet (10 nummers, waarvan 2 dubbelnummers).
66841: BOMMELJÉ, BASTIAAN (RED.) - Hollands maandblad. 2013-2.
32988: BOMMELJÉ, C. - Cactussen en andere succulenten.
39801: BOMMELJÉ, BASTIAAN (RED.) - Hollands maandblad. 1999 compleet (9 nummers, waarvan 3 dubbelnummers).
39798: BOMMELJÉ, BASTIAAN (RED.) - Hollands maandblad. 2003 compleet (10 nummers, waarvan 2 dubbelnummers).
46186: BONAPARTE, NAPOLEON - Das Testament Napoleons. Vollständiges Faksimile des Testaments und der zugehörigen Dokumente in den Archives Nationales Paris.
42047: BONAR, ANN - De complete gids voor serreplanten.
70681: BONARIUS, HENRIETTE E.A. (RED.) - Ruimte. Jaargang 6, nr. 1.
70683: BONARIUS, HENRIETTE E.A. (RED.) - Ruimte. Jaargang 6, nr. 3.
57600: BONAVENTURA - De vijf feestelijkheden van het kind Jezus. Vertaald en ingeleid door P. Maximilianus Kapucijn.
63412: BOND VOOR DIENSTPLICHTIGEN - Het rode boekje voor soldaten.
50510: BOND, MICHAEL - Echt weer Paddington.
33453: BONDEL, TRÊDDE - For 't Freyske Folk. Lektuer for Eltsenien. Trêdde Bondel.
44825: BONDT, A. DE - De satan.
80278: BONDT, MICHAEL - Paddington in de tuin.
6486: BONDT, A. DE - Paraphrase van het boek van den profeet Jeremia. Deel I, II en III.
20070: BONEWITZ, RA - Kosmische kristallen. De verborgen wereld van de kristallen en de toepassing van de kristalenergieën in de Nieuwe Tijd.
45775: BONGA, L. - Als glas in lood. Verzen van L. Bonga.
63564: BONGER, H. - Leven en werk van Dirk Volckertsz Coornhert.
45877: BONGER, W.A. - Ras en misdaad.
65916: BONGER, W.A. - Ras en misdaad.
53857: BONGER, W.A. - Verspreide geschriften Deel I Criminologie en criminele statistiek. Deel II Sociologie en Politiek.
49582: BONGER, W.A. - Inleiding tot de criminologie. Herzien door G. Th. Kempe.
57694: BONGER, H. - Leraar der mensenrechten, Thomas Jefferson.
51859: BONGER, W.A. - Verspreide geschriften Deel I Criminologie en criminele statistiek. Deel II Sociologie en Politiek.
57673: BONGER, H. - De dichter van het Wilhelmus. Een kritische beschouwing door H. Bonger, uitgegeven door het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van zijn Beschermvrouwe H.M. Koningin Juliana.
8807: BONGER, W.A. - Inleiding tot de criminologie. Herzien door G. Th. Kempe.
58361: BONGERS, WILLEM (EINDREDACTIE) - Vooys, Wereldtijdschrift, Eindelijk alles over Elsschot. Jaargang 24, nr 2, juni 2006.
76196: BONHOEFFER, DIETRICH - Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft.
50117: BONJOUR, EDGAR - Theodor Kocher. 'Berner Heimatbücher', 40/41.
55110: BONKE, HANS & VERDUYN, JAAP - Averij - een verslag van honderd jaar schepen en schade.
73020: BONKE, HANS & KATJA BOSSAERS - Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC.
59392: BONKE, HANS - Vallende schoorstenen. Verdwenen fabrieken. Industriële archeologie in Amsterdam.
60519: BONNAFÉ, ALPHONSE - George Brassens Poetes D'aujourd Hui.
79870: BONNARD, PIERRE & MIRBEAU, OCTAVE - Schetsen van een reis. Uit het dagboek van Octave Mirbeau ' La 628 - E8 ' . Met illustraties van Pierre Bonnard.
79982: BONNARD, PIERRE - Bonnard - classiques du XXe siècle.
55789: BONNARDOT, ALFRED - Die Kunst, Kupferstiche zu restaurieren und Flecken aus Papier zu entfernen, 1859.
38175: BONNEMAIJERS, ROB - New Fusion. Life Size. Worldly. City Venture. Sparkling. Barletti Collection.
32266: BONNEURE, FERNAND E.A. (REDACTIE) - Raam 102, mei 1974. Chr. J. van Geel.
45416: BONNEUX, ANNEMIE E.A. (EINDREDACTIE) - Het omhelzen van de maan. Spiegel van de Tang-dynastie.
68309: BONNIER, GASTON - Name This Flower - a Simple Way of Finding Out the Names of Common Plants Without Any Previous Knowledge of Botany.
59103: BONO, EDWARD DE - Zes denkende hoofddeksels.
76201: BONS-STORM, M. EN L.A. HOEDEMAKER (REDACTIE) - Omwegen door de woestijn.Reflecties over de theologie van prof. dr. Dingemans, bij zijn afscheid als kerkelijk hoogleraar.
29605: BONSELS, WALDEMAR - Himmelsvolk. Ein Märchen von Blumen, Tieren und Gott.
51447: BONSEN, JAN - Verlaat het vaderhuis! Een materialistische exegese van het Lukasevangelie.
63050: BONSET, I.K. - Ernest. Drama.
76617: BONSMA, H. (RED.) - 's - Gravenhage 500.000. Herinneringsboek samengesteld naar aanleiding van het bereiken van het half millioen ingezetenen der gemeente 's - Gravenhage.
27481: BONT, A.L. - Schoolatlas der Algemeene Vaderlandsche Geschiedenis. (ook voor het Handelsonderwijs).
80523: BONT, A.L. DE - Schoolatlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis (ook voor het handelsonderwijs). Herzien door G. Das.
56912: BONT, PIET - Tot ver achter de augustusbomen.
77121: BONT, CAROLINA - Een nieuwe werkelijkheid. Impulsen voor intuïtie, liefde en levenskracht.
9818: BONTEKOE, WILLEM YSBRANTSZ. - Journaal of gedenkwaardige beschrijving van de Oostindische reis van Willem Ysbrantszoon Bontekoe van Hoorn.
74103: BONTEMPI, PIER CARLO AND GIORGIO GREGORI - Alchimia.
83043: BONVIN, JACQUES PAUL TRILLOUX - Eglise romane. Lieu d'énergie. Pour une géobiologie du Sacré.
82388: BOOG, BEN E.A. - Theory and Practice of Action Research. With Special Reference to the Netherlands.
71644: BOOG, MARK - Het verliezen van gedachten.
82387: BOOG, BEN E.A. - The Complexity of Relationships in Action Research.
82910: BOOGAARD, GEERT - Het verdriet voorbij.
42502: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN - Liefdesdood.
72857: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN - Een bed vol schuim.
2851: BOOGAARD, H. EN ANDEREN - Spreuken uit alle tijden over papier, druk en boek voorafgegaan door een historisch overzicht over de belevenissen en werkzaamheden der vereniging van jonge en aanstaande patroons in de grafische bedrijven ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan.
68690: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN - Sensaties.
43461: BOOGAARD, MARK - De vuistslag.
82909: BOOGAARD, GEERT - Leven voorgoed.
23189: BOOGAART, P.C. UIT DEN (REDACTIE) - Woordfrequenties in geschreven en gesproken Nederlands.
42984: BOOGAART, DINIE - Vals licht. Bordeelschilderijen 1985 - 1993.
82504: BOOGAART, DINIE - Dinie Boogaart, werk 1983-2000.
55237: BOOGAERDT 'T HOOFT, F. E.A. (RED.) - De Maas 25 jaar later 1951-1976. Historisch overzicht der Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas over de periode 1951-1976. Uitgegeven ter gelegenheid van 125 jarig bestaan der vereniging.
79337: BOOGERT, MARCEL VAN DEN (EINDRED.) - De Parelduiker. Jaargang 2, nr. 3.
78059: BOOGERT, JOOST VAN DEN E.A. - Historisch-geografische inventarisatie van het Friese terpengebied: een onderzoek ten behoeve van het project Wadcult.
28753: BOOGMAN, J.C. E.A. - Nederland, Europa en de wereld. Ons buitenlands beleid in discussie.
52403: BOOIJ, G.E. - Generatieve fonologie van het Nederlands.
16820: BOOIJ, H.L. - Inleiding tot de physische biochemie voor medici en biologen.
74097: BOOL, FLIP/ DE VRIES, JEROEN - De arbeidersfotografen. Camera en crisis in de jaren '30.
79299: BOOM, H. TEN - De reformatie in Rotterdam 1530-1585.
50204: BOOM, W. TEN - Oud-Testamentische kernbegrippen..
72581: BOOM, EVA - Vruchten der verbeelding - vier eeuwen kunst en kunstzin aan de Rijksuniversiteit Groningen.
62805: BOOM, B.K. - Nederlandse dendrologie. Geillustreerde handleiding bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten, varieteiten, en cultivars der gekweekte houtige gewassen.
66542: BOOM, B.K. - Nederlandse dendrologie. Geillustreerde handleiding bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten, varieteiten, en cultivars der gekweekte houtige gewassen.
79218: BOOMA, J.G.J. VAN - Dit is 't memoriboec van Voirburch. Het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566.
7120: BOOMEN, GERARD VAN DEN - Honderd jaar vredesbeweging in Nederland. Van socialisten tegen oorlog tot vrouwen voor vrede.
65676: BOOMEN, GERARD VAN DEN - Een kat heeft negen levens. Negentien jaren 'De Nieuwe Linie'..
28282: BOOMEN, GERARD VAN DEN - Honderd jaar vredesbeweging in Nederland. Van socialisten tegen oorlog tot vrouwen voor vrede.
55297: BOOMGAARD, J.E.A. - Holland in kaart en prent.
83241: BOOMGAARD, JEROEN (RED.) - Highrise. Common Ground. Art and the Amsterdam Zuidas Area.
72279: BOOMGAARD, J.E.A. - Misdaad en straf in Amsterdam; een onderzoek naar de strafrechtspleging van de Amsterdamse schepenbank 1490-1552.
75507: BOOMKENS, RENE - Topkitsch en slow science. Kritiek van de academische rede.
75147: BOOMKENS, RENÉ E.A. RED. - Benjamin journaal 3.
75092: BOOMKENS, RENÉ E.A. RED. - Benjamin journaal 4.
41745: BOOMKENS, RENÉ (SAMENSTELLING) - City Lights. Moderne stad: stadsplanning en stedelijke cultuur. Teksten.
75999: BOOMKENS, RENÉ E.A. RED. - Benjamin journaal 1.
81842: BOOMKENS, RENÉ; BERT VAN DELDEN; LEN DE KLERK; SAKO MUSTERD; YAP HONG SENG & RIES VAN DER WOUDEN - Stad zonder horizon. Stadspolitiek en stedelijke ontwikkeling in Nederland..
75446: BOOMKENS, RENÉ E.A. RED. - Benjamin journaal 2.
72991: BOOMS, A.S.H. - Geïllustreerde gids voor den Rijn en nevenrivieren zoomede de voornaamste Sagen van de Rijnstreek.
65812: BOOMS, A.S.H. - De zedelooze leerstellingen van den christelijken godsdienst.
42351: BOOMSMA, ARIE EN STEPHAN SANDERS - De man en zijn lichaam. Gesprekken over uiterlijk en innerlijk.
60924: BOOMSMA, ARIE - Relishow.
60250: BOOMSMA, J. E.A. - Tijd voor klokken. Verhalen rond een verzameling.
62254: BOON, LOUIS PAUL - De zoon van Jan de Lichte. Een vroom en vrolijk boek.
64331: BOON, LOUIS PAUL & KRIS HUMBEECK - Album Louis Paul Boon. Een leven in woord en beeld. Met een crhonologie van Boons leven door Kris Humbeeck.
22386: BOON E.A. (REDACTIE), LOUIS PAUL - Podium 58, jaargang 1960-1961, nummer 4.
31664: BOON, K.G. & P.J.H. VERMEEREN - De meester van de Virgo inter Virgines. Delftse verluchte handschriften ter Koninklijke Bibliotheek.
66301: BOON, LOUIS PAUL - Vaarwel krokodil of de prijslijst van het geluk.
66302: BOON, LOUIS PAUL - Dorp in Vlaanderen.
66300: BOON, LOUIS PAUL - De paradijsvogel.
66299: BOON, LOUIS PAUL - De bende van Jan de Lichte. Een bandietenroman uit de jaren 1700.
63793: BOON, LOUIS PAUL - De Zwarte Hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst..
63795: BOON, LOUIS PAUL - Verscheurd portret.
82305: BOON, LOUIS PAUL - De paradijsvogel. Relaas van een amorele tijd.
25520: BOON, LOUIS PAUL - Het vroege werk. De voorstad groeit. Abel Gholaerts. Vergeten straat. Mijn kleine oorlog.
79298: BOON, PIET - Bouwers van de zee. Zeevarenden van het Westfriese platteland 1680-1720.
42929: BOON, K.G. (INLEIDER) - Italiaanse tekeningen uit het museum te Rijssel.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .[an error occurred while processing this directive]

9/18