Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
26704: Bergmann, Wilhelm & Herbert Grunau - Die Einschreibezettel der Deutschen Flughäfen, Flugplätze und Fliegerhorste.
53895: Bergmans, J. - Rechtszekerheid in de arbeid.
108741: Bergmeier, Roland - Zwischen Synoptikern und Gnosis - ein viertes Evangelium : Studien zum Johannesevangelium und zur Gnosis.
106246: Bergounioux, Pierre - Dat waren wij.
80727: Bergsma, W. e.a. - Bydragen ta Pleatslike Skiednis II: Skiermuntseach, Harns / Harlingen, Eagmaryp, St. Jansgea, Ousternijegea.
56974: Bergsma, Wiebe - Oer Fryske skiednis nei de midsieuwen. Net alles witte, wol fine kinne..
93202: Bergsma, Ad - Vakbibliotheken in Nederland en België. Een beschrijving van de interessantste gespecialiseerde bibliotheken, met adressen en telfoonnummers..
119957: Bergsma, W., & E.H. Waterbolk - Kroniekje van een Ommelander boer in de zestiende eeuw .
112583: Bergsoe, Paul - Astronomie voor iedereen.
72527: Bergson, Anika & Vladimir Tuchak - Voetzool- en handmassage. Reflexzone therapie.
52405: Bergveldt, Dirk & Charlotte van Rappard (red.) - De papieren lente. Documenten van de Chinese democratische beweging 1978-1980.
109591: Bergvelt, Ellinoor e.a. - Industry & Design in the Netherlands 1850 - 1950..
87329: BERGVELT, ELLINOOR; FILEDT KOK & JAN PIET - Hollandse meesters van een Amsterdamse bankier. De verzameling van Adriaan van der Hoop (1778-1854).
9088: Berinsohn, H.W. - Voordrachten over Geneeskunde voor gezagvoerders en stuurlieden bij de Handelsvaart.
101188: Berk, Marjan - Glinsteringen.
100836: BERK, T.J.C. - Groepsanalytische psychotherapie. Een inleiding..
28967: Berkel, Klaas van - Academische illusies. De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel 1930 - 1950.
79941: Berkel, K. van - Denken over cultuur. Een beschouwing over de samenhang in de geschiedenis van idee en mentaliteit.
66896: Berkel, Karel van - Levende organisaties. Succesvolle organisaties & gemotiveerde medewerkers.
109174: Berkel, Rob & Annemarie van Dam - Op het lijf geschreven. Body, text and fashion letters op lichaam en kleding.
110378: Berkel, Gerald van & Kees Samplonius - Het plaatsnamenboek. De herkomst en betekenis van Nederlandse plaatsnamen.
94622: Berkel, Ben van & Caroline Bos - Museum het Valkhof.
52616: Berkel, K. van (red.) - Amerika in Europese ogen. Facetten van de Europese beeldvorming van het moderne Amerika.
105839: Berkel, Klaas van - Dijksterhuis. Een biografie.
93760: Berkel, K. van e.a. - De wereld der geleerdheid rond Vermeer. Verschenen t.g.v. de tentoonstelling 1 maart - 2 juni 1996 Museum van het Boek/Museum Meermanno-Westreenianum..
105400: Berkel, Klaas van - Citaten uit het boek der natuur. Opstellen over Nederlandse wetenschapsgeschiedenis..
94990: Berkelbach van der Sprenkel, S.F.H.J. - De Kerk. De Brief aan de Efeziërs.
57789: Berkelbach van der Sprenkel, S.F.H.J. e.a. - Weg met de staketselen : een boek voor onzen tijd.
57102: Berkeley Reinhold (Preface), Vincent Fremont (Contributor), Deborah Harry (Contributor) - Andy Warhol. Making Money.
116003: Berkeley, George - Drie dialogen tussen Hylas en Philonous. Vertaling van Willem de Ruier, inleiding va Wim van Dooren..
42380: Berken, Tine van - Van een grootmoeder en zeven kleinkinderen.
44014: Berkenvelder-Helfferich, B. - Deventer in oude ansichten.
49914: Berkhemer, Micahel & Cornelia Homburg - Michael Berkhemer. Met bijdragen van Evert van Uitert & John Klein.
94970: Berkhof, H. - Bijbeloverdenkingen.
94971: Berkhof, H. - Christelijk geloof. Een inleiding tot de geloofsleer.
65781: Berkouwer, G.C. - De triomf der genade in de theologie van Karl Barth.
95076: Berkouwer, G.C. & A.S. van der Woude (red.) - In gesprek met van Ruler.
99877: Berkouwer, C.C. - Dogmatische studiën. Het werk van Christus.
99879: Berkouwer, C.C. - Dogmatische studiën. De voorzienigheid Gods.
99882: Berkouwer, C.C. - Dogmatische studiën. De zonde 1: oorsprong en kennis der zonde; 2: Wezen en verbreiding der zonde.
99878: Berkouwer, C.C. - Dogmatische studiën. De mens het beeld Gods.
99880: Berkouwer, C.C. - Dogmatische studiën. De wederkomst van Christus, deel 1 & 2.
99881: Berkouwer, C.C. - Dogmatische studiën. De kerk, 1, Eenheid en katholiciteit; 2: Apostoliciteit en heiligheid.
99876: Berkouwer, C.C. - Dogmatische studiën. De verkiezing Gods.
116665: Berkouwer, G.C. - Karl Barth.
112647: Berkt, Henk van de - Grenssoldaat tegen wil en dank.
73954: Berkum, Frank - Snel slank met Dr. Frank. Gemakkelijke en snelle gerechten om af te vallen.
32280: Berkum, Frank - Gezond slank met Dr. Frank. Deel 2.
104455: Berkum, Ans van - Madness.
65178: Berkum, H. van - Geschiedenis der christelijke kerk. Vrij bewerkt naar het Hoogduitsch van H. Thiele.
117629: BErkum, Sandra van & Tal Maes - Captain's dinner. Koken met de Holland-Amerika Lijn.
90789: Berkum, Sandra van - Zilverkunst in Nederland / Silver Art in the Netherlands..
94615: Berkum, Ans van - De sculptuur van het landschap. Tentoonstelling borg Rusthoven.
104518: Berkum, Frank - Gezond slank met Dr. Frank.
6777: Berkum, P.P. - Van Keynes tot onze tijd. Rede uitgesproken bij de 30e herdenking van Dies Natalis der Katholieke Economische Hogeschool op donderdag 21 november 1957.
83816: Berkvens-Stevelinck, Christiane & Ad Alblas - Catechismus van de Compassie. Uit de kunst.
78669: Berkvens-Stevelinck, Christiane. - Magna Commoditas. Geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000.
105612: Berkvens-Stevelinck, C & A.Th. Bouwman (red.) - Miscellanea Gentiana. Een bundel opstellen aangeboden aan J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden..
105544: Berkvens-Stevelinck, Christiane - Erfenis Europa. Toekomst van een stervende zwaan.
104929: Berkvens-Stevelinck, Christiane - Marc-Alain Ouaknin, de joodse gids van deze tijd .
69010: Berl, Emmanuel: Patrick Modiano interviewt Emmanuel Berl - Verhoor, gevolgd door 'mooi weer vandaag, op naar het kerkhof'.
70826: Berlage, Titia (red. - De fiets.
43692: Berlage, H.P. - Ontwikkeling der moderne bouwkunst in Holland.
71846: Berlage, H.P., W.M. Dudok, Jan Gratama e.a. redactie - 1. inleiding. 2 Volkswoning, hoogbouw.3 Volkswoning, laagbouw. 4 Middenstandswoning. 5 Middenstandswoning. 6 Grote landhuis. 7 Landhuisje, boerderij. 8 Binnehuisarchitectuur. 9 Winkels. 10 Kantoren, banken. 11 Gebouwen voor Technische Doeleinden. 12 Gebouwen voor Hooger Onderwijs. 13 Scholen 1. 14 Scholen 2. 15 Kerken. 16 Openbare Gebouwen. 17 Gemeenschaps- en Vereenigingsgebouwen. 18 Amusement en Ontspanning. 19 Bruggen. 20 Ameublement van de Straat.
5678: Berlage, H.P. - Het wezen der bouwkunst en haar geschiedenis (Aesthetische beschouwingen).
39806: Berlage, H.P. , T.J. de Boer, Albert Verwey, Is. P. de Vooys (red.) - De beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde.
93360: Berlijn, J.D. - Landbouwwerktuigkunde.
108497: BERLIJN, GERARD, E.A. - Onder de grond: Kerstnummer Grafisch Nederland.
61403: Berlin, Edward A. - Ragtime: A Musical and Cultural History.
109107: Berlis, Angela & Anne-Marie Korte - Alledaags en buitengewoon. Spiritualiteit in vrouwendomeinen.
84280: Berlitz, Charles - Wereld vol wonderen. Onverklaarbare verschijnselen en mysterieuze gebeurtenissen.
80134: Berloquin, Pierre - Geheime codes & getallen. Geheimschriften en enigma's van de oudheid tot heden ontcijferd.
112225: Berman, Thijs - Op zoek naar George Fles. Het einde van een Hollandse revolutionair en de Sovjetunie.
31878: Berman, Magda - Minding your Manners. A Guide to Dutch Business & Social Etiquette.
118731: Bernal, Ivan; Walter C. Hamilton & John S. Ricci - Symmetry: A Stereoscopic Guide for Chemists.
103698: Bernal, J.D. - Sociale geschiedenis van de wetenschap. Deel 1 & 2.
72977: Bernal, J. - De wetenschap als maatschappelijk proces. Deel 1, 2, 3 & 4 (compleet).
117625: Bernard, Françoise - Cuisine. 1000 klassiekers uit de Franse keuken.
30310: Bernard, Walter - De drie Ms Merckx, Maertens, Moser.
75968: Bernard, Carmen & Serge Gruzinski - Histoire du Nouveau Monde. tome 1 : De la découverte à la conquête une expérience européenne, 1492-1550.
64770: Bernard, Susan - Redheads!.
110634: Bernard, Bruce - Vincent van Gogh door Vincent.
121328: Bernath, M., e.a. (red.) - Jozsef Rippl-Rónai 1861 bis 1927 --- Ein Ungar in Paris.
96299: Bernatzik, Hugo A. - Zuidzee.
119920: Berndt, R.M. & C.H. - The World of the First Australians.
119933: Berndt, Ronald M. & Catherine H. Berndt - The First Australians.
119934: Berndt, Ronald Murray - Love Songs of Arnhem Land.
118698: Berndt, Ronald M. - Australian Aboriginal Religion.
75416: Berner, Christian & Jean-Jacques Wunenburger (ed.) - Mythe et philosophie.Les traditions bibliques.
113447: Bernet Kempers, A.J. - In en om de grutterij..
115703: Bernet-Kempers, A.J. - Journaal van Dircq van Adrichem's hofreis naar den Groot-Mogol Aurangzeb 1662.
60803: Bernet, Ralph - Die Triebfahrzeuge der BLS Lötschbergbahn. Lokomotiven, Triebwagen und Traktoren.
113434: BERNET KEMPERS, A.J. - Oliemolens.
120205: Bernhard, Thomas - Der Stimmenimitator.
120206: Bernhard, Thomas - Korrektur.
114065: Bernhard, Marianne - Piere-Joseph Redoute. Rosen.
114066: Bernhard, Marianne - René Lalique - Schmuck.
94797: Bernhard, Marianne - Deutsche Romantik Handzeichnungen Band 1: Carl Blechen (1798-1840) bis Friedrich Oliver (1791-1859). Band 2: Johann Friedrich Overbeck (1789-1869) bis Christian Xeller (1784-1872). Nachwort von Petra Kipphoff.
108030: Bernhard, Marianne; Martin Kurt & Klaus P. Rogner - Verlorene Werke der Malerei. In Deutschland in der Zeit von 1939 bis 1945 zerstörte und verschollene Gemälde aus Museen und Galerien.
110966: Bernier, Armand - Le voyageur égaré.
120275: BERNIERES, LOUIS DE - Een partizanendochter.
109667: bernink, J.B. - Ons Dinkelland. Natuurhistorische beschrijving van Oost-Twente.
97774: bernink, J.B. - Ons Dinkelland. Natuurhistorische beschrijving van Oost-Twente.
112862: Bernink, J.B. e.v.a. - De luister van het land.
121462: Bernlef, J. - Alfabet op de rug gezien. Poëzievertalingen .
121510: Bernlef, J. - Een prop is minder dan niets.
71000: Bernlef, J. - Verloren zoon.
71002: Bernlef - De een zijn dood.
64972: Bernlef, J. - Ben even weg.
86197: Bernlef, J. - Verschrijvingen.
108097: Bernlef, J. - Publiek geheim.
98770: Bernlef, J. - Nachtrit.
116125: Bernlef, G. Brands & K. Schippers, J. - Barbarberalfabet.
72797: Bernlef, J. - Morene.
64076: Bernlef, J. - De kunst om tweede te zijn.
97463: Bernlef, J. - Schijngestalten: Hersenschimmen; Vallende ster; Eclips..
109704: Bernlef, J. - Hersenschimmen.
43450: Bernlef, J. - Tegenliggers. Portretten & ontmoetingen.
67514: Bernlef, J. - Hersenschimmen.
77142: Bernlef - Geleende levens: De rol van zijn leven, Geleend leven, Eeuwige roem.
61898: Bernlef, J. - Het testament van de Vliegende Hollander, gevonden op een vliegveld en bevattende 16 liederen, in modern Nederlands overgezet en waar nodig van aantekeningen voorzien..
78487: Bernlef, J. - Vreemde wil.
80464: Bernlef, J. - De ruïnebouwer. Een verslag. Een schouwspel.
86196: Bernlef, J. - Gedichten 1970-1980.
58155: Bernlef, J. - Kokkels en stenen spoelen. Verzen en verhalen..
24171: Bernou, Jan Willem - Gedichten De boot "meren en wolken".
93957: Bernoulli, Rudolf - Ausgewählte Meisterwerke Ostasiatischer Graphik. In der Bibliothek für Kunst und Kunstgewerbe in Berlin.
70025: Bernsdorf, W. & Fr. Bülow - Wörterbuch der Soziologie. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachleute..
65746: Bernstein, Eduard - De voorwaarden tot het socialisme en de taak der sociaaldemocratie. Uit het Duitsch vertaald door J.F. Ankersmit.
41189: Bernstein, A. - Het leven der planten, dieren en menschen. Naar het hoogduitsch door G.H. Rissik.
29678: Bernstein, Carl - A woman in charge. The life of Hillary Rodham Clinton.
61447: Bernstein, Michael - The Tale of the Tribe: Ezra Pound and the Modern Verse Epic.
108308: Bernstein, Albert J. - How to Deal with Emotionally Explosive People.
65873: Bernstein, Ed. - De voorwaarden tot het socialisme en de taak der sociaaldemocratie. Uit het Duitsch vertaald door J.F. Ankersmit.
116578: Bernstein, Morey - Op zoek naar Bridey Murphy. Een vrouw van heden bericht uit haar vorig bestaan.
107507: Bernstein, Eduard - De Werkstaking. Haar wezen en resultaten. Vertaald en aangevuld door W.H. Vliegen..
59621: Bernstein, Eduard - De voorwaarden tot het socialisme en de taak der sociaaldemocratie. Uit het Duitsch vertaald door J.F. Ankersmit.
89545: Berr, Hélène - Oorlogsdagboek 1942-1944. Met een voorwoord van Patrick Modiano ...
70123: Berrall, Julia S. - The Garden. An Illustrated History.
121074: Berrios, German E. - The History of Mental Symptoms: Descriptive Psychopathology Since the Nineteenth Century.
116968: Berry, R.J. - The New Naturalist. A Survey of British Natural History. Inheritance and Natural History.
27968: Berry, David - The Sociology of Grass Roots Politics. A Study of Party Membership.
82243: Berry, Siân - Groen Leven / Groen Kopen. 50x milieubewust boodschappen doen en winkelen.
45937: Bersaques, J. de - De kunst van het kijken. Een visuele geschiedenis van dermatologie en mycologie.
79949: Berserik, Hermanus - Hermanus Berserik. Grafiek. Drie en veertig etsen, negen litho's door hem uitgegeven ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
100283: Berserik, Hermanus en Mien - Bolletjes op het water. Brieven aan hun dochter..
96673: Berserik, Hermanus - Schetsboek van Hermanus Berserik.
26182: Berserik, Hermanus - Bladvulling.
82800: Berserik, Hermanus - Overzichtstentoonstelling Hermanus Berserik. Schilderijen, grafiek, tekeningen.
56430: Bersier, Jean E. - Jean Duvet, le maître à la Licorne 1485-1570(?). Préface et notes bibliographiques par Edmond Pognon.
112643: Bersma, E. & J.C. Kloosterman - In 2 jaar! Hulpboekje II.
93790: Bert Wagendorp; Wilma de Rek & Ien van Laanen - Encyclopedie der Nederlanden.
41430: Bertels, C.P. & E. Petersma (red.) - Filosofen van de 20 eeuw met een inleiding van C.A. van Peursen.
46919: Bertels, J.H. - Het ornament in de edelsmeedkunst. Een beknopte stijlleer voor edelsmeden en juweliers.
75051: Bertens, Hans & theo D'Haen - Het postmodernisme in de literatuur.
117177: Bertha Peelman-Loth (Louis Paul Boon) - Als vrouwen beminnen.
111796: Berthe Meyer - De Turkse keuken..
97785: Berthelt, A. - Losse schetsen en schilderingen tot bevordering van landen- en volkenkennis. Naar 't hoogduitsch door J.J.A. Gouverneur.
108016: Bertheux, Maarten - A Faithful Eye: modern and Contemporary from the Netherlands Highlights from the ABN AMRO Collection.
102403: Berthier, René - Aanarco sindicalismo autogestion.
120859: Berthon, Simon - Allies at War. The Bitter Rivalry Among Churchill, Roosevelt, and de Gaulle.
120575: Berthon, Simon & Joanna Pots - Warlords: An Extraordinary Re-creation of World War II through the Eyes and Minds of Hitler, Churchill, Roosevelt, and Stalin.
96013: Berti, Luciano - All the Works of Michelangelo.
94855: Berti, L. u.a. - Die Uffizien Florenz.
101555: Bertin, Leonard - The boys book of engineering wonders of the world.
117088: Bertin, M. - De twaalf & Aan weerszijden van den muur. Uit het Fransch vertaald door A.S. Schoevers.
117252: Bertinetti, Marcello & Angela - Panorama van New York.
60388: Berting, J. - De technologische factor: Een sociaal-wetenschappelijke analyse.
117729: Berton, Jean e.a. - Wild en gevogelte. Heerlijke gerechten binnen ieders bereik.
117714: Berton, Jean - Alles over jachtgeweren.
110103: Berton, Jean - Alles over jachtgeweren.
41886: Bertram, Hans e.a. (red.) - Gesellschaftliche Zwang und moralische Autonomie.
84739: Bertram & Schulmeyer - Coolman en ik. Actie!.
87828: Bertrams, Joep - Joep Bertrams. Oud zeer. Animaties / prenten.
77511: Bertrand, A. - Een strijd om de schatten van Alva. De watergeuzen in 1572.
68235: Bertrand, Paul - Les végétaux vasculaires. Introduction à l'étude de l'anatomie comparée suive de notes originales.
36618: Bertsch, Georg , Ernst Hedler & matthias Dietz - SED Schönes Einheits Design. Stunning Eastern Design. Savoir Eviter le Design.
115787: Berufsverband Bildender Kunstler Schwaben-Nord und Augsburg e.V. - Kinderzeichnungen aus dem Konzentrationslager Theresienstadt.
118576: Bervoets, Hanna - Fuzzie.
108263: Bervoets, Jan - Alexander Ver Huell 1822-1897. Een levensbeschrijving.
114907: Bes, Jaap e.a. - De Rottemeren, natuurlijk bekeken.
78951: BESAMUSCA, B. & F.BRANDSMA. (RED.) - De ongevalliche Lanceloet. Studies over de Lancelotcompilatie..
65745: Besant, Annie, G. Bernard Shaw, Hubert Bland & Graham Wallas - Socialisme (Fabian essays in socialism) Vertaald door F.M. Wibaut. Tweede deel. Regeling. Vooruitzichten.
113460: Besant, Annie - Vier voordrachten over theosofie. Volgens stenogram van J.J. Hallo.
68343: Besemer, A.F.H. e.a. (red.) - In het voetspoor van Thijsse. Een reeks bijdragen over veldbiologie, natuurbescherming en landschap.
23402: Besemer, F.H. en R. van der Wijk - Flora en Fauna. Bevattende determinatietabellen van de algemeen in Nederland waargenomen planten en dieren. Deel 1 Planten en gewervelde dieren.
99565: Besemer, J.W.C. - Grote- of Sint Laurenskerk Rotterdam.
42410: Beskow, Elsa - Hr. Blas nye bad. Billedbog af Elsa Beskow. Pa dansk ved Anine Rud.
91497: Bessa, Pancrace - Flore des Jardiniers, Amateurs et Manufacturiers d'apres les dessins de Bessa. Extraits de l'herbier de l'amateur. Tome quatrieme.
99999: Bessel, Richard - Germany After the First World War.
27326: Besselaar, Herman - Molens van Nederland.
53301: Besselaar, Jack - Moeder. Familiedrama in drie bedrijven.
57796: Besselaar, Herman - Molens van Nederland.
96938: Bessem, Derk Jaap e.a. - 100 jaar Tuinwijk Groningen.
63197: Bessems, Kustaw - En dat in Nederland! De roerige jaren sinds 11 september.
104306: Best, Shabaz Britten - Genesis Revised: The Drama of Creation. Based on Fabre d'Olivet's "Hebraic Tongue Restored", giving the correct English translation of the original Hebrew Script of the first ten chapters of Genesis, with Esoteric interpretations.
106712: Best, Steven - The Politics of Historical Vision: Marx, Foucault, Habermas.
120989: Best, Geoffrey - Churchill.
100684: Best, geoffrey - War and Society in Revolutionary Europe, 1770-1870.
33916: Bestall, J.J. - 70 jaar circus in Nederland.
63209: Bestebreurtje, Ger - Rotterdam in de jaren '50.
7263: Besteman, J.C. , S. Groenveld, H.A. Heidinga, A.H. Nuussen Jr. En A.G. van der Steur - Hollandse studiën 8.
78071: Besteman, J.C. e.a. - Graven naar Friese koningen. De opgravingen in Wijnaldum..
81081: Besten, Leen den - Van animisme tot ietsisme. Religie in de westerse samenleving.
19966: Besten, G.J. den , Th.B. Paping en H.Pol (redactie) - Mens en medemens. Geestelijke stromingen in onze samenleving.
94502: Besten, Ad den - Ik uw dichter. Een hoofd-stuk uit de immanente poetica van de dichters van '50.
113338: Besten, G.J. den en Besten L.S.J.den - Strijken Streek Gestreken..
119764: Bestor, Theodore C. - Tsukiji: The Fish Market at the Center of the World.
102267: Besymenski, Lew - De laatste notities van Martin Bormann..
60361: Betancourt, Ingrid - Zelfs aan de stilte komt een eind. Mijn jaren in gevangenschap in de jungle van Colombia.
115629: Betjeman, John - Trains and Buttered Toast.
99431: Betjeman, John - Summoned by Bells.
101076: Bettenhaussen, drs. P.J.W. - Monnikenwerk - Tibetaanse rolschilderingen uit eigen bezit.
1890: Bettex, Albert - De ontdekking der natuur.
66479: Bettina Rheims - Chambre Close.
115855: Bettini,Sergio (a cura di) - Mosaici di San Marco.
65690: Betto, Frei - Fidel Castro en zijn godsdienst, een onthullend interview.
26586: Betton, Mathew - Nutmeg Stamp Sales. Welcome to our mail sale #8.
114263: Betty van Garrel & P.J. Huizinga - A.W. Kort 1881 - 1972 .
80698: Betz, G.H.; J.A. Fruin & P.F. Hubrecht (uitgegeven) e.a. - Bijdragen tot de kennis van staats-, provinciaal- en gemeentebestuur in Nederland.
53158: Betz, Albrecht - Asthetik und Politik: Heinrich Heines Prosa.
86005: Beudant, M.F.-S. - Cours élémentaire d'histoire naturelle. Tome I: Minéralogie. Tome II: Géologie.
60979: Beuk, Ramon - Eerlijk eten. Een culinaire wereldreis.
81343: Beukel, A. van den - Waarom ik blijf. Gedachten over geloof, theologie en wetenschap.
50984: Beukel, A. van den - Geen beter leven dan een goed leven. Over de kwaliteit van het bestaan.
55171: BEUKEMA, HANS - Dikke Bries. Het levensverhaal van reddingbootschipper Jannes Toxopeus.
96858: Beukema, Hans - Varen op twee fronten. Een epos over kustvaarders in W.O. II.
82254: Beukema, G.F. en anderen (redactie) - Gedenkboek Nijverheid 1991. Deel 1 Historie van de Marne. Deel 2 Boerderijen in de Marne en hun bewoners.
100487: Beukema, Hans - Op kruispost. Zeilende loodsen voor de Nederlandse kust..
115308: Beukema, G.F. en anderen (redactie) - Gedenkboek Nijverheid 1991. Deel 1 Historie van de Marne. Deel 2 Boerderijen in de Marne en hun bewoners.
110283: Beukema, Hans - Onderduiker in Noordoost Groningen.
99735: Beukema, Hans - Veur kachel... Delfsielsters vertellen.
22842: Beukema, J.P. - Beknopte plaatselijke en geschiedkundige beschrijving der stad Groningen voor de jeugd.
100395: BEUKEMA, HANS - Termunterzijl: grens van zout en zout.
68751: Beukema, Christof - Een spoor van herinneringen. Christof Beukema, beeldend kunstenaar.
99108: Beukema, Hans - Koninklijke Niestern Sander. 100 jaar scheepsbouw aan Delf en zijl.
33721: Beukema, G.F. e.a. (red.) - Jaarboek Groningen 1973.
33722: Beukema, G.F. e.a. (red.) - Jaarboek Groningen 1974/75.
91675: Beuken, Wim e.a. (red.) - Brood uit de hemel. Lijnen van Exodus 16 naar Johannes 6 tegen de achtergrond van de rabbijnse literatuur..
117960: Beukenkamp, Ger - Dora's dankbaarheid.
84610: Beuker, Jaap - Werken met steen.
97728: Beuker, J.. - Vakmanschap in vuursteen. De vervaardiging en het gebruik van vuurstenen werktuigen in de prehistorie.
79406: Beuker, J.R. e.a. - Zorg voor de doden. Vijfduizend jaar begraven in Drenthe .
113587: Beukers, Henriette - Nederland in kruissteek. Stadsgezichten, provinciewapens, natuur en folklore met duidelijke teltekeningen.
63546: Beukers, Henriëtte - Wandkleden maken. Stap voor stap in vele technieken.
63544: Beukers, Henriette - Nederland in kruissteek. Stadsgezichten, provinciewapens, natuur en folklore met duidelijke teltekeningen.
118794: Beukers, Adriaan & Ed van Hinte - Lightness. The Inevitable Renaissance of Minimum Energy Structures.
113546: Beukers, Henriëtte - Groot Perzisch Ajourboek. Steken, randen, motieven en uitgewerkte ideeën.
65173: Beukhof, Henk e.a. - Natuur en Kunst, De Hoge Veluwe.
115296: Beulakker, Eerde - Naar koude kusten 1990-1992. Falkland Eilanden, Patagonië, Kaap Hoorn, Antarctica, Elephant Island, South Georgia, Tristan da Cundha.
102330: Beumelburg, Werner - Bismarck sticht het rijk.
76023: Beumer, Jurjen (red.) - Als de hemel de aarde raakt. Spiritualiteit en mystiek - ervaringen..
42128: Beumer, P.J. - Der kleine Schriftleser oder Uebungstücke für das Lesen verschiedener Hanschriften, nebst vielen Ausgaben zur Anleitung im Anfertigen Schriftlicher Aufsätze, Briefe etc. so wie Erklärungen vieler Fremdwörter. Ein Lese- und Uebungsbuch für Elementarschüler.
45817: Beumer, Jurjen & G.H. ter Schegget (red.) - karl barth, een theologisch portret.
69724: Beunders, Henri - De Brandenburger Tor - Een moeilijk monument.
52137: Beunen, Annemarie - Protection for Databases. The European Database Directive and its Effechts in the Netherlands, France and the United Kingdom.
99174: Beurdeley, Michel - La Céramique Chinoise..
9475: Beurskens, Huub - Vergat het meisje haar badjas maar.
112163: Beus, J.G. de - In Rusland - momentopnamen en perspektieven.
41756: Beus, J.W. de & J.A.A. van Doorn (redactie) - De geconstrueerde samenleving.
112607: Beusekom, Mels van - Kalligrafie voor links- en rechtshandigen.
37951: Beusekom, W. van & J. van Staveren - Poëziebrevier. Gedichten voor ieder uur van de dag voor alle dagen van het jaar.
75169: Beuth, Lodewijk S. - Erasmus herleeft. Naar een nieuwe renaissance. Met een voorwoord van A.G. den Haan.
120280: Bevaart, Erik - 50 jaar pophistorie, blunders, jatwerk & frustratie.
95874: Bevaart, Erik - Muziekliefhebber. 25 korte verhalen .
102557: Bevan, Aneurin - In plaats van vrees. Uit het Engels vertaald en ingeleid door J.M. den Uyl.
63028: Bever, L.L.J. e.a. - Theo van Doesburg 1883-1931.
26585: Beveren, F.J. van - De ontwikkeling van de geregelde trans-atlantische luchtpostverbindingen.
106989: Bevers, Holm e.a. - Rembrandt: De meester & zijn werkplaats. Tekeningen & etsen.
44072: Beversluis, Martien - De ruitentikker.
85003: Beversluis, Martien - De witte bloem.
27492: Beversluis, Martien - De Arke Noachs.
43679: Beversluis, Martien & Sjoerd Leiker (verzamelaars) - Het scheidende jaar. Een bundel herfstpoëzie.
2681: Beversluis, Martien - De bellenblazer.
61909: Beversluis, Martien - Stil water.
44071: Beversluis, Martien - Negerliederen. Vertaald, bewerkt en geschreven door Martien Beversluis.
24188: Beversluis, Martien - De brug die noord en zuid vereent. Episch-lyrisch declamatorium, voor soli, spreekkoor, tegenkoor, zang en muziek. Geïnspireerd door den bouw van den nieuwe brug aan den Moerdijk.
121187: Bex, Florent - Kunst in België na 1975.
53464: Beyen, J.W. - L'influence de l'esprit latin sur un pays nordique. Discours prononcé le 17 avril 1953 à Paris à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Chambre de Commerce Néerlandaise en France.
114716: Beyens, Louis - Het masker van de raaf. Leven in het noordpoolgebied.
117822: Beyer, Rie - Robbedoes.
52384: Beyerchen, Alan D. - Wetenschap in nazi-Duitsland. De roep om een Arische fysica.
105186: Beyerle, Stefan - Der Mosesegen im Deuteronomium: Eine Text-, Kompositions- und formkritische Studie zu Deuteronomium 33.
67355: Beyerlein, Gabriele - Merlijn en de keltenkinderen.
104715: Beyers Naudé, C.F. - Verzet en verzoening. Autobiografie.
104804: Beyers Naudé, C.F. - Terwille van de ware vrede.
101536: Beyers, Coenraad a.o. - Archives Year Book for South African History Fifteenth Year Vol. II.
110946: Beylen, Jules van; P.A. de Groote, Anthony van Kampen, J.A.M. Kramer, L.L.von Münching, W.P.L. Spruit & A. de Vos - Maritieme encyclopedie (7 delen compleet).
111627: BEYLEN, J. VAN - De Hoogaars. Geschiedenis en bouw. Met bouwbeschrijving van een model van de Tholense hoogaars TH 64.
117251: Beylen, J. van - Schepen van de Nederlanden. Van de late middeleeuwen tot het einde van de 17e eeuw.
45376: Beynon, H.C. - Verboden voor honden. Indonesiërs vertellen over hun leven in de koloniale tijd..
111669: Bezbakh, Pierre - Petit Larousse de l'histoire de France.
94071: Bezemer, J.W. - Een geschiedenis van Rusland - Van Rurek tot Brezjnev.
96859: Bezemer, K.W.L. - Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog (2 delen).
115209: Bezemer, K.W.L. - Zij vochten op de zeven zeeën. Verrichtingen en avonturen der Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog.
102408: Bezemer, D. DE Jong Edz., Rudolf de Jong, E.H. Kossmann, Arthur Lehning & B.W. Schaper, J.W. - Anarchisme, zes beschouwingen van.
110909: Bezemer, K.W.L. - De Zuidpool belegerd. De ontdekking van het laatste werelddeel.
110881: Bezemer, K.W.L. - Verdreven doch niet verslagen. Verdere verrichtingen der Koninklijke Marine in in de Tweede Wereldoorlog..
112261: Bezemer, Dr. J.W. - De Russische revolutie in westerse ogem. Stemmen van ooggetuigen, Maart 1917- Maart 1918.
112213: Bezemer, J.W. - Het einde van de Sovjetunie.
121261: Bezzola, Tobia, Paul Lang & Paul Müller - Ferdinand Hodler. Landschaften.
118498: Bhabha, Homi - Anish Kapoor.
106591: Bhagwan Shree Rajneesh - Kein Wasser, kein Mond. Bhagwan Shree Rajneesh spricht über zehn Zen- Geschichten.
101091: Bhagwan Shree Rajneesh - Het Boek der Geheimen IV. Toespraken over de Vigyana Bhairava Tantra.
101095: Bhagwan Shree Rajneesh - Ik ben de poort. De betekenis van initiatie en discipelschap.
32051: Bhaktivedanta Swami Prabhupada, A.C. - Het Krsna-boek.
77294: Bhaktivedanta Swami Prabhupada, A.C. - Het Srimad Bhagavatam.
32052: Bhaktivedanta Swami Prabhupada, A.C. - Het Srimad Bhagavatam.
20045: Bhaktivedanta Swami Prabhupada, A.C. - De Bhagavad-Gita zoals ze is. Literaire vertaling met uitgebreide betekenisverklaring.
81783: Bhaktivedanta Swami Prabhupada, A.C. - Het geheim van het leven: De wetenschap der zelfrealisatie/ Volmaakte vragen, volmaakte antwoorden/ Heengaan en terugkomen. De wetenschap der reïncarnatie.
101143: Bhaktivedanta Swami Prabhupada, A.C. - Srimad Bhagavatam Canto 1 t/m 3 (4 banden).
81752: Bhaktivedanta Swami Prabhupada, A.C. - De Bhagavad-Gita zoals ze is.
97874: Bhaktivedanta Swami Prabhupada, A.C. - Het Krsna-boek.
101096: Bharti, Ma satya - Bhagwan Shree Rajneesh: De laatste gok.
41429: Bhaskar, Roy - Philosophy and the Idea of Freedom.
86627: Bhaskaran, Lakshmi - Design. Geschiedenis van design en de invloed van stromingen en stijlen op de hedendaagse vormgeving.
26064: Bhattacharya, Deben (translation) - Songs of the Bards of Bengal.
119738: Bhikkhu Nanananda - The Magic of the Mind:: An Exposition of the Kalakarama Sutta.
119739: Bhikkhu Nanananda - Concept and Reality in Early Buddhist Thought.
107552: Bhikku Ananda Mettayya - Die religion von Burma. Ubersetzt von Müller-Uhlitz.
42606: Bi Feiyu - Maan Opera.
97596: Biale, David - Eros and the Jews: From Biblical Israel to Contemporary America..
89790: Biale, David - Eros and the Jews: From Biblical Israel to Contemporary America..
113216: Bianchi, H. - Wij en de misdaad.
29224: Bianchi, H. - De vliegengod. Opstellen over gezag, recht en orde.
112459: Bianchini, Francesco e.a. - De plant in de geneeskunde. Standaardwerk voor toepassing, geschiedenis en flora van de geneeskruiden met farmacompendium.
92833: Bianciotti, Hector - De liefde is niet geliefd.
80061: Bianconi, Piero (Text) / Flammer, Alberto (Fotos) - Blick aufs Tessin.
118259: Bibb, Elizabeth - In the Japanese Garden.
74871: Bibi Dumon Tak - Wat een circus!.
71432: Biblom, Albin - Mechkar, een tijdsdocument over de laatste dansende beren in Bulgarije en hun eigenaren.
115820: Bichonnier, Henriette en Charles Barat - Juf bij de zeerovers .
117611: Bicker Caarten, A. - De molen in ons volksleven.
112683: Biddle, Steve & Megumi - Papieren vliegtuigjes.
78719: Bidwell, Robin - Travellers in Arabia.
91547: Bie, Ronald van der - De macht van de statistiek. De Centrale Commissie voor de Statistiek. Samenstelling en rekrutering, 1892-1899.
82040: Biedermann, Hans - Prisma van de symbolen. Historisch-culturele symbolen van A tot Z verklaard.
24173: Biedewind, Jan - Fisch auf dem Trocknen. Seemannsverse mit Landrattenzeichnungen.
50397: Biegel, Paul - De ivoren deur (naar een Middeleeuwse legende).
115637: Biegman, Niek - Werk in uitvoering. Rein Dool gefotografeerd.
106832: Bielohlawek-Hubel, Gerold (hrsg) - Wer fand den Urvogel. Die Geschichte des Archaeopteryx aus dem Altmühltal.
67260: Biemen, A. van - De zedelijke waardering van de arbeid in het industrialisme. Bijdrage tot een sociale ethiek naar christelijk besef.
107640: Biemond J. - De grondslag der volksvertegenwoordiging, Individualistich of organisch? & Ons Parlement.
92375: Bienefeldt, Aristide von - Een beschaafde jongeman.
92309: Bienefeldt, Aristide von - Leer mij Walter kennen.
114711: Bientjes, J.A. - Hans Sterk. De olifantenjager. Avonturen uit het land der Zoeloe-kaffers. Naar het Engelsch van kapitein Drayson, voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door .
89710: Bierce, Ambrose - The Monk and the Hangman's Daughter. Translated from the German of Richard Voss by Gustav Adolf Danziger and adapted by Ambrose Bierce. With an introduction by Maurice Valency. Illustrations by Michel Ciry.
119512: Bierema, Greet - Boerenerven van de vier noordelijke provincies.
83593: Bieren de Haan, J.D. - Uren met Schopenhauer.
7684: Bierendse de Haan, J.D. - Uit de geschiedenis der metaphysische aesthetica.
81129: Bierens de Haan, J. - Schopenhauer.
114639: Bierens, Cornel - Schildpad met Roos en Mes.
81046: Bierens de Haan, J.D. - Uit de geschiedenis der metaphysische aesthetica.
29666: Bierens de Haan, P. - Misdadige kinderen. Een psychologisch-paedagogische studie.
103221: Bierens de Haan, J. - Gemeenschap en maatschappij: een analyse van sociale verhoudingen.
103043: Bierens de Haan, J.D.; H.J.F.W. Brugmans; J.P.B. de Josselin de Jong; A.J.C. Snijders; R. casimir & H.U. Meyboom - Geschiedenis der wetenschappen.
26114: Bierens de Haan, J.D. - Dante's mystische reis.
107441: Bierens de Haan, J.D. e.a. - Maatschappelijk werk. Opstellen aangeboden aan Emilie C. Knappert op haar zeventigsten verjaardag 15 juni 1930.
114229: Bierens de Haan, J.A. - Instinct en intelligentie bij de dieren.
111084: Bierens de Haan, J.A. - Labyrinth und Umweg. Ein Kapitel aus der Tierpsychologie.
20910: Bierens de Haan, J.D. - Innerlijk bestand zijn.
81359: Bierens de Haan, J.D. - Menschengeest: rede, zedelijkheid, schoonheidzin, religie..
105760: Bieritz, Karl-Heinrich - Het kerkelijk jaar. Christelijke feestdagen vroeger en nu.
97168: Bierling, Andries - De Weem van Westeremden. Het andere werk van Henk Helmantel.
92970: Bierling, Andries - De Weem van Westeremden. Het andere werk van Henk Helmantel.
66575: Bierman, Johannes - Moses en Christus, of Tafereel der voornaamste Voorbeelden des Ouden Testaments, uit Moses Wet, en allerley Joodsche Oudheden wijdlopig t'samengesteld, verklaard en opgehelderd, en op Christus, en sijn Kerke geestelijk toegepast.
101704: Biermann, Wolf - Mit Marx- und Engelszungen.
101703: Biermann, Wolf - Deutschland, ein Wintermärchen.
70040: Biermann, Wolf - Voor mijn kameraden. Balladen, liederen en songs van de Oostduitse zager Wolf Biermann en een gesprek tussen hem en Günter Walraff.
69929: Biermann, Wolf - Mit Marx- und Engelszungen - Gedichte, Balladen, Lieder - Mit Noten zu allen Liedern.
121209: Biesantz, Hagen & Arne Klingborg - Het Goetheanum. De bouwimpuls van Rudolf Steiner.
94834: Biesboer, Peter e.a. - Nicolaes Berchem. In het licht van Italië.
117162: Bieshaar, W. - Gedenkboek. 1901-1926. De Gereformeerde zendingsbond na 25 jaren.
96322: Bieshaar, W. - Gedenkboek. 1901-1926. De Gereformeerde zendingsbond na 25 jaren.
96324: Bieshaar, W. - Om te gedenken. Vijf-en-twintig jaar zendingsarbeid van den G.Z.B. onder de Sa'dan Toradja's, Zuid-Midden-Celebes.
952: Biesheuvel, J.M.A. - Een overtollig mens.
116510: Biesheuvel, J.M.A. - Carpe diem.
116512: Biesheuvel, J.M.A. - De weg naar het licht en andere verhalen.
116210: Biesheuvel, J.M.A. - Reis door mijn kamer.
121509: Biesheuvel, Maarten - De verpletterende werkelijkheid.
115069: Biesheuvel, J.M.A. - Kreet uit een kelderwoning.
69447: Biesheuvel, J.M.A. - De steen der wijzen.
104676: Biesheuvel, J.M.A. - Slechte mensen.
104675: Biesheuvel, J.M.A. - De verpletterende werkelijkheid.
108099: Biesheuvel, J.M.A. - Hoe de dieren in de hemel kwamen. Voorafgegaan door die aardige beer.
106346: Biesheuvel, J.M.A. - Duizend vlinders.
107359: Biesta, P. - Pieterburen. Geschiedenis van kerk, kerspel en borg.
117480: Bievre, Elisabeth - Jan Eric Visser, Veritas. Form follows garbage.
118133: Biewenga, Wim - Wim Biewenga. Aan alles voorbij, Beyond reach.
120444: Biewenga, Ad - De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730.
68121: Bigmore, E.C. & W.H. Wyman - A Bibliography of Printing with Notes and Illustrations.
70909: Bihalji-Merin, Oto - Moderne primitieven. Naïeve schilderkunst van de late zeventiende eeuw tot heden, met 389 illustraties waarvan 204 in kleur.
63714: Bihalji-Merin, Oto - Moderne primitieven. Naïeve schilderkunst van de late zeventiende eeuw tot heden, met 389 illustraties waarvan 204 in kleur.
107022: Bihalji-Merin, Oto en Lise - Joegoslavië. Een klein land tussen de werelden.
51930: Biidu, Domenica Ghidei - Door het oog van de naald. Een commentaar op de praktijk van de asielprocedure.
120526: Bij, Fleur van der - De Nijl in mij. Een ontdekkingsreis naar het hart van de waanzin.
51834: [Bijbel], P. - The Old Testament in Syriac according to the Peshitta version. Sample edition: Song of Songs, Tobit, 4 Ezra.
114462: Bijhouwer, J.T.P. - Nederlandsche boerenerven.
82381: Bijker, Tonneke - Meer vreugde dan U denkt / De brief aan de christenen in Filippi.
73111: BIJKERK, J. C. - De laatste landvoogd.
108297: Bijl, L.J. - Zo goed als echt. Handboek voor documentenonderzoek.
44415: Bijl, Anne van der - De roeping.
98813: Bijl, Martine - Hindergroen.
87148: Bijl, A.P. - Een Prince van Oraengien. Portret van Willem van Oranje..
79793: Bijl, M. van der - Artistiek en ambachtelijk : architectuur, kunsten en nijverheid in Alkmaar 14e-20e eeuw.
38126: Bijl, Martine (op rijm gezet door) - Er was eens... Sprookjes op rijm.
70100: Bijl de Vroe, C.L.M. - Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch dagboek C.L.M. Bijl de Vroe 1914 - 1919. Ingeleid en bewerkt door Marian Schouten. Met een woord vooraf door A. Alberts.
85974: Bijl, W. van der - Weersverwachtingen op lange termijn.
4900: Bijl, H. van , Jac. van Hattum en Han G. Hoekstra (verzamelaars) - Amsterdam bezongen.
59536: Bijl, Jelle - Een Europese antirevolutionair. Het Europabeeld van Groen van Prinsterer in tekst en context.
99577: Bijleveld, J. - Gedenkboekje van de gereformeerde kerk te Aduard. Uitgegeven ter gelegenheid van haar honderd jarig jubileum 1850 - 1950.
96377: Bijlmer, H.J.T. - Naar de achterhoek der aarde, de Mimika-expeditie naar Nederlands Nieuw Guinee.
94614: Bijlsma, Like e.a. (red.) - Oase no. 57.Tijdschrift voor architectuur. Architectural Journal. 2001. 1970'3 Revisted.
47914: Bijlsma, Fekke & Thom Schrijer (red.) - Koester kleine delen van een dag. Onthaastingsgedichten.
100344: Bijlsma, Hedman & Karel Verbeek - Niet over één nacht ijs. Geschiedschrijving van de schaatssport in Nederland ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond..
59807: Bijlsma, F.T. - Bibliografie van Noordwest-Overijssel.
113877: Bijma, R. - Een deftig Huys met een fraay Hoff. De geschiedenis van een oud Gronings huis en het omringende havenkwartier.
113481: Bijmolt, Jaap - Hest der nog aine? Moppen over Vraizen, Grunnegers en aander lu.
82080: Bijsterbosch, Willem - Strijdgewoel, verhalen over mannen.
103063: Bijsterveld, Karin - Geen kwestie van leeftijd : verzorgingsstaat, wetenschap en discussies rond ouderen in Nederland, 1945-1982..
62297: Bijvoet, Theo e.a. - Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur.
96359: Bikker, A. & H. Pol - Met Ds. Pol en Ds. Bikker op reis in Toradjaland.
94514: Bilal, Parker - Engel van de stad.
75739: Bilal & Christin - Het schip van steen.
111472: Bilde, Per - The Originality of Jesus. A Critical Discussion and a Comparative Attempt.
93733: Bilderdijk Commissie - Mr. Willem Bilderdijk.
116056: Bilderdijk, Willem - De dichtwerken van Bilderdijk. Met uitzondering van eenige stichtelijke werken. Naar tijdsorde gerangschikt en met vele ophelderende aanteekeningen uitgegeven door J. van Vloten.
86182: Bilderdijk - Bilderdijk, bloemlezing met inleiding en opmerkingen bij de gekozen gedichten door Willem Kloos.
111752: Bilderdijk, Willem - De dichtwerken van Bilderdijk. In 15 delen en De mensch en de dichter Willem Bilderdijk (Compleet in 16 delen).
27798: Bilderdijk, Willem - Ridder Sox of de trouwlustige totebel gevolg door Koekeloer of de verschalkte vleier, Twee luchtige luimen van Geoffrey Chaucer opgediept uit de prullenkraam van W. Bilderdijk.
85598: Bilderdijk, Willem - De muis- en kikvorschkrijg - Homerus nagezongen.
78933: Bilderdijk, W. - Mijn Verlustiging. Met inleiding en aantekeningen door M.A. Schenkeveld- van der Dussen.
93047: Bilderdijk, W. - Dichterlijke zelfbeschrijving van Bilderdijk. Een keuze uit zijn korte gedichten.
104075: Bilderdijk, Willem - Ridder Sox of de trouwlustige totebel gevolg door Koekeloer of de verschalkte vleier, Twee luchtige luimen van Geoffrey Chaucer opgediept uit de prullenkraam van W. Bilderdijk.
93155: Bilgen, M.A. e.a. - De wasch in huis.
118457: Bilgrami, Noorjehan - Sindh Jo Ajrak: Cloth Form the Banks of the River Indus.
96775: Bilguer, P.R. v. - Handbuch Des Schachspiels.
17926: Billeb, Emil W. - Mining Camp Days: Bodie, Aurora, Bridgeport, Hawthorne, Tonopah, Lundy, Masonic, Benton, Thorne, Mono Mills, Mammoth, Sodaville, Goldfield.
92359: Biller, Maxim - Land van vaders en verraders.
80327: Billeter, Erika - Living Theatre Paradise Now. Een Reportage in Woord En Beeld.
98757: Billeter, Erika - Living Theatre Paradise Now. Ein Bericht in Wort und Bild.
90748: Billig, Susanne - Die Karte des Piri Re'is: Das vergessene Wissen der Araber und die Entdeckung Amerikas.
39157: Bilsen, Rita van & Sally Cedar - Het blikkerende uniform.
7081: Binchy, Maeve - The return journey.
108481: Bind, Andet - Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den danske Søetat 1814-1932 (2nd volume only).
109736: Bindervoet, Erik & Robbert-Jan Henkes - Waar wij voor zijn en tegen.
86105: Bindman, David - The Complete Graphic Works of William Blake.
87696: Binet, Laurent - HhhH. Himmlers hersens heten Heydrich..
109380: Binet, Laurent - De zevende functie van taal.
77120: BING, S. - De BV Rome. Opkomst en ondergang van de eerste multinationale onderneming.
60082: BINGHAM, MINDY - Berta Benz and the Motorwagen: the story of the first automobile journey.
105342: Binnendijk, Nico e.a. - Het Knipscheer-orgel in de Grote of St. Jeroenskerk te Noordwijk.
87240: Binnendijk, Henk - Het Evangelie naar Johannes ? Overdenkingen en achtergrondinformatie met foto?s over het evangelie naar Johannes.
83103: Binnendijk, D.A.M., Menno ter Braak, C.J. Kelk, Lou Lichtveld en Henrik Scholte - Letterkundig jaarboek Erts 1930. Verzen, proza, drama, essay.
77842: Binnendijk, Kuno - Meer academie dan klooster ... : Aduard en de verspreiding van het humanisme.
69479: Binnendijk (samensteller), D.A.M. - Dichters van dezen tijd.
103820: Binnenwiertz, A.M.J.I. - Letterkundige Opstellen. Eerste bundel.
85036: Binner, Rolf e.a. (red.) - Wiens schuld?. De impact van Daniel Jonah Goldhagen op het holocaustdebat.
35736: Binney Putnam, David - Als schoojongen naar de poolstreken.
110998: Binney, Marcus - Huizen in steden. Ontwikkeling en vernieuwing in 800 jaar stedelijke woningbouw.
62565: Binsbergen, Wim van - Leeftocht.
114226: Binsbregen, A.F. - Trekvogels. Met een voorbericht van Jan P. Strijbos.
114272: Binski, Paul - Middeleeuwse ambachtslieden: schilders.
121442: Binswanger, Ludwig - Ausgewählte Vorträge und Aufsätze. Band 1. Zur phänomenologischen Anthropologie.
41158: Binyon, Laurence - Japanische Kunst.
40111: Binyon, Laurence - Painting in the Far East. An introduction to the history of pictorial art in Asia. Especially in China and Japan.
100619: Birch, Beryl Blender - Power Yoga - the Total Strength and Flexibility Workout..
2794: Birch, Cyril (editor) - Anthology of Chinese Literature from early times to the fourteenth century + Volume 2 from the 14th century to the present day.
89969: Bircher-Rey, Hedy - Eenvoudige recepten van soepen - sausen - salades. Bewerking voor Holland door Martine Wittop Koning.
97347: Bird, E.C.F. - Coasts (An Introduction to Systematic Geomorphology, Volume Four).
110087: Bird, David - Bridgen. Geschiedenis, spelregels, techniek & tactiek.
76786: Bird, Anthony - Antieke automobielen.
83402: Birke, Roland (foto.); Krebs, Hans F. - Feuer & Flamme .
24916: Birkenhead, The Earl of (compiled by) - John Betjeman's collected poems.
22057: Birkhead, Alice - Geschiedenis der Fransche Revolutie.
35024: Birkholz, Heinz (editor) - Modell Magazin Plastik/Bausatze 1976 Heft 1, 2, 6.
35025: Birkholz, Heinz (editor) - Modell Magazin Plastik/Bausatze 1977 Heft 4, 5.
35027: Birkholz, Heinz (editor) - Modell Magazin Plastik/Bausatze 1984 Heft 2,3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 und 12.
9538: Birmajer, Marcelo - Drie Argentijnse musketiers.
116929: Birmingham, Richard - Boat Building Techniques Illustrated.
868: Birmingham, George A. - Spanish gold.
71350: Birmingham, George - Op goudjacht.
97324: Birnbaum, H. - Lucht en wolken. Mededeelingen over de natuurkunde van den dampkring en zijne verschijnselen.
121072: Birnbaum, Karl (Hrsg.) - Handwörterbuch der medizinischen Psychologie.
94617: Birnie Danzker, Jo-Anne - Droombeelden Tjukurrpa. Aboriginal kunst uit de Western Dessert. De Donald Kahn Collectie.
114821: Birnie, G.D; C. Vermeer,. e.a. - Landbouwmaatschappij Oud-Djember 1859-1909.
94032: Biro, Karin & Adam - Ik vergezel je. Tussen Köningsberg & Kaliningrad.
97710: Birot, P. - Les régions naturelles du globe.
73490: Birt, Theodor - Van Homerus tot Socrates. Een boek over de oude Grieken.
89739: Bischoff, O. - Aan de verdedigers van het vaderland. Merkwaardige daden en voorvallen uit het krijsleven.
110415: Bischoff, Erich - Het rijk van de gnosis. De mystieke leerstellingen van het Joodse en christelijke gnosticisme, van het mandeïsme en manicheïsme en hun Babylonisch-astrale oorsprong.
82510: Bischoff, Ulrich - Edvard Munch. 1864-1944..
120387: Bischoff, Ulrich (Hg.) - Kunst als Grenzbeschreitung - John Cage und die Moderne - Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Neue Pinakothek München.
69287: Bischoff, Ulrich - Edvard Munch. 1864-1944..
51745: Bise, Gabriel - The Illuminated Naples Bible (Old Testament) 14th-century manuscript. Introduction and notes by Eva Irblich.
32267: Bishop, Elizabeth - Edgar Allan Poe & The Juke-Box. Uncollected Poems, Drafts, and Fragments.
108687: Bishop, Chris & Chris McNab - Campaigns of World War II Day by Day.
120324: Bishop, Chris - The Military Atlas of World War II.
55900: Bishop, Edward - Better to Die. The Story of the Gurkhas.
89937: Bisschoff, Bernhard - Kalligraphie in Bayern. Achtes bis zwölftes Jahrhundert.
115951: Bisschop, Lode - Inbreng, een bundel psalmen en geestelijke liederen.
46288: Bitter, Theo - Theo Bitter. Tekeningen in inkt, potlood en crayon. Met een voorwoord van Simon Carmiggelt.
115214: Bixby, William & Giorgio de Santillana - Het heelal van Galilei en Newton.
112306: Bjelich, G. & L. Pantelejew - Schkid. De republiek der vagebonden.
96297: Bjerre, Jens - De laatste kannibalen in Nieuw Guinea..
113583: Bjerregaard, Lena - Indiaans weven. Motieven uit Guatemala.
112082: Bjork, Robert E. & John D. Niles - A Beowulf Handbook.
99240: Bjorneboe, Jens - Het ogenblik van de vrijheid. Het Heiligenberg-manuscript.
23702: Björnson, Björnsterne - Bovenmenschelijke kracht. Spel in twee delen uit het Noorsch.
101934: Bjornstad, Ketil - The Story of Edvard Munch.
83992: Blaak, Jan - Ameland van Jutter tot Redder.
67124: BLAAUW, SIBLE DE, & EGBERT BEERNINK - Een teken in de stad. De toren van de St. Jozefkerk te Groningen.
26089: Blaauw, Jan e.a. - Geen verhaal. 100 jaar werkloosheid in de stad Groningen.
117658: Blaauw, Ron - Vier seizoenen: Lentegerechten; Zomergerechten; Herfstgerechten; Wintergerechten.
49224: Blaauw, Henriette - De boschwachter.
113497: Blaauw, Henk e.a. - De rijke historie van Nietap en Terheijl. Een uniek grensgebied.
109178: Blaauw, A.H. - De tropische natuur in schetsen en kleuren..
83823: Blaauw, Ron - Vier seizoenen: Herfstgerechten.
77060: BLACHMAN, NANCY & GEURTS, L. - Mathematica.
87621: Black, George & Robin Munro - Black Hands of Beijing: Lives of Defiance in China's Democracy Movement.
102780: Black, C.E. (ed.) - Rewriting Russian History: Soviet Interpretations Of Russia's Past.
88294: Blackall, Eric A. - Goethe and the Novel.
84085: Blackburn, Simon - Goed leven. Een tegendraadse beschouwing over ethiek.
84046: Blackburn, Simon - Filosofie van de waarheid.
108798: Blackburn, Simon (foreword) - Philosophers - Their Lives and Works.
84087: Blackburn, Simon - Denk! Filosofie en de grote vragen van het leven. Nederlandse vertaling: T. Bos..
81551: Blackburne-Maze, Peter & Neil Sutherland - Beeldgids voor snoeien en leiden. De juiste behandeling van een groot aantal tuinplanten.
119762: Blacker, Carmen - The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan.
110121: Blackmore, Howard L. - Guns and Rifles of the World.
57021: BLADEL, FRANS VAN - Het markusevangelie.
93598: Bladergroen, W.F. - Bezetting en... bevrijding. Een aantal impressies in ernst en luim.
112439: Bladergroen, J. - Keuze uit het werk van Wilhelmina J. Bladergroen. Samengesteld door F.J. van den Broek en W.E. Nooteboom.
85008: Blady Szwajger, Adina - Meer herinner ik mij niet. Een kinderarts in verzet. Warchau 1940-1945.
105522: Blaeu & John Goss - Blaeu. De grote atlas van de wereld in de 17de eeuw. Inleiding, aanvullende teksten en selectie van kaarten: John Goss.
120955: Blaeu, Joan - Blaeu's Atlas van de Nederlanden.
50019: Blaffer Hardy, Sarah - Een kind heeft vele moeders. Hoe de evolutie ons sociaal heeft gemaakt.
67447: Blagoeva, Stella - Georgi Dimitrov. A Bigraphical Sketch.
113970: Blaine, Robert Gordon - The Slide Rule as an Aid in Calculating. With a Short Description of Some Other Labour-Saving methods Employes by the Modern Calculator.
89074: Blaise, Pascal - Les provinciales. Ecrits des curés de Paris: Pierre Nicole et Jean Racine. Lettres. Le Père Daniel. Réponse aux Provinciales. Tome I et tome II. Collection Bibliothèque de Cluny..
29388: Blake, John - All you needed was love. The Beatles after The Beatles.
115911: Blake, Morrison - Wat mijn moeder mij nooit verteld heeft.
60468: Blakemore, Eric J. - Seven Year Interlude.
106954: Blakey, Ellen Sue - To the Waters and the Wild : Petroleum Geology, 1918 to 1941.
106953: Blakey, Ellen Sue - Oil on Their Shoes: Petroleum Geology to 1918.
92466: Blaman, Anna - Verhalen.
72878: Blaman, Anna - Verhalen.
85597: Blaman, Anna - Verhalen.
94173: Blaman, Anna - De verliezers.
90741: Blaman, Anna - La prisonnière.
98519: Blaman, Anna - Vrouw en vriend.
100927: Blanc, Philippe - Eternal Tibet: From Lake Koko Nor to Everest by way of Lhasa.
116400: Blanchard, Ken e.a. - Situationeel leiderschap II en de One Minute Manager.
48776: Blanchard, Kenneth en Norman Vincent Peale - Management en ethiek. Wat iedere manager moet weten over bedrijfsethiek.
112450: Blanchard, Ken & Sheldon Bowles - Gung Ho! Een overtuigende methode om uw medewerkers te inspireren.
100279: Blanchet, M. Wylie - Curve of Time: The Classic Memoir of a Woman and Her Children Who Explored the Coastal Waters of the Pacific Northwest.
62964: Blanco, Jose - Fernando Pessoa, esboço de uma bibliografia.
111022: Bland, J.O.P. - China Japan and Korea.
50054: Blankaart, Steph - Verhandelinge van de opvoedinge en ziekten der kinderen. Vertoonende op wat wyse de kinderen gezond konnen blyven, en ziek zijnde, bequamelyk konnen herstelt werden. Zeer nodig voor alle huyshoudende lieden.
96070: Blanken, D. - Bergambacht in oude ansichten.
114630: Blankenstein, A.H.G. (red.) - Speciale druktechnieken.
112241: Blankensteyn, Dr. M. van - Russische indrukken.
51734: Blankers, Abraham G. - The first seven days. Geschilderde gedachten.
83729: Blankert, Albert & Peter Karstkarel - Barend Blankert. Meester van de melancholie. Schilderijen..
114021: Blankert, Albert & Doortje B. Hensbroek-van der Poel & George Keyes & Rudolph Krudop & Willem van de Watering - Hendrick Avercamp 1585-1634; Barent Avercamp 1612-1679. Frozen Silence: Paintings from museums and private collections.
66717: Blankert, J.C. - Tabaksblat, Corporate Governance en de samenleving.
118458: Blankert, Albert , John Michael Montias & Gilles Aillaud - Vermeer.
119440: Blankesteijn, Herbert & Louwrens Hacquebord - Op zoek naar het Behouden Huys. Een expeditie naar Nova Zembla in het kielzog van Willem Barentsz.
79433: Blankestijn, hans e.a. - Begraven in Rhenen. De geschiedenis van de laatste eer in Rhenen, Elst en Achterberg.
49991: Blanquet, Rosalie - Le livre de la ménagère. Contenant des recettes d'économie domestique conserves, liqueurs, confitures, patisserie, nettoyage des couverts, du mobilier, dégraissage des étoffes, les devoirs d'une maitresse de maison....
49103: Blansch, Kees le - Milieuzorg in bedrijven. Overheidssturing in het perspectief van de verinnerlijkingsbeleidslijn.
93350: Blansjaar, J. - De centrale verwarming. Een handboek voor architecten en bezitters van centrale verwarmingsinstallatien.
106220: Blas de Robles, Jean-Marie - Waar de tijgers thuis zijn.
38362: Blas, Geert en Jan Laps - 'n Stuk of wat braiven.
110013: Blase, Richard - Die Jägerprüfung. In Frage und Antwort. Das Lern-, Lehr- und Nachschlagwerk für Jäger.
94919: Blass, Friedrich - Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Bearbeitet von A. Debrunner. Mit einem Ergänzungsheft von D. Tabachowitz. 2 volumes.
106065: Blatchford, Robert - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak..
86510: Blattmann, georg - De Zon. Hemellichaam en Godheid.
83408: BLAU, Marthe - In zijn handen.
42145: Blauw, A. - Dirck Nieulant.
104099: Blauwkous, Wout e.a. - Cursief.
97288: Blavatsky, H.P. - Isis ontsluierd. Een sleutel op de mysterien van de oude en de hedendaagse wetenschap en Godsgeleerdheid. Deel I: Wetenschap. Deel II: Godgeleerdheid.
121332: Blavatsky, H.P. - Practisch Occultisme. Twee verhandelingen.
121254: Blavatsky, H.P. - Isis ontsluierd. Een sleutel op de mysterien van de oude en de hedendaagse wetenschap en Godsgeleerdheid. Deel I: Wetenschap. Deel II: Godgeleerdheid.
109218: Blavatsky, H.P. - De geheime leer. De synthese van wetenschap, godsdienst en wijsbegeerten.
97662: BLAVIER, ANDRÉ, HERAUSGEGEBEN VON - René Magritte, Samtliche Schriften.
28477: Bleckwenn, Ruth - Gazette du Bon Ton. Een selectie uit de eerste jaargang van het modetijdschrift (1912/1913).
73445: Blécourt, A.S. de - Fivelgoër Landleven.
113705: Blécourt, A.S. de - Fivelgoër Landleven.
113421: Blecourt, Willem de (samensteller) - Volksverhalen uit Utrecht en Het Gooi.
99562: Blecourt, A.S. de - Bewijsstukken behoorende bij het kort begrip van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht. Tweede deel: Overijssel; Gelderland; Utrecht; Holland; Zeeland; Generaliteitslanden van Brabant en supplement (Frankisch Germaansche periode).
75863: Bleeker, C.J. - Inleiding tot een phaenomenologie van den godsdienst.
40715: Bleeker, Sonia - The Tuareg. Nomads and warriors of the Sahara.
40716: Bleeker, Sonia - The Masai. Herders of East Africa.
40714: Bleeker, Sonia - The Pygmies. Africans of the Congo Forest.
40682: Bleeker, Sonia - The Navajo. Herders, Weavers, and Silversmiths.
107809: Bleeker, H.G. - De Lindenborg. Spel van het Groninger land met zang en dans in 3 bedrijven.
106571: Bleeker, C.J. - Het oord van de stilte. Dood en eeuwigheid naar oud-Egyptisch geloofsbesef.
83272: Bleeker, Mirjam - Carte blanche. Schoonheid door de ogen van Mirjam Bleeker.
110253: Bleeker, Willem - Dat komt mie nait weer over. Verhoalen oet Holwier.
39242: Bleeker, S. - Geïllustreerd handboek over bloemisterij ten dienste van vakman en liefhebber zoowel als van het onderwijs.
40684: Bleeker, Sonia - The Sioux Indians. Hunters and Warriors of the Plains.
108715: Bleeker, C. Jouco & Geo Widengren - Historia Religionum. Handbook for the History of Religions. Volume 1: Religions of the Past & Volume 2: Religions of the Present.
68306: Bleeker, S. - Geïllustreerd handboek over bloemisterij ten dienste van vakman en liefhebber zoowel als van het onderwijs.
106859: Bleibtreu, John - The Parable of the Beast.
104531: Bleich, Anet - Joop den Uyl 1919-1987. Dromer en doordouwer..
59619: Bleich & Max van Weezel, Anet - Ga dan zelf naar Siberië. Linkse intellektuelen en de koude oorlog.
28332: Bleicher, Wilhelm und Jörg D. Stiebner - Handbuch der modernen Druckgraphik.
76411: Blekkenhorst, Tom e.a. - Doorploegen. Gids voor historisch onderzoek naar het boerenbedrijf in de provincie Utrecht.
75695: Bles, Harry de & Graddy Boven - Een maritieme droom : Tsaar Peter de Grote en de Russische marine.
79790: BLESS, M.J.M., BOSCH, J. VAN DEN - Miscellanea geologica Coriovallana 1981.
108027: Bless, Frits - Joseph Beuys een gesprek.
72345: Blessin, Stefan u.a. - Horst Janssen; Die Kunst der Zeichnung, Sammlung Stefan Blessin ... ein witziger Provokateur.
115346: Blewitt, Mary - Navigatie voor zeilers en motorbootvaarders.
55124: Blewitt, Mary - Navigation for Yachtsmen.
71426: Blexbolex - Een sprookje.
104763: Blignault, Audrey - Die blye dae.
104793: Blignault, Audrey - Met ligter tred.
104767: Blignault, Audrey - Nogtans sal ek jubel. 30 essays en vertellings saamgestel deur Elizabth Botha.
104794: Blignault, Audrey - In klein maat. Uit die dagboek van 'n vrou.
112238: Blij, Cor de - Marionetten uit Rusland, naar eigen ervaringen met Russen, Russische toestanden en de hel van Siberie..
106777: Blij, H.J. de e.a. - Restless Earth.
112674: Blijdenstein, R. - Tastbare Tijd. Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht.
50539: Blijdestein, Edith van - Hypoglykemie. Symptomen, oorzaken en mogelijkheden tot genezing..
99575: Blijham, Ger - Wind, stoom en stroom. Voormalige bedrijvigheid in Groningen sinds 1800.
101400: Blijham, Ger & Wicher Kerkmeijer - Nieuw van de bijl. Driehonderdvijftig jaar scheepsbouw langs het Winschoterdiep 1650-1999..
81962: Blijham, H. - Psychiatrie zonder ziel, Een verkennende gang door de psychiatrie en de geneeskunde .
61382: Blijker, Herman de - Herrie in de keuken!.
117643: Blijker, Herman de - Herman. Kijken, knijpen, voelen, ruiken, proeven, koken en eten.
65669: Blijstra, R. e.a. red. - Op de punt van de pen. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin uitgegeven in de winter van 1949..
28654: Blijstra, R. , Anthonie Donker, Karel Jonckheere en N.P. v. Wijk Louw (leiding) - Critisch Bulletin. september 1949.
71805: Blijstra, R. - C. van Eesteren.
22814: Blijstra, R. , Anthonie Donker, Karel Jonckheere en N.P. v. Wijk Louw (leiding) - Critisch Bulletin. 1954.
22813: Blijstra, R. , Anthonie Donker, Karel Jonckheere en N.P. v. Wijk Louw (leiding) - Critisch Bulletin. 1953.
28655: Blijstra, R. , Anthonie Donker, Karel Jonckheere en N.P. v. Wijk Louw (leiding) - Critisch Bulletin 1949 (complete jaargang).
84961: Blijstra, R. - Wij wonen. Wonen wij ? Beschouwingen over het leven binnen en buiten de woning..
93801: Blik, Yvonnen e.a. - t Leste nijs van zotterdag en aander kinderverhoalen..
111005: Blink, H. - De bewoners der vreemde werelddelen. De Indische Archipel en Australië.
96902: Blink, H. - Nederland en zijne bewoners, Handboek der aardrijkskunde en volkenkunde van Nederland [Met kaarten en afbeeldingen.
74634: Blink, H. - Tegenwoordige staat van Nederland. Een handboek voor de kennis van ons land en volk; met historische toelichtingen en aanwijzingen tot zelfonderzoek en studie.
97765: Blink, H. - Nederland en zijne bewoners, Handboek der aardrijkskunde en volkenkunde van Nederland [Met kaarten en afbeeldingen.
91825: Bliss, Sands * Co. - The Magic Moving Picture Book.
67621: Blistène, Bernard & Jan Debbaut - Een keuze - 1986 - un choix. Een tentoonstelling van hedendaagse kunst uit Nederland, België en Frankrijk.
33881: Blitterswijk Jr., J.J. van - Binnenhuismaterialen, hun verwerking en toepassing.
33880: Blitterswijk Jr., J.J. van - Materialen en grondstoffen gebezigd bij de inrichting van het interieur.
114471: Blixen, Karen - Nachtelijk gesprek in Kopenhagen. Laatste verhalen.
73296: Blixen, Karen - Een lied van Afrika.
89583: Bloch, Chajim - Kabbalistische Sagen.
52553: Bloch, Arthur - Murphy's Law. Als er iets faut kan gaan dan zàl het ook fout gaan.
84451: Bloch, Ernst - Über Karl Marx.
100248: Bloch, Chajim - Das Judische Volk in Seiner Anekdote. Ernstes und Heiteres von Gottsuchern, Gelehrten, Kunstlern, Narren, Schelmen, Aufschneidern, Schnorrern, Reichen, Frommen, Freidenkern, Tauflingen, Antisemiten..
66852: Block, Peter - Feilloos adviseren. Een praktische gids voor adviesvaardigheden.
79151: Blockmans, Wim - Een middeleeuwse vendetta. Gent 1300.
72269: Blockmans, Wim - Een middeleeuwse vendetta. Gent 1300.
71942: Blockmans, W. e.a. - Studien betreffende de sociale strukturen te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw, deel I: tekst.
110150: Blockmans, Wim e.a. (red.) - 5000 jaar Europa. Landschap, steden, handel, politiek, religie en cultuur..
75612: Bloed, A. e.a. (red.) - Van wildernis tot ronde venen. Grepen uit de geschiedenis van Wilnis.
85903: Bloem, Marion - Ver van familie.
121466: Bloem, J.C. - t Eeuwig keeren der seizoenen.
86279: Bloem, Rein - Overschrijven.
94656: Bloem, Marja & Ad petersen (red.) - Ger Langeweg.
64951: Bloem, J.C. - Terugblik op de afgelegde wge.
82795: Bloem, Marion - De droom van de magere tijger.
64088: Bloem, Rein - Verstuiving.
64083: Bloem, J.C. - Sonnet.
64004: Bloem, Rein - Sekwentie naar Hadewijch.
86183: Bloem, J.C. - Verzamelde gedichten.
63831: Bloem, Marion - Voor altijd moeder - 2 cd's.
115999: Bloem, J.C. - Verzamelde beschouwingen.
62989: Bloem, J.C. - Sintels.
61971: Bloem, J.C. - Poëtica.
100178: Bloem, M. e.a. - Daarom bijzondere solidariteit. Oorlogsgetroffenen na vijftig jaar..
116051: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
62011: Bloem, Rein - Roman.
63280: Bloem, Marion - Geen gewoon Indisch meisje.
78538: Bloem, Rein - De troost van de pelgrim. Gedichten.
60225: Bloem, J.C. - Doorschenen wolkenranden. Keuze uit eigen werk.
99427: Bloem, J.C. - Poëtica.
24175: Bloem, J.C. - Avond. Gedichten.
101149: Bloem, Marion - Overgang. Een feministische visie op het gevaar van etikettering.
67410: Bloem, Marion - Geen gewoon Indisch meisje.
104892: Bloem, J.C. - Verzamelde gedichten.
103780: Bloembergen, Auke; W.J. Blijdenstein; F.N. Sickenga; W. Pleyte & A. van Gijn - Persoonlijke bemoeiingen van meer ontwikkelden in 't belang van minder ontwikkelden (Toynbee-werk).
101665: Bloemedaal, Adele; Gerard Cox; Frans Halsema, Boudewijk Leeuwenberg - Met blijdschap geven wij kennis.
80623: Bloemendaal, J.J. e.a. - Van Boereboom naar Weeshuispolder. Uitgave ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de brandweer Enkhuizen.
50502: Bloemendaal, Frits - De communicatieoorlog. Hoe de politiek de pers in haar greep probeert te krijgen.
90941: Bloemendaal, Hans (inl.) - In memoriam - L'zecher.
73159: Bloemers, L.P. Louwe Kooijmans, H. Sarfatij, J.H.F. - Verleden land. Archeologische opgravingen in Nederland.
102453: Bloemgarten, Salvador - Henri Polak. Sociaal Democraat 1868-1943.
45633: Bloemhoff, Henk - Fonologie en morfologie van het Stellingwerfs: een toetsing van de natuurlijke generatieve fonologie.
34404: Bloemink, F.H.N. - De reus en de mug.
105992: Blofeld, John - Beyond the Gods: Buddhist and Taoist Mysticism.
120162: Blofeld, John - Taoism: The Road to Immortality.
96354: Blois, K.F. de e.a. - Toradja jeugd Indonesia.
107846: Blok, Josine H. - Amazones antianeirai. Interpretaties van de Amazonemythe in het mythologisch onderzoek van de 19e en 20e eeuw en in archaïsch Griekenland.
65189: Blok, George (samensteller) - Zonnige Zang. Kampeer- en trekkersliedjes met begeleiding voor gitaar, mandoline, blokfluit, banjo, ukulele. Deel III.
84236: Blok, Vincent - Rondom de vloedlijn. Filosofie en kunst in het machinale tijdperk : een confrontatie tussen Heidegger en Jünger.
94956: Blok, A.H. e.a. - Welles, nietes. Omgang met conflicten.
64341: Blok, P.J.; J.A. Feith; S. Gratama; J. Reitsma; C.H. van Rhijn; C.P.L. Rutgers; S.D. van Veen & J. te Winkel - Gedenkboek der reductie van Groningen in 1594.
76511: Blok, Leo W. - Toelichting op het parlementaire leven en handleiding bij de tentoonstelling Staten Generaal.
84043: Blok, Anton - Wittgenstein en Elias. Een methodologische richtlijn voor de antropologie.
51507: Blok, Hanna e.a. - Geen koning in die dagen. Over het boek Richteren als profetische geschiedschrijving.
79010: Blok, P.J. - Verspreide studiën op het gebied der geschiedenis..
119294: Blok, Aleksandr - Jean Pierre Rawie vertaalde vier gedichten van Aleksandr Blok.
115364: Blok, Eric - Nederlandse tuinarchitectuur - Tuinen van Th.J. Dinn (1876-1931), C. Brandes (1884-1955), H. Roeters van Lennep (1889-1971), R.T. Boon (1900-1985) [&] Cath. Polak Daniels (1904-1989).
83809: Blok, M.J.C. - Gaat de dominee voorbij? Een boekje voor dominees en andere kerkgangers.
42175: Blok, P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche volk (8 delen).
104945: Blok, Hanna & Margreet Steiner - De onderste steen boven. Opgravingen in Jeruzalem.
80576: Blok, D.P. - De Franken in Nederland.
24176: Blokken junior, Jan - De huizen.
103213: Blokker, Jan - De kwadratuur van de Kwatta-reep. Zestig jaar collectieve propaganda voor het Nederlandse boek.
64173: BLOKKER, JAN, BLOKKER, JAN (JR), BLOKKER, BAS - Er was eens een god: bijbelse geschiedenis.
57603: Blokker, Jan, Jan jr en Bas - Het vooroudergevoel. De vaderlandse geschiedenis.
43660: Blokker, J.A. - Séjour.
5010: Blokker, Jan en koningin Juliana - 'Leden van de Staten-Generaal'. Nederland onder Juliana. De troonredes met commentaar van Jan Blokker.
9567: Blokker, Jan - Als de dag van gisteren.
87751: Blokker, Bas e.a. - Nederland in een handomdraai. De vaderlandse geschiedenis in jaartallen.
114693: Blokker, Jan - Jongens van Jan de Witt.
74176: Blokker, Jan jr. - Als de wereld vergaat, ga ik naar Nederland. De vaderlandse geschiedenis in 40 uitspraken en meer.
16240: Blokker, J.A. - Séjour.
67392: Blokker, Jan - Jeroen de Grote.
101505: Blokland, Kees - Aardse zaken.
56648: Blokland, Simon van e.a. (red.) - Alfred Ost in Nederland.
101520: Blokland, Kees - Onderweg.
101504: Blokland, Kees - Van alle tijden.
52311: Blokland, Simon van e.a. (red.) - Alfred Ost in Nederland.
101507: Blokland, Kees - Beelden uit Giethoorn. Gedichten en tekeningen. Images rom Giethoorn. Poems and drawings.
107778: Blokpoel, J.W. e.a. - Twee eeuwen arbeid in de koninklijke kunst 1734 8/19 November 1934.
114246: Blokzeijl, K.R. - De cassave.
102220: Blokzijl, Max - Brandende kwesties. Een keur uit en een bewerking van de "radiopraatjes" gehouden door Max Blokzijl.
102217: Blokzijl, Max - Ik was er zelf bij. Herinneringen en ervaringen uit Duitschland's moeilijkste jaren van een Berlijnsch correspondent verbonden aan een van Nederland's grootste dagbladen.
102205: Blokzijl, Max - Max Blokzijl's luisteraars antwoorden..
116782: Blokzijl, Hans R. - Bomenhoroscoop. Ontdek uw natuurlijke eigenschappen.
99941: Blokzijl, Max - Brandende kwesties. Een keur uit en een bewerking van de "radiopraatjes" gehouden door Max Blokzijl.
100581: Blom, Lilian - De tuinkamer.
108662: Blom, Onno - De jonge Rembrandt. Een biografie.
84735: BLOM, L.H. - De tjasker: een zeldzaam molentype.
58493: Blom, J.C.H. & E. Lamberts (red.) - Geschiedenis van de Nederlanden.
67604: Blom, Ansuya & Jurrie Poot - Ansuya Blom.
72605: Blom, Robert J. & Mirjam Oomens - Vanaf vandaag wordt alles anders. Gesprekken met mensen die het roer 180 graden omgooiden..
113899: Blom, J. van der - Een bakkersjongen voor vijftig jaar.
87762: Blom, Ad van der e.a. - Nederlandse schilderkunst. Tussen detail en grandeur.
79276: BLOM, J.H.C & MISSET, C.J. (red.) - Broeders sluit u aan. Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten.
103218: Blom, Joop e.a. - De Vondelstraat. Verslagen van Radio Stad, 29 februari - 3 maart 1980.
114868: Blom, Ivo e.a. - 65 jaar Havenbedrijf 1932-1997.
114957: Blom, H.W. (red.) - Kralingen. 150 jaar Hoflaankerk en de Viersprong.
115987: Blom, A. van der - Lieven de Key. Haarlems stadsbouwmeester. Een Vlaamse emigrant en zijn rijke nalatenschap.
43107: Blom, Ad van den (catalogus) - t Is mijn schuld niet dat ik arm ben.. Sociale tegenstellingen in de Nederlandse grafiek uit de negentiende eeuw.
113910: Blom, J. van der - Wat er bij de bakkers uithing.
114884: Blom, Hans W. - Arboretum Trompenburg. De geschiedenis van een buitenplaats in het parklandschap van Kralingen.
103620: Blom, Philipp - Bij storm aan zee.
22533: Blom, D. van e.a. (redactie) - De Gids. 91ste jaargang 1927: De nrs. 8 t/m 12.
22536: Blom, D. van , J. Huizinga, M. Nijhoff e.a. (redactie) - De Gids. Twee en negentigste jaargang 1928 (de delen 2, 4 t/m 8 en 10 t/m 12).
48930: Blom, J.C.H. - Verzuiling in Nederland 1850-1925. In het bijzonder op lokaal niveau.
22535: Blom, D. van , J. Huizinga, M. Nijhoff e.a. (redactie) - De Gids. Negentigste jaargang 1926 (de delen 2 t/m 5 en 7 t/m 11).
22534: Blom, D. van , J. Huizinga, M. Nijhoff e.a. (redactie) - De Gids. Negen en tachtigste jaargang 1925 (de delen 1, 2, 4 en 7 t/m 12).
117915: Blom, Ivo & Jan Burgerhout - Rotterdam heden naast verleden.
56244: Blom, Ad van der - Tekenen dat het gedrukt staat. 500 jaar grafiek in Nederland.
48229: Blom, Onno - Het fabeldier dat Komrij heet. Schrijversprentenboek 51.
95527: Blom, Gosse - Scheepstimmerwerf De Hoop in Workum. Monument van de Maand. Jaargang 2, deel 3.
121596: Blom, Philipp - Het verdorven genootschap. De vergeten radicalen van de Verlichting.
113911: Blom, J. van der - De duizend broodsoorten der wereld.
113903: Blom, J. van der - Het oude bakkers-gildewezen.
118560: Blomberg, Nancy J. - Navajo Textiles. The William Randolph Hearst Collection.
103783: Blomkwist, J.W.H. - Borgtocht.
96279: Blommaert, E.E. (red.) - 25 jaar Missieluchtvaart in Irian Jaya Indonesië. Geschiedenis van de MILUVA-De Missieluchtvaart in Irian Jaya- en de ondersteunende activiteiten in Nederland in de periode 1959-1984. Het verhaal van een bevlogen Kerk.
114243: Blommendaal, H.N. - De oliepalmcultuur in Nederlandsch-Indië.
66688: Blommestein, Irene van & Tony Schoemaker - Het nieuwe NRC Handelsblad kookboek.
96333: Blommestein, Annelène van Eijndhoven en José van Mill, Fon Zwart; Irene van - Kook ook.
23699: Blond, Aubrey Le - Avonturen in de bergen.
55892: Blond, Georges - The Marne.
100002: Blond, Georges - Verdun.
87605: Blondeau, R.A. - Mandarijn en Astronoom. Ferdinand Verbiest, s.j. (1623-1688) aan het hof van de Chinese Keizer.
75715: Blondel, Martien - Die swaere noodt. Kroniek van een belegerde stad..
112430: Blonk, A. & D. Wijbenga - De tijdstroom door de lage landen. Deel 1 & 2.
27686: Blonk, A. , J. Brummelkamp & J.J. Fahrenfort - Hoofdstukken uit de volkenkunde en de sociale aardijkskunde voor de midelbare school.
39740: Blonk, A. , J. Brummelkamp & J.J. Fahrenport - Algemene natuurkundige aardrijkskunde voor de middelbare school.
112448: Blonk, A. - Cornelis de Houtman en het begin onzer zeevaart op Indië (1565-1599).
106923: Blonk - Van der Wijst, Dirk en Joanna - Hollandia Comitatus. Een kartobibliografie van Holland.
115100: Blonk, H.L. - Wilde katten.
65744: Blos, Wilhelm - De Fransche omwenteling aan het volk verhaald.
92336: Blot, Louis de - Noortsigt.
114232: Blöte-Obbes, M.C. - Boom en struik in bos en veld. Over aard, gebruik en folklore van onze bomen en struiken, met inbegrip van onze gekweekte vruchtbomen.
121652: Blotkamp, Carel; Ruud Schenk; Jonneke Jobse & Daniel Dekkers - P. Struycken.
121215: Blotkamp, Carel (red.) - De vervolgjaren van De Stijl (1922-1932) Theo van Doesburg, Cesar Domela, Cornelis van Eesteren, Rob van 't Hoff, Vilmos Huszar, Antony Kok, Bert van der Leck, Piet Mondriaan, J.J.P. Oud, Gerrit Rietveld, Georges Vantongerloo, Jan Wils.
117776: Blüchel, Kurt G. - Die Jagd.
94789: Bluhm, Andreas (red.) - Het geheim van Dresden. Van Rembrandt tot Canaletto.
94666: Bluhm, Andreas (red.) - Philipp Otto Runge en Caspar David Friedrich: Het jaar en de dag. Met bijdragen van Hanna Hohl en Werner Busch.
56133: Blum, André - La gravure en Angleterre au XVIIIe siècle.
27838: Blum, Heiko R. - 30 Jahre danach. Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus im Film 1945 bis 1975.
103299: Blum, Howard - Opsporing verzocht, op zoek naar Nazi?s in Amerika.
96002: Blum, Jenna - In tweestrijd.
96768: Blumauer, Karel - De kinderkring, of vertellingen voor kinderen. Naar het hoogduitsch van Karel Blumauer. Met platen.
112014: Blumenthal, Sidney - The Clinton Wars.
80384: Blumenthal Lazan, Marion - Vier gelijke stenen. Op de vlucht voor de holocaust.
17924: Blumenthal, Howard - Opsporing verzocht. Op zoek naar nazi's in Amerika.
112249: Blumer, A. (hoofdred.) - NU. Nederland-U.S.S.R., Maandblad de Vereniging Nederland USSR..
117501: Blunck, Hans Friedrich - Märchen - Mit 100 Bildern nach Aquarellen von Ruth Koser-Michaels.
112307: Blunden, Godfrey - Mensen in de rode storm..
34987: Blunsden, John (editor director) - Airfix Magazine for plastic modellers. 1969 July, August, September, December number.
34986: Blunsden, John (editor director) - Airfix Magazine for plastic modellers. March, April and May number.
113985: Blunt, Anthony - Barok en rococo. Architectuur en decoratie.
117495: Blunt, Anthony - Artistic Theory in Italy 1450-1600..
110751: Blusse van Oud-Alblas, A. - De geschiedenis van het clipperschip in Noord-Amerika, Engeland en Nederland.
71904: Blussé, Leonard & Floris-Jan van Luyn - China en de Nederlanders. Geschiedenis van de Nederlands-Chinese betrekkingen (1600-2007).
87002: Blussé, Leonard - Retour Amoy. Anny Tan - Een vrouwenleven in Indonesië, Nederland en China..
119755: Blussé, Leonard & Willem Remmelink & Ivo Smits - Bewogen Betrekkingen. 400 jaar Nederland-Japan.
58645: Blussé, Leonard & Ilonka Ooms - Kennis en compagnie. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de moderne wetenschap.
115180: Blussé, Leonard en Jaap de Moor - Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650.
113868: Blussé, Leonard - Tribuut aan China. Vier eeuwen Nederlands-Chinese betrekkingen.
121007: Bly, Robert - De adolescentenmaatschappij.
100088: Blyth, Alan - Opera on Record.
80432: Blyth, Derek - Amsterdam Explored.
110906: Blyth, Chay - Aan hen de eer.
100173: Boas, Henriette - Herlevend bewaard. Aren lezen in joods Amsterdam.
89894: Boatman, Derrick - The Natural History Of Britain And Northern Europe : Fields And Lowlands.
121002: Boatner, Mark M. III - The Biographical Dictionary of World War II.
117170: Bobin, Christian - De evenwichtskunstenaar.
105531: Bobin, Christian - The Secret of Francis of Assisi: A Meditation.
55100: BOBROW, JILL - Classic yacht interiors .
73772: BOBROWSKI, JOHANNES - Het muizenfeest en andere verhalen.
73771: BOBROWSKI, JOHANNES - Levins molen Vierendertig uitspraken over mijn grootvader.
108033: Bocanet, A. e.a. - Uitgesproken talent. De geschiedenis van de Prix de Rome voor Schone Bouwkunst.
116246: Boccaccio, Giovanni - Verhalen uit de Decameron.
98408: Boccaccio - Verhalen uit Boccaccio's Decamerone.
4983: Boccaccio, Giovanni - Decamerone.
99802: Bochenek, Marta - Samotne wyspy wyobra?ni. Einsame Traumwelten.
8755: Bochenski, I.M. - Wijsgerige methoden in de moderne wetenschap.
9730: Bochenski, J.M. - The methods of contemporary thought.
121012: Bochenski, I.M. - Europäische Philosophie der Gegenwart.
9720: Bochenski, J.M. - The methods of contemporary thought.
86587: Bochmann, Kerstin - Ein Rundgang durch die Villa Esche: Restaurierung 1998 - 2001.
60674: Bock, Claus, Wismann, Hans, and Trüb, Walter - Lokomotiven und Triebwagen im Verkehrshaus der Schweiz.
107811: Bock, Eug de - Verkenningen in de achttiende eeuw.
12200: Bock, Claus & Sepp Moser - Flugzeuge im Verkehrshaus.
102586: Bock, P.A. de - Het schoonste lied ter wereld.
79934: Bock, Edward K. de - De erfenis van de Inca's. Zonen van de zon & dochters van de maan.
107078: Bock, Carl - The Head-Hunters of Borneo A Narrative of Travels Up to Mahakkam and Down the Barito; Also Journeyings in Sumatra. With an introduction by R.H.W.Reece.
103378: Bock, J.L. de - Ick Dien. Het boek van den Arbeidsdienst.
106969: Bock, Claus Victor - Zolang wij gedichten schrijven kan ons niets gebeuren: Amsterdam 1942 - 1945.
115848: Bock, Mieke de & Miriam Wapenaar - Chakra's. Bewustwording in het dagelijkse leven.
102952: Bock, Eug. de - Hendrik Conscience. Zijn persoon en zijn werk. Met 8 afbeeldingen.
107237: Bockemühl, Michael - J.M.W. Turner 1775-1851. De wereld van licht en kleur.
111580: Bocking, Brian - A Popular Dictionary of Shinto.
111473: Bockmuehl, Markus & Donald A. Hagner (ed.) - The Written Gospel.
91805: Bockris, Victor - With William Burroughs. A Report from the Bunker.
42210: Bockris, Victor - Keith Richards. het leven van een Rolling Stone.
121630: Bocola, Sandro - The Art of Modernism, Art, Culture and Society from Goya to the Present Day.
117672: Bocuse, Paul - Bocuse bij u thuis. De grote kunst van de eenvoudige keuken.
115227: Bodanis, David - E =mc2 De biografie van de formule die de wereld veranderde.
91402: Bodart, Roger - Poètes d'aujourd'hui 171: Karel Jonckheere.
114855: Boddaert, Joris - Het Witte Huis 1898-1998.
114928: Boddaert, Joris - Ahrens-Fox terug in Rotterdam.
111140: Boddaert, Joris - Vrouwe Groenvelt's Liefdegesticht 1816-1994.
66157: Boddeke, H. - Jeruzalem - Antiochië.
115531: Boddeke, R. (inl.) - Elk vist op zijn getij. 25 tekeningen uit de 17de, 18de en 19de eeuw.
58382: Bode, Ursula - Max Ernst - Lyonel Feininger - Dieter Roth - Carl Wilhelm Kolbe d. Ä. Begegnungen.
117967: Bode, Emile - De dikke Bode. De meest complete huishoudgids ter wereld.
111196: Bodea, Cornelia & Virgil Candea - Transylvania in the History of the Romanians.
120030: Boden, Margaret - Piaget.
64227: Bodenheim, Nelly - ABC. De hond gaat mee, de kat blijft thuis, piep zei de muis in 't voorhuis.
82576: Bodewes, J.A. - Onder aan de roltrap in het hoge Noorden. Veelbelovend begin van 1900.
25212: Bodewes, J.A. - Rondblikken. Van schoenerkapitein tot stadsfotografie.
62085: Bodewes, J.A. - Rondblikken. Van Bommen Berend tot Groninger bier.
108168: Bodifee, Gerard - Tot mijn verwondering. Gebundelde beschouwingen.
118088: Bodifee, Gerard - God en het gesteente. Waarover religie en wetenschap spreken en zwijgen.
7688: Bodin, Louis - De intellectuelen.
102602: Bodlaender, M.L. (samenst.) - Politeia. Grote mannen over staat en maatschappij.
116388: Bodt, Saskia de - Schildersdorpen in Nederland.
113548: Bodt, Saskia - Op de Raempte off mette Brodse. Nederlands borduurwerk uit de zeventiende eeuw.
79004: BOE, GUY DE (ED.). - Archeologie in Vlaanderen. Archaeology in Flanders. V.
44985: Boeder, Klaas e.a. - Monumenten onderhouden. Gids voor uw monument.
60971: Boef, August Hans den - God als hype. Dwarse notities over religieus Nederland.
51307: Boegner, Karl (samensteller) - Het slot van de gouden zon. Inwijdingssprookjes uit Midden-Europa.
109123: Boegner, Marc - Eenheid der christenen.
121633: Boehm, Gottfried a.o. - Ellsworth Kelly. Zwischen-Räume, Werke 1956-2002. In-Between Spaces, Works 1956-2002.
121680: Boehm, Gottfried & Ulrich Mosch & Katharina Schmidt - Canto d'Amore. Classicism in Modern Art and Music 1914-1935.
34590: Boehn, Max von - Rokoko Frankreich im XVIII. Jahrhundert.
33535: Boehn, Max von - Die mode. Menschen und Moden im siebzehnten Jahrhundert.
33536: Boehn, Max von - Die mode. Menschen und Moden im achtzehnten Jahrhundert 1818-1842.
33533: Boehn, Max von - Die mode. Menschen und Moden im neunzehnten Jahrhundert 1818-1842.
33534: Boehn, Max von - Die mode. Menschen und Moden im neunzehnten Jahrhundert 1878-1914.
110986: Boeke, J. - Leerboek der ontwikkelingsgeschiedenis van den Mensch (en de hoogere gewerfelde dieren). Met ruim 500 afbeeldingen.
75471: Boekema, E.J. e.a. - Vogels van de provincie Groningen.
114565: Boeken, A. & W. Donath - Amsterdamse stoepen.
112990: Boeken, Hein - Proza en poëzie van Hein Boeken (Dr. H.J. Boeken) 1861-1933.
70288: BOEKHOLT, P.T.F.M. e.a. - Gemeentehuizen in Drenthe.
73575: Boekholt, P.Th.F.M. & J. van der Kooij (red.) - Spiegel van Groningen. Over de schoolmeesterrapporten van 1828.
96015: Boekholt, P.Th.F.M. - Het lager onderwijs in Gelderland 1795-1858..
79380: BOEKHORST, P. TE, BURKE, P., FRIJHOFF, W., (RED.) - Cultuur en maatschappij in Nederland, 1500-1850. Een historisch-antropologisch perspectief.
115017: Boekraad, A.J. - Kerngedachten van J.H. Newman.
73508: Boekraad, Hugues C. e.a. (redactie) - Waarom kinderen altijd willen dat Indianen winnen. Een bloemlezing uit het Nijmeegs Universiteitsblad en de Vox Carolina.
91810: BOEKRAAD, HUGUEH C. & MATTH. KOCKELKOREN & FRANS KUSTERS & HENK STRUYCKER BOUDIER (ONDER REDACTIE VAN) - Moet dit een wereldbeeld verbeelden? Van en over Pé Hawinkels.
93230: BOEKWIJT, H.A - Smakken en kuiven. Vier eeuwen loodsdienst op Amsterdam.
117844: Boel, Anne-Catherine de - Alba. In Afrikaans vertaal deur Denise S. Diamond.
63528: Boelaars, Zus - Kantklossen slag voor slag.
51791: Boelaars, H. e.a. - Levende zielzorg.
112788: Boelaars, Bert - Benno Premsela. Voorvechter van homo-emancipatie.
119522: BOELAARS, BERT - De kostbare mens. Inleiding tot het humanisme.
79841: Boele, Vincent & Mohamed Saadouni (red.) - Marokko 5000 jaar cultuur.
76446: Boelens, W.I.N.J. e.a. (red.) - Duizend jaar Sint-Martinusparochie. Facetten van de geschiedenis van Venlo.
54585: Boelens, Jan - Afscheid van Antarctica.
114978: Boelens, Jan - Landmensen. Sociale roman uit Groningen.
88149: Boelens, Jan - In balans met het goede, Een cultuurfilosofie van onderwijs en samenleving.
109133: Boeles, P.C.J.A., G.A. Wumkes & R. Visscher (red.) - De vrije Fries. Tijdschrift uitgegeven door het Friesch genootschap van geschied- Oudheid- en Taalkunde. 24ste deel; 25ste deel; 26ste deel.
112290: Boelganin, N.A. - Rede van N.A.Boelganin. Richtlijnen voor het zesde vijfjarenplan. Uitgesproken op 21 februari 1956 te Moskou..
76452: BOELMANS, H.; MEURS, P.A. V.; POSMA, A. - Schoolatlas. Een methode voor het onderwijs in de Aardrijkskunde v/d Lagere School. Deel III - Nederland in de wereld. 6e leerjaar, V.G.L.O. en A.V.O. Nijverh.sch..
110701: Boelmans Kranenburg, H.A.H. - Achter de branding. De visserij van de Nederlandse kustplaatsen.
109125: Boendermaker, J.P. - Luthers commentaar op de brief aan de Hebreeën 1517 - 1518.
53541: BOENDERS, FRANS - Pretenties en presumpties. Beschouwingen over stromingen en praktijken.
101130: Boenders, Frans & Freddy Coppens - De goden uit het Oosten.
93550: Boer, M.G. de - Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart. Eerste deel, tweede deel 1e stuk, tweede deel 2e stuk.
97634: Boer, Peter de e.a. (reactie) - Maatstaf 1986, no. 2 (o.a. Benno Barnard, Joost Zwagerman & Montijn).
97631: Boer, Peter de e.a. (reactie) - Maatstaf 1985, no. 4.
97632: Boer, Peter de e.a. (reactie) - Maatstaf 1985, no. 2.
78014: Boer, Douwe de - Bouwen en wonen door de eeuwen heen.
112036: Boer, Jan - Hogelandster Verhoalen.
53430: BOER, JILDERT DE - Pure toewijding aan jezus christus in het dagelijkse leven.
106817: Boer, Noud den (red.) - Lustrum gedenkboek. Leidse Geologische Vereniging. Veldwerk! Deel 2 (2010).
110748: Boer, M.G. de - De Holland-Amerika Lijn 1873-1923.
30171: Boer, J.W. de - Van Vernis-stokerij "Op aarden grond" tot modern chemisch bedrijf. Gedenkboek Molyn & Co 1828 - 1953.
121458: Boer, J. van Herwaarden en J. Scheurkogel, D.E.H. de - Middeleeuwen.
113488: Boer, Jan L. de - Woelige levens. Een verhaal uit Gronings verleden (hervormingstijd).
91687: Boer, M.G. de & R. Schuiling (red.) - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde. Tiende jaargang.
91688: Boer, M.G. de & R. Schuiling (red.) - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde. Elfde jaargang.
91689: Boer, M.G. de & R. Schuiling (red.) - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde. Twaalfde jaargang.
31054: Boer, Peter de e.a. (redactie) - Maatstaf 1985 nummer 10.
39058: Boer, Jan - Onner aigen volk.
39059: Boer, Jan - Midden Maank Mensen. Vieftig verhoalen oet Stad en Ommelaandien 't dialect van Hunzingo.
76294: Boer, P.A.H. de - Het koningschap in Oud-Israel.
74386: Boer, Herman Pieter de - Gekleurde gedichten.
81319: Boer, Peter de e.a. (reactie) - Maatstaf 1985, no. 11/12.
65116: Boer, Peter de e.a. - Maatstaf 1979, no. 5/6.
53313: Boer, Jan - Hoozeveling. Blied spultje ien ain bedrief.
102168: Boer, Dick; Jacques Heijmans & J.B.Th. Spaan (red.) - Vredesstrijd; orgaan van de Jongeren Vredes Actie. 2e jaargang, nr. 1 t/m 23.
102167: Boer, Dick; Jacques Heijmans & J.B.Th. Spaan (red.) - Vredesstrijd; orgaan van de Jongeren Vredes Actie. 1e jaargang, nr. 1 t/m 23.
102166: Boer, Dick; Jacques Heijmans & J.B.Th. Spaan (red.) - Vredesstrijd; orgaan van de Jongeren Vredes Actie. 3e jaargang, nr. 1 t/m 12, 14 t/m 23.
36491: Boer, C. - Opbouw en afwerking van gebouwen. Handboek voor bouwkundigen, uitvoerders en aannemers.
88259: Boer, Jan - Nunerkes (schulpkes dei zingen)..
95873: Boer, Geert de - Middelstum door de eeuwen heen. Sprokkelingen in woord en beeld door het verleden van een Groninger gemeente.
79518: Boer, Pim den & Willem Frijhoff (red.) - Lieux de mémoire et identités nationales.
94989: Boer, C. den - 1 Thessalonicensen.
110688: Boer, M.G. de - Van oude Voyagien 3: Met Tasman en Bontekoe.
39028: Boer, Rudy de - 120 tekeningen voor Op en Om de Terp. Met teksten van Jan Boer en Jan Toonstra.
22583: Boer, Peter de e.a. (reactie) - Maatstaf 1987, no. 11/12.
103897: Boer, Jan J. - Goandeweg en Ondertied.
64653: Boer, Jan - Onner aigen volk.
77775: Boer, T.J. de e.a. (red.) - Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Deel II: eerste stuk.
77776: Boer, T.J. de e.a. (red.) - Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Deel II: derde stuk.
99094: Boer, Dick E.H. de e.a. - Bosch : een verdwenen eiland. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling Openluchtmuseum Het Hoogeland, Warffum 24 mei - 20 augustus 2006.
91693: Boer, M.G. de & R. Schuiling (red.) - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde. Dertiende jaargang.
67131: Boer, Jan - Roemte en voart. Bundel gedichten van Jan Boer.
22571: Boer, Peter de e.a. (reactie) - Maatstaf 1990, no. 12.
22572: Boer, Peter de e.a. (reactie) - Maatstaf 1990, no. 11.
91692: Boer, M.G. de & R. Schuiling (red.) - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde. Veertiende jaargang.
94721: Boer, H.A. de, E. van Meer & Joh.J. Hesseling (red.) - Kind op zondag. Maandblad der Nederlandsche Zondagsschoolvereeniging. Jaargang 1938.
68541: Boer, Jan J. (Soamensteller) - Liesterkralen. 100 Groninger gedichten.
85675: Boer, Jan - Hogelandster Verhoalen 2.
97159: Boer, Jan - Het kerstlied uit den oorlogstijd.
1086: Boer, M.G. de en H. Hettema Jr. - Platen-atlas ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis van het vaderland.
72695: Boer, Chris de (samenst.) - Schoonheid & Erotiek; Sculpturale belevingen.
52259: Boer, Alexander - Legal theory, sources of law and the semantic web.
104385: Boer, Douwe de & Warner B. Banga - Windscheppen op Ameland - historie van de molens en molenaars van d? Oäde Pôlle.
70613: Boer, Jan - Aargeloze Grunneger humor.
2768: Boer, M.G. en J.C. Westermann - Een halve eeuw paketvaart 1891-1941.
56891: Boer, Jan J. - Swaalfienusten aan de geude. Verhoalen uut ?t doktershuus.
97124: Boer, Jan - Hoes en hof. Gedichtenbundel van Jan Boer mit knipsels van Gretha Zijl..
38339: Boer, Peter de e.a. - Maatstaf 1993, no. 7.
113718: Boer, Jan - Nunerkes (schulpkes dei zingen)..
107764: Boer, Dick; Jacques Heijmans & J.B.Th. Spaan (red.) - Vredesstrijd; orgaan van de Jongeren Vredes Actie. 5e jaar, nr. 1 t/m 23.
107765: Boer, Dick; Jacques Heijmans & J.B.Th. Spaan (red.) - Vredesstrijd; orgaan van de Jongeren Vredes Actie. 6e jaar, nr. 1 t/m 13.
113777: Boer, Jan - Asveer. Verhoal van 'n hail olle zeevogel ien 't dialect van Hunsingo.
77552: Boer, P. de & M.G. de Boer - Historische portretten.
38340: Boer, Peter de e.a. - Maatstaf 1993, no. 7.
94993: Boer, C. den - 1 Thessalonicensen.
38338: Boer, Peter de e.a. - Maatstaf 1993, no. 6.
82364: Boer, Jan de - Noordpolder 1811-2011. Dijkrijk.
92119: Boer, Jan - t Oavend ropt de koekoek weer. 100 verhoalen.
77503: Boer, Jan - Witte wieven. Ballet.
38311: Boer, Peter de e.a. (redactie) - Maatstaf. Drieendertigste jaargang. compleet.
112681: Boer, Inez de & Jos Henning - Waarom maken mensen beelden. Leerboek voor beeldende expressie en kunstzinnige vorming.
118601: Boer, Dick E.H. de - Tussen Goidscameren en hofjes. De ontwikkeling van charitas en ouderenzorg in Nederland tot ca.1600.
92046: Boer, Jan - t Oavend ropt de koekoek weer. 100 verhoalen.
117647: Boer, Jonnie; Sergio Herman & Ronald Giphart - Eten, drinken, slapen. Lees-kookboek met (on)mogelijke recepten voor thuis.
118462: Boer, Cees de e.a. - Klaas Gubbels.
22575: Boer, Peter de e.a. (reactie) - Maatstaf 1989, no. 6.
81318: Boer, Peter de e.a. (reactie) - Maatstaf 1985, no. 3.
119963: Boer, Herman de - t Schip De Aalmacht. Toneelspel in vier bedrijven. Episode uit het zeevaartbedrijf in de Groninger Veenkoloniën omstreeks het midden der 19de eeuw.
98353: Boer, Marjolein de & josefiene Leistra - Bredius, Rembrandt en het Mauritshuis.
106558: Boer, André de & Tanja Rozema - Spirituele Pasen en Pinksteren. Handreiking voor bezinning en bezieling betreffende de opstanding van de innerlijke mens.
113409: Boer, Marten L. - Van drabbrelkoeken, brijbekken en granaten..
108008: Boer, Wim & peter Evers - Amsterdamse bruggen 1910 1950.
107294: Boer, Jan - Witte wieven. Ballet.
107295: Boer, Jan - Oet roemte sneden. Lino's van Johan Faber & Lutjekes van Jan Boer.
77362: Boer, Jonnie & Sidney Schutte - Puur natuurlijk. Restaurant De Librije.
113477: Boer, Jan J. - Dij t dut mout t waiten. Het groot Gronings spreekwoordenboek.
72437: Boer, Chris de (red.) - Alphons Freijmuth.
102165: Boer, Dick; Jacques Heijmans & J.B.Th. Spaan (red.) - Vredesstrijd; orgaan van de Jongeren Vredes Actie. 4e jaar, nr. 1 t/m 8, 10 t/m 15, 17 t/m 22.
97255: Boer, Geert de - Geschiedenis van de gemeente Kantens. Struunn door Kantens, Rottum, Stitswerd, Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil.
115723: Boer, M.G. de, Tromp en de Armada van 1639 Boer, M.G. de - Tromp en de Armada van 1639..
80734: Boer - Broeils, G. ten - De blijde poort.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .[an error occurred while processing this directive]

6/8