Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
114126: Vries, R.W.P. de - Jan Poortenaar en zijn werk.
125973: Vries, Theun de - Sint-Elizabeth.
95497: Vries, Anne de - Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis. I: Oude testament; II: Het nieuwe testament.
102245: Vries, Leonard de; A.H. Paape & Han de Vries - De jaren '40 - '45, een documentaire over bezet Nederland, samengesteld uit de collectie van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
85849: Vries, Marc J. de - God vinden. In gesprek met zoekers.
103255: Vries, Leonard de; A.H. Paape & Han de Vries - De jaren '40 - '45, een documentaire over bezet Nederland, samengesteld uit de collectie van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
53958: Vries, J. de - Indische volksverhalen.
110497: Vries, Anne de - Reis door de nacht. De duisternis in; De storm steekt op; Ochtendgloren; De nieuwe dag.
119348: Vries, Theun de - De Friese postkoets.
1130: Vries, G.J. de (bewerker) - Kingatlas van de gehele aarde. Voor school en leven. Aardrijkskundig bewerkt door Drs. G.J. De Vries. Omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
74163: Vries, Hendrik de - Kritiek als credo. Kritieken, essaysen polemieken over poëzie. Keuze, samenstelling en toelichting door Jan van der Vegt.
97780: Vries, O. de & F.J.A. Dechering - Grondonderzoek. Beschrijving en toelichting bij het grondonderzoek zoals dat in het bedrijfslaboratorium verricht wordt.
80615: Vries, P.J. de - De plattegronden van Enkhuizen. Van ganzenveer tot CD-rom.
88970: Vries, Ph. de - Tussenspel der redelijkheid. Schets van de cultuurgeschiedenis der 18de eeuw.
30246: Vries, Gert Jan de - Gedroomd wielrennen. De carrière van Leontien van Moorsel.
84067: Vries, Hugo de - Het Yellowstone-Park. Experimenteele evolutie..
66436: Vries, Hendrik de - Atlantische balladen.
66437: Vries, Hendrik de - Capricho's en rijmcritieken.
44134: Vries, J. de - Heldensagen.
89706: Vries, Hendrik de - Toovertuin. Romancen, sproken en arabesken.
108277: Vries, Anne Gerard Christiaan - De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en bibliographie tot de 18e eeuw.
124977: Vries, Theun de - Februari. Roman uit het bezettingsjaar 1941. Deel 1: De vreemde wet. 2: De vogelvrijen. 3: De opstand.
57986: VRIES, HENDRIK DE - Sprookjes.
97289: Vries, Bert de e.a. - Oerlangd . Wieringen landschap en kunst.
79618: Vries, Theun de - De bergreis.
106089: Vries, Greteke - Meer dan voldoende te eten en een vrolijk hart. Aat van Rhijn, dominee en therapeut in het spoor van Nagy en Levinas.
62604: Vries, Hugo de - Oorsprong en bevruchting der bloemen.
77488: Vries, W.J. de - Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe bestel tot de waterschapswet van 1992..
115026: Vries, Anne de - Bartje zoekt het geluk.
64314: Vries, Theun de - De Friese postkoets 1.
64307: Vries, Theun de - Het hert.
64309: Vries, Theun de - De Chinese kalender. Gedichten en spreuken uit dertig eeuwen. In het Nederlands herdicht door Theun de Vries.
117803: Vries, Tromp de - Urk en Schokland in hun houding als buren en verhouding tot de "stad.
126745: Vries, Jelle de - Tekst op muziek van Jelle de Vries en andere componisten.
77699: Vries, Alida de - Breemhaar. Een centrum in de wereld.
64054: Vries, Dolf de - Je ogen zijn.
64026: Vries, Wim de - Voor m'n ongeboren dochter.
27802: Vries, Hendrik de - Capricho's en rijmcritieken.
97142: Vries-Maarhuis, Anna de - Vleden lezen ien tied van nou. Verhoalen oet vrouger tied deur bewoners van t Hippolytushoes en aander lu oet Middelsom.
83658: Vries, Theun de - De baerejacht.
83659: Vries, Theun de - Schetsen voor wandtapijt.
83657: Vries, Theun de - Ziet, een mens!.
83655: Vries, Theun de - De Meesters van de Draak. Verkenningen in het nieuwe China alsmede enkele proeven van Chinese literatuur, boerenpoëzie, anecdotes en volkshumor.
77641: Vries, W. de - Groninger plaatsnamen. Voor den druk bezorgd door G.S. Overdiep.
27502: Vries, G.J. de (bewerker) - Kingatlas van de gehele aarde. Voor school en leven. Aardrijkskundig bewerkt door Drs. G.J. De Vries. Omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
97108: Vries, Pieter de - Gedenkboek honderdvijftig jaar begraafplaats Spijk.
97096: Vries, Jan de - Het verhaal van Groningen.
93362: Vries, D. de - Bouwkunde. De voornaamste materialen der bouwambachten. Tweede deel: hout. Bewerkt door P.A. Schroot.
72625: Vries, J. de - Etymologisch woordenboek. Waar komen onze woorden vandaan?.
77993: Vries, Leonard de - Nederland 1857-1920 gezien door de stereoscoop.
83446: Vries, Theun de - De laars. Verhalen uit een bezet gebied.
83444: Vries, theun de - De man met de twee levens..
122888: Vries, dr. W.G. de - Bewerkt door dr. George Harinck - 'Ik keek mijn ogen uit' - Herinneringen van dr. W.G. de Vries aan de jaren 1926 - 1952.
122930: Vries, J.B.K. de - Penghiburan perjanjian. Khotbah - khotbah tentang katekismus heidelberg.
122660: Vries, Doortje de - Hôjiro - Siberische weidegors.
93774: Vries, Jan de - Sa buorke de C.A.F. Driekwart eeuw aan- en verkoopcoöperatie in Friesland.
1134: Vries, G.J. de (bewerker) - Kingatlas van de gehele aarde. Voor school en leven. Aardrijkskundig bewerkt door Drs. G.J. De Vries. Omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
1131: Vries, G.J. de (bewerker) - Kingatlas van de gehele aarde. Voor school en leven. Aardrijkskundig bewerkt door Drs. G.J. De Vries. Omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
38134: Vries, Elizabertus de - De dienst van de kerk aan de industrie-arbeider.
72790: Vries, Hendrik de - Liefste kom. Een lentemelodie.
96947: Vries, Pieter de - Het huisje op de begraafplaats. Lijkenhuisjes in Groningen.
101722: Vries, Theun de - De vuurdoop. Deel I; een spook waart door Europa.
123101: Vries, Joost de - De republiek.
125498: Vries, Theun de - De laars.
85435: Vries Mzn, Rabbijn S.Ph.de - Joodse riten en symbolen.
30858: Vries e.a. (redactie), Anne de - Groot Nederlands Boerenboek.
89355: Vries Mzn, Rabbijn S.Ph.de - Joodse riten en symbolen.
97968: Vries, Anne de - Jaap en Gerdientje.
24395: Vries, Wim de - Van 8 tot 5. Gedichten.
48916: Vries, Theun de - Werken tegen de tralies. Verzamelde verhalen over onderdrukking en verzet (1940/'45).
127821: Vries, Alida de & Jannus Russchen - Bij ons in Zev'mhusen (Bij ons in Zevenhuizen).
50395: Vries, J. de - Inventaris van het archief van de gemeente Barradeek 1609-1920 (1968).
90755: Vries, Abe - Warme Boxkachels & Weke Irenes. Gleone Bokskachels & Weake Irenes. Bloemlezing.
110203: Vries, Hubert de - Wapens van de Nederlanden. De historische ontwikkeling van de heraldische symbolen van Nederland, België, hun provincies en Luxemburg.
83654: Vries, Theun de - De vuurdoop. Deel I; een spook waart door Europa. Deel II; Nieuwe rivieren. Deel III; Hagel in het graan.
102192: Vries, Leonard de; A.H. Paape & Han de Vries - De jaren '40 - '45, een documentaire over bezet Nederland, samengesteld uit de collectie van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
122548: Vries-Vogel, M.M. de - Sprookjes uit het Germaansche noorden.
59646: Vries, Anne de - Arm .. en toch rijk.
80614: VRIES, P.J. DE - Wandelen met oud enkhuizen.
107542: Vries, Leonard de - De dolle entree can automobiel en velocipee. Het interessantste en boeiendste, beste, leukste en merkwaardigste uit het blad 'De Kampioen' van de ANWB 1883-1908.
115253: Vries, Anne de - Reis door de nacht. De duisternis in; De storm steekt op; Ochtendgloren; De nieuwe dag.
92887: Vries, W. de - Groninger plaatsnamen. Voor den druk bezorgd door G.S. Overdiep.
96805: Vries, Dirk de - Gordel van Smaragd. 180 foto's over land en volk van Indonesië.
83445: Vries, Theun de - Koningssage.
105106: Vries, Anne de - Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis.
119283: Vries, Hendrik de - Keur uit vroege verzen 1916-1946.
112968: Vries, Albert de - Twee zedespelen in één bedrijf. De courant. De journaliste.
112970: Vries, Albert de - Vijf zedespelen. De courant. De journaliste. De zoon. Crediet. De nieuwe directeur.
24102: Vries, Hendrik de - Atlantische balladen.
113801: Vries, Klaas de - Vervlogen tijden.
82508: Vries, Leonard de - Bloempjes der vreugd voor de lieve jeugd. Bouquet van de mooijste verhaaltjes & de vrolijkste vaersjens voor Jonge Heeren & Juffers en hunne brave Ouders. Met konstige Houtsneden, vele fraaije Kopergravuren en talrijke gekleurde Printjes.
93167: Vries, H.A. de & J. Jans - De plattelandswoning.
112521: Vries, Anne de - Verhalen voor de kersttijd.
49235: Vries, Anne de - Kinderen in de bijbel.
49238: Vries, Anne de - Kleurbibel. It nije testament.
123306: Vries, Hiske de & Jack van der Palen - Infoversum.
117964: Vries, Leonard de (samensteller) - Het boek van Artis.
102452: Vries, T. de - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
40304: Vries, Dolf de - Indonesië in een rugzak.
127652: Vries, Alida de - Er is veel veranderd in honderd jaar. Deel I & II.
49090: Vries, Wouter de en Ursela Altenburg - Milieumarketing.
2258: Vries, Marijke de e.a. (samenstellers) - Cairn Terriers in Nederland 1986-1990.
101480: Vries, Wouter de - Mijn havik was om zeep. Verzen van Wouter de Vries .
74114: Vries (samensteller), Leonard de - Het Leven. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1906-1940.
127831: Vries, Anne de - Bartje.
29887: Vries, Gert Jan de - Ik heb geen verstand van poëzie. G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie.
74115: Vries (samensteller), Leonard de - Panorama. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1913-1973.
86672: Vries, Her de e.a. - Moesman. Peilingen naar het wezen van de Nederlandse surrealist Moesman in een poging hem voor het nageslacht te bewaren [...].
82281: Vries, Anne de - Reis door de nacht. De duisternis in; De storm steekt op; Ochtendgloren; De nieuwe dag.
105584: Vries, Nanny de - Achter de islamitische facade. Het werkelijke Iran en Turkije.
52069: Vries, Fenna de (red,.) - Otto Egberts.
109348: Vries, G. de (voorwoord) - Boerderijenboek Middelstum-Kantens. Bijdragen tot de plattelandsgeschiedenis met een beschrijving van de boerderijen en hun bewoners.
56144: Vries, R.W.P. de - Hoe onze prenten gemaakt worden.
63225: Vries, Theo de (samensteller) - Lanny Budd's wereld in beeld.
95416: Vries, Klaas de - Het heilzame doel der kolonisatie. Bolswarders in de vrije kolonien van de maatschappij van weldadigheid. 1818 - 1859.
104090: Vries, Theun de - Meester en minnaar. Vijf verbeeldingen rondom Rembrandt van Rijn.
82064: Vries, Theun de - Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk. Brieffragmenten en gesprekken.
82047: Vries, Jelle de - Onze Nederlandse spreektaal.
124467: Vries, Theun de - Ketters. Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht.
115451: Vries, Anne de - Bartje zoekt het geluk.
116063: Vries, J. de (redactie) - Nederland 1913. Een reconstructie van het culturele leven.
15866: Vries, Theun de - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945.
76792: Vries, Anke de - Belledonne kamer 16. Een dagboek uit het verzet.
95903: Vries, paul - Narrative art. Groninger Museum, Groningen 7.10 - 5.11.79..
36008: Vries, Louis de - French-English Science Dictionary for Agricultural, Biological, and Physical Sciences.
42008: Vries, Hugo de - Het Yellowstonepark. Experimenteele evolutie.
101163: Vries, Hindrik de - Gedichten.
126563: Vries, Theun de - De vogels om het erf.
127515: Vries, Hans de - Synthesizers. Theoretische achtergronden. Praktische handleiding. Merken- en typenoverzicht.
49512: Vries, Teun de - Doctor José droomt vergeefs.
115256: Vries, Leonard de - De jongens van de hobby club. Technische romans voor jonge mensen.
95506: Vries, Theun de - Wilt Tjaarda. Vertellingen.
124593: Vries, J. de - Etymologisch woordenboek. Waar komen onze woorden vandaan?.
106265: Vries, Joost de - Clausewitz.
26505: Vries, J.J. de - Groundwater Flow Systems and Stream Nets in the Netherlands.
100457: Vries, Anne de - De levensroman van Johannes Post..
84792: Vries, L. de - Jan van der Heyden (1637-1712). Kunstenaar en uitvinder.
43062: Vries, Leonard de - Vermakelijke natuurkunde in de huiskamer. 150 verbazingwekkende experimenten met huishoudelijke voorwerpen voor jong en oud.
54602: Vries, Hendrik de - Goyescos.
103934: Vries, Theun de - Februari. Roman uit het bezettingsjaar 1941. Deel 1: De vreemde wet. 2: De vogelvrijen. 3: De opstand.
71504: Vries, R.W.P. de - Jan Poortenaar en zijn werk.
74953: Vries, Teun de - Vox Humana. Essays.
104872: Vries, Richtje J. de - Enkhuizen 1650-1850. Bloei en ondergang van een Zuiderzeestad.
110797: Vries, J. de - Examen Volmatroos - Handleiding voor het Rijksdiploma als Volmatroos bij de Handelsvaart.
95445: Vriesekoop, Bettine - Dochters van Mulan. Hoe vrouwen China veranderen .
126810: Vriesendorp, I. - De physiologische en therapeutische werking van het colloidale zilver.
98406: Vriesland, Victor E. van (samensteller) - Winterboek 1939.
25719: Vriesland, Victor E. van - Agesilaos.
98978: Vriesland, Victor E. van - De spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen 1940=1955.
98977: Vriesland, Victor E. van - De spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen 1900-1940.
28448: Vriesland, Victor E. van - Kortschrift.
63994: Vriesland, Victor E. van - Klopsignalen.
86334: Vriesland, Victor E. van - Spiegel van de Nederlandse poëzie 1900-1940..
86315: Vriesland, Victor E. van - Tegengif.
122724: Vriesland, Victor E. van e.a. (red.) - Groningsche dichters. Dit is schrift 8 en 9 van de jaargang 11 der Vrije Bladen.
24456: Vriesland, Victor E. van - De spiegel van de Nederlandse poëzie. Van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers.
86316: Vriesland, Victor E. van - Voorwaardelijk uitzicht.
86266: Vriesland, Victor E. van - Drievoudig verweer.
113136: Vriesland, Victor E. van - De vergetenen. Een bundel prozafragmenten bijeengebracht en ingeleid door.
16253: Vriesland, Victor van - Het zilveren boek van de WB-Vereniging.
63143: Vrieze, Mathijs - Lekker eten en gezonder afvallen.
22102: Vrieze, P.L. de - De Rensumaborg. Geschiedenis en restauratie.
51566: Vriezen, Th. C. - Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament.
96214: Vriezen, Th.C. - Van Jeruzalem tot het uiterste der aarde. Beelden uit Palestina en Indonesie.
194: Vrij Nederland - Bevrijdingsnummer 17 mei 1945 (herdruk).
113586: Vrijberghe de Coningh, Emmy van - Streekdrachtmotieven. Ontwerpen en patronen om zelf te maken.
91814: Vrijman, Jan - De werkelijkheid van Karel Appel.
83187: Vrijman, Jan - Vier dagen Nederland - koperen Ko, de paardenmarkt, de veilingmeester, de gebedsgenezing..
122459: Vrijman, Jan - Journaille. Een keuze uit de Parool-columns. Inleiding Felix Rottenberg. Samenstelling en verantwoording Tom Rooduijn.
68536: Vrijmoed, G. - Medezeggenschap van den Arbeid.
77884: Vrijwilligers van het gemaal - De geschiedenis van Gemaal Oterdum.
92319: Vroege, Dens - De dictatuur van de begeerte.
92330: Vroege, Dens - Heimelijke beroering.
68590: Vroege, D. - De schadelijke werking van het zaad van de Ricinus Communis op de gezondheid.
53075: Vrolijk, Marga - Antwoord.
128301: Vroman, Leo - Die vleugels. Gedichten.
72766: Vroman, Leo - Twee gedichten.
72767: Vroman, Leo - Het Het Grauwse Diep. Toneelstuk in drie bedrijven.
72768: Vroman, Leo - De cultuurgeschiedenis, door en voor televisie vereenvoudigd en van uitleg voorzien.
128290: Vroman, Leo - Psalmen en andere gedichten.
61890: Vroman, Leo - Tineke.
64657: Vroman, Leo - Tineke.
90012: Vroman, Leo - Sdsi "Boek" pfhpfa - V3 Boek.
54193: VROMAN, LEO - De gebeurtenis en andere gedichten.
72772: Vroman, Leo - Het verdoemd carillon. Gedichten.
72771: Vroman, Leo - De ontvachting en andere gedichten.
72765: Vroman, Leo - Nieuwsgierig.
64052: Vroman, Leo - O! Hou me vast.
66306: Vroman, Leo & Arie van Geest - De handelsgeest zweeft boven de wateren.
119274: Vroman, Leo - Dierbare ondeelbaarheid.
90101: Vroman, L. - Gedichten.
72817: Vroman, Leo - Snippers van Leo Vroman.
72818: Vroman, Leo - Tineke.
119275: Vroman, Leo - 126 gedichten. Gedichten. Gedichten, vroegere en latere. Inleiding tot een leegte. Uit slaapwandelen. De ontvachting. Twee gedichten. Fabels.
114155: Vroman, L. - Gedichten. Vroegere en latere.
100858: Vroman, Leo - De vogel in mijn borst. Frans van Deursen zingt Leo Vroman.
61891: Vroman, Leo - De cultuurgeschiedenis, door en voor televisie vereenvoudigd en van uitleg voorzien.
124165: Vroman, Leo - Snippers van Leo Vroman.
124166: Vroman, Leo - Proza. Een keuze uit de verhalen.
85134: Vroman, Leo - De godganselijke nacht. Gedichten.
61083: Vroman, Leo - Spiegelbezoek.
54587: Vroman, Leo - God en godin.
94015: Vroman, Leo - Brieven uit Brooklyn.
80510: Vromen, J.J. - Economic Evolution: An Inquiry into the Foundations of New Institutional Economics.
83629: Vrooland, Louis - Ind(ones)ië een tropenjournaal.
93748: Vrooland-Löb, Truusje (tekst) - Dutch Oranges: Fifty Illustrators from Holland.
76095: Vroom, H.M. - Geen andere goden. Christelijk geloof in gesprek met boeddhisme, hindoeïsme en islam.
51806: Vroom, Henk - Plaatsbepaling. Christelijk geloof in een seculiere en plurale cultuur.
107884: Vroom, H.M. - Religies en de waarheid.
127586: Vroome, Harry de - Drentse boerenerven en tuinen.
46436: Vroomen, Noriko de en Leo de Ridder - De zomermaan en andere Japanse kettingverzen.
102595: Vroon, Pieter - Stemmen van vroeger. Ontstaan en ontwikkeling van het zelfbewustzijn.
101758: Vroon, Piet - Toestanden.
92467: Vroon, Piet - De ziel te lijf.
78121: Vught, Henny van - 100 jaar St. Martinuskerk Duistervoorde .
125147: Vugs, Reinold - F. Bordewijk. Een biografie.
93782: Vuijsje, Herman - De prijs van het paradijs. Een voettocht over het nieuwe Europese plattelland.
121572: Vuijsje, Marja - Ons kamp. Een min of meer Joodse geschiedenis.
53861: VUIJSJE, HERMAN - Tot hier heeft de heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
112756: Vuijsje, Herman - The Price of Paradise: A journey on foot through the countryside of the new Europe.
110025: Vuijsje, Marja - Joke Smit. Biografie van een feministe 1933-1981.
88738: Vuillaud, Paul - La Couronne Royale.Introduction traduction et notes de Paul Vuillaud.
84674: Vulpe, Radu - Le vallum de la Moldavie inferieure et le 'mur' d'Athanaric.
107982: Vuure, Rob van - Het lingeriedenken. Creatief bladenmaken, succesvol communiceren.
91984: Vuyk, Simon - De waarheid achter de vuurwerkramp. Alle feiten en nieuwe onthullingen rondom een van de grootste doofpotaffaires aller tijden.
119111: Vuyk-Bosdriesz, J.B. - Van Dale Middelgroot woordenboek Nederlands / Spaans- Spaans / Nederlands.
125502: Vuyk, Beb - De wilde groene geur.
103464: Vuyk, Beb - Reis naar het vaderland in de verte.
80555: VVD paperassen - Liberaal bestek 1962; Beginselprogramma (vastgesteld 1948); Dit wil de VVD (vouwbrochure c. 1960); Verkiezingsmanifest 1963; Huishoudelijk reglement; 5x Vrijheid en democratie, no. 783, 842, 792, 775 & 878..
74116: VVV - Terschelling beschreven. 32 lezenswaardige verhalen uit 25 jaargangen van De Sjouw.
116116: Vyncke, F. - De godsdienst der Slaven.
121730: Vysheslavtsev, B.P. - The Eternal in Russian Philosophy.
95937: W.C.L. Zegveld en J.W.A. van Dijk (red.) - Technologie en economie : licht op een black box?.
123579: W.M. [Willem Mylius] - De veldgezangen van Thyrsis: gesierd met toegepaste zinneminnebeelden.
83780: W.R. VAN DER ZEE - Opnieuw geloven. Kanttekeningen bij de geloofsbelijdenis.
90090: W.H. de Groot, G.a.H. Schriever-Broekema en J.A. van den Boogert - In en om de keuken.
94877: Waagenaar, Sam - De joden van Rome.
99467: Waagenaar, Sam - Mata Hari. Niet zo onschuldig....
64670: Waagmeester, Jilles - De gedichtenmachine.
38176: Waagmeester, Kees (redactie) - Hoezo vooruitgang. Kroniek van duurzaam Nederland.
541: Waaier, Petra en Bibian harmsen (samenstellers) - Klinkende munt.
122633: Waaijman, Kees - De mystiek van ik en jij. Een nieuwe vertaling van 'Ich und Du' van Martin Buber met inleiding en uitleg en een doordenking van het systeem dat eraan ten grondslag ligt.
39898: Waal, Mieke de - Meisjes: een wereld apart. Een etnografie van meisjes op de middelbare school.
109683: Waal, M. de - Keukenkruid en specerij. Naam en herkomst - spijzen en dranken - volksgeneeskunst - proza en poëzie - de bijbel - Grieken en Romeinen - Bestanddelen - Plantlore.
100668: Waal, Frans de - De aap in ons. Waarom we zijn wie we zijn.
75213: Waal, Andre de - Minder is meer. Competitief voordeel door beyond budgeting.
72668: Waal, A.A. de - Preatatiegericht gedrag.
95170: Waal, C. van der - Antithese of synthese? De oecumenische beweging beschreven en getoetst.
85551: Waal, Margot de - De Engelbewaarder 12. Kwartaalschrift van de Stichting Vrienden van het Amsterdamsch Litterair café De Engelbewaarder. Mina Kruseman, portret van een militante feministe en pacifiste.
118108: Waal, Henk van der - Door alle honderd harten wit te kalken.
119123: Waal, Frans de - The Age of Empathy : Nature's Lessons for a Kinder Society.
111329: Waal, Frans B.M. de - Tree of Origin. What Primate Behavior Can Tell Us about Human Social Evolution .
111248: Waal, Henk van der - Mystiek voor goddelozen.
112531: Waal, C. van der - Gij kustlanden. Een trektocht door de arbeidsterreinen van de apostelen Paulus en Johannes.
89890: Waal, Frans de - Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn.
121561: Waal, Wilbert (ps. van Nop Maas) - Tegen kinderen.
126743: Waal, M. de - Nederlandsche land- en tuinbouwgewassen in de volksgeneeskunst.
100204: Waale, Reneé (voorwoord) - Eli Content - een loofhut (Exhibition catalogue).
77807: Waalkens, H. - Landbouwvraagstukken in Westerwolde. Rapport uitgebracht door de studiecommissie-Westerwolde, ingesteld door de Stichting voor de Landbouw in Groningen.
105358: Waals, Jacqueline E. van der - Laatste Verzen.
22182: Waals, Jacqueline van der - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten van Jacqueline E. van der Waals.
117814: Waals, L. Th. v.d. (inleiding) - Romantisch Amsterdam - Romantic Amsterdam - Amsterdam Romantique - Das Romantische Amsterdam.
57036: Waals, Jacqueline van der - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten van Jacqueline E. van der Waals.
82915: Waals, Jacqueline van der - De mooiste gedichten van Jacqueline van der Waals.
48523: Waals, Jacqueline E. van der - Iris.
86255: Waals, Jacqueline E. van der - Laatste verzen.
86256: Waals, Jacqueline E. van der - Laatste verzen.
105398: Waals, Laurens van der - Apollo's reis door Nederland. Geografische gedichten.
122758: Waaning, N.A. - Onderzoek naar het gebruik van iineyma (pneuma) bij Paulus.
125826: Waard, Elly de - De zon is vrouwelijk. Een keuze uit de gedichten.
51153: Waard, Michèle de - Duitsland achter de schermen. Het wonder van de Berlijnse Republiek.
99458: Waard, R. de - Het Het draaiorgel + supplement de periode 1971-1988.
121476: Waard, Elly de - Het zij. Eenzang drie.
40370: Waardenburg, P.J. - Het rassenvraagstuk in onzen tijd. Een biologische toelichting.
105643: Waardenburg, Jacques - Islam. Norm, ideaal en werkelijkheid.
69593: Waarssenburg, Hans van de - Theun de Vries. Voetsporen door de tijd. Portret van een kunstenaar.
64053: Waasdorp, Joop - De mast had.
86908: Waasdorp, Joop - Het kerstfeest der vissers & De opstapper.
84949: Wachsmann, Nikolaus - Hitlers gevangenissen. De rechtsorde in nazi-Duitsland.
114352: Wachter, L. de (naverteller) - De waarachtige reis van Marco Polo. Naverteld en geillustreerd.
55756: Wächter, Otto - Restaurierung und Erhaltung von Büchern , Archivalien und Graphiken.
94518: Wachter, F. de - Over nut en nadeel van het postmodernisme voor het leven.
23949: Wachters, H.J.J. - Wereldspiegel der 20ste eeuw. Historisch, politiek en economisch overzicht van het wereldgebeuren van 1900-1950. 4 delen.
127382: Wachtmeister, Marika and Gregory Volk, Sune Nordgren, Ralph Edenheim - Art at Wanas / Konsten pa Wanas.
109726: Waddington, Allan & Philip Swindells - Fuchsia's in huis en tuin.
108820: Wade, Nicholas - A Troublesome Inheritance. Genes, Race and Human History.
60774: Wade-Matthews, Max - Beroemde treinreizen rond de wereld. De 95 mooiste treinroutes.
76723: Wadman, Anne (red.) - Frieslands dichters. Bloemlezing uit Friese lyriek sinds 1880, met vertalingen in het Nederlands. Samengesteld, ingeleid en van een bio-bibliografie voorzien door Anne Wadman.
86416: Waechter, Dorothée & Sybille Pietrek - Der mobile Garten. Konzepte für große Pflanzgefäße.
118624: Waerden, B.L. van der - Ontwakende wetenschap. Egyptische, Babylonische en Griekse wiskunde.
90943: Waes, Frank (A.M. de Jong) - Mensenmarkt.
109912: Waetzoldt, Stephan [ed.] - Tendenzen der Zwanziger Jahre. 15. Europäische Kunstausstellung, Berlin 1977.
56435: Waetzoldt, Wilhelm - Dürer und seine Zeit.
42125: Wafelbakker, F. - Hygiëne voor jonge mensen.
56021: Wagemakers, Denise - Receptenbrochure.
105679: Wageman, P. e.a. - Russische sprookjes. Volksverhalen en legenden.
128277: Wageman, Patty e.a. (red.) - Museum De Buitenplaats. Derde Huid. Organische architectuur van Hundertwasser en Alberts & Van Huut.
98727: Wagemans, Hans - Schubert.
83664: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. vijfentwintigste & zesentwintigste deel.
83687: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Drieendertigste en vierendertigste deel.
83666: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Vijfendertigste & zesendertigste deel.
83685: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Zevenentwintigste en achtentwintigste deel.
83686: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Negenendertigste en veertigste deel.
83669: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Zevenendertigste en achtendertigste deel.
83665: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Eenendertigste & tweeëndertigste deel.
83662: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. negenentwintigste deel & dertigste deel.
96050: Wagenaar, J. (vert.) - Canadeezen bouwen bruggen - De geschiedenis van het Tweede Bataljon der Royal Canadian Engineers 1940 - 1945.
91978: Wagenaar, Jan - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe, beschreeven, door Jan Wagenaar, historieschryver der stad.
72262: Wagenaar, F.P. - Dat de regeringe niet en bestaet by het corpus van de magistraet van Den Hage alleen. De Sociëteit van 's-Gravenhage [1587-1802]. Een onderzoek naar bureaucratisering.
91299: Wagenaar, M. - Encyclopaedie voor voedings- en genotmiddelen.
107573: Wagenaar, C.G. - De Johannes Kerkhovenpolder 1950-1980. Kroniek van een Dollardpolder.
98594: Wagenbach, Klaus - Franz Kafka in dagboeken, brieven, documenten en afbeeldingen.
55466: Wagenbach, Klaus - Franz Kafka. pictures of a life.
115910: Wagendorp, Bert - Masser Brock.
30387: Wagendorp, Bert e.a. - Tussen Bordeaux en Alpe d'Huez. Nederland in 100 jaar Tour de France.
68223: Wagendorp, Bert - Ventoux.
114861: Wagener, W.A. - Rotterdam onherroepelijk .
115223: Wagener, W.A. - Rotterdam onherroepelijk .
64187: Wageningen, J. van & F. Muller als bewerker - Latijnsch woordenboek.
43059: Wageningen, Jan van & Thoe Dekama - Frieslând inna wiel end ho der üt.
54362: Wagenveld, P. & N.W. Velders - Natuurkunde 1 & 2.
54361: Wagenveld, P. & N.W. Velders - Werktuigkunde 1 & 2.
111053: Wagenvoort, H. a.o. - Freedom and Restriction in Science and Its Aspects in Society.
114448: Wagenvoort, H. - Muziek der spheren. Bloemlezing van de schoonste gedichten uit de wereldpoëzie, benevens den oorspronkelijken tekst voor zoover het betreft gedichten in de latijnsche, fransche, engelsche of duitsche taal. De Oudheid.
55173: Waghenaer, Lucas Jansz - Spieghel der Zeevaerdt. Leyden 1584-1585.
33127: Wagner, Georg - Die Bärenhöhle bei Erpfingen.
85868: Wagner, E.D. - Frère et soeur. Da junge Geschwisterpaar. Die schönsten Opern-Melodien, Volkslieder etc. für Piano zu vier Händen.
65680: Wagner, H. - Über die Organisation der Warenhäuser - Kaufhäuser und der großen Spezialgeschäfte.
62857: Wagner, Hermann - Malerische Botanik. Schilderungen aus dem Leben der Gewächse. Populäre Vorträge über physiologische und angewandte Pflanzenkunde.
120340: Wagner, John A. - Encyclopedia of the Hundred Years War.
55465: Wagner, Anna - Sierk Schröder, Schilder en tekenaar.
112399: Wagner, Wolfgang - Die Teilung Europas. Geschichte der sowjetischen Expansion bis zur Spaltung Deutschlands. 1918-1945..
51285: Wagner, Richard - De fliegende Höllander.
51202: Wagner, Richard - Tristan und Isolde. Complete Orchestral Score..
101636: Wagner, Richard - Gotterdammerung.
126033: Wagner, D.J. - Beschrijving der inrichting en werking van de stoomwerktuigen. Herzien door H. van Couwelaar.
85296: Wagner, Jens Christian - Konzentrationslager Mittelbau-Dora 1943-1945: Begleitband zur ständigen Ausstellung in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora.
110106: Wagner, Eduard - Hieb- und Stichwaffen.
89457: Wagner, Winifred - Winifred Wagner. A Life at the Heart of Hitler's Bayreuth..
124517: Wagt, Luc - De Tiktak shows 1949-1970. Onvergetelijk!.
88072: Wagt, Wim de - De Zeilbrug over de Schinkel. Geschiedenis van een Amsterdamse brug.
111819: Waheb, Ir M.H. - Laziez. Gezond en verrukkelijk, exotische gerechten uit Afghanistan..
84552: Wahlde, Franz von - Ausgebüxt. Das Tagebuch des Schiffsjungen Franz von Wahlde über seine Reise mit der Bark Pallas nach Südamerika, Mauritius, Indien und Java 1884 bis 1886.
109428: Wahlde, Urban C. von - Gnosticism, Docetism, and the Judaisms of the First Century: The Search for the Wider Context of the Johannine Literature and Why It Matters.
126546: Waidman - Kleinwild.
54959: Wainaina, Binyavanga - Op een dag zal ik schrijven over Afrika.
119063: Waismann, Friedrick - Introduction to mathematical thinking. The formulation of concepts in modern mathematics.
81981: Waitte, hans de - Hemelhoog juichend. Leven met manisch-depressieve aanleg.
71898: Waitz, Georg - Jahrbucher des deutschen Reichs unter Konig Heinrich I.
105124: Wajdenbaum, Philippe - Argonauts of the Desert : Structural Analysis of the Hebrew Bible.
108604: Wakabayashi, Bob tadashi - Modern Japanese Thought.
99175: Wakeman, Frederic - The fall of imperial China.
4973: Wal, S.L. van der - Officiële bescheiden betreffende de Nederland-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Zevende deel 6 januari - 20 maart 1947.
123387: Wal, Jaap van der (samensteller) - Anders kijken. Naar de rijkdom van Smallingerlands erfgoed. In prenten, teksten en gedichten.
124146: Wal, Carin van de - Terugblik op Meij & Het blik bekeken.
91920: Wal, Jaap van der (samenst.) - Moatst ris sjen" Smallingerland. Oude beelden uit het weekblad Fen Fryske Groun 1927-1949.
114020: Wal, M. van der - Evert Musch. Schilderijen / tekeningen / grafiek..
4968: Wal, S.L. van der - Officiële bescheiden betreffende de Nederland-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Vijfde deel 16 juli - 28 oktober 1946.
4974: Wal, S.L. van der - Officiële bescheiden betreffende de Nederland-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Achtste deel 21 maart - 20 mei 1947.
45035: Wal, Dineke van der - Langs het monnikenspoor. Klooster Aduard en de Kroniek.
107504: Wal, F. van der - De oudste vakbond van ons land. Ontstaan en vijftigjarige werkzaamheid van den algemeenen Nederl. Typografenbond beschreven door den hoofdbestuurder & Een tienjarig tijdperk. Streven en werkzaamheid van den Algemeenen Nederlandschen Typografenbond in de jaren 1916-1926. Vervolg op : De Oudste Vakbond van ons land.
112899: Wal, Hendrik van der - Het zegefeest. Drama in één bedrijf.
96232: Wal, S.L. van der - Besturen overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië..
112942: Wal, Hendrik van der - Nero en Agrippina. Drama in drie bedrijven.
74804: Walburg, J. - Groninger tijdingen deel 1. Het Prinsenhof van fraterhuis tot studio.
73628: Walburg, Jan Auke - Integrale kwaliteit in de gezondheidszorg. Van inspecteren naar leren.
93502: Walch, J.L. - Judas Ish-Karioth. Toneelspel in drie bedrijven..
112959: Walch, J.L. - Judas Ish-Karioth. Toneelspel in drie bedrijven.
112917: Walch, J.L. - Judas Ish-Karioth. Toneelspel in drie bedrijven.
79813: Walcott, Derek - Omeros.
75742: WALDA, DICK - Gevangen in het ijs . De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla..
122135: Walda, Dick - Terug in de tijd. Nederlandse vrouwen in de jaren '40 - '45.
62092: Walda, Dick - Trompettist in Auschwitz, Herinneringen van Lex van Weren.
112156: Walda, Dick - Buurman woont 170 km verder - Reisimpressies uit de Sowjet-Unie.
125869: Waldburg Wolfegg, Christoph - Venus und Mars, Das Mittelalterliche Hausbuch aus der Sammlung der Fürsten zu Waldburg Wolfegg.
115813: Walden, Wouter - 3 Jongens en een auto.
115357: Waldheim, Charles - Constructed Ground: The Millennium Garden Design Competition.
121530: Waldman, Amy - De inzending.
121659: Waldman, Diane - Joseph Cornell.
97502: Waldorp, Jan & Boy Wolsey (verzamelaar) - Zangzaad voor kampeerders.
65360: Waldorp, H. - Stoomlocomotieven.
117798: Waleczek, Lioba (samenst.) - Rondom koken. Het onmisbare handboek.
111733: Wales, Gerard of - The History and Topography of Ireland.
38033: Waleson - Waleson's haakboekje. patronen en beschrijving, 1e, 2e en3e stukje.
119426: Waley, Arthur - The Nine Songs: A Study of Shamanism in Ancient China.
119695: Waley, Arthur - The No Plays of Japan.
87122: Waley, Arthur - Oriental Art and Culture: A Study of Chinese, Indian and Japanese Art. Vol. II Plates.
119531: Waley, Arthur - Three Ways of Thought in Ancient China.
537: Walker, Bryce S. en de redactie van Time-Life boeken - De wereld der woeste natuur: De Rocky Mountains.
29984: Walker, Coral - 150 heerlijke recepten voor partyhapjes en cocktails.
116806: Walker, Clarence E. - We Can't Go Home Again: An Argument About Afrocentrism.
7082: Walker, Alice - The temple of my familiar.
94226: Walker, Myriah Krista - In gesprek met de vier seizoenen. Meditaties van de 'Grasses Roots'.
104239: Walker, R.A. - The best of Beardsley. Collected and edited by R.A. Walker.
49742: Walker, John A. - Art Since Pop.
125823: Walker, Alice - The Way Forward is with a Broken Heart.
116781: Walker, Clarence E. - Deromanticizing Black History: Critical Essays Reappraisals.
60265: Walker, Philip - Woodworking Tools.
60261: Walker, Philip - The Victorian Catalogue of Tools for Trades and Crafts.
65597: Walker, Ursitti & McGinnis - Photo Manifesto. Contemporary Photography in the USSR.
1488: Walker, Alice - Verliefd en verloren.
104635: Walker, Eric Anderson - The Great Trek.
109940: Walker, Alice - Meridian. The Third Life of Grange Copeland. You Can't Keep a Good Woman Down.
128433: Wall, Robert - De gouden tijd van de oceaanstomers.
113448: Wall, J.W.M. van de - De valkerij op het Loo..
107434: Wall, Willem van de - Methodische toepassing der muziek bij de behandeling van van ongewone personen. Geautoriseerde vertaling van een drietal zijner geschriften voorafgegaan door een inleiding van dr. W.H. Cox.
93305: Wallace-Murphy, Tim - De verborgen boodschap in Christelijke renaissancekunst. De ontcijfering van de geheime ketterse code in beeldende kunst en kerkarchitectuur.
111380: Wallace, Alfred Russel - Het Maleise eilandenrijk.
114844: Wallace, Edgar - De doodende wijsvinger.
112572: Wallace-Wells, David - De onbewoonbare aarde.
5838: Wallace, Lewis - Ben-Hur. Een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde.
51014: Wallage, Jacques - Plaats van bestemming.
100176: Wallage, Leo - Rotmoffen", zie mijn moeder.
126926: Wallagh, Bob - Hoe is de stand Mieke.
105779: Wallbank, T. Walter a.o. - Civilization. Past and Present. Vol. 1: to 1684; Vol. 2: 1650 - 1965.
39517: Waller, George - Kidnap de geschiedenis van de Lindberghzaak.
64139: Waller, Klaus - Lexicon van historische vergissingen. Van Adam & Eva tot zeppelin.
92546: Wallerstein, Immanuel - Historisch kapitalisme.
127746: Wallhausen, Johann Jacob von - Kriegskunst zu Fuss.
120530: Walling, Michael G. - Forgotten Sacrifice: The Arctic Convoys of World War II.
32850: Wallis, Mieczyslaw - Canaletto the painter of Warsaw.
125035: Wallis, Michael - Route 66. The Mother Road.
83273: Wallis, Allan D. - Wheel Estate: The Rise and Decline of Mobile Homes.
96643: Wallon, H. - Jeanne D'Arc. Edition Illustree.
128364: Walpola Rahula - What the Buddha Taught.
127429: Walpola Rahula - Wat de Boeddha onderwees.
124984: Walpole, Horace; William Beckford & Mary Shelley - Het kasteel van Otranto / Vathek / Frankenstein.
73365: Walpole, Hugh - Levensmoed (Fortitude). Geautoriseerde vertaling van mevrouw G. van Uildriks.
94029: Walraven, Willem - Een maand in het boevenpak. Een novelle. Bezorgd door Frans Schamhardt..
87903: Walraven, W. - Eendagsvliegen. Journalistieke getuigenissen uit kranten en tijdschriften..
120379: Walsch, Neale Donald - Een ongewoon gesprek met God & Een nieuw gesprek met God. Mijn vragen en zijn antwoorden over het leven op aarde en over onze maatschappij.
94064: Walschap, Gerard - Trouwen.
64043: Walschap, Gerrit - Ik moet in geweten de wijsheid.
98485: Walschap, Gerard - Tor.
94062: Walschap, Gerard - Ons geluk.
85231: Walschap, Gerard - Brieven: 1921 -1950 / 1951-1965 / 1966- 1989 (3 delen compleet). Verzameld en toegelicht door Carla Walschap en Bruno Walschap m.m.v. Harold Polis.
18381: Walschap, Gerard - Het kind.
128584: Walser, Robert - Jakob van Gunten, een dagboek.
101273: Walser, Robert - Het einde van de wereld. Getekend door Walter Schmogner en vertaald door Guus Kuijer.
63968: Walsh-Anglund, Joan - A Book of Good Tidings from the Bible.
108896: Walsh, Maurice - Bitter Freedom. Ireland in a Revolutionary World 1918-1923 .
88353: Walsh, Michael - De pausen. 2000 jaar kerkleiderschap.
107891: Walsh, Ciaran - Financiële kengetallen - managementinstrumenten.
114532: Walsingham, & Ralph Payne Gallwey - Shooting: Moor and Marsh.
94494: Walter, Gérard - Het dagelijks leven in Byzantium te tijde van de Comnenen 1081-1180.
107690: Walter Nicolas - Wat is een anarchist..
127956: Walter, Bruno - Gustav Mahler. Voorwoord Bernard Haitink.
99501: Walters, Derek - Geheimen van de Chinese astrologie.
87080: Walters, Derek - Ming Shu. De kunst en praktijk van de Chinese astrologie.
42798: Walters, Nel - Nederlands spreekwoordenboek.
108300: Walters, H.B. - History of Ancient Pottery: Greek, Etruscan, and Roman Vol. II.
121697: Walther, Peter - The First World War in Colour.
128103: Walther, Ingo F. (ed.) - Realismus Zwischen Revolution und Reaktion 1919 - 1939.
126750: Walther, Wiebke - Die Frau im Islam.
94773: Walther, Ingo F. & Metzger, Rainer - Vincent van Gogh : Sämtliche Gemälde [in zwei Bänden]: Band I: Etten, April 1881 - Paris, Februar 1888.- Band II: Arles, Februard 1888 - Auvers-sur-Oise, Juli 1890.
86638: Walther, Ingo F. (red.) - Paris, Berlin. 1900 - 1933. Übereinstimmungen und Gegensätze. Frankreich- Deutschland. Kunst, Architektur, Graphik, Literatur, Industriedesign, Film, Theater, Musik.
86531: Walther, Hedda - Mutter und Kind.
67598: Walther, Ingo F. & Metzger, Rainer - Chagall 1887-1985. schilderkunst als poëzie..
100196: Walther en Rainer Metzger, Ingo F. - Marc Chagall 1887-1985. Malerei als poesie.
120532: Walton, Martin - Marginal Communities: Ethical Enterprise of the Followers of Jesus.
110885: Walton, T. - Leer uw schip kennen: een eenvoudige verklaring van daartoe noodige zaken als samenstelling, stabiliteit, drijfvermogen, slingeren, vrijboord enz. van schepen.
86253: Walvisch, Mickey - Zo groen als gras.
124311: Walworth, Arthur - Wilson and His Peacemakers : The Paris Peace Conference, 1919.
116586: Walzer, Michael - Tolerantie.
113559: Wandel, gertie - Moderne kruissteek-motieven; ruim 500 voorbeelden met telpatronen.
76621: Wander, P. - Haagse huizen van Oranje. Vier eeuwen paleizen en huizen van de Oranjes in en om de residentie.
82984: Wanders, Gijs - Stille getuigen.
82480: Wanders, Gijs - Gedwongen verzet.
96127: Wandrey, Rudiger - Gids van walvissen en robben.
87398: Wang Yong-yan & Zhang Zong-hu - Loess in China.
123480: Wang Di - Ego, Structure, Red Dwellings.
123483: Wang Wusheng - Celestial Realm. The Yellow Mountains of China.
87014: Wang Meng & Wang Anyi - De staart van de vlieger. Chinese verhalen van kort na de Culturele Revolutie. Vertaald door R. Sybesma.
98929: Wang Shixiang - Connoisseurship of Chinese Furniture. Ming and Early Dynasties. Volume 1: Text. Volume 2: Plates.
98336: Wang Jiawei - History.
121409: Wang, Lucy - Chinees penseelschilderen.
107112: Wang Hongzhen; Xia Xiangrong & Tao Shilong - A Brief History of Geology in China.
92023: Wang, Lulu - Seringendroom.
87008: Wang Ping - Vossengeur.
116530: Wang HuiJiong & Li Boxi - China towards the Year 2000.
66504: Wang Liangbi e.a. - The pocket English-Chinese (pinyin) dictionary.
87015: Wang Anyi - Een dorpsvertelling uit Klein-Bao.
88150: Wangerin, Walter - Een heilig avontuur. De beste verhaslen uit de bijbel.
52416: Waning, Jac. van - De zedelijke taak der politie.
77041: Wannée, J.C. - Vonken van het groote vuur.
70141: Wannée, C.J. - Kookboek van de Amsterdamsche huishoudschool.
123089: Wannée, C.J. - Kookboek van de Amsterdamsche huishoudschool.
40731: Wannenburgh, Alf - Buschmänner. Eine Kultur stirbt in Afrika.
42092: Wannske, M. - Es waren zwei Königskinder. Liederband 2. Sechs Lieder.
107593: Wanroij, Frans van - De Vrie Heerlijkheijd van Westerdijxhorn.
119516: Wanroij, Fons van - Tot gemak van den reisenden man. Met de trekschuit van Groningen naar Warffum.
66903: Wanrooy, Marcel J. - Leidinggeven tussen professionals.
122530: Wans, Paul - Land Stil Leben. Aquarelle 1983 - 88.
59296: Wansinck, J.C.M. - Drie zeventiende-eeuwsche admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen..
102513: Wansink, D.J. - Het Socialisme op de tweesprong. Geboorte van de S.D.A.P..
58387: Wap, Hans - Duister, Frans. - Hans Wap: pastels en schilderijen / grafiek en decors.
94355: Wap, Hans - Nomade.
101600: Wap - De stad Utrecht. Album bevattende afbeeldingen harer voornaamste gebouwen en gezigtspunten met historische bijschriften door Dr. Wap.
55678: Wapenaar, A. - Het komend koninkrijk.
106051: Wapnick, Kenneth & W. Norris Clarke - A Course in Miracles and Christianity: A Dialogue.
106052: Wapnick, Kenneth - A Talk Given on a Course in Miracles. An Introduction.
71695: Warburg, Anna & Elsa Beskow - Voor altijd bezige kinderhanden.
102188: Ward Price, G. - Ik ken deze dictators.
75694: Ward, Christopher - Het Panamakanaal.
93420: Ward, Geoffrey C. - The West; an Illustrated History.
61325: Ward, K. Anthony - First Editions: A Field Guide for Collectors of English and American Literature.
107674: Ward, Colin - Anarchie in actie. De welvaartsstaat stort in elkaar..
96613: Ward, Geoffrey C. & Lynn Novick - The Vietnam War: An Intimate History.
96097: Wardropper, Ian a.o. - Chiseled with a Brush : Italian Sculpture 1860-1925 from the Gilgore Collections.
128145: Warhol, Andy - The Philosophy of Andy Warhol - From A to B and Back Again.
74047: Warhol, Andy - Andy Warhol - de Facto Art Magazine.
122249: Warhus, Mark - Another America: Native American Maps and the History of Our Land.
126777: Waring, Janet - Early American Stencils on Walls and Furniture.
113577: Wark, Mirja - Si'ira. Het rijke ceintuurweefsel van de Wayuu Indianen uit de Guajira. het noordelijk grensgebied van Venezuela en Colombia : la apreciada faja tejida de los indios Wayuu de la Guajira, en el límite septentrional entre Venezuela y Colombia : the intricate belt weaving of the Wayuu Indians from the Guajira, the northern border area of Venezuela and Colombia.
25809: Warmbrunn, Werner - De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940 - 1945.
126292: Warme, Gordon - Daggers of the Mind. Psychiatry and the Myth of Mental Disease.
7178: Warmelo, W.L. Van - Maskers af.
79842: WARMENBOL, EUGENE - Sfinx. De wachters van Egypte.
40308: Warming, Wanda & Michael Gaworski - The World of Indonesian Textiles.
119276: Warmond, Ellen - Geen bloemen. Geen bezoek.
119219: Warmond, Ellen - Eeuwig duurt het langst.
30883: Warnaars, H.B.E. en M.A. Hijlkema - Molens en klederdrachten in Nederland.
74048: Warncke, Carsten-Peter - De Stijl 1917-1931.
36598: Warncke, Carsten-Peter - De Stijl 1917-1931.
96474: Warneck, Joh. - 50 Jahre Batakmission in Sumatra.
55108: WARNER, OLIVER - Great battle fleets.
116528: Warner, Marina - The Dragon Empress Life and Times of Tz'u-Hsi, 1835-1908, Empress Dowager of China.
82773: Warner, Marina - Keizerin op de Drakentroon.
99152: Warner, Marina - The Dragon Empress Life and Times of Tz'u-Hsi, 1835-1908, Empress Dowager of China.
100835: Warner, Marina - De enige onder de vrouwen. De maagd Maria: mythe en cultus.
117497: Warnke, Martin (hrsg.) - Politische Architektur in Europa vom Mittelalter bis heute - Repräsentation und Gemeinschaft.
115717: Warnsinck, J.C.M. - De reis om de wereld van Joris van Spilbergen 1614-1617 (2 delen).
115713: Warnsinck-Delprat, C.E. - Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aen de Croonen van Sweden ende Polen inden jaere 1656.
115719: Warnsinck, J.C.M. - De vloot van den Koning-Stadhouder 1689-1690.
115720: Warnsinck, J.C.M. - De retourvloot van Pieter de Bitter (Kerstmis 1664- najaar 1665).
88716: Warr, Charles L. - Echoes of Flanders.
86356: Warre, Mindert - Geschudde Caleidoscoop. Gedichten. The shaken Kaleidoscope. Poems..
106327: Warren, Hans - Geheim dagboek, vijfde deel.
88682: Warren, Hans & Mario Molegraaf (samenst.) - Kon ik maar jouw spiegel zijn. Vierentwintig Griekse liefdesgedichten.
113119: Warren, Hans - Geheim dagboek 2001.
124991: Warren, Hans - Geheim dagboek tiende deel 1973-1975.
101328: Warren, Hans - Olympos.
124992: Warren, Hans - Geheim dagboek negende deel 1971-1972.
85784: Warren, Hans - Zeggen wat nooit iemand zei.
59273: Warren, Hans - Geheim dagboek vijfde deel 1954-1955.
113117: Warren, Hans - Geheim dagboek zevende deel 1958-1962.
113125: Warren, Hans - Geheim dagboek. Achtste deel 1963-1970.
113116: Warren, Hans - Geheim dagboek Eerste deel 1942-1944.
67116: Warren, William - The House on the Klong: The Bangkok Home and Asian Art Collection of James Thompson.
113120: Warren, Hans - Geheim dagboek dertiende deel 1978-1980.
113126: Warren, Hans - Geheim dagboek 1942-1948.
113114: Warren, Hans - Geheim dagboek. Derde deel 1949-1951.
80465: Warren, Hans - Demetrios.
67547: Warren, Hans - Nakijken, dromen, derven. Een keuze uit eigen dichtwerk.
85790: Warren, Hans - Ik ging naar de Noordnol: Natuurdagboek 1936-1942..
113121: Warren, Hans - Geheim dagboek. Zestiende deel 1984-1987.
82905: WARREN, HANS [SST.] & MOLEGRAAF, MARIO - Ik heb alleen woorden. De honderd meest troostrijke gedichten over afscheid en rouw uit de Nederlandse poëzie.
94076: Warren, Hans - Leeuw lente.
119789: Warren, J.W. - The teaching of physics.
23084: Warren, Hans - Geheim dagboek vierde deel 1952-1953.
69300: Warren, Hans - Herkenningen - vertaalde gedichten..
124990: Warren, Hans - Geheim dagboek elfde deel 1975-1976.
69297: Warren, Hans (samenst.) - Spiegel van de Nederlandse poëzie. Dichters van de twintigste eeuw.
81866: Warren, Hans - Tussen Borssele en Parijs. Uit Geheim Dagboek 1945-1951.
81867: Warren, Hans - Een vriend voor de schemering.
113118: Warren, Hans - Geheim dagboek. Twaalfde deel 1977-1978.
126454: Warren, Hans - Geheim dagboek: 1942-1944 / 1945-1948 /1949-1951 / 1952-1953 / 1954-1955 / 1956-1957 / 1058-1962 / 1963-1970 / 1971-1972 / 1973-1975 / 1975-1976 / 1977-1978 / 1978-1980 / 1981-1982 / 1982-1983 / 1984-1987 / 1987-1990 / 2001 & Het dagboek als kunstvorm.
59282: Warren, Hans - Om het behoud der eenzaamheid. Hoogtepunten uit veertig jaar "Geheim dagboek.
59274: Warren, Hans - Geheim dagboek zesde deel 1956-1957.
109047: Warren, Hans (samenst.) - Spiegel van de Nederlandse poëzie. Dichters van de twintigste eeuw.
113115: Warren, Hans - Geheim dagboek. Tweede deel 1945-1948.
113400: Warrink, Roelof - Zomer op en om de Hondsrug..
85659: Warry, John - Warfare in the Classical World.
121807: Warshaw, Josie - Handboek voor de pottenbakker.
96755: Wartemann, Geesche a.o. (ed.) - Youth & Performance. Perceptions of the Contemporary Child .
92032: Wartena, Jan - Ogen op steeltjes.
110467: Wartenbergh, Henk - Ik zie, ik zie ...De Bijbel langs Amsterdams straten.
126551: Wartmann, Wilhelm - Honoré Daumier. 240 lithografieën, uitgekozen en ingeleid door Wilhelm Wartmann (Zwitserland).
75996: Wartofsky, Marx W. a.o. - The Philosophical Forum Vol. XV No. 1 2 Fall Winter 1983 84: Walter Benjamin Philosophy History and Aesthetics.
33480: Wasem, Erich - Das Serienbild. Medium der Werbung und Alltragskultur.
99654: Washington, Peter (ed.) - Eat, Drink, and Be Merry. Poems About Food and Drink.
91367: Washington, Peter - Haiku.
74912: Waskow, Arthur I. - From Race Riot to Sit-In: 1919 and the 1960s. A Study in the Connections between Conflict and Violence.
48175: Waskowsky, Riekus - Tant pis pour le clown.
48176: Waskowsky, Riekus - Wie het eerste z'n stenen kwijt is... een cursus hedendaagse moderne poëzie door de alombekende dichter, zanger, denker & dromer Riekus Waskowsky.
120019: Wason, P.C. & P.N. Johnson-Laird - Psychology of Reasoning: Structure and Content.
114570: Wassen, K.J. & M.G. van Duijn - 115 jaar verhalen van Hooghoudt .
48680: Wassenaar, Anna e.a. - Het was in mei. Tien jaar 4 mei-projekt.
101493: Wassenaer, Alexander van - Op zoek naar jou.
89988: Wassenaer-Crocini, Luisa van - Florilegio di poesie nederlandesi [Olanda & Belgio].
123521: Wasserman, James - The Templars and the Assassins: The Militia of Heaven..
120328: Wasserman, James - The Temple of Solomon: From Ancient Israel to Secret Societies.
3665: Wassermann, Jakob - Christian Wahnschaffe. Roman in zwei Bände. Erster Band..
99978: Wassermann, Jakob - Christiaan Wahnschaffe. I Eva II Ruth.
76657: Wassermann, Jakob - Tagebuch aus dem Winkel. Erzählungen und Aufsätze aus dem Nachlass.
71477: Wassermann. Jakob - Caspar Hauser of de traagheid des harten.
3641: Wassermann, Jacob - Das Gold von Caxamalca. Erzählung.
16183: Wassermann, Jakob - Het goud van Caxamalca.
125919: Wassermann, Jakob - Olivia. Vertaling van Felix van Zijll.
89338: Wasserstein, Bernard - Europa ohne Juden. Das europäische Judentum seit 1945.
88511: Wasserstein, Bernard - Het einde van een diaspora. Joden in Europa sinds 1945.
77304: Wassing, Gerrit e.a. - Swaalfies rond Auwerd.
86381: Wassing, Visser - Weefsels en Adatkostuums uit Indonesië.
45275: Wassing-Visser, Rita - Koninklijke geschenken uit Indonesië. Historische banden met het Huis van Oranje (1600 - 1938).
55832: Wassmo, Herbjorg - Sanne.
38776: Wastijn, Roger - In naam van de natuur.
105072: Waszink, J.H. e.a. (red.) - Het oudste christendom en de antieke cultuur (2 delen).
92093: Watchman Nee - Het normale christelijke leven.
79604: Watelet, Marcel - Gerardi Mercatoris. Atlas Europae. Onder leiding van Marcel Watelet. Een facsimile-uitgave van kaarten van Gerard Mercator uit de Atlas van Europa ca. 1570-1572. Met bijdragen van James R. Akerman, Peter M. Barber, Arthur Dürst, Mireille Pastoureau en Marcel Watelet..
77694: Waterbolk, H.T. - Wonen op de Wadden. 1500 jaar boederijbouw op de onbedijkte kwelders. Met een terugblik op een halve eeuw bemoeienis met het terpenonderzoek.
101384: Waterbolk, H.T. - Tussen Hunze en Eufraat. Afscheidsrede.
79463: Waterbolk, H.T. - Tussen Rhee en Rolde: Verslag van een archeologische zoektocht..
104243: Waterhouse, Ellis - Painting in Britain 1530 to 1790.
104227: Waterhouse, Ellis - Painting in Britain 1530 to 1790.
82240: WATERHOUSE, DEBRA & BERKHUIZEN, LIEKE - Weg met die moeheid! 8 basisprincipes voor vrouwen die meer energie willen.
101488: Waterlander, Marjan - Levensgedichten.
110159: Waterman, Talbot H. - Navigatie in de natuur, meesters in de stuurmanskunst.
93278: Waterman, Willem W. (Willy van der Heide) - De Kruistocht van Generaal Taillehaeck. Deel 1: Proloog. Deel II: de strijd om Nedrland.
64575: Waters, Sarah - Paying guests.
40259: Waterschoot van der Gracht, W.A.J.M. - Klimaat- en landverdroging. Natuurlijke en menschelijke invloeden.
78420: WATERSCHOOT, JOS VAN & P.J. BUIJNSTERS [INTROD.]. - Hooggeleerde exlibris.
68585: Watling, R. - British Fungus Flora. Agarics and Boleti. 3 | Bolbitiaceae: Agrobyce, Bolbitius & Conocybe.
108821: Watson, Lyall - De helse Mens. Naar de bronnen van ons kwaad. De evolutie van de biologie, antropologie en psychologie..
119391: Watson, Burton (translator) - The Vimalakirti Sutra.
105478: Watson, Richard - Cogito, Ergo Sum: The Life of Rene Descartes.
119189: Watson, Burton (translation); Shirane, Haruo (introduction) - Record of Miraculous Events in Japan : The Nihon Ryoiki.
125088: Watson, Lyall - Dark Nature. A Natural History of Evil.
51685: Watson, William (editor) - The Great Japan Exhibition. Art of the Edo Period 1600-1868.
108827: Watson, Lyall - Dark Nature. A Natural History of Evil.
96713: Watson, Lucy - Model tekenen en schilderen / Een geïllustreerd instructieboek voor het tekenen en schilderen van het menselijk lichaam.
105838: Watson Andaya, Barbara & Leonard Y. Andaya - A History of Malaysia.
72335: Watson, Peter - Wijsheid en kracht. De biografie van een renaissance-meesterwerk.
91828: Watson, James - Stamps and Music.
123715: Watson, Peter - The Age of Atheists: How We Have Sought to Live Since the Death of God.
42481: Watson, Lucy - Schetstechnieken. Doeltreffend leren schetsen.
109680: Watt, Alexander - Frans eten thuis. Bewerkt door Lidya Winkel.
73657: Watt, Richard M. - Het einde van een keizerrijk. De Duitse tragedie: Versailles en de Duitse revolutie.
53912: Wattel, H.M.J. - Het burgerlijk recht voor iedereen.
80526: Wattel, A. - Vorming voor leidinggevende arbeid in de onderneming. Het economisch-organisatorisch vraagstuk van management development.
80832: WATTERS, REGINALD EYRE (ED.) - British Columbia: a Centennial Anthology.
35625: Watterson Burkhart, Kathryn - Growing into Love. Teenagers talk candidly about sex in the 1980's.
89711: Wattez, Omer - Germaansche balladen.
63901: Wattjes, J.G. - Wijsgeerige gedachten over het huwelijk.
126056: Wattjes, J.G. - Constructie van gebouwen. Deel I: Muren, schoorsteenen, kelders, fundeeringen en rioleeringen. II: Ramen, deuren en betimmeringen. III: Vloeren, plafonds, gewelven en trappen. IV: Kappen. Hand- en leerboek betreffende dakconstructies en dakbedekkingen.
118721: Watts, Duncan J. - Small Worlds: The Dynamics of Networks between Order and Randomness. The Dynamics of Networks Between Order and Randomness.
105160: Watts, J. Wash - A Survey of Syntax in the Hebrew Old Testament.
126215: Watts, Peter - Blindsight.
88235: Wattum, Simon van - Boerenzoad dut't aaltied. De twaalf speulstôkjes oet ?t toneelprojekt Waark..
53302: Wattum, S.F. van - De leste. Bliedspul in 1 bedrief.
36644: Wattum, Simon van - Tussen wenst en wereld. Twijstried.
88236: Wattum, S.F. van - Zunn en Schare. n bundel allerhande.
119278: Wattum, Simon van - Twijstried. Tussen wenst en wereld. Verzoamelde gedichten.
55711: Wattum, Simon van - De helft is verzonnen. Vijftig verhalen uit 't Oostereind.
124629: Wattum, S. van - Grunneger veurdrachten op riem.
71628: Wattum, Simon van - Kneels en Biene. Verhoalen uut de Veenkolonies.
107368: Wattum, Simon van - Steven en Wemeltje. Datteg verhoalen oet t Ol Loug.
115748: Wattum, Simon van - Twijstried. Tussen wenst en wereld. Verzoamelde gedichten.
128067: Watzig, Joachim - Die japanische Flotte, Von 1868 bis heute.
125028: Watzlawick, Paul - Wie weet is het ook anders. Over de techniek van de therapeutische communicatie.
127069: Waugh, Evelyn - When the going was good.
126884: Waugh, Evelyn - Terugkeer naar Brideshead.
125024: Waugh, Evelyn - Brideshead Revisited. The Sacred and Profane Memories of Captain Charles Ryder.
127997: Waugh, Evelyn - Helena.
127998: Waugh, Evelyn - Decline and Fall.
127999: Waugh, Evelyn - Officers and Gentlemen.
128000: Waugh, Evelyn - Unconditional Surrender.
59968: Waugh, Evelyn - The diaries of Evelyn Waugh, edited by Michael Davie.
126231: Waugh, Evelyn - Labels : A Mediterranean Journal.
64037: Wauters, Marcel - Voor wijlen Gaston Burssens.
102349: Wauters, Arthur - De evolutie van het marxisme.
96319: Wawer, Wendelin - Muslime und Christen in der Republik Indonesia.
116509: Way, Robert - Wijsheid uit Engeland - Uitspraken van Engelse Mystici.
120723: Wayman, Alex & Hideko - Lions Roar of Queen Srimala: A Buddhist Scripture on the Tathagatagabha Theory.
63932: WAYNE JOHNSTON - De goddelijke Ryans.
123508: Waziry, Ayman - Scientific Life in Ancient Egyptian Civilization. Historical and Analytical Study of Geometry, Mathematics, Astrology and Astronomy .
118340: Wearden, Jennifer Mary - Persian Printed Cottons.
110714: Weatheritt, Les - De eerste Atlantische oversteek: Het vertrekkershandboek.
83223: Weathers, F.L. cary & Philip - Madame Tic-tac. Thriller in drie bedrijven.
67302: Webb, Sidney and Beatrice - Het verval van de kapitalistische beschaving. Vertaald en van verklarende aanteekeningen voorzien door Henri Polak.
101883: Webb, Sidney and Beatrice - Dertig Jaren (1890-1920). Eene voortzetting van 'De Geschiedenis van het Britsche vakvereenigingswezen'. Vertaald door Henri Polak. Deel I.
119793: Webb, Stephen - Measuring the Universe: The Cosmological Distance Ladder.
122436: Webb, Jen a.o. - Understanding Bourdieu.
81281: Webeling, Pieter - De lach en de dood.
88717: Weber, Thomas - Hitlers erster Krieg - der Gefreite Hitler im Weltkrieg - Mythos und Wahrheit.
121692: Weber, Sylvia Hrsg. - Verteidigung der Moderne: Positionen der Polnischen Kunst nach 1945. Anlässlich der Ausstellung vom 5. Oktober 2000 bis 24. Januar 2001 im Museum Würth.
42874: Weber, W. - Saxa Loquuntur 1 + 2. Steine reden. Geschichte der lLithographie.
95339: Weber, Christin Lore - De roep in de woestijn. De weg van Byron Katie.
128397: Weber, Thomas - So wollen wir wohnen. Über hundert Beispiele für Eigenheime und Raumgestaltung.
96694: Weber, R.E.J. - La boîte de messager en tant que signe distinctif du messager à pied..
56657: Weber, Wilhelm (red.) - Englische Schabkunstblätter aus ehemaligem kurfürstlichen Besitz in Mainz.
116677: Weber, Otto - Karl Barth's kirchlische Dogmatik. Ein einführender Bericht.
123716: Weber, W.M. - Het wezen van de schoonheid. Een dwarsdoorsnede door de westerse filosofie.
42913: Weber, F.W. - Dreizehnlinden.
56381: Weber, Wilhelm - Histoire de la lithographie. Preface de Raymond Cogniat.
5025: Weber, Adolf - Schein und Wirlichkeit in der Volkswirtschaft. Sechs Jahrzehnte im Dienste der Volkswirtschaftslehre. Beiträge zur Klärung Sozialökonomischer Gegenwartsprobleme.
115722: Weber, R.J.E. - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijsche zeerovers 1609-1621.
105413: WEBER-VAN BOSSE, A - Een jaar aan boord h.m. Siboga.
58453: Weberling, Focko - Watteninsel Schiermonnikoog.
127397: Webern, Anton & Joh. Seb. Bach - Fuga (ricercata).
127396: Webern - 6 Stücke op.6b in der Fassung von 1928 für : Orchester, Studienpartitur.
85900: Webster, Jason - Andalus. Het Moorse heden en verleden van Spanje.
118900: Webster, A.G. - Partial Differential Equations of Mathematical Physics.
94407: Webster, Jean - Het John Grier Home.
118755: Webster, T.B.L. - From Mycenae to Homer.
86090: Webster, R. - Quantitative and numerical methods in soil classification and survey.
108226: Wechel, Ant. te - Het hout. Eigenschappen, winning en gebruik. Geïllustreerd handboek ten dienste van boschbeheerders, houthandelaren en houtverbuikers, zoowel als voor het onderwijs.
94562: Weck, J.G.M. - In contact met het werk van moderne schrijvers. Deel 8: Maarten 't Hart.
61214: Weck, J. - Koche auf Vorrat! Handbuch für die Frischhaltung aller Nahrungsmittel mit den Weck'schen Einrichtungen. 1. Bändchen: Obst, Gemüse, Pilze, Obst- u. Beeren-Säfte, Mus, Marmelade, Kraut, Gelee u. Latwerge.
124447: Weck, Hervé de - Illustrierte Geschichte der Kavallerie.
93381: Weckerlé, E. - Mensch en machine. Vertaling van Joh. Winkler.
114225: Weckmann-Wittenburg, P.F. - Norderoog. Ein deutsches Vogelparadies. Natururkunden von den Halligen und vom Wattenmeer.
125512: Wedekind, Frank - Lulu. De doos van Pandora. Vertaling Judith Herzberg.
13628: Wedekind, W.G.Ph.E. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civiele zaken voor het hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
13627: Wedekind, W.G.Ph.E. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civiele zaken voor het hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
51444: Wedel, Ezzelino van - Een zoon zoekt zijn vader. De tragiek van de onbeantwoorde liefde van Jezus tot zijn Vader.
86874: Wedernikowa, Galina I. - Museum of history of Moscow and its collections.
125848: Weeda, Iteke - Liefde in vele facetten.
95877: Weeda, Iteke - Intiem op 't werk.
81797: Weeda, Iteke - Eigenzinnige erotiek. het grote Opzij/lustrum onderzoek nar de betekenis van feminisme voor sex, erotiek en partner relatie(s).
30420: Weeda, Wim - Ken uw sport Wielrennen.
66466: Weegee - Violenti e violentati. Prefazione di John Coplans.
120427: Weeks, Willet - The Man Who Made Paris: The Illustrated Biography of Georges-Eugene Haussmann.
77066: Weelden, J. van - Over de opvoeding van het blinde kind.
125825: Weels, Benedict - Becks laatste zomer.
115904: Weemoedt, Lévi - Halte tranendal.
116202: Weemoedt, Lévi - Van harte beterschap. Kleine trilogie der treurigheid.
124769: Weemoedt, Lévi - Geduldig lijden.
115906: Weemoedt, Lévi - Een treurige afdronk (verhalen).
124768: Weemoedt, Levi - Geen bloemen.
123199: Weemoedt, Levi - Pessimisme kun je leren! De mooiste versjes uitgekozen door Ozcan Akyol.
115903: Weemoedt, Lévi - Bedroefd mar dankbaar.
17958: Weems, John Edward - A weekend in September.
112152: Weenink, Jan - Sport in de Sowjet-Unie.
37880: Weer, M.C. ter - Altruïsme bij enkele natuurvolken van Afrika en Australië.
110078: Weerd, W. de - De 'Domeneer' van Turfland. Tien jaren evangelisatie-arbeid in de Drentsche Veenkoloniën.
101537: Weerd, Henk de - Er wordt teveel geluld in de wereld. Het einde van de filosofie.
107342: Weerden, J.S. van - Marnememories.
44673: Weerden, J.S. van - Spanningen en konflikten. Verkenningen rondom de afscheiding van 1834.
98161: Weerden, J.S. van - De Indische reis van Marten Douwes Teenstra 1824-1826.
77713: Weerden, J.S. - Marnememories 1 en 2.
109350: Weerden, J.S. van - De Westpolder. De geschiedenis van een waddenpolder en zijn ingelanden & Aanvulling 1960-1976.
82460: Weerden, J.S. - Marnememories 1 en 2.
48678: Weerden, J.S. van - De Petruskerk van Leens.
109353: Weerden, J.S. van - Marnememories.
45122: Weerden, J.S. van - Zuurdiek, mien dörpke. Mit twei schetsen van Geuchien Zielmoa.
63144: Weerdt, J. de - De wereld van de zeevrachtvaart.
88781: Weerdt, Bart van der - Beesteboel op werkmanslust. Alle wasguud wudde verinneweerd.
85913: Weerlee, Duco van - De stekels van het varken. Brieven uit Bali en Baliem.
79814: Weerlee, Duco van - Tussen Bali en Bawean. Waddeneiland in de Javazee.
85912: Weerlee, Duco van - Indische koortsen. Confrontaties in een verloren paradijs.
85911: Weerlee, Duco van - Sambal Duco. Een autobiografische notitie.
86167: Weerlee, Duco van - Opruiming (alles moet weg).
76134: Weersma, H.A. - Sociale ontwikkeling. Religieus socialistische vragen II, No. 1.
63453: Wees, Ellis van - Riet, een ecologische focus op sloten.
90862: Weevers, Theodoor - Poetry of the Netherlands in Its European Context 1170-1930.
95425: Weezel Errens, Dolf van - Bedehuizen. Kerken in Makkum van baptisten, doopsgezinden, gereformeerden en katholieken.
82315: Weezel, Natascha van - Magere jaren. Anorexiadagboek.
79486: Weezel Errens, Dolf van - Christus geboorte en jeugd in de gewelfschilderingen van Bolswards St. Maartenskerk.
95510: Weg, S. van der & J. van der laverman - Hundert jier Nynke fan Hichtum. Monuminten yn berneliteratuur - Monumenten in kinderliteratuur.
107816: Weg, Jan van der & Toin Duijx - Suja, suze, eia & nane. Wiegeliedjes uit allerlei windstreken in het begin van de 20e eeuw.
107993: Weg, Jant van der - Ut it huodsje fan frou Rienks. Goed fyftich jier Us Frysk Berneboek 1940-1993..
117499: Wegehaupt, Heinz - Alte deutsche Kinderbücher. Bibliographie 1507-1850 (1851-1900). Zugleich Bestandsverzeichnis der Kinder- und Jugendbuchabteilung der Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin. 2 Bände.
112110: Wegen, D. van - Het Vlaamse schilderkunstboek.
55286: Wegener Sleeswyk, Eelke Lok & Gosse Blom, A. van den - SKS Skutsjesilen. Schippers, kommissies, skûtsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen.
40386: Wegener Sleeswyk, Eelke Lok & Gosse Blom, Rienk - Skûtsjesilen. Schippers, kommissies, skûtsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen.
119788: Wegener, Gunther K. - Mossbauer Effect: Principles and Applications.
110011: Wegener Sleeswyk, Rienk & Arend Jan Wijnsma - De boeier Friso. Fries Statenjacht 1894-1954-1994.
127593: Wegewitz, Willi - Rund um den Kiekeberg. Vorgeschichte einer Landschaft an der Niederelbe.
48748: Weggeman, Mathieu - Provocatief adviseren. Organisaties mooier maken.
73630: Weggeman, Mathieu - Kennismanagement. Inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties.
95835: Wegman, H.A.J. - Riten en mythen. Liturgie in de geschiedenis van het christendom.
86501: Wegman, Ita - Im Anbruch Des Wirkens Für Eine Erweiterung Der Heilkunst.
127304: Wehmeyer, Grete - Edgard Varese. Mit gezeichneten Aufnahmen seiner Musik von L. Alcopley.
105639: Wehr, Gerhard - Jung en zijn werk.
114877: Wehrmeijer, Frits - Rotterdamse grachten.
102337: Wehrt, Rudolf van - Beteekenisvolle uren. Zoo ontstond de oorlog! .
86998: WEI HUI - Shanghai baby.
119721: Wei-Chung Lin - Building a Sacred Mountain. The Buddhist Architecture of China's Mount Wutai .
74513: Wei Liang, Diane - Het naamloze meer. Een liefdesgeschiedenis in Beijing.
3726: Wei Sungong (Bianzhu) - Fofa Tu Shuo. Guanyin Tu.
48706: Weidema, Jaap - Dooie vliegen. Een mepverhaal in rijn en foto's.
126721: Weidemann, Julius & Steve Heller (eds.) - Illustration Now! Fashion.
42940: Weidner, Klaus - Wolfgang Wegener. Mit achtzehn farbigen Tafeln und achtundvierzig einfarbigen Abbildungen.
64761: Weiermaier, Peter - Photographie Als Kunst 1879-1979, Kunst Als Photographie 1949-1979 (2 Volumes).
56714: Weigel, Rudolph - Catalog von Kunstsachen und Büchern, welche in der Anstalt für Kunst und Literatur (R. Weigel) in Leipzig vorräthig oder durch dieselbe besorgt werden. Abteilung 1-7.
42097: Weigl, Franz & Johann Zinkl - Ein Bilderbuch vom Lieben Gott.
101790: Weij Peters, I.R.M. de - De waan van zin.
106938: Weij, Marleen van der - Dicht op de muur. Gedichten in Leiden..
126742: Weijel, J.A. - Psychiatry in general practice.
88514: Weijel, Helene - In twee werelden. Gesprekken met kinderen van joodse overlevenden.
65939: Weijer, A. van de - De Religieuse Practijk in een Brabantse Industriestad. , Godsdienst-sociografische verkenningen in Tilburg. Met een woord vooraf door Prof.G.H.L. Zeegers.
124276: Weijers, Jacob - Fluitend over de streep. Op weg naar gene zijde.
126816: Weijnen, A. & Jan van Bakel - Woordenboek van de Brabantse dialecten.
113505: Weijs, Frederik J. - Met beide handen. Uit 't goede hout gesneden.
68285: Weijs, Frederik J. - Een ambacht met riet. Riet, biezen en griendhout.
91157: Weijts, Christiaan - Sluitingstijd. Columns.
75981: Weil, Simone - Oppression et liberté.
80217: Weil, Jiri - De ster van Josef Roubicek. Roman met een nawoord van Philip Roth. Vertaald door Kees Mercks.
121886: Weil, Jiri - Mendelssohn op het dak. Roman met een nawoord van Philip Roth. Vertaald door Kees Mercks.
102938: Weil, Simone - Unterdrückung und Freiheit. Politische Schriften.
104078: Weil, Grete - Happy zei oom.
128601: Weiler, A.G. - Volgens de norm van de vroege kerk, de geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene leven in Nederland.
113898: Weiler, A.C. von - De bakkers-boekjes van Zeelandia, No 1, Broodpenningen, en hun rol in het bakkersleven.
126493: Weiler, A.G. - Willibrords missie. Christendom en cultuur in de zevende en achtste eeuw. Met een vertaling der voornaamste literaire bronnen door P. Bange.
5465: Weiler, Clemens (einleitung) - Jawlensky.
59560: Weill, Alexandre - Het nieuwe Sinaï: oplossing van alle vraagstukken betreffende het leven en den dood.
102317: Weinberg, Joseph - Doden vergieten geen tranen.
99031: Weinberg, Gerhard L. - Visions of Victory. The Hopes of Eight World War II Leaders.
122657: Weinberg, Steven - De eerste drie minuten. Nieuwe inzichten over het ontstaan van het heelal.
115229: Weinberg, Steven - Bouwstenen van het atoom.
121155: Weinberg, Gerhard L. - A World at Arms. A Global History of World War II.
88581: Weingreen, J. - From Bible to Mishnah. The continuity of tradition..
40688: Weingrod, Alex - Israel. Group Relations in a New Society.
122485: Weinreb, Friedrich - Ontmoetingen 1 & 2.
124456: Weinrother, Carl - ich hatt' noch ein paar Fotos von Berlin, Carl Weinrother. Bilder aus dem Alltagsleben der Jahre 1949 - 1953.
57513: Weinstein, M.B. - Het ontstaan der wereld en van de aarde volgens sagen en mythen.
55826: WEINTRAUB, STANLEY - A stillness heard round the world - the end of the great war: november 1918.
110954: Weintraub, Stanley - Uncrowned King: The Life of Prince Albert.
50102: Weis, Wöllem - De Klautje vun Itzeg. Eng sechen vum.
88018: Weis, Margaret & Tracy Hickman - Legenden / 1 Het Tijdperk van de Tweeling.
116389: Weisberg, Gabriel P. e.a. - L'Art Nouveau. La Maison Bing.
128477: Weisbrod, Manfred (u.a.) - Deutsche Dampflokomotiven. Dampflok Archiv. Band I: Baureihe 01-39 // Band II: Baureihe 41-59 // Band III: Baureihe 60-96 // Band IV: Baureihe 97-99.
60814: Weisbrod, Manfred, Dieter Bäzold und Horst J. Obermayer - Das große Typenbuch deutscher Lokomotiven.
92073: Weischedel, W. - Filosofie door de achterdeur.
58982: Weisglas, M. - Benelux. Van nabuurstaten tot uniepartners.
121124: Weisman, Alan - De wereld zonder ons.
115633: Weiss-Armush, Anne Marie - The Arabian Delights Cookbook: Mediterranean Cuisines from Mecca to Marrakesh.
58042: Weiss Gustav - The Book of Glass.
88962: Weiss, John - Ideology of Death: Why the Holocaust Happened in Germany.
15947: Weiss, Peter - Afscheid van mijn ouders.
39751: Weiss, Ernst Felix - Vier Wochen in Wien 1827 Basteyen, Thore und Thürme.
44974: Weiss, Walter M. & Kurt Michael Westermann - The Bazaar. Markets and Merchants of the Islamic World.
126181: Weiss, Helga - Het begon met een ster. Het oorlogsdagboek van een Joods meisje.
126083: Weissberg, Alex - Mensen als koopwaar. Het verhaal van Joel Brand.
73340: Weissberg, Alex - Mensen als koopwaar. Het verhaal van Joel Brand.
110573: Weiße Rose Stiftung - Die Weiße Rose. Der Widestand von Studenten gegen Hitler München 1942/43.
108328: Weissenrieder, F.X. - 100 Jahre schweizerisches Münzwesen 1850-1950. Ein Querschnitt durch ein Jahrhundert eidgenössischer Münzgeschichte und Währungspolitik.
112374: Weisskopf, Kurt - The Agony of Czechoslovakia '38/'68..
83734: Weissman, A.W. - Geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst..
109183: Weissman, A.W. - Amsterdam in de zeventiende eeuw. [Deel 3]. De bouw - en beeldhouwkunst.
100250: Weissmann Klein, Gerda - All But My Life.
96133: Weisweiler (bijeengebracht door), Max - Arabische Sprookjes 1.
59654: Weisweiler, Max (bijeengebracht door) - Arabische sprookjes 2.
95636: Weisz, Josef - Blumen der Alpen.
114765: Weitjens, Joris - De karper voorbij. Een vertelling in verhalen.
46182: Weitzmann, Kurt - Late Antique and Early Christian Book Illumination.
97235: Weitzmann, Kurt - The Icon. Holy Images.
119073: Weizel, Walter - Lehrbuch der Theoretischen Physik. Zwei Bände. Band I: Physik der Vorgänge. Bewegung, Elektrizität, Licht, Wärme; Band II: Struktur der Materie.
125472: Weizmann, Chaim - In dienst van mijn volk Autobiografie van Chaim Weizmann Eerste President van Israël.
122261: Weizsäcker, Carl Friedrich von - Der Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie.
115186: Weizsäcker, C.F. von - de draagwijdte van de wetenschap. Over het ontstaan van het heelal.
84540: Wel, Judith van der - Stemmen. Het geheim van het Koninklijk Concertgebouworkest .
125165: Welagen, Robbert - Raam, sleutel.
97232: Welch, Stuart Cary - Imperial Mughal Painting.
113992: Welch, Cary Stuart - Indische miniaturen uit de Mogoeltijd.
113991: Welch, Cary Stuart - Perzische miniaturen: Vijf handschriften uit de tijd der Sefeviden.
105085: Welch, D.D. - Deuteronomy. The Framework to the Code.
42884: Weldon Johnson, James - Gib mein Volk frei. Acht Negerpredigten.
36249: Wellekens en Patricia Pitisci, Lucrèce - Wild & Gevogelte.
126917: Welleman, Meerten - Dag lieve kijkbuiskinderen. 75 jaar kinderprogramma's.
78730: Wellen, Gerard - De verbeelding van het woord I. De oudchristelijke wereld (200-600). Een iconografische studie..
103308: Welles, Sumner - De laatste kans.
122122: Welling, Dolf - De Expressionisten.
122123: Welling, Dolf - Los Expressionistas.
115950: Welling, Jules - Benedenwinds. Een cyclus.
115955: Welling, Jules - Embargo. Een cyclus.
107483: Welling, Dolf - Die Expressionisten.
80025: Welling, Dolf - Floris Arntzenius.
81851: Wellman, A.M. - So fucking what? (Nederlandse versie).
119500: Wells, M.J. - Brain and Behaviour in Cephalopods.
53588: Wells, H.G. - Een koning die waarlijk koning was. Het boek van een film.
90440: Wells, David - The Penguin Book of Curious and Interesting Numbers: Revised Edition.
84572: Wells, Captain John - The Immortal Warrior. Britain's First and Last Battleship..
126667: Wells, H.G. - De twintigste eeuw en hare waarschijnlijke ontwikkeling.
41648: Wells, Gordon - Dialogic Inquiry. Toward a Sociocultural Practice and Theory of Education.
107687: Welschen Tom - Het Italiaanse complex. Partijen en bewegingen van 1970 tot 1990..
25215: Welsenes, Chr. van - Groninger land. Beeld en tegenbeeld.
116557: Welsh, Frank - A History of Hong Kong.
56514: Welsh Reed, Sue - French prints from the age of the musketeers.
117482: Welsink, Dick & Willy Tibergien (red.) - Onbekend werk van Willem Elsschot in Aarts' letterkundige Almanak voor 1982.
127523: Welsink, Dick & Willy Tibergien (red.) - Aarts' letterkundige almanak voor het jaar 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987.
121362: Weltens, Arno - Theo Colenbrander tapijten.
4420: Welters, Ad. - Uit Valkenburgs verleden.
57327: Welters, Ad. - Kluizenaars in Limburg.
83239: Weltevreden, Henk - Het Grote Water of over de lotgevallen van een Hollandse knaap en zijn ontwortelde oom..
94650: Welvaert, Ernest & Karel Mechiels - Ernest Welvaert.
110910: Welzl, Jan - Dertig jaren kluizenaars van de Pool. Bewerkt door Mr. P.J.A. Boot.
102004: Wember, valentin - De wil tot vrijheid. Een filosofie voor jonge mensen.
63471: Wemelsfelder, P.J. - Plan voor een redelijke Nederlandse samenleving.
127255: Wenborn, Neil - Stravinsky.
19895: Wenckebach, L.W.R. - Oud-Amsterdam. 100 Stadsgezichten.
61300: Wenckstern, Fr. von - Bibliography of the Japanese Empire: Being a Classified List of the Literature in European Languages Relating to Dai Nihon [Great Japan] Published in Europe America and the East. Volume II. Comprising the Literature from 1894 to the Middle of 1906.
127706: Wendel, W.J. - Groningens Akademiefeest van september 1864.
84751: Wendel, W.J. - Groningens Akademiefeest van september 1864.
101888: Wendel, Hermann - Danton. Vertaling L. van Bergen.
127179: Wendelboe, Tim - Coffee with Tim Wendelboe.
102491: Wendland, Sigurd - Mauerstattleben, Mauer stadt Leben, Mauerstadtleben, oder da müssen die Menschen gelebt haben. Ein Fotobuch. Fotos von Sigurd Wendland.
85524: Weng Li (ed.) - Hutongs of Beijing.
84304: Wengel, Tassilo - Gartenkunst im Spiegel der Zeit.
60745: Wenger, William - Eisenbahnen der Welt.
99000: Wenham, Edward - Old silver for modern settings.
86608: Weninger, Peter - Egon Schiele-Museum Tulln Eine Dokumentation zu Leben und Werk von Egon Schiele (1890 Tulln - 1918 Wien).
85639: Wennberg, Kåa - Strindberg på Brevik.
123159: Wennekes, Wim & Durk Reitsma - Hotel Van der Werff.
108259: Wennekes, Emile & Louis Peter Grijp - De hele dag maar op & neer. Over heien, heiliedjes & Amsterdamse cultuurtempels.
85554: Wennekes, Wim & Igor Cornelissen - De Engelbewaarder Omtrent De avonden. Het hulpje van Gerard Kornelis van het Reve. Het winterverhaal dat Gerard Kornelis van het Reve niet schreef.
50599: Wennekes, Wim e.a. - Het Nederland van Nescio. Schrijft u over mij maar nix [Nescio 1882-1961]..
62505: Wennekes, Wim - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de van Miereveldstraat.
79646: Wennekes, Wim - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
46865: Wennekes, Wim e.a. - Jezus Maria! Van het Reve, van het Violet en van de Dood.
43435: Wenner, Jann - John lennon. De interviews uit Rolling Stone.
63644: Wenniger, Lucas - De stinkende scharrelpapegaai. En andere bizarre beesten.
24330: Wenseleers, Luk - De Poëzie is niet meer van gisteren. Paul van Ostaijen, Martinus Nijhoff en het nieuw-realisme.
66178: Wensing, J.H. - Avondgesprekken tusschen een Katholiek Pastoor en Drie Jongelingen over den Paus. Iets voor onze tijd.
86096: Wensink, J.J. - The Emma Range in Surinam. A study of physical geographical problems,-including the morpho-tectonical evolution- and weathering phenomena.
62866: Went, F.A.F.C. - De jongste toestanden der vacuolen.
62912: Went, F.A.F.C. - Botanische problemen der laatste 15 jaren.
43297: Wentinck, Cjharles - De Nederlandse schilderkunst sinds Van Gogh.
71806: Wentinck, Charles - Van Dongen.
48604: Wentink, Ton - Leiderschap in kwaliteitsmanagement. Managers en medewerkers aan de slag met produktiviteit en kwaliteit. Deel 2: toepassingen..
91057: Wentink, K. - Het beeld verwoord. Schrijvers in 6 Leidse musea. (Abdelkader Benali, Jan Wolkers, Boudewijn Büch, Geerten Meijsing, Armando, Doeschka Meijsing).
110395: Wenzler, Claude - L'Heraldique.
96593: Werd, Guido de a.o. - Marenne Welten. Expedition..
21648: Weremeus Buning, J.W.F. - Verzamelde gedichten.
116666: Weren, Wim - Intertextualiteit en bijbel.
119909: Werf, Siebren van der - Het Nova Zembla verschijnsel. Geschiedenis van een luchtspiegeling.
88362: Werf, Hand van der - Den Uyl. Profiel van een politicus.
97150: Werf, Akke van der - Openluchtmuseum Het Hoogeland. Een en ander over de geschiedenis van de panden van het openluchtmuseum, over hun vroegere bewoners en over de restauratie, herbouw en reconstructie.
67714: Werf, Hans van der - Wiegel. Profiel van een politicus.
113159: Werfel, Franz - Het sterfhuis.
127951: Werfel, Franz - Horet die stimme.
66834: Werff, Egbert van den e.a. - Van Anna Varwers Convent tot Zuiderkerk. Gasthuizen & Godshuizen in Groningen..
38576: Werff, E.O. van der - De Martini. kerk en toren in hartje stad.
113803: Werff, S. van der - Wadden-ijstochten Schiermonnikoog winter 1928-'29.
107582: Werff, E.O. van der - Katholieken in de Marne sinds 1594. In en rond de parochies Wehe den Hoorn en Kloosterburen .
61700: Werff, Egbert van der - De St.-Franciscuskerk te Groningen 1934-2004..
117010: Werff, J.L.J. van der - Vliegtuig en radio.
81761: Werff, E.O. van der - Martini. Kerk en toren..
127673: WERFF, E. O. VAN DER & A. L. HEMPENIUS - Waterschappen in Groningen. Ontwikkkelingen tot het jaar 2000..
41095: Werff, Y.P.W. van der - Een kabinet van Westbrabantse gezichten bevattende de Baronie en het Markiezaat met inbegrip vn de voormalig Hollandse plaatsen.
127731: Werff-Wijsman, Nique van der - Kook nu eens zelf Indisch en Chinees.
93805: Werfhorst, Aar van de - Volcmar de ommelandvaarder.
5794: Weringh, Koos van - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
52432: Weringh, Jac. van - Onrust is van alle tijden. Opstellen over criminaliteit in Nederland.
86699: Weringh, Koos van - Zoltan Forrai. Portret van een veelzijdig kunstenaar.
98016: Weringh, Jac. van - De afstand tot de horizon. Verwachting en werkelijkheid in de Nederlandse criminologie.
74528: Weringh, Koos van - Getekende Wereld. De kijk van F. Behrendt en Opland op het wereldgebeuren, 1961-1975..
88398: Werk, Peter van der - Peterus von Edelstein.
112642: Werkgroep Julius de Goed - Schrijfmethode voor de baisschool. Ik schrijf. Verbindingsboekje.
99396: Werkhoven, Joek van & Hans Langbroek - Naar bed? Naar bed!.
19908: Werkman, Evert - Leer mij ze kennen... de Amsterdammers.
126764: Werkman, Hans - Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Mérode.
103237: Werkman, Evert - 100 jaar bouwen 50 jaar nationale woningraad. Beknopt overzicht van de geschiedenis van de volkswoningbouw in Nederland ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van de Nationale Woningraad.
110308: Werkman, Hans - Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Mérode.
110309: Werkman, Hans - Het leven van Willem de Merode.
123469: Werkman, Martin & Lenny Bulthuis - Het geboortedorp van de broers Werkman / Leens rond 1890.
35198: Werkman, Evert en Jac.G. Constant - Tien jaren te kijk. Hoogtepunten uit onze vaderlandse persfotografie.
113512: Werkman, Fie - Herinneringen aan mijn vader Hendrik Nicolaas Werkman.
87976: Werkman, Hans (red.) - Er gaat een man door Kanaän. Negen ontmoetingen met Jezus.
107392: Werkman, Gerhard - Behouden vaart.
69008: Werkman, H.N. - Brieven van H.N. Werkman 1940 - 1945.
104943: Werkman, Willy - Op weg naar Palestina. Getuigenis van een staat in wording.
90917: WERKMAN, H.N. - De volledige brieven aan Ate en Wiea.
45641: Werkman, H.N. - Brieven van H.M. Werkman 1940-1945.
13278: Werkman, H.N. - Brieven van H.N. Werkman 1940 - 1945.
51845: Werle, Gerhard - Principles of International Criminal Law.
59037: WERLE, LOUKIE & COX, JILL - Ingrediënten.
30505: Wermeskerken, Henri van - Snoeti's wilde jaren. De geschiedenis van een hond.
108329: Werner, Klaus & Fritz; Culman - 25 Jahre Werner-Verlag: Dusseldorf 1945 - 1970 & Der Bau der holzernen Brucken in den Vereinigten Staaten von Nordamerika.
2843: Werner, Hans - Het domein van Confucius.
92320: WERNER VERMEULEN - Jonathans keuze.
40585: Werner, Alfred (selected, edited end introduced by) - Pascin. 110 drawings.
126682: Werner Schmidt-Pretoria - Een president: (De roman van Paul Krüger). Vertaling van Henri Broekman.
7616: Werner, K. - Zoetwater vissen..
61012: Werner, E.T.C. - Myths and legends of China.
93817: Werner, Jan - Abraham Ortelius [1527-1598]. Aartsvader van onze atlas.
126202: Werner, Florian - Slakken.
97980: Werner, Nils & Eberhard Binder-Stassfurt - De kip met de vreemde kuikentjes.
124608: Werner, Maria & Wolfgang Werner - Gerhard von Graevenitz, Weisse Strukturen Lichobjekte kinetische Objekte Spielobjekte.
108216: Werners, J. e.a. (red.) - Demeter 1913-1953. Uitgave ter gelegenheid van het achtste lustrum van de Vereniging van Leerlingen van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Groningen.
121049: Wernicke, Carl - Grundriss der Psychiatrie in klinische Vorlesungen.
84347: Wersch, S. van - De gnostisch-occulte vloedgolf. Van Simon de Tovenaar tot New Age. Een kritische beoordeling.
112233: Werth, Alexander - Rusland in oorlog, 1941-1945.
102867: Wertheim, W.F. e.a. - Tien jaar onrecht in Indonesië. Militaire dictatuur en internationale steun..
87545: Wertheim, Wim F. - China om de zeven jaar. Studiereizen naar het aardse rijk.
88522: Wertheim-Cahen, T. - Getekend bestaan: beeldend-creatieve therapie met oorlogsgetroffenen.
103066: Wertheim, W.F. - Elite en massa. Een bijdrage tot ontmaskering van de elitewaan..
17805: Wertheim, W.F. en E. Zuürcher (redactie) - China. Tussen eergisteren en overmorgen.
65806: Wertheim, W.F. - In gesprek met mijzelf. Overdenkingen over weten, begrijpen en geloven.
100206: Wertheim, Johan G. - Johan G. Wertheim. 1898 - 1977. Beeldhouwwerken en tekeningen.
116727: Wertheim, Margaret - De broek van Pythagoras. God, fysica en de strijd tussen de seksen.
98005: Wertheimer, E. - De Britsche arbeiderspartij.
78099: WERTHER, HANS - Biesbosch panorama.
71331: Werumeus Buning, J.W.F. - Een ontmoeting met vreemde gevolgen (hoe Maria Lécina geschreven werd).
124351: Werumeus Buning, J.W.F. - Les vins de Bordeaux, zijnde de beschrijving der ervaringen opgedaan op eene reis in deze voorname en weldadige landstreek, verrijkt met een en ander over hare onverbeterlijke en zegenrijke wijnen.
71368: Werumeus Buning, J.W.F. - In memoriam.
72900: Werumeus Buning, J.W.F. - De ware geschiedenis van Tristan en Isolde. In het kort naverteld door J.W.F. Werumeus Buning met de houtsneden uit het oude volksboek van 1484.
114537: Werumeus Buning, J.W.F. - 40 jaar N.S.M. Gedenkboek van de N.V. Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij Amsterdam 25 augustus 1894 - 25 augustus 1934.
110680: Weruméus Buning, A. - Een zeeofficier-oranjeman en andere schetsen. Bloemlezing uit de werken van A. Weruméus Buning.
38166: Werumeus Buning, J.W.F. - Ik zie, ik zie wat gij niet ziet III. Derde zwerftocht door ons land.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .[an error occurred while processing this directive]

5/9