Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
48523: Waals, Jacqueline E. van der - Iris.
88380: Waals, Jacqueline van der - De mooiste gedichten van Jacqueline van der Waals.
86255: Waals, Jacqueline E. van der - Laatste verzen.
86256: Waals, Jacqueline E. van der - Laatste verzen.
105398: Waals, Laurens van der - Apollo's reis door Nederland. Geografische gedichten.
68631: Waard (redactie), Elly de - Chr. J. van Geel. Een bundel over zijn poëzie, oorspronkelijk verschenen als raam-nummer vermeerderd met 9 nieuwe artikelen.
51153: Waard, Michèle de - Duitsland achter de schermen. Het wonder van de Berlijnse Republiek.
77379: Waard, Elly de - Eenzang twee. Het ikst.
99458: Waard, R. de - Het Het draaiorgel + supplement de periode 1971-1988.
40370: Waardenburg, P.J. - Het rassenvraagstuk in onzen tijd. Een biologische toelichting.
105643: Waardenburg, Jacques - Islam. Norm, ideaal en werkelijkheid.
69593: Waarssenburg, Hans van de - Theun de Vries. Voetsporen door de tijd. Portret van een kunstenaar.
64053: Waasdorp, Joop - De mast had.
86908: Waasdorp, Joop - Het kerstfeest der vissers & De opstapper.
84949: Wachsmann, Nikolaus - Hitlers gevangenissen. De rechtsorde in nazi-Duitsland.
114352: Wachter, L. de (naverteller) - De waarachtige reis van Marco Polo. Naverteld en geillustreerd.
55756: Wächter, Otto - Restaurierung und Erhaltung von Büchern , Archivalien und Graphiken.
94518: Wachter, F. de - Over nut en nadeel van het postmodernisme voor het leven.
23949: Wachters, H.J.J. - Wereldspiegel der 20ste eeuw. Historisch, politiek en economisch overzicht van het wereldgebeuren van 1900-1950. 4 delen.
109726: Waddington, Allan & Philip Swindells - Fuchsia's in huis en tuin.
118322: Waddington, C.H. - Behind Appearance. A Study of the Relations between Painting and the Natural Sciences in This Century.
108820: Wade, Nicholas - A Troublesome Inheritance. Genes, Race and Human History.
42485: Wade-Matthews, Max - Beroemde treinreizen rond de wereld. De 95 mooiste treinroutes.
60774: Wade-Matthews, Max - Beroemde treinreizen rond de wereld. De 95 mooiste treinroutes.
76723: Wadman, Anne (red.) - Frieslands dichters. Bloemlezing uit Friese lyriek sinds 1880, met vertalingen in het Nederlands. Samengesteld, ingeleid en van een bio-bibliografie voorzien door Anne Wadman.
86416: Waechter, Dorothée & Sybille Pietrek - Der mobile Garten. Konzepte für große Pflanzgefäße.
118624: Waerden, B.L. van der - Ontwakende wetenschap. Egyptische, Babylonische en Griekse wiskunde.
90943: Waes, Frank (A.M. de Jong) - Mensenmarkt.
109912: Waetzoldt, Stephan [ed.] - Tendenzen der Zwanziger Jahre. 15. Europäische Kunstausstellung, Berlin 1977.
56435: Waetzoldt, Wilhelm - Dürer und seine Zeit.
42125: Wafelbakker, F. - Hygiëne voor jonge mensen.
118262: Wafu Kenchikusha - Wafu kenchiku to take : zosaku to isho.
56021: Wagemakers, Denise - Receptenbrochure.
105679: Wageman, P. e.a. - Russische sprookjes. Volksverhalen en legenden.
115382: Wageman, Patty e.a. (red.) - Museum De Buitenplaats. Derde Huid. Organische architectuur van Hundertwasser en Alberts & Van Huut.
98727: Wagemans, Hans - Schubert.
83664: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. vijfentwintigste & zesentwintigste deel.
83687: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Drieendertigste en vierendertigste deel.
83666: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Vijfendertigste & zesendertigste deel.
83685: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Zevenentwintigste en achtentwintigste deel.
83686: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Negenendertigste en veertigste deel.
83669: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Zevenendertigste en achtendertigste deel.
83667: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Drieentwintigste & vierentwintigste deel.
83665: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Eenendertigste & tweeëndertigste deel.
83662: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. negenentwintigste deel & dertigste deel.
96050: Wagenaar, J. (vert.) - Canadeezen bouwen bruggen - De geschiedenis van het Tweede Bataljon der Royal Canadian Engineers 1940 - 1945.
91978: Wagenaar, Jan - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe, beschreeven, door Jan Wagenaar, historieschryver der stad.
72262: Wagenaar, F.P. - Dat de regeringe niet en bestaet by het corpus van de magistraet van Den Hage alleen. De Sociëteit van 's-Gravenhage [1587-1802]. Een onderzoek naar bureaucratisering.
91299: Wagenaar, M. - Encyclopaedie voor voedings- en genotmiddelen.
107573: Wagenaar, C.G. - De Johannes Kerkhovenpolder 1950-1980. Kroniek van een Dollardpolder.
98594: Wagenbach, Klaus - Franz Kafka in dagboeken, brieven, documenten en afbeeldingen.
55466: Wagenbach, Klaus - Franz Kafka. pictures of a life.
115910: Wagendorp, Bert - Masser Brock.
30387: Wagendorp, Bert e.a. - Tussen Bordeaux en Alpe d'Huez. Nederland in 100 jaar Tour de France.
68223: Wagendorp, Bert - Ventoux.
114861: Wagener, W.A. - Rotterdam onherroepelijk .
115223: Wagener, W.A. - Rotterdam onherroepelijk .
64187: Wageningen, J. van & F. Muller als bewerker - Latijnsch woordenboek.
66655: Wageningen, J. van & F. Muller als bewerker - Latijnsch woordenboek.
43059: Wageningen, Jan van & Thoe Dekama - Frieslând inna wiel end ho der üt.
54362: Wagenveld, P. & N.W. Velders - Natuurkunde 1 & 2.
54361: Wagenveld, P. & N.W. Velders - Werktuigkunde 1 & 2.
111053: Wagenvoort, H. a.o. - Freedom and Restriction in Science and Its Aspects in Society.
114448: Wagenvoort, H. - Muziek der spheren. Bloemlezing van de schoonste gedichten uit de wereldpoëzie, benevens den oorspronkelijken tekst voor zoover het betreft gedichten in de latijnsche, fransche, engelsche of duitsche taal. De Oudheid.
55173: Waghenaer, Lucas Jansz - Spieghel der Zeevaerdt. Leyden 1584-1585.
33127: Wagner, Georg - Die Bärenhöhle bei Erpfingen.
85868: Wagner, E.D. - Frère et soeur. Da junge Geschwisterpaar. Die schönsten Opern-Melodien, Volkslieder etc. für Piano zu vier Händen.
65680: Wagner, H. - Über die Organisation der Warenhäuser - Kaufhäuser und der großen Spezialgeschäfte.
62857: Wagner, Hermann - Malerische Botanik. Schilderungen aus dem Leben der Gewächse. Populäre Vorträge über physiologische und angewandte Pflanzenkunde.
55465: Wagner, Anna - Sierk Schröder, Schilder en tekenaar.
112399: Wagner, Wolfgang - Die Teilung Europas. Geschichte der sowjetischen Expansion bis zur Spaltung Deutschlands. 1918-1945..
51285: Wagner, Richard - De fliegende Höllander.
51202: Wagner, Richard - Tristan und Isolde. Complete Orchestral Score..
101636: Wagner, Richard - Gotterdammerung.
85296: Wagner, Jens Christian - Konzentrationslager Mittelbau-Dora 1943-1945: Begleitband zur ständigen Ausstellung in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora.
110106: Wagner, Eduard - Hieb- und Stichwaffen.
89457: Wagner, Winifred - Winifred Wagner. A Life at the Heart of Hitler's Bayreuth..
88072: Wagt, Wim de - De Zeilbrug over de Schinkel. Geschiedenis van een Amsterdamse brug.
111819: Waheb, Ir M.H. - Laziez. Gezond en verrukkelijk, exotische gerechten uit Afghanistan..
84552: Wahlde, Franz von - Ausgebüxt. Das Tagebuch des Schiffsjungen Franz von Wahlde über seine Reise mit der Bark Pallas nach Südamerika, Mauritius, Indien und Java 1884 bis 1886.
109428: Wahlde, Urban C. von - Gnosticism, Docetism, and the Judaisms of the First Century: The Search for the Wider Context of the Johannine Literature and Why It Matters.
54959: Wainaina, Binyavanga - Op een dag zal ik schrijven over Afrika.
118304: Wainwright, A. - Wainwright's Coast to Coast Walk.
119063: Waismann, Friedrick - Introduction to mathematical thinking. The formulation of concepts in modern mathematics.
81981: Waitte, hans de - Hemelhoog juichend. Leven met manisch-depressieve aanleg.
71898: Waitz, Georg - Jahrbucher des deutschen Reichs unter Konig Heinrich I.
105124: Wajdenbaum, Philippe - Argonauts of the Desert : Structural Analysis of the Hebrew Bible.
108604: Wakabayashi, Bob tadashi - Modern Japanese Thought.
99175: Wakeman, Frederic - The fall of imperial China.
4973: Wal, S.L. van der - Officiële bescheiden betreffende de Nederland-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Zevende deel 6 januari - 20 maart 1947.
40871: Wal, F. van der - De oudste vakbond van ons land. Ontstaan en vijftigjarige werkzaamheid van den algemeenen Nederl. Typografenbond beschreven door den hoofdbestuurder.
91920: Wal, Jaap van der (samenst.) - Moatst ris sjen" Smallingerland. Oude beelden uit het weekblad Fen Fryske Groun 1927-1949.
114020: Wal, M. van der - Evert Musch. Schilderijen / tekeningen / grafiek..
4968: Wal, S.L. van der - Officiële bescheiden betreffende de Nederland-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Vijfde deel 16 juli - 28 oktober 1946.
4974: Wal, S.L. van der - Officiële bescheiden betreffende de Nederland-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Achtste deel 21 maart - 20 mei 1947.
45035: Wal, Dineke van der - Langs het monnikenspoor. Klooster Aduard en de Kroniek.
107504: Wal, F. van der - De oudste vakbond van ons land. Ontstaan en vijftigjarige werkzaamheid van den algemeenen Nederl. Typografenbond beschreven door den hoofdbestuurder & Een tienjarig tijdperk. Streven en werkzaamheid van den Algemeenen Nederlandschen Typografenbond in de jaren 1916-1926. Vervolg op : De Oudste Vakbond van ons land.
112899: Wal, Hendrik van der - Het zegefeest. Drama in één bedrijf.
96232: Wal, S.L. van der - Besturen overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië..
112942: Wal, Hendrik van der - Nero en Agrippina. Drama in drie bedrijven.
74804: Walburg, J. - Groninger tijdingen deel 1. Het Prinsenhof van fraterhuis tot studio.
73628: Walburg, Jan Auke - Integrale kwaliteit in de gezondheidszorg. Van inspecteren naar leren.
93502: Walch, J.L. - Judas Ish-Karioth. Toneelspel in drie bedrijven..
112959: Walch, J.L. - Judas Ish-Karioth. Toneelspel in drie bedrijven.
112917: Walch, J.L. - Judas Ish-Karioth. Toneelspel in drie bedrijven.
79813: Walcott, Derek - Omeros.
118993: Walcott, Derek - Omeros.
43870: Wald, Ann - Cooking the Jewish way.
70142: Wald-Zedwitz, E. von - Dora's offer.
75742: WALDA, DICK - Gevangen in het ijs . De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla..
62092: Walda, Dick - Trompettist in Auschwitz, Herinneringen van Lex van Weren.
112156: Walda, Dick - Buurman woont 170 km verder - Reisimpressies uit de Sowjet-Unie.
115813: Walden, Wouter - 3 Jongens en een auto.
66559: Walden, Hilaire - Dressings en marinades. Klassieke en nieuwe smaakgevers voor perfecte gerechten.
115357: Waldheim, Charles - Constructed Ground: The Millennium Garden Design Competition.
97502: Waldorp, Jan & Boy Wolsey (verzamelaar) - Zangzaad voor kampeerders.
65360: Waldorp, H. - Stoomlocomotieven.
117798: Waleczek, Lioba (samenst.) - Rondom koken. Het onmisbare handboek.
111733: Wales, Gerard of - The History and Topography of Ireland.
111728: Wales, Gerard of - The Journey Through Wales and The Description of Wales.
38033: Waleson - Waleson's haakboekje. patronen en beschrijving, 1e, 2e en3e stukje.
119426: Waley, Arthur - The Nine Songs: A Study of Shamanism in Ancient China.
87122: Waley, Arthur - Oriental Art and Culture: A Study of Chinese, Indian and Japanese Art. Vol. II Plates.
119531: Waley, Arthur - Three Ways of Thought in Ancient China.
23683: Walgrave, Alois - het leven van Guido Gezelle. Vlaamschen priester en dichter.
537: Walker, Bryce S. en de redactie van Time-Life boeken - De wereld der woeste natuur: De Rocky Mountains.
29984: Walker, Coral - 150 heerlijke recepten voor partyhapjes en cocktails.
116806: Walker, Clarence E. - We Can't Go Home Again: An Argument About Afrocentrism.
7082: Walker, Alice - The temple of my familiar.
94226: Walker, Myriah Krista - In gesprek met de vier seizoenen. Meditaties van de 'Grasses Roots'.
104239: Walker, R.A. - The best of Beardsley. Collected and edited by R.A. Walker.
49742: Walker, John A. - Art Since Pop.
116781: Walker, Clarence E. - Deromanticizing Black History: Critical Essays Reappraisals.
60265: Walker, Philip - Woodworking Tools.
60261: Walker, Philip - The Victorian Catalogue of Tools for Trades and Crafts.
65597: Walker, Ursitti & McGinnis - Photo Manifesto. Contemporary Photography in the USSR.
1488: Walker, Alice - Verliefd en verloren.
104635: Walker, Eric Anderson - The Great Trek.
109940: Walker, Alice - Meridian. The Third Life of Grange Copeland. You Can't Keep a Good Woman Down.
113448: Wall, J.W.M. van de - De valkerij op het Loo..
60937: Wall, Henning - Bernina-Express - Im Panoramazug über die Alpen .
107434: Wall, Willem van de - Methodische toepassing der muziek bij de behandeling van van ongewone personen. Geautoriseerde vertaling van een drietal zijner geschriften voorafgegaan door een inleiding van dr. W.H. Cox.
93305: Wallace-Murphy, Tim - De verborgen boodschap in Christelijke renaissancekunst. De ontcijfering van de geheime ketterse code in beeldende kunst en kerkarchitectuur.
111380: Wallace, Alfred Russel - Het Maleise eilandenrijk.
114844: Wallace, Edgar - De doodende wijsvinger.
112572: Wallace-Wells, David - De onbewoonbare aarde.
5838: Wallace, Lewis - Ben-Hur. Een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde.
51014: Wallage, Jacques - Plaats van bestemming.
100176: Wallage, Leo - Rotmoffen", zie mijn moeder.
105779: Wallbank, T. Walter a.o. - Civilization. Past and Present. Vol. 1: to 1684; Vol. 2: 1650 - 1965.
39517: Waller, George - Kidnap de geschiedenis van de Lindberghzaak.
64139: Waller, Klaus - Lexicon van historische vergissingen. Van Adam & Eva tot zeppelin.
92546: Wallerstein, Immanuel - Historisch kapitalisme.
32850: Wallis, Mieczyslaw - Canaletto the painter of Warsaw.
83273: Wallis, Allan D. - Wheel Estate: The Rise and Decline of Mobile Homes.
96643: Wallon, H. - Jeanne D'Arc. Edition Illustree.
113341: Walpole, Horace - The castle of Otranto..
73365: Walpole, Hugh - Levensmoed (Fortitude). Geautoriseerde vertaling van mevrouw G. van Uildriks.
94029: Walraven, Willem - Een maand in het boevenpak. Een novelle. Bezorgd door Frans Schamhardt..
87903: Walraven, W. - Eendagsvliegen. Journalistieke getuigenissen uit kranten en tijdschriften..
83361: Walsch, Neale Donald - Van dag tot dag. Meditaties uit Een ongewoon gesprek met God.
94064: Walschap, Gerard - Trouwen.
64043: Walschap, Gerrit - Ik moet in geweten de wijsheid.
98485: Walschap, Gerard - Tor.
85583: Walschap, Gerard - Dit is schrift 3 van jaargang 9 der Vrije Bladen. Jan Frans Cantré.
94062: Walschap, Gerard - Ons geluk.
53245: Walschap, Gerard - Een mensch van goeden wil.
85231: Walschap, Gerard - Brieven: 1921 -1950 / 1951-1965 / 1966- 1989 (3 delen compleet). Verzameld en toegelicht door Carla Walschap en Bruno Walschap m.m.v. Harold Polis.
18381: Walschap, Gerard - Het kind.
118994: Walser, Robert - Fritz Kocher z'n opstellen. Vertaald door Jeroen Brouwers.
118995: Walser, Robert - Jakob van Gunten, een dagboek. Vertaald door Jeroen Brouwers.
101273: Walser, Robert - Het einde van de wereld. Getekend door Walter Schmogner en vertaald door Guus Kuijer.
109849: Walsh Anglund, Joan - Een heel jaar rond.
63968: Walsh-Anglund, Joan - A Book of Good Tidings from the Bible.
108896: Walsh, Maurice - Bitter Freedom. Ireland in a Revolutionary World 1918-1923 .
88353: Walsh, Michael - De pausen. 2000 jaar kerkleiderschap.
107891: Walsh, Ciaran - Financiële kengetallen - managementinstrumenten.
119392: Walshe, Maurice (translator) - Long Discourses Of The Buddha. Translation of the Digha-Nikaya .
114532: Walsingham, & Ralph Payne Gallwey - Shooting: Moor and Marsh.
94494: Walter, Gérard - Het dagelijks leven in Byzantium te tijde van de Comnenen 1081-1180.
98451: Walter, Jess - Schitterende ruïnes.
107690: Walter Nicolas - Wat is een anarchist..
99501: Walters, Derek - Geheimen van de Chinese astrologie.
65363: Walters, David - British Railway Bridges.
87080: Walters, Derek - Ming Shu. De kunst en praktijk van de Chinese astrologie.
42798: Walters, Nel - Nederlands spreekwoordenboek.
108300: Walters, H.B. - History of Ancient Pottery: Greek, Etruscan, and Roman Vol. II.
94773: Walther, Ingo F. & Metzger, Rainer - Vincent van Gogh : Sämtliche Gemälde [in zwei Bänden]: Band I: Etten, April 1881 - Paris, Februar 1888.- Band II: Arles, Februard 1888 - Auvers-sur-Oise, Juli 1890.
86638: Walther, Ingo F. (red.) - Paris, Berlin. 1900 - 1933. Übereinstimmungen und Gegensätze. Frankreich- Deutschland. Kunst, Architektur, Graphik, Literatur, Industriedesign, Film, Theater, Musik.
86531: Walther, Hedda - Mutter und Kind.
67598: Walther, Ingo F. & Metzger, Rainer - Chagall 1887-1985. schilderkunst als poëzie..
100196: Walther en Rainer Metzger, Ingo F. - Marc Chagall 1887-1985. Malerei als poesie.
110885: Walton, T. - Leer uw schip kennen: een eenvoudige verklaring van daartoe noodige zaken als samenstelling, stabiliteit, drijfvermogen, slingeren, vrijboord enz. van schepen.
86253: Walvisch, Mickey - Zo groen als gras.
116586: Walzer, Michael - Tolerantie.
113559: Wandel, gertie - Moderne kruissteek-motieven; ruim 500 voorbeelden met telpatronen.
76621: Wander, P. - Haagse huizen van Oranje. Vier eeuwen paleizen en huizen van de Oranjes in en om de residentie.
82984: Wanders, Gijs - Stille getuigen.
82480: Wanders, Gijs - Gedwongen verzet.
96127: Wandrey, Rudiger - Gids van walvissen en robben.
87398: Wang Yong-yan & Zhang Zong-hu - Loess in China.
56684: Wang Wusheng - Guilin Scenery Photo Collection.
87014: Wang Meng & Wang Anyi - De staart van de vlieger. Chinese verhalen van kort na de Culturele Revolutie. Vertaald door R. Sybesma.
98929: Wang Shixiang - Connoisseurship of Chinese Furniture. Ming and Early Dynasties. Volume 1: Text. Volume 2: Plates.
28669: Wang, Lulu - Het witte feest.
98336: Wang Jiawei - History.
15929: Wang, Lulu - Het lelietheater.
15930: Wang, Lulu - Brief aan mijn lezers.
28797: Wang Anyi - Baotown.
107112: Wang Hongzhen; Xia Xiangrong & Tao Shilong - A Brief History of Geology in China.
92023: Wang, Lulu - Seringendroom.
87008: Wang Ping - Vossengeur.
12047: Wang, Lulu - Het tedere kind.
116530: Wang HuiJiong & Li Boxi - China towards the Year 2000.
4946: Wang Meng - Le Papillon.
12050: Wang, Lulu - Het lelietheater.
66504: Wang Liangbi e.a. - The pocket English-Chinese (pinyin) dictionary.
4206: Wang Ying - The child bride.
15925: Wang, Lulu - Het witte feest. Novelle.
13523: Wang Anyi - Lapse of Time.
13482: Wang Shifu - Romance of the Western Bower.
13483: Wang, Lulu - Het witte feest.
87015: Wang Anyi - Een dorpsvertelling uit Klein-Bao.
291: Wang, Lulu - Het lelietheater.
88150: Wangerin, Walter - Een heilig avontuur. De beste verhaslen uit de bijbel.
52416: Waning, Jac. van - De zedelijke taak der politie.
77041: Wannée, J.C. - Vonken van het groote vuur.
70141: Wannée, C.J. - Kookboek van de Amsterdamsche huishoudschool.
118355: Wannée, C.J. - Kookboek van de Amsterdamsche huishoudschool.
117664: Wannée, C.J. - Kookboek van de Amsterdamsche huishoudschool.
77589: Wannenburgh, Alf & J.R. Dickson - Die Natuurwonder van Suid-Afrika.
40731: Wannenburgh, Alf - Buschmänner. Eine Kultur stirbt in Afrika.
62710: WANNER, GUSTAF ADOLF - The First Cocoa Trees in Ghana 1858-1868.
42092: Wannske, M. - Es waren zwei Königskinder. Liederband 2. Sechs Lieder.
107593: Wanroij, Frans van - De Vrie Heerlijkheijd van Westerdijxhorn.
119516: Wanroij, Fons van - Tot gemak van den reisenden man. Met de trekschuit van Groningen naar Warffum.
66903: Wanrooy, Marcel J. - Leidinggeven tussen professionals.
59296: Wansinck, J.C.M. - Drie zeventiende-eeuwsche admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen..
102513: Wansink, D.J. - Het Socialisme op de tweesprong. Geboorte van de S.D.A.P..
58387: Wap, Hans - Duister, Frans. - Hans Wap: pastels en schilderijen / grafiek en decors.
94355: Wap, Hans - Nomade.
101600: Wap - De stad Utrecht. Album bevattende afbeeldingen harer voornaamste gebouwen en gezigtspunten met historische bijschriften door Dr. Wap.
55678: Wapenaar, A. - Het komend koninkrijk.
106051: Wapnick, Kenneth & W. Norris Clarke - A Course in Miracles and Christianity: A Dialogue.
106052: Wapnick, Kenneth - A Talk Given on a Course in Miracles. An Introduction.
71695: Warburg, Anna & Elsa Beskow - Voor altijd bezige kinderhanden.
102188: Ward Price, G. - Ik ken deze dictators.
75694: Ward, Christopher - Het Panamakanaal.
93420: Ward, Geoffrey C. - The West; an Illustrated History.
61310: Ward, A.C. - 20th Century English Literature 1901-1960.
61325: Ward, K. Anthony - First Editions: A Field Guide for Collectors of English and American Literature.
107674: Ward, Colin - Anarchie in actie. De welvaartsstaat stort in elkaar..
96613: Ward, Geoffrey C. & Lynn Novick - The Vietnam War: An Intimate History.
96097: Wardropper, Ian a.o. - Chiseled with a Brush : Italian Sculpture 1860-1925 from the Gilgore Collections.
74047: Warhol, Andy - Andy Warhol - de Facto Art Magazine.
113577: Wark, Mirja - Si'ira. Het rijke ceintuurweefsel van de Wayuu Indianen uit de Guajira. het noordelijk grensgebied van Venezuela en Colombia : la apreciada faja tejida de los indios Wayuu de la Guajira, en el límite septentrional entre Venezuela y Colombia : the intricate belt weaving of the Wayuu Indians from the Guajira, the northern border area of Venezuela and Colombia.
37295: Warlick, Ashley - The Distance from the Heart of Things.
25809: Warmbrunn, Werner - De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940 - 1945.
7178: Warmelo, W.L. Van - Maskers af.
79842: WARMENBOL, EUGENE - Sfinx. De wachters van Egypte.
40308: Warming, Wanda & Michael Gaworski - The World of Indonesian Textiles.
119276: Warmond, Ellen - Geen bloemen. Geen bezoek.
119219: Warmond, Ellen - Eeuwig duurt het langst.
30883: Warnaars, H.B.E. en M.A. Hijlkema - Molens en klederdrachten in Nederland.
63571: WARNAR, GEERT - Het ridderboec. over middelnederlandse literatuur en lekenvroomheid.
74048: Warncke, Carsten-Peter - De Stijl 1917-1931.
36598: Warncke, Carsten-Peter - De Stijl 1917-1931.
96474: Warneck, Joh. - 50 Jahre Batakmission in Sumatra.
55108: WARNER, OLIVER - Great battle fleets.
116528: Warner, Marina - The Dragon Empress Life and Times of Tz'u-Hsi, 1835-1908, Empress Dowager of China.
82773: Warner, Marina - Keizerin op de Drakentroon.
49468: Warner, Philip - The Battle of Loos.
99152: Warner, Marina - The Dragon Empress Life and Times of Tz'u-Hsi, 1835-1908, Empress Dowager of China.
100835: Warner, Marina - De enige onder de vrouwen. De maagd Maria: mythe en cultus.
55381: WARNER, OLIVER - Great Sea Battles.
117497: Warnke, Martin (hrsg.) - Politische Architektur in Europa vom Mittelalter bis heute - Repräsentation und Gemeinschaft.
41414: Warnock, G.J. - Berkely.
115701: Warnsinck, J.C.M. - Abraham Crijnssen de verovering van Suriname en zijn aanslag op Virginie in 1667.
95971: Warnsinck, Margot - Het sein staat veilig.
63962: Warnsinck, Margot - Meisjes spelen het klaar.
115717: Warnsinck, J.C.M. - De reis om de wereld van Joris van Spilbergen 1614-1617 (2 delen).
115713: Warnsinck-Delprat, C.E. - Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aen de Croonen van Sweden ende Polen inden jaere 1656.
95979: Warnsinck, Margot - De jonkvrouwe in de toren.
115719: Warnsinck, J.C.M. - De vloot van den Koning-Stadhouder 1689-1690.
115720: Warnsinck, J.C.M. - De retourvloot van Pieter de Bitter (Kerstmis 1664- najaar 1665).
88716: Warr, Charles L. - Echoes of Flanders.
86356: Warre, Mindert - Geschudde Caleidoscoop. Gedichten. The shaken Kaleidoscope. Poems..
106327: Warren, Hans - Geheim dagboek, vijfde deel.
88682: Warren, Hans & Mario Molegraaf (samenst.) - Kon ik maar jouw spiegel zijn. Vierentwintig Griekse liefdesgedichten.
113119: Warren, Hans - Geheim dagboek 2001.
41021: Warren, Hans (samensteller) - Dagkalender van de Nederlandse en Vlaamse poëzie 2002. De oudheid.
101328: Warren, Hans - Olympos.
85784: Warren, Hans - Zeggen wat nooit iemand zei.
59273: Warren, Hans - Geheim dagboek vijfde deel 1954-1955.
64568: Warren, Robert Penn - New and Selected Poems, 1923-1985.
113117: Warren, Hans - Geheim dagboek zevende deel 1958-1962.
113125: Warren, Hans - Geheim dagboek. Achtste deel 1963-1970.
113116: Warren, Hans - Geheim dagboek Eerste deel 1942-1944.
67116: Warren, William - The House on the Klong: The Bangkok Home and Asian Art Collection of James Thompson.
113120: Warren, Hans - Geheim dagboek dertiende deel 1978-1980.
113126: Warren, Hans - Geheim dagboek 1942-1948.
113114: Warren, Hans - Geheim dagboek. Derde deel 1949-1951.
80465: Warren, Hans - Demetrios.
67547: Warren, Hans - Nakijken, dromen, derven. Een keuze uit eigen dichtwerk.
85790: Warren, Hans - Ik ging naar de Noordnol: Natuurdagboek 1936-1942..
113121: Warren, Hans - Geheim dagboek. Zestiende deel 1984-1987.
82905: WARREN, HANS [SST.] & MOLEGRAAF, MARIO - Ik heb alleen woorden. De honderd meest troostrijke gedichten over afscheid en rouw uit de Nederlandse poëzie.
94076: Warren, Hans - Leeuw lente.
23084: Warren, Hans - Geheim dagboek vierde deel 1952-1953.
37430: Warren, William - The truth about Anna ... and other stories.
69300: Warren, Hans - Herkenningen - vertaalde gedichten..
69297: Warren, Hans (samenst.) - Spiegel van de Nederlandse poëzie. Dichters van de twintigste eeuw.
81866: Warren, Hans - Tussen Borssele en Parijs. Uit Geheim Dagboek 1945-1951.
81867: Warren, Hans - Een vriend voor de schemering.
113118: Warren, Hans - Geheim dagboek. Twaalfde deel 1977-1978.
59282: Warren, Hans - Om het behoud der eenzaamheid. Hoogtepunten uit veertig jaar "Geheim dagboek.
59274: Warren, Hans - Geheim dagboek zesde deel 1956-1957.
109047: Warren, Hans (samenst.) - Spiegel van de Nederlandse poëzie. Dichters van de twintigste eeuw.
113115: Warren, Hans - Geheim dagboek. Tweede deel 1945-1948.
113400: Warrink, Roelof - Zomer op en om de Hondsrug..
85659: Warry, John - Warfare in the Classical World.
96755: Wartemann, Geesche a.o. (ed.) - Youth & Performance. Perceptions of the Contemporary Child .
92032: Wartena, Jan - Ogen op steeltjes.
110467: Wartenbergh, Henk - Ik zie, ik zie ...De Bijbel langs Amsterdams straten.
75996: Wartofsky, Marx W. a.o. - The Philosophical Forum Vol. XV No. 1 2 Fall Winter 1983 84: Walter Benjamin Philosophy History and Aesthetics.
101919: Wasch, Karel - Dylan Thomas.
33480: Wasem, Erich - Das Serienbild. Medium der Werbung und Alltragskultur.
99654: Washington, Peter (ed.) - Eat, Drink, and Be Merry. Poems About Food and Drink.
91367: Washington, Peter - Haiku.
74912: Waskow, Arthur I. - From Race Riot to Sit-In: 1919 and the 1960s. A Study in the Connections between Conflict and Violence.
115943: Waskowsky, Riekus - Verzamelde Gedichten. Samengesteld door Rien Vroegindeweij en Erik van Muiswinkel.
119282: Waskowsky, Riekus - Slechts de namen der grote drinkers leven voort.
48175: Waskowsky, Riekus - Tant pis pour le clown.
48176: Waskowsky, Riekus - Wie het eerste z'n stenen kwijt is... een cursus hedendaagse moderne poëzie door de alombekende dichter, zanger, denker & dromer Riekus Waskowsky.
114570: Wassen, K.J. & M.G. van Duijn - 115 jaar verhalen van Hooghoudt .
48680: Wassenaar, Anna e.a. - Het was in mei. Tien jaar 4 mei-projekt.
101493: Wassenaer, Alexander van - Op zoek naar jou.
89988: Wassenaer-Crocini, Luisa van - Florilegio di poesie nederlandesi [Olanda & Belgio].
3665: Wassermann, Jakob - Christian Wahnschaffe. Roman in zwei Bände. Erster Band..
99978: Wassermann, Jakob - Christiaan Wahnschaffe. I Eva II Ruth.
43677: Wassermann, Jakob - Melusine.
76657: Wassermann, Jakob - Tagebuch aus dem Winkel. Erzählungen und Aufsätze aus dem Nachlass.
71477: Wassermann. Jakob - Caspar Hauser of de traagheid des harten.
3641: Wassermann, Jacob - Das Gold von Caxamalca. Erzählung.
16183: Wassermann, Jakob - Het goud van Caxamalca.
89338: Wasserstein, Bernard - Europa ohne Juden. Das europäische Judentum seit 1945.
88511: Wasserstein, Bernard - Het einde van een diaspora. Joden in Europa sinds 1945.
77304: Wassing, Gerrit e.a. - Swaalfies rond Auwerd.
86381: Wassing, Visser - Weefsels en Adatkostuums uit Indonesië.
45275: Wassing-Visser, Rita - Koninklijke geschenken uit Indonesië. Historische banden met het Huis van Oranje (1600 - 1938).
55832: Wassmo, Herbjorg - Sanne.
38776: Wastijn, Roger - In naam van de natuur.
105072: Waszink, J.H. e.a. (red.) - Het oudste christendom en de antieke cultuur (2 delen).
92093: Watchman Nee - Het normale christelijke leven.
79604: Watelet, Marcel - Gerardi Mercatoris. Atlas Europae. Onder leiding van Marcel Watelet. Een facsimile-uitgave van kaarten van Gerard Mercator uit de Atlas van Europa ca. 1570-1572. Met bijdragen van James R. Akerman, Peter M. Barber, Arthur Dürst, Mireille Pastoureau en Marcel Watelet..
77694: Waterbolk, H.T. - Wonen op de Wadden. 1500 jaar boederijbouw op de onbedijkte kwelders. Met een terugblik op een halve eeuw bemoeienis met het terpenonderzoek.
101384: Waterbolk, H.T. - Tussen Hunze en Eufraat. Afscheidsrede.
79463: Waterbolk, H.T. - Tussen Rhee en Rolde: Verslag van een archeologische zoektocht..
104243: Waterhouse, Ellis - Painting in Britain 1530 to 1790.
104227: Waterhouse, Ellis - Painting in Britain 1530 to 1790.
82240: WATERHOUSE, DEBRA & BERKHUIZEN, LIEKE - Weg met die moeheid! 8 basisprincipes voor vrouwen die meer energie willen.
76808: Waterink, J. e.a. - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1946.
101488: Waterlander, Marjan - Levensgedichten.
93278: Waterman, Willem W. (Willy van der Heide) - De Kruistocht van Generaal Taillehaeck. Deel 1: Proloog. Deel II: de strijd om Nedrland.
110159: Waterman, Talbot H. - Navigatie in de natuur, meesters in de stuurmanskunst.
64575: Waters, Sarah - Paying guests.
116826: Waters, Sarah - Fluwelen begeerte.
40259: Waterschoot van der Gracht, W.A.J.M. - Klimaat- en landverdroging. Natuurlijke en menschelijke invloeden.
78420: WATERSCHOOT, JOS VAN & P.J. BUIJNSTERS [INTROD.]. - Hooggeleerde exlibris.
68585: Watling, R. - British Fungus Flora. Agarics and Boleti. 3 | Bolbitiaceae: Agrobyce, Bolbitius & Conocybe.
119129: Watson, James D. - The Double Helix: A Personal Account of the Discovery of the Structure of DNA.
4451: Watson, W. - China.
108821: Watson, Lyall - De helse Mens. Naar de bronnen van ons kwaad. De evolutie van de biologie, antropologie en psychologie..
119391: Watson, Burton (translator) - The Vimalakirti Sutra.
105478: Watson, Richard - Cogito, Ergo Sum: The Life of Rene Descartes.
119189: Watson, Burton (translation); Shirane, Haruo (introduction) - Record of Miraculous Events in Japan : The Nihon Ryoiki.
51685: Watson, William (editor) - The Great Japan Exhibition. Art of the Edo Period 1600-1868.
108827: Watson, Lyall - Dark Nature. A Natural History of Evil.
96713: Watson, Lucy - Model tekenen en schilderen / Een geïllustreerd instructieboek voor het tekenen en schilderen van het menselijk lichaam.
105838: Watson Andaya, Barbara & Leonard Y. Andaya - A History of Malaysia.
72335: Watson, Peter - Wijsheid en kracht. De biografie van een renaissance-meesterwerk.
111394: Watson, Peter - The Great Divide. Nature and Human Nature in the Old World and the New.
91828: Watson, James - Stamps and Music.
42481: Watson, Lucy - Schetstechnieken. Doeltreffend leren schetsen.
61043: Watson, William - Style in the Arts of China.
109680: Watt, Alexander - Frans eten thuis. Bewerkt door Lidya Winkel.
73657: Watt, Richard M. - Het einde van een keizerrijk. De Duitse tragedie: Versailles en de Duitse revolutie.
53912: Wattel, H.M.J. - Het burgerlijk recht voor iedereen.
80526: Wattel, A. - Vorming voor leidinggevende arbeid in de onderneming. Het economisch-organisatorisch vraagstuk van management development.
80832: WATTERS, REGINALD EYRE (ED.) - British Columbia: a Centennial Anthology.
35625: Watterson Burkhart, Kathryn - Growing into Love. Teenagers talk candidly about sex in the 1980's.
89711: Wattez, Omer - Germaansche balladen.
63901: Wattjes, J.G. - Wijsgeerige gedachten over het huwelijk.
41971: Wattjes, J.G. - Practische wijsbegeerte.
118721: Watts, Duncan J. - Small Worlds: The Dynamics of Networks between Order and Randomness. The Dynamics of Networks Between Order and Randomness.
55206: Watts, Oswald M. - The sextant simplified. A practical explanation of the use of the sextant at sea.
105160: Watts, J. Wash - A Survey of Syntax in the Hebrew Old Testament.
97950: Watts, Alan W. - Psychotherapy East & West.
88235: Wattum, Simon van - Boerenzoad dut't aaltied. De twaalf speulstôkjes oet ?t toneelprojekt Waark..
53302: Wattum, S.F. van - De leste. Bliedspul in 1 bedrief.
36644: Wattum, Simon van - Tussen wenst en wereld. Twijstried.
88236: Wattum, S.F. van - Zunn en Schare. n bundel allerhande.
119278: Wattum, Simon van - Twijstried. Tussen wenst en wereld. Verzoamelde gedichten.
55711: Wattum, Simon van - De helft is verzonnen. Vijftig verhalen uit 't Oostereind.
71628: Wattum, Simon van - Kneels en Biene. Verhoalen uut de Veenkolonies.
107368: Wattum, Simon van - Steven en Wemeltje. Datteg verhoalen oet t Ol Loug.
115748: Wattum, Simon van - Twijstried. Tussen wenst en wereld. Verzoamelde gedichten.
109540: Waugh, Alexander - Time: From Micro-seconds to Millennia - The Search for the Right Time.
86485: Waugh, Evelyn - Decline and Fall, Black Mischief, A Handful of Dust, Scoop, Put Out More Flags, Brideshead Revisited.
117548: Waugh, Evelyn - Terugkeer naar Brideshead. De gewijde en profane gedenkschriften van Kapitein Charles Ryder.
59968: Waugh, Evelyn - The diaries of Evelyn Waugh, edited by Michael Davie.
64037: Wauters, Marcel - Voor wijlen Gaston Burssens.
102349: Wauters, Arthur - De evolutie van het marxisme.
96319: Wawer, Wendelin - Muslime und Christen in der Republik Indonesia.
116509: Way, Robert - Wijsheid uit Engeland - Uitspraken van Engelse Mystici.
105024: Way, Kenneth C. - Donkeys in the Biblical World: Ceremony and Symbol.
63932: WAYNE JOHNSTON - De goddelijke Ryans.
118340: Wearden, Jennifer Mary - Persian Printed Cottons.
110714: Weatheritt, Les - De eerste Atlantische oversteek: Het vertrekkershandboek.
83223: Weathers, F.L. cary & Philip - Madame Tic-tac. Thriller in drie bedrijven.
71081: Weaver, Harry - De eerste Treinen. Nummer 1.
80302: Weaver, Harry - De eerste Treinen. Nummer 2.
67302: Webb, Sidney and Beatrice - Het verval van de kapitalistische beschaving. Vertaald en van verklarende aanteekeningen voorzien door Henri Polak.
101883: Webb, Sidney and Beatrice - Dertig Jaren (1890-1920). Eene voortzetting van 'De Geschiedenis van het Britsche vakvereenigingswezen'. Vertaald door Henri Polak. Deel I.
102476: Webb, Sidney; Ball, Sidney; Shaw, G. Bernard; Lodge, Sir Oliver - Socialism and Individualism.
70092: WEBB, KAREN & WINTJES, JULIUS - Licht op het enneagram.
8480: Webb, C.J.J. - Geschiedenis der wijsbegeerte. Van Socrates tot Sartre.
81281: Webeling, Pieter - De lach en de dood.
88717: Weber, Thomas - Hitlers erster Krieg - der Gefreite Hitler im Weltkrieg - Mythos und Wahrheit.
97437: Weber, W.M. - De meningen van de filosofen. Negen dwarse doorsneden door de westerse filosofie. Deel III. Boek I: Geloven en weten. Boek II: Het bestaan van God.
40858: Weber, helmut - Das Jugendbuch im Urteil seiner Leser.
42874: Weber, W. - Saxa Loquuntur 1 + 2. Steine reden. Geschichte der lLithographie.
8708: Weber, W.M. - De meningen van de filosofen. Negen dwarse doorsneden door de westerse filosofie. Deel I. Boek I: Het bestaan van de buitenwereld. Boek II: De ruimte.
95339: Weber, Christin Lore - De roep in de woestijn. De weg van Byron Katie.
7499: Weber, H.A. - Besetztes Gebiet.
96694: Weber, R.E.J. - La boîte de messager en tant que signe distinctif du messager à pied..
56657: Weber, Wilhelm (red.) - Englische Schabkunstblätter aus ehemaligem kurfürstlichen Besitz in Mainz.
116677: Weber, Otto - Karl Barth's kirchlische Dogmatik. Ein einführender Bericht.
42913: Weber, F.W. - Dreizehnlinden.
56381: Weber, Wilhelm - Histoire de la lithographie. Preface de Raymond Cogniat.
5025: Weber, Adolf - Schein und Wirlichkeit in der Volkswirtschaft. Sechs Jahrzehnte im Dienste der Volkswirtschaftslehre. Beiträge zur Klärung Sozialökonomischer Gegenwartsprobleme.
118777: Weber, Klaus - Der Bumerang. Ein Rotationsflugkörper.
115722: Weber, R.J.E. - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijsche zeerovers 1609-1621.
105413: WEBER-VAN BOSSE, A - Een jaar aan boord h.m. Siboga.
58453: Weberling, Focko - Watteninsel Schiermonnikoog.
85900: Webster, Jason - Andalus. Het Moorse heden en verleden van Spanje.
118900: Webster, A.G. - Partial Differential Equations of Mathematical Physics.
94407: Webster, Jean - Het John Grier Home.
118755: Webster, T.B.L. - From Mycenae to Homer.
86090: Webster, R. - Quantitative and numerical methods in soil classification and survey.
37506: Webster, Jean - Daddy-Long-Legs.
108226: Wechel, Ant. te - Het hout. Eigenschappen, winning en gebruik. Geïllustreerd handboek ten dienste van boschbeheerders, houthandelaren en houtverbuikers, zoowel als voor het onderwijs.
94562: Weck, J.G.M. - In contact met het werk van moderne schrijvers. Deel 8: Maarten 't Hart.
61214: Weck, J. - Koche auf Vorrat! Handbuch für die Frischhaltung aller Nahrungsmittel mit den Weck'schen Einrichtungen. 1. Bändchen: Obst, Gemüse, Pilze, Obst- u. Beeren-Säfte, Mus, Marmelade, Kraut, Gelee u. Latwerge.
93381: Weckerlé, E. - Mensch en machine. Vertaling van Joh. Winkler.
114225: Weckmann-Wittenburg, P.F. - Norderoog. Ein deutsches Vogelparadies. Natururkunden von den Halligen und vom Wattenmeer.
13628: Wedekind, W.G.Ph.E. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civiele zaken voor het hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
13627: Wedekind, W.G.Ph.E. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civiele zaken voor het hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
51444: Wedel, Ezzelino van - Een zoon zoekt zijn vader. De tragiek van de onbeantwoorde liefde van Jezus tot zijn Vader.
86874: Wedernikowa, Galina I. - Museum of history of Moscow and its collections.
95877: Weeda, Iteke - Intiem op 't werk.
81797: Weeda, Iteke - Eigenzinnige erotiek. het grote Opzij/lustrum onderzoek nar de betekenis van feminisme voor sex, erotiek en partner relatie(s).
113359: Weeda, E.J., e.a., - Nederlandse oecologische flora. Wilde planten en hun relaties 1.
30420: Weeda, Wim - Ken uw sport Wielrennen.
66466: Weegee - Violenti e violentati. Prefazione di John Coplans.
77066: Weelden, J. van - Over de opvoeding van het blinde kind.
115904: Weemoedt, Lévi - Halte tranendal.
116202: Weemoedt, Lévi - Van harte beterschap. Kleine trilogie der treurigheid.
115906: Weemoedt, Lévi - Een treurige afdronk (verhalen).
115903: Weemoedt, Lévi - Bedroefd mar dankbaar.
17958: Weems, John Edward - A weekend in September.
112152: Weenink, Jan - Sport in de Sowjet-Unie.
71123: Weenink, Barbara - Yeah! a Mortar.
37880: Weer, M.C. ter - Altruïsme bij enkele natuurvolken van Afrika en Australië.
101537: Weerd, Henk de - Er wordt teveel geluld in de wereld. Het einde van de filosofie.
41959: Weerd, henk de - Spielerei. Nieuwe grond onder de voeten.
110078: Weerd, W. de - De 'Domeneer' van Turfland. Tien jaren evangelisatie-arbeid in de Drentsche Veenkoloniën.
107342: Weerden, J.S. van - Marnememories.
44673: Weerden, J.S. van - Spanningen en konflikten. Verkenningen rondom de afscheiding van 1834.
98161: Weerden, J.S. van - De Indische reis van Marten Douwes Teenstra 1824-1826.
77713: Weerden, J.S. - Marnememories 1 en 2.
82460: Weerden, J.S. - Marnememories 1 en 2.
48678: Weerden, J.S. van - De Petruskerk van Leens.
109353: Weerden, J.S. van - Marnememories.
109350: Weerden, J.S. van - De Westpolder. De geschiedenis van een waddenpolder en zijn ingelanden & Aanvulling 1960-1976.
45122: Weerden, J.S. van - Zuurdiek, mien dörpke. Mit twei schetsen van Geuchien Zielmoa.
63144: Weerdt, J. de - De wereld van de zeevrachtvaart.
88781: Weerdt, Bart van der - Beesteboel op werkmanslust. Alle wasguud wudde verinneweerd.
85913: Weerlee, Duco van - De stekels van het varken. Brieven uit Bali en Baliem.
79814: Weerlee, Duco van - Tussen Bali en Bawean. Waddeneiland in de Javazee.
85912: Weerlee, Duco van - Indische koortsen. Confrontaties in een verloren paradijs.
85911: Weerlee, Duco van - Sambal Duco. Een autobiografische notitie.
86167: Weerlee, Duco van - Opruiming (alles moet weg).
76134: Weersma, H.A. - Sociale ontwikkeling. Religieus socialistische vragen II, No. 1.
59471: Weersma, H.A. - De philosophie van het marxisme.
63453: Wees, Ellis van - Riet, een ecologische focus op sloten.
90862: Weevers, Theodoor - Poetry of the Netherlands in Its European Context 1170-1930.
95425: Weezel Errens, Dolf van - Bedehuizen. Kerken in Makkum van baptisten, doopsgezinden, gereformeerden en katholieken.
82315: Weezel, Natascha van - Magere jaren. Anorexiadagboek.
79486: Weezel Errens, Dolf van - Christus geboorte en jeugd in de gewelfschilderingen van Bolswards St. Maartenskerk.
95510: Weg, S. van der & J. van der laverman - Hundert jier Nynke fan Hichtum. Monuminten yn berneliteratuur - Monumenten in kinderliteratuur.
107816: Weg, Jan van der & Toin Duijx - Suja, suze, eia & nane. Wiegeliedjes uit allerlei windstreken in het begin van de 20e eeuw.
107993: Weg, Jant van der - Ut it huodsje fan frou Rienks. Goed fyftich jier Us Frysk Berneboek 1940-1993..
117499: Wegehaupt, Heinz - Alte deutsche Kinderbücher. Bibliographie 1507-1850 (1851-1900). Zugleich Bestandsverzeichnis der Kinder- und Jugendbuchabteilung der Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin. 2 Bände.
112110: Wegen, D. van - Het Vlaamse schilderkunstboek.
55286: Wegener Sleeswyk, Eelke Lok & Gosse Blom, A. van den - SKS Skutsjesilen. Schippers, kommissies, skûtsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen.
40386: Wegener Sleeswyk, Eelke Lok & Gosse Blom, Rienk - Skûtsjesilen. Schippers, kommissies, skûtsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen.
110011: Wegener Sleeswyk, Rienk & Arend Jan Wijnsma - De boeier Friso. Fries Statenjacht 1894-1954-1994.
48748: Weggeman, Mathieu - Provocatief adviseren. Organisaties mooier maken.
73630: Weggeman, Mathieu - Kennismanagement. Inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties.
95835: Wegman, H.A.J. - Riten en mythen. Liturgie in de geschiedenis van het christendom.
86501: Wegman, Ita - Im Anbruch Des Wirkens Für Eine Erweiterung Der Heilkunst.
119018: Wegner, Daniel M. - The Illusion of Conscious Will.
119510: Wehr, Hans - Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart.
105639: Wehr, Gerhard - Jung en zijn werk.
114877: Wehrmeijer, Frits - Rotterdamse grachten.
114918: Wehrmeijer, F.Ch. - Vlieger 's uit in Oud Rotterdam. Een stadswandeling.
102337: Wehrt, Rudolf van - Beteekenisvolle uren. Zoo ontstond de oorlog! .
86998: WEI HUI - Shanghai baby.
74513: Wei Liang, Diane - Het naamloze meer. Een liefdesgeschiedenis in Beijing.
3726: Wei Sungong (Bianzhu) - Fofa Tu Shuo. Guanyin Tu.
13583: Wei Jingsheng - The courage to stand alone. Letters from prison and other writings.
48706: Weidema, Jaap - Dooie vliegen. Een mepverhaal in rijn en foto's.
42940: Weidner, Klaus - Wolfgang Wegener. Mit achtzehn farbigen Tafeln und achtundvierzig einfarbigen Abbildungen.
64761: Weiermaier, Peter - Photographie Als Kunst 1879-1979, Kunst Als Photographie 1949-1979 (2 Volumes).
56714: Weigel, Rudolph - Catalog von Kunstsachen und Büchern, welche in der Anstalt für Kunst und Literatur (R. Weigel) in Leipzig vorräthig oder durch dieselbe besorgt werden. Abteilung 1-7.
42097: Weigl, Franz & Johann Zinkl - Ein Bilderbuch vom Lieben Gott.
105925: Weij, Marleen van der - Dicht op de muur. Gedichten in Leiden..
101790: Weij Peters, I.R.M. de - De waan van zin.
106938: Weij, Marleen van der - Dicht op de muur. Gedichten in Leiden..
88514: Weijel, Helene - In twee werelden. Gesprekken met kinderen van joodse overlevenden.
65939: Weijer, A. van de - De Religieuse Practijk in een Brabantse Industriestad. , Godsdienst-sociografische verkenningen in Tilburg. Met een woord vooraf door Prof.G.H.L. Zeegers.
101729: Weijl, S. - Over alcoholzucht. Psychoanalytisch onderzoek naar de diepere motieven van het alcoholisme.
113505: Weijs, Frederik J. - Met beide handen. Uit 't goede hout gesneden.
68285: Weijs, Frederik J. - Een ambacht met riet. Riet, biezen en griendhout.
68284: Weijs, Frederik J. - Een ambacht met hout. Houtbewerking in de praktijk.
60858: Weijts, Andre - Tussen vuur en stoom. De geschiedenis van de Nederlandse stoomtreinen.
91157: Weijts, Christiaan - Sluitingstijd. Columns.
75981: Weil, Simone - Oppression et liberté.
80217: Weil, Jiri - De ster van Josef Roubicek. Roman met een nawoord van Philip Roth. Vertaald door Kees Mercks.
102938: Weil, Simone - Unterdrückung und Freiheit. Politische Schriften.
104078: Weil, Grete - Happy zei oom.
113898: Weiler, A.C. von - De bakkers-boekjes van Zeelandia, No 1, Broodpenningen, en hun rol in het bakkersleven.
5465: Weiler, Clemens (einleitung) - Jawlensky.
59560: Weill, Alexandre - Het nieuwe Sinaï: oplossing van alle vraagstukken betreffende het leven en den dood.
102317: Weinberg, Joseph - Doden vergieten geen tranen.
115229: Weinberg, Steven - Bouwstenen van het atoom.
99031: Weinberg, Gerhard L. - Visions of Victory. The Hopes of Eight World War II Leaders.
88581: Weingreen, J. - From Bible to Mishnah. The continuity of tradition..
40688: Weingrod, Alex - Israel. Group Relations in a New Society.
57513: Weinstein, M.B. - Het ontstaan der wereld en van de aarde volgens sagen en mythen.
55826: WEINTRAUB, STANLEY - A stillness heard round the world - the end of the great war: november 1918.
110954: Weintraub, Stanley - Uncrowned King: The Life of Prince Albert.
114056: Weir, Shelagh - Palestinian Costume.
50102: Weis, Wöllem - De Klautje vun Itzeg. Eng sechen vum.
88018: Weis, Margaret & Tracy Hickman - Legenden / 1 Het Tijdperk van de Tweeling.
116389: Weisberg, Gabriel P. e.a. - L'Art Nouveau. La Maison Bing.
60814: Weisbrod, Manfred, Dieter Bäzold und Horst J. Obermayer - Das große Typenbuch deutscher Lokomotiven.
92073: Weischedel, W. - Filosofie door de achterdeur.
102507: Weisglas, M. (samenst.) - Nederlands economisch herstel. Met een ten geleide van G.W.M. Huysmans.
58982: Weisglas, M. - Benelux. Van nabuurstaten tot uniepartners.
74942: Weisman, Avery D. - De dood nabij. Een psychiatrische studie over het levenseinde.
115633: Weiss-Armush, Anne Marie - The Arabian Delights Cookbook: Mediterranean Cuisines from Mecca to Marrakesh.
58042: Weiss Gustav - The Book of Glass.
88962: Weiss, John - Ideology of Death: Why the Holocaust Happened in Germany.
15947: Weiss, Peter - Afscheid van mijn ouders.
39751: Weiss, Ernst Felix - Vier Wochen in Wien 1827 Basteyen, Thore und Thürme.
44974: Weiss, Walter M. & Kurt Michael Westermann - The Bazaar. Markets and Merchants of the Islamic World.
73340: Weissberg, Alex - Mensen als koopwaar. Het verhaal van Joel Brand.
110573: Weiße Rose Stiftung - Die Weiße Rose. Der Widestand von Studenten gegen Hitler München 1942/43.
108328: Weissenrieder, F.X. - 100 Jahre schweizerisches Münzwesen 1850-1950. Ein Querschnitt durch ein Jahrhundert eidgenössischer Münzgeschichte und Währungspolitik.
112374: Weisskopf, Kurt - The Agony of Czechoslovakia '38/'68..
83734: Weissman, A.W. - Geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst..
109183: Weissman, A.W. - Amsterdam in de zeventiende eeuw. [Deel 3]. De bouw - en beeldhouwkunst.
100250: Weissmann Klein, Gerda - All But My Life.
96133: Weisweiler (bijeengebracht door), Max - Arabische Sprookjes 1.
59654: Weisweiler, Max (bijeengebracht door) - Arabische sprookjes 2.
95636: Weisz, Josef - Blumen der Alpen.
8031: Weisz, Gustav - Het Porseleinboek. De geschiedenis van stijlen en technieken met een uitvoerig merkenregister.
71139: Weithas, Art - Illustrators 24: The 24th Annual of American Illustration.
114765: Weitjens, Joris - De karper voorbij. Een vertelling in verhalen.
46182: Weitzmann, Kurt - Late Antique and Early Christian Book Illumination.
97235: Weitzmann, Kurt - The Icon. Holy Images.
119073: Weizel, Walter - Lehrbuch der Theoretischen Physik. Zwei Bände. Band I: Physik der Vorgänge. Bewegung, Elektrizität, Licht, Wärme; Band II: Struktur der Materie.
115186: Weizsäcker, C.F. von - de draagwijdte van de wetenschap. Over het ontstaan van het heelal.
84540: Wel, Judith van der - Stemmen. Het geheim van het Koninklijk Concertgebouworkest .
97232: Welch, Stuart Cary - Imperial Mughal Painting.
113992: Welch, Cary Stuart - Indische miniaturen uit de Mogoeltijd.
113991: Welch, Cary Stuart - Perzische miniaturen: Vijf handschriften uit de tijd der Sefeviden.
105085: Welch, D.D. - Deuteronomy. The Framework to the Code.
42884: Weldon Johnson, James - Gib mein Volk frei. Acht Negerpredigten.
37379: Weldon, Fay - Splitting.
72952: WELLEK, RENÉ & AUSTIN WARREN - Theorie der literatuur. Vertaald door Tom Etty, Ton Anbeek en J. Fontijn.
78730: Wellen, Gerard - De verbeelding van het woord I. De oudchristelijke wereld (200-600). Een iconografische studie..
93704: Weller, Stella - Licht op adem.
103308: Welles, Sumner - De laatste kans.
115950: Welling, Jules - Benedenwinds. Een cyclus.
115955: Welling, Jules - Embargo. Een cyclus.
107483: Welling, Dolf - Die Expressionisten.
80025: Welling, Dolf - Floris Arntzenius.
81851: Wellman, A.M. - So fucking what? (Nederlandse versie).
82676: Wellman, Paul I. - Theodora. Keizerin van Byzantium.
53154: Wellmer, Albrecht - Kritische Gesellschaftstheorie und Positivismus..
37946: Wellner, R. e.a. redactie - Natura, maandblad van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging.
37513: Wells, H.G. - The Invisible Men. With an introduction by Frank Wells.
119500: Wells, M.J. - Brain and Behaviour in Cephalopods.
53588: Wells, H.G. - Een koning die waarlijk koning was. Het boek van een film.
90440: Wells, David - The Penguin Book of Curious and Interesting Numbers: Revised Edition.
84572: Wells, Captain John - The Immortal Warrior. Britain's First and Last Battleship..
109296: Wells, Patricia - Koken in de Provence. Recepten uit de keuken van Patricia Wells.
41648: Wells, Gordon - Dialogic Inquiry. Toward a Sociocultural Practice and Theory of Education.
107687: Welschen Tom - Het Italiaanse complex. Partijen en bewegingen van 1970 tot 1990..
25215: Welsenes, Chr. van - Groninger land. Beeld en tegenbeeld.
116557: Welsh, Frank - A History of Hong Kong.
56514: Welsh Reed, Sue - French prints from the age of the musketeers.
117482: Welsink, Dick & Willy Tibergien (red.) - Onbekend werk van Willem Elsschot in Aarts' letterkundige Almanak voor 1982.
117483: Welsink, Dick & Willy Tibergien (red.) & Vic van de Reijt - Het Elsschot overschot.
4420: Welters, Ad. - Uit Valkenburgs verleden.
57327: Welters, Ad. - Kluizenaars in Limburg.
83239: Weltevreden, Henk - Het Grote Water of over de lotgevallen van een Hollandse knaap en zijn ontwortelde oom..
94650: Welvaert, Ernest & Karel Mechiels - Ernest Welvaert.
110910: Welzl, Jan - Dertig jaren kluizenaars van de Pool. Bewerkt door Mr. P.J.A. Boot.
102004: Wember, valentin - De wil tot vrijheid. Een filosofie voor jonge mensen.
63471: Wemelsfelder, P.J. - Plan voor een redelijke Nederlandse samenleving.
19895: Wenckebach, L.W.R. - Oud-Amsterdam. 100 Stadsgezichten.
61300: Wenckstern, Fr. von - Bibliography of the Japanese Empire: Being a Classified List of the Literature in European Languages Relating to Dai Nihon [Great Japan] Published in Europe America and the East. Volume II. Comprising the Literature from 1894 to the Middle of 1906.
84751: Wendel, W.J. - Groningens Akademiefeest van september 1864.
101888: Wendel, Hermann - Danton. Vertaling L. van Bergen.
102491: Wendland, Sigurd - Mauerstattleben, Mauer stadt Leben, Mauerstadtleben, oder da müssen die Menschen gelebt haben. Ein Fotobuch. Fotos von Sigurd Wendland.
40265: Wendt, Herbert - From Ape to Adam. The search for the ancestry of man.
85524: Weng Li (ed.) - Hutongs of Beijing.
84304: Wengel, Tassilo - Gartenkunst im Spiegel der Zeit.
60745: Wenger, William - Eisenbahnen der Welt.
99000: Wenham, Edward - Old silver for modern settings.
86608: Weninger, Peter - Egon Schiele-Museum Tulln Eine Dokumentation zu Leben und Werk von Egon Schiele (1890 Tulln - 1918 Wien).
85639: Wennberg, Kåa - Strindberg på Brevik.
108259: Wennekes, Emile & Louis Peter Grijp - De hele dag maar op & neer. Over heien, heiliedjes & Amsterdamse cultuurtempels.
85554: Wennekes, Wim & Igor Cornelissen - De Engelbewaarder Omtrent De avonden. Het hulpje van Gerard Kornelis van het Reve. Het winterverhaal dat Gerard Kornelis van het Reve niet schreef.
112695: Wennekes, Wim & Durk Reitsma - Hotel Van der Werff.
50599: Wennekes, Wim e.a. - Het Nederland van Nescio. Schrijft u over mij maar nix [Nescio 1882-1961]..
62505: Wennekes, Wim - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de van Miereveldstraat.
79646: Wennekes, Wim - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
46865: Wennekes, Wim e.a. - Jezus Maria! Van het Reve, van het Violet en van de Dood.
43435: Wenner, Jann - John lennon. De interviews uit Rolling Stone.
63644: Wenniger, Lucas - De stinkende scharrelpapegaai. En andere bizarre beesten.
24330: Wenseleers, Luk - De Poëzie is niet meer van gisteren. Paul van Ostaijen, Martinus Nijhoff en het nieuw-realisme.
66178: Wensing, J.H. - Avondgesprekken tusschen een Katholiek Pastoor en Drie Jongelingen over den Paus. Iets voor onze tijd.
86096: Wensink, J.J. - The Emma Range in Surinam. A study of physical geographical problems,-including the morpho-tectonical evolution- and weathering phenomena.
62866: Went, F.A.F.C. - De jongste toestanden der vacuolen.
62912: Went, F.A.F.C. - Botanische problemen der laatste 15 jaren.
8842: Wentholt, A.D. - Brug over den Oceaan. Een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn.
86231: Wentholt, L.R. - Stranden en strandverdediging. Atlas.
43297: Wentinck, Cjharles - De Nederlandse schilderkunst sinds Van Gogh.
71806: Wentinck, Charles - Van Dongen.
48604: Wentink, Ton - Leiderschap in kwaliteitsmanagement. Managers en medewerkers aan de slag met produktiviteit en kwaliteit. Deel 2: toepassingen..
91057: Wentink, K. - Het beeld verwoord. Schrijvers in 6 Leidse musea. (Abdelkader Benali, Jan Wolkers, Boudewijn Büch, Geerten Meijsing, Armando, Doeschka Meijsing).
110395: Wenzler, Claude - L'Heraldique.
115062: Werber, Bernard - De wraak van de mieren.
96593: Werd, Guido de a.o. - Marenne Welten. Expedition..
21648: Weremeus Buning, J.W.F. - Verzamelde gedichten.
116666: Weren, Wim - Intertextualiteit en bijbel.
88362: Werf, Hand van der - Den Uyl. Profiel van een politicus.
97150: Werf, Akke van der - Openluchtmuseum Het Hoogeland. Een en ander over de geschiedenis van de panden van het openluchtmuseum, over hun vroegere bewoners en over de restauratie, herbouw en reconstructie.
67714: Werf, Hans van der - Wiegel. Profiel van een politicus.
113159: Werfel, Franz - Het sterfhuis.
66834: Werff, Egbert van den e.a. - Van Anna Varwers Convent tot Zuiderkerk. Gasthuizen & Godshuizen in Groningen..
38576: Werff, E.O. van der - De Martini. kerk en toren in hartje stad.
113803: Werff, S. van der - Wadden-ijstochten Schiermonnikoog winter 1928-'29.
107582: Werff, E.O. van der - Katholieken in de Marne sinds 1594. In en rond de parochies Wehe den Hoorn en Kloosterburen .
61700: Werff, Egbert van der - De St.-Franciscuskerk te Groningen 1934-2004..
62602: Werff, A. van der & H. Huls - Diatomeeënflora van Nederland.Aflevering 1 t/m 9.
117010: Werff, J.L.J. van der - Vliegtuig en radio.
81761: Werff, E.O. van der - Martini. Kerk en toren..
41095: Werff, Y.P.W. van der - Een kabinet van Westbrabantse gezichten bevattende de Baronie en het Markiezaat met inbegrip vn de voormalig Hollandse plaatsen.
93805: Werfhorst, Aar van de - Volcmar de ommelandvaarder.
5794: Weringh, Koos van - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
52432: Weringh, Jac. van - Onrust is van alle tijden. Opstellen over criminaliteit in Nederland.
86699: Weringh, Koos van - Zoltan Forrai. Portret van een veelzijdig kunstenaar.
98016: Weringh, Jac. van - De afstand tot de horizon. Verwachting en werkelijkheid in de Nederlandse criminologie.
74528: Weringh, Koos van - Getekende Wereld. De kijk van F. Behrendt en Opland op het wereldgebeuren, 1961-1975..
59595: Weringh, Koos van - Het boek als wapen 1980. Het boek in de politieke karikatuur.
88398: Werk, Peter van der - Peterus von Edelstein.
112642: Werkgroep Julius de Goed - Schrijfmethode voor de baisschool. Ik schrijf. Verbindingsboekje.
100254: Werkgroep Hiversums Verzet - Hilversum. Onderdrukking en verzet 1940-1945.
99396: Werkhoven, Joek van & Hans Langbroek - Naar bed? Naar bed!.
19908: Werkman, Evert - Leer mij ze kennen... de Amsterdammers.
103237: Werkman, Evert - 100 jaar bouwen 50 jaar nationale woningraad. Beknopt overzicht van de geschiedenis van de volkswoningbouw in Nederland ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van de Nationale Woningraad.
17680: Werkman, Evert (samensteller) - Ik néém het niet! Hoogtepunten uit het verzet 1940/1945.
112630: Werkman, Hans - Het hondje van Sollie.
110308: Werkman, Hans - Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Mérode.
110309: Werkman, Hans - Het leven van Willem de Merode.
35198: Werkman, Evert en Jac.G. Constant - Tien jaren te kijk. Hoogtepunten uit onze vaderlandse persfotografie.
113512: Werkman, Fie - Herinneringen aan mijn vader Hendrik Nicolaas Werkman.
82282: Werkman, P.J. - Knappertjes. Dialect van Hunsingo..
87976: Werkman, Hans (red.) - Er gaat een man door Kanaän. Negen ontmoetingen met Jezus.
107392: Werkman, Gerhard - Behouden vaart.
69008: Werkman, H.N. - Brieven van H.N. Werkman 1940 - 1945.
17714: Werkman, Evert , Madelon de Keijzer en gert jan van Setten - Dat kan ons niet gebeuren. Het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog.
17669: Werkman, Evert (samensteller) - Ik néém het niet! Hoogtepunten uit het verzet 1940/1945.
69058: Werkman, Evert , Madelon de Keijzer en gert jan van Setten - Dat kan ons niet gebeuren. Het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog.
104943: Werkman, Willy - Op weg naar Palestina. Getuigenis van een staat in wording.
90917: WERKMAN, H.N. - De volledige brieven aan Ate en Wiea.
45641: Werkman, H.N. - Brieven van H.M. Werkman 1940-1945.
13278: Werkman, H.N. - Brieven van H.N. Werkman 1940 - 1945.
51845: Werle, Gerhard - Principles of International Criminal Law.
59037: WERLE, LOUKIE & COX, JILL - Ingrediënten.
30505: Wermeskerken, Henri van - Snoeti's wilde jaren. De geschiedenis van een hond.
102209: Wernecke, Klaus & Peter Heller - Der vergessene Führer. Alfred Hugenberg. Pressemacht und Nationalsozialismus.
108329: Werner, Klaus & Fritz; Culman - 25 Jahre Werner-Verlag: Dusseldorf 1945 - 1970 & Der Bau der holzernen Brucken in den Vereinigten Staaten von Nordamerika.
9505: Werner, Hans - De Chinese familie.
2843: Werner, Hans - Het domein van Confucius.
92320: WERNER VERMEULEN - Jonathans keuze.
40585: Werner, Alfred (selected, edited end introduced by) - Pascin. 110 drawings.
7616: Werner, K. - Zoetwater vissen..
61012: Werner, E.T.C. - Myths and legends of China.
93817: Werner, Jan - Abraham Ortelius [1527-1598]. Aartsvader van onze atlas.
97980: Werner, Nils & Eberhard Binder-Stassfurt - De kip met de vreemde kuikentjes.
9635: Werner, Hans - De Chinese familie.
97857: Werner, Jane - Het eigenwijze eendje.
108216: Werners, J. e.a. (red.) - Demeter 1913-1953. Uitgave ter gelegenheid van het achtste lustrum van de Vereniging van Leerlingen van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Groningen.
84347: Wersch, S. van - De gnostisch-occulte vloedgolf. Van Simon de Tovenaar tot New Age. Een kritische beoordeling.
112233: Werth, Alexander - Rusland in oorlog, 1941-1945.
107285: Wertheim, W.F. - Indonesië van vorstenrijk tot neo-kolonie.
102867: Wertheim, W.F. e.a. - Tien jaar onrecht in Indonesië. Militaire dictatuur en internationale steun..
87545: Wertheim, Wim F. - China om de zeven jaar. Studiereizen naar het aardse rijk.
88522: Wertheim-Cahen, T. - Getekend bestaan: beeldend-creatieve therapie met oorlogsgetroffenen.
103066: Wertheim, W.F. - Elite en massa. Een bijdrage tot ontmaskering van de elitewaan..
17805: Wertheim, W.F. en E. Zuürcher (redactie) - China. Tussen eergisteren en overmorgen.
65806: Wertheim, W.F. - In gesprek met mijzelf. Overdenkingen over weten, begrijpen en geloven.
100206: Wertheim, Johan G. - Johan G. Wertheim. 1898 - 1977. Beeldhouwwerken en tekeningen.
116727: Wertheim, Margaret - De broek van Pythagoras. God, fysica en de strijd tussen de seksen.
98005: Wertheimer, E. - De Britsche arbeiderspartij.
78099: WERTHER, HANS - Biesbosch panorama.
118448: Wertime, John T., Wright, Richard E. - Caucasian Carpets and Covers: The Weaving Culture.
71331: Werumeus Buning, J.W.F. - Een ontmoeting met vreemde gevolgen (hoe Maria Lécina geschreven werd).
117651: Werumeus Buning, J.W.F. - 100 Avonturen met een pollepel zijnde de te boek gestelde ervaringen van een liefhebber in de kookkunst versierd met velerlei raadgevingen en wenken.
71368: Werumeus Buning, J.W.F. - In memoriam.
72900: Werumeus Buning, J.W.F. - De ware geschiedenis van Tristan en Isolde. In het kort naverteld door J.W.F. Werumeus Buning met de houtsneden uit het oude volksboek van 1484.
114537: Werumeus Buning, J.W.F. - 40 jaar N.S.M. Gedenkboek van de N.V. Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij Amsterdam 25 augustus 1894 - 25 augustus 1934.
110680: Weruméus Buning, A. - Een zeeofficier-oranjeman en andere schetsen. Bloemlezing uit de werken van A. Weruméus Buning.
38166: Werumeus Buning, J.W.F. - Ik zie, ik zie wat gij niet ziet III. Derde zwerftocht door ons land.
94155: Werumeus Buning, J.W.F. - Waar is dat boek.
117652: Werumeus Buning, J.W.F. - Nieuwe avonturen met een pollepel. Te weten keukenkunstige ervaringen van velerlei aard voor personen van beiderlei kunne verzameld en beschreven door J.W.F. Werumeus Buning.
94126: Werumeus Buning, J.W.F. - De ware geschiedenis van Tristan en Isolde. In het kort naverteld door J.W.F. Werumeus Buning met de houtsneden uit het oude volksboek van 1484.
74577: Werumeus Buning, J.W.F. - Verzamelde gedichten.
50161: Werumeus Buning, J.W.F. - Verzamelde gedichten.
93228: Werumeus Buning, J.W.F. - Ik vaar, ik vaar waar gij niet vaart. Onze reddingboten.
24329: Werumeus Buning, J.W.F. - Verboden verzen. Grafschrift voor M. van 't H. en andere gedichten.
76661: Werumeus Buning, J.W.F. - Nieuwe avonturen met een pollepel, te weten keukenkunstige ervaringen van velerlei aard voor personen van beiderlei kunne.
24357: Werumeus Buning, J.W.F. - Dagelijksch brood.
86283: Weruméus Buning, A. - De komedie van Olle Boer Tamme en Moanje Jeut. Een Groninger dorpsvertelling..
91027: Werumeus Buning, J.W.F. - Culinaire tierelantijnen, bespiegelingen over het historisch belang der kookkunst.
96118: Werumeus Buning, J.W.F. - De ernstige roker. Of Over de mannelijke en waarachtige omgang met het kruid tabak (met afbeeldingen van deszelves vluchtige doch onwederlegbare aangenaamheden door J.F. Doeve - Tot meerdere kennis van het genot der sigaren uitgegeven door Ad. Donker).
33847: Werumeus Buning, J.W.F. - De gewaarschuwde reiziger of het nuttig en vermakelijk spoorwegboekje : behelzende wenken, raadgevingen, wijsheden en aanmoedigingen om te reizen tot eigen profijt, zowel bij regen als zonneschijn en in de vier diverse seizoenen.
33769: Werumeus Buning, J.W.F. - Holland.
78348: Werumeus Buning, J.W.F. - María Lécina. 'Een lied in honderd verzen' met tekeningen en aquarellen van Jan van Riet.
117650: Werumeus Buning, J.W.F. - 100 Avonturen met een pollepel zijnde de te boek gestelde ervaringen van een liefhebber in de kookkunst versierd met velerlei raadgevingen en wenken.
72284: Werveke, Hans van - Jacob van Artevelde.
72283: Werveke, Hans van - Gent. Schets van een Sociale Geschiedenis..
84569: Werz, Bruno E.J.S. - Diving up the Human Past. Perspectives of maritime archaeology, with specific reference to developments in South Africa until 1996.
79087: WES, M.A. - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland 1700-1855.
118664: Weschler, Lawrence - And How are You, Dr. Sacks? A Biographical Memoir of Oliver Sacks.
103327: Weselius, Jacqueline & Lambiek Berends - Barbie, misdadiger tegen de mensheid. Een ooggetuigenverslag.
84297: Wesemael, Pieter van - Architecture of Instruction and Delight: A Socio-historical Analysis of World Exhibitions as a Didactic Phenomenon (1798-1851-1970) .
85802: Wessel, Coen (red.) - Op het lijf gedragen. Doophemden als uiting van geloof.
79046: WESSELING, H. L. - Oorlog lost nooit iets op. Opstellen over europese geschiedenis.
64546: WESSELING, H.L. - Zoon en vader vader en zoon.
98951: Wesseling, H.L. - Indië verloren, rampspoed geboren. En andere opstellen over de geschiedenis van de Europese expansie.
106893: Wesseling, H.L. (inl.) - Alle Cultuur is Streven. De verzamelde Huizinga-lezingen 1972-1986.
105586: Wesseling, H.L. - Verdeel en heers. De deling van Afrika, 1880-1914.
112462: Wesseling, J. - De afscheiding van 1834 in Groningerland. Deel 1 De classis Middelstum.
100751: Wesseling, H.L. - Onder historici. Opstellen over geschiedenis en geschiedschrijving.
91307: Wessels-Nijenhuis, J.C. - Proemenkreuze. Drents kookboek.
79284: Wessels, L.H.M. - Bron, waarheid en de verandering der tijden. Jan Wagenaar (1709-1773), een historiografische studie.
110632: Wessels, Anton - Een soort Bijbel - Vincent van Gogh als evangelist.
17312: Wessels, Patricia - Massage. Sportief, gezond en weldadig.
56634: Wessely, J.E. - Anleitung zur Kenntniss und zum Sammeln der Werke des Kunstdruckes.: Mit Zwei Tafeln Monogramme.
56195: Wessely, J.E. - John Smith. Verzeichnis seiner Schabkunstblätter.
114138: Wessem, J.N. van - Grafiek. Nederlandse grafiek na negentienvijfenveertig.
67058: Wessem, J.N. van - Jan Sluijters.
25955: Wessem, Constant van - Charlie Chaplin.
113647: Wessem, Henriette J. van - Ik kan handwerken. Practisch handboek voor het vervaardigen van alle voorkomende vrouwelijke handwerken voorheen bewerkt door Henriette J. van Wessem.
86120: WEST, REBECCA - 1900.
99326: West, Rebecca - Family Memories.
116803: West, Dorothy - The Wedding.
112375: West, James - Russian Symbolism. A study of Vyacheslav Ivanov and the Russian symbolist aesthetic..
80339: West, Morris L. - In de schoenen van de visser (The shoes of the fisherman - 1963).
97312: Westbroek, Peter - De ontdekking van de Aarde. Het grote verhaal van een kleine planeet.
61346: Westbury (Lord) - Handlist of Italian Cookery Books.
109593: Westen, Mirjam - Catalogus Threads tentoonstelling.
113796: Westendorp, Nicolaus - Eerste leerrede in de Nieuwe Kerk te Sebaldeburen 1809. Benevens een oudheidkundige verhandeling.
52379: Westendorp, G.J. - Praktische geestelijke gezondheidszorg.
77656: Westendorp, Nikolaas - De jaarboeken van Nikolaas Westendorp van de vroegste tijd tot 1493 van en voor de provincie Groningen (twee banden).
75405: Westendorp Boerma, N. - Aan gene zijde van het geweten.
63645: Westendorp, Rudi - Oud worden zonder het te zijn. Over vitaliteit en veroudering.
72170: Westendorp, Rudi & David van Bodegom - Oud worden in de praktijk. Laat de omgeving het werk doen.
97745: Westendorp, F. - Inleiding tot de werktuigbouwkunde.
93348: Wester, D.H. - Mensch - scheikunde - samenleving.
56904: Westera, M. - De dief en de goochelaar. Klucht in 1 bedrijf, voor 3 heren.
117505: Westera, M. - Schoondochter in spé. Een klucht voor 3 damen en 2 heren in 1 bedrijf.
78440: Westerbaen W.Z., K. - Algemeene Historie beschreven door een gezelschap van geleerde mannen in Engeland. Uit het Engels vertaald, en met aantekeningen enz. vermeerderd. XV Deel, I en II stuk. Behelzende de geschiedenissen der Karthageren en de histori van de Numidiers, Mauritaniers, Getuliers, Nigritiers, Garamanten, Grieken, de Marmarise, Cyrenise en Syrtise landschappen bewonende, mitsgaders van de Ethiopiers. Met kaarten en platen.
106785: westerhoff, Wim - Stratigraphy and sedimentary evolution. The lower Rhine-Meuse system during the Late Pliocene and Early Pleistocene (southern North Sea Basin)..
113514: Westerhuis, D.J.A. - Prisma Latijns Citaten Boek. Ook bevattende liederen, opschriften enz..
47474: Westerink, Cora - Zwalkend geluk.
112634: Westerink, H. - De tempelbouwers.
46938: Westerink, Ben - Zuiderstraat 5. Twintig eeuwen wonen op een wierde.
97630: Westerlinck, Albert (eindred.) - Dietsche Warande & Belfort. Tijdschrift voor letterkunde en geestesleven. 118de jaargang (10 nummers compleet).
106226: Westerman, Frank - Stikvallei.
117737: Westerman, Frank - De graanrepubliek.
106040: Westerman, Frank - Een woord een woord..
115545: Westerman, Frank - Open brief aan Arjen Robben.
85503: Westerman Holstijn, Dr. A.J. - Inleidng tot de ontwikkelingspsychologie .
93969: Westerman, W. Marten - Bato. Een boek voor het jonge Nederland. Uitgegeven door W. Marten Westerman onder medewerking van onderscheidene letterkundigen. 1865, eerste & tweede deel; 1866, eerste & tweede deel; 1867, eerste & tweede deel; 1868, eerste & tweede deel; 1869, eerste deel; 1870, eerste & tweede deel; 1871, eerste & tweede deel; 1872, eerstse & tweede deel; 1873, eerste deel; 1878, eerste deel.
67948: Westerman Holstijn, A.J. - Grondbegrip der psychoanalyse.
113390: Westerman, Frank - De graanrepubliek..
106038: Westerman, Frank - Ingenieurs van de ziel.
43466: Westerman, Max - In alle staten. Het Amerika van Max Westerman.
76627: WESTERMANN, GEORG & LIEBERS, ADOLF - Westermanns Weltatlas. 1922..
108290: Westermann, J.C. - Geschiedenis van de IJzer- en Staalgieterij in Nederland. In het bijzonder van het bedrijf van de Nederlandsche Staalfabrieken v/h J.M. de Muinck Keizer N.V. te Utrecht. Geschreven ter gelegenheid van het feit dat het in 1942 veertig jaar geleden was dat met de productie van staal door J.M. de Muinck Keizer begonnen is.
95031: Westermann, C. - Genesis I en II (2 delen). Een praktische bijbelverklaring.
116776: Westermann, J.C. & G.M. Greup - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan . Eerste deel 1811-1922. Tweede deel 1922-1936.
114609: Westermann, J.C. - Blik in het verleden. Geschiedenis van de Nederlandsche Blikindustrie in hare opkomst van Gildeambacht tot Grootbedrijf.
110051: Westers, A. (inleiding) - De Groningse gilden.
99775: Westers, Jan - Groninger tinboek - historie, tinnegieters en tinwerk.
73450: Westers, A. (eindred.) - Groningen constant. Groningen - Munster 1672.
92079: Westheimer, David - Von Ryans exprestrein.
64928: Westhof, V.; J.W. Dijk & H. Passchier - Overzicht der plantengemeenschappen in Nederland..
107714: Westhoff, J.Th. - De directe mogelijkheden der werkverschaffing bij de werkloosheidsbestrijding..
85948: Westhoff, P.A. Bakker, C.G. van Leeuwen en E.E. van der Voo, V. - Wilde planten. Flora en vegetatie in onze natuurgebieden. Deel I: Algemene inleiding. Duinen. Zilte gronden. Deel II: Het lage land. Deel III: De hogere gronden.
107478: Westhoff, P.A. Bakker, C.G. van Leeuwen en E.E. van der Voo, V. - Wilde planten. Flora en vegetatie in onze natuurgebieden. Deel I: Algemene inleiding. Duinen. Zilte gronden. Deel II: Het lage land. Deel III: De hogere gronden.
79343: Westman, Eric C., Stephen D. Phinney en Jeff S. Volek - Voel je goed met het nieuwe Atkins-dieet.
56966: WESTON, R. - Het huis in de 20ste eeuw.
118168: Weston, Neville - Lawrence Daws.
87871: Westphal, Uwe - The Bauhaus.
33642: Westphalen, Joseph von & Gerhard P. Müller - In den Tempeln der Badelust. Archietctuur der sinnlichkeit.
117730: Westra, Frans - Palet van Groningen. Geschiedenis, kunst en cultuur van de stad.
39375: Westra, Rie - Petertje Haan leert schaatsen rijden.
44180: Westra, Evert - Het jaar rond. Leren zingen uit het liedboek voor de kerken.
107296: Westra, W. - Een oud Ommelander geslacht. Waarin o.a. op genomen families Van der Veen, Torringa, Homan, Stijfhoorn, Schaalma, Meinema, Anjewierden, Hop.
57370: Westra, Evert - Hoge- en Lagemeden. Het verhaal van de stilte.
109284: WESTRA, FRANS - Martinitoren.
42402: Westrheene, mevr. van - Historie van Willem Leevend door A. Bekker, wed. Wolff en A. Deken. naverteld door Mevr. van Westrheene.
60754: Westwood, John - Stoom. Locomotieven en spoorwegen.
2514: Westzaan, Vincent - Barcelona.
83852: Wetering, Jan Willem van de - Fingerspitzengevoel. Ik voel dat ik het zeker weet.
94779: Wetering, Ernst van de - Rembrandt. Zoektocht van een genie.
96552: Wetering, Ernst van de e.a. - Diederik Kraaijpoel.
112791: Wetering, Ernst van de - Rembrandt. Zoektocht van een genie.
912: Wetering, Janwillem van de - De verdachte Verheugt.
93864: Wetering, Willem Jan van de - Het enneagram als weg naar de verandering. Persoonlijkheidstypologie.
18091: Wetering, Janwillem van de - Een Oosterse Huivering. Spannende en griezelige verhalen, verzameld, vertaald, ingeleid en uitgebreid met eigen werk.
98444: Wetering, Juanita van de - Alles wat lekker is.
67421: Weterings, eric Jan (eindredactie) - Dwarsliggers, drama's en kroonjuwelen. Twintig jaar Vakbonds Historische Vereniging.
41183: Wette, W.H. de - Paddenstoelen. De voornaamste eetbare en hoe ze te onderscheiden van giftige.
112390: Wetter, Gustav A. - Der dialektische Materialismus. Seine geschichte und sein system in der Sowjetunion..
92623: Wever, T. - Habakuk. Verklaring van een bijbelgedeelte.
17674: Wever, W.W.F. - Demonendans op den Geitenberg.
12508: Weverberg, Julien en Herwig Leus - Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje..
93382: WEVERBERG, J., HOBANA, L. - De triomf van de droom.
64288: Weverbergh, Julien e.a. redactie - Louis-Paul Boon - samengesteld door de redactie van Komma..
65837: Weverbergh, - Het dossier Jan.
105054: Wevers, John W. - Text History of the Greek Deuteronomy.
76271: Wevers, H.E. - Jezus Christus van waar komt Hij? Een systematisch-theologisch en bijbels-theologisch onderzoek naar het oorsprongsdenken in de christologie en de preëxistentie als facet hiervan, uitgaand van de huidige christologie van beneden. With a Summary in English.
119323: Wewbster, Douglas B. - The Mammalian Auditory Pathway: Neuroanatomy.
77385: Weydegansch - Help, ik ga fokken met ganzen.
55080: WEYER, HELFRIED - Hurtigruten: mit dem Postschiff durch Norwegen.
118812: Weyl, Hermann - Symmetry.
119576: Weyl, Hermann - Space - Time - Matter.
119577: Weyl, Hermann - Philosophy of Mathematics and Natural Science.
93459: Weymar, Herbert - Planten zoeken en leren kennen. De meest algemene in het wild groeiende en gekweekte planten van Midden- en West-Europa en hun standplaatsen.
111387: Weymouth, Adam - Koning van de Yukon. Stroomafwaarts door Alaska.
87153: Wezel, G.W.C. - De Onze-Lieve-Vrouwekerk en de grafkapel voor Oranje-Nassau te Breda. De Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst.
71047: Whall, Hugh D. - The Southern Cross: Australia's 1974 Challenge for America's Cup..
91502: Whalley, Joyce Irene - The art of calligraphy. Western Europe and America.
67857: WHALLEY, JOYCE IRENE & VERA C. KADEN - The Universal Penman: A Survey of Western Calligraphy from the Roman Period to 1980 Catalogue of an Exhibition Held at the Victoria and Albert Museum, London, July-September 1980.
63113: Whalley, Joyce Irene - The Pen's Excellencie: Calligraphy of Western Europe and America.
67801: Whalley, Joyce Irene - Pliny the Elder "Historia Naturalis.
117493: Wheatcroft, Andrew - The Ottomans: Dissolving Images..
60789: Wheaton, Timothy - Luxury Trains.
40527: Wheeler, Alwyne - Fishes of the World. An Illustrated Dictionary.
91078: WHEELER, WILLIAM; Annette RICHTER & Stépahnie Lemière - Vignettes - Vignetten - Vinetas.
91079: WHEELER, WILLIAM; Annette RICHTER & Stépahnie Lemière - Animals - Animaux - Tiere - Animales.
2583: Wheelwright, E.L. & Bruce McFarlane - De Chinese weg naar het socialisme. Economische en sociale organisatie sinds de Culturele Revolutie.
104259: Whiffen, Marcus - American Architecture Since 1780. A Guide to the Styles.
17133: Whipple, A.B.C. - De zeevaart. De klipperschepen.
118055: Whisson, Ken - Ken Whisson: Niagara Galleries, Melbourne - 3-28 October 2006.
118056: Whisson, Ken - Ken Whisson: Niagara Galleries, Melbourne 30 september - 25 october 2014.
118057: Whisson, Ken - Ken Whisson: Niagara Galleries, Melbourne 7 October - 1 November 2008.
118058: Whisson, Ken - Ken Whisson: Paintings and Drawings. Watters Gallerey 7 October - 31 October 2009.
118059: Whisson, Ken - Ken Whisson: Landscape Painting. Watters Gallerey 20 October - 6 November 1999.
118555: Whisson, Ken - Ken Whisson : paintings 1947-1999, with an introduction by John McDonald and a selection of writings and talks by the artist from 1969 until now.
118399: Whisson, Ken - Ken Whisson: Paintings and Drawings. Watters Gallerey 2003.
118400: Whisson, Ken - Ken Whisson: Niagara Galleries, Melbourne October 2021.
118401: Whisson, Ken - Ken Whisson: Niagara Galleries, September 2000.
118402: Whisson, Ken - Ken Whisson A Survey.
118403: Whisson, Ken - Ken Whisson Paintings 1957 - 1985.
118398: Whisson, Ken - Ken Whisson: Paintings and Drawings. Watters Gallerey 2005.
118489: Whisson, Ken - Ken Whisson: Niagara Galleries, Melbourne October 2020.
118490: Whisson, Ken - Ken Whisson: Paintings and Drawings. Watters Gallery 20 October - 7 November 2015.
118491: Whisson, Ken - Ken Whisson: Niagara Galleries, Melbourne 4-29 October 2016.
118488: Whisson, Ken - Ken Whisson: New Paintings and Drawings. Watters Gallery 3 October - 21 October 2017.
118060: Whisson, Ken - Ken Whisson: Paintings and Drawings. Watters Gallerey 5 October - 22 October 2011.
118562: Whitaker, Kathleen - Southwest Textiles: Weavings of the Navajo and Pueblo.
44879: White, E.G. - Christelijke gezondheidsleer.
80912: White, David A. - Philosophy for Kids: 40 Fun Questions That Help You Wonder about Everything!.
93309: White, Michael - Leonardo da Vinci. De eerste natuurwetenschapper.
95673: White, Patrick - Vivisector.
96514: White, E.G. - Christus onze Heiland.
103487: White, Edmund - A Boy's Own Story.
90875: White, Marco Pierre - Uit de keuken van The Canteen.
92453: White, Edmund - The Faber Book of Gay Short Stories.
41547: White, Alan R. (editor) - The Philosophy of Action [Oxford Readings in Philosophy].
92074: Whitehead, Stephen - Van Neanderthaler tot nerd. Over de goede en slechte kanten van 27 types mannen.
118608: Whitehead, Alfred North & Bertrand Russell - Principia Mathematica. Volume 1, 2 & 3.
84007: Whitehouse, P.B. - Railway Relics and Regalia.
75493: Whitehouse, W.A. - Creation, Science, and Theology: Essays in Response to Karl Barth.
60675: Whitehouse, Patrick & David St John Thomas - The Great Western Railway.
28932: Whitehouse, P.B. - De romantiek van stoomlokomotieven.
65348: Whitelegg, John a.o. - High Speed Trains. Fast tracks to the future.
60681: Whiteley, J.S. & G.W. Morrison - 50 Years of Preserved Steam on the Main Line.
96509: Whiteman, Darrel - Melanesians and Missionaries: An Ethnohistorical Study of Socio-Religious Change in the Southwest Pacific.
104526: Whiteman, Kate - Vis & schelpdieren.
80480: Whiters, Hartley - The Meaning of Money..
40192: Whitfield, Roderick with an addendum by Wen Fong - In Pursuit of Antiquity. Chinese paintings of the Ming and Ch'ing dynasties from the collection of Mr. and Mrs. Earl Morse.
89628: Whitfield, Philip e.a. - De wereld van de zoogdieren.
118163: Whitfield, Roderic & Anne Farrer - Caves of the Thousand Buddhas. Chinese Art from the Silk Route..
115603: Whitfield, Peter - Image of the World. 20 Centuries of World Maps.
104325: Whitfield, Charles L. - A Gift to Myself. A Personal Workbook and Guide to Healing the Child Within .
118281: Whitfield, Roderick; Whitfield, Susan; Agnew, Neville - Cave Temples of Mogao: Art and History on the Silk Road.
89627: Whitfield, Philip e.a. - Op leven en dood, de boeiende wereld van het roofdier..
119117: Whitfield, Philip (red.) - Nieuwe spectrum encyclopedie gewervelde dieren.
86659: Whitford, Frank - Egon Schiele.
55429: WHITING, CHARLES - Bounce the Rhine.
86121: Whiting, Roger - Leonardo. A Portrait of the Renaissance Man.
105116: Whitley, Charles F. - Koheleth: His Language and Thought .
56553: Whitman, Alfred - British Mezzotinters: Valentine Green.
56164: Whitman, Alfred - British Mezzotinters: Valentine Green.
116053: Whitman, Walt - Poems.
56379: Whitman, Alfred - Samuel Cousins, Engraver.
23365: Whitman, Walt - Over the carnage rose prophetic a voice. The American Civil War in Prose and Verse.
56163: Whitman, Alfred - Nineteenth Century Mezzotinters: Samuel William Reynolds.
119064: Whitrow, G.J. - The Natural Philosophy of Time.
109511: Whitrow, G.J. - Time in History: Views of Time from Prehistory to the Present Day.
105757: Whittall, Arnold - Romantische muziek. Van Schubert tot Sibelius.
75665: Whittemore, Robert C. ed. - The Reach of Philosophy - Essays in honor of James Kern Feibleman.
62898: Whitten, Tony & Jane - Ongerept Maleisië. De biologische diversiteit van Maleisië, Sabah en Sarawak.
45293: Whitten, Tony & Jane - Ongerept Indonesië. De biologische diversiteit van Indonesië.
43897: Whymper, J.W. & E. - Schetsen van de dierenwereld. Twintig teekeningen van Joseph Wolf, gegraveerd door J.W. en E. Whymper.
105944: Whymper, Edward - Peaks, Passes and Glaciers. Edited by E.H. Blakeney. With a new introduction to this edition by W.A. Chislett.
62716: Whymper, R. - Cocoa and Chocolate. Their Chemistry and Manufacture.
64201: Whyte, Alexander - Bunyan's karakters in zijn pelgrimsreis naar de eeuwigheid.
67242: Wiardi Beckman, H.B. - Het syndicalisme In Frankrijk.
65871: Wiardi Beckman, H.B. - Het syndicalisme In Frankrijk.
67326: Wibaut, F.M. - A World Production Order.
53642: Wibaut, F.M. - Economisch Sovjet-Rusland.
65728: Wibaut, F.M. - Uit het werk van Dr. F.M. Wibaut. Herdrukken verzameld en ingeleid door E. Boekman..
67264: Wibaut, F.M. - Ordening der wereldproductie.
107659: Wibaut, F.M. - Socialisme. Eerste deel: Grondslagen. Tweede deel: Regeling vooruitzichten.
65762: Wibaut, F.M. - Economische kronieken.
110623: Wibaut, F.M. - Levensbouw. Memoires.
65884: Wibaut, F.M. - Trusts en kartels.
114527: Wichers Hoeth, A.W. - Van Heekeren & Co. en hunne voorgangers 1720-1929.
22067: Wichser, Werner - Junger Herbst.
96283: Wick, Robert S. - God's invasion: The story of fifty years of Christian and Missionary Alliance missionary work in Irian Jaya.
97653: Wickler, W. - Biologie van de tien geboden. Over onze ethische normen in het licht van het vergelijkend gedragsonderzoek bij dier en mens.
97654: Wickler, W. - De aard van het beestje. Over de natuurwetten van het seksuele contact.
97655: Wickler, W. - Waarom doe je dat? Over het hoe en waarom van het vergelijkend gedragsonderzoek bij dier en mens.
31914: Wicky, Jean-Claude - Mineros. Bolivien, Minenarbeiter.
78917: WIDDERSHOVEN, R.CH.J. (RED.) - De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de 19e eeuw. Kerstnummer Grafisch Nederland 1995..
113162: Wider, Thornton - De brug van San Luis Rey.
87616: Widmer, Ellen & Kang-i Sun Chang - Writing Women in Late Imperial China.
54536: Wiebenga, Nel - Op de Bibelbonse Berg.
54535: Wiebenga, Nel - Guus en de eikelmannetjes.
77603: Wieberdink (samensteller), G.L. - Historische Atlas Utrecht. Chromotopografische Kaart des Rijks 1: 25.000.
708: Wieberdink, G.L. (samensteller) - Historische Atlas Noord-Holland. Cromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
77604: Wieberdink (samensteller), G.L. - Historische Atlas Groningen. Chromotopografische Kaart des Rijks 1: 25.000.
78307: Wieberdink (samensteller), G.L. - Historische Atlas Overijssel. Chromotopografische Kaart des Rijks 1: 25.000.
78308: Wieberdink (samensteller), G.L. - Historische Atlas Friesland. Chromotopografische Kaart des Rijks 1: 25.000.
78309: Wieberdink (samensteller), G.L. - Historische Atlas Groningen. Chromotopografische Kaart des Rijks 1: 25.000.
78310: Wieberdink (samensteller), G.L. - Historische Atlas Zuid-Holland. Chromotopografische Kaart des Rijks 1: 25.000.
105241: Wiechman, A. & L.C. Palm 9eindred.) - Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum 1750-1837.
54228: Wieczorek, Sylwester - Miedzynarodowa wystawa ceramiki - Sopot 1970.
118686: Wiedenhof, Jeroen - Grammatica van het Mandarijn.
111081: Wiedersheim, Robert - Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. Für Studiernde bearbeitet..
24528: Wiedhaup, C.J.J. - De politiek van Portugal.
65712: Wiedijk, C.H. - Het ´nieuwe socialisme´ van de jaren dertig. Frans en Nederlands neo-socialisme gedurende de grote depressie.
115190: Wiedijk, Frederik M. - Binnen en buiten de dijken van de Zuiderzee (Zeemans-, Piraten- en andere verhalen.
93368: Wiedijk, K. - Bouwmaterialen.
110611: Wiedijk, C.H. - Koos Vorrink. Gezindheid. Veralgemening. Integratie. Een biografische studie..
73432: Wiedmann, Franz - Hegel.
80097: Wieg, Rogi - Beminde onrust.
80098: Wieg, Rogi - De moederminnaar.
119273: Wieg, Rogi - Toverdraad van dagverdrijf.
78809: Wieg, Rogi - Spek van mooie zijde.
119235: Wieg, Rogi - De zee heeft geen manieren.
74007: Wiegand, Thomas P. & Samuel Degen - Istanbul. Legende am Bosporus..
5742: Wiegel, Johans en Evert Wilbrink - The Seventies. 10 jaar pophistorie.
89215: Wieger, S.J. - Chinese Characters. Their origin, etymology, history, classificatio and signification. A thorough study from chinese documents.
33451: Wiegersma, M. - Hoe ûntstie "It Fryske Gea".
74105: Wiegersma, Friso - 100 jaar bekijks - een keuze uit de affiche-collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam 1883-1983 = 100 years on view - a selection from the poster-collection of the Stedelijk Museum Amsterdam.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .[an error occurred while processing this directive]

4/1