Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
95027: Visser, H.A. - De Psalmen in onze tijd. Het altijd jonge lied. Deel 1: Psalm 1-25; Deel 2: Psalm 26-50; Deel 3: Psalm 51-75; Deel 4: Psalm 76-100; Deel 5: 101-125; Deel 6: Psalm 126-150; Psalm 119.
47519: Visser, E.J. & Joh. F. Valkenburgh - Lichte houtarbeid.
90074: Visser, M.J. - De Haagse boekhandel 1900-1961..
77901: VISSER, M.A.J. E.A. - De landbouw in Noord-Groningen.
21708: Visser, Hans - Brieven rond de Vestdijk-biografie.
106920: Visser, Frank - Ken Wilber. Denken als passie.
46795: Visser, Carolijn - Vroeger was de toekomst beter. Reisverhalen en reportages. Met een inleiding van Maarten Huygen.
113496: Visser (geichten), Peter - Hai nam mie mit. Een hommage aan de Groninger zanger, dichter Ede Staal.
115741: Visser, Bertine - Vooruit in de strijd! toont dat gij vrouwen, maar moedige zijt!: een onderzoek naar vrouwenorganisaties en vrouwen in Groningen tijdens de eerste feministische golf, 1860-1920. Doctoraalsciptie.
55460: Visser, Carel - Carel Visser. Beelden 1978-1979 Sculptures 1978-1979.
95998: Visser, Carolijn - Buigend Bamboe.
68683: VISSER, HANS G. - Indie in Holland. Schrijvers over hun rijk van Insulinde..
113851: Visser, Minke A. de - Toelichtende beschrijving van de verzameling Chineesch en Japansch porselein, Chineesch en Europeesch rood steengoed en aardewerk, aanwezig in het Groningsch museum.
112750: Visser, Sim e.a. (red.) - Tijd voor ruimte, ruimte voor tijd. Beschouwingen over het fenomeen tijd.
79131: Vissering, G. e.a. - De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee (4 delen) I. De invloed van de drooglegging der Zuiderzee op de Werkloosheid; II. Staten Generaal. Behandeling der Staatsbegrootingen voor 1912 en 1913.; III. Verzameling C. Leemans. Bruikleen aan de Ned. Heidemaatschappij; IV. Inzending ter Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied.
105339: Vissering, Jaap - Jachtwildkookboek.
51223: Vissinga, Richard & Hans Zoutendijk (red.) - Bij Hoog en Laag. Zingen in de tijd. Kerkliederen voor kinderen.
85186: Vitoux, Frédéric - Venice: The Art of Living.
83208: Vitrac, Roger - Victor of De kinderen aan de macht.
84593: Vitruv - Zehn Bücher über Architektur. Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Curt Febsterbusch.
84591: Vitruve - De l'architecture. Livre IX. Texte établi et traduit par Jean Soubiran.
96675: Vittorio, Moschini - Disegni di Jacopo Bellini.
94814: Vitzthum, Walter - Meisterzeichnungen des romischen Barock.
104053: Vivanti, Annie - De onderbroken reis.
80303: Vivanti, Annie - De onderbroken reis.
97862: Vivekananda, Swami - Karma yoga en Bhakti yoga.
97921: Vivekananda, Swami - Karma yoga en Bhakti yoga.
97903: Vivekananda, Swami - Jnana-yoga.
99169: Vixseboxse, Jan - Een Hollandsch gezantschap naar China in de zeventiende eeuw (1685-1687).
58722: VIZINCZEY, Stephen - Loflied op de rijpe vrouw. De amoureuze herinneringen van András Vajda.
63076: Vlaanderen, André - Het Letterteekenen. Lettervormen en letters in hun practische, ornamentele en decoratieve toepassing. Tekst. Platen.
9322: Vlaanderen, Kees - Aldus sprak de vooruitgang.
110224: Vlaanderen, André - Teekens en Symbolen. Een verzameling oude en nieuwe iconografische gegevens.
93181: Vlaanderen, André - Van alles en nog wat. Geïllustreerd ontspanningsboek.
89370: Vlaardingerbroek, Pieter (red.) - De Portugese synagoge in Amsterdam.
61809: Vladeracken, Geertruida van (samenstelling) - Dichters over ?t jaargetij.
69602: VLADIMIR ODOJEVSKI - Het jaar 4338.
58194: Vlaminck, Erik - Het schismatieke schrijven.
91165: Vlaminck, Erik - Wolven huilen.
80205: Vlaminck, Erik - Quatertemperdagen .
96255: Vlasblom, Dirk - In een warung aan de Zuidzee. Verhalen uit Indonesië.
85426: Vleck, John Hasbrouck van - Frontiers of Physical Science in the Netherlands and the United States.
113495: Vleer, W.T. - Gemeente Marum door de eeuwen heen. Stelling Trimunt in oorlogstijd.
114961: Vlegaard, Cor e.a. - Bolnes in de twintigste eeuw.
111152: Vleggeert, J.C. - Kinderarbeid in de negentiende eeuw.
115954: Vlek, Hans - Onnette sonnetten.
106281: Vlerk, I.M. van der - Nederland in het IJstijdvak. De geschiedenis van flora, fauna en klimaat, toen aap en mammoet ons land bewoonden.
23635: Vletter, A.A.C. de - Zegepraal. Zinnebeeldig spel in twee tafereelen met proloog en epiloog.
67358: Vletter, A.C.C. de - In dagen van spanning. Oorspronkelijk jongensboek.
42116: Vletter, A. de - De opvoedkundige denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw.
78615: Vletter, W. de - Lieveke Harms.
33246: Vletter, A. de - Zonder U? Oproep tot de jonge mannen en jonge vrouwen uit de gegoede kringen van Nederland.
69418: VLEUGEL, GUUS & MEIJER, REMCO - Zij kon het lonken niet laten. Liedteksten uit het Nederlandse cabaret van 1945 tot nu.
65815: Vliegen, W.H. - Het kapitalisme in Nederland. Een sociaal-ekonomische studie..
67238: Vliegen, W.H. - De politieke partijen in Nederland. Overzicht der stof ten behoeve van voordrachten, cursusreeksen en ontwikkelingsclubs; alsmede ten dienste van zelfstudie.
110293: Vliegen, W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan. Drie delen in 2 banden.
65915: Vliegen, W.H. - Over oorsprong, geschiedenis en hedendaagsche stand der socialistische beweging. Populaire voordrachten.
102425: Vliegen, W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der Sociaal-democratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan (3 delen).
102522: Vliegen, W.H. - Klanken van strijd. Artikelen en schetsen bijeengegaard uit de geschriften van W.H.Vliegen ter herinnering aan zijn 25-jarige deelname aan de Socialistische Beweging. 9 sept.1883- 9 sept.1908.
104284: Vliegen, W.H. - Klanken van strijd. Artikelen en schetsen bijeengegaard uit de geschriften van W.H.Vliegen ter herinnering aan zijn 25-jarige deelname aan de Socialistische Beweging. 9 sept.1883- 9 sept.1908.
65920: Vliegen, W.H. - Het kapitalisme in Nederland. Een sociaal-ekonomische studie..
57160: Vliegenthart, Arjan - Minotaurus aan banden. Hoe Europa in crisis raakte en hoe we daar weer uitkomen.
82175: Vliek, Rika - Soep met slierten.
12565: Vlierden, Bernard-Frans van - Willem Elsschot.
58149: Vlierden, Bernard-Frans van - Willem Elsschot. Met een appendix door Marc Somers.
72815: Vlies, I.C. van der (e.a. redactie) - Van toetsing naar bemiddeling.
73266: Vliet, H.T.M. van - Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie.
79958: VLIET, PAUL VAN, ROBERT DE HAAS & PAUL HEFTING. - Tijd van oogsten. Befaamde beeldhouwers in Nederland..
61883: Vliet, Eddy van - De binnenplaats.
63926: Vliet, T. van - Op den uitkijk. Maandblad. 1947 compleet.
38094: Vliet, Paul van (samensteller) - In lief en leed verbonden. Nederlandse gedichten over het huwelijk.
52526: Vliet, J. van der - Hegel en het Madhyamika. Dialectische filosofie als anti-systeem.
70155: Vliet, Roland van - Het Manicheïsme als het christendom van vrijheid en liefde.
104210: Vliet, Rietje van & Hendrik Doedijns - De Haegse Mercurius 7 augustus 1697 - 1 februari 1689. Opnieuw uitgeven met inleiding door Rietje van Vliet.
74446: Vliet, Pam van - Eilandergevoel.
61976: Vliet, Eddy van - De vierschaar. Gedichten 1962-1972.
61977: Vliet, Eddy van - Het grote verdriet.
61943: Vliet, Eddy van - Jaren na maart.
78783: Vliet, Eddy van - Vader.
90174: Vliet, Heike van der - Raakvlakte.
61559: Vliet, Eddy van - Vader.
46658: Vliet, Paul van e.a. - Het Koninklijk Hoogheidje. Vorstelijke geboorteversjes.
58791: Vliet, H.T.M. van - Tussen twee generaties, briefwisseling A.Roland Holst en H.Marsman (1920-1940)Achter het Boek 34.
58799: Vliet, H.T.M. van - Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie.
79800: Vlis, J.A. van der - t Lant van Texsel. Een geschiedschrijving.
79476: Vlis, J.A. van der - Texel. Land en volk in de loop der eeuwen.
81450: Vlis, J.A. van der - Texel. Foto's en prentbriefkaarten uit heden en verleden.
85738: Vlist, E.T. van der - Inventaris van de schriftelijke nalatenschap van Fokke Sierksma (1917-1977).
108458: Vlist, Ed van der & Eric Jan Weterings - Wie maakt me los. Negen eeuwen markt in Leiden.
37485: Vlodorp, Dilian - Kabouterwereld.
93260: Vloedgraven,Koob & H.Sterken Rzn - Oud Staphorst in woord en beeld .
61267: Vloedgraven, Kook e.a. - Oud Staphorst in woord en beeld.
71381: Vloemans, Ant. - De wijsbegeerte van Spinoza. Haar plaats in het Nederlandsche denken en haar beteekenis voor de wereldphilosophie.
45795: Vloemans, A. - De wijsbegeerte van Spinoza. Haar plaats in het Nederlandsche denken en haar beteekenis voor de wereldphilosophie.
107871: Vloemans, A. - Politeia. Geschiedenis van de sociaal-politieke filosofie.
107861: Vloemans, A. - Nietzsche.
93501: Vloemans, Antoon - Leven en leer der groote denkers. Geschiedenis van de wijsbegeerte.
83443: Vloemans, Antoon - Leven en leer der groote denkers. Geschiedenis van de wijsbegeerte.
43020: Vloemans, Antoon - De wijsbegeerte van het Oosten.
93496: Vloemans, Antoon - De mensch in deze wereld.
46957: Vloemans, A. - Politeia. Geschiedenis van de sociaal-politieke filosofie.
93492: Vloemans, A. - Het leven is heilig.
93682: Vloten Elderinck, D.Ph. - De sexueele zeden in woord en beeld. Liefde en zinnelijkheid.
93681: Vloten Elderinck, D.Ph. - De sexueele zeden in woord en beeld. De jacht op de andere sexe. Liefde en zinnelijkheid. Humor in het geslachtsleven & De dwalende venus.
40991: Vlugt, Simone van der - Het laatste offer.
85925: Vlugt, Simone van der - Jacoba, dochter van Holland.
82329: Vlugt, Simone van der - Morgen ben ik weer thuis.
81463: VLUGT, S. VAN DER - Bloedgeld.
70293: VN - Vrij Nederland. 50 Jaar bovengronds. ABC van de herinnering. Een halve eeuw in trefwoorden..
91543: Vo van Thang & Jim Lawson (retellers) - Vietnamese Folktales: Truyen Dan Gian Vietnam: Song Ngu.
100706: Vocke, Roland - Frederik de Grote. Tussen Verlichting en absolutisme..
93037: Vodel, Joost van den - Dichterlijke werken van Joost van den Vondel: Vierde, vijfde, zevende & achtste deel Treurspelen; 9de deel: zeghezangen; 10de deel: lierdichten; 11de deel: Gedichten of stichtelijke en kerckelijcke stoffen; 12de deel: geboortegedichten; 13de deel: heilighe gezangen; 14de deel: harpzangen; 15de deel: Altaergeheimenissen. Ontvouwen in drie boecken.
11230: Vodickova, Vlasta - Rotstuinplanten.
109970: Voedselgroep Strohalm - Het voedselboekje.
114127: Voet, Elias - Nederlandse goud- en zilvermerken.
114888: Voet, H.A. & H.J.S. Klaassen - Rotterdam door de tijd, deel 11: Deelgemeente Feijenoord.
70353: VOET, NICO VAN DER - Waarom moet ik altijd helpen? Over zelfhandhaving en zelfverloochening..
114890: Voet, H.A. & H.J.S. Klaassen - Rotterdam door de tijd, deel 3: Kralingen en Kralingseveer.
4854: Voet, L. - Het museum Plantin-Moretus.
114889: Voet, H.A. & R. Wolters - Rotterdam door de tijd, deel 7: Overschie.
102269: Voeten, Bert - Doortocht, een oorlogsdagboek 1940-1945.
103243: Voeten, Bert - Doortocht, een oorlogsdagboek 1940-1945.
103245: Voeten, Bert - Doortocht, een oorlogsdagboek 1940-1945.
11826: Voeten, Jessica - Scapino.
24394: Voeten, Bert - Menselijkerwijs. Verspreide gedichten. Met het oog op morgen; In memoriam; De zon op mijn hand; Vertaalde gedichten.
46417: Voeten, Bert - De Ammonshoorn. gedichten.
101324: Voeten, Bert (samenstelling) - Erts. Een bloemlezing uit de poëzie van heden.
101306: Voeten, Bert - De tijd te lijf.
66672: Voets, B. - Blijf, meester, blijf ons bij. Predikaties gehouden in de mirakelweek 1960.
74995: Vogel, C.J. de - Een keerpunt in Plato's denken. Historisch-Philosophische studie.
97338: Vogel, Shawna - Naked Earth : The New Geophysics.
10364: Vogel, A. - De onbekende Couperus. Vergeten, weinig gepubliceerde en bekende verhalen, gedichten, brieven en fragmenten.
101590: Vogel, Bruno - Alf.
102573: VOGEL, ALBERT - Louis Couperus (een schrijversleven).
72266: VOGEL, MARIANNE - Baard boven baard. Over het nederlandse literaire en maatschappelijke leven, 1945-1960.
68392: Vogel, P. de - Boomteelt.
66723: Vogel, Hans & Marjan Smits - Toekomstland. Europeanen op reis in Argentinië tijdens de gouden jaren (1880-1930).
42964: Vogel, Albert - Het Japansch Tooneel.
69760: Vogel, Albert - Rhetorica. Basis der welsprekendheid.
93000: Vogel, David - Huwelijksleven.
47085: Vogel, Hans - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv.
94472: Vogel, Johann - Die moderne Bau-Kunst, mit Vorstellung Accurater Modellen Vortrefflicher Dach-Werken, Hohen Helmer, Französisch- und Holländischer Creutz-Dächer, auch Wiederkehrung; ingleichen Herrlicher Palläste, schöner Kirchen, Bibliotheken und Thürme, auch bequemer Rath- und Wohn-Häuser; wie auch Verschiedener Arten Brücken, Schleusen, Dämme, Wasser- und Hand-Mühlen, Pressen, Windel-Stiegen oder Treppen und anderer vortheilhaften Maschinen. Welchen angehängt sind, Einige Geometrische und Stereometrische Exempel, Alles nach den besten Regeln der geschicktesten Baumeister herausgegeben.
101197: Vogel, David - Met uitzicht op zee.
76058: Vogel, C.J. de - Ecclesia catholica. Redelijke verantwoording van een persoonlijke keuze..
55467: VOGEL, ALBERT - De man met de orchidee, het levensverhaal van Louis Couperus.
100084: Vogelaar, J.F. - Terugschrijven. Essays.
75160: Vogelaar, J.F. (red.) - Kunst als Kritiek. Tien teksten als voorbeeld van een materialistiese kunstopvatting..
87327: Vogelaar, Christiaan e.a. - Rembrandt & Lievens in Leiden. Een jong en edel schildersduo.
55987: Vogelaar, Christiaan e.a. - Jan van Goyen.
49760: Vogeler, Heinrich - An der Frühling. Radierungen von Heinrich Vogeler.
97230: Vogelesang, Hans - De wereld van Anton Pieck.
97228: Vogelesang, Hans - De wereld van Anton Pieck.
63802: Vogelesang, Hans - Iedere stad een toren. De wereld van Anton Pieck.
44028: Vogelesang, Hans - Sporen in de tijd. 25 jaar Transvemij 1962-1987.
113510: Vogelesang, Hans (tekst) - Anton Pieck. Herinneringen aan Amsterdam.
5390: Vogels, hans - Marjolijn van Assem. Tekeningen en schilderijen.
97459: Vogels, Frida - Dagboek 1954 - 1957.
94371: Vogels, Rein J. - Topprestaties der techniek voor vader en zoon. De wondere lamp. Hoe electrische gloeilampen worden gemaakt.
94108: Vogels, Frida - De harde kern. 1: Kanker. De naakte waarheid.
65353: Vogelsang, Harald - Die Fahrzeuge und Anlagen des Eisenbahnmuseums Bochum-Dalhausen. Museumsführer.
114111: Vogelsang, W. - Een gouden geschenk - Symbool van dankbaarheid voor de bevrijding van Nederland. Het door H.M. de Koningin der Nederlanden aan Generaal Dwight D. Eisenhower aangeboden Eerezwaard.
93595: VOGELZANG, H.P. E.A. - Hr.Ms. Urania. Caveo Non Timeo.
109072: Voges, Carol - Jimmy Brown opent een rijschool.
109073: Voges, Carol - Jimmy Brown en de oranjehemden.
72537: VOGT, CHRISTIAN - L'ombrechatlievre.
54247: VOGÜE, DOM MELCHOR A.O. - Glossaire de termes techniques à l'usage des lecteurs de la Nuit des Temps. 2ème édition..
92382: Voigt, Cynthia - David en Jonathan.
23230: Voigt, Alwin - Exkursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen.
95122: Voigt, Gottfried - Homiletische Auslegung der Predigttexte. Teil 1: Der schmalle Weg; Teil 2: Das heilige Volk; Teil 3: Die geliebte Welt; Teil 4: Die himmlische Berufung; Teil 5: Die bessere Gerechtigkeit; Teil 6: Die lebendigen Steine met register.
112158: Vojnovitsj, Vladimir - De Anti-Sovjet Sovjetunie.
110400: Volborth, Carl-Alexander von - Heraldry of the World.
110233: Volborth, Carl-Alexander von - The Art of Heraldry.
110223: Volborth, Carl-Alexander von - Heraldry: Customs, Rules and Styles.
103230: Volckaert, Jozef - En dat alles voor een paar tirannen. Herinneringen van een socialistische arbeider. Met aantekeningen en een naschrift van Frank Uytterhaegen en Guy Vanschoenbeek.
112344: Voline - The unknown revolution 1917- 1921.
107038: Volk, Tyler - Gaia's Body: Toward a Physiology of Earth.
114408: Volk, Gordon - Het drama in den vuurtoren.
47218: Volkelt, Johannes - Gewissheit und Wahrheit. Untersuchung der Geltungsfragen als Grundlegung der Erkenntnistheorie.
45243: Volker, T. - Japansche kunst 1. Japansche kunst II.
60847: Volkers, Kees - Excuses voor het ongemak. Dagboek van een treinreiziger.
102641: Volkers, Ga. H. - Zitten uw mensen wel goed? Wenken voor het juiste gebruik van de stoel en andere hulpmiddelen voor de arbeid.
102489: Volkmann, E.O. - Revolutie in Duitschland. Vert. door C.C. v.d. Dussen-Zimmerman.
70024: VOLKOGONOV, DMITRI - Triomf en tragedie. Een politiek portret van Josef Stalin.
102850: VOLLENHOVEN EN WIM DE VRIES, PIERRRE VAN - M'n woord een wapen tot verweer. Gedichten uit de arbeiderswereld.
5762: Vollenhoven, Pierre van - 20 teksten in beton.
110529: Vollenhoven, M.W.R. van - Het geslacht van Vollenhoven (oud Overijselsch geslacht).
66905: Vollenhoven, Mieke - Schoolleiders in de spiegel. Inspirerend leiderschap als leidraad.
90772: Völlger, Winfried - Das Windhahnsyndrom. Roman.
114109: Vollgraff, C.W. - Herdenking van Johan Huizinga.
49503: Vollmar, H. & C. Vollmar van Wijk - Wij verbouwen onze keuken.
5984: Vollmer, Christoph - Gelukkig verliefd, gelukkig bemind...
113956: Vollmer, John E., E.J.Keall, E.Nagai-Berthromng, Silk Roads-China Ships, An Exhibition of East-West Trade Vollmer, John E., E.J.Keall, E.Nagai-Berthromng - Silk Roads-China Ships, An Exhibition of East-West Trade.
100901: Vollmer, Fridericus (ed.) - Poetae Latini Minores, post Aemilium Baehrens. Iterum recensuit Fridericus Vollmer, Volumen I.
73205: Volmuller (samensteller), H.W.J. - Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België.
43559: Volný, Jan - Deutsch Tschechisches Wörterbuch / Nemecko cesky slovnik.
107529: Volney - De puinhoopen. Beschouwing van de omwenteling der staten gevolgd van de natuurlijke wet. Naar het Fransch van Volney.
103356: Volpe, Gioacchino - Wording en wezen van het fascisme. Voor Nederland bewerkt en van een inleidend woord voorzien door W.M. Westerman.
103379: Volpe, Gioacchino - Wording en wezen van het fascisme. Voor Nederland bewerkt en van een inleidend woord voorzien door W.M. Westerman.
38650: Volpe, Galvano Della - Critique of Taste.
85600: Voltaire - Candide Zadig.
105965: Voltaire - Candide and Other Tales.
84516: Voltaire - Dictionnaire philosophique.
107875: Voltaire - Flosofische vertellingen.
8359: Voltaire - Karel XII van Zweden.
63180: Voltaire - Filosofisch woordenboekje.
92945: Voltaire - Oeuvres complètes de Voltaire.
79175: Voltaire - Gedachten.
81705: Voltaire - 20 artikelen uit het filosofisch woordenboek.
79055: Voltaire - Karel XII van Zweden.
111228: Voltaire - Siecles de Louis XIV, et de Louis XV. (5 tomes).
78857: Voltaire - Voltaire en de Republiek. Teksten van Voltaire over Holland en Hollanders. Keuze en vertaling door Jan Pieter van der Sterre.
88983: Voltaire - Fransman in Londen - Brieven uit Engeland, Vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek.
78387: Voltaire - Candide of het optimisme. Met tekeningen van Paul Klee.
88966: Voltaire - Filosofisch woordenboek of De rede op alfabet. Vertaald en ingeleid door J.M.Vermeer-Pardoen..
60133: Voltaire - Lettres Anglaises. Présentation notes et index de Fernand Massé.
113192: Voltaire - Voltaire.
78364: Voltaire - Flosofische vertellingen.
78350: Voltaire - Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778.
42412: Voltz, Johann Michael - Bilder aus dem biedermeier. Mit einer einleitung von Eugen Roth. Der Silberne Quell bei Woldemar Klein.
110724: von Munching, L. L. - De Nederlandse koopvaardijvloot in de tweede wereldoorlog - de lotgevallen van Nederlandse koopvaardijschepen en hun bemanning.
110939: von Munching, L. L. - De Nederlandse koopvaardijvloot in de tweede wereldoorlog - de lotgevallen van Nederlandse koopvaardijschepen en hun bemanning. Deel 2.
98399: Vondel, Joost van den - Joost van den Vondel in zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp uit zijn werken gekozen door Joh. Vorrink..
112941: Vondel, Joost van den - Lucifer. Treurspel in 5 bedrijven.
27799: Vondel, Joost van den - O kerstnacht schooner dan de daegen.
66944: Vondel, J. van - Adam in ballingschap of Aller treurspelen treurspel. Prima malorum causa.
94177: Vondel, Joost van den - Gysbreght van Aemstel. D'ondergangh van zijn stad en zijn ballingschap.
59709: Vondel, Joost van den - Gysbreght van Aemstel. D'ondergangh van zijn stad en zijn ballingschap (treurspel).
7488: Vondel, Joost van den - O Kersnacht schooner dan de daegen.
74814: Vondel, Joost van den - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd door Albert Verwey. Opnieuw uitgegeven met een inleiding door Mieke B. smots-veldt en Marijke Spies.
24393: Vondel, Joost van den - O Kersnacht schooner dan de daegen.
88103: Vondel, Joost van den - Vondel's werken. Uitgegeven door J. van Lennep. Herzien en bijgewerkt door J.H.W. Unger. 8 delen.
98556: Vondel, Joost van den - Vondel vocaal. De liederen van Vondel bijeengebracht en ingeleid door Kees de Bruijn en Marijke Spies.
61901: Vondel, Joost van den - Tien troostgedichten.
93052: Vondel, J. van de - Toneelspelen. eerste en tweede bundel.
67885: Vondel, J. van - Lucifer. Praecipitemque immani turbine adegit.
71282: Vondelen, J. van - Inwyding der doorluchtige schoole t' Amsterdam.
104278: Vondeling, A. - Nasmaak en voorproef. Een handvol ervaringen en ideeën.
92891: Vonhoff, H.J.L. - De zindelijke burgerheren. Een halve eeuw liberalisme.
92889: Vonhoff, H.J.L. - Liberalen onder een dak. VVD: 50 jaar liberale vereniging.
92892: Vonhoff, H.J.L. - Vind ik wat ik vond? Kanttekeningen en opvattingen..
60191: Vonhoff, H.J.L. - Handboek voor de patriot voor elke Nederlander en nieuwkomer.
92890: Vonhoff, H.J.L. - Bewegend verleden. Een biografische visie op prof. mr. P.J.Oud..
66662: Vonier, Anscar - Het nieuw en eeuwig verbond.
66634: Vonier, Dom Anscar - Het sacrament van het kruisoffer.
113432: Vonk, Henk - Drenthe. Het leven rond negentienhonderd..
99888: Vonk, C.; F. van deursen - De voorzeide leer. De heilige schrift 17 delen.
75756: VONK, DR. P.G. - De "victorieuze" zeeslag op Schoneveld: het hol van De Ruyter.
22461: Vonk, C. - Paraphrase van de brieven aan de Galatiërs en de Thessalonicensen 1 en 2.
36730: Vonk, henk - Drenthe in grootvaders tijd.
91775: Vonk, Roos - De eerste indruk: bekijken en bekeken worden.
6501: Vonk, C. - Paraphrase van de brief aan de Galaten en van de twee brieven aan de Thessalonicenzen.
96252: Vonk, Corry & Wim Kan - Honderd (100) dagen uit en thuis.
65927: Vonk, P.G. - Autocratie, aristocratie democratie.
7740: Vonnegut, Kurt - Blauwbaard. De autobiografie van Rabo Karabekian ((1916-1988).
7734: Vonnegut, Kurt - Gods rijkste zegen, Mr. Rosewater! Of Paarlen voor de zwijnen.
114545: Voogt, Gos. de - Onze huisdieren. Hun instinkt en verstand, hoe men ze fokt, verzorgt en gebruikt.
54088: VOOLEN, EDWARD & ESTER WOUTHUYSEN [EDS. - ET AL.]. - Marc Chagall en het Joods theater.
100200: Voolen, Edward van (red.) - Moderne meesterwerken uit Moskou. Russisch-joodse kunstenaars, 1910-1940 / Modern masterpieces from Moscow. Russian Jewish Artists, 1910-1940.
115714: Voorbeijtel Cannenburg, W. - De reis om de wereld van de Nassausche vloot 1623-1626. Met portret, kaart en 10 platen.
5304: Voorbergh, Cruys - Erfenis van eeuwen.
660: Voorbergh, Cruys - Erfenis van eeuwen.
95969: Voorbeytel, M.C.M. (Voorbeijtel) - Hoe Parijs Parijs werd. Iets over het nu en vroeger van onze twintig arrondissementen.
108284: Voorbij, Johannes Benedictus - Het 'Speculum historiale' van Vincent van Beauvais. Een studie van zijn ontstaansgeschiedenis.
95155: Voorden, A. van e.a. - Herdenk de trouw. 1888-Opheusden-1988. Uitgave naar aanleiding van 100 jaar (Nederduitsche) Gereformeerde Gemeente (in Nederland) te Opheusden.
63980: Voordewind, H. - De commissaris vertelt over donker Amsterdam.
63981: Voordewind, H. - De commissaris vertelt verderover donker Amsterdam.
108312: Vooren, Richard (samenst.) - Leidraad voor kajuitjachtzeilers.
85606: Vooren, Monique van - Naakt geboren, bloot gebleven.
33241: Voorhoeve, J. - Hygiéne. Geïllustreerd handboek voor het huisgezin.
52479: Voorhoeve, Joris & H. Rossier - Labiele vrede.
83343: Voorhoeve, J.N. (red.) - Timotheüs geiilustreerd weekblad. Jaargang XXVI (2 Oct. 1920 - 24 Sept. 1921).
96722: Voorhoeve, J.N. (red.) - Timotheus. Geïllustreerd Weekblad voor Jongelui. 12e jaargang, 1906-1907 no. 1 t/m no. 52.
97924: Voorhoeve, J. - Homoeopathie in de praktijk. Medisch handboek.
115425: Voorhoeve, J. - Homoeopathie in de praktijk. Volledig herziene uitgave door Frans Kusse en Guus Polderman homeopathische artsen.
19792: Voorhoeven, Carel - Legenden van Holland's kust.
64882: Voors, Barbara - De zussen van mijn dochters.
63323: Voors, Barbara - Vertrouwen in jou.
77109: Voors, Barbara - Zusje van me.
105969: Voorsluis, Bart (red.) - Spiritualiteit en postmodernisme.
76126: Voorsluis, Bart - Geïnspireerd leven, Op zoek naar bijbels georiënteerde spiritualiteit.
99238: Voorst, B. van (red.) - Historia, dat is een verhael in rijm van den oorspronck ende fondeeringe, der seer vermaertder zee- ende coopstadt Enchuysen, met syn gheleghentheyt ende wat daer mede gepasseert is van den jare 1353, doen sy eerst ghepreviligeert wert door Hert[oge]] Willem haren heere, tot desen tegenwoordigen jare 1603..
48392: Voorsteegh, Ineke - P. Ouborg (1893-1956). Heimwee naar het hart der dingen.
105482: Voort-Ruygrok, M.A.M. van der - Noordwijk in oude ansichten.
105483: Voort-Ruygrok, M.A.M. van der - Noordwijk in oude ansichten.
105484: Voort-Ruygrok, M.A.M. van der - Noordwijk in oude ansichten. Deel 1.
79301: Voort, Marcel van der - Dat seste boec van serpenten. Een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme.
108909: Voort van der Kleij, J.J. van der - Middelnederlandsch handwoordenboek. Supplement.
112678: Voort, J.P. van de - Vissers van de Noordzee. Het Nederlandse visserijbedrijf in geschiedenis en volksleven.
103288: Voort, Dirk van der - De commandant.
105485: Voort-Ruygrok, M.A.M. van der - Noordwijk in oude ansichten. Deel 2.
97737: Voorthuysen, J.H. van & Ph.H. Kuenen - Das Ems-Estuarium. Ein sedimentologisches Symposium.
38755: Voorthuyzen, A. - Het bridgespel. Handleiding voor beginnende spelers.
33001: Voous, Karel H. , Rudolf L. Schreiber, Prins Claus, Anthony W. Diamond - Ruimte voor de vogels.
33000: Voous, Karel H. , Rudolf L. Schreiber, Prins Claus, Anthony W. Diamond - Ruimte voor de vogels.
107401: Voous en H.J. Slijper, K.H. - Roofvogels en uilen van Europa.
23672: Vooys, I.P. de - Socialisatieproblemen van arbeid en gemeenschap.
80120: VOOYS, C.G.N. DE (ED.) - Middelnederlandse prozaverhalen over de geboorte van Jezus.
103045: Vorlander, K. - Eenvoudige geschiedenis der filosofie. Voor Nederland bewerkt door G. Stempels.
112115: Vorm, O.J. van der - De verzameling van de Stichting Willem Van der Vorm In het Museum Boymans-van Beuningen.
71247: Vorrink, Koos - Feestcultuur; eenvoudige practische wenken voor het organiseren van vergaderingen en feestelijke samenkomsten .
102543: Vorrink, Koos (red.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 4e jaargang no. 1 t/m 4, compleet.
102541: Vorrink, Koos (red.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 2e jaargang, no. 1.
102555: Vorrink, Koos (red.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 8e jaargang no. 4.
102554: Vorrink, Koos (red.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 8e jaargang no. 3.
102553: Vorrink, Koos (red.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 8e jaargang no. 2.
102550: Vorrink, Koos (red.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 7e jaargang no. 1.
102551: Vorrink, Koos (red.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 7e jaargang no. 2.
99045: Vorrink, Koos - Een halve eeuw beginselstrijd. Overdenkingen over verleden en toekomst bij een historische mijlpaal.
102549: Vorrink, Koos (red.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 7e jaargang no. 1 t/m 4, compleet.
102548: Vorrink, Koos (red.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 6e jaargang no. 1 t/m 4, compleet.
102545: Vorrink, Koos (red.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 4e jaargang no. 3.
102546: Vorrink, Koos (red.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 5e jaargang no. 1 t/m 4, compleet.
102544: Vorrink, Koos (red.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 4e jaargang no. 1.
102547: Vorrink, Koos (red.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 5e jaargang no. 2.
102542: Vorrink, Koos (red.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 3e jaargang no. 1 t/m 4, compleet.
102540: Vorrink, Koos (red.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 2e jaargang, 4 nummers compleet.
71202: Vorrink, Koos - Stormtij.
102552: Vorrink, Koos (red.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 8e jaargang no. 1 t/m 4 compleet.
59592: Vorrink, Koos - Om de vrije mens der nieuwe gemeenschap. Opvoeding tot het demokratiese socialisme. Handboek ten dienste van de vrije jeugdvorming. Eerste deel..
103403: Vorrink, Koos; A.M. de Jong & P. Schumacher (red.) - De Nieuwe Stem Algemeen Onafhankelijk Maandblad der Jongeren 1e Jaargang, rrs. 1 t/m 12.
71494: Vorrink, Koos (red.) - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugd Centrale. 17de jaargang, nrs. 1-3, 5, 8-18, 20, 23 & 24.
88535: Vorst, I. - Twintig jaar Cheider.
112414: Vorst, Tony van de - Portret en figuur boetseren.
93483: Vorster, Duco - Op uwen drempel. Religieuze verzen.
70448: Vorster, Riek - Bekende sprookjes opnieuw verteld.
115965: Vorster, D.A. - Protestantse Nederlandse mystiek.
113465: Vorsterman van Oyen, A.A. - Het vorstenhuis van Waldeck en Pyrmont.
112725: Vos, Renee de - Buiten, dat moet je ontdekken. Een essay over kinderen en natuur.
113478: Vos, H.B. - De Nienoord. Huis en historie.
54090: VOS, DIRK DE. - Hans Memling. Essays.
79952: Vos, Luc de - Veldslagen in de Lage Landen.
97091: Vos, Geert - Van Gerleviswert tot Garrelsweer. Geschiedenis van Garrelsweer.
75869: VOS, A. DE - Voorwaarts en niet vergeten. Leven en denken van Gerardus Horreüs de Haas (1879-1943).
53953: Vos, J.W.M. de - De notariële verklaring van erfrecht.
86124: Vos, Dirk de e.a. - Hans Memling. Catalogus en Essays.
32221: Vos, F.J. de - Energiewinning uit de getijbeweging.
76345: Vos, H. de - Nieuwe Testament en mythe.
80101: Vos, Carly - R-23 en zijn helpers. Een geheimzinnige geschiedenis uit de Speurderswereld.
76441: Vos, Art de - Nederland: een natte geschiedenis.
102203: Vos, René - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
31033: Vos, Ruud e.a. - Historische luchtvaartgids Nederland 1998.
79770: Vos, H.H. - Graven in de Pietrskerk. Een verslag.
99423: Vos, Marjoleine de - Andere gedichten & mevrouw Despina..
82179: Vos-Dahmen von Buchholz, Tonny - De nieuwe vrijheid.
82180: Vos-Dahmen von Buchholz, Tonny - Het land achter de horizon.
102613: Vos, G.J. & Jac. M. Vos - Voorheen en thans. Schetsen en tafereelen uit ons volksleven en ons land. Geïllustreerd leerboek voor school en huis.
70612: Vos, Klaaske de e.a. - Kroonjuwelen.
109648: Vos, Huib de (inl.) - Blokhuis, Ton Klop, Lo-A-Njoe, Martineau, Hajé Smith.
114993: Vos, Martine e.a. - Voorbij Groot Bronswijk 1973-1998.
115573: Vos, Danny de - Toegang geweigerd.
115578: Vos, Dirk de - Hans Memling. Het volledige oeuvre.
107747: Vos, H.B. - Rijtuigen en sleden in het Nationaal Rijtuigmuseum.
50389: Vos, A.J. - Inventaris van de archief van de gemeente Doniawerstal (1830) 1925-1983 (1991).
4992: Vos, Jac. M. - Verhalen uit de algemeene geschiedenis.
82805: Vos-Dahmen von Buchholz, Tonny - Van rendierjager tot roofridder.
49984: Vos, Rik & henk van Os (red.) - Aan de oorsprong van de schilderkunst. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit / The Birth of Panel Painting. Early Italian Paintings in Dutch Collections.
74449: VOS, MAARTEN DE - Tussen de benen: zeer persoonlijke notities.
114757: Vos, Daan - De voetbalwedstrijd. Een verhaal voor jongens.
96528: Vos, Jan C. de - Lentebloemen.
61738: Vos, Dirk de - Musée Groeninge, Bruges. La collection complète.
48797: Vos, Ken - Les Bays-Bas au Japon (1600-1868). Exposition organisée par la Générale de Banque avec la collaboration du Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leyde. 5. 10. - 16. 12. 89..
42456: Vos, A. de - Africa. The Devastated Continent? man's impact on the ecology of Africa.
81949: Vos, Leonard de & Henk Eilander (red.) - Hersenletsel, gevolgen voor de getroffene en de omgeving.
59908: Vos, Tom - Punterend door Giethoorn. Oude Gieterse verhalen. In dialect verteld door Gietersen, voorzien van een inleiding en woordenlijst..
54599: Vos, Ida - Miniaturen (gebaseerd op haiku).
73469: Vos, H.B. - Brieven van een Groninger antiquair.
110823: Vos, Ron de - Nederlandse schoeners & brikken.
63277: Voskuil, J.J. - De moeder van Nicolien.
101668: Voskuil, Menno - Genummerd & gesigneerd. Een onderzoek naar de invloed van bibliofiele uitgaven op de antiquarische markt.
104343: Voskuil, J.J. - Het bureau 1. Meneer Beerta.
88883: Voskuil, J.J. - Bij nader inzien.
90362: Voskuil, J.J. - Een zondagmiddag met J.J. Voskuil.
59407: Voskuil, K. - Socialistisch commentaar. Een keuze uit de zaterdagavondtoespraken voor de V.A.R.A. microfoon. Met een voorwoord van W. Drees, Minister van Sociale Zaken.
102437: Voskuilen, Thijs - Alias Paulus. De grondlegger van het christendom als geheim agent van Rome .
93331: Vosmaer, A. - Encyclopaedie van materialen en hun eigenschappen.
24359: Vosmaer, C. - Gedichten.
104054: Vosmaer, Jacob - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg.
52591: Voss, G. & E. Reese - Ik doe het zelf. Onderhoud, reparatie en verfraaiing van uw woning.
52793: Vossen, Mrjam (red.) - 'De dood moet een Wener zijn'. Weense dodenakkers en hun legendarische bewoners.
74784: Voûte, Adrienne - Zwanen in de gracht.
107647: Voyer Jean-Pierre - Reich Gebruiksaanwijzing.
74767: Vrakking, Willem en Anton Cozijnsen - De Organisatie adviseur van junior naar Top Consultant.
72035: Vrande, Willem van de - Zonder paraplu.
114117: Vrankrijker, A.C.J. de - Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven.
110616: Vrankrijker, A.C.J. de - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland.
102390: Vrankrijker, A.C.J. de - Onze anarchisten en utopisten.
88050: Vrba, Rudolf - Ik ontsnapte uit Auschwitz.
100714: Vrebos, Ludo & Alice Overdijk - Het schilderend mediumschap van Jozef Rulof.
923: Vrede, N.T.M. e.a. (bloemlezers) - Dichters en gedichten. Elke les een. Bloemlezing voor de tweede klas van de middelbare school.
77637: VREDENBERG-ALINK, J.J. - De kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen met een lijst van gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864.
38417: Vredenberg-Alink, J.J. - Spiegel der Wereld. Nederlandse kaartmakers en hun werk.
98957: Vredenbregt, J. - Metode dan teknik penelitian masyarakat.
100230: Vredenburg, J. - De vijf rollen, met Nederlandsche vertaling en verklaring.
53027: Vree, Freddy de - Jan Cremer.
61111: Vree, Freddy de (samensteller) - Hugo Claus.
67141: Vreede, A.G. (red.) - De Indische regeling van de arbeidsovereenkomst. Geschiedenis van het Koninklijk Besluit van 12 Juni 1926 No.33 (Indisch Staatsblad No.335)..
36073: Vreede, Matthijs de - Deserts and men. A Scrapbook by Matthijs de Vreede.
35828: Vreede, Matthijs de - Mensen en woestijnen.
86850: Vreede, Mischa de - Met huid en hand.
94741: Vreede, Mischa de - Eindeloos en verder.
21089: Vreedenburgh, C. - Tennis voor beginners en leken.
94874: Vreekamp, Hendrik - Zwijgen bij volle maan. Veluwse verkenning van Edda, Evangelie en Tora.
31405: Vreeland, Susan - Meisje in hyancintblauw.
87790: Vreese, K. de - De beoefening van de Nieuw-Indische talen: rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op Maandag 21 November 1960.
93902: Vreese, Willem de - Gallicismen in het Zuidnederlandsch. Proeve van taalzuivering.
58739: Vreese, K. de (bijeengebracht door) - Meesters der Indische vertelkunst.
108334: Vreeswijk, Harry - Notes on Joyce's Ulysses Part I (Chapter I - 3) (a very first draft).
33140: Vreugdenhil, D. - Een spinglevend boekje van 400 jaar.
96282: Vreugdenhil, C.G. - Maar nu nabij gekomen. Enkele aspekten van een worsteling tegen de oude heidense adat en voor de doorwerking van het Woord in het leven van een bergstam op Irian Jaya.
9078: Vreugdenhil, A. - Scheepsbranden. Oorzaken en bestrijding.
93323: Vreugdenhil, A.C. - De Maastunnel. Voorgeschiedenis en bouw. Bezetting en verzet. Exploitatie en verkeer.
96285: Vreugdenhil, C.G. - Medeburgers der heiligen. Een jonge zendingskerk op weg naar de volwassenheid.
62000: Vriamont, Joris - De exploten van tabarijn.
59307: Vrieling, H. - Warffum.
82229: Vrielink, Henk - Clown en kind. Symboliek tussen pastor en kind.
25196: Vriend, J.J. - Reflex. Nederlands bouwen na 1945. Building in The Netherlands, Bauen in Holland, l'Architecture Néerlandaise.
101817: Vriend, Bep; Chris Niemeijer & Anton Maas - Bieden of passen. De vierde kleur; Tweekleurenspellen.
93164: Vriend, J.J. - Oud-Amsterdamse bouwkunst gezien in drie wandelingen.
46122: Vriend, J.J. - Nieuwere architectuur. Beknopt overzicht van de ontwikkeling der architectuur van 1800 tot heden.
58955: Vriend, J.J. - Architectuur als samenspel van ruimte en vorm.
58951: Vriend, J.J. - De bouwkunst van ons land. Deel I: de steden; Deel II: Het platteland; Deel III: Het interieur.
23647: Vriends, Thijs - Tropische volièrevogels in kleur.
7575: Vriends, Thijs - Wat houd ik in de tropische volière?.
27474: Vriends, Jan - Het leven van de bruine heide. Grepen uit een levensgemeenschap.
35648: Vriends, Jan - Met kijker, camera en loupe. Vreedzame strooptochten in de dieren- en plantenwereld.
7613: Vriends, Jan - Lief en leed in het loofbos. Grepen uit een levensgemeenschap.
85941: Vriens, Jacques - Een bende in de bovenbouw.
91122: Vriens, Jacques - Lekker zelf lezen.
4591: Vries, Anne de - Dagoe de kleine bosneger.
85960: Vries, O. de; A.E. van Giffen e.a. - Besprekingen over het heidepodsolprofiel. Gehouden op de bijeenkomst der sectie Nederland van de intern. Bodemkundige Vereeniging op 18 en 19 april 1941.
113108: Vries, Anne de & A.M. Koppejan - Eerbied voor het leven. Werkboekje bij Ik en mijn fiets voor het 4e leerjaar.
113109: Vries, Anne de & A.M. Koppejan - Eerbied voor het leven. Werkboekje bij Met bus en benenwagen voor het 3e leerjaar.
57259: Vries, Hendrik de - Hoor! Zo is nooit gezongen hoor! Een bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door Willem Wilmink.
63485: Vries, Anne de - Kinderen in de bijbel.
65164: Vries, Anne de - Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis. II Het nieuwe testament.
89765: Vries Jr., S. de - Verduisterde jaren.
95511: Vries, Anne de - De stroper.
115961: Vries, J. de - Etymologisch woordenboek. Waar komen onze woorden vandaan?.
103313: Vries, Ph. de - Geschiedenis van het verzet der artsen in Nederland. 1941-1945.
73137: Vries, E.C. & H.G. de Vries - Enkhuizer wetenswaardigheden.
114083: Vries, Theun de - Oldenbarneveldt.
73148: Vries, P.J. de e.a. - Enkhuizen en het Grootslag. Twee schilderijen bekeken.
114126: Vries, R.W.P. de - Jan Poortenaar en zijn werk.
95497: Vries, Anne de - Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis. I: Oude testament; II: Het nieuwe testament.
109227: Vries en Ilonka van Amstel, Leonard - Eene wandeling door den Bijenkorf.
12462: Vries, Theun de - Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder republiek.
12463: Vries, Leonard de - Het gebeurde in 1920 - 1929.
102245: Vries, Leonard de; A.H. Paape & Han de Vries - De jaren '40 - '45, een documentaire over bezet Nederland, samengesteld uit de collectie van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
85849: Vries, Marc J. de - God vinden. In gesprek met zoekers.
103255: Vries, Leonard de; A.H. Paape & Han de Vries - De jaren '40 - '45, een documentaire over bezet Nederland, samengesteld uit de collectie van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
53958: Vries, J. de - Indische volksverhalen.
110944: Vries, Pieter de - Op de dam een ijzeren hek met krullen. Kerkhofhekken in Groningen.
115726: Vries, Theun de - Atlantische avond. Gedichten. Etsen van Reinder Homan.
110497: Vries, Anne de - Reis door de nacht. De duisternis in; De storm steekt op; Ochtendgloren; De nieuwe dag.
1130: Vries, G.J. de (bewerker) - Kingatlas van de gehele aarde. Voor school en leven. Aardrijkskundig bewerkt door Drs. G.J. De Vries. Omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
74163: Vries, Hendrik de - Kritiek als credo. Kritieken, essaysen polemieken over poëzie. Keuze, samenstelling en toelichting door Jan van der Vegt.
97780: Vries, O. de & F.J.A. Dechering - Grondonderzoek. Beschrijving en toelichting bij het grondonderzoek zoals dat in het bedrijfslaboratorium verricht wordt.
80615: Vries, P.J. de - De plattegronden van Enkhuizen. Van ganzenveer tot CD-rom.
30246: Vries, Gert Jan de - Gedroomd wielrennen. De carrière van Leontien van Moorsel.
84067: Vries, Hugo de - Het Yellowstone-Park. Experimenteele evolutie..
66436: Vries, Hendrik de - Atlantische balladen.
66437: Vries, Hendrik de - Capricho's en rijmcritieken.
44134: Vries, J. de - Heldensagen.
89706: Vries, Hendrik de - Toovertuin. Romancen, sproken en arabesken.
108277: Vries, Anne Gerard Christiaan - De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en bibliographie tot de 18e eeuw.
57986: VRIES, HENDRIK DE - Sprookjes.
97289: Vries, Bert de e.a. - Oerlangd . Wieringen landschap en kunst.
79618: Vries, Theun de - De bergreis.
106089: Vries, Greteke - Meer dan voldoende te eten en een vrolijk hart. Aat van Rhijn, dominee en therapeut in het spoor van Nagy en Levinas.
62604: Vries, Hugo de - Oorsprong en bevruchting der bloemen.
12109: Vries, Theun de - Marx. De politieke emigratie. Een voorpost in Londen/1.
77488: Vries, W.J. de - Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe bestel tot de waterschapswet van 1992..
115026: Vries, Anne de - Bartje zoekt het geluk.
64311: Vries, Theun de - De gesprenkelde vogel. Verhalenomnibus.
64314: Vries, Theun de - De Friese postkoets 1.
64313: Vries, Theun de - Het eiland van de zwarte godin.
64307: Vries, Theun de - Het hert.
64308: Vries, Theun de - De meesters van de draak. Verkenningen in het nieuwe China alsmede enkele proeven van Chinese literatuur, boerenpoëzie, anecdotes en volkshumor.
64309: Vries, Theun de - De Chinese kalender. Gedichten en spreuken uit dertig eeuwen. In het Nederlands herdicht door Theun de Vries.
7077: Vries, Theun de - Marx. De heersende machten. Een voorpost in Londen/II.
42749: Vries, Theun de - De freule.
88970: Vries, Ph. de - Tussenspel der redelijkheid. Schets van de cultuurgeschiedenis der 18de eeuw.
77699: Vries, Alida de - Breemhaar. Een centrum in de wereld.
64054: Vries, Dolf de - Je ogen zijn.
64026: Vries, Wim de - Voor m'n ongeboren dochter.
27802: Vries, Hendrik de - Capricho's en rijmcritieken.
97142: Vries-Maarhuis, Anna de - Vleden lezen ien tied van nou. Verhoalen oet vrouger tied deur bewoners van t Hippolytushoes en aander lu oet Middelsom.
112314: Vries, Prof.Mr.C.W.de - Terug uit de Sowjet-Unie. (Het nieuwe burgerschap).
83658: Vries, Theun de - De baerejacht.
83659: Vries, Theun de - Schetsen voor wandtapijt.
83657: Vries, Theun de - Ziet, een mens!.
83655: Vries, Theun de - De Meesters van de Draak. Verkenningen in het nieuwe China alsmede enkele proeven van Chinese literatuur, boerenpoëzie, anecdotes en volkshumor.
77641: Vries, W. de - Groninger plaatsnamen. Voor den druk bezorgd door G.S. Overdiep.
27502: Vries, G.J. de (bewerker) - Kingatlas van de gehele aarde. Voor school en leven. Aardrijkskundig bewerkt door Drs. G.J. De Vries. Omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
97108: Vries, Pieter de - Gedenkboek honderdvijftig jaar begraafplaats Spijk.
97096: Vries, Jan de - Het verhaal van Groningen.
93362: Vries, D. de - Bouwkunde. De voornaamste materialen der bouwambachten. Tweede deel: hout. Bewerkt door P.A. Schroot.
24879: Vries, Tj.E. de - Geland op de maan.
80847: Vries, Leonard de - Nederland 1857-1920 gezien door de stereoscoop.
72625: Vries, J. de - Etymologisch woordenboek. Waar komen onze woorden vandaan?.
77993: Vries, Leonard de - Nederland 1857-1920 gezien door de stereoscoop.
83446: Vries, Theun de - De laars. Verhalen uit een bezet gebied.
83444: Vries, theun de - De man met de twee levens..
8707: Vries, Theun de - Marx. De politieke emigratie. Een voorpost in Londen/1.
63262: Vries, Theun de - De blinde venus.
1134: Vries, G.J. de (bewerker) - Kingatlas van de gehele aarde. Voor school en leven. Aardrijkskundig bewerkt door Drs. G.J. De Vries. Omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
1131: Vries, G.J. de (bewerker) - Kingatlas van de gehele aarde. Voor school en leven. Aardrijkskundig bewerkt door Drs. G.J. De Vries. Omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
38134: Vries, Elizabertus de - De dienst van de kerk aan de industrie-arbeider.
72790: Vries, Hendrik de - Liefste kom. Een lentemelodie.
96947: Vries, Pieter de - Het huisje op de begraafplaats. Lijkenhuisjes in Groningen.
101722: Vries, Theun de - De vuurdoop. Deel I; een spook waart door Europa.
38046: Vries, Leonard (samensteller) - Volk en Vaderland. Fotonieuws. Storm SS. De zwarte soldaat. Het werkende volk. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1933 - 1945.
85435: Vries Mzn, Rabbijn S.Ph.de - Joodse riten en symbolen.
30858: Vries e.a. (redactie), Anne de - Groot Nederlands Boerenboek.
89355: Vries Mzn, Rabbijn S.Ph.de - Joodse riten en symbolen.
97968: Vries, Anne de - Jaap en Gerdientje.
24395: Vries, Wim de - Van 8 tot 5. Gedichten.
48916: Vries, Theun de - Werken tegen de tralies. Verzamelde verhalen over onderdrukking en verzet (1940/'45).
110247: Vries Mzn, Rabbijn S.Ph.de - Joodse riten en symbolen.
50395: Vries, J. de - Inventaris van het archief van de gemeente Barradeek 1609-1920 (1968).
90755: Vries, Abe - Warme Boxkachels & Weke Irenes. Gleone Bokskachels & Weake Irenes. Bloemlezing.
110203: Vries, Hubert de - Wapens van de Nederlanden. De historische ontwikkeling van de heraldische symbolen van Nederland, België, hun provincies en Luxemburg.
83654: Vries, Theun de - De vuurdoop. Deel I; een spook waart door Europa. Deel II; Nieuwe rivieren. Deel III; Hagel in het graan.
102192: Vries, Leonard de; A.H. Paape & Han de Vries - De jaren '40 - '45, een documentaire over bezet Nederland, samengesteld uit de collectie van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
59646: Vries, Anne de - Arm .. en toch rijk.
80614: VRIES, P.J. DE - Wandelen met oud enkhuizen.
107542: Vries, Leonard de - De dolle entree can automobiel en velocipee. Het interessantste en boeiendste, beste, leukste en merkwaardigste uit het blad 'De Kampioen' van de ANWB 1883-1908.
77156: Vries, Theun de - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945.
115253: Vries, Anne de - Reis door de nacht. De duisternis in; De storm steekt op; Ochtendgloren; De nieuwe dag.
92887: Vries, W. de - Groninger plaatsnamen. Voor den druk bezorgd door G.S. Overdiep.
96805: Vries, Dirk de - Gordel van Smaragd. 180 foto's over land en volk van Indonesië.
83445: Vries, Theun de - Koningssage.
105106: Vries, Anne de - Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis.
89182: Vries, Leonard (samensteller) - Volk en Vaderland. Fotonieuws. Storm SS. De zwarte soldaat. Het werkende volk. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1933 - 1945.
112968: Vries, Albert de - Twee zedespelen in één bedrijf. De courant. De journaliste.
112970: Vries, Albert de - Vijf zedespelen. De courant. De journaliste. De zoon. Crediet. De nieuwe directeur.
24102: Vries, Hendrik de - Atlantische balladen.
113801: Vries, Klaas de - Vervlogen tijden.
82508: Vries, Leonard de - Bloempjes der vreugd voor de lieve jeugd. Bouquet van de mooijste verhaaltjes & de vrolijkste vaersjens voor Jonge Heeren & Juffers en hunne brave Ouders. Met konstige Houtsneden, vele fraaije Kopergravuren en talrijke gekleurde Printjes.
93167: Vries, H.A. de & J. Jans - De plattelandswoning.
112521: Vries, Anne de - Verhalen voor de kersttijd.
49235: Vries, Anne de - Kinderen in de bijbel.
49238: Vries, Anne de - Kleurbibel. It nije testament.
102452: Vries, T. de - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
40304: Vries, Dolf de - Indonesië in een rugzak.
49090: Vries, Wouter de en Ursela Altenburg - Milieumarketing.
2258: Vries, Marijke de e.a. (samenstellers) - Cairn Terriers in Nederland 1986-1990.
101480: Vries, Wouter de - Mijn havik was om zeep. Verzen van Wouter de Vries .
74114: Vries (samensteller), Leonard de - Het Leven. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1906-1940.
29887: Vries, Gert Jan de - Ik heb geen verstand van poëzie. G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie.
74115: Vries (samensteller), Leonard de - Panorama. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1913-1973.
48512: Vries, Ph. de - Voltaire. Burger en edelman.
86672: Vries, Her de e.a. - Moesman. Peilingen naar het wezen van de Nederlandse surrealist Moesman in een poging hem voor het nageslacht te bewaren [...].
97243: Vries, Anne de - Bartje.
82281: Vries, Anne de - Reis door de nacht. De duisternis in; De storm steekt op; Ochtendgloren; De nieuwe dag.
105584: Vries, Nanny de - Achter de islamitische facade. Het werkelijke Iran en Turkije.
52069: Vries, Fenna de (red,.) - Otto Egberts.
109348: Vries, G. de (voorwoord) - Boerderijenboek Middelstum-Kantens. Bijdragen tot de plattelandsgeschiedenis met een beschrijving van de boerderijen en hun bewoners.
56144: Vries, R.W.P. de - Hoe onze prenten gemaakt worden.
63225: Vries, Theo de (samensteller) - Lanny Budd's wereld in beeld.
95416: Vries, Klaas de - Het heilzame doel der kolonisatie. Bolswarders in de vrije kolonien van de maatschappij van weldadigheid. 1818 - 1859.
104090: Vries, Theun de - Meester en minnaar. Vijf verbeeldingen rondom Rembrandt van Rijn.
82064: Vries, Theun de - Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk. Brieffragmenten en gesprekken.
82047: Vries, Jelle de - Onze Nederlandse spreektaal.
115451: Vries, Anne de - Bartje zoekt het geluk.
115452: Vries, Anne de - Bartje.
15866: Vries, Theun de - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945.
76792: Vries, Anke de - Belledonne kamer 16. Een dagboek uit het verzet.
95903: Vries, paul - Narrative art. Groninger Museum, Groningen 7.10 - 5.11.79..
36008: Vries, Louis de - French-English Science Dictionary for Agricultural, Biological, and Physical Sciences.
42008: Vries, Hugo de - Het Yellowstonepark. Experimenteele evolutie.
101163: Vries, Hindrik de - Gedichten.
49512: Vries, Teun de - Doctor José droomt vergeefs.
115256: Vries, Leonard de - De jongens van de hobby club. Technische romans voor jonge mensen.
46497: Vries, Sjoerd de - Boeddhisme voor beginners.
95506: Vries, Theun de - Wilt Tjaarda. Vertellingen.
108118: Vries, Theun de - Rembrandt.
33758: Vries, Ilonka en Leonard de - Voor 't Jonge Volkje.
106265: Vries, Joost de - Clausewitz.
26505: Vries, J.J. de - Groundwater Flow Systems and Stream Nets in the Netherlands.
100457: Vries, Anne de - De levensroman van Johannes Post..
84792: Vries, L. de - Jan van der Heyden (1637-1712). Kunstenaar en uitvinder.
43062: Vries, Leonard de - Vermakelijke natuurkunde in de huiskamer. 150 verbazingwekkende experimenten met huishoudelijke voorwerpen voor jong en oud.
54602: Vries, Hendrik de - Goyescos.
93774: Vries, Jan de - Sa buorke de C.A.F. Driekwart eeuw aan- en verkoopcoöperatie in Friesland.
45726: Vries, Hielke de (red.) - 950 Banieren. Groningen 1040-1990. Ain Pronkjewail in golden raand.
103934: Vries, Theun de - Februari. Roman uit het bezettingsjaar 1941. Deel 1: De vreemde wet. 2: De vogelvrijen. 3: De opstand.
71504: Vries, R.W.P. de - Jan Poortenaar en zijn werk.
74953: Vries, Teun de - Vox Humana. Essays.
104872: Vries, Richtje J. de - Enkhuizen 1650-1850. Bloei en ondergang van een Zuiderzeestad.
41478: Vries, Gerard de - De ontwikkeling van wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsfilosofie.
110797: Vries, J. de - Examen Volmatroos - Handleiding voor het Rijksdiploma als Volmatroos bij de Handelsvaart.
95445: Vriesekoop, Bettine - Dochters van Mulan. Hoe vrouwen China veranderen .
98406: Vriesland, Victor E. van (samensteller) - Winterboek 1939.
25719: Vriesland, Victor E. van - Agesilaos.
98978: Vriesland, Victor E. van - De spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen 1940=1955.
98977: Vriesland, Victor E. van - De spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen 1900-1940.
28448: Vriesland, Victor E. van - Kortschrift.
63994: Vriesland, Victor E. van - Klopsignalen.
86334: Vriesland, Victor E. van - Spiegel van de Nederlandse poëzie 1900-1940..
86315: Vriesland, Victor E. van - Tegengif.
86363: Vriesland, Victor E. Vn - Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen. Deel III: 1940 - 1955.
24456: Vriesland, Victor E. van - De spiegel van de Nederlandse poëzie. Van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers.
86316: Vriesland, Victor E. van - Voorwaardelijk uitzicht.
104088: Vriesland, Victor E. van - Kortschrift.
86266: Vriesland, Victor E. van - Drievoudig verweer.
113136: Vriesland, Victor E. van - De vergetenen. Een bundel prozafragmenten bijeengebracht en ingeleid door.
16253: Vriesland, Victor van - Het zilveren boek van de WB-Vereniging.
96660: Vrieze, John (red.) - Het rijk der Scythen.
63143: Vrieze, Mathijs - Lekker eten en gezonder afvallen.
63147: Vrieze, Jan de - De Maasheggen.
22102: Vrieze, P.L. de - De Rensumaborg. Geschiedenis en restauratie.
51566: Vriezen, Th. C. - Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament.
96214: Vriezen, Th.C. - Van Jeruzalem tot het uiterste der aarde. Beelden uit Palestina en Indonesie.
104926: Vriezen, Th.C. & A.S. van der Woude - Oudisraelitische en vroegjoodse literatuur.
66318: Vrij, C. - De Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels.
194: Vrij Nederland - Bevrijdingsnummer 17 mei 1945 (herdruk).
113586: Vrijberghe de Coningh, Emmy van - Streekdrachtmotieven. Ontwerpen en patronen om zelf te maken.
17717: Vrijburg, G.S. - Op 15 augustus 1970 werd een ereschuld ingelost. 25 jaar na de capitulatie van Japan: het einde van de Tweede Wereldoorlog.
91814: Vrijman, Jan - De werkelijkheid van Karel Appel.
83187: Vrijman, Jan - Vier dagen Nederland - koperen Ko, de paardenmarkt, de veilingmeester, de gebedsgenezing..
110914: Vrijman, L.C. - Kaapvaart en zeerooverij. Uit de geschiedenis der vrije nering in de Lage Landen.
68536: Vrijmoed, G. - Medezeggenschap van den Arbeid.
77884: Vrijwilligers van het gemaal - De geschiedenis van Gemaal Oterdum.
92319: Vroege, Dens - De dictatuur van de begeerte.
92330: Vroege, Dens - Heimelijke beroering.
68590: Vroege, D. - De schadelijke werking van het zaad van de Ricinus Communis op de gezondheid.
106317: Vrolijk Arnoud & Hans van de Velde (ed.) - Christiaan Snouck Hurgronje (1857 - 1936). Orientalist.
53075: Vrolijk, Marga - Antwoord.
72766: Vroman, Leo - Twee gedichten.
72767: Vroman, Leo - Het Het Grauwse Diep. Toneelstuk in drie bedrijven.
72768: Vroman, Leo - De cultuurgeschiedenis, door en voor televisie vereenvoudigd en van uitleg voorzien.
61890: Vroman, Leo - Tineke.
81263: Vroman, Leo - Tineke. De adem van Mars. Snippers.
64657: Vroman, Leo - Tineke.
90012: Vroman, Leo - Sdsi "Boek" pfhpfa - V3 Boek.
54193: VROMAN, LEO - De gebeurtenis en andere gedichten.
72772: Vroman, Leo - Het verdoemd carillon. Gedichten.
72771: Vroman, Leo - De ontvachting en andere gedichten.
72765: Vroman, Leo - Nieuwsgierig.
64052: Vroman, Leo - O! Hou me vast.
66306: Vroman, Leo & Arie van Geest - De handelsgeest zweeft boven de wateren.
90101: Vroman, L. - Gedichten.
72817: Vroman, Leo - Snippers van Leo Vroman.
72818: Vroman, Leo - Tineke.
114155: Vroman, L. - Gedichten. Vroegere en latere.
94057: Vroman, Leo - Snippers van Leo Vroman.
100858: Vroman, Leo - De vogel in mijn borst. Frans van Deursen zingt Leo Vroman.
61891: Vroman, Leo - De cultuurgeschiedenis, door en voor televisie vereenvoudigd en van uitleg voorzien.
85134: Vroman, Leo - De godganselijke nacht. Gedichten.
61083: Vroman, Leo - Spiegelbezoek.
54587: Vroman, Leo - God en godin.
94015: Vroman, Leo - Brieven uit Brooklyn.
80510: Vromen, J.J. - Economic Evolution: An Inquiry into the Foundations of New Institutional Economics.
83629: Vrooland, Louis - Ind(ones)ië een tropenjournaal.
93748: Vrooland-Löb, Truusje (tekst) - Dutch Oranges: Fifty Illustrators from Holland.
76095: Vroom, H.M. - Geen andere goden. Christelijk geloof in gesprek met boeddhisme, hindoeïsme en islam.
51806: Vroom, Henk - Plaatsbepaling. Christelijk geloof in een seculiere en plurale cultuur.
107884: Vroom, H.M. - Religies en de waarheid.
67782: Vroomen, W.A.M. - Voorlopig register op de in druk verschenen gedichten van Pierre Kemp.
46436: Vroomen, Noriko de en Leo de Ridder - De zomermaan en andere Japanse kettingverzen.
31921: Vroon, Piet - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag.
102595: Vroon, Pieter - Stemmen van vroeger. Ontstaan en ontwikkeling van het zelfbewustzijn.
101758: Vroon, Piet - Toestanden.
92467: Vroon, Piet - De ziel te lijf.
24826: Vroon, Pieter - Psychologie in het dagelijks leven. Signalement van vragen, verschijnselen en praktische informatie.
14337: Vroon, Piet - Tranen van de krokodil. Over de te snelle evolutie van onze hersenen.
78121: Vught, Henny van - 100 jaar St. Martinuskerk Duistervoorde .
93782: Vuijsje, Herman - De prijs van het paradijs. Een voettocht over het nieuwe Europese plattelland.
53861: VUIJSJE, HERMAN - Tot hier heeft de heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
105880: Vuijsje, Herman - Pelgrim zonder God.
70257: Vuijsje, Robert - De scheiding en andere liefdesverhalen.
61396: Vuijsje, Bert - Jazzportretten. Van Ben Webster tot Wynton Marsalis.
114394: Vuijsje, Robert - Alleen maar nette mensen.
112756: Vuijsje, Herman - The Price of Paradise: A journey on foot through the countryside of the new Europe.
110025: Vuijsje, Marja - Joke Smit. Biografie van een feministe 1933-1981.
88738: Vuillaud, Paul - La Couronne Royale.Introduction traduction et notes de Paul Vuillaud.
84674: Vulpe, Radu - Le vallum de la Moldavie inferieure et le 'mur' d'Athanaric.
108836: Vulpen, Ivo van - De melodie van de natuur. De zoektocht naar de bouwstenen van het heelal.
80183: Vulsma, R.F. e.a. - Geboekt van wieg tot graf. Burgerlijke stand, bevolkingsregister en DTB & Op zoek naar onze voorouders. Handleiding voor genealogisch onderzoek & Overzicht van de verzamelingen berustende bij het Centraal Bureau voor Genealogie en het iconografisch bureau.
107982: Vuure, Rob van - Het lingeriedenken. Creatief bladenmaken, succesvol communiceren.
91984: Vuyk, Simon - De waarheid achter de vuurwerkramp. Alle feiten en nieuwe onthullingen rondom een van de grootste doofpotaffaires aller tijden.
111758: Vuyk, Bep - De Indonesische keuken by u thuis.
96371: Vuyk, Beb - Het laatste huis van de wereld.
103464: Vuyk, Beb - Reis naar het vaderland in de verte.
80555: VVD paperassen - Liberaal bestek 1962; Beginselprogramma (vastgesteld 1948); Dit wil de VVD (vouwbrochure c. 1960); Verkiezingsmanifest 1963; Huishoudelijk reglement; 5x Vrijheid en democratie, no. 783, 842, 792, 775 & 878..
74116: VVV - Terschelling beschreven. 32 lezenswaardige verhalen uit 25 jaargangen van De Sjouw.
95937: W.C.L. Zegveld en J.W.A. van Dijk (red.) - Technologie en economie : licht op een black box?.
83780: W.R. VAN DER ZEE - Opnieuw geloven. Kanttekeningen bij de geloofsbelijdenis.
62726: W.H.E. Schreuder, W. Spoon, L.G.E. Kalshoven - Berichten van de afdeling tropische producten van het Koninklijk Instituut voor de tropen. No. 236: Over fermentatie en na-fermentatie bij cacao; no. 241: Cacaoboter en vervangingsmiddelen; no. 243: schimmelaantasting van cacaobonen; no. 246: twee soorten cacaomot in Nederland; no.253: Kan boegroemakka-vet de cacao=boter vervangen?; no 260: Iets over het joodgetal van cacaovet.
90090: W.H. de Groot, G.a.H. Schriever-Broekema en J.A. van den Boogert - In en om de keuken.
94877: Waagenaar, Sam - De joden van Rome.
99467: Waagenaar, Sam - Mata Hari. Niet zo onschuldig....
17654: `Waagenaar, Sam - De moord op Mata Hari.
64670: Waagmeester, Jilles - De gedichtenmachine.
38176: Waagmeester, Kees (redactie) - Hoezo vooruitgang. Kroniek van duurzaam Nederland.
541: Waaier, Petra en Bibian harmsen (samenstellers) - Klinkende munt.
39898: Waal, Mieke de - Meisjes: een wereld apart. Een etnografie van meisjes op de middelbare school.
109683: Waal, M. de - Keukenkruid en specerij. Naam en herkomst - spijzen en dranken - volksgeneeskunst - proza en poëzie - de bijbel - Grieken en Romeinen - Bestanddelen - Plantlore.
101956: Waal, Frans de - Verzoening. Vrede stichten onder apen en mensen.
100668: Waal, Frans de - De aap in ons. Waarom we zijn wie we zijn.
75213: Waal, Andre de - Minder is meer. Competitief voordeel door beyond budgeting.
72668: Waal, A.A. de - Preatatiegericht gedrag.
95170: Waal, C. van der - Antithese of synthese? De oecumenische beweging beschreven en getoetst.
66078: Waal, Anton de - De 20ste september. Een verhaal uit het beleg en de verovering van Rome. Bewerkt door J. Meijer.
85551: Waal, Margot de - De Engelbewaarder 12. Kwartaalschrift van de Stichting Vrienden van het Amsterdamsch Litterair café De Engelbewaarder. Mina Kruseman, portret van een militante feministe en pacifiste.
111329: Waal, Frans B.M. de - Tree of Origin. What Primate Behavior Can Tell Us about Human Social Evolution .
111384: WAAL, FRANS DE - Een tijd voor empathie. Wat de natuur ons leert over een betere samenleving.
105148: Waal, C. van der - en het zal geschieden in de laatste dagen ... Is de Openbaring een politieke Enkhuizer Almanak of een boek van het Verbond? Naar aanleiding van: Hal Lindsey, DE PLANEET DIE AARDE HEETTE ....
111321: Waal, Frans de - Chimpansee politiek. Macht en seks onder mensapen.
111248: Waal, Henk van der - Mystiek voor goddelozen.
112531: Waal, C. van der - Gij kustlanden. Een trektocht door de arbeidsterreinen van de apostelen Paulus en Johannes.
112524: Waal, C. van der - Openbaring van Jezus Christus II.
89890: Waal, Frans de - Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn.
100204: Waale, Reneé (voorwoord) - Eli Content - een loofhut (Exhibition catalogue).
77807: Waalkens, H. - Landbouwvraagstukken in Westerwolde. Rapport uitgebracht door de studiecommissie-Westerwolde, ingesteld door de Stichting voor de Landbouw in Groningen.
105358: Waals, Jacqueline E. van der - Laatste Verzen.
22182: Waals, Jacqueline van der - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten van Jacqueline E. van der Waals.
57036: Waals, Jacqueline van der - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten van Jacqueline E. van der Waals.
82915: Waals, Jacqueline van der - De mooiste gedichten van Jacqueline van der Waals.
48523: Waals, Jacqueline E. van der - Iris.
88380: Waals, Jacqueline van der - De mooiste gedichten van Jacqueline van der Waals.
86255: Waals, Jacqueline E. van der - Laatste verzen.
86256: Waals, Jacqueline E. van der - Laatste verzen.
105398: Waals, Laurens van der - Apollo's reis door Nederland. Geografische gedichten.
68631: Waard (redactie), Elly de - Chr. J. van Geel. Een bundel over zijn poëzie, oorspronkelijk verschenen als raam-nummer vermeerderd met 9 nieuwe artikelen.
51153: Waard, Michèle de - Duitsland achter de schermen. Het wonder van de Berlijnse Republiek.
77379: Waard, Elly de - Eenzang twee. Het ikst.
99458: Waard, R. de - Het Het draaiorgel + supplement de periode 1971-1988.
40370: Waardenburg, P.J. - Het rassenvraagstuk in onzen tijd. Een biologische toelichting.
105643: Waardenburg, Jacques - Islam. Norm, ideaal en werkelijkheid.
69593: Waarssenburg, Hans van de - Theun de Vries. Voetsporen door de tijd. Portret van een kunstenaar.
64053: Waasdorp, Joop - De mast had.
86908: Waasdorp, Joop - Het kerstfeest der vissers & De opstapper.
84949: Wachsmann, Nikolaus - Hitlers gevangenissen. De rechtsorde in nazi-Duitsland.
114352: Wachter, L. de (naverteller) - De waarachtige reis van Marco Polo. Naverteld en geillustreerd.
55756: Wächter, Otto - Restaurierung und Erhaltung von Büchern , Archivalien und Graphiken.
94518: Wachter, F. de - Over nut en nadeel van het postmodernisme voor het leven.
23949: Wachters, H.J.J. - Wereldspiegel der 20ste eeuw. Historisch, politiek en economisch overzicht van het wereldgebeuren van 1900-1950. 4 delen.
55495: Wackie Eysten, Piet - Honderd jaar kamermuziek in Den Haag.
109726: Waddington, Allan & Philip Swindells - Fuchsia's in huis en tuin.
108820: Wade, Nicholas - A Troublesome Inheritance. Genes, Race and Human History.
42485: Wade-Matthews, Max - Beroemde treinreizen rond de wereld. De 95 mooiste treinroutes.
60774: Wade-Matthews, Max - Beroemde treinreizen rond de wereld. De 95 mooiste treinroutes.
76723: Wadman, Anne (red.) - Frieslands dichters. Bloemlezing uit Friese lyriek sinds 1880, met vertalingen in het Nederlands. Samengesteld, ingeleid en van een bio-bibliografie voorzien door Anne Wadman.
86416: Waechter, Dorothée & Sybille Pietrek - Der mobile Garten. Konzepte für große Pflanzgefäße.
90943: Waes, Frank (A.M. de Jong) - Mensenmarkt.
109912: Waetzoldt, Stephan [ed.] - Tendenzen der Zwanziger Jahre. 15. Europäische Kunstausstellung, Berlin 1977.
56435: Waetzoldt, Wilhelm - Dürer und seine Zeit.
42125: Wafelbakker, F. - Hygiëne voor jonge mensen.
56021: Wagemakers, Denise - Receptenbrochure.
105679: Wageman, P. e.a. - Russische sprookjes. Volksverhalen en legenden.
115382: Wageman, Patty e.a. (red.) - Museum De Buitenplaats. Derde Huid. Organische architectuur van Hundertwasser en Alberts & Van Huut.
98727: Wagemans, Hans - Schubert.
83664: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. vijfentwintigste & zesentwintigste deel.
83687: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Drieendertigste en vierendertigste deel.
83666: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Vijfendertigste & zesendertigste deel.
83685: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Zevenentwintigste en achtentwintigste deel.
83686: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Negenendertigste en veertigste deel.
83669: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Zevenendertigste en achtendertigste deel.
83667: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Drieentwintigste & vierentwintigste deel.
83665: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Eenendertigste & tweeëndertigste deel.
83662: Wagenaar - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden zints den aanvang der Noord Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland en dezen staat tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schrijvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. negenentwintigste deel & dertigste deel.
96050: Wagenaar, J. (vert.) - Canadeezen bouwen bruggen - De geschiedenis van het Tweede Bataljon der Royal Canadian Engineers 1940 - 1945.
91978: Wagenaar, Jan - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe, beschreeven, door Jan Wagenaar, historieschryver der stad.
72262: Wagenaar, F.P. - Dat de regeringe niet en bestaet by het corpus van de magistraet van Den Hage alleen. De Sociëteit van 's-Gravenhage [1587-1802]. Een onderzoek naar bureaucratisering.
91299: Wagenaar, M. - Encyclopaedie voor voedings- en genotmiddelen.
107573: Wagenaar, C.G. - De Johannes Kerkhovenpolder 1950-1980. Kroniek van een Dollardpolder.
98594: Wagenbach, Klaus - Franz Kafka in dagboeken, brieven, documenten en afbeeldingen.
55466: Wagenbach, Klaus - Franz Kafka. pictures of a life.
115910: Wagendorp, Bert - Masser Brock.
30387: Wagendorp, Bert e.a. - Tussen Bordeaux en Alpe d'Huez. Nederland in 100 jaar Tour de France.
68223: Wagendorp, Bert - Ventoux.
114861: Wagener, W.A. - Rotterdam onherroepelijk .
115223: Wagener, W.A. - Rotterdam onherroepelijk .
64187: Wageningen, J. van & F. Muller als bewerker - Latijnsch woordenboek.
57351: Wageningen, J. van - Gids voor gymnasiasten. Herzien door C.A.A.J. Greebe.
66655: Wageningen, J. van & F. Muller als bewerker - Latijnsch woordenboek.
43059: Wageningen, Jan van & Thoe Dekama - Frieslând inna wiel end ho der üt.
54362: Wagenveld, P. & N.W. Velders - Natuurkunde 1 & 2.
54361: Wagenveld, P. & N.W. Velders - Werktuigkunde 1 & 2.
111053: Wagenvoort, H. a.o. - Freedom and Restriction in Science and Its Aspects in Society.
114448: Wagenvoort, H. - Muziek der spheren. Bloemlezing van de schoonste gedichten uit de wereldpoëzie, benevens den oorspronkelijken tekst voor zoover het betreft gedichten in de latijnsche, fransche, engelsche of duitsche taal. De Oudheid.
55173: Waghenaer, Lucas Jansz - Spieghel der Zeevaerdt. Leyden 1584-1585.
115588: Waghenaer, Lucas Jansz van Enckhuyzen - Spieghel der Zeevaerdt, van de navigatie der Westersche Zee, inhoudende alle de culke va Vranckrijck, Spangnen en t principaelste van Engelandt, in diuersche Zee Caerte begrepe met den gebruijcke van dien, nu met grooter naersticheijt bij ee vergadert en ghepractizeert.
33127: Wagner, Georg - Die Bärenhöhle bei Erpfingen.
85868: Wagner, E.D. - Frère et soeur. Da junge Geschwisterpaar. Die schönsten Opern-Melodien, Volkslieder etc. für Piano zu vier Händen.
65680: Wagner, H. - Über die Organisation der Warenhäuser - Kaufhäuser und der großen Spezialgeschäfte.
62857: Wagner, Hermann - Malerische Botanik. Schilderungen aus dem Leben der Gewächse. Populäre Vorträge über physiologische und angewandte Pflanzenkunde.
55465: Wagner, Anna - Sierk Schröder, Schilder en tekenaar.
84532: Wagner, Richard - Die Walküre. Eerste dag uit "De ring van de Nibelungen". Nederlands: Alfons Goris.
112399: Wagner, Wolfgang - Die Teilung Europas. Geschichte der sowjetischen Expansion bis zur Spaltung Deutschlands. 1918-1945..
51285: Wagner, Richard - De fliegende Höllander.
51202: Wagner, Richard - Tristan und Isolde. Complete Orchestral Score..
101636: Wagner, Richard - Gotterdammerung.
85296: Wagner, Jens Christian - Konzentrationslager Mittelbau-Dora 1943-1945: Begleitband zur ständigen Ausstellung in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora.
110106: Wagner, Eduard - Hieb- und Stichwaffen.
89457: Wagner, Winifred - Winifred Wagner. A Life at the Heart of Hitler's Bayreuth..
88072: Wagt, Wim de - De Zeilbrug over de Schinkel. Geschiedenis van een Amsterdamse brug.
111819: Waheb, Ir M.H. - Laziez. Gezond en verrukkelijk, exotische gerechten uit Afghanistan..
84552: Wahlde, Franz von - Ausgebüxt. Das Tagebuch des Schiffsjungen Franz von Wahlde über seine Reise mit der Bark Pallas nach Südamerika, Mauritius, Indien und Java 1884 bis 1886.
109428: Wahlde, Urban C. von - Gnosticism, Docetism, and the Judaisms of the First Century: The Search for the Wider Context of the Johannine Literature and Why It Matters.
54959: Wainaina, Binyavanga - Op een dag zal ik schrijven over Afrika.
81981: Waitte, hans de - Hemelhoog juichend. Leven met manisch-depressieve aanleg.
71898: Waitz, Georg - Jahrbucher des deutschen Reichs unter Konig Heinrich I.
105124: Wajdenbaum, Philippe - Argonauts of the Desert : Structural Analysis of the Hebrew Bible.
108604: Wakabayashi, Bob tadashi - Modern Japanese Thought.
99175: Wakeman, Frederic - The fall of imperial China.
4973: Wal, S.L. van der - Officiële bescheiden betreffende de Nederland-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Zevende deel 6 januari - 20 maart 1947.
40871: Wal, F. van der - De oudste vakbond van ons land. Ontstaan en vijftigjarige werkzaamheid van den algemeenen Nederl. Typografenbond beschreven door den hoofdbestuurder.
91920: Wal, Jaap van der (samenst.) - Moatst ris sjen" Smallingerland. Oude beelden uit het weekblad Fen Fryske Groun 1927-1949.
114020: Wal, M. van der - Evert Musch. Schilderijen / tekeningen / grafiek..
4968: Wal, S.L. van der - Officiële bescheiden betreffende de Nederland-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Vijfde deel 16 juli - 28 oktober 1946.
4974: Wal, S.L. van der - Officiële bescheiden betreffende de Nederland-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Achtste deel 21 maart - 20 mei 1947.
45035: Wal, Dineke van der - Langs het monnikenspoor. Klooster Aduard en de Kroniek.
107504: Wal, F. van der - De oudste vakbond van ons land. Ontstaan en vijftigjarige werkzaamheid van den algemeenen Nederl. Typografenbond beschreven door den hoofdbestuurder & Een tienjarig tijdperk. Streven en werkzaamheid van den Algemeenen Nederlandschen Typografenbond in de jaren 1916-1926. Vervolg op : De Oudste Vakbond van ons land.
112899: Wal, Hendrik van der - Het zegefeest. Drama in één bedrijf.
96232: Wal, S.L. van der - Besturen overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië..
112942: Wal, Hendrik van der - Nero en Agrippina. Drama in drie bedrijven.
74804: Walburg, J. - Groninger tijdingen deel 1. Het Prinsenhof van fraterhuis tot studio.
73628: Walburg, Jan Auke - Integrale kwaliteit in de gezondheidszorg. Van inspecteren naar leren.
93502: Walch, J.L. - Judas Ish-Karioth. Toneelspel in drie bedrijven..
112959: Walch, J.L. - Judas Ish-Karioth. Toneelspel in drie bedrijven.
112917: Walch, J.L. - Judas Ish-Karioth. Toneelspel in drie bedrijven.
79813: Walcott, Derek - Omeros.
43870: Wald, Ann - Cooking the Jewish way.
70142: Wald-Zedwitz, E. von - Dora's offer.
103331: Walda, Dick - Terug in de tijd. Nederlandse vrouwen in de jaren '40 - '45.
75742: WALDA, DICK - Gevangen in het ijs . De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla..
62092: Walda, Dick - Trompettist in Auschwitz, Herinneringen van Lex van Weren.
112156: Walda, Dick - Buurman woont 170 km verder - Reisimpressies uit de Sowjet-Unie.
115813: Walden, Wouter - 3 Jongens en een auto.
66559: Walden, Hilaire - Dressings en marinades. Klassieke en nieuwe smaakgevers voor perfecte gerechten.
115357: Waldheim, Charles - Constructed Ground: The Millennium Garden Design Competition.
97502: Waldorp, Jan & Boy Wolsey (verzamelaar) - Zangzaad voor kampeerders.
65360: Waldorp, H. - Stoomlocomotieven.
111733: Wales, Gerard of - The History and Topography of Ireland.
111728: Wales, Gerard of - The Journey Through Wales and The Description of Wales.
38033: Waleson - Waleson's haakboekje. patronen en beschrijving, 1e, 2e en3e stukje.
87122: Waley, Arthur - Oriental Art and Culture: A Study of Chinese, Indian and Japanese Art. Vol. II Plates.
23683: Walgrave, Alois - het leven van Guido Gezelle. Vlaamschen priester en dichter.
537: Walker, Bryce S. en de redactie van Time-Life boeken - De wereld der woeste natuur: De Rocky Mountains.
29984: Walker, Coral - 150 heerlijke recepten voor partyhapjes en cocktails.
7082: Walker, Alice - The temple of my familiar.
94226: Walker, Myriah Krista - In gesprek met de vier seizoenen. Meditaties van de 'Grasses Roots'.
104239: Walker, R.A. - The best of Beardsley. Collected and edited by R.A. Walker.
49742: Walker, John A. - Art Since Pop.
42891: Walker, Michele - Machinaal patchwork.
60265: Walker, Philip - Woodworking Tools.
60261: Walker, Philip - The Victorian Catalogue of Tools for Trades and Crafts.
65597: Walker, Ursitti & McGinnis - Photo Manifesto. Contemporary Photography in the USSR.
1488: Walker, Alice - Verliefd en verloren.
104635: Walker, Eric Anderson - The Great Trek.
109940: Walker, Alice - Meridian. The Third Life of Grange Copeland. You Can't Keep a Good Woman Down.
113448: Wall, J.W.M. van de - De valkerij op het Loo..
60937: Wall, Henning - Bernina-Express - Im Panoramazug über die Alpen .
107434: Wall, Willem van de - Methodische toepassing der muziek bij de behandeling van van ongewone personen. Geautoriseerde vertaling van een drietal zijner geschriften voorafgegaan door een inleiding van dr. W.H. Cox.
536: Wallace, Robert en de redactie van Time-Life boeken - De wereld der woeste natuur: De Grand Canyon.
52226: Wallace, A. & B. Henkin - De geest geneest. Hoe we onze genezende vermogens in praktijk kunnen brengen..
521: Wallace, Robert en de redactie van Time-Life boeken - De wereld der woeste natuur: Hawai.
93305: Wallace-Murphy, Tim - De verborgen boodschap in Christelijke renaissancekunst. De ontcijfering van de geheime ketterse code in beeldende kunst en kerkarchitectuur.
111380: Wallace, Alfred Russel - Het Maleise eilandenrijk.
114844: Wallace, Edgar - De doodende wijsvinger.
112572: Wallace-Wells, David - De onbewoonbare aarde.
5838: Wallace, Lewis - Ben-Hur. Een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde.
51014: Wallage, Jacques - Plaats van bestemming.
100176: Wallage, Leo - Rotmoffen", zie mijn moeder.
105779: Wallbank, T. Walter a.o. - Civilization. Past and Present. Vol. 1: to 1684; Vol. 2: 1650 - 1965.
39517: Waller, George - Kidnap de geschiedenis van de Lindberghzaak.
64139: Waller, Klaus - Lexicon van historische vergissingen. Van Adam & Eva tot zeppelin.
38262: Waller, Bruce (editors) - Themes in Modern European History 1830-1890.
92546: Wallerstein, Immanuel - Historisch kapitalisme.
32850: Wallis, Mieczyslaw - Canaletto the painter of Warsaw.
83273: Wallis, Allan D. - Wheel Estate: The Rise and Decline of Mobile Homes.
96643: Wallon, H. - Jeanne D'Arc. Edition Illustree.
113341: Walpole, Horace - The castle of Otranto..
73365: Walpole, Hugh - Levensmoed (Fortitude). Geautoriseerde vertaling van mevrouw G. van Uildriks.
94029: Walraven, Willem - Een maand in het boevenpak. Een novelle. Bezorgd door Frans Schamhardt..
87903: Walraven, W. - Eendagsvliegen. Journalistieke getuigenissen uit kranten en tijdschriften..
83361: Walsch, Neale Donald - Van dag tot dag. Meditaties uit Een ongewoon gesprek met God.
94064: Walschap, Gerard - Trouwen.
64043: Walschap, Gerrit - Ik moet in geweten de wijsheid.
98485: Walschap, Gerard - Tor.
85583: Walschap, Gerard - Dit is schrift 3 van jaargang 9 der Vrije Bladen. Jan Frans Cantré.
94062: Walschap, Gerard - Ons geluk.
53245: Walschap, Gerard - Een mensch van goeden wil.
85231: Walschap, Gerard - Brieven: 1921 -1950 / 1951-1965 / 1966- 1989 (3 delen compleet). Verzameld en toegelicht door Carla Walschap en Bruno Walschap m.m.v. Harold Polis.
18381: Walschap, Gerard - Het kind.
101273: Walser, Robert - Het einde van de wereld. Getekend door Walter Schmogner en vertaald door Guus Kuijer.
109849: Walsh Anglund, Joan - Een heel jaar rond.
63968: Walsh-Anglund, Joan - A Book of Good Tidings from the Bible.
108896: Walsh, Maurice - Bitter Freedom. Ireland in a Revolutionary World 1918-1923 .
88353: Walsh, Michael - De pausen. 2000 jaar kerkleiderschap.
107891: Walsh, Ciaran - Financiële kengetallen - managementinstrumenten.
114532: Walsingham, & Ralph Payne Gallwey - Shooting: Moor and Marsh.
94494: Walter, Gérard - Het dagelijks leven in Byzantium te tijde van de Comnenen 1081-1180.
98451: Walter, Jess - Schitterende ruïnes.
107690: Walter Nicolas - Wat is een anarchist..
99501: Walters, Derek - Geheimen van de Chinese astrologie.
65363: Walters, David - British Railway Bridges.
87080: Walters, Derek - Ming Shu. De kunst en praktijk van de Chinese astrologie.
42798: Walters, Nel - Nederlands spreekwoordenboek.
108300: Walters, H.B. - History of Ancient Pottery: Greek, Etruscan, and Roman Vol. II.
94773: Walther, Ingo F. & Metzger, Rainer - Vincent van Gogh : Sämtliche Gemälde [in zwei Bänden]: Band I: Etten, April 1881 - Paris, Februar 1888.- Band II: Arles, Februard 1888 - Auvers-sur-Oise, Juli 1890.
86638: Walther, Ingo F. (red.) - Paris, Berlin. 1900 - 1933. Übereinstimmungen und Gegensätze. Frankreich- Deutschland. Kunst, Architektur, Graphik, Literatur, Industriedesign, Film, Theater, Musik.
86531: Walther, Hedda - Mutter und Kind.
67598: Walther, Ingo F. & Metzger, Rainer - Chagall 1887-1985. schilderkunst als poëzie..
100196: Walther en Rainer Metzger, Ingo F. - Marc Chagall 1887-1985. Malerei als poesie.
110885: Walton, T. - Leer uw schip kennen: een eenvoudige verklaring van daartoe noodige zaken als samenstelling, stabiliteit, drijfvermogen, slingeren, vrijboord enz. van schepen.
86253: Walvisch, Mickey - Zo groen als gras.
113559: Wandel, gertie - Moderne kruissteek-motieven; ruim 500 voorbeelden met telpatronen.
76621: Wander, P. - Haagse huizen van Oranje. Vier eeuwen paleizen en huizen van de Oranjes in en om de residentie.
82984: Wanders, Gijs - Stille getuigen.
22985: Wanders, A.J.M. - Het Marsavontuur.Van Fiction (?)...tot Science.
82480: Wanders, Gijs - Gedwongen verzet.
96127: Wandrey, Rudiger - Gids van walvissen en robben.
87398: Wang Yong-yan & Zhang Zong-hu - Loess in China.
56684: Wang Wusheng - Guilin Scenery Photo Collection.
87014: Wang Meng & Wang Anyi - De staart van de vlieger. Chinese verhalen van kort na de Culturele Revolutie. Vertaald door R. Sybesma.
98929: Wang Shixiang - Connoisseurship of Chinese Furniture. Ming and Early Dynasties. Volume 1: Text. Volume 2: Plates.
28669: Wang, Lulu - Het witte feest.
98336: Wang Jiawei - History.
15929: Wang, Lulu - Het lelietheater.
15930: Wang, Lulu - Brief aan mijn lezers.
28797: Wang Anyi - Baotown.
107112: Wang Hongzhen; Xia Xiangrong & Tao Shilong - A Brief History of Geology in China.
92023: Wang, Lulu - Seringendroom.
87008: Wang Ping - Vossengeur.
12047: Wang, Lulu - Het tedere kind.
4946: Wang Meng - Le Papillon.
12050: Wang, Lulu - Het lelietheater.
66504: Wang Liangbi e.a. - The pocket English-Chinese (pinyin) dictionary.
4206: Wang Ying - The child bride.
15925: Wang, Lulu - Het witte feest. Novelle.
13523: Wang Anyi - Lapse of Time.
13482: Wang Shifu - Romance of the Western Bower.
13483: Wang, Lulu - Het witte feest.
87015: Wang Anyi - Een dorpsvertelling uit Klein-Bao.
291: Wang, Lulu - Het lelietheater.
88150: Wangerin, Walter - Een heilig avontuur. De beste verhaslen uit de bijbel.
52416: Waning, Jac. van - De zedelijke taak der politie.
77041: Wannée, J.C. - Vonken van het groote vuur.
70141: Wannée, C.J. - Kookboek van de Amsterdamsche huishoudschool.
77589: Wannenburgh, Alf & J.R. Dickson - Die Natuurwonder van Suid-Afrika.
40731: Wannenburgh, Alf - Buschmänner. Eine Kultur stirbt in Afrika.
62710: WANNER, GUSTAF ADOLF - The First Cocoa Trees in Ghana 1858-1868.
42092: Wannske, M. - Es waren zwei Königskinder. Liederband 2. Sechs Lieder.
107593: Wanroij, Frans van - De Vrie Heerlijkheijd van Westerdijxhorn.
115219: Wanroij, Fons van - Tot gemak van den reisenden man. Met de trekschuit van Groningen naar Warffum.
66903: Wanrooy, Marcel J. - Leidinggeven tussen professionals.
59296: Wansinck, J.C.M. - Drie zeventiende-eeuwsche admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen..
102513: Wansink, D.J. - Het Socialisme op de tweesprong. Geboorte van de S.D.A.P..
85112: WANTOCH, ERIKA - 1939 Freud's laatste jaar.
94355: Wap, Hans - Nomade.
101600: Wap - De stad Utrecht. Album bevattende afbeeldingen harer voornaamste gebouwen en gezigtspunten met historische bijschriften door Dr. Wap.
55678: Wapenaar, A. - Het komend koninkrijk.
106051: Wapnick, Kenneth & W. Norris Clarke - A Course in Miracles and Christianity: A Dialogue.
106052: Wapnick, Kenneth - A Talk Given on a Course in Miracles. An Introduction.
71695: Warburg, Anna & Elsa Beskow - Voor altijd bezige kinderhanden.
102188: Ward Price, G. - Ik ken deze dictators.
75694: Ward, Christopher - Het Panamakanaal.
93420: Ward, Geoffrey C. - The West; an Illustrated History.
61310: Ward, A.C. - 20th Century English Literature 1901-1960.
61325: Ward, K. Anthony - First Editions: A Field Guide for Collectors of English and American Literature.
107674: Ward, Colin - Anarchie in actie. De welvaartsstaat stort in elkaar..
96613: Ward, Geoffrey C. & Lynn Novick - The Vietnam War: An Intimate History.
47275: Ward, Ivan - Ideas in Psychoanalysis. Phobia.
96097: Wardropper, Ian a.o. - Chiseled with a Brush : Italian Sculpture 1860-1925 from the Gilgore Collections.
74047: Warhol, Andy - Andy Warhol - de Facto Art Magazine.
113577: Wark, Mirja - Si'ira. Het rijke ceintuurweefsel van de Wayuu Indianen uit de Guajira. het noordelijk grensgebied van Venezuela en Colombia : la apreciada faja tejida de los indios Wayuu de la Guajira, en el límite septentrional entre Venezuela y Colombia : the intricate belt weaving of the Wayuu Indians from the Guajira, the northern border area of Venezuela and Colombia.
37295: Warlick, Ashley - The Distance from the Heart of Things.
25809: Warmbrunn, Werner - De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940 - 1945.
7178: Warmelo, W.L. Van - Maskers af.
79842: WARMENBOL, EUGENE - Sfinx. De wachters van Egypte.
40308: Warming, Wanda & Michael Gaworski - The World of Indonesian Textiles.
54579: Warmond, Ellen - De groeten aan andersdenkenden.
30883: Warnaars, H.B.E. en M.A. Hijlkema - Molens en klederdrachten in Nederland.
63571: WARNAR, GEERT - Het ridderboec. over middelnederlandse literatuur en lekenvroomheid.
74048: Warncke, Carsten-Peter - De Stijl 1917-1931.
36598: Warncke, Carsten-Peter - De Stijl 1917-1931.
96474: Warneck, Joh. - 50 Jahre Batakmission in Sumatra.
55108: WARNER, OLIVER - Great battle fleets.
82773: Warner, Marina - Keizerin op de Drakentroon.
49468: Warner, Philip - The Battle of Loos.
99152: Warner, Marina - The Dragon Empress Life and Times of Tz'u-Hsi, 1835-1908, Empress Dowager of China.
100835: Warner, Marina - De enige onder de vrouwen. De maagd Maria: mythe en cultus.
55381: WARNER, OLIVER - Great Sea Battles.
41414: Warnock, G.J. - Berkely.
115701: Warnsinck, J.C.M. - Abraham Crijnssen de verovering van Suriname en zijn aanslag op Virginie in 1667.
95971: Warnsinck, Margot - Het sein staat veilig.
63962: Warnsinck, Margot - Meisjes spelen het klaar.
115717: Warnsinck, J.C.M. - De reis om de wereld van Joris van Spilbergen 1614-1617 (2 delen).
115713: Warnsinck-Delprat, C.E. - Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aen de Croonen van Sweden ende Polen inden jaere 1656.
95979: Warnsinck, Margot - De jonkvrouwe in de toren.
115719: Warnsinck, J.C.M. - De vloot van den Koning-Stadhouder 1689-1690.
115720: Warnsinck, J.C.M. - De retourvloot van Pieter de Bitter (Kerstmis 1664- najaar 1665).
88716: Warr, Charles L. - Echoes of Flanders.
86356: Warre, Mindert - Geschudde Caleidoscoop. Gedichten. The shaken Kaleidoscope. Poems..
106327: Warren, Hans - Geheim dagboek, vijfde deel.
88682: Warren, Hans & Mario Molegraaf (samenst.) - Kon ik maar jouw spiegel zijn. Vierentwintig Griekse liefdesgedichten.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .[an error occurred while processing this directive]

11/28