Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
99669: VERSTAPPEN, JACK - Folkloristisch planten- en kruidenboek.
107030: VERSTAPPEN, HERMAN TH. - Zwerftocht door een wereld in beweging.
77958: VERSTAPPEN, H.TH. - Djakarta Bay. A Geomorphological Study on Shoreline Development.
95077: VERSTEEG, J.P. - Geest ambt en uitzicht. Theologische opstellen.
97542: VERSTEEG, TH.A. & S. STORM - De stichting in het positieve recht.
99966: VERSTEEG, WYTSKE - De wezenlozen.
33289: VERSTEEGEN, JOS (INLEIDING EN SAMENSTELLING) - O, reisgenoten op dit narrenschip.
59804: VERSTEGEN, TON E.A. - Vier beeldconcepten voor de Rijnoevers Arnhem : een samenwerkingsproject van landschapsarchitecten, architecten en beeldend kunstenaars van de Landbouw Universiteit Wageningen (studierichting landschapsarchitectuur) en de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem (faculteit bouwkunst en de afdeling architectonische vormgeving/monumentaal).
93062: VERSTEGEN, MATH - De onnodige Boerenoorlog deel 1. De Boeren in de aanval. Deel 2: De Britse stoomwals.
96226: VERSTRAATEN, TON - Ooggetuige. Krijgsgevangenen in Indië en Japan (1942-1945).
100397: VERSTRATEN, JOOP - Verhalen van de jongste tijd. Reizen langs de rafelranden van het Sovjetblok.
29912: VERSVELD, MARTHINUS & W.A. DE KLERK - Die berge van die Boland.
24248: VERTOMMEN, K. (SAMENSTELLER) - Legenden en exempelen.
90723: VERTOSICK, FRANK T. - Het naakte brein: verhalen van een neurochirurg.
104961: VERVENNE, MARC (RED.) - Exodus: verhaal en leidmotief.
93999: VERVENNE, M. - Studies in the Book of Exodus: Redaction - Reception - Interpretation.
78665: VERVLIET, HENDRIK E.A. - Liber librorum. 5000 jaar boekkunst.
97363: VERVLOET, J.A.J. - Inleiding tot de historische geografie van de Nederlandse cultuurlandschappen.
106739: VERVOORT, KOOS - Koos. Van laaggeletterde tot schrijver.
33923: VERVOORT, H. & G. HEYMBERG - Klein Nederlands soldatenboek. Eerder aangekondigd als Groot Nederlands soldatenboek.
64014: VERVOORT, H. - Mensenkinderen.
69168: VERVOORT, C.E. - Een geur van hoger honing. Over de maatschappelijke betekenis van sociologie en sociaal onderzoek.
96370: VERWEERD, JOKE - Wapenbroeders.
53531: VERWEIJ, A.R. SAMENSTELLING - Verbintenissenrecht DK2N.
96707: VERWEIJ, AGNES & MARTIN KINDT - Perspectief, hoe moet je dat zien? het analyseren van perspectiefafbeeldingen met behulp van meetkunde .
46019: VERWEIJ, HANS & RIEN VROEGINDEWEIJ - Vier vrouwen.
105816: VERWEIJ, KEES - Op zoek naar het verleden. De geschiedenis van Noordwijk. Deel IX: Noordwijks kruiden- en bollenteelt.
44693: VERWER, GEORGE - Pseudo discipelschap.
44543: VERWER, GEORGE - Revolutie der liefde.
79881: VERWEY, KEES - De Verwey's van Verwey. Schilderijen, aquarellen en tekeningen van Kees Verwey. Met bijdragen van Godfried Bomans, Mathilde Visser, H.P.Baard en Kees Verwey..
45563: VERWEY, STEFAN - Ziet er verdacht uit.
79512: VERWEY, GERLOF - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking.
66687: VERWEY, ALBERT - Amsterdam en Vondel.
43476: VERWEY, STEFAN - Het papier is op.
28700: VERWEY, ALBERT - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst 1880 - 1900.
6283: VERWEY, ALBERT (KIEZER) - De honderd beste gedichten (lyriek) in de Nederlandsche taal.
2754: VERWEY, D. - Admiraalschip "Neptunus".
63134: VERWEY, STEFAN - Ziet er verdacht uit.
36224: VERWEY, M.G. - Leiden in bezettingstijd.
83111: VERWEY, ALBERT - Letterkundige kritiek. Frederik van Eeden. Ellen. Johannes Viator..
32038: VERWEY, ALBERT - Het leven van Potgieter.
94608: VERWEY, ALBERT E.A. - H.P.Berlage ter gedachtenis 21 febr. 1856- 12 aug 1934. Uitgave van het bouwkundig weekblad Architectura No: 51, 1934.
27414: VERWEY, J.A. - Dwalend ginds en her.
24392: VERWEY, ALBERT - Nieuwjaarsmorgen.
65824: VERWEY-JONKER, HILDA - Het socialisme in onze tijd. Een inleiding voor buitenstaanders waarin verwerkt collegeaantekeningen van prof. R. Kuyper.
62979: VERWEY, ALBERT - Het kind van het land. Persoonlijke en staatkundige overdenkingen bij het huwelijk van prinses Juliana, een gedicht.
88786: VERWIJMEREN, PIET - Mozart op reis. De tournee van een wonderkind 1763 - 1766.
67422: VERWOERD, W. - De fabriek, de arbeider en zijn loon.
49100: VERWOERD, G.H. - Milieurecht theorie en praktijk.
5707: VERWOERD, H.J. - Vliedt uit het Noorderland! Uitgebreide verklaring van het boek Openbaring. Bevat een indringende boodschap voor onze tijd.
72394: VESCOVO, MARISA & JAN HAARHUIS - Raffaele Rossi. Tabula Picta.
38914: VESSEUR, THEO (SAMENSTELLER) - Onderweg.
104087: VESSEUR, THEO - Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandse schrijvers bijeengebracht door Theo Vesseur.
16248: VESSEUR, THEO - Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandsche schrijvers.
92225: VESTDIJK, S. - Bericht uit het hiernamaals.
92224: VESTDIJK, SIMON - Sint Sebastiaan. Anton Wachter romans 1.
88899: VESTDIJK, SIMON - Anton Wachter romans 1: Sint Sebastiaan. De geschiedenis van een talent. II Surrogaten voor Murk Tuinstra. De geschiedenis van een vriendschap.
92222: VESTDIJK, SIMON - Surrogaten voor Murk Tuinstra. Anton Wachter romans 2.
92221: VESTDIJK, S. - De schandalen.
98847: VESTDIJK, SIMON - De beker van de min. De geschiedenis van een eerste jaar. Anton Wachter romans 5.
92219: VESTDIJK, S. - Meneer Visser's hellevaart.
92190: VESTDIJK, SIMON - Stomme getuigen. Verhalen.
78781: VESTDIJK, S. - Fabels met Kleurkrijt.
106291: VESTDIJK, S. - De kellner en de levenden..
61526: VESTDIJK, S. - De vijf roeiers. Een Ierse roman.
105271: VESTDIJK, S. - Over Gustav Mahler.
88037: VESTDIJK, SIMON - De andere school. De geschiedenis van een verraad. Anton Wachter romans 4.
64526: VESTDIJK, S. - Zo de ouden zongen.
88876: VESTDIJK, S. & A. ROLAND HOLST - Swordplay - wordplay. Kwatrijnen overweer..
98808: VESTDIJK, SIMON - De dokter en het lichte meisje.
68089: VESTDIJK, S. - Berijmd palet.
56726: VESTDIJK, S. - De toekomst der religie.
5722: VESTDIJK, SIMON - Stomme getuigen.
38438: VESTDIJK, S. - Het veer.
38441: VESTDIJK, S. - Het veer.
46990: VESTDIJK, S. - Rumeiland. Uit de papieren van Richard beckford behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica 1737-1738.
58289: VESTDIJK, S. - Essays in duodecimo.
101553: VESTDIJK, S. - Zo de ouden zongen.
97585: VESTDIJK, SIMON - De oubliette.
70586: VESTDIJK, S. - Mozart, de demon der galanterie.
54547: VESTDIJK, S. - De bruine vriend - Het veer- Barioni en Peter - Pijpen.
70271: VESTDIJK, S. - De vijf roeiers. Een Ierse roman.
73532: VESTDIJK, S. - Mnemosyne in de bergen.
107269: VESTDIJK, S. - De ziener.
61944: VESTDIJK, S. - Een op de zeven. Een keuze uit de gedichten.
106343: VESTDIJK, S. - Door de bril van het heden..
81389: VESTDIJK, S. - Terug tot Ina Damman. De geschiedenis van een jeugdliefde & De andere school. De geschiedenis van een verraad.
37327: VESTDIJK, S. - Kunst en droom. Een keuze uit de essays.
15843: VESTDIJK, S. - Else Böhler. Duits dienstmeisje.
92218: VESTDIJK, S. - Het spook en de schaduw.
31400: VESTDIJK, S. - Het genadeschot.
73525: VESTDIJK, S. - Een op de zeven. Een keuze uit de gedichten.
63321: VESTDIJK, SIMON - Pastorale 1943. Roman uit de tijd van de Duitse overheersing.
106148: VESTDIJK, S. - Gestalten tegenover mij. Persoonlijke herinneringen.
4194: VESTDIJK, S. - Bevrijdingsfeest.
2052: VESTDIJK, S. - De zwarte ruiter.
91998: VESTDIJK, S. - Bevrijdingsfeest.
98809: VESTDIJK, S. - Vijf vadem diep.
59085: VESTDIJK, SIMON - Mieke kiest Simon.
92504: VESTDIJK, SIMON - Juffrouw Lot.
64524: VESTDIJK, S. - De schandalen.
30101: VESTDIJK, S. - Juffrouw Lot.
57767: VESTDIJK, S. - Het geroofde lam.
94072: VESTDIJK, S. - De dokter en het lichte meisje.
99962: VESTDIJK, S. - De filosoof en de sluipmoordenaar.
80216: VESTDIJK, S. - De Aeolusharp. Nagelaten romanfragment.
56742: VESTDIJK, S. - Het vijfde zegel. Roman uit het Spanje der inquisitie.
20245: VESTDIJK, S. - Een moderne Antonius.
20246: VESTDIJK, S. - Kunst en droom. Een keuze uit de essays.
59183: VESTDIJK, S. - Het vijfde zegel. Roman uit het Spanje der inquisitie.
82874: VESTDIJK, SIMON - Terug tot Ina Damman. De geschiedenis van een jeugdliefde. Anton Wachter romans 3.
82875: VESTDIJK, SIMON - De andere school. De geschiedenis van een verraad. Anton Wachter romans 4.
82872: VESTDIJK, S. - Aktaion onder de sterren. Roman uit het voor-Homerische Griekenland.
53177: VESTDIJK, S. - Kunst en droom. Een keuze uit de essays.
98697: VESTDIJK, S. - De De grenslijnen uitgewist. Nagelaten verhalen. Bezorgd en verantwoord door T. van Deel.
77259: VESTDIJK, S. - De onmogelijke moord.
24730: VESTDIJK, SIMON - Surrogaten voor Murk Tuinstra. De geschiedenis van een vriendschap. Anton Wachter romans 2.
64521: VESTDIJK, S. - Puriteinen en piraten.
13382: VESTDIJK, S. - De dokter en het lichte meisje.
82873: VESTDIJK, SIMON - Surrogaten voor Murk Tuinstra. De geschiedenis van een vriendschap. Anton Wachter romans 2.
13359: VESTDIJK, S. - Open boek.
45890: VESTDIJK-VAN DER HOEVEN, MIEKE - Afscheid van Simon. Leven met een nalatenschap.
68215: VESTDIJK, SIMON - The garden where the brass band played.
106334: VESTDIJK, SIMON - Terug tot Ina Damman.
103362: VESTERS, J.A. - Hakenkruis tegen Kruis. Zes jaar Hitler-regiem.
54490: VET, ANTON VAN DER - Zwerftochten in de natuur.
6950: VET, A.C.W. VAN DER - Amsterdam stad der wijsheid.
58326: VETERMAN, EDUARD - De man die geen millioen bezat.
103387: VETERMAN, EDUARD NECKER - Keizersgracht 763. Een blauwboek.
66433: VETH, CORNELIS - Prikkel-idyllen. Derde deel. Het geheim van den idioot. Toneelspel á grand spectacle; Hamilit of de Wraak van den doode. Filmdrama; Wissewas. Burleske comedie in vier bedrijven..
3664: VETH, CORNELIS - Oude meesters der illustratie.
39293: VETH, CORNELIS - Die goede, oude tijd.
23347: VETH, JAN - Een veronachtzaamd hoofdstuk uit onze beschavingsgeschiedenis der zeventiende eeuw.
99462: VETH, CORNELIS - De politieke prent in Nederland.
80112: VETH, P.J. - Feestbundel van taal-, letter-, geschied- en aardrijkskundige bijdragen ter gelegenheid van zijn tachtigsten geboortedag aan Dr. P.J. Veth, door eenige vrienden en oud-leerlingen aangeboden.
88496: VETH, C. E.A. - In memoriam Albert Funke Küpper.
56152: VETH, JAN - Rembrandt's leven en kunst. Met een inleiding en toelichtingen door J.Q. van Rechteren Altena.
32077: VETH, CORNELIS - Gezelligheid en ongezelligheid in de Nederlandsche en Vlaamsche schilderkunst.
30882: VETH, CORNELIS - De opvoeder in de caricatuur.
76493: VETH, P.J. - Java, geografisch, ethnologisch, historisch. Tweede deel: Nieuwe geschiedenis.
76494: VETH, P.J. - Java, geografisch, ethnologisch, historisch. Derde deel: Geographie.
56617: VETH, CORNELIS - Kuno Brinks, etser en graveur.
56175: VETH, JAN - Een veronachtzaamd hoofdstuk uit onze beschavingsgeschiedenis der zeventiende eeuw. Met een voorrede van J. Huizinga.
56174: VETH, JAN - Een veronachtzaamd hoofdstuk uit onze beschavingsgeschiedenis der zeventiende eeuw. Met een voorrede van J. Huizinga.
23190: VETH, CORNELIS - Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen.
55619: VETH, CORNELIS - Gisteren en vandaag.
56607: VETH, CORNELIS - Charles Rochussen. Roterodamum 3.
42995: VETH, CORNELIS - Gezelligheid en ongezelligheid in de Nederlandse en Vlaamse schilderkunst.
100606: VETH, CORNELIS - De arts in de caricatuur.
95983: VETVICKA, VACLAV - Bomen en struiken.
45568: VEUNS, BRENDA - Het stille-hinten boek. De ideale minnaar weet wat zijn geliefde wil... En, wat niet.
55159: VEURMAN, B.W.E. - Volendammer schilderboek.
75736: VEYRON, MARTIN - Eigen-liefde.
68272: VEZIN, LUX - Les artistes au Jardin des Plantes.
62353: VIAL, FRANCISQUE & LOUIS DENIS - Idées et doctrines littéraires du XVIIIe siècle. Extraits des préfaces, traités et autres écrits théoriques.
103105: VIALLET, F.A. - Voor en tegen Teilhard. Teilhard de Chardin in de kritiek..
68066: VIAN, BORIS - Round About Close to Midnight: The Jazz Writings of Boris Vian. Translated and edited by Mike Zwerin. Introduction by Miles Kington.
61342: VICAIRE, G. - Bibliographie Gastronomique : A bibliography of books appertaining to food and drink and related subjects, from the beginning of printing to 1890 .
58965: VICTOR H. ELBERN, HERMANN ENGFER, HANS REUTHER; HRSG. IM AUFTRAG DES DOMKAPITELS - Der Hildesheimer Dom. Architektur, Ausstattung, Patrozinien.
102572: VIEBIF, CLARA - De wacht aan den Rijn. Deel I & II. Vertaald door Wilhelmine van westrheene.
27351: VIEGEN, J. (INLEIDER) - Palet van de mijnstreek.
90372: VIEGENER, MATIAS & BRANDON LABELLE (ED.) - Flowers: Errant Bodies.
39661: VIERECK, PETER - Conservatism Revisited. Revised and enlarged with the addition of Book 2: The New Conservatism - What Went Wrong?.
97801: VIERLINGH, ANDRIES - Tractaet van dyckagie.
86843: VIETOR, RICHARD H.K. - How Countries Compete: Strategy, Structure, and Government in the Global Economy.
32790: VIEYRA, MAURICE - Hittite Art. 2300-750 B.C..
95342: VIGIL, DONA BERNADETTE - Werken met Tolteekse inzichten. Sjamanistische wijsheid van de Tolteken.
51243: VIGNAL, MARC - Dictionnaire de la musique.
96696: VIGUÉ, JORD E.A. - Naakten. Een praktische gids voor tekenen en schilderen.
98607: VIJFEIJKE, HARRY M.P. VAN DE - Niet het flauwste idee gezocht te worden.
5326: VIJLBRIEF, J.A. - Unemployment Insurance and the Dutch Labor Market.
6783: VIJLBRIEF, J.A. - Unemployment Insurance and the Dutch Labor Market.
104356: VIJSELAAR, JOOST (RED.) - Gesticht in de duinen. De geschiedenis van de provinciale psychiatrische ziekenhuizen van Noord-Holland van 1849 tot 1994.
64668: VIJVER, MINNE - Torso's.
68738: VIJVER, MINNE - Minne Vijver.
84066: VIJVERBERG, J. - Vogel-idyllen - Ranke wieken - Met een voorbericht van Dr. Jac. P. Thijsse en 45 afbeeldingen naar fotografieën.
77595: VIKSTEN, ALBERT - Berenjagers en robbenvangers.
95931: VILAR, ESTHER - Het polygame geslacht.
104810: VILJOEN, S.P. - Die voortbestaan van die blanke ras.
95641: VILLASENOR, DANIEL - Het meer.
18079: VILLIER, MARQ DE - White Tribe Dreaming. Apartheid's Bitter Roots as Witnessed by Eight Generations of an Afrikaner Family.
13999: VILLIERS, ALAN EN ANDERE ZEE-AVONTURIERS - Het avontuur van de Zee.
9117: VILLIERS, ALAN EN ANDERE ZEE-AVONTURIERS - Het avontuur van de Zee.
17302: VILLIERS, ALAN - Gevecht om Kaap Hoorn.
55791: VILLON, FRANCOIS - Het testament van Villon. Vertaald en van verklarende noten in beeld voorzien door K.J.A. Janson.
80038: VILSTEREN, V.T.VAN & A.Z. ANNINGA - Goud uit Georgië. De mythe van het Gulden Vlies.
79534: VILSTEREN, V.T. VAN - 100.000 jaar sex. Over liefde, vruchtbaarheid en wellust.
84616: VILSTEREN, V.T. VAN - Het benen tijdperk; Gebruiksvoorwerpen van been, gewei, hoorn en ivoor, 10.000 jaar geleden tot heden.
62953: VINAZA, EL CONDE DE LA - Bibliografia espanola de lenguas indígenas de America.
60345: VINCE, JOHN - Old Farms. An illustrated guide.
7511: VINCENT, L.M. - Een danser en zijn gezondheid.
84261: VINCENZO SCAMOZZI / SIMON BOSBOOM / JACOBUS HOUTHUISEN / CASPAR PHILIPS JACOBSZOON - De vyf colom-orden, met derzelver deuren en poorten. Wele?er door wylen Sijmon Bosboom vit den beroemden Venetiaanschen boumeester, Vincent Scamozzi, in minuten overgebracht, en nu met verklaringen en benamingen der hooft- en onder-deelen, leeden enz. als mede met drie nieuwe voorbeelden, opgehelderd, vermeerderd en verbeterd, door Caspar Philips Jacobsz ... en Jacobus Houthuisen.
84403: VINCI, LÉONARD DE - Les carnets de Léonard de Vinci. Tome 1 & 2. Introduction, classement et notes par Edward Mac Curdy. Traduit de l'anglais et de l'italien par Louise Servicen. Préface de Paul Valéry.
79472: VINCKENROYE, W. VAN - Tongeren Romeinse stad.
7826: VINGER, TRUUS - De Gelaarsde Kat.
52286: VINHUIZEN, E.C.A. - n Buusboukje mit riemkes.
33620: VINK, A.K. , A. RUTGERS - Onze Zangvogels, waarin opgenomen het houden van wildzang.
81630: VINK, JAFFE - Brief aan mijn dochter. Een tocht door het pandemonium van seks en geweld.
49696: VINK, JAFFE & CHRIS RUTENFRANS (REDACTIE) - Letter & Geest - De terugkeer van de geschiedenis.
73171: VINK, F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad. Een toelichting op de wet op de ondernemingsraden.
67509: VINK, JEANETTE CORNELIA HENDRIKA HUBERTINA - Het einde van het lidmaatschap van den Volkenbond..
83957: VINKE, ROB - HRM voor de toekomst.
60142: VINKEN, PIERRE & HANS VAN DEN BERGH - Het scherp van de snede. De Nederlandse literatuur in meer dan 100 polemieken.
87804: VINKENOOG, SIMON - Lessen uit de nieuwe school van taboes en andere gedichten.
41035: VINKENOOG, SIMON - Zonneklaar. Gedichten in het nieuwe millennium. Samngesteld en uitgeleid door Coen de Jonge.
70499: VINKENOOG, SIMON - Proeve van kommunikatie.
59238: VINKENOOG, SIMON - Niets niets. De kunst van het sterven.
67879: VINKENOOG, SIMON - Liefde. Zeventig dagen op ooghoogte.
50278: VINKENOOG, SIMON - Eerste gedichten (1949-1964).
86250: VINKENOOG, SIMON - Onder (eigen) dak.
86251: VINKENOOG, SIMON - Wondkoorts.
48198: VINKENOOG, SIMON - Herem'ntijd. Kroniekschrijving van 30 jaar Wereld in Beweging.
86203: VINKENOOG, SIMON - Enkele reis Nederland.
86074: VINKENOOG, SIMON - Heren zeventien. Proeve van waarneming.
260: VINKENOOG, SIMON - Zolang te water, een alibi.
48196: VINKENOOG, SIMON - Terugblik. 50 Portretten van schrijvers 1952-1965.
57208: VINKENOOG, SIMON - Goede raad is vuur.
72476: VINKENOOG, SIMON - Hoogseizoen.
82770: VINKENOOG, SIMON - Het huiswerk van de dichter.
63996: VINKENOOG, SIMON - Voorzetten.
72539: VINSKI, VLADIMIR - Vladimir Vinski : Hotel city fotografien 1980-1984.
68029: VIOLA, BILL E.A. - Bill Viola 12-9 | 29-11.
81967: VIORST, JUDITH - Noodzakelijk verlies. De liefdes, illusies, afhankelijkheid en irreële verwachtingen die wij allen moeten opgeven om te kunnen groeien.
40807: VIOUX, MARCHELLE - Anne de Boleyn, 28 bois originaux de Paul Baudier.
105961: VIRGIL - The Aeneid.
105477: VIRGIL - The Aeneid. translated by John Dryden. With Mr. Dryden's introduction.
75776: VIRGILII MARONIS - Opera.
84684: VIRGOE, ROGER - Private life in the fifteenth century. Illustrated letters of the Paston family.
78002: VIRULY, A. - Nederland in vogelvlucht.
26693: VIRULY, A. - We vliegen naar Java. Herinneringen aan twintig vliegjaren.
56055: VIRULY, A. - Logboek. Vliegtuig Douglas P.H.-A.K.E..
39685: VIS, JAN C.P.M. - Politieke kennis en politieke vorming. Een studie naar de parate kennis van docenten geschiedenis & staatsinrichting en docenten maatschappijleer van politieke zaken.
79509: VIS, G.N.M. - In het spoor van Egbert. Aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en geschiedschrijving van het klooster Egmond..
79442: VIS, G. (RED.) - Egmond tussen Kerk en wereld.
20892: VIS, JURJEN - De Poort. De Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
56359: VIS BLOKHUYZEN, D. - Description des estampes qui forment l'oeuvre gravé de Dirk de Bray.
62204: VISCHER, ISABELLE - Now to the banquet. With an introduction by David Bowes-Lyon.
107168: VISHER, GLENN S. (ED.) - Geology of the Bluejacket-Bartlesville Sandstone Oklahoma.
89361: VISHNIAC, ROMAN - To Give Them Light: The Legacy of Roman Vishniac.
89781: VISHNIAC, ROMAN - Polish Jews: a pictorial record.
52349: VISSCHER, H.A. - Het Nederlandse landschap. Een typologie ten behoeve van het milieubeheer.
27408: VISSCHER, H.A. - De Nederlandsche landschappen 1. Ontstaan, wetenschappelijke betekenis, belevingswaarde.
99268: VISSCHER, ROEMER - Sinnepoppen: naar de uitgave van 1614 bij Willem Iansz. te Amsterdam.
54061: VISSCHER, KEES - Zo dag en deur 3. Nog n riege vertelstertjes van Radio Noord.
103682: VISSCHER, JOHAN - Geschiedenis van de Nederlandsche Arbeidersbeweging (oude beweging).
98002: VISSCHER, JOHAN - Geschiedenis van de Nederlandsche Arbeidersbeweging.
85475: VISSCHER, KEES - Zo dag en deur. Vertelstertjes van Radio Noord.
104470: VISSCHER, GUUS - Oude huizen in Groningen.
67660: VISSCHER, JACQUES DE - Zielekanker. Symboliek in de filmkunst van Ingmar Bergman.
75944: VISSER, J. - De christenvervolgingen in de eerste eeuwen na Christus .
82729: VISSER, PETER - t Verzegde riek.
105282: VISSER, W.A. (ED.) - Geological Nomenclature. English -Dutch - French - German - Spanish.
107110: VISSER, W.A. E.A. - Seventy-Five Years of Geology and Mining in the Netherlands ( 1912-1987 )..
101793: VISSER, WILLEM M. - Grote ontmoetingen. Abel J. Herzberg..
78039: VISSER, J.C. - Veen, zolang het er nog is.......
80455: VISSER, MARIKE - Kibri a kultura Marcel Pinas.
86679: VISSER, FRIGO E.A. - Jonge realisten uit galerie Wiek XX in het Drents Museum. Spoor zoeken tussen traditie en anvantgarde..
29202: VISSER, DIRK - Een borrel met een zeepsmaak. Ruzies over merken.
21708: VISSER, HANS - Brieven rond de Vestdijk-biografie.
98560: VISSER, J.J. E.A. - Littens, een kuierke troch de tiid. Onze foto's en verhalen.
101948: VISSER, CAROLIEN - Wij bouwden eens een dorp. Autobiografie.
77310: VISSER, PETER - Aal beeld mor gain geluud..
27329: VISSER, L. - De straatnamen van Zeist. Ook straatnamen zijn monumenten.
71051: VISSER, CAROLIJN - Grijs China. Een reisverslag gevolgd door 'bijna tien jaar later'.
51387: VISSER, A.J. - De openbaring van Johannes. De prediking van het Nieuwe Testament.
50220: VISSER, H.A. - De psalmen in onze tijd. Het altijd jonge lied. Deel 5 (psalm 101 - 125)..
18817: VISSER, PH.C. - Naar onbekend Midden-Azië. Tusschen Kara-Korum en Hindu-Kush.
106920: VISSER, FRANK - Ken Wilber. Denken als passie.
38514: VISSER / J. & M. VERVOORT / H. V. OSTAL, J. - Wereldstedenreeks No. 4. Naar Bruxelles dat is het wel.
6320: VISSER, J.TH. DE - Kerk en staat (3 delen) Eerste Deel: Buitenland. Tweede deel: Nederland (voor en tijdens de Republiek). Derde deel: Nederland van 1796 tot op heden.
90074: VISSER, M.J. - De Haagse boekhandel 1900-1961..
57617: VISSER, HANS - Simon Vestdijk. Een schrijversleven. Door Hans Visser in samenwerking met Max Nord en Emanuel Overbeeke.
28853: VISSER, HANS G. - Groeten van Java. Ontmoeringen met het moderne Indonesië.
40916: VISSER, FRIGGO - Werkplaats tot herstel van antiek textiel.
81511: VISSER, EDUARD - Kind van Wormerveer.
70315: VISSER, AD - Strange Days. Muzikale avonturen in de 60's en 70's..
54012: VISSER, ILOMNKA K.G.; BYRON E.E. MARTINA & PETER S. ROSS - Morbillivirus Infections in Seals, Dolphins and Purpoises; Seal Herpesviruses. Characterisation, Host Susceptibility and Vaccine Development; Seals, pollution and disease, environmental contaminant-induced immunosupression.
94961: VISSER, H.A. - Het Onze Vader.
28515: VISSER, P. - De Electriciteit en haar practische toepassingen. Leerboek voor het nijverheidsonderwijs. Deel 1 en 2.
50246: VISSER, CLEMENS A. - Thick - bedded deep - marine sandstones in outcrop and subsurface. Sequence architecture and reservoir modelling aspects.
98208: VISSER, F. - In alle redelijkheid.
87955: VISSER, CAROLIJN - Grijs China. Een reisverslag gevolgd door 'bijna tien jaar later'.
26502: VISSER, W.A. (EDITOR) - Geological Nomenclature. English, Dutch, French, German, Spanish.
95027: VISSER, H.A. - De Psalmen in onze tijd. Het altijd jonge lied. (7 delen) Deel 1: Psalm 1-25; Deel 2: Psalm 26-50; Deel 3: Psalm 51-75; Deel 4: Psalm 76-100; Deel 5: 101-125; Deel 6: Psalm 126-150; Psalm 119.
27507: VISSER, P. - De Electriciteit en haar practische toepassingen. Leerboek voor het nijverheidsonderwijs. Deel 1 en 2.
21886: VISSER, DERKWILLEM - De Nederlandse vlag in heden en verleden.
63319: VISSER, CAROLIJN - Brandend zout.
102894: VISSER, FRANK - De pensionhoudster en de onderduiker. Herinneringen van een Duitse hospita en haar joodse onderduiker aan bezet Nederland.
68102: VISSER, M.W. DE - Japansche kleurendrukken in het Rijks Ethnographische Museum te Leiden.
44669: VISSER, A.C.J. - Bijbelse namen en begrippen.
107315: VISSER, MINKE A. DE - Toelichtende beschrijving van de verzameling Chineesch en Japansch porselein, Chineesch en Europeesch rood steengoed en aardewerk, aanwezig in het Groningsch museum.
32307: VISSER, MATHILDE (INLEIDING) - Het portret door 35 nederlandse fotografen.
83403: VISSER, HRIPSIMÉ - 100 x photo : 100 photographs from the collection of the Stedelijk Museum Amsterdam.
103774: VISSER, ARJAN - Paganinipark.
36723: VISSER, HERMAN - Herinnering aan Hoogkerk.
106048: VISSER, GERARD - Niets cadeau. Een filosofisch essay over de ziel.
38585: VISSER, PETER - t Zwaart van ogen.
96862: VISSER, A. - Het verscholen dorp. Verzet en onderduikers op de Veluwe.
69347: VISSER, P.C. - Delft in de Middeleeuwen.
53591: VISSER, PH. C. - Naar onbekend Midden-Azië tusschen Kara-Korum en Hindu-Kush.
90371: VISSER, RINKE - Astrosofie. Een weg van de kosmos naar de mens en van de mens naar de kosmos. Vernieuwingen door Antroposofie.
102219: VISSER, FRANK - De zaak Antonius van der Waals.
48223: VISSER, AB - De Grunneger Staar. Een sterk verhaal.
97125: VISSER, HERMAN & KOR BUIST - Groninger gemeenten van 1808 tot 1991.
88340: VISSER, ANNEKE - Alleen bij uiterste noodzaak? De rooms-rode samenwerking en het einde van de brede basis 1948-1958.
74454: VISSER, THEO & ROBERT-JAN HEIJNING - Beroemde merken.
57106: VISSER, HANS - God. soms vond ik de weg, soms raakte ik de weg kwijt.
45495: VISSER, M.W. DE - Buddha's leer in het verre Oosten.
92807: VISSER, PETER GABRIËL - De negende weg. A staircase to heaven.
47519: VISSER, E.J. & JOH. F. VALKENBURGH - Lichte houtarbeid.
95998: VISSER, CAROLIJN - Buigend Bamboe.
46795: VISSER, CAROLIJN - Vroeger was de toekomst beter. Reisverhalen en reportages. Met een inleiding van Maarten Huygen.
77901: VISSER, M.A.J. E.A. - De landbouw in Noord-Groningen.
77799: VISSER, H. EN KATTENBELD, G.W. - Het Westerkwartier in woord & beeld..
68683: VISSER, HANS G. - Indie in Holland. Schrijvers over hun rijk van Insulinde..
82489: VISSER, PETER - t Weer ien spaigel. Kwatrienen ien Hogelandster dialect.
55460: VISSER, CAREL - Carel Visser. Beelden 1978-1979 Sculptures 1978-1979.
96977: VISSER, AB - Rudolf de Mepse. het monsterproces van Faan.
2008: VISSER, HANS (SAMENSTELLER EN INLEIDER) - Brieven rond de Vestdijk-biografie.
93191: VISSER, P. - Leiden's ontzet.
21899: VISSER, DERKWILLEM - Vlaggen van de wereld.
68147: VISSER, M.W. DE - Oud en nieuw Japan. Vier lezingen gehouden voor de Ned. Ind. Bestuursacademie.
105339: VISSERING, JAAP - Jachtwildkookboek.
79131: VISSERING, G. E.A. - De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee (4 delen) I. De invloed van de drooglegging der Zuiderzee op de Werkloosheid; II. Staten Generaal. Behandeling der Staatsbegrootingen voor 1912 en 1913.; III. Verzameling C. Leemans. Bruikleen aan de Ned. Heidemaatschappij; IV. Inzending ter Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied.
51223: VISSINGA, RICHARD & HANS ZOUTENDIJK (RED.) - Bij Hoog en Laag. Zingen in de tijd. Kerkliederen voor kinderen.
79612: VITOUX, FRÉDÉRIC - Het leven van Céline.
85186: VITOUX, FRÉDÉRIC - Venice: The Art of Living.
83208: VITRAC, ROGER - Victor of De kinderen aan de macht.
84593: VITRUV - Zehn Bücher über Architektur. Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Curt Febsterbusch.
84591: VITRUVE - De l'architecture. Livre IX. Texte établi et traduit par Jean Soubiran.
96675: VITTORIO, MOSCHINI - Disegni di Jacopo Bellini.
94814: VITZTHUM, WALTER - Meisterzeichnungen des romischen Barock.
80303: VIVANTI, ANNIE - De onderbroken reis.
104053: VIVANTI, ANNIE - De onderbroken reis.
97903: VIVEKANANDA, SWAMI - Jnana-yoga.
97921: VIVEKANANDA, SWAMI - Karma yoga en Bhakti yoga.
97922: VIVEKANANDA, SWAMI - Raja-yoga.
106580: VIVEKANANDA, SWAMI - Vedanta: Voice of Freedom. Edited and with an Introduction by Swami Chetanananda; Foreward by Christopher Isherwood; Preface by Huston Smith.
106582: VIVEKANANDA, SWAMI - Raja-yoga.
97879: VIVEKANANDA, SWAMI - Jnana-yoga.
97862: VIVEKANANDA, SWAMI - Karma yoga en Bhakti yoga.
97890: VIVEKANANDA, SWAMI - Raja-yoga.
99169: VIXSEBOXSE, JAN - Een Hollandsch gezantschap naar China in de zeventiende eeuw (1685-1687).
58722: VIZINCZEY, STEPHEN - Loflied op de rijpe vrouw. De amoureuze herinneringen van András Vajda.
63076: VLAANDEREN, ANDRÉ - Het Letterteekenen. Lettervormen en letters in hun practische, ornamentele en decoratieve toepassing. Tekst. Platen.
9322: VLAANDEREN, KEES - Aldus sprak de vooruitgang.
93181: VLAANDEREN, ANDRÉ - Van alles en nog wat. Geïllustreerd ontspanningsboek.
89370: VLAARDINGERBROEK, PIETER (RED.) - De Portugese synagoge in Amsterdam.
61809: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN (SAMENSTELLING) - Dichters over ?t jaargetij.
69602: VLADIMIR ODOJEVSKI - Het jaar 4338.
58194: VLAMINCK, ERIK - Het schismatieke schrijven.
91165: VLAMINCK, ERIK - Wolven huilen.
80205: VLAMINCK, ERIK - Quatertemperdagen .
96255: VLASBLOM, DIRK - In een warung aan de Zuidzee. Verhalen uit Indonesië.
104155: VLASBLOM, DIRK - Papoea. Een geschiedenis.
85426: VLECK, JOHN HASBROUCK VAN - Frontiers of Physical Science in the Netherlands and the United States.
96928: VLEER, W.T. - Sterf Sodomieten! Rudolf de Mepsche, de homofielenvervolging, het Faanse zedenproces en de massamoord te Zuidhorn.
74053: VLEESKENS, JOAN (RED.) - De grijpbare vorm - Nederlandse figuratieve kunst na '45 II.
98606: VLEK, HANS - Zwart op wit. Anatomie voor moordenaars; Iets eetbaars; Een warm hemd voor de winter; Verspreide gedichten.
39302: VLEKKE, BERNARD H.M. - The story of the Dutch Indies.
96815: VLEKKE, BERNARD H.M. - Geschiedenis van den Indischen Archipel van het begin der beschaving tot het doorbreken der nationale revolutie.
106281: VLERK, I.M. VAN DER - Nederland in het IJstijdvak. De geschiedenis van flora, fauna en klimaat, toen aap en mammoet ons land bewoonden.
67358: VLETTER, A.C.C. DE - In dagen van spanning. Oorspronkelijk jongensboek.
33246: VLETTER, A. DE - Zonder U? Oproep tot de jonge mannen en jonge vrouwen uit de gegoede kringen van Nederland.
23635: VLETTER, A.A.C. DE - Zegepraal. Zinnebeeldig spel in twee tafereelen met proloog en epiloog.
42116: VLETTER, A. DE - De opvoedkundige denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw.
78615: VLETTER, W. DE - Lieveke Harms.
69418: VLEUGEL, GUUS & MEIJER, REMCO - Zij kon het lonken niet laten. Liedteksten uit het Nederlandse cabaret van 1945 tot nu.
64834: VLEUGEL, GUUS - Een valse nicht.
65920: VLIEGEN, W.H. - Het kapitalisme in Nederland. Een sociaal-ekonomische studie..
102522: VLIEGEN, W.H. - Klanken van strijd. Artikelen en schetsen bijeengegaard uit de geschriften van W.H.Vliegen ter herinnering aan zijn 25-jarige deelname aan de Socialistische Beweging. 9 sept.1883- 9 sept.1908.
65915: VLIEGEN, W.H. - Over oorsprong, geschiedenis en hedendaagsche stand der socialistische beweging. Populaire voordrachten.
101894: VLIEGEN, W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan. Drie delen in 2 banden.
67238: VLIEGEN, W.H. - De politieke partijen in Nederland. Overzicht der stof ten behoeve van voordrachten, cursusreeksen en ontwikkelingsclubs; alsmede ten dienste van zelfstudie.
65815: VLIEGEN, W.H. - Het kapitalisme in Nederland. Een sociaal-ekonomische studie..
104284: VLIEGEN, W.H. - Klanken van strijd. Artikelen en schetsen bijeengegaard uit de geschriften van W.H.Vliegen ter herinnering aan zijn 25-jarige deelname aan de Socialistische Beweging. 9 sept.1883- 9 sept.1908.
102425: VLIEGEN, W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der Sociaal-democratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan (3 delen).
57160: VLIEGENTHART, ARJAN - Minotaurus aan banden. Hoe Europa in crisis raakte en hoe we daar weer uitkomen.
82175: VLIEK, RIKA - Soep met slierten.
12565: VLIERDEN, BERNARD-FRANS VAN - Willem Elsschot.
58149: VLIERDEN, BERNARD-FRANS VAN - Willem Elsschot. Met een appendix door Marc Somers.
72815: VLIES, I.C. VAN DER (E.A. REDACTIE) - Van toetsing naar bemiddeling.
63926: VLIET, T. VAN - Op den uitkijk. Maandblad. 1947 compleet.
78783: VLIET, EDDY VAN - Vader.
61883: VLIET, EDDY VAN - De binnenplaats.
38094: VLIET, PAUL VAN (SAMENSTELLER) - In lief en leed verbonden. Nederlandse gedichten over het huwelijk.
104210: VLIET, RIETJE VAN & HENDRIK DOEDIJNS - De Haegse Mercurius 7 augustus 1697 - 1 februari 1689. Opnieuw uitgeven met inleiding door Rietje van Vliet.
73266: VLIET, H.T.M. VAN - Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie.
70155: VLIET, ROLAND VAN - Het Manicheïsme als het christendom van vrijheid en liefde.
61943: VLIET, EDDY VAN - Jaren na maart.
58799: VLIET, H.T.M. VAN - Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie.
58791: VLIET, H.T.M. VAN - Tussen twee generaties, briefwisseling A.Roland Holst en H.Marsman (1920-1940)Achter het Boek 34.
79958: VLIET, PAUL VAN, ROBERT DE HAAS & PAUL HEFTING. - Tijd van oogsten. Befaamde beeldhouwers in Nederland..
90174: VLIET, HEIKE VAN DER - Raakvlakte.
102649: VLIET, ANNELIES VAN E.A. (RED.) - Crimineel jaarboek 1991. Verslag over 1990.
52526: VLIET, J. VAN DER - Hegel en het Madhyamika. Dialectische filosofie als anti-systeem.
23463: VLIET, ANNERIJE VAN DER (EINDREDACTIE) - Achttiende Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 2006.
61559: VLIET, EDDY VAN - Vader.
74446: VLIET, PAM VAN - Eilandergevoel.
46658: VLIET, PAUL VAN E.A. - Het Koninklijk Hoogheidje. Vorstelijke geboorteversjes.
102650: VLIET, ANNELIES VAN E.A. (RED.) - Crimineel jaarboek 1990. Verslag over 1988 en 1989.
61976: VLIET, EDDY VAN - De vierschaar. Gedichten 1962-1972.
61977: VLIET, EDDY VAN - Het grote verdriet.
79476: VLIS, J.A. VAN DER - Texel. Land en volk in de loop der eeuwen.
79800: VLIS, J.A. VAN DER - t Lant van Texsel. Een geschiedschrijving.
81450: VLIS, J.A. VAN DER - Texel. Foto's en prentbriefkaarten uit heden en verleden.
85738: VLIST, E.T. VAN DER - Inventaris van de schriftelijke nalatenschap van Fokke Sierksma (1917-1977).
37485: VLODORP, DILIAN - Kabouterwereld.
93260: VLOEDGRAVEN,KOOB & H.STERKEN RZN - Oud Staphorst in woord en beeld .
61267: VLOEDGRAVEN, KOOK E.A. - Oud Staphorst in woord en beeld.
71381: VLOEMANS, ANT. - De wijsbegeerte van Spinoza. Haar plaats in het Nederlandsche denken en haar beteekenis voor de wereldphilosophie.
45795: VLOEMANS, A. - De wijsbegeerte van Spinoza. Haar plaats in het Nederlandsche denken en haar beteekenis voor de wereldphilosophie.
93492: VLOEMANS, A. - Het leven is heilig.
83443: VLOEMANS, ANTOON - Leven en leer der groote denkers. Geschiedenis van de wijsbegeerte.
93501: VLOEMANS, ANTOON - Leven en leer der groote denkers. Geschiedenis van de wijsbegeerte.
46957: VLOEMANS, A. - Politeia. Geschiedenis van de sociaal-politieke filosofie.
93496: VLOEMANS, ANTOON - De mensch in deze wereld.
43020: VLOEMANS, ANTOON - De wijsbegeerte van het Oosten.
93681: VLOTEN ELDERINCK, D.PH. - De sexueele zeden in woord en beeld. De jacht op de andere sexe. Liefde en zinnelijkheid. Humor in het geslachtsleven & De dwalende venus.
93682: VLOTEN ELDERINCK, D.PH. - De sexueele zeden in woord en beeld. Liefde en zinnelijkheid.
82329: VLUGT, SIMONE VAN DER - Morgen ben ik weer thuis.
40991: VLUGT, SIMONE VAN DER - Het laatste offer.
81463: VLUGT, S. VAN DER - Bloedgeld.
44583: VLUGT, ELSE - Wachtend op de wederkomst.
85925: VLUGT, SIMONE VAN DER - Jacoba, dochter van Holland.
70293: VN - Vrij Nederland. 50 Jaar bovengronds. ABC van de herinnering. Een halve eeuw in trefwoorden..
91543: VO VAN THANG & JIM LAWSON (RETELLERS) - Vietnamese Folktales: Truyen Dan Gian Vietnam: Song Ngu.
100706: VOCKE, ROLAND - Frederik de Grote. Tussen Verlichting en absolutisme..
65235: VOCKE, M.L.; P. HERBIER & J.L. VANDERHAEGEN - De Belgische spoorwegen in kleur Les chemins de fer belges en couleurs. 1980-1988 + CFL.
93037: VODEL, JOOST VAN DEN - Dichterlijke werken van Joost van den Vondel: Vierde, vijfde, zevende & achtste deel Treurspelen; 9de deel: zeghezangen; 10de deel: lierdichten; 11de deel: Gedichten of stichtelijke en kerckelijcke stoffen; 12de deel: geboortegedichten; 13de deel: heilighe gezangen; 14de deel: harpzangen; 15de deel: Altaergeheimenissen. Ontvouwen in drie boecken.
11230: VODICKOVA, VLASTA - Rotstuinplanten.
70353: VOET, NICO VAN DER - Waarom moet ik altijd helpen? Over zelfhandhaving en zelfverloochening..
4854: VOET, L. - Het museum Plantin-Moretus.
55315: VOET, LEON - De gouden eeuw van Antwerpen. Bloei en uitstraling van de Metropool in de zestiende eeuw.
101306: VOETEN, BERT - De tijd te lijf.
46417: VOETEN, BERT - De Ammonshoorn. gedichten.
102269: VOETEN, BERT - Doortocht, een oorlogsdagboek 1940-1945.
103243: VOETEN, BERT - Doortocht, een oorlogsdagboek 1940-1945.
101324: VOETEN, BERT (SAMENSTELLING) - Erts. Een bloemlezing uit de poëzie van heden.
103245: VOETEN, BERT - Doortocht, een oorlogsdagboek 1940-1945.
11826: VOETEN, JESSICA - Scapino.
24394: VOETEN, BERT - Menselijkerwijs. Verspreide gedichten. Met het oog op morgen; In memoriam; De zon op mijn hand; Vertaalde gedichten.
66672: VOETS, B. - Blijf, meester, blijf ons bij. Predikaties gehouden in de mirakelweek 1960.
68392: VOGEL, P. DE - Boomteelt.
69760: VOGEL, ALBERT - Rhetorica. Basis der welsprekendheid.
72266: VOGEL, MARIANNE - Baard boven baard. Over het nederlandse literaire en maatschappelijke leven, 1945-1960.
104309: VOGEL, A. - De Kleine Dokter.
47085: VOGEL, HANS - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv.
87664: VOGEL, C.J. DE - Plato. De filosoof van het transcendente..
97338: VOGEL, SHAWNA - Naked Earth : The New Geophysics.
10364: VOGEL, A. - De onbekende Couperus. Vergeten, weinig gepubliceerde en bekende verhalen, gedichten, brieven en fragmenten.
74995: VOGEL, C.J. DE - Een keerpunt in Plato's denken. Historisch-Philosophische studie.
93000: VOGEL, DAVID - Huwelijksleven.
42964: VOGEL, ALBERT - Het Japansch Tooneel.
94472: VOGEL, JOHANN - Die moderne Bau-Kunst, mit Vorstellung Accurater Modellen Vortrefflicher Dach-Werken, Hohen Helmer, Französisch- und Holländischer Creutz-Dächer, auch Wiederkehrung; ingleichen Herrlicher Palläste, schöner Kirchen, Bibliotheken und Thürme, auch bequemer Rath- und Wohn-Häuser; wie auch Verschiedener Arten Brücken, Schleusen, Dämme, Wasser- und Hand-Mühlen, Pressen, Windel-Stiegen oder Treppen und anderer vortheilhaften Maschinen. Welchen angehängt sind, Einige Geometrische und Stereometrische Exempel, Alles nach den besten Regeln der geschicktesten Baumeister herausgegeben.
101590: VOGEL, BRUNO - Alf.
66723: VOGEL, HANS & MARJAN SMITS - Toekomstland. Europeanen op reis in Argentinië tijdens de gouden jaren (1880-1930).
101197: VOGEL, DAVID - Met uitzicht op zee.
55467: VOGEL, ALBERT - De man met de orchidee, het levensverhaal van Louis Couperus.
76058: VOGEL, C.J. DE - Ecclesia catholica. Redelijke verantwoording van een persoonlijke keuze..
102573: VOGEL, ALBERT - Louis Couperus (een schrijversleven).
75160: VOGELAAR, J.F. (RED.) - Kunst als Kritiek. Tien teksten als voorbeeld van een materialistiese kunstopvatting..
87327: VOGELAAR, CHRISTIAAN E.A. - Rembrandt & Lievens in Leiden. Een jong en edel schildersduo.
55987: VOGELAAR, CHRISTIAAN E.A. - Jan van Goyen.
100084: VOGELAAR, J.F. - Terugschrijven. Essays.
49760: VOGELER, HEINRICH - An der Frühling. Radierungen von Heinrich Vogeler.
97228: VOGELESANG, HANS - De wereld van Anton Pieck.
44028: VOGELESANG, HANS - Sporen in de tijd. 25 jaar Transvemij 1962-1987.
97230: VOGELESANG, HANS - De wereld van Anton Pieck.
63802: VOGELESANG, HANS - Iedere stad een toren. De wereld van Anton Pieck.
5390: VOGELS, HANS - Marjolijn van Assem. Tekeningen en schilderijen.
94371: VOGELS, REIN J. - Topprestaties der techniek voor vader en zoon. De wondere lamp. Hoe electrische gloeilampen worden gemaakt.
97459: VOGELS, FRIDA - Dagboek 1954 - 1957.
94108: VOGELS, FRIDA - De harde kern. 1: Kanker. De naakte waarheid.
65353: VOGELSANG, HARALD - Die Fahrzeuge und Anlagen des Eisenbahnmuseums Bochum-Dalhausen. Museumsführer.
93595: VOGELZANG, H.P. E.A. - Hr.Ms. Urania. Caveo Non Timeo.
72537: VOGT, CHRISTIAN - L'ombrechatlievre.
54247: VOGÜE, DOM MELCHOR A.O. - Glossaire de termes techniques à l'usage des lecteurs de la Nuit des Temps. 2ème édition..
23230: VOIGT, ALWIN - Exkursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen.
92382: VOIGT, CYNTHIA - David en Jonathan.
95122: VOIGT, GOTTFRIED - Homiletische Auslegung der Predigttexte. Teil 1: Der schmalle Weg; Teil 2: Das heilige Volk; Teil 3: Die geliebte Welt; Teil 4: Die himmlische Berufung; Teil 5: Die bessere Gerechtigkeit; Teil 6: Die lebendigen Steine met register.
93690: VOLAVKOVA, HANA (ED.) - I Never Saw Another Butterfly: Children's Drawings and Poems from Terezin Concentration Camp, 1942-1944.
103230: VOLCKAERT, JOZEF - En dat alles voor een paar tirannen. Herinneringen van een socialistische arbeider. Met aantekeningen en een naschrift van Frank Uytterhaegen en Guy Vanschoenbeek.
44868: VOLGER, W. - De leer der Nederlandsche Hervormde kerk. Eerste deel (1816-1852).
107038: VOLK, TYLER - Gaia's Body: Toward a Physiology of Earth.
47218: VOLKELT, JOHANNES - Gewissheit und Wahrheit. Untersuchung der Geltungsfragen als Grundlegung der Erkenntnistheorie.
45243: VOLKER, T. - Japansche kunst 1. Japansche kunst II.
102641: VOLKERS, GA. H. - Zitten uw mensen wel goed? Wenken voor het juiste gebruik van de stoel en andere hulpmiddelen voor de arbeid.
60847: VOLKERS, KEES - Excuses voor het ongemak. Dagboek van een treinreiziger.
102489: VOLKMANN, E.O. - Revolutie in Duitschland. Vert. door C.C. v.d. Dussen-Zimmerman.
70024: VOLKOGONOV, DMITRI - Triomf en tragedie. Een politiek portret van Josef Stalin.
66905: VOLLENHOVEN, MIEKE - Schoolleiders in de spiegel. Inspirerend leiderschap als leidraad.
5762: VOLLENHOVEN, PIERRE VAN - 20 teksten in beton.
102850: VOLLENHOVEN EN WIM DE VRIES, PIERRRE VAN - M'n woord een wapen tot verweer. Gedichten uit de arbeiderswereld.
90772: VÖLLGER, WINFRIED - Das Windhahnsyndrom. Roman.
49503: VOLLMAR, H. & C. VOLLMAR VAN WIJK - Wij verbouwen onze keuken.
100901: VOLLMER, FRIDERICUS (ED.) - Poetae Latini Minores, post Aemilium Baehrens. Iterum recensuit Fridericus Vollmer, Volumen I.
5984: VOLLMER, CHRISTOPH - Gelukkig verliefd, gelukkig bemind...
73205: VOLMULLER (SAMENSTELLER), H.W.J. - Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België.
43559: VOLNÝ, JAN - Deutsch Tschechisches Wörterbuch / Nemecko cesky slovnik.
38650: VOLPE, GALVANO DELLA - Critique of Taste.
103356: VOLPE, GIOACCHINO - Wording en wezen van het fascisme. Voor Nederland bewerkt en van een inleidend woord voorzien door W.M. Westerman.
103379: VOLPE, GIOACCHINO - Wording en wezen van het fascisme. Voor Nederland bewerkt en van een inleidend woord voorzien door W.M. Westerman.
88966: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboek of De rede op alfabet. Vertaald en ingeleid door J.M.Vermeer-Pardoen..
84516: VOLTAIRE - Dictionnaire philosophique.
60133: VOLTAIRE - Lettres Anglaises. Présentation notes et index de Fernand Massé.
79175: VOLTAIRE - Gedachten.
81705: VOLTAIRE - 20 artikelen uit het filosofisch woordenboek.
78387: VOLTAIRE - Candide of het optimisme. Met tekeningen van Paul Klee.
79055: VOLTAIRE - Karel XII van Zweden.
105965: VOLTAIRE - Candide and Other Tales.
78857: VOLTAIRE - Voltaire en de Republiek. Teksten van Voltaire over Holland en Hollanders. Keuze en vertaling door Jan Pieter van der Sterre.
8359: VOLTAIRE - Karel XII van Zweden.
63180: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje.
78364: VOLTAIRE - Flosofische vertellingen.
78350: VOLTAIRE - Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778.
85600: VOLTAIRE - Candide Zadig.
88983: VOLTAIRE - Fransman in Londen - Brieven uit Engeland, Vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek.
92945: VOLTAIRE - Oeuvres complètes de Voltaire.
42412: VOLTZ, JOHANN MICHAEL - Bilder aus dem biedermeier. Mit einer einleitung von Eugen Roth. Der Silberne Quell bei Woldemar Klein.
59709: VONDEL, JOOST VAN DEN - Gysbreght van Aemstel. D'ondergangh van zijn stad en zijn ballingschap (treurspel).
98556: VONDEL, JOOST VAN DEN - Vondel vocaal. De liederen van Vondel bijeengebracht en ingeleid door Kees de Bruijn en Marijke Spies.
67885: VONDEL, J. VAN - Lucifer. Praecipitemque immani turbine adegit.
7488: VONDEL, JOOST VAN DEN - O Kersnacht schooner dan de daegen.
41027: VONDEL, JOOST VAN DEN - Joseph in Dothan bewerkt door B.H. Molkenboer.
74814: VONDEL, JOOST VAN DEN - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd door Albert Verwey. Opnieuw uitgegeven met een inleiding door Mieke B. smots-veldt en Marijke Spies.
94177: VONDEL, JOOST VAN DEN - Gysbreght van Aemstel. D'ondergangh van zijn stad en zijn ballingschap.
61901: VONDEL, JOOST VAN DEN - Tien troostgedichten.
66944: VONDEL, J. VAN - Adam in ballingschap of Aller treurspelen treurspel. Prima malorum causa.
98399: VONDEL, JOOST VAN DEN - Joost van den Vondel in zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp uit zijn werken gekozen door Joh. Vorrink..
27799: VONDEL, JOOST VAN DEN - O kerstnacht schooner dan de daegen.
88103: VONDEL, JOOST VAN DEN - Vondel's werken. Uitgegeven door J. van Lennep. Herzien en bijgewerkt door J.H.W. Unger. 8 delen.
24393: VONDEL, JOOST VAN DEN - O Kersnacht schooner dan de daegen.
93052: VONDEL, J. VAN DE - Toneelspelen. eerste en tweede bundel.
71282: VONDELEN, J. VAN - Inwyding der doorluchtige schoole t' Amsterdam.
104278: VONDELING, A. - Nasmaak en voorproef. Een handvol ervaringen en ideeën.
92892: VONHOFF, H.J.L. - Vind ik wat ik vond? Kanttekeningen en opvattingen..
92890: VONHOFF, H.J.L. - Bewegend verleden. Een biografische visie op prof. mr. P.J.Oud..
92891: VONHOFF, H.J.L. - De zindelijke burgerheren. Een halve eeuw liberalisme.
92889: VONHOFF, H.J.L. - Liberalen onder een dak. VVD: 50 jaar liberale vereniging.
60191: VONHOFF, H.J.L. - Handboek voor de patriot voor elke Nederlander en nieuwkomer.
66634: VONIER, DOM ANSCAR - Het sacrament van het kruisoffer.
66662: VONIER, ANSCAR - Het nieuw en eeuwig verbond.
75756: VONK, DR. P.G. - De "victorieuze" zeeslag op Schoneveld: het hol van De Ruyter.
96252: VONK, CORRY & WIM KAN - Honderd (100) dagen uit en thuis.
65927: VONK, P.G. - Autocratie, aristocratie democratie.
91775: VONK, ROOS - De eerste indruk: bekijken en bekeken worden.
99888: VONK, C.; F. VAN DEURSEN - De voorzeide leer. De heilige schrift 17 delen.
22461: VONK, C. - Paraphrase van de brieven aan de Galatiërs en de Thessalonicensen 1 en 2.
43327: VONK, H.J. - Dit land van hei en hunebedden.
6501: VONK, C. - Paraphrase van de brief aan de Galaten en van de twee brieven aan de Thessalonicenzen.
36730: VONK, HENK - Drenthe in grootvaders tijd.
7740: VONNEGUT, KURT - Blauwbaard. De autobiografie van Rabo Karabekian ((1916-1988).
7734: VONNEGUT, KURT - Gods rijkste zegen, Mr. Rosewater! Of Paarlen voor de zwijnen.
96122: VONNEGUT, KURT - De korte roem van Deadeye Dick.
44405: VOOGT, S.O. - Godsdienstvrijheid bedreigd? Een analyse van de Algemene wet Gelijke Behandeling.
100200: VOOLEN, EDWARD VAN (RED.) - Moderne meesterwerken uit Moskou. Russisch-joodse kunstenaars, 1910-1940 / Modern masterpieces from Moscow. Russian Jewish Artists, 1910-1940.
54088: VOOLEN, EDWARD & ESTER WOUTHUYSEN [EDS. - ET AL.]. - Marc Chagall en het Joods theater.
45820: VOOLSTRA, SJOUKE - Menno Simons (1496-1561). Leven, beld en boodschap.
23873: VOORBERG, ROB - Veiligheid aan boord. EHBO, medische hulp bij ziekte, zeilen met kinderen, overleven op zee, uitrusting, radio en radar.
5304: VOORBERGH, CRUYS - Erfenis van eeuwen.
660: VOORBERGH, CRUYS - Erfenis van eeuwen.
95969: VOORBEYTEL, M.C.M. (VOORBEIJTEL) - Hoe Parijs Parijs werd. Iets over het nu en vroeger van onze twintig arrondissementen.
95155: VOORDEN, A. VAN E.A. - Herdenk de trouw. 1888-Opheusden-1988. Uitgave naar aanleiding van 100 jaar (Nederduitsche) Gereformeerde Gemeente (in Nederland) te Opheusden.
63983: VOORDEWIND, H. - De lustmoordenaar en andere verhalen.
63980: VOORDEWIND, H. - De commissaris vertelt over donker Amsterdam.
63981: VOORDEWIND, H. - De commissaris vertelt verderover donker Amsterdam.
85606: VOOREN, MONIQUE VAN - Naakt geboren, bloot gebleven.
97923: VOORHOEVE, J. - Homoeopathie in de praktijk. Medisch handboek.
33241: VOORHOEVE, J. - Hygiéne. Geïllustreerd handboek voor het huisgezin.
83343: VOORHOEVE, J.N. (RED.) - Timotheüs geiilustreerd weekblad. Jaargang XXVI (2 Oct. 1920 - 24 Sept. 1921).
45180: VOORHOEVE, H.C. - De heer der heerlijkheid. Een overdenking over het Evangelie naar Johannes.
97924: VOORHOEVE, J. - Homoeopathie in de praktijk. Medisch handboek.
97658: VOORHOEVE, J. - Homoeopathie in de praktijk. Medisch handboek.
96722: VOORHOEVE, J.N. (RED.) - Timotheus. Geïllustreerd Weekblad voor Jongelui. 12e jaargang, 1906-1907 no. 1 t/m no. 52.
52479: VOORHOEVE, JORIS & H. ROSSIER - Labiele vrede.
19792: VOORHOEVEN, CAREL - Legenden van Holland's kust.
77109: VOORS, BARBARA - Zusje van me.
63323: VOORS, BARBARA - Vertrouwen in jou.
64882: VOORS, BARBARA - De zussen van mijn dochters.
75370: VOORSLUIS, BART (RED.) - Moderne spiritualiteit tussen traditie en vernieuwing. Over Simone Weil, Abraham Joshua Heschel en Dag Hammarskjöld .
105969: VOORSLUIS, BART (RED.) - Spiritualiteit en postmodernisme.
76126: VOORSLUIS, BART - Geïnspireerd leven, Op zoek naar bijbels georiënteerde spiritualiteit.
99238: VOORST, B. VAN (RED.) - Historia, dat is een verhael in rijm van den oorspronck ende fondeeringe, der seer vermaertder zee- ende coopstadt Enchuysen, met syn gheleghentheyt ende wat daer mede gepasseert is van den jare 1353, doen sy eerst ghepreviligeert wert door Hert[oge]] Willem haren heere, tot desen tegenwoordigen jare 1603..
105845: VOORST VADER, HENRIETTE VAN & SANDER DUYCKINCK - Leven en Laten Leven . Een biografie van ir. Adriaan Stoop 1856 - 1935.
48392: VOORSTEEGH, INEKE - P. Ouborg (1893-1956). Heimwee naar het hart der dingen.
28989: VOORT, R.H. VAN DER EN L.A. VAN HEIJNINGEN - Sparen in de negentiende eeuw.
79301: VOORT, MARCEL VAN DER - Dat seste boec van serpenten. Een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme.
105482: VOORT-RUYGROK, M.A.M. VAN DER - Noordwijk in oude ansichten.
105483: VOORT-RUYGROK, M.A.M. VAN DER - Noordwijk in oude ansichten.
103288: VOORT, DIRK VAN DER - De commandant.
105484: VOORT-RUYGROK, M.A.M. VAN DER - Noordwijk in oude ansichten. Deel 1.
11087: VOORT, R.H. VAN DER EN L.A. VAN HEIJNINGEN - Sparen in de negentiende eeuw.
105485: VOORT-RUYGROK, M.A.M. VAN DER - Noordwijk in oude ansichten. Deel 2.
44776: VOORTHUIS, F.J. - In de schaduw van het kruis.
97737: VOORTHUYSEN, J.H. VAN & PH.H. KUENEN - Das Ems-Estuarium. Ein sedimentologisches Symposium.
38755: VOORTHUYZEN, A. - Het bridgespel. Handleiding voor beginnende spelers.
33000: VOOUS, KAREL H. , RUDOLF L. SCHREIBER, PRINS CLAUS, ANTHONY W. DIAMOND - Ruimte voor de vogels.
33001: VOOUS, KAREL H. , RUDOLF L. SCHREIBER, PRINS CLAUS, ANTHONY W. DIAMOND - Ruimte voor de vogels.
107401: VOOUS EN H.J. SLIJPER, K.H. - Roofvogels en uilen van Europa.
80120: VOOYS, C.G.N. DE (ED.) - Middelnederlandse prozaverhalen over de geboorte van Jezus.
23672: VOOYS, I.P. DE - Socialisatieproblemen van arbeid en gemeenschap.
103045: VORLANDER, K. - Eenvoudige geschiedenis der filosofie. Voor Nederland bewerkt door G. Stempels.
102543: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 4e jaargang no. 1 t/m 4, compleet.
102545: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 4e jaargang no. 3.
102555: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 8e jaargang no. 4.
71494: VORRINK, KOOS (RED.) - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugd Centrale. 17de jaargang, nrs. 1-3, 5, 8-18, 20, 23 & 24.
102550: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 7e jaargang no. 1.
102551: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 7e jaargang no. 2.
102548: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 6e jaargang no. 1 t/m 4, compleet.
71248: VORRINK, KOOS - Achter de vaandels. Een nieuwe jeugd, een nieuwe taak.
71247: VORRINK, KOOS - Feestcultuur; eenvoudige practische wenken voor het organiseren van vergaderingen en feestelijke samenkomsten .
103403: VORRINK, KOOS; A.M. DE JONG & P. SCHUMACHER (RED.) - De Nieuwe Stem Algemeen Onafhankelijk Maandblad der Jongeren 1e Jaargang, rrs. 1 t/m 12.
71202: VORRINK, KOOS - Stormtij.
102552: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 8e jaargang no. 1 t/m 4 compleet.
102542: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 3e jaargang no. 1 t/m 4, compleet.
102549: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 7e jaargang no. 1 t/m 4, compleet.
102539: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 1e jaargang, 4 nummers compleet.
102541: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 2e jaargang, no. 1.
102544: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 4e jaargang no. 1.
102546: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 5e jaargang no. 1 t/m 4, compleet.
99045: VORRINK, KOOS - Een halve eeuw beginselstrijd. Overdenkingen over verleden en toekomst bij een historische mijlpaal.
102540: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 2e jaargang, 4 nummers compleet.
102547: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 5e jaargang no. 2.
102554: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 8e jaargang no. 3.
59592: VORRINK, KOOS - Om de vrije mens der nieuwe gemeenschap. Opvoeding tot het demokratiese socialisme. Handboek ten dienste van de vrije jeugdvorming. Eerste deel..
102553: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 8e jaargang no. 2.
88535: VORST, I. - Twintig jaar Cheider.
44830: VORSTELMAN, C. (VERTALER) - Kruisweg volgens de evangeliën van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes.
70448: VORSTER, RIEK - Bekende sprookjes opnieuw verteld.
93483: VORSTER, DUCO - Op uwen drempel. Religieuze verzen.
79770: VOS, H.H. - Graven in de Pietrskerk. Een verslag.
31033: VOS, RUUD E.A. - Historische luchtvaartgids Nederland 1998.
75869: VOS, A. DE - Voorwaarts en niet vergeten. Leven en denken van Gerardus Horreüs de Haas (1879-1943).
79952: VOS, LUC DE - Veldslagen in de Lage Landen.
102203: VOS, RENÉ - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
54599: VOS, IDA - Miniaturen (gebaseerd op haiku).
81949: VOS, LEONARD DE & HENK EILANDER (RED.) - Hersenletsel, gevolgen voor de getroffene en de omgeving.
42456: VOS, A. DE - Africa. The Devastated Continent? man's impact on the ecology of Africa.
8876: VOS, RON DE EN WIM DE BRUIJN - Sail '95 Amsterdam. Mens en zee.
70612: VOS, KLAASKE DE E.A. - Kroonjuwelen.
104960: VOS, CHRISTIANE DE - Klage als Gotteslob aus der Tiefe. Der Mensch vor Gott in den individuellen Klagepsalmen.
86124: VOS, DIRK DE E.A. - Hans Memling. Catalogus en Essays.
54090: VOS, DIRK DE. - Hans Memling. Essays.
50389: VOS, A.J. - Inventaris van de archief van de gemeente Doniawerstal (1830) 1925-1983 (1991).
80101: VOS, CARLY - R-23 en zijn helpers. Een geheimzinnige geschiedenis uit de Speurderswereld.
53953: VOS, J.W.M. DE - De notariële verklaring van erfrecht.
49984: VOS, RIK & HENK VAN OS (RED.) - Aan de oorsprong van de schilderkunst. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit / The Birth of Panel Painting. Early Italian Paintings in Dutch Collections.
3604: VOS, PIETER DE - De lof van de Bottermarkt.
4992: VOS, JAC. M. - Verhalen uit de algemeene geschiedenis.
102613: VOS, G.J. & JAC. M. VOS - Voorheen en thans. Schetsen en tafereelen uit ons volksleven en ons land. Geïllustreerd leerboek voor school en huis.
99423: VOS, MARJOLEINE DE - Andere gedichten & mevrouw Despina..
82179: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, TONNY - De nieuwe vrijheid.
97091: VOS, GEERT - Van Gerleviswert tot Garrelsweer. Geschiedenis van Garrelsweer.
96528: VOS, JAN C. DE - Lentebloemen.
99797: VOS, MARJOLEINE DE - De wereldworst.
48797: VOS, KEN - Les Bays-Bas au Japon (1600-1868). Exposition organisée par la Générale de Banque avec la collaboration du Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leyde. 5. 10. - 16. 12. 89..
32221: VOS, F.J. DE - Energiewinning uit de getijbeweging.
73469: VOS, H.B. - Brieven van een Groninger antiquair.
59908: VOS, TOM - Punterend door Giethoorn. Oude Gieterse verhalen. In dialect verteld door Gietersen, voorzien van een inleiding en woordenlijst..
99440: VOS, MARJOLEINE DE & T. VAN DEEL - Oudjaar. Skala.
74449: VOS, MAARTEN DE - Tussen de benen: zeer persoonlijke notities.
82180: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, TONNY - Het land achter de horizon.
76441: VOS, ART DE - Nederland: een natte geschiedenis.
76345: VOS, H. DE - Nieuwe Testament en mythe.
61738: VOS, DIRK DE - Musée Groeninge, Bruges. La collection complète.
82805: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, TONNY - Van rendierjager tot roofridder.
88883: VOSKUIL, J.J. - Bij nader inzien.
103738: VOSKUIL, MENNO - Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker..
94706: VOSKUIL, K. (HOOFDRED.) - Het Vrije Volk. Democratisch Socialistisch Dagblad. 28, 29, 30 & 31 mei; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 juni; 3, 4, 5, 6. 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 juli; 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 augustus 1945; & 3 juli 1946.
87917: VOSKUIL, J.J. - Ik ben ik niet.
87916: VOSKUIL, J.J. - Onder andere. Portretten en herinneringen.
87915: VOSKUIL, J.J. - Requiem voor een vriend.
101668: VOSKUIL, MENNO - Genummerd & gesigneerd. Een onderzoek naar de invloed van bibliofiele uitgaven op de antiquarische markt.
90362: VOSKUIL, J.J. - Een zondagmiddag met J.J. Voskuil.
59407: VOSKUIL, K. - Socialistisch commentaar. Een keuze uit de zaterdagavondtoespraken voor de V.A.R.A. microfoon. Met een voorwoord van W. Drees, Minister van Sociale Zaken.
63277: VOSKUIL, J.J. - De moeder van Nicolien.
102437: VOSKUILEN, THIJS - Alias Paulus. De grondlegger van het christendom als geheim agent van Rome .
24359: VOSMAER, C. - Gedichten.
93331: VOSMAER, A. - Encyclopaedie van materialen en hun eigenschappen.
104054: VOSMAER, JACOB - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg.
83464: VOSS, CAPTAIN JOHN - In een zeilkano de wereld rond.
52591: VOSS, G. & E. REESE - Ik doe het zelf. Onderhoud, reparatie en verfraaiing van uw woning.
52793: VOSSEN, MRJAM (RED.) - 'De dood moet een Wener zijn'. Weense dodenakkers en hun legendarische bewoners.
74784: VOÛTE, ADRIENNE - Zwanen in de gracht.
74767: VRAKKING, WILLEM EN ANTON COZIJNSEN - De Organisatie adviseur van junior naar Top Consultant.
72035: VRANDE, WILLEM VAN DE - Zonder paraplu.
102390: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Onze anarchisten en utopisten.
88050: VRBA, RUDOLF - Ik ontsnapte uit Auschwitz.
100714: VREBOS, LUDO & ALICE OVERDIJK - Het schilderend mediumschap van Jozef Rulof.
923: VREDE, N.T.M. E.A. (BLOEMLEZERS) - Dichters en gedichten. Elke les een. Bloemlezing voor de tweede klas van de middelbare school.
96761: VREDEMAN DE VRIES, JAN - Perspective. With a new introduction by Adolf K. Placzek.
38417: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Spiegel der Wereld. Nederlandse kaartmakers en hun werk.
77637: VREDENBERG-ALINK, J.J. - De kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen met een lijst van gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864.
98957: VREDENBREGT, J. - Metode dan teknik penelitian masyarakat.
100230: VREDENBURG, J. - De vijf rollen, met Nederlandsche vertaling en verklaring.
61111: VREE, FREDDY DE (SAMENSTELLER) - Hugo Claus.
53027: VREE, FREDDY DE - Jan Cremer.
36073: VREEDE, MATTHIJS DE - Deserts and men. A Scrapbook by Matthijs de Vreede.
35828: VREEDE, MATTHIJS DE - Mensen en woestijnen.
94741: VREEDE, MISCHA DE - Eindeloos en verder.
86850: VREEDE, MISCHA DE - Met huid en hand.
21089: VREEDENBURGH, C. - Tennis voor beginners en leken.
94874: VREEKAMP, HENDRIK - Zwijgen bij volle maan. Veluwse verkenning van Edda, Evangelie en Tora.
100255: VREEKEN, BERT & ESTER WOUTHUYSEN - De Grand Hotels van Amsterdam. Opkomst en bloei sinds 1860.
31405: VREELAND, SUSAN - Meisje in hyancintblauw.
79426: VREENEGOOR, ELLEN & JAN KUIPERS - Vondsten in Veere. Middeleeuwse voorwerpen uit een beerput van huis 'In den Struys'.
93902: VREESE, WILLEM DE - Gallicismen in het Zuidnederlandsch. Proeve van taalzuivering.
87790: VREESE, K. DE - De beoefening van de Nieuw-Indische talen: rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op Maandag 21 November 1960.
58739: VREESE, K. DE (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Meesters der Indische vertelkunst.
96282: VREUGDENHIL, C.G. - Maar nu nabij gekomen. Enkele aspekten van een worsteling tegen de oude heidense adat en voor de doorwerking van het Woord in het leven van een bergstam op Irian Jaya.
96285: VREUGDENHIL, C.G. - Medeburgers der heiligen. Een jonge zendingskerk op weg naar de volwassenheid.
93323: VREUGDENHIL, A.C. - De Maastunnel. Voorgeschiedenis en bouw. Bezetting en verzet. Exploitatie en verkeer.
33140: VREUGDENHIL, D. - Een spinglevend boekje van 400 jaar.
9078: VREUGDENHIL, A. - Scheepsbranden. Oorzaken en bestrijding.
62000: VRIAMONT, JORIS - De exploten van tabarijn.
59307: VRIELING, H. - Warffum.
82229: VRIELINK, HENK - Clown en kind. Symboliek tussen pastor en kind.
93164: VRIEND, J.J. - Oud-Amsterdamse bouwkunst gezien in drie wandelingen.
58955: VRIEND, J.J. - Architectuur als samenspel van ruimte en vorm.
58951: VRIEND, J.J. - De bouwkunst van ons land. Deel I: de steden; Deel II: Het platteland; Deel III: Het interieur.
25196: VRIEND, J.J. - Reflex. Nederlands bouwen na 1945. Building in The Netherlands, Bauen in Holland, l'Architecture Néerlandaise.
101817: VRIEND, BEP; CHRIS NIEMEIJER & ANTON MAAS - Bieden of passen. De vierde kleur; Tweekleurenspellen.
46122: VRIEND, J.J. - Nieuwere architectuur. Beknopt overzicht van de ontwikkeling der architectuur van 1800 tot heden.
7575: VRIENDS, THIJS - Wat houd ik in de tropische volière?.
35648: VRIENDS, JAN - Met kijker, camera en loupe. Vreedzame strooptochten in de dieren- en plantenwereld.
23647: VRIENDS, THIJS - Tropische volièrevogels in kleur.
27474: VRIENDS, JAN - Het leven van de bruine heide. Grepen uit een levensgemeenschap.
7613: VRIENDS, JAN - Lief en leed in het loofbos. Grepen uit een levensgemeenschap.
27415: VRIENDS, JAN - De polder in de seizoenen. Grepen uit een levensgemeenschap.
85941: VRIENS, JACQUES - Een bende in de bovenbouw.
91122: VRIENS, JACQUES - Lekker zelf lezen.
33758: VRIES, ILONKA EN LEONARD DE - Voor 't Jonge Volkje.
2258: VRIES, MARIJKE DE E.A. (SAMENSTELLERS) - Cairn Terriers in Nederland 1986-1990.
102452: VRIES, T. DE - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
101480: VRIES, WOUTER DE - Mijn havik was om zeep. Verzen van Wouter de Vries .
88970: VRIES, PH. DE - Tussenspel der redelijkheid. Schets van de cultuurgeschiedenis der 18de eeuw.
77488: VRIES, W.J. DE - Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe bestel tot de waterschapswet van 1992..
66436: VRIES, HENDRIK DE - Atlantische balladen.
66437: VRIES, HENDRIK DE - Capricho's en rijmcritieken.
30858: VRIES E.A. (REDACTIE), ANNE DE - Groot Nederlands Boerenboek.
24879: VRIES, TJ.E. DE - Geland op de maan.
100545: VRIES, DOLF DE - Ierland in een rugzak.
97289: VRIES, BERT DE E.A. - Oerlangd . Wieringen landschap en kunst.
101722: VRIES, THEUN DE - De vuurdoop. Deel I; een spook waart door Europa.
76792: VRIES, ANKE DE - Belledonne kamer 16. Een dagboek uit het verzet.
84792: VRIES, L. DE - Jan van der Heyden (1637-1712). Kunstenaar en uitvinder.
80614: VRIES, P.J. DE - Wandelen met oud enkhuizen.
80615: VRIES, P.J. DE - De plattegronden van Enkhuizen. Van ganzenveer tot CD-rom.
83657: VRIES, THEUN DE - Ziet, een mens!.
97243: VRIES, ANNE DE - Bartje.
95903: VRIES, PAUL - Narrative art. Groninger Museum, Groningen 7.10 - 5.11.79..
52069: VRIES, FENNA DE (RED,.) - Otto Egberts.
85960: VRIES, O. DE; A.E. VAN GIFFEN E.A. - Besprekingen over het heidepodsolprofiel. Gehouden op de bijeenkomst der sectie Nederland van de intern. Bodemkundige Vereeniging op 18 en 19 april 1941.
71504: VRIES, R.W.P. DE - Jan Poortenaar en zijn werk.
63485: VRIES, ANNE DE - Kinderen in de bijbel.
54602: VRIES, HENDRIK DE - Goyescos.
105101: VRIES, P. DE - De heerlijkheid van JHWH in het Oude Testament en in het bijzonder in het boek Ezechiël.
86672: VRIES, HER DE E.A. - Moesman. Peilingen naar het wezen van de Nederlandse surrealist Moesman in een poging hem voor het nageslacht te bewaren [...].
1134: VRIES, G.J. DE (BEWERKER) - Kingatlas van de gehele aarde. Voor school en leven. Aardrijkskundig bewerkt door Drs. G.J. De Vries. Omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
83446: VRIES, THEUN DE - De laars. Verhalen uit een bezet gebied.
104090: VRIES, THEUN DE - Meester en minnaar. Vijf verbeeldingen rondom Rembrandt van Rijn.
48353: VRIES, BART DE - Groninger kunstenaars 1963-1973..
84067: VRIES, HUGO DE - Het Yellowstone-Park. Experimenteele evolutie..
12462: VRIES, THEUN DE - Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder republiek.
12463: VRIES, LEONARD DE - Het gebeurde in 1920 - 1929.
53958: VRIES, J. DE - Indische volksverhalen.
25734: VRIES, LEONHARD DE - Zweefvliegavontuur in Zwitserland.
64309: VRIES, THEUN DE - De Chinese kalender. Gedichten en spreuken uit dertig eeuwen. In het Nederlands herdicht door Theun de Vries.
38606: VRIES, BERT DE - Overmoed en onbehagen. het hervormingskabinet Balkenende II.
79618: VRIES, THEUN DE - De bergreis.
85435: VRIES MZN, RABBIJN S.PH.DE - Joodse riten en symbolen.
93774: VRIES, JAN DE - Sa buorke de C.A.F. Driekwart eeuw aan- en verkoopcoöperatie in Friesland.
1130: VRIES, G.J. DE (BEWERKER) - Kingatlas van de gehele aarde. Voor school en leven. Aardrijkskundig bewerkt door Drs. G.J. De Vries. Omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
1131: VRIES, G.J. DE (BEWERKER) - Kingatlas van de gehele aarde. Voor school en leven. Aardrijkskundig bewerkt door Drs. G.J. De Vries. Omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
106089: VRIES, GRETEKE - Meer dan voldoende te eten en een vrolijk hart. Aat van Rhijn, dominee en therapeut in het spoor van Nagy en Levinas.
7077: VRIES, THEUN DE - Marx. De heersende machten. Een voorpost in Londen/II.
95511: VRIES, ANNE DE - De stroper.
96805: VRIES, DIRK DE - Gordel van Smaragd. 180 foto's over land en volk van Indonesië.
101163: VRIES, HINDRIK DE - Gedichten.
103934: VRIES, THEUN DE - Februari. Roman uit het bezettingsjaar 1941. Deel 1: De vreemde wet. 2: De vogelvrijen. 3: De opstand.
38046: VRIES, LEONARD (SAMENSTELLER) - Volk en Vaderland. Fotonieuws. Storm SS. De zwarte soldaat. Het werkende volk. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1933 - 1945.
103255: VRIES, LEONARD DE; A.H. PAAPE & HAN DE VRIES - De jaren '40 - '45, een documentaire over bezet Nederland, samengesteld uit de collectie van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
97142: VRIES-MAARHUIS, ANNA DE - Vleden lezen ien tied van nou. Verhoalen oet vrouger tied deur bewoners van t Hippolytushoes en aander lu oet Middelsom.
44134: VRIES, J. DE - Heldensagen.
49235: VRIES, ANNE DE - Kinderen in de bijbel.
49238: VRIES, ANNE DE - Kleurbibel. It nije testament.
24102: VRIES, HENDRIK DE - Atlantische balladen.
103313: VRIES, PH. DE - Geschiedenis van het verzet der artsen in Nederland. 1941-1945.
64026: VRIES, WIM DE - Voor m'n ongeboren dochter.
74163: VRIES, HENDRIK DE - Kritiek als credo. Kritieken, essaysen polemieken over poëzie. Keuze, samenstelling en toelichting door Jan van der Vegt.
95416: VRIES, KLAAS DE - Het heilzame doel der kolonisatie. Bolswarders in de vrije kolonien van de maatschappij van weldadigheid. 1818 - 1859.
74114: VRIES (SAMENSTELLER), LEONARD DE - Het Leven. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1906-1940.
74115: VRIES (SAMENSTELLER), LEONARD DE - Panorama. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1913-1973.
82281: VRIES, ANNE DE - Reis door de nacht. De duisternis in; De storm steekt op; Ochtendgloren; De nieuwe dag.
50395: VRIES, J. DE - Inventaris van het archief van de gemeente Barradeek 1609-1920 (1968).
94733: VRIES, JOKE DE - Ontwikkeling van autonomie als basis van heling. Onderzoek naar de betekenis van de ontmoeting tussen hulpverlener en hulpvrager in helingsprocessen van mensen met incest en andere geweldervaringen in de jeugd.
27802: VRIES, HENDRIK DE - Capricho's en rijmcritieken.
63262: VRIES, THEUN DE - De blinde venus.
72790: VRIES, HENDRIK DE - Liefste kom. Een lentemelodie.
28431: VRIES, JEROEN DE E.A. SAMENSTELLERS - Tot de strijd ons geschaard. Beeldverhaal; over het communisme in Nederland.
83655: VRIES, THEUN DE - De Meesters van de Draak. Verkenningen in het nieuwe China alsmede enkele proeven van Chinese literatuur, boerenpoëzie, anecdotes en volkshumor.
83654: VRIES, THEUN DE - De vuurdoop. Deel I; een spook waart door Europa. Deel II; Nieuwe rivieren. Deel III; Hagel in het graan.
44794: VRIES, SIMKE JITZE DE - Wat wij zaaien zullen wij maaien. De geloofsstrijd in de eindtijd.
74953: VRIES, TEUN DE - Vox Humana. Essays.
26505: VRIES, J.J. DE - Groundwater Flow Systems and Stream Nets in the Netherlands.
107350: VRIES, G. DE (VOORWOORD) - Boerderijenboek Middelstum-Kantens. Bijdragen tot de plattelandsgeschiedenis met een beschrijving van de boerderijen en hun bewoners.
27502: VRIES, G.J. DE (BEWERKER) - Kingatlas van de gehele aarde. Voor school en leven. Aardrijkskundig bewerkt door Drs. G.J. De Vries. Omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
8707: VRIES, THEUN DE - Marx. De politieke emigratie. Een voorpost in Londen/1.
92887: VRIES, W. DE - Groninger plaatsnamen. Voor den druk bezorgd door G.S. Overdiep.
36008: VRIES, LOUIS DE - French-English Science Dictionary for Agricultural, Biological, and Physical Sciences.
83658: VRIES, THEUN DE - De baerejacht.
15866: VRIES, THEUN DE - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945.
42008: VRIES, HUGO DE - Het Yellowstonepark. Experimenteele evolutie.
102192: VRIES, LEONARD DE; A.H. PAAPE & HAN DE VRIES - De jaren '40 - '45, een documentaire over bezet Nederland, samengesteld uit de collectie van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
106358: VRIES, HENDRIK DE - Atlantische balladen.
63225: VRIES, THEO DE (SAMENSTELLER) - Lanny Budd's wereld in beeld.
49512: VRIES, TEUN DE - Doctor José droomt vergeefs.
66455: VRIES, HENDRIK DE - Groninger Symphonie. Het Munsters-Keulse beleg in 1672.
97968: VRIES, ANNE DE - Jaap en Gerdientje.
83447: VRIES, THEUN DE - Oldenbarneveldt.
83444: VRIES, THEUN DE - De man met de twee levens..
83445: VRIES, THEUN DE - Koningssage.
57986: VRIES, HENDRIK DE - Sprookjes.
102245: VRIES, LEONARD DE; A.H. PAAPE & HAN DE VRIES - De jaren '40 - '45, een documentaire over bezet Nederland, samengesteld uit de collectie van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
93362: VRIES, D. DE - Bouwkunde. De voornaamste materialen der bouwambachten. Tweede deel: hout. Bewerkt door P.A. Schroot.
38134: VRIES, ELIZABERTUS DE - De dienst van de kerk aan de industrie-arbeider.
64308: VRIES, THEUN DE - De meesters van de draak. Verkenningen in het nieuwe China alsmede enkele proeven van Chinese literatuur, boerenpoëzie, anecdotes en volkshumor.
64307: VRIES, THEUN DE - Het hert.
49090: VRIES, WOUTER DE EN URSELA ALTENBURG - Milieumarketing.
64311: VRIES, THEUN DE - De gesprenkelde vogel. Verhalenomnibus.
64313: VRIES, THEUN DE - Het eiland van de zwarte godin.
64314: VRIES, THEUN DE - De Friese postkoets 1.
48916: VRIES, THEUN DE - Werken tegen de tralies. Verzamelde verhalen over onderdrukking en verzet (1940/'45).
96947: VRIES, PIETER DE - Het huisje op de begraafplaats. Lijkenhuisjes in Groningen.
89182: VRIES, LEONARD (SAMENSTELLER) - Volk en Vaderland. Fotonieuws. Storm SS. De zwarte soldaat. Het werkende volk. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1933 - 1945.
59646: VRIES, ANNE DE - Arm .. en toch rijk.
48512: VRIES, PH. DE - Voltaire. Burger en edelman.
30246: VRIES, GERT JAN DE - Gedroomd wielrennen. De carrière van Leontien van Moorsel.
105106: VRIES, ANNE DE - Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis.
48260: VRIES, HENDRIK DE - Spaanse brieven 1924-1936.
57259: VRIES, HENDRIK DE - Hoor! Zo is nooit gezongen hoor! Een bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door Willem Wilmink.
72625: VRIES, J. DE - Etymologisch woordenboek. Waar komen onze woorden vandaan?.
97132: VRIES, KLAAS DE - Vervlogen tijden.
46497: VRIES, SJOERD DE - Boeddhisme voor beginners.
104872: VRIES, RICHTJE J. DE - Enkhuizen 1650-1850. Bloei en ondergang van een Zuiderzeestad.
73148: VRIES, P.J. DE E.A. - Enkhuizen en het Grootslag. Twee schilderijen bekeken.
85849: VRIES, MARC J. DE - God vinden. In gesprek met zoekers.
73137: VRIES, E.C. & H.G. DE VRIES - Enkhuizer wetenswaardigheden.
97108: VRIES, PIETER DE - Gedenkboek honderdvijftig jaar begraafplaats Spijk.
97096: VRIES, JAN DE - Het verhaal van Groningen.
89765: VRIES JR., S. DE - Verduisterde jaren.
80847: VRIES, LEONARD DE - Nederland 1857-1920 gezien door de stereoscoop.
95506: VRIES, THEUN DE - Wilt Tjaarda. Vertellingen.
41478: VRIES, GERARD DE - De ontwikkeling van wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsfilosofie.
29887: VRIES, GERT JAN DE - Ik heb geen verstand van poëzie. G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie.
97780: VRIES, O. DE & F.J.A. DECHERING - Grondonderzoek. Beschrijving en toelichting bij het grondonderzoek zoals dat in het bedrijfslaboratorium verricht wordt.
77993: VRIES, LEONARD DE - Nederland 1857-1920 gezien door de stereoscoop.
40304: VRIES, DOLF DE - Indonesië in een rugzak.
77156: VRIES, THEUN DE - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945.
95497: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis. I: Oude testament; II: Het nieuwe testament.
64054: VRIES, DOLF DE - Je ogen zijn.
12109: VRIES, THEUN DE - Marx. De politieke emigratie. Een voorpost in Londen/1.
74128: VRIES, G.J. DE - King wereldatlas; Kingatlas van de gehele aarde voor school en leven; omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
56144: VRIES, R.W.P. DE - Hoe onze prenten gemaakt worden.
77699: VRIES, ALIDA DE - Breemhaar. Een centrum in de wereld.
100457: VRIES, ANNE DE - De levensroman van Johannes Post..
89355: VRIES MZN, RABBIJN S.PH.DE - Joodse riten en symbolen.
82064: VRIES, THEUN DE - Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk. Brieffragmenten en gesprekken.
83659: VRIES, THEUN DE - Schetsen voor wandtapijt.
89706: VRIES, HENDRIK DE - Toovertuin. Romancen, sproken en arabesken.
105584: VRIES, NANNY DE - Achter de islamitische facade. Het werkelijke Iran en Turkije.
87237: VRIES, ANNE DE - Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis.
65164: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis. II Het nieuwe testament.
42749: VRIES, THEUN DE - De freule.
34742: VRIES, TJITTE DE - Ho Tsji Minh en K'oeng Foe-Tse.
34743: VRIES, TJITTE DE - Transsiberische twist.
82508: VRIES, LEONARD DE - Bloempjes der vreugd voor de lieve jeugd. Bouquet van de mooijste verhaaltjes & de vrolijkste vaersjens voor Jonge Heeren & Juffers en hunne brave Ouders. Met konstige Houtsneden, vele fraaije Kopergravuren en talrijke gekleurde Printjes.
106265: VRIES, JOOST DE - Clausewitz.
90755: VRIES, ABE - Warme Boxkachels & Weke Irenes. Gleone Bokskachels & Weake Irenes. Bloemlezing.
4591: VRIES, ANNE DE - Dagoe de kleine bosneger.
82047: VRIES, JELLE DE - Onze Nederlandse spreektaal.
77641: VRIES, W. DE - Groninger plaatsnamen. Voor den druk bezorgd door G.S. Overdiep.
43062: VRIES, LEONARD DE - Vermakelijke natuurkunde in de huiskamer. 150 verbazingwekkende experimenten met huishoudelijke voorwerpen voor jong en oud.
24395: VRIES, WIM DE - Van 8 tot 5. Gedichten.
23429: VRIES, THOM J. DE - Speculum superstitionis.
45726: VRIES, HIELKE DE (RED.) - 950 Banieren. Groningen 1040-1990. Ain Pronkjewail in golden raand.
93167: VRIES, H.A. DE & J. JANS - De plattelandswoning.
62604: VRIES, HUGO DE - Oorsprong en bevruchting der bloemen.
95445: VRIESEKOOP, BETTINE - Dochters van Mulan. Hoe vrouwen China veranderen .
86334: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Spiegel van de Nederlandse poëzie 1900-1940..
25719: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Agesilaos.
98977: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - De spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen 1900-1940.
98978: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - De spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen 1940=1955.
86363: VRIESLAND, VICTOR E. VN - Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen. Deel III: 1940 - 1955.
86315: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Tegengif.
86316: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Voorwaardelijk uitzicht.
86266: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Drievoudig verweer.
28448: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Kortschrift.
98406: VRIESLAND, VICTOR E. VAN (SAMENSTELLER) - Winterboek 1939.
63994: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Klopsignalen.
16253: VRIESLAND, VICTOR VAN - Het zilveren boek van de WB-Vereniging.
104088: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Kortschrift.
24456: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - De spiegel van de Nederlandse poëzie. Van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers.
63143: VRIEZE, MATHIJS - Lekker eten en gezonder afvallen.
96660: VRIEZE, JOHN (RED.) - Het rijk der Scythen.
32801: VRIEZE, JOHN (RED.) - De schatkamer van San Marco Venetië. De Nieuwe kerk te Amsterdam.
63147: VRIEZE, JAN DE - De Maasheggen.
101405: VRIEZE, P.L. DE - Tuinkoepels en tuinhuizen in de provincie Groningen.
22102: VRIEZE, P.L. DE - De Rensumaborg. Geschiedenis en restauratie.
51566: VRIEZEN, TH. C. - Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament.
96214: VRIEZEN, TH.C. - Van Jeruzalem tot het uiterste der aarde. Beelden uit Palestina en Indonesie.
104926: VRIEZEN, TH.C. & A.S. VAN DER WOUDE - Oudisraelitische en vroegjoodse literatuur.
194: VRIJ NEDERLAND - Bevrijdingsnummer 17 mei 1945 (herdruk).
66318: VRIJ, C. - De Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels.
17717: VRIJBURG, G.S. - Op 15 augustus 1970 werd een ereschuld ingelost. 25 jaar na de capitulatie van Japan: het einde van de Tweede Wereldoorlog.
94953: VRIJLANDT, M.A. - Liturgiek.
91814: VRIJMAN, JAN - De werkelijkheid van Karel Appel.
83187: VRIJMAN, JAN - Vier dagen Nederland - koperen Ko, de paardenmarkt, de veilingmeester, de gebedsgenezing..
68536: VRIJMOED, G. - Medezeggenschap van den Arbeid.
77884: VRIJWILLIGERS VAN HET GEMAAL - De geschiedenis van Gemaal Oterdum.
92330: VROEGE, DENS - Heimelijke beroering.
68590: VROEGE, D. - De schadelijke werking van het zaad van de Ricinus Communis op de gezondheid.
92319: VROEGE, DENS - De dictatuur van de begeerte.
106317: VROLIJK ARNOUD & HANS VAN DE VELDE (ED.) - Christiaan Snouck Hurgronje (1857 - 1936). Orientalist.
53075: VROLIJK, MARGA - Antwoord.
81263: VROMAN, LEO - Tineke. De adem van Mars. Snippers.
90012: VROMAN, LEO - Sdsi "Boek" pfhpfa - V3 Boek.
90101: VROMAN, L. - Gedichten.
72817: VROMAN, LEO - Snippers van Leo Vroman.
61890: VROMAN, LEO - Tineke.
61891: VROMAN, LEO - De cultuurgeschiedenis, door en voor televisie vereenvoudigd en van uitleg voorzien.
54587: VROMAN, LEO - God en godin.
72765: VROMAN, LEO - Nieuwsgierig.
54193: VROMAN, LEO - De gebeurtenis en andere gedichten.
61083: VROMAN, LEO - Spiegelbezoek.
85134: VROMAN, LEO - De godganselijke nacht. Gedichten.
72772: VROMAN, LEO - Het verdoemd carillon. Gedichten.
72771: VROMAN, LEO - De ontvachting en andere gedichten.
72766: VROMAN, LEO - Twee gedichten.
100858: VROMAN, LEO - De vogel in mijn borst. Frans van Deursen zingt Leo Vroman.
106946: VROMAN, LEO - Psalmen en andere gedichten.
64657: VROMAN, LEO - Tineke.
72767: VROMAN, LEO - Het Het Grauwse Diep. Toneelstuk in drie bedrijven.
72768: VROMAN, LEO - De cultuurgeschiedenis, door en voor televisie vereenvoudigd en van uitleg voorzien.
72818: VROMAN, LEO - Tineke.
94057: VROMAN, LEO - Snippers van Leo Vroman.
58889: VROMAN, LEO - Dagboek Gedichten.
94015: VROMAN, LEO - Brieven uit Brooklyn.
64052: VROMAN, LEO - O! Hou me vast.
55567: VROMAN, LEO - Het Het Grauwse Diep. Toneelstuk in drie bedrijven.
66306: VROMAN, LEO & ARIE VAN GEEST - De handelsgeest zweeft boven de wateren.
80510: VROMEN, J.J. - Economic Evolution: An Inquiry into the Foundations of New Institutional Economics.
93748: VROOLAND-LÖB, TRUUSJE (TEKST) - Dutch Oranges: Fifty Illustrators from Holland.
83629: VROOLAND, LOUIS - Ind(ones)ië een tropenjournaal.
51806: VROOM, HENK - Plaatsbepaling. Christelijk geloof in een seculiere en plurale cultuur.
76095: VROOM, H.M. - Geen andere goden. Christelijk geloof in gesprek met boeddhisme, hindoeïsme en islam.
46436: VROOMEN, NORIKO DE EN LEO DE RIDDER - De zomermaan en andere Japanse kettingverzen.
67782: VROOMEN, W.A.M. - Voorlopig register op de in druk verschenen gedichten van Pierre Kemp.
102595: VROON, PIETER - Stemmen van vroeger. Ontstaan en ontwikkeling van het zelfbewustzijn.
31921: VROON, PIET - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag.
103633: VROON, PIET - Drijfveren: kleine encyclopedie van de psychologie.
92467: VROON, PIET - De ziel te lijf.
24826: VROON, PIETER - Psychologie in het dagelijks leven. Signalement van vragen, verschijnselen en praktische informatie.
101758: VROON, PIET - Toestanden.
14337: VROON, PIET - Tranen van de krokodil. Over de te snelle evolutie van onze hersenen.
78121: VUGHT, HENNY VAN - 100 jaar St. Martinuskerk Duistervoorde .
92227: VUIJSJE, HERMAN - Een grens van steen. Op avontuur langs de muur van Hadrianus.
93782: VUIJSJE, HERMAN - De prijs van het paradijs. Een voettocht over het nieuwe Europese plattelland.
53861: VUIJSJE, HERMAN - Tot hier heeft de heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
70257: VUIJSJE, ROBERT - De scheiding en andere liefdesverhalen.
61396: VUIJSJE, BERT - Jazzportretten. Van Ben Webster tot Wynton Marsalis.
105880: VUIJSJE, HERMAN - Pelgrim zonder God.
107382: VUILLARD, ERIC - De orde van de dag.
88738: VUILLAUD, PAUL - La Couronne Royale.Introduction traduction et notes de Paul Vuillaud.
88701: VULLIAUD, PAUL - Le cantique des cantiques d'après la tradition juive.
84674: VULPE, RADU - Le vallum de la Moldavie inferieure et le 'mur' d'Athanaric.
80183: VULSMA, R.F. E.A. - Geboekt van wieg tot graf. Burgerlijke stand, bevolkingsregister en DTB & Op zoek naar onze voorouders. Handleiding voor genealogisch onderzoek & Overzicht van de verzamelingen berustende bij het Centraal Bureau voor Genealogie en het iconografisch bureau.
103464: VUYK, BEB - Reis naar het vaderland in de verte.
85445: VUYK, BEB - De wilde groene geur.
91984: VUYK, SIMON - De waarheid achter de vuurwerkramp. Alle feiten en nieuwe onthullingen rondom een van de grootste doofpotaffaires aller tijden.
73349: VUYK, BEB - Verzameld Werk: Duizend eilanden; Het laatste huis van de wereld; Het hout van Bara en vijftien verhalen.
96371: VUYK, BEB - Het laatste huis van de wereld.
80555: VVD PAPERASSEN - Liberaal bestek 1962; Beginselprogramma (vastgesteld 1948); Dit wil de VVD (vouwbrochure c. 1960); Verkiezingsmanifest 1963; Huishoudelijk reglement; 5x Vrijheid en democratie, no. 783, 842, 792, 775 & 878..
74116: VVV - Terschelling beschreven. 32 lezenswaardige verhalen uit 25 jaargangen van De Sjouw.
90090: W.H. DE GROOT, G.A.H. SCHRIEVER-BROEKEMA EN J.A. VAN DEN BOOGERT - In en om de keuken.
83780: W.R. VAN DER ZEE - Opnieuw geloven. Kanttekeningen bij de geloofsbelijdenis.
95937: W.C.L. ZEGVELD EN J.W.A. VAN DIJK (RED.) - Technologie en economie : licht op een black box?.
62726: W.H.E. SCHREUDER, W. SPOON, L.G.E. KALSHOVEN - Berichten van de afdeling tropische producten van het Koninklijk Instituut voor de tropen. No. 236: Over fermentatie en na-fermentatie bij cacao; no. 241: Cacaoboter en vervangingsmiddelen; no. 243: schimmelaantasting van cacaobonen; no. 246: twee soorten cacaomot in Nederland; no.253: Kan boegroemakka-vet de cacao=boter vervangen?; no 260: Iets over het joodgetal van cacaovet.
94877: WAAGENAAR, SAM - De joden van Rome.
99467: WAAGENAAR, SAM - Mata Hari. Niet zo onschuldig....
17654: `WAAGENAAR, SAM - De moord op Mata Hari.
64670: WAAGMEESTER, JILLES - De gedichtenmachine.
38176: WAAGMEESTER, KEES (REDACTIE) - Hoezo vooruitgang. Kroniek van duurzaam Nederland.
541: WAAIER, PETRA EN BIBIAN HARMSEN (SAMENSTELLERS) - Klinkende munt.
39898: WAAL, MIEKE DE - Meisjes: een wereld apart. Een etnografie van meisjes op de middelbare school.
105148: WAAL, C. VAN DER - en het zal geschieden in de laatste dagen ... Is de Openbaring een politieke Enkhuizer Almanak of een boek van het Verbond? Naar aanleiding van: Hal Lindsey, DE PLANEET DIE AARDE HEETTE ....
85551: WAAL, MARGOT DE - De Engelbewaarder 12. Kwartaalschrift van de Stichting Vrienden van het Amsterdamsch Litterair café De Engelbewaarder. Mina Kruseman, portret van een militante feministe en pacifiste.
101956: WAAL, FRANS DE - Verzoening. Vrede stichten onder apen en mensen.
89890: WAAL, FRANS DE - Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .[an error occurred while processing this directive]

9/14