Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
56426: DEPAUW, CARL & GER LUIJTEN - Antoon van Dyck en de prentkunst.
103899: DEPSER, ALF - Zeichnungen aus Ostfriesland.
60448: DERAEVE, JACQUES - Marmer in Hellas. Van steengroeve tot kunstwerk..
106393: DERIE, PETER - De Koran. Heilige verzen van de islam.
93110: DERIX, JAN - Bapa Papoea. Jan P.K. van Eechoud, een biografie.
34610: DERIX, JAN - Zolang ik leef zal ik huilen.
107108: DERKS, SERGIO - Vogelvluchtopnamen van Nederland 1921-1939. Foto's van KLM Aerocarto Luchtfotografie. Vogelvluchtopnamen van Nederland 1946-1959. Foto's van KLM Aerocarto Luchtfotografie.
20445: DERKS, H.G.M. (SAMENSTELLER) - Met betrekking tot Limburg. Röntgenfoto van een gewest.
49110: DERKS, WILLEM - Zo waarlijk helpe mij Freud Almachtig. De invloed van de psychoanalyse op het strafrecht.
1139: DERKS, SERGIO (REDACTIE) - Satelietbeeld atlas van Nederland.
103631: DERKS, LUCAS & JAAP HOLLANDER - Essenties van NLP. Sleutels tot persoonlijke verandering.
8470: DERKSEN, A.A. - Wetenschap of willekeur. Wat is wetenschap?.
38196: DERKSEN, GUIDO - Hutspot Holland. Gesprekken over de multi-etnische staat van Nederland.
81443: DERKSEN, S.C. - Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente. (250 Jaar joods leven in Meppel).
103982: DERKSEN, LOES & MARIETTE WILLEMSEN (RED.) - Wat maakt gelukkig. Hedendaagse filosofische visies.
47434: DERKSEN, W. - Tussen loopbaan en carriere. Het burgemeestersambt in Nederland.
86579: DERKUSOVA, I. - Gustavs Klucis (1895-1938) : collectie van het Nationaal Kunstmuseum van Letland.
94724: DERKX, PETER & BERT GASENBEEK - J.P. van Praag. Vader van het moderne Nederlandse Humanisme.
61338: DERMAN, M. UGUR - Letters in Gold: Ottoman Calligraphy from the Sakip Sabanci Collection, Istanbul.
105872: DERMOÛT, MARIA - Verzameld werk.
104387: DERMOÛT, MARIA - Verzameld werk.
10471: DERMOÛT, MARIA - Zo luidt het verhaal. De goede slang. De olifanten. Het kanon.
57166: DEROGY, JACQUES - De zaak Wallenberg. De meest tragische held van de tweede wereldoorlog.
90899: DEROUET, CHRISTIAN - Domela. Gouaches de la période Parisienne.
84150: DERRIDA, JACQUES; MARC GULLAME & JEAN-PIERRE VINCENT - Marx en jeu.
84141: DERRIDA, JACQUES - The Gift of Death.
84084: DERRIDA, JACQUES - Dissemination.
84131: DERRIDA, JACQUES - Geschlecht ( Heidegger) Sexuelle Differenz, ontologische Differenz - Heideggers Hand (Geschlecht II).
84116: DERRIDA, JACQUES - De l'esprit. Heidegger et la question.
84064: DERRIDA, JACQUES - Du droit à la philosophie.
84055: DERRIDA, JACQUES - Jacques Derrida par Geoffrey Bennington et Jacques Derrida.
75458: DERRIDA, JACQUES - Le toucher, Jean-Luc Nancy: Accompagné de travaux de lecture de Simon Hantai.
75391: DERRIDA, JACQUES - Le monolinguisme de lautre, ou, La prothèse dorigine.
81520: DERRIDA, JACQUES - Without Alibi.
84088: DERRIDA, JACQUES - Derrida: A Critical Reader..
106062: DERRIDA, JACQUES - Hoe niet te spreken. Dionysius, Eckhart en de paradigma's van negativiteit.
75012: DERRIDA, JACQUES & SAINT AUGUSTIN - Des confessions. Essais réunis par John D. Caputo et Michael J. Scanlon. Traduit de l'anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat.
84115: DERRIDA, JACQUES - L'archéologie du frivole.
84121: DERRIDA, JACQUES - Sjibbolet voor Paul Celan.
81176: DERRIDA, JACQUES - Otobiographies. L'enseignement de Nietzsche et la politique du nom propre..
81057: DERRIDA, JACQUES - L'Autre cap suivi de la démocratie ajournée.
32916: DERRY, RAMSAY - The art of Robert Bateman.
101943: DERSIN, DENISE - Zo was het leven. Toen drakkars uitvoeren. De Vikingen 800-1100.
46121: DERWIG, JAN & ERIK MATTIE - Functionalism in the Netherlands. Functionalisme in Nederland.
78155: DÉRY, TIBOR - Geen oordeel.
95687: DESAI, KIRAN - The Inheritance of Loss.
70337: DESALVO, JOHN - De dode zeerollen.
38876: DESAUTELS, PAUL E. - Rocks & Minerals.
98680: DESBORDES, MICHELLE - Het verzoek.
75179: DESCARTES - Vertoog over de methode.
43340: DESCARTES, RENÉ - Principy Filosofie. Vyhor doplneny dvema Descartovymi dopisy princezne Alzbete Falcké. Billingva.
84198: DESCARTES - Vertoog over de methode.
89078: DESCARTES, RENÉ - Discours de la methode. Introduction par Maxime Leroy. Etude et commentaires par Paul Rives.
101964: DESCARTES, RENÉ - Over de methode. Inleiding over de methode: hoe men zijn verstand goed kan gebruiken en de waarheid te achterhalen in de wetenschappen.
78624: DESCARTES, RENÉ - Verantwoordingh van Renatus Descartes aen d'achtbare overigheit van Uitrecht. Een onbekende Descartes tekst.
84108: DESCARTES, RENÉ - Philosophical writings. A selection translated and edited by Elizabeth Anscombe and Peter Thomas Geach. With an introduction by Alexandre Koyré.
89482: DESCHNER, KARLHEINZ - Mit Gott und dem Führer. Die Politik der Päpste zur Zeit des Nationalsozialismus.
101709: DESHUMBERT, M. - De Zedeleer gegrondvest op de Wetten der Natuur..
92068: DESMET, PIETER & RICK SCHIFFERSTEIN (RED.) - From Floating Wheelchairs to Mobile Car Parks: A Collection of 35 Experience-Driven Design Projects. Selected work from TU Delft.
70559: DESMET, PIETER & JEROEN NAUTA (SAMENSTELLERS) - Woord bijt beeld.
107122: DESMOND, ADRIAN & JAMES MOORE - Darwin.
61378: DESMOULINS, VIRGINIE - Babycadeautjes.
89178: DESNOS, ROBERT - Nouvelles Hébrides et Autres Textes, 1922-1930.
50033: DESQUESNES, RÉMY - Normandy 1944, the Invasion, the Battle, Everyday Life.
45415: DESROUCHES, JEAN-PAUL & ILSE TIMPERMAN - Zoon van de hemel.
28003: DESSAU, BRUCE - Rowan Atkinson.
97425: DESSAUR, C.I. - De droom der rede. Het mensbeeld in de sociale wetenschappen. Een poging tot criminosofie.
55186: DESSENS, HENK - ELISABETH SPITS - Schepen in het klein - geschiedenis en typologie van het Nederlandse scheepsmodel.
16779: DESTRÉE, A. - Histoire des techniques.
7754: DET, E.J. VAN - Zestig jaren bondsleven 1874-1934. Gedenkboek van de Bond van Nederlandse Onderwijzers. Eerste Deel.
36405: DETIGER, THEA - Haring. De internationale smaak van Hollands glorie.
89704: DETREZ, RAYMOND (INGELEID EN VERTAALD DOOR). - Dichters van het oude Ragusa. Een bloemlezing..
102316: DEUN, N.F.M. VAN - Wij voeren in convooi.
91703: DEURLOO, KAREL & ROCHUS ZUURMOND - De dagen van Noach. De verhalen rond de vloed in schrift en oudste traditie.: Met een bijdrage van Margreet van Apeldoorn..
94996: DEURLOO, KAREL & WILKEN VEEN - De gezegende temidden van zijn broers. Jozef en Juda in Genesis 37-50.
51638: DEURLOO, KAREL - De vader van het landvolk. Exegetische vertelsels over Abraham.
93772: DEURLOO, LUC & MARC WINGENS - Scherpenheuvel. Het Jeruzalem van de Lage Landen.
105121: DEURLOO, K.A. - Jona. Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking. Verklaring van de Herbreeuwse Bijbel..
95053: DEURLOO, KAREL - Om het recht lief te hebben. Verhalen over de boerenprofeet Micha.
91673: DEURLOO, K.A. E.A. - Beginnen bij de letter Beth : opstellen over het Bijbels Hebreeuws en de Hebreeuwse bijbel voor Dr. Aleida G. van Daalen, leesmoeder in Amsterdam..
105069: DEURLOO, KAREL & NICO TER LINDEN - Het luistert nauw. De nieuwe Bijbelvertaling nader bekeken.
51539: DEURLOO, K.A. E.A. - Verzoening of koninkrijk. Over de prioriteit in de verkondiging.
105042: DEURLOO, KAREL - Schepping van Paulus tot Genesis.
68465: DEURSEN, A. TH. VAN - Jacobus de Rhoer 1722-1813. Een historicus op de drempel van een nieuwe tijd.
79388: DEURSEN, A. TH. VAN - In gemeenschap met de tijd.
97687: DEURSEN, A. VAN - Aardrijkskundige Platen-Atlas - voor Gymnasia, Hoogere Burgerscholen, Handelsscholen, Kweek- en Normaalscholen en M.U.L.O-scholen.
93244: DEURSEN, A. TH. VAN E.A. - De admiraal. De wereld van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
62389: DEURSEN, A. VAN - Schoolatlas voor Bijbelse Geschiedenis.
97606: DEUSSEN, PAUL - Allgemeine Geschichte der Philosophie mit besonderer Berücksichtigung der Religionen.
48904: DEUTEN, JOCHUM & GEORGE DE KAM - Duurzaam ondernemen in de stad.
101050: DEUTMANN, LIZE - Contact met de onzichtbare wereld.
39677: DEUTSCH, KARL W. & LEWIS J. EDINGER - Germany rejoins the Powers. Mass Opinions, Interest Groups, and Elites in Contemporary German Foreign Policies.
82592: DEUTSCH, YVONNE - Fijne naaldkunst. Wolbloemenwerk. Kantwerk. Frivolite. Netknoopwerk. Ierse kant. Macrame.
102456: DEUTSCH, LEO - Zestien jaren in Siberië. Herinneringen van een Russisch revolutionair.
39645: DEUTSCH, KARL W. (INTRODUCTION) - Strategy and Conscience. Anatol Report.
7999: DEUTSCHER, ISAAC - Ironie van de geschiedenis. Essays over het communisme.
73010: DEUTSCHER, ISAAC - De weg van een revolutionair. Nagelaten opstellen ingeleid door Tamara Deutscher.
19756: DEUTSCHER, ISAAC - Stalin. Een politieke biografie. Deel 1 en 2.
46694: DEUTSCHER, I. - Oorlog of Vrede. Rusland na Stalins dood. Met een voorwoord van H.A. Lunshof.
102802: DEUTSCHER, ISAAC - Russia after Stalin.
83536: DEVELING, E. - Voor de soldaten.
78317: DEVENTER, JACOB VAN & P.C.J. VAN DER KROGT (RED.) - De stadsplattegronden van Jacob van Deventer. Map 1 t/m 8: 1: Zuid-Holland; 2: Utrecht; 3: Noord-Holland; 4: Friesland; 5: Overijssel, Drenthe & Groningen; 6: Gelderland; 7: Zeeland; 8: Noord-Brabant & Limburg.
77994: DEVENTER, W.P.F. VAN E.A. SAMENST. - Holland. Landschap - Bouwkunst - Volksleven.
93119: DEVEREAUX, CHARLES - Venus in India.
103704: DEVILLE, GABRIËL - Het Directoire. Geschiedenis van de Fransche Revolutie van Thermidor II tot den staatsgreep van Bonaparte deel I en II.
69735: DEVILLE, GABRIËL - Het Directoire. Geschiedenis van de Fransche Revolutie van Thermidor II tot den staatsgreep van Bonaparte deel I en II.
102981: DEVILLERS, PHILIPPE - Wat Mao werkelijk heeft gezegd.
20594: DEVLIEGHER, LUC EN MIEK GOOSSENS - Huisgevels te Sint-Winoksbergen.
60494: DEVLIEGHER, LUC - Met kar en wagen.
88719: DEVRIENT, PAUL - Mein Schüler Hitler. Das Tagebuch seines Lehrers Paul Devrient. Bearb. u. hrsg. von Werner Maser.
61626: DEWANCKEL, GOELE & DETTY VERREYDT - Wachten op Venusta.
67315: DEWHURST, C.H. - Dagelijks contact met de Russen.
35151: DEWHURST, C. KURT , BETTY MACDOWELL, MARSHA MACDOWELL - Artists in Aprons. Folk Art by American Women.
67461: DEWHURST, C.H. - Dagelijks contact met de Russen.
45920: DEWIEL, LYDIA LIDA - Meubelstijlen.
87166: DEWITT, DAVE & NANCY GERLACH - De keuken van Santa Fe.
86235: DEWULF, BERNARD - Waar de egel gaat.
95715: DEWULF, BERNARD - Kleine dagen.
101944: DEYS, H.P. - Achter Berg en Rijn. Over boeren, burgers en buitenlui in Rhenen.
73396: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - De scheldkritieken.
106288: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Een liefde.
104174: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - De wereld van mijn vader. Met een voorwoord en voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick.
83161: DEYSSEL, L. VAN - Negende bundel verzamelde opstellen. Rembrandt-bundel.
83162: DEYSSEL, L. VAN - Vijfde bundel verzamelde opstellen. Rembrandt-bundel.
85124: DEYSSEL, LODEWIJK VAN & ARNOLD ISING JR. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Arnold Ising jr. (Twee delen).
49634: DEYSSEL, L. VAN - Verzamelde werken van L. van Deyssel ***** Beschouwingen en kritieken.
11595: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Het vreemd en heerlijk heelal.
36762: DEYSSEL, LODEWIJK VAN & ALBERT VERWEY - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Drie delen.
83371: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Een liefde.
86902: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Een liefde.
81888: DEYSSEL, L. VAN - Verzamelde werken van L. van Deyssel *** Prozagedichten. Uit het leven van Frank Rozelaar - Kind-leven als het dag wordt - Het ik.
83159: DEYSSEL, L. VAN - Zesde bundel verzamelde opstellen.
83160: DEYSSEL, L. VAN - Zevende bundel verzamelde opstellen. Nieuwe kunst en kritiek.
78437: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Uit de schrijfcassette van Lodewijk van Deyssel. Ontnomen, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick.
55592: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Proza, een bloemlezing uit het werk van.
62249: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Twee geleende pennen. Ingeleid door Harry G.M. Prick..
64101: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - In dien zomer van.
46762: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Het Ik. Heroïesch-individualistische dagboekbladen gevolgd door Caesar.
89171: DEZES (W.F. HERMANS), SCHRIJVER - Het Evangelie van O. Dapper Dapper.
66368: DHARMA, A.P. - Chinese geneeskrachtige kruiden.
74500: DHIRAVAMSA - The dynamic way of meditation. The release and cure of pain and suffering through Vipassana Meditative Techniques.
101879: DHONDT, J. - Bulletin critique d'histoire de Belgique 1967-1968.
24215: DIAMAND, FRANK - Wie wil er nu met Hitler in de tobbe? Gedichten.
92059: DIAMOND, A.W. & F.L. FILION - Tropical Forest Birds.
93859: DIAMOND, JARED (VOORWOORD) - 365 historische gebeurtenissen.
104423: DIAMOND, JARED - Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies.
95600: DIAMOND, MARILYN - Het groot leven lang fit kookboek.
43603: DIAMOND, EDWIN - Waarom droomt de mens. Nieuwe vragen bij het droomonderzoek.
92058: DIAMOND, A.W. & F.L. FILION - The Value of Birds.
96739: DIAZ DEL CASTILLO, BERNAL - The Discovery and Conquest of Mexico 1517-1521.
97306: DIBBITS C.I., H.A.M.C. - Nederland-Waterland. Een historisch-technisch overzicht.
61614: DIBENEDETTO, DAVID - On the Run: An Angler's Journey Down the Striper Coast.
84673: DIBNER, BERN - Moving the Obelisks. A chapter in engineering history in which the Vatican obelisk in Rome in 1586 was moved by muscle power, and a study of more recent similar moves.
26180: DICHAND, HANS (SAMENSTELLING EN NAWOORD) - Jugenstilprentbriefkaarten.
80364: DICK TUINDER & PETER HAPPEL - De reisgids van een straat. Een verzamelplaats van reizigers.
71774: DICK, STEWART - Les Arts & Métiers de l'Ancien Japon.
82687: DICK, PHINY - De avonturen van Olle Kapoen. Het betoverde bos De gestolen kroon.
67395: DICK, PHINY - Miezelientje en Prinses Rosmarijn.
67418: DICKE, MATTHIJS (EINDREDACTIE) - Rotterdamse ondernemers 1850-1950.
96109: DICKEL, HANS U.A. - Die Sammlung Paul Maenz, Neues Museum Weimar Teil: Bd. 1., Objekte, Bilder, Installationen.
75646: DICKENS, CHARLES - Romance from the pen of Miss Alice Rainbird aged seven. The Magic Fishbone.
29391: DICKENS, CHARLES - Pickwick Papers.
29387: DICKENS, CHARLES - Bleak House.
29348: DICKENS, CHARLES - A Christmas Carol and The Cricket on the Hearth.
106889: DICKENS, CHARLES - David Copeprfield.
39310: DICKENS, CHARLES - Sketches by 'Boz' illustrative of every-day life and every-day people.
39309: DICKENS, CHARLES - The life and adventures of Martin Chuzzlewitt.
29389: DICKENS, CHARLES - Nicholas Nickleby.
29390: DICKENS, CHARLES - Old curiosity shop.
29274: DICKENS, CHARLES - Een reiziger die geen handel drijft. Vertellingen en schetsen.
99038: DICKENS, A.G. & WHITNEY R.D. JONES - Erasmus the Reformer.
41014: DICKENS, CHARLES - Juffrouw Lirriper en hare Commensalen. Eene reeks kerstverhalen. Juffrouw Lirripers legaat. Een huis te huur. Mopes de kluizenaar. Geen uitweg. De gevaren van sommige Engelsche gevangenen.
41010: DICKENS, CHARLES - Schetsen van Boz.
82272: DICKENS, CHARLES - Nicholas Nickleby.
7922: DICKENS, CHARLES - Dombey en zoon.
23727: DICKENS, CHARLES - Kerstvertellingen.
28808: DICKENS, CHARLES - De Klok van Mr. Humphrey, Het geheim van Edwin Drood en andere verhalen.
74227: DICKENS, CHARLES - Kerstvertellingen. Eene geestverschijning. De nieuwjaarsklokken. Het krekeltje in den schoorsteen. De strijd des levens. De bezeten man. De Hulst-boom. De zeven arme reizigers.
67377: DICKENS, CHARLES - David Copeprfield.
7923: DICKENS, CHARLES - Kleine Dora.
104882: DICKENS, CHARLES - Christmas Books.
37404: DICKENS, CHARLES - Great Expectations.
50004: DICKENS, CHARLES - Twee steden.
64826: DICKENS, HOMER - The Films of James Cagney.
41008: DICKENS, CHARLES - Barnaby Rudge.
94737: DICKENS, CHARLES - De Pickwick-club.
86100: DICKENS, CHARLES - Een kerstvertelling.
29276: DICKENS, CHARLES - Barnaby Rudge.
41011: DICKENS, CHARLES - Gedenkschriften van Jozef Grimaldi den clown.
67375: DICKENS, CHARLES - Een kerstvertelling (Een kerstzang in proza).
23725: DICKENS, CHARLES - Lotgevallen en ontmoetingen van Samuel Pickwick en zijne reisgenooten. Eerste en tweede deel.
23732: DICKENS, CHARLES - Kleine Dora (2 delen).
23733: DICKENS, CHARLES - Barbaby Rudge.
23730: DICKENS, CHARLES - Nelly (2 delen).
23728: DICKENS, CHARLES - Levensgeschiedenis en ondervindingen van David Copperfield (2 delen).
23729: DICKENS, CHARLES - Schetsen.
41013: DICKENS, CHARLES - In Londen en Parijs.
53181: DICKENS, CHARLES - Oliver Twist.
74228: DICKENS, CHARLES - Groote verwachtingen.
74224: DICKENS, CHARLES - Schetsen van Boz.
105966: DICKENS, CHARLES - Complete Works. Centennial Edition: Great Expectations; The Old Curiosity Shop I & II; David Copperfield I & II; The Posthumous Papers of the Pickwick Club I & II; Christmas Stories I; The Adventures of Oliver Twist; A Tale of Two Cities; The Mystery of Edwin Drood and Master Humphrey's Clock.
3526: DICKENS, CHARLES - Kerstverhalen.
72218: DICKENSON, PETER - Draken.
98110: DICKER, JOËL - Truth About the Harry Quebert Affair.
82067: DICKER, PETER - Slauerhoff, slodderhoff : over de muze en de slordigheid van J.J. Slauerhoff.
96099: DICKHOFF, WILFRIED W. - Dokoupil; Arbeiten Travaux / Works 1981-1984.
56699: DICKINS, A.C. - A Note on the Art of Mezzotint and Mezzotint Printing in Colors.
67188: DIDE, AUGUSTE - De christelijke legende.
88394: DIDEROT, DENIS - Diderots Enzyklopädie. Die Bildtafeln 1762-1777.
60089: DIDEROT, DENIS - Die Encyclopedie des Denis Diderot, Eine Auswahl.
60182: DIDEROT ET D'ALEMBERT - L'Encyclopédie. Marine.
79178: DIDEROT, DENIS - De droom van d'Alembert.
103981: DIDEROT, DENIS - Filosofische gesprekken.
99027: DIDEROT - Diderot. L'Encyclopedie. Planches sélectionees et présentées par Clara Schmidt..
84618: DIDEROT ET D'ALEMBERT - L'Encyclopédie. Arts des textiles.
84617: DIDEROT ET D'ALEMBERT - L'Encyclopédie. Ébéniste. Meubles et voitures.
79865: DIDUCH, MARIA - Maria Diduch. Papierowy Szlak. Paper Track.
105066: DIEBNER, BERND JORG - Ein Testament zum Alten Testament: Unerwartete exegetische Durchblicke.
54868: DIECKMANN, H. - Omgaan met dromen.
72233: DIEDEREN, JEF & TON BERENDS (VOORWOORD) & BERT SCHIERBEEK (INLEIDING) - Indianen.
72357: DIEDEREN, JEF - Jef Diederen.
41548: DIEDERICH, WERNER - Beiträge zur diachronischen Wissenschaftstheorie. Eingeleitet und herausgegeben von Werner Diederich.
72278: DIEDERIKS, HERMAN - Een stad in verval. Amsterdam omstreeks 1800. Demografisch, economisch, ruimtelijk.
72258: DIEDERIKS, HERMAN & CHRIS QUISPEL [EDS.]. - Onderscheid en minderheid. Sociaal-historische opstellen over discriminatie en vooroordeel aangeboden aan professor Dik van Arkel bij zijn afscheid in de sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
33356: DIEDERIKS, H.A. E.A. (RED.) - Textielhistorische bijdragen 32 (1992).
89023: DIÉGUEZ, MANUEL DE - Et l'homme crea son Dieu.
43744: DIEHL, GASTON - Derain.
78086: DIEKEMA, TJ. - Slochteren in oude ansichten. Waarin afbeeldingen van Steendam, Leentjer, Siddeburen, Hellum, Schildwolde, Slochteren, Kolham, Scharmer en Harkstede.
29475: DIEKSTRA, RENÉ F.W. - Hoe geestelijk is gezondheid?.
42591: DIEKSTRA, RENÉ - Pleisters voor de ziel. Geluk en gelazer in relaties.
92072: DIEKSTRA, RENÉ - Als leven pijn doet.
39049: DIEKSTRA, RENÉ - De opgroeiende dood. Zelfdoding door jongeren.
21829: DIEKSTRA, RENÉ - Denk nog wijzer.
38805: DIEKSTRA, RENÉ - Persoonlijk onderhoud. Zakboek voor zelfanalyse.
91610: DIEKSTRA, RENÉ - Je verdriet voorbij. Een gids voor jongeren over zelfmoord.
20897: DIEKSTRA, RENÉ - Als leven pijn doet.
83280: DIEKSTRA, RENÉ - Denkwijzer : psychologie voor dag en nacht..
81975: DIEKSTRA, RENÉ - Als leven pijn doet.
85610: DIEKSTRA, RENÉ - Overleven, hoe doe je dat?.
76866: DIELEMAN, F.M. VAN KEMPEN, R. VAN WEESEP, J. - Met nieuw elan: De herontdekking van het stedelijk wonen.
90038: DIELEMAN, PIET & PAUL MEEUWS - Schilderijen, tekeningen, sculptures. De aarde is plat.
44572: DIELEMAN, JAAP - De zalving en de glorie.
45037: DIEMEL, BAS - Stainrood.
49639: DIEMER, HANNY - t Volle leven van Ebbert Venemoa.
101677: DIEMER, J.H. - Over biotypen van Anopheles maculipennis meigen, in het bijzonder in westelijk Nederland: een taxonomisch onderzoek.
67017: DIEMER, WILLEM - Shakespeares ? The merchant of Venice? (+/- 1596) in ?Knoalster Grunnegers? overgezet..
100341: DIEMER, HANNY & JAKOB LOER - Twee eeuwen Gronings. n golden toal.
47771: DIEMER, WILLEM - Kennen ie joen aigen schrievers.
59350: DIEMER, WILLEM (M.M.V. ANNIE DIEMER-HANGELBROEK) - Na veertig jaar: Berlijnse brieven 1943. Een kleine bijdrage tot de geschiedenis van het verzet in Groningen. Een ego-document. .
38088: DIEMER, HANNY E.A. (RED.) - Wotter. Grunneger dichters.
94712: DIEMER, H. (HOOFDREDACTEUR) - Nieuwe Leidsche Courant Christelijk-Nationaal Dagblad voor Leiden en omstreken. 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 mei 1945; 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28 juni 1945; 3, 4, 5, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 juli 1945; 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13 augustus 1945.
56298: DIEMER, HANNY (RED.) - Wotter. Grunneger dichters.
44432: DIEMER, H. - Vermenigvuldigde gedachten. Grepen uit de eerste helft det twintigste eeuw.
46130: DIEMER-LINDEBOOM, F.T. E.A. - Bouwen wonen leven.
62796: DIENERT, F. - Hydrologie agricole. Et alimentation en eau des exploitations rurales.
70364: DIEPENHORST, P.A> - Herinneringen.
101854: DIEPENHORST, P. A. - Calvijn en de economie.
65668: DIEPENHORST, P.A. - Mr.Th. Heemskerk. De christen-staatsman..
44559: DIEPENHORST, P.A. - Groen van Prinsterer.
102508: DIEPENHORST, P.A. - Ons Isolement. Practische toelichting van het program van beginselen der Antirevolutonaire partij.
67248: DIEPENHORST, C.A.M. - De sociaaldemocratie in de residentie. Beknopt overzicht van de ontwikkeling der sociaal-democratische arbeiderspartij in Den Haag.
69399: DIEPRAAM, WILLEM - Sahel. Foto's van reizen naar Senegal, Mali, Opper-Volta en de Kaap Verdische Eilanden. Met een inleiding van Kees Schaepman..
36942: DIEPSTRATEN, JOHAN , PHIL MUYSSON EN DOLF VERROEN - Bzzlletin nr. 75. Gerrit Komrij nummer.
36974: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 107.
36939: DIEPSTRATEN, JOHAN , PHIL MUYSSON EN DOLF VERROEN - Bzzlletin nr. 72. Interbellum nummer.
36964: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 97. Japanse literatuur nummer.
12604: DIEPSTRATEN, JOHAN (REDACTIE) - Over Gerrit Komrij. Beschouwingen en interviews.
98342: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 92. Sprookjesnummer.
36949: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 82.
36943: DIEPSTRATEN, JOHAN , PHIL MUYSSON EN DOLF VERROEN - Bzzlletin nr. 76. K. Schippers nummer.
36944: DIEPSTRATEN, JOHAN , PHIL MUYSSON EN DOLF VERROEN - Bzzlletin nr. 77. Politiek geïnspireerde kunst.
66405: DIEPSTRATEN, JOHAN , PHIL MUYSSON EN DOLF VERROEN - Bzzlletin nr. 73.
66392: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 101.
66393: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 102. Nogmaals de literaire kritiek nummer.
66394: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 103. J. Ritzerfeld nummer.
66395: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 104. IJslandse literatuur.
66396: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 122. Bertus Aafjes nummer.
66414: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 99. A. Aletrino nummer.
66415: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 100. De literaire kritiek nummer.
36969: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 102. Nogmaals de literaire kritiek nummer.
36967: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 100. De literaire kritiek nummer.
36968: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 101.
66406: DIEPSTRATEN, JOHAN , PHIL MUYSSON EN DOLF VERROEN - Bzzlletin nr. 75. Gerrit Komrij nummer.
36983: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 117. Bernlef nummer.
66412: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 94. Emigrantenliteratuur.
36985: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 119. Jan Wolkers nummer.
36956: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 89.
36952: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 85. Willem Brakman nummer.
36988: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 122. Bertus Aafjes nummer.
36987: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 121.
36984: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 118.
36982: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 116. Jan Hanlo nummer.
36977: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 110. Wilfred Smit nummer.
36979: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 113. Hugo Claus nummer.
36980: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 114. Auden-generatie nummer.
36936: DIEPSTRATEN, JOHAN , PHIL MUYSSON EN DOLF VERROEN - Bzzlletin nr. 69. Lodewijk van Deyssel nummer.
36938: DIEPSTRATEN, JOHAN , PHIL MUYSSON EN DOLF VERROEN - Bzzlletin nr. 71. Maarten 't Hart nummer.
36971: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 104. IJslandse literatuur.
36972: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 105. B. Traven nummer.
36966: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 99. A. Aletrino nummer.
36957: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 90. Hans Lodeizen nummer.
36958: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 91. Hella Haasse nummer.
36960: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 93. Simon Vestdijk nummer.
36962: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 95.
36963: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 96.
36953: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 86.
36954: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 87.
36955: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 88.
36951: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 84. François Haverschmidt, Piet Paaltjens nummer.
36946: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 79. Pablo Neruda nummer.
36947: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 80. Louis Ferron nummer.
36948: DIEPSTRATEN EN PHIL MUYSSON, JOHAN - Bzzlletin nr. 81. Annie Romein-Verschoor nummer.
36941: DIEPSTRATEN, JOHAN , PHIL MUYSSON EN DOLF VERROEN - Bzzlletin nr. 74.
36940: DIEPSTRATEN, JOHAN , PHIL MUYSSON EN DOLF VERROEN - Bzzlletin nr. 73.
36935: DIEPSTRATEN, JOHAN , PHIL MUYSSON EN DOLF VERROEN - Bzzlletin nr. 68. Anton Constandse 80 jaar.
66408: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 80. Louis Ferron nummer.
66407: DIEPSTRATEN, JOHAN , PHIL MUYSSON EN DOLF VERROEN - Bzzlletin nr. 76. K. Schippers nummer.
66411: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 89.
66409: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 84. François Haverschmidt, Piet Paaltjens nummer.
66410: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 87.
90368: DIEPSTRATEN, JOHAN - Het verraad van de Vloeiweide.
80324: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 115.
36970: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 103. J. Ritzerfeld nummer.
66404: DIEPSTRATEN, JOHAN , PHIL MUYSSON EN DOLF VERROEN - Bzzlletin nr. 69. Lodewijk van Deyssel nummer.
12529: DIEPSTRATEN, JOHAN (REDACTIE) - Het verlangen om er niet te zijn. Beschouwingen over het werk van Willem Brakman.
36976: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 109.
36973: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 106. A. Alberts nummer.
36975: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 108. Hans Andreus nummer.
66413: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 97. Japanse literatuur nummer.
85575: DIEPSTRATEN EN PHIL MUYSSON, JOHAN - Bzzlletin nr. 120.
85574: DIEPSTRATEN EN PHIL MUYSSON, JOHAN - Bzzlletin nr. 98. Jeroen Brouwers nummer.
85571: DIEPSTRATEN, JOHAN EN PHIL MUYSSON - Bzzlletin nr. 83. Sade nummer.
85570: DIEPSTRATEN, PHIL MUYSSON EN DOLF VERROEN, JOHAN - Bzzlletin nr. 70. Celine nummer.
50070: DIERCKE - Diercke Schulatlas für höhere Lehranstalten. Kleine Ausgabe.
81504: DIERCKS, G.F. - Het Griekse Treurspel. Aeschylus - Sophocles - Euripides. Een keuze uit vertalingen van hun werken, verzorgd, ingeleid en van verbindende teksten voorzien door Dr G.F. Diercks.
20571: DIEREN, HILLE VAN E.A. (REDACTIE) - Schylge myn Lantse. Tijdschrift over de Terschellinger Cultuurhistorie Jaargang 10 N.R. No. 2 April 1989.
84005: DIEREN, WOUTER VAN E.A. - Een grondige zaak. 50 Jaar VuilAfvoer Maatschappij VAM 1929-1979.
67185: DIEREN, E. VAN - Prof. Freud de uitvinder van de z.g. psycho-analyse of te wel "diepte"-zielkunde en het door velen onderschatte perverse gevaar..
59400: DIERKENS-AUBRY, FRANÇOISE - Hortamuseum, Brussel Sint-Gillis.
101539: DIERS, MARIE - De brieven van den ouden Josias Köppen.
101760: DIERSCHKE, VOLKER - Welke vogel is dat.
86564: DIESEL, EUGEN - Das Werk. Technische Lichtbildstudien. Mit Vorbemerkung von Eugen Diesel.
71787: DIESINGER, GUNTER - Japanische Farbholzschnitte II. Kriegsbilder aus der Meiji-Zeit.
45280: DIESSEN, J.R. VAN EN R.P.G.A. VOSKUIL - Boven Indië. Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea in luchtfoto's, 1921-1963.
2527: DIESSEN, ROB VAN - Reishandboek voor Maleisië en Singapore.
92135: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen Eerste en tweede deel..
98149: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen Eerste en tweede deel..
54198: DIETRICH, S. DE - Terug tot de Bijbel. handboek voor bijbelstudie.
46111: DIETZ, MATTHIAS & MICHAEL MÖNNINGER - Japan Design.
34098: DIETZ, HENR. , CATH. VAN RENNES, MARIE LEOPLOD, ALETTA HOOG, S. MAATHUIS-ILCKEN E.A. - Vertelselboek 1.
100540: DIEVEL, LOUIS VAN - Een familiegeschiedenis. Grotendeels verzonnen en danig opgesmukt .
91896: DIEVER, JAN & ONNO SINKE - De onderlinge belofte. Zeventig jaar Stichting 1940-1945.
24519: DIGGELEN, J. V. - Zie de maan.
41656: DIGGINGS, JOHN PATRICK - Max Weber. Politics and the Spirit of Tragedy.
75941: DIJK, K. & B. WIELENGA (RED.) - Menigerlei genade, wekelijkse predikatiën. Met medewerking van vele gereformeerde predikanten. 25e jaargang.
79766: DIJK, J.D.R. VAN & W.R. FOORTHUIS - Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen.
71829: DIJK, WIA VAN - Aaneen.
71821: DIJK, WIA VAN; GRYTSJE DE JONG & ANNE STOER - Trifora.
54869: DIJK, W.K. VAN - Demonen, mens en wetenschap in de psychiatrie.
105430: DIJK, A. VAN E.A. - Langs verre kust. Twaalf zendingsverhalen voor de jeugd.
71493: DIJK, HENK VAN (RED.) - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugd Centrale. 19e jaargang compleet.
71398: DIJK, HENK VAN (RED.) - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugd Centrale. 20e jaargang, nrs. 1 t/m 12 compleet.
71388: DIJK, HENK VAN (RED.) - De Kern. Leidersblad der Arbeiders-Jeugd-Centrale. 6e jaargang, compleet & Het signaal. Maandblad voor lekenspel, muziek, toneel, dans onder leiding van Piet Tiggers, 2e jaargang compleet.
98611: DIJK, BERTUS (SAMENSTELLER EN VERTALER) - Vuur en ritme. Gedichten uit Angola, Mozambique, Kaap Verdische Eilanden, Guinee-Bissau, Sao Tomé.
71306: DIJK, HENK VAN & WIM THOMASSEN (RED.) - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugd Centrale. 24e jaargang, nrs. 1 t/m 3 & 6 t/m 12.
71305: DIJK, HENK VAN (RED.) - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugd Centrale. 22e jaargang, nrs. 5 t/m 9.
71304: DIJK, HENK VAN & WIM THOMASSEN (RED.) - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugd Centrale. 26e jaargang, nrs. 3, 4, 6, 7, 9 & 12.
85972: DIJK, W. VAN; R.J. HAGEN & E. VELDERS - Stadsklimaat Utrecht; een meteorologisch veldwerk.
93786: DIJK, E.A. VAN E.A. - De wekker van de Nederlandse natie; Joan Derk van der Capellen 1741-1784; Uitgave ter gelegenheid van de herdenking van de tweehonderdste sterfdag van Joan Derk van der Capellen tot den Pol en de viering van het honderdjarig bestaan van het Provinciaal Overijssels Museum te Zwolle.
10069: DIJK, ALFRED VAN - De Boer. De koe en onze zuivelindustrie.
69309: DIJK, BERTUS E.A. (RED.) - Stem van alarm stem van vuur. Geëngageerde poëzie uit Latijns-Amerika, Afrika en Azië..
67787: DIJK, HANS VAN - 's Levens felheid in één band. Handschrift Van-Hulthem..
57885: DIJK, W. J. - De schoonheid onzer binnenschepen. Met tekeningen van de schrijver.
100438: DIJK, TON VAN - Ons dorp. Leven als God in Friesland.
101702: DIJK, BERTUS (SAMENST.) - Woorden tegen vernietiging. Europese poëzie uit de Tweede Wereldoorlog..
2142: DIJK, K. VAN - Drenthe in sulck een geseghenden staet herstelt.
44940: DIJK, K. - Uit de oude wereld (voor hart en leven - 2e bundel). Schriftoverdenkingen over genesis 4-11.
55443: DIJK, GEURT VAN, STEVEN VELDKAMP, WOLFGANG SCHMIZ & GERTEN GOLDBECK - Das Emschertal-Museum. Grenslijnen.
26149: DIJK, IS. VAN - Socrates.
21225: DIJK, UBEL VAN EN JOS VAN HEST - Draken en Leeuwen.
44854: DIJK, K. - Het profetische woord (de leer der inspiratie).
91796: DIJK, HILDA - Warmbloedig. Over de natuur en cultuur van onze emoties.
50191: DIJK-HILBERS, RIA VAN E.A. (RED.) - Niets en iets. Over de godsvraag in deze tijd. Ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum gaat Jaap Goorhuis in gesprek met vrienden en collegae.
104823: DIJK, MATHILDE VAN - Een rij van spiegels. De Heilige Barbara van Nicomedia als voorbeeld voor vrouwelijke religieuzen.
37077: DIJK, JAN JACOB VAN EN JOHAN SLOK - Saamgesnoerd door eenen band. Een eeuw hout- en bouwbond CNV 1900-2000.
53851: DIJK, J.J.C. VAN - Wetboek van militair strafrecht en wet op de krijgstucht. Voorzien van aantekeningen en alfabetisch register.
93606: DIJK, KL. VAN - Titanenstrijd 1939-1945. Een overzicht van deze oorlog met 6 kaarten.
78953: DIJK, H. VAN E.A. - Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem. Zeventien teksten uit Hs. Brussel, K.B., 15.589-623 uitgegeven en ingeleid door neerlandici, verbonden aan tien universiteiten in Nederland en België.
20877: DIJK, PETER VAN EN SIMON ROZENDAAL - De Japanse uitdaging. De digitalisering van de samurai.
105444: DIJK, P. VAN E.A. - Tussen meeuw en leeuw. Het verhaal van Garnwerd en de Garnwerders.
60525: DIJK, PAUL VAN - Volksgeneeskunst in Nederland en Vlaanderen. De volksgeneeskundige recepten zijn mede bewerkt door Hanneke Winterterp..
99184: DIJK, JOHAN VAN - Je treft vanzelf de wind. De opmerkelijke reis van zaagmolen De David.
83134: DIJK, HANNEKE VAN - Papavers. Over klaprozen, slaapbollen en andere papavers.
40408: DIJK, JELLE VAN (EINDREDACTIE) - Randstad en broedvogels.
72575: DIJK, C. VAN - Alexandre A.M. Stols 1900-1973 uitgever-typograaf - Een documentaire. Met een lijst van door Stols uitgegeven en / of typografisch verzorgde boeken.
78056: DIJK, J.D.R. VAN E.A. - Lambartus Grevijlink 1735-1815. Landmeter en kaartmaker in Drenthe.
43337: DIJK, PETER VAN - Normen en waarden voor beginners.
78044: DIJK, J.D.R. VAN - Martinus Schook (1614-1699) en zijn beschrijving van he turfgraven in de hoogvenen.
26839: DIJK, BERTUS (SAMENSTELLER) - Moderne poëzie uit Azië.
59836: DIJK, BEN VAN & STEF GROT - Hendrik Willem Heuvel. Een bijzonder mens.
76320: DIJK, P. VAN E.A. - Geloof en geweld. De vrede van God en de oorlogen der mensen.
44429: DIJK, K. - Om 't eeuwig welbehagen (de leer der praedestinatie).
16407: DIJK, ROBERT A. VAN - Een reis naar licht. Teksten om over na te denken.
7401: DIJK, TOM VAN - Verloren jaren. Een reportage uit het bezette Nederlandsche gebied.
97152: DIJK, K. E.A. - 100 jaar Christelijk Onderwijs te Appingedam 1858-1958.
61135: DIJK, F.H. VAN - De werkende mens gezien door de lens van F.H. van Dijk 1920 - 1960. Deel 2, foto's van F.H. van Dijk.
63955: DIJK, A.H. VAN E.A. - Walcheren onder vuur en water 1939 - 1945.
92480: DIJKE, A.L. VAN & L. BALJÉ (RED.) - Elektriciteitsleer. Handboek voor de elektrotechniek ten dienste van elektromonteurs, zwakstroommonteurs, hoogspanningsmonteurs, installateurs, radiomonteurs, elektronische vaklieden, werkmeesters, bedrijfsleiders e.a. (7 delen(.
105288: DIJKE, FROUKE VAN & MAARTJE VAN DEN HEUVEL - Holland op z'n mooist. Op pad met de Haagse School.
86441: DIJKEMA KRIJGER, LIA - Wadlopen naar Borkum. De monstertocht door de Oostereems.
104579: DIJKEMA, KEES E.A. - Van landaanwinning naar kwelderwerken. Rauw onlaand, vol zolt woater van de zee, doar niks op wazzen wil en niks op voaren.
97136: DIJKEMA, ROELIE E.A. - Thesinge, een levend monument. Gids door het dorp. De vijftiger jaren van 29 april t/m 5 mei in 2000..
96926: DIJKEMA, KEES - Van landaanwinning naar kwelderwerken.
83061: DIJKEMA, PIETER - Innen und Aussen. Die Frage der Integration der Künste und der Weg der Architektur..
101450: DIJKEMA, KAJE - Dwaallichten en vallende sterren. Met nawoord van Peter R. de Vries .
98581: DIJKEN, ANNIE V., GERRIT WASSING, GRÉ VAN DER VEEN, HENK PUSITER, HENK SMIT, REINDER WILLEM HIEMSTRA - Geern Goud n bloumlezen - mit cd.
56894: DIJKEN-HOOGHUIS, ANNIE VAN - Gain Aalmenak.
97156: DIJKEN-HOOGHUIS, ANNIE VAN - Meer as lucht en wiend.
105463: DIJKGRAAF, ROBBERT - Het isgelijkteken.
80140: DIJKGRAAF, ROBBERT - Het nut van nutteloos onderzoek.
54878: DIJKHUIS, J.H. - Klinische benadering en klinische psychologie. Rede uitgesproken bij de officiële aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de klinische psychologie en de niet-medische psychotherapie van volwassenen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 1 november 1965.
54785: DIJKHUIS, J.J. - De Procestheorie van C.R. Rogers. , Een kritische en methodologische analyse van zijn opvattingen over het proces van de psychotherapie en de interventies van de therapeut.
55438: DIJKHUIS, TOOS E.A. - Mondriaan en zijn sporen in de beeldende kunst. Op weg naar een nieuwe wereld.
68491: DIJKHUIS, P. - Het Taylorsysteem en de moderne levenskunst in verband met het landbouwbedrijf.
54876: DIJKHUIS, JOSEPHUS HENRICUS MARIA THERESIA - Het beoordelen in de psychologie in het bijzonder het beoordelen van mensen en menselijk gedrag.
68490: DIJKHUIS, P. - Stad en platteland eene historische psychologische en staatkundige beschouwing over de verhouding tusschen stad en platteland.
27389: DIJKHUIZEN, SIETZO - Portret van de Veluwse beken.
55398: DIJKHUIZEN, SIETZO - Ontdek de Veluwe. Nederlandse landschappen.
87822: DIJKHUIZEN, SIETZO EN HANS WARREN - Buiten is dichtbij. Dirk van Gelder en de natuur, fascinerende visie van een tekenaar-graficus.
66385: DIJKHUIZEN, SIETZO - Ontdek de Veluwe. Nederlandse landschappen.
56846: DIJKSHOORN, NICO - Dijkshoorn kijkt kunst.
84508: DIJKSTERHUIS, E.J. - Clio's stiefkind.
70745: DIJKSTERHUIS, E.J. E.A. - Delta, a review of art life and thought in the Netherlands, Winter 1962/1963.
70746: DIJKSTERHUIS, E.J. E.A. - Delta, a review of art life and thought in the Netherlands, Autumn 1962.
70740: DIJKSTERHUIS, E.J. E.A. - Delta, a review of art life and thought in the Netherlands, Winter 1959/1960.
70744: DIJKSTERHUIS, E.J. E.A. - Delta, a review of art life and thought in the Netherlands, Spring 1960.
70738: DIJKSTERHUIS, E.J. E.A. - Delta, a review of art life and thought in the Netherlands, Summer 1959.
70739: DIJKSTERHUIS, E.J. E.A. - Delta, a review of art life and thought in the Netherlands, Spring 1959.
70736: DIJKSTERHUIS, E.J. E.A. - Delta, a review of art life and thought in the Netherlands, Winter 1958/59.
70734: DIJKSTERHUIS, E.J. E.A. - Delta, a review of art life and thought in the Netherlands, Summer 1958.
70735: DIJKSTERHUIS, E.J. E.A. - Delta, a review of art life and thought in the Netherlands, Spring 1958.
65540: DIJKSTERHUIS, E.J. (RED.) - De tijd waarin wij leven. Huidige aspecten van Nederland en zijn cultuur.
70743: DIJKSTERHUIS, E.J. E.A. - Delta, a review of art life and thought in the Netherlands, Summer 1960.
70737: DIJKSTERHUIS, E.J. E.A. - Delta, a review of art life and thought in the Netherlands, Autumn 1959.
105616: DIJKSTERHUIS, E.J. - De mechanisering van het wereldbeeld.
105219: DIJKSTRA - Ezechiël I & II. Een praktische bijbelverklaring (2 delen).
71559: DIJKSTRA, KARST - Vlielandse gedichten.
89952: DIJKSTRA, J. - Van de Vos Reinaerde, oet 't Middelned. vertoald in 'n Grönneger tongval.
91911: DIJKSTRA, JOCHUM; WILLEM DIJKSTRA; DOUWE DE GRAAF; DIRK HUIZINGA; KLAAS TULP; JAAP VAN DER WAL - Drachtstervaart: 'Een schipsloot ofte grifte, herigh en veerdigh gelevert' : 'Ta wolfeart woe it wetter ús drage'.
63181: DIJKSTRA, RINEKE EN JACOB MOLENHUIS - Stofgoud. Inleiding K. Schippers.
96441: DIJKSTRA, H. - Om de wereld. De protestantsche zending.
52378: DIJKSTRA, A. E.A. - Maatwerk. Over werknemers en hun werksituatie.
72681: DIJKSTRA, JELLE & NIESKE VAN DER LEE - Competentiemanagement in de parktijk.
72674: DIJKSTRA, P. & BARELDS, D. - Verhoog je relatie-iq. Met behulp van de vijf succesfactoren.
36503: DIJKSTRA, FOKKELIEN - De beste vegetarische recepten.
91118: DIJKSTRA, LIDA - Ootje weer.
81762: DIJKSTRA, JOKE & HILDE AKKERMAN - Groningen Hoofdstation Centraal.
96409: DIJKSTRA, H. - De zendingszaak. Een verzoek om enige revisie. Open brief aan prof. dr. A. Kuyper.
77960: DIJKSTRA, JELTJE - De hofjes van nederland.
34338: DIJKSTRA, D. - In strijd om de vrijheid. Een verhaal uit Groningen in 1576.
74146: DIJN, ROSINE DE & SIEGFRIED HIMMER - Vlaanderen schatkamer van het avondland.
77563: DIJN, HERMAN DE - Hoe overleven we de vrijheid? Modernisme, postmodernisme en het mystiek lichaam.
59871: DIJS, DICK - Heusden: medaillon aan de Maas. Portret van een gerestaureerde stad.
81800: DIJT, M.D. & J.S.M. DIJT - Texelse geslachten [1] & 2. I: Parentelen van de families Koning-Keijser, Vlaming en Bakker. Met aanvullende stambomen van de families (Bouwe) Bakker, Bas, Daalder, Dalmeijer, Dros, Drijver, Dijksen, Eelman, Langeveld, Lap, Mantje, Plaatsman, Van der Vis, Vlas, Wuis en Zuidewind. II: Encyclopedie van Texelse familienamen. Parentelen van de families Dijt-Verberne-Zijm.
74140: DIK, W. (INLEIDING) - Opening nieuw hoofdkantoor Koninklijke PTT Nederland NV Groningen.
52719: DIKKERS, A.J. - Van adelborst tot schout-bij-nacht. Jacob Jan Dikkers (1881-1968).
4510: DILLARD, DUDLEY - The economics of John Maynard Keynes. The theory of a monetary economy.
92189: DILLNER, LUISA - Waarom vrouwen op foute mannen vallen. De verborgen feiten achter flirten afspraakjes, overspel en meer .
77393: DILLON, HELEN - The Flower Garden: A Practical Guide to Planning and Planting..
76594: DILTHEY, WILHELM - Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation.,.
90782: DIMAND, MAURICE - Indische miniaturen.
65528: DIMDE, MANFRED. - Voorspellingen voor de 21ste eeuw. Nostradamus..
103256: DIMITROFF, GEORGI - De Arbeidersklasse tegen het Fascisme. Referaat en slotwoord bij het 2e punt van de agenda van het kongres: Het offensief van het fascisme en de taak van de kommunistische internationale in de strijd om de eenheid van de arbeidersklasse tegen het fascisme.
103125: DIMITROFF, GEORGI - Eenheid tegen het fascisme. Het offensief van het fascisme en de taak van de kommunistische internationale in de strijd om de eenheid van de arbeidersklasse tegen het fascisme.
59412: DIMITROFF, GEORGI - De Arbeidersklasse tegen het Fascisme. Referaat en slotwoord bij het 2e punt van de agenda van het kongres: Het offensief van het fascisme en de taak van de kommunistische internationale in de strijd om de eenheid van de arbeidersklasse tegen het fascisme.
100169: DIMONT, MAX I. - The Jews in America : The Roots and Destiny of American Jews..
90378: DIMSTER, FRANK - The New Austrian Architecture.
80305: DINAUX, C.J.E. - Vluchtig omzien. Keuze uit de Nederlandstalige letterkunde tussen 1925 en 1975, t.g.v. het 50-jarig bestaan v.d. WBV..
94837: DINE, JIM - Jim Dine. Prints: 1970-1977.
62970: DINESCU, MIRCEA - De dood leest de krant. Gedichten..
21584: DING LING - Ding Ling Xuanji. Di san juan. Sanwen Wenlun.
20573: DINGELDEIN, W.H. - Singraven. Beelden uit het verleden en heden van een Twentse Havezate.
45859: DINGEMANS-BAKELS, G.D.J. E.A. REDACTIE - In de leerschool van het geloof. Mathetiek en vakdidactiek voor catechese en kerkelijk vormingswerk.
105144: DINGEMANS, GIJS - De dragende krachten van onze wereld - gesprekken en overwegingen over God, Mens en de Natuur. Bijdrage aan een liberale theologie.
50225: DINGEMANS-BAKELS, G.D.J. E.A. REDACTIE - Achter de schermen. Bijbellezen in de tijd van de verborgen God.
76159: DINGEMANS-BAKELS, G.D.J. E.A. REDACTIE - In de leerschool van het geloof. Mathetiek en vakdidactiek voor catechese en kerkelijk vormingswerk.
76127: DINGEMANS, G.D.J. - De tijd van de verborgen God. Verkenningen en reflecties.
76279: DINGEMANS, G.D.J. - De stem van de Roepende. Pneumatheologie.
76168: DINGEMANS, G. - Ietsisme. een basis voor christelijke spiritualiteit?.
64245: DINGEMANS, W.A. - Pijnboek voor de hulpverlener.
82869: DINKELAAR, HENK E.A. - Wijnand Nuyen en zijn vrienden. (Een bundel opstellen, samengesteld bij gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in hetMuseum Rijswijk 'Het Tollenshuis', 6 maart - 18 april 1993).
46106: DINOTO, ANDREA - Art Plastic. Designed for living.
89819: DINTER, WIEL S. VAN - De Joden van Gennep. 1650-1950.
105326: DINTEREN, FLOOR VAN - Homemade happiness - Bakken bijzonder gebak; taarten, cake, koekjes, brood .
99741: DINTHER, MAC & REIN JANSSEN - Lessen in lekkers. Masterclasses uit de keukens van 13 Nederlandse chefs.
1877: DIOLÉ, PHILIPPE EN ALBERT FALCO - Avonturen van een diepzeeduiker.
97948: DIONE, ARTHUR - Horoscoopduiding volgens Jung. Een uiteenzetting van de manier waarop de vier elementen in de astrologie zich verhouden tot de vier typen van Jung: denken, voelen, zintuiglijk gewaarworden en intuïtie.
75738: DIONNET, JEAN-PIERRE & ENKI BILAL - Exterminator 17.
65791: DIPPE, OSKAR - Gefolgschaft und Huldigung im Reiche der Merowinger. Ein Beitrag zur Frage über die Entstehung des Lebenswesens.
82747: DIRKMAAT, JAAP - Nederland weer mooi. Op weg naar een natuurlijk en idyllisch landschap.
27133: DIRKSEN, J. - De N.C.S.V. na de oorlog. Verslag 1945 - 1949.
80380: DIRKSEN, A.J. - Elektronica voor iedereen.
98848: DIS, ADRIAAN VAN - Indische duinen.
867: DIS, ADRIAAN VAN - Palmwijn.
102088: DIS, ADRIAAN VAN - Ik kom terug.
62466: DIS, L.M. VAN (BEZORGER) - Esmoreit. Abel spel uit de veertiende eeuw naar het Hulthemse handschrift uitgegeven door C.G. Kaakebeen en R. Verdeyen.
80161: DIS, ADRIAAN VAN - Het beloofde land & In Afrika : reisromans.
81473: DIS, ADRIAAN VAN - De wandelaar.
64362: DIS, ADRIAAN VAN - Stadsliefde Scènes in Parijs.
47871: DIS, ADRIAAN VAN - Een deken van herinnering. Gevolgd door het gedicht De laatste wereldvrede van Leo Vroman..
74695: DIS, ADRIAAN VAN - Hier is ...... Adriaan van Dis. Op de televisie.
30186: DIS, ADRIAAN VAN E.A. - Literaire slapstick. Humor in de Nederlandse literatuur.
78679: DIS EN TILLY HERMANS (SAMENSTELLERS), ADRIAAN - Het land der letteren. Nederland door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
92200: DIS, ADRIAAN VAN - Tikkop.
88171: DIS, ADRIAAN VAN & KADIR VAN LOHUIZEN - Waar twee olifanten vechten. Mozambique in oorlog.
10489: DIS, ADRIAAN VAN - Nathan Sid.
10491: DIS, ADRIAAN VAN - Dubbelliefde. Geschiedenis van een jongeman.
66267: DIS, ADRIAAN VAN - Zoen.
83641: DISANO - Rooie oortjes.
37378: DISKI, JENNY - Monkey's Uncle.
93968: DISKUL, M.C.SUBHADRADIS - The art of Srivijaya.
67593: DISLER, MARTIN - Zeichnungen 1968 -1983 Bücher und das grosse Bild Öffnung eines Massengrabs. Tekeningen 1968-1983 en het grote schilderij 'Opening of a Maagrave'.
18698: DISMUKES, BRADFORD AND JAMES MCCONNELL - Soviet Naval Diplomacy.
72207: DISNEY, WALT - Pinocchio.
25859: DISNEY, WALT - Donald Duck. 50 Years of happy frustration.
86004: DISNEY, WALT - De Aristo-katten. Pop-Up boek.
7144: DISPOT, LAURENT - De terreurmachine.
99361: DISRAELI, BENJAMIN - Sybil or The Two Nations.
104355: DISSEL, A.J. VAN - De Gemeentelijke Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage. Geschiedenis en inventarisatie..
100042: DISTEL, BARBARA A.O. - The Dachau Concentration Camp 1933 to 1945.
52368: DITTMAR, NORBERT - Handboek van de sociolinguïstiek.
35796: DITTMAR, JOHANNA - Nagel's Encyclopedia-Guide. Thailand Angkor (Cambodia).
65732: DITTRICH, Z.R. - Hitler's weg naar de macht. De regering-Von Papen..
19755: DITTRICH, Z.R. EN A.P. VAN GOUDOEVER - De wereld na 1945.
85010: DITTRICH, KATINKA E.A. (RED.) - Nederland en het Duitse Exil 1933-1940. Achttien essays.
52399: DITTRICH, Z.R. E.A. (RED.) - Knoeien met het verleden.
102478: DITTRICH, Z.R. - De opkomst van het moderne Duitsland. I. Dromen, worstelingen, tegenslagen 1806-1862; II. De oplossing van Bismarck 1862-1871.
56350: DITTRICH, CH. - Van Eyck, Bruegel, Rembrandt. Niederländische Zeichnungen des 15. bis 17 Jahrhunderts aus dem Kupferstich-Kabinett Dresden.
76512: DITZHUYZEN, REINILDIS VAN - 'Heerenhuizen die den stand niet ontsieren'. Portret van het Haagse Nassaukwartier.
79945: DIV - Santiago de Compostella. 1000 Jaar Europese bedevaart.
79487: DIV. - Nieuw licht op een oude stad. Italiaanse en Nederlandse opgravingen in Satricum..
86630: DIV. - Wem gehört die Welt. Kunst und Gesellschaft in der Weimarer Republik. Katalog..
89568: DIV. - Jan Romein - Herdenkingsnummer van de nieuwe stem..
67114: DIV. - In the Wake of the Liefde. Cultural Relations between the Netherlands and Japan, since 1600.
51125: DIV. - De kerk te Oudshoorn.
51126: DIV. - De kerk te Oudshoorn.
93102: DIV - Grote historische Provincie Atlas. Limburg 1837-1844.
70704: DIV. - Stad van letters.
93651: DIV - Winterboek 1934-1935.
79009: DIV. - Rediscovering Pompeii.
52614: DIV. - Uit de Belgische Archieven 1905-1914. berichten der Diplomatieke Vertegenwoordigers van België te Berlijn, Londen en Parijs aan den Minister van Buitenlandsche Zaken te Brussel.
62918: DIV. THESIS - 10 botanical thesis: C.M.Th. Sluiters-Scholten: Synthese van enkele enzymen rijdens de chloroplastontwikkeling in bladeren van phaseolus vulgaris l.; H. van de Ende: Over de sexualiteit van enkele mucorales; W.K.H. Karstens: Anthocyanin and anthocyanin formation in seedlings of fagopyrum esculentum Moench;mH.G. de Buy: Ueber Wachstum und Phototropismus von Avena Satvia; R. Prakken: Inheritance of colours and pod characters in Phaseolus vulgaris L.; Lisbeth Johnson: Genetic and physiological control of anthocyanin biosynthesis in Petunia hybrida; J.H. van der Veen: Studies on the inherirance of leaf shape in nicotiana tabacum L.; S. Bloembergen: The genius alangium in the Netherlands Indies; Max Camper: Beiträge zur kenntnis der Angosturarinden; A.R. van der Krol: The flavonoid metabolic pathway in plants: modulation of flavonoid gene expression by antisense and sense technologies.
93067: DIV. - Rondom Zuiderzee en IJsselmeer. Zo was die tijd.
73288: DIV. - Jaarboek Centraal Bureau voor de Genealogie. De delen 21, 27, 28, 32, 35, 37-45, 47-63.
82593: DIV. - Nieuwe patronen naar oude kanten.
66322: DIV. - Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boekentijdschriften in Nederland.
66314: DIV. - Stand en uitbouw van de Vlaamse Beweging. 1. Verslag over de enquête van het Vermeylen-Fonds..
55016: DIV - Gezegden uut d'n Achterhoek (2x). Achterhoekse spreuken tot lering en vermaak van boeren, burgers en buitenlui. 'n Trummelken vol, Achterhooksche möpkes. Leedjes uit den Achterhoek. Hosse bosse teune.
29751: DIVELLEC, JACQUES DE ET CELINE VENCE - La Cuisine de la Mer.
72245: DIVENDAL, LEO - Pépé Grégoire. Beelden - Sculptures.
61031: DIVENDAL, LEO - Een winters hart. Vézelay of: de architectuur van de winter.
83261: DIVENDAL, LEO - Suite Vézelienne & L'architecture de l'hiver.
23833: DIVENDAL, HERMAN - Koper - Zilver - Goud. Handleidng en adviezen voor het vieren van het koperen, zilveren en gouden huwelijksfeest.
24371: DIVERSE AUTEURS - Dichters omnibus. Negende bloemlezing.
24372: DIVERSE AUTEURS - Dichters omnibus. Zesde bloemlezing.
24373: DIVERSE AUTEURS - Dichters omnibus. Derde bloemlezing.
98284: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zevende jaargang, nummer 16, 9 augustus 1978.
98291: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Achtste jaargang, nummer 4, 22 februari 1978.
98274: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zevende jaargang, nummer 20, 5 oktober 1977.
98310: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 23, 14 november 1979.
98302: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 17, 22 augustus 1979.
98306: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 14, 11 juli 1979.
98304: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 12, 13 juni 1979.
98305: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 13, 27 juni 1979.
98308: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 4, 21 februari 1979.
98307: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 16, 8 augustus 1979.
98309: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 18, 5 september 1979.
98272: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zevende jaargang, nummer 11, 1 juni 1977.
98254: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Vijfde jaar, nummer 9, 7 mei 1975.
98316: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 10, 16 mei 1979.
98295: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Achtste jaargang, nummer 12, 14 juni 1978.
98325: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 6, 26 maart 1980.
98250: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Vijfde jaar, nummer 17 27 augistus 1975.
98273: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zevende jaargang, nummer 18, 7 september 1977.
98276: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zevende jaargang, nummer 4, 23 februari 1977.
98277: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zevende jaargang, nummer 2, 26 januari 1977.
98313: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 7, 4 april 1979.
98298: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Achtste jaargang, Bob Dylan Dossier.
98299: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 22, 31 oktober 1979.
98281: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Achtste jaargang, nummer 14, 12 juli 1978.
98280: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zevende jaargang, nummer 12, 15 juni 1977.
98261: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zesde jaargang, nummer 22, 3 november 1976.
98260: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zesde jaargang, nummer 6, 24 maart 1976.
98267: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zevende jaargang, nummer 16, 10 augustus 1977.
98256: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zesde jaargang, nummer 24, 1 december 1976.
98257: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zesde jaargang, nummer 18, 8 septmber 1976.
98258: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zesde jaargang, nummer 23, 17 november 1976.
98259: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zesde jaargang, nummer 17, 25 augustus 1976.
98263: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zesde jaargang, nummer 16, 11 augustus 1976.
98262: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zesde jaargang, nummer 15, 28 juli 1976.
98264: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zevende jaargang, nummer 3, 9 februari 1977.
98283: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Achtste jaargang, nummer 19, 20 september 1978.
98293: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Achtste jaargang, nummer 2, 25 januari 1978.
98300: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 20, 3 oktober 1979.
98317: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 3, 7 februari 1979.
98315: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 19, 19 september 1979.
98265: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zevende jaargang, nummer 17, 24 augustus 1977.
98324: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 5, 12 maart 1980.
98245: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Vierde jaar, nummer 11, 5 juni 1974.
98268: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zevende jaargang, nummer 1, 12 januari 1977.
98269: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zevende jaargang, nummer 7, 6 april 1977.
98270: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zevende jaargang, nummer 8, 20 april 1977.
98292: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Achtste jaargang, nummer 5, 8 maart 1978.
98327: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 8, 23 april 1980.
98251: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Vijfde jaar, nummer 12, 18 juni 1975.
98248: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Vijfde jaar, nummer 19 24 spetmber 1975.
98247: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Vijfde jaar, nummer 21 22 oktober 1975.
98318: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 25/26, december 1979.
98301: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 24, 28 november 1979.
98290: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Achtste jaargang, nummer 6, 22 maart 1978.
98328: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 9, 7 mei 1980.
98329: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 10, 21 mei 1980.
98330: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 11, 4 juni 1980.
74585: DIVERSE AUTEURS - Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland.
98294: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Achtste jaargang, nummer 11, 31 mei 1978.
98243: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Vierde jaar, nummer 12, 19juni 1974.
98278: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zevende jaargang, nummer 22, 2 novermber 1977.
63578: DIVERSE AUTEURS - Dichters omnibus. Vijftiende bloemlezing.
63579: DIVERSE AUTEURS - Dichters omnibus. Zestiende bloemlezing.
63580: DIVERSE AUTEURS - Dichters omnibus. Zeventiende bloemlezing.
63577: DIVERSE AUTEURS - Dichters omnibus. Dertiende bloemlezing.
98271: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zevende jaargang, nummer 10, 18 mei 1977.
98311: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 9, 2 mei 1979.
98289: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Achtste jaargang, nummer 3, 8 februari 1978.
98244: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Vierde jaar, nummer 9, 8 mei 1974.
98266: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zevende jaargang, nummer 19, 21 september 1977.
98321: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 2, 30 januari 1980.
98322: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 3, 13 februari 1980.
98242: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Vierde jaar, nummer 10, 22 mei 1974.
98252: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Vijfde jaar, nummer 11, 4 juni 1975.
98326: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 7, 9 april 1980.
98323: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 4, 27 februari 1980.
98275: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zevende jaargang, nummer 14, 13 juli 1977.
98279: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Zevende jaargang, nummer 9, 4 mei 1977.
59926: DIVERSE AUTEURS - De Remonstrantse gemeente te Arnhem 100 jaar.
98285: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Achtste jaargang, nummer 7, 5 april 1978.
98319: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 1, 16 januari 1980.
98296: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Achtste jaargang, nummer 13, 28 juni 1978.
98331: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 12, 18 juni 1980.
98288: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Achtste jaargang, nummer 10, 17 mei 1978.
98312: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Negende jaargang, nummer 8, 18 april 1979.
98287: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Achtste jaargang, nummer 9, 3 mei 1978.
98249: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Vijfde jaar, nummer 13 2 juli 1975.
98253: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Vijfde jaar, nummer 10, 21 mei 1975.
24374: DIVERSE AUTEURS - Dichters omnibus. Zevende bloemlezing.
24375: DIVERSE AUTEURS - Dichters omnibus. Achtste bloemlezing.
24376: DIVERSE AUTEURS - Dichters omnibus. Een bloemlezing.
98282: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Achtste jaargang, nummer 15, 26 juli 1978.
98297: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Achtse jaargang, nr. 25/26 december 1978.
98286: DIVERSE AUTEURS - Muziekkrant Oor. Achtste jaargang, nummer 8, 19 april 1978.
51216: DIVERSEN - 13 boeken met muziek voor blokfluit.
44004: DIVERSEN - Super lees-leg puzzel. 25 jaar De Bezige Bij 1944-1969.
54973: DIVERSEN - Borduren met plezier.
91816: DIVRY, G.C. - Divry's Modern English-Greek and Greek-English desk dictionary..
51776: DIX, J.F.CH. - Weten en kunnen No. 127. Afdeeling plant, bloem en vrucht. Varens voor kamer, kas en tuin.
68254: DIX, J.F.CH. - Het kweeken en verzorgen van bloembollen voor kamer, kas en tuin.
100859: DIXHOORN, ARJAN VAN & PEPIJN VAN HOUWELINGEN - Manifest aan het volk van Nederland. Aanklacht tegen de afschaffing van ons land en de ondermijning van onze democratie door de Europese Unie en een oproep tot grondwettelijk herstel.
93020: DIXON, TOM A.O. - & (and) Fork.
96743: DIXON, WHEELER WINSTON - Disaster and Memory. Celebrity Culture and the Crisis of Hollywood Cinema .
55208: DIXON, CONRAD - Basic astro navigation.
7915: DIXON, FRANKLIN W. - De geheimzinnige wegwijzer.
31209: DIXON, FRANKLIN W. - De nieuwe Hardy's. De gezonken schat.
8732: DIXON, PETER - Rhetoric.
55001: DIXON, FRANKLIN W. - De klok en de tijdbom.
104107: DIZENZO, PATRICIA - Phoebe.
10509: DJEBAR, ASSIA - De Schaduwkoningin.
10507: DJIAN, PHILIPPE - Frictie.
37818: DJILAS, MILOVAN - De onvolmaakte maatschappij.
103123: DJILAS, MILOVAN - De nieuwe klasse.
97515: DJILAS, MILOVAN - De nieuwe klasse.
62489: DJURA - Een sluier van stilte.
42220: DLAMINI, NKOSAZANA E.A. - Het zwarte verzet voor en na Soweto. De vuist van het ANC.
18292: DOBBEN, W.H. VAN - Wat vliegt daar? Volledig zakboek der vogels van midden-Europa.
32811: DOBBENBURGH, AART VAN - Grafische kunst. Over houtsnijden en lithograferen.
69968: DOBBENBURGH, AART VAN - Uit het werk van Aart van Dobbenburgh. Met een kunst-critische inleiding van w. Jos de Gruyter en een sociaal-ethische bechouwing door dr. W. Banning. Met 33 reproducties naar lithografieen..
92511: DÖBLIN, ALFRED - Berlijn Alexanderplatz. Franz Biberkopfs zondeval.
88485: DÖBLIN, ALFRED - Flucht und Sammlung des Judenvolks Aufsatze und Erzahlungen.
76588: DÖBLIN, ALFRED - Berlijn Alexanderplatz. Franz Biberkopfs zondeval.
89780: DOBROSZYCKI, LUCJAN & BARBARA KIRSHENBLATT-GIMBLETT. - Beelden voor ogen : een fotografisch verslag van het joodse leven in Polen tussen 1864 en 1939.
97205: DOBSCHINER, JOHANNA-RUTH - Te mogen leven! Een Nederlandse Jodin vertelt haar geschiedenis.
87109: DOBSON, RICHARD - China Cycle.
35221: DOBSON, RONA , JONATHAN FRYER - Brussels seen by naïf artists.
65602: DOBYNS, STEPHEN . - Swimmers: seventy international photographers.
105869: DOBYTSJIN, LEONID - De stad N.
7607: DOCK JR., GEORGE - Audubon's Birds of America.
78006: DOCKUM, SASKIA & HAYTSMA, ARNE - Gids archeologische monumenten in Nederland.
52775: DOCTER, COR - Grossiers in moord & doodslag. Veelschrijvers in Nederland en Vlaanderen.
104438: DOCTOROW, E. L. - The march.
75245: DOCTOROW, E.L. - City of God.
33840: DOCTOROW, E.L. - The book of Daniel.
105374: DODOENS, R. - Bloemlezing uit het Cruydt-Boeck van Rembert Dodoens, samengesteld en ingeleid door A. Schierbeek.
105348: DODSWORTH, LAURA - Manhood. The Bare Reality .
61337: DODWELL, C.R. - The Great Lambeth Bible.
38011: DOE, ERIK VAN DER (REDACTIE) - Sailing letters journaal II. De smeekbede van een oude slavin en andere verhalen uit de West.
78717: DOE, BRIAN - Southern Arabia.
91549: DOEDENS EN LIEK MULDER, ANNE - Een spoor van verandering. Nederland en 150 jaar spoorwegen (1839-1989).
43443: DOEDENS, ANNE , PETER 'T LAM & LIEK MULDER - Drie millennia Europa. Europese identiteit in verleden en toekomst.
68781: DOEDENS, LAMMERT - Vier mei herdenken en vijf mei vieren in de stad Groningen.
52822: DOEDENS, ANNE & LIEK MULDER (SAMENSTELLING) - Verstoorde vrede. Foto's van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog.
85404: DOEGLAS, D.J. - Wat is sedimentologie.
49166: DOEKES DE WILDE, L. - Credo. Handboek voor de gereformeerde symboliek.
61129: DOEL, HUIB VAN DE - Het mallegat in de branding. Bewogen zorg op de Willem van den Bergh.
89276: DOEL, WIM VAN DEN (RED.) - Plaatsen van herinnering. Nederland in de twintigste eeuw.
4641: DOEL, HANS VAN DEN E.A. (SAMENSTELLER) - 10 over rood. Uitdaging van nieuw links aan de PvdA.
52155: DOELDER, H. DE (RED.) - Strafrecht in de Antillen na 10-10-10.
71808: DOELMAN, C. - Hendrik Chabot.
48428: DOELMAN, C. - Jaap Wagemaker. Beeldende kunst in Nederland.
70462: DOES, J.C. VAN DER E.A. - Ons Amsterdam. De historische ontwikkeling van Amsterdam.
98716: DOES, WILLEM VAN DER - Zo ben ik nu eenmaal! Lastpakken, angsthazen en buitenbeentjes.
76725: DOESBORGH, DAAN - Tirade 466, april 2017, jaargang 61.
76724: DOESBORGH, DAAN - Tirade 465, december 2016, jaargang 60.
63002: DOESBURG, THEO VAN - Langs de zee. Poëma no. .?..
63047: DOESBURG, THEO VAN - Het puistje.
63051: DOESBURG, THEO VAN - Naar een beeldende architectuur..
46291: DOESBURG, THEO VAN - Grondbegrippen van de nieuwe beeldende kunst.
7542: DOEVE, EPPO - De wereld van Eppo Doeve. Politieke prenten 1948-1980.
44474: DOEVENDANS, T. - Klanken des heiligdoms. Woorden van leiding en troost op den weg des levens.
83313: DOEWINA, MEGCHEL J. - Paso doble.
100711: DOGAR, SHARON - De jongen in het Achterhuis. Het indrukwekkende en ontroerende verhaal van Peter van Pels.
41187: DOGTE, MAX. LE - Over het aenkweken der wortelplanten.
72395: DOGTROEP - Dogtroep. Photographs 1991-1996..
65859: DOHERTY, JIMMY - Eten van Jimmy's Farm. Biologische gerechten van een moderne boer.
42119: DOHLE, THEO - Het gezicht van Nederland. Groningen.
103504: DOHMEN, JOEP - Tegen de onverschilligheid. Pleidooi voor een moderne levenskunst.
69584: DOHMEN, JOS - Academische toestanden. De Universiteit van Amsterdam volgens vijftig jaar Folia..
104513: DOHMEN, JOEP - Over levenskunst. De grote filosofen over het goede leven.
32978: DOHRN, TOBIAS (EINGELEITET UND ERLÄUTERT) - Antike Malerei.
100335: DOHRN, VERENA - Baltische reizen. Vertaald door Tinke Davids.
65627: DOISNEAU, ROBERT - Robert Doisneau. Entretien de Robert Doisneau avec Sylvian Roumette.
73080: DOKE, JOSEPH J. - De lichtende stad.
101426: DOKUMENTATIONSZENTRUM NS-ZWANGSARBEIT - Alltag Zwangsarbeit 1938-1945. Begleitband zur Ausstellung.
4064: DOL, OLGA - Alles rond de bruiloft.
42059: DOLAN, GRAHAM - On the line. The story of the Greenwich Meridian.
45753: DOLAN, DAVID - De strijd om het beloofde land. De verhouding Israëliërs en Arabieren in verleden, heden en toekomst.
55893: DOLDEN, E. STUART - Cannon fodder : an infantryman's life on the western front, 1914-1918.
53161: DÓLLEMAN, J. - Preliminaire excepties voor het Internationaal Gerechtshof.
85863: DOLUS - Kerkmensen in cartoons 1 - Dat hoort nu eenmaal zo ....
89727: DOM PIERRE-CÉLESTIN & LOU TSENG-TSIANG - Mijn roeping. Herinneringen en gedachten.
50122: DOMBI, ISTVAN , BERND HÖFLER & INGRID LOSCHEK - Bruckmann's Silber-Lexikon.
36921: DOMBROVSKI, JOERI - De faculteit van de onnodige kennis.
102512: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De geschiedenis van het socialisme. 1e t/m 3e deel.
102492: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Van christen tot anarchist. Gedenkschriften van F. Domela Nieuwenhuis.
65886: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De geschiedenis van het socialisme. Deel I & 2.
102404: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Van christen tot anarchist en ander werk van F. Domela Nieuwenhuis geselecteerd door Albert de Jong.
89121: DOMENACH, JEAN-MARIE - Le retour du tragique.
4928: DOMES, JÜRGEN - Peng Te-huai. The Man and the Image.
44584: DOMICAANSE GEMEENSCHAP HUISSEN - Voor mensen op de weg. Overwegingen bij de evangelielezingen op de weekdagen.
90001: DOMINÉ, ANDRÉ - Culinaria Frankrijk.
55735: DOMINÉ, ANDRÉ - Culinaria. Europese specialiteiten.
2169: DOMÍNGUEZ, A. - Vulkanen. Met een interview met Haroun Tazieff.
2531: DOMINICUS, JO - Turkije.
16906: DOMMANGET, JEAN - Speurtocht langs de sterren.
7514: DOMMELSHUIZEN JR., COR - Louis Grimberg. "Van teen tot top".
106727: DOMOSLAWSKI, ARTUR - Kapuscinski: Non fictie. Biografie van een legendarische journalist.
41235: DOMS, WILHELM - Die odyssee der seele. Tagebuchblatter.
101640: DON QUISHOCKING - Don Quishocking. Zand in je badpak. Programma.
104500: DONALDSON, JULIA - The snail and the whale. The Gruffalo. A squash and a squeeze. Room on the broom.
66551: DONAT, HANS - Motoren voor jachten.
39966: DONATH, ANDREAS (ÜBERTRAGER) - Bo Dschü-I - Gedichte.
65661: DONATI, LAMBERTO - Bibliografia della miniatura (2 volumes).
86992: DONDORP, LINE & MIRANDA SMEINK (RED.) - Chinese kunst in Nederland.
17238: DONEY, MALCOLM - Lennon and McCartney.
57251: DONGALA, EMMANUEL - Johnny, valse hond.
10539: DONGALA, EMMANUEL - Johnny, valse hond.
62499: DONGELMANS, B. - De Stroom & Het Getij. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices.
90169: DONGEN, IRIS VAN - Iris van Dongen. The Sisters Three.
104289: DONGEN, BAS VAN - Revolutie of integratie. De sociaal Democratische Arbeiders Partij SDAP tijdens de Eerste Wereldoorlog.
86378: DONGERKERY, KAMALA S. - The Indian Sari.
49736: DONIA, JAN - Going Dutch. Een markant visueel decor.
61946: DONK, ALBERT - Pik in 't is winter. Verzen voor het middenkader.
84730: DONK, TOINE E.A. (RED.) - Das magazin. Literair tijdschrift. No. 19. Herfst 2016. Het ego.
93662: DONK, W.B.H.J. VAN DE E.A. - Geloven in het publieke domein. Verkenningen van een dubbele transformatie.
68594: DONK, M.A. - Check List of European Polypores.
38918: DONKER, ANTHONIE (VERZAMELAAR) - Tien verhalen.
22817: DONKER, ANTHONIE (REDACTIE) - Critisch Bulletin. Juni 1936.
22818: DONKER, ANTHONIE (REDACTIE) - Critisch Bulletin. Januari 1936.
22815: DONKER, ANTHONIE (REDACTIE) - Critisch Bulletin. September 1935.
22816: DONKER, ANTHONIE (REDACTIE) - Critisch Bulletin. Juli-Augustus 1936.
22810: DONKER, ANTHONIE EN R. BLIJSTRA (LEIDING) - Critisch Bulletin. 1946.
22812: DONKER, ANTHONIE EN R. BLIJSTRA (LEIDING) - Critisch Bulletin. 1948.
86292: DONKER, ANTHONIE - De groene wandeling. Gedichten.
22504: DONKER, ANTHONIE (REDACTIE) - Critisch Bulletin Juli - Augustus 1937.
4927: DONKER, ANTHONIE - Gebroken licht.
107277: DONKER, ANTHONIE - De bevreemding.
104143: DONKER ANTHONIE - Paasgroet 1970. Aan de gevallen drukkers.
69184: DONKER, GRETHA - J.C. Bloem meester-dichter.
62673: DONKER, ANTHONIE - De vrijheid van den dichter en de dichterlijke vrijheid. Een critiek op de moderne poëzie.
62647: DONKER, ANTHONIE - De bliksem speelt om de doringboom. Verkenning van Zuid-Afrika.
100362: DONKERLO, JANNEKE - Saygili en Zn., Lotgevallen van een Turkse familie in Nederland.
64015: DONKERS, JAN - Een fragment uit het verhaal 'Ouden van nu'.
105445: DONKERS, HENK E.A. - De Bosatlas. Nederland van boven.
80270: DONKERSLOOT, N. E.A. (REDACTIE) - De nieuwe stem. Maandblad voor cultuur en politiek. Jaargang 15, 1960. De nummers 1 t/m 12 (compleet).
80271: DONKERSLOOT, N. E.A. (REDACTIE) - De nieuwe stem. Maandblad voor cultuur en politiek. Jaargang 16, 1961. De nummers 1 t/m 12 (compleet).
80272: DONKERSLOOT, N. E.A. (REDACTIE) - De nieuwe stem. Maandblad voor cultuur en politiek. Jaargang 17, 1962. De nummers 1 t/m 12 (compleet).
80273: DONKERSLOOT, N. E.A. (REDACTIE) - De nieuwe stem. Maandblad voor cultuur en politiek. Jaargang 18, 1963. De nummers 1 t/m 12 (compleet).
86000: DONLEET, L. - Natuurrampen en hun oorzaken.
85345: DONNER, JÖRN - Djævelens ansigt - Ingmar Bergman og hans filmkunst.
53419: DONNER, J.H. - Van Mulisch' Oude lucht. Een droomanalyse van J.H. Donner.
95734: DONNER, J.H. - Slecht nieuws voor iedereen.
95735: DONNER, J.H. - Na mijn dood geschreven.. Stukjes uit NRC handelsblad, met het interview van Max Pam.
55039: DONNER, J.H. - Van vroeger.
75727: DONNER, J.H. - Dagboek van de tweekamp Karpov-Kortsjnoi.
95736: DONNER, J.H. - Geen patiënten.
95695: DONOGHUE, EMMA - Room.
70489: DONOGHUE, EMMA - Kamer.
32159: DONOSO, JOSÉ - The garden next door.
85871: DONOVAN - Songs. Album No.5.
71812: DOOIJES, DICK - Hendrik Werkman.
63038: DOOIJES, DICK - Sjoerd H. de Roos. Zoals ik mij hem herinner.
71279: DOOIJES, DICK E.A. - Rond Paasheuvel en Prinsenhof.
33206: DOOIJES, DICK & PIETER BRATTINGA - A History of the Dutch Poster 1890 - 1960.
13451: DOOIJES, DICK - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H. de Roos.
85216: DOOIJES, DICK - Wegbereiders van de moderne boektypografie in Nederland.
93680: DOOIJES, DICK - Nederlandse kunstenaressen rond het exlibris.
13114: DOOL, PETER VAN DEN EN ANTOINE VERBIJ (REDAKTIE) - Van nature maatschappelijk. Overzicht van de kritische psychologie.
65312: DOOL, W.H. VAN DEN - Elektrische locomotieven SNCF-serie BB-300. Stamboom van de NS-locomotieven serie 1100. In dienst bij de Nederlandse Spoorwegen 1949-1951.
94289: DOOLAARD, A. DEN - Prinsen, priesters en paria's. Reizen door India en Thailand.
94311: DOOLAARD, A. DEN - Trojka: De druivenplukkers; De Herberg met het Hoefijzer; Orient-Express.
106387: DOOLAARD, A. DEN - Grieken zijn geen goden..
88244: DOOLAARD, A. DEN - De vier ruiters.
71091: DOOR EEN SCHEIKUNDIGE - De steen der wijzen. Algemeen receptenboek inhoudende 850 recepten voor allen en over alles door een scheikundige.
76305: DOOREN, JOHANNES PIETER - Michael Baius. Zijn leer over de mens.
67038: DOOREN, NOËL VAN E.A. - Alle Hosper. Landschapsarchitect 1943-1997.
78925: DOOREN, FRANS VAN - Geschiedenis van de klassieke Italiaanse literatuur.
7926: DOORENBOS, CLINGE - De avonturen van Piet Stuifzand. Deel 1.
99890: DOORENBOS, CLINGE - De avonturen van Piet Stuifzand. Deel 1.
75914: DOORMAN, S.J. - Ongefundeerde kritiek.
11590: DOORMAN, CHRISTINE - Het paddestoelenbal.
76504: DOORMAN, P.L.G. - Military Operations in the Netherlands from 10th-17th May, 1940.
67533: DOORMAN, MAARTEN & WILLEM VISSER (SAMENSTELLERS) - Denkers in de ring. Filosofische polemiek uit 25 eeuwen.
63988: DOORN, JOHNNY VAN - De dood van Raspoetin.
105709: DOORN, MANFRED VAN - De sleutel ligt in het donker. Spirituele betekenissen van de Tweede Wereldoorlog.
105818: DOORN, J.A.A. VAN - De laatste eeuw van Indië. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project.
73521: DOORN, J.A.A. VAN - Nederlandse democratie. Historische en sociologische waarnemingen van de Nederlandse politiek na 1945..
52386: DOORN, JOSEPH VAN & FRANS VAN VUGHT (RED.) - Nederland op zoek naar zijn toekomst.
79016: DOORN, J.A.A. VAN - Nederlandse democratie Historische en sociologische waarnemingen.
58196: DOORN, JOHNNY VAN - Dagdromen: Mijn kleine hersentjes; De geest moet waaien; Gevecht tegen het zuur.
48156: DOORN, KEES VAN E.A. - De beheerste vakbeweging. Het NVV tussen loonpolitiek en loonstrijd 1959-1973. Met een voorwoord van Frans Leijnse.
98614: DOORN, W. VAN (BLOEMLEZER) - Golden Hours with English Poets from Elizabethan Days to the Present.
76515: DOORN, JACQUELINE - Willem III Emma en Sophie. Geluk en ongeluk in het Huis van Oranje..
101801: DOORN, J. VAN - Mijn kleine hersentjes.
82734: DOORN, MAARTEN VAN - Het leven gaat er een lichten gang. Den Haag in de jaren 1919-1940.
52981: DOORN, JOHNNY VAN - De pap der tijden. Langzame wals. Door de weken heen. De lieve vrede.
55419: DOORN, JOHNNY VAN - Dagdromen: Mijn kleine hersentjes; De geest moet waaien; Gevecht tegen het zuur.
41714: DOORN, J.A.A. VAN - De draagbare Van Doorn.
66309: DOORN, JOHAN VAN - Praktijk voor den boekverkoper.
67629: DOORN, JANINE VAN - She shows. Mama Cash tentoonstelling. Kunstprijzen 2001.
96064: DOORNBOS, HARM - Kent u ze nog... de Wagenborgers.
39067: DOORNBOS, LAMBERTUS - Pelzyrstukken. Lambertus Doornbos. 1824 - 1896.
81499: DOORNBOS, K. - Over schorsen en afzetten. Een episode uit de Vrijmaking.
73449: DOORNBOS, W.G. - Genealogische bibliografie van de provincie Groningen.
95779: DOORNENBAL, WIL & COBI WATTEZ - Samen verder. Inzichten en oefeningen voor je relatie.
76855: DOORNINCK JR., A. VAN - Analyse van he Leidsch Studenten Corps.
96065: DOORNMALEN, S.E.M. & A.L.J. - Uit het roomse leven van Ammerzoden.
96790: DOOTJES, F.J.J. - Oostkust van Sumatra-Instituut - Kroniek 1938. Mededeeling No. 28.
96792: DOOTJES, F.J.J. - Oostkust van Sumatra-Instituut - Kroniek 1937. Mededeeling No. 27.
96806: DOOTJES, F.J.J. - Oostkust van Sumatra-Instituut - Kroniek 1939. Mededeeling No. 29.
99765: DOPHEIDE-WITTE, E (TANTA LIZE) - Van paddestoelen en kabouters.
33517: DOPP, WERNER - Reifrock & Bluejeans. Modebummel durch drei Jahrhunderte.
26529: DOPPERT, J.W.CHR. - Mededelingen rijks geologische dienst. Lithostratigraphy and biostratigraphy of marine neogene deposits in the Netherlands. Volume 32-16.
96721: DORÉ, GUSTAVE - De bijbel in 230 gravures van Gustave Doré met fragmenten uit het oude en het nieuwe testament en de apokriefe boeken..
2277: DORÉ, GUSTAV EN ANDEREN - 367 Gravures uit de jaargangen 1865-1884 van De Aarde en haar Volken.
29859: DORÉ, GUSTAVE - Menagerie Parisienne. Vierundzwanzig Bildtafeln.
95993: DORFMAN, ARIEL - Het laatste lied van Manuel Sendero.
23108: DORHOUT, U.G. - Ricardo de verstekeling.
46088: DORIGATO A.O., ATILLIA - Venezia Aperto Vetro. International New glass 1998.
55155: DORLEIJN, PETER. - Geen moed vist ook. Fragmenten uit de zuiderzeevisserij.
55145: DORLEIJN, PETER - Het Botslepen. Een uit Spakenburger mond opgetekende vistechniek voorheen op de Zuiderzee uitgeoefend.
93836: DORLING, DANIEL; MARK NEWMAN & ANNA BARFORD - Atlas van de dagelijkse wereld. Ons bestaan in kaart gebracht.
73941: DORMAN, DANIEL - Dante's Cure: Journey out of Madness.
94144: DORMOY, MARIE - Het geheime leven van Paul Léautaud.
72398: DORN, ROLAND; FEILCHENFELDT, WALTER; GIRY, MARCEL; KRAPF-WEILER, ALMUT; LEEMAN, FRED; LENZ, CHRISTIAN; MOELLER, MAGDALENA M. - Vincent van Gogh en de moderne kunst 1890-1914.
87314: DORN, ROLAND; FEILCHENFELDT, WALTER; GIRY, MARCEL; KRAPF-WEILER, ALMUT; LEEMAN, FRED; LENZ, CHRISTIAN; MOELLER, MAGDALENA M. - Vincent van Gogh en de moderne kunst 1890-1914.
35011: DORNER, HERMAN P. (REDAKTION) - Modell-Fan Internationales Magazin für Plastic-Modllbau. 1983 Heft 2, 3, 4, 5, 8, 9 und 10.
35017: DORNER, HERMAN P. (REDAKTION) - Modell-Fan Internationales Magazin für Plastic-Modllbau. 1978 Heft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 und 12.
35018: DORNER, HERMAN P. (REDAKTION) - Modell-Fan Internationales Magazin für Plastic-Modllbau. 1977 Heft 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 und 12.
35016: DORNER, HERMAN P. (REDAKTION) - Modell-Fan Internationales Magazin für Plastic-Modllbau. 1979 Heft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12.
35014: DORNER, HERMAN P. (REDAKTION) - Modell-Fan Internationales Magazin für Plastic-Modllbau. 1976. Alle 12 Heften.
35015: DORNER, HERMAN P. (REDAKTION) - Modell-Fan Internationales Magazin für Plastic-Modllbau. 1980 Heft 3, 4, 5, 6, 8 (2x) und 9.
35013: DORNER, HERMAN P. (REDAKTION) - Modell-Fan Internationales Magazin für Plastic-Modllbau. 1982 Heft 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 und 11.
35010: DORNER, HERMAN P. (REDAKTION) - Modell-Fan Internationales Magazin für Plastic-Modllbau. 1984 Heft 12.
82816: DOROLLE, MAURICE - Le raisonnement par analogie.
64643: DORP, S.P. VAN & J. VAN DIJK - Unie-Almanak. Jaarboekje voor het christelijk onderwijs. Uitgegeven gedeeltelijk ten voordele van de vereenigingen Barnabas en Johannes.
66173: DORP, P. VAN - Het stralende feest.
70054: DORREN, ILSE - Metafysica.
98214: DORRESTEIJN, A.F.M. - Bedrijfssluiting: Van faillissement van de eenmanszaak tot Ogem-sterfhuis.
77414: DORRESTEIN, RENATE - Korte Metten.
77415: DORRESTEIN, RENATE - Ontaarde moeders.
77417: DORRESTEIN, RENATE - Heden ik.
77411: DORRESTEIN, RENATE - Zonder genade.
63300: DORRESTEIN, RENATE - Een hart van steen.
77344: DORRESTEIN, RENATE - Zolang er leven is.
71036: DORRESTEIN, RENATE - Want dit is mijn lichaam.
98459: DORRESTEIN, RENATE - Heden ik.
83494: DORRESTEIN, RENATE - Het hemelse gerecht.
95711: DORRESTEIN, RENATE - Echt sexy.
64360: DORRESTEIN, RENATE - Verborgen gebreken.
98831: DORRESTEIN, RENATE - De stiefmoeder.
71034: DORRESTEIN, RENATE - Een hart van steen.
63376: DORRESTEIN, RENATE - Verborgen gebreken.
70935: DORRESTIJN, HANS - Gênante vertoningen..
64095: DORRESTIJN, HANS - De kerkhofganger.
70932: DORRESTIJN, HANS - Positief genieten met Hans Dorrestijn.
70933: DORRESTIJN, HANS - Het graf van Couperin. verhalen..
85894: DORRESTIJN, HANS - Finale kwijting.
32269: DORSCH, T.S. (EDITOR) - Julius Caesar.
14186: DÖRSCHLER, E. - 's Wereld ellende 's werelds ondergang.
95629: DORSINFANG-SMETS, A. E.A. - Oceanië. Geschiedenis en cultuur..
101676: DORSMAN, B.A. - Notes on the Life-History of Orchestia bottae Milne Edwards.
91629: DORSSEN, HANNA VAN - Wie is God? Een vraag van alle eeuwen.
95015: DORSSEN, HANNA VAN - Als een lamp voor onze voeten. Verhalen bij joodse feestdagen.
85830: DORSSEN, HANNA VAN - Lieve deugd. Zeven deugdelijke bijbelse figuren.
107202: DORST, JEAN - South America and Central America: A Natural History.
75388: DOSSE, FRANÇOIS - Paul Ricoeur et Michel de Certeau : L'histoire : entre le dire et le faire.
67969: DOSSENBACH, HANS D. EN EMIL M. BÜHRER - Een nachtegaal zingt in de verte. Over minnezang, vrijen en trouwen der vogels.
86778: DOSTOJEFSKI, F.M. - De gebroeders Karamazow. Vertaald door A. Kosloff.
103918: DOSTOJEFSKI, F.M. - Witte nachten. Sentimentele roman uit de herinneringen van een dromer.
64365: DOSTOJEFSKI, F.M. - De gebroeders Karamazow. Onverkorte vertaling vanuit het Russisch door A. Kosloff.
83635: DOSTOJEFSKI, F.M. - De idioot. Roman in vier deelen. Uit het Russisch vertaald door J. Jac. Thomson.
74093: DOSTOJEFSKI, F.M. - Schuld en Boete, Crime and punishment.
56011: DOSTOJEFSKI, F.M. - De gebroeders Karamazow. Onverkorte vertaling vanuit het Russisch door A. Kosloff.
10535: DOSTOJEFSKI, F.M. - De droom. Uit de kronieken van de stad Mordassow.
102570: DOSTOJEVSKAJA, A.G. - Herinneringen.
99205: DOSTOJEVSKI, FJODOR - De idioot. Roman in vier delen.
84487: DOSTOJEWSKI, F.M. - Verzamelde werken, 11 delen.
99267: DOSTOJEWSKI, F.M. - Misdaad en straf. Roman in zes deelen en een epiloogVertaald door Else Bukowska.
103829: DOSTOJEWSKI, F.M. - Politieke geschriften. Onder toezicht en van een inleiding voorzien van Henriette Roland Holst.
105785: DOSTOJEWSKI, F.M. - Verzamelde werken, X: Dagboek van een schrijver.
4234: DOSTOJEWSKI, F.M. - De speler. De fatale hartstocht.
83370: DOSTOJEWSKI, F.M. - Schuld en boete. Raskolnikow. Nieuwe uitgaaf met een inleiding van A. Saalborn.
81880: DOSTOJEWSKI, F.M. - Verzamelde werken, IX: De gebroeders Karamazow.
90058: DOSTOJEWSKI, F.M. - Verzamelde werken, VII: Boze geesten.
92457: DOSTOJEWSKI, F.M. - Herinneringen uit het ondergrondse.
74700: DOSTOJEWSKI, F.M. - De dubbelganger. Een Peterburgs epos.
78300: DOSTOJEWSKI, F.M. - Verzamelde werken, V: Misdaad en straf.
47101: DOSTOJEWSKI, F.M. - Schuld en boete. Vertaald door Hermien Manger.
95981: DOSTOJEWSKI, F.M. - Een onaangename geschiedenis.
95982: DOSTOJEWSKI, F.M. - De eerlijke dief.
89724: DOSTOJEWSKI, F.M. - Politieke geschriften. Onder toezicht en van een inleiding voorzien van Henriette Roland Holst.
89685: DOSTOJEWSKI, F.M. - Verzamelde werken, IX: De gebroeders Karamazow.
66932: DOSTOJEWSKI, F.M. - De gebroedres Karamazow.
10531: DOSTOJEWSKI, F.M. - Schuld en boete. Bewerking van Alena Jaroslav Vostry.
10537: DOSTOJEWSKI, F.M. - Misdad en straf. Tweede deel.
37401: DOSTOYEVSKY, FYODOR - Poor people a novel and stories of the 1840's.
37403: DOSTOYEVSKY, FYODOR - My Uncle's dream. Stepanchikooo and Its Inhabitants.
68787: DOUDART DE LA GREE, MARIE LOUISE - Vae Solis.
87451: DOUGLAS, ROBERT K. - China (The story of the nations) With a new preface and a chapter on recent events.
29519: DOUGLAS, LLOYD C. - The Big Fisherman.
21080: DOUGLAS, PAUL - Leer tennis.
100063: DOUGLAS, LAWRENCE - The catastrophist.
91505: DOUGLAS, RALPH - Calligraphic Lettering with wide pen and brush.
36562: DOUGLAS, ALFRED - Extra Sensory Powers. A century of psychical research.
87561: DOUGLAS, ROBERT K. - China.
68858: DOUGLAS, NORMAN - Terugblik. Een autobiografie in visitekaartjes..
63271: DOULATABADI, MAHMUD - Zonder soloetsj.
83790: DOUMA, JOCHEM - Christenen voor Israël. Verantwoording van een politieke keus.
65355: DOUMA, C. - Het Stationsgebouw. Historie, situering, opzet en ontwerp, nieuwe ontwikkelingen..
44767: DOUMA, J. - Jeremia de profeet.
65358: DOUMA, C. - Het Stationsgebouw. Historie, situering, opzet en ontwerp, nieuwe ontwikkelingen..
60836: DOUMA, C. - Het Stationsgebouw. Historie, situering, opzet en ontwerp, nieuwe ontwikkelingen..
43625: DOUMERGUE, E. - Calvijn's jeugd, jongelingsjaren, omzwervingen, bekeering en eerste optreden als reformator. Calvijn in het strijdperk. Calvijn en Genève.
77403: DOUWE DRAAISMA - De heimweefabriek. Geheugen, tijd & ouderdom. 4 cd luisterboek..
106025: DOUWE TIEMERSMA (RED.), JOS DE MUL, VICTOR KAL EN BRUNO NAGEL - De ander en ik. Eenheid en scheiding in westerse, joodse en hindoeïstische tradities. 2e Advaita Symposium.
62404: DOUWES, J.A.M. E.A. REDACTIE - Libelle dames-weekblad.
82260: DOUWES, W.B. (RED.) - Voorne-Putten Europoort : een regio in beweging : geschiedenis 1953-1993 en toekomstperspectieven van de regio tussen Waterweg en Haringvliet..
62066: DOUWES, FINE ART - Russian Paintings.
62070: DOUWES, FINE ART - Russian Paintings.
107324: DOUWES, B.J. - Groninger Volksleven in de dialect-literatuur.
8846: DOUWES, D.J. - De horizon verlegd. Reisjournalen uit de tijd van de zeilvaart.
9089: DOUWES, D.J. - De horizon verlegd. Reisjournalen uit de tijd van de zeilvaart.
86810: DOVE, PRAGITO - Laughter, Tears, Silence - Expressive Meditations to Calm Your Mind and Open Your Heart.
107095: DOVENS, P.J. - De Wichelroede. Een onderzoek naar het bestaan en de practische waarde van een eigenaardige menselijke eigenschap.
11814: DOVEREN, J. VAN EN FRED THOMAS - De bonte droom van het circus.
93076: DOWDEN, RICHARD - De staat van Afrika.
87089: DOWER, JOHN - Embracing Defeat; Japan in the Wake of World War II.
105029: DOWLEY, TIM - De Bijbel in kaart. Met 79 fullcolour kaarten en veel foto?s en tekeningen.
85821: DOWLEY, TIM - Het leven in de tijd van de bijbel.
78227: DOWNER, LESLEY - Op basho's smalle weg hoge noorden.
54859: DOWNING, GEORGE - Körper und Wort in der Psychotherapie. Leitlinien für die Praxis.
60500: DOWNING, TAYLOR - Churchills oorlogsmachine. De kring experts, wetenschappers en vernieuwers die Churchill naar de overwinning leidde.
83083: DOWNS, BRIAN W. - Anglo-Dutch Literary Relations, 1867-1900. Some notes and tentative inferences.
7506: DOWSKI, LEE VAN - Genie und Eros.
64863: DOYLE, MOGUE - Dansen met Marilyn Minnie.
28571: DOYLE, WENDY - Desserts. Zorgeloos genieten van vetarme desserts.
87335: DOYLE, ARTHUR CONAN - De hond van de Baskervilles.
80222: DOYLE, RODDY - De bastaard (the snapper).
66254: DOZY, D. - Het feminisme als zedelijk vraagstuk..
75950: DRAAISMA, DOUWE - De metaforenmachine. Een geschiedenis van het geheugen.
54766: DRAAISMA, DOUWE - De Heimweefabriek. Geheugen, tijd en ouderdom.
69169: DRAAISMA, DOUWE - Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Over het autobiografische geheugen.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .[an error occurred while processing this directive]

9/14