Antiquariaat De Beschte
Bergstraat 22, 6701 AD Wageningen, The Netherlands            Email: info@debeschte.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
46010: NIJLAND, H.J. E.A. - Subsurface drainage practices. Guidelines for the implementation, operation and maintenance of subsurface pipe drainage systems
59048: NIJLAND, H.J.; CALS, M.J.R. - River restoration in Europe. Practical approaches. Proceedings of the Conference on Riverrestauration, Wageningen, 2000
50671: NIJLAND, J.A. - Verzen voor kinderen. Tweede deeltje
42588: NIJLAND, G.J. (BEW.) - Ons eigen land
40471: NIJMAN, CH. - A management perspective on the performance of the irrigation subsector
40472: NIJMAN, CH. - Irrigation decision-making process and conditions. A case study of Sri Lanka's Walawe Irrigation Improvement Project
53801: NIJS, T. DE; BEUKERS, E. (RED.) - Geschiedenis van Holland. Deel II. 1572 tot 1795
9582: NIJS, DE E.A. - Opening Politiebureau Gemeente Politie Wageningen 30 november 1981
58012: NIJS, P. DE; KROEZE, H. - De middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden
63100: NIJSSE, R. - Glass in structures. Elements - cemcepts - designs
41659: NIJSSEN, G.; ONVLEE, P. - Scholen van het Rijk 1864-1992. Geschiedenis van de Rijksscholen in Nederland
28324: NIJSSEN, H. - Veldgids Zeevissen
60159: NIJSTAD, H.; RUSSELL, R. (INQ.) - The Guépin collection of 17th and 18th century Dutch glass
62731: NILL, D. E.A. - Eulen. Vögel der Weisheit - Jäger der Nacht
53799: NILS, R. - Marlene
7519: NIMWEGEN, G. VAN - I tjing in beeld. Een omzetting van tekens in beelden
56985: NISHIMURO, T. (FW.) - Toward the abe statement on the 70th annaversiry of the end of world war II
43295: NISPEN TOT SEVENAER, C.C.C.M. VAN (RED.) - 'r Suideras en zijn bewoners
64691: NISPEN TOT SEVENAER, C.M.O. VAN - Waarom de Hopge Raad faalde. Een beschouwing naar aanleiding van Mr. van den Dries' pleidooi voor 'de Hooge Raad tijdens de bezetting'
43522: NISSEN, P.; SWINKELS, K. (RED.) - Monumenten van vroomheid. Kruisen, kapellen en vrijstaande heiligenbeelden in Limburg
2652: NISSENSON, M.; JONAS, S. - The ubiquitous pig
9706: NISSENSON, M; JONAS, S. - Het alomtegenwoordige varken
52275: NISSINK, E. - Ergens mag ik je wel... Verborgen boodschappen in onze communicatie
52386: NISTER, E. - Dierenvriendjes
10145: NJEMETZKI - Die Industrialisierung der Landwirtschaft. Nebest einer Antwort auf die Frage: Brotzoll oder Handelsverträge?
52114: NOACH, Z.; WESTERBEEK, J.CHR. - 1001 vragen en antwoorden
48219: NOBBE, F. - Handbuch der Samenkunde: Physiologisch-statistische Untersuchungen über den wirthschaftlichen Gebrauchswerth der land- und forstwirthschaftlichen, sowie gärtnerischen Saatwaaren
32835: NOBEL, J.C. LE - Bruggen
5313: NOBEL, V.J. - Verdwenen water. Gewonnen melk
54709: NOBEL, V.J. - Honderd jaar koninginnen in Nederland, Honderd jaar 'De Prinses' in de Schermer 1890 - 1990
31247: NOBEL, C.J.R.; BRUMMEL, W. - Plaatselijke verordening op den in- en doorvoer van vee, binnen de gemeente Oldenbroek
41876: NOBEL, V.J.; BAKKER, C. - Goed geboerd
47303: NÖBEL, M. (RED.) - Figur und Spiel im Puppentheater der Welt
59894: NOBLE, P. E.A. - Bewaard voor de eeuwigheid. Conservering, restauratie en materiaaltechnisch onderzoek in het Mauritshuis
10709: NOCK, O.S. - Out the Line
55697: NOCK, A.H.W. DE; LEEMAN, A.D. - La prose contemporaine. Recueil de nouvelles et de récits trés des grands prosateurs français modernes
26352: NOCKOLDS, H. (ED.) - The coachmakers. A history of the worshipful company of coachmakers and coach harness makers 1677-1977
53018: NOË, CH. (RED.) - Toeristen Kampioen. Uitgave van de Kon. Ned. Toeristenbond A.N.W.B.
19650: NOË, CH. (EINDRED.) - Naar een nationaal landschapspark de Vechtstreek
64102: NOEVER, P. (HRSG.) - Der Preis der Schönheit. 100 Jahre Wiener Werstätte
16804: NOEVER, P.; DAVIGNON, E.; DUJARDIN, A (EDS.) - Het verlangen naar schoonheid. De Wiener Werkstätte en Het Stoclet Huis / Le désir de la beaté. La Wiener Werkstätte et lLe Palais Stoclet
44102: NOEVER, P. (ED.) - Zaha Hadid. Architektur // Architecture
56192: NOLAN, CHR. - Memento & following
24723: NOLAND, R. - The heart of the artist. A character-building guide for you & your ministry team
60984: NOLDE, E. - Mein Leben. Eine Sammlung von Orginaltexten
28893: NOLDE, E. - Das eigene Leben. Die Zeit der Jugend 1867 - 1902
28894: NOLDE, E. - Jahre der Kämpfe 1902 - 1914
28896: NOLDE, E. - Reisen - Ächtung - Befreiung 1919 - 1946
52638: NOLENS, L. - Blijvend vertrek. Dagboek 1983 - 1989
58060: NOLENS, W.H. - Beteekenis en omvang van de arbeidswetgeving. Rede
44107: NOLET, B.A. - Return of the beaver to the netherlands. Viability and prospects of a re-introduced population
40732: NOLLET, ABT - Natuurkundige lessen door proefneemingen bevestigd, tot opheldering van allerlei dagelyks voorkomende Zaaken
43730: NOLST TRENITÉ, G.J. E.A. - Wegens zijn bijzondere verdienste, opgedragen aan Mr. J.Ph. Suyling door de Indologische faculteit Utrecht
12225: NOLTHENIUS, H. - Zwerftochten door het rijk der muziek. Een boek voor allen over noten en maten, muziekstukken en componisten
32241: NOLTHENIUS, H. - Het vliegende haft. Verhalen
33046: NOLTHENIUS, H. - Concertgebouw spelenderwijs. Vijf beeldvariaties op het thema Concertgebouw - met een zesde variatie 'ad libitum' door Paul Cronheim
36910: NOLTHENIUS, H. - Renaissance in mei. Florentijns leven rond Francesco Landini
33292: NOLTHENIUS, H. - Renaissance in mei. Florentijns leven rond Francesco Landini
28907: NOLTHENIUS, H. - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten
14574: NOLTHENIUS, H. - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten
14047: NOLTHENIUS, H. - De cicade op de speerpunt. De Griekse oudheid in 160 epigrammen
63380: NOMACHI, K. (PHOT.) - Bless Ethiopia
19531: NOMSZ, J. - Fabelen van J. de la Fontaine. In Nederduitsche vaerzen overgebragt
37236: NONHUYS-DE POULS, A. VAN (SAM.) - Ken 't dat ik u kan? Kannen die u niet kan kennen van 23 Nederlandse en Belgische zilversmeden
47256: NOOIJ, L. (RED.) - Van Christendom tot Islam. 430 - 911
30613: NOOMS, R. (ALIAS ZEEMAN) - Verscheyde Schepen en Gesichten van Amstelredam naar 't leven afgetekent en opt cooper gebracht
56383: NOON, J. - Automated Alice
28585: NOORD, J. VAN DEN - De hand in eigen boezem. Waterkwaliteit in het Hoogheemraadschap van Delfland 1888 - 2003
64108: NOORDAM, B. - 1913 of het geheim van Holbein. Zin en onzin in de Kaiserliche und Königliche Hofreitscgulde in Budapest
15618: NOORDAM, D.J. - Leven in Maasland. Een hoogontwikkelde plattelandssamenleving in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw
43183: NOORDEGRAAF, L. - Hollands welvaren? levensstandaard in Holland 1450 - 1650
30177: NOORDEGRAAF, L. - Daglonen in Alkmaar 1500- 1850
43286: NOORDEGRAAF, L.; VALK, G. - De gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen
5696: NOORDEGRAAF, L. (RED) - Agrarische geschiedenis van Nederland, van prehistorie tot heden
7732: NOORDELOOS, P.; MORSINK, JOH. - Geschiedenis van den polder Het Grootslag
45816: NOORDENBIS, O. (TG.) - Verweer tegen het geweld. Een onderzoek van de Quakers naar de oplossing van de internationale conflicten en een gedachtenwisseling daarover
38408: NOORDENFALK, C. - Celtic and anglo-saxon painting. Book illumination in the British Isles 600-800
49718: NOORDERVLIET, N. - Op de zeef van de tijd. Een geschiedenis van Nederland
49393: NOORDERVLIET, N. (SAM.) - Brieven van de thee. Uit een Indisch familiearchief met orioginele foto's
56827: NOORDHOEK, W. (VW.) - Groot gedenkboek van de jaren vijftig
47100: NOORDHOFF, L.J. - Archieven van de ambtenaren van de waterstaat die binnen het gebied der tegenwoordige provincie Groningen ... gefungeerd hebben in de eerste helft der 19e eeuw
46697: NOORDHOFF, L.J. - Rijksarchief Groning. Catalogus van kaarten, Eerste gedeelte. Getekende kaarten
40362: NOORDHUIS, K.T. - Bloeiende bollen en knollen
45995: NOORDIJK, J.; PEETERS, TH.M.J. (RED.) - Entomologische berichten. Bijen - bedreigingen, biologie en bescherming
65727: NOORDMAN, W. - Gevangen op de Veluwe. De ervaringen van ondergedoken geallieerde militairen op de Noordoost-Veluwe 1944 - 1945
41002: NOORDMAN, W. - Luchtalarm op de Veluwe
39597: NOORDWIJK, K. VAN - DJ. A collection of DJ Portraits
65802: NOORDWIJK, B. - De erfenis van Kortjakje. 250 boekjes vol zilverwerk
56427: NOORDZIJ, G. - De handen van de zeven zusters
54743: NOORLAG-DE KONING, J. E.A. (SAM.) - Onder één dak. Veelkleurige geloofsgemeenschappen verenigd in de Dorpskerk van Twello
5271: NOORLANDER, H - Klompen. Hun makers en hun dragers
1758: NOORLANDER, H - Klompen. Hun makers en hun dragers
28643: NOORT, R.B.J.C. VAN (VW.) - Nationale Milieuverkenning 1993 - 2015
12110: NOORT, P.C. VAN DEN - De wijsheid in pacht. Ins and outs of the agricultural tenancy policies
4390: NOORT, P.C. VAN DEN - Omvang en verdeling van het agrarisch inkomen in Nederland, 1923-1963
52583: NOORTWIJK, L. VANL PAARLBERG, S. - Dordrechts Museum. De collectie. Het gebouw
4760: NOOTEBOOM, C. E.A. - Wij gedenken. Gedenkboek van de Vereniging van ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië
35198: NOOTEBOOM, C. - Tumbas. Graven van dichters en denkers
24518: NOOTEBOOM, C. - De Boeddha achter de schutting. aan de oever van de Chaophraya. Een verhaal
56106: NOOTEBOOM, C. - Manuscript over Indonesië
8945: NOOTEBOOM, C. - Nooit gebouwd Nederland. 'Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en practische bezwaren'
33715: NOOTEBOOM, H.P.; VIDAL, J.E. - Flore du Cambodge, du Laos et du Viêt-nam 16. Symplocacées
28145: NOOTEBOOM, C. - Vuurtijd, ijstijd. Gedichten 1955 - 1983
57074: NOOTEBOOM, C. (VW.) - Nomaden van het noorden
50502: NOOTEBOOM, C. - Het raadsel van het licht
11784: NOOTEBOOM, C. - Een middag in Bruay
62789: NOOTEBOOM, C. - Een duister voorgevoel. Reizen naar Jheronimus Bosch
44280: NOOY-PALM, C.H.M. - De karbouw en de kandaure
40837: NORBERG-SCHULZ, CHR. - Meaning in western architecture
50681: NORDAL, J.; KRISTINSSON, V. - Iceland 1966. Hanbook
47095: NORDE, R.; OLDENBURGER, F.H.F. - 200 Sipaliwini-savanne planten
15805: NORDEN-SHAMIER, M.; OUDSTEN, A. DEN (RED.) - De hemel is gestegen of de aarde is gedaald
62275: NORDEN, E. - P. Vergilius Maro Aeneis Buch VI
14976: NORDENFALK, C. - Keltische en Angelsaksische miniaturen
18016: NORDMARK, H. VON DER - Aus Deutschlands Vogelwelt
58511: NORDSIEK, H. - Das preußische Fürstentum Minden zur Zeit Friedrichs des Großen
30039: NORMACHI, K. - Pelgrimage. Fascinerende fotoreportages
35884: NORMAN, PH. - The Beatles. De definitieve biografie
65676: NORMAN, PH. - The Stones. De verbazingwqekkende wereld van de fascinerendste popgroep aller tijden. en: De Stones in Holland door Boudewijn Büch
49269: NORMAN, E. - De Rooms-Katholieke kerk. Een geïllustreerde gids
62690: NORTHCOTE, K.H. E.A. - A description of Australian soils
22756: NORTHCOTT, M.P. - Ensign 8. Reknown and Repulse
16315: NORTHEN, R.T. - Home orchid growing
20791: NORTIER, J.J. - De Japanse aanval op Nederlands-Indië. Deel 2 Borneo
44448: NORTON, T. - Sterren der zee. De uitzonderlijke levens van de grote namen uit de duikgeschiedenis
54147: NOSÉ, R. - Japan Modern. New ideas for contemporary living
37321: NOSÉ, M.K. - The modern Japanese garden
8143: NOSKE, W. CHR. - Vijanden van den tuinbouw en hunne bestrijdingsmiddelen. Handboek voor tuinlieden en liefhebbers
64683: NÖSSELT, F.; NAGEL, G.H. - Kleine mythologie der Grieken en Romeinen
11097: NOTA, D.J.G. - Sediments of the western Guiana shelf
57042: NOTARIS, G. DE - Sferiarcei Italici. Centuroa 1 - Fasciolo 2
48225: NOTENBOOM, E.W.; OOSTERWIJK, B. - Rotterdam en de zee. Vier eeuwen passagiersvaart / Rotterdam and the sea. Four centuries of passenger travel
62154: NOTERMANS, A. - Sprekende mozaïeken. Functie en betekenis van teksten op Romeinse vloermozaïken
38562: NOTTINGHAM, P. - Bucks point lacemaking
65711: NÖTZEL, K. - Die Grundlagen des geistigen Rußlands. Versuch einer Psychologie des russschen Geistesleben
53710: NEZAM ALDIN NOURI - Omens of Hafez (1)
59138: NOUS, J. - Teken 'ns van de apepoes? Door Joke Noest voor jan en Janna
17457: NOUSSANNE, H. DE - Les beaux voyages. Russie
44391: NOUTA, R. - Dijken en zeedijksters
2948: NOUVEL, H. - Recherches sur la cytologie, la physiologie et la biologie des Dicyemides
19640: NOUWEN, L.J.M. - Zicht op Thorn
63211: NOUWEN, H.J.M. - The return of the prodigal son. A story of homecoming
42721: NOUWS, J. - Op zoek naar Van Gogh. Van Zundert tot Auvers
61220: NOVALIS - Novalis - Schriften. Zwei Bande: I. Das dichterische Werk, Tagebücher und Briefe; II. Das philosophisch-theoretische Werk
53386: NOVICK, J. - Tommy Cooper. Just like that
26247: NOVOTNY, J.; MAREK, J. - Das Land der tausend Inseln. Bilder aus Indonesien
16949: NOWACKI, A. - Praktische Bodenkunde. Anleitung zur Untersuchung, Einteilung und Darstellung des Grund und Bodens
59455: NOWAK, R.M. - Walker's mammals of the world
60373: NOWAK, M. - Super cooperators. Evolution, altruism and human behaviour, or why we need each other to succeed
28732: NOWEN, G. - Wool away. The art and technique of shearing.
29155: NÜESCH, E. - Die weißsporigen Hygrophoreen (Pilzgattungen Limacium, Hygrophorus, Nyctalis). Bestimmungsschlüssel und Beschreibung der weißsporigen Hygrophoreen Mitteleuropas.
64023: NUIJS, JOH. - Natuurkundig schoolboek uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Twee stukjes in één band
36092: NUIJTEN, H. - Arbeiderswoning aan de Loostraat 16 te Eindhoven
47403: NULAND, SH.B. - Artsen. Een biografie van de geneeskunde
48708: NULTSCH, W.; RÜFFER, U. - Mikroskopisch-Botanisches Praktikum für Anfänger
32020: NUMAN, A.J. - 170 jaar Regiment Huzaren Prins van Oranje 1815 - 1985. De geschiedenis van het 2e Regiment Huzaren en 59 Tankbataljon Regiment Huzaren Prins van Oranje
61407: NUMAN, A. - Handboek der genees- en verloskunde van het vee ingerigt naar de behoeften van het koningrijk der Nederlanden
62596: NUMATA, M.(ED.) - Ecology of grasslands and bamboolands in the world
9260: NUNGAK, Z.; ARIMA, EU. - Eskimo stories - Unikkaaluat
60904: NURY, F.; VALLÉE, S. - Il était une fois en France. 4. Aux armes, citoyens !
60902: NURY, F.; VALLÉE, S. - Il était une fois en France. 2. Le vol noir des corbeaux
60905: NURY, F.; VALLÉE, S. - Il était une fois en France. 5. Le petit juge de Melun
60901: NURY, F.; VALLÉE, S. - Il était une fois en France. 1. L'Empire de Monsieur Joseph
60903: NURY, F.; VALLÉE, S. - Il était une fois en France. 3. Honneur et Police
63271: NUS, K. VAN - Gebouwd in het groen. Monumenten van Staatsbosbeheer
63325: NUSEIBEH, S.; GRABAR, O. - The Dom of the Rock
59417: NUSH, G.; GOLD, V. - George Bush. Looking forward. An autobiography
64763: NUSSBAUM, M. - Grensgebieden van het recht. Over sociale rechtvaardigheid
40702: NUSSY, L.P. DE E.A. (RED.) - Volume jubilaire Hugo de Vries. 16 fèvr. 1928
3344: NUYENS, E.M.TH.W. - De staatkundige geschiedenis der provincie Limburg vanaf haar ontstaan tot aan haar uiteenvallen in 1839
46393: NUYENS, E.M.TH.W. - Inventaris der archieven van het Provinciaal Bestuur Limburg 1814 - 1913
46399: NUYENS, E.M.TH.W. - Inventaris der archiven van het kapittel van Sint-Servaes te Maastricht
10048: NVVS - Visstandbeheer in het Nederlandse binnenwater
5796: NYANDAT, N.N. - Climate and soils of the south Kiningsop Plateau of Kenya. Their limitations on land use
62755: NYE, T. - Het paard van Sinterklaas
60153: NYNE, A. - Spanisch interiors and furniture
61912: NYS, W. (RED.) - Zilver uit Antwerpen. Argenterie d'Anvers. Silber aus Antwerpen. Silver from Antwerp
62723: NYS, W. - Waas zilver 1700 -1869
61661: NYS, W. - Van Belle Époque tot Art Nouveau. Belgisch Zilver 1868 - 1914
24343: NYSSENUS, GREGORIUS; LANGERBECK, H. - In canticum canticorum
24344: NYSSENUS, GREGORIUS; MUSURILLO, H. - De vita Moysis
16687: OBBEMA, P.F.J. E.A. - Boeken in Nederland. Vijfhonderd jaar schrijven, drukken en uitgeven
41642: OBBES, EV.A. - Capelle aan den IJssel. Op de grens van twee eeuwen
61728: OBER, J. (INL.) - Françoise van den Bosch [1944-1977]
34965: OBERDORFER, E. - Pflanzensoziologische Exkursionsflora
13644: OBERHOLZER, J.P. - Gedenkalbum 1886-1986 van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika in woord en beeld
12377: OBERINK, H. - Oosterbeek... mijn dorp. een uitgave ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan op 17 oktober 2000 van boekhandel Meijer & Siegers
47363: OBERINK, H. - Jits Bakker terug in Renkum
47650: OBERINK, H. - Zestig kunstenaars in de zes dorpen van de gemeente Renkum
40622: OBERMAYR, J.F. E.A. (RED.) - Nederlandse orgelpracht
63409: OBERTHALER, E. E.A. - Bruegel. De hand van de meester
14259: OBREEN, H.T. - Makkum en de westkust van Friesland
35282: OBREJANU, GR. E.A. - Soil science dictionary. English, French, German, Rumanian, Russian
34829: OCHOA, C.M. - The potatoes of South America: Bolivia
15586: OCHSE, J.J. E.A. - Geld- en producten-huishouding, volksvoeding en - gezondheid in Koetowinangoen
2372: OCHSE, J.J. E.A. - Geld- en productenhuishouding, volksvoeding en -gezondheid in Koetoewinangoen
5744: OCHSE, J.J. - Indische vruchten
12982: OCHSE, J.J. - Indische groenten (met inbegrip van aardvruchten en kruiderijen)
17386: OCHTMAN, J.J.A. E.A. - 100 jaar werktuigbouw
32553: OCKERS, B. - Leven in Nederland. Twintig jaar fotografie in opdracht
61876: OCKERSE, W.A. - Ontwerp tot eene algemeene characterkunde
29475: OCKNER, P.; PIÑA, L. - Art deco aluminium Kensington
54831: ODÉ, O.'GAAUW, P.G. VAN DER - Bodembeschermingsgebied De Zuidelijke IJsselvallie. Een archeologische kartering
60146: ODENHAUSEN, H. - Grabkreuze aus Eisen und Stahl
42243: ODUBER, V. - Aruba Carnival
50961: OELE, A. E.A. (RED.) - Bloemen uit de kelder. Negen kunstenaars rond de eeuwwisseling
47789: OELMÜLLER, W. (HRSG.) - Transzendentalphilosophische Normenbegründungen
47790: OELMÜLLER, W. (HRSG.) - Normenbegründung - Normendurchsetzung
47699: D'OENCJ, G.; FEINBERG, F.E. - Jim Dine Prints 1977 - 1985
58093: OERLEMANS, CHR. - Mannen, je sluipmoordenaar heet testosteron
46730: OETKER, R.A. - Het grote tuin- en kookboek
15632: OETTINGEN, B. VON - Die Zucht des edlen Pferdes in Theorie und Praxis
60194: OEVER, K. VAN DEN - Perelierken en ginneginneken
45545: OEVER, N. VAN DEN - Onze toekomst ligt in het verleden. 120 jaar 's Heeren Loo Zorggroep
55945: OFFENBACH - Les contes d'Hoffmann - Hoffmanns Erzählungen - The tales of Hoffmann.. Klavierauszug - Vocal Score, Chant et piano
41227: OFFENBERG, G.A.M. - Gevelstenen in Nederland
39643: OFFERHAUS, J. - Nederlandscg internationaal bewijsrecht
54994: OFFERMANS, J.P.L.G. E.A. (RED.) - Ontgonnen verleden. Opstellen over de geschiedenis van Oostelijk Zuid-Limburg aangeboden aan Louis Augustus
59470: OFFIZER, K. - Diners
33191: OFFRINGA, C, - Van Gildestein naar Uithof. 150 jaar diergeneeskundig onderwijs in Utrecht
7467: OGILVIE-GRANT, W.R. - Guide to the gallery of birds in the Deparment of Zoology, British Museum (Natural History)
7353: OGILVIE, M.A. - Ducks of Britain and Europe
32957: OGRIZEK, D. - Die internationale Gastronomie. Führer durch Küche und Keller aller Länder der Welt
56715: OHANIANS, D.; OHANIANS, O. - Latin dancing
47201: OHASHI, H. - Ginkgoana. Contibutions to the flora of Asia and the Pacific region. No. 1. The Asiatic species of Desmodium and its allied genera (Leguminosae)
35082: OHIRI, F.C. - Contribution to the study of Nigerian medicinal plants
48426: OHLSEN, R. - Oliebollencabaret. Een essay
41918: OHM, AU. - Avantgarde-Mode. Louis XVI bis Art deco aus der Sammlung August Ohm
59132: OIECHOCKI, R. - Die Wildkatze
33190: OIJEN, C.F. VAN; REITSMA, K. - Voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Vlees en vleeskeuring
56779: OIJEN, C.F. VAN - Quantitatief bacteriologisch onderzoek van melk en andere vloeistoffen volgens de methode der kleine plaatculturen
45595: OIRSCHOT, A. VAN / STENDER - Antiek kopen. Klokken en pendules
5583: OIRSCHOT, A. VAN - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant
43190: OIRSCHOT, A. VAN - Encyclopedie van Noord-Brabant
45084: OKAKURA, K. - De eeredienst van de thee. Een Japaneesche samenklank van eenboud en kunstzinnigheid
29550: OKKEMA, J.C. - Delfshaven in oude ansichten. Deel 2
14893: OKKEMAN, J.C. - Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland
44936: OKO, A. - Jan Gerrit Wyers 1888-1973
55539: OKX, P. - Westfriese omloop. Een film over de ziel van een dijk
52256: ÓLAFSDÓTTIR, AU. A. - Vlinders in novemver. Roman
19416: OLBRECHTS, FR. - Ethnologie. Inleiding tot de studie der primitieve beschaving
51353: OLCOTT, H.S. - De Boeddhistsche catechismus
62871: OLCOTT, H.S. - Oude dagboekbladen. De ware geschiedenis der Theosofische Vereeniging. Deel 1
45426: OLDE, M. DE E.A. - The power of metal packaging
52689: OLDE MEIERINK, B. - Geerestein en zijn bewoners. De geschiedenis van Huize Geerestein in Woudenberg
48977: OLDENBROEK, K. (ED.) - Utilisation and conservation of farm animal genetic resources
16375: OLDENBURGER-EBBERS, C.S.; BACKER, A.M.; BLOK, E. - Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur. Deel Zuid. Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
2592: OLDENBURGER-EBBERS, C.S.; BACKER, A.M.; BLOK, E. - Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur. Deel Oost en Midden. Gelderland en Utrecht
16374: OLDENBURGER-EBBERS, C.S.; BACKER, A.M.; BLOK, E. - Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur. Deel Noord. Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland
56276: OLDENHOF, H.J. - In en om de schuilkerkjes van noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands noordwesthoek onder de republiek 1680 - 1795
52194: OLDENHOF, H.J. - In en om de schuilkerkjes van noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands noordwesthoek onder de republiek 1680 - 1795
55698: OLDENZIEL, R.; BOUW, C. (RED.) - Schoon genoeg. Huisvrouwen en huishoudtechnologie in Nederland 1898 - 1998
48104: OLDEWARRIS, H. - H. Th. Wijdeveld. Art deco-ontwerpen op papier. Art Deco design on paper
37580: OLDHAM, CHAS. H. - The cultivation of berried fruits in Great Britain. History, varieties, culture and disseases
12830: OLDHAM, R.D. - A manual of the geology of India, chiefly compiled from the observations of the geological survey
30829: OLECHNOWITZ, K.F. - Der Schiffbau der hansischen Spätzeit. Eine Untersuchung zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Hanse.
50568: OLFF, H. E.A. (ED.) - Herbivores: Between plants and predators
1123: OLINGA, G.L.; STEENBERGEN, W.J.P. - Van schout tot unitchef. 150 jaar gemeentepolitie Wageningen
9608: OLINGA, G. - Wageningse dienders. De historische beschrijving van de Wageningse Politie in de periode van 1843 - 1945
26338: OLITZKY, K.M.; ISAACS, R.H. - A glossary of Jewish life
51221: OLIVER, A.P.H. - The Hamlyn guide to Shells of the world
13901: OLIVER, A.P.H. - Ad Willemen. Naakt+. Tekeningen 1990 - 2007
28339: OLIVER, P. - Shelter, sign & symbol
33868: OLIVER-BEVER, B. - Medicinal plants in Tropical West Africa
63157: OLIVIER, J. - Paris en 1830. Journal publié par André Delattre et Marc Denkinger
57430: HEER OLIVIER - (Niet-alledaagse) fraude
14687: OLLIER, C. - Volcanoes. An introduction
42698: OLLINGER-ZINQUE, G.; LEEN, F. - Paul Delvaux 1897-1994
9093: OLSEN, S. (FW.) - Minneutstilling W.H. Singer Jr. N.A. 1868-1943
64400: OLSEN, L.H. - De dwerg van Normandië
36292: OLST, E.L. VAN - Boerderij Vuurrever
39048: OLST, E.L. VAN - Landelijke bouwkunst Noord-Holland
38720: OLST, E.L. VAN - Landelijke bouwkunst Utrecht
14522: OLST, E.L. VAN - Landelijke bouwkunst Zuid-Holland
39046: OLST, E.L. VAN - Landelijke bouwkunst Friessland
30458: OLST, E. VAN (VW.) - Tiengemeten. Ontwikkeling - Natuurwaarden - Landbouw - Bewoning - Boerderijen
41122: OLSZANSKI, K. - Juliusz Kossak
64842: OLTHETEN, H. - Elio Talamini. Entrepreneur en visionair
15318: OLTHOFF, T. - De paardetrams in noord- en oost Nederland
37562: OLTHOFF, B.H.; MULDER, F. - Handleiding voor zaadteelt op landbouwbedrijven
31980: OLTMANS, ALB. - De gemeente Assen in hare wording en ontwikkeling
54526: OLVING, P.H. - Vraagbaak Citroëb BX. Benzine- en dieselmodellen 1987 - 1993
39646: OLVING, P.H. - Vraagbaak Escort/Orion. Benzine- en dieselmodellen 1980-1986
53956: OLVING, P.J. (RED.) - Autohandboek BMW 320, 320I & 323i. 1990 cm3, 2316 cm3 motoren. Alle zescilindermotoren 1977 - 1985. Sleutelboek voor onderhoud en reparatie
54523: OLVING, P.H. - Vraagbaak voor uw Citroën Visa, Modellenserie 1978-1984
54524: OLVING, P.H. - Vraagbaak Nissan Sunny. Benzine- en dieselmodellen 1991-1992
58924: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak voor uw Citroën Ami - 6. sedan - Break - bestelwagen 1964 - 1967
54517: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak voor uw Simca 1000. 1968 - 1971
54519: OLYSLAGER, P. - Vraagbaakvoor uw Toyota Corolla 1200. Serie 20 en 30. 1971-1977
54521: OLYSLAGER, P. - Vraagbaakvoor uw Toyota Corolla 1200. 1971-1976
54520: OLYSLAGER, P. - Vraagbaakvoor uw British Leyland Mini. 850, 1000, Clubman, 1275 GT. 1970 - 1978
24843: OLYSLAGER, P. - De geschiedenis van de automobiel
54522: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Nissan Micra Benzinemodellen 1992-1994
59559: OMAN, CH.C.; HAMILTION, J. - Stringend insruments comprising violins, violas, violoncellos, double basses, bows and organological books
36591: OMINO, E. - A contribution to the leaf anatomy and taxonomy of Apocynaceae in Africa
31967: OMMEN, R. VAN - Van Heekpad. Een cultuur-historische rondwandeling in De Geldersche Poort
11595: OMMEN, E. VAN; BRINKHOF, W. - Trekvogels van rots tot rots
52197: OMMEN, A. VAN - Sluipvluchten naar Lissabon. Nederlandse vliegers en hun Dakota's
58095: OMMEREN, M. VAN E.A. - Handboek voor een optimistisch leven. Verhalen, gedichten, essays, kunst
40190: ÖNAY, T.S. - Über die Smirgelgesteine Südwest-Anatoliens
48756: ÖNEY, G. - Ceramic tiles in islamac architecture
57770: ONNEKINK, D.; BRUIN, R. DE - De Vrede van Utrecht (1713)
52069: ONNEKINK, J. - Zeven dagen on de 'heksenketel'. Herinneringen van een kind aan de Slag om Arnhem
37741: ONNEN, M.F. - De opleiding van den handwerksman
54353: ONSEM, J.G. VAN - Geschiedenis van de bloementeelt in oostvlaanderen
33514: OOI, P.A.C. - Insects in Malaysian agriculture
39584: OOIJEVAAR, P. - De kust en te keur. Foto-impressie Bergen - Egmond - Schoorl
12824: OOMEN, M.; ABUYS, G. - Welkom in Holland! Indische Nederlanders in kamp Westerbork, 1950-1951
47014: OOMEN, H.; VERWOERD, C. E.A. - Helden als gemeenschap in vroeger eeuwen. van de oudste tijden tot aan de oorlog 1914-1918
49118: OOMIS, A. - Postgeschiedenis van Dessel
23378: OOMS - VINCKERS, C.J. - Voedende akkers. Onze bodemproductie en voedselvoorziening
48331: OONK, G. - Ondernemers in ontwikkeling. Fabrieken en fabrikanten in de Indiase katoenindustrie, 1850 - 1930
3982: OORD, C. J. A. VAN DEN - Twee Eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450 - 1650. Een onderzoek naar de betekenis van Bossche boekdrukkers, uitgevers en librariërs voor het regionale socio-culturele leven
26740: OORDT, FAMILIE VAN - Gedenkboekje der familie
26739: OORDT, FAMILIE VAN - Gedenkboekje der familie
6206: OOREBEEK, E. (RED.) - 75 jaar schaken in Wageningen, 1926-2001
65625: OORT, E.D. VAN (RED) - Capita Zoologica. Verhandelingen op systematisch-zoologisch gebied. Deel 1
65615: OORT, E.D. VAN (RED) - Capita Zoologica. Verhandelingen op systematisch-zoologisch gebied. Zeben van de acht delen. Deel 2 ontbreekt
1893: OORT, E.D. VAN (RED) - Capita Zoologica. Verhandelingen op systematisch-zoologisch gebied
40077: OORT, TH. VAN - Film en het moderne leven in Limburg. Het bioscoopwezen tussen commercie en katholieke cultuurpolitiek (1909-1929).
41841: OORT, F. VAN; KERSTIENS, H. - Verhoogd en gewiekt. De geschiedenis van de Concordiamolen in Ede
65624: OORT, E.D. VAN (RED) - Capita Zoologica. Verhandelingen op systematisch-zoologisch gebied. Deel VII (1936): Slijper, E.J. Die Cetaceen vergleichend-anatomisch und systematisch.
6321: LUGER (INL); OORTHUYS E.A. (FOTO'S) - Nederland zoals de toerist het ziet
38142: OORTWIJN BOTJES, J. E.A. - Ordening en Landbouw
36594: OORTWIJN, M. - Zaanstreek en Waterland. 3e serie van 50 tekeningen
17552: OOST, G. - Anthon van der Horst 1899 - 1965. Leven en werken
1745: OOSTEN SLINGELAND, J.F. (VW) - Om het behoud van kastelen in Gelderland
11351: OOSTEN SLINGELAND, J.F.VAN - Kroniek der vereniging kegelclub te Dieren
41046: OOSTEN-SLINGERLAND, J.F. VAN - Kroniek der Vereniging Kegelclub te Dieren
56555: OOSTEN, M.S. VAN (VW.) - Goorspraken van Drenthre 1583 - 1589
3334: OOSTEN, M.F. VAN - Invloed van de bodemgesteldheid en de waterhuishouding op het agrarische landschap rondom Wouw
16357: OOSTENDORP, H.E. - Heiloo. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen
9762: OOSTENHOF, H. (RED.) - Mooie stukken 1958 - 1998. Hoogtepunten uit de collectie van het Nederland Textielmuseum
20235: OOSTENHOFF, A.A.P. - Boerderijbouw
58629: OOSTERBAAN MARTINUS, W. - Schoonheid, Welzijn, Kwaliteit. Kunstbeleid en verantwoording na 1945
29803: OOSTERBAAN, L. - Huisje bij de boerderij
32207: OOSTERBAAN, F.F. - Veranderingen in de Hollandse kustfauna
30464: OOSTERBAAN, W. - Beschrijving der vlascultuur en vlasindustrie in Nederland
46006: OOSTERHOF, ANT. P. - Steigerwerken. Handleiding tot het samenstellen van steigers, voorkomende in de Burgelijke Bouwkunde
50857: OOSTERHOFF, J. - Bouwtechniek in de Oude Tijd. Een compendium
45331: OOSTERHOLT, G. - Hoogtij benaderd. Verbaal denken over beleven, voelen en diverse vormen van denken
44133: OOSTERHOORN, P.J.; KUIJPER, G.K. (INL.) - Selden tyt sonder stryt. de geschiedenis van een dorpskerk
39629: OOSTERHOUT, P. VAN; SLABBERS, S. - Queekhoven, een buitenplaats aan de Vecht. Inventarisatie en reconstructieplan van de buitenplaats Queekhoven
56207: OOSTERHUIS, H. - Arthur. Koning van een nieuwe wereld
49303: OOSTERLING, J.E. - Het korvet 'Lynx' in Zuid-Amerika, de Filippijnen en Oost-Indië, 1823 - 1825. De Koninklijke Marine als instrument van het 'politiek systema' van koning Willem I
10969: OOSTERLOO, W. - Het Veluwse bekenboekje
10621: OOSTEROM, H.P. VAN - Wat ons in het nieuwe jaar samen bindt
5778: OOSTEROM, A.P. - The geomorphology of Southeast Kenya
38252: OOSTERVELD, H. - Wapserveene doe
9606: OOSTERVELD, M.W.C. (RED.) - Tideman herdenking. 15 december 1977. Marine kazerne te Amsterdam
57130: OOSTERWIJK, B. - Koning van de koopvaart. Anthony van Hoboken (1756-1850)
20251: OOSTERWIJK, B. - Vlucht na victorie. Lodewijk Pincoffs (1827-1911)
41916: OOSTERWIJK, T.H. - Honderd jaar zuivelindustrie in Oosterwolde
26297: OOSTERWIJK, B.; REGT, W. DE - Terug op koers. Drie decennia Koninklijke Nedlloyd
46409: OOSTERWIJK, B. - Rotterdam en de mariniers
46832: OOSTHOEK, A.L. - Roosevelt in Middelburg. The four Freedoms Awards 1982 - 2008
44846: OOSTHOEK, A. (RED.) - De kunst van het handeldrijven. 4 Eeuwen maritieme verbeelding. Art inspired by the sea. 4 centuries of maritime art
64713: OOSTINDIE, H. - Family Farming Futures. Agrarian pathways to multifunctionality: flows of resistance, redisign and risilience
65917: OOSTINGH, C.H. - De fluviatiele afzettingen langs de Maas in België en Frankrijk
6288: OOSTINGH, C,H. - Bijdrage tot de kennis der zuidelijke zwerfsteenen in Nederland en omgeving
25708: OOSTROM, F. VAN (RED.) - Historisch tableau. Geschiedenis opnieuw verbeeld in schoolplaten en essays
17436: OOSTROM, F. VAN - Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300
37903: OOSTROM, M. VAN; AKSE, G. - Verborgen beelden
41217: OOSTROM, F. VAN - Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300 - 1400
1908: OOSTSTROOM, S.J. VAN - A monograph of the genus Evolvulus
44777: OOSTVEEN, S. VAN E.A. (RED.) - De geest van Overijssel. Een spannende verhalentocht
64297: OP DE BEECK, G. - Het beste wat we hebben
5106: OPDAM, P.F.M.; KALKHOVEN, J.T.R.; PHILIPPONA, J. - Verband tussen broedvogelgemeenschappen en begroeiing in een landschap bij Amerongen
26472: OPLAND - Sint Dries en de IJs-Heiligen
55676: OPOLOVNIKOV, A.; OPOLOWNIKOVA, V. - The wooden architecture of Russia. Houses, fortifications, churches
1666: OPPEN, J. VAN; EA - Op de vlucht voor het water. Kroniek van een bange week in Gelderland
47740: OPPENHEIMER, F. - Stanger within. Autobiographical pages
52951: OPPENHEIMER, J.; VITEK, J. - Idol Rock Hudson. The true story of an American film hero
57986: OPPENOORTH, F. (SAM.) - Neerlands Hoop 1968 - 1980. 12 Jaar Bram en Freek
65476: OPPER, TH. - Hadrian. Machtmensch und Mäzen
40591: OPPERHAUS, J. (VW.) - De Verloren Jaren. Persoonlijke visies op De Best Verzorgde Boeken 1971 tot en met 1985
1785: OPPERMANN, O. - Kölnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts bearbeited und herausgegeben von dr. W. Jappe Alberts und dr. F. Ketner
31613: OPPEWAL, T.; BOORSMA, P. - Spiegel van de Friese poëzie van de zeventiende eeuw tot heden
44253: OPPEWAL, T. E.A. - Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur
63397: OPRISAN, I. - Troite Românesti. O tipologie
63089: OPSTALL, M.E. VAN - De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azië 1607 - 1612
61196: OPSTELTEN, G.E. (INL.) - Brieven van Mr. A.C.W. Staring
50897: OPTATUS, P. - De spiritualiteit van de Capucijnen in de Nederlanden
54076: OPZEELAND, E. VAN - Koningen van de bokssport. De geschiedenis van de zwaargewichttitel. Deel 1. John Sullivan - Joe Louis. Deel 2. Joe Lewis - Mohammed Ali
52668: ORAM, J. - Reluctant star/ The Mel Gibson story
29570: ORANJE, P.J. - Grundlagen, Anwendungen, Eigenschaften von Gasentladunglampfen
53650: ORANJE, H. (SAM.) - Latijn. Taal en cultuur van de Romeinen. Studieboek behorende bij de Teleaccursus
32825: ORANJE, P.J. - Principes, eigenschappen, toepassingen van gasontladingslampen
22747: ORBONS, A.R. - Amstenrade. Een adelijk woonhuis in Zuid-Limburg
56733: ORCHARD, K. - César Domela. Retrospektieve naar aanleiding van de schenking van Lie Tugayé en Anne Dutter
55001: OREMUS, J.M.S. - Sittardse voogdgedingen (1569-1589)
10364: OREMUS, F.T.M. - Tijdschriften en controlled circulation
41025: ORENZ, S. (SAM.) - De rode vlam. Kampvuur voor jeugd-leiders
8983: ORIANS, G.H. - Some adaptions of Marsh-nesting blackbirds
42975: ORLOPP, E.U.; BREUNINGER, M. - Alles über den VW-Bus. Wohnmobile - Reisemobile - Freizeitmobile - Modelle - Daten - Technik - Zubehör - Bausätze - Ausrüstung
21828: ORLOVIUS, H. - Schwert am Himmel. Fünf Jahre deutsche Luftwaffe
36052: ORMEL, W.; DIJK, H. VAN - Kasteel Wittem. De grote schuur van de kasteelhoeve
52548: ORMELING, F.J. - Biografie van de bosatlas
38753: ORMELING, F.J.; KRAAK, M.J. - Kartografie. Visualisatie van ruimtelijke gegevens
54341: ORMELING, F.J. - The Timor pronlem. A geographical interpretation of an underdeveloped island
4163: ORMELING, F.J.; KRAAK, M.J. - Kartografie. Ontwerp, produktie en gebruik van kaarten
53698: ORMISTON, R. - Vincent van Gogh. Zijn leven, zijn kunst, zijn brieven
47327: ORMISTON, R.; ROBINSON, M. - Art nouveau. Posters, illustrations & fine art from the glamorous Din de Siiècle
34607: ORNDUFF, R. - A biosystematic survey of the goldfield genus Lasthenia (Compositae: Helenieae)
27163: ORNIG, J.R. - My last chance to be a boy. Theodore Roosevelt's South American Expedition of 1913-1914
54438: ORNSTEIN-VAN SLOOTEN, E. E.A. - Het Rembrandthuis. De prenten, tekeningen en schilderijen
58208: ORPHÉE - Hymnes & Discours sacrés
32546: ORR-VAHALL, CHR. (FW.) - An American in Europe. The photography collection of Baroness Jeane van Oppenheim from the Norton Museum of Art
6998: ORREY, L. - Opera. De fascinerende geschiedenis van het muziektheater
55297: ORTEGA Y GASSET, J. - De opstand der horden
50940: ORTIZ, A.D. E.A. - Resplendence of the Spanish monarchy. Renaissance tapestries and armor from the Patrimonio Nacional
53596: ORTLIEB, R. - Die Sperber
27314: ORTLIEB, R. - Die Sperber
34704: ORTMANN, E. - Zinnfiguren einst und jetzt
31115: ORTT, F. - De superkosmos. Filosofie van het occultisme en het spiritisme
55433: ORTWIN RAVE, P. - Gärten der Barockzeit. Von der Pracht und Lust des Gartenlebens
56301: ORWELL, G. - Nineteen eighty-four
33272: OS, H. VAN; SCHEIJEN, S. - Ilja Repin. Het geheim van Rusland.
55210: OS, H. VAN - Zien is genoeg
5745: OS, H. VAN - Job Hansen
10423: OS, H.W. VAN - Wobbe Alkema en de Groninger schilderkunst
11770: OS, H.W. VAN - H.N. Werkman
51707: OS, H. VAN - Beeldenstorm in Huis Bergh
44462: OS, H. VAN - De Weg naar de Hemel. Reliekverering in de Middeleeuwen
46221: OS, J. VAN; TALSMA, A. - Boldershof 75. Instelling voor welzijnszorg ten behoeve van geestelijk gehandicapte mensen
25099: OS, H.W. VAN - Vecchietta and the sacristy of the Siena Hospital Church. A study in Renaissance Religious Symbolism
1138: OS, J.F. VAN - Langs Nederlandse orgels. Overijssel, Gelderland
48041: OS, H. VAN - Gebed in schoonheid. Schatten van privé-devotie in Europa 1300 - 1500
47351: OS, D. VAN (VZ.) - Nederlandse Pharmacopee
25061: OS, H. VAN - Gebed in schoonheid. Schatten van privé-devotie in Europa 1300 - 1500
24978: OS, H. VAN E.A. - De ontdekking van Nederland. Vier eeuwen landschap verbeeld door Hollandse meesters
5278: OS, F.H.L. VAN; E.A. - Geneeskrachtige planten. In de kruidentuin van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem
31838: OS, J. VAN - hart voor de zaak. Levensechte verhalen van Heidemijers
42433: OS, H. VAN - Der Traum von Italien
52236: OS, H. VAN (VW.) - Marc Mulders. nevel / mist. Schilderijen / paintings
35723: OSBORNE, CH. (ED.) - I have a dream. The story of martin Luther King in text and pictures
59024: OSBORNE, R. - Indonesia's secret war. The guerilla struggle in Irian Jaya
64828: OSBORNE, J.F. (PF.) - A handbook for sisal planters
47729: OSBORNE, J. - A better class of person. An autobiography 1929 - 1956
53447: OSCH, H. VAN - Jonkheer D.J. de Geer. De teloorgang van een minister-president
58789: OSHO - Nirvana: the last nightmare. Learning to trust in life. Zen parables as a medium to teach relaxation
31673: OSIANDER, J.F. - Volksarznenmittel und einfache, nichtpharmazeutische Heilmittel gegen krankheiten des Menschen.
33286: OSINGA, A. - Het fokken van het Friese paard
20517: OSINGA, D. (VW.) - De 16-jarige Piet van der Hem aquarelleert in Friesland
41163: OSKAR, P. (PF.) - The letters of Marsilio Ficino. Volume I
58019: OSLECK, E.R.; HUSTINGS, F. - Rode lijst van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten in Nederland, waaraan toegevoegd Lijst van internationaal belangrijke soorten in Nederland / Red data and important birds in The Netherlands
1139: OSNABRUGGE, M. VAN - Memorabilia 1840-1965. 125 geschiedenis der Gereformeerde Kerk te Zutphen
8395: OSS, W. VAN - Batik. Sukma Jawa. De ziel van Java. The soul of Java
62102: OSS, L. VAN; HEK, J. VAN ;T - Ondertussen in de organisatie
59217: OSSELEN - VAN DELDEN, B.E. VAN; HILDEBRANDT, M. - Bobo. Geschiedenis van een aap
32969: OSSENDOWSKI, F. - Unter dem Gluthauch der Wüste. Quer durch Algerien und Tunis
35388: OSSES, D. E.A. (RED.) - Helden. Von der Sehnsucht nach den Besonderen
59213: OSTAIJEN, P. VAN - Paul van Ostaijen. Verzameld werk. Poëzie
4512: OSTEEN, PH. - Bears around the world
23005: OSTERHOLT, A.B. - Breitner en zijn foto's
64005: OSTERWOLD, T. - Pop Art
47374: OSTRANDER, S.; SCHROEDER, L. - Astrologische geboortenregeling
26606: OTERLEEK, W. BARON VAN - Rampstukken. De geschiedenis van de bij Nederlandse vliegtuigongelukken geheel of gedeeltelijk verloren gegane postzendingen
11769: OTERO, R. - Forever Picasso. An intimate look at his last years
12353: OTT, L. - Van horen naar zien. Een halve eeuw Rotterdamse grammofoongeschiedenis
50375: OTT, R. - Artists for nature in Alaska's Copper River Delta
7183: OTT, L. - Van luchtkasteel tot koopmansburcht
12669: OTT DE VRIES, J.J. - Untersuchungen über die Fleischbildung des Saugkalbes
51129: OTTBURG, F.G.W.A.; JONKERS, D.A. - Vissen en amfibieën in het beheergebied Eemland van Vereniging Natuurmonumenten
30519: OTTEMA, N. - Geschiedenis van de uurwerkmakerskunst in Friesland
10456: OTTEMA, N. - De praktijk van het porcelein verzamelen
12835: OTTEMA, J.G. - Het meer Flevo en de Middenzee, of blikken op de wartaal van Jhr. Mr. M. de Haan Hettema in zijn geschrift: 'over de oudere geschiedenis van Friesland, met betrekking tot haren vroegeren en tegenwoordigen waterstaat'
1142: OTTEN, D. - Boerderijnamen in Heerde
42192: OTTEN, M. - Kijk daar... een kudde schapen! De geschiedenis van het Veluwse Heideschap, de schaapskooien, de herders en hun honden
1146: OTTEN, D. - Landschap en plaatsnamen van de Veluwezoom
1148: OTTEN, D. - Landschap en plaatsnamen van de West-Veluwe
5163: OTTEN, M.J.C.; SCHEPEL, C. - Getekende stads- en dorpsgezichten uit de Topografische Altlas Gelderland. Veluwezoom, Nijmegen en omgeving, Rivierengebied
49119: OTTEN, J.M.; KOEKKOEK, J. E.A. - Kleine handelsvaart 1895 - 1995 / 1945 - 1954
44430: OTTEN, MARCLE (VERT.) - Edda. De liederen uit de Codex Regius en verwante manuscripten
1151: OTTEN, D. - Het plaatsnamenboek van de Veluwe
1144: OTTEN, D. - Landschap en plaatsnamen van de Noordwest-Veluwe
55169: OTTEN, D. - Oude namen in Oldebroek
41467: OTTEN, H. - Klimaat in beweging
1772: OTTEN, D. - Ontstaan en betekenis van de weg- en straatnamen in Heerde
55511: OTTEN, D. - Geschiedenis van de familienamen in Heerde
39109: OTTEN, H. E.A. - Winters van toen. Echte winters in de vorige eeuw
40039: OTTENHEYM, K. E.A. - Tilman van Gameren 1632 - 1706. Een Nederlandse architect aan het hof in Polen
10725: OTTENS, E. - Ik moet naar een kleinere woning omzien, want mijn gezin wordt te groot. 125 jaar sociale woningbouw in Amsterdam
62127: OTTER, R.C. - Het relationele homeopatische woordenboek. Neg-Eng / Eng-Ned. Mind rubrieken - General rubrieken
3439: OTTERBACH, F. - Schöne Musikinstrumente
65691: OTTERSPEER, W. - De mislukkingskunstenaar. Willem Frederik Hermans. Biografie, deel I (1921-1952)
19728: OTTERSPEER, W. - Bolland. Een biografie
64036: OTTERSPEER, W. - Het bolwerk van de vrijheid. De Leidse universiteit in heden en verleden
54665: OTTEVANGER, A. - Stanley Spencer. Schilderkunst tussen hemel en aarde
39053: OTTEVANGERS, F. - De sociaal-economische structuur van Haarlem en omgeving
30267: OTTEVANGERS, F. - De sociaal-economische structuur van Haarlem en omgeving
28146: OTTO, J.M. - Aan de Voet van de Piramide. Overheidsinstellingen en Plattelandsontwikkeling in Egypte: een Onderzoek aan de Basis
29132: OTTO, AU. - Zur Geschichte der ältesten Haustiere
49799: OTTO, R. - Schaal : 1 : Ei
50396: OTTO, J.S.G. (HRSG) - J. C. Nelkenbrechers allgemeines Taschenbuch der Mu¨nz-, Maass- und Gewichtskunde fu¨r Banquiers und Kaufleute
51201: OTTOMEYER, H. E.A. - Biedermeier. The invention of simplicity
60128: OTTOSPEER, W. - Edele wijze lieve bijzondere. Een bondige geschiedenis van de Leide universiteit
3589: OTZEN, D. E.A. - Current plant ecological research in the Netherlands
63339: OUAKNIN, M. - Symbols of Judaism
28271: OUD, J.J.P. - Architecturalia voor bouwheren en architecten
12642: OUD, P.J. - Honderd jaren. Een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland
26632: OUD, J.J.P. - Het Hofplein-plan van dr. Berlage
62056: OUD, P.J. - Houdt Koers!
42626: OUD, J.J.P. - Hollandse architectuur
55678: OUD, H. - J.J.P. Oud. Architect 1890 - 1963. Feiten en herinneringen gerangschikt
44667: OUDEHEUSDEN, P. VAN (ESSAY) - Arie van Heest. Visible absence
64499: OUDEMANS, C.A.J.A. - Prodromus Florae Batavae. Vol II - pars III
56014: OUDEMANS, C.A.J.A. - Leerboek der plantkunde. eerste deel
64498: OUDEMANS, C.A.J.A. - Prodromus Florae Batavae. Vol II - pars IV
15319: OUDEMANS, J.TH. - De Nederlandsche insecten
1154: OUDEMANS, TH.C. - Feiten en belevenissen uit de periode 1914-1964
1657: OUDEMANS, TH. C. - De Garderense weg
37893: OUDEMANS, C.A.J.A. - Afbeeldingen en beschrijvingen der voornaamste handelsplanten
48317: OUDEMANS, J.A.C. - De Sleutels van de Sont. Het aandeel van de Republiek in den Deensch - Zweedschen oorlog van 1644 - 1645
8127: OUDEMANS, C.A.J.A. (RED) - Neerland's Plantentuin. Afbeeldingen en beschrijvingen van sierplaten voor tuin en kamer
1160: OUDEMANS, TH.C. - Schetsen rond Schovenhorst
34408: OUDEMANS, C.A.J.A. - Verklaring van de beteekenis der Geslachtsnamen van de Phanerogamen en vaatcryptogamen, behoorende tot de flora van Nederland
23478: OUDEMANS, C.A.J.A. - Révision des champignons tant supérieurs qu'inférieurs trouvés jusqu'à ce jour dans Les Pays-Bas
58318: OUDEN, A. DEN - Onopvallend langs de grens. Een ongekende ontdekkingsreis
23722: OUDEN, A. DEN - Een hoekstaal van de maatschappij. Constructiewerkplaatsen in Nederland van 1840 tot heden (1994
14236: OUDEN, J.H.B. DEN - De onaanraakbaren van Konkunad. Een onderzoek naar de veranderingen in de sociale positie van Scheduled Castes in een dorp van het district Coimbatore, India
11339: OUDHEUSDEN, P. VAN; VERHEY, H. - De Mensch Deelder, waarin opgenomen: J.A. Deelder: teksten 1962-1985
3796: OUDHEUSDEN, J.L.G. VAN; VERBOOM, J.A.M. - Herstel- en Vernieuwingsbeweging in het bevrijde zuiden. Eindhoven, 's Hertogenbosch en Waalwijk 1944-1945
3188: OUDHEUSDEN, J.A.F.M. VAN - De Sint Jan van 's Hertogenbosch
3180: OUDIN, J. - Manuel d'archéologie religieuse, civile et miltaire
33456: OUDSTEN, A.M. (SAM.) - Het Botanisch Kabinet. Herbaria, houtverzamelingen, aquarellen & boeken uit vier eeuwen
7242: OULAHAN, R. - Reptiles & Amphibians
11309: OUSCHANS-DENTZ, FRED. - De kolonisatie van de Portugeesch-Joodsche natie in Suriname en de geschiedenis van de Joden Savanne
29124: OUTER, R.W. DEN,. E.A. - Determination keys for important West-European woods and tropical commercial timbers
65015: D'OUTREIN, J. - Korte schets der godlyke waarheden
64997: OUWEHAND, W.A. (VW.) - Eerstejaarsgids 1940. Studie-inlichtingen voor de Universiteit van Amsterdam
59525: OUWEHAND, C. (INL.) - Surimono uit het bezit van leden van de Vereniging voor Japanse grafiek en kleinkunst
36326: OUWEKERK, B. - Asjemenou. 45 jaar STER. Televisiereclame in Nederland
54602: OUWENEEL, G. - Vogelvrij en 70 andere vlerkenstreken
57499: OUWENEEL, G. - Vlerkenstreken. Verhalen over mensen en vogels
10716: OUWENEEL, A. (SAM.) - Campesinos. Kleine boeren in Latijns-Amerika, vanaf 1520
13967: OUWERKERK, K.H. - Dordrecht. Leven en werken in de oudste stad van Holland
57087: OVEN-VAN DOORN, M.C. VAN - Allermerkwaardigste avonturen van de aardige aapjes van admiraal Adianus Apekolio
44400: OVERBEEK, M. - Nederlands industrieel erfgoed in beeld
35054: OVERBEEK, R. - Blauwestad. Fotoboek
55131: OVERBEEKE, E. - Chopin/ De man en zijn muziek
49014: OVERDIJK, G.A. - Wie goed zing, bidt dubbel. 90 jaar RK Zangkoor Soli Deo Gloria Tiel
1164: OVEREEM, B.; LEENKNEGT, R. - Kom d'r in, de koffie is bruun. Langs oude Veluwse hoeven
1163: OVEREEM, B.; LEENKNEGT, R. - Jan, d'r is volk op de deel. Langs oude Veluwse hoeven
38321: OVEREEM, A.J.A. - A section through the Dalformation. A contribution to the geology of Dalsland, S.W. Sweden
21180: OVERHUES, B.E.H. - Die Wehrmacht. Herausgegeben vom Oberkommando der Wehrmacht. 3. Jahrg.
2022: OVERKLEEFT, D. - Voorst. Een dorp, maar meer nog een gemeente
25653: OVERMAN, R. - Een welkom academisch gezelschap, Geschiedenis van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging 1889-2007
53907: OVERMEER, J.M. - Voor de jeugd. 30 Leuke plaatjes van Riet Raaphorst met versjes
9548: OVERSTEEGEN, J.J. - Mattheus Gansneb Tengnagel. Alle werken, waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel zijn toegeschreven
46640: OVERVOORDE, J.C. - Gemeente-archief Leiden. Archieven van de gilden
38361: OVERWIJN, J.F. - Onze huis- en grafteekens zijn 10.000 jaar oud. Wat zeggen ze ons?
44601: OVERY, P. (ESSAY) - Rasheed Araeen.
62248: OVID - Publius Ovidius Naso. Brief aus der Verbannung
26114: OVIDIUS; - Metamorphosen
58475: OVIDIUS NASO, P. - The art of love
62367: OVIDIUS NASO, P. - Metamorphosen. Büch I-III
62582: OVIDIUS - Ars amatoria. Liebeskunst
62584: OVIDIUS - Ovid: Heroides. Briefe der Heroinen
62583: OVIDIUS - Ovid: Amores. Liebesgedichte
62525: OVIDIUS NASO, P. - Metamorphosen
59822: OVIDIUS; VALENTYN, A. (VERT.) - Alle werken van P. Ovidius Naso. Eerste dee. BehelsendePrincesse-brieven, Minne-digten, Vrij-konst, Minne baat, Blanketsel en Nooten-boom
62355: OVIDIUS NASO, P. - Metamorphosen. Büch I-III
62354: OVIDIUS NASO, P. - Die Fasten
62421: OVIDIUS NASO, P. - Amores / Liebesgedichte
62559: OVIDIUS - Ovid: Briefe aus der Verbannung. Tristia - Epistulae ex ponto
62422: OVIDIUS NASO, P. - Amores / Liebesgedichte
62279: OVIDIUS - Tristia. Ballingschapsgedichten
50824: OVINK, G.W. - Schoonheid - toeleg of toegift?
13211: OVINK, G.W. - Bij tien tekeningen van S.H. de Roos
65902: OVINK-SOER, M. - De familie Mummelgraag
26467: OWEN, S. - Rijst. Rijkdom in recepten
60552: OWEN, A. - The selection of enchantment. British occultism and the culture of the modern
12561: OWUSU, H. - Indiaanse symbolen
26164: OWUSU, H. - Indiaanse symbolen
13814: OXENAAR, R.W.D. (VW) - Sculpture. Sculptures in the Rijksmuseum Kröller-Müller
7575: OXENAAR, R.W.D. - Rijksmuseum Kröller-Müller Otterlo
27813: OXENAAR, R. (VW) - Honderd tekeningen uit het Museum of Modern Art, New York
11278: OXENAAR, R. (VW) - J.Th. Toorop. De jaren van 1885 tot 1910
1166: OXENAAR R.W.D.; E.A. - Kröller Müller. Honderd jaar bouwen en verzamelen
1763: OXENAAR, R.W.D. (VW) - Kröller-Müller Museum. Nederlandse Musea (1)
25289: OXENAAR, R.W.D. (VW) - Kröller-Müller Museum. Dutch Musea (I)
23227: OXNARD, CH. - The order of man. A biomathematical anatomy of the primates
64017: OXOBY, G.P. - Woordenboek milieukunde & Milieutechniek. Nederlands - Engerls / English - Dutch - Dictionary of environmental science & Technology
56793: OYE, P. VAN - Untersuchungen über die Chaeto-Gnathen des Javameeres
45112: OYEN, L.P.A.; LEMMENS, R.H.M.J. (ED.) - Prota. Precursor
34634: OYEN, L.P.A.; LEMMENS, R.H.M.J. - Prota. Précurseur
7697: OYEN JR., G.J. VAN - De Binnenlandse Strijdkrachten. De strijd op het Nederlands grondgebied tijdens Wereldoorlog II
58742: OZENDA, P. - Die Vegetation der Alpen im europäischen Gebirgsraum
39306: OZENDA, P.; LANDOLT, E. - Zur Vegetation der Westalpen
16157: OZINGA, M.D. - De Monumenten van Curaçao in woord en beeld
16772: OZINGA, J. - De economische ontwikkeling der wester-afdeeling van Borneo en bevolkingsrubbercultuur
19973: OZINGA, M.D. - Oost-Groningen
64724: OZINGA, M.D. - De gotische kerkelijke bouwkunst
52009: PAALTJENS, PIET - Snikken en grimlachjes. Academische poëzie
49397: PAALTJENS, P. - Snikken en grimlachjes. Poëzie uit den studententijd van Piet Paaltjens. met portret
12446: PAAP, W. - Muziekleven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen
58217: PAARDT, R. VAN DER - Het lied van Orpheus. De antieke hellevaart in de moderne literatuur
2782: PAASMAN, B.; VLIST, H. VAN DER - Dit stroeve land. Bloemlezing van poëzie over de Veluwe
46289: PAASSEN, C.J. VAN (VW.) - Feestboek van 'sarepta' en 'Meer en Bosch' 1882 - 1922
9406: PAASSEN, CHR. VAN - De Haarlemmermeer. Plattelandsproblemen in de Randstad Holland
49775: PAASSEN, D. VAN; PASSENIER, A. (RED.) - Op zoek naar vrouwen in ketterij en sekte. Een bronnenonderzoek
57358: PACHAI, B. (ED.) - Livingstone. Man of Africa. Memorial essays 1873 - 1973
61090: PACK, G. - Jewelry making by the lost wax process
24637: PACKER, W.; COOPER, D. - The art of Vogue. Covers 1909 - 1940
55110: PACKER, W.; COOPER, D. - The art of Vogue. Covers 1909 - 1940
11998: PADDENBURGH, L. VAN; MEENE, J.G.C. VAN DE - Spoorwegstations in Nederland. Van Outshoorn tot Schelling en Van Ravesteyn
59352: PADFIELD, P. - Hess. The führers disciple
16435: PADOVER, S.K. - De brieven van Karl Marx
6362: PADUA, L.S. DE; BUNYAPRAPHATSARA; LEMMENS, R.H.M.J. - Prosea 12 (1) Medicinal and poisonous plants 1
11864: PAERELS, J.J. - De rijst
9871: PAËRL, H. - Heerekrintjes. Over Jan Klaassen en katrijn en hun buitenlandse soortgenoten
26970: PAFFRATH, C. - Macht und Eigentum. Die enteignungen 1945-1949 im Prozeß der deutschen Wiedervereinigung
24440: PAGANI, M. (VW.) - Civitates orbis terrarum. Steden van de wereld. Europa - Amerika
24441: PAGANI, M. (VW.) - Civitates orbis terrarum. Steden van de wereld. Europa - Afrika - Azië
52245: PAGÉ, S. (PF.) - Rothko
47294: PAGÉ, S. (A.P.) - Meret Oppenheim 15 octobre - 10 décemvre 1984
6560: PAGE, M. - Kiss Me Goodnight, Sergeant Major. The songs and ballads of World War II
37415: PAGE, M. - Pioenen. Gids voor liefhebbers en vakmensen
63793: PAGEL-THEISEN, V. - Diamanten-Fibel. Handbuch der Diamanten-Graduierung. Qualitätsbeurteilung von Farbem Reinheit, Schliff und Gewicht
59067: PAGELS, J. - Charaktertanz.. Grundlagen und Methodik
62257: PAHE, D.L. (ANN.) - Lyrica Graeca selecta
21415: PAHL, D. - Annapolis. The United States Naval Academy
46675: PAIJMANS, TH. (ED.) - Blend Special Andy Warhol
54685: PAKENKAM, TH. - The remarkable boabab
33496: PAKENKAM, TH. - Meetings with remarable trees
54766: PALAHNIUK, CHUK - Rant
9727: PALGRAVE, K.C. - Trees of Southern Africa
35069: PALGRAVE, K.C. - Trees of Southern Africa
48323: PALIN, M. - Het nieuwe Europa van Michael Palin
50274: PALIN, M. - Himalaya
64592: PALIN, M. - Michael Palin's Hemingway adventure
50273: PALIN, M. - Sahara
48320: PALING, K.M. - Galgemaal voor Pruisen. De mestvaalt van de geschiedenis
41926: PALIWAL, G.S. (ED.) - The vegetational wealth of the Himalayas
47086: PALLOTTINO, M. - The meaning od archeology
62366: PALM, L.C. (RED.) - Alle de brieven van Antoni van Leeuwenhoek. Deel XI
47210: PALM, J.H. VANDER - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813
53791: PALM, M. - Standvastige monumenten. Europese kastelen en forten vanuit de lucht
62365: PALM, L.C. (RED.) - Alle de brieven van Antoni van Leeuwenhoek. Deel X.
58125: PALM, J. - De gewone man. Een kleine mensheidgeschiedenis
18035: PALM, C.H.M. - Vaartuigen en visvangst van Anjar Lor, Bantam, West-Java
45674: PALM, F. VAN DER (VW.) - Ieder zijn Domela
49552: PALM, G.J. - Vaasseb in oude ansichten
42159: PALM, E. VAN DER - Jan Frearks van der Bij 80 jaar
17679: PALMBOOM, F. - Doel en vermaak in het Konstruktivisme. 8 projekten voor woning- en stedebouw. OSA, Sovjet-Unie 1926-1930
33662: PALMER, E.; PITMAN, N. - Trees of South Africa
52801: PALMER, M. - Wood Allen. An illustrated biography
51626: PALMER, A. - The decline and fall of the Otoman empire
54034: PALMER, R. - Folklore of Warwickshire
41246: PAMA, C. - Het wapen der Nederlanden
26840: PAMA-BROUWER, F. - Heraldiek. Oorsprong, ontwikkeling en het tekenen van wapens
51109: PAMELEN-HAGENAARS, J. VAN - Duchesse. 20 klantklospatronen
8806: PANDAY, KK. - Fodder trees and tree fodder in Nepal
52456: PANDE, G.H.; ZIENKIEWICZ, O.C. - Soils under cyclic and transient loading
64111: PANDELAERS, R. E.A. - Legaat Pierre Lunden. Catalogus
53687: PANERO CUEVAS, E.J. - La restauración del Retablo de la Catedral Vieja de Salamanca
32730: PANHUIJS, VAN; LAAN, A. VAN DER - Mededeeling van het belangrijke dat met opzigt tot de runderpest in 1867 in de provincie Friesland is voorgevallen
44436: PANHUYSEN, P. - Number Made Visible. The story of the magic square of 8 by Benjamin Franklin
49765: PANHUYSEN, A.S.M. - De St. Servaaskerk te Maastricht. Facet van de bouwgeschiedenis
63980: PANIKKAR, R. - Het zwijgen van Boeddha. Inleiding tot het religieus atheïsme
39329: PANKHURST, A. - Planten van naam
38841: PANMAN, M.; POSSEL, J. - Architectuur en stedebouw in Groningen 1850-1940
8783: PANMAN, J. - Gids Wereldtentoonstelling Brussel '58
14973: PANNEKOEK JR., G.H. - De verluchtiging van het boek
54089: PANNEKOEK, G.J.; SCHIPPER, J.J. - Ontwerpen, aanleggen en beplanten van tuinen. Deel 2. Ontwerpen - toegepaste belantingsleer - uitvoering - onderhoud
38525: PANNEKOEK, A.C. - Oosterbeek in tekeningen en gedichten
41685: PANOFSKY, E. - Renaissance and renascences in Western art
62206: PANORMITA, A.; WOLFF-UNTEREICHEN, FR. (HRSG) - Hermaphroditus. Lateinisch nach der Ausgabe von C. Fr. Forberg (Coburg 1824), nebst einer deutschen metrischen übersetzung und der deutschen übersetzung der apophoreta. Mit einem sexualwissenschaftlichen Kommentar von Alfred Kind (1908) (Reprint)
5675: PANOV, V.; FEIFER, G. - Valery Panov, een danser
58609: PANZER, M. - De dingen zoals ze zijn. 50 Jaar fotojournalistiek in context
64518: PANZILLO, M.A. DI E.A. - Maurice Denis (1870- 1943)
59459: PAO, BASIL - Handen. Een reis om de wereld
42821: PAOLI, U.E. - Rome. Its people, life and customs
31390: PAOLUCCI, A. - Het ontluiken van de renaissancekunst. De deuren van de Doopkapel te Florence
62644: PAPA, II, J.; BARRÈRE, D.B. - Fragments of Hawaiian history
24368: PAPADAKIS, A.; WATSON, H. - New Classicism. Omnibus Volume
26038: PAPADAKIS, A. E.A. (ED.) - Foster associates. Recent works
14690: PAPADAKIS, J. - Soils of the world
46852: PAPADAKIS, A,C. (ED.) - Malevich, An Art & Deign Profile
30068: PAPADAKIS, A. - Architectuur van nu
48961: PAPASOLOMONTOS, A. (PF.) - Quality declared seed. Technical guidelines for standards and procedures
59422: PAPER, L.J. - Empire. William Paley and the making of CBS
55911: PAPI, L. (INT.) - Marino Marini. Comune di Pistoia
37914: PAPING, R. - Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770-1860
59069: PAPO, J.W. - Kees Marcelis. Interior design
6550: PAPOESEK, D.A. (VZ) - Geschiedenis van het Amsterdams studentenleven 1932-1962. Gedenkboek in opdracht van den Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium tgv het 350-jarig bestaan der Universiteit van Amsterdam
12269: PAPOUSEK, D.A. - The peasant potters of los pueblos. Stimulus situation and adaptive processes in the Mazahua region in central Mexico
55747: PAQUET, M. - Corneille of de sensualiteit van het gevoel
62670: RIS-PAQUOT - Dictionnaire des Orfèvres. Français et étrangers. Poinçoins, Symboles, Signes figuratifs, Marques et Monogrammes
51215: PARANAVITANA, K.D. - An inventory of Sri Lanka maps in the general state archives in The Netherlands
15071: PARGA, L.V. DE E.A. - Los Beatos
45554: PARHAM, W.T. - Island Volcano. White i/Island, or Whakaari, New Zealnd
14592: PARIDAANS, A.F. - 75 jaar varkensfokkerij in stamboekverband. Invloed van de stamboekorganisatie op de kwaliteitsverbetering van het varkens in (Zuid)Nederland
37116: PARIGGER, F.H. - Aanschouwelijkheidsdrang als factor bij de beteekenisontwikkeling der Latijnse praepositie
53138: PARIS, M. (ED.) - The first world war and popular cinema. 1914 to the present
24173: PARIS, R.-M. - Camille Claudel 1864 - 1943
52225: PARISOT, CHR. - Modigliani
26519: PARKER, S. - De complete gids over dinosauriërs
43368: PARKER, J.H. - Classic dictionary of architecture. A concise glossary of terms used in Grecian, Roman, Italian nd Gothic architecture
60897: PARKER, W.W. - Henry Stevens of Vermont. American rare book dealer in London, 1845-1886
53499: PARKER, H. - Anatomie van een soldaat
4592: PARKER, T.J.; HASWELL, W.A. - A text-book of zoology
33440: PARKER, K.F. - An illustrated guide to Arizona weeds
34142: PARKER, R.N. - Forest flora for the Punjab with Hazara and Delhi
62471: PARKINSON, B. E.A. - Tropical landshells of the world
9248: PARKS, D. - A potter's guide to raw glazing and oil firing
28593: PARKYN, N. - Megaconstructies. De beroemdste bouwwerken van de 20ste en 21ste eeuw
28753: PARLASCA, K.; SEEMANN, H. - Augenblicke. Mumienporträts und ägyptische Grabkunst aus römischer Zeit.
23696: PARMENTIER, J. - Thee van overzee. Maritieme en handelsrelaties tussen Vlaanderen en China tijdens de 18de eeuw
30275: PARODI, L.R. - Ensayo fitogeográficco sobre el Partido de Pergamino. Estudio de la pradera pampeana en el norte de la Pronvia de Buenos Aires
4394: PARODIZ, J.J. - Darwin in the new world
55402: PARQUI, J. (INL.) - Verhalen over taal. 150 Jaar Van Dale
57574: PARRA, A. - Murcia Mediterránea. Una invitación al viaje
64021: PARRAMÓN, J.M. - Landschapschilderen
65602: PARRIS, L.; FLEMING-WILLIAMS, I. - Constable
33676: PARRIS, B.S. E.A. - The plants of Mount Kinabalu I. Ferns and fern allies
49760: PARRISH, M.E. - Anxious decades. America in prosperity and depression, 1920-1941
44447: PARRY, EU. - Shooting off my mouth. Spitting into the mirror. Lisette Model. A narrative autobiography
26619: PARRY-CROOKE, CH. (ED.) - Contemporary British artists
64397: PARS, H.; LANGEVELD, R. - Op Hout-rust geen zegen. Opkomst en ondergang van Holland Sport
8970: PARSLOW, J. - Breeding birds of Britain and Ireland. A historical survey
30582: PARTRIDGE, M. - Early agricultural machinery
65254: PARVILLE, H. DE - La Nature. Revue des sciences et leurs applications aux arts et à l'industrie. Année 26. Deuxième semestre
65159: PARVILLE, H. DE - La Nature. Revue des sciences et leurs applications aux arts et à l'industrie. Année 32. Premier semestre
65169: PARVILLE, H. DE - La Nature. Revue des sciences et leurs applications aux arts et à l'industrie. Année 31. Premier semestre
65253: PARVILLE, H. DE - La Nature. Revue des sciences et leurs applications aux arts et à l'industrie. Année 27. Deuxième semestre
65158: PARVILLE, H. DE - La Nature. Revue des sciences et leurs applications aux arts et à l'industrie. Année 31. Deuxième semestre
65252: PARVILLE, H. DE - La Nature. Revue des sciences et leurs applications aux arts et à l'industrie. Année 25. Premier semestre
20242: PARYS, J. VAN - Masereel. Een biografie
46836: PAS, H. VAN DER; SNEP, J. - Bourgondisch 's-Hertogenbosch. Zien - proeven - ontmoeten
60489: PAS, J. DE - Historical dictionary of taoism
45978: PASCHAL, H.; DOUGHERTY, L.J. - Defying gravity. Contemporary art and flight
43626: PASCHER, A.; SCHÖNFELDT, H. VON - Die Süsswasserflora Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Heft 10. Bacilllariales (Diatomeae)
26747: PASCOAES, T. DE - Hiëronymus. De dichter der vriendschap
44333: PERSBUREAU PASMAMN - Een zee van rivieren
47698: PASSERON, R. - Surrealisme
65388: PASSERON, R.; CONTE, R. - Het 'Zien Zeggen' van Jean-Clarence Lambert. Naar aanleiding van de tentoonstelling Jean-Clarence Lambert, ontmoetingen met Cobra
49116: PASSONI, F. E.A. - Dali. Nella terza dimensione
36371: PASSOS, J.M. DA SILVA - O Bilhete Postal Illustrado E a Historia Urbana de Lisboa / The illustrated postcard and the urban history of Lisbon
61540: PASTEUR, I.D. - Beknopte natuurlijke historie der zoogende dieren. Eerste deel
66010: PASTEUR, L. - Die in der Atmosphäre vorhandenen organisirten Körperchen. Prüfuyng der Lehre von der Urzeugung
36673: PASTOOR, M.J.C. - Rijksmonumenten in de gemeente Bedum
28077: PASTOR Y LOPEZ, P. - Memoria geognostico-agricola sobre la Provincia de Asturias
26267: PATAKY-BRESTYANSZKY, I. - Margit Kovács. Die Keramikerin
52983: PATALAS, E. - Andy Warhol und seine Filme. Eine dokumentation
25086: PATALEVA, K. - Die Bulgarische Ikone
54140: PATCH, B. - Dertig jaar met Shaw
16881: PATER, B.C. DE; HOEKVELD, G.A.; GINKEL, J.A. VAN - Nederland in delen. Een regionale geografie
64643: PATER, P.C. DE; SCHOENMAKER, B. - Grote Atlas van Nederland 1930-1950 / Comprehensive Atlas of the Netherlands 1930-1950
49720: PATER CONCORDIUS; COPPENS, M. - De Sint-Petruskerk van Oirschot en haat koorgestoelte
44679: PATER, B. DE - Een tempel der kaarten. Negentig jaar geografiebeoefening aan de Universiteit Utrecht
37240: PATER, J.C.H. DE - Het 's-Gravenhaagsch Christelijk Gymansium 1908 - 1958. Gedenkboek van het 50-jarig bestaan
3618: PATHUIS, A. - Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
37726: PATIJN, C.L. - De geschiedenis der Japansche penetratie in Mantsjoerije als volkenrechtelijk probleem
64059: PATIST, J.A. - Massagetherapie
61938: PATTERSON, R. - Reptiles of Southern Africa
31060: PATTEUW, V. E.A. (RED.) - Fresh facts. De beste gebouwen van jonge architecten in Nederland. The Best Buildings by Young Architects in the Netherlands.
41397: PATTISON, I.R. E.A. - A bibliography of Vernacular architecture. Volume IV, 1990-1994
44647: PATURI, F.R. - Schnurfiguren aus aller Welt
4973: PATZAK, A.; RECHINGER, K.H. - Plantaginaceae
27309: PÄTZOLD, R. - Die Feldlerche. Alauda arvensis L.
27333: PÄTZOLD, R. - Die Lerchen der Welt. Alauditae
27341: PÄTZOLD, R. - Heidelerche und Haubelerche. Lullala arbora (L.) und Galerida cristata (L.)
65039: PAUL, J. - Titan, of De edele jongeling in strijd, met de menschen, het lot en het leven. Tweede deel
55454: PAUL, T. - Tiffany
31544: PAUL, A.; REES, Y. - The garden design book
49464: PAULCKE, W. - Steinzeikunst und Moderne Kunst. Ein Vergleich
46774: PAULIAN, R. - Les Coléoptères. Formes - moeurs - role
51023: PAULIS, L. - Pour connaître la dentelle
23215: PAULUS, J.; GRAAF, S. DE; STIBBEM D.G. E.A. - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië
64890: PAUSTOVSKI, K. - Boek der omzwervingen
50156: PAUWELS, H. (RED.) - Rik Wouters (1882-1916)
14882: PAVESE, G. - Vlaggenproject / The flag project
62372: PAVORD, A. - Namen noemen. Over het scheppen van orde in het plantenrijk
62626: PAVORD, T.; PAVORD, M. - Handboek paardenziekten in woord en beeld
65282: PAVORD, A. - The naming of names. The search for order in the world of plants
58907: PAX, F.; ARNDT, W. (HRSG) - Die Rohstoffe des Tierreichs. 5. Lieferung. Häute und Membraan; Pelze
58908: PAX, F.; ARNDT, W. (HRSG) - Die Rohstoffe des Tierreichs. 6. Lieferung. Pelze (Schluß); Volgelbälge und Federn
58909: PAX, F.; ARNDT, W. (HRSG) - Die Rohstoffe des Tierreichs. 7. Lieferung. Volgelbälge und Federn
58910: PAX, F.; ARNDT, W. (HRSG) - Die Rohstoffe des Tierreichs. 8. Lieferung. Volgelbälge und Federn; Fasserstoffe
58911: PAX, F.; ARNDT, W. (HRSG) - Die Rohstoffe des Tierreichs. 9. Lieferung. Fasserstoffe
58912: PAX, F.; ARNDT, W. (HRSG) - Die Rohstoffe des Tierreichs. 10. Lieferung. Fasserstoffe
58913: PAX, F.; ARNDT, W. (HRSG) - Die Rohstoffe des Tierreichs. 11. Lieferung. Fasserstoffe (Schluß)
35238: PAX, F.; ARNDT, W. (HRSG) - Die Rohstoffe des Tierreichs
36621: PAYENS, J.P.D.W. - A monograph of the genus Barringtonia (Lecythidaceae)
27756: PAYNE, R.B. - Behavior, Mimetic Songs and Song Dialects, and Relationships of the Parasitic Indigobirds (Vidua) of Africa
56139: PEABODY, R. - Alice Relux. New stories of Alice, Lewis, and Wonderland
58031: PEACOCK, C. - Richard Parkes Bonington
65899: PEACOCK, J. - Het Tibetaanse boek van leven en dood
21155: PEACOCK, L. - Naval firepower
56202: PEAKE, S.; ELDRED, A. (COMP.) - Mervyn Peake. The man and his art
51774: PEARCE, D.W. - Build your own aviary. A birdkeeper's guide to design and construction
51172: PEARCE, F. - De laatste generatie. Hoe de natuur wraak neemt voor het broeikaseffect
61415: PEARCE, J.C. - Het magische kind. De natuur in onze kinderen
24797: PEARS, CH. - Mr. Punch's new book for children
27239: PEARSALL, W.H. - Mountains and moorlands
35900: PEARSALL, D.; SALTER, E. - Landscapes and seasons of the medieval world
38812: PEARSON, S. - Vernacular Architecture. Vol. 32
7251: PEARSON, T.G. (ED.) - Birds of America
37923: PEARSON, M. (ED.) - Flitting the flakes. The diary of J. Badenach, a stonehaven farmer 1789 - 1797
38091: PEARSON, E.O.; DARLING, M. - the insect pests of cotton in tropical Africa
63140: PEARSON SMITH, H. - Farm machinery and equipment
38811: PEARSON. S. (ED.) - Vernacular Architecture. Vol. 31
38815: PEARSON, S. - Vernacular Architecture. Vol. 35
38814: PEARSON, S. - Vernacular Architecture. Vol. 34
38816: PEARSON, S.; HUTTON, B. - Vernacular Architecture. Vol. 36
38813: PEARSON. S. (ED.) - Vernacular Architecture. Vol. 33
47030: PEATTIE, D.C. - Flora of the Indiana dunes. A handbook of the flowering plants and ferns of the lake Michigan coast of Indiana and the Calumet district
25479: PÉCROT, A. E.A. - L'altération des roches et la formation des sols au Kivu
31811: PEDERSEN, B.M. (ED.) - Graphis Packaging 5. An international survey of package design
55415: PEDLEY, J.G. - Griekse kunst en archeologie
15343: PEDRETTI, B. - Opere postume progettate in vita. Metallwerkstatt Bauhaus anni '20/anni '90
33230: PEDRETTI, C. - Leonardo's horses. Studies of horses and other Animals by Leonardo da Vinci from the Royal Library at Windsor Castle
49007: PEDROLLI, B. - Landscape - Our Home / Lebensraum Landschaft. Essays on the Culture of the European landscape as a task
1180: PEELEN, TH.; VLIET, A.L.J. VAN - Zwevend naar de dood. Arnhem 1944
1178: PEELEN, G.J. - 't Begon onder melkenstijd
42401: PEELEN, TH.; VLIET, A.L.J. VAN - Zwevend naar de dood. Arnhem 1944
6961: PEEREBOOM, J.J. - Ik ben niets veranderd. Journalen
61117: PEEREBOOM VOLLER, P.H. - Beknopte geschiedenis van het kasteel te Breda en van de K.M.A.
61198: PEEREBOOM, F. E.A. (RED.) - Van scheurmakers, onruststokers en geheime opruijers. De afscheiding in Overijssel
38086: PEESCH, R. - The ornament in European folk art
39175: PEET, A. VAN DER; WIT, A. DE - Schepen van gewelt. Acht keer Zeven Provinciën
65110: PEET, P. - Paul Peet. Pastel, Landschappen, Figuur Studies. Tragiek en schoonhed van grienden en uiterwaarden
54984: PEETERS, J. (RED.) - Kampershoek en Rosveld. Van agrarisch gebied naar bedrijvenpark
44305: PEETERS, M. E.A. - Johan Lennarts 1932-1991. Een impressionist van het menselijk tekort
6624: PEETERS, K.C. - Eigen aard. Grepen uit de Vlaamse folklore
14111: PEETERS, F.; VENTE, M.A. - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw
29443: PEETERS, C. - De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch
24200: PEETERS, H. E.A. (RED.) - Vijf eeuwen gezinsleven. Liefde, huwelijk en opvoeding in Nederland
59121: PEETERS, R.; SCHILDERS, E. - Katholiek Tilburg in beeld
46644: PEETERS, P.A.H.M. - Hoensbroek
52013: PEETERS, J.K. (BEW.) - Klein misboek. Een inleiding tot het Roomsch missaal
3168: PEGLER, D.N. E.A. - Flore Illustrée des champignons d'Afrique centrale. Facicule 1 - 8/9
48998: PEGTEL, A. - Neelie. Brave meisjes schrijven zelden gerschiedenis
44173: PÉGUY, CH. - Die Welt von Chartres
58247: PÉGUY, CH. - Oeuvres poétiques complètes
55263: PÉGUY, CH. - Charles Péquy. Oeuvres poétiques complètes
52631: PEINKOFER, K.; TANNIGEL, F. - Handbuch des Schlagzeugs. Praxis und Technik
61150: PEINTINGER, F.X. - Drachenkralle und Rattenschwanz. Das Tier in der ostasiatischen Kunst
24413: PEIRS, G. - Baksteenarchitectuur in Europa
25539: PEL, J.M.G. VAN DER - Scheepsmodellen in Nederlandse kerken
15996: PEL, J.A. - Economische bedrijvigheid in transitie. Boxtel in de negentiende eeuw
14920: PELGRIMS, L.; TIEGHEM, E. VAN (SAM) - Naar en in het landschap in de Belgische kunst van het begin van de 19de eeuw tot heden
53282: PELISSIER, R. - La Chine. Le troisième géant. Quatre volumes
61964: PELLANDERS, M. E.A. - De wonderjaren
64899: PELLANT, CHR. - Rocks, minerals & fossils of the world
57993: PELLAPRAT, H.-P. - L'Art culinaire moderne. La bonne table française et étrangère
30995: PELLAPRAT, H.-P. - De fijne keuken. Internationale recepten met Franse snufjes
50172: PELLISONE, A.; EMANUEL, V. - Die Pfeife. Kulturgeschichte und Typologie für Pfeifenraucher und Pfeifensammler
8616: PELS, C. - Papierfabricage
51806: PELS, C. - Papierfabricage
62829: PELSERS, L. E.A. (SAM.) - Kröller-Müller Museum. Nederlandse editie
3077: PELZERS, E. - Natuurbeschermer, Jager, Bosbouwer. W.H. de Beaufort (1881-1976)
30299: PEMSEL, H. - Atlas of the naval warfare. An atlas and chronology of conflict at sea from earliest times to the present day.
44294: PENAAT, W. E.A. (RED.) - Nederlandsche ambachts- en nijverheidskunst. Jaarboek 1919
25633: PENCK, A.R. - Concept conceptruimte
10903: PENDERS, J.M.A. - Boeren bouwen aan de toekomst
52658: PENDREIGH, B. - Mel Gibson and his movies
44572: PENEV, L. E.A. - Ecology of the City of Sofia. Species and communities in an urban environment
34680: PENKALA, M. - European porcelain. A handbook for the collector
10455: PENKALA, M. - European Pottery . 5000 marks on maiolica faience and stoneware
60761: PENLINGTON, W.A.G. - Science of dairying. A text-book for the use of senondary and technical schools
45723: PENNARTZ, P. - Een zeer lichte ruiter
48467: PENNEY, D.W. E.A. - African masterworks in the Detroit Insitute of Arts
15314: PENNINCK, N.; GOUT, M. - Sacrale Geometrie. Verborgen lijnen in de bouwkunst
37737: PENNING, C.P.J. - Onderzoek der bevolking van de Over-Veluwe
53335: PENNING, J.H. - Voor en achter het voetlicht
59435: PENNING, L. - De kolonist van Zuid-West-Afrika. Een verhaal uit de Afrikaanse Concentratie-Kampen tijdens den Engelsch-Zuid-Afrikaanschen Oorlog van1899-1902
11067: PENNING, J.PH. - Voor en achter het voetlicht
44341: PENNING, J. - De vezelstoffen der textielindustrie. Hunne winning- en herkenningsmethoden, benevens in 't kort hunne bewerkingen
64642: PENNINK, M. (ED.) - The four seasons in Holland. A chinese impression
45735: PENNINK, J.A. - Het boek der elekrische wonderen
50296: PENNY, N. - Piranesi
29280: PENROSE, R. (INL.) - Henry Moore
27004: PEPPEL, JB. VAN DE - Met camera en kijker. Natuurfotografie
63670: PEPPIAT, M. - In Gicometti's studio
28391: PEPPINK, H.J.; MARÉE, P. - 100.000 kilometer. Van wielen en wegen
21148: PERCY, A. - Dakota at war
24776: PERDECK, A.C. - The isolating value of specific song patterns in two sibling species of grasshoppers. (Chortippus brunneus Thunb. and C. Biguttulus L.)
32195: PEREBOOM, F.; STALKNECHT, H.A. - Herman Willem Daendels 1762 - 1818. Een gulhartig Geldersman, even zo vif als buspoeder
50298: PÉREZ CASTRO, P. - Chryselephantines
63322: PEREZ-HIGUERA, T. - La Nativité. Dans l'art médiéval
59530: PERK, J. - Jacques Perk. Leven en werken. Vier delen
27587: PERK, J. - Jacques Perk. Brieven en dokumenten
27589: PERK, J. - Jacques Perk. Verzamelde gedichten
63381: PERKINS, H.; WEST, M. (ED.) - One sun one moon. Aboriginal art in Australia
12548: PERKINS, J.M. E.A. - An atlas of environmental and ruminant population characteristics of Java. A multivariate analysis approach
43487: PERKINS, J. - Shape shifting. Shamanic techniques for global and personal transformation
4753: PERKS, W.A.G. - De Utrechtse brandweer en het brand weren in Utrecht
35112: PERL, PH. - Varens
50019: PERMANYER, L.. - Bercelona. A modernista landscape
46745: PERMANYER, L.. - Antoni Gaudí
49282: PERMANYER, LL. - Josep Puig. Cadafalch
63137: PERNEEL, PH. - Zeventig jaar in de Hoeksche Waard. De Rijks Hogere Burgerschool - Rijksscholengemeenschap te Oud-Beijerland 1918 - 1988
62232: PERNICE, E. - Gefässe und Geräte aus Bronze
63396: PERNOUD, R. - Visages de femmes au moyen age
31384: PERNOUD, R. - De vrouw in de middeleeuwen. Haar polituieke en sociale betekenis
53621: PEROT, PH. - Werken aan de schrijn. Veranderingen van het vrouwelijk lichaasm
54671: PÉROUSE DE MONTCLOS, J.M - Kastelen langs de Loire
22276: PERRETT, B. - German Light panzers 1932-42
22260: PERRETT, B. - The Panzerkampfwagen IV
22262: PERRETT, B. - The Tiger Tanks
21738: PERRETT, B. - The valentine in North Africa 1942-43
22263: PERRETT, B. - The PzKpfw V Panther
21845: PERRETT, B. - Canopy of war. Jungle warfare, from the earliest days of forest fighting to the battlefields of Vietnam
21324: PERRETT, B. - Through mud and blood. Infantry / Tank operations in World War II
66117: PERRIER, R. - La faune de la France illustrée IX. Mollusques. Bryozoaires, brachiopodes, mollusques, protocordés (amphioxus, tuniciers) / Rémy Perrier
42738: PERRIN, R.W.E. - Wisconsin architecture. A catalog of buildings represented in the Library of Congress, with illustrations from measured drawings
39492: PERRING, F. (ED.) - The flora of a changing britain
10454: PERRON, E. DU - De bewijzen uit het pak van Sjaalman. Nieuwe documenten betreffende de Havelaarzaak en Lebak
12575: PERROT, PH. - Werken aan de schijn. Veranderingen van het vrouwelijk lichaam in de achttiende en negentiende eeuw
33430: PERROT, E; PARISM R. - Les plantes médicinales
9786: PERROT, F. - Franse kerkramen. Vitraux de France
62676: PERROTTET, O. - De nieuwe I Ching. Het oeroude chinese orakel op ptachtige kaarten
58008: PERRY-LEHMANN, M. - One hundred works on paper from the collection of The Israel Museum, Jerusalem
57749: PERRY, J. - Ons fatsoen als natie. Victor de Stuers 1843 - 1936
9388: PERRY, J. - De voorman. Een biografie van Willem Hubert Vliegen
32522: PERRY, G. - New York in the sixties.
65781: PERRY. L.S. - Chinese snuff bottles
58336: PERRY, M. - Elizabeth I. The word of a prince. A life from contemporary documents
29997: PERRY, G. - Paula Modersohn-Becker. Leven en werk
59242: PERRY, R. - The world of the giant panda
48073: PERSICO, J.E. - Franklin & Lucy. President Roosevelt, Mrs. Rutherford, and the other remakable women in his life
61400: PERSIJN, W. - De reis van goudvleugeltje en nachtegaaltje
34553: PERSLEY, G.J. - Replanting the tree of life. Towrds an international agenda for coconut palm research
60566: PERSMAN, J.R.; ZONJEE, J.J. - Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken
9893: PERSON, A. (ANL.) - Bildmässige Leica-Photos durch Tontrennung nach dem Person-Verfahren. Eine Anleitung
50732: PERUZZI, G. - Bohr. Van kwantumsprong tot 'big science'
30570: PESCH, F.J. VAN - Beknopte handleiding tot de kennis van den Nederlandschen Landbouw
36643: PESCH, D. (VW) - Lehm in Fachwerkbau
34069: PETCH, C.P.; SWANN, E.L. - Flora of Norfolk
40182: PETER, A. - Praktische Anleitung zur Fabrikation und Behandlung des Emmentalerkäses
42861: PETERMANN, A. - Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesamtgebiete der Geographie. 23. Band, 1877
42859: PETERMANN, A. - Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesamtgebiete der Geographie. 20. Band, 1874
42858: PETERMANN, A. - Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesamtgebiete der Geographie. 19. Band, 1873
42857: PETERMANN, A.; BEHM, E. - Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesamtgebiete der Geographie. 26. Band, 1890
42856: PETERMANN, A. - Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesamtgebiete der Geographie. 17. Band, 1871
42855: PETERMANN, A. - Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesamtgebiete der Geographie. 18. Band, 1872
42854: PETERMANN, A. - Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesamtgebiete der Geographie. 21. Band, 1875
42862: PETERMANN, A. - Inhaltsverzeichniss von Petermann's 'Geographischen Mittheilungen' 1865-1874
42853: PETERMANN, A. - Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesamtgebiete der Geographie. 16. Band, 1870
42860: PETERMANN, A. - Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesamtgebiete der Geographie. 22. Band, 1876
3162: PETERMANN, A. - Dr. A. Petermann's Mittheilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt. 30. Band, 1884
57925: PETERS, R. - Noorderzon. een droomreis naar de Lofoten
9665: PETERS, J. E.A. - Bevijdingsfeest. Handboekje Nationale Viering Bevrijdingsdag
24698: PETERS, J.M. - Het beeld. Bouwstenen voor een algemene iconologie
5398: PETERS, C. - Gelderland bevrijd
1186: PETERS, PH. (VW) - Beelden op de berg 4
1185: PETERS, M.E. - Lichtblauw op de Veluwe
35569: PETERS, W.; PASVOL, G. - Atlas of tropical medicine and parasitology
15146: PETERS, H.A. (HERAUSG.) - Die Sammlung Kahnweiler. Von Gris, Braque, Léger und Klee bis Picasso
41594: PETERS, P.F.J. - Het nieuwe gezicht van de oostelijke Langstraat
36480: PETERS, H. E.A. - Honthem. Een historisch fotoboek
65799: PETERS, J.H. - Hoogtepunten van romaanse glasschilderkunst
27959: PETERS, C.H. - Overzicht der boerenplaatsenbouw in Nederland
20564: PETERSEN, J.W. VAN - Des landmeters trots. Oude kaarten van het gebied achter Rijn en IJssel
57637: PETERSEN, A. (SAM.) - Lucebert in het Stedelijk. Catalogus van alle schilderijen, tekeningen, gouaches, acquarellen en prenten in de verzameling
39699: PETERSEN, V. - Gamle roser i nye haver
17800: PETERSEN, C. - Zur Lage der Absatzverhältnisse für die deutschen Molkerei-Erzeugniss
12454: PETERSEN, C.G.JOH. - On the larval and postlarval stages of some Pleuronectidae (Zeugopterus, Arnoglossus, Solea)
58509: PETERSEN, J.W. VAN - Zojuist verschenen. Vier eeuwen boek en krant in Doesburg
62598: PETERSEN, E. - Schreibers kleiner Atlas Zimmerpflanzen. Zimmerblumen
3656: PETERSEN, J.W. VAN; HARENBERG, J. - Warnsveld. Historische wandeling door het dorp en zijn buitengebieden
1192: PETERSEN, J.W. VAN - De waterplaag. Dijkdoorbraken en overstromingen achter Rijn en IJssel
5041: PETERSON, B. - Thymeleaeceae
33931: PETERSON, B. - Flora of tropical East Africa. Thymelaeceae
56803: PETHICK E. (INT.) - Amateur. Wendelien van Oldenborgh
57885: PÉTILLON, W. - Bedtijd. 365 vertellingen voor kinderen voor zij slapen gaan
17924: PETIT, L. - Duivenkweek en duivensport. Lessen uit 50 jaar ervaring met postduiven
8118: PETIT, L. - De duif van dag tot dag
13440: PETIT, L.D. DE (INL.) - Siameesche bouwkunst
29750: PETIT, J. - Sur le Chemin de Devoir. Notes biographiques sur S.A.R. le Grand-Duc Héritier Jean de Luxembourg et sa Famille.
36072: PETIT, K.L.; WARIE, R. - Hoevenbouw
28928: PETREJUS, E.W. - Ships of all ages: a set of sixteen marine drawings by E.W. Petrejus. Series A 1 - 16
9319: PETREJUS, E.W. - Oude zeilschepen en hun modellen. Binnenschepen, jachten, vissersschepen
36800: PETREJUS, E.W. - Oude zeilschepen en hun modellen. Binnenschepen, jachten, vissersschepen
53615: PETRI, C. DE - Het gouden rozenkruis
62893: PETRI, F.; JAPPE ALBERTS, W. - Geheimsame Probleme Deutsch-Niederländischer Landes- und Volksforschung
16938: PETRI, K. - Das Schriftwerk des Landwirts. Anleitung zur Abfassung seiner schriftlichen Arbeiten im Beruf und bürgerlichen Leben
64402: PETRIE, F. - Decorative patterns of the ancient world for craftsman
43077: PETRONIUS - Satyricon
16860: PETROSKI, H. - Messer Gabel Reissverschluss. Die Evolution der Gebrauchsgegenstände
51729: PETSOPOULOS, X. - Kilims. Masterpieces from Turkey
53129: PETTIGREW, T. - Trevor Howard. A personal biography
58514: PETZOLD, J. - Schach. Eine Kulturgeschichte
27519: PETZSCH, H. - Der Hamster
27346: PETZSCH, H. - Der hamster
14562: PEVSNER, N. - Geschiedenis van de bouwkunst in Europa
54432: PEVSNER, N. E.A. - Lexikon der Weltarchitekture
55554: PEZARRO, D. - Mijn heer en liefste hartje. De brieven van Margaretha Turnor (1613 - 1700)
35823: PFANNSCHMIDT, E.-E. - Wasserspiele. Brunnen, Quellen und Fontänen
8042: PFANNSCHMIDT, E.E. - Hedendaags kant. Moderne toepassingen van traditioneel naald- en kloskant
61194: PFEFFERKORN, K. - Novalis. A Romantic's theory of language and poetry
7622: PFEIFER, F.A. - Handboek voor het hotel-café-restaurant
51256: PFEIFFER, I.; HOLLEIN, M. - James Ensor
65515: PFEIFFER, B.B. - Frank Lloyd Wright
63758: PFEIFFER, H.W. - The sistine Chapel. A new vision
30914: PFEIFFER, J.W.G. - Plantenharen
63787: PFEIFFER, B.B.; GÖSSEL, P. - Frank Lloyd Wright 1867 - 1959. Bouwen voor de democratie

Next 1000 books from Antiquariaat De Beschte[an error occurred while processing this directive]

9/14