Antiquariaat Tanchelmus
Van Vaerenberghstraat 53, B-2600, Berchem, Belgium. Tel. +32 (0)3/281.79.42            Email: info@tanchelmus.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
007718: - Antwerpen's Oudheidkundige kring, XVe jaarboek, 1939
010495: - Gezelle Kroniek nr 6 oktober 1970
007472: - Revue Du Monde Catholique, théologie, philosophie, histoire, littérature, sciences, beaux-arts, Cinquième Année, Tome Seizième
021477: - Journal de l'armée Belge, receuil d'art, d'histoire et de sciences militaires, Tome septième
016271: - Rubens nu: een begrip of een produkt ? Catalogus Tentoonstelling I.C.C. Internationaal Cultureel Centrum 7 mei - 19 juni 1977
016269: - E. Kuppel Catalogus Tentoonstelling I.C.C. Internationaal Cultureel Centrum 13 november / 12 december 1976
014417: - l'Art Flamand & Hollandais revue mensuelle illustrée deuxieme année tome troisieme Janvier - Juin 1905
021478: - Journal de l'armée Belge, receuil d'art, d'histoire et de sciences militaires, Tome huitième
016268: - Raf Verjans Catalogus tentoonstelling I.C.C. Internationaal Cultureel Centrum 15 januari tot en met 13 februari 1977
016265: - Muntadas Catalogus Tentoonstelling I.C.C. Internationaal Cultureel Centrum 13 november / 12 december 1976
021479: - Journal de l'armée Belge, receuil d'art, d'histoire et de sciences militaires, Tome neuvième
016264: - E. Kuppel Catalogus Tentoonstelling I.C.C. Internationaal Cultureel Centrum 13 november / 12 december 1976
016263: - E. Kuppel Catalogus Tentoonstelling I.C.C. Internationaal Cultureel Centrum 13 november / 12 december 1976
016261: - Ramon Bilboa schilderijen Catalogus Tentoonstelling I.C.C. Internationaal Cultureel Centrum 26 februari - 27 maart i 1977
011634: - Lier vroeger en nu Maandblad voor plaatselijke kunst en geschiedenis 1927 - 1930 volledige uitgave
016240: - Jaarboeken van het Felix Timmermans-Genootschap , inhoudsopgaven 1 - 47
015293: - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, jaargang 44, 2000-2001
016205: - Gegroet O Lier (Jaarboek 1992 van het Felix Timmermans-Genootschap) Nr 20
006392: - Biekorf jaargang 1896
017915: - Dynastie en cultuur in Belgie? (Dutch Edition)
016099: - De geschiedenis van het 92 Bataljon Logistiek 1951 - 2001
009388: - Archaeologia Belgica 256 Varia V
007406: - Tijdschrift Streven Jaargang XVII (1950) - Deel 2
013019: - Pierre e?ternelle du Nil au Rhin: Carrie`res et pre?fabrication
011696: - De Merksplasse MIssionarissen
010471: - Bzzlletin 17e jaargang : nr 158 september 1988 - nr 167 juni 1989 10 nummers
010470: - Bzzlletin 16e jaargang : nr 148 september 1987 - nr 157 juni 1988 10 nummers
014839: - Soil Survey of Richmond County, Virginia
014838: - Soil Survey of City of Suffolk, Virginia
015198: - Theologiae, Cursus Completus, Tomus Sextus
021597: - Journal Militaire officiel, Tome vingt-huitième
021596: - Journal Militaire officiel, Tome vingt-septième
004838: - Landsbokasafn Islands Arbok 1953 - 1954 10 - 11. Ar
004260: - Handelingen VII 1953 Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij Voor Taal En Letterkunde en Geschiedenis
004261: - Handelingen VIII 1954 Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij Voor Taal En Letterkunde en Geschiedenis
023104: - Mortselse Heemkundige kring jaarboek 2004
023105: - Mortselse Heemkundige kring jaarboek 2004
012026: - Honderd schatten uit de koninklijke bibliotheek van België
012028: - Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk handelingen nieuwe reeks deel XLII 1975
012029: - Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk handelingen nieuwe reeks deel XLIII 1976
012030: - Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk handelingen nieuwe reeks deel XLIV 1977
007417: - Tijdschrift Streven Jaargang XXIII (1956) - Deel 1
010029: - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de naam Société d'émulation te Brugge driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen deel C van de verzameling jaar 1962 4 afleveringen
014724: - Annales Monegasques revue d'histoire de Monaco numero 23
013861: - Revue Belge d'archéologie et d'histoire de l'art, Tome X: 1940 - Fascicule 1 - 4
010454: - Bzzlletin 7e jaargang nr 61 december 1978
004073: - De Leiegouw 1986
012289: - QUADRUM : Revue internationale d'art moderne - Rivista internationale d'arte moderna - International magazine of modern art - Internationale Zeitschrift für moderne Kunst . No. 20
009340: - Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk Handelingen nieuwe reeks deel XXXII 1961 - 62
012086: - Nationale Maatschappij voor de Huisvesting - jaarverslag 1975
015001: - Soil Survey of Seneca Nation of Indians, New York
013032: - Dessins du XVIIe et XVIIIe Siècles. La Collection Van Herck
007297: - Revue Générale - 1887 - Tome XLVI
014968: - Soil Survey of Kittson County, Minnesota
014969: - Soil Survey of Clay County, Minnesota
013033: - Jean-Marie GAspar (1861-1931) & Eoaurd Straus (1885-1968)
013034: - George GRARD hulde hommage
013040: - Oskar Kokoschka: Museum voor Schone Kunsten, Gent, 17.09.87-08.11.87, Salle Saint-Georges, Lie`ge, 14.11.87-31.12.87 (Dutch Edition)
021445: - ONZE KUNST voorzetting van de Vlaamsche School Deel XI, 6e jaargang , eerste halfjaar ( januari - juni 1907 )
022209: - Bijdragen tot de Geschiedenis 61e jaargang 1978, vroeger: Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogsdom Brabant sinds 1902
022210: - Bijdragen tot de Geschiedenis 55e jaargang 1972, vroeger: Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogsdom Brabant sinds 1902
022211: - Bijdragen tot de Geschiedenis 56e jaargang 1973, vroeger: Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogsdom Brabant sinds 1902
022214: - Bijdragen tot de Geschiedenis 64e jaargang 1981, vroeger: Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogsdom Brabant sinds 1902
022215: - Bijdragen tot de Geschiedenis 65e jaargang 1982, vroeger: Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogsdom Brabant sinds 1902
022216: - Bijdragen tot de Geschiedenis 66e jaargang 1983, vroeger: Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogsdom Brabant sinds 1902
022217: - Bijdragen tot de Geschiedenis 67e jaargang 1984, vroeger: Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogsdom Brabant sinds 1902
022218: - Bijdragen tot de Geschiedenis 68e jaargang 1985, De brabantse Stad zevende colloquium, Brussel 13-15 september 1984, vroeger: Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogsdom Brabant sinds 1902
022219: - Bijdragen tot de Geschiedenis 69e jaargang 1986, vroeger: Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogsdom Brabant sinds 1902
022220: - Bijdragen tot de Geschiedenis 71e jaargang 1988, vroeger: Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogsdom Brabant sinds 1902
011982: - 500 jaar grote Raad 1473 - 1973 tentoonstelling van Karel de Stoute tot Keizer Karel
009248: - Oudheid en Kunst tijdschrift van den Geschied- en oudheidkundigen kring voor Brecht en omstreken jaargang 3 aflevering II 1907
004952: - Jaarboekvan De geschied- En Heemkundige Kring De Gaverbeke 1985 13de Jaarboek
006397: - Biekorf jaargang 1901
013707: - Revue Du Monde Catholique, Receuil politique, scientifique, historique et littéraires, Dixième Année, Tome Trente-et-unième
015336: - Hyakunin Isshu
010941: - Arca lovaniensis 22 vrienden stedelijk museum Leuven, jaarboek 1992
002626: - Revue Catholique, Receuil Religieux, Philosophique, Scientifique, Historique et Litteraire, Sixième Serie, Troisième Volume, Année 1860 , Tome XVIII De Toute La Collection
014970: - Soil Survey of Stanley County, South Dakota
024210: - Zaanlandsch jaarboekje voor het Schrikkeljaar 1852
021304: - Joris Minne
004783: - Histoire abrégée des Provinces-Unies des Païs-Bas, Où l'on voit leurs progrés, leurs conquêtes, leur Gouvernement et celui de leurs Compagnies en Orient et en Occident.
005529: - Cliches 30
005523: - Cliches 23
005528: - Cliches 29
005527: - Cliches 27
002791: - Le lynx. Dimanche 19 fevrier. Numero 50. Annee 1832
013047: - Chefs d'oeuvre de la sculpture 288 planches complet
008055: - Het Bisschoppelijk Paleis te Antwerpen
003382: - Madame Du Barry
013073: - Walthère Damery 1614- 1678
007418: - Tijdschrift Streven Jaargang XXIII (1956) - Deel 2
013080: - Hubertus Goltzius en Brugge 1583 - 1983
013083: - Museu Nacional de Arte Antiga Lissabon, Kunst- und Ausstellunshalle de Bundesrpublik Deutschland
013084: - Azulejos, Europalia 91 Portugal
005917: - Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 76e boekdeel 1972 2 delen
013087: - AXA Art, Corporate Collecting Today
014523: - Belgisch tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, driemaandelijkse uitgave XXV - 1956 , 1 - 2 - 3 - 4
004926: - Annales De La société Royale d'Archeologie De Bruxelles Tôme Quarante Septiéme
005786: - Eigen Schoon en de Brabander jaargang XXXVI 1953
004990: - Handelingen Van De Geschied- En Oudheidkundige Kring Van Oudenaarde Deel XLI
003852: - De Gulden Passer Jaargang 75, 1997
012328: - Het binaire tijdperk : nieuwe interacties
023069: - Mortselse Heemkundige kring jaarboek 1985
005797: - Eigen Schoon en de Brabander jaargang LI 1968
005804: - Tijdschrift voor geschiedenis en folklore 23 jaargangen 1938 - 1960
005814: - Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant heemkundig jaarboek 3e jaargang 1967
012731: - Korte geschiedenis van Sint-Andrieskerk 1529-1929
008491: - Bouwen door De Eeuwen Heen, provincie Antwerpen Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten 16n 4
011460: - Bulletin de l'Association de la Noblesse du Royaume de Belgique année 1970
005820: - Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant vzw jaarboek 12e jaargang 1977
005821: - Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant vzw jaarboek 13e jaargang 1978
005822: - Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant vzw jaarboek 16e 17e en 18e jaargang 1981- 82-83
010070: - Handelingen van Het Genootschap voor Geschiedenis 128 1991 4 afleveringen
005830: - Over onder water, Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant vzw jaarboek 38e jaargang 2003
005772: - Toegewijd aan de dienst van God, Facetten van 900 jaar Kloosterrade-Rolduc
014526: - Belgisch tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, driemaandelijkse uitgave XXVIII - 1959 , 1 - 2 - 3 - 4
006924: - Miscellanea Historica
006926: - Gedenkboek Michiel Mispelon
006927: - bouwen Door De Eeuwen Heen , Architectuur, Deel 1 Provincie Brabant, Arrondissement Leuven
007235: - Ingenti Spiritu
007242: - Historical and Editorial Studies in Medieval and Early Modern English
009939: - Handelingen der Maatschappij van Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks deel XXIV 1970
009940: - Handelingen der Maatschappij van Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks deel XXV 1971
011593: - Molens
009291: - Oudheid en Kunst Algemeen tijdschrift voor Kempische geschiedenis uitgegeven door de Geschied- en oudheidkundige kring voor Brecht en omstreken jaargang 45, 1962 compleet
009290: - Oudheid en Kunst Algemeen tijdschrift voor Kempische geschiedenis uitgegeven door de Geschied- en oudheidkundige kring voor Brecht en omstreken jaargang 44, 1961 compleet
005526: - Cliches 26
010046: - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de naam Société d'émulation te Brugge driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen deel CIX van de verzameling jaar 1972 4 afleveringen
013406: - Rubens in Context: Liber Memorialis Frans Baudouin
008995: - Ceremonial Des dames de Marie
014380: - Bouwen door de eeuwen heen inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen Architectuur deel 8n West-Vlaanderen Arrondissement Veurne
014375: - bouwen door de eeuwen heen inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen Architectuur deel 4NA + 4NB + 4NC + 4ND Stad Gent 4 delen compleet
014395: - Schatten Uit de Nieuwe Wereld
021601: - Journal Militaire officiel, Tome trente-deuxième
014515: - Belgisch tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, uitgave LXIII - 1994
005847: - Over onder water, Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant vzw jaarboek 38e jaargang 2003
007398: - Tijdschrift Streven Jaargang XIII (1945-1946)
011798: - Het groete gebod gedenkboek van h et verzet in Lo en LKP 2 dln
024209: - Zaanlandsch jaarboekje voor het jaar 1851
012316: - Les Albums de Croy
012314: - Facetten - Prof. Dr. Maurits Sabbe 1873 - 1938
005880: - Jaarboek 11 1972 van de Vrijheid en het Land van Geel
005881: - Jaarboek 12 1973 van de Vrijheid en het Land van Geel
005882: - Jaarboek 13 1974 van de Vrijheid en het Land van Geel
005883: - Jaarboek 15 1977 - 78 van de Vrijheid en het Land van Geel
019836: - Jef Snauwaert periode 1989 - 1993
011667: - Recueil der recessen, wegens beyde genaedige heeren ende princen, alhier geëmaneert in den jaere 1665.
009398: - Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (gesticht in 1870) Handelingen nr V 1951
009861: - Jaarboek 2 1963 van de Vrijheid en het Land van Geel
012457: - Wandtapijten uit Oudenaarde
008894: - Assemblée générale des catholiques en Belgique troisième session à Malines 2 - 7 septembre 1867
017376: - La Chartreuse de Glandier en Limousin
010004: - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de naam Société d'émulation te Brugge driemaandelijksch tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen deel LXXVIIe van de verzameling 1934
005660: - Koninklijke bibliotheek Liber Memoralis 1559- 1969
005889: - Jaarboek 21 1984 van de Vrijheid en het Land van Geel
005887: - Jaarboek 19 1982 van de Vrijheid en het Land van Geel
005888: - Jaarboek 20 1983 van de Vrijheid en het Land van Geel
005892: - Handelingen van de(n) Koninklijke(n) Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 50e boekdeel 1946
005893: - Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 51e boekdeel 1947
012570: - Antwerpen bouwt, verwezenlijkingen en projecten van het Antwerps Stadsbestuur
014939: - Jaarboek Achterhoek en Liemers 1998 deel 21
009251: - Oudheid en Kunst tijdschrift van den Geschied- en oudheidkundigen kring voor Brecht en omstreken jaargang 3 aflevering IV 1907
020226: - Catalogue de tableaux anciens des Ecoles flamande, hollandaise et française
011340: - De Restauratie van het Leuvense stadhuis
004434: - Bouwen door De Eeuwen Heen, provincie Limburg Arrondissement hasselt, 6n, 1 + 2 Volledig
005534: - Cliches 35
005535: - Cliches 36
005530: - Cliches 31
005531: - Cliches 32
005532: - Cliches 33
005533: - Cliches 34
015212: - Theologiae, Cursus Completus, Tomus Vigesimus
010079: - Handelingen van Het Genootschap voor Geschiedenis 137 2000 4 afleveringen
009488: - Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis Handelingen LVIII 2004
009579: - La presse catholique dans la province de Hainaut
021509: - ONZE KUNST voorzetting van de Vlaamsche School Deel XIV, 7e jaargang , tweede halfjaar (juli - december 1908 )
021510: - ONZE KUNST voorzetting van de Vlaamsche School Deel XVII, 9e jaargang , eerste halfjaar (januari - juni 1910 )
014334: - Le patrimoine monumental de la Belgique 2 province de Brabant arrondissement de Nivelles
003567: - La Belgique Centenaire. Encyclopedie Nationale 1830-1930.
007340: - Revue Générale - 1917 - Tome CIII
007341: - Revue Générale - 1922 - Tome CVIII
010456: - Bzzlletin 7e jaargang nr 63 februari 1979
005115: - Un siècle de l'Église Catholique en Belgique 1830 - 1930 ( 2 volumes)
012019: - Honderd hoogtepunten uit de koniklijke bibliotheek
011407: - Bulletin de l'Association de la Noblesse du Royaume de Belgique année 1956 nr 44 , 45, 46, 47
009941: - Handelingen der Maatschappij van Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks deel XXVI 1972
009670: - De norm achter de regel: Wet, doel en algemene rechtsbeginselen (Homage aan Marcel Storme)
009887: - Jaarboek 31 - 1995 van de Vrijheid en het Land van Geel
009047: - Mechelen 1922 Beiaardconcerten te Mechelen door Jef Deyn
012283: - QUADRUM : Revue internationale d'art moderne - Rivista internationale d'arte moderna - International magazine of modern art - Internationale Zeitschrift für moderne Kunst . No. 12
004415: - Jaarboek 1994 Heemkundige Kring Van Malle
004413: - Jaarboek 1992 Heemkundige Kring Van Malle
004414: - Jaarboek 1993 Heemkundige Kring Van Malle
011426: - Arca lovaniensis 8 Vrienden stedelijke musea Leuven, jaarboek 1979
004422: - Jaarboek 2000 Heemkundige Kring Van Malle
004266: - Handelingen XIII 1959 Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij Voor Taal En Letterkunde en Geschiedenis
015197: - Theologiae, Cursus Completus, Tomus Quintus
009632: - Naer Natueren Ghelike Vlaamse Miniaturen Voor Van Eyck
016961: - Dictionnaire des ministres de 1789 a` 1989 (French Edition)
004139: - De Noorstar Tydschrift Voor Letteren, Kunsten En Wetenschappen, compleet: Jrg 1840 1841 1842
015077: - La Wallonie Revue mensuelle de Litterature et d'Art 4e annee n. 5 Mai 1889
015078: - La Wallonie Revue mensuelle de Litterature et d'Art 4e annee n. 6 Juin 1889
015079: - La Wallonie Revue mensuelle de Litterature et d'Art 4e annee n. 7 Juillet 1889
015080: - La Wallonie Revue mensuelle de Litterature et d'Art 4e annee n. 8 Aout 1889
015081: - La Wallonie Revue mensuelle de Litterature et d'Art 4e annee n. 9 et 10 Septembre - Octobre 1889
015082: - La Wallonie Revue mensuelle de Litterature et d'Art 4e annee n. 11 Novembre 1889
015083: - La Wallonie Revue mensuelle de Litterature et d'Art 4e annee n. 12 Decembre 1889
015084: - La Wallonie Revue mensuelle de Litterature et d'Art 5e annee n. 1 Janvier 1890
015085: - La Wallonie Revue mensuelle de Litterature et d'Art 5e annee n. 4 Avril 1890
015086: - La Wallonie Revue mensuelle de Litterature et d'Art 5e annee n. 6 et 7 Juin et Juillet 1890
015087: - La Wallonie Revue mensuelle de Litterature et d'Art 6e annee n.1 Dec. 1890 - Janvier 1891
015089: - La Wallonie Revue mensuelle de Litterature et d'Art 6e annee n.2 Fevrier 1891
015090: - La Wallonie Revue mensuelle de Litterature et d'Art 6e annee n.3 et 4 Mars - Avril 1891
015095: - L'eglise Notre-Dame du Sablon
012574: - Tentoonstelling ingericht bij de vijftigste verjaring van het Genootschap / exposition organisée à l'occasion du cinquantenaire de la Société
012573: - Karel Verlat, Eeuwfeest- Album 1824- 1924
014215: - Almanach de Gotha pour l'année 1842
014214: - Almanach de Gotha pour l'année 1841
014212: - Almanach de Gotha pour l'année 1839
014213: - Almanach de Gotha pour l'année 1840
011027: - La Carrière et l'aeuvre scientifique d'un matre louvaniste Hommage Hulde J. Coppens 1927 - 1967
007723: - Antwerpen's Oudheidkundige kring, XVIIe jaarboek, 1941
007722: - Antwerpen's Oudheidkundige kring, XVIIe jaarboek, 1941
004982: - Handelingen Van De Geschied- En Oudheidkundige Kring Van Oudenaarde Deel XXXII
007142: - Libri Manoscritti e Stampati Del Belgio Nella Biblioteca Vaticana (secoli IX-XVII)
010461: - Bzzlletin 7e jaargang nr 67 juni 1979
010462: - Bzzlletin 8e jaargang : nr 68 september 1979 - nr 77 juni 1980 10 nummers
010463: - Bzzlletin 9e jaargang : nr 78 september 1980 - nr 87 juni 1981 10 nummers
009868: - Jaarboek 7 1968 van de Vrijheid en het Land van Geel
011663: - jaarboek Felix Timmermans-Genootschap 1973 - 2019 47 jaargangen complete set
013703: - Revue Du Monde Catholique, Receuil politique, scientifique, historique et littéraires, Neuvième Année, Tome Vingt - sixième
014995: - Soil Survey of Bertie County, North Carolina
007318: - Revue Générale - 1903 - Tome LXXVII
015172: - Acta apostolicae Sedis, commentarium Officiale, Annus XXXXVI, Series II - Vol.XXI
009255: - Oudheid en Kunst tijdschrift van den Geschied- en oudheidkundigen kring voor Brecht en omstreken jaargang 6 aflevering II 1910
011396: - Bulletin de l'Association de la Noblesse du Royaume de Belgique nr 24 - 15 Mars 1951
012294: - Picabia 1879-1953
012295: - Beruf der Jungfrau: Henriette Davidis und bu?rgerliches Frauenversta?ndnis im 19. Jahrhundert (German Edition)
013721: - Revue Du Monde Catholique, Receuil politique, scientifique, historique et littéraires, Seizième Année, Tome Quarante-cinqième
013618: - Opus international 79 : Hiver 1980 revue
013619: - Opus international 80: Printemps 1981 revue
021550: - De bladen voor de grafiek, efde jaargang 1, 1978 , Antoon Vermeylen
007020: - Genootschap Voor Geschiedenis Handelingen 136, 1999
013706: - Revue Du Monde Catholique, Receuil politique, scientifique, historique et littéraires, Dixième Année, Tome Trentième
001966: - The Essays of Elia
021569: - De bladen voor de grafiek, vijftiende jaargang 4, 1982, Pieter Denuwelaere
015318: - ONZE KUNST voorzetting van de Vlaamsche School Tweede jaargang 1903, tweede halfjaar
015049: - Vierde jaarboek van de Hollandsche Molen Vereeniging tot behoud van molens in Nederland 1943 - 1952
015048: - Derde jaarboek van de Hollandsche Molen Vereeniging tot behoud van molens in Nederland jaarverslagen en bijdragen
005357: - Fragmenta maandschrift Voor De Geschiedenis van Steden En Dorpen in Vlaanderen Eerste En Tweede Reeks
005135: - XLIII° Congres Sint - Niklaas - Waas 1974 Annalen Annales
006910: - société D'emulation Te Brugge, Deel CXIII
013912: - L'età di Rubens. Dimore, committenti e collezionisti genovesi
004077: - De Leiegouw 1991
004074: - De Leiegouw 1987
004075: - De Leiegouw 1989
002974: - Stad Antwerpen. Opschriften Der Parochiale Kerk van Den H. Laurentius.
002972: - Stad Antwerpen. Opschriften Van Het Kerkhof Op Den Stuivenberg.
002973: - Stad Antwerpen. Opschriften Der Parochiale Kerk van De H. Catharina.
015235: - O. Bonnevalle Kunst en Filatielie Art et Philatelie, 20 jaar Filatelie
015236: - Oscar Bonnevalle Kunst en Filatielie II Art et Philatelie II, 60 jaar Filatelie
004554: - 100 Jaar Felix timmermans, Jaarboek 1986 van Het Felix Timmermans - Genootschap
015218: - Theologiae, Cursus Completus, Tomus Vigesimus-Sextus
021538: - De bladen voor de grafiek, achtste jaargang 1, 1975 , Maurice Van Den Dries
021494: - Journal de l'armée Belge, receuil d'art, d'histoire et de sciences militaires, Tome vingt-quatrième
021495: - Journal de l'armée Belge, receuil d'art, d'histoire et de sciences militaires, Tome vingt-cinqième
006118: - de Bratantsche folklore le folklore Brabançon7de jaar compleet 1927-1928
015075: - La Wallonie Revue mensuelle de Litterature et d'Art 4e annee n. 2 et 3 Fevrier - Mars 1889
011786: - Open brieven van de Vlaamsche Frontpartij in het jaar 1917 en vertoogschriften van het Vlaamsche Frontverbond
005922: - Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 81e boekdeel 1977
010027: - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de naam Société d'émulation te Brugge driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen deel XCVII van de verzameling jaar 1960 4 afleveringen
002708: - Morisons' Review 1906
018635: - De mens beeld en evenbeeld
023616: - Gedenkboek Michiel Mispelon
021559: - De bladen voor de grafiek, dertiende jaargang 2, 1980 , Bart'd Eyckermans
021557: - De bladen voor de grafiek, twaalfde jaargang 4, 1979 , Emil Kotrba
021555: - De bladen voor de grafiek, twaalfde jaargang 2, 1979 , Urzùa
021556: - De bladen voor de grafiek, twaalfde jaargang 3, 1979 , Hilde Deprez
021554: - De bladen voor de grafiek, twaalfde jaargang 1, 1979 , Etienne Kerkhof
002649: - Revue Catholique, Receuil Religieux, Philosophique, Scientifique, Historique et Litteraire, Nouvelle Serie, vingt-troisième Volume, Année 1880 , Tome XLIX De Toute La Collection
017625: - Almanach royal officiel : publie? depuis 1840 en exe?cution d'un arre^te? du roi. année 1886
017623: - Almanach royal officiel : publie? depuis 1840 en exe?cution d'un arre^te? du roi. année 1884
017619: - Almanach royal officiel : publie? depuis 1840 en exe?cution d'un arre^te? du roi. année 1880
017538: - Gedenkschriften van de oudheidkundige kring van het Land van Dendermonde vierde reeks deel 25 jaarboek 2006
017536: - Gedenkschriften van de oudheidkundige kring van het Land van Dendermonde vierde reeks deel 23 jaarboek 2004
002624: - Revue Catholique, Receuil Religieux, Philosophique, Scientifique, Historique et Litteraire, Cinqieme Serie Troisième Volume Année 1857 , Tome XV De Toute La Collection
013558: - Revue Du Monde Catholique, théologie, philosophie, histoire, littérature, sciences, beaux-arts, Huitième Année, Tome Dix-septième
007104: - The Annual Summary of Past Racing for 1918
012313: - Truwanten, een toneeltekst uit handschrift - Van Hulthem
005188: - Bulletin De La société Scientifique et Littéraire De Limbourg Tôme XXXII
005184: - Bulletin De La société Scientifique et Littéraire De Limbourg Tôme XXI et XXII
003153: - Het Algemeen christen Vakverbond en De Conferentie van den Arbeid Te Washington
018416: - Deux centieme annicervaire de la fondation de la R . L . les amis du commerce et la perseverance reunis
009661: - Een hart voor boeken. Rubens en zijn Bibliotheek.
012652: - Het gedroomde land: Pastorale schilderkunst in de Gouden Eeuw
009975: - Het oude land van Loon jaargang XLI 1986 jaaboek van de federatie der geschied- en oudheidkundige kringen van LImburg
007803: - Anvers (Belgique) Port Mondial dynamique
014677: - Soil Survey of Columbia County, Arkansas
021444: - ONZE KUNST voorzetting van de Vlaamsche School Deel X, Vijfde jaargang , tweede halfjaar ( juli - december 1906 )
005097: - Het Land Van Aalst Tijdschrift van De Heemkundige Vereniging Het Land Van Aalst Jaargang 20 1968 6 Nummers
005093: - Het Land Van Aalst Tijdschrift van De Heemkundige Vereniging Het Land Van Aalst Jaargang 16 1964 6 Nummers
007401: - Tijdschrift Streven Jaargang XV (1948) - Deel 1
007004: - Genootschap Voor Geschiedenis Handelingen 128, 1991, 1-2
009332: - Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk Handelingen nieuwe reeks deel XXIV 1950 - 51
007005: - Genootschap Voor Geschiedenis Handelingen 128, 1991, 3-4
009333: - Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk Handelingen nieuwe reeks deel XXV 1951 - 52
007009: - Genootschap Voor Geschiedenis Handelingen 130, 1993, 3
007007: - Genootschap Voor Geschiedenis Handelingen 129, 1992, 3-4
007008: - Genootschap Voor Geschiedenis Handelingen 130, 1993, 1-2
014499: - Belgisch tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, uitgave XLV - 1976 fascicule 1 en 2
009326: - Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk Handelingen nieuwe reeks deel XVIII 1939 - 1940
005087: - Het Land Van Aalst Tijdschrift van De Heemkundige Vereniging Het Land Van Aalst Jaargang 10 1958 6 Nummers
003181: - Prof. Dr. Julius Persijn 1878 1928
001707: - Nouvelle Histoire De normandie, et Nouveaux Détails Sur Guillaume Le conquérant, Duc De Normandie et Roi D'angleterre
007170: - Male Burcht En Abdij
002362: - Le Centenaire Du Collège Américain
014789: - Soil Survey of Oliver County, North Dakota
014734: - Annales Monegasques revue d'histoire de Monaco numero 34
014800: - Soil Survey of Marion County Area, Florida
014799: - Soil Survey of Hernando County, Florida
014798: - Soil Survey of Jackson County, Florida
014797: - Soil Survey of Yellow Medicine County, Minnesota
014796: - Soil Survey of Marshall County, Oklahoma
014806: - Soil Survey of Clinton County, Michigan
014807: - Soil Survey of Mecosta County, Michigan
014808: - Soil Survey of Shiawassee County, Michigan
012429: - Sint-Laurentiusparochie, derde eeuwfeest 1659-1959
015066: - La Wallonie Revue mensuelle de Litterature et d'Art 1re annee n. 6 15 Novembre 1886
015067: - La Wallonie Revue mensuelle de Litterature et d'Art 2e annee n.5 15 Mai 1887
015068: - La Wallonie Revue mensuelle de Litterature et d'Art 3me annee n.1
011067: - Europäische Stammtafeln. Neue Folge, Band XXIII (23). Rund und die Ostsee 2.
011065: - Europaische Stammtafeln, Neue Folge Band XXI Brandenburg und Preußen II
015069: - La Wallonie Revue mensuelle de Litterature et d'Art 3me annee n. 2 29 Fevrier 1888
014511: - Belgisch tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, uitgave LIX - 1990
015070: - La Wallonie Revue mensuelle de Litterature et d'Art 3me annee n. 4 30 Avril 1888
015071: - La Wallonie Revue mensuelle de Litterature et d'Art 3me annee n. 5 31 Mai 1888
015073: - La Wallonie Revue mensuelle de Litterature et d'Art 3me annee n. 10 30 Novembre 1888
015072: - La Wallonie Revue mensuelle de Litterature et d'Art 3me annee n. 6 31 Juillet 1888
015074: - La Wallonie Revue mensuelle de Litterature et d'Art 4e annee n. 1 31 Janvier 1889
009879: - Jaarboek 18 - 1981 van de Vrijheid en het Land van Geel
002243: - Le Petit Perroquet N° 24
010041: - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de naam Société d'émulation te Brugge driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen deel CVI van de verzameling jaar 1969
004979: - Handelingen Van De Geschied- En Oudheidkundige Kring Van Oudenaarde Deel XXIX
014492: - Belgisch tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis,uitgave XXXIX - 1970
017628: - Almanach royal officiel : publie? depuis 1840 en exe?cution d'un arre^te? du roi. année 1889
009955: - Het oude land van Loon jaargang IV 1949
009956: - Het oude land van Loon jaargang IX 1954
007287: - Revue Générale - 1879 - Tome XXX
003177: - Doorheen De Nationale Geschiedenis. 2 Volumes.
003178: - Tableau des Avocats Pres La Cour d'appel De Bruxelles 1957-1957 Tabel Der Advocaten Bij Het Hof Van Beroep Te Brussel
014981: - Soil Survey of Boulder County Area, Colorado
003201: - Rood-Kruis Van Belgie. Leidraad Voor De Vorming Van nijverheidshelpers.
005014: - Le Pays Gaumais La Terre et les Hommes Revue Regionale 29e et 30e Années
007267: - Histoire Abrégée De L'ordre De Sainte Claire D'assise
014721: - Annales Monegasques revue d'histoire de Monaco numero 17
010030: - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de naam Société d'émulation te Brugge driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen deel C van de verzameling jaar 1963
011590: - Met een bruid op schoot, trouwen in sint-Katelijne-Waver van 1 januari 1965 tot 31 december 1988
009341: - Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk Handelingen nieuwe reeks deel XXXIII 1963 - 64
015145: - Acta apostolicae Sedis, commentarium Officiale, Annus XIX, volumen XIX
015144: - Acta apostolicae Sedis, commentarium Officiale, Annus XVIII, volumen XVIII
015143: - Acta apostolicae Sedis, commentarium Officiale, Annus XVII, volumen XVII
015142: - Acta apostolicae Sedis, commentarium Officiale, Annus XVI, volumen XVI
015141: - Acta apostolicae Sedis, commentarium Officiale, Annus XV, volumen XV
015140: - Acta apostolicae Sedis, commentarium Officiale, Annus XIV, volumen XIV
015146: - Acta apostolicae Sedis, commentarium Officiale, Annus XX, volumen XX
015147: - Acta apostolicae Sedis, commentarium Officiale, Annus XXI, volumen XXI
012078: - Dr Erich Salomon uit het leven van een fotograaf
002311: - Xenophontis Scripta Quae Supersunt
014690: - Soil Survey of Chester County, Tennessee
015148: - Acta apostolicae Sedis, commentarium Officiale, Annus XXII, volumen XXII
003135: - De Aarde En Haar Volken 1876
006997: - Genootschap Voor Geschiedenis Handelingen 124, 1987, 3-4
006996: - Genootschap Voor Geschiedenis Handelingen 124, 1987, 1-2
023047: - Antwerpen bevrijd: de bezetting en de bevrijding in 250 aangrijpende foto's
021489: - Journal de l'armée Belge, receuil d'art, d'histoire et de sciences militaires, Tome dix-neuvième
014418: - l'Art Flamand & Hollandais revue mensuelle illustrée deuxieme année tome quatrieme Juillet - Decembre 1905
014419: - l'Art Flamand & Hollandais revue mensuelle illustrée troisieme année tome cinquieme Janvier -Juin 1906
014497: - Belgisch tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, uitgave XLIII - 1974
005106: - Het Land Van Aalst Tijdschrift Van de geschied- en Heemkundige Vereniging Het Land Van Aalst Jaargang 29 1977 6 Nummers
021540: - De bladen voor de grafiek, achtste jaargang 3, 1975 , Antoon Herckenrath
021539: - De bladen voor de grafiek, achtste jaargang 2, 1975 , Jo De Meester
011433: - Arca lovaniensis 15 - 16 De Vrienden van de Leuvense stedelijke musea, jaarboek 1989
007106: - La Chronique Du Turf 1900
006309: - Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke V laamsche Academie voor Taal- en Letterkunde 1909
014235: - Almanach de Gotha annuaire diplomatique et statistique pour l'année 1863
002383: - Vie De Saint François De Borgia
021382: - Domus, Monthly review of architecture interiors design art Marzo 1987 Domus 681
012011: - Velijnen van het museum, velijkschilderingen uit de verzameling van het Museum national d'histoire naturelle te Parijs
004293: - Deutsche Baukunst Des Mittelalters Und Der Renaissance Old German Architecture
013127: - Les cent chefs-d'oeuvre de Gustae Moreau, le peintre des mythes
013128: - Chefs d'oeuvre de la Peinture Européenne, collection Oscar Reinhart
013129: - Chefs d'oeuvre de la Peinture Européenne, collection Oscar Reinhart
013133: - Encyclopédie Belge
005618: - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde jaargang XIV 1947
005619: - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde jaargang XVIII 1951
005620: - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde jaargang XXXV 1968
005621: - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde jaargang XXXVII 1970
009025: - Anthroponymica Brabantse persoonsnamen
009013: - Jan de Smedt na een kwarteeuw
004424: - Jaarboek 2002 Heemkundige Kring Van Malle
004425: - Jaarboek 2006 Heemkundige Kring Van Malle
004993: - Handelingen Van De Geschied- En Oudheidkundige Kring Van Oudenaarde Deel XLV
004674: - Revue De Belgique treizième Année Tome XXXVII
004675: - Revue De Belgique treizième Année Tome XXXVIII
014967: - Soil Survey of Goodhue County, Minnesota
006947: - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Inventaris Van Het Cultuurbezit in België, Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen 10N 3 (Ru - Z)
009296: - Oudheid en Kunst Algemeen tijdschrift voor Kempische geschiedenis uitgegeven door de Geschied- en oudheidkundige kring voor Brecht en omstreken jaargang 50, 1967 compleet
009294: - Oudheid en Kunst Algemeen tijdschrift voor Kempische geschiedenis uitgegeven door de Geschied- en oudheidkundige kring voor Brecht en omstreken jaargang 48, 1965 compleet
009295: - Oudheid en Kunst Algemeen tijdschrift voor Kempische geschiedenis uitgegeven door de Geschied- en oudheidkundige kring voor Brecht en omstreken jaargang 49, 1966 compleet
007744: - Antwerpen Die Scone, Monumenten die op Herwaardering Wachten
007733: - Antwerpen's Oudheidkundige kring, Tijdschrift Nr 1, 1930
012711: - Jubelalbum van Het Handelsblad van Antwerpen 1844-1944
004063: - De Leiegouw 1971
004065: - De Leiegouw 1977
009484: - Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis Handelingen LV 2001
015149: - Acta apostolicae Sedis, commentarium Officiale, Annus XXIII, volumen XXIII
006940: - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Inventaris van het cultuurbezit in Belgie. Architectuur: deel 3Nb Stad Antwerpen
020099: - Album Malraux
006016: - Yang Tijdschrift voor literatuur en Kommunikatie 8e jaargang nr. 41 maart 1972
019997: - Korte geschiedenis van Sint Andrieskerk 1529 - 1929
015175: - Acta apostolicae Sedis, commentarium Officiale, Annus XXXXIX, Series II - Vol.XXIV
014719: - Annales Monegasques revue d'histoire de Monaco numero 15
004694: - Bijdragen tot De Geschiedenis Achttiende Jaargang 5e Boekdeel Aflevering 5
012565: - De haven van Antwerpen - Le port d'Anvers, eene reeks luchtfoto's
011920: - Heemkundige kring het Ambacht Maldegem jaarboek 1999
011922: - Heemkundige kring het Ambacht Maldegem jaarboek 2001
010432: - Bzzlletin 5e jaargang nr 38 september 1976
002858: - Brasschaat. Van Heidegrond Tot Parkgemeente.
004268: - Handelingen XV 1961 Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij Voor Taal En Letterkunde en Geschiedenis
018893: - Bulletin trimestriel de l'Association de la Noblesse du Royaume de Belgique nr 224 - octobre 2000
002442: - Observations Sur La Constitution Militaire et Politique Des Armées De Sa majesté Prussienne
013997: - Herfsttij van de 20ste eeuw: Extreem-rechts in Vlaanderen 1920-1990 (Dutch Edition)
009613: - Van Aiol tot de Zwaanridder: personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst
003956: - De Gulden Passer, Nieuwe Reeks, 24ste Jaargang, 1946
013852: - Revue Belge d'archéologie et d'histoire de l'art, Tome I :1931 , Fascicule 1- 4
009102: - Mechelsche volksbank verslag en bilan van 1917
008454: - Bouwen Door De Eeuwen Heen Stad Antwerpen 3NB
008456: - Bouwen Door De Eeuwen Heen Stad Antwerpen 3NC
008457: - Bouwen Door De Eeuwen Heen Stad Antwerpen 3NC
004933: - Wedstrijd Ter Inrichting Der Krijgsgronden Van Antwerpen 1910
004927: - Egypte Onomwonden Egyptische Oudheden Van Het Museum Vleeshuis
004929: - Jubelalbum van Het Handelsblad Van Antwerpen 1844 - 1944
007399: - Tijdschrift Streven Jaargang XIV (1946-1947) - Deel 1
011376: - Bulletin de l'association de la Noblesse du Royaume de Belgique nr 4 Juillet 1939
009556: - Benedictus en zijn monniken in de Nederlanden : monniken monialen in de Nederlanden tentoonstellingscatalogus
021578: - Journal Militaire officiel, Tome quatrième
021579: - Journal Militaire officiel, Tome cinqième
014400: - Maya - Metropolen 2 volumes compleet
014402: - Mobiele fresco's van het Noorden, wandtapijten uit onze gewesten, 16de -20ste eeuw
021527: - De bladen voor de grafiek, Vijfde jaargang 2, 1972, Moniek Gheysens
021577: - Journal Militaire officiel, Tome troisième
021532: - De bladen voor de grafiek, zesde jaargang 3, 1973, Nicole Halsberghe
021533: - De bladen voor de grafiek, zesde jaargang 4, 1973, Frida Duverger
018802: - Bogaert et les maisons suspectes, quinze contes de Thomas Owen
021531: - De bladen voor de grafiek, zesde jaargang 2, 1973, Hans Orlowski
015265: - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, jaargang 9, 1959
021528: - De bladen voor de grafiek, Vijfde jaargang 3, 1972, Ghislain Kuyle
021530: - De bladen voor de grafiek, zesde jaargang 1, 1973, Victor Delhez
021529: - De bladen voor de grafiek, Vijfde jaargang 4, 1972, Raf Coorevits
021524: - De bladen voor de grafiek, Vierde jaargang 3 , 1971, Emiel Hoorne
021525: - De bladen voor de grafiek, Vierde jaargang 4 , 1971, Jeanine Behaeghel
014532: - Belgisch tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, driemaandelijkse uitgave XXXV, 1967, 1 -2 - 3 - 4
021526: - De bladen voor de grafiek, Vijfde jaargang 1, 1972, Felix Timmermans
015217: - Theologiae, Cursus Completus, Tomus Vigesimus-Quintus
003084: - La Vie Diocésaine. Bulletin Du Diocèse De Malines. Tome Cinquième.
007735: - Antwerpen Die Scone - Oude Binnenplaatsen
021417: - Schilderijen zien 1960 - 1961
006034: - Volkskunde driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven 76e jaargang 1975 4 afleveringen compleet
013611: - Opus international 72 : Printemps 1979 revue
006273: - Lier Vroeger en Nu 1ste jaargang 1927 nr X
006274: - Lier Vroeger en Nu 1ste jaargang 1927 nr XII
006404: - Biekorf jaargang 1908
006403: - Biekorf jaargang 1907
006285: - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde jaargang XXV 1958
009267: - Oudheid en Kunst tijdschrift van den Geschied- en oudheidkundigen kring voor Brecht en omstreken volledige jaargang 19, 4 afleveringen, 1928
009266: - Oudheid en Kunst tijdschrift van den Geschied- en oudheidkundigen kring voor Brecht en omstreken volledige jaargang 16, 4 afleveringen, 1925
012310: - Samurai
011704: - Gemeente Duffel Lijst der Rijks- en gemeenteraadskiezers geldig van 1 mei 1954 tot 30 april 1956
011703: - Leest in feest 1899 - 1999 100 jaar ST.-Cecilia
000473: - Jonge boogaard - Novellen van vlaamsche Jongeren
006282: - Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde jaargang XXII 1955
006901: - De Provincie Vroeger En Nu, Brabant
003539: - Bleu-de-Ciel. Tragiques Aventures D'un Bas-Breton Racontees Par Lui-meme
010425: - Provincialen wegwyzer van westvlaenderen en bezonderlyk der stad Brugge voor het schrikkeljaer 1864
013559: - Revue Du Monde Catholique, théologie, philosophie, histoire, littérature, sciences, beaux-arts, Huitième Année, Tome Dix-huitième
013556: - Revue Du Monde Catholique, théologie, philosophie, histoire, littérature, sciences, beaux-arts, Sixième Année, Tome Quinzième
013568: - Opus international 3 : octobre 1967 revue trimestrielle
013573: - Opus international 8 : Octobre 1968 revue trimestrielle
013569: - Opus international 4 : decembre 1967 revue trimestrielle
013570: - Opus international 5 : Fevrier 1968 revue trimestrielle
013571: - Opus international 6 : Avril 1968 revue trimestrielle
014909: - Provincie Gelderland onderdeel van het eerste stuk: de monumenten in de Bommeler- en Tielerwaard tweede aflevering(De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst) (Dutch Edition)
002246: - Le Petit Perroquet N° 27
004978: - Handelingen Van De Geschied- En Oudheidkundige Kring Van Oudenaarde Deel XXVIII
013677: - exposicion antologica homenaje a wilfredo lam
009278: - Oudheid en Kunst Algemeen tijdschrift voor Kempische geschiedenis uitgegeven door den Geschied- en oudheidkundige kring voor Brecht en omstreken jaargang 29, 1938 compleet
007279: - Revue Générale - 1872 - Tome III
014534: - Belgisch tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, driemaandelijkse uitgave LXX - 2001
006998: - Genootschap Voor Geschiedenis Handelingen 125, 1988, 1-2
002849: - De Vlaamsche School. tijdschrift. 1871
005923: - Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 82e boekdeel 1978
003832: - De Gulden Passer Jaargang 51 1973
007003: - Genootschap Voor Geschiedenis Handelingen 127, 1990, 3-4
013930: - Albrecht Dürer selected Woodcuts from the collecion of the Hermitage, Leningrad
013929: - Piranesi Vues de Rome
010043: - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de naam Société d'émulation te Brugge driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen deel CVII van de verzameling jaar 1970 4 afleveringen
010042: - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de naam Société d'émulation te Brugge driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen deel CVII van de verzameling jaar 1970 4 afleveringen
005538: - Cliches 44
005539: - Cliches 46
003133: - Bankcommissie 1935-1960
006122: - de Bratantsche folklore 14de jaar compleet 1934-1935
007284: - Revue Générale - 1878 - Tome XXVII
003334: - Bibliotheque De Georges Canape. 2 Volumes.
009422: - Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (gesticht in 1870) Handelingen nr XXII 1968
013401: - Rome Les musees du Vatican
009880: - Jaarboek 19 - 1982 van de Vrijheid en het Land van Geel
003841: - De Gulden Passer Jaargang 41, 1963
003957: - De Gulden Passer, Nieuwe Reeks, 26ste Jaargang, 1948 Nr 1 - 2
014705: - Annales Monegasques revue d'histoire de Monaco numero 5
014704: - Annales Monegasques revue d'histoire de Monaco numero 4
014703: - Annales Monegasques revue d'histoire de Monaco numero 4
014701: - Annales Monegasques revue d'histoire de Monaco numero 2
014700: - Annales Monegasques revue d'histoire de Monaco numero 1
014699: - Soil Survey of Faulkner County, Arkansas
014698: - Soil Survey of Solano County, California
006946: - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Inventaris Van Het Cultuurbezit in België, Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen 10N 2 (Ho - Ra)
002790: - Journal De La haye. Dimanche 8 et Lundi 9 Juillet 1832. Nr. 162. 3me Annee
002789: - Le lynx. Mercredi 2 Avril. Numero 92. Annee 1834
012449: - Antwerpen's bevolking gedurende 120 jaar
012159: - Oude wapens uit de musea van België verzameling Solvay
012158: - Albert Maertens
003204: - Suzette et Pierrin, Ou Les Dangers Du Libertinage. Premiere partie.
009489: - Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis Handelingen LIX 2005
003103: - Nouveau Dictionnaire Universel
014999: - Soil Survey of Miner County, South Dakota
010487: - Gezelle Kroniek nr 1
015017: - Soil Survey of Audrain County, Missouri
014514: - Belgisch tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, uitgave LXII - 1993
007017: - Genootschap Voor Geschiedenis Handelingen 133, 1996, 4
007018: - Genootschap Voor Geschiedenis Handelingen 134, 1997
007019: - Genootschap Voor Geschiedenis Handelingen 135, 1998
004559: - Timmermans En Het Activisme , Jaarboek 1991 van Het Felix Timmermans - Genootschap
008057: - Belgische Steden in Reliëf - De Citadel van Antwerpen
009712: - Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch genootschap uitgegeven register op de journalen van Constantijn Huygens den zoon bijeenverzameld door Jhr. Mr. J. H. Hora Siccama
003112: - Le livre D'or De L'exposition De 1900
007346: - Études Classiques , 1945
010035: - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de naam Société d'émulation te Brugge driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen deel CIII van de verzameling jaar 1966 4 afleveringen
011701: - Erf en Heem meer dan een vereniging feestbrochure twintig jaar Erf en Heem
010427: - Bzzlletin 3e jaargang nr 26 mei 1975
010426: - Chrysallis halfjaarlijks tijdschrift voor literatuur en kunst 8 nummers compleet
013853: - Revue Belge d'archéologie et d'histoire de l'art, Tome II: 1932 - Fascicule 1 et 3
003184: - Gedenkboek Van Het Algemeen Nederlandsch Verbond Bij Gelegenheid Van Zijn 25-Jarig Bestaan 1898 - 1923. Geschiedenis En Invloed Van Den Nederlandschen Stam.
005886: - Jaarboek 18 1981 van de Vrijheid en het Land van Geel
023103: - Mortselse Heemkundige kring jaarboek 2003
003110: - Oud En Nieuw Testament. Platen Naar Julius Schnorr Von Carolsfeld; Met Verklarende Bijschriften Van J.C.H. Mure.
014777: - Soil Survey of Clark County, South Dakota
014778: - Soil Survey of Marshall County, South Dakota
014779: - Soil Survey of Adams County, North Dakota
014834: - Soil Survey of Caroll County, Indiana
014835: - Soil Survey of Charlotte County, Virginia
010534: - Interpretes du Liban deux peintres : le jardinier des apparences, le pinceau ardent
022208: - Bijdragen tot de Geschiedenis 60e jaargang 1977, vroeger: Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogsdom Brabant sinds 1902
014810: - Soil Survey of Carlton County, Minnesota
014809: - Soil Survey of Emmet County, Michigan
014811: - Soil Survey of Kawishiwi, Minnesota. Parts of Lake and Cook Counties in Superior National Forest
014812: - Soil Survey of Washington and Ramsey Counties, Minnesota.
014813: - Soil Survey of Allen County, Kansas
014814: - Soil Survey of Mc Pherson County, Kansas
014815: - Soil Survey of Lincoln County, Kansas
014816: - Soil Survey of Linn and Miami Counties, Kansas
014864: - Soil Survey of Cameron County, Texas
014862: - Soil Survey of Middle Fork Payette River Area, Idaho
014867: - Soil Survey of Crisp and Turner Counties, Georgia
014866: - Soil Survey of Dekalb County, Georgia
014865: - Soil Survey of Leon County, Texas
014153: - Personimages
009325: - Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk Handelingen nieuwe reeks deel XVII 1938
014942: - Textielhistorische bijdragen nr 1
006310: - Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke V laamsche Academie voor Taal- en Letterkunde 1910
007419: - Tijdschrift Streven Jaargang XXIV (1957) - Deel 1
013560: - Revue Du Monde Catholique, théologie, philosophie, histoire, littérature, sciences, beaux-arts, Huitième Année, Tome Dix-neuvième
007323: - Revue Générale - 1906 - Tome LXXXIIII
007324: - Revue Générale - 1907 - Tome LXXXV
004944: - Jaarboekvan De geschied- En Heemkundige Kring Gaverbeke 1973 1ste Jaarboek
007321: - Revue Générale - 1904 - Tome LXXX
007322: - Revue Générale - 1905 - Tome LXXXII
013600: - Opus international 54 : Janvier 1975 revue
009960: - Het oude land van Loon jaargang XXVII 1972 jaaboek van de federatie der geschied- en oudheidkundige kringen van LImburg
004920: - Annales De La société Royale d'Archeologie De Bruxelles Tôme Trente Cinquiéme
013607: - Opus international 65 : Hiver 1978 revue
009958: - Jaarboek Het oude land van Loon jaargang XXVI 1971
009870: - Jaarboek 9 1970 van de Vrijheid en het Land van Geel
023410: - Handelingen der Maatschappij van Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks deel XXIII 1969
004564: - Timmermans in Beeld Jaarboek 1996 van Het Felix Timmermans - Genootschap
004563: - D'Amandelboom Van Lier Jaarboek 1995 van Het Felix Timmermans - Genootschap
011213: - Genealogica & heraldica: Report of the 14th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences in Copenhagen, 25.-29. August 1980
009964: - Het oude land van Loon jaargang XIII 1958 jaaboek van de federatie der geschied- en oudheidkundige kringen van LImburg
020967: - Inventaris op het archief van Gilden en Ambachten
015000: - Soil Survey of Simpson County, Kentucky
006406: - Biekorf jaargang 1910
018472: - Drinken in het verleden tentoonstelling stedelijk museum Leuven 9 juni 5 augustus 1973
004080: - De Leiegouw 1994
004081: - De Leiegouw 1995
007372: - Revue Des Questions Scientifiques 1957
021385: - Domus, monthly review of architecture interiors design art, febraio 1987, domus 680
015170: - Acta apostolicae Sedis, commentarium Officiale, Annus XXXXIV, Series II - Vol.XIX
004257: - Handelingen XXVI 1972 Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij Voor Taal En Letterkunde en Geschiedenis
006312: - Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke V laamsche Academie voor Taal- en Letterkunde 1912
009402: - Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (gesticht in 1870) Handelingen nr IX 1955
007444: - Revue Des Questions Scientifiques 1949
007445: - Revue Des Questions Scientifiques 1950
007446: - Revue Des Questions Scientifiques 1951
009491: - Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis Handelingen LXI 2007
007371: - Revue Des Questions Scientifiques 1956
007781: - Anvers Aperçu sur ses Installations Maritimes et son Industrie
009991: - Annales de la Société d'émulation de Bruges revue trimestrielle pour l'étude de l'histoire & des antiquités de la Flandre tome LXIVe de la collection année 1914
015005: - Soil Survey of Lunenburg County, Virginia
015004: - Soil Survey of Montgomery County, Tennessee
009043: - Mechelen 1909 Beiaard-concerten te Mechelen door Jef Denyn
009122: - Verenigde meubelfabrikanten en aanverwante vakken van Mechelen vzw 50 jarig jubileumviering programma 5 oktober 1984
009121: - Uitvoerig programma van de algemene landelijke herdenking van de Boerenkrijg te Mechelen
010467: - Bzzlletin 13e jaargang : nr 118 september 1984 - nr 127 juni 1985 10 nummers
007721: - Antwerpen's Oudheidkundige kring, XVIe jaarboek, 1940
007010: - Genootschap Voor Geschiedenis Handelingen 130, 1993, 4
015608: - La devotion au sacre coeur de Notre Seigneur Jesus-Christ
014822: - Soil Survey of Buchanan County, Iowa
014821: - Soil Survey of Madison County, Iowa
005033: - Saint-Hubert d'Ardenne Cahiers D'histoire Tôme V 1981
006341: - Verslagen en Mededelingen der Koninklijke V laamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1948 - 1951
015013: - Soil Survey of Winona County, Minnesota
021582: - Journal Militaire officiel, Tome huitième
021583: - Journal Militaire officiel, Tome neuvième
021584: - Journal Militaire officiel, Tome quatorzième
005064: - HOK Jaarboek Van Koninklijke Hoogstratens Oudheidkundige Kring 41e Jaar 1973
005053: - Oostvlaamsche Zanten 23ste Jaargang 1948
003962: - De Gulden Passer, Nieuwe Reeks, 33ste Jaargang, 1955 Nr 3 - 4
006054: - Volkskunde driemaandeijks tijdschrift voor de studie van het volksleven 88e jaargang nr. 3 1987
006391: - Biekorf jaargang 1895
008939: - Trois documents relatifs aux Concours de Tir à l'Arbalète organisés à Malines en 1458 et en 1495
011422: - Arca lovaniensis 3 vrienden stedelijk museum Leuven, jaarboek 1974
011419: - Bulletin de l'Association de la Noblesse du Royaume de Belgique année 1968 nr 93, 94, 95, 96
005036: - Le Pays Gaumais La Terre et Les Hommes Revue Regionale 23e Années 1962
012000: - De koningen bibliofielen Europalia 85 Espana
012001: - De koningen bibliofielen Europalia 85 Espana
012002: - De koningen bibliofielen Europalia 85 Espana
011990: - Cistercienzer Handschriften Van De Koninklijke Bibliotheek Van Belgie
011991: - Noord Nederlandse miniaturen De gouden eeuw der boekverluchting in de de Noordelijke Nederlanden
011992: - English illuminated Manuscripts 700 - 1500
011993: - Noord Nederlandse miniaturen De gouden eeuw der boekverluchting in de de Noordelijke Nederlanden
011994: - Hollandse tekeningen uit de gouden Eeuw, keuz uit openbare en particuliere verzamelingen
011995: - Het prentenkabinet, dertig jaar aanwinsten 1930-1960
011996: - Rijkdom van de Schotse bibliotheken
011997: - Hortus Belgicus
011999: - Rijkdom van de Schotse bibliotheken
002803: - Journal De La haye. Mardi 23 Aout 1831. Nr. 201. 2me Annee
002804: - L'oracle. Bruxelles, Le 4 Brumaire an 9. (4 novembre 1800)
002805: - Discours De MM. De Robaulx, Van Snick et jaminé, Prononcés Dans La Scéance Du 1er juillet. 1831
002806: - La Jeune Belgique. Journal Des Intérêts Industriels et Populaires. Jeudi 10 Avril 1834. n°29. Deuxième Année.
002808: - L'émancipation. Journal Du Matin. Bruxelles, Lundi. N° 147 - 4me Année. 27 Mai 1833
002809: - L'émancipation. Journal Du Matin. Bruxelles, Mardi, Mercredi. N° 148, N°149 - 4me Année. 28, 29 Mai 1833
002810: - Journal De La Belgique. Pièces officielles, et Nouvelles Des Armées. N° 136. Vendredi 17 juin. 1814.
011424: - Arca lovaniensis 5 vrienden stedelijk museum Leuven, jaarboek 1976
011425: - Arca lovaniensis 6 Vrienden stedelijke musea Leuven, jaarboek 1977
011423: - Arca lovaniensis 4 vrienden stedelijk museum Leuven, jaarboek 1975
005908: - Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 67e boekdeel 1963
008785: - De verzameling "Schoeffer" op het stadsarchief
001635: - Encyclopedie Photographique De L'art - The Photographic Encyclopaedia of Art Cairo
001654: - Brucken Der Welt
007364: - Études Classiques , 1967
007434: - Tijdschrift Streven Jaargang 1964 - Deel 2
007435: - Tijdschrift Streven Jaargang 1965 - Deel 1
010093: - Handelingen van Het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge Tijdschrift voor de studie van de geschiedenis van Vlaanderen jaargang 151 / 2014 2 delen
007792: - De Haven van Antwerpen
007289: - Revue Générale - 1882 - Tome XXXV
018895: - Liste alphabétique des pages de la grande écure du Roi
012571: - Bouwen en leven te Antwerpen in de 16de eeuw, tentoonstelling in " Het Wapenschild"
014948: - Textielhistorische bijdragen nr 7
014949: - Textielhistorische bijdragen nr 8
007294: - Revue Générale - 1885 - Tome XLII
002640: - Revue Catholique, Receuil Religieux, Philosophique, Scientifique, Historique et Litteraire, Nouvelle Serie, Quatrième Volume, Année 1870 , Tome XXX De Toute La Collection
002848: - Le Moniteur Des Architectes. Revue Mensuelle De l'art Architectural Ancien et Moderne. 2 Volumes.
019802: - Miscellanea kan. J. E. Jansen deel II Economische geschiedenis
019803: - Miscellanea kan. J. E. Jansen deel III Boerenkrijg
004624: - Botanisch Jaaboek vijfde Jaargang 1893
002572: - Revue Catholique Nouvelle Recueil, Religueux, Philosophique, Scientifique, Historique et Litteraire
002573: - Revue Catholique Receuil, Religieux, Philosophique, Scientifique, Historique et Litteraire
009106: - Victor Van de Walle 1849 - 1927
012741: - Notice sur le Steen d' Anvers, extrait du Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie
007366: - L'Antiquité Classique 1932
007367: - L'Antiquité Classique 1934
006909: - société D'emulation Te Brugge, Deel C
005139: - Jaarboek 1993 Mortselse Heemkundige Kring
006033: - volkskunde driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven 75e jaargang 1974 4 afleveringen compleet
006053: - Volkskunde driemaandeijks tijdschrift voor de studie van het volksleven 88e jaargang nr. 2 1987
005989: - Histoire du costume encyclopedie par l'image
013382: - Het laatgotisch Beeldsnijcentrum Leuven tentoonstelling
007077: - Studia Historica Gandensia, Nr 281
023111: - Mortselse Heemkundige kring jaarboek 2008
007355: - Études Classiques , 1954
009249: - Oudheid en Kunst tijdschrift van den Geschied- en oudheidkundigen kring voor Brecht en omstreken jaargang 3 aflevering III 1907
012004: - Actuele tendensen van het kunstboekbinden in de benelux
006322: - Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke V laamsche Academie voor Taal- en Letterkunde 1926
006321: - Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke V laamsche Academie voor Taal- en Letterkunde 1925
007000: - Genootschap Voor Geschiedenis Handelingen 126, 1989, 1-2
003060: - Een bloem van den goeden-herder te Evere. Zuster Maria van St Guido Lagae koorzuster van den goeden-herder te Evere
009125: - Kardinaal de Granvelle en de oprichting van een seminarie te Mechelen in 1573
007320: - Revue Générale - 1904 - Tome LXXIX
003149: - Crapouillot. Septembre 1938. La Franc-Maconnerie Par Raymond A. Dior
009344: - Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk Handelingen nieuwe reeks deel XXXVI 1968 - 69
008493: - Bouwen door De Eeuwen Heen, provincie Antwerpen Arrondissement Turnhout, Kanton Mol 16n 5
003842: - De Gulden Passer Jaargang 65, 1987
014857: - Soil Survey of Natchitoches Parish, Louisiana
014856: - Soil Survey of St.Tammany Parish, Louisiana
003884: - Liederboek Van De Scalden 1901 Vijfde Jaarboek
014975: - Soil Survey of Golden Valley County, North Dakota
014976: - Soil Survey of Adams County, Colorado
007351: - Études Classiques , 1950
014977: - Soil Survey of Chaffee-Lake Area, Colorado - parts of Chaffee and Lake Counties
004986: - Handelingen Van De Geschied- En Oudheidkundige Kring Van Oudenaarde Deel XXXVI
012404: - Inventaris op het archief van Gilden en Ambachten
006030: - volkskunde driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven 72e jaargang 1971 4 afleveringen compleet
004676: - Revue De Belgique treizième Année Tome XXXIX
006116: - de Bratantsche folklore le folklore Brabançon 5de jaar compleet 1925-1926
006117: - de Bratantsche folklore le folklore Brabançon 6de jaar compleet 1926-1927
013572: - Opus international 7 : Juin 1968 revue trimestrielle
014983: - Soil Survey of Palo Verde Area, California
023099: - Mortselse Heemkundige kring jaarboek 2002
023100: - Mortselse Heemkundige kring jaarboek 2002
014706: - Annales Monegasques revue d'histoire de Monaco numero 5
023101: - Mortselse Heemkundige kring jaarboek 2002
009160: - Lode Van den Brande
009158: - Mechelen praalstoet 500ste verjaring 1ste steenlegging St. Romboutstoren 15 - 22 juni 1952
006656: - Thomas Hobbes Leviathan; Vol 1 + 2
006658: - Manuscripts Datés Conservés En Belgique - Tome I + II + III
009957: - Jaarboek Het oude land van Loon jaargang X 1955
014954: - Textielhistorische bijdragen nr 13
017174: - L'imagerie populaire francaise
013620: - Opus international 81 : Eté 1981 revue
019300: - Landcommanderie Alden Biesen, acht eeuwen Europese geschiedenis in het land van Rijn en Maas
003837: - De Gulden Passer Jaargang 57, 1979
003836: - De Gulden Passer Jaargang 56, 1978
014823: - Soil Survey of San Juan Area, Utah
005826: - Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant vzw jaarboek 27e jaargang 1992
005824: - Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant vzw jaarboek 22e , 23e en 24e jaargang 1987 -88 -89
006111: - Gazette Musicale de la Suisse Romande 3 Janvier 1895 n° 1
006408: - Biekorf jaargang 1912
009080: - Frans Perckmans 75 huldebrochure
008304: - Commissie Voor Taalzuivering
011582: - Soldaten van Napoleon uit Sint-Katelijne-Waver en Onze-Lieve-Vrouw-Waver
013201: - Decken, Wände,Türen, gegliedert , gemustert , bemalt
015174: - Acta apostolicae Sedis, commentarium Officiale, Annus XXXXVIII, Series II - Vol.XXIII
006112: - Gazette Musicale de la Suisse Romande 17 Janvier 1895 n° 2
009318: - Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk Handelingen nieuwe reeks deel XI 1932
009317: - Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk Handelingen nieuwe reeks deel X 1931
003106: - Nieuwe Bijdragen Ter Bevordering Van Het Onderwijs En De opvoeding, Voornamelijk Met Betrekking Tot De Lagere Scholen in De Verenigde Nederlanden Voor Den Jare 1822.
014818: - Soil Survey of Ottawa County, Kansas
014819: - Soil Survey of Fremont County, Iowa
014820: - Soil Survey of Lee County, Iowa
003113: - Bulletin Scientifique De L'association Des eleves des Ecoles speciales. Annee 1903-1904
007283: - Revue Générale - 1877 - Tome XXVI
006787: - Album Amoricum, Sacris erudiri, Jaarboek Voor Godsdienstwetenschappen, XXVI, 1983
009404: - Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (gesticht in 1870) Handelingen nr XI 1957
015315: - ONZE KUNST voorzetting van de Vlaamsche School Eerste jaargang 1902, eerste halfjaar
023109: - Mortselse Heemkundige kring jaarboek 2006
005857: - De Brabantse Folklore deel XXI jaargang 1949
005876: - Jaarboek 7 1968 van de Vrijheid en het Land van Geel
013563: - Revue Du Monde Catholique, théologie, philosophie, histoire, littérature, sciences, beaux-arts, Huitième Année, Vingt - deuxième
013561: - Revue Du Monde Catholique, théologie, philosophie, histoire, littérature, sciences, beaux-arts, Septième Année, Vingtième
013577: - Opus international 21 : Decembre 1970 revue bimestrielle
013579: - Opus international 23 : Mars 1971 revue bimestrielle
019161: - Almanach royal officiel : publié depuis 1840 en exécution de l'arrêté royal du 14 octobre 1839, année 1914
009886: - Geel, de Stad der Simpelen, Jaarboek 26 - 1989 van de Vrijheid en het Land van Geel
010028: - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de naam Société d'émulation te Brugge driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen deel XCVIII van de verzameling jaar 1961 4 afleveringen
006055: - Volkskunde driemaandeijks tijdschrift voor de studie van het volksleven 88e jaargang nr. 4 1987
004679: - Revue De Belgique quatorzième Année Tome XLII
003209: - Correspondentie Van Robert Dudley Graaf Van Leycester En Andere Documenten Betreffende Zijn Gouvernement-Generaal in De Nederlanden. 3 Delen.
009493: - Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis Handelingen LXIII 2009
009838: - Verworpen Antwerpen 1848 - 1914
009839: - Het Onze-Lieve-Vrouwehuis vijfhonderd jaar wonen aan de Keizerstraat in Antwerpen
006431: - Biefkorf jaargang 1956
011311: - Die Habsburger: Ein biographisches Lexikon
006428: - Biefkorf jaargang 1953
011442: - Aspekten van de laatgotiek in Brabant
004967: - Handelingen Van De Geschied- En Oudheidkundige Kring Van Oudenaarde Deel XVII 2 Delen
012505: - Catalogue raisonné des peintures flamandes et hollandaises (du XVe au XVIIIe siècle) Musée d'art et d'histoire de Genève
006339: - Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke V laamsche Academie voor Taal- en Letterkunde 1943
014934: - Ons Amsterdam maandblad gewijd aan de Hoofdstad des lands registers op de jaargangen 1 - 18 (1946 - 1966)
005823: - Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant vzw jaarboek 20e en 21e jaargang 1985- 86
005819: - Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant heemkundig jaarboek 11e jaargang 1976
005818: - Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant heemkundig jaarboek 10e jaargang 1975
005817: - Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant heemkundig jaarboek 6e jaargang 1971
012112: - Tadashi Kawamata
007741: - Antwerpen Die Scone, Grote Kerken
019413: - Sint-Truiden, St-Trudofeesten, St-Trudo-Ommegang
001590: - Yachting January-June 1937
010336: - Inventaris van het merovingisch, middeleeuws en post-middeleeuws aardewerk (faïence uitgezonderd) in het MUseum Hof van Busleyden te Mechelen
009399: - Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (gesticht in 1870) Handelingen nr VI 1952
004895: - Handelingen Der Maatschappij Van Genschiedenis- En Oudheidkunde Te Gent Nieuwe Reeks Deel 1 1944
013668: - verzameling Alla en Bénédict goldschmidt
009336: - Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk Handelingen nieuwe reeks deel XXVIII 1955
010469: - Bzzlletin 15e jaargang : nr 138 september 1986 - nr 147 juni 1987 10 nummers
011601: - Mortselse heemkundige kring 4e Jaarboek
010428: - Bzzlletin 4e jaargang nr 29 oktober 1975
014855: - Soil Survey of St.Bernard Parish, Louisiana
014854: - Soil Survey of West Carroll Parish, Louisiana
016482: - Le mouvement Flamand, devant le conseil communal de Bruxelles
004258: - Handelingen XXVII 1973 Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij Voor Taal En Letterkunde en Geschiedenis
021255: - Cornelis Floris 1514-1575 : beeldhouwer, architect, ontwerper
021471: - Journal de l'armée Belge, receuil d'art, d'histoire et de sciences militaires, Tome premier
006936: - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Inventaris Van Het Cultuurbezit in België, Provincie Limburg arrondissement Hasselt 6N 2 (He - Z)
006935: - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Inventaris van het cultuurbezit in Belgie. Architectuur: deel 4Na Stad Gent
005685: - Le patrimoine monumental de la Belgique 3 province de Liège arrondissement de Liège ville de Liège
005682: - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Inventaris van het cultuurbezit in Belgie. Architectuur: deel 13n 1 Provincie Antwerpen arrondissement Mechelen
005683: - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Inventaris van het cultuurbezit in Belgie. Architectuur: deel 14n 1 Provincie Limburg arrondissement Tongeren kantons Riemst Tongeren
005690: - Le patrimoine monumental de la Belgique Wallonie volume 8 province de Liège Arrondissement de Liège tome 2 (L - V)
005688: - Le patrimoine monumental de la Belgique Wallonie volume 7 province du Luxembourg Arrondissement de Marche-en-Famenne
005684: - Le patrimoine monumental de la Belgique 2 province de Brabant arrondissement de Nivelles
005707: - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, deel 12n 1 : Provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Gent Kanton Nevele
005708: - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, deel 12n 2 : Provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Gent Kantons Destelbergen Oosterzele
005573: - OPUS international Hiver 1979 n° 70 - 71: Ecrire sur l'art
005574: - OPUS international Printemps 1979 n° 72: Dessins
005575: - OPUS international automne 1979 n° 74 : Les rendez-vous manqués!
005569: - OPUS international Avril 1975 n° 55
005570: - OPUS international Mai 1976 n° 59 dossier Italie
005571: - OPUS international Juillet 1976 n° 60 Projets & Utopies
005703: - Bouwen door de eeuwen heen, inventaris van het cultuurbezit, Architectuur, deel 2: Provincie Brabant Arrondissement Nijvel
005697: - Le patrimoine monumental de la Belgique Wallonie volume 18/1 province de Liège Arrondissement de Waremme
008738: - De Brusselpoort te Mechelen archeologisch onderzoek in een middeleeuwse stadspoort
005694: - Le patrimoine monumental de la Belgique Wallonie volume 12 province de Liège Arrondissement de Verviers tome 4 (S - W)
005695: - Le patrimoine monumental de la Belgique Wallonie volume 14 province du Luxembourg Arrondissement de Neufchâteau
005686: - Le patrimoine monumental de la Belgique volume 5 province de Namur , Arrondissement tôme 1 Namur A - M
005663: - Jaarboek 1990 Heemkundige kring Norbert de Vrijter
005675: - Inventaris der plaatselijke en kerkelijke archieven der gemeente Schilde
005681: - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Inventaris van het cultuurbezit in Belgie. Architectuur: deel 10n 3 (Ru - Z ) Provincie Antwerpen arrondissement Antwerpen
005678: - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Inventaris van het cultuurbezit in Belgie. Architectuur: deel 7n 1 (B - L ) en 7n 2 (S -T) Provincie Oost-Vlaanderen arrondissement Sint-Niklaas
012535: - Leger en Volksleven
009381: - Archaeologia Belgica 241 Varia II het urneveld ronde de Partisaensberg te Kasterlee, L'église disparue de Saint-Remy de Falen
012522: - Jacob Backer (1608/09 - 1651)
012530: - Een bedreiging, de buurt der Gildekamersstraat
023254: - Miscellanea Historica in Honorem Alberti De Meyer, 2 delen
018667: - Paul Hankar: als interieurarchitect
010374: - Zuur, zoet of bitter, broeder Ebergist (1887 - 1943) en de "zintuigelijke opvoeding" Fotoboek Museum dr. Guislain
016381: - Keizer tussen stropdragers : Karel V 1500-1558
015316: - ONZE KUNST voorzetting van de Vlaamsche School Eerste jaargang 1902, tweede halfjaar
014725: - Annales Monegasques revue d'histoire de Monaco numero 24
014726: - Annales Monegasques revue d'histoire de Monaco numero 25
014727: - Annales Monegasques revue d'histoire de Monaco numero 26
014728: - Annales Monegasques revue d'histoire de Monaco numero 27
014729: - Annales Monegasques revue d'histoire de Monaco numero 28
014730: - Annales Monegasques revue d'histoire de Monaco numero 29
014731: - Annales Monegasques revue d'histoire de Monaco numero 30
019104: - Vincent van Gogh: Schilderijen / Tekeningen : Amsterdam, 30 maart-29 juli 1990
007736: - Antwerpen Die Scone - Oude Kerkjes en Kapellen
004349: - Chronycke Van Antwerpen Sedert Het Jaer 1500 Tot 1575; Gevolgd van Eene Beschryving Van De Historie En Het Landt Van brabant
007776: - De Vlaamsche en de Antwerpsche Admiraliteit
007771: - Notice sur le Port d'Anvers
007772: - De Vlaamsche en de Antwerpsche Admiraliteit
001711: - Journal Secret de Anna Viroubova (1909-1917)
001610: - Gazet van Antwerpen Januari- Juni 1925
008358: - Nieuwe alphabetische lijst der straten, pleinen, gangen, stegen en wegen van Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merxem en Wilrijk
007747: - Antwerpsch Archievenblad, tweede reeks, 2e jaargang, 4e aflevering
009276: - Oudheid en Kunst Algemeen tijdschrift voor Kempische geschiedenis uitgegeven door den Geschied- en oudheidkundige kring voor Brecht en omstreken jubileumuitgave, 1935 compleet
013723: - Revue Du Monde Catholique, Receuil politique, scientifique, historique et littéraires, Seizième Année, Tome Quarante-septième
004205: - Nouveau Dictionnaire Historique Portatif Ou Histoire Abregée
005795: - Eigen Schoon en de Brabander jaargang XLIX 1966
005790: - Eigen Schoon en de Brabander jaargang XXXX 1957
015156: - Acta apostolicae Sedis, commentarium Officiale, Annus XXX, Series II - Vol.V
015157: - Acta apostolicae Sedis, commentarium Officiale, Annus XXXI, Series II - Vol.VI
015158: - Acta apostolicae Sedis, commentarium Officiale, Annus XXXII, Series II - Vol.VII
015159: - Acta apostolicae Sedis, commentarium Officiale, Annus XXXIII, Series II - Vol.VIII
004411: - Jaarboek 1990 Heemkundige Kring Van Malle
004404: - Jaarboek 1983 Heemkundige Kring Van Malle
004405: - Jaarboek 1984 Heemkundige Kring Van Malle
004406: - Jaarboek 1985 Heemkundige Kring Van Malle
004408: - Jaarboek 1987 Heemkundige Kring Van Malle
004409: - Jaarboek 1988 Heemkundige Kring Van Malle
004410: - Jaarboek 1989 Heemkundige Kring Van Malle
015444: - Werken van barmhartigheid , 650 jaar Alexianen in de Zuidelijke nederlanden
014241: - Almanach de Gotha annuaire diplomatique et statistique pour l'année 1869
018814: - Almanak van Zotte Giele, Vertellingen, liederen, raadsels , kluchten
009901: - Jaarboek 1998 jaargang XIX Heemkundige kring van Malle
014379: - bouwen door de eeuwen heen inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen Architectuur deel 7n 2 (S-T) provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas
004370: - L'Art Vivant Année 1925
004364: - Moderne Bauformen 1936 n° 9 - 10 - 11 -12
004365: - Moderne Bauformen 1937 n° 1 - 2 - 3 - 4
005137: - Jaarboek 1991 Mortselse Heemkundige Kring
003997: - Antwerpen's Oudheidkundige Kring XVe Jaarboek 1939
004677: - Revue De Belgique quatorzième Année Tome XL
011461: - Bulletin de l'Association de la Noblesse du Royaume de Belgique année 1971
008479: - Bouwen door De Eeuwen Heen, provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen, 10n, 2(Ho-Ra)
005913: - Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 72e boekdeel 1968
024200: - Zaanlandsch jaarboekje voor het jaar 1842
024201: - Zzaanlandsch jaarboekje voor het jaar 1843
006668: - Monniken En Monialen in De Nederlanden
023102: - Mortselse Heemkundige kring jaarboek 2003
003400: - Revue De Belgique. Litterature et Beaux-Arts. 3me Annee - 2me Serie. Tome 2.
010082: - Handelingen van Het Genootschap voor Geschiedenis 140 2003 4 afleveringen
015002: - Soil Survey of Pender County, North Carolina
015003: - Soil Survey of Hawkins and Hancock Counties, Tennessee
023107: - Mortselse Heemkundige kring jaarboek 2005
014531: - Belgisch tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, driemaandelijkse uitgave XXXV, 1966, 1 -2 - 3 - 4
023202: - Kort begryp der stadt Aerschot, synde een Hertoghdom in Brabant, Haere opkomste, met eene korte beschryvinge van het Beeldt der Moeder Godts, aldaer in de Collegiale Kercke Miraculeuselyck rustende
007011: - Genootschap Voor Geschiedenis Handelingen 131, 1994, 1-3
005915: - Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 74e boekdeel 1970
005018: - Le Pays Gaumais La Terre et les Hommes Revue Regionale 36e et 37e Année 1975 - 1976
003839: - De Gulden Passer Jaargang 36, 1958
003838: - De Gulden Passer Jaargang 73, 1995
007749: - Antwerpsch Archievenblad, tweede reeks, 3e jaargang, 4e aflevering
007748: - Antwerpsch Archievenblad, tweede reeks, 3e jaargang, 3e aflevering
014904: - De monumenten van geschiedenis en Kunst in de Provincie Limburg eerste stuk: De monumenten in de gemeente Maastricht twee delen compleet
014898: - Friese Molens
014897: - Friese Molens
006027: - volkskunde driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven 67e jaargang 1966 4 afleveringen compleet
012593: - Beurs voor diamanthandel Antwerpen 1904- 1979
007447: - Revue Des Questions Scientifiques 1952
012594: - Anvers Port de Mer, description du port et des etablissement maritimes d'Anvers d'après les documents les plus récents
014825: - Soil Survey of Delta Area, Utah. Part of Millard County
014826: - Soil Survey of Sanpete Valley Area, Utah. Parts of Utah and Sanpete Counties
011595: - Volksporten uit Waverland
006006: - Kontrast tweemaandelijks plastisch literair tijdschrift 2de jaargang 1962 nr 3 eb 4
006090: - Gazette Musicale de la Suisse Romande 1er janvier 1894 n° 2
006088: - La jeune Belgique tôme neuvième 1890 complet
006089: - La jeune belgique tôme dixième 1891 complèt
012584: - Chers Confrères...
006050: - Volkskunde driemaandeijks tijdschrift voor de studie van het volksleven 84e jaargang nr. 3 1983
006051: - Volkskunde driemaandeijks tijdschrift voor de studie van het volksleven 87e jaargang nr. 3 1986
006337: - Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke V laamsche Academie voor Taal- en Letterkunde 1941
021483: - Journal de l'armée Belge, receuil d'art, d'histoire et de sciences militaires, Tome treizième
021484: - Journal de l'armée Belge, receuil d'art, d'histoire et de sciences militaires, Tome quatorzième
013718: - Revue Du Monde Catholique, Receuil politique, scientifique, historique et littéraires, Quinzième Année, Tome Quarante-deuxième
013717: - Revue Du Monde Catholique, Receuil politique, scientifique, historique et littéraires, Quatorzième Année, Tome Quarante-unième
006976: - Handelingen Der Maatschappij Voor Geschiedenis En Oudheidkunde Te Gent, Nieuwe Reeks, Deel XXXVI, 1982
004568: - Een vinger In de Hemel Jaarboek 2000 van Het Felix Timmermans - Genootschap
004566: - Timmermans Anderzijds Jaarboek 1998 van Het Felix Timmermans - Genootschap
004567: - In De Bloeyende Wijngaerdt Jaarboek 1999 van Het Felix Timmermans - Genootschap
013173: - Schilders van het landelijke leven in Belgie?: Van realisme tot post-expressionisme (Dutch Edition)
013174: - La peinture florale du XVIe au XXe siècle
005596: - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Inventaris van het cultuurbezit in Belgie. Architectuur: deel 4Na Stad Gent
005602: - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Inventaris van het cultuurbezit in Belgie. Architectuur: deel 2N Vlaams Brabant Halle Vilvoorde
009414: - Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (gesticht in 1870) Handelingen nr XVIII 1964
006022: - Yang Tijdschrift voor literatuur en Kommunikatie 9e jaargang nr. 52 december 1973 honderd dichters
006023: - Yang Tijdschrift voor literatuur en Kommunikatie 10e jaargang nr. 59/60 februari 1975
006026: - volkskunde driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven 66e jaargang 1965 4 delen compleet
008490: - Bouwen door De Eeuwen Heen, provincie Antwerpen Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals 16n 3
021560: - De bladen voor de grafiek, dertiende jaargang 3, 1980 , Jozef Ruythoorn
009412: - Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (gesticht in 1870) Handelingen nr XVII 1963
009413: - Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (gesticht in 1870) Handelingen nr XVIII 1964
009004: - Cinquantième anniversaire de la fondation du Collège Saint-Rombaut à Malines 1863 -1913 Mémorial
003257: - Les Illustres Aventurieres Ou Memoires d'Hortense et De Marie Mancini.
011466: - Bulletin de l'Association de la Noblesse du Royaume de Belgique année 1976
011465: - Bulletin de l'Association de la Noblesse du Royaume de Belgique année 1975
006019: - Yang Tijdschrift voor literatuur en Kommunikatie 8e jaargang nr. 46 december 1972 100 dichters 1973
011415: - Bulletin de l'Association de la Noblesse du Royaume de Belgique année 1964 nr 76, 77, 78, 79
003824: - L'Enseignement Professionnel En Belgique Serie De Conférence Faites à La Maison Du Livre En 1921
010473: - Bzzlletin 19e jaargang : nr 178 september 1990 - nr 187 juni 1991 10 nummers
010474: - Bzzlletin 20e jaargang : nr 188 september 1991 - nr 197 juni 1992 10 nummers
010475: - Bzzlletin 20e jaargang : nr 198 september 1992 - nr 207 juni 1993 10 nummers
010476: - Bzzlletin 21e jaargang : nr 208 september 1993 - nr 217 juni 1994 10 nummers
010477: - Bzzlletin 21e jaargang : nr 218 september 1994 - nr 227 juni 1995 10 nummers
010478: - Bzzlletin 22e jaargang : nr 228 september 1995 - nr 237 juni 1996 10 nummers
013601: - Opus international 55 : Avril 1975 revue
009962: - Het oude land van Loon jaargang XXXI 1976 jaaboek van de federatie der geschied- en oudheidkundige kringen van LImburg
008503: - Bouwen Door De Eeuwen Heen Stad Gent Fusiegemeenten 4nd
007891: - Antwerpen 1961-1965
021475: - Journal de l'armée Belge, receuil d'art, d'histoire et de sciences militaires, Tome cinqième
021476: - Journal de l'armée Belge, receuil d'art, d'histoire et de sciences militaires, Tome sixième
014716: - Annales Monegasques revue d'histoire de Monaco numero 12
010016: - Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de naam Société d'émulation te Brugge driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen deel LXXXVIe van de verzameling jaar 1949
014953: - Textielhistorische bijdragen nr 12
014844: - Soil Survey of Gloucester County, Virginia
014840: - Soil Survey of Hickory County, Missouri
023097: - Mortselse Heemkundige kring jaarboek 2001
023098: - Mortselse Heemkundige kring jaarboek 2001
015006: - Soil Survey of Madison County, Virginia
024112: - LA Revue Générale - 1910 - Tome XCI
024113: - La Revue Générale - 1910 - Tome XCII
023108: - Mortselse Heemkundige kring jaarboek 2006
013615: - Opus international 73 : Eté 1979 revue
014587: - Handelingen, XX
003569: - Liberation. Edition Speciale Hors-Serie De La Revue Militaire Belge.
000118: - CORRESPONDENCE SECRETE DE BULOW ET DE GUILLAUME II
000092: - LA FRANCE LOINTAINE LE VISAGE DE LA FRANCE
000088: - LE KORAN
000041: - Delighted Earth
000260: - Musées et Galeries Pontificales du Vatican
014623: - Album René Verdeyen
002861: - Figaro. Du 23 novembre 1830 (Ve année - n°325) au 30 aout 1831 (VIe année - n°242)
002860: - Souvenir De La Procession et Des Solennités Religieuses Qui Ont Eu lieu a Gand, En 1867, a L'occasion Du jubilé Huit Fois Séculaire De Saint Macaire, Patron De La Ville De gand.
014656: - Tijd en Mens 21 - 22 vijfde jaargang nr 1 - 2 oktober 1954
014513: - Belgisch tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, uitgave LXI - 1992 met extra supplement
006390: - Biekorf jaargang 1894
007363: - Études Classiques , 1966
007374: - Revue Des Questions Scientifiques 1960
023079: - Mortselse Heemkundige kring jaarboek 1991
023080: - Mortselse Heemkundige kring jaarboek 1991
023081: - Mortselse Heemkundige kring jaarboek 1992
023082: - Mortselse Heemkundige kring jaarboek 1992
023083: - Mortselse Heemkundige kring jaarboek 1993
023084: - Mortselse Heemkundige kring jaarboek 1993
023085: - Mortselse Heemkundige kring jaarboek 1994

Next 1000 books from Antiquariaat Tanchelmus[an error occurred while processing this directive]

5/9