Antiquariaat Berger & De Vries
Pelsterstraat 27-29, 9711KH Groningen, The Netherlands | Tel. +31 (0)50 3188591            Email: info@bergerendevries.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
32999-A-39018: - Hans van der Grinten - Liber Amicorum
32465-k-B1: - Chieo Senzaki - Installationen + SIGNED LETTER
66916-GB_124: - Fernando Botero - Taschen Portfolio
34027-A-40491: - De paauw en de raaf. Maandschrift voor den zoogenaamden gemeenen man. No 1-12.
35748-B-42753: - New and Selected Poems 2006
38439-A-45982: - Die Langobarden. Das Ende der Völkerwanderung.
65972-A-50356: - Het klimaat van Nederland = The climate of the Netherlands. Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. CONVOLUUT, 18 delen in 2 banden.
29077-A-50567: - GRONINGEN Tegenwoordige staat van Groningen en Ommelanden. Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. Vervattende eenen aanvang der beschryving van Stad en Lande
66215-A-50185: - Palet van de mijnstreek
32755-A-52208: - Persbericht Goebel Porzellanfabriek / M.I. Hummel Figuren tentoonstelling
30853-A-51436: - Top form woninginrichting Hulshoff - Interieurcatalogus
30917-B-GB_20: - ATLAS DORDRECHT
30885-B-GB_28: - WORLD: TIMES COMPREHENSIVE MILLENNIUM 10TH ED.
29412-GB_1: - Encyclopedie du Siecle. L'Exposition de Paris (1900) - Tome Premier
20543-A-38678: - Gratis Gids, Guide, Führer, Rijks-Museum Amsterdam
34788-B-41394: - Elegieen (gb)
36445-A-43740: - Soldaten en Zeemansliedjes: zang en piano
35873-A-43021: - Warendorf's portefeuille almanak voor het jaar 1892. Premie op warendorf's geïllustreerde familiekalender.
64431-B-45723: - The Illustrated Encyclopedia of Cacti and Succulents
65311-B-49081: - Bart Lodewijks
38497-A-45969: - La Haye diplomatique et mondain 1938
26961-A-41453: - Down Beat - Jazz magazine - Jaargang 1964
65734-A-50021: - Nuha - inwoneradresboek voor Groningen 1972 volgens officiële gegevens
65735-A-50022: - Industrieel adresboek van de provincie Groningen 1952
65736-A-50024: - Groninger adresboek: officieel adresboek der gemeente Groningen samengesteld naar de officiele gegevens uit het gemeentelijk bevolkingsregister.
65750-A-50065: - Huiszittend leeven. Bevattende eenige mengelstoffen over afzonderlijke en voorheen weinig of niet bewerkte onderwerpen, betreklijk tot de letter-, historie- en oudheidkunde van Nederland. - Enkel eerste deel!
65751-A-50066: - Nieuwe werken van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leyden. II deel.
26226-A-40981: - Officieel Programma van de Rembrandtfeesten te Leiden op 13 en 14 juli 1906
26227-A-40980: - Rembrandt-Hulde te Leiden. Catalogus der tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van Rembrandt en van schilderijen van andere Leidsche Meesters der Zeventiende Eeuw.
30471-A-51138: - Ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum der Gazelle-Rijwielfabriek. 1892-1927.
36179-A-43308: - Jan Klaassen. Orgaan van de Arbeiders Jeugd Centrale - 9 nummers
64770-V2-3: - Rock's Illustrated Map of London, with new postal divisions. Containing engravings of the Principal Buildings of the Metropolis.
32446-A-38171: - Schönheit des Leibes - 12 Kunstfarbblätter aus dem Leben des Bundes für Leibeszucht
64768-V2-3: - Fondscatalogus J.B.,Wolters Groningen - 7 delen - 1836 - 1932
30491-A-51152: - La pendule Francaise - Deuxieme partie, du Louis XVI a nos jours.
37663-B-44810: - Max Raabe - Kussen Kann Man Nicht Alleine (Spec
36702-A-43940: - Gereedschap voor het moderne kantoor - Roneo catalogus
64742-V2-2: - Bibliotheek van wijlen C.G. 't Hooft. Oud conservator van het museum Fodor. Bevattende o.m. belangrijke secties op het gebied van Zeewezen, Topographie en Kunstgeschiedenis. Met enkele toevoegingen uit ander bezit. Verkoping 21-23 april 1952.
64734-V1-3: - Regeringsboekje der heeren provincien over den jaar 1779 - Convoluut Archief Zwolle; VOC Batavia etc
64716-V1-2: - Onderrigt ter onderhouding der gezondheid van de huis- en winstgevende dieren, met betrekking tot derzelver verfraaijing en veredeling; gegrond op de wetten der natuur: voor veehouders en landhuishoudkundigen
64708-V1-2: - La Petite Journee du Chretien, nouvelle edition
29486-A-51326: - Norge I Billeder. Indeholdende 51 prospekter fra landets fleste touristruter.
64684-V1-1: - School-atlas van alle deelen der aarde, in 24 kaarten: opgedragen aan zijne excellentie den heere Graaf J. van den Bosch.
30859-A-51431: - Livre d'or de l'automobile et de la motocyclette. Un demi-siecle d'efforts et d'initiatives des industriels Belges.
35822-B-42748: - Doodsbeleving En Levenshouding
30857-A-51434: - De onafhankelijken exposeert 15 februari tot 10 maart 1958.
64663-K-A5: - METROPOLIS. BLOWING UP BUILDINGS. The architecture and design magazine of New York
64662-K-A5: - Nieuwe Weelde No. 6. Kultuurmagazine
64636-A-46213: - Handboek Handboekje voor spoorwegtechnici. Samengesteld door Vakgroep I (Technici) van den Bond van Ambtenaren in dienst bij de Nederlandse Spoorwegen gevestigd te Utrecht.
64617-A-46194: - Elsevier's geïllustreerd maandschrift Oorspronkelijk Nederlandsche kunst in woord en beeld - Jaargang 14, deel 27
64616-A-46193: - Elsevier's geïllustreerd maandschrift Oorspronkelijk Nederlandsche kunst in woord en beeld - Jaargang 12, deel 24
29198-k-B1: - Marthe Wery. Peinture Venise 82.
64583-A-46147: - Ehe. Kulturbilder aus dem Simplicissimus, Bd. 11
64584-A-46148: - Caricatuur Historie van Napoleon III. Met 135 gravuren.
32229-A-52038: - Tob nooit! - Jaargang 5-11 Maandblad "Tob Nooit!". Onder leiding van Dr. Jos. de Kock. Gezondheid - Levensvreugde - Succes
64563-A-46151: - Katalog der Ornamentstichsammlung der Staatlichen Kunstbibliothek Berlin - Band 1 & 2
33706-A-40001: - Raygun Music + Style. Issue 46, may 1997
64404-B-45731: - East Asia: From Chinese Predominance to the Rise of the Pacific Rim
33896-A-90114: - Het zwarte goud van Zuid-Limburg
66871-A-51685: - Wetboek Napoleon, ingerigt voor het koningrijk Holland.
64449-B-45981: - Christianisierung im Mittelalter
64414-B-45893: - Tampa
29960-A-51046: - L'ansietat de les influencies: Tapies vist per Llena
35237-A-42216: - Bullfinch's mythology
64922-A-48985: - S.M.S. Wolf. Vom Kommandanten Fregattenkapitan Nerger
36713-A-43957: - Reichskarte - Einheitsblatt 31a: Emden - Norden - Borkum
24947-A-39878: - Lou Strik Prentenmaker
31119-A-51693: - Jazz Journal - Jaargang 1954 - Volume 7, no. 1-12
31124-A-51695: - Coda ; The Jazz Magazine. (Canadian Jazz Magazine) - No. 170-191 (= 1979 / 1983)
31130-A-51692: - Vouwblad Toyota Corolla 1000 / 1200
31131-A-51691: - Vouwblad Toyota Carina & Celica 1600
31132-A-51690: - British Leyland EA Van - Brochure
31133-A-51689: - Toyopet Tiara - Brochure No. 3005
31137-A-51700: - Volks-Meetkunde of onderwijs tot nuttig gebruik met platen
29958-A-51043: - F. Ringhoffer Smichov
29959-A-51045: - A.D.N. van Gendt. Architect - Amsterdam. Bankgebouwen, winkel- en kantoorgebouwen, hotels, restaurants, woonhuizen, villa's, utiliteitsgebouwen.
65441-A-49587: - Angela Ferreira. A proposito de.
36454-A-43751: - Liederen-bundel der S.O.V., 1909-1924: feestuitg. der Vereeniging van Geheelonthouders onder Nederlandsch Spoor- en Tramwegpersoneel.
66689-A-51340: - Rechtvaardigend vertoogschrift en zo eerbiedige als vrymoedige verklaaring der wettige wapen-genootschappen, in de Ommelanden; ingeleverd aan de edel mog. h. heeren staaten van stad en lande den 30 augustus 1787.
29942-A-50081: - De Eerste Godert Walter Jubileumdoos
19100-A-52008: - Haupt-Katalog der Knöfler'schen Farbenholzschnitte
36261-B-43275: - Architectuur langs de rails
64740-V1-2: - Telefoon- en inkoopgids voor de stad Groningen. Nobel koffie thee cacao.
34708-B-41529: - Ernst Riegel
30856-A-51435: - De onafhankelijken. Expositie van werken onzer leden van 29 maart - 22 april 1963.
64396-A-46131: - De Vrouwen-Peerle ofte Dryvoudighe Historie van Helena de Verduldighe - Griseldis de Saeghrmoedige - Florentina de Getrouwe.
64576-k-B1: - Catalogue 15: Furniture of the Mind
37643-A-45023: - De Heerenveensche brandweer. Een terugblik. 1931, 6 juli, 1941
30842-A-51403: - Prijscourant van teekenmaterialen N.V. Arnhemsche Handelsmaatschappij.
30844-A-51405: - Informatie via het oog met vormen kleur licht en beweging - visuele kommunikatie - optische mededelingen direct en indirect - beeldend onderzoek in relatie met de praktijk of als zelfgekozen studieprojekt waarvan een kort verslag.
67215-A-52389: - documenta 5. Befragung der Realität. Bilderwelten heute. Kassel 30. Juni bis 8. Oktober 1972. Neue Galerie Schöne Aussicht.
67252-A-52401: - Mooi Marginaal - 8 volumes - 2002-2021
25838-A-40824: - De Porceleyne Fles - Prijscatalogus
36743-B-43899: - The Indians' Book
36184-A-43326: - Index to Science Fiction Anthologies and collections 1977-1983 - Volume 1 & 2
32414-A-52104: - Passionspiele Oberammergau 1930. Bilder vom Spiel und von Spielern
33547-B-39443: - Richard Hamilton
65451-A-49597: - Opocatku - Near the beginning
29411-GB_2: - Mon Ouvrage - Jaargang 1935
29410-GB_4: - Mon Ouvrage - Jaargang 1930
29409-GB_3: - Mon Ouvrage - Jaargang 1929
29408-GB_5: - La mode Illustree
29407-GB_6: - Le journal pour tous / Gil Blas illustre
34876-A-41644: - Gelegenheidsgedichten voorgedragen op dinsdag 18 december 1945. De Blauwe Schuit en Rei van Amsterdamsche Maagden, twee gelegenheidsgedichten voorgedragen op de feestavond ter viering van het eerste lustrum van F.G. Kroonders Uitgeverij
36688-A-43898: - Illustrirtes Buch der Patiencen: Neue Folge
36170-A-43290: - Kunst der Ruhrmark. Ausstellung. Westfalisch Niederreinischer Kunst Den Haag 1942.
34195-A-40749: - Maastricht - Ansichtkaarten
34382-A-41089: - Tectonic '84 Liege
24835-A-41836: - In Memoriam - Seventh Edition [poems for the deceased]
25017-GB_11: - Geïllustreerd Nieuws (Geïllustreerde Courant)
33912-A-40379: - Het VARA kinderblad - 1e jaargang - No 1-12 (compleet)
26377-A-40962: - Nuevo Plano de la Ciudad de Buenos Aires
38488-A-45926: - Van Gelder Zonen, Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken
24286-A-40186: - The American Art Book - A vibrant Guide to the most influential and best-loved American Artists
29219-A-50729: - Publieke verkoping wegens fusie van Dijkstra's Drukkerij N.V. en Boekdrukkerij v/h gebr. Hoitsema. Woensdag 20 maart 1957 en donderdag 21 maart 1957 in ,,Het Tehuis".
38332-B-45671: - Bijdragen tot de Geschiedenis van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht 6 - Bedreigd door Napoleon
38316-B-43839: - De boomgaard der gelukzaligen
26967-A-41645: - le Guide Souvenir de l'Exposition Bruxelles 1935 avec Plan Monumental.
38152-A-45525: - Cîteaux in de Nederlanden: Mededelingen over het Cisterciënser leven van de 12e tot en met de 18e eeuw - Vijfde deel
38142-A-45514: - Laura Grisi - Expositiecatalogus
38140-A-45512: - Ahrend prijskoerant 33 - kantoorartikelen 1962
38058-A-45470: - Paul Neefs - Vlees en beton 19-20-1992
29363-A-50733: - Lenijto + Lenijto II + Programma Herdenkingsweek Leeuwarden 1435 1935
34905-B-41609: - The Fauve Landscape
38120-B-45275: - Sauer Kids - Anyone in particular
30434-A-51119: - Maple & Co. Ltd - Trade Catalogue. Illustrations of furniture: board room, office and library furniture
32976-A-38931: - Poezie en wetenschap/poesie et science/poetry and science
36053-A-46164: - Het Oog in 't Zeil. 9 jaargangen compleet. In totaal alle 47 tijdschriften (incl. dubbelnummers)
19839-A-39037: - Wet op het regt van zegel van 5 October 1843 - Besluit van den 13den Maart 1844 betrekkelijk het in werking brengen van de Wet op het regt van Zegel ; Benevens een beknopt tarief van het zegel.
37939-A-45308: - Wegwijzer voor hen, die in Duitschland gaan werken. No. 2.
25630-A-40523: - Voorschriften betreffende plaatsing van Nederlandsche arbeiders in Duitschland
37942-A-45311: - De Wacht - Weekblad voor de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandsche volk - 1e jaargang - 22 nummers
66225-A-50195: - Journal d agriculture, d economie rurale et des manufactures du Royaume des Pays-Bas - Tome 1-11 - 1817-
33707-A-39999: - Raygun Music + Style. Issue 39, september 1996.
29441-A-50790: - Letterproef N.V. drukkerij en uitgeverij Korthuis
30792-A-51313: - A. Huiskamp. IJzerwaren Apeldoorn. Afbeeldingenboek van bouwartikelen en gereedschappen.
65347-A-49445: - form + zweck 45 - Zeitschrift fur Gestaltung
37676-B-45072: - Allies for Armageddon
37678-B-45002: - Norway 1940
37648-A-45032: - Pauline's - Pauline Bernatchez 1988 - Model Management
65009-A-49124: - UHU Das Monats-Magazin - 5. Jahrgang, Heft 11 august 1929
37604-A-44947: - Le Roseau d'Or N° 10: Deuxième numéro de Chroniques
37547-A-44808: - Reize door de majorij van 's Hertogenbosch, in den jaar 1798-1799. (in brieven.) Met plaaten.
65010-A-49125: - Wiener Magazin - Heft 7 / 3. Jahrgang / Juli 1929
66206-k-B1: - Ernst Voss - New York Nocturnes / Paul Blanca - "The Black Banana Nigger"
66801-A-51580: - De Optimist / Elck wat Wils - 51 delen - 1936-1939
37395-B-44415: - Die Spätantike von Constantin bis Justinian
37388-B-44434: -
31687-A-51850: - Kiezen = Delen
67122-A-52231: - Paul Poiret et Nicole Groult. Maitres de la mode art deco.
23790-A-39336: - Hoekig; de andere munten
28947-A-50554: - Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van Jan Toorop
66713-A-51384: - Rapport der commisssie ter zake de indeeling der provincie in nieuwe waterschappen, opzigtelijk de grenzen van het waterschap Reiderland en de aldaar uittevoerene werken.
65786-A-50114: - Jaarbeurs voor kunstnijverheid anno 1919 - Tentoonstelling Stedelijk Museum te Amsterdam, 1 november-1 december
66490-A-50678: - Logboek van den achtsten Elfstedentocht per schaats op donderdag 22 januari 1942
66507-A-50703: - Inventaire des dessins et aquarelles donnés a l'Etat Belge par Madame la douairière de Grez.
66508-A-50704: - Meestertekens van Nederlandse Goud- en Zilversmeden - Deel I - In gebruik geweest van 1814-1963
66509-A-50705: - Groninger adresboek 1964
66510-A-50706: - The Estate of an Italian Connoisseur: Important French & Italian Furniture, Porcelain, Paintings, Silver & Decorative Arts - 4 volume set COMPLETE
66514-A-50801: - Zig Zag Magazine - 42 issues
65814-A-50146: - Handleiding bij het onderwijs in de aardrijkskunde: een leer- en leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen.
66313-V3-1: - Keith Haring printbook
65792-A-50119: - Prosodia latina, ars metrica et poetica, in usum scholarum Belgicae.
65809-A-50139: - Visvliet - Gerkesklooster - Convoluut vergaderstukken
65815-A-50147: - Zak-Atlas bevattende gekleurde kaarten van alle provincien en van Nederland
65820-A-50155: - 1000 DAYS OF REVOLUTION Mojo special limited edition The Beatles' Final Years
66148-A-50111: - Rijks-academie van beeldende kunsten te Amsterdam. Het legaat Johannes Hubertus Leonardus de Haas.
66153-A-50116: - Winter 1928 / 29 in Nederland - HARDCOVER
66154-A-50117: - De Gekkenkrant - Jrg 1, nr 1 - jrg 7 nr 43 + Gek'ooit Jrg 1 nr 1
66157-A-50120: - Provinciale Groninger Almanak voor Christelijke huisgezinnen. Voor het jaar 1865, 1868, 1871 en 1873. 4 delen.
66172-GB-117: - Moderne schilderijen verzameld door wijlen den Hr. - W.J. van Randwijk te 's Hage. Veiling te Amsterdam 11 april 1916, directie Frederick Muller & Co (Ant. W.M. Mensing)
66176-A-50144: - The Story of the Stereoscope
66181-A-50150: - Belgisch leger. De Oorlogsoorden. Veldtocht 1914-1918. Vlugschrift Nr 1.
65914-A-50283: - Nouveau Dictionnaire Francois-Allemand et Allemand-Francois a lusage des deux nations. Septieme edition originale refondue et augmentee de pres de dix mille mots. - Tome 1 et 2
65917-A-50289: - Antiquitates Belgicae, of Nederlandsche oudtheden. Zijnde d'eerste opkomst van Holland, Zeeland, 't sticht Utrecht, Overyzel, Vriesland, Braband, Vlaanderen enz. (INCOMPLEET)
66062-A-50462: Leonardo: volume 27 - Leonardo. Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology: volume 27, nrs 1-5 complete.
66063-A-50463: Leonardo: volume 26 - Leonardo. Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology: volume 26, nrs 1-5 complete.
66064-A-50464: Leonardo: volume 25 - Leonardo. Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology: volume 25, nrs 1-5 in 4 parts complete.
66082-A-50490: - Das Lübeckische Stadt-Recht. Nach der letzten, im Jahre 1728 erschienenen Ausgabe unverändert abgedruckt
37067-B-44169: - Jack Pierson
33076-A-39130: , e.a.[Jon Jicha; Deborah Littlejohn; Western Carolina University. Department of Art.; ] - Chew on it: New genre hybrid language
33782-B-39960: -
24385-A-49607: - Quatrains romantiques; pour certaines qui n'eurent pas le même nom
32442-A-38170: - The Hunter Arms Company. The L.C. Smith Guns
36959-B-44087: - The Savage Frontier. A History of the Anglo-Afghan Wars.
36943-B-44120: - Dividing the Spoils
36941-B-44123: - Herodotus and his World
34990-B-41584: - Hoogmoed, liefde en wraak
32785-k-B1: - Murals in Orgosolo. All-round Guide-book Regarding Wall Paintings
36862-A-44070: - Dedication of the ESTU-1 Accelerator (signed) + Symposium in Honor of D. Allan Bromley
34064-A-40690: - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging 'Het Nederlandsche Zeewezen' - 5e jaargang - No 1-26
36852-A-44055: - Memphis 1981-1988
26985-GB_23: - Dioskorides / Dioscorides (numbered double suite)
66203-A-50175: - Victor Pasmore
36714-A-43958: - Reichskarte - Einheitsblatt 31b: Wilhelmshaven - Aurich
36531-B-43664: - Rilke Rainer Maria
16256-A-51482: Internationaler Kongress Krems an der Donau 18. bis 21. September 1978 - Klosterliche Sachkultur des Spatmittelalters
36490-B-43532: - Towards Non-Being
15961-GB70: - De crisis courant gemeente 's-Gravenhage
36463-A-43763: - Jugendstil-tegeltableaus: een zorgenkind van Monumentenzorg
36462-A-43762: - Carte des lignes postales aeriennes internes et internationales (misc?)
64984-A-49089: - Grafiek Kring Groningen serie 4. Kring van verzamelaars van hedendaagse grafische kunst te Groningen, in samenwerking met Prent 190.
64985-A-49090: - Cercle graphique europe?en. Publication 1.,
66680-A-51330: - De Kanaalplannen Groningen-Zuiderzee
36338-B-43348: - Handhaaft en beschaaft
36306-B-43292: - Cyclus
36936-B-44090: - A Short History of Christian Thought
26185-GB_30: - Die Wenzelsbibel. Acht Dokumentationsmappen zum Faksimile. Bd. 1-8.
29937-A-51037: - l'Anti-financier ou relevé de quelques-unes des malversations dont se rendent journellement coupables les fermiersgénéraux...etc.
33268-A-39215: - Nicholas Pope - Wax Drawings
64902-A-48964: - Jean-Luc Godards One + One met The Rolling Stones
23819-A-39519: - Les naturalistes belges volume 80,3 (Orchid. 12)
32215-A-52018: - Letraset Lettergrafica catalogus 1979
28941-A-50556: - Souvenir de Rotterdam
29463-A-50804: - Chauffage. S. Demoulin. Farciennes. 1927.
10485-A-41696: - Jose vermeersch
66735-A-51448: - Land-recht der beyden Old-Ambten, vervattende de oude ende nieuwe statuten ende costumen der voorsz. landschappen, so als deselve nu op nieuws zijn revideert, reformeert ende suppleert + Landt-Recht des gerichts van Selwerdt, begrypende de oude en nieuwe landt-regten ende coustumen van voorschreven gerichte, soo als deselve op 't nieuw sijn gerevideert, gearresteert ende gepubliceert.
36036-A-43177: - Historische Jaarboeken van Oud en Nieuw Friesland - deel I en IV
35959-B-42980: -
35947-B-42977: - World Scripture
35878-A-43016: - Archipelago. the First Book of the Devil is Dead Trilogy
35879-A-43026: - Uittreksels uit het dagboek van Arent toe Boecop, volgens een H.S. van de XVIIde eeuw.
34322-B-40926: - Bleek vuur
66679-A-51329: - Landhuishoudkundige school te Groningen. Bepalingen 1865.
35739-B-42744: -
34424-A-41248: - Nederlandse Defensie Doctrine
30016-A-51076: - TBE 1952-1962. Europäische Ziegel- und Dachziegelverband. European Federation of Brick and Tile Manufacturers. Federation Europeenne des Fabricants de Tuiles et de Briques. Federazione Europea degli Industriali dei Laterizi 1952-1962.
38091-B-45443: - Friedrich Kiesler
35649-A-42914: - De Waterkampioen - Jaargang 9. Orgaan van de Afdeeling Watertoerisme van den A.N.W.B. Toeristenbond
35648-A-42913: - De Waterkampioen - Jaargang 6. Orgaan van de Afdeeling Watertoerisme van den A.N.W.B. Toeristenbond
35916-B-42973: - Chapters into Verse
67275-k-D2: - Leblanc: Torsions
67277-k-D2: - Yaaaccov Agaam: May-June 1966
67279-k-D2: - Walter Leblanc
67284-k-D2: - Jan Schoonhoven 23 October - 4 December 1999
67285-k-D2: - Ad Dekkers Jan J. Schoonhoven Peter Struycken Carel Visser. Bilder - Plastiken - Zeichnungen aus dem Stedelijk Museum Amsterdam.
67286-k-D2: - Peter Struycken Ad Dekkers Jan Schoonhoven Carel Visser
67288-k-D2: - Neue Tendenzen 1955 1965. Lucio Fontana Gerhard von Graevenitz Gotthard Graubner Francois Morellet Uli Pohl
67290-k-D2: - Bernard Aubertin: Monochrome rouge & Feu 1958-1990 + invitation
67293-k-A4: - Eva Hesse: Sculpture 1936-1970
67294-k-A4: - Jan Schoonhoven: Retrospectef retrospektiv
67306-k-A3: - Peter Vogel: Interaktive Objekte + SIGNED LETTER
67311-A-52403: - Genealogie Nijhoff. De Familie Nijhoff, afstammende van Jan Sijbrants en Peterke Jans te Borgsweer.
67316-k-B3: - Eduardo Chillida. Catalogue Raisonne of the Original Prints. Opus p I-III.
35182-A-42145: - Caza
36376-A-43541: - kM: vakinformatie voor beeldende kunstenaars en restauratoren. 5 jaargangen.
35401-A-42545: - Jazz Journal. January 1957 (Vol 10, No.1) up to an incl December 1957 (Vol. 10, No. 12). COMPLETE YEAR
35378-A-42451: - Catalogus van de gravures van Albrecht Dürer in de collectie van A.J. Domela Nieuwenhuis
26965-A-41448: - Leon Julien & Cie - Bedrijfscatalogus
35333-A-42364: - The new mathematical intelligencer volume 0
35275-B-42206: - Nebula Awards Showcase 2015
29995-A-51061: - Doodendansen en de daarmede in verband staande literatuur, enz. (Legaat Reichelt.)
32516-A-52300: - Glasal - Pour facades - Voor gevels - For facades - Fur Fassaden
20464-A-39831: - The Book of Common Prayer. Together with the Psalter or Psalms of David.
35038-A-41996: - Het ontwerpen van formulieren
35036-A-41993: - Nederlandsche Pharmacopee
35031-A-41985: - De Houten Pomp, 3e jaargang oct'24 - sep'25 (compleet)
33917-A-40405: - Anthologie uit den Utrechtschen Studenten-almanak 1823-1847.
34913-B-41608: - Hamburg Musik!
30481-A-51128: - Keramik in der Weimarer Republik 1919-1933
34872-A-41580: - Tilsit. Deutsche Grenzwacht im Nordosten.
34740-B-41280: - Het dierenboek of stoet van orpheus
65250-B-49169: - Adorno in Frankfurt
24769-A-40945: - Ando Agenda - "Zie '03"
34598-A-41553: - 10e Biennale de Paris
35326-A-50023: - Groninger adresboek 1964
23835-A-40155: - Tijdschrift voor Ufologie. Officieel orgaan van de werkgroep NOBOVO. De nummers 1 tot en met 18
23838-A-40158: - Internationale Presse-Korrespondenz - 11. Jahrgang, Nr. 65 (Juli 1931) till Nr. 119 (23. Dezember 1931)
9307-A-44893: - Herdenkingsalbum feestweek 25-30 augustus, Nijmegen 700 jaar (1230-1930)
34244-A-40817: - Portfolio Creative Time Inc. New York
34239-A-40813: - Rajne Dangova. Einige momente von Ruhe.
34233-A-40788: - Catalogue of the botanical library of Dr. E.H. Krelage, Haarlem. Containing a.o. the frist edition of Dodoens, 1554 and of Fuchs, 1542 - A unique collection (...)
34226-A-40756: - Lehrbuch der Rorschach-Psychodiagnostik fur Psychologen, Arzte und Padagogen - 2 volumes + Rorschach cards
34209-A-40765: - Overijsselsche Almanak - 1e vier delen
34196-A-40748: - Amersfoort - Album met 10 nieuwe opnamen
34197-A-40746: - Convoluut wet 57 stad Groningen instructies 1850-1880
34194-A-40750: - Souveir van Zutphen - Ansichtkaarten
34190-A-40642: - Jesus, meine Liebe im heiligsten Altarssakramente. Ein vollständiges Erbauungs- und Gebetbuch für katholische Christen jeden Standes; vorzüglich für alle treue Verehrer und Liebhaber Jesu im hochheiligsten Altarssakramente, insbesondere als Anleitung zum würdigen Empfang der h. Kommunion
34189-A-40625: - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde - 11 jaargangen
34073-A-40684: - Der Soldat in Holland. Ausstellung der besten Arbeiten des Bild- und Fotowettbewerbes der deutschen Wehrmacht in den Niederlanden.
29607-A-52204: - Flipside Fanzine - 27 issues (also available at 10 euro a piece)
34065-A-40699: - Hendrik Meijer (geboren Amsterdam 1737, overleden Londen 1793)
34060-A-40716: - Fuhrer durch Letland
30490-A-51151: - La pendule Francaise - Premiere partie, des origines au Louis XV
33913-A-40400: - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging 'Het Nederlandsche Zeewezen' - 4e jaargang - No 1-33 (compleet)
34008-A-40537: - Verzameling van reglementen enz., betrekkelijk het provinciaal en stedelijk bestuur van Groningen. Eerste deel.
33791-B-39986: -
33916-A-40404: - Lijst van Uitgaven van W.J. Thieme & Cie
33866-A-40255: - Rotterdam IV - Ansichtkaarten
31335-k-C3: - Dessins - Eisenstein - Drawings
31737-A-51892: - Yuan Lee Mine Solo Exhibition. Chinese Painting & Watercolor
33727-A-39915: - Sothebys The Frits Philips Collection Eindhoven, The Netherlands 4 & 5 december 2006
66213-A-50183: - Levenschetsen en lotgevallen van reizigers. Getrokken uit de belangrijkste beschrijvingen.
33648-B-39528: - Kunst in België na 1975
33490-A-39852: - Spot On 01 - 6 volumes (complete)
33482-A-39766: - La guerre franco-allemand de 1870-71 - Supplement
33471-A-39780: - Zeezucht 5/6 - Graphic design in Eastern Europe 1981-1991/ Grafische vormgeving in Oost Europa
26655-A-42500: - The "Stone" System. For hydraulic controlling bulkhead doors. Pamphlet no. 10
19097-A-52007: - Catalogue 2: A collection of fine & rare books
33404-A-39242: - Tendenze confrontate: figurazione oggettuale: arte visuale dal 22-1 al 18-2-1966, Galleria d'arte Il Centro
33416-A-39419: - Slikarstvo Skulptura 61
33396-A-39295: - Fonts for you - 6000 Fonts, 2500 TrueType, 2500 Type 1 & 1000 Geoworks Fonts (with CD-Rom)
33231-B-GB92: - La Medecine Pittoresque
26135-A-41892: - The Horticulturist and Journal of Rural Art and Rural Taste. Vol XXVII, January to December, 1872. (ORIG)
36495-B-43781: - Marking the Hours
33108-B-38779: - Martin Tissing 65 jaar
32964-A-38835: - Plechtige herdenking van de spoorwegstaking op 17 september 1945
64885-A-48945: - Korte beschrijving van Ameland, Schiermonnikoog, Borkum - Norderney en Emden.
65197-A-49389: - Cours de geographie élémentaire. Kort en bevatbaar onderwijs in de eerste gronden der aardrijkskunde, waarin de jeugd, by vraagen en antwoorden, zo in 't Fransch, als in 't Nederduitsch, in kleene lessen deeze nutte weetenschap geleerd wordt. Zeer gepast voor de collegien en schoolen, en gevolgd naar het geachte werk van den heere F. Ostervalt
32466-A-52199: - The Game of Manners: Japanese Art in 1990 - Volume 1 & 2
15968-A-51223: - Zuid-Holland: tweemaandelijks orgaan van de Historische Vereniging voor Zuid-Holland onder de zinspreuk "Vigilate Deo Confidentes" Alles dat verscheen (jrg. 1 (1955) t/m jrg. 14 (1968)): Ontbrekend 1e jaarg. no. 1; 2e jaarg. no 1 & 2; 3e jrg. no 1; 5e jaarg. no 2; 14e jrg. no. 4 (?).
34277-A-41670: - Cross Roads - Travelling through the Middle Ages Ad 300-1000
33921-A-40415: - Vademecum voor de student. Liederenboek.
32487-A-52207: - Rust Roest 16 juni 1989 - Bij het gouden jubile van de redactie.
32493-A-52216: - Dokumentation Dezember Berlin 1980
30514-A-51164: - Handleiding voor het gebruik der echte nieuwe König-Naaimachine
30516-A-51165: - Congres voor kinderbescherming 1913. Kinderarbeid in Nederland en in het buitenland.
32508-A-52219: - Signaal - Jaargang 1944 - No. 1-12
32510-A-52206: - De afsluiting en gedeeltelyke droogmaking van de Zuiderzee - Eerste en tweede serie - 10 albums in 2 linnen banden + 11 en 12
32513-A-52202: - Informatie Bulletin voor Zuidoost-Azie / Vietnam Bulletin / Indonesia feiten & meningen - Jaargang 2-20 (incomplete reeks bestaande uit in totaal 251 nummers in deze reeks)
29436-A-50786: - Naamlijst van Nederduitsche boeken, als mede van Fransche en Latijnsche werken, oratien, dissertatien, konstprenten, pourtraitten, landkaarten, enz. geduurende het jaar 1810 in ons vaderland uitgekomen.
32243-A-52053: - Coevorder familieboek - Deel 1 - 4
32256-A-52057: - Der Kreis Geldern in Bildern
32353-A-52063: - Investigation Into the Causes of the Gold Panic. Report of the Majority of the Committee on Banking and Currency. March 1, 1870. 41st Congress, 2d Session. House of Representatives. Report No. 31.
32356-A-52062: - Alciphronis Rhetoris Epistolae Quarum major pars nunc primum editur. Recensuit, emendavit, versione ac notis illustravit Stephanus Bergler
35180-A-42143: - 2001 A Space Odyssey (cinema program)
32445-A-52102: - Convoluut van artikelen, placaten en resoluties mbt Theo de Cock (zie beschrijving voor alle ingesloten titels)
66708-A-51379: - Artibus et Historiae. An Art Anthology. no 73
32452-A-52100: - Jan Wils (signed by author)
26061-GB_36: - International Bridge of Trade / Internationale Handelsbrücke Jahrgang 1924-1925
31929-A-51932: - The Catalogus Universalis of Broer Jansz (1640-1652)
31928-A-51933: - Socialisme van onder op! 1e jaargang no. 14 t/m 2e jaargang no. 33
67189-A-52321: - Beschouwing van den tegenwoordigen toestand van Drenthe; in gemeenzame brieven
18365-A-52210: - Over Sociologie van de Joden
31890-k-B1: - Gerrit Terpstra 22 maaie - 29 juny 1992. "it Miel". 13 Skilderwerken. (gesigneerd)
31535-A-51803: - Das grosse bilderbuch des films
31552-A-51812: - Das Plakat. Zeitschrift des Vereins der Plakatfreunde E.V. fur Kunst in der Reklame. Maiheft 1919.
67116-V2-2: - Neueröfneter Schauplatz aller vorfallenden Staats- Kriegs- u. Frieden-Begebenheiten, wie auch d. neuesten Geschichte d. Kirchen, d. Gelehrsamkeit u. d. Natur nebst and. Merkwürdigkeiten. aus allen Theilen d. Wissenschaften.
26111-A-40865: - Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagen, glazen, uithangborden en andere taferelen. Derde uitgave in twee delen (compleet).
66688-A-51338: - Een Zilveren Jubile. Vereeniging tot christelijke liefdadigheid te Wagenborgen 1873-1898
65541-A-49723: - Q. Horatius Flaccus, ex Recensione & cum Notis. Editio Altera
65542-A-49722: - IDEA: International Advertising Art, Graphic Design & Typography - 10 volumes
31934-A-51930: - Andenken an Dresden - With 20 original photographs (complete)
29194-A-46165: - Saxo-Frisia. Tweemaandelijksch tijdschrift ter bevordering van de kennis der landschappen, geschiedenis, taal en letteren, volkskunde en samenleving. Jaargang I, II en III
31953-A-51971: - Amsterdam in Beeld
32001-k-B1: - Dries van Noten. Women Autumn-Winter 2016-17. Marchesa Casati and Gabriele d'Annunzio
33265-A-39201: - Cremonini Peintures 1991-1998
36073-A-43242: - Der Lorscher Ring. Eine kunstarchaeologische studie als beitrag zur entwickelungsgeschichte der goldschmiedekunst im mittelalter. (first edition)
34075-A-40672: - Memelland Kalender 1961-1968 - 8 volumes
31070-A-51661: - Europeesch museum van schilder- en beeldhouwkunst, voorstellende de beroemste schilderstukken en beelden uit de eerste kabinetten van Europa (Compleet)
31300-A-51707: - Aloha - Underground weekblad - 4e jaargang (compleet)
32226-A-52017: - Van Reekum Papier - Gepacy N.V. Amsterdam
31695-A-37414: - Sexy West. Erotisch weekblad. - 142 delen
31567-A-51839: - Philips Radio and Radar Equipment 1961 + Telegraph and Telephone Equipment 1962
31572-A-51843: - POSE; polysemisch tijdschrift 6. Beauty/schoonheid/bellezza/Schonheit/beaute.
31301-A-51710: - Hedendaagse historie of Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden - Eerste deel
18310-A-51886: - Homöopathisches Arzneibuch. 1. Ausgabe 1978; 1, Nachtrag 1981; 2. Nachtrag 1983; 3. Nachtrag 1985; 4. Nachtrag 1985; 1. Nachtrag der gesamtausgabe. Zugleich 5. Nachtrag zur Ausgabe 1978 - 1991. (6 volumes)
31685-A-51848: - Monsterboekje (zeemansboek) van Samuel Ram (Simon Jurjen Redmeijer)
31312-A-51706: - Album voor de bouwvakken
31316-A-51705: - Ingo Maurer 96/97 Hanging lamps/ceiling lamps/wall lamps (catalogue)
31317-A-51704: - Concern Industrial Design Centre - Philips (catalogus)
31318-A-51703: - Ingo Maurer 96/97 Floor lamps/table lamps (catalogue)
23798-A-39334: - Ja 97 Curving Line And Surface
37975-A-45353: - L'oeuvre amoureuse et sentimentale de Maurice Magre
8290-A-41331: - Chronikblätter für die familie Luyken [Luijken] und ihre anverwandten. Erster Band 1921-1930. 1.- 10. Jahrgang. 40 Hefte in 10 Jahrg. zusammengenunden. Mit 2 Inhalts-Verzeichnisse (pro 5 Jahre).
65472-A-49629: - Center Pivot no 1,2,4,5 - 4 volumes
29401-A-50759: - De Kleine Koerier. Weekblad van "De Koerier". - 7e jaargang
66793-A-51572: - De geschiedenis van het Damsterdiep. Tentoonstellingscatalogus.
66800-A-51579: - The Republican. Volume III. From April 28th to August 25th, 1820. + EXTRA
64707-V1-2: - Thirsis minnewit: bestaande in een verzameling der moyste en aangenaamste minne-zangen en voysen - 4 delen in 1
67022-A-51986: - Philosophy of Statistics (Handbook of the Philosophy of Science 7)
36461-A-43761: - Carte des lignes postales aeriennes internes et internationales - 9e annee - 1936
65105-A-49271: - Voorschriften ter oefening van het kunstmatig schrijven, ten gebruike van scholen. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Eerste afgifte. Bevattende No. 1-20.
65078-A-49234: Snoecks 44 - Snoecks. Literaire almanak voor zuid en noord. 44e jaargang.
65076-A-49231: Snoecks 49 - Snoecks. Literatuur, kunst, film, toneel, mode, reizen. 49e jaargang.
65075-A-49228: Snoecks 48 - Snoecks. Literatuur, kunst, film, toneel, mode, reizen. 48e jaargang.
65074-A-49227: Snoecks 47 - Snoecks. Literatuur, kunst, film, toneel. 47e jaargang.
65073-A-49226: Snoecks 45 - Snoecks. Literair jaarboek voor zuid en noord. 45e jaargang.
65373-A-49485: - Arend. Jeugdblad met gezonde spanning en avontuur. 6e jaargang no 1-53
65435-A-49580: - Marco Jurien - Installaties - beelden - schilderijen
30986-GB-43: - Museum van Kunstnijverheid te Haarlem
30836-A-51401: - N.V. Fabriek en handelsbureau ,,Nederland". Prijscourant 1. Lichtmasten - wandarmen - armaturen - verkeerszuilen - overspanningen.
29396-A-50763: - Provisioneel reglement van administratie bij de landmagt
30822-A-51393: - Charming Hebei
30837-k-B1: - Tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, tekeningen en grafiek van Ronald Terpstra. Catalogus. Gesigneerd.
30846-k-B1: - De onafhankelijken exposeert.
30855-A-51433: - De onafhankelijken exposeert 4-28 maart 1960
30860-A-51438: - Kort begrip der Romeinsche geschiedenis in themata ten gebruike der Fransche Scholen door J. Glazer, kostschoolhouder te Kampen. Verbeterd en vermeerderd door D. Bomhoff en H. Zoon
30862-A-51439: - Der Moskau-Kanal. Kurze Beschreibung
30864-A-51440: - Hommage aux Dames
28567-A-50019: - Citizens Enforcing the Law
66847-A-51648: - Help! With the Beatles VHS + Help! Red de Beatles boek
66269-A-50247: - Collegebundel 2022-2023 / Wetteksten. Dl 1. Privaatrecht & Deel 2 Publiekrecht.
30556-A-51189: - De Portefeuille in de Salons ter Kunstbeschouwing aangeboden - Twintig Platen met bijgevoegde Lectuur
30433-A-51118: - Succes! Maandblad der vooruitstrevenden. 6e jaargang, no. 1-12 (compleet, inclusief omslagen)
66101-A-50057: - Rapport Projekt Kleine Handelsvaart - Schip '80-er jaeren - Deel 1-3 + vervolgstudie
66104-A-50060: - Boots- und Yachtbau. Maschinen- und Schiffbau G.m.b.H. Manzell bei Friedrichshafen a. Bodensee
29176-A-50712: - Geslachtsregister der familie Kijmmell. Gedrukt voor rekening van de erven van wijlen den heer Coenraad Wolter Ellents Kijmmel LZ., burgemeester van en te Smilde.
30474-A-51135: - Dierenalbum H. Smith Groningen
30509-A-51159: - F. Moritz Müller 1878 1953
30511-A-51160: - N.V.Nederlandsche Aanneming Maatschappij v/h Fa.H.F.Boersma
30513-A-51163: - Werkspoor bericht no. 4 augustus 1938
30522-A-51167: - Nederlandse Industriele Gids 1948
30530-A-51171: - Monuments funeraires (Album depose)
65062-V1-1: - Kyiv Photo album 1958
65057-A-49195: - Hedendaagse historie of Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden - Eerste deel
65058-A-49196: - Het leven van Diana Therezia de la Fusiliere van hare Geboorte af tot hare Dood toe. Uit het Fransch vertaalt. Eerste en tweede deel.
30549-A-51182: - Catalogus Klepper Jassen
66004-A-50399: - Zeezucht 8 - Neonatuur
66464-A-50652: - Miss Blanche Luxe Album 4e serie 200 vooraanstaande voetballers competitie 1931-1932 K. N. V. B.
66051-A-50450: - All Music Guide to Electronica: The Definitive Guide to Electronic Music
30553-A-51188: - II.Internationales Schachturnier zu San Sebastian 1912 - Vollstandige Sammlung der im Meisterturnier gespielten Partien mit zahlreichen Diagramman und Glossene
30563-A-51197: - Wat ga ik kopen? Een complete verzameling Autovisie roadtests van alle auto's in de goedkope prijsklasse onder het motto: bezint eer gij begint.
30565-A-51200: - Bata Catalogue 1948/II-A
30593-A-51204: - tgc 1. Typographics Communications, inc.
30765-A-51229: - Adressbuch der Antiquare Deutschlands und des gesamten Auslandes. Mit selbstbiographischen Beiträgen bedeutender Antiquare
30762-A-51227: - Historische levensbeschryving van P.P. Rubens, ridder, heer van Steen, enz. benevens eene nauwkeurige opgave zyner schilderyen, berustende in hoven, kerken, en verdere openbare gebouwen van Europa, met aenwyzing welke van de zelve in het koper zyn gebracht. Nieuwe vermeerderde en verbeterde uitgave.
27711-A-50099: - Spelend leren. Standaard catalogus kleuterunie.
30847-A-51398: - AGA. Verkeers-Waarschuwings-Signalen. Het voorkomen van Automobiel-Ongelukken is de eisch van het oogenblik!
36616-B-43769: - Oefeningen in genot
29467-A-50825: - Statistisch zakboekje der gemeente Utrecht - 8 delen
29867-A-50908: - De Anti Poliep - Jaargang 1 & 2
26707-A-41309: - Futura19. Bob Cobbing. Chamber music.
29972-A-51053: - Amsterdamsch (Suasso) Stedelijk Museum I. Moderne Hollandsche Meesters
66415-A-50533: - Nederlandsch panopticum. Catalogus van de verschillende beelden en groepen, met geschiedkundig overzicht.
29987-A-46169: - De Tramwegen op Java. Gedenkboek samengesteld t.g.v.h. Vijf en twintig-jarig bestaan der Samarang-Joana Stroomtram-Maatschappij.
30312-A-51027: [Papier Biennale 2008] - Pure Paper/Puur Papier | Uitgave Papier Biennale 2008.
30368-K-V1: [New Tendencies 4] - Tendencije 4. Tendencies 4, Computer and Visual Research, 1969
30381-A-51085: - Kronyck Ende Historie, Van het Edele ende Machtige Geslachte van den Huyse van Egmondt. Den laatsten druck (5e?)
30377-A-51031: - Tacuinum Sanitatis. Codex 2396 der Osterreichischen Nationalbibliothek (3 vol. complete)
66653-A-51280: - Bouwen en Wonen Rotterdam 1990 - 2 delen - Essays + Regio: concept - plan
66666-A-51299: - Vereniging Hendrick de Keyser. Tot behoud van architectonisch of historisch belang. 24 jaarverslagen - 1930-1973
66667-GB-120: - Antieke puzzel - Tegeltableau melkinrichting De Sierkan te 's-Gravenhage
66669-A-51306: - Dokkum Bonifatiusstad - Kaart van bezienswaardigheden in Dokkum, Noord-Oost Friesland, Ameland en Schiermonnikoog.
34599-A-41550: - Indie. Waar wij naar toe gaan & Indië. Waarom wij er heen gaan (2 vol.)
66696-A-51349: - Gedenkboek van de Mij. tot onderlinge bijstand in gevallen van brandschade gevestigd te Uithuizen, opgericht 23 april 1795.
29881-A-50922: - Souvenir du Wagon du Maréchal Foch, dans lequel fut signé l'Armistice du 11 Novembre 1918. 10 Cartes postales Artistiques. Forêt de Compiègne.
29884-A-50956: - Werkers aan de Waterweg. Reeks 1.
29889-A-50953: - Souvenir 's Hertogenbosch
29888-A-50955: - Mijn leven. Auto-biographie van Rosier Faassen.
29890-A-50952: - Old sherry. The story of the first hundred years of Gonzalez, Byass & Co. Ltd. 1835-1935
18339-k-B4: - Alessandro Verdi
30186-A-50902: - From Athens To Jerusalem
23513-V1-2: - Wilt u film-ster worden? Handleiding met opgave van adressen tot wien men zich kan wenden.
66570-A-50965: - Historie van het Oud en Nieuw Testament, met christelyke en stigtbaere bemerkingen, getrokken uyt de HH. Vaders, en andere geestelyke schryvers. I. deel.
67136-A-52256: - Neviim Reshonim Die Esrten Propheten / Neviim Aharonim Die Spätern Propheten / Ketuvim Heilige Schriften
29393-A-50753: - Jazz Journal, a monthly magazine for jazz enthusiasts - 7 nummers
29392-A-50754: - Jazz Journal, a monthly magazine for jazz enthusiasts - 16 nummers
28940-A-50547: - Catalogus van het Penning- en Muntkabinet, nagelaten door den wel-edelen Heer P. Smidt van Gelder. Eerste deel.
34050-A-40620: - Journal des dames et des demoiselles. guide de tous les Travaux de Dames.
65132-K-a1: - Abstrait-Concret # 1930
26989-GB: - La scrittura letteraria greca dal secolo IV a.c. all' VIII d.c.
29482-A-50811: - De sociale kwestie in den burgerstand
29221-A-50724: - Gedenkboek der Gron. cricket- en voetbalvereen. ,,Be Quick" 1887-1927.
16269-A-41906: - Voor Anton Gerits - Ter Gelegenheid van zijn 60ste Verjaardag en zijn 40 -jarig Jubileum als Antiquaar
29387-A-50745: - Nederlands wonder-toneel geopend in de jaren 1747 en 1748 etc - Eerste en tweede deel (compleet)
29377-A-50749: - Hortusbuurt. Verbeteringsplan Gemeente Groningen.
29383-A-50747: - Le nouveau testament, c'est-a-dire nouvelle alliance de notre seigneur Jesus Christ
29447-A-50793: - De inkomstenbelasting. Beschouwd door een grondeigenaar.
29448-A-50796: - De inkomstenbelasting en het patent, getoetst aan de eischen der billijkheid.
29456-A-50800: - Mededeelingen. Orgaan van het Nederlandsch instituut van doctorandi in de handelswetenschap en van den Amsterdamschen kring van economen (vereeniging van Amsterdamsche doctoren en doctorandi in de handelswetenschappen) - Jaargan I-III
65452-A-49598: - Moment tussen taal en beeld / Moment between language and image
29469-A-50817: - Appel a l'humanite, contenant l'expose de la conduite du nomme arson, depuis qu'il s'est voue au service de ses sembalbles.
32187-k-C4: - Mostra Africana de Arte Contemporanea (catalogue)
29078-A-50576: (GOUDAR, A.) - Le proces de trois rois...plaide au tribunal des Puissances-Europeenes. Par appendix, l'appel au pape. Traduit de l'Anglois.
37031-B-44097: - Reformation and Revolt in the Low Countries
67231-k-D3: - Walter Leblanc in museum collection
29457-A-50808: - Wetenschappelijke mededeelingen van het Nederlandsch instituut van doctorandi in de handelswetenschap - Jaargang I, III en IV
28929-A-50541: - Aanleiding tot de eerste beginselen der Groninger regts-kennis & Korte schets der regeerings-form van stadt en lande (samengebonden)
28930-A-50540: - DE KLEINE PRINT-BYBEL, waar in door verscheide afbeeldingen een meenigte van bybelsche spreuken verklaart werden. Tot vermaak der jeugd, en om te leeren elken zaak naaukeurig af te schetzen, en by haar regte naam te noemen, ook de spreuken der H. Schrift byna zonder moeite in de geheugenis te brengen.
28932-A-50543: - Friendships offering Of Sentiment And Mirth
66331-A-50392: - Statistiek van de zeescheepvaart over het jaar 1908, 1910-1915
28944-A-50561: - Forget-me-not. A Floral Album with spaces for Autographs or Poetical or Prose Quotations
28946-A-50560: - Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf / Wilton's Engineering & Slipway Co.
28948-A-50555: - Catalogus tentoonstelling van werken van Jan Toorop
29071-A-50563: - Ons Voorgeslacht, Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie - Jaargang 12-22, 1957-1967
36762-B-43986: - Das antike Rom
26948-A-46160: - Der Heemaf S.K.A. Motor (brochure)
66405-A-50504: - Convoluut van 8 veilingscatalogussen uit Parijs 1873-1895. Collections de Forcade, Brebant-Peel, Fr. Nieuwenhuys, Duc Th. de Bojano, Ch. de Boissiere, Gellinard, P. Mantz.
66406-A-50505: - Convoluut van 4 veilingscatalogussen uit Parijs 1869/1872/1891/1904. Collection de Villars, Baron Clary, Monbrison, de Meurville.
65565-A-49778: - Uittreksels uit Vreemde Tijdschriften, voor de leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1857-1858
66277-V3-1: - Manual of Guerilla Tactics Especially Prepared and Based on Lessons from the Spanish & Russian Campaigns
34882-A-41657: - Museumjournaal / Kunst & Museumjournaal - 13 jaargangen
65257-B-49174: - Asger Jorn
24801-A-40936: - Koninklijke PTT Nederland - Agenda 1991
27696-A-50122: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak - Jaargang 11 t/m 15 in 1 band
27699-A-50123: - Drentsche Volksalmanak - 6 banden - 1839/1850
64896-A-48956: - Yper Ypres Souvenir. Voor en na de verwoesting. Avant et apres la destruction. Before and after the destruction.
27660-A-49742: - Barnett Samuel & Sons Ltd. Reviced price list. 1911 [General catalogue of musical instruments and fittings]
37788-A-45116: - The Post Office. - An Historical Summary. Published by order of the Postmaster General.
65346-A-49444: - form + zweck 13 - Zeitschrift fur Gestaltung
27001-A-44882: - Steiff - Knopf im Ohr. Hauptkatalog D 57 / 58.
36460-A-437600: - Carte des lignes postales aeriennes internes et internationales - 8e annee - 1935
66001-A-50395: - Mailands Bedrangnisse im Jahre 1576
38141-A-45513: - Zekveld 22 maart 1945
26966-A-41644: - Geïllustreerd almanak. Den Oorlog voor het jaar 1871.
26963-A-41647: - Travox 38. Art et Chaussure de France. Hiver 68-69.
26953-A-41648: - Kaart der hydrologische waarnemingspunten in Nederland.
26959-A-41454: - Down Beat - Jazz magazine - Jaargang 1962
38380-A-45805: - Karin Sander - Dragoco Stipendium fur junge Kunstler im Rudolf-Jahns-Haus Holzminden 1989
38385-A-45810: - Bernhard Prinz. Idee - Ideal - Ideologie
38386-A-45811: - Skulptur Ausstellung in Munster 3 Juli - 13 November 1977 Projektbereich Katalog II
26791-A-41437: - Post- & Reisekarte von Deutschland und den Nachbar Staaten nach F. Handtkes Post-U.Reise-Karte reducirt von H. Kunsch.
26790-A-41433: - Monument International De La Reformation A Geneve. International monument of the Calvinian Reformation. (French/English?German edition)
26785-A-41456: - Picture Show Volume 12 (bi weekly American magazine)
26511-A-41559: - Groningen. Fotoboek. (met 16 Platen)
26709-A-41305: - Letterproef. Machinale letterzetterij W. Groot
26704-A-41307: - Schriftmuster der DTL FLeischmann
35402-A-42546: - Ford. Service - Informaties. Personenwagen, Truck, Tractor.
26659-A-42493: - Gedenkboek 1866-1916. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan der hoogere burgerschool met vijf-jarigen cursus te Veendam.
65403-A-49521: - Journal d agriculture, d economie rurale et des manufactures du royaume des pays-bas - 10 volumes
65404-A-49524: - Minty's of Oxford Library Specialists:The Minty Oxford Varsity Sectional Bookcase - Price catalogue
65408-A-49530: - Pierson mot blieve
26465-A-40959: - Zwischen Schonheit Und Sachlichkeit - Becker, Gursky, Hofer, Ruff, Struth
24399-A-41894: - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; Twintigste deel; Vervattende eenen aanvang der Beschryving van Stad en Lande; Een en twintigste deels eerste stuk; Vervattende het vervolg der Beschryving van Stad en Lande; Een en twintigste deel tweede stuk; Vervattende het vervolg der Beschryving van Stad en Lande (drie delen).
65654-A-49881: - Ellde Paterswolde Gids
65658-A-49909: - Wet voor het instituut tot onderwijzing van doofstommen, opgerigt binnen Groningen in het jaar 1790
65670-A-49932: - 25 jaar Groningsch leven in de residentie. Gedenkboek tgv het 25-jarig bestaan van de vereeniging ,,Groningen"
65682-A-49943: - Mac Design Bible - Top Designer Mac Step-by-Step
65609-A-49824: - Hans kijk in de lucht
65589-A-49803: - Ban Chiang: Discovery of a Lost bronze Age. An Exhibition Organized by the University Museum, University of Pennsylvania, The Smithsonian Institute Travelling Exhibition Service, The National Museums Division, Department of Fine Arts, Thailand.
35752-B-42832: - An Anthology of Breton Literature
66244-A-50217: - Stamboek, geslachtsregister der nakomelingen van Derk Pieters en Katrina Tomas, gewoond hebbende te Huizinge op de landhoeve Melkema. Opgemaakt van het jaar 1555 tot en met 1883.
66245-A-50218: - Jaarboekje van de Groningsche Natuur-Philosophische Faculteitsvereeniging. 25ste jaar. Juli 1932.
26222-A-40983: - Catalogus van eene kleine doch fraaije verzameling voortreffelijke schilderijen, meest door voorname Oude Nederlandsche Meesters, waaronder voorkomt een schilderij van den beroemden Rembrandt behorende aan het Chirurgijns-weduwenfonds te Amsterdam (...) Door Jeronimo de Vries, Albertus Brondgeest, engelbert Michael Engelberts en Cornelis Francois Roos.
26216-A-40989: - Catalogus van oude en moderne schilderijen door Rembrandt van Rijn {Susanna en de beide ouden], Frans Hals, Van Dyck, (...) aanwezig in de Galerij "Rembrandt", Kunsthandel, Kalverstraat 221, Amsterdam. Tel. no 194.
26152-A-41892: - Groningen. Tijdschrift voor de volkstaal, geschiedenis, volksleven enz. van de provincie Groningen - Eerste jaargang 1916
26128-A-41897: - Keuren op de visscheryen der stadt Leyden [Leiden] Soo in de Vroonen als elders.
26076-A-40838: - Sint Eloy, tijdschrift gewijd aan de belangen van fabrikanten, grossiers en winkeliers in goud en zilver, juweliers, diamantwerkers en horlogemakers - Jaargang 3, 4 en deel van 5
26093-A-40869: - Land-recht der beyden Old-Ambten, vervattende de oude ende nieuwe statuten ende costumen der voorsz. landschappen, so als deselve nu op nieuws zijn revideert, reformeert ende suppleert.
26070-A-40840: - Zeta, the all-colour photo fantasy - Volume 1, no 10
26054-A-40852: - Repertorium der wiskunde en der mechanica
25843-A-40827: - De Postzak 1947-1966
25829-A-40834: - Democracy in Europe. A History in Two Volumes. (complete)
33673-A-39972: - Meesterwerken van Henegouwse edelsmede. Aat-Bergen-Doornik. XVIIde & XVIIIde eeuw.
25634-A-40525: - Bouwsteenen Nederlandsche Muziekgeschiedenis 1869-1881. Jaarboek 1 - 3 (samen in 1 band).
66208-A-50178: - Cosmorama 4e jaargang 1938
66211-A-50181: - Juweeltjes:jolige dum-dums vroolijke voordrachten komische scenes. 3e druk.
25044-A-40287: - Stuivers-editie. Lectuur voor de Jeugd. Jaargang 1865. (Deel 1-3 in 1 band)
24826-A-41839: - Jaarboekje der Adelborsten - 47ste Jaargang 1918
20305-A-39087: - West-Friesland's "Oud en Nieuw" (3 delen in 1 band)
24755-A-41791: - Souvenir Album New-York
24730-A-39887: - Album der deelgenoten van de vereeniging van oud-studenten bij de inwijding van het nieuwe academie-gebouw te Groningen.
27287-A-50278: - Graphis - International bi-monthly of graphic and applied art - 10 VOLUMES - No. 71-80
27611-A-50261: - Hans Holbein, le jeune. l'Oeuvre du maitre.
24665-A-41731: - Oudheden en gestichten van Groningen en Groningerland, Mitsgaders van het Land van Drent (...) Uyt het Latijn vertaald, en met aantekeningen opgehelderd, Door H.V.R. [Hugo van Rijn] + Beknopt kronikje van Groningen end Ommelanden, enz. Tzedert hare eerste geheugenisse tot op den Jare MDCCXXVI + Groningens stadhouder- en lieutenantschap, der hooftmannenkamer, Van eerster opkomste der Stad tot op deze tegenwoordigen tyd. Nevens eene lyste aller stadhouderen Zo van zyde der Spaansche als Vereenigde Staten In 't Latyn beschreven door Jacobus Gleintz J.U.D.
24666-A-41739: - Oudheden en gestichten van Groningen en Groningerland, Mitsgaders van het Land van Drent (...) Uyt het Latijn vertaald, en met aantekeningen opgehelderd, Door H.V.R. [Hugo van Rijn]
24655-A-41899: - Handboek der Aardrijkskunde (Algemeen gedeelte, Ie, IIe en IIIe stuk). Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
24632-A-41897: - Codex, pharmacopée française rédigée par ordre du gouvernement, par une commission composée de mm. les professeurs de la faculté de médecine, et de l'école spéciale de pharmacie de Paris (ORIG ED.)
31692-A-51852: - Esposizione dantesca in Firenze. Maggio MDCCCLXV. Cataloghi: I. Codici e documenti. II. Edizioni. III. Oggetti d'Arte.
31697-A-51854: - Imprimerie Kapp. Specimen de caracteres.
23930-A-40134: - Internationaal Verzekeringswoordenboek. Internationales Versicherungslexikon = International insurance dictionary = Internationaal verzekeringswoordenboek = Lexique international d'assurance = Lessico internazionale delle assicurazioni = Diccionario internacional de seguros = Le?xico internacional de seguros = Internationalt forsikringsleksikon = Internationellt fo?rsa?kringslexikon = Internasjonalt forsikringsleksikon = Kansainva?linen vakuutussanakirja: english, deutsch, nederlands, franc?ais, italiano, espan?ol, portugue?s, dansk, svenska, norsk, suomalainen
24334-A-41737: - Inventaris van het familie-archief van het geslacht van Ewsum berustende in het Rijksarchief in Groningen (overgedrukt uit het jaarverslag van den rijksarchivaris in Groningen over 1896). + Inventaris van het Huis-archief van De Nienoord, gedeponeerd in het Oud-Archief in Groningen, opgemaakt door J.A. Feith.
24179-A-39680: - Die Haager Liederhandschrift - Faksimile des Originals mit Einleitung und Transskription
28431-A-50006: - Picasso - Suite Vollard (Spanish edition)
24149-A-40790: - Handbook to the Cathedrals of England - 4 volumes
23898-A-39512: - Gedenkzuil voor Mr Rhijnvis Feith
23883-A-39537: - Het Turnblad - Jaargang 1
23894-A-39532: - Nederlandse chemische en pharmaceutische producten en hun fabrikanten/Dutch chemicals and pharmaceuticals and their manufacturers.
23803-A-39347: - Het Parelsnoer. Een oorspronkelijk verhaal.
23781-A-39329: - Statens Järnvägar 1906-1931. Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro med Kungl. Maj:ts nådiga bemyndigande utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. - Volume I-II
23441-A-40052: - Nationale Tentoonstelling van het Boek. Juni-Augustus-1910. In het GemeenteMuseum te Amsterdam. Ter gelegenheid van het Int. Uitgevers Congres. 7e Zitting - Retrospectieve Afdeeling. Proeve van een lijst van in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden
23298-A-39540: - 50 Jaar Incasso-Bank 1891-1941
23288-A-39597: - The Allgemeine SS (The General SS) - Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, Evaluation and Dissemination Section G-2 (Counter Intelligence Sub-Division)
20467-A-39829: - Plakkaaten, van de provisioneele representanten van het volk van Amsterdam. Uitgegeven door G. Brender á Brandis, Secretaris van voornoemde Representanten.
66224-A-50194: - Almanak der Maatschappij; tot nut van 't algemeen van het departement Groningen - 3 delen - 1816, 1819 en 1827
20302-A-39093: - The Children's World of Learning 1480-1880 - Part 1-11 Complete
25806-A-40743: - Chemie. Hoe het kantoor voor BP Raffinaderij Rotterdam tot stand kwam.
19853-A-39849: - Correspondentenblad No. 183, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der maatschappij - levensverzekering-maatschappij, opgericht in 1863 door het N.O.G.
25730-A-40638: - 842-1892. Feestnummer der berichten van de Nederlandsche maatschappij ter bevordering der pharmacie, uitgegeven ter gelegenheid der feestelijke herdenking van haar vijftigjarig bestaan.
19687-A-40077: - Echt verhaal van de onlusten, voorgevallen in de provincie Groningen sederd de verkiezing van zyn doorluchte hoogheid W. K. H. Frizo, prinse van Oranje, enz. als stadhouder van de Unie, tot de vaststelling van het erfstadhouderschap aldaar
34386-A-40192: - Bodo Stock - Catalogus Side Step tentoonstelling 'Het geheim van de worstmachine'
66133-A-50094: - Aletta Jacobs in Groningen Tentoonstelling Catalogus. 8 maart - 6 april 1979. Studium generale, Universiteitsmuseum, Rijksuniversiteit Groningen.
66766-A-51531: - Groninger adresboek. Officieel adresboek van de gemeente Groningen 1958.
49657-k-d4: N/A. - tentoonstelling van werken van leden der groninger kunstkring "de ploeg" in pictura '61
26533-A-41546: N/A. - Drukkers Palet [Letterproef Residentiebode]
64078-k-A4: N/A. - Katalog VIDEO ART 235
63942-k-A4: N/A. - Independent video draft current to March 16, 1992. FINE COPY.
61391-k-C4: N/A - Krijn Giezen - Wim Gijzen - Sjoerd Buisman - Besson - Jan de Bruin.
61415-k-C1: N/A - SUBCULTURE. - Bericht uit PSYCHOPOLIS 3
61309-k-C2: N/A. - SUBCULTURE. - Psychopolis: De Vrije Academie.
41306-K-B5: N/A. - Costellazione Transavanguardia. Chia. Cucchi. Clemente. Paladino. MINT COPY.
65432-A-49577: Alejandro Ledesma; Nathalie Beekman e.a. - Cities Within Your City
10325-A-41689: N/A - Het Diakonie Oude Vrouwen- en Kinderhuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage - Uitgegeven bij Gelegenheid van het Tweede Eeuwfeest ten voordeele van het Gesticht
47655-k-B2: N/A. - Artis. Achtentwintig (28) palen, - kunstenaars.
44686-k-C5: N/A. - Album van Kunstwerken naar Levende Meesters
61561-A-50246: N/A - De Camera. Modern fotografisch tijdschrift. 10 Jaargang 1917-1918.
10243-A-41691: N/A - De geschiedenis van het vrijwilligers Korps Curacao.Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Vrijwilligers Corps Curacao. 1929-1969
47399-k-D1: N/A. - 88: Seven-Silkscreens. C.W.M. Dolk. Dick Donker. Titus Nolte. Luuk de Weert. Christien ten Haaf. Gert Jan Slotboom. Herman van der Weert.
63736-k-A4: N/A - Backlight 05. 7th International Photographic Triennial in Tampere, Finland. FINE COPY.
37418-B-44694: Baudelaire e.a. - De Moderne Franse Poezie
40059-k-C2: N/A - Noord-Brabant in Proza, Poëzie en Prent. SIGNED/MINT SET.
37063-B-44382: Carol Bove e.a. - Women of Venice
26746-A-41323: N/A - De Magiese Paddestoel/The Magic Mushroom. Oranje Vrijstaat Nederland.
67282-k-D2: Harten Jurgen e.a. - J.J. Schoonhoven Zeichnungen - Tekeningen 1940-1975 + INVITATION
63495-k-A4: N/A - Verzameld werk. Foto's uit de haarlemse school. FINE COPY WITH THE ORIGINAL PHOTOS.
24768-A-40941: Ivo de Wijs (tekst) e.a. - Ando deel 1 - Agenda 1995
34070-A-40685: Homan J. e.a. - De Boermarke van Eext tot 2000
26970-A-41698: Kazuo Abe e.a. - Cover to Cover Book & editorial Design
25003-GB_16: J. Tideman e.a. - GEDENKBOEK uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1847-1897
61152-A-49727: N/A. - LAVA: The People of the Labyrinths.
65065-A-49210: Armando e.a. (red.) - De nieuwe stijl. Delen 1 en 2.
61396-k-23617: N/A - Van Abbemuseum Eindhoven. VERY FINE COPY.
66007-A-50402: Fronzoni e.a. - Galleria la Polena - 9 catalogues - 1964-1976
66296-V3-1: Dietvorst e.a. - TYP / Typografisch Papier - 3e jaargang nummer E
29209-A-50723: Bruins Oving Jr. e.a. - Gedenkboek II der Gron. cricket- en voetbalvereen. ,,Be Quick" 1927-1937
26765-A-41471: N/A - Le Corbusier. Schilder, architect, stedebouwer. Profeet van de nieuwe stad.
2694-A-41031: Ingried Brugger e.a. - Markus Lüpertz. Buch Zur Ausstellung Im Kunstforum Wien
65726-A-49994: Lloyd. Howell A. - The Gentry of South-West Wales 1540-1640
59111-A-49676: N/A. - Meesters van de Haagsche [Haagse] School. Veilingcatalogi.
26782-A-41457: N/A - Aktie Klopedie 1 2 3 Juni Woensdrecht
25001-A-41006: N.A. - First Day of Issue Presentation Set of the Solomon Islands
24997-A-41014: N/A - Weber's Volkskalender für das Jahr 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857 and 1858
64088-k-D4: N/A. - Bob Cobbing, Peter Finch (2), François Dufrêne, Helmer Bodil, Lawrence Upton: Big Band Dance Music. MINT COPY HOUSED IN PLACTIC SLEEVE.
26633-A-41932: N/A - Annuaire de la Noblesse et des Familles Patriciennes, 1e Annee. 1871.
64741-V1-2: Van der Aa, MCP.E. Robide - Merkwaardigheden uit het dierenrijk. Een leesboek voor de Nederlandsche jeugd. Met 32 plaatjes.
34412-A-40155: VAN DER AA , A.J. - Geschiedkundige Beschrijving van de Stad Breda en hare omstreken. Met platen en facsimile's.
31891-A-51912: [Robide? van der Aa, CP.E. 1791-1851] - Rekening en Verantwoording, gedaan door de COMMISSIE voor de Noodlijdenden door den Watervloed van den 4 en 5 Februarij 1825, in Vriesland, gevestigd te Leeuwarden, van de bij Haar ontvangene en ten behoeve der Noodlijdenden uitbetaalde en verstrekte gelden.
66038-A-50433: Aafjes, Bertus - Omne animal. Tekeningen C.A.B. Bantzinger.
26195-A-41411: Aafjes, B. - Gedichten - Zeldzame genummerde uitgave
62366-k-C3: Aarsman, ; Claudia De Cleen, Julian Germain, Erik Kessels, Hans van der Meer [eds.]. - Useful Photography #003. (No. 3).
62344-k-A3: Aarsman, ; Claudia De Cleen, Julian Germain, Erik Kessels, Hans van der Meer. - Useful Photography #001. (No. 1). VERY FINE COPY.
58561-k-B5: , (ed.) - Aarsman, ; Claudia De Cleen, Julian Germain, Erik Kessels, Hans van der Meer. - Useful Photography #005. Lord Lily. (No. 5). VERY FINE COPY.
50654-k-B3: Aarsman, Hans - - Vrrooom! Vrrooom! SIGNED LUXURY EDITION/AS NEW.
62343-k-C3: Aarsman, ; Claudia De Cleen, Julian Germain, Erik Kessels, Hans van der Meer. - Useful Photography #002. (No. 2). VERY FINE COPY.
53527-k-C5: Aarsman, Hans (ed.) [et al.]. - Plaatwerk: Tijdschrift voor Sociale Fotografie. Jaargang 1 Nummer 2.
22914-A-39579: Marianne Aartsen, Eva Gerlach, Annemarie Estor & Piet Gerbrandy - Roodkapje verduisterd
28357-A-49899: Aasman, Susan. - Ritueel van huiselijk geluk
37248-A-44616: Abel, Richard L.; Lewis, Philip S.C. - Lawyers in Society Vol. III ; Comparative Theories
37247-A-44615: Abel, Richard L. - Lawyers in Society Vol. I: The Common Law World
22855-A-39617: Chris Abel - Modern Architecture in the Second Machine Age - The Work of Norman Foster 1964-1987
65008-A-49123: Petrus Abaelardus / Petri Abaelardi / Peter Abelard - Sermones. Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis (CCCM 286)
38244-A-45687: Abeling, Joris e.a. (red.) - A / 1 + Millenium & Stichting Kunst Mondiaal presenteren: Should I stay should I go? De zakatlas voor kunst- en cultuurminnend Nederland
38565-A-46084: Abellan, Joan (text) e.a. - Els artistes plastics de l'eadag
66630-A-51251: Abels, S.H. - Geschiedenis der doopsgezinden in de Groninger Veenkoloniën en Selwerd 1590-1811
35696-B-42688: Aberth, John - From the Brink of the Apocalypse
32875-A-38706: Abraham, W. - Linguistik der uneigentlichen Rede. Linguistische Analysen an den Rändern der Sprache
44724-k-6606: Abramovic, Marina &Ulay - Debbaut, Jan; Rémy Zaugg and Alice Weiner. - Ulay & Marina Abramovic: Modus Vivendi, Works 1980-1985.
47621-k-C2: Abramsen, Per - Haare, H. van. - Schetsboek Per Abramsen. SIGNED.
30485-A-51145: Abramsz., S. - Geillustreerde kinderliedjes - Eerste t/m zesde bundel
37009-B-44058: Abulafia, Yaron (University of Groningen) - The Art of Light on Stage
67197-A-52334: Acacia - De acacia. Bloemlezing van oorspronkelijke en buitenlandsche lettervruchten verzameld op het gebied der Vrijmetselarij. Eerste en tweede jaargang. Twee delen.
66957-A-51828: Achmatova, Anna - Sneeuwstorm, noodlot, lied. Gedichten 1909-1966. Vertaald, samengesteld en geannoteerd door H. Boland.
36719-A-43967: Achterberg, Gerrit - III
29618-A-50861: Achterberg, G. - Dead end - Helikon Jaargang 10, nr. 4
29619-A-50860: Achterberg, G. - Thebe - Helikon no. 18
65511-A-49694: Ackerman, Forrest (ed) - The Gernsback Awards, 1926, vol. 1 - First edition
37560-A-44835: Ackersdijck, Willem Cornelis - Geschiedkundig onderzoek omtrent Herman de Ruyter van 's Hertogenbosch, zijne inneming en verdediging van de vesting Loevestein, en de omstandigheden daartoe betrekkelijk.
30311-A-51019: Adamowicz, . and E. Robertson [eds.] - Dada and Beyond 1: DaDa Discourses.
35907-A-43073: Adams, F.C. - The Chaos Spawn (first edition)
48765-k-B2: Adams, Kim - Ex, Sjarel. - Kim Adam's circus. De kermis van Kim Adams. FINE COPY.
33454-A-39391: Adcock, Craig (text) - terry Allen Kachina night
64767-V2-3: Addiosn, Joseph; Mattheus de Ruuscher R.G. (vert.); Jobberts, Lodewijk - Verhandeling over de aloude gedenkpenningen, door de Latynsche dichters opgeheldert + Kennise der aloude en hedendaagsche gedenkpenningen, Zynde hier bygevoegd...:...Romeinsche keizers en keizerinnen ..etc.
31678-A-51846: Adler, H.G. - Theresienstadt 1941-1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft. Geschichte, Soziologie, Psychologie.
24799-A-40932: Steven Adolf (teksten) & Lex van Pieterson (foto's) - Ando Agenda 1995 - Verlaten Grensposten deel 2
34406-A-41166: Adorno, Theodor W. - Gesammelte Schriften 2: Kierkegaard
34407-A-41165: Adorno, Theodor W. - Gesammelte Schriften 4: Minima Moralia
34408-A-41180: Adorno, Theodor W. - Gesammelte Schriften 18: Musikalische Schriften V
25219-A-40464: Adoury, V. & Cousinie, G. - Monnaies coloniales françaises 1670-1980
62398-K-B4: Adriaans, Leon - , Aad & Hans and Annemarie van Zelst. - Leon Adriaans. Een bijzondere vriendschap.
62112-k-B1: Adriaans, Leon - Valentijn, Joke and Jacques Peeters. - L.A. Adriaans.
57567-k-D5: Adriaans, Leon - - Gedraaid onbeschilderd vierhoek.
23256-A-39221: Adriaansche, C. - 55 beesten
65813-A-50145: Adriani, M.J.; Wester, H.; Pieterson, Hendrik - Convoluut met 3 woordenboeken ca 1825
25190-k-C4: Götz Adriani - Renoir
66119-A-50077: Adriani, M.J. - De prosodist of woordenlijst voor de uitspraak. Tweede, veel vermeerderde en verbeterde uitgave.
30571-k-C3: Aegerter, L. - A meeting on paper (Meeting #6)
67037-A-52034: Van Aelst, Jose - Passie voor het liden. De 'Hundert Betrachtungn und Begehrungen' van Henricus Suso en de oudste bewerki gen in de Nedwrlanden.
36465-A-43765: Aerni, Georg - Slopes & Houses
33114-A-49106: Aerts, Remieg - Thorbecke wil het. Hardcover zonder stofomslag
66412-A-50522: AESCHYLUS, - Oresteia. Agamemnon. Offervrouwen. Wraakgodinnen. Vertaald door M. d'Hane-Scheltema.
38482-A-45943: Behringswerke AG (Hrsg.) - Plakate zur Hygiene und Prophylaxe
34409-A-41034: Agardh, Elisabet; Ehinger, Berndt - Retinal signal systems, degenerations and transplants
60316-k-b3: D'Agati, Mauro - Senel, Paz. - Mauro D'Agati: Alamar. Habana Cuba.
65247-B-49076: Agee, James; Evans, Walter. - Let Us Now Praise Famous Men
28855-A-50017: Agnew, Ph.L. - A Run Through "The Nibelung"s Ring"
64463-B-45917: Agrawal, Yashodhara - Silk Brocades
67218-Bovenop_K_kast: Agusti, Anna (comp.) e.a. - Tapies Obra Completa - Volume 1-8
35338-A-42370: Ahl, David H. - Computers in Mathematics: A Sourcebook of Ideas
24188-A-40139: P.E. Ahlberg - Major Events in Early Vertebrate Evolution - Palaeontology, Phylogeny, Genetics and Development
59408-k-A5: Maier-Aichen, Florian - Morse, Rebecca [ed.]. - Moca Focus: Florian Maier-Aichen.
29085-A-50574: Aikin, Lucy (selected by) - Poetry for Children, consisting of short pieces to be committed to memory. A new edition, considerably improved.
34671-B-41353: Duncan Aimone, Katherine e.a. - 500 Wood Bowls
66557-A-50935: Kazimierz Ajdukiewicz - Pragmatic Logic.. Synthese Library Volume 62.
66302-A-50259: Akerlund, H. - Nydamskeppen. En stuie i tidig skandinaik skeppsbygnadskonst. With an English summary.
64456-B-45979: Akermann, Manfred - Die Staufer
52324-k-D5: Akkerman, Philip - - Philip Akkerman: 2314 Self-Portraits 1981-2005. SIGNED/AS NEW.
36312-B-43363: Akkerman, S.; Smid, G.L. - Hoogkerk door de eeuwen heen
33019-A-52033: Akkerman, F. , GC. Huisman and A.J. Vanderjagt (eds.) - Wessel Gansfort (1419-1489) and Northern Humanism.
30450-A-51153: Erik Akkermans - Ens (Boekje in Cassette)
34920-B-41563: Alakus, Baris e.a. - Sex-Zwangsarbeit in nationalsozialistischen Konzentrationslagern
33306-B-38941: Albada, M. van e.a. - Ben van Voorn
66103-A-50059: Albada, Sicco van - De Helling onder Heeg. [Het verhaal van de scheepsbouwers]. Of hoe het de scheepswerven van Heeg verging, de afgelopen 300 jaar (...)
67069-A-52124: Albarda, Herman - Aves Neerlandicae. Naamlijst van Nederlandsche vogels.
15493-A-50618: Duister - Alberigs - Winge; Gerard Schaperkotter - GERARD SCHÄPERKÖTTER 1979-1988 GESIGNEERD
65281-B-49223: Albers, P. - Gevangen in het veen
23624-A-50844: Albers, P. - Gevangen in het veen. De geschiedenis van de Emslandkampen. 15 onbekende Duitse concentratiekampen langs de grens van Groningen en Drenthe.
32842-B-52344: Albert, H.; Salamun, K. (hrsg.) - Mensch und Gesellschaft aus der Sicht des kritischen Rationalismus.
20256-A-38997: Eliseo Alberto & Maria Eladia Hagerman - Babel - A Film by Alejandro Gonzales Inarritu
64818-A-48893: Alblas, J.H. - Geschiedenis van kerken en orgels op Goeree-Overflakkee
33781-B-39956: Albrodt, D. - Illustrierte Enzyklopädie der einheimischen Blütenessenzen
64444-B-45857: Albus, Anita. - Von seltenen Vögeln
35389-A-42470: Albus, Michael; Küng, Hans - Wohnungen der Götter. Heilige Berge.
36205-A-43378: Aldiss, Brian W. - Billion Year Spree. The True History of Science Fiction (First ed.)
35128-A-42061: Aldiss, Brian W.; Asimov, Isaac; Clarke, Arthur C. e.a. - SF '58: The year's greatest science fiction and fantasy (first edition)
67315-k-B3: Alechnsky, Pierre e.a. - Alechinsky: Tussen de regels
27250: Alejchem, S. - Eisenbahngeschichten
36167-A-43277: Alessandrini, Giovanna e.a. - The Ca' Granda Of Milan
67158-A-52283: Alessi, C.; L. Martini (ed.) - Panis vivus. Arredi e testimonianze figurative del cukto eucaristico dal VI al XIX secolo. XXII Congresso eucaristico nazionale.
66123-A-50083: Honory Alexander - Alexandeer Honory: Das gefundene Buch.
36401-A-43610: Alexander, Lloyd; Ness, Evaline (ills) - The Truthful Harp
66863-A-51674: Alexander, Jonathan e.a. - Finding Out: An Introduction to LGBTQ Studies.
32906-A-38746: Carla Alfano - Antonino Di Vita - Alessandro Magno. Storia e mito. Catalogo Palazzo Ruspoli, Roma.
37601-A-44937: Algra, Jacqueline e.a. - Krisztina de Chatel dwars door de ruimte + CD-ROM. 25 jaar Krisztina de Chatel.
24703-A-41542: Antonis Alibertis - Heil-Aroma und Essbare Pflanzen Kretas
66083-A-50491: Alighieri, Dante - Oeuvres de Dante Alighieri. La Divine Comédie. Traduction nouvelle, précédée d'une introduction contenant la vie de Dante et une clef générale du poème, par Sébastien Rhéal,. avec des notes d'après les meilleurs commentaires, par Louis Barré. Illustrations par Antoine Étex. Illustrations de Antoine étex
36391-A-43590: Alighieri, Dante - Het Gastmaal
31925-A-51919: Alighieri, D. - Die göttliche Komödie - 4 volume set - COMPLETE
66850-A-51651: Alighieri, Dante; Kops, C. (vert.) - De goddelijke komedie - Deel 1-3 COMPLEET
65759-A-50074: Alings, A.W. - Beschrijving van het instituut voor doofstommen te Groningen
16871-A-45837: Vredenberg-Alink, .J. - De Kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen.
33428-A-39662: Stommels, Serge-Aljosja en Jan Merkus [red.] - Mariken van Nieumeghen
36259-B-43409: Alkema, ACM. e.a. - Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht
26210-A-40979: Boris Allan - Zakboek Commodore 64
65438-A-49583: Stuurgroep Huisvesting Alleenstanden en Tweepersoonshuishoudens Amsterdam - Knokploegen en illegale sloop. Over maffia-methodes in de Amsterdamse huizenhandel. Februari 1979.
35896-A-43057: Allen, James D. - A Glossary of the Eldarin Tongues
65575-A-49788: Allen, Louis - Burma: The Longest War, 1941-45
37940-A-45309: Supreme Headquarters Allied Powers / Grand Quartier Gnral des puissances alliées en Europe - Know Your Alliés / Connaissez vos Allies
37763-B-44913: Alma, RH. e.a. - Het Hinckaertshuis ( Groningen )
29042-A-50472: Burema, Alma En Han Steenbruggen - Jan Jordens; Geen kunstenaar der voleinding, maar des wordens.
38071-B-45461: Almog, Shmuel (ed.) - Antisemitism Through the Ages
35952-B-42988: Almond, Ian - Two Faiths, One Banner
64872-A-48928: Alphen, Ernst van - Célio Braga. Deliriously.
26380-A-40960: Dr. G. van Alphen - Catalogus der Pamfletten van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen 1542-1853
60010-k-C5: Alphen, Oscar van - Speight, Johnny. - If there weren t any blacks you d have to invent them.
27639-A-49688: Hieronymus van Alphen - Kleine gedichten voor kinderen.
67077-52132: Alsen, Ola - Vrouwenspiegel. Lichaamsverzorging als middel tot schoonheid en levensvreugde. Uit het Duitsch. Mweert reproducties naar 30 teekeningen van H. Both en 9 fotografieën. Bandteekening van J.W.Th. van Erp.
38952-k-C2: Alt, Otmar - - Otmar Alt.
33217-B-38858: Korthals Altes, L. - Le Salut par la Fiction?
33162-B-38665: Korthals Altes, L.; Schram, D. - Literatuurwetenschap Tussen Betrokkenheid En Distantie
65019-A-49134: Alting, Hendrik - Leevensbeschryving van den jonkheer Abel Koenders van Helpen ; Heer van Middelstum enz. enz. burgermr. der stad Groningen...Levensbericht Frederik Koenders...Brieven van Willem Lodewyk aan Menso Alting. Samengebonden met Groningen ten twedemaal in onrust, zynde een egt verhaal...etc.
30777-A-51298: Carpentier Alting, J.H. - Onze kerkgebouwen, in hunne betrekking tot de geschiedenis, de maatschappij en het persoonlijk geluk
28395-A-49919: Altman, Nathan - Katalog vystavki proizvedenij./ Nathan Altman. 1889-1970.
38389-A-45814: Altschuler, Bruce - The Avant-Garde in Exhibition. New Art in the 20th Century
34381-A-41098: Isabel Soares Alves, Rui Eduardo Paes, Luís Silva - Bes bolsa ernesto de sousa arte experimental intermedia 15
65120-k-A4: Nadine Amadio - Charles Blackman: The Lost Domains
17240-A-54165: Gottfried Amberg - Ceremoniale Coloniense. Die Feier des Gottesdienstes durch das Stiftskapitel an der hohen Domkirch zu Koln bis zum Ende der Reichsstadtischen Zeit.
30569-A-51196: Ambergeur, P. e.a. - Cum Suis - 34 foto's uit de Cum suis collectie: een keuze uit de negatievenbestanden van Pidder Auberger e.a.
7191-A-8248: Ambrose, Gordon; Newbold, George - A handbook of medical hypnosis. Fourth edition.
62228-k-C2: Amen, Woody van - Fuchs, R.H. (introd.). - Woody van Amen. 240 days/dagen/jours/tage. SIGNED + DRAWING.
57551-k-D4: Amen, Woody van. - Woody van Amen: Super Electriek.
37534-B-44758: Amerongen, Arthur van - Ik, Arthur van Amerongen
66555-A-50937: Jose M. Montesinos-Amilibia - Classical Tesselations and Three Manifolds
18733-A-51529: Amirxan - Al-Mujam Al-Arabi-al-Kurdi: Ferhenga Arebi-Kurdi
54592-k-A4: Ammann, J.-C. & M. Suter (ed.). - Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Nicola De Maria, Luigi Ontani, Mimmo Paladino, Ernesto Tatafiore. FINE COPY + EXTRA.
31681-k-C4: Ammann, J.-Ch. (red.) - La Suisse a la septieme Biennale de Paris 1971
62486-k-C2: Armando (Herman Dirk van Dodeweerd) - (Amsterdam, 1929) - - Het plechtige gebouw: Armando. MINT SIGNED COPY.
63956-k-C3: Armando (Herman Dirk van Dodeweerd) - (Amsterdam, 1929 - 2018) - - Armando. SIGNED.
31045-B-GB_46: Anand, D. e.a. - Atlas of the World
36679-A-43857: Andel, H.M. van - Een onkruidzaaier
61558-k-A1: Andersen, Morten (b.1960) - - [Never mind the bollocks here's] Foto Nice. SIGNED.
65494-A-49654: ANDERSEN, H. C. AND GRANDFATHER DREW - Christine's Picture Book
30478-A-51129: Caspar ändl, P.; Lomer, M.G. - Hundert vier und viertig
31649-A-51616: Andogah, G. - Geographically constrained information retrieval
34243-A-40819: Carl Andre, Marc Angeli, Giovanni Anselmo, Rebecca Horn, and many others (contributers to the exposition) - Le Jardin de la Vierge. anc. ets. Old England. espace 215 Nord - Art Contemporain. Toekomstig instrumentenmuseum. 11/09 - 17/10/93
48617-k-C2: Andre, Carl - Serota, Nick. - Carl Andre.
26157-A-41886: Edouard Andre - Alexandre Lunois. Peintre, graveur et lithographe. (ORIG. EDITION)
33274-A-39239: Andreae, B. - De omslag
66333-A-50394: Andreae, A.J. - De Lauwerszeenagespoord in hare wording, haren omvang, en hare verschillende bedijkingen, met een aanhangsel betreffende de bedijking van het ,,Cruijslandt" in Kollumerland. Met eene kaart.
30993-A-51478: Fockema Andreae, J.P. - De Hedendaagsche Stedenbouw
29459-A-50807: Fockema Andreae, S.J. - Het kaartbeeld van Overijssel 1550-1850
64425-B-45951: Andres, Glenn M. e.a. - Art of Florence
35478-B-42446: Andrews, Carol - Ancient egyptian jewellery
11106-C-0139: ETABLISSEMENTS DEJONCKHEERE-ANDRIES - Fabrique d'Etalages E.D.A. Et[ablissement]s. Dejonckheere-Andries. Anc[ienne] M[ais]on Andries Saux. Fondée en 1880
55526-k-B5: Andriesse, Erik - ötz, G.F. et al. (ed.) - Erik Andriesse: Polaroids. FINE COPY.
60013-k-B3: Andriesse, Paul - Texts John Hutchinson & Ulrich Loock; oneliners by Susan Tiger & Marlene Dumas. - IPSAMAS: An album of photographs.
64817-A-48892: Andriessen, Louis; Claus, Hugo; Leeuw, Reinbert de; Mengelberg, Misha; Mulisch, Harry; Schat, Peter; Vlijmen, Jan van - Reconstructie. Een moraliteit. (compleet)
31093-k-B1: Andriessen, C. - De jubel van de rooie oortjes (genummerd & gesigneerd)
62805-k-B2: Andriessen, Cees - Poot, Jurrie [et al.]. - Cees Andriessen: Grafiek/Graphik 1969-1994. Met werklijst van de grafiek. Mit Werkverzeichnis der Druckgraphik. FINE COPY.
66998-A-51948: Andriessen, PJ.; Dodge, M.E. - De zilveren schaatsen: een schets uit het Noord-Hollandsche volksleven. Vierde druk.
65453-A-49599: Angeli, Marc; Boulanger, ; Collin, Jocelyne; Couturier, ; Debanterle, Rene; Jacob, Laurent; Moffarts, Michel; Pierart, Pol e.a. - Treize interventions dans le lieu
37715-B-44925: Angermaier, Michaela (red.) - Almost Young. A Tribute
37685-B-45005: Angier, Natalie (ed.) - The Best American Science and Nature Writing 2002
65966-A-50350: Angress, Werner - Stillborn Revolution. The Communist Bid for Power in Germany, 1921-1923
22783-A-39801: Evgenii V. Anisimov - The Reforms of Peter the Great - Progress through Coercion in Russia
19943-A-39092: Anjou, René - Livre du cuer d amour espris. Een hoofse roman van René d'Anjou
38041-A-45430: Anker, Peter - L'art Scandinave. Traduit de l'anglais par Dom Norbert Vaillant osb. 2 volumes.
32828-A-52345: Ankersmit, F.R. - Narrative logic. A semantic analysis of the historian's language.
33739-B-39663: Ankersmit, F.R. - De historische ervaring
64527-B-45832: Ankum, Paul e.a. - Marius Bauer, orientalist
37051-B-44077: , Ann Helen; Unger, Walter - Chinas Lebensader
34145-B-40595: Annema, M. e.a. - Het vroon ontrafeld
66367-A-50431: , Annemarie; Holborn, Hajo (Hrsg.) - Desiderius Erasmus Roterodamus- Ausgewahlte Werke
13139-A-51216: Moebius; Jean Annestay - CHAOS (MOEBIUS SPECIALE UITGAVEN)
35380-A-42454: Anobile, Richard J. (Editor) / Introduction: Raymond Rohauer - 'Godfrey Daniels!' Verbal and Visual Gems from the Short Films of W.C. Fields
66979-A-51902: Anon. - Background to Sierra Leone.
64725-V1-3: Anoniem - Verhandeling over de duellen of tweegevechten.
66077-A-50484: Anoniem - De Gestapo. Geschreven door een van haar naar het buitenland ontsnapte medewerkers ca. 1940, Copie van de Nederlandsche vertaling die in Mei 1940 ter perse lag, maar door de Duitschers direct in beslag is genomen.
66037-A-50432: Anoniem - De Gestapo. Geschreven door één van haar het buitenland ontsnapte medewerkers ± 1940. Copie van de Nedrlandsche vertaling, die in Mei 1940 ter perse lag, maar door de Duitsers direct in beslag is genomen.
64723-V1-3: Anoniem - Betje de goedkoope keukenmeid. verzameling van beproefde voorschriften om lekker te koken, en te braden, te stoven en te bakken; in te leggen, enz., enz. Benevens een aanhangsel in verband met het gebruik van Liebig's vleesch-extract. Tiende druk.
67014-A-51974: Anonymous - EPISTOLAE OBSCURORUM VIRORUM. Dialogus ex obscurorum virorum salibus cribratus. Adversariorum scripta: Defensio Ioannis Pepericorni . (et) Ortvini Gratii lamentationes obscurorum virorum
28188-A-49890: Anonymous - The great house in the park
27036-A-50363: Anonymous - De reis van het S.S. Kawi.
4585-A-51503: Wim van Anrooij - Helden van weleer. De Negen Besten in de Nederlanden.
64783-V3-1: Anson, George; Walter, Richard; Folkema, Jac. - Reize rondsom de werreld, gedaan in de jaaren 1740 tot 1744 door den heere George Anson, opperbevelhebber over een esquader Engelsche schepen op een expeditie naar de Zuidzee
16514-A-49848: Anstadt, M.; Ormeling, F.J. et al. - De wereld volgens de Bosatlas.
67221-k-D5: Antch, Xavier e.a. - Tàpies, El tatuatge i el cos: papers, cartons i collages
60802-k-C2: Antes, Horst - Huber, Carlo. - Horst Antes. FINE COPY.
25631-A-40506: Antes, H. e.a. - Und morgen male ich vielleicht ein Bild - 1 Arbeiten, 2 Horst Antes, 3 Sammlungen
37931-A-45300: Anthony, Piers - The Magic of Xanth; A Spell for Chameleon / The Source of Magic / Castle Roogna
66906-k-C1: Antoine et Manuel (concept) - L'autre sommeil
34434-A-41223: , Anton; Busemann, Bernd - Samtgemeinde Dorpen. Ein Raum mit Geschichte.
36142-B-43103: Antonides, Theodorus - Olympia dat is Olymp-Speelen der Grieken, enz
66540-A-50928: Antonova, Stamenka E. - Barbarian or Greek? The Charge of Barbarism and Early Christian Apologetics.
38106-B-45416: Lobo Antunes, Antonio. - De Judaskus
26066-A-40839: Van Dijckfeesten Antwerpen - Album met 20 photografiën van den Stoet De Kunst door de Eeuwen heen
33691-A-40034: Compiled Robert Zijlma. Edited by Dr. Fedja Anzelewsky - Hollstein's German Engravings Etchings and Woodcuts 1400-1700 - Volume XIX. After Franz Kirchmaier to Johanna Sibylla Küsel.
34838-B-41246: Aoi, Chiyuki e.a. - Unintended Consequences of Peacekeeping Operations
5885-A-40835: herausgegeben von Ursula Apel, mit Unterstuetzung des Komitees der Internationalen HermannHesse-Kolloquien in Calw - Hermann Hesse. Hermann Hesse: Personen und Schluesselfiguren in seinem Leben: ein alphabetisches annotiertes Namensverzeichnis mit saemtlichen Fundstellen in seinen Werken und Briefen - 2 volumes
66259-A-50233: Aphthonius - Progymnasmata Aphthonii, sophistae, graece, ut ab autore ipo conscripta sunt, cum versione latina, et methodica explicatione, atque illustratione praeceptorum, idoneis et ab usu non remotis exemplis, concinnata quondam privatis discipulis, & nunc publici iuris fact, a Burchardo Harbart.
27226-A-45067: Apollinaire - Oeuvres en prose I. Textes etablis, presentes et annotes par Michel Decaudin.
20167-A-39039: L. Apostel, B. Mandelbrot & J. Piaget - Logique et Equilibre
39142-k-C3: Appel, Karel - Vinkenoog, Simon. - Vijftien keer Karel Appel tentoongesteld bij Krikhaar - Amsterdam. Schilderijen, Gouaches, tekeningen uit de jaren 1948 tot 1964. NICE COPY.
37804-A-45150: Appel, S. - Madame de Staël. Biographie einer grossen Europäerin.
44013-k-D1: Appel, Karel & Ed van der Elsken - Lucebert et al. - Karel Appel.
65125-k-a1: Stichting De Appel, Wies Smals & Josine van Droffelaar (red.) - De Appel International 1983 No. 1
32593-B-38803: Appelfeld, Aharon - The Story of a Life
66186-A-50155: Appelius, Joh. Conr.; Habbema, Johannes - De bijzonderheden van Jezus' borgbetaling, benevens de Werkzaamheden van Gods volk omtrent dezelve, opgehelderd door eenige voorbeelden, na voorafgaande aanmerkingen over 's Heilands lijdende en doende gehoorzaamheid in het gemeen. Met oplossingen der voornaamste tegenbedenkingen.
9388-A-41684: AQSHA, DARUL, DICK VAN DER MEIJ, AND JOHAN HENDRIK MEULEMAN. - Islam in Indonesia: A Survey of Events and Developments from 1988 to March 1993. Seri Indonesian - Netherlands Cooperation in Islamic Studies (Inis) Xxvi.
65770-k-B4: Arad, Ron; Groot, Marc de; Hutten, Richard; Kombinat; Laugs, Jos; Pillet, Christophe; Matthesius, Jan; N2; Weber, Andreas - Hidden: A unique furniture range
61787-k-A4: ARAKI, NOBUYOSHI - Nobuyoshi Araki: tokyo monogatari [tokyo story]. VERY FINE COPY.
3577-C-0014: STURMY-ARCHER - 50 years of leadership. Sturmy-Archer. The original and best. 1902-1952. 3- and 4-speed gears. Hub brakes. Dynohubs.
66724-A-51420: Archibald, Elizabeth - Incest and the Medieval Imagination
25085-A-40223: Japan Architect - Architecture Era Discourse, JA 60th Anniversary
65622-A-49837: Arends, Friedrich - Natuurkundige geschiedenis van de kusten der Noordzee - Deel I-III
66522-A-50880: Arendt, Hannah - Verantwoordelijkheid en oordeel
37246-A-44614: Arendt, Hannah - The life of the mind. The grondbreaking investigation on how we think.
9683-A-50853: Arendt, Hannah - Denken. Deel 1 van 'Het leven van de geest'. Bezorgd door Mary McCarthy. Vertaald door Thomas Graftdijk.
64887-A-48947: Arendt, Hannah - Het waagstuk van de politiek.
65111-K-B4: Argentini, Guido - Private rooms
34422-A-41247: Arian, Anahita - The XVII C. Safavid Evoy to Siam: A Politivs of Knowledge Formation
35409-A-42656: Aries, Philippe - Images De L'homme Devant La Mort
34396-A-41134: Arink, Karin - States of self
30318-A-39648: Ariosto, Ludovico - Orlando furioso. De razende Roeland
37232-A-44538: Aristoteles - Philosophische Schriften in sechs Banden
23606-A-40050: Aristoteles - De Getallen En De Dingen - 2 delen Compleet - De Boeken M en N van de Metafysica
38250-A-45694: Arkel, Jan van e.a. - ZONE 10 tijdschrift voor ruimtelijke theorie en politiek. 3e kw 1978
30003-A-51071: G. van Arkel - G. van Arkel. Architect Amsterdam. Uitgevoerde gebouwen. Projecten enz. Bibliotheek voor de moderne Hollandse architectuur. Derde deel. Aflevering no. 2. Met bijlage: Kantoorgebouw Jaffa Utrecht. Architect M.J. Rietbergen
66197-A-550169: Türk Tib Tarihi Arkivi - Türk Tib Tarihi Arkivi / Archives d'histoire de la médecine turqque / Archiv für Geschichte der Türkischen Mediz. 13 volumes loose in cover.
66198-A-50169: Türk Tib Tarihi Arkivi - Türk Tib Tarihi Arkivi / Archives d'histoire de la médecine turque / Archiv für Geschichte der türkischen Medizin. 13 volumes.
43220-k-d4: Arma, Ad - Vreeswijk, Willem. - NOORD. Een verzameling proza, poëzie, grafiek, fotografie. MINT COPY.
35039-A-41998: Arma, Paul - Chantons le vin.
58995-k-C3: Arma, Ad - Jeursen, Frans. - Ad Arma: Een wolf op de drempel. A Wolf on the Threshold. (Signed)
38494-A-45964: ARMANDO - Schoonheid is niet pluis. Verzameld proza.
66055-A-50455: ARMANDO - De kleine verschijnselen / Minor Incidents - First edition
66282-V3-1: Nederlands Comite tot Hulpbetoon aan de Noodlijdende Armeniers - Marteling der Armeniers in Turkije. Naar berichten van ooggetuigen.
37701-B-44858: Armstrong, John - In Search Of Civilization
37947-A-45316: Arndt, Ernst Moritz - Das Verhaltnis Englands in Europa (reprint)
33682-A-39966: Arndt, Hans Werner - Methodo scientifica pretactatum. Mos geometricus und Kalkülbegriff in der philosophischen Theoriebildung des 17. und 18. Jahrhunderts
35912-A-43078: Arnold, Smith e.a. - Skull Comics No. 4. Special issue: Lovecraft
30841-A-51402: Arntz, G. - Statistisch zakboek 1942
34871-A-41578: Hans Arp, Sophie Taeuber, Seuphor - Arp, Sophie Taeuber Arp, Seuphor. Nouvelles Images, 12 nov. '76 - 25 jan. '77
33187-B-38883: Arrianus, L.F. - Alexander De Grote
65344-A-49442: Artamonova, Svetlana N. e.a. - Gustav Klucis. Retrospektive.
5245-vitrine: Various artists - De Reclame. Orgaan voor reclame en reclamekunst waarin opgenomen 'De Bedrijfsreclame'
65256-B-49016: Artusi, Pellegrino. - Von der Wissenschaft des Kochens und der Kunst des Geniessens
34481-B-41091: Arwas, Victor -
27700-A-50368: Arwas, Victor - Liberty Style.
65345-A-49443: Asakusae - Orientation 50 Nord
61098-k-B3: Aschauer, Matthias - Staretz, David. - Matthias Aschauer: Sterne Albaniens.
30294-A-51012: Aschenbrenner, E. - Oriental Rugs. Volume 2: Persian.
36503-B-43607: Ash, Brian (ed.) - The Visual Encyclopedia of Science Fiction
36033-A-43167: Ashley, Mike - Who's Who in Horror and Fantasy Fiction
65725-A-49993: Ashton, Robert - The Crown and the Money Market 1603-1640 - First edition
36963-B-44014: Asimov, Isaac. - Forward the Foundation
65368-A-49480: Asimov, Isaac (ed.) - Before the Golden Age. A Science Fiction Anthology of the 1930s.
26937-A-41443: Asquith, Margot: - The Autobiography of Margot Asquith (dedication)
57834-k-C3: Assem, Marjolijn van den - - Schetsboek: Marjolijn van den Assem.
66870-A-51684: Asser, Carel - Het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek vergeleken met het Wetboek Napoleon
36225-A-43407: New England Science Fiction Association - The Nesfa Index To The Science Fiction Magazines And Original Anthologies 1971-1976 - 5 volumes
37688-B-45029: Astadourian, Mary e.a. - Rolling Stone
25840-A-40826: Miguel Angel Asturias & Pablo Neruda - Sentimental Journey Around The Hungarian Cuisine - First edition
33772-B-39948: Atkinson, D.; Hounkonnou, M.N. - Quantum Mechanics
64004-k-d4: Attersee, Christian Ludwig (1940) - Westermann, Kurt Michae; Helmut A. Gansterer (et al.). - Attersee. Malen und Leben. Ein Fotobildband. SIGNED/VERY FINE COPY.
16857-A-39556: Josef Aubok - Hand-Lexicon uber Munzen, Geldwerthe, Tauschmittel, Zeit-, Raum- und Gewichtsmasse der Gegenwart und Vergangenheit aller Lander der Erde.
38536-A-46044: Augias, Corrado - I segreti d'Italia. Storie, luoghi, personaggi nel romanzo di una nazione
24851-A-41020: Augustijn, Piet (e.a., teksten & Ben Deiman (fotogr.) - Marinke van Zandwijk. Luchtval - Zand, kalk, soda
65933-A-50308: Aurelius Augustinus - Stad Van God
37391-B-44409: Augustus. - Augustus
66205-k-C4: Aumuller, Franz e.a. - INSTANT Magazin #6 Natur
38006-A-45382: Kunstencentrum deSingel; Diverse auteurs - Catalogi set DeSingel 18 maart tot 18 april 1993 (5 volumes)
37220-A-44501: Diverse auteurs - De Geschiedenis Van Westerwold - Deel 1-7
38001-A-45376: Jan KOPS (1765-1849) [Commissaris , Wetenschappen Haarlem, en Lid honorair der Maatschappij Landbouw te Amsterdam]. Met bijdragen van andere auteurs - Magazijn van Vaderlandschen Landbouw. De delen 1 (3 afl); III (in 1 deel); IV (1807, 3 afl.); V (1808, 3 afl.) en VI (1810, alleen afl. I) + Werkzaamheden van het Bataafsche Gouvernement ten nutte van den landbouw (2 dln)
66407-A-50509: Diverse auteurs - De geschiedenis van Westerwolde - 8 delen - COMPLEET
57546-k-A4: No Author. - Souvenir Album of the Great West. FINE COPY.
29123-A-50588: Nederlandsche Ford Automobielfabriek - Handboek voor de gebruiker van de Ford Tractor Model 8N
67046-A-52071: Avedon, Richard; Arbus, Doon - The Sixties
66283-V3-1: Avedon, Richard (photographs); Baldwin, James (text) - Nothing personal
30170-A-50901: Avedon, R. - SIXTIES,THE
38205-A-45629: Avermaete, Tom (ed.) ; Karel Martens (design) et al - OASE Tijdschrift voor Architectuur / Journal for Architecture. No 1 / 80. Here we have 71 issues (incl. 4 double issues) of the series. (Missing 2 issues of these series (incl. one double issue) namely no. 17 and 37/38.
36083-A-43254: Avermaete, Tom (ed.) ; Karel Martens (design) - OASE # 61 Suburbia and social democracy Neoliberalisme in de buitenwijk. OASE tijdschrift voor architectuur / Architectural journal
33850-A-40204: Avermaete, R - Rik Wouters
35337-A-42369: Frank Ayres, Jr. - Theory and Problems of Projective Geometry (Schaum's Outline Series)
34431-A-41288: Veen Az, J. van der - Remonstranten en contra-remonstranten. Een verhaal uit den tijd der kerkgeschillen in ons vaderland in de eerste helft der 17e eeuw. - 1e en 2e deel
35611-A-42788: Azéma, Jean-Pierre; Bedarida, Francois - 1938-1948 les annees de tourmente. de munich à prague. Dictionaire critique.
64856-B-48249: Baars, Jan - De mythe van de totale beheersing
33145-B-38689: Baarsen, R. e.a. - Nederlandse kunst 1700-1800
66612-A-51108: Baas, MJ. e.a. - Afdeling Blijham Groninger Mij van Landbouw 1854-1979. Jubileum uitgave ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan. Algemene en landbouwkundige ontwikkelingen
33757-B-39819: Baberowski, Jorg (Hg.) -
37275-A-44667: Bach, Johann Sebastian - Die kleine Chronik der Anna Magdalena Bach
38393-A-45820: Bachelder, Peter D. - Shipwrecks and Maritime Disasters of the Maine Coast
25623-A-40705: Bacher, M. - Förderer. Architecture -- Sculpture (Text in French, German, and English)
64911-A-48973: Bachmann, Dieter; Gasser, Peter - Venezia:. Mit einem Vorwort von Dieter Bachmann.
36537-B-43584: Ingeborg Bachmann - Paul Celan - Herzzeit
36081-A-43252: Bacon, Jonathan (ed.) - Fantasy Crossroads 10/11 & 12
36079-A-43251: Bacon, Jonathan (ed.) - Fantasy Crossroads #9 (numbered)
24365-A-41890: Francis Bacon [1561-1626] - Francisci Baconi de Verulamio, summi Angliae cancellarii, Novum Organum, sive Indicia vera de interpretatione naturae.
64775-V2-3: Baedeker, Karl - Das Generalgouvernement. Reisehandbuch. Mit 3 Karten und 6 Stadtplanen (Complete)
3570-C-0007: BAEHR, JOSEPH, ANTIQUARIAT - Handschriften und Drucke des Mittelalters & der Renaissance. Katalog 500 anlaesslich des 120jaehrigen Bestehens des Antiquariates Joseph Baer & Co. Herausgegeben. I. Teil. Handschriften des XI. Bis XVI. Jahrhunderts. Incunabula typographica 1450-1500.
28746-A-49915: Baetens, J. - Etudes camusiennes
35400-A-42543: Baetslé, Gilbert - Handboek bij de studie van de mouterij- en brouwerijtechnologie
66428-A-50606: Baggioni, Daniel - Dictionnaire Creole Reunionnais/Francais
65166-A-49346: Simon Baier, Britta Dümpelmann, - Kazimir Severinovich Malevich - Kasimir Malewitsch: die Welt als Ungegenständlichkeit
32186-k-A2: Bain, F.; Delvaux, C. - Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir. Catalogue de Distribution 91/92
35291-B-42060: Bais, Sander - The Equations
37315-A-44754: Bake, Rita; Reimers, Brita - So lebten sie! Spazieren auf den Wegen von Frauen in Hamburgs Alt- und Neustadt.
64995-A-49099: Bakel, Gerrit van - Het voorwerpelijke denken
64996-A-49100: Bakel, Gerrit van - Uit de werkplaats
65897-A-50251: Bakema, J.B. - Woning en woonomgeving / Voordrachten reeks prof. J.B. Bakema
54370-k-A5: Hunton Baker, John - - THE MORTON HALES [COMPANY].
35706-B-42923: Baker, Kenneth (red.) - Faber Book of War Poetry
34299-B-40668: Baker, K. -
35707-B-42922: Baker, Kenneth - The Faber Book of Landscape Poetry
24358-A-41793: Kenneth Baker, e.a. - The Future of the Object! - A Selection of American Art: Minimalism and After
60800-k-C1: Bakic, Vojin - Bek, Bozo. - Vojin Bakic. Galerija suvremene umjetnost. Zagreb 9. V - 21. VI 1964..
31060-A-49334: Bakker, FJ., Nip, RI.A.; Schut, E. (uitg.) - Het kasboek van Henricus Lontzenius, de laatste abt van het klooster Selwerd, over de jaren 1560-1563
64712-V1-2: Bakker, Job Augustus - School des teekenaars, of Praktische methode voor het onderwijs in de teekenkunst en ook tot zelfonderrigt.
53184-k-D2: Bakker, Herman de [Harmannus] - - Vermeende Machten: Herman de Bakker door Herman de Bakker.
66750-A-51492: Bakker, D. - Man in the qur'an. Academische proefscchrift Vrie Universiteit Amsterdam.
36811-B-43945: Bakker, Martijn - Ondernemerschap en vernieuwing
11007-A-A-12314: . Bakker, JG. van der Burg, R. Kranenborg, H.C. Stoffels (red.) - Religieuze bewegingen in Nederland 4: Feiten en visies. Navigators.
67127-A-52236: BAKKER, NELLEKE & NOORDMAN, JAN & ROETVELD-VAN WINGERDEN MARJOKE - Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. Idee en praktijk: 1500-2000
67081-A-: Bakker, J.A. - Megalithic Research in the Netherlands, 1547-1911. From 'Giant's Beds' and 'Pillars of Hercules' to Accurate Investigations.
33696-A-50051: Bakker, A. - Groningen getekend door Jannis de Vries
66379-A-50440: Bakker, G.J. - Het nageslacht van Willem Jacobs en Geertjen Jansen 1665-1987. Familieregister van de familie Bakker. Uitgezocht en opgesteld.
37231-A-44537: Bakounine, Michel; Lehning, Arthur; Body, Marcel - Etatisme et anarchie 1873
33472-A-39777: Bal, Mieke (Maria Gertrudis) - Narratologie. Essais sur la significa narrativa dans quatre romans modernes.
25783-A-40846: Viktor Balck, e.a. - Vinteridrott
65255-B-49280: Baldessari, John - John Baldessari
66722-A-51417: Baldwin, John W. - The Language of Sex: Five Voices from Northern France around 1200 (Chicago Series on Sexuality, History, and Society)
19326-k-C5: Balis, A., van de Velde, c., Vlieghe, H., et al - La Peinture Flamande Au Kunsthistorisches Museum De Vienne
33342-AB-39168: Baljeu, Joost - Space-time constructions / Zeit-raum Konstruktionen
32892-A-38669: Baljon, C.J. - The Structure of Architectural Theory. A Study of Some Writings by Gottfried Semper, John Ruskin, and Christopher Alexander
62275-k-B2: Balka, Miroslaw (Otwock - Poland, 1958) - Gozdziewski, Marek. - Fragment - Balka.
65264-B-49021: Balkt, .H. ter - In de waterwingebieden
59254-k-21415: Ballegooyen, Willem van (Zaltbommel, 1943) - - Duif 787-15: Willem van Ballegooyen. SIGNED/MINT COPY.
66079-A-50487: Ballo, Guido - Lucio Fontana - First edition
66450-A-50631: Montessus Ballore, R. de - Lecons sur les Fonctions Elliptiques en Vue de Leurs Applications SIGNED
65711-A-49974: Ballot, Buys - Eenige regelen voor aanstaande weersveranderingen in Nederland, voornamelijk in verband met de dagelijksche telegraphische seinen.
64605--46186: Balzac, Honoré de - Lettres à Madame Hanska (1832-1848)
36180-A-43315: Banga, Frans E. - Groninger straten in oude en nieuwe beelden. Met verhalen uit het verleden.
38014-A-45390: Bangert, Albrecht - Italienisches Möbeldesign: Klassiker von 1945 bis heute (first edition)
29089-A-50566: Bangma, O.S. - d'Erve C. Stichters Enkhuizer Almanak tot nut van 't Algemeen. Voor het jaar 1829
30614-k-B1: Banis, G. e.a. - H.W. van der Worp 1849-1941. Met fotograafisch oog geschilderd. Een biografie en oeuvrecatalogus.
29095-A-50581: William Banks (engr.) - Garnett's views of the English lakes.
66243-A-50216: Bannier, Willem Adrianus Floris - De landgrenzen van Nederland I. (Tot aan den Rijn)
67239-k-D3: Baranano, Kosme de (text) e.a. - Antoni Tapies. Neue Bilder.
38419-A-45872: Baranano, Kosme de - Manolo Valdès: 26 mars - 11 juin 2006
59467-k-B4: Baranes, Martine - Green, A. & D. Polge. - Martine Baranes: Eparpillées [Eparpillees] dans les jours - photographies. FINE COPY.
64418-B-45769: Barber, Richard - The Holy Grail
36246-B-43356: Barber, Richard - Edward III and the Triumph of England
33077-A-39129: Barbieri, U. e.a. - Architectuurmodellen 6: Café De Unie 1924 / 1925 van J.J.P. Oud
64969-A-49067: Barbusse, Henri - Hartsgeheimen. Vertaald door Andries de Rosa. Met 25 houtsneden van Frans Masereel.
38115-B-45415: Calderon de la Barca, Pedro. - Het leven is droom
37055-B-44121: Barcelo, Pedro. - Die Alte Welt
23435-A-40055: organitzat per l'Institut Cartografic Catalunya i el Departament Geografia la Universitat Autonoma de Barcelona. - La Cartografia dels Paisos Baixos - 4rt curs, 15, 16, 17, 18, i 19 de febrer de 1995 (Text in English)
64571-k-B3: Barchuk, Sergiy (Kiev - Ukraine,1989) - - Smoke Room 3: Sergiy Barchuk. MINT COPY HAND/NUMBERED.
64572-k-B3: Barchuk, Sergiy (Kiev - Ukraine,1989) - - Smoke Room 3: Sergiy Barchuk. MINT COPY HAND/NUMBERED.
61587-k-B3: Barchuk, Sergiy (Kiev - Ukraine,1989) - - Smoke Room 3: Sergiy Barchuk
37899-B-45227: Bardenhewer, Otto - Geschichte der altkirchlichen Literatur
26667-A-42495: [Bardet, JDM. e.a.] - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Amstelstation en de totstandkoming van de spoorwegwerken rond Amsterdam
65444-A-49590: Baren, Peter; Dalstra, Koos - Panorama Faulhorn Konsert, Van De Hoge Boom Teren, Wirra Nr. 8
37626: Baren, J. van e.a. - Gids voor Bergen en Bergen aan Zee. Met illustraties van J.G. Veldheer en J.M. Graadt van Roggen.
35809-B-42780: Barend - van Haeften, Marijke e.a. - Wilhelmus en de anderen
37514-B-44633: Barendregt, Jenny e.a. - Wahlverwandtschaft - Bouwfonds Kunstcollectie
26186-A-41861: Barendsen, A.W. - Kunstvlechtwerk en etalagestukken van brood.
36518-B-43798: Barker, Adele; Grant, Bruce (ed.) - The Russia Reader
38502-A-45899: Barker, Cicely Mary - The Book of the Flower Fairies. Poems and Pictures.
35951-B-43035: Barker, Margaret - The Risen Lord
25717-A-40627: Barlach, E. - Die Briefe 1888-1938 - Vol I & II (comlete)
58304-k-B5: Barnas, Maria (Hoorn NL, 1973) - Weigand, Felix (design). - The Writing Room (good condition)
36995-B-440118: Barnauw, Dagmar. - Visible Spaces
64957-A-49050: Barnes, Julian - Arthur & George
35002-A-41811: Barnes, Wilfred E. - Introduction to abstract Algebra
36913-A-44318: Barnes, Julian - Talking it over
66556-A-50936: DW. Barnes, J.M. Mack - An Algebraic Introduction to Mathematical Logic (Graduate Texts in Mathematics 22)
35262-B-42094: Barnes, RSK. e.a. - The Invertebrates
36915-A-44324: Barnes, Julian - Flaubert's parrot
60895-k-C2: Barney, Matthew - Riley, Robert R. - Matthew Barney: New Work. FINE COPY.
27040-A-46157: Matthew Barney - Pace Car for the Hubris Pill. Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam, 21.10.1995-1.1.1996, capc Musée d'art contemporain, Bordeaux, 26.1.1996-8.4.1996, Kunsthalle Bern 17.5.1996-23.6.1996.

Next 1000 books from Antiquariaat Berger & De Vries [an error occurred while processing this directive]

6/8