Antiquariaat Berger & De Vries
Pelsterstraat 27-29, 9711KH Groningen, The Netherlands | Tel. +31 (0)50 3188591            Email: info@bergerendevries.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
26377-A-53901: - Nuevo Plano de la Ciudad de Buenos Aires
69112-A-54906: - Staat van den landbouw in het Koninkrijk der Nederlanden, gedurende den jare 1821.
68105-A-53524: - Poster: Wolfgang Hahn - Parcours. Phantomskulptur.
68577-A-54273: - Classicisme de Céline. Actes du XIIe colloque international Louis-Ferdinand Celine.
68555-A-54250: - Maatschappij van Weldadigheid, een monumentaal bezit.
69271-A-55061: - Turisimeti. Opere bianche.
32465-k-B1: - Chieo Senzaki - Installationen + SIGNED LETTER
65972-A-50356: - Het klimaat van Nederland = The climate of the Netherlands. Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. CONVOLUUT, 18 delen in 2 banden.
38439-A-45982: - Die Langobarden. Das Ende der Völkerwanderung.
67231-k-D3: - Walter Leblanc in museum collection
69739-A-56159a: N.A. Garage Magazine no. 5 Fall / Winter 2013. - John Baldessari Met Inez & Vinoodh. Garage Magazine no. 5 Fall / Winter 2013.
29077-A-50567: - GRONINGEN Tegenwoordige staat van Groningen en Ommelanden. Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. Vervattende eenen aanvang der beschryving van Stad en Lande
67881-A-53287: - El Croquis numero 19 BIS Enero 1985 Ano IV. Numero monografico dedicado a Jaume Bach y Gabriel Mora. Intr. de Ignasi de Sola-Morales.
32755-A-52208: - Persbericht Goebel Porzellanfabriek / M.I. Hummel Figuren tentoonstelling
65472-A-49629: - Center Pivot no 1,2,4,5 - 4 volumes
30853-A-51436: - Top form woninginrichting Hulshoff - Interieurcatalogus
26963-A-55208: - Travox 38. Art et Chaussure de France. Hiver 68-69.
66713-A-51384: - Rapport der commisssie ter zake de indeeling der provincie in nieuwe waterschappen, opzigtelijk de grenzen van het waterschap Reiderland en de aldaar uittevoerene werken.
69571-K-C4: - J. W. Waterhouse: The Modern Pre-Raphaelite. AS NEW
64431-B-45723: - The Illustrated Encyclopedia of Cacti and Succulents
38497-A-45969: - La Haye diplomatique et mondain 1938
65734-A-50021: - Nuha - inwoneradresboek voor Groningen 1972 volgens officiële gegevens
65735-A-50022: - Industrieel adresboek van de provincie Groningen 1952
65736-A-50024: - Groninger adresboek: officieel adresboek der gemeente Groningen samengesteld naar de officiele gegevens uit het gemeentelijk bevolkingsregister.
65750-A-50065: - Huiszittend leeven. Bevattende eenige mengelstoffen over afzonderlijke en voorheen weinig of niet bewerkte onderwerpen, betreklijk tot de letter-, historie- en oudheidkunde van Nederland. - Enkel eerste deel!
65751-A-50066: - Nieuwe werken van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leyden. II deel.
68046-A-53458: - Forum voor architectuur en daarmee verbonden kunsten - nr 1 - 1963
30471-A-51138: - Ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum der Gazelle-Rijwielfabriek. 1892-1927.
34197-A-53755: - Convoluut wet 57 stad Groningen instructies 1850-1880
67189-A-52321: - Beschouwing van den tegenwoordigen toestand van Drenthe; in gemeenzame brieven
64770-V2-3: - Rock's Illustrated Map of London, with new postal divisions. Containing engravings of the Principal Buildings of the Metropolis.
64768-V2-3: - Fondscatalogus J.B.,Wolters Groningen - 7 delen - 1836 - 1932
37663-B-44810: - Max Raabe - Kussen Kann Man Nicht Alleine (Spec
36713-A-56180: - Reichskarte - Einheitsblatt 31a: Emden - Norden - Borkum
64742-V2-2: - Bibliotheek van wijlen C.G. 't Hooft. Oud conservator van het museum Fodor. Bevattende o.m. belangrijke secties op het gebied van Zeewezen, Topographie en Kunstgeschiedenis. Met enkele toevoegingen uit ander bezit. Verkoping 21-23 april 1952.
64734-V1-3: - Regeringsboekje der heeren provincien over den jaar 1779 - Convoluut Archief Zwolle; VOC Batavia etc
67792-A-53074: - Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Zweite Auflage. Band 1-10.
67880-A-53286: - El Croquis numero 17 Mayo Julio 1984 NUMERO EXTRA incluye numero cero de la revista DE DISENO.
67879-A-53284: - El Croquis 15 / 16 Manue le Ignacio de las Casas. Numero doble Febrero-Abril 1984.
64716-V1-2: - Onderrigt ter onderhouding der gezondheid van de huis- en winstgevende dieren, met betrekking tot derzelver verfraaijing en veredeling; gegrond op de wetten der natuur: voor veehouders en landhuishoudkundigen
64708-V1-2: - La Petite Journee du Chretien, nouvelle edition
29486-A-51326: - Norge I Billeder. Indeholdende 51 prospekter fra landets fleste touristruter.
64684-V1-1: - School-atlas van alle deelen der aarde, in 24 kaarten: opgedragen aan zijne excellentie den heere Graaf J. van den Bosch.
30859-A-51431: - Livre d'or de l'automobile et de la motocyclette. Un demi-siecle d'efforts et d'initiatives des industriels Belges.
33921-A-53406: - Vademecum voor de student. Liederenboek.
30857-A-51434: - De onafhankelijken exposeert 15 februari tot 10 maart 1958.
64663-K-A5: - METROPOLIS. BLOWING UP BUILDINGS. The architecture and design magazine of New York
64662-K-A5: - Nieuwe Weelde No. 6. Kultuurmagazine
64617-A-46194: - Elsevier's geïllustreerd maandschrift Oorspronkelijk Nederlandsche kunst in woord en beeld - Jaargang 14, deel 27
64616-A-46193: - Elsevier's geïllustreerd maandschrift Oorspronkelijk Nederlandsche kunst in woord en beeld - Jaargang 12, deel 24
67883-A-53289: - El Croquis numero 19 Enero 1985 Ano IV. De la Sota, Moneo, Perez Pita y Junquera, Valdes Vaelles, Montaner, Marin de Teran, Velez, Casabella, Perea y Vallhonrat, Fernandez Galiano.
67884-A-53290: - El Croquis numero CINCO SEIS especial numero doble noviembre-enero 1982/83
64583-A-46147: - Ehe. Kulturbilder aus dem Simplicissimus, Bd. 11
64584-A-46148: - Caricatuur Historie van Napoleon III. Met 135 gravuren.
32229-A-52038: - Tob nooit! - Jaargang 5-11 Maandblad "Tob Nooit!". Onder leiding van Dr. Jos. de Kock. Gezondheid - Levensvreugde - Succes
67968-V3-1: - Souvenir Nederlandsch Panopticum Amsterdam.
64563-A-46151: - Katalog der Ornamentstichsammlung der Staatlichen Kunstbibliothek Berlin - Band 1 & 2
66001-A-50395: - Mailands Bedrangnisse im Jahre 1576
66708-A-51379: - Artibus et Historiae. An Art Anthology. no 73
64404-B-45731: - East Asia: From Chinese Predominance to the Rise of the Pacific Rim
66801-A-51580: - De Optimist / Elck wat Wils - 51 delen - 1936-1939
64449-B-45981: - Christianisierung im Mittelalter
64414-B-45893: - Tampa
29960-A-51046: - L'ansietat de les influencies: Tapies vist per Llena
66680-A-51330: - De Kanaalplannen Groningen-Zuiderzee
64922-A-48985: - S.M.S. Wolf. Vom Kommandanten Fregattenkapitan Nerger
68877-A-54610: - Het gebruik van metaal in de tandvervangkunst. Steele's.
8290-A-54831: - Chronikblätter für die familie Luyken [Luijken] und ihre anverwandten. Erster Band 1921-1930. 1.- 10. Jahrgang. 40 Hefte in 10 Jahrg. zusammengenunden. Mit 2 Inhalts-Verzeichnisse (pro 5 Jahre).
68754-A-54488: - International architectural ceramic exhibition 2006.3.24-10.3
31130-A-51692: - Vouwblad Toyota Corolla 1000 / 1200
31131-A-51691: - Vouwblad Toyota Carina & Celica 1600
31132-A-51690: - British Leyland EA Van - Brochure
31133-A-51689: - Toyopet Tiara - Brochure No. 3005
31137-A-51700: - Volks-Meetkunde of onderwijs tot nuttig gebruik met platen
34195-A-53754: - Maastricht - Ansichtkaarten
29958-A-51043: - F. Ringhoffer Smichov
29959-A-51045: - A.D.N. van Gendt. Architect - Amsterdam. Bankgebouwen, winkel- en kantoorgebouwen, hotels, restaurants, woonhuizen, villa's, utiliteitsgebouwen.
25634-A-53650: - Bouwsteenen Nederlandsche Muziekgeschiedenis 1869-1881. Jaarboek 1 - 3 (samen in 1 band).
67449-k-A0: - Riera i Arago
66688-A-51338: - Een Zilveren Jubile. Vereeniging tot christelijke liefdadigheid te Wagenborgen 1873-1898
66689-A-51340: - Rechtvaardigend vertoogschrift en zo eerbiedige als vrymoedige verklaaring der wettige wapen-genootschappen, in de Ommelanden; ingeleverd aan de edel mog. h. heeren staaten van stad en lande den 30 augustus 1787.
29942-A-50081: - De Eerste Godert Walter Jubileumdoos
69010-A-54599: Wapenbroeders jaargang 1949 - Wapenbroeders, 4e jaargang nos. 1 (7 april '49) t/m 22 (1 sept. 1949). Met veel foto's, verhalen, verslagen enz.
25044-A-53214: - Stuivers-editie. Lectuur voor de Jeugd. Jaargang 1865. (Deel 1-3 in 1 band)
35879-A-55705: - Uittreksels uit het dagboek van Arent toe Boecop, volgens een H.S. van de XVIIde eeuw.
19100-A-52008: - Haupt-Katalog der Knöfler'schen Farbenholzschnitte
65435-A-49580: - Marco Jurien - Installaties - beelden - schilderijen
64740-V1-2: - Telefoon- en inkoopgids voor de stad Groningen. 'Vraagt uw winkelier: Nobel kwaliteits koffie thee cacao'.
68112-A-53531: - Swift Premium Comics. A drooling world in the clutches of hysteria! April 1971.
68118-A-53537: - Marvin Gaye. The Master. +CD's
30856-A-51435: - De onafhankelijken. Expositie van werken onzer leden van 29 maart - 22 april 1963.
64396-A-46131: - De Vrouwen-Peerle ofte Dryvoudighe Historie van Helena de Verduldighe - Griseldis de Saeghrmoedige - Florentina de Getrouwe.
64576-k-B1: - Catalogue 15: Furniture of the Mind
37643-A-45023: - De Heerenveensche brandweer. Een terugblik. 1931, 6 juli, 1941
30842-A-51403: - Prijscourant van teekenmaterialen N.V. Arnhemsche Handelsmaatschappij.
30844-A-51405: - Informatie via het oog met vormen kleur licht en beweging - visuele kommunikatie - optische mededelingen direct en indirect - beeldend onderzoek in relatie met de praktijk of als zelfgekozen studieprojekt waarvan een kort verslag.
69361-A-55408: - Magazine Kanal. Le journal des vents [and other subtitles]. Arts Contemporains Mensuel. No.1,3,4,5,6,7,9/10,12/13 (together 10 issues in 8 volumes).
67533-A-52593: - God in the Age of Science? A Critique of Religious Reason.
66133-A-50094: - Aletta Jacobs in Groningen Tentoonstelling Catalogus. 8 maart - 6 april 1979. Studium generale, Universiteitsmuseum, Rijksuniversiteit Groningen.
67252-A-52401: - Mooi Marginaal - 8 volumes - 2002-2021
29407-GB_6: - Le journal pour tous / Gil Blas illustre
36702-A-56174: - Gereedschap voor het moderne kantoor - Roneo catalogus
32414-A-52104: - Passionspiele Oberammergau 1930. Bilder vom Spiel und von Spielern
65452-A-49598: - Moment tussen taal en beeld / Moment between language and image
68625-A-54326: Annee Celine 1990 - L'Année Celine 1990. Revue d'actualite celinienne. Textes - chroniques - documents - etudes.
64902-A-48964: - Jean-Luc Godards One + One met The Rolling Stones
20464-A-53028: - The Book of Common Prayer. Together with the Psalter or Psalms of David.
26967-A-55209: - le Guide Souvenir de l'Exposition Bruxelles 1935 avec Plan Monumental.
29411-GB_2: - Mon Ouvrage - Jaargang 1935
35402-A-55579: - Ford. Service - Informaties. Personenwagen, Truck, Tractor.
26226-A-53914: - Officieel Programma van de Rembrandtfeesten te Leiden op 13 en 14 juli 1906
26227-A-53916: - Rembrandt-Hulde te Leiden. Catalogus der tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van Rembrandt en van schilderijen van andere Leidsche Meesters der Zeventiende Eeuw.
68910-A-54647: - Achteraf heb ik er spijt van dat ik goed kan schieten. Indie-dagboek van Theo van Rooij. Ingeleid en bewerkt door Bob Graaff.
68760-A-54494: - Bibliotheque D-M-C. Les Dentelles aux Fuseaux IIme Serie.
68008-A-53418: Transition 22 - Transition. An international workshop for orphic creation ed. by Eugene Jolas. February, 1933, No. 22.
29412-GB_1: - Encyclopedie du Siecle. L'Exposition de Paris (1900) - Tome Premier
68884-A-54617: - Wereldnieuws. Bijlage voor de troep. 1949. 12 afleveringen.
38488-A-45926: - Van Gelder Zonen, Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken
68410-A-54086: - Bibliotheek -teca -theque -thek Stedelijk Museum Amsterdam. Library of Modern Art. Catalogus.
20302-A-52668: - The Children's World of Learning 1480-1880 - Part 1-11 Complete
29219-A-50729: - Publieke verkoping wegens fusie van Dijkstra's Drukkerij N.V. en Boekdrukkerij v/h gebr. Hoitsema. Woensdag 20 maart 1957 en donderdag 21 maart 1957 in ,,Het Tehuis".
65257-B-49174: - Asger Jorn
38152-A-45525: - Cîteaux in de Nederlanden: Mededelingen over het Cisterciënser leven van de 12e tot en met de 18e eeuw - Vijfde deel
38142-A-45514: - Laura Grisi - Expositiecatalogus
38058-A-45470: - Paul Neefs - Vlees en beton 19-20-1992
29363-A-50733: - Lenijto + Lenijto II + Programma Herdenkingsweek Leeuwarden 1435 1935
38120-B-45275: - Sauer Kids - Anyone in particular
30434-A-51119: - Maple & Co. Ltd - Trade Catalogue. Illustrations of furniture: board room, office and library furniture
36053-A-46164: - Het Oog in 't Zeil. 9 jaargangen compleet. In totaal alle 47 tijdschriften (incl. dubbelnummers)
67987-A-53388: - Kabaal +2008 pastei
37939-A-45308: - Wegwijzer voor hen, die in Duitschland gaan werken. No. 2.
66793-A-51572: - De geschiedenis van het Damsterdiep. Tentoonstellingscatalogus.
33076-k-A0: , e.a.[Jon Jicha; Deborah Littlejohn; Western Carolina University. Department of Art.; ] - Chew on it: New genre hybrid language
65451-A-49597: - Opocatku - Near the beginning
37942-A-45311: - De Wacht - Weekblad voor de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandsche volk - 1e jaargang - 22 nummers
68079-A-53496: Provo 10 - Provo nr. 10, 30 juni 1966.
34196-A-53756: - Amersfoort - Album met 10 nieuwe opnamen
66224-A-50194: - Almanak der Maatschappij; tot nut van 't algemeen van het departement Groningen - 3 delen - 1816, 1819 en 1827
23835-A-53149: - Tijdschrift voor Ufologie. Officieel orgaan van de werkgroep NOBOVO. De nummers 1 tot en met 18
29441-A-50790: - Letterproef N.V. drukkerij en uitgeverij Korthuis
30792-A-51313: - A. Huiskamp. IJzerwaren Apeldoorn. Afbeeldingenboek van bouwartikelen en gereedschappen.
68474-A-54161: - ASY - Polish Typespecimen - Pabianickie Zaklady Graficzne Ksiazka i Wiedza
68057-A-53469: - Schönheit des Leibes - 12 Kunstfarbblätter aus dem Leben des Bundes für Leibeszucht
37676-B-45072: - Allies for Armageddon
37678-B-45002: - Norway 1940
37648-A-45032: - Pauline's - Pauline Bernatchez 1988 - Model Management
65010-A-49125: - Wiener Magazin - Heft 7 / 3. Jahrgang / Juli 1929
37604-A-44947: - Le Roseau d'Or N° 10: Deuxième numéro de Chroniques
66213-A-50183: - Levenschetsen en lotgevallen van reizigers. Getrokken uit de belangrijkste beschrijvingen.
37547-A-44808: - Reize door de majorij van 's Hertogenbosch, in den jaar 1798-1799. (in brieven.) Met plaaten.
68457-A-54141: - Boek
67384-k-B3: - Beuys Hauptstrom. Os multiplos Beuys. Joseph Beuys a colecao Paola Colacurcio.
30917-B-GB_20: - ATLAS DORDRECHT
24801-A-53888: - Koninklijke PTT Nederland - Agenda 1991
66206-k-B1: - Ernst Voss - New York Nocturnes / Paul Blanca - "The Black Banana Nigger"
66800-A-51579: - The Republican. Volume III. From April 28th to August 25th, 1820. + EXTRA
37388-B-44434: -
66916-GB_124: - Fernando Botero - Taschen Portfolio
31687-A-51850: - Kiezen = Delen
67122-A-52231: - Paul Poiret et Nicole Groult. Maitres de la mode art deco.
28947-A-50554: - Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van Jan Toorop
65786-A-50114: - Jaarbeurs voor kunstnijverheid anno 1919 - Tentoonstelling Stedelijk Museum te Amsterdam, 1 november-1 december
66490-A-50678: - Logboek van den achtsten Elfstedentocht per schaats op donderdag 22 januari 1942
66507-A-50703: - Inventaire des dessins et aquarelles donnés a l'Etat Belge par Madame la douairière de Grez.
66508-A-50704: - Meestertekens van Nederlandse Goud- en Zilversmeden - Deel I - In gebruik geweest van 1814-1963
66510-A-50706: - The Estate of an Italian Connoisseur: Important French & Italian Furniture, Porcelain, Paintings, Silver & Decorative Arts - 4 volume set COMPLETE
66514-A-50801: - Zig Zag Magazine - 42 issues
65792-A-50119: - Prosodia latina, ars metrica et poetica, in usum scholarum Belgicae.
67870-A-53274: - Meritalia. Gaetano Pesce Collection.
66313-V3-1: - Keith Haring printbook
26185-GB_30: - Die Wenzelsbibel. Acht Dokumentationsmappen zum Faksimile. Bd. 1-8.
65809-A-50139: - Visvliet - Gerkesklooster - Convoluut vergaderstukken
65814-A-50146: - Handleiding bij het onderwijs in de aardrijkskunde: een leer- en leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen.
36462-A-56004: - Carte des lignes postales aeriennes internes et internationales (misc?)
67718-bovenop_kast: - The Zero Era: The Lenz Schönberg Collection, Living in Art. 2 vol set
67830-A-53187: - Die absolute Reflexion Bd. 1: Spinozas Philosophie des Absoluten
65820-A-50155: - 1000 DAYS OF REVOLUTION Mojo special limited edition The Beatles' Final Years
29881-A-50922: - Souvenir du Wagon du Maréchal Foch, dans lequel fut signé l'Armistice du 11 Novembre 1918. 10 Cartes postales Artistiques. Forêt de Compiègne.
66148-A-50111: - Rijks-academie van beeldende kunsten te Amsterdam. Het legaat Johannes Hubertus Leonardus de Haas.
66153-A-50116: - Winter 1928 / 29 in Nederland - HARDCOVER
66154-A-50117: - De Gekkenkrant - Jrg 1, nr 1 - jrg 7 nr 43 + Gek'ooit Jrg 1 nr 1
66157-A-50120: - Provinciale Groninger Almanak voor Christelijke huisgezinnen. Voor het jaar 1865, 1868, 1871 en 1873. 4 delen.
66172-GB-117: - Moderne schilderijen verzameld door wijlen den Hr. - W.J. van Randwijk te 's Hage. Veiling te Amsterdam 11 april 1916, directie Frederick Muller & Co (Ant. W.M. Mensing)
66176-A-50144: - The Story of the Stereoscope
66181-A-50150: - Belgisch leger. De Oorlogsoorden. Veldtocht 1914-1918. Vlugschrift Nr 1.
65914-A-50283: - Nouveau Dictionnaire Francois-Allemand et Allemand-Francois a lusage des deux nations. Septieme edition originale refondue et augmentee de pres de dix mille mots. - Tome 1 et 2
65917-A-50289: - Antiquitates Belgicae, of Nederlandsche oudtheden. Zijnde d'eerste opkomst van Holland, Zeeland, 't sticht Utrecht, Overyzel, Vriesland, Braband, Vlaanderen enz. (INCOMPLEET)
66203-A-50175: - Victor Pasmore
66062-A-50462: Leonardo: volume 27 - Leonardo. Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology: volume 27, nrs 1-5 complete.
66063-A-50463: Leonardo: volume 26 - Leonardo. Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology: volume 26, nrs 1-5 complete.
66064-A-50464: Leonardo: volume 25 - Leonardo. Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology: volume 25, nrs 1-5 in 4 parts complete.
66082-A-50490: - Das Lübeckische Stadt-Recht. Nach der letzten, im Jahre 1728 erschienenen Ausgabe unverändert abgedruckt
20543-A-52487: - Gratis Gids, Guide, Führer, Rijks-Museum Amsterdam
67375-k-d1: - Toute rouge. Bernard Aubertin zum 65. Geburtstag.
36714-A-56181: - Reichskarte - Einheitsblatt 31b: Wilhelmshaven - Aurich
33265-k-C5: - Cremonini Peintures 1991-1998
24385-A-49607: - Quatrains romantiques; pour certaines qui n'eurent pas le même nom
66415-A-50533: - Nederlandsch panopticum. Catalogus van de verschillende beelden en groepen, met geschiedkundig overzicht.
36959-B-44087: - The Savage Frontier. A History of the Anglo-Afghan Wars.
36941-B-44123: - Herodotus and his World
68050-A-53462: - Bruno Munari. Instalace.
32785-k-B1: - Murals in Orgosolo. All-round Guide-book Regarding Wall Paintings
36852-A-44055: - Memphis 1981-1988
68061-A-53475: - Touchdown on the Moon, Spacecraft Commander's Briefing Kit.
36445-A-55964: - Soldaten en Zeemansliedjes: zang en piano
68303-A-53945: - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volken. Deel 13 en 14.2. Behelzende de beschryving der vereenigde Nederlanden en wel in 't byzonder van Friesland. En Vervolg der Beschryving van Friesland. - 2 volumes
16256-A-51482: Internationaler Kongress Krems an der Donau 18. bis 21. September 1978 - Klosterliche Sachkultur des Spatmittelalters
66696-A-51349: - Gedenkboek van de Mij. tot onderlinge bijstand in gevallen van brandschade gevestigd te Uithuizen, opgericht 23 april 1795.
15961-GB70: - De crisis courant gemeente 's-Gravenhage
64985-A-49090: - Cercle graphique europe?en. Publication 1.,
26216-A-53919: - Catalogus van oude en moderne schilderijen door Rembrandt van Rijn {Susanna en de beide ouden], Frans Hals, Van Dyck, (...) aanwezig in de Galerij "Rembrandt", Kunsthandel, Kalverstraat 221, Amsterdam. Tel. no 194.
69620-A-56020: - Cy Twombly. Das graphische werk 1953-1984. The printed graphic work. Bilingual edition
69627-A-56029: - Ter nagedachtenis. Aangeboden door de 3e infanterie brigade groep aan de nabestaanden van soldaat J. te Paske.
29408-GB_5: - La mode Illustree
67368-k-B3: - Hartmut Bohm: Der Raum um die Linie. Wandarbeiten und Zeichnungen 1973-1990.
29937-A-51037: - l'Anti-financier ou relevé de quelques-unes des malversations dont se rendent journellement coupables les fermiersgénéraux...etc.
29409-GB_3: - Mon Ouvrage - Jaargang 1929
29410-GB_4: - Mon Ouvrage - Jaargang 1930
35649-A-55648: - De Waterkampioen - Jaargang 9. Orgaan van de Afdeeling Watertoerisme van den A.N.W.B. Toeristenbond
32215-A-52018: - Letraset Lettergrafica catalogus 1979
28941-A-50556: - Souvenir de Rotterdam
29463-A-50804: - Chauffage. S. Demoulin. Farciennes. 1927.
66735-A-51448: - Land-recht der beyden Old-Ambten, vervattende de oude ende nieuwe statuten ende costumen der voorsz. landschappen, so als deselve nu op nieuws zijn revideert, reformeert ende suppleert + Landt-Recht des gerichts van Selwerdt, begrypende de oude en nieuwe landt-regten ende coustumen van voorschreven gerichte, soo als deselve op 't nieuw sijn gerevideert, gearresteert ende gepubliceert.
65927-A-50506: - Programme du Journal d'Agriculture, d'Economie Rurale et des Manufactures du Royaume des Pays-Bas. Tome 1-6, 11 and 12
69443-A-55660: - Serie Schaakwereld-Tournooiboeken. No. 1 Hastings 1937/38.
30016-A-51076: - TBE 1952-1962. Europäische Ziegel- und Dachziegelverband. European Federation of Brick and Tile Manufacturers. Federation Europeenne des Fabricants de Tuiles et de Briques. Federazione Europea degli Industriali dei Laterizi 1952-1962.
38091-B-45443: - Friedrich Kiesler
69479-A-55784: - De bekwame keukenmeid. Nieuw burger kookboek voorzien van een aantal menu's en voorafgegaan door eene korte handleiding voor de tafelschikking, het tafeldienen enz. Bewerkt door Johanna Rijneman (Catharina W. Eck).
67277-k-D2: - Yaaaccov Agaam: May-June 1966
67285-k-D2: - Ad Dekkers Jan J. Schoonhoven Peter Struycken Carel Visser. Bilder - Plastiken - Zeichnungen aus dem Stedelijk Museum Amsterdam.
67288-k-D2: - Neue Tendenzen 1955 1965. Lucio Fontana Gerhard von Graevenitz Gotthard Graubner Francois Morellet Uli Pohl
67293-k-A4: - Eva Hesse: Sculpture 1936-1970
67294-k-A4: - Jan Schoonhoven: Retrospectef retrospektiv
67306-k-A3: - Peter Vogel: Interaktive Objekte + SIGNED LETTER
67311-A-52403: - Genealogie Nijhoff. De Familie Nijhoff, afstammende van Jan Sijbrants en Peterke Jans te Borgsweer.
35378-A-55547: - Catalogus van de gravures van Albrecht Dürer in de collectie van A.J. Domela Nieuwenhuis.
26985-GB_23: - Dioskorides / Dioscorides (numbered double suite)
26093-A-53733: - Land-recht der beyden Old-Ambten, vervattende de oude ende nieuwe statuten ende costumen der voorsz. landschappen, so als deselve nu op nieuws zijn revideert, reformeert ende suppleert.
68605-A-54302: - Première rencontre de Billom, 16 juin - 24 août 1979. Les artistes porfessionnels d'Auvergne et leurs invités autour de Georges Bataille, Jacques Herold et Michel Butor.
68028-A-53440: - Delftse keramiek in traditie architectuur en experiment. Groninger Museum 5 september t.e.m. 5 oktober 1959. De Porceleyne Fles anno 1653.
34060-A-53749: - Führer durch Letland
67465-k-A0: - Carol Bove meets zero. Dadamaino, Lucio Fontana, Hermann Goepfert, Yves Klein, Yayoi Kusama, Heinz Mack, Otto Piene, Erwin Thorn, Gunther Uecker.
25017-GB_11: - Geïllustreerd Nieuws (Geïllustreerde Courant)
68098-A-53517: - Originele portretfoto Wim Kok GESIGNEERD
68099-A-53518: - Originele portretfoto Dr. Hilda Verwwey-Jonker SIGNATUUR
68100-A-53519: - Originele portretfoto Prof. J. Tinbergen GESIGNEERD
68029-A-53441: - Convoluut met werken gerelateerd aan archeologie en oude Noord-Europese culturen.
68038-A-53450: - Spruit. Kosmix. Maandelijks mannekensblad. No 1. + POSTER
69379-A-55472: - Infrastructuur en planologie van de ringweg Groningen. Plannen en fotografie. Convoluut bestaande uit plannen, nota's en orig. foto's uit privébezit.
69397-A-55531: Wegen 1935 - Wegen. Tijdschrift gewijd aan den weg en het verkeer. 12e jaargang, extra nummer: Verslag betreffende de verkeerswaarnemingen in 1935 (bijlagen). Rijkswegen.
69148-A-45941: - Photoglob - Photographicum. Serie A. Suisse.
65197-A-49389: - Cours de geographie élémentaire. Kort en bevatbaar onderwijs in de eerste gronden der aardrijkskunde, waarin de jeugd, by vraagen en antwoorden, zo in 't Fransch, als in 't Nederduitsch, in kleene lessen deeze nutte weetenschap geleerd wordt. Zeer gepast voor de collegien en schoolen, en gevolgd naar het geachte werk van den heere F. Ostervalt
35031-A-55428: - De Houten Pomp, 3e jaargang oct'24 - sep'25 (compleet)
68669-A-54375: - Isaac Asimov Science Fiction Magazin - 2 volumes - First Issue Feb 1978 & Jan-Feb 1978
29995-A-51061: - Doodendansen en de daarmede in verband staande literatuur, enz. (Legaat Reichelt.)
35401-A-55578: - Jazz Journal. January 1957 (Vol 10, No.1) up to an incl December 1957 (Vol. 10, No. 12). COMPLETE YEAR
35180-A-55461: - 2001 A Space Odyssey (cinema program)
66211-A-50181: - Juweeltjes:jolige dum-dums vroolijke voordrachten komische scenes. 3e druk.
26785-A-55122: - Picture Show Volume 12 (bi weekly American magazine)
26953-A-55212: - Kaart der hydrologische waarnemingspunten in Nederland.
30481-A-51128: - Keramik in der Weimarer Republik 1919-1933
26659-A-55564: - Gedenkboek 1866-1916. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan der hoogere burgerschool met vijf-jarigen cursus te Veendam.
68068-A-53483: - MH Maes Herman. project seasons chosen with care 1992-1993. Painting Schilderkunst. GESIGNEERD
65250-B-49169: - Adorno in Frankfurt
68193-A-53610: - Fax free. Copy it. Fill it. Fax it. The ultimate ready-to-use faxpad!
26511-A-55157: - Groningen. Fotoboek. (met 16 Platen)
65311-B-49081: - Bart Lodewijks
26222-A-53912: - Catalogus van eene kleine doch fraaije verzameling voortreffelijke schilderijen, meest door voorname Oude Nederlandsche Meesters, waaronder voorkomt een schilderij van den beroemden Rembrandt behorende aan het Chirurgijns-weduwenfonds te Amsterdam (...) Door Jeronimo de Vries, Albertus Brondgeest, engelbert Michael Engelberts en Cornelis Francois Roos.
9307-A-44893: - Herdenkingsalbum feestweek 25-30 augustus, Nijmegen 700 jaar (1230-1930)
68346-A-54014: - Einaudi Letteratura 11: Man Ray Oggetti d'affezione
68332-A-53979: - Alfred Eikelenboom - Utopian models - Ellipticism
68331-A-53978: - 8e biennale de paris, manifestation internationale des jeunes artistes, 15 sept.-21 oct. 1973
34050-A-53719: - Journal des dames et des demoiselles. guide de tous les Travaux de Dames.
34065-A-53741: - Hendrik Meijer (geboren Amsterdam 1737, overleden Londen 1793)
34073-A-53858: - Der Soldat in Holland. Ausstellung der besten Arbeiten des Bild- und Fotowettbewerbes der deutschen Wehrmacht in den Niederlanden.
34075-A-53732: - Memelland Kalender 1961-1968 - 8 volumes
68603-A-54300: - 3. Un bestiaire pour Georges Bataille, Billom St-Loup 1981
68604-A-54301: - Bataille 2. André Masson. Les Monts d'Auvergne. Billom Saint-Loup 1980.
34189-A-53720: - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde - 11 jaargangen
29607-A-52204: - Flipside Fanzine - 27 issues (also available at 10 euro a piece)
68214-A-53667: - De Waterkampioen - Jaargang 3, 4, 5 - Orgaan van de Afdeeling Watertoerisme van den A.N.W.B. Toeristenbond
34233-A-53770: - Catalogue of the botanical library of Dr. E.H. Krelage, Haarlem. Containing a.o. the frist edition of Dodoens, 1554 and of Fuchs, 1542 - A unique collection (...)
33896-A-53635: - Het zwarte goud van Zuid-Limburg
34008-A-53653: - Verzameling van reglementen enz., betrekkelijk het provinciaal en stedelijk bestuur van Groningen. Eerste deel.
34027-A-53644: - De paauw en de raaf. Maandschrift voor den zoogenaamden gemeenen man. No 1-12.
26965-A-54847: - Leon Julien & Cie - Bedrijfscatalogus
66464-A-50652: - Miss Blanche Luxe Album 4e serie 200 vooraanstaande voetballers competitie 1931-1932 K. N. V. B.
68667-A-54373: - Amazing Science Fiction - 5 issues
26111-A-53884: - Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagen, glazen, uithangborden en andere taferelen. Derde uitgave in twee delen (compleet).
31335-k-C3: - Dessins - Eisenstein - Drawings
31737-A-51892: - Yuan Lee Mine Solo Exhibition. Chinese Painting & Watercolor
23930-A-53116: - Internationaal Verzekeringswoordenboek. Internationales Versicherungslexikon = International insurance dictionary = Internationaal verzekeringswoordenboek = Lexique international d'assurance = Lessico internazionale delle assicurazioni = Diccionario internacional de seguros = Le?xico internacional de seguros = Internationalt forsikringsleksikon = Internationellt fo?rsa?kringslexikon = Internasjonalt forsikringsleksikon = Kansainva?linen vakuutussanakirja: english, deutsch, nederlands, franc?ais, italiano, espan?ol, portugue?s, dansk, svenska, norsk, suomalainen
23838-A-53118: - Internationale Presse-Korrespondenz - 11. Jahrgang, Nr. 65 (Juli 1931) till Nr. 119 (23. Dezember 1931)
19687-A-53103: - Echt verhaal van de onlusten, voorgevallen in de provincie Groningen sederd de verkiezing van zyn doorluchte hoogheid W. K. H. Frizo, prinse van Oranje, enz. als stadhouder van de Unie, tot de vaststelling van het erfstadhouderschap aldaar
23790-A-52800: - Hoekig; de andere munten
23798-A-52801: - Ja 97 Curving Line And Surface
23819-A-52589: - LES NATURALISTES BELGES. NUMERO SPECIAL DE LA SECTION ORCHIDEES D'EUROPE volume 80,3 (Orchid. 12)
68222-A-53681: - Cahiers mathematiques 3. Algebre et combinatoire.
19097-A-52007: - Catalogue 2: A collection of fine & rare books
33416-k-A0: - Slikarstvo Skulptura 61
34064-A-53743: - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging 'Het Nederlandsche Zeewezen' - 5e jaargang - No 1-26
67370: - Il Ponte. Casa d'aste dal 1974. Arte moderna e contemporanae
33231-B-GB92: - La Medecine Pittoresque
68646-A-54348: - Het Lantrecht van Drenthe + Reglement , ordre en instuctie, ter sake van den ontfank, der collaterale successien en vrywillige verkopingen
33268-k-A0: - Nicholas Pope - Wax Drawings
65132-K-a1: - Abstrait-Concret # 1930
22882-A-52705: - Het muntstelsel gewijzigd naar de bestaande behoefte.
67434-k-A0: - DaimlerChrysler Collection - 7 volume set
19853-A-53032: - Correspondentenblad No. 183, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der maatschappij - levensverzekering-maatschappij, opgericht in 1863 door het N.O.G.
67136-A-52256: - Neviim Reshonim Die Esrten Propheten / Neviim Aharonim Die Spätern Propheten / Ketuvim Heilige Schriften
33108-B-52537: - Martin Tissing 65 jaar
32466-A-52199: - The Game of Manners: Japanese Art in 1990 - Volume 1 & 2
34876-A-55219: - Gelegenheidsgedichten voorgedragen op dinsdag 18 december 1945. De Blauwe Schuit en Rei van Amsterdamsche Maagden, twee gelegenheidsgedichten voorgedragen op de feestavond ter viering van het eerste lustrum van F.G. Kroonders Uitgeverij
32487-A-52207: - Rust Roest 16 juni 1989 - Bij het gouden jubile van de redactie.
32493-A-52216: - Dokumentation Dezember Berlin 1980
30514-A-51164: - Handleiding voor het gebruik der echte nieuwe König-Naaimachine
32508-A-52219: - Signaal - Jaargang 1944 - No. 1-12
32510-A-52206: - De afsluiting en gedeeltelyke droogmaking van de Zuiderzee - Eerste en tweede serie - 10 albums in 2 linnen banden + 11 en 12
32513-A-52202: - Informatie Bulletin voor Zuidoost-Azie / Vietnam Bulletin / Indonesia feiten & meningen - Jaargang 2-20 (incomplete reeks bestaande uit in totaal 251 nummers in deze reeks)
29436-A-50786: - Naamlijst van Nederduitsche boeken, als mede van Fransche en Latijnsche werken, oratien, dissertatien, konstprenten, pourtraitten, landkaarten, enz. geduurende het jaar 1810 in ons vaderland uitgekomen.
69613-A-56015: - V en W brigade. Rapporten Midden-Java. Het 4e Bataljon 11e regiment infanterie naar Midden-Java. Kranten-knipsels Indië 1945-1950.
32256-A-52057: - Der Kreis Geldern in Bildern
32353-A-52063: - Investigation Into the Causes of the Gold Panic. Report of the Majority of the Committee on Banking and Currency. March 1, 1870. 41st Congress, 2d Session. House of Representatives. Report No. 31.
32356-A-52062: - Alciphronis Rhetoris Epistolae Quarum major pars nunc primum editur. Recensuit, emendavit, versione ac notis illustravit Stephanus Bergler
68752-A-54485: - Hans & Hans Photo's - Hans Toonen & Hans Wientjens
67116-V2-2: - Neueröfneter Schauplatz aller vorfallenden Staats- Kriegs- u. Frieden-Begebenheiten, wie auch d. neuesten Geschichte d. Kirchen, d. Gelehrsamkeit u. d. Natur nebst and. Merkwürdigkeiten. aus allen Theilen d. Wissenschaften.
32445-A-52102: - Convoluut van artikelen, placaten en resoluties mbt Theo de Cock (zie beschrijving voor alle ingesloten titels)
32452-A-52100: - Jan Wils (signed by author)
31929-A-51932: - The Catalogus Universalis of Broer Jansz (1640-1652)
31928-A-51933: - Socialisme van onder op! 1e jaargang no. 14 t/m 2e jaargang no. 33
18365-A-52210: - Over Sociologie van de Joden
31890-k-B1: - Gerrit Terpstra 22 maaie - 29 juny 1992. "it Miel". 13 Skilderwerken. (gesigneerd)
67403-K-D6: - Heinz Mack - Lucio Fontana
31535-A-51803: - Das grosse bilderbuch des films
31552-A-51812: - Das Plakat. Zeitschrift des Vereins der Plakatfreunde E.V. fur Kunst in der Reklame. Maiheft 1919.
65541-A-49723: - Q. Horatius Flaccus, ex Recensione & cum Notis. Editio Altera
68412-A-54088: - Le musée d'israël. Archéologie, art, jardin d'art, les manuscrits de la mer morte.
31934-A-51930: - Andenken an Dresden - With 20 original photographs (complete)
31953-A-51971: - Amsterdam in Beeld
32001-k-B1: - Dries van Noten. Women Autumn-Winter 2016-17. Marchesa Casati and Gabriele d'Annunzio
31070-A-51661: - Europeesch museum van schilder- en beeldhouwkunst, voorstellende de beroemste schilderstukken en beelden uit de eerste kabinetten van Europa (Compleet)
31695-A-37414: - Sexy West. Erotisch weekblad. - 142 delen
31572-A-51843: - POSE; polysemisch tijdschrift 6. Beauty/schoonheid/bellezza/Schonheit/beaute.
31301-A-51710: - Hedendaagse historie of Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden - Eerste deel
18310-A-51886: - Homöopathisches Arzneibuch. 1. Ausgabe 1978; 1, Nachtrag 1981; 2. Nachtrag 1983; 3. Nachtrag 1985; 4. Nachtrag 1985; 1. Nachtrag der gesamtausgabe. Zugleich 5. Nachtrag zur Ausgabe 1978 - 1991. (6 volumes)
31685-A-51848: - Monsterboekje (zeemansboek) van Samuel Ram (Simon Jurjen Redmeijer)
68594-A-54290: - Voss - Jan Voss, du 15 fevrier au 12 mars 1966
68626-A-54327: Annee Celine 1990 - L'Année Celine 1990. Revue d'actualite celinienne. Textes - chroniques - documents - etudes.
31312-A-51706: - Album voor de bouwvakken
31316-A-51705: - Ingo Maurer 96/97 Hanging lamps/ceiling lamps/wall lamps (catalogue)
31317-A-51704: - Concern Industrial Design Centre - Philips (catalogus)
31318-A-51703: - Ingo Maurer 96/97 Floor lamps/table lamps (catalogue)
68120-A-53539: - Grafische Revue - 7e en 8e jaargang - 1922-1924
68121-A-53540: - Epsilon Zebra Reeks - Wiskunde - Nummer 1 t/m 12
37975-A-45353: - L'oeuvre amoureuse et sentimentale de Maurice Magre
26707-A-54821: - Futura19. Bob Cobbing. Chamber music.
26703-A-54816: - Enkele toepassingen van onze nieuwe series De Roos Romein en De Roos Cursief. LA 1851-1951.
66215-A-50185: - Palet van de mijnstreek
29401-A-50759: - De Kleine Koerier. Weekblad van "De Koerier". - 7e jaargang
64707-V1-2: - Thirsis minnewit: bestaande in een verzameling der moyste en aangenaamste minne-zangen en voysen - 4 delen in 1
68101-A-53520: - Handtekening Ir. F.J. Philips. + 2 brieven.
65105-A-49271: - Voorschriften ter oefening van het kunstmatig schrijven, ten gebruike van scholen. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Eerste afgifte. Bevattende No. 1-20.
65078-A-49234: Snoecks 44 - Snoecks. Literaire almanak voor zuid en noord. 44e jaargang.
65076-A-49231: Snoecks 49 - Snoecks. Literatuur, kunst, film, toneel, mode, reizen. 49e jaargang.
65075-A-49228: Snoecks 48 - Snoecks. Literatuur, kunst, film, toneel, mode, reizen. 48e jaargang.
65074-A-49227: Snoecks 47 - Snoecks. Literatuur, kunst, film, toneel. 47e jaargang.
65073-A-49226: Snoecks 45 - Snoecks. Literair jaarboek voor zuid en noord. 45e jaargang.
34882-A-55206: - Museumjournaal / Kunst & Museumjournaal - 13 jaargangen
65373-A-49485: - Arend. Jeugdblad met gezonde spanning en avontuur. 6e jaargang no 1-53
67482-k-A0: - Eugene Brands: A bird's eye view
68798-A-54531: - Dictionnaire des Termes Militaires et de l'Argot Poilu
30986-GB-43: - Museum van Kunstnijverheid te Haarlem
30836-A-51401: - N.V. Fabriek en handelsbureau ,,Nederland". Prijscourant 1. Lichtmasten - wandarmen - armaturen - verkeerszuilen - overspanningen.
29396-A-50763: - Provisioneel reglement van administratie bij de landmagt
30822-A-51393: - Charming Hebei
30837-k-B1: - Tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, tekeningen en grafiek van Ronald Terpstra. Catalogus. Gesigneerd.
30846-k-B1: - De onafhankelijken exposeert.
30855-A-51433: - De onafhankelijken exposeert 4-28 maart 1960
30860-A-51438: - Kort begrip der Romeinsche geschiedenis in themata ten gebruike der Fransche Scholen door J. Glazer, kostschoolhouder te Kampen. Verbeterd en vermeerderd door D. Bomhoff en H. Zoon
30862-A-51439: - Der Moskau-Kanal. Kurze Beschreibung
30864-A-51440: - Hommage aux Dames
66101-A-50057: - Rapport Projekt Kleine Handelsvaart - Schip '80-er jaeren - Deel 1-3 + vervolgstudie
28567-A-50019: - Citizens Enforcing the Law
66847-A-51648: - Help! With the Beatles VHS + Help! Red de Beatles boek
66269-A-50247: - Collegebundel 2022-2023 / Wetteksten. Dl 1. Privaatrecht & Deel 2 Publiekrecht.
30556-A-51189: - De Portefeuille in de Salons ter Kunstbeschouwing aangeboden - Twintig Platen met bijgevoegde Lectuur
26709-A-54815: - Letterproef. Machinale letterzetterij W. Groot
30433-A-51118: - Succes! Maandblad der vooruitstrevenden. 6e jaargang, no. 1-12 (compleet, inclusief omslagen)
29176-A-50712: - Geslachtsregister der familie Kijmmell. Gedrukt voor rekening van de erven van wijlen den heer Coenraad Wolter Ellents Kijmmel LZ., burgemeester van en te Smilde.
30474-A-51135: - Dierenalbum H. Smith Groningen
30509-A-51159: - F. Moritz Müller 1878 1953
30511-A-51160: - N.V.Nederlandsche Aanneming Maatschappij v/h Fa.H.F.Boersma
30513-A-51163: - Werkspoor bericht no. 4 augustus 1938
66104-A-50060: - Boots- und Yachtbau. Maschinen- und Schiffbau G.m.b.H. Manzell bei Friedrichshafen a. Bodensee
30522-A-51167: - Nederlandse Industriele Gids 1948
30530-A-51171: - Monuments funeraires (Album depose)
65062-V1-1: - Kyiv Photo album 1958
65058-A-49196: - Het leven van Diana Therezia de la Fusiliere van hare Geboorte af tot hare Dood toe. Uit het Fransch vertaalt. Eerste en tweede deel.
65057-A-49195: - Hedendaagse historie of Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden - Eerste deel
67882-A-53288: - El Croquis numero 13 / 14. Muero especial, incluye numero 14.
30549-A-51182: - Catalogus Klepper Jassen
66004-A-50399: - Zeezucht 8 - Neonatuur
66051-A-50450: - All Music Guide to Electronica: The Definitive Guide to Electronic Music
30553-A-51188: - II.Internationales Schachturnier zu San Sebastian 1912 - Vollstandige Sammlung der im Meisterturnier gespielten Partien mit zahlreichen Diagramman und Glossene
30563-A-51197: - Wat ga ik kopen? Een complete verzameling Autovisie roadtests van alle auto's in de goedkope prijsklasse onder het motto: bezint eer gij begint.
30565-A-51200: - Bata Catalogue 1948/II-A
30593-A-51204: - tgc 1. Typographics Communications, inc.
30765-A-51229: - Adressbuch der Antiquare Deutschlands und des gesamten Auslandes. Mit selbstbiographischen Beiträgen bedeutender Antiquare
30762-A-51227: - Historische levensbeschryving van P.P. Rubens, ridder, heer van Steen, enz. benevens eene nauwkeurige opgave zyner schilderyen, berustende in hoven, kerken, en verdere openbare gebouwen van Europa, met aenwyzing welke van de zelve in het koper zyn gebracht. Nieuwe vermeerderde en verbeterde uitgave.
27711-A-50099: - Spelend leren. Standaard catalogus kleuterunie.
30847-A-51398: - AGA. Verkeers-Waarschuwings-Signalen. Het voorkomen van Automobiel-Ongelukken is de eisch van het oogenblik!
29987-A-46169: - De Tramwegen op Java. Gedenkboek samengesteld t.g.v.h. Vijf en twintig-jarig bestaan der Samarang-Joana Stroomtram-Maatschappij.
30312-A-51027: [Papier Biennale 2008] - Pure Paper/Puur Papier | Uitgave Papier Biennale 2008.
30368-K-V1: [New Tendencies 4] - Tendencije 4. Tendencies 4, Computer and Visual Research, 1969
30381-A-51085: - Kronyck Ende Historie, Van het Edele ende Machtige Geslachte van den Huyse van Egmondt. Den laatsten druck (5e?)
66666-A-51299: - Vereniging Hendrick de Keyser. Tot behoud van architectonisch of historisch belang. 24 jaarverslagen - 1930-1973
66653-A-51280: - Bouwen en Wonen Rotterdam 1990 - 2 delen - Essays + Regio: concept - plan
66667-GB-120: - Antieke puzzel - Tegeltableau melkinrichting De Sierkan te 's-Gravenhage
66669-A-51306: - Dokkum Bonifatiusstad - Kaart van bezienswaardigheden in Dokkum, Noord-Oost Friesland, Ameland en Schiermonnikoog.
29884-A-50956: - Werkers aan de Waterweg. Reeks 1.
29889-A-50953: - Souvenir 's Hertogenbosch
29888-A-50955: - Mijn leven. Auto-biographie van Rosier Faassen.
29890-A-50952: - Old sherry. The story of the first hundred years of Gonzalez, Byass & Co. Ltd. 1835-1935
18339-k-B4: - Alessandro Verdi
30186-A-50902: - From Athens To Jerusalem
23513-V1-2: - Wilt u film-ster worden? Handleiding met opgave van adressen tot wien men zich kan wenden.
66570-A-50965: - Historie van het Oud en Nieuw Testament, met christelyke en stigtbaere bemerkingen, getrokken uyt de HH. Vaders, en andere geestelyke schryvers. I. deel.
28940-A-50547: - Catalogus van het Penning- en Muntkabinet, nagelaten door den wel-edelen Heer P. Smidt van Gelder. Eerste deel.
26989-GB: - La scrittura letteraria greca dal secolo IV a.c. all' VIII d.c.
29221-A-50724: - Gedenkboek der Gron. cricket- en voetbalvereen. ,,Be Quick" 1887-1927.
29387-A-50745: - Nederlands wonder-toneel geopend in de jaren 1747 en 1748 etc - Eerste en tweede deel (compleet)
29377-A-50749: - Hortusbuurt. Verbeteringsplan Gemeente Groningen.
29383-A-50747: - Le nouveau testament, c'est-a-dire nouvelle alliance de notre seigneur Jesus Christ
29447-A-50793: - De inkomstenbelasting. Beschouwd door een grondeigenaar.
29448-A-50796: - De inkomstenbelasting en het patent, getoetst aan de eischen der billijkheid.
29456-A-50800: - Mededeelingen. Orgaan van het Nederlandsch instituut van doctorandi in de handelswetenschap en van den Amsterdamschen kring van economen (vereeniging van Amsterdamsche doctoren en doctorandi in de handelswetenschappen) - Jaargan I-III
29469-A-50817: - Appel a l'humanite, contenant l'expose de la conduite du nomme arson, depuis qu'il s'est voue au service de ses sembalbles.
32187-k-C4: - Mostra Africana de Arte Contemporanea (catalogue)
29457-A-50808: - Wetenschappelijke mededeelingen van het Nederlandsch instituut van doctorandi in de handelswetenschap - Jaargang I, III en IV
28930-A-50540: - DE KLEINE PRINT-BYBEL, waar in door verscheide afbeeldingen een meenigte van bybelsche spreuken verklaart werden. Tot vermaak der jeugd, en om te leeren elken zaak naaukeurig af te schetzen, en by haar regte naam te noemen, ook de spreuken der H. Schrift byna zonder moeite in de geheugenis te brengen.
28932-A-50543: - Friendships offering Of Sentiment And Mirth
66331-A-50392: - Statistiek van de zeescheepvaart over het jaar 1908, 1910-1915
28944-A-50561: - Forget-me-not. A Floral Album with spaces for Autographs or Poetical or Prose Quotations
28946-A-50560: - Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf / Wilton's Engineering & Slipway Co.
28948-A-50555: - Catalogus tentoonstelling van werken van Jan Toorop
29071-A-50563: - Ons Voorgeslacht, Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie - Jaargang 12-22, 1957-1967
26948-A-46160: - Der Heemaf S.K.A. Motor (brochure)
66405-A-50504: - Convoluut van 8 veilingscatalogussen uit Parijs 1873-1895. Collections de Forcade, Brebant-Peel, Fr. Nieuwenhuys, Duc Th. de Bojano, Ch. de Boissiere, Gellinard, P. Mantz.
66406-A-50505: - Convoluut van 4 veilingscatalogussen uit Parijs 1869/1872/1891/1904. Collection de Villars, Baron Clary, Monbrison, de Meurville.
65565-A-49778: - Uittreksels uit Vreemde Tijdschriften, voor de leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1857-1858
66277-V3-1: - Manual of Guerilla Tactics Especially Prepared and Based on Lessons from the Spanish & Russian Campaigns
67215-A-52389: - documenta 5. Befragung der Realität. Bilderwelten heute. Kassel 30. Juni bis 8. Oktober 1972. Neue Galerie Schöne Aussicht.
27696-A-50122: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak - Jaargang 11 t/m 15 in 1 band
27699-A-50123: - Drentsche Volksalmanak - 6 banden - 1839/1850
64885-A-48945: - Korte beschrijving van Ameland, Schiermonnikoog, Borkum - Norderney en Emden.
64896-A-48956: - Yper Ypres Souvenir. Voor en na de verwoesting. Avant et apres la destruction. Before and after the destruction.
27660-A-49742: - Barnett Samuel & Sons Ltd. Reviced price list. 1911 [General catalogue of musical instruments and fittings]
68356-A-54023: - Abc etc - Letterproef Drukkerij W. Stempher & Zn. C.V.
37788-A-45116: - The Post Office. - An Historical Summary. Published by order of the Postmaster General.
65346-A-49444: - form + zweck 13 - Zeitschrift fur Gestaltung
65347-A-49445: - form + zweck 45 - Zeitschrift fur Gestaltung
27001-A-44882: - Steiff - Knopf im Ohr. Hauptkatalog D 57 / 58.
68404-A-54080: - Otto Eckmann (1865-1902). Ein Hauptmeister der Jugendstils. Skizzen, Entwürfe, Holzschnitte aus eigenem Bestand.
26076-A-53879: - Sint Eloy, tijdschrift gewijd aan de belangen van fabrikanten, grossiers en winkeliers in goud en zilver, juweliers, diamantwerkers en horlogemakers - Jaargang 3, 4 en deel van 5
24671-A-55256: - Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken, uitgegeven door het Centraal bureau voor de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Tweede deel. 1e t/m 5e stuk.
38141-A-45513: - Zekveld 22 maart 1945
33404-k-C5: - Tendenze confrontate: figurazione oggettuale: arte visuale dal 22-1 al 18-2-1966, Galleria d'arte Il Centro
38380-A-45805: - Karin Sander - Dragoco Stipendium fur junge Kunstler im Rudolf-Jahns-Haus Holzminden 1989
38385-A-45810: - Bernhard Prinz. Idee - Ideal - Ideologie
38386-A-45811: - Skulptur Ausstellung in Munster 3 Juli - 13 November 1977 Projektbereich Katalog II
67739-k-A0: - Anton Heyboer: Cultuur van vertrouwen
67750-k-A0: - Takashi Suzuki
67751-k-A3: - Antoni Tapies 3
67753-k-B1: - Art Dossier 62, novembre 1991: Burri - Giuliano Serafini
68103-A-53522: - Poster: Stehen Willats. Over onze actuele leefwijze / Concerning our present way of living. Centraal Woningbeheer Echternachlaan Eindhoven. 22.05 tm 29.06.80. Van Abbemuseum.
65404-A-49524: - Minty's of Oxford Library Specialists:The Minty Oxford Varsity Sectional Bookcase - Price catalogue
65654-A-49881: - Ellde Paterswolde Gids
65658-A-49909: - Wet voor het instituut tot onderwijzing van doofstommen, opgerigt binnen Groningen in het jaar 1790
65670-A-49932: - 25 jaar Groningsch leven in de residentie. Gedenkboek tgv het 25-jarig bestaan van de vereeniging ,,Groningen"
65682-A-49943: - Mac Design Bible - Top Designer Mac Step-by-Step
65609-A-49824: - Hans kijk in de lucht
65589-A-49803: - Ban Chiang: Discovery of a Lost bronze Age. An Exhibition Organized by the University Museum, University of Pennsylvania, The Smithsonian Institute Travelling Exhibition Service, The National Museums Division, Department of Fine Arts, Thailand.
66244-A-50217: - Stamboek, geslachtsregister der nakomelingen van Derk Pieters en Katrina Tomas, gewoond hebbende te Huizinge op de landhoeve Melkema. Opgemaakt van het jaar 1555 tot en met 1883.
66245-A-50218: - Jaarboekje van de Groningsche Natuur-Philosophische Faculteitsvereeniging. 25ste jaar. Juli 1932.
24826-A-55333: Jaarboekje der Adelborsten 47 - Jaarboekje der Adelborsten - 47ste Jaargang 1918
24149-A-53775: - Handbook to the Cathedrals of England - 4 volumes - COMPLETE
66208-A-50178: - Cosmorama 4e jaargang 1938
69312-A-55269: - Zigzag. The rock magazine. Lot with 23 issues from the period 1974-1979.
69325-A-55287: - Azzendine Alaïa au XXIe siècle.
23894-A-52858: - Nederlandse chemische en pharmaceutische producten en hun fabrikanten/Dutch chemicals and pharmaceuticals and their manufacturers.
27611-A-50261: - Hans Holbein, le jeune. l'Oeuvre du maitre.
31692-A-51852: - Esposizione dantesca in Firenze. Maggio MDCCCLXV. Cataloghi: I. Codici e documenti. II. Edizioni. III. Oggetti d'Arte.
31697-A-51854: - Imprimerie Kapp. Specimen de caracteres.
24730-A-53047: - Album der deelgenoten van de vereeniging van oud-studenten bij de inwijding van het nieuwe academie-gebouw te Groningen.
33866-A-53200: - Rotterdam IV - Ansichtkaarten
28431-A-50006: - Picasso - Suite Vollard (Spanish edition)
67468-k-A0: - ZERO: Otto Piene, Heinz Mack, Gunther Uecker, Nanda Vigo, Lucio Fontana, HErmann Goepfert, Erwin Thorn, Hans Bisschoffshausen, Piero Manzoni, Jef Verheyen, Adolf Luther.
67470-k-A0: - Itaian Zero/Cross reference. Italica ars ab ovo incipit.
20467-A-53029: - Plakkaaten, van de provisioneele representanten van het volk van Amsterdam. Uitgegeven door G. Brender á Brandis, Secretaris van voornoemde Representanten.
67871-A-53275: - Meritalia. Mario Bellini Collection.
25630-A-53748: - Voorschriften betreffende plaatsing van Nederlandsche arbeiders in Duitschland
67647-k-A0: - Vasarely - Hommages
68317-A-53959: - Beschouwingen, betreffende den aanleg van een stoomtramweg Drachten- Groningen en Groningen-Delfzijl, alsmede van eenige nevenlijnen in de provicie Groningen, in aansluiting met de lijn Drachten-Lemmer en andere stoomtramlijnen der Nederlandsche Tramweg-Maatschappij.
65441-A-49587: - Angela Ferreira. A proposito de.
67782-A-53055: [Johann Carl Pischon 1764-1805] - Zedekunde in voorbeelden en verhalen, voor huisgezinnen. De eerste 2 stukken (van 4)
67377-K-A0??: - En gros & en detail. Werke von A bis Z.
68314-A-53956: - Besluiten van de nationale Dordsche synode gehouden in den jare 1618 en 1619 te Dordrecht, uitgegeven door en met eene voorrede van Hendrik de Cock.
26061-GB_36: - International Bridge of Trade / Internationale Handelsbrücke Jahrgang 1924-1925
67561-A-52636: - AC. Revue internationale d'amiante-ciment / INTERNATIONALE ASBESTZEMENT-REVUE / International asbestos-cement review. No. 65 - 74
67562-A-52637: - AC. Revue internationale d'amiante-ciment / INTERNATIONALE ASBESTZEMENT-REVUE / International asbestos-cement review. No. 57-64
67563-A-52638: - DHC-5D Buffalo Stol Tactical Transport
67564-A-52639: - AC. Revue internationale d'amiante-ciment / INTERNATIONALE ASBESTZEMENT-REVUE / International asbestos-cement review. No. 86-100
67565-A-52640: - AC. Revue internationale d'amiante-ciment / INTERNATIONALE ASBESTZEMENT-REVUE / International asbestos-cement review. No. 101-112
67691-A-52925: - Kaart van het Friesche Merengebied ten dienste van Scheepvaart en Watertoerisme. Schaal 1: 50.000
67698-V2-4: - De dood en begrafenis van zijne majesteit Koning Willem II
59111-A-49676: N/A. - Meesters van de Haagsche [Haagse] School. Veilingcatalogi.
62337-A-53401: N/A. - Toeval. Studium Generale 1972 Rijksuniversiteit Utrecht.
36460-A-56003: N.a - Carte des lignes postales aeriennes internes et internationales - 8e annee - 1935
10325-A-55236: N/A - Het Diakonie Oude Vrouwen- en Kinderhuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage - Uitgegeven bij Gelegenheid van het Tweede Eeuwfeest ten voordeele van het Gesticht
68009-A-53419: Semaphore 1946 vol. A - Semaphore 1946 vol. A. Ed. by Anthony Bosman.
49657-k-d4: N/A. - tentoonstelling van werken van leden der groninger kunstkring "de ploeg" in pictura '61
69329-A-55292: Z.A. - Veghelse militairen in Indonesië. Periode 1945-1950. Onze Jongen
26533-A-55161: N/A. - Drukkers Palet [Letterproef Residentiebode]
61561-A-50246: N/A - De Camera. Modern fotografisch tijdschrift. 10 Jaargang 1917-1918.
61391-k-C4: N/A - Krijn Giezen - Wim Gijzen - Sjoerd Buisman - Besson - Jan de Bruin.
61396-k-23617: N/A - Van Abbemuseum Eindhoven. VERY FINE COPY.
61415-k-C1: N/A - SUBCULTURE. - Bericht uit PSYCHOPOLIS 3
61309-k-C2: N/A. - SUBCULTURE. - Psychopolis: De Vrije Academie.
63736-k-A4: N/A - Backlight 05. 7th International Photographic Triennial in Tampere, Finland. FINE COPY.
26782-A-55121: N/A - Aktie Klopedie 1 2 3 Juni Woensdrecht
69722-A-56157: N.A. - Purple Fashion. The Anniversary Edition. 20 Years of Independence
26966-A-55210: Z.A. - Geïllustreerde almanak. Den Oorlog voor het jaar 1871.
25001-A-53907: N.A. - First Day of Issue Presentation Set of the Solomon Islands
47655-k-B2: N/A. - Artis. Achtentwintig (28) palen, - kunstenaars.
44686-k-C5: N/A. - Album van Kunstwerken naar Levende Meesters
69246-A-55043: Z.A. - Huishoudboek
65432-A-49577: Alejandro Ledesma; Nathalie Beekman e.a. - Cities Within Your City
47399-k-D1: N/A. - 88: Seven-Silkscreens. C.W.M. Dolk. Dick Donker. Titus Nolte. Luuk de Weert. Christien ten Haaf. Gert Jan Slotboom. Herman van der Weert.
34598-A-55164: N/A - 10e Biennale de Paris
34599-A-55147: Z.a. - Indië. Waar wij naar toe gaan & Indië. Waarom wij er heen gaan (2 vol.)
37418-B-44694: Baudelaire e.a. - De Moderne Franse Poezie
69219-V-3: N/A. - Toeval. Studium Generale 1972 Rijksuniversiteit Utrecht.
40059-k-C2: N/A - Noord-Brabant in Proza, Poëzie en Prent. SIGNED/MINT SET.
37063-B-44382: Carol Bove e.a. - Women of Venice
69628-A-56029: Z.A. - Rond Smeroe en Kawi. Gedenkboek van het vierde bataljon vijfde regiment infanterie. November 1946 - April 1950.
69630-A-56032: N.a - The Thyssen-Bornemisza Group
26765-A-55112: N/A - Le Corbusier. Schilder, architect, stedebouwer. Profeet van de nieuwe stad.
69468-A-55708: N.A. - The Best Book Design from the Netherlands and Flanders 2015. De best verzorgde boeken van Nederland en Vlaanderen 2015.
69480-A-55786: N/A. - De best verzorgde boeken 2018. The best Dutch book designs 2018.
10243-A-55243: N/A - De geschiedenis van het vrijwilligers Korps Curacao.Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Vrijwilligers Corps Curacao. 1929-1969
67282-k-D2: Harten Jurgen e.a. - J.J. Schoonhoven Zeichnungen - Tekeningen 1940-1975 + INVITATION
25003-GB_16: J. Tideman e.a. - GEDENKBOEK uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1847-1897
69519-A-55869: N.A. - La Hollande en automobile. Editée par le Touring Club Royal de Hollande, L; Automobile Club Royal de Hollande, L'Office National du Tourisme.
63495-k-A4: N/A - Verzameld werk. Foto's uit de haarlemse school. FINE COPY WITH THE ORIGINAL PHOTOS.
25519-A-55344: Jacqueline Kasemier; Maud DIemer e.a. - Jacqueline Kasemier.
2694-A-53929: Ingried Brugger e.a. - Markus Lüpertz. Buch Zur Ausstellung Im Kunstforum Wien
36461-A-56005: N.a - Carte des lignes postales aeriennes internes et internationales - 9e annee - 1936
24997-A-53922: N/A - Weber's Volkskalender für das Jahr 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857 and 1858
69160-A-54953: N.A. - The Battle Of Dorking Controversy. A Collection Of Pamphlets With An Introduction By Asa Briggs
69157-A-54950: N.A. - Civil and Military Aircraft
61152-A-49727: N/A. - LAVA: The People of the Labyrinths.
69518-A-55868: N.A. - Eine Titansarbeit. Die Trockenlegung der Zuidersee. Zusammengestelt vom Verein zur Förderung der Hollandkunde im Ausland. Herausgegeben in Mitwirkung mit der Niederländischen Verkehrszentrale
64078-k-A4: N/A. - Katalog VIDEO ART 235
64088-k-D4: N/A. - Bob Cobbing, Peter Finch (2), François Dufrêne, Helmer Bodil, Lawrence Upton: Big Band Dance Music. MINT COPY HOUSED IN PLACTIC SLEEVE.
69723-A-56159: N.A. - John Baldessari Met Inez & Vinoodh. Garage Magazine no. 5 Fall / Winter 2013.
66007-A-50402: Fronzoni e.a. - Galleria la Polena - 9 catalogues - 1964-1976
41306-K-B5: N/A. - Costellazione Transavanguardia. Chia. Cucchi. Clemente. Paladino. MINT COPY.
29209-A-50723: Bruins Oving Jr. e.a. - Gedenkboek II der Gron. cricket- en voetbalvereen. ,,Be Quick" 1927-1937
66296-V3-1: Dietvorst e.a. - TYP / Typografisch Papier - 3e jaargang nummer E
63942-k-A4: N/A. - Independent video draft current to March 16, 1992. FINE COPY.
69267-A-5505: N.A. - ZERO. Internationale Künstler-Avantgarde der 50er/60er Jahre.
69415-A-55607: N.A. - Hans Poelzig 1869-1936. Bauten. Entwürfe. Gemälde. Ausstellung vom 17. Februar 18. März 1951.
65726-A-49994: Lloyd. Howell A. - The Gentry of South-West Wales 1540-1640
69436: N.A. - For your help, our heartful thanks
69516-A-55866: Z.A. - Hilversum. (Promotiefolder met bijgevoegde losse kaart aangeboden door de spaarbank Hilversum in 1949)
69019-A-54770: Anoniem [Commissie Gedenkboek 8 RV.A.] - Artillerievuur in de Tropen. Het Boek met zijn herinneringen aan het 8e Regiment Veldartillerie ingedeeld bij de 3e Inf.Brig. Gr.-C Divisie 7 December.
69315-A-55277: Z.A. - Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade Groep der C Divisie 7 december. 4 delen
69326-A-55290: Z.A. - Souvenir van Apeldoorn en 't Loo.
26746-A-54824: N/A - De Magiese Paddestoel/The Magic Mushroom. Oranje Vrijstaat Nederland.
64741-V1-2: Van der Aa, MCP.E. Robide - Merkwaardigheden uit het dierenrijk. Een leesboek voor de Nederlandsche jeugd. Met 32 plaatjes.
65147-A-49318: Robédé van der Aa, CP.E. - Oud-Nederland in de uit vroeger dagen, overgeblevene burgen en kasteelen geschetst en afgebeeld.
34412-A-53932: VAN DER AA , A.J. - Geschiedkundige Beschrijving van de Stad Breda en hare omstreken. Met platen en facsimile's.
31891-A-51912: [Robide? van der Aa, CP.E. 1791-1851] - Rekening en Verantwoording, gedaan door de COMMISSIE voor de Noodlijdenden door den Watervloed van den 4 en 5 Februarij 1825, in Vriesland, gevestigd te Leeuwarden, van de bij Haar ontvangene en ten behoeve der Noodlijdenden uitbetaalde en verstrekte gelden.
25838-A-53855: Koninklijke Delftsch Aardewerkfabriek - De Porceleyne Fles - Prijscatalogus.
24655-A-55373: Handboek der Aardrijkskunde - Handboek der Aardrijkskunde (Algemeen gedeelte, Ie, IIe en IIIe stuk). Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
67953-A-53354: AARDSE, HESTER & BAALEN, ASTRID VAN & FOUNDATION, PARS - Findings on ice
62366-k-C3: Aarsman, ; Claudia De Cleen, Julian Germain, Erik Kessels, Hans van der Meer [eds.]. - Useful Photography #003. (No. 3).
62343-k-C3: Aarsman, ; Claudia De Cleen, Julian Germain, Erik Kessels, Hans van der Meer. - Useful Photography #002. (No. 2). VERY FINE COPY.
58561-k-B5: , (ed.) - Aarsman, ; Claudia De Cleen, Julian Germain, Erik Kessels, Hans van der Meer. - Useful Photography #005. Lord Lily. (No. 5). VERY FINE COPY.
50654-k-B3: Aarsman, Hans - - Vrrooom! Vrrooom! SIGNED LUXURY EDITION/AS NEW.
62344-k-A3: Aarsman, ; Claudia De Cleen, Julian Germain, Erik Kessels, Hans van der Meer. - Useful Photography #001. (No. 1). VERY FINE COPY.
53527-k-C5: Aarsman, Hans (ed.) [et al.]. - Plaatwerk: Tijdschrift voor Sociale Fotografie. Jaargang 1 Nummer 2.
22914-k-A2: Marianne Aartsen, Eva Gerlach, Annemarie Estor & Piet Gerbrandy - Roodkapje verduisterd
28357-A-49899: Aasman, Susan. - Ritueel van huiselijk geluk
37248-A-44616: Abel, Richard L.; Lewis, Philip S.C. - Lawyers in Society Vol. III ; Comparative Theories
37247-A-44615: Abel, Richard L. - Lawyers in Society Vol. I: The Common Law World
22855-A-52884: Chris Abel - A+U Architecture and Urbaanism Extra Edition: Modern Architecture in the Second Machine Age - The Work of Norman Foster 1964-1987
38244-A-45687: Abeling, Joris e.a. (red.) - A / 1 + Millenium & Stichting Kunst Mondiaal presenteren: Should I stay should I go? De zakatlas voor kunst- en cultuurminnend Nederland
38565-A-46084: Abellan, Joan (text) e.a. - Els artistes plastics de l'eadag
66630-A-51251: Abels, S.H. - Geschiedenis der doopsgezinden in de Groninger Veenkoloniën en Selwerd 1590-1811
69297-A-5511: Abels, PHM., Wouters, APh.F. - Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1621. Deel 1: De nieuwe kerk. Deel 2: De nieuwe samenleving.
44724-k-6606: Abramovic, Marina &Ulay - Debbaut, Jan; Rémy Zaugg and Alice Weiner. - Ulay & Marina Abramovic: Modus Vivendi, Works 1980-1985.
47621-k-C2: Abramsen, Per - Haare, H. van. - Schetsboek Per Abramsen. SIGNED.
68319-A-53961: Abresch, Petrus - Een tweetal leerredenen: zijnde de eerste eene lijkrede over Handel. XX. 36,37, 38, a., den 12 van Bloeijmaand uitgesrpooken door Paulus Chevallier ... ter gedachtenisse van ... Theodorus Adrianus Clarisse, laatst ... Evangelie Dienaar te Amsterdam ... binnen Groningen ... ontslaapen. De andere behelst eene leerrede ... van den nu zaligen heer Clarisse ... welke zijn weleerw. binnen Amsterdam gehouden heeft ; naar deszelvs handschrift ter drukpersse vervaardigd door Petrus Abresch.
67197-A-52334: Acacia - De acacia. Bloemlezing van oorspronkelijke en buitenlandsche lettervruchten verzameld op het gebied der Vrijmetselarij. Eerste en tweede jaargang. Twee delen.
69701-A-56129: Koninklijke Militaire Academie en Cadettenschool - Cadetten-almanak voor 1916. Nieuwe serie, twintigste jaargang.
68175-A-53601: Achilles, F.W. - Seeschiffe im Binnenland. Der kombinierte Binnen-Seeverkehr in Deutschland.
36719-A-43967: Achterberg, Gerrit - III
29618-A-50861: Achterberg, G. - Dead end - Helikon Jaargang 10, nr. 4
29619-A-50860: Achterberg, G. - Thebe - Helikon no. 18
65511-A-49694: Ackerman, Forrest (ed) - The Gernsback Awards, 1926, vol. 1 - First edition
37560-A-44835: Ackersdijck, Willem Cornelis - Geschiedkundig onderzoek omtrent Herman de Ruyter van 's Hertogenbosch, zijne inneming en verdediging van de vesting Loevestein, en de omstandigheden daartoe betrekkelijk.
68315-A-53957: Comité van actie - Waarom aansluiting op Appingedam?
30311-A-51019: Adamowicz, . and E. Robertson [eds.] - Dada and Beyond 1: DaDa Discourses.
48765-k-B2: Adams, Kim - Ex, Sjarel. - Kim Adam's circus. De kermis van Kim Adams. FINE COPY.
33454-k-A0: Adcock, Craig (text) - terry Allen Kachina night
64767-V2-3: Addiosn, Joseph; Mattheus de Ruuscher R.G. (vert.); Jobberts, Lodewijk - Verhandeling over de aloude gedenkpenningen, door de Latynsche dichters opgeheldert + Kennise der aloude en hedendaagsche gedenkpenningen, Zynde hier bygevoegd...:...Romeinsche keizers en keizerinnen ..etc.
31678-A-51846: Adler, H.G. - Theresienstadt 1941-1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft. Geschichte, Soziologie, Psychologie.
25219-A-53637: Adoury, V. & Cousinie, G. - Monnaies coloniales françaises 1670-1980
68183-A-53609: Adriaans, Hanneke e.a. - Ruisende rokken: 200 jaar kostuums uit de collectie van het Centraal Museum.
57567-k-D5: Adriaans, Leon - - Gedraaid onbeschilderd vierhoek.
62398-K-B4: Adriaans, Leon - , Aad & Hans and Annemarie van Zelst. - Leon Adriaans. Een bijzondere vriendschap.
23256-k-A0: Adriaansche, C. - 55 beesten GESIGNEERD
65813-A-50145: Adriani, M.J.; Wester, H.; Pieterson, Hendrik - Convoluut met 3 woordenboeken ca 1825
66119-A-50077: Adriani, M.J. - De prosodist of woordenlijst voor de uitspraak. Tweede, veel vermeerderde en verbeterde uitgave.
68150-A-53569: Adriani, PJ.A. - Fiscale ervaringen in bezettingstijd 1940-1945.
25190-k-C4: Götz Adriani - Renoir
68576-A-54272: Aebersold, Denise e.a. - Pesanteur et féérie: Actes du XIIIe Colloque international Louis-Ferdinand Céline,
67993-A-53394: Aëgerter, Laurence - Healing plants for hurt landscapes (artist's book)
30571-k-C3: Aegerter, L. - A meeting on paper (Meeting #6)
67037-A-52034: Van Aelst, Jose - Passie voor het liden. De 'Hundert Betrachtungn und Begehrungen' van Henricus Suso en de oudste bewerki gen in de Nedwrlanden.
67665-A-55621: Aerts, Remieg e.a. - Geschiedenis van Amsterdam. Deel III: Hoofdstad in aanbouw 1813-1900.
6034-A-52514: RA.M. Aerts - De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift 'De gids'.
33114-A-49106: Aerts, Remieg - Thorbecke wil het. Hardcover zonder stofomslag
38482-A-45943: Behringswerke AG (Hrsg.) - Plakate zur Hygiene und Prophylaxe
69344-A-55307: D. Stepel AG - D Stempel AG Frankfurt a.M. Auslands-Probe.
34409-A-53928: Agardh, Elisabet; Ehinger, Berndt - Retinal signal systems, degenerations and transplants
60316-k-b3: D'Agati, Mauro - Senel, Paz. - Mauro D'Agati: Alamar. Habana Cuba.
65247-B-49076: Agee, James; Evans, Walter. - Let Us Now Praise Famous Men
28855-A-50017: Agnew, Ph.L. - A Run Through "The Nibelung"s Ring"
64463-B-45917: Agrawal, Yashodhara - Silk Brocades
67218-Bovenop_K_kast: Agusti, Anna (comp.) e.a. - Tapies Obra Completa - Volume 1-8
35338-A-55504: Ahl, David H. - Computers in Mathematics: A Sourcebook of Ideas
59408-k-A5: Maier-Aichen, Florian - Morse, Rebecca [ed.]. - Moca Focus: Florian Maier-Aichen.
29085-A-50574: Aikin, Lucy (selected by) - Poetry for Children, consisting of short pieces to be committed to memory. A new edition, considerably improved.
66557-A-50935: Kazimierz Ajdukiewicz - Pragmatic Logic.. Synthese Library Volume 62.
66302-A-50259: Akerlund, H. - Nydamskeppen. En stuie i tidig skandinaik skeppsbygnadskonst. With an English summary.
64456-B-45979: Akermann, Manfred - Die Staufer
52324-k-D5: Akkerman, Philip - - Philip Akkerman: 2314 Self-Portraits 1981-2005. SIGNED/AS NEW.
33019-A-52033: Akkerman, F. , GC. Huisman and A.J. Vanderjagt (eds.) - Wessel Gansfort (1419-1489) and Northern Humanism.
30450-A-51153: Erik Akkermans - Ens (Boekje in Cassette)
68480-A-54168: Akse, Ruud e.a. - B.O.E.F. Dynamics Magazine no. 2. Let's make an issue of it!
34920-A-55179: Alakus, Baris e.a. - Sex-Zwangsarbeit in nationalsozialistischen Konzentrationslagern.
69373-V3-3: plasschaert, Alb. en Just Havelaar - Jan Mankes {Met orig. houtsnede: Koemelkstertje)
67069-A-52124: Albarda, Herman - Aves Neerlandicae. Naamlijst van Nederlandsche vogels.
68470-A-54157: Alberda, E.J. - Concept reglement voor de gemeente besturen ten platten lande in het departement van stad en landen van Groningen, met uitzondering van de fortresse Delfzyl, dde stad Appingedam, en het vlek Winschoten.
15493-A-50618: Duister - Alberigs - Winge; Gerard Schaperkotter - GERARD SCHÄPERKÖTTER 1979-1988 GESIGNEERD
23624-AB-50844: Albers, P. - Gevangen in het veen. De geschiedenis van de Emslandkampen. 15 onbekende Duitse concentratiekampen langs de grens van Groningen en Drenthe.
32842-B-52344: Albert, H.; Salamun, K. (hrsg.) - Mensch und Gesellschaft aus der Sicht des kritischen Rationalismus.
69435-A-55626: [Foto album] - Eenige kiekjes van de Slametan gehouden bij gelegenheid van de opening van de nieuwgebouwde offset-drukkerij der firma G. Kolff & Co.
64444-B-45857: Albus, Anita. - Von seltenen Vögeln
68779-A-54513: ALDISS, BRIAN - Science Fiction Art. The fantasies of SF.
35128-A-55454: Aldiss, Brian W.; Asimov, Isaac; Clarke, Arthur C. e.a. - SF '58: The year's greatest science fiction and fantasy (first edition)
69666-A-56073: Alechinsky, Pierre - Alechinsky: Les affiches. Catalogue raisonnée établi par Frédéric Charron.
27250: Alejchem, S. - Eisenbahngeschichten
69528-A-55878: Aleksandrov, D., N. Kolmogorov & M.A. Laurentev eds., - Mathematics. Its Content, Methods and Meaning. Translated S.H. Gould, K.A. Hirsch and T. Bartha. 3 volumes.
36167-A-55817: Alessandrini, Giovanna e.a. - The Ca' Granda Of Milan: The Restoration Of The Richini Courtyard.
67158-A-52283: Alessi, C.; L. Martini (ed.) - Panis vivus. Arredi e testimonianze figurative del cukto eucaristico dal VI al XIX secolo. XXII Congresso eucaristico nazionale.
66863-A-51674: Alexander, Jonathan e.a. - Finding Out: An Introduction to LGBTQ Studies.
37601-A-44937: Algra, Jacqueline e.a. - Krisztina de Chatel dwars door de ruimte + CD-ROM. 25 jaar Krisztina de Chatel.
65789-A-55651: Ali, Andele, Johan, Vincent - Niks moet, alles kan. Hoe het reilt in het Oude RKZ, grootste kraakpand van Nederland.
68688-A-54402: Dante Alighieri - The Vision of Purgatory and Paradise. By Dante Alighieri. Translated by the rev. Henry Francis Cary, M.A., and illustrated with the designs of M. Gustave Dore. New Edition. With critical and explanatory notes
66083-A-50491: Alighieri, Dante - Oeuvres de Dante Alighieri. La Divine Comédie. Traduction nouvelle, précédée d'une introduction contenant la vie de Dante et une clef générale du poème, par Sébastien Rhéal,. avec des notes d'après les meilleurs commentaires, par Louis Barré. Illustrations par Antoine Étex. Illustrations de Antoine étex
36391-A-55943: Alighieri, Dante - Het Gastmaal
31925-A-51919: Alighieri, D. - Die göttliche Komödie - 4 volume set - COMPLETE
66850-A-51651: Alighieri, Dante; Kops, C. (vert.) - De goddelijke komedie - Deel 1-3 COMPLEET
65759-A-50074: Alings, A.W. - Beschrijving van het instituut voor doofstommen te Groningen
68320-A-53963: Vredenberg-Alink, .J. - De Kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen.
16871-A-53962: Vredenberg-Alink, .J. - De Kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen.
33428-k-C1: Stommels, Serge-Aljosja en Jan Merkus [red.] - Mariken van Nieumeghen
36259-A-55852: Alkema, ACM. e.a. - Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht.
26210-A-53902: Boris Allan - Zakboek Commodore 64
42467-A-55064: Allebé, August; Loos, Wiepke & Carel Tuyll van Serooskerken - 'Waarde Heer Allebé'. Leven en werk van August Allebé (1838-1927).
65438-A-49583: Stuurgroep Huisvesting Alleenstanden en Tweepersoonshuishoudens Amsterdam - Knokploegen en illegale sloop. Over maffia-methodes in de Amsterdamse huizenhandel. Februari 1979.
35896-A-55718: Allen, James D. - A Glossary of the Eldarin Tongues
65575-A-49788: Allen, Louis - Burma: The Longest War, 1941-45
37940-A-45309: Supreme Headquarters Allied Powers / Grand Quartier Gnral des puissances alliées en Europe - Know Your Alliés / Connaissez vos Allies
68274-A-53797: Allington, Edward; Millen, Peter - Edward Allington: In Pursuit of Savage Luxury
68681-A-54393: Alliston, A. (ed.) - The Longman Anthology of World Literature. Volume D: The Seventeeenth and Eighteenth Centuries.
32531-A-52250: d'Allonnes, GC.R. - L'affaiblissement intellectuel chez les déments
37763-B-44913: Alma, RH. e.a. - Het Hinckaertshuis ( Groningen )
29042-A-50472: Burema, Alma En Han Steenbruggen - Jan Jordens; Geen kunstenaar der voleinding, maar des wordens.
38071-B-45461: Almog, Shmuel (ed.) - Antisemitism Through the Ages
35952-A-55675: Almond, Ian - Two Faiths, One Banner. When Muslims marched with Christians Across Europe's Battlegrounds.
64872-A-48928: Alphen, Ernst van - Célio Braga. Deliriously.
60010-k-C5: Alphen, Oscar van - Speight, Johnny. - If there weren t any blacks you d have to invent them.
20493-A-53576: van Alphen, H. - Literair-theoretische geschriften. Volume 1 & 2. Teksten & Commentaar.
26380-A-53897: Alphen, G. van - Catalogus der Pamfletten van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen 1542-1853
27639-A-49688: Hieronymus van Alphen - Kleine gedichten voor kinderen.
67077-52132: Alsen, Ola - Vrouwenspiegel. Lichaamsverzorging als middel tot schoonheid en levensvreugde. Uit het Duitsch. Mweert reproducties naar 30 teekeningen van H. Both en 9 fotografieën. Bandteekening van J.W.Th. van Erp.
38952-k-C2: Alt, Otmar - - Otmar Alt.
68477-A-54164: Alting, Bernhard - De Pilaren ende Peerlen van Groningen; tractaet, betoonende waer op de Welvaert van die Stadt is staende, ende waer door zy meest is geciert. + Historische Lof-Rede ter eere van Groningen + Syndicus ofte tractaetken Over 't Ambt van de Syndiicquen, ende Pensionarisen + De politicke Kuyper onses tydts; ofte Sin-Rijck Tractaet, Hsnsdelende (door in-voeringe eenes sprekenden Vaders) van het Ambacht der huydendaegsche Kuypery.
65019-A-49134: Alting, Hendrik - Leevensbeschryving van den jonkheer Abel Koenders van Helpen ; Heer van Middelstum enz. enz. burgermr. der stad Groningen...Levensbericht Frederik Koenders...Brieven van Willem Lodewyk aan Menso Alting. Samengebonden met Groningen ten twedemaal in onrust, zynde een egt verhaal...etc.
30777-A-51298: Carpentier Alting, J.H. - Onze kerkgebouwen, in hunne betrekking tot de geschiedenis, de maatschappij en het persoonlijk geluk
28395-A-49919: Altman, Nathan - Katalog vystavki proizvedenij./ Nathan Altman. 1889-1970.
38389-A-45814: Altschuler, Bruce - The Avant-Garde in Exhibition. New Art in the 20th Century
34381-k-C4: Isabel Soares Alves, Rui Eduardo Paes, Luís Silva - Bes bolsa ernesto de sousa arte experimental intermedia 15
65120-k-A4: Nadine Amadio - Charles Blackman: The Lost Domains
17240-A-54165: Gottfried Amberg - Ceremoniale Coloniense. Die Feier des Gottesdienstes durch das Stiftskapitel an der hohen Domkirch zu Koln bis zum Ende der Reichsstadtischen Zeit.
30569-A-51196: Ambergeur, P. e.a. - Cum Suis - 34 foto's uit de Cum suis collectie: een keuze uit de negatievenbestanden van Pidder Auberger e.a.
62228-k-C2: Amen, Woody van - Fuchs, R.H. (introd.). - Woody van Amen. 240 days/dagen/jours/tage. SIGNED + DRAWING.
67696-A-52929: Amerom, B.A. van - Reinvention of erly algebra. Developmental research on the transition from arithmetic to algebra.
66555-A-50937: Jose M. Montesinos-Amilibia - Classical Tesselations and Three Manifolds
67461-A-52459: Amin, Samir - O imperialismo e o desenvolvimento desigual
18733-A-51529: Amirxan - Al-Mujam Al-Arabi-al-Kurdi: Ferhenga Arebi-Kurdi
68275-A-53798: Ammann, Jean-Christophe - Giovanni Anselmo
31681-k-C4: Ammann, J.-Ch. (red.) - La Suisse a la septieme Biennale de Paris 1971
54592-k-A4: Ammann, J.-C. & M. Suter (ed.). - Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Nicola De Maria, Luigi Ontani, Mimmo Paladino, Ernesto Tatafiore. FINE COPY + EXTRA.
63956-k-C3: Armando (Herman Dirk van Dodeweerd) - (Amsterdam, 1929 - 2018) - - Armando. SIGNED.
62486-k-C2: Armando (Herman Dirk van Dodeweerd) - (Amsterdam, 1929) - - Het plechtige gebouw: Armando. MINT SIGNED COPY.
31045-B-GB_46: Anand, D. e.a. - Atlas of the World
36679-A-56048: Andel, H.M. van - Een onkruidzaaier
65494-A-49654: ANDERSEN, H. C. AND GRANDFATHER DREW - Christine's Picture Book
69631-A-56034: Andersen, Hans Christian - Fairy Tales by Hans Christian Andersen. Illustrated by Monro S. Orr.
61558-k-A1: Andersen, Morten (b.1960) - - [Never mind the bollocks here's] Foto Nice. SIGNED.
68281-A-53805: Anderson, John R.; Lebiere, Christian - The Atomic Components of Thought
30478-A-51129: Caspar ändl, P.; Lomer, M.G. - Hundert vier und viertig
31649-A-51616: Andogah, G. - Geographically constrained information retrieval
34243-A-53856: Carl Andre, Marc Angeli, Giovanni Anselmo, Rebecca Horn, and many others (contributers to the exposition) - Le Jardin de la Vierge. anc. ets. Old England. espace 215 Nord - Art Contemporain. Toekomstig instrumentenmuseum. 11/09 - 17/10/93
26157-A-55360: Edouard Andre - Alexandre Lunois. Peintre, graveur et lithographe. (Original edition!)
48617-k-C2: Andre, Carl - Serota, Nick. - Carl Andre.
33274-k-A0: Andreae, B. - De omslag
30993-A-51478: Fockema Andreae, J.P. - De Hedendaagsche Stedenbouw
29459-A-50807: Fockema Andreae, S.J. - Het kaartbeeld van Overijssel 1550-1850
66333-A-50394: Andreae, A.J. - De Lauwerszeenagespoord in hare wording, haren omvang, en hare verschillende bedijkingen, met een aanhangsel betreffende de bedijking van het ,,Cruijslandt" in Kollumerland. Met eene kaart.
64425-B-45951: Andres, Glenn M. e.a. - Art of Florence
11106-C-0139: ETABLISSEMENTS DEJONCKHEERE-ANDRIES - Fabrique d'Etalages E.D.A. Et[ablissement]s. Dejonckheere-Andries. Anc[ienne] M[ais]on Andries Saux. Fondée en 1880
55526-k-B5: Andriesse, Erik - ötz, G.F. et al. (ed.) - Erik Andriesse: Polaroids. FINE COPY.
67986-A-53387: ANDRIESSE, Erik - Robert-Jan MULLER - Erik Andriesse.
60013-k-B3: Andriesse, Paul - Texts John Hutchinson & Ulrich Loock; oneliners by Susan Tiger & Marlene Dumas. - IPSAMAS: An album of photographs.
31093-k-B1: Andriessen, C. - De jubel van de rooie oortjes (genummerd & gesigneerd)
62805-k-B2: Andriessen, Cees - Poot, Jurrie [et al.]. - Cees Andriessen: Grafiek/Graphik 1969-1994. Met werklijst van de grafiek. Mit Werkverzeichnis der Druckgraphik. FINE COPY.
66998-A-51948: Andriessen, PJ.; Dodge, M.E. - De zilveren schaatsen: een schets uit het Noord-Hollandsche volksleven. Vierde druk.
65453-A-49599: Angeli, Marc; Boulanger, ; Collin, Jocelyne; Couturier, ; Debanterle, Rene; Jacob, Laurent; Moffarts, Michel; Pierart, Pol e.a. - Treize interventions dans le lieu
37715-B-44925: Angermaier, Michaela (red.) - Almost Young. A Tribute
37685-B-45005: Angier, Natalie (ed.) - The Best American Science and Nature Writing 2002
65966-A-50350: Angress, Werner - Stillborn Revolution. The Communist Bid for Power in Germany, 1921-1923
38041-A-45430: Anker, Peter - L'art Scandinave. Traduit de l'anglais par Dom Norbert Vaillant osb. 2 volumes.
32828-A-52345: Ankersmit, F.R. - Narrative logic. A semantic analysis of the historian's language.
64527-B-45832: Ankum, Paul e.a. - Marius Bauer, orientalist
37051-B-44077: , Ann Helen; Unger, Walter - Chinas Lebensader
69470-A-55709: Huizinga, Anna en Wio Joustra - Van Spaga tot Moddergat. Het café als ziel van het Friese dorp.
66367-A-50431: , Annemarie; Holborn, Hajo (Hrsg.) - Desiderius Erasmus Roterodamus- Ausgewahlte Werke
13139-A-51216: Moebius; Jean Annestay - CHAOS (MOEBIUS SPECIALE UITGAVEN)
68953-A-54699: Anon. - Kennis van het V.P.T.L. Een kwestie van leven of dood. Afleveringen I-VI.
66979-A-51902: Anon. - Background to Sierra Leone.
67857-A-53256: Anon. - Le Congo belge en images. Geographie - Histoire - Habitants - Moeurs - Folklore - Productions naturelles - Flore - Faune. Notre colonie en 1930. Comment nos princes et nos souverains virent le Congo - les journées coloniales.
67788-A-53070: Anon. - Officieele gids van den historisch-allegorischen optocht te Groningen op woensdag 10 september 1913.
64725-V1-3: Anoniem - Verhandeling over de duellen of tweegevechten.
69018-A-54769: Anoniem - Soldatengids voor Sumatra 1946.
66077-A-50484: Anoniem - De Gestapo. Geschreven door een van haar naar het buitenland ontsnapte medewerkers ca. 1940, Copie van de Nederlandsche vertaling die in Mei 1940 ter perse lag, maar door de Duitschers direct in beslag is genomen.
66037-A-50432: Anoniem - De Gestapo. Geschreven door één van haar het buitenland ontsnapte medewerkers ± 1940. Copie van de Nedrlandsche vertaling, die in Mei 1940 ter perse lag, maar door de Duitsers direct in beslag is genomen.
64723-V1-3: Anoniem - Betje de goedkoope keukenmeid. verzameling van beproefde voorschriften om lekker te koken, en te braden, te stoven en te bakken; in te leggen, enz., enz. Benevens een aanhangsel in verband met het gebruik van Liebig's vleesch-extract. Tiende druk.
67014-A-51974: Anonymous - EPISTOLAE OBSCURORUM VIRORUM. Dialogus ex obscurorum virorum salibus cribratus. Adversariorum scripta: Defensio Ioannis Pepericorni . (et) Ortvini Gratii lamentationes obscurorum virorum
28188-A-49890: Anonymous - The great house in the park
27036-A-50363: Anonymous - De reis van het S.S. Kawi.
4585-A-51503: Wim van Anrooij - Helden van weleer. De Negen Besten in de Nederlanden.
64783-V3-1: Anson, George; Walter, Richard; Folkema, Jac. - Reize rondsom de wereld, gedaan in de jaaren 1740 tot 1744 door den heere George Anson, opperbevelhebber over een esquader Engelsche schepen op een expeditie naar de Zuidzee
16514-A-49848: Anstadt, M.; Ormeling, F.J. et al. - De wereld volgens de Bosatlas.
67221-k-D5: Antch, Xavier e.a. - Tàpies, El tatuatge i el cos: papers, cartons i collages
60802-k-C2: Antes, Horst - Huber, Carlo. - Horst Antes. FINE COPY.
37931-A-45300: Anthony, Piers - The Magic of Xanth; A Spell for Chameleon / The Source of Magic / Castle Roogna
68703-A-54428: ANTHONY, PIERS; FARMER, PHILIP JOSE - The Caterpillar's Question FIRST EDITION
66906-k-C1: Antoine et Manuel (concept) - L'autre sommeil
36142-A-55732: Antonides, Theodorus - Olympia dat is Olymp-Speelen der Grieken, nagebootst van den Romeinen, uit de oude Griekse en Romeinse schryvers opgehaalt.
66540-A-50928: Antonova, Stamenka E. - Barbarian or Greek? The Charge of Barbarism and Early Christian Apologetics.
38106-B-45416: Lobo Antunes, Antonio. - De Judaskus
26066-V1-3: Van Dijckfeesten Antwerpen - Album met 20 photografiën van den Stoet De Kunst door de Eeuwen heen
33691-A-53087: Compiled Robert Zijlma. Edited by Dr. Fedja Anzelewsky - Hollstein's German Engravings Etchings and Woodcuts 1400-1700 - Volume XIX. After Franz Kirchmaier to Johanna Sibylla Küsel.
5885-A-53870: Apel, U. (hrsg.) - Hermann Hesse. Hermann Hesse: Personen und Schluesselfiguren in seinem Leben: ein alphabetisches annotiertes Namensverzeichnis mit saemtlichen Fundstellen in seinen Werken und Briefen. Hrusg. mit Unterstuetzung des Komitees der Internationalen Hermann-Hesse-Kolloquien in Calw. - 2 volumes
66259-A-50233: Aphthonius - Progymnasmata Aphthonii, sophistae, graece, ut ab autore ipo conscripta sunt, cum versione latina, et methodica explicatione, atque illustratione praeceptorum, idoneis et ab usu non remotis exemplis, concinnata quondam privatis discipulis, & nunc publici iuris fact, a Burchardo Harbart.
27226-A-45067: Apollinaire - Oeuvres en prose I. Textes etablis, presentes et annotes par Michel Decaudin.
68001-A-53400: Apostol, Tom M. - Calculus Volume 1 and 2 - second edition
69721-56156_KD-4: Appel, Karel & Bert Schierbeek - Karel Appel. Introduction Bert Schierbeek. Translations by Rudi Wieske, James S.Holmes and Ludwig Kunz
37804-A-45150: Appel, S. - Madame de Staël. Biographie einer grossen Europäerin.
69589-A-55986: Stichting De Appel - De Appel No 2 - 1983. [incl. article and poster Ulay and Abramovic]
39142-k-C3: Appel, Karel - Vinkenoog, Simon. - Vijftien keer Karel Appel tentoongesteld bij Krikhaar - Amsterdam. Schilderijen, Gouaches, tekeningen uit de jaren 1948 tot 1964. NICE COPY.
44013-k-D1: Appel, Karel & Ed van der Elsken - Lucebert et al. - Karel Appel.
69673-K-A2: APPEL, KAREL - Hugo Claus - Karel Appel painter
65125-k-a1: Stichting De Appel, Wies Smals & Josine van Droffelaar (red.) - De Appel International 1983 No. 1
66186-A-50155: Appelius, Joh. Conr.; Habbema, Johannes - De bijzonderheden van Jezus' borgbetaling, benevens de Werkzaamheden van Gods volk omtrent dezelve, opgehelderd door eenige voorbeelden, na voorafgaande aanmerkingen over 's Heilands lijdende en doende gehoorzaamheid in het gemeen. Met oplossingen der voornaamste tegenbedenkingen.
68329-A-53976: Applebroog, Ida e.a. - With a certain smile?
9388-A-55238: AQSHA, DARUL, DICK VAN DER MEIJ, AND JOHAN HENDRIK MEULEMAN. - Islam in Indonesia: A Survey of Events and Developments from 1988 to March 1993.
65770-k-B4: Arad, Ron; Groot, Marc de; Hutten, Richard; Kombinat; Laugs, Jos; Pillet, Christophe; Matthesius, Jan; N2; Weber, Andreas - Hidden: A unique furniture range
61787-k-A4: ARAKI, NOBUYOSHI - Nobuyoshi Araki: tokyo monogatari [tokyo story]. VERY FINE COPY.
67511-A-52519: Arcangeli, M. and A. Masi (ed.) - Formare nei paesi d'origine per integrare in Italia. Le nuove sfide della Dante Alighieri.
67359: Archer, Thomas - Charles Dickens: A Gossip about His Life, Works, And Characters. - WITH a handwritten dedication by GODFRIED BOMANS, founder of the Haarlem Dickens Feelowship, on the former owner and Dickens Scholar William J. Carlton
3577-C-0014: STURMY-ARCHER - 50 years of leadership. Sturmy-Archer. The original and best. 1902-1952. 3- and 4-speed gears. Hub brakes. Dynohubs.
66724-A-51420: Archibald, Elizabeth - Incest and the Medieval Imagination
25085-A-53167: Japan Architect - Architecture Era Discourse, JA 60th Anniversary
67400-k-D6: Maurizio Fagiolo dell'Arco - Enrico Castellani ? Marco Tirelli
66522-A-50880: Arendt, Hannah - Verantwoordelijkheid en oordeel
37246-A-44614: Arendt, Hannah - The life of the mind. The grondbreaking investigation on how we think.
9683-A-50853: Arendt, Hannah - Denken. Deel 1 van 'Het leven van de geest'. Bezorgd door Mary McCarthy. Vertaald door Thomas Graftdijk.
64887-A-48947: Arendt, Hannah - Het waagstuk van de politiek.
68016-A-53428: Argan, G..; Traversa, C. - Psychopathologie und bildnerische Aussdruck. Eine internationale ikonographische Sammlung. 4. Serie. Die Zeichnung im Kindeslalter und ihre Bedeutung für die Arzt-Patient-Beziehung.
34422-A-54039: Arian, Anahita - The XVII C. Safavid Evoy to Siam: A Politivs of Knowledge Formation
67546-A-52615: Bernabe Tarrega Y de Arias, - Compendio de fortification para el uso de los officiales de infanteria. Segunda ed. 2 vol in one.
35409-A-55584: Aries, Philippe - Images De L'homme Devant La Mort
34396-A-53250: Arink, Karin - States of self. 20 years of artistic practice.
23606-A-53082: Aristoteles - De getallen en de dingen. De Boeken M en N van de Metafysica. 2 delen compleet.
37232-A-44538: Aristoteles - Philosophische Schriften in sechs Banden
38250-A-45694: Arkel, Jan van e.a. - ZONE 10 tijdschrift voor ruimtelijke theorie en politiek. 3e kw 1978
30003-A-51071: G. van Arkel - G. van Arkel. Architect Amsterdam. Uitgevoerde gebouwen. Projecten enz. Bibliotheek voor de moderne Hollandse architectuur. Derde deel. Aflevering no. 2. Met bijlage: Kantoorgebouw Jaffa Utrecht. Architect M.J. Rietbergen
66198-A-50169: Türk Tib Tarihi Arkivi - Türk Tib Tarihi Arkivi / Archives d'histoire de la médecine turque / Archiv für Geschichte der türkischen Medizin. 13 volumes.
66197-A-50169: Türk Tib Tarihi Arkivi - Türk Tib Tarihi Arkivi / Archives d'histoire de la médecine turque / Archiv für Geschichte der Türkischen Mediz. 13 volumes loose in cover.
58995-k-C3: Arma, Ad - Jeursen, Frans. - Ad Arma: Een wolf op de drempel. A Wolf on the Threshold. (Signed)
43220-k-d4: Arma, Ad - Vreeswijk, Willem. - NOORD. Een verzameling proza, poëzie, grafiek, fotografie. MINT COPY.
35039-A-55435: Arma, Paul - Chantons le vin.
67903-A-53310: ARMANDO - Voorvallen in de wildernis GESIGNEERD
67904-A-53311: Armando - Uit Berlijn GESIGNEERD
67905: Armando - De denkende, denkende doden. Herinneringen. GESIGNEERD
67906-A-53313: Armando - Dagboek van een dader GESIGNEERD
67907-A-53314: Armando - We waren zo heerlijk jong. Duitse herinneringen. GESIGNEERD
67909-A-53316: Armando - De heideweg. Verhalen. GESIGNEERD
67910-A-53317: Armando - Die Warme der Abneigung SIGNED
67911-A-53318: Armando - Tucht. Gedichten 1971-1978. GESIGNEERD
67912-A-53319: Armando - Soms - GESIGNEERD
67913-A-53320: ARMANDO - De ruwe heren. Verhalen. GESIGNEERD
38494-A-45964: ARMANDO - Schoonheid is niet pluis. Verzameld proza.
66055-A-50455: ARMANDO - De kleine verschijnselen / Minor Incidents - First edition
66282-V3-1: Nederlands Comite tot Hulpbetoon aan de Noodlijdende Armeniers - Marteling der Armeniers in Turkije. Naar berichten van ooggetuigen.
37701-B-44858: Armstrong, John - In Search Of Civilization
37947-A-45316: Arndt, Ernst Moritz - Das Verhaltnis Englands in Europa (reprint)
33682-A-53056: Arndt, Hans Werner - Methodo scientifica pertactatum. Mos geometricus und Kalkülbegriff in der philosophischen Theoriebildung des 17. und 18. Jahrhunderts. With handwriiten dedication by the author, directed to Prof. J.J.A. Mooij
69452-A-55688: Bijl, Arnoud en Marlies Kleiterp - Black is beautiful. Rubens tot Dumas.
30841-A-51402: Arntz, G. - Statistisch zakboek 1942
69303-A-55173: Arntzenius, AK.W. - De verzorging van het uiterlijk voorkomen volgens de moderne Amerikaansche methoden en naar de werken van Wilh. Walter Gebhardt, Dr. Gerling, Dr. W. Posthumus Meyes, McFadden , Sandow, Wendler e.a. bewerkt. Derde herziene en vermeerderde druk. Met ruim honderd illustraties.
34871-A-53988: Hans Arp, Sophie Taeuber, Seuphor - Arp, Sophie Taeuber Arp, Seuphor. Nouvelles Images, 12 nov. '76 - 25 jan. '77
5245-vitrine: Various artists - De Reclame. Orgaan voor reclame en reclamekunst waarin opgenomen 'De Bedrijfsreclame'
65256-B-49016: Artusi, Pellegrino. - Von der Wissenschaft des Kochens und der Kunst des Geniessens
34481-A-53936: Arwas, Victor - Art Nouveau in Britain. From Mackintosh to liberty. The birth of a style.
27700-A-50368: Arwas, Victor - Liberty Style.
65345-A-49443: Asakusae - Orientation 50 Nord
61098-k-B3: Aschauer, Matthias - Staretz, David. - Matthias Aschauer: Sterne Albaniens.
30294-A-51012: Aschenbrenner, E. - Oriental Rugs. Volume 2: Persian.
65725-A-49993: Ashton, Robert - The Crown and the Money Market 1603-1640 - First edition
36963-A-56189: Asimov, Isaac. - Forward the Foundation
69603-A-55999: Asimov, Isaac - Prelude to foundation.
69595-A-55991: Asimov, Isaac - The complete robot.
69440-A-55655: Asimov, Isaac - The Rest of the Robots,
68668-A-54374: Asimov, Isaac; Bloch, Robert; Knight, Damon; Bishop, Michael; Garrett, Randall; Lafferty, RA.; Zelazny, Roger; Dick, Philip K. e.a. - The Magazine of Fantasy and Science Fiction - 16 issues - 1952-1981
65368-A-49480: Asimov, Isaac (ed.) - Before the Golden Age. A Science Fiction Anthology of the 1930s.
26937-A-54850: Asquith, Margot: - The Autobiography of Margot Asquith (dedication)
57834-k-C3: Assem, Marjolijn van den - - Schetsboek: Marjolijn van den Assem.
66870-A-51684: Asser, Carel - Het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek vergeleken met het Wetboek Napoleon
36225-A-55889: New England Science Fiction Association - The Nesfa Index To The Science Fiction Magazines And Original Anthologies 1971-1976 - 5 volumes
69194-A-54990: Assouline, P. - Le dernier des Camondo.
37688-B-45029: Astadourian, Mary e.a. - Rolling Stone
67629-A-52768: AstBoiten, L.; Boot-van der Vlis, J. (red.) - De Groninger Dracht. Kleding en sieraden, 18e en 19e eeuw. Taal van een samenleving in verandering
25840-A-53853: Miguel Angel Asturias & Pablo Neruda - Sentimental Journey Around The Hungarian Cuisine. Translated fro the Spanish by B. Balogh.
64004-k-d4: Attersee, Christian Ludwig (1940) - Westermann, Kurt Michae; Helmut A. Gansterer (et al.). - Attersee. Malen und Leben. Ein Fotobildband. SIGNED/VERY FINE COPY.
35916-A-55540: Atwan, Robert; Wieder, Laurance - Chapters into Verse. A selection of Poetry in English Inspired by the Bible from Genesis through Revelation.
67418-A-52444: Aubertin, Bernard; Roetgering, G. (eds.) - Aubertin, rood, rouge. (Signed, with dedication)
16857-A-52862: Josef Aubok - Hand-Lexicon uber Munzen, Geldwerthe, Tauschmittel, Zeit-, Raum- und Gewichtsmasse der Gegenwart und Vergangenheit aller Lander der Erde.
67946-bovenop_kast: Auer, Olaf (foreword), Leon van Noorden & Tom Molenaars & Paul Panhuysen - Black Box Frankfurt [with artworks by Paul Panhuysen, Johan Goedhart, Thomas van der Linden, Rolf Sachsse, Piet Oosthoek]
38536-A-46044: Augias, Corrado - I segreti d'Italia. Storie, luoghi, personaggi nel romanzo di una nazione
37391-A-56125: Augustus. - Schriften, Reden und Ausspruche. Herausgegeben, ubersetzt und kommentiert von Klaus Bringmann und Dirk Wiegandt.
68935-A-54679: Kuipers, Abe; Kuijpers, Auke en Stfijn Hooijer - Abe Kuipers.
66205-k-C4: Aumuller, Franz e.a. - INSTANT Magazin #6 Natur
67840-A-53220: div. auteurs - Sextant - Jaargang 1980 en 1981 COMPLEET
67836-A-53216: div. auteurs - Sextant - Jaargang 1969, 1970 en 1971
38006-A-45382: Kunstencentrum deSingel; Diverse auteurs - Catalogi set DeSingel 18 maart tot 18 april 1993 (5 volumes)
37220-A-44501: Diverse auteurs - De Geschiedenis Van Westerwold - Deel 1-7
67838-A-53218: div. auteurs - Sextant - Jaargang 1976 en 1977 COMPLEET
67837-53217: div. auteurs - Sextant - Jaargang 1974 en 1975 COMPLEET
38001-A-45376: Jan KOPS (1765-1849) [Commissaris , Wetenschappen Haarlem, en Lid honorair der Maatschappij Landbouw te Amsterdam]. Met bijdragen van andere auteurs - Magazijn van Vaderlandschen Landbouw. De delen 1 (3 afl); III (in 1 deel); IV (1807, 3 afl.); V (1808, 3 afl.) en VI (1810, alleen afl. I) + Werkzaamheden van het Bataafsche Gouvernement ten nutte van den landbouw (2 dln)
67839-53219: div. auteurs - Sextant - Jaargang 1978 en 1979 COMPLEET
67841-A-53221: div. auteurs - Sextant - Jaargang 1972 en 1973
57546-k-A4: No Author. - Souvenir Album of the Great West. FINE COPY.
29123-A-50588: Nederlandsche Ford Automobielfabriek - Handboek voor de gebruiker van de Ford Tractor Model 8N
67046-A-52071: Avedon, Richard; Arbus, Doon - The Sixties
66283-V3-1: Avedon, Richard (photographs); Baldwin, James (text) - Nothing personal
30170-A-50901: Avedon, R. - SIXTIES,THE
67711-V1-4: Alonso Fernandez Avellaneda [& Miguel de Cervantes Saavedra] - Nieuwe avantuuren van den vroomen en wijzen Don Quichot de la Mancha. Oorspronkelijk in de Spaansche taal beschreeven door Alonso Fern. de Avellaneda ; en nu om derzelver geestigheid voor de eerste maal in't Neederduits gebracht ; verciert met kopere platen
38205-A-45629: Avermaete, Tom (ed.) ; Karel Martens (design) et al - OASE Tijdschrift voor Architectuur / Journal for Architecture. No 1 / 80. Here we have 71 issues (incl. 4 double issues) of the series. (Missing 2 issues of these series (incl. one double issue) namely no. 17 and 37/38.
36083-A-55809: Avermaete, Tom (ed.) ; Karel Martens (design) - OASE # 61 Suburbia and social democracy Neoliberalisme in de buitenwijk. OASE tijdschrift voor architectuur / Architectural journal
69104-A-54899: Ayala, Ramon Perez de - Obras Completas.
35337-A-55503: Frank Ayres, Jr. - Theory and Problems of Projective Geometry (Schaum's Outline Series)
34431-A-54822: Veen Az, J. van der - Remonstranten en contra-remonstranten. Een verhaal uit den tijd der kerkgeschillen in ons vaderland in de eerste helft der 17e eeuw. - 1e en 2e deel
64856-B-48249: Baars, Jan - De mythe van de totale beheersing
66612-A-51108: Baas, MJ. e.a. - Afdeling Blijham Groninger Mij van Landbouw 1854-1979. Jubileum uitgave ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan. Algemene en landbouwkundige ontwikkelingen
37275-A-44667: Bach, Johann Sebastian - Die kleine Chronik der Anna Magdalena Bach
38393-A-45820: Bachelder, Peter D. - Shipwrecks and Maritime Disasters of the Maine Coast
25623-A-53739: Bacher, M. - Förderer. Architecture -- Sculpture (Text in French, German, and English)
64911-A-48973: Bachmann, Dieter; Gasser, Peter - Venezia:. Mit einem Vorwort von Dieter Bachmann.
24365-A-55374: Francis Bacon [1561-1626] - Francisci Baconi de Verulamio, summi Angliae cancellarii, Novum Organum, sive Indicia vera de interpretatione naturae.
36079-A-55812: Bacon, Jonathan (ed.) - Fantasy Crossroads #9 (numbered)
36081-A-55811: Bacon, Jonathan (ed.) - Fantasy Crossroads 10/11 & 12
67891-A-53297: BADE, DAVID - STAMPS, LAURA & DOEDE HARDEMAN. - David Bade: Catch of the Day. AS NEW.
69308-A-55205: Karl Baedeker - München und Umgebung, Augsburg. Handbuch für Reisende. Mit 2 Karten, 14 Plänen und 1 Panorama.
64775-V2-3: Baedeker, Karl - Das Generalgouvernement. Reisehandbuch. Mit 3 Karten und 6 Stadtplanen (Complete)
3570-C-0007: BAEHR, JOSEPH, ANTIQUARIAT - Handschriften und Drucke des Mittelalters & der Renaissance. Katalog 500 anlaesslich des 120jaehrigen Bestehens des Antiquariates Joseph Baer & Co. Herausgegeben. I. Teil. Handschriften des XI. Bis XVI. Jahrhunderts. Incunabula typographica 1450-1500.
28746-A-49915: Baetens, J. - Etudes camusiennes
35400-A-55580: Baetslé, Gilbert - Handboek bij de studie van de mouterij- en brouwerijtechnologie
68018-A-53430: Baeyer, W. v.; äfner, H. - Psychopathologie und bildnerische Aussdruck. Eine internationale ikonographische Sammlung. 6. Serie. Prinzhorns grundlegendes Werk zur Psychopathologie der Gestaltung.
66428-A-50606: Baggioni, Daniel - Dictionnaire Creole Reunionnais/Francais
65166-A-49346: Simon Baier, Britta Dümpelmann, - Kazimir Severinovich Malevich - Kasimir Malewitsch: die Welt als Ungegenständlichkeit
32186-k-A2: Bain, F.; Delvaux, C. - Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir. Catalogue de Distribution 91/92
68199-A-53612: Baj, Enrico - Baj Anarchism
37315-A-44754: Bake, Rita; Reimers, Brita - So lebten sie! Spazieren auf den Wegen von Frauen in Hamburgs Alt- und Neustadt.
65897-A-50251: Bakema, J.B. - Woning en woonomgeving / Voordrachten reeks prof. J.B. Bakema
54370-k-A5: Hunton Baker, John - - THE MORTON HALES [COMPANY].
35707-A-55647: Baker, Kenneth - The Faber Book of Landscape Poetry
68776-A-54510: BAKER, KENNETH - Minimalism: Art of Circumstance
60800-k-C1: Bakic, Vojin - Bek, Bozo. - Vojin Bakic. Galerija suvremene umjetnost. Zagreb 9. V - 21. VI 1964..
31060-A-49334: Bakker, FJ., Nip, RI.A.; Schut, E. (uitg.) - Het kasboek van Henricus Lontzenius, de laatste abt van het klooster Selwerd, over de jaren 1560-1563
64712-V1-2: Bakker, Job Augustus - School des teekenaars, of Praktische methode voor het onderwijs in de teekenkunst en ook tot zelfonderrigt.
53184-k-D2: Bakker, Herman de [Harmannus] - - Vermeende Machten: Herman de Bakker door Herman de Bakker.
66750-A-51492: Bakker, D. - Man in the qur'an. Academische proefscchrift Vrie Universiteit Amsterdam.
36811-B-43945: Bakker, Martijn - Ondernemerschap en vernieuwing
11007-A-A-12314: . Bakker, JG. van der Burg, R. Kranenborg, H.C. Stoffels (red.) - Religieuze bewegingen in Nederland 4: Feiten en visies. Navigators.
67127-A-52236: BAKKER, NELLEKE & NOORDMAN, JAN & ROETVELD-VAN WINGERDEN MARJOKE - Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. Idee en praktijk: 1500-2000
67081-A-: Bakker, J.A. - Megalithic Research in the Netherlands, 1547-1911. From 'Giant's Beds' and 'Pillars of Hercules' to Accurate Investigations.
66379-A-50440: Bakker, G.J. - Het nageslacht van Willem Jacobs en Geertjen Jansen 1665-1987. Familieregister van de familie Bakker. Uitgezocht en opgesteld.
33696-A-50051: Bakker, A. - Groningen getekend door Jannis de Vries
37231-A-44537: Bakounine, Michel; Lehning, Arthur; Body, Marcel - Etatisme et anarchie 1873
69454-A-55690: Bakx,, Hans Willem - Jan Frederik Staal 1879-1840. De wil van het gebouw en de wil van de tijd.
33472-A-52986: Bal, Mieke (Maria Gertrudis) - Narratologie. Essais sur la significa narrativa dans quatre romans modernes.
25783-A-53876: Viktor Balck, e.a. - Vinteridrott SIGNED
54382-k-A3: Baldessari, John - Prinzhorn, Martin. - John Baldessari. AS NEW.
65255-B-49280: Baldessari, John - John Baldessari
66722-A-51417: Baldwin, John W. - The Language of Sex: Five Voices from Northern France around 1200 (Chicago Series on Sexuality, History, and Society)
19326-k-C5: Balis, A., van de Velde, c., Vlieghe, H., et al - La Peinture Flamande Au Kunsthistorisches Museum De Vienne
67402-k-A3: Baljeu, Joost e.a. - Joost Baljeu
32892-A-52491: Baljon, C.J. - The Structure of Architectural Theory. A Study of Some Writings by Gottfried Semper, John Ruskin, and Christopher Alexander
33511-A-54711: Balk, H. - De Kunstpaus: H.P. Bremmer 1871-1956. Academisch proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.
62275-k-B2: Balka, Miroslaw (Otwock - Poland, 1958) - Gozdziewski, Marek. - Fragment - Balka.
65264-B-49021: Balkt, .H. ter - In de waterwingebieden
66079-A-50487: Ballo, Guido - Lucio Fontana - First edition
66450-A-50631: Montessus Ballore, R. de - Lecons sur les Fonctions Elliptiques en Vue de Leurs Applications SIGNED
65711-A-49974: Ballot, Buys - Eenige regelen voor aanstaande weersveranderingen in Nederland, voornamelijk in verband met de dagelijksche telegraphische seinen.
64605--46186: Balzac, Honoré de - Lettres à Madame Hanska (1832-1848)
67394-A-52431: Ban, Hans van den e.a. - De opdracht. Zestig jaar percentageregeling beeldende kunst bij rijksgebouwen
38014-A-45390: Bangert, Albrecht - Italienisches Möbeldesign: Klassiker von 1945 bis heute (first edition)
29095-A-50581: William Banks (engr.) - Garnett's views of the English lakes.
66243-A-50216: Bannier, Willem Adrianus Floris - De landgrenzen van Nederland I. (Tot aan den Rijn)
69615-A-56017: Banning, Jan - Janssen, Hilde. - Comfort women - Troostmeisjes: Jan Banning.
67239-k-D3: Baranano, Kosme de (text) e.a. - Antoni Tapies. Neue Bilder.
38419-A-45872: Baranano, Kosme de - Manolo Valdès: 26 mars - 11 juin 2006
59467-k-B4: Baranes, Martine - Green, A. & D. Polge. - Martine Baranes: Eparpillées [Eparpillees] dans les jours - photographies. FINE COPY.
67437-k-A0: Barano, Kosme de (text) - Chillida. Murales.
64418-A-53964: Barber, Richard - The Holy Grail. Imagination and belief.
36246-A-55834: Barber, Richard - Edward III and the Triumph of England. The Battle of Crécy and the Company of the Garter.
33077-A-52678: Barbieri, U. e.a. - Architectuurmodellen 6: Café De Unie 1924 / 1925 van J.J.P. Oud
64969-A-49067: Barbusse, Henri - Hartsgeheimen. Vertaald door Andries de Rosa. Met 25 houtsneden van Frans Masereel.
68225-A-53684: Barbut, M. (forew.) - Combinatoire graphes et algebre. Centre de mathematique sociale.
38115-B-45415: Calderon de la Barca, Pedro. - Het leven is droom
37055-B-44121: Barcelo, Pedro. - Die Alte Welt
64571-k-B3: Barchuk, Sergiy (Kiev - Ukraine,1989) - - Smoke Room 3: Sergiy Barchuk. MINT COPY HAND/NUMBERED.
64572-k-B3: Barchuk, Sergiy (Kiev - Ukraine,1989) - - Smoke Room 3: Sergiy Barchuk. MINT COPY HAND/NUMBERED.
61587-k-B3: Barchuk, Sergiy (Kiev - Ukraine,1989) - - Smoke Room 3: Sergiy Barchuk
37899-B-45227: Bardenhewer, Otto - Geschichte der altkirchlichen Literatur
65444-A-49590: Baren, Peter; Dalstra, Koos - Panorama Faulhorn Konsert, Van De Hoge Boom Teren, Wirra Nr. 8
37626: Baren, J. van e.a. - Gids voor Bergen en Bergen aan Zee. Met illustraties van J.G. Veldheer en J.M. Graadt van Roggen.
37514-B-44633: Barendregt, Jenny e.a. - Wahlverwandtschaft - Bouwfonds Kunstcollectie
67607-A-52738: Barendregt, H.P, - Some extensional term models for combinatory logics and ?-calculi
67498-A-52509: Barendse, Jeroen - STAD: citaten van architecten en stedebouwers
26186-A-55349: Barendsen, A.W. - Kunstvlechtwerk en etalagestukken van brood.
35951-A-55667: Barker, Margaret - The Risen Lord. The Jesus of History as the Christ of Faith.
36518-A-55102: Barker, Adele; Grant, Bruce (ed.) - The Russia Reader. History, culture, politics.
58304-k-B5: Barnas, Maria (Hoorn NL, 1973) - Weigand, Felix (design). - The Writing Room (good condition)
36995-B-440118: Barnauw, Dagmar. - Visible Spaces
64957-A-49050: Barnes, Julian - Arthur & George
36913-A-44318: Barnes, Julian - Talking it over
66556-A-50936: DW. Barnes, J.M. Mack - An Algebraic Introduction to Mathematical Logic (Graduate Texts in Mathematics 22)
35002-A-55322: Barnes, Wilfred E. - Introduction to Abstract Algebra.
36915-A-44324: Barnes, Julian - Flaubert's parrot
68686-A-54398: Barnet, S.; Cain, .E.; Burto, W. - Literature for Composition, Essays, Stories, Poems, and Plays.
60895-k-C2: Barney, Matthew - Riley, Robert R. - Matthew Barney: New Work. FINE COPY.
51454-k-C2: Barney, Matthew - - Matthew Barney: Cremaster 3.
27040-A-46157: Matthew Barney - Pace Car for the Hubris Pill. Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam, 21.10.1995-1.1.1996, capc Musée d'art contemporain, Bordeaux, 26.1.1996-8.4.1996, Kunsthalle Bern 17.5.1996-23.6.1996.
64413-B-46061: Baron, Jonathan - Rationality and Intelligence
26490-A-49380: Baron, W. - Het belang en de welvaart van alle ingezetenen. Gezondheidszorg in de stad Groningen 1800-1870.
37238-A-44550: Barr, James - Lords of the Desert: Britain's Struggle with America to Dominate the Middle East
68266-A-53788: Barrau, J.A. - Analytische meetkunde deel 1 en 2
66071-A-50476: Barret, P. (introd.) - Le dessous de l'erotisme.
38443-A-45986: Euripides; Barrett, W.S. (ed.) - Hippolytos
67859-53258: Barrett, D.B. et al. (ed.) - Kenya churches handbook. The development of Kenyan Christianity 1498-1973.
33879-A-53253: Barry, .; Scott, J. - Videoinstallaties / videoinstallations - Judith Barry: "Space Invaders or The Failure of the Present" 5.6 - 13.6.1982. Jill Scott: "Constriction" 19.6 - 30.6.1982.
61865-k-C2: Barry, Robert - Debbaut, J & R.H. Fuchs. - Robert Barry 1967-1977.
66559-A-50946: Jürgen Bärsch - Geschichte der Liturgie in den Kirchen des Westens (2 vol. compl). Rituelle Entwicklungen, theologische Konzepte und kulturelle Kontexte. Band 1: Von der Antike bis zur Neuzeit. Band 2: Moderne und Gegenwart
57106-k-A4: Hofmeester Bart - - Bart Hofmeester - original photograph
28054-A-49888: Barteling, R. - Saaksum. Toen & nu. Een verslag van de op zaterdag 9 september 2000 gehouden reünie van (oud)dorpsbewoners.
37861-A45224: Bartels, Klaus - Veni vidi vici - Wie Berenike auf die Vernissage kam - Wie die Murmeltiere murmeln lernten - Truffelschweine im Kartoffelacker
62451-k-A1: Bartels, Meme e.a. - Net even anders. Innovatie van een businessmodel (signed)
68178-A-53604: Bartemess, K.; Munzing, J. - Monstrum Horrendum. Wale und Waldarstellungen in der Druckgraphik des 16. Jahrhunderts und ihr motivkundlicher Einfluss. 3 volumes.
61985-k-C2: Barten, Sigrid [ed.]. - Werden und Vergehen. Schneeball - Weizengras - Rosenduft. Andy Goldsworthy, England. Rose-Marie Nöcker, Deutschland. Regula Guhl, Schweiz.
22847-A-52879: AW. Barten, e.a. (red.) - Het Grafisch Museum - Orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische Vakken
69395-A-55529: Barth, M.; Krabbe, EC.W. - From Axiom to Dialogue: A Philosophical Study of Logics and Argumentation.

Next 1000 books from Antiquariaat Berger & De Vries [an error occurred while processing this directive]

5/9