Antiquariaat Berger & De Vries
Pelsterstraat 27-29, 9711KH Groningen, The Netherlands | Tel. +31 (0)50 3188591            Email: info@bergerendevries.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
29700-B-34021: - The Painters Of Provence
32999-A-39018: - Hans van der Grinten - Liber Amicorum
32523-A-38368: - Alleluia
34027-A-40491: - De paauw en de raaf. Maandschrift voor den zoogenaamden gemeenen man. No 1-12.
35748-B-42753: - New and Selected Poems 2006
38439-A-45982: - Die Langobarden. Das Ende der Völkerwanderung.
27611-A-31743: - Hans Holbein, le jeune. l'Oeuvre du maitre.
31124-A-36865: - Coda ; The Jazz Magazine. (Canadian Jazz Magazine) - No. 170-191 (= 1979 / 1983)
29606-A-38296: - Crohinga Well. The Psychedelic Magazine. - No. 10, 11, 12, 14, 15 & 16 (6 vol.)
29574-B-33676: - Naar De Vatbaarheid Der Jeugd
29441-A-33659: - Letterproef N.V. drukkerij en uitgeverij Korthuis
20543-A-38678: - Gratis Gids, Guide, Führer, Rijks-Museum Amsterdam
34788-B-41394: - Elegieen (gb)
26185-GB_30: - Die Wenzelsbibel. Acht Dokumentationsmappen zum Faksimile. Bd. 1-8.
36445-A-43740: - Soldaten en Zeemansliedjes: zang en piano
30787-A-36315: - Fuhrmann. 200 Jahre Wollhandel. 1735-1935.
35873-A-43021: - Warendorf's portefeuille almanak voor het jaar 1892. Premie op warendorf's geïllustreerde familiekalender.
19100-A-37903: - Haupt-Katalog der Knöfler'schen Farbenholzschnitte
64431-B-45723: - The Illustrated Encyclopedia of Cacti and Succulents
65311-B-49081: - Bart Lodewijks
38497-A-45969: - La Haye diplomatique et mondain 1938
26961-A-41453: - Down Beat - Jazz magazine - Jaargang 1964
31130-A-36870: - Vouwblad Toyota Corolla 1000 / 1200
31912-A-37647: - Ludwig Richter. Zehn farbige Kunstblatter. Mit einleitendem Text von Prof. Dr. Vogel-Leipzig - 2 volumes
30558-A-36087: - Les Cent Robert Macaire - D'Honore Daumier
26226-A-40981: - Officieel Programma van de Rembrandtfeesten te Leiden op 13 en 14 juli 1906
26227-A-40980: - Rembrandt-Hulde te Leiden. Catalogus der tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van Rembrandt en van schilderijen van andere Leidsche Meesters der Zeventiende Eeuw.
36179-A-43308: - Jan Klaassen. Orgaan van de Arbeiders Jeugd Centrale - 9 nummers
30559-A-36088: - Croydon Vliegtuigserie - 3 Delen Compleet met 192 ingeplakte kleurenplaatjes
65009-A-49124: - UHU Das Monats-Magazin - 5. Jahrgang, Heft 11 august 1929
64770-V2-3: - Rock's Illustrated Map of London, with new postal divisions. Containing engravings of the Principal Buildings of the Metropolis.
32446-A-38171: - Schönheit des Leibes - 12 Kunstfarbblätter aus dem Leben des Bundes für Leibeszucht
64768-V2-3: - Fondscatalogus J.B.,Wolters Groningen - 7 delen - 1836 - 1932
30553-A-36082: - II.Internationales Schachturnier zu San Sebastian 1912 - Vollstandige Sammlung der im Meisterturnier gespielten Partien mit zahlreichen Diagramman und Glossene
37663-B-44810: - Max Raabe - Kussen Kann Man Nicht Alleine (Spec
36702-A-43940: - Gereedschap voor het moderne kantoor - Roneo catalogus
30573-A-36115: - The Age of Harunobu - Early Japanese Prints C. 1700-1780
64742-V2-2: - Bibliotheek van wijlen C.G. 't Hooft. Oud conservator van het museum Fodor. Bevattende o.m. belangrijke secties op het gebied van Zeewezen, Topographie en Kunstgeschiedenis. Met enkele toevoegingen uit ander bezit. Verkoping 21-23 april 1952.
30579-A-36121: - Bielefelder Stadtscheine sehn wir uns nicht in dieser Welt dann sehn wir uns beim Schmied von Bielefeld.
29937-A-35581: - l'Anti-financier ou relevé de quelques-unes des malversations dont se rendent journellement coupables les fermiersgénéraux...etc.
32487-A-38335: - Rust Roest 16 juni 1989 - Bij het gouden jubile van de redactie.
64734-V1-3: - Regeringsboekje der heeren provincien over den jaar 1779 - Convoluut Archief Zwolle; VOC Batavia etc
64717-V1-2: - Het rosse leven en sterven van de Zandstraat. De Rotterdamsche polder gesloopt.
64716-V1-2: - Onderrigt ter onderhouding der gezondheid van de huis- en winstgevende dieren, met betrekking tot derzelver verfraaijing en veredeling; gegrond op de wetten der natuur: voor veehouders en landhuishoudkundigen
64708-V1-2: - La Petite Journee du Chretien, nouvelle edition
64684-V1-1: - School-atlas van alle deelen der aarde, in 24 kaarten: opgedragen aan zijne excellentie den heere Graaf J. van den Bosch.
29447-A-33665: - De inkomstenbelasting. Beschouwd door een grondeigenaar.
35822-B-42748: - Doodsbeleving En Levenshouding
64663-K-A5: - METROPOLIS. BLOWING UP BUILDINGS. The architecture and design magazine of New York
64662-K-A5: - Nieuwe Weelde No. 6. Kultuurmagazine
64636-A-46213: - Handboek Handboekje voor spoorwegtechnici. Samengesteld door Vakgroep I (Technici) van den Bond van Ambtenaren in dienst bij de Nederlandse Spoorwegen gevestigd te Utrecht.
64617-A-46194: - Elsevier's geïllustreerd maandschrift Oorspronkelijk Nederlandsche kunst in woord en beeld - Jaargang 14, deel 27
64616-A-46193: - Elsevier's geïllustreerd maandschrift Oorspronkelijk Nederlandsche kunst in woord en beeld - Jaargang 12, deel 24
64583-A-46147: - Ehe. Kulturbilder aus dem Simplicissimus, Bd. 11
64584-A-46148: - Caricatuur Historie van Napoleon III. Met 135 gravuren.
27681-A-32006: - Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem - 10 volumes
64563-A-46151: - Katalog der Ornamentstichsammlung der Staatlichen Kunstbibliothek Berlin - Band 1 & 2
33706-A-40001: - Raygun Music + Style. Issue 46, may 1997
64404-B-45731: - East Asia: From Chinese Predominance to the Rise of the Pacific Rim
28371-A-32412: - Emil Schumacher Malerei/Painting 1936-1991 (signed)
33896-A-90114: - Het zwarte goud van Zuid-Limburg
31687-A-37355: - Kiezen = Delen
64475-B-45989: - Het heilige gebeurt
64449-B-45981: - Christianisierung im Mittelalter
29436-A-33645: - Naamlijst van Nederduitsche boeken, als mede van Fransche en Latijnsche werken, oratien, dissertatien, konstprenten, pourtraitten, landkaarten, enz. geduurende het jaar 1810 in ons vaderland uitgekomen.
64414-B-45893: - Tampa
37024-B-44025: - The Best of Wodehouse
19339-A-38548: - Maurice Mentjens - Ontwerper van de verbeelding
35237-A-42216: - Bullfinch's mythology
64922-A-48985: - S.M.S. Wolf. Vom Kommandanten Fregattenkapitan Nerger
37941-A-45310: - Groningsche studenten-almanak voor het jaar 1893. Vijf-en-zestigste jaargang. Uitgegeven door het Groningsch studentencorps Vindicat atqe polit.
36713-A-43957: - Reichskarte - Einheitsblatt 31a: Emden - Norden - Borkum
24947-A-39878: - Lou Strik Prentenmaker
36454-A-43751: - Liederen-bundel der S.O.V., 1909-1924: feestuitg. der Vereeniging van Geheelonthouders onder Nederlandsch Spoor- en Tramwegpersoneel.
30000-A-35688: - Herbarum Imagines vivae. Der kreuter Lebliche Contrafaytung.
28640-B-32390: - Geschilprocessen over geluidshinder van buren
31737-A-37544: - Yuan Lee Mine Solo Exhibition. Chinese Painting & Watercolor
36163-B-43213: - Wie ben ik als niemand kijkt
25017-GB_11: - Geïllustreerd Nieuws (Geïllustreerde Courant)
31133-A-36873: - Toyopet Tiara - Brochure No. 3005
36261-B-43275: - Architectuur langs de rails
64740-V1-2: - Telefoon- en inkoopgids voor de stad Groningen. Nobel koffie thee cacao.
34708-B-41529: - Ernst Riegel
28381-A-32429: - Daile: tapyba, skulptura, grafika, taikomoji daile / redakcion komisija: J. Adomonis [et al.]
30836-A-36455: - N.V. Fabriek en handelsbureau ,,Nederland". Prijscourant 1. Lichtmasten - wandarmen - armaturen - verkeerszuilen - overspanningen.
64396-A-46131: - De Vrouwen-Peerle ofte Dryvoudighe Historie van Helena de Verduldighe - Griseldis de Saeghrmoedige - Florentina de Getrouwe.
64576-k-B1: - Catalogue 15: Furniture of the Mind
27606-A-31724: - ZERO. Internationale Künstler-Avantgarde der 50er/60er Jahre. 09.04.-09.07.2006. Teil 1.
37643-A-45023: - De Heerenveensche brandweer. Een terugblik. 1931, 6 juli, 1941
29986-A-35671: - Catalogus der bibliotheek 1928, van de Vereeniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland.
30844-A-36465: - Informatie via het oog met vormen kleur licht en beweging - visuele kommunikatie - optische mededelingen direct en indirect - beeldend onderzoek in relatie met de praktijk of als zelfgekozen studieprojekt waarvan een kort verslag.
30917-B-GB_20: - ATLAS DORDRECHT
31698-A-37417: - Bevrijding. Tolstoinummer. 1828-1928.
25018-A-40229: - The Tragedies of Algernon Charles Swinburne - Volume I-V (Complete)
29482-A-33708: - De sociale kwestie in den burgerstand
29088-A-33195: - Nederlandsche Muzen-Almanak. 1833.
30963-A-363508: - Kaart van Ameland
36743-B-43899: - The Indians' Book
36184-A-43326: - Index to Science Fiction Anthologies and collections 1977-1983 - Volume 1 & 2
33547-B-39443: - Richard Hamilton
64902-A-48964: - Jean-Luc Godards One + One met The Rolling Stones
31734-A-37533: - der Antichrist. Faksimile der ersten typographischen Ausgabe. Inkunabel der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Inc. fol. 116.
37214-A-44464: - Alte deutsche Landkarten und Städteansichten
34876-A-41644: - Gelegenheidsgedichten voorgedragen op dinsdag 18 december 1945. De Blauwe Schuit en Rei van Amsterdamsche Maagden, twee gelegenheidsgedichten voorgedragen op de feestavond ter viering van het eerste lustrum van F.G. Kroonders Uitgeverij
36688-A-43898: - Illustrirtes Buch der Patiencen: Neue Folge
36170-A-43290: - Kunst der Ruhrmark. Ausstellung. Westfalisch Niederreinischer Kunst Den Haag 1942.
32229-A-37974: - Tob nooit! - Jaargang 5-11 Maandblad "Tob Nooit!". Onder leiding van Dr. Jos. de Kock. Gezondheid - Levensvreugde - Succes
34195-A-40749: - Maastricht - Ansichtkaarten
34382-A-41089: - Tectonic '84 Liege
24835-A-41836: - In Memoriam - Seventh Edition [poems for the deceased]
32372-A-38078: - CWXRM. Comingworldrememberme: certificate of participation.
29942-A-35587: - De Eerste Godert Walter Jubileumdoos
32243-A-38040: - Coevorder familieboek - Deel 1 - 4
33912-A-40379: - Het VARA kinderblad - 1e jaargang - No 1-12 (compleet)
12541-A-33654: - Ahrend kantoorcatalogus '75
26377-A-40962: - Nuevo Plano de la Ciudad de Buenos Aires
38488-A-45926: - Van Gelder Zonen, Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken
24286-A-40186: - The American Art Book - A vibrant Guide to the most influential and best-loved American Artists
18365-A-38329: - Over Sociologie van de Joden
38332-B-45671: - Bijdragen tot de Geschiedenis van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht 6 - Bedreigd door Napoleon
38316-B-43839: - De boomgaard der gelukzaligen
29222-A-33478: - SUL CONCETTO DI SERIE: SECONDO SIMPOSIUM DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI D'ARTE COSTRUTTIVA VARESE 21/31 agosto (On the Concept of Series: 2nd Symposium of the International Center for the Study of Constructivist Art Varese)
26967-A-41645: - le Guide Souvenir de l'Exposition Bruxelles 1935 avec Plan Monumental.
32187-A-37889: - Mostra Africana de Arte Contemporanea (catalogue)
38152-A-45525: - Cîteaux in de Nederlanden: Mededelingen over het Cisterciënser leven van de 12e tot en met de 18e eeuw - Vijfde deel
38142-A-45514: - Laura Grisi - Expositiecatalogus
38140-A-45512: - Ahrend prijskoerant 33 - kantoorartikelen 1962
38058-A-45470: - Paul Neefs - Vlees en beton 19-20-1992
29469-A-33695: - Appel a l'humanite, contenant l'expose de la conduite du nomme arson, depuis qu'il s'est voue au service de ses sembalbles.
30334-B-35612: - Liefde, leven en devotie
34905-B-41609: - The Fauve Landscape
38120-B-45275: - Sauer Kids - Anyone in particular
31535-A-37180: - Das grosse bilderbuch des films
32976-A-38931: - Poezie en wetenschap/poesie et science/poetry and science
29105-A-33229: - Tentoonstelling in de benedenzaal van Arti et Amicitiae. Grafisch werk van Käthe Kollwitz.
36053-A-46164: - Het Oog in 't Zeil. 9 jaargangen compleet. In totaal alle 47 tijdschriften (incl. dubbelnummers)
19839-A-39037: - Wet op het regt van zegel van 5 October 1843 - Besluit van den 13den Maart 1844 betrekkelijk het in werking brengen van de Wet op het regt van Zegel ; Benevens een beknopt tarief van het zegel.
37939-A-45308: - Wegwijzer voor hen, die in Duitschland gaan werken. No. 2.
25689-GB_97: - Akorda. Residence of the president of the repblic of Kazakhstan
25630-A-40523: - Voorschriften betreffende plaatsing van Nederlandsche arbeiders in Duitschland
37942-A-45311: - De Wacht - Weekblad voor de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandsche volk - 1e jaargang - 22 nummers
30128-B-35071: - Signac 1863 - 1935
32226-A-37944: - Van Reekum Papier - Gepacy N.V. Amsterdam
33707-A-39999: - Raygun Music + Style. Issue 39, september 1996.
37713-B-31350: - Mein privates Lexikon
37676-B-45072: - Allies for Armageddon
37678-B-45002: - Norway 1940
37648-A-45032: - Pauline's - Pauline Bernatchez 1988 - Model Management
37639-A-45016: - Jahresbericht 1926 & 1928 - 2 volumes
65010-A-49125: - Wiener Magazin - Heft 7 / 3. Jahrgang / Juli 1929
37604-A-44947: - Le Roseau d'Or N° 10: Deuxième numéro de Chroniques
30530-A-36055: - Monuments funeraires (Album depose)
37547-A-44808: - Reize door de majorij van 's Hertogenbosch, in den jaar 1798-1799. (in brieven.) Met plaaten.
37450-B-44492: - Faust 1 en 2
31224-B-36778: - 1930s commercial art
37395-B-44415: - Die Spätantike von Constantin bis Justinian
37388-B-44434: -
26218-A-30146: - Levensbeschrijving van Rembrandt van Rijn, beknopt en zakelijk naar de beste oorkonden verwerkt. Versierd met een gelithografeerde afbeelding van het standbeeld op de botermarkt te Amsterdam. Gevolgd door een kortr en zakelijke beschrijving van het gieten des standbeelds.
31572-A-37268: - POSE; polysemisch tijdschrift 6. Beauty/schoonheid/bellezza/Schonheit/beaute.
23790-A-39336: - Hoekig; de andere munten
37067-B-44169: - Jack Pierson
29811-B-33920: - Holland, Japan & De Liefde
33076-A-39130: , e.a.[Jon Jicha; Deborah Littlejohn; Western Carolina University. Department of Art.; ] - Chew on it: New genre hybrid language
29396-A-33559: - Provisioneel reglement van administratie bij de landmagt
33782-B-39960: -
32442-A-38170: - The Hunter Arms Company. The L.C. Smith Guns
36959-B-44087: - The Savage Frontier. A History of the Anglo-Afghan Wars.
30130-B-35074: - Kinder sehen dich an
18310-A-37493: - Homöopathisches Arzneibuch. 1. Ausgabe 1978; 1, Nachtrag 1981; 2. Nachtrag 1983; 3. Nachtrag 1985; 4. Nachtrag 1985; 1. Nachtrag der gesamtausgabe. Zugleich 5. Nachtrag zur Ausgabe 1978 - 1991. (6 volumes)
36943-B-44120: - Dividing the Spoils
36941-B-44123: - Herodotus and his World
34990-B-41584: - Hoogmoed, liefde en wraak
64420-B-45994: - Holy War, Martyrdom, and Terror
36862-A-44070: - Dedication of the ESTU-1 Accelerator (signed) + Symposium in Honor of D. Allan Bromley
34064-A-40690: - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging 'Het Nederlandsche Zeewezen' - 5e jaargang - No 1-26
36852-A-44055: - Memphis 1981-1988
34108-A-40645: - Hamer. Maandblad. - 44 nummers in 3 banden. Vrijwel complete set
36714-A-43958: - Reichskarte - Einheitsblatt 31b: Wilhelmshaven - Aurich
36531-B-43664: - Rilke Rainer Maria
28383-A-32437: - Abstraction creation 1931-1936
29097-A-33218: - Reims Ses Champs de bataille. In memoriam.
29152-A-33349: - Republic of Fritz Hansen 2007
36490-B-43532: - Towards Non-Being
15961-GB70: - De crisis courant gemeente 's-Gravenhage
31100-A-36805: - Sjoerd de Vires. Museum 't Coopmanshus - Franeker. 1 maart - 1 april 1973.
31101-A-36806: - Catalogus der verzameling ,,Jacob Honig Jsz. Jr." in de Zaanlandsche Oudheidkamer te Zaandijk. Eerste en tweede afdeeling.
36463-A-43763: - Jugendstil-tegeltableaus: een zorgenkind van Monumentenzorg
36462-A-43762: - Carte des lignes postales aeriennes internes et internationales (misc?)
64985-A-49090: - Cercle graphique europe?en. Publication 1.,
36338-B-43348: - Handhaaft en beschaaft
36306-B-43292: - Cyclus
36936-B-44090: - A Short History of Christian Thought
16853-A-38373: [A.L. VAN GENDT CATALOGI 1949] - Catalogue I. A catalogue of interesting old books. Including a collection of incunabula, woodcutbooks, manuscripts, calligraphy & a special selection of Tory items; Catalogue II, Old & Modern fine Printing 1469-1950 (1950); Catalogue III, Of old books (1951); A miscellany of old books (...) Catalogue V. 4 volumes in 1
33268-A-39215: - Nicholas Pope - Wax Drawings
23819-A-39519: - Les naturalistes belges volume 80,3 (Orchid. 12)
32436-A-38173: - A Catalogue of rare Dutch pamphlets relating to New-Nerherland and to the Dutch West- and East-India Companies and to it's possessions in Barzil / Angolo / Etc. Together with some pamphlets on early Dutch and foreign navigation and commerce.
28947-A-33150: - Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van Jan Toorop
29122-A-33285: - Handleiding Fordson Major Tractor 1946
31721-A-37479: - Der Rhein von Mainz bis Köln. Ein Album mit 18 Ansichten und ein Gravüre.
10485-A-41696: - Jose vermeersch
18362-A-38385: - Het N.V.-Huis ; 10 photoi's van het gebouwen-complex, aangekocht tot stichting van het N.V.-Huis.
36036-A-43177: - Historische Jaarboeken van Oud en Nieuw Friesland - deel I en IV
35980-B-42960: - Bijbel zak- zwart-korenaar
35959-B-42980: -
35947-B-42977: - World Scripture
35878-A-43016: - Archipelago. the First Book of the Devil is Dead Trilogy
35879-A-43026: - Uittreksels uit het dagboek van Arent toe Boecop, volgens een H.S. van de XVIIde eeuw.
34322-B-40926: - Bleek vuur
35752-B-42832: - An Anthology of Breton Literature
35738-B-42853: - Japanese Arts and the Tea Ceremony
35739-B-42744: -
34424-A-41248: - Nederlandse Defensie Doctrine
28187-A-32262: - Jürgen Brodwolf. Die Zeichnen des Zeichners. Brusberg Dokumente 33.
38091-B-45443: - Friedrich Kiesler
31300-A-36958: - Aloha - Underground weekblad - 4e jaargang (compleet)
31301-A-36961: - Hedendaagse historie of Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden - Eerste deel
35649-A-42914: - De Waterkampioen - Jaargang 9. Orgaan van de Afdeeling Watertoerisme van den A.N.W.B. Toeristenbond
35648-A-42913: - De Waterkampioen - Jaargang 6. Orgaan van de Afdeeling Watertoerisme van den A.N.W.B. Toeristenbond
29410-GB_4: - Mon Ouvrage - Jaargang 1930
35916-B-42973: - Chapters into Verse
35182-A-42145: - Caza
36376-A-43541: - kM: vakinformatie voor beeldende kunstenaars en restauratoren. 5 jaargangen.
35401-A-42545: - Jazz Journal. January 1957 (Vol 10, No.1) up to an incl December 1957 (Vol. 10, No. 12). COMPLETE YEAR
35378-A-42451: - Catalogus van de gravures van Albrecht Dürer in de collectie van A.J. Domela Nieuwenhuis
26965-A-41448: - Leon Julien & Cie - Bedrijfscatalogus
30893-B-36265: - The Wonders of Language
35333-A-42364: - The new mathematical intelligencer volume 0
35275-B-42206: - Nebula Awards Showcase 2015
31414-B-37018: - Atelier
27018-A-31027: - Paroissien Romain, contenant les offices de tous les dimanches et des principales fêtes de l'année. Le commun des saints. le Chemin de la Croix, une Messe de Communion, etc.
27696-A-32021: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak - Jaargang 11 t/m 15 in 1 band
30862-A-36483: - Der Moskau-Kanal. Kurze Beschreibung
30863-A-36484: - Comment faut-il nourrir bebe? Farine lactee H. Nestle.
30864-A-36485: - Hommage aux Dames
30866-A-36497: - Burgerboer of landedelman: Algemeen nuttig en noodzakelijk stad- en landhuishoudkundig woordenboek, voor het daaglijksche leven, bevattende alles wat den burger, boer en land-edelman, den huisvader en der huismoeder volstrekt onontbeerlijk is te weeten etc.
30870-A-36501: - Album. Uit de dierenwereld. 1e druk.
20464-A-39831: - The Book of Common Prayer. Together with the Psalter or Psalms of David.
35038-A-41996: - Het ontwerpen van formulieren
35036-A-41993: - Nederlandsche Pharmacopee
35031-A-41985: - De Houten Pomp, 3e jaargang oct'24 - sep'25 (compleet)
31132-A-36872: - British Leyland EA Van - Brochure
33917-A-40405: - Anthologie uit den Utrechtschen Studenten-almanak 1823-1847.
64394-A-46129: - Famous, Infamous & Forgotten. Political Cartoons from the Collection of Anthony J. Mourek.
34913-B-41608: - Hamburg Musik!
30563-A-36099: - Wat ga ik kopen? Een complete verzameling Autovisie roadtests van alle auto's in de goedkope prijsklasse onder het motto: bezint eer gij begint.
30565-A-36104: - Bata Catalogue 1948/II-A
27711-A-32043: - Spelend leren. Standaard catalogus kleuterunie.
64984-A-49089: - Grafiek Kring Groningen serie 4. Kring van verzamelaars van hedendaagse grafische kunst te Groningen, in samenwerking met Prent 190.
34872-A-41580: - Tilsit. Deutsche Grenzwacht im Nordosten.
31075-A-36717: - Die Rote Zora
30846-A-36467: - De onafhankelijken exposeert.
34740-B-41280: - Het dierenboek of stoet van orpheus
32516-A-38494: - Glasral - Voor gevels
65250-B-49169: - Adorno in Frankfurt
24769-A-40945: - Ando Agenda - "Zie '03"
34598-A-41553: - 10e Biennale de Paris
29383-A-33537: - Le nouveau testament, c'est-a-dire nouvelle alliance de notre seigneur Jesus Christ
23835-A-40155: - Tijdschrift voor Ufologie. Officieel orgaan van de werkgroep NOBOVO. De nummers 1 tot en met 18
23838-A-40158: - Internationale Presse-Korrespondenz - 11. Jahrgang, Nr. 65 (Juli 1931) till Nr. 119 (23. Dezember 1931)
32265-B-37871: - Theatre in Europe
9307-A-44893: - Herdenkingsalbum feestweek 25-30 augustus, Nijmegen 700 jaar (1230-1930)
34255-A-40814: - Maandblad Groningen - Jaargang 1916, 1917 & 1-28 - 26 volumes
34244-A-40817: - Portfolio Creative Time Inc. New York
34239-A-40813: - Rajne Dangova. Einige momente von Ruhe.
34233-A-40788: - Catalogue of the botanical library of Dr. E.H. Krelage, Haarlem. Containing a.o. the frist edition of Dodoens, 1554 and of Fuchs, 1542 - A unique collection (...)
34234-A-40795: - Caramba Tekst - Kunst - Show - foto - Radio - Film - Reclame - Muziek. Tijdschrift - Jaargang 1977 & 1978
34226-A-40756: - Lehrbuch der Rorschach-Psychodiagnostik fur Psychologen, Arzte und Padagogen - 2 volumes + Rorschach cards
34209-A-40765: - Overijsselsche Almanak - 1e vier delen
34196-A-40748: - Amersfoort - Album met 10 nieuwe opnamen
34197-A-40746: - Convoluut wet 57 stad Groningen instructies 1850-1880
34194-A-40750: - Souveir van Zutphen - Ansichtkaarten
34190-A-40642: - Jesus, meine Liebe im heiligsten Altarssakramente. Ein vollständiges Erbauungs- und Gebetbuch für katholische Christen jeden Standes; vorzüglich für alle treue Verehrer und Liebhaber Jesu im hochheiligsten Altarssakramente, insbesondere als Anleitung zum würdigen Empfang der h. Kommunion
34189-A-40625: - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde - 11 jaargangen
34073-A-40684: - Der Soldat in Holland. Ausstellung der besten Arbeiten des Bild- und Fotowettbewerbes der deutschen Wehrmacht in den Niederlanden.
34065-A-40699: - Hendrik Meijer (geboren Amsterdam 1737, overleden Londen 1793)
34014-A-40573: - Bommel Glossy (luxe fluwelen editie)
34060-A-40716: - Fuhrer durch Letland
19097-A-37907: - Catalogue 2: A collection of fine & rare books
33913-A-40400: - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging 'Het Nederlandsche Zeewezen' - 4e jaargang - No 1-33 (compleet)
34008-A-40537: - Verzameling van reglementen enz., betrekkelijk het provinciaal en stedelijk bestuur van Groningen. Eerste deel.
33791-B-39986: -
33916-A-40404: - Lijst van Uitgaven van W.J. Thieme & Cie
33866-A-40255: - Rotterdam IV - Ansichtkaarten
31327-A-37035: - Dada Ausstellung zum 50-Jahrigen Jubilaum/Commemorative du Cinquantenaire
31329-A-37038: - Verklaring van het kaartspel van de beroemde waarzegster Mlle. Lenormand to Parys
31335-A-37063: - Dessins - Eisenstein - Drawings
31357-B-36924: - The Bow Group
33727-A-39915: - Sothebys The Frits Philips Collection Eindhoven, The Netherlands 4 & 5 december 2006
33648-B-39528: - Kunst in België na 1975
33490-A-39852: - Spot On 01 - 6 volumes (complete)
33482-A-39766: - La guerre franco-allemand de 1870-71 - Supplement
33471-A-39780: - Zeezucht 5/6 - Graphic design in Eastern Europe 1981-1991/ Grafische vormgeving in Oost Europa
26655-A-42500: - The "Stone" System. For hydraulic controlling bulkhead doors. Pamphlet no. 10
33404-A-39242: - Tendenze confrontate: figurazione oggettuale: arte visuale dal 22-1 al 18-2-1966, Galleria d'arte Il Centro
33416-A-39419: - Slikarstvo Skulptura 61
33396-A-39295: - Fonts for you - 6000 Fonts, 2500 TrueType, 2500 Type 1 & 1000 Geoworks Fonts (with CD-Rom)
33276-A-39237: - Verzameling Tromp Meesters cultureel centrum Venlo - Poster
33231-B-GB92: - La Medecine Pittoresque
26135-A-41892: - The Horticulturist and Journal of Rural Art and Rural Taste. Vol XXVII, January to December, 1872. (ORIG)
11827-A-33114: - Gedenkboek Opening Waalbrug Nijmegen 1936. Noord en Zuid verbonden
17171-A-36616: - De Katholiek. Godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift
36495-B-43781: - Marking the Hours
36491-B-43511: - The Law of Non-Contradiction
33108-B-38779: - Martin Tissing 65 jaar
29198-A-33438: - Marthe Wery. Peinture Venise 82.
32964-A-38835: - Plechtige herdenking van de spoorwegstaking op 17 september 1945
32785-A-38630: - Murals in Orgosolo. All-round Guide-book Regarding Wall Paintings
64885-A-48945: - Korte beschrijving van Ameland, Schiermonnikoog, Borkum - Norderney en Emden.
65197-A-49389: - Cours de geographie élémentaire. Kort en bevatbaar onderwijs in de eerste gronden der aardrijkskunde, waarin de jeugd, by vraagen en antwoorden, zo in 't Fransch, als in 't Nederduitsch, in kleene lessen deeze nutte weetenschap geleerd wordt. Zeer gepast voor de collegien en schoolen, en gevolgd naar het geachte werk van den heere F. Ostervalt
32778-A-38408: - Hundert Jahre Segeln. Beken of Cowes.
31131-A-36871: - Vouwblad Toyota Carina & Celica 1600
30991-A-36562: - Maagdenhuis - Diverse originele stukken
30992-A-36563: - Kwartaalschrift voor Kunst en Cultuur - 1e jaargang, nummer 1
32755-A-38353: - Persbericht Goebel Porzellanfabriek / M.I. Hummel Figuren tentoonstelling
32598-B-38371: - Rowan's Rule
32513-A-38293: - Informatie Bulletin voor Zuidoost-Azie / Vietnam Bulletin / Indonesia feiten & meningen - Jaargang 2-20 (incomplete reeks bestaande uit in totaal 251 nummers in deze reeks)
32510-A-38297: - De afsluiting en gedeeltelyke droogmaking van de Zuiderzee - Eerste en tweede serie - 10 albums in 2 linnen banden
32508-A-38300: - Signaal - Jaargang 1944 - No. 1-12
34277-A-41670: - Cross Roads - Travelling through the Middle Ages Ad 300-1000
33921-A-40415: - Vademecum voor de student. Liederenboek.
32493-A-38342: - Dokumentation Dezember Berlin 1980
32466-A-38284: - The Game of Manners: Japanese Art in 1990 - Volume 1 & 2
32465-A-38290: - Chieo Senzaki - Installationen (signed letter)
32454-A-38166: - Koninklijke Marine 1920.
32447-A-38169: - Hilaire Grootaert. Fabrique de couleurs Tronchiennes / Kleurfabriek Drongen.
32445-A-38167: - Convoluut van artikelen, placaten en resoluties mbt Theo de Cock (zie beschrijving voor alle ingesloten titels)
32414-A-38189: - Passionspiele Oberammergau 1930. Bilder vom Spiel und von Spielern
35180-A-42143: - 2001 A Space Odyssey (cinema program)
32353-A-38100: - Investigation Into the Causes of the Gold Panic. Report of the Majority of the Committee on Banking and Currency. March 1, 1870. 41st Congress, 2d Session. House of Representatives. Report No. 31.
18339-A-37568: - Alessandro Verdi
15968-A-36227: - Zuid-Holland: tweemaandelijks orgaan van de Historische Vereniging voor Zuid-Holland onder de zinspreuk "Vigilate Deo Confidentes" Alles dat verscheen (jrg. 1 (1955) t/m jrg. 14 (1968)): Ontbrekend 1e jaarg. no. 1; 2e jaarg. no 1 & 2; 3e jrg. no 1; 5e jaarg. no 2; 14e jrg. no. 4 (?).
32256-A-38094: - Der Kreis Geldern in Bildern
29451-A-33669: - Advies van de pensioencommissie voor particuliere werknemers.
32219-A-37972: - Littera eget scheda: De letter wil papier - Offset
32215-A-37954: - Letraset Lettergrafica catalogus 1979
32205-A-37990: - Auction Tokyo. November 28, 29, 1980. The Century Hyatt, Tokyo, Japan - Auction catalogue
65178-A-49360: - Voor god en mijn koning. Het verslag van kolonel Francisco Verdugo over zijn jaren als legerleider en gouverneur namens Filips II in Stad en Lande van Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Lingen (1581-1595). Groninger bronnen reeks
28916-A-33083: - Atelierverschijningen 3 - Een open-ateliertentoonstelling van 19 t/m 22 juni en 26 t/m 29 juni 1986.
31316-A-37002: - Ingo Maurer 96/97 Hanging lamps/ceiling lamps/wall lamps (catalogue)
31317-A-37005: - Concern Industrial Design Centre - Philips (catalogus)
26111-A-40865: - Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagen, glazen, uithangborden en andere taferelen. Derde uitgave in twee delen (compleet).
32005-B-37562: - De Meseta
32001-A-37849: - Dries van Noten. Women Autumn-Winter 2016-17. Marchesa Casati and Gabriele d'Annunzio
31953-A-37759: - Amsterdam in Beeld
31934-A-37706: - Andenken an Dresden - With 20 original photographs (complete)
29194-A-46165: - Saxo-Frisia. Tweemaandelijksch tijdschrift ter bevordering van de kennis der landschappen, geschiedenis, taal en letteren, volkskunde en samenleving. Jaargang I, II en III
31928-A-37681: - Socialisme van onder op! 1e jaargang no. 14 t/m 2e jaargang no. 33
31900-A-37612: - Het Ned: Indische huis oud & nieuw - No 4 juli 1914
31901-A-37613: - Het Ned: Indische huis oud & nieuw - Dl. II Afl. I 1915
31899-A-37611: - Het Ned: Indische huis oud & nieuw - No 1 & 2 jan/juli 1913
31890-A-37583: - Gerrit Terpstra 22 maaie - 29 juny 1992. "it Miel". 13 Skilderwerken. (gesigneerd)
33265-A-39201: - Cremonini Peintures 1991-1998
36073-A-43242: - Der Lorscher Ring. Eine kunstarchaeologische studie als beitrag zur entwickelungsgeschichte der goldschmiedekunst im mittelalter. (first edition)
29930-A-35574: - anuel d'agriculture pour le laboureur, pour le propriétaire, et pour le gouvernement contenant les vrais et seuls moyens de faire prospérer l'agriculture, tant en France que dans tous les autres Etats où l'on cultive
34075-A-40672: - Memelland Kalender 1961-1968 - 8 volumes
31768-B-37341: - Walther Rathenau
30007-A-35695: - Letterproef van het dagblad De Telegraaf. Januari 1934. Lettersoorten 1938.
31731-A-37523: - Merian Topographia Germaniae. Mainz - Trier - Koln - 1675
31715-A-37436: - Les peches sportives. Etude et vulgarisation des meilleurs procedes de peche au lancer.
31697-A-37416: - Imprimerie Kapp. Specimen de caracteres.
31695-A-37414: - Sexy West. Erotisch weekblad. - 142 delen
31692-A-37377: - Esposizione dantesca in Firenze. Maggio MDCCCLXV. Cataloghi: I. Codici e documenti. II. Edizioni. III. Oggetti d'Arte.
31685-A-37353: - Monsterboekje (zeemansboek) van Samuel Ram (Simon Jurjen Redmeijer)
31000-A-36573: - Laszlo Moholy-Nagy. Malerei Fotografie Film.
31640-B-37269: - Vluchtelingen en Immigratie
31577-A-37377: - The survival of the Greco-Roman antiquity in the European culture of the second half of the twentieth century. First European competition for students of secondary and higher education (Literature, Art, Political Thought).
27670-A-31984: - Het Petersburg van Poesjkin/Pushkin's Petersburg
27699-A-32025: - Drentsche Volksalmanak - 6 banden - 1839/1850
23798-A-39334: - Ja 97 Curving Line And Surface
37975-A-45353: - L'oeuvre amoureuse et sentimentale de Maurice Magre
8290-A-41331: - Chronikblätter für die familie Luyken [Luijken] und ihre anverwandten. Erster Band 1921-1930. 1.- 10. Jahrgang. 40 Hefte in 10 Jahrg. zusammengenunden. Mit 2 Inhalts-Verzeichnisse (pro 5 Jahre).
31314-A-36997: - Corgi Toys 1966
31296-A-36954: - De voornaamste levensbyzonderheden van Pieter Brakel, Boomkweeker te Boskoop, Thans gevangene op deVoorpoorte van den Hove van Holland, Voornamlyk met betrekking tot de Daad, over welke hij daar ter plaatse gedetineerd is.
31292-A-36950: - Conference No 46
64707-V1-2: - Thirsis minnewit: bestaande in een verzameling der moyste en aangenaamste minne-zangen en voysen - 4 delen in 1
31137-A-36891: - Volks-Meetkunde of onderwijs tot nuttig gebruik met platen
17208-A-36422: - MASTERPIECES OF ARCHITECTURE AROUND MOSCOW
31119-A-36863: - Jazz Journal - Jaargang 1954 - Volume 7, no. 1-12
31118-A-36862: - Commissariaat Noodvoorziening District Rotterdam,10 mei-21 juli 1945
31107-A-36818: - Hero conserven drukwerk (ansichtkaarten)
36461-A-43761: - Carte des lignes postales aeriennes internes et internationales - 9e annee - 1936
31070-A-36678: - Europeesch museum van schilder- en beeldhouwkunst, voorstellende de beroemste schilderstukken en beelden uit de eerste kabinetten van Europa (Compleet)
31059-B-36586: 2006 - Mozaiek Van Mijn Leven
65105-A-49271: - Voorschriften ter oefening van het kunstmatig schrijven, ten gebruike van scholen. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Eerste afgifte. Bevattende No. 1-20.
65078-A-49234: Snoecks 44 - Snoecks. Literaire almanak voor zuid en noord. 44e jaargang.
65076-A-49231: Snoecks 49 - Snoecks. Literatuur, kunst, film, toneel, mode, reizen. 49e jaargang.
65075-A-49228: Snoecks 48 - Snoecks. Literatuur, kunst, film, toneel, mode, reizen. 48e jaargang.
65074-A-49227: Snoecks 47 - Snoecks. Literatuur, kunst, film, toneel. 47e jaargang.
65073-A-49226: Snoecks 45 - Snoecks. Literair jaarboek voor zuid en noord. 45e jaargang.
31001-A-36574: - Kaart van JAVA (in 3 deelen) met afstandstabellen en enkele gegevens
30999-A-36572: - Giflandschap / Poisoned landscapes
30990-A-36561: - Das Motorrad von A bis Z. NSU-Motorrad-Illustrierte 1938
30986-GB-43: - Museum van Kunstnijverheid te Haarlem
29454-A-33672: - De belangen van groothandel en nijverheid. Getoetst aan het tractaat met België en de herziening van het tarief van in- en uitvoer. Door een Amsterdammer.
30974-A-36520: - Munt-, maat- en gewigtboek. Alphabetische vraagbaak betreffende de geldspeciën, maten en gewigten, effecten, actiën, wisselwezen en koersen, banken, handels-inrigtingen en usantiën van alle landen en plaatsen
30969-A-36515: - Coba de Groot Cahier 6. Het eilandgevoel van Klasiena Soepboer.
30872-A-36503: - Vermiste personen 1940 - 1945. Bijvoegsel tot de Nederlandse Staatscourant van Donderdag 1 September 1949, no. 170 t/m Vrijdag 14 December 1962, nr. 244
30860-A-36481: - Kort begrip der Romeinsche geschiedenis in themata ten gebruike der Fransche Scholen door J. Glazer, kostschoolhouder te Kampen. Verbeterd en vermeerderd door D. Bomhoff en H. Zoon
30859-A-36479: - Livre d'or de l'automobile et de la motocyclette. Un demi-siecle d'efforts et d'initiatives des industriels Belges.
30857-A-36478: - De onafhankelijken exposeert 15 februari tot 10 maart 1958.
30855-A-36476: - De onafhankelijken exposeert 4-28 maart 1960
30856-A-36477: - De onafhankelijken. Expositie van werken onzer leden van 29 maart - 22 april 1963.
30853-A-36474: - top form woninginrichting Hulshoff - Interieurcatalogus
30849-A-36470: - De fabriek. September 1980-januari 1982
30847-A-36468: - AGA. Verkeers-Waarschuwings-Signalen. Het voorkomen van Automobiel-Ongelukken is de eisch van het oogenblik!
30842-A-36462: - Prijscourant van teekenmaterialen N.V. Arnhemsche Handelsmaatschappij.
30837-A-36456: - Tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, tekeningen en grafiek van Ronald Terpstra. Catalogus. Gesigneerd.
30511-A-36036: - N.V.Nederlandsche Aanneming Maatschappij v/h Fa.H.F.Boersma
30822-A-36439: - Charming Hebei
30811-A-36309: - Institucion de la Propagacion de Lafe y de la Civilizacion entre los Infieles de la America Meridional
30016-A-35705: - TBE 1952-1962. Europäische Ziegel- und Dachziegelverband. European Federation of Brick and Tile Manufacturers. Federation Europeenne des Fabricants de Tuiles et de Briques. Federazione Europea degli Industriali dei Laterizi 1952-1962.
30810-A-36329: - 50 jahre bay keramik 1933-1983
30802-A-36324: - 400 jarig bestaan van Sneek als vrije koopstad. Officieel programma der feestelijke herdenking.
30797-A-36321: - Dairy Industries Catalog - Supplies, equipments, reference - 1951 edition
30792-A-36317: - A. Huiskamp. IJzerwaren Apeldoorn. Afbeeldingenboek van bouwartikelen en gereedschappen.
30786-A-36314: - L'Industria Italiana per i suoi Operai
30499-A-36006: - Bulder opnieuw
30762-A-36274: - Historische levensbeschryving van P.P. Rubens, ridder, heer van Steen, enz. benevens eene nauwkeurige opgave zyner schilderyen, berustende in hoven, kerken, en verdere openbare gebouwen van Europa, met aenwyzing welke van de zelve in het koper zyn gebracht. Nieuwe vermeerderde en verbeterde uitgave.
30718-B-36128: - J. duiker bouwkundig ingenieur
30622-B-35791: - Schetsboek
30593-A-36166: - tgc 1. Typographics Communications, inc.
30574-A-36116: - The Age of Utamaro - Japanese Prints C. 1780-1800
30560-A-36089: - Croydon Vliegtuigserie deel 1 - Compleet met 64 ingeplakte kleurenplaatjes
30556-A-36085: - De Portefeuille in de Salons ter Kunstbeschouwing aangeboden - Twintig Platen met bijgevoegde Lectuur
30554-A-336083: - Plaatsmaken 84-94
30549-A-36076: - Catalogus Klepper Jassen
30535-A-36060: - Collection de feu M. W.J.R. Dreesmann, Amsterdam. Tableaux - Dessins - Eaux-fortes - Antiquites. 1843-1960. (Premiere & deuxieme catalogue)
30522-A-36047: - Nederlandse Industriele Gids 1948
65062-V1-1: - Kyiv Photo album 1958
65058-A-49196: - Het leven van Diana Therezia de la Fusiliere van hare Geboorte af tot hare Dood toe. Uit het Fransch vertaalt. Eerste en tweede deel.
65057-A-49195: - Hedendaagse historie of Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden - Eerste deel
30516-A-36041: - Congres voor kinderbescherming 1913. Kinderarbeid in Nederland en in het buitenland.
30513-A-36038: - Werkspoor bericht no. 4 augustus 1938
30514-A-36039: - Handleiding voor het gebruik der echte nieuwe König-Naaimachine
30509-A-36034: - F. Moritz Müller 1878 1953
30490-A-35927: - La pendule Francaise - Premiere partie, des origines au Louis XV
30491-A-35928: - La pendule Francaise - Deuxieme partie, du Louis XVI a nos jours.
30481-A-35900: - Keramik in der Weimarer Republik 1919-1933
30474-A-35915: - Dierenalbum
30433-A-35821: - Succes! Maandblad der vooruitstrevenden. 6e jaargang, no. 1-12 (compleet)
30434-A-35822: - Maple & Co. Ltd - Trade Catalogue. Illustrations of furniture: board room, office and library
30393-A-35775: - The Manual of Heraldry
30430-A-35818: - Peck & Co Amsterdam. Afbeeldingen der Benoodigdheden voor den aanleg van Gas-, Stroom- en Waterleidingen. Bouw- en Sanitaire Artikelen. Gereedschappen. Pompen.Materialen voor den aanleg van Centrale Verwarming en Huiswatervoorziening. No. 2D.
30432-A-35820: - Berlin Wood-working Machinery: Illustrated Catalogue Number Fifteen. Showing Berlin Sanders, Sizers, Planers and Matchers, Moulders, Surfacers, Band Resaws, Pony Band-mills, Edgers, Rip-saws, Cut-off Saws, Glue-joiners, Shapers, Knife-grinders, and Other Tools.
30381-A-35761: - Kronyck Ende Historie, Van het Edele ende Machtige Geslachte van den Huyse van Egmondt.
30377-A-35755: - Tacuinum Sanitatis. Codex 2396 der österreichischen Nationalbibliothek (complete)
28431-A-32700: - Picasso - Suite Vollard (Spanish edition)
30335-B-35613: - Ventriloquist
30325-B-35594: - Otto B. de Kat. - Het late werk. Schilderijen en aquarellen 1978-1994
30310-B-35359: - Dada Culture
36616-B-43769: - Oefeningen in genot
30202-B-35175: - Anakondas
30186-B-35150: - From Athens To Jerusalem
26707-A-41309: - Futura19. Bob Cobbing. Chamber music.
30023-A-35712: - Jonge Poerink & Co. Daraadvlecht- en Weverij Fabriek van Industriezeven en Transportbanden. Borne (Holland).
30017-A-35706: - 100 Jahre A. Beeck Maschinenfabrik: 1851 - 1951 ; Oldenburg (Oldb), am 30 Juni
30004-A-35692: - A.D.N. van Gendt. Architect - Amsterdam. Bankgebouwen, winkel- en kantoorgebouwen, hotels, restaurants, woonhuizen, villa's, utiliteitsgebouwen
30005-A-35693: - A. Jacot architect Amsterdam. Villa's, woonhuizen, winkelgebouwen, kantoren, hotels, tentoonstellingen.
30003-A-35691: - G. van Arkel architect Amsterdam. Uitgevoerde gebouwen projecten enz.
29987-A-46169: - De Tramwegen op Java. Gedenkboek samengesteld t.g.v.h. Vijf en twintig-jarig bestaan der Samarang-Joana Stroomtram-Maatschappij.
29972-A-35657: - Amsterdamsch (Suasso) Stedelijk Museum I. Moderne Hollandsche Meesters
29960-A-35639: - L'ansietat de les influencies: Tapies vist per Llena
29959-A-35637: - A.D.N. van Gendt. Architect - Amsterdam. Bankgebouwen, winkel- en kantoorgebouwen, hotels, restaurants, woonhuizen, villa's, utiliteitsgebouwen.
29958-A-35636: - F. Ringhoffer Smichov
29957-A-46155: - Stigler 1871-1921
29950-A-35607: - Identity and Alterity - Figures of the Body 1895-1995
34599-A-41550: - Indie. Waar wij naar toe gaan & Indië. Waarom wij er heen gaan (2 vol.)
29890-A-35208: - Old sherry. The story of the first hundred years of Gonzalez, Byass & Co. Ltd. 1835-1935
29888-A-35206: - Mijn leven. Auto-biographie van Rosier Faassen.
29889-A-35207: - Souvenir 's Hertogenbosch
29884-A-35202: - Werkers aan de Waterweg. Reeks 1.
29881-A-35198: - Souvenir du Wagon du Maréchal Foch, dans lequel fut signé l'Armistice du 11 Novembre 1918. 10 Cartes postales Artistiques. Forêt de Compiègne.
29867-A-35176: - De Anti Poliep - Jaargang 1 & 2
29393-A-33552: - Jazz Journal, a mothly magazine for jazz enthusiasts - 7 nummers
29794-B-33973: - Fauves de kleur aan de macht
29715-B-33946: - Franz Radziwill
29706-B-34014: - Andy Warhol
29701-B-33960: - Degas
30471-A-35913: - Ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum der Gazelle-Rijwielfabriek. 1892-1927.
29607-A-38294: - Flipside Fanzine - 29 issues (also available at 10 euro a piece)
29456-A-33677: - Mededeelingen. Orgaan van het Nederlandsch instituut van doctorandi in de handelswetenschap en van den Amsterdamschen kring van economen (vereeniging van Amsterdamsche doctoren en doctorandi in de handelswetenschappen) - Jaargan I-III
29457-A-33678: - Wetenschappelijke mededeelingen van het Nederlandsch instituut van doctorandi in de handelswetenschap - Jaargang I, III en IV
28948-A-33151: - Catalogus tentoonstelling van werken van Jan Toorop
34050-A-40620: - Journal des dames et des demoiselles. guide de tous les Travaux de Dames.
65132-K-a1: - Abstrait-Concret # 1930
29412-GB_1: - Encyclopedie du Siecle. L'Exposition de Paris (1900) - Tome Premier
26989-GB: - La scrittura letteraria greca dal secolo IV a.c. all' VIII d.c.
29411-GB_2: - Mon Ouvrage - Jaargang 1935
29486-A-36346: - Norge I Billeder. Indeholdende 51 prospekter fra landets fleste touristruter.
29468-A-33694: - De Nederlandsche Spectator - Jaargang 1880
29467-A-33693: - Statistisch zakboekje der gemeente utrecht - 8 volumes
16256-A-36614: Internationaler Kongress Krems an der Donau 18. bis 21. September 1978 - Klosterliche Sachkultur des Spatmittelalters
16269-A-41906: - Voor Anton Gerits - Ter Gelegenheid van zijn 60ste Verjaardag en zijn 40 -jarig Jubileum als Antiquaar
29463-A-33688: - Chauffage. S. Demoulin. Farciennes. 1927.
29448-A-33666: - De inkomstenbelasting en het patent, getoetst aan de eischen der billijkheid.
31929-A-37694: - The Catalogus Universalis of Broer Jansz (1640-1652)
29401-A-33564: - De Kleine Koerier. Weekblad van "De Koerier". - 7e jaargang
29387-A-33541: - Nederlands wonder-toneel geopend in de jaren 1747 en 1748 etc - Eerste en tweede deel (compleet)
31312-A-36995: - Album voor de bouwvakken
29377-A-33531: - Hortusbuurt. Verbeteringsplan Gemeente Groningen.
29363-A-33509: - Lenijto + Lenijto II + Programma Herdenkingsweek Leeuwarden 1435 1935
29263-B-33365: - Brabender
29261-B-33156: - Death And The Maidens
29219-A-33469: - Publieke verkoping wegens fusie van Dijkstra's Drukkerij N.V. en Boekdrukkerij v/h gebr. Hoitsema. Woensdag 20 maart 1957 en donderdag 21 maart 1957 in ,,Het Tehuis".
26061-GB_36: - International Bridge of Trade / Internationale Handelsbrücke Jahrgang 1924-1925
27287-A-31653: - Graphis - International bi-monthly of graphic and applied art - No. 71-80
37031-B-44097: - Reformation and Revolt in the Low Countries
29176-A-33397: - Geslachtsregister der familie Kijmmell. Gedrukt voor rekening van de erven van wijlen den heer Coenraad Wolter Ellents Kijmmel LZ., burgemeester van en te Smilde.
29123-A-33286: - Handboek voor de gebruiker van de Ford Tractor Model 8n
29121-A-33284: - Furnette - Internationale meubelcollectie, catalogus no. 7273
29120-A-33283: - Furnette - Internationale meubelcollectie, catalogus no. 7172
29104-A-33228: - Koninklijk zoologisch gezelschap natura artis magistra
29092-A-33205: - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. - Vol. XI, XIII, XV & XVI
29094-A-33213: - Ypres. Avant et apres la guerre.
29082-A-33187: - C. Valerius Catullus, nagevolgd door A. Rutgers van der Loef
29078-A-33180: - Le proces de trois rois...plaide au tribunal des Puissances-Europeenes. Par appendix, l'appel au pape. Traduit de l'Anglois.
29077-A-33178: - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden - deel 20 en 21; Groningen en Ommelande
29071-A-33164: - Ons Voorgeslacht, Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie - Jaargang 12-22, 1957-1967
28946-A-33149: - Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf / Wilton's Engineering & Slipway Co.
28944-A-33147: - Forget-me-not. A Floral Album with spaces for Autographs or Poetical or Prose Quotations
28941-A-33144: - Souvenir de Rotterdam
28940-A-33131: - Catalogus van het Penning- en Muntkabinet, nagelaten door den wel-edelen Heer P. Smidt van Gelder. Eerste deel.
28932-A-33121: - Friendships offering Of Sentiment And Mirth
28930-A-33119: - DE KLEINE PRINT-BYBEL, waar in door verscheide afbeeldingen een meenigte van bybelsche spreuken verklaart werden. Tot vermaak der jeugd, en om te leeren elken zaak naaukeurig af te schetzen, en by haar regte naam te noemen, ook de spreuken der H. Schrift byna zonder moeite in de geheugenis te brengen.
28929-A-33118: - Aanleiding tot de eerste beginselen der Groninger regts-kennis & Korte schets der regeerings-form van stadt en lande (samengebonden)
36762-B-43986: - Das antike Rom
26948-A-46160: - Der Heemaf S.K.A. Motor (brochure)
28844-B-32472: - Het deskundigenregister in strafzaken
28838-B-32814: - Nederlandsche arbeidsdienst 2e w.o.
26960-A-41455: - Down Beat - Jazz magazine - Jaargang 1963
28794-B-32481: - Corps/decors
34882-A-41657: - Museumjournaal / Kunst & Museumjournaal - 13 jaargangen
28441-A-32868: - Handelsreizigersvereeniging ,,Mercurius'' Groningen, jaarboek 1930.
17219-A-36428: - Worp van thabor kronijk van friesland, vijfde boek
65257-B-49174: - Asger Jorn
28595-B-32892: -
28567-B-32835: - Citizens Enforcing the Law
24801-A-40936: - Koninklijke PTT Nederland - Agenda 1991
28369-A-32407: - Vroolijke vertelselsBos, F.G.
28193-A-32316: - Beknopt cronikje van Groningen en de ommelanden enz. Tzedert hare eerste geheugenisse tot op den Jare MDCCXXVI.
27788-B-31762: - Art & Stars & Cars
27784-B-31759: - Onroute fietskaart
27752-A-32143: - Album der Thee-Kultuur op Java
64896-A-48956: - Yper Ypres Souvenir. Voor en na de verwoesting. Avant et apres la destruction. Before and after the destruction.
27660-A-31966: - Barnett Samuel & Sons Ltd. Reviced price list. 1911.
27655-A-31942: - Lucie Attwell's annual
37788-A-45116: - The Post Office. - An Historical Summary. Published by order of the Postmaster General.
27001-A-44882: - Steiff - Knopf im Ohr. Hauptkatalog D 57 / 58.
36460-A-437600: - Carte des lignes postales aeriennes internes et internationales - 8e annee - 1935
27288-A-31660: - The association of British manufacturers of printers machinery - Catalogue of British-built machinery and equipment for the Printing and Allied trades.
27019-A-31028: - Daadzaken betrekkelijk de graanwet, en aantekeningen uit Statistiek en Geschiedenis, graanbouw en graanhandel.
30885-B-GB_28: - WORLD: TIMES COMPREHENSIVE MILLENNIUM 10TH ED.
29392-A-33551: - Jazz Journal, a monthly magazine for jazz enthusiasts - 16 nummers
38141-A-45513: - Zekveld 22 maart 1945
26966-A-41644: - Geïllustreerd almanak. Den Oorlog voor het jaar 1871.
26963-A-41647: - Travox 38. Art et Chaussure de France. Hiver 68-69.
26953-A-41648: - Kaart der hydrologische waarnemingspunten in Nederland.
26959-A-41454: - Down Beat - Jazz magazine - Jaargang 1962
38380-A-45805: - Karin Sander - Dragoco Stipendium fur junge Kunstler im Rudolf-Jahns-Haus Holzminden 1989
38385-A-45810: - Bernhard Prinz. Idee - Ideal - Ideologie
38386-A-45811: - Skulptur Ausstellung in Munster 3 Juli - 13 November 1977 Projektbereich Katalog II
31318-A-37006: - Ingo Maurer 96/97 Floor lamps/table lamps (catalogue)
26791-A-41437: - Post- & Reisekarte von Deutschland und den Nachbar Staaten nach F. Handtkes Post-U.Reise-Karte reducirt von H. Kunsch.
26790-A-41433: - Monument International De La Reformation A Geneve. International monument of the Calvinian Reformation. (French/English?German edition)
26785-A-41456: - Picture Show Volume 12 (bi weekly American magazine)
26511-A-41559: - Groningen. Fotoboek. (met 16 Platen)
25838-A-40824: - De Porceleyne Fles - Prijscatalogus
26709-A-41305: - Letterproef. Machinale letterzetterij W. Groot
26704-A-41307: - Schriftmuster der DTL FLeischmann
35402-A-42546: - Ford. Service - Informaties. Personenwagen, Truck, Tractor.
29408-GB_5: - La mode Illustree
29409-GB_3: - Mon Ouvrage - Jaargang 1929
26659-A-42493: - Gedenkboek 1866-1916. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan der hoogere burgerschool met vijf-jarigen cursus te Veendam.
26386-A-41746: - Ingebonden jaargang 1919 weekblad Avicultura (53 nummers)
26465-A-40959: - Zwischen Schonheit Und Sachlichkeit - Becker, Gursky, Hofer, Ruff, Struth
26382-A-40971: - Russian Sexual Revolution
27739-A-32122: - alte mess- und Währungssysteme aus dem deutschen Sprachgebiet.
26225-A-40981: - Rembrandt - Kleine Nationaal Socialistische Bibliotheek no. 4
26222-A-40983: - Catalogus van eene kleine doch fraaije verzameling voortreffelijke schilderijen, meest door voorname Oude Nederlandsche Meesters, waaronder voorkomt een schilderij van den beroemden Rembrandt behorende aan het Chirurgijns-weduwenfonds te Amsterdam (...) Door Jeronimo de Vries, Albertus Brondgeest, engelbert Michael Engelberts en Cornelis Francois Roos.
26216-A-40989: - Catalogus van oude en moderne schilderijen door Rembrandt van Rijn {Susanna en de beide ouden], Frans Hals, Van Dyck, (...) aanwezig in de Galerij "Rembrandt", Kunsthandel, Kalverstraat 221, Amsterdam. Tel. no 194.
29407-GB_6: - Le journal pour tous / Gil Blas illustre
26152-A-41892: - Groningen. Tijdschrift voor de volkstaal, geschiedenis, volksleven enz. van de provincie Groningen - Eerste jaargang 1916
32541-A-38577: - De Portugezen in Brazilie - Luister van het dagelijks leve: Verzameling Pimenta Camargo
26128-A-41897: - Keuren op de visscheryen der stadt Leyden [Leiden] Soo in de Vroonen als elders.
26076-A-40838: - Sint Eloy, tijdschrift gewijd aan de belangen van fabrikanten, grossiers en winkeliers in goud en zilver, juweliers, diamantwerkers en horlogemakers - Jaargang 3, 4 en deel van 5
26093-A-40869: - Land-recht der Beyden Old-ambten vervattende de oude ende nieuwe statuten ende costumen der boosts, landschappen
26070-A-40840: - Zeta, the all-colour photo fantasy - Volume 1, no 10
26054-A-40852: - Repertorium der wiskunde en der mechanica
25843-A-40827: - De Postzak 1947-1966
25829-A-40834: - Democracy in Europe. A History in Two Volumes. (complete)
33673-A-39972: - Meesterwerken van Henegouwse edelsmede. Aat-Bergen-Doornik. XVIIde & XVIIIde eeuw.
25824-A-36492: - Poetry International Rotterdam. Een keuze uit het werk van de deelnemende dichters + vertalingen.
25823-A-36491: - Poetry International Rotterdam. Een keuze uit het werk van de deelnemende dichters + vertalingen.
25634-A-40525: - Bouwsteenen Nederlandsche Muziekgeschiedenis 1869-1881. Jaarboek 1 - 3 (samen in 1 band).
24399-A-41894: - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; Twintigste deel; Vervattende eenen aanvang der Beschryving van Stad en Lande; Een en twintigste deels eerste stuk; Vervattende het vervolg der Beschryving van Stad en Lande; Een en twintigste deel tweede stuk; Vervattende het vervolg der Beschryving van Stad en Lande (drie delen).
30765-A-36278: - Adressbuch der Antiquare Deutschlands und des gesamten Auslandes. Mit selbstbiographischen Beiträgen bedeutender Antiquare
29995-A-35682: - Doodendansen en de daarmede in verband staande literatuur, enz. (Legaat Reichelt.)
11045-A-32369: - Kunst En Kunstbedrijf in Nederland 1914-1940. Nederlands Kunsthistorisch jaarboek 1977, deel 28
25044-A-40287: - Stuivers-editie. Lectuur voor de Jeugd. Jaargang 1865. (Deel 1-3 in 1 band)
31552-A-37202: - Das Plakat. Zeitschrift des Vereins der Plakatfreunde E.V. fur Kunst in der Reklame. Maiheft 1919.
24826-A-41839: - Jaarboekje der Adelborsten - 47ste Jaargang 1918
20305-A-39087: - West-Friesland's "Oud en Nieuw" (3 delen in 1 band)
24755-A-41791: - Souvenir Album New-York
24730-A-39887: - Album der deelgenoten van de vereeniging van oud-studenten bij de inwijding van het nieuwe academie-gebouw te Groningen.
24665-A-41731: - Oudheden en gestichten van Groningen en Groningerland, Mitsgaders van het Land van Drent (...) Uyt het Latijn vertaald, en met aantekeningen opgehelderd, Door H.V.R. [Hugo van Rijn] + Beknopt kronikje van Groningen end Ommelanden, enz. Tzedert hare eerste geheugenisse tot op den Jare MDCCXXVI + Groningens stadhouder- en lieutenantschap, der hooftmannenkamer, Van eerster opkomste der Stad tot op deze tegenwoordigen tyd. Nevens eene lyste aller stadhouderen Zo van zyde der Spaansche als Vereenigde Staten In 't Latyn beschreven door Jacobus Gleintz J.U.D.
24666-A-41739: - Oudheden en gestichten van Groningen en Groningerland, Mitsgaders van het Land van Drent (...) Uyt het Latijn vertaald, en met aantekeningen opgehelderd, Door H.V.R. [Hugo van Rijn]
24655-A-41899: - Handboek der Aardrijkskunde (Algemeen gedeelte, Ie, IIe en IIIe stuk). Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
24632-A-41897: - Codex, pharmacopée française rédigée par ordre du gouvernement, par une commission composée de mm. les professeurs de la faculté de médecine, et de l'école spéciale de pharmacie de Paris (ORIG ED.)
31567-A-37261: - Philips Radio and Radar Equipment 1961 + Telegraph and Telephone Equipment 1962
23930-A-40134: - Internationaal Verzekeringswoordenboek. Internationales Versicherungslexikon = International insurance dictionary = Internationaal verzekeringswoordenboek = Lexique international d'assurance = Lessico internazionale delle assicurazioni = Diccionario internacional de seguros = Le?xico internacional de seguros = Internationalt forsikringsleksikon = Internationellt fo?rsa?kringslexikon = Internasjonalt forsikringsleksikon = Kansainva?linen vakuutussanakirja: english, deutsch, nederlands, franc?ais, italiano, espan?ol, portugue?s, dansk, svenska, norsk, suomalainen
24334-A-41737: - Inventaris van het familie-archief van het geslacht van Ewsum berustende in het Rijksarchief in Groningen (overgedrukt uit het jaarverslag van den rijksarchivaris in Groningen over 1896). + Inventaris van het Huis-archief van De Nienoord, gedeponeerd in het Oud-Archief in Groningen, opgemaakt door J.A. Feith.
24179-A-39680: - Die Haager Liederhandschrift - Faksimile des Originals mit Einleitung und Transskription
24149-A-40790: - Handbook to the Cathedrals of England - 4 volumes
23898-A-39512: - Gedenkzuil voor Mr Rhijnvis Feith
23883-A-39537: - Het Turnblad - Jaargang 1
23894-A-39532: - Nederlandse chemische en pharmaceutische producten en hun fabrikanten/Dutch chemicals and pharmaceuticals and their manufacturers.
32452-A-38160: - Jan Wils (signed by author)
23803-A-39347: - Het Parelsnoer. Een oorspronkelijk verhaal.
23781-A-39329: - Statens Järnvägar 1906-1931. Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro med Kungl. Maj:ts nådiga bemyndigande utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. - Volume I-II
23441-A-40052: - Nationale Tentoonstelling van het Boek. Juni-Augustus-1910. In het GemeenteMuseum te Amsterdam. Ter gelegenheid van het Int. Uitgevers Congres. 7e Zitting - Retrospectieve Afdeeling. Proeve van een lijst van in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden
23298-A-39540: - 50 Jaar Incasso-Bank 1891-1941
23288-A-39597: - The Allgemeine SS (The General SS) - Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, Evaluation and Dissemination Section G-2 (Counter Intelligence Sub-Division)
33845-B-39902: - Hundertwasser Architectuur
32141-B-37826: - 3-D Hollywood/Book and 3-D Glasses
22878-A-39182: - Algemene voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken on der het beheer van het departement van binnenlandse zaken, vastgesteld den 1sten van Maart 1866
20467-A-39829: - Plakkaaten, van de provisioneele representanten van het volk van Amsterdam. Uitgegeven door G. Brender á Brandis, Secretaris van voornoemde Representanten.
20302-A-39093: - The Children's World of Learning 1480-1880 - Part 1-11 Complete
20037-A-38489: - Die Räuber im Schwarzwald - Die Ferienfahrt der Amsterdamer Germanisten im Juli 1934
26985-GB_23: - Dioskorides / Dioscorides (numbered double suite)
25806-A-40743: - Chemie. Hoe het kantoor voor BP Raffinaderij Rotterdam tot stand kwam.
19853-A-39849: - Correspondentenblad No. 183, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der maatschappij - levensverzekering-maatschappij, opgericht in 1863 door het N.O.G.
25730-A-40638: - 842-1892. Feestnummer der berichten van de Nederlandsche maatschappij ter bevordering der pharmacie, uitgegeven ter gelegenheid der feestelijke herdenking van haar vijftigjarig bestaan.
19687-A-40077: - Echt verhaal van de onlusten, voorgevallen in de provincie Groningen sederd de verkiezing van zyn doorluchte hoogheid W. K. H. Frizo, prinse van Oranje, enz. als stadhouder van de Unie, tot de vaststelling van het erfstadhouderschap aldaar
34386-A-40192: - Bodo Stock - Catalogus Side Step tentoonstelling 'Het geheim van de worstmachine'
19652-A-38537: - Van Christen tot Anarchist - Gedenkschriften van F. Domela Nieuwenhuis
49657-k-d4: N/A. - tentoonstelling van werken van leden der groninger kunstkring "de ploeg" in pictura '61
26533-A-41546: N/A. - Drukkers Palet [Letterproef Residentiebode]
64078-k-A4: N/A. - Katalog VIDEO ART 235
63942-k-A4: N/A. - Independent video draft current to March 16, 1992. FINE COPY.
61391-k-C4: N/A - Krijn Giezen - Wim Gijzen - Sjoerd Buisman - Besson - Jan de Bruin.
61415-k-C1: N/A - SUBCULTURE. - Bericht uit PSYCHOPOLIS 3
61309-k-C2: N/A. - SUBCULTURE. - Psychopolis: De Vrije Academie.
41306-K-B5: N/A. - Costellazione Transavanguardia. Chia. Cucchi. Clemente. Paladino. MINT COPY.
10325-A-41689: N/A - Het Diakonie Oude Vrouwen- en Kinderhuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage - Uitgegeven bij Gelegenheid van het Tweede Eeuwfeest ten voordeele van het Gesticht
47655-k-B2: N/A. - Artis. Achtentwintig (28) palen, - kunstenaars.
44686-k-C5: N/A. - Album van Kunstwerken naar Levende Meesters
10286-A-41685: n/a - Johan Alexander van Lanschot Hubrecht en de zijnen in de 19e eeuw zoals gezien door Johan Alexander van Lanschot Hubrecht in de 20e eeuw. Deel I & II in 1 band.
10243-A-41691: N/A - De geschiedenis van het vrijwilligers Korps Curacao.Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Vrijwilligers Corps Curacao. 1929-1969
63736-k-A4: N/A - Backlight 05. 7th International Photographic Triennial in Tampere, Finland. FINE COPY.
25003-GB_16: J. Tideman e.a. - GEDENKBOEK uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1847-1897
37418-B-44694: Baudelaire e.a. - De Moderne Franse Poezie
40059-k-C2: N/A - Noord-Brabant in Proza, Poëzie en Prent. SIGNED/MINT SET.
37063-B-44382: Carol Bove e.a. - Women of Venice
29209-A-33449: Bruins Oving Jr. e.a. - Gedenkboek II der Gron. cricket- en voetbalvereen. ,,Be Quick" 1927-1937
26746-A-41323: N/A - De Magiese Paddestoel/The Magic Mushroom. Oranje Vrijstaat Nederland.
63495-k-A4: N/A - Verzameld werk. Foto's uit de haarlemse school. FINE COPY WITH THE ORIGINAL PHOTOS.
24768-A-40941: Ivo de Wijs (tekst) e.a. - Ando deel 1 - Agenda 1995
34070-A-40685: Homan J. e.a. - De Boermarke van Eext tot 2000
61091-k-d2: N/A - Le Principe de Realité 3. Henry Bond. Anya Gallaccio. Gregory Green. Karen Kilimnik. Douglas Kolk. Charles LeDray. Max Mohr. Philippe Parreno. Philippe Perrin. Julia Scher. Lauren Szold. CADAVRE EXQUIS. [MINT COPY].
63732-k-B5: N/A - Nude: Volume 3.
26970-A-41698: Kazuo Abe e.a. - Cover to Cover Book & editorial Design
31947-A-37748: Walther Grunwald e.a. - Schlösser und Gärten der Mark Baruth. Caputh. Demerthin. Freienwalde. Königs Wusterhausen. Meseberg. Neuhardenberg. Oranienburg. Paretz. Prötzel. Rheinsberg. Gross Rietz. Steinhöfel. Wiepersdorf. Zernikow.
65065-A-49210: Armando e.a. (red.) - De nieuwe stijl. Delen 1 en 2.
61396-k-23617: N/A - Van Abbemuseum Eindhoven. VERY FINE COPY.
28400-A-32497: G. F. Beukema (red) e.a - Gedenkboek Nijverheid 1991. Deel 1: Historie van de Marne en deel 2: Boerderijen in de Marne en hun bewoners.
26765-A-41471: N/A - Le Corbusier. Schilder, architect, stedebouwer. Profeet van de nieuwe stad.
2694-A-41031: Ingried Brugger e.a. - Markus Lüpertz. Buch Zur Ausstellung Im Kunstforum Wien
26782-A-41457: N/A - Aktie Klopedie 1 2 3 Juni Woensdrecht
25001-A-41006: N.A. - First Day of Issue Presentation Set of the Solomon Islands
24997-A-41014: N/A - Weber's Volkskalender für das Jahr 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857 and 1858
64088-k-D4: N/A. - Bob Cobbing, Peter Finch (2), François Dufrêne, Helmer Bodil, Lawrence Upton: Big Band Dance Music. MINT COPY HOUSED IN PLACTIC SLEEVE.
26633-A-41932: N/A - Annuaire de la Noblesse et des Familles Patriciennes, 1e Annee. 1871.
64741-V1-2: Van der Aa, MCP.E. Robide - Merkwaardigheden uit het dierenrijk. Een leesboek voor de Nederlandsche jeugd. Met 32 plaatjes.
34412-A-40155: VAN DER AA , A.J. - Geschiedkundige Beschrijving van de Stad Breda en hare omstreken. Met platen en facsimile's.
31891-A-37590: [Robide? van der Aa, CP.E. 1791-1851] - Rekening en Verantwoording, gedaan door de COMMISSIE voor de Noodlijdenden door den Watervloed van den 4 en 5 Februarij 1825, in Vriesland, gevestigd te Leeuwarden, van de bij Haar ontvangene en ten behoeve der Noodlijdenden uitbetaalde en verstrekte gelden.
26195-A-41411: Aafjes, B. - Gedichten - Zeldzame genummerde uitgave
29286-B-33437: Krekel-Aalberse, A. - Modern zilver 1880-1940
31573-A-37270: Aalberts, Ch. - Aantrekkelijke politiek? Een onderzoek naar jongeren en popularisering van politiek.
37953-A-45322: Aalders, M.J. - Heeft de slang gesproken? Het strijdbare leven van dr. J.G. Geelkerken (1879-1960)
29825-B-33897: Aalders, D. - Kook Ze! - Vreemd
27755-B-32053: Aalders, A. - Dorpshistorie, mijn liefste studie; Jacob Tilbusscher - Boek - Biografie - Uitgeverij Profiel
62366-k-C3: Aarsman, ; Claudia De Cleen, Julian Germain, Erik Kessels, Hans van der Meer [eds.]. - Useful Photography #003. (No. 3).
62344-k-A3: Aarsman, ; Claudia De Cleen, Julian Germain, Erik Kessels, Hans van der Meer. - Useful Photography #001. (No. 1). VERY FINE COPY.
58561-k-B5: , (ed.) - Aarsman, ; Claudia De Cleen, Julian Germain, Erik Kessels, Hans van der Meer. - Useful Photography #005. Lord Lily. (No. 5). VERY FINE COPY.
50654-k-B3: Aarsman, Hans - - Vrrooom! Vrrooom! SIGNED LUXURY EDITION/AS NEW.
62343-k-C3: Aarsman, ; Claudia De Cleen, Julian Germain, Erik Kessels, Hans van der Meer. - Useful Photography #002. (No. 2). VERY FINE COPY.
53527-k-C5: Aarsman, Hans (ed.) [et al.]. - Plaatwerk: Tijdschrift voor Sociale Fotografie. Jaargang 1 Nummer 2.
22914-A-39579: Marianne Aartsen, Eva Gerlach, Annemarie Estor & Piet Gerbrandy - Roodkapje verduisterd
28357-B-32183: Aasman, Susan. - Ritueel van huiselijk geluk
35161-A-421116: ABBOTT, J.C. ,(ed.) - Chauvenet Papers: A Collection of Prize-Winning Expository Papers in Mathematics in Two Volumes
37248-A-44616: Abel, Richard L.; Lewis, Philip S.C. - Lawyers in Society Vol. III ; Comparative Theories
37247-A-44615: Abel, Richard L. - Lawyers in Society Vol. I: The Common Law World
22855-A-39617: Chris Abel - Modern Architecture in the Second Machine Age - The Work of Norman Foster 1964-1987
65008-A-49123: Petrus Abaelardus / Petri Abaelardi / Peter Abelard - Sermones. Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis (CCCM 286)
38244-A-45687: Abeling, Joris e.a. (red.) - A / 1 + Millenium & Stichting Kunst Mondiaal presenteren: Should I stay should I go? De zakatlas voor kunst- en cultuurminnend Nederland
38565-A-46084: Abellan, Joan (text) e.a. - Els artistes plastics de l'eadag
35696-B-42688: Aberth, John - From the Brink of the Apocalypse
32875-A-38706: Abraham, W. - Linguistik der uneigentlichen Rede. Linguistische Analysen an den Rändern der Sprache
44724-k-6606: Abramovic, Marina &Ulay - Debbaut, Jan; Rémy Zaugg and Alice Weiner. - Ulay & Marina Abramovic: Modus Vivendi, Works 1980-1985.
30485-A-35923: Abramsz., S. - Geillustreerde kinderliedjes - Eerste t/m zesde bundel
37009-B-44058: Abulafia, Yaron (University of Groningen) - The Art of Light on Stage
34358-B-40880: Acerbi, Leonardo - Mille Miglia
36719-A-43967: Achterberg, Gerrit - III
29619-A-33831: Achterberg, G. - Thebe - Helikon no. 18
29618-A-33830: Achterberg, G. - Dead end - Helikon Jaargang 10, nr. 4
37560-A-44835: Ackersdijck, Willem Cornelis - Geschiedkundig onderzoek omtrent Herman de Ruyter van 's Hertogenbosch, zijne inneming en verdediging van de vesting Loevestein, en de omstandigheden daartoe betrekkelijk.
20458-A-39836: Karin Acket - Paul Acket - Musicus zonder instrument/Musician without instrument
30988-A-36559: Villiers De l'Isle-Adam - Le Nouveau monde, orné De 15 Bois Originaux En 2 Couleurs De P.E. Vibert
30311-B-35360: Adamowicz, . and E. Robertson [eds.] - Dada and Beyond, Volume 1
36466-A-43771: Adams, Ansel; Baker, Robert - Das Negativ von Ansel Adams
35907-A-43073: Adams, F.C. - The Chaos Spawn (first edition)
33454-A-39391: Adcock, Craig (text) - terry Allen Kachina night
64767-V2-3: Addiosn, Joseph; Mattheus de Ruuscher R.G. (vert.); Jobberts, Lodewijk - Verhandeling over de aloude gedenkpenningen, door de Latynsche dichters opgeheldert + Kennise der aloude en hedendaagsche gedenkpenningen, Zynde hier bygevoegd...:...Romeinsche keizers en keizerinnen ..etc.
31518-B-37151: Dick Adelaar, e.a. - De Blijvende Verlokking
37421-B-44566: Ader, Erik - Oorlogen & oceanen
32087-B-37699: Ades, D. - The 20th-Century Poster
31678-A-37329: Adler, H.G. - Theresienstadt 1941-1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft. Geschichte, Soziologie, Psychologie.
24799-A-40932: Steven Adolf (teksten) & Lex van Pieterson (foto's) - Ando Agenda 1995 - Verlaten Grensposten deel 2
7419-A-41111: Adolphs, Volker; BernswordtWallrabe, Kornelia von; Kentgens-Craig, Margret (contributions) - Josef Albers, Werke auf Papier.
30422-A-35802: Adolphs, V. e.a. - Josef Albers. Werke auf Papier.
34406-A-41166: Adorno, Theodor W. - Gesammelte Schriften 2: Kierkegaard
34407-A-41165: Adorno, Theodor W. - Gesammelte Schriften 4: Minima Moralia
34408-A-41180: Adorno, Theodor W. - Gesammelte Schriften 18: Musikalische Schriften V
25219-A-40464: Adoury, V. & Cousinie, G. - Monnaies coloniales françaises 1670-1980
62398-K-B4: Adriaans, Leon - , Aad & Hans and Annemarie van Zelst. - Leon Adriaans. Een bijzondere vriendschap.
62112-k-B1: Adriaans, Leon - Valentijn, Joke and Jacques Peeters. - L.A. Adriaans.
62122-k-24343: Adriaans, Leon - Zelst, Annemarie van. - Man en paard: Leon Adriaans gefotografeerd door Annemarie van Zelst. + EXTRA'S.
58192-k-D4: Adriaans, Leon (1944-2004). - " Cathedral in a house" & "De aardappeleters anno 1987".
57567-k-D5: Adriaans, Leon - - Gedraaid onbeschilderd vierhoek.
51920-k-B1: Adriaans, Leon - Mercuur, Thom (ed.). - Leon Adriaans.
23256-A-39221: Adriaansche, C. - 55 beesten
30504-A-36011: Adriani, G. - Toulouse-Lautrec: Gemälde und Bildstudien
25190-A-36493: Götz Adriani - Renoir
30571-A-36110: Aegerter, L. - A meeting on paper (Meeting #6)
36465-A-43765: Aerni, Georg - Slopes & Houses
36374-A-43534: Aerssens, Cor - Het dozen. 2 dln. Werkmap 'het dozen' - deel I. De constructie en bekleding van functionele dozen & Werkmap 'het dozen' - deel II. Het stappenplan en de constructie en bekleding van objectmatige dozen
33114-A-49106: Aerts, Remieg - Thorbecke wil het. Hardcover zonder stofomslag
38482-A-45943: Behringswerke AG (Hrsg.) - Plakate zur Hygiene und Prophylaxe
63410-k-C4: Agam, Yacoov - Popper, Frank. - Agam.
34409-A-41034: Agardh, Elisabet; Ehinger, Berndt - Retinal signal systems, degenerations and transplants
60316-k-b3: D'Agati, Mauro - Senel, Paz. - Mauro D'Agati: Alamar. Habana Cuba.
65247-B-49076: Agee, James; Evans, Walter. - Let Us Now Praise Famous Men
32530-A-38363: Progetto Civitella D'Agliano - Natura
28855-A-32931: Agnew, Ph.L. - A Run Through "The Nibelung"s Ring"
64463-B-45917: Agrawal, Yashodhara - Silk Brocades
35338-A-42370: Ahl, David H. - Computers in Mathematics: A Sourcebook of Ideas
24188-A-40139: P.E. Ahlberg - Major Events in Early Vertebrate Evolution - Palaeontology, Phylogeny, Genetics and Development
32742-B-38155: Ahlund, M. e.a. - Pre-Raphaelites
59408-k-A5: Maier-Aichen, Florian - Morse, Rebecca [ed.]. - Moca Focus: Florian Maier-Aichen.
28897-A-33061: Aigremont - Fuss- und Schuhsymbolik und -Erotik. Folkloristische und sexual-wissenschaftliche untersuchungen.
29085-A-33192: Aikin, Lucy (selection) - Poetry for Children, consisting of short pieces to be committed to memory. A new edition, considerably improved.
34671-B-41353: Duncan Aimone, Katherine e.a. - 500 Wood Bowls
64456-B-45979: Akermann, Manfred - Die Staufer
52324-k-D5: Akkerman, Philip - - Philip Akkerman: 2314 Self-Portraits 1981-2005. SIGNED/AS NEW.
36312-B-43363: Akkerman, S.; Smid, G.L. - Hoogkerk door de eeuwen heen
31641-B-37271: Akkermans, PWC. e.a. - Grondrechten
30450-A-35886: Erik Akkermans - Ens (Boekje in Cassette)
34920-B-41563: Alakus, Baris e.a. - Sex-Zwangsarbeit in nationalsozialistischen Konzentrationslagern
33306-B-38941: Albada, M. van e.a. - Ben van Voorn
65281-B-49223: Albers, P. - Gevangen in het veen
32842-B-38579: Albert, H.; Salamun, K. - Mensch und Gesellschaft aus der Sicht des kritischen Rationalismus
20256-A-38997: Eliseo Alberto & Maria Eladia Hagerman - Babel - A Film by Alejandro Gonzales Inarritu
64818-A-48893: Alblas, J.H. - Geschiedenis van kerken en orgels op Goeree-Overflakkee
32045-B-37623: Albrecht, J.; Ponto, C. - Patentöchter. Im Schatten der RAF - ein Dialog
33781-B-39956: Albrodt, D. - Illustrierte Enzyklopädie der einheimischen Blütenessenzen
64444-B-45857: Albus, Anita. - Von seltenen Vögeln
35389-A-42470: Albus, Michael; Küng, Hans - Wohnungen der Götter. Heilige Berge.
29931-A-35575: d'Alcripe, Ph. - La nouvelle fabrique des excellens traits de verité
36205-A-43378: Aldiss, Brian W. - Billion Year Spree. The True History of Science Fiction (First ed.)
35128-A-42061: Aldiss, Brian W.; Asimov, Isaac; Clarke, Arthur C. e.a. - SF '58: The year's greatest science fiction and fantasy (first edition)
52974-k-C1: Alechinsky, Pierre - Charron, Frdéric; Patrice Cotenstein & Yves Peyré. - Pierre Alechinsky: The Complete Books. Catalogue raisonne.
27250: Alejchem, S. - Eisenbahngeschichten
36167-A-43277: Alessandrini, Giovanna e.a. - The Ca' Granda Of Milan
36401-A-43610: Alexander, Lloyd; Ness, Evaline (ills) - The Truthful Harp
29523-B-33517: Alexandrov, V. - Adder onder adders pd
32906-A-38746: Carla Alfano - Antonino Di Vita - Alessandro Magno. Storia e mito. Catalogo Palazzo Ruspoli, Roma.
37601-A-44937: Algra, Jacqueline e.a. - Krisztina de Chatel dwars door de ruimte + CD-ROM. 25 jaar Krisztina de Chatel.
24703-A-41542: Antonis Alibertis - Heil-Aroma und Essbare Pflanzen Kretas
38315-B-45567: Dante Alighieri. - De Goddelijke Komedie inferno, Purgatorio en Paradiso
31925-A-37675: Alighieri, D. - Die göttliche Komödie
36391-A-43590: Alighieri, Dante - Het Gastmaal
29720-B-33807: Alinari, F. - Fratelli Alinari
16871-A-45837: Vredenberg-Alink, .J. - De Kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen.
33428-A-39662: Stommels, Serge-Aljosja en Jan Merkus [red.] - Mariken van Nieumeghen
36259-B-43409: Alkema, ACM. e.a. - Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht
26210-A-40979: Boris Allan - Zakboek Commodore 64
38291-B-45555: Allen, Barbara. - Pigeon
35896-A-43057: Allen, James D. - A Glossary of the Eldarin Tongues
37940-A-45309: Supreme Headquarters Allied Powers / Grand Quartier Gnral des puissances alliées en Europe - Know Your Alliés / Connaissez vos Allies
37763-B-44913: Alma, RH. e.a. - Het Hinckaertshuis ( Groningen )
36716-A-43962: Alma, RH.; Ebbens, F.J. - Groninger kwartierstatenboek deel 1-3 (compleet)
38071-B-45461: Almog, Shmuel (ed.) - Antisemitism Through the Ages
31055-B-36591: Almog, O. - The Sabra
35952-B-42988: Almond, Ian - Two Faiths, One Banner
27605-A-31723: Alnaes, K. - De geschiedenis van Europa 1300-1600. Ontwaken.
64872-A-48928: Alphen, Ernst van - Célio Braga. Deliriously.
26380-A-40960: Dr. G. van Alphen - Catalogus der Pamfletten van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen 1542-1853
60010-k-C5: Alphen, Oscar van - Speight, Johnny. - If there weren t any blacks you d have to invent them.
27639-A-31826: Hieronymus van Alphen - Kleine gedichten voor kinderen.
27184-B-31001: Alphne, D. van e.a. - Entartete beeldhouwkunst 1900 1945
38952-k-C2: Alt, Otmar - - Otmar Alt.
32535-A-38381: Graaf J. de Borchgrave d'Altena - Het werk van onze romaansche en gothische beeldenaars
33217-B-38858: Korthals Altes, L. - Le Salut par la Fiction?
33162-B-38665: Korthals Altes, L.; Schram, D. - Literatuurwetenschap Tussen Betrokkenheid En Distantie
35282-B-42177: Barral i Altet, X. e.a. - Sculpture - From Antiquity to the Present Day
65019-A-49134: Alting, Hendrik - Leevensbeschryving van den jonkheer Abel Koenders van Helpen ; Heer van Middelstum enz. enz. burgermr. der stad Groningen...Levensbericht Frederik Koenders...Brieven van Willem Lodewyk aan Menso Alting. Samengebonden met Groningen ten twedemaal in onrust, zynde een egt verhaal...etc.
30777-A-36289: Carpentier Alting, J.H. - Onze kerkgebouwen, in hunne betrekking tot de geschiedenis, de maatschappij en het persoonlijk geluk
28395-A-32488: Altman, N. - Katalog vystavki proizvedenij./ Nathan Altman. 1889-1970.
32274-B-37902: D'Altroy, T.N. - The Incas
38389-A-45814: Altschuler, Bruce - The Avant-Garde in Exhibition. New Art in the 20th Century
34381-A-41098: Isabel Soares Alves, Rui Eduardo Paes, Luís Silva - Bes bolsa ernesto de sousa arte experimental intermedia 15
65120-k-A4: Nadine Amadio - Charles Blackman: The Lost Domains
31083-A-36741: Scheppend Ambacht - Scheppend Ambacht. Tweemandelijks tijdschrift voor toegepaste kunst. (20 nummers)
17240-A-36531: Gottfried Amberg - Ceremoniale Coloniense, Studien zur Kölner Kirchengeschichte - 17
30569-A-36108: Ambergeur, P. e.a. - Cum Suis - 34 foto's uit de Cum suis collectie: een keuze uit de negatievenbestanden van Pidder Auberger e.a.
30149-B-35097: Ambo, 1999 - Stelling van de papegaai
7191-A-8248: Ambrose, Gordon; Newbold, George - A handbook of medical hypnosis. Fourth edition.
37223-A-44510: Ameele, . van den; Schorer, J.A. - Nederlandsche Vereeniging tot bescherming van dieren. Afdeeling ZEELAND. Strafbare dierenmishandeling. Een woord, gericht tot de Nederlandse Politie.
62228-k-C2: Amen, Woody van - Fuchs, R.H. (introd.). - Woody van Amen. 240 days/dagen/jours/tage. SIGNED + DRAWING.
57551-k-D4: Amen, Woody van. - Woody van Amen: Super Electriek.
37534-B-44758: Amerongen, Arthur van - Ik, Arthur van Amerongen
34216-A-41144: Amira, Karl von - Germanisches Recht. Band 2: Rechtsaltertümer (Grundriss Der Germanischen Philologie) (German Edition)
18733-A-36704: Amirxan - Al-Mujam Al-Arabi-al-Kurdi: Ferhenga Arebi-Kurdi
31681-A-37347: Ammann, J.-Ch. (red.) - La Suisse a la septieme Biennale de Paris 1971
54592-k-A4: Ammann, J.-C. & M. Suter (ed.). - Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Nicola De Maria, Luigi Ontani, Mimmo Paladino, Ernesto Tatafiore. FINE COPY + EXTRA.
30019-A-35708: Amrein, E. - Heben und Fördern in der Ziegelindustrie / Materials Handling in the Brick and Tile Industry - Transport-Rationalisierung vom Ofen zur Baustelle / Rationalization of Transport from Kiln to Building Site
31045-B-GB_46: Anand, D. e.a. - Atlas of the World
28377-A-32419: Ancona, G. - I Feel: A Picture Book of Emotions
36679-A-43857: Andel, H.M. van - Een onkruidzaaier
29722-B-33774: Marianne Groen-Van Andel. - Gesneden stenen
31125-A-36886: Louis Bolk und Andere - Handbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere Index
61558-k-A1: Andersen, Morten (b.1960) - - [Never mind the bollocks here's] Foto Nice. SIGNED.
30478-A-35917: Caspar ändl, P.; Lomer, M.G. - Hundert vier und viertig
31649-B-37284: Andogah, G. - Geographically constrained information retrieval
33876-A-40342: Andras, B.; Laszlo, R. - Hanglemez - Böröcz András, Koncz András, Révész László kiállítása és m?sora 1985
34243-A-40819: Carl Andre, Marc Angeli, Giovanni Anselmo, Rebecca Horn, and many others (contributers to the exposition) - Le Jardin de la Vierge. anc. ets. Old England. espace 215 Nord - Art Contemporain. Toekomstig instrumentenmuseum. 11/09 - 17/10/93
26157-A-41886: Edouard Andre - Alexandre Lunois. Peintre, graveur et lithographe. (ORIG. EDITION)
33274-A-39239: Andreae, B. - De omslag
30993-A-36564: Fockema Andreae, J.P. - De Hedendaagsche Stedenbouw
29459-A-33683: Fockema Andreae, S.J. - Het kaartbeeld van Overijssel 1550-1850
64425-B-45951: Andres, Glenn M. e.a. - Art of Florence
30194-B-35166: Andrew, B. - Brook Andrew Theme Park N-E
35478-B-42446: Andrews, Carol - Ancient egyptian jewellery
15978-A-36220: Andrey, Georges - La Suisse Romande: Une Histoire a Nulle Autre Pareille!
11106-C-0139: ETABLISSEMENTS DEJONCKHEERE-ANDRIES - Fabrique d'Etalages E.D.A. Et[ablissement]s. Dejonckheere-Andries. Anc[ienne] M[ais]on Andries Saux. Fondée en 1880
55526-k-B5: Andriesse, Erik - ötz, G.F. et al. (ed.) - Erik Andriesse: Polaroids. FINE COPY.
60013-k-B3: Andriesse, Paul - Texts John Hutchinson & Ulrich Loock; oneliners by Susan Tiger & Marlene Dumas. - IPSAMAS: An album of photographs.
64817-A-48892: Andriessen, Louis; Claus, Hugo; Leeuw, Reinbert de; Mengelberg, Misha; Mulisch, Harry; Schat, Peter; Vlijmen, Jan van - Reconstructie. Een moraliteit. (compleet)
62805-k-B2: Andriessen, Cees - Poot, Jurrie [et al.]. - Cees Andriessen: Grafiek/Graphik 1969-1994. Met werklijst van de grafiek. Mit Werkverzeichnis der Druckgraphik. FINE COPY.
31093-A-36791: Andriessen, C. - De jubel van de rooie oortjes (genummerd & gesigneerd)
31540-A-37190: Andrieu, P. e.a. - J'aime l'Ail
64830-A-48907: Kat Angelino, . de; Jonker, AJ.Th. (inl.) - Pastorale ervaringen in schetsen van den predikant te Beekdorp
37715-B-44925: Angermaier, Michaela (red.) - Almost Young. A Tribute
37685-B-45005: Angier, Natalie (ed.) - The Best American Science and Nature Writing 2002
22783-A-39801: Evgenii V. Anisimov - The Reforms of Peter the Great - Progress through Coercion in Russia
19943-A-39092: Anjou, René - Livre du cuer d amour espris. Een hoofse roman van René d'Anjou
38041-A-45430: Anker, Peter - L'art Scandinave. Traduit de l'anglais par Dom Norbert Vaillant osb. 2 volumes.
33532-B-39278: Ankersmit, FR.; Mooij, J.A. - Knowledge And Language: Volume III: Metaphor And Knowledge
33739-B-39663: Ankersmit, F.R. - De historische ervaring
32828-B-38581: Ankersmit, F.R. - Narrative Logic
64527-B-45832: Ankum, Paul e.a. - Marius Bauer, orientalist
37051-B-44077: , Ann Helen; Unger, Walter - Chinas Lebensader
34145-B-40595: Annema, M. e.a. - Het vroon ontrafeld
35380-A-42454: Anobile, Richard J. (Editor) / Introduction: Raymond Rohauer - 'Godfrey Daniels!' Verbal and Visual Gems from the Short Films of W.C. Fields
64725-V1-3: Anoniem - Verhandeling over de duellen of tweegevechten.
64723-V1-3: Anoniem - Betje de goedkoope keukenmeid. verzameling van beproefde voorschriften om lekker te koken, en te braden, te stoven en te bakken; in te leggen, enz., enz. Benevens een aanhangsel in verband met het gebruik van Liebig's vleesch-extract. Tiende druk.
28188-A-32266: Anonymous - The great house in the park
27036-A-31903: Anonymous - De reis van het S.S. Kawi
64783-V3-1: Anson, George; Walter, Richard; Folkema, Jac. - Reize rondsom de werreld, gedaan in de jaaren 1740 tot 1744 door den heere George Anson, opperbevelhebber over een esquader Engelsche schepen op een expeditie naar de Zuidzee
25631-A-40506: Antes, H. e.a. - Und morgen male ich vielleicht ein Bild - 1 Arbeiten, 2 Horst Antes, 3 Sammlungen
37931-A-45300: Anthony, Piers - The Magic of Xanth; A Spell for Chameleon / The Source of Magic / Castle Roogna
34434-A-41223: , Anton; Busemann, Bernd - Samtgemeinde Dorpen. Ein Raum mit Geschichte.
28857-A-32946: Störck Anton - Collin Heinrich Joseph von - Anni Medici , atque Observationes circa Morbos Acutos ac Chronicos, adjiciunturque eorum Curationes, & quaedam Anatomicae Cadaverum Sectiones. Editio novissima, correctior. Praefatus est B. Aubert - Tomus Primus & Secundus
36142-B-43103: Antonides, Theodorus - Olympia dat is Olymp-Speelen der Grieken, enz
38106-B-45416: Lobo Antunes, Antonio. - De Judaskus
26066-A-40839: Van Dijckfeesten Antwerpen - Album met 20 photografiën van den Stoet De Kunst door de Eeuwen heen
33691-A-40034: Compiled Robert Zijlma. Edited by Dr. Fedja Anzelewsky - Hollstein's German Engravings Etchings and Woodcuts 1400-1700 - Volume XIX. After Franz Kirchmaier to Johanna Sibylla Küsel.
34838-B-41246: Aoi, Chiyuki e.a. - Unintended Consequences of Peacekeeping Operations
5885-A-40835: herausgegeben von Ursula Apel, mit Unterstuetzung des Komitees der Internationalen HermannHesse-Kolloquien in Calw - Hermann Hesse. Hermann Hesse: Personen und Schluesselfiguren in seinem Leben: ein alphabetisches annotiertes Namensverzeichnis mit saemtlichen Fundstellen in seinen Werken und Briefen - 2 volumes
27226-A-45067: Apollinaire - Oeuvres en prose I. Textes etablis, presentes et annotes par Michel Decaudin.
20167-A-39039: L. Apostel, B. Mandelbrot & J. Piaget - Logique et Equilibre
35163-A-42119: Apostol, Tom M.; Chakerian, Gulbank .; Darden, Geraldine C.; Neff, John D. [Eds.] - The Raymond W. Brink Selected Mathematical Papers (4 VOLUME set COMPL.) - Vol.I: Precalculus ; Vol.II: Calculus ; Vol.III: Algebra ; Vol.IV: Geometry
37804-A-45150: Appel, S. - Madame de Staël. Biographie einer grossen Europäerin.
44013-k-D1: Appel, Karel & Ed van der Elsken - Lucebert et al. - Karel Appel.
65125-k-a1: Stichting De Appel, Wies Smals & Josine van Droffelaar (red.) - De Appel International 1983 No. 1
32593-B-38803: Appelfeld, Aharon - The Story of a Life
36512-B-43809: Applebaum, Anne - Gulag
9388-A-41684: AQSHA, DARUL, DICK VAN DER MEIJ, AND JOHAN HENDRIK MEULEMAN. - Islam in Indonesia: A Survey of Events and Developments from 1988 to March 1993. Seri Indonesian - Netherlands Cooperation in Islamic Studies (Inis) Xxvi.
61787-k-A4: ARAKI, NOBUYOSHI - Nobuyoshi Araki: tokyo monogatari [tokyo story]. VERY FINE COPY.
3577-C-0014: STURMY-ARCHER - 50 years of leadership. Sturmy-Archer. The original and best. 1902-1952. 3- and 4-speed gears. Hub brakes. Dynohubs.
31743-B-37511: Archer, M.; Falk, T. - India revealed. Art and adventures of James and William Fraser, 1815 26.
25085-A-40223: Japan Architect - Architecture Era Discourse, JA 60th Anniversary
18989-A-37778: Thijs Wierema; Arends - Verzameld werk
37356-B-44612: Arendt, Hannah - Essays in Understanding, 1930-1954
37246-A-44614: Arendt, Hannah - The life of the mind. The grondbreaking investigation on jow we think.
64887-A-48947: Arendt, Hannah - Het waagstuk van de politiek.
30684-B-36012: Arevalo, J. - Portraits
65112-K-B4: Argentini, Guido - Reflections
65111-K-B4: Argentini, Guido - Private rooms
34422-A-41247: Arian, Anahita - The XVII C. Safavid Evoy to Siam: A Politivs of Knowledge Formation
35409-A-42656: Aries, Philippe - Images De L'homme Devant La Mort
34396-A-41134: Arink, Karin - States of self
30318-A-39648: Ariosto, Ludovico - Orlando furioso. De razende Roeland
37232-A-44538: Aristoteles - Philosophische Schriften in sechs Banden
23606-A-40050: Aristoteles - De Getallen En De Dingen - 2 delen Compleet - De Boeken M en N van de Metafysica
38250-A-45694: Arkel, Jan van e.a. - ZONE 10 tijdschrift voor ruimtelijke theorie en politiek. 3e kw 1978
31920-A-37668: Arldt, Th. - Die Entwicklung der Kontinente und ihrer Lebewelt. Ein Beitrag zur vergleichenden Erdgeschichte.
58995-k-C1: Arma, Ad - Jeursen, Frans. - Ad Arma: Een wolf op de drempel. A Wolf on the Threshold. (Signed)
43220-k-d4: Arma, Ad - Vreeswijk, Willem. - NOORD. Een verzameling proza, poëzie, grafiek, fotografie. MINT COPY.
35039-A-41998: Arma, Paul - Chantons le vin.
38494-A-45964: ARMANDO - Schoonheid is niet pluis. Verzameld proza.
32239-A-38019: Armero, C. - Antique Pipes (a journey around a world)
37701-B-44858: Armstrong, John - In Search Of Civilization
37947-A-45316: Arndt, Ernst Moritz - Das Verhaltnis Englands in Europa (reprint)
33682-A-39966: Arndt, Hans Werner - Methodo scientifica pretactatum. Mos geometricus und Kalkülbegriff in der philosophischen Theoriebildung des 17. und 18. Jahrhunderts
13295-A-35059: Arnold, Andreas - Wir beobachten Libellen
35912-A-43078: Arnold, Smith e.a. - Skull Comics No. 4. Special issue: Lovecraft
30841-A-36461: Arntz, G. - Statistisch zakboek 1942
31882-B-37401: , D.; Aronson, R. - Dutch Delftware
34871-A-41578: Hans Arp, Sophie Taeuber, Seuphor - Arp, Sophie Taeuber Arp, Seuphor. Nouvelles Images, 12 nov. '76 - 25 jan. '77
33446-A-39395: Arp, Jean - Jean Arp. Invenció de formes
31159-B-36693: Javier Arpa, a.o. - Strategy and tactics in public space - Spanish/English
33187-B-38883: Arrianus, L.F. - Alexander De Grote
30342-B-35620: The Museum of Modern Art, 2005 - Pioneering Modern Painting
15141-A-36672: Leonardo Arte - Joan Miró
5245-vitrine: Various artists - De Reclame. Orgaan voor reclame en reclamekunst waarin opgenomen 'De Bedrijfsreclame'
65256-B-49016: Artusi, Pellegrino. - Von der Wissenschaft des Kochens und der Kunst des Geniessens
27700-A-32027: Arwas, V. - Liberty Style
34481-B-41091: Arwas, Victor -
61098-k-B3: Aschauer, Matthias - Staretz, David. - Matthias Aschauer: Sterne Albaniens.
29872-A-35181: Aschenbrenner, L. - The Concepts of Value
30294-B-35338: Aschenbrenner, E. - Oriental Rugs
31113-A-36847: ascou, Marc e.a. (ed.) - Le Japonisme. Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 17 mai-15 aout 1988; Musee national d?ar occidental, Tokyo 23, septembre-11 decembre 1988.
36503-B-43607: Ash, Brian (ed.) - The Visual Encyclopedia of Science Fiction
36033-A-43167: Ashley, Mike - Who's Who in Horror and Fantasy Fiction
36963-B-44014: Asimov, Isaac. -
26937-A-41443: Asquith, Margot: - The Autobiography of Margot Asquith (dedication)
36225-A-43407: New England Science Fiction Association - The Nesfa Index To The Science Fiction Magazines And Original Anthologies 1971-1976 - 5 volumes
37688-B-45029: Astadourian, Mary e.a. - Rolling Stone
25840-A-40826: Miguel Angel Asturias & Pablo Neruda - Sentimental Journey Around The Hungarian Cuisine - First edition
33772-B-39948: Atkinson, D.; Hounkonnou, M.N. - Quantum Mechanics
64004-k-d4: Attersee, Christian Ludwig (1940) - Westermann, Kurt Michae; Helmut A. Gansterer (et al.). - Attersee. Malen und Leben. Ein Fotobildband. SIGNED/VERY FINE COPY.
16857-A-39556: Josef Aubok - Hand-Lexicon uber Munzen, Geldwerthe, Tauschmittel, Zeit-, Raum- und Gewichtsmasse der Gegenwart und Vergangenheit aller Lander der Erde.
64010-k-A4: Auer, Michèle and Michel. - [802] photo books from the M. + M. Auer Collection. VERY FINE COPY.
38536-A-46044: Augias, Corrado - I segreti d'Italia. Storie, luoghi, personaggi nel romanzo di una nazione
24851-A-41020: Augustijn, Piet (e.a., teksten & Ben Deiman (fotogr.) - Marinke van Zandwijk. Luchtval - Zand, kalk, soda
37391-B-44409: Augustus. - Augustus
28344-B-32194: Augustus, 2011 - Het meisjeseiland
12760-A-33758: Ausseil, David; Contamine, Charles-Henry - La Route du Blues
65114-K-B4: Austin, Reid Stewart - Alberto Vargas: Works from the Max Vargas Collection
38006-A-45382: Kunstencentrum deSingel; Diverse auteurs - Catalogi set DeSingel 18 maart tot 18 april 1993 (5 volumes)
37220-A-44501: Diverse auteurs - De Geschiedenis Van Westerwold - Deel 1-7
38001-A-45376: Jan KOPS (1765-1849) [Commissaris , Wetenschappen Haarlem, en Lid honorair der Maatschappij Landbouw te Amsterdam]. Met bijdragen van andere auteurs - Magazijn van Vaderlandschen Landbouw. De delen 1 (3 afl); III (in 1 deel); IV (1807, 3 afl.); V (1808, 3 afl.) en VI (1810, alleen afl. I) + Werkzaamheden van het Bataafsche Gouvernement ten nutte van den landbouw (2 dln)
57546-k-A4: No Author. - Souvenir Album of the Great West. FINE COPY.
30170-B-35127: Avedon, R. - SIXTIES,THE
37532-B-44609: Avermaete, Tom et al. (ed.) - Oase 102 - OASE 102 Scholen & docenten / Schools & Teachers
38205-A-45620: Avermaete, Tom (ed.) ; Karel Martens (design) et al - OASE Tijdschrift voor Architectuur / Journal for Architecture. No 1 / 80. Here we have 71 issues (incl. 4 double issues) of the series. (Missing 2 issues of these siries (incl. one double issue) namely no. 17 and 37/38.
36083-A-43254: Avermaete, Tom (ed.) ; Karel Martens (design) - OASE # 61 Suburbia and social democracy Neoliberalisme in de buitenwijk. OASE tijdschrift voor architectuur / Architectural journal
33850-A-40204: Avermaete, R - Rik Wouters
35398-A-42540: Avril, Francois (intr.) - Le livre des tournois du Roi Rene
35337-A-42369: Frank Ayres, Jr. - Theory and Problems of Projective Geometry (Schaum's Outline Series)
34431-A-41288: Veen Az, J. van der - Remonstranten en contra-remonstranten. Een verhaal uit den tijd der kerkgeschillen in ons vaderland in de eerste helft der 17e eeuw. - 1e en 2e deel
35611-A-42788: Azéma, Jean-Pierre; Bedarida, Francois - 1938-1948 les annees de tourmente. de munich à prague. Dictionaire critique.
27742-A-32128: Wright B., I.; Dam, CF.A. - Nederlandsche Zeevaarders op de eilanden in de Caraïbische zee en aan de kust van Colombia en Venezuela gedurende de jaren 1621-1648 (9) - 2 volumes
64856-B-48249: Baars, Jan - De mythe van de totale beheersing
33145-B-38689: Baarsen, R. e.a. - Nederlandse kunst 1700-1800
33757-B-39819: Baberowski, Jorg (Hg.) -
37275-A-44667: Bach, Johann Sebastian - Die kleine Chronik der Anna Magdalena Bach
38393-A-45820: Bachelder, Peter D. - Shipwrecks and Maritime Disasters of the Maine Coast
25623-A-40705: Bacher, M. - Förderer. Architecture -- Sculpture (Text in French, German, and English)
36537-B-43584: Ingeborg Bachmann - Paul Celan - Herzzeit
64911-A-48973: Bachmann, Dieter; Gasser, Peter - Venezia:. Mit einem Vorwort von Dieter Bachmann.
25626-A-40701: Backstrom, Sven & Stig Alund (eds). - Swedish housing of the 'forties - Fyrtiotalets Svenska Bostad
36081-A-43252: Bacon, Jonathan (ed.) - Fantasy Crossroads 10/11 & 12
36079-A-43251: Bacon, Jonathan (ed.) - Fantasy Crossroads #9 (numbered)
24365-A-41890: Francis Bacon [1561-1626] - Francisci Baconi de Verulamio, summi Angliae cancellarii, Novum Organum, sive Indicia vera de interpretatione naturae.
64775-V2-3: Baedeker, Karl - Das Generalgouvernement. Reisehandbuch. Mit 3 Karten und 6 Stadtplanen (Complete)
3570-C-0007: BAEHR, JOSEPH, ANTIQUARIAT - Handschriften und Drucke des Mittelalters & der Renaissance. Katalog 500 anlaesslich des 120jaehrigen Bestehens des Antiquariates Joseph Baer & Co. Herausgegeben. I. Teil. Handschriften des XI. Bis XVI. Jahrhunderts. Incunabula typographica 1450-1500.
23250-A-36399: Hans A. Baensch - Gartenteich Atlas. Rund um den Gartenteich und das Kaltwasseraquarium
28796-B-32463: Norman Baer, N. - Russian Avant-garde Stage Design, 1913-35
28746-B-32452: Baetens, J. - Etudes camusiennes
35400-A-42543: Baetslé, Gilbert - Handboek bij de studie van de mouterij- en brouwerijtechnologie
30716-B-36125: Bahamon, A. - Minihuizen
65166-A-49346: Simon Baier, Britta Dümpelmann, - Kazimir Severinovich Malevich - Kasimir Malewitsch: die Welt als Ungegenständlichkeit
32186-A-37888: Bain, F.; Delvaux, C. - Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir. Catalogue de Distribution 91/92
35291-B-42060: Bais, Sander - The Equations
28382-A-32436: Baissait, B. e.a. - Cobra 1948 1951
37315-A-44754: Bake, Rita; Reimers, Brita - So lebten sie! Spazieren auf den Wegen von Frauen in Hamburgs Alt- und Neustadt.
64995-A-49099: Bakel, Gerrit van - Het voorwerpelijke denken
64996-A-49100: Bakel, Gerrit van - Uit de werkplaats
54370-k-A5: Hunton Baker, John - - THE MORTON HALES [COMPANY].
35706-B-42923: Baker, Kenneth (red.) - Faber Book of War Poetry
34299-B-40668: Baker, K. -
35707-B-42922: Baker, Kenneth - The Faber Book of Landscape Poetry
24358-A-41793: Kenneth Baker, e.a. - The Future of the Object! - A Selection of American Art: Minimalism and After
60800-k-C1: Bakic, Vojin - Bek, Bozo. - Vojin Bakic. Galerija suvremene umjetnost. Zagreb 9. V - 21. VI 1964..
31060-A-49334: Bakker, FJ., Nip, RI.A.; Schut, E. (uitg.) - Het kasboek van Henricus Lontzenius, de laatste abt van het klooster Selwerd, over de jaren 1560-1563
64712-V1-2: Bakker, Job Augustus - School des teekenaars, of Praktische methode voor het onderwijs in de teekenkunst en ook tot zelfonderrigt.
53184-k-D2: Bakker, Herman de [Harmannus] - - Vermeende Machten: Herman de Bakker door Herman de Bakker.
36811-B-43945: Bakker, Martijn - Ondernemerschap en vernieuwing

Next 1000 books from Antiquariaat Berger & De Vries [an error occurred while processing this directive]

8/12