Antiquariaat Berger & De Vries
Pelsterstraat 27-29, 9711KH Groningen, The Netherlands | Tel. +31 (0)50 3188591            Email: info@bergerendevries.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
26658-A-30523: - Cultuur-Maatschappij Pondok-Gedeh 1887-1912.
20126-B-21672: - Apollyon
18751-B-20575: - Bodem van groningen
19774-B-21346: - Historisch fotoboek gemeente t zandt
24848-A-28737: - Emmanuel P. Quiragossian - Menschen
23448-A-23208: - Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf
24536-B-28209: - 3 maart Bezuidenhout
16880-A-18522: - Xi an. Kaiserliche Macht im Jenseits. Grabfunde und Tempelschätze aus Chinas alter Hauptstadt
17939-B-19545: - Handbuch Der Heraldik
22778-B-22106: - Prehistoric Europe P
22915-A-22695: - The Moss Flora of Britain and Ireland
16861-A-18298: - Die Bremer Bildhauerschule: Figur zwischen Fundament und Fundamentalismus
23838-A-23644: - Internationale Presse-Korrespondenz. Deutsche Ausgabe. 11. Jahrgang, Nr. 65-119.
23837-A-23643: - Cimelia Rhodostaurotica. Die Rosenkreuzer im Spiegel der zwischen 1610 und 1660 entstandenen Handschriften und Drucke
22814-B-22200: - Delflandse En Rijnlandse Streekdracht
22815-B-22226: - Jason Rhoades' Black Pussy Cocktail Coffee Table Book
24773-A-28515: - Nieuw Liederen ALbum. 48 Guitige Voordrachten.
12516-A-13868: - Estampas de la Guerra de la independencia: misera humanidad, la culpaes tuya
23441-A-23200: - Nationale tentoonstelling van het boek - retrospectieve afdeeling
22756-B-22161: - Dionysius I
11049-A-12446: - Brullende motoren, bruisend bier. The story of the Dutch TT Assen.
22572-B-22380: - De Nederlandse coming of age-literatuur
19694-A-21358: - Catalogus 263 van Kunstveilingen Sotheby Mak van Waay b.v.
20035-A-21623: - Glasal catalogus
17449-A-19219: - Komponisten in Basel
22706-B-22060: - Born Under the Sign of Jazz
19204-B-20723: - Gouda in Revolt
16696-B-18131: - Op kerkenpad in Papendrecht
11746-B-12904: - 1: 1
19304-A-20969: - Le Volontarisme Rationnel de Max Weber
22809-B-22181: - Moment's Notice
10869-B-12117: - Langenscheidts Standardgrammatik Spanisch
23440-A-23199: - Hartelust collectie - Geïllustreerde prijscourant van huishoudelijke artikelen - 7 volumes
19253-A-20875: - Norddeutsches Jahrbuch fur Munzkunde und Verwandte Gebiete Band I & II
16371-B-17615: - Fotoboek loppersum garrelsweer wirdum
11799-A-13061: - Passions privees: Collections particulieres d'art moderne et contemporain en France: decembre 1995-mars 1996. Passions privees: Collections particulieres d'art moderne et contemporain en France: decembre 1995-mars 1996 (French Edition)
19810-B-21393: - Modern art travels east-west
11722-B-12842: - Cold Fusion
17425-A19180: - A Manual of Orchidaceous Plants cultivated under glass in Great Britain: Volume I & II
15592-B-17075: - Lübeckische Geschichte
15281-B-16632: - Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur
24169-A-23989: - Hockney's Pictures
13531-A-14823: - Rondom de Delfzijlen - Zwerftochten door het verleden van Heerlijkheid, Fortresse, Havenstad en Gemeente
13776-B-15090: - De Hervormde kerk van Zuidhorn
22462-B-22312: - Amsterdam tachtig jaar hoofdstad in bld
14780-B-16192: - 2 Borger in oude ansichten
24238-B-23912: - 2 Zij zijn Kampers Geschiedenis van Kampen
17368-B-18791: - Dichterhandschriften
24234-B-23909: - The Richard Strauss Collection 7 Op
22692-B-22507: - Academie Arnhem 50 jaar in Mode
22694-B-22008: - The Bridge - Seizoen 2
20467-A-22105: - Plakkaaten, van de provisioneele representanten van het volk van Amsterdam. Uitgegeven door G. Brender á Brandis, Secretaris van voornoemde Representanten.
17403-A-19074: - Steon kunststoffen productcatalogus
12406-B-13565: - Piet stennenberg
26458-A-30337: - U.R.S.S. - L'Arte Sovietica alla XXX Biennale Internazionale D'Arte di Venezia
11788-A-13002: - Bruce Weber
16942-B-18307: - Privilege gen. et reg. marie bourgogne 1477
16941-B-18252: - J.W. Waterhouse (1849-1917)
16271-A-17891: - OGEM - Blik op een Groei: Een Beweging gegrepen in een sluiterseconde.
20399-B-21848: - De Groninger pelmolen
20405-B-21930: - The United States in Old Maps and Prints
15919-B-16764: - Spykers met koppen
24947-B-28361: - Lou Strik Prentenmaker
19753-B-21296: - The Uses of Literacy in Early Mediaeval Europe
22540-B-22364: - Butcher Bird
11480-A-12865: - Boekbanden in papier
17742-B-18797: - Datum et actum
10927-B-12148: - Hetslaapstee van Diene Fij en andere verhalen uit Leek en omgeving
17491-B-19067: - Brussels
17950-B-19500: - Looking at Architecture
17003-B-18451: - Ploeg jaarboek ...
14869-B-16021: - Traditie en vernieuwing jaren 60 en hun erfeni
24940-B-28696: - Bundel voor de Strafrechtspleging
26705-A-30629: - Garamont. Letterproef van N.V. Lettergieterij en Machinehandel voorheen N. Tetterode.
19016-B-20450: - Oudheden onder de hunze
22776-B-22118: - Eden in the East
11073-A-12480: - Verzameling van Nederlandsche tafereelen van kunsten, ambachten en bedrijven, met derzelver afbeeldingen, welke voorzien zijn van de noodige beschrijvingen van elke Kunst, elk Ambacht of Bedrijf, en waarbij tevens toepasselijke versjes gevoegd zijn
15775-B-17236: - Quellen zur Reichsreform im Spätmittelalter
15798-B-16695: - Aardse Paradijzen, De Tuin in De Nederlandse Kunst
24655-A-28677: - Handboek der aardrijkskunde (Algemeen gedeelte, Ie, IIe en IIIe stuk). Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
24336-A-24089: - Gerrit van Bakel 1943-1984
15968-A-17522: - Zuid-Holland: tweemaandelijks orgaan van de Historische Vereniging voor Zuid-Holland onder de zinspreuk "Vigilate Deo Confidentes" Alles dat verscheen (jrg. 1 (1955) t/m jrg. 14 (1968)): Ontbrekend 1e jaarg. no. 1; 2e jaarg. no 1 & 2; 3e jrg. no 1; 5e jaarg. no 2; 14e jrg. no. 4 (?).
22833-B-21992: - The Field Guide To Lighthouses Of The Pacific Coast
22832-B-21995: - Poussin Works on Paper
12998-B-14165: - Cobra
24149-A-23907: - Hand-book to the Cathedrals of England - 4 volumes
13397-B-14535: - Boerderyenboek middelstum kantens
13398-B-14574: - Das Rathaus und der Roland auf dem Marktplatz in Bremen
23930-A-23780: - Internationaal Verzekeringswoordenboek
17375-B-18640: - Arnhem elf facetten uit de 19e en 20e eeuw
24119-B-23412: - Chassidische legenden
24453-B-24176: VAN GORCUM 2014 - Groninger historische reeks 26 - Joodse Stadjers
22811-B-22174: - Temples of Ancient Egypt
10918-B-12113: - Gerrit Terpstra kunstenaar
24038-B-23591: - Oase 92 Code en continuiteit; Codes and continuities
23880-A-23700: - Jaarboekje der adelborsten 29e jaargang 1900
23898-A-23743: - Gedenkzuil voor Mr Rhijnvis Feith
23943-A-23794: - Will's 25 1930-1955 - Het Wel en wee van een 25-jarige Fabriek van Schoonheidsmiddelen
23975-B-23351: - Topografische Dubbel Atlas
23980-B-23694: - Marius bauer reisimpressies india
24004-B-23398: - WijkToenWijkNu
24061-B-23485: - 10 Photography annual of the Netherlands
24083-B-23681: - Frisians to America 1880-1914
16212-B-17560: - De hele bibelebontse berg
24041-B-23599: - Archiprix 2014
11989-B-13184: - Bibliografie over het Jodendom en Israel voor het Nederlandse taalgebied
17675-B-19312: - Museumed. Paulus Potter
17718-B-18813: - Van huizen en huisvuil in hasselt
10980-A-12213: - lang leve de nestbevuilers. De 20ste eeuw in 20 verhalen uit De Groene Amsterdammer
10999-A-12306: - Religieuze bewegingen in Nederland 19
22807-B-22177: - The Egyptians
17786-A-19554: - Frank Lloyd Wright - Die Zukunft der Architektur
13649-B-14907: - Geschiedenis van de joden in Nederland
17557-B-19149: - Codex aysma
11776-B-12929: - Opdracht sumatra
15793-B-17239: - Encyclopedie van de joodse geschiedenis
15800-B-16679: - Farawe
26093-A-29945: - Land-recht der Beyden Old-ambten vervattende de oude ende nieuwe statuten ende costumen der boosts, landschappen
17685-B-19347: - OTTO NAUMANN INAUGURAL
20531-A-22311: - De Amsterdamche Gids - Jaargang 7 compleet
26111-A-29920: - Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagen, glazen, uithangborden en andere taferelen. Derde uitgave in twee delen (compleet).
26109-A-29955: - Gedenkschrift der Inwijding van het Nieuwe Academiegebouw in Groningen in september 1850
26107-A-29954: - De Lettergieterij van Joh. Enschede en Zonen - Gedenkschrift ter Gelegenheid van haar honderdvijftig-jarig bestaan op 9 maart 1893
22574-B-22379: - Rebelse ritmes
13311-B-14723: - Peters Atlas
24040-B-23600: - Architectuur in Nederland / Architecture in the Netherlands
23931-A-23781: - Hout en Schepen - De Groei van de Hollandsche Koopmansfamilie Gips
11671-B-12615: - Velo 75 jaar in woord en beeld
16270-A-28669: - Voor Anton Gerits. Ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag en zijn 40-jarig jubileum als antiquaar.
8319-A-9569: - Nationaal Biografisch Woordenboek. Deel 20
13029-A-14352: - Catalogue of Rare and Important Books Drawings and Manuscripts on Natural History Including Expeditions Earth Sciences and Gardening
19100-A-20702: - Haupt-Katalog der Knöfler'schen Farbenholzschnitte
17219-A-18684: - Worp van thabor kronijk van friesland, vijfde boek
18732-A-20561: - Ludwig van Beethoven
23894-A-23733: - Nederlndse chemische en pharmaceutische producten en hun fabrikanten/Dutch chemicals and pharmaceuticals and their manufacturers.
19772-B-21344: - Fotoboek loppersum garrelsweer wirdum
20527-A-22307: - De Amsterdamsche Gids - Jaargang 1 t/m 5 compleet.
26667-A-30536: - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Amstelstation en de totstandkoming van de spoorwegwerken rond Amsterdam
15308-B-16655: - Versteende tichelwerken: tichelwerken in beeld gebracht
17249-A-18783: - Aristide Maillol, 1861-1944. Aristide Maillol, 1861-1944: [exhibition], the Solomon R. Guggenheim Museum, New York
12541-A-13894: - Ahrend kantoorcatalogus '75
15212-B-16510: - Oordeel fleur grafisch eindexamenwerk kunstac.
22845-A-22518: - Oudhollandsche en moderne meesters
14863-B-16255: - Kus me, kus me, zeeman: actuele kunst en strips
23033-B-22633: - Genesis Unveiled
14163-B-15358: - Berichte aus der Abwurfzone
12504-A-13856: - 50 Fantastic Years of Chromolux
12614-B-13784: - Bilder im Kopf
14059-B-15219: - Josef Albers
22808-B-22188: - Reminiscing in Tempo
16822-B-17970: - Atlas of the World
12820-A-14017: - Transformation der Philosophie. Band I: Sprachanalytik, Semiotik, Hermeneutik. Band II: Das Apriori der Kommunikations-Gemeinschaft. |(2 vols.)
11893-B-13169: - Horizon van wel en wee
13433-B-14449: - Epitome theatri Ortelliani
13429-B-14584: - AEROATLAS ANTWERPEN
20466-A-22102: - Tjok Dessauvage (gesigneerd)
16269-A-17889: - Voor Anton gerits - ter Gelegenheid van zijn60ste Verjaardag en zijn 40 -jarig Jubleum als Antiquaar.
22622-B-22040: - Zicht op Amsterdam - Straatleven-Streetlife
23074-A-22781: - Grass weeds 1, grass weeds 2 & monocot weeds 1. 3 volumes.
17450-A-19220: - Het Ontstaan van den Polder 'De Biesbosch' - Waar Water woelde golft goudgeel Graan: De Inpoldering van den Zuidhollandschen Biesbosch
17451-A-19221: - Statistiek van Nederlandsche Electriciteitsbedrijven 1925-1930
16870-A-18474: - Toulouse-Lautrec
25634-A-29408: - Bouwsteenen Nederlandsche Muziekgeschiedenis 1869-1881. Jaarboek 1 - 3 (samen in 1 band).
25630-A-29403: - Voorschriften betreffende plaatsing van Nederlandsche arbeiders in Duitschland
22858-A-22571: - Claus en Kaan (Current Architecture Catalogues)
22705-B-22024: - ROMANTIQUE
26135-A-30022: - The Horticulturist and Journal of Rural Art and Rural Taste. Vol XXVII, January to December, 1872.
26161-A-30071: - Theatrum Orbis Librorum. Liber amicorum presented to Nico Israel on the occasion of his seventieth birthday.
26152-A-30055: - Groningen. Tijdschrift voor de volkstaal, geschiedenis, volksleven enz. van de provincie Groningen - Eerste jaargang 1916
23781-A-23564: - Statens Järnvägar 1906-1931. Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro med Kungl. Maj:ts nådiga bemyndigande utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. - Volume I-II
23799-A-23596: - a+u 2013:05: Ryue Nishizawa (English Japanese)
17485-B-19064: - Letter of de waardering voor het boek
22813-B-22196: - Otto Dix
25058-A-28908: - "The Studio" year-book of decorative art
17482-B-19060: - Between Spaces
14724-B-16150: - Rabobank en Sam Drukker een unieke cooperatie
13329-B-14693: - Die Libellenfauna Sachsens
26671-A-30540: - Emigre # 25 - Made in Holland
22939-B-22590: - Gruffudd ap Cynan
24767-A-28508: - Ando BV/Studio Bau winkel Agenda 1995
24768-A-28510: - Ando deel 1 agenda 1995
24769-A-28511: - Ando agenda "Zie '03"
10904-B-12167: - De geschiedenis van de scheikunde in Nederland
11174-B-12266: - Een huisbaas wordt bouwheer. De ontwikkeling van de opdrachtgeversrol in twintig jaar Rotterdamse stadsvernieuwing
11415-A-12708: - Products of Imagination. The Dutch experiment in design.
15366-A-16744: - Robert A. M. Stern. Robert A. M. Stern: selected works
20302-A-21919: - The Children's World of Learning 1480-1880. Part 1-11, complete.
24774-A-28516: - Kavel met 17 tekstboekjes van operettes en 1 programmaboekje
12832-A-14029: - Bibliotheca Phillippica Medieval Manuscripts: New Series Part XI: Catalogue of Manuscripts on Papyrus Vellum and Paper
12833-A-14030: - Catalogue of Henri De Toulouse Lautrec Lithographs from the Collection of Ludwig and Erik Charell
12835-A-14032: - 150 atlases, books, drawings, manuscripts and maps related to Africa, Central and South America, Asia and the Pacific
24286-B-23977: - The American Art Book
23798-A-23595: - Ja 97 Curving Line And Surface
23790-A-23581: - Hoekig; de andere munten
17997-B-19565: - Nietzsche (volkskrant)
14835-B-16198: - Bontjes voor de tropen museumed.
20305-A-21924: - West-Friesland's "Oud en Nieuw", 3 delen in 1 band.
19697-A-21363: - Ford brochure 1950
20242-B-21824: - Nederlandtschen landt-spiegel in ryme gestelt
20241-B-21823: - Miroir du monde epitome theatre d'a. ortelius
16513-B-17660: - Vrouw familie en macht
12001-A-13206: - De Steunpilaren onzer Samenleving
10798-B-12103: - Dat ryp is moet door eygen rypheydt vall
24755-A-28496: - Souvenir Album New-York
22653-B-22158: - OZMI, een fabriek van beton: geschiedenis van de eerste zuivelfabriek in Groningen
24399-A-28650: - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; Twintigste deel; Vervattende eenen aanvang der Beschryving van Stad en Lande; Een en twintigste deels eerste stuk; Vervattende het vervolg der Beschryving van Stad en Lande; Een en twintigste deel tweede stuk; Vervattende het vervolg der Beschryving van Stad en Lande.
23298-A-23040: - 50 Jaar Incasso-Bank
26375-A-30208: - The Robert von Hirsch Collection Volume Four - Impressionist and Modern Art
26386-A-30224: - Ingebonden jaargang 1919 weekblad Avicultura (53 nummers)
16885-A-18530: - Breughel - Brueghel; Pieter Breughel der Jüngere - Jan Brueghel der Ältere; Flämische Malerei um 1600, Tradition und Fortschritt
16884-A-18528: - ORCHID BIOLOGY REVIEWS AND PERSPECTIVES, Volume I - V
13537-A-14829: - Luchtfoto Atlas Limburg
16256-A-17876: INTERNATIONALER KONGRESS KREMS AN DER DONAU 18. BIS 21. SEPTEMBER 1978 - ?sterliche Sachkultur des Sp?tmittelalters
12024-A-13240: - Fuente. Juan de la Cruz 1591 - 1991
17042-B-18426: - Franse Hedendaagse Kunst in Nederland
13271-A-14567: - Artenschutzsymposium Schwarzspecht des Deutschen Bundes für Vogelschutz Landesverbant Baden-Württemberg e.V. am 29. und 30. 3. 1980 in Freudenstadt im Schwarzwald. Referate und Beiträge
23370-B-23016: - Hardy Holzman Pfeiffer Associates
22840-B-22021: - BELEVENISSEN IN BEBOB JAZZPIANIST DE GRA
20543-A-22371: - Gratis Gids, Guide, Führer, Rijks-Museum Amsterdam
23392-B-23052: - KLOPJACHT IN HET VEEN
25035-A-28850: - Heer reinoud van ravenhorst, historische roman door Paul.
16951-B-18430: - Geehrter Herr, lieber Freund
11028-A-12353: - Masonic and Esoteric Heritage. New perspectives for art and heritage policies.
17208-A-18661: - MASTERPIECES OF ARCHITECTURE AROUND MOSCOW
16147-B-17456: - Geschiedenis v.d. farmacie in belgie
22995-B-22515: - We hadden geen keus
22702-B-21998: - Poussin's Paintings
19844-A-21438: - Flohr - 50 jahre Deutscher Aufzugsbau
20464-A-22099: - The Book of Common Prayer. Together with the Psalter or Psalms of David
18660-B-20266: - EL CROQUIS 170: JOAO LUIS CARRILHO DA GRACA
13883-B-15061: - Veenhuizen een erfenis voor de toekomst
23067-A-22774: - Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende Gedenkpenningen I (tot 1702)
22896-A-22645: - Psychobiology of Posttraumatic Stress Disorder (Annals of the New York Academy of Sciences, volume 821)
25017-A-28803: - Geïllustreerd Nieuws (Geïllustreerde Courant)
25018-A-28805: - The Tragedies of Algernon Charles Swinburne - Volume I-V (Complete)
23118-A-22847: - The "Land & Water"edition of Raemaekers' Cartoons
26685-A-30586: - Lichaamsoefening. Weekblad. 2e jaargang no. 1-52, 3e jaargang no. 1-13.
11057-A-12454: - Menus Holland-South America Flight KL 793 (KLM)
24645-A-28675: - Voormalige stadsgezichten van Haarlem. Photografiën naar Teekeningen uit de stedelijke verzameling.
15657-B-17116: - Women and Literature in Britain, 1150-1500
14436-B-15392: - Kopgeld
16441-B-17775: - Representing the Real
12444-A-13701: - Sigmar Polke, Stedelijk Museum Amsterdam
25417-B-29183: - Dinner at at Miss Lady's
25392-B-29208: - Amarcord
25291-B-29200: - Masters of Jazz Black
25285-B-28979: - Dutch Design 2015
25278-A-29379: - De Koninklijke Nederlandsche Landmacht
25272-A-29373: - De beginjaren van de Stijl 1917-1922
25247-A-29348: - Les Vikings - Les Scandinaves et l'Europe 800-1200
19063-B-20582: - Vyftien jaar afgesloten lauwerszee
23262-A-22946: - Béla Bartók - Black Pocket-Book; Sketches 1907-1922
15006-B-16351: - Kerk onder toezicht
17358-B-18677: - Geschiedenis van de heerlykheid asten
17171-A-18608: - De Katholiek. Godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift
16386-B-17641: - Lood en oud ijzer: 25 jaar Stichting Drukwerk in de Marge 1975-2000
17175-A-18616: - Catalogue No. 6. Incunables, impressions du XVIe siecle, impressions sur vélin, reliures spéciales
17174-A-18615: - De Tram, Maandblad van de Stichting "Vrienden der Nederlandse Tramwegen"
26076-A-29897: - Sint Eloy, tijdschrift gewijd aan de belangen van fabrikanten, grossiers en winkeliers in goud en zilver, juweliers, diamantwerkers en horlogemakers - Jaargang 3, 4 en deel van 5
24648-A-28672: - Plaatjes-album. (Serie 25-48)
11045-A-12398: - Kunst En Kunstbedrijf in Nederland 1914-1940. Nederlands Kunsthistorisch jaarboek 1977, deel 28
20528-A-22308: - De Amsterdamsche Gids - Jaargang 8 compleet
8290-A-30684: - Chronikblätter für die familie Luyken [Luijken] und ihre anverwandten. Erster Band 1921-1930. 1.- 10. Jahrgang. 40 Hefte in 10 Jahrg. zusammengenunden. Mit 2 Inhalts-Verzeichnisse (pro 5 Jahre).
15414-A-16945: - Gedenkboek 1902-1921 - Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Afdeeling Schiedam van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken
26785-A-30775: - Picture Show Volume 12 (bi weekly Ameriacn magazine)
24396-A-28267: - Egon Schiele und Wien zur Jahrhundertwende (Japanese Edition)
22903-A-22657: - Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet - Band 25
20263-A-21866: - Taschenbuch der Landstreitkräfte Band I-III
13783-B-15149: - 4 indisch genootschap Klein repertorium
19547-B-21178: - Armada 1588-1988
23333-B-22942: - Kaart En Kunst Van De Zeventien Provincien Der Nederlanden
23348-B-22976: - De Vrijheid Van De Wil
17211-A-18666: - American Fabrics Number Five
10772-A-12127: - Die Jahresmappen der >>Brucke<< 1906-1912.
11383-A-12641: - Bladen uit Hendschels's schetsboek
11522-A-12966: - Symmetrie Part 1 + Part 2 (Complete)
22761-B-22189: - SLAG VAN ANDRIESSEN
22762-B-22187: - Duke Ellington and His World
26668-A-30537: - Tuinstad in Amsterdam-Noord. Toelichting op adres aan den raad - van maart 1935 - van T.C. Groot, te Amsterdam-Noord.
22819-B-22228: - Judy Chicago
19855-A-21452: - Catalogus der tentoonstelling van voor Nederland belangrijke Oudheden en Merkwaardigheden in de Provincie Zuid-Holland voorhanden, of met betrekking tot die provincie elders bewaard, gehouden te Delft, julij-augustus 1863
24829-A-28705: - De nieuwe prettige bruiloftsgast
14719-B-16151: - Rabobank en Sam Drukker een unieke cooperatie
14717-B-16147: - Verborgen verleden belicht
19500-B-21027: - Scheupers van de taol: bloemlezing Drèentse schrieverij 1837-2003
22825-B-22225: - American Popular Music Business in the 20th Century
19853-A-21450: - Correspondentenblad No. 183, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der maatschappij - levensverzekering-maatschappij, opgericht in 1863 door het N.O.G.
19108-A-20746: - Academia Groningana 1614-1914. Gedenkboek tgvh derde eeuwfeest der Universiteit te Groningen.
22841-B-21994: - Warriors of the Steppe
17597-B-19237: - Ploeg jaarboek ...
11834-A-13110: - Mein Feld ist die welt - Musterbucher und Kataloge 1784-1914
11838-A-13117: - Art Deco in Europa - Decoratieve Tendensen in de toegepaste kunst rond 1925
17594-B-19224: - Gijs Voskuyl tekeningen
13680-B-14871: - Tussen IJssel en Dinkel
16449-B-17791: - Alias Caracalla Fl
11492-A-12889: - Cohabiting isn't intellectual - Insinger de Beaufort annual review 2004.
16853-A-18289: - A catalogue of interesting old books. Including a collection of incunabula, woodcutbooks, MSS, Calligraphy & a special selection of Tory items, 5 volumes in 1
11067-A-12466: - Hotel Savoy. Ein Roman.
11079-A-12498: - Ciria. Marks of the glance (paintings). Journey to the past (photographies).
11076-A-12495: - Brasilien-Bibliothek der Robert Bosch GMBH. Band II/1.
11417-A-12710: - Mariscal. Design - Signs of Relentless Present.
24937-B-28610: - Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee: (met een beschrijvende catalogus van de collectie loodjes van het Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie)
22701-B-21993: - Lighthouses
14711-B-16142: - Bekyk het van beide kanten von beiden seiten
19686-A-21338: - Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis
22878-A-22611: - Algemene voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken on der het beheer van het departement van binnenlandse zaken, vastgesteld den 1sten van Maart 1866
15808-B-16687: - Modern art travels east-west
17265-B-18633: - De wet op de parlementaire enquete onder de loep
13137-B-14428: - De gezellen van de schemering: De laatste zang van de Malaterres
11151-A-12241: - Nancy Spero. Woman breathing
26790-A-30780: - Monument International De La Reformation A Geneve. International monument of the Calvinian Reformation. (French/English?German edition)
26791-A-30781: - Post- & Reisekarte von Deutschland und den Nachbar Staaten nach F. Handtkes Post-U.Reise-Karte reducirt von H. Kunsch.
18335-A-20132: - HUIS; schilderijen van Bea van Willert (met inleiding van Janet Meester
15352-B-16540: - Delftse meesters, tijdgenoten van Vermeer: een andere kijk op perspectief, licht en ruimte
24209-B-23845: - The Voices of Eden
22789-B-22168: - Hieroglyphics
26061-A-29865: - International Bridge of Trade / Internationale Handelsbrücke Jahrgang 1924-1925
16702-B-18130: - Van Hexen un Düvelslüden: über Hexen, Zauberei und Aberglauben im niederländisch-deutschen Grenzraum = over heksen, toverij en bijgeloof in de Nederlands-Duitse grensstreek
22804-B-22186: - Stilte, opname!
22836-B-22025: - Dita: Stripteese
22835-B-21996: - Massacre at Montsegur
22837-B-22030: - Picasso
24780-A-28522: - Ando agenda 2001
24781-A-28523: - UNA Designers bureau-agenda 2001/2002
19880-A-21528: - Keg's thee-album "Internationaal"
24800-A-28572: - Ando agenda 1997 - Van Duas Igrejas naar Pocinho
24801-A-28573: - Koninklijke PTT Nederland - Agenda 1991
24826-A-28701: - Jaarboekje der Adelborsten. 47ste jaargang 1918
24827-A-28702: - Ando agenda 1994/95
24775-A-28517: - Liederen Album, 48 Geestige Voordrachten.
20452-A-22033: - Catalogus der gravures, etsen,en facsimilé's. Scheltema & Holkema's Boekhandel
15529-B-16991: - Wie God Zegt...
15609-B-17064: - Werk opstellen voor hans locher
24435-B-21477: VAN GORCUM 2014 - Groninger historische reeks 26 - Joodse Stadjers
26203-A-30131: - Saxo-Frisia. Tweemaandelijks tijdschrift. 1e t/m 4e jaargang (t/m no. 4)
20206-B-21786: - Groningse Pot
15349-B-16522: - Ceramics from the Orient
22740-B-22100: - Women and Gender in Islam
13806-B-15148: - Meesterlijk vee
19839-A-21429: - Wet op het regt van zegel van 5 October 1843 - besluit van den 13den Maart 1844 betrekkelijk het in werking brengen van de Wet op het regt van Zegel ; Benevens een beknopt tarief van het zegel.
18723-A-20528: - De Fitterkiste. Geschichtliches aus Winterberg und seinen Dörfern. Volume 1 to vol. 21 (21 vols. in total).
12878-B-14078: - Gia Edzgveradze
18944-B-20684: - Hedendaagse portretkunst in Nederland
15248-B-16571: - Zeventienhonderd 85-1985 annerveensche comp.
17395-A-18844: - Academie Minerva RHG Eindexamencatalogus 1993 - Academie voor Beeldende Kunst en Bouwkunst.
15596-B-17093: - Deutsche Erinnerungsorte 1
17543-B-19128: - Gebed in schoonheid: schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500
23878-A-23696: - Jaarboekje van het Korps Adelborsten. 52ste Jaargang 1923
22590-B-22391: - Strategy for Defeat the Luftwaffe
26377-A-30210: - Nuevo Plano de la Ciudad de Buenos Aires
26376-A-30209: - Collection Henry Thomas Grogan
22882-A-22615: - Het muntstelsel gewijzigd naar de bestaande behoefte.
18711-A-20444: - Auswanderung aus der Grafschaft Bentheim nach Nordamerika
24467-B-22435: - Routes
19156-B-20812: - Tres riches heures van jean duc de berry
16992-B-18308: - 1520-1525 De kroniek van Johannes van Lochem prior te Albergen
16993-B-18279: - Europas Zukunft
24328-A-24043: - CURIOSA No. 4 - Estampes, gravures, bibelots.
10837-B-12061: - PATRIOTTEN EN BEVRIJDERS - GEB
12777-A-13972: - Idee, Prozess, Ergebnis. Die Reparatur und Rekonstruktion der Stadt.
17748-B-18809: - Meesterwerken van Lawrence
24298-B-23983: - Tutto Pergolesi The Complete Opera
16295-B-17895: - Oud fonds syst overz uitg hist gen 1845-1969
19127-A-20795: - Doctor on Desima - Five Years in Japan
16735-B-18111: - Klaas Prummel
17212-A-18667: - American Fabrics, Number Three
17619-B-19272: - Geschiedenis astronomisch kunstuurwerk
16614-A-18166: - Biblia sacra iuxta vulgatam versionem. Adiuvantibus Bonifation Fischer et al. Recensuit et brevi apparatu instruxit Robertus Weber. Editio altera emendata. 2 vols. Vol.1: Genesis-Psalmi. Vol.2: Proverbia-Apocalypsis. Appendix.
23848-A-23656: - Map - Exploring the World
15610-B-17065: - Bronnen in het buitenland
24203-B-23846: - Evolutionary Games and Population Dynamics
23945-A-23796: - Hollstein's German Engravings Etchings and Woodcuts 1400-1700 - Volume IX, XII, XVI, XVII & XIX
22812-B-22194: - Kuladatta's Kriyasamgrahapanjika
26070-A-29890: - Zeta, the all-colour photo fantasy - Volume 1, no 10
18696-A-20367: - Werner Mantz - Fotograaf
17873-B-19423: - 1993 Biennale di Venezia
20232-B-21813: - People of Kau
24379-A-28631: - Le arti a Vienna. Dalla secessione alla caduta dell'impero asburgico. Venezia, Palazzo Grassi, 21 maggio - 16 settembre.
24256-B-23986: - Peter And The Wolf
22758-B-22171: - The Way of Confucius
22757-B-22164: - Het Nieuwe Leiderschap
24632-A-28662: - Codex, pharmacopée française rédigée par ordre du gouvernement, par une commission composée de mm. les professeurs de la faculté de médecine, et de l'école spéciale de pharmacie de Paris.
19301-A-20966: - De Bemalings-Inrichtingen van de Wieringermeer - Uitgegeven ter Gelegenheid van het in Bedrijf stellen der Bemaling op 10 februari 1930
23434-A-23165: - Van Riebeeck Society - Second Series - 34 volumes
19958-B-12497: - Kunst in kaart
22699-B-21999: - The Arctic
16161-B-17515: - De Middellandse Zee
17765-A-19468: - Antoni Gaudi (1852-1926)
11469-A-12810: - Jacques Villegle: images. Affiches lacerees 1958-1991. 27 avril-23 juin 2001.
11468-A-12809: - Sotheby's: property from the estate of Queen Juliana of the Netherlands, all to be sold for the benefit of charirty. Amsterdam, 14, 15 & 16 march 2011.
24730-A-28463: - Album der deelgenoten van de vereeniging van oud-studenten bij de inwijding van het nieuwe academie-gebouw te Groningen.
24478-B-24132: - VIER DAGEN IN APRIL
25216-a-29317: - Max Liebermann in seiner Zeit. Bayerische Staatsgem?ldesammlungen und Ausstellungsleitung Haus der Kunst M?nchen e.V. v. 15. Dezember 1979-bis 17. Februar 1980. Nationalgalerie Berlin Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz 6. September 1979 bis 11. November 1979.
12007-A-13211: - Buitenreclame in beeld. 50 jaar Alrecon Media 1946-1996
24899-B-28547: - Lex Reitsma - 10 Jaar affiches voor De Nederlandse Opera + ander werk
25053-A-28903: - Otto Meyer-Amden/Wilhelm von Gloeden/ Elisar von Kupffer
25498-B-29201: - Masters of Jazz White (5DVD)
19025-B-20686: - Hollandse aquarellen uit de 18de eeuw in het Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam
22820-B-22223: - Ella Fitzgerald
19305-A-20970: - Het Gasgebouw van Nederland
19324-A-21070: - Enqueste ende informatie upt stuck van der reductie ende reformatie van den schiltaelen,voertijts getaxeert ende gestelt geweest over de landen van Hollant ende Vrieslant. Gedaen in den jaere MCCCCXCIIII.
19327-A-21073: - De Centrale Overheidsinstellingen van de Hapsburgse Nederlanden, Band 1 en 2.
19340-A-21212: - Koloniën van weldadigheid
19333-A-21169: - Marcel van Eeden - Tekeningen Zeichnungen Drawings Dibujos 1993-2003.
17586-B-19183: - 1326 1 Oorkondenboek van gelre en zutphen tot
20429-B-21972: - De Bosatlas
17707-B-19336: - Le Royaume Oublie, La Tragedie Cath
17708-B-19337: - Herman Gordijn catalogus
22796-B-22170: - Jews of Egypt: From Rameses II to Emperor Hadrian
22792-B-22165: - An Illustrated Dictionary of the Gods and Symbols of Ancient Egypt
22791-B-22152: - Holland-Amerika Lijn
25044-A-28886: - Stuivers-editie. Lectuur voor de Jeugd. Jaargang 1865. (Deel 1-3 in 1 band)
23008-B-22681: - Steenis flora malesi ana series 2 v1 p5
23883-A-23716: - Het Turnblad - Jaargang 1
24180-A-24024: - Muziek voor de Ogen -Textiel van de Volkeren uit Centraal-Azie: Music for the Eyes- Textile from the Peoples of Central Asia
26655-A-30520: - The "Stone" System. For hydraulic controlling bulkhead doors.
11508-A-12950: - Dossier mise en page - Compagnons de Lure
13857-B-14930: - Woordenboek van de Kamper taal
11443-A-12756: - 40 jaar Orde van den Prince
26054-A-29849: - Repertorium der wiskunde en der mechanica
26053-A-29840: - Expressions flamandes 1900-1930
11441-A-12753: - Smaragdenpfad Tarotspiel
15664-B-17175: - De Haagse School
13542-A-14834: - Reinder Homan - Etsen
23251-A-22913: - Proceedings of Symposium on Qinghai-Xizang (Tibet) Plateau (Abstracts)
15132-A-16498: - Obra de Joan Miro
14963-B-15997: - Samenleven samenwerken
25626-A-=29397: - Swedish housing of the forties - Fyrtiotalets Svenska Bostad
24799-A-28571: - Ando agenda verlaten grensposten deel 2
22751-B-22155: - Schilders Van Amsterdam
22742-B-22122: - Amsterdamse School
22750-B-22172: - Paisley Patterns A design Source Book
22749-B-22154: - Landleven
22747-B-22167: - Visies op vormgeving 1 1874-1940
22745-B-22125: - Carel adolf lion cachet (1864-1945)
22624-B-22495: - Zuiderzeesteden
19847-A-21441: - SKF Rollende Lagers - Catalogus nr 1760
17224-A-18699: - One Hundred Years of Fiat: 1899-1999: Products, Faces, Images
11520-A-12964: - The Human Image - In German epressionist graphic Art from the Robert Gore Rifkind Foundation
26173-A-30093: - Volle Kracht Vooruit. Bronsmotoren 1907-1957
26185-A-30104: - Die Wenzelsbibel. Acht Dokumentationsmappen zum Faksimile. Bd. 1-8.
26202-A-30130: - Gids voor Amsterdam. Amsterdam, Venetië van het noorden.
26198-A-30125: - Specimen de caracteres en cuivre fers a dorer. Outillage pour Relieurs.
26211-A-30139: - Rembrandt. Katalog 63. Radierungen/Etchings.
26205-A-30133: - Fotografie in Suriname/Photography in Suriname 1839-1939 (Dutch/English edition)
26214-A-30142: - Rembrandt. Schilderijen, bijeengebracht ter gelegenheid van de inhuldiging van hare majesteit koningin Wilhelmina.
26215-A-30143: - Ter herinnering aan Rembrandt van Rijn 1606-1906
26216-A-30144: - Catalogus van oude en moderne schilderijen door Rembrandt van Rijn, Frans Hals, Van Dyck, enz.
26210-A-30138: - Zakboek Commodore 64
26218-A-30146: - Levensbeschrijving van Rembrandt van Rijn, beknopt en zakelijk naar de beste oorkonden verwerkt. Versierd met een gelithografeerde afbeelding van het standbeeld op de botermarkt te Amsterdam. Gevolgd door een kortr en zakelijke beschrijving van het gieten des standbeelds.
26221-A-30149: - Lux. Geïllustreerd tijdschrift voor fotografie. Afl. 13, No 339 - Rembrandt. 1606-15 juli-1906. Ter herinnering aan zijn 300ste verjaardag
26219-A-30147: - Rembrandt-Feesten - 3 delen - 2 programma's en 1 uitvouwbare gelithografeerde tramwegkaart in kleur
26225-A-30153: - Rembrandt - Kleine Nationaal Socialistische Bibliotheek no. 4
26226-A-30154: - Officieel Programma van de Rembrandtfeesten te Leiden op 13 en 14 juli 1906
26233-B-30106: - Anderhalve eeuw Gelderse landbouw
15070-B-16324: - Macht en onmacht: 130 jaar vakbeweging in Groningen
15277-B-16644: - Groninger Borgen
8291-A-9469: - De collectie Jan Bouwman.
18792-B-20588: - De susteren van Sanct-Agnetenhuus
26653-A-30518: - 24-uurs agenda voor dagdromers en nachtvlinders. 2011.
19065-B-20587: - Recht Und Schrift Im Mittelalter
19668-A-21318: - De boerderijen in het gebied van de noorder afdeling en de afdeling uithuizen en omstreken van de Groninger Mij. van Landbouw
13393-B-14524: - Geographisch-toneel, of Uitgezochte kaarten, tot gemak der officieren, reisigers en liefhebbers
24402-A-28651: - Journal des demoiselles. Huitième année.
24818-A-28690: - Graphis 135
16970-B-18196: - Reistogten om den aartkloot
18280-B-19685: - De Deelen
20250-B-21832: - Moederkerk
20333-B-21899: - Heren land en volk
23024-B-22586: - The Longman Companion to European Nationalism 1789-1920
23023-B-22585: - Republican and Fascist Germany
22823-B-22232: - Franka luxe 15 ogen van de roerganger
22855-A-22568: - Modern architecture in the second machine age: the work of Norman Foster
26798-A-30841: - Oroprium de Tempore pro partibus Gradualis Romani
12581-A-13940: - Rudolfs von Ems Welchronik, aus der Wernigeroder Handschrift. Heraugegeben von Gustav Ehrismann
11467-A-12808: - Affiches politiques et sociales.
15184-B-16509: - 1996 Nederlands ontwerp
17315-B-18651: - Neue Stadträume
26227-A-30155: - Rembrandt-Hulde te Leiden. Catalogus der tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van Rembrandt en van schilderijen van andere Leidsche Meesters der Zeventiende Eeuw.
23708-A-23455: - Classics 16mm filmcatalogus 1 en 2.
23716-A-23463: - Amphibia-Reptilia, Volume 6-35 (except 29 & 31)
16796-B-18054: - - The best Dutch bookdesigns De best verzorgde boeken 2011
26706-A-30630: - Columbia. Letterproef van N.V. Lettergieterij en Machinehandel voorheen N. Tetterode.
26707-A-30631: - Futura19. Bob Cobbing. Chamber music.
26709-A-30633: - Letterproef. Machinale letterzetterij W. Groot
26710-A-30634: - Letterproef machinezetterij Ten Brink
26712-A-30636: - Kleine letterproef J.B. Wolters.
26703-A-30625: - Enkele toepassingen van onze nieuwe series De Roos Romein en De Roos Cursief. LA 1851-1951.
26704-A-30626: - Schriftmuster der DTL FLeischmann
20561-A-22480: - Coniston Tales told by W.G.C.
12226-B-13288: - Meshugah
19843-A-21437: - Historisch overzicht van het ontstaan der gemeenschappelijke mijnbouw maatschappij billiton, van de wet, houdende haar oprichting en van hare statuten.
15293-B-16605: - Encyclopedie Van De Wereldreligies
17168-A-18601: - Organicae voces; Festschrift Joseph Smits Van Waesberghe angeboten anlässlich seines 60. Geburtstages, 18. April 1961
16705-B-17983: - Avonturen met een collectie
19770-B-21341: - Boerderyenboek middelstum kantens
14086-B-15283: - De Kapucijner Crypte
12045-A-13342: - Langenscheidts Taschenwörterbuch Neugriechisch: neugriechisch-deutsch, deutsch-neugriechisch.
26669-A-30538: - Album van Rollend Materieel. Tram rijtuigen 1915.
24833-A-28713: - "Corecla". Warenkennis voor den kleermaker. 7 lessen.
24835-A-28715: - In Memoriam - Seventh edition.
25124-A-29057: - Hoe Groningen streed. Provinciaal gedenkboek van het verzet 1940 - 1945. (Met stofomslag!)
26258-B-29991: - De revolutie die in haar eigen staart beet
26277-B-30021: - Kussen Kann Man Nicht Alleine (Spec
26310-B-29884: - In buscoducis 1450-1629 wetensch bydr
22403-B-22251: - Gedeelde Weelde
13950-A-15237: - Pleidooi voor polyfonie
15376-A-16762: - Botta - The Complete Works 1985-1990 (Part 2)
15371-A-16751: - Gustav Peichl - Bauten und Projekte
23021-B-22557: - Degas Pastels
15926-A-17326: - Honderd jaar Epe - Grepen uit de Geschiedenis van de Gemeente Epe van 1878 tot 1978
14054-B-15234: - Grondrechten moderne beeldende kunst
18357-A-20212: - Der Königlich sächsische militär-st. Heinriches-orden 1736-1918 ; Ein Ehrenblatt der Sächsischen Armee
22765-B-22213: - 2 Kwaad leven
24828-A-28704: - De Liefste - Ando Agenda 1999/2000
17430-A-19199: - Pyke Koch: Réalisme magique aux Pays-Bas
26659-A-30527: - Gedenkboek 1866-1916. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan der hoogere burgerschool met vijf-jarigen cursus te Veendam.
15268-B-16619: - Geschiedenis van kampen 1
24179-A-24023: - Die Haager Liederhandschrift - Faksimile des Originals mit Einleitung und Transskription
18161-B-19833: - One hundred walks
17860-B-19435: - Sjoerd Soeters
20352-B-21918: - Gunta Stölz
16945-B-18461: - Russies formalisme
12551-A-13906: - Acquisitions 1994 - 1999. Collection Frits Lugt.
12210-B-13292: - Weihnukka
17391-A-18840: - Orchideen in Niedersachsen
24802-A-28574: - Ando agenda 2007 - Chinees jaar van het varken
24803-A-28575: - Ando agenda 2004 - Ruimte
18310-A-20016: - Homöopathisches Arzneibuch. 1. Ausgabe 1978; 1, Nachtrag 1981; 2. Nachtrag 1983; 3. Nachtrag 1985; 4. Nachtrag 1985; 1. Nachtrag der gesamtausgabe. Zugleich 5. Nachtrag zur Ausgabe 1978 - 1991. (6 volumes)
22857-A-22570: - Alfred Roth: Architect of continuity
23435-A-23165: - La cartografia dels Paisos Baixos: 4rt curs, 15, 16, 17, 18, i 19 de febrer de 1995
25482-B-29289: 010, 1995 - 1970-1995 Architectuur Rotterdam architecture in cassette
23479-A-23250: - Studia Spinozana Volume 11 - Spinoza's Philosophy of Religion
19097-A-20699: - Catalogue 2: A collection of fine & rare books
22770-B-22086: - Klook
12113-B-13383: - World Leader Box
12027-A-13244: - Arthur Schopenhauer. Ein Lebensbild in Briefen. Zusammengestellt und herausgegeben von Angelika Hübscher
17446-A-19216: - Edward Hopper 1882-1967
17032-B-18503: - Of Brigands and Bravery
23022-B-22583: - Van omnibus tpt trolleybus
23263-A-22947: - Laren - The Saxon Village in Holland near Amsterdam
22628-B-22497: - Zakatlas van het Koninkrijk der Nederlanden en het Groot-Hertogdom Luxemburg in dertien kaarten
24482-B-24127: - Gevangen in het veen
24525-B-24178: VAN GORCUM 2014 - Groninger historische reeks 26 - Joodse Stadjers
24514-B-24107: - Haagse stadsgezichten 1550-1800
22978-B-22667: - Natural Selection and Beyond
12965-B-14219: - Vluchtheuvels van weber
13536-A-14828: - Luchtfoto Atlas Noord-Brabant (West)
22668-B-22169: - THOTH THE HERMES OF EGYPT C
22829-B-22214: - 1 Kwaad leven
22828-B-22230: - Jazz
22988-B-22698: - Eb en vloed in Groningen
13179-B-14397: - Winters vult!: hoe een dorpsbrouwerij uit Maarheeze uitgroeide tot de grootste frisdrankenexporteur van Nederland
19125-A-20793: - Jarry e la Patafisica - Arte, Letteratura, Spettacolo
13538-A-14830: - Luchtfoto Atlas Noord-Brabant (Oost)
13539-A-14831: - Luchtfoto Atlas Drenthe
17883-B-19437: - Colour of the city
17884-B-19438: - Schoon beton
19862-A-21466: - WILLEM DE KOONING
24903-B-28360: - Handel, nijverheid en industrie
16189-B-17478: - Kurt Wolff - Ein Literat und Gentleman
8321-A-9599: - Nationaal Biografisch Woordenboek. Deel 19
24428-B-24117: - De Wereld Bosatlas / druk 2
24385-A-28202: - Quatrains romantiques; pour certaines qui n'eurent pas le même nom
13610-B-14837: - Het ontstaan van soorten
15465-B-16884: - Overvloed En Onbehagen
14938-B-16100: - Ode aan de arbeid
11496-A-12901: - Eenvoud als inspiratie. 30 jaar (studio) Tineke Wieringa
15391-A-16906: - Manufactum Winterkatalog 2014
23029-B-22591: - Bernard of Clairvaux
22962-B-22574: - Hans van Heeswijk architect
18929-B-20652: - Codex in context
19788-B-21369: - Bronnen gesch. dagvaarten holland voor 1544 1
23202-B-22746: - De Bosatlas
23800-A-23598: - JA96 WINTER 2015, Yearbook 2014
15319-B-16648: - Anasazi Pueblo: de cultuur van de Anasazi en de Puebloindianen = the culture of the Anasazi and the Pueblo Indians (luisterboek)
12422-B-13484: - 1995 Suriname jaarboek
13343-B-14713: - Eindhoven door de eeuwen
16257-A-17877: - Westfalisches Klosterbuch Lexicon der vor 1815 errichteten Stifte und Kloster von ihrer Grundung bis zum Aufhebung.
19648-A-21244: - Wiegendrucke Katalog 59
22755-B-22160: - Martin Luther
18331-A-20113: - Die Hanse - Lebenswirklichkeit und Mythos Teile 1 + 2
17386-A-18836: - Nederlandse portretten: Bijdragen over de portretkunst in de Nederlanden uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Nederlandse portretten: Bijdragen over de portretkunst in de Nederlanden uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw (Leids kunsthistorisch jaarboek)
26142-A-30037: - Honderd jaar Dura. 1855-1955
19037-B-20417: - Nederland en het Noorden
17636-B-19316: - Hedendaagse portretkunst in Nederland
22534-B-22357: - Damon Hill
12344-B-13515: - Multatuli en groningen
25093-A-28999: - De Rubli Gids. Herfstuitgave no. 9-10-11-12 sept.-oct.-nov.dec.1938. 8e jaargang. Periodieke Prijscourant van Electrotechnische Materialen, Apparaten en Verlichtingsornamenten.
19652-A-21262: - Van Christen tot Anarchist - Gedenkschriften van F. Domela Nieuwenhuis
20327-A-21990: - Aethiopia Volkeren van Ethiopie: Geschiedenis, Bevolking, Geloof, Kunst & Ambacht
22803-B-22162: - Sociale Intelligentie
22806-B-22184: - Jazz
22805-B-22191: - Dizzy Gillespie
15377-A-16767: - Jean Prouve - Constructeur
25669-A-29481: - Japanese Prints, Paintings, Illustrated Books and Drawings from the collection of the late Theodor Scheiwe - Part I
25590-B-28765: - Cruel compassion
12512-A-13864: - Festival D'Automne a Paris. Burk Uzzle, Duane Michals, Les Krims
15582-B-17087: - Citeaux 1098 Bis 1998
19687-A-21339: - Echt verhaal van de onlusten, voorgevallen in de provintie Groningen sederd de verkiezing van zyn doorluchte hoogheid W. K. H. Frizo, prinse van Oranje, enz. als stadhouder van de Unie, tot de vaststelling van het erfstadhouderschap aldaar
22773-B-22116: - Oxf Book Humorous Quots C
14307-B-15797: - Atelier Magritte
14729-B-16152: - Spectrum-boek Erfgoed der mensheid
24327-B-24038: - CREAM 3
11027-A-12352: - Masonic and Esoteric Heritage. New perspectives for art and heritage policies.
24859-A-28774: - Kazuo Shinohara 2: 11 House and Architectural Theory
24843-A-28723: - Aangeboden door de Simpanghse Apotheek ter herinnering aan haar 70-jarig bestaan.
15411-A-16942: - Museé Vasarely - Gordes/Vaucluse
23835-A-23640: - Tijdschrift voor Ufologie, nummer 1-18
16895-A-18540: - Sculptures allemandes de la fin du Moyen age: Dans les collections publiques francaises: 1400-1530 (French Edition)
16999-B-18446: - Marius bauer 1867-1932
23013-B-22682: - De Intense Stad
20125-B-21671: - Behind the Wall
17355-B-18674: - Atlas der Globalisierung
22682-B-22499: - Zak-atlas of leidsman des reizigers ned./frans
22583-B-22394: - Repressief liberalisme
22684-B-22156: - Oorsprong van de nijl, de
20551-A-22454: - Art Encountes - Deleuze and Guattari: Thought Beyond Representation
23819-A-23623: - Les naturalistes belges volume 80,3 (Orchid. 12)
19934-B-21469: - Munch und Deutschland
19894-A-21549: - Imprimatur ; Ein Jahrbuch für Bücherfreunde
25577-B-29000: - Cardillac
11355-A-12571: - Het Nederlandse boek en de nieuwe kunst 1892-1906
11356-A-12572: - Hexa. Tijdschrift over sprookjes, mythen, sagen en adult fantasy. 7 stuks.
16741-B-18049: - Die Shaolin Mönche
23063-A-22770: - Chateaux et Manoirs du Nivernais Tome 1 et 2
16987-B-18313: - Geert grote en de moderne devotie
25575-B-29034: - Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778
13535-A-14827: - Aero Atlas Vlaams-Brabant en Brussel
20086-A-21745: - Jaarboekje der adelborsten - 1910
20088-A-21747: - Jaarboekje van het korps adelborsten
23687-A-23428: - Aristote et les Problèmes de Méthode. Communications présentées au Symposium Aristotelicum tenu à Louvain du 24 aout au 1er sept. 1960.
25570-B-29145: 010, 2003 - Helmut Salden
23803-A-23607: - Het Parelsnoer. Een oorspronkelijk verhaal.
16259-A-17879: - Ite, missa est - 70 Jaar Jan de Doper: Geschiedenis van een Parochie.
14759-B-16006: - Venice
20050-A-21647: - Spurensicherung. Archäologische Denkmalpflege in der Euregio Maas-Rhein
24331-A-24048: - Félix Vallotton. Leben und Werk. Mit Texten von Günter Busch, Bernard Dorival, Doris Jakubec
17497-B-19076: - Gotiek
20389-B-21958: - Life and Work of Kate Greenaway
17417-A-19157: - L'Oreille oubliee (French Edition)
26486-B-v: - Van accynsbrief tot zuidam
26487-B-20800: - Miscellanea cartographica
15214-B-16500: - Ceramics from the Orient
20439-A-22010: - Krijgsherinneringen van een Grenadier uit den Fransch - Duitschen Oorlog
22707-B-22035: - Paulus
24194-B-23903: - ortner & ortner baukunst
12520-A-13872: - Organ für christliche Kunst. 1. Jg., Nr. 1 - 12 und 2. Jg., Nr. 1 - 24.?
22943-B-22661: - De Stolp Te Kijk
24640-A-28655: - Afsluiting, drooglegging en eilanden der Zuiderzee. Plaatjes-album
13872-B-15044: - ONDERKANT VAN HET TAPIJT H MULISCH
12038-A-13332: - Over de schouder bekeken. Het jongste verleden van Nispen in beeld.
15778-B-17253: - Bouwkunst
17259-B-18646: - Wie is er bang voor de naoorlogse wijk?
17758-A-19461: - George Hendrik Breitner 1857-1923
14754-B-16179: - Padwizer historisch onderzoek 1 bildtse bronn
14627-B-15922: - typiScH de Roos
17275-B-18638: - Verborgen verleden belicht
24838-A-28718: - Wederopbouw Markt Groningen, 1952. Portfolio van Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Bibliotheek Groningen.
11425-A-12727: - Dirk Martens 1473-1973
16002-B-17531: - Briefwisseling nicolaas g. pierson 1839-1909 1
22869-A-22593: - Lancelot-Grail: The Old French Arthurian Vulgate and Post-Vulgate in Translation, Volume 1 of 5
19690-A-21349: - Architectuurcatalogi
26511-A-30345: - Groningen (met 16 Platen)
24636-A-28668: - De gravure. Letters en vignetten naar 18de-eeuwsch voorbeeld.
18021-A-19821: - Seeds for growth; Philips design solutions 2008
18024-A-19824: - Berthold exclusieve letters verzamelmap
15190-B-16438: - Martin Smith
15406-A-16937: - Pierre Weiss
14047-B-15210: - Domus Aeterna
10783-A-12202: - Erfelijkheid bij de mens: driemaandelijks tijdschrift voor anthropobiologie en eugenetika
10776-A-12142: - Buurmalsen belicht. Fragmenten uit de historie van kerk en dorp.
10769-A-12110: - 30 jaar circuit Zandvoort (incl grammofoonplaat)
12262-B-13257: - De avonturen van Simplicissimus
18339-A-20140: - Alessandro Verdi
18362-A-20219: - Het N.V.-Huis ; 10 photoi's van het gebouwen-complex, aangekocht tot stichting van het N.V.-Huis.
18365-A-20222: - Over Sociologie van de Joden
18386-B-19928: - Reis door Suriname. Een bewerking van Voyage à Surinam van P.J. Benoit
18419-B-19967: - A+t 38 - Strategy and Tactics
18481-B-20033: - Getijdenboek voor farnese
18493-B-20046: - J.a. alberdingk thym 1820-1889
18516-B-20082: - Mark
18544-B-20115: - Wolters' Ster Woordenboek Duits-Nederlands
18618-B-20218: - Diarium van egbert alting 1553-1594
19850-A-21447: - NZH Dienstregeling 1983-1984 met omslagillustratie van Joost Swarte
18650-B-20256: - Scheupers van de taol: bloemlezing Drèentse schrieverij 1837-2003
18677-B-20284: - Van Pen Tot Laser
23513-A-23323: - Wilt u film-ster worden? Handleiding met opgave van adressen tot wien men zich kan wenden.
23518-B-19739: - MODERNISERING MACHT EN MIGRATIE
23571-B-23163: - Atlas Van Topografische Kaarten Nederland 1955-1965
23581-B-23275: - Minoans
23625-B-23312: - Levend landschap
26388-A-30226: - Keur van Munten en Penningen uit het Koninklijk Archief van Munten, Penningen en Gesneden Steenen te 's-Gravenhage.
26385-A-30223: - Gebonden jaargangen tijdschrift 'Mooi Groningen - Stad en Provincie in Beeld' (1e jaargang 2016 per kwartaal + 2e jaargang 2017 per maand)
26382-A-30221: - Russian Sexual
24287-B-24035: - Matisse - Picasso
23222-B-22740: - Vertoog over de ongelijkheid
23223-B-22741: - Mammoths, Sabertooths, and Hominids
25689-A-29532: - Akorda. Residence of the president of the repblic of Kazakhstan
25729-A-29581: - War Diary of the English Electric Company Ltd. March 1938 - August 1945
25730-A-29582: - 842-1892. Feestnummer der berichten van de Nederlandsche maatschappij ter bevordering der pharmacie, uitgegeven ter gelegenheid der feestelijke herdenking van haar vijftigjarig bestaan.
25741-A-29602: - Akademische Gedenkfeier zu Ehren von Otto Hahn u. Lise Meitner am 21. Februar 1969 in Berlin
25742-A-29603: - Handleiding voor de KSO. Praktisch werken met de oscilloscoop.
25760-A-29613: - 100 Jahre Vorwerk & Sohn. Ein Ausschnitt aus der Geschichte der Barmer Großindustrie 1827-1927
25764-A-29616: - 100 Jahre Buckau-Wolf. Die Geschichte unseres Hauses von 1838 bis 1938.
25769-A-29618: - A Selection of Types from Six Centuries in Use at the Office of Joh. Enschedé en Zonen at Haarlem, Holland.
25777-A-29642: - Bibliotheque Simenon
25784-A-29657: - Ids Wiersma. Monet van Friesland.
25804-A-29696: - History of Chinese Philosophy - Volume I-II
25806-A-29698: - Chemie. Hoe het kantoor voor BP Raffinaderij Rotterdam tot stand kwam.
25823-A-29745: - Poetry International Rotterdam. Een keuze uit het werk van de deelnemende dichters + vertalingen.
25824-A-29746: - Poetry International Rotterdam. Een keuze uit het werk van de deelnemende dichters + vertalingen.
25825-A-29747: - Handbuch der Säugetiere Europas: Raubsäuger Teil I & II.
25829-A-29751: - Democracy in Europe. A History in Two Volumes. (complete)
25831-A-29755: - Die Kreuzzüge. Kein Kireg ist heilig.
25837-A-29766: - Des liens d'or
25838-A-29767: - De Porceleyne Fles - Prijscatalogus
25839-A-29768: - Album voor het verzamelen der plaatjes van den geïllustreerden scheurkalender ,,Mooi Nederland" 1908.
25843-A-29772: - De Postzak 1947-1966
25846-A-29782: - De ontwikkeling van onze electriciteitsvoorziening 1880 - 1938 - Deel 1
25848-A-29786: - Letterproef GWC Paardekoper
25940-B-29518: - Gelderse historie in de liemers 1
25963-B-29705: - Atlas van het menselijk lichaam
25971-B-29701: - Historische Oorlogen Van Napoleon en de Franse Revolutie tot Terrorisme
25972-B-29701: - Historische Oorlogen Van kruistochten tot de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog
25994-B-29758: - Mossen En Korstmossen
26029-B-29422: - EDELSMEEDKUNST IN BELGIE
26529-A-30389: N/A. - Hollandsch Papier voor Luxe-Druk.
24997-A-28779: N/A. - Weber's Volkskalender für das Jahr 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857 and 1858
26620-B-30456: HAN STEENBRUGGEN E.A. - Van hier tot horizon
26626-A-30481: N/A. - Langs den Hollandschen Spoorweg (2 delen: 24 stadsgezichten & Landschappen van Amsterdam tot Leeuwarden; Den Haag tot Arnhem/Nijmegen)
25189-A-29251: N/A. - Kurt Schwitters
26633-A-30497: N/A - Annuaire de la Noblesse et des Familles Patriciennes, 1e Annee. 1871.
12485-A-13839: HENDRIKS, W.A. EN J. MATEBOER. - Johan de Brune de Oude 1588-1658. Descriptieve auteursbibliografie.
14829-B-16035: HOOGENDONK E.A. - HENRI LE FAUCONNIER (1881-1945)
24994-A-28776: N/A. - Metaalbewerking. Moderne Werktuigmachines
24729-A-28446: JAN W. E. BUIJS .I.; JOAN . LÜRSEN; ARCHITECTEN B. N. A. - N. V. Drukkerij en Uitgeversmaatschappij De Arbeiderspers
25302-B-28971: AI WEIWEI E.A. - Astro Noise
26534-A-30394: N/A. - Columbia
25003-A-28785: J. TIDEMAN E.A. - GEDENKBOEK uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1847-1897
25001-A-28783: N. A. - First Day of Issue Presentation Set of the Solomon Islands
26765-A-30734: N/A - Le Corbusier. Schilder, architect, stedebouwer. Profeet van de nieuwe stad.
26782-A-30763: N/A - Aktie Klopedie 1 2 3 Juni Woensdrecht
26858-B-30555: MITCHELL A. LEASKA (ED.) E.A. - A Passionate Apprentice
26746-A-30717: N/A - De Magiese Paddestoel/The Magic Mushroom. Oranje Vrijstaat Nederland.
11377-A-12624: ROB BORGERS E.A. - Jubileumuitgave van het clubblad 1913-2013. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging.
26535-A-30395: N/A. - Mistral
26532-A-30392: N/A. - Heemaf Erzeugnisse
26533-A-30393: N/A. - Drukkers Palet
16894-A-18539: BETTAGNO ALLESANDRO E.A. - Het Prado
2694-A-30274: INGRIED BRUGGER E.A. - Markus Lüpertz
5493-A-5712: THORPE W.A - A History of English and Irish Glass (2 vol.)
12566-A-13918: PH. KERSTEN E.A. - Op zoek naar magische momenten in de ruimtelijke planvorming: deskstudie voor de etudes uit de nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur'
23590-B-23186: FRITS GERSTBERG E.A. - Gemengd Bedrijf
18444-B-19994: B WILMS; M VAN ZANTEN-AAARDENBURG - Een blik op Aardenburg
26195-A-30122: AAFJES, B. - Gedichten - Zeldzame genummerde uitgave
23337-B-22973: AAFJES, J. ET AL - Zaankanters En Het Water
23181-B-22896: DRS. CHRISTEL AAFTINK. - Veranderend Amsterdam
18862-B-20687: C. AAFTINK - Deja vu. Een decennium in woord en beeld
26299-B-30032: AAGAARD, J. - Excelling at Chess Calculation
13873-B-15052: B. JAN AALBERS - De Duif Heeft Ons Een Goed Bericht Gebracht
18089-B-19714: AALBERS - HEMEL VAN WERELDSE KLEI, EEN
18965-B-20361: J. AALBERS - Gezien de mens
11214-B-12417: GERARD AALDERS - Berooid
14435-B-15373: J. VAN ROEKEL; Y. AALTINK - Groningen overbrugd
12560-A-13914: HEIN VAN AAR - Ambtenaren in beweging
19948-B-21483: L. AARDOOM - Caart der limitten van de hooge en vrije heerlijckhijdt van Het Loo
20114-B-21658: ; BEN MAANDAG; M. AARTS - Accelarating Rotterdam
13820-B-14917: CWA.M. AARTS - Bodemverontreiniging en collectieve actie
17392-A-18841: AARTS, E.M. - Landschap tussen Neoclassicisme en Impressionisme - Kunstwerke uit een Periode van brede Doorbraak van Realisme in Frankrijk
26477-B-30263: ABBEVILLE - Pieter Saenredam
16633-B-18128: LEONARDO SCIASCIA; R. ABBUHL - De context
10909-B-12156: ABELS - KERK IN DE KOP
14287-B-15766: PHA.M. ABELS - Ovittius' Metamorphosen
17097-B-18174: NVT.; PAUL ABELS - Motorrrraria
17475-A-19362: ABKOUDE, CHR. VAN - Pietje Bell's Goocheltoeren
24261-B-23944: ABMA, H. - Harmen Abma. Grondtonen
12836-A-14033: ABRAHAMSE, WOUTER - het toneel van Theodore Rodenburgh
17504-B-19083: DIVERSEN; J. ABRAHAMSE - Wadden
26644-A-30509: ABRAHAS, F. E.A. - Kattenbrokken. Poezenverhalen.
23108-A-22831: ACHMATOVA, A. - En de nacht belooft geen dageraad
17459-A-19234: ACHMATOWA, ANNA - Die roten Turme des heimatlichen Sodom
19711-B-21241: GERRIT ACHTERBERG - Verzamelde gedichten
20458-A-22088: ACKET, K. (ED.) - Paul Acket; musicus zonder instrument/musician without instrument
23958-B-23798: ACKROYD, P. - Revolution
15373-A-16757: ACOCELLA, ALFONSO - An Architecture of Place
15298-B-16606: ACQUOY - Klooster windesheim e.z. invloed 2 dln
22672-B-22467: TIMOTHY DOW ADAMS. - Light Writing and Life Writing
11944-B-13010: ROB ADAMS - Ga Vreemd!
11528-A-12972: ADE, PETER A. (ORG.) A.O. - James Ensor. Belgien um 1900.
19900-A-21590: ADEKMAN, BOB - Down Home
16508-B-17712: M. RODING; BENNO TEMPEL; D. ADELAAR - De Blijvende Verlokking
13048-A-14379: ADEMA, HANS - Vliegenzwammen op het Rapenburg
16526-B-17623: ADEMA - Oude en nieuwe notarishuizen in friesland
17124-B-18584: JPH.M. ADEMA - Vliegenzwammen op het Rapenburg
26745--30716: ADHEMAR, JEAN (INTR.) - Franse Affiches.
11051-A-12448: KAMAL R. ADHIKARY - A concise English-Nepali Dictionary (with translation and Devanagari)
14887-B-16264: JAN ADLMANN - Contemporary Art in New Mexico
7419-A-30314: ADOLPHS, VOLKER; BERNSWORDTWALLRABE, KORNELIA VON; KENTGENS-CRAIG, MARGRET (CONTRIBUTIONS) - Josef Albers, Werke auf Papier.
25219-A-29323: ADOURY, V. & COUSINIE, G. - Monnaies françaises 1789-1979
11626-B-12820: VENEMA ADRIAAN - VERLEDEN TIJD
23256-A-22925: ADRIAANSCHE, C. - 55 beesten
25190-A-29255: GÖTZ ADRIANI - Renoir
26900-B-30698: TALITHA SCHOON, JAN VAN ADRICHEM EN HANNEKE DE MAN. - Kees van Dongen
17477-A-19364: ??AE????, - Moderne nederlandse poezie
8384-A-9661: UNION SYNDICALE DES INDUSTRIES AÉRONAUTIQUES ET SPATIALES - L'industrie aéronautique et spatiales française. 1965.
13702-B-14875: DIEDERIK AERTS - De muze van het leven
25675-A-29494: AESCHYLUS - Agamemnon. Edited by the late J.D. Denniston and D. Page.
26895-B-30743: AGEE, JAMES; EVANS, WALKER (PHOTOGR.) - Cotton Tenants
17900-B-19551: P. MEURS; E. AGRICOLA - Brazilie
10964-B-12137: J.F. VAN ; AGT - Nederlandse synagogen
15553-B-17008: ANNA ACHMATOVA; FRANS-JOSEPH VAN AGT - Zevende boek celjmaja khiega
24188-B-23887: AHLBERG, P.E. - Major Events in Early Vertebrate Evolution
20296-A-21910: AHLFORS, L.V. - Complex Analysis, an Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable
26517-A-30358: AHLSTRÖM, .; ALMER, Y; HEMMINGSSON, B. - Sveriges Mynt 1521-1977. The Coinage of Sweden.
25751-A-29626: M. FIROZ AHMED, ABHIJIT DAS AND S.K. DUTTA - Amphibians and Reptiles of Notheast India - A Photographic Guide
24403-A-28283: DIETMAR AICHELE, MARK BACHOFER, HEINZ-WERNER SCHWEGLER - Unsere Gräser
18519-B-20085: GEZET AAN DE AIJK - Gezet Aan De Dijk
14317-B-15800: JONATHAN AITKEN - Nazarbayev and the Making of Kazakhstan
24888-B-28543: JAN VAN EYCK AKADEMIE, 1996 - Design beyond design
20100-B-21634: TH.M. AKERBOOM - Vrije wil en/of genade
14546-A-15989: AKINRELE, ADEDOLAPO - NIGERIA OIL AND GAS LAW
17863-B-19420: SERGEJ T. AKSAKOV - Privé-domein nr. 139 - Een jeugd in Rusland
12426-B-13617: RACHEL STORM; . ; AD LEERINTVELD; BOSWINKEL ... ET AL, E. - Stijl 1991-2008. Bijzondere aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek tijdens het directoraat van Wim van Drimmelen
14818-B-16235: JOSEPH ALAGHA - Hizbullah's
13838-B-14973: ; ALAND, KURT - Synopsis Quattuor Evangeliorum
15493-B-16927: DUISTER - ALBERIGS - WINGE; GERARD SCHAPERKOTTER - GERARD SCHÄPERKÖTTER 1979-1988
26087-A-29940: ROMMY ALBERS, E.A. - International Audiovisueel Experimenteel Festival 1993
25821-A-29742: ALBERS, P. - Rosies. Een geslacht uit Drenthe.
25868-A-29831: TON ALBERS - Aquarellen en Tekeningen
26437-A-30299: RAINER ALBERT - Die Münzen der Römischen Republik. Von den Anfängen bis zur Schlacht von Actium.
25197-A-29259: ALBERTI, R. - Picasso le rayon ininterrompu
26662-A-30530: ALBERTI, .J. - Nieuw handboek der wellevendheid
16032-B-17316: ALBERTS - Graven en hertogen van gelre op reis
18998-B-20325: A. ALBERTS - Eilanden
24140-A-23885: ALBERTS , A. - Verzameld werk 2 - Historische vertellingen en verspreid werk
24141-A-23886: ALBERTS, A. - Verzameld werk 3 - Memoires en beschouwingen
25732-A-29586: ALBRECHT, H. - Baudenkmale in Niedersachsen. Landkreis Stade.
13941-B-14982: CHARLES HEMMING; MARK ALDBROOK - The Folding Screen
20505-A-22220: SHOLEM-ALEIKHEM - Motl Peyse Dem Kahzns (Hebreeuwse editie)
25524-B-28766: ALEWIJNSE, A. - Bloeitakjes
25266-A-29366: ALEXANDRIA, P. VON - Philo von Alexandria: Die Werke in deutscher Übersetzung. Band V.
24712-A-28393: CHRYSSOULA ; ANTONIS ALIBERTIS - Die wilden Orchideen Kretas. Mit 209 Farbbildern.
24703-A-28423: ALIBERTIS, A. - Heil-aroma und essbare Pflanzen Kretas
16119-B-17404: DANTE ALIGHIERI - Hel
24748-A-28473: ALIGHIERI, D. - The Temple CLassics - 4 volumes
26754-A-30723: ALINGS, WIM (TEKST); VAN WEELE, COR (FOTOGRAFIE) - Twee Richting Verkeer
16871-A-18475: .J. VREDENBERG-ALINK - De Kaarten van Groningerland - De Ontwikkeling van het Kaartbeeld van de tegenwoordige Provincie Groningen.
8925-A-9987: , ALISON; SMITHSON, PETER - The heroic period of modern architecture.
26451-A-30325: JOHN ALLAN - Catalogue of the Coins of Ancient India
12810-A-14007: ALLAN, MEA, - The Tradescants
17381-A-18831: BRIAN ALLAN AND PATRICK WOODS; PHOTOGRAPHY BY SIDNEY CLARKE - Wild orchids of Scotland
13308-B-14721: PHILLIP ALLEN - Atlas der Atlassen
19316-A-20981: ALLEN, CECIL J. - The North Eastern Railway
17288-B-18716: G.J. DIJK-VAN EERDEN; D. HUIZING; R. ALMA - Rekening En Verantwoording
26406-A-30248: ALMA, R. H. ; EBBENS, F. J. E.A. - Groninger Kwartierstatenboek (3 delen compleet)
19870-A-21515: ALMA, RH.; EBBENS, F.J. - Groninger Kwartierstatenboek Deel 1 en 2 (set van twee delen)
13968-B-15203: ALMA - Identiteit door Verbondenheid (S)
23823-A-23627: ALMERS, L. ET AL (RED.) - Die Orchideen Nordrhein-Westfalens
18373-B-19914: OZ ALMOG - The Sabra
26296-B-29868: ALNAES, K. - De geschiedenis van Europa. Deel 1 Ontwaken 1300-1600
26342-B-29875: ALNAES, K. - De geschiedenis van Europa 3 1800-1900 Rebellie
20493-A-22204: VAN ALPHEN, H. - Literair-theoretische geschriften. Volume 1 & 2.
26380-A-30213: DR. G. VAN ALPHEN - Catalogus der Pamfletten van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen 1542-1853
23987-B-23715: ALTENA, B.; VAN LENTE, D. - Vrijheid en Rede
25307-B-28961: ALTENA, P. E.A. - Van Abelard Tot De Zwaanridder
18617-B-20215: REGTEREN ALTENA - Peter paul rubens 2 dln
26367-A-30195: JONKVR. A. VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT - Van het Land van de Rijzende Zon
26510-A-30344: GERRIT WILLEM ALTHEER - Landlooperij - Academisch proefschrift ter Verkrijging van den Graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Leiden op Geag van den Rector Magnificus Dr. T. Zaayer Hoogleraarnin de Faculteit der Geneeskunde voor de Faculteit te Verdedigen op woensdag den 15den December 1880, desNamiddags ten 3 ure.
23860-A-23669: CARPENTIER ALTING, A.S. - Woordenboek voor vrijmetselaren
11422-A-12721: NATAN ALTMAN, OTTO BAUMBERGER (A.O.) - Typographische mitteilungen. Sonderheft: Elementare Typographie. Oktoberheft 1925?.
19174-B-20715: TERENCE N. D'ALTROY - The Incas
11442-A-12754: AMANDA - The alien presence. The evidence for government contact with alien life forms. Book one.
16578-A-18056: AMANO,YOSHITARO & Y.TSUNOYAMA. - Textiles of the Andes. Catalog of Amano collection.
3571-C-0008: AMAY - Amay. La nouvelle céramique S.A. Catalogue F.2.
17240-A-18767: GOTTFRIED AMBERG - Ceremoniale Coloniense, Studien zur Kölner Kirchengeschichte - 17
17877-B-19442: ELLIS AMBURN - Subterranean Kerouac
18733-A-20564: AMIRXAN - Al-Mujam Al-Arabi-al-Kurdi: Ferhenga Arebi-Kurdi
19184-B-20763: AMPZING - Beschryving ende lof der stad haerlem
24070-B-23561: VAN AMSTEL, H. - Hogesnelheidslijnen
23296-A-23038: GEMEENTE AMSTERDAM - Naamwijzer en Adresboek voor het jaar 1931
24842-A-28722: ANAQUANDAH, J.; VAN HAM, L. - Discovering the forgotten "civilization" of Komaland, Northern Ghana
16029-B-17314: T. ANBEEK - Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985
13133-B-14416: T. ANBEEK - Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985
15539-B-16986: R. KOPMELS & - Terug naar Barth! Elf theologen over de actuele betekenis van Karl Bar
13165-B-14238: R. KOPMELS & - Terug naar Barth! Elf theologen over de actuele betekenis van Karl Bar
23215-B-22721: VAN ANDEL, T.H., RUNNELS, C. - Beyond the Acropolis
23660-A-23389: ANDELA, M. - De Gelderse Toren: een landgoed aan de IJssel
18948-B-20320: ANDERS - Rapport van de secretarisvogel
16024-B-17318: HANS VAN LEMMEN; UTA ANDERSON - De Nederlandse Tegel
15403-A-16934: EDITED BY STANFORD ANDERSON - On streets
25715-A-29567: ANDERSON, W. E.A. - FF communications - Vol. LV1, N:o 132
23460-A-23224: ANDOKIDES, DOUGLASS MACDOWELL (ED.) - On the Mysteries
22504-B-22319: ANDOLFI, ., ANGELO, C., DE NICHILO, M. - The Myth Of Atlas
26157-A-30060: ANDRE, E. - Alexandre Lunois. Peintre, graveur et lithographe.
26402-A-30243: ANDREAE, MR. A. J. - Kollumerland en Nieuw-Kruisland geschiedkundig beschreven / Oudheidkundige plaatsbeschrijving van de gemeente Kollummerland en Nieuwkruisland. (2 dl. compleet)
17780-A-19510: FINGERNAGEL, ANDREAS EN CHRISTIAN GASTGEBER (ED,) - In the beginning was the word; the power and glory of illuminated bibles
18588-B-20170: ANDREUS - VERZAMELD PROZA ANDREUS
13305-B-14675: BROOK ANDREW - Brook Andrew: Theme Park
18172-B-19856: ROBERT ANDREWS - The Rough Guide to England
26046-B-29595: ANDREWS, J.; SCULL, A. - Undertaker of the Mind
11106-C-0139: ETABLISSEMENTS DEJONCKHEERE-ANDRIES - Fabrique d'Etalages E.D.A. Et[ablissement]s. Dejonckheere-Andries. Anc[ienne] M[ais]on Andries Saux. Fondée en 1880
17704-B-19334: MUSAPH ANDRIESSE - Ester
18884-B-20681: H. ANDRINGA - Hoofdzaken
24242-B-23926: TON ANDRINGA EN NICO DE BOTH - Stille getuigen van vervolging, verzet en verraad
11745-B-12903: TACO ANEMA - Tales Of Water
16926-B-18282: T. ANG - Underworld
13276-A-14576: ANGELILLO, ANTONIO - Gonçalo Byrne. Obras e projectos
25693-A-29535: ANHALZER, J.; WALMSLEY, E. - Ecuador Panoramas
26738-A-30706: ANIKST, MIKHAIL; CHERNEVICH, ELENA - Russian Graphic Design 1880-1917
22783-B-22132: EVGENII V. ANISIMOV - The Reforms of Peter the Great
19943-B-21478: ANJOU - Livre du cuer d amour espris
15253-B-16527: F.R. ANKERSMIT - De historische ervaring
15732-B-17208: F.R. ANKERSMIT - De navel van de geschiedenis
20378-B-21900: F.R. ANKERSMIT - De navel van de geschiedenis
14553-B-15881: RUSSELL ANNABEL - Adventure Is in My Blood
13139-B-14426: MOEBIUS; JEAN ANNESTAY - CHAOS (MOEBIUS SPECIALE UITGAVEN)
18539-B-20108: VT. VAN VILSTEREN; GEEN; ; A.Z. ANNINGA - Goud uit Georgië
26780-A-30761: D'ANNUNZIO, GABRIELE - Trionfo Della Morte
10992-A-12299: ANONYMOUS - The great house in the park
20330-B-21861: VAN ANROOIJ - Reeks MSB 49 - De Haarlemse gravenportretten
19163-B-20762: VAN ANROOIJ - Reeks MSB 49 - De Haarlemse gravenportretten
25631-A-29404: ANTES, H. E.A. - Und morgen male ich vielleicht ein Bild - 1 Arbeiten, 2 Horst Antes, 3 Sammlungen
23054-A-22745: PHILIPPE ANTONETTI, ERIC BRUGEL, FRANCIS KESSLER, JEAN-PIERRE BARBE, MARYSE TORT - Atlas de la flore d'Auvergne
25209-A-29307: ANTONOWA, I. & MERKERT, J. - Berlin-Moskau, Moskau-Berlin - 1900-1950 (Bildende Kunst, Photographie, Architektur, Theater, Literatur, Musik und Film)
11367-A-12594: LOBO ANTUNES, ANTONIO - Mijn winterkat Mijn lief: Brieven aan mijn vrouw.
15936-A-17340: BOOK AUCTION SALE. ANTWERP, JEAN SPAS - Catalogue d'une belle collection de Livres Précieux a gravures et rares délaissés par feu Mr. Jean François SPAS
26066-A-29881: VAN DIJCKFEESTEN ANTWERPEN - Album met 20 photografiën van den Stoet De Kunst door de Eeuwen heen
11282-B-12390: ANWB - ANWB rijopleiding / Examentraining voor brommer en snorfiets
5885-A-29756: HERAUSGEGEBEN VON URSULA APEL, MIT UNTERSTUETZUNG DES KOMITEES DER INTERNATIONALEN HERMANNHESSE-KOLLOQUIEN IN CALW - Hermann Hesse. Hermann Hesse: Personen und Schluesselfiguren in seinem Leben: ein alphabetisches annotiertes Namensverzeichnis mit saemtlichen Fundstellen in seinen Werken und Briefen - 2 volumes
24633-A-28667: CONTINENTALLICHT- UND APPARATEBAU-GESELLSCHAFT - Continental-Licht. VII. Deutsche Ausgabe 1912/13.
22639-B-22463: LOUIS ARAGON. - Paris Peasant
4811-C-0109: ARBEIDERSPERS - N.V. drukkerij en uitgeversmaatschappij De Arbeiderspers.
26312-B-29947: DE ARBEIDERSPERS, 1978 - Beter blote jan dan dode jan
26313-B-29948: DE ARBEIDERSPERS, 2006 - Uit Hartstocht En Woede
25345-B-28876: DE ARBEIDERSPERS, 1999 - Zee berg rivier
24901-B-28551: DE ARBEIDERSPERS, 1998 - Circus dubio en schroom
3577-C-0014: STURMY-ARCHER - 50 years of leadership. Sturmy-Archer. The original and best. 1902-1952. 3- and 4-speed gears. Hub brakes. Dynohubs.
25085-A-28974: JAPAN ARCHITECT - Architecture Era Discourse, JA 60th Anniversary
25084-A-28973: JAPAN ARCHITECT - Ja 100: Looking Back The 60 Years
24623-B-28320: ARCHITECTURA EN NATURA, 1994 - R. n. roland holst
16766-B-18081: JOSEPH ARDITTI - Fundamentals of Orchid Biology
11021-A-12328: ARJAN VAN ARENDONK - Arjan van Arendonk. Left Right Up & Down.
18989-B-20476: THIJS WIEREMA; ARENDS - Verzameld werk
24939-B-28687: ARENDS, G.J. - 5 Sluizen en stuwen Bouwtechniek in Nederland
26141-A-30036: ARENDT, H. - The Burden of Our Time
12209-B-13289: HANNAH ARENDT - Die Verborgene Tradition
14629-B-15933: CATRIEN ARIENS - IN DE BESTE TRADITIES
26817-B-30571: ARISTOTELES, BEN SCHOMAKERS (VERT, INL.) - Aristoteles over de ziel
13788-B-15137: CORNELIS VERHOEVEN; ARISTOTELES - Het opperwezen
23606-B-23190: ARISTOTELES.. - De Getallen En De Dingen
24626-B-28321: JAN VAN ARKEL, 1999 - Landschap in meervoud
23420-A-23110: ARKOUN (DIR.) - Histoire de l'islam et des musulmans en France du Moyen Age à nos joursALbin Michel, 2006
16638-B-18126: ARLT - Vlammenwerpers
19136-A-20806: ARMERO, CARLOS - Antique pipes (A Journey around a World)
17325-B-18731: KAREN ARMSTRONG - De grote transformatie
26593-B-30328: .H. ARNASON. - A History of Modern Art. Painting / Sculpture / Architecture,
24297-B-23982: ARNAUD, C. - Chamfort
25139-A-29117: V. ARNIM, H. - Platos Jugenddialoge und die Entstehungszeit des Phaidros.
15996-B-17523: , ; DAVID ARNOLD - Warm Climates and Western Medicine
13295-A-14703: ARNOLD, ANDREAS - Wir beobachten Libellen
18765-B-20553: ARNOLD - New Grove Italia Baroq Mas Gmcb P
16810-B-18117: ; RT. CAPPERS; G.J. DE LANGEN; S. ARNOLDUSSEN - Paleo-Aktueel 22
19197-B-20732: JAN ART - Hoe schrijf ik de geschiedenis mijn gemeente. Dl 2
26466-B-30214: CENTRALE FOR CONTEMPORARY ART, 2013 - The Causes of Things
15902-B-16859: KEITH CHRISTIANSEN; MARYAN W. AINSWORTH; METROPOLITAN MUSEUM OF ART - From Van Eyck To Bruegel
24042-B-23602: VARIOUS ARTISTS - Apartheid & After
5245-vitrine: VARIOUS ARTISTS - De Reclame. Orgaan voor reclame en reclamekunst waarin opgenomen 'De Bedrijfsreclame'
26610-B-30450: ABRAMS COMIC ARTS, 2009 - Dread & Superficiality
22926-B-22521: ARTS, N. ET AL - Sporen onder de kempische stad
10786-B-12119: HERWIG ARTS - Japanese porcelain
26154-A-30057: ARTSCHWAGER, R. E.A. - Pharmakon '90. Poster & Bag.
17747-B-18808: ASAERT - West europese scheepvaart middel eeuwen
13392-B-14515: DR. PETER ASCHENBERNER - De Grote Wereldatlas
22744-B-22130: GEOFFREY ASHE - Mythology of the British Isles
17023-B-18301: ROSEMARY ASHTON - Thomas And Jane Carlyle
17803-B-19456: R.J ASPEREN- DE BOER - Impressionisme een schone kyk
17547-B-19138: LUC DEVOLDERE; FRITS NIESSEN; DIRK VAN ASSCHE - Grens/Frontiere 1713/2013
19527-B-21106: BERT VAN DEN ASSEM - Sterke papieren
17473-A-19360: JAN ASSMANN, - Die Zauberflote - Oper und Mysterium
16216-B-17569: SUSANNE BIERI; WALTHER FUCHS; JAN ASSMANN - Building for Books
8905-A-30823: ASTORRI, ANTONELLA; SALVADORI, PATRIZIA (RÉDACTION) - Histoire illustrée de la première guerre modiale. Traduit de l'italien par Reto Morgenthaler. Préface de Jacques Le Goff.
25840-A-29769: MIGUEL ANGEL ASTURIAS & PABLO NERUDA - Sentimental Journey Around The Hungarian Cuisine - First edition
25938-B-29523: ATKINSON, K. - Leven na leven
24926-B-28595: ATLANTIC, 2001 - Gould's Book Of Fish
16423-B-17803: DAVID ATTWELL - J.M. Coetzee
19845-A-21439: ATTWOOLL, AW., BROOME, D.C. - Trinidad lake asphalt
22565-B-22442: MARGARET ATWOOD. - MaddAddam
23295-A-23037: AUBÖK, J. - Hand-Lexikon über Münzen, Geldwerthe, Tauschmittel, Zeit-, Raum- und Gewichtsmasse der Gegenwart und Vergangenheit aller Länder der Erde.
11993-A-13198: GLERUM AUCTIONEERS - Veiling 82 Muziekinstrumenten, Musical Instruments
12287-A-13559: HESSINK'S AUCTIONS, - Collectie Pim Fortuyn. Veiling 27 juni 2009
17213-A-18670: BLOOMSBURY AUCTIONS - Russian Literature & Art. Sale NY017. Auction 29 October 2008
25637-A-29413: AUDUBON, .J. - The Birds of America
19884-A-21539: AUDUBON, .J. - The Birds of America
19781-B-21356: POORTMAN; AUGUSTEYN - Kaarten in bijbels
26818-B-30845: CORNELIS AUGUSTIJN. - Erasmus
26908-B-30696: AULA, 1994 - NEDERL- INDONESISCHE BETREKKINGEN 50-62
26073-A-29893: AULOCK, H. VON - Münzen und Städte Phrygiens - Volume I & II
16297-B-14176: ; MICHAEL AUPING - Declaring Space
26565-A-30429: AURIFABER, JOHANNES; JUNGHANS, HELMAR (NACHWORT) - Tischreden oder Colloquia Doct. Mart. Luthers

Next 1000 books from Antiquariaat Berger & De Vries [an error occurred while processing this directive]

9/18