Antiquariaat Berger & De Vries
Pelsterstraat 27-29, 9711KH Groningen, The Netherlands | Tel. +31 (0)50 3188591            Email: info@bergerendevries.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
27568-A-45281: Huisken, Alma. - Van het land. Genieten van een groener leven. Foto's Doortje Stellwagen.
59331-k-B3: Huismans, Sipke (Amsterdam, 1938) - Wijnberg, Nachoem M. - Gedichten en Kassabonnen. MINT COPY.
67385-A-52426: Tijs Visser / Colin Huizing (samenst.) - Nul = 0: de nederlandse nul-groep in een internationale context (NIEUW)
35113-A-53412: Huizinga, Johan - De taak der cultuurgeschiedenis.
66585-A-50993: Huizinga, JE. e.a. - 't Zandt 1889-1989. Boerderijenboek. Uitgegeven in 1989 door de Afdeling 't Zandt van de Groninger Maatschappij van Landbouw, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Met 'Supplement Boerderijenboek 't Zandt 1889-1989. Bijgewerkt tot november 1995'.
56746-k-C3: Hulk, John (Johannes Frederik) Amsterdam,1855 - Vreeland, 1913 - Atelier John F. Hulk. Catalogus van het Atelier-Hulk bevattende de Schilderijen, Aquarellen en Etsen nagelaten
9418-A-44896: Droste-Hülshoff, Annette von - Historisch-kritische Ausgabe. Band II,1. Gedichte aus dem Nachlaß. Text. Bearbeitet von Berndt Kortländer.
36767-A-56109: Hulspas, Marcel - Mohammed
66511-A-50707: Hulten, Pontus (ed.) e.a. - Paris - New York HARDCOVER EDITION
31856-A-51626: Humbeeck, K. - Onder de giftige rook van chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst.
64726-V1-3: Humboldt, Alexander von - Natuurbeschouwingen, met wetenschappelijke ophelderingen. Naar het Hoogduitsch, door E.M. Beima. Eerste en tweede afdeling in 1 band.
69681-A-56088: Humboldt, Alexander von - Kosmos. Ontwerp eener natuurkundige wereldbeschrijving. Naar het Hoogduits door E.M. Beima. Deel 3.
69680-A-56087: Humboldt, Alexander von - Kosmos. Ontwerp eener natuurkundige wereldbeschrijving. Naar het Hoogduits door E.M. Beima. Deel 2.
64623-A-46200: Humer, Franz - Carnuntum - Wiedergeborene Stadt der Kaiser
64745-V1-3: Hunt, James; Drielsma, A. (vert.) - Het stamelen en stotteren, beschouwd uit een genees-, geschied-, en opvoedkundig oogpunt.
56305-k-A0: Hunt, Jerry - Noorden, Leon. - Jerry Hunt: Birome (ZONE): Cube (Frame). FINE COPY.
66420-k-B4: Hunter, Sam (pref.) - Joan Miro - Das Graphische Werk
69538-A-55899: Hureicz, Witold; Wallman, Henry - Dimension Theory.
69181-A-54976: Hurel, O.; Riche, D. - Cluny. De l'abbaye à l'ordre clunisien Xe-XVIIIe siècle.
56300-A-55934: Hurlimann (Hürlimann), Martin - (Swiss photographer 1897-1984). - Ceylan et L'Indochine. Architecture, Paysages, Scenes Populaires.
13017-A-51219: HUSNOT, T. - Muscologia Gallica. Descriptions & figures des mousses de France et des contrées voisines
33633-A-54325: Husserl, Edmund - Logische Untersuchungen, I, II/1, II/2. Sechste Auflage (3 volume set complete).
68092-A-53511: Husserl, Edmund - Philosophie der Arithmetik. Mit ergänzenden Texten (1890-1901) herausgegeben von Lothar Eley.
59759-k-B3: Hustinx, Damien (LuikLüttich/Liège, 1954). - Roses (photograph)
64676-V1-1: Vilmos Huszar - Bruynzeel NV Catalogus Nr. 9
26946-A-55203: Vilmos Huszar - Bruynzeel NV Catalogus Nr. 9
32752-A-52217: Hut, A. e.a. - Die bemalten Orgelflügel in Europa. Übersehene Kunstschätze aus der Vergangenheit.
63740-k-B4: Hutchinson, Peter (London, 1930) - - The Narrative Art of Peter Hutchinson. A Retrospective. (Signed)
57320-k-C3: Hutchison, F.M. (Frank) - The Hague (Den Haag), 1957. - Frank M. Hutchison. (Eerste Overzicht Van Recent Werk). SIGNED GOUACHE
38457-A-46000: Huter, Karl-Heinz - Architektur in Berlin 1900-1933
65635-A-49852: Huussen, A.H., Jr. - Lijst der geschriften van A.H. Huussen Jr. 1967 tot 2003.
34263-A-53887: Huygens, Constantijn; Worp, J.A. - De gedichten van Constantijn Huygens - 9 delen (compleet)
61432-k-c2: Huyghe, Philip - Brayer, Marie-Ange. - Philip Huyghe. SIGNED/FINE.
37918-B-45146: Hyatt, S.; J; Blevins, B. (eds.) - Metaphonics
32138-A-51687: Hyde, G.E. - Red Cloud's Folk: The History of the Oglala Sioux Indians. With a foreword by R.B. Hassrick.
65879-A-50229: Hylkema, T.O. - Woodbrooke en de oud-Woodbrookers. Tweede herziene druk.
66354-A-50417: Jong Hzn, M. de - Het Oera-Linda-Boek in Duitschland en hier
66355-A-50418: Jong Hzn, M. de - Het geheim van het Oera-Linda-Boek
68484-A-54172: James I - De Triplici Nodo. The corrected dopy for the second edition.
34981-A-53965: Ibelings, Hans e.a. - Architecten In Nederland. Van Cuypers tot Koolhaas.
61296-k-C4: Ibou, Paul- - Quadri-Structures QS Code. SIGNED
37466-B-44420: Icks, Martijn. - Heliogabalus
65807-A-50137: Iddekinge, J.F.; Lohman, R. - Publicatie van burgemeesteren der stad Groningen, van den 18 november 1822, waarbij ter kennis van de ingezetenenen wordt gebragt het reglement van politie voor de gemeente Groningen, gearresteerd door den Raad den 11 november 1822.
65542-A-49722: IDEA - IDEA: International Advertising Art, Graphic Design & Typography - 9 volumes (can also be purchased seperately)
66393-A-50456: Familievereniging Idema - Familieboek Idema. Beschrijving van een familie Idema.
65204-A-49400: Idenburg, Ph. J. (samenst). & Ch. Muratti (bandontwerp) - Het onderwijs in 1939. Het onderwijs in het jaar negentienhonderd negen en dertig.
68369-A-54045: Idsinga, Saco Harmen van - Het Staats-Recht der Vereenigde Nederlanden vertoond volgens de geschiedenissen der stad Groningen onder de Bisschoppen van Utrecht en volgende Princen. Eerste en tweede deel.
62845-k-d4: Iersel, Wil van (b. 1975) - - Beijing-Shanghai. AS NEW.
57198-k-A3: Iersel, Rik - Eerenbeemt, Nathalie van den a.o. - Rik van Iersel. Between seeing and saying. SIGNED LUXURY COPY.
60593-k-C4: Iersel, Rik van - - Rik van Iersel: Slump Stories No 1. Adult Psychoanalytic Tales. + EXTRA.
63491-k-d3: IERSEL, Inge (1987) - Griendt, Martijn van de [introd.]. - I Love You Forever. MINT SIGNED COPY.
66319-A-50376: Ihde, D. - Instrumental Realism. The Interface between Philisophy of Science and Philosophy of Technology.
66885-A-51724: Pius II - Commentaries (I Tatti Renaissance Library 12)
66884-A-51723: Pius II - Commentarii - Textus and Apparatus - 2 volumes
67030-A-52026: IJsewijn, Jozef - Companion to Neo-Latin Studies. Part I: History and Diffusion of No-Latin Literature. Second entirely rewritten edition.
34578-A-55132: IJsseling, M.A. - Bos- en weidevogels. Afbeeldingen van 30 bos- en weidevogels in natuurlijke kleuren. Met een handleiding van Dr. M.A. IJsseling
34579-A-55133: IJsseling, M.A. - Zangvogels. 57 afbeeldingen van zangvogels op ware grootte in natuurlijke kleuren. Met een handleiding van Dr M.A. IJsseling.
34580-A-55134: IJsseling, M..; Scheygrond, A. - Nederlandse Zoogdieren. 34 afbeeldingen van kleine Nederlandse zoogdieren in natuurlijke kleuren. Met een handleiding van Dr. M.A. IJsseling en Dr. A. Scheygrond.
34581-A-55135: IJsseling, M.A. - Riet- en watervogels. Afbeeldingen van 25 riet- en watervogels in natuurlijke kleuren geschilderd door H.J. Slijper. Met een handleiding van Dr. M.A. IJsseling.
30845-A-51399: IJzerman, A.W.; Arntz, G - Ver-beeld Verleden 1. De 80-jarige oorlog.
27715-A-51677: Ritzema van Ikema, K.J. - Ommelander geslachten. Het nageslacht van Jacob Sijbolts, landbouwer te Warffum, en Geertruid Cornelis. Deel I, II en index.
69137-A-54931: Ilic, A. et al - EgoEast. Hravatska umjetnost danas. / Croatian Art Now.
69688-A-56094: Immendorff, Jörg - Das tun, was zu tun ist. Materialien zur Diskussion: Kunst im politischen Kampf. Auf welcher Seite stehst du, Kulturschaffender?
58359-k-D5: Immenga, Pieter D. (Groningen1955). - 9 Litho's: P.D. van Immenga. FINE COPY.
38549-A-46059: Immig, Cornelis; Rueb, Chr. - Het onderwijs en ambachtsonderwijs aan zwakzinnige kinderen. Rapport uitgebracht door de Commissie ter behartiging der belangen van leerlingen en oud-leerlingen der buitengewone scholen voor lager onderwijs te Rotterdam.
53746-A-49771: Impey, Oliver. - Early Arita and Ko-Kutani. MINT COPY.
65348-A-49446: Inden, David e.a. - sOLEx: het Open Lab Ebbinge, tien jaar tijdelijk in Stad
69334-A-55297: Departement van Oorlog in Nederlandsch-Indie (samenst.) - Verslag van de militaire exploratie van Nederlandsch-Nieuw-Guinee 1907-1915. Met medewerking van andere departementen en van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Met 9 kaarten, 10 schetsen en 166 foto's.
28361-A-49732: Indoor - Lichtboek 91. Indoor catalogus Amsterdam - Brussel.
28362-A-49733: Indoor - Lichtboek 80. Indoor catalogus Amsterdam - Brussel
4187-A-45130: FURNITURE INDUSTRIES - Sales catalogue - Furniture of to-day. Furniture Industries Ltd. have pleasure in presenting a general catalogue of cabinet furniture, chairs and upholstery chosen from the range of our designs which are constantly in production.
65251-B-49304: Ingold, F.Ph. - Russische Wege
65618-A-49833: Ingram, William - A London Life in the Brazen Age: Francis Langley 1548 to 1602 - First edition
12062-A-50578: INGRES - Naef, Hans - Die Bildniszeichnungen von J.-A.-D. Ingres - Five (5) vol. compl. set.(Catalogue Raisonne)
69411-A-55568: Innes, Matthew - Introduction to Early Medieval Europe, 30-900. The Sword, the Plough and the Book.
10296-A-55240: Theodor Innitzer - Johannes der Taufer nach der heiligen Schrift und der Tradition.
65870-A-50219: [GUYOT-instituut] - Algemeen verslag gedaan binnen Groningen in de een en dertigste jaarlijksche vergadering van contribuerende leden den 30 van hooimaand 1823 wegens de directie van het Instituut tot onderwijzing van Dooven en Stommen, aldaar opgerigt in den jare 1790
65871-A-50220: [GUYOT-instituut] - Algemeen verslag gedaan binnen Groningen in de zeven en twintigste jaarlijksche vergadering van contribuerende leden den 19 van hooimaand 1819 wegend de directie van het Instituut tot onderwijzing van Dooven en Stommen, aldaar opgerigt in den jare 1790
65872-A-50221: [GUYOT-instituut] - Algemeen verslag gedaan binnen Groningen in de drie en twintigste jaarlijksche vergadering van contribuerende leden den 31 van hooimaand 1815 wegend de directie van het Instituut tot onderwijzing van Dooven en Stommen, aldaar opgerigt in den jare 1790
65873-A-50223: [GUYOT-instituut] - Algemeen verslag gedaan binnen Groningen in de jaarlijksche vergadering van contribuerende (...) wegens het instituut voor doofstommen, aldaar opgerigt in den jare 1790
65875-A-50225: [GUYOT-instituut] - Algemeen verslag gedaan binnen Groningen in de jaarlijksche vergadering van contribuerende (...) wegens het instituut voor doofstommen, aldaar opgerigt in den jare 1790. Jaar 1842,1844, 1845, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852 (8 banden)
64967-A-49063: 18 Jaarwisselingsboekjes Maria Austria Instituut (MAI) - Hans Dukkers - PloemPloemJenka (met opdrachtje); Simon Vinkenoog - Boekenbalboekje; Bram Wisman - Hamerslagen; Hans Buter - Jazz by Buter; Connie Palmen - Helemaal Huf'; Ivo de Wijs - Foto's van papier; Herman Koch - Plons; K. Schippers - Door Europa; Jan Brokken - Par avion; Willem van Zadelhoff - Baby's boek; Eric de Kuyper - Interieurs; Gerrit Komrij - Vrouwen van Nederland; Maarten 't Hart - De Daverdreun; Eric Min - Keep Still; Koen Vergeer - (F)oto's; Marc Reugebrink - Nachtlicht; Fred Brommet - Tableaux Parisiens; Herman Brusselmans - Wij en onze Dieren
65860-A-50218: [GUYOT-instituut] - Algemeen verslag gedaan binnen Groningen in de twee en twintigste jaarlijksche vergadering van contribuerende leden den 12 van hooimaand 1814 wegend de directie van het Instituut tot onderwijzing van Dooven en Stommen, aldaar opgerigt in den jare 1790
35333-A-55501: The New Mathematical Intelligencer - The New Mathematical Intelligencer volume 0
65442-A-49588: Marcel-Li Antunez Roca; Andres Pereiro Pose; Cuco Suarez Inutil - Iberians. Laboratorio Performatico. (signed)
4641-C-0089: INVINCIBLE - Om uw onkosten te bezuinigen en omzet te vergrooten verkrijgt u door het aanschaffen van een ... "Invincible" vouwmachine.
37171-A-56213: Ionesco, Eugene - De solitair. Roman. Vertaald uit het Frans en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek
37980-A-45353: D. Jackson; Patty Wageman; Iovleva, L. - Russische sprookjes, volksverhalen en legenden (nieuw in plastic)
69548-A-55911: Irving, Phil - Restoring & tuning classic motor cycles.
29610-A-50866: Irving, W. - Rip Van Winkle. With Drawings by Arthur Rackham.
67094-A-52149: Irving, Washngton - The Sketch Book + Tales of a Traveller + Abbotsford and Newstead Abbey
66810-A-51588: Isasi, Justo F. e.a. - A & V - Monograffias de Arquitectura y Vivienda 1 & 2
65947-A-50325: Isenberg, G.; Rommé, B. (hrsg.) - 805: Liudge wird Bischof. Spuren enes Heiligen zwischen York, Rom und Münster.
63566-k-C5: ISHIKAWA, KAZUTO - - KAZUTO ISHIKAWA: HUMANITY
36987-A-56207: Israel, Jonathan - The Expanding Blaze. How the Americaan Revolution Ignited the World, 1775-1948.
37860-A-45223: Israel, Jonathan - Lopend vuur. Hoe de Amerikaanse revolutie de wereld in vlam zette, 1775-1848.
37670-B-44776: W isse, Ruth R. - Modern Jewish Canon
59110-k-B1: Dam Isselt, Lucie van - Blok, W. - Lucie van Dam van Isselt. 1871-1949. Een leven in stillevens.
67521-A-52532: Dam Isselt, W. E. (Willem Edmond) van. - De Stelling van Amsterdam. 2e dr.
66073-A-50478: Iterson, J.E. van - De hyperaalgetische zonen van Head. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de geneeskunde aan de Rijks-Universiteit te Leiden.
68403-A-54079: Itten, Johannes - Der Unterricht. Farben - Formen - Textiles Gestalten
37979-A-45352: Iturbide, Graciela - Pajaros
69330-A-55293: Ivans - Slinksche wegen. Een roman uit het Delische plantersleven.
69059-A-54853: Ivans (Jakob van Schevichaven) - Juffrouw Mientje. Een Amsterdamse geschiedenis. Geillustreerd.
36204-A-55839: IXO (pseud. van Frits Smit Kleine.) - Naturalistische passie-cyclus van elf zangen met voor- en achterdeur
54422-k-C3: Izaks, Wim (Eibergen, 1950) - Andriessen, Mischa. - Wim Izaks: Lino's.
66541-A-50929: Izbicki, Thomas M. e.a. - Nicholas of Cusa and Times of Transition: Essays in Honor of Gerald Christianson
68585-A-54281: Morand J. - Les idées politiques de Louis-Ferdinand Céline.
67635-A-52776: , F.J. en L. Veldman-Planten - Barok in Groningen 1650-1750. K. van de Ploeg (red.).
25663-A-52253: J, Gavin Scott - British Countermarks on Copper & Bronze Coins
31892-A-51915: Pater W. Kea S.J., ,,Loyola'', Vught (red.) - De Pook. Maandblad voor onze voortrekkers. Jaargang 1-4
65877-A-50227: Doopsgezind Jaarboekje - Doopsgezind Jaarboekje. Jaargangen 1905, 1909, 1912-1914, 1916-1943, 1949, 1957, 1959 (dubbel), 1961-1973, 1975-1981 en 1983-2010. 85 delen
69554-A-55922: Militaire Spectator 118e jaargang - De Militaire Spectator 118e jaargang 1949.
69555-A-55923: Militaire Spectator 118e jaargang - De Militaire Spectator 119e jaargang 1950.
69220-A-55018: Jaccottet, Philippe - Avec André Dhôtel.
69184-A-54979: Jaccottet, Philippe - Israël, cahier blue.
69185-A-54980: Jaccottet, Philippe (prés.) - Haïku. Présentés et transcrits. Dessins d'Anne-Marie Jaccottet.
37884-A-45253: , Jack (John Stewart Williamson) - Three from the Legion (Book Club Edition)
68988-A-54737: Jacob, M.C. - Living the Enlightenment. Freemasonry and Politics in Eighteenth-Century Europe.
37874-A-45242: Jacob, Margaret C.; Mijnhardt, Wijnand W. (ed.) - The Dutch Republic in the Eighteenth Century: Decline, Enlightenment, and Revolution
67119-A-52225: Hugo k. s Jacob - The Rajas of Cochin 1663-1720. Kings, chiefs and the Dutch East India Company.
68639-A-54341: Jacobs, Aletta e.a. - Onze candidaten. Hun levensbeschrijving en portret.
66960-A-51865: Jacobs, PMJ.E. - Beeldend Benelux. Biografisch handboek. 6 DLN. COMPLEET
68813-A-54545: Jacobs, Ger - Duitsland en Maillol
69497-A-55802: Jacobs, Steven - The Wrong House: The Architecture of Alfred Hitchcock.
67071-A-52126: Jacobs, W.; Renner, M. - Biologe und Ökologie der Insekten. Ein Taschenlexikon. Mit einem Geleitwordt von K. von Frisch. 2., uberarbeitete Auflage. 1201 Abbildungen
64782-V3-1: Jacobs, Aletta Henriëtte [PROEFSCHRIFT] - Over localisatie van physiologische en pathologische verschijnselen in de groote hersenen. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de geneeskunde, aan de Rijks-Universiteit Groningen ... op zaterdag 8 maart 1879.
28971-B-50552: Jacobs, M. - Multinodal Urban Structures
27724-A-49886: Jacobs, H. & E. - Galerie im Winter. Bremen 1977-2006.
17206-A-51369: Jacobsen, Emil - Umbrische malerei des vierzehnten, funfzehnten und sechzehnten jahrhunderts, studien in der gemäldegalerie zu Perugia, von Emil Jacobsen. Mit 73 lichtdrucktafeln. Zur Kunstgeschichte des Auslandes. Heft 107.
67129-A-52237: Jacques, Annie e.a. - La Carriere de l'architecte au XIXe siecle
27035-A-44888: Waardenburg Jean-Jacques - L'Islam dans le miroir de l'Occident: Comment quelques orientalistes occidentaux se sont penchés sur l'Islam et se sont formé une image de cette religion, I. Goldziher, C. Snouck Hurgronje, C.H. Becker, D.B. Macdonald, Louis Massignon. 3e édition revue
69152-A-54945: Jaffé, Dr. HL.C. - Beelden in het heden.
67492-A-52483: Jager, Ronald - Development of Bertrand Russell's Philosophy
31627-A-51673: Jager, S. - Towards ICT-Integrated Language Learning
69138-A-54932: Jager, C.J. et al. (red.) - 50 jaar W.V.V. Jubileumnummer. Nov. 1946. Officieel cluborgaan van de Winschoter Voetbalvereeniging.
68358-A-54025: Jakimowicz, Irena - Witkacy Chwistek Strzeminsky. Mysli / Obrazy. SIGNED
68248-A-53712: Jakobson, R. (Foreword) - The Kodansha English-Japanese Dictionary. 2 volumes.
69707-A-56135: C. Marsch [Samuil Jakovlevic] - Volksrijmpjes. De Reis door Perzië. Ben ik 't wel of ben ik 't niet. Geillustreerd door Konaschewitch [Vladimir Michajlovic]
67794-A-: James, William - The will to believe and other essays in popular philosophy.
37164-B-44267: Jamin, Ewald e.a. - Artifort
26528-A-55154: Jan en Rense Schaap (fotografie) - Sinds 1883 (schoenen van Zwartjes van 1883)
68084-A-53503: Schoonhoven Jan - Jan Schoonhoven. Retrospective.
23411-A-52865: D. Janossy (translated by A. Demeter) - Pleistocene Vertebrate Faunas of Hungary
64626-A-46203: Jansen, Kai - Triumph ohne Sieg - Roms Ende in Germanien.
65433-A-49578: Jansen, Bregit e.a. - Farb. Architecture by bicycle. Modern architecture in Groningen.
54043-k-D1: Jansen, Toon (Den Bosch/'sHertogenbosch, 1937) - Kuik, William (textlay-out/printing). - Toon Jansen: Graficus.
27204-A-55165: Jansen, Jeroen (red.) - Omnibus idem. Opstellen over P.C. Hooft ter gelegenheid van zijn driehonderdvijftigste sterfdag.
67670-A-52878: Jansen, Marc - Grensland - Een geschiedenis van Oekraïne
37358-B-Gb_109: Janson, Mike (ed.) e.a. - Nieuwe Spectrum ATLAS van het Universum
31976-A-51998: Janson, H.W. - The sculpture of Donatello
69431-A-55622: Janssen, S., M. Halbertsma, T. IJdens & K. Ernst eds., - Trends and strategies in the arts and cultural industries.
19888-GB_26: JANSSEN, HORST. - Der Wettlauf zwischen Hase und Igel auf der Buxtehuder Heide. Mit Beiblatt: Dat Wettlopen twischen den Haasen un den Swinegel up de Lüttje Heide bi Buxtehude
68213-A-53649: Janssen, LJ.F. - Nederlandsch-Romeinsche Daktyliotheek, of verzameling der gegraveerde steenen van Romeinsche afkomst, in het koninkrijk der Nederlanden gevonden. 1e supplement. Met II platen.
65046-A-49180: Janssen, Th. - Reizen door de oude Peel. 100 eeuwen Peelverhalen.
29632-A-50872: Janssen, M. - Het Paddestoelen kookboek. Voor alle gekweekte soorten.
25642-A-55385: Janssen, LJ.F. - Nederlandsch-Romeinsche Daktyliotheek, of verzameling der gegraveerde steenen van Romeinsche afkomst, in het Koninkrijk der Nederlanden gevonden. Met VI platen. (alleen 1e stuk van 3?)
27321-B-45262: Janssens, S..; Ellerbroek-Wellinga, J. - Inventaris van het archief van de secretarie van het gemeentebestuur van Groningen (1804)-1910(1974)
30464-A-51133: Blanken Jansz., J. - Memorie, betrekkelijk den staat der rivieren, in opzigt harer bedijkingen, der dijkbreuken en der overstroomingen, van vroegere tijden, tot die der laatste, in het jaar 1821
64304-k-A1: Album Japan - - Japanese Album.
68905-54640: Sergio Quijada Jara - Coca. Vir veren over genot. Uit het Castiliaans vertaald door Pieter Cramer.
30551-A-51185: Jardin, Th. du - Geloof-geschillen, In de welcke de waerheyt van het roomsch-chatholyck geloof Tegens de dwalingen deser laeste tijden bondighlijck wordt verdedight, volgende naer elck eene catholycke sede-bemerckinge Tot stichtinge van den catholijcken Leser.
60767-k-C5: Jaring, Cor (born Amsterdam, 1936-2013) - - 'Een schokvrij 1982: Cor ['en Willy' in pen] Jaring'.
30002-A-51068: Jaring, Cor.; Elsken, ed. van der; Wessing, Koen; Wolfensperger, G.J. (foto's); Hahn, Ch.; Stolk, R. (samenst.) - 10 Maart '66
36708-A-56176: Jaspers, Karl - Vom Ursprung und Ziel der Geschichte
66550-A-50943: Jaspers, Karl - Philosophie: I Philosophische Weltorientierung
65650-A-49877: Jassies, K. - Veertig Jaren T.E.T. 1908 1948
57624-k-d4: Jastrzabek, Agata. - Chanting Baldessari - A Masterclass. MINT COPY.
27616-A-50371: Oda Jaune - First Water. With an essay by/Mit einem Aufsatz von/Avec un essai de Robert Fleck.
12850-A-50852: Sandra Jayat - Sandra Jayat. L'Appel du voyage. Exposition Décembre 1992. Musée Bourdelle
58481-k-B4: Kang Suk. Jean - - Kang Suk-Jean: Landscape Paintings. (Signed)
56312-k-C3: Jean, Barbara - - Barbara Jean: "In search of a probably non-existing oil-well in Montana - A CONTINUOUS PROJECT, ending with a two step tango in Vienna and the end is not yet in sight".
35064-A-55445: Mier-Jedrzejowicz, WA.C.; Wales, Frank (ed.) - RCL 20. People, Dreams & HP Calculators.
58856-k-D2: Jeffrey, Ian. - Le sens caché de la photographie. Préface Max Kozloff.
69543-A-55906: Jeffrey, Alan - Magnetohydrodynamics.
22896-A-52868: Rachel Jehuda & Alexander C. McFarlane - Psychobiology of Posttraumatic Stress Disorder (Annals of the New York Academy of Sciences, volume 821)
29996-A-51058: Jellema, C.O. - Ode (gesigneerd)
29997-A-51059: Jellema, C. O. - Gedicht. Voorgedragen bij gelegenheid van de Nationale Herdenking in de Nieuw Kerk te Amsterdam 4 mei 1997. (gesigneerd)
37477-B-44460: Jellema, CO.; Rawie, Jean Pierre e.a. - Boek voor altyd
35107-A-55434: Jellema, C.O. - Spolia
30483-A-51144: Jellema, C. O. - Drie haren van Goud
30383-A-51096: Jellema, C.O. - Saaksum (gesigneerd)
65703-A-49967: Jellema, C.O. - Saaksum
35241-A-55468: Jeltema, Anne - Het vermaak der slagterij, of Geschiedkundig verhaal van de hedendaagsche handelwyze, by zommige Friesche stedelingen gebruikelyk, aangaande het koopen en verzorgen van hun slagtvee, ...: alles vervat in eenen boertigen brief, van den 19 november 1768, geschreven in eenen platte Leeuwarder taal
37563-A-44842: A. Jeltema - Gedichten
65031-A-49151: Jenkins, Richard - Key sociologists: Pierre Bourdieu
59059-k-A2: Jennen, Pim - (Artist from Nijmegen NL, 1944/1945 (?), died 1997). - Pim Jennen. FINE COPY.
66791-A-51570: Jensema, Sien - Edemoa's. Roman van t Hogelaand.
59962-k-B2: Jesse, Nico - Lennart, Clare. - VTF 25: N.V. Vaalser Textiel Fabriek 25 Jaar. NEAR FINE COPY.
65652-A-49879: Jesse, Nico - Oranje Nassau Mijnen - Eerste druk
29488-A-50819: Stanley Jevons, W.; Kerdijk, A. (vert.) - De staat in zijn verhouding tot den arbeid
65374-A-49486: Jijé (Joseph Gillain) - Don Bosco, de Veroveraar (1e druk, gebonden)
69106-A-54901: Jimenez, J.R. - Primeros Libros de Poesia & Libros de Poesia. 2 vols.
69107-A-54902: Jimenez, J.R. - Libros de Prosa. 1
23850-k-A4: Jingjing, L.; Xiyuan, Z. (ed.) - Yin Xiuzhen
28557-A-50011: Jiresch, E. - Im Netzwerk der Kulturvermittlung
37916-B-45097: , JLM.; Tschroots-Boer, H.C. - Luchtvaart luchtpost-encyclopedie 1
66615-K-C1: Joachimides, Christos M. & Norman Rosenthal (ed.). - Art into society. Society into art. Seven German artists: Albrecht D., Joseph Beuys, KP Brehmer, Hans Haacke, Dieter Hacker, Gustav Metzger, Klaus Staeck
65013-A-49128: Jobert, Louis - Lodewyk Joberts Kennisse der aloude en hedendaagsche gedenkpenningen. Zynde hier bygevoegd veele nieuwe ondekkingen; Als mede eene Lyst van alle de Romeinsche Keizers en Keizerinnen...etc.
67303-k-B2: Jobse, Janneke (voorw.) e.a. - Joost Baljeu: Wandconstructies staalconstructies collages 1955-1990
68863-A-54597: Jobse, M. - Een nieuwe vormentaal der gemeenschap. Joost Baljeu en het tijdschrift Structure. Een kunstenaarsdebat. (Proefschrift Vrije Universiteit, Amsterdam).
63563-k-A1: Jockel, Judith - Frenken, Raymond. - Judith Jockel - You Breathe From A Garden In Your Neck. AS NEW.
34849-A-55191: Joh, Keitho (works) & Kazuko Shiraishi (poems) - Sappho's Banquet.
37219-A-44485: Johansssen, Ernst - Vier van de infanterie.Hun laatste dagen aan het westelijk front. Vertaald door R.H.G. Nahuys. Met voorwoord van J.B.Th. Hugenhotz.
34583-A-55129: Saint John, Spenser [1825-1910] - Life In The Forests of the far East (First editions, in 2 vols.)
23247-A-52702: R. J. Johns - Pteridophytes of tropical East Africa. Pteridophytes of tropical East Africa: a preliminary check-list of the species
27237-A-45141: Johnson, U. - Der Briefwechsel
33831-A-50054: Johnston, William R. e.a. - The Faberge Menagerie
33871-A-53209: Johnston, Simon; Wim Crouwel; Robin Kinross et al - Octavo journal of typography 88.5 [lower case issue]
67287-k-D2: Jokisch, W. e.a. - Gerhard von Graevenitz: Kinetische Objekte 1975-1982
68241-A-53704: Joly, Henri L. - Legend of Japanese Art: A Description of Historical Epiosodes, Legendary Characters, Folk-Lore Myths, Religious Symbolism Illustrated in the Arts of Old Japan.
30820-A-51391: Cretineau-Joly, J. - Histoire du Sonderbund - Tome 1 & 2
63945-k-A1: Jonas, Joan - Cooke, Lynne. - Joan Jonas: the Shape, the Scent, the Feel of Things. VERY FINE COPY.
63931-k-C3: Jonas, Joan - Fuchs, Rudi & Lawrence Weiner [et al.]. - Joan Jonas: Works, 1968-1994
63932-k-C3: Jonas, Joan - Schmidt, Johann-Karl. - Joan Jonas - Performance, Video, Installation 1968 - 2000. + EXTRA.
38347-A-45755: Jones, Stephen (ed.) - Shadows Over Innsmouth (first edition & printing)
37630-A-44998: Jones, N. - The birth of the Nazis. How the Freikorps blazed a trail for Hitler. Forword by M. Burleigh.
12591-A-50823: ; Charles Jones - Historical Linguistics: Problems and Perspectives
65982-A-50376: Jones, W. J. - The Elizabethan Court of Chancery - First edition
69473-A-5573: Jones, Robert Kenneth - The Shudder Pulps. A History of the Weird Menace Magazines of the 1930s.
65037-A-49159: Jones, Amelia - Postmodernism and the En-Gendering of Marcel Duchamp (Cambridge Studies in New Art History and Criticism)
16591-A-46188: JONES, DAVID L.: - Native Orchids of Australia
67746-k-A3: Roberts-Jones, Philippe - Abstracte schilderkunst in Belgie 1920-1970
63846-k-C2: , (, ) - Jong, Caroline de - Alewijns, Pieter (Eindhoven, 1954). - De Oorzaken.
63415-k-C3: Jong, Folkert de - Wilson, Mark and S. van der Zijpp [ed.]. - Folkert de Jong: Circle Of Trust. Selected Works 2001-2009. AS NEW.
30588-K-2-2: Jaqueline de Jong - Jaqueline de Jong. Nieuw werk 12 september - 22 oktober 1987.
31917-A-51932: Jong, .R. ; Ligt, B. de, Storm, A. (red.) - Bevrijding 1932-33 - 20 afleveringen
29427-A-50779: Jong, D. de - Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene belletrie
31918-A-51922: Jong, .R. ; Ligt, B. de, Storm, A. (red.) - Bevrijding 1937 - 12 afleveringen (9e jaargang compleet)
20449-k-C5: Jong, A. & De Graaf, Esther (concept) - All Is Giving
36251-A-55821: De Jong, Cees; Mattie, Erik - Architectural Competitions, 1792 - Today. 2 vols.
64875-A-48933: Jong, Harmen de; Donk, P. e.a. - Stoelen - chairs - chaises - Stuhlen - sedi
34623-A-55223: Jong, LC.H. de - Groei! De verbouwing en uitbreiding der school voor de grafische vakken / 1948-1954
32786-k-B1: Jong, F. de - Prentenboek
31910-A-51920: Jong, A. de - Anarcho Syndicalistische Persdienst - no 108-140 (incompleet)
31914-A-51926: Jong, .R. ; Ligt, B. de, Storm, A. (red.) - Bevrijding 1935 - 12 afleveringen (7e jaargang compleet)
31916-A-51924: Jong, .R. ; Ligt, B. de, Storm, A. (red.) - Bevrijding 1933 - 12 afleveringen (6e jaargang compleet)
32225-A-52016: Jong, JL. e.a. - Vorm en taal (vorm(en)taal): Een veelzijdig portret van Huug Pleysier
66888-A-51728: Jong, Mayke de - The Penitential State: Authority and Atonement in the Age of Louis the Pious. SIGNED
57057-k-C5: Jong, Sigmund de (b. 1962) - - Sigmund de Jong: Walconcept 6-2002.
30493-A-51143: Jong, R. de, Hoeneveld, H. - Proletariaat
66353-A-50416: Jong, M. de - Smaadschrift, romantiek of wetenschappelijk bewijs?
31915-A-51925: Jong, .R. ; Ligt, B. de, Storm, A. (red.) - Bevrijding 1939 - 12 afleveringen (compleet)
65828-A-50172: Jong, C.W. de (samenst.) - De ateliers van Piet Mondriaan. Amsterdam, Laren, Parijs, London, New York. Teksten: M. Bax, M. Degen, M.F. Le Coultre, K. Otte, I. Vermeulen.
66711-A-51382: Jonge, Johannes Cornelis de - Nog iets over Hendrik Ruse
66710-A-51381: Jonge, Johannes Cornelis de - Over Hendrik Ruse
32915-A-52555: Jongeneel, E. - Michel Butor. Le pacte Romanesque
17427-A-51537: De Jongh, GT.J. - De Brand - Het Proces van der Lubbe
37742-A-52435: Jongh, Eddy de; Luijten, Ger - Spiegel van alledag. Nederlandse genreprenten 1550-1700.
69745-A-56199: Jongkind, J.-B.; Chevallier, P.; Petit, G. - Catalogue de tableaux et aquarelles de J.-B. Jongkind dont le vente aura lieu Hotel Drouot, salle no. 6, le vendredi 28 avril 1889.
36907-A-44271: Jongman, Jan - Meitje
63590-k-D1: Jongstra, Claudy (b. 1963) - Lauwen, Toon (preface). - Claudy Jongstra - Matter and Meaning.
44070-k-B2: Jonk, Nic - Sarneel, Ko. - Nic Jonk: Sculpture. FINE COPY/SIGNED EDITION DELUXE/2 ETCHINGS.
65780-A-50110: Jonker, A.J. Th. - Het Groningsche doorgangshuis
26072-A-53877: Jonker, W. Jr. - Percy Walker, een verhaal uit de dagen van den slavenhandel in Noord-Amerika
32206-A-52039: Jonkers, Gijsbert - The manuscript tradition of Plato's Timaeus and Critias
25158-A-53237: Alex. Moreau de Jonnès - Éléments de Statistique. Principes generaux de cette science. Sa classification, sa methode, ses operations, ses divers degres de certitude, ses erreurs et ses progres avec son apllication (...)
25160-A-53239: M.A. Moreau de Jonnès - Statistique de l'Industrie de la France
33275-k-A0: Joosten, B. e.a. - Beelden op de berg '79 - Belmonte Arboreum
56006-k-C2: Joostens, Paul - - Paul Joostens: Gesneuveld! Tegen wil en dank en zoo onbekend! 1889-1960.
34211-A-53767: Joosting, JG.C. - Ordelen van den etstoel van Drenthe. 1518-1604
30394-A-51112: Joosting, JG.C. - Drentsch plakkaatboek. Deel I. 1412-1633
56181-k-D2: Remé Jörg (Jorg Reme) - Wingen, Ed. - Jörg Remé: Nostalgie en begeren. Nostalgie und begehren. (Signed)
33149-A-52486: Joris, E.; Mennes, P. - Kaufhaus
33480-A-52980: Jorissen, Theod. - De omwenteling van 1813. Bijdragen tot de geschiedenis der revolutie, met inleiding en aanteekeningen. [In vijf stukken compleet]
35313-A-55487: Asger Jorn - Asger Jorn.
36004-A-55734: Le Corbusier; Jornod, J.-P.K. (intr.) - Le Corbusier. Schilder, werken op papier. / Le Corbusier. Peintre, oeuvres sur papier.
68458-A-54144: Jörns, Edu (ontw.) - 50 jaar Drachtster lyceum
68627-A-54328: Joubert, Sidney M. - Dikshonario Papiamentu-Hulandes./Handwoordenboek Papiaments-Nederlands. Di dos revisa./Tweede herziene druk.
33928-A-53658: Feith Jr, H.O.; Laan, K. ter (ex libris) - Over de oude Groningse schutterij
38321-B-45665: Bremmer Jr, Rolf H. e.a. - Speculum Frisicum
68848-A-54581: Tiptree Jr., James - Up the Walls of the World
68787-A-54520: Campbell Jr, John W. (ed.) e.a. - Astounding Science Fiction pocket magazine - 39 editions in 13 volumes - November 1943-January 1947
35028-A-55430: Bosscha Jr., J. e.a. - De Nederlandsche Spectator - Jaargang 1865 (compleet)
30457-A-51134: Vries Jr, RWP. de e.a. - W.O.J. Nieuwenkamp 1874-1924
69193-A-54989: Cazedessus Jr., C. (ed.) - The Fantasy Collector. The 1970 Annual. First edition, May 1970. Respectfully dedicated to Fred Brown.
68250-A-53714: Bain Jr., John - Tobacco in Song and Story.
33723-A-53045: Voet Jr., E.; - Merken van Haagsche goud- en zilversmeden GEBONDEN
38045-A-45436: Voet Jr., Elias - Merken van Amsterdamsche Goud- en Zilversmeden.
28854-A-50018: Gleuns Jr., W. - Een uitstapje naar de planeet Saturnus.
68070-A-53485: Sirag Jsz, M. - Gemetselde fabrieksschoorsteenen. Stoomketelbemetseling.
68610-A-54308: Arbois de Jubainville, H. d - Essai d'un catalogue de la litterature epique de l'Irlande precede d'une etude sur les manuscrits en langue irlandaise conserves dans les iles britanniques et sur le continent.
69217-A-55017: Hubert D'arbois de Jubainville - Les Druides et les Dieux Celtiques a Forme D'Animaux
67323-k-B3: JUDD - SEROTA, Nicholas [Ed.] - Donald Judd.
67324-k-B3: JUDD, DONALD - JITTA, M.J. & RUDI FUCHS. - Donald Judd: Prints and Works in Editions 1951-1993. A Catalogue Raisonne.
67932-V1-3: Judd, Donald - Crouwel, Wim und Jo-Anne Birnie Danzker (Ed.). - Donald Judd Furniture. Retrospective. [HARDCOVER WITH DUST JACKET - FINE COPY]
25507-A-55342: Jan Juffermans (samenst. en inl.) - Har Sanders
67243-k-D3: Juliet, Charles, Duthuit, Georges - Bram van Velde: Lithographies originales.
36074-A-55778: HOFFMANN Julius (publisher) - MODERNE BAUFORMEN - Moderne Bauformen. XXX. Jahrgang 1931. Monatshefte für Architektur und Raumkunst.
68142-A-53561: Julius, W.H. - Zonnephysica. Natuurkundige bibliotheek.
66614-A-51208: Rolf Julius - Wind, Rolf Julius, 3-28 September 1991
37775-A-45096: Julsen, Frank W.; Benders, A.M. - A postal history of Curacao and the other Netherlands Antilles.
37338-B-44661: Junger, Sebastian - The Perfect Storm
65527-A-49713: Junger, Ernst - Parijs Dagboek 1943-1944
56770-k-D5: Jungmann, Maarten Johannes Balthasar - - Tentoonstelling van Schilderwerk van M.J.B. Jungmann.
65842-A-50190: Junior, D. (verz.); Lennep, J. van e.a. - De Kroon. Keur van ernstige en luimige Voordrachten, in proza en poezie, van..etc
26978-A-55245: Boeles Junior, P. - Het Tweehonderd Vijftig Jarig Bestaan der hervormde Gemeente te Noorddijk, gevierd op den gedenkdag der Hervorming, 2 november 1845. Leerrede met Aanteekeningen, Bijlagen en Eene Plaat.
36373-A-56009: Hoop Junior'szoon, A. van der - Bedorven kinderen. Schetsen.
68170-A-53596: Hoogendijk Jz, A. - De grootvisscherij op de Noordzee. Met platen en kaarten.
69610-A-56012: Helder, K. en J. Bruintjes - Tiga doeabelas. Gedenkboek 3-12 r.i.
64372-k-C2: Kaagman, Hugo (Haarlem NL, 1955) - - Happy New Year 2015.
64373-k-C2: Kaagman, Hugo (Haarlem NL, 1955) - - Happy New Year 2016 & Merry X-Mas. SIGNED.
65026-A-49142: Kaakebeen, C.G. - Het Letterkundig Genootschap Oefening Kweekt Kennis 1834-1924
52650-k-B1: Kaap, Gerald van der - Beeren, WA.L. (introd.). - Hover Hover: A Manual.
61748-A-56049: Kaap, Gerald van der (Enschede , 1959) - Leo Anemaet (Rotterdam NL, 1956) - music. - Kaap [Gerald Van Der Kaap] - Anemaet: Brain 4.2. Permanent White. Chill-Out Classic, Original First Edit/Brain 5.1. Total Hoverty. Chill-Out Classic, Original First Edit/Brain 5.1. Words. Chill-Out Classic. From Plato to De Sade.
54037-k-D3: Kaap, Gerald van der (ed.). - ZIEN. Catalogue Issue: Pieter Pan 1985. Magazine No. 8. FINE COPY.
66238-A-50210: Kabakov, Ilya and Emilia - Monument to a Lost Civilization / Monumento alla civiltà perduta. Catalogo della mostra (Palermo, 16 aprile-27 giugno 1999). A cura di/ed, by Ch. Bertola, P. Falcone.
66239-A-50211: Kabakov, Ilya - Op het dak. Installatie / Sur le toit. Installation.
68682-A-54394: Kadir, D.; Heise, U.K. (ed.) - The Longman Anthology of World Literature. Volume F: The Twentieth Century.
38090-B-45487: Kagler, Britta; Nieden, Gesa zur - Die sch nste Musik zu h ren
20461-A-53033: Rafiq M. Kahn - In the footsteps of the prophet (SIGNED, uncorrected proof copy)
66767-51532: Kahn, Paul W. - Out of Eden: Adam and Eve and the Problem of Evil
34052-A-53673: Kaiser, FW. e.a. - The Frik Collection
66644-A-51270: Kakeeto, Najja Terry - Relationship marketing for SMEs in Uganda
37693-B-44974: Yoshiko Kakudo. - The Art of Japan
67015-A-51978: Kaldewaij, Anne; Valstar, Arjen - Differentiaalrekening en integraalrekening. Uitwerkingen.
67017-A-51980: Kaldewaij, Anne - Vectorrekening en matrixrekening
67018-A-51981: Kaldewaij, Anne - Vectorrekening en matrixrekening - Uitwerkingen
67019-A-51982: Kaldewaij, Anne; Valstar, Arjen - Differentiaalvergelijkingen en dynamische systemen
38263-A-45714: Kales, Anthony e.a. - Recent Advances in Schizophrenia (International Perspectives Series: Psychi atry, Psychology and Neurosciences)
69066-A-54860: Kalinowski, G. - Etudes de logique deontique I (1953-1969). Préca de Robert Blanche.
38126-A-45496: Kallkio, Harri - Der Dodo auf Mauritius. Die Wiedergeeburt eines ausgestorbenen Vogels.
37603-A-44939: Kalma, .; Spahr van der Hoek, .J.; Vries, K. de (red.) - Een kerk onder toezicht - Friese synodeverslagen - 3 delen
37317-A-44762: Kalma, .; Spahr van der Hoek, .J.; Vries, K. de (red.) - Een kerk onder toezicht - Friese synodeverslagen - 3 delen
34568-A-54833: Kalucki - Obszar / obraz
58931-k-A5: Kaluza, Stephan (Bad Iburg, 1964) - Jocks, Heinz-Norbert. - Stephan Kaluza: Vierzig Gemälde (Gemalde) aus dem Jahr 2001. VERY FINE COPY.
23756-A-52797: Kamerbeek, J.C. - The Plays of Sophocles (first edition)
38525-A-46028: Kamp, H.R. van de - Hebreeen. Geloven is volhouden.
67190-A-52322: Kampen, N.G. van - Staat- en Aardrijkskundige Beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden, of der XVII. Nederlandsche Provincien, benevens het Groot-Hertogdom Luxemburg. Tweede, herziene en veel vermeerderde druk.
18687-A-52209: Kamsma, Theo - Jewish Diasporascape In The Straits, The: An Ethnographic Study Of Jewish Businesses Across Borders
33075-k-A0: Kan, P. de (ontw.) - Ger. Het oog van de storm.
27665-A-49736: Kan, CM.; Posthumus, N.W. - Atlas der natuurkundige aardrijkskunde. In 27 in kleuren gedrukte kaarten.
66553-A-50940: Kane, Robert - Free Will and Values
63202-k-B1: Kaneyama, Takahiro (Tokyo, 1971) - - Takahiro Kaneyama: While Leaves Are Falling...SIGNED/NEW COPY.
36752-A-56040: Kanter, Laurence B. e.a. - Painting and Illumination in Early Renaissance Florence, 1300-1450
67956-A-53357: Tadeusz Kantor - Tadeusz Kantor. Human Zoo
66090-A-50498: Kanzenbach, Annette (Hrsg.) - Im Bann der Nordsee: Der See- und Landschaftsmaler Poppe Folkerts (1875 - 1949). Retrospektive
56982-k-C1: Kaplan, Anatoli - Mayer, Rudolf. - Kaplan Grafik 1937-1980. Unter Mitarbeit von Lia M. Strodt. (Signed, collector's edition).
65720-A-49984: Kapteyn, JMN. e.a. - Het Noorder Land maandblad van de stichting Saxo-Frisia - Jaargang 1-3
36704-A-56179: Kapteyn, JMN. e.a. - Het Noorder Land. Maandblad der stichting Saxo-Frisia. - 2e & 3e jaargang
34023-A-53664: Kapteyn, JMN. e.a. - Het Noorder Land - Eerste jaargang
29639-A-50890: Karcher, Eva - Dix [Otto Dix]
18823-A-51748: Karel, EH.K. - De maakbare boer. Streekverbetering als instrument van het Nederlandse landbouwbeleid 1953 - 1970
32250-A-52190: Karg, Detlef, Hans-Joachim Dreger (eds). - Peter Joseph Lenné. Parks und Gärten im Land Brandenburg. Werkverzeichnis
33330-k-C5: Karhof, G. - Luxe editie Gea Karhof GESIGNEERD
23695-A-52717: Karimi, M. - The arrow poisons
64628-A-46205: Müller-Karpe, Andreas - Sarissa - Die Wiederentdeckung einer hethitischen Königsstadt
37964-A-45341: Karpp, Heinrich - Die Mosaiken in S. Maria Maggiore zu Rom
33782-k-B2: Karreman, Tanja e.a. - Present. Percentage for art in the Netherlands, 2004-2006
17223-A-: Karrenbrock, Reinhard, Claudia Lichte Michael Rief - Antlitz des Mittelalters. Mittelalterliche Bildwerke aus rheinischem Privatbesitz
28849-A-50016: Karskens, .J. - De locomotieven van de H.IJ.S.M.
66569-A-50964: Karvounis, Christos - Demosthenes. Reden zur Finanzierung der Kriegsflotte - Gegen Euergos und Mnesibulos - Gegen Polykles - Über den trierarchischen Kranz.
64641-A-46220: Kasper, Ralf e.a. - Putzger Atlas und Chronik zur Weltgeschichte.
66019-A-50414: Kaßner, C. - Gerichtliche und Verwaltungs-Meteorologie: das Wetter in der Rechtsprechung für Gerichte und Rechtsanwälte, Verwaltungen, Magistrate und Hausbesitzer, Beufsgenossenschaften und Versicherungsgesellschaften, für Gewerbe, Handel und Technik.
38168-A-45556: , Katarzyna; Michalski, Sergiusz - Spider (Animal series).
31081-A-51663: KAte, L. ten - Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche Sprake - Eerste en tweede deel (in 1 band)
26748-GB_107: Ten Kate, . J. L.; Doré, Gustave (ills.) - De Fabelen van La Fontaine
29430-A-50777: Kate, J.L. ten - In den Bloemhof, Beelden en Droomen
29197-k-B1: Katsma, M. - Gebruik van de computer in beeldende kunst, architektuur en muziek: interaktie tussen mens en machine.
64181-k-D5: Katsnelson, Grigori & Katya Efimik. - Nijmegen for Beginners.
35117-A-55440: Katz, Victor J. - A History of Mathematics. An introduction. (first edition)
5491-A-53040: Galina Frolova; Pia Lillbroanda; Vantaan kaupunginmuseo - Bysantti Valinkauhassa: Bysans I Stopsleven = Byzantium in the Casting Ladle
37578-A-44863: Kavafis,K.P. - Ionisch
67645-k-A0: Kawamata - Tadashi Kawamata - - Exhibition catalogue SIGNED
69201-A-54999: , Tonko; Maria Ufkes-Kayatz - 3.
68831-A-54563: Kearney, Fiona (ed.) e.a. - Boolean Expressions: Contemporary Art and Mathematical Data
64597-A-46179: Keen, Maurice (ed.) - MEDIEVAL WARFARE: A History
67608-A-52739: Keene, G.B. - Abstract sets and finite ordinals. An introduction to the study of set theory.
46950-k-D4: KEERKRING, DE. - De Keerkring.
62037-k-D4: KEERKRING, DE. - De Keerkring.
32314-A-51831: Kegler, R. et al. - Indiefonts. A Compendium of Digital Types from Independent Foundries.
36384-A-55859: Keijsper, Chantal e.a. - Catalogus der Bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam - Tiende deel, 1e en 2e stuk (compleet).
57035-k-d4: Keizer, Paul & Johan Koers - Helleman, Onno - Droomland 3.
37340-A-56201: Kelekna, Pita. - The Horse in Human History.
65040-A-49171: Kellein, Th. (Hrsg.) - Robert Longo: Magellan.
54644-k-D1: Kellen, J.P. van der (uitg.) - Nederlandsche Zeeschepen van ongeveer 1470 tot 1830. Afbeeldingen naar Prenten, Schilderijen en Scheepsmodellen. Hoofdzakelijk berustende in het Rijksmuseum te Amsterdam. Met medewerking van E.J. Benthem.
31489-A-51800: Keller, Arnold - Das Papiergeld der Deutschen Kolonien
34112-A-53728: Keller , Gerard - Europa In Al Zijn Heerlijkheid - 5 delen compleet
31965-A-51991: Keller, .; Dore, G. - Volledige Arabische vertellingen der Duizend en een Nacht - 7 delen (compleet)
69561-A-55932: Kelly, Aileen M. - Toward another shore: Russian thinkers between necessity and chance.
25086-A-53170: Kevin Kelly, Lucas Soi and Robert Urquhart e.a. - Rheum: A publication by foundfootage.be
67732-A-52967: Ellsworth Kelly - Reliefs 2009-2010. Essay by R. Storr. Photograhs of the artist by J. Shear.
19410-A-52050: John J Thompson; Stephen Kelly - Imagining the Book (Medieval Texts and Cultures of Northern Europe)
31999-A-51993: Kemner, G. - Stereoskopie. Technik, Wissenschaft, Kunst und Hobby
38357-A-45772: Kemp, Pierre - Het regent in de trompetten - de mooiste gedichten van Pierre Kemp
38087-B-45467: Kemp, Friedhelm; Koppenfels, Werner von (hrsg.) - Englische und Amerikanische dichtung 4 bande.
27256-A-54254+: Kemp, P. - Verzameld werk - 3 delen (compleet)
69047-A-54800: Kemp, M. (ed.) - The Oxford History of Western Art.
69410-A-55560: Kemperink, Rob; Elias, Burchard (red.) Jacobs, Ingrid (eindred.) - 'Bruit van d'Eem'. Geschiedenis van Amersfoort. 2 delen compleet.
64388-A-46119: Thomas a Kempis - De navolging van Christus. Vertaald door Paul Silverentand. Met een nawoord van Désanne van Brederode.
65593-A-49807: Keppler, A. - Gemeentelijke woningbouw.
69128-A-54919: Ker, N.R. (ed.) - Medieval Libraries of Great Britain. A List of Surviving Books. Second Edition.
37666-A-53835: Ker, I. (ed., introd.) - The genius of J.H. Newman. Selections from his writings.
37665-A-54824: Ker, I. (ed., introd.) - The Genius of John Henry Newman. Selections from his writings.
69612-A-56014: Kerkdijk, Gerrit - Soldaat E. Kerkdijk.
25736-A-53729: Kermans, H. - Le Café - Tome I & II (French edition)
37401-B-44715: Kern, Hermann. - Labyrinthe; Erscheinungsformen und Deutungen 5000 Jahre Gegenwart eines Urbilds
67061-A-52113: KERN, THOMAS / McKENDRICK, SCOT. - Illuminating the Renaissance: The Triumph of Flemish Manuscript Painting in Europe
27872-A-49741: Kerr, Alfred - So liegt der Fall«: Theaterkritiken 1919-1933 und im Exil (Alfred Kerr, Werke in Einzelbänden)
69292-A-55104: Edith Auerbach; Kerseboom, W.; Maris, G. - Edith Auerbach. An Introduction.
38279-B-45571: Kersenboom, Saskia. - Word, Sound, Image
38379-A-45804: Kersting, Hannelore e.a. (text) - Karin Sander
38425-A-45882: Kerutt, Christiane - Malerei und Grafik im Emsland 1860-1960
68648-A-54350: Kessel, Francoise van; Zante, Catherine - Atelier St. Anne 20 ans
64188-k-d4: Kessels, Erik & Paul Kooiker - Erik Kessels / Paul Kooiker: Highly Uncomfortable Photo Books. MINT COPY/SIGNED
63971-k-a2: Kessels, Erik - - This is Experience Design: We are Trapped in Suburbia: Erik Kessels.
63569-k-B1: Kessels, Erik - Zandt, Francesco [et al.]. - The Many Lives of Erik Kessels.
62915-k-A3: Kessels, Erik (edited and designed). - Small Change.
62547-k-B5: Kessels, Erik - KesselsKramer. - Het Telefoonboek van Ben.
62399-k-B1: Kessels, Erik - - The Instant Men. 19 photographs of photographers.
61363-k-B3: Kessels, - Steinbrecher, & Erik van der Weijde. - Tables To Meet
57619-k-B1: Kessels, Erik - - Tree Paintings. (Signed).
53712-k-b1: Kessels, Erik - - The Instant Men. (19 photographs of photographers). (Signed)
69653-A-56053: Kessels, Erik - Brussels Beauties.
53312-k-B3: Kessels, Erik - Tyler, W. - In almost every picture 2. Erik Kessels/Andrea Stultiens.
62796-k-D4: Kessels, Erik - - SNORING.
60789-k-B3: Kessels, Erik [ed.]. - In Almost Every Picture 12. Larbi Laaraichi.
62001-A-49683: Kessels, Erik (edited and designed) - Amc2 journal Issue 12: Shining in Absence. MINT COPY.
62003-k-B1: Kessels, Erik. - Unfinished Father. (Signed).
62004-k-B1: Kessels, Erik - - André Behr Pamflet 38: No More Teenage Lust.
57672-k-A4: KesselsKramer - - Bad Food Gone Worse. MINT COPY.
56987-k-d4: Kessler, Beppe - Langelaan, M. - Beppe Kessler. SIGNED.
37637-A-45014: Kessler, Harry Graff - Walther Rathenau, Sein Leben Und Sein Werk
53335-K-a2: Ketelaar, Paul - Vaessen, Monique & Ellen van Kuppeveld. - 62 foto's van Paul Ketelaar. SIGNED/FINE LUXURY COPY/PRINTRUN: 250.
37517-B-44523: Kets, Annemarie e.a. - Klikspaan. Studentenschetsen DL I + II
38441-A-45978: Kettermann, Gunter - Atlas zur Geschichte des Islam
45846-k-B1: Keuken, Johan (Joan) van der - - Johan van der Keuken: De Spaanse Schreeuw. The Spanish Cry. MINT COPY.
68211-A-53624: Keuken, Joan van der (fotogr en ontw); Carmiggelt, Simon (inl) - Wij zijn 17
37155-A-50027: Keuning, Nico - Een zeker onbehagen. Een biografie van Bob den Uyl.
68803-A-54536: Maynard Keynes, John - The general theory of employment, interest and money
38356-A-52329: Keynes, John Maynard - De economische gevolgen van den vrede
30615-A-51213: Keynes, J.M.; Moggridge, D. - The general theory and after. Part I, preparation.
69564-K-D1: KEYSER, RAOUL DE - Werken Op Papier - Works on Paper 1964-1979
17566-A-51502: J. Goossens; M. Haverals; Werner ; W. Verbeke; R. de Keyser - Serta Devota in Memoriam Guillelmi Lourdaux. Pars prior: Devotio Windeshemensis. Pars posterior: Cultura mediaevalis [2 Vol. compl.].
65292-A-46137: De Keyzer, Carl. - Europa. (Still sealed, as new).
54113-k-a2: Keyzer, Carl De - Keppy, Herman (ed.). - ' U.S.S.R/1989/C.C.C.P'. [Homo Sovieticus]. IMMACULATE COPY/STILL SEALED.
64850-A-46137: De Keyzer, Carl. - Europa. (Still sealed, as new).
35403-A-55577: Khayyam, Omar; Brangwyn, Frank - Rubaiyat. Illustrated by Frank Brangwyn (first edition, complete)
64688-V1-1: Khayyam, Omar - The Rubaiyat of Omar Khayyam Rendered into English Verse by Edward Fitzgerald. Introduction by Laurence E. Housman. Illustrated by Margaret R. Caird.
37803-A-45149: Kieboom, Eric - Tussen keukentrap en helikopter. Stad en ommeland vanuit een vlieger.
44887-A-56101: Kiefer, Anselm - Erotik im fernen Osten oder Transition fro cool to warm. A Book By Anselm Kiefer. Foreword by J. Harten. Introduction by Th. E. Stebbens jr. & S. Cragg Ricci
67114-V3-2: Kiefer, Anselm - Hoffmann von Fallersleben auf Helgoland
33441-A-52804: Baronin Kielmansegg, Matilde; Adelsbach, Grimmer von - Elisabeth. Gedichte. (signed dedication)
38086-B-45473: Kiendl, Anthony - Informal Architecture
54375-k-D1: Kiepert, Adolf. - Freiburg in Wort und Bild. Lose Blätter von Adolf Kiepert. Mit 10 Ansichten nach Originalaufnahmen vom Hofphotograph C. Ruf.
36094-A-55816: Kieperts, Heinrich - Atlas Antiquus. Twaalf kaarten behoorende bij de oude geschiedenis. ontworpen en geteekend door (...)
68076-A-53492: Kikkert, J.G. - Geheimen van Oranje - Deel I-V
30440-k-A2: Killip, Ch. - Pirelli work
67013-A-51973: Kilroy, James - The 'Playboy' Riots (The Irish Theatre Series 4)
67676-A-52908: Kimm, T.H. [Tiemen Helperi] - M. Sorch [Theodorus Niemeyer]
62134-k-D0: Kimmenade, Thijs van - - Geboren: Renée Margriet. EXTREMELY RARE ARTIST'S BOOK/CONDITION: FINE.
30975-A-51463: Kinglake, A.W.; Huc, M.; Gironiere, Paul de la. - Eothen (New edition); Recollections of a journey through Tartary, Thibet, and China during the years 1844, 1845 and 1846 ; Twenty years in the Philippines
38545-A-46055: Kingsley, Charles; Sambourne, Linley - The Water-Babies. A Fairy Tale for a Land-Baby
38546-A-46056: Kingsley, Charles; Heath Robinson, W. (ills) - The water-babies. A fairy tale for a land-baby.
67612-A-52743: Kinker, J. - Beoordeeling van Mr. W. Bilderdijks Nederlandsche spraakleer. Met de spreuk: Discant artem quam frustra docent.
68923-A-54663: Kippers, G.J. - Het Vrouwenkorps van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger.
25122-A-53234: Valckenier Kips, J.H. - De Volksstaat
35959-A-55539: Kircher, B. Hrsg.) - Die Bibel in den Worten der Dichter.
63622-k-d4: Kircherer, Sybille. - Olivetti: a study of the corporate management of design. VERY FINE COPY.
65605-A-49819: Kirchhof, Herbert. - Perú. Ayer y hoy / Past and Present.
66276-A-V3-1: Kirchner, Ernst Ludwig; Grohmann, W. - Zeichnungen von Ernst Ludwig Kirchner. Arnolds Graphische Bucher Band 6 (zweite Folge)
65640-A-49859: Kirk, G.S. - The Songs of Homer.
34205-A-53765: Kirsch, J. e.a. - National-Kalender fur das Gemeinjahr 1871
65569-A-49782: Kishlansky, M. A. - The Rise of the New Model Army
57890-k-B3: Kisling, Annette (Kassel, 1965) - Gerbi, Ricoh & Kathrin Peters. - Annette Kisling: Unübersehbare Ansammlungen.
57903-k-A1: Kisling, Annette - - Einige Jahre spater
64832-A-48915: Kisman, Max - Sex only / Diary documents 1987-2017. With an ORIGINAL DRAWING by Max Kisman
36179-A-55760: Jan Klaassen - Jan Klaassen. Orgaan van de Arbeiders Jeugd Centrale - 9 nummers
60515-K-B3: Klappe, Lisa (Eindhoven, 1979) - Popovic, Branko. - Fash*Onclash: Brazil. Exhibition Catalogue May - August 2007.
68980-A-54727: Csapodi Csaba; Csapodine Gardonyi Klara - Bibliotheca Corviniana (Hungarian edition)
38049-A-45441: Klaß, von - Der gute Kamerad. Ein Lern- und Lesebuch für den Dienstunterricht des deutschen Infanteristen. Mit zahlreichen zum Theil farbigen Abbildungen. Zweite verbesserte Auflage.
35756-A-54049: Klauck, Hans-Josef - Die religiöse Umwelt des Urchristentums I: Stadt- und Hausreligion, Mysterienkulte, Volksglaube.
60982-k-B4: Klauke, Jürgen - Klein, Erhard (ed.). - Jürgen Klauke - Ziemlich: Tageszeichnungen 1979-81.
68380-A-54063: Klee, Paul; Wingler, Hans M. (Hrsg.) - Neue Bauhausbücher: Pädagogisches Skizzenbuch
38188-A-45592: Kleeblatt, Norman L.; Bochner, Mel - Mel Bochner: Strong Language (new in plastic)
56991-k-C4: Kleef, Diederick van - - Diederick van Kleef: Incidenteel Kunstenaar. Handboek Van & Over: 3. 1983 - (89) Een Keuze. +EXTRA/SIGNED/FINE COPY.
61044-k-d4: Kleef, Diederick van - - Collection.
62115-k-D3: Kleerebezem, Jouke & Philip Peters. - Metamorfose.
24786-A-53206: Kleerebezem, J.; Mars, T.; Scholten, H. (red.) - Drukwerk De Zaak Nr. 15
24791-A-53205: Kleerebezem, J.; Mars, T.; Scholten, H. (red.) - Drukwerk De Zaak 35
24794-A-53204: Kleerebezem, J.; Mars, T.; Scholten, H. (red.) - Drukwerk De Zaak Nr. 31
24787-A-53207: Kleerebezem, J.; Mars, T.; Scholten, H. (red.) - Drukwerk De Zaak Nr. 25
24788-A-53208: Kleerebezem, J.; Mars, T.; Scholten, H. (red.) - Drukwerk De Zaak Nr. 18
36782-A-55929: Klei, Ewout - Klein Maar Krachtig, Dat Maakt Ons Uniek'. Een geschiedenis van het Gereformeerd Politiek Verbond, 1948-2003.
38399-A-45828: Seckel-Klein, Helene e.a. - Picasso und seine Sammlung: Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, 30. April bis 16. August 1998
63631-k-B4: Klein, Yves - - Yves Klein.Stedelijk Museum Amsterdam 22.10 - 13.12 1965.
37856-A-45218: Klein, Richard; Guyot, Peter - Das frühe Christentum bis zum Ende der Verfolgungen: eine Dokumentation (special edition)
24395-A-49611: Helene Seckel-Klein - Picasso Collectionneur
62788-k-c1: Klein, Yves - Restany, Pierre & F. Mathey. - Yves Klein et son mythe....FINE COPY.
68143-A-53562: Klein, F. - Elementarmathematik vom höheren Standpunkte aus. Teil I und II.
66874-A-51716: Kleinert, Christian - Philibert de Montjeu ca 1374-1439,, Ein Bischof im Zeitalter der Reformkonzilien und des Hundertjährigen Krieges
47938-k-D4: Klement, Fon - Monnikendam, J., H. Woestenburg & D. de Herder. - Fon Klement. VERY FINE COPY INCLUDING SIGNED BOARDCUT + DRAWING.
60896-k-D3: Klement, Fon - Monnikendam, J., H. Woestenburg & D. de Herder. - Fon Klement. + SIGNED BOARDCUT.
47582-k-B2: Klement, Fon - Monnikendam, J., H. Woestenburg & D. de Herder. - Fon Klement. INCLUDING SIGNED DRAWING.
66987-k-A2: Klemm, Erich; Hoffmann, Barbara (Lyrik) - Girls girls. Erotische Augenblicke fotografiert von Erich Klemm.
37718-B-45012: Klemperen, Klemens von (hrsg.) - Das Attentat - Die Männer des 20. Juli 1944
26047-A-50168: Klemperer, V. - Tussen de wal en het schip. Dagboeken 1945-1959. Bezorgd door W. Nojowski i.s.m. Chr. Löser. Geselecteerd, vertaald en van noten voorzien door J. Gielkens. 2 delen in cassette
33711-A-50056: Kletke, H. - Alex. von Humboldt's Reizen in Amerika en Azie. Derde deel.
24830-A-55327: Koninklijke Kunstzaal Kleykamp - Veiling van een belangrijke verzameling moderne schilderijen, waaronder een groote collectie werken door Jan Toorop. Dinsdag 22 maart 1927.
66621-A-51325: Klieber, Ulrich - Wege zum Bild: Ein Lehrkonzept für künstlerisches Gestalten
32193-A-52014: Klijn, .H. - Montigni - Treurspel.
69714-A-56144: Kline, Franz - Franz Kline. Art and the structure of identity.
57452-k-d4: Klinkhamer, Han - Steegsma, Jos. - Han Klinkhamer: Je had nog zoveel willen krassen. SIGNED/FINE COPY.
63913-k-C4: Klintberg, Bengt af - Ekman, Agneta. - Tall-Maja - First edition
65109-A-49276: Klip, Hugo e.a. (ed.) - De Nieuwe Weelde Kultuurmagazine nr 6.
65108-A-49275: Klip, Hugo e.a. (ed.) - De Nieuwe Weelde nr 1. September '86
29371-A-50738: Klitsch, H. - Shakin' All Over. Die Beatmusik in der Bundesrepublik Deutschland 1963-1967
37573-A-48912: Kloek, Els - 101 Vrouwen en de oorlog
29220-A-50728: Kloosterboer, A. - Man en peerd.
68060-A-53473: C.A. Kloosterhuis - De bevolking van de vrije koloniën der Maatschappij van Weldadigheid
29160-A-50683: Kloosterhuis, J. - Bauern, Bürger und Soldaten. Quellen zur Sozialisation des Militärsystems im preußischen Westfalen 1713-1803. Regesten und Listen. - 2 volumes
23868-GB_27: Klopfenstein, E. - West European orchids
22885-A-52710: Sautijn Kluit, W.P. - Geschiedenis en invloed van het continentaal-stelsel op den staatkundigen en maatschappelijken toestand van Europa.
25835-A-51365: Kluit, A. - Historie der Hollandsche staatsregering, tot aan het jaar 1795 - 5 volumes
25119-A-53232: Kluyver, C.A. - Documents on the League of Nations. International Intermediary Institute, The Hague
66853-A-51656: Knaap, D. - Voor geld is altijd wel een plaats te vinden - GHR 27
68875-A-54608: Knap, M. - Leerboek voor de Klinisch-Conserveerende Tandheelkunde
67092-A-521417: Kner, Rudolf - Lehrbuch der Zoologie zum gebrauche fur hohere Lehranstalten
37008-A-56211: Knight, Michael; Chan, Nancy - Shanghai. Art of the City. With contributions by Nancy Berliner a.o.
68739-A-54472: Knight, Damon (ed.) - Orbit 16 - Eleanor Arnason, Richard L. Bireley, Moshe Feder, C.L. Grant, Gustav Hasford, R.A. Lafferty, Jesse Miller, William F. Orr, Doris Piserchia, Henry-Luc Planchat, Dave Skal, Robert Thurston, Joan D. Vinge. FIRST EDITION
36060-A-55776: Knight, Damon - In Search of Wonder. Essays on Modern Science Fiction. Introd. by Anthony Boucher. Illustr. by J.L.Patterson. Second edition, revised and enlarged.
68726-A-54456: KNIGHT, DAMON (EDITOR) . - Orbit 14. R.A. Lafferty, Ursula Le Guin, Joanna Russ, Joan D. Vinge, Kate Wilhelm, Gary K. Wolf, Gene Wolfe, Murray Yaco. The best all new sf stories.
68730-A-54460: Knight, Damon (ed.) - Orbit 15. Brian W. Aldiss, Eleanor Arnason, Michael Bishop, George Alec Effinger, R.A. Lafferty, Doris Piserchia, Lowell Kent Smith, Kate Wilhelm, Gene Wolfe. FIRST EDITION.
68771-A-54505: KNIGHT, DAMON (ED. ) - Orbit 20. Kate Wilhelm, Pamela Sargent, R.A. Lafferty, Terrence L. Brown, Ronald Anthony Cross, Steve Chapman, Philippa C. Maddern, Gene Wolfe.
32191-A-52006: Knight, F.B. - Foundations of the Prediction Process
68733-A-54466: Knight, Damon (ed.) - Orbit 18 - Kate Wilhelm, R.A. Lafferty, George R.R. Martin, Gary Cohn, Craig Strete, Kim Stanley Robinson, Howard Waldrop, Felix C. Gotschalk, Kathleen M. Sidney, Raylyn Moore, John Varley, Carter Scholz. FIRST EDITION
31396-A-46110: Knol, Egge e.a. (red.) - Professor van Giffen en het geheim van de wierden.
66402-A-50466: Knol, Egge - De familie Vonck uit Humsterland. Nakomelingen van Jacob Harmens Vonck en Ettien Franssen Doorenbusch.
66967-A-51874: Knol, Egge - De familie Vonck uit Humsterland. Nakomelingen van Jacob Harmens Vonck en Ettien Franssen.
31297-A-51708: Knoop, W.J. - Quatre-Bras en Waterloo
29623-A-54872: Knoop, M.P. van der; W. Zeldenrust-de Jongh - Goede voeding in slechte tijden!
62365-k-A1: Knoppers, Kim. - Remind: Hans Eijkelboom, Erik Fens, Paul Kooiker, Paul Bogaers, Erik Kessels. MINT COPY.
69590-K-A0: KOBER, Jacques - EMMANUEL, Pierre [pref.] - Le feu navigué. Pointe sèche originale de Mimmo Paladino.
34695-A-53840: Koch, Heidemarie - Frauen und Schlangen. Die geheimnisvolle Kultur der Elamer in Alt-Iran.
64714-K1-2: Koch, Karl; Goeverneur, J.A. (vert.) - De Caucasische landen en Armenie in reistaferelen van Curzon, K. Koch, Macintosh, Spencer en Wilbraham.
68322-A-53971: Koch, G.F. - Die Kunstausstellung
67213-A-52386: Koch, Jeanette - Bound for Success. Catalogue for Designer Bookbinders. International Competition 2009.
25254-A-49686: AJ. Lastdrager; C.W. Koch - Tafereel der omwentelingen in Europa, sedert de vernietiging van het westersche Romeinsche Rijk tot aan onze leeftijd, gevolgd naar het Fransch van C.W. Koch door A.J. Lastdrager. Met zeven kaarten.
36329-A-55665: Koch, Andre - W H Gispen 1890 1981 Incl Drietalig Pion
69161-A-54954: Kock, Ch. Paul de - La Femme, le Mari et l'amant. Complete in 4 vols. collected in 1 binding.
65364-A-49474: KODAK - Handleeiding voor het gebruik van de Browwnie camera No. 2.
69730-A-56167: Koderer, Heinz & Alex Winter (eds.) - Ernst Geitlinger - der Lehrer und seine Schüler
66651-A-51279: Koekebakker, Olof e.a. - Stad op straat. De publieke ruimte als (ontwerp)opgave.
57147-k-c1: Koelewijn, Job - Cerizza, Luca [et al.]. - Job Koelewijn: History Future.
66168-A-50136: Koeman, K. (samenst.) - Oud-Bloemendaal 1886 - november - 1926: jubileumuitgave aangeboden door de firma J.A. Boskamp en Zonen te Overveen. Samenst. en omslagversiering door K. Koeman. Met een voorwoord van W. van der Pluym en een Natuurbeschrijving van Bloemendaal door Jac.P. Thijsse.
37501-B-44763: Koeman, C.; Homan, HJ.A. - 6 Atlantes neerlandici
66030-A-50425: Koenker, Diane - Moscow Workers and the 1917 Revolution
12517-A-50770: Bert Koenraad - De Geschiedenis van Valentijn en Ourson, nieuwe bewerking door Bert Koenraad
33138-A-52414: Koenraadt, F.; Weijers, I. (red.) - Vrijheid en verlangen. Liber amicorum prof.dr. Antoine Mooij.
35422-A-55497: Kofler, Michael - Maple. An introduction and reference.
66707-A-51378: Kohl, Wilhelm e.a. - Monasticon Windeshemense. Teil 3: Niederlande.
64622-A-46199: Köhler, Eva Christiana - Vor den Pyramiden - Die ägyptische Vor- und Frühzeit.
68999-A-54751: Kohnhorst, Arnold - Familien-Geschichte Kohnhorst 1149-1949.
69398-A-55532: Kohut, Adolph - Das Buch berühmter Duelle.
32013-k-B4: Koja, S. - Nordic Dawn
67545: Kok, DJ.P. - Theosofische fragmenten deel 1 - 9 + programma
31586-A-51845: Kok, D. de - Reversible Stochastic Attribute-Value Grammars
66137-A-50098: Kok, John H. - Vollenhoven. His Early Development.
68933-A-54677: Kok, Annemarie - Kunstkritiek in een tijd van vervagende grenzen 1989-2015 - over engagement, design en commercie.
34271-A-53777: Kokoschka, Oskar - Oskar Kokoschka - Briefe I-IV
68364-A-54031: Koksma, Jurjen Ferdinand - Over stelsels diophantische ongelijkheden
67962-A-53363: Kol, H. van - Uit onze koloniën. Uitvoerig reisverhaal. Geïllustreerd met vele afbeeldingen en kaarten.
64520-B-45845: Koldam, W. van e.a. - Veenkoloniale zeevaart
67591-A-52722: Lambert van der Kolf, J.A. - Le roman de Libistros et Rhodamné
60638-A-49737: Kölgen, Claudia - - Claudia Kölgen. FINE COPY.
69396-A-55530: Kölgen, Claudia - Claudia Kölgen.
28923-A-50476: Stanislav Kolíbal - Stanislav Kolíbal Retrospektiva
68141-A-53560: Kolkmeijer, N.H. - Eliminatie van de begrippen assenstelsel, lengte en tijd voor de planetenbewegingen
66217-A-50187: Kollaard, Sander e.a. - Montevideo - Time Based Arts
29105-A-50583: Käthe Kollwitz - Grafisch werk van Käthe Kollwitz.Tentoonstelling in de benedenzaal van Arti et Amicitiae.
64831-A-48909: Kolman, Riec; Onvlee, Claude; Visser, Willem M.; Blokhuis, H. - Nacht der Poezie (gesigneerd+extra's)
37591-A-44882: Kolmar, Gertrud. Hrsg. V. ; Nörtemann, Regina - Gertrud Kolmar. Das Lyrische Werk, 3 Vol.: Frühe Gedichte; Gedichte 1927-1937; Anhang und Kommentar
66625-A-51240: Kolmogorov, AN.; Fomin, S.V. - Elementos da teoria das funcoes e de analise funcional
41849-k-D2: Kolthoff, Mark - Uitert, E.v. & J. de Boer. - De kunst van Mark Kolthoff. Van realisme tot abstractie. Aspecten van het Nederlandse kunstleven in de periode 1930-1980. + Drawing by Kolthoff.
67652-k-A2: Költzsch, Georg-W. e.a. - Josef Neuhaus. Skulptur und Relief. Arbeiten aus 30 Jahren.
68871-A-54604: Komrij, Gerrit - Maagdenburgse bollen en andere gedichten.
64945-A-49036: Komrij, Gerrit; Veerkamp, Joost - De os op de klokketoren (gesigneerd + ets)
66113-A-50069: Komrij, Gerrit - Intimiteiten (Gesigneerd!).
36344-A-55782: Komrij, Gerrit; Brouwers, Jeroen - Correspondentie 1980-1986.
65805-A-50135: Komrij, Gerrit - De koning slaapt. [Met opdracht aan Ronald Dietz)
66142-50104: Komrij, Gerrit - Over de impuls, het ijkpunt en de horzel - GESIGNEERD
66976-A-51899: Komrij, Gerrit - Inkt. Kapitale stukken 1 en 2. Samengesteld en van een nawoord voorzien door R. Puthaar.
36233-A-55846: Komrij, Gerrit - De zonderlinge avonturen van Primus Prikkebeen (facsimile)
65328-A-49423: Komrij, Gerrit - Faust, zoveelste deel. (met brief)
26382-A-53900: Evgeny Kondakov - Russian Sexual Revolution
34228-A-53761: Wolfgang Müller von Königswinter - Das Rheinbuch. Landschaft, Geschichte, Sage, Volksleben
67038-A-52035: Konijnenburg, E. van - Organised Robbery.
68959-A-54705: Koning, Cor de; Schellekens, Tie (eindred.) - Port of Rotterdam. Retrospective.
30392-A-51101: Koning, L. - Levens-schetsen van twee honderd veertig vaderlandsche mannen en vrouwen. Konvoluut bestaande uit 18 stukken.
63062-k-A1: Könings, Hans (W.H.) - De blauwe man.
32675-A-52123: Konrad, G. - Slingerbeweging. Vertaald door M. Alfoldy.
30839-A-51432: Koo, N.P. de - Zeer belangrijke tariefsverlaging bij PTT.
65146-A-49317: Kooi, S. - Naar een pedagogiek van de tussenwwerld. Een wijsgerig-pedagogische studie over de grondslagen van de interculturele ontmoeting in opvoeding en onderwijs
68762-A-54496: KOOIJ, HJ.N. & B. OLDE MEIERINK - Fruitmeren in Nederland - Studie over slangemuren, slingermuren en andere historische experimentele leifruitmuren.
31630-B-51625: Kooij, P. - Town and countryside in a Dutch perspective
31871-A-51674: Kooijmans, L. e.a. - Pronk met pen en penseel: Cornelis Pronk (1691-1759) tekent Noord-Holland
37760-B-44993: Kooistra, Jack. - Strijders, onderdrukkers en bevrijders
37520-B-44717: Kooistra, Jack. - Een Laatste Saluut
56588-k-d4: Kool, Tine - - Schetsboek.
69387-A-55517: Koolhaas, Rem. - Delirious New York. A Retroactive Manifesto for Manhattan.
67041-A-52064: KOOLHAAS, REM; MENDINI, ALESSANDRO; FOSTER, NORMAN - Colours
36448-A-55966: van Koolwijk, Th. F. (samenst). Voorw. Dr. Karel Meeuwesse. - Nederlandse Boekkunst in de jaren 1890-1910. Catalogus van exemplaren aanwezig in het instituut Nederlands van de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
67601-A-52732: Kooper, Erik (ed.) - Medieval Dutch Literature in its European Context
34619-A-55199: Koopman, Louis - Anny Antoine. Sa vie, nos conversations litteraires. (numbered copy)
33464-A-52809: Koopman, L. - Anny Antoine: sa vie, nos conversations littéraires (+parafernalia)
63725-k-a1: Koopmans, Ryan (Amsterdam, 1986) - - Paradise Now. AS NEW.
37316-A-44755: Koopmans, Melle; Koornstra, Andries; Leij, Reid van der (red.) - Frysk kertiersteateboek.
28828-A-50005: Koops, WR.., E. H. Kossmann and G. van der Plaat (ed.) - Johan Huizinga 1872-1972
66743-54161: Koops, Klaas - Lof der talenten. 183 portretten. (Gesigneerd!).
69661-A-56065: Piero Manzoni; Kapteyn, Koosje en WA.L. Beeren (catalogus) - Piero Manzoni. SM catalogusnummer 474.
31637-B-51620: Kooystra, U. - Bescheiden maar onverzettelijk. Een biografie van professor Hilmar Johannes Backer.
57040-k-d4: Kop, van de (Vandekop, David) - - Dagboeknotities 1962-1977. + ORIGINAL.
37270-A-44658: Aurelio Kopainig, Julia Mensch, Musquiqui Chihying, Nicolas Novali, Betty Ras, Barbara Signer, Paul Steenberghe - Palatti Ar Al (complete)
34686-A-53968: Kopfermann, Thomas (Hrsg.) - Theoretische Positionen Zur Konkreten Poesie
68808-A-54540: KOPPANDY, JANOS B. & ROY, LOUIS G. LE - Het ecokathedrale proces / Jules Verne en de cybiont GESIGNEERD
65402-A-49520: Kops, Jan - Magazijn van vaderlandschen landbouw - deel IV
69109-A-54904: Kops, Jan - Verhandeling, bevattende een overzigt van den staat der voornaamste gewassen in Nederland geteeld, en van de gesteldheid van het weder, met aanwiizing van de gevolgen, die hieruit zijn afgeleid, in de jaren 1806-1812. & Overzigt van den staat der voornaamste gewassen in Nederland, van den jare 1813 tot en met 1828. 2 delen.
69094-A-54890: Kops, Jan - Verhandeling, bevattende een overzigt van den staat der voornaamste gewassen in Nederland geteeld, en van de gesteldheid van het weder, met aanwiizing van de gevolgen, die hieruit zijn afgeleid, in de jaren 1806-1812.
67073-52128: Kormann, K. - Schwebefliegen Mitteleuropas. Vorkommen, Bestimmung, Beschreibung. Farbatlas mit uber 100 Naturaufnahmen.
34025-A-53642: Kormeling, J.; Helmer, S. - Een goed boek
23308-A-52854: Paul M. Kornacker - Checklist and Key to the Snakes of Venezuela/Lista Sistematica y clave para las serpientes de Venezuela
68919-A-54659: Korsten, H.W. - Saboteur, partizaan, stoottroeper.
37777-A-45095: Korteweg, P.C. - 300 Jaar aanwijzingen, postmerken & poststempels in Nederland (1570-1870).
69414-A-55606: Kos, Wolfgang & Christian Rapp eds., - Alt-Wien. Die Stadt, die niemals war.
30463-A-51132: Aleid Koskamp, e.a. - Oerol - Beeldende Kunst: Een Zoektocht naat het Onbekende
37927-A-45296: Koster, A. J. - A practical guide for the writing of the Greek accents
23127-A-52608: AGH. Kostermans and J.M. Bompard - The Mangoes - Their Botany, Nomenclature, Horticulture, and Utilization
66039-A-50434: Kostov, St.L.; Ptéva, E. - La vie rustique et l'art paysan dans les environs de Sofia.
64735-K-E1: Takehisa Kosugi - Four devices (Artist's book / Exposition catalogue)
68482-A-54170: Kosuth, Joseph; Castelli, Leo - Joseph Kosuth. Three installations; 1970, 1979 and 1988.
69567-K-B4: KOSUTH, JOSEPH - JOSEPH KOSUTH. Three installations: 1970, 1979 and 1988
68991-A-54742: Kotanyi, Christophe - Cent dérives. A Hundred Drifts. Hunderd Driften - éd. /ed./hrsg. Axel Roch & Magda von Suntum.
64722-V1-3: Koten, J.H. van - De telegrafie in de voornaamste tijdperken van hare ontwikkeling, haar tegenwoordig standpunt; benevens de elektro-magnetische seinklokken en uurwerken. Met 8 platen
29201-k-B1: Koumans, W.K. (vorwort) - Lichttropfen. Catalogue Katalog Catalogue
64895-A-48955: Kousbroek, Rudy; Bos, Judith van den (vormg.) - Varkensliedjes
68902-A-54636: Kowalski, Piotr - Kowalski. Musee d'art moderne de la ville de Paris, avril-mai 1969
23102-A-52899: .T. Kozlowski - Flooding and Plant Growth
67152-A-52276: Kraaij, Harry J. - Otto Eerelman. Groninger kunstenaar 1839-1926
67801-A-53133: Kraak, Jan - Hak, pak en zak. Traditionele joodse beroepen op het platteland van Noordoost-Nederland.
26763-A-55126: Kraal, Marushka - Uit het leven van Meis
49421-k-A3: Kraan, Helena van der (Prague, 1940-Rotterdam, 2020) - - Vista (signed & numbered + original photograph)
49410-k-B2: Kraan, Helena van der (Prague, 1940-Amsterdam, 2020) - - Vista. (signed & numbered)
61746-A-49775: Kraan, Helena van der (Prague, 1940-Amsterdam, 2020). - Portrait.
60046-k-D3: Krabbé, Jasper - Keuning, Ralph. - Memory Archive: Jasper Krabbé. SIGNED.
64391-k-A1: Krabbe, Jeroen; Geemert, J.H. van - Alles bleef zoals het niet was (gesigneerd)
33393-A-52751: Krabbe, Erik C.W. - Studies in dialogical logic
69384-A-55514: Stiensma, Boris, Henk Krabbendam en Kees van Mook - Stapel op stoelen. Metalen stoelen uit de periode 1920-1940.
35640-A-55642: Kracauer, S. - Jaques Offenbach und das Paris seiner Zeit (1st edition. Exil Ausgabe)
32462-A-52229: Krafft, Jean Charles - Plans des plus beaux jardins pittoresques de France, d'Angleterre et de l'Allemagne - Plans of the most beautiful picturesque gardens in France, England and Germany - Plane der schonsten und malerischsten Garten Frankreichs, Englands und Deutschlands
27017-A-44903: Krais, J. (hrsg.) - Christliches Vergissmeinnicht. Denkblätter auf alle Tage des Jahres
31094-A-51670: Kramar, J.U. - Die Hypothese der Seele, ihre Begründung und metaphysische Bedeutung. Erster Teil & Zweiter Teil (complete)
56059-k-A3: Kramer, Luuk (Eindhoven, 1958). - Weesperstraat/architect Rudy Uytenhaak - Overzicht KNSM-eiland - Bezaanjacht/Architecten Bosch & Haslett - KNSM-eiland/Architect Wintermans - KNSM-eiland/Architect Kollhoff (2x).
37756-B-44844: Kramer, Jeroen - Jeroen Kramer
26991-A-55231: Kramer, G. - De geschiedenis van Heerenveen (typoscript)
31804-A-51680: Kramer, M. - Der Hochaltar in der Pfarrkirche St. Martinus in Linnich. Ein Meisterwerk des Antwerpener Manierismus.
64363-k-C4: , - Kras, Reyer (text); Irma Boom (design); Erwin Olaf (photos); Borek Sipek. - Borek Sipek: Stijl vormt functie. FINE COPY.
66196-A-50168: Krause, B. - Notes from the Wild: The Nature Recording Expeditions of Bernie Krause. Includes compact disc.
65219-B-49170: Krauss, R.E. - The Picasso Papers (Obe)
68200-A-53613: Krecke, FW.C. - Beginselen der algemeene natuurkundige aardrijkskunde. Met 4 kaarten 24 houtsneeplaten in den tekst. Herzien door F.W. Krecke.
64521-B-45960: Kreijns, JM.; Pirson, L.P. - Trajectum, Utrecht of Maastricht
66499-A-50695: Kreisel, G.; Krivine, J. L. - Elements of Mathematical Logic (Studies in Logic and the Foundations of Mathematics)
65550-A-49747: Kremer, Hs. - Beknopte aardrijks- en geschiedkundige Beschrijving der Provincie Groningen.
25681-A-53757: Kremer, Hs. - Beknopte aardrijks- en geschiedkundige Beschrijving der Provincie Groningen.
31800-A-49136: Kretschmer, A. - Das Große Buch Der Volkstrachten
36741-A-56110: Kreutzer, Wolfgang; McKenzie, Bruce - Methods, Tools, and Applications
26705-A-54837: Krijger, Hans (ontw.) - Garamont. Letterproef van N.V. Lettergieterij en Machinehandel voorheen N. Tetterode.
53137-k-A5: Krikhaar, Herman - Jouffroy, Alain; Pierre Tilman and Mark Blaisse. - Herman Krikhaar: Paintings/Tableaux 1945-1991. SIGNED + ORIGINAL DRAWING
57461-A-55659: Krimpen, H. van; Kann, Jan (samensst.) - Koninklijke Drukkerij Van de Garde Zaltbommel. Letterproef 1967.
67295-A-52402: Krimpen, Huib van e.a. - Boek en Band - 21 nummers plus katernen
64495-B-46032: Kroesen, Justin; Steensma, Regnerus - The Interior of the Medieval Village Church
65198-A-49391: Krom, HJ. e.a. - Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen. [ Inhoudende] H.J. Krom - Antwoord op de vraage: Welke verbetering hebben de gemeene of openbaare, vooral de Nederduitsche schoolen, ter meerdere beschavinge onzer natie, nog wel noodig? etc.; Antwoord op hetzelfde door K. van der Palm; IDEM door D.C. van Voorst; Verzameling van eenige aanmerkingen; Aanhangsel (...) door G.J. Nahuys. (2) Heer Méchain - Oppositie van Saturnus, waargenoomen den I. Mey 1778, te Parys (...).; Beginzelen der comeet van 't jaar 1779 (...) door J.W. Fokker (...); waarneeming van de comeet 't jaars 1780 door M. Mechain
67520-A-52531: J.H. Kromhout - De stelling van Amsterdam: eene militaire studie (zonder de bijbehorende atlas).
62951-k-B5: Kroneman, Jaap (Roermond, 1968). - Globloids: Jaap Kroneman. SIGNED/AS NEW.
23810-A-53150: J.P. Kruimel (red.) - Decorare. No 1 t/m 22 (+ indexnummer behorend bij no. 20). Totaal 23 ex.
65955-A-50339: Kruimel, H.L.; Pama, C. (red.) - Nederlands archief voor genealogie en heraldiek - Jaargang 1 en 2
62944-k-A3: Kruithof, Anouk (Dordrecht, 1981). - UNTITLED: (I'VE TAKEN TOO MANY PHOTOS / I'VE NEVER TAKEN A PHOTO). [AS NEW + COLOUR PHOTO
64693-V1-2: Krul, J. (voor-rede) - Minne-beelden: Toe-Ghepast, de lievende ionckheyt
31703-A-51857: Krull, DF.X. - Grundsaze des heutigen in Teutschland ublichen gemeinen Lehenrechtes
35612-A-55600: Krumwiede, Hans-Walter - Kirchengeschichte Niedersachsens - Band 1: Von der Sachsenmission bis zum Ende des Reiches 1806
4191-C-0059: KRUPP - Fried. Krupp Grusonwerk Magdeburg-Buckau (Allemagne). Moulins Excelsior pour l'industrie et l'agriculture.
4027-C-0051: KRUPP - Monteert den afroomer in de orde aangeduid door de afbeeldingen dezer brochure.
66622-A-51236: Kruschke, John K. - Doing Bayesian Data Analysis: A Tutorial with R, JAGS, and Stan.
69463-A-55699: Kruseman, Frederik Marinus - Heteren, Marjan van & Jan de Meere. - Fredrik Marinus Kruseman 1816-1882: Painter of Pleasing Landscapes. A Biography with a Catalogue Raisonné. AS NEW.
24852-A-53905: Anette Kruszinsky - 100 x Paul Klee - Geschichte der Bilder. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.
9374-A-44899: by Tomasz P. Krzeszowski - Contrasting Languages. The Scope of Contrastive Linguistics. (=Trends in Linguistics, Studies and Monographs; 51).
66562-A-50954: Krzisnik, Zoran (text) e.a. - Zeitgenössische Jugoslavische Graphik
62256-k-A3: Krzyzanowski, Michel Szulc - Elligens, Adriaan & Theo IJzermans. - The First Twenty Years. Sequences. Portraits. Projects. Sequenties. Portretten. Projecten. MINT COPY.
38277-B-45680: Kubach, Hans Erich - Romanesque Architecture
68279-A-53802: Kubat, L.; Zeman, J. - Entropy and Information in Science and Philosophy
65051: Kubbinga, Henk (Henricus Hermanus) - Making molecularism. I. Selected papers. I.; Making molecularism II. Selected papers II. Abstracts; Making molecularism III. Catalogus librorum etc. Selected papers III; Making molecularism IV. Selected papers - Oeuvres choisies IV (4 vol. complete).
65050-A-49188: Kubbinga, Henk (Henricus Hermanus) - The molecularization of the world picture, or, The rise of the Universum Arausiacum. In 2 vol.
67425-K-d5: Kübler, Gabriele; Wandel, Manfred - Das Quadrat in der Sammlung. Ausstellung Stiftung für Konkrete Kunst 28.6.2009 - 23.12.2029.
67426-A-52449: Kübler, Gabriele; Wandel, Manfred - Das Quadrat in der Sammlung. Ausstellung Stiftung für Konkrete Kunst 28.6.2009 - 23.12.2029.
35242-A-55473: Kuebler, Harold W. (ed.) - The Treasury of Science Fiction Classics (first edition)
37215-A-44466: Kugel, Kees - yne werken wyzen zyne kunde aan. Over het Snitger/Freijtagorgel van de Hervormde Kerk te Zuidhorn.
24993-A-55345: Jo Erich Kuhn - California Memories. Fünf Linolschnitte.
64015-k-D5: Kuhn, Anette. - ZERO. Eine Avantgarde der sechziger Jahre.
67257-K-D3: Kuhn, A. - Christian Megert. Eine Monographie.
67301-k-B2: Kuhn, Briigitte - Uli Pohl: Werkverzeichnis 1955-2000: Skulptur, Zeichnung, Druckgrafik, Projekte
68042-A-53454: Kuhn, Pieter J. - De avonturen van kapitein Rob. Deel 45: Het mysterie van Tulip-Rock.
68043-A-53455: Kuhn, Pieter J. - De avonturen van kapitein Rob. deeltje 56. Wapens voor de Rio Florida
12441-A-50735: Kühn, M. (Hrsg.) - Karl Friedrich Schinkel. Lebenswerk, Bd. 16. Die Reise nach Frankreich und England im Jahre 1826. Bearbeitet von Reinhard Wegner.
54405-k-3-1: Kuhr, Hans (1941) - Mudde, Willem. - "Een Winterwandeling": 4 C-Prints Hans Kuhr.
64614-k-D2: Kuijer, Herman (1953) - Naaijkens, Jan. - Noord-Brabant in proza, poëzie en prent. Hilvarenbeek.
49966-k-D2: Kuijer, Herman (1953) - Naaijkens, Jan. - Noord-Brabant in proza, poëzie en prent. Hilvarenbeek.
65866-A-50214: Kuijper, J. - Natuur- en staathuishoudkundige atlas van Nederland ; In 5 afdeelingen, ieder van 3 kaarten met ophelderenden tekst.
68650-A-54352: Kuik, Dirkje - De nachtcactus bloeit - Gebonden
68651-A-54353: Kuik, Dirkje - De Nieuwegracht en omstreken + ORIGINELE ETS
15500-A-49411: Kuiken, K. - Het Bildt is geen eiland. Capita
65159-A-49338: Kuiken, K. - Rural Salvation Markets. Medieval Memoria in Dutch Village Parishes.
69249-A-55080: Mogendorff-ter Kuile, E. - Trouw aan Twente. Stichting Edwina van Heek.
33090-A-52378: Kuipers, ThA.F. - From Instrumentalism to Constructive Realism SIGNED
32227-A-52015: Kuipers, A. - Rood groen blauw geel - V erslag van het Leteretet Projekt
32300-k-B1: Kuipers, A. - Abe Kuipers + BRIEF
67942-V3-1: Kuipers, Abe J. (houtsneden) - Grönneger Laidjes -- Merelreeks No. 1
32519-A-52342: Biemans, Jos , Lisa Kuitert en Piet Verkruijsse (red.) - Boek & Letter - Boekwetenschappelijke bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Frans A. Janssen als hoogleraar in de boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam
66571-A-50966: Kulenkamp, Gerardus - Eerste beginselen van het voorbeeld der gezonde woorden opgestelt ten dienste van zijne leerlingen in de byzondere huis-oefeningen, en nu ten gemenen nutte mede gedeelt aan alle, die lust hebben tot de kennisse der waarheit die naar de godzaligheit is.
34385-k-B1: Monika Kulicka - Monika Kulicka. resume portfolio
33767-A-52949: Kulvicki, John V. - Images.
36436-A-55963: Kummer, Stefan - Anfange und Ausbreitung der Stuckdekoration im romischen Kirchenraum (1500-1600). (Tübinger Studien zur Archäologie und Kunstgeschichte)
68166-A-53591: Kundera, Milan - The Unbearable Lightness of Being FIRST BRITISH EDITION
31536-A-51806: Kundera, M. - La Plaisanterie
33957-A-53199: Kundera, M. - Het Doek
66173-A-50141: Kuniyasu, Takamasa - Takamasa Kuniyasu. Return to the self.
38248-A-45692: Kuper, Marijke; Zijl, Ida van e.a. - Rietveld Schroder archief
65560-A-49766: Kuper, Marijke; Zijl, Ida van - Gerrit Th. Rietveld 1888-1964: The complete works (Engl. ed.)
66633-A-51254: Kuper:, H. - Genealogie van de familie Kuper van Veele, Een boerenfamilie uit Westerwolde.
69525-A-55875: Kuratowski, Kazimierz - Introduction to Set Theory and Topology. Translated from the revised Polish edition by Leo F. Boron.
64881-A-48940: Sluik / Kurpershoek - Radau. Tatortfoto's Marinus van der Lubbe (1933). Schuldig reizen (1993).
65491-A-49651: Kurth, Ernst - Grundlagen des linearen Kontrapunkts. Bachs melodische Polyphonie.
17426-A-51508: Kurze, Dietrich - Pfarrerwahlen im Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte der Gemeinde und des Niederkirchenwesens. Forschungen zur Kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht Band 6.
35508-A-55489: Kutschera, Franz von - Einführung in dei intensionale Semantik
36710-A-56182: Kuyk, P.G.; Schots, K.; Cohen, Fre - Het Boek der Voedings- en Genotmiddelen en der Surrogaten in Oorlogstijd
28728-A-50050: Kuyper, J. - Gemeente-atlas van Nederland. Drenthe. Naar officieele bronnen bewerkt. Tiende deel.
65885-A-50235: Kuyper, Garardus - Getrouw verhaal en apologie of verdediging der zaaken voorgevallen in de gemeeente te Nieuwkerk op de Veluwe door Gerardus Kuypers predikant aaldaaar.
19282-A-55433: Kuyper, H.S. - Brieven uit Rusland
26681-A-55555: Kwak, D. J. e.a. - Nijverheid en Handel in Dordrecht en Omstreken. Uitgegeven ter gelegenheid van de 131ste algemeene vergadering.
37124-A-56119: Kwakman, NJ.M. - Schadecompensatie in het strafprocesrecht. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.
65840-A-50188: Kyle, Chris R. - Parliaments, Politics and Elections, 1604-1648. Camden Fifth Series volume 17.
30287-A-51087: Kockaert, L. en R.H. Marijnissen. - Dialoog met het geschonden beeld na 250 jaar restaureren.
23106-A-52895: M.L. , J. Daget & R. Bauchot - L'Ichtyologie en France au début du XIXe siecle - L'histoire naturelle des poissons de Cuvier & Valenciennes
66417-A-50564: Laan, K. ter - Nieuw Groninger woordenboek
66770-A-51535: Laan, K. ter - Nieuw Groninger Woordenboek. Met kaarten en platen van Johan Dijkstra e.a.
33927-A-53659: Laan, K. ter (ex libris) - De gedeputeerde staten, de kosterij-goederen en het kollege van toezigt in de provincie Groningen. Een woord van waarschuwing en opwekking aan de leden der hervormde kerk.
66128-A-50089: Laan, K. ter - Nieuw Groninger woordenboek
26493-A-46115: Laan, Harry van der - Het Groninger boekbedrijf. Drukkers, uitgevers en boekhandelaren in Groningen tot het eind van de negentiende eeuw.
67510-A-52518: Laan, Dick - Tarakanner tegen wil en dank. Geillustreerd.
26768-A-55127: De Laat, A. H. M. - Mus Musculus
66975-A-51898: Labarre, E.J. - Dictiuonary and Encyclopaedia of Paper and Paper-Making. With Equivalents of the Technical Terms in French, German, Dutch, Italian, Spanish and Swedish. Second Edition, revised and enlarged.
36862-A-56002: A.W. Wright Nuclear Structure Laboratory - Dedication of the ESTU-1 Accelerator (signed) + Symposium in Honor of D. Allan Bromley. 2 volumes
65188-A-49376: Labrie, A. - 'Bildung' en politiek 1770-1830. De 'Bildungsphilosophie' van Wilhelm von Humboldt bezien in haar politieke en sociale context.
25771-A-53864: David Lac, FR.S. - Swifts in a Tower.
64577-A-46144: Weekblad De Lach - De Lach Jaargang 32/33 1957 - 52 nummers (compleet)
26134-A-55368: Lacroix, SF.; Schmidt, I.R. (vert.) - Grondbeginselen der beschrijvende meetkunst, vrij gevolgd naar hetg Fransch van den heer S.F. Lacroix, door I.R. Schmidt. Tweede druk.
38460-A-45998: Lacroix, P. - Louis XII et Anne de Bretagne. Chronique de l'histoire de France.
67028-A-52024: Lactantius - Divine Institutes. Transl. with an introduction and notes by A. Bowen and P. Garnsey.
25137-A-53195: , PH. & de Lacy, E.A. - Philodemus: On methods of inference. A study in ancient empirism.
68815-A-54547: Laemers, Suzanne - Max J. Friedländer 1867-1958. Kunst en keerschap, een leven gewijd aan de vroege Nederlandse schilderkunst.
69144-A-54938: LAFFERTY, R. A. - Dotty. First edition.
35997-A-55731: Lafferty, R.A. - Iron Tears. Fifteen Stories.
35876-A-55681: Lafferty, Raphael Aloysius - Past Master.
35904-A-55721: Lafferty, R.A. - Space Chantey (first edition)
69172-A-54966: Lafferty, R.A. - Non-Fiction. It's Down the Slippery Cellar Stairs.
69173-A-54967: Lafferty, R.A. - Laughing Kelly and other verses.
69174-A-54968: Lafferty, R.A. - My Heart Leaps Up, chapters 7 & 8.
68772-A-54506: Lafferty, R. A.; Wolfe, Gene; Moudy, Walter - In the Wake of Man FIRST EDITION
35653-A-55649: Lafferty, Raphael Aloysius - Nine Hundred Grandmothers (first edition)
64891-A-48951: Lafferty, R. A.; Stine, Hank (ed.); Todd, Larry (ills.) - Aurelia. Starblaze Editions (1st edition)
64888-A-48948: Lafferty, R. A. - Lafferty in Orbit
65398-A-49510: ao. Lafferty, R.. ; Heinlein, A.; Silverberg, Robert - Galaxy Magazine Science Fiction - July 1970
68019-A-53431: Lafora, G.R. - Psychopathologie de l'expression. Une collection iconographique internationale. Vol. 7. Sujets de composition orientaux dans les peintures d'un schizophrene espagnol inculte.
40381-k-A3: Lahaye, Frans (1909-1983) - - Hospiti sit bene luce trajectensi.
33456-A-52786: Laib, W. - Wolfgang Laib. Die Essenz des Wirklichen. Zeichnungen und Fotografien
61891-k-B2: Laib, Wolfgang - Schwander, Martin [et al.]. - Wolfgang Laib.
67471-A-52466: Laloux, F. - Reinventing organazations. Nederlandse editie
59736-k-A1: Lam, Janneke - - ' Mark in mijn bruidsjurk','Odeke', 'Broers'.'Deel van drieluik'.
66664-A-51293: Lambert, Karel - Meinong and the Principle of Independence: Its Place in Meinong's Theory of Objects and its Significance in Contemporary Philosophical Logic (Modern European Philosophy)
38440-A-45993: Lambert, Malcolm - Geschichte der Katharer. Aufstief und Fall der grossen Ketzerbewegung.
38229-A-54796: Lambooij, HThM.; Mol, J.A. - Vitae Abbatum Orti Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariengaarde in Friesland. Inleiding, editie en vertaling.
69044-A-54797: Lambooij, HTh.M. - Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzerkloosters Lidlum en Mariengaarde. Een nadere studie, editie en vertaling.
68956-A-54701: Lambrou, Andreas - Fountain Pens of the World.
68811-A-54543: Lamelas, David - David Lamelas - Secession 6. 7.- 10.9.2006
68575-A-54271: Lamers, EAM. e.a. - Het Nederlandse gevangeniswezen 7 delen + aanverwant
29900-A-50997: Lammenais, F. de - Correspondance generale de Felicite de Lamennais. Textes reunis, classes et annotes par Louis le Guillou. 9 volumes (complete set).
67867-A-53271: Lammertse, Friso e.a. - De Vermeers van Van Meegeren. Kennerschap en de techniek van het vervalsen. Boijmans Studies 5.
37370-B-44607: Lamont, William. - Puritanism And Historical Controversy
29177-A-50713: Lampedusa, G. T. ti - De Sirene
64380-A-46100: Lampel, W. - Jagdballistik. Wesen und Wirkung des Schusses aus Büchse und Flinte, theoretisch erläutert und sowohl aus der Sicht des Technikers im Versuchslaboratorium wie im Hinblick auf die Belange des Jägers in der grünen Praxis betrachtet. 2. Auflage erweitert unter Mitarbeit von Dr. Georg Seitz.
37244-A-44603: Lampugnani, Vittorio Magnano (red.) - Lexicon van de architectuur van de twintigste eeuw. Vertaling: Bookmakers, Nijmegen.
64024-k-C5: Lamsweerde, Inez & Vinoodh (a.o.) - - V-MAGAZINE 28 SPRING 2004: WHAT HAVE YOU DONE FOR V LATELY?
66855-A-51660: Lanciani, Rodolfo Amedeo - L'epoca d'oro del Rinascimento a Roma
30534-A-51173: Land, NK.F. - Verklaring van het burgerlijk wetboek - 1e & 2e deel
52911-k-D4: Landsaat, Hans - Levy, Helmut. - Het verleden droomt. Met 8 lino s van Hans Landsaat. FINE COPY.
61965-k-A1: Landsaat, Hans (Amsterdam, 1985) and Joanne Schurer (b. 1947). - Leopoldskanaal, een ode in 65 foto s. FINE COPY/SIGNED-DEDICATED.
68478-A-54166: Landsberger, Franz - Einführung in die jüdische Kunst
29462-A-50805: Landwehr, J. - Romeyn de Hooghe (1645-1708) as book illustrator. A bibliography.
67707-A-52939: Lane, Saunders Mac - Kategorien. Begriffssprache und mathematische Theorie. Hochschultext.
66414-A-50532: Lanere, J.; Vivent, M.; Vellas, F.; Mamy e.a. - Ville de Toulouse - Fete de Charite des Etudiants du 12 au 21 mars 1904
68501-A-54191: Lang, Herrmann; Gibbs-Smith, Charles H. (Intr.) - The Air Battle
26692-A-55591: Lang, J. e.a. - La revolution française et l'europe. 1789-1799.
65414-A-49543: Lang, Helmut - Burry
38154-A-45527: Lange, Cornelia de - De Hygiene der Kinderkamer
36911-A-44283: Lange, Oskar - Introduction to economic cybernetics. Prepared with the collaboration of Anton Banasinsky on the basis of lectures delivered at the University of Warsaw. Transl. from Polish by Josef Stadler
37298-A-44719: Lange, J. de (uitg.) - P.C. Hoofts Reis-Heuchenis. Naar de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht. M.m.v. A.J. Huijskes.
29265-A-50586: Lange, Dirk - Demokratiedidaktik: Impulse fur die Politische Bildung
67697-A-52930: De Lange, Jan e.a. - Innovation in Maths Education by Modelling and Applications
67549-A-52621: Langen, August - Der Wortschatz des deutschen Pietismus. Zweite, erganzte Auflage.
58492-k-C5: Langenberg, Peter (Koog aan de Zaan, 1940) - Duppen, Leo [et al.]. - Uit de tweede hand. Tekeningen Peter Langenberg. SIGNED/AS NEW + ORIGINAL DRAWING.
67978-A-53379: Langenberg, ; Wilms, Peter; Duppen, Leo - Peter Langenberg - Tekeningen + ORIGINELE TEKENING
15123-A-54401: Langeveld, H. - Hendrikus Colijn 1869-1944. (2 delen compleet Deel I: 1869-1933 Dit leven van krachtig handelen. Deel II: 1933-1944 Schipper naast God.
34252-GB_179: Langl, Josef - Griechische Götter und Helden-Gestalten. Nach antiken Bildwerken.
24644-A-55388: C.A. Leopold Langner - Populäre Anthropologie. Ein kurzer Abriss zur Selbstbelehrung. Mit einem Vorworte von J.C.A. Heinroth
34066-A-53737: Langosch, K. e.a. - Mittellateinisches Jahrbuch - 13 volumes + register
58922-k-A4: Art & Language - Verstaeten, William. - Art & Language. Index: Studio At 3 Wesley Place Painted By Mouth. Studio Aan Wesley Place Met De Mond Geschilderd. MINT COPY.
37026-B-44268: Lano, Kevin - Model-Driven Software Development with UML and Java
67398-K-d6: Lanzani, Lilana (red). - DADAMAINO - Volumi 1958 - '60
36208-A-55841: Lapaire, Claude - Regards sur Minotaure. La revue a tete de bete.
34149-A-50299: Laplane, S. - Frère Roger
64411-B-45817: Laporte, Dominique G. - Christo
68939-A-54683: Lapré, S.A. - Het ANDJING NICA Bataljon (KNIL) in Nederlands Indië (1945-1950) + Bijlage.
48595-A-55070: Singer Museum Laren - Blokland, A. et al. - Collectie Singer. Schilderijen.
23197-A-52605: David H.J. Larmour and Diana Spencer. - The Sites of Rome: Time, Space, Memory
68032-A-53444: Torrente Larrosa, Aurelio e.a. - Miró-Artigas. Ceramiques.
61239-k-A5: Lartigue, Jacques-Henri - Avedon, Richard [et al.]. - Jacques Henri Lartigue: Photo-Tagebuch unseres Jahrhunderts.
67230-k-D3: Lases, Gerard (ontw.) - Cobra 50 jaar gallery lases
69660-A-56064: Laskeer, J. - Jonathan Lasker. 16 drawings (signed).
30427-A-51121: Laspeyres, Etienne - Geschichte der volkswirthschaftlichen Anschauungen der Niederländer und ihrer Litteratur zur Zeit der Republik
64530-B-45968: Lassche, Kees - Die weghe der Conste
30462-A-51130: Jef Last - Twee Werelden - GESIGNEERD
65095-A-49260: Last, Jef - Les Poetes Maudits (genummerd en gesigneerd)
38452-A-45976: Latte, K. - Romische Religionsgeschichte
33492-A-52896: E. Launert - Flora Zambesiaca - Volume 9, Part 1
33491-A-52897: E. Launert - Flora Zambesiaca - Volume 5, Part 1
23093-A-52886: E. Launert - Flora Zambesiaca - Volume 5, Part 1
38343-A-45750: Laurentius, Theo - Jan van der Kooi - Bestiarium / dierentekeningen uit de schetsboeken
38340-A-45746: Laurentius, Theo - Jan van der Kooi - Bestiarium / dierentekeningen uit de schetsboeken (nieuw)
34445-A-53839: Laureys, Steven; Tononi, Giulio (ed.) - The Neurology of Consciousness. Cognitive Neuroscience and Neuropathology.
36933-B-44269: Lauriere, Jean-Louis - Problem-Solving and Artificial Intelligence
67756-k-A3: Laurinat, Jutta e.a. - Lohn der Arbeit
67272-K-D6: Lauter, M.; Reese, B. (hrsg.) - Konkrete Kunst in Europa nach 1945. Die Sammlung Peter C. Ruppert / Concrete art in Europe after 1945. The Peter C. Ruppert Collection
37599-A-44926: Toulouse-Lautrec - Feuilles d'études. Avant-propos par J.P. Crespelle.
38047-A-45438: Lauwers, Jacqy, et al. (red.) - De ARGO Cahiers nr 5/6 december 1972.
65469-A-49626: Lavaud, ; Nelli, Rene - Les Troubadours I & II - 2 volumes
37938-A-45307: Marty-Lavauzelle - Les Manoeuvres de l'Ouest en 1912
60357-k-a2: Law, Andrew - - TAOS VERSION. SIGNED/AS NEW.
68799-A-54532: Lazar, Moshé - Amour cortois et fin'amors dans la littérature du XIIe siecle
65831-A-50179: Leamer, Laurence - Sons of Camelot: The Fate of an American Dynasty.
29936-A-51039: Lebarbier, A. - L'acupuncture pratique
69007-A-54759: Lebecq, Stéphane - Marchands et navigateurs Frisons du haut moyen âge. 2 Volumes. 1: Essai. Préface de Michel Mollat. 2: Corpus des sources écrites. 2 VOL. COMPLETE
30527-A-51172: Leberle, Hans - Die Bierbrauerei - Teil II. Die Technologie der Bierbereitung.
67917-A-53324: LEBLANC, HUGUES - Truth-Value Semantics.
67407-K-D6: Walter LeBlanc - Walter Leblanc: contribution à l'histoire de 'Nouvelle Tendance' = Walter Leblanc: contribution to the history of New Tendency
67275-k-D2: Leblanc, Walter - Leblanc: Torsions
67279-k-D2: LEBLANC, WALTER - Walter Leblanc
67406-K-d3: LEBLANC, WALTER - Walter Leblanc. Paintings and Sculpture from 1960-1983. The Mayor Gallery. London 8 March-21 May 2011.
69252-A-55047: Leblanc, Walter, Matsuura, Keisuke - Resonance.
67625-K-A0: Leck, Bart der - Kooten, Toos van. - Bart van der Leck.
68221-A-53680: Leclerc, Brun - Cahiers mathematiques 4. Distribution statistiques et lois de probabilite.
37832-A-45183: Leclercq, Jean - La spiritualité de Pierre de Celle (1115-1183).
24397-A-55377: Jules Leclercq - Voyage aux iles fortunées. Lettres des Canaries. Ouvrage accompagnée de gravures. Deuxième édition.
23508-A-53094: Lecourt, D. (dir.) - Dictionnaire d'histoire et philosophie des sciences.
32464-A-52198: Ledda, J. e.a. - Art in Italy N. 1-4
65621-A-49836: Ledeboer, A. M. - De boekdrukkers boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw. Eene proeve. - Eerste druk
65032-A-49156: LEDOUX (Claude-Nicolas) - GALLET (Michel) - Architecture de Ledoux: Inedits pour un tome III (French Edition)
65422-A-49551: Lee, Maia Ruth - The center for growth
38155-A-45528: Lee, Albert - King Stork of the Netherlands. A romance of the early days of the Dutch Republic. (first edition)
58706-k-B1: Lee, Tim - Heiser, Jörg; Reid Shier [et al.]. - Remakes, Variations (1741-2092). Tim Lee: Works (2001-2008 [08]).
65964-A-50348: Leech, Margaret - In the Days of McKinley - First edition
65005-A-49117: Leemans, A.J. - Opleiding voor Diploma A.
66958-A-51829: Leemans, J.(ed.) - More Than a Memory: The Discourse of Martyrdom and the Construction of Christian Identity in the History of Christianity.
67791-A-53073: Leemans, W.F. - La principauté d'Orange de 1470 à 1580. Une société en mutation. Avec la collaboration de E. Leemans née Prins. 2 volumes.
47135-k-C1: CRYSTAL LEERDAM - N.V. Nederlandsche Glasfabriek "Leerdam" (Holland). - Crystal Leerdam.
24836-A-55336: Nederlandsche Glasfabriek Leerdam - Gelegenheids Glaswerk Leerdam.
60969-A-49735: CRYSTAL LEERDAM - N.V. Nederlandsche Glasfabriek "Leerdam" (Holland) - Buddingh, Cees (text). - Crystal Leerdam. FINE COPY.
55212-k-A1: Leering, Jan. - Konfrontatie 1. Robert Häusser Aaron Siskind. FINE COPY.
38404-A-45836: Leerink, F. (coll.) e.a. - Hollandse Tegels. De collectie van de Heer F. Leerink. 4 dln COMPLEET
66044-A-50443: Gene Lees - Friends Along The Way
68885-A-54618: Leeuw, JA.G. de (voorwoord) - Van Arnhem tot de Poentjak. Herinneringen aan het 412e Bataljon Garderegiment Prinses Irene. Nederland-Indonesië Maart 1948-Augustus 1950.
68149-A-53568: Leeuw, A.J. van der - Huiden en leder 1939-1945. Bijdrage tot de economische geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog.
11462-C-0148: LEEUW, L.S. DE - L.S. de Leeuw & Zn. Fabrikanten van cocostapijten, loopers, matten en boorband.
66682-A-51332: Departement van Financiën Directie Leeuwarden - Voorwaarden en beschrijving der perceelen voor de Verpachting van de Rijks tollen in de provincien Groningen en Drenthe, voor den tijd van 6 jaren, in te gaan 1 mei 1888 en eindigende 30 april 1894.
29038-A-54654: Leeuwen, Jaap van (eindred.) - Boeren, Burgers, Beijumers. Geschiedenis van de Groningse wijk Beijum.
65802-A-50133: Leeuwen, J. van (bijvoegsels en aanteekeningen) - Friesche Kronyk. It aade Friesche terp, of Kronyk der geschiedenissen van de vrye Friesen
65142-A-49312: LEEUWEN, HANS VAN Christies auction catalogue 1992 - The Hans van Leeuwen Collection.Part I & II
35595-A-55599: Leeuwen, J. van (ed.) - Aristophanis Lysistrata. Cum prolegomenis et Commentariis
35596-A-55598: Leeuwen, J. van (ed.) - Aristophanis Nubes. Cum prolegomenis et Commentariis
67704-A-52936: LEFEBVRE, VLADIMIR A. - Algebra of Conscience: A Comparative Analysis of Western and Soviet Ethical Systems.
25749-A-53863: Norbert Lefranc - Les Pies-Grieches d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient .
39606-k-D2: Lega, Achille - Bartolini, Sigfrido. - Achille lega. L'opera incisa e iconografia. Introduzione di Primo Conti. (Signed).
36171-A-55820: Legner, Anton - Reliquien in Kunst und Kult. Zwischen Antike und Aufklärung. Mit zahlreichen teils farbigen Abbildungen.
35767-A-55588: Lehmann, Hartmut (publ.) - Geschichte des Pietismus. Bd. 4: Glaubenswelt Und Lebenswelten
67445-k-A0: Leiber, David; Sperone, Gian Enzo - Zero E Dintorni - Biennale Internazionale dell'Antiquariato, Fireze 2009
35658-A-55646: Leiber, Fritz - The secret songs
69441-A-55656: Leiber, Fritz - Le cycle des épees. Trad. de Jacques Terzac. + Le livre de Lankhmar. Second cycle des épées. Trad. de Jacques Parsons. (numbered copies).
35145-A-55456: Leiber, Fritz - The best of Fritz Leiber (signed)
35927-A-55722: Leiber, Fritz - Our Lady of Darkness
69175-A-54970: Leiber, Fritz - Quicks Around the Zodiac. A Farce. With an Afterword by Gene Wolfe. Illustrated by Alicia Austin.
37949-A-45318: Leiber, Fritz - The Dealings of Daniel Kesserich (first edition)
65397-A-49509: Leiber, Fritz - The Green Millennium (signed)
37933-A-45302: Leinster, Murray [William Fitzgerald Jenkins] - The Forgotten Planet (first edition)
37932-A-45301: Leinster, Murray [William Fitzgerald Jenkins] - Sidewise in Time and Other Scientific Adventures (first edition)
57648-k-A3: Leirvik, Else (Stavanger, 1972) - Sorvik, C. - Else Leirvik.
31936-A-51931: Leisching, J. - Schabkunst. Ihre Technik und Geschichte in ihren Hauptwerken vom XVII. bis zum XX. Jahrhundert
69607-A-56004: Leiter, Saul - Saul Leiter. In My Room. AS NEW
69574-K-A4: Leiter, Saul - Saul Leiter. In My Room.
69695-A-56105: Leiter, Saul - All about Saul Leiter. Text in English and Japanese
4207-C-0075: LEITZ - Die auswechselbaren Leica Objektive.
25104-A-54000: Lekatsas, Barbara - Treasures of a forgotten country
52785-k-A3: Lemaire, Frits (Amsterdam, 1921-2005) - Brands, Eugene - Willemijn Stokvis (introd.) & Adri Colpaart. - Eugène Brands: In het teken van het experiment. (+ signed original photograph)
65412-A-49541: Lemaire, Danielle - Droom ik? Met hit single. (gesigneerd)
68413-A-54089: Lemoine, Serge - L'Art contemporain en Bourgogne dans les é tablissemnets d'enseignement. + SLIDES
69254-A-55049: Lemoine, Serge - Un siècle de lumière et de mouvement dans l'art 1913-2013.
4486-C-0086: LÉNA, J. - Installations complètes de magasins. Étalages-vitrines. Comptoirs métalliques.
11378-A-45193: Lengyel, Lancelot - Das geheime Wissen der Kelten enträtselt aus druidisch-keltischer Mythik und Symbolik
66741-A-51459: Lennart, Clare - Tooverlantaarn. (Eerste druk!)
34047-A-53652: Lennep, . van; Hofdijk, W.J. - Merkwaardige kasteelen in Nederland - deel 1 & 2 van de 1e, 2e en 3e serie - 6 volumes
68469-A-54156: Lennep, J. van - Zeemans-woordeboek, behelzende een verklaring der woorden by de scheepvaart en den handel in gebruik en een opgave der algemeene wetsbepalingen daartoe betrekkelijk, en der spreekwijzen daaraan ontleend.
23730-A-52745: Davidis Jacobi van Lennep - P. Ovidii Nasonis Heroides et a. sabini epostolae
65824-A-50160: Lennon, Cynthia - John. Vert. B. Felderhof.
36127-A-54048: Lens, M.J. - Huge van Bordeeus. Een ridder van Karel de Grote op avontuur in het Oosten. Onderzoek naar de Middelnederlandse versfragmenten en prozaroman. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.
37754-B-44812: Lensen, Leo; Heitling, Willy H. - Geschiedenis van de hanze
69289-k-A0_bovenop_kast_55098: Lenz, Anna und Gerhard; Bleicker-Honisch, Ulrike (Hrsg.) - Epoche Zero, Sammlung Lenz Schönberg, Leben in Kunst. 2 volumes complete.
36899-A-44251: Lenz, Siegfried - Das Vorbild (signed special edition)
37800-A-45144: Leonards, Chris - De ontdekking van het onschuldige criminele kind. Bestraffing en opvoeding van criminele kinderen in jeugdgevangenis en opvoedingsgesticht 1833-1886.
65934-A-50309: Leopardi, G. - Gedachten. Vert. en van een nawoord voorz. door F. van Dooren.
34370-A-53894: Leopold, J.H. - Gedichten - II,1 t/m II,6b - 7 volumes
67972-A-53372: Lepape, Claude; Defert, Thierry. - From the Ballets Russes to Vogue. The art of Georges Lepape.
65234-B-48916: Lepape, Cl.; Defert, Th. - From the Ballets Russes to Vogue
65655-A-49882: LEPORELLO - 12 gezichten uit Groningen
26575-A-55416: A. von Schweiger-Lerchenfeld - Die Frauen des Orients in der Geschichte, in der Dichtung und im Leben
33036-A-52665: Seth Lerer - Boethius and Dialogue - Literary Method in The Consolation of Philosophy
67824-A-53181: Lermond, Lucia - The Form of Man: Human Essence in Spinoza's Ethic
65341-A-49440: Lerner, Jaime - Urban acupuncture. Celebrating pinpricks of change that enrich city life.
9343-A-44911: Leroy, CF.-A. - Traité de géometrie descriptive, suivi de la méthode des plans cotés et de la théorie des engrenages'cylindriques et coniques, avec une collection d'épures, composée de 71 planches. Dixième édition, revue et annotée par M.E. Martelet. 2 volumes.
32874-A-52535: Leslie, Roderick - Forest Vision: Transforming the Forestry Commission
65011-A-49126: Lesz, Gottfried; Haar, J.W. van (vert.); Barket, Nicolaus (voorw.) - Bewys der waarheid van den christelyken godsdienst
64749-V1-4: Leti, Georgio - Het leven van keizer Karel, den Vyfden, in het Italiaensch geschreven door G. Leti, en daer uit, in het Nederduitsch, overgebragt. Vier. delen.
64037-k-A3: Letria, Pedro (Lisboa, 1965) - - The Club. (signed)
29918-A-51006: Lettergieterij en Machinehandel vh N. Tetterode-Nederland - Wat doet de lettergieterij?
68015-A-53427: Leuner, H. - Psychopathologie de l'expression. Une collection iconographique internationale. Vol. 3. L'Hallucinose optique et l'interprétation de son contenu.
66757-A-51501: Leupen, P. - Philip of Leyden. A Fourteenth Century Jurist. A Study of His Life and Treatise 'De cura reipublicae et sorte principantis. + Supplement 'Appendix I and Notes'.
58778-k-D5: Leusden, Renée van - Hamming, Annelette. - Renée van Leusden: Sculpturen in brons.
30467-A-51126: S Leuw - Vorm en Kleur bij De Klerk
38005-A-45381: Levene, Richard C. e.a. (red.) - El CROQUIS Quarterly Architectural Review # 31 (Madrid, diciembre 1987)
67878-A-53283: Levene, Richard C. e.a. (ed.) - El Croquis Internacional ano 1 numero 1 1985
38004-A-45380: Levene, Richard C. e.a. (red.) - El CROQUIS Quarterly Architectural Review # 20 (Madrid, april 1985)
32482-A-52213: Levi, E. - Der Schlüssel zu den großen Mysterien
69134-A-54927: Levi, J. - Treen for the Table. Wooden Objects Related to Eating and Drinking.
34439-A-54036: Levi, Tsafirira; Ben-Menahem, Asaph - 10
38293-B-44338: Levinas, Emmanuel - Difficile Liberte
37037-A-45547: Levinas, Emmanuel - Difficile Liberte. Essais sur le Judaisme. Troisieme ed. revue et corrigee
36914-A-44321: Lévinas, Emmanuel - Quatre lectures talmudiques (Reprise)
67945-A-53345: Levitz, Paul - The Bronze Age of DC Comics
65839-A-50187: Levy, Leonard W. - Origins of the Fifth amendment: the right against self-incrimination.
68415-A-54091: Levy, William - Natural Jewboy + Prospect
33391-A-52792: Levy , Z. - Probleme moderner Judischer Hermeneutik und Ethik (signed by author)
69198-A-54995: Levy, Deborah - August Blue.
66448-A-50629: LEVY, AZRIEL - BASIC SET THEORY
68191-k-B4: Lewandowsky, Via - Paeninsula
38097-B-45337: Lewis, Joan; Chiles, Lynette. - 501 quiltpatronen
64499-B-45958: Lewis, RW.B. - Dante Alighieri
37671-B-44831: Lewis, Archibald R. - Nomads and Crusaders
65496-A-49659: Lewis, Arne - A Book of Rules
30889-B-GB_41: Lewis, H. (essay) - The Architecture Of Philip Johnson
31110-A-51668: Lewisch, M. - Design Japonais 1950-1995
58033-A-56071: LeWitt, Sol; Pakesch, Pter (Hrsg.) - Sol Lewitt: Wall.
49429-K-D2: LeWitt, Sol - Wilde, Edy de; Rudi Fuchs [et al.]. - Sol LeWitt: Wall Drawings 1968-1984.
69619-K-A3: Lewitt, Sol - Lignes en quatre directions et toutes leurs combinaisons
66813-k-B1: Ley, Sabrina van der - Ideal City - Invisible Cities
30519-A-51168: Leydekker, Jacobus - Adam, Moses en Kristus: Ofte aarts-vaaderlyke Joodsche en Kristelyke oudheeden, etc. (Dl. 1, tot de 6e eeuw na Chr.)
29008-B-50537: Lichtenstern, C. e.a. - Henry Moore
69524-A-55874: Lie, Sophus - Untersuchungen über undendliche continuirliche Gruppen.
24715-A-55228: Ingvald Lieberkind. - Vergleichende Studien über die Morphologie und Histogenese der larvalen Haftorgane bei den Amphibien
69566-A-55968: LIEBERMANN, MAX - Erich Hancke - Max Liebermann - Sein Leben und seine Werke
69296-A-55108: Max Liebermann, Pfleger, S. - Max Liebermann. Szenen aus dem Leben. Drukgraphik der Sammlung Dr. Hans-Joachim un Elisabeth Bönsch.
69556-A-55924: Liebmann, Heinrich - Nichteuklidische Geometrie. Mit 39 Figuren. Zweite, neubearbeitete Auflage.
67861-A-53261: Le commandant Liebrechts (dir.) - Guide de la section de l'etat independant du Congo a l'exposition de Bruxxeelles-Tervueren en 1897. Ouvrage publiee (...) par les soins du lieutenant Th. Masui. Illustrations d'Amedee Lynen.
65557-A-49763: Een handvol liedjes - Een handvol liedjes, uitgestrooid ter gelegenheid van het tweehonderdvijftigjarig bestaan der Hoogeschool te Groningen, gevierd in Septemer 1864.
69225-A-55023: Lienhard, M. - Luther
38374-A-45798: Lienhard, Marie-Louise (foreword) - Roman Signer. Bilder aus Super-8 Filmen 1975 - 1989 / Pictures from Super-8 films 1975-1989 (new)
69129-A-54920: Liere, F.A. van (ed.) - Andrew of St Victor. Commentary on Samuel and Kings. Edited with a Stdy of the Method and Sources (signed).
65406-A-49527: Liesemann, Konrad Paul (hrsgb.) - Pilosophicum Lech Band 16: Tiere. Der Mensch und seine Natur.
26727-A-54823: Thierry Liesenfeld en Gerard Bickel - Les Temps des Copains - Rock Twist Alsace Annees 60 (+ CD)
69656-A-56057: Joep van Lieshout - Atelier Van Lieshout. Macr/Hall 3. MACRO - Museo d'Arte Contemporanea Roma 25 maggio 2007 31 dicembre 2007.
68985-A-54734: Lievsay, John Leon - Venetian Phoenix: Paolo Sarpi and Some of His English Friends (1606-1700).
64412-B-46066: Lifton, Walter M. -
37576-A-44860: Light, Alan - What Happened, Miss Simone?
68357-A-54024: Lighthart, Jan; Scheepstra, H. - Pim en Mien - 1e t/m 4e stukje
68090-A-53509: Lightstone, A.H. - Mathematical logic. An introduction to model theory. Ed. by H.B. Enderton.
69097-A-54893: Ligtenberg, C. - Evert van Linge, architect.
23804-A-52799: Ligter, J. - Een reis naar Amerika
68054-A-53467: Ligthart, Jaan; Scheepstra, H. - Buurkinderen. Een vervolg op Nog bij moeder. Eerste t/m vierde stukje.
61361-k-A5: Ligura, Pietra - Langenbach, Ted (Rotterdam, 1959). - The Peepbox Deluxe! Now & Wow. Pietra Ligura & Ted Langenbach.+ ORIGINAL SIGNED PHOTO.
20544-A-52490: Lilja, Efva - Movement as the memory of the body
67550-A-52622: Lilja, Saara - Homosexuality in republican and Augustan Rome
29492-A-46170: W. & A.K. Johnston Limited - The unrivalled atlas of modern geography for schools and families: forty maps with index to twenty thousand names contained in the atlas
68675-A-54383: LINDBERG, CARTER - The European reformations sourcebook
24338-k-C1: Tiny Bouter-Snijders, Ton Broekhuis, C.o. Jellema, Jacqueline Kasemier, Gerard Koster, Euf Lindeboom en Jan Steen - Nijenklooster - Reductie van Groningen: 21 mei 1994-21 juni 1994 - Kunstproject Kloosterburen
16604-A-52251: . P. Linder, H. Kurzweil - Orchids of Southern Africa
62872-k-B2: Linders, Jannes - Rooy, Max van. - Schiphol Stad. Fata Morgana zonder prestige.

Next 1000 books from Antiquariaat Berger & De Vries [an error occurred while processing this directive]

5/9