Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R4951: WILDE, OSCAR. - Un Marido Ideal (Comedia en cuatro actos). Traduccion de Roman Jori.
R5053: WILDE, OSCAR. - Ballade de la geŰle de Reading. Traduite par Henry D. Davray.
T9077: WILDE, MAURICE DE. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 3 De Nieuwe Orde.
B1037: WILDE, OSCAR. - De Bajesballade. Opnieuw gezongen door een nauwelijks aan de bajes ontsnapten en van huis en haard verdreven onderduiker. [Marja, A. (=A.TH. Mooij)].
R4986: WILDE, OSCAR. - De Profundis. Met enkele brieven van Wilde. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
M4495: WILDE, OSCAR. - De verjaardag van de infante. Vertaling Gerrit Komrij met illustraties van Leonard Lubin.
B3126: WILDE, W. - Treurige toestand der Nederlandsche Katholieken ten tijde der Republiek. Meegebonden: De gewetensvrijheid ten tijde der Republiek. Oordeel van Fruin.
B3125: WILDE, W. - Merkwaardige cijfers, betreffende de Geloofsvervolgingen in Nederland, tijdens de 16e eeuw.
T2269: WILDE, OSKAR. - Die ergebene Freund.
Y1563: WILDE, OSCAR. - Het Spook van Canterville.
L6387: WILDE, OSCAR. - Epigrammen
Y8259: WILDE, OSCAR. - Krantenknipsels 1906-2011 over Oscar Wilde.
T9079: WILDE, MAURICE DE. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 5 De Kollaboratie Deel 1.
M9226: WILDE, OSCAR. - Verhalen. Het portret van Dorian Gray en andere verhalen. Vertaald en ingeleid door Max Schuchart.
R4844: WILDE, OSCAR. - Salome. Drame en un acte avec sept gravures au burin par Jean-Paul Vroom.
R4843: WILDE, OSCAR. - Verhalen van een dandy. Salome. Vertaling B. van Laerhoven.
R4840: WILDE, OSCAR - Lord Arthur Saviles misdaad. Uit het Engels vertaald door Jan Fastenau.
R4841: WILDE, OSCAR. - Prozagedichten.
Y3421: WILDE, OSCAR. - Een Florentijnsche tragedie. Vertaald door K.H. de Raaf.
R7060: WILDE, OSCAR. - An ideal husband. A play.
R2941: WILDE, OSCAR. - Ravenna. Recited in The Theatre, Oxford, June 26, 1878.
R4865: WILDE, OSCAR. - Dramatische Werken. Vertaald door Chr. van Balen Jr. Twee delen.
R4914: WILDE, OSCAR. - Het portret van Dorian Gray.
R4859: WILDE, OSCAR. - De menselijke ziel onder het socialisme.
Y6864: WILDE, OSCAR. - Individualisme en socialisme. Geautoriseerde vertaling door P.C. Boutens.
Y0611: WILDE, H. DE. - Landbouw-Vertengenwoordiging. Met bijlage: Gewijzigd Ontwerp van Wet op de Instelling van Landbouwraden.
B5796: WILDE, W. - De waarheid gehandhaafd tegen Dr. Gunning's verweer. Tweede (laatste) stuk.
R4974: WILDE, OSCAR. - De Profundis. Met enkele brieven van Wilde. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
R4976: WILDE, OSCAR. - Individualisme en socialisme. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
R4979: WILDE, OSCAR. - De Bajesballade. Opnieuw gezongen door een nauwelijks aan de bajes ontsnapten en van huis en haard verdreven onderduiker. [Marja, A. (=A.TH. Mooij)].
Y3614: WILDE, OSCAR. - De Gelukkige Prins en andere vertellingen. Vertaald door Gerrit Komrij met tekeningen van Thomas Koolhaas.
Y3695: WILDE, OSCAR. - Moderne sprookjes (voor groote menschen).
T3649: WILDE, OSCAR. - Een vrouw van geen beteekenis. Tooneelspel. Vertaling Chr. van Balen Jr.
R5380: WILDE, OSCAR. - Kinderverhalen. GeÔllustreerd door P.J. Lynch.
R3197: [BELLAMY] WILDE RZN, P. DE. - Ordening op Bellamyaanse grondslag.
Y3144: WILDE, OSCAR. - Goede voornemens.
R7056: WILDE, OSCAR. - An ideal husband. A play.
R4834: WILDE, OSCAR. - Prozagedichten. Met tekeningen en vignetten van Aubrey Beardsley. Vertaald en ingeleid door Max Schuchart.
L4304: WILDE, W. - De eerste Engelsche oorlog. Binnenlandsche verdeeldheid. Jan de Witt komt aan 't bestuur. (1652-53).
Y6647: WILDE, OSCAR. - Salome en Een Florentijnsch treurspel. Vertaling P.C. Boutens.
R4903: WILDE, OSCAR. - The annotated Oscar Wilde.
R4971: WILDE, OSCAR. - The importance of being earnest. A trivial comedy for serious people.
R4972: WILDE, OSCAR. - De Profundis. Met enkele brieven van Wilde. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
R4975: WILDE, OSCAR. - Individualisme en socialisme. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
R4973: WILDE, OSCAR. - De Profundis. Met enkele brieven van Wilde. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
R3791: WILDE, OSCAR. - Het spook van Canterville.
K5814: WILDE, INGE DE. - 249 Vrouwen na Aletta Jacobs. Vrouwelijke gepromoveerden aan de Rijksuniversiteit Groningen 1879-1987.
B8415: WILDE, OSCAR. - Een vrouw van geen beteekenis. Tooneelspel. Vertaling Chr. van Balen Jr.
R7058: WILDE, OSCAR. - An ideal husband. A play.
R7059: WILDE, OSCAR. - An ideal husband. A play.
T4860: WILDEMAN, M.G. - Ultramontaansch gedoe. Antwoord aan den Eerw. Heer J.L. Jansen C.SS.R. op zijn Aanteekeningen in De Katholiek KI. CXXIII, blz 154-177.
M7174: WILDER, THORNTON NIVEN. - Oom Pio en Camila Perichole. Vertaald door A. Nonymus.
H8409: WILDERODE, ANTON VAN. - Andre Demedts.
T8540: WILDERODE, ANTON VAN. - De overoever.
T8729: WILDERODE, ANTON VAN & ELISABETH EYBERS. - Tweegelui. Gedichten.
T8440: WILDERODE, ANTON VAN. - Dorp zonder ouders.
T8468: WILDERODE, ANTON VAN. - Zachtjes, mijn zoon ligt hier. Gedichten.
T8570: WILDERODE, ANTON VAN. - Ex libris. Gedichten.
T8481: WILDERODE, ANTON VAN. - La Madre. Gedichten. Met hertalingen in het Italiaans door Luisa van Wassenaer-Crocini.
T9002: WILDERODE, ANTON VAN. - Een tent van tamarinde. Gedichten uit Griekenland.
T8790: WILDERODE, ANTON VAN. - De dag van eden.
Y6034: WILDERODE, ANTON VAN. - Het oudste geluk. Gedichten.
Y6035: WILDERODE, ANTON VAN. - L'autre rive / De overoever. Poemes traduit par Emile Lauf et introduit par Eugene van Itterbeek.
T8928: WILDERODE, ANTON VAN. - Apostel na de twaalf.
R7264: WILDERODE, ANTON VAN. E.A. - poŽzie ter gelegenheid. Lezingen tijdens het Gezellecolloquium.
Y3072: WILDEROTTER, H. U.A. (EDS.). - Der letzte Kaiser. Wilhelm II. im Exil.
B2663: WILEY, JOHN & SONS. - The first one hundred and fifty years. A History of John Wiley and Sons Incorporated 1807-1957.
W1009: WILHELM, KATE. - De tijd van de jeneverbes. Vertaling M. v.d. Heijden.
Y9618: [I TJING] WILHELM, RICHARD. - Verandering en Duur in de I Tjing. Met een ikleiding van Harmen Mesker.
Y9621: [I TJING] WILHELM, HELLMUT. - Sinn des I Ging.
T0279: KONINGIN WILHELMINA. - Proclamatie van H.M. Koningin Wilhelmina 10 mei 1940.
W3429: WILHELMINA. - Rede van H.M. Koningin Wilhelmina 7 december 1942.
T3930: WILHELMINA, KONINGIN DER NEDERLANDEN. - Proclamatie, 10 mei 1940.
Y3206: WILHELMUS (VOLKSLIED). - Krantenknipsels over het Nederlandse Volklied.
Y7511: WILHELMUS, J. (UITGEVER). - Amstelveensch Weekblad. In verband met de distributie van papier en genomen maatregelen, ieder die het Weekblad wil blijven ontvangen, zal een klein abonnementsgeld moeten betalen.... etc. Achterkant: Gedicht van M.H. Romers, De Nieuwskrant, voor heel Amstelland.
K6201: WILK, EMILE VAN DER. - Ed. de Neve. Schrijver, journalist, verzetsman 1889-1961.
Y0234: WILKIE, KENNETH. - The Van Gogh Assignment. The assignment that became an obsession.
H5722: WILKINS, CHRISTOPHER. - Tijd van liefde. Vertaling L. Schreuder.
T4711: POOTJES JOH. WILL. - Aanklacht eedbreuk. De grondwet geschonden in Londen.
L0181: WILL, CHRISTIAAN/PETER J.A. WINKELS. - De dubbelbegaafdheid van Jacobus van Looy.
T2543: WILLAERT, HENDRIK EN JAN DEWILDE. - 150 jaar muziekleven en Vlaamse Beweging. Het lied in ziel en mond.
Y0794: WILLBERG, HANS PETER. - Schrift und Typographie im 20. Jahrhundert.
Y0796: WILLBERG, HANS PETER. - Typolemik. Streiflichter zur Typographical Correctness [Und:] Typophilie. Geliebte BŁcher. (2 Teile in 1 Bd.).
Y0797: WILLBERG, HANS PETER. - Das Buch ist ein sinnliches Ding - den BŁchermachern in die Schule geplaudert.
Y3760: WILLBERG, HANS PETER. - 40 Jahre Buchkunst. Die Entwicklung der Buchgestaltung im Spiegel des Wettbewerbs "Die schŲnsten BŁcher der Bundesrepublik Deutschlands" 1951-1990.
B6112: WILLBERG, HANS PETER. - Lichtsatz fur Werksatz. Ein Schriften-Vergleich.
B2335: [BILDERDIJK]. WILLE, J. - Een Doorgewerkt Gedicht. Het Handschrift van Bilderdijk's Vreugde 1805. - De Orde van den Zwaan.
B6881: WILLE, E. - Centrale tijdschriftencatalogus van de Rijksuniversiteit te Gent. Twee delen.
B8015: WILLE, J. - Heiman Dullaart zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten.
H5157: WILLE, J. - Heiman Dullaart zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten.
H7209: WILLE, J. - Marnix' Byencorf. Met herdruk van G. Hervet's brief.
B5754: WILLEKENS, EMIEL. - Hendrik Conscience en zijn tijd. Kroniek van Consciences leven opgemaakt door Dr. Emiel Willekens naar een initiatief van Dr. Gilbert Degroote.
M0602: WILLEKENS, EMIEL. - Hij leerde zijn volk lezen. Profiel van Hendrik Conscience 1812-1833.
K4654: WILLEKENS, EMIEL. - Hendrik Conscience 1812-1883.
B5627: WILLEKENS, EM. & BERT DECORTE. - Schrijvenderwijs. Een documentatie I: 1907-1945. II: 1945-1982.
L9042: WILLEKES MACDONALD, INA. - Geschiedenis van de vrouw in de maatschappij.
Y3113: WALRAVEN. WILLEM. - Een maand in het boevenpak. Een novelle bezorgd door Frans Schamhardt.
B3887: WILLEM. - Billy the Kid of hoe een eenvoudige jongen uit Texas maarschalksstaf in zijn ransel vond en er mee op kruistocht ging.
B2697: WILLEMEN, AD. C. - Constant Huijsmans' laatste reis. Schier Ultieme Exercities in Voyeurisme.
Y1050: WILLEMIER, D. - Korte Schets der Oude Aardrijkskunde. Eene Handleiding bij het Onderwijs in de Gijmnasien en andere Scholen.
Y3401: WILLEMS, J.F. - Mengelingen van Vaderlandschen inhoud no. 4. Inhoud: I: Oude bevolking der Provincie Antwerpen. II: Oude Nederlandsche Volksliederen (met Facsimile).
R0002: WILLEMS, J. - Het Groote Bijgeloof.
Y3564: WILLEMS, LEONARD. - Verslag Prijsvragen voor 1925 Letterkundige Geschiedenis: Een onderzoek naar de bronnen van 'De BiŽncorf der H. Roomsche Kercken van Isaac Rabotenu'[=Marnix van St. Aldegonde].
L1422: [HASEBROEK]. WILLEMS, J.H.J. (ED.). - Brieven van J.P. Hasebroek aan E.J. Potgieter en aan de redactie van "De Gids" uit de jaren 1836-1840.
L0904: WILLEMS, LEONARD. - De benaming Amerika.
B0584: WILLEMS, JAN FRANS. - Reinaert de Vos naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuw en opnieuw in 1834 berijmd door... Ingeleid W.Gs. Hellinga.
B1258: WILLEMS, LEONARD. - Elckerlyc-Studien.
Y9605: WILLEMS, PAUL. - De nevelkathedraal en andere verhalen.
B2403: WILLEMS, J.H.J. - Bernard ter Haar 1806-1880. Predikant, Poeet, Professor.
M9889: WILLEMS, GILBERT. - Simone de Beauvoir.
R1112: WILLEMS, JEAN. (VOORWOORD). - Laureaten van de Francqui-Prijzen 1934-1968.
T4775: WILLEMS, LEONARD. - Het Bonaventura-Raadsel in het leven van Anna Bijns.
B1354: WILLEMS, LEONARD. - Lexicografische sprokkelingen.
Y3402: WILLEMS, J.F. - Mengelingen van Vaderlandschen inhoud no. 5. Inhoud: I: Verzoening der stad Antwerpen met Philips den Goede 1435. II: Brief van Montigny aen de Graaf van Hornes, 1567 met facsimile. III: Charter van Hertoginne Johanna, over de Munten 1393. IV: Inventaris van een sterfhuis des jaers 1377. V: Gezag der Nederlandsche Tael by de Walen.
T2025: WILLEMS, P. - De verdiensten van Hoogleeraar J.-B. David in het gebied der Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Redevoering.
R0781: WILLEMS AZ, LEONARD EN MAURITS SABBE. - Hulde Dr. Leonard Willems. Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie 28 Januari 1934. (27 Januari 1864 - 27 Januari 1934).
B3737: WILLEMS-BIERLAAGH, CLAAR. - Nederlandse vrouwentijdschriften 1800-1945. Bibliografische lijst.
Y4414: WILLEMS, WIM E.A. - Hagenezen die er mochten wezen.
B7264: WILLEMS, LEONARD. - De Axelsche Rederijkersgilde van Sinte-Barbara en haar Deken Jacob De Hondt (1487-1529).
T0171: WILLEMS, P. - De Nederlandsche Welsprekendheid.
T2116: WILLEMSE, A. - Paul Verlaine vu par un medecin.
Y1557: WILLEMSEN, P.H.L. (ED.). - Voor nu en later. Zicht op de gemeente Brummen en haar geschiedenis.
Y1202: WILLEMSEN, P.F. - De Duitsche Kindervriend. Tweede stukje. Nagezien en gewijzigd door R.G. Rijkens. Opnieuw herzien door J. Wijma.
T0675: WILLEMSEN, A.W. - Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940.
Y1142: WILLEMSEN, P.F. - De Duitsche Kindervriend. Eerste stukje. In een Nederlandschen veranderd, nagezien en gewijzigd door R.G. Rijkens. Opnieuw herzien door J. Wijma.
Y7027: WILLEMSEN, AUGUST. - Braziliaanse brieven.
Y1954: WILLEQUET, R. - Vlaemsche Kunst-Schat, ten gebruike der lagere scholen.
L4973: WILLIAM. - Madock. Ingeleid en vertaald door H.W.J. Vekeman.
M2037: WILLIAMS, NIGEL. - De meesterlijke moslim. Vertaling Wiebe Buddingh'.
L2547: WILLIAMS, TENNESSE. - De Romeinse lente van Mrs. Stone. Vertaling Schuchart.
L2548: WILLIAMS, TENNESSE. - De Romeinse lente van Mrs. Stone. Vertaling Schuchart.
T5059: WILLIAMS, JOHN. - Butcher's crossing. Vertaald uit het Amerikaans door Edzard Krol.
C0194: WILLIAMS, TENNESSE. - De Romeinse lente van Mrs. Stone. Vertaling Schuchart.
B7884: WILLIAMS, HEATHCOTE. - Het rijk van de walvis.
R6701: WILLIAMS, FRANCIS. - Dangerous Estate. The Anatomy of Newspapers.
L5484: WILLIAMS, TENNESSEE. - Iets van Tolstoi. Vertaald door Bas Heijne.
B7972: WILLIAMSON, HUGH. - Methods of book design. The practice of an industrial craft.
L2007: WILLIAMSON, C.N. EN W.M. - De kranige chauffeur. De wonderlijke avonturen van een motorwagen. Vrij bewerkt naar de achttiende Amerikaansche uitgave door Mevr. van Heuvelinck.
B8019: WILLIAMSON, HUGH. - The Book. Number one: Book typography. A handlist for book designers.
L7980: WILLIAMSON, EDWIN. - Borges, een leven. Vertaling Barber van de Pol.
M6696: WILLIAMSON, HUGH. - Methods of book design. The practice of an industrial craft.
B1900: WILLIGEN, ADRIAAN VAN DER. - Uit het dagboek van Adriaan van der Willigen. Drossaard in Tilburg 1795-1802. Met annotatien voorzien door Lamb. G. de Wijs.
K8644: WILLINCK, MARIAN. - Kleine zaken.
M6349: WILLINK, A.C. - De schilderkunst in een kritiek stadium.
K1937: WILLINK, A.C. - De schilderkunst in een kritiek stadium.
H7292: WILLINK, C.A. - Het weten komt langzaam. Met portret van den schrijver door H. Behrens-Hangeler.
T6825: WILLINK, DANIEL. - Amsterdamsche Tempe of de Nieuwe Plantagie. Begrepen in Twee Boeken, nevens Den Amstelstroom.
T7182: WILLINK, DANIňL. - Amsterdamsche buitensingel nevens de omleggende dorpen, opgeheldert door aanteekeningen over veele voornaame geschiedenissen: met afbeeldingen eeniger oude en tegenwoordige stads poorten, wachttoorens, kloosters, dorpen, enz.
R3671: WILLOT, JAN. - Discours sur les excessives miseres qu'endure le povre Pays-Bas. (1595).
R8263: WILLUMSEN, DORRIT. - Bang. En roman om Herman Bang.
Y8520: WILMA. - Albert en Dieneke.
Y8390: WILMA. - Albert en Dieneke.
R6927: WILMA. - Visioen.
Y7017: WILMINK, WILLEM. - Een vreemde tijger en andere gedichten.
T6362: WILMINK, WILLEM. - Zeven liedjes voor een piek.
B6434: WILMINK, WILLEM EN FETZE PIJLMAN (EDS.). - Het kind. Een bloemlezing.
T8843: WILMINK, WILLEM. - Vandaag is het de grote dag. Spoedcursus gelegenheidsgedichten. Met illustraties van Waldemar Post.
B4383: WILMINK, WILLEM. - Dat overkomt iedereen wel. Twintig liedjes voor kinderen.
R1904: WILMINK, WILLEM. - Waar komt dat kind vandaan?
Y7462: WILMINK, WILLEM. - Een vreemde tijger en andere gedichten.
H6324: WILMINK, WILLEM. - Spook tussen spoken. Met tekeningen van Alfons van Heusden.
L6470: WILMINK, WILLEM. - Het kind is vader van de man. Een bloemlezing uit eigen werk met een inleiding van Fetze Pijlman.
Y5483: WILMINK, WILLEM. - Krantenknipsels van/over Willem Wilmink.
Y7460: WILMINK, WILLEM. - Zeven liedjes voor een piek.
B8251: WILMINK, WILLEM (ED.). - Kinderen. Meer dan honderd gedichten over hun wondere wereld.
Y4159: WILMINK, WILLEM. - Waar het hart vol van is. Schriftelijke cursus dichten.
B9003: WILMINK, WILLEM. - Wat ik heb gevonden, je raadt het nooit. Vijftien opstellen over schrijvers in onze taal.
T8406: WILMINK, WILLEM. - Wilminks keus II. Nederlandse poŽzie van 1945 tot heden.
Y7018: WILMINK, WILLEM. - De liedjes voor kinderen.
R8369: WILMSEN, F.P. - Belangrijke Tafereelen, tot opwekking van Godsdienstig en Zedelijk gevoel, voor de Schoone Kunne. Naar het Hoogduitsch van.... door G. Ramakers jr.
T0601: WILS, LODE. - Flamenpolitik en aktivisme. Vlaanderen tegenover Belgie in de eerste Wereldoorlog.
R6419: WILS, LODE. - De Messias van Vlaanderen. Frans van Cauwelaert 1880-1910.
K6882: WILS, J. - De oorsprong van het verbale r-passief in de Indogermaansche talen.
R6553: WILS, LODE. - Kanunnik Jan David en de Vlaamse Beweging van zijn tijd.
K2839: WILSON, EDMUND. - Axels burcht. Creatieve literatuur van 1870-1930.
W6588: WILSON, EDMUND. - De vrouw met het gouden haar. Roman en vijf verhalen. Vertaling Else Hoog.
K4332: WILSON, COLIN. - Man zonder schaduw. Dagboek van een existentialist. Vertaling Jean Schalekamp.
K4420: WILSON, CHARLES. - First with the news. The history of W.H. Smith 1792-1972.
R7446: WILSON, JONATHAN. - Een Palestijnse Affaire. Vertaling Nicolette Hoekmeijer.
L9557: WILSON, EDMUND. - Galahad. Vertaling Else Hoog.
Y0998: PRESIDENT WILSON. - The Challenge Accepted. President Wilson's address to Congress april 2 nd, 1917.
R0897: WILSON, CHARLES. - Holland and Britain.
W1008: WILSON, EDMUND. - De prinses met het gouden haar. Vertaling Else Hoog. Met een nawoord van John Updike.
Y8244: WILSON, G.H. - The Eccentric Mirror: Reflecting a faithful and interesting Delineation of Male and Female Characters, Ancient and Modern, who have been particularly distinguished by extraordinary qualifications, talents, and propensities, natural or acquired... Volume I only.
Y4825: WILTON, THEO EN A. ONDERDENWIJNGAARD. - Een draad van angst. Over Japanse vrouwenkampen op Java en het leven daarna.
T5053: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden onder leiding van Gerard van Eckeren & J. Greshoff. 26e en 27e jaargang 1927 en 1928.
T5076: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 12e jaargang 1913. nrs. 1 t/m 12.
T5091: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van F. Smit Kleine. 2e jaargang 1903. nrs. 1 t/m 12.
Y2584: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 11e jaargang 1912. nrs. 1 t/m 12.
T5484: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden onder leiding van Gerard van Eckeren & J. Greshoff. 26e jrg. 1927.
T5075: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 13e jaargang 1914. nrs. 1 t/m 12.
T5085: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 20e jaargang 1921. nrs. 1 t/m 12.
T5079: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 9e jaargang 1910. nrs. 1 t/m 12.
T5064: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 17e jaargang 1918. nrs. 1 t/m 12.
T5065: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 16e jaargang 1917. nrs. 1 t/m 12.
T5066: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 15e jaargang 1916. nrs. 1 t/m 12.
T5084: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 4e jaargang 1905. nrs. 1 t/m 12.
T5082: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 6 jaargang 1907. nrs. 1 t/m 12.
T5089: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 19e jaargang 1920. nrs. 1 t/m 12.
T5483: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden onder leiding van Gerard van Eckeren & J. Greshoff. 25e jrg. 1926.
T5077: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 11e jaargang 1912. nrs. 1 t/m 12.
T5080: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 8 jaargang 1909. nrs. 1 t/m 12.
T5092: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van F. Smit Kleine. 1e jaargang 1902. nrs. 1 t/m 12.
T5829: WINCKEL, W.F.A. - Versterkt de Wacht. Een woord naar aanleiding van Prof. Hepp's tooneelvoorstelling. Artikel in de Overtoomsche Kerkbode en Geen doofpot tactiek. Artikel in De Reformatie.
K9587: WIND, BARTINA H. - Enkele structurele kenmerken van het moderne Frans.
Y6036: WIND, HARMEN. - Het gesticht. Gedichten.
Y6037: WIND, HARMEN. - Plaatselijke tijd. Gedichten.
L8961: WIND, BARTINA H. - Gesproken en geschreven Frans in de XVIe eeuw.
Y3732: DEN GOEDE WIND. - Journaal Den Goede Wind. 1988-1991. Nrs: 6-7-9-10-11-12.
Y7143: [REVE, GERARD]. WINDEN, PIET VAN. - Zelf Reve verzamelen. Handleiding tot een fatsoenlijke collectie.
Y8175: [REVE] WINDEN, PIET VAN. - Nader tot hem. Reve-krant nr. 6. Zomer 2002.
Y8176: [REVE] WINDEN, PIET VAN. - Nader tot hem. Reve-krant nr. 2. Najaar 1999.
Y7150: [COUPERUS] WINDEN, PIET VAN. - Een lent van boeken. Louis Couperus in eerste editie. Een overzicht van de oorspronkelijke uitgaven van zijn werk.
W5256: WINDER, ROBERT. - Een verstandshuwelijk met de tijd. Vertaling Karina van Santen.
H1389: WINDISCH, ALBERT. - Die kunstlerische Drucktype. Wie entsteht eine Schrift? Wie beurteilt man eine Schrift?
L6607: WINDLER, ERNST. - Das Bremer mittelniederdeutsche Arzneibuch des Arnoldus Doneldey. Mit Einleitung und Glossar.
M7763: WINDROOS. - Windrozen per bos. Een bloemlezing uit de Windroos 1950-1955.
B6981: WINDSANT, MARC. - Dichtslag.
R0551: DUCHESS OF WINDSOR. - The heart has its reasons. The Memoirs of The Duchess of Windsor.
H1942: WINEAPPLE, BRENDA. - Genet, a biography of Janet Flanner.
T8673: WINEKE, BEREND. - Een zeker verblijf.
T8956: WINEKE, BEREND. - Requiem voor een vlinder.
Y9629: [I TJING] WING, R.L. - Het I Tjing werkboek.
M2188: WINGENS, MARC. - Over de grens. De bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw.
R2894: WINGERDE, GERARD VAN. - De Hondsdagen. Beeld & dichtbundel.
R0449: WINK, P.M. (RED.). - Naar betere tijden: No. 1.
H7932: WINK, TH. - De instellingen.
Y6066: WINKEL, J. TE. - De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Republiek der Vereenigde Nederlanden. Deel I.
K9356: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
B7013: WINKEL, JAN TE. - Het nationaal karakter van Vondel's poŽzie.
B7014: WINKEL, JAN TE. - Vondel en Nil Volentibus Arduum.
B7016: WINKEL, JAN TE. - Valentijn en Nameloos.
B7017: WINKEL, JAN TE. - De volkomen klinker van sommige verkleinwoorden.
B7018: WINKEL, JAN TE. - Bijdragen tot de kennis der Noord-Nederlandsche tongvallen. I: De Oudgermaansche lange AE.
B7019: WINKEL, JAN TE. - Bijdragen tot de kennis der Noord-Nederlandsche tongvallen. II: De tongval van Delfland bij Huygens.
B7020: WINKEL, JAN TE. - Bijdragen tot de kennis der Noord-Nederlandsche tongvallen. III: De Oudgermaansche lange I.
B7021: WINKEL, JAN TE. - Kachel Catteel.
B6732: WINKEL, J. TE. - Verslag van de lotgevallen der Universiteit van Amsterdam in den cursus 1910-1911.
L0368: WINKEL, J. TE. - De verbreiding der Frankische tongvallen over de Nederlanden.
L0608: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
L0903: WINKEL, J. TE. - Levensbericht van Dr. A. de Jager.
K7854: [BEETS]. WINKEL, J. TE. - Nicolaas Beets.
K6575: WINKEL, J. TE. - Kurze Charakteristik der Nordniederlandischen Dialekte. (Gallee: Das Niederlandische Bauernhaus und seine Bewohner).
K8069: [VONDEL] WINKEL, J. TE. - De oudste gedichten van Vondel.
K9598: WINKEL, J. TE. - Levensbericht van Dr. A. de Jager.
K9502: WINKEL, J. TE. - Taalgeschiedenis als geschiedenis van den geest.
T2701: WINKEL, JAN TE. - Bladzijden uit de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
T9060: WINKEL, J. TE. - De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Republiek der Vereenigde Nederlanden. Deel III.
Y8531: WINKEL, J. TE. - De wetenschap der schoonheidsgewaarwordingen. Rede op 9 januari 1911 aan de Universiteit van Amsterdam.
L8386: WINKEL, J. TE. - De beoefening der Germanistiek aan de Amsterdamsche Hoogeschool.
R7444: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
B6755: WINKEL, J. TE. - Taalschakeering als gevolg van taaloverneming.
R6159: WINKEL, JAN TE. - Rede uitgesproken door Jan te winkel over Hendrik van Veldeke op het XXXIe Taal- en Letterkundig Congres te Maastricht.
B6753: WINKEL, JAN TE. - Germanismen in het Middelnederlandsch.
R3680: WINKEL, J. TE. - De Vlaamsche beweging en haar belang voor de Noord-Nederlanders.
Y1020: WINKEL, BAU. - Driehonderdvijfenzestig maal. Jaarverslag 2001 Bau Winkel
R7441: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
R7442: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
B1970: WINKEL, J. TE. - De uitspraak der U + W in het Middelnederlandsch.
T3422: WINKEL, L. E. - De ondergrondse pers 1940-1945.
Y8791: WINKEL, J. TE. - Een paar mededeelingen aangaande het geslacht Hooft.
R7443: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
R4068: WINKEL, JAN TE. - De Grammatische Figuren in het Nederlandsch.
B6750: WINKEL, J. TE. - De taalkaart voor Noord-Nederland.
Y8577: WINKEL, H. - De Ware Jacob. Spotblad uit het begin van de twintigste eeuw.
R7416: WINKELHOF, LEENDERT H. VAN. - De Normaal-Arbeidsdag.
H8345: WINKELS, PETER J.A. E.A. - Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880-1895.
H9950: WINKELS, PETER EN CHRIS WILL. - Jacobus van Looy. Schilder van huis uit, schrijver door toevallige omstandigheden. Een biografische schets.
T0250: WINKLER, JOHAN. - Guido Gezelle en de Friezen.
L3603: WINKLER, KEES. - De maanden.
W8399: WINKLER, T.T. - GeÔllustreerd handwoordenboek voor de grafische vakken.
R9308: WINKLER PRINS, J. - Liefdes Erinnering. Nieuwe Gedichten en Zangen.
Y6573: WINKLER, KEES. - Gedichten.
W3308: WINKLER, C. - Verspreide momenten. Gedichten.
T9163: WINKLER, C. - Freud is een voyeur. Gedichten.
T8799: WINKLER, KEES. - 13 poemes / 13 gedichten. Traduit du neerlandais par / in het Frans vertaald door Elisabeth Ader-Winkler.
Y6806: WINKLER, KEES. - Klein heelal. Gedichten.
Y5892: WINKLER, KEES. - Verzamelde gedichten.
T1114: WINKLER, JOHAN. - September 1938. Met een inleiding van Dr. H.B. Wiardi Beckman.
T1051: WINKLER, J. (RED.). - Naar het licht kalender 1929.
T6194: WINKLER, JOH. - Een Mei aan ons!
K0114: [TROELSTRA] WINKLER, JOHAN. - Profeet van een nieuwe tijd. Leven en streven van Mr. Pieter Jelles Troelstra.
A0234: WINKLER, KEES. - Oude en nieuwe gedichten.
Y6932: WINKLER, KEES. - Tour d'horizon. Politieke en religieuze gedichten.
H6318: WINKLER, KEES. - Vers uit de veren. Gedichten.
Y6476: WINKLER PRINS, JACOB. - Gedichten. Verzameld en van een inleiding voorzien, door Joannes Reddingsius.
Y6888: WINKLER, KEES. - Naar aanleiding van een zwaluw.
L5787: WINNING, C.H.O.M. VON. - Johan de Brune de Oude. Een Zeeuwsche Christen-Moralist en Humanist uit de Zeventiende Eeuw.
Y6612: WINNING, C.H.O.M. VON. - Johan de Brune de Oude. Een Zeeuwsche Christen-Moralist en Humanist uit de Zeventiende Eeuw.
B3461: WINNIPS, LUCAS. - Louise Honing.
R7336: WINSEMIUS, JAN P. - De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland.
T1805: WINTER, WILHELMINA. - De Gouden Klompjes. Openluchtspel in 4 bedrijven.
K6579: WINTER, THEUN DE. - De gedichten.
K2086: WINTER, LEON DE. - God's Gym.
L7066: WINTER, LORENZ. - Heinrich Mann and his public. A socioliterary study of the relationship between an author and his public.
R7627: WINTER, MAX. - Das Kind und der Sozialismus. Eine Betrachtung von ...
L9019: WINTER, LEON DE. - La Place de la Bastille. Vertelling.
Y0944: WINTER, LEON DE. - De verhalen.
Y2488: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN. - De Amstelstroom in zes zangen.
M6041: WINTER, LEON DE. - De ruimte van Sokolov. Roman.
Y5481: WINTER, LEON DE. - Krantenknipsels van/over Leon de Winter.
M9205: WINTER, LEON DE. - Hoffman's honger.
H1611: WINTER, LEON DE. - Zionoco.
K0547: WINTER, LEON DE. - De hemel van Hollywood. Roman.
L1268: WINTER, L.I. DE. - De maatschappelijke woonplaats als aanknopingsfactor in het internationaal privaatrecht.
R8190: WINTER, THEUN DE. - De Billen van Jan Cremer. Voorwoord S. Carmiggelt en foto's van Philip Mechanicus.
L5510: WINTER, P.J. VAN. - Engeland en Cromwell.
M6416: WINTER, DENIS. - Haig's command. A reassessment.
K9821: WINTERBOEK. - Achtste Winterboek van de Wereldbibliotheek 1929 -1930. Bijdragen van Frans Mijnssen, Diet Kramer, Nine van der Schaaf, Helene Swarth, Kees van Brugggen e.v.a.
L1395: WINTERBOEK. - Winterboek van de Wereldbibliotheek 1922 -1923. Felix Timmermans, Top Naeff, Frans Bastiaanse, Helene Swarth, H.P. Berlage. E.v.a.
L1398: WINTERBOEK. - Negende Winterboek van de Wereldbibliotheek 1930 -1931. Bijdragen van Else Bukowska, Ernest Claes, Anton van Duinkerken, J. Slauerhoff, Jo de Wit. e.v.a.
T5614: WINTERBOEK. - Winterboek van de Wereldbibliotheek 1923 -1924. Bijdragen van Carry van Bruggen, Cyriel Buysse, Jac. P. Thijsse, e.v.a.
T5613: WINTERBOEK. - Vierde Winterboek van de Wereldbibliotheek 1925 -1926. Bijdragen van Carry van Bruggen, Waldie van Eck, A. van der Leeuw, Herman de Man, P. Otten. E.v.a.
Y6062: WINTERBOEK. - Winterboek W.B.-V. 1939. Samengesteld door Victor E. van Vriesland..
T2551: WINTERBOEK. - Derde Winterboek van de Wereldbibliotheek 1924 -1925. Bijdragen van Ina Boudier Bakker, Johan de Meester, H. Mooy, Alice Nahon, Antoon Thiry, Rinke Tolman, Bernard Zweers e.v.a.
R5188: WINTERINK, J.C. - Het Uitgeversbedrijf.
H7956: WINTERINK, J.C. - Hoe boeken gemaakt worden.
K3968: WINTERINK, J.C. - De taak van de uitgever.
L9200: WINTERINK, J.C. - Hoe boeken gemaakt worden.
Y1531: WINTERKLANKEN. - Winterklanken. A.J.C. October 1946.
K3478: WINTERLINK, J.C. - Het Uitgeversbedrijf.
B3277: WINTERS, WILLEM & MICHAEL ZEEMAN. - Het eerste wat ik mij van W... herinner. Tien jaar Stichting Litteraire Activiteiten Leeuwarden 1983-1993. De Koperen Tuin voorleesmarathon, 26 juni 1993.
T3062: WINTGENS, LEO. - Grundlegung einer Geschichte der Literatur in Ostbelgien. Bild der sprachlichen Wechsel wirkungen im Zwitschenland.
P0864: WISE, TERENCE. - To catch a whale.
R6885: WISEMAN, KARDINAAL N. - Beroep op het gezond verstand en het beter gevoel van het Engelsche volk, bij de instelling der Katholieke Hierarchie in Engeland.
K2833: WISPELAERE, PAUL DE. - Met kritisch oog.
K2521: WISPELAERE, PAUL DE. - Hendrik Marsman.
W5036: WISPELAERE, PAUL DE. - Paul-tegenpaul 1969 - 1970.
L9574: WISPELAERE, PAUL DE. - Louis Paul Boon, tedere anarchist. Omtrent het utopia in 'vergeten straat'.
K4643: WISPELAERE, PAUL DE. - Facettenoog. Een bundel kritieken gekozen en ingeleid door Weverbergh.
L3545: WISPELAERE, PAUL DE. - Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990 - 1991.
L3050: WISPELAERE, PAUL DE. - Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990 - 1991.
K8533: WISPELAERE, PAUL DE. - Mijn levende schaduw.
H4641: WISPELAERE, PAUL DE. - Bar en bizar. Ontsluierde geheimen. Verzameld en ingeleid door...
B0020: WISPELAERE, PAUL DE. - Tussen tuin en wereld.
L9432: WISPELAERE, PAUL DE. - De broek van Sartre en andere essays.
L9464: WISPELAERE, PAUL DE. - Brieven uit Nergenshuizen.
Y8026: WISPELAERE, PAUL DE. - Paul-tegenpaul 1969 - 1970.
K1084: WISPELAERE, PAUL DE. - Tuin en wereld: Tussen tuin en wereld, Mijn huis is nergens meer, Brieven uit Nergenshuizen, En de liefste dingen nog verder.
T6141: WISSE, G. - De Kroonprinses door God bekroond. Tijdwoord bij de blijde gebeurtenis ten paleize.
L3612: WISSEMA, J.G. - Zeg mij, wat voor een ding is technologie?
B4201: WISSEN, DRIEK VAN. - De dikke van Dale is mijn beste vriend. Oudvaderlandsche liederen en nieuwvaderlandse woorden op strikt populair-wetenschappelijke wijze verklaard. Voorwoord Ivo J.M. Niehe.
B7618: WISSING, PIETER VAN. - Stokebrand Janus 1787.
Y1887: WISTER, OWEN. - De pinksteren der beproeving.
L6700: WIT, H.C.D. DE. - Het tropisch regenwoud.
W4498: WIT, AUGUSTA DE. - De avonturen van den muzikant.
K9164: WIT, AUGUSTA DE. - Natuur en menschen in Indie.
R2283: [THORBECKE] WIT, C.H.E. DE. - Limburg - Maastricht - Thorbecke, 1848-1853.
L2603: WIT, AUGUSTA DE. - Gods goochelaartjes.
K9581: WIT, P.W.A. DE. - Paschen. Gedicht. Met een origineele houtsnede van H.M. Hopma.
H4443: WIT, WIM DE. (ED.). - Louis Sullivan. The function of ornament.
Y3617: WIT, JACOB HENDRIK DE. NAAR VONDEL. - Davids tranen of De zeven boet-zangen. Naar Vondel. Berymd en met korte aanteekeningen opgehelderd.
Y2814: DE WIT, PATER FR. SOLANUS. - De statie der paters minderbroeders te Gorcum 1628 - 28 october - 1928.
L8510: WIT, WIM DE. - Auke Komter, Architect.
T1184: WIT, AUGUSTA DE. - De drie vrouwen in het heilige woud.
L7406: WIT, R.J. DE. - Kadaster, Ruilverkaveling en Toponymie.
Y3703: [VONDEL] WIT, JAKOB HENDRIK DE. - Davids tranen of de zeven boet-zangen berymd en met korte aanteekeningen opgehelderd. Naar Vondel. Ten behoeve der Algemeene Haagsche Armen.
T5028: WIT, AUGUSTA DE. - Een Javaan.
M7247: WIT, JAN. - Nederlandse gedachten en andere gedichten.
B1366: [THORBECKE] WIT, C.H.E. DE EN J.R. THORBECKE. - Thorbecke en de Wording van de Nederlandse Natie. Thorbecke, Staatsman en Historicus. Historische Schetsen.
A0560: WIT, AUGUSTA DE. - Gods goochelaartjes.
Y5033: WIT, HENK DE. - Birma Bali. De hel en het paradijs.
M7004: WIT, AUGUSTA DE. - De avonturen van den muzikant.
Y8266: HITWEEK / WITHEEK. - Hitweek: Blad voor tiener, twen en ouderen. 1e jaargang 1966. Nrs. 24, 30, 34, 41, 45, 50.
T6129: WITHUYS C.G. - Withuys' woorden der feest-cantate, muziek van J.H. Lubeck. Uit te voeren voor en na het leggen van den Eersten Steen van het Nationaal Gedenkteeken voor November 1813, in het Willemspark te 's Gravenhage; op Dinsdag 17 November 1863.
R3018: WITKAM, J.J. / J. BRUGMAN / G.J.H. VAN GELDER. E.A. - De Arabische wereld. De geschiedenis en betekenis van de Islam, Arabische taal, poŽzie en politieke herrijzenis, Nederlands koloniaal verleden.
R6048: WITKAMP, P.H. EN MARTIN KALFF. - Prins Hendrik der Nederlanden. Eene levensschets.
Y1176: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de Lagere scholen. Tweede stukje III: Europa. IV: De Aarde.
R8446: WITKAMP, P.H. - Amsterdam's zesde eeuwfeest op den 27sten October 1875.
Y1156: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen in de provincie Gelderland. Eerste stukje 1. Gelderland. 2. de Nederlanden.
Y1168: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen in de provincie Zuid-Holland. Eerste stukje 1. Zuid-Holland. 2. de Nederlanden.
Y1169: WITKAMP, P.H. - Handboekje der Aardrijkskunde van Europa. Inzonderheid ten dienste van jonge lieden, die eene beschaafde opvoeding ontvangen. Tweede stukje, eerste afdeeling.
Y6006: WITKAMP, P.H. EN P.H. CRAANDIJK. - Prins Willem Frederik Karel der Nederlanden. Een Levensschets.
Y1131: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen. Tweede stukje: III Europa. IV: De Aarde.
T6068: WITKAMP, P.H. - De Nassau's en hun oudste burg in de Nederlanden. Eene feestgave op 12 Mei 1874.
T6503: [AMSTERDAM] WITKAMP, P.H. - Amsterdam in schetsen. Teekeningen van W. Hekking jr. Twee delen in een band.
R5640: WITKAMP, P.H. - Amsterdam's zesde eeuwfeest op den 27sten October 1875.
L5376: WITLOX, J.H.J.M. - Varia historica. Met een inleiding van P.J.M. Aalberse.
R2141: WITLOX, J.H.J.M. - De staatkundige emancipatie van Nederlands katholieken 1848-1870. Derde deel van: De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst.
B8449: WITLOX, J.H.J.M. - Varia historica. Met een inleiding van P.J.M. Aalberse.
T2108: WITLOX, J.H.J.M. - Een Zuid-Nederlander als Emancipator van Neerlands Katholieken. Graaf Fortune Duchastel.
T6525: WITLOX, J. - Onze eigen politieke organisatie blijve!
L5953: WITSEN ELIAS, J.W.J. & J. PIEBENGA. - Twee eeuwen Leeuwarder Courant.
Y7390: [BOMMEL] WITSEN, JENNO. - Bommel reisgids. In de voetsporen van een heer van stand.
T6824: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - Critisch verslag van zeker werkje, ten titel voerende: Het Tempelfeest, na het vijftigjarige bestaan des Amsterdamschen Stads-Schouwburgs, briefswijze, op deszelfs verzoek, medegedeeld aan een' vriend te Rotterdam.
Y4151: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - Apollineum. Bijdragen, de Nederduitsche Taal, Dichtkunst, Welsprekendheid en Fraaije Letteren. Betreffende. Deel Twee.
L5258: WITSEN ELIAS, JACOB S. - De Nederlandsche koorbanken tijdens Gothiek en Renaissance.
B6791: WITSTEIN, S.F. - De verzencommentaar in Het Theatre van Jan van der Noot. Bronnen en bewerkingswijze.
Y6622: WITSTEIN, S.F. - Bredero's ridder Rodderick.
Y7378: [VONDEL] WITSTEIN, S.F. EN E.K. GROOTES. (ED.). - Visies op Vondel na 300 jaar. Een bundel artikelen.
T1068: WITSTEIN, S.F. - Bekentenis aan Julien DeLande.
R5633: WITSTEIN, S.F. - Funeraire poŽzie in de Nederlandse renaissance.
B3997: WITTE, ALDERT. - Charles Nypels Meester-Drukker.
R9642: WITTE, DIRK. - De kleine soubrette.
K5930: WITTE, DIRK DE. - Ernie Wever.
H0856: WITTE, DIRK DE. - De vlucht naar Mytilene.
M9511: WITTE, RICHARD. - Praktikum des Stein- und Zinkdrucks.
R9640: WITTE, DIRK. - Annetje. Woorden en Muziek.
B6767: WITTE, A.J.J. DE. - De mens in zijn taal gevangen.
T5765: WITTE, C. DE. - L' histoire du papier et les filigranes.
Y5023: WITTE, J.C. - J.B. van Heutsz leven en legende.
T5863: WITTEBOON, S. - Confectiemeisjes. Een reportage over het leven van meisjes in de confectiebedrijven.
T4119: WITTEET VAN HOOGLAND, E.B.F.F. BARON. - De St. Michael-Beweging in de R.K. Staatspartij. Waar het om gaat en waarom het niet gaat.
Y3562: WITTEMANS, F. - Marnix van Ste Aldegonde. Minister van Willem van Oranje.
R8632: WITTEVEEN, ARJEN. - Fryske Boukinst en hwet der mei mank is.
Y2493: WITTEVEEN, CORN. JOS. EN A.G. MARIS. - 1948 Reconstruction, Recuperation, Sanitation, Cooperation. A new borderline Netherlands-Germany.
T3712: WITTKAMPF, WILLEM. - Verzameld werk. Samengesteld door Hans Heesen.
R3235: WITTOP KONING, D.A. - De oude apotheek.
M3471: WITTOP KONING, D.A. - De oude apotheek.
T5895: WNDELAER BONGA, S.E. - Oer Eastrum ald en nij.
Y8170: DIE WOCHE. - Die Woche. Berlin, 12 Juli 1944, Heft 28.
Y8169: DIE WOCHE. - Die Woche. Berlin, 19 Juli 1944, Heft 29. Kriegmarine an der Invasionsfront.
Y3722: WODZICKA, HELEN. - The Printer and his Craft. An Eywitness Book.
L7444: WOENSEL, PIETER VAN. - Staat der geleerdheid in Turkijen (1791). Bezorgd door Meike Broecheler.
K8087: WOENSEL, LODEWIJK VAN. - Meziek uit eige land.
B8522: WOENSEL, PIETER VAN. - Amurath-Effendi, Hekim-Bachi. Ingeleid en geannoteerd door J.J. Wesselo.
T6677: WOENSEL KOOY, J. VAN. - Geoorloofde contractbreuk? Een woord naar aanleiding der spoorwegstakingen.
B2207: WOERDEMAN, M.W. EN DIRK COSTER. - Betje Wolff en Aagje Deken herdenking en erepromotie van Dirk Coster op maandag 1 november 1954.
R2253: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 2e jaargang nr. 4, 1934.
K4268: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Goddelijke verbeeldingen.
W9104: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Laethemsche brieven over de lente aan Adolf Kerckenrath.
T0051: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Het menschelijk brood.
L0206: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Keur uit het werk.
W8038: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Goddelijke verbeeldingen.
L1182: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Het zatte hart.
R2254: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 2e jaargang nr. 5, 1934.
T9753: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Verzameld werk. 7 + 1 delen.
T8839: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Verhalen.
B8855: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Over schrijvers en boeken. Tweede bundel.
L8564: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - 'Altijd maar bijeenblijven'. Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929. Bezorgd door Leo Jansen & Jan Robert.
L6054: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Zon in den rug.
B8735: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Wiekslag om de kim. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door Leo Jansen. Twee delen.
R2251: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 1e jaargang nr. 1, 1933.
H3731: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten. Verzameld en ingeleid door Bernard Verhoeven.
L6127: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Substrata. Geschreven en verlucht door Leo Marfurt.
B0938: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Verzameld werk. Zesde deel: Beschouwingen over literatuur. Het dagelijksch brood. Keur uit de brieven in dagbladen 1906-1929.
M9313: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Wiekslag om de kim: Het menschelijk brood, De modderen man, God aan zee, Het bergmeer.
B3726: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Dagboek. Inleiding en begeleidende nota's Karel Jonckheere.
R2252: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 2e jaargang nr. 3, 1934.
R2194: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - De nieuwe Esopet. Met zestien teekeningen van Jozef Cantre.
W7515: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Nagelaten gedichten
Y5603: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Wat is poŽzie? [Tekst van een lezing en bibliografie van Van de Woestijne].
B2681: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Pieter Brueghel.
Y6061: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Janus met het dubbele voor-hoofd.
Y5480: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Krantenknipsels van/over Karel van de Woestijne.
B0249: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Beginselen der chemie.
K2918: WOHMANN, GABRIELE. - Hebzucht en andere verhalen. Vertaling Wouter D. Tieges.
T5040: WOKER, GERTRUD. - Moderne oorlogstechniek en bescherming der burgerbevolking.
B3243: WOLDHEK, SIEGFRIED. - Getekende schrijvers. Met een inleiding door Jeroen Brouwers.
R2716: WOLDHEK, SIEGFRIED. - Literaire tekeningen. Ingeleid door Rudy Kousbroek.
K0406: WOLF, MANFRED. - Albert Verwey and English romanticism. A comparative and critical study, with original translations. Proefschrift.
K2548: WOLF-CATZ, LOEKA. - Helma Wolf-Catz.
W8492: WOLF, HANS JURGEN. - Geschichte der Druckpressen. Ein illustriertes Handbuch mit einer ausfuhrlichen Zeittafel.
W0522: WOLF, SYLVIA. - Briefbogen, Umschlage, Visitenkarten, Grusskarten. Mit Papiermustern und einem Original-Stahlstichbogen. Letterpaper, envelopes, Visiting Cards, Greeting Cards with paper specimens. and an original steel engraving.
R5066: WOLF-CATZ, HELMA. - De vrijheid roept de diepste slapers. Romanfragmenten, verhalen en sprookjes.
K6643: WOLF-CATZ, HELMA. - Een nacht.
B6485: WOLF, HERMAN. - Hedendaagsche Wijsbegeerte. Gestalten en stroomingen.
B8519: WOLF, RUDOLF. - Garamond. Die zeitlos aktuelle Antiqua.
Y0078: WOLF, H. DE. - Roomsche waarheidsliefde.
Y9498: [SPINOZA] WOLF, A. - [Review of] Spinoza and Time, By S. Alexander, London 1921.
R8790: WOLF, B.TH. DE. - Hoe de revolutie werd voorbereid.
R3990: WOLFE, TOM. - De wereld en Wolfe. Vertaling Paul van den Hout.
R7406: WOLFF, S. DE. - Crisis in permanentie.
Y3023: WOLFF, SAM DE. - Koemie Orie. Landelijk orgaan van de Poale Zion be-Holland. Bijzonder nummer t.g.v. de 75e verjaardag van Sam de Wolff, 13 augustus 1953.
H7867: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - Lotje Roulin. Een liefde in de achtiende eeuw zoals zij wordt verhaald in de roman Willem Leevend.
R0401: WOLFF, GUST. - Psychiatrie en dichtkunst. Uit het Duitsch vertaald door G. v. E.
H9321: WOLFF, E. EN A. DEKEN. - Bloemlezing uit de Economische Liedjes. Samengesteld en ingeleid Johan van Nieuwenhuizen.
B5220: WOLFF, B. EN A. DEKEN. - De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart.
L3485: WOLFF, S. DE. - Van eerstelingen tot late oogst. Opstellen met een inleiding van J.W. Matthijsen.
B5858: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - Lotje Roulin. Een liefde in de achtiende eeuw zoals zij wordt verhaald in de roman Willem Leevend.
T7758: WOLFF, SAM DE. - De crisis.
B0376: WOLFF, BETJE & AAGTJE DEKEN. - Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken. Met aanteekeningen van Joh. Dyserinck.
T0752: WOLFF, S. DE. - Beschouwingen over de waardeleer.
L8976: WOLFF, H.J. (ED.). - Suriname het land der bekoring, maar toch het land der beproeving.
H0746: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - Critisch commentaar. Keuze door J.C. Brandt Corstius.
R7386: WOLFF, S. DE. - Strijdenskracht door Wetensmacht. Opstellen aangeboden aan S. de Wolff t.g.v. zijn 60e verjaardag.
H9851: WOLFF, ANDREA. - Een boekverkoper in St.-Petersburg omstreeks 1860, over mijn grootvader. Ingeleid en vertaald door W.A. Meeuws.
R7290: WOLFF, S. DE. - Het heldenleven en de levende leer van Karl Marx.
T4167: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. (Niet vertaald).
H7065: WOLFF-BEKKER, ELISABETH. - De menuet en de dominees pruik. Inleiding en aantekeningen P. Minderaa.
R5200: WOLFF, M. - De ondergang van Jeruzalem.
H2251: WOLFFERS, IVAN. - Het gevangen beeld.
T0678: WOLFS, A. - Het kolonialisme in Vlaanderen. Pleidooi voor een sociale revolutie.
L4159: WOLFS, PETRUS F. - Das groninger 'Religionsgesprach' (1523) und seine Hintergrunde.
Y6761: WOLFSON, CONSTANT H.F. - Wat niet vergaat... In memoriam Constant H.F. Wolfson Bloemlezing uit de nagelaten gedichten en gedachten.
T2593: WOLFSON, J.M. - Iets over Thorbecke als Mensch en als Staatsman.
Y4633: WOLINSKI. - Weg met de jeugd. Vertaling Piet Piryns.
Y1926: WOLINSKI. - Hitparade. Vertaling Piet Piryns.
M4164: WOLITZER, HILMA. - Niets om het lijf. Vertaling Geertje Lammers.
Y2206: DE WOLKENRIDDER. - De Wolkenridder. Personeelsorgaan van de K.L.M. 15e jarg. no. 25 kerstmis 1961.
T6399: WOLKERS, JAN. - 22 sprookjes, verhalen en fabels.
R3058: WOLKERS, JAN. - Brandende liefde.
R6658: WOLKERS, JAN. - Terug naar Oegstgeest.
B9924: WOLKERS, JAN. - Wegens sterfgeval gesloten. Commedia della morte.
H3283: WOLKERS, JAN. - Serpentina's petticoat. Met tekeningen uit de hongerwinter.
K8210: WOLKERS, JAN. - Brandende liefde.
L2238: WOLKERS, JAN. - Zomerhitte.
B3600: WOLKERS, JAN. - Zomerhitte.
L9386: WOLKERS, JAN. - De hond met de blauwe tong.
H6291: WOLKERS, JAN. - Zwarte advent.
H1530: WOLKERS, JAN. - Wegens sterfgeval gesloten. Commedia della morte.
Y4603: WOLKERS, JAN. - De junival.
Y4604: WOLKERS, JAN. - De onverbiddelijke tijd.
Y2843: WOLLHEIM, DONALD A. (ED.). - De beste Science Fiction verhalen van het jaar.
R8162: WOLTERING, B. - Gelijkenis van tweelingen. Een psychologisch onderzoek.
Y5796: WOLTERS. - Uitgeverij J.B. Wolters, Groningen, DenHaag, Batavia. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
L5170: WOLTERS, XAVIER F.M.G. - Notes on Antique folklore on the basis of Pliny's natural history L. XXVIII. 22 - 29.
Y4154: WOLTERS, ALB. - De heiligen Wiro, Plechelmus en Orgerus en Het Kapittel van Sint Odilien-Berg.
L7590: WOLTERS, M.J.H. (VOORWOORD). - Onze lieve vrouw van Renkum. Het herstel van een oude devotie.
L7207: WOLTHEKKER, DIRK (ED.). - Een keten van macht. Amsterdam en zijn burgemeesters vanaf 1850.
T0557: WOLTHUIS, G.W. - Duivelskunsten en sprookjesgestalten. Studien over literatuur en folklore, Mariken van Nieumeghen.
Y6901: WOLTJES, MARGREETH. - Het vreemde hart.
H6910: WOLTMANN, ALFRED. - Holbein und seine Zeit. Des Kunstlers Familie, Leben und Schaffen.
R8227: WOLTRING, JULIUS. - Massa-Actie en Massa-Mentaliteit.
B1502: [HOFLAND] WOLTZ, W. (ED.). - H.J.A. Hofland journalist. Een vriendenboek.
K7922: WOLZOGEN, ERNST VON. - Das dritte Geschlecht. Roman. Mit Buchschmuck von Walter Caspari.
T2600: WOLZOGEN, ERNST VON. - De Pot der Danaiden. Bewerking Bernard Canter.
T1089: WOLZOGEN, HANS VON. - Wagner-Brevier. Die Musik. Herausgegeben von Richard Strauss.
L5578: WONG LUN HING, F.J.H. - Prostitutie, een fenomenologische studie uit een huisartsenpraktijk. Met een ten geleide van P. Muntendam.
Y4186: ONZE WONING. - Onze Woning. Orgaan van de Christ. Bond van Patroons in het meubileringsbedrijf in Nederland. April-Mei 1947.
Y3948: WONINGGIDS. - Woninggids van het kantoor van vaste goederen Van Beijnum & Co. 4e jaargang februari 1907.
B3467: WOOD, MICHAEL. - The magician's doubts. Nabokov and the risks of fiction.
W2525: WOOD, IRA. - De tafelknecht. Vertaling M. Polman.
B8437: WOODHAM-SMITH., CECIL. - Florence Nightingale 1820-1910. Vertaling P. van As.
T9250: WOOLDENDORP, COR EN JACK BESS. - De Fietsbel. (Als ik tweemaal met m'n fietsbel bel).
Y8256: WOOLF, VIRGINIA. - Krantenknipsels 1941-1996 over Virginia Woolf.
Y7344: WOOLF, VIRGINIA. - Over Londen. Vertaling Carol Limonard.
R5349: WOOLF, VIRGINIA. - Over Londen. Vertaling Carol Limonard.
R3066: HET WOORD. - Elburg: Het telraam. Stadsrand. Niet... Vestdijk: Het lied van Antaeus. Leiker: Suikergeesten. Buckinx: Het afscheid. Meyland: Drie gedichten. Redeker: Een kleine ontboezeming in poeticis. v.d. Steen: Watersport. Boekraad: Oost-Europeesche volksliederen. Fekkes: Twee gedichten.
B1124: HET WOORD. - 1e Jaargang 1946. nr. 14-15 november/december 1946.
Y7134: HET VRIJE WOORD. - Het Vrije Woord. Algemeen Onafhankelijk Halfmaandelijksch Orgaan onder Redactie van A. Baars, H. Sneevliet en D.J.A. Westerveld. 4e jaargang 1918-1919. no. 7- 8/9-10-22- 39-40-46-47-49-51-52.
B7105: HET WOORD. - 1e jaargang 1946, nr. 4, Januari 1946.
T1900: HET WOORD. - 1e Jaargang Augustus 1946 nr. 11.
T1901: HET WOORD. - 1e Jaargang Sept. 1946 nr. 12.
T1905: HET WOORD. - 2e Jaargang October 1946 nr. 1.
Y7133: HET VRIJE WOORD. - Het Vrije Woord. Algemeen Onafhankelijk Halfmaandelijksch Orgaan onder Redactie van A. Baars, H. Sneevliet en D.J.A. Westerveld. 2e jaargang 1916-1917. no. 1 t/m 19. Met inhoudsopgave.
Y8719: HET VRIJE WOORD. - Het Vrije Woord. Orgaan van de Indische Sociaal Democratische Vereeniging. 5e jaargang 1919. Nrs: 1 t/m 6 + 14/15 - 16.
Y8720: HET VRIJE WOORD. - Het Vrije Woord. Algemeen Onafhankelijk Halfmaandelijksch Orgaan onder redactie van A. Baars, H. Sneevliet en D.J.A. Westerveld. 1e jaargang 1915.
Y7132: HET VRIJE WOORD. - Het Vrije Woord. Algemeen Onafhankelijk Halfmaandelijksch Orgaan onder Redactie van A. Baars, H. Sneevliet en D.J.A. Westerveld. 1e jaargang 1915-1916. no. 1 t/m 24. Met inhoudsopgave.
B6998: HET WOORD. - Gerard den Brabander: De steenen minnaar. Jan G. Elburg: Brand in de holle man en De boog met pijlen. B. Rijdes: Kringloop. B. Voeten: De tocht, twee rondeelen. J.J. Klant: Kanapee. Gedichten: Nico Verhoeven, Victor Westhoff, Theo van Baaren.
B6999: HET WOORD. - Hendrik de Vries: De dood van den heerscher. G. Langen: De toneelspeler. Koos Schuur: Notities over poŽzie. B. Voeten: Odysseus' terugkeer. Ab Visser: De havezate. Koos Schuur: Over epigonisme, pose en dichterschap. J.J. Nieuwburg: Vier gedichten.
B7000: HET WOORD. - Gerard Diels: Verzen ter gedachtenis. H. Redeker: De blik naar binnen. B. Voeten: Sine nomine. De dorst. De laatste dichter. Koos Schuur: Notities over poŽzie. N. Verhoeven: Zes gedichten. Til Brugman: Hemelia. Leo Koekraad: Het toornig woord. Johan van Delden: Droomland.
B7504: HET WOORD. - 1e Jaargang december 1945 nr. 3.
B7505: HET WOORD. - 1e Jaargang november 1945. nr. 2.
H6231: HET WOORD. - 1e Jaargang 1946. nr. 5, februari 1946.
T5741: GULDEN WOORDEN. - Gulden woorden. Een roep om meer idealisme, 'n bundel proza - ten dienste van de propaganda verzameld en aangeboden door de afdeeling Dieren van de Nationale Christen Geheelonthouders Vereeniging, aan haar 25-jarig bestaan tot aandenken.
Y5619: WOORDENBOEK. - Van Dale pocketwoordenboek Nederlands-Engels en Engels Nederlands.
T0665: WORBY, JOHN. - De andere helft. Levensbeschrijving van een zwerver. Vertaling Johanna Smelik.
Y6028: THE TRANSPORT WORKER. - The Transport Worker. Volume 1. March 1912. No. 8.
L4370: WORMER, LAURA VAN. - Onthullingen.
T5735: WORMSER, J.A. - Wat heeft het bestuur der Stuiversvereeniging toch misdreven? Openbare brief aan de Heeren A.P. c.s. voor het bestuur der Stuiversvereeniging De school met den Bijbel te Amsterdam gesteld door haren voorzitter J.A. Wormser.
K9352: WORMSER, C.W. - Frans Junghuhn.
T2343: WORMSER, J.A. - Een man uit en voor het volk. Het leven van Klaas Kater.
Y4749: WORMSER, J.A. - De nacht van de rijzende zon. Een Hollandse krijgsgevangene in Japan 1942 - 1945.
R6713: WORMSER, J.A. - Een man uit en voor het volk. Het leven van Klaas Kater.
Y0049: WORP, J.A. - [Constantijn] Huygens. Onze Groote Mannen Serie I no 4.
R8980: WORP, J.A. - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Twee delen.
Y6063: WORP, J.A. - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Twee delen.
W0694: WORP, J.A. - Isaak Vos.
R7141: WORST, JOHANNES HUIBERTUS. - Het rechtskarakter der beneficiaire aanvaarding.
T5617: WORTEL, GIJS. - Mooi gedrukt op linnen.
Y8742: WORTEL, ANS. - ...Noem mij maar Jon...
T2270: [WILDE] WORTH, KATE. - Oscar Wilde.
B6393: WOUD, ROM VAN DER. - Ons dagelijks druk werk.
L8391: WOUD, ROM VAN DER. - Ons dagelijks drukwerk.
W0811: WOUD, ELISABETH. [=YDA E. ANDREA]. - Levensbegin.
R2949: [HAAN, W. DE]. WOUDE, G.J. VAN DER. - Een halve eeuw Uitgeversactiviteit. Een korte historie en een kleine bespiegeling n.a.v. het 50 jarig bestaan der Uitgeverij W. de Haan.
Y6855: WOUDE, JOHANNA VAN (= MEVR. VAN WERMESKERKEN-JUNIUS). - Een verlaten post.
Y6856: WOUDE, JOHANNA VAN (= MEVR. VAN WERMESKERKEN-JUNIUS). - Zijn Ideaal.
P0230: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Reederij Waterman.
T9323: WOUDE, H. VAN DER. - Hulde aan Willem III. Bij gelegenheid van zijn 25 jarig-Koningschap. Vier liederen.
B3287: WOUDE, JOHAN VAN DER. - De naamgeving. Een verhaal.
Y8351: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Zeven brieven.
T5459: WOUDE, TH. W. V.D. (BIBLIOTHECARIS). - Catalogus der Centrale Bibliotheek over het Alcoholvraagstuk.
L4681: WOUDE, SAPE VAN DER. - Johannes Busch Windesheimer Kloosterreformator en Kroniekschrijver.
B4800: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Arnhem. Betwiste stad.
L0540: WOUDE, S. VAN DER. - Een keurige wetenschap.
Y7082: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Maria Dermout. De vrouw en de schrijfster.
B6204: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Een groene lantaarn.
L5138: WOUDEN-VELDKAMP, JOHANNA M. VAN. - Maurice de Guerin. Proeve van een psychografie.
R7159: WOUTERS, D. (VERZ. EN INGEL.). - Na veertig jaar. Documents-humains. Zuid-Afrika en het lied van de straat in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw.
R6284: WOUTERS, D. EN J. MOORMANN. (VERZ. EN INGEL.). - Het Straatlied. Een bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen.
B0024: WOUTERS, D. - Het blakend minnevier.
R6995: WOUTERS, D. - Distributiegijn en -pijn. Het Straatlied 1914-1918.
T1987: WOUTERS, D. - Over het illustreeren van leesboeken voor kinderen.
Y8014: WOUTERS, D. - De moord te Raamsdonk. Vaderlands toonel- en zangspel. Geillustreerd met knipsels van mejuffrouw M. Zijl.
B1966: WOUTERS, D. - Het Nederlandse straatlied. Met een aantal liederen.
R6287: WOUTERS, D. - De vrolijke lachduif. Humoristische liederen.
R6286: WOUTERS, D. - Bittere pillen. Satirische liederen.
R6290: WOUTERS, D. EN J. MOORMANN. - Het Straatlied. Nieuwe bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen. Verzameld en ingeleid.
R6288: WOUTERS, D. - De tranenkruik. Sentimentele liederen.
R6291: WOUTERS, D. - Hofken van geestelijke liederen.
R6294: WOUTERS, D. - Van avontuur en minne. Romancen en balladen.
K5038: WRAY, JOHN. - De rechterhand van de slaap. Vertaling Guus Houtzager.
L6743: WREDE, WILHELMINE LUISE. - Proeven over Chemoreceptie, in het bijzonder bij Eupagarurus Bernhardus (L.).
W8265: WRIGHT, LOUIS B. - Louis B. Wright. A bibliography and an appreciation.
T9817: WRIGHT, CHRISTOPHER. - Nederlandse schilders van de zeventiende eeuw.
L0268: WRIGHT, RICHARD. - Acht mannen. Vertaling Margrit de Sablonniere.
M3340: WRIGHT, LOUIS B. AND GORDON N. RAY. - The private collector and the support of scholarschip. With a foreword by Robert Vosper.
T7685: WRIGHT, ADA. - De VARA rede van Ada Wright. Wat de Negermoeder zei, en waarom de VARA valsch vertaald heeft.
Y6701: WRIGHT, IRENE A. (ED.) & C.F.A. VAN DAM (VERT.). - Nederlandsche Zeevaarders op de eilanden in de CaraÔbische zee en aan de kust van Colombia en Venezuela gedurende de jaren 1621-1648 (9) - Deel II.
H8102: WRIGHT, C.E. - English Heraldic Manuscripts in the British Museum.
B2989: WRINGER, H.P.G. DE. - Verstoorde feesten. Gedichten.
T4469: WRISTERS. - Catalogus van studiewerken (studiejaar 1931-1932) verkrijgbaar in den boekhandel van J. Wristers.
L3387: WULF, M. DE. - Wijsbegeerte en Beschaving in de Middeleeuwen.
T4586: WULLSCHLAGEL, H.R. - Vader en Zoon.
K4149: WULMS, GUIDO. - Jean Anouilh.
Y1640: WULP, F.M. VAN DER. - Abyssinie en koning Theodorus. Vrij naar het Engelsch.
Y0096: WUMKES, G.A. - Yn us eigen tael. Tiidskrift fen it Christlik Selskip for Fryske Tael- en skriftenkennisse Twade jiergong no. 5.
B1580: WUMKES, DIRK AIJELT. - Sibrandus Leo's Abtenlevens der Friesche Kloosters Mariengaard en Lidlum. Met inleiding, aanteekeningen en register.
B7927: WUNBERG, G. - Literatuur als toekomstmuziek. Enkele aspecten van de literaire kritiek in Duitsland omstreeks 1900.
T9182: WUNDERLICH, W.F.H. - De Pruikentijd. Geillustreerd door C. van der Hart.
B6251: WURFBAIN, C.L. - Rede ter nagedachtenis van prof. C.B. Tilanus, gehouden bij de opening van de Algemeene Vergadering van het Genootschap ter Bevordering der Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam op 16 september 1885.
B8312: WURZNER, HANS UND KARL KROHNKE. - Deutsche Literatur im Exil in den Niederlanden 1933-1940.
H4195: WUSTEN, H. VAN DER. - Postmoderne aardrijkskunde. De sociografische traditie voortgezet. Geredigeerd t.g.v. het afscheid van W.F. Heinemeijer als hoogleraar in de sociale geografie.
H4440: WUTHENOW, RALPH-RAINER. - Stefan George in seiner Zeit / und die Nachwelt. Dokumente zur Wirkungsgeschichte Band I und Band II.
T9781: WYBENGA, P. - Kort overzicht van het verzet in Friesland.
W0312: WYK LOUW, N.P. VAN. - 'N keur uit sy gedigte.
L4047: WYN, HENRIK VAN. - Historische en Letterkundige Avondstonden, ter opheldering van eenige zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven; en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het begin der zestiende eeuwe.
Y9406: WYN. H. VAN E.A. - Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar. Compleet in twee delen.
R4293: WYSS, ARTHUR. - Ein deutscher Cisianus fŁr das Jahr 1444. Gedruckt von Gutenberg.
R5552: WYTHOFF, HENRIETTE. - Het knechtje van Harm Heins.
M6457: WYTYNCK, WOUTER. - Ballade van Pier Haesbeek.
Y6441: XENOPHON. - De geschiedenis van Abradatas en Panthea. (uit Cyrus leerjaren). Vertaling M.B. Mendes da Costa.
T7083: XENOPHON. - De oorlogsgeesel over West-Brabant.
R3195: CASTRVM PEREGRINI XIV. - Castrum Peregrini.
R5681: KUNSTAUKTION XLIV. - Eine beruhmte Sammlung einblatt Holzschnitte darunter 41 Unica und Kupferstichsammlung Freiherr von G...
M4162: XUAN, TU CAO. - En traag vloeit de rivier. Vertaling B. de Lange.
L7478: CASTRVM PEREGRINI XXVI. - Castrum Peregrini.
R8576: CASTRVM PEREGRINI XXXII. - Castrum Peregrini.
L7480: CASTRVM PEREGRINI XXXIV. - Interpretationen zu Gedichten von Stefan George I.
Y4534: XYLANDER, RUDOLF VON. - Deutschlands Kampf um die Freiheit.
M4161: YAHP, BERTH. - De drift van de krokodil. Vertaling H. Richard-Nutbey.
Y9369: TJOE KONG YANG. - Ti - Pao.
R3444: PRODUCTION YEARBOOK. - Advertising & Publishing Production Yearbook. Fourth Annual 1938.
L7468: YEATS, W.B. - Selected poems.
B1468: YEATS, WILLIAM BUTLER. - De Gravin Catelene.
L2965: YEMNI, SADIK. - De amulet. Vertaling Cees Priem.
Y8459: YERLI, NILGUN. - Weg van Nederland.
Y6857: YERTHA. [= LOUISE ANTOINETTE STRATENUS]. - Wilde rozen.
L3300: CHRISTIE'S NEW YORK. - An important private collection of works by Yves Tanguy. Thursday, 10 May 2001.
L3301: CHRISTIE'S NEW YORK. - The collection of Victor and Sally Ganz. Monday, November 10, 1997.
B4931: CHRISTIE'S NEW YORK. - The Collection of Rene Gaffe. Property from the Estate of Madame Rene Gaffe.
M6503: [GILL], YORKE, MALCOLM. - Eric Gill, man of Flesh and Spirit.
P1078: YOUNG, GAVIN. - Het kielzog. Een reis naar Indonesie. Vertaling Tinke Davids.
R0931: YOUNG, ELIZABETH. - Eerlijk is eerlijk. Vertaling.
R5285: YOUNGER, ROBERT. - De typhus epidemie in het gevangenen-kamp te Gardelegen in Duitsland.
Y9564: YOURCENAR, MARGUERITE. - Het hermetisch zwart. Vertaald doorJenny Tuin.
K9134: YOURCENAR, M. - Vertellingen uit het Oosten. Vertaling Jenny Tuin.
K9145: YOURCENAR, MARGUERITE. - Dierbare nagedachtenis. Vertaald door Ton van der Stap & Theo Duquesnoy.
K9148: YOURCENAR, MARGUERITE. - Als stromend water. Vertaling Jenny Tuin.
M5426: YOURCENAR, MARGUERITE. - Pasmunt van de droom. Vertaald door Jenny Tuin.
B2067: YOURCENAR, MARGUERITE. - Mishima of Het visioen van de leegte. Vertaald door Greetje van den Bergh.
B3149: YOURCENAR, MARGUERITE. - Het hermetisch zwart. Vertaling Jenny Tuin.
H1952: YOURCENAR, MARGUERITE. - Pasmunt van de droom. Vertaald door Jenny Tuin.
Y3177: YOURCENAR, MARGUERITE. - Het genadeschot. Vertaling Jenny Tuin.
B2010: YOURCENAR, MARGUERITE. - Als stromend water. Vertaling Jenny Tuin.
B2066: YOURCENAR, MARGUERITE. - Onder voorbehoud. Essays. Vertaling F.C. van de Bilt.
B2072: YOURCENAR, MARGUERITE. - Met open ogen. Gesprekken met Matthieu Galey. Vertaling Ton van der Stap.
Y9355: YOURCENAR, MARGUERITE. - Het hermetisch zwart. Vertaling Jenny Tuin.
L3733: YPERMAN, CHRIS. - Een heel klein scheepje. Met een nawoord van Dirk de Geest.
K1742: YPERMAN, CHRIS. - Een heel klein scheepje.
T9001: YPES, CATHARINA (VERT.). - Olijven en zilveren populieren. Moderne Italiaanse lyriek met Nederlandse vertaling. Ingeleid door Giacomo Prampolini.
Y5569: YPEY, A. - Akademische leerrede ter gedachtenis van wijlen den hoogleeraar Herman Muntinghe uitgesproken, den 2 van bloeimaand 1824.
R8429: YPMA, Y.N. - Kroniek van het Friese Verzet.
M3573: YPSILON. - Twintig eeuwen na Bethlehem.
T4087: YSSELSTEYN, G.T. VAN. - Geschiedenis der tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis der kunstnijverheid. Met 202 afbeeldingen en 140 afbeeldingen van merken.
L8004: YSSELSTEYN, NICOLAAS JAN VAN. - Over den invloed van de kerkelijke wetgeving der middeleeuwen of Den regtstoestand van Nederland.
H9703: YU, LI. - You Poe Toean of de omzwerving van de student van het late avonduur een moraliserende zeden uit de 17e eeuw. Vertaling Peter de Jong.
Y4834: ZAAIER, ALBERT [EVERT J. VEENENDAAL]. - Onder de Papoea's.
K2890: ZAAL, WIM. - Geheime gedichten die niemand kent maar die toch gezien mogen worden. Gekozen door....
T8401: ZAAL, WIM (ED.). - Een leeuw is eigenlijk iemand. Nederlandstalige dierenpoŽzie.
M5825: ZAAL, WIM. - Een tik van Italie. Reisverhalen.
K3447: ZAAL, WIM. - Nooit van gehoord. Stiefkinderen van de Nederlandse beschaving.
K9000: ZAAL, WIM. - Vloekjes bij de thee. Een reportage over de vorige eeuw in Nederland.
L9814: ZAAL, WIM. - Verhalen van man tot man.
T1486: ZAAL, WIM. (ED.). - Verhalen rond 1900. Oorspronkelijk werk uit de periode 1885-1915.
L9694: ZAAL, WIM. - De verlakkers. Literaire vervalsingen en mystificaties.
L9564: ZAAL, WIM. - Aan de rol met Sisyfus. Divagatien en consideratien.
K0624: ZAAL, WIM. - Vloekjes bij de thee. Een reportage over de negentiende eeuw in de Lage Landen.
L9311: ZAAL, WIM. - Pleidooi voor gehangenen. Onze achttiende en negentiende-eeuwse letteren.
T8542: ZAAL, WIM. - Engelenzang en andere gedichten.
H8265: ZAAL, WIM. - Gods onkruid. Nederlandse sekten en messiassen.
R4373: ZAAL, J.W.B. - A Lei Francesca (Sainte Foy, v. 20). Etude sur les chansons de Saints Gallo-Romanes du XIe siecle.
H9414: ZAALBERG, C.A. - Uit Hoofts lyriek. Verzameld en toegelicht door ....
R5546: ZAALBERG, C.A. - Hooft als pleitbezorger voor Menelaus.
Y4020: GEMEENTEBLAD ZAANDAM. - Goedkoop Gemeenteblad Zaandam (De 7000). 4e jaargang nr. 17. donderdag 19 April 1923.
T9777: EEN OUDE ZAANKANTER. - Zes man in den trein! of de Avonturen van de Zaandamsche Bedrijvencommissie op haar reis naar het hooge Noorden onder leiding van het Kamerlid J. E. W. Duijs.
Y3254: DE ZAANLANDER. - De Zaanlander. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad. 3 September 1898. T.g.v. het Kroningsfeest.
R1738: ZADEK, PETER EN JOHANNES GRUTZKE. - Lulu eine deutsche Frau (frei nach Wedekind).
Y2258: ZADELHOFF, WILLEM VAN. - Het ei van Fabergť.
T6985: ZADELHOFF, JAN VAN. - Is gewapende landsverdediging mogelijk? Op voor ontwapening.
T6983: ZADELHOFF, JAN VAN. - Weg met de landsverdediging! Ontwapening.
T6984: ZADELHOFF, JAN VAN. - Tegen de vlootversterking. Weg met het vlootplan.
R0918: ZADELHOFF, WILLEM VAN. - Holle haven.
Y7407: ZADELHOFF, JAN VAN. - Kort overzicht van den Cursus door Jan van Zadelhoff. Uit het leven van Karl Marx. Inleiding - doel van den cursus.
T6994: ZADELHOFF, JAN VAN. - Het gifgassengevaar en de ontwapening. Rede uitgesproken voor de V.A.R.A. op zondagochtend 26 mei 1929.
L7283: ZAFON, CARLOS RUIZ. - De schaduw van de wind. Vertaald uit het Spaans door Nelleke Geel.
T6816: ZAHN JR., G.P. - De geschiedenis der verlichting van Amsterdam.
L2350: ZAHN, ERNEST. - Op weg naar een industriele cultuur.
Y2597: ZAHN, ERNST / LEO TOLSTOY / R.L. STEVENSON. - Levensstrijd. Een roman uit het hoogland. / De Sneeuwstorm. Linnenmeter. / Twee Huzaren. / De verkeerde kist. Vertaling G. van Uildriks.
R9839: ZAHN, ERNST. - Levensstrijd. Een roman uit het hoogland.
R9831: ZAHN, ERNST. - Menschen (Een verhaal uit de Alpen) Vertaling door Annie de Graaff.
T9185: ZAHN, ERNST.E.A. - Menschen. (Een verhaal uit de alpen). Graaf Leo Tolstoj: De Jonge Landheer. Ernst Zahn: Onderstroom. Lanoe Falconer: De geheimzinnige Gouvernante. I. Zangwill: Het groote geheim van Bow.
Y6423: ZAHN, ERNST. - Onderstroom. Een novelle. Vertaling Annie de Graaf.
R4275: MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN. - Beroepeninventarisatie. Deel XVII. Grafische arbeiders en boekbinders.
T6466: K. EN K. MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. - Over de voorgeschiedenis van den Oorlog met Italie.
Y8775: DIENST MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN. - Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf + Wenken voor Eerste Hulp +Toelichting op de wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf.
M6081: ZAMEENZAD, ADAM. - Cyrus Cyrus. Vertaald door Frank Dixhoorn.
L9451: ZAMJATIN, JEVGENIJ. - Teken van leven. Keuze en nawoord C.J. Pouw. Vertaling C.J. Pouw en Wilfred Smid.
R6759: ZAND, THIJS VAN 'T. - Overgave. Een jeugdherinnering. Pentekeningen Jos van der Zee.
T2049: ZANDEN, L. VAN DER. - Kerk en Nationaal-Socialisme.
H2594: ZANDSTRA, EVERT. - Twaalf mannen van de vrouwe Jacoba.
L1464: ZANDWIJK, NELLEKE. - De dag van de jas.
M0245: ZANGER, JAN F. DE. - Een gat in mijn plusfour.
T0939: ZANGWILL, J. - Droomers van het Ghetto. Vertaling B. Canter. Drie delen.
R9359: ZANGWILL, I. - Het groote geheim van Bow. Vertaling van J. Kuylman.
R9827: ZANGWILL, I. - Het groote geheim van Bow. Vertaling van J. Kuylman.
T7242: ZANTEN, REIN VAN. [=KEES VAN BRUGGEN]. - De liefde van Eugenius Berg.
Y5077: ZANTGRAAFF, H.C. - Atjeh.
H6700: ZAPF, HERMANN/JOHN DREYFUS. - Classical typography in the computer age. Papers presented at a Clark Library Seminar 27 February 1988. With an introduction by John Bidwell.
H8803: ZAPF, HERMANN. - Schrift und Buch in der Welt von morgen.
K1571: ZAPF, HERMANN. - Kalligrafie, drukletters en typografische verzorging, letterontwerpen voor fotozetsystemen.
T0771: ZATZIKHOVEN, ULRICH VON. - Lanzelet. A Romance of Lancelot. Translated from the Middle High German by Kenneth G.T. Webster.
R7739: ZEE, DAAN VAN DER. - Het Christen-Socialisme.
Y0525: ZEE, DAAN VAN DER. - Daarom Christen-Socialist! (ter overpeinzing voor rechtzinnige christenen).
H7025: ZEE, NANDA VAN DER. - De kamergenoot van Anne Frank.
T3257: ZEE, DAAN VAN DER. - Waarom Christen-Socialist? De Religieuze grond van het Christen-Socialisme. (een rede).
B4834: ZEE, SYTZE VAN DER. - De overkant. Mijn jaren bij Het Parool.
R7473: ZEE, D. VAN DER. - De pensioenen taboe!
T4381: ZEE, DAAN VAN DER. - Wat nu? Een ernstig woord tot de mannen en vrouwen van Nederland.
Y4772: ZEE, DAAN VAN DER. - Van Diemens Roode Vlucht. Roman uit het Hollandsche koloniale verleden.
R7095: ZEE, SJOUKE DE. - Piter Jelles ut in fraechpetear mei him sels.
R8437: ZEE, F.J. DE. - Dounsjende Michjes. Koartswilige rymkes.
T4974: ZEE, DAAN VAN DER. - Christen-socialisme en Klassenstrijd.
H0021: ZEEGERS, M. - Seksuele delinquenten. Forensisch-psychiatrisch onderzoek.
T6796: ZEEGERS, L.TH. - Beknopte geschiedenis der stad Amsterdam. Met [4] platen en Kaart. Goekoope uitgave.
R7016: ZEEGERS, L.TH. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
R8388: ARCHIEF ZEELAND. - Inhoud: Het Kruiningsche Dialect II. Het Album Amicorum van Petrus Hondius 1578-1621. Speurtocht tusschen de bladen van het Album Amicorum van Petrus Hondius. De aanbieding der Nehalenniabeelden van Domburg aan het Rijk in 1809.
R8389: ARCHIEF ZEELAND. - Inhoud: Hayman. Het ontstaan van de ordonnantie op de scholen van 1591 te Middelbrug. Het Zwarte monnikenhuis. De veranderingen in den mond van de Westerschelde van het begin der 16e eeuw tot omstreeks 1800. Een en ander over den Oost-Hinkelenpolder. Jacob en Johanna Hobius, twee Brouwershavense dichters.
R8390: ARCHIEF ZEELAND. - Inhoud: De Westkappelsche dijk, door H. van Gelderen Zeeland van 1813 tot 1913, vergelijkende schets door W. Polman Kruseman, secretaris van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
B6588: ZEEMAN, H. - George Christiaan Frederik Leopold I. Koning der Belgen, Prins van Saksen-Coburg-Saalfeld. Geschetst, Bij den aanvang van H.D. 75 jarigen leeftijd, in zijn karakter als mensch en in zijn bestuur als Koning.
B3150: ZEEMAN, JAN. - Zo schrijf je 'n Calligrafie.
Y2234: ZEEMAN, MICHAEL. - Nog houdt het schip zich recht. Verzamelde gedichten. Bezorgd en ingeleid door Maarten Doorman.
T3038: [VONDEL] ZEEMAN, H. - Het leven van Joost van den Vondel. Een lettergeschenk voor de jeugd.
T3037: [VONDEL] ZEEMAN, H. - Het leven van Joost van den Vondel. Een lettergeschenk voor de jeugd.
T9281: ZEEUW, A.B. DE. - Het Onderwijs in goede banen. Een verdediging voor de Raadsverkiezingen 1935 van de eisen inzake de onderwijs paragraaf van het Crisis-program.
T2253: ZEEUW J.GZN., P. DE. - Onze scholen en het verzet. De strijd onzer Christelijke Scholen tegen het Duitse Nationaal-Socialisme in de jaren 1940-1945.
T4644: ZEEUW J. GZN., P. DE. - Onze Koningin. Het leven onzer geliefde vorstin a.d. Hollandsche jongens en meisjes verhaald. 1880 - 31 augustus - 1930.
L6088: ZEGGELEN, W.J. VAN. - Stekjes uit den vreemde. / Sprokkels.
L2520: ZEGGELEN, MARIE VAN. - Een broederdienst uit 1815.
Y8974: ZEGGELEN, W.J. VAN. - Het prijsraadsel van het Zondagsblad. Verzuchting en vloek.
B8170: ZEGGELEN, W.J. VAN. - Dichtwerken van W.J. van Zeggelen. Volledige uitgave, [met levensschets door Arnold Ising].
T3167: ZEGGELEN, W.J. EN A. ISING. - Nieuw Nederlandsch Prentenboek met vele honderden houtgravuren. Nuttig en onderhoudend allerlei.
Y4979: ZEGGELEN, C. VAN. (M.C. KOOIJ- VAN ZEGGELEN). - Koloniaaltje.
Y4754: ZEGGELEN, MARIE VAN. - Oude glorie. Indische roman. Ingeleid en toegelicht door Rob Nieuwenhuys.
Y3427: ZEGGELEN, W.J. VAN EN A. ISING. - Groot Nederlandsch prentenboek met zevenhonderd houtgravuren. Allerlei voor kinderen, die al groot zijn en ook voor hen die nog veel moeten groeien, die naar school gaan, die enkel naar de prenten kijken en die ook naar de letters zien, die heel knap zijn en die nog niemendal weten, die nog spelen en die niet meer spelen, en voor alle andere groote en kleine kinderen
Y4948: ZEGGELEN, MARIE VAN. - De gouden kris.
Y0136: DE WAAR-ZEGGER - De Waar-zegger nr. 1.
R1310: [VONDEL] ZEIJ, JAC. J. - Vondel voor allen: III. Oranjeklanken.
B2355: ZEIJ, JAC. J. - De internationale bidweek van 18 tot 25 januari.
Y3643: [VONDEL] ZEIJ, JAC. J. - J. v. Vondels Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst. Inleiding en toelichting door Jac. J. Zeij, S.J.
R0604: [VONDEL] ZEIJ, JAC. J. - Vondel voor allen: 1. Jezus lijden beschouwd en beschreven door Joost van den Vondel.
B6969: ZEIJST, RUGER VAN. - Varianten. Gedichten.
Y8344: ARBEITER ZEITUNG. - Arbeiter Zeitung. Zentralorgan der Sozialdemokratie Deutschosterreichs. 1931 nrs: 268-343. 1932 nrs: 51-53-58-59-60. 1933 nrs: 154-155-156-157-182-203-235-241-242-243.
Y5863: KOLNISCHE ZEITUNG. - Kolnische Zeitung. Dinstag, 21 Marz 1871. Nr. 80, zweites Blatt.
Y7288: BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Berliner illustrirte Zeitung 17 November 1918 nr. 46. 27 Jahrgang.
Y7289: BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Berliner illustrirte Zeitung 24 November 1918 nr. 47. 27 Jahrgang.
Y7290: BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Berliner illustrirte Zeitung 23 Februar 1919 nr. 8. 28 Jahrgang.
R2159: WIENER ZEITUNG. - Jubilaums-Festnummer der kaiserlichten Wiener Zeitung 8. August 1703-1903. Beilage zur kaiserlichten Wiener Zeitung vom 8. august 1903.
Y7294: BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Berliner illustrirte Zeitung 28 Marz 1920 nr. 12/13. 29 Jahrgang.
Y7298: ZEITUNG. - Uber Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung. No 49, Stuttgart 1871.
Y7292: BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Berliner illustrirte Zeitung 20 Juli 1919 nr. 29. 28 Jahrgang.
Y7287: BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Berliner illustrirte Zeitung 13 Oktober 1918 nr. 41. 27 Jahrgang.
H4825: ZEKERT, OTTO. - Paracelsus. Europaer im 16. Jahrhundert.
T6896: ZELANDUS [= BELLAMY, JACOBUS]. - Vaderlandsche gezangen.
R7551: ZELDENRUST, LEO. - Verloren karakteristiek van Rotterdam. Teekeningen van Leo Zeldenrust.
B3295: ZELDENTHUIS, JAN J. - Het zingende lied. Verzen.
T1171: ZELDENTHUIS, JAN J. - Brekende wolken. Gedichten.
L9419: ZELLER, BERNHARD. - Hermann Hesse in woord en beeld.
W5819: ZEMAN, Z.A.B. - De propaganda van de nazi's.
T7504: ZENO, P. - Newman's leer over het menselijk denken. Inleiding op Newman's grammar of assent en zijn psychologische ontdekking: de illatieve zin.
H1849: ZERNIKE, ELISABETH. - De erfenis. Novelle.
Y7349: ZERNIKE, ELISABETH. - Herman Robbers als romanschrijver. Gevolgd door een volledige bibliographie door P.H. Muller.
W8095: ZERNIKE, ELISABETH. - De schaatsentocht.
L2230: ZERNIKE, ELISABETH. - Zondebok.
W6187: ZERNIKE, ELISABETH. - Dralend afscheid.
T1172: ZERNIKE, ELISABETH. - Het eerste licht.
P1995: ZERNIKE, ELISABETH. - David Drenth.
C1786: ZERNIKE, ELISABETH. - Bruidstijd.
K7453: ZERVOS, CHRISTIAN. - Domela. Arte plastico y arquitectura en Holanda.
R3826: [SPINOZA] ZETTEN, FRANS VAN. - Russell and Spinoza. Free Thoughts on the Love of God. A lecture delivered at Leusden on October 14, 1989, in Dutch.
K9316: ZEVECOTE'S, JACOB VAN. - Nederduytsche dichten (1626-1638).
R8402: ZEVENBERGEN, CORNELIS. - Enkele opmerkingen over het gemengde, publiek-private bedrijf.
W3132: ZHANG , JIE. - Eethuisje in Amerika. Vertaald door Rint Sybesma.
Y9610: [TAO] LAO ZI. - Daodejing. De Weg, De Kracht. Vertaling en nawoord Hans van Pinxteren.
Y6800: ZIEHEN, TH. - Hersenen en Zieleleven. Bewerkt door W.A.W. Moll.
L6794: ZIEHEN, TH. - Das Seelenleben der Jungendlichten.
L3738: ZIELENS, LODE. - Moeder, waarom leven wij?
K6322: ZIELENS, LODE. - Herinneringen van toen... Vertellingen.
R1029: ZIELENS, LODE. - De gele roos.
R1031: ZIELENS, LODE. - Herinneringen van toen... Vertellingen.
T1674: ZIELENS, LODE. - De gele roos.
L7685: ZIELENS, LODE. - Menschen als wij...
L7686: ZIELENS, LODE. - Alles wordt betaald.
K7036: ZIJDERVELD, A. - Keur uit het werk van Dr. A. Zijderveld.
B1872: ZIJDERVELD, A. - Perk's ontwikkeling tot vrijheid.
Y4596: [VONDEL] ZIJDERVELD, A. - Vondel in zijn bespiegelingen.
Y4595: [VONDEL] ZIJDERVELD, A. - Heeft Vondel Spinoza bestreden ?
B6748: ZIJDERVELD, A. - Levensbericht van Dr. A. Zijderveld en beoordeling van keur uit zijn werk.
W7979: ZIJL, HANS VAN. - Zintuigelijk.
Y2741: ZIJL, ANNEJET VAN DER. - Gerard Heineken. De man, de stad en het bier.
T8962: ZIJL, WIL VAN. - Moeder onze kraai is dood, ja kind we kopen een nieuwe.
Y8464: ZIJL, ANNEJET VAN DER. - De dageraad.
H9877: ZIJL, ANNEJET VAN DER. - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.
R6876: ZIJLL, W. VAN. - De Olympische Beweging en haar betekenis voor de sportbeoefening 1956.
Y4895: ZIJLMANS, G.C. - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950.
R6625: ZIJLSTRA. (INGELEID). - De tweelingmuze. Schrijvende schilders / schilderende schrijvers.
L5113: ZIJLSTRA, JACOBUS S.A. - De Delatores te Rome tot aan Tiberius' regering.
R5680: ZIJLSTRA, SYBRAND EN INEKE SCHWARZ E.A. - Apples & Oranges 01. Best Dutch Graphic Designs.
T4998: ZIJLSTRA, H.R. - Uit een rijk verleden 1851-1926. Naar aanleiding van het 75-jubileum der Antirevolutionaire Kiesvereeniging te Amsterdam.
Y1618: ZIJLSTRA, IJ. - Van de school het leven in! Leesboek voor herhalingsscholen en scholen voor voortgezet lager onderwijs. Tweede deeltje (In den strijd om het bestaan).
B4476: ZIJP, R.P. - Luther in de Lage Landen.
R9154: ZIJP, F.W.J.M. - Enige hoofdstukken uit de geschiedenis van het R.K. Jongensweeshuis te Amsterdam.
R9309: ZIJVERDEN, J. VAN. [VEEARTS]. - Slachtmethoden.
Y0983: ZIKKEN, AYA. - De Tanimbar-legende.
H3703: ZIKKEN, AYA. - 's Morgens en 's avonds niet bellen.
P2950: ZIKKEN, AYA. - Dan misschien.
B6198: ZIKKEN, AYA. - Voor het vandaag werd. Ontmoetingen met schrijvers in de jaren zestig.
Y0985: ZIKKEN, AYA. - Huis op de plantage.
M5289: ZIKKEN, AYA. - Dwars door de spiegel.
P0314: ZIKKEN, AYA. - Hut 277.
R7311: ZIKKEN, AYA. - Geen wolf te zien.
H0870: ZIKKEN, AYA. - Code voor dander.
Y4923: ZIKKEN, AYA. - Een tijger op je stoep.
Y4854: ZIKKEN, AYA. - Eilanden van vroeger.
Y4770: ZIKKEN, AYA. - Hemd met open hals.
R4387: ZIKKEN, AYA. - Gisteren gaat niet voorbij. Tempo doeloe.
Y4916: ZIKKEN, AYA. - De Tanimbar legende.
T2231: ZILLER, ROBERT. - Wij maken geschiedenis. Hollandsche tekst van A.A. van Eijsden Jr.
R6879: ZILLINGER MOLENAAR, J.H.H. - Grenslanderijen onder het regime van het tractaat van Maastricht.
L3454: ZIMMERMAN, PIET. - Amsterdammertjes.
B6470: ZIMMERMAN, RUTH. - In zand geschreven. Een vergeten episode uit het leven van Germaine de Stael.
B8906: ZIMMERMAN, A.R. - Amerika, Nederland, Italie. Indrukken van den dag.
R1781: ZIMMERMANN, VICTOR. - Praktische Winke fur alle, die met Satz und Schrift zu tun haben.
W0282: ZITMAN, JAN. - De geheimen komen vanzelf.
K8318: ZNAMIEROWSKI, NELL. - Rugmaking. A complete introduction to the craft of creative rugmaking.
R1074: ZOBELTITZ, FEDOR VON. - Koningin en Martelares.
T1049: ZOCCOLI, HEKTOR. - Die Anarchie. Ihre Verkunder - Ihre Ideen - Ihre Taten. Versuch einer systematischen und kritischen Ubersicht, sowie einer ethischen Beurteilung. Autorisierte Ubersetzung aus dem Italienischen von Siegfried Nacht.
H8793: ZOEST, ROB VAN EN XANDER VAN ECK. - Huis Schuylenburch.
Y4755: ZOEST, AART VAN. - Twee jaar seksi Belanda. Een professor in IndonesiŽ.
B6121: ZOETE, JOHAN DE. - Zomaar een plaatje? De introductie van nieuwe illustratietechnieken in Nederland in de negentiende eeuw.
T4961: ZOETE, JOHAN DE EN MARTIEN VERSTEEG. - Koppermaandagprenten. Verkenning van een Nederlandse grafische traditie. Copper Monday Prints. Observations on a Dutch printing tradition.
B0906: ZOETE, JOHAN DE. - A manual of photogravure. A comprehensive working-guide to the Fox Talbot Klic dustgrain method.
K8091: ZOETHOUT, D.A. - De Courant.
L2519: ZOETMULDER, JURRIAAN. - Het lokkende leven.
Y1916: ZOETMULDER, S.H.A.M. - Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen. Met medewerking van Constant van Wessem en A. van Wayenburg. Deel III. Onze Vernedering I.
L5593: ZOETMULDER, A. JURRIAAN. - Langs de doolhof. Roman van een familie. Eerste boek.
B3988: ZOLA, EMILE. - Une Campagne. Opstellen over politiek en letterkunde. Samengesteld door Nop Maas.
T4901: ZOLA, EMILE. - Merlier's Molen. Novelle.
Y7958: ZOLLER, ALBERT. - Twaalf jaar bij Hitler. Confidenties van zijn particulier secretaresse.
R0599: ZOMER K.J.ZN, R. - Laat het zo drukken.
K1183: ZOMEREN, KOOS VAN. - Zomer. Met tekeningen van Peter Vos.
L6303: ZOMEREN, KOOS VAN. - Sterk water.
M8085: ZOMEREN, KOOS VAN. - Een deur in oktober.
L1770: ZOMEREN, KOOS VAN. - Het verkeerde paard. Verhalen.
L9928: ZOMEREN, KOOS VAN. - Minister achter tralies.
L9927: ZOMEREN, KOOS VAN. - De hangende man.
L9730: ZOMEREN, KOOS VAN. - Het scheepsorkest. Geillustreerd door Siegfried Woldhek.
L9707: ZOMEREN, KOOS VAN. - Het schip Herman Maneli.
L9380: ZOMEREN, KOOS VAN. - Het verhaal. Roman.
H1906: ZOMEREN, KOOS VAN. - Het requiem van Verdamme.
H7626: ZOMEREN, KOOS VAN. - Cupido's afscheid.
H9909: ZOMEREN, KOOS VAN. - Het verhaal. Roman.
Y4607: ZOMEREN, KOOS VAN. - Roman in Brummen.
L4629: ZOMEREN, KOOS VAN. - Haagse lente.
Y4203: DE MAGISTRALE ZON. - De Magistrale Zon. Nederlandse straatkoerant. 2e jaargang juli/augustus 1971. No. 16.
Y7667: ZONDAGAVONDBLAD. - Dagelijksch Bulletin van Het Zondagavondblad. 2-3-4 Mei 1945. Nr. 2 - 3 - 4.
Y7866: ZONDAGAVONDBLAD. - Het Zondagavondblad. 22e jrg. 11 Februari 1945. no. 16.
Y4524: ZONDAGSBLAD. - Geillustreerd Zondagsblad. No 1. 6 Januari 1929 t/m No. 52 31 December 1929.
Y2744: [PROVO] IMAGE / WITTE PERS ZONDAGSBLAD. - Image / Witte Pers Zondagsblad 1966. nr. 3.
Y7836: ZONDAGSBODE, DE. - De Zondagsbode. Doopsgezind Weekblad, onder redactie van J. Wuite. 41 jaargang 22 Januari 1928. No. 12. De inwijding der Nieuwe Kerk Aalsmeer.
Y4450: ZONDAGSPOST. - Zondagspost. Onafhankelijk weekblad voor politiek en cultuur 1e jaargang no 25 zondag 24 juni 1945.
Y2511: ZONDAGSSCHOOLBOEKJE. - Gebedsverhooring.
L7792: ZONDERLAND, PETER. - Schaduwen. Gedichten.
L7728: ZONDERLAND, PETER. - Belichtingstijd. Gedichten.
K8295: ZONDERLAND, DAAN. - De kok van Marienbad.
T0026: ZONDERLAND, DAAN. [=D. VAN DER VAT]. - Weerbarstig alfabet.
R7465: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld. In de Minahasa - Celebes.
R7466: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld. Passer te Pajakoemboeh.
Y6520: ZONDERVAN, H. - Het spel, bij dieren, kinderen en volwassen menschen.
R7463: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld. De Steile Zuidkunst.
R7464: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld. De Chineesche kamp te Batavia - Java.
R5543: ZONDERVAN, W. E.A. - De hertogelijke wind- en rosmolen buiten Zevenaar.
B7127: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Johez Nieuws. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. 9 januari 1948 t/m 31 december 1948.
Y2803: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Johez Nieuws. Veertiendaagse uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. Jaargang 23 No. 14.
Y2804: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Johez Nieuws. Veertiendaagse uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. Jaargang 24 December Kerstnummer.
Y2808: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Johez Nieuws. Veertiendaagse uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. Jaargang 23 No. 16 December Kerstnummer.
Y2810: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Het Klokhuis. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. 1e jaargang December Kerstnummer.
Y2811: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Het Klokhuis. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. 2e jaargang December Kerstnummer.
Y2812: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Het Klokhuis. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. 3e jaargang Februari 1958 No. 1
Y2813: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Het Klokhuis. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. 3e jaargang Augustus 1958 No. 2
Y2815: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Het Klokhuis. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. Kerstnummer 1959.
Y2806: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Johez Nieuws. Veertiendaagse uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. Jaargang 22 December Kerstnummer.
Y3343: ZONJEE, J.J. - Het Huisje van Czaar Peter in Zaandam.
R1528: ZONNEVELD, PETER VAN. - Het geheim van de Leidse Hortus. Novelle.
B2165: ZONNEVELD, J.I.S. - Riviervormen in de kustvlakte van Suriname.
Y4766: ZONNEVELD, PETER VAN. - De moord op Fientje de Feniks. Een Indische tragedie.
B3897: ZONNEVELD, PETER VAN. (ED.). - Orientatie. Literair-cultureel tijdschrift in Indonesie (1947-1953). Een bloemlezing, samengesteld en ingeleid.
B9734: ZONNEVELD, PETER VAN. - De tuin van de Indische Romantiek. Negende Bert van Selm-lezing.
B6901: [BEETS] ZONNEVELD, PETER VAN. - Het dagboek van de student Nicolaas Beets 1833-1836.
K3860: ZONNEVELD, PETER VAN. - Romantische reizen. Omzwervingen in de negentiende eeuw.
L7814: ZONNEVELD, H.I.S. - Suriname en de Luchtkaartering.
T9005: ZONNEVELD, MIEKE VAN; M.A.W. OUDERYTE; DAVID KWA; SIMON MULDER; LENNARD VAN RIJ; - Avantgaerde: Leest der poŽzie. Derde editie 2012.
B5200: ARPS & ZOON. - Stijl & standing in staaldruk.
L5342: BRANDT EN ZOON. - Bijbels en Kerkboeken. Catalogus No. 32.
Y1893: FIRMA VAN HOUTEN & ZOON. - Ons eigen tijdschrift. Maart 1931.
B0068: ZUBLI, A.J. - De verdeeling der gemeenschap bij tweede en verder huwelijk, in haar verschil met die bij eerst huwelijk, volgens de Nederlandsche wetgeving beschoud, in formules toegepast en in formulieren van boedelscheiding practisch bewerkt.
L8632: ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS. - Nederland Verlost. Anno 1813. In drie zangen.
Y1094: ZUIDEMA, E. - Historisch-geographische tabellen. De voornaamste gebeurtenissen uit de geschiedenis der aardrijkskunde en de aardrijkskunde der geschiedenis. Chronologisch-synchronistisch gerangschikt door E. Zuidema.
T5033: ZUIDEMA, R.J. - Beukenootjes. Eerste bundeltje.
L6815: ZUIDEN, JOZEF VAN. - Die Verba auf-igen im Deutschen.
T1621: ZUIDERENT, AD, MARIA VAN DAALEN EN MARTIN REINTS. - De kunst van het aanbidden.
Y7659: ZUIDERENT, AD. - Evenwichtsoefeningen.
L3996: ZUIDERENT, AD. - Waar geen haven is.
H9607: ZUIDERENT, AD. (REDACTIE). - Jan Campertprijzen 1994. Judith Herzberg.
H9608: ZUIDERENT, AD. EN HARRY BEKKERING. (REDACTIE). - Jan Campertprijzen 1996. H.C. ten Berge, Huub Beurskens, Wessel te Gussinklo, Piet Meeuse en Tine van Buul.
L3976: ZUIDERENT, AD. - Natuurlijk evenwicht. Gedichten.
A0728: ZUIDERENT, AD. - De afstand tot de aarde. Gedichten.
L5462: ZUIDERENT, AD. - Geheugen voor landschap. Gedichten.
K2752: ZUIDGEEST, JAN. - Over de poŽzie van H. Marsman.
B8503: ZUIDHOFF, H.W. - De maatschappij van het landgeld vergeleken met het hedendaagsch kapitalistisch stelsel.
Y5030: ZUIDINGA, ROBERT-HENK (ED.). - Indisch letterland. Verhalen uit twee eeuwen Nederlands-Indische literatuur.
K3827: ZUIDWEG, J.J.A. - Drie Heiligenlegenden. Uit de Legenda Aurea vertaald en ingeleid door...
M3473: ZURING, J. - Leven, ziekte en dood in Afrika. Gedachte over de niet-westerse geneeskunst.
T3838: ZUTHEM, H. VAN E.A. - Hoeden. Verslag van de Textieldag op 9 november 1991, Museum voor Volkenkunde te Rotterdam.
R6866: ZUTPHEN, JAN A. VAN. - Over de bergen. Indrukken van een reis door Zwitserland en de Fransche Jura, t.g.v. het 2de Congres van het Wereldverbond van Diamantbewerkers, juni 1907, te Saint-Claude. Inleiding Henri Polak.
R2988: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 5. december 2003.
B3868: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 12. juni 2007.
B8167: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 14. juni 2008.
R2985: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 8. juni 2005.
R2987: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 7. december 2004.
B8666: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 16. juni 2009.
R2982: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 15. december 2008.
R2983: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 13. december 2007.
R2984: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 10. juni 2006.
B2649: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 9. december 2005.
W3306: ZUYDEWIJN, H.J. DE ROY VAN. - Wat de zee verzwijgt.
Y1232: ZUYDEWIJN, NOORTJE DE ROY VAN. - Met het oog op Brabant, Limburg en Brussel.
Y0754: ZUYLEN, BELLE VAN. - Mistriss Henley.
T3725: ZUYLEN, BELLE VAN. - Brief van Walter Finch aan zijn zoon. Vertaald en ingeleid door Simone en Pierre H. Dubois.
L6503: ZUYLEN, BELLE VAN & BENJAMIN CONSTANT. - Je bent een allerbeminnelijkste dwaas. Belle van Zuylen in briefwisseling met Benjamin Constant. Vertaling en voorwoord Greetje van den Bergh.
H2942: ZUYLEN, BELLE VAN. - Brieven uit Neuchatel. Vertaling en nawoord van Leo van Maris.
M9268: ZUYLEN, BELLE VAN. - Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen- Madame de Charriere (1740-1805) aan Constant d'Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant en andere 1760 - 1805.
Y1776: ZWAAN, FREDERIK LODEWIJK. - Uit de Geschiedenis der Nederlandsche Spraakkunst. Grammatische stukken van De Hubert, Ampzing, Statenvertalers en Reviseurs, en Hooft, uitgegeven, samengevat en toegelicht.
R0890: ZWAAN, F.L. - Zwaanzinnigheden. Opstellen over spaakkunst en tekstinterpretatie.
B7233: ZWAAN, F.L. - Tien gedichten van Constantijn Huygens.
R7102: ZWAAN, E.J. - Links en rechtss in waarneming en beleving. Een experimenteel onderzoek naar de invloed van de schriftinrichting op de functie van links en rechtss in de waarneming.
Y7156: AMSTERDAMSE ZWAANTJES. - Zingen voor de Sint. Een E.P. met 16 bekende Sinterklaasliedjes De Amsterdamse Zwaantjes Zingen voor de Sint.
M6418: ZWAAP, REN…. - De woestijnen van de liefde. Drie novellen.
R8000: ZWAARDEMAKER, MEVR. - In de Bruidskorf.
L7862: ZWAARDEMAKER CZ., H. EN L.P.H. EIJKMAN. - Leerboek der Phonetiek. Inzonderheid met betrekking tot het Standaard-Nederlandsch.
R5196: ZWAARDEMAKER, H. - l'Analogue graphique de l'ecriture analphabetique par signes de Jespersen en phonetique.
B1610: ZWAGER, NICOLAAS. - Glimpses of Ben Jonson's London. With 10 plates.
L5801: ZWAGER, LOUISE H. - The English Philosophic Lyric.
R0876: ZWAGERMAN, ALEXANDER. - De Heilige Geest. Roman.
H6182: ZWAGERMAN, JOOST. - De buitenvrouw.
Y0255: ZWAGERMAN, JOOST. - Krantenknipsels over/van Zwagerman.
K4523: ZWAGERMAN, JOOST. - Tomaatsj.
K1720: ZWAGERMAN, JOOST. - Zes sterren. Roman.
Y6705: ZWAGERMAN, JOOST. - Schaduwtikkertje. Een zomerse episode.
Y8465: ZWAGERMAN, JOOST. - Groen is geen kleur.
L7342: ZWAMA, SAPE. - Toen t Polderdiepke dicht lag. Streekroman in het Westerkwartiers.
Y2156: ZWANNIKEN, J.J.G. (TEKST)BORDEWIJK-ROEPMAN, J.S.H. MUZIEK. - Uit het diepst van mijn hart.
Y1052: ZWART, A.C. DE. - Handleiding bij het Stel-Onderricht ten gebruike der Scholen.
B6043: ZWART, KEES. (ED.). - Uit het jaar honderd...
T3103: ZWART, PIET. SCHROFER, J. (INLEIDING). - Keywords / Sleutelwoorden, Piet Zwart 80 / 80 jaar jong.
R6615: ZWARTENDIJK, J. - Het zien van mensch en masker.
T9941: ZWARTS, KIM / BART LOOTSMA. - Kim Zwarts: Beyond.
R9389: EEN ZWEED. - De verrichtingen van de Zeppelins.
R3813: [SPINOZA] ZWEERMAN, TH.H. - Spinoza en de hedendaagse kritiek op het humanisme als ideologie. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 24 mei 1975.
T9455: ZWEERS, BERNARD EN VAN LOGHEM (FIORA DELLA NEVE). - Kroningscantate.
Y2184: ZWEERS, BERNARD & MR. VAN LOGHEM [FIORA DELLA NEVE]. - Kroningscantate voor mannenkoor, sopraan, tenorsolo en orkest. Muziek en woorden.
T5993: ZWEERS, BERNARD EN NICOLAAS BEETS. - Kroningscantate voor gemengd koor. Door Bernard Zweers. Gedicht van Nicolaas Beets. Zang en piano.
R6914: ZWEHL, TH. V. EN P.H. V.D. HOOG. - Wat mag ik eten. Dieet bij ziekten van maag en ingewanden.
K1760: ZWEIG, STEFAN. - Die unsichtbare Sammlung und andere Erzahlungen.
M3665: ZWEIG, STEFAN. - Marie Antoinette, Bildnis einis mittleren Charakters.
T4059: ZWEIG, STEFAN. - Der Zwang. Eine Novelle / Phantastische Nacht. Eine Novelle.
M9803: ZWEIJGARDT, JOHAN COENRAAD. - De Boekdrukkerij. Johan Coenraad Zweijgardt's. Beknopte beschrijving over den oorsprong, uitvinding en verdere volmaking der boekdrukkunst. Benevens eene handleiding over de inrigting, werkingen en vereischten eener boekdrukkerij. Met een naauwkeurige opgave van al de formaten [1822].
T7398: ZWEILING, KLAUS. - Aufstieg und Niedergang der kapitalistischen Gesellschaft.
T5849: ZWELING, KLAUS. - Aufstieg und Niedergang der kapitalistischen Gesellschaft. Gesellschaftsgeschichtliche Skizze.
R4703: ZWERTBOEK, G.J. - Slaven van het kapitalisme of vrije menschen? Een bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A. Ingeleid door R. Kuyper.
R4702: ZWERTBOEK, G.J. - Egoisme of gemeenschapszin? Een tweede bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A.
T3567: ZWERTBROEK, GERRIT J. - Jeugd. Lezing, gehouden voor eenige afdeelingen van den Jongelieden Geheel-Onthoudersbond.
R4701: ZWERTBROEK, G.J. - Kapitalistische wanorde of socialistische orde. Een derde bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A.
T6508: ZWETSLOOT, JAN. - De Ouderdomswet. Een uiteenzetting der voornaamste wettelijke bepalingen betreffende de vrijwillige ouderdomsverzekering.
B6717: ZWIEDINECK-SUDENHORST, HANS VON. - Erzherzog Johann von Osterreich im Feldzuge von 1809. Mit Benutzung der von ihm hinterlassenen Acten und Aufzeichnungen, amtlichen und privat-Correspondenzen. Mit drie Plan-Skizzen.
W4520: ZWIER VAN HAREN, ONNO. - Agon Sulthan van Bantam. Treurspel in vijf bedrijven. Ingeleid en geannoteerd door G.C. de Waard.
R4001: ZWIER, GERRIT JAN. - Grijpen naar de regenboog. Een literaire safari.
K5961: ZWIER, GERRIT JAN. - Dagboek van een provinciaal 1991-1995.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/14