Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y4266: VADERLAND, HET. - Het Vaderland. 46ste jaargang no 242. Vrijdag 23 September 1914. Ochtendblad. Laatste pagina kaart: Vierde Oorlogskaart van Het Vaderland. Uitvoerige Kaart van het Oorlogsterrein in Noord-Frankrijk, de streek tusschen Parijs en Lotharingen en rondom Parijs, alsmede van de Elzas en Belgie.
Y4267: VADERLAND, HET. - Het Vaderland. 46ste jaargang no 328. Dinsdag 8 September 1914. Tweede avondblad. Laatste pagina kaart: De Strijd tusschen Plotsk aan de Weichsel en Weljun nabij de grens van Silezie.
Y4265: VADERLAND, HET. - Het Vaderland. 46ste jaargang no 229. Zondag 13 September 1914. Avondblad. Laatste pagina: Kaart van Oostelijk Oorlogsterrein in Oostelijk Pruisen, Rusland (Polen) en Oostenrijk (Galicie en de Bukowina) en van het Zuidelijk Oorlogsterrein in Servie, Oostenrijk (Bosnie, Novi-Bazar, Dalmatie) en Montenegro.
Y4264: VADERLAND, HET - Het Vaderland. Zaterdag 19 December 1914. No. 340 Avondblad B. Laatste pagina kaart: Stand van de legers in Polen na de slagen aan de Bzura, bij Lodz en bij Krakau.
Y4263: VADERLAND, HET. - Het Vaderland. Staat- en Letterkundig Nieuwsblad. 76ste jaargang. 3 juni 1944. 9 juni 1944. 6 juni 1944. 21 juli 1944. 9 augustus 1944. 5 september 1944.
Y4262: VADERLAND, HET. - Het Vaderland. Staat- en Letterkundig Nieuwsblad. 76ste jaargang 12 - 18 - 27 - 28 September 1944.
Y4485: HET VADERLAND. - Het Vaderland, geillustreerd weekblad. 31 Julij 1852, No 5. Wandelingen langs en in het Haarlemmermeer. De wedstrijd der Zaanlandsche Zeil- en Roei-Vereeniging, 21 Julij.
Y3938: VOLK EN VADERLAND. - Volk en Vaderland. Nationaal-Socialistisch Weekblad. Vrijdag 24 april 1942. 10e jaargang no 17. Arbeid is plicht. Wie niet werkt zal ook niet eten.
L9503: VAES, GUY. - Eindeloze zondag in oktober. Vertaling Edith Klapwijk.
R5098: VAETH, A. - Het Hindoeisme.
R5099: VAETH, A. - Boeddha en zijne leer.
L6006: VAISSIER, JOHANNES J. - A deuout treatyse called the tree & xii. frutes of the holy goost. Edited from MS. McClean 132 Fitzwilliam Museum Cambridge.
Y2586: NEDERLANDSCH SYNDICALISTISCH VAKVERBOND. - De Grondbeginselen van het Revolutionair Syndicalisme.
K1815: VALCKENAERE, JULIEN DE. - Steentjes des aanstoots. Een bloemlezing uit zijn aforismen.
T1422: VALCKENAERE, JULIEN DE. - Zonneburg.
T6874: VALCKENIER KIPS, J.H. - Vooruitzichten in de Binnenlandsche Politiek.
K3256: VALENTIN, ERICH. - Mozart. Eine Bildbiographie.
L6352: VALENTIN, VEIT. - Geschichte der Deutschen Revolution von 1848 - 49. Erster Band: Bis zum Zusammentritt des Frankfurter Parlaments. Zweiter Band: Bis zum Ende Volksbewegung von 1848.
M5180: VALENTINE HOOVEN III, F. - Beefcake. The muscle magazines of America 1950-1970.
R6054: VALERIUS, ADRIANUS. - Oud-Nederlandsche Liederen uit den Nederlandtsche Gedenck-Clanck (1626).
R6977: VALERIUS, ADRIAEN. - Nederlandtsche Gedenck-Clanck.
Y0929: VALERIUS, ADRIAEN. - Nederlandtsche Gedenck-Clanck.
B2604: VALERY, PAUL. (TEXTE). - Daumier. Les Tresors de la Peinture Francaise Album 16. XIX Siecle.
L7918: VALERY, PAUL. - Hommage des ecrivains etrangers a Paul Valery.
L3413: VALETON, J.M.J. - De Romeinsche Historiographie in haar verband met Het Romeinsche Karakter. Redevoering.
M3899: VALI, ANNA. - De sensitieven.
R7609: VALK, M.H.A. VAN DER. - Hoe zijn de helden gevallen. Met teekeningen van Ton van Tast.
R5959: VALK, M.H.A. VAN DER. - Pro of Conta de Doodstraf. Voorwoord L.J. Schippers.
T1996: VALK LZ., M. - De waarheid in zake de drie broeders Hogerhuis, onschuldig veroordeeld tot 12, 11 en 6 jaren gevangenisstraf.
L3397: VALK, W. - Dr. Eduard Benes. Tijdgenoot der toekomst.
T6950: VALKEMA, D. - Een moderene vredesbeweging.
L4058: VALKENBURG, C.T. VAN. - J. Huizinga zijn leven en zijn persoonlijkheid.
R8195: VALKENBURG PLANTENGA, BEPPY VAN. - Uit Brusselsche uren.
Y2907: VALKENHOFF, PIERRE VAN. - Mr. Frans Erens over zijn persoon en arbeid, met bibliographie zijner geschriften.
L4410: VALKENIER, FRANK. - Taferelen van de menswording onzes Heren. Een cyclus kerstverzen.
B1867: VALKENIER, FRANK. - Tussentijds. Fragmenten uit het niets.
K9527: VALKENIER, FRANK. - Laus Brabanciae. Verzen.
Y0069: VALKENIER, FRANK. - De Tuimelaar van Onze Lieve Vrouw.
R6040: VALKENIER, FRANK. - Balladen van Brabant.
L4506: VALKENIER, FRANK. - Blazoen.
K7566: VALKHOFF, MARIUS. - Geschiedenis en actualiteit der Frans-Nederlandse taalgrens.
T9810: VALKHOFF, J. - De Staatstheorie van het Nieuwe Rusland.
K9730: VALKHOFF, P. - Over Frankrijk's Letterkunde.
K9540: VALKHOFF, MARIUS. - De expansie van het Nederlands.
H5955: VALKHOFF, R.J. - Sonnetten met een staart 1940-1945.
L0086: VALKHOFF, MARIUS. - Argot en Bargoens.
T3238: VALKHOFF, REIN. - De Bokkenrijders van Terblijt. Geillustreerd door Jan Lutz.
R1625: VALKHOFF, PIET. - Justus van Effen en de Franse Letterkunde.
W3400: VALKHOFF, MARIUS. - Roemeensche volksballaden. Ingeleid en vertaald door... [Op omslag Roemeensche Roversballaden].
T3612: VALKHOFF, J. - Twee nieuwe staatsvormen. Fascistische en Sowjetstaat.Overeenkomst en verschil.
R6495: VALKHOFF, P. - Over Frankrijk's Letterkunde.
L5369: VALKHOFF, PIET. - Ontmoetingen tussen Nederland en Frankrijk.
R4098: VALKHOFF, MAURIUS. - De expansie van het Nederlands.
A0341: VALKHOFF, J. EN HENR. ROLAND HOLST. - Geweld en geweldloosheid in den strijd voor socialisme.
P1176: VALLEIDA, GUUS. GUUS VLEUGEL. - Fluitles.
T8660: VALSTAR, ALFRED. - Sporen uit het achterland. Gedichten.
Y0346: VALVEKENS, P. EMIEL. - De Zuid-Nederlandsche Norbertijner Abdijen en de opstand tegen Spanje: Maart 1576-1585.
R1780: VANACKER, V.F. EN A. SASSEN. - De syntaxis in de dialectstudie.
H3351: VANDAMME, JAN. - Charles Peguy.
R1718: VANDAMME, JAN. - Alain Fournier.
L4611: VANDEBEECK, TH EN J. GRAUWELS. - De Boerenkrijg in het Departement van de Nedermaas. Met een voorwoord van L. Roppe en L. Rogier.
B5562: VANDEKERCKHOVE, HANS. - Hans Vandekerckhove. Tentoonstellingscatalogus.
R2421: VANDEKERKHOVE, RAYMONDE. - Herrie op het negereiland.
P1891: VANDELOO, JOS. - De muur.
L3731: VANDELOO, JOS. - De muur.
B2928: VANDELOO, JOS. - Woorden met doofstommen.
L9962: VANDELOO, JOS. - De Vijand.
R5838: VANDELOO, JOS. - De week van de kapteins. Televisiespel/eenakter.
L9789: VANDELOO, JOS. - Les Hollandais sont la. Verhalen.
L9771: VANDELOO, JOS. - De muur.
T5151: VANDELOO, JOS. - De weg naar de Ardennen. Roman.
H9348: VANDENBERG, PHILIPP. - Caesar & Cleopatra.
K9078: VANDENBERGH, JOHN. - Kleine biografie van Henry Miller.
P2160: VANDENBERGHE, PHILIP. - Het water zal theater.
L2811: VANDENBERGHE, B.H. - Chrysostomus. De grote redenaar. Cultuurbeeld van het Oude Antiochie.
L9972: VANDENBERGHE, PHILIP. - Hotel Quidousse.
B3901: VANDER LOO, FIRMIJN. - Proeve van bibliografie van en over de dichter Maurice Gilliams.
H3192: VANDERBEKE, BIRGIT. - Alberta ontvangt een minnaar. Vertaling Elly Schippers.
M6359: VANDERHAEGHE, GUY. - Het volmaakte einde van een volmaakte dag. Vertaling E. Ris.
M6357: VANDERHAEGHE, GUY. - Tegen de morgen in slaap gevallen. Vertaling E. Ris.
T4758: VANDERHEIJDEN, JAN F. - De Crisis en de Openbare Bibliotheek in de Vereenigde Staten.
K9475: VANDERHEYDEN, JAN F. - F. de la Fontaine en zijn verhandeling over de redevoering.
B6647: VANDERHEYDEN, F. - Adriaen Verwer. Verwer in de geschiedschrijving en over de geschiedenis van het Nederlands. Verwer en Zuid-Nederland.
B0044: VANDERHEYDEN, JAN F. - Hervorming en Neo-filologie.
T3063: VANDERKINDERE, LEO. - De eeuw der Artevelden. Studien over de zedelijke en maatschappelijke beschaving in Vlaanderen en Brabant. Vertaald door Richard Delbecq.
H7676: VANDERSCHAEGHE, PAUL. - Ernest Hemingway.
K5013: VANDERSCHAEGHE, PAUL. - Stefan Andres.
M4786: VANDERSCHAEGHE, PAUL. - Heinrich Boll.
R1754: VANDERSCHAEGHE, PAUL. - Heinrich Boll.
H9780: VANDERSCHAEGHE, PAUL. - Heinrich Boll.
T3573: VANDERVEKEN, G. VAN. - Education Morale et Jeunesses Socialistes.
T8070: VANDERVELDE, EMIEL. - Na-oorlogsch Socialisme. Voorontwerp tot herziening van ons programma.
R1455: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Vondels wereldbeeld.
R1379: VANDERVELDEN, J. - Staat en rechts bij Vondel.
K8791: VANDERVELDEN, JOS. - Marginalia. Verborgen stemmen uit het politieke en religieuze leven der 17e eeuw.
K8982: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Vondel's pleitrede voor God. Inleiding op de 'Bespiegelingen'.
K7208: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Aurora. Een bijdrage tot de kennis van Vondel's sociale betekenis.
R5005: VANDERVELDEN, J. - Staat en rechts bij Vondel.
L4390: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Vondel's schoonheid. Kort vertoog over Vondel's transcendentale aesthetica.
K9901: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Vondels wereldbeeld.
T6534: VANDEVELDE, ARTHUR W. (RED.). - Proces Verbaal. 2e jaargang nrs. 2 en 3.
T6535: VANDEVELDE, ARTHUR W. (RED.). - Proces Verbaal. 3e jaargang nrs. 2 en 3.
B2462: VANDEWIELE, APR. L.J. - Geschiedenis van de Farmacie in Belgie met een inleiding tot de algemene geschiedenis van de Farmacie.
T3518: VANDEWOUDE, G .VAN. - Vlaanderen's tragedie in den Westhoek. (naar nota's van Is. Floriszoone).
M2114: VANEJEVA, LARISA. - De kubus uit. Vertaling Arie van der Ent.
T0914: VANEL, C. - Boeven die ik gekend heb... en hun bewakers.
H0085: VANGGAARD, THORKIL. - Phallus. Symbool door alle tijden. Uit het Deens vertaling Jan de Zanger.
M3898: VANHESTE, BERT. - Weg van Brugge. Verkenningen van de onvoltooid verleden toekomende tijd.
L9664: VANHOLE, KAMIEL. - De beet van de schildpad.
H9569: VANK. - Attentie in druk. Vank - Vakgroep voor drukkunst, bindkunst en leerbewerking.
T1675: VANLANDSCHOOT, ROMAIN. - Joris Lannoo. Drukker en Uitgever voor Vlaanderen 1891-1971.
Y2340: VANRIET, JAN. - Moederland. Gedichten.
W6495: VANVUGT, EWALD. - Rodeo of zuster Bertram.
L6995: VANVUGT, EWALD. - Nestbevuilers. 400 jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West.
P2250: VANVUGT, EWALD. - Een bizonder vreemde dief.
K6016: VANVUGT, EWALD. - Darwin & gezellen: kanttekeningen bij een leven.
K2734: VANVUGT, EWALD. (SAMENGST.). - Een sober feest. Schrijvers over hun werksituatie.
Y4846: VANVUGT, EWALD. - Het dubbele gezicht van de koloniaal. Nederlands-IndiŽ herontdekt.
W6389: VANVUGT, EWALD. - Top jongen & man. ...vechten voor liefde of dood...
Y4885: VANVUGT, EWALD. - De schatten van Lombok. Honderd jaar Nederlandse oorlogsbuit uit Indonesie.
Y4956: VANVUGT, EWALD. - Natilaan.Een voettocht in Java's Duizen Bergen.
Y0605: VANWELKENHUYZEN, GUSTAVE. - J.-K. Huysmans et la Belgique.
B4955: VANWELKENHUYZEN, GUSTAVE. - Histoire d'un livre Un Male, de Camille Lemonnier.
T3491: VANWELKENHUYZEN, G. / P. DELSEMME / R. MORTIER / J. DETEMMERMAN. - Regards sur les lettres francaises de Belgique. Etudes dediees a la memoire de Gustave Vanwelkenhuyzen.
Y3532: VANWELKENHUYZEN, GUSTAVE. - Vocations Litteraires: Camille Lemonnier, Georges Eekhoud, Emile Verhaeren, Georgse Rodenbach, Maurice Maeterlinck.
Y3089: VARANGOT, VICTOR. - Virginia.
R5573: VAREKAMP, T. - Universitaire waardigheid in het geding. De hoogleraarsbenoeming van Dr. G.J. Kruijer door de Amsterdamse gemeenteraad.
Y4982: VARENNE, JAN. - Eer de haan kraait.... Een serdadoe soesoe tussen de peloppers op Java.
T7730: VARGA, EUGEN. - De ekonomies-politieke problemen der proletariese diktatuur. Verkorte vertaling door G. Buriks-v.L.v.d.H.
K1397: VARGAS LLOSA, MARIO. - De jonge honden van Miraflores. Verhalen. Vertaling Michiel Tjebbes.
Y4359: VARGAS LLOSA, MARIO. - De stad en de honden. Roman.
M9065: VARGAS LLOSA, MARIO. - The culture of freedom / De cultuur van de vrijheid. A lecture delivered in Amsterdam on 29 november 1985 to mark the nineteenth anniversary of Meulenhoff.
T8600: VARGAS LLOSA, MARIO. - De jonge honden van Miraflores. Verhalen. Vertaald door Michiel Tjebbes.
R2709: VARGAS LLOSA, MARIO. - De cultuur van de vrijheid. Lezing, gehouden op 29 november 1985 te Amsterdam, t.g.v. het negentigjarig jubileum van Meulenhoff & Co.
Y2427: VARILLE, MATHIEU. - L'Histoire de Riquilda et de l'ermite Juan Garin. Illustree par Hermann Paul avec quatorze bois originaux.
Y3747: VARLIN, EUGENE. - La Vie Ouvriere. Revue Syndicaliste Bimensuelle. 5e Annee no 87. 5 Mai 1913.
H0789: VARNEDOE, K. - Wien 1900. Kunst, Architektur & Design.
T2859: VAS DIAS, M.J.TH. - Over de plannen tot reorganisatie der sociale verzekering.
Y0751: VASALIS, M. - De vogel Phoenix. Gedichten.
T9878: VASALIS, M. - De vogel Phoenix. Gedichten.
T9879: VASALIS, M. - Parken en woestijnen. Gedichten.
K6336: VASALIS, M. - De muze en de dieren. Een bloemlezing van verzen. Bijeengebracht door...
T9877: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten.
T2274: VASALIS, M. - Parken en woestijnen. Gedichten.
Y1650: VASALIS, M. - De vogel Phoenix. Gedichten.
R6513: VASALIS, M. - De vogel Phoenix. Gedichten.
T6316: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten.
T1693: VASALIS, M. - Kinderen. Fragment.
M9943: VASSALLUCCI, MICHEL. - Ik ben een leugen die altijd de waarheid spreekt. Een hommage aan Michel Vassallucci.
L0804: VAT, DAAN VAN DER. - Britten beesten en buitenlanders of hoe in Engeland aan het leven wordt geleden.
B6532: VAT, DAAN VAN DER. - De Londense Wandelaar.
H0123: BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA . - Quinto Centenario della Biblioteca Apostolica Vaticana 1475-1975. Catalogo della Mostra.
R2752: VAYENAS, NASOS. - Biografie en andere gedichten. Vertaling Marko Fondse en Hero Hokwerda.
B8989: [SPINOZA] VAZ DIAS, A.M. / W.G. VAN DER TAK. - Spinoza and Simon Joosten de Vries / Jarich Jellesz origins, Jellesz life and business.
T8035: VAZ DIAS, HERM. - Door de bioscoop gered. Levensschets.
T1375: [SPINOZA] VAZ DIAS, A.M. & W.G. VAN DER TAK. - Spinoza Merchant & Autodidact. Charters and other authentic documents relating to the philosopher's youth and his relations.
R3298: VAZQUEZ DE PRADA, V. - Filips II. Heerser van een wereldrijk.
Y2041: VDSA. - Stemmen uit Duitsland. De culturele vernieuwing in Duitsland.Vereniging van Duitse Statenloze Antifascisten in Nederland.
Y4191: VDSA. - Mededelingen Ver. van Duitse en Statenloze Antifascisten in Nederland. 30 december 1946. no 5. 3e jrg.
Y4068: VDSA. - Mededelingen Vereniging van Duitse en Statenloze Antifascisten in Nederland. 3e jaargang no 1, 28 October 1946. Wat is en wat wil de V.D.S.A.? 3e jaargang no 4, 9 December 1946. De jeugd in Duitsland. 25 Maart 1946. Hulp aan het nieuwe Duitsland.
R7272: VEATCH, HENRY B. - Aristoteles beschouwd als tijdgenoot. Vertaling van W.A. Verloren van Themaat.
L7288: VEAUCE, EUGENE. - L'Affaire du masque de Napoleon. Avec une preface de Paul Fleuriot de Langle.
MK0034: VECHT, N.J. VAN DE. - Onze letterteekens en hun samenstelling.
Y3949: NEDERLAND VECHT. - Nederland Vecht, te Land, ter Zee en in de Lucht. Speciale uitgave 1e jaargang no 7, juli 1945.
Y0221: VEDER, W.R. - Levensbericht van Mr. Nicolaas de Roever.
B8464: VEDER, W.R. - November 1863. Dichterlijke uitboezeming.
B4645: VEDER, AART. - Gedachtenis rede aan Mr. A. Siewertsz van Reesema. Uitgesproken ter opening der winter-vergaderingen van de afdeeling Rotterdam der Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen den 14 november 1848.
B9663: VEEGENS, J.D. - De Fransche omwenteling.
L4581: VEEGENS, D. - Historische studien. Twee delen.
M3896: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Het wilde feest.
K2870: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Maurice Roelants.
W5034: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Het vroege werk.
R5213: VEEN, S.D. VAN. - Historische studien en schetsen.
M0717: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Jacht in de diepte.
T7367: VEEN, J.H.S.M. - Trams in en om Zwolle.
Y2960: VEEN, HERMAN VAN / TADAHIRO UESUGI. - De stem van Sint ter Klaas.
T0658: VEEN, PIET VAN. - Soldaat.
R9530: VEEN, JOS VAN. - De geschiedenis van JÍsoes-Christos. Eerste deeltje. "Maran Atha!" - "Onze Heer komt!".
Y0466: VEEN, JOS VAN. - Het modernisme in de R.K. Kerk.
L8350: VEEN, HANS VAN DER & JOS VAN WATERSCHOOT. - De Brinkman. Ondankbare arbeid voor nu en later.
K6262: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Make believe. Translated from the Dutch by Roy Edwards.
W4339: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Wij hebben vleugels
W4340: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Zuster ter zee.
L0311: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Geld speelt de groote rol.
P0274: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Blijf niet zitten waar je zit.
W4623: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Alibi voor het onvolkomen hart.
T9088: VEEN, A.H.L. VAN. - Gedenkboekje t.g.v. het 50 jarig bestaan Amsterdamsche Vereeniging De Philatelist. 1927-1977.
L7060: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Wij hebben vleugels
L8302: VEEN, JOH. VAN. - Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche Kust.
B3219: VEEN, FULCO VAN DER. - Voorplantingsgeneeskunde tussen evaluatie en hybridisatie.
Y2649: VEEN, C.F. VAN. - Centsprenten. Catchpennyprints. Nederlandse Volks- en kinderprenten. Dutch Popular- and Childrenprints.
H0941: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Kom mij niet te na.
H0942: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Vriendelijke vreemdeling.
T3552: VEEN, JOS VAN. - De geschiedenis van Jesoes-Christos. Eerste deeltje: Maran Atha! - Onze Heer komt!. Tweede deeltje: Ho Logos Sarks egenet - Het woord is Vleesch geworden. Derde (laatste) deeltje: Ecce Homo - Ziedaar, de Mensch.
T3553: VEEN, JOS VAN. - De geschiedenis van de hel.
H2774: VEEN, BART VAN. - Lezen is leven. De geschiedenis van vijfenzeventig jaar uitgeverij Becht.
Y1856: VEEN, L.J. - Kort overzicht van de geschiedenis van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. Amsterdam 1887 - 1 maart 1947.
B1420: VEEN, J.S. VAN. - Levensbericht van P.N. van Doorninck.
K3869: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - De boze vrienden.
M9985: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - De man met de zilveren hoed. Ingeleid door G.W. Huygens.
Y1391: VEEN, JOS VAN. - Ze hadden het allemaal van Onze Lieve-Heer.
H0940: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Doen alsof.
B0916: VEEN, ADRIAAN VAN DER & ADRIAAN MORRIEN. - A. van der Veen: Fragment uit Het wilde feest. A. Morrien: Landelijke liefde. Loefde en vriendschap. Engelen. Slapeloosheid.
R4645: VEEN, HARM R.S. VAN DER. - Jewish characters in eighteenth century English fiction and drama.
R5859: VEEN, JOS VAN. - Waarom wij, priesters, uit de Roomsche Kerk treden.
W4575: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Een idealist.
T6171: VEEN, JOS VAN. - God. Voordracht gehouden in het Toussaint-Huis te Den Haag op zondag den 13den December 1908.
W4355: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - De man met de zilveren hoed.
R8990: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Geld speelt de groote rol.
W9076: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Het grijze paard van Aran.
T6687: VEEN, JOS VAN. - Open brief aan Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck.
L7896: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Het wilde feest.
L8982: VEEN, H.R.S. VAN DER. - Dostojewskij's 'Vernederden en Gekrenkten'.
R2429: L.J. VEEN. - Supplement tot 1962 op het korte overzicht van de geschiedenis van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. 1887 - 1 maart 1947. Met fondscatalogus.
T4846: VEEN, PIET VAN. - Arthur.
L7943: VEEN, MARTIN VAN. - Drie staat tot een. Acht tekeningen van Martin van Veen en acht gedichten van Hans Andreus, Nico Verhoeven en Simon Vinkenoog.
L4925: VEEN, EBERTUS VAN. - Interpolaties in Aeschylus' zeven tegen Thebe.
T9916: VEENENDAAL, J.H. EN J. KOK. - Bijvoegsel tot het praktisch cijferboek voor de Nederlandsche Jeugd.
Y2919: VEENENDAAL, E.J. - Oranje boven! Geschenk voor de Nederlandsche jeugd, op het vijf en twintigjarig jubile der inhuldiging van Z.M. Koning Willem III, 1849 - 12 Mei-1874.
L8385: VEENENDAAL, E.J. - Zes jaren van de tachtig of Alva en de Geuzen. Herinneringen voor Neerlands Volk.
Y1132: VEENENDAAL, J.H. EN J. KOK. - Antwoorden op het Tweede stukje van het praktisch cijferboek voor de Nederlandsche Jeugd.
B6036: VEENENDAAL, JAC. VAN. - In Tijden van Oorlog.
Y2495: VEENHOF, C. EN A. ZIJLSTRA. - Kracht en doel der Politiek. Antwoord der vijftien op den door den leider der A.R. Partij, J. Schouten, tot zijn Geestverwanten gerichten oproep.
R9718: VEENHOF, K.R. - Spijkerschriftarchieven.
Y4651: VEENHUYSEN, A. - Feestrede ter gelegenheid van de aanvaarding van het Koningschap over Nederland en zijne Kolonien door H.M. Wilhelmina van Oranje-Nassau, op Haren 18den verjaardag den 31sten Augustus 1898, over Psalm 132 vs. 17 b.
K1379: VEENLAND-HEINEMAN, K.M. / A. VELS HEIJN. - Het nieuwe Rijks Museum ontwerpen en bouwen 1863 - 1885.
Y0885: VEENMAN, RENE. - De klassieke traditie in de Lage Landen.
L4988: VEENSTRA, HEERE DOUWE. - Les formes nominales du verbe dans la prose du treizieme siecle.
K6225: VEENSTRA, J.H.W. - D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist.
Y4762: VEENSTRA, J.H.W. - Diogenes in de Tropen.
T0466: [MULTATULI] VEENSTRA, J.H.W. - Multatuli als lotgenoot van du Perron.
Y2535: VEENSTRA, R. - Opgaven voor de lei. Klassikale Denk-, Schrijf- en Taalfoefeningen voor de Volksschool. (met eene woordenlijst volgens de nieuwe spelling).
B5859: VEENSTRA, J.H.W. - D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist.
L4433: VEER, H. DE. - Trou-Ringh voor 't Jonge Holland.
T6018: VEER, J.H. DE. - Oranje, de Zee.
T0700: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Zesde Bundel. 56e jaar 1907.
T0701: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Derde Bundel. 53e jaar 1904.
T0702: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Vierde Bundel. 54e jaar 1905.
T0706: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Tweede Bundel. 52e jaar 1903.
K6247: VEER, H. DE. - Trou-ringh voor 't jonge Holland.
L0987: VEER, PAUL VAN 'T. - De strijdlustige amateur.
Y5051: VEER, PAUL VAN 'T. - De Atjeh-oorlog.
B3229: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Tweede Bundel. 52e Jaar 1903.
L6009: VEER S.J., W. DE. - Uit mijn lente. Gedichten.
Y4750: VEER, PAUL VAN 'T. - Geen blad voor de mond. Vijf radicalen uit de negentiende eeuw.
Y3710: VEER, BERT VAN DER. - Uitgevertje spelen.
L5562: VEER, H. DE. - Hoe oom op zijn neus keek. Blijspel in 3 bedrijven.
B1638: VEERDEGHEM, FR. VAN. - Het Gemoraliseerd Kaatsspel.
R7590: VEERDEGHEM, F. VAN. - Houwaert en Parma. Onuitgegeven gedichten uit de zestiende eeuw.
T6022: VEERE, B. VAN. EN W. ZUIDEMA. - Wilhelmina Cantate voor Jongens en Meisjes Stemmen met Klavierbegeleiding.
Y2180: VEERE, B. VAN. & W. ZUIDEMA. - Wilhelmina Cantate voor Jongens- en Meisjes Stemmen met Klavierbegeleiding. Woorden en Muziek.
K3621: VEERING, J. - De Nederlandse Letterkunde.
H8315: VEERMAN, C.P. - Denkend aan Holland. Een visie op de agrarische ontwikkeling.
T8917: VEERMAN, NEL. - Nacht en dag.
T8884: VEERMAN, NEL. - De cyclame.
T8829: VEERMAN, NEL. - Er schijnt een ster.
T8750: VEERMAN, NEL. - Horen en zien.
R8661: VEGT, JAN VAN DER. - Hendrik de Vries. Biografie.
M0686: VEGT, JAN VAN DER. - Het ingeklonken lied. De poŽzie van Ida Gerhardt.
H4454: VEGT, JAN VAN DER. - Hendrik de Vries ( 1896-1989). Een biografische schets.
H2984: VEGT, JAN VAN DER. - De brekende spiegel. Ontwikkeling, samenhang, achtergronden bij A. Roland Holst.
H0636: VEGT, JAN VAN DER. - Vuur onder de wereld. Het magisch dichterschap van Hendrik de Vries.
Y2335: VEGT, HAN VAN DER. - Navigatiesystemen. Zes gedichten voorbij de menselijkheid.
T1644: VEGT, JAN VAN DER. - Mijn tweede huid. De geschiedenis van A. Roland Holst en zijn huis.
Y1189: VEGT, H.J. VAN DER. - Leerboekje voor kinderen, die naar de leerwijze van den heer Prinsen onderwezen worden. Overeenkomstig de vierde en vijfde leestafel. Tweede stukje.
R7700: VEITH, L.F.X. - Tegenwoordige staat van de Utrechtsche kerk. Uit het Latijn vertaald.
B7743: VEKEMAN, H. - Torec, een middeleeuws kunstwerk.
L9323: [VONDEL] VEKEMAN, HERMAN EN HERBERT VAN UFFELEN. (ED.). - Jetzt kehr ich an den Rhein. Een opstellenbundel bij Vondels 400ste verjaardag. / Eine Aufsatzsammlung zu Vondels 400stem Geburtstag.
Y2270: VEKEMAN, CHRISTOPHE. - Dit is geen slaapkamer meer nu. Gedichten.
H0088: VELD, RENEE IN 'T. - Uit liefde voor de Fuhrer. Vrouwen van het Derde Rijk.
R3644: VELDE, MARCEL VAN DE. - Heimelijkheden uit het Brugse Vrije. Verborgen sproken en volkse verbeeldingen.
R6846: VELDE, MARCEL VAN DE. - Geschiedenis der Jong Vlaamsche Beweging 1914-1918.
L4539: VELDE, MARCEL VAN DE. - Eerstelingetjes. Gedichten uit den Oorlogstijd 1914 - 1981.
T9809: VELDE, JACOBA VAN. - De grote zaal. [met een lofrede door Rosita Steenbeek en een uitleiding: De eenzaamste mens door Onno Blom].
L2826: VELDE, ANTON VAN DE. - Het eeuwig masker.
R8878: VELDE, J.H. VAN DE. - De ontwikkeling van het toezicht op maten en gewichten in Friesland.
L2803: VELDE, ANTON VAN DE. - Het eeuwig masker.
C0016: VELDE, TH. H. VAN DE. - De vruchtbaarheid van het huwelijk en haar opzettelijke beinvloeding.
B8114: VELDE, I. VAN DER. - Het eeuwige vuur. Met een inleiding van Henr. Roland Holst-van der Schalk.
Y4977: VELDE, J.J. VAN DE. - Brieven uit Sumatra 1928-1949.
R1540: VELDE, ANTON VAN DE. - De Rechtvaerdige Trou. Evocatie van Vondel's leven.
T1709: VELDE, HENRY VAN DE. - AMO.
R6756: VELDE, HENRY VAN DE. - De poetische vorming van Max Elskamp.
L7086: [VONDEL] VELDE, EDG. VAN DE. - Vondel en de plastische kunsten.
R3151: VELDE, PAUL VAN DER. (SAMENG.) - Een potje met Veth. Paarlen van en over P.J.
R1779: VELDE, R.G. VAN DE. - De studie van het Gotisch in de Nederlanden. Bijdrage tot een status quaestionis over de studie van het Gotisch en het Krimgotisch.
T8651: VELDE, JACOBA VAN. - De grote zaal.
T9266: VELDEKE. - Veldeke orgaan van V.E.L.D.E.K.E. vereeniging tot instandhouding en bevordering der Limburgsche Dialecten. 15e jaargang 1940. nrs: 84 - 85. 16e jaargang 1941: 90 t/m 95. 17e jaargang 1942. nrs: 97 t/m 101. 18e jaargang 1943. nrs: 102. 25e jaargang 1951. nrs: 139-140-141. 26e jaargang 1951 nrs: 142 t/m 147. 27e jaargang 1952. nrs: 148 t/m 153. 28e jaargang 1953. nrs: 154 t/m 156.
R4392: VELDEKE, HENDRIK VAN. - Die minne maket reinen moet. Bezorgd en ingeleid door Jef Notermans.
T3529: VELDEKE. - Veldeke orgaan van V.E.L.D.E.K.E. vereeniging tot instandhouding en bevordering der Limburgsche Dialecten. 11e jaargang t/m 14e jaargang. nr. 60 t/m 83. 1936-1940.
T9913: VELDEN JZ., C. VAN DER. - De wegwijzer. Leesboekje voor scholen en huisgezinnen. Tweede stukje.
L2761: VELDEN, DORA VAN (ED.). - Journaal van W.H.J. van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835.
K7088: VELDEN, BEN VAN DER. - Verblijf te Rome.
B2751: VELDEN, D. VAN. - De geschiedenis van het huis Prinsessegracht 30 en omgeving.
T0303: VELDEN, BEN VAN DER. - Celeste. Het meisje van Proust.
H5177: VELDHEIM, J. (ED.). - Jesus' Minne. Een bloemlezing van geestelijke poŽzie uit de middeleeuwen.
L8646: VELDHOEN, A.J. - Twee en veertig etsen gevolgd door een nawoord van J. van Wessem.
L7681: VELDHUIS, LOUISE. - De eerste Nederlandsche tekstfamilie der Navolging van Christus. (De Alpha-Groep).
H8807: VELDHUIZEN, A. VAN. - De vogelen des hemels. Met penteekeningen van H. Sikkema.
K8469: VELDHUIZEN, G. VAN EN WILLEM VAN IEPENDAAL. - De trap.
B8765: VELDKAMP, J. - Moderne Engelsche Literatuur.
R4715: VELDMAN, H.S. - Catalogus van den Topographischen Atlas van Delft en Delftland.
H7069: [COORNHERT] VELDMAN, ILJA. - De wereld tussen goed en kwaad. Late prenten van Coornhert.
B2104: VELDSTER, RONER. - Dagnacht.
R5400: VELDT, JULES VAN DER. - Mietje Pietje nr. 2.
M0660: H.A.J. GELDERBLOM/ M.B. SMITS-VELDT. - Eer is het Lof des Deuchts. Opstellen over renaissance en classicisme. Aangeboden aan dr. Fokke Veenstra. Onder redactie van H. Duits e.a.
H9421: VELMANS-VAN HESSEN, EDITH / SIJBOLT NOORDA. - 1945: Niet terugkijken... / Over stimulerende middelen en ongewenste bijwerkingen.
R0598: VELS HEIJN, ANNEMARIE. - Etsen van Rembrandt.
T7601: VELTHOVEN, G.J. VAN. - Scheveningen Vught. Door gevangene G.J. van Velthoven Kampnummer np. 6099. Ce; in het Oranje Hotel te Scheveningen.
R6532: VELTHOVEN, H. VAN. - Noord-Brabant in de samenwerking Nederland-Belgie.
K4493: VELTHUYSEN, TON. - Tirade 1957-1985.
R1607: VELTMAN, MARTIN. - Hollandse quintijnen.
W3317: VELTMAN, MARTIN. - Spiegelgevecht.
B1210: VELTMAN, MARTIN. - Destinaties.
B1212: VELTMAN, MARTIN. - Vijfenzestig gedichten. Een keuze. Samenstelling en verantwoording L.R. Pol.
W7978: VELTMAN, MARTIN. - Negentien Villanellen.
L0493: VELTMAN, JAN. - De Vlaamsche scharenslijper.
K1675: VELTMAN, MARTIN. - De Veltman-verzameling. Bezorgd en verantwoord door L.R. Pol.
L7605: VELTMAN, JAN. - Het lange gelukkige leven van Date Dalwoud.
B5236: VEN, J. VAN DE. - Naamvallen, tijden en wijzen in den 'Heliand'.
L2804: VEN, D.J. VAN DER. - In de bloeiende hof onzer volkscultuur.
P1009: VEN, D.J. VAN DER. - Van Nederlandsche Luilakken.
B5048: VEN, D.J. VAN DER. - Van Driekoningen-Avond en Keuninkje spelen.
T9066: VEN, D.J. VAN DE. - Neerlands Volksleven.
T5947: VEN, J.M. VAN DER. - De Weelde. Eene sociologische studie.
H6664: VEN, D.J. VAN DER. - Het Carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken.
R5902: VEN, D.J. VAN DER. - Dank voor stank bij dominee. Typische gebruiken uit den Achterhoek.
L7621: VEN, D.J. VAN. - Het Carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken.
R7959: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 2: De harde kern.
K8623: VENEMA, ADRIAAN. - Jongensdroom en andere verhalen.
B5601: VENEMA, ADRIAAN. - De laatste uren.
R5302: VENEMA, ADRIAAN. - Kunsthandel in Nederland 1940-1945.
K5874: VENEMA, ADRIAAN. - Liever waarheid dan sensatie. Een woord achteraf aan Martien J.G. de Jong.
K1846: VENEMA, ADRIAAN. - Aristo revisited.
R7946: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3A: De kleine collaboratie.
M0860: VENEMA, ADRIAAN. - Het dilemma. Gevolgd door een interview met Ischa Meijer.
M3374: VENEMA, ADRIAAN. - Verleden tijd, memoires.
T7208: VENEMA, ADRIAAN. - Mussert.
B0235: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 1: Het systeem.
T1552: VENEMANS, B.A. - De Marnix-pers. Een korte geschiedenis en een bibliografie.
L3754: VENERIS CAP. O.F.M., FRATER. - Speels ABC. Ter onderrichting aan de jeugd.
T9948: EDIZIONI LA BIENNALE DI VENEZIA. - Le Arti a Vienna dall a Secessione alla Caduta dell' Impero asbugico.
R6991: HET VENSTER. - Het Venster. Algemeen Litterair Maandblad: Nr. 4, eerste jaargang 3 Oct. 1931.
Y2592: HET VENSTER. - Het Venster. Algemeen Litterair Maandblad: Nr. 8. eerste jaargang 7 Februari 1932.
T2286: HET VENSTER. - Het Venster. Algemeen Litterair Maandblad: Nr. 6, eerste jaargang 5 Dec 1931.
T2287: HET VENSTER. - Het Venster. Algemeen Litterair Maandblad: Nr. 7, eerste jaargang 16 Jan. 1932.
B7668: VENSTERMANS, J. - August Vermeylen.
R7179: VENTURA, JULIA. - Fotografisch werk.
M3366: VER HUELL, ALEXANDER. - De werken van Alexander Ver Huell. Zoo zijn er! Jeugd.
T5860: VERAART, J.A. - Beginselen der Economische Bedrijfsorganisatie.
T2278: VERAART, AUG. W. - Meer zonneschijn in het nevelig noorden, meer regen in de tropen.
T2017: VERAART, J.A. - Holland. Preface by G.N. Clark.
T5233: VERAART, JOANNES ANTONIUS. - Arbeidsloon.
B8736: VERACHERT, FRANS. - Karel van den Oever.
B2707: VERACHTERT, FRANS. - Karel Van den Oever (1879-1926).
Y0683: VERAX. [= VAN F. GUNST]. - De ontbinding. Een staatsgreep.
K2869: VERBEECK, RENE. - Pieter G. Buckinx.
B8310: VERBEECK, RENE. - De dichter H. Marsman.
T2208: VERBEECK, RENE. - De dwaze bruid.
K4148: VERBEEK, GERARD. - Marnix Gijsen.
K9479: VERBEEK, E. - De man met de glazen hoed. Biografisch essay over de dromen van Sigmund Freud.
R3831: [SPINOZA] VERBEEK, THEO. - "De wil van God". Over een centraal thema in Spinoza's filosofie. Voordracht gehouden te Rijsburg op 16 mei 1998.
M7230: VERBEEK, HANSJE. - Goede bedoelingen. Zaakwaarnemers in een hoerenorganisatie.
T0847: VERBEKE, LUC. - Vlaanderen in Frankrijk. Taalstrijd en Vlaamse Beweging in Frans- of Zuid-Vlaanderen. Inleiding en slotbeschouwing Andre Demedts.
K6931: VERBERNE, L.G.J. - In den spiegel van het verleden. Historische opstellen.
R6898: VERBERNE, L.G.J. - Noord-Brabant in den Status-Quo-Tijd (1830-1839).
R6908: VERBERNE, L.G.J. - Geschiedenis van Nederland in de jaren 1813-1850. Twee delen.
T2504: VERBIEST, J.V.L.M. - De Tijd op drift. Een uiteenzetting naar aanleiding van het aftreden van Mr. A.F.M. Hendrix, Mgr. Dr. G.C. van Noort, Mr. C.M.J.F. Goseling, Mr. Aug. E.M. Povel, Mr. C.P.M. Romme, commissarissen der N.V. Drukkerij de Tijd.
T2503: VERBIEST, J.V.L.M. - Het schandaal aan De Tijd.
T2506: VERBIEST, J.V.L.M. - Tantiemisten. In fraudem legis.
T2508: VERBIEST, J.V.L.M. - Nazi-regeering en Spaarnestad.
T2505: VERBIEST, J.V.L.M. - Jan Willem Lucas aan de Geestelijkheid van Nederland.
T2502: VERBIEST, J.V.L.M. - Tusschen Haarlem en Berlijn...
L3366: VERBOGT, THOMAS. - Gebroken glimlach. Verhalen.
Y1585: VERBOOM, BERNARD EN JO MULDER. - Neerlands Vreugde. Eerbiedig opgedragen aan H.K.H. Prinses Juliana der Nederlanden en Z.H. Prins Bernard van Lippe Biesterfeld. Muziek en Tekst.
R8530: VERBRAAK, H.C. - Pastoor H.C. Verbraak. Bij gelegenheid van zijn Vijf en Twintigjarig verblijf als Aalmoezenier bij de Troepenmacht te Atjeh 1874-1899.
K4971: VERCAMMEN, L. - Vijftig jaar Pallieter. Een historische terugblik.
K4994: VERCAMMEN, JAN (ED.). - Van twintig dichters.
B8854: VERCAMMEN, LOUIS. (ED.). - Bruegel tussen de regels. Jaarboek 1984 van het Felix Timmermans-Genootschap.
T2762: VERCAMMEN, FRANCISCUS ANTONIUS. - Thijm en Vlaanderen.
R1789: VERCAMMEN, FRANCISCUS ANTONIUS. - Thijm en Vlaanderen.
T6747: VERCORS. - La marche a l' ťtoile.
W8191: VERCORS. - De wapens der duisternis. Vertaald door Jo Boer.
T2263: VERCORS. - De stilte der zee.
C0086: VERCORS. - De droom. Vertaling Clara Eggink.
L3109: VERCORS. - De stilte der zee.
T0519: VERCOULLIE - De taal der Vlamingen.
L7627: VERCOULLIE, J. - Album opgedragen aan Prof. Dr. J. Vercoullie 1857 - 1927. Door ambtgenoten, oud-leerlingen en vereerders, t.g.v. zijn zeventigsten verjaardag en van zijn emiraat.
R5278: VERDAASDONK, H. - De Vvuchtigheid van iteratuur: Het verwerven van boeken als vorm van cultureel gedrag.
H4760: VERDAASDONK, H. - Literatuurbeschouwing en argumentatie.
M3893: VERDAASDONK, M. - Niemand weet waarom.
K7563: VERDAM, J. - Levensbericht van Eelco Verwijs.
L8338: VERDAM, J. - Over wetenschap en wetenschappelijke methode.
L1024: VERDAM, J. - Een en ander over en uit het Middelnederlandsch Woordenboek.
T9636: VERDAM, J. (ED.). - Theophilus, Middelnerlandsch gedicht der XIVde eeuw. Op nieuw uitgegeven.
B5785: VERDAM, J. - Sporen van volksgeloof in onze Taal en Letterkunde.
L5896: VERDAM, J. - Die Rose. Een wedergevonden fragment der tweede bewerking, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
A0085: VERDAM, J. - Ferguut. Van Dr. Eelco Verwijs, opnieuw bewerkt en uitgegeven.
R4034: VERDAM, J. - Afscheidsgroet aan zijne leerlingen, den 17den Juni 1915 uitgesproken.
L2742: VERDAM, J. - Een museum van taaloudheden.
B4393: VERDAM, J. - Middelnederlandsch Handwoordenboek. Onveranderde herdruk en van het woord Sterne af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
B1279: VERDENIUS, W.J. - Beknopte Bibliographie voor de Studie der Griekse Taal- en Letterkunde.
K9336: VERDENIUS, A.A. - In de Nederlandse taaltuin. Wandelingen en waarnemingen.
L0589: VERDENIUS, A.A. - In de Nederlandse taaltuin. Wandelingen en waarnemingen.
K6784: VERDENIUS, A.A. - Bredero's dialectkunst als Hollandse reactie tegen Zuidnederlandse taalhegemonie.
W9578: VERDENIUS, A.A. - In de Nederlandse taaltuin. Wandelingen en waarnemingen.
M8894: VERDENIUS, A.A. - Studies over zeventiende eeuws. Verspreide opstellen en aantekeningen.
L7601: VERDONCK, JORIS. - Maurice Felbier.
R9257: VERDOODT, FRAN-JOS. - Boon bibliografie. Het afzonderlijk verschenen werk en zijn wordingsgeschiedenis. [Louis Paul Boon].
R6418: VERDUYN, PRUDENS. - Geschiedenis van Wenduine.
B9976: [DOMELA NIEUWENHUIS] VERECQUE, CH. - Spiegel der Sociaal-Demokratie. Drie jaren deelneming aan een bourgeois-regeering. Met inleiding, slotbeschouwing en naschrift door F. Domela Nieuwenhuis.
R7075: VERELST, STAN. - Louis Zimmer en zijn werken.
L4528: VEREMANS, RENAAT. - Herinneringen aan Felix Timmermans.
T4431: VERGA, GIOVANNI. - De Leeglopers. I Malavoglia. Vertaald door Yond Boeke en Patty Krone.
T4432: VERGA, GIOVANNI. - Baas don Gesualdo. Vertaald door Yond Boeke en Patty Krone.
R8006: VERGA, GIOV. - Realistische schetsen. Eene proeve van vertaling.
L3182: VERGEER, CHARLES. - Toen werden schoot en boezem lekkernij. Erotiek van de Tachtigers.
R0121: VERGEER, CHARLES. - Gewezen en gemaskerd: over de jonge Arthur van Schendel.
L5328: VERGEER, CHARLES. - Arthur van Schendel en zijn vrienden.
T1363: VERGILIUS. - De Aeneis van P. Virgilius Maro, bestaende in XII. boecken, uyt het Latijn in Nederduytsche rymen gebracht door Jacob Westerbaen.
Y3171: VERGILIUS MARO, PUBLIUS. - Aeneis. Heldendicht over Aeneas. Vertaling inhexameters Henk Schoonhoven.
Y3170: VERGILIUS. - Aeneis. Vertaald door Piet Schrijvers.
B8275: VERHAAK, G.T.M. - Het geestelijk liedboek uit het Tertiarissenklooster 'Mariengraff' te Grave. Deel I: Inleiding.
W3060: VERHAAR, THEO. - Stof bedekt niet.
T1808: VERHAAREN, J. - Kindsoldaat.
Y4562: VERHAAREN, J. - Zon uit OekraÔne. Weerklank van de vooruitzichten voor Nederland in 2007.
B5207: VERHAEREN, EMILE. - Les Heures d'Apres-Midi.
T9349: VERHAEREN, EM. - Petites Lťgendes.
R1659: VERHAEREN, EMILE. - Die Stunden. Les heures claires, les heures d'apres-midi-, les heures du soir. Uebertragen von Erna Rehwoldt.
B4302: VERHAEREN, EMILE. - Gedichten. Nawoord Martien Beversluis.
R5468: VERHAGEN, J. - Voor Moeder. Een Verhaal.
R5467: VERHAGEN, J. - Hervormer en Krijgsman. Een geschiedenis uit het begin der Hervorming in Zwitserland.
K9247: VERHAGEN, BALTHAZAR. - Het schoone leven.
B4453: VERHAGEN, W.C.A. E.A. - Kerst 1944. Herinneringen van mensen uit het voormalig verzet en overlevenden uit concentratiekampen.
T1383: VERHAGEN, HANS. - Cocon. Cyclus.
T4027: VERHAGEN, P. - Sociale haken en oogen. Gedichten. 1e twaalftal.
T3031: VERHAGEN JR., H. EN F. KAPTEIJN. - In het Teeken van het Verkeer. Een interessante beschrijving van de ontwikkeling, economische en politieke beteekenis van het verkeer en der verkeersmiddelen.
B4777: VERHAGEN, JAN HENDRIK. - A farewell to arms en andere gedichten.
K2919: VERHALEN. - Korte verhalen uit Afrika, Azie en Latijns-Amerika.
Y2197: VERHALLEN, BART. - De Rotterdamsche Vlag. Vert-blanc-vert.
R8250: VERHAVE, JACOBUS HENRIK. - Karakter en erfelijkheid. Onderzoek naar bepaalde componenten in het karakter bij vier en twintig volwassen eeneiige tweelingen en een volwassen eeneiige drieling.
L6279: VERHAVERT, CYPR. - Brusselsche typen.
T5211: VERHAVERT, CYPRIAAN. - In onze goedige stede.
Y1755: VERHEGGE, WILLIE. - De adem van Amor.
H7119: VERHEIJ, MARIA. - De rode cirkel.
M3894: VERHELST, INGRID. - De verzamelde leugens van J. Mboya.
T1878: VERHELST, KAREL. - Essais litteraires offerts aux amis de la jeunesse studieuse par la Societe de litterature francaise. (Sint-Truiden 1851-1893).
Y3330: VERHEUL, KEES. - Een jongen met vier benen.
K0850: VERHEUL, KEES. - Antwoord van een buitenstaander en andere opstellen.
R0479: VERHEUL, KEES. - Een jongen met vier benen.
L6507: VERHEUL, KEES. - Villa Bermond.
M2788: VERHEUL, KEES. - Verlaat debuut en andere opstellen.
K2098: VERHEUS, SIMON L. - Theologie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Bijdragen over de collecties en verwante verzamelingen alsmede Doopsgezinde Adversaria verschenen bij het afscheid van Simon L. Verheus als conservator van de kerkelijke collecties.
T7165: VERHEY, HARRY (VOORW.). - De partij van de actie. Resolutie van de conferentie van 23 en 24 December 1949 der Communistische Partij Nederland.
B4965: VERHEYDEN, PROSPER. - De maagdendans.
R3664: VERHEYDEN, PROSPER. - Triumphdicht over den nieuwen Carlejon, Hasselt 1752.
R3670: VERHEYDEN, PROSPER. - Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 23 October 1943.
T2933: VERHOEFF, BERNARD. - Frans van Stoghem en zijn vrouw.
B4542: VERHOEVEN, BERNARD. - Karel van de Woestijne. Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten.
K6583: VERHOEVEN, BERNARD. - De zielegang van Henriette Roland Holst.
L2089: VERHOEVEN, BERNARD. - Guido Gezelle. Vader van het nieuwe Vlaanderen bij de eeuwherdenking van zijn geboorte 1830-1930.
T4072: VERHOEVEN, D. E.A. (EDS.). - Klederdracht en Kleedgedrag. Het Kostuum Harer Majesteits onderdanen 1898 - 1998.
B3855: VERHOEVEN, BERNARD. - De zielegang van Henriette Roland Holst.
R1269: VERHOEVEN, NICO. - Doelmatigheid van industriele vormgeving.
K7302: VERHOEVEN, BERNARD. - Over de lach.
K6049: VERHOEVEN, BERNARD. - De zilveren spiegel.
B8515: VERHOEVEN, BERNARD. - De zielegang van Henriette Roland Holst.
R8962: VERHOEVEN, HANS. - Moord in den commandopost.
R8963: VERHOEVEN, HANS. - Moord op een ouden heer.
K2682: VERHOEVEN, BERNARD. - Over kunst en leven.
M3570: VERHOEVEN, BERNARD. - Pax Hominibus. Gedichten.
M7030: VERHOEVEN, BERNARD. - De zilveren spiegel.
T1966: VERHOEVEN, BERNARD. - De zielegang van Henriette Roland Holst.
B3704: VERHOEVEN, BERNARD. (VERTAALD). - De poŽzie van San Juan de la Cruz. Ingeleid en vertaald door Bernard Verhoeven.
L5308: VERHOEVEN, BERNARD. - Over de lach.
Y4395: VERHOFSTADT, GUY. - De ziekte van Europa en de herontdekking van het ideaal.
T3953: VERHOFSTEDE, A.L. / J. VAN MIERLO / G. LIEFTINCK / R. ROEMANS. - Beatrijs. Eerste integrale reproductie van het handschrift, naast de tekst in typographie. Onder de leiding van A.L. Verhofstede, met een bijdrage van J. van Mierlo, een beschrijving van de codex door G.I. Lieftinck, en een bibliografie door Rob. Roemans.
Y1224: VERHOOG, JAN H. - Onvoltooide roem. De Heeren van Brederode in de Middeleeuwen. Geschiedenis van een riddergeslacht, 1203-1473.
Y3150: VERHORST, A. - Marnix van Sint Aldegonde of De Zeeuwse Vrijheidsheld.
R4316: VERHUELL, Q.M.R. - Levensherinneringen 1787-1812. Bezorgd en ingeleid door L. Turksma.
Y0945: VERHULST, DIMITRI. - Monoloog van iemand die het gewoon werd tegen zichzelf te praten.
T5328: VERHULST, DIMITRI. - Godverdomse dagen op een godverdomse bol.
T0182: VERHULST, J. [=A.C.J.A. GREEBE]. - Pro Memorie.
L8016: VERHULST, RAFAEL. - Telamon & Myrtalee.
L9643: VERHUYCK, PAUL. - De elektrische man.
L9642: VERHUYCK, PAUL. - De doodbieren.
W7168: VERHUYCK, PAUL. - De binnendienst.
B7656: VERIDICUS. (ILLUSTRATIES). - De Nieuwe Schoolwet en het Rapport der Commissie.
Y2009: VERITAS. - De aanstaande coalitie. Rome en de Sociaal-Democratische Partij.
T6603: VERITAS. [=A.M. ANDERSON]. - Dekt de vlag de lading? Een woord over verbetering van maatschappelijke toestanden naar aanleiding van het oprichten van Boterfabrieken.
Y4219: VERITAS. - Veritas. Dagblad voor Delft en Omstreken. No 239. Vrijdag 11 Mei 1945.
Y4070: VERITAS. - Veritas. Mededeelingenblad voor Delft en Omstreken. 6 en 7 juni 1945 nr. 260.-260a: Zoo was Buchenwalde. 8 juni 1945 nr. 262: Theresienstadt was iets beter...... 13 juni 1945 nr 266: De vernietigingskampen: Auswitz, Lublin, Mauthausen.
P2383: VERKADE-CARTIER VAN DISSEL, E.F. - Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneel.
B8235: [THORBECKE] VERKADE, W. - Thorbecke als Oost-Nederlands pariot. Der achtundvierziger Thorbecke in der Tradition des Ost.Niederlaendische Patriotismus.
Y2051: VERKIEZINGSORGAAN S.D.A.P. - Verkiezingskrant Stemt Rood 10 april 1933. No 1 van lijst 11. Jan ter Laan.
M6762: VERKRUIJSSE, P.J. - Critisch Bulletin I. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven.
L3185: VERKRUIJSSE, P.J. - Critisch Bulletin I. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven. Critisch Bulletin II. Index.
T3353: VERKUYL, H.J. - De schouders waarop wij staan. Taalfilosofische grondslagen voor taalkundig onderzoek.
R4618: S. FISCHER VERLAG. - Das vierzigste Jahr 1886-1926.
L1577: VERLAINE, PAUL. - Twee weken in Holland. Brieven aan een vriend. Vertaling Frank de Zwager. Nawoord Louis Vis.
L1712: VERLAINE, PAUL. - Twee weken Holland.
T4016: VERLET, PIERRE A.O. - The Book of Tapestry. History and Technique
T6419: VERLINDEN, CHARLES. - Les origines de la frontiere linguistique en Belgique et la colonisation frangue.
L0049: VERMANDERE, RENE. - Van Zon zaliger. Door hem-zelf.
T0688: VERMANDERE, MARTINE. - Adamastos. 100 jaar Algemene Diamantbewerkersbond van Belgie.
L6670: VERMASEREN, BERNARD A. - De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe eeuw over den opstand.
W5547: VERMEEGEN, HARRY. - Ballenjongen.
Y5120: VERMEER, LYDIA. - Terug naar Ariadne. Bespiegelingen van een naaktmodel.
B0447: VERMEER, WIM. - Liefdeszinnebeelden. Amoureuze emblematiek 1600/1620.
R4375: VERMEER, G.F.M. - Observations sur le vocabulaire du pelerinage chez Egerie et chez Antonin de Plaisance.
T9361: VERMEEREN, P.J.H. - Vondel und Koln. Die Rheinmetropole in seiner Dichtung.
L3391: VERMEEREN, P.J.H. (ED.). - Drie boeken uit P.C. Hoofts Neederlandsche Histoorien. Bezorgd en ingeleid.
B1371: VERMEEREN, PETRUS JOSEPHUS HENRICUS. - De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese.
B8277: VERMEERSCH, A.P.L. - De taalschat van het laat-middelnederlandse Keurbouc van Werveke. Een bijdrage.
T0798: VERMEERSCH, ARTHUR J. - Repertoire de la presse bruxelloise / Repertorium van de Brusselse pers. 1789-1914. I: A-K. II: L-Z. III: Index des noms de personnes / Index van persoonsnamen A-Z.
L9816: VERMEIREN, KOEN. - Dood Spoor.
R1515: VERMEIRSCH, E.H. - Inleiding tot Vondel's Lucifer.
R6363: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer. Moralisator en Humanist. Een inleiding tot zijn leven en zijn werken.
R5701: VERMEULEN, W.G.J.R. - Een Romeinsch Grafveld op den Hunnerberg te Nijmegen. (uit den tijd van Tiberus-Nero).
L5997: VERMEULEN, WILHELMUS H. - Parlementaire geschiedenis van Nederland 1901 - 1914.
B2563: VERMEULEN, P.J.F. - De Katholieken in Nederland en hunne bondgenooten gedurende de laatste honderd jaren, lezing, gehouden te Helmond, den 13n Februari 1891 en van aanteekeningen voorzien.
K5156: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer. Moralisator en Humanist. Een inleiding tot zijn leven en zijn werken.
R5243: VERMEULEN, F.A.J. - Bouwmeesters der Klassicistische Barok in Nederland.
L5771: VERMEULEN, ANTONIUS J. - The Semantic Development of Gloria in Early-Christian Latin.
Y4293: GRAFT; RODENKO: DEN BESTEN; WARREN; HHERMANS; VERMEULEN; E.A. - Parade der profeten. Litterair tijdschrift. PoŽzie nummer.
H5031: VERMEULEN, WILLEM. - Oog op drukwerk. Met tien dierenverhalen
L7962: VERMEULEN, F.A.J. - Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst. Tweede deel: Kentering en Renaissance.
L7963: VERMEULEN, F.A.J. - Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst. Eerste deel: Voorgeschiedenis en Middeleeuwen.
B0481: VERMEYLEN, AUG. - Eerste bundel van Aug. Vermeylen's Verzamelde Opstellen.
L0334: VERMEYLEN, AUG. - Quelques aspects de la question de langues en Belgique.
B4805: VERMEYLEN, AUG. - Indrukken uit Rusland.
K3640: VERMEYLEN, AUGUST. - De Vlaamsche Letteren van Gezelle tot heden.
K3644: VERMEYLEN, AUGUST. - De Vlaamsche Letteren van Gezelle tot heden.
R7802: VERMEYLEN, AUG. - Verzamelde opstellen. Eerste en tweede bundel.
B1800: VERMEYLEN, AUGUST. - Verzameld werk (6 delen).
H1160: VERMEYLEN, AUGUST. - Verzameld werk (6 delen).
B3693: VERMEYLEN, AUG. - Twee vrienden.
T5362: VERMINNEN, BERT. - Vlaamse toneelschrijvers van vandaag.
R3453: [MULTATULI] VERMOORTEL, PHILIP. - Multatuli in Vlaanderen.
L4634: VERNADSKI, GEORGE. - Geschiedenis van Rusland. Twee delen.
W0589: VERNE, JULES. - Robur de veroveraar. Vertaling P. Verhulst.
B9052: VERNE, JULES. - Op bezoek in de toekomst. Vertaling Pieter Verhulst.
B9054: VERNE, JULES. - De verschrikkelijke reis. Vertaling Anita van der Ven.
B9055: VERNE, JULES. - De jacht op de meteoor. Vertaling Pieter Verhulst.
B9059: VERNE, JULES. - Van de aarde naar de maan. Vertaling Ingrid Holscher.
Y1990: VERNE, JULES. - De kinderen van kapitein Grant. De Stille Zuidzee.
Y1988: VERNE, JULES. - 20.000 mijlen onder zee. Oostelijk halfrond.
Y1989: VERNE, JULES. - De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren.
T0790: VERNE, JULES. - De jacht op den meteoor. Een nagelaten werk van Jules Verne. Vertaling M.C.M. Voorbeijtel.
Y0904: VERNE, JULES. - 20.000 mijlen onder zee. Westelijk halfrond.
M5010: VERNON, JOHN. - Peter Doyle. Vertaling A. Eulen.
H1717: VERNOOY, ROBERT. - Het zwelgen.
L2091: VEROLME. - Memoires. Met medewerking van Leo Ott.
B4125: VERONESI, SANDRO. - In de ban van mijn vader. Vertaling Rob Gerritsen.
R1612: VERPALE, ERIEK. - De patatten zijn geschild. Nagelbrieven 1975-1980.
L9701: VERPALE, ERIEK. - Katse nachten.
K4856: VERRE, TONY VAN. - Ontmoet Simon Carmiggelt. Uit 't leven van een schrijvend persoon.
L3256: VERRE, TONY VAN. - Ontmoet Albert Helman. Uit het leven van een dwarsliggende Indiaan.
B2129: VERRIEST, G. - Eeredag van Guido Gezelle. Aansprake van prof. dr. G. Verriest.
L1304: VERRIJN STUART, G.M. - Verstoring en herstel van economisch evenwicht.
K7242: VERRIPS, GER. - Witte gezichten.
R0472: VERRIPS, GER. - Berlijns blauw.
P0839: VERRIPS, GER. - Met andere ogen.
C1648: VERRIPS, GER. - Een vrouw alleen.
R0499: VERRIPS, GER. - Witte gezichten.
M3891: VERRIPS, GER. - De blauwe bruid.
B6925: VERROEN, DOLF. - Clare Lennart.
Y3809: VERROEN, TH.J.L. - Huis Doorn. Een kasteel met keizerlijke allure.
L1179: VERSCHAEVE, CYRIEL. - Zeesymphonieen.
L2713: VERSCHAEVE, CYR. - Christiaan de Wet. Een jaar na de Begrafenis.
Y0054: VERSCHAEVE, YVONNE. - 4 x 3. Gedichten.
R6714: VERSCHAVE, PAUL. - De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie. Uit het Fransch.
H9154: VERSCHOOR, DIET. - Dronken van Dauw. Novelle.
K2739: VERSCHOREN, FRANS. - Jeugd. De vlieger, Hun broerke, Karossen, Doodzonde, Van een jongen die geluk had, Van ouderzorg en kindervreugde, Op de foor, Naijver, Sooike en zijn vriendjes.
K5348: VERSCHOREN, FRANS. - Vlaamsche humor. Novellenbundel.
T2787: VERSCHOREN, FRANS - Jeugd.
H9275: VERSCHUEREN, J. (ED.). - Nederlandsch Bibliographisch Woordenboek. (NBW) Bevattende de belangrijkste werken in Noord- en Zuid-Nederland verschenen in het eerste kwart der XXe eeuw (1900-1929).
T4914: VERSCHUUR, H.G.J. - De zuiveringschaos in de pers. Eenige beschouwingen over de willekeur, de inconsequenties en de onrechtvaardigheden der huidige perszuivering.
Y2530: VERSLUYS. - Versluys' Schrijfcursus deel 5 en 6.
L5811: VERSLUYS, JAN CORNELIS. - Essai sur le caractere de Lamennais.
R8161: VERSLUYS, J.J. - Bijdrage tot de tweelingenpathologie in verband met de erfelijkheidsleer.
R9062: VERSLUYS, J. - Handleiding bij het Schrijfonderwijs in de Lagere School.
Y3934: VERSNAEREN, JOANNES. - Caroussel. 1e rit 2 juli 1945. In dit nummer: De luchtkruidenier en de tankwip. Heeft U al gelift? De valsche glimlach van het concentratiekamp. Het gaat mis. Lugubere adviezen.
L8743: VERSNAEYEN, KAREL. - Jacob van Maerlant en zijne werken.
T0600: VERSOU, JOZEF. - Stemmen der vrijheid.
L1568: VERSPAANDONK, J.A.J.M. E.A. - Geschreven, gedrukt, versierd, verzameld. Boeken uit de bibliotheek van het Rijksmuseum Het Catharijneconvent.
Y0820: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Het Hemels Prentenboek. Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
T9261: VESTDIJK / VERSPOOR. - Villanelle.
K8638: VERSPOOR, DOLF. - Romances van Spanje voorafgegaan door Villancicos.
T9262: VERSPOOR, DOLF. - De Spaanse Gouden Eeuw in honderd sonnetten.
W3946: VERSPOOR, DOLF/WILLEM VAN ELDEN. - Rauw op het lijf. Vrijgevochten verzen van Cecco Angiolieri en Meo dei Tolomei.
H5643: VERSPOOR, DOLF. - Romaanse sonnetten. Folgore da San Gimignano, Luis de Camões, Francisco de Quevedo.
K5722: VERSTAPPEN, JACK. - Lexicon Vlaamse toneel schrijvers.
R8741: VERSTAPPEN, JACK. - Volksleven rond Antwerpse cafe-chantants.
L6837: VERSTAPPEN, H.TH. - Geomorphological observations on Indonesian Volcanoes.
Y3070: VERSTEEG, COOS. - Mondriaan. Een leven in maat en ritme.
B0267: VERSTEEG, JAN. - Louis-Ferdinand Celine Informatie.
T8691: VERSTEEGEN, JOS. - Voorgoed volmaakt.
M7694: VERSTEGEN, PETER. - De tweede ronde.
M6935: VERSTEGEN, JUDICUS. - De koning van het puin.
M3032: VERSTEGEN, PETER. - Je vaart nog als een edelman.
T8304: VERSTEGEN, PETER. (VERT). - Natuur zal kunst nooit blijvend evenaren. De Westeuropese poŽzie in honderd gedichten. Vertaald en van commentaar voorzien door Peter Verstegen.
L1385: VERSTEGEN, PETER. (ED.). - De muze met de Januskop. Dertig jaar Martinus Nijhoff Prijs.
L0014: VERSTEGEN, PETER. - Vol van ziel en zelfgevoel.
B7812: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief. Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
Y1218: VERSTEGEN, S.W. - Gegoede ingezetenen. Jonkers en geŽrfden op de Veluwe tijdens Ancien Regime, Revolutie en Restauratie (1650-1830).
R7884: VERSTRAETE, ERIK. - Wies Moens 1898-1982. Gedenkboek.
B6862: VERSTRAETE, ERIK. - Wies Moens.
M3892: VERSTRAETE, JOHNNIE. - Het uitzinnig gezelschap doet de revolutie falen.
H9125: VERSTRAETE, ERIK. - Wij hebben zes ridders voorbij zien gaan. Balladen uit Zuid en Noord, van Guido Gezelle tot Jan Veulemans.
T6158: VERSTRAETEN, JOS. - Oranje Hotel. Episoden uit het leven van No. 724 een politieke gevangene in de Polizeigefangnis te Scheveningen.
R8404: VERSTRAETEN, JOS. - Tusschen de mazen. SD en Gestapo in het Oranje Hotel.
T0806: VERSTRAETEN, JOS. - Storm over Den Bosch. Dagboek over den eindstrijd van de bevrijding van 's-Herogenbosch.
T9762: VERTHE, ARTHUR. - Gabrielle Demedts.
T2369: VERTOMMEN, KAREL. - Het Veer. Tekeningen door Jan Wouters.
L9013: VERTOMMEN, KAREL. - Uut herten vri. Balladen en zangen.
Y1369: VERVAART, J.A. - Vlootwet. Militaire uitgaven en sociale voorzorg.
T4081: VERVIERS, EMILE. - Opstand in de Jordaan.
T4274: VERVIERS, EMILE. - Eenige beginselen der Gemeente-Financien.
H1354: VERVLIET, H.D.L. - Een variatie op varianten. Lipsius' De Constantia en de New Bibliography. Afscheidscollege gehouden in de de Aula van de Universiteit van Amsterdam op 18 april 1989.
MK0015: VERVLIET, H.D.L. - Sixteenth-century printing types of the Low Countries. With a foreword by Harry Carter.
K0391: VERVLIET, HENDRIK D.L. (ED.). - Post-incunabula en hun uitgevers in de Lage Landen. Post-Incunabula and their publishers in the Low Countries.
M0871: VERVLIET, HENDRIK D.L. (ED.). - Liber Librorum. 5000 jaar Boekkunst. Een overzicht door Fernand Baudin, Andre E. Boutemy, e.a.
H2455: VERVOORN, A.J. - Exlibris van Nederlandse Letterkundigen.
R8626: VERVOORT, A.J.M. - Mislukt optreden van een Ex-Hoofdredacteur.
T3988: VERVOORT, HANS. - Heden mosselen, morgen gij.
L6133: VERVOORT, HANS. - Sicco Roorda van Eysinga. Zijn eigen vijand.
Y5032: VERVOORT, HANS. - Retourtje tropen. Een reis door het hart van Sumatra en Java (met een stop in Singapore).
L6188: VERVOORT, WILLEM. - The Copepoda of the Snellius Expedition I.
Y4808: VERVOORT, HANS. - Zwarte rijst.
T5797: VERWACHTING. - Verwachting eerste jaargang no. 1 november 1948.
Y2068: COMITE VAN VERWEER. - Verweer tegen Steun- en Loonroof.
B2937: VERWEERD, JOKE. - Wapenbroeders.
Y1278: VERWEIJ, M.S. E.A. - Het kasteel te Woerden. Het gebouw, de geschiedenis en de restauratie.
H8355: VERWEY, ALBERT. - Proza. Tien delen.
R5491: VERWEY, ALBERT. - Johan van Oldenbarnevelt. Treurspel.
M6635: VERWEY, ALBERT. - Oorlogsdaad of oorlogsgevoel. Voordruk, april nummer de XXe eeuw 1903.
W3778: VERWEY, ALBERT. - Nieuwjaarsmorgen.
W3776: VERWEY, ALBERT. - De legende van de ruimte.
W7970: VERWEY, ALBERT. - In de koorts van het kortstondige.
K8807: VERWEY, ALBERT. - Van Jacques Perk tot nu. Rede ter aanvaarding van het hoogleeraars-ambt aan de Universiteit te Leiden op 14 jan. 1925. uitgesproken door...
B0480: VERWEY, ALBERT. - De Getilde Last.
B0483: VERWEY, ALBERT. - Het leven van E.J. Potgieter.
B0484: VERWEY, ALBERT / F. DE BACKER E.A. - Over De wandelende jood.
B4172: [VONDEL] VERWEY, ALBERT. - Een inleiding tot Vondel.
K6253: VERWEY, ALBERT. - Luide toernooien.
B3919: VERWEY, MEA. - 1 uit 7. Herinneringen en beschouwingen.
K7268: VERWEY, ALBERT. - Het lijden aan de tijd. Antwoorden op een vraag van de Kouter-redactie.
B2916: VERWEY, ALBERT. - Het Brandende Braambosch.
W1076: VERWEY, ALBERT. - Frederik van Eeden.
B5112: [BOLLAND] VERWEY, C. - Professor Bolland en het maatschappelijk vraagstuk.
K8337: VERWEY, ALBERT. - Het kind van het land. Persoonlijke en staatkundige overdenkingen bij het huwelijk van prinses Juliana, een gedicht.
T0842: VERWEY, ALBERT. - Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd. (1925 - 1935). Verzameld en verzorgd door M. Nijland-Verwey.
B7435: VERWEY, ALBERT. - Toen de Gids werd opgericht....
T7857: VERWEY, ALBERT (RED.). - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Derde jaargang, derde deel.
T7858: VERWEY, ALBERT (RED.). - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Derde jaargang, eerste deel.
H2105: VERWEY, ALBERT (VERTAALD). - De roman van Heinric en Margriete van Limborch. In hedendaags nederlands naverteld en ingeleid door Albert Verwey.
K6190: VERWEY, ALBERT. - Verhalende poŽzie. Persephone en Demeter.
M5107: VERWEY, ALBERT. - Roemer Visscher tot Feitama. Nederlandsche dichters. Met proza van Albert Verwey.
W0981: VERWEY, ALBERT. - De figuren van de Sarkofaag.
K0936: VERWEY, ALBERT. - Catalogus van werken van Albert Verwey.
T2324: VERWEY, ALBERT. (RED.). - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Derde jaargang, vierde deel.
B3138: VERWEY, ALBERT. - Onze taak in de tijd.
Y2102: VERWEY, ALBERT. - Amsterdam en Vondel.
T3173: VERWEY, ALBERT. - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Derde jaargang, tweede deel.
K0811: VERWEY, ALBERT. - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.H. Schenkeveld en R. van der Wiel.
A0912: VERWEY, ALBERT. - De figuren van de Sarkofaag.
M4249: VERWEY, ALBERT. - Frederik van Eeden.
B3023: VERWEY, ALBERT. - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900).
M6634: VERWEY, ALBERT. - Catalogus van de Albert Verwey tentoonstelling.
T3521: VERWEY-JONKER, H. - Lage Inkomens. Een statistisch onderzoek naar de verdeling der inkomens beneden de belastinggrens in de Gemeente Eindhoven.
B8014: VERWEY, ALBERT. - Vondels vers.
W3777: VERWEY, ALBERT. - De ring van leed en geluk.
P1097: VERWEY, ALBERT. - De ring van leed en geluk.
M3797: VERWEY, ALBERT. - De legenden van de ene weg.
T3398: VERWEY, ALBERT. - Het testament van Potgieter. Gedroomd Paardrijden met inleiding en aanteekeningen ter gelegenheid van Potgieters eerste eeuwfeest.
B7231: VERWEY, ALBERT. - Vondel herdacht. Uitgesproken op verzoek van de Vereeniging 'Leidsch Studenten-Tooneel' 5 Februari 1929.
T2323: VERWEY, ALBERT. (RED.). - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Vierde jaargang, eerste deel.
B7191: VERWEY, ALBERT. - Hendrick Laurensz. Spieghel.
C0501: VERWEY, ALBERT. - De maker.
K1874: VERWEY, ALBERT. - Rhythmus und Metrum, uebersetzt von Antoinette Eggink.
B7298: VERWEY, ALBERT. - Het leven van E.J. Potgieter.
B1293: VERWEY, ALBERT. - Stille toernooien.
Y3620: [VONDEL] VERWEY, ALBERT. - Een inleiding tot Vondel.
L6574: VERWEY, ALBERT. - Nederlandsche dichters: Jhr. Onno Zwier van Haren en Mr. Willem Bilderdijk. Met proza van Albert Verwey.
B7499: VERWEY, ALBERT. - Verzamelde gedichten. Deel I: JeugdpoŽzie. De Tragische Historie van Dr. Faustus. Aarde. Johan van Oldenbarnevelt. Deel II: De nieuwe tuin. Het brandende braambosch. Dagen en daden. De kristaltwijg. Jacoba van Beieren. Deel III: Uit de lage landen bij de zee. Het blank heelal. Het levensfeest, Cola Rienzi.
R9691: VERWEY, ALBERT. - Het testament van Potgieter. Gedroomd Paardrijden met inleiding en aanteekeningen ter gelegenheid van Potgieters eerste eeuwfeest.
R9346: VERWEY, ALBERT. - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900).
R9349: VERWEY, ALBERT. - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900).
T4853: VERWEY, ALBERT. - Nederlandsche dichters: G.A. Bredero. Met proza van Albert Verwey.
M5130: VERWEY, ALBERT. - De legende van de ruimte.
H4974: VERWEY, ALBERT. - Vondels vers.
L2587: VERWIJS, M.C. (ED.). - Uit de notulen van de 's-Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging 1854-1954.
B0844: VERWIJS, EELCO (ED.). - Dit sijn X goede boerden. Uitgegeven en toegelicht.
A0399: VERWIJS, EELCO. - Bloemlezing uit Middelnederlandsche dichters. Bijeenverzameld door Eelco Verwijs. Bezorgd door F.A. Stoett. 4 delen.
R2186: VERWOERD, HENRICA E. (ED.). - Bibliografie van Anne Hallema. Tzum (Franekeradeel) 8 september 1893 - Breda 23 februari 1973.
R7300: HADEWIJCH. ALBERT VERWY. - De vizioenen van Hadewych. In hedendaagsch Nederlandsch overgebracht door Albert Verwey.
Y4073: DE VERZEKERINGSBODE. - De Verzekeringsbode.17e Jaargang, 10 September 1898 No. 50.
B4808: VERZETT, PEGGY. - Prijken die buik.
Y2326: VERZETT, PEGGY. - Haar vliegstro.
T7736: VERZIJL, J.H.W. - Volkenrechtsgeschiedenis.
B7472: VESSEUR, THEO. - Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandse schrijvers.
B9338: VESTDIJK, S. - De laatste kans. De geschiedenis van een liefde. Anton Wachter romans 8.
B2365: VESTDIJK, S. - De Oubliette. Novelle.
R7922: VESTDIJK, S. - Negen jeugdverhalen.
M2151: VESTDIJK, S. - Het schuldprobleem bij Dostojewski.
T2987: VESTDIJK, SIMON. - Een snik tot glimlach omgelogen. Gekozen en ingeleid door T. van Deel.
B9359: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie. Anton Wachter romans 6.
H1296: VESTDIJK, S. - De dubbele weegschaal, methoden en toepassingen ener praktische muziekesthetiek.
K3335: VESTDIJK, SIMON / HANS ANDREUS. E.A. - Paul Snoek.
W4359: VESTDIJK, S. - De dokter en het lichte meisje.
K4519: VESTDIJK, S. - Essays in duodecimo.
K4520: VESTDIJK, S. - Stomme getuigen. Verhalen.
B9144: VESTDIJK, S. - Kunst en droom. Een keuze uit de essays.
B9145: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie.
B9146: VESTDIJK, S. / JEANNE VAN SCHAIK WILLING. - De overnachting.
B9151: VESTDIJK, S. - De koperen tuin.
B9152: VESTDIJK, S. - Verzamelde verhalen.
B9154: VESTDIJK, S. - De beker van de min. De geschiedenis van een eerste jaar.
M0745: VESTDIJK, S. - Vijf vadem diep. Roman.
M0746: VESTDIJK, S. - Het verboden bacchanaal. Roman
B9767: VESTDIJK, S. - Puriteinen en piraten.
K3207: VESTDIJK, S. - De zieke mens in de romanliteratuur.
B0486: VESTDIJK, S. - De persconferentie.
P1243: VESTDIJK, S. - Barioni en Peter. Het stenen gezicht.
K8742: VESTDIJK, S. - Zuiverende kroniek. Essays.
M8071: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt.
B0504: VESTDIJK, S. - Mnemosyne in de bergen. Een episch gedicht in negen zangen.
L3179: VESTDIJK, S. - Essays in duodecimo.
K8632: VESTDIJK, S. - De fantasia. Een twee drie vier vijf en andere verhalen.
K4701: VESTDIJK, S. - Het schandaal der blauwbaarden.
B2585: VESTDIJK, S. - Barioni en Peter.
B2586: VESTDIJK, S. - Het geroofde lam. Teekening van J.M. Prange.
B5599: VESTDIJK, S. - Terug tot Ina Damman. Anton Wachter roman 3.
L6160: VESTDIJK, S. - De dokter en het lichte meisje.
L6166: VESTDIJK, S. - Puriteinen en piraten.
K4954: VESTDIJK, S. - Gestalten tegenover mij. Persoonlijke herinneringen.
T9542: VESTDIJK, S. - De fantasia en andere verhalen.
T9533: VESTDIJK, S. - Bericht uit het hiernamaals. Roman.
T9535: VESTDIJK, S. - De grenslijnen uitgewist. Nagelaten verhalen.
H9646: VESTDIJK, S. - De schandalen.
B5920: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 106.
B5921: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 105.
B5922: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 104.
B5923: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 103.
B5924: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 102.
B5925: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 101.
B5927: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 093.
B5928: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 090.
B5929: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 099. Forum nummer.
B5930: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 094.
B5931: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 097.
B5932: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 111.
T8912: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt.
H8883: VESTDIJK, S. - Juffrouw Lot.
T8820: VESTDIJK, S. - De filmheld en het gidsmeisje. Roman.
R4244: VESTDIJK, S. - De bruine vriend. Het veer. Barioni en Peter. Pijpen.
B4319: VESTDIJK, S. - Voor en na de explosie. Opstellen over poŽzie.
T0215: VESTDIJK, S. - De uiterste seconde. Gedichten.
Y2447: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nrs.: 38 - 39 - 40 - 42 - 46 - 44/45 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 59 - 72/73. Maart 1983 t/m December 1991.
Y2443: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nrs.: 17 t/m 37. Van September 1977 t/m September 1982.
Y2445: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nrs.: 5 t/m 16. September 1974 t/m juni 1977.
H2750: VESTDIJK, S. - Mnemosyne in de bergen. Een episch gedicht in negen zangen.
L8514: VESTDIJK, S. - Blauwbaard en Reus. Vier verhalen.
B9571: VESTDIJK, S. - De dood betrapt.
B9937: VESTDIJK, S. - Kort begrip van Lahringen. Apocrief romanfragment.
B5947: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 096.
L6213: VESTDIJK, S. - De hotelier doet niet meer mee.
L8719: VESTDIJK, S. - Muiterij tegen het etmaal. Deel I: Proza.
B3118: VESTDIJK, S. - Verzen.
R1658: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst. Verzen.
B9314: VESTDIJK, S. - De redding van Frť Bolderhey.
B0356: VESTDIJK, S. / MENNO TER BRAAK / ANTON VAN DUINKERKEN. - Nederlandsche litteratuur van nu.
B9315: VESTDIJK, S. - De grenslijnen uitgewist, nagelaten verhalen.
B9318: VESTDIJK, S. - De filosoof en de sluipmoordenaar. Roman.
B9319: VESTDIJK, S. - Het spook en de schaduw. Roman.
B9336: VESTDIJK, S. - De zwarte ruiter.
L3893: VESTDIJK, S. - De dokter en het lichte meisje.
C1653: VESTDIJK, S. - De redding van Frť Bolderhey.
B1794: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst. Verzen.
R7823: VESTDIJK, S. - De rimpels vam Esther Ornstein. De geschiedenis van een verzuim.
R1668: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 100.
R9168: VESTDIJK, S. - Kind tussen vier vrouwen. Kroniek van een jongensleven.
T1995: VESTDIJK, S. - Kunstenaars en oorlogspsychologie.
L6168: VESTDIJK, S. - Een moderne Antonius.
B0789: VESTDIJK, S. - Muiterij tegen het etmaal. Eerste deel: Proza. Tweede deel: poŽzie en Essay.
T5138: VESTDIJK, S. - Rembrandt en de engelen 1606-1956. Twaalf gedichten en een acrostichon.
R3206: VESTDIJK, S. - De nadagen van Pilatus.
A0647: VESTDIJK, S. - Iersche nachten. Roman.
R4367: VESTDIJK, S. - Een twee drie vier vijf, Homerus fecit, Gummivingers, Doge en Cicisbeo.
B6484: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 112.
H1108: VESTDIJK, SIMON. - Vestdijk in kaart.
T1117: VESTDIJK, S. - Klimmende Legenden. Verzen.
T0029: VESTDIJK, S. - Merlijn. Een drama in verzen.
L8432: VESTDIJK, S. - Het dagboek van het witte bloedlichaampje.
B9437: VESTDIJK, S. - De zieke mens in de romanliteratuur.
B9462: VESTDIJK, S. - Vijf vadem diep.
L6426: VESTDJK, S. - Het genadeschot. Roman.
R6371: VESTERS, J.A. - Tweemaal de grote vier. Het drama Tsjecho-Slowakije.
R3837: [SPINOZA] VET, JAN DE. - Spinoza en Spinozisme in enkele "Journeaux de Hollande. Voordracht gehouden te Katwijk op 19 mei 2001.
R1899: VETERMAN, EDUARD [=ELIAS VETERMAN]. - Essais.
T9681: VETERMAN, EDUARD NECKER. - Keizersgracht 763. Een blauwboek.
R3922: VETERMAN, EDUARD. - De bruiloft van Kloris en Roosje benevens de Nieuwjaarswensch 1946.
B0346: VETERMAN, EDUARD. - De Krijt-Kring (Hoei-Lanki). Naar Klabund's bewerking van Li-Hing-Tao's Oud Chineesche Tooneelspel.
L8210: VETERMAN, EDUARD. - De Krijt-Kring (Hoei-Lanki). Naar Klabund's bewerking van Li-Hing-Tao's Oud-Chineesche Tooneelspel.
T1748: VETH, BAS. - Het leven in Nederlandsch-IndiŽ.
T5229: VETH, CORN. (INLEIDING). - Catalogus der tentoonstelling van het geillustreerde boek tot 1900. Van 14-26 maart 1923, Internationaal Antiquariaat Menno Hertzberger.
M3031: VETH, CORNELIS. - Tijdbeeldenstorm.
B4852: VETH, CORNELIS. - Engelsche journalistieke prentkunst. Lezing voor de vereeniging gehouden op 14 november 1904.
M0847: VETH, CORNELIS. - Oude meesters der illustratie.
K0872: VETH, CORNELIS. - Die goede, oude tijd.
T4570: VETH, CORNELIS. - Schoon schip! Expertise naar echtheid en onechtheid inzake Vincent van Gogh.
R1382: VETH, CORNELIS. - Fransche caricaturisten.
K9075: VETH, CORNELIS. - Nella of Het slachtoffer van misdaad en bedrog. Volksroman.
T7439: VETH, CORNELIS. - Bezet en beschermd. Een geteekende Kroniek van de jaren 1940-1945.
L3670: VETH, CORNELIS. - Roberto en Ewalda of wel Rooverhoofdman en Haremdame. Familie roman.
L3672: VETH, CORNELIS. - Gids voor Padvinders. Indianen-verhaal.
L3673: VETH, CORNELIS. - Het geheim van den idioot. Tooneelspel a grand spectacle.
R2311: VETH, CORNELIS. - Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen. Ingeleid en toegelicht door Harry G.M. Prick.
B1691: VETH, CORNELIS. - Klappetjes. Met een caricatuur door Jo Spier.
B1692: VETH, CORNELIS. - Klappetjes. Met een caricatuur door Jo Spier.
H5936: VETH, CORNELIS. - Nelly Bodenheim illustratrice.
R6626: VETH, CORNELIS. - Adolph Menzel.
T2749: VETH, P.J. - Specimens from the English Classics. With an introductory essay on English Literature, Explanatory notes, and a Glossary. Twee delen.
B3544: VETH, JAN. - Een veronachtzaamd hoofdstuk uit onze beschavingsgeschiedenis der zeventiende eeuw.
T4293: VETH, CORNELIS. - Kate Greenaway en Randolph Caldecott.
L9045: VETH, CORNELIS. - Revolutionnaire Beeldende Kunst.
B4833: VETH, CORNELIS. - Gisteren en vandaag.
T1843: VETH, CORNELIS. - Geschiedenis van de Nederlandsche Caricatuur en van de scherts in de Nederlandsche Beeldende Kunst.
T4267: VETH, JAN. - Portretstudies en silhouetten.
L3667: VETH, CORNELIS. - Wissewas. Burleske comedie in vier bedrijven.
L3668: VETH, CORNELIS. - Crimineel allerlei (Lotgevallen van Nick Carter, Buffalo Bill, De Gentleman-inbrekers, enz).
Y5019: VETH, B. - Het leven in Nederlandsch-Indie.
R9632: VETH, CORNELIS. - Het jaar van de Vrouw. Feestgave bij het Internationaal Congres voor Vrouwenkiesrecht te Amsterdam, Juni 1908.
R6762: VETH, P.J. - Onze Transvaalsche Broeders.
M3507: VETH, JAN. - Rembrandts leven en kunst. Met een inleiding en toelichting door J.Q. van Regteren Altena.
A0747: VETH, CORNELIS. - Onthullingen door een kamenier Ten Hove.
K1863: VETH, CORNELIS. - Een eeuw Nederlandsche caricatuur.
B6060: VETH, CORNELIS. - De humor in de moderne Nederlandsche Litteratuur.
B2133: VETH, CORNELIS. - De politieke prent in Nederland.
B6894: VEUILLOT, LOUIS. - De ijdele inbeelding der liberalen. Uit het fransch vertaald door een R.K. Priester.
K4115: VEULEMANS, JAN. - Dag mens. De tijdgenoot in de roman.
T8685: VEULEMANS, JAN. - Elke dag leven.
R6292: VEURMAN, B.W.E. - Volendam, leven en lied.
L6197: VEYDT, LAURENT. - De hemel. (tekst in XII delen).
B5702: VEYRIN-FORRER, JEANNE & ANDRE JAMMES. - Les Premiers caracteres de l' Imprimerie Royale. Etude sur un specimen inconnu de 1643.
T9959: VIAN, BORIS. - Herfst in Peking.
W5615: VICTOR-MICHEL, V.P. - Essai sur le livre de qualite. Preface d'Edmond Pognon.
W8983: VICTOR, WALTHER (EINL.). - Lesebucher fur unsere Zeit.
M2939: VIDA, NINA. - Vaarwel Saigon. Vertaling Hedi de Zanger.
W1014: VIDAL, GORE. - Twee zusters. Vertaling Dolf Koning.
Y4375: VIDAL, GORE. - Permanente oorlog voor permanente vrede. De nachtzijde van Amerika's politiek. Vertaald door Florence Tonk.
B4303: VIDAL, PIERE E.A. - Alt provenzalische Gedichte. Ubersetzt sind die Gedichte von Walter Naumann, illustriert von Dietrich Naethe.
T9759: VIERHOUT, CHRISTIEN & MAURITS WAGEVOORT. - Tegen het leven is niet te strijden. Briefwisseling 1889-1910. Bezorgd door Rob van de Schoor.
Y4882: VIERHOUT, M. - Raden Adjeng Kartini. 1879-1904. Een Javaansche over de nooden en behoeften van haar volk.
R7299: VIES, A.B. VAN DER - Nederlandsche bibliographie over Het Vredevraagstuk.
Y4444: SOUTH VIETNAM. - South VietNam. National Front for Liberation Information Commission. 3rd year No. 44, September 15, 1969. Beloved President Ho Chi Minh will live for ever in our hearts.
Y4440: LE COURRIER DU VIETNAM. - Le Courrier du Vietnam. 5e Annee no. 171. 1968 1er Juillet. Le 25 juin a Quang Binh a ete abattu le 3.000e avion americain.
L0528: VIEU-KUIK, H.J. (ED.). - Keur uit het werk van Betje Wolff en Aagje Deken.
L4350: VIEU-KUIK, HERMINA J. - Het gebruik van Franse woorden door Wolff en Deken. Een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18e eeuw. Deel I, woorden, die betrekking hebben op den mens in zijn verhouding tot den evenmens.
L6274: VIEU-KUIK, H.J. - Het gebruik van Franse woorden door Wolff en Deken. Een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18e eeuw. Deel I: Woorden, die betrekking hebben op den mens in zijn verhouding tot den evenmens.
B9535: VIGNAU-WILBERG, THEA. - Rembrandt auf Papier. Werk und Wirkung. Rembrandt and his followers. Drawings from Munich. Mit einem Beitrag von Peter Schatborn.
B4897: VIGNIER, CHARLES M. & M. DENSMORE. - Catologue de la Bibliotheque de livres japonais illustres, appartenant a M. Emile Javal. Premiere partie.
Y3024: VIJLBRIEF, N. & CH. G. CRAMER. - Een gids voor de zelfstudie van de Vakorganisatie. / Een gids voor de zelfstudie van het koloniale vraagstuk.
R2494: VIJLBRIEF, I. - Van anti-aristocratie tot democratie : een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrechts.
T3240: VIJN, H. (SAMENGESTELD). - V.V.V. Wandelkaarten voor Overijssel. Goor, Markelo en Diepenheim. Schaal 1:25000, 4 cm is 1 km.
B6488: VIJVER, STEVEN VAN DE. - Tussen droom en daad. Hoe talenten hun top bereiken.
T9081: VIJVER, HERMAN VAN DE. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 8 Het cultureel leven tijdens de bezetting.
T9080: VIJVER, H. VAN DE / R. VAN DOORSLAER / E. VERHOEYEN. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 6 Het Verzet Deel 2.
T1102: VIJVER, C. VAN DER. - De twee vrijmetselaars. Tooneelspel in drie bedrijven, naar het Fransch van Pelletier Volmeranges.
Y4396: VIJVER, STEVEN VAN DE. - Afrika is besmettelijk. Ervaringen van een arts zonder grenzen.
T6512: [AMSTERDAM] VIJVER, C. VAN DER. - Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam, sedert hare wording tot op den tegenwoordigen tijd; of Beknopt overzigt van den oorsprong, de uitbreiding, lotgevallen, bijzonderheden, geestelijke en wereldlijke inrigtingen en gebruiken dier stad.
R5822: VIJVERBERG, C.P. - De peelmijnvelden.
Y3735: VIKAASH. - Vikaash. Surinaams Weekblad. 19 November 1955 jrg. 4, no 10. H.M. Koningin Juliana en de culturele toekomst van Suriname.
M2940: VILALLONGA, JOSE-LUIS DE. - Furia of de spaanse erfenis. Vertaald door Kees Jongenburger.
B5225: VILLATTE, CESAIRE. - Parisismen. Alphabetisch gerangschikte verzameling der eigenaardige zegswijzen van het Parijsche Argot. Supplement op alle Fransch-Nederlandsche woordenboeken.
B5154: VILLEFRANCHE, ANNE-MARIE. - Folies d'Amour. Erotische memoires uit het Parijs van de jaren '20.
R0648: VILLETARD, EDMOND. - Geschiedenis van de Internationale.
Y3576: VILLON, FRANCOIS. - Villon Oeuvres.
T1446: VILLON, FRANCOIS. - Les Oeuvres de Francoys Villon. Les lais. Le Testament. Poesies diverses. Le jargon.
T8432: VILLON, FRANCOIS. - Verzamelde gedichten. Vertaling Ernst van Altena.
B2179: VILLON, FRANCOIS. - Het testament van Villon. Vertaald en van verklarende noten in beeld voorzien door K.J.A. Janson.
M6161: VILLON, FRANCOIS. - Het grote testament. In Nederlandse verzen overgebracht door K.J.A. Janson.
T0204: VILLON, FRANCOIS. - Les oeuvres: Les lais, Le testament, Poesies diverses, Le jargon.
L9033: VILLON. - Oeuvres. Illustations de Dubout.
M0241: VILLON, FRANCOIS. - Verzamelde gedichten. Vertalingen van Ernst van Altena.
K4362: VILLON, FRANCOIS. - Verzamelde gedichten. Vertaling Ernst van Altena.
B4817: VILLON, FRANCOIS. - Balladen van Villon. / Ballades de Villon. Uit het Frans door Bert Decorte.
Y4804: VILMA [= VAN ZADELHOFF-VAN HEEMSKERCK]. - Om en bij de kleine Anglo.
M9460: VINCI, LEONARDO DA. - Gedachten. Vertaling en inleiding Catharina Ypes.
R1944: VINDEX [=HENDRIK HERMAN BACKER]. - Vlam in 't hart.
R7711: VINDEX, P. - Minzame brieven, aan den eerw. heer J. Bramer, over eene aanmerkelijke misvatting, in zijn tweede stuk tegen den heer J. Scholten voorkomende.
H6924: VINK, JAAP. - Met teckel Sue van Barneveld naar Peru.
B8559: VINK, JEANNETTE C.H.H. DE. - Het einde van het lidmaatschap van den Volkenbond.
L8264: VINK, N. - Het nut van een grafisch advies- en calculatiebureau in de praktijk.
Y4553: VINK, T. - De Rivierstreek. Overzichtskaart en zeven profieltekeningen van boringen. Schaal op 1: 100.000.
K5234: VINKENOOG, SIMON. - Hoogseizoen.
W6519: VINKENOOG, SIMON. - Wij helden.
M5366: VINKENOOG, SIMON. - Hoogseizoen.
M6205: VINKENOOG, SIMON. - Zolang te water. Een alibi.
P2926: VINKENOOG, SIMON. - Proeve van kommunikatie. Met hand en voetnoten van de auteur.
R5043: VINKENOOG, SIMON. - Uit de doeken (signalementen) 1957-1960.
M5446: VINKENOOG, SIMON. - Wij helden.
K4922: VINKENOOG, SIMON (ED.). - Het moederkruid. Een boek over marihuana.
M7153: VINKENOOG, SIMON. - Enkele reis Nederland.
L9757: VINKENOOG, SIMON. - Leven en dood van Marcel Polak.
M1546: VINKENOOG, SIMON. - Zolang te water. Een alibi.
R7877: VINKENOOG, SIMON. - Spiegelschrift-gebruikslyriek. Gedichten.
H1883: VINKENOOG, SIMON. - Zolang te water, Wij helden, Hoogseizoen.
Y0701: VINKENOOG, SIMON (INL.). - On Wings of Colour. Verkerke Poster Collection.
R8982: VINKENOOG, SIMON. - Onder (eigen) dak. Gedichten.
Y4162: VINKENOOG, SIMON (INL.). - Boekenbalboekje.
H3645: VINKENOOG, SIMON. - Tegen de wet. (zes weken Huis van Bewaring, maart/april 1965).
T3668: VINKENOOG, SIMON (ED.). - Atonaal. Bloemlezing uit de gedichten van Hans Andreus - Remco Campert - Hugo Claus - Jan G.Elburg - Jan Hanlo - Gerrit Kouwenaar - Hans Lodeizen - Lucebert - Paul Rodenko - Koos Schuur - Simon Vinkenoog.
T3676: VINKENOOG, SIMON. - Wij helden. Verhaal.
A0481: VINKENOOG, SIMON. - Heren zeventien. Proeve van waarneming.
R3774: VINKENOOG, SIMON. - Wondkoorts.
T0802: VINKS, JOS. - Borms.
T4809: VINKS, JOS. - Nationalisme in Vlaanderen.
H9093: VINNE, THEODORE L. DE. - The Printers' Price List. [A Manual for the use of clerks and book-keepers in job printing offices]. With a new introduction by Irene Tichenor.
W8881: VINNE, THEO. L. - Historic Printing Types. A lecture read before the Grolier Club of New York, January 25, 1885, with additions and new illustrations.
K7585: VIOLA, CESARE GIULIO. - Prico. Vertaling Mary Robbers.
T7107: KUNSTKRING DE VIOLIER. - Zesde en Zevende Jaarverslag van den Katholieken Kunstkring De Violier.
M3913: VIRGILIUS. - Facsimile van de oudste druk van het Vlaamse volksboek ingeleid door Jan Gessler. Met kanttekeningen bij de illustratie van de Nederlandse uitgave door Fr. van den Wijngaert.
T7558: VIROLLEAUD, CH. - De legende van den Christus. Vertaling J.M. Storch.
Y2547: VIRULY, A. (INLEIDING). JACOB ALEVA (VERZAMELD). - Als wij vechten. Een aantal prozastukken en gedichten. J.V.B. serie no. 1.
T4110: VIRULY, A. - Ons land en het geweld.
T4111: VIRULY, A. - Kain in de Cockpit.
H6130: VIRULY, A. - The green hat. Boekversiering Jo Spier.
T5936: VIRULY, A. - Om de eer van ons land. Een pleidooi voor luchtvaart boven de oorlogsgedachte uit.
K0003: VIRULY, A. - Logboek Vliegtuig Douglas P.H. - A.K.E.
T5281: VIS, JURJEN. - Liefde het fundament. 400 jaar Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor in Amsterdam.
Y3306: VIS BLOKHUYZEN, D. - Description des Estampes qui forment l'oeuvre grave de Dirk De Bray.
H3136: VIS, GEORGE J. - Tussen vloek en zegen. De poŽzie van de jonge Nijhoff.
L0116: VIS, G.J. - Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten (1819-1921).
H7784: VIS, JURJEN. - De Poort. De Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
L4950: VIS, JEROEN M. - Tertullianus' De Pallio. Tegen de achtergrond van zijn overige werken.
L6717: VIS, ADRIAAN JAN. - Willelmus procurator en zijn chronicon.
T1927: VIS, JAN MARINUS. - Vrede is! Opgedragen aan Jong Nederland. Het Vredespaleis in Den Haag. Naar het Engelsch van Robert Underwood Johnson. Vrouwen en oorlog. Naar het Engelsch van Ella Wheeler Wilcox. Zeg mij: Zijn Broeders Wij? Oorlog. Vrede.
Y4968: VISKER, D.A. - Totok in Tjimahi.
T3078: VISSCHER, JOH. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
K2771: VISSCHER, H.S. - Dromen in moderne Nederlandse poŽzie.
T9637: VISSCHER, L.G. (ED.). - FERGUUT. Ridderroman uit den Fabelkring van de ronde Tafel. [met verschillende bijlagen].
K2151: VISSCHER, ANNE. - Ninjutsu. 30 jaren Nederlands Oost-Indie 1916-1946.
T9512: VISSCHER, R. - Leeuwarden van 1846 tot 1906. Een vervolg op Eekhoff's geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden.
Y4801: VISSCHER, ANNE. - Ninjutsu. Dertig jaren Nederlands Oost-IndiŽ 1916-1946.
Y0538: VISSCHER, H EN P.A. DIEPENHORST. (RED). - Om het Roer van Staat. H. Visscher: No I. De Antithese. V.H. Rutgers: No 2. Het kiesrecht. G.W.C. Vunderink: No 3. De Schoolkwestie. A. Anema: No 5. De Coalitie. P.A. Diepenhorst: No 7. Sociale Wetgeving.
L4760: VISSCHER, BERNARD S.L. - Ferdinand von Saar. Sein Verhaltenis zur Biedermeierdichtung.
T2898: VISSCHER, JOH. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
R9873: VISSCHER, JOH. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
R9731: VISSCHER, JOH. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
R3191: VISSCHERS, M.P.H. - Het Geheim van den eenigen weg tot succes.
H5826: VISSER, HANS G. - Indie in Holland. Nederlandse schrijvers over hun Rijk van Insulinde.
Y1046: VISSER, CAROLIJN. - Brandend zout. Reisverhalen.
R7721: VISSER, H. - De Brusselsche Anti-Slavernij Conferentie 1889-1890.
L7746: VISSER, WILLEM M. - Abel J. Herzberg.
T2618: VISSER, W. - De Papieren Spiegel. Honderd-vijf-en-twintig jaar Algemeen Handelsblad 1828 -1953.
K6603: VISSER, AB. - Millennium. Gedichten.
H9331: VISSER, AB. - Rudolf de Mepse. Het monsterproces van Faan.
K4584: VISSER, ELIZABETH. E.A. - Het beeld van de vrouw in de literatuur.
T9971: VISSER, EDUARD. - Homo sapiens, etc. Science fiction opera.
T1158: VISSER, GERRIT. - Bitterzoet. 300 Haaikoeien.
L2005: VISSER, M. - Het leven van Milton.
L2479: VISSER, HANS. - Simon Vestdijk, kinderjaren.
B0633: VISSER, EDITH. - Foto's schrijversportretten uit de jaren vijftig.
L0988: VISSER, CAROLIJN. - Buigend Bamboe. Reizen in China.
K2092: [ERASMUS] VISSER-ISLES, LARAINE. - Erasmus van Rotterdam.
L6784: VISSER, F.TH. - Enige opmerkingen betreffende de studie van de historische syntaxis van het Engels.
K5457: VISSER, PIET. - Sporen van Menno. Het veranderende beeld van Menno Simons en de Nederlandse mennisten.
T7752: VISSER, LOUIS DE. - Nederland Onafhankelijk, Welvarend, Vrij.
B6128: VISSER, PIET. (ED.). - Van offer tot opera. Doopsgezinden en kunst in de zeventiende eeuw.
K5164: VISSER, H.A. - Confrontatie met een confrontatie. Moderne litteratuur en bijbelse boodschap.
K8484: VISSER, ARJAN. - Over smalle wegen. De tien geboden. Voorwoord Paul Witteman. Foto's Mark Kohn.
R9606: VISSER, ARJAN. - Hotel Linda. Roman.
L9847: VISSER, CAROLIJN. - Aan het einde van de regenboog. Goudzoeken in Costa Rica. Met foto's van de auteur.
B0111: VISSER, PETER. - Wend.
B3465: VISSER, CAROLIJN. - De barones van Ragavere. Het bruidje met de voile.
T8825: VISSER, FRANK. - De butler.
R1942: VISSER, LEEN [=KLAAS HANZEN HEEROMA]. - Ic sie des meyen schijn... Gedichten.
L9319: VISSER, M. - Het leven van Milton.
R6079: [VESTDIJK] VISSER, HANS / ANNE WADMAN. - Biografisch bijwerk. Met medewerking van Willem Diemer en Gerben Wynia.
H0897: VISSER, HANS. - Brieven rond de Vestdijk-biografie. Samengesteld en ingeleid door...
Y3006: VISSER, CAROLIJN. - Miss Concordia. Vrouwen in den vreemde.
Y1519: VISSER, IRMIN. - Het Slot te Zeist.
M4067: VISSER, CAROLIJN. - De kapers van Miskitia. Reisverhaal.
Y1018: VISSER, CAROLIJN. - Het goud van Bonanza.
T1848: VISSER VAN NIEUWPOORT, A. - De Anti-Revolutionnaire Partij en Dr. H. Colijn. Voorwoord Karel de Geus.
Y3364: VISSER, CAROLIJN. - Uit het moeras. Reisverhaal.
B9196: VISSER, EDUARD. - Een Jaguar wisselt van eigenaar. Verhalen.
B9200: VISSER, EDUARD. - Twee handen van zwart. Verhalen uit Texas.
Y0984: VISSER, CAROLIJN. - Hoge bomen in Hanoi.
L6887: VISSER, ELIZABETH. - Couperus, Grieken en Barbaren.
T6944: VISSER, C. - Is het mogelijk enkele van onze oude gevels voor de toekomst te bewaren?
L8266: VISSER, A. DE. - Waar het om gaat!
Y4903: VISSER, CAROLIJN EN SASZA MALKO. - Herinneringen aan Ons Indie.
L4685: VISSER, JACOB. - Willem Levinus Penning Jr. De mensch en de dichter.
T6019: VISSER, B.C.A.M. - Princesjes Wals. Ter gelegenheid van den verjaardag van H.K.H. Wilhelmina Helena Paulina Maria, Prinses der Nederlanden.
L7013: VISSER, M.F. - De Nederlandse taal bij haar gebruik in de landbouw.
B4796: VISSER, ARJAN. - De tien geboden. Foto's Mark Kohn / Maartje Geels en Arno Lingerak.
Y0911: VISSER, PIET (ED.). - Scripta Manent. Drukletters over schoonschrift of een vriendboekje van collega's. Aangeboden aan A.R.A. Croiset van Uchelen bij zijn afscheid als hoofdconservator van de Universiteitbibliotheek Amsterdam.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/18