Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R9083: TAGORE, RABINDRANATH. - De brief van den koning. (The Post Office). Spel in twee bedrijven. Nederlandsche vertaling van Henri Borel. Voorwoord van William Butler Yeats, Geillustreerd doo Rie Cramer.
R0546: TAGORE, RABINDRANATH. - Hongerige Steenen. Deel I. Vertaling Frederik van Eeden.
L3028: TAINE, HENRI. - Vijf portretten. Uit het Franch door J.C. van Deventer.
K7675: TAJAN. - Bibliotheque du Docteur Robert Fleury. Premiere partie.
K7677: TAJAN. - Bibliotheque Jacques Guerin. cinquieme partie. Livres exceptionnels, Manuscrits precieux.
L2705: TAJAN. - Beaux livres dans de riches reliures.
K7679: TAJAN. - Bibliotheque d'un amateur. Manuscripts, Incunables, Beaux livres anciens et modernes.
T0413: TAK, P.L. - Henry George.
T0414: TAK, P.L. - Liebknecht en Bebel.
T3982: TAK, MAX EN AN. SCHRODER. - Jopie Slim en Dikkie Bigmans. Marchlied. Voor zangstem en Piano.
T9246: TAK, MAX EN FREDDY. - Holland blijf Holland. Cabaret-liedje. Woorden Freddy. Muziek van Max Tak. Gecreeerd door J.L. Pisuisse.
Y4777: TAK, MAX. - Onder de bomen van het plein. Illustraties Jo Spier.
Y2144: TAK, MAX EN AN. SCHRODER. - Jopie Slim en Dikkie Bigmans. Marschlied.
K9331: TAK, P.L. - Herdrukken uit de kroniek. Verzameld door J.W. Albarda en H.E. van Gelder. Met een inleiding van F.M. Wibaut en een bibliografie.
R0971: TAK, P.L. - Diagnose.
T3979: TAK, MAX EN SAM TRIP. - De Spaarpot. Muziek Max Tak. Woorden Sam Trip. Repertoire Henri Wallig.
R4041: TAL, TOBIAS. - Uit de geschriften van Opperrabijn Tobias Tal.
B5117: [BOLLAND] TAL, J. - Open brief aan Prof. G.J.P.J. Bolland, Hoogleeraar te Leiden.
T9458: TAL, CORNELIS VAN. - Feest March. 1849 - 12 Mei - 1874.
Y2155: TAL, C. VAN. - Feestmarsch t.g.v. het hoogstvereerend bezoek van Z.M. Willem III te Utrecht. Voor de piano.
L7077: LEVENDE TALEN. - Joyce-nummer.
T4212: TALMA, A.S. - De Arbeidersbeweging. Drie voordrachten.
T5024: TALSMA, PIET. - Jeugd tegen Alcohol.
B5482: TAMARO, SUSANNA. - Love en andere verhalen. Vertaling Rosita Steenbeek.
T8900: TAMARO, SUSANNA. - Het hoofd in de wolken.
T5982: TAMMENOMS BAKKER, S.P. - Psycho-pathologische reacties in het Huis van Bewaring te Amsterdam.
T8998: TAMMINGA, D.A. - In memoriam.
T8961: TAMMINGA, D.A. / THEUN DE VRIES. - In memoriam.
L7389: DE TAMPON. - Kerstnummer december1926. 7e jaargang nummer 1-3.
L7391: DE TAMPON. - Kerstnummer 1928. 9e jaargang nummer 1-3.
L7392: DE TAMPON. - Kerstnummer 1932. 13e jaargang nummer 1-3.
L7393: DE TAMPON. - Kerstnummer 1934. 15e jaargang nummer 1-3.
L7395: DE TAMPON. - Kerstnummer 1942. 23e jaargang nummer 1-3.
L7396: DE TAMPON. - Kerstnummer 1929. 10e jaargang nummer 1-3.
R4236: DE TAMPON. - Kerstnummer 1939. 20e jaargang nummer 1-3.
R4237: DE TAMPON. - Kerstnummer 1938. 19e jaargang nummer 1-3.
M8253: DE TAMPON. - Kerstnummer 1931. 12e jaargang nummer 1-3.
M8259: DE TAMPON. - Kerstnummer 1943. 24e jaargang nummer 1-3.
M8255: DE TAMPON. - Kerstnummer 1933. 14e jaargang nummer 1-3.
R8568: DE TAMPON. - Kerstnummer 1950. 28e jaargang nummer 1-3.
B7746: TAMSE, C.A. (ED.). - Memoires van een enfant terrible. Politieke herinneringen van de Zeeuwse liberale afgevaardigde Mr. Daniel van Eck aan vijfendertig jaar Kamerlidmaatschap 1849-1884.
Y0366: TAMSE, C.A. (RED.). - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.
R3425: TAMSMA, R. - De Moshav Ovdiem. Invloeden op de sociale geografie van Israel's coöperatieve kleine-boerendorpen zonder loonarbeid.
K1609: TAN, AMY. - De keerzijde van het lot. Een boek vol bespiegelingen.
H1638: TAN, AMY. - De honderd geheime zintuigen. Vertaling Peter Abelsen.
T6454: TAN, HUMBERTO. - Het Surinaamse legioen. Surinaamse voetballers in de eredivisie 1954-2000.
R3234: TAN, S.C.A. - Schaatsen.
H1769: TANIZAKI, JUNICHIRO. E.A. - De tatoeeerder en andere verhalen. Vertaling Jan Willem van de Wetering.
H0146: TANNAHILL, REAY. - Sex in History.
H8209: TANNENBAUM, SAMUEL A. - The handwriting of the renaissance. Being the development and characteristics of the script of Shakspere's time. With an introduction by Ashley H. Thorndike.
Y0320: [BECKETT] TANNER, JAMES EN J. DONN VANN. - Samuel Beckett. A Checklist of Criticism.
Y1729: TANNER, MICHAEL. - Nietzsche.
T6898: TANNER, MICHAEL. - Nietzsche.
L7404: TANS, J.A.G. - Toneel en leven. Enkele beschouwingen over Anouilh.
L4526: TANS, JOSEPH A.G. - Bossuet en Hollande.
R0631: TANS, JOSEPH A.G. - Bossuet en Hollande.
M5847: TANSI, SONY LABOU. - De dodelijke deugdzaamheid van Dadou. Vertaling M. Ottevanger.
L6275: TAPPERWIJN, J. - Omslag: J. Tapperwijn. Boekomslagen van Ary Langbroek en J. Tapperwijn, gekozen door Ary Langbroek. Met een interview door Hub. Hubben.
R2958: TARN, W.W. - Alexander the Great.
R5656: TARR, JOHN CHARLES. - How to plan print.
L3340: TARTT, DONNA. - De kleine vriend. Vertaling Christien Jonkheer, Barbara de Lange en Babet Mossel.
K0376: TARTT, DONNA. - De verborgen geschiedenis. Vertaling B. de Lange.
H3371: TARTT, DONNA, DALE PECK, JEFF EUGENIDES E.V.A. - Cowboys, Indianen & Forensen. Verzameld door Jay McInerney. Vertaald.
L1946: TAS, S. - Analyse van een charme.
T7716: TAS, SAL. - De politieke taak der illegale beweging.
R5301: TAS, FILIP. - Filip Tas. A series of photos entitled Hero Place. + K.J. Geilandt, Filip Tas.
W0375: TAS, S. - Europa, laatste phase.
L6118: TAS, S. - Een critische periode.
L7847: TAS, SAL. - Leiderschap en Intellect of De macht der Intellectuelen.
R5414: TAS, JAN G. VAN DER / HORST LADEMACHER. E.V.A. - Reizende Nachbarn. Literatur und Kultur der Niederland.
B8034: TAS, S. - De tweede wereldvrede.
L6269: TAS, S. - Intellect en macht.
R4816: TAST, TON VAN [=A. VAN DER VALK]. - Hoe help ik de post en mijzelf. Noodige en nuttige wenken voor iedereen. Verstrekt door het Hoofdbestuur der P.T.T.
B2106: TAST, TON VAN. - De Daverende Dingen Dezer Dagen. Oranje Boven 1945 ons land uit lijden ontzet.
K6256: TAUNAY, JOH. - Een keur van verzen.
T3442: TAVERNE DE SAINT-ANDRE, JEAN. - Een welkom geschenk. (Un cadeau bien accueilli).
K4836: TAVERNE, N.J.M. - Vulkaanstudien op Java.
T9168: TAVERNE, E. - Frans Hemsterhuis. Hemsterhuis als verzamelaar, tekenaar en archeoloog.
L6828: TAVERNIER-VEREECKEN, C. - Diersoortnamen van Mensennamen afgeleid: garnaal, wulk, pier, vlinder.
R4984: TAYLOR, JOHN RUSSELL. - The Art Nouveau Book in Britain.
B8322: TAYLOR, J.W.R. & P.J.R. MOYES. - Pictorial history of the R.A.F. Volume 3 1945-1969.
K0026: TAYLOR, JOHN W.R. - Aircraft Aircraft.
R3896: TAZELAAR, C. - Rondom Da Costa's "Vijf en Twintig Jaren, een lied in 1840". (naar aanleiding en met publicatie van onuitgegeven brieven).
L4787: TAZELAAR, C. - De cultuurwaarde van Hildebrands Camera Obscura.
T0481: TAZELAAR, C. / A.L. VAN HULZEN E.A. - Radio-Lezingen over Letterkunde. Een vijftal radio-toespraken.
Y2536: TAZELAAR, P. / S.J. MATTHIJSSE EN F. EVERS. - Eerst duidelijk... dan snel. Toelichting R. en Toelichting LH.
R6851: TAZELAAR, C. - Moderne romankunst.
Y2540: TAZELAAR, P. / S.J. MATTHIJSSE EN F. EVERS. - Eerst duidelijk... dan snel. Toelichting, de methode en Toelichting R.
T6139: TAZELAAR, J.P. - Eene dochter der edelen. Een woord bij de Kroning van H.M. Koningin Wilhelmina.
K2860: TAZELAAR, C. - Tienjaren-oogst. Belangrijke romans van de laatste tien jaren.
T2449: TCHENG, CHENG. - Mijn moeder. Met een Voorrede van Paul Valery. Geautoriseerde Vertaling uit het Fransch door Henri Borel.
B8483: TEATRAAL. - Inhoud: P. Brook: Radikale eksperimenten. G. Altes: Hendrik V, van toneelkoning tot filmheld. W. Bank: L. de Boer Altviolist en toneelschrijver. K. Muller: De voor- en nadelen van het lezen van toneelstukken. Kommentaar.
B8480: TEATRAAL. - Inhoud: H. Croiset: Het Nederlands toneel of de zak van Sinterklaas. D. Verspoor: Spelenderwijs. Diskussie met Ton Lutz. G. Altes: Kritiek en lezer. W. Bank: Edward Albee: op leven en dood. O. Dijk: Arme dramatur. Kommentaar.
R4684: TEATRAAL. - Inhoud: Toneel en opleiding gesprek met W.Ph. Pos. Gesprek tussen Jules Royaards en Hans Croiset. Dolf Verspoor: Paradoxe sur l'auteur. De Gids, dialoog van Henk Sparreboom. Jan Donia: Het taboe.
Y3084: TEBBE, F.J.J. E,A. (ED). - Encyclopedie van het Koninklijk Huis.
R9714: TEBBENHOFF, C.A. - Korte leiddraad der mythologie.
Y3551: TEBBENHOFF, C.A. - Handleiding tot de kennis der Fransche Litteratuur.
T7127: TEDING VAN BERKHOUT, N.G. - Is de onderteekening van het Manifest der Dienstweigeraars een misdrijf?
R0736: TEDING VAN BERKHOUT, GOVERT. - De Volkenbond. Christelik-Nationale staatspolitiek en het geloof aan Staat en Volkenbond van binnen bekeken. Voorwoord van Henk Eikeboom.
Y4909: TEDING VAN BERKHOUT, WILLEM HENDRIK. - Dagboek van een patriot. Journaal van Willem Hendrik Teding van Berkhout. Ingeleid en toegelicht door L. de Gou.
T2995: J. (TEKST), TEEKENINGEN VAN R. - Levensgang van Piet van der Hoop.
H8082: TEENSTRA, M.D. - De kinderwereld.
R7037: TEERINK, M.G.J. - Huis van Bewaring (Dichterlijke reacties op het ervaren van de tijd).
T1930: TEESING, HUBERT PAUL HANS. - Das Problem der Perioden in de Literaturgeschichte.
B6747: TEEUW, A. - Taal en versbouw.
Y1106: TEGEN, EUGENE VON. - Dreyfus. De Banneling op het Duivelseiland. Liefde en lijden van den onschuldig veroordeelde en zijn gezin in den strijd tegen machtsmisbruik en onrecht.
Y4257: TEGENSTROOM. - Tegenstroom. Orgaan ter Bestrijding van Sociale, Economische en Politieke Nieuwigheden. 4e jaargang 1922. No 13 - 16 - 17 - 21 - 22 - 23.
Y4492: TEGETHOFF, RALPH. - Generalmajor Otto Ernst Remer. Kommandeur der Führer-Begleit-Division.
R1007: TEGNER, ESAIAS. - Frithiofs saga. Uit het Zweedssch vertaald door P.L.F.C. von Eichstorff. Herzien door J.J.L. ten Kate.
R6753: TEIJE, C.W. TEN. - De opkomst van het socialisme in Breda. Actie en reactie tot 1908.
B8294: [BRAAK, M. TER] TEIPE, MAX B. EN JOHAN VAN DER WOUDE. - Dr. Menno ter Braak. 'Reinaert uit Eibergen'. Een proeve van beschouwing.
H0468: TEIRLINCK, HERMAN. - Versmoorde goden. Jokaste tegen god, treurspel in twee bedrijven. Taco, scenario voor een treurspel in twee delen. De Fluitketel, Sature in twee delen.
R9448: TEIRLINCK, HERMAN. - Verzameld werk. Tweede deel.
L3679: TEIRLINCK, HERMAN. - Karel van de Woestijne 1878-1929.
R7807: TEIRLINCK, HERMAN. - De Vlaamse Helicon. Inleiding en notities van Karel Jonckheere.
B4218: TEIRLINCK, HERMAN. - Maria Speermalie 1875-1937. Levensgetijden op de Heerlijkheid t' Homveld.
B9285: TEIRLINCK, HERMAN. - Griseldis. De vrouwenpeirle.
T0326: TEIRLINCK, HERMAN. - Het ivoren aapje. Roman van Brusselsch leven.
L1483: TEIRLINCK, HERMAN. - De vertraagde film. Een gedanst, gezongen en gesproken drama in drie bedrijven.
P1873: TEIRLINCK, HERMAN. - Het ivoren aapje. Roman van Brusselsch leven.
K5583: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Johan Doxa.
K7723: TEIRLINCK, HERMAN. - De wonderlijke mei.
L1052: TEIRLINCK, HERMAN. - Wijding voor een derde geboorte.
K2625: TEIRLINCK, HERMAN. - Brussel 1900. Samengesteld door J. van Schoor.
T2444: TEIRLINCK, HERMAN. - 't Bedrijf van den kwade.
L6985: TEIRLINCK, HERMAN. - De wonderlijke mei.
K4805: TEIRLINCK, HERMAN. - Versmoorde goden. Jokaste tegen god, treurspel in twee bedrijven. Taco, scenario voor een treurspel in twee delen. De Fluitketel, Sature in twee delen.
K6756: TEIRLINCK, HERMAN, GERARD WALSCHAP, KAREL JONCKHEERE. E.A. - Gaat de roman ten onder?
L3293: TEIRLINCK, HERMAN. - De fluitketel. Satyre in twee delen.
K6904: TEIRLINCK, HERMAN. - Johan Doxa.
W7399: TEIRLINCK, HERMAN. - August Vermeylen 1872 - 1945.
L9844: TEIRLINCK, HERMAN. - Het avontuurlijke leven van Lieven Cordaat.
B0034: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
B8528: TEIRLINCK, HERMAN. - Herman Teirlinck. Gedenkboek 1879-1929. Ter gelegenheid van des schrijvers vijftigsten verjaardag.
Y1950: TEIRLINCK, IS. (RED.). - Folklore. Exposition, Bruxelles, Palais du cinquantenaire. Tentoonstelling, Brussel, Jubelparkhalle. 1910
L9220: TEIRLINCK, HERMAN. - Het Lied van Peer Lobbe.
M3962: TEIRLINCK, HERMAN. - Maria Speermalie. Levensgetijden op De Heerlijkheid 't Homveld 1875/1937.
R7453: TEIRLINCK, HERMAN. - Brabants Brueghel Reservaat bedreigd. Een noodkreet.
B8256: TEIRLINCK, HERMAN. - Zelfportret of het galgemaal.
K0159: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
T0241: TEIRLINCK, HERMAN. - Bloemlezing: Landelijke Historie, Zon, Mijnheer Serjanszoon. Met inleiding en aanteekeningen door Fr. van Hoof.
Y0788: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
R9449: TEIRLINCK, HERMAN. - Verzameld werk. Derde deel.
W4502: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
R7797: TEIRLINCK, HERMAN. - Ode aan mijn hand.
T3687: TEIRLINCK, HERMAN. - De wonderbare wereld.
L3197: TEIRLINCK, HERMAN. - Johan Doxa.
K5134: TEIRLINCK, HERMAN. - Maria Speermalie. Levensgetijden op De Heerlijkheid 't Homveld 1875/1937.
R9889: TEIRLINCK, HERMAN. - De vertraagde film. Een gedanst, gezongen en gesproken drama in drie bedrijven.
W6526: TEIRLINCK, HERMAN. - Zelfportret of het galgemaal.
P2331: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
M6211: TEISTER, ALAIN. - Kinderen van een dode keeper.
W6321: TEISTER, ALAIN. - Mijn pappie is enkel een foto.
K3140: TEISTER, ALAIN. - Zenuwen, dame? (Van goeden huize, en kwaden).
T8686: TEISTER, ALAIN. - De ziekte van Chopin. Gedichten.
B6997: TEISTER, ALAIN. - Brief aan de eigenaar en andere verhalen.
B1759: TEKSTBOEKJE. - De 28 dagen van Clairette. Operette in 4 bedrijven van H. Raymond en A. Mars. Muziek van Victor Roger.
T7324: TELDERS, B.M. - Nederlands Onzijdigheid. Grondslagen en gevolgen.
T4578: DE TELEGRAAF. - Hoor en wederhoor. De lastercampagne tegen De Telegraaf.
L4821: DE TELEGRAAF. - De Telegraaf. Een selectie uit De Telegraaf van 1893 tot en met 1992.
Y4497: WIJ TELEVISIEKIJKERS. - Wij Televisiekijkers 1e jaargang October 1958 nr. 1.
T9338: TELEX. - Extra nummer: Telex. General Political and Cultural Daily Paper. Day of Liberation. 1945.
R6338: TELLEGEN, E. - Drie noodsignalen. Een erg vlugschrift over de bezetting van het Maagdenhuis.
T8982: TELLEGEN, TOON. - Schrijver en lezer. Gedichten. Met tekeningen van Boris Tellegen.
T8865: TELLEGEN, TOON. - De aanzet tot een web. Gedichten.
B8932: TELLER, NEVILLE. - Bluff your way in Marketing.
T6902: TELTING, I. - Over de Sporen van Oud-Germaansch Strafrecht in de Germania van Tacitus.
T5873: TEMPEL, J. VAN DER. - Saboteurs van den acht-urendag. (De Bolsjewieken en de acht-urendag in de Tweede Kamer).
Y0225: TEMPEL, J. VAN DEN. - Nederland in Londen. Ervaringen en beschouwingen.
L1300: TEMPEL, F.J. - Enkele aspecten van de huidige prothetische tandheelkunde.
T7313: TEMPEL, J. VAN DEN. - De werkloosheidsverzekering op nieuwe banen.
T0364: TEMPEL, J. VAN DEN. - De geesel van dezen tijd.
T0490: TEMPEL, JAN VAN DEN. - De Nederlandsche Vakbeweging en haar toekomst. Feiten en beschouwingen. Voorwoord Henri Polak.
T4807: TEMPEL, JAN VAN DEN. - Beschermt het kind! Een pleidooi voor verbetering van de wetgeving op den kinderarbeid.
T6389: TEMPEL, JAN VAN DEN. - Hoe de schatkist wordt beheerd!
T2218: TEMPEL, RUD. - De groote illusie.
R7371: TEMPEL, J. VAN DEN. - Democratie in het bedrijf. Hedendaagsche wijzigingen in de verhouding tusschen werkgevers en werknemers en haar beteekenis voor bedrijf en maatschappij.
M7329: TEMPEL, J. VAN DEN. - Nederland in Londen. Ervaringen en beschouwingen.
R9520: TEMPELMANS PLAT, A.G.J. - Vorm en Kleur. Klassikale Teekenmethode voor school en huis.
M7932: TEMPLE, NIGEL. - Seen and not heard. A Garland of fancies for Victorian children.
H0433: TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB. - Alle werken waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen.
T7485: TENHAEFF, N.B. - Pamfletten. Engelsch-Hollandsche waardeering in de 17e eeuw. Een parallel tot moderne oorlogslitteratuur.
K0961: [ERASMUS] TENHAEFF, N.B. - Erasmus en Voltaire als exponenten van hun tijd.
L8067: [ERASMUS] TENHAEFF, N.B. - Erasmus herdacht.
H3956: TENHAEFF, N.B. - De wereld van Dante.
T3239: TENNYSON, ALFRED EN SOERA RANA [= IZAAK ESSER JR.]. - Tennyson's Henoch Arden. Naar het Engelsch bewerkt door Soera Rana.
R8773: TENNYSON, ALFRED. - In memoriam.
Y2435: TENTOONSTELLING. - Tentoonstelling van werken der leden van den Nerderl. Kring van Beeldhouwers in het Stedelijk Museum Amsterdam van 1 februari tot 2 maart 1941.
H9301: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde vijftig boeken 1991.
H9292: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1950.
B3745: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1961.
T7914: TENTOONSTELLING. - Het Vrije Boek in Onvrije Tijd. Tentoonstelling van letterkunde die in Nederland gedurende de bezetting in het verborgene is gedrukt en verspreid.
W6055: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1966.
H9296: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1963.
H9294: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De bestverzorgde vijftig boeken van het jaar 1954.
R7971: [THIJM] CATALOGUS VAN DE TENTOONSTELLING. - J.A. Alberdingk Thijm 1820-1889. Katholicisme & Cultuur in de negentiende eeuw.
B3743: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde 50 boeken van het jaar 1965.
B3744: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1962.
T6274: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde vijftig boeken 2005. / Panorama van twintig jaar best verzorgde boeken 1986 t/m 2005.
T3436: TENTOONSTELLINGSCATALOGUS. - Een verhaal over vrouwen 1830-1980.
B3751: TERBORGH, F.C. - Verzameld werk. Vier delen. Deel 1: Verhalen, Deel 2: Santa Cruz e.a. verhalen, Deel 3: De Turkenoorlog, Deel 4: Gedichten en Proza.
L0799: TERBORGH, F.C. - Slauerhoff, herinneringen en brieven.
K6888: TERBORGH, F.C. - De Turkenoorlog.
L1549: TERBORGH, F.C. - De condottiere en andere verhalen gevolgd door Le petit chateau.
R7862: TERBORGH, F.C. - Slauerhoff, herinneringen en brieven.
K0059: TERBORGH, F.C. - Verzameld werk deel IV. Gedichten en proza.
B4523: TERBORGH, F.C. / W.F. HERMANS E.V.A. - De beste korte verhalen van De Bezige Bij.
T1123: TERENTIUS. - Blijspelen van Terentius. Met inleiding en aantekeningen uitgegeven door P. Hoekstra. III: Phormio.
T1124: TERENTIUS. - Blijspelen van Terentius. Met inleiding en aantekeningen uitgegeven door P. Hoekstra. IV: Adelphoe.
R9999: TERENTIUS AFER, P. - Het meisje van Andros en alle overige bewaarde toneelstukken. Vertaald door J. Hemelrijk Sr. Met een inleiding van A.D. Leeman.
T6829: TERENTIUS AFER, PUBLIUS. - P. Terentii ComÏdiae sex cum Belgica interpretatione, multo, quam antehac, emendatiore. Quibus accedunt not¾ marginales Joannis Min-ellii.
H2716: TERGAST, NES. - Deliria. Gedichten.
M3569: TERGAUW, TON. - Ontgoocheling. Het relaas van een ontmoeting.
R6770: TERGOUW, J. - De Eerste April.
L7870: TERLAAK POOT, LOURENS DIRK. - Het Oudchristelijk Avondmaal en zijn Historische Perspectieven.
L5511: TERLINGEN, J.H. - Stroom en tegenstroom in de Spaanse en de Italiaanse Letterkunde.
R1782: TERLINGEN, J.H. - Condottiero en conquistadores.
R8797: TERM, JAC. P. VAN. - Is de Kath. Staatspartij in Nederland een religieuze partij.
T8469: TERM, LUUK VAN E.A. (RED.). - Uit duizenden. Dichter bij handschrift. Gedichten en fotografische portretten. [met] Uit duizenden. Dichter bij jongeren. Essays. Twee delen in een omslag.
B9189: TERMORSHUIZEN, GERARD. - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905.
R5638: TERPSTRA, P. - De Noord-Oost Polder. Wording en Beteekenis.
T5894: TERPSTRA, TSJALLING - Hwet wol Frysk Nasjonael Front? Biskriuwing fen bigjinsels en strijd.
L7924: TERPSTRA, JAN ULE. - Friedrich Heinrich Jacobis 'Allwill' Textkritisch herausgegeben, eingeleitet und kommentiert.
M6265: TERRAINE, JOHN. - Het machtige werelddeel. De geschiedenis van Europa in de 20ste eeuw. Vertaling R. Fiddelaar.
T1997: TERSTEEG, J. - Mensen en boeken. Herinneringen van een lezer.
R0323: TERSTEEG, J. - Lutetia en de vreemdeling. Wandelingen door Parijs.
R6197: TERSTEEG, J. - Lutetia en de vreemdeling. Wandelingen door Parijs.
Y4579: TERSTEEG, J. - De uitgever en zijn bedrijf.
M1222: TERTS, ABRAM. - Fantastische verhalen. Gevolgd door het essay 'Wat is socialistisch realisme?" Vertaling Bram Rebers.
H5458: TERTS, ABRAM. - Ljoebimov. Vertaald en ingeleid door Marko Fondse.
H3210: TERTS, ABRAM. - Drie verhalen. Vertaald en ingeleid door Charles B. Timmer.
L0359: TERVOORT, BERNARD TH. M. - Normaal en afwijkend taalgebruik.
L9262: TERVOORT, BERNARD TH. M. - Normaal en afwijkend taalgebruik.
H8050: TERWEL, J. - Samen onderwijs maken. Over het ontwerpen van Adaptief onderwijs.
B3920: TERWOGT, W.M. - Het gestolen kind. Dramatische schets, naar aanleiding van Raoul de Naverij's L'enfant vole.
L4762: TERWOGT, EDUARD M. - Primitieve geheime Genootschappen als sociaal verschijnsel.
T4719: TESCHITZ, KARL. [= KARL MOTESICZKY]. - Religieuze extase als sexueel surrogaat. Nawoord J.H. Leunbach. Vertaling Rene de Lange.
B3226: TESTAS, P.H. - Zeven Zede-Printen in Constantyn Huygens' trant. Penteekeningen voor vrienden en bekenden. Niet in den Handel.
L8429: TESTRA, A. - Een goede Kerst.
H5824: TETENS, T.H. - Het nieuwe Duitsland en de oude nazi's. Een onthullend feitenrelaas. Vertaling Hans de Vries.
R3529: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' V/H N. TETTERODE. - Grafische Mededeelingen. 3de jaargang 1941-1946.
R3531: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' V/H N. TETTERODE. - Grafische Mededeelingen. 5de jaargang 1947-1948.
B5830: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 14e jaargang, juni 1957, no. 4.
B5832: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 13e jaargang, april 1956, no. 4.
B5833: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 15e jaargang, september 1958, no. 3.
B5834: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 13e jaargang, januari 1956, no. 3.
B5835: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 12e jaargang, juli 1955, no. 6.
B5836: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 12e jaargang, mei 1955, no. 5.
B5837: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 12e jaargang, maart 1955, no. 4.
B5838: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 12e jaargang, november 1954, no. 2.
B5839: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 11e jaargang, januari 1954, no. 3.
B5840: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 10e jaargang, januari 1953, no. 3.
B5841: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 11e jaargang, mei 1954, no. 5.
B5842: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 12e jaargang, september 1954, no. 1.
B5843: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 12e jaargang, januari 1955.
B5844: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 13e jaargang, september 1955, nr. 1.
B5845: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 13e jaargang, november 1955, nr. 2.
B5846: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 11e jaargang, juli 1954, nr. 6.
B5847: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 11e jaargang, maart 1954, nr. 4.
L7482: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 18e jaargang, nummer 2.
L7483: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 14e jaargang, nummer 4.
Y4305: LETTERPROEF. TETTERODE. - Letterproef der Lettergieterij 'Amsterdam' voorheen N. Tetterode / Spécimen Général de la fonderie 'Amsterdam' successeur de N. Tetterode.
H0063: TEUNIS, J.P. - Verliefd verleden. Een renaissance in de beleving van de liefde.
L2196: TEUNISSEN, ANNEKE & KARIN VERAART (ED.). - De kleine wereld. Een klein geschenk van de Volkskrant aan haar vrienden.
R6355: [VELDEKE, HENDRIK VAN] TEUSINK, DERK. - Das Verhaltnis zwischen Veldekes Eneide und dem Alexanderlied.
L7833: [VELDEKE, HENDRIK VAN] TEUSINK, DERK. - Das Verhaltnis zwischen Veldekes Eneide und dem Alexanderlied.
H5734: TEWES, CARL. - In naam der koningin... Roman.
M9633: TEWES, CARL. - In naam der koningin... Roman.
T1340: [SPINOZA] TEX, JAN DEN. - Locke en Spinoza over tolerantie.
B7783: [SPINOZA] TEX, JAN DEN. - Locke en Spinoza over de tolerantie.
T6390: TEX, E. DEN. - Schipbreuk.
K9843: TEXEIRA, R.M. (ED.). - Atlas van de Nederlandse Broedvogels.
M7821: TEXIER, CATHERINE. - Hou van mij. Vertaling R. Leigh.
T8449: TEYLINGEN, HENDRIK VAN. - Bij de gratie van de dichtspier. 83 verzen en rijmen.
B5800: THACKARA, JOHN. - Lost in space. Een reisverhaal. A traveller's tale. Vertaling Mieke Tekstra.
R4172: THEISSEN, ELISABETH W. - Das Ich bei Rilke und Carossa.
B8142: THEISSEN, J.S. - Uit de voorgeschiedenis van het liberalisme in Nederland.
Y1631: THELWALL, A.S. - The late Dr. Isaac Da Costa.
B9202: THEMERSON, STEFAN. - Hobsons eiland. Vertaling Ronald Jonkers.
H7217: THEMERSON, STEFAN. - Collected Poems. With drawings by Franciszka Themerson.
B9679: THEO, MR. - Socialist of niet. Een woord aan Voor- en Tegenstanders.
T2966: THEOPHRASTUS. - Karakters. Vertaald en ingeleid door P. Groeneboom.
M6245: THEROUX, PAUL. - De gelukkige eilanden. Vertaald door Tinke Davids.
M6217: THEROUX, PAUL. - De oude Patagonie Expres. Vertaling Tinke Davids.
M0418: THEROUX, PAUL. - De laatste dagen van Hongkong.
B4145: THEROUX, PAUL. - De grote spoorwegcarrousel. Vertaling Cor Koreman.
K1726: THEROUX, PAUL. - De vreemdeling in het Palazzo d'Oro. Vertaling Theo Hendriks.
L8857: THEROUX, PAUL. - China per trein. Vertaling Tinke Davids.
T5069: THEROUX, PAUL. - Chicago Loop. Vertaald door Tinke Davids.
R4143: THEROUX, PAUL. - Hotel Honolulu. Vertaald door Tinke Davids.
L7091: THEUNISSE, J.G.L. - Jan Frederik Vlekke 1849-1903. Ethiek en rentabiltiteit in een ondernemersleven.
T0594: THEUNISSEN, PAUL. - 1950: Ontknoping van de koningskwestie.
L2863: THEUNISSEN, RICH. - Uit het leven en werken van Antony van Leeuwenhoek.
B3393: THEUNISSEN, JEROEN. - Het einde. Vertelling.
Y2315: THEUNISSEN, JEROEN. - Hier woon je. Gedichten.
L5773: THEUNISSEN, WILHELMUS P. - Ploutarchos' leven van Aratos. Met historisch-topographisch commentaar.
B8807: THEUNISZ, JOHAN. - Het eenzaam hart.
R5001: THEUNISZ, JOH. - De jeugd en het boek.
Y3477: THEWISSEN, CHARLES. - Limburg en Oranje.
L4093: THEWISSEN, MARIE A.F.C. - Twee Byzantijnsche H. kruisrelieken uit den schat der voormalige kapittelkerk van Onze Lieve Vrouw te Maastricht.
K0861: THI HOAI, PHAM. - Alomvattende liefde. Vertaling C. Brouwer.
L6531: THIEL, J.H. - Lijst der geschriften.
L5716: THIEL, RUDOLF. - Groote strijders tegen ziekte en dood. Uit leven en werken van groote geneeskundigen. Nederlandsche bewerking van W. Schuurmans Stekhoven.
R0817: THIEL, J.H. - Lijst der geschriften.
L9260: THIEL, MARIA ARENDINA. - La figure de Saul et sa representation dans la litterature dramatique Francaise.
L0266: THIEME, W.L. - Spraak, Taal en Rede. Proeve eener redelijke ontwikkeling van het Taalbegrip. Met een inleidend woord van J. Hessing.
M1764: THIENEN, FR. VAN. - Ballerina's in Beeld.
T6417: THIERRY, J.W. - De indijking en droogmaking der Zuiderzee.
R7703: THIERY, MICH. - De geschiedenis van een koraaleiland. (Proeve van natuurwetenschappelijk Sprookje).
Y2251: THIES, WILLEM. - Meer mensen dan reddingsvesten.
H9659: BRUSSE & VAN THIJN. - De dorpelingen van Innocento. Een zomerthriller.
L0746: THIJN, ED VAN. - Het verhaal.
H8539: THIJS, DOLORES. - Het toeval.
K1857: THIJS, J.G.A. - Ontdek je woorden. Taaltoerisme.
T3592: THIJS, A. - Repertorium van de pers in de provincie Antwerpen. (behoudens de stad Antwerpen en de kantons Mechelen en Puurs). 1833-1914.
M1594: THIJSSEN, THEO. - Het grijze kind.
B5071: THIJSSEN, THEO. - De gelukkige klas.
L2075: THIJSSEN, THEO. - Verzameld Werk deel III. Egeltje, Het taaie ongerief, Een bonte bundel.
B0050: THIJSSEN, TH. J. (RED.). - School en Huis. Weekblad voor Opvoeding en Onderwijs. Orgaan van de Bond van Nederl. Onderwijzers. 1e jrg. 1921-1922 t/m 9e jrg. 1929-1930.
B9950: THIJSSEN, THEO. - Jongensdagen. Een extra boek voor het 5e en 6e leerjaar. Geillustreerd door Jan Sluiters.
L1635: THIJSSEN, THEO. - Egeltje. Een bundel vrolik proza.
T1676: THIJSSEN, THEO. - Het grijze kind.
T6658: THIJSSEN, THEO. - De fatale gaping.
H5339: THIJSSEN, THEO. - Een bonte bundel.
L7022: THIJSSEN, THEO. - Jongensdagen. Een extra-boek voor het 5e en 6e leerjaar. Geillustreerd door Jan Sluiters.
B7170: THIJSSEN, THEO. - La nevenkebla geno. Momentoj de tualeta mizero. El nederlanda lingvo tradukis F. Faulhaber.
T3681: THIJSSEN, THEO. - De Oer-Kees. De eerste fragmenten van Theo Thijssens Kees de Jongen uit De Nieuwe School 1908-1915. Met illustraties van Hans Bayens.
R9776: THIJSSEN, THEO. - School-land (De roman van een klas).
A0111: THIJSSEN, THEO. - Het grijze kind.
T6311: THIJSSEN, THEO. - De gelukkige klas.
R7685: THIJSSEN, THEO. - Jongensdagen. Illustraties van Jan Sluyters.
T1090: THIJSSEN, THEO. - In de ochtend van het leven. Jeugdherinneringen.
M6929: THIRY, ANTOON. - De Izegrim.
L3172: THIRY, A. - De vader.
T8264: THIRY, ANTOON. - Pauwke's vagevuur.
Y4743: THIRY, ANTOON. - Baziel's uittocht.
B9987: THOENES, P. - De verloochening van het Marxisme.
R5663: THOMAS, FRED. - Amstels Oudste en Eerste Parochie.
R0480: THOMAS, D.M. - Het witte hotel. Vertaald door Wim Dielemans.
W7243: THOMAS, AUDREY. - Isobel alleen. Vertaling Pleuke Boyce.
H9516: THOMAS, DYLAN. - In Winterforhael. / A winter's tale. Oersetting en taljochting D.A. Tamminga.
R5515: THOMAS, FRED. - Het Thijm-Huis op de Pijpenmarkt.
M6135: THOMAS, DYLAN. - Uitzicht op zee en andere verhalen.
T8948: THOMAS, DYLAN. - Avonturen aan den Lijve.
MK0144: THOMAS, DAVID. - A book of printed alphabets. selected and arranged by ...
T3922: THOMAS, DYLAN. - Avonturen aan den lijve. Vertaald en ingeleid door Max Schuchart.
H0850: THOMAS, DONALD. - Seinburne, The Poet in his world.
H9978: THOMAS, GORDON AND MAX MORGAN-WITTS. - Ruin from the air. The Atomic Mission to Hiroshima.
T8613: THOMAS, DYLAN. - Als een jonge hond. Vertaald door Hugo Claus.
K0349: THOMAS, BRUNO / ORTWIN GAMBER /HANS SCHEDELMANN. - Die schonsten Waffen und Rustungen aus europaischen und amerikanischen Sammlungen.
H7984: THOMAS, ALAN G. - Alte Buchkunst.
H7985: THOMAS, ALAN G. - Alte Buchkunst.
K2428: THOMAS, PIET. (ED.). - Kortrijk en de Moderne Nederlandse Letterkunde.
T1694: THOMAS, FRED. - Een dorp wordt prijsgegeven !
R5612: THOMAS, FRED. - Het huis met de witte gevel.
L4716: THOMAS, JACQUES. - L'episode ardennais de Renaut de Montauban. Edition synoptique des version rimees. Tome I: Introduction et Texte dus Ms D. Tome II: Textes des Mss P, A, Z, M et O. Tome III: Textes des Mss V, L, C, B et R, Glossaire, Index et Planches.
Y0507: THOMASSEN, W. - De vormgeving van het socialisme en de jongeren.
B3569: THOMASSEN, ALINE & LAZARO TEJEDOR. - I travel in your head. Ik reis in jouw hoofd.
T9049: THOMASSEN, C. - Het kind en de strijd! Een ernstig woord aan alle vaders en moeders en die het hopen te worden.
T5449: THOMASSEN, WIM EN WIM VAN TIEL. - N.B.A.S. Branding.
H4647: THOMASSEN, EJNAR. - Dostojefski.
Y0259: THOMESE, P.F. - Tijdschriften- en Krantenknipsels over/van Thomese.
B3638: THOMESE, P.F. - Zuidland.
Y4423: THOMESE, P.F. - De werkelijkheidsverbeteraar.
B9817: THOMESE, P.F. - Zuidland.
L5385: THOMESE, IKA A. - Romantik und Neuromantik mit besonderer Berucksichtigung Hugo von Hofmannsthals.
L0912: THOMESE, P.F. - Schaduwkind.
K5850: THOMPSON, A.TH.C. - Papieren idealen.
Y5116: THOMPSON, GEORGE. - Reizen en ontmoetingen in het Zuiden van Afrika beschreven door George Thompson, Schildknaap, gedurende acht jaren bewoner van de Kaap; behelzende een overzigt over den tegenwoordigen toestand dier Kolonie; benevens eenige aanmerkingen over den aanwas en de vooruitzigten der Britsche landverhuizingen derwaarts. Uit het Engelsch vertaald. Tweede Deel.
B7737: THOMPSON, A.TH.C. - Emmanuel Kant zijn tijd en zijn philosophie. De groote denkers der eeuwen.
R8222: THOMPSON, DOROTHY. - Nieuw Rusland. Vertaling J.L.J.F. Ezerman.
T4624: THOMSON, J. JAC. - Elementen eener Socialistische Cultuur.
L3766: THOMSON, GEORG L. - The new Better Handwriting.
R8201: THOMSON, J. JAC. - De Russische ziel en de Westerse cultuur.
R8572: THOMSON, J. JAC. - De Russische ziel en de Westersche cultuur.
T4779: THOMSON, A.A.J.J. EN H. PEETERS. - Het gevaar uit de lucht.
T3344: THONISSEN, J.J. - Le socialisme dans le passé. Vol III.
T3343: THONISSEN, J.J. - Le socialisme et ses promesses. (2 tomes).
Y3516: THOOLEN, F.J. - Tekstboekje Nationaal Huldigingsdefile voor H.M. de Koningin op zaterdag 9 september 1933 in het Olympisch Stadion te Amsteerdam. 1898-1933.
B6385: THORBECKE, J.R. - Levensschets van den hoogleeraar G. Wttewaall.
B6297: THORBECKE, J.R. - Brieven van Thorbecke 1830-1832. Inleiding G. Groen van Prinsterer.
B1694: THORBECKE. - Brieven aan zijn verloofde en aan zijn vrouw.
R2230: THORBECKE, J.R. - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel V: 1845-1853. Uitgegeven door C.J. Hooykaas en F.J.P. Santegoets.
Y0115: THOREZ, MAURICE. - Une politique Francaise. Renaissance, Democratie, Unite.
Y1445: THOREZ, MAURICE. - Le Parti communiste. Ses luttes, ses principes, ses merites, ses progres. Discours prononce [a la] salle Wagram le 26 decembre 1935. 1920-1935, Du Congres de Tours au Front Populaire.
B1303: THORGERSON, STORM, ROGER DEAN & DAVID HOWELLS. - Album Cover Album. The Second Volume. Vertaling L. Zuidgeest-Perquin.
B1302: THORGERSON, STORM (HIPGNOSIS) & ROGER DEAN. - Album Cover Album. Introduced by Dominy Hamilton.
H9543: THUCYDIDES. - De ondergang der Meliers. Een gesprek tusschen gevolmachtigden van een grooten en een kleinen staat in het jaar 416 voor christus naar de berichtgeving van Thucydides in zijn boek over den Peloponnesischen oorlog.
M7483: THURBER, JAMES. - Alleen. Vertaling A. Nonymus.
H7120: THURMAN, ROBERT A.F. - Innerlijke revolutie. Leven, vrijheid en de zoektocht naar echt geluk. Met een woord vooraf door Zijne Heiligheid de Dalai Lama.
T4049: THURMAN, CHRISTA C. MAYER. - Textiles in the Art Institute of Chicago.
L4272: THURN, FRITZ. - Pumskaja de fabuleuze hoer. Met een nawoord van D. in 't Veld. Vertaling M. Bomers-van Soest.
R8217: THURNEYSEN, /EDUARD. - Dostojefsky. Vertaling J. Jac Thomson.
H0846: THWAITE, ANN. - Edmund Gosse. A Literary Landscape 1849-1928.
W8998: THYREGOD, OSKAR. - Die Kulturfunktion der Bbiliothek
R7111: THYS, AUGUSTIN. - La Persecution Religieuse en Belgique sous le Directoire executif (1798-99) d'apres des documents inedits.
R8502: THYS, WALTER. - De kroniek van P.L. Tak. Brandpunt van Nederlandse Cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw.
R0803: THYS, WALTER. - De Kroniek van P.L. Tak. Brandpunt van Nederlandse cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw.
K4825: THYSIUS, JOHANNES. - D' avoir une chambre garnie de plus belles editions. Uit de correspondentie van Johannes Thysius.
R4849: TIBBE, LIESKE, WIM GERLAGH, SJAAK HUBREGTSE (EDS.). - William Morris in Nederland. Een bibliografie. Geschriften van en over William Morris verschenen in het Nederlands taalgebied, 1874-2000.
T3255: TICHELEN, HENDRIK VAN. - In vollen groei. Een woord tot afscheid van het Stedelijk Schoolmuzeum te Antwerpen. Met lichtteekeningen.
T7378: TICHELEN, TH. VAN. - In den Patriarkentijd.
T3196: TICHELEN, HENDRIK VAN EN FELIX TIMMERMANS. - Bim Bam Beieren. Gelegenheidsrijmpjes van Nieuwjaar tot Oudejaarsavond.
R9127: TICHELEN, HENDRIK VAN. - Over boeken voor kinderen. Studie ten gerieve van leerkrachten, ouders, bibliothekarissen. Omvattende tevens omstandige lijsten van aan te bevelen werken, naar de verschillende genres en naar den leeftijd der kinderen ingedeeld.
B0884: TICHELEN, HENDRIK VAN. - Sprookjes en Vertellingen uit den vreemde. Deel 3: Prins Maximus.
T4282: TICHELEN, HENDRIK VAN. - Het kinderuur. Zijn onstaan, zijn ontwikkeling en werking, zijn mogelijke toekomst. Inleiding Maurits Sabbe.
R1850: TICHELEN, PAUL VAN. - Bibliografie van en over Emmanuel de Bom.
R1184: TICHELEN, PAUL VAN. - Bibliografie van en over Emmanuel de Bom.
Y4786: TICHELMAN, G.L. - Blanken op Borneo. Herinneringen van J.J. Meijer oud-resident der Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo. Naverteld en van een inleiding voorzien door ....
T8822: TICHELMAN, FRITJOF. - Henk Sneevliet 1888-1942. Een politieke biografie.
H8173: TIDCOMBE, MARIANNE. - Women bookbinders 1880-1920.
T9435: TIDEMAN, J. - Onsterfelijk. Dichtregelen bij het afsterven van Neerlands Koningin Sophia Frederika Mathilda, geboren prinses van Wurtemberg 3 Junij 1877.
R8732: TIDEMAN, P. - Een jongste generatie en de Nieuwe Gids.
P1877: TIEGES, WOUTER DONATH. - Met hun fikken aan zijn sarkofaag.
P1878: TIEGES, WOUTER DONATH. - Wie niet ziet is blind.
B1962: TIEGES, W.D. - Max Frisch, informatie.
R8573: TIELE, P.A. EN FREDERIK MULLER. - Memoire bibliographique sur les journaux des navigateurs neerlandais, reimprimes dans les collections de De Bry et de Hulsius, et dans les collections hollandaises du XVIIe siecle, et sur les anciennes editions hollandaises des journaux de navigateurs etrangers; la plupart en la possession de Frederik Muller a Amsterdam. Red. par P.A. Tiele; avec tables des voyages, des editions et des matieres
T5002: TIELEMANS, L.J. EN HERM. H. TONUS. - Nieuw leesboek voor Katholieke Scholen. Deel V.
R3091: TIELMAN, ROB. - Homoseksualiteit in Nederland : studie van een emancipatiebeweging.
R8699: TIELROOY, J.B. - Van l'art pour l'art tot poesie pure.
Y1590: TIELROOY, JOHANNES (RED.). - Apollo. Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten. 1e jaargang 1945. nrs 1-10.
Y0949: TIELROOY, JOHANNES. - Conrad Busken Huet et la Litterature Francaise. Essai de Biographie Intellectuelle.
T1211: TIELROOY, JOHANNES. - Humanisme en Godsdienst.
R7435: TIELROOY, JOHANNES. - Verkenningen in het land der literatuur.
B7539: TIELROOY, JOHANNES. - Conrad Busken Huet et la Litterature Francaise. Essai de Biographie Intellectuelle.
M3351: TIEMANN, HERMANN. - 60 Jahre Maximilian-Gesellschaft 1911 - 1971. Eine Auswahl aus den von der Gesellschaft in den Jahren 1911 bis 1971 veroffentlichten Buchern.
B0901: TIEMEIJER, WILLEM FREDERIK. - Klankleer der gedichten van Willem van Hildegaersberch.
B2959: TIENHOVEN, H.J. VAN. - Kristalkijken.
T8988: TIENHOVEN, H.J. VAN. - Neomagisch.
T4376: TIENHOVEN, HAN VAN. - Weet je nog wel!? Versjes en prentjes. Opgedragen aan de kleine helden (de Hollandsche huisvaders).
T1943: TIENHOVEN, A.B. VAN. (ED.). - Het Gulden Jongensboek.
W3936: TIERIE-HOGERZIEL, E. - Hoe men het ABC begeerde en leerde.
L2808: TIERIE-HOGERZEIL, E. - Hoe men het ABC begeerde en leerde.
T3964: TIERIE JR., J.F. - Acht Kerstliederen met piano- of orgelbegeleiding.
B5130: TIGGELER, ERIC EN ROB DOEVE. - De taalvervuilings Award. Het lelijkste Nederengels ooit.
T7723: TIGGERS, PIET. - Zeven liederen uit De Merel. Tweede bundel Jeugd- en volksliederen met aanwijzingen voor gitaarbegeleiding. Pinsterfeest 1927.
R6179: TIGGERS, PIET. (BIJEENGEBRACHT). - Vrolik zijngen wij. 187 teksten. Mars- en Strijdliederen, Mei- en Lenteliederen, Liederen van Vreugde Jolijt en Spot, Minneliederen en Liederen van Vroomheid en Stilte.
Y1418: TIGGERS, PIET. (RED.). - Jonge Stemmen. 65 Liederen-Teksten.
R7166: TIGGERS, PIET. (VERZAMELD). - De Speelman. Een bundel muziekstukken zoals zij worden gespeeld in het Centrale Rode Muzikanten Gilde.
T3639: TIGGERS, PIET. - De Wielewaal. Derde bundel. Jeugd- en Volksliederen, met aanwijzingen voor luit- of gitaar-begeleiding.
Y1852: JONGE TIJD. - Jonge-Tijd. Nr. 1. Eerste jaargang. October 1915.
Y2786: KOMENDE TIJDEN. - Komende tijden. 1e jaargang 1926. Nrs.: 1 t/m 26 (mist nr. 10).
Y4728: KOMENDE TIJDEN. - Komende Tijden. 1e jaargang No. 13. Kerstnumme. Bevat o.a.:Kees Boeke: Hoe heerlijk klink het jubellied. Martien Beversluis: Uit de donkere dagen voor Kerstmis. Aart v. Dobbenburgh: De Kaars.
Y3534: KOMENDE TIJDEN. - Komende tijden. 1e jaargang 1926. nrs: 12 t/m 26. (mist nr. 25). 2e jaargang 1926 nrs: 1 t/m 16.
R7118: DE TIJDGENOOT. - De Tijdgenoot. Verzameling van stukken; betrekkelijk den tegenwoordigen toestand des vaderlands. Deel 3, 1843.
B1739: DE TIJDGENOOT. - De Tijdgenoot. Verzameling van stukken betreffende den tegenwoordigen toestand des vaderlands. Deel I-V.
R6751: CIBA-TIJDSCHRIFT - Ciba tijdschrift nr 21: Bibliotheken van geneesheeren.
T1701: ORIENTATIE TIJDSCHRIFT. - Inhoud: E. Verbeek: Gedichten. W. Schippers: Sentimentaliteiten om een walvis. Joken Muljono: Vijf gedichten. E.R. Duncan Elias. Voyage autour de ma chambre. Anoniem: Sasaks liefdeslied. J.B. van der Kamp: Muziek van gisteren en morgen. Omslag en vignetten van Johan van den Broek.
R7155: ZL LITERAIR-HISTORISCH TIJDSCHRIFT. - B. Nuyens: Raymond Herreman en de repressie. M. v.d. Aa: Paul Meral. A. Kuipers: Richard de Cneudt in Nederland. J. Stuyck: Over Dirk de Witte (voorbij). M. de Ridder: De vroege poëzie van Gaston Burssens. G. Burssens: Vijf onbekende gedichten.
B8898: NIEUW VLAAMS TIJDSCHRIFT. - Inhoud: Pszisko Jacobs: Babinka. Marcel Coole: Vijf gedichten. Helmut Gaus: Klerikale reactie tegen de democratisering van de literatuur (Gent 1836-1860). J.J. Wesselo: Drie gedichten. Clem Schouwenaars: De hand der wet (slot).
T7652: ONS TIJDSCHRIFT. - Ons tijdschrift 10de jaargang 1906, aflevering 8 en 11. Onder redactie van L. Buckmann, A.J. Hoogenbirk, J. Lens, G. Schrijver en J. van der Valk.
R2375: NIEUW VLAAMS TIJDSCHRIFT. - Matthijs: Wat was er met Jan Uyttersprot? Jonckheere: Spiegels. Daisne: Mons Mirabilis. Minoc: Geografie. Duclay: He-man. Dammans: Terras Labor I. Rogghe: Gedicht. Liedel: Week-middle op Heerjanssteen. Stuiveling: Horizon-taal. Brulez: Tummelplatz erotischer Exzesse. Gijsen: Frank Harris en Maeterlinck.
T1938: TIJDSCHRIFT. - Jan Klaassen. Orgaan van de Arbeiders Jeugd Centrale. 1e jaargang nr. 1-2-3. Februari/Maart/Mei 1956. Drie nummers.
R6750: CIBA-TIJDSCHRIFT - Ciba tijdschrift nr 14: Het affiche als hulpmiddel der geneeskunde.
R7156: ZL LITERAIR-HISTORISCH TIJDSCHRIFT. - Victor J. Brunclair als jonge beeldenstormer. De dichter Alex Cuttleling (1884-1910). Cinema & Theater als speelbal van uitgeversperikelen. Edith Werkendam. De Wevers, een tijdgebonden verhaal.
L2414: NIEUW VLAAMS TIJDSCHRIFT. - Inhoud: L. Flam: Camus. Jan Greshoff. A. Mussche. G. Walschap. P. van Aken. Blanka Boeye. J. van der Bol. W Meewis. Guy Voets B. Cami. Johan Daine e.a.
R7588: NIEUW VLAAMS TIJDSCHRIFT. - A. van Hoogenbemt: De andere spiegel. N. Verlo: Mikrofonisch. J. Vercammen: De reis van Sint Brandaan. C. Kruithof: Feest. P. Vandeloo: Hittegolg. G. Vermeille: Het blauwe meisje en ik. De Ark prijs 1961. J. Kuypers: Een vergeten redenaar. A. Kossmann: Martelaar voor een dagdroom. W. Ruyslinck: Pieter Aerts: weinig geschreeuw en veel wol. Raymond Brulez: Maarten Luther.
Y3216: DE TIJDSTROOM. - De Tijdstroom, eerste jaar maart 1931, nr. 6.
B7823: TIJHUIS, A. (ED.). - Prof. Dr Jan Romein. Bibliografie. Inleiding J. Presser.
T6332: TIJMSTRA, L.F. - Het Indisch Nieuws Geillustreerd Weekblad uitsluitend gewijd aan de Overzeesche Gebiedsdeelen. 1e Jaargang: nrs.: 1-2-3-4-5-6-8-11-12-13-14-15. 2e Jaargang: 1-2-4 t/m 39- 41 t/m 44.
T7741: TIJN, TH. VAN. - La mennais, zijn "paroles d'un croyant" en hun publiek. Rede, gehouden bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de economische en sociale geschiedenis op 12 januari 1970.
C1640: TIJN, M. VAN. - Verdraaid verleden.
M7541: TIJN, B. VAN. - De inhoud van de vorm. De Nieuwe Gids 1885-1894. Maatschappij en politiek. Gekozen en ingeleid door ....
T5636: TILANUS, J.W.R. - De vernieuwing der stedelijke ziekenhuizen te Amsterdam in de negentiende eeuw. Historische schets.
Y4085: DE TILBURGERBODE. - De Tilburgerbode Nieuws- en advertentieblad 2e jaargang Zaterdag 4 augustus 1863. No. 69.
Y0163: TILLEMA-HEIJNEN, LIE. - Moeders, uw kind is geen kanonnenvlees.
Y5053: TILLEMA, H.F. - Ons Indisch Boekje. Een bundel praatjes bij plaatjes over Indie. Deel III.
H0593: TILLEMANS, TH. - King and courtier. A cultural reconaissance into an age of transition. With illustrations drawn from the poetry of Sir Thomas Wyatt and other sources.
H1749: TILLIER, ALAN. - Capitool reisgids: Parijs.
R4756: TILLING, OOM. - De Jeugd van Frans Richter.
L8754: TIMAN, SANDRA (ED.). - Cijfers ontcijferd. Zin en onzin van 0 tot en met 9.
T7910: TIME PONY EDITION, NUMMER 23. - Time The Weekly Newsmagazine. Bradley How far to go? (World Battlefronts).
R9592: HIGH TIMES (EDS.). - High Times Greatest Hits: Twenty Years of Smoke in Your Face.
Y4454: BRUMMENSCHE TIMES. - Brummensche Times no. 1. Abonnement: Een fooi aan de meid.
Y4446: THE TIMES. - The Times Literary Supplement Spring & Export number / Anglo-American Section. No 2044 saturday april 5, 1941.
Y3559: IT - THE INTERNATIONAL TIMES. - IT, The International Times. Nr 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 60 - April 1967 t/m July 1969.
T5218: TIMMER, JOAN. [=JAN HILVERS]. - Thjazi. Een verhaal van dezen tijd.
M5866: TIMMER, CHARLES B. - Russische notities, een nieuwe bundel.
K9303: TIMMER, ERNST. - Zwarte ogen.
W0289: TIMMER, CHARLES B. - De kinderen van Jesenin.
L8317: TIMMER, E.M.A. - Een Vriendschap in de Negentiende Eeuw.
H6554: TIMMER, CHARLES B. / A. YARMOLINSKY / B.O. UNBEGAUN. - Over Poesjkin.
B3217: TIMMER, ERNST. - Valetons verzamelwoede. Verhaal van verlangen.
K0074: TIMMER, CHARLES B. (ED.). - Halverwege, zeven moderne Russen. Vertaald en ingeleid door ...
B2065: TIMMER, CHARLES B. - Poesjkin en Onegin. Een essay.
T9715: TIMMER, CHARLES B. - Russische notities.
B8740: TIMMERIJE, ANNELOES. - De wereld begint in Breda. Uitgeverij De Geus 1983-2008.
R0879: TIMMERIJE, ANNELOES. - De grote Joseph.
B9123: TIMMERMAN, AEGIDIUS W. - Tim's herinneringen.
K7321: TIMMERMAN, TANJA. (ED.). - Venturian. Foto erotica 3.
T2259: TIMMERMAN, AEGIDIUS W. - Tim's Herinneringen.
T1960: TIMMERMAN, A. (ED.). - Syntaxis. 1e lijst.
T0739: TIMMERMANS, B.J.H.M. - Montaigne en onze tijd.
P2296: TIMMERMANS, FELIX. - Pieter Brueghel, zo heb ik u uit uwe werken geroken.
L2907: TIMMERMANS, FELIX. - Anna-Marie.
W4445: TIMMERMANS, FELIX. - Ik zag Cecilia komen.
L0530: TIMMERMANS, FELIX. - Bij de krabbekoker.
P2003: TIMMERMANS, FELIX. - Pieter Bruegel, zo heb ik u uit uw werken geroken.
P1879: TIMMERMANS, FELIX. - De familie Hernat.
Y0762: TIMMERMANS, FELIX. - Pallieter.
W8180: TIMMERMANS, FELIX. - Pieter Bruegel, zo heb ik u uit uw werken geroken.
K6827: TIMMERMANS, FELIX. - Adriaan Brouwer.
K8892: TIMMERMANS, FELIX. - Pallieter. Aus dem Flamischen ubertragen von Anna Baleton-Hoos.
W9091: TIMMERMANS, FELIX. - De pastoor uit den bloeyenden wijngaert.
L2468: TIMMERMANS, FELIX. - Pijp en toebak.
K4739: TIMMERMANS, LIA. - Mijn vader.
T8561: TIMMERMANS, FELIX. - Pallieter. Versierd door Anton Pieck.
Y0765: TIMMERMANS, FELIX. - Pijp en toebak.
Y0759: TIMMERMANS, FELIX. - Het kindeken Jezus in Vlaanderen.
Y0760: TIMMERMANS, FELIX. - De harp van Sint Franciscus. Roman.
R1144: TIMMERMANS, FELIX. - Lierke-Plezierke. Beschrijving van den folkloristischen stoet die de stad zal rond gaan t.g.v. het vijftigjarig huwelijksfeest van Peborgh-Verstraeten...
B5656: TIMMERMANS, FELIX. - Pieter Bruegel.
W8154: TIMMERMANS, FELIX. - De familie Hernat.
L8959: TIMMERMANS, KAREL J. - Kamiel! of Het leven en streven van C. Huysmans.
Y0847: TIMMERMANS, FELIX. - Het keerseken in de lanteern.
W9074: TIMMERMANS, FELIX. - Pallieter. Aus dem Flamischen ubertragen von Anna Baleton-Hoos.
R6933: TIMMERMANS, FELIX. - De pastoor uit den bloeyenden wijngaert.
K0148: TIMMERMANS, FELIX. - Omnibus 2.
Y0770: TIMMERMANS, FELIX. - Minneke Poes.
T4765: TIMMERMANS, JAN. - T.G. Masaryk en de vestiging van den Tsjechoslovakschen Staat.
C1635: TIMMERMANS, FELIX. - Naar waar de appelsienen groeien.
R3751: TIMMERMANS, FELIX. - Boerenpsalm.
H1090: TIMMERMANS, FELIX. - Een lepel herinneringen.
M6210: TIMMERS, O. - Stier voor piranha's.
W6443: TIMMERS, O. / O.T. - Haar gaan & Haar liggen.
W6444: TIMMERS, OSCAR. - Oogappel, roman.
R7123: TIMMERS, JAN J.M. - Gerard Lairesse. Eerste deel.
M2524: TIMMERS, OSCAR. - Enkele reis retour.
R7702: TIMMERS VERHOEVEN, P.F. - Verhandeling over de verdiensten van Jeremias de Decker.
R8207: TIMMERS, J.J.M. - De beeldhouwkunst van het Neder- en Middenmaasdal tijdens de 16de eeuw.
T6102: TIMOTHEUS. - Timotheus Geillustreerd Weekblad. Oranjenummer 7 Januari 1937.
Y1098: CATALOGUS TIMOTHEUS. - Catalogus van de Leesbibliotheek der Geref. Jongelingsvereenigingen Timotheus I en Timotheus II te Nieuwer Amstel.
Y4084: TIMOTHEUS. - Timotheus. Geillustreerd Weekblad voor Jongelui. 6e jaargang 2 Februari 1901 No. 18.
T4260: TINBERGEN, J. E.A. - Uitgangspunten voor de naoorlogsche maatschappij.
H5169: TINBERGEN, D.C. - De Nederlandse Literatuur in de middeleeuwen.
R1386: TINDEMANS, CARLOS. - Mens, gemeenschap en maatschappij in de toneelletterkunde van Zuid-Nederland 1815-1914. Een systematische analyse van de thematiek van het realistisch-burgerlijke drama.
W5319: TINNEMANS, WILL. - Tulpen in de nacht. Reisreportages uit Midden-Europa.
K2884: TIRADE 111. NIJLEN, JAN VAN. - Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig man.
Y4715: TIROLER, VON EINEM. [HORMANN, N. VON]. - Tirol unter der baierischen Regierung. Mit Aktenstucken. volume I.
B0464: TISSEN, CHIARA. - Meisje loos.
K7819: TISSEN, CHIARA. - De valduik.
B4007: TITSELAAR, MARION. - Het Getij 1916-1924.
Y3926: TJASINK, J. - Op 'skonings verjaardag 1861. Een Stem uit het Volk. Voorgedragen op den Amsterdamschen Schouwburg.
R7734: TJEBBES, P. - Socialisatie en zonde.
W8991: TJEENK-WILLINK, W.E.J. - Een bundel gedachten. Jubileum-uitgave 1838. 1 mei. 1963.
C0320: TJIKAMATS, MONZAEMON. - Dramatische verhalen. Vertaling S. van Praag.
R3965: TODTS, HERMAN. - Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden II. Kroniek van de Vlaamse Beweging 1954-1965.
T2753: TODTS, HERMAN. - Van Gemeenschap tot Gemeenschap. De Onvoltooide Symfonie.
R3969: TODTS, HERMAN. - Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden III. Belgie op de tweesprong.
T2295: TOE LAER, ANNIE M. - 't Vagevuur.
Y4171: DE TOEKOMST. - De Toekomst. 1944. Nrs: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10.
Y4172: DE TOEKOMST. - De Toekomst. Weekblad voor Nederland. 1e jaargang no. 39. (proefnummer ter kennismaking 25 dec. 1915).
R7088: TOER, PRAMOEDYA ANANTA. - Korruptie. Roman.
Y4866: TOER, PRAMOEDYA ANANTA. - Aarde der mensen. Roman uit Indonesië. Vertaald door I.E.Slamet-Velsink en Jos Versteegen.
L0131: TOERGENJEF, J.S. - Klop klop klop. Uit het Russisch vertaald door Z. Stokvis.
K3500: TOERGENJEV, I.S. - Faust en andere verhalen. Uit het Russisch vertaald door Marja Wiebes en Yolanda Bloemen.
T3942: TOERGENJEV, IVAN. - Klop klop klop. Een studie. Vertaald door Carl en Rebecca Ebeling.
B9186: TOERGENJEW, I.S. - Klara Militsj. Vertaling Else Bukowsky.
T8897: TOERGENJEW, I.S. - Een koning Lear van de Steppe. Asja.
B3043: TOERGENJEW, IWAN. - Hamlet en Don Quichote. Vertaling Aleida G. Schot.
B9261: TOERGENJEW, IWAN. - Eerste liefde. Vertaling Aleida G. Schot.
H1626: TOERGENJEW, IWAN. - Een koning Lear van de Steppe. Vertaling Aleida G. Schot. Illustraties Bob Buys.
B9299: TOERGENJEW, IVAN. (TURGENIEF). - Een koning Lear van de Steppe. Vertaling S. van Praag.
R8188: TOERGENJEW, IWAN. - Gedichten in proza. Vertaling Aleida G. Schot.
R8178: TOERGENJEW, IWAN. - Een koning Lear van de Steppe. Uit het Russisch vertaald door Aleida G. Schot. Geillustreerd door Bob Buys.
H4670: TOESCA, MAURICE. - The other George Sand.
W3553: TOFFLER, ALVIN & HEIDI. - De nieuwe krijgselite. Strategie, tactiek en de Derde Golf. Vertaling Th.J. Tromp.
B4159: TOIBIN, COLM. - Een lange winter. Uit het Engels vertaald door Anneke Bok en Rob van der Veer.
T5443: TOL, J. VAN DER. - Fryslan en de Drank.
K0006: TOLAND, JOHN. - De slag om Europa 1945. Hitlers laatste 100 dagen.
K0012: TOLAND, JOHN. - Zonder waarschuwing viel de vijand aan. Pearl Harbour, Java Zee, Midway.
T8345: TOLKIEN, J.R.R. - In de ban van de ring. Vertaald door Max Schuchart.
T0603: TOLLEBEEK, JO. - De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijving in Nederland en Belgie.
B0038: TOLLENAERE, F. DE. - De Harigasti-inskriptie op Helm B van Negau. Haar betekenis voor de Oergermaanse klankleer en voor het probleem van de oorsprong der runen. With a summary in English.
T2033: TOLLENS CZ. , H. - Een bedelbrief in den Winter. Dichtstukje.
B2671: TOLLENS, H. & C. DE RIDDER. - De Sterrezienster. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
L2261: TOLLENS, H. CZ. - Verstrooide gedichten.
L2255: TOLLENS, H. CZ. - Nieuwe gedichten. Twee delen.
L2258: TOLLENS, H. CZ. - Laatste gedichten. Twee delen.
L2260: TOLLENS, H. CZ. - Nieuwe gedichten. Twee delen.
B0075: TOLLENS, CZ, H. - Bij 's Konings begrafenis Den 4den April 1849.
R6631: TOLLENS, H. - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597 gevolgd door Avondmijmering.
L4879: TOLLENS CZ., H. - Gezamenlijke dichtwerken. Volksuitgave.
L2253: TOLLENS, H. CZ. - Gedichten. Twee delen.
Y3888: TOLLENS CZ., H. - Neerlands Volkslied en De Koning leev'!
L2805: TOLMAN, RINKE. - Een wereld van schoonheid.
L2795: TOLMAN, RINKE. - Een krans van groen.
Y3292: TOLMAN, RINKE (RED.). - De Wandelaar. Geillustreerd Maandblad 6e jaargang lentemaand 1934.
K0278: TOLMAN, RINKE. - Landverhuizing in de dierenwereld.
Y1931: TOLNAY, CHARLES DE. - Hieronymus Bosch. Het volledige werk.
K3079: TOLSMA, F.J. - Homosexualiteit en homo-erotiek. Ingeleid door L. van der Horst.
R8215: TOLSTOI, LEO. - Opstanding. Opnieuw voor Nederland bewerkt.
R3347: TOLSTOI, L.N. - Huwelijksgeluk. Vertaald door Wil Huisman. Illustraties van Marek Rudnicki.
K5692: TOLSTOJ, L.N. - Verzamelde werken. 8 delen.
Y3334: TOLSTOJ, L.N. - Oorlog en vrede. Proefexemplaar met de eerste 100 bladzijden.
B6441: TOLSTOY, GRAAF LEO. - Kaukasische vertellingen.
T9891: TOLSTOY. - Tolstoy's letters. Volume I 1828 - 1879, Volume II 1880 - 1910. Selected, edited and translated by R.F. Christian.
R0647: TOLSTOY, LEO. - Moderne Slavernij. Uit het Russisch vertaald door Z.S. [=Z. Stokvis].
Y3353: TOMKINS, DAVID. - Gedichten.
R5374: TOMSON, WALTER. - Avonturen op de ladder.
R5593: TONCKENS, N.A. EN E. ABMA. - Verdwijnende dorpen op het Groninger Hoogeland. (Disappearing Villages in Dutch Rural District) a Summary in English.
B8489: HET TONEEL. - Inhoud: P. Braauw: Toneelbedrijvigheid in Nederland. B. Stroman: Op zoek naar het eigentijdse in voorbije stukken. P. Justesen: Per Aspera ad Astra. D. Bablet: Josef Svoboda. A. Rutten: In memoriam Fred Engelen.
B8487: HET TONEEL. - Vietnam op het toneel.
B8488: HET TONEEL. - Inhoud: B. Stoman: Polen van benadering: Hamlet en Fruhlingserwachen. The Dutchman in Nederland: erger dan discriminatie. Shylock Hooggeleerd tekort gedaan. A. Rutten: Hoe? W. Bank: Hold up the mirror to nature. A. Wesker: Het Huis.
B8486: HET TONEEL. - Inhoud: E. Barba: Theater Laboratorium 13 Rzedow. J. Littlewood: Goodby Joan Littlewood. A. Rutten: Vondel en Pinter. P.H. Dubois: Il faut passer par les nuages. K. Muller: Kabaal rond Chioggia.
Y4654: CONVOLUUT VIJF TONEELSTUKKEN - 01. Melati van Java, Het geheim van het kasteel. Toneelstukje in een bedrijf. Vrij bewerkt naar het Duitsch. Blom & Olivierse, Culemborg, z.j. [los bijgevoegd prospectus voor de reeks Toneelstukjes voor Dames]. 02. Charles Dickens / Franc, Het tweegevecht te Great-Winglebury. Toneelspel in één bedrijf, naar de schets van dien naam door Chales Dickens. Voor Rederijkers bewerkt door Franc. J. van der Schouw, Leiden, 1876. 03. Nikolaas Gogol, De Revisor. Blijspel in vijf bedrijven naar het Russisch door Niko en Tony. W. Versluys, Amsterdam, 1887. 04. W. Färber, Geen rook zonder vuur. Blijspel in een bedrijf, vrij gevolgd naar het Fransch. G. Theod. Bom, Amsterdam, 1867. 05. Silvio Pellico, Francesca da Rimini. Treurspel van ..... Uit het Italiaans vertaald in Nederlands proza door A.M. Kollewijn Nz. Valkhoff & Van den Vries, Amersfoort, z.j. 06. Henri Gréville, 'Dosia'. Oorspronkelijk tooneelspel in twee bedrijven, naar den roman van ... A. Rössing, Amsterdam 1889.07. Jose Echegaray, De schandvlek. Drama in drie bedrijven naar het Spaansch voor het Nederlandsch tooneel bewerkt door A.A. Fokker. A. Versluys, Amsterdam, 1898.
R1093: TONGELE, MARK VAN. - Met de plezierboot mee. Gedichten.
L2318: TONGEREN, W. VAN. - Over de waarde van de wetenschap voor de mensch en voor de samenleving.
T5043: TONGEREN, H. VAN & A.F.L. FAUBEL. - Leidraad voor logebesturen en commissies van onderzoek.
B0597: TONKELAAR, J.F. DEN. - Middelen en Mogelijkheden der Meteorologie.
M5106: TONY [=ANTON BERGMANN]. - Ernest Staas advocaat. Schetsen en beelden.
T2493: TONY [=ANTON BERGMANN]. - Ernest Staas Advocaat. Schetsen en Beelden. Met levensschets van J.F.J. Heremans en met eene voorrede van Pol de Mont. Met platen van Walter Vaes.
R9542: TOOLEY, SARAH. - Florence Nightingale. Vertaling J.W. Onnen-Bongers.
B8180: TOOLEY, R.V. - Maps and map-makers.
R3514: TOONDER, MARTEN. - Het geluid van bloemen. Autobiografie Deel II, 1939 - 1945.
R3511: TOONDER, MARTEN. - Ollie B. Bommel's fotoboek.
Y3032: TOONDER, MARTEN. - Alle verhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes. Dit schreeuwt om wraak: De giegelgak, De wraakgier, Het mengeldier.
T3970: TOONDER, MARTEN. - Een eenvoudige doch voedzame maaltijd.
L7199: TOONDER, MARTEN. - Een enkel opbeurend woord: De grijze kunsten, De geweldige wiswassen.
T9955: TOONDER, MARTEN. - Onder het kollende meer Doo. Autobiografie Deel III 1945-1965.
T9710: TOONDER, MARTEN. - De loodhervormer.
T9711: TOONDER, MARTEN. - De kwade inblazingen.
T9712: TOONDER, MARTEN. - De kwanten.
W6419: TOONDER, JAN GERHARD. - Hier klopt iets niet.
T9709: TOONDER, MARTEN. - De kwinkslagen.
T9713: TOONDER, MARTEN. - De toornviolen.
T9714: TOONDER, MARTEN. - De wadem.
Y0084: TOONDER, MARTEN. - Hier ligt een mooie taak: De gekikkerde vorst, De unistand.
Y0086: TOONDER, MARTEN. - Ook dat nog: De pijpleider, De denktank.
Y0085: TOONDER, MARTEN. - Daar kan ik niet tegen: De kon gruwer, De wind der verandering.
L0767: TOONDER, MARTEN. - Zeg nu zelf ...
B7456: TOONDER, JAN GERHARD. - De krekel in de herfst. Gedichten.
B7460: TOONDER, J. GERHARD. - Een man zet door.
H3867: TOONDER, MARTEN. - Vroeger was de aarde plat. Autobiografie Deel I. 1912 - 1939.
L9243: TOONDER, MARTEN. - Als u mij wilt verschonen: De dropslaven, De verdwenen heer, De waarde-ring.
L9244: TOONDER, MARTEN. - Zaken zijn zaken: De doffe doffer, De zwelbast, De slijtmijt.
L9245: TOONDER, MARTEN. - Een ragfijn spel: De ombrenger, de minionen.
L6436: TOONDER, MARTEN. - De andere wereld.
T5393: TOONDER, MARTEN. - Verzin toch eens een list.
R9112: TOONDER, J. GERHARD EN HENK KABOS. - Keukenkrabbels.
M2700: TOONDER, MARTEN. - Overgehaalde landrotten: de wraakgier, de beunhaas, het ontstoffen.
M9077: TOONDER, MARTEN. - Met mijn teer gestel: De spliterwt, De dankputters, De mobbeweging.
R0860: TOONDER, MARTEN. - Een groot denkraam: De liefdadiger, Het platmaken, De loodhervormer.
R2160: TOONDER, MARTEN. - Met uw welnemen.
Y0087: TOONDER, MARTEN. - Heel stilletjes: de astromanen, de doorluchtigheid.
Y0088: TOONDER, MARTEN. - Dit gaat te ver: De vrezelijke krakken, De toekomer.
Y0089: TOONDER, MARTEN. - 'k Wist niet dat ik het in mij had.
R3262: TOONDER, MARTEN. - De Bovenbazen.
H7171: TOONDER, MARGJE. - De wind waait weg....
T6299: TOONDER, MARTEN. - We zullen wel zien.
M2698: TOONDER, MARTEN. - Een heer moet alles alleen doen: De feunix, De toornviolen, De trullenhoedster.
R3508: TOONDER, MARTEN. - Bommeldagkalender 1993.
M2690: TOONDER, MARTEN. - Als je begrijpt wat ik bedoel.
R6216: TOONDER, MARTEN. - Parbleu: Het nieuwe denken, De maanblaffers, De bevrijding van de sollidee.
R3733: TOONK, WERNER. - Zeven vette jaren. Dorpspolitiek in een wereldstad.
T3371: MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER TOONKUNST. - Nederlandsch Muziekfeest Amsterdam 25 juni - 1 juli 1912. Officieele Feestgids.
T8755: TOOREN, J. VAN & SMON BUSCHMAN. - Hoog uit het blauw. Tanka.
P1882: TOORN, WILLEM VAN. - Pestvogels en andere verhalen.
T8450: TOORN, WILLEM VAN. - Gedichten 1960-1997.
T8383: TOORN, WILLEM VAN. - De geur van gedroogde appels.
B6497: TOORN, WILLEM VAN. - Een opstand, verhalen.
R8743: TOORN VRIJTHOFF, PETER VAN DER. - "Wendingen" en Aziatische Kunst.
T9158: TOORN, WILLEM VAN. - Terug in het dorp.
L9727: TOORN, WILLEM VAN. (RED.). - Querido's letterkundige reisgids van Nederland.
Y2232: TOORN, WILLEM VAN & HANS VAN DEN WAARSENBURG. - Dodemansdagen. Gedichten.
T8902: TOORN, WILLEM VAN. - Een leeg landschap.
K1746: TOORN, WILLEM VAN. - Het kind dat wij waren. Nederlandse schrijfsters en schrijvers kijken terug op hun jeugd, in verhalen en gedichten gekozen en ingeleid door ....
Y3205: TOORN, WILLEM VAN. - Emanuel Querido 1871-1943. Een leven met boeken.
B6013: TOORN, WILLEM VAN / L. WYNIA EN H. SVOBODOVA. - Dichter en landschap.
R6831: TOORN, KAREL VAN DER. - In de leeuwenkuil. Oratie uitgesproken op 13 maart 1998 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.
R6833: TOORN, WILLEM VAN. - Het grote landschapsboek. Met foto's van Theo Baart.
T2162: CROUWEL - VAN TOORN. - Het debat.
R2172: TOORN, WILLEM VAN. - Twee dagreizen.
T3570: TOORNSTRA, KLAAS. - In Vrije Vlucht. Een pleidooi voor de vakantie-eis van het jeugdprogram der A.J.C.
R9099: TOOROP, JOHANNES THEODORUS. - Johannes Theodorus Toorop, exposition de quelques tableax aquarelles et dessins provenant de musees et collections privees neerlandaises 9 novembre - 12 decembre 1970.
Y0080: [COHEN]. DE TOORTS. - De Toorts. Cultureel maandblad der moderne arbeidersbeweging tevens orgaan van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling.
Y4213: DE TOORTS. - De Toorts. 47ste jaargang maart 1977. nr 2. Kernenergie: doorgaan of stoppen. + Energiekrant van Nederland.
Y4214: DE TOORTS. - De Toorts. Cultureel Maandblad der Moderne Arbeidersbeweging. 5e jaargang 15 januari 1929. no. 1. Bevat o.a.: In Memoriam C. Werkhoven. Leerdicht De Tijd door K. A Borren. De Begrooting door Kleerekoper. Het conflikt tussen Bolivia en Paraguy. Over poëzie en proza door A.M. de Jong.
Y4215: DE TOORTS. - De Toorts. Cultureel Maandblad der Moderne Arbeidersbeweging. 5e jaargang november 1929. No. 11. Door ontwikkeling tot klassebewustzijn en beschaving. Bij het 5-jarig bestaan van het Instituut 1924-1929.
L0743: TÖPFFER, RODOLPHE. - De wonderbaarlijke lotgevallen van Jubal Jubelslee. Getekend door Rodolphe Töpffer en op rijm gezet door Gerrit Komrij.
L9249: TOPPEN, WILLEM HERMAN. - Conscience in Shakespeare's 'Macbeth'.
Y2026: TOREN, H. VAN DEN. - Brief aan Winston Churchill.
W7476: TORENBEEK, JOHN/FRANS KELLENDONK. - Afgezien van Italie. Met een inleiding van Aat Nie en het verhaal Muren van Frans Kellendonk
Y1867: TORLEY DUWEL, C.L. - Quelques considerations au sujet de l'article 297e du traite de Versailles.
K3111: TORNQVIST, EGIL. - August Strindberg. Informatie.
Y4479: TORPEDO. - Torpedo. Jaargan 1, nummer 2. Bijdragen o.a.: Snijders, Hofland, Munstermann, Starik, Wieringa, e.a.
B4157: TORRENTE BALLESTER, GONZALO. - Don Juan.
W6583: TORY, SIMON. - Een verre neef. Vertaling E. Kunzli.
Y0841: TOSO, GIANFRANCO. - Murano. A history of glass.
Y3777: TOTEMS. - Totems tweemaandelijks tijdschrift, jaargang 1 nummer 5: Een grote poster over de Amerikaanse geschiedenis van de laatste honderd jaar. Ontwerp door weverbergh i.s.m. Willy Plompen.
B4387: TOTIUS. [= JACOB DANIEL DU TOIT]. - Verse van Potgieter's trek.
W5444: TOULET, PAUL-JEAN. - Mon amie Nane.
T2382: TOURNEUR, VICTOR EN FRANS SCHAUWERS. - De Nederlandsche letterkunde in Belgie, 1830-1930.Tentoonstelling Brussel, Koninklijke Bibliotheek van Belgie, ingericht met de medewerking der Vereeniging van Letterkundigen.
R8659: TOURNIER, MICHEL. - Het nachtelijk liefdesmaal. Vertellingen en verslagen. Uit het Frans vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek.
T2110: TOURNIER, MICHEL. - Eleazar of De bron en de struik. Roman. Vertaald door Jeanne Holierhoek.
T3937: TOURNIER, MICHEL. - De meteoren. Roman. Vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek.
T8359: TOURNIER, MICHEL. - Ideeën en hun spiegelbeeld. Essay. Vertaald door Jeanne Holierhoek.
K2567: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Landelijk minnespel en Petrusken's einde. Twee novellen.
R8034: TOUSSAINT, A.L.G. - Diana.
L8035: TOUSSAINT, JEF. - Arme Menschen! Oorspronkelijke tooneelschets in 1 bedrijf.
K7013: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Het gesprek in Tractoria.
K5782: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Landelijk minnespel en andere verhalen.
K6212: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Geur van bukshout. (dagregister).
B9757: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Petrusken's einde. Een spel van luttel gebeuren.
B9759: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Landelijk minnespel. Het verhaal van een dag te lande. Met voorhang en aanhang.
B6398: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De Vlaamsche Letterkunde sinds 1914.
L6107: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Barceloneesche Reisindrukken.
R6051: TOUSSAINT, A.L.G. - Gedenkschrift van de inhuldiging van Koning Willem III, binnen de hoofdstad des Rijks, 12 mei 1849.
R7633: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De gouden oogst. Gedichten.
L6667: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Mallorca en de nymfen. Met vier illustraties van I. Janckelevici.
R8365: TOUSSAINT, A.L.G. - De Graaf van Leycester in Nederland. Vier delen.
R8026: TOUSSAINT, A.L.G. - Eenige schetsen bijeenverzameld.
L7498: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De bloeiende verwachting.
Y3297: JE SAIS TOUT. - Jes Sais Tout. La vie d'un Sous-Marin Pirate. Octobre 1937
Y3296: JE SAIS TOUT. - Jes Sais Tout. Revolution dans l'aviation. Le Varivol premier avion a 6 changements de vitesse. Septembre 1936.
W9608: TOWNSEND, SUE. - De groeipijnen van Adriaan Mole. Vertaling Huberte Vriesendorp.
L8459: TOYNBEE, PHILIP. - Underdogs. Verzameling levensverhalen van mensen die zich mislukt voelen op seksueel en sociaal terrein. Vertaling A. v.d. Most.
R5284: TOYNBEE, ARNOLD J. - Het bloedig juk van den Turk.
W7290: TRAA, M. VAN. (VOORZITTER). - Inzake opsporing, enquetecommissie opsporingsmethoden.
T6591: TRAKL, GEORG. - Gesang des Abgeschiedenen. Gedichte.
K5218: TRALBAUT, MARK EDO. - Van en over Andreas Latzko 1 september 1876 - 11 september 1943. Onuitgegeven werk, vertaald, ingeleid en toegelicht.
T5750: TRALBAUT, MARC-EDO. - Armand Guillaumin en famille et au motif.
T5751: TRALBAUT, MARC-EDO. - Da Capo. In het Laboratorium van de Alchemist. Confrontation Picasso - Zadkine.
T5756: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Goghiana VII.
T5757: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Goghiana IV.
T5754: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Goghiana V.
T5759: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Gogh. Debut & Evolution. Van Gogh & Rembrandt.
T5760: TRALBAUT, MARC-EDO. - Richard Wagner in het vizier van vier grote schilders: Henri Fantin-Latour. Odilon Redon. Auguste Renoir. Vincent van Gogh.
T5761: TRALBAUT, MARC-EDO. - Oog in oog met Picasso. Snorkt de duivel door Don Pablo's neus? Aspekten van een ondeelbare persoonlijkheid
T4582: TRALBAUT, MARK EDO. - Onbekende archivalia betreffende Michiel van der Voort den Oude.
Y2430: TRALBAUT, MARK EDO. (VAN GOGH). - Vincent Theo Johanna.
Y2429: TRALBAUT, MARK EDO. (VAN GOGH). - Vincent van Gogh in het caf' conc' of het raakpunt met Raffaelli.
R9259: TRALBAUT, MARK EDO. - Vincent van Gogh in zijn Antwerpsche Periode.
T5755: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Goghiana IX.
T5762: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Gogh & Gauguin.
T5763: TRALBAUT, MARC-EDO. - 8 x Vincent van Gogh.
T5764: TRALBAUT, MARC-EDO. - De taal van de handen bij Jacob Smits - Jacob Smits dans quelques ecrits
T5752: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Goghiana VIII.
T5803: TRALBAUT, MARK EDO. - En toen verscheen Rodenbach Redivivus...
R8163: TRALBAUT, M.E. - Vincent van Gogh en de Vlamingen.
T5758: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Goghiana II.
M3900: TRANT, D. - De zoon van Douwe Trant.
L1333: TRAVEN, BEN. - De katoenplukkers. Vertaling L.J. van Looi.
T2111: TRAVEN, BEN. - De katoenplukkers. Roman. Vertaald door Annemarie Houwink ten Cate.
B0009: TRAVEN, B. - De schat van de Sierra Madre. Vertaling Hidde Heringa.
M2951: TRAVEN, B. - Modesta. Vertaling P. Voogd.
A0678: TRAVEN, B. - Een generaal uit de wildernis. Vertaling H.W.J. Schaap.
B3846: TRECCA, GIUSEPPE. - La facciata della Basilica di S. Zeno.
B7984: TREEBUS, K.F. - Tekstwijzer. Een gids voor het grafisch verwerken van tekst.
T6277: TREEBUS, K.F. - Vormwijzer. Een gids bij het vormgeven en produceren van drukwerk.
R9283: TREFOIS, CLEMENS V. - Van komwoning tot Vlaamsche boerderij. Bijdrage tot de geschiedenis der Plattelandsche architectuur in Vlaanderen.
A0760: TREGLOWN, JEREMY. - Roald Dahl. Een biografie. Vertaling Mea Flothuis.
W0448: TREITEL, JONATHAN. - Cafe. De rode kool. Vertaling G. den Tex.
Y3404: TREITSCHKE, CARL. - Heinrich der Erste, Konig der Deutschen, und seine Gemahlin Mathilde.
Y4938: TREUB, M.W.F. - Nederland in de Oost. Reisindrukken.
B6149: TREUB, M.W.F. - Oorlogstijd. Herinneringen en indrukken.
L5826: TREUB, HECTOR. - Over Kwakzalverij.
T4400: TREUB, M.W.F. - De economische toekomst van Nederland.
R8542: TREUB, M.W.F. - Over Cooperatie.
T2478: TREUB, M.W.F. - Sociale Vragen. Verzamelde Opstellen.
R7021: TREVELYAN, R.C. - Rimeless Numbers.
M1761: TREVES, LUISA. - De keuze van Beatrice. Toneelstuk in een bedrijf.
H2882: TREVOR-ROPER, H.R. - De laatste dagen van Hitler. Vertaling Rob Limburg.
R4500: TREVOR, JOHN. - De Arbeiderskerk in Engeland. Vertaald uit 't Engelsch door E.C. Knappert.
H8804: TREZISE, F.J. - Design and Color in Printing.
R7556: DE VRIJE TRIBUNE. - De Vrije Tribune. Maandschrift. Vierde jaargang 1906.
T6546: DE VRIJE TRIBUNE. - De Vrije Tribune. Maandschrift gewijd aan literatuur, kunst en wetenschap. Tweede jaargang 1904.
T6544: DE VRIJE TRIBUNE. - De Vrije Tribune. Maandschrift gewijd aan literatuur, kunst en wetenschap. Eerste jaargang 1903.
K1215: TRICHT, H.W. VAN. - Louis Couperus, een verkenning.
R0049: TRICHT, H.W. VAN. - Frederik van Eeden, denker en strijder. Gedeeltelijk naar onuitgegeven bronnen, met drie onbekende portretten en een facsimile.
W9064: TRICHT, H.W. VAN. - Louis Couperus, een verkenning.
L0378: TRICHT, COEN VAN. - Abortus. Het recht van de vrouw.
W0176: TRICHT, H.W. VAN. - Onzeekerheid is leeven. Beschouwingen over Frederik van Eeden.
P0969: TRICHT, H.W. VAN. - Frederik van Eeden, denker en strijder.
K7361: TRICHT, H.W. VAN. - Over de Tagore-vertalingen van Frederik van Eeden.
A0686: TRICHT, H.W. VAN. - Louis Couperus, een verkenning.
A0067: TRICHT, H.W. VAN. - Het leven van P.C. Hooft.
L5057: TRIEBELS, LEO FELIX. - Enige aspecten van de regenboogslang.
Y1722: TRIMBOS, JURGEN. - Leni Riefenstahl. Een Duitse Carriere. Biografie. Vertaling Els Franci en Janet van der Lee.
B6795: DRUKKERIJ TRIO. - Zo meenden vreemden. Wat zeiden vreemdelingen over ons land van de 16de tot de 19e eeuw.
W8985: DRUKKERIJ TRIO. - De Sjah en zijn heir.
R3385: DRUKKERIJ TRIO. - Uit komkommerzaad groeien geen meloenen.
M3353: DRUKKERIJ TRIO. - Boec van den Houte. Legende van het Kruishout.
Y1613: TRITTLER, H. - Illustrierte und Bibliophile Werke Etchings-Drawings. Katalog nr. VIII. 1928. Graphisches Kabinett H. Trittler.
Y2403: TROCH, P. - Leesboek voor Volksscholen. II.
Y2402: TROCH, P. - Leesboek voor Volksscholen. III.
R3577: TROELSTRA, P.J. - Inzake partijleiding. Toelichtingen en gegevens.
R3575: TROELSTRA, P.J. - de Soc.-demokratie na den oorlog.
T1854: TROELSTRA, DIRK. - Van Recht en Doodstraf. Vlugschrift naar aanleiding van den eisch tot wederinvoering van den doodstraf.
T2101: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil.
K9140: TROELSTRA, JELLE. - Mijn vader Pieter Jelles.
R6690: TROELSTRA, P.J. - De Stockholmsche Conferentie haar werk en beteekenis. Met als bijlage Het manifest der neutrale delegaties aan de socialisten der oorlogvoerende landen.
R3396: TROELSTRA, P.J. - De politieke taak der Socialistische Internationale. Rede gehouden op zondag 2 maart 1919 te Luzern.
R3401: TROELSTRA, P.J. - Waar gaan wij heen? Politiek-dramatische schets in een bedrijf.
R3402: TROELSTRA, P.J. - Art. 165 van het Wetboek van Strafvordering.
R3395: TROELSTRA, P.J. - De wereldoorlog en de sociaaldemocratie.
R0702: TROELSTRA, P.J. - Nederland in het koalitie-moeras. Rede gehouden in de tweede kamer bij de begrootings-debatten op 7 december 1904.
T7872: TROELSTRA, P.J. - De ware schuldigen. Debat tusschen Mr. P.J. Troelstra en Dr. Abr. Kuyper over de oozaken en gevolgen der Aprilstaking gehouden in de Tweede Kamer op 30 Juni en 1 Juli 1903.
T2102: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil.
T2104: TROELSTRA, P.J. - Mijn afscheid. Rede gehouden op 19 september 1925 op de huldigings-bijeenkomst der moderne arbeidersbeweging in den dierentuin te 's-Gravenhage.
Y2892: TROELSTRA, P.J. - Gedenkschriften. 1: Wording. II: Groei. III: Branding. + L.J. Kleyn Naam- en zaakregister op P.J. Troelstra's Gedenkschriften.
K0745: TROELSTRA, P.J. - Troelstra als Fries dichter. Verzen en liederen vertaald en toegelicht door J.B. Schepers.
R5720: TROELSTRA, DIRK. - Meigave voor het Nederlandsche Proletariaat. Verzen. Voorwoord P.J. Troelstra.
T5373: TROELSTRA, P.J. - Politische Aufgaben der Sozialistischen Internationale. Oeffentlicher Vortrag, gehalten Sonntag, den 2. Marz 1919, in Luzern.
T2100: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil.
R7395: TROELSTRA, P.J. - De Sociaal-Demokratie na den oorlog.
T2252: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil.
T3285: TROELSTRA, PIETER JELLES. - De zaak van de Gebr. Hogerhuis in de Tweede Kamer.
R6244: TROELSTRA, P.J. - Oan de Sedyk. Toanielspil mei sang yn ien utkomst.
R8789: TROELSTRA P.J. - De Arbeidersvereeniging volgens de Encykliek. Antwoord op de protest-motie van St. Joseph.
T2047: TROELSTRA, P.J. - Een Politiek Testament. Stenografisch verslag der redevoeringen gehouden in de vergaderingen der Tweede Kamer op 18 en 26 november 1924.
T1855: TROELSTRA, DIRK. - Meigave voor het Nederlandsche Proletariaat. Verzen.
P0204: TROELSTRA, P.J. - Troelstra als Fries dichter. Verzen en liederen vertaald en toegelicht door J.B. Schepers.
R0710: TROELSTRA, P.J. - Voorwaarts, marsch! Ons standpunt bij de Verkiezingen. Rede, gehouden op het Kongres der S.D.A.P. op den Eersten Paaschdag 1905.
T6206: TROELSTRA, P.J. - Verspreide stukken (1892-1898).
W6404: TROLSKY, TYMEN. - Hyacintha en Pasceline, roman.
Y3379: DE TROM. - De Trom. Officieel Orgaan van het Nationaal Jongeren Verbond. 14e jaargang no. 1, October 1944. Bevrijdingsnummer.
R1425: TROMMELMANS, WIM. - Bibliographie 1982-1991 Septentrion, revue de culture neerlandaise.
L8673: TROMMIUS, ABRAHAM. - Nederlandse Concordantie van de Bijbel.
R2678: TROMP, BART. - Tegen het vergeten. Degenstoten en Sabelhouwen.
R7625: TROMP, D. - Volksgenoot en naaste.
H1293: TROOST, A.F. - Ongehoord geheim.
R5768: TROSEE, J.A.G.C. - De Onafwijsbare Getuige van en de Onafwijsbare Verplichting voor den Heer van Alfen.
R0261: TROTSKY, L. - Europa en Amerika.
R0746: TROTSKY, LEON. - The Death Agony of Capitalism And the Tasks of the Working Class: The Transitional Programme of the Fourth International.
R0745: TROTSKY, LEON. - Stalinism and Bolshevism. Concerning the historical and theoretical roots of the Fourth International
T5392: TROTWAER. - Trotwaer. Literair tydskrift janneewaris 1970.
R4683: TROTWAER. - Trotwaer. Literair tydskrift 1e jrg nr 9. septimber 1969.
R0262: TROTZKI, LEO. - 4de Internationale en de USSR.
R0263: TROTZKI, L. - De Spaansche revolutie en de gevaren die haar bedreigen.
R0268: TROTZKI, L. - De Arbeidersstaat. Thermidor en Bonapartisme.
R0748: TROTZKI, L. & G. SINOWJEW. - Uber die Rote Armee.
Y1676: TROTZKI, LEO. - Geschiedenis der Russische Revolutie. Vertaling J. Valkhoff. Drie delen.
R0296: TROTZKI, LEO. - Von der Oktober-Revolution bis zum Brester Friedensvertrag.
T7892: TROTZKI, L. - Terrorismus und Kommunismus Anti-Kautsky.
R0747: TROTZKI, L. - Arbeit, Disziplin und Ordnung werden die sozialistische Sowjet-Republik retten!
R0266: TROTZKY, LEO N. - De oorlog en de Internationale. Vertaald door H. Ide-Bottenheim met inleiding van Henriette Roland Holst.
T4399: TROUGHTON, ERNEST R. - Het gaat weer net zoo! Vertaling M. van Santen, inleiding J.A. van Hamel.
Y2795: TROUW. - Trouw. Speciale uitgave voor Rotterdam en omstreken 4 Mei 1945. No. 78. Titel: Onze Vorstin.
B2271: [TSJECHOV] TROYAT, HENRI. - Tchekhov.
R8180: [TSJECHOV] TSCHECHOFF, ANTON. - In kleine Stad. Schilderingen uit het Russische Volksleven.
B3269: [TSJECHOV]. TSCHECHOW, ANTON. - Meisternovellen. Aus dem Russischen ubersetzt von Rebecca Candreia. Auswahl und Nachwort von Iwan Schmeljow.
B3280: [TSJECHOV]. TSCHECHOW, ANTON P. - Die Dame mit dem Hundschen und andere Erzahlungen. Mit Zeichnungen von Andras Karakas. Ausgewahlt und Nachwort Werner Berthel.
T1807: TSCHICHOLD, JAN. - De proporties van het boek.
W0845: TSCHICHOLD, JAN. - Leben und Bedeutung des Schriftschneiders Jakob Sabon.
B7997: TSCHICHOLD, JAN. - Ausgewahlte Aufsatze uber Fragen der Gestalt des Buches und der Typographie.
B7998: TSCHICHOLD, JAN. - Meisterbuch der Schrift. Ein Lehrbuch mit vorbildlichen Schriften aus Vergangenheit und Gegenwart fur Schriftenmaler, Graphiker, Bildhauer-Graveure, Lithographen, Verlagshersteller, Buchdrucker, Architekten und Kunstschulen.
B8002: TSCHICHOLD, JAN. - Formenwandlungen der ET-Zeichen.
R9564: TSCHICHOLD, JAN. - Vormveranderingen van het &-teken. In een hedendaagse context.
Y0304: TSCHICHOLD, JAN. - De proporties van het boek.
K9950: TSCHUDIN, PETER. - Petit historique illustre du papier. Tirage special extrait du livre 'Le papier - art et industie' et dedie par la Papeterie de Biberist au Moulin a papier de Bale.
R7308: LU-TSEN. [=LUTZEN HARMENS WAGENAAR]. - Hark ris, Pieter! Ho 't de Franske win us Frysce Foltsaert fordeart. Wolmienend beskie oan de Hear P.J. Troelstra.
B2332: TSJECHOV. - Anton Pawlowitsch Tsjechow. Portraits + Auf dem Wagen + Biographie.
B6156: TSJECHOV, ANTON / KURT LOB. - De dame met het hondje. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob.
B6158: TSJECHOV, ANTON / KURT LOB. - De kus. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob.
R7517: TSJECHOV, ANTON. - Zonder titel en 34 andere korte verhalen.
B2270: TSJECHOV, ANTON. - Drama op de jacht.
H8330: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON P. - Drama op de jacht. Vertaling S. van Praag.
T8589: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON P. - Het verhaal van een onbekende. Gevolgd door De boeren. Vertaling Aleida G. Schot.
B2596: [TSJECHOV] TSJECHOW. - Denken mit Cechov. Almanach auf alle Tage. Mit funf Portats und einer Selbstkarikatur von Doktor Cechov.
H3776: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON P. - Wanjka en Kasjtanka. Verhalen over kinderen en dieren. Vertaling Charles B. Timmer.
B6172: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON P. / KURT LOB. - De zweedse lucifer. Een detective-verhaal. Vertaald uit het russisch door Charles B. Timmer. Geillustreerd door Kurt Lob.
B6176: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON / KURT LOB. - Rothschilds Geige. Erzahlungen. Mit Zeichnungen von Kurt Lob.
M2948: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON P. - Het verhaal van een onbekende. Vertaling Aleida G. Schot.
H2766: TSJOEKOWSKAJA, LIDIA. - Duik in de diepte. Vertaling Hans Leerink.
H8496: TSYPKIN, LEONID. - Zomer in Baden-Baden. Vertaling Jos Vonhoff en Arjen Uijterlinde, met een inleiding van Susan Sontag.
W6691: TUCHOLSKY, KURT. - Verhalen. Vertaling Toon Bartels.
B6250: TUCHOLSKY, KURT. - Rheinsberg. Een liefdesverhaal. Vertaald door Jeroen Brouwers.
L5718: TUDOR REES, J. AND HARLEY V. USILL. (ED.). - They Stand Apart. A Critical Survey of the Problems of Homosexuality.
MK0030: TUER, ANDREW W. - History of the Horn-Book.
B2199: TUININGA, E.J. - Het voordeel van de twijfel.
K7413: TUINSTRA, FONS. - St. Servaas legende. Geillustreerd doorHubert Levigne.
Y5070: TUINZING, A.J.P. - Koloniale macht. De blanke wereldheerschappij in gevaar?
H4166: TULDER, ROLAND VAN (ED.). - Kinnesinne-ijs & Berliner Bol. Amsterdam in de jaren dertig.
H3702: TULEJA, TAD. - The Catalog of lost books. An annotated and seriously addled collection of great books that should have been written but never were.
Y2655: TULPINCK, CAMILLE. - La peinture decorative religieuse et civile en Belgique aux siecles passes.
R8655: TUMBULT, GEORG. - Die Wiedertaufer. Die socialen und religiosen Bewegungen zur Zeit der Reformation. Mit 4 Kunstbeilagen und 95 authentischen Abbildungen.
R8643: TUMMERS, J.H. - Die Spezielle Relativitatstheorie Einsteins und die Logik.
Y3193: TUNEY TUNES. - Tuney Tunes. No. 43, augustus 1947. Bevat de teksten der laatste dance-songs en tevens wetenswaardigheden van radio, gramofoon en film.
T5925: TUNTLER, H.J. - Zorg voor ons allen, van jong tot oud....
K2669: TURKRY, RENE. - Hubert Lampo.
L3799: TURNER, F.MCD.C. - The Pepys Library.
B8933: TURNER, E.S. - The Shocking History of Advertising.
T9385: TURNER, W.J. - Miss America.
L8303: TURNER, ETHEL. - Broer. Uit het Engelsch bewerkt door G. Willeumier.
L8247: TURNER, ETHEL. - Sparrebloesem.
M6701: TURNER, D.H. - Early Gothic illuminated manuscripts in England.
L8244: TURNER, ETHEL. - De huisjes van David en Jonathan. Vertaling N. van Hichtum.
L7540: TURNER, ETHEL. - Broer. Bewerkt door G. Willeumier. Illustraties A.J. Johnson.
Y3105: TURTLEDOVE, HARRY. - In the presence of mine enemies.
T9183: TUSSENBROEK, CATHARINE VAN. - 1: Kouwer's geval van ovariaal-zwangerschap nader onderzocht. 2: Un cas de grossesse ovarienne. 3: Over het tekort aan levensenergie bij onze jonge vrouwen en meisjes. 4: Over de Aeguivalentie van Man en Vrouw. 5: Iets over Duhrssen's Prophylaxis. 6: Schoolhygiene in Nederland. 7: Observations on human placentation in its second stage. 8: Fragmente aus dem zweiten Stadium der menschlichen Placentation. ...... etc.
B6889: TUSSENBROEK, OTTO VAN. - De inrichting van kamers. Illustraties van Piet Worm.
T6216: TUSSENBROEK, CATHARINE VAN. - Over de aequivalentie van man en vrouw. Weerlegging van de biologische beschouwing van Dr. W. H. Cox te Deventer
T4776: TUSSENBROEK, CATHARINE VAN. - Over de Aequivalentie van Man en Vrouw. Weerlegging van de biologische beschouwing van W.H. Cox van Deventer.
T7032: TUSSENBROEK, OTTO. - De Woning. Linoleum. Illustraties Walter Bosch.
M6263: TUTEIN NOLTHENIUS, R.P.J. - Wegbereiders. Mevrouw de Stael en hare ouders.
M4046: TUUK, H.N. VAN DER. - De pen in gal gedoopt. Een keuze uit de brieven en documenten. Samengesteld door R. Nieuwenhuys.
T0132: TWAIN, MARK. - Persoonlijke herinneringen aan Jeanne d'Arc. Vertaald uit het Engelsch.
R9807: TWAIN, MARK. - De erfgenaam in Amerika. Geillustreerd. Vertaald door S.J. Andriessen.
M4808: TWIJNSTRA, AKKE HELLA. - Uruguanah bestaat niet meer.
B3076: TWISK, W. VAN. - Zoo doen de kinderen. Leesboek voor de laagste klasse der volksschool.
Y4124: TYDEMAN, H.W. EN B.F. - Mnemosyne. Mengelingen voor Wetenschappen en Fraaije Letteren. Deel VI.
T9873: TYL [= A. FREDERIKS]. - Mosquito.
R7007: HAAS TYPEFOUNDRY. - Die Drucktype: Ruckblick, Gegenwart, Ausblick / The Printing Type: Retrospect, Present, Prospects / Le Caractere: Retrospective, Temps present, Perspectives.
B2906: BERTHOLD TYPES. - Volume 1: A-B. Volume 3: G-N. Volume 4: O-Z. Schriften aus der Berthold-Schriftenbibliothek. (duits/engels/frans).
Y2039: TYPHOON. - Typhoon. 2e jaargang nr 47 - 48 - 51 - 57 - 58. februari - april 1945.
W6091: TYRON, THOMAS. - Ongekroonde koningen. Vertaling J. Verheydt.
B0474: TZARA, TRISTAN. - God danst Dada. Vertaling Peter Nijmeijer en Sjoerd Kuyper.
R5032: UBACHS, M. - Een Eeuw modern Kapitalisme, De Regouts. Leed en strijd van Maastrichts Proletariaat.
B9355: UBALDO RIBEIRO, JOAO. - De ongelukkige en grootmoedige liefde van Benedita. Vertaling Harrie Lemmens.
L5283: UBINK,B. - Groninger Academiedrukkers.
B1464: UDINK, BETSY/ KURPERSHOEK, MARCEL. - Moord in Kachari, Happy birthday ,dear Prophet!, De baard van de Profeet beledigd! Uitpakken.
M5444: UGLOW, JENNIFER. - George Eliot. Haar leven en werk. Uit het Engels vertaald door Ank van Wijngaarden.
W6764: UGRESIC, DUBRAVKA. - Steffie Steek in de klauwen van het leven. Patchworkverhaal. Vertaald uit het Servokroatisch door Tom Eekman.
L1816: UHLENBECK, C.C. - Ontwerp van eene vergelijkende vormleer der Eskimotalen.
L7173: UHLENBECK, C.C. - Hugo de Groot en de oorsprong der oude bevolking van Amerika.
L7183: UHLENBECK, C.C. - Gestaafde en vermeende affiniteiten van het Baskisch.
L7907: UIJTERSCHOUT, I.L. - Onze Gedenteekenen, een Nationaal bezit.
Y3542: UIJTERSCHOUT, I.L. - Het ceremonieel van de plechtige beediging van Z.D.H. Prins Bernhard van Lippe Biesterfeld, als officier van de Koninklijke Nederlandsche Weermacht.
R9247: UILDRIKS, F.J. VAN EN VITUS BRUINSMA. - Vlinderwereld. Honderd Nederlandsche Vlinders en Rupsen, afgebeeld, beschreven en in hun leven geschetst.
T9028: UILENSPIEGEL. - Nederland onder de grondwet van 1887. Uilenspiegel's Prentenboek voor Groote Menschen.
Y2819: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satiriek Weekblad. 26ste jaargang 1893. Nrs: 1 - 5 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 44 - 45 - 47 - 48.
Y2820: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satiriek Weekblad. 27ste jaargang 1894. Nrs: 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 42 - 45 - 47 - 46 - 48.
Y2773: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satiriek Weekblad. 28ste jaargang 1895. Nrs: 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 11 - 12 - 13- 15 - 18 - 19 - 26 - 27 - 28 - 30 - 31 - 32 - 35 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48.
R8310: UILTJE. - Voor & achter het voetlicht. nrs: 1-6.
T9294: UILTJE. - Babbelguigjes. Psycho, Physio, Patho, Socio- en on-logische beschouwingen. Door Uiltje van De Telegraaf.
R6733: UILTJE. - Zinrijke Onzin. ('t Leven in den lachspiegel).
R8311: UILTJE. - Voor & achter het voetlicht. nr: 4.
R8312: UILTJE. - Voor & achter het voetlicht. nr: 3.
Y4228: D'R UIT. - D'r Uit. Een middel dat niet kan falen, onder redactie van: Een Marxist en drie Intergralen. 13 Februari 1909. Redactie bureau: Het Groote Kerkhof. Vervolgnummer op De Reuke der Liefde.
Y4488: STICHTSCHE UITKIJK. - Stichtsche Uitkijk. Onafhankelijk Christelijk Weekblad voor Zeist en Omstreken. 1e jaargang 1940 nrs: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12. Van 19 Januari 1940 t/m 22 Maart 1940.
Y2767: UITKIJK, DE. - De Uitkijk. Weekblad voor Oud Illegale Strijders. Onafhankelijk Weekblad voor Nederland uitgegeven door Oud Illegale Strijders.1ste jaargang 12 mei 1945 nrs: 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 .
Y4721: DE UITKIJK. - De Uitkijk. Weekblad voor Nederland. Uitgegeven door oud-illegale strijders. 1e jaargang 1945. no. 21 t/m 44. [mist nr. 23]. 14 juli t/m 22 dec. 1945.
T4543: ULFERS, S. - Socialisten-poëzie. Eene lezing.
Y0601: ULFERS, SIEBOLD. - Sociale nooden en Zondagsrust. Eene lezing.
T3248: ULFERS, S. - Charles Kingsley. Een Christen-socialist.
Y0505: ULFERS, S. - Socialisme en Onsterfelijkheid. Uitg. door het Ned. Godsdienstig Traktaatgenootschap.
T1630: ULLMANN, LUDWIG. - Moissi. Met foto's van zijn voornaamste rollen.
H9776: UMMAN, JOST. - Kartenspielbuch. Charta Lvsoria.
B3188: UMMELS, THOM. - Tomeloze tijd. Gedichten.
H9518: UMRATH, H. - Wat zij bereikten. Korte samenvatting van de geschiedenis van de Amerikaanse Vakbeweging.
T0719: UNDSET, SIGRID. - Vigdis Gunnarsdochter. (Viga-Ljot og Vigdis). Vertaling Henr. M.H. Ledeboer.
R5116: UNGER, F.C. - De uitspraak van het Latijn. Volledig gedocumenteerde geschiedenis van den strijd van 1925. Een wegwijzer voor Classici en niet-Classici. Met speciale bijdragen van H.G.J. Maas Geesteranus en H. Vroom.
T3949: UNGER, GERARD. - Letters.
H6858: UNGER, MARJAN. - Kleding van papier; voordeel van een kort bestaan.
B5156: UNGER, J.H.W. - G.Az. Brederoo. Eene bibliographie.
B4290: UNGER, G.A. - Typografie als voertuig van de wetenschap.
Y4239: DE UNIE. - De Unie. Orgaan van de Nederlandsche Unie. 1940: Eerste nummer - Propagandanummer - No. 2 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 19 - 1941: No 24 - 27 - 28 - 32 - 36 - 38 - 40 - 42 - 46 - 47.
Y0600: LIBERALE UNIE. - Inleiding tot de behandeling van eenige vraagstukken van sociale wetgeving.
B3151: UNIGRA. - De drukkunst. Medium van woord en beeld.
L6750: UNNITHAN, THOTTAMON K.K.N. - Some problems of social change in India in relation to Gandhian ideas.
B6974: UNSWORTH, BARRY. - Na Hannibal. Vertaling Regina Willemse.
H7018: UNTERMEYER, LOUIS (ED.). - Lots of limericks. Light, lusty, and lasting. Illustrations by R. Taylor.
R7978: UNWIN, STANLEY. - De uitgeverij in haar ware gedaante. Vertaald door J. Tersteeg.
P0228: UNWIN, STANLEY. - De uitgeverij in haar ware gedaante. Vertaald door J. Tersteeg.
H7057: UNWIN, STANLEY. - De uitgeverij in haar ware gedaante. Vertaald door J. Tersteeg.
M9556: UPDIKE, JOHN. - Bij wijze van zelfportret. Vertaling Willem van Toorn.
B4132: UPDIKE, JOHN. - Brazilie. Roman. Vertaling Anneke van Huisseling.
B8088: UPDIKE, DANIEL BERKELEY. - Printing types. Their history, forms and use. A study in survivals. With illustrations Volumes I and II.
W2012: UPDIKE, DANIEL BERKELY. - In the Day's Work.
R2450: UPDIKE, JOHN. - Levines lustiges Literarium. Vorgestellt von...
R1521: UPHOFF, MANON. - De fluwelen machine.
B8795: UPHOFF, MANON. - Begeerte.
A0768: UPHOFF, MANON. - Gemis.
B1169: URI, SIKKO PIETER. - Leven en werken van Arij Prins. Een bijdrage tot de studie van de Beweging van Tachtig.
R3011: URI, SIKKO P. - De romantische lijn in het beeld van de Nederlandse letteren.
R4329: URMUZ. - Na het onweer. Verzameld werk. Vertaling en nawoord door Jan Willem Bos.
T5844: D'URVILLE, JACQUES. - La meprisable petite armee. L'Effort militaire de l'Angleterre.
T4430: USAKLIGIL, HALID ZIYA. - Verboden liefde. Vertaald en van een nawword voorzien door Hanneke van der Heijden en Margreet Dorleijn.
H9019: UTATANE, HIROYUKI. - Countdown Sex Bombs.
T9576: UTENHOVE, JAN. - 25 psalmen end andere ghesanghen, 26 psalmen ende ander ghesanghen, 11 ander psalmen door J.V., Inleiding door Jan Luth.
Y3906: FEESTGIDS UTRECHT. - Officieele feestgids voor de Utrechtsche feesten op 30, 31 Aug. en 1 Sept. 1886. Met eene Levensbeschrijving van H.K.H. Prinses Wilhelmina door v. H. Bevattende wetenwaardigheden omtrent Hare Geboorte, Opvoeding, Omgeving en Karakter.
Y4860: UTRECHT, ERNST. - Indonesie's nieuwe orde. Ontbinding en neokolonisatie.
H3788: UYL, LIESBETH DEN. - Ik ben wel gek maar niet goed.
H3789: UYL, LIESBETH DEN. - Beppie van Vessem.
R3295: UYL, LIESBETH DEN. - Alle verhalen.
Y3117: UYL, BOB DEN. - Een zwervend bestaan.
B5882: UYLDERT, HERMAN. - Vorstin van de gospel: Mahalia Jackson.
L5986: UYLDERT, MAURITS. - Albert Verwey.
L2877: UYLDERT, MAURITS. - Voorspel van vrede. Een allegorie.
M4098: UYLDERT, MAURITS. - Alkestis.
M3867: UYLDERT, MAURITS. - Over de poëzie van Albert Verwey. Verzamelde opstellen.
W4410: UYLDERT, MAURITS. - De glazen bol.
B2028: UYLDERT, ERIK. - Tussen drie bomen.
T4511: UYTENDOORN, CORRY. - Voor de Roomsche vrouw. Losse opstellen.
R6580: UYTENDOORN, CORRY. [=J.C.M. KALLER-WIGMAN]. - Vrouw en ontwikkeling. Losse opstellen.
R6887: UYTENDOORN, CORRY. - Vrouwelijk winkelpersoneel enz. Losse opstellen.
R6888: UYTENDOORN, CORRY. - Middenstandsvrouw. Losse opstellen.
R6886: UYTENDOORN, CORRY. - Van vrouwenwerk. Losse opstellen.
R8403: UYTTENBOOGAARD, COR. GEVANGENE NO. 634. - In de klauwen der SS, concentratiekamp herinneringen.
Y2354: UYTTENDAELE, ISABELLE. - Voor eens na altijd.
T3728: UYTTERSPROT, HERMAN. - Paul van Ostaijen en zijn proza.
T6079: UZANNE, OCTAVE. - Dictionnaire Bibliophilosophique, typologique, iconophilesque, bibliopégique et bibliotechnique à l'usage des Bibliognostes, des Bibliomanes et des Bibliophilistins.
T9047: UZURET, F.W.M. - Een vlammend protest tegen drankgebruik, matig en onmatig.
T6742: VAAL, AUGUST. - 5500 kilometer door de Sowjet-Unie. Mijn reis door Rusland in 1931.
H8760: VAANDRAGER, CORNELIS. - De avonturen van Cornelis Bastiaan Vaandrager.
Y2081: VAART. - Vaart. Half maandelijks orgaan van de Socialistische Jongeren. 1e jaargang 3 Mei 1945 no 5. In volle vaart vooruit! 1 Mei....
T4811: VAARTJES, GE. - Ina Boudier-Bakker en Vianen 1917-1922.
L3588: VACANO, EMIL MARIA EN LOLA MONTEZ. - Vrouwenschoonheid. Toiletgeheimen. Bewerkt door Beauty.
W2617: VACHER, ROBERT. - Grensgebieden.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/18