Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
M5010: VERNON, JOHN. - Peter Doyle. Vertaling A. Eulen.
H1717: VERNOOY, ROBERT. - Het zwelgen.
L2091: VEROLME. - Memoires. Met medewerking van Leo Ott.
R1612: VERPALE, ERIEK. - De patatten zijn geschild. Nagelbrieven 1975-1980.
L9701: VERPALE, ERIEK. - Katse nachten.
L3256: VERRE, TONY VAN. - Ontmoet Albert Helman. Uit het leven van een dwarsliggende Indiaan.
B2129: VERRIEST, G. - Eeredag van Guido Gezelle. Aansprake van prof. dr. G. Verriest.
L1304: VERRIJN STUART, G.M. - Verstoring en herstel van economisch evenwicht.
Y7705: FOK VERRINK (A. FOKKER, S.E. VERRIJN STUART, G. WEVERINK). - Kinderhandenarbeid. Een verzameling werkjes door, met en voor kinderenthuis te maken.
K7242: VERRIPS, GER. - Witte gezichten.
R0472: VERRIPS, GER. - Berlijns blauw.
P0839: VERRIPS, GER. - Met andere ogen.
C1648: VERRIPS, GER. - Een vrouw alleen.
M3891: VERRIPS, GER. - De blauwe bruid.
Y3809: VERROEN, TH.J.L. - Huis Doorn. Een kasteel met keizerlijke allure.
L1179: VERSCHAEVE, CYRIEL. - Zeesymphonieen.
L2713: VERSCHAEVE, CYR. - Christiaan de Wet. Een jaar na de Begrafenis.
Y0054: VERSCHAEVE, YVONNE. - 4 x 3. Gedichten.
R6714: VERSCHAVE, PAUL. - De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie. Uit het Fransch.
K2739: VERSCHOREN, FRANS. - Jeugd. De vlieger, Hun broerke, Karossen, Doodzonde, Van een jongen die geluk had, Van ouderzorg en kindervreugde, Op de foor, Naijver, Sooike en zijn vriendjes.
K5348: VERSCHOREN, FRANS. - Vlaamsche humor. Novellenbundel.
T2787: VERSCHOREN, FRANS - Jeugd.
Y8930: VERSCHOREN, FRANS. - Van een jongen die geluk had.
H9275: VERSCHUEREN, J. (ED.). - Nederlandsch Bibliographisch Woordenboek. (NBW) Bevattende de belangrijkste werken in Noord- en Zuid-Nederland verschenen in het eerste kwart der XXe eeuw (1900-1929).
T4914: VERSCHUUR, H.G.J. - De zuiveringschaos in de pers. Eenige beschouwingen over de willekeur, de inconsequenties en de onrechtvaardigheden der huidige perszuivering.
Y2530: VERSLUYS. - Versluys' Schrijfcursus deel 5 en 6.
L5811: VERSLUYS, JAN CORNELIS. - Essai sur le caractere de Lamennais.
Y9620: VERSLUYS, J.C. - Montaigne.
Y5507: VERSLUYS, J. - Rekenboek voor de Lagere School. Zesde stukje. Gewone en tiendeelige breuken.
R8161: VERSLUYS, J.J. - Bijdrage tot de tweelingenpathologie in verband met de erfelijkheidsleer.
Y3934: VERSNAEREN, JOANNES. - Caroussel. 1e rit 2 juli 1945. In dit nummer: De luchtkruidenier en de tankwip. Heeft U al gelift? De valsche glimlach van het concentratiekamp. Het gaat mis. Lugubere adviezen.
L8743: VERSNAEYEN, KAREL. - Jacob van Maerlant en zijne werken.
T0600: VERSOU, JOZEF. - Stemmen der vrijheid.
L1568: VERSPAANDONK, J.A.J.M. E.A. - Geschreven, gedrukt, versierd, verzameld. Boeken uit de bibliotheek van het Rijksmuseum Het Catharijneconvent.
Y0820: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Het Hemels Prentenboek. Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
T9261: VESTDIJK / VERSPOOR. - Villanelle.
Y7971: VERSPOOR, DOLF. - Spaanse lyriek van lief en leed. Uit middeleeuwen en later met de oorspronkelijke teksten naast de vertalingen van Dolf Verspoor.
K8638: VERSPOOR, DOLF. - Romances van Spanje voorafgegaan door Villancicos.
W3946: VERSPOOR, DOLF/WILLEM VAN ELDEN. - Rauw op het lijf. Vrijgevochten verzen van Cecco Angiolieri en Meo dei Tolomei.
K5722: VERSTAPPEN, JACK. - Lexicon Vlaamse toneel schrijvers.
R8741: VERSTAPPEN, JACK. - Volksleven rond Antwerpse cafe-chantants.
L6837: VERSTAPPEN, H.TH. - Geomorphological observations on Indonesian Volcanoes.
Y3070: VERSTEEG, COOS. - Mondriaan. Een leven in maat en ritme.
B0267: VERSTEEG, JAN. - Louis-Ferdinand Celine Informatie.
Y7066: VERSTEEGEN, JOS. - Zijn overhemden op jouw huid.
T8691: VERSTEEGEN, JOS. - Voorgoed volmaakt.
Y7065: VERSTEEGEN, JOS. - Woon ik hier.
M7694: VERSTEGEN, PETER. - De tweede ronde.
M6935: VERSTEGEN, JUDICUS. - De koning van het puin.
M3032: VERSTEGEN, PETER. - Je vaart nog als een edelman.
T8304: VERSTEGEN, PETER. (VERT). - Natuur zal kunst nooit blijvend evenaren. De Westeuropese poŽzie in honderd gedichten. Vertaald en van commentaar voorzien door Peter Verstegen.
L1385: VERSTEGEN, PETER. (ED.). - De muze met de Januskop. Dertig jaar Martinus Nijhoff Prijs.
L0014: VERSTEGEN, PETER. - Vol van ziel en zelfgevoel.
B7812: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief. Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
Y1218: VERSTEGEN, S.W. - Gegoede ingezetenen. Jonkers en geŽrfden op de Veluwe tijdens Ancien Regime, Revolutie en Restauratie (1650-1830).
R7884: VERSTRAETE, ERIK. - Wies Moens 1898-1982. Gedenkboek.
B6862: VERSTRAETE, ERIK. - Wies Moens.
M3892: VERSTRAETE, JOHNNIE. - Het uitzinnig gezelschap doet de revolutie falen.
H9125: VERSTRAETE, ERIK. - Wij hebben zes ridders voorbij zien gaan. Balladen uit Zuid en Noord, van Guido Gezelle tot Jan Veulemans.
T0806: VERSTRAETEN, JOS. - Storm over Den Bosch. Dagboek over den eindstrijd van de bevrijding van 's-Herogenbosch.
T2369: VERTOMMEN, KAREL. - Het Veer. Tekeningen door Jan Wouters.
L9013: VERTOMMEN, KAREL. - Uut herten vri. Balladen en zangen.
Y1369: VERVAART, J.A. - Vlootwet. Militaire uitgaven en sociale voorzorg.
T4081: VERVIERS, EMILE. - Opstand in de Jordaan.
T4274: VERVIERS, EMILE. - Eenige beginselen der Gemeente-Financien.
H1354: VERVLIET, H.D.L. - Een variatie op varianten. Lipsius' De Constantia en de New Bibliography. Afscheidscollege gehouden in de de Aula van de Universiteit van Amsterdam op 18 april 1989.
MK0015: VERVLIET, H.D.L. - Sixteenth-century printing types of the Low Countries. With a foreword by Harry Carter.
K0391: VERVLIET, HENDRIK D.L. (ED.). - Post-incunabula en hun uitgevers in de Lage Landen. Post-Incunabula and their publishers in the Low Countries.
M0871: VERVLIET, HENDRIK D.L. (ED.). - Liber Librorum. 5000 jaar Boekkunst. Een overzicht door Fernand Baudin, Andre E. Boutemy, e.a.
H2455: VERVOORN, A.J. - Exlibris van Nederlandse Letterkundigen.
R8626: VERVOORT, A.J.M. - Mislukt optreden van een Ex-Hoofdredacteur.
T3988: VERVOORT, HANS. - Heden mosselen, morgen gij.
L6133: VERVOORT, HANS. - Sicco Roorda van Eysinga. Zijn eigen vijand. De Engelbewaarder Nr 14.
Y5032: VERVOORT, HANS. - Retourtje tropen. Een reis door het hart van Sumatra en Java (met een stop in Singapore).
Y9466: VERVOORT, TON. - De zaak Stevens. Proces-verbaal
L6188: VERVOORT, WILLEM. - The Copepoda of the Snellius Expedition I.
Y4808: VERVOORT, HANS. - Zwarte rijst.
T5797: VERWACHTING. - Verwachting eerste jaargang no. 1 november 1948.
Y2068: COMITE VAN VERWEER. - Verweer tegen Steun- en Loonroof.
B2937: VERWEERD, JOKE. - Wapenbroeders.
Y1278: VERWEIJ, M.S. E.A. - Het kasteel te Woerden. Het gebouw, de geschiedenis en de restauratie.
Y7992: VERWEY, ALBERT. - Jacoba van Beieren.
H8355: VERWEY, ALBERT. - Proza. Tien delen.
R5491: VERWEY, ALBERT. - Johan van Oldenbarnevelt. Treurspel.
K7274: VERWEY, ALBERT. - Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd. (1925 - 1935). Verzameld en verzorgd door M. Nijland-Verwey.
Y7046: VERWEY, ALBERT. - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900).
M6635: VERWEY, ALBERT. - Oorlogsdaad of oorlogsgevoel. Voordruk, april nummer de XXe eeuw 1903.
W3778: VERWEY, ALBERT. - Nieuwjaarsmorgen.
W3776: VERWEY, ALBERT. - De legende van de ruimte.
B0692: VERWEY, ALBERT. - De figuren van de Sarkofaag.
Y5679: VERWEY, ALBERT. - Krantenknipsels over/van Albert Verwey.
K8807: VERWEY, ALBERT. - Van Jacques Perk tot nu. Rede ter aanvaarding van het hoogleeraars-ambt aan de Universiteit te Leiden op 14 jan. 1925. uitgesproken door...
B0483: VERWEY, ALBERT. - Het leven van E.J. Potgieter.
B0484: VERWEY, ALBERT / F. DE BACKER E.A. - Over De wandelende jood.
B4172: [VONDEL] VERWEY, ALBERT. - Een inleiding tot Vondel.
K6253: VERWEY, ALBERT. - Luide toernooien.
B3919: VERWEY, MEA. - 1 uit 7. Herinneringen en beschouwingen.
K7268: VERWEY, ALBERT. - Het lijden aan de tijd. Antwoorden op een vraag van de Kouter-redactie.
B2916: VERWEY, ALBERT. - Het Brandende Braambosch.
Y8631: VERWEY, ALBERT. - Het Brandende Braambosch.
W1076: VERWEY, ALBERT. - Frederik van Eeden.
B5112: [BOLLAND] VERWEY, C. - Professor Bolland en het maatschappelijk vraagstuk.
K8337: VERWEY, ALBERT. - Het kind van het land. Persoonlijke en staatkundige overdenkingen bij het huwelijk van prinses Juliana, een gedicht.
T0842: VERWEY, ALBERT. - Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd. (1925 - 1935). Verzameld en verzorgd door M. Nijland-Verwey.
B7435: VERWEY, ALBERT. - Toen de Gids werd opgericht....
T7857: VERWEY, ALBERT (RED.). - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Derde jaargang, derde deel.
T7858: VERWEY, ALBERT (RED.). - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Derde jaargang, eerste deel.
H2105: VERWEY, ALBERT (VERTAALD). - De roman van Heinric en Margriete van Limborch. In hedendaags nederlands naverteld en ingeleid door Albert Verwey.
K6190: VERWEY, ALBERT. - Verhalende poŽzie. Persephone en Demeter.
M5107: VERWEY, ALBERT. - Roemer Visscher tot Feitama. Nederlandsche dichters. Met proza van Albert Verwey.
K0936: VERWEY, ALBERT. - Catalogus van werken van Albert Verwey.
H7682: VERWEY, ALBERT. - Een op de onsterflijkheid gerichte wil. Een keuze uit zijn lyriek. Samengesteld en ingeleid door J.W. Schulte Nordholt.
B3138: VERWEY, ALBERT. - Onze taak in de tijd.
Y2102: VERWEY, ALBERT. - Amsterdam en Vondel.
T3173: VERWEY, ALBERT. - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Derde jaargang, tweede deel.
K0811: VERWEY, ALBERT. - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.H. Schenkeveld en R. van der Wiel.
M4249: VERWEY, ALBERT. - Frederik van Eeden.
B3023: VERWEY, ALBERT. - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900).
M6634: VERWEY, ALBERT. - Catalogus van de Albert Verwey tentoonstelling.
T3521: VERWEY-JONKER, H. - Lage Inkomens. Een statistisch onderzoek naar de verdeling der inkomens beneden de belastinggrens in de Gemeente Eindhoven.
M3797: VERWEY, ALBERT. - De legenden van de ene weg.
T3398: VERWEY, ALBERT. - Het testament van Potgieter. Gedroomd Paardrijden met inleiding en aanteekeningen ter gelegenheid van Potgieters eerste eeuwfeest.
B7231: VERWEY, ALBERT. - Vondel herdacht. Uitgesproken op verzoek van de Vereeniging 'Leidsch Studenten-Tooneel' 5 Februari 1929.
T2323: VERWEY, ALBERT. (RED.). - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Vierde jaargang, eerste deel.
B7191: VERWEY, ALBERT. - Hendrick Laurensz. Spieghel.
C0501: VERWEY, ALBERT. - De maker.
K1874: VERWEY, ALBERT. - Rhythmus und Metrum, uebersetzt von Antoinette Eggink.
B7298: VERWEY, ALBERT. - Het leven van E.J. Potgieter.
Y8408: VERWEY, ALBERT. - Het lezen en schatten van gedichten. Afscheidscollege 23 mei 1935.
R4402: VERWEY, ALBERT. - Nederlandsche dichters. Feith, Van Alphen, Bellamy, Helmers, Tollens, Beets, Staring, Potgieter, De Genestet, Perk. Met proza van Albert Verwey.
B1293: VERWEY, ALBERT. - Stille toernooien.
Y3620: [VONDEL] VERWEY, ALBERT. - Een inleiding tot Vondel.
L6574: VERWEY, ALBERT. - Nederlandsche dichters: Jhr. Onno Zwier van Haren en Mr. Willem Bilderdijk. Met proza van Albert Verwey.
R9691: VERWEY, ALBERT. - Het testament van Potgieter. Gedroomd Paardrijden met inleiding en aanteekeningen ter gelegenheid van Potgieters eerste eeuwfeest.
Y6420: VERWEY, ALBERT. - Nederlandsche dichters. P.C. Hooft. Met proza van Albert Verwey.
R9349: VERWEY, ALBERT. - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900).
Y8469: VERWEY, GERLOF. - `s Levens avontuur. Een autobiografie.
T4853: VERWEY, ALBERT. - Nederlandsche dichters: G.A. Bredero. Met proza van Albert Verwey.
M5130: VERWEY, ALBERT. - De legende van de ruimte.
Y6421: VERWEY, ALBERT. - Nederlandsche dichters: Jhr. Onno Zwier van Haren en Mr. Willem Bilderdijk. Met proza van Albert Verwey.
Y9214: VERWEY, ALBERT. - Vondels vers.
Y6587: VERWEY, ALBERT. - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900).
Y6919: VERWEY, ALBERT. - De forellenvisscher. Brieven van de Finse reis van Albert Verwey. Uitgezocht, zo nodig vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Charlie Marie Boelhouwen.
H4974: VERWEY, ALBERT. - Vondels vers.
L2587: VERWIJS, M.C. (ED.). - Uit de notulen van de 's-Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging 1854-1954.
B0844: VERWIJS, EELCO (ED.). - Dit sijn X goede boerden. Uitgegeven en toegelicht.
A0399: VERWIJS, EELCO. - Bloemlezing uit Middelnederlandsche dichters. Bijeenverzameld door Eelco Verwijs. Bezorgd door F.A. Stoett. 4 delen.
R2186: VERWOERD, HENRICA E. (ED.). - Bibliografie van Anne Hallema. Tzum (Franekeradeel) 8 september 1893 - Breda 23 februari 1973.
Y5864: VERZEKERINGSBODE, DE. - De Verzekeringsbode 3 September 1898 No 49. 17e jaargang. Met Bijvoegsel. Redactie Henriques Pimentel.
B4808: VERZETT, PEGGY. - Prijken die buik.
Y2326: VERZETT, PEGGY. - Haar vliegstro.
T7736: VERZIJL, J.H.W. - Volkenrechtsgeschiedenis.
B7472: VESSEUR, THEO. - Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandse schrijvers.
K9883: VESSEUR, THEO. - Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandse schrijvers.
B9338: VESTDIJK, S. - De laatste kans. De geschiedenis van een liefde. Anton Wachter romans 8.
B2365: VESTDIJK, S. - De Oubliette. Novelle.
R7922: VESTDIJK, S. - Negen jeugdverhalen.
B0356: VESTDIJK, S. / MENNO TER BRAAK / ANTON VAN DUINKERKEN. - Nederlandsche litteratuur van nu.
M2151: VESTDIJK, S. - Het schuldprobleem bij Dostojewski.
T2987: VESTDIJK, SIMON. - Een snik tot glimlach omgelogen. Gekozen en ingeleid door T. van Deel.
Y9137: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 118.
B9359: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie. Anton Wachter romans 6.
Y6549: VESTDIJK, S. - De redding van Frť Bolderhey.
Y6550: VESTDIJK, S. - De kellner en de levenden. Roman.
K3335: VESTDIJK, SIMON / HANS ANDREUS. E.A. - Paul Snoek.
W4359: VESTDIJK, S. - De dokter en het lichte meisje.
K4519: VESTDIJK, S. - Essays in duodecimo.
K4520: VESTDIJK, S. - Stomme getuigen. Verhalen.
B9144: VESTDIJK, S. - Kunst en droom. Een keuze uit de essays.
B9145: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie.
B9146: VESTDIJK, S. / JEANNE VAN SCHAIK WILLING. - De overnachting.
B9152: VESTDIJK, S. - Verzamelde verhalen.
M0745: VESTDIJK, S. - Vijf vadem diep. Roman.
M0746: VESTDIJK, S. - Het verboden bacchanaal. Roman
B9767: VESTDIJK, S. - Puriteinen en piraten.
Y6601: VESTDIJK, S. - Een op de zeven. Een keuze uit de gedichten.
K3207: VESTDIJK, S. - De zieke mens in de romanliteratuur.
P1243: VESTDIJK, S. - Barioni en Peter. Het stenen gezicht.
K8742: VESTDIJK, S. - Zuiverende kroniek. Essays.
M8071: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt.
B0504: VESTDIJK, S. - Mnemosyne in de bergen. Een episch gedicht in negen zangen.
L3179: VESTDIJK, S. - Essays in duodecimo.
K8632: VESTDIJK, S. - De fantasia. Een twee drie vier vijf en andere verhalen.
K4701: VESTDIJK, S. - Het schandaal der blauwbaarden.
B2585: VESTDIJK, S. - Barioni en Peter.
B2586: VESTDIJK, S. - Het geroofde lam. Teekening van J.M. Prange.
Y6602: VESTDIJK, S. - Aktaion onder de sterren. Roman uit het voor-Homerische Griekenland.
Y6784: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst. Verzen.
L6160: VESTDIJK, S. - De dokter en het lichte meisje.
Y7940: VESTDIJK, S. - De Poolse ruiter. Essays.
K4954: VESTDIJK, S. - Gestalten tegenover mij. Persoonlijke herinneringen.
T9542: VESTDIJK, S. - De fantasia en andere verhalen.
T9533: VESTDIJK, S. - Bericht uit het hiernamaals. Roman.
T9535: VESTDIJK, S. - De grenslijnen uitgewist. Nagelaten verhalen.
H9646: VESTDIJK, S. - De schandalen.
B5920: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 106.
B5925: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 101.
B5927: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 093.
B5928: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 090.
B5929: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 099. Forum nummer.
B5930: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 094.
B5931: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 097.
B5932: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 111.
T8912: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt.
H8883: VESTDIJK, S. - Juffrouw Lot.
T8820: VESTDIJK, S. - De filmheld en het gidsmeisje. Roman.
R4244: VESTDIJK, S. - De bruine vriend. Het veer. Barioni en Peter. Pijpen.
B4319: VESTDIJK, S. - Voor en na de explosie. Opstellen over poŽzie.
T0215: VESTDIJK, S. - De uiterste seconde. Gedichten.
Y2447: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nrs.: 38 - 39 - 40 - 42 - 46 - 44/45 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 59 - 72/73. Maart 1983 t/m December 1991.
Y2443: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nrs.: 17 t/m 37. Van September 1977 t/m September 1982.
Y2445: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nrs.: 5 t/m 16. September 1974 t/m juni 1977.
L8514: VESTDIJK, S. - Blauwbaard en Reus. Vier verhalen.
B9937: VESTDIJK, S. - Kort begrip van Lahringen. Apocrief romanfragment.
B5947: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 096.
Y6270: VESTDIJK, SIMON. - Feuilles mortes.
Y8516: VESTDIJK, S. - Bevrijdingsfeest, roman.
Y8770: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 127.
Y9123: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 119.
Y9124: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 123.
L8719: VESTDIJK, S. - Muiterij tegen het etmaal. Deel I: Proza.
B3118: VESTDIJK, S. - Verzen.
R1658: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst. Verzen.
B9314: VESTDIJK, S. - De redding van Frť Bolderhey.
B9318: VESTDIJK, S. - De filosoof en de sluipmoordenaar. Roman.
B9319: VESTDIJK, S. - Het spook en de schaduw. Roman.
B9336: VESTDIJK, S. - De zwarte ruiter.
L3893: VESTDIJK, S. - De dokter en het lichte meisje.
C1653: VESTDIJK, S. - De redding van Frť Bolderhey.
B1794: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst. Verzen.
Y6770: VESTDIJK, S. - De redding van Frť Bolderhey.
Y6771: VESTDIJK, S. - Puriteinen en piraten.
Y6412: VESTDIJK - VAN DER HOEVE, MIEKE. - Afscheid van Simon. Leven met een nalatenschap.
R9168: VESTDIJK, S. - Kind tussen vier vrouwen. Kroniek van een jongensleven.
B9436: VESTDIJK, S. - Iersche nachten. Roman.
Y9201: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 130.
B0789: VESTDIJK, S. - Muiterij tegen het etmaal. Eerste deel: Proza. Tweede deel: poŽzie en Essay.
B0501: VESTDIJK, S. - Door de bril van het heden. Keuze uit eigen werk.
T5138: VESTDIJK, S. - Rembrandt en de engelen 1606-1956. Twaalf gedichten en een acrostichon.
R3206: VESTDIJK, S. - De nadagen van Pilatus.
R4367: VESTDIJK, S. - Een twee drie vier vijf, Homerus fecit, Gummivingers, Doge en Cicisbeo.
B6484: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 112.
Y8771: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 129.
Y8604: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 098.
T0029: VESTDIJK, S. - Merlijn. Een drama in verzen.
L8432: VESTDIJK, S. - Het dagboek van het witte bloedlichaampje.
B9437: VESTDIJK, S. - De zieke mens in de romanliteratuur.
B9462: VESTDIJK, S. - Vijf vadem diep.
L6426: VESTDJK, S. - Het genadeschot. Roman.
R6371: VESTERS, J.A. - Tweemaal de grote vier. Het drama Tsjecho-Slowakije.
R3837: [SPINOZA] VET, JAN DE. - Spinoza en Spinozisme in enkele "Journeaux de Hollande. Voordracht gehouden te Katwijk op 19 mei 2001.
Y7450: VET, ANTON VAN DER. - Gefluisterd Relaas. Gedichten.
R1899: VETERMAN, EDUARD [=ELIAS VETERMAN]. - Essais.
R3922: VETERMAN, EDUARD. - De bruiloft van Kloris en Roosje benevens de Nieuwjaarswensch 1946.
B0346: VETERMAN, EDUARD. - De Krijt-Kring (Hoei-Lanki). Naar Klabund's bewerking van Li-Hing-Tao's Oud Chineesche Tooneelspel.
L8210: VETERMAN, EDUARD. - De Krijt-Kring (Hoei-Lanki). Naar Klabund's bewerking van Li-Hing-Tao's Oud-Chineesche Tooneelspel.
T5229: VETH, CORN. (INLEIDING). - Catalogus der tentoonstelling van het geillustreerde boek tot 1900. Van 14-26 maart 1923, Internationaal Antiquariaat Menno Hertzberger.
Y6321: VETH, CORNELIS. - Ongeregelde Goederen. Een bundel ParodieŽn. GeÔllustreerd door den schrijver. Uitgegeven naar aanleiding van zijn Zestigsten Verjaardag.
M3031: VETH, CORNELIS. - Tijdbeeldenstorm.
B4852: VETH, CORNELIS. - Engelsche journalistieke prentkunst. Lezing voor de vereeniging gehouden op 14 november 1904.
M0847: VETH, CORNELIS. - Oude meesters der illustratie.
K0872: VETH, CORNELIS. - Die goede, oude tijd.
T4570: VETH, CORNELIS. - Schoon schip! Expertise naar echtheid en onechtheid inzake Vincent van Gogh.
R1382: VETH, CORNELIS. - Fransche caricaturisten.
K9075: VETH, CORNELIS. - Nella of Het slachtoffer van misdaad en bedrog. Volksroman.
T7439: VETH, CORNELIS. - Bezet en beschermd. Een geteekende Kroniek van de jaren 1940-1945.
L3668: VETH, CORNELIS. - Crimineel allerlei (Lotgevallen van Nick Carter, Buffalo Bill, De Gentleman-inbrekers, enz). Prikkel-idyllen II.
L3670: VETH, CORNELIS. - Roberto en Ewalda of wel Rooverhoofdman en Haremdame. Familie roman.
L3672: VETH, CORNELIS. - Gids voor Padvinders. Indianen-verhaal.
L3673: VETH, CORNELIS. - Het geheim van den idioot. Tooneelspel a grand spectacle.
R2311: VETH, CORNELIS. - Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen. Ingeleid en toegelicht door Harry G.M. Prick.
B1691: VETH, CORNELIS. - Klappetjes. Met een caricatuur door Jo Spier.
B1692: VETH, CORNELIS. - Klappetjes. Met een caricatuur door Jo Spier.
H5936: VETH, CORNELIS. - Nelly Bodenheim illustratrice.
R6626: VETH, CORNELIS. - Adolph Menzel.
T2749: VETH, P.J. - Specimens from the English Classics. With an introductory essay on English Literature, Explanatory notes, and a Glossary. Twee delen.
B3544: VETH, JAN. - Een veronachtzaamd hoofdstuk uit onze beschavingsgeschiedenis der zeventiende eeuw.
T4293: VETH, CORNELIS. - Kate Greenaway en Randolph Caldecott.
L9045: VETH, CORNELIS. - Revolutionnaire Beeldende Kunst.
B4833: VETH, CORNELIS. - Gisteren en vandaag.
T1843: VETH, CORNELIS. - Geschiedenis van de Nederlandsche Caricatuur en van de scherts in de Nederlandsche Beeldende Kunst.
L3667: VETH, CORNELIS. - Wissewas. Burleske comedie in vier bedrijven.
R9632: VETH, CORNELIS. - Het jaar van de Vrouw. Feestgave bij het Internationaal Congres voor Vrouwenkiesrecht te Amsterdam, Juni 1908.
Y5975: (JOHANNES VERMEER). VETH, JAN. - Vereeniging tot Bevordering van Beeldende Kunsten. Premie-uitgave 1908. Afbeeldingen naar schilderijen van Johannes Vermeer in Nederlandsche Verzamelingen.
M3507: VETH, JAN. - Rembrandts leven en kunst. Met een inleiding en toelichting door J.Q. van Regteren Altena.
A0747: VETH, CORNELIS. - Onthullingen door een kamenier Ten Hove.
Y8875: VETH, CORNELIS. - Gezelligheid en ongezelligheid in de Nederlandsche en Vlaamsche Schilderkunst.
K1863: VETH, CORNELIS. - Een eeuw Nederlandsche caricatuur.
B6060: VETH, CORNELIS. - De humor in de moderne Nederlandsche Litteratuur.
B2133: VETH, CORNELIS. - De politieke prent in Nederland.
B6894: VEUILLOT, LOUIS. - De ijdele inbeelding der liberalen. Uit het fransch vertaald door een R.K. Priester.
K4115: VEULEMANS, JAN. - Dag mens. De tijdgenoot in de roman.
T8685: VEULEMANS, JAN. - Elke dag leven.
R6292: VEURMAN, B.W.E. - Volendam, leven en lied.
B5702: VEYRIN-FORRER, JEANNE & ANDRE JAMMES. - Les Premiers caracteres de l' Imprimerie Royale. Etude sur un specimen inconnu de 1643.
Y9155: VEYS, IGNAAS. - Een vreemd bed.
W5615: VICTOR-MICHEL, V.P. - Essai sur le livre de qualite. Preface d'Edmond Pognon.
W8983: VICTOR, WALTHER (EINL.). - Lesebucher fur unsere Zeit.
Y4375: VIDAL, GORE. - Permanente oorlog voor permanente vrede. De nachtzijde van Amerika's politiek. Vertaald door Florence Tonk.
B4303: VIDAL, PIERE E.A. - Alt provenzalische Gedichte. Ubersetzt sind die Gedichte von Walter Naumann, illustriert von Dietrich Naethe.
T9759: VIERHOUT, CHRISTIEN & MAURITS WAGEVOORT. - Tegen het leven is niet te strijden. Briefwisseling 1889-1910. Bezorgd door Rob van de Schoor.
Y4882: VIERHOUT, M. - Raden Adjeng Kartini. 1879-1904. Een Javaansche over de nooden en behoeften van haar volk.
R7299: VIES, A.B. VAN DER - Nederlandsche bibliographie over Het Vredevraagstuk.
Y4444: SOUTH VIETNAM. - South VietNam. National Front for Liberation Information Commission. 3rd year No. 44, September 15, 1969. Beloved President Ho Chi Minh will live for ever in our hearts.
Y4440: LE COURRIER DU VIETNAM. - Le Courrier du Vietnam. 5e Annee no. 171. 1968 1er Juillet. Le 25 juin a Quang Binh a ete abattu le 3.000e avion americain.
L0528: VIEU-KUIK, H.J. (ED.). - Keur uit het werk van Betje Wolff en Aagje Deken.
L4350: VIEU-KUIK, HERMINA J. - Het gebruik van Franse woorden door Wolff en Deken. Een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18e eeuw. Deel I, woorden, die betrekking hebben op den mens in zijn verhouding tot den evenmens.
L6274: VIEU-KUIK, H.J. - Het gebruik van Franse woorden door Wolff en Deken. Een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18e eeuw. Deel I: Woorden, die betrekking hebben op den mens in zijn verhouding tot den evenmens.
B9535: VIGNAU-WILBERG, THEA. - Rembrandt auf Papier. Werk und Wirkung. Rembrandt and his followers. Drawings from Munich. Mit einem Beitrag von Peter Schatborn.
B4897: VIGNIER, CHARLES M. & M. DENSMORE. - Catologue de la Bibliotheque de livres japonais illustres, appartenant a M. Emile Javal. Premiere partie.
Y6238: VIGOLEIS THELEN, ALBERT. - Herfst.
Y6229: VIGOLEIS THELEN, ALBERT. - Voor Booby s. Gedicht voor Helmut Salden. Met een toelichting door L. Fiethen.
Y3024: VIJLBRIEF, N. & CH. G. CRAMER. - Een gids voor de zelfstudie van de Vakorganisatie. / Een gids voor de zelfstudie van het koloniale vraagstuk.
R2494: VIJLBRIEF, I. - Van anti-aristocratie tot democratie : een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrechts.
B6488: VIJVER, STEVEN VAN DE. - Tussen droom en daad. Hoe talenten hun top bereiken.
T9080: VIJVER, H. VAN DE / R. VAN DOORSLAER / E. VERHOEYEN. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 6 Het Verzet Deel 2.
T1102: VIJVER, C. VAN DER. - De twee vrijmetselaars. Tooneelspel in drie bedrijven, naar het Fransch van Pelletier Volmeranges.
Y4396: VIJVER, STEVEN VAN DE. - Afrika is besmettelijk. Ervaringen van een arts zonder grenzen.
T6512: [AMSTERDAM] VIJVER, C. VAN DER. - Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam, sedert hare wording tot op den tegenwoordigen tijd; of Beknopt overzigt van den oorsprong, de uitbreiding, lotgevallen, bijzonderheden, geestelijke en wereldlijke inrigtingen en gebruiken dier stad.
R5822: VIJVERBERG, C.P. - De peelmijnvelden.
B5225: VILLATTE, CESAIRE. - Parisismen. Alphabetisch gerangschikte verzameling der eigenaardige zegswijzen van het Parijsche Argot. Supplement op alle Fransch-Nederlandsche woordenboeken.
B5154: VILLEFRANCHE, ANNE-MARIE. - Folies d'Amour. Erotische memoires uit het Parijs van de jaren '20.
R0648: VILLETARD, EDMOND. - Geschiedenis van de Internationale.
Y8087: VILLETHIERRY DE GIRARD, JEAN. - Het leven der getrouwden, of De verbintenissen der gťnen die zig begeeven tot den houwelyken staet. bewezen door de schriftuer, door de heilige vaders, en kerkvergaderingen. Op nieuws uit het Fransch vertaeld.
Y3576: VILLON, FRANCOIS. - Villon Oeuvres.
T1446: VILLON, FRANCOIS. - Les Oeuvres de Francoys Villon. Les lais. Le Testament. Poesies diverses. Le jargon.
B2179: VILLON, FRANCOIS. - Het testament van Villon. Vertaald en van verklarende noten in beeld voorzien door K.J.A. Janson.
M6161: VILLON, FRANCOIS. - Het grote testament. In Nederlandse verzen overgebracht door K.J.A. Janson.
T0204: VILLON, FRANCOIS. - Les oeuvres: Les lais, Le testament, Poesies diverses, Le jargon.
L9033: VILLON. - Oeuvres. Illustations de Dubout.
M0241: VILLON, FRANCOIS. - Verzamelde gedichten. Vertalingen van Ernst van Altena.
K4362: VILLON, FRANCOIS. - Verzamelde gedichten. Vertaling Ernst van Altena.
B4817: VILLON, FRANCOIS. - Balladen van Villon. / Ballades de Villon. Uit het Frans door Bert Decorte.
M9460: VINCI, LEONARDO DA. - Gedachten. Vertaling en inleiding Catharina Ypes.
R1944: VINDEX [=HENDRIK HERMAN BACKER]. - Vlam in 't hart.
R7711: VINDEX, P. - Minzame brieven, aan den eerw. heer J. Bramer, over eene aanmerkelijke misvatting, in zijn tweede stuk tegen den heer J. Scholten voorkomende.
B8559: VINK, JEANNETTE C.H.H. DE. - Het einde van het lidmaatschap van den Volkenbond.
R3796: [SPINOZA] VINK, H.J. - Plotiniaanse en Spinozistische elementen in de esthetische opvattingen van de kunstpedagoog Bremmer.
L8264: VINK, N. - Het nut van een grafisch advies- en calculatiebureau in de praktijk.
Y4553: VINK, T. - De Rivierstreek. Overzichtskaart en zeven profieltekeningen van boringen. Schaal op 1: 100.000.
Y9468: [SPINOZA] VINK, TON. - Spinoza Classicus en Wim Klever. Bij de verschijning van Win Klevers Spinoza Classicus.
B8644: VINKE, HENRICUS EGBERTUS. - Toespraak bij het graf van mijnen hooggeschatten ambtgenoot en vriend H.J. Royaards, overleden 2 Januarij 1854.
K5234: VINKENOOG, SIMON. - Hoogseizoen.
W6519: VINKENOOG, SIMON. - Wij helden.
M5366: VINKENOOG, SIMON. - Hoogseizoen.
M6205: VINKENOOG, SIMON. - Zolang te water. Een alibi.
P2926: VINKENOOG, SIMON. - Proeve van kommunikatie. Met hand en voetnoten van de auteur.
M5446: VINKENOOG, SIMON. - Wij helden.
K4922: VINKENOOG, SIMON (ED.). - Het moederkruid. Een boek over marihuana.
M7153: VINKENOOG, SIMON. - Enkele reis Nederland.
L9757: VINKENOOG, SIMON. - Leven en dood van Marcel Polak.
M1546: VINKENOOG, SIMON. - Zolang te water. Een alibi.
Y5475: VINKENOOG, SIMON. - Krantenknipsels van/over Simon Vinkenoog.
R7877: VINKENOOG, SIMON. - Spiegelschrift-gebruikslyriek. Gedichten.
H1883: VINKENOOG, SIMON. - Zolang te water, Wij helden, Hoogseizoen.
Y0701: VINKENOOG, SIMON (INL.). - On Wings of Colour. Verkerke Poster Collection.
R8982: VINKENOOG, SIMON. - Onder (eigen) dak. Gedichten.
Y6455: VINKENOOG, SIMON E.A. - BLURB 1 t/m 9.
K6337: VINKENOOG, SIMON. - Aan het daglicht. Drie maanden leven met Simon Vinkenoog (eind februari-eind mei 1971).
Y8049: VINKENOOG, SIMON. - Lessen uit de nieuwe school van taboes en andere gedichten.
Y4162: VINKENOOG, SIMON (INL.). - Boekenbalboekje.
H3645: VINKENOOG, SIMON. - Tegen de wet. (zes weken Huis van Bewaring, maart/april 1965).
T3668: VINKENOOG, SIMON (ED.). - Atonaal. Bloemlezing uit de gedichten van Hans Andreus - Remco Campert - Hugo Claus - Jan G.Elburg - Jan Hanlo - Gerrit Kouwenaar - Hans Lodeizen - Lucebert - Paul Rodenko - Koos Schuur - Simon Vinkenoog.
A0481: VINKENOOG, SIMON. - Heren zeventien. Proeve van waarneming.
R3774: VINKENOOG, SIMON. - Wondkoorts.
Y7008: VINKENOOG, SIMON. - O Amsterdam, ik heb je zo lief!
T0802: VINKS, JOS. - Borms.
T4809: VINKS, JOS. - Nationalisme in Vlaanderen.
H9093: VINNE, THEODORE L. DE. - The Printers' Price List. [A Manual for the use of clerks and book-keepers in job printing offices]. With a new introduction by Irene Tichenor.
W8881: VINNE, THEO. L. - Historic Printing Types. A lecture read before the Grolier Club of New York, January 25, 1885, with additions and new illustrations.
K7585: VIOLA, CESARE GIULIO. - Prico. Vertaling Mary Robbers.
T7107: KUNSTKRING DE VIOLIER. - Zesde en Zevende Jaarverslag van den Katholieken Kunstkring De Violier.
M3913: VIRGILIUS. - Virgilius. Facsimile van de oudste druk van het Vlaamse volksboek ingeleid door Jan Gessler. Met kanttekeningen bij de illustratie van de Nederlandse uitgave door Fr. van den Wijngaert.
T7558: VIROLLEAUD, CH. - De legende van den Christus. Vertaling J.M. Storch.
Y7927: VIRULY, A. - De zee en de overkant. 30 jaar vliegen.
Y2547: VIRULY, A. (INLEIDING). JACOB ALEVA (VERZAMELD). - Als wij vechten. Een aantal prozastukken en gedichten. J.V.B. serie no. 1.
T4110: VIRULY, A. - Ons land en het geweld.
T4111: VIRULY, A. - Kain in de Cockpit.
H6130: VIRULY, A. - The green hat. Boekversiering Jo Spier.
T5936: VIRULY, A. - Om de eer van ons land. Een pleidooi voor luchtvaart boven de oorlogsgedachte uit.
Y8139: VIRULY, A. - Kerk en Vrede Vereeniging van Christen-Antimilitairisten. Schiphol 22 april 1936. De Daad van Viruly. De Lantaarn 1936: Antwoord van A. Viruly op de sympathiebetuigingen, n.a.v. zijn ontslagaanvrage als reserve-officier-vlieger.
K0003: VIRULY, A. - Logboek Vliegtuig Douglas P.H. - A.K.E.
T5281: VIS, JURJEN. - Liefde het fundament. 400 jaar Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor in Amsterdam.
Y3306: VIS BLOKHUYZEN, D. - Description des Estampes qui forment l'oeuvre grave de Dirk De Bray.
Y6543: VIS-DUYVIS, G.D. - Wenken voor ziekenverpleging in eigen woning.
H3136: VIS, GEORGE J. - Tussen vloek en zegen. De poŽzie van de jonge Nijhoff.
L0116: VIS, G.J. - Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten (1819-1921).
H7784: VIS, JURJEN. - De Poort. De Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
L4950: VIS, JEROEN M. - Tertullianus' De Pallio. Tegen de achtergrond van zijn overige werken.
L6717: VIS, ADRIAAN JAN. - Willelmus procurator en zijn chronicon.
T3078: VISSCHER, JOH. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
K2771: VISSCHER, H.S. - Dromen in moderne Nederlandse poŽzie.
T9637: VISSCHER, L.G. (ED.). - FERGUUT. Ridderroman uit den Fabelkring van de ronde Tafel. [met verschillende bijlagen].
K2151: VISSCHER, ANNE. - Ninjutsu. 30 jaren Nederlands Oost-Indie 1916-1946.
T9512: VISSCHER, R. - Leeuwarden van 1846 tot 1906. Een vervolg op Eekhoff's geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden.
Y4801: VISSCHER, ANNE. - Ninjutsu. Dertig jaren Nederlands Oost-IndiŽ 1916-1946.
Y0538: VISSCHER, H EN P.A. DIEPENHORST. (RED). - Om het Roer van Staat. H. Visscher: No I. De Antithese. V.H. Rutgers: No 2. Het kiesrecht. G.W.C. Vunderink: No 3. De Schoolkwestie. A. Anema: No 5. De Coalitie. P.A. Diepenhorst: No 7. Sociale Wetgeving.
L4760: VISSCHER, BERNARD S.L. - Ferdinand von Saar. Sein Verhaltenis zur Biedermeierdichtung.
T2898: VISSCHER, JOH. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
R9873: VISSCHER, JOH. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
R9731: VISSCHER, JOH. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
R3191: VISSCHERS, M.P.H. - Het Geheim van den eenigen weg tot succes.
H5826: VISSER, HANS G. - Indie in Holland. Nederlandse schrijvers over hun Rijk van Insulinde.
Y8035: VISSER, AB. - Tegendraads. Literair kritische analyses.
Y1046: VISSER, CAROLIJN. - Brandend zout. Reisverhalen.
R7721: VISSER, H. - De Brusselsche Anti-Slavernij Conferentie 1889-1890.
T2618: VISSER, W. - De Papieren Spiegel. Honderd-vijf-en-twintig jaar Algemeen Handelsblad 1828 -1953.
K6603: VISSER, AB. - Millennium. Gedichten.
H9331: VISSER, AB. - Rudolf de Mepse. Het monsterproces van Faan.
K4584: VISSER, ELIZABETH. E.A. - Het beeld van de vrouw in de literatuur.
T1158: VISSER, GERRIT. - Bitterzoet. 300 Haaikoeien.
L2479: VISSER, HANS. - Simon Vestdijk, kinderjaren.
B0633: VISSER, EDITH. - Foto's schrijversportretten uit de jaren vijftig.
L0988: VISSER, CAROLIJN. - Buigend Bamboe. Reizen in China.
K2092: [ERASMUS] VISSER-ISLES, LARAINE. - Erasmus van Rotterdam.
L6784: VISSER, F.TH. - Enige opmerkingen betreffende de studie van de historische syntaxis van het Engels.
K5457: VISSER, PIET. - Sporen van Menno. Het veranderende beeld van Menno Simons en de Nederlandse mennisten.
T7752: VISSER, LOUIS DE. - Nederland Onafhankelijk, Welvarend, Vrij.
B6128: VISSER, PIET. (ED.). - Van offer tot opera. Doopsgezinden en kunst in de zeventiende eeuw.
K5164: VISSER, H.A. - Confrontatie met een confrontatie. Moderne litteratuur en bijbelse boodschap.
R9606: VISSER, ARJAN. - Hotel Linda. Roman.
L9847: VISSER, CAROLIJN. - Aan het einde van de regenboog. Goudzoeken in Costa Rica. Met foto's van de auteur.
B0111: VISSER, PETER. - Wend.
B3465: VISSER, CAROLIJN. - De barones van Ragavere. Het bruidje met de voile.
T8825: VISSER, FRANK. - De butler.
R1942: VISSER, LEEN [=KLAAS HANZEN HEEROMA]. - Ic sie des meyen schijn... Gedichten.
L9319: VISSER, M. - Het leven van Milton.
R6079: [VESTDIJK] VISSER, HANS / ANNE WADMAN. - Biografisch bijwerk. Met medewerking van Willem Diemer en Gerben Wynia.
H0897: VISSER, HANS. - Brieven rond de Vestdijk-biografie. Samengesteld en ingeleid door...
Y3006: VISSER, CAROLIJN. - Miss Concordia. Vrouwen in den vreemde.
Y1519: VISSER, IRMIN. - Het Slot te Zeist.
M4067: VISSER, CAROLIJN. - De kapers van Miskitia. Reisverhaal.
Y1018: VISSER, CAROLIJN. - Het goud van Bonanza.
T1848: VISSER VAN NIEUWPOORT, A. - De Anti-Revolutionnaire Partij en Dr. H. Colijn. Voorwoord Karel de Geus.
Y3364: VISSER, CAROLIJN. - Uit het moeras. Reisverhaal.
B9196: VISSER, EDUARD. - Een Jaguar wisselt van eigenaar. Verhalen.
B9200: VISSER, EDUARD. - Twee handen van zwart. Verhalen uit Texas.
Y0984: VISSER, CAROLIJN. - Hoge bomen in Hanoi.
L6887: VISSER, ELIZABETH. - Couperus, Grieken en Barbaren.
T6944: VISSER, C. - Is het mogelijk enkele van onze oude gevels voor de toekomst te bewaren?
L8266: VISSER, A. DE. - Waar het om gaat!
Y4903: VISSER, CAROLIJN EN SASZA MALKO. - Herinneringen aan Ons Indie.
L4685: VISSER, JACOB. - Willem Levinus Penning Jr. De mensch en de dichter.
T6019: VISSER, B.C.A.M. - Princesjes Wals. Ter gelegenheid van den verjaardag van H.K.H. Wilhelmina Helena Paulina Maria, Prinses der Nederlanden.
Y5990: VISSER, CAROLIJN. - Selma. Aan Hitler ontsnapt, gevangene van Mao.
L7013: VISSER, M.F. - De Nederlandse taal bij haar gebruik in de landbouw.
Y0911: VISSER, PIET (ED.). - Scripta Manent. Drukletters over schoonschrift of een vriendboekje van collega's. Aangeboden aan A.R.A. Croiset van Uchelen bij zijn afscheid als hoofdconservator van de Universiteitbibliotheek Amsterdam.
Y8902: STEDELIJK MUSEUM. CAREL VISSER. - Carel Visser.
T7048: VISSER, H. / G. KNUTTEL / C. KRIEGER. - Tentoonstelling Aziatische Kunst.
Y1019: VISSER, CAROLIJN. - De koude heuvels van Mongolie.
Y2955: VISSER, CAROLIJN. - Grijs China. Een reisverslag met foto's van de auteur.
Y0485: VISSER, J.TH. DE. - De Keuze. Leerrede naar aanleiding van de ernstige gebeurtenissen van den laatste tijd.
L8232: VISSER, HANS. - Simon Vestdijk. Een schrijversleven.
L5530: VISSER, ELIZABETH. - Iamboulos en de eilanden van de zon.
Y5488: VISSER, COROLIJN. - Krantenknipsels van/over Carolijn Visser.
L4728: VISSER, FREDERIKUS T. - A Syntax of the English Language of St. Thomas More. A. The Verb.
R4473: VISSERING, S. - Gijsbert Karel van Hogendorp.
B4643: VISSERING, S. - Levensbericht van Mr. O. van Rees.
T8061: VISSERING, GERARD. - De Stakingen. Een ernstig woord tot het Nederlandsche volk.
B7876: VISSERING, S. - Tochten naar het Noorden.
M7000: VISSERS, KARL. - Knipogen zoals mama. Verhalen.
M2430: VISTO, H.E. - Jawel Majoor. Met tekeningen van A.G. Smit.
L3427: VITRUVIUS. - Les dix livres d'architecture de Vitruve. Preface Antoine Picon.
H7243: VITTORINI, ELIO. - Mens of niet. Vertaling Anthonie Kee.
H3393: VIVANTI, ANNIE. - De onderbroken reis. Vertaling Cath. Ypres.
T5426: VLAANDEREN. - Aug. Vermeylen: Op weg naar de hemel (vervolg en slot). Victor de Meyere: Hendrik de Brakeleer. Lodewijk De Raet: Vlaanderen's Zeevisscherij.
Y4672: VLAANDEREN, ANDRE (ILLUSTRATIES). - Gedenkboek 1898-1923. Ter herinnering aan het 25 jarig regeeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. Tevens Practisch Handboek voor het Huisgezin.
T3170: VLAANDEREN. - Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde. Eerste jaargang 1903.
T3171: VLAANDEREN. - Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde. Tweede jaargang 1904.
T5427: VLAANDEREN. - K. De Laey: Flandria Illustrata. De Dondervlagen. Ad. Herckenrath: Verzen. Gustaaf Ontrop: Wijding. Weemoed. Karel van de Woestijne: Liederen van Lente en Herfst. Fernand Toussaint: De Doolage.
T5425: VLAANDEREN. - Aug. Vermeylen: Op weg naar de hemel. Victor de Meyere: Hendrik Leys (vervolg en slot).Gustaaf Vermeersch: Geknakt. Fernand Tousaint: Hard Labeur van Reimond Stijns. A.V.: Aanteekeningen.
T4242: VLAANDEREN, ANDRE. - Het Letterteekenen. Lettervormen en letters in hun practische, ornamentele en decoratieve toepassing.
T5224: KSA-JONG-VLAANDEREN. - Verraad? Neen! Weerstand!. Verweerschrift der K.S.A. Jong Vlaanderen.
R3968: RAAD VAN VLAANDEREN. - Memorandum over de buitenlandsche politiek van BelgiŽ.
K9869: VLAARDINGEN, A. VAN. - Mijn Jordanertjes. Kinderen, die ik gekend heb. illustratie Jo Spier.
Y4822: VLAARDINGEN, A. VAN. - Kruisridders in Tropenland. Tekeningen van Menno van Meeteren Brouwer.
B5212: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN. - Muziek. Veroverd paradijs. Het leven van een zangeres.
K6534: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN. - Om de kribbe. Een kerstboekje. Samengesteld door...
K6541: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN. - Beter zingen!
Y5542: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN. - Prinsesseliedje. Tekst en muziek.
R7579: VLAENDEREN, MICHEL VAN. - Arie van den Heuvel. De Meester van de Vlaamsche Toneelkunst.
T6606: VLAGSMA, J. - Een beeld uit onze gezegende 19e eeuw.
Y4240: DE VLAM, - De Vlam. Socialistisch weekblad voor vrijheid en cultuur. 6e jaargang 14 october 1950. No 40. Extra editie. Open brief aan Z.E. Minister-President Dr. W. Drees inzake Ambon.
L3863: VLAMINCK, ERIK. - Anastasia.
Y2612: VLAMING, A.M. - Geschiedenis der Parochie van St. Pancratius te Sassenheim.
L8527: [SPINOZA] VLEESKENS, F.D.A. E.A. - Spinoza. Kernmomenten in zijn denken.
Y8317: VLEK, HANS. - Voor de bakker en andere gedichten.
T3952: VLEMING, J.L. - Het Chineesche Zakenleven in Nederlandsch-Indie. Door de Belasting-Accountsdienst.
T1864: VLEMING, JR., J.L. - Zonder tropen geen Europa. Radiolezing.
T0066: VLEMMINX, PAUL. - Den hof der jonkheid.
L6584: VLEMMINX, PAUL. - Ontginningen. Verzen.
B3700: VLEMMINX, PAUL. - Land der zuidwandelaars. Verzen.
H6649: VLERK, I.M. VAN DER / PH. H. KUENEN. - Logboek der aarde.
Y2112: VLESSING, SAM. - Tekstboekje met korten inhoud van Rose Marie, oorspronkelijk zangspel in 3 bedrijven. Tekst en Muziek Sam Vlessing.
R1778: VLETTER, A. DE. - Zonder U? Oproep tot de jonge mannen en jonge vrouwen uit de gegoede kringen van Nederland.
R5829: VLEUGEL, GUUS. - Teksten.
Y0166: VLIEBERGH, E. - Het Hageland. Bijdrage tot zijn ekonomische geschiedenis in de XIXe en in 't begin der XXe eeuw.
Y0039: VLIEGEN, W.H. EN W.J. VAN BEST. - Kolkman's Tariefwet. Openbaar debat. Gehouden op 3 december 1912, in de groote zaal van Tivoli te Utrecht.
T1494: VLIEGEN, W.H. - Mijn herinneringen als Typograaf.
T9105: VLIEGEN, W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan. Derde deel: de jaren 1914-1919.
T5977: VLIEGEN, W.H. - De Rechtsgrond van het Socialisme.
T4261: VLIEGEN, W.H. - Klanken van Strijd. Artikelen en Schetsen bijeengegaard uit de geschriften van W.H. vliegen ter herinnering aan zijn 25-jarige deelname aan de Socialistische Beweging 9 sept. 1883 - 9 sept. 1908.
Y4283: VLIEGEN, W.H. E.A. - Roode Dinsdag. Een aanslag op ons recht. Manifest van het Partijbestuur der S.D.A.P. Aan de Nederlandsche Arbeidersklasse!
T5945: VLIEGEN, W.H. - Het schuldregister der regeering. Kritisch overzicht over het sociale werk der regeering in het tijdperk 1897-1901.
T5470: VLIEGEN, W.H. - Het Socialisme en de Vredesbeweging.
Y0037: VLIEGEN, W.H. - Sociaal-Demokratische Gemeentepolitiek.
T6222: VLIEGEN, W.H. - Arbeiderspensionneering. De eisch van staatspensionneering verdedigd door W.H. Vliegen (in opdracht van het Partijbestuur der S.D.A.P.).
T5923: VLIEGEN, W.H. - Op voor 't Staatspensioen! Een Pleidooi voor Staatspensioneering.
T2807: VLIEGEN, W.H. - Nationaal onvermogen. Een woord over de financieele verhouding tusschen bezitters en niet bezitters.
Y4569: VLIEGENTHART, A.W. E.A. - Rijksmuseum paleis Het Loo, Paleis en Tuinen / Palace and Gardens.
H8417: VLIERDEN, B.F. VAN. - Gerard Walschap.
K8901: VLIERDEN, BERNARD FRANS VAN. - Guido Gezelle tegenover het dichterschap. poŽzieopvatting en poŽziebeleving bij Guido Gezelle.
B8835: VLIERDEN, B.F. VAN. - Van in 't wonderjaer tot de verwondering. Een poetica van de vlaamse roman.
M9878: VLIERDEN, B.F. VAN. - Gerard Walschap.
L4460: VLIERDEN, BERNARD-FRANS VAN. - Willem Elsschot.
Y6921: VLIET, EDDY VAN [ED.]. - Geen dag zonder liefde. Honderd jaar Nederlandse liefdespoŽzie uit Noord en Zuid.
Y5671: VLIET,H.T.M. VAN. - Couperus-verzamelen. Lezing gehouden op 12 oktober 1990, bij de prensentatie van de catalogus van de Couperus-collectie geschonken door W.M.S. Pitlo-van Rooyen aan de Stads of Athenaeumbibliotheek Deventer.
H4879: [COUPERUS] VLIET, H.T.M. VAN. - Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.T.M. van Vliet.
T3194: VLIET, A.P. VAN EN E.J.W.M. VAN DER DENNEN. - Bronnen en geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog.
A0970: VLIET, H.T.M. VAN. - Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door...
Y5343: VLIET, RIETJE VAN. - Elie Luzac (1721-1796. Boekverkoper van de Verlichting.
T4707: VLIET, P. VAN JR. EN W.C.J. PASSTOORS. - Over Staatspensioneering.
B2058: VLIET, EDDY VAN. - De binnenplaats. Gedichten.
H8271: VLIET, H.T.M. VAN. - Eenheid in verscheidenheid. Over de werkwijze van Louis Couperus.
M2716: VLIET, EDDY VAN. - Jaren na maart. Gedichten.
M3209: VLIET, EDDY VAN. - Jaren na maart, gedichten.
Y8382: VLOTEN, J. VAN. - Bloemlezing uit de Nederlandsche prozaschrijvers der zeventiende eeuw. Naar tijdsorde gerangschikt en biografisch toegelicht.
R8769: VLOTEN, JOH. VAN. - Nederland tijdens den volksopstand tegen Spanje 1564-1581. Twee delen.
H1833: VLOTEN ELDERINCK, PH. VAN. - Humor in het geslachtsleven.
R6010: VLOTEN, J. VAN. - Onderzoek van 'konings wege ingesteld omtrent de Middelburgsche beroerten van 1566 en 1567; naar 't oorspronkelijke handschrift uitgegeven.
Y8544: VLOTEN, J. VAN. - Kleine gedichten van Jacob van Maerlant. Met inleiding, toelichting, en bijlagen van J. van Vloten.
Y9035: VLOTEN, J. VAN. - Het Nederlandsche kluchtspel van de 14e tot de 18e eeuw. Dl. 1: Van de 14e tot de 16e eeuw. Dl. 2: De zeventiende eeuw. Dl. 3: De 17e en 18e eeuw. Drie delen in een band.
R8760: VLOTEN, JOH. VAN. - De Geuzenleus der negentiende eeuw. Vaderlandsche opwekkingsrede uitgesproken in den Doelen te Haarlem, 5 November 1873.
R7993: VLOTEN, J. VAN. - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld door J. van Vloten met melodieen, bijeengebracht door M.A. Brandts Buys.
Y4590: [VONDEL] VLOTEN, JOHANNES VAN. - Vondels eenvoud : feestelijke toespraak gehouden te Deventer, in December 1858, en uitgegeven ten voordeele van 't op te richten standbeeld des dichters.
Y3932: VLOTEN, J. VAN. - Noord-Nederlandsche Karakterfeilen en Ziektegeschiedenis van het Nederlandsche Woordenboek. Twee congres-voordrachten, met toelichtende inleiding.
T1384: VLOTEN, J. VAN. - De Levensbode. Tijdschrift op onbepaalde tijden. Vierde deel.
Y6289: VLOTEN, J. VAN. - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld door J. van Vloten met melodieen, bijeengebracht door M.A. Brandts Buys.
Y7494: VLUGSCHRIFT. - Het Nederlandsche Kiesrecht, vergeleken met dat van eenige andere landen. Met illustratie (beeldstatistiek).
B5492: VLUGT, SIMONE VAN DER. - Schaduwzuster.
B4754: VLUGT, EVERT DE. - De toepassing der progressiegedachte in het Nederlandse gevangeniswezen.
Y3350: VOET, L. EN G.W. OVINK. - Het Museum Plantin-Moretus Honderd jaar 1876-1976.
T2136: VOET, M. VAN DER. - Luchtbescherming?
T7129: VOET, M VAN DER. - Luchtbescherming?
T2137: VOET, M. VAN DER. - Luchtbescherming? Nawoord K.J. Hondius.
H9857: VOET, L. - Het museum Plantin-Moretus.
Y8291: VOETEN, BERT. - Mijn buurman J.C. Bloem. Enkele herinneringen.
M5547: VOETEN, BERT / WIM ALINGS JR. / EDUARD VISSER. - Wachten op het feest.
W3309: VOETEN, BERT. - De zon op mijn hand en andere gedichten.
W3416: VOETEN, BERT. - Suite in december. Een lyrische cyclus.
M5644: VOETEN, BERT. - De tijd te lijf en andere gedichten.
K7527: VOETEN, BERT. - De Ammonshoorn. Gedichten.
B6682: VOETEN, BERT. - De blinde passagier. Gedichten.
M8026: VOETEN, BERT. - Een bord bekijken.
T8872: VOETEN, BERT. - Er gebeuren geen wonderen. Een bloemlezing.
W8297: VOETEN, BERT. - Menselijkerwijs, verspreide gedichten. Met het oog op morgen, In memoriam, De zon op mijn hand, Vertaalde gedichten.
H6811: VOETEN, BERT. - Het kind en zijn schrifturen.
L5561: VOETEN, BERT. - Met het oog op morgen. Gedichten.
M3213: VOETEN, BERT. - Twee werelden.
H7261: VOETEN, BERT. - Doortocht. Een oorlogsdagboek 1940 - 1945.
Y0669: VOETS, P.J.H. - Woorden en daden der Nederl. S.D.A.P. 1897-1922. Bij haar 25-jarig parlementair jubileum in 3 populaire conferencties op 3, 7 en 17 Dec. 1922. Leerzaam herdacht door P.J.H. Voets. Eerste conferentie: de huichelachtig- en beginselloosheid der Nederlandsche Sociaal-Democratische Arbeider-Partij.
R3106: VOGEL, DAVID. - Huwelijksleven. Roman. Uit het Hebreeuws vertaald door en met een nawoord van Kees Meiling.
K7550: VOGEL, ALBERT. - Louis Couperus.
B4841: VOGEL, J.PH. - Sawitri. Indische Sproke uit het Sanskrit. Vertaald door J.Ph. Vogel.
K5065: VOGEL, ALBERT. (ED.). - De onbekende Couperus. Vergeten, weinig gepubliceerde en bekende verhalen, gedichten, brieven en fragmenten
B3601: VOGEL, THOMAS. - Het laatste verhaal van Miguel Torres da Silva. Roman. Vertaald door Hans Hom.
B5013: VOGEL, LEROY. - Die politischen Ideen Abraham Kuypers und seine Entwicklung als Staatsmann.
H9623: VOGEL, ALBERT. - Louis Couperus. Een schrijversleven.
T5978: VOGEL, N.C. - De Arbeidsovereenkomst van Tooneelisten.
L5745: VOGEL, ALBERT. - Van en over Couperus.
R0922: VOGEL, JEAN PHILIPPE. - Het leemen wagentje. Indisch tooneelspel uit Sanskrt en Prakrt in het Nederlandsch vertaald.
R1822: VOGEL, HANS. - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv.
B4249: VOGEL, W. / J.M. VAN DAMME / F.W. VAN DAMME / H.J.A. DE GOEY. - Lithografie - Fotolithografie. Copieren. Steen- en offsetdruk. Diepdruk.
L5654: VOGEL, CLAUS. - Tempel der Liebesfreuden.
H5248: VOGELSANG, ANTON W. - Geven + nemen = mededelen. Handreiking bij het boekverkopen.
T1173: VOGELSANG, WILLEM. - Willem Vogelsang 1875 - 9 augustus 1950, Commentarii.
Y1279: VOGELZANG, FRED & LEO WEVERS. - Zoelen. Symbool van macht en vrede.
M2416: VOGT, PAUL. - Was sie liebten... Salonmalerei im XIX Jahrhundert.
Y3080: VOGT, GUUSANKE. - Merklapmotieven nieuwe stijl.
R5729: VOGUE, E.M. DE. - Maxime Gorky.
R1454: VOIGT, ANDREA. - Serveer de makrelen. Gedichten.
R3175: VOIGT, ANDREA. - Los van de schittering. Novelle.
Y4140: BOUM! VOILA! - Echo Marmiteux des Tranchees. 1916. No: 7 en 8.
Y2704: VOIX COMMUNISTE, LA. - La Voix Communiste. Organe du Groupe Belge de l'Opposition Communiste Internationale de Gauche. 2me annee 24 janvier - 25 decembre 1932. Nrs. 2 - 3- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 en 37.
Y2456: VOIX COMMUNISTE, LA. - La Voix Communiste. Organe du Groupe Belge de l'Opposition Communiste Internationale de Gauche. Numero 15 t/m 36 [mist 33]. dimanche 24 juillet t/m dimanche 18 decembre 1932.
Y9572: VOJNOVITSJ, VLADIMIR. - De merkwaardige lotgevallen van soldaat Ivan Tsjonkin, Een anekdotische roman.
R6543: VOLCKMAR-FRENTZEL, THEODOR. - In den Sturmen der Zeit. Zur Geschichte des Hauses Volckmar 1829-1954.
Y5812: ONS VOLK. - Ons Volk. Den Vaderlant Ghetrouwe. Nr. 8, Juni 1944 en Nr. 12, September 1944.
Y9276: HET VOLK. - Zondagsblad van Het Volk. 1904 1905. 10 losse afleveringen.
Y2398: HET VRIJE VOLK. - A.P. Wereldnieuws. Berichtendienst van Het Vrije Volk. 2 en 4 juni 1945. Nr. 2 - 3 - 4. Eerste relaas over de laatste uren van Berlijn. De Levant blijft zorg baren. Japan wordt op twee manieren bestookt met bommen en pamfletten.
Y2031: ONS VOLK. - Ons Volk. Den Vaderlant Ghetrouwe. Juli 1945. Slot-nummer.
Y2027: HET VOLK. - De Fuhrer in de strijd gevallen. Groot Admiraal Donitz opvolger. Proclamatie aan het Duitse volk 1 Mei 1945.
Y7461: HET VOLK. - Het Volk 45e jaargang 18 - 20 - 25 - 27 april 1945.
Y5854: HET JONGE VOLK. - Het Jonge Volk. Orgaan van de Centrale van Arbeiders Jeugdverenigingen in Nederland. 11e jrg. 1924. Nr. 2-3-4-5-6-9-10-11-13. 17e jrg. 1 t/m 25 + kerstnummer. 19e jrg. 1932. nr. 1 t/m 25 + kerstnummer. 22e jrg. 1935. nr. 10 en 12. 25e jrg. 1938. nr. 12. 27e jrg. 1940 nr. 1 t/m 5.
Y5857: HET VOLK. - Zondagsblad van Het Volk Januari-December 1905. 42 losse afleveringen.
Y3950: HET VOLK. - Het Volk. 44e - 45e jaargang. 47 Verschillende nummers. nr. 17635- 18226. 21 mei 1943 - 24 april 1945.
Y7492: HET VOLK. - Het Volk Dagblad voor de Arbeiderspartij. 8ste jaargang dinsdag 27 Augustus 1907 no. 2268. P.L. Tak overleden.
T5669: HET VOLK. - Zondagsblad van Het Volk. 4e jaargang 2 juli 1905 t/m 17 juni 1906.
Y5858: HET VOLK. - Zondagsblad van Het Volk Januari-November 1906. 34 losse afleveringen.
Y4026: ONS VOLK. - Ons Volk. Den Vaderlant Ghetrouwe. No. 8 Juni 1944: Indie en Japan.
Y4208: DOOR HET VOLK. - Door het Volk voor het Volk. 1e jaargang 1945. nr. 1 - 2 - 4.
Y3962: HET VOLK. - Het Volk. Sociaal-Democratisch Dagblad. Avondblad. Dinsdag 8 Juli 1940 t/m 31 Juli 1940. 10 afleveringen.
Y3963: HET VOLK. - Het Volk. Sociaal-Democratisch Dagblad. Ochtendblad. 11 juli 1940 t/m 31 juli 1940. 12 afleveringen.
Y8086: ONS VOLK. - Maandagochtendblad Ons Volk Den Vaderlant Ghetrouwe, maandag 30 April 1945, laatste jaargang no. 20.
Y3946: HET JONGE VOLK. - Het Jonge Volk. Orgaan van de Centrale van Arbeiders Jeugdverenigingen in Nederland. 11e jaargang 1924. No. 7-8-12.
Y4275: KERK EN VOLK. - Kerk en Volk. Algemeen Weekblad voor Vrijzinnig Godsdienstigen. 7e jaargang no 10. Zaterdag 28 Februari 1931.
Y8709: VOLKER [=PIETER WILLEM DE KONING]. - Verzen. Nieuwe bundel.
Y6950: VOLKER. - Rijmlooze verzen.
W5129: VOLKMANN, LUDWIG. - Bilderschriften der Renaissance. Hieroglyphik und Emblematik in ihren Beziehungen und Fortwirkungen.
T9393: VEREENIGING TOT HEIL DES VOLKS. - Zeven en vijftigste Verslag van de Werkzaamheden der Vereeniging tot Heil des Volks, afdeeling Amsterdam.
Y4105: VOLKSBLAD. - Volksblad, aan de algemeene maatschappelijke belangen toegewijd. 4e jaargang Woensdag 28 september 1859. no 39.
Y5906: DE AMSTERDAMSCHE VOLKSBODE. - De Amsterdamsche Volksbode voor de Protestanten in Nederland. 5e jrg. 1898. No. 22 en 23. Woensdag 31 Augustus en 7 September. Onder Redactie G.J. Vos.
Y8091: DE AMSTERDAMSCHE VOLKSBODE. - De Amsterdamsche Volksbode voorde protestanten in Nederland. 5e jaargang woensdag 31 Augustus 1898 no. 22.
Y1348: VOLKSKRACHT. - Volkskracht. Maandblad uitgegeven door de Vereeniging tot Bevordering van Volkskracht. Jaargang 3, nrs: 1-2-3-4.
Y3369: DE VOLKSKRANT. - Bulletin: Japan Capituleert.
T8965: LEIPZIGER VOLKSZEITUNG. - Leipziger Volkszeitung. Organ der Bezirksleitung Leipzig der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. 4 Oktober t/m 30 November 1989. Nrs: 234 t/m 282. 49 kranten.
Y0464: VOLL, ADAM. - De Wichelroede. Een Algemeen Leerboek met vele afbeeldingen.
T5569: VOLLEMANS, VINCENT. - De jungle bloedt. Gedichten.
T8676: VOLLENHOVEN-OP 'T LAND, CORRIE. - Mijn lijfeigene.
T8848: VOLLENHOVEN, CORRIE. - Op 't Land Godelieve. Gedichten.
T0511: VOLLGRAFF, C.W. EN G. VAN HOORN. - Verslag van eene proefgraving op de Hooge Woerd bij de Meern.
L6368: VOLLGRAFF, C.W. - Herdenking van Johan Huizinga.
H2612: VOLMULLER, H.W.J. - Nijhoffs geschiedenislexicon. Nederland en Belgie.
Y4134: VOLTAIRE. - Les singularites de la nature.
Y8675: VOLTAIRE, DE. - Brutus. Treurspel.Naar het Fransch gevolgd... Verbeterd in dezen Tweede Druk.
Y9594: VOLTAIRE. - Candide of het optimisme. Vertaald, van aantekeningen en een nawoord voorzien door Hans van Pinxteren.
L9558: VOLTAIRE. - Candide of het optimisme.
K9935: VOLTAIRE. - Candide of het optimisme. Vertaling, noten en nawoord Hans van Pinxteren.
Y9593: VOLTAIRE. - Candide of het optimisme. Vertaald en van noten en een nawoord voorzien door Hans van Pinxteren.
L5703: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Keur uit Vondels lyrische en dramatische poŽzie. Voorafgegaan van een levensschets naar Brandt leven van Vondel. Bezorgd door G.A. Nauta.
Y5370: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Salmoneus.
T6849: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels Spelen: Maagden. Ingeleid en toegelicht door C.R. de K.
H0672: VONDEL, JOOST VAN DEN. - O Kersnacht schooner dan de daegen.
R1511: VONDEL, J. VAN DEN. - Hippolytus of Rampsalige Kuyscheyd. Treurspel. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger.
R1514: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondel's Adam in Ballingschap. Vertoond door de N.V. Het Tooneel. Verklaard door Gerard Brom.
R1566: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Die Lowendaler. Land-Spiel. Deutsch von Erna Sander-Rindtorff.
R4011: VONDEL, INA VAN. - Tussen de kruimels en de vlekken. Gedichten.
R1509: VONDEL, J. VAN DEN. - Maeghden. Treurspel. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger.
R0018: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Ton Lutz leest: Kinder-lyck. Uitvaert van mijn dochterken. Vertroostinge aen Geeraerdt Vossius. Op Mevrouw van Zuilichem, Suzanne van Baerle. Lyckklaght aen het Vrouwe-koor. Uitvaert van Maria van den Vondel.
R2936: VONDEL. - Catalogus van de Vondeltentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam 13-24 december 1926. T.g.v. het 25-jarig bestaan van de Vereeniging Het Vondelmuseum.
R1488: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Peter en Pauwels.
R5348: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondel's Lucifer. Translated from the Dutch by Leonard Charles van Noppen, illustrated by John Aarts.
Y8305: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Tijddichten op gebeurtenissen in Holland en daarbuiten.
Y8982: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Recit poetico-historique servant d'introduction a Gijsbrecht van Amstel, tragedie du celebre Joost Van den Vondel, traduit du hollandais en vers francais Par Q. de Flines, J.U.D. Par Souscription, au profit des Inondes.
Y3642: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Dichterlijke werken van Joost van den Vondel. Deel 1 t/m 21.
T1545: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Gysbrecht van Aemstel d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap.
Y5389: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Peter en Pauwels / Maria Stuart / Leeuwendalers.
R3726: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Roskam en Rommelpot van 't Hanekot.
K5607: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Jephta, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faeton, of roekeloze stoutheid. Bezorgd door J.W.H. Konst.
B3615: VONDEL, J. VAN DEN / JAC. J. ZEIJ. - Vondel's altaargeheimenissen in dertien lezingen uitgelegd door Jac. J. Zeij.
B3617: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Al de dichtwerken. Naar tijdsorde gerangschikt en in de hedendaagsche spelling uitgegeven. Met inleiding en aanteekeningen van J van Vloten.
Y9397: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey.
T7512: VONDEL, J. VAN DEN. - Joannes de Boetgezant. Met aanteekeningen van J.M. Schrant.
B4030: VONDEL, J. VAN DEN. - Joseph in Dothan.
B4035: VONDEL, J. VAN DEN. - Poetologisch proza.
B3994: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Inleiding en verklarende noten door Anton van Duinkerken.
Y5385: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Lucifer. Ingeleid en toegelicht door L. Simons.
T8559: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Joost van den Vondel in zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp uit zijn werken gekozen door Joh. Vorrink.
R1285: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Adam in Ballingschap.
R1288: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Adam in Ballingschap.
R1289: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Joseph in Egypten.
Y5383: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Lucifer. Treurspel. Met inleiding en aanteekeningen van L. Simons.
B2598: VONDEL, J. VAN DEN. - Rey van Klaerissen. Fragment uit het derde bedrijf van Joost van den Vondel's Gijsbrecht van Aemstel.
Y5373: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Batavische gebroeders of onderdrukte vrijheid.
B5042: VONDEL, JOOST VAN DEN. - De lijdenslyriek. Verzameld en van enkele verklaringen voorzien door H.J. Werps. Ingeleid door Roel Houwink.
B3878: VONDEL, JOOST VAN DEN. - J.A. ALBERDINGK THIJM. - Joost van den Vondel: zijne dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften in verband met eenige levensbijzonderheden door J.A. Alberdingk Thijm. Deel 1: 1605-1620. Deel II: 1621-1631.
T9733: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Toneelspelen. Eerste en Tweede bundel.
H2978: VONDEL, JOOST VAN. - Adam in ballingschap of Aller treurspelen, treurspel.
H2982: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Inleiding en verklarende noten door Anton van Duinkerken.
T0441: VONDEL, J. VAN DEN. - Jospeh in Dothan. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk.
W4564: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Den Bosch bedwongen, Zegesang ter ere van Frederick Henrick. Inleiding Coen Free.
B1268: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels Spelen: Gysbreght van Aemstel, d'Ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. Treurspel.
Y7827: [VONDEL} SCHUYTVLOT, A.C. - Catalogus van werken van en over Vondel gedrukt vůůr 1801 en aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Met een Inleiding van Prof. Dr. Johan Gerritsen.
K7206: VONDEL, JOOST VAN DEN. - De heerlijkheid der kerke. Uitgelegd door Jac. J. Zeij. Met reproducties van oude platen en schilderijen en drie muziekstukjes van Lodewijk de Vocht.
Y9015: VONDEL. - Adam in ballingschap door J. v.d. Vonde. Verklaard door Gerard Brom. Vertoond door de N.V. Het Tooneel.
Y5372: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Noah of ondergang der eerste wereld.
R8754: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Het lof der Zee-vaert. Uitgegeven met inleiding, vertaling en commentaar door Hans de Haan.
H5867: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey.
Y9020: VONDEL, JOOST VAN DEN. - J. van Vondels Lucifer. Treurspel. Met aanteekeningen door I.M. Schrant.
B9735: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Roskam en Rommelpot van 't Hanekot.
B9915: VONDEL. - J. van Vondels Treurspel Noah of ondergang der eerste weerelt.
B9917: VONDEL. - Joost van den Vondel "Samson" of "Heilige wraeck". Treurspel.
B9918: VONDEL, J. VAN. - Batavische gebroeders.
T9268: VONDEL, J. VAN DEN. - Verscheiden gedichten. Met aanteekeningen van J. van Lennep. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger. Acht delen in twee banden.
B3203: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Volledige werken van Joost van den Vondel. Bezorgd en toegelicht door Hendr. C. Diferee. Met een Inleiding van Alb. Verwey.
Y8143: BOEKHANDEL VONDEL. - Boekennieuws. Boekhandel Vondel: Verkooplijst 1 nrs: 152 - 229. Verkooplijst 2: 278 - 332.
L9274: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Tien Troostgedichten.
Y3019: VONDEL, J. V. VONDEL. - Koning Davids Harpzangen Den Nederduitschen toegezongen.
L7991: VONDEL, J. VAN DEN. - Keur van Paarlen, verzameld bij J. van den Vondel, door J.N. Schrant. Met ophelderingen.
R2469: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Lucifer. Met inleiding en aanteekeningen.
R2470: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen. Maria Stuart.
M3912: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Verzen van Vondel. Bloemlezing voor onzen tijd. Verzameld en toegelicht door C. C. van de Graft. Met twee portretten een titelprent en zeven facsimile's.
H2329: VONDEL. - Proza van Vondel.
L5606: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Joost van den Vondel 17 november 1587 - 5 februari 1679.
R4431: VONDEL, J. VAN DEN. - Hierusalem verwoest. Treurspel. Ingeleid en toegelicht door C.R. de K.
R2467: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Maeghden. Treurspel.
R2468: VONDEL. - Inleiding tot Vondels Gysbreght van Aemstel.
T1183: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Peter en Pauwels.
T1179: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Gebroeders.
Y8572: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Joseph in Dothan. Treurspel in 5 bedrijven.
Y5384: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Lucifer. Treurspel. Ingeleid en toegelicht door L. Simons.
B9916: VONDEL. - Van Vondels Leeuwendalers. Lantspel.
B0942: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Gysbrecht van Aemstel d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap.
Y8989: VONDEL. - Lucifer. Translated from the Dutch by Leonard Charles van Noppen. Illustrated by John Aarts.
R2214: VONDEL, J. VAN DEN. - Verscheiden gedichten. 1634-1643.
Y3701: VONDEL, J. VAN DEN. - Gijsbrecht van Aemstel, treurspel in vyf bedryven.
K0371: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Adam in ballingschap of Aller treurspelen, treurspel.
R2213: VONDEL, J. VAN DEN. - Verscheiden gedichten. 1626-1629.
Y8573: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Gysbreght van Aemstel. Treurspel in 5 bedrijven.
Y5174: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste. Uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Utrechtse neerlandici.
T1182: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Huygh de Groot's Sophompaneas of Joseph in't hof. Door V. uit het Latijn vertaald.
M8500: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste.
Y8958: VONDEL, J.V. - Maeghdepalm ter Kloosterstaetsie van Zuster Anna Bruining, bevestigt in de'Orde van de d'arme Klaerissen te Bethlehem.
Y3625: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels Spelen. Jeftha of Offerbelofte. Ingeleid en toegelicht door L. Simons.
Y3630: {VONDEL] SABBE, MAURITS; B.H. MOLKENBOER E.A. - Vondel 1587 - 1679.
Y4599: VONDEL. - Profetische galmen van Vondels lier, Pius den IXe uit eerbied en kinderlijke liefde gewijd. Met een inleidend woord van J.A. Alberdingk Thijm.
Y3644: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Adam in ballingschap of Aller treurspeelen treurspel.
Y3650: VONDEL EN ZEIJ, JAC. J. - J. v. Vondels Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst. Met aanteekeningen door Jac. J. Zeij, S.J. Vijf deeltjes.
Y3654: [VONDEL} NOTERMANS, JEF. - Vondel en China.
Y3610: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels Spelen. Adam in Ballingschap of Aller treurspelen treurspel met portret van den dichter. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons.
Y4592: VONDEL, J. VAN / REITSMA-VALEN«A, E. - Oranje Mayliet.
Y5374: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Faeton of reukelooze stoutheid.
B7228: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Verzen van Vondel.
T1542: VONDEL, JOOST VAN DEN. - De heerlijkheid der kerke. Uitgelegd door Jac. J. Zeij. Met reproducties van oude platen en schilderijen en drie muziekstukjes van Lodewijk de Vocht.
Y5371: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Salomon.
M8017: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Gysbreght van Aemstel. D'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap.
B7167: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Beschrijving en reyen van Vondels Jeptha. Vertoond in het voorjaar 1914 door de R.K. Studentenvereeniging Veritas.
K7924: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Toneelspelen. Tweede bundel.
B0141: VONDEL, J. VAN. - Altaargeheimenissen.
A0573: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Joost van den Vondel in zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp uit zijn werken gekozen door Joh. Vorrink.
R5343: VONDEL, JOOST VAN DEN. - De Leeuwendalers. Voor deze uitgave bewerkt door J.A. Verkuyl.
R5345: VONDEL. SABBE, MAURITS. E.A. - Vondel en de Vlamingen.
T1546: VONDEL, J. VAN DEN. - J. v. Vondels Joseph in Dothan. Treurspel
T1547: VONDEL, JOOST VAN DEN. - J. van Vondels Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst van F.A. Stoett.
T1548: VONDEL, JOOST VAN DEN. - J. van Vondels Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Toegelicht door F.A. Stoett.
Y5369: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Koning David hersteld.
Y8994: VONDEL, J. V. - Tooneelschilt, of pleitreede voor het tooneelrecht.
L7937: VONDEL, JOOST VAN DEN. - De Volledige werken van Joost van den Vondel. Bezorgd en toegelicht door Hendr. C. Diferee. Inleiding Alb. Verwey.
H2524: VONDEL. - De werken van Vondel in verband gebracht met zijn leven en voorzien van verklaring en aanteekeningen door Mr. J. van Lennep. Met platen en afbeeldingen.
B8418: VONDEL, JOOST VAN DEN. - De Heerlijckheit der Kercke. Met verklarende aanteekeningen en een inleidende beschouwing door H.W.E. Moller.
Y7584: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste.
Y8986: VONDEL, JOSST VAN DEN. - J. v. Vondels Gysbrecht van Aemstel, Treurspel. Gelyk het op den Amsterdamschen Schouwburg vertoond word
K8061: VONDELS, I. VAN. - Inwydinge Van 't Stadthuis t' Amsterdam MDCLV. Van een inleiding en aanteekeningen voorzien door M.E. Kronenberg.
H8502: VONK, RONALD. - Dode meisjes/Quintana Roo.
Y2088: DE VONK. - Manifest. Op 30 April kwam de verordening voor het dragen van de Davidster op 23 Mei het maximum inkomen en de afgifte van goud en zilver. 24 juni werden de fietsen der Joden in beslag genomen....... De strijd voor onze bevrijding in het teken van de strijd met de Joden!.
Y4033: DE VONK. - De Vonk. Orgaan van de Internationaal Socialistische Beweging. 5e jaargang Mei 1945.
Y0205: VONKEMAN, JANNEKE (ED.). - Gouden Ganzeveer 2005: Maria Goos.
Y1349: VOO, B.P. VAN DER. - De Spiegel van den Vooruitgang.
R6258: VOOGD, P. - Onze Socialistiese Jeugdinternationale. Schets van haar ontstaan, samenstelling en ontwikkelingsgang.
Y6056: VOOGD, P. - De opvoedkundige betekenis van jeugdorganisatie.
T6652: [COHEN] VOOGD, P. - Een en ander uit de ontwikkelingsgeschiedenis onzer maatschappij.
T9826: VOOGT, H.L. DE. - Naamlijst der Geschriften betrekkelijk de invoering der bisschoppelijke hierarchie in Nederland, verschenen in 1853.
T7524: VOORBROOD, A. - Heil den werkman. Bekroond antwoord op de in 1896 door Werkmansvereeniging "Arnhem" uitgeschreven prijsvraag: Waartoe bepaalt zich in het algemeen het leven van den handwerksman en waartoe behoort het zich te bepalen?
K2046: VOORDE, URBAIN VAN DE. - Keerend getij. Critiek der Vlaamsche poŽzie 1931-1941.
K7011: VOORDE, URBAIN VAN DE. - Charles de Coster's Ulenspiegel.
K4772: VOORDE, URBAIN VAN DE. - Charles De Coster en de Vlaamsche Idee.
B9040: VOORDE, U VAN DE. E.A. - Karel van de Woestijne.
T8277: VOORDE, URBAIN VAN DE. - Guido Gezelle.
L6324: VOORDE, FRANS PIETER VAN DER. - Henry Fielding critic and satirist.
Y7962: VOORDEWIND, H. - De Commissaris vertelt.
B0544: VOORDEWIND, H. - Een lustmoordenaar en andere verhalen.
Y7961: VOORDEWIND, H. - De Commissaris vertelt over donker Amsterdam.
Y5802: VOORHOEVE. - Prospectus Vuurtorenserie (8) p. Zes verschillende reclame kaartjes Vuurtorenreeks (ca. 1950).
Y4030: VOORHOEVE, H.C. - Jodocus van Lodensteijn, een levend beeld van het practisch christendom.
R5064: VOORHOEVE, CAREL [ED.]. - Reinaert de Vos in nieuw Nederlandsche bewerking. Met houtsneden van Fokko Mees.
H4803: VOORN, HENK. - Wonen in papiermakersland. Papiermolens in Velp, Laag-Soeren en Rozendaal.
M6454: VOORN, HENK. - Papierhandel in de Graafschap en elders. Een kleine bijdrage tot de papierhandelsgeschiedenis.
H1363: VOORN, H. - Iers Mos en Ossegal.
K9162: VOORST, SANDRA VAN. - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
R6611: VOORST TOT VOORST, A.E.J. VAN. - Aardhaling.
T5518: VOORST VAN BEEST, CORNELIS WERNARD VAN. - De Katholieke Armenzorg te Rotterdam in de 17e en de 18e eeuw.
R0164: VOORTGANG. - Folkers: De Mei van Leopold. Rozenbroek: Frederik van Eeden en Henrik Ibsen. Weij: Apokalyps. Over een mislukt kunstwerk van L. van Deyssel. Mulder: Veranderingen in de ambtelijke taal van Deventer tussen 1350-1500. Hulsker: Pronken met andermans veren. Casparus van den Ende en zijn klankmethode.
R0161: VOORTGANG. - Janssen: D.M. Bakker, onderzoeker van taal en taalbeschrijving. Verhagen: Betekenis en begrip in beeldspraak, alinea-opbouw en intonatie. Pardoen: Werkwoordclustering in de voltooide tijd. Noordegraaf: Brugsma, Wurst en Becker, Taalkundige relaties in de 19e eeuw.
R1588: VOORTGANG. - R. Veenman: Martialis en het Bataafse oor. M. Peereboom: Men siet hier Sappho herleeven. L. Ras & L. Tielen: Johannes de Doper als motief in het Rederijkerstoneel. Nabor: Becanus, etymological methods. Halsema: Een ander en beter menschesoort, De Boerenoorlog (1899-1902) in het denken van Albert Verwey. e.a.
R3892: VOORTGANG. - Bevat o.a.: D. van Halsema: Aantekeningen bij nagelaten werk van J.H. Leopold. Ad Zuiderent: Waarom Gerrit Krol van Groningen naar Amsterdam reist via Gottingen. J.C. van Aart: Kleurnamen in Paul van Ostaijen's poŽzie. G.P. v.d. Stroom: de receptie van Jac. van Ginneken's taalbiologie.
Y1623: VOORTHUIJSEN, L.J. EN B. VON BRUCKEN FOCK. - Jaarverslag 1912-1913. Nehalennia. Ver. tot instandhouding en bevordering van Walcheren's Natuur en Stedenschoon. Goedgekeurd bij Kon. besluit d.d. 1 maart 1912. No 35. Gezeteld te Middelburg.
L3425: VOOUS, K.H. - In de ban van vogels. Geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw. Tevens Ornithologisch Biografisch Woordenboek.
B4528: [MULTATULI]. VOOYS, C.G.N. - De invloed van Multatuli's letterkundig werk op oudere en jongere tijdgenoten. Voordracht in de jaarlikse vergadering van de Maatschappij der Nederlansche Letterkunde te Leiden op 8 Junie 1910.
W2190: VOOYS, C.G.N. DE. - Conrad Busken Huet.
B6733: VOOYS, C.G.N. DE. - Kanttekeningen bij Dr. W. Couvreur's beschouwingen over De hervorming van spelling en schrijftaal in het Nederlandsch.
L6781: VOOYS, A.C. DE. - De bevolkingsspreiding op het Hollandse platteland in 1622 en 1795.
T8097: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde. Met medewerking van G. Stuiveling en D. Bax.
T0384: VOOYS, IS. P. DE. - Pseudo-Marxisme.
L7967: VOOYS, C.G.N. DE. - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. De Letterkunde van de Negentiende Eeuw tot ongeveer 1885 in Noord-Nederland.
K6521: VOOYS, C.G.N. DE. - Verzamelde Taalkundige Opstellen. Eerste bundel.
L2747: VOOYS, C.G.N. DE. - Klanknabootsing, klanksymboliek, klankexpressie.
K6883: VOOYS, C.G.N. DE. - Oorsprong, eigenaardigheden en verbreiding van Nederlands "Slang".
B6845: VOOYS, C.G.N. DE. - De studie van de woordbetekenis.
L7180: VOOYS, C.G.N. DE. - Klanknabootsing, klanksymboliek, klankexpressie.
M2791: VOOYS, C.G.N. DE / G. STUIVELING. - Schets van de Nederlandse letterkunde.
M4266: VOOYS, C.G.N. DE. - Verwey nummer. De nieuwe taalgids.
B3056: VOOYS, C.G.N. DE. - Wanbegrippen omtrent taal en spelling bij letterkundigen.
M3397: VOOYS, IS.P. DE. - Bij het lezen van Albert Verwey's gedichten.
M4264: VOOYS, IS.P. DE. - In het midden van Verwey's dichterschap.
B0347: VOOYS, C.G.N. DE. - Duitse invloed op de Nederlandse woordvoorraad.
Y8944: VOOYS, C.G.N. DE & C. KRUYSKAMP (EDS.). - Dat Baghynken van Parys. Naar de incunabel van ca.1490.
R4042: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandse Letterkunde. Met medewerking van G. Stuiveling.
L7494: VOOYS, C.G.N. DE. - Bundel opstellen van oud-leerlingen. Aangeboden ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig hoogleraarschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 1915 - 16 October - 1940.
K2677: VOOYS, C.G.N. DE. - Verzamelde Letterkundige opstellen. Nieuwe bundel.
R5071: VOOYS, C.G.N. DE. - Geschiedenis van de Nederlandse Taal in hoofdtrekken geschetst.
L2743: VOOYS, C.G.N. DE. - De naamvals-N bij namen van mannelijke personen en dieren is onaanvaardbaar, en op wetenschappelijke en op paedagofische gronden.
R6191: VOOYS, IS. P. DE. - Bevordering der Nijverheid.
H5144: VOOYS, C.G.N. DE. - Wisselwerking en samenwerking van Noord en Zuid-Nederland, op taal- en letterkundig gebied.
L6039: VOOYS, S. DE. - The psychological element in the English sociological novel of the nineteenth century.
B9032: VOOYS, C.G.N. DE. - Verzamelde Letterkundige opstellen. Nieuwe bundel.
R7191: VORENKAMP, A.P.A. - Bijdrage tot de geschiedenis van het Hollandsch stilleven in de zeventiende eeuw.
K4741: VORLAT, EMMA. - Mens & maatschappij in de naoorlogse Amerikaanse roman (1944-1968).
Y3223: VORRINK, K. (RED.) - Vrijheid Arbeid Brood! Colportage-orgaan der S.D.A.P. 4e jrg. 1936 no. 10.; 5e jaargang 1937/1938 no. 18.
Y6055: VORRINK, KOOS. - De wolf in schaapsvacht. Wat staat er in het program van de N.S.B. ?
R8819: VORRINK, KOOS. - In de storm van de tijd. De jeugd en de krisis.
R6174: VORRINK, KOOS. - Naar beter tijden.
T3565: VORRINK, KOOS. - Jeugd en Socialistische Opbouw. Rede gehouden op het vijfde congres der Socialistische Jeugd-Internationale te Kopenhagen 24-27 Augustus 1935.
M6262: VORRINK, JOH. - Het minnedicht in de zeventiende eeuw. Met vijf portretten.
T6192: VORRINK, KOOS. - Het kerstlied van de arbeid.
R4759: VORRINK, KOOS. - Het levend geloof. Kerstgedachten.
Y8641: VORRINK, KOOS. - Doel en wezen van de Arbeiders Jeugdbeweging.
T7864: VORRINK, KOOS. - Onder de vanen van het demokratiese socialisme.
R4753: VORRINK, K. - Een halve eeuw beginselstrijd. Overdenkingen over verleden en toekomst bij een historische mijlpaal.
H5946: VORRINK, JOHAN. - De klokkenmaker van Praag. Een legende uit de vijftiende eeuw.
T7557: VORST, H.J. VAN. (EX-PATER COELESTINUS). - Waarom ik de Roomsche kerk verliet.
B4959: VORST, H.J. VAN. - De vrouw, de biecht en Prof. Dr. A. Forel.
L3660: VORSTELMAN, CAREL. - Van kermisgasten en potsenmakers. Bewerkt naar historische gegevens.
L9326: VORSTER, D.A. - Protestanse Nederlandse Mystiek.
Y7125: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - In memoriam J.B. Rietstap.
Y1869: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. E.A. - Jaarboek van den Nederlandschen Adel. 4e jaargang 1891.
B2614: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - De Oude Kerkregisters in ons land.
T4368: VOS, C. - Nederland, Mijn Nederland! Inleiding J. Linthorst Homan.
R7378: VOS, H. EN D. DRESDEN. - Plan van de Arbeid. Toegelicht door H. Vos. Critisch beschouwd door D. Dresden.
R7374: VOS, H. - Het Costelijck Mal of te wel de historie van de Kritiek op het Plan van de Arbeid.
Y7874: VOS, J. (ED.). - Schalkse Jacob. Met Vader Cats en enkele broeders van sint-Lucas in de oud-Hollandse Liefdestuin.
K5149: VOS, LUK DE & GILBERT VAN HOEYDONCK. (ED.). - Geschuwde interpretasies. Case-studie uit de nederlandse literatuur. Een bundel opstellen tegen het stilzwijgen van de kritisi in naam van 'algemene gekendheid' en kanonizering.
K4494: VOS, RENE. - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
L4939: VOS, HENDRIK JAN. - Over ademhaling en reukzin bij reptielen en amphibien.
T7994: VOS, MARGOT EN FUNKE KUPPER. - Ons Pinksterfeest.
B8060: VOS, BENNO. - Kinderverhaaltjes voor groote menschen. Illustraties Jan Wiegman.
Y0544: VOS, MARIE W. - Dagdragers beproeving. Verbeeldingsspel in acht bedrijven.
K3812: VOS, LUK DE / JAKI LOUAGE / JEAN-MARIE MAES. - Ivo Michiel: Een letterwerker aan het woord.
K2109: VOS-GEVERS, LOUIS EN LIEVE. - Dat volk moet herleven. Het studententijdschrift De Vlaamsche Vlagge 1875-1933.
R9613: VOS, MARGOT. - De kleine voordrager.
T9332: VOS, MARIE W. - Gedicht: De laatste.
T9263: VOS, R. - Gemeenplaatsen rondom de priester in de Elckerlijc, bij Jan van Boendaele, Anthonis de Rovere en Cornelis Everaert.
T9222: VOS, HERRE DE. - Polly Wolly Doodle. Van je Heidel-Diedel-Doedel-Diedel Dee! Nederlandsche tekst Herre de Vos.
Y2928: VOS AZ, G.J. - Koningin Wilhelmina ingehuldigd door haar volk. 12 liederen, ten gebruike in huis, school en kerk. Tekst en Muziek.
Y2883: BEGEER EN VOS. - Een eeuw Edelsmeedkunst 1835-1935.
Y2079: VOS VAN STEENWIJK, J.E. DE. - Oproep aan de burgerij van Haarlem. In verschillende streken van ons land is door den oorlog ernstige schade toegebracht. Directe hulp moet worden geboden...... Haarlem juni 1940.
R8838: VOS, MARGOT. - De dienende maagd. Verzen.
L8987: VOS, RENE. - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
T2559: [COHEN] VOS, MARGOT / J.F. ANKERSMIT /DAVID DE JONG JR. - In memoriam Carel Steven Adama van Scheltema.
R7399: VOS, H. - Het Plan van de Arbeid. Basis en Bouw.
R8551: VOS, PIERRE. - De postzegelhandel onder de loupe. Philathelistische phantasie met Vosserij of Sotternij.
W4037: VOS, MARIE W. - Bloei. Verzen.
Y1079: VOS AZ., G.J. - Inleiding tot de Aardrijkskunde.
Y4193: VOS, WILLEM DE. - Leven en Character van Allard Hulshoff. Voorgesteld door...
R2442: [COHEN] VOS, MARIE W. - Goudvreugde's ontwaken. Verbeeldingsspel in zes bedrijven.
T2516: VOS, MARIE W. - Feest. Met houtsneden en omslagversiering van Jan Jans.
R3228: VOS, H.B. - Rijtuigen.
T4641: VOS, H. DE. - Kerk en Socialisme.
Y4530: VOS DE WAEL, G.E.M. - De mystica theologia van Dionysius Mysticus in de werken van Dionysius Carthusianus.
B0403: VOS, HERMAN A. - Het ABC van het Naziregiem. Geteekend door...
W6170: VOS, MARGOT. - De dienende maagd. Verzen.
R5833: [COHEN, FRE] VOS, MARIE W. - Reikt de handen! Een Mei-koor.
W4033: VOS, MARGOT. - De nieuwe lent. Verzen. Voorwoord C.S. Adama van Scheltema.
L0669: VOSKUIL, J. J. - De moeder van Nicolien.
K3245: VOSKUIL, J.J. - Requiem voor een vriend.
T4096: VOSKUIL, J. (ED.). - Kleurstoffen in textiel. Opbergsystemen in depot. Verslag van de Textieldag op 15 november 1973 in het Museum voor Land- en Volkenkunde, Rotterdam.
Y3864: VOSKUIL, J.J. - Onder andere. Herinneringen en dagboekbladen.
T2518: VOSKUIL, K. (VOORWOORD). - Dr. W. Drees in caricatuur.
T4095: VOSKUIL, J. (ED.). - Verslag van de Textieldag met de onderwerpen 'Paramenten, restauratie en gebruik' en 'Relieken, ontstaan, gebruik en restauratie' gehouden op 24 nov. 1972 in het Centraal Museum te Utrecht.
T9622: VOSMAER, C. - Nanno. Eene Grieksche idylle.
L5968: VOSMAER, JACOB. - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg.
L0432: VOSMAER, C. - Nanno. Eene Grieksche idylle.
Y9358: VOSMAER, C. - Londinias.
B7745: VOSMAER, CAREL. - Een en ander. Samengesteld door Nop Maas.
B7208: VOSMAER, C. - Inwijding.
B5767: VOSMAER, C. - De kunst in het daaglijksch leven. Vrij naar het engelsch van Lewis Foreman Day. Bijlage: Het aardewerk van Rozenburg.
R4918: VOSMAER, C. - De kunst in het daaglijksch leven. Vrij naar het engelsch van Lewis Foreman Day.
Y8796: [MULTATULI] VOSMAER, CAREL. - Multatuli's drama.
Y7373: VOSMAER, CAREL. - Krantenknipsels Carel Vosmaer.
T2561: VOSMAER, W. - In dienst. Schetsen naar het leven.
B1888: VOSSIUS, G.J. - Het uitleenboekje van Vossius. Inleiding van C.S.M. Rademaker. Toelichting P. Tuynman.
H9065: VOSTELL. - Vostell. I disastri della pace. The Disasters of Peace.
Y2839: VOSTER, W. - De cultureel-geografische indeling van Nederland. Proeve van een beredeneerde hierarchie van culturele gebieden en centra. 29 kaarten in map. (Alleen de Bijlagen).
R5231: VOSTERS, SIMON ANSELMUS. - Spanje in de Nederlandse Litteratuur.
T5959: VOUTE, A.D. E.A. - Aspecten van het bevolkings vraagstuk.A.D. Voute: De groei van de dierenpopulatie in verband met die van de mens. J.P. Kruijt: Het bevolkingsvraagstuk bij de mens. R. van Dijk: Godsdienst en welvaart als oorzaak van differentiele geboortecijfers. T. van den Brink: Enkele kwantitatieve aspecten van het bevolkingsvraagstuk in Nederland.
L3599: VOUTE, E.J. EN H.P. RENZENBRINK. - Kattepraat.
Y9138: VOUWBEEN. - Vouwbeen. Tijdschrift van Nederlandse Handsboekbindersliga. 10e jaargang 1999. Nummers 1 t/m 6.
Y8893: VOUWBEEN. - Vouwbeen. Tijdschrift van de Nederlandse Handboekbindersliga. jaargang 9 t/m 18, 1998 - 2007.
B4726: VOX, BAUDIN, OVINK E.A. - Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965 in Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italie, Belgie en Nederland.
Y5917: VOX, BAUDIN, OVINK E.A. - Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965 in Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italie, Belgie en Nederland.
K5709: VOYER, JEAN-PIERRE. - Reich gebruiksaanwijzing.
Y4270: VRAAGBAAK, DE. - De Vraagbaak. Weekblad gewijd aan de belangen van het Nederlandsch Gezin. 1e jaargang 5 augustus 1940. No. 1.
B8266: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Een groeiende gedachte. De ontwikkeling der meningen over de sociale kwestie in de 19e eeuw in Nederland.
R2294: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - De historie van de Vesting Naarden.
L9322: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Het maatschappelijk leven in Nederland in de Gouden Eeuw.
L2797: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - In andermans ogen.
L2798: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - De kortste weg. De tocht van Barents en Heemskerck.
R6520: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland.
Y2728: KERK EN VREDE. - Kerk en Vrede. Orgaan van de Groep van Godsdienstige Voorgangers en Gemeenteleden tegen Oorlog en Oorlogstoerusting. Herdenkingsnummer 1914-1934. 11 e jrg. 1935. nrs: 11 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20/21 - 22. 12e jrg. 1936. nrs: 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
Y7753: KERK EN VREDE. - Kerk en Vrede. Orgaan van de vereeniging van Christen-antimilitairisten. 11e jaargang 1935. no 10. Inhoud: Sluit U aan. In dienst van God en Vaderland. G.J,. Heering: De weg wordt glad. De resolutie van Bazel. Een open brief van Ude aan Musolini. Bep Otten: Als wij vrouwen met elkaar om vragen.Bidden om vrede. A. Priester: De zonde der gedachteloosheid.
Y4666: DE VREDEBODE. - De Vredebode. Vrede door het Bloed des Kruises. 16e jrg. vrijdag 29 Juli 1898 No. 30.
Y2693: DE VREDEBODE. - Onze beminde Koningin Wilhelmina op H.M. achttiende verjaardag 31 Augustus 1898 en Kroningsdag 6 September 1898.
Y1446: VROUWEN-VREDEBOND. - De Vrouw en de Vrede. Orgaan van de Alg. Nederl. Vrouwen-Vredebond. 23e jaargang no 5. - 5 Mei 1939.
Y2644: VREDEMAN DE VRIES, HANS. - Theatrum Vitae Humanae.
Y4740: VREDENBREGT, JACOB. - Aan het einde van de middag.
Y7519: VREDESCONGRES. - Op Dinsdag 28 Maart zal door de gezamenlijke Vredes-groepen te Rotterdam een groot Vredescongres worden gehouden. Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen.
T4026: VREDESGIDS. - De Vredesgids. Jaarboekje ten dienste van de vredesbeweging in Nederland. 4e jaargang 1939.
R0491: VREE, FRANK VAN. - De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant.
W7460: VREE, FELIX DE. - Verzameld werk.
L9702: VREE, FRANK VAN. - De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant.
B2119: VREE, PAUL DE. - Schets der sociale achtergronden van de hedendaagse Vlaamse roman.
L3394: VREE, PAUL DE. - Elegische hymnen. Gedichten.
Y9034: VREEDE, G.W. - Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling van 1795 tot 1798. & De vrijwording van Noord-Brabant in 1795. Voorlezing. & Anti-Napoleontische vertoogen & Levensberigt van Mr. Lodewijk Casper Luzac. & De rigting van het ministerie. Een woord tot de kiezers.
L7202: VREEDE, F. - Vernieuwing van het Hooger Onderwijs in Indonesie. Losse aanteekeningen over universeele vorming en vakstudie.
Y0193: VREEDE, MISCHA. - Zuiver mijn zwijgen.
B6338: VREEDE, MISCHA DE. - Gedroomde rivalen. Roman.
W6362: VREEDE, MISCHA DE. - Het leven een film.
L8353: VREEDE, G.W. - Nederland en Zweden in Staatkundige Betrekking. Eerste aflevering: Van Gustaaf Wasa tot Gustaaf Adolf. (1525-1611). Tweede aflevering: De aanvaarding der regering door G. Adolf tot De val van Oldenbarneveld (1611-1648).
W2897: VREEDE, MISCHA DE. - Met huid en hand.
W9035: VREEDE, MISCHA DE. - Een engel aan zee, verhalen.
P0263: VREEDE, MISCHA DE. - Eindelijk mezelf.
M6787: VREEDE, MISCHA DE. - Onze eeuwige honger.
L8383: VREEDE, G.W. - Republiek of Constitutionele Monarchie?
Y1693: VREEDE, MISCHA DE. - Binnen en buiten.
L8389: VREEDE, G.W. - De rigting van het Ministerie. Een woord tot de kiezers.
L8192: VREEDE, GEORGIUS GUILIELMUS. - Specimen Historico Politicum Inaugurale de Origine Atque Incrementis Libertatis Anglorum.
Y5460: VREEDE, GEORGE WILLEM. - Artikelen en brieven.
C1663: VREEDE, MISCHA DE. - Over.
L8193: VREEDE, G.W. - De verdiensten onzer voorouders in het vak der diplomatie vlugtig geschetst.
Y5579: VREEDE, MISCHA DE. - Het kind en de dood.
W9537: VREEDE, MISCHA DE. - Bevroren.
L3643: VREEDE, G.W. - Levensbericht van Mr. Lodewijk Casper Luzac.
Y3103: VREESE, PETER DE. - De strijd tegen de ontucht. De prostitutie, haar wezen en haar betrijding.
R3642: VREESE, W. DE. - De woorden Flamingant en Franskiljon.
Y7161: VREESE, WILLEM DE. - Levensbericht van Th. -J.-.I. Arnold.
L3700: VREESE, WILLEM DE. - Over handschriften en handschriftkunde. Tien codicologische studien.
Y5734: VREESE, WILLEM DE. - Over handschriften en handschriftkunde. Tien codicologische studien.
R3391: VREESE, WILLEM DE. - Over eene Bibliotheca Neerlandica Manuscripta.
L7168: VREESE, WILLEM DE. - Over de Benamingen onzer Taal inzonderheid over 'Nederlandsch'.
T5941: VREESE, WILLEM DE. - Jan van Ruusbroec, de wonderbare, gestorven 2 december 1382. Zijn beteekenis voor het Vlaamsche volk in het verleden en in de toekomst.
T5383: VREESE, WILLEM DE. - De Koninklijke Vlaamse Academie en de Liberale Partij.
K2108: VRIAMONT, JORIS. - Verzameld proza. Met een inleiding van A. Roland Holst.
M7001: VRIAMONT, JORIS. - Verzameld proza. met een inleiding van A. Roland Holst.
L2849: VRIENDS, JAN. - Langs de vloedlijn.
L2841: VRIENDS, JAN. - In de stilte der bossen. Met 20 illustraties.
L6137: VRIENDT-DE MAN, M.J. DE. - Bijdrage tot de kennis van het gebruik en de flexie van het werkwoord Zullen in de 16de eeuw.
T6191: VRIES-BRUINS, A.E.J. DE. - De taak der provincie op het gebied der volksgezondheid.
T1030: VRIES, ALBERT DE. - De splijtzwam. Een toekomst-zede klucht.
Y5477: VRIES, THEUN DE. - Krantenknipsels van/over Theun de Vries.
Y6861: VRIES, HUGO DE. - Het Yellowstone park experimenteele evolutie.
Y5153: VRIES, JOOST DE (ED.). - De negentien boeken die ons boos maakten.
W6856: VRIES, THEUN DE. - Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk. Brieffragmenten en gesprekken.
T6769: VRIES, A. DE. - Werkloozenzorg geen armenzorg. Een woord naar aanleiding van de beschouwingen van H. Veldkamp, redacteur Friesch Kerkblad, over de crisissteun voor werkloozen arbeiders.
R3104: VRIES, THEUN DE. - Ketters, Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht.
L5177: VRIES, PH. DE. - Het beeld van Lodewijk XIV in de Franse geschiedschrijving.
R2299: VRIES, MATTHIAS DE. - Specimen literarium inaugurale de historia Polybii pragmatica.
T0135: VRIES, THEUN DE. - Westersche nachten.
L8489: VRIES, HENDRIK DE. - Sprookjes.
Y1093: VRIES, MAURITS DE. - Knop en Blad. Leesboek voor de Volksschool.
W8372: VRIES, HENDRIK DE. - Iberia. Krans van reisherinneringen.
T8718: VRIES, THEUN DE. - De dood. Een gedicht.
W0660: VRIES, THEUN DE. - Marx. De heersende nachten. Een voorpost in Londen/II.
R8485: VRIES, THOM. J. DE. - Rotat omnia fatum. Noodlot's rad draait alles rond. Een essay in draaiende trant vertonende noodlot's wentelend wiel waarop gezeten zijn auteurs en lezers mitsgaders drukkers en ketters ter gelegenheid van de jaarwisseling 1958-1959.
R8486: VRIES, THOM. J. DE. - Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus, maar intussen en onherstelbaar vliedt de tijd. Een korte verhandeling over het bouwwezen tot lering en vermaak ter gelegenheid van de jaarwisseling 1956.
R8489: VRIES, THOM J. DE. - Zwollae Monstratio, zijnde een historische gids van Zwolle aan de laatste vereerders van Clio die een meer dan oppervlakkige kennismaking met deze oude stad op prijs stellen t.g.v. het jaar 1953.
P2031: VRIES, A.G.C. DE. - De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en Bibliographie tot de 18e eeuw.
M6179: VRIES, THEUN DE. - Materie en matrijs.
Y6720: VRIES, JERONIMO DE. - Werken der Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde. IIIde Deel. Zijnde het Antwoord op de Vraag: Welke zijn de vorderingen, welke is de verachtering der Nederduitsche Dichtkunde, gedurende de XVIIIde Eeuw, in vergelijking van vroegere tijdperken?
L0516: VRIES, ALBERT DE. [=LEO SIMONS]. - Twee zedespelen. De Courant, zedespel in een bedrijf. De journaliste, zedespel in een bedrijf.
B4850: VRIES, JAN DE. - Traditie en persoonlijkheid in de Oudgermaansche epische kunst.
R8501: VRIES, THOM J. DE. - Mercator Sapiens. Zorgen en waken zijn heren zaken. Enige losse gedachten over handel en wandel van Horatius tot het heden.
K4562: VRIES, HENDRIK DE. - Toovertuin. Romancen, Sproken en Arabesken.
T3465: VRIES, T. DE. - Het karakter van den strijd onzer dagen. Eene lezing, gehouden voor de A.-Rev. Propagadaclub Keuchenius te Rotterdam, op dinsdag 18 mei 1909.
W5707: VRIES, HENDRIK DE. - Atlantische balladen.
R5563: VRIES, THOM J. DE. - Politie ende Iustitie.
R5564: VRIES, THOM J. DE. - Vigilate et Orate. Het burgermeesterschap in de IJsselsteden, in het bizonder te Zwolle.
R5565: VRIES, THOM J. DE. - De Stille Straat. Meditatie over meesters en boeken in een Zwols Papierpakhuis.
R0457: VRIES, ANNE DE. - Wat heten goede kinderboeken? De theoretische opvattingen over kinderliteratuur en de praktijk van de boekbeoordeling in Nederland 1880-1980.
K7262: VRIES, THEUN DE. - Bruiloftslied voor Swaantje.
L5973: VRIES, DAVID DE. - Some suggestions concerning regular seasons in art, with special reference to English Literature.
B2962: VRIES, THEUN DE. - Rembrandt.
K9063: VRIES, W. DE. - Is UU voor OE Holland in- en uitgevoerd?
B1507: VRIES, HENDRIK DE. - Gitaarfantasieen.
B0517: VRIES, THEUN DE. - Het eiland van de zwarte godin.
W6905: VRIES, THEUN DE. - 60 Keuromnibus: De vrijheid gaat in het rood gekleed / De merrie / Ziet, een mens! / Wilde lantaarns.
T0385: VRIES, HUGO DE. - Oorsprong en bevruchting der bloemen.
B8603: VRIES, THEUN DE. - Vincent in Den Haag. Roman uit de jaren 1881-1883.
Y7926: VRIES, HENDRIK DE. - Hoor! zo is nooit gezongen! hoor! Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Willem Wilmink.
B4627: VRIES-GUIKING, J.M. DE. - Spel en leven in de klassieke oudheid. [kalender 1961].
R3413: VRIES, SIMON DE. - De geheele weereld, in haere sonderlinghste en uytgeleesenste gevallen, voorgesteld tot een historische kronijck der kronijcken; of 't margh aller voornaemste oude en nieuwe jaer-en-geschied-boecken [...].
L2708: VRIES, JOH. DE. - Een eeuw vol effecten. Historische schets van de Vereniging voor de Effectenhandel en de Amsterdamse Effectenbeurs 1876-1976.
B0377: VRIES, HENDRIK DE. - Atlantische balladen.
L2168: VRIES, ANNE DE. - Bartje / Bartje zoekt het geluk.
K8191: VRIES, GERT JAN DE. - Ik heb geen verstand van poŽzie. G.A. van Oorschot als uitgever van poŽzie.
L6771: VRIES, S.G. DE. - Middeleeuwsche Handschriftenkunde.
K8816: VRIES, HENRI DE. - Voordrachten.
W6847: VRIES, THEUN DE. - Ziet, een mens! Vincent, Theo en een vrouw van de straat.
K3268: VRIES, HENDRIK DE. - LiedespoŽzie. Een verzameling bijeengebracht door...
H5854: VRIES, THEUN DE. - Koningssage.
Y8942: VRIES, WIM DE. - Zwaar bewolkt, enkele opklaringen.
T1266: [SPINOZA] VRIES, THEUN DE. - Baruch de Spinoza in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/14