Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y8042: WERELDBIBLIOTHEEK. - Boekennieuws van de Wereldbibliotheek; 1938: 11 & 12, 1939: 1, 3/4, 6, 7/8/9, 10, 11/12, 1940: 2, 3, 7/8, 9, 10, 11/12, 1941: 1 t/m 12, 1942: febr, april, juni, sept., nov., 1943: april & sept., 1944: maart, 1945: juli. 29 afleveringen.
Y8044: WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging/Catalogus 1966-1967 Wereldbibliotheek N.V. + Handboekje W.B.-Vereniging/Catalogus 1967-1968 Wereldbibliotheek N.V.
Y8629: WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje der W.B.-V. Catalogus Wereldbibliotheek. Najaar 1957.
Y8847: WERELDBIBLIOTHEEK. - Mededelingenblad voor de leden. Bijlage van de Nieuwe Ploeg no. 9 Sept. 1947. No. 10 Oct. 1947. No. 11 Nov. 1947. No. 12 Dec. 1947.
Y8877: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje en Catalogus der Wereldbibliotheek, Amsterdam/Antwerpen. Najaar 1951.
Y1894: DE WERELDPOST. - De Wereldpost 2e jaargang september 1924. No. 21.
Y4291: NIEUW WERELDTIJDSCHRIFT. - Midas Dekkers over de zoo; Verhalen: Raymond Carver, Walter Van Den Broeck. Gedichten van Ed Leeflang.
K6933: WERESAJEF, W. & L. ANDTEJEF. - De aarde neemt... Russische novellen. Vertaling van Arn. Saalborn.
R4752: WERF, S. v.d. - De Leugens van het Socialisme.
Y2341: WERF, Lars van der. - Versjes van Lars.
Y2342: WERF, Lars van der. - Heb lief
T5256: [SPINOZA] WERF, Theo van der a.o. (eds.). - A Spinoza Bibliography 1971-1983.
R3846: [SPINOZA] WERF, Theo van der (ed.). - Herdenking van de 375ste geboortedag van Benedictus de Spinoza.
Y9225: WERFEL, Franz. - Von der reinsten Glückseligkeit des Menschen.
R1125: WERFHORST, Aar van de. - Volcmar, de Ommelandvaarder. Geillustreerd door Leon Holman
L2544: WERFHORST, Aar van de. - Madame Jatzkowa.
W9099: WERFHORST, Aar van de. - Volcmar, de Ommelandvaarder.
W9084: WERFHORST, Aar van de. - Madame Jatzkowa.
W6753: WERFHORST, Aar van de. - Madame Jatzkowa.
B2929: WERFHORST, Aar van de. - Volcmar, de ommelandvaarder.
B7179: WERINGH, Koos van. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
R9008: WERINGH, Jac. van. - De afstand tot de horizon. Verwachting en werkelijkheid in de Nederlandse criminologie.
W7816: WERINGH, Koos van. - De Houten Pomp. A.R. Caricaturistisch Weekblad 1922 - 1930. De Engelbewaarder Nr 7.
R1505: WERINGH, Koos van. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
Y1731: WERINGH, Koos van. - Altijd op de loer. Het beeld van Duitsland in de Nederlandse karikatuur 1871-2005.
L9678: WERINGH, Jac. van. - Onrust is van alle tijden, Opstellen over criminaliteit in Nederland.
Y0055: WERK. - Werk Letterkundig Maandschrift 1e jaargang Januari 1939. Onder leiding van Johan Daisne, Ed. Hoornik, Jan Schepens, A. van der Veen.
T6323: [COHEN] WERKHOVEN, C. - Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc. dem. arbeiderspartij in Nederland. Twee deeltjes.
T8967: WERKMAN, Hans. - De Appelweg. Ballade in honderd strofen op 4 mei.
T2151: WERKMAN, H.N. - Preludium.
B9524: WERKMAN, Hendrik Nicolaas. - Brieven rond De Blauwe Schuit 1940-1945. Twee delen.
T8793: WERKMAN, Hans. - Wachten bij Brug 8. Lettergrepen.
T8751: WERKMAN, Hans. - Vijfentwintig kwatrijnen.
R1517: WERKMAN, H.N. - Brieven. Bezorgd door J. Martinet.
T8569: WERKMAN, Hans. - De haven uitgraven. De wereld van J.K. van Eerbeek, schrijver (Meindert Boss 1898-1937).
T8546: WERKMAN, Hans. - De Merode en de jongens. Biografische fragmenten.
Y6635: WERKMAN, Hans. - Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Merode.
T8443: WERKMAN, Hans. - Hier. 40 kwatrijnen.
T8400: WERKMAN, Hans. - Het leven van Willem de Merode.
T9848: WERKMAN, Hans (inl.). - [10].
Y5173: WERKMAN, H.N. - Uit brieven van H.N. Werkman over "De Blauwe Schuit".
K2013: WERKMAN, Hans. - Vloeken in de moderne literatuur.
Y8034: WERKMAN, Hans. - De Merode en de jongens. Biografische fragmenten.
K5907: WERLEMANN, Co. (ed.). - 5 generaties.
Y5007: WERMESKERKEN, Henri van. - Boy. Roman
R4636: WERNER, Johannes (voorwoord). - Das wervolle deutsche Buch. Eine Auswahl guter Bucher deutscher Schriftsteller sowie deutscher Ubersetzungen bekannter auslandischer Autoren.
H7618: WERTHEIM, A.H. - De psycholoog als ergonoom: Klusjesman of Wetenschapper?
C0393: WERTHEIM, M. - Isaac de Fuentes. Een geschiedenis uit het geslacht De Fuentes.
Y3752: WERTHER. - Het leven en de daden van Mr. Lieven Jansz. Kaarsemaker. Uit de bestaande bronnen geput en voornamelijk het werk van Mr. A.J. de Ruever naverteld door ....
Y3439: WERTZ, Coenraad. - Redevoering ter gedachtenis van Jan Nieuwenhuijzen, leeraar der doopsgezinden te Monnikendam, stichter der Maatschappij, tot Nut van 't Algemeen. Uitgesproken bij gelegenheid der algemeene vergadering dier Maatschappij, den 13den van oogstmaand, 1806.
L7521: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Petrus en de Katwijker visschers.
L7104: WERUMEUS BUNING, A. - Jonker Sicco en de dochter van ouwe Kees.
L7105: WERUMEUS BUNING, A. - Jonker Sicco en de dochter van ouwe Kees.
R2931: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Lof van Nederland zijnde een verzameling zoowel van ouds beproefde als kortelings geschreven gedichten, verzen en rijmen waarin de schoonheid des Vaderlands te water en te land wordt zichtbaar gemaakt.
H1018: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Het gebroken hart of De reis naar Barcelona. Een ouderwetsche, omslachtige, en sentimenteele geschiedenis en bovendien vrijwel naar waarheid verteld.
C0506: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verboden verzen. Grafschrift voor M. van 't H. en andere gedichten.
P1985: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De vergulde druiventros.
B8768: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tooneelspeelkunst.
P1041: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Wandelingen met Mars.
L3009: WERUMEUS BUNING, Johan Willem Frederik. - Zeven en twintig Stokpaarden zijnde een aantal verhandelingen, Tierelantijnen, Oneenigheden, Gedichten, Reportages, Verhalen, Vertalingen en andere Wissewasjes over de heer ...... ().
T0282: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Vae Victis (wee den overwonnenen). Een reportage.
L1950: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Lof van de parel.
W9175: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De roos van Vigo en andere tierelantijnen.
L0574: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Negen balladen.
K9922: WERUMEUS BUNING, J.W.F. / Constant van Wessem / C.J. Kelk. - Marionetten.
B5191: WERUMEUS BUNING, J.W.F. (voorwoord). - Waar is dat boek?
K8838: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Dood en leven.
K8865: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Dagelijksch brood.
K8462: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
K8414: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Hemel en aarde.
K8334: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De hoeve in het gebergte. Een kerstverhaal met 20 teekeningen van J.F. Doeve.
K8307: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Voor twee stuiver anjelieren. Nieuwe coplas.
M7251: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina en een ontmoeting met vreemde gevolgen.
W8152: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Twee eeuwen danskunst en curiositeit.
W7981: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Winter-aconiet.
K7295: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Een ontmoeting met vreemde gevolgen. (Hoe Maria Lecina geschreven werd).
K7299: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tierelantijnen, bespiegelingen over het goede der aarde.
K7259: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Dood en leven.
M6569: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina. Een lied in honderd verzen met een zangwijs.
Y5627: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Krantenknipsels van/over J.W.F. Werumeus Buning.
L8662: WERUMEUS BUNING, A. - Menschen zooals er meer zijn. Voordrachten. Geillustreerd door L.W.R. Wenckebach.
Y5602: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Boeken van de bovenste plank.
T3402: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Het Tooneeldecor. De toegepast kunsten in Nederland.
K5913: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Een boekje van het glas.
K4878: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verboden verzen. Grafschrift voor M. van 't H. en andere gedichten.
W4041: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Stukgoed, een bundel gedichten verhalen, proeve van vertaling, reportage, etcaetera, uit het werk.
W2965: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verzamelde gedichten.
W2917: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Jacob en de engel, sonnetten, liederen balladen en andere verzen.
M0235: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina, een lied in honderd verzen met een zangwijs.
T3055: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
M0101: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina, een lied in honderd verzen met een zangwijs.
M0060: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina, een lied in honderd verzen met een zangwijs.
Y7969: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Langs 's Heren wegen. Keuze uit eigen werk.
Y8028: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De witte wingerd van Frankrijk. Over de wijnen van de Elzas, Meursault, Chablis, Anjou, Vouvray, Touraine en Saumur.
Y9121: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
Y9266: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Et in terra.
Y3130: WERVEKE, H. van. - Marnix en Oranje.
R9858: WERVEKE, Hans van. e.a. - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans.
Y0686: WERVEKE, H. van. - Het Willems-Fonds en de Vlaamse Beweging. Toespraak gehouden op 26 april 1959.
T9378: WERVEKE, Hans van. e.a. - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans.
Y4857: WESKI, Helene. - Niet meer dan een rat.
Y4858: WESKI, Helene. - De mensen noemen het liefde. Verhalen.
B7887: WESSELING, Hans. - Yoga 1.
R6187: WESSELING, C.D. - De Katholieken en het Tooneel.
R9569: WESSELINK, Johan / Andre van der Vossen. - De Dwaze Sancho. Met vijf houtgravuren van Andre van der Vossen.
K6453: WESSELINK, Johan. - De zomertocht van den reus.
K4779: WESSELO, J.J. - Vlaamse wegen. Het vernieuwende proza in Vlaanderen tussen 1960-1980.
H8703: WESSELS, F.W. - De N.S.B.-leiding ontmaskerd. De bloem der natie.
T1989: WESSELS, F.W. - Ik beschuldig! Mijn antwoord aan Ir. Mussert. N.S.B. aanslag op de A.V.R.O. "De Telegraaf" werd misleid.
L6821: WESSELS, P.B. - Der hofische Ritter ein Wanderer zwischen zwei Welten.
L5379: WESSELS, P.B. - Die Landschaft im jungeren Minnesang.
B7517: WESSELS, Anton. - Moslim in Mokum: Tranen van Hagar.
R9108: WESSELS, F.W. - Ik beschuldig! Mijn antwoord aan Ir. Mussert. N.S.B. aanslag op de A.V.R.O. De Telegraaf werd misleid.
Y9780: WESSELS, Dick. - Koppermaandag 2003. Verloren Maandag.
Y7205: WESSEM, Constant van. - Gustaaf. Een idylle.
Y6909: WESSEM, Constant van. - Gustaaf. Een idylle.
W9054: WESSEM, Constant van. - Slauerhoff, een levensbeschrijving. Met reproducties naar foto's en manuscripten alsmede een bibliographie.
L0128: WESSEM, Constant van. - Charlie Chaplin. Met opnamen uit zijn films.
K9877: WESSEM, Constant van. - Margreet vervult de wet.
R6993: WESSEM, Constant van. - Gustav Mahler.
L2116: WESSUM (ed.). - Vreugde met Venus. Een verzameling versjes, uitspraken, verhalen, gedichten, spreekwoorden en dergelijke.
M7641: WEST, Alexander. - Geen andere wereld.
T3274: WESTBONK, E. - Gewogen en te licht bevonden? Verweerschrift in verband met mijn uittreden uit de A.R. Partij.
Y0591: WESTENBERG, Eva. - De kunst van lezen en spreken en iets over het tooneel in Nederland.
B6522: WESTENBROEK, J.J.M. - Bij een door Gezelle gecorrigeerde eerste druk van Kerkhofblommen.
K5307: WESTENBROEK, J.J.M. - Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden (1862-1879-1893).
B1277: WESTENBROEK, J.J.M. - Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden (1862-1879-1893).
R9139: WESTENBURGH, Leo van. - Vragen en Antwoorden naar aanleiding van onze Kinderwetten. Voorwoord L.J.M. Basquin.
R7142: WESTENDORP, Herman Karel. - Het Huwelijk der Koningin.
Y4990: WESTENENK, L.C. - Waar mens en tijger buren zijn.
T0115: WESTERA, L. - Herinneringen aan de belegering van Doesburg van 1 tot 16 april 1945.
Y8032: WESTERBAEN, Jacob. - Minneliederen. Verzorging en inleiding S.F. Witstein.
R9482: WESTERIK, Co. - Co Westerik. Grafiek 1945-1984.
B8694: WESTERLINCK, Albert. - De eerste rijpe jaren van Karel van de Woestijne. Beschouwingen rond zijn brieven aan Louis Ontrop (1896-1909).
B6926: WESTERLINCK, Albert. - De oude taaltovenaar Guido Gezelle.
L2087: WESTERLINCK, Albert. - Prosper van Langendonck. Diagnose van een ongeneeslijke ziel.
K8915: WESTERLINCK, Albert. - Alleen en van geen mens gestoord. Verzamelde opstellen. Tweede reeks.
L8566: WESTERLINCK, Albert. - De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter. Een litterair-psychologische studie.
K3059: WESTERLINCK, A. - Het schoone geheim der poëzie. Beluisterd niet ontluisterd.
K2719: WESTERLINCK, A. - Wandelen al peinzend.
K2718: WESTERLINCK, A. - Poetisch Panorama. Bloemlezing uit de dichtkunst van de Zuidelijke Nederlanden (1830-1890). Samengesteld en ingeleid...
T6901: WESTERLING, H.J. - De Diaconiebakkerij 1675 - 1925.
R1628: WESTERLINK, Albert. - De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter.
T0567: WESTERLOO, Gerard van. - De zaak M.
Y4613: WESTERMAN, Marten. - Nieuwjaarswensch van Thomasvaar, op de Bruiloft van Kloris en Roosje, uitgesproken door den heer J. van der Linden, in den Hollandschen Schouwburg, den eersten Januarij 1842.
Y8463: WESTERMAN, Frank. - Stikvallei.
L2896: WESTERVELD, Wim. - Het straatbeeld van Dublin, Amsterdam & Berlin.
L2337: WESTERVELD, J. - Doelstellingen en vooruitzichten der economische geologie.
R7752: WESTERVOORT, Floris van. - Gedichten en Minnespelen.
T4003: WESTERVOORT, Floris van [=L.A.J. Kettmann]. - Hannes en Klaartje. Minnespel in een bedrijf.
T7451: WESTERWOUDT,F.Th. - Een woord aan mijne geloofsgenooten, over een nationaal feest ter herinnering aan de laatste drie-honderd jaren.
M6697: WESTHEIM, Paul. - Das Holzschnittbuch. Mit 144 Abbildungen nach Holzschnitten des vierzehnten bis zwanzigsten Jahrhunderts.
R0994: WESTLAND, Cora. - De Panhoeve.
L6076: WESTLAND, Cora. - Droom.
T5594: WESTMIJSE, G. - Langs vele wissels.
Y8967: WESTMIJSE, G. - De onderbroken radio-rede.
L4894: WESTRA, Cecilia M. - A Talkyng of De Loue of God. Tekst-uitgave met commentaar.
B1853: [MULTATULI] WESTRA, P.M. - Over Multatuli als Auteur in het bijzonder als navolger van Alphone Karr.
T3060: WESTRIENEN, Anna F.A.S. van. - Die vergleichende Teratologie der dicephalen Doppelbildungen.
Y9315: WESTSTEIJN, Willem G. / Peter Zeeman (eds.). - Spiegel van de Russische poëzie van de twaalfde eeuw tot heden.
B7383: WESTSTRATE, H.A. - Gelderland in den Patriottentijd.
P0983: WESTWOOD, J.O. - The art of illuminated manuscripts. Illustrated sacred writings being a series of illustrations of The ancient versions of the bible, copied from illuminated manuscripts executed between the fourth and sixteenth centuries.
Y2768: WETENSCHAPPELIJKE NEDERLANDER, De. - De Wetenschappelijke Nederlander. Eerste jaargang, tweede serie. 1886. Nrs: 2 t/m 23. (mist nr. 22).
L5483: WETERING, Rein van de. - Achter de hand. Gedichten.
K9459: WETERING, Rein van de. - Achter de hand. Gedichten.
K1756: WETERING, Janwillem van de. - Buitelkruid.
K1528: WETERING, Janwillem van de. - Fris en vrolijk. Of hoe een nootje te kraken.
K1541: WETERING, Janwillem van de. - Een aflopende geschiedenis en andere verhalen.
Y9606: WETERING, Janwillem van de. - Zuivere leegte. Ervaringen van een respectloze zenleerling.
K4924: WETZEL, R.G. & B. GOPAL (eds.). - Limnology in Developing Countries. Volume 3.
L9183: WETZELS, Frans. - De vrolijke tuchtheer van de Abderieten. Jacob Campo Weyerman (1677-1747) in Breda.
T1001: WEUSTENRAAD, J.H.Th. - De persessie vaan Sjerrepenheuvel. Ingeleid en vertaald door H.G.M. Derks.
Y0518: WEVER, W.W.F. - Actueele vraagstukken. De meening van Mr. Van Kleffens.
K0831: [BOON] WEVERBERGH, Julien en Herwig Leus. - Louis Paul Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
K9287: WEVERBERGH. - BokBoek.
R9055: WEVERBERGH, Julien en Herwig Leus. - Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
M7002: WEVERBERGH. - Blauw rapen.
K5289: WEVERBERGH. - Het dossier Jan.
Y1227: WEVERS, Leo. e.a. - Zwijnsbergen. Herrezen uit de as.
L5055: WEYDEN, Mathias H.J. - Eduard von Schenk. Ein bayrischer Dichter und Staatsmann.
L3263: WEYERMAN, Jacob Campo. - Den Vrolyke Tuchtheer (1729). Twee delen. DeeI I: Tekst. Deel II: Kommentaar door A.J. Hanou.
Y8508: WEYL, Esther Hadassa. (ed.). - Rijmwoordenboek.
Y8146: WEZATAS. - Wezatas host och vinternummer. Sjette argangen, 1907.
MK0051: WHALLEY, Joyce Irene. - The Pen's Excellence. Calligraphy of Western Europe and America.
W9268: WHETTON, Harry. (Ed.). - Practical printing and binding. A complete guide to the latest developments in all branches of the printer's craft.
T5710: WHIST, Henry. - l'Academie de Mdecine. Album 1° Serie. 23 planches de caricatures en couleurs des membres de l'Academie, avec annotation et signature de chaque personnage.
Y0589: WHITEHILL, Walter Muir. - Portrait of Men 1670 - 1936. A Massachusetts Historical Society Picture Book.
H6973: WHITELAW, Stella. - Kattekrabbels. Vertaling Paul van der Lecq.
Y2160: WHITEMAN, Paul. - Der Jazz Konig. Tonfilm-Schlager. King of Jazz. Die Bank dort im Park.
R7454: WHITLOCK, Brand. - Officieele Publicatie der Engelsche Regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de Terechtstelling van Miss Cavell te Brussel gevoerde correspondentie.
R5280: WHITRIDGE, Frederick W. - Wat een Amerikaan van den Europeeschen oorlog denkt. Een antwoord op Duitschland's beroep. Vertaling W. de Veer.
B1113: WIARDA, Rein. - Taine et la Hollande.
T3566: WIARDI BECKMAN, H.B. - Sociaal-Democratie en Nationale Gedachte.
R8826: WIARDI BECKMAN, H.B. - Doel en wezen der S.D.A.P.
Y6060: WIARDI BECKMAN, H.B. / B.M. Telders / Paul Scholten. - Den Vaderlant Ghetrouwe.
R7404: WIARDI BECKMAN, H.B. e.a. - Sociaal Democratie en Nederlands Neutraliteit. L.A. Donker: Staatssouvereiniteit en Internationale Rechtsorde. Jan F. de Jongh: Marxisme, Humanisme. H. Nieuwenhuis: De geestelijke grondslagen voor het Openbaar Onderwijs. S.L. Mansholt: Prijsvorming van Landbouwproducten en Grondrente.
R7372: WIARDI BECKMAN, H.B. - In het Rode Noorden. Een reportage.
T2805: WIBAUT, F.M. - Wat de socialisten willen.
T2799: WIBAUT, F.M. - Hoe komen wij tot socialisme.
T6541: WIBAUT, F.M. - Economische Kronieken.
Y0152: WIBAUT-VAN BERLEKOM, M. - Het Socialisme roept ook U! Een woord tot de werksters in de huishoudelijke beroepen.
R5232: WIBAUT, F.M. - Uit het werk van Dr. F.M. Wibaut. Herdrukken verzameld en ingeleid door E. Boekman.
T0365: WIBAUT, F.M. - De redding.
R9877: WIBAUT, F.M. - Trusts en Kartellen.
Y3726: WIBAUT, M. en L. Eisenloeffel. - Ons kinderblaadje. Bijblad van de Proletarische Vrouw. Twintig losse nummers uit de periode 1932 - 1937.
R7412: WIBAUT, F.M. e.a. - Redevoeringen over socialisatie. Verslag der cursussen gehouden op 24, 25 en 26 December 1920 te Amsterdam.
T3208: WIBAUT, F.M. / J. Gerritsz / F. Ankersmit / L. Hoejenbos / L. Heijermans. - Socialistische gemeentepolitiek. Een verzameling van bijdragen betreffende de sociaal-democratische opvatting omtrent de taak der gemeentebesturen.
T3181: WIBAUT-BERDENIS VAN BERLEKOM, M. - Het boek en het volkskind. Geschreven voor de moeders der arbeiderskinderen.
R6769: WIBAUT, F.M. - Toezicht op trusts en kartels.
R6681: WIBAUT, F.M. - De nieuwste ontwikeling van het Kapitalisme.
R6676: WIBAUT, F.M. - Slechte tijden.
R6679: WIBAUT, F.M. - De Noodzakelijkheid van Ordening der Productie.
R6675: WIBAUT, F.M. - Verspilling in de produktie.
R6674: WIBAUT, F.M. - Op voor de Socialisatie!
T4048: WIBAUT, F.M. - Staatspensioneering.
R0738: WICHMANN, Clara. - Misdaad, Straf en Maatschappij.
Y8136: WICKEDE, F. v. - Kanari-uitspanningen of nieuwe verhandeling van de kanari-teelt, den oorsprong, de voortteeling, aenkweking, onderscheiden aert, ziektens en gebreken, middelen ter herstelling van de kanarien, en alles wat een liefhebber nodig heeft, 't zy hy dezelve wil doen broeden of niet. Alles naeuwkeurig na een meer dan negen en twintigjarige ondervinding beschreven [...] Nieuwe verbeterde en vermeerderde druk, waer by gevoegt is de konst om de kanarien zo wel des winters als des somers te doen broejen, met al 't geene daer verder-toe vereischt, en in den vorigen druk niet gevonden word.
K7269: WIDMANN, Hans. - Vom Nutzen und Nachteil der Erfindung des Buchdrucks -aus der Sicht der Zeitgenossen des Erfinders.
Y3309: WIEDENFELD, A.G. (red.). - The Public's Progrees. A Contact Book.
K4426: WIEDMANN, Franz. - Hegel.
Y1715: WIEG, Rogi. - Beminde onrust. Novelle.
T8419: WIEG, Rogi. - De zee heeft geen manieren.
Y5484: WIEG, Rogi. - Krantenknipsels van/over Rogi Wieg.
K1267: WIEG, Rogi. - Spek van mooie zijde.
M7159: WIEGAND, Dietmar. - Goethe en zijn drukkers. Vertaling A. Nonymus.
R8496: WIEKART, K. - J.J.P. Oud.
Y4329: WIEKSLAG, De. - De Wiekslag. Het blad van de Rode Valken. 7e jrg. 1937 no 12. 8e jrg. 1938. no 12.
T3902: STALPART VAN DER WIELE. - poëzie.
B0885: WIELEK, H. (red.). - De stem van Europa. Inleiding Anton van Duinkerken.
L9470: WIELEMAKER, Kees. - Afrika dagboek.
Y8153: WIELEMANS R. (Directeur). - l'Aviatrion Illustree Sixieme annee, no 55, avril 1938.
Y8159: WIELEMANS R. (Directeur). - l'Aviatrion Illustree Sixieme annee, no 1, Janvier 1943.
L3498: WIENER, L.H. - Man met ervaring.
B3513: WIERDELS, Ferd. - Een opkomende zon. Noodzakelijk verweer tegen grieven en pleitrede voor de Katholieke Pers.
M9804: WIERINGA, W.J. - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap. Vijf jaar boekdrukkersorganisatie
Y5509: WIERINGA, Tommy. - Krantenknipsels van/over Tommy Wieringa.
Y8761: WIERINGA, F.M. voorzitter werkgroep. - De Verenigde Oostindische Compagnie in Amsterdam.
Y0583: WIERINGERMEER. - Der Abschlusz und die teilweise Trockenlegung der Zuidersee.
T6809: WIERINGHEN BORSKI, G. van. - Beknopt leerboek voor het aanvankelijk onderwijs in de moedertaal. Tweede Cursus.
H4451: WIERSINGA, Pim. - Gracchanten.
T0138: WIERSMA, Klaas Meijer. - Bijdrage tot de geschiedenis der bepalingen aangaande in- en uitvoer in de provincie Groningen 1795-1802.
T2659: WIERSUM, E. - Egbert Meussen Cortenaer. Geboren te Groningen in 1605, Gesneuveld bij Lowestoff in 1665.
T3974: WIERTS, J.P.J. en Rene de Clercq. - Liederen voor 't Volk. Vierde Reeks. 1: Mijn Ventje Slaapt. 2: De Zeedraaier. 3: Mijn Bleuzerke. 4: Ik ben van den Buiten.
T4958: WIESSING, H.P.L. - Ferdinand Brunetiere.
R5023: WIETEN, Jan. - Dagblad en doorbraak. De Nederlander en De Nieuwe Nederlander.
R8361: WIGERI, Johannes / Dirk Boing / Dirk van Hinloopen. - Schets van den Braaven man in 't gemeen burgelijk leven. Eerste, tweede en derde andwoord op de vraag: Wie is de braave man in 't gemeen burgelijk huwelijk. Meegebonden: De pligten van handwerks-lieden en dienstbooden. Meegebonden: Verhandeling over de landeigene goede en kwaade zeden der Nederlanden. Meegebonden: Brief aan de schoolhouderen in Nederland.
B5111: [BOLLAND] WIGERSMA, B. - G.J.P.J. Bolland. Een schets.
Y6542: WIGGERS-van IJSSELSTEIN, B.P. - Schilderijen zien. Handboekje voo leeken. Geillustreerd.
K2916: WIGGINS, Marianne. - Toch verliefd en andere verhalen. Vertaling Marijke Emeis.
Y5119: PAPIERPROEF. Arjo Wiggins. - Curious collection. [bevat]: curious metallics, curious touch, curious translucents, curious paticles.
Y8314: WIGMAN, Menno & Rob Schouten (eds.). - A Joy Forever. De mooiste liefdesgedichten uit de wereldliteratuur.
T8743: WIIRALT, Eduard. - Eduard Wiiralt. Exposition du peintre-graveur Estonien. Ausstellung des estnischen Graphikers.
R4463: [SPINOZA] WIJCK, Jhr. van der. - Spinoza.
Y4662: WIJCK, H.C. v.d. - 1849 - 12 mei - 1874. Ter gelegenheid der vijf-en-twintigjarige regering van zijne majesteit den Koning der Nederlanden.
R1853: WIJDEVELD, H.Th. - De bevrijding.
K8822: WIJDEVELD, Gerard. - Het voorschot.
K8405: WIJDEVELD, Gerard. - Het vaderland.
T8693: WIJDEVELD, Gerard. - Hoogvlakte. Verzen van Spaanse dichters.
T3308: WIJDEVELD, H. Th. - De Nieuwe Orde. Inventies.
K4912: WIJDEVELD, Gerard. - Zomerwolk.
W2960: WIJDEVELD, Gerard. - Het voorschot.
B1710: WIJDEVELD, Gerard. - Het vaderland.
R5809: WIJDEVELD, H.Th. - Concerto Grosso 1905-1944.
L6393: WIJER, H.J. van de. - Bibliographie van de Vlaamsche Plaatsnaamkunde. (Begin XIXe eeuw tot en met 1927).
T1229: WIJER, H.J. van de. - Onze Vlaamsche Gemeentenamen in moderne spelling.
R5917: WIJFFELS, H.C.M. - Proza uit de zeventiende eeuw.
Y6109: WIJHE-SMEDING, Alie van. - Een Menschenhart.
T3886: WIJHE-SMEDING, Alie van. - Harlekijntje.
T2198: WIJHE, M.C. van. - Bezwaren tegen geheelonthouding weerlegd.
T2199: WIJHE, M.C. van. - Niet naar het slagveld.
Y2228: WIJHE-SMEDING, Alie van. - Grillige schaduwen. Enkhuizer vertelsels.
Y2229: WIJHE-SMEDING, Alie van. - De ontmoetingen van Rieuwertje Brand.
T2884: WIJHE-SMEDING, Alie van. - De ijzeren greep.
T4103: WIJHE, M.C. van. - Wachter wat is er van den nacht? Na vier jaren oorlog, Augustus 1914 - Augustus 1918.
T4102: WIJHE, M.C. van. - Het Manifest der Dienstweigeraars afgekeurd!
Y8651: WIJHE-SMEDING, Alie van. - Grillige schaduwen. Enkhuizer vertelsels.
Y8653: WIJHE-SMEDING, Alie van. - Ik verwacht het geluk.
Y2607: WIJK, Hein van en Jean Van Lierde. - Het getuigenis van Jean Van Lierde. Jan van Lierde, dienstweigeraar in Belgie.
T1746: WIJK, Jan van. - Het sierteeltcentrum Boskoop.
Y0462: WIJK, Hein (Jan Hendrik) van. - De dienstweigering van Dries Brunia.
R6765: WIJK, A.J. van. - De bereiding van enkele Franse kaassoorten.
B1155: WIJK, N. van. - Klankhistorie en phonologie.
W3672: WIJLIE, J.A. - Geschiedenis, leer, geest en uitzigten des Pausdoms. Naar het engelsch en hoogduitsch. Met een voorwoord van J.I. Doedes.
L7586: WIJN, J.W. - Krijgskundige aanteekeningen van Johan de Middelste van Nassau.
Y9644: [TAO] WIJN, R.L. - Het Tao van macht. Een nieuwe vertaling van de Tao-Te Tjing door Lao-Tse.
L7428: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Het Phaedra probleem in de vergelijkende letterkunde.
T6148: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Sociale vertoogen.
K4000: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Friedrich Hebbel. Voornamelijk naar zijn dagboeken.
T6594: WIJNBEEK, D. - Vrij Zwolle. (omslagtitel) Herinnering aan de historische aprildagen 1945.
Y7449: WIJNBERG, Lea. - Mengeldichten.
T1469: WIJNBERG, Nicolaas. - Over Schu.
R8355: KALIDASA. Nicolaas Wijnberg [Programma]. - Holland Festival 1958: Shakuntala of De Noodlottige Ring. Toneelspel in zeven taferelen. Nederlandse Toneelmanifestatie.
R7975: WIJNBERG, Nicolaas. - 42 tekeningen, etsen en litho's. Gevolgd door een nawoord van H. Redeker.
R8796: WIJNBERGEN, A. Baron van. - Hoe staan wij tegenover de moderne Strafrechtsleer?
B8000: WIJNEKUS, F.J.M. (ed.). - Elsevier's Dictionary of the Printing and Allied Industries. In four languages: English, French, German, Dutch.
T0459: WIJNEN, Nico. - Lacque. Gedichten en zangen 1966.
M7249: WIJNEN, Nico. - Tegenzin.
T7135: WIJNEN, J.H. - De Arbeiders-kwestie. Mijne verklaringen voor de enquete-commissie afgelegd nader toegelicht.
R6529: WIJNEN, H.A. van. - Willem Drees. Democraat.
L4997: WIJNGAARDEN, Anne van. - Biologie en bestrijding van de woelrat. Arvicola terrestris terrestris (L.) in Nederland.
W3066: WIJNGAARDS, N. - Jan Harmens Krul zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
B1367: WIJNGAERT, Frank van den. - Glorie en Nood van het Plantijnse Huis.
T3461: WIJNGEN, J. van. - Gedenkboek van de afdeling Amsterdam van de Bond van Nederl. Onderwijzers.
Y2615: WIJNKOOP, D.J. - Crisis en Eenheidsfront. Rede gehouden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
T3579: WIJNKOOP, D.J. - Bij de herdenking van de Franse Revolutie. Met vele andere artikelen.
K8767: WIJNMAN, H.F. - Uit de kring van Rembrandt en Vondel. Verzamelde studies over hun leven en omgeving.
B6604: WIJNNE, J.A. - Levensschets van Mr. Jacques Adolphe Charles Rovers, Hoogleeraar te Franeker, Groningen, Utrecht.
B5574: WIJNPERSSE, W.M.A. van de. - De terminologie van het jachtwezen bij Sophocles.
L1193: WIJNSTROOM, J.J. - Dietsch verleden.
R6262: WIJS, Ivo de. - Vroege vogels. Vijf.
T9289: WIJT, Willem Melchior. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap.
R4979: WILDE, Oscar. - De Bajesballade. Opnieuw gezongen door een nauwelijks aan de bajes ontsnapten en van huis en haard verdreven onderduiker. [Marja, A. (=A.TH. Mooij)].
R4976: WILDE, Oscar. - Individualisme en socialisme. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
R4971: WILDE, Oscar. - The importance of being earnest. A trivial comedy for serious people.
R4975: WILDE, Oscar. - Individualisme en socialisme. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
Y7114: WILDE, Oscar / Juliet Gardiner. - Oscar Wilde. A Life in Letters, Writings and Wit.
R4951: WILDE, Oscar. - Un Marido Ideal (Comedia en cuatro actos). Traduccion de Roman Jori.
R4936: WILDE, Oscar. - Salome. Muziek van Richard Strauss. Muziekdrama in een bedrijf. Opera Italiana d'Olanda.
T2269: WILDE, Oskar. - Die ergebene Freund.
Y0611: WILDE, H. de. - Landbouw-Vertengenwoordiging. Met bijlage: Gewijzigd Ontwerp van Wet op de Instelling van Landbouwraden.
R4919: WILDE, Oscar. - The critic as artist. A Dialogue.
R4880: WILDE, Oscar. - Salome. Tragoedie in einem Akt.
R4903: WILDE, Oscar. - The annotated Oscar Wilde.
R4865: WILDE, Oscar. - Dramatische Werken. Vertaald door Chr. van Balen Jr. Twee delen.
R4834: WILDE, Oscar. - Prozagedichten. Met tekeningen en vignetten van Aubrey Beardsley. Vertaald en ingeleid door Max Schuchart.
R4840: WILDE, Oscar - Lord Arthur Saviles misdaad. Uit het Engels vertaald door Jan Fastenau.
R4841: WILDE, Oscar. - Prozagedichten.
R4843: WILDE, Oscar. - Verhalen van een dandy. Salome. Vertaling B. van Laerhoven.
R4844: WILDE, Oscar. - Salome. Drame en un acte avec sept gravures au burin par Jean-Paul Vroom.
R4859: WILDE, Oscar. - De menselijke ziel onder het socialisme.
L6387: WILDE, Oscar. - Epigrammen
R2941: WILDE, Oscar. - Ravenna. Recited in The Theatre, Oxford, June 26, 1878.
H0659: WILDE, Oscar. - Het granaatappelhuis. Vertaling Liana van Oosterzee.
R5126: WILDE, Oscar. - Complete works of Oscar Wilde. With an Introduction by Vyvyan Holland.
T1037: WILDE, Oscar. - Brieven. Geselecteerd en vertaald door Gerlof Janzen.
L4304: WILDE, W. - De eerste Engelsche oorlog. Binnenlandsche verdeeldheid. Jan de Witt komt aan 't bestuur. (1652-53).
B8415: WILDE, Oscar. - Een vrouw van geen beteekenis. Tooneelspel. Vertaling Chr. van Balen Jr.
T0329: WILDE, Oskar. - Der gluckliche Prinz. Ubersetzt von Wilh. Cremer.
T3649: WILDE, Oscar. - Een vrouw van geen beteekenis. Tooneelspel. Vertaling Chr. van Balen Jr.
Y6864: WILDE, Oscar. - Individualisme en socialisme. Geautoriseerde vertaling door P.C. Boutens.
B5796: WILDE, W. - De waarheid gehandhaafd tegen Dr. Gunning's verweer. Tweede (laatste) stuk.
M9226: WILDE, Oscar. - Verhalen. Het portret van Dorian Gray en andere verhalen. Vertaald en ingeleid door Max Schuchart.
K8492: WILDE, Oscar. - Individualisme en socialisme. Vertaling P.C. Boutens.
M7187: WILDE, Oscar. - Een Florentijnsch treurspel. Vertaald door P.C. Boutens.
Y3695: WILDE, Oscar. - Moderne sprookjes (voor groote menschen).
R2626: WILDE, Oscar. - De modelmiljonair. Vertaling Auke Leistra.
R2616: WILDE, Oscar. - De Gelukkige Prins en andere verhalen. Vertaling Hendrik van Tichelen.
K6998: WILDE, Oscar. - Het granaatappelhuis. Vertaling Liane van Oosterzee. Met versieringen van J. en B. Midderigh-Bokhorst.
B3125: WILDE, W. - Merkwaardige cijfers, betreffende de Geloofsvervolgingen in Nederland, tijdens de 16e eeuw.
B3126: WILDE, W. - Treurige toestand der Nederlandsche Katholieken ten tijde der Republiek. Meegebonden: De gewetensvrijheid ten tijde der Republiek. Oordeel van Fruin.
T9079: WILDE, Maurice De. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 5 De Kollaboratie Deel 1.
T9077: WILDE, Maurice De. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 3 De Nieuwe Orde.
Y6647: WILDE, Oscar. - Salome en Een Florentijnsch treurspel. Vertaling P.C. Boutens.
Y6646: WILDE, Oscar. - Salome en Een Florentijnsch treurspel. Vertaling P.C. Boutens.
R7057: WILDE, Oscar. - An ideal husband. A play.
Y3614: WILDE, Oscar. - De Gelukkige Prins en andere vertellingen. Vertaald door Gerrit Komrij met tekeningen van Thomas Koolhaas.
K5814: WILDE, Inge de. - 249 Vrouwen na Aletta Jacobs. Vrouwelijke gepromoveerden aan de Rijksuniversiteit Groningen 1879-1987.
Y1563: WILDE, Oscar. - Het Spook van Canterville.
M4495: WILDE, Oscar. - De verjaardag van de infante. Vertaling Gerrit Komrij met illustraties van Leonard Lubin.
R5053: WILDE, Oscar. - Ballade de la geole de Reading. Traduite par Henry D. Davray.
R5051: WILDE, Oscar. - De kerker-ballade. In de Nederlandsche herdichting van Hendrik van der Wal.
B2321: WILDE, W. - De waarheid gehandhaafd tegen Dr. Gunning's verweer.
Y6432: WILDE, Oscar. - Individualisme en socialisme. Vertaling P.C. Boutens.
H7434: WILDE, Oscar. - Oscar. Het belang een kat te zijn. Houtgravures Yvonne Skargon.
R7110: WILDE, Oscar. - The importance of being earnest.
R7060: WILDE, Oscar. - An ideal husband. A play.
R7059: WILDE, Oscar. - An ideal husband. A play.
R7056: WILDE, Oscar. - An ideal husband. A play.
R7058: WILDE, Oscar. - An ideal husband. A play.
R5050: WILDE, Oscar. - De ballade van Reading Gaol. Bewerking van Leo van Breen.
R3197: [BELLAMY] WILDE Rzn, P. de. - Ordening op Bellamyaanse grondslag.
Y3421: WILDE, Oscar. - Een Florentijnsche tragedie. Vertaald door K.H. de Raaf.
Y3144: WILDE, Oscar. - Goede voornemens. Klassieke citaten. Bijeengebracht en uitgeleid door Kees Aarts, Marijke van Etten, Marscha Holman en Anna Aarts.
B1037: WILDE, Oscar. - De Bajesballade. Opnieuw gezongen door een nauwelijks aan de bajes ontsnapten en van huis en haard verdreven onderduiker. [Marja, A. (=A.TH. Mooij)].
T9686: WILDE, Oscar. - De profundis. Aanteekeningen en brieven uit de gevangenis te Reading. Met inleiding van L. van Deyssel. Vertaling van L.J. Baronesse Van der Borch genaamd Van Rouwenoort.
Y8259: WILDE, Oscar. - Krantenknipsels 1906-2011 over Oscar Wilde.
Y8426: WILDE, Oscar. PROGRAMMA. - Lady Windermere's Waaier. Tooneelspel in vier bedrijven van Oscar Wilde. In het Nederlandsch bewerkt door W. Vogt. Voorbereiding en spelleiding Kommer Kleijn.
T4860: WILDEMAN, M.G. - Ultramontaansch gedoe. Antwoord aan den Eerw. Heer J.L. Jansen C.SS.R. op zijn Aanteekeningen in De Katholiek KI. CXXIII, blz 154-177.
M7174: WILDER, Thornton Niven. - Oom Pio en Camila Perichole. Vertaald door A. Nonymus.
T8928: WILDERODE, Anton van. - Apostel na de twaalf.
T8790: WILDERODE, Anton van. - De dag van eden.
H8409: WILDERODE, Anton van. - Andre Demedts.
T8729: WILDERODE, Anton van & Elisabeth Eybers. - Tweegelui. Gedichten.
T8570: WILDERODE, Anton van. - Ex libris. Gedichten.
T8540: WILDERODE, Anton van. - De overoever.
T8481: WILDERODE, Anton van. - La Madre. Gedichten. Met hertalingen in het Italiaans door Luisa van Wassenaer-Crocini.
T8468: WILDERODE, Anton van. - Zachtjes, mijn zoon ligt hier. Gedichten.
T8440: WILDERODE, Anton van. - Dorp zonder ouders.
Y6034: WILDERODE, Anton van. - Het oudste geluk. Gedichten.
Y6035: WILDERODE, Anton van. - L'autre rive / De overoever. Poemes traduit par Emile Lauf et introduit par Eugene van Itterbeek.
R7264: WILDERODE, Anton van. e.a. - poëzie ter gelegenheid. Lezingen tijdens het Gezellecolloquium.
T9002: WILDERODE, Anton van. - Een tent van tamarinde. Gedichten uit Griekenland.
Y3072: WILDEROTTER, H. u.a. (eds.). - Der letzte Kaiser. Wilhelm II. im Exil.
B2663: WILEY, JOHN & SONS. - The first one hundred and fifty years. A History of John Wiley and Sons Incorporated 1807-1957.
Y9618: [I TJING] WILHELM, Richard. - Verandering en Duur in de I Tjing. Met een ikleiding van Harmen Mesker.
Y9621: [I TJING] WILHELM, Hellmut. - Sinn des I Ging.
T3930: WILHELMINA, koningin der Nederlanden. - Proclamatie, 10 mei 1940.
Y0404: WILHELMINA. - Radio-toespraak van Hare Majesteit de Koningin op Oudejaarsavond 1946.
Y7511: WILHELMUS, J. (Uitgever). - Amstelveensch Weekblad. In verband met de distributie van papier en genomen maatregelen, ieder die het Weekblad wil blijven ontvangen, zal een klein abonnementsgeld moeten betalen.... etc. Achterkant: Gedicht van M.H. Romers, De Nieuwskrant, voor heel Amstelland.
Y3206: WILHELMUS (Volkslied). - Krantenknipsels over het Nederlandse Volklied.
K6201: WILK, Emile van der. - Ed. de Neve. Schrijver, journalist, verzetsman 1889-1961.
Y0234: WILKIE, Kenneth. - The Van Gogh Assignment. The assignment that became an obsession.
L0181: WILL, Christiaan/Peter J.A. Winkels. - De dubbelbegaafdheid van Jacobus van Looy.
T4711: POOTJES Joh. Will. - Aanklacht eedbreuk. De grondwet geschonden in Londen.
Y0797: WILLBERG, Hans Peter. - Das Buch ist ein sinnliches Ding - den Büchermachern in die Schule geplaudert.
Y0794: WILLBERG, Hans Peter. - Schrift und Typographie im 20. Jahrhundert.
Y0796: WILLBERG, Hans Peter. - Typolemik. Streiflichter zur Typographical Correctness [Und:] Typophilie. Geliebte Bücher. (2 Teile in 1 Bd.).
B6112: WILLBERG, Hans Peter. - Lichtsatz fur Werksatz. Ein Schriften-Vergleich.
Y3760: WILLBERG, Hans Peter. - 40 Jahre Buchkunst. Die Entwicklung der Buchgestaltung im Spiegel des Wettbewerbs "Die schönsten Bücher der Bundesrepublik Deutschlands" 1951-1990.
H7209: WILLE, J. - Marnix' Byencorf. Met herdruk van G. Hervet's brief.
H5157: WILLE, J. - Heiman Dullaart zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten.
B8015: WILLE, J. - Heiman Dullaart zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten.
B6881: WILLE, E. - Centrale tijdschriftencatalogus van de Rijksuniversiteit te Gent. Twee delen.
B2335: [BILDERDIJK]. WILLE, J. - Een Doorgewerkt Gedicht. Het Handschrift van Bilderdijk's Vreugde 1805. - De Orde van den Zwaan.
B5754: WILLEKENS, Emiel. - Hendrik Conscience en zijn tijd. Kroniek van Consciences leven opgemaakt door Dr. Emiel Willekens naar een initiatief van Dr. Gilbert Degroote.
B5627: WILLEKENS, Em. & Bert Decorte. - Schrijvenderwijs. Een documentatie I: 1907-1945. II: 1945-1982.
K4654: WILLEKENS, Emiel. - Hendrik Conscience 1812-1883.
M0602: WILLEKENS, Emiel. - Hij leerde zijn volk lezen. Profiel van Hendrik Conscience 1812-1833.
L9042: WILLEKES MACDONALD, Ina. - Geschiedenis van de vrouw in de maatschappij.
Y3113: WALRAVEN. Willem. - Een maand in het boevenpak. Een novelle bezorgd door Frans Schamhardt.
B3887: WILLEM. - Billy the Kid of hoe een eenvoudige jongen uit Texas maarschalksstaf in zijn ransel vond en er mee op kruistocht ging.
B2697: WILLEMEN, Ad. C. - Constant Huijsmans' laatste reis. Schier Ultieme Exercities in Voyeurisme.
Y1050: WILLEMIER, D. - Korte Schets der Oude Aardrijkskunde. Eene Handleiding bij het Onderwijs in de Gijmnasien en andere Scholen.
R0781: WILLEMS Az, Leonard en Maurits Sabbe. - Hulde Dr. Leonard Willems. Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie 28 Januari 1934. (27 Januari 1864 - 27 Januari 1934).
T2025: WILLEMS, P. - De verdiensten van Hoogleeraar J.-B. David in het gebied der Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Redevoering.
R0002: WILLEMS, J. - Het Groote Bijgeloof.
B7264: WILLEMS, Leonard. - De Axelsche Rederijkersgilde van Sinte-Barbara en haar Deken Jacob De Hondt (1487-1529).
T0171: WILLEMS, P. - De Nederlandsche Welsprekendheid.
M9889: WILLEMS, Gilbert. - Simone de Beauvoir.
L1422: [HASEBROEK]. WILLEMS, J.H.J. (ed.). - Brieven van J.P. Hasebroek aan E.J. Potgieter en aan de redactie van "De Gids" uit de jaren 1836-1840.
L0904: WILLEMS, Leonard. - De benaming Amerika.
B3737: WILLEMS-BIERLAAGH, Claar. - Nederlandse vrouwentijdschriften 1800-1945. Bibliografische lijst.
Y4414: WILLEMS, Wim e.a. - Hagenezen die er mochten wezen.
T4775: WILLEMS, Leonard. - Het Bonaventura-Raadsel in het leven van Anna Bijns.
Y3564: WILLEMS, Leonard. - Verslag Prijsvragen voor 1925 Letterkundige Geschiedenis: Een onderzoek naar de bronnen van 'De Biëncorf der H. Roomsche Kercken van Isaac Rabotenu'[=Marnix van St. Aldegonde].
B2403: WILLEMS, J.H.J. - Bernard ter Haar 1806-1880. Predikant, Poeet, Professor.
B1354: WILLEMS, Leonard. - Lexicografische sprokkelingen.
B1258: WILLEMS, Leonard. - Elckerlyc-Studien.
Y3402: WILLEMS, J.F. - Mengelingen van Vaderlandschen inhoud no. 5. Inhoud: I: Verzoening der stad Antwerpen met Philips den Goede 1435. II: Brief van Montigny aen de Graaf van Hornes, 1567 met facsimile. III: Charter van Hertoginne Johanna, over de Munten 1393. IV: Inventaris van een sterfhuis des jaers 1377. V: Gezag der Nederlandsche Tael by de Walen.
Y3401: WILLEMS, J.F. - Mengelingen van Vaderlandschen inhoud no. 4. Inhoud: I: Oude bevolking der Provincie Antwerpen. II: Oude Nederlandsche Volksliederen (met Facsimile).
B0584: WILLEMS, Jan Frans. - Reinaert de Vos naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuw en opnieuw in 1834 berijmd door... Ingeleid W.Gs. Hellinga.
Y9605: WILLEMS, Paul. - De nevelkathedraal {en andere verhalen]. Teksten uit het diepere geheugen.
T2116: WILLEMSE, A. - Paul Verlaine vu par un medecin.
Y7027: WILLEMSEN, August. - Braziliaanse brieven.
T0675: WILLEMSEN, A.W. - Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940.
Y1557: WILLEMSEN, P.H.L. (ed.). - Voor nu en later. Zicht op de gemeente Brummen en haar geschiedenis.
Y1202: WILLEMSEN, P.F. - De Duitsche Kindervriend. Tweede stukje. Nagezien en gewijzigd door R.G. Rijkens. Opnieuw herzien door J. Wijma.
Y1142: WILLEMSEN, P.F. - De Duitsche Kindervriend. Eerste stukje. In een Nederlandschen veranderd, nagezien en gewijzigd door R.G. Rijkens. Opnieuw herzien door J. Wijma.
Y1954: WILLEQUET, R. - Vlaemsche Kunst-Schat, ten gebruike der lagere scholen.
L5484: WILLIAMS, Tennessee. - Iets van Tolstoi. Vertaald door Bas Heijne.
C0194: WILLIAMS, Tennesse. - De Romeinse lente van Mrs. Stone. Vertaling Schuchart.
B7884: WILLIAMS, Heathcote. - Het rijk van de walvis.
L2547: WILLIAMS, Tennesse. - De Romeinse lente van Mrs. Stone. Vertaling Schuchart.
L2548: WILLIAMS, Tennesse. - De Romeinse lente van Mrs. Stone. Vertaling Schuchart.
M2037: WILLIAMS, Nigel. - De meesterlijke moslim. Vertaling Wiebe Buddingh'.
R6701: WILLIAMS, Francis. - Dangerous Estate. The Anatomy of Newspapers.
Y9791: [PENGUIN] WILLIAMS, sir William Emrys. - The Penguin Story MCMXXXV - MCMLVI.
B8019: WILLIAMSON, Hugh. - The Book. Number one: Book typography. A handlist for book designers.
B7972: WILLIAMSON, Hugh. - Methods of book design. The practice of an industrial craft.
L2007: WILLIAMSON, C.N. en W.M. - De kranige chauffeur. De wonderlijke avonturen van een motorwagen. Vrij bewerkt naar de achttiende Amerikaansche uitgave door Mevr. van Heuvelinck.
M6696: WILLIAMSON, Hugh. - Methods of book design. The practice of an industrial craft.
B1900: WILLIGEN, Adriaan van der. - Uit het dagboek van Adriaan van der Willigen. Drossaard in Tilburg 1795-1802. Met annotatien voorzien door Lamb. G. de Wijs.
K8644: WILLINCK, Marian. - Kleine zaken.
H7292: WILLINK, C.A. - Het weten komt langzaam. Met portret van den schrijver door H. Behrens-Hangeler.
M6349: WILLINK, A.C. - De schilderkunst in een kritiek stadium.
T7182: WILLINK, Daniël. - Amsterdamsche buitensingel nevens de omleggende dorpen, opgeheldert door aanteekeningen over veele voornaame geschiedenissen: met afbeeldingen eeniger oude en tegenwoordige stads poorten, wachttoorens, kloosters, dorpen, enz.
T6825: WILLINK, Daniel. - Amsterdamsche Tempe of de Nieuwe Plantagie. Begrepen in Twee Boeken, nevens Den Amstelstroom.
R3671: WILLOT, Jan. - Discours sur les excessives miseres qu'endure le povre Pays-Bas. (1595).
R8263: WILLUMSEN, Dorrit. - Bang. En roman om Herman Bang.
R6927: WILMA. - Visioen.
Y8390: WILMA. - Albert en Dieneke.
Y8520: WILMA. - Albert en Dieneke.
Y7462: WILMINK, Willem. - Een vreemde tijger en andere gedichten.
Y7460: WILMINK, Willem. - Zeven liedjes voor een piek.
T6362: WILMINK, Willem. - Zeven liedjes voor een piek.
H6324: WILMINK, Willem. - Spook tussen spoken. Met tekeningen van Alfons van Heusden.
Y7018: WILMINK, Willem. - De liedjes voor kinderen.
Y7017: WILMINK, Willem. - Een vreemde tijger en andere gedichten.
L6470: WILMINK, Willem. - Het kind is vader van de man. Een bloemlezing uit eigen werk met een inleiding van Fetze Pijlman.
T8843: WILMINK, Willem. - Vandaag is het de grote dag. Spoedcursus gelegenheidsgedichten. Met illustraties van Waldemar Post.
B9003: WILMINK, Willem. - Wat ik heb gevonden, je raadt het nooit. Vijftien opstellen over schrijvers in onze taal.
B6434: WILMINK, Willem en Fetze Pijlman (eds.). - Het kind. Een bloemlezing.
B4383: WILMINK, Willem. - Dat overkomt iedereen wel. Twintig liedjes voor kinderen.
Y4159: WILMINK, Willem. - Waar het hart vol van is. Schriftelijke cursus dichten.
T8406: WILMINK, Willem. - Wilminks keus II. Nederlandse poëzie van 1945 tot heden.
Y5483: WILMINK, Willem. - Krantenknipsels van/over Willem Wilmink.
R1904: WILMINK, Willem. - Waar komt dat kind vandaan?
R8369: WILMSEN, F.P. - Belangrijke Tafereelen, tot opwekking van Godsdienstig en Zedelijk gevoel, voor de Schoone Kunne. Naar het Hoogduitsch van.... door G. Ramakers jr.
K6882: WILS, J. - De oorsprong van het verbale r-passief in de Indogermaansche talen.
R6553: WILS, Lode. - Kanunnik Jan David en de Vlaamse Beweging van zijn tijd.
R6419: WILS, Lode. - De Messias van Vlaanderen. Frans van Cauwelaert 1880-1910.
R0897: WILSON, Charles. - Holland and Britain.
W6588: WILSON, Edmund. - De vrouw met het gouden haar. Roman en vijf verhalen. Vertaling Else Hoog.
K4420: WILSON, Charles. - First with the news. The history of W.H. Smith 1792-1972.
K4332: WILSON, Colin. - Man zonder schaduw. Dagboek van een existentialist. Vertaling Jean Schalekamp.
W1008: WILSON, Edmund. - De prinses met het gouden haar. Vertaling Else Hoog. Met een nawoord van John Updike.
Y0998: PRESIDENT WILSON. - The Challenge Accepted. President Wilson's address to Congress april 2 nd, 1917.
L9557: WILSON, Edmund. - Galahad. Vertaling Else Hoog.
Y8244: WILSON, G.H. - The Eccentric Mirror: Reflecting a faithful and interesting Delineation of Male and Female Characters, Ancient and Modern, who have been particularly distinguished by extraordinary qualifications, talents, and propensities, natural or acquired... Volume I only.
Y4825: WILTON, Theo en A. Onderdenwijngaard. - Een draad van angst. Over Japanse vrouwenkampen op Java en het leven daarna.
Y2584: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 11e jaargang 1912. nrs. 1 t/m 12.
T5829: WINCKEL, W.F.A. - Versterkt de Wacht. Een woord naar aanleiding van Prof. Hepp's tooneelvoorstelling. Artikel in de Overtoomsche Kerkbode en Geen doofpot tactiek. Artikel in De Reformatie.
T5484: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden onder leiding van Gerard van Eckeren & J. Greshoff. 26e jrg. 1927.
T5483: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden onder leiding van Gerard van Eckeren & J. Greshoff. 25e jrg. 1926.
T5092: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van F. Smit Kleine. 1e jaargang 1902. nrs. 1 t/m 12.
T5091: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van F. Smit Kleine. 2e jaargang 1903. nrs. 1 t/m 12.
T5089: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 19e jaargang 1920. nrs. 1 t/m 12.
T5084: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 4e jaargang 1905. nrs. 1 t/m 12.
T5082: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 6 jaargang 1907. nrs. 1 t/m 12.
T5080: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 8 jaargang 1909. nrs. 1 t/m 12.
T5079: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 9e jaargang 1910. nrs. 1 t/m 12.
T5077: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 11e jaargang 1912. nrs. 1 t/m 12.
T5076: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 12e jaargang 1913. nrs. 1 t/m 12.
T5075: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 13e jaargang 1914. nrs. 1 t/m 12.
T5065: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 16e jaargang 1917. nrs. 1 t/m 12.
T5066: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 15e jaargang 1916. nrs. 1 t/m 12.
T5064: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 17e jaargang 1918. nrs. 1 t/m 12.
T5053: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden onder leiding van Gerard van Eckeren & J. Greshoff. 26e en 27e jaargang 1927 en 1928.
L8961: WIND, Bartina H. - Gesproken en geschreven Frans in de XVIe eeuw.
K9587: WIND, Bartina H. - Enkele structurele kenmerken van het moderne Frans.
Y3732: DEN GOEDE WIND. - Journaal Den Goede Wind. 1988-1991. Nrs: 6-7-9-10-11-12.
Y6037: WIND, Harmen. - Plaatselijke tijd. Gedichten.
Y6036: WIND, Harmen. - Het gesticht. Gedichten.
Y7150: [COUPERUS] WINDEN, Piet van. - Een lent van boeken. Louis Couperus in eerste editie. Een overzicht van de oorspronkelijke uitgaven van zijn werk.
Y7143: [REVE, Gerard]. WINDEN, Piet van. - Zelf Reve verzamelen. Handleiding tot een fatsoenlijke collectie.
Y8175: [REVE] WINDEN, Piet van. - Nader tot hem. Reve-krant nr. 6. Zomer 2002.
Y8176: [REVE] WINDEN, Piet van. - Nader tot hem. Reve-krant nr. 2. Najaar 1999.
H1389: WINDISCH, Albert. - Die kunstlerische Drucktype. Wie entsteht eine Schrift? Wie beurteilt man eine Schrift?
L6607: WINDLER, Ernst. - Das Bremer mittelniederdeutsche Arzneibuch des Arnoldus Doneldey. Mit Einleitung und Glossar.
K6649: WINDROOS. - Windrozen per bos. Een bloemlezing uit de Windroos 1950-1955.
R0551: DUCHESS OF WINDSOR. - The heart has its reasons. The Memoirs of The Duchess of Windsor.
H1942: WINEAPPLE, Brenda. - Genet, a biography of Janet Flanner.
T8956: WINEKE, Berend. - Requiem voor een vlinder.
T8673: WINEKE, Berend. - Een zeker verblijf.
Y9629: [I TJING] WING, R.L. - Het I Tjing werkboek.
Y9730: WING, J. van. - De geheime sekte van 't Kimpasi.
R2894: WINGERDE, Gerard van. - De Hondsdagen. Beeld & dichtbundel.
L8386: WINKEL, J. te. - De beoefening der Germanistiek aan de Amsterdamsche Hoogeschool.
T2701: WINKEL, Jan te. - Bladzijden uit de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
R3680: WINKEL, J. Te. - De Vlaamsche beweging en haar belang voor de Noord-Nederlanders.
B7019: WINKEL, Jan te. - Bijdragen tot de kennis der Noord-Nederlandsche tongvallen. II: De tongval van Delfland bij Huygens.
B7020: WINKEL, Jan te. - Bijdragen tot de kennis der Noord-Nederlandsche tongvallen. III: De Oudgermaansche lange I.
B7021: WINKEL, Jan te. - Kachel Catteel.
B7018: WINKEL, Jan te. - Bijdragen tot de kennis der Noord-Nederlandsche tongvallen. I: De Oudgermaansche lange AE.
B7013: WINKEL, Jan te. - Het nationaal karakter van Vondel's poëzie.
B7014: WINKEL, Jan te. - Vondel en Nil Volentibus Arduum.
B7016: WINKEL, Jan te. - Valentijn en Nameloos.
B7017: WINKEL, Jan te. - De volkomen klinker van sommige verkleinwoorden.
B6750: WINKEL, J. te. - De taalkaart voor Noord-Nederland.
B6753: WINKEL, Jan te. - Germanismen in het Middelnederlandsch.
B6755: WINKEL, J. te. - Taalschakeering als gevolg van taaloverneming.
B6732: WINKEL, J. te. - Verslag van de lotgevallen der Universiteit van Amsterdam in den cursus 1910-1911.
L0903: WINKEL, J. te. - Levensbericht van Dr. A. de Jager.
L0608: WINKEL, Jan te. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
L0368: WINKEL, J. te. - De verbreiding der Frankische tongvallen over de Nederlanden.
K9598: WINKEL, J. te. - Levensbericht van Dr. A. de Jager.
K9502: WINKEL, J. te. - Taalgeschiedenis als geschiedenis van den geest.
K9356: WINKEL, Jan te. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
K8069: [VONDEL] WINKEL, J. te. - De oudste gedichten van Vondel.
K7854: [BEETS]. WINKEL, J. te. - Nicolaas Beets.
Y6066: WINKEL, J. te. - De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Republiek der Vereenigde Nederlanden. Deel I.
T3422: WINKEL, L. E. - De ondergrondse pers 1940-1945.
K6575: WINKEL, J. te. - Kurze Charakteristik der Nordniederlandischen Dialekte. (Gallee: Das Niederlandische Bauernhaus und seine Bewohner).
R4068: WINKEL, Jan te. - De Grammatische Figuren in het Nederlandsch.
R7444: WINKEL, Jan te. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
R7443: WINKEL, Jan te. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
R7442: WINKEL, Jan te. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
R7441: WINKEL, Jan te. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
B1970: WINKEL, J. te. - De uitspraak der U + W in het Middelnederlandsch.
Y1020: WINKEL, Bau. - Driehonderdvijfenzestig maal. Jaarverslag 2001 Bau Winkel
R6159: WINKEL, Jan te. - Rede uitgesproken door Jan te winkel over Hendrik van Veldeke op het XXXIe Taal- en Letterkundig Congres te Maastricht.
Y8531: WINKEL, J. te. - De wetenschap der schoonheidsgewaarwordingen. Rede op 9 januari 1911 aan de Universiteit van Amsterdam.
Y8577: WINKEL, H. - De Ware Jacob. Spotblad uit het begin van de twintigste eeuw.
Y8791: WINKEL, J. te. - Een paar mededeelingen aangaande het geslacht Hooft.
R7416: WINKELHOF, Leendert H. van. - De Normaal-Arbeidsdag.
H9950: WINKELS, Peter en Chris Will. - Jacobus van Looy. Schilder van huis uit, schrijver door toevallige omstandigheden. Een biografische schets.
H8345: WINKELS, Peter J.A. e.a. - Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880-1895.
Y5892: WINKLER, Kees. - Verzamelde gedichten.
T9163: WINKLER, C. - Freud is een voyeur. Gedichten.
H6318: WINKLER, Kees. - Vers uit de veren. Gedichten.
T1114: WINKLER, Johan. - September 1938. Met een inleiding van Dr. H.B. Wiardi Beckman.
T1051: WINKLER, J. (red.). - Naar het licht kalender 1929.
Y6932: WINKLER, Kees. - Tour d'horizon. Politieke en religieuze gedichten.
L3603: WINKLER, Kees. - De maanden.
T8799: WINKLER, Kees. - 13 poemes / 13 gedichten. Traduit du neerlandais par / in het Frans vertaald door Elisabeth Ader-Winkler.
Y6888: WINKLER, Kees. - Naar aanleiding van een zwaluw.
T0250: WINKLER, Johan. - Guido Gezelle en de Friezen.
R9308: WINKLER PRINS, J. - Liefdes Erinnering. Nieuwe Gedichten en Zangen.
W8399: WINKLER, T.T. - Geïllustreerd handwoordenboek voor de grafische vakken.
Y6806: WINKLER, Kees. - Klein heelal. Gedichten.
Y6573: WINKLER, Kees. - Gedichten.
Y6476: WINKLER PRINS, Jacob. - Gedichten. Verzameld en van een inleiding voorzien, door Joannes Reddingsius.
A0234: WINKLER, Kees. - Oude en nieuwe gedichten.
W3308: WINKLER, C. - Verspreide momenten. Gedichten.
L5787: WINNING, C.H.O.M. von. - Johan de Brune de Oude. Een Zeeuwsche Christen-Moralist en Humanist uit de Zeventiende Eeuw.
Y6612: WINNING, C.H.O.M. von. - Johan de Brune de Oude. Een Zeeuwsche Christen-Moralist en Humanist uit de Zeventiende Eeuw.
B3461: WINNIPS, Lucas. - Louise Honing.
R7336: WINSEMIUS, Jan P. - De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland.
Y2488: WINTER, Nicolaas Simon van. - De Amstelstroom in zes zangen.
L7066: WINTER, Lorenz. - Heinrich Mann and his public. A socioliterary study of the relationship between an author and his public.
T1805: WINTER, Wilhelmina. - De Gouden Klompjes. Openluchtspel in 4 bedrijven.
H1611: WINTER, Leon de. - Zionoco.
L5510: WINTER, P.J. van. - Engeland en Cromwell.
L9019: WINTER, Leon de. - La Place de la Bastille. Vertelling.
L1268: WINTER, L.I. de. - De maatschappelijke woonplaats als aanknopingsfactor in het internationaal privaatrecht.
M6416: WINTER, Denis. - Haig's command. A reassessment.
M6041: WINTER, Leon de. - De ruimte van Sokolov. Roman.
K6579: WINTER, Theun de. - De gedichten.
R8190: WINTER, Theun de. - De Billen van Jan Cremer. Voorwoord S. Carmiggelt en foto's van Philip Mechanicus.
Y5481: WINTER, Leon de. - Krantenknipsels van/over Leon de Winter.
R7627: WINTER, Max. - Das Kind und der Sozialismus. Eine Betrachtung von ...
Y0944: WINTER, Leon de. - De verhalen.
K2086: WINTER, Leon de. - God's Gym.
K0547: WINTER, Leon de. - De hemel van Hollywood. Roman.
Y9797: WINTER, Leon de. - Hoffman's honger. Roman.
Y9910: WINTER, geboren Van Merken, Lucretia Wilhelmina van. - Germanicus. in zestien boeken.
T2551: WINTERBOEK. - Derde Winterboek van de Wereldbibliotheek 1924 -1925. Bijdragen van Ina Boudier Bakker, Johan de Meester, H. Mooy, Alice Nahon, Antoon Thiry, Rinke Tolman, Bernard Zweers e.v.a.
L1395: WINTERBOEK. - Winterboek van de Wereldbibliotheek 1922 -1923. Felix Timmermans, Top Naeff, Frans Bastiaanse, Helene Swarth, H.P. Berlage. E.v.a.
L1398: WINTERBOEK. - Negende Winterboek van de Wereldbibliotheek 1930 -1931. Bijdragen van Else Bukowska, Ernest Claes, Anton van Duinkerken, J. Slauerhoff, Jo de Wit. e.v.a.
T5614: WINTERBOEK. - Winterboek van de Wereldbibliotheek 1923 -1924. Bijdragen van Carry van Bruggen, Cyriel Buysse, Jac. P. Thijsse, e.v.a.
T5613: WINTERBOEK. - Vierde Winterboek van de Wereldbibliotheek 1925 -1926. Bijdragen van Carry van Bruggen, Waldie van Eck, A. van der Leeuw, Herman de Man, P. Otten. E.v.a.
K9821: WINTERBOEK. - Achtste Winterboek van de Wereldbibliotheek 1929 -1930. Bijdragen van Frans Mijnssen, Diet Kramer, Nine van der Schaaf, Helene Swarth, Kees van Brugggen e.v.a.
Y6062: WINTERBOEK. - Winterboek W.B.-V. 1939. Samengesteld door Victor E. van Vriesland..
H7956: WINTERINK, J.C. - Hoe boeken gemaakt worden.
L9200: WINTERINK, J.C. - Hoe boeken gemaakt worden.
R5188: WINTERINK, J.C. - Het Uitgeversbedrijf.
K3968: WINTERINK, J.C. - De taak van de uitgever.
Y1531: WINTERKLANKEN. - Winterklanken. A.J.C. October 1946.
K3478: WINTERLINK, J.C. - Het Uitgeversbedrijf.
B3277: WINTERS, Willem & Michael Zeeman. - Het eerste wat ik mij van W... herinner. Tien jaar Stichting Litteraire Activiteiten Leeuwarden 1983-1993. De Koperen Tuin voorleesmarathon, 26 juni 1993.
P0864: WISE, Terence. - To catch a whale.
R6885: WISEMAN, Kardinaal N. - Beroep op het gezond verstand en het beter gevoel van het Engelsche volk, bij de instelling der Katholieke Hierarchie in Engeland.
K1084: WISPELAERE, Paul de. - Tuin en wereld: Tussen tuin en wereld, Mijn huis is nergens meer, Brieven uit Nergenshuizen, En de liefste dingen nog verder.
H4641: WISPELAERE, Paul de. - Bar en bizar. Ontsluierde geheimen. Verzameld en ingeleid door...
B0020: WISPELAERE, Paul de. - Tussen tuin en wereld.
L3545: WISPELAERE, Paul de. - Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990 - 1991.
L3050: WISPELAERE, Paul de. - Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990 - 1991.
K8533: WISPELAERE, Paul de. - Mijn levende schaduw.
W5036: WISPELAERE, Paul de. - Paul-tegenpaul 1969 - 1970.
K4643: WISPELAERE, Paul de. - Facettenoog. Een bundel kritieken gekozen en ingeleid door Weverbergh.
K2833: WISPELAERE, Paul de. - Met kritisch oog.
K2521: WISPELAERE, Paul de. - Hendrik Marsman.
L9574: WISPELAERE, Paul de. - Louis Paul Boon, tedere anarchist. Omtrent het utopia in 'vergeten straat'.
L9464: WISPELAERE, Paul de. - Brieven uit Nergenshuizen.
L9432: WISPELAERE, Paul de. - De broek van Sartre en andere essays.
T6141: WISSE, G. - De Kroonprinses door God bekroond. Tijdwoord bij de blijde gebeurtenis ten paleize.
L3612: WISSEMA, J.G. - Zeg mij, wat voor een ding is technologie?
B7618: WISSING, Pieter van. - Stokebrand Janus 1787.
Y1887: WISTER, Owen. - De pinksteren der beproeving.
L7406: WIT, R.J. de. - Kadaster, Ruilverkaveling en Toponymie.
H4443: WIT, Wim de. (Ed.). - Louis Sullivan. The function of ornament.
L6700: WIT, H.C.D. de. - Het tropisch regenwoud.
T1184: WIT, Augusta de. - De drie vrouwen in het heilige woud.
L2603: WIT, Augusta de. - Gods goochelaartjes.
A0560: WIT, Augusta de. - Gods goochelaartjes.
K9581: WIT, P.W.A. de. - Paschen. Gedicht. Met een origineele houtsnede van H.M. Hopma.
K9164: WIT, Augusta de. - Natuur en menschen in Indie.
M7247: WIT, Jan. - Nederlandse gedachten en andere gedichten.
Y3703: [VONDEL] WIT, Jakob Hendrik de. - Davids tranen of de zeven boet-zangen berymd en met korte aanteekeningen opgehelderd. Naar Vondel. Ten behoeve der Algemeene Haagsche Armen.
M7004: WIT, Augusta de. - De avonturen van den muzikant.
T5028: WIT, Augusta de. - Een Javaan.
Y3617: WIT, Jacob Hendrik de. Naar Vondel. - Davids tranen of De zeven boet-zangen. Naar Vondel. Berymd en met korte aanteekeningen opgehelderd.
Y5033: WIT, Henk de. - Birma Bali. De hel en het paradijs.
Y2814: DE WIT, Pater fr. Solanus. - De statie der paters minderbroeders te Gorcum 1628 - 28 october - 1928.
W4498: WIT, Augusta de. - De avonturen van den muzikant.
L8510: WIT, Wim de. - Auke Komter, Architect.
R2283: [THORBECKE] WIT, C.H.E. de. - Limburg - Maastricht - Thorbecke, 1848-1853.
Y9676: WIT, Augusta de. - De drie vrouwen in het heilige woud.
Y8266: HITWEEK / WITHEEK. - Hitweek: Blad voor tiener, twen en ouderen. 1e jaargang 1966. Nrs. 24, 30, 34, 41, 45, 50.
T6129: WITHUYS C.G. - Withuys' woorden der feest-cantate, muziek van J.H. Lubeck. Uit te voeren voor en na het leggen van den Eersten Steen van het Nationaal Gedenkteeken voor November 1813, in het Willemspark te 's Gravenhage; op Dinsdag 17 November 1863.
R3018: WITKAM, J.J. / J. Brugman / G.J.H. van Gelder. e.a. - De Arabische wereld. De geschiedenis en betekenis van de Islam, Arabische taal, poëzie en politieke herrijzenis, Nederlands koloniaal verleden.
T6503: [AMSTERDAM] WITKAMP, P.H. - Amsterdam in schetsen. Teekeningen van W. Hekking jr. Twee delen in een band.
R5640: WITKAMP, P.H. - Amsterdam's zesde eeuwfeest op den 27sten October 1875.
Y6006: WITKAMP, P.H. en P.H. Craandijk. - Prins Willem Frederik Karel der Nederlanden. Een Levensschets.
Y1176: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de Lagere scholen. Tweede stukje III: Europa. IV: De Aarde.
Y1169: WITKAMP, P.H. - Handboekje der Aardrijkskunde van Europa. Inzonderheid ten dienste van jonge lieden, die eene beschaafde opvoeding ontvangen. Tweede stukje, eerste afdeeling.
Y1168: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen in de provincie Zuid-Holland. Eerste stukje 1. Zuid-Holland. 2. de Nederlanden.
Y1156: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen in de provincie Gelderland. Eerste stukje 1. Gelderland. 2. de Nederlanden.
Y1131: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen. Tweede stukje: III Europa. IV: De Aarde.
R6048: WITKAMP, P.H. en Martin Kalff. - Prins Hendrik der Nederlanden. Eene levensschets.
T6525: WITLOX, J. - Onze eigen politieke organisatie blijve!
T2108: WITLOX, J.H.J.M. - Een Zuid-Nederlander als Emancipator van Neerlands Katholieken. Graaf Fortune Duchastel.
L5376: WITLOX, J.H.J.M. - Varia historica. Met een inleiding van P.J.M. Aalberse.
R2141: WITLOX, J.H.J.M. - De staatkundige emancipatie van Nederlands katholieken 1848-1870. Derde deel van: De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst.
B8449: WITLOX, J.H.J.M. - Varia historica. Met een inleiding van P.J.M. Aalberse.
L5953: WITSEN ELIAS, J.W.J. & J. PIEBENGA. - Twee eeuwen Leeuwarder Courant.
Y4151: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - Apollineum. Bijdragen, de Nederduitsche Taal, Dichtkunst, Welsprekendheid en Fraaije Letteren. Betreffende. Deel Twee.
T6824: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - Critisch verslag van zeker werkje, ten titel voerende: Het Tempelfeest, na het vijftigjarige bestaan des Amsterdamschen Stads-Schouwburgs, briefswijze, op deszelfs verzoek, medegedeeld aan een' vriend te Rotterdam.
T1068: WITSTEIN, S.F. - Bekentenis aan Julien Delande.
R5633: WITSTEIN, S.F. - Funeraire poëzie in de Nederlandse renaissance.
B6791: WITSTEIN, S.F. - De verzencommentaar in Het Theatre van Jan van der Noot. Bronnen en bewerkingswijze.
Y7378: [VONDEL] WITSTEIN, S.F. en E.K. Grootes. (ed.). - Visies op Vondel na 300 jaar. Een bundel artikelen.
Y6622: WITSTEIN, S.F. - Bredero's ridder Rodderick.
Y5023: WITTE, J.C. - J.B. van Heutsz leven en legende.
H0856: WITTE, Dirk de. - De vlucht naar Mytilene.
T5765: WITTE, C. de. - L' histoire du papier et les filigranes.
B6767: WITTE, A.J.J. de. - De mens in zijn taal gevangen.
M9511: WITTE, Richard. - Praktikum des Stein- und Zinkdrucks.
R9642: WITTE, Dirk. - De kleine soubrette.
R9640: WITTE, Dirk. - Annetje. Woorden en Muziek.
B3997: WITTE, Aldert. - Charles Nypels Meester-Drukker.
K5930: WITTE, Dirk de. - Ernie Wever.
T5863: WITTEBOON, S. - Confectiemeisjes. Een reportage over het leven van meisjes in de confectiebedrijven.
T4119: WITTEET VAN HOOGLAND, E.B.F.F. Baron. - De St. Michael-Beweging in de R.K. Staatspartij. Waar het om gaat en waarom het niet gaat.
Y3562: WITTEMANS, F. - Marnix van Ste Aldegonde. Minister van Willem van Oranje.
Y2493: WITTEVEEN, Corn. Jos. en A.G. Maris. - 1948 Reconstruction, Recuperation, Sanitation, Cooperation. A new borderline Netherlands-Germany.
R8632: WITTEVEEN, Arjen. - Fryske Boukinst en hwet der mei mank is.
T3712: WITTKAMPF, Willem. - Verzameld werk. Samengesteld door Hans Heesen.
R3235: WITTOP KONING, D.A. - De oude apotheek.
T5895: WNDELAER BONGA, S.E. - Oer Eastrum ald en nij.
Y8169: DIE WOCHE. - Die Woche. Berlin, 19 Juli 1944, Heft 29. Kriegmarine an der Invasionsfront.
Y8170: DIE WOCHE. - Die Woche. Berlin, 12 Juli 1944, Heft 28.
Y3722: WODZICKA, Helen. - The Printer and his Craft. An Eywitness Book.
L7444: WOENSEL, Pieter van. - Staat der geleerdheid in Turkijen (1791). Bezorgd door Meike Broecheler.
K8087: WOENSEL, Lodewijk van. - Meziek uit eige land.
T6677: WOENSEL KOOY, J. van. - Geoorloofde contractbreuk? Een woord naar aanleiding der spoorwegstakingen.
B2207: WOERDEMAN, M.W. en Dirk Coster. - Betje Wolff en Aagje Deken herdenking en erepromotie van Dirk Coster op maandag 1 november 1954.
R2254: WOESTIJNE, Karel van de. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 2e jaargang nr. 5, 1934.
R2253: WOESTIJNE, Karel van de. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 2e jaargang nr. 4, 1934.
B0249: WOESTIJNE, Karel van de. - Beginselen der chemie.
R2252: WOESTIJNE, Karel van de. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 2e jaargang nr. 3, 1934.
R2251: WOESTIJNE, Karel van de. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 1e jaargang nr. 1, 1933.
T8839: WOESTIJNE, Karel van de. - Verhalen.
R2194: WOESTIJNE, Karel van de. - De nieuwe Esopet. Met zestien teekeningen van Jozef Cantre.
L6127: WOESTIJNE, Karel van de. - Substrata. Geschreven en verlucht door Leo Marfurt.
L6054: WOESTIJNE, Karel van de. - Zon in den rug.
B8855: WOESTIJNE, Karel van de. - Over schrijvers en boeken. Tweede bundel.
B8735: WOESTIJNE, Karel van de. - Wiekslag om de kim. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door Leo Jansen. Twee delen.
L1182: WOESTIJNE, Karel van de. - Het zatte hart.
T0051: WOESTIJNE, Karel van de. - Het menschelijk brood.
W9104: WOESTIJNE, Karel van de. - Laethemsche brieven over de lente aan Adolf Kerckenrath.
M9313: WOESTIJNE, Karel van de. - Wiekslag om de kim: Het menschelijk brood, De modderen man, God aan zee, Het bergmeer.
L0206: WOESTIJNE, Karel van de. - Keur uit het werk.
B4542: WOESTIJNE, Karel van de. - Karel van de Woestijne. Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten. Verzameld en ingeleid door Bernard Verhoeven.
W8038: WOESTIJNE, Karel van de. - Goddelijke verbeeldingen.
B3726: WOESTIJNE, Karel van de. - Dagboek. Inleiding en begeleidende nota's Karel Jonckheere.
W7515: WOESTIJNE, Karel van de. - Nagelaten gedichten
Y5603: WOESTIJNE, Karel van de. - Wat is poëzie? [Tekst van een lezing en bibliografie van Van de Woestijne].
Y6061: WOESTIJNE, Karel van de. - Janus met het dubbele voor-hoofd.
B2681: WOESTIJNE, Karel van de. - Pieter Brueghel.
Y5480: WOESTIJNE, Karel van de. - Krantenknipsels van/over Karel van de Woestijne.
K4268: WOESTIJNE, Karel van de. - Goddelijke verbeeldingen.
L8564: WOESTIJNE, Karel van de. - Altijd maar bijeenblijven. Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929. Bezorgd door Leo Jansen & Jan Robert.
T9753: WOESTIJNE, Karel van de. - Verzameld werk. 7 + 1 delen.
B1173: WOESTIJNE, Karel van de. - Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten. Verzameld en ingeleid door Bernard Verhoeven.
B0938: WOESTIJNE, Karel van de. - Verzameld werk. Zesde deel: Beschouwingen over literatuur. Het dagelijksch brood. Keur uit de brieven in dagbladen 1906-1929.
T5040: WOKER, Gertrud. - Moderne oorlogstechniek en bescherming der burgerbevolking.
R2716: WOLDHEK, Siegfried. - Literaire tekeningen. Ingeleid door Rudy Kousbroek.
B3243: WOLDHEK, Siegfried. - Getekende schrijvers. Met een inleiding door Jeroen Brouwers.
K0406: WOLF, Manfred. - Albert Verwey and English romanticism. A comparative and critical study, with original translations. Proefschrift.
Y0078: WOLF, H. de. - Roomsche waarheidsliefde.
B6485: WOLF, Herman. - Hedendaagsche Wijsbegeerte. Gestalten en stroomingen.
W8492: WOLF, Hans Jurgen. - Geschichte der Druckpressen. Ein illustriertes Handbuch mit einer ausfuhrlichen Zeittafel.
R5066: WOLF-CATZ, Helma. - De vrijheid roept de diepste slapers. Romanfragmenten, verhalen en sprookjes.
R8790: WOLF, B.Th. de. - Hoe de revolutie werd voorbereid.
K6643: WOLF-CATZ, Helma. - Een nacht.
K2548: WOLF-CATZ, Loeka. - Helma Wolf-Catz.
Y9498: [SPINOZA] Wolf, A. - [Review of] Spinoza and Time, By S. Alexander, London 1921.
R3990: WOLFE, Tom. - De wereld en Wolfe. Vertaling Paul van den Hout.
H7867: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - Lotje Roulin. Een liefde in de achtiende eeuw zoals zij wordt verhaald in de roman Willem Leevend.
T3534: WOLFF, Betje/Aagje Deken. - De Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart. (Niet vertaald).
H7065: WOLFF-BEKKER, Elisabeth. - De menuet en de dominees pruik. Inleiding en aantekeningen P. Minderaa.
R0401: WOLFF, Gust. - Psychiatrie en dichtkunst. Uit het Duitsch vertaald door G. v. E.
H0746: WOLFF, Betje en Aagje Deken. - Critisch commentaar. Keuze door J.C. Brandt Corstius.
H9851: WOLFF, Andrea. - Een boekverkoper in St.-Petersburg omstreeks 1860, over mijn grootvader. Ingeleid en vertaald door W.A. Meeuws.
T0752: WOLFF, S. de. - Beschouwingen over de waardeleer.
L3485: WOLFF, S. de. - Van eerstelingen tot late oogst. Opstellen met een inleiding van J.W. Matthijsen.
L8976: WOLFF, H.J. (ed.). - Suriname het land der bekoring, maar toch het land der beproeving.
B5858: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - Lotje Roulin. Een liefde in de achtiende eeuw zoals zij wordt verhaald in de roman Willem Leevend.
Y3023: WOLFF, Sam de. - Koemie Orie. Landelijk orgaan van de Poale Zion be-Holland. Bijzonder nummer t.g.v. de 75e verjaardag van Sam de Wolff, 13 augustus 1953.
H9321: WOLFF, E. en A. Deken. - Bloemlezing uit de Economische Liedjes. Samengesteld en ingeleid Johan van Nieuwenhuizen.
R5200: WOLFF, M. - De ondergang van Jeruzalem.
R7406: WOLFF, S. de. - Crisis in permanentie.
R7386: WOLFF, S. de. - Strijdenskracht door Wetensmacht. Opstellen aangeboden aan S. de Wolff t.g.v. zijn 60e verjaardag.
R7290: WOLFF, S. de. - Het heldenleven en de levende leer van Karl Marx.
T7758: WOLFF, Sam de. - De crisis.
T4167: WOLFF, Betje en Aagje Deken. - De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. (Niet vertaald).
B0376: WOLFF, Betje & Aagtje Deken. - Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken. Met aanteekeningen van Joh. Dyserinck.
L4159: WOLFS, Petrus F. - Das groninger 'Religionsgesprach' (1523) und seine Hintergrunde.
T0678: WOLFS, A. - Het kolonialisme in Vlaanderen. Pleidooi voor een sociale revolutie.
T2593: WOLFSON, J.M. - Iets over Thorbecke als Mensch en als Staatsman.
Y6761: WOLFSON, Constant H.F. - Wat niet vergaat... In memoriam Constant H.F. Wolfson Bloemlezing uit de nagelaten gedichten en gedachten.
Y1926: WOLINSKI. - Hitparade. Vertaling Piet Piryns.
Y4633: WOLINSKI. - Weg met de jeugd. Vertaling Piet Piryns.
Y2206: DE WOLKENRIDDER. - De Wolkenridder. Personeelsorgaan van de K.L.M. 15e jarg. no. 25 kerstmis 1961.
L9386: WOLKERS, Jan. - De hond met de blauwe tong.
Y4603: WOLKERS, Jan. - De junival.
R3058: WOLKERS, Jan. - Brandende liefde.
T6399: WOLKERS, Jan. - 22 sprookjes, verhalen en fabels.
H6291: WOLKERS, Jan. - Zwarte advent.
L6475: WOLKERS, Jan. - Dominee met strooien hoed.
H3283: WOLKERS, Jan. - Serpentina's petticoat. Met tekeningen uit de hongerwinter.
H1530: WOLKERS, Jan. - Wegens sterfgeval gesloten. Commedia della morte.
B9924: WOLKERS, Jan. - Wegens sterfgeval gesloten. Commedia della morte.
L2238: WOLKERS, Jan. - Zomerhitte.
K8210: WOLKERS, Jan. - Brandende liefde.
B3600: WOLKERS, Jan. - Zomerhitte.
R6658: WOLKERS, Jan. - Terug naar Oegstgeest.
Y4604: WOLKERS, Jan. - De onverbiddelijke tijd.
Y2843: WOLLHEIM, Donald A. (ed.). - De beste Science Fiction verhalen van het jaar.
R8162: WOLTERING, B. - Gelijkenis van tweelingen. Een psychologisch onderzoek.
L7590: WOLTERS, M.J.H. (voorwoord). - Onze lieve vrouw van Renkum. Het herstel van een oude devotie.
L5170: WOLTERS, Xavier F.M.G. - Notes on Antique folklore on the basis of Pliny's natural history L. XXVIII. 22 - 29.
Y4154: WOLTERS, Alb. - De heiligen Wiro, Plechelmus en Orgerus en Het Kapittel van Sint Odilien-Berg.
T0557: WOLTHUIS, G.W. - Duivelskunsten en sprookjesgestalten. Studien over literatuur en folklore, Mariken van Nieumeghen.
Y6901: WOLTJES, Margreeth. - Het vreemde hart.
H6910: WOLTMANN, Alfred. - Holbein und seine Zeit. Des Kunstlers Familie, Leben und Schaffen.
R8227: WOLTRING, Julius. - Massa-Actie en Massa-Mentaliteit.
B1502: [HOFLAND] WOLTZ, W. (ed.). - H.J.A. Hofland journalist. Een vriendenboek.
T2600: WOLZOGEN, Ernst von. - De Pot der Danaiden. Bewerking Bernard Canter.
T1089: WOLZOGEN, Hans von. - Wagner-Brevier. Die Musik. Herausgegeben von Richard Strauss.
K7922: WOLZOGEN, Ernst von. - Das dritte Geschlecht. Roman. Mit Buchschmuck von Walter Caspari.
L5578: WONG LUN HING, F.J.H. - Prostitutie, een fenomenologische studie uit een huisartsenpraktijk. Met een ten geleide van P. Muntendam.
Y4186: ONZE WONING. - Onze Woning. Orgaan van de Christ. Bond van Patroons in het meubileringsbedrijf in Nederland. April-Mei 1947.
Y3948: WONINGGIDS. - Woninggids van het kantoor van vaste goederen Van Beijnum & Co. 4e jaargang februari 1907.
B3467: WOOD, Michael. - The magician's doubts. Nabokov and the risks of fiction.
B8437: WOODHAM-SMITH., Cecil. - Florence Nightingale 1820-1910. Vertaling P. van As.
T9250: WOOLDENDORP, Cor en Jack Bess. - De Fietsbel. (Als ik tweemaal met m'n fietsbel bel).
Y7344: WOOLF, Virginia. - Over Londen. Vertaling Carol Limonard.
R5349: WOOLF, Virginia. - Over Londen. Vertaling Carol Limonard.
Y8256: WOOLF, Virginia. - Krantenknipsels 1941-1996 over Virginia Woolf.
H6231: HET WOORD. - 1e Jaargang 1946. nr. 5, februari 1946.
T1900: HET WOORD. - 1e Jaargang Augustus 1946 nr. 11.
T1901: HET WOORD. - 1e Jaargang Sept. 1946 nr. 12.
T1905: HET WOORD. - 2e Jaargang October 1946 nr. 1.
B7504: HET WOORD. - 1e Jaargang december 1945 nr. 3.
B7105: HET WOORD. - 1e jaargang 1946, nr. 4, Januari 1946.
B6999: HET WOORD. - Hendrik de Vries: De dood van den heerscher. G. Langen: De toneelspeler. Koos Schuur: Notities over poëzie. B. Voeten: Odysseus' terugkeer. Ab Visser: De havezate. Koos Schuur: Over epigonisme, pose en dichterschap. J.J. Nieuwburg: Vier gedichten.
B7000: HET WOORD. - Gerard Diels: Verzen ter gedachtenis. H. Redeker: De blik naar binnen. B. Voeten: Sine nomine. De dorst. De laatste dichter. Koos Schuur: Notities over poëzie. N. Verhoeven: Zes gedichten. Til Brugman: Hemelia. Leo Koekraad: Het toornig woord. Johan van Delden: Droomland.
B1124: HET WOORD. - 1e Jaargang 1946. nr. 14-15 november/december 1946.
Y8720: HET VRIJE WOORD. - Het Vrije Woord. Algemeen Onafhankelijk Halfmaandelijksch Orgaan onder redactie van A. Baars, H. Sneevliet en D.J.A. Westerveld. 1e jaargang 1915.
T5741: GULDEN WOORDEN. - Gulden woorden. Een roep om meer idealisme, 'n bundel proza - ten dienste van de propaganda verzameld en aangeboden door de afdeeling Dieren van de Nationale Christen Geheelonthouders Vereeniging, aan haar 25-jarig bestaan tot aandenken.
Y5619: WOORDENBOEK. - Van Dale pocketwoordenboek Nederlands-Engels en Engels Nederlands.
T0665: WORBY, John. - De andere helft. Levensbeschrijving van een zwerver. Vertaling Johanna Smelik.
Y6028: THE TRANSPORT WORKER. - The Transport Worker. Volume 1. March 1912. No. 8.
T2343: WORMSER, J.A. - Een man uit en voor het volk. Het leven van Klaas Kater.
T5735: WORMSER, J.A. - Wat heeft het bestuur der Stuiversvereeniging toch misdreven? Openbare brief aan de Heeren A.P. c.s. voor het bestuur der Stuiversvereeniging De school met den Bijbel te Amsterdam gesteld door haren voorzitter J.A. Wormser.
K9352: WORMSER, C.W. - Frans Junghuhn.
Y4749: WORMSER, J.A. - De nacht van de rijzende zon. Een Hollandse krijgsgevangene in Japan 1942 - 1945.
R6713: WORMSER, J.A. - Een man uit en voor het volk. Het leven van Klaas Kater.
Y0049: WORP, J.A. - [Constantijn] Huygens. Onze Groote Mannen Serie I no 4.
R8980: WORP, J.A. - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Twee delen.
Y6063: WORP, J.A. - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Twee delen.
W0694: WORP, J.A. - Isaak Vos.
R7141: WORST, Johannes Huibertus. - Het rechtskarakter der beneficiaire aanvaarding.
T5617: WORTEL, Gijs. - Mooi gedrukt op linnen.
T2270: [WILDE] WORTH, Kate. - Oscar Wilde.
L8391: WOUD, Rom van der. - Ons dagelijks drukwerk.
B6393: WOUD, Rom van der. - Ons dagelijks druk werk.
W0811: WOUD, Elisabeth. [=Yda E. Andrea]. - Levensbegin.
T9323: WOUDE, H. van der. - Hulde aan Willem III. Bij gelegenheid van zijn 25 jarig-Koningschap. Vier liederen.
Y7082: WOUDE, Johan van der. - Maria Dermout. De vrouw en de schrijfster.
R2949: [HAAN, W. de]. WOUDE, G.J. van der. - Een halve eeuw Uitgeversactiviteit. Een korte historie en een kleine bespiegeling n.a.v. het 50 jarig bestaan der Uitgeverij W. de Haan.
L4681: WOUDE, Sape van der. - Johannes Busch Windesheimer Kloosterreformator en Kroniekschrijver.
P0230: WOUDE, Johan van der. - Reederij Waterman.
B6204: WOUDE, Johan van der. - Een groene lantaarn.
Y6856: WOUDE, Johanna van (= Mevr. Van Wermeskerken-Junius). - Zijn Ideaal.
L0540: WOUDE, S. van der. - Een keurige wetenschap.
Y6855: WOUDE, Johanna van (= Mevr. Van Wermeskerken-Junius). - Een verlaten post.
T5459: WOUDE, Th. W. v.d. (Bibliothecaris). - Catalogus der Centrale Bibliotheek over het Alcoholvraagstuk.
B3287: WOUDE, Johan van der. - De naamgeving. Een verhaal.
Y8351: WOUDE, Johan van der. - Zeven brieven.
L5138: WOUDEN-VELDKAMP, Johanna M. van. - Maurice de Guerin. Proeve van een psychografie.
T1987: WOUTERS, D. - Over het illustreeren van leesboeken voor kinderen.
B0024: WOUTERS, D. - Het blakend minnevier.
R7159: WOUTERS, D. (verz. en ingel.). - Na veertig jaar. Documents-humains. Zuid-Afrika en het lied van de straat in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw.
R6995: WOUTERS, D. - Distributiegijn en -pijn. Het Straatlied 1914-1918.
B1966: WOUTERS, D. - Het Nederlandse straatlied. Met een aantal liederen.
R6294: WOUTERS, D. - Van avontuur en minne. Romancen en balladen.
R6291: WOUTERS, D. - Hofken van geestelijke liederen.
R6290: WOUTERS, D. en J. Moormann. - Het Straatlied. Nieuwe bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen. Verzameld en ingeleid.
R6284: WOUTERS, D. en J. Moormann. (verz. en ingel.). - Het Straatlied. Een bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen.
R6286: WOUTERS, D. - Bittere pillen. Satirische liederen.
R6287: WOUTERS, D. - De vrolijke lachduif. Humoristische liederen.
R6288: WOUTERS, D. - De tranenkruik. Sentimentele liederen.
Y8014: WOUTERS, D. - De moord te Raamsdonk. Vaderlands toonel- en zangspel. Geillustreerd met knipsels van mejuffrouw M. Zijl.
L6743: WREDE, Wilhelmine Luise. - Proeven over Chemoreceptie, in het bijzonder bij Eupagarurus Bernhardus (L.).
H8102: WRIGHT, C.E. - English Heraldic Manuscripts in the British Museum.
T7685: WRIGHT, Ada. - De VARA rede van Ada Wright. Wat de Negermoeder zei, en waarom de VARA valsch vertaald heeft.
L0268: WRIGHT, Richard. - Acht mannen. Vertaling Margrit de Sablonniere.
W8265: WRIGHT, Louis B. - Louis B. Wright. A bibliography and an appreciation.
M3340: WRIGHT, Louis B. and Gordon N. Ray. - The private collector and the support of scholarschip. With a foreword by Robert Vosper.
T9817: WRIGHT, Christopher. - Nederlandse schilders van de zeventiende eeuw.
B2989: WRINGER, H.P.G. de. - Verstoorde feesten. Gedichten.
T4469: WRISTERS. - Catalogus van studiewerken (studiejaar 1931-1932) verkrijgbaar in den boekhandel van J. Wristers.
L3387: WULF, M. de. - Wijsbegeerte en Beschaving in de Middeleeuwen.
T4586: WULLSCHLAGEL, H.R. - Vader en Zoon.
K4149: WULMS, Guido. - Jean Anouilh.
Y1640: WULP, F.M. van der. - Abyssinie en koning Theodorus. Vrij naar het Engelsch.
Y0096: WUMKES, G.A. - Yn us eigen tael. Tiidskrift fen it Christlik Selskip for Fryske Tael- en skriftenkennisse Twade jiergong no. 5.
B1580: WUMKES, Dirk Aijelt. - Sibrandus Leo's Abtenlevens der Friesche Kloosters Mariengaard en Lidlum. Met inleiding, aanteekeningen en register.
B7927: WUNBERG, G. - Literatuur als toekomstmuziek. Enkele aspecten van de literaire kritiek in Duitsland omstreeks 1900.
T9182: WUNDERLICH, W.F.H. - De Pruikentijd. Geillustreerd door C. van der Hart.
B6251: WURFBAIN, C.L. - Rede ter nagedachtenis van prof. C.B. Tilanus, gehouden bij de opening van de Algemeene Vergadering van het Genootschap ter Bevordering der Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam op 16 september 1885.
B8312: WURZNER, Hans und Karl Krohnke. - Deutsche Literatur im Exil in den Niederlanden 1933-1940.
H4195: WUSTEN, H. van der. - Postmoderne aardrijkskunde. De sociografische traditie voortgezet. Geredigeerd t.g.v. het afscheid van W.F. Heinemeijer als hoogleraar in de sociale geografie.
H4440: WUTHENOW, Ralph-Rainer. - Stefan George in seiner Zeit / und die Nachwelt. Dokumente zur Wirkungsgeschichte Band I und Band II.
T9781: WYBENGA, P. - Kort overzicht van het verzet in Friesland.
W0312: WYK LOUW, N.P. van. - 'N keur uit sy gedigte.
L4047: WYN, Henrik van. - Historische en Letterkundige Avondstonden, ter opheldering van eenige zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven; en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het begin der zestiende eeuwe.
Y9406: WYN. H. van e.a. - Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar. Compleet in twee delen.
R5552: WYTHOFF, Henriette. - Het knechtje van Harm Heins.
M6457: WYTYNCK, Wouter. - Ballade van Pier Haesbeek.
T7083: XENOPHON. - De oorlogsgeesel over West-Brabant.
Y6441: XENOPHON. - De geschiedenis van Abradatas en Panthea. (uit Cyrus leerjaren). Vertaling M.B. Mendes da Costa.
R3195: CASTRVM PEREGRINI XIV. - Castrum Peregrini.
R5681: KUNSTAUKTION XLIV. - Eine beruhmte Sammlung einblatt Holzschnitte darunter 41 Unica und Kupferstichsammlung Freiherr von G...
M4162: XUAN, Tu Cao. - En traag vloeit de rivier. Vertaling B. de Lange.
L7478: CASTRVM PEREGRINI XXVI. - Castrum Peregrini.
R8576: CASTRVM PEREGRINI XXXII. - Castrum Peregrini.
L7480: CASTRVM PEREGRINI XXXIV. - Interpretationen zu Gedichten von Stefan George I.
Y4534: XYLANDER, Rudolf von. - Deutschlands Kampf um die Freiheit.
Y9369: TJOE KONG YANG. - Ti - Pao.
R3444: PRODUCTION YEARBOOK. - Advertising & Publishing Production Yearbook. Fourth Annual 1938.
L7468: YEATS, W.B. - Selected poems.
B1468: YEATS, William Butler. - De Gravin Catelene.
L2965: YEMNI, Sadik. - De amulet. Vertaling Cees Priem.
Y8459: YERLI, Nilgun. - Weg van Nederland.
Y6857: YERTHA. [= Louise Antoinette Stratenus]. - Wilde rozen.
B4931: CHRISTIE'S NEW YORK. - The Collection of Rene Gaffe. Property from the Estate of Madame Rene Gaffe.
M6503: [GILL], YORKE, Malcolm. - Eric Gill, man of Flesh and Spirit.
R5285: YOUNGER, Robert. - De typhus epidemie in het gevangenen-kamp te Gardelegen in Duitsland.
H1952: YOURCENAR, Marguerite. - Pasmunt van de droom. Vertaald door Jenny Tuin.
K9145: YOURCENAR, Marguerite. - Dierbare nagedachtenis. Vertaald door Ton van der Stap & Theo Duquesnoy.
K9148: YOURCENAR, Marguerite. - Als stromend water. Vertaling Jenny Tuin.
K9134: YOURCENAR, M. - Vertellingen uit het Oosten. Vertaling Jenny Tuin.
Y3177: YOURCENAR, Marguerite. - Het genadeschot. Vertaling Jenny Tuin.
B3149: YOURCENAR, Marguerite. - Het hermetisch zwart. Vertaling Jenny Tuin.
B2067: YOURCENAR, Marguerite. - Mishima of Het visioen van de leegte. Vertaald door Greetje van den Bergh.
B2072: YOURCENAR, Marguerite. - Met open ogen. Gesprekken met Matthieu Galey. Vertaling Ton van der Stap.
K0270: YOURCENAR, Marguerite. - Pasmunt van de droom. Vertaald door Jenny Tuin.
B2066: YOURCENAR, Marguerite. - Onder voorbehoud. Essays. Vertaling F.C. van de Bilt.
B2010: YOURCENAR, Marguerite. - Als stromend water. Vertaling Jenny Tuin.
Y9355: YOURCENAR, Marguerite. - Het hermetisch zwart. Vertaling Jenny Tuin.
Y9564: YOURCENAR, Marguerite. - Het hermetisch zwart. Vertaald doorJenny Tuin.
L3733: YPERMAN, Chris. - Een heel klein scheepje. Met een nawoord van Dirk de Geest.
T9001: YPES, Catharina (vert.). - Olijven en zilveren populieren. Moderne Italiaanse lyriek met Nederlandse vertaling. Ingeleid door Giacomo Prampolini.
Y5569: YPEY, A. - Akademische leerrede ter gedachtenis van wijlen den hoogleeraar Herman Muntinghe uitgesproken, den 2 van bloeimaand 1824.
R8429: YPMA, Y.N. - Kroniek van het Friese Verzet.
M3573: YPSILON. - Twintig eeuwen na Bethlehem.
L8004: YSSELSTEYN, Nicolaas Jan van. - Over den invloed van de kerkelijke wetgeving der middeleeuwen of Den regtstoestand van Nederland.
T4087: YSSELSTEYN, G.T. van. - Geschiedenis der tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis der kunstnijverheid. Met 202 afbeeldingen en 140 afbeeldingen van merken.
H9703: YU, LI. - You Poe Toean of de omzwerving van de student van het late avonduur een moraliserende zeden uit de 17e eeuw. Vertaling Peter de Jong.
Y4834: ZAAIER, Albert [Evert J. Veenendaal]. - Onder de Papoea's.
L9311: ZAAL, Wim. - Pleidooi voor gehangenen. Onze achttiende en negentiende-eeuwse letteren.
T1486: ZAAL, Wim. (ed.). - Verhalen rond 1900. Oorspronkelijk werk uit de periode 1885-1915.
R4373: ZAAL, J.W.B. - A Lei Francesca (Sainte Foy, v. 20). Etude sur les chansons de Saints Gallo-Romanes du XIe siecle.
K9000: ZAAL, Wim. - Vloekjes bij de thee. Een reportage over de vorige eeuw in Nederland.
M5825: ZAAL, Wim. - Een tik van Italie. Reisverhalen.
H8265: ZAAL, Wim. - Gods onkruid. Nederlandse sekten en messiassen.
K3447: ZAAL, Wim. - Nooit van gehoord. Stiefkinderen van de Nederlandse beschaving.
K0624: ZAAL, Wim. - Vloekjes bij de thee. Een reportage over de negentiende eeuw in de Lage Landen.
K2890: ZAAL, Wim. - Geheime gedichten die niemand kent maar die toch gezien mogen worden. Gekozen door....
L9814: ZAAL, Wim. - Verhalen van man tot man.
L9694: ZAAL, Wim. - De verlakkers. Literaire vervalsingen en mystificaties.
L9564: ZAAL, Wim. - Aan de rol met Sisyfus. Divagatien en consideratien.
H9414: [HOOFT] ZAALBERG, C.A. (ed.). - Uit Hoofts lyriek.
R5546: ZAALBERG, C.A. - Hooft als pleitbezorger voor Menelaus.
Y4020: GEMEENTEBLAD ZAANDAM. - Goedkoop Gemeenteblad Zaandam (De 7000). 4e jaargang nr. 17. donderdag 19 April 1923.
T9777: EEN OUDE ZAANKANTER. - Zes man in den trein! of de Avonturen van de Zaandamsche Bedrijvencommissie op haar reis naar het hooge Noorden onder leiding van het Kamerlid J. E. W. Duijs.
Y3254: DE ZAANLANDER. - De Zaanlander. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad. 3 September 1898. T.g.v. het Kroningsfeest.
Y9901: ZAANSTREEK. - De Zaanstreek. [Zes gedichten met foto's].
R1738: ZADEK, Peter en Johannes Grutzke. - Lulu eine deutsche Frau (frei nach Wedekind).
T6994: ZADELHOFF, Jan van. - Het gifgassengevaar en de ontwapening. Rede uitgesproken voor de V.A.R.A. op zondagochtend 26 mei 1929.
R0918: ZADELHOFF, Willem van. - Holle haven.
T6984: ZADELHOFF, Jan van. - Tegen de vlootversterking. Weg met het vlootplan.
T6985: ZADELHOFF, Jan van. - Is gewapende landsverdediging mogelijk? Op voor ontwapening.
T6983: ZADELHOFF, Jan van. - Weg met de landsverdediging! Ontwapening.
Y2258: ZADELHOFF, Willem van. - Het ei van Fabergé.
Y7407: ZADELHOFF, Jan van. - Kort overzicht van den Cursus door Jan van Zadelhoff. Uit het leven van Karl Marx. Inleiding - doel van den cursus.
L7283: ZAFON, Carlos Ruiz. - De schaduw van de wind. Vertaald uit het Spaans door Nelleke Geel.
Y2597: ZAHN, Ernst / Leo Tolstoy / R.L. Stevenson. - Levensstrijd. Een roman uit het hoogland. / De Sneeuwstorm. Linnenmeter. / Twee Huzaren. / De verkeerde kist. Vertaling G. van Uildriks.
L2350: ZAHN, Ernest. - Op weg naar een industriele cultuur.
R9839: ZAHN, Ernst. - Levensstrijd. Een roman uit het hoogland.
R9831: ZAHN, Ernst. - Menschen (Een verhaal uit de Alpen) Vertaling door Annie de Graaff.
Y6423: ZAHN, Ernst. - Onderstroom. Een novelle. Vertaling Annie de Graaf.
T9185: ZAHN, Ernst.e.a. - Menschen. (Een verhaal uit de alpen). Graaf Leo Tolstoj: De Jonge Landheer. Ernst Zahn: Onderstroom. Lanoe Falconer: De geheimzinnige Gouvernante. I. Zangwill: Het groote geheim van Bow.
T6466: K. en K. Ministerie van Buitenlandsche Zaken. - Over de voorgeschiedenis van den Oorlog met Italie.
R4275: MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN. - Beroepeninventarisatie. Deel XVII. Grafische arbeiders en boekbinders.
M6081: ZAMEENZAD, Adam. - Cyrus Cyrus. Vertaald door Frank Dixhoorn.
R6759: ZAND, Thijs van 't. - Overgave. Een jeugdherinnering. Pentekeningen Jos van der Zee.
T2049: ZANDEN, L. van der. - Kerk en Nationaal-Socialisme.
H2594: ZANDSTRA, Evert. - Twaalf mannen van de vrouwe Jacoba.
M0245: ZANGER, Jan F. de. - Een gat in mijn plusfour.
T0939: ZANGWILL, J. - Droomers van het Ghetto. Vertaling B. Canter. Drie delen.
R9827: ZANGWILL, I. - Het groote geheim van Bow. Vertaling van J. Kuylman.
R9359: ZANGWILL, I. - Het groote geheim van Bow. Vertaling van J. Kuylman.
B7609: ZANNEKIN. - Zannekin Jaarboek 1986 nr. 8.
B7608: ZANNEKIN. - Zannekin Jaarboek 1990 nr. 12.
B7603: ZANNEKIN. - Zannekin Jaarboek 1978/1979 nr. 2.
B7601: ZANNEKIN. - Zannekin Jaarboek 1992 nr. 14.
R6910: ZANNEKIN. - Zannekin jaarboek 1982 nr. 4.
T7242: ZANTEN, Rein van. [=Kees van Bruggen]. - De liefde van Eugenius Berg.
Y5077: ZANTGRAAFF, H.C. - Atjeh.
H6700: ZAPF, Hermann/John DREYFUS. - Classical typography in the computer age. Papers presented at a Clark Library Seminar 27 February 1988. With an introduction by John Bidwell.
K1571: ZAPF, Hermann. - Kalligrafie, drukletters en typografische verzorging, letterontwerpen voor fotozetsystemen.
H8803: ZAPF, Hermann. - Schrift und Buch in der Welt von morgen.
T0771: ZATZIKHOVEN, Ulrich von. - Lanzelet. A Romance of Lancelot. Translated from the Middle High German by Kenneth G.T. Webster.
Y4772: ZEE, Daan van der. - Van Diemens Roode Vlucht. Roman uit het Hollandsche koloniale verleden.
B4834: ZEE, Sytze van der. - De overkant. Mijn jaren bij Het Parool.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

11/28