Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T7763: SOCIUS. [=WIJNAND ROMIJN]. - Na-oorlogse perspectieven van het socialisme in Europa.
K2235: SODDERLAND, J.W. E.A. - Leeskabinet. Grepen uit de geschiedenis en de Boekerij van het Rotterdamsch Leeskabinet 1759-1984.
T7689: SODERBERGH, PETER A. - 78 RPM Records & Prices.
B9531: SODERHJELM, TORSTEN & WERNER SODERHJELM. - De Italiaansche Renaissance. Litteratuur- en Kultuurstudies. Uit het Zweedsch door D. Logeman-van der Willigen.
R9717: SOEP, A.B. - Het jodendom. Anti-semitisme van uit een sociaal-historisch gezichtspunt bezien.
B7041: SOEP, A. - De besnijdenis. Een ethnologische studie. Met een voorrede van J.J. Fahrenfort.
T4981: SOEP, A.B. - Nationalisme of Internationalisme? Met een onuitgesproken rede voor het congres van de S.D.A.P. april 1915.
T4982: SOEP, A.B. - Een onuitgesproken rede voor het congres der S.D.A.P. april 1915.
T8472: SOEPBOER, ALBERTINA. - Bezonken.
M6693: SOEPNEL, INE. - Festina Lente. Aldus Manutius drukker/uitgever.
B2767: SOER, F.C. - Rede uitgesproken door Dr. F.C. Soer in de Groote Zaal der Hoogere Burgerschool Willem II, 19 februari 1877 te Tilburg.
T2706: SOER, ELISE. - De Vlaamsche Vesper.
L6669: SOEROTO, NOTO. - Fluisteringen van den Avondwind.
B4342: SOEST, MARJO VAN. - Over de regels van het spel.
R6165: SOEST, JUDOCUS VAN. - Krantenbezorgers in Amsterdam, Een beetje uitgebuit. Fotografie en tekst van J. van Soest.
Y4902: SOEST, EMS I.H. - Theeland.
L5220: SOET, FRANS D. DE. - Puritan and royalist literature in the seventeenth century.
R7470: SOETARDJO, KARTOHADIKOESOEMO. - De Petitie Soetardjo.
T9384: SOETEBOOM, H. - Oud-heden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland. Twee delen.
B9043: SOETEMAN, C. E.A. - Literatuur en samenleving. Zes lezingen.
R3080: SOETEMAN, FRED EN CHRIS ROODBEEN. - De Hoornse taart en andere rechtsmonumentjes.
T9360: SOETEMAN, C. - Deutsche Sprache und Literatur an den niederlandischen Universitaten.
L7844: SOETEMAN, CORNELIS. - Untersuchungen zur Ubersetzungstechnik Otfrid von Weiszenburgs.
B5511: SOETENDORP, AWRAHAM. - Met het verleden op mijn hielen.
T9254: SOETERIK, G.J. - Militaire-marsch ter gelegenheid van het 50 jarig feest der herstelling van Neerlands onafhankelijkheid 1813-1863 gecomponeerd door G.J. Soeterik.
L1618: SOEWARNO- VAN DER KAADEN, J.C. - De weg naar Plantoengan.
T9960: SOHN-RETHEL, ALFRED. - Grootkapitaal en fascisme. De Duitse industrie achter Hitler.
L8871: SOHNGEN, J.N.G. - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche Volksleven.
Y4449: SOIREES. - SOIREES. Magazine Hebdomadaire 3e annee No 84 vendredi 12 mai 1933. Numero Special sur Hitler.
Y1515: SOISSON, JANINE EN PIERRE. - Kastelen langs de Loire.
Y3866: SOLDATENKRANT, DE. - Feestnummer no. 48. Woensdag 31 augustus 1898. Nederland juicht en jubelt, inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
T4743: SOLF, WILHELM HEINRICH. - De Duitsche Staatssecretaris van kolonien, Dr. Solf spreekt....
Y1060: SOLGER, H. / S. WAGENAAR. - Algemeene Geschiedenis in Verhalen. De Nieuwe Tijd. Een Leesboek voor het eerste middelbaar en hooger en het uitgebreid lager onderwijs, normaal- en kweekscholen. Vrij naar het Hoogduitsch van H. Solger. Vertaling S. Wagenaar.
K9675: SOLO, DAN X. (ED.). - Extended alphabets. 100 complete fonts.
K9677: SOLO, DAN X. (ED.). - Outline alphabets. 100 complete fonts.
MK0098: SOLO, DAN X. (ED.). - Sans Serif display alphabets. 100 complete fonts.
B8570: SOLO, DAN X. - Thematic Alphabets. Eight Decorative Faces in Three Sizes.
K9678: SOLO, DAN X. (ED.). - Rustic and rough-hewn alphabets. 100 complete fonts.
B3338: SOLVANGER, ERIK. - Eenvoudig schedellichten.
R2579: SOMA 8. - Arjen van der Burg. A. Heumakers. H. Verdaasdonk. Dick Walda. Remco Campert. Rob Flapper. D.A. Kooiman. A. v.d. Berg. Andre Veltkamp.
R2589: SOMA 7. - Chris van Geel. Jeroen Brouwers. Jules Deelder. Hans Plomp. J. v.d. Krogt. H. Heeresma. R.A. Cornets de Groot. R. van Gennep. Vassili Vassilikos.
B6163: SOMA. - Soma Literair Magazine. Nrs. 1-28.
B6882: SOMA 5. - H. Heeresma: Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp. Dirk Ayelt Kooiman: Het mechaniek gestoord. Witold Gombrowicz: De schrijver en geld. Tom Graftdijk /Witold Gombrowicz in gevecht met de vorm. Willem Veldman: Gedicht. e.a.
T7323: SOMBART, WERNER. - Socialisme en Sociale Beweging. Voor Nederland bewerkt door Helene Mercier.
T5534: SOMBART, W. - Het proletariaat. Bewerkt door M. Hugenholtz-Zeeven.
L9254: SOMBREFF, LOUIS HENRI LEONARD JOSEPH VAN DER MAESEN DE. - Over den aanvang van het lidmaatschap der Staten-Generaal.
B5827: SOMEREN, J.F. VAN. - De Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Haar geschiedenis en kunstschatten voor 1880.
B5790: SOMEREN, R.H. VAN. - Hulde aan de nagedachtenis van Dr. Jan Scharp; toegebragt ter gelegenheid zijner lijkplegtigheid gevierd den 11en April l.l., in de Maatschappij Verscheidenheid en Overeenstemming te Rotterdam.
B4415: SOMERHAUSEN, H. & J. BOSSAERT. - Verhandelingen over de stenographie op de Nederlandsche taal toegepast, door het Koninklijk Genootschap Concordia te Brussel bekroond en in het licht gegeven. Met 8 gesteendrukte platen.
L8567: SOMERS, MARC (ED.). - Karel van de Woestijne 1878-1929. Tentoonstellingscatalogus. Net een inleiding door Albert Westerlinck en chronologische raamwerk door Prof.em. M. Rutten.
R8656: SOMERWIL-AYRTON, S.K. - Poverty and power in early works of Dostoevskij.
Y4376: SOMERWIL-AYRTON, KATHIE. - Dostojevski. Een schets van leven en werk.
B8856: SOMMER, MARTIN. - Krantebeest. J.M. Lucker. Triomf en tragiek van een courantier.
T9188: SOMMER, KEES. - Tommy Song. March (Two-step). Words and Music by Kees Sommer.
L6320: SOMMERVOGEL, CARLOS. - Dictionnaire de ouvrages Anonymes et Pseudonymes publies par de religieux de la compagnie de jesus.
H7280: SON, PHILIP VAN. - Distels voor vakgenoten. Illustraties C.A.B. Bantzinger.
Y3500: SON, CASPERT VAN. (INLEIDING). - Portretten uit het Huis Oranje-Nassau, historisch foto-album uitgegeven ter gelegenheid van het regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina (1898-1938).
T4868: BLACKIE & SON. [FONDSCATALOGUS]. - Blackie's List of Story Books & Other Books 1923-1924. Blackie & Son's publications 1923-1924.
R7134: SONSBEECK, HERMAN GEORGE VAN. - Eenige opmerkingen over het zoogenaamde depositum irregulare.
K1828: SONTROP, TH. A. / MARTIN ROS (EDS.). - >>Prive-Domein<<. Schrijvers over zichzelf.
R2137: [BILDERDIJK] SOPHOCLES. - De dood van Edipus, treurspel. Het oorsprongklijk van Sofokles nagevolgd door Willem Bilderdijk.
B2741: SORGDRAGER, W. - Gaat het om de kunst of om het systeem?
K8739: SOTEMANN, GUUS. - Vijfenveertig seizoenen.
B1273: SOTEMANN, G. - A. Roland Holst en de mythe van Ierland.
B8203: SOTEMANN, GUUS. - De muze en het heelal. Een verzameling gedichten, handelende over licht en duister, over aarde, zon, maan en sterren, over ruimtevaart, een primula en een citroen.
A0960: SOTEMANN, A.L. - Over de dichter J.C. Bloem.
T1993: SOTEMANN, A.L. - De structuur van de Max Havelaar. Bijdrage tot het onderzoek naar de interpretatie en evaluatie van de roman.
L6579: SOTEMANN, A.L. - Dichters die nog maar namen lijken.
B5189: SOTEMANN, A.L. - Querido van 1915 tot 1990. Een Uitgeverij.
T3667: SOTEMANN, A.L. - Op het voetspoor van de dichter. De ontstaansgeschiedenis van J.H. Leopolds 'Naast ons, naast ons, achter het riet'.
T1519: SOTEMANN, A.L. - Vier opstellen over J.C. Bloem.
L8098: SOTHEBY'S. - The Library of George M. Pflaumer Charitable Unitrust.
K7454: SOTHEBY'S. - Arts of the Islamic World . Auction 25 April 2002.
K7455: SOTHEBY'S. - Fine Books and Manuscripts. Auction 6515: 10/11 December 1993.
K7456: SOTHEBY'S. - Continental and Russian Books and Manuscripts, Science and Medicine. Auction 20th November 1990.
K7431: SOTHEBY'S. - Fantasy and Illustrated Books and Related Drawings . Auction 31 October 1997.
K7432: SOTHEBY'S. - Bibliotheque d' un Amateur . Auction 15 May 1997.
L8083: SOTHEBY'S. - The Otto Kallir Collection of Aviation History.
L8086: SOTHEBY'S - Important American Voyages and Explorations.
L8090: SOTHEBY'S. - Medieval Illuminated Miniatures from The Collection of The Late Eric Korner.
L8093: SOTHEBY'S. - Seventy-six Important Hebrew and Samaritan Manuscripts for the library of the late David Solomon Sassoon.
L8095: SOTHEBY'S. - Collection J. -M.B. Editions Originales.
L8097: SOTHEBY'S. - The Continental Library of Archibald, 5th Earl of Rosebery and Midlothian, K.G., K.T.
B2662: SOTHEBY'S. - Libri Stampe e Carte Geografische.
K7433: SOTHEBY'S. - Realms of the Mind: British Fantasy Art and Illustration. Auction 30 October 1997.
K7435: SOTHEBY'S. - Modern French Bindings and Illustrated Books. Auction 27 June 1997.
L8484: SOTHEBY. - A Brilliant History. Jewels at Sotheby's.
B2893: SOTHEBY'S. - Catalogue of Valuable Hebrew Printed Books. The Property of the Valmadonna Trust.
B8176: SOTHEBY. - The Honeyman Collection of Scientific Books and Manuscripts. Part VI: Printed Books N - Sa.
B2791: SOTHEBY'S. - Western Manuscripts and Miniatures. Including eight extremely important manuscripts from the Sammlung Ludwig, the property of the J. Paul Getty Museum,mostly of the eight to tenth century [etc].
Y0801: SOTHEBY'S. - Summer Sale. Amsterdam 24 June and 25 June 1997. Section I: 145 items of Glass.
B2833: SOTHEBY'S. - Persian and Indian Manuscripts and Miniatures from the collection formed by the British Rail Pension Fund.
B2834: SOTHEBY'S. - Livres Ancienc et Modernes. Comprenant La bibliotheque du Comte et de La Comtesse Guy du Boisrouvray.
B2838: SOTHEBY'S. - Fine Judaic Books, Manuscripts and Works of Art. The property of Charles E. Feinberg. The Traub Collection. The Collection of the Warner Resort Company.
B2839: SOTHEBY'S. - A further Ninety-Seven Highly Important Hebrew Manuscripts. From the Collection formed by the Late David Solomon Sassoon.
B2876: SOTHEBY'S. - Fine Books and Manuscripts. Including Property from the Library of Raymond and Elizabeth Hartz.
B2881: SOTHEBY'S. - Fine Books and Manuscripts. Including the Collection of Dr. Morton McMichael.
B2883: SOTHEBY'S. - Western Manuscripts and Miniatures.
L8099: SOTHEBY'S. - Western Manuscripts and Miniatures.
L8101: SOTHEBY'S - The Library of Irwin Silver.
L8487: SOTHEBY. - Collection Fred Feinsilber. Itineraire d'un collectioneur 1460-1960. Livres, Manuscrits, Gravures, Photographies. Vol. 1 et Vol. 2.
B2795: SOTHEBY'S - The Book as Art. Modern Illustrated Books and Fine Bindings, Part II.
R4659: SOTHEBY'S. - English literature, History, Children's books and Illustrations. Auction 15 July 2010.
R4660: SOTHEBY'S. - English literature and History. Auction 11 July 1996.
R4662: SOTHEBY'S. - Valuable Printed Books. Auction 26 and 27 June 1997.
R4663: SOTHEBY'S. - Valuable Printed Books, comprising Natural History, Atlases, Travel, Early Printed and Continental Books. Auction 30 November 1995.
B4915: SOTHEBY'S LONDON. - Fine Oriental Manuscripts and Miniatures.
B2888: SOTHOBY'S. - Valuable Hebrew Printed Books. Including Judaica. The Property of the Valmadonna Trust.
W4025: SOUDIJN, KAREL. - Op reis.
B4259: SOUEIF, AHDAF. - Aisha. Vertaling A. van den Bogaard.
B4930: CATALOGUE SOURGET. - Librairie Sourget. Manuscrits enlumines et Livres Precieux: Six siecles de Patrimoine Bibliophilique 1280 - 1927.
L0328: SOURIE, LOUIS. - Prosper van Langendonck.
T0854: SOURIE, LOUIS. - Van Nu en Straks. Historiek en betekenis.
T2673: SOURIE, LOUIS. - Inleiding tot de geschiedenis van Van Nu en Straks.
B5567: SOUSA TAVARES, MIGUEL. - Evenaar. Vertaald uit het Portugees door Harrie Lemmers.
H6158: SOYA. - Een gast. Vertaling Marie W. Vos.
T9821: SPAAN, S. - De oorzaak der Werkloosheid en de taak der W.A.C.'s
P2930: SPAAN, HENK. - Kermis op de Dam.
T7617: SPAAN, J.G. - Eenige beschouwingen betreffende Vrijmetselarij.
T8658: SPAAN, HENK. - De zoon van Cruijff en andere gedichten.
T9075: SPAAN, PETER. - De verheerlijking.
Y1031: SPAAN, J. - Aanschouwelijk onderwijs in het dierenrijk, of handboekje voor aankomende onderwijzers, onderwijzeressen en bewaarschoolhouderessen ten gebruike bij platen van de voornaamste en nuttigste dieren.
T6977: SPAAN, JAN. - Internationale spanningen.
K3085: SPAANS, LEX. - Homo-politieke teksten.
R5381: SPAANSTRA-POLAK, BETTINA. - Het Symbolisme.
Y4547: MARK/SPACE. - Mark/Space. Interplanetary Review. Nrs 1, 5, 8.
R8452: SPAHR V.D. HOEK, J.J. - Spoaren fen in pleatse-stelsel yn eastergo (yn 'e 16e ieu).
P0867: SPAIN, STANLEY. - Rajac, een vertelling. Vertaling Richard Bouman.
L1800: SPAINK, A. / G. GORREMANS / R. GAASBEEK. - Fantasfeer. Bibliografie van Science Fiction en Fantasy in het Nederlands.
Y0650: SPANHAAK, GERARD. (BIJEENGEBRACHT). - Tusschen Hoop en Herinnering. Tien gedichten uit den laatsten bezettingstijd.
H0175: SPANIDOU, IRINI. - Mijn Spartaanse vader. Vertaling M. Lindenburg.
R5419: SPANJAARD, L. - L. Spanjaard: Graphologie en handschriften van misdadigers. K. Herman Bouman: Het medisch beroepsgeheim. D. Hazewinkel-Suringa: Het beroepsgeheim van den medicus.
T9331: VRIJ SPANJE. - Theun de Vries: Het voorspel van de tragedie. M. van der Goes: Naar een constructieve Spanje-politiek. V. van Vriesland: Actie van de P.E.N. Club. A. Rosal: Een Spaansche stem in Amsterdam.
Y3941: VRIJ SPANJE. - Vrij Spanje. 18 juli-uitgave [1948]. Heimwee!
L7877: SPANJER, MAARTEN. - Maarten maakt vrienden. Ontmoetingen.
R7537: SPANJER, L.B. - De broederstrijd in het bouwbedrijf te Amsterdam. Tragedie der wankelmoedigen.
M7825: SPARK, MURIEL. - De abdis van Crewe. Vertaling R. Wesselius.
M7826: SPARK, MURIEL. - De plaats achter het stuur. Vertaling J. van der Woude.
L5221: SPARNAAY, H. - Verschmelzung legendarischer und weltlicher Motive in der Poesie des Mittelalters.
L5500: SPARNAAY, C. - Een beroep op het Jongere Geslacht.
L5620: SPARNAAY, H. - Prof. Dr. H. Sparnaay zur Sprache und Literatur des Mittelatlters. Verzamelde opstellen t.g.v. zijn zeventigste verjaardag.
R7723: SPARTACUS. - Spartacus. Travel Magazine.
R0603: SPATIUM. - Spatium - Heft fur Typografie und Gestaltung: Collecting mania / Sammelwut.
B1158: SPATKOWA, V.R. - Woorden en wendingen in het Russisch.
B7973: SPEAIGHT, ROBERT. - The life of Eric Gill.
K0234: SPEAR, PERCIVAL. - The Nabobs. A study of the Social Life of the English in Eighteenth Century India.
B2398: SPECKMAN, H.A.W. - De inscriptie van het monument van William Shakespeare te Stratford on Avon.
Y4169: DE NEDERLANDSCHE SPECTATOR. - De Nederlandsche Spectator 1903.
Y4170: DE NEDERLANDSCHE SPECTATOR. - De Nederlandsche Spectator 1905.
Y4048: DE NEDERLANDSCHE SPECTATOR. - De Nederlandsche Spectator. 1868 Nrs: 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 10 - 11 - 12 - 24 - 25 - 32 - 33 - 34.
L4713: SPEE, HUBERT. - Franz Herwig als Dichter und Kritiker.
L1948: SPEEKAERT, ALBERT. - Heemvaart.
Y3413: SPEELMAN, CORNELIS EN A. HOTZ. - Journaal der reis van den gezant der O.I. Compagnie Joan Cunaeus naar Perzie in 1651-1652. Uitgegeven door A. Hotz met route-kaart en plattegrond en plaat van Persepolis.
B5119: SPEENHOFF, J.H. - Twaalf liedjes met muziek.
K6626: SPEENHOFF, J.H. - Drie jonge schilders in een vrachtauto, of een reisje door de Nederlandsche beemden.
T3975: SPEENHOFF, J.H. - De Vrije Vrouwen. Zang en Piano.
Y2678: SPEENHOFF, J.H. - Een brief van 'n jongen, die in de nor zit, aan z'n moeder. Zang en Piano.
R9436: SPEENHOFF, J.H. - Loe. Tooneelspel in één Bedrijf.
R6346: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes door J.H. Speenhoff, dichter-zanger-teekenaar. Vierde bundel. Met piano-begeleidingen door Jac. Blazer.
T6314: SPEENHOFF, J.H. - De beste gedichten. Uitgezocht en ingeleid door J. Greshoff.
R6347: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes door J.H. Speenhoff, dichter-zanger-teekenaar. Vijfde bundel. Met klavier-begeleidingen door Wouter Hutschenruijter.
R6345: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes door J.H. Speenhoff, dichter-zanger-teekenaar. Tweede bundel. Met piano-begeleidingen door Johan Schmier.
R6344: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes door J.H. Speenhoff, dichter-zanger. Met piano-begeleiding.
Y5149: SPEERSTRA, HYLKE. - De koude erfenis. Verhalen van het ijs.
T4619: SPEET, LEO. - Bloedig Carnaval. Feiten en documenten betreffende de Oostenrijksche Revolutie.
B6147: SPEET, BEN. - Descartes et les Pays-Bas.
B5757: SPEISER, WERNER. - Chinesische Gemalde der Ming- und Ch'ing-Zeit.
L5207: SPEK, CORNELIS VAN DER. - The church and the churchman in English dramatic literature before 1642.
R2521: SPEKKENS, J.P.L. - L'Ecole centrale du departement de la Meuse-Inferieure. Maestricht 1798-1804.
Y2743: SPEKTAKEL. - Spektakel. Maandblad. 19e jaargang 1966. nrs: 6 en 7. 20e jaargang 1967. nrs: 1 en 2.
R7176: SPEKTAKEL. - Spektakel 20ste jaargang nr. 3/4, juni 1967.
B0309: SPEKTATOR. - Bredero-nummer.
B3048: SPELBERG-STOKMANS, L. EN E.D. SPELBERG. - 't Liep tegen het nieuwe jaar. [met oorspronkelijke verzen van J. Jac. Thompson; illustraties van Henk Krijger].
T8033: SPELEERS, H.L. - Is de Vlaamsche Beweging een Nationale Beweging, ja of neen?
R9974: SPELEERS, REIMOND. - Nieuwe richtlijnen in de Vlaamsche Beweging?
T0634: SPELIERS, HEDWIG. - Die Verrekte Gelijkhebber. Polemieken.
K4350: SPELIERS, HEDWIG. - Omtrent Streuvels. Het einde van een myte. Een anti-essay.
R7887: SPELIERS, HEDWIG. - Met verpauperde pen. Essays over de verarmingsverschijselen in onze poëzie.
B4111: SPELIERS, HEDWIG. - Als een oude Germaanse eik. Stijn Streuvels en Duitsland.
B4112: SPELIERS, HEDWIG. - Dag Streuvels. 'ik ken den weg alleen'.
K5438: SPELIERS, HEDWIG. - Wij, galspuwers. Een bundel polemieken.
K2601: SPELIERS, HEDWIG. - De pool van de droom van en over Johan Daisne.
H3674: SPELIERS, HEDWIG. - Gerard Kornelis van het Reve & de groene anjelier.
R8877: SPEMANN, ADOLF. - Das Streuvels-Buch. Zum 70. Geburtstag von Stijn Streuvels.
W5411: SPENCER, ROBIN (ED.). - Whistler. A retrospective.
Y0177: SPENDER, STEPHEN. - De tempel. Uit het Engels vertaald door Eva Wolff.
L5872: SPENDER, STEPHEN AND DONALD HALL. (ED.). - The Concise Encyclopedia of English and American Poets and Poetry.
R5110: SPENGLER, TILMAN. - De hersens van Lenin. Vertaling Tinke Davids.
T8038: SPERRY, [LYMAN BEECHER]. - Een Boek voor Jonge Mannen. Bewerkt naar het Amerikaansch van Dr. Sperry, met slothoofdstuk door H. Bosma.
K7845: SPEVACK, MARVIN (ED.). - Isaac d' Israeli on books. Pre Victorian Essays on the History of Literature.
L1986: SPIEGEL, HENDRIK LAURENSZ. - Lieden op 't vader ons.
Y4558: DE SPIEGEL. - De Christekijke Illustratie De Spiegel. Weekblad voor het Christelijk Gezin. 24ste jaargang 1929-1930.
Y4555: DE SPIEGEL. - De Spiegel. Weekillustratie voor het Christelijk Gezin. 23ste jaargang 1928-1929.
B1428: SPIEGHEL, H.L. & WILLEM BILDERDIJK - H.L. Spieghels Hartspiegel, In nieuwer Taal en Dichtmaat overgebracht door Willem Bilderdijk.
R4389: SPIEGHEL, HENDRIK LAURENSZ. - Hertspieghel en andere zede-schriften. Meest noyt voor dezen gedrukt.
T1853: SPIEKMAN, H. - Doel, Streven en Grenzen der Vakbeweging van Onzen Tijd.
T4647: SPIEKMAN, H. - Het lot der Arbeiderskinderen onder het Kapitalisme in Nederland en de Sociaaldemokratie.
T4051: SPIEKMAN, H. - Pleidooi en Verweer inzake de Ongevallenwet.
H8851: SPIELMAN, M.H. & G.S. LAYARD. - The Life and Works of Kate Greenaway.
T0911: SPIER, JO. - Onze schulden zijn hun schuld. Een prenteboekje over de annexatie.
Y5004: SPIER, ELVIRE. - Vulkaan. Java maart 1942.
T5051: SPIER, JO. - 1001 manieren om u te beveiligen.
T7961: SPIER, JO. - Tegen.... helpt Aspirin!!! De echte met het Bayer kruis.
R6895: SPIER, JO. - Thuis best.
Y2652: SPIER, JO. - Uit en thuis. Reisscheten van Jo Spier. Aangeboden door de directie van de Stoomvaartmaatschappij Nederland.
T3908: SPIER, JO (ILLS.). - Lof van den Bordeaux en de Bourgogne.
B1170: SPIERDIJK, JAN. - Andermans roem.
R1869: SPIERDIJK, JAN. - XVI sonnetten.
L5291: SPIERTZ, MATHIUE G. - Maastricht in het vierde kwart van de Achttiende Eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale Verhoudingen 1775 - 1801.
H7140: SPIES, MARIJKE. (ED.). - Historische letterkunde. Facetten van vakbeoefening.
R4386: SPIES, A.T.V. - Laatste woorden van een gehangene. Gehangen te Chicago den 11 november 1887.
B3122: SPIES, M. EN J. JANSEN (VERZAMELD). - Visie in veelvoud. Opstellen van prof. dr. E.K. Grootes over zeventiende-eeuwse letterkunde.
Y3607: [VONDEL] SPIES, M. - Vondel en Amsterdam. Vondels gedicht "De inwydinge van 't stadthuis t'Amsterdam" in beeld gebracht.
L7744: [MULTATULI] SPIGT, P. - Multatuli, sarcast op een ongelegen moment.
K5334: [MULTATULI] SPIGT, P. - Multatuli 1820 - 1887.
K4707: SPIGT, P. - Het ontstaan van de autobiografie in Nederland.
L1211: [MULTATULI] SPIGT, P. - Multatuli, minister in spe.
L1213: [MULTATULI] SPIGT, P. - Multatuli in Nijmegen.
T4657: SPIGT, P. - Notities van een lezer. Op de bonnefooi.
W9807: [MULTATULI] SPIGT, P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
L3718: SPILLEBEEN, WILLY. - Steen des aanstoots.
H6686: SPILLEBEEN, WILLY. - Jos de Haes.
T1574: SPILLEBEEN, WILLY. - Ida Gerhardt.
T0256: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Godgeleerd-Staatkundig vertoog. Uit het Latijn door W. Meijer. Met inleiding van J.P.N. Land.
T0271: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Ethica. Vertaald door J.C. Logemann.
L3798: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Ethica. Op meetkundige wijze uiteengezet. Uit het Latijn door W. Meijer.
Y1858: SPINOZA. - Korte verhandeling van God, de mensch en deszelfs welstand. Tractatuli deperditi. De deo et homine ejusque felicitate. Versio Belgica. Ad antiquisiimi codicis fidem edidit et praefatus est Car. Schaarschmidt.
Y1848: SPINOZA. - Ethica. Vertaald en ingeleid door Henri Krop.
T0262: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Korte verhandeling van God, de Mensch en deszelvs Welstand. Oorspronkelijk in het Latijn geschreven en thans uit een Neêrduitsche vertaling der 17de eeuw in de taal van onzen tijd overgebracht door W. Meijer.
T1337: SPINOZA. - Brief van Spinoza aan Lodewijk Meijer, 26 juli 1663. Uitgegeven door A.K. Offenberg.
T1715: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - "Stelkonstige reeckening van den regenboog" and "Reeckening van kanssen". Two nearly unknown treatises.
T0272: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Ethica. Op meetkundige wijze uiteengezet. Uit het Latijn door W. Meijer.
T6252: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Ethica. Op meetkundige wijze uiteengezet en verdeeld in vijf hoofdstukken. Uit het Latijn door W. Meijer.
T0273: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Ethica. Vertaald door H. Gorter.
R4052: SPINOZA, BENEDICT VON. - Ethik. übesetzt, erläutert und mit einer Lebensbeschreibung Spinoza's versehen von J.H. v. Kirchmann.
T1652: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Godgeleerd-Staatkundig vertoog. Uit het Latijn door W. Meijer. Met inleiding van J.P.N. Land. Hoofdstuk IX-XIV.
K9521: SPIRAAL NR. 6. - Inhoud: Tine Jongens, Muriel, Fred Portegies Zwart, J.A. v.d. Werf, Wim van Toorn, C. van Engelland, Massarah.
R4447: SPITZ, R.J. - Het Hooglied. Opnieuw, naar de versmaat van het oorspronkelijke, uit den grondtekst in het Nederlandsch overgebracht met inleiding en toelichtingen.
M5260: SPITZ, R.J. - Uit Hooft's Lyriek. Bloemlezing gekozen, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door....
T0517: SPITZEN, O.A. - Nalezing op mijn Thomas a Kempis als schrijver der navolging van Christus gehandhaafd, benevens tien nog onbekende Cantica Spiritualia van Thomas a Kempis.
Y2893: SPITZEN, OTTO. - Thomas a Kempis als schrijver der Navolging van Christus gehandhaafd.
H1562: SPLENTER, ANDRE DE. - De onbewogen vlucht.
T6031: SPOEL, ARNOLD EN J. JONGBLOED-TALEN. - Vrouwe van Neerland. Lied voor middelstem met piano of orgelbegeleiding. Gedicht van J. Jongbloed-Talen en gecomponeerd door Arnold Spoel.
Y1571: SPOEL, ARNOLD. - Prinsesseliedje. Woorden: A. Willemina Keukenmeester. Voor eene zangstem met pianobegeleiding. Opus 57.
Y1569: SPOEL, ARNOLD. - Ons Prinsesje. Gedicht van H.W. van der Mey. In volkstoon gecomponeerd voor een zangstem met piano.
Y4439: SPONG, GERARD E.A. - De hypocrisie van de achterdeur. Waarom het Nederlandse softdrugsbeleid onhoudbaar is.
W5584: SPOOR, HENDRICKJE. - Een huwelijk.
H7009: SPOOR, HENDRICKJE. - Het leven bestaat niet. Roman.
W6277: SPOOR, RONALD. - Alexander Cohen. Uiterst links, journalistiek werk 1887 - 1896.
H1454: SPOOR, VICTOR. - Rood is de hemel.
Y3540: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. - Huwelijk H.K.H. Prinses Juliana - Z.D.H. Prins Bernhard 7 januari 1937, dienstregeling Nederlandsche Spoorwegen.
H2414: SPORK, RENE. - Celine in Nederland.
B2924: SPORSCHIL, JOH. - Geschiedenis der Kruistogten. Uit het Hoogduitsch. Met platen. Nieuwe uitgave. Twee delen.
Y4116: HET AMSTERDAMSCH SPORTBLAD. - Het Amsterdamsch Sportblad. Orgaan gewijd aan de Sport in Amsterdam. 1e jaargang 4 october 1919. nr. 1.
H9347: SPOTO, DONALD. - Blauwe Engel. Het leven van Marlene Dietrich.
R8241: SPREE, M. - Mottige Janus. Tooneelspel uit het Hollandsch Matrozenleven in 6 bedrijven.
T4331: SPREEKMEESTER, I. - Amsterdam. Zes pentekeningen - Six pen drawings - Seis dibujos a la pluma - Sechs Zeichnungen - Six dessins a la plume.
R7714: SPRENGER VAN EIJK, PETRUS G. - Eenvoudig onderwijs in de godsdienst-leer der Gereformeerde Kerk voor ongeoefenden.
K2331: SPRENGER, KAI-MICHAEL. - Zug um Zug. Die Schreibmeister und ihre Kunst vom 16. bis zum 19. Jahrhundert.
H5720: SPREY, K. - Het rijk van Rome. Opkomst en groei / Verval en ondergang. Twee delen.
H9382: SPRINGER, F. / ANNE VAN DER MEIDEN. - Nooit vergeten. Gevolgd door het gedicht 'Stad', van Willem van Toorn. / Vrijheid luistert nauw.
L1492: SPRINGER, F. - Quissama. Een relaas.
Y4745: SPRINGER, F. - Allemaal gelogen. De herinnering als mooi verhaal.
T8633: SPRINGER, F. - Zaken overzee. Verhalen.
T9552: SPRINGER, F. - Zaken overzee. [Verhalen].
L0468: SPRINGER, F. - Teheran, een zwanezang.
Y4814: SPRINGER, F. - Zaken overzee. Verhalen.
T4501: SPRINGER, F. - Bandoeng-Bandung. Een novelle.
A0154: [MULTATULI] SPRINGER, F. /W.F. HERMANS/K. FENS E.A. - Er is niets poetischer dan de waarheid. Schrijvers over Multatuli.
B6104: SPRINGER, F. - Sterremeer. Een romance.
T6275: SPRINGER, F. - Bougainville. Een gedenkschrift.
T1153: SPRONCK, GERDA I.M. - Steenslag. Aforismen.
B2995: SPRUIJT, C.B. & L.J.G. VAN OGTROP. - Afgedwongen antwoord aan Dr. C.B. Spruijt, op zijn open brief Antipapistische felheid of Protestantsche Plichtsbetrachting van Mr. L.J.G. van Ogtrop.
R9224: [COHEN] SPRUIJT, G.C. - Schiphol Centrale Luchthaven.
Y2477: SPRUIT. - Spruit. Maandelijks Mannekensblad. nr. 3. Juli 1972.
Y1923: SPRUIT. - Spruit. Maandelijks Mannekensblad. nr. 2. Maart/April 1972.
Y1922: SPRUIT. - Spruit. Maandelijks Mannekensblad. 1e jaargang, nr. 1. Jan. Feb. 1972.
Y0073: SPRUIT, A. - Stakingsrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst.
Y1921: SPRUIT. - Spruit. Maandelijks Mannekensblad. nr. 1. Met poster Vrij Volksfestival Spruit 71. Op 31 oktober 1971.
T5202: SPRUYT, C.B. - De persoonlijke dienstplicht voor de Vierschaar der Oud-Hollandsche deftigheid.
L8337: SPRUYT, C.B. - Rome en Dordt in 't Geweer. Antwoord aan de heeren Mr. L.J.G. van Ogtrop en Jhr. Mr. A.F. De Savornin Lohman.
B8144: SPRUYT, C.B. - De Liberale Partij en de Schoolquaestie.
R4942: SRORIM, MENDELW MOJCHER. - Manke Fisjke. Vertaling Willy Brill.
M9466: ST. AUBIN DE TERAN, LISA / CAROLIJN VISSER. - Op doorreis & Verre reizen. Vertaling E. Beek & Aad Nuis.
Y4612: ST. ALDEGONDE, MARNIX VAN. - Redevoering van Philips van Marnix, Heer van Mont St. Aldegonde, aan het hoofd van een gezantschap uit de Nederlandem, gehouden bij de Rijksdag te Worms, 1578.
T4336: STAAL, K.R. VAN - Terwijl vadertje Boelganin feest ..., lijden in de Russische kampen millioenen gevangenen.
R1737: STAAL, K.R. VAN. - Terug uit de Hel van Buchenwald.
L6052: STAAL, ABRAHAM JAN. - De methoden van psychologisch taalonderzoek. Speciaal die, betreffende de taal van de rijpende jeugd.
H2078: [MULTATULI] STAAL, FRITS E.V.A. - Het pak van Sjaalman. Hoderdzevenenveertig verhandelingen en opstellen.
T3839: STAAL, C. E.A. - Kerkelijke textiel. Verslag van de Textieldag op 18 april 1995, Rijksmuseum het Catherijneconvent te Utrecht.
T4554: STAATSBOSCHBEHEER. - De storm van 30 sept. - 1 Oct. 1911 in het Haagsche bosch.
T9388: LIBERALE STAATSPARTIJ. - Goed volksonderwijs eischt verlaging van de leerlingenschaal.
T9395: R.K. STAATSPARTIJ. - Verkiezings-propaganda 1933: Vlugschriftenreeks No.1. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Stemt op Goseling! Lijst no. 25.
R6934: STADSFRONT. - Stadsfront nr. 3. Niet de baas de baas maar de arbeiders de baas.
R6935: STADSFRONT. - Stadsfront. 1 mei: strijddag van de arbeiders.
Y3128: STADSSCHOUWBURG. - Stadsschowburg Utrecht, Programma Seizoen 1923-1924.
R2765: STAFFORD, ROBERT A. - Scientist of empire. Sir Roderick Murchison, scientific exploration and Victorian imperialism.
B1924: STAHLIE, MARIA. - Sint-Juttemis.
R2111: STAHLIE, MARIA. - Verleden hemel toekomst.
B3472: STAHLIE, MARIA. - Het woeste gevecht.
R4861: STAHLIE, MARIA. - Zondagskinderen.
M3560: STAHLIE, MARIA. - In de geest van de monadini's.
T2189: STÄHLIN, JAKOB VON. - Originalanekdoten von Peter dem Grossen. Aus dem Munde angesehener Personen zu Moskou und Petersburg vernommen un der Vergessenheit entrissen.
T9893: STAINTON, LESLIE. - Lorca. A dream of life.
L7346: STAKENBURG, JOAN TH. - Queesten.
H4355: STAKENBURG, JOAN TH. - Verre Orfeus.
Y3367: STAKERSKRANT. - Stakerskrant. Uitgave van het Stakingscomite van Zeelieden en Havenarbeiders. Open brief aan Min. Pres. Schermerhorn. Namens het Hoofdbestuur der E.V.C. B. Blokzijl.
Y2303: STALBORCH, ELS VAN. - Tijd vergist zich. Gedichten.
Y1601: STALIN. - Verslag van het XVIIIde partijkongres over het werk van de K.P.S.U. (b). 10 maart 1939.
B4537: STALLAERT, K. (ED.). - Van den VII Vroeden van binnen Rome. Een dichtwerk der XIVde eeuw.
B6258: STALPART VAN DER WIELE, JAN BAPTIST. - Gulde-Jaer Ons Heeren Iesv Christi. Op alle de zonnen-dagen des Iaers.
L1148: STALPART VAN DER WIELEN, JOANNES. - Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door G. Kamphuis.
B5129: STALPART VAN DER WIELE, JOH. - Het leven en de uitgelezen dichten van Joh. Stalpert van de Wiele. Met inleiding en aanteekeningen van J. van Vloten.
B4180: STALPART VAN DER WIELE, JOHANNES. - Johannes Stalpart van der Wiele. Bloemlezing met inleiding en aantekeningen van M.C.A. van der Heijden.
T4324: STALS, JEAN. - Le Wilhelmus. Hymne national des Pays-Bas. Traduction en vers français dans le rythme du texte original et commentaire historique, religieux et litteraire.
L8007: STAM, G. - Tweede zestal nieuwe zedelijke verhalen.
R2270: STAM, DINEKE. - De glorie van het ongeziene. Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898: 100 jaar later.
Y1175: STAMKART, JA. EN PH. RANK LZ. - Stamkart en Rank's Rekenboek voor de Lagere Scholen. 1e - 2e - 4e en 5e stukje.
L0623: STAMPERIUS, HANNEMIEKE. - Vrouwen en literatuur. Een inleiding.
T4295: STAMPERIUS, J. - Over Kinderlectuur.
R3486: STAMPFER, FR. - Godsdienst is privaatzaak. Uit het Duitsch vertaald door A. Verhoef.
L5628: STANDAERT, A. - De Zedenwet in Kunst & Letteren.
H0475: STAP, GERDY VAN DER. - Nestspel.
Y1573: STAP, JO VAN DER EN J. NAUTA. - Bruidslied en Prinsessedag t.g.v. het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana van Oranje Nassau en Z.D.H. Prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld.
M7042: STAPEL, F.W. / HANS MARTIN / H. HOOGENBERK. - Indie schrijft zijn eigen geschiedenis. Samengesteld door ....
Y4737: STAR, CORNELIUS VAN DER. - Ontsnapping van Java. Een leven in beeld.
B5136: STAR, MIEKE VAN DER. - Rik Cox. Letting memories speak through paper. Herinneringen door papier.
L8340: STARING, A.C.W. - Keur uit Starings gedichten. Met inleiding en aanteekeningen door M.J. Koenen.
L0613: STARING, A.C.W. - Keur uit de gedichten. Met een inleiding door C.S. Jolmers.
T7497: STARING, W.C.H. - Oud nieuws over den Nederlandschen Landbouw II.
H0662: STARING, A.C.W. - Twee verhalen. Herdrukt naar de eerste uitgave van 1837 uit den bundel kleine verhalen.
L0565: STARING, A.C.W. - Twee verhalen. Herdrukt naar de eerste uitgave van 1837 uit den bundel kleine verhalen.
T4653: STARING, H. & S. MANTE. - Jong Nederland en de Militaire Luchtvaart.
H5515: STARING, A.C.W. - Gedichten.
T8939: STARING, A.C.W. - Jaromir. Inleiding en aantekeningen van W.A. Wijnands.
T6785: STARING, A.C.W. - Gedichten. Ter tweede uitgave bijeengezameld en verbeterd. Vier stukken in twee banden.
T2665: STARING, A. - Damiaan Hugo Staring. Een zeeman uit de achttiende eeuw 1736-1783.
L8618: STARING. - Verhalen.
R5233: STARINK, JOHANNES. - Marcel Proust 1871-1922.
R5667: STARINK, JOHANNES. - Pieter Corneliszoon Hooft.
R8941: STARKIE, ENID. - Arthur Rimbaud. Vertaald door Nelleke van Maaren.
W3775: STARMANS, LEX. - Psychologische analyse van het jeugddagboek van Frederik van Eeden.
T1438: STARP, J.E. V.D. - Een dolkstoot in de rug van het Nederlandse volk.
R9287: STARP, J.E. V.D. - Het Englandspiel. Demasque der Vau-mannen.
L6817: STARRENBURG, CORNELIS J. - L'Ordonnance de la Phrase chez Villehardouin.
L1154: STARTER, JAN JANSZ. - Bloemlezing uit de liederen van Jan Jansz. Starter.
Y0630: STARTER, JAN J. EN GYSBERT JAPICX. - Fryske bybleteek fen F. Buitenrust Hettema. ta-egne oan J. van Loon Jz., foarsitter fen it Frysk Selskip I: Starter's Frysk. II: Gysbert Japiks, Z'n brieven aan Gabbema; z'n verhouding tot Gabbema. Datering van z'n gedichten.
T1913: STARZ, EDWARD (INL.) EN JAN NIEUWENHUYS (ILLS.). - "Daàg". The Canadian Army in Holland.
H0474: STASSAERT, LUCIENNE. - Requiem.
T5274: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK. - Prijzen en kosten van levensonderhoud. Januari 1940. Januari 1939. Januari 1935.
R8638: STATIUS, P.P. EN M.R. BRINKGREVE. - Statii Achilleis. Van Nederlandsche aanteekeningen voorzien door M.R. Brinkgreve. Deel I: Tekst. II: Verklaring.
R7603: STAVEREN, DAVID VAN. - Rood Weenen.
T0784: STAVERMAN, M. - Buitenkerkelijkheid in Friesland. Voorwoord G.H.L. Zeegers.
M7553: STAVINOHA, JAN. - Interval.
W0323: STAVINOHA, JAN. - Het nut van een paradijs.
K1066: STAVINOHA, JAN. - In goede handen.
M7554: STAVINOHA, JAN. - Adams uniform.
T4959: STAVORINUS, D. - Hoe bezuinig ik op mijn gasverbruik?
Y2408: STECK, FRANZ XAVER. - Die Liturgie der katholischen Armenier : zum ersten Male aus dem Armenischen ins Deutsche ubersetzt und mit alteren Liturgien, namentlich jenen des Basilius und Chrysostomus verglichen.
K4571: STEEGE, RENE TER. - Land van herkomst. Argentinie en Maxima. Met een bijdrage van Hans Vogel.
T7089: STEEGH, J.S. VAN DER. - In Oantinken. Neilitten Skriften (Forhalen, Sketsen, ensft.). By enoar sammele en fen in foarwird foarsjoen troch O. Stellingwerf.
K4941: STEEGSTRA, JOS. - Een schrijfster. Lidy van Eijsselsteijn 75 jaar.
K4080: STEEN, JOS VAN DER. - Amerikaanse romanciers van heden.
W6921: STEEN, ERIC VAN DER. - Zo ver mogelijk van Kerstmis af....
R7490: STEEN, PETER VAN. - Eens droomden wij.
B7306: STEEN, PETER VAN. - Bijna niet uit te spreken...
H4147: STEEN, PETER VAN. - Drie dromen.
R5039: STEEN, ERIC VAN DER. - Nederlandsche Liedjes.
M0109: STEEN, ERIC VAN DER. - Controversen.
W3383: STEEN, ERIC VAN DER/ MAX SCHUCHART. - Vice Versa. Sonnetten.
T0105: STEEN, ERIC VAN DER. (= DICK ZIJLSTRA). - Gemengde berichten.
K4834: STEEN, ERIC VAN DER. - Loosdrecht. Roman.
K3288: STEEN, ERIC VAN DER. - Paaltjens Sr. (Somberder-Schoolmeester).
B3344: STEEN, PAUL VAN DER. - Van gelijke duisternis. Gedichten.
M4809: STEEN, ERIC VAN DER. - Alfabetises ook wel genaamd margarinalia.
R6640: STEEN, PETER VAN. - Het valse paradijs.
B1797: STEEN, PETER VAN. - Revue der dagen.
R7568: STEEN, MARIA VAN DER. - Twistgesprekken van een huisvrouw met god.
B7032: STEENBEEK, ROSITA. - Ballets Russes. Een Venetiaanse roman.
H4008: STEENBEEK, ROSITA. - Schimmenrijk.
H8210: STEENBEEK, ROSITA. - Ballets Russes. Een Venetiaanse roman.
Y1705: STEENBRUGGEN, HAN. - Hendrik N. Werkman 1882-1945. Uit innerlijke noodzaak geboren. Born of an inner need.
T7613: STEENHOFF, P.H.J. - Het militairisme.
R4246: STEENHOFF, W. - Hercules Seghers.
R6152: STEENHUIS, JAKOB FREDERIK. - Bijdrage tot de kennis van den diluvialen ondergrond van Drente en Friesland.
R1410: STEENHUIS, J.F. - Lijst der proefschriften ter verkrijging van den doctoralen graad over onderwerpen van geologischen of mijnbouwkundigen aard, of met de geologie of den mijnbouw van het rijk in- en buiten Europa verband houdende, geschreven door Nederlanders aan binnen- of buitenlandsche inrichtingen voor hooger onderwijs. 4. 1950-1955, met addenda.
R1409: STEENHUIS, J.F. - Lijst der proefschriften ter verkrijging van den doctoralen graad over onderwerpen van geologischen of mijnbouwkundigen aard, of met de geologie of den mijnbouw van het rijk in- en buiten Europa verband houdende, geschreven door Nederlanders aan binnen- of buitenlandsche inrichtingen voor hooger onderwijs ( 1778-1949). 3. Addenda op de jaren 1778-1939, vervolg voor de jaren 1940-1949.
R1408: STEENHUIS, J.F. - Lijst der proefschriften ter verkrijging van den doctoralen graad over onderwerpen van geologischen of mijnbouwkundigen aard, of met de geologie of den mijnbouw van het rijk in- en buiten Europa verband houdende, geschreven door Nederlanders aan binnen- of buitenlandsche inrichtingen voor hooger onderwijs ( 1781-1929).
B8862: STEENMEIJER, MAARTEN. - Je sterft maar twee keer. Over literair denken en herinnering.
Y3573: STEENWIJK, G. VAN. - De liefhebber van spreekwoorden. Een lees- en prentenboek voor de jeugd. Opnieuw bewerkt door J.H. van Dale.
L3233: STEER, VINCENT. - Printing design and layout. The manual for printers, typographers and all designers and users of printing and advertising.
R2320: STEFAN, JUDE. - Litanies de Scribe.
R3189: STEFFENS, GERRIT ANTONIUS. - Pieter Nieuwland en het evenwicht.
T9004: STEGEMAN, JAN. - Het deltaplan.
H6705: STEGEMAN, H./STUDIO VINCENT. - Letter voor letter.
T0612: STEGHERS, OKT. A. - Onze Vlaamsche Novellisten Rond 1830.
Y2300: STEHOUWER, SASKIA. - Vrije uitloop. Gedichten.
Y2281: STEHOUWER, SASKIA. - Wachtkamers. Gedichten.
L4699: STEIJN, ANNEKE VAN (ED.). - Scholco-bekroning 2000.
H7977: STEIJN, ALWIN VAN. - De Kneep. Over de verschijningsvorm van het boek.
Y2986: STEIN, MATHILDE & MARTIJN VAN DER LINDEN. - De Nieuwe Sint.
M0409: STEIN, ROLF A. - Die Kultur Tibets. Aus dem Französischen von Dr. Helga Uebach. Illustriert von Lobsang Tendsin.
L5976: STEIN, HENRICUS J.A.M. - Boileau en Hollande. Essai sur son influence aux XVIIe et XVIIIe siecles.
B6542: STEIN, LEO. - Polenbloed. Operette in 3 bedrijven. Muziek van Oskar Nedbal. Vertaald door Beekaa.
L2067: STEINBECK, JOHN. - Muizen en menschen. Vertaling Clara Eggink.
R1917: STEINBECK, JOHN. - De verdoolde bus. Vertaling E.D. Veltman.
B7983: STEINBERG, S.H. - Five hundred years of printing. With a foreword by Beatrice Warde.
T0765: STEINBERG, SAUL. - Steinberg.
L2755: STEINBUCH, G.F. - De Automobiel. Handboek voor autobestuurders, monteurs, reparateurs en technici. Deel II: Het chassis (zonder de motor), De Carrosserie.
K1129: STEINER, RUDOLF. - De boekdrukkunst en haar betekenis voor de kultuur. Vertaling B. Muijres.
K9008: STEINER, GEORGE. - Anno Domini. Drie novellen. Vertaling Peter Bergsma.
K3511: STEINER, GEORGE. - Anno Domini. Drie oorlogsvertellingen. Vertaling Peter Bergsma.
K4363: STEINER, GEORGE. - Verval van het woord. Vertaling Hans Plomp.
B8527: [HEGEL]. STEINHAUER, KURT EN GITTA HAUSEN. - Hegel Bibliography. Background Material on the International Reception of Hegel within the Context of the History of Philosophy. Hegel Bibliographie. Materialien zur Geschichte der internationalen Hegel-Rezeption und zur Philosophie-Geschichte.
L5373: STEINHAUSEN, HERRMANN. - Die Rolle des Bosen in der Weltgeschichte.
R2155: STEINLEN, TH.A. - Oeuvres choisis. 24 litho's.
Y1701: STEINLEN. - Theophile-Alexandre Steinlen. Meester van Montmartre.
R2241: STEINLEN, T.A. - Steinlen. Vier opstellen naar het Fransch van Anatole France, Lucien Puech, Madame George Renard en Camille de Sainte-Croix.
T7574: STEINMETZ, RUDOLF. - Englands Anteil an der Trennung der Niederlande 1830. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Belgischen Staates.
Y2441: STEINZ, PIETER. - Waanzin in de wereldliteratuur.
T0716: STEINZ, P.W.J. - Vagebondage.
B2364: STEKELENBURG, TEUN VAN. (ED.). - Kunst uit Tetterode.
T5453: STEKELENBURG, HERMAN. - De stem van de sport.
T2127: STEKETEE, H. - De Ambtenaar in het Nieuwe Nederland.
L9471: STEKETEE, HANS. - Landschap achter het oog.
T5156: STELLEMANS, A[UGUST]. - De werkman.
T7183: STELLINGSWERF, O. - Ho 't de nije domeny en malle Tys elkoarren bikearden.
B4193: [KUYPER] STELLINGWERFF, J. / A. KUYPER / - Geboekt in eigen huis. Bevattende een opsomming van de werken van Abraham Kuyper zoals vermeld in de catalogus van de bibliotheek van de Vrije Universiteit, een essay van J. Stellingwerff benevens twee herdrukte redes van Abraham Kuyper.
R9177: STELLINGWERFF, J. - Werkelijkheid en grondmotief bij Vincent Willem van Gogh.
B0785: STELLINGWERFF, J. - Mensen en boeken.
H8105: STELLINGWERFF, J. - De Mr. H. Bos-Bibliotheek van de Vrije Universiteit.
R5174: STELLWAG, H.W.F. - De waarde der klassieke vorming. Een cultuur-historische, paedagogisch-psychologische en didaktische inleiding.
L8045: STELLWAGEN, A.W. - Prof. R. Fruin.
Y4248: STEM DES VOLKS, DE. - De Stem des Volks. Verkiezingsorgaan van de Sociaal Democratische Arbeiders-Partij Afdeeling Zwolle. April 1905.
Y2094: REVUE VAN BUITENLANDSCHE STEMMEN. - Revue van buitenlandsche stemmen. Uitgave van de Sectie Voorlichting van het Militair Gezag. Juli en Augustus 1945. nrs. 4, 6 en 7, 8. Frankrijk en West-Europa. Duitschland en de Geallieerden.
Y1543: STEMMEN. - Stemmen. Studenten Tijdschrift 1e jaargang. 1e aflevering. 15 october 1891.
Y4660: SOCIALE STEMMEN. - Kroningsnummer van Sociale Stemmen.
B1270: STEMPEL, BERTHA MARIANNE VAN DER. - De vrouw in onze Britsche romans.
B2464: STEMPEL. - Schwarze Kunst & weisse Kunst. Stempel-Schriften auf Classen-Papieren.
L7252: STEMPEL, BERTHA MARIANNE VAN DER. - De vrouw in onze Britsche romans.
B0894: STEMPELS, A. / A. V.D. VET / B. STEINMETZ / H. SCHAAFSMA. - Van bezigheid tot beroep. Praktijk van de dagbladjournalistiek. Redactionele organisatie van een dagblad. De vakopleiding van de journalist.
T0837: STEMPELS, A. - Kijk in een jarige krant. NRC 125 jaar.
T9469: STEMPELS, B. GERARDUS. - Oranje. Historisch tooneelspel in vijf bedrijven of acht tafereelen.
C1624: STEMPELS, KEES. - Rook in het hoofd en andere verhalen.
H7957: STEMPLINGER, EDUARD. - De boekhandel in de Oudheid.
M8065: STENDHAL. - Souvenirs d'egotisme.
Y0284: STENDHAL, BALZAC, E.A. - Verhalen uit de Franse Romantiek. Vertaling IJean A. Schalekamp.
B9221: STENDHAL. - De Chartreuse van Parma. Vertaald en ingeleid door Elisabeth de Roos.
T4440: STENDHAL. - Liefdesverhalen. Vertaald door Tatjana Daan.
B2680: STENEKER, H. - Uit eigen bron. Gedichten.
Y0755: STENFERT KROESE, W.H. - De mythe van A. Roland Holst.
R6420: STENGERS, JEAN. - De Koningen der Belgen. Macht en Invloed van 1831 tot nu. Vertaling Luk Verlonje.
T5228: STENHUIS, R. - De Jonge Arbeiders en de Arbeidersbeweging van deze Tijd.
T5924: STENHUIS, R. - Wapent U voor den Strijd voor de 48-urenweek.
T2539: [COHEN] STENHUIS, R. - Opstellen over vakbeweging.
R6868: STENHUIS, R. - De concentratie in de industrie en de arbeiders.
R6869: STENHUIS, R. - Vooruit naar nieuwen strijd.
R7297: [COHEN] STENHUIS, R. - Opstellen over vakbeweging.
L9335: STEPHAN, B. - Een dreigend gevaar. Over de verduitsching van Nederland's handel, nijverheid en techniek.
L0348: STEPPENBACH, LEO. - De zonde. Landelijk zedenspel in een bedrijf.
M7182: STER, JAC. VAN DER. - De Alderminste onder de Rijmers.
Y2033: DE ROODE STER. - De Roode Ster. Zondag-bijlage van De Tribune 11 maart 1933. Veertien jaren Marxisme. Hitler en Marx.
L4060: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Vondelbrieven uit de XVIIe eeuw aan en over den dichter. Verzameld en toegelicht door....
B6384: STERCK, JAN F.M. - Reyer Anslo te Rome. Naar nieuwe bronnen medegedeeld.
T9778: STERCK-PROOT, J.M. - Historisch gedenkschrift bij het twaalf-en-half jarig bestaan der St. Antoniuskerk. Aerdenhout-Bentveld, 22 Juni 1935.
T1985: STERCK, MARITA DE. - Schrijver gezocht. Jeugdboekengids. Encyclopedie van de jeugdliteratuur.
R2472: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Het leven van Joost van den Vondel.
L9152: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Oud en nieuw over Joost van den Vondel. Verspreide opstellen met portretten, afbeeldingen en facsimile's
R1060: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Hoofdstukken over Vondel en zijn kring. Met prenten en facsimile's.
A0742: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Oud en nieuw over Joost van den Vondel. Verspreide opstellen, met portretten, afbeeldingen en facsimile's
L6439: STERK-POOT, J.M. - De historische schoonheid van Haarlem.
K3609: STERKENBURG, P.G.J. VAN (ED.). - Lexicologie. Een bundel opstellen voor F. de Tollenaere ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag door vrienden en vakgenoten.
M5167: STERKENBURG, P.G.J. - Johan Henrik van Dale en zijn opvolgers.
T0463: STERKENS, REMI. - Georges Eekhoud als Kempisch Schrijver.
T1104: STERKMAN, P. - De plaats van J.H. Lambert in de ontwikkeling van het idealisme vóór Kant.
K1248: STERNE, HARALD E. - A Catalogue of Nineteenth Century Printing Presses.
T3721: STERNE, LAURENCE. - Sentimenteele reis, door Frankryk en Italie. Gedaan door Mr.Yorick. Vertaald door Jacob Geel.
T4216: STERNE, LAURENCE. - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italie.
H9165: STERNEBERG, FERD. - Charlotte Kohler. Klank en weerklank.
R5382: STERNER, GABRIELLE (ED.). - Nieuwe Kunst Art Nouveau Jugendstil Modern Style.
R3536: STERNHEIM, ANDR. - Het socialisme in zijn nieuwste schakeeringen.
T6385: STERNHEIM, ANDRIES. - De Sociaal-Democratie en Sovjet-Rusland.
R4653: STERNHEIM, ANDR. - Het socialisme in zijn nieuwste schakeeringen.
B4998: STERRE, A.P. VAN DER. - Iets over het seksueel afwijkend gedrag.
T2531: STERRE, DAVID VAN DER. - Zeer aenmerkelijke reysen gedaan door Jan Erasmus Reyning. Bewerkt door L.C. Vrijman.
K9500: STERRINGA, TJ. - Schets van de voornaamste taalverschijnselen.
W9490: STERRY, PAUL. - Fungi. Country Guides of Britain and Northern Europe. Introduced by Tony Soper.
R9797: STEUR, A.G. VAN DER (BEWERKT). - Arm in Haarlem. Herinneringen van de Haarlemse armenopziener C. Nel uit het begin van de twintigste eeuw.
Y4820: STEUR, J.J. - Herstel of ondergang. De voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1740-1795.
R9435: STEUR, A.G. VAN DER. - Werken en studeeren, het eenige doel van mijn leven. De boekhistoricus, musicoloog, bibliothecaris en archivaris Jan Willem Enschedé [1865-1926].
T6123: STEVENS, J. - Onze Prinsesjes Thuis. Het Prinselijk Gezin weer in ons midden!Augustus 1945.
B5678: STEVENS, HERMAN. - Gouden bergen.
W5894: STEVENS, TIMON. - Kalligrafie van A tot Z. Een leidraad voor het schrijven en tekenen van letters en teksten.
K7875: STEVENSON, ROBERT LOUIS. - De ontvoering van David Balfour. Bevattende zijn avonturen en wederwaardigheden anno 1751. Vertaling Bert Voeten.
R8967: STEVENSON, ROBERT LOUIS. - A Lodging for the Night. A story of Francis Villon. Including a Foreword by James S. Johnson.
Y3181: STEVENSON, R.L. - De fles van Satan.
R9851: STEVENSON, R.L. - De verkeerde kist. Vertaald door G. van Uildriks.
T5506: STEVERS, TH. A. - Schets van een hervorming van ons belastingstelsel. Een economische benadering.
K8084: STEVIN, SIMON. - Het Burgherlick Leven. Herdruk naar de eerste uitgaaf van 1590.
B6126: STEWART, M. DOROTHY. - Bluff your way in Publishing.
R9018: STEYEN, JOB. - Sentimenteele geschiedenissen.
R9825: STEYN, COR. - The Amsterdam Polka.
R8940: STEYNEN, J. - Van het menschenspel. Schetsen en impressies.
L4901: STEYNEN, PETRUS A.W. - Stylistische opmerkingen aangaande het gebruik der deminutiva in het Latijn.
R7669: STEYNEN, J. - Verbijsterden. Schetsen.
T5381: JONGE KUNST. J. STEYNEN E.A. - Jonge Kunst. Proza en poëzie van Moderne Auteurs.
L5893: STHOLL, JEAN-PIERRE. - Dessins Erotiques. Preface de Jacques Chambon.
Y1638: NEDERLANDSE KASTELEN STICHTING. - Nieuwe reeks: Kasteel De Blauwe Camer. Nijenrode. Singraven. De Menkemaborg. Hedel. Van Heeze. Schaep en Burgh. De Ruine van Duurstede. Zuylen. Het Nijenhuis. Loevestein. Amerongen. De Haar. Huize Westerveld. Duivenvoorde. Van Rhoon. Rosendael. Haamstede. Wychen. Beeckestijn. De Borggraaf te Lottum. Klein Poelgeest. 't Huys Dever. De Haere. Het Binnenhof.
Y0593: STICK, A. - Nos Modeles. 12 Portraits. 1re Serie.
H0176: STIEBNER, ERHARDT D. - Bruckmann's Handbuch der Drucktechnik.
MK0066: STIEBNER, ERHARDT D. / WALTER LEONHARD. - Bruckmann's Handbuch der Schrift.
K0316: STIEBNER, ERHARDT D. / HELMUT HUBER. - Alphabete. Ein Schriftatlas von A bis Z. / Alphabets. A Type Specimen Atlas from A to Z.
T7907: STIEKLOFF, GEORG. - Marx und Anarchisten.
Y3690: STIELER, KARL. - Ein Winteridyll. Mit fünf farbigen Handlithographien von Marguerite Frey-Surbek.
H6834: STIEMENS-HOPMAN, M.M. - Meisje. Een boek voor moeders. Met een voorrede van Ida Heyermans. Geillustreerd door B. Midderigh-Bokhorst.
T1039: STIGTER, PIETER JACOB. - Enkele teratologische beschouwingen naar aanleiding van Diplopagi, geboren in obstetrische kliniek te Leiden.
K2361: STIJEVOORTS, JAN VAN. - Refereinenbundel Anno MDXXIV. Twee delen.
H5600: STIJL, SIMON. - De Torenbouw van het vlek Brikkekiks in het landschap Batrachia. Uitgegeven naar het handschrift.
T2832: STIJNS, REIMOND. - Ruwe liefde.
T2246: STIJNS, REIMOND. - Arme menschen.
R7343: STIJNS, REIMOND. - Ruwe liefde.
T2930: STILGEBAUER, EDWARD. - De Bonte Vlinder. Vertaald door I.P. Wesselink-van Rossum.
T6265: STILGEBAUER, EDWARD. - De waardin van de herberg bij de brug. Naar het Duitsch.
B6662: SCHOONHOVEN & STILLER (RED.). - De nieuwe sleur. April 1983.
B4445: STILMA, L.C. - De School met den Bijbel in historisch-pedagogisch perspectief. Ontstaan en voortbestaan van het protestants-christelijk lager onderwijs in Nederland.
B7295: STIP, KEES. - Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens.
K7095: STIP, C. - Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is.
T8698: STIP, KEES. - Mensen wat 'n beesten. Met illustraties van de auteur.
B7704: STIP, C. - De Peperbek en andere beesten. Met beestachtige cartoons van Ton Hoogendoorn.
K7119: STIP, C. - Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is. Bedacht door Kees Stip en geknipt door Tom van Weerden.
T8880: STIP, C. - Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is.
T4688: STIP, KEES / TRIJNTJE FOP. - Nu stoppen de muizen op tijd.
B2059: STIP, KEES. - Van Aap tot Zevenslaper. Het alfabed opgeschud door Trijntje Fop.
T5333: STIPRIAAN, RENÉ VAN. - De jacht op het meesterwerk. Ooggetuigen van twintig eeuwen kunstgeschiedenis.
H5528: STIRTON, PAUL. - Renaissance Painting.
R1104: STOCKMANS, PIET. - Piet Stockmans.
T1376: [SPINOZA] STOCKUM, THEODORUS CORNELIS VAN. - Spinoza - Jacobi - Lessing. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Literatur und Philosophie im 18. Jahrhundert.
B6727: STOCKUM, TH. C. VAN (RED.). - Het Duitsche Boek. Tijdschrift voor de vrienden van het Duitsche Boek in Nederland.
L0332: STOCKUM, TH. C. VAN. (ED). - Verzamelde opstellen. Geschreven door oud-leerlingen van Professor Dr. J.H. Scholte.
K8850: STOCKUM, TH. C. VAN. - 'Der Ackermann aus Bohmen' Herfsttij der middeleeuwen of Humanistische lente?
T7622: STOCKUM, TH.C. VAN. - Friedrich von Spee en de heksenprocessen.
L1228: STOCKUM, TH. C. VAN. (ED). - Verzamelde opstellen. Geschreven door Oud-leerlingen van Professor Dr. J.H. Scholte.
T7707: STOCKUM, TH.C. VAN (RED.). - Het Duitsche Boek. Tijdschrift voor de vrienden van het Duitsche Boek in Nederland. 1e jaargang januari 1930. No. 1.
Y0665: VAN STOCKUM. - Catalogue d'une collection de portraits de femmes. Publie a l'occasion de l'Exposition La Femme 1813 - 1913 a Amsterdam.
L7186: STOCKUM, TH.C. VAN. - Valetin Wiegel, Doper en Paracelsist.
L5025: STOELINGA, THEODORUS G.D. - Convexe puntverzamelingen.
M9697: STOEP, D. VAN DER. - Over het boek en zo.
T8819: STOEP, D. VAN DER. - Dit is 't vertelsel van het kind.
R2926: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. Augustus 1942, eerste serie nr. 7.
R2924: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. Augustus 1941, eerste serie nr. 4.
R2531: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. Dubbelnummer: Jubileumnummer September 1950, derde serie IV en V.
R2532: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. Februari 1950, derde serie nr. 3.
K3477: STOEP, D. VAN DER (ED.). - Het lam voor de glazen. Opstellen over een eeuw boekbedrijf 1877-1977.
W6339: STOEP, D. VAN DER. - De familie Argeloos.
T8808: STOEP, D. VAN DER. - Dit kind.
R7882: DE STOEP. - De Stoep: Nederlands Periodiek. Juli 1942, nr 6. Jan Greshoff over Arthur van Schendel.
R3903: DE STOEP. - De Stoep: Nederlands Periodiek. October 1942, eerste serie nr 8. Adriaan van der Veen: Idylle in New York en andere verhalen.
T4249: DE STOEP. - De Stoep: Nederlands Periodiek. Maart 1943, eerste serie nr 9-10. poëzie.
R2925: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. December 1941, eerste serie nr. 5.
Y1779: STOETT, F.A. - Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis.
Y0917: STOETT, F.A. (ED.). - Drie kluchten uit de zestiende eeuw: Een esbatement vande schuyfman, Een esbatement van Hanneken Leckertant, Een batement vanden katmaecker.
Y0935: STOETT, F.A. - Nederlandsche Spreekwoorden en gezegden verklaard en in het Fransch, Duitsch en Engelsch vertaald.
W6169: STOETT, F.A. - Nederlandsche Spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden. Naar hun oorsprong en beteekenis verklaard.
B8472: STOFFEL, J. - De Oplossing der Sociale Kwestie door opheffing van het privaat grondbezit.
B8473: STOFFEL, J. (RED.). - De grond aan allen. Propaganda Tijdschrift voor Gemeenschappelijk grondbezit.
Y0670: STOFFELS, A.J.B. - Eene veroordeelde (?) wetenschap (met nog iets). Een woord naar aanleiding van No. 9 der Katholiek-Nederlandschen Brochuren-Vereeniging, handelende over de kerk en volkswelvaart.
L7536: STOFFERS, A.L. - The vegetation of the Netherlands Antilles.
B8848: STOK, J.A. VAN DER. - Een zeldzaam Nederlander. Levensbeschrijving van Zijne Excellentie Menno David Graaf van Limburg Stirum.
T1617: STOKE, MELIS. [=HERMAN SALOMOSON]. - Liedjes van de rails.
R5128: [WILDE] STOKES, JOHN. - Oscar Wilde.
B7088: STOKES, JOHN. - Oscar Wilde.
R1261: STOKES, HUGH. - Benozzo Gozzoli.
B9290: STOKVIS, BENNO J. - Lodewijk van Deyssel. Een samenvattende studie.
R7695: STOKVIS, J. - Lofzangen der kerk ter eere van Jesus, Maria en Joseph in Hollandsche versmaat overgebragt.
K7041: STOKVIS, BENNO. - Het paard in de literatuur.
R0508: STOKVIS, BENNO. - rechts en slecht. Radiobeschouwingen.
T3301: STOKVIS, Z. - Het bolsjewistische Rusland.
B8870: STOKVIS, BENNO J. - Lodewijk van Deyssel. Een samenvattende studie.
R9378: STOKVIS, Z. - Inleiding tot de Russische literatuurgeschiedenis.
Y4486: STOKVIS, J.E. - Soekarno gestraft! zijn rechters veroordeeld.
L4326: STOKVIS, BERTHOLD. - Het verzien in de zwangerschap. Medisch en Psychologisch beschouwd. Een experimenteel-psychologisch onderzoek betreffende de mogelijk van beinvloeding der menschelijke vrucht door geestelijke factoren.
T9804: STOLK, SWIP. EN WILLEM ELLENBROEK (TEKST). - Swip Stolk. Is getekend - zwart op wit. 50 jaar visuele statements.
M4810: STOLK, P.J. - Het ontslag.
Y3978: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 7. 30 oktober 1976.
R6880: STOLK, L. - Geschiedenis van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (R.K. Ziekenverpleging).
Y3972: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 18/19. - 15 mei 1977.
Y3973: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 16/17. - 24-september 1977.
Y3974: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 13/14.
Y3996: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift Postkrant voor Nederland. Nr 24. 6 februari 1979.
Y3971: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 20. - 20-3-1978.
Y3977: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 8. 6 november 1976.
Y3967: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 25. - 10 maart 1979.
Y3966: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 22. - 30 september 1978.
Y3965: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 26. - 7 juli 1979.
Y3975: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 11/ 12. 29 januari 1977
Y3976: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 9/10. 29 december 1976
Y3969: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 23. - 15 november 1978.
Y3981: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 4. 9 oktober 1976.
Y3970: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 21. - 31 mei 1978.
Y3982: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 3. 2 oktober 1976.
Y3979: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 6. 23 oktober 1976.
Y3980: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 5. 16 oktober 1976.
T0862: STOLP, ANNIE. - De Eerste Couranten in Holland. Bijdrage tot de geschiedenis der geschreven nieuwstijdingen.
H5950: STOLS, A.A.M. - Firmin Didot en de letter 'Bembo'.
L5181: STOLS, A.A.M. - Het werk van S.H. de Roos. Een bijdrage tot de geschiedenis van de herleving der Nederlandsche boekdrukkunst.
R9210: STOLS, A.A.M. - Het schoone boek. De toegepaste kunsten in Nederland.
B9218: STOLS, A.A.M. - Erasme: Annuaire, Franco-Neerlandais. Arts, Lettres, Philosophie, Sciences. 1 ere annee 1946.
Y1265: STOLS, A.A.M. (RED.). - Halcyon Nr. 11-12. 1942. Compleet.
Y4628: STOLS, A.A.M. (RED.), - Halcyon. Driemaandelijksch tijdschrift voor boek-, druk- en prentkunst. A quarterly devoted to book production and the graphic arts. 1941 No. V.
T3829: UITGEVERIJ A.A.M. STOLS. - Nieuwe uitgaven 1948.
T1963: STOLS, A.A.M. - Het schoone boek. De toegepaste kunsten in Nederland.
L6071: STOLTE, L.A.M. - Over het specialisme van de vrouwenarts.
M6678: STOLWIJK, F.F.M. - De collectieve arbeidsovereenkomst voor de typografie.
R8786: STOLZ, ALBAN. - De verboden boom voor katholieken en protestanten. Uit het Duitsch vertaald door G. Dennig.
B4407: STOLZENBURG, R. - Het sociaal wetenschappelijk onderzoek bij het uitbreidings- en structuurplan. Een sociografische opgave.
R7914: STONE, IRVING. - Het leven van Vincent van Gogh. Roman. Met 17 illustraties.
M9190: STONE, IRVING. - Het leven van Vincent van Gogh. Biografische roman.
T5415: STOOP, ANDRE. (SAMENG.). - Catalogus: Reynaert de Vos in het boek en de beeldende kunst.
T1705: STOOP, PAUL. - De geheime rapporten van H.J. Noordewier Berlijn 1933-1935.
B9718: STOPPARD, TOM. - On the razzle.
B9720: STOPPARD, TOM. - Every good boy deserves favour. A play for actors and orchestra and Professional foul. A play for television.
R1682: STOPPARD, TOM. - If you're glad i'll be frank. A play for radio.
R5294: STOPPELAAR, J.H. DE - Jacob Cats te Middelburg 1603-1623, en zijn huis aldaar, ook in betrekking tot de vroegere en latere bewoners.
Y1139: STOPPELAAR, A. DE. - Versjes voor Kinderen, overeenkomstig de vijf eerst leestafels van den heer Prinsen.
B1471: STORM, ARIE. - Gevoel.
Y0076: STORM, A. E.A. - Het Vrij-Socialistisch Program in onderlinge bespreking aan de orde gesteld op de Bevrijdings Zomerschool 1935 van 3 tot 10 Augustus te Loosdrecht, naar aanleiding van de referaten van A. Storm: Sociale grondslagen. Jo de Haas: Psychologische grondslagen. Han Kuysten: De Crisis van het kapitalisme en de crisis van het socialisme. Max van Praag: De zelforganisatie van de revolutie. Piet Dekker: Practische problemen de boeren de maatschappij.
B3341: STORM, ARIE. - De ongeborene.
B0686: STORM VAN LEEUWEN, JAN. - De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
H9043: STORM VAN LEEUWEN, JAN. - 75 jaar boekbindkunst in Nederland.
T2934: STORM, THEODOOR. - De Zonen van den Senator.
W8514: STORM VAN LEEUWEN, JAN. - Europese boekbanden anno 1995. Reliures européennes en l'an 1995. European bookbindings in the year 1995.
R5364: STORME, MAX. - Koning Oriant. Heldenspel in drie bedrijven.
Y2816: STORMKLOK. - De Stormklok. Strijdorgaan der Jongeren Vredes Actie, No. 1.
Y4106: STORMVOGEL. - Stormvogel. Weekblad van de Nederlandse Jeugd Federatie. 2e jaargang 21 Maart 1940. No. 38. De vrede van Moskou.
Y3736: DE VLIEGENDE STOTER. - De Vliegende Stoter. Bataljonsblad van 5 R.S. 18 juli 1949 no 8 en 30 september 1949 no. 12.
B0233: STOTT, REBECCA. - Nachtwake. Vertaling Hugo Kuipers.
H9789: STOURZH, HELENE. - Die Anorgasmie der Frau.
B2818: STOUTE, RENATE. - Waarom ik geen bloemenmeisje werd.
B0135: STOUTEN, J. - Verlichting in de letteren.
K1566: STRAATEN, PETER VAN. - Het literaire leed.
B0428: STRAATEN, PETER VAN. - Grote jongens huilen niet.
L8846: STRAATEN, PETER VAN. - Vrouwen & Mannen.
K7736: STRAATEN, PETER VAN. - Het dagelijks leven.
B6279: STRAATEN, PETER VAN. - Zaken & werk.
H4651: STRAATEN, PETER VAN. - Dames en heren. Verhalen.
B4941: STRAATEN, PETER VAN. - Boekenweektest 2002. Peter van Straaten tekent de Liefde.
T9380: STRAATEN, PETER VAN. - Het dagelijks leven.
B3090: STRAATEN, A. VAN DER. - Beestachtig.
B5514: STRAATEN, PETER VAN. - Waarom ligt mijn boek niet naast de kassa?
L8849: STRAATEN, PETER VAN. - Trouw & ontrouw.
L8847: STRAATEN, PETER VAN. - Reizen & trekken.
L8848: STRAATEN, PETER VAN. - Huwelijk & relatie.
R0886: STRAATEN, HARMEN VAN. - Luchtacrobaten.
T6777: STRAATSMA, FEMKE. - Typically Typographic. The effects of typographic layout on the processing of print advertisements.
B0929: STRACHE, D.A. (INL.). - Jan van Ruusbroec leven / werken.
H9324: STRACKE, D.A. / J. VAN MIERLO / L. REYPENS. - Ruusbroec de wonderbare. Zijn leven, zijn kunst, zijn leer.
Y0975: STRACKE D.A. - In de leer bij Jacob Van Maerlant. Voordracht uitgesproken op de Brugsche Cultuurdagen 31 Mei 1942.
K0323: STRACKE, E.P.D.A. - Dietsche Heiligen. Met vier en twintig houtjes van Luc. De Jaegher.
R3641: STRACKE, A. - Over Sinte-Lutgart.
R6017: STRAETER, CARL. - Gewijzigd ontwerp. Wet op Arbeid en Rusttijden. Eenige Beschouwingen.
MK0012: STRANGE, EDWARD F. - Alphabets. A manual of lettering for the use of students, with historical and practical descriptions. With 200 Illustrations.
K1203: [MULTATULI] STRATEN, HANS VAN. - Multatuli van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
T4514: STRATEN, HENRI VAN - LEBEER, L. - Het grafisch werk van Henri Van Straten bevattend houtsneden, suites, blokboeken, boekillustraties en lithografieen.
L9567: STRATEN, HANS VAN. (ED.). - De schrijflui. Hun zeden en gewoonten. Momentopnamen uit dagboeken, brieven, memoires en interviews verzameld.
K3336: STRATEN, HANS VAN / RENE GIJSEN / HEERE HEERESMA. E.A - Hugo Raes.
K2595: STRATEN, HANS VAN. - Opmars der plagiatoren. Handleiding voor de praktijk.
L1701: STRATEN, HANS VAN. - Zie aldaar.
L9695: STRATEN, HANS VAN. - Teruggevonden gesprekken met Willem Fredrik Hermans.
B8615: [MULTATULI] STRATEN, HANS VAN. - Multatuli van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
L7142: STRATEN, HANS VAN. - Plagiatoren trekken voorbij. Eerste supplement bij 'Opmars der plagiatoren'.
Y1410: STRATEN, HANS VAN. - Hermans zijn tijd, zijn werk, zijn leven.
Y4855: [MULTATULI] STRATEN, HANS VAN. - Multatuli van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
T3845: STRATENUS, SYTSKE. E.A. - "Restaureert de restaurator nog?". Verslag van de Textieldag op 29 maart 1990, Kasteel Amerongen, Amerongen.
R8001: STRATENUS, LOUISE. - Beschermengelen. Geschiedkundig verhaal.
T5158: STRATENUS, LOUISE. - Ada. Oorspronkelijke novelle.
K4506: STRATING, J.J. (ED.). - Uit de Hooglanden. Zes Schotse fantastische vertellingen. Inleiding Max van Rooy. Illustraties Thomas Bewick.
R4881: STRAUSS, RICHARD. - Salome / Elektra.
T2408: STRAUSS, RICHARD. - 1. Ein Heldenleben, 2. Zwei Gesänge, 3. Symphonia domestica. Dirigent Richard Strauss. Woensdag 29 November 1911. Vierde concert.
T2407: STRAUSS, RICHARD. - 1. Orkestwerken, 2. Feuersnot. Ein Singgedicht in einem Akt von Ernst von Wolzogen. Musik von Richard Strauss. Woensdag 22 November 1911.
R4937: [WILDE] STRAUSS, RICHARD. - Salome. Muziekdrama in één bedrijf. Libretto van Oscar Wilde. Duitse vertaling van Hedwig Lachmann. Vert. Bert Decorte.
H1709: STRAUSS, BOTHO. - Marlene's zuster. Twee verhalen. Vertaling T. Duquessnoy.
R4995: STRAUSS, RICHARD. - Salome in Full Score.
R3021: STRAUSS, RICHARD EN OSCAR WILDE. - Salome. Musikdrama in einem Aufzug. Libretto Richard Strauss naar het toneelstuk van Oscar Wilde in de Duitse vertaling van Hedwig Lachmann.
R4889: [WILDE] STRAUSS, RICHARD. - Salome. Drama in einem Aufzuge. Nach Oskar Wilde's gleichnamiger Dichtung in Deutscher Ubersetzung von Hedwig Lachmann.
B2515: STREEKSTRA, N.F. EN P.E.L. VERKUYL. (ED.). - Huygens in Noorder Licht. Lezingen van het Groningse Huygens-symposium.
T6363: STREEPJES, IGOR. - Weer een gezicht dat met de billen vloekt. Gedichten.
K6360: STREEPJES, IGOR. - Weer een gezicht dat met de billen vloekt.
K6361: STREEPJES, IGOR [=PETER VERSTEGEN]. - Alpenland. Menig vers tegen de wintersport.
R4931: STREET, G.S. - The Ghosts of Piccadilly.
K3607: STRENGHOLT, L. - De dichters van Bauw-Heers Wel-leven: Pieter Janssoon Schaghen. Een oud literair-historisch vraagstuk opgelost.
B1723: STRENGHOLT, L. - Bloemen in Gethsemane. Verzamelde studies over de dichter Revius.
B8448: STRENGHOLT, L. - Dromen is denken. Constantijn Huygens over dromen en denken en dichten.
R7541: STRENGHOLT, L. - Huygens-studies. Bijdragen tot het onderzoek van de poëzie van Constantijn Huygens.
K4995: STRESAU, HERMANN. - Ernest Hemingway. Vertaling P. Kapteyn.
L3501: STRESOW, GUSTAV. - Bucherreise zu Bodoni.
H3441: STRESOW, GUSTAV. - Auf der Suche nach der Buchgestalt. Zehn Jahre typographischer Arbeit im Prestel-Verlag.
B3440: STRESOW, GUSTAV. - Eugen Sporer, Holzschneider und Buchermacher.
H5646: STREURMAN, G.H. - Schiller en het idealisme. Een essay.
R1564: STREUVELS, STIJN. - Ingoyghem 1904-1914.
T3944: STREUVELS, STIJN. - De oogst.
R7886: STREUVELS, STIJN. - Uit lust-met-de-penne.... Niet gebundelde opstellen, open brieven, boekbesprekingen, huldegroeten, enz. Verzameld en ingeleid door Luc Schepens.
P1865: STREUVELS, STIJN. - In levenden lijve.
L2133: STREUVELS, STIJN. - Stijn Streuvels. De ogen en het raam. Samengesteld en uitgeleid door Piet Thomas & ingeleid door Walter van den Broeck.
R7904: STREUVELS, STIJN. - Het uitzicht der dingen.
R7905: STREUVELS, STIJN. - Herinneringen uit het verleden.
K5087: STREUVELS, STIJN. - Het kerstekind. Inleiding en aantekeningen door P. Meersseman.
K9181: STREUVELS, STIJN. - Op de Vlaamsche binnenwateren.
K7521: STREUVELS, STIJN. - Dodendans.
K4696: STREUVELS, STIJN. - Prutske.
K4697: STREUVELS, STIJN. - De blijde dag.
K6755: STREUVELS, STIJN. - Heule.
L1198: STREUVELS, STIJN. - De oogst.
R0945: STREUVELS, STIJN. - Jantje Verdure.
R9550: STREUVELS, STIJN. - 1. Het Duivelstuig. 2. Jeugd.
K8169: STREUVELS, STIJN. - In levenden lijve.
L0240: STREUVELS, STIJN. - De vreemde verteller. Kerstverhaal.
K4745: STREUVELS, STIJN. - In levenden lijve.
K6893: STREUVELS, STIJN. - Werken, 2 delen.
T6336: STREUVELS, STIJN. - Tieghem. Het Vlaamsche lustoord.
T1020: STREUVELS, STIJN. - De boomen.
R8737: STREUVELS, STIJN. - Vertelsels van 't jaar nul ten tijde dat de uilen praken.
K2225: STREUVELS, STIJN. - Album Stijn Streuvels.
T4665: STREUVELS, STIJN. - Alma met de vlassen haren.
R8840: STREUVELS, STIJN, ALBERT WESTERLINCK E.A. - Een eeuw Stijn Streuvels.
B6014: STREUVELS, STIJN. - Herinneringen uit het verleden.
K5352: STREUVELS, STIJN. - Werkmenschen.
L8901: STREUVELS, STIJN. - In oorlogstijd. October 1914. Uit het dagboek.
T6700: STREUVELS, STIJN. - In oorlogstijd. November 1914. Uit het dagboek.
T6702: STREUVELS, STIJN. - In oorlogstijd. September 1914. Uit het dagboek.
K0146: STREUVELS, STIJN. - Langs de wegen. Onverkorte roman.
T3310: STREUVELS, STIJN. - Reinaert de vos. Uit het middelnederlandsch herschreven door Stein Streuvels. Fragment.
T1401: [TOLSTOI] STREUVELS, STIJN. - Vertellingen van Tolstoï bewerkt door Stijn Streuvels.
R8141: STREUVELS, STIJN. - Over Vrouwe Courtmans.
T2292: STREUVELS, STIJN. - Contes a Poucette. Traduits du Flamand par Camille Melloy.
T1387: STREUVELS, STIJN. - De Vlaschaard.
B0252: STREUVELS, STIJN. - Het glorierijke licht.
T1955: STREUVELS, STIJN. - De Landsche Woning in Vlaanderen.
T1787: STREUVELS, STIJN. - Sous le Ciel de Flandre. Traduit du Flamand par Pierre Maes. Illustrations de Henri Cassiers.
Y0079: [COHEN]. DE STRIJD. - De Strijd. Weekblad van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. 6e jaargang 1935. Nrs. 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49.
Y4022: JONGE STRIJD. - Jonge Strijd. Orgaan van de Jongelieden Geheelonthoudersbond. 19e jaargang no. 9, september 1932.
T7342: STRIJD, KR. - Geen Doodstraf! Waarom niet? Wat dan?
Y3875: STRIJDKREET. - Strijdkreet. Jublieum-Nummer 37ste jaargang No. 36. Zaterdag 8 September 1923. Het Regeerings-Jublieum van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898-1923.
Y2216: STRIJDKREET. - Inhuldigings Strijdkreet No. 36. 12e jaargang zaterdag 3 September 1898.
T0929: STRIJPENS, H. - Aalst. Artsen, het hospitaal, de gemeenschap en het medicaliseriningsproces in Belgie 1242-1940.
Y2295: STRIJTEM, IVO VAN. - De Liefde, jazeker.
K4101: STRINDBERG, AUGUST. - Uit het occulte dagboek. Vertaling M. Tornqvist-Verschuur.
M9525: STRINDBERG, AUGUST. - Huwelijksverhalen. Vertaald en van een nawoord voorzien door R.E. Tornqvist.
B1643: STRINDBERG, AUGUST. - De zoon van een dienstbode. De ontwikkeling van een ziel (1849-1867). Vertaald door Rita Tornquist-Verschuur.
T9316: STRINDBERG, AUGUST. - Een Droomspel. Naar het Zweedsch "Ett drömspel" door Willem Royaards.
M4697: STRINDBERG, AUGUST. - Aan open zee. Vertaling Karst Woudstra.
K4136: STRINDBERG, AUGUST. - De indringer. Vertaald door J. Mulder.
B9101: STRINDBERG, AUGUST. - De biecht van een dwaas. (Het verweer van een waanzinnige). Naar de authentieke uitgaaf bewerkt door J. Elias Berger. Met eene inleiding van den schrijver.
B9107: STRINDBERG, AUGUST. - De zoon der dienstmaagd. Vertaald door J.C. de Cock met eene inleiding van Frans Coenen.
L3865: STRINDBERG, AUGUST. - De rode kamer. Vertaald door R. Tweehuysen met een nawoord van E. Tornqvist.
L8813: STRINDBERG, AUGUST. - Tijd van gisting. De ontwikkeling van een ziel (1868-1872). Vertaling M.E. Tornqvist-Verschuur.
B9948: STRINDBERG, AUGUST. - A Witch (En Haxa). Translated by Mary Sandbach.
K1761: STRITTMATTER, EVA. - Morgens, Abends. Gedichte.
T5401: STROETHOFF JR., F.A. - Ik zat achter de tralies.
L0172: STROEVE, LANS. - Dialoogbox macro.
Y3382: STROINK, L. (ED.). - Fotoboek Oud Enschede. Verzameling van foto's, tekeningen, reproducties enz. uit het verleden der stad geplaatst in het Twentsch Dagblad Tubantia in de jaren 1953-1954.
L1081: STROMAN, B. - De Nederlandse toneelschrijfkunst. Poging tot verklaring van een gemis.
L8283: STROMAN, B. - Het Centraalstation. Met teekeningen van Dick Elffers.
T0916: STROMAN, B. - Obbe Philipsz oudste der doopers.
L7762: STROMAN, B. - De gevloekte verlosser. Ene romantische vertelling.
R1745: STROMAN, B. - Overzicht en indrukken. De Nederlandse roman in de periode 1940-1950.
Y1365: DE STROOM. - De Stroom. Letterkundig Maandschrift. 1913-1914. Nrs: 1 t/m 6. (mist nr. 1). Niet verder verschenen.
T4620: STRUBBE, EG. I. E.A. - Huldebetoon ter eere van Karel de Flou. Werkend lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie, voorzitter van de Vlaamsche Toponomische Vereeniging, doctor honoris causa in de wijsbegeerte en letteren van de Katholieke Hoogeschool te Leuven. Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaring, gehouden te Brugge den 4 november 1928.
W1022: STRUCK, KARIN. - Liefde. Vertaling T. Duquesnoy.
M7820: STRUCK, KARIN. - Scheiding. Vertaling T. Ausma.
R9853: STRUG, A. [= TADEUSZ GALECKI]. - De geschiedenis eener bom. Uit het Poolsch vertaald door Cecile de Jong van Beek en Donk.
T6673: STRUIK, J. - De Overwinning der Bolsjewiki. Naar de Zwitsersche jeugdbrochure Kampf und Sieg der Bolschewiki.
R6987: STRUIK, L.A. - Van Willem I tot Paars. Een schets van de gang van het katholiek onderwijs in de negentiende en twintigste eeuw: van vrij en rooms-katholiek naar gekooid en levensbeschouwelijk onderwijs.
Y0215: JAANTJE STRUIK. - Het proces van Jaantje Struik (bijgenaamd) de Millioenen-Juffrouw.
K5885: STRUIK, A.S.A. EN TANJA DE BOER. - Machinaal en mooi. Industriele boekbanden uit de collectie Struik.
R5716: STRUIK, D.J. - Het land van Stevin en Huygens.
L5194: STRUYCKEN, A.A.H. - De oorlog en het Volkenrecht.
H9158: STRUYKER BOUDIER, HENK. - Speurtocht naar een onbekende Anna Blaman en haar eenzaam avontuur.
H2879: STRYBOS, JAN P. - Hoe heet die vogel. Determineerboekje voor de in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten. Twee delen.
MK0179: STUART, A.F. & QUENTIN CRIP. - Lettering for brush and pen.
B1284: STUBBE, A. - Naturalistisch of Mystiek? Het probleem der Renaissance als aanleiding tot het probleem der Barok.
L7600: STUBBE, A. - Albert Saverys.
K1862: STUBBE, A. - Constant Permeke.
B1114: STUCKENBERG, VIGGO. - Een slagschaduw. Naar het Deensch door Marg. Meijboom.
R1426: REGISTER STUDIEN. - Register op het tijdschrift Studien van het 1ste tot en met het 130ste deel. (1e tot en met 70e jaargang) Register Studien 1868-1924 + 1924-1928 + 1929-1933 + 1934-1938.
R6061: THE STUDIO. - The Studio. An illustrated Magazine of Fine & Applied Art. 1902 Nov. 15, Vol. 27 no. 116.
B6305: STUFKENS, N. - In de derde.
B1608: STUHR, MICHAEL. - Hans Baldung Grien.
R3517: [TOONDER] STUIT, MARIANNE EN HUBRECHT DUIJKER. - Gastronomisch Bommelboek. Een praktisch kookboek met drinkadviezen, samengesteld door Joost.
K3125: STUIVELING, GARMT. - De muze en Europa. Bijeengebracht door...
H1118: STUIVELING, G. - De briefwisseling Vosmaer - Perk. Uitgegeven, ingeleid en geannoteerd door ....
T1868: STUIVELING, GARMT. - Het vraagstuk van de vrede.
R3588: STUIVELING, G. - Kultuur of Barbarisme?
H9342: STUIVELING, GARMT (ED.). - Uit het werk van Jan Luiken 16 april 1649/5 april 1712.
R9015: STUIVELING, GARMT. - Willem Elsschot.
B1866: STUIVELING, G. - De wording van Perks 'Iris".
B3660: STUIVELING, GARMT. - Elementen.
K8847: STUIVELING, G. - Wegen der poëzie. Beknopte beschouwingen over de Nederlandse dichtkunst sinds de oorlog.
K3223: STUIVELING, GARMT. - De muze en Europa. Bijeengebracht door...
K2597: STUIVELING, G. - Triptiek. essays.
H4589: STUIVELING, GARMT. - Bij Nederlands bevrijding.
K3183: STUIVELING, G. - Het boek als vraagstuk. Openbare les gegeven op 8 februari 1939.
K6145: STUIVELING, G. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
L1212: [MULTATULI] STUIVELING, GARMT. - Humor, ironie en sarkasme bij Multatuli.
K8103: STUIVELING, GARMT. - Een eeuw Nederlandse letteren.
L0272: STUIVELING, GARMT. - Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie.
L8287: STUIVELING, G. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
K6880: [MULTATULI] STUIVELING, G. - Multatuli en de welsprekendheid.
P0231: STUIVELING, G. - Rekenschap.
H3890: STUIVELING, GARMT. - Vakwerk. Twaalf studies in literatuur.
B5259: STUIVELING, G. - Een eeuw Nederlandse Letteren.
R8935: STUIVELING, G. - Versbouw en ritme in de tijd van '80.
R1945: STUIVELING, GARMT. - Bij Nederlands bevrijding. [Gedichten. Met houtgravure van Th. Giesen].
R1925: STUIVELING, GARMT. - Een eeuw Nederlandse letteren.
H4226: STUIVELING, G. - Steekproeven.
H0914: STUIVELING, G. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
W0377: STUIVELING, GARMT. - Onvoltooid verslag.
R5724: STUIVELING, GARMT. - Mens, wees vrij! Spreekkoor.
T6960: STUIVELING, GARMT. - Volksweerbaarheid zonder oorlog. Verdediging of bescherming?
M4005: STUIVELING, G. - Een eeuw Nederlandse letteren.
H3222: [ERASMUS] STUIVELING, GARMT. - Erasmus. Spel van het humanisme.
K2663: STUIVELING, GARMT. - Willens en wetens. Twaalf essays.
W3393: STUIVELING, GARMT. - Bij Vondel's feest.
T6839: STUIVELING, GARMT. - Geestelijk weerbaar ! Kunstenaars Centrum voor Geestelijke Weerbaarheid.
T1969: STUIVELING, GARMT. - Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie.
H8233: STUIVELING, GARMT (REDACTIE). - Acht over Gorter. Een reeks beschouwingen over poëzie en politiek onder redactie van Garmt Stuiveling.
L7409: STUIVELING, G. - Het boek als vraagstuk.
R4817: STUIVELING, G. - Herman Gorters kenteringssonnetten.
R4324: STUIVELING, GARMT. - Elementen.
B5383: STUIVELING, GARMT. - Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie.
R1768: STUIVELING, GARMT. - Het nieuwe Geuzenlied, Een symposion.
Y3956: GEILLUSTREERD STUIVERSBLAD. - Geillustreerd Stuiversblad. 36e jaargang 25-31 januari 1926. No. 5.
T6797: STULDREHER-NIENHUIS, J. - Verborgen paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sibylla Merian 1647-1717.
Y4872: STULEMEYER, J.E. - Kamptoestanden in Nederlands Oost-Indië en Suriname 1940-1946. Getuigenissen en commentaren. Een doorgaans onbekende historie die toch ons allen aangaat.
Y0647: STUMPF, C. UND P. MENZER. - Tafeln zur Geschichte der Philosophie. Graphische Darstellung der Lebenszeiten seit Thales und Ubersicht der Literatur seit 1440.
Y5110: STURM, JAKOB. - 12 altkolorierter original Kupferstiche mit Beschreibungen.
K2593: STUTTERHEIM, C.F.P. - Conflicten en grenzen. Acht literatuurwetenschappelijke studies.
L1431: STUTTERHEIM, C.F.P. - Twee onbekende Tafelspelen. Met inleiding en aantekeningen door...
K8345: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen der literatuurwetenschap.
K5208: STUTTERHEIM, C.F.P. - Gevoelsintensiteit en vorm-anarchie in de dichtkunst.
L7170: STUTTERHEIM, C.F.P. - Gevoelsintensiteit en vorm-anarchie in de dichtkunst.
K2422: STUTTERHEIM, C.F.P. - Herinneringen van een oude taalonderzoeker.
C1012: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen der literatuurwetenschap.
C1014: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen der literatuurwetenschap.
B6773: STUTTERHEIM, C.F.P. - Voornaamwoordelijke misstappen en misverstanden.
L6943: STUTTERHEIM, C.F.P. - Tijd en taalkunstwerk.
H6656: STUTVOET, COR. - Bij nader inzien. 50 Gedichten.
Y1456: STUURMAN, SIEP. - Het tragische lot van de gravin van Isenburg. Een zeventiende-eeuwse geschiedenis.
Y5056: STUWE, JEANNE REYNEKE VAN. - IJdelheid der ijdelheden. Haagsche roman.
R7125: STUWE, J.R. VAN. - De Nederlandsche Vereeniging te Londen.
L5398: STUYVER, CLARA W.J.J. - Psychologie en symboliek van Ibsens ouderdomsdrama's. De vrouw van de zee, Hedda Gabler, Bouwmeester Solness, Kleine Eyolf, John Gabriel Borkman, Als wij dooden ontwaken.
R6781: STUYVER, CLARA W.J.J. - Psychologie en symboliek van Ibsens ouderdomsdrama's. De vrouw van de zee, Hedda Gabler, Bouwmeester Solness, Kleine Eyolf, John Gabriel Borkman, Als wij dooden ontwaken.
B5397: STYL, S. - De opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden.
B1140: STYLES, SHOWELL. - Tijgerpatrouille op zee. Vertaling Henk Noops.Tekeningen Rein van Looy.
L9130: STYLES, SHOWELL. - Het Zwarte Kasteel. Vertaling.
L6558: ZAKENMAANDBLAD SUCCES (EDS.). - Advies-boek voor advertentie- en drukwerkreclame.
H0470: SUCHTELEN, NICO VAN. - De tuin der droomen. Comedie der liefde in vijf bedrijven.
K9604: SUCHTELEN, NICO VAN. - Droomspel des levens.
H4148: SUCHTELEN, NICO VAN. - De stille lach.
K9074: SUCHTELEN, NICO VAN. - Zwerveling in den vreemde.
K9068: SUCHTELEN, NICO VAN. - Interview. Voordracht gehouden de 22ste october 1938 voor het kunstenaars-centrum voor geestelijke weerbaarheid bij de opening der tentoonstelling van werken van Frederik van Eeden, Herman Gorter, H. Roland Holst en N. van Suchtelen.
T3263: SUCHTELEN, NICO VAN. - Verzamelde Werken Deel II: Quia Absurdum. Zwerveling in den vreemde. Een paedagoog.
R1204: SUCHTELEN, NICO VAN. - Verzen. Dramatisch, episch, lyrisch.
B6928: SUCHTELEN, NICO VAN. - Verzamelde werken Deel 12: Verspreide geschriften.
R6166: SUCHTELEN, NICO VAN. - Quia Absurdum.
T1273: [SPINOZA] SUCHTELEN, GUIDO VAN. - Spinoza's sterfhuis aan de Paviljoensgracht. Levensbericht van een Haags monument 1646-1977.
H0393: SUCHTELEN, NICO VAN. - Zwerftochten met de tent door Nederland. Met vijftig oorspronkelijke foto's.
H1392: SUCHTELEN, NICO VAN. - Oudejaarsvuur.
R9784: SUCHTELEN, NICO VAN. - Quia Absurdum. Een roman.
T7104: [COHEN] SUCHTELEN, NICO VAN. - Zwerftochten. Met 64 foto's.
W0645: SUCHTELEN, NICO VAN. - De stille lach.
T4844: SUDERMANN, HERM. - De sterren, die men niet begeert.
Y0066: SUERMONDT, EDWIN. - Heinrich Nauen.
R5112: SUERMONDT LZN, WILLEM. - Een Amerikaansche Arbeidersvereeniging en hare eischen.
K2723: SUFFELEERS, TONY J. - Taalverzorging in Vlaanderen. Een opiniegeschiedenis.
B6971: SUISTER, ED. - Fotocolumn Amsterdam. Inleiding Theodor Holman. Vormgeving Pieter van Delft.
T1720: SUISTER, ED. - Fotocolumn. Foto's en tekst. Inleiding H.J.A. Hofland. Vormgeving Pieter van Delft.
Y3746: HISPANO SUIZA. - Revue technique Hispano Suiza. Numero 1 - juillet 1938.
K0118: SULLIVAN, MARY. - My double life.
R3832: [SPINOZA] SUNIER, A. - Elementen van Piagets epistemologie herkenbaar In Spinoza's kenleer. Voordracht gehouden te Leusden op 3 november 1990.
T1732: SUNIERM, A.L.J. - Roofdieren in Artis.
Y3282: SURALCO. - Suralco Magazine nr. 3-4, december 1974.
T5702: SURENDER, K.T. / FRITS M. WOUDSTRA / GERHARD VAN DRAGT. - Le Gazette. nrs: 1 - 5. 1976-1978. Bijgevoegd een test cover Rahiti met bedrukte envelop.
H0469: SURIE, ANNE. - Mijn zoon.
Y4323: SURINAME. - Telefoongids Suriname 1970-1971.
Y4045: NIEUW SURINAME. - Nieuw Suriname. 2e jaargang 31 Mei 1947 en 26 Juli 1947. No. 43 en 47.
T9634: SURINGAR, W.H.D. (ED.). - Die Bouc van Seden. Een Middelnederlandsch zedekundig leerdicht, na Kausler, volgens het Comburger handschrift.
R8033: SURINGAR, G.T.N. EN M.C. VAN HALL. - Gedenkzuil voor Mr. Rhijnvis Feith.
R1839: SURKAMP, MAJA. - Woher? - Wohin? Zwei Erzahlungen von Geburt und Tod. Mit vier bildern von H.L. Keller.
Y4694: SURNGAR, W.H. - De verjaardag van prinses Frederik der Nederlanden. Gevierd in de Louis-school te Amsterdam den 1sten Februarij 1862.
T3695: SURYANINGRAT, S. / R.A. VAN ATMODIRONO. - Levensschetsen van vooraanstaande Indonesiers: Noto Dirodjo, M.A. Atmodirono, Wahidin Soedirohoesodo.
T9191: SUSAN, S. EN PAUL FIESTA. - Monty. Muziek en tekst.
L2490: SUSKIND, PATRICK. - Het parfum. De geschiedenis van een moordenaar. Vertaling Ronald Jonkers.
B9532: SUTTON, DENYS. (ED.). - The Rijksprentenkabinet Amsterdam.
T7831: SUURHOFF, J.G. - Staking Ja of Neen? Voorwoord W. Schermerhorn.
R8824: SUURHOFF, J.G. - Eenheid van actie?... Ja! in de moderne vakbeweging.
T7160: SUURHOFF, J.G. - Oud en arm. Wet-Drees.
R7586: SUZANNE, ALFRED. - Honderd voorschriften tot het bereiden en het gebruik van eieren en eierspijzen.
Y2268: SVETLIKOVA, RUNA. - Deze zachte witte kamer. Gedichten.
K8579: SVEVO, ITALO. - De goede oude man en het mooie jonge meisje. Vertaald door F. van der Velde.
L2388: SVEVO, ITALO. - Bekentenissen van Zeno.
L7057: SVEVO, ITALO. - De moord in de via Belpoggio en andere verhalen. Vertaald door F. van der Velde.
L9535: SVEVO, ITALO. - Umbertino. Vertaling F. van der Velde.
L9536: SVEVO, ITALO. - De goede oude man en het mooie jonge meisje. Vertaald door F. van der Velde.
T3927: SVEVO, ITALO. - De goede oude man en het mooie jonge meisje. Vertaald door F. van der Velde.
R0588: SVEVO, ITALO. - Een geslaagde grap. Vertaling F. van der Velde.
K0676: SVEVO, ITALO. - James Joyce. Vertaald door Jeroen Koolbergen.
B3716: SVEVO, ITALO. - Alle verhalen.
B6667: SVEVO, ITALO. - Alle verhalen.
Y4735: SWAAB, DICK. - Wij zijn ons brein. Van baarmoeder tot alzheimer.
W3385: SWAAK, ALBERT. - Zwartboek.
R9923: SWAAN, A. DE. - Volgende les: de Amsterdamse sociale wetenschap na 50 jaar.
M9917: SWAAN, ABRAM DE. - De verzorging in het teken van het kapitaal. Lezing.
Y1211: SWAAN, M. ABRAM DE. - Langue et Culture dans La Societe Transnationale. Lecon Inaugurale faite le Vendredi 24 octobre 1997.
M3908: SWAANENBURG, WILLEM VAN. - Een hel vol weelde. Teksten uit het werk van Willem van Swaanenburg (1679 - 1728). Ingeleid en van kommentaar voorzien door A. Hanou e.a.
R7458: SWAAY, H. VAN. - Indie in nood. Geen uur te verliezen.
K4306: SWAEN, MICHIEL DE. - Gelijk de zonnebloem. Verzameld en ingeleid door Raf Seys.
B7838: SWAEN, MICHIEL DE. - Werken van Michiel de Swaen. Deel I & II: De toneelspelen. Deel III & IV: Het leven en de dood van Jesus Christus. Deel V & VI: Verscheyden godtvruchtige en sedige rym-wercken.
B6092: SWAEN, MICHIEL. - De Verheerelyckte schoenlappers of de Gecroonde Leersse. Tot een Vasten-Avont-Spel Tonneelwijs opgestelt.
L8217: SWAEP, E.J. - Zwakzinnigheid.
H8715: SWANBORN, PETER. - Tot de dood op zee.
Y5021: SWANENBURG, B.D. - Iwan de verschrikkelijke. Leven en werken van Dr. P.V. van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden herschiep. Voorwoord Joost de Klerk.
T8019: SWART, JACOB. - Iets over de draagbare vuurwapenen.
B7895: SWART, NICOLAAS. - Vaderlandsche Lettervruchten voor Jongelingen en Meisjes. Bijeenverzameld.
W6382: SWART, KOBA. - Nora. Een val.
B4614: SWARTH, HELENE. - Sterven.
T6850: SWARTH, HELENE. - Verzen: Blauwe bloemen. Beelden en stemmen. Sneeuwvlokken. Rouwviolen. Passiebloemen. Nieuwe gedichten.
R3437: SWARTH, HELENE. - Nieuwe verzen.
R3440: SWARTH, HELENE. - Beeldjes uit vrouwenleven.
R3441: SWARTH, HELENE. - Premières Poésies.
W4030: SWARTH, HELENE. - Morgenrood.
W0117: SWARTH, HELENE. - Nieuwe verzen.
L9324: SWARTH, HELENE. - Les Printanieres.
A0919: SWARTH, HELENE. - Avonddauw.
M7057: SWARTH, HELENE. - Verzen.
T0579: SWARTH, HELENE. - Sneeuwvlokken.
T6851: SWARTH, HÉLÈNE. - Poëzie: Beelden en stemmen ; Sneeuwvlokken ; Rouwviolen ; Passiebloemen ; Nieuwe gedichten.
L7841: SWARTTOUW, CORNELIS NICOLAAS FRANCISCUS. - De ontwikkeling van de textielindustrie, de confectie-industrie en den textielhandel, alsmede de textielvoorziening van Nederland gedurende den bezettingstijd 1940 - 1945.
R6264: SWEDENBORG, EMANUEL. - Over het laatste oordeel en de verwoesting van Babylon waaruit blijkt dat alles wat in de openbaringen is voorzegd nu is vervuld.
R6265: SWEDENBORG, EMANUEL. - Vervolg Over het laatste oordeel en over de geestelijke wereld.
B4996: SWELHEIM-DE BOER, R. - Seksuele moeilijkheden van de vrouw. Naar een bewerking van Sex difficulties in the wives.
B4999: SWELHEIM-DE BOER, R. - Seksuele moeilijkheden van de man. Naar een bewerking van Sex difficulties in the husbands.
T5889: SWELLENGREBEL, N.H. - De Anophelinen van Nederlandsch Oost-Indie.
K3144: SWERT, FRED DE. - Anton van Wilderode.
H8987: SWIECICKI, MAREK. - Roode duivels in Arnhem.
Y0298: SWIFT, JONATHAN. - Gullivers reizen. Reizen naar diverse afgelegen landen van de wereld.. Vertaling Arjaan van Nimwegen.
R1813: SWIFT, GRAHAM. - Vederbal. Een psychologische thriller. Vertaling Rien Verhoef.
M9597: SWIFT, GRAHAM. - Waterland. Vertaling Rien Verhoef.
L3021: SWIGCHEM, C.A. VAN. - Afbraak of Restauratie. Monumentenzorg in Nederland.
R8379: SWILDENS, JOHAN HENDRIK. - Godsdienstig staatsboek. Kenschets van zaaken den godsdienst in de Bataafsche Republiek geduurende den revolutionairen oorlog betreffende. Ontwerp van artikelen aangaande de zorg voor den godsdienst, thans en voortaan door den staat aan te wenden. Fragment, nopens de hoogere doeleinden des revolutionairen oorlogs, en deszelfs invloed op de belangen van godsdienst en staat.
H3021: SWILLENS, P.T.A. - Prentkunst in de Nederlanden tot 1800.
B5030: SWILLENS, P.T.A. - Nederland in de prentkunst.
L2792: SWILLENS, P.T.A. - Prentkunst in de Nederlanden tot 1800. Met illustraties naar originelen uit vier eeuwen.
H7983: SWILLENS, P.T.A. - Prentkunst in de Nederlanden tot 1800. Met illustraties naar originelen uit vier eeuwen.
B3254: SWINBURNE, A.C. - A channel passage and other poems.
T3012: SWITZAR, SIMON. - Met Bauer in het Oosten.
K5648: SYKES, BRYAN. - Een toekomst zonder mannen. Wordt de man met uitsterven bedreigd?
R8370: SYLVA, CARMEN. - Les pensees d'une reine.
R9893: SYLVA, CARMEN. - Castel Pelesch. Naar het Duitsch bewerkt door Cornelie Huygens.
R8371: SYLVA, CARMEN. - Een gebed. Novelle. Vertaling F. Smit Kleine.
Y0093: SYLVESTER SCHAAP, Z. - Een vrede met somber vooruitzicht.
R8363: SYMEON, ANTON. - Allerlei. Lectuur voor Rijken en Armen, Ouden en Jongen, Blijgeestigen en Zwaarmoedigen enz. enz.
K9198: SYMONS, A.J.A. - Essays and Biographies. Edited by Julian Symons.
Y4062: SYNDIKAAL. - Syndikaal Mededeelingsblad van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. 2e jaargang 1916 no. 12. / 3e jaargang 1917 no 7 - 9 - 16 - 20 - 23 - 25.
Y3438: SYPESTEYN, JHR. J.W. VAN. - Het leven en karakter van Jean Baptiste Graaf du Monceau, Oud-Maarschalk van Holland. Uit oorspronkelijke bescheiden beschreven...
T7459: SYTSEMA, A. E.A. - Deltaplan en Textiel. Uitwerking van het "Deltaplan" op textielcollecties. Verslag van de Textieldag op 10 december 1993, Museum Boymans van Beuningen te Rotterdam.
L8318: SYTSTRA, H.S. - Inleiding tot de Friesche Spraakkunst.
Y1621: SYTSTRA, O.H. - It Frysk Eigene. Forsprate Stikken oer Tael en Taelgebruk.
Y5037: SZEKELY, L. - Van oerwoud tot plantage. Verhaal van een plantersleven.
B0306: SZEKELY-LULOFS, M.H. - Kulio. El la Nederlanda Lingvo Tradukis P.J. Makkinje.
Y4789: SZEKELY-LULOFS, M.H. - Tjoet Nja Din. De geschiedenis van een Atjehse vorstin.
H0180: SZIRMAI, J.A. - Boekbandkunst. Catalogus van boekbanden.
H9075: SZIRMAI, J.A. - Boekbanden uit het Centro del Libro Ascona.
M2970: SZWAJGER, ADINA BLADY. - Meer herinner ik me niet. Een kinderarts in verzet. Warschau 1940-1945. Vertaling L. Teixeira de Mattos.
H0054: SZYLIOWICZ, IRENE L. - Pierre Loti and the Oriental Woman.
Y2760: TIJD EN TAAK. - Tijd en Taak. Religieus Socialistisch Weekblad. 31ste jrg. 1932. No: 5 - 21. / 32ste jrg. 1933. No: 6. 33ste jrg. 1934. No. 12 - 30. 47ste jrg. 1949. No. 29.
L7929: TAAL, JOHANNES. - De gouden kloosters in de middeleeuwen.
R6266: TAAL, J. - Hugo de Groot en Gouda.
L3211: DE NIEUWE TAALGIDS. - 56ste jaargang 1963 t/m 65ste jaargang 1972.
L3878: DE NIEUWE TAALGIDS. - Van Haeringen-nummer.
H6379: DE NIEUWE TAALGIDS. - W.A.P. Smit-nummer.
K5854: DE NIEUWE TAALGIDS. - Minderaa-nummer.
L2621: ONZE TAALTUIN. - Maandblad voor de wetenschap der taal als volksuiting, nationale cultuurschat en instrument voor schoone kunst. Onder redactie van Jac. van Ginneken en G.S. Overdiep.
L2622: ONZE TAALTUIN. - Maandblad voor de wetenschap der taal als volksuiting, nationale cultuurschat en instrument voor schoone kunst. Onder redactie van Jac. van Ginneken en G.S. Overdiep.
R9719: ONZE TAALTUIN. - Bijdragen tot de Nederlandsche taal- en letterkunde prof. dr. Jac. van Ginneken aangeboden op den 21sten April 1937 ter gelegenheid van zijn 60sten verjaardag.
H6908: TAAT, JAN. - Amsterdam heeft het Concertgebouw.
L7902: TABOR, STEPHEN. (ED.). - International Association of Bibliophiles. XIVth Congress Transactions.
M7870: TACHTSIS, KOSTAS. - De vreselijke rechterstoel. Vertaling Hero Hokwerda.
T9698: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS. - Opera Minora. Dialoog over de welsprekendheid. Het leven van Iulius Agricola. Germania.. In de vertaling van J.W. Meijer.
T9697: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS. - Kronieken. Ab excessu divi Augusti annales. In de vertaling van J.W. Meijer.
R5866: TADEMA, JAN. - Haarlemsche jeugdherinneringen.
T1508: TAEL, AREND. - Frontlijn PTT.
R7439: TAELS, J. - De Katholieke Literatuur in de XXe eeuw.
R8072: DE TAFELRONDE. - De Tafelronde. Algemeen Cultureel Maandblad. 1e jaargang nr. 3. maart.
R8073: DE TAFELRONDE. - De Tafelronde. Algemeen Cultureel Maandblad. 1e jaargang nr. 4. april.
R8074: DE TAFELRONDE. - De Tafelronde. Algemeen Cultureel Maandblad. 6e jaargang nr. 2. januari.
R8075: DE TAFELRONDE. - De Tafelronde. Algemeen Cultureel Maandblad. 2e jaargang nr. 2. mei.
R8076: DE TAFELRONDE. - De Tafelronde. Algemeen Cultureel Maandblad. 2e jaargang nr. 3/4.
R8071: DE TAFELRONDE. - De Tafelronde. Algemeen Cultureel Maandblad. 1e jaargang nr. 2. Februari.
Y2753: AUSZUG AUS DER TAGESPRESSE. - Auszug aus der Tagespresse. 1e jaargang 10 april 1917 t/m 20 Dezember 1917. 15 afleveringen. 2e jaargang 3 - 5 - 6 - 7 9 - 10 - 11 - 12 - 156 - 223. 10 afleveringen.
R4845: [WILDE, OSCAR] TAGGERT, TOM. - Het Spook van Canterville. Blijspel in 3 bedrijven naar de novelle van Oscar Wilde. Nederlandse bewerking: H.M. Planten.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/18