Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y5596: TINKEBELL. - Wat allemaal goed zou zijn voor de wereld. Pietje Bell lezing 2011.
W5319: TINNEMANS, WILL. - Tulpen in de nacht. Reisreportages uit Midden-Europa.
Y4715: TIROLER, VON EINEM. [HORMANN, N. VON]. - Tirol unter der baierischen Regierung. Mit Aktenstucken. volume I.
B0464: TISSEN, CHIARA. - Meisje loos.
K7819: TISSEN, CHIARA. - De valduik.
B4007: TITSELAAR, MARION. - Het Getij 1916-1924.
Y3926: TJASINK, J. - Op 'skonings verjaardag 1861. Een Stem uit het Volk. Voorgedragen op den Amsterdamschen Schouwburg.
R7734: TJEBBES, P. - Socialisatie en zonde.
W8991: TJEENK-WILLINK, W.E.J. - Een bundel gedachten. Jubileum-uitgave 1838. 1 mei. 1963.
Y7545: TJEENK WILLINK, H.D. - Uitgeverij H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem. 16 prospectussen en drie bestelkaartjes.
Y7544: TJEENK WILLINK, W.E.J. - Uitgeverij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle. 18 prospectussen en drie bestelkaartjes.
C0320: TJIKAMATS, MONZAEMON. - Dramatische verhalen. Vertaling S. van Praag.
Y0013: I TJING. - I Tjing. Het boek der veranderingen.
R3965: TODTS, HERMAN. - Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden II. Kroniek van de Vlaamse Beweging 1954-1965.
T2753: TODTS, HERMAN. - Van Gemeenschap tot Gemeenschap. De Onvoltooide Symfonie.
R3969: TODTS, HERMAN. - Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden III. Belgie op de tweesprong.
T2295: TOE LAER, ANNIE M. - 't Vagevuur.
Y9233: TOEBOSCH, MONIEK. - Als zodanig niet herkenbaar, is dat duidelijk?
Y8421: DE TOEKOMST. - De Toekomst. December 1944. Nr. 9.
Y4172: DE TOEKOMST. - De Toekomst. Weekblad voor Nederland. 1e jaargang no. 39. (proefnummer ter kennismaking 25 dec. 1915).
R7088: TOER, PRAMOEDYA ANANTA. - Korruptie. Roman.
L0131: TOERGENJEF, J.S. - Klop klop klop. Uit het Russisch vertaald door Z. Stokvis.
K3500: TOERGENJEV, I.S. - Faust en andere verhalen. Uit het Russisch vertaald door Marja Wiebes en Yolanda Bloemen.
T3942: TOERGENJEV, IVAN. - Klop klop klop. Een studie. Vertaald door Carl en Rebecca Ebeling.
Y6535: TOERGENJEW, IWAN. - Vaders en zonen. Vertaling Else Bukowsky.
B9186: TOERGENJEW, I.S. - Klara Militsj. Vertaling Else Bukowsky.
T8897: TOERGENJEW, I.S. - Een koning Lear van de Steppe. Asja.
B3043: TOERGENJEW, IWAN. - Hamlet en Don Quichote. Vertaling Aleida G. Schot.
H1626: TOERGENJEW, IWAN. - Een koning Lear van de Steppe. Vertaling Aleida G. Schot. Illustraties Bob Buys.
B9299: TOERGENJEW, IVAN. (TURGENIEF). - Een koning Lear van de Steppe. Vertaling S. van Praag.
R8188: TOERGENJEW, IWAN. - Gedichten in proza. Vertaling Aleida G. Schot.
R8178: TOERGENJEW, IWAN. - Een koning Lear van de Steppe. Uit het Russisch vertaald door Aleida G. Schot. Geillustreerd door Bob Buys.
H4670: TOESCA, MAURICE. - The other George Sand.
W3553: TOFFLER, ALVIN & HEIDI. - De nieuwe krijgselite. Strategie, tactiek en de Derde Golf. Vertaling Th.J. Tromp.
B4159: TOIBIN, COLM. - Een lange winter. Uit het Engels vertaald door Anneke Bok en Rob van der Veer.
T5443: TOL, J. VAN DER. - Fryslan en de Drank.
Y5820: TOL, JEAN-MARC VAN. - Musch. Johan de Witt trilogie I.
Y6255: TOL, J. VAN DER. - Zonder moeite niets. Over het Sieraad van de Baarsjes.
K0006: TOLAND, JOHN. - De slag om Europa 1945. Hitlers laatste 100 dagen.
K0012: TOLAND, JOHN. - Zonder waarschuwing viel de vijand aan. Pearl Harbour, Java Zee, Midway.
T8345: TOLKIEN, J.R.R. - In de ban van de ring. Vertaald door Max Schuchart.
T0603: TOLLEBEEK, JO. - De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijving in Nederland en Belgie.
B0038: TOLLENAERE, F. DE. - De Harigasti-inskriptie op Helm B van Negau. Haar betekenis voor de Oergermaanse klankleer en voor het probleem van de oorsprong der runen. With a summary in English.
T2033: TOLLENS CZ. , H. - Een bedelbrief in den Winter. Dichtstukje.
Y6725: TOLLENS, H. - Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597.
B2671: TOLLENS, H. & C. DE RIDDER. - De Sterrezienster. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
L2261: TOLLENS, H. CZ. - Verstrooide gedichten.
L2255: TOLLENS, H. CZ. - Nieuwe gedichten. Twee delen.
L2258: TOLLENS, H. CZ. - Laatste gedichten. Twee delen.
L2260: TOLLENS, H. CZ. - Nieuwe gedichten. Twee delen.
B0075: TOLLENS, CZ, H. - Bij 's Konings begrafenis Den 4den April 1849.
R6631: TOLLENS, H. - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597 gevolgd door Avondmijmering.
L4879: TOLLENS CZ., H. - Gezamenlijke dichtwerken. Volksuitgave.
L2253: TOLLENS, H. CZ. - Gedichten. Twee delen.
Y7045: TOLLENS, H. CZ. - Gedichten. Drie delen.
Y6234: TOLLENS CZN, HENDRIK FRANCISCUS. - Nieuwjaarsgroet voor 1809.
L2805: TOLMAN, RINKE. - Een wereld van schoonheid.
L2795: TOLMAN, RINKE. - Een krans van groen.
K0278: TOLMAN, RINKE. - Landverhuizing in de dierenwereld.
Y1931: TOLNAY, CHARLES DE. - Hieronymus Bosch. Het volledige werk.
K3079: TOLSMA, F.J. - Homosexualiteit en homo-erotiek. Ingeleid door L. van der Horst.
R8215: TOLSTOI, LEO. - Opstanding. Opnieuw voor Nederland bewerkt.
R3347: TOLSTOI, L.N. - Huwelijksgeluk. Vertaald door Wil Huisman. Illustraties van Marek Rudnicki.
Y8228: TOLSTOI, LEO. - Krantenknipsels 1928-2010 over Leo Tolstoi.
K5692: TOLSTOJ, L.N. - Verzamelde werken. 8 delen.
Y6599: TOLSTOJ, L.N. - Iwan de dwaas en andere volksvertellingen. Vertaald door J. Brandt en D.C. Hesseling.
Y3334: TOLSTOJ, L.N. - Oorlog en vrede. Proefexemplaar met de eerste 100 bladzijden.
Y6531: TOLSTOJ, L.N. - Iwan de dwaas en andere volksvertellingen. Vertaald door J. Brandt en D.C. Hesseling. Met portret.
B6441: TOLSTOY, GRAAF LEO. - Kaukasische vertellingen.
T9891: TOLSTOY. - Tolstoy's letters. Volume I 1828 - 1879, Volume II 1880 - 1910. Selected, edited and translated by R.F. Christian.
R0647: TOLSTOY, LEO. - Moderne Slavernij. Uit het Russisch vertaald door Z.S. [=Z. Stokvis].
Y3353: TOMKINS, DAVID. - Gedichten.
R5374: TOMSON, WALTER. - Avonturen op de ladder.
Y9626: [I TJING] TON, JAN. - Beeld van I Tjing.
R5593: TONCKENS, N.A. EN E. ABMA. - Verdwijnende dorpen op het Groninger Hoogeland. (Disappearing Villages in Dutch Rural District) a Summary in English.
B8489: HET TONEEL. - Inhoud: P. Braauw: Toneelbedrijvigheid in Nederland. B. Stroman: Op zoek naar het eigentijdse in voorbije stukken. P. Justesen: Per Aspera ad Astra. D. Bablet: Josef Svoboda. A. Rutten: In memoriam Fred Engelen.
B8487: HET TONEEL. - Vietnam op het toneel.
B8488: HET TONEEL. - Inhoud: B. Stoman: Polen van benadering: Hamlet en Fruhlingserwachen. The Dutchman in Nederland: erger dan discriminatie. Shylock Hooggeleerd tekort gedaan. A. Rutten: Hoe? W. Bank: Hold up the mirror to nature. A. Wesker: Het Huis.
B8486: HET TONEEL. - Inhoud: E. Barba: Theater Laboratorium 13 Rzedow. J. Littlewood: Goodby Joan Littlewood. A. Rutten: Vondel en Pinter. P.H. Dubois: Il faut passer par les nuages. K. Muller: Kabaal rond Chioggia.
Y4654: CONVOLUUT ZEVEN TONEELSTUKKEN - 01. Melati van Java, Het geheim van het kasteel. Toneelstukje in een bedrijf. Vrij bewerkt naar het Duitsch. Blom & Olivierse, Culemborg, z.j. [los bijgevoegd prospectus voor de reeks Toneelstukjes voor Dames]. 02. Charles Dickens / Franc, Het tweegevecht te Great-Winglebury. Toneelspel in één bedrijf, naar de schets van dien naam door Chales Dickens. Voor Rederijkers bewerkt door Franc. J. van der Schouw, Leiden, 1876. 03. Nikolaas Gogol, De Revisor. Blijspel in vijf bedrijven naar het Russisch door Niko en Tony. W. Versluys, Amsterdam, 1887. 04. W. Färber, Geen rook zonder vuur. Blijspel in een bedrijf, vrij gevolgd naar het Fransch. G. Theod. Bom, Amsterdam, 1867. 05. Silvio Pellico, Francesca da Rimini. Treurspel van ..... Uit het Italiaans vertaald in Nederlands proza door A.M. Kollewijn Nz. Valkhoff & Van den Vries, Amersfoort, z.j. 06. Henri Gréville, 'Dosia'. Oorspronkelijk tooneelspel in twee bedrijven, naar den roman van ... A. Rössing, Amsterdam 1889.07. Jose Echegaray, De schandvlek. Drama in drie bedrijven naar het Spaansch voor het Nederlandsch tooneel bewerkt door A.A. Fokker. A. Versluys, Amsterdam, 1898.
R1093: TONGELE, MARK VAN. - Met de plezierboot mee. Gedichten.
L2318: TONGEREN, W. VAN. - Over de waarde van de wetenschap voor de mensch en voor de samenleving.
B0597: TONKELAAR, J.F. DEN. - Middelen en Mogelijkheden der Meteorologie.
T2493: TONY [=ANTON BERGMANN]. - Ernest Staas Advocaat. Schetsen en Beelden. Met levensschets van J.F.J. Heremans en met eene voorrede van Pol de Mont. Met platen van Walter Vaes.
R9542: TOOLEY, SARAH. - Florence Nightingale. Vertaling J.W. Onnen-Bongers.
B8180: TOOLEY, R.V. - Maps and map-makers.
R3514: TOONDER, MARTEN. - Het geluid van bloemen. Autobiografie Deel II, 1939 - 1945.
R3511: TOONDER, MARTEN. - Ollie B. Bommel's fotoboek.
T3970: TOONDER, MARTEN. - Een eenvoudige doch voedzame maaltijd.
L7199: TOONDER, MARTEN. - Een enkel opbeurend woord: De grijze kunsten, De geweldige wiswassen.
T9955: TOONDER, MARTEN. - Onder het kollende meer Doo. Autobiografie Deel III 1945-1965.
Y7757: TOONDER, MARTEN. - Had ik maar beter geluisterd [bevat: De Pronen & De zonnige kijk] / Een raffijn spel [bevat: De ombrenger & De Minionen].
T9710: TOONDER, MARTEN. - De loodhervormer.
T9711: TOONDER, MARTEN. - De kwade inblazingen.
M2700: TOONDER, MARTEN. - Overgehaalde landrotten: de wraakgier, de beunhaas, het ontstoffen.
W6419: TOONDER, JAN GERHARD. - Hier klopt iets niet.
T9709: TOONDER, MARTEN. - De kwinkslagen.
T9713: TOONDER, MARTEN. - De toornviolen.
T9714: TOONDER, MARTEN. - De wadem.
Y0084: TOONDER, MARTEN. - Hier ligt een mooie taak: De gekikkerde vorst, De unistand.
Y0086: TOONDER, MARTEN. - Ook dat nog: De pijpleider, De denktank.
Y0085: TOONDER, MARTEN. - Daar kan ik niet tegen: De kon gruwer, De wind der verandering.
L0767: TOONDER, MARTEN. - Zeg nu zelf ...
B7456: TOONDER, JAN GERHARD. - De krekel in de herfst. Gedichten.
H3867: TOONDER, MARTEN. - Vroeger was de aarde plat. Autobiografie Deel I. 1912 - 1939.
L9243: TOONDER, MARTEN. - Als u mij wilt verschonen: De dropslaven, De verdwenen heer, De waarde-ring.
L9244: TOONDER, MARTEN. - Zaken zijn zaken: De doffe doffer, De zwelbast, De slijtmijt.
L9245: TOONDER, MARTEN. - Een ragfijn spel: De ombrenger, de minionen.
L6436: TOONDER, MARTEN. - De andere wereld.
T5393: TOONDER, MARTEN. - Verzin toch eens een list.
R9112: TOONDER, J. GERHARD EN HENK KABOS. - Keukenkrabbels.
M9077: TOONDER, MARTEN. - Met mijn teer gestel: De spliterwt, De dankputters, De mobbeweging.
R0860: TOONDER, MARTEN. - Een groot denkraam: De liefdadiger, Het platmaken, De loodhervormer.
R2160: TOONDER, MARTEN. - Met uw welnemen.
Y0087: TOONDER, MARTEN. - Heel stilletjes: de astromanen, de doorluchtigheid.
Y0089: TOONDER, MARTEN. - 'k Wist niet dat ik het in mij had.
R3262: TOONDER, MARTEN. - De Bovenbazen.
H7171: TOONDER, MARGJE. - De wind waait weg....
T6299: TOONDER, MARTEN. - We zullen wel zien.
M2698: TOONDER, MARTEN. - Een heer moet alles alleen doen: De feunix, De toornviolen, De trullenhoedster.
R3508: TOONDER, MARTEN. - Bommeldagkalender 1993.
M2690: TOONDER, MARTEN. - Als je begrijpt wat ik bedoel.
R6216: TOONDER, MARTEN. - Parbleu: Het nieuwe denken, De maanblaffers, De bevrijding van de sollidee.
Y7758: TOONDER, MARTEN. - De Rechten van de Mens. Een fragment uit het leven van Koning Hollewijn.
Y6275: TOONDER, MARTIN, GODFRIED BOMANS ANNIE M.G. SCHMIDT E.A. - Moeder... Moeder de BEER is los. Zwarte Beertjes No. 500.
R3733: TOONK, WERNER. - Zeven vette jaren. Dorpspolitiek in een wereldstad.
T3371: MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER TOONKUNST. - Nederlandsch Muziekfeest Amsterdam 25 juni - 1 juli 1912. Officieele Feestgids.
T8755: TOOREN, J. VAN & SMON BUSCHMAN. - Hoog uit het blauw. Tanka.
P1882: TOORN, WILLEM VAN. - Pestvogels en andere verhalen.
T8450: TOORN, WILLEM VAN. - Gedichten 1960-1997.
T8383: TOORN, WILLEM VAN. - De geur van gedroogde appels.
B6497: TOORN, WILLEM VAN. - Een opstand, verhalen.
R8743: TOORN VRIJTHOFF, PETER VAN DER. - "Wendingen" en Aziatische Kunst.
L9727: TOORN, WILLEM VAN. (ED.). - Querido's letterkundige reisgids van Nederland.
Y5465: TOORN, WILLEM. - Krantenknipsels van/over Willem van Toorn.
Y9373: TOORN, M.C. VAN DEN. - Presuppositie en syntaxis. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraarin de Nederlandse taalkunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 6 februari 1976.
Y2232: TOORN, WILLEM VAN & HANS VAN DEN WAARSENBURG. - Dodemansdagen. Gedichten.
T8902: TOORN, WILLEM VAN. - Een leeg landschap.
K1746: TOORN, WILLEM VAN. - Het kind dat wij waren. Nederlandse schrijfsters en schrijvers kijken terug op hun jeugd, in verhalen en gedichten gekozen en ingeleid door ....
B6013: TOORN, WILLEM VAN / L. WYNIA EN H. SVOBODOVA. - Dichter en landschap.
R6831: TOORN, KAREL VAN DER. - In de leeuwenkuil. Oratie uitgesproken op 13 maart 1998 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.
R6833: TOORN, WILLEM VAN. - Het grote landschapsboek. Met foto's van Theo Baart.
Y8751: TOORN, WILLEM VAN. - Tegen de tijd.
T2162: CROUWEL - VAN TOORN. - Het debat.
R2172: TOORN, WILLEM VAN. - Twee dagreizen.
R9099: TOOROP, JOHANNES THEODORUS. - Johannes Theodorus Toorop, exposition de quelques tableax aquarelles et dessins provenant de musees et collections privees neerlandaises 9 novembre - 12 decembre 1970.
Y8901: STEDELIJK MUSEUM. CHARLEY TOOROP. - Charley Toorop.
Y4213: DE TOORTS. - De Toorts. 47ste jaargang maart 1977. nr 2. Kernenergie: doorgaan of stoppen. + Energiekrant van Nederland.
M2954: TOPFFER, RODOLPHE. - Reizen en avonturen van doctor Festus. Met 19 illustraties van de auteur. Vertaling en Nawoord Gerrit Komrij.
L0743: TOPFFER, RODOLPHE. - De wonderbaarlijke lotgevallen van Jubal Jubelslee. Getekend door Rodolphe Töpffer en op rijm gezet door Gerrit Komrij.
L9249: TOPPEN, WILLEM HERMAN. - Conscience in Shakespeare's 'Macbeth'.
Y2026: TOREN, H. VAN DEN. - Brief aan Winston Churchill.
Y7590: TOREN, IN DE. - Uitgeverij In de Toren, Naarden. 10 prospectussen.
W7476: TORENBEEK, JOHN/FRANS KELLENDONK. - Afgezien van Italie. Met een inleiding van Aat Nie en het verhaal Muren van Frans Kellendonk
Y1867: TORLEY DUWEL, C.L. - Quelques considerations au sujet de l'article 297e du traite de Versailles.
K3111: TORNQVIST, EGIL. - August Strindberg. Informatie.
Y6569: TOROMANOFF, AGATA (ED.). - One Hundred Great Books on Typography. The Ultimate Typographic Library.
Y4479: TORPEDO. - Torpedo. Jaargan 1, nummer 2. Bijdragen o.a.: Snijders, Hofland, Munstermann, Starik, Wieringa, e.a.
B4157: TORRENTE BALLESTER, GONZALO. - Don Juan.
Y0841: TOSO, GIANFRANCO. - Murano. A history of glass.
B4387: TOTIUS. [= JACOB DANIEL DU TOIT]. - Verse van Potgieter's trek.
W5444: TOULET, PAUL-JEAN. - Mon amie Nane.
T2382: TOURNEUR, VICTOR EN FRANS SCHAUWERS. - De Nederlandsche letterkunde in Belgie, 1830-1930.Tentoonstelling Brussel, Koninklijke Bibliotheek van Belgie, ingericht met de medewerking der Vereeniging van Letterkundigen.
R8659: TOURNIER, MICHEL. - Het nachtelijk liefdesmaal. Vertellingen en verslagen. Uit het Frans vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek.
T2110: TOURNIER, MICHEL. - Eleazar of De bron en de struik. Roman. Vertaald door Jeanne Holierhoek.
R8034: TOUSSAINT, A.L.G. - Diana.
L8035: TOUSSAINT, JEF. - Arme Menschen! Oorspronkelijke tooneelschets in 1 bedrijf.
K7013: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Het gesprek in Tractoria.
K5782: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Landelijk minnespel en andere verhalen.
K6212: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Geur van bukshout. (dagregister).
B9757: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Petrusken's einde. Een spel van luttel gebeuren.
B6398: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De Vlaamsche Letterkunde sinds 1914.
L6107: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Barceloneesche Reisindrukken.
R6051: TOUSSAINT, A.L.G. - Gedenkschrift van de inhuldiging van Koning Willem III, binnen de hoofdstad des Rijks, 12 mei 1849.
R7633: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De gouden oogst. Gedichten.
L6667: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Mallorca en de nymfen. Met vier illustraties van I. Janckelevici.
R8365: TOUSSAINT, A.L.G. - De Graaf van Leycester in Nederland. Vier delen.
R8026: TOUSSAINT, A.L.G. - Eenige schetsen bijeenverzameld.
K2567: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Landelijk minnespel en Petrusken's einde. Twee novellen.
Y3297: JE SAIS TOUT. - Jes Sais Tout. La vie d'un Sous-Marin Pirate. Octobre 1937
Y3296: JE SAIS TOUT. - Jes Sais Tout. Revolution dans l'aviation. Le Varivol premier avion a 6 changements de vitesse. Septembre 1936.
W9608: TOWNSEND, SUE. - De groeipijnen van Adriaan Mole. Vertaling Huberte Vriesendorp.
L8459: TOYNBEE, PHILIP. - Underdogs. Verzameling levensverhalen van mensen die zich mislukt voelen op seksueel en sociaal terrein. Vertaling A. v.d. Most.
R5284: TOYNBEE, ARNOLD J. - Het bloedig juk van den Turk.
Y8733: TÖZÜM, BETÜL. - CORCIL het kind achter de fietsfabriek.
W7290: TRAA, M. VAN. (VOORZITTER). - Inzake opsporing, enquetecommissie opsporingsmethoden.
M0133: TRAKL, GEORG. - Gedichten. Keuze uit zijn poëzie met inleiding en commentaren door Rob van Erkelens en vertalingen door Frans Roumen.
K5218: TRALBAUT, MARK EDO. - Van en over Andreas Latzko 1 september 1876 - 11 september 1943. Onuitgegeven werk, vertaald, ingeleid en toegelicht.
T5750: TRALBAUT, MARC-EDO. - Armand Guillaumin en famille et au motif.
T5756: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Goghiana VII.
T5757: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Goghiana IV.
T5754: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Goghiana V.
T5760: TRALBAUT, MARC-EDO. - Richard Wagner in het vizier van vier grote schilders: Henri Fantin-Latour. Odilon Redon. Auguste Renoir. Vincent van Gogh. / Les nus feminins en tant que marques de style.
T5761: TRALBAUT, MARC-EDO. - Oog in oog met Picasso. Snorkt de duivel door Don Pablo's neus? Aspekten van een ondeelbare persoonlijkheid
T4582: TRALBAUT, MARK EDO. - Onbekende archivalia betreffende Michiel van der Voort den Oude.
Y2430: TRALBAUT, MARK EDO. (VAN GOGH). - Vincent Theo Johanna.
Y2429: TRALBAUT, MARK EDO. (VAN GOGH). - Vincent van Gogh in het caf' conc' of het raakpunt met Raffaelli.
R9259: TRALBAUT, MARK EDO. - Vincent van Gogh in zijn Antwerpsche Periode.
T5755: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Goghiana IX.
T5764: TRALBAUT, MARC-EDO. - De taal van de handen bij Jacob Smits - Jacob Smits dans quelques ecrits
T5752: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Goghiana VIII.
T5803: TRALBAUT, MARK EDO. - En toen verscheen Rodenbach Redivivus...
R8163: TRALBAUT, M.E. - Vincent van Gogh en de Vlamingen.
T5759: TRALBAUT, MARC-EDO. - Van Gogh. Debut & Evolution. Van Gogh & Rembrandt.
M3900: TRANT, D. - De zoon van Douwe Trant.
L1333: TRAVEN, BEN. - De katoenplukkers. Vertaling L.J. van Looi.
B0009: TRAVEN, B. - De schat van de Sierra Madre. Vertaling Hidde Heringa.
M2951: TRAVEN, B. - Modesta. Vertaling P. Voogd.
A0678: TRAVEN, B. - Een generaal uit de wildernis. Vertaling H.W.J. Schaap.
B3846: TRECCA, GIUSEPPE. - La facciata della Basilica di S. Zeno.
B7984: TREEBUS, K.F. - Tekstwijzer. Een gids voor het grafisch verwerken van tekst.
T6277: TREEBUS, K.F. - Vormwijzer. Een gids bij het vormgeven en produceren van drukwerk.
Y7936: TREFFER, MARTIN. - Moord in de Helmersstraat.
W0448: TREITEL, JONATHAN. - Cafe. De rode kool. Vertaling G. den Tex.
Y3404: TREITSCHKE, CARL. - Heinrich der Erste, Konig der Deutschen, und seine Gemahlin Mathilde.
Y4938: TREUB, M.W.F. - Nederland in de Oost. Reisindrukken.
L5826: TREUB, HECTOR. - Over Kwakzalverij.
Y9062: TREUB, M. - J. Ingen-Housz.
T4400: TREUB, M.W.F. - De economische toekomst van Nederland.
R8542: TREUB, M.W.F. - Over Cooperatie.
T2478: TREUB, M.W.F. - Sociale Vragen. Verzamelde Opstellen.
M1761: TREVES, LUISA. - De keuze van Beatrice. Toneelstuk in een bedrijf.
H2882: TREVOR-ROPER, H.R. - De laatste dagen van Hitler. Vertaling Rob Limburg.
R4500: TREVOR, JOHN. - De Arbeiderskerk in Engeland. Vertaald uit 't Engelsch door E.C. Knappert.
H8804: TREZISE, F.J. - Design and Color in Printing.
R7556: DE VRIJE TRIBUNE. - De Vrije Tribune. Maandschrift. Vierde jaargang 1906.
T6546: DE VRIJE TRIBUNE. - De Vrije Tribune. Maandschrift gewijd aan literatuur, kunst en wetenschap. Tweede jaargang 1904.
T6544: DE VRIJE TRIBUNE. - De Vrije Tribune. Maandschrift gewijd aan literatuur, kunst en wetenschap. Eerste jaargang 1903.
K1215: TRICHT, H.W. VAN. - Louis Couperus, een verkenning.
R0049: TRICHT, H.W. VAN. - Frederik van Eeden, denker en strijder. Gedeeltelijk naar onuitgegeven bronnen, met drie onbekende portretten en een facsimile.
W9064: TRICHT, H.W. VAN. - Louis Couperus, een verkenning.
L0378: TRICHT, COEN VAN. - Abortus. Het recht van de vrouw.
W0176: TRICHT, H.W. VAN. - Onzeekerheid is leeven. Beschouwingen over Frederik van Eeden.
P0969: TRICHT, H.W. VAN. - Frederik van Eeden, denker en strijder.
K7361: TRICHT, H.W. VAN. - Over de Tagore-vertalingen van Frederik van Eeden.
A0686: TRICHT, H.W. VAN. - Louis Couperus, een verkenning.
A0067: TRICHT, H.W. VAN. - Het leven van P.C. Hooft.
L5057: TRIEBELS, LEO FELIX. - Enige aspecten van de regenboogslang.
Y1722: TRIMBOS, JURGEN. - Leni Riefenstahl. Een Duitse Carriere. Biografie. Vertaling Els Franci en Janet van der Lee.
B6795: DRUKKERIJ TRIO. - Zo meenden vreemden. Wat zeiden vreemdelingen over ons land van de 16de tot de 19e eeuw.
W8985: DRUKKERIJ TRIO. - De Sjah en zijn heir.
R3385: DRUKKERIJ TRIO. - Uit komkommerzaad groeien geen meloenen.
M6464: DRUKKERIJ TRIO. - Boec van den Houte. Legende van het Kruishout.
Y1613: TRITTLER, H. - Illustrierte und Bibliophile Werke Etchings-Drawings. Katalog nr. VIII. 1928. Graphisches Kabinett H. Trittler.
Y2403: TROCH, P. - Leesboek voor Volksscholen. II.
Y2402: TROCH, P. - Leesboek voor Volksscholen. III.
R3575: TROELSTRA, P.J. - de Soc.-demokratie na den oorlog.
T1854: TROELSTRA, DIRK. - Van Recht en Doodstraf. Vlugschrift naar aanleiding van den eisch tot wederinvoering van den doodstraf.
T2101: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil.
K9140: TROELSTRA, JELLE. - Mijn vader Pieter Jelles.
R6690: TROELSTRA, P.J. - De Stockholmsche Conferentie haar werk en beteekenis. Met als bijlage Het manifest der neutrale delegaties aan de socialisten der oorlogvoerende landen.
R3401: TROELSTRA, P.J. - Waar gaan wij heen? Politiek-dramatische schets in een bedrijf.
R3402: TROELSTRA, P.J. - Art. 165 van het Wetboek van Strafvordering.
R3395: TROELSTRA, P.J. - De wereldoorlog en de sociaaldemocratie.
R0702: TROELSTRA, P.J. - Nederland in het koalitie-moeras. Rede gehouden in de tweede kamer bij de begrootings-debatten op 7 december 1904.
T7872: TROELSTRA, P.J. - De ware schuldigen. Debat tusschen Mr. P.J. Troelstra en Dr. Abr. Kuyper over de oozaken en gevolgen der Aprilstaking gehouden in de Tweede Kamer op 30 Juni en 1 Juli 1903.
T2102: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil.
T2104: TROELSTRA, P.J. - Mijn afscheid. Rede gehouden op 19 september 1925 op de huldigings-bijeenkomst der moderne arbeidersbeweging in den dierentuin te 's-Gravenhage.
Y2892: TROELSTRA, P.J. - Gedenkschriften. 1: Wording. II: Groei. III: Branding. + L.J. Kleyn Naam- en zaakregister op P.J. Troelstra's Gedenkschriften.
K0745: TROELSTRA, P.J. - Troelstra als Fries dichter. Verzen en liederen vertaald en toegelicht door J.B. Schepers.
R5720: TROELSTRA, DIRK. - Meigave voor het Nederlandsche Proletariaat. Verzen. Voorwoord P.J. Troelstra.
R3577: TROELSTRA, P.J. - Inzake partijleiding. Toelichtingen en gegevens.
T5373: TROELSTRA, P.J. - Politische Aufgaben der Sozialistischen Internationale. Oeffentlicher Vortrag, gehalten Sonntag, den 2. Marz 1919, in Luzern.
T2100: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil.
R7395: TROELSTRA, P.J. - De Sociaal-Demokratie na den oorlog.
T2252: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil.
T3285: TROELSTRA, PIETER JELLES. - De zaak van de Gebr. Hogerhuis in de Tweede Kamer.
R6244: TROELSTRA, P.J. - Oan de Sedyk. Toanielspil mei sang yn ien utkomst.
R8789: TROELSTRA P.J. - De Arbeidersvereeniging volgens de Encykliek. Antwoord op de protest-motie van St. Joseph.
T2047: TROELSTRA, P.J. - Een Politiek Testament. Stenografisch verslag der redevoeringen gehouden in de vergaderingen der Tweede Kamer op 18 en 26 november 1924.
P0204: TROELSTRA, P.J. - Troelstra als Fries dichter. Verzen en liederen vertaald en toegelicht door J.B. Schepers.
R0710: TROELSTRA, P.J. - Voorwaarts, marsch! Ons standpunt bij de Verkiezingen. Rede, gehouden op het Kongres der S.D.A.P. op den Eersten Paaschdag 1905.
T6206: TROELSTRA, P.J. - Verspreide stukken (1892-1898).
Y6810: TROLSKY, TYMEN. - Aliesje.
W6404: TROLSKY, TYMEN. - Hyacintha en Pasceline, Roman.
Y3379: DE TROM. - De Trom. Officieel Orgaan van het Nationaal Jongeren Verbond. 14e jaargang no. 1, October 1944. Bevrijdingsnummer.
R1425: TROMMELMANS, WIM. - Bibliographie 1982-1991 Septentrion, revue de culture neerlandaise.
L8673: TROMMIUS, ABRAHAM. - Nederlandse Concordantie van de Bijbel.
Y8288: TROMP, HANSMAARTEN. - Toeschouwer uit een hoge toren. Martinus Nijhoff (1894-1953).
R2678: TROMP, BART. - Tegen het vergeten. Degenstoten en Sabelhouwen.
Y6947: TROMP, ONNO-SVEN. - Wat doe jij in mijn stad? Een literaire wandeling door het Amsterdam van J.J. Voskuil.
R7625: TROMP, D. - Volksgenoot en naaste.
H1293: TROOST, A.F. - Ongehoord geheim.
R5768: TROSEE, J.A.G.C. - De Onafwijsbare Getuige van en de Onafwijsbare Verplichting voor den Heer van Alfen.
R0261: TROTSKY, L. - Europa en Amerika.
R0746: TROTSKY, LEON. - The Death Agony of Capitalism And the Tasks of the Working Class: The Transitional Programme of the Fourth International.
R0745: TROTSKY, LEON. - Stalinism and Bolshevism. Concerning the historical and theoretical roots of the Fourth International
T5392: TROTWAER. - Trotwaer. Literair tydskrift janneewaris 1970.
R4683: TROTWAER. - Trotwaer. Literair tydskrift 1e jrg nr 9. septimber 1969.
R0262: TROTZKI, LEO. - 4de Internationale en de USSR.
R0263: TROTZKI, L. - De Spaansche revolutie en de gevaren die haar bedreigen.
R0268: TROTZKI, L. - De Arbeidersstaat. Thermidor en Bonapartisme.
R0748: TROTZKI, L. & G. SINOWJEW. - Uber die Rote Armee.
Y1676: TROTZKI, LEO. - Geschiedenis der Russische Revolutie. Vertaling J. Valkhoff. Drie delen.
R0296: TROTZKI, LEO. - Von der Oktober-Revolution bis zum Brester Friedensvertrag.
T7892: TROTZKI, L. - Terrorismus und Kommunismus Anti-Kautsky.
R0747: TROTZKI, L. - Arbeit, Disziplin und Ordnung werden die sozialistische Sowjet-Republik retten!
T4399: TROUGHTON, ERNEST R. - Het gaat weer net zoo! Vertaling M. van Santen, inleiding J.A. van Hamel.
Y9171: TROUW. - Trouw. 2e jaargang 1944. Nrs: 4 - 5 - 10 - 11 - 12.
Y9275: TROUW. - Trouw. Speciale uitgave voor Midden Noord-Holland. nr. 51-53-52-54-55-56. April 1945.
Y9274: TROUW. - Trouw. Speciale uitgave voor de Zaanstreek. nr. 48- 49- 50. april 1945.
Y9273: TROUW. - Trouw Speciale uitgave voor 's-Gravenhage en omstreken. Nr. 26- 27- 32- 44. 10 maart t/m 1 mei 1945. 3e jrg. nr. 11. mei 1945.
Y5814: TROUW. - Trouw. 3e jaargang nrs: 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24 - 51 - 87 -91 - 109 - 114 - 142. Midden Januari 1945 t/m 15 Augustus 1945.
Y2795: TROUW. - Trouw. Speciale uitgave voor Rotterdam en omstreken 4 Mei 1945. No. 78. Titel: Onze Vorstin.
Y8138: TROUW. - Trouw. 3e jaargang Bevrijdingsnummer 5 Mei 1945.
Y9271: TROUW. - Trouw Bulletin. Gestencild. woensdag 25 october 1944 . 1 november 1944. 24 november 1944. 8 december 1944. 1 mei 1945.
Y9270: TROUW. - Trouw. Speciale uitgave voor Amsterdam en Omstreken. 12 December 1944 - 3 Mei 1945. Nrs: 22 - 23 - 25 - 29 - 36 - 37- 37a - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 42a - 43 - 49 - 55 - 57 - 58 - 62- 63 - 67 - 68 - 71 - 72a - 72 - 73a - 73 - 75a - 75 - 76- 76a - 77a - 77.
Y5843: TROUW. - Trouw. 1e jaargang 1943. nrs: 8 - 13 - 14. Onze strijd om Indie. Onze Christelijke Plicht, Onderduikers. Indie nummer.
B3269: [TSJECHOV]. TSCHECHOW, ANTON. - Meisternovellen. Aus dem Russischen ubersetzt von Rebecca Candreia. Auswahl und Nachwort von Iwan Schmeljow.
B3280: [TSJECHOV]. TSCHECHOW, ANTON P. - Die Dame mit dem Hundschen und andere Erzahlungen. Mit Zeichnungen von Andras Karakas. Ausgewahlt und Nachwort Werner Berthel.
T1807: TSCHICHOLD, JAN. - De proporties van het boek.
W0845: TSCHICHOLD, JAN. - Leben und Bedeutung des Schriftschneiders Jakob Sabon.
B7997: TSCHICHOLD, JAN. - Ausgewahlte Aufsatze uber Fragen der Gestalt des Buches und der Typographie.
B7998: TSCHICHOLD, JAN. - Meisterbuch der Schrift. Ein Lehrbuch mit vorbildlichen Schriften aus Vergangenheit und Gegenwart fur Schriftenmaler, Graphiker, Bildhauer-Graveure, Lithographen, Verlagshersteller, Buchdrucker, Architekten und Kunstschulen.
R9564: TSCHICHOLD, JAN. - Vormveranderingen van het &-teken. In een hedendaagse context.
Y0304: TSCHICHOLD, JAN. - De proporties van het boek.
K9950: TSCHUDIN, PETER. - Petit historique illustre du papier. Tirage special extrait du livre 'Le papier - art et industie' et dedie par la Papeterie de Biberist au Moulin a papier de Bale.
Y9632: [TAO] LAO-TSE. - Tao-Teh-King. Chinees spreukenboek.
R7308: LU-TSEN. [=LUTZEN HARMENS WAGENAAR]. - Hark ris, Pieter! Ho 't de Franske win us Frysce Foltsaert fordeart. Wolmienend beskie oan de Hear P.J. Troelstra.
B2332: TSJECHOV. - Anton Pawlowitsch Tsjechow. Portraits + Auf dem Wagen + Biographie.
B6156: TSJECHOV, ANTON / KURT LOB. - De dame met het hondje. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob.
B6158: TSJECHOV, ANTON / KURT LOB. - De kus. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob.
B2270: TSJECHOV, ANTON. - Drama op de jacht.
H8330: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON P. - Drama op de jacht. Vertaling S. van Praag.
T8589: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON P. - Het verhaal van een onbekende. Gevolgd door De boeren. Vertaling Aleida G. Schot.
B2596: [TSJECHOV] TSJECHOW. - Denken mit Cechov. Almanach auf alle Tage. Mit funf Portats und einer Selbstkarikatur von Doktor Cechov.
Y8226: TSJECHOW, ANTON. - Krantenknipsels 1947-2005 over Anton Tsjechow.
H3776: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON P. - Wanjka en Kasjtanka. Verhalen over kinderen en dieren. Vertaling Charles B. Timmer.
B6172: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON P. / KURT LOB. - De zweedse lucifer. Een detective-verhaal. Vertaald uit het russisch door Charles B. Timmer. Geillustreerd door Kurt Lob.
B6176: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON / KURT LOB. - Rothschilds Geige. Erzahlungen. Mit Zeichnungen von Kurt Lob.
M2948: [TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON P. - Het verhaal van een onbekende. Vertaling Aleida G. Schot.
H8496: TSYPKIN, LEONID. - Zomer in Baden-Baden. Vertaling Jos Vonhoff en Arjen Uijterlinde, met een inleiding van Susan Sontag.
W6691: TUCHOLSKY, KURT. - Verhalen. Vertaling Toon Bartels.
B6250: TUCHOLSKY, KURT. - Rheinsberg. Een liefdesverhaal. Vertaald door Jeroen Brouwers.
Y8229: TUCHOLSKY, KURT. - Krantenknipsels 1936-1982 over Kurt Tucholsky.
L5718: TUDOR REES, J. AND HARLEY V. USILL. (ED.). - They Stand Apart. A Critical Survey of the Problems of Homosexuality.
MK0030: TUER, ANDREW W. - History of the Horn-Book.
B2199: TUININGA, E.J. - Het voordeel van de twijfel.
K7413: TUINSTRA, FONS. - St. Servaas legenden. Geillustreerd door Hubert Levigne.
Y5070: TUINZING, A.J.P. - Koloniale macht. De blanke wereldheerschappij in gevaar?
K1506: TULDER, ROLAND VAN (ED.). - Kinnesinne-ijs & Berliner Bol. Amsterdam in de jaren dertig.
H3702: TULEJA, TAD. - The Catalog of lost books. An annotated and seriously addled collection of great books that should have been written but never were.
R8655: TUMBULT, GEORG. - Die Wiedertaufer. Die socialen und religiosen Bewegungen zur Zeit der Reformation. Mit 4 Kunstbeilagen und 95 authentischen Abbildungen.
R8643: TUMMERS, J.H. - Die Spezielle Relativitatstheorie Einsteins und die Logik.
Y3193: TUNEY TUNES. - Tuney Tunes. No. 43, augustus 1947. Bevat de teksten der laatste dance-songs en tevens wetenswaardigheden van radio, gramofoon en film.
T5925: TUNTLER, H.J. - Zorg voor ons allen, van jong tot oud....
K2669: TURKRY, RENE. - Hubert Lampo.
Y5984: TURNBOND. - Jaarboekje van den Amsterdamschen Turnbond voor het jaar 1908. opgericht 21 Febr. 1903. Beschermheer W.F. van Leeuwen. + Programma van de Propagand-Uitvoering op 4 Januari 1908, in het Concertgebouw met medewerking van het Amstel Fanfare Corps.
L3799: TURNER, F.MCD.C. - The Pepys Library.
B8933: TURNER, E.S. - The Shocking History of Advertising.
T9385: TURNER, W.J. - Miss America.
L8303: TURNER, ETHEL. - Broer. Uit het Engelsch bewerkt door G. Willeumier.
L8247: TURNER, ETHEL. - Sparrebloesem.
M6701: TURNER, D.H. - Early Gothic illuminated manuscripts in England.
L8244: TURNER, ETHEL. - De huisjes van David en Jonathan. Vertaling N. van Hichtum.
L7540: TURNER, ETHEL. - Broer. Bewerkt door G. Willeumier. Illustraties A.J. Johnson.
Y6930: TURNHOUT, TED VAN. - Een opening. Gedicht.
T9183: TUSSENBROEK, CATHARINE VAN. - 1: Kouwer's geval van ovariaal-zwangerschap nader onderzocht. 2: Un cas de grossesse ovarienne. 3: Over het tekort aan levensenergie bij onze jonge vrouwen en meisjes. 4: Over de Aeguivalentie van Man en Vrouw. 5: Iets over Duhrssen's Prophylaxis. 6: Schoolhygiene in Nederland. 7: Observations on human placentation in its second stage. 8: Fragmente aus dem zweiten Stadium der menschlichen Placentation. ...... etc.
B6889: TUSSENBROEK, OTTO VAN. - De inrichting van kamers. Illustraties van Piet Worm.
T6216: TUSSENBROEK, CATHARINE VAN. - Over de aequivalentie van man en vrouw. Weerlegging van de biologische beschouwing van Dr. W. H. Cox te Deventer
T7032: TUSSENBROEK, OTTO. - De Woning. Linoleum. Illustraties Walter Bosch.
M6263: TUTEIN NOLTHENIUS, R.P.J. - Wegbereiders. Mevrouw de Stael en hare ouders.
M4046: TUUK, H.N. VAN DER. - De pen in gal gedoopt. Een keuze uit de brieven en documenten. Samengesteld door R. Nieuwenhuys.
Y6178: TUYMELAAR, C.T. - Pseudoniemen uit de Nederlandsche en Buitenlandsche Literatuur. 1: Pseudoniemen-register. II: Alfabetische naamlijst.
T0132: TWAIN, MARK. - Persoonlijke herinneringen aan Jeanne d'Arc. Vertaald uit het Engelsch.
R9807: TWAIN, MARK. - De erfgenaam in Amerika. Geillustreerd. Vertaald door S.J. Andriessen.
M4808: TWIJNSTRA, AKKE HELLA. - Uruguanah bestaat niet meer.
B3076: TWISK, W. VAN. - Zoo doen de kinderen. Leesboek voor de laagste klasse der volksschool.
Y5217: TYDEMAN, P.H. - Oostersche-, westersche- en noordsche mythologie, voor Jonge Lieden. Met platen.
Y4124: TYDEMAN, H.W. EN B.F. - Mnemosyne. Mengelingen voor Wetenschappen en Fraaije Letteren. Deel VI.
Y8457: TYLER, ANNE. - Jouw plaats is leeg. Vertaling Marijke Versluys
R7007: HAAS TYPEFOUNDRY. - Die Drucktype: Ruckblick, Gegenwart, Ausblick / The Printing Type: Retrospect, Present, Prospects / Le Caractere: Retrospective, Temps present, Perspectives.
B2906: BERTHOLD TYPES. - Volume 1: A-B. Volume 3: G-N. Volume 4: O-Z. Schriften aus der Berthold-Schriftenbibliothek. (duits/engels/frans).
Y2039: TYPHOON. - Typhoon. 2e jaargang nr 53 - 54 - 56 - 57. maart - april 1945.
W6091: TYRON, THOMAS. - Ongekroonde koningen. Vertaling J. Verheydt.
B0474: TZARA, TRISTAN. - God danst Dada. Vertaling Peter Nijmeijer en Sjoerd Kuyper.
Y9631: [TAO] LAO TZU. - Yao Te Ching. Een reis in beelden.
Y9639: [TAO] LAO TZU. - Tao Te Ching. A Book about the Way and the power of the Way. A new English version by Ursula K. le Guin.
R5032: UBACHS, M. - Een Eeuw modern Kapitalisme, De Regouts. Leed en strijd van Maastrichts Proletariaat.
B9355: UBALDO RIBEIRO, JOAO. - De ongelukkige en grootmoedige liefde van Benedita. Vertaling Harrie Lemmens.
L5283: UBINK,B. - Groninger Academiedrukkers.
B1464: UDINK, BETSY/ KURPERSHOEK, MARCEL. - Moord in Kachari, Happy birthday ,dear Prophet!, De baard van de Profeet beledigd! Uitpakken.
M5444: UGLOW, JENNIFER. - George Eliot. Haar leven en werk. Uit het Engels vertaald door Ank van Wijngaarden.
L1816: UHLENBECK, C.C. - Ontwerp van eene vergelijkende vormleer der Eskimotalen.
L7173: UHLENBECK, C.C. - Hugo de Groot en de oorsprong der oude bevolking van Amerika.
L7907: UIJTERSCHOUT, I.L. - Onze Gedenkteekenen, een Nationaal bezit.
Y8418: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satyriek Weekblad No. 45, vierde jaargang 24 Januari 1874.
T9028: UILENSPIEGEL. - Nederland onder de grondwet van 1887. Uilenspiegel's Prentenboek voor Groote Menschen.
Y8424: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satyriek Weekblad No. 28, Zes-en-dertigste jaargang 7 Maart 1903.
Y8423: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satyriek Weekblad No. 42, Zes-en-twintigste jaargang 31 Maart 1894.
Y2819: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satiriek Weekblad. 26ste jaargang 1893. Nrs: 1 - 5 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 44 - 45 - 47 - 48.
Y2820: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satiriek Weekblad. 27ste jaargang 1894. Nrs: 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 42 - 45 - 47 - 46 - 48.
Y2773: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satiriek Weekblad. 28ste jaargang 1895. Nrs: 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 11 - 12 - 13- 15 - 18 - 19 - 26 - 27 - 28 - 30 - 31 - 32 - 35 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48.
Y8419: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satyriek Weekblad No. 14, vijfde jaargang 23 Mei 1874.
Y8417: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satyriek Weekblad No. 12, vijfde jaargang 9 Mei 1874.
Y8422: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satyriek Weekblad No. 35, vierde jaargang 15 November 1873.
R8310: UILTJE. - Voor & achter het voetlicht. nrs: 1-6.
T9294: UILTJE. - Babbelguigjes. Psycho, Physio, Patho, Socio- en on-logische beschouwingen. Door Uiltje van De Telegraaf.
R6733: UILTJE. - Zinrijke Onzin. ('t Leven in den lachspiegel).
R8311: UILTJE. - Voor & achter het voetlicht. nr: 4.
R8312: UILTJE. - Voor & achter het voetlicht. nr: 3.
Y7609: VERSCHILLENDE UITGEVERS. - Verschillende uitgevers. Map met 20 prospectussen en bestelkaartjes.
Y7618: VERSCHILLENDE UITGEVERS. - Verschillende uitgevers. Map met 26 prospectussen en bestelkaartjes.
Y7615: VERSCHILLENDE UITGEVERS. - Verschillende uitgevers. Map met 14 prospectussen en bestelkaartjes.
Y7616: VERSCHILLENDE UITGEVERS. - Verschillende uitgevers. Map met 33 prospectussen en bestelkaartjes.
Y7608: VERSCHILLENDE UITGEVERS. - Verschillende uitgevers. Map met 40 prospectussen en bestelkaartjes.
Y5933: VERSCHILLENDE UITGEVERS. - Verschillende Amsterdamse Uitgevers. Map met catalogi, 38 prospectussen, kaartjes.
Y7651: VERSCHILLENDE UITGEVERS. - Verschillende uitgevers. Map met 17 prospectussen en bestelkaartjes.
Y7650: VERSCHILLENDE UITGEVERS. - Verschillende uitgevers. Map met 30 prospectussen en bestelkaartjes.
Y7620: VERSCHILLENDE UITGEVERS. - Verschillende uitgevers. Map met 55 prospectussen en bestelkaartjes.
Y7619: VERSCHILLENDE UITGEVERS. - Verschillende uitgevers. Map met 20 prospectussen en bestelkaartjes.
Y7592: VERSCHILLENDE UITGEVERS. - Verschillende uitgevers. Mapje met 20 prospectussen.
Y7612: VERSCHILLENDE UITGEVERS. - Verschillende uitgevers. Map met 35 prospectussen en bestelkaartjes.
Y7597: VERSCHILLENDE UITGEVERS. - Verschillende uitgevers. Mapje met 21 prospectussen.
Y5935: VERSCHILLENDE UITGEVERS. - Verschillende Uitgevers. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
Y5934: VERSCHILLENDE UITGEVERS. - Verschillende Uitgevers. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
Y4488: STICHTSCHE UITKIJK. - Stichtsche Uitkijk. Onafhankelijk Christelijk Weekblad voor Zeist en Omstreken. 1e jaargang 1940 nrs: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12. Van 19 Januari 1940 t/m 22 Maart 1940.
Y6001: DE UITKIJK. - De Uitkijk. Onafhankelijk weekblad voor Nederland. 1e jrg. no 22. Zaterdag 21 juli 1945. Handel in blanke slaven! Gepensionneerden genieten de voorkeur!.
Y4721: DE UITKIJK. - De Uitkijk. Weekblad voor Nederland. Uitgegeven door oud-illegale strijders. 1e jaargang 1945. no. 21 t/m 44. [mist nr. 23]. 14 juli t/m 22 dec. 1945.
Y0601: ULFERS, SIEBOLD. - Sociale nooden en Zondagsrust. Eene lezing.
T3248: ULFERS, S. - Charles Kingsley. Een Christen-socialist.
T1630: ULLMANN, LUDWIG. - Moissi. Met foto's van zijn voornaamste rollen.
H9776: UMMAN, JOST. - Kartenspielbuch. Charta Lvsoria.
B3188: UMMELS, THOM. - Tomeloze tijd. Gedichten.
H9518: UMRATH, H. - Wat zij bereikten. Korte samenvatting van de geschiedenis van de Amerikaanse Vakbeweging.
T0719: UNDSET, SIGRID. - Vigdis Gunnarsdochter. (Viga-Ljot og Vigdis). Vertaling Henr. M.H. Ledeboer.
T3949: UNGER, GERARD. - Letters.
H6858: UNGER, MARJAN. - Kleding van papier; voordeel van een kort bestaan.
B5156: UNGER, J.H.W. - G.Az. Brederoo. Eene bibliographie.
Y8985: [VONDEL] UNGER, J.H.W. - Bibliographie van Vondels werken.
Y4239: DE UNIE. - De Unie. Orgaan van de Nederlandsche Unie. 1940: Eerste nummer - Propagandanummer - No. 2 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 19 - 1941: No 24 - 27 - 28 - 32 - 36 - 38 - 40 - 42 - 46 - 47.
Y0600: LIBERALE UNIE. - Inleiding tot de behandeling van eenige vraagstukken van sociale wetgeving.
Y8122: CHRISTELIJK HISTORISCHE UNIE. - Christelijk Historische Unie. Aan de keizers van Nieuwer-Amstel. Afwijzing van den Neutralen Staat. Algemeen Christelijke Volkspartij. Vooruitstrevende Sociale Politiek. Een krachtige middenstand. Stem op No. 1 van lijst 7 Mr. Dr. J. van Bruggen.
B3151: UNIGRA. - De drukkunst. Medium van woord en beeld.
Y8414: LA UNION. - La Union. Semanario Catolico na Interes di Pueblo Edita pa Curacaosche R.K. Volksbond. Ana X, Curacao 21 di April di 1932. No. 495.
L6750: UNNITHAN, THOTTAMON K.K.N. - Some problems of social change in India in relation to Gandhian ideas.
H7018: UNTERMEYER, LOUIS (ED.). - Lots of limericks. Light, lusty, and lasting. Illustrations by R. Taylor.
R7978: UNWIN, STANLEY. - De uitgeverij in haar ware gedaante. Vertaald door J. Tersteeg.
P0228: UNWIN, STANLEY. - De uitgeverij in haar ware gedaante. Vertaald door J. Tersteeg.
H7057: UNWIN, STANLEY. - De uitgeverij in haar ware gedaante. Vertaald door J. Tersteeg.
Y9113: POP-UP. - Announcement for the publication The White Alphabet by Ronald King at Cirle Press.
M9556: UPDIKE, JOHN. - Bij wijze van zelfportret. Vertaling Willem van Toorn.
B4132: UPDIKE, JOHN. - Brazilie. Roman. Vertaling Anneke van Huisseling.
B8088: UPDIKE, DANIEL BERKELEY. - Printing types. Their history, forms and use. A study in survivals. With illustrations Volumes I and II.
W2012: UPDIKE, DANIEL BERKELY. - In the Day's Work.
R2450: UPDIKE, JOHN. - Levines lustiges Literarium. Vorgestellt von...
R1521: UPHOFF, MANON. - De fluwelen machine.
Y5468: UPHOFF, MANON. - Krantenknipsels van/over Manon Uphoff.
Y8663: UPHOFF, MANON. - Het Rode.
B1169: URI, SIKKO PIETER. - Leven en werken van Arij Prins. Een bijdrage tot de studie van de Beweging van Tachtig.
R3011: URI, SIKKO P. - De romantische lijn in het beeld van de Nederlandse letteren.
T5844: D'URVILLE, JACQUES. - La meprisable petite armee. L'Effort militaire de l'Angleterre.
T4430: USAKLIGIL, HALID ZIYA. - Verboden liefde. Vertaald en van een nawword voorzien door Hanneke van der Heijden en Margreet Dorleijn.
H9019: UTATANE, HIROYUKI. - Countdown Sex Bombs.
T9576: UTENHOVE, JAN. - 25 psalmen end andere ghesanghen, 26 psalmen ende ander ghesanghen, 11 ander psalmen door J.V., Inleiding door Jan Luth.
Y4860: UTRECHT, ERNST. - Indonesie's nieuwe orde. Ontbinding en neokolonisatie.
H3788: UYL, LIESBETH DEN. - Ik ben wel gek maar niet goed.
H3789: UYL, LIESBETH DEN. - Beppie van Vessem.
R3295: UYL, LIESBETH DEN. - Alle verhalen.
L5986: UYLDERT, MAURITS. - Albert Verwey.
Y5733: UYLDERT, MAURITS. - De jeugd van een dichter. Uit het leven van Albert Verwey.
L2877: UYLDERT, MAURITS. - Voorspel van vrede. Een allegorie.
M4098: UYLDERT, MAURITS. - Alkestis.
M3867: UYLDERT, MAURITS. - Over de poëzie van Albert Verwey. Verzamelde opstellen.
B2028: UYLDERT, ERIK. - Tussen drie bomen.
T4511: UYTENDOORN, CORRY. - Voor de Roomsche vrouw. Losse opstellen.
R6580: UYTENDOORN, CORRY. [=J.C.M. KALLER-WIGMAN]. - Vrouw en ontwikkeling. Losse opstellen.
R6887: UYTENDOORN, CORRY. - Vrouwelijk winkelpersoneel enz. Losse opstellen.
R6888: UYTENDOORN, CORRY. - Middenstandsvrouw. Losse opstellen.
R6886: UYTENDOORN, CORRY. - Van vrouwenwerk. Losse opstellen.
R8403: UYTTENBOOGAARD, COR. GEVANGENE NO. 634. - In de klauwen der SS, concentratiekamp herinneringen.
Y2354: UYTTENDAELE, ISABELLE. - Voor eens na altijd.
T3728: UYTTERSPROT, HERMAN. - Paul van Ostaijen en zijn proza.
Y5360: UZANNE, OCTAVE. - Le Livre. Revue du monde littéraire et des bibliophiles contemporains. Tome IV -Juillet-Décembre (19-24) 1891.
Y5362: UZANNE, OCTAVE. - La Chronique Scandaleuse. Publiée par Octave Uzanne avec préface, notes et index.
T6742: VAAL, AUGUST. - 5500 kilometer door de Sowjet-Unie. Mijn reis door Rusland in 1931.
Y8514: VAANDRAGER, C.B. - Sampleton. Gedichten.
Y2081: VAART. - Vaart. Half maandelijks orgaan van de Socialistische Jongeren. 1e jaargang 3 Mei 1945 no 5. In volle vaart vooruit! 1 Mei....
T4811: VAARTJES, GE. - Ina Boudier-Bakker en Vianen 1917-1922.
W2617: VACHER, ROBERT. - Grensgebieden.
Y8090: VOLK EN VADERLAND. - Mussert's Mei-rede. De arbeiderseenheid levensvoorwaarde.
Y4266: VADERLAND, HET. - Het Vaderland. 46ste jaargang no 242. Vrijdag 23 September 1914. Ochtendblad. Laatste pagina kaart: Vierde Oorlogskaart van Het Vaderland. Uitvoerige Kaart van het Oorlogsterrein in Noord-Frankrijk, de streek tusschen Parijs en Lotharingen en rondom Parijs, alsmede van de Elzas en Belgie.
Y4267: VADERLAND, HET. - Het Vaderland. 46ste jaargang no 328. Dinsdag 8 September 1914. Tweede avondblad. Laatste pagina kaart: De Strijd tusschen Plotsk aan de Weichsel en Weljun nabij de grens van Silezie.
Y9256: VOLK EN VADERLAND. - Volk en Vaderland. Nationaal-Socialistisch Weekblad. 4e jaargang No. 44. Vrijdag 30 october 1936.
Y4265: VADERLAND, HET. - Het Vaderland. 46ste jaargang no 229. Zondag 13 September 1914. Avondblad. Laatste pagina: Kaart van Oostelijk Oorlogsterrein in Oostelijk Pruisen, Rusland (Polen) en Oostenrijk (Galicie en de Bukowina) en van het Zuidelijk Oorlogsterrein in Servie, Oostenrijk (Bosnie, Novi-Bazar, Dalmatie) en Montenegro.
Y4264: VADERLAND, HET - Het Vaderland. Zaterdag 19 December 1914. No. 340 Avondblad B. Laatste pagina kaart: Stand van de legers in Polen na de slagen aan de Bzura, bij Lodz en bij Krakau.
Y4263: VADERLAND, HET. - Het Vaderland. Staat- en Letterkundig Nieuwsblad. 76ste jaargang. 3 juni 1944. 9 juni 1944. 6 juni 1944. 21 juli 1944. 9 augustus 1944. 5 september 1944.
Y9257: VOLK EN VADERLAND. - Volk en Vaderland. Nationaal-Socialistisch Weekblad. 9e jaargang No. 8. Vrijdag 21 februari 1941.
Y7465: VOLK EN VADERLAND. - Zinloos geofferd. De vernietiging van de Indische kruisers. Overdruk uit Volk en Vaderland van 15 februari 1942.
Y9262: QUO VADIS. - Quo Vadis? Welvaart-Economie. Augustus 1940. no. 1. Nederland, let op U saeck.
R5098: VAETH, A. - Het Hindoeisme.
R5099: VAETH, A. - Boeddha en zijne leer.
L6006: VAISSIER, JOHANNES J. - A deuout treatyse called the tree & xii. frutes of the holy goost. Edited from MS. McClean 132 Fitzwilliam Museum Cambridge.
Y8218: VAKBEWEGING. - Actie! Orgaan van de linkervleugel in de Vakbeweging. Kameraden! Elke week grijpt de crisis verder om zich heen......
B7276: VAKSTUDIE. - Vakstudie.
Y7478: INTERNATIONAAL VAKVERBOND - I.V.V. - Extra bijlage: Wat betekent de aansluiting van het Sowjet-Russisch Vakverbond bij het I.V.V.?
Y7745: NEDERLANDSCH VERBOND VAN VAKVEREENIGINGEN. - Belangrijk aan de Nederlandsche Arbeiders. Op 1 November 1941 zal een nieuwe Sociale Wet in werking treden n.l het Ziekenfondsenbesluit.
K1815: VALCKENAERE, JULIEN DE. - Steentjes des aanstoots. Een bloemlezing uit zijn aforismen.
T6874: VALCKENIER KIPS, J.H. - Vooruitzichten in de Binnenlandsche Politiek.
Y9607: VALENS, ANTON. - Ik wilde naar de rand van Beijing.
K3256: VALENTIN, ERICH. - Mozart. Eine Bildbiographie.
L6352: VALENTIN, VEIT. - Geschichte der Deutschen Revolution von 1848 - 49. Erster Band: Bis zum Zusammentritt des Frankfurter Parlaments. Zweiter Band: Bis zum Ende Volksbewegung von 1848.
M5180: VALENTINE HOOVEN III, F. - Beefcake. The muscle magazines of America 1950-1970.
R6054: VALERIUS, ADRIANUS. - Oud-Nederlandsche Liederen uit den Nederlandtsche Gedenck-Clanck (1626).
L7918: VALERY, PAUL. - Hommage des ecrivains etrangers a Paul Valery.
L3413: VALETON, J.M.J. - De Romeinsche Historiographie in haar verband met Het Romeinsche Karakter. Redevoering.
M3899: VALI, ANNA. - De sensitieven.
R7609: VALK, M.H.A. VAN DER. - Hoe zijn de helden gevallen. Met teekeningen van Ton van Tast.
R5959: VALK, M.H.A. VAN DER. - Pro of Conta de Doodstraf. Voorwoord L.J. Schippers.
T1996: VALK LZ., M. - De waarheid in zake de drie broeders Hogerhuis, onschuldig veroordeeld tot 12, 11 en 6 jaren gevangenisstraf.
L3397: VALK, W. - Dr. Eduard Benes. Tijdgenoot der toekomst.
T6950: VALKEMA, D. - Een moderene vredesbeweging.
L4058: VALKENBURG, C.T. VAN. - J. Huizinga zijn leven en zijn persoonlijkheid.
R8195: VALKENBURG PLANTENGA, BEPPY VAN. - Uit Brusselsche uren.
L4410: VALKENIER, FRANK. - Taferelen van de menswording onzes Heren. Een cyclus kerstverzen.
B1867: VALKENIER, FRANK. - Tussentijds. Fragmenten uit het niets.
K9527: VALKENIER, FRANK. - Laus Brabanciae. Verzen.
R6040: VALKENIER, FRANK. - Balladen van Brabant.
L4506: VALKENIER, FRANK. - Blazoen.
K7566: VALKHOFF, MARIUS. - Geschiedenis en actualiteit der Frans-Nederlandse taalgrens.
T9810: VALKHOFF, J. - De Staatstheorie van het Nieuwe Rusland.
K9730: VALKHOFF, P. - Over Frankrijk's Letterkunde.
K9540: VALKHOFF, MARIUS. - De expansie van het Nederlands.
H5955: VALKHOFF, R.J. - Sonnetten met een staart 1940-1945.
L0086: VALKHOFF, MARIUS. - Argot en Bargoens.
T3238: VALKHOFF, REIN. - De Bokkenrijders van Terblijt. Geillustreerd door Jan Lutz.
R1625: VALKHOFF, PIET. - Justus van Effen en de Franse Letterkunde.
W3400: VALKHOFF, MARIUS. - Roemeensche volksballaden. Ingeleid en vertaald door... [Op omslag Roemeensche Roversballaden].
T3612: VALKHOFF, J. - Twee nieuwe staatsvormen. Fascistische en Sowjetstaat.Overeenkomst en verschil.
R6495: VALKHOFF, P. - Over Frankrijk's Letterkunde.
R4098: VALKHOFF, MAURIUS. - De expansie van het Nederlands.
A0341: VALKHOFF, J. EN HENR. ROLAND HOLST. - Geweld en geweldloosheid in den strijd voor socialisme.
P1176: VALLEIDA, GUUS. GUUS VLEUGEL. - Fluitles.
T8660: VALSTAR, ALFRED. - Sporen uit het achterland. Gedichten.
Y0346: VALVEKENS, P. EMIEL. - De Zuid-Nederlandsche Norbertijner Abdijen en de opstand tegen Spanje: Maart 1576-1585.
R1780: VANACKER, V.F. EN A. SASSEN. - De syntaxis in de dialectstudie.
Y6241: VANCREVEL, LAURENS (ED.). - Nieuwe anthologie van de Nederlandse surrealistische poëzie.
Y6240: VANCREVEL, LAURENS. - De magnetische kracht van 1713. Over surrealisme, dichters en schilders.
H3351: VANDAMME, JAN. - Charles Peguy.
R1718: VANDAMME, JAN. - Alain Fournier.
B5562: VANDEKERCKHOVE, HANS. - Hans Vandekerckhove. Tentoonstellingscatalogus.
P1891: VANDELOO, JOS. - De muur.
B2928: VANDELOO, JOS. - Woorden met doofstommen.
L9962: VANDELOO, JOS. - De Vijand.
R5838: VANDELOO, JOS. - De week van de kapteins. Televisiespel/eenakter.
L9789: VANDELOO, JOS. - Les Hollandais sont la. Verhalen.
L9771: VANDELOO, JOS. - De muur.
Y8928: VANDELOO, JOS. - De glimlach van een vlinder.
T5151: VANDELOO, JOS. - De weg naar de Ardennen. Roman.
H9348: VANDENBERG, PHILIPP. - Caesar & Cleopatra.
K9078: VANDENBERGH, JOHN. - Kleine biografie van Henry Miller.
P2160: VANDENBERGHE, PHILIP. - Het water zal theater.
L2811: VANDENBERGHE, B.H. - Chrysostomus. De grote redenaar. Cultuurbeeld van het Oude Antiochie.
L9972: VANDENBERGHE, PHILIP. - Hotel Quidousse.
R3808: [SPINOZA] VANDENBOSSCHE, HUBERT. - Adriaan Koerbagh en Spinoza. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 21 mei 1977.
B3901: VANDER LOO, FIRMIJN. - Proeve van bibliografie van en over de dichter Maurice Gilliams.
M6359: VANDERHAEGHE, GUY. - Het volmaakte einde van een volmaakte dag. Vertaling E. Ris.
M6357: VANDERHAEGHE, GUY. - Tegen de morgen in slaap gevallen. Vertaling E. Ris.
T4758: VANDERHEIJDEN, JAN F. - De Crisis en de Openbare Bibliotheek in de Vereenigde Staten.
K9475: VANDERHEYDEN, JAN F. - F. de la Fontaine en zijn verhandeling over de redevoering.
B6647: VANDERHEYDEN, F. - Adriaen Verwer. Verwer in de geschiedschrijving en over de geschiedenis van het Nederlands. Verwer en Zuid-Nederland.
B0044: VANDERHEYDEN, JAN F. - Hervorming en Neo-filologie.
T3063: VANDERKINDERE, LEO. - De eeuw der Artevelden. Studien over de zedelijke en maatschappelijke beschaving in Vlaanderen en Brabant. Vertaald door Richard Delbecq.
H7676: VANDERSCHAEGHE, PAUL. - Ernest Hemingway.
K5013: VANDERSCHAEGHE, PAUL. - Stefan Andres.
R1754: VANDERSCHAEGHE, PAUL. - Heinrich Boll.
H9780: VANDERSCHAEGHE, PAUL. - Heinrich Boll.
T3573: VANDERVEKEN, G. VAN. - Education Morale et Jeunesses Socialistes.
T8070: VANDERVELDE, EMIEL. - Na-oorlogsch Socialisme. Voorontwerp tot herziening van ons programma.
K8982: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Vondel's pleitrede voor God. Inleiding op de 'Bespiegelingen'.
R1455: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Vondels wereldbeeld.
R1379: VANDERVELDEN, J. - Staat en rechts bij Vondel.
K8791: VANDERVELDEN, JOS. - Marginalia. Verborgen stemmen uit het politieke en religieuze leven der 17e eeuw.
K7208: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Aurora. Een bijdrage tot de kennis van Vondel's sociale betekenis.
R5005: VANDERVELDEN, J. - Staat en rechts bij Vondel.
L4390: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Vondel's schoonheid. Kort vertoog over Vondel's transcendentale aesthetica.
K9901: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Vondels wereldbeeld.
T6534: VANDEVELDE, ARTHUR W. (RED.). - Proces Verbaal. 2e jaargang nrs. 2 en 3.
T6535: VANDEVELDE, ARTHUR W. (RED.). - Proces Verbaal. 3e jaargang nrs. 2 en 3.
B2462: VANDEWIELE, APR. L.J. - Geschiedenis van de Farmacie in Belgie met een inleiding tot de algemene geschiedenis van de Farmacie.
T3518: VANDEWOUDE, G .VAN. - Vlaanderen's tragedie in den Westhoek. (naar nota's van Is. Floriszoone).
M2114: VANEJEVA, LARISA. - De kubus uit. Vertaling Arie van der Ent.
T0914: VANEL, C. - Boeven die ik gekend heb... en hun bewakers.
M3898: VANHESTE, BERT. - Weg van Brugge. Verkenningen van de onvoltooid verleden toekomende tijd.
L9664: VANHOLE, KAMIEL. - De beet van de schildpad.
H9569: VANK. - Attentie in druk. Vank - Vakgroep voor drukkunst, bindkunst en leerbewerking.
T1675: VANLANDSCHOOT, ROMAIN. - Joris Lannoo. Drukker en Uitgever voor Vlaanderen 1891-1971.
Y2340: VANRIET, JAN. - Moederland. Gedichten.
W6495: VANVUGT, EWALD. - Rodeo of zuster Bertram.
L6995: VANVUGT, EWALD. - Nestbevuilers. 400 jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West.
P2250: VANVUGT, EWALD. - Een bizonder vreemde dief.
K6016: VANVUGT, EWALD. - Darwin & gezellen: kanttekeningen bij een leven.
Y4846: VANVUGT, EWALD. - Het dubbele gezicht van de koloniaal. Nederlands-Indië herontdekt.
W6389: VANVUGT, EWALD. - Top jongen & man. ...vechten voor liefde of dood...
Y4885: VANVUGT, EWALD. - De schatten van Lombok. Honderd jaar Nederlandse oorlogsbuit uit Indonesie.
Y4956: VANVUGT, EWALD. - Natilaan.Een voettocht in Java's Duizen Bergen.
Y0605: VANWELKENHUYZEN, GUSTAVE. - J.-K. Huysmans et la Belgique.
B4955: VANWELKENHUYZEN, GUSTAVE. - Histoire d'un livre Un Male, de Camille Lemonnier.
T3491: VANWELKENHUYZEN, G. / P. DELSEMME / R. MORTIER / J. DETEMMERMAN. - Regards sur les lettres francaises de Belgique. Etudes dediees a la memoire de Gustave Vanwelkenhuyzen.
Y3532: VANWELKENHUYZEN, GUSTAVE. - Vocations Litteraires: Camille Lemonnier, Georges Eekhoud, Emile Verhaeren, Georgse Rodenbach, Maurice Maeterlinck.
Y3089: VARANGOT, VICTOR. - Virginia.
R5573: VAREKAMP, T. - Universitaire waardigheid in het geding. De hoogleraarsbenoeming van Dr. G.J. Kruijer door de Amsterdamse gemeenteraad.
T7730: VARGA, EUGEN. - De ekonomies-politieke problemen der proletariese diktatuur. Verkorte vertaling door G. Buriks-v.L.v.d.H.
K1397: VARGAS LLOSA, MARIO. - De jonge honden van Miraflores. Verhalen. Vertaling Michiel Tjebbes.
Y4359: VARGAS LLOSA, MARIO. - De stad en de honden. Roman.
M9065: VARGAS LLOSA, MARIO. - The culture of freedom / De cultuur van de vrijheid. A lecture delivered in Amsterdam on 29 november 1985 to mark the nineteenth anniversary of Meulenhoff.
T8600: VARGAS LLOSA, MARIO. - De jonge honden van Miraflores. Verhalen. Vertaald door Michiel Tjebbes.
R2709: VARGAS LLOSA, MARIO. - De cultuur van de vrijheid. Lezing, gehouden op 29 november 1985 te Amsterdam, t.g.v. het negentigjarig jubileum van Meulenhoff & Co.
Y2427: VARILLE, MATHIEU. - L'Histoire de Riquilda et de l'ermite Juan Garin. Illustree par Hermann Paul avec quatorze bois originaux.
Y3747: VARLIN, EUGENE. - La Vie Ouvriere. Revue Syndicaliste Bimensuelle. 5e Annee no 87. 5 Mai 1913.
T2859: VAS DIAS, M.J.TH. - Over de plannen tot reorganisatie der sociale verzekering.
Y5890: VASALIS, M. - De oude kustlijn. Nagelaten gedichten.
T9877: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten.
Y1650: VASALIS, M. - De vogel Phoenix. Gedichten.
R6513: VASALIS, M. - De vogel Phoenix. Gedichten.
B6532: VAT, DAAN VAN DER. - De Londense Wandelaar.
H0123: BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA . - Quinto Centenario della Biblioteca Apostolica Vaticana 1475-1975. Catalogo della Mostra.
R2752: VAYENAS, NASOS. - Biografie en andere gedichten. Vertaling Marko Fondse en Hero Hokwerda.
B8989: [SPINOZA] VAZ DIAS, A.M. / W.G. VAN DER TAK. - Spinoza and Simon Joosten de Vries / Jarich Jellesz origins, Jellesz life and business.
Y9506: [SPINOZA] VAZ DIAS, A.M. & W.G. VAN DER TAK. - Spinoza Merchant & Autodidact.
T8035: VAZ DIAS, HERM. - Door de bioscoop gered. Levensschets.
R3898: [SPINOZA] VAZ DIAS, A.M. - Uriel da Costa. Nieuwe bijdrage tot diens levensgeschiedenis.
R3298: VAZQUEZ DE PRADA, V. - Filips II. Heerser van een wereldrijk.
R7272: VEATCH, HENRY B. - Aristoteles beschouwd als tijdgenoot. Vertaling van W.A. Verloren van Themaat.
L7288: VEAUCE, EUGENE. - L'Affaire du masque de Napoleon. Avec une preface de Paul Fleuriot de Langle.
MK0034: VECHT, N.J. VAN DE. - Onze letterteekens en hun samenstelling.
Y3949: NEDERLAND VECHT. - Nederland Vecht, te Land, ter Zee en in de Lucht. Speciale uitgave 1e jaargang no 7, juli 1945.
Y0221: VEDER, W.R. - Levensbericht van Mr. Nicolaas de Roever.
B8464: VEDER, W.R. - November 1863. Dichterlijke uitboezeming.
B4645: VEDER, AART. - Gedachtenis rede aan Mr. A. Siewertsz van Reesema. Uitgesproken ter opening der winter-vergaderingen van de afdeeling Rotterdam der Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen den 14 november 1848.
B9663: VEEGENS, J.D. - De Fransche omwenteling.
L4581: VEEGENS, D. - Historische studien. Twee delen.
M3896: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Het wilde feest.
K2870: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Maurice Roelants.
W5034: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Het vroege werk.
R5213: VEEN, S.D. VAN. - Historische studien en schetsen.
M0717: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Jacht in de diepte.
Y9480: [SPINOZA] VEEN, T.J. - De beste staat: een questio politica bij Huber en Spinoza.
T7367: VEEN, J.H.S.M. - Trams in en om Zwolle.
Y2960: VEEN, HERMAN VAN / TADAHIRO UESUGI. - De stem van Sint ter Klaas.
T0658: VEEN, PIET VAN. - Soldaat.
R9530: VEEN, JOS VAN. - De geschiedenis van Jęsoes-Christos. Eerste deeltje. "Maran Atha!" - "Onze Heer komt!".
Y0466: VEEN, JOS VAN. - Het modernisme in de R.K. Kerk.
L8350: VEEN, HANS VAN DER & JOS VAN WATERSCHOOT. - De Brinkman. Ondankbare arbeid voor nu en later.
K6262: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Make believe. Translated from the Dutch by Roy Edwards.
W4339: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Wij hebben vleugels
W4340: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Zuster ter zee.
L0311: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Geld speelt de groote rol.
P0274: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Blijf niet zitten waar je zit.
W4623: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Alibi voor het onvolkomen hart.
T9088: VEEN, A.H.L. VAN. - Gedenkboekje t.g.v. het 50 jarig bestaan Amsterdamsche Vereeniging De Philatelist. 1927-1977.
L7060: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Wij hebben vleugels
L8302: VEEN, JOH. VAN. - Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche Kust.
B3219: VEEN, FULCO VAN DER. - Voortplantingsgeneeskunde tussen evaluatie en hybridisatie.
Y2649: VEEN, C.F. VAN. - Centsprenten. Catchpennyprints. Nederlandse Volks- en kinderprenten. Dutch Popular- and Childrenprints.
H0942: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Vriendelijke vreemdeling.
T3552: VEEN, JOS VAN. - De geschiedenis van Jesoes-Christos. Eerste deeltje: Maran Atha! - Onze Heer komt!. Tweede deeltje: Ho Logos Sarks egenet - Het woord is Vleesch geworden. Derde (laatste) deeltje: Ecce Homo - Ziedaar, de Mensch.
T3553: VEEN, JOS VAN. - De geschiedenis van de hel.
Y6195: VEEN, HENK VAN DER. - Watertorens in Nederland.
H2774: VEEN, BART VAN. - Lezen is leven. De geschiedenis van vijfenzeventig jaar uitgeverij Becht.
Y1856: VEEN, L.J. - Kort overzicht van de geschiedenis van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. Amsterdam 1887 - 1 maart 1947.
B1420: VEEN, J.S. VAN. - Levensbericht van P.N. van Doorninck.
K3869: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - De boze vrienden.
H0943: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Een idealist.
M9985: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - De man met de zilveren hoed. Ingeleid door G.W. Huygens.
Y1391: VEEN, JOS VAN. - Ze hadden het allemaal van Onze Lieve-Heer.
H0940: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Doen alsof.
B0916: VEEN, ADRIAAN VAN DER & ADRIAAN MORRIEN. - A. van der Veen: Fragment uit Het wilde feest. A. Morrien: Landelijke liefde. Loefde en vriendschap. Engelen. Slapeloosheid.
R4645: VEEN, HARM R.S. VAN DER. - Jewish characters in eighteenth century English fiction and drama.
R5859: VEEN, JOS VAN. - Waarom wij, priesters, uit de Roomsche Kerk treden.
W4575: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Een idealist.
T6171: VEEN, JOS VAN. - God. Voordracht gehouden in het Toussaint-Huis te Den Haag op zondag den 13den December 1908.
W4355: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - De man met de zilveren hoed.
R8990: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Geld speelt de groote rol.
W9076: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Het grijze paard van Aran.
T6687: VEEN, JOS VAN. - Open brief aan Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck.
T3105: VEEN, E. - Schadevergoeding door annexatie (aankoop).
L7896: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Het wilde feest.
L8982: VEEN, H.R.S. VAN DER. - Dostojewskij's 'Vernederden en Gekrenkten'.
T4846: VEEN, PIET VAN. - Arthur.
L7943: VEEN, MARTIN VAN. - Drie staat tot een. Acht tekeningen van Martin van Veen en acht gedichten van Hans Andreus, Nico Verhoeven en Simon Vinkenoog.
L4925: VEEN, EBERTUS VAN. - Interpolaties in Aeschylus' zeven tegen Thebe.
Y6198: VEEN, ANNEKE VAN. - Foto's voor de Stad 72-91. Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1972-1991.
T9916: VEENENDAAL, J.H. EN J. KOK. - Bijvoegsel tot het praktisch cijferboek voor de Nederlandsche Jeugd.
L8385: VEENENDAAL, E.J. - Zes jaren van de tachtig of Alva en de Geuzen. Herinneringen voor Neerlands Volk.
Y1132: VEENENDAAL, J.H. EN J. KOK. - Antwoorden op het Tweede stukje van het praktisch cijferboek voor de Nederlandsche Jeugd.
B6036: VEENENDAAL, JAC. VAN. - In Tijden van Oorlog.
Y2495: VEENHOF, C. EN A. ZIJLSTRA. - Kracht en doel der Politiek. Antwoord der vijftien op den door den leider der A.R. Partij, J. Schouten, tot zijn Geestverwanten gerichten oproep.
R9718: VEENHOF, K.R. - Spijkerschriftarchieven.
K1379: VEENLAND-HEINEMAN, K.M. / A. VELS HEIJN. - Het nieuwe Rijks Museum ontwerpen en bouwen 1863 - 1885.
Y0885: VEENMAN, RENE. - De klassieke traditie in de Lage Landen.
L4988: VEENSTRA, HEERE DOUWE. - Les formes nominales du verbe dans la prose du treizieme siecle.
K6225: VEENSTRA, J.H.W. - D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist.
Y2535: VEENSTRA, R. - Opgaven voor de lei. Klassikale Denk-, Schrijf- en Taalfoefeningen voor de Volksschool. (met eene woordenlijst volgens de nieuwe spelling).
B5859: VEENSTRA, J.H.W. - D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist.
L4433: VEER, H. DE. - Trou-Ringh voor 't Jonge Holland.
T6018: VEER, J.H. DE. - Oranje, de Zee.
T0700: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Zesde Bundel. 56e jaar 1907.
T0701: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Derde Bundel. 53e jaar 1904.
T0702: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Vierde Bundel. 54e jaar 1905.
T0706: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Tweede Bundel. 52e jaar 1903.
K6247: VEER, H. DE. - Trou-ringh voor 't jonge Holland.
L0987: VEER, PAUL VAN 'T. - De strijdlustige amateur.
B3229: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Tweede Bundel. 52e Jaar 1903.
L6009: VEER S.J., W. DE. - Uit mijn lente. Gedichten.
Y4750: VEER, PAUL VAN 'T. - Geen blad voor de mond. Vijf radicalen uit de negentiende eeuw.
Y7276: [MULTATULI] VEER, PAUL VAN 'T. - Het leven van Multatuli.
Y3710: VEER, BERT VAN DER. - Uitgevertje spelen.
L5562: VEER, H. DE. - Hoe oom op zijn neus keek. Blijspel in 3 bedrijven.
B1638: VEERDEGHEM, FR. VAN. - Het Gemoraliseerd Kaatsspel.
R7590: VEERDEGHEM, F. VAN. - Houwaert en Parma. Onuitgegeven gedichten uit de zestiende eeuw.
T6022: VEERE, B. VAN. EN W. ZUIDEMA. - Wilhelmina Cantate voor Jongens en Meisjes Stemmen met Klavierbegeleiding.
Y2180: VEERE, B. VAN. & W. ZUIDEMA. - Wilhelmina Cantate voor Jongens- en Meisjes Stemmen met Klavierbegeleiding. Woorden en Muziek.
K3621: VEERING, J. - De Nederlandse Letterkunde.
H8315: VEERMAN, C.P. - Denkend aan Holland. Een visie op de agrarische ontwikkeling.
T8917: VEERMAN, NEL. - Nacht en dag.
T8884: VEERMAN, NEL. - De Cyclame.
T8829: VEERMAN, NEL. - Er schijnt een ster.
T8750: VEERMAN, NEL. - Horen en zien.
Y6274: VEGA, LOPE DE. - Soneto de repente. Vertaald uit het Spaans door E.J. Haslinghuis.
R8661: VEGT, JAN VAN DER. - Hendrik de Vries. Biografie.
M0686: VEGT, JAN VAN DER. - Het ingeklonken lied. De poëzie van Ida Gerhardt.
H4454: VEGT, JAN VAN DER. - Hendrik de Vries ( 1896-1989). Een biografische schets.
H2984: VEGT, JAN VAN DER. - De brekende spiegel. Ontwikkeling, samenhang, achtergronden bij A. Roland Holst.
H0636: VEGT, JAN VAN DER. - Vuur onder de wereld. Het magisch dichterschap van Hendrik de Vries.
Y2335: VEGT, HAN VAN DER. - Navigatiesystemen. Zes gedichten voorbij de menselijkheid.
Y1189: VEGT, H.J. VAN DER. - Leerboekje voor kinderen, die naar de leerwijze van den heer Prinsen onderwezen worden. Overeenkomstig de vierde en vijfde leestafel. Tweede stukje.
R7700: VEITH, L.F.X. - Tegenwoordige staat van de Utrechtsche kerk. Uit het Latijn vertaald.
B7743: VEKEMAN, H. - Torec, een middeleeuws kunstwerk.
L9323: [VONDEL] VEKEMAN, HERMAN EN HERBERT VAN UFFELEN. (ED.). - Jetzt kehr ich an den Rhein. Een opstellenbundel bij Vondels 400ste verjaardag. / Eine Aufsatzsammlung zu Vondels 400stem Geburtstag.
Y2270: VEKEMAN, CHRISTOPHE. - Dit is geen slaapkamer meer nu. Gedichten.
H0088: VELD, RENEE IN 'T. - Uit liefde voor de Fuhrer. Vrouwen van het Derde Rijk.
R3644: VELDE, MARCEL VAN DE. - Heimelijkheden uit het Brugse Vrije. Verborgen sproken en volkse verbeeldingen.
R6846: VELDE, MARCEL VAN DE. - Geschiedenis der Jong Vlaamsche Beweging 1914-1918.
L7086: [VONDEL] VELDE, EDG. VAN DE. - Vondel en de plastische kunsten.
L4539: VELDE, MARCEL VAN DE. - Eerstelingetjes. Gedichten uit den Oorlogstijd 1914 - 1981.
T9809: VELDE, JACOBA VAN. - De grote zaal. [met een lofrede door Rosita Steenbeek en een uitleiding: De eenzaamste mens door Onno Blom].
L2826: VELDE, ANTON VAN DE. - Het eeuwig masker.
R8878: VELDE, J.H. VAN DE. - De ontwikkeling van het toezicht op maten en gewichten in Friesland.
L2803: VELDE, ANTON VAN DE. - Het eeuwig masker.
R1540: VELDE, ANTON VAN DE. - De Rechtvaerdige Trou. Evocatie van Vondel's leven.
T1709: VELDE, HENRY VAN DE. - AMO.
R6756: VELDE, HENRY VAN DE. - De poetische vorming van Max Elskamp.
R3151: VELDE, PAUL VAN DER. (SAMENG.) - Een potje met Veth. Paarlen van en over P.J.
R1779: VELDE, R.G. VAN DE. - De studie van het Gotisch in de Nederlanden. Bijdrage tot een status quaestionis over de studie van het Gotisch en het Krimgotisch.
T8651: VELDE, JACOBA VAN. - De grote zaal.
Y8274: VELDEKE, HENRIC VAN. - 25 minneliederen. Ingeleid en toegelicht door Jef Notermans.
T9266: VELDEKE. - Veldeke orgaan van V.E.L.D.E.K.E. vereeniging tot instandhouding en bevordering der Limburgsche Dialecten. 15e jaargang 1940. nrs: 84 - 85. 16e jaargang 1941: 90 t/m 95. 17e jaargang 1942. nrs: 97 t/m 101. 18e jaargang 1943. nrs: 102. 25e jaargang 1951. nrs: 139-140-141. 26e jaargang 1951 nrs: 142 t/m 147. 27e jaargang 1952. nrs: 148 t/m 153. 28e jaargang 1953. nrs: 154 t/m 156.
T3529: VELDEKE. - Veldeke orgaan van V.E.L.D.E.K.E. vereeniging tot instandhouding en bevordering der Limburgsche Dialecten. 11e jaargang t/m 14e jaargang. nr. 60 t/m 83. 1936-1940.
T9913: VELDEN JZ., C. VAN DER. - De wegwijzer. Leesboekje voor scholen en huisgezinnen. Tweede stukje.
L2761: VELDEN, DORA VAN (ED.). - Journaal van W.H.J. van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835.
K7088: VELDEN, BEN VAN DER. - Verblijf te Rome.
B2751: VELDEN, D. VAN. - De geschiedenis van het huis Prinsessegracht 30 en omgeving.
T0303: VELDEN, BEN VAN DER. - Celeste. Het meisje van Proust.
H5177: VELDHEIM, J. (ED.). - Jesus' Minne. Een bloemlezing van geestelijke poëzie uit de middeleeuwen.
Y8628: VELDHEIM, J. (ED.). - Psalmen. Nagedicht door Nederlandsche Dichters. Een bloemlezing.
L8646: VELDHOEN, A.J. - Twee en veertig etsen gevolgd door een nawoord van J. van Wessem.
L7681: VELDHUIS, LOUISE. - De eerste Nederlandsche tekstfamilie der Navolging van Christus. (De Alpha-Groep).
H8807: VELDHUIZEN, A. VAN. - De vogelen des hemels. Met penteekeningen van H. Sikkema.
K8469: VELDHUIZEN, G. VAN EN WILLEM VAN IEPENDAAL. - De trap.
B0205: VELDHUYSEN, F. - Hoa-Kiao. Chinezen in Indonesie.
B8765: VELDKAMP, J. - Moderne Engelsche Literatuur.
R4715: VELDMAN, H.S. - Catalogus van den Topographischen Atlas van Delft en Delftland.
B2104: VELDSTER, RONER. - Dagnacht.
M0660: H.A.J. GELDERBLOM / M.B. SMITS-VELDT. - Eer is het Lof des Deuchts. Opstellen over renaissance en classicisme. Aangeboden aan dr. Fokke Veenstra. Onder redactie van H. Duits e.a.
L9058: VELLEKOOP, K & H. WAGENAAR-NOLTHENIUS. - Het Antwerps Liedboek. 87 melodieën op teksten uit 'Een Schoon Liedekens-Boeck' van 1544. Deel I: Liederen. Deel II: Commentaar. Twee delen.
H9421: VELMANS-VAN HESSEN, EDITH / SIJBOLT NOORDA. - 1945: Niet terugkijken... / Over stimulerende middelen en ongewenste bijwerkingen.
R0598: VELS HEIJN, ANNEMARIE. - Etsen van Rembrandt.
R6532: VELTHOVEN, H. VAN. - Noord-Brabant in de samenwerking Nederland-Belgie.
K4493: VELTHUYSEN, TON. - Tirade 1957-1985.
R1607: VELTMAN, MARTIN. - Hollandse quintijnen.
W3317: VELTMAN, MARTIN. - Spiegelgevecht.
B1210: VELTMAN, MARTIN. - Destinaties.
B1212: VELTMAN, MARTIN. - Vijfenzestig gedichten. Een keuze. Samenstelling en verantwoording L.R. Pol.
W7978: VELTMAN, MARTIN. - Negentien Villanellen.
L0493: VELTMAN, JAN. - De Vlaamsche scharenslijper.
K1675: VELTMAN, MARTIN. - De Veltman-verzameling. Bezorgd en verantwoord door L.R. Pol.
Y5887: VELTMAN, MARTIN. - De zaken & de dood.
B5236: VEN, J. VAN DE. - Gebruik der naamvallen, tijden en wijzen in den Heliand.
L2804: VEN, D.J. VAN DER. - In de bloeiende hof onzer volkscultuur.
B5048: VEN, D.J. VAN DER. - Van Driekoningen-Avond en Keuninkje spelen.
T9066: VEN, D.J. VAN DE. - Neerlands Volksleven.
T5947: VEN, J.M. VAN DER. - De Weelde. Eene sociologische studie.
H6664: VEN, D.J. VAN DER. - Het Carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken.
R5902: VEN, D.J. VAN DER. - Dank voor stank bij dominee. Typische gebruiken uit den Achterhoek.
L7621: VEN, D.J. VAN. - Het Carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken.
R7959: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 2: De harde kern.
Y8534: VENEMA, ADRIAAN. - Fietsen voor de Volkskrant. Enkele gedichten door Adriaan Venema met de hand gewreven uit Decadry brevet no. 716969 et correspondandts.
K8623: VENEMA, ADRIAAN. - Jongensdroom en andere verhalen.
B5601: VENEMA, ADRIAAN. - De laatste uren.
R5302: VENEMA, ADRIAAN. - Kunsthandel in Nederland 1940-1945.
K5874: VENEMA, ADRIAAN. - Liever waarheid dan sensatie. Een woord achteraf aan Martien J.G. de Jong.
K1846: VENEMA, ADRIAAN. - Aristo revisited.
R7946: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3A: De kleine collaboratie.
M0860: VENEMA, ADRIAAN. - Het dilemma. Gevolgd door een interview met Ischa Meijer.
T7208: VENEMA, ADRIAAN. - Mussert.
Y5491: VENEMA, ADRIAAN. - Krantenknipsels van/over Adriaan Venema.
B0235: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 1: Het systeem.
T1552: VENEMANS, B.A. - De Marnix-pers. Een korte geschiedenis en een bibliografie.
L3754: VENERIS CAP. O.F.M., FRATER. - Speels ABC. Ter onderrichting aan de jeugd.
T9948: EDIZIONI LA BIENNALE DI VENEZIA. - Le Arti a Vienna dall a Secessione alla Caduta dell' Impero asbugico.
Y2592: HET VENSTER. - Het Venster. Algemeen Litterair Maandblad: Nr. 8. eerste jaargang 7 Februari 1932.
T2286: HET VENSTER. - Het Venster. Algemeen Litterair Maandblad: Nr. 6, eerste jaargang 5 Dec 1931.
T2287: HET VENSTER. - Het Venster. Algemeen Litterair Maandblad: Nr. 7, eerste jaargang 16 Jan. 1932.
B7668: VENSTERMANS, J. - August Vermeylen.
R7179: VENTURA, JULIA. - Fotografisch werk.
M3366: VER HUELL, ALEXANDER. - De werken van Alexander Ver Huell. Zoo zijn er! Jeugd.
T5860: VERAART, J.A. - Beginselen der Economische Bedrijfsorganisatie.
T2017: VERAART, J.A. - Holland. Preface by G.N. Clark.
T5233: VERAART, JOANNES ANTONIUS. - Arbeidsloon.
B2707: VERACHTERT, FRANS. - Karel Van den Oever (1879-1926).
B8736: VERACHTERT, FRANS. - Karel van den Oever.
Y0683: VERAX. [= VAN F. GUNST]. - De ontbinding. Een staatsgreep.
K2869: VERBEECK, RENE. - Pieter G. Buckinx.
B8310: VERBEECK, RENE. - De dichter H. Marsman.
T2208: VERBEECK, RENE. - De dwaze bruid.
K4148: VERBEEK, GERARD. - Marnix Gijsen.
K9479: VERBEEK, E. - De man met de glazen hoed. Biografisch essay over de dromen van Sigmund Freud.
R3831: [SPINOZA] VERBEEK, THEO. - "De wil van God". Over een centraal thema in Spinoza's filosofie. Voordracht gehouden te Rijsburg op 16 mei 1998.
T0847: VERBEKE, LUC. - Vlaanderen in Frankrijk. Taalstrijd en Vlaamse Beweging in Frans- of Zuid-Vlaanderen. Inleiding en slotbeschouwing Andre Demedts.
K6931: VERBERNE, L.G.J. - In den spiegel van het verleden. Historische opstellen.
R6898: VERBERNE, L.G.J. - Noord-Brabant in den Status-Quo-Tijd (1830-1839).
R6908: VERBERNE, L.G.J. - Geschiedenis van Nederland in de jaren 1813-1850. Twee delen.
T2504: VERBIEST, J.V.L.M. - De Tijd op drift. Een uiteenzetting naar aanleiding van het aftreden van Mr. A.F.M. Hendrix, Mgr. Dr. G.C. van Noort, Mr. C.M.J.F. Goseling, Mr. Aug. E.M. Povel, Mr. C.P.M. Romme, commissarissen der N.V. Drukkerij de Tijd.
T2503: VERBIEST, J.V.L.M. - Het schandaal aan De Tijd.
T2506: VERBIEST, J.V.L.M. - Tantiemisten. In fraudem legis.
T2508: VERBIEST, J.V.L.M. - Nazi-regeering en Spaarnestad.
T2505: VERBIEST, J.V.L.M. - Jan Willem Lucas aan de Geestelijkheid van Nederland.
T2502: VERBIEST, J.V.L.M. - Tusschen Haarlem en Berlijn...
Y5487: VERBOGT, THOMAS. - Krantenknipsels van/over Thomas Verbogt.
L3366: VERBOGT, THOMAS. - Gebroken glimlach. Verhalen.
Y5702: ANTI DAGBLAD ZEGEL VERBOND. - 1: Statuten der Ver. Het anti dagbladzegel verbond 1867. 2: Het zegelrecht der dagbladen in Nederland door Maurits H. van Lee. 3: 5 blaadjes gerigt aan Minister van Finantien. 4: Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal. 5: Vier prenten het dagbladzegel. 6: Aan de redactien der Dag- en Weekbladen in Nederland. Namens het tijdelijk hoofdbestuur D. van Weel en E. van Raalte.
Y1585: VERBOOM, BERNARD EN JO MULDER. - Neerlands Vreugde. Eerbiedig opgedragen aan H.K.H. Prinses Juliana der Nederlanden en Z.H. Prins Bernard van Lippe Biesterfeld. Muziek en Tekst.
R8530: VERBRAAK, H.C. - Pastoor H.C. Verbraak. Bij gelegenheid van zijn Vijf en Twintigjarig verblijf als Aalmoezenier bij de Troepenmacht te Atjeh 1874-1899.
Y9211: VERBRUGGEN, J. - apan. Het land van den Lotus. Een reisverhaal met 72 afbeeldingen.
K4971: VERCAMMEN, L. - Vijftig jaar Pallieter. Een historische terugblik.
K4994: VERCAMMEN, JAN (ED.). - Van twintig dichters.
B8854: VERCAMMEN, LOUIS. (ED.). - Bruegel tussen de regels. Jaarboek 1984 van het Felix Timmermans-Genootschap.
T2762: VERCAMMEN, FRANCISCUS ANTONIUS. - Thijm en Vlaanderen.
R1789: VERCAMMEN, FRANCISCUS ANTONIUS. - Thijm en Vlaanderen.
T6747: VERCORS. - La marche a l' étoile.
W8191: VERCORS. - De wapens der duisternis. Vertaald door Jo Boer.
T2263: VERCORS. - De stilte der zee.
C0086: VERCORS. - De droom. Vertaling Clara Eggink.
T0519: VERCOULLIE - De taal der Vlamingen.
L7627: VERCOULLIE, J. - Album opgedragen aan Prof. Dr. J. Vercoullie 1857 - 1927. Door ambtgenoten, oud-leerlingen en vereerders, t.g.v. zijn zeventigsten verjaardag en van zijn emiraat.
R5278: VERDAASDONK, H. - De Vvuchtigheid van iteratuur: Het verwerven van boeken als vorm van cultureel gedrag.
H4760: VERDAASDONK, H. - Literatuurbeschouwing en argumentatie.
Y7774: VERDAM, J. - Nieuwe aanwinsten voor onze kennis der Middeleeuwsche Taal en Letterkunde. 3e reeks deel VIII.
Y7773: VERDAM, J. - Nieuwe aanwinsten voor onze kennis der Middeleeuwsche Taal en Letterkunde. 4e reeks deel III.
K7563: VERDAM, J. - Levensbericht van Eelco Verwijs.
L8338: VERDAM, J. - Over wetenschap en wetenschappelijke methode.
L1024: VERDAM, J. - Een en ander over en uit het Middelnederlandsch Woordenboek.
T9636: VERDAM, J. (ED.). - Theophilus, Middelnerlandsch gedicht der XIVde eeuw. Op nieuw uitgegeven.
B5785: VERDAM, J. - Sporen van volksgeloof in onze Taal en Letterkunde.
L5896: VERDAM, J. - Die Rose. Een wedergevonden fragment der tweede bewerking, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
Y7775: VERDAM, J. - Nieuwe aanwinsten voor onze kennis der Middeleeuwsche Taal en Letterkunde. 3e reeks deel XII.
A0085: VERDAM, J. - Ferguut. Van Dr. Eelco Verwijs, opnieuw bewerkt en uitgegeven.
R4034: VERDAM, J. - Afscheidsgroet aan zijne leerlingen, den 17den Juni 1915 uitgesproken.
L2742: VERDAM, J. - Een museum van taaloudheden.
Y7776: VERDAM, J. - Nieuwe aanwinsten voor de kennis van onze Middelnederlandsche Taal en in het bijzonder voor de critiek van Maerlant. 3de reeks deel VI.
B4393: VERDAM, J. - Middelnederlandsch Handwoordenboek. Onveranderde herdruk en van het woord Sterne af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
B1279: VERDENIUS, W.J. - Beknopte Bibliographie voor de Studie der Griekse Taal- en Letterkunde.
H4174: VERDENIUS, A.A. - Studies over zeventiende eeuws. Verspreide opstellen en aantekeningen.
K9336: VERDENIUS, A.A. - In de Nederlandse taaltuin. Wandelingen en waarnemingen.
K6784: VERDENIUS, A.A. - Bredero's dialectkunst als Hollandse reactie tegen Zuidnederlandse taalhegemonie.
Y8429: VERDENIUS, A. E.A. - De beweging van Tachtig. Redevoeringen gehouden ter gelegenheid van de ere-promotie van Willem Kloos en Lodewijk van Deyssel op 27 Mei 1935 in de aula der Universiteit van Amsterdam. Ingeleid door J.H. Scholte.
L7601: VERDONCK, JORIS. - Maurice Felbier.
R9257: VERDOODT, FRAN-JOS. - Boon bibliografie. Het afzonderlijk verschenen werk en zijn wordingsgeschiedenis. [Louis Paul Boon].
B9976: [DOMELA NIEUWENHUIS] VERECQUE, CH. - Spiegel der Sociaal-Demokratie. Drie jaren deelneming aan een bourgeois-regeering. Met inleiding, slotbeschouwing en naschrift door F. Domela Nieuwenhuis.
Y8219: INT. ANTI-MILITARISTISCHE VEREEN. - Int. Anti-Militaristische Vereen. Aan de Lotelingen.Een woordje tot u, jongelingen....... Groote Openbare Vergadering op Maandag 22 October 1906. Sprekers: N.J.C. Schermerhorn en H. Croiset. Onderwerp: Ons protest tegen de bloedwet.
Y7919: EXLIBRISKRING DER W.B. VEREENIGING. - Over het exlibris. Jaarboekje no. 5 (1950); no. 10 (1955).
R7075: VERELST, STAN. - Louis Zimmer en zijn werken.
L4528: VEREMANS, RENAAT. - Herinneringen aan Felix Timmermans.
T4431: VERGA, GIOVANNI. - De Leeglopers. I Malavoglia. Vertaald door Yond Boeke en Patty Krone.
T4432: VERGA, GIOVANNI. - Baas don Gesualdo. Vertaald door Yond Boeke en Patty Krone.
R8006: VERGA, GIOV. - Realistische schetsen. Eene proeve van vertaling.
L3182: VERGEER, CHARLES. - Toen werden schoot en boezem lekkernij. Erotiek van de Tachtigers.
L5328: VERGEER, CHARLES. - Arthur van Schendel en zijn vrienden.
Y3171: VERGILIUS MARO, PUBLIUS. - Aeneis. Heldendicht over Aeneas. Vertaling inhexameters Henk Schoonhoven.
Y3170: VERGILIUS. - Aeneis. Vertaald door Piet Schrijvers.
Y5895: VERGILIUS. - Het verhaal van Aeneas. Vertaald en toegelicht door M. d'Hane-Scheltema.
Y7849: VERGNES, GEORGES. - La vie passionnée de Guillaume Apollinaire.
B8275: VERHAAK, G.T.M. - Het geestelijk liedboek uit het Tertiarissenklooster 'Mariengraff' te Grave. Deel I: Inleiding.
W3060: VERHAAR, THEO. - Stof bedekt niet.
T1808: VERHAAREN, J. - Kindsoldaat.
Y4562: VERHAAREN, J. - Zon uit Oekraďne. Weerklank van de vooruitzichten voor Nederland in 2007.
B5207: VERHAEREN, EMILE. - Les Heures d'Apres-Midi.
T9349: VERHAEREN, EM. - Petites Légendes.
B4302: VERHAEREN, EMILE. - Gedichten. Nawoord Martien Beversluis.
R5468: VERHAGEN, J. - Voor Moeder. Een Verhaal.
R5467: VERHAGEN, J. - Hervormer en Krijgsman. Een geschiedenis uit het begin der Hervorming in Zwitserland.
K9247: VERHAGEN, BALTHAZAR. - Het schoone leven.
B4453: VERHAGEN, W.C.A. E.A. - Kerst 1944. Herinneringen van mensen uit het voormalig verzet en overlevenden uit concentratiekampen.
Y8931: VERHAGEN, HANS. - Rozen & motoren. 7 cyclussen naar nu.
T4027: VERHAGEN, P. - Sociale haken en oogen. Gedichten. 1e twaalftal.
T3031: VERHAGEN JR., H. EN F. KAPTEIJN. - In het Teeken van het Verkeer. Een interessante beschrijving van de ontwikkeling, economische en politieke beteekenis van het verkeer en der verkeersmiddelen.
B4777: VERHAGEN, JAN HENDRIK. - A farewell to arms en andere gedichten.
Y2197: VERHALLEN, BART. - De Rotterdamsche Vlag. Vert-blanc-vert.
R8250: VERHAVE, JACOBUS HENRIK. - Karakter en erfelijkheid. Onderzoek naar bepaalde componenten in het karakter bij vier en twintig volwassen eeneiige tweelingen en een volwassen eeneiige drieling.
L6279: VERHAVERT, CYPR. - Brusselsche typen.
T5211: VERHAVERT, CYPRIAAN. - In onze goedige stede.
Y1755: VERHEGGE, WILLIE. - De adem van Amor.
H7119: VERHEIJ, MARIA. - De rode cirkel.
M3894: VERHELST, INGRID. - De verzamelde leugens van J. Mboya.
T1878: VERHELST, KAREL. - Essais litteraires offerts aux amis de la jeunesse studieuse par la Societe de litterature francaise. (Sint-Truiden 1851-1893).
Y3330: VERHEUL, KEES. - Een jongen met vier benen.
L6507: VERHEUL, KEES. - Villa Bermond.
M2788: VERHEUL, KEES. - Verlaat debuut en andere opstellen.
K1913: VERHEUL, KEES. - Antwoord van een buitenstaander en andere opstellen.
Y6273: VERHEUL, KEES. - Werk in uitvoering, het begin.
K2098: VERHEUS, SIMON L. - Theologie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Bijdragen over de collecties en verwante verzamelingen alsmede Doopsgezinde Adversaria verschenen bij het afscheid van Simon L. Verheus als conservator van de kerkelijke collecties.
T7165: VERHEY, HARRY (VOORW.). - De partij van de actie. Resolutie van de conferentie van 23 en 24 December 1949 der Communistische Partij Nederland.
R3664: VERHEYDEN, PROSPER. - Triumphdicht over den nieuwen Carlejon, Hasselt 1752.
R3670: VERHEYDEN, PROSPER. - Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 23 October 1943.
B4542: VERHOEVEN, BERNARD. - Karel van de Woestijne. Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten.
K6583: VERHOEVEN, BERNARD. - De zielegang van Henriette Roland Holst.
L2089: VERHOEVEN, BERNARD. - Guido Gezelle. Vader van het nieuwe Vlaanderen bij de eeuwherdenking van zijn geboorte 1830-1930.
T4072: VERHOEVEN, D. E.A. (EDS.). - Klederdracht en Kleedgedrag. Het Kostuum Harer Majesteits onderdanen 1898 - 1998.
R1269: VERHOEVEN, NICO. - Doelmatigheid van industriele vormgeving.
K7302: VERHOEVEN, BERNARD. - Over de lach.
Y8972: VERHOEVEN, JAN. - t Schilderijtje. Grappig gevalletje in 1 bedrijf.
K6049: VERHOEVEN, BERNARD. - De zilveren spiegel.
B8515: VERHOEVEN, BERNARD. - De zielegang van Henriette Roland Holst.
R8962: VERHOEVEN, HANS. - Moord in den commandopost.
R8963: VERHOEVEN, HANS. - Moord op een ouden heer.
K2682: VERHOEVEN, BERNARD. - Over kunst en leven.
M3570: VERHOEVEN, BERNARD. - Pax Hominibus. Gedichten.
M7030: VERHOEVEN, BERNARD. - De zilveren spiegel.
T1966: VERHOEVEN, BERNARD. - De zielegang van Henriette Roland Holst.
B3704: VERHOEVEN, BERNARD. (VERTAALD). - De poëzie van San Juan de la Cruz. Ingeleid en vertaald door Bernard Verhoeven.
Y4395: VERHOFSTADT, GUY. - De ziekte van Europa en de herontdekking van het ideaal.
T3953: VERHOFSTEDE, A.L. / J. VAN MIERLO / G. LIEFTINCK / R. ROEMANS. - Beatrijs. Eerste integrale reproductie van het handschrift, naast de tekst in typographie. Onder de leiding van A.L. Verhofstede, met een bijdrage van J. van Mierlo, een beschrijving van de codex door G.I. Lieftinck, en een bibliografie door Rob. Roemans.
R4316: VERHUELL, Q.M.R. - Levensherinneringen 1787-1812. Bezorgd en ingeleid door L. Turksma.
Y0945: VERHULST, DIMITRI. - Monoloog van iemand die het gewoon werd tegen zichzelf te praten.
Y7640: VERHULST, DIMITRI. - De helaasheid der dingen.
T5328: VERHULST, DIMITRI. - Godverdomse dagen op een godverdomse bol.
T0182: VERHULST, J. [=A.C.J.A. GREEBE]. - Pro Memorie.
Y5486: VERHULST, DIMITRI. - Krantenknipsels van/over Dimitri Verhulst.
L8016: VERHULST, RAFAEL. - Telamon & Myrtalee.
L9643: VERHUYCK, PAUL. - De elektrische man.
L9642: VERHUYCK, PAUL. - De doodbieren.
W7168: VERHUYCK, PAUL. - De binnendienst.
B7656: VERIDICUS. (ILLUSTRATIES). - De Nieuwe Schoolwet en het Rapport der Commissie.
Y2009: VERITAS. - De aanstaande coalitie. Rome en de Sociaal-Democratische Partij.
T6603: VERITAS. [=A.M. ANDERSON]. - Dekt de vlag de lading? Een woord over verbetering van maatschappelijke toestanden naar aanleiding van het oprichten van Boterfabrieken.
Y4219: VERITAS. - Veritas. Dagblad voor Delft en Omstreken. No 239. Vrijdag 11 Mei 1945.
P2383: VERKADE-CARTIER VAN DISSEL, E.F. - Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneel.
B8235: [THORBECKE] VERKADE, W. - Thorbecke als Oost-Nederlands pariot. Der achtundvierziger Thorbecke in der Tradition des Ost.Niederlaendische Patriotismus.
L3185: VERKRUIJSSE, P.J. - Critisch Bulletin I. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven. Critisch Bulletin II. Index.
T3353: VERKUYL, H.J. - De schouders waarop wij staan. Taalfilosofische grondslagen voor taalkundig onderzoek.
R4618: S. FISCHER VERLAG. - Das vierzigste Jahr 1886-1926.
L1577: VERLAINE, PAUL. - Twee weken in Holland. Brieven aan een vriend. Vertaling Frank de Zwager. Nawoord Louis Vis.
L1712: VERLAINE, PAUL. - Twee weken Holland.
Y8251: RIMBAUD /VERLAINE. - Krantenknipsels 1958-2001 over Rimbaud / Verlaine.
T4016: VERLET, PIERRE A.O. - The Book of Tapestry. History and Technique
T6419: VERLINDEN, CHARLES. - Les origines de la frontiere linguistique en Belgique et la colonisation frangue.
Y6842: VERLOOGHEN, CORLY [PS. RUDY BEDACHT]. - Kans op onweer. Gedichten.
T0688: VERMANDERE, MARTINE. - Adamastos. 100 jaar Algemene Diamantbewerkersbond van Belgie.
L6670: VERMASEREN, BERNARD A. - De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe eeuw over den opstand.
W5547: VERMEEGEN, HARRY. - Ballenjongen.
Y5120: VERMEER, LYDIA. - Terug naar Ariadne. Bespiegelingen van een naaktmodel.
B0447: VERMEER, WIM. - Liefdeszinnebeelden. Amoureuze emblematiek 1600/1620.
R4375: VERMEER, G.F.M. - Observations sur le vocabulaire du pelerinage chez Egerie et chez Antonin de Plaisance.
Y7334: VERMEEREN, P.J.H. - Op zoek naar de librije van Rooklooster.
T9361: VERMEEREN, P.J.H. - Vondel und Koln. Die Rheinmetropole in seiner Dichtung.
L3391: VERMEEREN, P.J.H. (ED.). - Drie boeken uit P.C. Hoofts Neederlandsche Histoorien. Bezorgd en ingeleid.
B1371: VERMEEREN, PETRUS JOSEPHUS HENRICUS. - De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese.
T0798: VERMEERSCH, ARTHUR J. - Repertoire de la presse bruxelloise / Repertorium van de Brusselse pers. 1789-1914. I: A-K. II: L-Z. III: Index des noms de personnes / Index van persoonsnamen A-Z.
L9816: VERMEIREN, KOEN. - Dood Spoor.
Y6939: VERMEIREN, KOEN. - Willem Frederik Hermans en Ludwig Wittgenstein. Een taalspelen-analyse van het prozawerk van Willem Frederik Hermans, uitgaande van de levensvorm van het sadistische en chaotische universum.
R1515: VERMEIRSCH, E.H. - Inleiding tot Vondel's Lucifer.
R6363: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer. Moralisator en Humanist. Een inleiding tot zijn leven en zijn werken.
R5701: VERMEULEN, W.G.J.R. - Een Romeinsch Grafveld op den Hunnerberg te Nijmegen. (uit den tijd van Tiberus-Nero).
L5997: VERMEULEN, WILHELMUS H. - Parlementaire geschiedenis van Nederland 1901 - 1914.
B2563: VERMEULEN, P.J.F. - De Katholieken in Nederland en hunne bondgenooten gedurende de laatste honderd jaren, lezing, gehouden te Helmond, den 13n Februari 1891 en van aanteekeningen voorzien.
K5156: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer. Moralisator en Humanist. Een inleiding tot zijn leven en zijn werken.
R5243: VERMEULEN, F.A.J. - Bouwmeesters der Klassicistische Barok in Nederland.
L5771: VERMEULEN, ANTONIUS J. - The Semantic Development of Gloria in Early-Christian Latin.
H5031: VERMEULEN, WILLEM. - Oog op drukwerk. Met tien dierenverhalen
L7962: VERMEULEN, F.A.J. - Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst. Tweede deel: Kentering en Renaissance.
L7963: VERMEULEN, F.A.J. - Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst. Eerste deel: Voorgeschiedenis en Middeleeuwen.
B0513: VERMEULEN, MATTHIJS. - De muziek dat wonder. Een keuze uit herinneringen.
B0481: VERMEYLEN, AUG. - Eerste bundel van Aug. Vermeylen's Verzamelde Opstellen.
L0334: VERMEYLEN, AUG. - Quelques aspects de la question de langues en Belgique.
Y6495: VERMEYLEN, AUG. - Geschiedenis der Europeesche plastiek en schilderkunst in Middeleeuwen en Nieuwere tijd. Deel 1: De Middeleeuwen. Twee deeltjes: A. tekst B. platen.
K3640: VERMEYLEN, AUGUST. - De Vlaamsche Letteren van Gezelle tot heden.
K3644: VERMEYLEN, AUGUST. - De Vlaamsche Letteren van Gezelle tot heden.
Y6986: VERMEYLEN, AUG. - Geschiedenis der Europeesche plastiek en schilderkunst in Middeleeuwen en Nieuwere tijd. Deel II: Van de 'aanbidding van Het Lam' (1432) tot het eind van de vijftiende eeuw. B. platen.
R7802: VERMEYLEN, AUG. - Verzamelde opstellen. Eerste en tweede bundel.
Y9409: VERMEYLEN, AUGUST. - De wandelende jood.
B1800: VERMEYLEN, AUGUST. - Verzameld werk (6 delen).
H1160: VERMEYLEN, AUGUST. - Verzameld werk (6 delen).
B3693: VERMEYLEN, AUG. - Twee vrienden.
B4805: VERMEYLEN, AUG. - Indrukken uit Rusland.
R3453: [MULTATULI] VERMOORTEL, PHILIP. - Multatuli in Vlaanderen.
Y7248: [MULTATULI] VERMOORTEL, PHILIP. - De schrijver Multatuli.
L4634: VERNADSKI, GEORGE. - Geschiedenis van Rusland. Twee delen.
B9052: VERNE, JULES. - Op bezoek in de toekomst. Vertaling Pieter Verhulst.
T0790: VERNE, JULES. - De jacht op den meteoor. Een nagelaten werk van Jules Verne. Vertaling M.C.M. Voorbeijtel.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/14