Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
L4103: SCHMOOK, GER. - Een Parijse 'Beau' onder Antwerpse 'Jolikes'. Rogier de Beauvoir op doorreis in de winter van 1834/35.
W6107: SCHNECK, MARCUS / JILL CARAVAN. - De katcyclopedie. Maak dat de kat wijs! Vertaling A. Houwink ten Cate.
Y5024: SCHNEEBAUM, TOBIAS. - De geesten van het oerwoud. Een odyssee door de jungle van Nieuw-Guinea. Vertaald door Ton Maas.
K4439: SCHNEIDER, MAARTEN. - De Nederlandse Krant. Van "Nieuwstijdinghe" tot dagblad.
R6712: SCHNEIDER, MAARTEN. - De urgentie ener dagbladwetenschap in Nederland.
H0188: SCHNEIDER, WOLF. - Worter machen Leute. Magie und Macht der Sprache.
L6276: SCHNEIDER, WOLFGANG (ED.). - Bibliothek Suhrkamp. Bibliographie Band 1 bis Band 1000. 1951-1989.
H7300: SCHNEIDER, HELGA. - Laat mij gaan, moeder. Vertaling H. Herber.
T3419: SCHNEIDER, MAARTEN. - De Nederlandse Krant. Van nieuwstijdinghe tot dagbladconcentratie.
T5478: SCHNEIDER, M. - Internationale propaganda in recente decennia.
B0893: SCHNEIDER, M & J.J. GIELE. & TH. H. OLTHETEN. - Verleden en heden van de krant. Druktechniek.
B6561: SCHNEIDERS, P. - Papieren geheugen. Boek en schrift in de westerse wereld.
B4301: SCHNEIDERS, A.L. - Een kater in blik.
H7437: SCHNEITER, C. - Het eeuwig menschlijke. Vertaling uit het Duitsch.
T9351: SCHNEPPEN, HEINZ. - Niederlandische Universitaten und deutsches Geistesleben.
R3026: [HERMANS, W.F.] SCHNEYDERBERG, ERIC J. - De incomplete werken van Willem Frederik Hermans.
B8420: SCHNITLER, GUDMUND. - De Wereldoorlog (1914-1918). Vertaald door W.H.C. Boellaard, Voorwoord van C.J. Snijders
T3826: SCHNITZER, WERNER E.A. - Leer, bont en veren in samenhang met kleding. Verslag van de Textieldag van 18 november1982 in het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
L1899: SCHNITZLER, ARTHUR. - In de ban van het noodlot. Vertaling W.A. Braasem.
B6188: SCHNITZLER, ARTHUR / KURT LOB. - Reidans. Zedenkomedie in tien dialogen.
B6189: SCHNITZLER, ARTHUR / KURT LOB. - Reidans. Zedenkomedie in tien dialogen.
L8357: SCHNURER, GUSTAV. - De Katholieke Kerk en de Beschaving in de Achttiende Eeuw.
L8360: SCHNURER, GUSTAV. - De Katholieke Kerk en de Beschaving tijdens de Barok.
B1778: SCHNURER, GUSTAV. - Kerk en Beschaving in de Middeleeuwen Deel II.
R0925: SCHNURER, GUSTAV. - Kerk en Beschaving in de Middeleeuwen. Drie delen.
Y1482: SCHOBER, ULRIKE. - Burchten en Kastelen in Europa.
T7028: SCHOCKAERT, R. - Les dangers de l'avortement et du neo-malthusianisme pour l'organisme feminin.
B6817: SCHOEN, DANNY. - De Postzegelman. Amsterdamse grafische thriller.
L7557: SCHOENFELD, EUGENE. - Dag dokter. Voorwoord Joel Fort. Vertaling Frits Boer.
L5172: SCHOENGEN, M. - Jacobus Traiecti alias de Voecht. Narratio de Inchoatione Domus Clericorum in Zwollis met Akten en bescheiden betreffende dit fraterhuis.
T5248: SCHOENMAEKERS, M.H.J. - Over het principieele verschil tusschen geloovig en ongeloovig.
T3502: SCHOEPP, F. - Economische Crises. Beschrijving der voornaamste crises, met haar oorzaken, verschijnselen en gevolgen.
T1620: SCHOFFER, IVO. - Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlanden. Een historiografische en bibliografische studie.
T2118: SCHOKKING, J.J. - In de klem der verdeeldheid.
R8159: SCHOKKING, C.PH. - Uitbreiding van het tweelingonderzoek in Nederland.
B8004: SCHOLDERER, VICTOR. - Johann Gutenberg. The inventor of printing.
R3073: SCHOLEM, GERSHOM. - Van Berlijn naar Jeruszalem. Jeugdherinneringen. Vertaling Yge Foppema.
R2216: SCHOLTE, J.H. - Philipp von Zesen.
K2671: SCHOLTE, J.H. - Verzamelde opstellen. Geschreven door oud-leerlingen.
T2156: SCHOLTE, HENDRIK. - Intermezzo.
L7838: SCHOLTE, ANTONI. - Publii Ovidii Nasonis Ex Ponto. Liber Primus, Commentario Exegetico, Instructus.
H5938: SCHOLTE, J.H. - Rembrandt en Vondel.
B2250: SCHOLTEN, FRITS. - Zilver.
B5779: SCHOLTEN, J.H. - Levensberigt van Herman Johan Royaards.
H4929: SCHOLTEN, HARRY. - Een aanslag op de ouderdom. Over de poëzie van Remco Campert.
B0089: SCHOLTEN, PATTY. - Traliedieren.
K0827: SCHOLTEN, HARRY (ED.). - Voor wie de Lutinebel luidt. Verhalen uit de crisistijd 1930-1940.
B3080: SCHOLTEN, HENDRIK. - De dichter H.W.J.M. Keuls. De poëzie van de maand.
Y5064: SCHOLTEN, P. - Op reis met de 'Special Party'. Oorlogs- en kampherinneringen
H1548: SCHOLTEN, HENRICUS. - Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap.
B8660: SCHOLTENS, BROER. - Robert G. Webster. Grieppandemie in aantocht. Vogelvirussen veranderen voortdurend.
T8067: SCHOLTENS, H.J.J. - Het Roermondse Kartuizerconvent voor de zestiende eeuw.
R5545: SCHOLTENS, H.J.J. - Oud Beverwijk, een rondwandeling. Stedeplan en stadsbeeld in vroegere eeuwen.
K9840: SCHOLTZ, J. DU P. - Dietse studies. Bundel aangebied aan Prof. Dr. J. Du P. Scholtz by geleentheid van sy vyf-ensestigste verjaardag 14 mei 1965.
K6089: SCHOLTZ, ANTONINE M. - De waarheid van Karen Blixen.
L7435: SCHONCK, E.J.B. - Nijmeegse mutsen. Een satire uit 1792. De Bonheurs uit de mode. Heldendicht. Uitgegeven en toegelicht door Andre Hanou.
B6742: SCHONFELD, M. - Oe-relikten in Holland en Zeeland.
L6061: SCHONFELD, M. - Nagelaten opstellen, studies op naamkundig gebied. Verzorgd door D.P. Blok. Met een levensbericht van S.J. Fockema-Andrea.
T7714: SCHONFELD, M. / B.H. SLICHTER VAN BATH / P.C. BOEREN. - Friezen, Saksen, Franken. Lezingen gehouden voor de dialecten-commissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 14 mei 1947.
R4040: SCHONFELD, M. - Historische grammatica van het Nederlands. Schets van de klankleer, vormleer en woordvorming.
T9631: SCHONFELDER, ALBERT. - Isengrimus. Das flämische Tierepos aus dem Lateinischen verdeutscht.
T7093: SCHONHUTH, OTTMAR F.H. - Historie von den vier Heymons-kindern, gar lieblich und anmuthig zu lesen. Mit schonen Figuren geziert. Neu erzahlt fur Jung und Alt von Ottmar F. J. Schonhuth.
T7218: [COHEN] SCHONLANK, BRUNO. - De Moloch. Spreekkoor. Geautoriseerde vertaling van Marie W. Vos.
R5835: [COHEN, FRE] SCHONLANK, BRUNO. - Aan de aarde. Spreekkoor. Vertaling van Marie W. Vos.
R5248: SCHONLE, GUSTAV. - Deutsch-niederlandische Beziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts.
K0877: THE INLAND PRINTER TECHNICAL SCHOOL. - The I.T.U. Course of Instruction in Printing.
B9946: DE ENSCHEDESE SCHOOL. - Moderne kunst. Nr. 9 september 1982. Portretten.
H6252: DE ENSCHEDESE SCHOOL. - Moderne kunst. Dubbelnummer 6/7 oktober 1981. De wereld van Roland Sips.
H6254: DE ENSCHEDESE SCHOOL. - Moderne kunst. nr 5. 1981. Met twee zeefdrukken van Trudi de Jong.
Y3252: HET KATHOLIEKE SCHOOLBLAD. - Het Katholieke Schoolblad van Nederlandsch Indie. T.g.v. het zilveren regeeringsjubile van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 1898-1923.
B0605: SCHOOLMEESTER. - Keuze uit de gedichten van den Schoolmeester.
T8644: SCHOOLMEESTER, DEN. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries
T2835: SCHOOLMEESTER, DEN. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries.
L6526: SCHOOLMEESTER. - Knittelverzen.
L7231: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
L7233: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van Den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
H2469: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
R2768: SCHOOLMEESTER, DE. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep. Met 300 illustratien van J. Doncker.
T2784: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
L6948: SCHOOLMEESTER. - Gedichten van den Schoolmeester. Een keuze met zeven oorspronkelijke illustraties. Verzameld door Jaap Romijn.
H3923: SCHOOLMEESTER. - Gedichten van den Schoolmeester. Dierkundelessen.
T6313: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries.
B0838: SCHOOLMEESTER. - Gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
L1943: SCHOON, J. (ED.). - LEVENDE TALEN. Joyce nummer.
R8834: SCHOON, J. - Volksleger of politieleger?
B5885: SCHOONDERGANG, H.J. - B.B. lacht, Brigitte huilt.
M8242: SCHOONDERGANG, HUUB. - ... en toen kwamen de kabouters. Van jeugdbeweging tot bewogen jeugd.
L4568: SCHOONDERWOERD, NICOLAAS H.G. - J.T. Grein. Ambassador of the theatre 1862 -1935. A study in Anglo-Continental theatrical relations.
R4565: SCHOONEES, P.C. - Die Afrikaanse Woordeboek.
T4955: SCHOONEVELD, C.H. VAN. - Over de woordsoorten in het moderne Russisch.
R4282: SCHOOR, ROB VAN DE. - Voorbije toekomst. Toekomstbeelden uit de Nederlandse literatuur 1777-1930.
R7610: SCHOOT, Y. VAN DER. - Vlucht naar Frankrijk.
Y0424: SCHOOTEMEYER, WILLY. - K.L.M. The Flying Dutchman. March. (piano).
L0791: SCHOOTS, HANS. - Van Amerongen, letterknecht.
L9179: SCHOPENHAUER, ARTHUR. - Sobre Livros e Leitura. / Uber Lesen und Bucher.
R3162: SCHOPENHAUER. - Kleines Schopenhauer-Brevier. Gedanken aus dem Handschriftlichen Nachlass. Auswahl und Nachtwort von Rudolf Malter.
T5447: SCHORER, G.L. - Annexatie. Een recht en een plicht.
H0718: SCHORMANN, GERHARD. - Hexenprozesse in Deutschland.
R5327: SCHOTEL, G.D.J. (VOORWOORD). - De legende van den Geusen Troubele over Zeelant in den jare 1572 ende 1573 door een Roomsch Catholyk Tijdgenoot.
R6633: SCHOTEL, G.D.J. - Anna Maria van Schurman. Met portret en facsimile.
B7820: SCHOTEL, G.D.J. - De winterkoning en zijn gezin.
T2718: SCHOTEL, G.D.J. EN H.C. ROGGE. - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de Zeventiende Eeuw.
B7912: SCHOTEL, G.D.J. - Brief van Dr. G.D.J. Schotel, Predikant te Tilburg, aan Mr. J. de Wal, Hoogleeraar te Leijden, over 's Rijks Archief te 's Hage.
Y3603: SCHOTEL, G.D.J. - De Hollandsche keuken en kelder der 17de eeuw.
Y2845: SCHOTTE, JAN. - De bondgenoot. Verhalen.
T1827: SCHOTTEN, SIMON. - De deputatie van Pieter Govarts. De houding van Rome en de Staten in de kwestie-Codde (1703-1704).
K9836: SCHOTTMULLER, FRIDA. - Fra Angelico da Fiesole. Des Meisters Gemalde in 327 Abbildungen.
K5679: SCHOUTEN, WIM. - Een vak vol boeken.
R5889: SCHOUTEN, J. - Partijformatie en partijgroepeering.
K2557: SCHOUTEN, M. / E. DE JONG / JACOB GROOT. E.A. - Schrijversportretten uit de Haagse Post: Boon, Campert, Heeresma, Heijermans, Hillenius, Nescio, A. Roland Holst.
B2173: SCHOUTEN, ANTON. - De Nederlandsche Groote Trawlvisscherij.
Y5126: SCHOUTEN, WIM. - Het Gewoel om Boekenfeesten.
T5231: SCHOUTEN, J. - Inder gherechticheyt. Rede.
K9724: SCHOUTEN, J.A. - Over de wisselwerking tussen wiskunde en physica in de laatste 40 jaren.
T8422: SCHOUTEN, ROB. - Gedichten 2.
W3198: SCHOUTEN, DICK. - Muzelmannen.
L4796: SCHOUTEN, ALET & SIMONE SCHELL (EDS.). - Vignetten van Enschede op Haarlems stramien. Joh. Enschede en Zonen 1703-1978.
R7242: SCHOUTEN, MARTIN. - De Socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
B5029: SCHOUTEN HZN., L. - Open brief aan een vriend naar aanleiding van het Vijftal opmerkingen over de dusgenaamde Gezangen-quaestie, voorkomende in het Weekblad De Heraut van zondag 8 februari 1885.
H0646: SCHOUTEN, ROB. - Het krantengevoel van....
W3176: SCHOUTEN, DICK. - Ver van de Mannequins.
W4021: SCHOUTEN, ROB. - Carabas ontvluchten.
Y4991: SCHOUTEN, TED. - Dwaalsporen. Oorlogsmisdaden in Nederlands-Indie 1945-1949.
B6841: SCHOUTEN, J.H. E.A. - Aspecten van de Romantiek. Zes lezingen.
Y2309: SCHOUTEN, ROB. - Vervelende vlekken.
K2288: SCHOUTEN, MARTIN. - De spiegel en de blinde. Novelle.
Y3288: SCHOUTEN, LYDIA. - Personals.
Y4659: SCHOUTEN, JAN. - Broederlijke uitboezeming, ter gelegenheid van het hooge huwelijk van Z.H.E. den grootmeester nationaal der vrijmetselarij, prins Frederik der Nederlanden, met Louisa Augusta Wilhelmina Amelia, prinses van Pruissen. Dichtstuk uitgesproken in de groote loge van bestuur, gehouden binnen 's-Gravenhage den 19den November 1825.
Y4988: SCHOUTEN, MARIAN EN A. ALBERTS. - Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch dagboek C.L.M. Bijl de Vroe 1914-1919.
B6044: SCHOUTEN, HENNIE. - Hugo Wolf. Mensch en Componist.
B6080: SCHOUTEN, JOHAN. - Heksenwaan en heksenwaag in oude prenten.
R1799: SCHOUTEN, ROB. - Cinema Literair. Film in de Nederlandse literatuur. Samengesteld door...
T6138: SCHOUTEN, J. - Koningin Wilhelmina. Een Feestgeschenk voor onze kinderen.
H8084: SCHOUTEN, JOHAN. - Heksenwaan en heksenwaag in oude prenten.
R1791: SCHOUWENAAR, JACO. - Tussen Beurs en Binnenhof. J.W. van den Biesen en de politieke journalistiek van het Handelsblad (1828-1845).
P0643: SCHRADER, BARBEL / JURGEN SCHEBERA. - The Golden Twenties. Art and Literature in the Weimar Republic.
R3152: SCHRAM, P.L. - Jacobus Isaac Doedes.
T0621: SCHRAMA, NIC. - Dagblad De Tijd 1845-1974. (Dieu et mon droit).
Y4717: SCHRAMM, C.C. - Saxonia Monumentis Viarum Illustrata Hoc est De Statuis Mercurialibus Columnis Brachiatis Ac Milliaribus = Von denen Wege-Weisern, Armen- und Meilen-Säulen Una Cum Affinibus De Angariis et Parangariis, Postarum Origine ... Tractatio Historico-Juridico-Politica, Accedentibus, Pr¾ter Rescriptor. Responsor. Documentorum Appendicem, ... Figuris Aeneis, ... Auctore Carolo Christiano Schramm, Dresdensi
T2729: SCHRANT, J.M. - Redevoeringen en Verhandelingen. Twee delen.
Y0938: SCHRANT, J.M. - Lofrede op Godfried van Bouillon.
B6505: SCHRANT, J.M. - Het oproer te Antiochie en deszelfs afloop; of het vermogen Van de Godsdienst.
R4562: SCHRANT, J.M. - Leerrede over de pligten van onderdanen jegens de burgelijke overheid.
L0105: SCHREGEL-ONSTEIN, FRANCINE. - De Ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen.
T0590: SCHREINER, GERTH. - Wij leven in Holland. Ingeleid door Anton van Duinkerken. Geillustreerd door Mies Blomsma.
T0773: SCHREUDER, JOHAN GEORGE. - Onderzoek naar het oude strafrechtssgebruik volgens hetwelk eenen veroordeelde kwijtschelding kon worden verleend wanneer eene vrouw hem wilde huwen.
B1329: SCHREUDER, MAX. - Ik mis de dingen die je zou zeggen op normale dagen.
R7972: SCHREUDERS, PIET. - Paperbacks, U.S.A. Een Grafische Geschiedenis, 1939-1959.
B5691: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant nr. 28.
H4922: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant no 39.
T2770: SCHREUDERS, PIET ET AL. - Twee jaar later... VPRO-Blad no. 7
M4864: SCHREUDERS, PIET. - The book of Paperbacks. A visual history of the Paperback. Translated from the Dutch by Jos Pachter.
B5558: SCHREUDERS, P. (ED.). - De Poezenkrant 49.
R0679: SCHREUDERS, PIET (ED.). - Furore Vol. 1 no. 3. mei 1976.
Y0961: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant no 54.
Y0962: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant no 58.
Y0963: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant no 59.
B2387: SCHREUDERS, P. (RED.). - De Poezenkrant 27.
R0683: SCHREUDERS, PIET (ED.). - Furore no. 9. januari 1978.
K8973: SCHREURS, JACQUES. - Omnis Terra. Gemeenschapsspel.
K5261: SCHREURS, JAC. - De pieta. Een mysteriespel van droom en gelijkenis.
K9813: SCHREURS, JACQUES. - Odyssee van het kind Margreet.
L0270: SCHREURS, JACQUES. - Mijn moeder Elisabeth. Roman uit de mijnwerkerswereld.
B4270: SCHREURS, WILBERT. - Geschiedenis van de reclame in Nederland 1870-1990. Voorwoord Paul Mertz.
L5245: SCHREURS, JAC. - Het lied van den sluier.
R5736: SCHRIECK, M. VAN DER. - Waar stond de Regale Abdij van Egmond? Onderzoekingen.
T7358: SCHRIJNEN, JOS. EN H. VAN DER VELDEN. - Lijkverbranding of Lijkbegraving?
B6743: SCHRIJNEN, JOS. - De Latijnsche genitief singularis van de O-stammen.
B4903: SCHRIJNEN, JOS. - Sint Jans Minne. Folkloristische Studie.
L5838: SCHRIJNEN, JOS. - Taal en Kultuur.
L6398: SCHRIJNEN, JOS. - Collectanea Schrijnen. Verspreide opstellen.
L6946: SCHRIJNEN, JOS. - Het Latijn en de theorie van de Ino-Europeesche randtalen.
L5512: SCHRIJNEN, JOS. - De waarde der kultuurhistorische methode voor de kennis van de Christelijke Oudheid.
W7814: SCHRIJVER, J. - Leerboek der graphologie. Met reproducties van de besproken handschriften in een bijlage.
B2589: SCHRIJVER, J. - Maeterlinck. Een studie.
T7563: SCHRIJVER, ELKA. - Modern glas en kristal.
T7564: SCHRIJVER, ELKA. - Glas en kristal. Deel 2: Van midden 19e eeuw tot heden.
R1059: SCHRIJVER, G. - Jobje's avontuurlijke jeugd.
T0175: SCHRIJVER. - Zakboekje voor het volk. Lessen van Pluto aan de armen en aan de rijken.
R3226: SCHRIJVER, ELKA. - Hollands porselein.
R0756: SCHRIJVER, G. - De lichte last.
R0755: SCHRIJVER, G. - Het eenzame pad.
R0754: SCHRIJVER, G. - Ontwapend.
R0753: SCHRIJVER, G. - Ontwapend.
T3650: MEEST GEACHTE SCHRIJVERS. - De Nederlanden: karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers, met gravuren van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren.
T9692: SCHRIJVERS, PIET. - Horatius. Dichter en moralist.
H5913: SCHRIJVERS, JOKE. - De boodschap van het vijfde ontwikkelingsdecennium.
T6567: SCHRIJVERS, REEBRECHT. - Verduitsching onzer meest gebruikte doopnamen.
H7263: HET SCHRIJVERSCOLLEKTIEF. - 100 jaar gelden. Illustraties van Fiel van der Veen.
K2552: [VESTDIJK] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 2. - S. Vestdijk.
H0428: [ROLAND HOLST, A.] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 1. - A. Roland Holst.
K2768: [BLAMAN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 8. - Anna Blaman.
K2769: [VESTDIJK] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 2. - S. Vestdijk.
K2574: [GRESHOFF] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 3. - J. Greshoff.
L1913: [BLAMAN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 8. - Anna Blaman.
K6776: [MARSMAN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 4. - H. Marsman.
K6778: [BRAAK, M. TER] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 5. - Menno ter Braak.
K2139: [COUPERUS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 9. - Louis Couperus.
M9909: SCHRIJVERSPRENTENBOEK. - Schrijversprentenboek van Suriname.
H0924: [BRAAK, M. TER] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 5. - Menno ter Braak.
M8006: [GRESHOFF] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 3. - J. Greshoff.
R2738: SCHRIJVERSPRENTENBOEK. - Schrijversprentenboek van de Nederlandse Antillen.
M8007: [KEMP] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 7. - Pierre Kemp.
K1158: SCHRIKS, CHRIS (ED.). - De vervaardiging van Japans handpapier.
K7236: SCHRIKS, CHRIS. - Nondeju! God en geld in de schaduw van het Rijke Roomse Leven.
K6875: SCHRIKS, CHRIS (ED.). - Presse-papier. Spreuken, spreekwoorden, gezegden en aforismen over het verschijnsel papier.
H4796: SCHRIKS, C.F.J. - Neem nou papier... een kleine historie over de uitvinding van het papier.
L3334: SCHRILL, ERNST. - Uit Ruslands Steppen. Vertaling P.J. van Melle.
K3325: SCHRODER, P.H. - Van Aalmoes tot Zwijntjesjager.
W4022: SCHRODER, LOUIS. - Hoog zomer.
Y0303: SCHRÖDER, FRITZ. - Das Linotype Brevier.
K2882: SCHRODER, P.H. - En met zo'n juffertje ging dominee trouwen. Twintig Nederlandse en Vlaamse schrijvers bekeken.
L4173: SCHRODER, ALLARD. - De hydrograaf.
R5637: SCHRODER, P.H. - De Muiderkring. Historisch tafereel in een bedrijf.
B4525: SCHRODER, PIETER HENDRIK. - Parodieen in de Nederlandse Letterkunde.
T3900: SCHROEDER-WESKI, E. - "Industriele revolutie". Tentoonstelling in het Twents-Gelders Textielindustriemuseum te Enschede.
Y1976: SCHROEDER, HANS ERNST. - Neri. Romein en reformator.
T2678: SCHRYVER, REGINALD DE. - Uit het archief van Frans van Cauwelaert I. Gedenkschriften over Vlaamse Beweging en Belgische Politiek 1895-1918.
B4687: SCHUBART, J.W. - Nog eenige belangrijke mededeelingen omtrent 1813.
H3802: SCHUBART, WALTER. - Dostojewski en Nietzsche. De symboliek van hun leven.
W7976: SCHUCHART, MAX. - Sprekend mijzelf. Gedichten.
B3089: SCHUDDEBOOM, P.H. - Dutch Co. Schuddeboom.
H2963: SCHUDDEKOPF, OTTO-ERNST. - Grote stromingen der 20e eeuw. Fascisme. Vertaling M.W. Blok.
R4119: SCHUERE, JACOB VAN DER. - Nederduydsche spellinge. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door F.L. Zwaan.
P0056: SCHUH, GOTTHARD. - Eilanden der Goden. Java, Sumatra, Bali. Nederlandsche bewerking van Fred Rombach.
R3027: SCHUHMACHER, ANTIQUARIAAT. - Provo-Bulletin.
Y2791: SCHUHMACHER, WILMA. - Willem Elsschot in boek en band. Een eerste inventarisatie van bandvarianten.
T6150: SCHUIJL, JOHANNES WIJNAND. - Delinquente jongens. Een analyse van 1800 dossiers uit het archief van het Rijksopvoedingsgesticht De Kruisberg.
R1417: SCHUIJT, W.J. - Dertigjarig register Neophilologus. Jaargang I-XXX.
T9599: SCHUIJT, WILHELMUS JOHANNES. - Doctrinael des Tijts.
R5665: SCHUILING, R. - Nederlandsche Landschappen III: De boompjes te Rotterdam.
L5781: SCHUILING, R. - Tien vacantie-cursussen voor geografen 1906 - 1924. Met foto's en kaarten.
T2761: SCHUITEMA, E.B.W. - Grondslagen van de moderne reclame.
T9366: SCHULLER, SEPP. - Albrecht Durer in den Niederlanden.
K5495: SCHULTE, A.G. (ED.). - Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur 1792-1992. Overal lieten zij hun sporen na.
H5572: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Rassenproblemen en burgerrechten in de Verenigde Staten.
T8480: SCHULTE NORDHOLT, JAN WILLEM. - Waarom wil je dat ik zing. Vertaald.
B4574: SCHULTE NORDHOLT, JAN WILLEM. - Het woord brengt de waarheid teweeg. Essays over literatuur en werkelijkheid.
T8807: SCHULTE NORDHOLT, J.W. (ED.). - Wanneer dit tijdlijk leven endt. Gedichten over de dood. Een bloemlezing.
Y4997: SCHULTE, ADDIE. (ED.). - Oorlogsreportages uit Nederland en Nederlands-Indie. De Tweede Wereldoorlog in ooggetuigenverslagen.
T2571: SCHULTE, ALFRED. - Wir machen die Sachen die nimmer vergehen. Zur Geschichte der Papiermacherei. Bearbeitet von Toni Schulte.
Y3538: SCHULTE. F.W.C.L. - Het gebed voor onze Koningin. Predikatie gehouden door F.W.C.L. Schulte in de Hervormde Kerk te Muiden op Woensdag 31 Augustus 1898.
L9364: SCHULTEN, C.M. - Nederlandse expansie in Latijns-Amerika. Brazilie 1624-1654.
Y2993: SCHULTS, ULFERT. - Berceuse & Tourbillon. OP 32.
Y2679: SCHULTS, ULFERT. - Scherzo voor piano, op 12.
Y0928: SCHULTS, U. - Het Byronianisme in Nederland.
B5341: SCHULTZ, WILHELM. - De horlogemaker aan de werkbank. Handboek en vraagbaak voor herstellers en horlogers.
K9758: SCHULTZE-NAUMBURG, PAUL. - Kulturarbeiten Band V: Kleinburgerhauser. Herausgegeben vom Kunstwart.
L8008: SCHULZ JACOBI, J.C. - De Nederlandsche Doodendans.
R1200: SCHULZ-HOFFMANN, CARLA (HRSG.). - Mythos Italien. Wintermarchen Deutschland. Die italienische Moderne und ihr Dialog mit Deutschland.
Y2937: SCHULZ-ANKER, ERICH. - Formanalyse und Dokumentation einer serifenlosen Linearschrift auf neuer Basis: Syntax-Antiqua.
R4284: SCHULZE, FRANZ (ED.). - Balthasar Springers Indienfahrt 1505/06. Wissenschaftliche Wuerdigung der Reiseberichte Springers zur Einfuehrung in den Neudruck seiner 'Meerfahrt' vom Jahre 1509.
Y3365: SCHULZE, FRIEDRICH. - Der deutsche Buchhandel und die geistigen Stromungen der letzten hundert Jahre.
T3359: SCHUMAN, L.O. - Een moderne Arabische vertelling : Nagib Mahfuz, Awlad Haritna.
T5595: SCHUMANN, B.TH.K. - De strijdwijze der Kollewijners en: Een gebladerde stam zonder takken. Denkende menschen ter overweging aangeboden.
R6932: SCHUMANN, B.TH.K. - Vriend of Vijand van het Nederlandsch? Een protest tegen taal-vandalisme.
R9590: SCHUPP, SJENG & MICHIEL VAN DIJK AND GUESTS. - Kijkshock 3. 9 music animations. Boek + DVD.
T3336: SCHUR, ERNST. - Grundzuge und Ideen zur Ausstattung des Buches.
R8575: SCHUR, ERNST. - Das Buch der dreizehn Erzahlungen.
R7030: SCHURER, F. - Christendom en oorlog.
R9990: SCHURER, FEDDE / J.J. BUSKES / H. VAN HOUTEN. - De klokken van Rome. Krachten en tegenkrachten. Steun aan de Volkenbond mits....
R7028: SCHURER, FEDDE. - Folk en Tael.
L2449: SCHURER, FEDDE. - Fersen.
T8857: SCHURER, FEDDE. - Fiif en tweintich Fryske dichters.
T8858: SCHURER, FEDDE. - Simson.
R5230: SCHURER, FEDDE. - Fersen.
H5937: SCHURER, FEDDE. - Simson.
Y2994: SCHURER, FEDDE / P. FOLKERTSMA. - Kampsangen.
T6981: SCHURER, FEDDE. - Geloofsonderzoek. Vragen, mij voorgelegd door het bestuur der Chr. school te Lemmer.
T8859: SCHURER, FEDDE. - Protestants protest. Kanttekeningen bij het mandement der rooms-katholieke bisschoppen.
R7251: SCHURER, FEDDE. - Ienriedich en Trou. Radio toespraak gehouden op 5 maart 1941.
R7029: SCHURER, F. - Kristendom en Oarloch.
R1350: SCHURER, FEDDE. - Fen twa wallen. Fersen.
T3492: SCHUREREN, FEDDE. - Lof fen alle tiden. Psalmen, gesangen en lieten. Gearbrocht en fortaeld.
M7623: SCHURGERS, JAN M.G. - Jan Hanlo.
T7551: SCHURING, H.A. - De invloed van het landschap op de militaire operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. The influence of the landscape on military operations during the Second World War.
Y3478: SCHURINK, H.J.A.M. (ED.). - Catalogus van de Koning Willem II tentoonstelling in het Paleis Raadhuis te Tilburg, 12-20 Maart 1949.
B5872: SCHURMANN, JULES. - De eenzame weg.
B5894: SCHURMANN, JULES. - Mijmeringen van een mandarijn.
T4069: SCHURMANN, ULRICH. - Teppiche aus dem Orient: Mit 124 Farbtafeln.
R9891: SCHURMANN, WILLEM. - De Violiers. Tragi-komedie in vier bedrijven.
R6283: SCHURMANN, JULES. - Uit de stilte. Verzen. Met voorrede van Willem Kloos en 6 lithographieen van Willem E. Roelofs Jr.
R4038: SCHUSTER, AHARON EN MENACHEM E. BOLLE E.A. - Liber amicorum voor Opperrabijn A. Schuster t.g.v. zijn zestigste verjaardag.
B5011: SCHUT, D.W.O.A. - Opmerkingen over den geadresseerde bij de binnenvaart.
R7335: SCHUT, D.W.O.A. - Opmerkingen over den geadresseerde bij de binnenvaart.
T6545: SCHUTJES, HENRIK. (RED.). - Ontwikkeling. Populair Maandschrift voor Natuurwetenschappelijke en Wijsgeerige Vraagstukken. 1e jaargang 1914.
B7255: SCHUTTE, O. - De Orde van de Unie.
B4430: SCHUTTE, O. - Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk.
Y4798: SCHUTTE, G.J. - De Nederlandse patriotten en de kolonien. Een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800.
W0477: SCHUTTER, FREDDY DE. - Het verhaal van de Nederlandse literatuur, Middeleeuwen, Renaissance-Barok. Band I.
B5445: SCHUTTER, G. DE & J. TAELDEMAN. - De ovenpaal. Een kommentaar bij de kaart voor het Nederlandse taalgebied.
K1772: SCHUTZ, FRIEDRICH. - Aloys Ruppel Leben und Werk.
T6830: [ALMANAK] SCHÜTZE, ST. (HRSG.). - Taschenbuch für das Jahr 1830 der Liebe und Freundschaft gewidmet.
R2465: SCHUTZEICHEL, RUDOLF - Koln und das Niederland. Zur sprachgeographisch-sprachhistorischen Stellung Kolns im Mittlelalter.
R9196: SCHUUR, KOOS. - Herfst, Hoos en Hagel, gedichten.
T1134: SCHUUR, KOOS. - Novemberland.
T3915: SCHUUR, KOOS. - Novemberland.
M5595: SCHUUR, KOOS. - Herfst, Hoos en Hagel, gedichten.
K8789: SCHUUR, KOOS. - En de kookaburra lacht. Brieven van een emigrant.
T7641: SCHUUR, KOOS EN ALDERT WITTE. E.A. - Het draaiorgelboek. Dat is een verzameling liederen op lichte wijs.
L3282: SCHUUR, KOOS. - Fata Morgana voor Nederlanders en andere gedichten.
K6420: SCHUUR, KOOS. - Waar het was. Gedichten.
R7074: SCHUUR, KOOS. - Het herinnerde landschap.
B1961: SCHUUR, KOOS. - Gunter Grass, informatie.
T7159: SCHUURMAN, HERMAN. [=J.H. SCHEPS]. - Plaats en Taak van de Illegale Beweging na den Oorlog.
H8106: SCHUYT, H. - Calligrafie, Calligraphie, Calligraphy, Kalligarphie.
R6844: SCHUYTER, JAN DE. - Geheime bladzijden uit het heldenboek van den weerstand. Teekeningen Willy Mertens.
R6899: SCHUYTER, JAN DE. - Tijl tegen den Mof. Vlaamsche Volkshumor tijdens den Oorlog. Teekeningen van A. en M. Payot.
R2243: SCHUYTER, JAN DE. - Drij moorden voor vijf cens. Marktzangers als verspreiders van stadsnieuws. Met teekeningen door Gaston Schuermans.
R6786: SCHUYTER, JAN DE. - Teun Koekeloer vertelt. Antwerpsche letterkundigen en kunstenaars in hun hemdsmouwen. Met teekeningen door Gaston Schuermans.
T1577: SCHUYTVLOT, A.C. (ED.). - Papier in de U.B.A. Catalogus bij de tentoonstelling ingericht t.g.v. de zeventigste verjaardag van Mevr. B.J. van Ginneken-Van de Kasteele, van 1965 t/m 1979 conservatrice van de papierhistorische Labarre-Collectie in de UBA
W2425: SCHWAIGER, BRIGITTE. - Mijn Spaanse dorp. Vertaling Hans Hom.
M7953: SCHWAIGER, BRIGITTE. - Lange afwezigheid. Vertaling Hans Hom.
W5626: SCHWANDNER, JOHANN GEORG. - Calligraphy. Calligraphia Latina.
H6027: SCHWARTZ, GARY. - Rembrandt zijn leven, zijn schilderijen. Een nieuwe biografie met alle beschikbare schilderijen in kleur afgebeeld.
K3624: SCHWARTZ, GARY. - Dutch Kills. Vertaling Loekie-Schwartz.
H7785: SCHWARTZ, M.A. [VERTAALD EN TOEGELICHT]. - Barnsteen. Een bundel verhalen uit de klassieke oudheid.
P1959: SCHWARTZ, GARY & MARTEN JAN BOK. - Pieter Saenredam. De schilder in zijn tijd. Uit het engels vertaald door Loekie Schwartz.
W0118: SCHWARZ, SIMONE. - Wind en zeil. Vertaling Edith Klapwijk.
W2351: SCHWARZ-BART, SIMONE EN ANDRE. - Varkensvlees met groene banaan. De mulattin Solitude. Vertaling C.P. Heering.
L5123: SCHWARZENFELD, GETRUDE VON. - Karel V vader van Europa. Vertaling Johan van Os.
W0087: SCHWARZER, ALICE. - Met hart en ziel. Artikelen 1968-1983. Vertaald.
M3189: SCHWARZER, ALICE. - Gesprekken met Simone de Beauvoir. Uit een periode van tien jaar 1972 - 1982. Vertaald door Jose Rijnaars.
H8318: SCHWEBER, S.S. - In the shadow of the bomb. Bethe, Oppenheimer, and the Moral Responsibility of the Scientist.
L7960: SCHWEIG, LAURA EN CLAUDIA COENEN. - Tori Tandoor!
R0174: SCHWEIGMAN, F.A.A. - De eigendomsphilosophie van Hugo de Groot.
M3803: SCHWEIZER, RICHARD. - De laatste kans. Vertaling David de Jong.
R3570: SCHWENCKE, JOHAN. - Bibliographie en andere gegevens over het Nederlandsche exlibris.
R2321: SCHWENCKE, JOHAN. - Het Exlibris als Boekversiering en Verzamelobject.
T0501: SCHWENCKE, JOHAN. - Het beeld van het Nederlandse Exlibris 1880-1960.
W8556: SCHWENCKE, JOHAN. - Het Exlibris in Nederland. Een studie voor vrienden van Boek en Prent.
R2316: SCHWENCKE, JOHAN. - Het beeld van het Nederlandse Exlibris 1880-1960.
K3963: SCHWENCKE, JOHAN. - Het letter-exlibris.
K0120: SCHWENCKE, JOHAN. - Het gouden getij.
W1038: SCHWIETERT, PETER. - De vogel heeft geen vleugels meer. Brieven aan een joodse moeder. Vertaling E. van Leeuwen.
Y1581: SCHWIRTZ, LOUIS EN TINY VAN ELMEIJ. - Bruidslied voor H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard. Tekst en Muziek.
L7221: SCIASCIA, LEONARDO. - De wijnrode zee. Verhalen. Vertaling Jenny Tuin.
B8432: SCIRTOPODES [=ANTONIUS HIRSCHIG CZ.]. - De Oranje-woorden in Februarij 1857, getoetst aan de waarheid.
T9942: SCIULLO, PIERRE DI. - Expériences graphiques et typographiques.
H3295: SCORZA, MANUEL. - De slapeloze ruiter.
K1631: SCOTT BERG, A. - Lindbergh.
L9450: SCOTT FITZGERALD, F. - Pat Hobby. Aan lager wal in Hollywood. Vertaling Guido Goluke.
H1884: SCOTT BERG, A. - Lindbergh.
L4704: SCOTT, GEORGE RYLEY. - Phallic worship. A history of sex and sex rites in relation to the religions of all races from antiquity to the present day.
W5127: SCOTT, C.P. - C.P. Scott 1846-1932. The making of The Machester Guardian.
H6792: SCOTT, WALTER. - De Oudheidkenner. Vertaling Gerard Keller.
H6796: SCOTT, WALTER. - De oude pelgrim. Vertaling Gerard Keller.
B5856: SCRIPTORES. - Scriptores. Tijdschrift van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Kalligrafen.
B5857: SCRIPTORES. - Scriptores. Tijdschrift van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Kalligrafen.
T6312: SEARLE, V. & R. CLAYSON. - Zeefdrukken op stof.
L9861: SEBASTIAN, ANA. - De Dikke van de melksalon. Vertaling Giny Klatser.
M7807: SEBASTIAN, ANA. - De eerste fakkels. Vertaling G. Klaster.
R4921: SECKER, MARTIN (ED.). - The Eighteen-Nineties. A Period Anthology in Prose and Verse. Introduction by John Betjeman.
T9065: REVOLUTIONAR SOCIALISTISCHE PARTIJ EN NATIONAAL ARBEIDS-SECRETARIAAT. - De Nieuwe Weg. Onafhankelijk, revolutionair socialistisch maandschrift. Jaargang 4 [=1], nr 1-12 (compleet) en Jaargang 5 [=2], nr 1-7.
Y0508: IOANNES SECUNDUS. - Het Boeck der Kvskens. Nv aldereerst vviit Tlatijn overgestelt in onse gemeine Nederdvviittsche Taele eensdeels bii Ian van Hovt, ende eensdeels bii Dovza ende Anderen, Liefhebberen der Nederduijtscher Poëzyen.
T4493: SEDDON, J.A. - Waarom de Britsche Arbeiders den oorlog steunen.
T2842: SEELEN, ANTOON. - Het volkslied in Nederland. Heden en verleden van een ideaaltype.
R2323: SEESSLEN, GEORG EN BERNT KLING. - Unterhaltung: Lexikon zur popularen Kultur. I: Western Science Fiction, Horror, Crime, Abenteuer. 2: Komik, Romanze, Heimat und Familie, Sport und Spiel, Sex.
H5364: SEGER, AGATHA. - De fonkelende keten.
R0783: SEGERS, R.T. (ED.). - Receptie-Esthetika. Grondslagen, theorie en toepassing.
Y0685: SEGERS, GUSTAAF. - De Algemeene Letterkundige Taal en De Beschaafde Omgangstaal in de Normaalschool, de Volksschool en het gewone leven.
R2419: SEGERS, GUY E.A. - Uilenspiegel. Wie ben jij? Zeven eeuwen Uil en Spiegel.
H5171: SEGGELEN, A.J.M. VAN (ED.). - Het Liedboek van Liisbet Ghoeyuaers.
L9593: SEGHERS, GRETA. - De opdrachtgeefster. Een zedenschets.
K5517: SEGHERS, GRETA. - Wat ge leest en schrijft, dat zijt ge zelf.
B4186: SEGHERS, ANNA. - Het oproer der visschers van St. Barbara. Geautoriseerde vertaling van Nico Rost.
L2583: SEGHERS, GRETA. - Het eigenzinnige leven van Angele Manteau.
B6169: SEGHERS, ANNA. - Het echte blauw. Een vertelling uit Mexico.
K0119: SEGHERS, GRETA. - Een dunne wand, roman in fragmenten.
T4596: SEIF, MORTON. (RED.). - New Dutch Writing & Art. The Busy Bee Review nr. 2.
K0664: SEIFERT, MILOS. - Herinneringen aan Holland. Op bezoek bij de dichter Frederik van Eeden.
R8108: SEIPGENS, EMILE. - De kapelaan van Bardelo, tonelen uit Limburg.
K4992: SEL, M.R. - Van het experiment tot Xanthippe. De roman van Paul Lebeau.
Y0092: SELBIE, W.B. - Christelijk Nationalisme.
K4831: SELDAM, PETER TEN. - Wonderlijke weefsels.
R7079: SELHORST, B. - Reclame. Theoretische beschouwingen en practische toepassing.
H0050: SELIGMANN, KURT. - Das Weltreich der Magie. 5000 Jahre Geheime Kunst. Mit einem Nachwort von G.F. Harlaub.
Y2286: SELLES, HEDWIG. - Wie hier binnentreedt. Gedichten.
L4420: SELM, BERT VAN (ED.). - Vande Druckerije. Dialoog over het boekdrukken, toegeschreven aan Christoffel Plantijn, in een anonieme bewerking uit het laatste decennium van de zestiende eeuw.
H9450: SELM, BERT VAN. - Inzichten en vergezichten. Zes beschouwingen over het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel.
B4097: SELM, B. VAN. - Een menighte treffelijcke Boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw.
B3347: SELMAN, IBRAHIM. - Tedere zielen.
T5437: SELMER, AGOT GJEMS. - Een bloemensprookje over het ontstaan van het leven, een vervolg op Een doktersfamilie in het Hooge Noorden.
K5710: SELMS, A. VAN. - Arabies-Afrikaanse studies. I. 'N tweetalige (Arabiese en Afrikaanse) kategismus.
R8183: SELZ, PETER EN THALIA. - Leonard Baskin.
H2960: SEMMLER, RUDOLF. - Goebbels, de man achter Hitler.
B7114: SENDEN, LEO. - Mooie vlinders.
H1220: SENDER, RAMON. - De tuinman en de koningin. Vertaling Helene J. Meijer.
M1465: SENDER, RAMON. - De tuinman en de koningin. Vertaling Helene J. Meijer.
L0345: SENGERS, H. - Dichters en God. Het godsbeeld in de nieuwe Nederlandsche Lyriek 1880-1940.
K1842: SENGERS, W.J. - Homoseksualiteit als klacht. Een psychiatrische studie.
R1582: SENGHOR, LEOPOLD SEDAR. - Poemes.
W2404: SENIOR, OLIVE. - Zomerweerlicht. Vertaling M. Luyten.
W0090: SEPAMLA, SIPHO. - De ondergang van Johnstown. Vertaling L. Jalvingh.
Y3653: SEPARAAT. - De Vondel-feesten in october 1867.
Y3788: SEPARAAT. - Het leven van Henrik Brouwer, Gouverneur Generaal van Neerlands Indien.
Y3789: SEPARAAT. - Het leven van Jan Camphuis, Gouverneur Generaal van Neerlands Indien.
Y2284: SEPERS, HENRY. - Je zadelt een vlinder. Gedichten.
R0196: SERGANT, M.C. - Taal & Logica. Openbare les.
R0983: SERGE, VIKTOR. - Een brandend vraagstuk: Marxisme en Anarchisme. Uit het frans vertaald en van een inleiding voorzien door Jantien Vermeer.
R8226: SERGEJENKO, P. - Hoe Tolstoy leeft en werkt.
L8531: POETRY INTERNATIONAL SERIE. - Machine van woorden. Gedichten van Z. Herbert, M. Holub, G. Kunert, V. Popa.
K2972: POETRY INTERNATIONAL SERIE. - De circusklanten zijn weg. Gedichten van H.C. Artmann /J. Becker. e.a.
Y4290: POETRY INTERNATIONAL SERIE. - Aan de oever der wijde zee. Zeven Hebreeuwse dichters van nu. Vertaald door Tamir Herzberg.
Y3155: SERMAISE, ROBERT. - Prelude charnel. Lithographies en couleurs de Edouard Chimot.
R8138: SERRARENS, ED. A. - De dichter-predikant François Haverschmidt (Piet Paaltjens).
T5338: SERRURIER, C. - Descartes, Leer en Leven.
T1908: SERTORIUS, LILI. - Literarisches Schaffen und Volkstum in Flandern 1890-1930.
B5217: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - Haagsch Jaarboekje voor 1897. Negende jaargang.
L3836: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - Oranje-album. Feestbundel ter gelegenheid van het aanvaarden der regeering door H.M. Koningin Wilhelmina op 31 augustus 1898.
L7549: SERVAES, MARIE. - Onze eigen taal. Handboek van de Taalclub. Samengesteld door Herman Schrijver.
P1848: SERVAES, ANKE. - Spreekuur.
K3574: SERVAES, JAN. - De boekenindustrie in Vlaanderen. Een verkennende studie naar de structuur en werking van het uitgeven, distribueren en consumeren van boeken.
K4742: SERVOTTE, HERMAN. - Literatuur als levenskunst. Essays over hedendaagse Engelse literatuur.
T1880: SETTEUR, W.C. - De Katholiek en de Dienstdwang.
H9708: SEVENHOVEN, HANS. - Verslag van een ontdekkingsreis naar Franciscus. Enkele patronen uit het denkweefsel van een geestelijk leider.
R7286: SEVENHUIJSEN, SELMA L. - De orde van het vaderschap. Politieke debatten over ongehuwd moederschap, afstamming en het huwelijk in Nederland 1870-1900.
T6251: SEVENS, TH. - Handvesten rakende de Wederdoopers en de Calvinisten der XVIe eeuw in de voormalige kastelnij van Kortrijk.
T6972: SEVENSTER, J. / L. DE BAAN / J.F. VAN DOBBEN. - Pro Justitia. Zes verdedigingsreden, gehouden voor de Rechtbank en het Gerechtshof te Leeuwarden, op 12 Januari en 2 Maart 1916.
T1834: [WILDE] SEVERI, RITA (ED.). - Oscar Wilde in Italia. L'anima dell'uomo.
T1343: [SPINOZA] SEVERIJN, JOHANNES. - Spinoza en de Gereformeerde Theologie zijner dagen.
T2877: SEVERINSEN, HANS. - Er kan zoo veel gebeuren in acht dagen. Geautoriseerde vertaling uit het Deensch van Willy Corsari en Hedda Sydberg.
B0880: SEVERUS, CLAUDIUS. [=LOD. SEVEREIJNS]. - Waarom? Daarom!
T2228: SEVOOY, GEORGE DE. - Ster en blazoen.
R8857: SEYFFARDT, A.L.W. - Onze nationale weerkrachten.
T6933: SEYMOUR COCKS, F. - Het oorlogsgevaar. Schokkende onthullingen uit de hedendaagsche diplomatie. Vertaling Annie van der plaats. Voorwoord J.B. Meijer.
M6743: SEYMOUR-SMITH, MARTIN. - From bed to verse. An unashamed Pillow Book. Compiled and introduced by....
K6699: SEYS, RAF. - Skrow '66. Schrijvers en Kunstenaars in het Rijksonderwijs in West-Vlaanderen. Aspect '66.
L1445: SEYS, RAF. (ED.). - De andere Jan Vercammen ook 60.
H8207: SHACKLETON, ROBERT (ED.). - The John Johnson collection. Catalogue of an exhibition.
R9890: SHAKESPEARE, WILLIAM. - De koopman van Venetie. Drama in 5 bedrijven. Vertaling van Edward B. Koster.
R9360: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Julius Caesar. Metrische vertaling van Edward B. Koster.
R4437: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Othello. De Moor van Venetie. Vertaling Edward B. Koster.
M6243: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Pericles. Vertaling Gerrit Komrij.
B3014: SHAKESPEARE, WILLIAM. - De koopman van Venetie. Drama in 5 bedrijven. Vertaling van Edward B. Koster.
H9228: SHAKESPEARE, WILLIAM. - The complete works. Edited, with a clossary by W.J. Craig.
B3609: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Comedies, Histories, & Tragedies. A facsimile edition prepared by Helge Kokeritz. With an introduction by Charles Tyler Prouty.
L3040: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Richard III. Treurspel. Vertaald door A. Roland Holst.
T8392: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Koning Lear. Vertaald door Gerrit Komrij.
W9837: SHAKESPEARE, NICHOLAS. - Het visioen van Elena Silves. Vertaling E. v. Domburg Scipio.
T8394: SHAKESPEARE, WILLIAM. - De storm. Vertaald door Gerrit Komrij.
K8494: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Koning Lear. Treurspel in vijf bedrijven. Vertaling A. Roland Holst.
R0120: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Naar het u lijkt. Vertaald door Jac. van Looy. Geillustreerd door Rie Cramer.
T8931: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Romeo and Juliet.
R4439: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Coriolanus. Treurspel. Vertaling Edward B. Koster.
R4443: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Koning Lear. Treurspel in vijf bedrijven. Vertaling A. Roland Holst.
B6849: SHAKESPEARE, WILLIAM. - De sonnetten van William Shakespeare met de vertaling van Gerard Messelaar. Ingeleid door W. van Maanen.
L8185: SHAKESPEARE, WILLIAM. - The Phoenix and the Turtle.
Y3392: SHAKESPEARE, WILLIAM. - De koopman van Venetie. Tooneelspel. Uit het Engelsch door T.N. van der Stok.
Y2740: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Othello. Tragedie in vijf bedrijven in de vertaling van Bert Voeten.
R0978: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Macbeth. Vertaald door Jac. van Looy. Geillustreerd door Rie Cramer.
R0977: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Naar het u lijkt. Vertaald door Jac. van Looy. Geillustreerd door Rie Cramer.
H5263: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Histories. / Comedies. Twee delen.
T2596: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Othello. De Moor van Venetie. Vertaling Edward B. Koster.
Y3801: SHAKESPEARE / BERGH, L.PH. C. VAN DEN. - Bloemlezing uit de Dramatische Werken van Shakespeare; in Nederduitsche dichtmaat overgebracht.
R9368: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Macbeth. Treurspel, vertaald door Edward B. Koster.
T1078: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Coriolanus. Treurspel. Vertaling Edward B. Koster.
R4436: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Coriolanus. Treurspel. Vertaling Edward B. Koster.
Y3395: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Romeo en Julia. Treurspel. Vertaald en toegelicht A.S. Kok.
B8929: [SHAKESPEARE] SHAKSPEARE, W. - Antonius en Cleopatra. Treurspel. Uit het Engelsch vertaald door W. van Loon.
R9756: SHALEV, MEIR. - De bijbel nu. Vertaling Ruben Verhasselt.
K7816: SHALEV, MEIR. - Mijn Jeruzalem.
H0382: SHANGE, NTOZAKE. - Liliane. Opstanding van de dochter. Vertaling M. Gossije.
B4937: [CATALOGUE] SHAPERO, BERNARD. - Colour Plate Books.
B4920: [CATALOGUE] SHAPERO, BERNARD. - A Collection of Books from the Furstenberg Library at Donaueschingen 16th - 19th Century.
W2300: SHARP, ALAN. - De wind loopt om. Vertaling Lisette Lewin.
L1482: SHAW, G. BERNARD. - Zijn artisten gedegenereerd? Vertaling Herman Fairfax.
K7275: SHAW, GEORGE BERNARD. - Majoor Barbara. Toneelspel in vier bedrijven. Vertaling Simon B. Stokvis. Inleiding L.S.
L1968: SHAW, HENRY. - Alfabetten, Cijfers en Miniaturen uit de Middeleeuwen.
R4988: [WILDE] SHAW, BERNARD AND ALFRED DOUGLAS. - A Correspondence. Edited by Mary Hyde.
M7830: SHAW, IRWIN. - Twee weken van huis. Vertaling John Kooy.
R0765: SHAW, G. BERNARD. - De Salon-Socialist. Roman. Vertaald door Herman Fairfax met een inleiding van Ed. Coenraads.
T6202: SHAW, G. BERNARD. - Het Onmogelijke van het Anarchisme. Uit het Engelsch door H. Polak.
A0340: SHAW, BERNARD. - The Doctor's Dilemma: a Tragedy.
Y0224: SHEEHY, MICHAEL. - Divided We Stand. Foreword by John J. Horgan.
T9691: SHELLEY, PERCY BYSSHE. - De familie Cenci. Een drama in vijf bedrijven. Vertaald en ingeleid door Gerlof Janzen.
H4446: SHEON, AARON. - Monticelli. His contemporaries, his influence.
MK0205: SHEPHERD, MARGARET. - Calligraphy projects for pleasure and profit.
T5548: SHERIDAN. - De Rivalen. Tooneelspel in 5 bedrijven. Vertaling Carry van Bruggen.
H9044: SHERWIN, HIROKO. - Acht miljoen goden en demonen.
T9491: [GILL] SHEWRING, WALTER. - A note on the Latin preface to Eric Gill's introduction for his ENGRAVINGS, 1929.
Y3102: SHULMAN, ALIX KATES. - De baan op. Vertaling Molly van Gelder.
W2540: SHULMAN, ALIX KATES. - Dwingende vragen. Vertaling Geertje Lammers.
Y2941: SHUNSHO, DAIJI. - Dschiu-Dschitsu.
Y4999: SIAHAYA, TETE. - Mena-Muria. Wassenaar '70: Zuid-Molukkers slaan terug. Een persoonlijk verslag van de strijd.
T5251: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Onder redactie van Jurriaan van Toll. 3e jaargang, jan-dec. 1943.
B3301: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Een Vlaamsche strijder Albrecht Rodenbach.
B8564: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. 2e jaargang nr 7 juli 1942.
Y1273: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
Y1274: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
Y1275: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
Y1277: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
Y1276: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
R7533: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Geert Reinders 1737-1815.
R7532: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Sipko Adriaan Drijber.
R7530: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Dr. Jan Pieter Heye.
Y1271: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
R7528: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Jan van der Heyden.
R7527: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Dorus Rijkers, een held der zee.
R7529: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Dirk Swchafer, componist en pianist.
Y1272: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
R7534: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Dr. Eeltje Halberysma 1797-1858.
Y4104: SIC. - SIC. Wekelijkse Kanttekeningen. 1e jaargang 29 Juni 1945. No. 4. De Veiligheidsraad wordt bewapend. Illustratie: Mickey van 't Hof jr. Sic's Sotte Saterdag.
R7167: SIC. - SIC. Letterkundig tijdschrift voorjaar 1991: Jubileumnummer De Provincie Jubileert!
B8113: SICCAMA, KORNELIS HENDRIKUS. - De annexatie van Bosnie-Hercegowina 5 October 1908 - 19 April 1909.
L8600: SICHERER, C.A.X.G.F. - Lorelei. Plaudereien uber Holland und seine Bewohner. Zwei Theilen.
K1831: SICKING, J.M.J. (RED.). - Podium 1944-1969. Bibliografische beschrijving, analytische inhoudsopgave, index.
T5696: SICKING, J.J.M. - Waarom tegen De Courant?
R8356: SIDERIUS, K. - Planten-Typen IV: Zomerbloemen en Sporeplanten. Met 15 lithografieen in kleuren en 54 penteekeningen van L. Klaver.
B4572: SIDON, KAROL. - Droom van mijzelf. Vertaling Edgar de Bruin.
R6630: SIEBECK, WERNER. - Der Heidelberger Verlag von Jacob Christian Benjamin Mohr. Ein Ruckblick. Mit einem Bild und einer Urkunde in Faksimiledruck.
L3543: SIEBELINK, JAN. - Eigen teelt. Met foto's van Adrienne M. Norman.
R6811: SIEBELINK, JAN. - Oscar.
L3489: SIEBELINK, JAN. - De herfst zal schitterend zijn.
R2109: SIEBELINK, JAN. - Laatste schooldag.
H0160: SIEBELINK, J.G. - Oponthoud.
M4588: SIEBELINK, JAN. - Pijn is genot. Erik Breukink, Wim van Est, Jan Janssen, Peter Post, Joop Zoetemelk e.a.
B0947: SIEBELINK, JAN. - De prins van nachtelijk Parijs. Gesprekken en portretten.
T0568: SIEBELINK, JAN. - Zaailingen van violen. Enkele onbekende hoofdstukken uit de roman Knielen op een bed violen van Jan Siebelink.
B3113: SIEBELINK, JAN. - Met een half oog. Novelle.
M3642: SIEBELINK, JAN. - Ereprijs, novelle.
B9115: SIEBELINK, JAN. - En joeg de vossen door het staande koren.
T8612: SIEBELINK, JAN. - Knielen op een bed violen. Roman.
C0908: SIEBELINK, JAN. - Koning Cophetua en het bedelmeisje, verhalen.
T7681: SIEBERER, ANTON. - Katalonien gegen Kastilien. Zur innenpolitischen Problematik Spaniens.
M2036: SIEGEL, KLAUS. - De zoon van madame Butterfly benevens de struikelingen van enkele andere randfiguren door het tweede fin de millenaire.
M3699: SIEGEL, LILIANE. - La clandestine. Twintig jaar in de ban van Jean-Paul Sartre. Vertaling N. Nieland-Weits.
A0531: SIEGEL, KLAUS. - Winterkoren. Ontwikkelingsroman.
T1550: SIEGENBEEK, MATTHYS. - Proeven van Nederduitsche Dichtkunde uit de zeventiende eeuw, met eene voorrede uitgegeven.
R2274: SIEGENBEEK, MATTHYS. - Proeven van Nederduitsche Dichtkunde uit de zeventiende eeuw, met eene voorrede uitgegeven.
B3957: SIEGENBEEK, MATTHIJS. - Brief aan den hoogleeraar mr. J. Kinker, als bijvoegsel tot zijne beoordeeling der Nederlandsche spraakleer van mr. W. Bilderijk.
R2128: SIEGENBEEK, MATTHIJS. - Proeven van Nederduitsche welsprekendheid. Ten gebruike bij zijn lessen.
Y3662: SIEGENBEEK, MATTHIJS. - Twee redevoeringen van Matthys Siegenbeek, gevolgd van aanmerkingen, tot het onderwerp der laatste betrekkelijk. I: Redevoering over het onderwijs in de Nederduitsche welsprekendheid. II: Aanmerkingen op de redevoering over Pieter Cornelisz. Hooft.
Y4128: SIEGENBEEK, MATTHIJS. - Antwoord op het voorstel der Bataafsche Maatschappij van taal- en dichtkunde, vorderende een betoog van den rijkdom en de voortreffelijkheid der Nederduitsche taal, en eene opgave der middelen om de toenemende verbastering van dezelve tegen te gaan.
B1475: SIERKSMA, FOKKE. - Schoonheid als eigenbelang. Essay.
T0104: SIERKSMA, FOKKE (VERZ.). - Commentaar op Achterberg. Opstellen van jonge schrijvers over de poëzie van Gerrit Achterberg.
B8686: SIERKSMA, FOKKE (ED.). - Commentaar op Achterberg. Opstellen van jonge schrijvers over de poëzie van Gerrit Achterberg.
B0811: SIERKSMA, FOKKE. - Tussen twee vuren. Een pamflet en een essay.
B8075: SIERMAN, KOOSJE (ED.). - Grafische vormgeving verhoudt zich tot beeldende kunst. Bijdragen aan het symposium in De Beyerd (16 februari 1990).
W7214: SIERMAN, K. / S. VAN FAASSEN / S. HUBREGTSE. - Adieu aesthetica & mooie pagina's! J. van Krimpen en het 'schoone boek' Letterontwerper & boekverzorger 1892-1958.
Y2138: SIERMAN, KOOSJE. - Harry Sierman.
R4558: SIERMAN, KOOSJE. - Typo & Type. De mens en zijn karakter.
L8178: SIERRA, JAVIER. - Het geheime avondmaal.
T7261: HET SIGNAAL. - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek, toneel, dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 1e jaargang januari - december 1930. 2e jaargang 1931 januari - december 1931.
T3486: HET SIGNAAL. - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek toneel dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 4e jaargang 1933 januari - december.
Y0659: HET SIGNAAL. - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek, toneel, dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 5e jaargang 1934 januari - december.
Y4181: LIGA-SIGNAAL. - Liga-Signaal. Weekblad van de Internationale Soc. Anti-Oorlogs-Liga. 11 januari 1935 no. 12.
T4862: HET SIGNAAL. - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek, toneel, dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 3e jaargang 1932 januari - december.
Y4504: SIGNAL. - Signal 1940/1941. Eine kommentierte Auswahl abgeschlossener völlig unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Wehrmacht.
Y4505: SIGNAL. - Signal 1942/1943. Eine kommentierte Auswahl abgeschlossener völlig unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Wehrmacht.
Y4506: SIGNAL. - Signal 1943/1944. Eine kommentierte Auswahl abgeschlossener völlig unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Wehrmacht.
Y4507: SIGNAL. - Signal 1944/1945. Eine kommentierte Auswahl abgeschlossener völlig unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Wehrmacht.
A0857: SIGNORET, SIMONE. - Nostalgie is ook niet meer wat het was. Met een voorwoord van Maurice Pons. Vertaling Carly Misset.
A0679: SIGNORET, SIMONE. - De volgende morgen lachte ze weer... Vertaald door Marianne Minier.
T9223: SIGTENHORST MEYER, B. VAN DEN. - Een vrouw, die niet als singht en tuyt. Anna Roemers Visscher.Voor 4-stemmig mannenkoor a cappella.
R2966: SIJENS, DOEKE. - Josef Cohen: literator en bibliothecaris.
T0971: SIJES, BEN. - Ik vergat nog iets te vertellen.
Y1107: SIJS, NICOLINE VAN DER. - Taaltrots. Purisme in een veertigtal talen.
Y3248: SIJTHOFF. - Steinmuller waterpijpketel. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y3247: SIJTHOFF. - Dorschmachine. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y3246: SIJTHOFF. - Gelijkstroommotor. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y3245: SIJTHOFF. - Draaistroommotor met kooianker. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y3244: SIJTHOFF. - Stoomturbine. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y3243: SIJTHOFF. - De Locomotief voor oververhitten stoom. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y3242: SIJTHOFF. - De Automobiel. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y4042: SIJTHOFF. - Nederlandse Bibliografie. Maandblad voor Boekenvrienden. 91ste jaargang, September 1948. No. 8.
R2430: A.W. SIJTHOFF. - A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. Leiden 1851-1951.
T1558: SIJTSMA, BERNARD J. - Een jongen van buiten, twee novellen.
R7883: SIKEMEIER, ELIZA C.F. VAN. - Elise van Calcar-Schiotling, haar leven en omgeving, haar arbeid, haar geestesrichting. Voorrede van G. Kalff te Leiden.
T7902: SIKKEL, J.C. - Het loon der werklieden.
Y0053: SIKKEL, J.C. - Vrijmaking van den Arbeid. Vooraf gaat een schrijven aan den Heer W.H. Gispen jr.
T2328: SIKKENS, JAAP. - Het goede van het kwaad.
R6496: SILEVIS, JAN. (ED.). - De Haagse School. Nederlandse Impressionisten uit de collectie van het Haags Gemeentemuseum.
T7289: SILLEM, J.A. - Onderzoek naar loonen en prijzen van levensmiddelen in 14e eeuwsche Nederlandsche bronnen.
Y3071: SILLEVIS, JOHN EN ANNE TABAK. - Het Haagse School boek.
L2773: SILLEVIS SMIT, J.H. - Angst?
B5106: SILONE, IGNAZIO. - Simplicio. 2 novellen. Geautoriseerde vertaling van Johan van der Woude. Nawoord Nico Rost.
T1535: SILONE, IGNAZIO. - Over de waardigheid van de intelligentie en de onwaardigheid van de intellectuelen.
R6432: SILONE, IGNAZIO. - Brood en Wijn. Vertaling J. Hilvers.
R5812: SILONE, IGNAZIO. - Simplicio, Letizia. Vertaling Johan van der Woude. Nawoord Nico Rost.
Y1248: SILVER, FRANK AND IRVING COHN. - Yes! We have no bananas.
B9696: SILVERMAN, KENNETH. - Edgar A. Poe. Mournful and never-ending remembrance.
R4250: PELLICO SILVIO. - Opere.
H0478: SIMHOFFER, KEES. - Een geile gifkikker.
M5576: SIMHOFFER, KEES. - De knijpkat.
H6696: SIMOENS, LEO. - Rainer Maria Rilke.
Y1870: SIMOENS, AMAND. - Na den storm.
B9821: SIMON, OLIVER. - Printer and Playground. An Autobiography.
T5283: SIMON-MEES, J.A. - Twee levens. Kringen van Hoogten en Vlakten. Zijn evenbeeld. Drie tooneelspelen. Inleiding L. Simons.
T3945: SIMON, OLIVER A.O. - Penguins Progress 5: September 1947.
K2066: SIMON, OLIVER. - Introduction to typography.
R5753: SIMON THOMAS, M. - Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij.
B1576: SIMON, FREDERIK WILLEM. - Boeren en Wevers. Een sociaal-geographische monographie van de ontwikkeling en organisatie van het productieproces in het gebied van Helmond.
L8686: SIMON, JULES. - La Liberte de Conscience.
M7827: SIMON, YVES. - Liefde tot op het bot. Vertaling Ernst van Altena.
R7201: SIMON, A. - L'Eglise catholique et les debuts de la Belgique independante.
T4767: SIMON, F.W.W. EN J.M. DEN UYL. - Van bevrijding tot nieuwe Staten-Generaal.
L9669: SIMONART, SERGE. - Belgen op zondag.
T9944: SIMONI, ANNA E.C. - Catalogue of books from the Low Countries 1601-1621 in the British Library.
R8518: SIMONI, ANNA E.C. - Publish and be free. A catalogue of clandestine books printed in the Netherlands 1940-1945 in the British Library.
K2857: SIMONS, WIM J. - De tijd van Herman Robbers. Bloemlezing uit Elsevier's geïllustreerd maandschrift 1909-1937.
Y0352: SIMONS, L. (RED.). - Studies in volkskracht.
K2543: SIMONS, WIM J. - Omgang met boeken.
W2220: SIMONS, ANNA. - Edward Johnston und die englische Schriftkunst. Edward Johnston and English Lettering. Mit einem Beitrag von Eberhard Holscher.
K2052: SIMONS, WIM J. (ED.). - Reinder Blijstra 1901-1975. Een vriendenboek.
R4221: SIMONS, WIM J. - De Beuk: 35 jaar in poëzie.
B3015: SIMONS-MEES, J.A. - Een paladijn. Fantastische comedie in vier bedrijven.
T7411: SIMONS, L. - De bewustwording van Vlaanderen.
T7412: SIMONS, MENNO. - Meditaesje oer psalm 25. Fen Menno Simons yn oersetting en mei ynlieding fen Sj. de Zee.
B0518: SIMONS, WIM J. - Goden, priesters en koningen. Deel I: De oosterse litteratuur van het begin tot heden. Deel II: Bloemlezing uit de oosterse letterkunde.
B8046: SIMONS, WIM J. - De krant is een meneer. Voorwoord C.F. van Dam.
L1846: SIMONS-MEES, J.A. - Atie's huwelijk. Tooneelspel in vier bedrijven.
L1858: [LEOPOLD] SIMONS, PIET. (ED.). - Jan Hendrik Leopold (1865-1925).
B1092: SIMONS, LUDO / PIERRE H. DUBOIS EN ANTON VAN WILDERODE. - Drie beschouwingen over Maurice Gilliams.
R5769: SIMONS, M.S.M. - Drenten in Eindhoven.
H5481: SIMONS, WIM J. - Frederik van Eeden.
K3391: SIMONS, L. (ED.). - Zelfkeur. Bloemlezing uit het werk van een aantal Letterkundigen. Tweede Reeks. Eerste, Tweede, Derde bundel in een band.
K6193: SIMONS, WIM J. - Het paleis van Circe. Frederik van Eedens Amerikaanse reizen.
W7388: SIMONS, W. J. - Het geschreven woord. Handboek ten dienste van redacties en medewerkers van bedrijfs-, personeels- en verenigingstijdschriften en aankomende journalisten.
R4440: SIMONS-MEES, JOSINE A. - De Nimf. Tooneelspel in 3 bedrijven. Met een woord vooraf en een bijlage Beate solliciteert.
T2384: SIMONS, LUDO. - Van Duinkerke tot Koningsberg. Geschiedenis van de Aldietsche Beweging.
R8954: SIMONS, WIM J. - Louis Couperus.
T0668: SIMONS, LUDO. - Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen. I: De negentiende eeuw.
M4140: SIMONS, WIM J. - Geladen pistolen. Gevleugelde woorden over het boek bijeengebracht en ingeleid.
M9833: SIMONS, WIM J. - Het woord gedrukt. Boeken en mensen.
R4432: SIMONS-MEES, JOSINE A. - De Nimf. Tooneelspel in 3 bedrijven. Met een woord vooraf en een bijlage Beate solliciteert.
R4471: SIMONS, PH.J. - Taalevolutie en Patriotisme.
M6482: SIMONS, WIM J. - Omgang met boeken.
T0007: SIMONS-MEES, J.A. - Kasbloem. Tooneelspel in 4 bedrijven.
L7721: SIMONS, P.H. - Wij beginnen te sympathiseren. Betje Wolff en Aagje Deken.
T2692: SIMONS, L. (VOORW.). - Een Nederlander in geteisterd Belgie.
K0190: SIMONS, L. - Tot afscheid. (Boeken en hun beteekenis).
T1277: SIMONS, J.M.I.A. - Hoe richt ik een Vereeniging op?
T6873: SIMONS, ADAM. - Verhandelingen.
T0012: SIMONS-MEES, J.A. - Voor het diner. Voorstukje in een bedrijf (1889).
R9503: SIMONS, G. - Op den zoom.
R4426: SIMONS-MEES, J.A. - Van hoogten en vlakten. Tooneelspel in drie bedrijven.
H6236: SIMONS, L. (RED.). - De Ploeg. Geillustreerd maandblad der Wereld-bibliotheek. 5e jaargang 1912-1913.
H6238: SIMONS, L. (RED.). - De Ploeg. Geillustreerd maandblad der Wereld-bibliotheek. 4e jaargang 1911-1912.
T5216: SIMONS, G. - Tot het uiterste.
H6695: SIMONS, WIM J. - Henriette Roland Holst.
R8228: SIMONS, WIM J. - Hakken en spaanders. Kleine curiosa uit de Nederlandse en Vlaamse letteren.
L4323: SIMONS-MEES, J.A. - Levensstroomingen. Tooneelspel in 3 bedrijven.
T1097: SIMONS, W. J. - Het geschreven woord. Handboek ten dienste van redacties en medewerkers van bedrijfs-, personeels- en verenigingstijdschriften en aankomende journalisten.
T9954: SIMONS, IDA. - Een dwaze maagd.
L7959: SIMONS, W.J. - Fotoboek van de eeuw.
H6235: SIMONS, L. (RED.). - De Ploeg. Geillustreerd maandblad der Wereld-bibliotheek. 3e jaargang 1 juli 1910-1911.
R8517: SIMONS, L. / M. SOMERS / A. VAN RUYSSEVELT. - Hendrik Conscience of de Vlaamse wedergeboorte.
B0812: SIMONS, LUDO. - Oostnoordoost. Facetten van de uitstraling van Vlaanderens taal en literatuur. Voorwoord G. Schmook.
R7692: PHILOMUSUS / IGNOTUS MYSTICUS / STOICUS SINCERUS. - Lof-zang, voor den uitmuntenden lier- en harp-dichter Petrus Dathenus, Dathenianasche bedenkingen, over de maandelyksche by-dragen van Lente- en Gras-maand, no. 5 en 6. des jaars 1759. Lof-zang, voor den uitmuntenden lier- en harp-dichter Petrus Dathenus.
R1524: SINCLAIR, UPTON. - Om een nieuwe wereld. Vertaling J.L. van Tijn.
K9375: SINCLAIR, UPTON. - De wildernis. Vertaling H. Mendels-Stokvis. Inleiding F.M. Wibaut.
K9638: SINCLAIR, UPTON. - De voordeelen van den godsdienst. (the profits of religion) Proeve van economische verklaring. Vertaling J. v.d. Bergh van Eysinga-Elias.
K8845: SINCLAIR, UPTON. - De wildernis. Vertaling H. Mendels-Stokvis. Inleiding F.M. Wibaut.
R7313: SINCLAIR, UPTON. - Koning Kool. Roman uit de Amerikaansche Kolenmijnen. Vertaling Th. Holdert. Voorwoord: Frederik van Eeden. Illustraties: Herman Heyenbrock. Twee delen.
R1205: SINCLAIR, UPTON. - Men noemt mij timmerman. Vertaling Willem Weeda.
Y2085: SINCLAIR, W.A. - De stem van den Nazi. 1. Bij het luisteren naar Herr Hitler. 2. Hoe Dr. Goebbels het doet.
K5353: SINCLAIR, UPTON. - Geld. Vertaling H.J. Ankersmit.
T6380: SINCLAIR, UPTON. - De uitweg. Vertaling W.L. van Warmelo.
H8197: SINCLAIR, MAC D. (ED.). - Die Intertype. Ihre Handhabung, Bedienung, Konstruktion und Einstellung.
R7732: SINCLAIR, UPTON. - Wij, volk van Amerika en hoe wij een einde maakten aan de armoede. Waarin opgenomen Het plan voor Nederland. Vertaling W.L. van Warmelo.
H2430: SINDERAM, H.W. - Handleiding tot zelfonderricht van Friesch Houtsnijwerk.
R5498: SINDERAM, H.W. - Handleiding tot zelfonderricht van Friesch Houtsnijwerk.
R7062: SINGELENBERG-VAN DER MEER, M. - Nederlandse keramiek- en glasmerken 1880-1940.
B6165: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - De duizendkunstenaar van Lublin.
B6166: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - De duizendkunstenaar van Lublin. Vertaling Nico Polak.
T8294: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - Oude liefde en andere verhalen. Vertaling Joop van Helmond.
T8712: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - De Spinoza van Warschau en andere jiddisje verhalen.
T8322: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - Vijanden. Een liefdesroman. Vertaling: Stella Bromet.
T8610: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - De dood van Methusalem. Verhalen. Vertaald door Bartho Kriek.
T8307: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - Vroege Sabbat en andere verhalen. Vertaling Jet van der Mijn.
B5273: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - De boeteling. Vertaald door Rene Kurpershoek.
R1929: SINGER, ISAAC BASHEVIS - De magier van Lublin. Vertaling Nico Polak.
K0382: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - De duizendkunstenaar van Lublin.
T6197: SINGER JR., K. - De nood in den tuinbouw.
M7093: SINGHELER, ARTHUR RUDOLF. - Yada of De nacht na het feest mammoet.
B2577: SINGOR, HENK. - Grieken in oorlog. Veldtochten en veldslagen in het klassieke Griekenland.
B2581: SINGOR, HENK. - Homerische helden. Oorlogsvoering in het vroege Griekenland.
T8320: SINJAVSKI, ANDREJ (ABRAHAM TERTS). - Jij en ik. Vijf verhalen. Vertaald door Bram Rebers en Charles B. Timmers.
R6022: [VELDE, HENDRIK VAN] SINNEMA, JOHN R. - Hendrik Van Veldeke.
B3800: SINNER, LOUIS. - Provo's en Justitie. Met medewerking van Aad Nuis.
T5219: SINNIGE, JAN. - In memoriam Jan Sinnige. Geboren te Rotterdam 8 october 1923, dood geschoten te Waldenburg (Silezie) 15 februari 1945.
R6464: SINNINGHE, J.R.W. - Opstand in Brabant.
L2793: SINNINGHE, J.R.W. - Sagen van Nederland.
T2227: SINNINGHE, J.W.R. - De gelaarsde gehangene. Gevolgd door De wonderlijke historie van Jan van Gent Peerdeken Malegijs, met illustraties van Aart van Breda.
R9301: SINNINGHE, J.R.W. - Opstand in Brabant.
K9476: SINT-JAN, R. VAN. - Guido Gezelle's avonturen in de journalistiek.
B1766: SINT-MARIENGRAAT, J.W.B. VAN. - Joannes Baptissta naar Vondel's Epos. Drama in vijf bedrijven.
W2461: SIONIL JOSE, F. - Maskerade. Vertaling Ina Neseker.
B5629: SIPKES, KEES. - Van Universiteit der Armen tot Volksuniversiteit. De geschiedenis van drie-kwart eeuw Volksuniversiteit Jong Haarlem. Vooruit de Rijkskweekschool.
T6626: SIPMAN, ARN. J. - De gedesorganiseerde Post- en Telegraafdienst. Aan wien de schuld?
Y3264: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 12 Zweites Juniheft 1935.
Y3263: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 5 Erstes (Zweites?) Marzheft 1935.
Y3262: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 22 Erstes Septemberheft 1934.
Y3261: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 24 Erstes Oktoberheft 1934.
Y3260: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 8 Zweites Aprilheft 1935.
Y3259: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 4 Zweites Februarheft 1935.
Y3258: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 23 Zweites Novemberheft 1935.
Y3257: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 27 Zweites Novemberheft 1934.
Y3256: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 10 Zweites Maiheft 1935.
Y1889: DIE SIRENE - Die Sirene. Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes 1935, nr. 13.
Y3265: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 2 Zweites Januarheft 1935.
B9962: SIRKS, M.J. - Het leven ontsluierd. Algemeene biologie in populair-wetenschappelijke vorm.
Y2952: SITTERS, HERMAN. - H.M. Koningin Wilhelmina eerbiedig opgedragen. Prinses Juliana Marsch voor piano.
Y4765: SITUMORANG, SITOR. - Bloem op een rots. Gedichten vertaald uit Indonesisch door Kees Snoek.
R5586: SIXMA VAN HEEMSTRA, F.S. - Oude vroomheid. Een iconografische interpretatie van een relief, gemetseld in de muur van de Oude Kerk te Zwolle.
K4830: SIXTI, SVFFRIDI. - Apollo over de Inwijdinghe van de Neerlandtsche Academia De Byenkorf. Gesticht door D.S. Coster Amsterdammer.
L8532: SIZOO, HANS. & ANNEMARIE DE WILDT. - Het Amsterdam van Herman Gordijn. Met een woord vooraf door Benno Premsela.
R2345: SIZOO, MARIJN. - Groet aan de tegenstanders. Verhalen.
Y5072: SJAHRAZAD. - Indonesische overpeinzingen.
Y4746: SJAHRIR, SOETAN. - Indonesische overpeinzingen. Bewerkt door M. Sjahrir-Duchateau (Sjahrazad).
K5703: SJAIKH, HANAAN AS-. - Vrouwen tusen hemel en zand. Vertaling Djuke Poppinga.
P0563: SJAMMAS, ANTON. - Arabesken. Vertaling Mirjam Lumkeman.
R8220: SJMELJOW, IWAN. - Een oud vrouwtje. Het verhaal van een man, die veel meegemaakt heeft. Uit het Russisch door Anna Kosloff. Met een woord vooraf van N. van Wijk.
B4502: SJOLOCHOW, MICHAIL. - Het lot van een mens.
H2200: SKELTON, R.A. - Decorative printed Maps of the 15th to 18th centuries. A revised edition of Old decorative Maps and Charts by A.L. Humphreys.
K3734: SKINNER, CORNELIA OTIS. - Madame Sarah. Het leven van Sarah Bernhardt. Vertaald door M. de Haas-Tobias.
B2739: SKIRA. - Bulletin Trimestriel 1 Avril 1966.
B2740: SKIRA. - Bulletin 6/7 des Editions d'Art Albert Skira.
B2738: SKIRA. - Bulletin Trimestriel 2 Juillet 1966.
T4372: SKOPOS. [= HANS CHRISTIAAN SCHWENCKE]. - Schets van ons huidig hoofdprobleem.
L4996: SKREDSVIK, KARE. - Die Philosophie des jungen Geijer in ihrem ideengeschichtlichen Zusammenhang.
T7286: SKRIPT. - Bevat o.a.: Wally de Lang: Jode bin ook mensche. Aspecten van de joodse achtergrond van Carry van Bruggen. (217-228 p.)
T4916: SKRIPT. - Seksualiteit & Sekseverhoudingen.
B2227: SKRIPT. - Geschiedenis van het lichaam. Artikelen: Lichaam en lichamelijkheid. De pest in Holland. De Neo-Malthusiuaanse Bond. Badhuizen in Amsterdam. Lesbische tijdschriften in de Weimarrepubliek. Elias homo clausus en het lichaam.
B2116: SLACKENMEEL, THOMAS. [=COR BLOK]. - De verkoudheid en de muze.
H8312: SLAGTER, W.J. - Schaarse rechten. Afscheidscollege.
B4398: SLAGTER, GERT-JAN. - Tusken keapsjoch en keunst. Tussen handel en kunst. Vertaald uit het Fries Teake Oppewal.
R9260: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
T0086: SLAUERHOFF, J. - De ochtendzon. Teekening van C.F. Roelofsz.
T4405: SLAUERHOFF, J. - Schuim en as. Bezorgd door K. Lekkerkerker.
H9757: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
T8223: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
K9435: SLAUERHOFF, J. - In memoriam J. Slauerhoff. Bij zijn tienden sterfdag.
W5140: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
B4092: SLAUERHOFF, J. - Schuim en As.
T8144: SLAUERHOFF, J. - Serenade.
B4820: SLAUERHOFF, J. - Het lente-eiland en andere verhalen.
H2989: SLAUERHOFF, J. - Het eind van het lied.
H0584: SLAUERHOFF, J. - Een bezoek aan Makallah.
T8701: SLAUERHOFF, J. - Schuim en Asch, verhalen.
B7439: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten. Twee delen in cassette.
L1034: SLAUERHOFF, J. - Het eind van het lied. Ingeleid door A.L. Sotemann.
T8488: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten. Deel I: Eerste verzen, Archipel, Saturnus, Serenade, Eldorado, Oost-Azie. Deel II: Yoeng Poe Tjoeng, Fleurs de Marecage, Een eerlijk zeemansgraf, Soleares, Al dwalend.
B9870: SLAUERHOFF, J. - Het lente-eiland en andere verhalen.
R7857: SLAUERHOFF, J. / DIRK KROON (VERZ.). - Maar toen het lag ontdekt, leek het verraad. Opstellen over het proza van J. Slauerhoff.
B8721: SLAUERHOFF, J. - Slauerhoff student auteur. Samengesteld door Eep Francken, Geerte van Munster en Arie Pos.
H4247: SLAUERHOFF, J. - Verwonderd saam te zijn.
T3688: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten.
Y3336: SLAUERHOFF, J. - Drie gedichten en een mening.
Y3337: SLAUERHOFF, J. - Winter op zee. [Met een typografische illustratie in kleuren door Frans de Jong].
T8560: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
T4889: SLAUERHOFF, J. - Schuim en Asch. Verhalen.
R9220: SLAUERHOFF, J. - In memoriam J. Slauerhoff, overleden 5 october 1936.
Y0784: SLAUERHOFF, J. - Het leven op aarde.
Y0786: SLAUERHOFF, J. - Schuim en Asch. Vijf verhalen.
T3655: SLAUERHOFF, J. - Brieven aan Hans Feriz. Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Herman Vernout.
T1607: SLAUERHOFF, J. - Archipel.
Y3850: SLAUERHOFF, J. - Jan Pietrsz. Coen. Drama in elf tafereelen.
T3715: SLAUERHOFF, J. - Het lente-eiland en andere verhalen.
H8380: SLAUERHOFF, J. - Het lente-eiland en andere verhalen.
Y2982: SLEE, CARRY & PHILIP HOPMAN. - Botsing met Zwarte Piet.
L0476: SLEE, CARRY. - De toegift.
L4677: SLEE, J.C. VAN. - De Kloostervereeniging van Windesheim. Eene filiaalstichting van de Broeders van het Gemeene Leven. Kerkhistorische studie.
L8034: SLEECKX. - De kraenkinders. Drama in dry bedryven.
R7339: SLEECKX. - De Patriottentijd.
Y2785: DE SLEGTE. - Fondscatalogus maart 1961.
T3379: SLEGTE, J. DE. - Fondscatalogus Boekhandel J. de Slegte.
R8566: SLEGTE, J. DE. - Fondscatalogus Boekhandel J. de Slegte.
R8567: SLEGTE, J. DE. - Fondscatalogus Boekhandel J. de Slegte.
R6805: SLEMPKES, J.A. - Na twintig jaar lijdens weer vrij! Historische feestklanken voor de rijpere jeugd.
R6807: SLEMPKES, J.A. - Uit den Franschen Tijd. Een vertelling van Grootmoe voor de jongste feestelingen.
L4602: SLICHER VAN BATH, B.H. - Herschreven Historie. Schetsen en studien op het gebied der Middeleeuwse Geschiedenis.
R9720: SLICHER VAN BATH, B.H. EN E.D. EIJKEN. - Gijsbert Johan ter Kuile. Een biografie en overzicht van zijn geschriften aangeboden aan G.J. ter Kuile t.g.v. zijn aftreden als rijksarchivaris in de provincie Overijssel.
H7021: SLIGGERS, BERT (ED.). - De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem.
K1279: SLIJPER, BART (ED.). - In droomcadans bedwongen. Over Hendrik de Vries.
K1280: SLIJPER, BART (ED.). - Verlangen zonder vorm en zonder naam. Over J.C. Bloem.
Y4747: SLIMMING, JOHN. - De pepertuin.
R9477: SLINGENBERG, BODO J.W. - Misvormingen van extremiteiten.
T3115: SLINGERBERG, M. - Het werkende land.
B6905: SLINGS, G. - Een boos en overspelig geslacht. (De moderne literatuur als teken des tijds).
M4230: SLIVE, SEYMOUR. - Drawings of Rembrandt. With a selection of drawings by his pupils and followers. 2 vols.
L8342: SLOET, D.A.W.H. - Bollands 'Lichtkogels'. Met een aanhangsel van H. Poels.
R8747: SLOGTEREN, L.J. VAN. - Schrijven op commando. Cahier B I.
H7655: SLOOS, LOUIS PH. - Voor den dienst der Armee. De militaire uitgeverij-boekhandel De Gebroeders van Cleef.
L5287: SLOOTHAAK, MARIJ M. - De ontdekking van Osdorp.
W7227: SLOOTWEG, DICK. - Piekerans in het land zonder lezers.
B1508: SLOT, PAULINE. - Memoires van een roman.
R2110: SLOT, PAULINE. - Zuiderkruis. Roman.
Y4378: SLOT, ERIC. - Moordatlas van Amsterdam. Historisch overzicht van (bijna) alle moorden, gerubriceerd op straatnaam
L4751: SLOTEMAKER DE BRUINE, MARTINUS C. - Het ideaal der Navolging van Christus ten tijde van Bernard van Clairvaux.
T7309: SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. - De Steunregeling.
T4035: SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. - Christelijke Vakorganisatie.
T4034: SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. - Het Solidarisme.
R5691: SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. - Wat Amerika ons leert.
L1819: SLUIMERS, LASZLO E.L. - De Brits-Russische entente van 31 augustus 1907 gezien als verwezenlijking van Bismarcks "Cauchemar des Coalitions"
T5358: [COHEN] SLUIS, W. VAN DER. - Een en ander over het landbouw-vraagstuk.
T2797: SLUIS, WIEBE VAN DER. - Boeren Stemt Rood!
T2800: SLUIS, W. VAN DER. - De landbouw crisis in de Tweede Kamer.
R2269: SLUITER, W. - Buyten- eensaem huys- somer- en winter-leven .. Aenwijsende, hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't land, vernoegt mag leven. meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke steden....
H5513: SLUITER, WILLEM. - Willem Sluyter. Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis.
Y1535: SLUITERS, W. - Eenzaam Buitenleven. Met Aantekeningen en Zinnebeelden Verrykt. Benevens zijne Vreugde- en Liefdezangen. [Bevat ook Eenzaam Huis- en Winterleven].
R5424: SLUYS, CORN. VAN DER. - Onze woning en haar inrichting. Een boek voor allen die belangstelling hebben voor Het Huis. Met 139 afbeeldingen.
T9563: SLUYS, CORN. VAN DER. - Machinale textielkunst. Tapijten, gordijnen, enz.
H8438: SLUYS JR., W.N. VAN DER. - Het ABC der reclame.
T7911: SLUYSER, M. - In de greep van Holdert. De moord op de A.V.R.O.
B1779: SLUYSER, MEYER. - Voordat ik het vergeet. Als de dag van gisteren. Hun lach klinkt van zover. Voorwoord W. Drees.
R7352: SLUYSER, M. - Eenheidsfront?
R8424: SLUYTERAN, KATE EVELINE. - Ondernemen in sigaren. Analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934.
R9121: SLUYTERMAN, T.K.L. - Vrouwen van beteekenis voor de decoratieve kunst in de dagen der fransche renaissance.
B2247: SLUYTERMAN, KEETIE. E.A. - Het cooperatieve alternatief. Honderd jaar Rabobank 1898-1998.
C1619: SMABERS, NICOLETTE. - Portret van mijn engel.
B6976: SMABERS, NICOLETTE. - Stiefmoeder.
W2496: SMARTT BELL, MADISON. - Een jaar stilte. Vertaling N. d'Oliveyra.
R9515: SMEDING, ALIE. - Als een bes in een hofje.
T7889: SMEDING, SIBOLD S. - 1 3/4 Eeuw. Provinciale Zeeuwsche Middelburgsche en Goesche Courant 1758-1933.
B4443: SMEDING, T.U. - School in de steigers. De wording van de Friese lagere school in de periode 1800-1857.
R1002: SMEDING, ALIE. - Strakke dagen.
B4909: SMEDING, ALIE. - Tijne van Hilletje.
Y2231: SMEDING, ALIE. - Menschen uit 'n stil Stadje. 'n Roman.
Y2230: SMEDING, ALIE. - Sterke Webben. 'n Roman.
T1891: SMEDING, ALIE. - Sterke Webben. 'n Roman.
B4752: SMEDING, ALIE. - De zondaar.
L5451: SMEDING, ALIE. - Duivelsnaaigaren.
L2207: SMEDT, RITA DE. - Stilistisch Onderzoek over de Werken van Guido Gezelle.
B7679: SMEDT, MARCEL DE. - De literair-historische activiteit van Jan Frans Willems (1793-1846) en Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872).
M7328: SMEDTS, MATHIEU. - Den vaderland getrouwe. Een boek over oorlog en verzet. Samengesteld door... Geschreven door mensen die beleefd hebben wat ze schreven.
T3893: SMEENK, C. - In Kuyper's lijn. De Antirevolutionaire Partij en het Socialisme.
B8375: SMEENK, C. EN P. VAN VLIET JR. - Een held in volle wapenrusting. A.S. Talma en zijn arbeid.
T0343: SMEENK, C. - Het Christen-Socialisme.
T7193: SMEENK, C. - De Revolutionnaire Totaal-Staat. Fascisme en Nationaal-Socialisme.
H8517: SMEETS, MART. - Een brok in de keel.
H4711: SMEETS, M.J.H. - Economisch beleid en belastingrecht.
L0546: SMEETS, JEAN-ROBERT. - Enige opmerkingen over de "Bestiaires" en hun "Senefiance"
W9340: SMEETS, MART. - Hoezo bezeten?
L5399: SMEETS, JEAN-ROBERT. - La Chevalerie de Jadas Macabe.
R9618: SMELIK, KLAAS. - Een vloot voedt een volk.
R7930: SMELIK, KLAAS. - Storm over de oceanen...
T5206: SMELIK, KLAAS. - Jongens van alle stranden.
T3751: SMEND, FRIEDRICH, HEINZ STEINBERG, U.A. - Dreihundert Jahre Preussische Staatsbibliothek 1661-1961.
K6230: SMET, PROSPER DE. - De ontploffing.
L0961: SMET, PROSPER DE. - Aan de voet van 't Gravensteen.
T0848: SMET, ANTOINE DE (INL.) - Philippe Vandermaelen 1795-1869. Tentoonstellingcatalogus door Liliane Wellens-De Donder.
R6578: SMET, A. DE. - De Hollandse Kartografie. Met medewerking van R. Calcoen, L. Danckaert, D. Geeraerts, L. Wellens-De Donder.
R7699: DE SMET, J.J. - Getrouw verhael der marteldood van de Heeren van Audenaerde, ten tyde der Beeldenstormery, naer gelyktydige schrijvers.
B2302: DE SMET, MARC. - Bronwaarts afdwalen. Literaire kritieken. Voorwoord Joris Denoo.
R6551: SMET, ANTOINE DE. - Voyageurs Belges aux Etats-Unis du XVII siecle a 1900. Notices bio-bibliographiques.
B9499: SMEYERS, MAURITS. - Flemish Miniatures from the 8th to the mid-16th Century. The Medieval World on Parchment.
B4085: SMEYERS, JOS. - In de avond een hoorn. Gedichten.
B7784: SMIDT, H.J. E.A. (VERZ.). - Geschriften van Dr. H.J. Nassau. Derde deel: De levende taal, vergelijkende taalstudie, historische taalkunde.
B5940: SMIERS, JOOST. - Cultuur in Nederland 1945-1955. Meningen en beleid.
R3373: SMILDE, H. - Jacob Cats in Dordrecht. Leven en werken gedurende de jaren 1623-1636.
Y2267: SMILDE, MIEK. - De achterkant van juni. Gedichten.
Y2278: SMINK, PETER. - Koudijs' Hellevaart. Een epyllion.
T2213: SMINK J.BZ, P.J. - Het lied van den arbeid.
M3416: SMISSAERT, H. - Nederland in den aanvang der twintigste eeuw. Geschetst in woord en beeld door verschillende schrijvers, onder leiding van H. Smissaert.
M7080: LUTKIE & SMIT. - Littera Eget Scheda. De geschiedenis van een Amsterdamse Papiergroothandel 1877 - 1952.
L4989: SMIT, JAN HENDRIK. - The short stories of John Galsworthy.
L5003: SMIT, P. - Minister van der Brugghen.
Y3314: LUTKIE & SMIT. - 3 Tellers boven een noemer. 3x feest bij L&S 1877-1962 / 1887-1962 / 1912-1062.
Y4915: SMIT, PIETER CORNELIS. - Toean Petoro van Mamasa. Het leven van een ambtenaar van het Binnenlands Bestuur in het voormalige Nederlands-Indie.
T6959: SMIT, J.W. - Zijn de Anti-Militaristen misdadigers?
L5242: SMIT, C. - Het vredesverdrag van Munster 30 januari 1648.
L2915: SMIT, GABRIEL. - Jongenskerstfeest. Een klein kerstspel voor jongens. Vrij bewerkt naar Josef Maria Heinen.
W7467: SMIT, PETER. - Nooit meer gapen, Het kunstgebit in de literatuur.
T7791: SMIT, GABRIEL. - Koning der Koningen. Een klein declamatorium voor het feest van Christus-koning. Muziek Han van Koert.
K9806: SMIT, GABRIEL. - Spiegelbeeld.
B6289: SMIT, ALBERDIEN. - Otium cum dignitate. Een bundel bijdragen van Ambo-auteurs bij het afscheid van Alberdien Smit, 23 augustus 1996.
M3790: SMIT, W.A.P. - Masscheroen 1941.
L0387: SMIT, JACOB. - E.J. Potgieter 1808-1875.
T9640: WILMS J.H. EN WILHELMUS SMIT. - Wilhelmus en Wien Neerlands bloed. Oude en nieuwe toonzetting voor zang en harmonium (piano) of gemengd koor.
B3853: SMIT, GABRIEL. - Met de dichters door de natuur.
K7263: SMIT, GABRIEL. - Geboorte.
L0831: [POTGIETER] SMIT, JC. - Bijdrage tot de kennis van Potgieter's stijl
K7289: SMIT, GABRIEL. - Ternauwernood.
K7301: SMIT, GABRIEL. - In het land van den dichter.
M0124: SMIT, GABRIEL. - Sonnetten.
M0148: SMIT, W.A.P. - Feesten van 't jaar en andere gedichten. Samengesteld en ingeleid door Hans Werkman.
L1774: SMIT, PETER. - Onbegonnen werk. Veertien verhalen.
R7239: SMIT, W.A.P. - Hooft en Dia. Een onderzoek naar Hooft's verzen-bouquet van 1608-1609 voor DIA, de identiteit van deze geliefde, andere verzen van Hooft voor haar en de implicaties van dit alles.
L0556: SMIT, H.J. EN W.J. WIERINGA. (ED). - Correspondentie van Robert Fruin 1845-1899.
T8668: SMIT, WILFRED. - Een harp op wielen. Gedichten.
L0097: SMIT, JACOB. - Driemaal Huygens. Vergelijkende karakteristieken van Constantijn Huygens' Batava Tempe, 'T costelick mal en de uytlandighe herder.
K6785: SMIT, W.A.P. - Reprise na 130 jaar. 'Over den waren dichter'.
M0045: SMIT, GABRIEL. - Evenbeeld.
T7656: SMIT, GABRIEL. - Voor Otto van Rees (1884-1944).
R9627: SMIT, W.A.P. - Soldate op Wag. Een motief bij Van Wijk Louw en pleidooi voor literatuur-historie.
K3367: SMIT, P. / F. LULOFS / J.R. SMEETS. E.A. - Non-conformisten.
B7237: SMIT KLEINE, F. - Kritische schetsen.
R2952: SMIT, D. - Gedenkschrift ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de uitgeverszaak en drukkerij van A.W. Sijthoff's uitgeversmaatschappij te Leiden.
L0480: SMIT, GABRIEL / H. KUITENBROUWER EN CHARLES NYPELS. - In 't Licht. Een tijdschrift gewijd aan de werkzaamheid van de Uitgeverij Het Spectrum te Utrecht. Lente 1940.
K6884: SMIT, JACOB. - De kosmische zelfvergroting van de dichter bij Bilderdijk, Perk en Marsman.
T1263: SMIT, W.A.P. - Feesten van 't jaar.
B5251: SMIT, W.A.P. - Twaalf studies. Met een lijst van zijn wetenschappelike publikaties door S.F. Witstein.
T8849: SMIT, GABRIEL. - Op mijn woord.
T8850: SMIT, GABRIEL. - Ik geloof. Gedichten.
R7847: SMIT, GABRIEL. - Tempore Belli. Verzen.
Y2560: LUTKIE & SMIT. - Model Cahiers. Papiergroothandel Lutkie & Smit N.V., Amsterdam.
T0486: SMIT, M.W. (RAPPORTEUR). - Verslag nopens het onderzoek naar voorwaarden en verhoudingen bij den arbeid in Nederland. Ingesteld door het Bestuur van het Christelijk Arbeids-Secretariaat in Nederland.
R6046: SMIT, J.P.W.A. - De legervlaggen uit den aanvang van den 80-jarigen oorlog.
K2266: SMIT, W.A.P. - Literatuur-Historie bij een meilied van Hooft. ('De Min met pricken van zijn strael').
L8292: [POTGIETER] SMIT, JAKOB. - Bijdrage tot de kennis van Potgieter's stijl.
R7677: SMIT, GABRIEL. - Beatrijs. De vroege tekst, nieuwe bewerking en nabeschouwing door Gabriel Smit.
L6657: SMIT, MEIJER CORNELIS. - De verhouding van Christendom en Historie in de huidige Rooms-Katholieke geschiedbeschouwing.
L6354: SMIT, GABRIEL. - Weerklank.
T2951: [POTGIETER]. SMIT, JAC. - Catalogus Tentoonstelling E.J. Potgieter Zwolle 1808-Amsterdam 1875. Februari-Mei 1975.
R7934: SMIT, GABRIEL. - Fragment. Sonnetten.
L7584: SMIT, GABRIEL. - Requiem in memoriam matris.
B6460: SMIT, MILLY (ED.). - Het is later. Foto's, verhalen en een gedicht over ouderdom.
R4323: SMIT, GABRIEL. - Weerlicht.
T5492: SMIT, B.A. - Het Ultramontaansche wespennest. Bevattende curieuse en weinig bekende bijzonderheden uit het leven van pausen, heiligen en wonderdoeners, alsmede bijdragen tot de geschiedenis der Ultramontanen uit alle tijden.
R0891: SMIT, C. - Tien studien betreffende Nederland in de eerste wereldoorlog.
Y4600: [VONDEL] SMIT, W.A.P. - Justus fide vivit. Vondel in zijn leven, geloof en werk
L6219: SMIT, C. - Diplomatieke geschiedenis van Nederland. Inzonderheid sedert de vestiging van het koninkrijk. Met 14 kaartjes.
T7145: SMIT, D.H. - Johan van Heemskerck 1597-1656.
B7204: SMIT KLEINE, F. - Dietsche doolhof. Zedekruyt gewassen in 1906-1915.
H5072: SMIT, JACOB. - E.J. Potgieter 1808-1875.
B7671: SMIT, C.G.M. & W.F. HEUVEL. - Autonoom. Nederlandstalige literatuur op de Antillen.
B2122: SMIT, J.W. - Fruin en de Partijen tijdens de Republiek.
K9880: SMIT, GABRIEL. - Declamatie en voordracht.
R8115: SMIT, MAURITS. (F.M. JAEGER). - Kunst en leven. Studies.
R2339: SMIT, D. - Het boek aan het Bestelhuis en in het Nieuwsblad. Korte geschiedenis van het Bestelhuis en van het Nieuwsblad voor den Boekhandel.
K2963: SMIT, JACOB. - De kosmische zelfvergroting van de dichter bij Bilderdijk, Perk en Marsman.
A0487: SMIT, GABRIEL. - XL Psalmen.
R5537: SMIT, W.A.P. - De Dichter Revius.
B0823: [BILDERDIJK]. SMIT, JOHAN. - Bilderdijk et la France.
R2934: SMITH, RICHARD NORTON. - The Harvard Century. The Making of a University to a Nation.
C1086: SMITH, LOWELL. - De eerste vlucht om de wereld. Bevattende het authentiek reisverhaal van Lowell Smith, Erik H. Nelson, Leslie Arnold, Henry Ogden, Leigh Wade, John Harding. Bwerkt door R.H.G. Nahuys.
M2976: SMITH, APRIL. - Boven Montana. Vertaling R. van Moppes.
Y2574: SMITH, WALKER C. - Was it Murder? The Truth About Centralia. Authentic Record of the Causes Leading to, the Actual Events of, and the Trial That Followed the Armistice Day Tragedy at Centralia, Wash., Nov. 11, '19. Including the Statements of Seven of the Jurors Who Declare That the Convicted Men Are Not Guilty.
T5070: SMITH, ZADIE. - Witte tanden. Vertaald door Sophie Brinkman.
T4906: MEISCHKE-SMITH - Maggie's Smith.
Y5014: SMITH, CHRIS. - Waar ligt Sumba? Indonesische reisverhalen.
H5667: SMITH, ALAN G.R. - Science and Society in the sixteenth and seventeenth centuries.
T3011: SMITS, FRANS. - Heimwee. (Fragmenten uit een dagboek).
Y3521: SMITS, J. - Belangrijke brief door Willem I, Prins van Oranje, Den 16 Mei 1572, Uit Dillenborch geschreven aan zijne Vrienden in Dordrecht: met eenige geschiedkundige bijzonderheden tot dezelve betrekkelijk.
R7602: SMITS VAN WAESBERGHE, JOS. - De uitzondelijke plaats van de Ars Musica in de ontwikkeling der wetenschappen gedurende de eeuw der Karolingers.
B6324: SMITS, DEN OUDE HEER. [=M. PRAGER LINDO]. - Familie van ons. Met zes platen naar teekeningen van K.F. Bombled.
B7475: SMITS, FRANS / R. GUIETTE. - De Fransche Letterkunde sinds 1914. / De Fransch-Belgische Letterkunde sinds 1914.
T8041: SMITS-GOVERTSEN, A. - De Ferrer-Legende.
R2314: SMITS, J.C.J. - De Gymnastiek als Volksonderwijs, voor allen bevattelijk gemaakt.
L8971: SMITS, J.C.P. - De Keizerrogi.
R6058: SMITS, H.N. - Drie avonden debat over de roomsche sportbeweging.
T6172: SMITS, H. - De Nederlandsche Arbeidersbeweging in de Negentiende Eeuw. Voorrede van H. Spiekman.
H5167: SMITS VAN WAESBERGHE, JOS. - Muziek en drama in de middeleeuwen.
T0825: SMITS, FRANS. - Het huis der smart.
Y3475: SMITS PZ, F.W. - Nederland en Oranje onafscheidelijk vereenigd. Feestrede over Psalm LXXXIX vers 19, bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Nederlands vrijheid.
Y4887: SMITS, DEN OUDE HEER. [=M. PRAGER LINDO]. - Brieven en Uitboezemingen. Vier delen.
Y4889: SMITS, DEN OUDE HEER. [=M. PRAGER LINDO]. - Janus Snor en Familie van ons.
R0757: SMITS, H. - Het troetelkind der maatschappij. Twee delen in een band.
Y4598: [VONDEL] SMITS-VELDT, MIEKE B. - Vondels Vredewensch aen Constantyn Huigens (1633) als bijdrage tot een aktuele diskussie.
R7135: SMITS, JAN MATTHIJS JR. - Vervangende hechtenis volgens het Wetboek van Strafrechts van 3 Maart 1881 (St.bl. no. 35).
R8081: [ELSSCHOT] SMITS, FRANS E.A. - Willem Elsschot. Feestreden uitgesproken t.g.v. zijn zeventigste verjaardag door Frans Smits, Albert Westerlinck, Raymond Herreman en Martinus Nijhoff op Zondag 11 Mei 1952.
L7845: SMITS, EVERARD JEAN FRANCOIS. - Herder's Humaniteitsphilosophie.
L7922: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] SMITSKAMP, HENDRIK. - Groen van Prinsterer als Historicus.
R6417: SMITT, L.H. - Enige wenken voor den onervaren verslaggever in rechtzaken en, in het algemeen, voor de op dit gebied iets weten willende nietswetenden.
B3840: SMULDERS, ALBERT. - Lustrumboek van de jongstudenten-vereniging NOS 1921-1931.
Y1974: SMULDERS, WILLEM. - Cantica Graduum. Verzen. Inleiding Anton van Duinkerken.
T6476: SNEEVLIET, H. - Internationale Klassenstrijd (De stakingen in het Transportbedrijf) door H. Sneevliet. Met een voorrede van Henriette Roland Holst.
R9221: SNEIJDERS DE VOGEL, J. - Handleiding voor den Roode Kruisman en voor den E.H.B.O.-er tot het verleenen van eerste hulp aan gaszieken. Met 53 afbeeldingen.
B4321: SNELDERS, H.A.M. - De geschiedenis van de scheikunde in Nederland. Deel I: Van alchemie tot chemie en chemische industrie rond 1900. Deel II: De ontwikkeling van chemie en chemische technologie 1900-1950.
R7687: SNELL, K.CH. - Ueber Zweck und Einrichtung eines Realgymnasiums. Ein Programm.
T0973: SNELLAERT, A. - Histoire de la Litterature Flamande.
B2367: SNELLEMAN, WILLEM. - Das Haus Anjou und der Orient in Wolframs 'Parzival'
L9312: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] SNELLER, Z.W. - Groen van Prinsterer en Fruin.
M6164: SNETHLAGE, HENRIETTE FUHRI. - In het licht van het lezen. De rol van het boek in de beeldende kunst.
L1331: SNEYDERS DE VOGEL, K. - De Rozeroman. Een beeld uit het Middeleeuwsche cultuurleven.
T3776: SNEYERS, E. - Mijn leesboek. Vierde stukje. Oefeningen in het aanvankelijk lezen. Met teekeningen van E. Van Offel.
T3778: SNEYERS, E. - Mijn leesboek. Derde stukje. Oefeningen in het aanvankelijk lezen. Met teekeningen van E. van Offel.
L8634: SNIEDERS, J. RENIER. - De Wraakroepende Zonde. Tafereelen uit het dorpleven in De Kempen.
T2022: SNIEDERS, AUGUST. - Dit sijn Sniderien, dat is Loef- ende Beeltwerc, die hevet gheteikent ende ghesneden.
T1514: SNIEDERS, AUGUST. - De Voetbranders. De Franschen in Noordbrabant (1793).
T0172: SNIEDERS, AUG. - Gedenkboek: Eeuwfeest Dr Aug. Snieders 1825-1925.
B4904: SNIJDER, H.G.S. - Magisch strand.
H4326: SNIJDER, H.G.S. - Episoden. Sonnetten.
L9089: SNIJDER, H.G.S. - Magisch strand.
T7369: SNIJDERS, J. - Partijvorming op principiele grondslag.
B5057: SNIJDERS, COR. - Een god van 37 celsius.
R0214: SNIJDERS, D. - Herman Linnebank 1875-1927. Zijn werk als criticus en Vlamingen vriend.
L5769: SNIJDERS, JOHANNES T. - Zelfcorrectie en zelfcritiek bij kinderen in de kleuterperiode.
B6110: SNIJDERS, C.J. - De Gulden Snede. Voorwoord Sj. Groenman.
L6727: SNIJMAN, FREDERICK J. - Literere styl met die oog op stylondersoek.
B4363: [PROOST PRIKKELS] SNIPPERS. - Snippers. Merkwaardigheden uit de literatuur over papier, drukken en binden. Bijblad van Prikkels 71-77.
L3829: SNITKER, WIM. - Vijf gedramatiseerde vertellingen. I. Pastoor zijn noteboom. II. Het verhaal van twee vaders, 'n pijp tabak, 'n appel en nog veel meer. III. De zieke moeder. IV. Het vertelsel van Jan Klaasen die vrij wilde zijn. V. Van drie heiligen den duivel en nog iemand.
K8854: SNITKER, WIM. - Maskerade. Het spel van den jongen die geen fantasie had. Met muziek van Marius Monnikendam.
L6282: SNITSLAAR, LOUISE. - Sidelights on Robert Browning's 'The Ring and the Book'.
T4773: SNOECK HENKEMANS, J.R. - De vaste pijlers van den Staat. Eene overdenking in mei 1945.
T7335: SNOECK HENKEMANS, J.R. - Maatschappelijke bedrijfsorganisatie.
T4030: SNOECK HENKEMANS, J.R. - Armverzorging. Het Elberfeldsche en het Nederlandsche stelsel.
L2373: SNOEK, PAUL. - Reptielen & amfibieen.
T8797: SNOEK, PAUL. - Renaissance.
R4115: SNOEK, PAUL. - Paul Snoek, ik ben steeds op doorreis.
K2432: SNOEK, KEES. - De Indische jaren van E. du Perron.
Y3132: SNOEK, KEES. - E. du Perron, Den Haag en uitgever Boucher.
L8631: SNOUCK HURGRONJE, C. (VERT. + INL.). - Het Leidsche Orientalistencongres. Indrukken van een Arabisch Congreslid. [= Amin b. Hasan al-Halawani al Hanafi].
K4318: SOBRY, PAUL / A.J.D. VAN OOSTEN / JAN H. EEKHOUT. - Moderne Vlaamsche religieuze lyriek. Bijeengebracht door...
T7534: SOBY, JAMES THRALL. - Ben Shahn.
Y2807: DE VRIJE SOCIALIST. - De Vrije Socialist. Anarchistisch tijdschrift. Federatie van Vrije Socialisten. 1974-1975. nrs.: 2 - 4 - 9.
Y2710: SOCIALIST, DE. - De Socialist. Links Socialistisch Weekblad. Proefnummer. 1e jrg. 1929 nrs: 21 - 42 - 43 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 52 . 2e jrg. 1929. nrs: 53 - 54 - 55 - 57 - 60 - 61 - 63 - 64/65 - 74.
Y4498: BOND VAN CHRISTEN-SOCIALISTEN. - Tegen het Imperialisme het Evangelie.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/18