Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
L0348: STEPPENBACH, LEO. - De zonde. Landelijk zedenspel in een bedrijf.
M7182: STER, JAC. VAN DER. - De Alderminste onder de Rijmers.
Y6948: STER, JAC. VAN DER / THEO KURPERSHOEK. - Paardebloemen. Versjes.
Y7968: STER, JAC. VAN DER. - Burgers en buitellui. Lotgevallen van mensen zoals U en ik.
Y7295: STER, JAC. VAN DER. - Niemand begrijpt het.
L4060: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Vondelbrieven uit de XVIIe eeuw aan en over den dichter. Verzameld en toegelicht door....
B6384: STERCK, JAN F.M. - Reyer Anslo te Rome. Naar nieuwe bronnen medegedeeld.
R2472: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Het leven van Joost van den Vondel.
L9152: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Oud en nieuw over Joost van den Vondel. Verspreide opstellen met portretten, afbeeldingen en facsimile's
R1060: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Hoofdstukken over Vondel en zijn kring. Met prenten en facsimile's.
A0742: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Oud en nieuw over Joost van den Vondel. Verspreide opstellen, met portretten, afbeeldingen en facsimile's
L6439: STERK-POOT, J.M. - De historische schoonheid van Haarlem.
K3609: STERKENBURG, P.G.J. VAN (ED.). - Lexicologie. Een bundel opstellen voor F. de Tollenaere ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag door vrienden en vakgenoten.
M5167: STERKENBURG, P.G.J. - Johan Henrik van Dale en zijn opvolgers.
T0463: STERKENS, REMI. - Georges Eekhoud als Kempisch Schrijver.
T1104: STERKMAN, P. - De plaats van J.H. Lambert in de ontwikkeling van het idealisme vůůr Kant.
B5401: STERN, ITZIG FEITEL. - Gedichten, Parabelen en Sjnoekes, of Poetische Paarlensnoer voor de Kalle. Eene Rariteit van Itzig Feitel Stern. Het Joodsch-Duitsch vrij gevolgd door W.S.
K1248: STERNE, HARALD E. - A Catalogue of Nineteenth Century Printing Presses.
T3721: STERNE, LAURENCE. - Sentimenteele reis, door Frankryk en Italie. Gedaan door Mr.Yorick. Vertaald door Jacob Geel.
T4216: STERNE, LAURENCE. - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italie.
H9165: STERNEBERG, FERD. - Charlotte Kohler. Klank en weerklank.
R5382: STERNER, GABRIELLE (ED.). - Nieuwe Kunst Art Nouveau Jugendstil Modern Style.
R3536: STERNHEIM, ANDR. - Het socialisme in zijn nieuwste schakeeringen.
R4653: STERNHEIM, ANDR. - Het socialisme in zijn nieuwste schakeeringen.
B4998: STERRE, A.P. VAN DER. - Iets over het seksueel afwijkend gedrag.
T2531: STERRE, DAVID VAN DER. - Zeer aenmerkelijke reysen gedaan door Jan Erasmus Reyning. Bewerkt door L.C. Vrijman.
K9500: STERRINGA, TJ. - Schets van de voornaamste taalverschijnselen.
W9490: STERRY, PAUL. - Fungi. Country Guides of Britain and Northern Europe. Introduced by Tony Soper.
R9797: STEUR, A.G. VAN DER (BEWERKT). - Arm in Haarlem. Herinneringen van de Haarlemse armenopziener C. Nel uit het begin van de twintigste eeuw.
Y4820: STEUR, J.J. - Herstel of ondergang. De voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1740-1795.
Y6632: STEUR, PIETER. - Het alfabet der groten. Een bundel kwatrijnen.
R9435: STEUR, A.G. VAN DER. - Werken en studeeren, het eenige doel van mijn leven. De boekhistoricus, musicoloog, bibliothecaris en archivaris Jan Willem Enschedť [1865-1926].
T6123: STEVENS, J. - Onze Prinsesjes Thuis. Het Prinselijk Gezin weer in ons midden!Augustus 1945.
B5678: STEVENS, HERMAN. - Gouden bergen.
W5894: STEVENS, TIMON. - Kalligrafie van A tot Z. Een leidraad voor het schrijven en tekenen van letters en teksten.
Y6539: STEVENSON, R.L. - Het zonderlinge geval van Dr. Jekyll en den heer Hyde. Vertaald door G. v. Uildriks.
K7875: STEVENSON, ROBERT LOUIS. - De ontvoering van David Balfour. Bevattende zijn avonturen en wederwaardigheden anno 1751. Vertaling Bert Voeten.
R8967: STEVENSON, ROBERT LOUIS. - A Lodging for the Night. A story of Francis Villon. Including a Foreword by James S. Johnson.
Y3181: STEVENSON, R.L. - De fles van Satan.
R9851: STEVENSON, R.L. - De verkeerde kist. Vertaald door G. van Uildriks.
T5506: STEVERS, TH. A. - Schets van een hervorming van ons belastingstelsel. Een economische benadering.
K8084: STEVIN, SIMON. - Het Burgherlick Leven. Herdruk naar de eerste uitgaaf van 1590.
B6126: STEWART, M. DOROTHY. - Bluff your way in Publishing.
R9018: STEYEN, JOB. - Sentimenteele geschiedenissen.
R9825: STEYN, COR. - The Amsterdam Polka.
R8940: STEYNEN, J. - Van het menschenspel. Schetsen en impressies.
L4901: STEYNEN, PETRUS A.W. - Stylistische opmerkingen aangaande het gebruik der deminutiva in het Latijn.
R7669: STEYNEN, J. - Verbijsterden. Schetsen.
T5381: JONGE KUNST. J. STEYNEN E.A. - Jonge Kunst. Proza en poŽzie van Moderne Auteurs.
Y6840: STEYNEN, JOB. - Mensen die ik heb gekend. Herinneringen.
L5893: STHOLL, JEAN-PIERRE. - Dessins Erotiques. Preface de Jacques Chambon.
Y0593: STICK, A. - Nos Modeles. 12 Portraits. 1re Serie.
H0176: STIEBNER, ERHARDT D. - Bruckmann's Handbuch der Drucktechnik.
MK0066: STIEBNER, ERHARDT D. / WALTER LEONHARD. - Bruckmann's Handbuch der Schrift.
T7907: STIEKLOFF, GEORG. - Marx und Anarchisten.
Y3690: STIELER, KARL. - Ein Winteridyll. Mit fŁnf farbigen Handlithographien von Marguerite Frey-Surbek.
H6834: STIEMENS-HOPMAN, M.M. - Meisje. Een boek voor moeders. Met een voorrede van Ida Heyermans. Geillustreerd door B. Midderigh-Bokhorst.
T1039: STIGTER, PIETER JACOB. - Enkele teratologische beschouwingen naar aanleiding van Diplopagi, geboren in obstetrische kliniek te Leiden.
K2361: STIJEVOORTS, JAN VAN. - Refereinenbundel Anno MDXXIV. Twee delen.
H5600: STIJL, SIMON. - De Torenbouw van het vlek Brikkekiks in het landschap Batrachia. Uitgegeven naar het handschrift.
T2832: STIJNS, REIMOND. - Ruwe liefde.
T2246: STIJNS, REIMOND. - Arme menschen.
B6662: SCHOONHOVEN & STILLER (RED.). - De nieuwe sleur. April 1983.
B4445: STILMA, L.C. - De School met den Bijbel in historisch-pedagogisch perspectief. Ontstaan en voortbestaan van het protestants-christelijk lager onderwijs in Nederland.
B7295: STIP, KEES. - Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens.
Y7307: STIP, KEES. - Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens.
Y8322: STIP, KEES. - Het grote beestenfeest. De beste Trijntje Fops aller tijden.
T8698: STIP, KEES. - Mensen wat 'n beesten. Met illustraties van de auteur.
B7704: STIP, C. - De Peperbek en andere beesten. Met beestachtige cartoons van Ton Hoogendoorn.
K7119: STIP, C. - Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is. Bedacht door Kees Stip en geknipt door Tom van Weerden.
T8880: STIP, C. - Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is.
T4688: STIP, KEES / TRIJNTJE FOP. - Nu stoppen de muizen op tijd.
H8251: STIP, KEES. - Ezelsoor.
Y5453: STIP, KEES. - Krantenknipsels van/over Kees Stip.
B2059: STIP, KEES. - Van Aap tot Zevenslaper. Het alfabed opgeschud door Trijntje Fop.
T5333: STIPRIAAN, REN… VAN. - De jacht op het meesterwerk. Ooggetuigen van twintig eeuwen kunstgeschiedenis.
H5528: STIRTON, PAUL. - Renaissance Painting.
R1104: STOCKMANS, PIET. - Piet Stockmans.
T1376: [SPINOZA] STOCKUM, THEODORUS CORNELIS VAN. - Spinoza - Jacobi - Lessing. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Literatur und Philosophie im 18. Jahrhundert.
B6727: STOCKUM, TH. C. VAN (RED.). - Het Duitsche Boek. Tijdschrift voor de vrienden van het Duitsche Boek in Nederland.
L0332: STOCKUM, TH. C. VAN. (ED). - Verzamelde opstellen. Geschreven door oud-leerlingen van Professor Dr. J.H. Scholte.
K8850: STOCKUM, TH. C. VAN. - 'Der Ackermann aus Bohmen' Herfsttij der middeleeuwen of Humanistische lente?
L1228: STOCKUM, TH. C. VAN. (ED). - Verzamelde opstellen. Geschreven door Oud-leerlingen van Professor Dr. J.H. Scholte.
T7707: STOCKUM, TH.C. VAN (RED.). - Het Duitsche Boek. Tijdschrift voor de vrienden van het Duitsche Boek in Nederland. 1e jaargang januari 1930. No. 1.
Y0665: VAN STOCKUM. - Catalogue d'une collection de portraits de femmes. Publie a l'occasion de l'Exposition La Femme 1813 - 1913 a Amsterdam.
L7186: STOCKUM, TH.C. VAN. - Valetin Wiegel, Doper en Paracelsist.
L5025: STOELINGA, THEODORUS G.D. - Convexe puntverzamelingen.
M9697: STOEP, D. VAN DER. - Over het boek en zo.
T8819: STOEP, D. VAN DER. - Dit is 't vertelsel van het kind.
R2926: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. Augustus 1942, eerste serie nr. 7.
R2924: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. Augustus 1941, eerste serie nr. 4.
K3477: STOEP, D. VAN DER (ED.). - Het lam voor de glazen. Opstellen over een eeuw boekbedrijf 1877-1977.
W6339: STOEP, D. VAN DER. - De familie Argeloos.
T8808: STOEP, D. VAN DER. - Dit kind.
R7882: DE STOEP. - De Stoep: Nederlands Periodiek. Juli 1942, nr 6. Jan Greshoff over Arthur van Schendel.
R3903: DE STOEP. - De Stoep: Nederlands Periodiek. October 1942, eerste serie nr 8. Adriaan van der Veen: Idylle in New York en andere verhalen.
T4249: DE STOEP. - De Stoep: Nederlands Periodiek. Maart 1943, eerste serie nr 9-10. poŽzie.
R2925: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. December 1941, eerste serie nr. 5.
Y1779: STOETT, F.A. - Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis.
Y0917: STOETT, F.A. (ED.). - Drie kluchten uit de zestiende eeuw: Een esbatement vande schuyfman, Een esbatement van Hanneken Leckertant, Een batement vanden katmaecker.
Y0935: STOETT, F.A. - Nederlandsche Spreekwoorden en gezegden verklaard en in het Fransch, Duitsch en Engelsch vertaald.
W6169: STOETT, F.A. - Nederlandsche Spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden. Naar hun oorsprong en beteekenis verklaard.
Y8711: STOETT, F.A. - Nederlandse spreekwoorden en gezegden. Verklaard en vergeleken met die in het Frans, Duits en Engels.
B8472: STOFFEL, J. - De Oplossing der Sociale Kwestie door opheffing van het privaat grondbezit.
Y0670: STOFFELS, A.J.B. - Eene veroordeelde (?) wetenschap (met nog iets). Een woord naar aanleiding van No. 9 der Katholiek-Nederlandschen Brochuren-Vereeniging, handelende over de kerk en volkswelvaart.
L7536: STOFFERS, A.L. - The vegetation of the Netherlands Antilles.
B8848: STOK, J.A. VAN DER. - Een zeldzaam Nederlander. Levensbeschrijving van Zijne Excellentie Menno David Graaf van Limburg Stirum.
Y5794: STOK, ZUID HOLLANDSCHE U.M. - Uitgeverij Ad. M.C. Stok. Zuid Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Den Haag. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
T1617: STOKE, MELIS. [=HERMAN SALOMOSON]. - Liedjes van de rails.
R5128: [WILDE] STOKES, JOHN. - Oscar Wilde.
B7088: STOKES, JOHN. - Oscar Wilde.
R1261: STOKES, HUGH. - Benozzo Gozzoli.
L5579: STOKVIS, BERTHOLD. - Het verzien in de zwangerschap. Medisch en Psychologisch beschouwd. Een experimenteel-psychologisch onderzoek betreffende de mogelijk van beinvloeding der menschelijke vrucht door geestelijke factoren.
B9290: STOKVIS, BENNO J. - Lodewijk van Deyssel. Een samenvattende studie.
R7695: STOKVIS, J. - Lofzangen der kerk ter eere van Jesus, Maria en Joseph in Hollandsche versmaat overgebragt.
K7041: STOKVIS, BENNO. - Het paard in de literatuur.
R0508: STOKVIS, BENNO. - Rechts en slecht. Radiobeschouwingen.
T3301: STOKVIS, Z. - Het bolsjewistische Rusland.
B8870: STOKVIS, BENNO J. - Lodewijk van Deyssel. Een samenvattende studie.
R9378: STOKVIS, Z. - Inleiding tot de Russische literatuurgeschiedenis.
L4326: STOKVIS, BERTHOLD. - Het verzien in de zwangerschap. Medisch en Psychologisch beschouwd. Een experimenteel-psychologisch onderzoek betreffende de mogelijk van beinvloeding der menschelijke vrucht door geestelijke factoren.
Y8672: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 1. t/m 32. Redelijk complete set. Mist nr. 2, 24, 27 en 33 t/m 37.
M4810: STOLK, P.J. - Het ontslag.
R6880: STOLK, L. - Geschiedenis van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (R.K. Ziekenverpleging).
Y3977: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 8. 6 november 1976.
Y3965: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 26. - 7 juli 1979.
Y3974: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 13/14.
Y3975: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 11/ 12. 29 januari 1977
Y3981: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 4. 9 oktober 1976.
Y3970: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 21. - 31 mei 1978.
Y8674: STOLK, ROB / J. DE JONG / S. DAVIDSON / A. LEEFLANG. - De Tand des Tijds. Historisch Tijdschrift - Postkrant voor Nederland. Nr 5. 16 oktober 1976.
T0862: STOLP, ANNIE. - De Eerste Couranten in Holland. Bijdrage tot de geschiedenis der geschreven nieuwstijdingen.
R9210: STOLS, A.A.M. - Het schoone boek. De toegepaste kunsten in Nederland.
B9218: STOLS, A.A.M. - Erasme: Annuaire, Franco-Neerlandais. Arts, Lettres, Philosophie, Sciences. 1 ere annee 1946.
Y1265: STOLS, A.A.M. (RED.). - Halcyon Nr. 11-12. 1942. Compleet.
Y4628: STOLS, A.A.M. (RED.), - Halcyon. Driemaandelijksch tijdschrift voor boek-, druk- en prentkunst. A quarterly devoted to book production and the graphic arts. 1941 No. V.
T3829: UITGEVERIJ A.A.M. STOLS. - Nieuwe uitgaven 1948.
T1963: STOLS, A.A.M. - Het schoone boek. De toegepaste kunsten in Nederland.
L6071: STOLTE, L.A.M. - Over het specialisme van de vrouwenarts.
M6678: STOLWIJK, F.F.M. - De collectieve arbeidsovereenkomst voor de typografie.
R8786: STOLZ, ALBAN. - De verboden boom voor katholieken en protestanten. Uit het Duitsch vertaald door G. Dennig.
M9190: STONE, IRVING. - Het leven van Vincent van Gogh. Biografische roman.
T5415: STOOP, ANDRE. (SAMENG.). - Catalogus: Reynaert de Vos in het boek en de beeldende kunst.
T1705: STOOP, PAUL. - De geheime rapporten van H.J. Noordewier Berlijn 1933-1935.
B9718: STOPPARD, TOM. - On the razzle.
B9720: STOPPARD, TOM. - Every good boy deserves favour. A play for actors and orchestra and Professional foul. A play for television.
Y1139: STOPPELAAR, A. DE. - Versjes voor Kinderen, overeenkomstig de vijf eerst leestafels van den heer Prinsen.
B1471: STORM, ARIE. - Gevoel.
Y0076: STORM, A. E.A. - Het Vrij-Socialistisch Program in onderlinge bespreking aan de orde gesteld op de Bevrijdings Zomerschool 1935 van 3 tot 10 Augustus te Loosdrecht, naar aanleiding van de referaten van A. Storm: Sociale grondslagen. Jo de Haas: Psychologische grondslagen. Han Kuysten: De Crisis van het kapitalisme en de crisis van het socialisme. Max van Praag: De zelforganisatie van de revolutie. Piet Dekker: Practische problemen de boeren de maatschappij.
B3341: STORM, ARIE. - De ongeborene.
B0686: STORM VAN LEEUWEN, JAN. - De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
H9043: STORM VAN LEEUWEN, JAN. - 75 jaar boekbindkunst in Nederland.
W8514: STORM VAN LEEUWEN, JAN. - Europese boekbanden anno 1995. Reliures europťennes en l'an 1995. European bookbindings in the year 1995.
Y5457: STORM, ARIE. - Krantenknipsels van/over Arie Storm.
R5364: STORME, MAX. - Koning Oriant. Heldenspel in drie bedrijven.
H9789: STOURZH, HELENE. - Die Anorgasmie der Frau.
Y6319: STOUTE, REN…. - Jagers zijn wij, en ook prooi.
B2818: STOUTE, RENATE. - Waarom ik geen bloemenmeisje werd.
B0135: STOUTEN, J. - Verlichting in de letteren.
K1566: STRAATEN, PETER VAN. - Het literaire leed.
B0428: STRAATEN, PETER VAN. - Grote jongens huilen niet.
L8846: STRAATEN, PETER VAN. - Vrouwen & Mannen.
K7736: STRAATEN, PETER VAN. - Het dagelijks leven.
B6279: STRAATEN, PETER VAN. - Zaken & werk.
H4651: STRAATEN, PETER VAN. - Dames en heren. Verhalen.
B4941: STRAATEN, PETER VAN. - Boekenweektest 2002. Peter van Straaten tekent de Liefde.
T9380: STRAATEN, PETER VAN. - Het dagelijks leven.
B3090: STRAATEN, A. VAN DER. - Beestachtig.
B5514: STRAATEN, PETER VAN. - Waarom ligt mijn boek niet naast de kassa?
L8849: STRAATEN, PETER VAN. - Trouw & ontrouw.
L8847: STRAATEN, PETER VAN. - Reizen & trekken.
L8848: STRAATEN, PETER VAN. - Huwelijk & relatie.
R0886: STRAATEN, HARMEN VAN. - Luchtacrobaten.
T6777: STRAATSMA, FEMKE. - Typically Typographic. The effects of typographic layout on the processing of print advertisements.
B0929: STRACHE, D.A. (INL.). - Jan van Ruusbroec leven / werken.
H9324: STRACKE, D.A. / J. VAN MIERLO / L. REYPENS. - Ruusbroec de wonderbare. Zijn leven, zijn kunst, zijn leer.
K0323: STRACKE, E.P.D.A. - Dietsche Heiligen. Met vier en twintig houtjes van Luc. De Jaegher.
R3641: STRACKE, A. - Over Sinte-Lutgart.
R6017: STRAETER, CARL. - Gewijzigd ontwerp. Wet op Arbeid en Rusttijden. Eenige Beschouwingen.
MK0012: STRANGE, EDWARD F. - Alphabets. A manual of lettering for the use of students, with historical and practical descriptions. With 200 Illustrations.
K1203: [MULTATULI] STRATEN, HANS VAN. - Multatuli. Van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
T4514: STRATEN, HENRI VAN - LEBEER, L. - Het grafisch werk van Henri Van Straten bevattend houtsneden, suites, blokboeken, boekillustraties en lithografieen.
L9567: STRATEN, HANS VAN. (ED.). - De schrijflui. Hun zeden en gewoonten. Momentopnamen uit dagboeken, brieven, memoires en interviews verzameld.
K2595: STRATEN, HANS VAN. - Opmars der plagiatoren. Handleiding voor de praktijk. De Nieuwe Engelbewaarder 3.
L1701: STRATEN, HANS VAN. - *Zie aldaar. Anekdoten, aforismen.
B8615: [MULTATULI] STRATEN, HANS VAN. - Multatuli. Van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
L7142: STRATEN, HANS VAN. - Plagiatoren trekken voorbij. Eerste supplement bij Opmars der plagiatoren. De Nieuwe Engelbewaarder 3 1/2.
Y1410: STRATEN, HANS VAN. - Hermans zijn tijd, zijn werk, zijn leven.
Y4855: [MULTATULI] STRATEN, HANS VAN. - Multatuli. Van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
Y6997: STRATEN, HANS VAN. - Teruggevonden gesprekken met Willem Fredrik Hermans.
T3845: STRATENUS, SYTSKE. E.A. - "Restaureert de restaurator nog?". Verslag van de Textieldag op 29 maart 1990, Kasteel Amerongen, Amerongen.
R8001: STRATENUS, LOUISE. - Beschermengelen. Geschiedkundig verhaal.
T5158: STRATENUS, LOUISE. - Ada. Oorspronkelijke novelle.
K4506: STRATING, J.J. (ED.). - Uit de Hooglanden. Zes Schotse fantastische vertellingen. Inleiding Max van Rooy. Illustraties Thomas Bewick.
R4881: STRAUSS, RICHARD. - Salome / Elektra.
T2408: STRAUSS, RICHARD. - 1. Ein Heldenleben, 2. Zwei Gesšnge, 3. Symphonia domestica. Dirigent Richard Strauss. Woensdag 29 November 1911. Vierde concert.
T2407: STRAUSS, RICHARD. - 1. Orkestwerken, 2. Feuersnot. Ein Singgedicht in einem Akt von Ernst von Wolzogen. Musik von Richard Strauss. Woensdag 22 November 1911.
R4995: STRAUSS, RICHARD. - Salome in Full Score.
R3021: STRAUSS, RICHARD EN OSCAR WILDE. - Salome. Musikdrama in einem Aufzug. Libretto Richard Strauss naar het toneelstuk van Oscar Wilde in de Duitse vertaling van Hedwig Lachmann.
Y9638: [TAO] STRAUSS, VICTOR VON. - Lao-Tse s Tao Te King. Aus dem Chinesischen ins deutsche ubersetzt, eingeleitet und commentirt.
R4889: [WILDE] STRAUSS, RICHARD. - Salome. Drama in einem Aufzuge. Nach Oskar Wilde's gleichnamiger Dichtung in Deutscher Ubersetzung von Hedwig Lachmann.
B2515: STREEKSTRA, N.F. EN P.E.L. VERKUYL. (ED.). - Huygens in Noorder Licht. Lezingen van het Groningse Huygens-symposium.
T6363: STREEPJES, IGOR. - Weer een gezicht dat met de billen vloekt. Gedichten.
K6360: STREEPJES, IGOR. - Weer een gezicht dat met de billen vloekt.
K6361: STREEPJES, IGOR [=PETER VERSTEGEN]. - Alpenland. Menig vers tegen de wintersport.
Y7064: STREEPJES, IGOR. - Artis.
R4931: STREET, G.S. - The Ghosts of Piccadilly.
B1723: STRENGHOLT, L. - Bloemen in Gethsemane. Verzamelde studies over de dichter Revius.
R7541: STRENGHOLT, L. - Huygens-studies. Bijdragen tot het onderzoek van de poŽzie van Constantijn Huygens.
K4995: STRESAU, HERMANN. - Ernest Hemingway. Vertaling P. Kapteyn.
L3501: STRESOW, GUSTAV. - Bucherreise zu Bodoni.
H3441: STRESOW, GUSTAV. - Auf der Suche nach der Buchgestalt. Zehn Jahre typographischer Arbeit im Prestel-Verlag.
B3440: STRESOW, GUSTAV. - Eugen Sporer, Holzschneider und Buchermacher.
H5646: STREURMAN, G.H. - Schiller en het idealisme. Een essay.
R1564: STREUVELS, STIJN. - Ingoyghem 1904-1914.
R7886: STREUVELS, STIJN. - Uit lust-met-de-penne.... Niet gebundelde opstellen, open brieven, boekbesprekingen, huldegroeten, enz. Verzameld en ingeleid door Luc Schepens.
Y6559: STREUVELS, STIJN. - Reinaert de Vos. Naar de verschillende uitgaven van het middeleeuwsche epos herwrocht.
K4483: STREUVELS, STIJN. - Hugo Verriest.
L2133: STREUVELS, STIJN. - Stijn Streuvels. De ogen en het raam. Samengesteld en uitgeleid door Piet Thomas & ingeleid door Walter van den Broeck.
R7904: STREUVELS, STIJN. - Het uitzicht der dingen.
R7905: STREUVELS, STIJN. - Herinneringen uit het verleden.
K5087: STREUVELS, STIJN. - Het kerstekind. Inleiding en aantekeningen door P. Meersseman.
K7521: STREUVELS, STIJN. - Dodendans.
K4696: STREUVELS, STIJN. - Prutske.
K4697: STREUVELS, STIJN. - De blijde dag.
Y8764: STREUVELS, STIJN. - De oogst.
R9550: STREUVELS, STIJN. - 1. Het Duivelstuig. 2. Jeugd.
L0240: STREUVELS, STIJN. - De vreemde verteller. Kerstverhaal.
K4745: STREUVELS, STIJN. - In levenden lijve.
K6893: STREUVELS, STIJN. - Werken, 2 delen.
T1020: STREUVELS, STIJN. - De boomen.
R8737: STREUVELS, STIJN. - Vertelsels van 't jaar nul ten tijde dat de uilen praken.
K2225: STREUVELS, STIJN. - Album Stijn Streuvels.
Y6480: STREUVELS, STIJN. - Reinaert de Vos. Naar de verschillende uitgaven van het middeleeuwsche epos herwrocht.
K5352: STREUVELS, STIJN. - Werkmenschen.
L8901: STREUVELS, STIJN. - In oorlogstijd. October 1914. Uit het dagboek.
T6702: STREUVELS, STIJN. - In oorlogstijd. September 1914. Uit het dagboek.
K0146: STREUVELS, STIJN. - Langs de wegen. Onverkorte roman.
Y6394: STREUVELS, STIJN. - Reinaert de Vos Vyt het middelnederlandsch herschreven door Stijn Streuvels en uitgegeven door L.J. Veen's uitgevers mij.N.V. in 't jaar O.H. MCMXXI. Opgeluisterd met teekeningen door Gustaaf van de Woestijne.
Y7983: STREUVELS, STIJN. - De oogst.
T3310: STREUVELS, STIJN. - Reinaert de vos. Uit het middelnederlandsch herschreven door Stein Streuvels. Fragment.
Y6026: STREUVELS, STIJN. - Jantje Verdure.
Y6131: STREUVELS, STIJN. - Een beroerde maandag.
R8141: STREUVELS, STIJN. - Over Vrouwe Courtmans.
B0252: STREUVELS, STIJN. - Het glorierijke licht.
Y6687: STREUVELS, STIJN. - De werkman.
T1787: STREUVELS, STIJN. - Sous le Ciel de Flandre. Traduit du Flamand par Pierre Maes. Illustrations de Henri Cassiers.
Y0079: [COHEN]. DE STRIJD. - De Strijd. Weekblad van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. 6e jaargang 1935. Nrs. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49.
Y4022: JONGE STRIJD. - Jonge Strijd. Orgaan van de Jongelieden Geheelonthoudersbond. 19e jaargang no. 9, september 1932.
T7342: STRIJD, KR. - Geen Doodstraf! Waarom niet? Wat dan?
Y5846: BINNENLANDSCHE STRIJDKRACHTEN. - (Mededeling) Binnenlandsche Strijdkrachten A. Aan de Amsterdamsche Burgerij! De Gewestelijke Commandant van het Strijdend Gedeelte der Binnelandsche Strijdkrachten.
Y3875: STRIJDKREET. - Strijdkreet. Jublieum-Nummer 37ste jaargang No. 36. Zaterdag 8 September 1923. Het Regeerings-Jublieum van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898-1923.
Y2216: STRIJDKREET. - Inhuldigings Strijdkreet No. 36. 12e jaargang zaterdag 3 September 1898.
T0929: STRIJPENS, H. - Aalst. Artsen, het hospitaal, de gemeenschap en het medicaliseriningsproces in Belgie 1242-1940.
Y2295: STRIJTEM, IVO VAN. - De Liefde, jazeker.
K4101: STRINDBERG, AUGUST. - Uit het occulte dagboek. Vertaling M. Tornqvist-Verschuur.
M9525: STRINDBERG, AUGUST. - Huwelijksverhalen. Vertaald en van een nawoord voorzien door R.E. Tornqvist.
B1643: STRINDBERG, AUGUST. - De zoon van een dienstbode. De ontwikkeling van een ziel (1849-1867). Vertaald door Rita Tornquist-Verschuur.
T9316: STRINDBERG, AUGUST. - Een Droomspel. Naar het Zweedsch "Ett drŲmspel" door Willem Royaards.
M4697: STRINDBERG, AUGUST. - Aan open zee. Vertaling Karst Woudstra.
K4136: STRINDBERG, AUGUST. - De indringer. Vertaald door J. Mulder.
B9101: STRINDBERG, AUGUST. - De biecht van een dwaas. (Het verweer van een waanzinnige). Naar de authentieke uitgaaf bewerkt door J. Elias Berger. Met eene inleiding van den schrijver.
B9107: STRINDBERG, AUGUST. - De zoon der dienstmaagd. Vertaald door J.C. de Cock met eene inleiding van Frans Coenen.
L3865: STRINDBERG, AUGUST. - De rode kamer. Vertaald door R. Tweehuysen met een nawoord van E. Tornqvist.
L8813: STRINDBERG, AUGUST. - Tijd van gisting. De ontwikkeling van een ziel (1868-1872). Vertaling M.E. Tornqvist-Verschuur.
B9948: STRINDBERG, AUGUST. - A Witch (En Haxa). Translated by Mary Sandbach.
K1761: STRITTMATTER, EVA. - Morgens, Abends. Gedichte.
T5401: STROETHOFF JR., F.A. - Ik zat achter de tralies.
L0172: STROEVE, LANS. - Dialoogbox macro.
Y3382: STROINK, L. (ED.). - Fotoboek Oud Enschede. Verzameling van foto's, tekeningen, reproducties enz. uit het verleden der stad geplaatst in het Twentsch Dagblad Tubantia in de jaren 1953-1954.
L1081: STROMAN, B. - De Nederlandse toneelschrijfkunst. Poging tot verklaring van een gemis.
L8283: STROMAN, B. - Het Centraalstation. Met teekeningen van Dick Elffers.
Y7567: STROMAN, B. - Rene Francois Aristide N.N.
L7762: STROMAN, B. - De gevloekte verlosser. Ene romantische vertelling.
R1745: STROMAN, B. - Overzicht en indrukken. De Nederlandse roman in de periode 1940-1950.
Y7426: STROOIBILJET. - Bolsjewistische Massa Moord.
Y1365: DE STROOM. - De Stroom. Letterkundig Maandschrift. 1913-1914. Nrs: 1 t/m 6. (mist nr. 1). Niet verder verschenen.
T4620: STRUBBE, EG. I. E.A. - Huldebetoon ter eere van Karel de Flou. Werkend lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie, voorzitter van de Vlaamsche Toponomische Vereeniging, doctor honoris causa in de wijsbegeerte en letteren van de Katholieke Hoogeschool te Leuven. Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaring, gehouden te Brugge den 4 november 1928.
W1022: STRUCK, KARIN. - Liefde. Vertaling T. Duquesnoy.
R9853: STRUG, A. [= TADEUSZ GALECKI]. - De geschiedenis eener bom. Uit het Poolsch vertaald door Cecile de Jong van Beek en Donk.
K5885: STRUIK, A.S.A. EN TANJA DE BOER. - Machinaal en mooi. Industriele boekbanden uit de collectie Struik.
T6673: STRUIK, J. - De Overwinning der Bolsjewiki. Naar de Zwitsersche jeugdbrochure Kampf und Sieg der Bolschewiki.
R6987: STRUIK, L.A. - Van Willem I tot Paars. Een schets van de gang van het katholiek onderwijs in de negentiende en twintigste eeuw: van vrij en rooms-katholiek naar gekooid en levensbeschouwelijk onderwijs.
R5716: STRUIK, D.J. - Het land van Stevin en Huygens.
Y6171: STRUIK, A.S.A. EN MARJA KEYSER. - Nederlandse industriŽle boekbanden. Een keuze uit de collectie van A.S.A. Struik in de UB Amsterdam.
L5194: STRUYCKEN, A.A.H. - De oorlog en het Volkenrecht.
M7675: STRUYKER BOUDIER, HENK. - Speurtocht naar een onbekende Anna Blaman en haar eenzaam avontuur.
H9158: STRUYKER BOUDIER, HENK. - Speurtocht naar een onbekende Anna Blaman en haar eenzaam avontuur.
H2879: STRYBOS, JAN P. - Hoe heet die vogel. Determineerboekje voor de in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten. Twee delen.
MK0179: STUART, A.F. & QUENTIN CRIP. - Lettering for brush and pen.
K1862: STUBBE, A. - Constant Permeke.
B1114: STUCKENBERG, VIGGO. - Een slagschaduw. Naar het Deensch door Marg. Meijboom.
R1426: REGISTER STUDIEN. - Register op het tijdschrift Studien van het 1ste tot en met het 130ste deel. (1e tot en met 70e jaargang) Register Studien 1868-1924 + 1924-1928 + 1929-1933 + 1934-1938.
R6061: THE STUDIO. - The Studio. An illustrated Magazine of Fine & Applied Art. 1902 Nov. 15, Vol. 27 no. 116.
B6305: STUFKENS, N. - In de derde.
B1608: STUHR, MICHAEL. - Hans Baldung Grien.
R3517: [TOONDER] STUIT, MARIANNE EN HUBRECHT DUIJKER. - Gastronomisch Bommelboek. Een praktisch kookboek met drinkadviezen, samengesteld door Joost.
K3125: STUIVELING, GARMT. - De muze en Europa. Bijeengebracht door...
H1118: STUIVELING, G. - De briefwisseling Vosmaer - Perk. Uitgegeven, ingeleid en geannoteerd door ....
T1868: STUIVELING, GARMT. - Het vraagstuk van de vrede.
R3588: STUIVELING, G. - Kultuur of Barbarisme?
H9342: STUIVELING, GARMT (ED.). - Uit het werk van Jan Luiken 16 april 1649/5 april 1712.
R9015: STUIVELING, GARMT. - Willem Elsschot.
B1866: STUIVELING, G. - De wording van Perks 'Iris'.
B3660: STUIVELING, GARMT. - Elementen.
K8847: STUIVELING, G. - Wegen der poŽzie. Beknopte beschouwingen over de Nederlandse dichtkunst sinds de oorlog.
K3223: STUIVELING, GARMT. - De muze en Europa. Bijeengebracht door...
K2597: STUIVELING, G. - Triptiek. essays.
H4589: STUIVELING, GARMT. - Bij Nederlands bevrijding.
K3183: STUIVELING, G. - Het boek als vraagstuk. Openbare les gegeven op 8 februari 1939.
K6145: STUIVELING, G. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
K8103: STUIVELING, GARMT. - Een eeuw Nederlandse letteren.
L0272: STUIVELING, GARMT. - Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie.
L8287: STUIVELING, G. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
K6880: [MULTATULI] STUIVELING, G. - Multatuli en de welsprekendheid.
H3890: STUIVELING, GARMT. - Vakwerk. Twaalf studies in literatuur.
B5259: STUIVELING, G. - Een eeuw Nederlandse Letteren.
R8935: STUIVELING, G. - Versbouw en ritme in de tijd van '80.
R1945: STUIVELING, GARMT. - Bij Nederlands bevrijding. [Gedichten. Met houtgravure van Th. Giesen].
H4226: STUIVELING, G. - Steekproeven.
R1925: STUIVELING, GARMT. - Een eeuw Nederlandse letteren.
H0914: STUIVELING, G. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
W0377: STUIVELING, GARMT. - Onvoltooid verslag.
R5724: STUIVELING, GARMT. - Mens, wees vrij! Spreekkoor.
T6960: STUIVELING, GARMT. - Volksweerbaarheid zonder oorlog. Verdediging of bescherming?
M4005: STUIVELING, G. - Een eeuw Nederlandse letteren.
H3222: [ERASMUS] STUIVELING, GARMT. - Erasmus. Spel van het humanisme.
K2663: STUIVELING, GARMT. - Willens en wetens. Twaalf essays.
W3393: [VONDEL] STUIVELING, GARMT. - Bij Vondel's feest.
T6839: STUIVELING, GARMT. - Geestelijk weerbaar ! Kunstenaars Centrum voor Geestelijke Weerbaarheid.
Y7249: [MULTATULI] STUIVELING, GARMT. - Levenslang. Opstellen over Multatuli, gekozen door Eep Francken en Em. Kummer.
Y6027: STUIVELING, G. - Rekenschap.
Y8055: STUIVELING, GARMT. - Gedicht: Evenals elk mens een roeping heeft ..... Uit Elementen.
T1969: STUIVELING, GARMT. - Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie.
K2679: STUIVELING, G. - Rekenschap.
H8233: STUIVELING, GARMT (REDACTIE). - Acht over Gorter. Een reeks beschouwingen over poŽzie en politiek onder redactie van Garmt Stuiveling.
L7409: STUIVELING, G. - Het boek als vraagstuk.
R4817: STUIVELING, G. - Herman Gorters kenteringssonnetten.
B5383: STUIVELING, GARMT. - Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie.
R1768: STUIVELING, GARMT. - Het nieuwe Geuzenlied, Een symposion.
Y3956: GEILLUSTREERD STUIVERSBLAD. - Geillustreerd Stuiversblad. 36e jaargang 25-31 januari 1926. No. 5.
T6797: STULDREHER-NIENHUIS, J. - Verborgen paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sibylla Merian 1647-1717.
Y4872: STULEMEYER, J.E. - Kamptoestanden in Nederlands Oost-IndiŽ en Suriname 1940-1946. Getuigenissen en commentaren. Een doorgaans onbekende historie die toch ons allen aangaat.
Y0647: STUMPF, C. UND P. MENZER. - Tafeln zur Geschichte der Philosophie. Graphische Darstellung der Lebenszeiten seit Thales und Ubersicht der Literatur seit 1440.
Y5110: STURM, JAKOB. - 12 altkolorierter original Kupferstiche mit Beschreibungen.
K2593: STUTTERHEIM, C.F.P. - Conflicten en grenzen. Acht literatuurwetenschappelijke studies.
L1431: STUTTERHEIM, C.F.P. - Twee onbekende Tafelspelen. Met inleiding en aantekeningen door...
K8345: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen der literatuurwetenschap.
K5208: STUTTERHEIM, C.F.P. - Gevoelsintensiteit en vorm-anarchie in de dichtkunst.
L7170: STUTTERHEIM, C.F.P. - Gevoelsintensiteit en vorm-anarchie in de dichtkunst.
K2422: STUTTERHEIM, C.F.P. - Herinneringen van een oude taalonderzoeker.
C1012: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen der literatuurwetenschap.
B6773: STUTTERHEIM, C.F.P. - Voornaamwoordelijke misstappen en misverstanden.
L6943: STUTTERHEIM, C.F.P. - Tijd en taalkunstwerk.
H6656: STUTVOET, COR. - Bij nader inzien. 50 Gedichten.
Y1456: STUURMAN, SIEP. - Het tragische lot van de gravin van Isenburg. Een zeventiende-eeuwse geschiedenis.
Y5056: STUWE, JEANNE REYNEKE VAN. - IJdelheid der ijdelheden. Haagsche roman.
R7125: STUWE, J.R. VAN. - De Nederlandsche Vereeniging te Londen.
Y8571: STUYVAERT, VICTOR. - De Zwaanridder. Vijftien houtsneden van Victor Stuyvaert.
Y8398: STUYVAERT, V. (ILLS.). - Middeleeuwsche liedekens. Met 40 houtsneden van V. Stuyvaert.
L5398: STUYVER, CLARA W.J.J. - Psychologie en symboliek van Ibsens ouderdomsdrama's. De vrouw van de zee, Hedda Gabler, Bouwmeester Solness, Kleine Eyolf, John Gabriel Borkman, Als wij dooden ontwaken.
R6781: STUYVER, CLARA W.J.J. - Psychologie en symboliek van Ibsens ouderdomsdrama's. De vrouw van de zee, Hedda Gabler, Bouwmeester Solness, Kleine Eyolf, John Gabriel Borkman, Als wij dooden ontwaken.
B5397: STYL, S. - De opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden.
B1140: STYLES, SHOWELL. - Tijgerpatrouille op zee. Vertaling Henk Noops.Tekeningen Rein van Looy.
L9130: STYLES, SHOWELL. - Het Zwarte Kasteel. Vertaling.
L6558: ZAKENMAANDBLAD SUCCES (EDS.). - Advies-boek voor advertentie- en drukwerkreclame.
H0470: SUCHTELEN, NICO VAN. - De tuin der droomen. Comedie der liefde in vijf bedrijven.
Y9542: [SPINOZA] SUCHTELEN, GUIDO VAN. - Benedictus de Spinoza. tijdbeeld - wereldbeeld.
K9604: SUCHTELEN, NICO VAN. - Droomspel des levens.
H4148: SUCHTELEN, NICO VAN. - De stille lach.
K9074: SUCHTELEN, NICO VAN. - Zwerveling in den vreemde.
K9068: SUCHTELEN, NICO VAN. - Interview. Voordracht gehouden de 22ste october 1938 voor het kunstenaars-centrum voor geestelijke weerbaarheid bij de opening der tentoonstelling van werken van Frederik van Eeden, Herman Gorter, H. Roland Holst en N. van Suchtelen.
T3263: SUCHTELEN, NICO VAN. - Verzamelde Werken Deel II: Quia Absurdum. Zwerveling in den vreemde. Een paedagoog.
R1204: SUCHTELEN, NICO VAN. - Verzen. Dramatisch, episch, lyrisch.
B6928: SUCHTELEN, NICO VAN. - Verzamelde werken Deel 12: Verspreide geschriften.
R6166: SUCHTELEN, NICO VAN. - Quia Absurdum.
H1392: SUCHTELEN, NICO VAN. - Oudejaarsvuur.
R9784: SUCHTELEN, NICO VAN. - Quia Absurdum. Een roman.
Y8637: SUCHTELEN, NICO VAN EN PIETER ENDT. - Ter herinnering aan Dr. Leo Simons 1 augustus 1862 - 11 juni 1932.
T7104: [COHEN] SUCHTELEN, NICO VAN. - Zwerftochten. Met 64 foto's.
W0645: SUCHTELEN, NICO VAN. - De stille lach.
Y0066: SUERMONDT, EDWIN. - Heinrich Nauen.
R5112: SUERMONDT LZN, WILLEM. - Een Amerikaansche Arbeidersvereeniging en hare eischen.
Y8816: SUETONIUS TRANQUILLUS, CAJUS. - Van de XII. keizers. Uit het Latijn verduischt door Abraham Bogaert. Met schoone kopere plaaten verciert.
K2723: SUFFELEERS, TONY J. - Taalverzorging in Vlaanderen. Een opiniegeschiedenis.
B6971: SUISTER, ED. - Fotocolumn Amsterdam. Inleiding Theodor Holman. Vormgeving Pieter van Delft.
T1720: SUISTER, ED. - Fotocolumn. Foto's en tekst. Inleiding H.J.A. Hofland. Vormgeving Pieter van Delft.
Y3746: HISPANO SUIZA. - Revue technique Hispano Suiza. Numero 1 - juillet 1938.
K0118: SULLIVAN, MARY. - My double life.
R3832: [SPINOZA] SUNIER, A. - Elementen van Piagets epistemologie herkenbaar In Spinoza's kenleer. Voordracht gehouden te Leusden op 3 november 1990.
T1732: SUNIER, A.L.J. - Roofdieren in Artis.
T5702: SURENDER, K.T. / FRITS M. WOUDSTRA / GERHARD VAN DRAGT. - Le Gazette. nrs: 1 t/m 5. 1976-1978. Bijgevoegd een test cover Rahiti met bedrukte envelop. Le Gazette nr. 5 is opgenomen in Rahiti Magazine nr. 2.
H0469: SURIE, ANNE. - Mijn zoon.
Y4045: NIEUW SURINAME. - Nieuw Suriname. 2e jaargang 31 Mei 1947 en 26 Juli 1947. No. 43 en 47.
Y8127: DE RODE SURINAMER. - De Rode Surinamer. Extra editie voor Nederland. MLCS 13 februari 1973. Suriname wil geen uitbuiting.
R8033: SURINGAR, G.T.N. EN M.C. VAN HALL. - Gedenkzuil voor Mr. Rhijnvis Feith.
R1839: SURKAMP, MAJA. - Woher? - Wohin? Zwei Erzahlungen von Geburt und Tod. Mit vier bildern von H.L. Keller.
T3695: SURYANINGRAT, S. / R.A. VAN ATMODIRONO. - Levensschetsen van vooraanstaande Indonesiers: Noto Dirodjo, M.A. Atmodirono, Wahidin Soedirohoesodo.
T9191: SUSAN, S. EN PAUL FIESTA. - Monty. Muziek en tekst.
L2490: SUSKIND, PATRICK. - Het parfum. De geschiedenis van een moordenaar. Vertaling Ronald Jonkers.
B9532: SUTTON, DENYS. (ED.). - The Rijksprentenkabinet Amsterdam.
T7831: SUURHOFF, J.G. - Staking Ja of Neen? Voorwoord W. Schermerhorn.
Y6053: SUURHOFF, J.G. - Doel en methoden van het vakbondsjeugdwerk.
R8824: SUURHOFF, J.G. - Eenheid van actie?... Ja! in de moderne vakbeweging.
T7160: SUURHOFF, J.G. - Oud en arm. Wet-Drees.
R7586: SUZANNE, ALFRED. - Honderd voorschriften tot het bereiden en het gebruik van eieren en eierspijzen.
Y2268: SVETLIKOVA, RUNA. - Deze zachte witte kamer. Gedichten.
L2388: SVEVO, ITALO. - Bekentenissen van Zeno.
L7057: SVEVO, ITALO. - De moord in de via Belpoggio en andere verhalen. Vertaald door F. van der Velde.
L9535: SVEVO, ITALO. - Umbertino. Vertaling F. van der Velde.
L9536: SVEVO, ITALO. - De goede oude man en het mooie jonge meisje. Vertaald door F. van der Velde.
T3927: SVEVO, ITALO. - De goede oude man en het mooie jonge meisje. Vertaald door F. van der Velde.
Y5951: SVEVO, ITALO. - Korte romaneske reis. Vertaling Jenny Tuin.
R0588: SVEVO, ITALO. - Een geslaagde grap. Vertaling F. van der Velde.
K0676: SVEVO, ITALO. - James Joyce. Vertaald door Jeroen Koolbergen.
B3716: SVEVO, ITALO. - Alle verhalen.
W3385: SWAAK, ALBERT. - Zwartboek.
R9923: SWAAN, A. DE. - Volgende les: de Amsterdamse sociale wetenschap na 50 jaar.
M9917: SWAAN, ABRAM DE. - De verzorging in het teken van het kapitaal. Lezing.
Y1211: SWAAN, M. ABRAM DE. - Langue et Culture dans La Societe Transnationale. Lecon Inaugurale faite le Vendredi 24 octobre 1997.
R7458: SWAAY, H. VAN. - Indie in nood. Geen uur te verliezen.
B7838: SWAEN, MICHIEL DE. - Werken van Michiel de Swaen. Deel I & II: De toneelspelen. Deel III & IV: Het leven en de dood van Jesus Christus. Deel V & VI: Verscheyden godtvruchtige en sedige rym-wercken.
B6092: SWAEN, MICHIEL. - De Verheerelyckte schoenlappers of de Gecroonde Leersse. Tot een Vasten-Avont-Spel Tonneelwijs opgestelt.
L8217: SWAEP, E.J. - Zwakzinnigheid.
H8715: SWANBORN, PETER. - Tot de dood op zee.
Y5021: SWANENBURG, B.D. - Iwan de verschrikkelijke. Leven en werken van Dr. P.V. van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden herschiep. Voorwoord Joost de Klerk.
T8019: SWART, JACOB. - Iets over de draagbare vuurwapenen.
B7895: SWART, NICOLAAS. - Vaderlandsche Lettervruchten voor Jongelingen en Meisjes. Bijeenverzameld.
W6382: SWART, KOBA. - Nora. Een val.
B4614: SWARTH, HELENE. - Sterven.
T6850: SWARTH, HELENE. - Verzen: Blauwe bloemen. Beelden en stemmen. Sneeuwvlokken. Rouwviolen. Passiebloemen. Nieuwe gedichten.
R3437: SWARTH, HELENE. - Nieuwe verzen.
R3440: SWARTH, HELENE. - Beeldjes uit vrouwenleven.
W4030: SWARTH, HELENE. - Morgenrood.
W0117: SWARTH, HELENE. - Nieuwe verzen.
Y9416: SWARTH, HELENE. - Avonddauw.
Y7079: SWARTH, HELENE. - Al onder de boomen.
Y6450: SWARTH, HELENE. - Late liefde. Liederen en Sonnetten.
M7057: SWARTH, HELENE. - Verzen.
Y7081: SWARTH, HELENE. - NatuurpoŽzie.
T6851: SWARTH, H…L»NE. - PoŽzie: Beelden en stemmen ; Sneeuwvlokken ; Rouwviolen ; Passiebloemen ; Nieuwe gedichten.
Y6945: SWARTH, HELENE. - Dolorosa Mara.
Y6479: SWARTH, HELENE. - Nieuwe verzen.
Y6913: SWARTH, HELENE. - Late liefde. Liederen en Sonnetten.
Y7096: SWARTH, HELENE. - Gedichten: Blanke Duiven, Diepe Wateren, Schaduw-tuinen (Nieuwe Gedichten)
L7841: SWARTTOUW, CORNELIS NICOLAAS FRANCISCUS. - De ontwikkeling van de textielindustrie, de confectie-industrie en den textielhandel, alsmede de textielvoorziening van Nederland gedurende den bezettingstijd 1940 - 1945.
R6264: SWEDENBORG, EMANUEL. - Over het laatste oordeel en de verwoesting van Babylon waaruit blijkt dat alles wat in de openbaringen is voorzegd nu is vervuld.
R6265: SWEDENBORG, EMANUEL. - Vervolg Over het laatste oordeel en over de geestelijke wereld.
Y7985: SWEERTS, HIERONYMUS. - De tien vermakelijkheden van het huwelijk. Toelichting: E.K. Grootes en Rob Winkelman.
B4996: SWELHEIM-DE BOER, R. - Seksuele moeilijkheden van de vrouw. Naar een bewerking van Sex difficulties in the wives.
B4999: SWELHEIM-DE BOER, R. - Seksuele moeilijkheden van de man. Naar een bewerking van Sex difficulties in the husbands.
T5889: SWELLENGREBEL, N.H. - De Anophelinen van Nederlandsch Oost-Indie.
K3144: SWERT, FRED DE. - Anton van Wilderode.
H8987: SWIECICKI, MAREK. - Roode duivels in Arnhem.
Y0298: SWIFT, JONATHAN. - Gullivers reizen. Reizen naar diverse afgelegen landen van de wereld.. Vertaling Arjaan van Nimwegen.
R1813: SWIFT, GRAHAM. - Vederbal. Een psychologische thriller. Vertaling Rien Verhoef.
M9597: SWIFT, GRAHAM. - Waterland. Vertaling Rien Verhoef.
L3021: SWIGCHEM, C.A. VAN. - Afbraak of Restauratie. Monumentenzorg in Nederland.
R8379: SWILDENS, JOHAN HENDRIK. - Godsdienstig staatsboek. Kenschets van zaaken den godsdienst in de Bataafsche Republiek geduurende den revolutionairen oorlog betreffende. Ontwerp van artikelen aangaande de zorg voor den godsdienst, thans en voortaan door den staat aan te wenden. Fragment, nopens de hoogere doeleinden des revolutionairen oorlogs, en deszelfs invloed op de belangen van godsdienst en staat.
B5030: SWILLENS, P.T.A. - Nederland in de prentkunst.
L2792: SWILLENS, P.T.A. - Prentkunst in de Nederlanden tot 1800. Met illustraties naar originelen uit vier eeuwen.
H7983: SWILLENS, P.T.A. - Prentkunst in de Nederlanden tot 1800. Met illustraties naar originelen uit vier eeuwen.
B3254: SWINBURNE, A.C. - A channel passage and other poems.
T3012: SWITZAR, SIMON. - Met Bauer in het Oosten.
K5648: SYKES, BRYAN. - Een toekomst zonder mannen. Wordt de man met uitsterven bedreigd?
R8370: SYLVA, CARMEN. - Les pensees d'une reine.
R9893: SYLVA, CARMEN. - Castel Pelesch. Naar het Duitsch bewerkt door Cornelie Huygens.
R8371: SYLVA, CARMEN. - Een gebed. Novelle. Vertaling F. Smit Kleine.
Y0093: SYLVESTER SCHAAP, Z. - Een vrede met somber vooruitzicht.
R8363: SYMEON, ANTON. - Allerlei. Lectuur voor Rijken en Armen, Ouden en Jongen, Blijgeestigen en Zwaarmoedigen enz. enz.
K9198: SYMONS, A.J.A. - Essays and Biographies. Edited by Julian Symons.
Y4062: SYNDIKAAL. - Syndikaal Mededeelingsblad van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. 2e jaargang 1916 no. 12. / 3e jaargang 1917 no 7 - 9 - 16 - 20 - 23 - 25.
T7459: SYTSEMA, A. E.A. - Deltaplan en Textiel. Uitwerking van het "Deltaplan" op textielcollecties. Verslag van de Textieldag op 10 december 1993, Museum Boymans van Beuningen te Rotterdam.
L8318: SYTSTRA, H.S. - Inleiding tot de Friesche Spraakkunst.
Y1621: SYTSTRA, O.H. - It Frysk Eigene. Forsprate Stikken oer Tael en Taelgebruk.
B0306: SZEKELY-LULOFS, M.H. - Kulio. El la Nederlanda Lingvo Tradukis P.J. Makkinje.
H0180: SZIRMAI, J.A. - Boekbandkunst. Catalogus van boekbanden.
H9075: SZIRMAI, J.A. - Boekbanden uit het Centro del Libro Ascona.
M2970: SZWAJGER, ADINA BLADY. - Meer herinner ik me niet. Een kinderarts in verzet. Warschau 1940-1945. Vertaling L. Teixeira de Mattos.
Y2760: TIJD EN TAAK. - Tijd en Taak. Religieus Socialistisch Weekblad. 31ste jrg. 1932. No: 5 - 21. / 32ste jrg. 1933. No: 6. 33ste jrg. 1934. No. 12 - 30. 47ste jrg. 1949. No. 29.
L7929: TAAL, JOHANNES. - De Goudse kloosters in de middeleeuwen.
R6266: TAAL, J. - Hugo de Groot en Gouda.
L3211: DE NIEUWE TAALGIDS. - 56ste jaargang 1963 t/m 65ste jaargang 1972.
L3878: DE NIEUWE TAALGIDS. - Van Haeringen-nummer.
H6379: DE NIEUWE TAALGIDS. - W.A.P. Smit-nummer.
K5854: DE NIEUWE TAALGIDS. - Minderaa-nummer.
L2621: ONZE TAALTUIN. - Maandblad voor de wetenschap der taal als volksuiting, nationale cultuurschat en instrument voor schoone kunst. Onder redactie van Jac. van Ginneken en G.S. Overdiep.
L2622: ONZE TAALTUIN. - Maandblad voor de wetenschap der taal als volksuiting, nationale cultuurschat en instrument voor schoone kunst. Onder redactie van Jac. van Ginneken en G.S. Overdiep.
R9719: ONZE TAALTUIN. - Bijdragen tot de Nederlandsche taal- en letterkunde prof. dr. Jac. van Ginneken aangeboden op den 21sten April 1937 ter gelegenheid van zijn 60sten verjaardag.
H6908: TAAT, JAN. - Amsterdam heeft het Concertgebouw.
L7902: TABOR, STEPHEN. (ED.). - International Association of Bibliophiles. XIVth Congress Transactions.
M7870: TACHTSIS, KOSTAS. - De vreselijke rechterstoel. Vertaling Hero Hokwerda.
T9698: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS. - Opera Minora. Dialoog over de welsprekendheid. Het leven van Iulius Agricola. Germania.. In de vertaling van J.W. Meijer.
T9697: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS. - Kronieken. Ab excessu divi Augusti annales. In de vertaling van J.W. Meijer.
Y9199: TACITUS, P. CORNELIUS. - De Opstand der Bataven. Met aantekeningen door W. Sprey.
Y8578: TACITUS. - Germania. Vertaling mey inleiding en nota's door Marc. Moonen.
R5866: TADEMA, JAN. - Haarlemsche jeugdherinneringen.
T1508: TAEL, AREND. - Frontlijn PTT.
R7439: TAELS, J. - De Katholieke Literatuur in de XXe eeuw.
Y2753: AUSZUG AUS DER TAGESPRESSE. - Auszug aus der Tagespresse. 1e jaargang 10 april 1917 t/m 20 Dezember 1917. 15 afleveringen. 2e jaargang 3 - 5 - 6 - 7 9 - 10 - 11 - 12 - 156 - 223. 10 afleveringen.
R4845: [WILDE, OSCAR] TAGGERT, TOM. - Het Spook van Canterville. Blijspel in 3 bedrijven naar de novelle van Oscar Wilde. Nederlandse bewerking: H.M. Planten.
B7521: TAGORE, RABINDRANATH. - De Wassende Maan. (Liederen van het kind). Geautoriseerde vertaling van Frederik van Eeden.
Y6837: TAGORE, RABINDRANATH. - De riviertrap. Vertaling Johan de Molenaar.
R9083: TAGORE, RABINDRANATH. - De brief van den koning. (The Post Office). Spel in twee bedrijven. Nederlandsche vertaling van Henri Borel. Voorwoord van William Butler Yeats, Geillustreerd doo Rie Cramer.
R0546: TAGORE, RABINDRANATH. - Hongerige Steenen. Deel I. Vertaling Frederik van Eeden.
Y9210: TAGORE. - Zwervende vogels.
Y8494: TAHIR, BABA. - Perzische kwatrijnen. Vertaling Jan Spierdijk en verlucht met vijftien teekeningen van Salim.
L3028: TAINE, HENRI. - Vijf portretten. Uit het Franch door J.C. van Deventer.
K7679: CATALOGUS. TAJAN. - Bibliotheque d'un amateur. Manuscripts, Incunables, Beaux livres anciens et modernes.
T0413: TAK, P.L. - Henry George.
T0414: TAK, P.L. - Liebknecht en Bebel.
T3982: TAK, MAX EN AN. SCHRODER. - Jopie Slim en Dikkie Bigmans. Marchlied. Voor zangstem en Piano.
T9246: TAK, MAX EN FREDDY. - Holland blijf Holland. Cabaret-liedje. Woorden Freddy. Muziek van Max Tak. Gecreeerd door J.L. Pisuisse.
Y4777: TAK, MAX. - Onder de bomen van het plein. Illustraties Jo Spier.
Y2144: TAK, MAX EN AN. SCHRODER. - Jopie Slim en Dikkie Bigmans. Marschlied.
K9331: TAK, P.L. - Herdrukken uit de kroniek. Verzameld door J.W. Albarda en H.E. van Gelder. Met een inleiding van F.M. Wibaut en een bibliografie.
R0971: TAK, P.L. - Diagnose.
T3979: TAK, MAX EN SAM TRIP. - De Spaarpot. Muziek Max Tak. Woorden Sam Trip. Repertoire Henri Wallig.
R4041: TAL, TOBIAS. - Uit de geschriften van Opperrabijn Tobias Tal.
B5117: [BOLLAND] TAL, J. - Open brief aan Prof. G.J.P.J. Bolland, Hoogleeraar te Leiden.
T9458: TAL, CORNELIS VAN. - Feest March. 1849 - 12 Mei - 1874.
Y2155: TAL, C. VAN. - Feestmarsch t.g.v. het hoogstvereerend bezoek van Z.M. Willem III te Utrecht. Voor de piano.
L7077: LEVENDE TALEN. - Joyce-nummer.
T4212: TALMA, A.S. - De Arbeidersbeweging. Drie voordrachten.
T5024: TALSMA, PIET. - Jeugd tegen Alcohol.
T8900: TAMARO, SUSANNA. - Het hoofd in de wolken.
T5982: TAMMENOMS BAKKER, S.P. - Psycho-pathologische reacties in het Huis van Bewaring te Amsterdam.
Y6940: TAMMINGA, D.A. - Balladen en Lieten.
L7389: DE TAMPON. - Kerstnummer december1926. 7e jaargang nummer 1-3.
L7391: DE TAMPON. - Kerstnummer 1928. 9e jaargang nummer 1-3.
L7392: DE TAMPON. - Kerstnummer 1932. 13e jaargang nummer 1-3.
L7393: DE TAMPON. - Kerstnummer 1934. 15e jaargang nummer 1-3.
L7395: DE TAMPON. - Kerstnummer 1942. 23e jaargang nummer 1-3.
L7396: DE TAMPON. - Kerstnummer 1929. 10e jaargang nummer 1-3.
R4236: DE TAMPON. - Kerstnummer 1939. 20e jaargang nummer 1-3.
R4237: DE TAMPON. - Kerstnummer 1938. 19e jaargang nummer 1-3.
M8253: DE TAMPON. - Kerstnummer 1931. 12e jaargang nummer 1-3.
M8259: DE TAMPON. - Kerstnummer 1943. 24e jaargang nummer 1-3.
M8255: DE TAMPON. - Kerstnummer 1933. 14e jaargang nummer 1-3.
R8568: DE TAMPON. - Kerstnummer 1950. 28e jaargang nummer 1-3.
B7746: TAMSE, C.A. (ED.). - Memoires van een enfant terrible. Politieke herinneringen van de Zeeuwse liberale afgevaardigde Mr. Daniel van Eck aan vijfendertig jaar Kamerlidmaatschap 1849-1884.
Y0366: TAMSE, C.A. (RED.). - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.
R3425: TAMSMA, R. - De Moshav Ovdiem. Invloeden op de sociale geografie van Israel's coŲperatieve kleine-boerendorpen zonder loonarbeid.
K1609: TAN, AMY. - De keerzijde van het lot. Een boek vol bespiegelingen.
T6454: TAN, HUMBERTO. - Het Surinaamse legioen. Surinaamse voetballers in de eredivisie 1954-2000.
R3234: TAN, S.C.A. - Schaatsen.
H1769: TANIZAKI, JUNICHIRO. E.A. - De tatoeeerder en andere verhalen. Vertaling Jan Willem van de Wetering.
H8209: TANNENBAUM, SAMUEL A. - The handwriting of the renaissance. Being the development and characteristics of the script of Shakspere's time. With an introduction by Ashley H. Thorndike.
Y0320: [BECKETT] TANNER, JAMES EN J. DONN VANN. - Samuel Beckett. A Checklist of Criticism.
Y1729: TANNER, MICHAEL. - Nietzsche.
T6898: TANNER, MICHAEL. - Nietzsche.
L7404: TANS, J.A.G. - Toneel en leven. Enkele beschouwingen over Anouilh.
M5847: TANSI, SONY LABOU. - De dodelijke deugdzaamheid van Dadou. Vertaling M. Ottevanger.
L6275: TAPPERWIJN, J. - Omslag: J. Tapperwijn. Boekomslagen van Ary Langbroek en J. Tapperwijn, gekozen door Ary Langbroek. Met een interview door Hub. Hubben.
Y6346: TARKOS, CHRISTOPHE. - Ik ben vrij. Vertaald door Kiki Coumans.
R2958: TARN, W.W. - Alexander the Great.
R5656: TARR, JOHN CHARLES. - How to plan print.
L3340: TARTT, DONNA. - De kleine vriend. Vertaling Christien Jonkheer, Barbara de Lange en Babet Mossel.
H3371: TARTT, DONNA, DALE PECK, JEFF EUGENIDES E.V.A. - Cowboys, Indianen & Forensen. Verzameld door Jay McInerney. Vertaald.
L1946: TAS, S. - Analyse van een charme.
T7716: TAS, SAL. - De politieke taak der illegale beweging.
W0375: TAS, S. - Europa, laatste phase.
L6118: TAS, S. - Een critische periode.
L7847: TAS, SAL. - Leiderschap en Intellect of De macht der Intellectuelen.
R5414: TAS, JAN G. VAN DER / HORST LADEMACHER. E.V.A. - Reizende Nachbarn. Literatur und Kultur der Niederland.
B8034: TAS, S. - De tweede wereldvrede.
L6269: TAS, S. - Intellect en macht.
R4816: TAST, TON VAN [=A. VAN DER VALK]. - Hoe help ik de post en mijzelf. Noodige en nuttige wenken voor iedereen. Verstrekt door het Hoofdbestuur der P.T.T.
B2106: TAST, TON VAN. - De Daverende Dingen Dezer Dagen. Oranje Boven 1945 ons land uit lijden ontzet.
Y6199: TAUCHNITZ. - Centenary Catalogue of the Tauchnitz edition MCXXXVII. 1837-1937.
K6256: TAUNAY, JOH. - Een keur van verzen.
K4836: TAVERNE, N.J.M. - Vulkaanstudien op Java.
T9168: TAVERNE, E. - Frans Hemsterhuis. Hemsterhuis als verzamelaar, tekenaar en archeoloog.
L6828: TAVERNIER-VEREECKEN, C. - Diersoortnamen van Mensennamen afgeleid: garnaal, wulk, pier, vlinder.
Y6266: TAX, RICKEY. (ED.). - Precies wat ik waardevol acht. Over een onvoltooide uitgave van de Kunera Pers.
R4984: TAYLOR, JOHN RUSSELL. - The Art Nouveau Book in Britain.
B8322: TAYLOR, J.W.R. & P.J.R. MOYES. - Pictorial history of the R.A.F. Volume 3 1945-1969.
K0026: TAYLOR, JOHN W.R. - Aircraft Aircraft.
R3896: TAZELAAR, C. - Rondom Da Costa's "Vijf en Twintig Jaren, een lied in 1840". (naar aanleiding en met publicatie van onuitgegeven brieven).
L4787: TAZELAAR, C. - De cultuurwaarde van Hildebrands Camera Obscura.
Y8477: TAZELAAR, C. - Alice Nahon en haar gedichten. Keur uit haar werk.
T0481: TAZELAAR, C. / A.L. VAN HULZEN E.A. - Radio-Lezingen over Letterkunde. Een vijftal radio-toespraken.
Y2536: TAZELAAR, P. / S.J. MATTHIJSSE EN F. EVERS. - Eerst duidelijk... dan snel. Toelichting R. en Toelichting LH.
R6851: TAZELAAR, C. - Moderne romankunst.
Y8549: TAZELAAR, J.P. - Gedachten van Mevr. A.L.G. Bosboom-Toussaint. Met een inleiding uit de nagelaten papieren van wijlen J.P. Tazelaar.
Y2540: TAZELAAR, P. / S.J. MATTHIJSSE EN F. EVERS. - Eerst duidelijk... dan snel. Toelichting, de methode en Toelichting R.
T6139: TAZELAAR, J.P. - Eene dochter der edelen. Een woord bij de Kroning van H.M. Koningin Wilhelmina.
K2860: TAZELAAR, C. - Tienjaren-oogst. Belangrijke romans van de laatste tien jaren.
T2449: TCHENG, CHENG. - Mijn moeder. Met een Voorrede van Paul Valery. Geautoriseerde Vertaling uit het Fransch door Henri Borel.
B8483: TEATRAAL. - Inhoud: P. Brook: Radikale eksperimenten. G. Altes: Hendrik V, van toneelkoning tot filmheld. W. Bank: L. de Boer Altviolist en toneelschrijver. K. Muller: De voor- en nadelen van het lezen van toneelstukken. Kommentaar.
B8480: TEATRAAL. - Inhoud: H. Croiset: Het Nederlands toneel of de zak van Sinterklaas. D. Verspoor: Spelenderwijs. Diskussie met Ton Lutz. G. Altes: Kritiek en lezer. W. Bank: Edward Albee: op leven en dood. O. Dijk: Arme dramatur. Kommentaar.
R4684: TEATRAAL. - Inhoud: Toneel en opleiding gesprek met W.Ph. Pos. Gesprek tussen Jules Royaards en Hans Croiset. Dolf Verspoor: Paradoxe sur l'auteur. De Gids, dialoog van Henk Sparreboom. Jan Donia: Het taboe.
R9714: TEBBENHOFF, C.A. - Korte leiddraad der mythologie.
Y7483: TEDING VAN BERKHOUT, N.G. - Is de onderteekening van het Manifest der Dienstweigeraars een misdrijf?
R0736: TEDING VAN BERKHOUT, GOVERT. - De Volkenbond. Christelik-Nationale staatspolitiek en het geloof aan Staat en Volkenbond van binnen bekeken. Voorwoord van Henk Eikeboom.
Y4909: TEDING VAN BERKHOUT, WILLEM HENDRIK. - Dagboek van een patriot. Journaal van Willem Hendrik Teding van Berkhout. Ingeleid en toegelicht door L. de Gou.
T2995: J. (TEKST), TEEKENINGEN VAN R. - Levensgang van Piet van der Hoop.
H8082: TEENSTRA, M.D. - De kinderwereld.
R7037: TEERINK, M.G.J. - Huis van Bewaring (Dichterlijke reacties op het ervaren van de tijd).
T1930: TEESING, HUBERT PAUL HANS. - Das Problem der Perioden in de Literaturgeschichte.
B6747: TEEUW, A. - Taal en versbouw.
Y1106: TEGEN, EUGENE VON. - Dreyfus. De Banneling op het Duivelseiland. Liefde en lijden van den onschuldig veroordeelde en zijn gezin in den strijd tegen machtsmisbruik en onrecht.
Y4492: TEGETHOFF, RALPH. - Generalmajor Otto Ernst Remer. Kommandeur der FŁhrer-Begleit-Division.
R1007: TEGNER, ESAIAS. - Frithiofs saga. Uit het Zweedssch vertaald door P.L.F.C. von Eichstorff. Herzien door J.J.L. ten Kate.
R6753: TEIJE, C.W. TEN. - De opkomst van het socialisme in Breda. Actie en reactie tot 1908.
B8294: [BRAAK, M. TER] TEIPE, MAX B. EN JOHAN VAN DER WOUDE. - Dr. Menno ter Braak. 'Reinaert uit Eibergen'. Een proeve van beschouwing.
H0468: TEIRLINCK, HERMAN. - Versmoorde goden. Jokaste tegen god, treurspel in twee bedrijven. Taco, scenario voor een treurspel in twee delen. De Fluitketel, Satire in twee delen.
R9448: TEIRLINCK, HERMAN. - Verzameld werk. Tweede deel.
L3679: TEIRLINCK, HERMAN. - Karel van de Woestijne 1878-1929.
R7807: TEIRLINCK, HERMAN. - De Vlaamse Helicon. Inleiding en notities van Karel Jonckheere.
B4218: TEIRLINCK, HERMAN. - Maria Speermalie 1875-1937. Levensgetijden op de Heerlijkheid t' Homveld.
B9285: TEIRLINCK, HERMAN. - Griseldis. De vrouwenpeirle.
T0326: TEIRLINCK, HERMAN. - Het ivoren aapje. Roman van Brusselsch leven.
L1483: TEIRLINCK, HERMAN. - De vertraagde film. Een gedanst, gezongen en gesproken drama in drie bedrijven.
P1873: TEIRLINCK, HERMAN. - Het ivoren aapje. Roman van Brusselsch leven.
K5583: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Johan Doxa.
K7723: TEIRLINCK, HERMAN. - De wonderlijke mei.
L1052: TEIRLINCK, HERMAN. - Wijding voor een derde geboorte.
T2444: TEIRLINCK, HERMAN. - 't Bedrijf van den kwade.
L6985: TEIRLINCK, HERMAN. - De wonderlijke mei.
Y6679: TEIRLINCK, HERMAN. - De Doolage.
K4805: TEIRLINCK, HERMAN. - Versmoorde goden. Jokaste tegen god, treurspel in twee bedrijven. Taco, scenario voor een treurspel in twee delen. De Fluitketel, Sature in twee delen.
L3293: TEIRLINCK, HERMAN. - De fluitketel. Satyre in twee delen.
W7399: TEIRLINCK, HERMAN. - August Vermeylen 1872 - 1945.
L9844: TEIRLINCK, HERMAN. - Het avontuurlijke leven van Lieven Cordaat.
B0034: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
Y1950: TEIRLINCK, IS. (RED.). - Folklore. Exposition, Bruxelles, Palais du cinquantenaire. Tentoonstelling, Brussel, Jubelparkhalle. 1910
L9220: TEIRLINCK, HERMAN. - Het Lied van Peer Lobbe.
M3962: TEIRLINCK, HERMAN. - Maria Speermalie. Levensgetijden op De Heerlijkheid 't Homveld 1875/1937.
Y6827: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
B8256: TEIRLINCK, HERMAN. - Zelfportret of het galgemaal.
T0241: TEIRLINCK, HERMAN. - Bloemlezing: Landelijke Historie, Zon, Mijnheer Serjanszoon. Met inleiding en aanteekeningen door Fr. van Hoof.
Y6993: TEIRLINCK, HERMAN. - De Doolage.
Y0788: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
R9449: TEIRLINCK, HERMAN. - Verzameld werk. Derde deel.
W4502: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
R7797: TEIRLINCK, HERMAN. - Ode aan mijn hand.
R7453: TEIRLINCK, HERMAN. - Brabants Brueghel Reservaat bedreigd. Een noodkreet.
T3687: TEIRLINCK, HERMAN. - De wonderbare wereld.
L3197: TEIRLINCK, HERMAN. - Johan Doxa.
K5134: TEIRLINCK, HERMAN. - Maria Speermalie. Levensgetijden op De Heerlijkheid 't Homveld 1875/1937.
R9889: TEIRLINCK, HERMAN. - De vertraagde film. Een gedanst, gezongen en gesproken drama in drie bedrijven.
W6526: TEIRLINCK, HERMAN. - Zelfportret of het galgemaal.
P2331: TEIRLINCK, HERMAN. - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
B8528: TEIRLINCK, HERMAN. - Herman Teirlinck. Gedenkboek 1879-1929. Ter gelegenheid van des schrijvers vijftigsten verjaardag.
W6321: TEISTER, ALAIN. - Mijn pappie is enkel een foto.
K3140: TEISTER, ALAIN. - Zenuwen, dame? (Van goeden huize, en kwaden).
T8686: TEISTER, ALAIN. - De ziekte van Chopin. Gedichten.
B6997: TEISTER, ALAIN. - Brief aan de eigenaar en andere verhalen.
B1759: TEKSTBOEKJE. - De 28 dagen van Clairette. Operette in 4 bedrijven van H. Raymond en A. Mars. Muziek van Victor Roger.
T7324: TELDERS, B.M. - Nederlands Onzijdigheid. Grondslagen en gevolgen.
T4578: DE TELEGRAAF. - Hoor en wederhoor. De lastercampagne tegen De Telegraaf.
L4821: DE TELEGRAAF. - De Telegraaf. Een selectie uit De Telegraaf van 1893 tot en met 1992.
Y4497: WIJ TELEVISIEKIJKERS. - Wij Televisiekijkers 1e jaargang October 1958 nr. 1.
T9338: TELEX. - Extra nummer: Telex. General Political and Cultural Daily Paper. Day of Liberation. 1945.
R6338: TELLEGEN, E. - Drie noodsignalen. Een erg vlugschrift over de bezetting van het Maagdenhuis.
T8865: TELLEGEN, TOON. - De aanzet tot een web. Gedichten.
Y5498: TELLEGEN, TOON. - Maar niet uit het hart. Een keuze uit de dierenverhalen.
B8932: TELLER, NEVILLE. - Bluff your way in Marketing.
T6902: TELTING, I. - Over de Sporen van Oud-Germaansch Strafrecht in de Germania van Tacitus.
Y7352: TEMPEL, RUD. [=P. MULDER]. - De groote illusie.
T5873: TEMPEL, J. VAN DER. - Saboteurs van den acht-urendag. (De Bolsjewieken en de acht-urendag in de Tweede Kamer).
Y0225: TEMPEL, J. VAN DEN. - Nederland in Londen. Ervaringen en beschouwingen.
L1300: TEMPEL, F.J. - Enkele aspecten van de huidige prothetische tandheelkunde.
T7313: TEMPEL, J. VAN DEN. - De werkloosheidsverzekering op nieuwe banen.
T0364: TEMPEL, J. VAN DEN. - De geesel van dezen tijd.
T0490: TEMPEL, JAN VAN DEN. - De Nederlandsche Vakbeweging en haar toekomst. Feiten en beschouwingen. Voorwoord Henri Polak.
T4807: TEMPEL, JAN VAN DEN. - Beschermt het kind! Een pleidooi voor verbetering van de wetgeving op den kinderarbeid.
T6389: TEMPEL, JAN VAN DEN. - Hoe de schatkist wordt beheerd!
T2218: TEMPEL, RUD. [=P. MULDER]. - De groote illusie.
R7371: TEMPEL, J. VAN DEN. - Democratie in het bedrijf. Hedendaagsche wijzigingen in de verhouding tusschen werkgevers en werknemers en haar beteekenis voor bedrijf en maatschappij.
R9520: TEMPELMANS PLAT, A.G.J. - Vorm en Kleur. Klassikale Teekenmethode voor school en huis.
M7932: TEMPLE, NIGEL. - Seen and not heard. A Garland of fancies for Victorian children.
H0433: TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB. - [Verzameld werk] Alle werken waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen.
T7485: TENHAEFF, N.B. - Pamfletten. Engelsch-Hollandsche waardeering in de 17e eeuw. Een parallel tot moderne oorlogslitteratuur.
K0961: [ERASMUS] TENHAEFF, N.B. - Erasmus en Voltaire als exponenten van hun tijd.
L8067: [ERASMUS] TENHAEFF, N.B. - Erasmus herdacht.
H3956: TENHAEFF, N.B. - De wereld van Dante.
Y8961: TENISON, THOMAS & PULTON, ANDREW ; [WILLIAMS, JOHN]. - A true and full account of a conference held about religion, between dr. Tenison and A. Pulton, one of the masters in the Savoy [bound with] The Difference between the Church of England and the Church of Rome. In opposition to a late book intituled An Agreement between the Church of England, and the Church of Rome.
T3239: TENNYSON, ALFRED EN SOERA RANA [= IZAAK ESSER JR.]. - Tennyson's Henoch Arden. Naar het Engelsch bewerkt door Soera Rana.
Y6992: TENTIJE, HANS. - Van lente en sterfte.
H9301: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde vijftig boeken 1991.
T7914: TENTOONSTELLING. - Het Vrije Boek in Onvrije Tijd. Tentoonstelling van letterkunde die in Nederland gedurende de bezetting in het verborgene is gedrukt en verspreid.
W6055: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1966.
H9294: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De bestverzorgde vijftig boeken van het jaar 1954.
B3743: CATALOGUS TENTOONSTELLING. - De best verzorgde 50 boeken van het jaar 1965.
T3436: TENTOONSTELLINGSCATALOGUS. - Een verhaal over vrouwen 1830-1980.
L0799: TERBORGH, F.C. - Slauerhoff, herinneringen en brieven.
K6888: TERBORGH, F.C. - De Turkenoorlog.
L1549: TERBORGH, F.C. - De condottiere en andere verhalen gevolgd door Le petit chateau.
R7862: TERBORGH, F.C. - Slauerhoff, herinneringen en brieven.
K0059: TERBORGH, F.C. - Verzameld werk deel IV. Gedichten en proza.
T1123: TERENTIUS. - Blijspelen van Terentius. Met inleiding en aantekeningen uitgegeven door P. Hoekstra. III: Phormio.
T1124: TERENTIUS. - Blijspelen van Terentius. Met inleiding en aantekeningen uitgegeven door P. Hoekstra. IV: Adelphoe.
R9999: TERENTIUS AFER, P. - Het meisje van Andros en alle overige bewaarde toneelstukken. Vertaald door J. Hemelrijk Sr. Met een inleiding van A.D. Leeman.
T6829: TERENTIUS AFER, PUBLIUS. - P. Terentii ComŌdiae sex cum Belgica interpretatione, multo, quam antehac, emendatiore. Quibus accedunt notĺ marginales Joannis Min-ellii.
H2716: TERGAST, NES. - Deliria. Gedichten.
M3569: TERGOUW, TON. - Ontgoocheling. Het relaas van een ontmoeting.
R6770: TERGOUW, J. - De Eerste April.
L7870: TERLAAK POOT, LOURENS DIRK. - Het Oudchristelijk Avondmaal en zijn Historische Perspectieven.
L5511: TERLINGEN, J.H. - Stroom en tegenstroom in de Spaanse en de Italiaanse Letterkunde.
R1782: TERLINGEN, J.H. - Condottieri en conquistadores.
R8797: TERM, JAC. P. VAN. - Is de Kath. Staatspartij in Nederland een religieuze partij.
T8469: TERM, LUUK VAN E.A. (RED.). - Uit duizenden. Dichter bij handschrift. Gedichten en fotografische portretten. [met] Uit duizenden. Dichter bij jongeren. Essays. Twee delen in een omslag.
B9189: TERMORSHUIZEN, GERARD. - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905.
R3797: [SPINOZA] TERPSTRA, MARIN. - Spinoza en de anti-naturalistische filosofie van Louis Althusser.
R5638: TERPSTRA, P. - De Noord-Oost Polder. Wording en Beteekenis.
L7924: TERPSTRA, JAN ULE. - Friedrich Heinrich Jacobis 'Allwill' Textkritisch herausgegeben, eingeleitet und kommentiert.
M6265: TERRAINE, JOHN. - Het machtige werelddeel. De geschiedenis van Europa in de 20ste eeuw. Vertaling R. Fiddelaar.
T1997: TERSTEEG, J. - Mensen en boeken. Herinneringen van een lezer.
R0323: TERSTEEG, J. - Lutetia en de vreemdeling. Wandelingen door Parijs.
M1222: TERTS, ABRAM. - Fantastische verhalen. Gevolgd door het essay "Wat is socialistisch realisme?" Vertaling Bram Rebers.
H5458: TERTS, ABRAM. - Ljoebimov. Vertaald en ingeleid door Marko Fondse.
H3210: TERTS, ABRAM. - Drie verhalen. Vertaald en ingeleid door Charles B. Timmer.
L0359: TERVOORT, BERNARD TH. M. - Normaal en afwijkend taalgebruik.
L9262: TERVOORT, BERNARD TH. M. - Normaal en afwijkend taalgebruik.
H8050: TERWEL, J. - Samen onderwijs maken. Over het ontwerpen van Adaptief onderwijs.
B3920: TERWOGT, W.M. - Het gestolen kind. Dramatische schets, naar aanleiding van Raoul de Naverij's L'enfant vole.
L4762: TERWOGT, EDUARD M. - Primitieve geheime Genootschappen als sociaal verschijnsel.
T4719: TESCHITZ, KARL. [= KARL MOTESICZKY]. - Religieuze extase als sexueel surrogaat. Nawoord J.H. Leunbach. Vertaling Rene de Lange.
B3226: TESTAS, P.H. - Zeven Zede-Printen in Constantyn Huygens' trant. Penteekeningen voor vrienden en bekenden. Niet in den Handel.
L8429: TESTRA, A. - Een goede Kerst.
H5824: TETENS, T.H. - Het nieuwe Duitsland en de oude nazi's. Een onthullend feitenrelaas. Vertaling Hans de Vries.
R3529: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' V/H N. TETTERODE. - Grafische Mededeelingen. 3de jaargang 1941-1946.
R3531: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' V/H N. TETTERODE. - Grafische Mededeelingen. 5de jaargang 1947-1948.
B5830: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 14e jaargang, juni 1957, no. 4.
B5832: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 13e jaargang, april 1956, no. 4.
B5833: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 15e jaargang, september 1958, no. 3.
B5834: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 13e jaargang, januari 1956, no. 3.
B5835: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 12e jaargang, juli 1955, no. 6.
B5836: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 12e jaargang, mei 1955, no. 5.
B5837: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 12e jaargang, maart 1955, no. 4.
B5838: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 12e jaargang, november 1954, no. 2.
B5839: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 11e jaargang, januari 1954, no. 3.
B5840: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 10e jaargang, januari 1953, no. 3.
B5841: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 11e jaargang, mei 1954, no. 5.
B5842: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 12e jaargang, september 1954, no. 1.
B5843: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 12e jaargang, januari 1955.
B5844: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 13e jaargang, september 1955, nr. 1.
B5845: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 13e jaargang, november 1955, nr. 2.
B5846: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 11e jaargang, juli 1954, nr. 6.
B5847: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 11e jaargang, maart 1954, nr. 4.
L7482: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 18e jaargang, nummer 2.
L7483: NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. - Grafische mededelingen 14e jaargang, nummer 4.
Y8715: LETTERGIETERIJ AMSTERDAM VOORHEEN N. TETTERODE. - Uitnodiging voor de viering van het honderd jarig bestaan op 1 Juni 1951.
H0063: TEUNIS, J.P. - Verliefd verleden. Een renaissance in de beleving van de liefde.
L2196: TEUNISSEN, ANNEKE & KARIN VERAART (ED.). - De kleine wereld. Een klein geschenk van de Volkskrant aan haar vrienden.
R6355: [VELDEKE, HENDRIK VAN] TEUSINK, DERK. - Das Verhaltnis zwischen Veldekes Eneide und dem Alexanderlied.
L7833: [VELDEKE, HENDRIK VAN] TEUSINK, DERK. - Das Verhaltnis zwischen Veldekes Eneide und dem Alexanderlied.
H5734: TEWES, CARL. - In naam der koningin... Roman.
M9633: TEWES, CARL. - In naam der koningin... Roman.
Y8557: TEX, E. DEN. - Pithecanthropus Erectus.
T1340: [SPINOZA] TEX, JAN DEN. - Locke en Spinoza over tolerantie.
Y9441: [SPINOZA] TEX, JAN DEN. - Spinoza over de tolerantie.
B7783: [SPINOZA] TEX, JAN DEN. - Locke en Spinoza over de tolerantie.
T6390: TEX, E. DEN. - Schipbreuk.
K9843: TEXEIRA, R.M. (ED.). - Atlas van de Nederlandse Broedvogels.
T8449: TEYLINGEN, HENDRIK VAN. - Bij de gratie van de dichtspier. 83 verzen en rijmen.
B5800: THACKARA, JOHN. - Lost in space. Een reisverhaal. A traveller's tale. Vertaling Mieke Tekstra.
Y7634: PROSPECTUS CITY THEATER. - Prospectus Film City Theater. Zij maakten mij een Moordenaar.
R4172: THEISSEN, ELISABETH W. - Das Ich bei Rilke und Carossa.
B8142: THEISSEN, J.S. - Uit de voorgeschiedenis van het liberalisme in Nederland.
Y1631: THELWALL, A.S. - The late Dr. Isaac Da Costa.
B9202: THEMERSON, STEFAN. - Hobsons eiland. Vertaling Ronald Jonkers.
H7217: THEMERSON, STEFAN. - Collected Poems. With drawings by Franciszka Themerson.
B9679: THEO, MR. - Socialist of niet. Een woord aan Voor- en Tegenstanders.
K2334: THEOKRITOS. - Idyllen en epigrammen. Vertaald en ingeleid door A. Maria van Erp Taalman Kip.
T2966: THEOPHRASTUS. - Karakters. Vertaald en ingeleid door P. Groeneboom.
M6245: THEROUX, PAUL. - De gelukkige eilanden. Vertaald door Tinke Davids.
M6217: THEROUX, PAUL. - De oude Patagonie Expres. Vertaling Tinke Davids.
M0418: THEROUX, PAUL. - De laatste dagen van Hongkong.
B4145: THEROUX, PAUL. - De grote spoorwegcarrousel. Vertaling Cor Koreman.
L8857: THEROUX, PAUL. - China per trein. Vertaling Tinke Davids.
T5069: THEROUX, PAUL. - Chicago Loop. Vertaald door Tinke Davids.
R4143: THEROUX, PAUL. - Hotel Honolulu. Vertaald door Tinke Davids.
L7091: THEUNISSE, J.G.L. - Jan Frederik Vlekke 1849-1903. Ethiek en rentabiltiteit in een ondernemersleven.
T0594: THEUNISSEN, PAUL. - 1950: Ontknoping van de koningskwestie.
L2863: THEUNISSEN, RICH. - Uit het leven en werken van Antony van Leeuwenhoek.
B3393: THEUNISSEN, JEROEN. - Het einde. Vertelling.
Y2315: THEUNISSEN, JEROEN. - Hier woon je. Gedichten.
L5773: THEUNISSEN, WILHELMUS P. - Ploutarchos' leven van Aratos. Met historisch-topographisch commentaar.
B8807: THEUNISZ, JOHAN. - Het eenzaam hart.
R5001: THEUNISZ, JOH. - De jeugd en het boek.
Y3477: THEWISSEN, CHARLES. - Limburg en Oranje.
L4093: THEWISSEN, MARIE A.F.C. - Twee Byzantijnsche H. kruisrelieken uit den schat der voormalige kapittelkerk van Onze Lieve Vrouw te Maastricht.
K0861: THI HOAI, PHAM. - Alomvattende liefde. Vertaling C. Brouwer.
L6531: THIEL, J.H. - Lijst der geschriften.
L5716: THIEL, RUDOLF. - Groote strijders tegen ziekte en dood. Uit leven en werken van groote geneeskundigen. Nederlandsche bewerking van W. Schuurmans Stekhoven.
R0817: THIEL, J.H. - Lijst der geschriften.
L9260: THIEL, MARIA ARENDINA. - La figure de Saul et sa representation dans la litterature dramatique Francaise.
L0266: THIEME, W.L. - Spraak, Taal en Rede. Proeve eener redelijke ontwikkeling van het Taalbegrip. Met een inleidend woord van J. Hessing.
Y7542: THIEME, W.J. - Uitgeverij W.J. Thieme, Zutphen. ca. 60 Prospectussen en 24 verschillende bestelkaarten.
M1764: THIENEN, FR. VAN. - Ballerina's in Beeld.
T6417: THIERRY, J.W. - De indijking en droogmaking der Zuiderzee.
R7703: THIERY, MICH. - De geschiedenis van een koraaleiland. (Proeve van natuurwetenschappelijk Sprookje).
Y2251: THIES, WILLEM. - Meer mensen dan reddingsvesten.
H9659: BRUSSE & VAN THIJN. - De dorpelingen van Innocento. Een zomerthriller.
L0746: THIJN, ED VAN. - Het verhaal.
K1857: THIJS, J.G.A. - Ontdek je woorden. Taaltoerisme.
T3592: THIJS, A. - Repertorium van de pers in de provincie Antwerpen. (behoudens de stad Antwerpen en de kantons Mechelen en Puurs). 1833-1914.
M1594: THIJSSEN, THEO. - Het grijze kind.
B5071: THIJSSEN, THEO. - De gelukkige klas.
B0050: THIJSSEN, TH. J. (RED.). - School en Huis. Weekblad voor Opvoeding en Onderwijs. Orgaan van de Bond van Nederl. Onderwijzers. 1e jrg. 1921-1922 t/m 9e jrg. 1929-1930.
B9950: THIJSSEN, THEO. - Jongensdagen. Een extra boek voor het 5e en 6e leerjaar. Geillustreerd door Jan Sluiters.
L1635: THIJSSEN, THEO. - Egeltje. Een bundel vrolik proza.
T1676: THIJSSEN, THEO. - Het grijze kind.
Y8360: THIJSSEN, THEO. - Egeltje. Een bundel vrolik proza.
H5339: THIJSSEN, THEO. - Een bonte bundel.
Y7107: THIJSSEN, THEO. - Verzameld Werk deel 1. Barend Wels, Jongensdagen, Kees de Jongen.
L7022: THIJSSEN, THEO. - Jongensdagen. Een extra-boek voor het 5e en 6e leerjaar. Geillustreerd door Jan Sluiters.
Y6628: THIJSSEN, THEO. - Egeltje. Een vrolijke vertelling.
Y7058: THIJSSEN, THEO. - Verzameld Werk deel III. Egeltje, Het taaie ongerief, Een bonte bundel.
B7170: THIJSSEN, THEO. - La nevenkebla geno. Momentoj de tualeta mizero. El nederlanda lingvo tradukis F. Faulhaber.
T3681: THIJSSEN, THEO. - De Oer-Kees. De eerste fragmenten van Theo Thijssens Kees de Jongen uit De Nieuwe School 1908-1915. Met illustraties van Hans Bayens.
R9776: THIJSSEN, THEO. - School-land (De roman van een klas).
R7685: THIJSSEN, THEO. - Jongensdagen. Illustraties van Jan Sluyters. Extra uitgave van De Engelbewaarder.
T1090: THIJSSEN, THEO. - In de ochtend van het leven. Jeugdherinneringen.
Y9431: [SPINOZA] THIJSSEN-SCHOUTE, C. LOUISE. - Lodewijk Meyer en diens verhouding tot Descartes en Spinoza.
Y7108: THIJSSEN, THEO. - Verzameld Werk deel IV. In de ochtend van het leven, Verhalen, gedichten, columns.
L3172: THIRY, A. - De vader.
T8264: THIRY, ANTOON. - Pauwke's vagevuur.
Y4743: THIRY, ANTOON. - Baziel's uittocht.
B9987: THOENES, P. - De verloochening van het Marxisme.
R5663: THOMAS, FRED. - Amstels Oudste en Eerste Parochie.
R0480: THOMAS, D.M. - Het witte hotel. Vertaald door Wim Dielemans.
W7243: THOMAS, AUDREY. - Isobel alleen. Vertaling Pleuke Boyce.
H9516: THOMAS, DYLAN. - In Winterforhael. / A winter's tale. Oersetting en taljochting D.A. Tamminga.
T8948: THOMAS, DYLAN. - Avonturen aan den Lijve.
MK0144: THOMAS, DAVID. - A book of printed alphabets. selected and arranged by ...
T3922: THOMAS, DYLAN. - Avonturen aan den lijve. Vertaald en ingeleid door Max Schuchart.
H0850: THOMAS, DONALD. - Swinburne, The Poet in his world.
H9978: THOMAS, GORDON AND MAX MORGAN-WITTS. - Ruin from the air. The Atomic Mission to Hiroshima.
T8613: THOMAS, DYLAN. - Als een jonge hond. Vertaald door Hugo Claus.
H7984: THOMAS, ALAN G. - Alte Buchkunst.
H7985: THOMAS, ALAN G. - Alte Buchkunst.
K2428: THOMAS, PIET. (ED.). - Kortrijk en de Moderne Nederlandse Letterkunde.
T1694: THOMAS, FRED. - Een dorp wordt prijsgegeven !
L4716: THOMAS, JACQUES. - L'episode ardennais de Renaut de Montauban. Edition synoptique des version rimees. Tome I: Introduction et Texte dus Ms D. Tome II: Textes des Mss P, A, Z, M et O. Tome III: Textes des Mss V, L, C, B et R, Glossaire, Index et Planches.
Y0507: THOMASSEN, W. - De vormgeving van het socialisme en de jongeren.
B3569: THOMASSEN, ALINE & LAZARO TEJEDOR. - I travel in your head. Ik reis in jouw hoofd.
T9049: THOMASSEN, C. - Het kind en de strijd! Een ernstig woord aan alle vaders en moeders en die het hopen te worden.
T5449: THOMASSEN, WIM EN WIM VAN TIEL. - N.B.A.S. Branding.
H4647: THOMASSEN, EJNAR. - Dostojefski.
Y6058: THOMASSEN, W. - Opening van zaken. Een en ander over de voorbereiding ener Partij van de Arbeid.
Y0259: THOMESE, P.F. - Tijdschriften- en Krantenknipsels over/van Thomese.
B3638: THOMESE, P.F. - Zuidland.
B9817: THOMESE, P.F. - Zuidland.
L5385: THOMESE, IKA A. - Romantik und Neuromantik mit besonderer Berucksichtigung Hugo von Hofmannsthals.
L0912: THOMESE, P.F. - Schaduwkind.
Y7261: THOMESE, P.F. - Greatest Hits.
Y5116: THOMPSON, GEORGE. - Reizen en ontmoetingen in het Zuiden van Afrika beschreven door George Thompson, Schildknaap, gedurende acht jaren bewoner van de Kaap; behelzende een overzigt over den tegenwoordigen toestand dier Kolonie; benevens eenige aanmerkingen over den aanwas en de vooruitzigten der Britsche landverhuizingen derwaarts. Uit het Engelsch vertaald. Tweede Deel.
B7737: THOMPSON, A.TH.C. - Emmanuel Kant zijn tijd en zijn philosophie. De groote denkers der eeuwen.
T4624: THOMSON, J. JAC. - Elementen eener Socialistische Cultuur.
L3766: THOMSON, GEORG L. - The new Better Handwriting.
R8201: THOMSON, J. JAC. - De Russische ziel en de Westerse cultuur.
Y9575: THOMSON, J. - Jaargetyden. Uit het Engels vertaald door Johannes Lublink, den jongen.
R8572: THOMSON, J. JAC. - De Russische ziel en de Westersche cultuur.
T3344: THONISSEN, J.J. - Le socialisme dans le passť. Vol III.
Y3516: THOOLEN, F.J. - Tekstboekje Nationaal Huldigingsdefile voor H.M. de Koningin op zaterdag 9 september 1933 in het Olympisch Stadion te Amsteerdam. 1898-1933.
B6297: THORBECKE, J.R. - Brieven van Thorbecke 1830-1832. Inleiding G. Groen van Prinsterer.
R2230: THORBECKE, J.R. - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel V: 1845-1853. Uitgegeven door C.J. Hooykaas en F.J.P. Santegoets.
Y0115: THOREZ, MAURICE. - Une politique Francaise. Renaissance, Democratie, Unite.
Y1445: THOREZ, MAURICE. - Le Parti communiste. Ses luttes, ses principes, ses merites, ses progres. Discours prononce [a la] salle Wagram le 26 decembre 1935. 1920-1935, Du Congres de Tours au Front Populaire.
B1303: THORGERSON, STORM, ROGER DEAN & DAVID HOWELLS. - Album Cover Album. The Second Volume. Vertaling L. Zuidgeest-Perquin.
B1302: THORGERSON, STORM (HIPGNOSIS) & ROGER DEAN. - Album Cover Album. Introduced by Dominy Hamilton.
H9543: THUCYDIDES. - De ondergang der Meliers. Een gesprek tusschen gevolmachtigden van een grooten en een kleinen staat in het jaar 416 voor christus naar de berichtgeving van Thucydides in zijn boek over den Peloponnesischen oorlog.
Y8201: UIT EN THUIS. - Uit en Thuis. Toeristen-nummer van het Algemeen Handelsblad van Woensdag 28 juni No. 34619.
M7483: THURBER, JAMES. - Alleen. Vertaling A. Nonymus.
T4049: THURMAN, CHRISTA C. MAYER. - Textiles in the Art Institute of Chicago.
L4272: THURN, FRITZ. - Pumskaja de fabuleuze hoer. Met een nawoord van D. in 't Veld. Vertaling M. Bomers-van Soest.
H0846: THWAITE, ANN. - Edmund Gosse. A Literary Landscape 1849-1928.
W8998: THYREGOD, OSKAR. - Die Kulturfunktion der Bbiliothek
R7111: THYS, AUGUSTIN. - La Persecution Religieuse en Belgique sous le Directoire executif (1798-99) d'apres des documents inedits.
R0803: THYS, WALTER. - De Kroniek van P.L. Tak. Brandpunt van Nederlandse cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw.
K4825: THYSIUS, JOHANNES. - D' avoir une chambre garnie de plus belles editions. Uit de correspondentie van Johannes Thysius.
R4849: TIBBE, LIESKE, WIM GERLAGH, SJAAK HUBREGTSE (EDS.). - William Morris in Nederland. Een bibliografie. Geschriften van en over William Morris verschenen in het Nederlands taalgebied, 1874-2000.
T3255: TICHELEN, HENDRIK VAN. - In vollen groei. Een woord tot afscheid van het Stedelijk Schoolmuzeum te Antwerpen. Met lichtteekeningen.
T7378: TICHELEN, TH. VAN. - In den Patriarkentijd.
T3196: TICHELEN, HENDRIK VAN EN FELIX TIMMERMANS. - Bim Bam Beieren. Gelegenheidsrijmpjes van Nieuwjaar tot Oudejaarsavond.
R9127: TICHELEN, HENDRIK VAN. - Over boeken voor kinderen. Studie ten gerieve van leerkrachten, ouders, bibliothekarissen. Omvattende tevens omstandige lijsten van aan te bevelen werken, naar de verschillende genres en naar den leeftijd der kinderen ingedeeld.
T4282: TICHELEN, HENDRIK VAN. - Het kinderuur. Zijn onstaan, zijn ontwikkeling en werking, zijn mogelijke toekomst. Inleiding Maurits Sabbe.
R1850: TICHELEN, PAUL VAN. - Bibliografie van en over Emmanuel de Bom.
R1184: TICHELEN, PAUL VAN. - Bibliografie van en over Emmanuel de Bom.
T9435: TIDEMAN, J. - Onsterfelijk. Dichtregelen bij het afsterven van Neerlands Koningin Sophia Frederika Mathilda, geboren prinses van Wurtemberg 3 Junij 1877.
R8732: TIDEMAN, P. - Een jongste generatie en de Nieuwe Gids.
Y5202: TIDEMAN, J. - Floris ende Blancefloer.
P1877: TIEGES, WOUTER DONATH. - Met hun fikken aan zijn sarkofaag.
P1878: TIEGES, WOUTER DONATH. - Wie niet ziet is blind.
B1962: TIEGES, W.D. - Max Frisch, informatie.
R8573: TIELE, P.A. EN FREDERIK MULLER. - Memoire bibliographique sur les journaux des navigateurs neerlandais, reimprimes dans les collections de De Bry et de Hulsius, et dans les collections hollandaises du XVIIe siecle, et sur les anciennes editions hollandaises des journaux de navigateurs etrangers; la plupart en la possession de Frederik Muller a Amsterdam. Red. par P.A. Tiele; avec tables des voyages, des editions et des matieres
T5002: TIELEMANS, L.J. EN HERM. H. TONUS. - Nieuw leesboek voor Katholieke Scholen. Deel V.
R3091: TIELMAN, ROB. - Homoseksualiteit in Nederland : studie van een emancipatiebeweging.
R8699: TIELROOY, J.B. - Van l'art pour l'art tot poesie pure.
Y1590: TIELROOY, JOHANNES (RED.). - Apollo. Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten. 1e jaargang 1945. nrs 1-10.
Y0949: TIELROOY, JOHANNES. - Conrad Busken Huet et la Litterature Francaise. Essai de Biographie Intellectuelle.
T1211: TIELROOY, JOHANNES. - Humanisme en Godsdienst.
R7435: TIELROOY, JOHANNES. - Verkenningen in het land der literatuur.
B7539: TIELROOY, JOHANNES. - Conrad Busken Huet et la Litterature Francaise. Essai de Biographie Intellectuelle.
M3351: TIEMANN, HERMANN. - 60 Jahre Maximilian-Gesellschaft 1911 - 1971. Eine Auswahl aus den von der Gesellschaft in den Jahren 1911 bis 1971 veroffentlichten Buchern.
B0901: TIEMEIJER, WILLEM FREDERIK. - Klankleer der gedichten van Willem van Hildegaersberch.
B2959: TIENHOVEN, H.J. VAN. - Kristalkijken.
T8988: TIENHOVEN, H.J. VAN. - Neomagisch.
T4376: TIENHOVEN, HAN VAN. - Weet je nog wel!? Versjes en prentjes. Opgedragen aan de kleine helden (de Hollandsche huisvaders).
T1943: TIENHOVEN, A.B. VAN. (ED.). - Het Gulden Jongensboek.
W3936: TIERIE-HOGERZIEL, E. - Hoe men het ABC begeerde en leerde.
L2808: TIERIE-HOGERZEIL, E. - Hoe men het ABC begeerde en leerde.
T3964: TIERIE JR., J.F. - Acht Kerstliederen met piano- of orgelbegeleiding.
B5130: TIGGELER, ERIC EN ROB DOEVE. - De taalvervuilings Award. Het lelijkste Nederengels ooit.
Y1418: TIGGERS, PIET. (RED.). - Jonge Stemmen. 65 Liederen-Teksten.
R7166: TIGGERS, PIET. (VERZAMELD). - De Speelman. Een bundel muziekstukken zoals zij worden gespeeld in het Centrale Rode Muzikanten Gilde.
T3639: TIGGERS, PIET. - De Wielewaal. Derde bundel. Jeugd- en Volksliederen, met aanwijzingen voor luit- of gitaar-begeleiding.
Y1852: JONGE TIJD. - Jonge-Tijd. Nr. 1. Eerste jaargang. October 1915.
Y2786: KOMENDE TIJDEN. - Komende tijden. 1e jaargang 1926. Nrs.: 1 t/m 26 (mist nr. 10).
Y4728: KOMENDE TIJDEN. - Komende Tijden. 1e jaargang No. 13. Kerstnumme. Bevat o.a.:Kees Boeke: Hoe heerlijk klink het jubellied. Martien Beversluis: Uit de donkere dagen voor Kerstmis. Aart v. Dobbenburgh: De Kaars.
Y3534: KOMENDE TIJDEN. - Komende tijden. 1e jaargang 1926. nrs: 12 t/m 26. (mist nr. 25). 2e jaargang 1926 nrs: 1 t/m 16.
R7118: DE TIJDGENOOT. - De Tijdgenoot. Verzameling van stukken; betrekkelijk den tegenwoordigen toestand des vaderlands. Deel 3, 1843.
B1739: DE TIJDGENOOT. - De Tijdgenoot. Verzameling van stukken betreffende den tegenwoordigen toestand des vaderlands. Deel I-V.
Y5599: TIJDINGZAAL. - Tijdingzaal no 14. Driemaandelijksch Tijdschrift voor Boekenliefhebbers. Redachtie A.H. Verheul.
R6751: CIBA-TIJDSCHRIFT - Ciba tijdschrift nr 21: Bibliotheken van geneesheeren.
T1701: ORIENTATIE TIJDSCHRIFT. - Inhoud: E. Verbeek: Gedichten. W. Schippers: Sentimentaliteiten om een walvis. Joken Muljono: Vijf gedichten. E.R. Duncan Elias. Voyage autour de ma chambre. Anoniem: Sasaks liefdeslied. J.B. van der Kamp: Muziek van gisteren en morgen. Omslag en vignetten van Johan van den Broek.
R7155: ZL LITERAIR-HISTORISCH TIJDSCHRIFT. - B. Nuyens: Raymond Herreman en de repressie. M. v.d. Aa: Paul Meral. A. Kuipers: Richard de Cneudt in Nederland. J. Stuyck: Over Dirk de Witte (voorbij). M. de Ridder: De vroege poŽzie van Gaston Burssens. G. Burssens: Vijf onbekende gedichten.
T7652: ONS TIJDSCHRIFT. - Ons tijdschrift 10de jaargang 1906, aflevering 8 en 11. Onder redactie van L. Buckmann, A.J. Hoogenbirk, J. Lens, G. Schrijver en J. van der Valk.
R2375: NIEUW VLAAMS TIJDSCHRIFT. - Matthijs: Wat was er met Jan Uyttersprot? Jonckheere: Spiegels. Daisne: Mons Mirabilis. Minoc: Geografie. Duclay: He-man. Dammans: Terras Labor I. Rogghe: Gedicht. Liedel: Week-middle op Heerjanssteen. Stuiveling: Horizon-taal. Brulez: Tummelplatz erotischer Exzesse. Gijsen: Frank Harris en Maeterlinck.
T1938: TIJDSCHRIFT. - Jan Klaassen. Orgaan van de Arbeiders Jeugd Centrale. 1e jaargang nr. 1-2-3. Februari/Maart/Mei 1956. Drie nummers.
R6750: CIBA-TIJDSCHRIFT - Ciba tijdschrift nr 14: Het affiche als hulpmiddel der geneeskunde.
R7156: ZL LITERAIR-HISTORISCH TIJDSCHRIFT. - Victor J. Brunclair als jonge beeldenstormer. De dichter Alex Cuttleling (1884-1910). Cinema & Theater als speelbal van uitgeversperikelen. Edith Werkendam. De Wevers, een tijdgebonden verhaal.
L2414: NIEUW VLAAMS TIJDSCHRIFT. - Inhoud: L. Flam: Camus. Jan Greshoff. A. Mussche. G. Walschap. P. van Aken. Blanka Boeye. J. van der Bol. W Meewis. Guy Voets B. Cami. Johan Daine e.a.
R7588: NIEUW VLAAMS TIJDSCHRIFT. - A. van Hoogenbemt: De andere spiegel. N. Verlo: Mikrofonisch. J. Vercammen: De reis van Sint Brandaan. C. Kruithof: Feest. P. Vandeloo: Hittegolg. G. Vermeille: Het blauwe meisje en ik. De Ark prijs 1961. J. Kuypers: Een vergeten redenaar. A. Kossmann: Martelaar voor een dagdroom. W. Ruyslinck: Pieter Aerts: weinig geschreeuw en veel wol. Raymond Brulez: Maarten Luther.
Y3216: DE TIJDSTROOM. - De Tijdstroom, eerste jaar maart 1931, nr. 6.
B7823: TIJHUIS, A. (ED.). - Prof. Dr Jan Romein. Bibliografie. Inleiding J. Presser.
T7741: TIJN, TH. VAN. - La mennais, zijn "paroles d'un croyant" en hun publiek. Rede, gehouden bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de economische en sociale geschiedenis op 12 januari 1970.
Y5341: TIJN, MAARTJE VAN. - Gedichten voor gedenkdag.
C1640: TIJN, M. VAN. - Verdraaid verleden.
M7541: TIJN, B. VAN. - De inhoud van de vorm. De Nieuwe Gids 1885-1894. Maatschappij en politiek. Gekozen en ingeleid door ....
Y5715: TILANUS, FLORIS. - Keizer Karel verliefd. Een oeroude legende.
Y4085: DE TILBURGERBODE. - De Tilburgerbode Nieuws- en advertentieblad 2e jaargang Zaterdag 4 augustus 1863. No. 69.
Y0163: TILLEMA-HEIJNEN, LIE. - Moeders, uw kind is geen kanonnenvlees.
H0593: TILLEMANS, TH. - King and courtier. A cultural reconaissance into an age of transition. With illustrations drawn from the poetry of Sir Thomas Wyatt and other sources.
R4756: TILLING, OOM. - De Jeugd van Frans Richter.
Y7543: TILT VAN. - Uitgeverij Van Tilt, Nijmegen. ca. 20 Prospectussen.
L8754: TIMAN, SANDRA (ED.). - Cijfers ontcijferd. Zin en onzin van 0 tot en met 9.
T7910: TIME PONY EDITION, NUMMER 23. - Time The Weekly Newsmagazine. Bradley How far to go? (World Battlefronts).
Y8859: TIME. - Time. April 21, 2003. Cover: Saddam Hussein by Roberto Parade.
R9592: HIGH TIMES (EDS.). - High Times Greatest Hits: Twenty Years of Smoke in Your Face.
Y4454: BRUMMENSCHE TIMES. - Brummensche Times no. 1. Abonnement: Een fooi aan de meid.
Y4446: THE TIMES. - The Times Literary Supplement Spring & Export number / Anglo-American Section. No 2044 saturday april 5, 1941.
T5218: TIMMER, JOAN. [=JAN HILVERS]. - Thjazi. Een verhaal van dezen tijd.
M5866: TIMMER, CHARLES B. - Russische notities, een nieuwe bundel.
K9303: TIMMER, ERNST. - Zwarte ogen.
W0289: TIMMER, CHARLES B. - De kinderen van Jesenin.
L8317: TIMMER, E.M.A. - Een Vriendschap in de Negentiende Eeuw.
H6554: TIMMER, CHARLES B. / A. YARMOLINSKY / B.O. UNBEGAUN. - Over Poesjkin.
B3217: TIMMER, ERNST. - Valetons verzamelwoede. Verhaal van verlangen.
K0074: TIMMER, CHARLES B. (ED.). - Halverwege, zeven moderne Russen. Vertaald en ingeleid door ...
B8740: TIMMERIJE, ANNELOES. - De wereld begint in Breda. Uitgeverij De Geus 1983-2008.
R0879: TIMMERIJE, ANNELOES. - De grote Joseph.
B9123: TIMMERMAN, AEGIDIUS W. - Tim's herinneringen.
T2259: TIMMERMAN, AEGIDIUS W. - Tim's Herinneringen.
Y5767: TIMMERMAN, ANNA. - Machteloos? Ooggetuigen van de Jodenvervolging.
T1960: TIMMERMAN, A. (ED.). - Syntaxis. 1e lijst.
T0739: TIMMERMANS, B.J.H.M. - Montaigne en onze tijd.
L2907: TIMMERMANS, FELIX. - Anna-Marie.
W4445: TIMMERMANS, FELIX. - Ik zag Cecilia komen.
L0530: TIMMERMANS, FELIX. - Bij de krabbekoker.
P2003: TIMMERMANS, FELIX. - Pieter Bruegel, zo heb ik u uit uw werken geroken.
P1879: TIMMERMANS, FELIX. - De familie Hernat.
Y0762: TIMMERMANS, FELIX. - Pallieter.
W8180: TIMMERMANS, FELIX. - Pieter Bruegel, zoo heb ik u uit uw werken geroken.
K6827: TIMMERMANS, FELIX. - Adriaan Brouwer.
K8892: TIMMERMANS, FELIX. - Pallieter. Aus dem Flamischen ubertragen von Anna Baleton-Hoos.
L2468: TIMMERMANS, FELIX. - Pijp en toebak.
K4739: TIMMERMANS, LIA. - Mijn vader.
Y0765: TIMMERMANS, FELIX. - Pijp en toebak.
Y0759: TIMMERMANS, FELIX. - Het kindeken Jezus in Vlaanderen.
Y0760: TIMMERMANS, FELIX. - De harp van Sint Franciscus. Roman.
R1144: TIMMERMANS, FELIX. - Lierke-Plezierke. Beschrijving van den folkloristischen stoet die de stad zal rond gaan t.g.v. het vijftigjarig huwelijksfeest van Peborgh-Verstraeten...
Y6526: TIMMERMANS, FELIX. - Minneke Poes.
B5656: TIMMERMANS, FELIX. - Pieter Bruegel.
W8154: TIMMERMANS, FELIX. - De familie Hernat.
L8959: TIMMERMANS, KAREL J. - Kamiel! of Het leven en streven van C. Huysmans.
Y0847: TIMMERMANS, FELIX. - Het keerseken in de lanteern.
W9074: TIMMERMANS, FELIX. - Pallieter. Aus dem Flamischen ubertragen von Anna Baleton-Hoos.
R6933: TIMMERMANS, FELIX. - De pastoor uit den bloeyenden wijngaert.
K0148: TIMMERMANS, FELIX. - Omnibus 2.
Y0770: TIMMERMANS, FELIX. - Minneke Poes.
T4765: TIMMERMANS, JAN. - T.G. Masaryk en de vestiging van den Tsjechoslovakschen Staat.
Y8683: TIMMERMANS, FELIX. - Anna-Marie.
C1635: TIMMERMANS, FELIX. - Naar waar de appelsienen groeien.
H1090: TIMMERMANS, FELIX. - Een lepel herinneringen.
M6210: TIMMERS, O. - Stier voor piranha's.
W6443: TIMMERS, O. / O.T. - Haar gaan & Haar liggen.
W6444: TIMMERS, OSCAR. - Oogappel, roman.
R7123: TIMMERS, JAN J.M. - Gerard Lairesse. Eerste deel.
M2524: TIMMERS, OSCAR. - Enkele reis retour.
R7702: TIMMERS VERHOEVEN, P.F. - Verhandeling over de verdiensten van Jeremias de Decker.
R8207: TIMMERS, J.J.M. - De beeldhouwkunst van het Neder- en Middenmaasdal tijdens de 16de eeuw.
T6102: TIMOTHEUS. - Timotheus Geillustreerd Weekblad. Oranjenummer 7 Januari 1937.
Y4084: TIMOTHEUS. - Timotheus. Geillustreerd Weekblad voor Jongelui. 6e jaargang 2 Februari 1901 No. 18.
T4260: TINBERGEN, J. E.A. - Uitgangspunten voor de naoorlogsche maatschappij.
H5169: TINBERGEN, D.C. - De Nederlandse Literatuur in de middeleeuwen.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/14