Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R2736: ROS, MARTIN EN THEO GAASBEEK. - Klein uitgegeven. 2000 bijzondere boeken uit de marge van het boekenbedrijf.
T7301: ROSA, ANDR. DE. - Wat wil de Arbeidersvereeniging voor lijkverbranding?
T7303: ROSA, A. DE E.A. - Het goed recht der lijk verassching. Opstellen geschreven op verzoek der vereeniging voor facultatieve lijkverbranding en der arbeidersvereeniging voor lijkverbranding.
T7304: ROSA, A. DE. - De verzorging der doden door krematie.
Y4528: ROSAMOND, PEGGY JO. - The Antique Dolls go to a Paper Doll Wedding.
M7836: ROSCA, NINOTCHKA. - Staat van oorlog. Vertaling A. Eulen.
L5442: ROSEI, PETER. - Een mensenkompas. Vertaling Hans Bakx.
M7838: ROSEN, KENNETH. - Zend ons regenwolken. Eigentijdse verhalen van Noordamerikaanse Indianen. Verzameld en ingeleid door ....
MK0068: ROSEN, BEN. - Typos. Das Grosse Buch der Druckschriften.
T8800: ROSEN, L.F. - Al het aardsch geluk.
Y2006: ROSENBERG, CARL BENJAMIN HERMANN VON. - Reistochten naar de Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea in de jaren 1869 en 1870.
T8073: ROSENBOOM, THOMAS. - Zoete mond.
Y0254: ROSENBOOM, THOMAS. - Krantenknipsels over/van Rosenboom.
B8784: ROSENBOOM, THOMAS. - De nieuwe man.
K1686: ROSENBOOM, THOMAS. - De nieuwe man.
H8951: ROSENBOOM, THOMAS. - De nieuwe man.
R2975: ROSENBOOM, THOMAS. - Denkend aan Holland. Kellendonklezing 2005.
T2226: ROSENBOOM, THOMAS. - Vriend van verdienste.
M7839: ROSENFELD, FRITZ. - Chineesche legenden. Vertaling A.B. Hildebrand.
T9865: ROSENFELD, HELMUT. - Deutsches Ernte-Dankfest 1933. Das Bekenntnis der Nation zum Bauerntum.
Y4532: ROSENTHAL, JACOBUS. - Complectentis codices manuscriptos, editiones traductionesque plusquam sexaginta linguarum hujus libri inter omnes medii aevi celeberrimi: adjecta sunt opera Thomae a Kempis et Johannis Gerson atque in extremo opuscula fere omnia quae agunt de controversia illa famosissima hodie post trium seculorum disputationes obscuriore quam antea, quis sit autor illius libri: omnia pretiis appositis vendere curat Monachii Bavariae ... Jacobus Rosenthal bibliopola.
R2807: BIBLIOTHECA ROSENTHALIANA. - Systematische Catalogus van de Judaica der Bibliotheca Rosenthaliana. Deel 1-9. Met supplement 1/1. Complete set.
M3447: ROSLER, WALTER. - Aristide Bruant am Montmartre. Chansons und Monologe. Herausgegeben von... Nachdichtungen von Heinz Kahlau.
B1603: ROSMALEN, ROELOF VAN. - Zeventien etsen bij het gedicht Lilith van Marcellus Emants.
B3496: ROSMALEN, PAUL J. VAN. (VOORW.). - Perspectives.
L3758: ROSMALEN, JO VAN. - Het boek in de tijd. Samen- en tegenspraak in citaten. Met tekeningen van Peter van Straaten.
R7979: ROSMALEN, J., DICK DOOIJES, ERNST BRACHES, ALBERT HELMAN. - Charles Nypels: meester-drukker.
M6043: ROSMALEN, JO VAN. - Goud op snee. Boek en tijdschriften in de Lage Landen 1935 - 1985.
L5409: ROSMAN, CORRIE. - Statik und Dynamik in Conrad Ferdinand Meyers Gedichten.
H8621: ROSNER, CHARLES. - Printer's progress. A comparative survey of the craft of printing 1851-1951.
H0138: ROSS, LEO. - Classics.
M5470: ROSS, LEO. - L'amour vert.
Y4009: ROSS, JOHN & CARL ROMANO. - The Complete Screenprint and Lithograph. The Art and Technique of the Screen Print, the Lithograph, Photographic Techniques, Care of Prints, the Dealer end the Edition, Collecting Prints, Print Workshop, Sources and Charts.
R0038: ROSS, LEO. - De Fabels van Lokman. Naar het Latijn van Thomas Erpenius.
L9014: ROSS, LEO. - Op een geringe afstand.
Y1009: ROSSAERT, ISABELLE. - Dat is wat ik bemin. Roman.
R5722: ROSSEAU, AUG. - Rood wordt de wereld.
R5276: ROSSEELS, EMM. - Het huis van Christoffel Plantijn.
L6709: ROSSEM, JOHAN VAN. - De staatsrechtelijke, politieke en sociale denkbeelden van de Girondijnen.
B3255: ROSSETTI, D.G. - Rossetti's poems & translations. Introduction by E. Gardner.
T0052: ROSSETTI, D.G. - Selected poems (by H.J. Scheepmaker).
R0541: ROSSI, GIOVANNI. - Vrije Liefde. Vertaald door B.P.V.
L3637: ROSSING, J.H. - Dokter Klaus, blijspel in vijf bedrijven. Uit het Duitsch van L'Arronge door J.H. Rossing.
R5771: ROSSING, J.H. - De Vernieuwde Amsterdamsche Schouwburg. Eene herinnering aan het verleden.
Y3611: ROSSING, J.H. - Geschiedenis der stichting en feestelijke opening van den schouwburg op het Leidsche Plein te Amsterdam.
Y2454: ROSSUM, LEO E.A. - Marx vergeten erfgenaam: Karl Kautsky Praag 1854 - Amsterdam 1938.
T6078: ROSSUM, W. VAN EN W.F. OOSTVEEN.8.50 - Mijn Nederland ik heb u lief! Nieuw volkslied met piano.
K4714: ROST, L.C.M. - Groot Lexicon van Eigennamen. Kramers Lexicon.
B9427: ROSTAND, EDMOND. - Cyrano de Bergerac. Heldenkomedie in vijf bedrijven in verzen. Vertaling R. de Buci.
K9431: [ERASMUS] ROTERDAMO, ERASMO DE. - Laudo de l'stulteco
R3142: ROTGANS, LUKAS. - Eneas en Turnus. Van inleiding en aantekeningen voorzien door L. Strengholt.
K7949: ROTH, ALFRED & GOTTHARD JEDLICKA. - Werk 1944. Die Schweizer Monatsschift fur Kunst, Architektur, Kunstlerisches Gewerbe.
L4803: ROTH, PHILIP. - Alleman.
T8460: ROTH, HENNIE. - Papieren schouder.
T9117: ROTH, PAUL. - Leipzig der Mittelpunkt des Buchhandels.
Y1605: ROTH, CECIL. (ED.). - Encyclopaedia Judaica. Volume: 1 t/m 17 + four Yearbooks 1973 t/m 1978.
R4863: ROTH, PHILIP. - De borst. Vertaling Else Hoog.
Y2954: ROTH, PHILIP. - De vernedering. Vertaald door Babet Mossel.
W2644: ROTH, GERHARD. - Een hoofd vol manke vliegen. Vertaling P. Grashoff.
R1202: [DAUMIER] ROTHE, HANS. - Daumier on War. 64 print reproductions after the original lithographs.
R1606: ROTHENSTEIN, JOHN. - Edward Burra.
L5085: ROTHUIZEN, WILLIAM. - De vrijheid van de ontwerper.
K5205: ROTHUIZEN, G. TH. - Steen of stroom? Menno ter Braak en Anton van Duinkerken over het christendom.
K9956: ROTTENSTEN, BIRTE & EBBA WAABEN. - Danske Vandmaerker & Papirmoller 1570-1695. Bind I Vandmaerker.
T9247: ROTTER, FRITZ UND WALTER JURMANN. - Ein spanischer Tango und ein Madel wie du... Text und Musik.
W4018: ROTTERDAM, MARY VAN. - Volk in Smart.
Y2128: ROTTERDAM. - Wandelvaart door de Rotterdamsche Havens. Aanlegplaats bij het Maasstation.
Y0368: PROGRAMMA ROTTERDAM. - Officieele Feestwijzer voor de Viering te Rotterdam op den 17 November 1913 van het Eeuwfeest van het Herstel van Nederlands Onafhankelijkheid.
T5006: ADVIESBUREAU STADSPLAN ROTTERDAM. - Het nieuwe hart van Rotterdam. Toelichting op het basisplan voor den herbouw van de binnenstad van Rotterdam.
B4795: ERASMUS VON ROTTERDAM. - Das Lob der Torheit. Encomium moriae.
R0554: ROTTERDAM, RIJK VAN. - Vechten.
L5272: ROTTGER, FRIEDRICH. - Volk und Vaterland bei Wilhelm Raabe.
B5058: ROTTHIER, RUDI. - Het land dat zichzelf bemint. Een reis door de Verenigde Staten.
T1379: [SPINOZA] ROTTNER, ELI. - Aus Spinozas Heimat und Constantin Brunners letzter Zufluchtsstätte (Eindrücke). Mit 37 Abbildungen und 10 Anlagen.
H1867: ROUAUD, JEAN. - De wereld bij benadering. Vertaling Marianne Kaas.
R2290: ROUAUD, JEAN. - De beloofde vrouw. Vertaald uit het Frans door Marianne Kaas.
B4062: ROUAUD, JEAN. - In de hemel zoals op aarde. Vertaling Marianne Kaas.
B8810: ROUAUD, JEAN. - De wereld bij benadering. Vertaling Marianne Kaas.
T7807: ROUCK, R. DE. - Plan met Gids van Brussel. schaal 1:10.000. Kaart nr. 6.
K8777: ROUGEMONT, DENIS DE. - Het aandeel van den duivel. Vertaling Agaat van Ree.
L0627: ROUGEMONT, DENIS DE. - Persoonlijkheid als roeping in dezen tijd. Nederlandsch van Roel Houwink.
T3270: CARTES BLONDEL LA ROUGERY. - Collection des cartes des Provinces Belges nr. 1. Anvers. Schaal 1 : 150.000.
R9105: ROUKEMA HZ, A. EN W. 'T HOOFT. - De Republikeinsche School.
Y2913: ROUKENS, WIN. - Wort: und Sachgeographie in Niederlandsich Limburg und den benachbarten Gebieten.Mit besonderer Berucksichtigung des Volkskundlichen. Teil IB Atlas.
L2973: ROUKENS, WIN. - Onze Limburgse Dialecten en Het werk van V.E.L.D.E.K.E. Een antwoord op stille en luide critiek.
L5623: ROUKENS, WIN. - De taal der Limburgers als Spiegel van Volk, Geschiedenis en Cultuur.
K7556: ROUQUETTE, MAX. - Het nachtspook. Verhalen. Vertaald uit het Occitaans en van een nawoord voorzien door T.E. Ubbink.
R8373: ROUSSEL, NAPOLEON. - De Katholieke en Protestantsche natien, onderling vergeleken uit het drieledig oogpunt van welvaren, verlichting en zedelijkheid. Met eene voorrede van P. Hofstede de Groot. Twee delen.
R2660: LE ROUX T.H. - Taalkundige opstelle van oud-studente aan Prof. Dr. T.H. Le Roux.
H3748: ROVER, FRANS C. DE. - Over Het innerlijk behang van Hans Lodeizen.
B1959: ROVER, C. DE. - Frans Kellendonk, informatie.
M6008: ROY, ROSETTA. - De laatste zomer. Verhalen. Vertaald uit het Italiaans door Tine Riegen en Anna Maria Domburg.
T9034: ROY, ACHILLE LE. - Commune de l'avenir. Amour & pensee libres.
Y1553: LE ROY, POL. - Wat is en wat wil het Dinaso. Een beknopt antwoord.
W9286: ROYAARDS-SANDBERG, JACQUELINE. - Herinneringen.
R6126: ROYAARDS, H.J. - Van Heusde, geschetst als geschiedkundige en als paedagoog tot de godgeleerdheid. In twee voorlezingen.
W9287: ROYAARDS-SANDBERG, JACQUELINE. - Ik heb je zoveel te vertellen. Brieven van en aan L. v. Deyssel, E. Erens en I. Israel. bezorgd door Harry G.M. Prick.
L5097: ROYEN, NICOLAUS J.H. - De jongere veranderingen van het Indogermaanse nominale drieklassensysteem.
R5927: ROYEN, P.D. VAN. - Nederland let op uw saeck! Een waarschuwing tegen de overheersing der katholieke geestelijkheid.
B6740: GERLACH ROYEN. - Spraak en taal.
B0049: ROYEN, HELEEN. - Godin van de jacht.
L9665: ROYEN, MARJON VAN. - Italie op maandag.
L7179: ROYEN, GERLACH. - Ongaaf Nederlands.
L4025: GERLACH ROYEN. - Taalkundig inzicht voor school en leven.
Y0827: GERLACH ROYEN. - Taalpanoptikum.
L7405: GERLACH ROYEN. - Simplisme en dilettantisme.
Y3799: ROYEN, J.F. VAN & S.H. DE ROOS. - Zilvertype corps 15. Briefwisseling tussen J.F. van Royen en S.H. de Roos over het ontwerp van de Zilvertype, 1914-16.
R3921: ROYEN, PAUL DAVID VAN. - Jezus en Johannes de Doper. Een historisch onderzoek op grond van de synoptische evangelien naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den laatste.
L7916: GERLACH ROYEN. - Bijgedachten en botsingen in taal.
B5409: ROYER, W.H. - Eenige aanteekeningen op de Artikelen 10, 11, 12 en 13 W. v. K.
K1754: ROZEBOOM, ANNELIE. - De mythe van de Pekinees. China van binnenuit bekeken.
T8426: ROZEMA, HILBRAND. - Embargo. Gedichten.
T8816: ROZEMA, HILBRAND. - Slagveldtoerisme. Gedichten.
T8689: ROZEMA, HILBRAND. - Paradijs. [gedichten].
B7813: ROZEMOND, S. - Kant en de Volkenbond.
B4061: ROZIER, GILLES. - De verwachting. Vertaling Martine Woudt.
R4391: RUBENS, MARIA. - 't Is toch vergeven. Twee Brieven van Maria Ruben uit het jaar 1571.
H8820: RUBENS, MARIA. - ''t Is toch vergeven'. Twee brieven van Maria Rubens aan haar man Jan Rubens uit het jaar MDLXXI.
B7050: RUBIN, LILLIAN B. - Intieme vreemden. Vertaling S. Wagenaar.
L8956: RUBIN, LILLIAN B. - Vriendschap. Vertaling S. Wagenaar.
L4630: RUBINSTEIN, RENATE. - Ieder woelt hier om verandering.
M5467: RUBINSTEIN, RENATE. - Liefst verliefd.
M6920: RUBINSTEIN, RENATE. - Hedendaags feminisme.
T8623: RUBINSTEIN, RENATE. - Was getekend Tamar.
M4748: RUBINSTEIN, RENATE. - Met verschuldigde hoogachting, 54 Tamarkolommen.
B3071: RUBINSTEIN, RENATE. - Klein Chinees woordenboek.
A0115: RUBINSTEIN, RENATE. - Alexander, een impressie van de kroonprins bij zijn achttiende verjaardag.
H5082: RUBINSTEIN, RENATE. - Toekomstmuziek.
B4294: RUBINSTEIN, RENATE. - Nee heb je, notities over ziek zijn.
R0815: RUBINSTEIN, RENATE. - Mein besseres Ich. Erinnerungen an eine Liebe. Aus dem Niederlandischen von Helga van Beuningen.
R0629: RUBINSTEIN, RENATE. - Naar de bliksem? ik niet.
R8264: RUBOW, PAUL V. - Herman Bang og flere kritiske Studier.
B4547: RUCKER, ELISABETH. - Maria Sibylla Merian 1647-1717. Ihr Wirken in Deutschland und Holland.
L2432: RUDDER, MAY DE. - Guido Gezelle.
H3090: RUEBSAMEN, HELGA. - Beer is terug.
L3547: RUEBSAMEN, HELGA. - De bevrijding.
Y3235: RUEBSAMEN, HELGA. - Het lied en de waarheid.
M9073: RUEBSAMEN, HELGA. - Het lied en de waarheid.
R0324: RUEBSAMEN, HELGA. - Het lied en de waarheid.
L6930: RUEBSAMEN, HELGA. - Jonge liefde en oud zeer. De verhalen deel 2
Y3608: RUEBSAMEN, HELGA. - De bevrijding.
R6953: RUELENS, CHARLES. - La question de l'origine de l'imprimerie et le grand concile typographique.
H3437: RUETER, PAM G. - Gelegenheidsgrafiek / Grafik Kenangan. Voorwoord Pam G. Rueter.
Y4484: RUETER, PAM. - Poster: Het Vaderland 40 jaar. Woensdag 31 augustus 1938. Geteekend door Pam Rueter.
T7947: RUGERS, V.H. - De bezwaren tegen de plaatselijke keuze. Inleiding gehouden op het eerste Christelijke Congres tegen het alcoholisme, te Utrecht, 26 Augustus 1909.
T6965: RUGERS, A.R. / H. BOSCHMA / J.J. BUSKES JR. - Ik ga heen! ik blijf! Inzichten betreffende het lidmaatschap van Kerk en Vrede.
Y4696: RUGERS, A.A. - De ontwikkeling van Nederlandsch-Indie onder de regeering van Koningin Wilhelmina.
Y1849: RUHLE, OTTO. - Liebe- Ehe - Familie.
H9584: RUIJTER, MIRJAM. - Grafies werk 1967-1986
R0446: RUIMTEN. - Frans Boenders. J.P. Dumolyn. P. Lasoen. S. Braem. F. Herzen. L. Abicht. K.J. Geirlandt. H. Sizoo. E. Elias. H. De Coninck. B. Brouwers.
H1105: RUITENBERG-DE WIT, A.F. - Formule in den morgenstond. Een studie over het dichtwerk van Gerrit Achterberg.
R6523: RUITER, T. DE. - Minister A.S. Talma. Een historisch-ethische studie over de corporatieve gedachte in de christelijk-sociale politiek van Nederland.
Y4350: [HERMANS] RUITER, FRANK & WILBERT SMULDERS (EDS.).. - Alleen blindgeborenen kunnen de schrijver verwijten dat hij liegt. Over het schrijverschap van Willem Frederik Hermans.
Y4399: RUITER, JAN JAAP DE. - De ideologie van de PVV. Het kwade goed en het goede kwaad.
H1127: RUITER, C. DE. - Over het proza van S. Carmiggelt.
R9218: RUIZ VILAPLANA, ANTONIO. - Ik verklaar onder eede. Een jaar werkzaamheid in het nationalistische Spanje. Uit het Spaansch door J. Brouwer.
R3836: [SPINOZA] RULER, HAN VAN. - Kennen, lijden, handelen. De erfenis van Descartes bij Geulincx en Spinoza. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 27 mei 2000.
W9559: RULER, DICK VAN. - Verbeeldingen van werkelijkheid. Speurtochten vanuit de kerkers van Piranesi.
Y4797: RULLER, SIBO VAN. - Genade voor recht. Gratieverlening aan ter dood veroordeelden in Nederland 1806-1870.
B0934: RULLMANN, J.C. - De afscheiding in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe Eeuw. Historisch geschetst.
B8126: RULLMANN, J.C. - Het Volkspetitionnement van 1878.
T0471: RUMKE, A.C. - Rebekka Aleida Biegel (1866-1943).
R5801: RUMMELEN, F.H. VAN. - Claciale Loss en Limburgsche klei.
R5804: RUMMELEN, F.H. VAN. - De wordingsgeschiedenis der Maasterrassen in Zuid-Limburg en aangrenzend gebied.
H2043: RUMPHIUS, GEORGIUS EVERHARDUS. - The Ambonese Curiosity Cabinet. Translated, edited, annotated, and with an introduction by E.M. Beekman.
H3208: RUN, H.W.M. VAN. - Altijd beperkt. Over persvrijheid.
R7746: RUN, H.W.M. VAN. - Altijd beperkt. Over persvrijheid.
H4713: RUN, H.W.M. VAN. - Altijd beperkt. Over Persvrijheid.
L3448: RUNCIE, JAMES. - De kleur van de hemel.
B6824: RUNSSBERG, EBERHARD VON (ED.). - Der Sachenspiegel. Bilder aus der Heidelberger Handschrift.
K1771: RUPPEL, ALOYS. - Gutenberg Jahrbuch 1950. Festschrift zum 50jahrigen bestehen des Gutenberg-Museums in Mainz.
H9029: RUPPEL, ALOYS. - Weltmuseum der Druckkunst und internationale Gutenberg-Gesellschaft.
R2960: RUPPERT, CHRISTIAAN & GERARD STEEN (EDS.). - Decadentie. Grafiet Nr. 5.
T6607: RUPPERT, J.S. - Werkstaking - directe actie verbreking dienstbetrekking bij werkstaking en inachtneming van opzeggingstermijn.
T4230: RUSHDIE, SALMAN. - De duivelsverzen. Vertaald door Marijke Emeis.
L7820: RUSHDIE, SALMAN. - Shalimar de clown. Roman. Vertaald door Karina van Santen en Martine Vosmaer.
H6405: RUSHDIE, SALMAN. - Woede. Vertaling Karina van Santen.
K0810: RUSHDIE, SALMAN. - Oost, West. Verhalen. Vertaald door E. Dabekaussen en Tilly Maters.
M9304: RUSHDIE, SALMAN. - Middernachtskinderen. Vertaling Max Schuchart.
R0055: RUSKIN, JOHN. - Mensch en Maatschappij, 2 delen. Met voorrede van Frederik van Eeden, Vertaling Bertha Koch-Huber.
R6323: RUSKIN, JOHN. - De laatstgekomenen. Vier lezingen over de eerste beginselen der staathuishoudkunde. Vertaling M. Hugenholtz-Zeeven.
R4453: RUSKIN, JOHN. - Mensch en Maatschappij, Eerste deel. Met voorrede van Frederik van Eeden, Vertaling Bertha Koch-Huber.
T5421: RUSKIN, JOHN. - Dezen Laatsten Ook. (Unto this last). Vier schetsen over de Beginselen der Staathuishoudkunde. Uit het Engelsch vertaald door Paul Horrix.
R4925: RUSKIN, JOHN. - Fors Clavigera. Verzameling van brieven aan werklieden. Uit het engelsch vertaald door B.H. Met voorrede van Frederik van Eeden. Twee delen.
T5044: RUSKIN, JOHN. - De laatstgekomenen. Vier lezingen over de eerste beginselen der staathuishoudkunde. Vertaling M. Hugenholtz-Zeeven.
W1046: RUSS, JOANNE. - De vrouw-man. Vertaling Nan Lenders.
A0338: RUSS, JOANNA. - Andere levens, andere letteren. Vertaling T. Schel.
M5179: RUSSEL, FRANCIS. - Durer et son temps 1471-1528. Le Monde des Arts.
K4019: RUSSELL, BERTRAND. - Autobiografie 1872-1914. Vertaling M. en L. Coutinho.
K3601: RUSSELL, BERTRAND. - The autobiography of Betrand Russell 1872-1914.
R2315: RUSSELL, JAMES ANDERSON. - Romance and realism. Trends in Belgo-Dutch prose literature.
R0456: RUSSELL, JAMES ANDERSON. - Dutch poetry and English.
M8518: RUSSELL, BERTRAND. - Geschiedenis van de westerse filosofie. In verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
H3990: RUSSELL, BERTRAND. - Geschiedenis der westerse filosofie. In verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
T3800: RUSSO, RICHARD. - Empire Falls. Vertaald door Sandra van de Ven.
T4247: RUST, W.J. (INLEIDING). - Het Nederlandse porcelein. Documentaire tentoonstelling van het Nederlandse porcelein tussen 1759 en 1810 in het Museum Willet Holthuysen juni-september 1952.
L5236: RUSTING, SALOMON VAN, E.A. - De drekpoeten. Uit het werk van Salomon van Rusting, Jan Goeree, Hermanus van den Burg en consorten.
M8311: RUTEBEUF. - Bloemlezing uit de poëzie van een 13de eeuws frans dichter. Ingeleid en vertaald door W. van Elden.
R5304: RUTER, A.J.C. - De Spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland.
B7919: RUTER, A.J.C. - Historische studies over mens en samenleving.
L7488: RUTGERS, J. - Is de Prostitutie een noodzakelijk kwaad?
L2748: RUTGERS VAN DER LOEFF, J.D. (ED.). - Drie lofdichten op Haarlem. Het Middelnederlandsch gedicht van Dirk Mathijszen en Karel van Mander's Twee beelden van Haarlem.
B4187: RUTGERS, WIM. - De Caraibische jeugdboeken van Miep Diekmann. Een leesverslag.
T1504: RUTGERS, V.H. - Geestelijke vrijheid. Openingswoord: V.H. Rugers. Eenheid of eensgezindheid: H. Colijn. Christelijk is nationaal: J.R. Slotemaker de Bruine.
T3245: RUTGERS, S.J. - De beteekenis van het beton-ijzer als constructie-materiaal.
L4709: RUTGERS, F.L. - Acta van de Nederlandsche Synoden der Zestiende Eeuw. Verzameld en uitgegeven door F.L. Rutgers.
T4391: RUTGERS, S. - Het Boerenvraagstuk in Sovjet-Rusland, Europa, Amerika, Indie, China.
R4486: RUTGERS, J. - Welvaart en Groei van de Bevolking.
R4491: RUTGERS, J. - Het gevaar van de vruchtafdrijving.
L7520: RUTGERS, HARMANNUS WILLEM. - Bemerkungen uber das Verhaltnis von Marchen und Sagen, mit besonderer Rucksicht auf die Sigfridsagen.
K0028: RUTHERFORD, WARD. - Blitzkrieg 1940.
M1825: RUTING, JOS. - Van mij gescheiden. Novelle.
M1494: RUTING, JOS. - In de mierenrijken. Yvonnes mierkundige opstellen. Geïllustreerd door de schrijver.
M1497: RUTING, JOS. - Natuurzuiver kinderhormoon, verhalen.
H9466: RUTING, JOS. - Romeinse slaafjes, roman.
H9469: RUTING, JOS. - Lydia en de zwaan.
C1598: RUTING, JOS. - Markiesje en andere nagelaten verhalen.
R1547: RUTTEN, PAUL. - Digitalisering en dynamiek. Over de consequenties van de digitale revolutie voor de media-industrie, in het bijzonder de uitgeverij.
R7885: RUTTEN, M. EN J. WEISGERBER. (RED.). - Van Arm Vlaanderen tot De Voorstad groeit. De opbloei van de Vlaamse Literatuur van Teirlinck-Stijns tot L.P. Boon ( 1888-1946).
K8855: RUTTEN, M. - Karel van de Woestijne.
B4885: RUTTEN, F.J.TH. - De ontmoeting van een persoonlijkheid. Rede.
L2328: RUTTEN, M.G. - Theorie en feiten in de geologie.
K5286: RUTTEN, M. - Tucht en ontucht in de poëzie van H. Hensen en B. de Corte.
B8895: RUTTEN, M. - Karel van de Woestijne 1878-1929. Herdenkingstentoonstelling naar aanleiding van de honderdste verjaardag van zijn geboorte.
B4371: RUTTEN, FELIX. - Limburgsche sagen.
L4812: RUTTEN, FELIX. - Confiteor.
R5882: RUTTEN, FELIX. - Daags veur Krismes.
B8863: RUTTEN, M. - Het proza van Karel van de Woestijne.
T5034: RUTTEN, M. - Henriette Roland Holst. Dichteres van de ascese. Vogels van diverse pluimage.
R6493: RUTTEN, TH. - Felix Timmermans.
K2688: RUTTEN, M. - Nederlandse dichtkunst Achterberg en Burssens voorbij. Kronieken. Twee bundel.
T1712: RUUSBROEC. - Van den hemelschen melodyen. Ingeleid en aangeteekend door L. Reypens.
T7640: RUUSBROEC, JAN VAN. - Die Chierheit der Gheestelicker Brulocht. Bewerkt door Titus Brandsma, vertaald door D. Stracke.
Y0915: RUUSBROEC. - De weg van den mensch. Christelijke gedachten uit de werken van Jan van Ruusbroec. Samengelezen, in nieuwere taal overgebracht en ingeleid door L.M.Fr. Daniels.
Y0913: RUUSBROEC. - Ruusbroec de wonderbare. Bloemlezing van fragmenten in de oorspronkelijke tekst met inleiding en aantekeningen door W.H. Beuken.
B1230: RUUSBROEC. - Ruusbroec-Tentoonstelling.
B4474: RUUSBROUC, JAN VAN. - Vanden XII beghinen.
B4964: RUWET, JOSEPH. - De Cistercienser abdij van Notre-Dame du Val-Dieu.
L3805: RUWIERE, JEANNE DE LA. - De Vlaamse schilderkunst in de XVIIe eeuw.
L3804: RUWIERE, JEANNE DE LA. - De Vlaamse schilderkunst in de XVe en XVIe eeuw.
T2129: RUYGERS, GEERT. - Volkseenheid.
Y0637: RUYGERS, GEERT J.N.M. - De politieke partijen in Nederland. Verleden en Toekomst.
L9931: RUYS, MANU. - De Vlamingen. Een volk in beweging een natie in wording. Voorwoord G. Eyskens.
B8801: RUYS, K. - Een afgedragen huid.
T0636: RUYS, H.J.A. - Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands in tijdschriften en mengelwerken tot op 1929 verschenen.
M3607: RUYS, KEES. - Een lik van de oceaan.
T1112: RUYSBEEK, ERIK VAN (INL.). - Waar is de eerste morgen? 3.
Y1567: RUYSCH, F.A.C. - H.M. Koningin Wilhelmina. Haar leven, van Hare Troonbestijging af tot aan Haar Huwelijk. September 1898 - Februari 1901.
Y3574: RUYSCH, ARIE. - Acasia Loveren. Kleine verzameling van nieuwe Mac. gezangen voor Nederlandsche V.V.M.M. Betreft 41 gezangen.
P2655: RUYSLINCK, WARD. - Stille waters.
L1487: RUYSLINCK, WARD. - De madonna met de buil.
B4175: RUYSLINCK, WARD. - De oeroude vijver.
L3735: RUYSLINCK, WARD. - De stille zomer. Met een nawoord van Joris Gerits.
W8164: RUYSLINCK, WARD. - Het dal van Hinnom, roman.
B3826: RUYSLINCK, WARD (TEKST). - Octave Landuyt.
K4990: RUYSLINCK, WARD. - Uitspraken in opspraak.
H8860: RUYSLINCK, WARD. - Alle verhalen.
L9696: RUYSLINCK, WARD. - De stille zomer.
L9659: RUYSLINCK, WARD. - Het ganzenbord.
K1450: RUYSLINCK, WARD. - De heksenkring.
H6295: RUYSLINCK, WARD. - De Apokatastasis of het Apocriefe boek van Galax Niksen.
M2683: RUYSLINCK, WARD. - IJlings naar nergens, ontboezemingen aan een boezemvriend.
R4793: RUYSLINCK, WARD / BOUDEWIJN VANDER PLAETSE. - Het Reservaat. Toneelbewerking: Boudewijn Vander Plaetse.
K3743: RUYSSEVELT, ANTOON VAN. (ED.). - Het beeld in huis. Catalogus.
T1232: RUYSSEVELT, A. VAN (ED.). - Lode Baekelmans 1879-1965. Tentoonstelling 11 mei - 31 september 1979. Voorwoord Wim Geldolf. Inleiding Emiel Willekens.
R7937: RYCHNER, MAX. - Zur europaischen Literatur zwischen zwei Weltkriegen.
T0783: RYCK, PAUL DE. - Gentianen. Een resem oude Gentse sagen. Verzameld, ingeleid en van aantekeningen voorzien. Tekeningen van Alex Wauters.
R6837: RYCKAERTS, ERIK EN EM. WILLEKENS. - Vlaamse jeugdliteratuur sinds 1832. Tentoonstellingscatalogus.
R0943: RYCKEBOER, H. - Hulde Album Prof. dr. Marcel Hoebeke hem door vakgenoten, medewerkers en vrienden aangeboden bij zijn afscheid van de Rijksuniversiteit Gent. Met medewerking van A. de Groote.
B6261: RYCKMANS, P. - Une Page d'Histoire Coloniale. L'occupation allemande dans l'Urundi.
L5454: RYCKMANS, G. - De maangod in de Voorislamietische Zuidarabische godsdienst.
B3161: RYDEN, HOPE. - De Lelievijver. Vier jaar met een beverfamilie. Vertaald door Giselle Gouverne.
M2244: RYDER, JOHN. - The case for legibility.
T8121: RYLE, J.C. - Het kruis. Naar het Engelsch.
Y1074: RYLE, J.C. - Christus en de beide kwaaddoeners. Naar het Engelsch door L. van Erpecum.
Y1073: RYLE, J.C. - Waar zijt Gij? Eene vraag aan iedereen. Naar het Engelsch.
T9658: RYNCK, PATRICK DE (ED.). - Op de snaren van Apollo. Acht eeuwen Latijnse poëzie.
W9011: RYNCK, PATRICK DE EN ANDRIES WELKENHUYSEN. - De Oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften.
T1493: RYSWYCK, TH. VAN. - Balladen.
T8465: RYZJI, BORIS. - Wolken boven E. Gedichten.
M6200: SAADAWI, NAWAL EL. - De zoektocht van Fouada. Vertaling D. Poppinga.
R8809: SAAL, C.D. - Sociale dynamiek. Structuur veranderingen in de plattelandssamenleving.
L5863: SAALBORN, ARNOLD L.B. - Het ontwaken van het sociale bewustzijn in de litteratuur.
Y0925: SAALBORN, ARNOLD L.B. - Het ontwaken van het sociale bewustzijn in de litteratuur.
B8030: SAAR, JOHANNES DU. - Het leven en de composities van Jacobus Barbireau.
T4621: SAARLOOS, A.E.C. VAN. - Het psychotechnisch geschiktheidsonderzoek voor trambestuurders en chauffeurs.
R6901: SABARSKY, SERGE. - Egon Schiele. Palais de Beaux Arts, Charleroi. 18-09 - 16-12-1987.
L8108: SABATIER, RUTH. (ED.). - Boek in geding.
B4205: SABBE, MAURITS. - Peilingen.
T4804: SABBE, M. - Handschriften en Vroegdrukken.
Y3357: SABBE, MAURITS. - Het museum Plantin-Moretus. Plantin, de Moretussen en hun werk. [en] Handschriften en Vroegdrukken. Twee deeltjes in een band.
L2118: SABBE, MAURITS. - Fanny's Sonnet. Tooneelspel in een bedrijf.
K2599: SABBE, HERMAN JULIUS. - Maurits Sabbe en zijn Brugse mensen. Eeen postume wedersamenstelling. Geillustreerd met historische foto's.
K3637: SABBE, MAURITS. - Het proza in de Vlaamsche letterkunde.
K5412: SABBE, MAURITS. - Het museum Plantin-Moretus. Plantin, de Moretussen en hun werk.
T9282: SABBE, M. - Handschriften en Vroegdrukken.
L6711: SABBE, MAURITS. - Dierkennis en diersage bij Vondel.
R5708: SABBE, M. - Brabantsche en Vlaamsche Strijdgedichten uit de 17e eeuw.
L4851: SABBE, MARITS. - In 't gedrang. Vertellingen uit den oorlog.
R5004: SABBE, MAURITS. - Vondel's Herbarium.
B4228: SABBE, JULIUS. - Peter Benoit zijn leven, zijne werken, zijne beteekenis.
P2032: [VONDEL] SABBE, MAURITS. - Vondel en Zuid-Nederland met andere opstellen.
T2687: SABBE, MAURITS. (INLEIDING). - Oud Vlaamsche Kerstliederen. Klavierbewerking van Edward Verheyden. Penteekeningen en kleuromslag van Edmond van Offel.
T6373: SABBE, M. - De Antwerpsche vriendenkring van Anna Roemers Visscher.
T2689: SABBE, MAURITS. - De meesters van den Gulden Passer. Christoffel Plantin, Aartsdrukker van Philips II en zijn opvolgers, de Moretussen.
T1585: SABBE, MAURITS. - Brabant in 't verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw.
R5339: SABBE, MAURITS. - Vondeltentoonstelling Museum der Vlaamsche Letterkunde, Minderbroedersrui. Ingericht door de Stadsbibliotheek, het Museum Plantin Moretus en Het Antwerpsch Prentenkabinet.
R6738: SABBE, M. - Fransch-Vlaandersche Rederijkerskunst in de 18de eeuw.
Y0783: SABBE, MAURITS. - De filosoof van 't Sashuis. Verlucht met 20 illustraties van Renée Valery.
Y3630: SABBE, MAURITS; B.H. MOLKENBOER E.A. - Vondel 1587 - 1679.
T4560: SABBE, MAURITS. - De Moretussen en hun kring. Verspreide opstellen.
Y3346: SABBE, MAURICE. - L'oeuvre de Christophe Plantin et de ses successeurs.
A0113: SABBE, MAURITS. - 't Pastorken van Schaerdycke. Spel van personagien.
R5384: SABBE, HERMAN. - Dadaisme. Wereld in beeld 3.
T0032: SABBE, M. - De Plantijnsche Werkstede. Arbeidsregeling Tucht en Maatschappelijke Voorzorg in de Oud Antwerpsche Drukkerij.
W7323: SABBE, MAURICE. - La Vie des Livres a Anvers aux XVIe, XVIIe et XVIIIe Siecles.
R5362: SABBE, MAURITS. - Een mei van vroomheid.
B2236: SABBE, MAURITS. - Letterkundige Verscheidenheden.
T3072: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 6.
T3073: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 5.
T3074: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 4.
T3071: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 7.
T3069: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 9.
T3070: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 8.
T3075: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 3.
Y4325: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 2.
Y4324: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 29.
T3068: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 10.
T3067: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 11.
T3066: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 15.
K0280: SABLONIERE, MARGRIT DE. - Vincent van Gogh. Een korte beschrijving van zijn leven en werken.
R5583: SABLONIERE, MARGRIT. - Staphorst. Het levenspatroon van een creatief-tradionele gemeenschap.
B5158: SACHAROV, ANDREJ. - Mijn land en de wereld. Ingeleid door prof. dr. Karel van het Reve.
B3181: SACHER-MASOCH, LEOPOLD. - Martelaar voor een dagdroom. Twee verhalen van .... en een studie van Alfred Kossmann.
AP0417: SACHER MASOCH, L. VON. / C.P.J. CREBILLON. - La Venus a la fourrure / Le Sopha.
H7810: SACHER-MASOCH, LEOPOLD VON. - Le lit d'une Imperatrice.
T2238: SACHER MASOCH, LEOPOLD VON. - De Zwerver en De Hajdamak (Roover). Vertaald uit het Duitsch.
T1965: SACHER MASOCH, LEOPOLD. - De Zwerver en De Hajdamak (Roover). Vertaald uit het Duitsch.
R6178: SACHS, HANS. - De Student reist naar het paradijs. Klucht in een bedrijf. Vertaling Marie W. Vos.
L8240: SACHS, HANS. - Der Tod ein End aller irdischen Ding.
K2421: SACK, SICK. [BERTUS AAFJES]. - Warenhuis wankelt.
T8868: SACKS, OLIVER. - De man die zijn vrouw voor een hoed hield.
H7661: SACKVILLE-WEST, V. - The Easter Party.
K2217: SACRE, D. (ED.). - 125 jaar 'Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde' Een bundel opstellen.
K5432: SADE, MARQUIS DE. - Le crimes de l'amour.
T3941: SADE, MARQUIS DE. - Les infortunes de la vertu, Historiettes et Contes et Fabliaux.
H2023: SADE, D.A.F. DE. - Justine ou Les Malheurs de la Vertu.
H9808: SADE, MARQUIS DE. - Ernestine. Eaux-fortes de S. Sauvage.
H0710: SADOUL, JAQUES. - Le tresor de Alchimistes.
L8239: SAFRAN FOER, JONATHAN. - Alles is verlicht. Een fragment uit de roman. Vertaald door Peter Abelsen.
B8243: SAGAN, FRANCOISE. - Een verre glimlach.
K8315: SAGAN, FRANCOISE. - De oorlog beu. Vertaald uit het Frans door Margreet Hirs.
B4579: SAGAN, FRANCOISE. - Bloed van waterverf. Vertaling Margreet Hirs.
M3452: SAGAN, FRANCOISE. - Een beetje zon in het koude water. Vertaling S. Dubois.
A0869: SAGAN, FRANCOISE. - Sarah Bernhardt. De onverwoestbare lach. Vertaling M. Hirs.
T4895: SAGE TEN BROEK, JOACHIM G. LE. - De Morgenstar der Toekomst. Anti-Revolutionnair Tijdschrift. Zevende deel 1835.
B2148: SAGNAC, PHILIPPE ET A. DE SAINT-LEGER. - Louis XIV (1661-1715).
Y5027: SAHER, HERBERT VON. - Emanuel Rodenburg of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten.
R3119: SAHL, HANS. - Memoires van een moralist. Vertaald door W. Hansen.
Y1595: SAILER, J.M. EN J.M. SCHRANT. - Het gebed des Heeren, voor kinderen, in hunne taal, en naar hunne bevatting. Uit het Hoogduitsch door J.M. Schrant.
Y4924: SAJA, BOEKAN. - Handlangers van den dood. Indische detectiveroman.
B0801: SAKS, J. - Busken Huet en Potgieter.
T8002: SAKS, J. - Socialistische opstellen. Eerste en Tweede Bundel
L3034: SAKS, J. - Busken Huet en Potgieter.
L3255: SAKS, J. - Kritische herinneringen. Met een woord vooraf van Fr. de Jong Edz.
L7265: SAKS, J. - Socialistische opstellen.
W5634: SALAMAN, MALCOLM C. - The great Painter-Etchers from Rembrandt to Whistler.
B8006: SALBERG, R. DE. - Manuel de Graphologie Usuelle.
C1185: SALDEN, HELMUT. - De vuurproef.
T2814: SALDIEN, T. - Romantiek en Realisme 1815-1880.
R4611: SALFELLNER, HARALD. - Franz Kafka und Prag.
T8315: SALINGER, J.D. - Franny en Zooey. Vertaling Koos Schuur.
T8303: SALINGER, J.D. - Heft hoog de nokbalk, timmerlieden en Seymour, een introductie. Vertaling Johan Hos.
W4595: SALISBURY, HARRISON E. - Without fear or favor. The New York Times and its times.
M7809: SALLENAVE, DANIELE. - Adieu. Vertaling M. Jansen.
T9684: SALLUSTIUS CRISPUS, GAIUS. - De oorlog met Catalina; de oorlog met Iurgurtha; Historische fragmenten; Brieven aan Caesar; Smaadschrift tegen Cicero; Appendix. In de vertaling van J.W. Meijer.
R4179: SALOMONS, ANNIE. - Ballingen.
B0520: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen aan schrijvers die ik persoonlijk heb gekend.
B0545: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen uit den ouden tijd. Over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend.
B0581: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen uit den ouden tijd. Over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend II.
K4799: SALOMONS, ANNIE. - De ongerepte droom. Verzen.
L8274: SALOMONS, A. - Verpakking, gezien vanuit het drukkersstandpunt.
B0915: SALOMONS, ANNIE & INA BOUDIER-BAKKER. - A. Salomons: Zelfportret. Mevrouw I. Mevrouw II. I. Boudier-Bakker: De posthond.
Y5115: SALOMONS, ANNIE. - Liederen van droom en derven.
R9369: SALOMONS, ANNIE. - Verhalen uit het Verre Oosten.
K2780: SALOMONS, ANNIE. - Over de wonderlijke kunst van 'lezen'.
B0516: SALOMONSA, ANNIE. - Heilige stenen en andere verhalen. Keuze uit eigen werk.
M0042: SALOMONSON, HERMAN (MELIS STOKE). - Recrutenschool en andere gevangenisverzen. Met een inleiding van A.K.C. de Brauw.
L6758: SALOMONSON, JAN WILLEM. - Chair, Sceptre and Wreath. Historical Aspects of their Representation on some Roman sepulchral Monuments.
Y0548: SALSMANS, J. - De Index en de Kerkelijke Boekenwetten.
L2459: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Uit het gebied der Romaanse Letteren.
R7103: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - De Troubadours.
Y4922: SALVERDA, MURK. E.A. (ED.). - In Indië geweest. Maria Dermoût - H.J.Friedericy - Bep Vuyk.
L7118: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Klank en gedachte in Frankrijk's en Italie's Letterkunde.
L6181: SALVERDA, MURK (ED.). - Schrijversprentenboek 37: Babs' Bootje Krijgt Een Stuurman. De Meisjesroman En Illustrator Hans Borrebach (1903-1991).
R4120: SALVERDA DE GRAVE, JEAN-JACQUES. - Melanges de Philologie. A l'occasion de sa soixante-dixieme annee par ses amis et ses eleves.
T0863: SAMYN, JOSEPH. - De Fransche Revolutie in Vlaanderen en in t bijzonder te Thielt (1792-1802).
T4812: SAMYN, JAN. - De geschiedenis der Vlasnijverheid in Vlaanderen.
Y2790: SAMYN, J. - De geschiedenis der Socialistische Vakvereeniging van de Vlasbewerkers en Bewerksters, gesticht in 1875.
Y1338: SANCHA, FRANCISCO. - De lessen van Aesopus op onzen tijd toegepast. Six Prints reproduced from the original paintings
L8916: SANCTA CLARA, ABRAHAM A. [= J.U. MEGERLE]. - Narrinnen-spiegel waarin zich alle Getrouwde en Ongetrouwde Eva's dochters zonder onderscheid van rang of stand, van alle kanten, zoowel van binnen als van buiten, kunnen spiegelen. Twee delen.
T0137: SAND, J.C.E. - Hier is Hilversum de A.V.R.O.
B8136: SAND, GEORGE EN SOLANGER CLESINGER. - Een verstoorde relatie. Brieven 1828-1876. Bezorgd en vertaald door Rosalien van Witsen.
Y0091: SANDAY. - Wanneer de oorlog zal kunnen eindigen.
T1275: [SPINOZA] SANDE BAKHUYZEN, H.G. VAN DE. - De toestand van de natuurwetenschappen in den tijd van Spinoza.
Y4352: SANDE, JEF VAN DE. - W.F. Hermans.
K1887: SANDE, JEF VAN DE. - Onsterfelijk behang & andere essays.
R0057: SANDERS, K. - Thoreau en Walden. Achtergronden.
W8695: SANDERS, CEES. - Waaien op het dek.
L1419: SANDERS, EWOUD EN NOP MAAS. - Goed gelezen. 10 jaar de nationale voorleesdag.
B0497: SANDERS, EWOUD EN JAAP ENGELSMAN. - Geoniemen woordenboek. Woorden die zijn afgeleid van plaatsnamen.
W0336: SANDERS, CEES. - In de luwte van eros.
T9357: SANDERS, W. - Leidener Humanisten und die Anfange der Germanistik.
B6226: SANDERS, EWOUD. - Eponiemen woordenboek. Woorden die teruggaan op historische personen.
R7491: SANDERS, W. - Heinric van Veldeken. Portrat eines maaslandischen Dichters des 12. Jahrhunderts.
T0878: [COHEN] SANDERS, PAUL F. - De Piano. Het instrument en zijn meesters. Met pentekeningen van Jordaan.
Y4428: SANDERS, STEPHAN EN JOOST HARTOG. - Malcolm X.
R0788: SANDERS, EWOUD. - Een onbekende bekende: Nono.
B1971: SANDERS, JAN & NICO SCHEEPMAKER. - Lik op stuk.
L3205: SANDERS, EWOUD. - Tararaboemdiee & De blikken dominee. De geschiedenis van ons nationale straatlied.
T2446: SANDERS, EWOUD. - Een zomer in Leiden.
B9805: SANDNER, INGO (ED.). - Unsichtbare Meisterzeichnungen auf dem Malgrund. Cranach und seine Zeitgenossen.
B1280: SANDOR, A.I. - The Exile of Gods. Interpretation of a theme, a theory and a technique in the work of Heinrich Heine.
Y5112: SANDWIJK, G. VAN. - Beknopt leer- en leesboek voor de jeugd over wetenschappelijke onderwerpen.
T4611: SANNES, SANNE & HUGO CLAUS (TEKST). - Oog om oog.
T1869: SANNES, G.W. - Ontwapening! Rede.
T6991: SANNES, G.W. - Ontwapening! Rede.
B6957: SANSOT, PIERRE. - Lof der traagheid. Vertaling Frans de Haan.
R3520: [TOONDER] SANTBRINK, ROB VAN (ED.). - De curieuze wereld van Heer Bommel en Tom Poes.
R3538: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1935. zeven-en-dertigste jaargang.
T2242: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1931. drie-en-dertigste jaargang.
T7024: SANTCROOS, DLZ, IS. - In en om de volkslogementen. Zwerftochten van een journalist met een rechercheur.
T7095: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1932. vier-en-dertigste jaargang.
T7096: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1933. vijf-en-dertigste jaargang.
Y3081: SANTEGOEDS, EVERT. - Juliana, moeder, majesteit.
B0149: SANTEN, JOHANNIS VAN EN HENRICI JOANNIS VAN BUUL. - Johannis van Santen et Henrici Joannis van Buul Epistola ad Summum Pontificem Pium IX, de Literis Apostolicis Ex Qua Die, d.d. 4 m. Martii 1853.
P2448: SANTEN, SAL. - Een geintje. Verhalen.
K4603: SANTEN, SAL. - Jullie is jodenvolk. Herinneringen aan een jeugd.
W4072: SANTEN, SAL. - Stormvogels.
K6373: SANTEN, SAL. - Deze vijandige wereld. Schetsen.
R6304: SANTEN, SAL. - Adios companeros. Politieke herinneringen.
B2366: SANTEN, JOSEPH VAN. - De Marxistische Accumulatietheorie.
T3092: SANTEN, M. VAN. - 5 landverraders: Mussert, Krekel, Rost van Tonningen, Max Blokzijl, Smit.
R8225: SANTEN, AIME VAN. (JAN MOLITOR). - Over Karel Capek.
W8409: SANTIAGO, ESMERALDA. - America's droom. Vertaling Anna Kapteijns-Bacuna.
W1042: SANTOS, JESUS FERNANDEZ. - Buiten de muren. Vertaling Ton Ceelen.
Y1633: SANTS, RAYMUNDUS EN J.H. FROGER. - Rechtvaardiging van Pater Raymund van Sante, predikbroeder.
B4394: SARAFAAN. - Inhoud: Brieven van Mina Kruseman. Essay van Elaine Showalter. Verhaal van Nicole Zwager. Gedichten van Stevie Smith. Zweedse schrijfsters 1880-1980. Gedichten van Kristina Lugn. Kunst: Elizabeth de Vaal.
R3299: SARAIVA, ANTONIO JOSE. - Le discours ingenieux. Cours inaugural a l'Universite d'Amsterdam.
R2639: SARASIN, PAUL UND FRITZ. - Reisen in Celebes. Ausgefuhrt in den Jahren 1893-1896 und 1902-1903. 2 Bde.
P1812: SARDANE, IMRE. - Viermaal vier.
M7917: SARDEIS, STRATO VAN. - Knapenliedboek. Vertaald en nawoord voorzien door Charles Vergeer.
W1041: SARGENT, PAMELA. - Vrouwen in Wonderland. Vertaling Jean Schalekamp.
K2959: SARNEEL, FONS. - Inleiding tot het lezen van romans.
B3849: SARNOW, EMIL & KURT TRUBENBACH. - Mundus Novus. Ein Bericht Amerigo Vespucci's an Lorenzo de Medici uber siene Reise nach Brasilien in den Jahren 1501/02. Nach einem Exemplare der zu Rostock von Hermann Barckhusen gedruckten Folioausgabe, im Besitze der Stadbilothek zu Frankfurt a. M.
K4054: SARRAUTE, NATHALIE. - De gouden vruchten. Roman.
B9526: SARRIA, AMALIA (ED.). - Les Rois Bibliophiles. Catalogue Europalia 85 Espana.
K7729: SARS, PAUL. - Adriaan van Dis. De zandkastelen van je jeugd.
H9233: SARTRE, JEAN PAUL. - De muur. Vertaling C.N. Lijsen.
K9702: SARTRE, JEAN PAUL. - Baudelaire. Vertaling Paul Beers.
B3313: SARTRE, JEAN-PAUL. - De wegen der vrijheid. Deel I: De jaren des onderscheids. Deel II: Het oponthoud. Deel III: De dood in het hart.
T5326: SARTRE, JEAN-PAUL. - De jaren des onderscheids. Deel een van de vierdelige romancyclus " De wegen der vrijheid". Vertaling Jo Boer.
L6192: SARTRE, J.P. EN CATHARINE CHAINE. - Sartre en de vrouwen. Een gesprek met Catherine Chaine. Vertaling Maurits Mok.
Y4415: SARTRE, JEAN-PAUL. - Colonialism and Neocolonialism.
B8550: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - Nieuwe Catalogus der Oorkonden en Handschriften, Berustende in de Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Eerste supplement.
L5244: SASSEN, FERD. - Jacob Nieuwenhuis (1777-1857) en het Krausianisme in Nederland.
T0639: SASSEN, FERD. - Wijsbegeerte van onzen tijd.
R3886: SASSEN, FERD. - Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw.
B2762: SASSEN, D. - Asselt. Zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad.
T1341: SASSEN, FERD. - Geschiedenis van de wijsbegeerte der negentiende eeuw.
R5821: SASSEN, D. - Asselt: zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad.
H5791: SASSEN, FERD. - De wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden.
R5147: [WILDE] SATO, TOMOKO & LIONEL LAMBOURNE (EDS.). - The Wilde years. Oscar Wilde & the art of his time.
B4832: SATURNE. - Het laatste oordeel of 's Waerelds poppenkast. Eene wijsgeerige humoreske. Onderzoek naar de mogelijkheid en de gewenschtheid van haar eeuwige verdoemenis.
Y2080: SAUMONEAU, LOUISE. - Les Femmes Socialistes Contre la Guerre I en II. Appel de Clara Zetkin son introduction en France. Autour du manifeste de Clara Zetkin.
B2272: [TSJECHOV] SAUNDERS, BEATRICE. - Tchehov the Man.
Y1548: SAUTIJN KLUIT, W.P. - Belasting op de Nieuwspapieren (1674-1869) en verzending van het Nieuwspapier. Nagelaten geschriften.
R8654: SAUWEN, RIK. INLEIDING - De Driehoek 1925-1926.
W9028: SAUWER, MONIKA. - Een verlegen man.
L4216: SAUWER, MONIKA. - De animist.
L2508: SAVAGE LANDOR, WALTER. - Serena. Vertaling E. du Perron.
K8408: SAVAGE LANDOR, WALTER. - Serena. Vertaling E. du Perron.
H9068: SAVARD, REJEAN. (ED). - Education and research for marketing and quality management in libraries. / La formation et la recherche sur le marketing et la gestion de la qualite en bibliotheque.
Y4400: SAVIANO, ROBERTO. - Het tegenovergestelde van dood.
M5775: SAVINIO, ALBERTO. - Momument voor een held. Keuze, vertaling en nawoord Paul van Heck.
W7244: SAVOIE, JACQUES. - De draaideur. Vertaling Marijke Jansen.
B4880: SAVORNIN LOHMAN, W.H. DE. - Van huwelijk en echtscheiding.
B5102: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - Waarom en hoelang? Aan Dr. C.B. Spruyt.
L9313: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] SAVORNIN LOHMAN, JHR. MR. DE. - Groen van Prinsterer.
B5791: DE SAVORNIN LOHMAN, A.F. - Aan Neerlands Anticlericalen. Een woord tot toelichting van De Staatsschool en de Roomsche Kerk.
B8021: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - Nog eens: Wat wil de Antirevolutionaire Partij?
L8403: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - De Staatsschool en De Roomsche Kerk.
T6328: SAVORNIN LOHMAN, B.C. DE - De Bestuursinrichting van Gewest, Stad en Platteland van Utrecht gedurende de Bataafsche Republiek.
B4514: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - Een vaccine-aanbidder.
M8477: SAVULESCU-VOUDOURIS, MONICA. - Vader, wij zijn slaapwandelaars. Autobiografie. Uit het Roemeens vertaald door Jana de Goede.
R0813: SCACCHI GRACCO, LUCA. - Pensieri di plastica / Plastic Thoughts. 100 jaar plastic.
H4129: SCADLICH, HANS JOACHIM. - Tallhover. De geschiedenis van een staatsdienaar. Vertaald door Wouter Donath Tieges.
T3792: SCALDEN. - Tweede Jaarboek van de Scalden; 25 juni-10 juli 1898 Tweede Tentoonstelling van Monumentale, Dekoratieve & Toegepaste Kunst.
R9669: SCALDEN. - De Scalden. XIIe Jaarboek. Feestalbum 1889-1909.
T1119: SCALDEN. - Spreekwoorden. De Scalden XIe jaarboek 1908.
B3592: SCAMOZZI, OTTAVIO BERTOTTI. - L' origine dell' Accademia Olimpica di Vicenza con una breve descrizione del suo Teatro.
MK0067: SCARFE, LAURENCE. - Alphabets. An introductory treatise on written and printed letter forms for the use of students.
M8476: SCARRON, PAUL. - Wanfortuin der komedianten. Vertaaald en ingeleid door C.J. Kelk.
L8132: SCEVE, MAURICE. - Gedichte.
H8273: SCEVE, MAURICE. - Delie. Beeld van allerhoogste deugd. Honderd dizijnen. Vertaling en nawoord Robert de Does. Inleiding Rein Bloem.
T6178: SCH. J.H. [=J.H.A. SCHAPER]. - Hoe woont gij? Een woord aan de arbeiders en hunne vrouwen.
R7351: SCH[APER], J.H. - De Tering en het Arbeidende Volk.
R9269: SCHAAF, NINE VAN DER. - Naar het onzichtbare.
B5944: SCHAAF, NINE VAN DER. - Heerk Walling.
B5995: SCHAAF, NINE VAN DER - De reis van Job.
B4337: SCHAAF, NINE VAN DER. - In de stroom.
B5916: SCHAAF, NINE VAN DER. - Leven van Karel de Stoute.
T0049: SCHAAF, NINE VAN DER. - Droomvaart.
T3015: SCHAAF, NINE VAN DER. - De uitvinder.
T3733: SCHAAF, NINE VAN DER. - De liefde van een dwaas.
M5034: SCHAAFSMA, JOHAN. - Ontaarde cirkels.
R8651: SCHAAKE-VERKOZEN, CELINE EN JOHAN. - Tafelcharme. Aanwijzingen over de kunst van tafeldekken en de verzorging van de tafel.
Y0454: SCHAAKSPEL. - Handleiding tot het Schaakspel voor Eerstbeginnenden, benevens De Wetten en Regelen van dit Spel.
R4026: SCHABERG, J.P. - De getelde dagen: een geschenk voor Nederlandsche kinderen, op het gouden gedenkfeest van de overwinning bij Waterloo.
H9009: SCHACHNER, ERWIN. - Drucken. Schritt fur Schritt.
C1841: SCHACHNER, ERWIN. - Drucken. Schritt fur Schritt. Eine vollstandige Einfuhrung in die Techniken des Hochdrucks.
R7164: SCHADE VAN WESTRUM, A.T.J. - Verbintenissen met strafbepaling. Aanteekeningen op de artikelen 1340-1348 B. W.
H0732: SCHADE, HERBERT. - Damonen und Monstren. Gestaltungen des Bosen in der Kunst des fruhen Mittelalters.
B7825: SCHADEWALDT, WOLFGANG. - Gedenkrede aus Werner Jaeger 1888-1961. Mit einem Verzeichnis der Schriften Werner Jaegers.
B2375: SCHAEPAMN, H.J.A.M. - Het lied des Konings. Een Gedicht.
R6735: SCHAEPDRIJVER, SOPHIE DE. - De Groote Oorlog. Het koninkrijk Belgie tijdens de Eerste Wereldoorlog.
B2378: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Herodes en Petrus.
B2379: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Verzamelde Dichtwerken. Een inleiding van den dichter opgedragen aan Z.D.H. Henricus van de Wetering op Zijn Zilveren Priesterfeest.
B2380: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Verzamelde Dichtwerken. Feestuitgave 1867 - 15 Augustus - 1892.
B5235: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - St. Thomas van Aquino. Drie voorlezingen.
L8339: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Verzamelde dichtwerken. De paus. Vondel. De pers. S. Maria, de zondaresse. De eeuw en haar koning.
K8077: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Chronica over Staatkunde en Letteren. Tweede reeks.
B2558: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - De protest-meeting te Utrecht, 17 December 1888. Stenographisch verslag.
T7633: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Roomsch Recht tegen Protestantsch Verweer.
R8755: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Brieven... van Alberdingk Thijm.
B4974: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Jan Pieterszoon Coen.
B0025: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Een kroningslied.
B2522: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Grondwetsherziening. Een woord over onzen politieken toestand.
B8650: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Bolland en Petrus.
B2417: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Roomsch Recht tegen Protestantsch Verweer.
B2419: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - De rechterzijde en de persoonlijke dienstplicht.
T6686: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - S. Vincentius a Paulo. Twee toespraken 1890 en 1896.
L8736: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Geschiedvervalsching. Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis. Door drie vrienden der waarheid voor Nederland bewerkt door drie gelijkgezinden. Met een brief aan de vertalers.
R4469: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Van Strijd tot Vrede ? Nog een Woord over Art. 194 der Grondwet.
Y3627: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - VONDEL 1679 - 5 februari - 1879. Gedachtenisrede.
B2383: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - De rechterzijde en de persoonlijke dienstplicht.
R4109: SCHAEPMAN, FRANS. - Bijdragen ter verfrissching van de volkshuishouding.
B2146: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Aya Sofia.
M2685: SCHAEVERS, MARK. - Atlas of de reis rond de wereld.
B3752: SCHAGEN, J.C. VAN. - 44 reflexen. Domburgse Cahiers No. VIa Mei 1965.
B3753: SCHAGEN, J.C. VAN. - Laatste vaart. Domburgse Cahiers No. VII October 1965.
B3755: SCHAGEN, J.C. VAN. - Met een vinger. Domburgse Cahiers No. XIV November 1970.
B3756: SCHAGEN, J.C. VAN. - Klein vlooientheater. Domburgse Cahiers No. XVI November 1970.
B3757: SCHAGEN, J.C. VAN. - Tactielen. Milieu hygiene 86 Hekels. Domburgse Cahiers No. XV November 1970.
B3759: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. I October 1963.
B3760: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. III Mei 1964.
B3761: SCHAGEN, J.C. VAN. - Nieuwe Miniaturen 162 Reflexen. Domburgse Cahiers No. II April 1964.
B3764: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schaduwen. Domburgse Cahiers No. VIII October 1965.
B3762: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kleine dierentuin. Domburgse Cahiers No. XIX April 1971.
B3763: SCHAGEN, J.C. VAN. - Van gewone mensen. Domburgse Cahiers No. IX December 1965.
B1549: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse fragmenten (autobiografisch). Domburgse Cahiers No. XVII.
B1550: SCHAGEN, J.C. VAN. - Voorhof. Domburgse Cahiers No. XVIII.
K6426: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no XXI. Murmureersels in de muizenval. Rancuneuze rimram 1968-1971.
B3493: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. Xa, 1 april 1966.
B3494: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. V, 1 maart 1965.
B5911: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kleine doedelzak. 101 nieuwe reflexen. Domburgse Cahiers no. XII September 1967.
B5912: SCHAGEN, J.C. VAN. - Present.
T0917: SCHAGEN, J.C. VAN. - Litanie.
A0269: SCHAGEN, J.C. VAN. - Al tuimelende.
B6079: SCHAGEN, J.C. VAN. - Tekens. Domburgse Cahiers No. XX, september 1971.
L5547: SCHAGEN, J.C. VAN. - Flarden van den wind. Omzwervingen in de beklemming.
M2198: SCHAIK, WILLEM VAN. - Tijdgenoten. Getekend door ... Met woorden door E. Elias.
K6475: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - De zondaar en het meisje. Novelle.
B5740: SCHAIK, WILLEM VAN & E. ELIAS. - Tijdgenoten. Getekend met lijnen door Willem van Schaik, met woorden door E. Elias.
K4898: SCHAIK, A.H.M. VAN. - Dr. Hendrik Moller 1869-1940. Een ongemakkelijk initiator van onderwijs en cultuur in Noord-Brabant.
K3923: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Onder wiegende sterren. Logboek van een vrouw.
B8814: SCHAIK-WILLING, JEANNE. - Na afloop. Damatische kronieken.
B8178: SCHAIK, CORNELIS J.J. VAN. - Balthazar Huydecoper. Een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator.
K1847: SCHAIK-WIILING, JEANNE VAN. - Ondanks alles.
H9213: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Uit de stalles. Reacties op toneel.
L6956: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Nachtvorst.
L6958: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Sofie Blank. Roman.
B7962: DE SCHAKEL. - Jubileum nummer De Schakel. Orgaan van de Nederlandse Vereniging van chefs in het grafisch bedrijf. 25e jaargang no. 14, augustus 1937.
Y4115: SCHAKELS. - Schakels. Socialistisch Maandschrift voor Noord en Zuid Nederland. 2e Jaargang Nr. 1. November 1930. en 3e Jaargang nr. 12. October-November 1932.
R5700: SCHALIJ, M.A. EN P. BAKKUM. - Blokschrift. Een nieuwe schrijfmethode met oude lettervormen. Toelichting met vele voorbeelden van kinderwerk.
K6127: SCHALK, HENRIETTE VAN DER. - Vroegste sonnetten. Naar het handschrift uitgegeven door Garmt Stuiveling.
H8818: SCHALK, HENRIETTE VAN DER. - Vroegste sonnetten. Naar het handschrift uitgegeven door Garmt Stuiveling.
T9074: SCHALK, HENRIETTE VAN DER. - Sonnetten en verzen in terzinen.
T2192: SCHALK, HENRIETTE VAN DER. - Sonnetten en verzen in terzinen geschreven.
L7665: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK. H. - poëzie en Maatschappelijke vernieuwing.
H6692: SCHALKEN, TOM. - Ward Ruyslinck.
B3560: SCHALKWIJK, H.J. - Kruisen. Een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven.
R5705: SCHALKWIJK, JAN. - Handleiding tot het leren schrijven met de brede pen.
B8834: SCHALLENBERG, E.W. - Muziekhistorische perspectieven.
Y2541: SCHALY, M.A. - Verbonden blokschrift. Modelschrift B, tweede leerjaar. Modelschrift E. vijfde en hogere leerjaren.
R7245: SCHAMELHOUT, G. - Ethnische vraagstukken en verzamelde toespraken.
T3298: SCHAMELHOUT, G. - Het Indogermaansch of Indo-Europeesch Vraagstuk. Noordschen en Ariers.
T1700: SCHAMHARDT, WILLEM. [ORIENTATIE]. - Willem Walraven nummer.
W2256: SCHANS, JAN J. VAN DER (ED.). - Werken met Kleuren.
T1202: SCHAPDRIJVER, KAREL DE / JULIUS CHARPENTIER. - Open brieven der Vlaamsche Frontpartij. Verzameld door...
H7090: SCHAPELHOUMAN, MARIJN & SCHATBORN, PETER. - Land & Water. Hollandse tekeningen uit de 17de eeuw in het Rijksprentenkabinet / Dutch drawings from the 17th century in the Rijksmuseum Print Room.
T1528: SCHAPER, J.H. - Het groote leven in. Een woord aan de jongelieden uit het volk.
T2916: SCHAPER, J.H. - Sociale Arbeid in de Gemeenteraden. Gemeente-program toegelicht door de daartoe benoemde kommissie uit de Sociaal-Demokratische Arbeiderspartij in Nederland.
R3504: SCHAPER, J.H. - De Sociaaldemokratie en Wat er van gezegd wordt.
R3475: SCHAPER, J.H. - Drie artikelen over Sociaal-Demokratie en Landsverdediging.
T7607: SCHAPER, J.H. - De tien-uren-dag in de Tweede Kamer en daarbuiten.
Y2891: SCHAPER, J.H. - Een halve eeuw van strijd. Herinneringen van J.H. Schaper. Eerste deel.
R3477: SCHAPER, J.H. - De kabinetscrisis en de R.K. Kamerclub. Een woord aan de katholieke arbeiders en democraten
R3479: SCHAPER, J.H. - Onze grondwet en de arbeidende klasse.
R3480: SCHAPER, J.H. - Een daad voor den tien-urigen arbeidsdag.
R3482: SCHAPER, J.H. - Het groote leven in. Een woord aan de jongelieden uit het volk.
R3483: SCHAPER, J.H. - De Zwolsche beslissing.
R3484: SCHAPER, J.H. - Aan hen die van verre staan in de arbeidersklasse van Nederland.
R3476: SCHAPER, J.H. - Op de bres. Alfabetisch strijdschrift voor de sociaal-demokratie.
R3485: SCHAPER, J.H. - De Sociaaldemokratie en Wat er van gezegd wordt.
T6592: SCHAPER, J.H. - In den strijd. Handboekje ten dienste van de Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in Nederland.
T5249: SCHAPER, J.H. - De Arbeidswet van 1919.
L2309: SCHARPE, ADR. - Wezen en wording der Klassieke Sanskritliteratuur.
L5850: SCHARPE, ADR. - Wezen en wording der klassieke Sanskritliteratuur.
T5690: SCHARPE, A.A.M. - Tentoonstelling Sanskritkunde in de Nederlanden en in Europa in historisch perspectief, ingericht door de Universiteitsbibliotheek in samenwerking met het Seminarie voor Indologie in aansluiting bij de Indische studiedagen, 15-31 maart 1966 . Catalogus der tentoonst. en Indisch-Nederlandse bibliografie.
K5585: SCHARTEN, C. - De bloedkoralen doekspeld en andere korte vertellingen.
B3627: SCHARTEN-ANTINK, M. - In den vrijen Amerikaan. Koen van Wessum's Haagsche jaren.
K6955: SCHARTEN-ANTINK, M. - Vier vertellingen. Uit: "Van scheiding en dood".
K7862: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - De kapper van Tremalfo.
L0120: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. (ED.). - Julie Simon. De levensroman van R.C. Bakhuizen van den Brink. Uit brieven en bescheiden tezamengesteld.
L8352: SCHARTEN, CAREL. - Het Spellingvraagstuk. De vereenvoudigde een gevaar voor volk en stam.
B6922: SCHARTEN, CAREL. - De krachten der toekomst.
T0957: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje's verder leven. Vervolg op: Sprotje heeft een dienst.
T0958: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje heeft een dienst. Vervolg op: Sprotje.
B3541: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - De gave gulden. Een historie uit het moderne huwlijks leven.
L7255: SCHARTEN, CAREL. - De roeping der kunst. De poëzie, het proza, de Vlaamsche beweging en de oorlog, op den weg naar een nieuwe moraal.
C1782: SCHARTEN-ANTINK, C. - Carnaval.
B2622: SCHARTEN, CAREL. - Guido Gezelle.
K0334: SCHARTEN, CAREL. - De bloedkoralen doekspeld. De geschiedenis van een jongen edelman uit het begin der XXste eeuw.
B3535: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Jhr. Mr. James de Beyll, Minister van Nuttelooze Zaken.
B3540: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - De vreemde heerschers. Verhaal van de Italiaansche meren.
T0647: [COHEN] SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Het leven van Francesco Campana. [De Jeugd, De Duistere Waarheid en Het Eeuwige Licht]. Volledige uitgave, definitieve tekst.
R9506: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje.
R9092: [COHEN] SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Het leven van Francesco Campana. [De Jeugd, De Duistere Waarheid en Het Eeuwige Licht]. Volledige uitgave, definitieve tekst.
R9367: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Een huis vol menschen. Verhaal uit het Parijsche leven.
M2687: SCHARTEN, CAREL. - De bloedkoralen doekspeld. De geschiedenis van een jongen edelman uit het begin der XXste eeuw.
L7470: SCHATZ, HENRIETTE. - Lik op stuk. Het dialect van Amsterdam.
H7659: SCHAUER, GEORG KURT. - Kleine Geschichte des deutschen Buchumschlages im 20. Jahrhundert. Mit 113 Abbildungen von Buchumschlagen aus der Sammlung Curt Tillmann.
B3433: SCHAUER, GEORG KURT. - Typographie der Mitte.
T1433: SCHAUER, GEORG KURT. - De kunst van het boek in Duitsland in de negentiende en twintigste eeuw.
R9130: SCHAUM, C.L.J. - Loof- en vruchtboomen op straat- en landwegen.
Y2588: KUNSTHANDEL PIETER A. SCHEEN. - Catalogus. Tentoonstelling van Schilderijen en Tekeningen. 1950 t/m 1980. Nrs. 1 - 2 - 6- 7- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 27 - 28. + Collectie Pieter A. Scheen in Pictura, Groningen.
B8153: SCHEEN, PIETER A. - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750 - 1880. Herzien door P. Scheen.
T2978: SCHEEN, PIETER A. - Catalogus Zomertentoonstelling 1975. Romantische en Haagse School.
L7380: SCHEEPERS, G.J. - Indrukken van Amerika.
M0046: SCHEEPERS, G.J. - Dierengeluiden en menselijk stembereik.
R3891: SCHEEPERS, ESTHER & CHRIS WILL (EDS.). - Looy met den noorderzon, weg!! De reizen van Jacobus van Looy.
H8060: SCHEEPERS, G.J. / R.H. BOER. E.A. - Nederlandse Boekdrukkers in Amerika.
Y2363: SCHEEPMAKER, NICO & JAN KAL. - Vinger in de hoed wie d'r mee doet: Heinz Polzer & Aart van Zoest.
M1085: SCHEEPMAKER, N. - Hopper's Holland.
M6193: SCHEEPMAKER, NICO. - Maar mooi! Beschouwingen over poëzie. Samengesteld en ingeleid door Jaap Bakker.
H3151: SCHEEPMAKER, NICO / AART VAN ZOEST. - Zondags dichters. Zondagskinderen van de poëzie. Samengesteld door ...
L3550: SCHEEPMAKER, NICO. - Een stukje taalgebeuren dus...
K8338: SCHEEPMAKER, H.J. - Het gedenken.
K1068: SCHEEPMAKER, NICO. - Het bolletje van IBM. Columns.
K3269: SCHEEPMAKER, NICO. - Nederland, Toen en nu. Foto's van toen: Bernard F. Eilers, foto's van nu: Con Monnich.
T0202: SCHEEPMAKER, H.J. - Aan het raam. Een kleine reeks sonnetten.
Y2364: SCHEEPMAKER, NICO & JAN KAL. - Vinger in de hoed wie d'r mee doet: Heinz Polzer & Aart van Zoest.
Y5125: SCHEEPMAKER, NICO. - Hare Majesteit. Nico Scheepmaker en het boekenbal.
H6135: SCHEEPMAKER, NICO. - Kan weg!
M7589: SCHEEPMAKER, NICO. - De kip van Egypte.
K4326: SCHEER, LIEVE. - De poetische wereld van Paul Snoek. Proeve van close-reading.
L2732: SCHEER, LIEVE. - De ontaarde slapers door Ward Ruyslinck. Kennis maken met... No. 2.
R1397: SCHEEREN, MARTHA EN PEPIJN. - Martha Scheeren.
K5777: SCHEFFER, H.J. - Het Volksdagblad. Arbeidersbeweging en dagbladpers.
K9814: SCHEFFER, H.J. - November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging.
R4532: SCHEFFER, H.J. - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw.
R0379: SCHEFFER, H.J. - De Controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken.
T3407: SCHEFFER, H.J. - Henry Tindal. Een ongewoon heer met ongewone besognes.
R1640: SCHEFFER, H.J. - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw.
L5750: SCHEFFERS, ALBERT A.J. - De Nederlandse dukaat (1586-1986).
T0355: SCHELDEN, THOMAS VAN DER. - Het Vraagstuk van het Vlaamsche Nationalisme. Antwoord op Dr Rubbens' boekje Het gevaar van het Nationalisme.
K7464: THOMAS-SCHELER. - Impressions d'Italie. Livres publies en Italie de 1468 a 1893.
L2704: THOMAS-SCHELER. - Un choix de soixante textes manuscrits ou imprimes entre 1400 et 1800.
R6531: SCHELHAAS, T.N. E.A. - De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht.
T0923: SCHELKLE, KARL HERMAN. - Oorsprong en theologische betekenis van het Nieuwe Testament.
Y1570: SCHELL, JOH. - Prinses Juliana-Marsch. Woorden en Muziek Op. 4.
T9603: SCHELLART, FRANCISCUS JACOBUS. - Volksboek van Margarieta van Lymborch (1516).
Y2462: SCHELLART, A.I.J.M. - Huizen van Oranje. Verblijven van de Oranjes en de Nassaus in Nederland.
Y1522: SCHELLART, A.I.J.M. - Historische landhuizen.
Y1219: SCHELLART, A.,I.J.M. EN PIET HEIN ZIJL. - Kijk op Kastelen. Tekst en Tekeningen.
T1763: SCHELLEKENS, JOZEF. - Turnhout. De Hoofdstad van de Kempen.
Y3787: SCHELLER, IMMAN, JO, GERH. - Klein woordenboek der Latijnsche taal.
R8624: SCHELTEMA, P. - De oudste regten van Amsterdam. Uitgegeven den 27sten October 1875. Met facsimile.
P2038: SCHELTEMA, P. - Aemstel's Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zes delen.
W0371: SCHELTEMA, J.M.W. - Chansons, gedichten en studentenliederen.
R8368: SCHELTEMA-TIDEMAN, A.W. - Schetsen uit het vrouwenleven.
Y4513: SCHELTEMA, P. - Jean de Labadie te Amsterdam in de jaren 1669 en 1670.
R7713: SCHELTEMA, P. - De Beurs van Amsterdam.
Y3409: SCHELTEMA, P. - Het leven en de letterkundige verrigtingen van den geschiedschrijver Mr. Jacobus Scheltema.
Y4531: SCHELTEMA, JACOBUS. - Iets over en van Petrus Francius.
Y3751: SCHELTEMA, JACOBUS. - Anna en Maria Tesselschade, de dochters van Roemer Visscher.
T4699: SCHELTEMA, P. - Aemstel's Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zevende deel.
Y3557: SCHELTEMA, P. - Aemstel's Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam. Deel 1 t/m 7.
L0895: SCHELVEN, A.A. VAN. - Marnix van Sint Aldegonde.
L0558: SCHELVEN, A.A. VAN. - Van Hoepelrok en pruikentooi. De 18e eeuw bezien in 8 novellen en 18 kunsthistorische bijdragen aan de hand van aquarellen.
Y0722: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herinneringen van dommen jongen.
B9311: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jan Compagnie.
T2771: SCHENDEL, A. VAN. - De berg van droomen.
Y4884: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Het fregatschip Johanna Maria.
P2322: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Het oude huis, roman.
B9604: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Anders en eender.
B9610: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd.
B9520: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Rose Angelique. De droomers van de liefde.
M6923: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jan Compagnie.
M6924: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Mijnheer Oberon en mevrouw.
P1829: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Der liefde bloesems.
P1838: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jan Compagnie.
P1840: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Voorbijgaande schaduwen.
K7584: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een spel der natuur.
K4561: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Maneschijn.
K4578: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een spel der natuur.
T8328: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De waterman.
K6832: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herinneringen van dommen jongen.
Y0729: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Merona. Een edelman.
B3623: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verdwaald.
Y0714: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een spel der natuur.
Y0719: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De grauwe vogels.
Y0720: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De rijke man.
Y0717: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Vijftien verhalen.
K8329: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Fratilamur.
Y0721: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Nachtgedaanten. Verhalen.
K6323: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verdwaald.
W4020: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De Nederlanden, een gedicht.
B5167: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Lof van Arthur van Schendel. 5 Maart 1944 t.g.v. den 70ste verjaardag onder leiding van Fred Batten en Adriaan Morrien bij de terugkeer van A. van Schendel in ons land op 1 nov. 1945.
K6006: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd.
K4875: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Bij het uitpakken van de boeken.
K8995: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Angiolino en de lente.
Y0712: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De wereld een dansfeest. Roman.
B9235: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De menschenhater.
B9236: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Avonturiers.
B9237: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Anders en eender.
B9241: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een Hollandsch drama.
Y0713: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Het oude huis, roman.
T9538: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De waterman. Roman.
T8921: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd.
L9131: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een eiland in de Zuidzee. Mede opgenomen werd het verhaal De aartsvader van Samoa.
Y0715: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zindelijke wereld.
L6491: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jeugdherinneringen. Een document.
B9580: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Bijbelsche verhalen.
Y0718: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een Hollandsch drama.
Y0716: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Voorbijgaande schaduwen.
B9250: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herdenkingen. Fratilamur, De grammar school, Dromen, Herdenkingen.
B9258: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd. Een zwerver verdwaald.
M2139: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Blidmonde.
B9328: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Shakespeare.
B9330: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De mensch van Nazareth.
H9856: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Over boeken. Bij het uitpakken van de boeken, Boekkunst en grafiek, Het land zonder boek, Over de schatting van boeken, De gave van het boek.
B9246: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De wedergeboorte van bedelman.
B9249: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herdenkingen. Fratilamur, De grammar school, Dromen, Herdenkingen.
A0579: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Blanke gestalten.
B9390: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De pleiziervaart.
W6930: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Pandorra.
B9412: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herinneringen van dommen jongen.
W9095: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De mensenhater.
Y0768: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Drogon.
R4547: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Lof van Arthur van Schendel t.g.v. 70e verjaardag onder leiding van Fred Batten en Adriaan Morrien bij de terugkeer van A. van Schendel in ons land op 1 nov. 1945.
B9428: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Shakespeare.
B9429: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Angiolino en de lente.
B9431: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Het oude huis, roman.
B9439: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De zomerreis.
B9457: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De mensch van Nazareth.
B9242: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd.
L3620: SCHENE, AART H. - Grenzen over de identiteit van de geestelijke gezondheidszorg.
T6153: SCHENK, M.G. EN J.B.TH. SPAAN. - Het boek der diaconie: De helpende hand.
B2642: SCHENK, PETRUS. - 100 afbeeldingen der voornaamste gebouwen van Amsterdam.
K4503: SCHENK, M.G. EN J.B.TH. SPAAN (ED.). - Wie wil hooren een goed nieuw lied? Balladen en romancen over allerlei blijde en droeve zaken uit verleden en heden.
Y1622: SCHENK, M.G. EN J.B.TH. SPAAN. - Huis ten Bosch en zijn bewoners.
T9376: SCHENK, M.G. (RED.). - Verantwoordinge, verklaaringhe en de waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren princen van Oraengien. Naar de eerste drukken van 1568 opnieuw uitgegeven en ingeleid door M.G. Schenk, met een voorwoord van A.A. van Schelven en portret van den prins naar de gravure van Hendrick Goltzius.
Y1523: SCHENK, M.G. (ED.). - De Vrouw en haar Huis. Geillustreerd Maandschrift. 40ste jaargang mei 1946 no. 5.
Y1520: SCHENK, M.G. (ED.). - De Vrouw en haar Huis. Geillustreerd Maandschrift. 34ste jaargang maart 1946 no.11.
Y1521: SCHENK, M.G. (ED.). - De Vrouw en haar Huis. Geillustreerd Maandschrift. 41ste jaargang mei 1947 no. 5.
Y1379: SCHENK, M.G. & J.B.TH. SPAAN. - Drakensteyn en zijn bewoners.
R1034: SCHENK-BAUMANN, TONIA. - Nelly Bodenheim. Haar leven en werk.
T0894: SCHENK, M.G. EN H.M. MOS. (RED.). - Geuzenliedboek 1940-1945.
T6496: SCHENK, MAGDALENA G. EN J.B.TH. SPAAN. - In de laatste ronde.
B7795: SCHENKEVELD, MARGARETHA H. - Willem de Clercq en de literatuur.
T0762: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. - Retorica van onderzoek. Vormgeving en publiek van Nederlandse literatuurgeschiedenissen.
B3769: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, MARIA ADRIANA. - Het dichterschap van Hubert Korneliszoon Poot. Een vergelijking van de mengeldichten en het vervolg der gedichten.
K3763: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. (ED.). - Nederlandse Literatuur, een geschiedenis.
B5253: SCHENKEVELD, MARGARETHA H. - Willem de Clercq en de literatuur.
L5158: SCHENKEVELD, MARGARETHA H. - Willem de Clercq en de literatuur.
M2719: SCHENKEVELD, M. & ALII. - Aantekeningen bij Achterbergs Spel van de wilde jacht.
K2810: SCHEPENS, JAN. - Johan Daisne.
K7945: SCHEPENS, LUC. - Kroniek van Stijn Streuvels 1871-1969.
B8748: SCHEPENS, PIET. - De Zweedsche Letterkunde.
R3961: SCHEPENS, LUC. - De Belgen in Groot-Brittannie 1940-1944. Feiten en getuigenissen.
T7893: SCHEPENS, JAN. - Twee Gentsche Schilders: J. Neerman, E. Dutry.
K2792: SCHEPENS, PIET. - August Strindberg, leven en werken. Twee delen.
T2306: SCHEPENS, JAN. - Letterkundig Prentenboek bevattende de Avonturen van Don Quichote, Greshoff en Sancho Panza, Schepens in het Vlaamsche Literatuurland.
T9364: SCHEPER, BURCHARD. - Die Niederlande und die Unterweserraum.
T3291: SCHEPERS, J.B. - Belgie's Onafhankelikheid voor Nederland een Levensbelang.
R6008: SCHEPERS, J.B. - Gedichten
R8504: SCHEPERS, J.B. - Het Fries in Nederland. Redevoering.
K0978: SCHEPHARD, PETER. - How to photograph aircraft.
Y3601: SCHEPMAN, A.M.H. - Bij het afscheid van Dr. A.M.H. Schepman.
K1983: SCHEPPER, MARCUS DE & LINDA FONTEYNE. - Gezelle beschreven 1899-1999. Selectieve bibliografie van een eeuw Gezellestudie.
R0939: SCHEPPER, MARCUS DE. - Nederlandse Letteren in de Leuvense Universiteitsbibliotheek.
T5227: SCHEPS, J.H. - Kan een kristen sosialist zijn?
T5260: SCHEPS, J.H. - Rooms recht of Nederlands recht?
T0142: SCHEPS, J.H. - In het licht der openbaarheid of De Anti Rev. heer H.A.C. v.d. Kraan als tijdelik redakteur der S.D. voorwaarts.
R7618: SCHEPS, J.H. - Wat deed Koos Vorrink? De klare taal der feiten. Voorwoord W. Drees.
R5928: SCHEPS, J.H. - Door de kracht van het geloof. De taak der Sociaal-Democraten in dezen tijd.
T0063: SCHEPS, J.H. - Om de Internationaal Sosialisties Volksgemeenschap.
T0064: SCHEPS, J.H. - Krachten die onsterfelijk zijn. Proeve eener - na den oorlog te stellen - synthese der tegenstellingen. Nationaal Front, Nederlandsche Unie, Prot. Chr. Partijen en Soc.-Democratie.
T0065: SCHEPS, J.H. - Ingenieur Anton Mussert door De Waag gewogen.
Y0545: SCHEPS, J.H. - Een woord tot onze weifelende en aanpassende landgenoten.
K9719: SCHEPS, J.H. - Vlaamsche flitsen. (Liever een zatterik, dan een geus en andere verhalen).
B5948: SCHEPS, J.H. - Scheps inventariseert. Twee delen.
T0069: SCHEPS, J.H. - Het misverstand der Ned. Soc.-Werkgemeenschap.
T4385: SCHEPS, J.H. - Gerechtigheid en Volksleer.
R6488: SCHEPS, J.H. - Ons zelf zijn en blijven. (Lonkhuyzens brochuur 'Op den drempel van den nieuwe tijd' afgewezen).
T4373: SCHEPS, J.H. - De Artsenstrijd is Neerlands strijd.
T7157: SCHEPS, J.H. - De Groote Kuisch.
T2132: SCHEPS, J.H. - Persdans der charletans. Gedocumenteerd overzicht van den onderlingen strijd der autoritaire partijen in Nederland.
T0056: SCHEPS, J.H. - Eer en ideaal. De open brief van de Troelstra Beweging Nederland beantwoord.
T6474: SCHEPS, J.H. - Het N.V.V. in de branding.
R6487: SCHEPS, J.H. - Vrijheid en volkseer. Het verdoolde Zeeuwsche liberale statenlid arts C.J.M. Boogerd te Zierikzee het rechte pad gewezen.
C1610: SCHERFT, TONNY. - IJdele episode.
R2306: SCHERMER, LUKAS. - Meleager en Atalante. Treurspel.
B1232: SCHERMER, LUKAS. - Meleager en Atalante. Treurspel.
Y4699: SCHERMER HESSELING, H.J. - Aan Zijne Koninklijke Hoogheid! den Heer Prins Frederik der Nederlanden. 28 Februari 1861.
T7801: SCHERMERHORN, N.J.C. - Durf te denken.
T5859: SCHERMERHORN, W. - Mensch - Techniek - Arbeid.
T1895: SCHERMERHORN, W. - De boeren in onze volksgemeenschap.
T6434: SCHERMERHORN, W. - De Positie van de Lage Landen aan de Zee.
B9656: SCHERMERHORN, N.J.C. - Vrijheid en Gezag.
B9657: SCHERMERHORN, N.J.C. - Vrijheid en Gezag.
M8146: SCHERMERHORN, W. - Nederland in de wereld. Rede, gehouden op de dag der Vereenigde Naties voor de Vereeniging voor Internationale Rechtsorde te 's-Gravenhage.
Y0646: SCHERMERHORN, WILLEM. - Rede uitgesproken door den Minister-President Zijne Excellentie Professor Ir. W. Schermerhorn voor den zender Herrijzend Nederland op oudejaarsavond 1945.
L3665: SCHERR, JOHANNES. - De jeugd van Goethe.
B6294: SCHERR, JOHANNES. - De Propheet van Florence 1492-1498. Twee delen.
B5194: SCHERRER, PAUL ET AL. - Das Schweizer Buch. Schweizerische Buchkunst und Schweizer Verlag in historischer Schau.
T9519: SCHEUERMANN, WILHELM. - Ein Volk steht auf. 53 Tage nationaler Revolution. 120 Kupfertiefdrucke. Mit einer Einleitung von Wilhelm Scheuermann.
T2474: SCHEVENSTEEN,A.F.C. VAN. - La Lepre dans le Marquisat d'Anvers aux temps passes.
R6389: SCHEVICHAVEN, J. VAN. - Van leven en sterven. Het verleden en heden der levensverzekering.
T8082: SCHEVICHAVEN, J. VAN EN R.J. V.D. MEULEN. - Levensverzekering.
L1926: SCHICK, INGRID T. - Das Bilderlexikon der Uniformen. Von 1700 bis zur Gegenwart.
T4751: SCHIE, RENE VAN DE. - Toen het donker was. Naar gegevens verzameld en gerangschikt.
T9286: SCHIELAND, WILLEM VAN [=WILLEM ADRIAAN WAGENER]. - Verkort front.
M1025: SCHIELDS, CAROL. - Het Swann symposium. Vertaling E. van Dijk. poëzie vertaling Chawwa Wijnberg.
H2263: SCHIERBEEK, BERT. - Taal & Teken.
B7788: SCHIERBEEK, A. - Jan Swammerdam (12 Februari 1637 - 17 Februari 1680). Zijn leven en zijn werken. Met een hoofdstuk: De genealogie van Swammerdam en verdere Archivalia door H. Engel. Met 28 platen.
B1673: SCHIERBEEK, BERT. - De blinde zwemmers.
T2908: SCHIERBEEK, BERT. - Mexico I. Translated by Charles McGeehan.
K4232: SCHIERBEEK, BERT. - Het kind der tienduizenden. Televisiespel.
R8498: SCHIERBEEK, BERT. - Los experimentales.
K9410: SCHIERBEEK, BERT. - Gebroken horizon.
W4602: SCHIERBEEK, BERT. - Drie vel in het wapen. 250 jaar NV Berghuizer papierfabriek vh B. Cramer.
B9908: SCHIERBEEK, BERT. - Een grote dorst. Een kettingreactie.
Y2558: SCHIERBEEK, A. / P.G. CATH. / R.J. FORBES / H. ENGEL. - Bijdrage tot de Geschiedenis der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Voordrachten.
B9850: SCHIERBEEK, BERT. - Je geld of je leven. Illustratie Piet Klaasse.
T8905: SCHIERBEEK, BERT. - De gestalte der stem.
W6255: SCHIERBEEK, BERT. - De tuinen van Zen. Een essay over het Zenbuddhisme.
L9241: SCHIERBEEK, ABRAHAM. - On the setal pattern of Caterpillars and Pupae.
Y1437: SCHIERBEEK. A. - Den Haag 1945. Een documentatie over de jaren 1940-1945. In opdracht van de Algem. Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken; met een voorwoord van S.J.R. de Monchy, foto's van Willy Schurman en F.P.J. Kooymans.
H6288: SCHIERBEEK, BERT. - Inspraak.
W6345: SCHIERBEEK, BERT. - Het dier heeft een mens getekend.
R9339: SCHIERBEEK, A. (ED.). - Bloemlezing uit het Cruydt-Boeck van Rembert Dodoens. Met 64 reproducties der oude houtsneden, 1 van een originele tekening, 3 portretten en enkele andere figuren.
A0608: SCHIERBEEK, BERT. - Een groot dood dier.
L4303: SCHIERBEEK, BERT. - De derde persoon.
M2633: SCHIERBEEK, BERT. - Terreur tegen terreur.
R9007: SCHIERBEEK, BERT. - Ezel mijn bewoner.
Y2322: SCHIFERLI, VICTOR. - De man van vroeger. Gedichten.
H5891: SCHIFFER, DANIEL SALVATORE. - Het labyrint van de wereld. Leven en werk van Umberto Eco. Vertaling Theo Buckinx.
T7150: SCHILDER, A. - rechts tot werkstaking?
R5275: SCHILDER, K. - Licht- en schaduwbeelden uit het Nederlandsche Volksleven in de jaren 1870-1885.
T3609: SCHILDER, K. - Geen duimbreed. Een synodaal besluit inzake 't lidmaatschap van N.S.B. en C.D.U.
K2758: SCHILDERS, ED. - De erfenis van Diderot.
L9763: SCHILDERS, ED. - De voorhuid van Jezus en andere roomse wonderen.
H3976: SCHILDERS, ED. - Vergeten boeken. Literaire curiosa en rariora, boekenvrienden en biliomanen.
M7201: SCHILLER, FRIEDERICH. - (10 november 1759) Ik heb mij laten scheren. Een dramatisch grapje. Inleiding en vertaling Guido van Suchtelen.
B3548: SCHILLING, PETER. - Liederlijke liederen.
T7691: SCHILLING, D.H. EN W.G. DE BAS. - De reserve laat zich niet gebruiken en duistere practijken.
L2055: SCHILLINGS, HARRY. - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
W9212: SCHILP, C.A. - Herman Heijermans.
L5364: SCHILPEROORT, GIJSBERT. - Le commercant dans la litterature francaise du Moyen Age. (Caractere, vie position sociale).
T3749: SCHILPEROORT, WED. VAN MEERTEN, A.B. - De beslissende ure. Toespraken aan eenige jeugdige vrouwelijke lidmaten, bij het afleggen harer belijdenis en hare eerste toenadering tot het avondmaal.
T2480: SCHILSTRA, W.N. - Vrouwenarbeid in Landbouw en Industrie in Nederland in de tweede helft der 19e eeuw.
R3230: SCHILSTRA, J.J. - Koekplanken.
R1463: SCHILT, JAN. - 100 jaar H.J.W. Becht uitgever 1892-1992. Impressie van een eeuw boeken maken en verkopen.
Y4736: SCHILT, JAN. - Soldaatje spelen onder de smaragden gordel.
B9128: SCHILT, JAN. - Hier wordt echter het belang van het boek geschaad... Het Nederlandse boekenvak 1933-1948.
M6651: SCHILTMEIJER, J.R. - De Gevelstenen spreken. Fotoboek met 275 afbeeldingen van gevelstenen in Nederland en Vlaanderen.
R3351: SCHILTMEIJER, J.R. - Nederland in de Gouden Eeuw. Groot Platenboek met 360 afbeeldingen naar oude prenten en gravures.
B6064: SCHILTMEIJER, J.R. (ED.). - Amsterdam in 17e eeuwse prent.
T2544: SCHIMMEL, G.W. - Beschouwingen over de periodieke pers in verband met De verantwoordelijkheid voor drukpersdelicten.
L1364: SCHIMMEL, H.J. - Romantische Werken: Bonaparte en zijn tijd. De eerste dag eens nieuwen levens. Sproken en vertellingen. Een Haagsche Joffer.
L1155: SCHIMMEL, H.J. - Het gezin van baas van Ommeren. (Voor dertig jaren).
L1156: SCHIMMEL, H.J. - Mary Hollis. Twee delen.
K9705: SCHIMMEL, H.J. - Romantische Werken: My Lady Carlisle.
L0091: SCHIMMEL, H.J. - Verzoend. Twee delen.
T3375: SCHIMMEL, H.J. (RED.). - Nederland 1854. Met medewerking van eenige Letterkundigen. Platen naar Ch. Rochussen. Drie delen in een band.
B8172: SCHIMMEL, H.J. - Gondebald, dramatiesch gedicht. Gewijzigd naar de middelen van gezelschappen, waarbij geene vrouwenrollen vervuld kunnen worden door J.A. Alberdingk Thijm.
L8667: SCHIMMEL, H.J. - Mylady Carlisle. Twee delen.
Y3524: SCHIMMEL. - Oranje en Nederland. Dramatisch tafereel in één bedrijf. Een bladzijde uit de geschiedenis des vaderlands.
Y3157: SCHIMMEL, H.J. - Sinjeur Semeyns. Met illustratiën van CH.Rochussen e.a. Twee delen in één band.
L3955: SCHIMMELPENNINK, TON (ED.). - Van Boekman tot Schimmelpennink. De kleine geschiedenis van een boekhandel op de Weteringschans.
T9834: SCHIMMELPENNINK, TON. - Moedig zijwaarts. Verzamelde stukjes van een boekhandelaar.
T7263: SCHINKEL, A.D. - Geschied- en letterkundige bijdragen. Met twee facsimile's.
T0887: SCHINKEL, ADRIANUS DAVID. - Beschrijving van een Triptikon en een Diptikon.
T4634: SCHINKEL, A.D. - Drijfkunst en kunstdrijvers in Nederland. Gedachtenisbeker voor Mr. M. Emants.
T5535: SCHIPPEL, MAX. - De ekonomische revolutie en de ontwikkeling der sociaal-demokratie. Een voordracht. Vertaald door B. Reyndorp.
L4049: SCHIPPER, ANNE (ED.). - Dr. C. Rijnsdorp Prijs voor Literatuur 1993. Toegekend aan Guillaume van der Graft.
T8688: SCHIPPER, ANNE. - Kamers en suite.
L7467: SCHIPPERS, K. - Vluchtig eigendom.
R1562: SCHIPPERS, K EN YVON DE VRIES, PETER. - Voor uw intellectuele make-up.
H3520: SCHIPPERS, K. - Poeder en wind.
H8277: SCHIPPERS, K. - Zilah.
B4958: SCHIPPERS, J.C. EN A. MIDDELHOVEN (ED.). - Titels van de wetenschappelijke geschriften van Prof. Dr. Cornelia C. de Lange.
L9758: SCHIPPERS, K. - Het witte schoolbord.
H3521: SCHIPPERS, K. - Beweegredenen.
R0861: SCHIPPERS, K. - Waar was je nou.
Y1048: SCHLEZ, J.F. EN B. BRUGSMA. - Leesboek, ter bevordering van den natuurlijken leestoon, ten dienste der scholen.
R8807: SCHLICHTING, L.G.A. - Rechts en Links.
L3529: SCHLINK, BERNARD. - De thuiskomst. Vertaling W. Hansen.
K8734: SCHLOSSER, IGNAZ. - Le verre ancien.
Y0809: SCHLOSSER, IGNAZ. - Venezianer Glaser.
T4713: SCHLOTTER (VOORWOORD). - Die stadtische Arbeitszentrale fur Erwerbsbeschrankte in Frankfurt am Main. In Wort und Bild.
Y0724: [ERASMUS] SCHLUTER, LUCY L.E. - Niet alleen. Een kunsthistorische-ethische plaatsbepaling van tuin en huis in het "Convivium religiosum" van Erasmus.
L5335: SCHLUTER, JACQUELINE. - Kruimels in bed.
T9920: SCHMAL, J. - De Jonge Handelaar. Leesboek voor School en Huis.
Y1078: SCHMAL, J. - De Manufactuurwinkel. Leesboek voor school en huis.
Y1080: SCHMAL,J. - De Kleine Manufactuurwinkel. Leesboekje.
Y1059: SCHMAL, J. EN P. LOUWERSE. - Rozeblaadjes. Proza en poëzie.
K0243: SCHMELLER, ALFRED. - Kubisme.
L8128: SCHMID, KARL. - Brot und Wein. Gedanken uber Gottfried Kellers Weltfrommigkeit.
K8857: SCHMID, C. - Het oude roofslot en andere verhalen.
T0734: [SPINOZA] SCHMID, J.J. VON. - De gedachte der verdraagzaamheid in Spinoza's leer.
Y1077: SCHMID, C. - De Kersavond. Een verhaal voor kinderen. Met platen.
Y1178: SCHMID, C. - Derde honderdtal. Leerzame verhalen voor kinderen. Een leesboek voor de scholen.
Y1177: SCHMID, C. - Tweede honderdtal. Leerzame verhalen voor kinderen. Een leesboek voor de scholen.
Y1086: SCHMID, C. - Tweede honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen. Een leesboek voor de scholen.
R9243: SCHMID, C. - De frambozen. Korte verhalen.
R1544: SCHMIDT-AMSTERDAM, F.U. - Die moderne Arbeiterbewegung und der Kampf gegen den Alkoholismus in Holland.
R3526: SCHMIDT, P.J. - Het koloniale gevaar. De beteekenis van het moderne imperialisme, zijn winstbronnen en machtsgebieden.
Y0554: SCHMIDT, F.U. - Wenken voor het verkrijgen van handteekeningen. Het Volkspetitionnement voor Plaatselijke Keuze.
T9928: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Tot hier toe. Gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie 1938-1985.
B1864: SCHMIDT-DEGENER, F. - De poort van Ishtar. Lyrisch drama.
L0208: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Impressies van een simpele ziel.
B5676: SCHMIDT, ALFRED PAUL. - Vijf vingers in de wind. Vertaling Herman van der Klei.
K3542: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Tot hier toe. Gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie 1938-1985.
K6342: SCHMIDT-DEGENER, F. - De poort van Ishtar. Lyrisch drama.
K6738: SCHMIDT-DEGENER, F. - 55 variaties op een bekend thema.
K6103: SCHMIDT, ANNIE M.G. - In holland staat mijn huis.
R5310: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Sprookjes. Kalenderboek 1964.
T9727: SCHMIDT-DEGENER, F. - Silvedene. Tien suites voor viool en woord.
B4586: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Impressies van een simpele ziel. Derde bloemlezing.
B7770: SCHMIDT DEGENER, HENRI. - Proeve eener vergelijkende studie over Plato en Husserl. Bijdrage tot de transscendentale psychologie.
R6893: SCHMIDT O.J. / M. WODOPJANOW, I. PAPANIN. - De Noordpool veroverd.
R0751: SCHMIDT, JOHAN. - De triomf van het moederschap.
R0364: SCHMIDT, P.J. - Democratie of dictatuur? Een woord naar aanleiding van de terreur in Sovjet-Rusland.
L5360: SCHMIDT, CORNELIS. - De concessieve voegwoordelijke bijzin in het Nederlands van de Middeleeuwen en de Zeventiende eeuw.
T9208: SCHMIDT, JOSEPH. - Tiritomba. Canzone Napolitane. Uit de film: Wenn du jung bist. Hollandsche tekst Lou de Groot.
Y2921: SCHMIDT, JOHAN. - Koninginnedag. Opgedragen aan H.M. Koningin Wilhelmina na de viering van haar Vijfentwintigste Levensjaar.
Y2621: SCHMIDT, P.J. (RED.). - Ons Gemeenebest.
Y1648: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Die van die van u.
R1071: SCHMIDT-PRIJES, S. [=SANI VAN BUSSUM]. - Plaatselijke Keuze. (Wat men ervan moet weten.).
R8534: SCHMIDT, LODEWIJK EN GEROLD STAHEL. - Verslag van drie reizen naar de Bovenlandsche Indianen.
R1867: SCHMIDT-DEGENER, F. - Rembrandt's tegenstrijdigheden.
B9625: SCHMIDT, JOSINE. - De Partij. Oorspronkelijke roman. Uit het Duits vertaald door Giacomo della Barca.
R3537: SCHMIDT, P.J. - Naar internationalen klassenstrijd.
T3203: SCHMIDT, P.W. / WILHELM KOPPERS. - Festschrift. Publication d'hommage offerte au P.W.Schmidt. 76 sprachwissenschaftliche, ethnologische, religionswissenschaftliche, prahistorische und andere Studien. Recueil de 76 etudes de linguistique, d'ethnologie, de science religieuse, de prehistoire et autres. Mit 41 Tafeln, 158 Textillustrationen, 2 Karten. Avec 41 planches, 158 gravures de texte, 2 cartes.
R7833: SCHMIDT, ANNIE M.G. - De familie Doorsnee. Met een voorwoord van Wim Ibo, portretten, tekeningen van Wim Bijmoer.
R0763: SCHMIDT, JOHAN. - Plankenleven.
H8204: SCHMIDT-KUNSEMULLERER, FRIEDRICH ADOLF. - Die Erfindung des Buchdrucks als technisches Phänomen.
B2051: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Zeur niet!
T3646: SCHMIDT, P.J. - In de cel. Losse aanteekeningen.
B2745: SCHMIDT, ANNIE M.G. E.A. - Moord en brand en andere verhalen.
R5222: SCHMIDT-DEGENER, F. - Phoenix. Vier essays. Rembrandts vogel Phoenix, Herinnering aan Leopold, De eeuw van Flaubert, Rembrandt en Vondel.
A0291: SCHMIDT, A.M.G. / LEVI WEEMOEDT / L.P. BOON E.A. - Lang zal ie leven! Feestelijke verhalen.
R0299: SCHMIDT, P.J. - Crisis, Fascisme, Revolutie!
R8676: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Het schaap Veronica. Met plaatjes van Wim Bijmoer.
Y2951: SCHMIEDECKE, W.C. - Prinses Juliana-Wals. Gemakkelijke salon-wals.
W7551: SCHMIEDT, HEINZ H. - Der Drucker Ernst Engel und die Offenbacher Schule.
W2652: SCHMIELE, WALTER. - Henry Miller. Vertaling Hans van Megen.
R0537: SCHMITT, EUGEN HEINRICH. - Zonder staat. Vertaald door L.A.B.
M5236: SCHMITZ, MARIE. - Weifeling.
R5960: SCHMITZ, MARIE. - Uit uren van verlangen.
R6393: SCHMITZ, JOHANNES P.G. - Rechtshistorische bijdragen tot de kennis van het materieele en formeele strafrecht van toepassing op de dienaren van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie, voornamelijk betrekking hebbende op het delict van desertie.
Y0065: SCHMITZ, HANNA. - 20 Patiencen.
W1040: SCHMITZ, HERMANN HARRY. - Katastrofale verhalen. Vertaald door Gerrit Komrij. Met tekeningen van Joost Roelofsz.
B3860: SCHMITZ, VINCENT. (ED.). - Nymph Literair Tijdschrift jrg. 14, nr 4, februari 2004. Dit is de laatste Nymph.
B3861: SCHMITZ, VINCENT. (ED.). - Nymph Literair Tijdschrift jrg. 11, nr 4, december 2000.
L6986: SCHMITZ, MARIE. - Weifeling.
R6537: SCHMITZ, H. - Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890.
L4682: SCHMITZ, WILHELMUS A. - Het aandeel der Minderbroeders in onze Middeleeuwse Literatuur. Inleiding tot een bibliografie der Nederlandse Franciscanen.
M3443: SCHMITZ, P.F. - Kritiek en criteria. Menno ter Braak en het literaire waardeoordeel.
T1554: SCHMITZ, MARIE. - Verzen.
R4732: SCHMOOK, G EN P.H. SCHRODER. - Boeken en Bibliotheken, twee redevoeringen.
T0988: SCHMOOK, GER. - Stap voor stap langs kronkelwegen. Gedenkschriften.
R9124: SCHMOOK, GER. - Lode Baekelmans (1879-1965).
R1192: SCHMOOK, GER. - Het Museum van de Vlaamsche Letterkunde te Antwerpen: Groei en Taak.
T3747: SCHMOOK, GER. - Baekelmans' "Doolaar en De Weidsche Stad" van 1904 (eerste uitgave) tot 1978 (zesde uitgave).
L5870: SCHMOOK, G. - De Driehoeksverhouding Pol De Mont, August Gittee, Alfons De Cock.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/18