Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
M2235: WARDENAAR, David. - Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's Beschrijving der boekdrukkunst (1801). Tekstverzorging, inleiding en aantekeningen door Frans A. Janssen.
R0505: WARDLE, Patricia. - Nuttig en nodig. Nederlandse kantopleidingen 1850-1940 / Practical and Needful. Dutch Lace Schools 1850-1940.
Y5643: HOLKEMA & WARENDORF. - Bekroonde Boeken 1932.
T7839: WARFFEMIUS, M.G. - Het Humanistisch Verbond en de onkerkelijken.
T6992: WARMELO, W.L. van. - Nationale Ontwapening.
T6986: WARMELO, W.L. van. - Is oorlog inderdaad een uiting van Gods wil?
T0610: WARMOES, Jean. - Un demi-siecle de lettres francaises en belgique. Avant propos de Carlo Bronne.
T7492: WARNER. - Het volksleger der vrijzinnig-democraten. Ernst of kortswijl?
L7363: WARNERS, J.D.P. - Een verwaarloosd aspect van de achttiende eeuw.
R6589: WARNS, Emile H.J. - De beteekenis van bloedonderzoek bij skelettuberculose. (bezinkingssnelheid, bloedbeeld, reactie van Weltmann).
T7940: WARNSINCK Bzn.,W.H. - Uit den vreemde. Poezij.
R1366: WARNSINCK, W.H. - Rederij, schip en research. Een bijdrage tot de praktische kennis der exogene factoren die de snelheid van een zeeschip beinvloeden, alsmede enkele notities betreffende Nederlandse scheepvaart-research.
L8538: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1975 - 1976. Elfde deel.
E0054: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 2001. Zestiende deel.
T8855: WARREN, Hans. - Behalve linde, tamarinde en banaan.
L6486: WARREN, Hans. - Ik ging naar de Noordnol. Natuurdagboek 1936-1942.
H0579: WARREN, Hans. - Een liefdeslied.
H0480: WARREN, Hans. - Zeggen wat nooit iemand zei.
B0040: WARREN, Hans. - Verzamelde gedichten 1941 - 1971.
Y9980: WARREN, Hans (ed.). - Spiegel van de moderne Nederlandse poëzie.
L3981: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1942 - 1944. Eerste deel.
L3401: WARREN, Hans. - Leeuw lente.
L2070: WARREN, Hans. - Het dagboek als kunstvorm. Met tekeningen van Peter Vos.
L0913: WARREN, Hans. - Verzamelde gedichten 1941 - 1981.
M8439: WARREN, Hans/Mario Molengraaf (eds.). - Spiegel van de Griekse poëzie van oudheid tot heden.
Y6843: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1954 - 1955. Vijfde deel.
M7596: WARREN, Hans. - Een otter in Americain.
M7594: WARREN, Hans. - Een roos van Jericho.
Y0753: WARREN, Hans (ed.). - Spiegel van de Nederlandse poëzie. Dichters van de twintigste eeuw.
T9546: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1945 - 1948. Tweede deel.
K6586: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1942-1948. Twee delen in een band.
K6184: WARREN, Hans. - Vijf in je oog.
Y5482: WARREN, Hans. - Krantenknipsels van/over Hans Warren.
H5769: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1982 - 1983. Vijftiende deel.
H6479: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1958 - 1962. Zevende deel.
H6481: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1971 - 1972. negende deel.
H6482: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1973 - 1975. tiende deel.
H6488: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1949 - 1951. Derde deel.
L1135: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1978 - 1980. Dertiende deel.
Y6304: WARREN, Hans. - Herkenningen. Vertaalde gedchten.
M1074: WARREN, Hans. - De Olympos.
M3240: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1952-1953. vierde deel.
M6620: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1956 - 1957. Zesde deel.
M8628: WARREN, Hans. - Geheim dagboek 1977 - 1978. Twaalfde deel.
H8184: WARREN, Hans. - Verzamelde gedichten.
Y8561: WARREN, Hans. - Een stip op de wereldkaart.
R0833: WARRIOR [= Bernard Damme]. - Gedachten III.
Y4223: DE WARTBURG. - De Wartburg. Orgaan der Ned. Luth. Jeugdorganisatie. 8e jrg. No. 8 April 1930.
T3107: WARTENA, S.D.A. - Uit vijf jaren oorlogstijd. (13 Mei 1940 - 13 Mei 1945).
W7130: WASCH, K. - Uit naam van mijn naam. Gedichten.
Y6032: WASCH, Karel. - Gedichten.
T9407: WASCH, Karel. - Een rijk leven. Over leven en werk van Karel Wasch (1886-1967).
Y0393: WASCH, Karel. - Glas en Kristal. Met 40 afbeeldingen.
Y0830: WASCH, Karel. - Een rijk leven. Over leven en werk van Karel Wasch (1886-1967). [Samen met:] Glas en Kristal met 40 afbeeldingen.
R7698: WASSENAAR, Th. - Gedigte.
T8036: WASSERMANN, Jakob. - Die Kunst der Erzahlung.
B3262: WASSING, Gerrit. - De opstand van de fazanten. Een vertelling.
L6293: WASSINK, Bernard Klein. - Credo Quia Absurdum? Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie.
Y7495: WATER, J. van de. (directeur). - Gemeente Gasfabriek Bussum. Aan de gasverbruikers van Bussum en Naarden, begin September zullen de woningen wederom aan het gasbuizennet worden aangesloten.... etc.
L6779: WATERBOLK, H.T. - Microscoop en spade.
E0077: WATERDRINKER, Pieter. - Tsjaikovskistraat 40. Een autobiografische vertelling uit Rusland.
Y9798: WATERDRINKER, Pieter. - De rat van Amsterdam.
Y4232: AANKONDIGING WATERFEEST. - Waterfeest op het Y - 7 September 1898 - ter gelegenheid van de inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina.
L0452: WATERINK, J. (ed). e.a. - Cultuurgeschiedenis van het Christendom. Deel I: Jezus van Nazareth. Deel II: Christus overwint het heidendom. Deel III: Het Christendom in de branding. Deel IV: Verval en herleving. Deel V: Gisteren, heden, morgen.
R1877: WATERMAN, A. [=Klaas Hanzen Heeroma]. - Et sub aqua. Gedichten.
Y4635: DE GROENE WATERMAN. - en wilde nog wa lol mokt dan t' bolleke 8 is vol.
Y1032: WATERMAN, I. [Israel]. - Inleiding in de Groote Huishouding der Natuur. Een leer- en leesboek, ten dienste der Nederlandsche Scholen.
K9854: WATERSCHOOT, Jos van. - Hooggeleerde Exlibris.
Y3276: WATERSCHOOT, W. / J. Reynaert e.a. - Culturele geschiedenis van Vlaanderen Literatuur deel 8: Tot eind negentiende eeuw. Literatuur deel 9. De twintigste eeuw.
R7100: WATERSCHOOT, W. - Een inleiding tot de bibliografie der Poetische Werken van Jonker Jan van der Noot.
Y7259: [MULTATULI] WATERSCHOOT, Jos van. - Helaas, ik ben 'n Amsterdammer. Een literaire wandeling door het Amsterdam van Multatuli.
Y1372: DEPARTEMENT VAN WATERSTAAT. - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Delen: 1, 1e vervolg, 3, 4, 5.
R5704: WATRY, Maureen. - The Vale Press. Charles Ricketts, a Publisher in Earnest.
R5177: WATSON, George (ed.). - The Shorter New Cambridge Bibliography of English Literature.
W2830: WAUGH, Arthur. - Nonesuch DickensianiaI. Charles Dickens And His Illustrators Ii. A Bibliographical List Of The Original Illustrations To The Works Of Charles Dickens Being Those Made Under His Supervision Iii. Retrospectus. Editions Of Dicken's Works IV. Prospectus. THe Nonesuch Dickens.
L9480: WAUGH, Evelyn. - 92 Dagen, een reis door Brits-Guyana en Brazilie. Vertaling Gerrit Jan Zwier.
R5476: WAUTERS, Marcel. - Anker en zon.
R7873: WAUTERS, K. (red.). - Verhalen voor Vlaanderen. Aspecten van het Vlaamse fictionele proza tot aan de Tweede Wereldoorlog. Vijftien lezingen.
T2724: WEBB, Sidney en Beatrice. - Theorie en practijk van het Britsche vakvereenigingswezen. Vertaling van Henri Polak. Twee delen.
T5414: WEBB, Sidney en Beatrice. - Het verval der kapitalistische beschaving. Vertaald en van verklarende aanteekeningen voorzien door Henri Polak.
H8444: WEBB, William. - Henry & Friends. The California years 1946-1977.
W5641: WEBER, Wilhelm. - SAXA LOQUUNTUR Steine reden. Geschichte der Lithographie. Zwei Teile. I. Von den Anfängen bis 1900. II. Von 1900 bis zur gegenwart.
Y4127: WEBER, Karl Julius / J.C.A. Sander. - Geschiedkundige beschouwing der monnikenorden en kloosters. Naar het Hoogduitsch bewerkt door J.C.A. Sander. Twee delen.
R7041: WEBER, Paul. - Geschichte Luxemburgs im Zweiten Weltkrieg.
R5312: WEBER, R.E.J. - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijsche zeerovers 1609-1621.
R5843: WEBER, R.E.J. - Nederlandsche postuniformen.
K7911: WECK, J.G.M. en W.C.M. Groutars. - In contact met het werk van moderne schrijvers. Deel 5: Ward Ruyslinck.
B3831: WECK, J.G.M. en S. Huisman. - In contact met het werk van moderne schrijvers. Deel 3: W.F. Hermans.
H4259: WEDECK, Harry E. - Pictorial history of morals.
B3133: WEEDA, Willem Hendrik. - Joseph Butler als zedekundige beschouwd en gewaardeerd. Een bijdrage tot de kennis van de Engelsche ethiek der achttiende eeuw.
B5604: WEEGEN, A.J.H. van. - Preek en Dictaat bij Sint Augustinus. Syntactisch-stilistische studie over de Tractatus in Ioannis Evangelium.
Y2737: DEZE WEEK. - Deze Week. 1e jaargang 1929. Nrs. 5 - 9 - 15 - 19 - 22.
Y3323: DE GULDEN WEEK. - Mapje met: 1: Kerstbrief aan de jongen van nu. 2: Kerstbrief aan een meisje. 3: Een Kerstbrief aan de ouders. 4: Kerstliederen voor kerk en huis samengesteld door H. Andriessen en J. Pollmann. 5: De Gulden Week voor Sint Anastasia. 6: Wij wachten het Nieuwe Jaar. 7: Kerstliederen. 8: Envelopje met kaartjes voor de kersttafel.
Y3383: DE WEEK. - De Week. 1e jaargang zaterdag 6 Januari 1900 no. 1.
Y3939: ONS ERFDEEL WEEKBLAD. - Ons Erfdeel. Weekblad van de Partij Recht en Vrijheid ter verbreiding en verwezelijking der beginselen van Henry George. 9e jaargang zaterdag 9 maart 1940, no 27.
Y3878: VENLOOSCH WEEKBLAD. - Kroningsnummer. Aan H.M. Koningin Wilhelmina bij Hare troonsbestijging.
Y2380: AMSTERDAMS WEEKBLAD. - Amsterdams Weekblad. Zaterdag 17 juni 1972. Nrs.: 1 t/m 34 + 37.
T2892: DE TOEKOMST WEEKBLAD. - De toekomst. Weekblad voor Nederland. 2e jaargang 1916. Compleet.
T2891: DE TOEKOMST WEEKBLAD. - De toekomst. Weekblad voor Nederland. 1e jaargang 1915-1916. Compleet in twee delen.
T2889: UILTJE'S EIGEN WEEKBLAD. - Uiltje's eigen weekblad van humor & satyre. 5e jaargang 1924. nrs:1 t/m 52. Compleet.
Y8723: AMSTERDAMS WEEKBLAD. - Amsterdams Weekblad. 24 juni 1972 - 10 februari 1973. 1 t/m 34. Mist 1 - 19 - 31 - 33.
Y9799: UILTJE'S EIGEN WEEKBLAD. - Uiltje's eigen weekblad van humor & satyre. 6e jaargang 1925. nrs:1 t/m 52. Compleet.
T8970: FREEDOM ANARCHIST WEEKLY. - Freedom Anarchist Weekly. Volume 30. 1969. Nrs: 1-2-3-4-5-6-8-9-32-34.
T8971: FREEDOM ANARCHIST WEEKLY. - Freedom Anarchist Weekly. Volume 31. 1970. Nrs: 3-4-6-7-8-36-40.
Y1895: KNICKERBOCKER WEEKLY. - Knickerbocker Weekly. The Netherlands Magazine. March 25, 1946. Nummer 5. Volume 6.
Y2749: FREEDOM ANARCHIST WEEKLY. - Freedom Anarchist Weekly. Volume 29. 1968. Nrs. 23 - 24 - 27 - 28 - 32 - 34 - 36 - 37 - 38.
K2136: WEEKS, Jeffrey. - Coming out. Homosexual Politics in Britain, form the Nineteenth Century to the Present.
L7128: WEEL, A.H. van der. - Vier vormen van nabootsing in de letterkunde.
L4723: WEEL, Adriaan H. van der. - Paul-Louis de Mondran 1734 - 1795. Un Chanoine d'Esprit du dix-huitieme Siecle, d'apres des Documents inedits.
B6327: WEEL, M.A. van. e.a. - Nederlandsche woorden en uitdrukkingen ter vervanging van-ismen.
E0017: DE NIEUWE WEELDE. Nr. 7 - De Nieuwe Weelde nr. 7. Bevat een losse bijlage met gedicht van Simon Vinkenoog op eetbaar papier.
Y5490: WEELDEN, Dirk van. - Krantenknipsels van/over Dirk van Weelden.
Y7223: WEELY, Hans van. - Liever zonder pijn. Notities.
M1178: WEELY, Hans van. - De ideale lijn.
B0256: WEEMOEDT, Levi. - Geduldig lijden.
L6900: WEEMOEDT, Levi. - Zand erover.
L6899: WEEMOEDT, Levi. - Geduldig lijden.
H2643: WEEMOEDT, Levi. - Geen bloemen.
Y5548: WEEMOEDT, Levi. - Geen bloemen.
H1395: WEEMOEDT, Levi. - Rijk verleden. Gedichten.
T8749: WEENEN, B. van. - Gedichten.
L6195: WEER, Martinus C. ter. - Altruisme bij enkele natuurvolken van Afrika en Australie.
Y7329: ALLEN WEERBAAR. - Allen Weerbaar. Officieel Orgaan van de Vereeniging Volksweerbaarheid. 22e Jrg. Vrijdag 31 Augustus 1923. nrs. 35-36.
R5499: WEERDINGEN, W. van. - Hoe het stadje der Anti's rood stemde.
L5634: WEERENBECK, Bernard H.J. - Participe present et Gerondif.
L8933: WEERENBECK, B.H.J. - Comptes de la Ville de Doullens pour l'Annee 1470 et cueilloir de cens dus au beguinage de cette ville. Textes precedes d'une introduction et suivis d'Annotations Philologiques.
H5234: WEERLEE, Duco van. - Indische koortsen. Confrontaties in een verloren paradijs.
M8237: WEERLEE, Duco van. - Wat de provo's willen.
Y8281: WEERLEE, Duco van. - Struiken van toelaatbare bomen.
L5109: WEERSMA, Pieter. - Experimenteel onderzoek naar de eischen te stellen aan het gehoor van bestuurders van motorvoertuigen.
Y6033: WEES, P.G. van. - Poetische geografie in Vergilius' Aeneis. (Poetical Geography in Virgil's Aeneis). With a Summary in English.
K8125: WEEVERS, Theodoor. - Droom en beeld. De poëzie van Albert Verwey.
M7503: WEEVERS, Theodoor. - Albert Verwey's Ultimate understanding of Stefan George.
M4280: WEEVERS, Theodoor. - Vision and form in the poetry of Albert Verwey. Poems from the Oorspronkelijk Dichtwerk with renderings in English verse.
M2913: WEEVERS, Theodoor. - Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey. Een inleiding tot zijn poëzie.
Y8750: EEN WEEZENVRIEND. [=JACOBUS KOUSEMAKER]. - Levensgeschiedenis van een Zuid-Bevelandschen wees; bijdrage tot kenschetsing van Zuid-Bevelandsche toestanden, gebruiken en eigenaardigheden; uitgegeven ten voordeele van het opterigten Zuid- en Noord-Bevelandsch plattelands-Weeshuis.
Y4720: WIL EN WEG. - Wil en weg. Orgaan van de Centrale voor Arbeidersopvoeding. 2e jrg. nr. 12, september 1939. Arbeiden en niet vertwijfelen.
R9958: OPWAARTSCHE WEGEN. - Bevat o.a.: R. Houwink: Bij het overlijden van Albert Verwey. A. van Duinkerken: Peil en karakter van ons hedendaagsch proza. J. van Hulzen: Begin. D.A. De Graaf: Chestertons autobiographie. R. Houwink: Tweeerlei wijsheid.
R9961: OPWAARTSCHE WEGEN. - Bevat o.a.: E. Legrand: Confrontatie. G. Stuiveling: Karakter en peil van het hedendaagse proza. Jan H. Eekhout: Vlaamsche kroniek. R. Houwink: Noodzakelijke bezinning. D. Dirkmaat: Fakir in de far west.
Y4761: WEGENMAN, Willem. - Corruptie. Een Indische roman. Voorrede J.H. Valckenier Kips.
L7676: WEGHE, Jan Frans van den. - Levensavond. Een tuiltje Vlaamsche poëzie.
R4007: WEGHE, Jan Frans van den. - Een keuze uit zijn gedichten. Verzameld en ingeleid door Dr Julius Pee.
R7838: WEIDE, T.H. van. [=Thea Gregoor-Velthuijs] - Kleine Vogels. Verzen.
B1137: WEIDLICH, Hansjurgen. - Liefdesverhalen voor schuchteren. Vertaling Olaf J. de Landell.
A0530: WEIGALL, Arthur. - Sappho auf Lesbos. Ihr Leben und ihre Zeit. Aus dem Englischen von Ruth Weiland Freeman.
R2780: WEIJ, J.J. van der. - De Nederlandsche Katholieke Vakpers.
R3521: [TOONDER] Weijer, Joost van de (ed.). - Marten Toonder, tekenaar in oorlogstijd.
Y6235: WEIJERMARS, Janneke. - Het is pas feest als Harry is geweest. 60 jaar Boekenbal, 1947-2006.
Y0390: WEIJERS, Nina. - Hoe het licht binnenvalt. De taal van de literatuur.
B6764: WEIJNEN, A. - Wezen en Waarde van het Dialect.
B3697: WEIJNEN, A. / J.M. Renders en Jac. van Ginneken. - Oost-Noordbrabantsche dialectproblemen.
B1398: WEIJNEN, A. - Studies over het Achthuizens dialect.
B8441: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
T0534: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
R4012: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen., De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
B6154: [DUMMY] WEIL, Grete. - Mijn zuster Antigone. Vertaald door Margot Klaarhamer.
Y7905: [DUMMY] WEIL, Grete. - B zeggen en andere verhalen. Vertaling W. Wielek-Berg.
T1825: WEILAND, Jan Sperna / Wim Blockmans / Willem Frijhoff. - Erasmus von Rotterdam. Die Aktualitat seines Denkens.
L5211: WEILER, Antonius G. - Heinrich von Gorkum (1431). Seine Stellung in der Philosophie und der Theologie des Spatmittelalters.
W4279: WEINBERG, George. - De zoektocht van zes . Een fabel. Vertaling Robert Dorsman.
B7807: WEINHOFEN, Fjodor. - ...sluit toch eens een oog! Haiku & Senryu gedichten.
MK0094: WEISE, O. - Schrift- und Buchwesen in alter und neuer Zeit.
W5657: WEISE, O. - Schrift- und Buchwesen in alter und neuer Zeit.
P2384: WEISGAL, Meijer. - ....So far, an autobiography.
R8125: WEISGERBER, Jean. - Stijn Streuvels. Een sociologische balans.
K5300: WEISGERBER, Jean. - Aspecten van de Vlaamse roman 1927-1960. Van Vorm tot betekenis.
H8999: WEISS, Wisso. - Historische Wasserzeichen.
L7644: WEISSMAN, A.W. - Renaissance.
R5511: WEISSMAN, A.W. - De Beurs te Amsterdam en de heer J.R. de Kruyff.
T9868: WEISSMAN, A.W. - Voorheen en Thans. Drie lezingen gehouden voor ambachtslieden.
T0292: WEITJENS, W.M.A. - Onze Nationaal Socialisten.
T4361: WEITJENS, W.M.A. - Ter informatie. - Menschen zonder uniform. - Hoor en Wederhoor.
B0070: WELIE, F.A.M. van. - Hoofdstukken van Canoniek Huwelijksrecht. Algemeene begrippen omtrent het huwelijk. De toestemming in het huwelijk. De scheiding van de echtgenooten.
B5878: WELIS, Jos. - De mythe van Marlon Brando.
R4370: WELLE, J.A. van der. - Dryden and Holland.
K2690: WELLEK, R. & A. Warren. - Theorie der literatuur. Vertaling T. Etty, T. Anbeek en J. Fontijn.
H5694: WELLS, James M. (ed.). - The scholar printers. Two exhibitions at the Newberry Library in Honor of the Association of American University Presses on the Occasion of their Visit to Chicago on May 31, 1964.
R8961: WELLS, H.G. - The Discovery of the Future.
Y1734: WELLS, Stanley. - Shakespeare for all time.
L2249: WELSH, Robert / Boudewijn Bakker / Marty Bax. - Mondriaan aan de Amstel 1891-1912.
T6062: WELTER, Joh. F. - Je Maintiendrai. Marsch voor piano.
R1610: WELTEVREDEN, Henk. - De bril van Gandhi.
Y1530: NEERLANDS WELVAART. - Neerlands Welvaart Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken der Firma van Gelder Zonen. Aflevering 67-68. Paperfabricatie aflevering 1.
Y1529: NEERLANDS WELVAART. - Neerlands Welvaart. De Krant. Aflevering 99. Grafische Bedrijven aflevering 2.
T1042: WELVAARTS, Th. Ign. - Postels aloude Kerk & Kandelaar van de XII eeuw.
T5771: WELVAARTS, Th. - Kommetje van den H. Franciscus van Assisie.
R6710: WELVAARTS, Th. Ign. - Geschiedenis van Bladel en Netersel naar de archieven Postel's Abdij.
R3488: WENDEL, Hermann. - Sociaaldemocratie en propaganda tegen de kerk. Vertaald door W. v. Ravesteyn Jr.
T7931: Wendel, W.J. - Kindervreugd. Vertellingen, Fabels en Versjes. Naverteld en berijmd.
R8351: WENNEKENDONK, Joannes Gerardus. - Kerk- en kerkhof-wijding, twee redevoeringen uitgesproken bij de kerkwijding te Harmelen, den 29 October 1839 en bij de kerkhofwijding te Houten, den 2 Julij 1833. Door J.G. Wennekendonk.
H8143: WENNEKES, Wim. / Igor Cornelissen. - Omtrent De Avonden.
H4642: [REVE] WENNEKES, Wim. - Jezus Maria ! Van het Reve, van het Violet en van de Dood.
H3165: WENNEKES, W. / F. van Vree / I. Montijn. - Het lood voorbij. Sijthoff en de Haagsche Courant. Geschiedenis van een dagbladbedrijf.
Y3711: WENNEKES, Wim. - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van Miereveldstraat.
K0724: WENNER, Jann S. - Lennon ongecensureerd. De volledige Rolling Stone-interviews uit 1970.
Y3988: ROLLING STONE. Jann Wenner (ed.). - Rolling Stone. 173: Issue 147. - 1974: Issue 154 - 155 - 156 .
B6827: WENTGES, R.Th.R. - De neus van Frederik van Eeden. Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk.
B5522: WENTGES, R.Th.R. - De neus van Frederik van Eeden. Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk.
E0122: WENZEL, Anne. - The Bacon Project.
T9502: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B. Nederlandse uitgave, najaar 1947.
T9501: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1966-1967.
T9500: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1969-1970.
T9499: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1971-1972.
T9498: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1967-1968.
Y5560: WERELDBIBLIOTHEEK. - Voorrechten en Premies Verbonden aan het Lidmaatschap voor het jaar 1933.
Y5559: WERELDBIBLIOTHEEK. - Wat wil de W.B. en de W.B.-Vereeniging? Onze Hoofd- en Bijpremie's.
T9497: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1961-1962.
T9496: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje en Catalogus der Wereldbibliotheek N.V. Amsterdam. Herfst 1949.
Y6204: WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje der W.B.-V. tevens Volledige Catalogus van de Wereldbibliotheek Najaar 1953.
Y6203: WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje der W.B.-V. tevens Volledige Catalogus van de Wereldbibliotheek Najaar 1954.
Y6158: WERELDBIBLIOTHEEK. - Gedenkboek der Wereldbibliotheek 1905-1915. Feestuitgaaf der Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur.
Y8042: WERELDBIBLIOTHEEK. - Boekennieuws van de Wereldbibliotheek; 1938: 11 & 12, 1939: 1, 3/4, 6, 7/8/9, 10, 11/12, 1940: 2, 3, 7/8, 9, 10, 11/12, 1941: 1 t/m 12, 1942: febr, april, juni, sept., nov., 1943: april & sept., 1944: maart, 1945: juli. 29 afleveringen.
Y8044: WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging/Catalogus 1966-1967 Wereldbibliotheek N.V. + Handboekje W.B.-Vereniging/Catalogus 1967-1968 Wereldbibliotheek N.V.
Y8629: WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje der W.B.-V. Catalogus Wereldbibliotheek. Najaar 1957.
Y8847: WERELDBIBLIOTHEEK. - Mededelingenblad voor de leden. Bijlage van de Nieuwe Ploeg no. 9 Sept. 1947. No. 10 Oct. 1947. No. 11 Nov. 1947. No. 12 Dec. 1947.
Y8877: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje en Catalogus der Wereldbibliotheek, Amsterdam/Antwerpen. Najaar 1951.
Y1894: DE WERELDPOST. - De Wereldpost 2e jaargang september 1924. No. 21.
K6933: WERESAJEF, W. & L. ANDTEJEF. - De aarde neemt... Russische novellen. Vertaling van Arn. Saalborn.
R4752: WERF, S. v.d. - De Leugens van het Socialisme.
Y2341: WERF, Lars van der. - Versjes van Lars.
Y2342: WERF, Lars van der. - Heb lief
T5256: [SPINOZA] WERF, Theo van der a.o. (eds.). - A Spinoza Bibliography 1971-1983.
R3846: [SPINOZA] WERF, Theo van der (ed.). - Herdenking van de 375ste geboortedag van Benedictus de Spinoza.
Y9225: WERFEL, Franz. - Von der reinsten Glückseligkeit des Menschen.
R1125: WERFHORST, Aar van de. - Volcmar, de Ommelandvaarder. Geillustreerd door Leon Holman
L2544: WERFHORST, Aar van de. - Madame Jatzkowa.
W9099: WERFHORST, Aar van de. - Volcmar, de Ommelandvaarder.
W9084: WERFHORST, Aar van de. - Madame Jatzkowa.
W6753: WERFHORST, Aar van de. - Madame Jatzkowa.
B2929: WERFHORST, Aar van de. - Volcmar, de ommelandvaarder.
B7179: WERINGH, Koos van. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
R9008: WERINGH, Jac. van. - De afstand tot de horizon. Verwachting en werkelijkheid in de Nederlandse criminologie.
W7816: WERINGH, Koos van. - De Houten Pomp. A.R. Caricaturistisch Weekblad 1922 - 1930. De Engelbewaarder Nr 7.
R1505: WERINGH, Koos van. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
Y1731: WERINGH, Koos van. - Altijd op de loer. Het beeld van Duitsland in de Nederlandse karikatuur 1871-2005.
L9678: WERINGH, Jac. van. - Onrust is van alle tijden, Opstellen over criminaliteit in Nederland.
T6323: [COHEN] WERKHOVEN, C. - Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc. dem. arbeiderspartij in Nederland. Twee deeltjes.
T8967: WERKMAN, Hans. - De Appelweg. Ballade in honderd strofen op 4 mei.
T2151: WERKMAN, H.N. - Preludium.
B9524: WERKMAN, Hendrik Nicolaas. - Brieven rond De Blauwe Schuit 1940-1945. Twee delen.
T8793: WERKMAN, Hans. - Wachten bij Brug 8. Lettergrepen.
T8751: WERKMAN, Hans. - Vijfentwintig kwatrijnen.
R1517: WERKMAN, H.N. - Brieven. Bezorgd door J. Martinet.
T8569: WERKMAN, Hans. - De haven uitgraven. De wereld van J.K. van Eerbeek, schrijver (Meindert Boss 1898-1937).
T8546: WERKMAN, Hans. - De Merode en de jongens. Biografische fragmenten.
Y6635: WERKMAN, Hans. - Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Merode.
T8443: WERKMAN, Hans. - Hier. 40 kwatrijnen.
T8400: WERKMAN, Hans. - Het leven van Willem de Merode.
T9848: WERKMAN, Hans (inl.). - [10].
Y5173: WERKMAN, H.N. - Uit brieven van H.N. Werkman over "De Blauwe Schuit".
K2013: WERKMAN, Hans. - Vloeken in de moderne literatuur.
Y8034: WERKMAN, Hans. - De Merode en de jongens. Biografische fragmenten.
K5907: WERLEMANN, Co. (ed.). - 5 generaties.
Y5007: WERMESKERKEN, Henri van. - Boy. Roman
R4636: WERNER, Johannes (voorwoord). - Das wervolle deutsche Buch. Eine Auswahl guter Bucher deutscher Schriftsteller sowie deutscher Ubersetzungen bekannter auslandischer Autoren.
H7618: WERTHEIM, A.H. - De psycholoog als ergonoom: Klusjesman of Wetenschapper?
Y3752: WERTHER. - Het leven en de daden van Mr. Lieven Jansz. Kaarsemaker. Uit de bestaande bronnen geput en voornamelijk het werk van Mr. A.J. de Ruever naverteld door ....
Y3439: WERTZ, Coenraad. - Redevoering ter gedachtenis van Jan Nieuwenhuijzen, leeraar der doopsgezinden te Monnikendam, stichter der Maatschappij, tot Nut van 't Algemeen. Uitgesproken bij gelegenheid der algemeene vergadering dier Maatschappij, den 13den van oogstmaand, 1806.
L7521: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Petrus en de Katwijker visschers.
L7104: WERUMEUS BUNING, A. - Jonker Sicco en de dochter van ouwe Kees.
L7105: WERUMEUS BUNING, A. - Jonker Sicco en de dochter van ouwe Kees.
R2931: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Lof van Nederland zijnde een verzameling zoowel van ouds beproefde als kortelings geschreven gedichten, verzen en rijmen waarin de schoonheid des Vaderlands te water en te land wordt zichtbaar gemaakt.
H1018: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Het gebroken hart of De reis naar Barcelona. Een ouderwetsche, omslachtige, en sentimenteele geschiedenis en bovendien vrijwel naar waarheid verteld.
C0506: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verboden verzen. Grafschrift voor M. van 't H. en andere gedichten.
P1985: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De vergulde druiventros.
B8768: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tooneelspeelkunst.
P1041: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Wandelingen met Mars.
T0282: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Vae Victis (wee den overwonnenen). Een reportage.
L1950: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Lof van de parel.
W9175: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De roos van Vigo en andere tierelantijnen.
L0574: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Negen balladen.
K9922: WERUMEUS BUNING, J.W.F. / Constant van Wessem / C.J. Kelk. - Marionetten.
B5191: WERUMEUS BUNING, J.W.F. (voorwoord). - Waar is dat boek?
K8838: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Dood en leven.
K8865: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Dagelijksch brood.
K8462: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
K8414: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Hemel en aarde.
K8334: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De hoeve in het gebergte. Een kerstverhaal met 20 teekeningen van J.F. Doeve.
K8307: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Voor twee stuiver anjelieren. Nieuwe coplas.
M7251: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina en een ontmoeting met vreemde gevolgen.
W8152: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Twee eeuwen danskunst en curiositeit.
W7981: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Winter-aconiet.
K7295: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Een ontmoeting met vreemde gevolgen. (Hoe Maria Lecina geschreven werd).
K7299: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tierelantijnen, bespiegelingen over het goede der aarde.
K7259: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Dood en leven.
M6569: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina. Een lied in honderd verzen met een zangwijs.
Y5627: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Krantenknipsels van/over J.W.F. Werumeus Buning.
L8662: WERUMEUS BUNING, A. - Menschen zooals er meer zijn. Voordrachten. Geillustreerd door L.W.R. Wenckebach.
Y5602: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Boeken van de bovenste plank.
T3402: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Het Tooneeldecor. De toegepast kunsten in Nederland.
K5913: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Een boekje van het glas.
K4878: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verboden verzen. Grafschrift voor M. van 't H. en andere gedichten.
W4041: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Stukgoed, een bundel gedichten verhalen, proeve van vertaling, reportage, etcaetera, uit het werk.
W2965: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verzamelde gedichten.
W2917: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Jacob en de engel, sonnetten, liederen balladen en andere verzen.
M0235: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina, een lied in honderd verzen met een zangwijs.
T3055: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
M0101: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina, een lied in honderd verzen met een zangwijs.
M0060: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina, een lied in honderd verzen met een zangwijs.
Y7969: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Langs 's Heren wegen. Keuze uit eigen werk.
Y8028: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De witte wingerd van Frankrijk. Over de wijnen van de Elzas, Meursault, Chablis, Anjou, Vouvray, Touraine en Saumur.
Y9121: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
Y9266: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Et in terra.
Y3130: WERVEKE, H. van. - Marnix en Oranje.
R9858: WERVEKE, Hans van. e.a. - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans.
Y0686: WERVEKE, H. van. - Het Willems-Fonds en de Vlaamse Beweging. Toespraak gehouden op 26 april 1959.
T9378: WERVEKE, Hans van. e.a. - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans.
Y4857: WESKI, Helene. - Niet meer dan een rat.
Y4858: WESKI, Helene. - De mensen noemen het liefde. Verhalen.
B7887: WESSELING, Hans. - Yoga 1.
R6187: WESSELING, C.D. - De Katholieken en het Tooneel.
R9569: WESSELINK, Johan / Andre van der Vossen. - De Dwaze Sancho. Met vijf houtgravuren van Andre van der Vossen.
K6453: WESSELINK, Johan. - De zomertocht van den reus.
K4779: WESSELO, J.J. - Vlaamse wegen. Het vernieuwende proza in Vlaanderen tussen 1960-1980.
H8703: WESSELS, F.W. - De N.S.B.-leiding ontmaskerd. De bloem der natie.
T1989: WESSELS, F.W. - Ik beschuldig! Mijn antwoord aan Ir. Mussert. N.S.B. aanslag op de A.V.R.O. "De Telegraaf" werd misleid.
L6821: WESSELS, P.B. - Der hofische Ritter ein Wanderer zwischen zwei Welten.
L5379: WESSELS, P.B. - Die Landschaft im jungeren Minnesang.
B7517: WESSELS, Anton. - Moslim in Mokum: Tranen van Hagar.
R9108: WESSELS, F.W. - Ik beschuldig! Mijn antwoord aan Ir. Mussert. N.S.B. aanslag op de A.V.R.O. De Telegraaf werd misleid.
Y9780: WESSELS, Dick. - Koppermaandag 2003. Verloren Maandag.
Y7205: WESSEM, Constant van. - Gustaaf. Een idylle.
Y6909: WESSEM, Constant van. - Gustaaf. Een idylle.
W9054: WESSEM, Constant van. - Slauerhoff, een levensbeschrijving. Met reproducties naar foto's en manuscripten alsmede een bibliographie.
L0128: WESSEM, Constant van. - Charlie Chaplin. Met opnamen uit zijn films.
R6993: WESSEM, Constant van. - Gustav Mahler.
K9877: WESSEM, Constant van. - Margreet vervult de wet.
L2116: WESSUM (ed. & Ills.). - Vreugde met Venus. Een verzameling versjes, uitspraken, verhalen, gedichten, spreekwoorden en dergelijke.
M7641: WEST, Alexander. - Geen andere wereld.
T3274: WESTBONK, E. - Gewogen en te licht bevonden? Verweerschrift in verband met mijn uittreden uit de A.R. Partij.
Y0591: WESTENBERG, Eva. - De kunst van lezen en spreken en iets over het tooneel in Nederland.
B6522: WESTENBROEK, J.J.M. - Bij een door Gezelle gecorrigeerde eerste druk van Kerkhofblommen.
K5307: WESTENBROEK, J.J.M. - Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden (1862-1879-1893).
B1277: WESTENBROEK, J.J.M. - Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden (1862-1879-1893).
R9139: WESTENBURGH, Leo van. - Vragen en Antwoorden naar aanleiding van onze Kinderwetten. Voorwoord L.J.M. Basquin.
R7142: WESTENDORP, Herman Karel. - Het Huwelijk der Koningin.
Y4990: WESTENENK, L.C. - Waar mens en tijger buren zijn.
T0115: WESTERA, L. - Herinneringen aan de belegering van Doesburg van 1 tot 16 april 1945.
Y8032: WESTERBAEN, Jacob. - Minneliederen. Verzorging en inleiding S.F. Witstein.
B8694: WESTERLINCK, Albert. - De eerste rijpe jaren van Karel van de Woestijne. Beschouwingen rond zijn brieven aan Louis Ontrop (1896-1909).
B6926: WESTERLINCK, Albert. - De oude taaltovenaar Guido Gezelle.
L2087: WESTERLINCK, Albert. - Prosper van Langendonck. Diagnose van een ongeneeslijke ziel.
K8915: WESTERLINCK, Albert. - Alleen en van geen mens gestoord. Verzamelde opstellen. Tweede reeks.
L8566: WESTERLINCK, Albert. - De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter. Een litterair-psychologische studie.
K2719: WESTERLINCK, A. - Wandelen al peinzend.
K2718: WESTERLINCK, A. - Poetisch Panorama. Bloemlezing uit de dichtkunst van de Zuidelijke Nederlanden (1830-1890). Samengesteld en ingeleid...
T6901: WESTERLING, H.J. - De Diaconiebakkerij 1675 - 1925.
R1628: WESTERLINK, Albert. - De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter.
T0567: WESTERLOO, Gerard van. - De zaak M.
Y4613: WESTERMAN, Marten. - Nieuwjaarswensch van Thomasvaar, op de Bruiloft van Kloris en Roosje, uitgesproken door den heer J. van der Linden, in den Hollandschen Schouwburg, den eersten Januarij 1842.
L2896: WESTERVELD, Wim. - Het straatbeeld van Dublin, Amsterdam & Berlin.
L2337: WESTERVELD, J. - Doelstellingen en vooruitzichten der economische geologie.
R7752: WESTERVOORT, Floris van. - Gedichten en Minnespelen.
T4003: WESTERVOORT, Floris van [=L.A.J. Kettmann]. - Hannes en Klaartje. Minnespel in een bedrijf.
T7451: WESTERWOUDT,F.Th. - Een woord aan mijne geloofsgenooten, over een nationaal feest ter herinnering aan de laatste drie-honderd jaren.
M6697: WESTHEIM, Paul. - Das Holzschnittbuch. Mit 144 Abbildungen nach Holzschnitten des vierzehnten bis zwanzigsten Jahrhunderts.
R0994: WESTLAND, Cora. - De Panhoeve.
L6076: WESTLAND, Cora. - Droom.
T5594: WESTMIJSE, G. - Langs vele wissels.
Y8967: WESTMIJSE, G. - De onderbroken radio-rede.
L4894: WESTRA, Cecilia M. - A Talkyng of De Loue of God. Tekst-uitgave met commentaar.
B1853: [MULTATULI] WESTRA, P.M. - Over Multatuli als Auteur in het bijzonder als navolger van Alphone Karr.
T3060: WESTRIENEN, Anna F.A.S. van. - Die vergleichende Teratologie der dicephalen Doppelbildungen.
Y9315: WESTSTEIJN, Willem G. / Peter Zeeman (eds.). - Spiegel van de Russische poëzie van de twaalfde eeuw tot heden.
B7383: WESTSTRATE, H.A. - Gelderland in den Patriottentijd.
P0983: WESTWOOD, J.O. - The art of illuminated manuscripts. Illustrated sacred writings being a series of illustrations of The ancient versions of the bible, copied from illuminated manuscripts executed between the fourth and sixteenth centuries.
Y2768: WETENSCHAPPELIJKE NEDERLANDER, De. - De Wetenschappelijke Nederlander. Eerste jaargang, tweede serie. 1886. Nrs: 2 t/m 23. (mist nr. 22).
L5483: WETERING, Rein van de. - Achter de hand. Gedichten.
K9459: WETERING, Rein van de. - Achter de hand. Gedichten.
Y9606: WETERING, Janwillem van de. - Zuivere leegte. Ervaringen van een respectloze zenleerling.
K4924: WETZEL, R.G. & B. GOPAL (eds.). - Limnology in Developing Countries. Volume 3.
L9183: WETZELS, Frans. - De vrolijke tuchtheer van de Abderieten. Jacob Campo Weyerman (1677-1747) in Breda.
T1001: WEUSTENRAAD, J.H.Th. - De persessie vaan Sjerrepenheuvel. Ingeleid en vertaald door H.G.M. Derks.
Y0518: WEVER, W.W.F. - Actueele vraagstukken. De meening van Mr. Van Kleffens.
K0831: [BOON] WEVERBERGH, Julien en Herwig Leus. - Louis Paul Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
K9287: WEVERBERGH. - BokBoek.
R9055: WEVERBERGH, Julien en Herwig Leus. - Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
M7002: WEVERBERGH. - Blauw rapen.
K5289: WEVERBERGH. - Het dossier Jan.
Y1227: WEVERS, Leo. e.a. - Zwijnsbergen. Herrezen uit de as.
L5055: WEYDEN, Mathias H.J. - Eduard von Schenk. Ein bayrischer Dichter und Staatsmann.
L3263: WEYERMAN, Jacob Campo. - Den Vrolyke Tuchtheer (1729). Twee delen. DeeI I: Tekst. Deel II: Kommentaar door A.J. Hanou.
Y8508: WEYL, Esther Hadassa. (ed.). - Rijmwoordenboek.
Y8146: WEZATAS. - Wezatas host och vinternummer. Sjette argangen, 1907.
MK0051: WHALLEY, Joyce Irene. - The Pen's Excellence. Calligraphy of Western Europe and America.
W9268: WHETTON, Harry. (Ed.). - Practical printing and binding. A complete guide to the latest developments in all branches of the printer's craft.
T5710: WHIST, Henry. - l'Academie de Mdecine. Album 1° Serie. 23 planches de caricatures en couleurs des membres de l'Academie, avec annotation et signature de chaque personnage.
Y0589: WHITEHILL, Walter Muir. - Portrait of Men 1670 - 1936. A Massachusetts Historical Society Picture Book.
Y2160: WHITEMAN, Paul. - Der Jazz Konig. Tonfilm-Schlager. King of Jazz. Die Bank dort im Park.
R7454: WHITLOCK, Brand. - Officieele Publicatie der Engelsche Regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de Terechtstelling van Miss Cavell te Brussel gevoerde correspondentie.
R5280: WHITRIDGE, Frederick W. - Wat een Amerikaan van den Europeeschen oorlog denkt. Een antwoord op Duitschland's beroep. Vertaling W. de Veer.
B1113: WIARDA, Rein. - Taine et la Hollande.
T3566: WIARDI BECKMAN, H.B. - Sociaal-Democratie en Nationale Gedachte.
R8826: WIARDI BECKMAN, H.B. - Doel en wezen der S.D.A.P.
Y6060: WIARDI BECKMAN, H.B. / B.M. Telders / Paul Scholten. - Den Vaderlant Ghetrouwe.
R7404: WIARDI BECKMAN, H.B. e.a. - Sociaal Democratie en Nederlands Neutraliteit. L.A. Donker: Staatssouvereiniteit en Internationale Rechtsorde. Jan F. de Jongh: Marxisme, Humanisme. H. Nieuwenhuis: De geestelijke grondslagen voor het Openbaar Onderwijs. S.L. Mansholt: Prijsvorming van Landbouwproducten en Grondrente.
R7372: WIARDI BECKMAN, H.B. - In het Rode Noorden. Een reportage.
T2805: WIBAUT, F.M. - Wat de socialisten willen.
T2799: WIBAUT, F.M. - Hoe komen wij tot socialisme.
T6541: WIBAUT, F.M. - Economische Kronieken.
Y0152: WIBAUT-VAN BERLEKOM, M. - Het Socialisme roept ook U! Een woord tot de werksters in de huishoudelijke beroepen.
R5232: WIBAUT, F.M. - Uit het werk van Dr. F.M. Wibaut. Herdrukken verzameld en ingeleid door E. Boekman.
T0365: WIBAUT, F.M. - De redding.
R9877: WIBAUT, F.M. - Trusts en Kartellen.
R7412: WIBAUT, F.M. e.a. - Redevoeringen over socialisatie. Verslag der cursussen gehouden op 24, 25 en 26 December 1920 te Amsterdam.
T3208: WIBAUT, F.M. / J. Gerritsz / F. Ankersmit / L. Hoejenbos / L. Heijermans. - Socialistische gemeentepolitiek. Een verzameling van bijdragen betreffende de sociaal-democratische opvatting omtrent de taak der gemeentebesturen.
T3181: WIBAUT-BERDENIS VAN BERLEKOM, M. - Het boek en het volkskind. Geschreven voor de moeders der arbeiderskinderen.
R6769: WIBAUT, F.M. - Toezicht op trusts en kartels.
R6681: WIBAUT, F.M. - De nieuwste ontwikeling van het Kapitalisme.
R6676: WIBAUT, F.M. - Slechte tijden.
R6679: WIBAUT, F.M. - De Noodzakelijkheid van Ordening der Productie.
R6675: WIBAUT, F.M. - Verspilling in de produktie.
R6674: WIBAUT, F.M. - Op voor de Socialisatie!
T4048: WIBAUT, F.M. - Staatspensioneering.
Y8136: WICKEDE, F. v. - Kanari-uitspanningen of nieuwe verhandeling van de kanari-teelt, den oorsprong, de voortteeling, aenkweking, onderscheiden aert, ziektens en gebreken, middelen ter herstelling van de kanarien, en alles wat een liefhebber nodig heeft, 't zy hy dezelve wil doen broeden of niet. Alles naeuwkeurig na een meer dan negen en twintigjarige ondervinding beschreven [...] Nieuwe verbeterde en vermeerderde druk, waer by gevoegt is de konst om de kanarien zo wel des winters als des somers te doen broejen, met al 't geene daer verder-toe vereischt, en in den vorigen druk niet gevonden word.
K7269: WIDMANN, Hans. - Vom Nutzen und Nachteil der Erfindung des Buchdrucks -aus der Sicht der Zeitgenossen des Erfinders.
Y3309: WIEDENFELD, A.G. (red.). - The Public's Progrees. A Contact Book.
K4426: WIEDMANN, Franz. - Hegel.
Y1715: WIEG, Rogi. - Beminde onrust. Novelle.
T8419: WIEG, Rogi. - De zee heeft geen manieren.
Y5484: WIEG, Rogi. - Krantenknipsels van/over Rogi Wieg.
K1267: WIEG, Rogi. - Spek van mooie zijde.
M7159: WIEGAND, Dietmar. - Goethe en zijn drukkers. Vertaling A. Nonymus.
R8496: WIEKART, K. - J.J.P. Oud.
Y4329: WIEKSLAG, De. - De Wiekslag. Het blad van de Rode Valken. 7e jrg. 1937 no 12. 8e jrg. 1938. no 12.
T3902: STALPART VAN DER WIELE. - poëzie.
B0885: WIELEK, H. (red.). - De stem van Europa. Inleiding Anton van Duinkerken.
Y8153: WIELEMANS R. (Directeur). - l'Aviatrion Illustree Sixieme annee, no 55, avril 1938.
Y8159: WIELEMANS R. (Directeur). - l'Aviatrion Illustree Sixieme annee, no 1, Janvier 1943.
L3498: WIENER, L.H. - Man met ervaring.
B3513: WIERDELS, Ferd. - Een opkomende zon. Noodzakelijk verweer tegen grieven en pleitrede voor de Katholieke Pers.
M9804: WIERINGA, W.J. - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap. Vijf jaar boekdrukkersorganisatie
Y5509: WIERINGA, Tommy. - Krantenknipsels van/over Tommy Wieringa.
Y8761: WIERINGA, F.M. voorzitter werkgroep. - De Verenigde Oostindische Compagnie in Amsterdam.
Y0583: WIERINGERMEER. - Der Abschlusz und die teilweise Trockenlegung der Zuidersee.
T6809: WIERINGHEN BORSKI, G. van. - Beknopt leerboek voor het aanvankelijk onderwijs in de moedertaal. Tweede Cursus.
H4451: WIERSINGA, Pim. - Gracchanten.
T0138: WIERSMA, Klaas Meijer. - Bijdrage tot de geschiedenis der bepalingen aangaande in- en uitvoer in de provincie Groningen 1795-1802.
T2659: WIERSUM, E. - Egbert Meussen Cortenaer. Geboren te Groningen in 1605, Gesneuveld bij Lowestoff in 1665.
T3974: WIERTS, J.P.J. en Rene de Clercq. - Liederen voor 't Volk. Vierde Reeks. 1: Mijn Ventje Slaapt. 2: De Zeedraaier. 3: Mijn Bleuzerke. 4: Ik ben van den Buiten.
T4958: WIESSING, H.P.L. - Ferdinand Brunetiere.
R5023: WIETEN, Jan. - Dagblad en doorbraak. De Nederlander en De Nieuwe Nederlander.
R8361: WIGERI, Johannes / Dirk Boing / Dirk van Hinloopen. - Schets van den Braaven man in 't gemeen burgelijk leven. Eerste, tweede en derde andwoord op de vraag: Wie is de braave man in 't gemeen burgelijk huwelijk. Meegebonden: De pligten van handwerks-lieden en dienstbooden. Meegebonden: Verhandeling over de landeigene goede en kwaade zeden der Nederlanden. Meegebonden: Brief aan de schoolhouderen in Nederland.
B5111: [BOLLAND] WIGERSMA, B. - G.J.P.J. Bolland. Een schets.
Y6542: WIGGERS-van IJSSELSTEIN, B.P. - Schilderijen zien. Handboekje voo leeken. Geillustreerd.
Y5119: PAPIERPROEF. Arjo Wiggins. - Curious collection. [bevat]: curious metallics, curious touch, curious translucents, curious paticles.
Y8314: WIGMAN, Menno & Rob Schouten (eds.). - A Joy Forever. De mooiste liefdesgedichten uit de wereldliteratuur.
T8743: WIIRALT, Eduard. - Eduard Wiiralt. Exposition du peintre-graveur Estonien. Ausstellung des estnischen Graphikers.
R4463: [SPINOZA] WIJCK, Jhr. van der. - Spinoza.
Y4662: WIJCK, H.C. v.d. - 1849 - 12 mei - 1874. Ter gelegenheid der vijf-en-twintigjarige regering van zijne majesteit den Koning der Nederlanden.
R1853: WIJDEVELD, H.Th. - De bevrijding.
K8822: WIJDEVELD, Gerard. - Het voorschot.
K8405: WIJDEVELD, Gerard. - Het vaderland.
T8693: WIJDEVELD, Gerard. - Hoogvlakte. Verzen van Spaanse dichters.
T3308: WIJDEVELD, H. Th. - De Nieuwe Orde. Inventies.
K4912: WIJDEVELD, Gerard. - Zomerwolk.
W2960: WIJDEVELD, Gerard. - Het voorschot.
B1710: WIJDEVELD, Gerard. - Het vaderland.
R5809: WIJDEVELD, H.Th. - Concerto Grosso 1905-1944.
L6393: WIJER, H.J. van de. - Bibliographie van de Vlaamsche Plaatsnaamkunde. (Begin XIXe eeuw tot en met 1927).
T1229: WIJER, H.J. van de. - Onze Vlaamsche Gemeentenamen in moderne spelling.
R5917: WIJFFELS, H.C.M. - Proza uit de zeventiende eeuw.
Y6109: WIJHE-SMEDING, Alie van. - Een Menschenhart.
T3886: WIJHE-SMEDING, Alie van. - Harlekijntje.
T2198: WIJHE, M.C. van. - Bezwaren tegen geheelonthouding weerlegd.
T2199: WIJHE, M.C. van. - Niet naar het slagveld.
Y2228: WIJHE-SMEDING, Alie van. - Grillige schaduwen. Enkhuizer vertelsels.
Y2229: WIJHE-SMEDING, Alie van. - De ontmoetingen van Rieuwertje Brand.
T2884: WIJHE-SMEDING, Alie van. - De ijzeren greep.
T4103: WIJHE, M.C. van. - Wachter wat is er van den nacht? Na vier jaren oorlog, Augustus 1914 - Augustus 1918.
T4102: WIJHE, M.C. van. - Het Manifest der Dienstweigeraars afgekeurd!
Y8651: WIJHE-SMEDING, Alie van. - Grillige schaduwen. Enkhuizer vertelsels.
Y8653: WIJHE-SMEDING, Alie van. - Ik verwacht het geluk.
Y2607: WIJK, Hein van en Jean Van Lierde. - Het getuigenis van Jean Van Lierde. Jan van Lierde, dienstweigeraar in Belgie.
T1746: WIJK, Jan van. - Het sierteeltcentrum Boskoop.
Y0462: WIJK, Hein (Jan Hendrik) van. - De dienstweigering van Dries Brunia.
R6765: WIJK, A.J. van. - De bereiding van enkele Franse kaassoorten.
B1155: WIJK, N. van. - Klankhistorie en phonologie.
W3672: WIJLIE, J.A. - Geschiedenis, leer, geest en uitzigten des Pausdoms. Naar het engelsch en hoogduitsch. Met een voorwoord van J.I. Doedes.
L7586: WIJN, J.W. - Krijgskundige aanteekeningen van Johan de Middelste van Nassau.
Y9644: [TAO] WIJN, R.L. - Het Tao van macht. Een nieuwe vertaling van de Tao-Te Tjing door Lao-Tse.
L7428: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Het Phaedra probleem in de vergelijkende letterkunde.
T6148: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Sociale vertoogen.
K4000: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Friedrich Hebbel. Voornamelijk naar zijn dagboeken.
T6594: WIJNBEEK, D. - Vrij Zwolle. (omslagtitel) Herinnering aan de historische aprildagen 1945.
Y7449: WIJNBERG, Lea. - Mengeldichten.
T1469: WIJNBERG, Nicolaas. - Over Schu.
R8355: KALIDASA. Nicolaas Wijnberg [Programma]. - Holland Festival 1958: Shakuntala of De Noodlottige Ring. Toneelspel in zeven taferelen. Nederlandse Toneelmanifestatie.
R7975: WIJNBERG, Nicolaas. - 42 tekeningen, etsen en litho's. Gevolgd door een nawoord van H. Redeker.
R8796: WIJNBERGEN, A. Baron van. - Hoe staan wij tegenover de moderne Strafrechtsleer?
B8000: WIJNEKUS, F.J.M. (ed.). - Elsevier's Dictionary of the Printing and Allied Industries. In four languages: English, French, German, Dutch.
T0459: WIJNEN, Nico. - Lacque. Gedichten en zangen 1966.
M7249: WIJNEN, Nico. - Tegenzin.
T7135: WIJNEN, J.H. - De Arbeiders-kwestie. Mijne verklaringen voor de enquete-commissie afgelegd nader toegelicht.
R6529: WIJNEN, H.A. van. - Willem Drees. Democraat.
L4997: WIJNGAARDEN, Anne van. - Biologie en bestrijding van de woelrat. Arvicola terrestris terrestris (L.) in Nederland.
W3066: WIJNGAARDS, N. - Jan Harmens Krul zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
B1367: WIJNGAERT, Frank van den. - Glorie en Nood van het Plantijnse Huis.
T3461: WIJNGEN, J. van. - Gedenkboek van de afdeling Amsterdam van de Bond van Nederl. Onderwijzers.
Y2615: WIJNKOOP, D.J. - Crisis en Eenheidsfront. Rede gehouden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
T3579: WIJNKOOP, D.J. - Bij de herdenking van de Franse Revolutie. Met vele andere artikelen.
K8767: WIJNMAN, H.F. - Uit de kring van Rembrandt en Vondel. Verzamelde studies over hun leven en omgeving.
B6604: WIJNNE, J.A. - Levensschets van Mr. Jacques Adolphe Charles Rovers, Hoogleeraar te Franeker, Groningen, Utrecht.
B5574: WIJNPERSSE, W.M.A. van de. - De terminologie van het jachtwezen bij Sophocles.
L1193: WIJNSTROOM, J.J. - Dietsch verleden.
R6262: WIJS, Ivo de. - Vroege vogels. Vijf.
T9289: WIJT, Willem Melchior. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap.
R4979: WILDE, Oscar. - De Bajesballade. Opnieuw gezongen door een nauwelijks aan de bajes ontsnapten en van huis en haard verdreven onderduiker. [Marja, A. (=A.TH. Mooij)].
R4976: WILDE, Oscar. - Individualisme en socialisme. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
R4971: WILDE, Oscar. - The importance of being earnest. A trivial comedy for serious people.
R4975: WILDE, Oscar. - Individualisme en socialisme. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
Y7114: WILDE, Oscar / Juliet Gardiner. - Oscar Wilde. A Life in Letters, Writings and Wit.
R4951: WILDE, Oscar. - Un Marido Ideal (Comedia en cuatro actos). Traduccion de Roman Jori.
R4936: WILDE, Oscar. - Salome. Muziek van Richard Strauss. Muziekdrama in een bedrijf. Opera Italiana d'Olanda.
T2269: WILDE, Oskar. - Die ergebene Freund.
Y0611: WILDE, H. de. - Landbouw-Vertengenwoordiging. Met bijlage: Gewijzigd Ontwerp van Wet op de Instelling van Landbouwraden.
R4919: WILDE, Oscar. - The critic as artist. A Dialogue.
R4880: WILDE, Oscar. - Salome. Tragoedie in einem Akt.
R4903: WILDE, Oscar. - The annotated Oscar Wilde.
R4865: WILDE, Oscar. - Dramatische Werken. Vertaald door Chr. van Balen Jr. Twee delen.
R4834: WILDE, Oscar. - Prozagedichten. Met tekeningen en vignetten van Aubrey Beardsley. Vertaald en ingeleid door Max Schuchart.
R4840: WILDE, Oscar - Lord Arthur Saviles misdaad. Uit het Engels vertaald door Jan Fastenau.
R4841: WILDE, Oscar. - Prozagedichten.
R4843: WILDE, Oscar. - Verhalen van een dandy. Salome. Vertaling B. van Laerhoven.
R4844: WILDE, Oscar. - Salome. Drame en un acte avec sept gravures au burin par Jean-Paul Vroom.
R4859: WILDE, Oscar. - De menselijke ziel onder het socialisme.
L6387: WILDE, Oscar. - Epigrammen
R2941: WILDE, Oscar. - Ravenna. Recited in The Theatre, Oxford, June 26, 1878.
H0659: WILDE, Oscar. - Het granaatappelhuis. Vertaling Liana van Oosterzee.
R5126: WILDE, Oscar. - Complete works of Oscar Wilde. With an Introduction by Vyvyan Holland.
T1037: WILDE, Oscar. - Brieven. Geselecteerd en vertaald door Gerlof Janzen.
L4304: WILDE, W. - De eerste Engelsche oorlog. Binnenlandsche verdeeldheid. Jan de Witt komt aan 't bestuur. (1652-53).
B8415: WILDE, Oscar. - Een vrouw van geen beteekenis. Tooneelspel. Vertaling Chr. van Balen Jr.
T0329: WILDE, Oskar. - Der gluckliche Prinz. Ubersetzt von Wilh. Cremer.
T3649: WILDE, Oscar. - Een vrouw van geen beteekenis. Tooneelspel. Vertaling Chr. van Balen Jr.
Y6864: WILDE, Oscar. - Individualisme en socialisme. Geautoriseerde vertaling door P.C. Boutens.
B5796: WILDE, W. - De waarheid gehandhaafd tegen Dr. Gunning's verweer. Tweede (laatste) stuk.
M9226: WILDE, Oscar. - Verhalen. Het portret van Dorian Gray en andere verhalen. Vertaald en ingeleid door Max Schuchart.
K8492: WILDE, Oscar. - Individualisme en socialisme. Vertaling P.C. Boutens.
M7187: WILDE, Oscar. - Een Florentijnsch treurspel. Vertaald door P.C. Boutens.
Y3695: WILDE, Oscar. - Moderne sprookjes (voor groote menschen).
R2626: WILDE, Oscar. - De modelmiljonair. Vertaling Auke Leistra.
R2616: WILDE, Oscar. - De Gelukkige Prins en andere verhalen. Vertaling Hendrik van Tichelen.
K6998: WILDE, Oscar. - Het granaatappelhuis. Vertaling Liane van Oosterzee. Met versieringen van J. en B. Midderigh-Bokhorst.
B3125: WILDE, W. - Merkwaardige cijfers, betreffende de Geloofsvervolgingen in Nederland, tijdens de 16e eeuw.
B3126: WILDE, W. - Treurige toestand der Nederlandsche Katholieken ten tijde der Republiek. Meegebonden: De gewetensvrijheid ten tijde der Republiek. Oordeel van Fruin.
T9079: WILDE, Maurice De. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 5 De Kollaboratie Deel 1.
T9077: WILDE, Maurice De. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 3 De Nieuwe Orde.
Y6647: WILDE, Oscar. - Salome en Een Florentijnsch treurspel. Vertaling P.C. Boutens.
Y6646: WILDE, Oscar. - Salome en Een Florentijnsch treurspel. Vertaling P.C. Boutens.
R7057: WILDE, Oscar. - An ideal husband. A play.
Y3614: WILDE, Oscar. - De Gelukkige Prins en andere vertellingen. Vertaald door Gerrit Komrij met tekeningen van Thomas Koolhaas.
K5814: WILDE, Inge de. - 249 Vrouwen na Aletta Jacobs. Vrouwelijke gepromoveerden aan de Rijksuniversiteit Groningen 1879-1987.
Y1563: WILDE, Oscar. - Het Spook van Canterville.
M4495: WILDE, Oscar. - De verjaardag van de infante. Vertaling Gerrit Komrij met illustraties van Leonard Lubin.
R5053: WILDE, Oscar. - Ballade de la geole de Reading. Traduite par Henry D. Davray.
R5051: WILDE, Oscar. - De kerker-ballade. In de Nederlandsche herdichting van Hendrik van der Wal.
B2321: WILDE, W. - De waarheid gehandhaafd tegen Dr. Gunning's verweer.
Y6432: WILDE, Oscar. - Individualisme en socialisme. Vertaling P.C. Boutens.
H7434: WILDE, Oscar. - Oscar. Het belang een kat te zijn. Houtgravures Yvonne Skargon.
R7110: WILDE, Oscar. - The importance of being earnest.
R7060: WILDE, Oscar. - An ideal husband. A play.
R7059: WILDE, Oscar. - An ideal husband. A play.
R7056: WILDE, Oscar. - An ideal husband. A play.
R7058: WILDE, Oscar. - An ideal husband. A play.
R5050: WILDE, Oscar. - De ballade van Reading Gaol. Bewerking van Leo van Breen.
R3197: [BELLAMY] WILDE Rzn, P. de. - Ordening op Bellamyaanse grondslag.
Y3421: WILDE, Oscar. - Een Florentijnsche tragedie. Vertaald door K.H. de Raaf.
Y3144: WILDE, Oscar. - Goede voornemens. Klassieke citaten. Bijeengebracht en uitgeleid door Kees Aarts, Marijke van Etten, Marscha Holman en Anna Aarts.
B1037: WILDE, Oscar. - De Bajesballade. Opnieuw gezongen door een nauwelijks aan de bajes ontsnapten en van huis en haard verdreven onderduiker. [Marja, A. (=A.TH. Mooij)].
T9686: WILDE, Oscar. - De profundis. Aanteekeningen en brieven uit de gevangenis te Reading. Met inleiding van L. van Deyssel. Vertaling van L.J. Baronesse Van der Borch genaamd Van Rouwenoort.
Y8259: WILDE, Oscar. - Krantenknipsels 1906-2011 over Oscar Wilde.
Y8426: WILDE, Oscar. PROGRAMMA. - Lady Windermere's Waaier. Tooneelspel in vier bedrijven van Oscar Wilde. In het Nederlandsch bewerkt door W. Vogt. Voorbereiding en spelleiding Kommer Kleijn.
T4860: WILDEMAN, M.G. - Ultramontaansch gedoe. Antwoord aan den Eerw. Heer J.L. Jansen C.SS.R. op zijn Aanteekeningen in De Katholiek KI. CXXIII, blz 154-177.
M7174: WILDER, Thornton Niven. - Oom Pio en Camila Perichole. Vertaald door A. Nonymus.
T8928: WILDERODE, Anton van. - Apostel na de twaalf.
T8790: WILDERODE, Anton van. - De dag van eden.
H8409: WILDERODE, Anton van. - Andre Demedts.
T8729: WILDERODE, Anton van & Elisabeth Eybers. - Tweegelui. Gedichten.
T8570: WILDERODE, Anton van. - Ex libris. Gedichten.
T8540: WILDERODE, Anton van. - De overoever.
T8481: WILDERODE, Anton van. - La Madre. Gedichten. Met hertalingen in het Italiaans door Luisa van Wassenaer-Crocini.
T8468: WILDERODE, Anton van. - Zachtjes, mijn zoon ligt hier. Gedichten.
T8440: WILDERODE, Anton van. - Dorp zonder ouders.
Y6034: WILDERODE, Anton van. - Het oudste geluk. Gedichten.
Y6035: WILDERODE, Anton van. - L'autre rive / De overoever. Poemes traduit par Emile Lauf et introduit par Eugene van Itterbeek.
R7264: WILDERODE, Anton van. e.a. - poëzie ter gelegenheid. Lezingen tijdens het Gezellecolloquium.
T9002: WILDERODE, Anton van. - Een tent van tamarinde. Gedichten uit Griekenland.
Y3072: WILDEROTTER, H. u.a. (eds.). - Der letzte Kaiser. Wilhelm II. im Exil.
B2663: WILEY, JOHN & SONS. - The first one hundred and fifty years. A History of John Wiley and Sons Incorporated 1807-1957.
Y9618: [I TJING] WILHELM, Richard. - Verandering en Duur in de I Tjing. Met een ikleiding van Harmen Mesker.
Y9621: [I TJING] WILHELM, Hellmut. - Sinn des I Ging.
T3930: WILHELMINA, koningin der Nederlanden. - Proclamatie, 10 mei 1940.
W3429: WILHELMINA. - Rede van H.M. Koningin Wilhelmina 7 december 1942.
Y0404: WILHELMINA. - Radio-toespraak van Hare Majesteit de Koningin op Oudejaarsavond 1946.
E0161: WILHELMUS. - Het origineele Volkslied: Wilhelmus van Nassouwen. Deszelfs oorsptong, vermoedelijke dichter en noodige opheldering. Dienstig der verzameling van stukken over de verlossing van Nederland.
Y7511: WILHELMUS, J. (Uitgever). - Amstelveensch Weekblad. In verband met de distributie van papier en genomen maatregelen, ieder die het Weekblad wil blijven ontvangen, zal een klein abonnementsgeld moeten betalen.... etc. Achterkant: Gedicht van M.H. Romers, De Nieuwskrant, voor heel Amstelland.
Y3206: WILHELMUS (Volkslied). - Krantenknipsels over het Nederlandse Volklied.
K6201: WILK, Emile van der. - Ed. de Neve. Schrijver, journalist, verzetsman 1889-1961.
Y0234: WILKIE, Kenneth. - The Van Gogh Assignment. The assignment that became an obsession.
L0181: WILL, Christiaan/Peter J.A. Winkels. - De dubbelbegaafdheid van Jacobus van Looy.
Y0797: WILLBERG, Hans Peter. - Das Buch ist ein sinnliches Ding - den Büchermachern in die Schule geplaudert.
Y0794: WILLBERG, Hans Peter. - Schrift und Typographie im 20. Jahrhundert.
Y0796: WILLBERG, Hans Peter. - Typolemik. Streiflichter zur Typographical Correctness [Und:] Typophilie. Geliebte Bücher. (2 Teile in 1 Bd.).
B6112: WILLBERG, Hans Peter. - Lichtsatz fur Werksatz. Ein Schriften-Vergleich.
Y3760: WILLBERG, Hans Peter. - 40 Jahre Buchkunst. Die Entwicklung der Buchgestaltung im Spiegel des Wettbewerbs "Die schönsten Bücher der Bundesrepublik Deutschlands" 1951-1990.
H7209: WILLE, J. - Marnix' Byencorf. Met herdruk van G. Hervet's brief.
H5157: WILLE, J. - Heiman Dullaart zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten.
B8015: WILLE, J. - Heiman Dullaart zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten.
B6881: WILLE, E. - Centrale tijdschriftencatalogus van de Rijksuniversiteit te Gent. Twee delen.
B2335: [BILDERDIJK]. WILLE, J. - Een Doorgewerkt Gedicht. Het Handschrift van Bilderdijk's Vreugde 1805. - De Orde van den Zwaan.
B5754: WILLEKENS, Emiel. - Hendrik Conscience en zijn tijd. Kroniek van Consciences leven opgemaakt door Dr. Emiel Willekens naar een initiatief van Dr. Gilbert Degroote.
B5627: WILLEKENS, Em. & Bert Decorte. - Schrijvenderwijs. Een documentatie I: 1907-1945. II: 1945-1982.
K4654: WILLEKENS, Emiel. - Hendrik Conscience 1812-1883.
M0602: WILLEKENS, Emiel. - Hij leerde zijn volk lezen. Profiel van Hendrik Conscience 1812-1833.
L9042: WILLEKES MACDONALD, Ina. - Geschiedenis van de vrouw in de maatschappij.
Y3113: WALRAVEN. Willem. - Een maand in het boevenpak. Een novelle bezorgd door Frans Schamhardt.
B3887: WILLEM. - Billy the Kid of hoe een eenvoudige jongen uit Texas maarschalksstaf in zijn ransel vond en er mee op kruistocht ging.
B2697: WILLEMEN, Ad. C. - Constant Huijsmans' laatste reis. Schier Ultieme Exercities in Voyeurisme.
Y1050: WILLEMIER, D. - Korte Schets der Oude Aardrijkskunde. Eene Handleiding bij het Onderwijs in de Gijmnasien en andere Scholen.
R0781: WILLEMS Az, Leonard en Maurits Sabbe. - Hulde Dr. Leonard Willems. Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie 28 Januari 1934. (27 Januari 1864 - 27 Januari 1934).
T2025: WILLEMS, P. - De verdiensten van Hoogleeraar J.-B. David in het gebied der Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Redevoering.
R0002: WILLEMS, J. - Het Groote Bijgeloof.
B7264: WILLEMS, Leonard. - De Axelsche Rederijkersgilde van Sinte-Barbara en haar Deken Jacob De Hondt (1487-1529).
T0171: WILLEMS, P. - De Nederlandsche Welsprekendheid.
M9889: WILLEMS, Gilbert. - Simone de Beauvoir.
L1422: [HASEBROEK]. WILLEMS, J.H.J. (ed.). - Brieven van J.P. Hasebroek aan E.J. Potgieter en aan de redactie van "De Gids" uit de jaren 1836-1840.
L0904: WILLEMS, Leonard. - De benaming Amerika.
B3737: WILLEMS-BIERLAAGH, Claar. - Nederlandse vrouwentijdschriften 1800-1945. Bibliografische lijst.
Y4414: WILLEMS, Wim e.a. - Hagenezen die er mochten wezen.
T4775: WILLEMS, Leonard. - Het Bonaventura-Raadsel in het leven van Anna Bijns.
Y3564: WILLEMS, Leonard. - Verslag Prijsvragen voor 1925 Letterkundige Geschiedenis: Een onderzoek naar de bronnen van 'De Biëncorf der H. Roomsche Kercken van Isaac Rabotenu'[=Marnix van St. Aldegonde].
B2403: WILLEMS, J.H.J. - Bernard ter Haar 1806-1880. Predikant, Poeet, Professor.
B1354: WILLEMS, Leonard. - Lexicografische sprokkelingen.
B1258: WILLEMS, Leonard. - Elckerlyc-Studien.
Y3402: WILLEMS, J.F. - Mengelingen van Vaderlandschen inhoud no. 5. Inhoud: I: Verzoening der stad Antwerpen met Philips den Goede 1435. II: Brief van Montigny aen de Graaf van Hornes, 1567 met facsimile. III: Charter van Hertoginne Johanna, over de Munten 1393. IV: Inventaris van een sterfhuis des jaers 1377. V: Gezag der Nederlandsche Tael by de Walen.
Y3401: WILLEMS, J.F. - Mengelingen van Vaderlandschen inhoud no. 4. Inhoud: I: Oude bevolking der Provincie Antwerpen. II: Oude Nederlandsche Volksliederen (met Facsimile).
B0584: WILLEMS, Jan Frans. - Reinaert de Vos naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuw en opnieuw in 1834 berijmd door... Ingeleid W.Gs. Hellinga.
Y9605: WILLEMS, Paul. - De nevelkathedraal {en andere verhalen]. Teksten uit het diepere geheugen.
T2116: WILLEMSE, A. - Paul Verlaine vu par un medecin.
Y7027: WILLEMSEN, August. - Braziliaanse brieven.
T0675: WILLEMSEN, A.W. - Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940.
Y1557: WILLEMSEN, P.H.L. (ed.). - Voor nu en later. Zicht op de gemeente Brummen en haar geschiedenis.
Y1202: WILLEMSEN, P.F. - De Duitsche Kindervriend. Tweede stukje. Nagezien en gewijzigd door R.G. Rijkens. Opnieuw herzien door J. Wijma.
Y1142: WILLEMSEN, P.F. - De Duitsche Kindervriend. Eerste stukje. In een Nederlandschen veranderd, nagezien en gewijzigd door R.G. Rijkens. Opnieuw herzien door J. Wijma.
Y1954: WILLEQUET, R. - Vlaemsche Kunst-Schat, ten gebruike der lagere scholen.
L5484: WILLIAMS, Tennessee. - Iets van Tolstoi. Vertaald door Bas Heijne.
C0194: WILLIAMS, Tennesse. - De Romeinse lente van Mrs. Stone. Vertaling Schuchart.
B7884: WILLIAMS, Heathcote. - Het rijk van de walvis.
L2547: WILLIAMS, Tennesse. - De Romeinse lente van Mrs. Stone. Vertaling Schuchart.
L2548: WILLIAMS, Tennesse. - De Romeinse lente van Mrs. Stone. Vertaling Schuchart.
M2037: WILLIAMS, Nigel. - De meesterlijke moslim. Vertaling Wiebe Buddingh'.
R6701: WILLIAMS, Francis. - Dangerous Estate. The Anatomy of Newspapers.
Y9791: [PENGUIN] WILLIAMS, sir William Emrys. - The Penguin Story MCMXXXV - MCMLVI.
B8019: WILLIAMSON, Hugh. - The Book. Number one: Book typography. A handlist for book designers.
B7972: WILLIAMSON, Hugh. - Methods of book design. The practice of an industrial craft.
L2007: WILLIAMSON, C.N. en W.M. - De kranige chauffeur. De wonderlijke avonturen van een motorwagen. Vrij bewerkt naar de achttiende Amerikaansche uitgave door Mevr. van Heuvelinck.
M6696: WILLIAMSON, Hugh. - Methods of book design. The practice of an industrial craft.
B1900: WILLIGEN, Adriaan van der. - Uit het dagboek van Adriaan van der Willigen. Drossaard in Tilburg 1795-1802. Met annotatien voorzien door Lamb. G. de Wijs.
K8644: WILLINCK, Marian. - Kleine zaken.
H7292: WILLINK, C.A. - Het weten komt langzaam. Met portret van den schrijver door H. Behrens-Hangeler.
T7182: WILLINK, Daniël. - Amsterdamsche buitensingel nevens de omleggende dorpen, opgeheldert door aanteekeningen over veele voornaame geschiedenissen: met afbeeldingen eeniger oude en tegenwoordige stads poorten, wachttoorens, kloosters, dorpen, enz.
T6825: WILLINK, Daniel. - Amsterdamsche Tempe of de Nieuwe Plantagie. Begrepen in Twee Boeken, nevens Den Amstelstroom.
R3671: WILLOT, Jan. - Discours sur les excessives miseres qu'endure le povre Pays-Bas. (1595).
R6927: WILMA. - Visioen.
Y8390: WILMA. - Albert en Dieneke.
Y8520: WILMA. (= Wilma Vermaat). - Albert en Dieneke.
Y7462: WILMINK, Willem. - Een vreemde tijger en andere gedichten.
Y7460: WILMINK, Willem. - Zeven liedjes voor een piek.
T6362: WILMINK, Willem. - Zeven liedjes voor een piek.
H6324: WILMINK, Willem. - Spook tussen spoken. Met tekeningen van Alfons van Heusden.
Y7018: WILMINK, Willem. - De liedjes voor kinderen.
Y7017: WILMINK, Willem. - Een vreemde tijger en andere gedichten.
L6470: WILMINK, Willem. - Het kind is vader van de man. Een bloemlezing uit eigen werk met een inleiding van Fetze Pijlman.
T8843: WILMINK, Willem. - Vandaag is het de grote dag. Spoedcursus gelegenheidsgedichten. Met illustraties van Waldemar Post.
B9003: WILMINK, Willem. - Wat ik heb gevonden, je raadt het nooit. Vijftien opstellen over schrijvers in onze taal.
B6434: WILMINK, Willem en Fetze Pijlman (eds.). - Het kind. Een bloemlezing.
B4383: WILMINK, Willem. - Dat overkomt iedereen wel. Twintig liedjes voor kinderen.
Y4159: WILMINK, Willem. - Waar het hart vol van is. Schriftelijke cursus dichten.
T8406: WILMINK, Willem. - Wilminks keus II. Nederlandse poëzie van 1945 tot heden.
Y5483: WILMINK, Willem. - Krantenknipsels van/over Willem Wilmink.
R1904: WILMINK, Willem. - Waar komt dat kind vandaan?
R8369: WILMSEN, F.P. - Belangrijke Tafereelen, tot opwekking van Godsdienstig en Zedelijk gevoel, voor de Schoone Kunne. Naar het Hoogduitsch van.... door G. Ramakers jr.
K6882: WILS, J. - De oorsprong van het verbale r-passief in de Indogermaansche talen.
R6553: WILS, Lode. - Kanunnik Jan David en de Vlaamse Beweging van zijn tijd.
R6419: WILS, Lode. - De Messias van Vlaanderen. Frans van Cauwelaert 1880-1910.
R0897: WILSON, Charles. - Holland and Britain.
K4420: WILSON, Charles. - First with the news. The history of W.H. Smith 1792-1972.
K4332: WILSON, Colin. - Man zonder schaduw. Dagboek van een existentialist. Vertaling Jean Schalekamp.
Y0998: PRESIDENT WILSON. - The Challenge Accepted. President Wilson's address to Congress april 2 nd, 1917.
L9557: WILSON, Edmund. - Galahad. Vertaling Else Hoog.
Y8244: WILSON, G.H. - The Eccentric Mirror: Reflecting a faithful and interesting Delineation of Male and Female Characters, Ancient and Modern, who have been particularly distinguished by extraordinary qualifications, talents, and propensities, natural or acquired... Volume I only.
Y4825: WILTON, Theo en A. Onderdenwijngaard. - Een draad van angst. Over Japanse vrouwenkampen op Java en het leven daarna.
Y2584: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 11e jaargang 1912. nrs. 1 t/m 12.
T5829: WINCKEL, W.F.A. - Versterkt de Wacht. Een woord naar aanleiding van Prof. Hepp's tooneelvoorstelling. Artikel in de Overtoomsche Kerkbode en Geen doofpot tactiek. Artikel in De Reformatie.
T5484: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden onder leiding van Gerard van Eckeren & J. Greshoff. 26e jrg. 1927.
T5483: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden onder leiding van Gerard van Eckeren & J. Greshoff. 25e jrg. 1926.
T5092: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van F. Smit Kleine. 1e jaargang 1902. nrs. 1 t/m 12.
T5091: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van F. Smit Kleine. 2e jaargang 1903. nrs. 1 t/m 12.
T5089: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 19e jaargang 1920. nrs. 1 t/m 12.
T5084: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 4e jaargang 1905. nrs. 1 t/m 12.
T5082: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 6 jaargang 1907. nrs. 1 t/m 12.
T5080: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 8 jaargang 1909. nrs. 1 t/m 12.
T5079: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 9e jaargang 1910. nrs. 1 t/m 12.
T5077: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 11e jaargang 1912. nrs. 1 t/m 12.
T5076: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 12e jaargang 1913. nrs. 1 t/m 12.
T5075: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 13e jaargang 1914. nrs. 1 t/m 12.
T5065: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 16e jaargang 1917. nrs. 1 t/m 12.
T5066: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 15e jaargang 1916. nrs. 1 t/m 12.
T5064: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 17e jaargang 1918. nrs. 1 t/m 12.
T5053: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden onder leiding van Gerard van Eckeren & J. Greshoff. 26e en 27e jaargang 1927 en 1928.
L8961: WIND, Bartina H. - Gesproken en geschreven Frans in de XVIe eeuw.
K9587: WIND, Bartina H. - Enkele structurele kenmerken van het moderne Frans.
Y3732: DEN GOEDE WIND. - Journaal Den Goede Wind. 1988-1991. Nrs: 6-7-9-10-11-12.
Y6037: WIND, Harmen. - Plaatselijke tijd. Gedichten.
Y6036: WIND, Harmen. - Het gesticht. Gedichten.
Y7150: [COUPERUS] WINDEN, Piet van. - Een lent van boeken. Louis Couperus in eerste editie. Een overzicht van de oorspronkelijke uitgaven van zijn werk.
Y7143: [REVE, Gerard]. WINDEN, Piet van. - Zelf Reve verzamelen. Handleiding tot een fatsoenlijke collectie.
Y8175: [REVE] WINDEN, Piet van. - Nader tot hem. Reve-krant nr. 6. Zomer 2002.
Y8176: [REVE] WINDEN, Piet van. - Nader tot hem. Reve-krant nr. 2. Najaar 1999.
H1389: WINDISCH, Albert. - Die kunstlerische Drucktype. Wie entsteht eine Schrift? Wie beurteilt man eine Schrift?
L6607: WINDLER, Ernst. - Das Bremer mittelniederdeutsche Arzneibuch des Arnoldus Doneldey. Mit Einleitung und Glossar.
R0551: DUCHESS OF WINDSOR. - The heart has its reasons. The Memoirs of The Duchess of Windsor.
H1942: WINEAPPLE, Brenda. - Genet, a biography of Janet Flanner.
T8956: WINEKE, Berend. - Requiem voor een vlinder.
T8673: WINEKE, Berend. - Een zeker verblijf.
Y9629: [I TJING] WING, R.L. - Het I Tjing werkboek.
Y9730: WING, J. van. - De geheime sekte van 't Kimpasi.
R2894: WINGERDE, Gerard van. - De Hondsdagen. Beeld & dichtbundel.
L8386: WINKEL, J. te. - De beoefening der Germanistiek aan de Amsterdamsche Hoogeschool.
T2701: WINKEL, Jan te. - Bladzijden uit de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
R3680: WINKEL, J. Te. - De Vlaamsche beweging en haar belang voor de Noord-Nederlanders.
B7019: WINKEL, Jan te. - Bijdragen tot de kennis der Noord-Nederlandsche tongvallen. II: De tongval van Delfland bij Huygens.
B7020: WINKEL, Jan te. - Bijdragen tot de kennis der Noord-Nederlandsche tongvallen. III: De Oudgermaansche lange I.
B7021: WINKEL, Jan te. - Kachel Catteel.
B7018: WINKEL, Jan te. - Bijdragen tot de kennis der Noord-Nederlandsche tongvallen. I: De Oudgermaansche lange AE.
B7013: WINKEL, Jan te. - Het nationaal karakter van Vondel's poëzie.
B7014: WINKEL, Jan te. - Vondel en Nil Volentibus Arduum.
B7016: WINKEL, Jan te. - Valentijn en Nameloos.
B7017: WINKEL, Jan te. - De volkomen klinker van sommige verkleinwoorden.
B6750: WINKEL, J. te. - De taalkaart voor Noord-Nederland.
B6753: WINKEL, Jan te. - Germanismen in het Middelnederlandsch.
B6755: WINKEL, J. te. - Taalschakeering als gevolg van taaloverneming.
B6732: WINKEL, J. te. - Verslag van de lotgevallen der Universiteit van Amsterdam in den cursus 1910-1911.
L0903: WINKEL, J. te. - Levensbericht van Dr. A. de Jager.
L0608: WINKEL, Jan te. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
L0368: WINKEL, J. te. - De verbreiding der Frankische tongvallen over de Nederlanden.
K9598: WINKEL, J. te. - Levensbericht van Dr. A. de Jager.
K9502: WINKEL, J. te. - Taalgeschiedenis als geschiedenis van den geest.
K9356: WINKEL, Jan te. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
K8069: [VONDEL] WINKEL, J. te. - De oudste gedichten van Vondel.
K7854: [BEETS]. WINKEL, J. te. - Nicolaas Beets.
Y6066: WINKEL, J. te. - De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Republiek der Vereenigde Nederlanden. Deel I.
T3422: WINKEL, L. E. - De ondergrondse pers 1940-1945.
K6575: WINKEL, J. te. - Kurze Charakteristik der Nordniederlandischen Dialekte. (Gallee: Das Niederlandische Bauernhaus und seine Bewohner).
R4068: WINKEL, Jan te. - De Grammatische Figuren in het Nederlandsch.
R7444: WINKEL, Jan te. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
R7443: WINKEL, Jan te. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
R7442: WINKEL, Jan te. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
R7441: WINKEL, Jan te. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
B1970: WINKEL, J. te. - De uitspraak der U + W in het Middelnederlandsch.
Y1020: WINKEL, Bau. - Driehonderdvijfenzestig maal. Jaarverslag 2001 Bau Winkel
R6159: WINKEL, Jan te. - Rede uitgesproken door Jan te winkel over Hendrik van Veldeke op het XXXIe Taal- en Letterkundig Congres te Maastricht.
Y8531: WINKEL, J. te. - De wetenschap der schoonheidsgewaarwordingen. Rede op 9 januari 1911 aan de Universiteit van Amsterdam.
Y8577: WINKEL, H. - De Ware Jacob. Spotblad uit het begin van de twintigste eeuw.
Y8791: WINKEL, J. te. - Een paar mededeelingen aangaande het geslacht Hooft.
R7416: WINKELHOF, Leendert H. van. - De Normaal-Arbeidsdag.
H9950: WINKELS, Peter en Chris Will. - Jacobus van Looy. Schilder van huis uit, schrijver door toevallige omstandigheden. Een biografische schets.
H8345: WINKELS, Peter J.A. e.a. - Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880-1895.
Y5892: WINKLER, Kees. - Verzamelde gedichten.
T9163: WINKLER, C. - Freud is een voyeur. Gedichten.
H6318: WINKLER, Kees. - Vers uit de veren. Gedichten.
T1114: WINKLER, Johan. - September 1938. Met een inleiding van Dr. H.B. Wiardi Beckman.
T1051: WINKLER, J. (red.). - Naar het licht kalender 1929.
Y6932: WINKLER, Kees. - Tour d'horizon. Politieke en religieuze gedichten.
L3603: WINKLER, Kees. - De maanden.
T8799: WINKLER, Kees. - 13 poemes / 13 gedichten. Traduit du neerlandais par / in het Frans vertaald door Elisabeth Ader-Winkler.
Y6888: WINKLER, Kees. - Naar aanleiding van een zwaluw.
T0250: WINKLER, Johan. - Guido Gezelle en de Friezen.
R9308: WINKLER PRINS, J. - Liefdes Erinnering. Nieuwe Gedichten en Zangen.
W8399: WINKLER, T.T. - Geïllustreerd handwoordenboek voor de grafische vakken.
Y6806: WINKLER, Kees. - Klein heelal. Gedichten.
Y6573: WINKLER, Kees. - Gedichten.
Y6476: WINKLER PRINS, Jacob. - Gedichten. Verzameld en van een inleiding voorzien, door Joannes Reddingsius.
A0234: WINKLER, Kees. - Oude en nieuwe gedichten.
W3308: WINKLER, C. - Verspreide momenten. Gedichten.
L5787: WINNING, C.H.O.M. von. - Johan de Brune de Oude. Een Zeeuwsche Christen-Moralist en Humanist uit de Zeventiende Eeuw.
Y6612: WINNING, C.H.O.M. von. - Johan de Brune de Oude. Een Zeeuwsche Christen-Moralist en Humanist uit de Zeventiende Eeuw.
B3461: WINNIPS, Lucas. - Louise Honing.
R7336: WINSEMIUS, Jan P. - De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland.
Y2488: WINTER, Nicolaas Simon van. - De Amstelstroom in zes zangen.
L7066: WINTER, Lorenz. - Heinrich Mann and his public. A socioliterary study of the relationship between an author and his public.
T1805: WINTER, Wilhelmina. - De Gouden Klompjes. Openluchtspel in 4 bedrijven.
L5510: WINTER, P.J. van. - Engeland en Cromwell.
L1268: WINTER, L.I. de. - De maatschappelijke woonplaats als aanknopingsfactor in het internationaal privaatrecht.
M6416: WINTER, Denis. - Haig's command. A reassessment.
K6579: WINTER, Theun de. - De gedichten.
R8190: WINTER, Theun de. - De Billen van Jan Cremer. Voorwoord S. Carmiggelt en foto's van Philip Mechanicus.
Y5481: WINTER, Leon de. - Krantenknipsels van/over Leon de Winter.
R7627: WINTER, Max. - Das Kind und der Sozialismus. Eine Betrachtung von ...
Y9910: WINTER, geboren Van Merken, Lucretia Wilhelmina van. - Germanicus. in zestien boeken.
T2551: WINTERBOEK. - Derde Winterboek van de Wereldbibliotheek 1924 -1925. Bijdragen van Ina Boudier Bakker, Johan de Meester, H. Mooy, Alice Nahon, Antoon Thiry, Rinke Tolman, Bernard Zweers e.v.a.
L1395: WINTERBOEK. - Winterboek van de Wereldbibliotheek 1922 -1923. Felix Timmermans, Top Naeff, Frans Bastiaanse, Helene Swarth, H.P. Berlage. E.v.a.
L1398: WINTERBOEK. - Negende Winterboek van de Wereldbibliotheek 1930 -1931. Bijdragen van Else Bukowska, Ernest Claes, Anton van Duinkerken, J. Slauerhoff, Jo de Wit. e.v.a.
T5614: WINTERBOEK. - Winterboek van de Wereldbibliotheek 1923 -1924. Bijdragen van Carry van Bruggen, Cyriel Buysse, Jac. P. Thijsse, e.v.a.
T5613: WINTERBOEK. - Vierde Winterboek van de Wereldbibliotheek 1925 -1926. Bijdragen van Carry van Bruggen, Waldie van Eck, A. van der Leeuw, Herman de Man, P. Otten. E.v.a.
K9821: WINTERBOEK. - Achtste Winterboek van de Wereldbibliotheek 1929 -1930. Bijdragen van Frans Mijnssen, Diet Kramer, Nine van der Schaaf, Helene Swarth, Kees van Brugggen e.v.a.
Y6062: WINTERBOEK. - Winterboek W.B.-V. 1939. Samengesteld door Victor E. van Vriesland..
H7956: WINTERINK, J.C. - Hoe boeken gemaakt worden.
L9200: WINTERINK, J.C. - Hoe boeken gemaakt worden.
R5188: WINTERINK, J.C. - Het Uitgeversbedrijf.
K3968: WINTERINK, J.C. - De taak van de uitgever.
Y1531: WINTERKLANKEN. - Winterklanken. A.J.C. October 1946.
K3478: WINTERLINK, J.C. - Het Uitgeversbedrijf.
B3277: WINTERS, Willem & Michael Zeeman. - Het eerste wat ik mij van W... herinner. Tien jaar Stichting Litteraire Activiteiten Leeuwarden 1983-1993. De Koperen Tuin voorleesmarathon, 26 juni 1993.
P0864: WISE, Terence. - To catch a whale.
R6885: WISEMAN, Kardinaal N. - Beroep op het gezond verstand en het beter gevoel van het Engelsche volk, bij de instelling der Katholieke Hierarchie in Engeland.
K1084: WISPELAERE, Paul de. - Tuin en wereld: Tussen tuin en wereld, Mijn huis is nergens meer, Brieven uit Nergenshuizen, En de liefste dingen nog verder.
L3545: WISPELAERE, Paul de. - Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990 - 1991.
L3050: WISPELAERE, Paul de. - Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990 - 1991.
K2833: WISPELAERE, Paul de. - Met kritisch oog.
K2521: WISPELAERE, Paul de. - Hendrik Marsman.
L9574: WISPELAERE, Paul de. - Louis Paul Boon, tedere anarchist. Omtrent het utopia in 'vergeten straat'.
L9432: WISPELAERE, Paul de. - De broek van Sartre en andere essays.
T6141: WISSE, G. - De Kroonprinses door God bekroond. Tijdwoord bij de blijde gebeurtenis ten paleize.
L3612: WISSEMA, J.G. - Zeg mij, wat voor een ding is technologie?
B7618: WISSING, Pieter van. - Stokebrand Janus 1787.
Y1887: WISTER, Owen. - De pinksteren der beproeving.
L7406: WIT, R.J. de. - Kadaster, Ruilverkaveling en Toponymie.
H4443: WIT, Wim de. (Ed.). - Louis Sullivan. The function of ornament.
L6700: WIT, H.C.D. de. - Het tropisch regenwoud.
T1184: WIT, Augusta de. - De drie vrouwen in het heilige woud.
L2603: WIT, Augusta de. - Gods goochelaartjes.
A0560: WIT, Augusta de. - Gods goochelaartjes.
K9581: WIT, P.W.A. de. - Paschen. Gedicht. Met een origineele houtsnede van H.M. Hopma.
K9164: WIT, Augusta de. - Natuur en menschen in Indie.
M7247: WIT, Jan. - Nederlandse gedachten en andere gedichten.
Y3703: [VONDEL] WIT, Jakob Hendrik de. - Davids tranen of de zeven boet-zangen berymd en met korte aanteekeningen opgehelderd. Naar Vondel. Ten behoeve der Algemeene Haagsche Armen.
M7004: WIT, Augusta de. - De avonturen van den muzikant.
T5028: WIT, Augusta de. - Een Javaan.
Y3617: WIT, Jacob Hendrik de. Naar Vondel. - Davids tranen of De zeven boet-zangen. Naar Vondel. Berymd en met korte aanteekeningen opgehelderd.
Y5033: WIT, Henk de. - Birma Bali. De hel en het paradijs.
Y2814: DE WIT, Pater fr. Solanus. - De statie der paters minderbroeders te Gorcum 1628 - 28 october - 1928.
W4498: WIT, Augusta de. - De avonturen van den muzikant.
L8510: WIT, Wim de. - Auke Komter, Architect.
R2283: [THORBECKE] WIT, C.H.E. de. - Limburg - Maastricht - Thorbecke, 1848-1853.
Y9676: WIT, Augusta de. - De drie vrouwen in het heilige woud.
Y8266: HITWEEK / WITHEEK. - Hitweek: Blad voor tiener, twen en ouderen. 1e jaargang 1966. Nrs. 24, 30, 34, 41, 45, 50.
T6129: WITHUYS C.G. - Withuys' woorden der feest-cantate, muziek van J.H. Lubeck. Uit te voeren voor en na het leggen van den Eersten Steen van het Nationaal Gedenkteeken voor November 1813, in het Willemspark te 's Gravenhage; op Dinsdag 17 November 1863.
R3018: WITKAM, J.J. / J. Brugman / G.J.H. van Gelder. e.a. - De Arabische wereld. De geschiedenis en betekenis van de Islam, Arabische taal, poëzie en politieke herrijzenis, Nederlands koloniaal verleden.
T6503: [AMSTERDAM] WITKAMP, P.H. - Amsterdam in schetsen. Teekeningen van W. Hekking jr. Twee delen in een band.
R5640: WITKAMP, P.H. - Amsterdam's zesde eeuwfeest op den 27sten October 1875.
Y6006: WITKAMP, P.H. en P.H. Craandijk. - Prins Willem Frederik Karel der Nederlanden. Een Levensschets.
Y1176: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de Lagere scholen. Tweede stukje III: Europa. IV: De Aarde.
Y1169: WITKAMP, P.H. - Handboekje der Aardrijkskunde van Europa. Inzonderheid ten dienste van jonge lieden, die eene beschaafde opvoeding ontvangen. Tweede stukje, eerste afdeeling.
Y1168: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen in de provincie Zuid-Holland. Eerste stukje 1. Zuid-Holland. 2. de Nederlanden.
Y1156: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen in de provincie Gelderland. Eerste stukje 1. Gelderland. 2. de Nederlanden.
Y1131: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen. Tweede stukje: III Europa. IV: De Aarde.
R6048: WITKAMP, P.H. en Martin Kalff. - Prins Hendrik der Nederlanden. Eene levensschets.
T6525: WITLOX, J. - Onze eigen politieke organisatie blijve!
T2108: WITLOX, J.H.J.M. - Een Zuid-Nederlander als Emancipator van Neerlands Katholieken. Graaf Fortune Duchastel.
L5376: WITLOX, J.H.J.M. - Varia historica. Met een inleiding van P.J.M. Aalberse.
R2141: WITLOX, J.H.J.M. - De staatkundige emancipatie van Nederlands katholieken 1848-1870. Derde deel van: De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst.
B8449: WITLOX, J.H.J.M. - Varia historica. Met een inleiding van P.J.M. Aalberse.
L5953: WITSEN ELIAS, J.W.J. & J. PIEBENGA. - Twee eeuwen Leeuwarder Courant.
Y4151: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - Apollineum. Bijdragen, de Nederduitsche Taal, Dichtkunst, Welsprekendheid en Fraaije Letteren. Betreffende. Deel Twee.
T6824: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - Critisch verslag van zeker werkje, ten titel voerende: Het Tempelfeest, na het vijftigjarige bestaan des Amsterdamschen Stads-Schouwburgs, briefswijze, op deszelfs verzoek, medegedeeld aan een' vriend te Rotterdam.
R5633: WITSTEIN, S.F. - Funeraire poëzie in de Nederlandse renaissance.
B6791: WITSTEIN, S.F. - De verzencommentaar in Het Theatre van Jan van der Noot. Bronnen en bewerkingswijze.
Y7378: [VONDEL] WITSTEIN, S.F. en E.K. Grootes. (ed.). - Visies op Vondel na 300 jaar. Een bundel artikelen.
Y6622: WITSTEIN, S.F. - Bredero's ridder Rodderick.
Y5023: WITTE, J.C. - J.B. van Heutsz leven en legende.
T5765: WITTE, C. de. - L' histoire du papier et les filigranes.
B6767: WITTE, A.J.J. de. - De mens in zijn taal gevangen.
M9511: WITTE, Richard. - Praktikum des Stein- und Zinkdrucks.
R9642: WITTE, Dirk. - De kleine soubrette.
R9640: WITTE, Dirk. - Annetje. Woorden en Muziek.
B3997: WITTE, Aldert. - Charles Nypels Meester-Drukker.
K5930: WITTE, Dirk de. - Ernie Wever.
T5863: WITTEBOON, S. - Confectiemeisjes. Een reportage over het leven van meisjes in de confectiebedrijven.
T4119: WITTEET VAN HOOGLAND, E.B.F.F. Baron. - De St. Michael-Beweging in de R.K. Staatspartij. Waar het om gaat en waarom het niet gaat.
Y3562: WITTEMANS, F. - Marnix van Ste Aldegonde. Minister van Willem van Oranje.
Y2493: WITTEVEEN, Corn. Jos. en A.G. Maris. - 1948 Reconstruction, Recuperation, Sanitation, Cooperation. A new borderline Netherlands-Germany.
R8632: WITTEVEEN, Arjen. - Fryske Boukinst en hwet der mei mank is.
T3712: WITTKAMPF, Willem. - Verzameld werk. Samengesteld door Hans Heesen.
T5895: WNDELAER BONGA, S.E. - Oer Eastrum ald en nij.
Y8169: DIE WOCHE. - Die Woche. Berlin, 19 Juli 1944, Heft 29. Kriegmarine an der Invasionsfront.
Y8170: DIE WOCHE. - Die Woche. Berlin, 12 Juli 1944, Heft 28.
Y3722: WODZICKA, Helen. - The Printer and his Craft. An Eywitness Book.
L7444: WOENSEL, Pieter van. - Staat der geleerdheid in Turkijen (1791). Bezorgd door Meike Broecheler.
K8087: WOENSEL, Lodewijk van. - Meziek uit eige land.
T6677: WOENSEL KOOY, J. van. - Geoorloofde contractbreuk? Een woord naar aanleiding der spoorwegstakingen.
B2207: WOERDEMAN, M.W. en Dirk Coster. - Betje Wolff en Aagje Deken herdenking en erepromotie van Dirk Coster op maandag 1 november 1954.
R2254: WOESTIJNE, Karel van de. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 2e jaargang nr. 5, 1934.
R2253: WOESTIJNE, Karel van de. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 2e jaargang nr. 4, 1934.
B0249: WOESTIJNE, Karel van de. - Beginselen der chemie.
R2252: WOESTIJNE, Karel van de. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 2e jaargang nr. 3, 1934.
R2251: WOESTIJNE, Karel van de. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 1e jaargang nr. 1, 1933.
T8839: WOESTIJNE, Karel van de. - Verhalen.
R2194: WOESTIJNE, Karel van de. - De nieuwe Esopet. Met zestien teekeningen van Jozef Cantre.
L6127: WOESTIJNE, Karel van de. - Substrata. Geschreven en verlucht door Leo Marfurt.
L6054: WOESTIJNE, Karel van de. - Zon in den rug.
B8855: WOESTIJNE, Karel van de. - Over schrijvers en boeken. Tweede bundel.
B8735: WOESTIJNE, Karel van de. - Wiekslag om de kim. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door Leo Jansen. Twee delen.
L1182: WOESTIJNE, Karel van de. - Het zatte hart.
T0051: WOESTIJNE, Karel van de. - Het menschelijk brood.
W9104: WOESTIJNE, Karel van de. - Laethemsche brieven over de lente aan Adolf Kerckenrath.
M9313: WOESTIJNE, Karel van de. - Wiekslag om de kim: Het menschelijk brood, De modderen man, God aan zee, Het bergmeer.
L0206: WOESTIJNE, Karel van de. - Keur uit het werk.
B4542: WOESTIJNE, Karel van de. - Karel van de Woestijne. Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten. Verzameld en ingeleid door Bernard Verhoeven.
W8038: WOESTIJNE, Karel van de. - Goddelijke verbeeldingen.
B3726: WOESTIJNE, Karel van de. - Dagboek. Inleiding en begeleidende nota's Karel Jonckheere.
W7515: WOESTIJNE, Karel van de. - Nagelaten gedichten
Y5603: WOESTIJNE, Karel van de. - Wat is poëzie? [Tekst van een lezing en bibliografie van Van de Woestijne].
Y6061: WOESTIJNE, Karel van de. - Janus met het dubbele voor-hoofd.
B2681: WOESTIJNE, Karel van de. - Pieter Brueghel.
Y5480: WOESTIJNE, Karel van de. - Krantenknipsels van/over Karel van de Woestijne.
K4268: WOESTIJNE, Karel van de. - Goddelijke verbeeldingen.
L8564: WOESTIJNE, Karel van de. - Altijd maar bijeenblijven. Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929. Bezorgd door Leo Jansen & Jan Robert.
T9753: WOESTIJNE, Karel van de. - Verzameld werk. 7 + 1 delen.
B0938: WOESTIJNE, Karel van de. - Verzameld werk. Zesde deel: Beschouwingen over literatuur. Het dagelijksch brood. Keur uit de brieven in dagbladen 1906-1929.
T5040: WOKER, Gertrud. - Moderne oorlogstechniek en bescherming der burgerbevolking.
R2716: WOLDHEK, Siegfried. - Literaire tekeningen. Ingeleid door Rudy Kousbroek.
B3243: WOLDHEK, Siegfried. - Getekende schrijvers. Met een inleiding door Jeroen Brouwers.
K0406: WOLF, Manfred. - Albert Verwey and English romanticism. A comparative and critical study, with original translations. Proefschrift.
Y0078: WOLF, H. de. - Roomsche waarheidsliefde.
B6485: WOLF, Herman. - Hedendaagsche Wijsbegeerte. Gestalten en stroomingen.
W8492: WOLF, Hans Jurgen. - Geschichte der Druckpressen. Ein illustriertes Handbuch mit einer ausfuhrlichen Zeittafel.
R8790: WOLF, B.Th. de. - Hoe de revolutie werd voorbereid.
K6643: WOLF-CATZ, Helma. - Een nacht.
K2548: WOLF-CATZ, Loeka. - Helma Wolf-Catz.
Y9498: [SPINOZA] Wolf, A. - [Review of] Spinoza and Time, By S. Alexander, London 1921.
R3990: WOLFE, Tom. - De wereld en Wolfe. Vertaling Paul van den Hout.
H7867: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - Lotje Roulin. Een liefde in de achtiende eeuw zoals zij wordt verhaald in de roman Willem Leevend.
H7065: WOLFF-BEKKER, Elisabeth. - De menuet en de dominees pruik. Inleiding en aantekeningen P. Minderaa.
R0401: WOLFF, Gust. - Psychiatrie en dichtkunst. Uit het Duitsch vertaald door G. v. E.
H0746: WOLFF, Betje en Aagje Deken. - Critisch commentaar. Keuze door J.C. Brandt Corstius.
H9851: WOLFF, Andrea. - Een boekverkoper in St.-Petersburg omstreeks 1860, over mijn grootvader. Ingeleid en vertaald door W.A. Meeuws.
T0752: WOLFF, S. de. - Beschouwingen over de waardeleer.
L8976: WOLFF, H.J. (ed.). - Suriname het land der bekoring, maar toch het land der beproeving.
B5858: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - Lotje Roulin. Een liefde in de achtiende eeuw zoals zij wordt verhaald in de roman Willem Leevend.
Y3023: WOLFF, Sam de. - Koemie Orie. Landelijk orgaan van de Poale Zion be-Holland. Bijzonder nummer t.g.v. de 75e verjaardag van Sam de Wolff, 13 augustus 1953.
H9321: WOLFF, E. en A. Deken. - Bloemlezing uit de Economische Liedjes. Samengesteld en ingeleid Johan van Nieuwenhuizen.
R5200: WOLFF, M. - De ondergang van Jeruzalem.
R7406: WOLFF, S. de. - Crisis in permanentie.
R7386: WOLFF, S. de. - Strijdenskracht door Wetensmacht. Opstellen aangeboden aan S. de Wolff t.g.v. zijn 60e verjaardag.
R7290: WOLFF, S. de. - Het heldenleven en de levende leer van Karl Marx.
T7758: WOLFF, Sam de. - De crisis.
T4167: WOLFF, Betje en Aagje Deken. - De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. (Niet vertaald).
B0376: WOLFF, Betje & Aagtje Deken. - Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken. Met aanteekeningen van Joh. Dyserinck.
L4159: WOLFS, Petrus F. - Das groninger 'Religionsgesprach' (1523) und seine Hintergrunde.
T0678: WOLFS, A. - Het kolonialisme in Vlaanderen. Pleidooi voor een sociale revolutie.
T2593: WOLFSON, J.M. - Iets over Thorbecke als Mensch en als Staatsman.
Y6761: WOLFSON, Constant H.F. - Wat niet vergaat... In memoriam Constant H.F. Wolfson Bloemlezing uit de nagelaten gedichten en gedachten.
Y1926: WOLINSKI. - Hitparade. Vertaling Piet Piryns.
Y4633: WOLINSKI. - Weg met de jeugd. Vertaling Piet Piryns.
Y2206: DE WOLKENRIDDER. - De Wolkenridder. Personeelsorgaan van de K.L.M. 15e jarg. no. 25 kerstmis 1961.
H6291: WOLKERS, Jan. - Zwarte advent.
L6475: WOLKERS, Jan. - Dominee met strooien hoed.
H1530: WOLKERS, Jan. - Wegens sterfgeval gesloten. Commedia della morte.
B9924: WOLKERS, Jan. - Wegens sterfgeval gesloten. Commedia della morte.
B3600: WOLKERS, Jan. - Zomerhitte.
R8162: WOLTERING, B. - Gelijkenis van tweelingen. Een psychologisch onderzoek.
E0160: WOLTERS, J.B. - Uitgaven van J.B. Wolters. Te Groningen.1907,
L7590: WOLTERS, M.J.H. (voorwoord). - Onze lieve vrouw van Renkum. Het herstel van een oude devotie.
L5170: WOLTERS, Xavier F.M.G. - Notes on Antique folklore on the basis of Pliny's natural history L. XXVIII. 22 - 29.
Y4154: WOLTERS, Alb. - De heiligen Wiro, Plechelmus en Orgerus en Het Kapittel van Sint Odilien-Berg.
T0557: WOLTHUIS, G.W. - Duivelskunsten en sprookjesgestalten. Studien over literatuur en folklore, Mariken van Nieumeghen.
Y6901: WOLTJES, Margreeth. - Het vreemde hart.
H6910: WOLTMANN, Alfred. - Holbein und seine Zeit. Des Kunstlers Familie, Leben und Schaffen.
R8227: WOLTRING, Julius. - Massa-Actie en Massa-Mentaliteit.
B1502: [HOFLAND] WOLTZ, W. (ed.). - H.J.A. Hofland journalist. Een vriendenboek.
T2600: WOLZOGEN, Ernst von. - De Pot der Danaiden. Bewerking Bernard Canter.
T1089: WOLZOGEN, Hans von. - Wagner-Brevier. Die Musik. Herausgegeben von Richard Strauss.
K7922: WOLZOGEN, Ernst von. - Das dritte Geschlecht. Roman. Mit Buchschmuck von Walter Caspari.
L5578: WONG LUN HING, F.J.H. - Prostitutie, een fenomenologische studie uit een huisartsenpraktijk. Met een ten geleide van P. Muntendam.
Y4186: ONZE WONING. - Onze Woning. Orgaan van de Christ. Bond van Patroons in het meubileringsbedrijf in Nederland. April-Mei 1947.
Y3948: WONINGGIDS. - Woninggids van het kantoor van vaste goederen Van Beijnum & Co. 4e jaargang februari 1907.
B3467: WOOD, Michael. - The magician's doubts. Nabokov and the risks of fiction.
B8437: WOODHAM-SMITH., Cecil. - Florence Nightingale 1820-1910. Vertaling P. van As.
T9250: WOOLDENDORP, Cor en Jack Bess. - De Fietsbel. (Als ik tweemaal met m'n fietsbel bel).
Y7344: WOOLF, Virginia. - Over Londen. Vertaling Carol Limonard.
R5349: WOOLF, Virginia. - Over Londen. Vertaling Carol Limonard.
Y8256: WOOLF, Virginia. - Krantenknipsels 1941-1996 over Virginia Woolf.
H6231: HET WOORD. - 1e Jaargang 1946. nr. 5, februari 1946.
T1900: HET WOORD. - 1e Jaargang Augustus 1946 nr. 11.
T1901: HET WOORD. - 1e Jaargang Sept. 1946 nr. 12.
T1905: HET WOORD. - 2e Jaargang October 1946 nr. 1.
B7504: HET WOORD. - 1e Jaargang december 1945 nr. 3.
B7105: HET WOORD. - 1e jaargang 1946, nr. 4, Januari 1946.
B6999: HET WOORD. - Hendrik de Vries: De dood van den heerscher. G. Langen: De toneelspeler. Koos Schuur: Notities over poëzie. B. Voeten: Odysseus' terugkeer. Ab Visser: De havezate. Koos Schuur: Over epigonisme, pose en dichterschap. J.J. Nieuwburg: Vier gedichten.
B7000: HET WOORD. - Gerard Diels: Verzen ter gedachtenis. H. Redeker: De blik naar binnen. B. Voeten: Sine nomine. De dorst. De laatste dichter. Koos Schuur: Notities over poëzie. N. Verhoeven: Zes gedichten. Til Brugman: Hemelia. Leo Koekraad: Het toornig woord. Johan van Delden: Droomland.
B1124: HET WOORD. - 1e Jaargang 1946. nr. 14-15 november/december 1946.
Y8720: HET VRIJE WOORD. - Het Vrije Woord. Algemeen Onafhankelijk Halfmaandelijksch Orgaan onder redactie van A. Baars, H. Sneevliet en D.J.A. Westerveld. 1e jaargang 1915.
T5741: GULDEN WOORDEN. - Gulden woorden. Een roep om meer idealisme, 'n bundel proza - ten dienste van de propaganda verzameld en aangeboden door de afdeeling Dieren van de Nationale Christen Geheelonthouders Vereeniging, aan haar 25-jarig bestaan tot aandenken.
Y5619: WOORDENBOEK. - Van Dale pocketwoordenboek Nederlands-Engels en Engels Nederlands.
T0665: WORBY, John. - De andere helft. Levensbeschrijving van een zwerver. Vertaling Johanna Smelik.
Y6028: THE TRANSPORT WORKER. - The Transport Worker. Volume 1. March 1912. No. 8.
T2343: WORMSER, J.A. - Een man uit en voor het volk. Het leven van Klaas Kater.
T5735: WORMSER, J.A. - Wat heeft het bestuur der Stuiversvereeniging toch misdreven? Openbare brief aan de Heeren A.P. c.s. voor het bestuur der Stuiversvereeniging De school met den Bijbel te Amsterdam gesteld door haren voorzitter J.A. Wormser.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/1