Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R4611: SALFELLNER, HARALD. - Franz Kafka und Prag.
T8303: SALINGER, J.D. - Heft hoog de nokbalk, timmerlieden en Seymour, een introductie. Vertaling Johan Hos.
W4595: SALISBURY, HARRISON E. - Without fear or favor. The New York Times and its times.
M7809: SALLENAVE, DANIELE. - Adieu. Vertaling M. Jansen.
T9684: SALLUSTIUS CRISPUS, GAIUS. - De oorlog met Catalina; de oorlog met Iurgurtha; Historische fragmenten; Brieven aan Caesar; Smaadschrift tegen Cicero; Appendix. In de vertaling van J.W. Meijer.
Y9204: SALLUSTIUS. - De oorlog tegen Jugurtha. Ingeleid en vertaald door G. Doorman.
R4179: SALOMONS, ANNIE. - Ballingen.
B0520: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen aan schrijvers die ik persoonlijk heb gekend.
B0545: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen uit den ouden tijd. Over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend.
B0581: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen uit den ouden tijd. Over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend 2.
Y5448: SALOMONS, ANNIE. - Krantenknipsels van/over Annie Salomons.
K4799: SALOMONS, ANNIE. - De ongerepte droom. Verzen.
L8274: SALOMONS, A. - Verpakking, gezien vanuit het drukkersstandpunt.
B0588: SALOMONS, ANNIE. - Nog meer herinneringen uit de oude tijd.
L2979: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen uit de oude tijd aan schrijvers die ik persoonlijk heb gekend.
Y5115: SALOMONS, ANNIE. - Liederen van droom en derven.
Y7943: SALOMONS, ANNIE. - Toen en nu. Herinneringen uit een lang leven.
Y7944: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen uit de oude tijd. Over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend. Volledige uitgave.
K2780: SALOMONS, ANNIE. - Over de wonderlijke kunst van 'lezen'.
B0516: SALOMONSA, ANNIE. - Heilige stenen en andere verhalen. Keuze uit eigen werk.
M0042: SALOMONSON, HERMAN (MELIS STOKE). - Recrutenschool en andere gevangenisverzen. Met een inleiding van A.K.C. de Brauw.
L6758: SALOMONSON, JAN WILLEM. - Chair, Sceptre and Wreath. Historical Aspects of their Representation on some Roman sepulchral Monuments.
Y0548: SALSMANS, J. - De Index en de Kerkelijke Boekenwetten.
L6181: SALVERDA, MURK (ED.). - Schrijversprentenboek 37: Babs' Bootje Krijgt Een Stuurman. De Meisjesroman En Illustrator Hans Borrebach (1903-1991).
L2459: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Uit het gebied der Romaanse Letteren.
L7118: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Klank en gedachte in Frankrijk's en Italie's Letterkunde.
R4120: SALVERDA DE GRAVE, JEAN-JACQUES. - Melanges de Philologie. A l'occasion de sa soixante-dixieme annee par ses amis et ses eleves.
Y8150: DER SAMMLER. - Der Sammler. Unterhaltungs-und Literaturbeilage der Munchen-Augsburger Abendzeitung. 1926. Nrs: 49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62.
Y5788: SAMSON. - Uitgeverij N. Samson, Alphen a/d Rijn. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
T0863: SAMYN, JOSEPH. - De Fransche Revolutie in Vlaanderen en in t bijzonder te Thielt (1792-1802).
T4812: SAMYN, JAN. - De geschiedenis der Vlasnijverheid in Vlaanderen.
Y2790: SAMYN, J. - De geschiedenis der Socialistische Vakvereeniging van de Vlasbewerkers en Bewerksters, gesticht in 1875.
Y1338: SANCHA, FRANCISCO. - De lessen van Aesopus op onzen tijd toegepast. Six Prints reproduced from the original paintings
L8916: SANCTA CLARA, ABRAHAM A. [= J.U. MEGERLE]. - Narrinnen-spiegel waarin zich alle Getrouwde en Ongetrouwde Eva's dochters zonder onderscheid van rang of stand, van alle kanten, zoowel van binnen als van buiten, kunnen spiegelen. Twee delen.
T0137: SAND, J.C.E. - Hier is Hilversum de A.V.R.O.
M1827: SAND, GEORGE. - Winter in Majorca, with Jose Quadrado's Refutation of George Sand. Translated & annotated by Robert Graves.
B8136: SAND, GEORGE EN SOLANGER CLESINGER. - Een verstoorde relatie. Brieven 1828-1876. Bezorgd en vertaald door Rosalien van Witsen.
Y0091: SANDAY. - Wanneer de oorlog zal kunnen eindigen.
K1887: SANDE, JEF VAN DE. - Onsterfelijk behang & andere essays.
R0057: SANDERS, K. - Thoreau en Walden. Achtergronden.
W8695: SANDERS, CEES. - Waaien op het dek.
L1419: SANDERS, EWOUD EN NOP MAAS. - Goed gelezen. 10 jaar de nationale voorleesdag.
B0497: SANDERS, EWOUD EN JAAP ENGELSMAN. - Geoniemen woordenboek. Woorden die zijn afgeleid van plaatsnamen.
W0336: SANDERS, CEES. - In de luwte van eros.
T9357: SANDERS, W. - Leidener Humanisten und die Anfange der Germanistik.
B6226: SANDERS, EWOUD. - Eponiemen woordenboek. Woorden die teruggaan op historische personen.
R7491: SANDERS, W. - Heinric van Veldeken. Portrat eines maaslandischen Dichters des 12. Jahrhunderts.
T0878: [COHEN] SANDERS, PAUL F. - De Piano. Het instrument en zijn meesters. Met pentekeningen van Jordaan.
Y4428: SANDERS, STEPHAN EN JOOST HARTOG. - Malcolm X.
R0788: SANDERS, EWOUD. - Een onbekende bekende: Nono.
B1971: SANDERS, JAN & NICO SCHEEPMAKER. - Lik op stuk.
L3205: SANDERS, EWOUD. - Tararaboemdiee & De blikken dominee. De geschiedenis van ons nationale straatlied.
T2446: SANDERS, EWOUD. - Een zomer in Leiden.
B9805: SANDNER, INGO (ED.). - Unsichtbare Meisterzeichnungen auf dem Malgrund. Cranach und seine Zeitgenossen.
B1280: SANDOR, A.I. - The Exile of Gods. Interpretation of a theme, a theory and a technique in the work of Heinrich Heine.
Y5112: SANDWIJK, G. VAN. - Beknopt leer- en leesboek voor de jeugd over wetenschappelijke onderwerpen.
T1869: SANNES, G.W. - Ontwapening! Rede.
Y7374: SANNES, H. - Willem van Haren, de dichter. Het veelbewogen leven van een Friesch edelman. Bildt-Grietman, tevens dichter in de 18e eeuw.
B6957: SANSOT, PIERRE. - Lof der traagheid. Vertaling Frans de Haan.
R3520: [TOONDER] SANTBRINK, ROB VAN (ED.). - De curieuze wereld van Heer Bommel en Tom Poes.
R3538: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1935. zeven-en-dertigste jaargang.
T2242: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1931. drie-en-dertigste jaargang.
T7024: SANTCROOS, DLZ, IS. - In en om de volkslogementen. Zwerftochten van een journalist met een rechercheur.
T7095: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1932. vier-en-dertigste jaargang.
T7096: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1933. vijf-en-dertigste jaargang.
Y3081: SANTEGOEDS, EVERT. - Juliana, moeder, majesteit.
B0149: SANTEN, JOHANNIS VAN EN HENRICI JOANNIS VAN BUUL. - Johannis van Santen et Henrici Joannis van Buul Epistola ad Summum Pontificem Pium IX, de Literis Apostolicis Ex Qua Die, d.d. 4 m. Martii 1853.
K4603: SANTEN, SAL. - Jullie is jodenvolk. Herinneringen aan een jeugd.
R6304: SANTEN, SAL. - Adios companeros. Politieke herinneringen.
W4072: SANTEN, SAL. - Stormvogels.
K6373: SANTEN, SAL. - Deze vijandige wereld. Schetsen.
B2366: SANTEN, JOSEPH VAN. - De Marxistische Accumulatietheorie.
T3092: SANTEN, M. VAN. - 5 landverraders: Mussert, Krekel, Rost van Tonningen, Max Blokzijl, Smit.
R8225: SANTEN, AIME VAN. (JAN MOLITOR). - Over Karel Capek.
W8409: SANTIAGO, ESMERALDA. - America's droom. Vertaling Anna Kapteijns-Bacuna.
W1042: SANTOS, JESUS FERNANDEZ. - Buiten de muren. Vertaling Ton Ceelen.
Y7447: SAPORITI, PIERO. - Het lege balkon. De laatste maanden van Mussolini. Vertaling J.E. Romein.
Y5790: SARA. - Feministische Uitgeverij Sara, Amsterdam. Catalogus najaar 1984.
B4394: SARAFAAN. - Inhoud: Brieven van Mina Kruseman. Essay van Elaine Showalter. Verhaal van Nicole Zwager. Gedichten van Stevie Smith. Zweedse schrijfsters 1880-1980. Gedichten van Kristina Lugn. Kunst: Elizabeth de Vaal.
R3299: SARAIVA, ANTONIO JOSE. - Le discours ingenieux. Cours inaugural a l'Universite d'Amsterdam.
R2639: SARASIN, PAUL UND FRITZ. - Reisen in Celebes. Ausgefuhrt in den Jahren 1893-1896 und 1902-1903. 2 Bde.
P1812: SARDANE, IMRE. - Viermaal vier.
M7917: SARDEIS, STRATO VAN. - Knapenliedboek. Vertaald en nawoord voorzien door Charles Vergeer.
W1041: SARGENT, PAMELA. - Vrouwen in Wonderland. Vertaling Jean Schalekamp.
K2959: SARNEEL, FONS. - Inleiding tot het lezen van romans.
B3849: SARNOW, EMIL & KURT TRUBENBACH. - Mundus Novus. Ein Bericht Amerigo Vespucci's an Lorenzo de Medici uber siene Reise nach Brasilien in den Jahren 1501/02. Nach einem Exemplare der zu Rostock von Hermann Barckhusen gedruckten Folioausgabe, im Besitze der Stadbilothek zu Frankfurt a. M.
B9526: SARRIA, AMALIA (ED.). - Les Rois Bibliophiles. Catalogue Europalia 85 Espana.
K7729: SARS, PAUL. - Adriaan van Dis. De zandkastelen van je jeugd.
Y9550: [SPINOZA] SARTON, GEORGE. - Spinoza.
Y8247: SARTRE, J.P. - Krantenknipsels 1957-1989 over J.P. Sartre.
H9233: SARTRE, JEAN PAUL. - De muur. Vertaling C.N. Lijsen.
K9702: SARTRE, JEAN PAUL. - Baudelaire. Vertaling Paul Beers.
T5326: SARTRE, JEAN-PAUL. - De jaren des onderscheids. Deel een van de vierdelige romancyclus " De wegen der vrijheid". Vertaling Jo Boer.
L6192: SARTRE, J.P. EN CATHARINE CHAINE. - Sartre en de vrouwen. Een gesprek met Catherine Chaine. Vertaling Maurits Mok.
B8550: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - Nieuwe Catalogus der Oorkonden en Handschriften, Berustende in de Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Eerste supplement.
L5244: SASSEN, FERD. - Jacob Nieuwenhuis (1777-1857) en het Krausianisme in Nederland.
R3886: SASSEN, FERD. - Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw.
B2762: SASSEN, D. - Asselt. Zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad.
T1341: SASSEN, FERD. - Geschiedenis van de wijsbegeerte der negentiende eeuw.
R5821: SASSEN, D. - Asselt: zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad.
Y2080: SAUMONEAU, LOUISE. - Les Femmes Socialistes Contre la Guerre I en II. Appel de Clara Zetkin son introduction en France. Autour du manifeste de Clara Zetkin.
B2272: [TSJECHOV] SAUNDERS, BEATRICE. - Tchehov the Man.
Y1548: SAUTIJN KLUIT, W.P. - Belasting op de Nieuwspapieren (1674-1869) en verzending van het Nieuwspapier. Nagelaten geschriften.
W9028: SAUWER, MONIKA. - Een verlegen man.
L4216: SAUWER, MONIKA. - De animist.
K8408: SAVAGE LANDOR, WALTER. - Serena. Vertaling E. du Perron.
L2508: SAVAGE LANDOR, WALTER. - Serena. Vertaling E. du Perron.
H9068: SAVARD, REJEAN. (ED). - Education and research for marketing and quality management in libraries. / La formation et la recherche sur le marketing et la gestion de la qualite en bibliotheque.
Y4400: SAVIANO, ROBERTO. - Het tegenovergestelde van dood.
M5775: SAVINIO, ALBERTO. - Momument voor een held. Keuze, vertaling en nawoord Paul van Heck.
B4880: SAVORNIN LOHMAN, W.H. DE. - Van huwelijk en echtscheiding.
B5102: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - Waarom en hoelang? Aan Dr. C.B. Spruyt.
L9313: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] SAVORNIN LOHMAN, JHR. MR. DE. - Groen van Prinsterer.
B5791: DE SAVORNIN LOHMAN, A.F. - Aan Neerlands Anticlericalen. Een woord tot toelichting van De Staatsschool en de Roomsche Kerk.
B8021: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - Nog eens: Wat wil de Antirevolutionaire Partij?
L8403: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - De Staatsschool en De Roomsche Kerk.
Y6693: SAVORNIN LOHMAN, ANNA DE. - Mara-Liefde.
T6328: SAVORNIN LOHMAN, B.C. DE - De Bestuursinrichting van Gewest, Stad en Platteland van Utrecht gedurende de Bataafsche Republiek.
B4514: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - Een vaccine-aanbidder.
M8477: SAVULESCU-VOUDOURIS, MONICA. - Vader, wij zijn slaapwandelaars. Autobiografie. Uit het Roemeens vertaald door Jana de Goede.
R0813: SCACCHI GRACCO, LUCA. - Pensieri di plastica / Plastic Thoughts. 100 jaar plastic Groninger Museum
H4129: SCADLICH, HANS JOACHIM. - Tallhover. De geschiedenis van een staatsdienaar. Vertaald door Wouter Donath Tieges.
T3792: SCALDEN. - Tweede Jaarboek van de Scalden; 25 juni-10 juli 1898 Tweede Tentoonstelling van Monumentale, Dekoratieve & Toegepaste Kunst.
R9669: SCALDEN. - De Scalden. XIIe Jaarboek. Feestalbum 1889-1909.
T1119: SCALDEN. - Spreekwoorden. De Scalden XIe jaarboek 1908.
B3592: SCAMOZZI, OTTAVIO BERTOTTI. - L' origine dell' Accademia Olimpica di Vicenza con una breve descrizione del suo Teatro.
Y8744: SCARABOTOLO, HELIO A. - Beknopte Geschiedenis van de Braziliaanse Letterkunde. Vertaling H. Houwens Post.
MK0067: SCARFE, LAURENCE. - Alphabets. An introductory treatise on written and printed letter forms for the use of students.
M8476: SCARRON, PAUL. - Wanfortuin der komedianten. Vertaaald en ingeleid door C.J. Kelk.
L8132: SCEVE, MAURICE. - Gedichte.
H8273: SCEVE, MAURICE. - Delie. Beeld van allerhoogste deugd. Honderd dizijnen. Vertaling en nawoord Robert de Does. Inleiding Rein Bloem.
T6178: SCH. J.H. [=J.H.A. SCHAPER]. - Hoe woont gij? Een woord aan de arbeiders en hunne vrouwen.
R7351: SCH[APER], J.H. - De Tering en het Arbeidende Volk.
R9269: SCHAAF, NINE VAN DER. - Naar het onzichtbare.
B5944: SCHAAF, NINE VAN DER. - Heerk Walling.
B5995: SCHAAF, NINE VAN DER - De reis van Job.
B5916: SCHAAF, NINE VAN DER. - Leven van Karel de Stoute.
T0049: SCHAAF, NINE VAN DER. - Droomvaart.
T3015: SCHAAF, NINE VAN DER. - De uitvinder.
M5034: SCHAAFSMA, JOHAN. - Ontaarde cirkels.
Y6983: SCHAAKE, J.JOH. - Het poppenboekje. Handleiding voor het zelf-vervaardigen en zelf-vertoonen van een spel. Met 10 schetsteekeningen van den schrijver en 7 foto's.
R8651: SCHAAKE-VERKOZEN, CELINE EN JOHAN. - Tafelcharme. Aanwijzingen over de kunst van tafeldekken en de verzorging van de tafel.
Y0454: SCHAAKSPEL. - Handleiding tot het Schaakspel voor Eerstbeginnenden, benevens De Wetten en Regelen van dit Spel.
Y8415: SCHAALMA, ALBERT. - Marginaal. [Gedicht].
R4026: SCHABERG, J.P. - De getelde dagen: een geschenk voor Nederlandsche kinderen, op het gouden gedenkfeest van de overwinning bij Waterloo.
H9009: SCHACHNER, ERWIN. - Drucken. Schritt fur Schritt.
C1841: SCHACHNER, ERWIN. - Drucken. Schritt fur Schritt. Eine vollstandige Einfuhrung in die Techniken des Hochdrucks.
R7164: SCHADE VAN WESTRUM, A.T.J. - Verbintenissen met strafbepaling. Aanteekeningen op de artikelen 1340-1348 B. W.
H0732: SCHADE, HERBERT. - Damonen und Monstren. Gestaltungen des Bosen in der Kunst des fruhen Mittelalters.
B7825: SCHADEWALDT, WOLFGANG. - Gedenkrede aus Werner Jaeger 1888-1961. Mit einem Verzeichnis der Schriften Werner Jaegers.
B2375: SCHAEPAMN, H.J.A.M. - Het lied des Konings. Een Gedicht.
R6735: SCHAEPDRIJVER, SOPHIE DE. - De Groote Oorlog. Het koninkrijk Belgie tijdens de Eerste Wereldoorlog.
B2378: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Herodes en Petrus.
B2379: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Verzamelde Dichtwerken. Een inleiding van den dichter opgedragen aan Z.D.H. Henricus van de Wetering op Zijn Zilveren Priesterfeest.
B2380: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Verzamelde Dichtwerken. Feestuitgave 1867 - 15 Augustus - 1892.
B5235: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - St. Thomas van Aquino. Drie voorlezingen.
L8339: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Verzamelde dichtwerken. De paus. Vondel. De pers. S. Maria, de zondaresse. De eeuw en haar koning.
K8077: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Chronica over Staatkunde en Letteren. Tweede reeks.
B2558: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - De protest-meeting te Utrecht, 17 December 1888. Stenographisch verslag.
T7633: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Roomsch Recht tegen Protestantsch Verweer.
R8755: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Brieven... van Alberdingk Thijm.
B0025: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Een kroningslied.
B8650: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Bolland en Petrus.
T6686: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - S. Vincentius a Paulo. Twee toespraken 1890 en 1896.
L8736: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Geschiedvervalsching. Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis. Door drie vrienden der waarheid voor Nederland bewerkt door drie gelijkgezinden. Met een brief aan de vertalers.
R4469: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Van Strijd tot Vrede ? Nog een Woord over Art. 194 der Grondwet.
Y3627: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - VONDEL 1679 - 5 februari - 1879. Gedachtenisrede.
B2383: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - De rechterzijde en de persoonlijke dienstplicht.
R4109: SCHAEPMAN, FRANS. - Bijdragen ter verfrissching van de volkshuishouding.
B2146: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Aya Sofia.
M2685: SCHAEVERS, MARK. - Atlas of de reis rond de wereld.
Y8552: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels X. Veegjes van vroeger.
B3752: SCHAGEN, J.C. VAN. - 44 reflexen. Domburgse Cahiers No. VIa Mei 1965.
B3753: SCHAGEN, J.C. VAN. - Laatste vaart. Domburgse Cahiers No. VII October 1965.
B3755: SCHAGEN, J.C. VAN. - Met een vinger. Domburgse Cahiers No. XIV November 1970.
B3756: SCHAGEN, J.C. VAN. - Klein vlooientheater. Domburgse Cahiers No. XVI November 1970.
B3757: SCHAGEN, J.C. VAN. - Tactielen. Milieu hygiene 86 Hekels. Domburgse Cahiers No. XV November 1970.
B3764: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schaduwen. Domburgse Cahiers No. VIII October 1965.
B3762: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kleine dierentuin. Domburgse Cahiers No. XIX April 1971.
B3763: SCHAGEN, J.C. VAN. - Van gewone mensen. Domburgse Cahiers No. IX December 1965.
B1549: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse fragmenten (autobiografisch). Domburgse Cahiers No. XVII.
B1550: SCHAGEN, J.C. VAN. - Voorhof. Domburgse Cahiers No. XVIII.
K6426: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no XXI. Murmureersels in de muizenval. Rancuneuze rimram 1968-1971.
B3493: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. Xa, 1 april 1966.
B3494: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. V, 1 maart 1965.
B5911: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kleine doedelzak. 101 nieuwe reflexen. Domburgse Cahiers no. XII September 1967.
B5912: SCHAGEN, J.C. VAN. - Present.
L9011: [SCHAGEN} OOSTHOEK, ANDRE. - Ik ga maar en ben. Dubbelbeeld van J.C. van Schagen.
A0269: SCHAGEN, J.C. VAN. - Al tuimelende.
Y5455: SCHAGEN, J.C. VAN. - Krantenknipsels van/over J.C. van Schagen.
B6079: SCHAGEN, J.C. VAN. - Tekens. Domburgse Cahiers No. XX, september 1971.
L5547: SCHAGEN, J.C. VAN. - Flarden van den wind. Omzwervingen in de beklemming.
Y9527: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Uitstel van executie.
M2198: SCHAIK, WILLEM VAN. - Tijdgenoten. Getekend door ... Met woorden door E. Elias.
K6475: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - De zondaar en het meisje. Novelle.
B5740: SCHAIK, WILLEM VAN & E. ELIAS. - Tijdgenoten. Getekend met lijnen door Willem van Schaik, met woorden door E. Elias.
K4898: SCHAIK, A.H.M. VAN. - Dr. Hendrik Moller 1869-1940. Een ongemakkelijk initiator van onderwijs en cultuur in Noord-Brabant.
K3923: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Onder wiegende sterren. Logboek van een vrouw.
B8814: SCHAIK-WILLING, JEANNE. - Na afloop. Damatische kronieken.
B8178: SCHAIK, CORNELIS J.J. VAN. - Balthazar Huydecoper. Een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator.
K1847: SCHAIK-WIILING, JEANNE VAN. - Ondanks alles.
H9213: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Uit de stalles. Reacties op toneel.
L6956: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Nachtvorst.
L6958: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Sofie Blank. Roman.
B7962: DE SCHAKEL. - Jubileum nummer De Schakel. Orgaan van de Nederlandse Vereniging van chefs in het grafisch bedrijf. 25e jaargang no. 14, augustus 1937.
Y4115: SCHAKELS. - Schakels. Socialistisch Maandschrift voor Noord en Zuid Nederland. 2e Jaargang Nr. 1. November 1930. en 3e Jaargang nr. 12. October-November 1932.
R5700: SCHALIJ, M.A. EN P. BAKKUM. - Blokschrift. Een nieuwe schrijfmethode met oude lettervormen. Toelichting met vele voorbeelden van kinderwerk.
K6127: SCHALK, HENRIETTE VAN DER. - Vroegste sonnetten. Naar het handschrift uitgegeven door Garmt Stuiveling.
H8818: SCHALK, HENRIETTE VAN DER. - Vroegste sonnetten. Naar het handschrift uitgegeven door Garmt Stuiveling.
T9074: SCHALK, HENRIETTE VAN DER. - Sonnetten en verzen in terzinen.
L7665: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK. H. - poëzie en Maatschappelijke vernieuwing.
H6692: SCHALKEN, TOM. - Ward Ruyslinck.
B3560: SCHALKWIJK, H.J. - Kruisen. Een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven.
R5705: SCHALKWIJK, JAN. - Handleiding tot het leren schrijven met de brede pen.
B8834: SCHALLENBERG, E.W. - Muziekhistorische perspectieven.
Y2541: SCHALY, M.A. - Verbonden blokschrift. Modelschrift B, tweede leerjaar. Modelschrift E. vijfde en hogere leerjaren.
R7245: SCHAMELHOUT, G. - Ethnische vraagstukken en verzamelde toespraken.
T3298: SCHAMELHOUT, G. - Het Indogermaansch of Indo-Europeesch Vraagstuk. Noordschen en Ariers.
W2256: SCHANS, JAN J. VAN DER (ED.). - Werken met Kleuren.
T1202: SCHAPDRIJVER, KAREL DE / JULIUS CHARPENTIER. - Open brieven der Vlaamsche Frontpartij. Verzameld door...
H7090: SCHAPELHOUMAN, MARIJN & SCHATBORN, PETER. - Land & Water. Hollandse tekeningen uit de 17de eeuw in het Rijksprentenkabinet / Dutch drawings from the 17th century in the Rijksmuseum Print Room.
T1528: SCHAPER, J.H. - Het groote leven in. Een woord aan de jongelieden uit het volk.
R3504: SCHAPER, J.H. - De Sociaaldemokratie en Wat er van gezegd wordt.
R3475: SCHAPER, J.H. - Drie artikelen over Sociaal-Demokratie en Landsverdediging.
Y6050: SCHAPER, J.H. - Sociale Arbeid in de Gemeenteraden. Gemeente-program toegelicht door de daartoe benoemde kommissie uit de Sociaal-Demokratische Arbeiderspartij in Nederland.
T7607: SCHAPER, J.H. - De tien-uren-dag in de Tweede Kamer en daarbuiten.
Y2891: SCHAPER, J.H. - Een halve eeuw van strijd. Herinneringen van J.H. Schaper. Eerste deel.
R3477: SCHAPER, J.H. - De kabinetscrisis en de R.K. Kamerclub. Een woord aan de katholieke arbeiders en democraten
R3479: SCHAPER, J.H. - Onze grondwet en de arbeidende klasse.
R3480: SCHAPER, J.H. - Een daad voor den tien-urigen arbeidsdag.
R3482: SCHAPER, J.H. - Het groote leven in. Een woord aan de jongelieden uit het volk.
R3483: SCHAPER, J.H. - De Zwolsche beslissing.
R3484: SCHAPER, J.H. - Aan hen die van verre staan in de arbeidersklasse van Nederland.
R3476: SCHAPER, J.H. - Op de bres. Alfabetisch strijdschrift voor de sociaal-demokratie.
R3485: SCHAPER, J.H. - De Sociaaldemokratie en Wat er van gezegd wordt.
T6592: SCHAPER, J.H. - In den strijd. Handboekje ten dienste van de Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in Nederland.
T5249: SCHAPER, J.H. - De Arbeidswet van 1919.
L2309: SCHARPE, ADR. - Wezen en wording der Klassieke Sanskritliteratuur.
L5850: SCHARPE, ADR. - Wezen en wording der klassieke Sanskritliteratuur.
T5690: SCHARPE, A.A.M. - Tentoonstelling Sanskritkunde in de Nederlanden en in Europa in historisch perspectief, ingericht door de Universiteitsbibliotheek in samenwerking met het Seminarie voor Indologie in aansluiting bij de Indische studiedagen, 15-31 maart 1966 . Catalogus der tentoonst. en Indisch-Nederlandse bibliografie.
K5585: SCHARTEN, C. - De bloedkoralen doekspeld en andere korte vertellingen.
B3627: SCHARTEN-ANTINK, M. - In den vrijen Amerikaan. Koen van Wessum's Haagsche jaren.
K6955: SCHARTEN-ANTINK, M. - Vier vertellingen. Uit: "Van scheiding en dood".
K7862: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - De kapper van Tremalfo.
L8352: SCHARTEN, CAREL. - Het Spellingvraagstuk. De vereenvoudigde een gevaar voor volk en stam.
Y6564: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje.
B6922: SCHARTEN, CAREL. - De krachten der toekomst.
T0957: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje's verder leven. Vervolg op: Sprotje heeft een dienst.
T0958: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje heeft een dienst. Vervolg op: Sprotje.
B3541: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - De gave gulden. Een historie uit het moderne huwlijks leven.
L7255: SCHARTEN, CAREL. - De roeping der kunst. De poëzie, het proza, de Vlaamsche beweging en de oorlog, op den weg naar een nieuwe moraal.
C1782: SCHARTEN-ANTINK, C. - Carnaval.
B2622: SCHARTEN, CAREL. - Guido Gezelle.
B3535: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Jhr. Mr. James de Beyll, Minister van Nuttelooze Zaken.
B3540: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - De vreemde heerschers. Verhaal van de Italiaansche meren.
T0647: [COHEN] SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Het leven van Francesco Campana. [De Jeugd, De Duistere Waarheid en Het Eeuwige Licht]. Volledige uitgave, definitieve tekst.
R9506: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje.
R9367: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Een huis vol menschen. Verhaal uit het Parijsche leven.
M2687: SCHARTEN, CAREL. - De bloedkoralen doekspeld. De geschiedenis van een jongen edelman uit het begin der XXste eeuw.
L7470: SCHATZ, HENRIETTE. - Lik op stuk. Het dialect van Amsterdam.
H7659: SCHAUER, GEORG KURT. - Kleine Geschichte des deutschen Buchumschlages im 20. Jahrhundert. Mit 113 Abbildungen von Buchumschlagen aus der Sammlung Curt Tillmann.
B3433: SCHAUER, GEORG KURT. - Typographie der Mitte.
T1433: SCHAUER, GEORG KURT. - De kunst van het boek in Duitsland in de negentiende en twintigste eeuw.
R9130: SCHAUM, C.L.J. - Loof- en vruchtboomen op straat- en landwegen.
B8153: SCHEEN, PIETER A. - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750 - 1880. Herzien door P. Scheen.
T2978: SCHEEN, PIETER A. - Catalogus Zomertentoonstelling 1975. Romantische en Haagse School.
L7380: SCHEEPERS, G.J. - Indrukken van Amerika.
M0046: SCHEEPERS, G.J. - Dierengeluiden en menselijk stembereik.
R3891: SCHEEPERS, ESTHER & CHRIS WILL (EDS.). - Looy met den noorderzon, weg!! De reizen van Jacobus van Looy.
H8060: SCHEEPERS, G.J. / R.H. BOER. E.A. - Nederlandse Boekdrukkers in Amerika.
Y2363: SCHEEPMAKER, NICO & JAN KAL. - Vinger in de hoed wie d'r mee doet: Heinz Polzer & Aart van Zoest.
M1085: SCHEEPMAKER, N. - Hopper's Holland.
M6193: SCHEEPMAKER, NICO. - Maar mooi! Beschouwingen over poëzie. Samengesteld en ingeleid door Jaap Bakker.
H3151: SCHEEPMAKER, NICO / AART VAN ZOEST. - Zondags dichters. Zondagskinderen van de poëzie. Samengesteld door ...
L3550: SCHEEPMAKER, NICO. - Een stukje taalgebeuren dus...
K8338: SCHEEPMAKER, H.J. - Het gedenken.
K1068: SCHEEPMAKER, NICO. - Het bolletje van IBM. Columns.
K3269: SCHEEPMAKER, NICO. - Nederland, Toen en nu. Foto's van toen: Bernard F. Eilers, foto's van nu: Con Monnich.
T0202: SCHEEPMAKER, H.J. - Aan het raam. Een kleine reeks sonnetten.
Y2364: SCHEEPMAKER, NICO & JAN KAL. - Vinger in de hoed wie d'r mee doet: Heinz Polzer & Aart van Zoest.
Y5125: SCHEEPMAKER, NICO. - Hare Majesteit. Nico Scheepmaker en het boekenbal.
Y8708: SCHEEPMAKER, NICO. - De Gedichten. Bezorgd door Ivo de Wijs.
Y5574: SCHEEPMAKER, NICO. - Het kind en z'n sport.
M7589: SCHEEPMAKER, NICO. - De kip van Egypte.
K4326: SCHEER, LIEVE. - De poetische wereld van Paul Snoek. Proeve van close-reading.
L2732: SCHEER, LIEVE. - De ontaarde slapers door Ward Ruyslinck. Kennis maken met... No. 2.
K5777: SCHEFFER, H.J. - Het Volksdagblad. Arbeidersbeweging en dagbladpers.
R4532: SCHEFFER, H.J. - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw.
R0379: SCHEFFER, H.J. - De Controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken.
T3407: SCHEFFER, H.J. - Henry Tindal. Een ongewoon heer met ongewone besognes.
R1640: SCHEFFER, H.J. - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw.
L5750: SCHEFFERS, ALBERT A.J. - De Nederlandse dukaat (1586-1986).
T0355: SCHELDEN, THOMAS VAN DER. - Het Vraagstuk van het Vlaamsche Nationalisme. Antwoord op Dr Rubbens' boekje Het gevaar van het Nationalisme.
T0923: SCHELKLE, KARL HERMAN. - Oorsprong en theologische betekenis van het Nieuwe Testament.
Y1570: SCHELL, JOH. - Prinses Juliana-Marsch. Woorden en Muziek Op. 4.
T9603: SCHELLART, FRANCISCUS JACOBUS. - Volksboek van Margarieta van Lymborch (1516).
Y2462: SCHELLART, A.I.J.M. - Huizen van Oranje. Verblijven van de Oranjes en de Nassaus in Nederland.
Y1522: SCHELLART, A.I.J.M. - Historische landhuizen.
Y1219: SCHELLART, A.,I.J.M. EN PIET HEIN ZIJL. - Kijk op Kastelen. Tekst en Tekeningen.
T1763: SCHELLEKENS, JOZEF. - Turnhout. De Hoofdstad van de Kempen.
Y3787: SCHELLER, IMMAN, JO, GERH. - Klein woordenboek der Latijnsche taal.
R8624: SCHELTEMA, P. - De oudste regten van Amsterdam. Uitgegeven den 27sten October 1875. Met facsimile.
P2038: SCHELTEMA, P. - Aemstel's Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zes delen.
W0371: SCHELTEMA, J.M.W. - Chansons, gedichten en studentenliederen.
R8368: SCHELTEMA-TIDEMAN, A.W. - Schetsen uit het vrouwenleven.
Y5182: SCHELTEMA, P. - Oud en Nieuw, uit de Vaderlandsche Geschiedenis en Letterkunde. Tweede en laatste deel.
B8628: SCHELTEMA, JACOBUS. - Daniel Joncktijs. Beschouwd als schrijver en dichter.
Y4513: SCHELTEMA, P. - Jean de Labadie te Amsterdam in de jaren 1669 en 1670.
R7713: SCHELTEMA, P. - De Beurs van Amsterdam.
Y9403: SCHELTEMA. - Scheltema 150 jaar, 1853-2003.
Y3751: SCHELTEMA, JACOBUS. - Anna en Maria Tesselschade, de dochters van Roemer Visscher.
Y8801: SCHELTEMA, JACOBUS. - Brief van C. Barlaeus aan C. Huijgens tot aanbeveling van Jach. van Wickevoort.
T4699: SCHELTEMA, P. - Aemstel's Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zevende deel.
Y9157: SCHELTS VAN KLOOSTERHUIS, B. - Het opkamertje van den onderwijzer. Taalstudie voor de Hoofdakte. II. Lezen.
L0895: SCHELVEN, A.A. VAN. - Marnix van Sint Aldegonde.
L0558: SCHELVEN, A.A. VAN. - Van Hoepelrok en pruikentooi. De 18e eeuw bezien in 8 novellen en 18 kunsthistorische bijdragen aan de hand van aquarellen.
Y0722: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herinneringen van een dommen jongen.
B9311: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jan Compagnie.
B9604: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Anders en eender.
B9520: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Rose Angelique. De droomers van de liefde.
M6923: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jan Compagnie.
M6924: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Mijnheer Oberon en mevrouw.
Y5446: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Krantenknipsels van/over Arthur van Schendel.
P1829: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Der liefde bloesems.
P1838: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jan Compagnie.
P1840: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Voorbijgaande schaduwen.
K7584: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een spel der natuur.
K4561: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Maneschijn.
K4578: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een spel der natuur.
T8328: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De waterman.
K6832: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herinneringen van een dommen jongen.
Y0729: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Merona. Een edelman.
B3623: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verdwaald.
Y0714: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een spel der natuur.
Y0719: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De grauwe vogels.
Y0720: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De rijke man.
Y0717: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Vijftien verhalen.
K8329: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Fratilamur.
Y0721: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Nachtgedaanten. Verhalen.
K6323: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verdwaald.
W4020: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De Nederlanden, een gedicht.
K4875: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Bij het uitpakken van de boeken.
K8995: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Angiolino en de lente.
Y0712: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De wereld een dansfeest. Roman.
B9235: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De menschenhater.
B9236: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Avonturiers.
B9237: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Anders en eender.
B9241: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een Hollandsch drama.
Y0713: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Het oude huis, roman.
T9538: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De waterman. Roman.
T8921: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd.
L9131: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een eiland in de Zuidzee. Mede opgenomen werd het verhaal De aartsvader van Samoa.
Y0715: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zindelijke wereld.
Y6597: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Verhalen.
L6491: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jeugdherinneringen. Een document.
B9580: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Bijbelsche verhalen.
Y0718: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een Hollandsch drama.
Y0716: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Voorbijgaande schaduwen.
B9250: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herdenkingen. Fratilamur, De grammar school, Dromen, Herdenkingen.
B9258: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd. Een zwerver verdwaald.
Y6847: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Fratilamur.
M2139: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Blidmonde.
B9328: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Shakespeare.
B9330: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De mensch van Nazareth.
H9856: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Over boeken. Bij het uitpakken van de boeken, Boekkunst en grafiek, Het land zonder boek, Over de schatting van boeken, De gave van het boek.
Y9489: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Avonturiers.
B9246: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De wedergeboorte van Bedelman.
B9249: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herdenkingen. Fratilamur, De grammar school, Dromen, Herdenkingen.
A0579: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Blanke gestalten.
B9390: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De pleiziervaart.
W6930: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Pandorra.
B9412: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herinneringen van een dommen jongen.
W9095: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De mensenhater.
Y0768: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Drogon.
B9428: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Shakespeare.
B9429: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Angiolino en de lente.
B9431: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Het oude huis, roman.
B9439: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De zomerreis.
B9457: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De mensch van Nazareth.
B9242: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd.
L3620: SCHENE, AART H. - Grenzen over de identiteit van de geestelijke gezondheidszorg.
T6153: SCHENK, M.G. EN J.B.TH. SPAAN. - De helpende hand. Het boek der diaconie.
B2642: SCHENK, PETRUS. - 100 afbeeldingen der voornaamste gebouwen van Amsterdam.
K4503: SCHENK, M.G. EN J.B.TH. SPAAN (ED.). - Wie wil hooren een goed nieuw lied? Balladen en romancen over allerlei blijde en droeve zaken uit verleden en heden.
Y1622: SCHENK, M.G. EN J.B.TH. SPAAN. - Huis ten Bosch en zijn bewoners.
T9376: SCHENK, M.G. (RED.). - Verantwoordinge, verklaaringhe en de waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren princen van Oraengien. Naar de eerste drukken van 1568 opnieuw uitgegeven en ingeleid door M.G. Schenk, met een voorwoord van A.A. van Schelven en portret van den prins naar de gravure van Hendrick Goltzius.
Y1520: SCHENK, M.G. (ED.). - De Vrouw en haar Huis. Geillustreerd Maandschrift. 34ste jaargang maart 1946 no.11.
Y1521: SCHENK, M.G. (ED.). - De Vrouw en haar Huis. Geillustreerd Maandschrift. 41ste jaargang mei 1947 no. 5.
Y1379: SCHENK, M.G. & J.B.TH. SPAAN. - Drakensteyn en zijn bewoners.
R1034: SCHENK-BAUMANN, TONIA. - Nelly Bodenheim. Haar leven en werk.
T6496: SCHENK, MAGDALENA G. EN J.B.TH. SPAAN. - In de laatste ronde.
B7795: SCHENKEVELD, MARGARETHA H. - Willem de Clercq en de literatuur.
T0762: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. - Retorica van onderzoek. Vormgeving en publiek van Nederlandse literatuurgeschiedenissen.
B3769: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, MARIA ADRIANA. - Het dichterschap van Hubert Korneliszoon Poot. Een vergelijking van de mengeldichten en het vervolg der gedichten.
K3763: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. (ED.). - Nederlandse Literatuur, een geschiedenis.
B5253: SCHENKEVELD, MARGARETHA H. - Willem de Clercq en de literatuur.
L5158: SCHENKEVELD, MARGARETHA H. - Willem de Clercq en de literatuur.
M2719: SCHENKEVELD, M. & ALII. - Aantekeningen bij Achterbergs Spel van de wilde jacht.
K2810: SCHEPENS, JAN. - Johan Daisne.
K7945: SCHEPENS, LUC. - Kroniek van Stijn Streuvels 1871-1969.
B8748: SCHEPENS, PIET. - De Zweedsche Letterkunde.
T7893: SCHEPENS, JAN. - Twee Gentsche Schilders: J. Neerman, E. Dutry.
K2792: SCHEPENS, PIET. - August Strindberg, leven en werken. Twee delen.
T2306: SCHEPENS, JAN. - Letterkundig Prentenboek bevattende de Avonturen van Don Quichote, Greshoff en Sancho Panza, Schepens in het Vlaamsche Literatuurland.
T9364: SCHEPER, BURCHARD. - Die Niederlande und die Unterweserraum.
T3291: SCHEPERS, J.B. - Belgie's Onafhankelikheid voor Nederland een Levensbelang.
R6008: SCHEPERS, J.B. - Gedichten
R8504: SCHEPERS, J.B. - Het Fries in Nederland. Redevoering.
K0978: SCHEPHARD, PETER. - How to photograph aircraft.
Y3601: SCHEPMAN, A.M.H. - Bij het afscheid van Dr. A.M.H. Schepman.
K1983: SCHEPPER, MARCUS DE & LINDA FONTEYNE. - Gezelle beschreven 1899-1999. Selectieve bibliografie van een eeuw Gezellestudie.
R0939: SCHEPPER, MARCUS DE. - Nederlandse Letteren in de Leuvense Universiteitsbibliotheek.
T5227: SCHEPS, J.H. - Kan een kristen sosialist zijn?
T5260: SCHEPS, J.H. - Rooms recht of Nederlands recht?
T0142: SCHEPS, J.H. - In het licht der openbaarheid of De Anti Rev. heer H.A.C. v.d. Kraan als tijdelik redakteur der S.D. voorwaarts.
R7618: SCHEPS, J.H. - Wat deed Koos Vorrink? De klare taal der feiten. Voorwoord W. Drees.
R5928: SCHEPS, J.H. - Door de kracht van het geloof. De taak der Sociaal-Democraten in dezen tijd.
T0063: SCHEPS, J.H. - Om de Internationaal Sosialisties Volksgemeenschap.
T0064: SCHEPS, J.H. - Krachten die onsterfelijk zijn. Proeve eener - na den oorlog te stellen - synthese der tegenstellingen. Nationaal Front, Nederlandsche Unie, Prot. Chr. Partijen en Soc.-Democratie.
T0065: SCHEPS, J.H. - Ingenieur Anton Mussert door De Waag gewogen.
Y0545: SCHEPS, J.H. - Een woord tot onze weifelende en aanpassende landgenoten.
K9719: SCHEPS, J.H. - Vlaamsche flitsen. (Liever een zatterik, dan een geus en andere verhalen).
B5948: SCHEPS, J.H. - Scheps inventariseert. Twee delen.
T0069: SCHEPS, J.H. - Het misverstand der Ned. Soc.-Werkgemeenschap.
T4385: SCHEPS, J.H. - Gerechtigheid en Volksleer.
R6488: SCHEPS, J.H. - Ons zelf zijn en blijven. (Lonkhuyzens brochuur 'Op den drempel van den nieuwe tijd' afgewezen).
Y6057: SCHEPS, J.H. - Gerechtigheid en volkseer.
T7157: SCHEPS, J.H. - De Groote Kuisch.
T2132: SCHEPS, J.H. - Persdans der charletans. Gedocumenteerd overzicht van den onderlingen strijd der autoritaire partijen in Nederland.
T0056: SCHEPS, J.H. - Eer en ideaal. De open brief van de Troelstra Beweging Nederland beantwoord.
T6474: SCHEPS, J.H. - Het N.V.V. in de branding.
R6487: SCHEPS, J.H. - Vrijheid en volkseer. Het verdoolde Zeeuwsche liberale statenlid arts C.J.M. Boogerd te Zierikzee het rechte pad gewezen.
C1610: SCHERFT, TONNY. - IJdele episode.
R2306: SCHERMER, LUKAS. - Meleager en Atalante. Treurspel.
B1232: SCHERMER, LUKAS. - Meleager en Atalante. Treurspel.
T1895: SCHERMERHORN, W. - De boeren in onze volksgemeenschap.
T6434: SCHERMERHORN, W. - De Positie van de Lage Landen aan de Zee.
B9657: SCHERMERHORN, N.J.C. - Vrijheid en Gezag.
M8146: SCHERMERHORN, W. - Nederland in de wereld. Rede, gehouden op de dag der Vereenigde Naties voor de Vereeniging voor Internationale Rechtsorde te 's-Gravenhage.
Y0646: SCHERMERHORN, WILLEM. - Rede uitgesproken door den Minister-President Zijne Excellentie Professor Ir. W. Schermerhorn voor den zender Herrijzend Nederland op oudejaarsavond 1945.
L3665: SCHERR, JOHANNES. - De jeugd van Goethe.
B6294: SCHERR, JOHANNES. - De Propheet van Florence 1492-1498. Twee delen.
B5194: SCHERRER, PAUL ET AL. - Das Schweizer Buch. Schweizerische Buchkunst und Schweizer Verlag in historischer Schau.
Y7394: SCHERTZER, PATER. - De koddige en sinryke sermoenen van pater Schertzer, dominikaner monnik in Swabenland. Wegens derzelver zeldzaamheit uit het Hoogduits vertaalt, door een voornaam liefhebber. Twee delen.
Y7330: NIEUWSBLAD VOOR SCHEVENINGEN. - Nieuwsblad voor Scheveningen. Maandag 31 Januari 1938. Extra editie. Een prinses geboren. [Beatrix].
T2474: SCHEVENSTEEN,A.F.C. VAN. - La Lepre dans le Marquisat d'Anvers aux temps passes.
T8082: SCHEVICHAVEN, J. VAN EN R.J. V.D. MEULEN. - Levensverzekering.
L1926: SCHICK, INGRID T. - Das Bilderlexikon der Uniformen. Von 1700 bis zur Gegenwart.
T9286: SCHIELAND, WILLEM VAN [=WILLEM ADRIAAN WAGENER]. - Verkort front.
M1025: SCHIELDS, CAROL. - Het Swann symposium. Vertaling E. van Dijk. poëzie vertaling Chawwa Wijnberg.
B7788: SCHIERBEEK, A. - Jan Swammerdam (12 Februari 1637 - 17 Februari 1680). Zijn leven en zijn werken. Met een hoofdstuk: De genealogie van Swammerdam en verdere Archivalia door H. Engel. Met 28 platen.
B1673: SCHIERBEEK, BERT. - De blinde zwemmers.
Y7901: [DUMMY] SCHIERBEEK, BERT. - Inspraak.
T2908: SCHIERBEEK, BERT. - Mexico I. Translated by Charles McGeehan.
K4232: SCHIERBEEK, BERT. - Het kind der tienduizenden. Televisiespel.
R8498: SCHIERBEEK, BERT. - Los experimentales.
W4602: SCHIERBEEK, BERT. - Drie vel in het wapen. 250 jaar NV Berghuizer papierfabriek vh B. Cramer.
H2263: SCHIERBEEK, BERT. - Taal & Teken.
B9908: SCHIERBEEK, BERT. - Een grote dorst. Een kettingreactie.
B9850: SCHIERBEEK, BERT. - Je geld of je leven. Illustratie Piet Klaasse.
T8905: SCHIERBEEK, BERT. - De gestalte der stem.
L9241: SCHIERBEEK, ABRAHAM. - On the setal pattern of Caterpillars and Pupae.
Y1437: SCHIERBEEK. A. - Den Haag 1945. Een documentatie over de jaren 1940-1945. In opdracht van de Algem. Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken; met een voorwoord van S.J.R. de Monchy, foto's van Willy Schurman en F.P.J. Kooymans.
H6288: SCHIERBEEK, BERT. - Inspraak.
Y6485: SCHIERBEEK, A. - Instinkt of verstand? Een inleiding tot de dierpsychologie.
P2138: SCHIERBEEK, BERT. - De andere namen.
W6345: SCHIERBEEK, BERT. - Het dier heeft een mens getekend.
A0608: SCHIERBEEK, BERT. - Een groot dood dier.
L4303: SCHIERBEEK, BERT. - De derde persoon.
R9007: SCHIERBEEK, BERT. - Ezel mijn bewoner.
Y2322: SCHIFERLI, VICTOR. - De man van vroeger. Gedichten.
H5891: SCHIFFER, DANIEL SALVATORE. - Het labyrint van de wereld. Leven en werk van Umberto Eco. Vertaling Theo Buckinx.
T7150: SCHILDER, A. - Rechts tot Werkstaking?
R5275: SCHILDER, K. - Licht- en schaduwbeelden uit het Nederlandsche Volksleven in de jaren 1870-1885.
T3609: SCHILDER, K. - Geen duimbreed. Een synodaal besluit inzake 't lidmaatschap van N.S.B. en C.D.U.
K2758: SCHILDERS, ED. - De erfenis van Diderot.
L9763: SCHILDERS, ED. - De voorhuid van Jezus en andere roomse wonderen.
H3976: SCHILDERS, ED. - Vergeten boeken. Literaire curiosa en rariora, boekenvrienden en biliomanen.
Y6414: SCHILDERS, ED. - De Muts van Dante.
M7201: SCHILLER, FRIEDERICH. - (10 november 1759) Ik heb mij laten scheren. Een dramatisch grapje. Inleiding en vertaling Guido van Suchtelen.
B3548: SCHILLING, PETER. - Liederlijke liederen.
T7691: SCHILLING, D.H. EN W.G. DE BAS. - De reserve laat zich niet gebruiken en duistere practijken.
L2055: SCHILLINGS, HARRY. - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
W9212: SCHILP, C.A. - Herman Heijermans.
L5364: SCHILPEROORT, GIJSBERT. - Le commercant dans la litterature francaise du Moyen Age. (Caractere, vie position sociale).
T2480: SCHILSTRA, W.N. - Vrouwenarbeid in Landbouw en Industrie in Nederland in de tweede helft der 19e eeuw.
R1463: SCHILT, JAN. - 100 jaar H.J.W. Becht uitgever 1892-1992. Impressie van een eeuw boeken maken en verkopen.
Y4736: SCHILT, JAN. - Soldaatje spelen onder de smaragden gordel.
B9128: SCHILT, JAN. - Hier wordt echter het belang van het boek geschaad... Het Nederlandse boekenvak 1933-1948.
M6651: SCHILTMEIJER, J.R. - De Gevelstenen spreken. Fotoboek met 275 afbeeldingen van gevelstenen in Nederland en Vlaanderen.
R3351: SCHILTMEIJER, J.R. - Nederland in de Gouden Eeuw. Groot Platenboek met 360 afbeeldingen naar oude prenten en gravures.
B6064: SCHILTMEIJER, J.R. (ED.). - Amsterdam in 17e eeuwse prent.
T2544: SCHIMMEL, G.W. - Beschouwingen over de periodieke pers in verband met De verantwoordelijkheid voor drukpersdelicten.
L1364: SCHIMMEL, H.J. - Romantische Werken: Bonaparte en zijn tijd. De eerste dag eens nieuwen levens. Sproken en vertellingen. Een Haagsche Joffer.
L1156: SCHIMMEL, H.J. - Mary Hollis. Twee delen.
K9705: SCHIMMEL, H.J. - Romantische Werken: My Lady Carlisle.
T3375: SCHIMMEL, H.J. (RED.). - Nederland 1854. Met medewerking van eenige Letterkundigen. Platen naar Ch. Rochussen. Drie delen in een band.
B8172: SCHIMMEL, H.J. - Gondebald, dramatiesch gedicht. Gewijzigd naar de middelen van gezelschappen, waarbij geene vrouwenrollen vervuld kunnen worden door J.A. Alberdingk Thijm.
L8667: SCHIMMEL, H.J. - Mylady Carlisle. Twee delen.
Y3524: SCHIMMEL. - Oranje en Nederland. Dramatisch tafereel in één bedrijf. Een bladzijde uit de geschiedenis des vaderlands.
Y7372: SCHIMMEL, H.J. - Krantenknipsels H.J. Schimmel.
T9834: SCHIMMELPENNINK, TON. - Moedig zijwaarts. Verzamelde stukjes van een boekhandelaar.
L3955: SCHIMMELPENNINK, TON (ED.). - Van Boekman tot Schimmelpennink. De kleine geschiedenis van een boekhandel op de Weteringschans.
T7263: SCHINKEL, A.D. - Geschied- en letterkundige bijdragen. Met twee facsimile's.
T0887: SCHINKEL, ADRIANUS DAVID. - Beschrijving van een Triptikon en een Diptikon.
T4634: SCHINKEL, A.D. - Drijfkunst en kunstdrijvers in Nederland. Gedachtenisbeker voor Mr. M. Emants.
T5535: SCHIPPEL, MAX. - De ekonomische revolutie en de ontwikkeling der sociaal-demokratie. Een voordracht. Vertaald door B. Reyndorp.
L4049: SCHIPPER, ANNE (ED.). - Dr. C. Rijnsdorp Prijs voor Literatuur 1993. Toegekend aan Guillaume van der Graft.
T8688: SCHIPPER, ANNE. - Kamers en suite.
Y5451: SCHIPPER, K. - Krantenknipsels van/over K. Schipper.
L7467: SCHIPPERS, K. - Vluchtig eigendom.
R1562: SCHIPPERS, K EN YVON DE VRIES, PETER. - Voor uw intellectuele make-up.
H3520: SCHIPPERS, K. - Poeder en wind.
H8277: SCHIPPERS, K. - Zilah.
Y7693: SCHIPPERS, K. - De hoedenwinkel. Roman.
L9758: SCHIPPERS, K. - Het witte schoolbord.
Y6311: SCHIPPERS, K. - Na de voorstelling/ After the performance.Tekeningen/Drawings: Joost Veerkamp.
H3521: SCHIPPERS, K. - Beweegredenen.
R0861: SCHIPPERS, K. - Waar was je nou.
Y1048: SCHLEZ, J.F. EN B. BRUGSMA. - Leesboek, ter bevordering van den natuurlijken leestoon, ten dienste der scholen.
R8807: SCHLICHTING, L.G.A. - Rechts en Links.
L3529: SCHLINK, BERNARD. - De thuiskomst. Vertaling W. Hansen.
K8734: SCHLOSSER, IGNAZ. - Le verre ancien.
Y0809: SCHLOSSER, IGNAZ. - Venezianer Glaser.
T4713: SCHLOTTER (VOORWOORD). - Die stadtische Arbeitszentrale fur Erwerbsbeschrankte in Frankfurt am Main. In Wort und Bild.
Y0724: [ERASMUS] SCHLUTER, LUCY L.E. - Niet alleen. Een kunsthistorische-ethische plaatsbepaling van tuin en huis in het "Convivium religiosum" van Erasmus.
T9920: SCHMAL, J. - De Jonge Handelaar. Leesboek voor School en Huis.
Y1078: SCHMAL, J. - De Manufactuurwinkel. Leesboek voor school en huis.
Y1080: SCHMAL,J. - De Kleine Manufactuurwinkel. Leesboekje.
Y1059: SCHMAL, J. EN P. LOUWERSE. - Rozeblaadjes. Proza en poëzie.
K0243: SCHMELLER, ALFRED. - Kubisme.
L8128: SCHMID, KARL. - Brot und Wein. Gedanken uber Gottfried Kellers Weltfrommigkeit.
T1777: [SPINOZA] SCHMID, J.J. VON. - Spinoza's staatkundige verhandeling in de ontwikkeling van de staatsleer.
Y9433: [SPINOZA] SCHMID, J.J. VON. - Coornhert en Spinoza.
T0734: [SPINOZA] SCHMID, J.J. VON. - De gedachte der verdraagzaamheid in Spinoza's leer.
Y1077: SCHMID, C. - De Kersavond. Een verhaal voor kinderen. Met platen.
Y1178: SCHMID, C. - Derde honderdtal. Leerzame verhalen voor kinderen. Een leesboek voor de scholen.
Y1177: SCHMID, C. - Tweede honderdtal. Leerzame verhalen voor kinderen. Een leesboek voor de scholen.
Y1086: SCHMID, C. - Tweede honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen. Een leesboek voor de scholen.
K8857: SCHMID, C. - Het Oude Roofslot en andere Verhalen.
R9243: SCHMID, C. - De frambozen. Korte verhalen.
R3526: SCHMIDT, P.J. - Het koloniale gevaar. De beteekenis van het moderne imperialisme, zijn winstbronnen en machtsgebieden.
Y7301: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Cabaretliedjes.
Y0554: SCHMIDT, F.U. - Wenken voor het verkrijgen van handteekeningen. Het Volkspetitionnement voor Plaatselijke Keuze.
B1864: SCHMIDT-DEGENER, F. - De poort van Ishtar. Lyrisch drama.
L0208: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Impressies van een simpele ziel.
H8910: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Tot hier toe. Gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie 1938-1985.
Y5721: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Weer of geen weer. Gedichten.
B5676: SCHMIDT, ALFRED PAUL. - Vijf vingers in de wind. Vertaling Herman van der Klei.
K6738: SCHMIDT-DEGENER, F. - 55 variaties op een bekend thema.
R5310: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Sprookjes. Kalenderboek 1964.
T9727: SCHMIDT-DEGENER, F. - Silvedene. Tien suites voor viool en woord.
B4586: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Impressies van een simpele ziel. Derde bloemlezing.
B7770: SCHMIDT DEGENER, HENRI. - Proeve eener vergelijkende studie over Plato en Husserl. Bijdrage tot de transscendentale psychologie.
R6893: SCHMIDT O.J. / M. WODOPJANOW, I. PAPANIN. - De Noordpool veroverd.
R0751: SCHMIDT, JOHAN. - De triomf van het moederschap.
R0364: SCHMIDT, P.J. - Democratie of dictatuur? Een woord naar aanleiding van de terreur in Sovjet-Rusland.
L5360: SCHMIDT, CORNELIS. - De concessieve voegwoordelijke bijzin in het Nederlands van de Middeleeuwen en de Zeventiende eeuw.
T9208: SCHMIDT, JOSEPH. - Tiritomba. Canzone Napolitane. Uit de film: Wenn du jung bist. Hollandsche tekst Lou de Groot.
Y2921: SCHMIDT, JOHAN. - Koninginnedag. Opgedragen aan H.M. Koningin Wilhelmina na de viering van haar Vijfentwintigste Levensjaar.
Y2621: SCHMIDT, P.J. (RED.). - Ons Gemeenebest.
R1071: SCHMIDT-PRIJES, S. [=SANI VAN BUSSUM]. - Plaatselijke Keuze. (Wat men ervan moet weten.).
R1867: SCHMIDT-DEGENER, F. - Rembrandt's tegenstrijdigheden.
R3537: SCHMIDT, P.J. - Naar internationalen klassenstrijd.
T3203: SCHMIDT, P.W. / WILHELM KOPPERS. - Festschrift. Publication d'hommage offerte au P.W.Schmidt. 76 sprachwissenschaftliche, ethnologische, religionswissenschaftliche, prahistorische und andere Studien. Recueil de 76 etudes de linguistique, d'ethnologie, de science religieuse, de prehistoire et autres. Mit 41 Tafeln, 158 Textillustrationen, 2 Karten. Avec 41 planches, 158 gravures de texte, 2 cartes.
R7833: SCHMIDT, ANNIE M.G. - De familie Doorsnee. Met een voorwoord van Wim Ibo, portretten, tekeningen van Wim Bijmoer.
Y6626: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Van Schuitje varen tot Van Schendel.
H8204: SCHMIDT-KUNSEMULLERER, FRIEDRICH ADOLF. - Die Erfindung des Buchdrucks als technisches Phänomen.
B2051: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Zeur niet!
Y7438: SCHMIDT, ANNIE M.G. - En wat dan nog? Gedichten.
T3646: SCHMIDT, P.J. - In de cel. Losse aanteekeningen.
B2745: SCHMIDT, ANNIE M.G. E.A. - Moord en brand en andere verhalen.
R5222: SCHMIDT-DEGENER, F. - Phoenix. Vier essays. Rembrandts vogel Phoenix, Herinnering aan Leopold, De eeuw van Flaubert, Rembrandt en Vondel.
A0291: SCHMIDT, A.M.G. / LEVI WEEMOEDT / L.P. BOON E.A. - Lang zal ie leven! Feestelijke verhalen.
R0299: SCHMIDT, P.J. - Crisis, Fascisme, Revolutie!
R8676: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Het schaap Veronica. Met plaatjes van Wim Bijmoer.
Y2951: SCHMIEDECKE, W.C. - Prinses Juliana-Wals. Gemakkelijke salon-wals.
W7551: SCHMIEDT, HEINZ H. - Der Drucker Ernst Engel und die Offenbacher Schule.
W2652: SCHMIELE, WALTER. - Henry Miller. Vertaling Hans van Megen.
R0537: SCHMITT, EUGEN HEINRICH. - Zonder staat. Vertaald door L.A.B.
M5236: SCHMITZ, MARIE. - Weifeling.
R5960: SCHMITZ, MARIE. - Uit uren van verlangen.
R6393: SCHMITZ, JOHANNES P.G. - Rechtshistorische bijdragen tot de kennis van het materieele en formeele strafrecht van toepassing op de dienaren van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie, voornamelijk betrekking hebbende op het delict van desertie.
Y0065: SCHMITZ, HANNA. - 20 Patiencen.
W1040: SCHMITZ, HERMANN HARRY. - Katastrofale verhalen. Vertaald door Gerrit Komrij. Met tekeningen van Joost Roelofsz.
L6986: SCHMITZ, MARIE. - Weifeling.
R6537: SCHMITZ, H. - Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890.
L4682: SCHMITZ, WILHELMUS A. - Het aandeel der Minderbroeders in onze Middeleeuwse Literatuur. Inleiding tot een bibliografie der Nederlandse Franciscanen.
M3443: SCHMITZ, P.F. - Kritiek en criteria. Menno ter Braak en het literaire waardeoordeel.
T1554: SCHMITZ, MARIE. - Verzen.
R4732: SCHMOOK, G EN P.H. SCHRODER. - Boeken en Bibliotheken, twee redevoeringen.
R9124: SCHMOOK, GER. - Lode Baekelmans (1879-1965).
R1192: SCHMOOK, GER. - Het Museum van de Vlaamsche Letterkunde te Antwerpen: Groei en Taak.
T3747: SCHMOOK, GER. - Baekelmans' "Doolaar en De Weidsche Stad" van 1904 (eerste uitgave) tot 1978 (zesde uitgave).
L5870: SCHMOOK, G. - De Driehoeksverhouding Pol De Mont, August Gittee, Alfons De Cock.
L4103: SCHMOOK, GER. - Een Parijse 'Beau' onder Antwerpse 'Jolikes'. Rogier de Beauvoir op doorreis in de winter van 1834/35.
W6107: SCHNECK, MARCUS / JILL CARAVAN. - De katcyclopedie. Maak dat de kat wijs! Vertaling A. Houwink ten Cate.
Y5024: SCHNEEBAUM, TOBIAS. - De geesten van het oerwoud. Een odyssee door de jungle van Nieuw-Guinea. Vertaald door Ton Maas.
K4439: SCHNEIDER, MAARTEN. - De Nederlandse Krant. Van "Nieuwstijdinghe" tot dagblad.
R6712: SCHNEIDER, MAARTEN. - De urgentie ener dagbladwetenschap in Nederland.
L6276: SCHNEIDER, WOLFGANG (ED.). - Bibliothek Suhrkamp. Bibliographie Band 1 bis Band 1000. 1951-1989.
T5478: SCHNEIDER, M. - Internationale propaganda in recente decennia.
Y6040: SCHNEIDERS, PAUL. - Nederlandse bibliotheek geschiedenis.. Van librije tot virtuele bibliotheek.
B6561: SCHNEIDERS, P. - Papieren geheugen. Boek en schrift in de westerse wereld.
B4301: SCHNEIDERS, A.L. - Een kater in blik.
H7437: SCHNEITER, C. - Het eeuwig menschlijke. Vertaling uit het Duitsch.
T9351: SCHNEPPEN, HEINZ. - Niederlandische Universitaten und deutsches Geistesleben.
Y6660: [REVE] SCHNEYDERBERG, ERIC J. - De Reve-collectie van Adriaan van Dis.
R3026: [HERMANS, W.F.] SCHNEYDERBERG, ERIC J. - De incomplete werken van Willem Frederik Hermans.
B8420: SCHNITLER, GUDMUND. - De Wereldoorlog (1914-1918). Vertaald door W.H.C. Boellaard, Voorwoord van C.J. Snijders
T3826: SCHNITZER, WERNER E.A. - Leer, bont en veren in samenhang met kleding. Verslag van de Textieldag van 18 november1982 in het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
Y6987: SCHNITZLER, ARTHUR. - De eenzame weg. Toneelspel in vijf bedrijven. Vertaling Frans Mijnssen.
B6188: SCHNITZLER, ARTHUR / KURT LOB. - Reidans. Zedenkomedie in tien dialogen.
L8360: SCHNURER, GUSTAV. - De Katholieke Kerk en de Beschaving tijdens de Barok.
R0925: SCHNURER, GUSTAV. - Kerk en Beschaving in de Middeleeuwen. Drie delen.
Y1482: SCHOBER, ULRIKE. - Burchten en Kastelen in Europa.
T7028: SCHOCKAERT, R. - Les dangers de l'avortement et du neo-malthusianisme pour l'organisme feminin.
Y8993: SCHOEMAKER, ANDRIES. - Mr. Gerard van Loon geregtvaardigd aangaande de beschuldiging, als of hij eene zware letterdieverij aan zijnen vriend Andries Schoemaker zoude hebben bedreven, Amsteldam, 1728.
B6817: SCHOEN, DANNY. - De Postzegelman. Amsterdamse grafische thriller.
L7557: SCHOENFELD, EUGENE. - Dag dokter. Voorwoord Joel Fort. Vertaling Frits Boer.
L5172: SCHOENGEN, M. - Jacobus Traiecti alias de Voecht. Narratio de Inchoatione Domus Clericorum in Zwollis met Akten en bescheiden betreffende dit fraterhuis.
T5248: SCHOENMAEKERS, M.H.J. - Over het principieele verschil tusschen geloovig en ongeloovig.
T3502: SCHOEPP, F. - Economische Crises. Beschrijving der voornaamste crises, met haar oorzaken, verschijnselen en gevolgen.
R8159: SCHOKKING, C.PH. - Uitbreiding van het tweelingonderzoek in Nederland.
T2118: SCHOKKING, J.J. - In de klem der verdeeldheid.
Y7272: SCHOLDERER, VICTOR. - Reminiscences. 9 October 1970.
R3073: SCHOLEM, GERSHOM. - Van Berlijn naar Jeruszalem. Jeugdherinneringen. Vertaling Yge Foppema.
R2216: SCHOLTE, J.H. - Philipp von Zesen.
K2671: SCHOLTE, J.H. - Verzamelde opstellen. Geschreven door oud-leerlingen.
T2156: SCHOLTE, HENDRIK. - Intermezzo.
L7838: SCHOLTE, ANTONI. - Publii Ovidii Nasonis Ex Ponto. Liber Primus, Commentario Exegetico, Instructus.
H5938: SCHOLTE, J.H. - Rembrandt en Vondel.
B2250: SCHOLTEN, FRITS. - Zilver.
B5779: SCHOLTEN, J.H. - Levensberigt van Herman Johan Royaards.
Y6223: SCHOLTEN, PATTY. - Jaarwisseling op Langkawi.
H4929: SCHOLTEN, HARRY. - Een aanslag op de ouderdom. Over de poëzie van Remco Campert.
K0827: SCHOLTEN, HARRY (ED.). - Voor wie de Lutinebel luidt. Verhalen uit de crisistijd 1930-1940.
B3080: SCHOLTEN, HENDRIK. - De dichter H.W.J.M. Keuls. De poëzie van de maand.
H1548: SCHOLTEN, HENRICUS. - Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap.
T8067: SCHOLTENS, H.J.J. - Het Roermondse Kartuizerconvent voor de zestiende eeuw.
R5545: SCHOLTENS, H.J.J. - Oud Beverwijk, een rondwandeling. Stedeplan en stadsbeeld in vroegere eeuwen.
K9840: SCHOLTZ, J. DU P. - Dietse studies. Bundel aangebied aan Prof. Dr. J. Du P. Scholtz by geleentheid van sy vyf-ensestigste verjaardag 14 mei 1965.
K6089: SCHOLTZ, ANTONINE M. - De waarheid van Karen Blixen.
L7435: SCHONCK, E.J.B. - Nijmeegse mutsen. Een satire uit 1792. De Bonheurs uit de mode. Heldendicht. Uitgegeven en toegelicht door Andre Hanou.
B6742: SCHONFELD, M. - Oe-relikten in Holland en Zeeland.
T7714: SCHONFELD, M. / B.H. SLICHTER VAN BATH / P.C. BOEREN. - Friezen, Saksen, Franken. Lezingen gehouden voor de dialecten-commissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 14 mei 1947.
T9631: SCHONFELDER, ALBERT. - Isengrimus. Das flämische Tierepos aus dem Lateinischen verdeutscht.
T7093: SCHONHUTH, OTTMAR F.H. - Historie von den vier Heymons-kindern, gar lieblich und anmuthig zu lesen. Mit schonen Figuren geziert. Neu erzahlt fur Jung und Alt von Ottmar F. J. Schonhuth.
T7218: [COHEN] SCHONLANK, BRUNO. - De Moloch. Spreekkoor. Geautoriseerde vertaling van Marie W. Vos.
R5248: SCHONLE, GUSTAV. - Deutsch-niederlandische Beziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts.
H6252: DE ENSCHEDESE SCHOOL. - Moderne kunst. Dubbelnummer 6/7 oktober 1981. De wereld van Roland Sips.
H6254: DE ENSCHEDESE SCHOOL. - Moderne kunst. nr 5. 1981. Met twee zeefdrukken van Trudi de Jong.
Y3252: HET KATHOLIEKE SCHOOLBLAD. - Het Katholieke Schoolblad van Nederlandsch Indie. T.g.v. het zilveren regeeringsjubile van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 1898-1923.
Y6745: EX-SCHOOLMEESTER. - Uit de dierenwereld. Humoristische legenden in rijmelende kreupelverzen.
T2835: SCHOOLMEESTER, DEN. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries.
L6526: SCHOOLMEESTER. - Knittelverzen.
L7231: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
L7233: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van Den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
H2469: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
R2768: SCHOOLMEESTER, DE. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep. Met 300 illustratien van J. Doncker.
T2784: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
L6948: SCHOOLMEESTER. - Gedichten van den Schoolmeester. Een keuze met zeven oorspronkelijke illustraties. Verzameld door Jaap Romijn.
H3923: SCHOOLMEESTER. - Gedichten van den Schoolmeester. Dierkundelessen.
T6313: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries.
B0838: SCHOOLMEESTER. - Gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
L1943: SCHOON, J. (ED.). - LEVENDE TALEN. Joyce nummer.
R8834: SCHOON, J. - Volksleger of politieleger?
B5885: SCHOONDERGANG, H.J. - B.B. lacht, Brigitte huilt.
M8242: SCHOONDERGANG, HUUB. - ... en toen kwamen de kabouters. Van jeugdbeweging tot bewogen jeugd.
L4568: SCHOONDERWOERD, NICOLAAS H.G. - J.T. Grein. Ambassador of the theatre 1862 -1935. A study in Anglo-Continental theatrical relations.
R4565: SCHOONEES, P.C. - Die Afrikaanse Woordeboek.
T4955: SCHOONEVELD, C.H. VAN. - Over de woordsoorten in het moderne Russisch.
R4282: SCHOOR, ROB VAN DE. - Voorbije toekomst. Toekomstbeelden uit de Nederlandse literatuur 1777-1930.
R7610: SCHOOT, Y. VAN DER. - Vlucht naar Frankrijk.
Y0424: SCHOOTEMEYER, WILLY. - K.L.M. The Flying Dutchman. March. (piano).
L0791: SCHOOTS, HANS. - Van Amerongen, letterknecht.
Y5766: SCHOOTS, HANS. - Gevaarlijk leven. Een biografie van Joris Ivens.
R3266: SCHOOTS, HANS. - Bert Haanstra. Filmer van Nederland.
Y6071: SCHOOTS, HANS. - Bert Haanstra: schilder, tekenaar, fotograaf.
L9179: SCHOPENHAUER, ARTHUR. - Sobre Livros e Leitura. / Uber Lesen und Bucher.
R3162: SCHOPENHAUER. - Kleines Schopenhauer-Brevier. Gedanken aus dem Handschriftlichen Nachlass. Auswahl und Nachtwort von Rudolf Malter.
T5447: SCHORER, G.L. - Annexatie. Een recht en een plicht.
H0718: SCHORMANN, GERHARD. - Hexenprozesse in Deutschland.
Y9407: SCHOTEL, G.D.J. - Leven, gedrukte werken en handschriften van Cornelis van Alkemade en Pieter van der Schelling.
R5327: SCHOTEL, G.D.J. (VOORWOORD). - De legende van den Geusen Troubele over Zeelant in den jare 1572 ende 1573 door een Roomsch Catholyk Tijdgenoot.
B7820: SCHOTEL, G.D.J. - De winterkoning en zijn gezin.
T2718: SCHOTEL, G.D.J. EN H.C. ROGGE. - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de Zeventiende Eeuw.
Y9154: SCHOTEL, G.D.J. - Gedachten over het oude volkslied Wilhelmus van Nassouwen en den vervaardiger van hetzelve.
B7912: SCHOTEL, G.D.J. - Brief van Dr. G.D.J. Schotel, Predikant te Tilburg, aan Mr. J. de Wal, Hoogleeraar te Leijden, over 's Rijks Archief te 's Hage.
Y2845: SCHOTTE, JAN. - De bondgenoot. Verhalen.
T1827: SCHOTTEN, SIMON. - De deputatie van Pieter Govarts. De houding van Rome en de Staten in de kwestie-Codde (1703-1704).
Y6982: SCHOTTLER, HORST. - Wereldgeschiedenis in een lesuur. Bewerkt door W.G.F. Snijders.
K9836: SCHOTTMULLER, FRIDA. - Fra Angelico da Fiesole. Des Meisters Gemalde in 327 Abbildungen.
K5679: SCHOUTEN, WIM. - Een vak vol boeken.
R5889: SCHOUTEN, J. - Partijformatie en partijgroepeering.
B2173: SCHOUTEN, ANTON. - De Nederlandsche Groote Trawlvisscherij.
T5231: SCHOUTEN, J. - Inder gherechticheyt. Rede.
K9724: SCHOUTEN, J.A. - Over de wisselwerking tussen wiskunde en physica in de laatste 40 jaren.
T8422: SCHOUTEN, ROB. - Gedichten 2.
W3198: SCHOUTEN, DICK. - Muzelmannen.
L4796: SCHOUTEN, ALET & SIMONE SCHELL (EDS.). - Vignetten van Enschede op Haarlems stramien. Joh. Enschede en Zonen 1703-1978.
R7242: SCHOUTEN, MARTIN. - De Socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
B5029: SCHOUTEN HZN., L. - Open brief aan een vriend naar aanleiding van het Vijftal opmerkingen over de dusgenaamde Gezangen-quaestie, voorkomende in het Weekblad De Heraut van zondag 8 februari 1885.
H0646: SCHOUTEN, ROB. - Het krantengevoel van....
W3176: SCHOUTEN, DICK. - Ver van de Mannequins.
W4021: SCHOUTEN, ROB. - Carabas ontvluchten.
Y4991: SCHOUTEN, TED. - Dwaalsporen. Oorlogsmisdaden in Nederlands-Indie 1945-1949.
B6841: SCHOUTEN, J.H. E.A. - Aspecten van de Romantiek. Zes lezingen.
K2288: SCHOUTEN, MARTIN. - De spiegel en de blinde. Novelle.
Y3288: SCHOUTEN, LYDIA. - Personals.
Y4988: SCHOUTEN, MARIAN EN A. ALBERTS. - Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch dagboek C.L.M. Bijl de Vroe 1914-1919.
B6044: SCHOUTEN, HENNIE. - Hugo Wolf. Mensch en Componist.
B6080: SCHOUTEN, JOHAN. - Heksenwaan en heksenwaag in oude prenten.
R1799: SCHOUTEN, ROB. - Cinema Literair. Film in de Nederlandse literatuur. Samengesteld door...
T6138: SCHOUTEN, J. - Koningin Wilhelmina. Een Feestgeschenk voor onze kinderen.
H8084: SCHOUTEN, JOHAN. - Heksenwaan en heksenwaag in oude prenten.
Y8199: DE SCHOUW. - De Schouw. Een modern staatkundig en cultureel weekblad. 4e jaargang no 141 Vrijdag 18 Mei 1945. Wij zijn thans vrij! Wat nu?
R1791: SCHOUWENAAR, JACO. - Tussen Beurs en Binnenhof. J.W. van den Biesen en de politieke journalistiek van het Handelsblad (1828-1845).
R3802: [SPINOZA] SCHRADER, FRED E. - Substanz und Begriff: zur Spinoza-Rezeption Marxens. Vortrag, gehalten zu Rijnsburg am 19. Mai 1984.
P0643: SCHRADER, BARBEL / JURGEN SCHEBERA. - The Golden Twenties. Art and Literature in the Weimar Republic.
R3152: SCHRAM, P.L. - Jacobus Isaac Doedes.
T0621: SCHRAMA, NIC. - Dagblad De Tijd 1845-1974. (Dieu et mon droit).
Y8339: SCHRAMEIJER, FLIP. - Buiten adem. Roman. [voorpublicatie].
Y4717: SCHRAMM, C.C. - Saxonia Monumentis Viarum Illustrata Hoc est De Statuis Mercurialibus Columnis Brachiatis Ac Milliaribus = Von denen Wege-Weisern, Armen- und Meilen-Säulen Una Cum Affinibus De Angariis et Parangariis, Postarum Origine ... Tractatio Historico-Juridico-Politica, Accedentibus, Pr¾ter Rescriptor. Responsor. Documentorum Appendicem, ... Figuris Aeneis, ... Auctore Carolo Christiano Schramm, Dresdensi
T2729: SCHRANT, J.M. - Redevoeringen en Verhandelingen. Twee delen.
Y9042: SCHRANT, JOANNES MATHIAS. - Redevoering over het beoefenenswaardige der Nederlandsche tale, zoo om haar zelve, als om hare voortbrengselen.
Y0938: SCHRANT, J.M. - Lofrede op Godfried van Bouillon.
B8632: SCHRANT, J.M. - Redevoering over den waren volksroem.
B6505: SCHRANT, J.M. - Het oproer te Antiochie en deszelfs afloop; of het vermogen Van de Godsdienst.
Y9485: SCHRANT, JOANNES MATHIAS. - Redevoering over het beoefenenswaardige der Nederlandsche tale, zoo om haar zelve, als om hare voortbrengselen.Gehouden, ter aanvaarding van het Hoogleeraarambt in de Nederlandsche Taal- en Letterkunde, aan de Hoogeschool te Gend, Den derden van Louwmaand MDCCCXVIII.
R4562: SCHRANT, J.M. - Leerrede over de pligten van onderdanen jegens de burgelijke overheid.
L0105: SCHREGEL-ONSTEIN, FRANCINE. - De Ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen.
T0773: SCHREUDER, JOHAN GEORGE. - Onderzoek naar het oude strafrechtssgebruik volgens hetwelk eenen veroordeelde kwijtschelding kon worden verleend wanneer eene vrouw hem wilde huwen.
B1329: SCHREUDER, MAX. - Ik mis de dingen die je zou zeggen op normale dagen.
R7972: SCHREUDERS, PIET. - Paperbacks, U.S.A. Een Grafische Geschiedenis, 1939-1959.
B5691: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant nr. 28.
H4922: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant no 39.
T2770: SCHREUDERS, PIET ET AL. - Twee jaar later... VPRO-Blad no. 7
Y6790: SCHREUDERS, P. (RED.). - De Poezenkrant 23.
M4864: SCHREUDERS, PIET. - The book of Paperbacks. A visual history of the Paperback. Translated from the Dutch by Jos Pachter.
B5558: SCHREUDERS, P. (ED.). - De Poezenkrant 49.
R0679: SCHREUDERS, PIET (ED.). - Furore Vol. 1 no. 3. mei 1976.
Y0961: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant no 54.
Y0962: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant no 58.
Y0963: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant no 59.
B2387: SCHREUDERS, P. (RED.). - De Poezenkrant 27.
R0683: SCHREUDERS, PIET (ED.). - Furore no. 9. januari 1978.
Y6279: SCHREUDERS, PIET. - Lay in - Lay out en ander oud zeer.
K8973: SCHREURS, JACQUES. - Omnis Terra. Gemeenschapsspel.
K5261: SCHREURS, JAC. - De pieta. Een mysteriespel van droom en gelijkenis.
K9813: SCHREURS, JACQUES. - Odyssee van het kind Margreet.
L0270: SCHREURS, JACQUES. - Mijn moeder Elisabeth. Roman uit de mijnwerkerswereld.
L5245: SCHREURS, JAC. - Het lied van den sluier.
R5736: SCHRIECK, M. VAN DER. - Waar stond de Regale Abdij van Egmond? Onderzoekingen.
B6743: SCHRIJNEN, JOS. - De Latijnsche genitief singularis van de O-stammen.
B4903: SCHRIJNEN, JOS. - Sint Jans Minne. Folkloristische Studie.
L5838: SCHRIJNEN, JOS. - Taal en Kultuur.
L6398: SCHRIJNEN, JOS. - Collectanea Schrijnen. Verspreide opstellen.
L6946: SCHRIJNEN, JOS. - Het Latijn en de theorie van de Ino-Europeesche randtalen.
L5512: SCHRIJNEN, JOS. - De waarde der kultuurhistorische methode voor de kennis van de Christelijke Oudheid.
W7814: SCHRIJVER, J. - Leerboek der graphologie. Met reproducties van de besproken handschriften in een bijlage.
B2589: SCHRIJVER, J. - Maeterlinck. Een studie.
T7563: SCHRIJVER, ELKA. - Modern glas en kristal.
T7564: SCHRIJVER, ELKA. - Glas en kristal. Deel 2: Van midden 19e eeuw tot heden.
R1059: SCHRIJVER, G. - Jobje's avontuurlijke jeugd.
T0175: SCHRIJVER. - Zakboekje voor het volk. Lessen van Pluto aan de armen en aan de rijken.
R3226: SCHRIJVER, ELKA. - Hollands porselein.
R0756: SCHRIJVER, G. - De lichte last.
R0755: SCHRIJVER, G. - Het eenzame pad.
R0754: SCHRIJVER, G. - Ontwapend.
R0753: SCHRIJVER, G. - Ontwapend.
T3650: MEEST GEACHTE SCHRIJVERS. - De Nederlanden: karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers, met gravuren van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren.
H5913: SCHRIJVERS, JOKE. - De boodschap van het vijfde ontwikkelingsdecennium.
T6567: SCHRIJVERS, REEBRECHT. - Verduitsching onzer meest gebruikte doopnamen.
K2552: [VESTDIJK] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 2. - S. Vestdijk.
H0428: [ROLAND HOLST, A.] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 1. - A. Roland Holst.
Y8327: SCHRIJVERSPRENTENBOEK. BUUL, TINE VAN, AUKJE HOLTROP E,A. (EDS.). - Altijd acht gebleven. Over de kinderliteratuur van Annie M.G.Schmidt.
K2769: [VESTDIJK] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 2. - S. Vestdijk.
K2574: [GRESHOFF] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 3. - J. Greshoff.
L1913: [BLAMAN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 8. - Anna Blaman.
K6776: [MARSMAN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 4. - H. Marsman.
K2139: [COUPERUS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 9. - Louis Couperus.
M9909: SCHRIJVERSPRENTENBOEK. - Schrijversprentenboek van Suriname.
H0924: [BRAAK, M. TER] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 5. - Menno ter Braak.
M8006: [GRESHOFF] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 3. - J. Greshoff.
Y4922: SCHRIJVERSPRENTENBOEK. SALVERDA, MURK. E.A. (ED.). - In Indië geweest. Maria Dermoût - H.J.Friedericy - Bep Vuyk.
R2738: SCHRIJVERSPRENTENBOEK. - Schrijversprentenboek van de Nederlandse Antillen.
M8007: [KEMP] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 7. - Pierre Kemp.
K1158: SCHRIKS, CHRIS (ED.). - De vervaardiging van Japans handpapier.
K7236: SCHRIKS, CHRIS. - Nondeju! God en geld in de schaduw van het Rijke Roomse Leven.
K6875: SCHRIKS, CHRIS (ED.). - Presse-papier. Spreuken, spreekwoorden, gezegden en aforismen over het verschijnsel papier.
H4796: SCHRIKS, C.F.J. - Neem nou papier... een kleine historie over de uitvinding van het papier.
L3334: SCHRILL, ERNST. - Uit Ruslands Steppen. Vertaling P.J. van Melle.
K3325: SCHRODER, P.H. - Van Aalmoes tot Zwijntjesjager.
W4022: SCHRODER, LOUIS. - Hoog zomer.
Y0303: SCHRÖDER, FRITZ. - Das Linotype Brevier.
K2882: SCHRODER, P.H. - En met zo'n juffertje ging dominee trouwen. Twintig Nederlandse en Vlaamse schrijvers bekeken.
L4173: SCHRODER, ALLARD. - De hydrograaf.
R5637: SCHRODER, P.H. - De Muiderkring. Historisch tafereel in een bedrijf.
B4525: SCHRODER, PIETER HENDRIK. - Parodieen in de Nederlandse Letterkunde.
Y5456: SCHRODER, ALLARD. - Krantenknipsels van/over Allard Schroder.
T3900: SCHROEDER-WESKI, E. - "Industriele revolutie". Tentoonstelling in het Twents-Gelders Textielindustriemuseum te Enschede.
Y1976: SCHROEDER, HANS ERNST. - Neri. Romein en reformator.
T2678: SCHRYVER, REGINALD DE. - Uit het archief van Frans van Cauwelaert I. Gedenkschriften over Vlaamse Beweging en Belgische Politiek 1895-1918. Inleiding en aantekeningen door R. de Schryver.
B4687: SCHUBART, J.W. - Nog eenige belangrijke mededeelingen omtrent 1813.
H3802: SCHUBART, WALTER. - Dostojewski en Nietzsche. De symboliek van hun leven.
Y8046: SCHUCHART, MAX. - Sprekend mijzelf. Gedichten.
B3089: SCHUDDEBOOM, P.H. - Dutch Co. Schuddeboom.
H2963: SCHUDDEKOPF, OTTO-ERNST. - Grote stromingen der 20e eeuw. Fascisme. Vertaling M.W. Blok.
R4119: SCHUERE, JACOB VAN DER. - Nederduydsche spellinge. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door F.L. Zwaan.
Y6206: [HERMANS] SCHUHMACHER. - Catalogus 205: W.F. Hermans.
Y6207: [HERMANS] SCHUHMACHER. - Catalogus 205: W.F. Hermans. 2e druk met supplement.
Y7850: SCHUHMACHER. - In den zoeten Inval. Catalogus 220. Verschenen bij de Tentoonstelling Nederlandse Literatuur & Drukkunst, 246 Collector's Items uit de Schatkamer van Antiquariaat Schuhmacher (van 15 tot 25 november 1989).
R3027: SCHUHMACHER, ANTIQUARIAAT. - Provo-Bulletin.
Y7851: [ACHTERBERG] SCHUHMACHER. - Gerrit Achterberg (1905-1962). Onze grote dichters III.
Y7852: SCHUHMACHER. - Russian Avant-Garde Books 1912-1932. Catalogue 238.
T9599: SCHUIJT, WILHELMUS JOHANNES. - Doctrinael des Tijts.
R5665: SCHUILING, R. - Nederlandsche Landschappen III: De boompjes te Rotterdam.
Y7824: SCHUITEMAKER, Y.C. - Slaoven. Klucht in ain bedrief. Naar het Friesch omgezet ien 't Grönnings door H.
T9366: SCHULLER, SEPP. - Albrecht Durer in den Niederlanden.
K5495: SCHULTE, A.G. (ED.). - Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur 1792-1992. Overal lieten zij hun sporen na.
H5572: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Rassenproblemen en burgerrechten in de Verenigde Staten.
T8480: SCHULTE NORDHOLT, JAN WILLEM. - Waarom wil je dat ik zing. Vertaald.
B4574: SCHULTE NORDHOLT, JAN WILLEM. - Het woord brengt de waarheid teweeg. Essays over literatuur en werkelijkheid.
T8807: SCHULTE NORDHOLT, J.W. (ED.). - Wanneer dit tijdlijk leven endt. Gedichten over de dood. Een bloemlezing.
Y4997: SCHULTE, ADDIE. (ED.). - Oorlogsreportages uit Nederland en Nederlands-Indie. De Tweede Wereldoorlog in ooggetuigenverslagen.
T2571: SCHULTE, ALFRED. - Wir machen die Sachen die nimmer vergehen. Zur Geschichte der Papiermacherei. Bearbeitet von Toni Schulte.
H4041: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Tijd voor eeuwigheid.
Y3538: SCHULTE. F.W.C.L. - Het gebed voor onze Koningin. Predikatie gehouden door F.W.C.L. Schulte in de Hervormde Kerk te Muiden op Woensdag 31 Augustus 1898.
L9364: SCHULTEN, C.M. - Nederlandse expansie in Latijns-Amerika. Brazilie 1624-1654.
Y2993: SCHULTS, ULFERT. - Berceuse & Tourbillon. OP 32.
Y2679: SCHULTS, ULFERT. - Scherzo voor piano, op 12.
Y0928: SCHULTS, U. - Het Byronianisme in Nederland.
Y8519: SCHULTZ, JEANNE. - Colette's Novene. Uit het Fransch vertaald door Wilhelmina Seiffert.
B5341: SCHULTZ, WILHELM. - De horlogemaker aan de werkbank. Handboek en vraagbaak voor herstellers en horlogers.
K9758: SCHULTZE-NAUMBURG, PAUL. - Kulturarbeiten Band V: Kleinburgerhauser. Herausgegeben vom Kunstwart.
L8008: SCHULZ JACOBI, J.C. - De Nederlandsche Doodendans.
R1200: SCHULZ-HOFFMANN, CARLA (HRSG.). - Mythos Italien. Wintermarchen Deutschland. Die italienische Moderne und ihr Dialog mit Deutschland.
Y2937: SCHULZ-ANKER, ERICH. - Formanalyse und Dokumentation einer serifenlosen Linearschrift auf neuer Basis: Syntax-Antiqua.
R4284: SCHULZE, FRANZ (ED.). - Balthasar Springers Indienfahrt 1505/06. Wissenschaftliche Wuerdigung der Reiseberichte Springers zur Einfuehrung in den Neudruck seiner 'Meerfahrt' vom Jahre 1509.
Y3365: SCHULZE, FRIEDRICH. - Der deutsche Buchhandel und die geistigen Stromungen der letzten hundert Jahre.
T3359: SCHUMAN, L.O. - Een moderne Arabische vertelling : Nagib Mahfuz, Awlad Haritna.
T5595: SCHUMANN, B.TH.K. - De strijdwijze der Kollewijners en: Een gebladerde stam zonder takken. Denkende menschen ter overweging aangeboden.
R6932: SCHUMANN, B.TH.K. - Vriend of Vijand van het Nederlandsch? Een protest tegen taal-vandalisme.
R9590: SCHUPP, SJENG & MICHIEL VAN DIJK AND GUESTS. - Kijkshock 3. 9 music animations. Boek + DVD.
T3336: SCHUR, ERNST. - Grundzuge und Ideen zur Ausstattung des Buches.
R8575: SCHUR, ERNST. - Das Buch der dreizehn Erzahlungen.
R7030: SCHURER, F. - Christendom en oorlog.
R9990: SCHURER, FEDDE / J.J. BUSKES / H. VAN HOUTEN. - De klokken van Rome. Krachten en tegenkrachten. Steun aan de Volkenbond mits....
R7028: SCHURER, FEDDE. - Folk en Tael.
L2449: SCHURER, FEDDE. - Fersen.
T8857: SCHURER, FEDDE. - Fiif en tweintich Fryske dichters.
T8858: SCHURER, FEDDE. - Simson.
R5230: SCHURER, FEDDE. - Fersen.
H5937: SCHURER, FEDDE. - Simson.
Y2994: SCHURER, FEDDE / P. FOLKERTSMA. - Kampsangen.
T6981: SCHURER, FEDDE. - Geloofsonderzoek. Vragen, mij voorgelegd door het bestuur der Chr. school te Lemmer.
T8859: SCHURER, FEDDE. - Protestants protest. Kanttekeningen bij het mandement der rooms-katholieke bisschoppen.
R7251: SCHURER, FEDDE. - Ienriedich en Trou. Radio toespraak gehouden op 5 maart 1941.
R7029: SCHURER, F. - Kristendom en Oarloch.
R1350: SCHURER, FEDDE. - Fen twa wallen. Fersen.
T3492: SCHUREREN, FEDDE. - Lof fen alle tiden. Psalmen, gesangen en lieten. Gearbrocht en fortaeld.
M7623: SCHURGERS, JAN M.G. - Jan Hanlo.
T7551: SCHURING, H.A. - De invloed van het landschap op de militaire operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. The influence of the landscape on military operations during the Second World War.
Y3478: SCHURINK, H.J.A.M. (ED.). - Catalogus van de Koning Willem II tentoonstelling in het Paleis Raadhuis te Tilburg, 12-20 Maart 1949.
B5872: SCHURMANN, JULES. - De eenzame weg.
Y6712: SCHURMANN, JULES. - Chineesche verzen. Bewerkt naar vertalingen van J. Gautier en A. Polario.
T4069: SCHURMANN, ULRICH. - Teppiche aus dem Orient: Mit 124 Farbtafeln.
R9891: SCHURMANN, WILLEM. - De Violiers. Tragi-komedie in vier bedrijven.
R6283: SCHURMANN, JULES. - Uit de stilte. Verzen. Met voorrede van Willem Kloos en 6 lithographieen van Willem E. Roelofs Jr.
R4038: SCHUSTER, AHARON EN MENACHEM E. BOLLE E.A. - Liber amicorum voor Opperrabijn A. Schuster t.g.v. zijn zestigste verjaardag.
B5011: SCHUT, D.W.O.A. - Opmerkingen over den geadresseerde bij de binnenvaart.
R7335: SCHUT, D.W.O.A. - Opmerkingen over den geadresseerde bij de binnenvaart.
T6545: SCHUTJES, HENRIK. (RED.). - Ontwikkeling. Populair Maandschrift voor Natuurwetenschappelijke en Wijsgeerige Vraagstukken. 1e jaargang 1914.
B7255: SCHUTTE, O. - De Orde van de Unie.
W0477: SCHUTTER, FREDDY DE. - Het verhaal van de Nederlandse literatuur, Middeleeuwen, Renaissance-Barok. Band I.
B5445: SCHUTTER, G. DE & J. TAELDEMAN. - De ovenpaal. Een kommentaar bij de kaart voor het Nederlandse taalgebied.
K1772: SCHUTZ, FRIEDRICH. - Aloys Ruppel Leben und Werk.
T6830: [ALMANAK] SCHÜTZE, ST. (HRSG.). - Taschenbuch für das Jahr 1830 der Liebe und Freundschaft gewidmet.
R2465: SCHUTZEICHEL, RUDOLF - Koln und das Niederland. Zur sprachgeographisch-sprachhistorischen Stellung Kolns im Mittlelalter.
R9196: SCHUUR, KOOS. - Herfst, Hoos en Hagel, gedichten.
T1134: SCHUUR, KOOS. - Novemberland.
M5595: SCHUUR, KOOS. - Herfst, Hoos en Hagel, gedichten.
K8789: SCHUUR, KOOS. - En de kookaburra lacht. Brieven van een emigrant.
T7641: SCHUUR, KOOS EN ALDERT WITTE. E.A. - Het draaiorgelboek. Dat is een verzameling liederen op lichte wijs.
L3282: SCHUUR, KOOS. - Fata Morgana voor Nederlanders en andere gedichten.
K6420: SCHUUR, KOOS. - Waar het was. Gedichten.
Y9159: SCHUUR, KOOS. - De dichter.
B1961: SCHUUR, KOOS. - Gunter Grass, informatie.
T7159: SCHUURMAN, HERMAN. [=J.H. SCHEPS]. - Plaats en Taak van de Illegale Beweging na den Oorlog.
Y9450: [SPINOZA] SCHUYT, KEES. - Spinoza, het ecologsch denken en de verandering van levensstijl.
R6844: SCHUYTER, JAN DE. - Geheime bladzijden uit het heldenboek van den weerstand. Teekeningen Willy Mertens.
Y5876: SCHUYTER, JAN DE. - Sint Niklaas in de Legende en in de Volksgebruiken.
R6899: SCHUYTER, JAN DE. - Tijl tegen den Mof. Vlaamsche Volkshumor tijdens den Oorlog. Teekeningen van A. en M. Payot.
R2243: SCHUYTER, JAN DE. - Drij moorden voor vijf cens. Marktzangers als verspreiders van stadsnieuws. Met teekeningen door Gaston Schuermans.
R6786: SCHUYTER, JAN DE. - Teun Koekeloer vertelt. Antwerpsche letterkundigen en kunstenaars in hun hemdsmouwen. Met teekeningen door Gaston Schuermans.
T1577: SCHUYTVLOT, A.C. (ED.). - Papier in de U.B.A. Catalogus bij de tentoonstelling ingericht t.g.v. de zeventigste verjaardag van Mevr. B.J. van Ginneken-Van de Kasteele, van 1965 t/m 1979 conservatrice van de papierhistorische Labarre-Collectie in de UBA
W5626: SCHWANDNER, JOHANN GEORG. - Calligraphy. Calligraphia Latina.
H6027: SCHWARTZ, GARY. - Rembrandt zijn leven, zijn schilderijen. Een nieuwe biografie met alle beschikbare schilderijen in kleur afgebeeld.
K3624: SCHWARTZ, GARY. - Dutch Kills. Vertaling Loekie-Schwartz.
P1959: SCHWARTZ, GARY & MARTEN JAN BOK. - Pieter Saenredam. De schilder in zijn tijd. Uit het engels vertaald door Loekie Schwartz.
W0118: SCHWARZ, SIMONE. - Wind en zeil. Vertaling Edith Klapwijk.
W2351: SCHWARZ-BART, SIMONE EN ANDRE. - Varkensvlees met groene banaan. De mulattin Solitude. Vertaling C.P. Heering.
L5123: SCHWARZENFELD, GETRUDE VON. - Karel V vader van Europa. Vertaling Johan van Os.
W0087: SCHWARZER, ALICE. - Met hart en ziel. Artikelen 1968-1983. Vertaald.
H8318: SCHWEBER, S.S. - In the shadow of the bomb. Bethe, Oppenheimer, and the Moral Responsibility of the Scientist.
L7960: SCHWEIG, LAURA EN CLAUDIA COENEN. - Tori Tandoori.
R0174: SCHWEIGMAN, F.A.A. - De eigendomsphilosophie van Hugo de Groot.
M3803: SCHWEIZER, RICHARD. - De laatste kans. Vertaling David de Jong.
R3570: SCHWENCKE, JOHAN. - Bibliographie en andere gegevens over het Nederlandsche exlibris.
R2321: SCHWENCKE, JOHAN. - Het Exlibris als Boekversiering en Verzamelobject.
T0501: SCHWENCKE, JOHAN. - Het beeld van het Nederlandse Exlibris 1880-1960.
W8556: SCHWENCKE, JOHAN. - Het Exlibris in Nederland. Een studie voor vrienden van Boek en Prent.
R2316: SCHWENCKE, JOHAN. - Het beeld van het Nederlandse Exlibris 1880-1960.
K3963: SCHWENCKE, JOHAN. - Het letter-exlibris.
K0120: SCHWENCKE, JOHAN. - Het gouden getij.
T9567: SCHWENCKE, JOHAN. - Tweehonderd Nederlandse grafische kunstenaars sedert het eind der negentiende eeuw: hun exlibris en biografie.
Y8705: SCHWENCKE, JOHAN. - De houtgravure in de hedendaagse Engelse boekkunst.
W1038: SCHWIEFERT, PETER. - De vogel heeft geen vleugels meer. Brieven aan een joodse moeder. Vertaling E. van Leeuwen.
Y5856: SCHWOB, MARCEL. - Essay over mijn paraplu. Vertaling Mirjam de Veth.
Y9571: SCIASCIA, LEONARDO. - Todo modo. Het gevaar van geestelijke oefeningen.
L7221: SCIASCIA, LEONARDO. - De wijnrode zee. Verhalen. Vertaling Jenny Tuin.
B8432: SCIRTOPODES [=ANTONIUS HIRSCHIG CZ.]. - De Oranje-woorden in Februarij 1857, getoetst aan de waarheid.
T9942: SCIULLO, PIERRE DI. - Expériences graphiques et typographiques.
H3295: SCORZA, MANUEL. - De slapeloze ruiter.
K1631: SCOTT BERG, A. - Lindbergh.
L9450: SCOTT FITZGERALD, F. - Pat Hobby. Aan lager wal in Hollywood. Vertaling Guido Goluke.
H1884: SCOTT BERG, A. - Lindbergh.
L4704: SCOTT, GEORGE RYLEY. - Phallic worship. A history of sex and sex rites in relation to the religions of all races from antiquity to the present day.
W5127: SCOTT, C.P. - C.P. Scott 1846-1932. The making of The Machester Guardian.
H6792: SCOTT, WALTER. - De Oudheidkenner. Vertaling Gerard Keller.
H6796: SCOTT, WALTER. - De oude pelgrim. Vertaling Gerard Keller.
Y8225: SILK SCREEN. - Silk Screen. Het vakblad voor Silk Screendrukkers. 1e jaargang no 2, September 1952.
B5856: SCRIPTORES. - Scriptores. Tijdschrift van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Kalligrafen.
B5857: SCRIPTORES. - Scriptores. Tijdschrift van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Kalligrafen.
Y5784: SDU. - Uitgeverij Sdu Uitgevers, Sdu Standaard. Den Haag. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
T6312: SEARLE, V. & R. CLAYSON. - Zeefdrukken op stof.
R4921: SECKER, MARTIN (ED.). - The Eighteen-Nineties. A Period Anthology in Prose and Verse. Introduction by John Betjeman.
Y0508: IOANNES SECUNDUS. - Het Boeck der Kvskens. Nv aldereerst vviit Tlatijn overgestelt in onse gemeine Nederdvviittsche Taele eensdeels bii Ian van Hovt, ende eensdeels bii Dovza ende Anderen, Liefhebberen der Nederduijtscher Poëzyen.
T4493: SEDDON, J.A. - Waarom de Britsche Arbeiders den oorlog steunen.
Y7704: SEEHAFER, KLAUS. - Johann Wolfgang von Goethe. Dichter, Naturforscher, Staatsmann 1749-1832.
T2842: SEELEN, ANTOON. - Het volkslied in Nederland. Heden en verleden van een ideaaltype.
R2323: SEESSLEN, GEORG EN BERNT KLING. - Unterhaltung: Lexikon zur popularen Kultur. I: Western Science Fiction, Horror, Crime, Abenteuer. 2: Komik, Romanze, Heimat und Familie, Sport und Spiel, Sex.
B8627: SEGAAR, CAROLUS. - Lijk-zang ter Gedachtenis op het Overlijden van den hoogeerwaarden en hooggeleerden heer Carolus Segaar, Professor in de Grieksche Taal, en Predikant te Utrecht. Overleden den 22 December 1803.
H5364: SEGER, AGATHA. - De fonkelende keten.
R0783: SEGERS, R.T. (ED.). - Receptie-Esthetika. Grondslagen, theorie en toepassing.
Y0685: SEGERS, GUSTAAF. - De Algemeene Letterkundige Taal en De Beschaafde Omgangstaal in de Normaalschool, de Volksschool en het gewone leven.
R2419: SEGERS, GUY E.A. - Uilenspiegel. Wie ben jij? Zeven eeuwen Uil en Spiegel.
H5171: SEGGELEN, A.J.M. VAN (ED.). - Het Liedboek van Liisbet Ghoeyuaers.
L9593: SEGHERS, GRETA. - De opdrachtgeefster. Een zedenschets.
K5517: SEGHERS, GRETA. - Wat ge leest en schrijft, dat zijt ge zelf.
B4186: SEGHERS, ANNA. - Het oproer der visschers van St. Barbara. Geautoriseerde vertaling van Nico Rost.
L2583: SEGHERS, GRETA. - Het eigenzinnige leven van Angele Manteau.
B6169: SEGHERS, ANNA. - Het echte blauw. Een vertelling uit Mexico.
K0119: SEGHERS, GRETA. - Een dunne wand, roman in fragmenten.
K0664: SEIFERT, MILOS. - Herinneringen aan Holland. Op bezoek bij de dichter Frederik van Eeden.
R8108: SEIPGENS, EMILE. - De kapelaan van Bardelo, tonelen uit Limburg.
K4992: SEL, M.R. - Van het experiment tot Xanthippe. De roman van Paul Lebeau.
Y0092: SELBIE, W.B. - Christelijk Nationalisme.
K4831: SELDAM, PETER TEN. - Wonderlijke weefsels.
R7079: SELHORST, B. - Reclame. Theoretische beschouwingen en practische toepassing.
H0050: SELIGMANN, KURT. - Das Weltreich der Magie. 5000 Jahre Geheime Kunst. Mit einem Nachwort von G.F. Harlaub.
Y2286: SELLES, HEDWIG. - Wie hier binnentreedt. Gedichten.
L4420: SELM, BERT VAN (ED.). - Vande Druckerije. Dialoog over het boekdrukken, toegeschreven aan Christoffel Plantijn, in een anonieme bewerking uit het laatste decennium van de zestiende eeuw.
H9450: SELM, BERT VAN. - Inzichten en vergezichten. Zes beschouwingen over het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel.
B4097: SELM, B. VAN. - Een menighte treffelijcke Boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw.
B3347: SELMAN, IBRAHIM. - Tedere zielen.
T5437: SELMER, AGOT GJEMS. - Een bloemensprookje over het ontstaan van het leven, een vervolg op Een doktersfamilie in het Hooge Noorden.
K5710: SELMS, A. VAN. - Arabies-Afrikaanse studies. I. 'N tweetalige (Arabiese en Afrikaanse) kategismus.
H2960: SEMMLER, RUDOLF. - Goebbels, de man achter Hitler.
B7114: SENDEN, LEO. - Mooie vlinders.
M1465: SENDER, RAMON. - De tuinman en de koningin. Vertaling Helene J. Meijer.
H1220: SENDER, RAMON. - De tuinman en de koningin. Vertaling Helene J. Meijer.
W6702: SENDER, RAMON. - Zeven rode zondagen.
L0345: SENGERS, H. - Dichters en God. Het godsbeeld in de nieuwe Nederlandsche Lyriek 1880-1940.
K1842: SENGERS, W.J. - Homoseksualiteit als klacht. Een psychiatrische studie.
W2404: SENIOR, OLIVE. - Zomerweerlicht. Vertaling M. Luyten.
W0090: SEPAMLA, SIPHO. - De ondergang van Johnstown. Vertaling L. Jalvingh.
Y3788: SEPARAAT. - Het leven van Henrik Brouwer, Gouverneur Generaal van Neerlands Indien.
Y3789: SEPARAAT. - Het leven van Jan Camphuis, Gouverneur Generaal van Neerlands Indien.
Y2284: SEPERS, HENRY. - Je zadelt een vlinder. Gedichten.
R0196: SERGANT, M.C. - Taal & Logica. Openbare les.
R0983: SERGE, VIKTOR. - Een brandend vraagstuk: Marxisme en Anarchisme. Uit het frans vertaald en van een inleiding voorzien door Jantien Vermeer.
R8226: SERGEJENKO, P. - Hoe Tolstoy leeft en werkt.
K2976: POETRY INTERNATIONAL SERIE. - De toren van het zwijgen. Moderne Hongaarse poëzie.
L8531: POETRY INTERNATIONAL SERIE. - Machine van woorden. Gedichten van Z. Herbert, M. Holub, G. Kunert, V. Popa.
K2972: POETRY INTERNATIONAL SERIE. - De circusklanten zijn weg. Gedichten van H.C. Artmann /J. Becker. e.a.
K2975: POETRY INTERNATIONAL SERIE. - Oktober is mijn keizerrijk. Zeven moderne Japanse dichters.
R8138: SERRARENS, ED. A. - De dichter-predikant François Haverschmidt (Piet Paaltjens).
T5338: SERRURIER, C. - Descartes, Leer en Leven.
B5217: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - Haagsch Jaarboekje voor 1897. Negende jaargang.
L3836: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - Oranje-album. Feestbundel ter gelegenheid van het aanvaarden der regeering door H.M. Koningin Wilhelmina op 31 augustus 1898.
P1848: SERVAES, ANKE. - Spreekuur.
K3574: SERVAES, JAN. - De boekenindustrie in Vlaanderen. Een verkennende studie naar de structuur en werking van het uitgeven, distribueren en consumeren van boeken.
K4742: SERVOTTE, HERMAN. - Literatuur als levenskunst. Essays over hedendaagse Engelse literatuur.
R7286: SEVENHUIJSEN, SELMA L. - De orde van het vaderschap. Politieke debatten over ongehuwd moederschap, afstamming en het huwelijk in Nederland 1870-1900.
T1834: [WILDE] SEVERI, RITA (ED.). - Oscar Wilde in Italia. L'anima dell'uomo.
T1343: [SPINOZA] SEVERIJN, JOHANNES. - Spinoza en de Gereformeerde Theologie zijner dagen.
T2877: SEVERINSEN, HANS. - Er kan zoo veel gebeuren in acht dagen. Geautoriseerde vertaling uit het Deensch van Willy Corsari en Hedda Sydberg.
B0880: SEVERUS, CLAUDIUS. [=LOD. SEVEREIJNS]. - Waarom? Daarom!

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/14