Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y6535: TOERGENJEW, Iwan. - Vaders en zonen. Vertaling Else Bukowsky.
H4670: TOESCA, Maurice. - The other George Sand.
B4159: TOIBIN, Colm. - Een lange winter. Uit het Engels vertaald door Anneke Bok en Rob van der Veer.
Y5820: TOL, Jean-Marc van. - Musch. Johan de Witt trilogie I.
T5443: TOL, J. van der. - Fryslan en de Drank.
Y6255: TOL, J. van der. - Zonder moeite niets. Over het Sieraad van de Baarsjes.
K0006: TOLAND, John. - De slag om Europa 1945. Hitlers laatste 100 dagen.
K0012: TOLAND, John. - Zonder waarschuwing viel de vijand aan. Pearl Harbour, Java Zee, Midway.
T0603: TOLLEBEEK, Jo. - De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijving in Nederland en Belgie.
Y7045: TOLLENS, H. CZ. - Gedichten. Drie delen.
T2033: TOLLENS Cz. , H. - Een bedelbrief in den Winter. Dichtstukje.
B0075: TOLLENS, Cz, H. - Bij 's Konings begrafenis Den 4den April 1849.
L4879: TOLLENS Cz., H. - Gezamenlijke dichtwerken. Volksuitgave.
L2253: TOLLENS, H. CZ. - Gedichten. Twee delen.
L2255: TOLLENS, H. CZ. - Nieuwe gedichten. Twee delen.
L2258: TOLLENS, H. CZ. - Laatste gedichten. Twee delen.
L2260: TOLLENS, H. CZ. - Nieuwe gedichten. Twee delen.
L2261: TOLLENS, H. CZ. - Verstrooide gedichten.
Y6725: TOLLENS, H. - Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597.
B2671: TOLLENS, H. & C. de Ridder. - De Sterrezienster. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
R6631: TOLLENS, H. - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597 gevolgd door Avondmijmering.
Y6234: TOLLENS Czn, Hendrik Franciscus. - Nieuwjaarsgroet voor 1809.
K0278: TOLMAN, Rinke. - Landverhuizing in de dierenwereld.
Y1931: TOLNAY, Charles de. - Hieronymus Bosch. Het volledige werk.
K3079: TOLSMA, F.J. - Homosexualiteit en homo-erotiek. Ingeleid door L. van der Horst.
R3347: TOLSTOI, L.N. - Huwelijksgeluk. Vertaald door Wil Huisman. Illustraties van Marek Rudnicki.
R8215: TOLSTOI, Leo. - Opstanding. Opnieuw voor Nederland bewerkt.
Y8228: TOLSTOI, Leo. - Krantenknipsels 1928-2010 over Leo Tolstoi.
Y3334: TOLSTOJ, L.N. - Oorlog en vrede. Proefexemplaar met de eerste 100 bladzijden.
Y6599: TOLSTOJ, L.N. - Iwan de dwaas en andere volksvertellingen. Vertaald door J. Brandt en D.C. Hesseling.
Y6531: TOLSTOJ, L.N. - Iwan de dwaas en andere volksvertellingen. Vertaald door J. Brandt en D.C. Hesseling. Met portret.
R0647: TOLSTOY, Leo. - Moderne Slavernij. Uit het Russisch vertaald door Z.S. [=Z. Stokvis].
B6441: TOLSTOY, Graaf Leo. - Kaukasische vertellingen.
Y3353: TOMKINS, David. - Gedichten.
R5374: TOMSON, Walter. - Avonturen op de ladder.
Y9626: [I TJING] TON, Jan. - Beeld van I Tjing.
R5593: TONCKENS, N.A. en E. Abma. - Verdwijnende dorpen op het Groninger Hoogeland. (Disappearing Villages in Dutch Rural District) a Summary in English.
B8489: HET TONEEL. - Inhoud: P. Braauw: Toneelbedrijvigheid in Nederland. B. Stroman: Op zoek naar het eigentijdse in voorbije stukken. P. Justesen: Per Aspera ad Astra. D. Bablet: Josef Svoboda. A. Rutten: In memoriam Fred Engelen.
Y4654: CONVOLUUT ZEVEN TONEELSTUKKEN - 01. Melati van Java, Het geheim van het kasteel. Toneelstukje in een bedrijf. Vrij bewerkt naar het Duitsch. Blom & Olivierse, Culemborg, z.j. [los bijgevoegd prospectus voor de reeks Toneelstukjes voor Dames]. 02. Charles Dickens / Franc, Het tweegevecht te Great-Winglebury. Toneelspel in één bedrijf, naar de schets van dien naam door Chales Dickens. Voor Rederijkers bewerkt door Franc. J. van der Schouw, Leiden, 1876. 03. Nikolaas Gogol, De Revisor. Blijspel in vijf bedrijven naar het Russisch door Niko en Tony. W. Versluys, Amsterdam, 1887. 04. W. Färber, Geen rook zonder vuur. Blijspel in een bedrijf, vrij gevolgd naar het Fransch. G. Theod. Bom, Amsterdam, 1867. 05. Silvio Pellico, Francesca da Rimini. Treurspel van ..... Uit het Italiaans vertaald in Nederlands proza door A.M. Kollewijn Nz. Valkhoff & Van den Vries, Amersfoort, z.j. 06. Henri Gréville, 'Dosia'. Oorspronkelijk tooneelspel in twee bedrijven, naar den roman van ... A. Rössing, Amsterdam 1889.07. Jose Echegaray, De schandvlek. Drama in drie bedrijven naar het Spaansch voor het Nederlandsch tooneel bewerkt door A.A. Fokker. A. Versluys, Amsterdam, 1898.
R1093: TONGELE, Mark van. - Met de plezierboot mee. Gedichten.
L2318: TONGEREN, W. van. - Over de waarde van de wetenschap voor de mensch en voor de samenleving.
B0597: TONKELAAR, J.F. den. - Middelen en Mogelijkheden der Meteorologie.
T2493: TONY [=Anton Bergmann]. - Ernest Staas Advocaat. Schetsen en Beelden. Met levensschets van J.F.J. Heremans en met eene voorrede van Pol de Mont. Met platen van Walter Vaes.
B8180: TOOLEY, R.V. - Maps and map-makers.
R9542: TOOLEY, Sarah. - Florence Nightingale. Vertaling J.W. Onnen-Bongers.
R0860: TOONDER, Marten. - Een groot denkraam: De liefdadiger, Het platmaken, De loodhervormer.
L9245: TOONDER, Marten. - Een ragfijn spel: De ombrenger, de minionen.
H7171: TOONDER, Margje. - De wind waait weg....
L9243: TOONDER, Marten. - Als u mij wilt verschonen: De dropslaven, De verdwenen heer, De waarde-ring.
L9244: TOONDER, Marten. - Zaken zijn zaken: De doffe doffer, De zwelbast, De slijtmijt.
Y0089: TOONDER, Marten. - 'k Wist niet dat ik het in mij had.
Y0087: TOONDER, Marten. - Heel stilletjes: de astromanen, de doorluchtigheid.
T9955: TOONDER, Marten. - Onder het kollende meer Doo. Autobiografie Deel III 1945-1965.
Y0084: TOONDER, Marten. - Hier ligt een mooie taak: De gekikkerde vorst, De unistand.
Y0085: TOONDER, Marten. - Daar kan ik niet tegen: De kon gruwer, De wind der verandering.
Y0086: TOONDER, Marten. - Ook dat nog: De pijpleider, De denktank.
T6299: TOONDER, Marten. - We zullen wel zien.
L7199: TOONDER, Marten. - Een enkel opbeurend woord: De grijze kunsten, De geweldige wiswassen.
H3867: TOONDER, Marten. - Vroeger was de aarde plat. Autobiografie Deel I. 1912 - 1939.
L6436: TOONDER, Marten. - De andere wereld.
T3970: TOONDER, Marten. - Een eenvoudige doch voedzame maaltijd.
R2160: TOONDER, Marten. - Met uw welnemen.
R3511: TOONDER, Marten. - Ollie B. Bommel's fotoboek.
R3514: TOONDER, Marten. - Het geluid van bloemen. Autobiografie Deel II, 1939 - 1945.
R3508: TOONDER, Marten. - Bommeldagkalender 1993.
B7456: TOONDER, Jan Gerhard. - De krekel in de herfst. Gedichten.
L0767: TOONDER, Marten. - Zeg nu zelf ...
M9077: TOONDER, Marten. - Met mijn teer gestel: De spliterwt, De dankputters, De mobbeweging.
T5393: TOONDER, Marten. - Verzin toch eens een list.
R9112: TOONDER, J. Gerhard en Henk Kabos. - Keukenkrabbels.
M2700: TOONDER, Marten. - Overgehaalde landrotten: de wraakgier, de beunhaas, het ontstoffen.
M2698: TOONDER, Marten. - Een heer moet alles alleen doen: De feunix, De toornviolen, De trullenhoedster.
M2690: TOONDER, Marten. - Als je begrijpt wat ik bedoel.
R3262: TOONDER, Marten. - De Bovenbazen.
Y6275: Toonder, Martin, Godfried Bomans Annie M.G. Schmidt e.a. - Moeder... Moeder de BEER is los. Zwarte Beertjes No. 500.
T9713: TOONDER, Marten. - De toornviolen.
T9714: TOONDER, Marten. - De wadem.
R6216: TOONDER, Marten. - Parbleu: Het nieuwe denken, De maanblaffers, De bevrijding van de sollidee.
T9709: TOONDER, Marten. - De kwinkslagen.
T9710: TOONDER, Marten. - De loodhervormer.
T9711: TOONDER, Marten. - De kwade inblazingen.
Y7757: TOONDER, Marten. - Had ik maar beter geluisterd [bevat: De Pronen & De zonnige kijk] / Een raffijn spel [bevat: De ombrenger & De Minionen].
Y7758: TOONDER, Marten. - De Rechten van de Mens. Een fragment uit het leven van Koning Hollewijn.
Y9826: TOONDER, Marten. - Tom Poes. 1. Tom Poes en de wilde wagen; 2. Tom Poes en de wisselschat; 3. Tom Poes en het huilen van Urgje. (complete set, 3 delen).
Y9830: TOONDER, Marten. - Oer Tom Poes, drie deeltjes: Deel 1) Het geheim der blauwe aarde, Deel 2) De tovertuin en Deel 3) De geheimzinnige roverhoofdman.
Y9831: TOONDER, Marten. - Oer Tom Poes. Deel 3) De geheimzinnige roverhoofdman.
Y9833: TOONDER, Marten. - Panda. Deel 1, De modemeester; deel 2, De meesterklokkenmaker; deel 3, Het geheimzinnige glas water. (complete set, 3 delen).
Y9835: TOONDER, Marten. - Kappie en de gehaaide potvis.
Y9836: TOONDER, Marten. - Avonturen van Tom Poes. De drakenburcht; Het verdwijneiland; De rare uitvinding; Kaspar de draak; Het land van de blikken mannen; De bergmensen; Het geheim van het noorderlicht; De zeeslang. Acht deeltjes.
Y9838: TOONDER, Marten. - Tom Poes en de kwanten / Ollie B. Bommel en de beunhaas.
Y9839: TOONDER, Marten. - De Bommellegende alsmede De spliterwt.
Y9841: TOONDER, Marten. - Tom Poes en de Chinese waaier.
Y9843: TOONDER, Martin. - Tom Poes en de Bommelschat.
Y9844: TOONDER, Marten. - Tom Poes ontdekt het geheim der blauwe aarde.
Y9845: TOONDER, Marten. - Tom Poes in het land van de blikken mannen.
Y9852: TOONDER, Marten. - Heer Bommel en de Partij v.d. Blijheid / Heer Bommelen het Wroegwezen / Tom Poes en Kwetal, de Breinbaas.
Y9854: TOONDER, Marten. - Tom Poes en de Grootgroeiers.
Y9856: TOONDER, Marten. - De Schoonschijners.
Y9857: TOONDER, Marten. - Koning Hollewijn en de hoedenzaak en het anders-wezen.
Y9858: TOONDER, Marten. - Kappie op weg naar Hollywood. Deel 2.
Y9861: TOONDER, Marten. - Casper Cop en de stille vennoot.
Y9862: TOONDER, Marten. - Verkeerd Verkeer.
Y9863: TOONDER, Marten. - Tom Poes en de pier-race!.
Y9865: TOONDER, Marten. - Tom Poes en andere verhalen. Bevat: Tom Poes en de wonderschoenen; Olle Kapoen en de gestolen kroon ; Heer Bommel gaat kamperen.
Y9868: TOONDER, Marten. - Tom Poes en het monster van de holle weg.
Y9869: TOONDER, Marten. - Olle, Birre en Holle. Bevat: Olle Kapoen en de grijpdabbels; Birre Beer en de nijvere neven; Holle Pinkel en het jeugdpoeder.
Y9870: TOONDER, Marten. - Koning Hollewijn De Flutters en De Lorrocraat.
Y9871: TOONDER, Marten. - Koning Hollewijn en de steen der wijzen.
Y9872: TOONDER, Marten. - Kappie in de Wildwest & De Drijvende Schotels.
Y9874: TOONDER, Marten. - Tom Poes en Mom Bakkesz.
Y9875: TOONDER, Martin. - Wolle Klaver en de geheimzinnige meridiaan. Bevat: Wolle Klaver krijgt bezoek; Het rovers-hol; De brandkast van Baron Brallenbulk.; De natuurkunde-les van Meester I. Puntjes.
Y9876: TOONDER, Martin. - Tom Poes en de Zwarte Vleer / Tom Poes en de Pruikenmaker.
Y9877: TOONDER, Martin. - Tom Poes en de Sappeljuwelen & Tom Poes en de Stamboom.
Y9878: TOONDER, Martin. - Ik wist dat ik `t in mij had ! alsmede Dieper leven.
R3733: TOONK, Werner. - Zeven vette jaren. Dorpspolitiek in een wereldstad.
T3371: MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER TOONKUNST. - Nederlandsch Muziekfeest Amsterdam 25 juni - 1 juli 1912. Officieele Feestgids.
T8755: TOOREN, J. van & Smon Buschman. - Hoog uit het blauw. Tanka.
Y2232: TOORN, Willem van & Hans van den Waarsenburg. - Dodemansdagen. Gedichten.
T2162: CROUWEL - Van Toorn. - Het debat.
B6497: TOORN, Willem van. - Een opstand, verhalen.
B6013: TOORN, Willem van / L. Wynia en H. Svobodova. - Dichter en landschap.
R8743: TOORN VRIJTHOFF, Peter van der. - "Wendingen" en Aziatische Kunst.
T8450: TOORN, Willem van. - Gedichten 1960-1997.
Y5465: TOORN, Willem. - Krantenknipsels van/over Willem van Toorn.
R6833: TOORN, Willem van. - Het grote landschapsboek. Met foto's van Theo Baart.
R6831: TOORN, Karel van der. - In de leeuwenkuil. Oratie uitgesproken op 13 maart 1998 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.
L9727: TOORN, Willem van. (ed.). - Querido's letterkundige reisgids van Nederland.
Y8751: TOORN, Willem van. - Tegen de tijd.
Y9373: TOORN, M.C. van den. - Presuppositie en syntaxis. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraarin de Nederlandse taalkunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 6 februari 1976.
R9099: TOOROP, Johannes Theodorus. - Johannes Theodorus Toorop, exposition de quelques tableax aquarelles et dessins provenant de musees et collections privees neerlandaises 9 novembre - 12 decembre 1970.
Y4213: DE TOORTS. - De Toorts. 47ste jaargang maart 1977. nr 2. Kernenergie: doorgaan of stoppen. + Energiekrant van Nederland.
L0743: TOPFFER, Rodolphe. - De wonderbaarlijke lotgevallen van Jubal Jubelslee. Getekend door Rodolphe Töpffer en op rijm gezet door Gerrit Komrij.
M2954: TOPFFER, Rodolphe. - Reizen en avonturen van doctor Festus. Met 19 illustraties van de auteur. Vertaling en Nawoord Gerrit Komrij.
L9249: TOPPEN, Willem Herman. - Conscience in Shakespeare's 'Macbeth'.
Y9973: TORBERG, Friedrich. - Ode an den schwarzen Kaffee. Herausgegebeb von C.J. Aarts. / Ode aan de zwarte koffie. Aus dem Deutschen ubersetzt van Kornelius Erz.
Y2026: TOREN, H. van den. - Brief aan Winston Churchill.
Y7590: TOREN, IN DE. - Uitgeverij In de Toren, Naarden. 10 prospectussen.
W7476: TORENBEEK, John/Frans KELLENDONK. - Afgezien van Italie. Met een inleiding van Aat Nie en het verhaal Muren van Frans Kellendonk
Y1867: TORLEY DUWEL, C.L. - Quelques considerations au sujet de l'article 297e du traite de Versailles.
K3111: TORNQVIST, Egil. - August Strindberg. Informatie.
Y6569: TOROMANOFF, Agata (ed.). - One Hundred Great Books on Typography. The Ultimate Typographic Library.
Y4479: TORPEDO. - Torpedo. Jaargan 1, nummer 2. Bijdragen o.a.: Snijders, Hofland, Munstermann, Starik, Wieringa, e.a.
B4387: TOTIUS. [= Jacob Daniel du Toit]. - Verse van Potgieter's trek.
W5444: TOULET, Paul-Jean. - Mon amie Nane.
T2382: TOURNEUR, Victor en Frans Schauwers. - De Nederlandsche letterkunde in Belgie, 1830-1930.Tentoonstelling Brussel, Koninklijke Bibliotheek van Belgie, ingericht met de medewerking der Vereeniging van Letterkundigen.
T2110: TOURNIER, Michel. - Eleazar of De bron en de struik. Roman. Vertaald door Jeanne Holierhoek.
R8659: TOURNIER, Michel. - Het nachtelijk liefdesmaal. Vertellingen en verslagen. Uit het Frans vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek.
L8035: TOUSSAINT, Jef. - Arme Menschen! Oorspronkelijke tooneelschets in 1 bedrijf.
L6667: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Mallorca en de nymfen. Met vier illustraties van I. Janckelevici.
L6107: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Barceloneesche Reisindrukken.
B9757: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Petrusken's einde. Een spel van luttel gebeuren.
B6398: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De Vlaamsche Letterkunde sinds 1914.
K7013: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Het gesprek in Tractoria.
R8365: TOUSSAINT, A.L.G. - De Graaf van Leycester in Nederland. Vier delen.
K6212: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Geur van bukshout. (dagregister).
R8034: TOUSSAINT, A.L.G. - Diana.
R8026: TOUSSAINT, A.L.G. - Eenige schetsen bijeenverzameld.
K5782: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Landelijk minnespel en andere verhalen.
R7633: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - De gouden oogst. Gedichten.
K2567: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Landelijk minnespel en Petrusken's einde. Twee novellen.
R6051: TOUSSAINT, A.L.G. - Gedenkschrift van de inhuldiging van Koning Willem III, binnen de hoofdstad des Rijks, 12 mei 1849.
Y3296: JE SAIS TOUT. - Jes Sais Tout. Revolution dans l'aviation. Le Varivol premier avion a 6 changements de vitesse. Septembre 1936.
L8459: TOYNBEE, Philip. - Underdogs. Verzameling levensverhalen van mensen die zich mislukt voelen op seksueel en sociaal terrein. Vertaling A. v.d. Most.
R5284: TOYNBEE, Arnold J. - Het bloedig juk van den Turk.
Y8733: TÖZüM, Betül. - CORCIL het kind achter de fietsfabriek.
Y2430: TRALBAUT, Mark Edo. (Van Gogh). - Vincent Theo Johanna.
Y2429: TRALBAUT, Mark Edo. (Van Gogh). - Vincent van Gogh in het caf' conc' of het raakpunt met Raffaelli.
T5803: TRALBAUT, Mark Edo. - En toen verscheen Rodenbach Redivivus...
T5760: TRALBAUT, Marc-Edo. - Richard Wagner in het vizier van vier grote schilders: Henri Fantin-Latour. Odilon Redon. Auguste Renoir. Vincent van Gogh. / Les nus feminins en tant que marques de style.
T5761: TRALBAUT, Marc-Edo. - Oog in oog met Picasso. Snorkt de duivel door Don Pablo's neus? Aspekten van een ondeelbare persoonlijkheid
T5764: TRALBAUT, Marc-Edo. - De taal van de handen bij Jacob Smits - Jacob Smits dans quelques ecrits
T5759: TRALBAUT, Marc-Edo. - Van Gogh. Debut & Evolution. Van Gogh & Rembrandt.
T5756: TRALBAUT, Marc-Edo. - Van Goghiana VII.
T5757: TRALBAUT, Marc-Edo. - Van Goghiana IV.
T5755: TRALBAUT, Marc-Edo. - Van Goghiana IX.
T5754: TRALBAUT, Marc-Edo. - Van Goghiana V.
T5752: TRALBAUT, Marc-Edo. - Van Goghiana VIII.
T5750: TRALBAUT, Marc-Edo. - Armand Guillaumin en famille et au motif.
R9259: TRALBAUT, Mark Edo. - Vincent van Gogh in zijn Antwerpsche Periode.
R8163: TRALBAUT, M.E. - Vincent van Gogh en de Vlamingen.
K5218: TRALBAUT, Mark Edo. - Van en over Andreas Latzko 1 september 1876 - 11 september 1943. Onuitgegeven werk, vertaald, ingeleid en toegelicht.
T4582: TRALBAUT, Mark Edo. - Onbekende archivalia betreffende Michiel van der Voort den Oude.
B0009: TRAVEN, B. - De schat van de Sierra Madre. Vertaling Hidde Heringa.
A0678: TRAVEN, B. - Een generaal uit de wildernis. Vertaling H.W.J. Schaap.
B3846: TRECCA, Giuseppe. - La facciata della Basilica di S. Zeno.
T6277: TREEBUS, K.F. - Vormwijzer. Een gids bij het vormgeven en produceren van drukwerk.
B7984: TREEBUS, K.F. - Tekstwijzer. Een gids voor het grafisch verwerken van tekst.
Y7936: TREFFER, Martin. - Moord in de Helmersstraat.
Y3404: TREITSCHKE, Carl. - Heinrich der Erste, Konig der Deutschen, und seine Gemahlin Mathilde.
L5826: TREUB, Hector. - Over Kwakzalverij.
Y4938: TREUB, M.W.F. - Nederland in de Oost. Reisindrukken.
R8542: TREUB, M.W.F. - Over Cooperatie.
Y9772: KOPPERMAANDAG. Rene Treumann. - Koppermaandagprent 2018.
M1761: TREVES, Luisa. - De keuze van Beatrice. Toneelstuk in een bedrijf.
R4500: TREVOR, John. - De Arbeiderskerk in Engeland. Vertaald uit 't Engelsch door E.C. Knappert.
H8804: TREZISE, F.J. - Design and Color in Printing.
T6546: DE VRIJE TRIBUNE. - De Vrije Tribune. Maandschrift gewijd aan literatuur, kunst en wetenschap. Tweede jaargang 1904.
T6544: DE VRIJE TRIBUNE. - De Vrije Tribune. Maandschrift gewijd aan literatuur, kunst en wetenschap. Eerste jaargang 1903.
R7556: DE VRIJE TRIBUNE. - De Vrije Tribune. Maandschrift. Vierde jaargang 1906.
R0049: TRICHT, H.W. van. - Frederik van Eeden, denker en strijder. Gedeeltelijk naar onuitgegeven bronnen, met drie onbekende portretten en een facsimile.
P0969: TRICHT, H.W. van. - Frederik van Eeden, denker en strijder.
A0686: TRICHT, H.W. van. - Louis Couperus, een verkenning.
A0649: TRICHT, H.W. van. - Het leven van P.C. Hooft.
W9064: TRICHT, H.W. van. - Louis Couperus, een verkenning.
L0378: TRICHT, Coen van. - Abortus. Het recht van de vrouw.
K7361: TRICHT, H.W. van. - Over de Tagore-vertalingen van Frederik van Eeden.
A0067: TRICHT, H.W. van. - Het leven van P.C. Hooft.
K1215: TRICHT, H.W. van. - Louis Couperus, een verkenning.
W0176: TRICHT, H.W. van. - Onzeekerheid is leeven. Beschouwingen over Frederik van Eeden.
L5057: TRIEBELS, Leo Felix. - Enige aspecten van de regenboogslang.
Y1722: TRIMBOS, Jurgen. - Leni Riefenstahl. Een Duitse Carriere. Biografie. Vertaling Els Franci en Janet van der Lee.
B6795: DRUKKERIJ TRIO. - Zo meenden vreemden. Wat zeiden vreemdelingen over ons land van de 16de tot de 19e eeuw.
W8985: DRUKKERIJ TRIO. - De Sjah en zijn heir.
M6464: DRUKKERIJ TRIO. - Boec van den Houte. Legende van het Kruishout.
Y1613: TRITTLER, H. - Illustrierte und Bibliophile Werke Etchings-Drawings. Katalog nr. VIII. 1928. Graphisches Kabinett H. Trittler.
Y2403: TROCH, P. - Leesboek voor Volksscholen. II.
Y2402: TROCH, P. - Leesboek voor Volksscholen. III.
T2252: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil.
R0710: TROELSTRA, P.J. - Voorwaarts, marsch! Ons standpunt bij de Verkiezingen. Rede, gehouden op het Kongres der S.D.A.P. op den Eersten Paaschdag 1905.
R0702: TROELSTRA, P.J. - Nederland in het koalitie-moeras. Rede gehouden in de tweede kamer bij de begrootings-debatten op 7 december 1904.
T2104: TROELSTRA, P.J. - Mijn afscheid. Rede gehouden op 19 september 1925 op de huldigings-bijeenkomst der moderne arbeidersbeweging in den dierentuin te 's-Gravenhage.
T2101: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil.
T2100: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. Wat zij is en wat zij wil.
R5720: TROELSTRA, Dirk. - Meigave voor het Nederlandsche Proletariaat. Verzen. Voorwoord P.J. Troelstra.
T2047: TROELSTRA, P.J. - Een Politiek Testament. Stenografisch verslag der redevoeringen gehouden in de vergaderingen der Tweede Kamer op 18 en 26 november 1924.
T6206: TROELSTRA, P.J. - Verspreide stukken (1892-1898).
T1854: TROELSTRA, Dirk. - Van Recht en Doodstraf. Vlugschrift naar aanleiding van den eisch tot wederinvoering van den doodstraf.
R3577: TROELSTRA, P.J. - Inzake partijleiding. Toelichtingen en gegevens.
R3575: TROELSTRA, P.J. - de Soc.-demokratie na den oorlog.
P0204: TROELSTRA, P.J. - Troelstra als Fries dichter. Verzen en liederen vertaald en toegelicht door J.B. Schepers.
K9140: TROELSTRA, Jelle. - Mijn vader Pieter Jelles.
R3402: TROELSTRA, P.J. - Art. 165 van het Wetboek van Strafvordering.
T5373: TROELSTRA, P.J. - Politische Aufgaben der Sozialistischen Internationale. Oeffentlicher Vortrag, gehalten Sonntag, den 2. Marz 1919, in Luzern.
R3395: TROELSTRA, P.J. - De wereldoorlog en de sociaaldemocratie.
R3401: TROELSTRA, P.J. - Waar gaan wij heen? Politiek-dramatische schets in een bedrijf.
R8789: TROELSTRA P.J. - De Arbeidersvereeniging volgens de Encykliek. Antwoord op de protest-motie van St. Joseph.
T7872: TROELSTRA, P.J. - De ware schuldigen. Debat tusschen Mr. P.J. Troelstra en Dr. Abr. Kuyper over de oozaken en gevolgen der Aprilstaking gehouden in de Tweede Kamer op 30 Juni en 1 Juli 1903.
T3285: TROELSTRA, Pieter Jelles. - De zaak van de Gebr. Hogerhuis in de Tweede Kamer.
K0745: TROELSTRA, P.J. - Troelstra als Fries dichter. Verzen en liederen vertaald en toegelicht door J.B. Schepers.
R7395: TROELSTRA, P.J. - De Sociaal-Demokratie na den oorlog.
R6244: TROELSTRA, P.J. - Oan de Sedyk. Toanielspil mei sang yn ien utkomst.
Y2892: TROELSTRA, P.J. - Gedenkschriften. 1: Wording. II: Groei. III: Branding. + L.J. Kleyn Naam- en zaakregister op P.J. Troelstra's Gedenkschriften.
Y6810: TROLSKY, Tymen. - Aliesje.
Y3379: DE TROM. - De Trom. Officieel Orgaan van het Nationaal Jongeren Verbond. 14e jaargang no. 1, October 1944. Bevrijdingsnummer.
R1425: TROMMELMANS, Wim. - Bibliographie 1982-1991 Septentrion, revue de culture neerlandaise.
L8673: TROMMIUS, Abraham. - Nederlandse Concordantie van de Bijbel.
R2678: TROMP, Bart. - Tegen het vergeten. Degenstoten en Sabelhouwen.
R7625: TROMP, D. - Volksgenoot en naaste.
Y8288: TROMP, Hansmaarten. - Toeschouwer uit een hoge toren. Martinus Nijhoff (1894-1953).
H1293: TROOST, A.F. - Ongehoord geheim.
R5768: TROSEE, J.A.G.C. - De Onafwijsbare Getuige van en de Onafwijsbare Verplichting voor den Heer van Alfen.
R0745: TROTSKY, Leon. - Stalinism and Bolshevism. Concerning the historical and theoretical roots of the Fourth International
R0746: TROTSKY, Leon. - The Death Agony of Capitalism And the Tasks of the Working Class: The Transitional Programme of the Fourth International.
R0261: TROTSKY, L. - Europa en Amerika.
R4683: TROTWAER. - Trotwaer. Literair tydskrift 1e jrg nr 9. septimber 1969.
T5392: TROTWAER. - Trotwaer. Literair tydskrift janneewaris 1970.
R0748: TROTZKI, L. & G. Sinowjew. - Uber die Rote Armee.
R0747: TROTZKI, L. - Arbeit, Disziplin und Ordnung werden die sozialistische Sowjet-Republik retten!
R0296: TROTZKI, Leo. - Von der Oktober-Revolution bis zum Brester Friedensvertrag.
R0262: TROTZKI, Leo. - 4de Internationale en de USSR.
R0263: TROTZKI, L. - De Spaansche revolutie en de gevaren die haar bedreigen.
R0268: TROTZKI, L. - De Arbeidersstaat. Thermidor en Bonapartisme.
T7892: TROTZKI, L. - Terrorismus und Kommunismus Anti-Kautsky.
Y1676: TROTZKI, Leo. - Geschiedenis der Russische Revolutie. Vertaling J. Valkhoff. Drie delen.
R0266: TROTZKY, Leo N. - De oorlog en de Internationale. Vertaald door H. Ide-Bottenheim met inleiding van Henriette Roland Holst.
Y2795: TROUW. - Trouw. Speciale uitgave voor Rotterdam en omstreken 4 Mei 1945. No. 78. Titel: Onze Vorstin.
Y5814: TROUW. - Trouw. 3e jaargang nrs: 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24 - 51 - 87 -91 - 109 - 114 - 142. Midden Januari 1945 t/m 15 Augustus 1945.
Y8138: TROUW. - Trouw. 3e jaargang Bevrijdingsnummer 5 Mei 1945.
Y9270: TROUW. - Trouw. Speciale uitgave voor Amsterdam en Omstreken. 12 December 1944 - 3 Mei 1945. Nrs: 22 - 23 - 25 - 29 - 36 - 37- 37a - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 42a - 43 - 49 - 55 - 57 - 58 - 62- 63 - 67 - 68 - 71 - 72a - 72 - 73a - 73 - 75a - 75 - 76- 76a - 77a - 77.
Y9271: TROUW. - Trouw Bulletin. Gestencild. woensdag 25 october 1944 . 1 november 1944. 24 november 1944. 8 december 1944. 1 mei 1945.
Y9273: TROUW. - Trouw Speciale uitgave voor 's-Gravenhage en omstreken. Nr. 26- 27- 32- 44. 10 maart t/m 1 mei 1945. 3e jrg. nr. 11. mei 1945.
Y9274: TROUW. - Trouw. Speciale uitgave voor de Zaanstreek. nr. 48- 49- 50. april 1945.
Y9275: TROUW. - Trouw. Speciale uitgave voor Midden Noord-Holland. nr. 51-53-52-54-55-56. April 1945.
E0189: TRUSS, Lynne & Wim Daniëls. - Eten, vuren en beuken. Keiharde regels voor interpunctie.
B3280: [TSJECHOV]. TSCHECHOW, Anton P. - Die Dame mit dem Hundschen und andere Erzahlungen. Mit Zeichnungen von Andras Karakas. Ausgewahlt und Nachwort Werner Berthel.
B3269: [TSJECHOV]. TSCHECHOW, Anton. - Meisternovellen. Aus dem Russischen ubersetzt von Rebecca Candreia. Auswahl und Nachwort von Iwan Schmeljow.
T1807: TSCHICHOLD, Jan. - De proporties van het boek.
B7997: TSCHICHOLD, Jan. - Ausgewahlte Aufsatze uber Fragen der Gestalt des Buches und der Typographie.
B7998: TSCHICHOLD, Jan. - Meisterbuch der Schrift. Ein Lehrbuch mit vorbildlichen Schriften aus Vergangenheit und Gegenwart fur Schriftenmaler, Graphiker, Bildhauer-Graveure, Lithographen, Verlagshersteller, Buchdrucker, Architekten und Kunstschulen.
R9564: TSCHICHOLD, Jan. - Vormveranderingen van het &-teken. In een hedendaagse context.
W0845: TSCHICHOLD, Jan. - Leben und Bedeutung des Schriftschneiders Jakob Sabon.
Y0304: TSCHICHOLD, Jan. - De proporties van het boek.
K9950: TSCHUDIN, Peter. - Petit historique illustre du papier. Tirage special extrait du livre 'Le papier - art et industie' et dedie par la Papeterie de Biberist au Moulin a papier de Bale.
R7308: LU-TSEN. [=Lutzen Harmens Wagenaar]. - Hark ris, Pieter! Ho 't de Franske win us Frysce Foltsaert fordeart. Wolmienend beskie oan de Hear P.J. Troelstra.
B6156: TSJECHOV, Anton / Kurt Lob. - De dame met het hondje. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob.
B6158: TSJECHOV, Anton / Kurt Lob. - De kus. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob.
B2332: TSJECHOV. - Anton Pawlowitsch Tsjechow. Portraits + Auf dem Wagen + Biographie.
B2270: TSJECHOV, Anton. - Drama op de jacht.
E0178: TSJECHOV, Anton. - Drama op de jacht.
H3776: [TSJECHOV] TSJECHOW, Anton P. - Wanjka en Kasjtanka. Verhalen over kinderen en dieren. Vertaling Charles B. Timmer.
B6176: [TSJECHOV] TSJECHOW, Anton / Kurt Lob. - Rothschilds Geige. Erzahlungen. Mit Zeichnungen von Kurt Lob.
B6172: [TSJECHOV] TSJECHOW, Anton P. / Kurt Lob. - De zweedse lucifer. Een detective-verhaal. Vertaald uit het russisch door Charles B. Timmer. Geillustreerd door Kurt Lob.
T8589: [TSJECHOV] TSJECHOW, Anton P. - Het verhaal van een onbekende. Gevolgd door De boeren. Vertaling Aleida G. Schot.
B2596: [TSJECHOV] TSJECHOW. - Denken mit Cechov. Almanach auf alle Tage. Mit funf Portats und einer Selbstkarikatur von Doktor Cechov.
M2948: [TSJECHOV] TSJECHOW, Anton P. - Het verhaal van een onbekende. Vertaling Aleida G. Schot.
Y8226: TSJECHOW, Anton. - Krantenknipsels 1947-2005 over Anton Tsjechow.
H2766: TSJOEKOWSKAJA, Lidia. - Duik in de diepte. Vertaling Hans Leerink.
H8496: TSYPKIN, Leonid. - Zomer in Baden-Baden. Vertaling Jos Vonhoff en Arjen Uijterlinde, met een inleiding van Susan Sontag.
B6250: TUCHOLSKY, Kurt. - Rheinsberg. Een liefdesverhaal. Vertaald door Jeroen Brouwers.
W6691: TUCHOLSKY, Kurt. - Verhalen. Vertaling Toon Bartels.
Y8229: TUCHOLSKY, Kurt. - Krantenknipsels 1936-1982 over Kurt Tucholsky.
MK0030: TUER, Andrew W. - History of the Horn-Book.
B2199: TUININGA, E.J. - Het voordeel van de twijfel.
K7413: TUINSTRA, Fons. - St. Servaas legenden. Geillustreerd door Hubert Levigne.
Y5070: TUINZING, A.J.P. - Koloniale macht. De blanke wereldheerschappij in gevaar?
K1506: TULDER, Roland van (Ed.). - Kinnesinne-ijs & Berliner Bol. Amsterdam in de jaren dertig.
H3702: TULEJA, Tad. - The Catalog of lost books. An annotated and seriously addled collection of great books that should have been written but never were.
R8655: TUMBULT, Georg. - Die Wiedertaufer. Die socialen und religiosen Bewegungen zur Zeit der Reformation. Mit 4 Kunstbeilagen und 95 authentischen Abbildungen.
R8643: TUMMERS, J.H. - Die Spezielle Relativitatstheorie Einsteins und die Logik.
Y3193: TUNEY TUNES. - Tuney Tunes. No. 43, augustus 1947. Bevat de teksten der laatste dance-songs en tevens wetenswaardigheden van radio, gramofoon en film.
T5925: TUNTLER, H.J. - Zorg voor ons allen, van jong tot oud....
K2669: TURKRY, Rene. - Hubert Lampo.
Y5984: TURNBOND. - Jaarboekje van den Amsterdamschen Turnbond voor het jaar 1908. opgericht 21 Febr. 1903. Beschermheer W.F. van Leeuwen. + Programma van de Propagand-Uitvoering op 4 Januari 1908, in het Concertgebouw met medewerking van het Amstel Fanfare Corps.
L8303: TURNER, Ethel. - Broer. Uit het Engelsch bewerkt door G. Willeumier.
L8247: TURNER, Ethel. - Sparrebloesem.
L7540: TURNER, Ethel. - Broer. Bewerkt door G. Willeumier. Illustraties A.J. Johnson.
B8933: TURNER, E.S. - The Shocking History of Advertising.
L3799: TURNER, F.McD.C. - The Pepys Library.
M6701: TURNER, D.H. - Early Gothic illuminated manuscripts in England.
T9385: TURNER, W.J. - Miss America. Altiora in the Sierra Nevada.
Y6930: TURNHOUT, Ted van. - Een opening. Gedicht.
B6889: TUSSENBROEK, Otto van. - De inrichting van kamers. Illustraties van Piet Worm.
T7032: TUSSENBROEK, Otto. - De Woning. Linoleum. Illustraties Walter Bosch.
T9183: TUSSENBROEK, Catharine van. - 1: Kouwer's geval van ovariaal-zwangerschap nader onderzocht. 2: Un cas de grossesse ovarienne. 3: Over het tekort aan levensenergie bij onze jonge vrouwen en meisjes. 4: Over de Aeguivalentie van Man en Vrouw. 5: Iets over Duhrssen's Prophylaxis. 6: Schoolhygiene in Nederland. 7: Observations on human placentation in its second stage. 8: Fragmente aus dem zweiten Stadium der menschlichen Placentation. ...... etc.
M6263: TUTEIN NOLTHENIUS, R.P.J. - Wegbereiders. Mevrouw de Stael en hare ouders.
M4046: TUUK, H.N. van der. - De pen in gal gedoopt. Een keuze uit de brieven en documenten. Samengesteld door R. Nieuwenhuys.
Y6178: TUYMELAAR, C.T. - Pseudoniemen uit de Nederlandsche en Buitenlandsche Literatuur. 1: Pseudoniemen-register. II: Alfabetische naamlijst.
T0132: TWAIN, Mark. - Persoonlijke herinneringen aan Jeanne d'Arc. Vertaald uit het Engelsch.
R9807: TWAIN, Mark. - De erfgenaam in Amerika. Geillustreerd. Vertaald door S.J. Andriessen.
M4808: TWIJNSTRA, Akke Hella. - Uruquanah bestaat niet meer.
B3076: TWISK, W. van. - Zoo doen de kinderen. Leesboek voor de laagste klasse der volksschool.
Y5217: TYDEMAN, P.H. - Oostersche-, westersche- en noordsche mythologie, voor Jonge Lieden. Met platen.
Y4124: TYDEMAN, H.W. en B.F. - Mnemosyne. Mengelingen voor Wetenschappen en Fraaije Letteren. Deel VI.
R7007: HAAS TYPEFOUNDRY. - Die Drucktype: Ruckblick, Gegenwart, Ausblick / The Printing Type: Retrospect, Present, Prospects / Le Caractere: Retrospective, Temps present, Perspectives.
B2906: BERTHOLD TYPES. - Volume 1: A-B. Volume 3: G-N. Volume 4: O-Z. Schriften aus der Berthold-Schriftenbibliothek. (duits/engels/frans).
Y2039: TYPHOON. - Typhoon. 2e jaargang nr 53 - 54 - 56 - 57. maart - april 1945.
L5283: UBINK,B. - Groninger Academiedrukkers.
B1464: UDINK, Betsy/ KURPERSHOEK, Marcel. - Moord in Kachari, Happy birthday ,dear Prophet!, De baard van de Profeet beledigd! Uitpakken.
M5444: UGLOW, Jennifer. - George Eliot. Haar leven en werk. Uit het Engels vertaald door Ank van Wijngaarden.
L7173: UHLENBECK, C.C. - Hugo de Groot en de oorsprong der oude bevolking van Amerika.
L1816: UHLENBECK, C.C. - Ontwerp van eene vergelijkende vormleer der Eskimotalen.
L7907: UIJTERSCHOUT, I.L. - Onze Gedenkteekenen, een Nationaal bezit.
Y2820: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satiriek Weekblad. 27ste jaargang 1894. Nrs: 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 42 - 45 - 47 - 46 - 48.
Y2819: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satiriek Weekblad. 26ste jaargang 1893. Nrs: 1 - 5 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 44 - 45 - 47 - 48.
R1483: {UILENSPIEGEL]. - Ein kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel. Nach dem Druck von 1515 mit 87 Holzschnitten.
T9028: UILENSPIEGEL. - Nederland onder de grondwet van 1887. Uilenspiegel's Prentenboek voor Groote Menschen.
Y8417: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satyriek Weekblad No. 12, vijfde jaargang 9 Mei 1874.
Y8418: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satyriek Weekblad No. 45, vierde jaargang 24 Januari 1874.
Y8419: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satyriek Weekblad No. 14, vijfde jaargang 23 Mei 1874.
Y8422: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satyriek Weekblad No. 35, vierde jaargang 15 November 1873.
Y8423: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satyriek Weekblad No. 42, Zes-en-twintigste jaargang 31 Maart 1894.
Y8424: UILENSPIEGEL. - Uilenspiegel. Humoristisch Satyriek Weekblad No. 28, Zes-en-dertigste jaargang 7 Maart 1903.
T9294: UILTJE. - Babbelguigjes. Psycho, Physio, Patho, Socio- en on-logische beschouwingen. Door Uiltje van De Telegraaf.
R8312: UILTJE. - Voor & achter het voetlicht. nr: 3.
R8310: UILTJE. - Voor & achter het voetlicht. nrs: 1-6.
R8311: UILTJE. - Voor & achter het voetlicht. nr: 4.
R6733: UILTJE. - Zinrijke Onzin. ('t Leven in den lachspiegel).
Y7612: VERSCHILLENDE UITGEVERS. - Verschillende uitgevers. Map met 35 prospectussen en bestelkaartjes.
Y4488: STICHTSCHE UITKIJK. - Stichtsche Uitkijk. Onafhankelijk Christelijk Weekblad voor Zeist en Omstreken. 1e jaargang 1940 nrs: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12. Van 19 Januari 1940 t/m 22 Maart 1940.
Y6001: DE UITKIJK. - De Uitkijk. Onafhankelijk weekblad voor Nederland. 1e jrg. no 22. Zaterdag 21 juli 1945. Handel in blanke slaven! Gepensionneerden genieten de voorkeur!.
Y4721: DE UITKIJK. - De Uitkijk. Weekblad voor Nederland. Uitgegeven door oud-illegale strijders. 1e jaargang 1945. no. 21 t/m 44. [mist nr. 23]. 14 juli t/m 22 dec. 1945.
Y0601: ULFERS, Siebold. - Sociale nooden en Zondagsrust. Eene lezing.
T3248: ULFERS, S. - Charles Kingsley. Een Christen-socialist.
T1630: ULLMANN, Ludwig. - Moissi. Met foto's van zijn voornaamste rollen.
H9776: UMMAN, Jost. - Kartenspielbuch. Charta Lvsoria.
H9518: UMRATH, H. - Wat zij bereikten. Korte samenvatting van de geschiedenis van de Amerikaanse Vakbeweging.
H6858: UNGER, Marjan. - Kleding van papier; voordeel van een kort bestaan.
B5156: UNGER, J.H.W. - G.Az. Brederoo. Eene bibliographie.
Y0600: LIBERALE UNIE. - Inleiding tot de behandeling van eenige vraagstukken van sociale wetgeving.
Y8122: CHRISTELIJK HISTORISCHE UNIE. - Christelijk Historische Unie. Aan de keizers van Nieuwer-Amstel. Afwijzing van den Neutralen Staat. Algemeen Christelijke Volkspartij. Vooruitstrevende Sociale Politiek. Een krachtige middenstand. Stem op No. 1 van lijst 7 Mr. Dr. J. van Bruggen.
Y9942: DE UNIE. - De Unie. Orgaan van de Nederlandsche Unie. 1941: No. 42 (5 juni 1941) & No. 46 (3 juli 1941).
B3151: UNIGRA. - De drukkunst. Medium van woord en beeld.
Y8414: LA UNION. - La Union. Semanario Catolico na Interes di Pueblo Edita pa Curacaosche R.K. Volksbond. Ana X, Curacao 21 di April di 1932. No. 495.
L6750: UNNITHAN, Thottamon K.K.N. - Some problems of social change in India in relation to Gandhian ideas.
H7018: UNTERMEYER, Louis (ed.). - Lots of limericks. Light, lusty, and lasting. Illustrations by R. Taylor.
H7057: UNWIN, Stanley. - De uitgeverij in haar ware gedaante. Vertaald door J. Tersteeg.
R7978: UNWIN, Stanley. - De uitgeverij in haar ware gedaante. Vertaald door J. Tersteeg.
B8088: UPDIKE, Daniel Berkeley. - Printing types. Their history, forms and use. A study in survivals. With illustrations Volumes I and II.
M9556: UPDIKE, John. - Bij wijze van zelfportret. Vertaling Willem van Toorn.
B4132: UPDIKE, John. - Brazilie. Roman. Vertaling Anneke van Huisseling.
R2450: UPDIKE, John. - Levines lustiges Literarium. Vorgestellt von...
W2012: UPDIKE, Daniel Berkely. - In the Day's Work.
Y5468: UPHOFF, Manon. - Krantenknipsels van/over Manon Uphoff.
Y8663: UPHOFF, Manon. - Het Rode.
R3011: URI, Sikko P. - De romantische lijn in het beeld van de Nederlandse letteren.
B1169: URI, Sikko Pieter. - Leven en werken van Arij Prins. Een bijdrage tot de studie van de Beweging van Tachtig.
T5844: D'URVILLE, Jacques. - La meprisable petite armee. L'Effort militaire de l'Angleterre.
T4430: USAKLIGIL, Halid Ziya. - Verboden liefde. Vertaald en van een nawword voorzien door Hanneke van der Heijden en Margreet Dorleijn.
H9019: UTATANE, Hiroyuki. - Countdown Sex Bombs.
T9576: UTENHOVE, Jan. - 25 psalmen end andere ghesanghen, 26 psalmen ende ander ghesanghen, 11 ander psalmen door J.V., Inleiding door Jan Luth.
R3295: UYL, Liesbeth den. - Alle verhalen.
L5986: UYLDERT, Maurits. - Albert Verwey.
L2877: UYLDERT, Maurits. - Voorspel van vrede. Een allegorie.
Y5733: UYLDERT, Maurits. - De jeugd van een dichter. Uit het leven van Albert Verwey.
M4098: UYLDERT, Maurits. - Alkestis.
M3867: UYLDERT, Maurits. - Over de poëzie van Albert Verwey. Verzamelde opstellen.
B2028: UYLDERT, Erik. - Tussen drie bomen.
T4511: UYTENDOORN, Corry. - Voor de Roomsche vrouw. Losse opstellen.
R6888: UYTENDOORN, Corry. - Middenstandsvrouw. Losse opstellen.
R6887: UYTENDOORN, Corry. - Vrouwelijk winkelpersoneel enz. Losse opstellen.
R6886: UYTENDOORN, Corry. - Van vrouwenwerk. Losse opstellen.
R6580: UYTENDOORN, Corry. [=J.C.M. Kaller-Wigman]. - Vrouw en ontwikkeling. Losse opstellen.
R8403: UYTTENBOOGAARD, Cor. Gevangene no. 634. - In de klauwen der SS, concentratiekamp herinneringen.
Y2354: UYTTENDAELE, Isabelle. - Voor eens na altijd.
T3728: UYTTERSPROT, Herman. - Paul van Ostaijen en zijn proza.
Y5362: UZANNE, Octave. - La Chronique Scandaleuse. Publiee par Octave Uzanne avec preface, notes et index.
Y5360: UZANNE, Octave. - Le Livre. Revue du monde littéraire et des bibliophiles contemporains. Tome IV -Juillet-Décembre (19-24) 1891.
T6742: VAAL, August. - 5500 kilometer door de Sowjet-Unie. Mijn reis door Rusland in 1931.
Y8514: VAANDRAGER, C.B. - Sampleton. Gedichten.
Y2081: VAART. - Vaart. Half maandelijks orgaan van de Socialistische Jongeren. 1e jaargang 3 Mei 1945 no 5. In volle vaart vooruit! 1 Mei....
T4811: VAARTJES, Ge. - Ina Boudier-Bakker en Vianen 1917-1922.
Y4266: VADERLAND, Het. - Het Vaderland. 46ste jaargang no 242. Vrijdag 23 September 1914. Ochtendblad. Laatste pagina kaart: Vierde Oorlogskaart van Het Vaderland. Uitvoerige Kaart van het Oorlogsterrein in Noord-Frankrijk, de streek tusschen Parijs en Lotharingen en rondom Parijs, alsmede van de Elzas en Belgie.
Y4265: VADERLAND, Het. - Het Vaderland. 46ste jaargang no 229. Zondag 13 September 1914. Avondblad. Laatste pagina: Kaart van Oostelijk Oorlogsterrein in Oostelijk Pruisen, Rusland (Polen) en Oostenrijk (Galicie en de Bukowina) en van het Zuidelijk Oorlogsterrein in Servie, Oostenrijk (Bosnie, Novi-Bazar, Dalmatie) en Montenegro.
Y4264: VADERLAND, Het - Het Vaderland. Zaterdag 19 December 1914. No. 340 Avondblad B. Laatste pagina kaart: Stand van de legers in Polen na de slagen aan de Bzura, bij Lodz en bij Krakau.
Y4263: VADERLAND, Het. - Het Vaderland. Staat- en Letterkundig Nieuwsblad. 76ste jaargang. 3 juni 1944. 9 juni 1944. 6 juni 1944. 21 juli 1944. 9 augustus 1944. 5 september 1944.
Y4267: VADERLAND, Het. - Het Vaderland. 46ste jaargang no 328. Dinsdag 8 September 1914. Tweede avondblad. Laatste pagina kaart: De Strijd tusschen Plotsk aan de Weichsel en Weljun nabij de grens van Silezie.
Y9262: QUO VADIS. - Quo Vadis? Welvaart-Economie. Augustus 1940. no. 1. Nederland, let op U saeck.
R5098: VAETH, A. - Het Hindoeisme.
R5099: VAETH, A. - Boeddha en zijne leer.
L6006: VAISSIER, Johannes J. - A deuout treatyse called the tree & xii. frutes of the holy goost. Edited from MS. McClean 132 Fitzwilliam Museum Cambridge.
Y8218: VAKBEWEGING. - Actie! Orgaan van de linkervleugel in de Vakbeweging. Kameraden! Elke week grijpt de crisis verder om zich heen......
B7276: VAKSTUDIE. - Vakstudie.
Y7478: INTERNATIONAAL VAKVERBOND - I.V.V. - Extra bijlage: Wat betekent de aansluiting van het Sowjet-Russisch Vakverbond bij het I.V.V.?
Y7745: Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen. - Belangrijk aan de Nederlandsche Arbeiders. Op 1 November 1941 zal een nieuwe Sociale Wet in werking treden n.l het Ziekenfondsenbesluit.
K1815: VALCKENAERE, Julien de. - Steentjes des aanstoots. Een bloemlezing uit zijn aforismen.
T6874: VALCKENIER KIPS, J.H. - Vooruitzichten in de Binnenlandsche Politiek.
L6352: VALENTIN, Veit. - Geschichte der Deutschen Revolution von 1848 - 49. Erster Band: Bis zum Zusammentritt des Frankfurter Parlaments. Zweiter Band: Bis zum Ende Volksbewegung von 1848.
K3256: VALENTIN, Erich. - Mozart. Eine Bildbiographie.
R6054: VALERIUS, Adrianus. - Oud-Nederlandsche Liederen uit den Nederlandtsche Gedenck-Clanck (1626).
L7918: VALERY, Paul. - Hommage des ecrivains etrangers a Paul Valery.
L3413: VALETON, J.M.J. - De Romeinsche Historiographie in haar verband met Het Romeinsche Karakter. Redevoering.
T1996: VALK Lz., M. - De waarheid in zake de drie broeders Hogerhuis, onschuldig veroordeeld tot 12, 11 en 6 jaren gevangenisstraf.
L3397: VALK, W. - Dr. Eduard Benes. Tijdgenoot der toekomst.
R7609: VALK, M.H.A. van der. - Hoe zijn de helden gevallen. Met teekeningen van Ton van Tast.
R5959: VALK, M.H.A. van der. - Pro of Conta de Doodstraf. Voorwoord L.J. Schippers.
T6950: VALKEMA, D. - Een moderene vredesbeweging.
L4506: VALKENIER, Frank. - Blazoen.
L4410: VALKENIER, Frank. - Taferelen van de menswording onzes Heren. Een cyclus kerstverzen.
K9527: VALKENIER, Frank. - Laus Brabanciae. Verzen.
B3707: VALKENIER, Frank. - Balladeske Liederen.
B1867: VALKENIER, Frank. - Tussentijds. Fragmenten uit het niets.
R6040: VALKENIER, Frank. - Balladen van Brabant.
H5955: VALKHOFF, R.J. - Sonnetten met een staart 1940-1945.
R1625: VALKHOFF, Piet. - Justus van Effen en de Franse Letterkunde.
T3612: VALKHOFF, J. - Twee nieuwe staatsvormen. Fascistische en Sowjetstaat.Overeenkomst en verschil.
L0086: VALKHOFF, Marius. - Argot en Bargoens.
K9540: VALKHOFF, Marius. - De expansie van het Nederlands.
K7566: VALKHOFF, Marius. - Geschiedenis en actualiteit der Frans-Nederlandse taalgrens.
A0341: VALKHOFF, J. en Henr. Roland Holst. - Geweld en geweldloosheid in den strijd voor socialisme.
T3238: VALKHOFF, Rein. - De Bokkenrijders van Terblijt. Geillustreerd door Jan Lutz.
T9810: VALKHOFF, J. - De Staatstheorie van het Nieuwe Rusland.
W3400: VALKHOFF, Marius. - Roemeensche volksballaden. Ingeleid en vertaald door... [Op omslag Roemeensche Roversballaden].
R6495: VALKHOFF, P. - Over Frankrijk's Letterkunde.
P1176: VALLEIDA, Guus. Guus Vleugel. - Fluitles.
T8660: VALSTAR, Alfred. - Sporen uit het achterland. Gedichten.
Y0346: VALVEKENS, P. Emiel. - De Zuid-Nederlandsche Norbertijner Abdijen en de opstand tegen Spanje: Maart 1576-1585.
R1780: VANACKER, V.F. en A. Sassen. - De syntaxis in de dialectstudie.
R1718: VANDAMME, Jan. - Alain Fournier.
H3351: VANDAMME, Jan. - Charles Peguy.
B5562: VANDEKERCKHOVE, Hans. - Hans Vandekerckhove. Tentoonstellingscatalogus.
B2928: VANDELOO, Jos. - Woorden met doofstommen.
R5838: VANDELOO, Jos. - De week van de kapteins. Televisiespel/eenakter.
Y8928: VANDELOO, Jos. - De glimlach van een vlinder.
H9348: VANDENBERG, Philipp. - Caesar & Cleopatra.
K9078: VANDENBERGH, John. - Kleine biografie van Henry Miller.
R3808: [SPINOZA] VANDENBOSSCHE, Hubert. - Adriaan Koerbagh en Spinoza. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 21 mei 1977.
B3901: VANDER LOO, Firmijn. - Proeve van bibliografie van en over de dichter Maurice Gilliams.
T4758: VANDERHEIJDEN, Jan F. - De Crisis en de Openbare Bibliotheek in de Vereenigde Staten.
B6647: VANDERHEYDEN, F. - Adriaen Verwer. Verwer in de geschiedschrijving en over de geschiedenis van het Nederlands. Verwer en Zuid-Nederland.
K9475: VANDERHEYDEN, Jan F. - F. de la Fontaine en zijn verhandeling over de redevoering.
B9927: VANDERHEYDEN, J. F. - D.G. Morhof en de geschiedschrijving van de Nederlandse literatuur.
T3063: VANDERKINDERE, Leo. - De eeuw der Artevelden. Studien over de zedelijke en maatschappelijke beschaving in Vlaanderen en Brabant. Vertaald door Richard Delbecq.
H7676: VANDERSCHAEGHE, Paul. - Ernest Hemingway.
H9780: VANDERSCHAEGHE, Paul. - Heinrich Boll.
K5013: VANDERSCHAEGHE, Paul. - Stefan Andres.
T8070: VANDERVELDE, Emiel. - Na-oorlogsch Socialisme. Voorontwerp tot herziening van ons programma.
R5005: VANDERVELDEN, J. - Staat en rechts bij Vondel.
L4390: [VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. - Vondel's schoonheid. Kort vertoog over Vondel's transcendentale aesthetica.
K9901: [VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. - Vondels wereldbeeld.
K8982: [VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. - Vondel's pleitrede voor God. Inleiding op de 'Bespiegelingen'.
K8791: VANDERVELDEN, Jos. - Marginalia. Verborgen stemmen uit het politieke en religieuze leven der 17e eeuw.
K7208: [VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. - Aurora. Een bijdrage tot de kennis van Vondel's sociale betekenis.
R1455: [VONDEL] VANDERVELDEN, Jos. - Vondels wereldbeeld.
R1379: VANDERVELDEN, J. - Staat en rechts bij Vondel.
T6535: VANDEVELDE, Arthur W. (red.). - Proces Verbaal. 3e jaargang nrs. 2 en 3.
T6534: VANDEVELDE, Arthur W. (red.). - Proces Verbaal. 2e jaargang nrs. 2 en 3.
B2462: VANDEWIELE, APR. L.J. - Geschiedenis van de Farmacie in Belgie met een inleiding tot de algemene geschiedenis van de Farmacie.
T3518: VANDEWOUDE, G .van. - Vlaanderen's tragedie in den Westhoek. (naar nota's van Is. Floriszoone).
T0914: VANEL, C. - Boeven die ik gekend heb... en hun bewakers.
H9569: VANK. - Attentie in druk. Vank - Vakgroep voor drukkunst, bindkunst en leerbewerking.
T1675: VANLANDSCHOOT, Romain. - Joris Lannoo. Drukker en Uitgever voor Vlaanderen 1891-1971.
L6995: VANVUGT, Ewald. - Nestbevuilers. 400 jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West.
Y4956: VANVUGT, Ewald. - Natilaan.Een voettocht in Java's Duizen Bergen.
W6495: VANVUGT, Ewald. - Rodeo of zuster Bertram.
W6389: VANVUGT, Ewald. - Top jongen & man. ...vechten voor liefde of dood...
Y4885: VANVUGT, Ewald. - De schatten van Lombok. Honderd jaar Nederlandse oorlogsbuit uit Indonesie.
Y4846: Vanvugt, Ewald. - Het dubbele gezicht van de koloniaal. Nederlands-Indië herontdekt.
Y0605: VANWELKENHUYZEN, Gustave. - J.-K. Huysmans et la Belgique.
B4955: VANWELKENHUYZEN, Gustave. - Histoire d'un livre Un Male, de Camille Lemonnier.
T3491: VANWELKENHUYZEN, G. / P. Delsemme / R. Mortier / J. Detemmerman. - Regards sur les lettres francaises de Belgique. Etudes dediees a la memoire de Gustave Vanwelkenhuyzen.
Y3089: VARANGOT, Victor. - Virginia.
R5573: VAREKAMP, T. - Universitaire waardigheid in het geding. De hoogleraarsbenoeming van Dr. G.J. Kruijer door de Amsterdamse gemeenteraad.
T7730: VARGA, Eugen. - De ekonomies-politieke problemen der proletariese diktatuur. Verkorte vertaling door G. Buriks-v.L.v.d.H.
M9065: VARGAS LLOSA, Mario. - The culture of freedom / De cultuur van de vrijheid. A lecture delivered in Amsterdam on 29 november 1985 to mark the nineteenth anniversary of Meulenhoff.
R2709: VARGAS LLOSA, Mario. - De cultuur van de vrijheid. Lezing, gehouden op 29 november 1985 te Amsterdam, t.g.v. het negentigjarig jubileum van Meulenhoff & Co.
T8600: VARGAS LLOSA, Mario. - De jonge honden van Miraflores. Verhalen. Vertaald door Michiel Tjebbes.
Y4359: VARGAS LLOSA, Mario. - De stad en de honden. Roman.
K1397: VARGAS LLOSA, Mario. - De jonge honden van Miraflores. Verhalen. Vertaling Michiel Tjebbes.
Y3747: VARLIN, Eugene. - La Vie Ouvriere. Revue Syndicaliste Bimensuelle. 5e Annee no 87. 5 Mai 1913.
T2859: VAS DIAS, M.J.Th. - Over de plannen tot reorganisatie der sociale verzekering.
Y5890: VASALIS, M. - De oude kustlijn. Nagelaten gedichten.
T9877: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten.
Y1650: VASALIS, M. - De vogel Phoenix. Gedichten.
R6513: VASALIS, M. - De vogel Phoenix. Gedichten.
H6610: VASSALLUCCI, Michel. - Ik ben een leugen die altijd de waarheid spreekt. Een hommage aan Michel Vassallucci.
H0123: BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA . - Quinto Centenario della Biblioteca Apostolica Vaticana 1475-1975. Catalogo della Mostra.
R2752: VAYENAS, Nasos. - Biografie en andere gedichten. Vertaling Marko Fondse en Hero Hokwerda.
B8989: [SPINOZA] VAZ DIAS, A.M. / W.G. van der Tak. - Spinoza and Simon Joosten de Vries / Jarich Jellesz origins, Jellesz life and business.
R3898: [SPINOZA] VAZ DIAS, A.M. - Uriel da Costa. Nieuwe bijdrage tot diens levensgeschiedenis.
T8035: VAZ DIAS, Herm. - Door de bioscoop gered. Levensschets.
Y9506: [SPINOZA] Vaz DIAS, A.M. & W.G. van der Tak. - Spinoza Merchant & Autodidact.
R3298: VAZQUEZ de PRADA, V. - Filips II. Heerser van een wereldrijk.
R9257: VBOON] VERDOODT, Frans-Jos. - Boon bibliografie. Het afzonderlijk verschenen werk en zijn wordingsgeschiedenis. [Louis Paul Boon].
R7272: VEATCH, Henry B. - Aristoteles beschouwd als tijdgenoot. Vertaling van W.A. Verloren van Themaat.
L7288: VEAUCE, Eugene. - L'Affaire du masque de Napoleon. Avec une preface de Paul Fleuriot de Langle.
Y3949: NEDERLAND VECHT. - Nederland Vecht, te Land, ter Zee en in de Lucht. Speciale uitgave 1e jaargang no 7, juli 1945.
Y0221: VEDER, W.R. - Levensbericht van Mr. Nicolaas de Roever.
B8464: VEDER, W.R. - November 1863. Dichterlijke uitboezeming.
B4645: VEDER, Aart. - Gedachtenis rede aan Mr. A. Siewertsz van Reesema. Uitgesproken ter opening der winter-vergaderingen van de afdeeling Rotterdam der Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen den 14 november 1848.
R6107: VEDER, H.H. - Feestwoord ter gelegenheid van den Achttiende Verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina.
B9663: VEEGENS, J.D. - De Fransche omwenteling.
L4581: VEEGENS, D. - Historische studien. Twee delen.
L8350: VEEN, Hans van der & Jos van WATERSCHOOT. - De Brinkman. Ondankbare arbeid voor nu en later.
L8302: VEEN, Joh. van. - Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche Kust.
Y2649: VEEN, C.F. van. - Centsprenten. Catchpennyprints. Nederlandse Volks- en kinderprenten. Dutch Popular- and Childrenprints.
T7367: VEEN, J.H.S.M. - Trams in en om Zwolle.
L7943: VEEN, Martin van. - Drie staat tot een. Acht tekeningen van Martin van Veen en acht gedichten van Hans Andreus, Nico Verhoeven en Simon Vinkenoog.
L7896: VEEN, Adriaan van der. - Het wilde feest.
L7060: VEEN, Adriaan van der. - Wij hebben vleugels
T6171: VEEN, Jos van. - God. Voordracht gehouden in het Toussaint-Huis te Den Haag op zondag den 13den December 1908.
H2774: VEEN, Bart van. - Lezen is leven. De geschiedenis van vijfenzeventig jaar uitgeverij Becht.
H0940: VEEN, Adriaan van der. - Doen alsof.
H0942: VEEN, Adriaan van der. - Vriendelijke vreemdeling.
H0943: VEEN, Adriaan van der. - Een idealist.
R4645: VEEN, Harm R.S. van der. - Jewish characters in eighteenth century English fiction and drama.
L4925: VEEN, Ebertus van. - Interpolaties in Aeschylus' zeven tegen Thebe.
T0658: VEEN, Piet van. - Soldaat.
P0274: VEEN, Adriaan van der. - Blijf niet zitten waar je zit.
L8982: VEEN, H.R.S. van der. - Dostojewskij's 'Vernederden en Gekrenkten'.
M9985: VEEN, Adriaan van der. - De man met de zilveren hoed. Ingeleid door G.W. Huygens.
W9076: VEEN, Adriaan van der. - Het grijze paard van Aran.
L0311: VEEN, Adriaan van der. - Geld speelt de groote rol.
T3552: VEEN, Jos van. - De geschiedenis van Jesoes-Christos. Eerste deeltje: Maran Atha! - Onze Heer komt!. Tweede deeltje: Ho Logos Sarks egenet - Het woord is Vleesch geworden. Derde (laatste) deeltje: Ecce Homo - Ziedaar, de Mensch.
T3553: VEEN, Jos van. - De geschiedenis van de hel.
R9530: VEEN, Jos van. - De geschiedenis van Jęsoes-Christos. Eerste deeltje. "Maran Atha!" - "Onze Heer komt!".
R5213: VEEN, S.D. van. - Historische studien en schetsen.
B3219: VEEN, Fulco van der. - Voortplantingsgeneeskunde tussen evaluatie en hybridisatie.
Y1856: VEEN, L.J. - Kort overzicht van de geschiedenis van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. Amsterdam 1887 - 1 maart 1947.
T9088: VEEN, A.H.L. van. - Gedenkboekje t.g.v. het 50 jarig bestaan Amsterdamsche Vereeniging De Philatelist. 1927-1977.
K6262: VEEN, Adriaan van der. - Make believe. Translated from the Dutch by Roy Edwards.
T4846: VEEN, Piet van. - Arthur.
Y0466: VEEN, Jos van. - Het modernisme in de R.K. Kerk.
M3896: VEEN, Adriaan van der. - Het wilde feest.
W5034: VEEN, Adriaan van der. - Het vroege werk.
W4623: VEEN, Adriaan van der. - Alibi voor het onvolkomen hart.
Y1391: VEEN, Jos van. - Ze hadden het allemaal van Onze Lieve-Heer.
W4575: VEEN, Adriaan van der. - Een idealist.
W4355: VEEN, Adriaan van der. - De man met de zilveren hoed.
W4339: VEEN, Adriaan van der. - Wij hebben vleugels
W4340: VEEN, Adriaan van der. - Zuster ter zee.
T6687: VEEN, Jos van. - Open brief aan Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck.
K3869: VEEN, Adriaan van der. - De boze vrienden.
B1420: VEEN, J.S. van. - Levensbericht van P.N. van Doorninck.
T3105: VEEN, E. - Schadevergoeding door annexatie (aankoop).
K2870: VEEN, Adriaan van der. - Maurice Roelants.
M0717: VEEN, Adriaan van der. - Jacht in de diepte.
B0916: VEEN, Adriaan van der & Adriaan Morrien. - A. van der Veen: Fragment uit Het wilde feest. A. Morrien: Landelijke liefde. Loefde en vriendschap. Engelen. Slapeloosheid.
Y6198: VEEN, Anneke van. - Foto's voor de Stad 72-91. Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1972-1991.
Y6195: VEEN, Henk van der. - Watertorens in Nederland.
R5859: VEEN, Jos van. - Waarom wij, priesters, uit de Roomsche Kerk treden.
Y9480: [SPINOZA] VEEN, T.J. - De beste staat: een questio politica bij Huber en Spinoza.
L8385: VEENENDAAL, E.J. - Zes jaren van de tachtig of Alva en de Geuzen. Herinneringen voor Neerlands Volk.
B6036: VEENENDAAL, Jac. van. - In Tijden van Oorlog.
T9916: VEENENDAAL, J.H. en J. Kok. - Bijvoegsel tot het praktisch cijferboek voor de Nederlandsche Jeugd.
Y1132: VEENENDAAL, J.H. en J. Kok. - Antwoorden op het Tweede stukje van het praktisch cijferboek voor de Nederlandsche Jeugd.
Y2495: VEENHOF, C. en A. Zijlstra. - Kracht en doel der Politiek. Antwoord der vijftien op den door den leider der A.R. Partij, J. Schouten, tot zijn Geestverwanten gerichten oproep.
R9718: VEENHOF, K.R. - Spijkerschriftarchieven.
K1379: VEENLAND-HEINEMAN, K.M. / A. Vels Heijn. - Het nieuwe Rijks Museum ontwerpen en bouwen 1863 - 1885.
Y0885: VEENMAN, Rene. - De klassieke traditie in de Lage Landen.
Y2535: VEENSTRA, R. - Opgaven voor de lei. Klassikale Denk-, Schrijf- en Taalfoefeningen voor de Volksschool. (met eene woordenlijst volgens de nieuwe spelling).
L4988: VEENSTRA, Heere Douwe. - Les formes nominales du verbe dans la prose du treizieme siecle.
B5859: VEENSTRA, J.H.W. - D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist.
K6225: VEENSTRA, J.H.W. - D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist.
L6009: VEER S.J., W. de. - Uit mijn lente. Gedichten.
T6018: VEER, J.H. de. - Oranje, de Zee.
L4433: VEER, H. de. - Trou-Ringh voor 't Jonge Holland.
T0706: VEER, W. de en J.F.M. Sterck. (red.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Tweede Bundel. 52e jaar 1903.
T0702: VEER, W. de en J.F.M. Sterck. (red.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Vierde Bundel. 54e jaar 1905.
T0701: VEER, W. de en J.F.M. Sterck. (red.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Derde Bundel. 53e jaar 1904.
T0700: VEER, W. de en J.F.M. Sterck. (red.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Zesde Bundel. 56e jaar 1907.
Y3710: VEER, Bert van der. - Uitgevertje spelen.
B3229: VEER, W. de en J.F.M. Sterck. (red.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Tweede Bundel. 52e Jaar 1903.
K6247: VEER, H. de. - Trou-ringh voor 't jonge Holland.
Y7276: [MULTATULI] VEER, Paul van 't. - Het leven van Multatuli.
R7590: VEERDEGHEM, F. van. - Houwaert en Parma. Onuitgegeven gedichten uit de zestiende eeuw.
B1638: VEERDEGHEM, Fr. van. - Het Gemoraliseerd Kaatsspel.
T6022: VEERE, B. van. en W. Zuidema. - Wilhelmina Cantate voor Jongens en Meisjes Stemmen met Klavierbegeleiding.
Y2180: VEERE, B. van. & W. Zuidema. - Wilhelmina Cantate voor Jongens- en Meisjes Stemmen met Klavierbegeleiding. Woorden en Muziek.
K3621: VEERING, J. - De Nederlandse Letterkunde.
T8917: VEERMAN, Nel. - Nacht en dag.
T8884: VEERMAN, Nel. - De Cyclame.
T8829: VEERMAN, Nel. - Er schijnt een ster.
T8750: VEERMAN, Nel. - Horen en zien.
H8315: VEERMAN, C.P. - Denkend aan Holland. Een visie op de agrarische ontwikkeling.
Y6274: VEGA, Lope de. - Soneto de repente. Vertaald uit het Spaans door E.J. Haslinghuis.
H4454: VEGT, Jan van der. - Hendrik de Vries ( 1896-1989). Een biografische schets.
H2984: VEGT, Jan van der. - De brekende spiegel. Ontwikkeling, samenhang, achtergronden bij A. Roland Holst.
H0636: VEGT, Jan van der. - Vuur onder de wereld. Het magisch dichterschap van Hendrik de Vries.
Y2335: VEGT, Han van der. - Navigatiesystemen. Zes gedichten voorbij de menselijkheid.
R8661: VEGT, Jan van der. - Hendrik de Vries. Biografie.
Y1189: VEGT, H.J. van der. - Leerboekje voor kinderen, die naar de leerwijze van den heer Prinsen onderwezen worden. Overeenkomstig de vierde en vijfde leestafel. Tweede stukje.
M0686: VEGT, Jan van der. - Het ingeklonken lied. De poëzie van Ida Gerhardt.
R7700: VEITH, L.F.X. - Tegenwoordige staat van de Utrechtsche kerk. Uit het Latijn vertaald.
L9323: [VONDEL] VEKEMAN, Herman en Herbert Van Uffelen. (ed.). - Jetzt kehr ich an den Rhein. Een opstellenbundel bij Vondels 400ste verjaardag. / Eine Aufsatzsammlung zu Vondels 400stem Geburtstag.
Y2270: VEKEMAN, Christophe. - Dit is geen slaapkamer meer nu. Gedichten.
B7743: VEKEMAN, H. - Torec, een middeleeuws kunstwerk.
H0088: VELD, Renee in 't. - Uit liefde voor de Fuhrer. Vrouwen van het Derde Rijk.
L7086: [VONDEL] VELDE, Edg. van de. - Vondel en de plastische kunsten.
T1709: VELDE, Henry van de. - AMO.
L4539: VELDE, Marcel van de. - Eerstelingetjes. Gedichten uit den Oorlogstijd 1914 - 1981.
R3644: VELDE, Marcel van de. - Heimelijkheden uit het Brugse Vrije. Verborgen sproken en volkse verbeeldingen.
R1779: VELDE, R.G. van de. - De studie van het Gotisch in de Nederlanden. Bijdrage tot een status quaestionis over de studie van het Gotisch en het Krimgotisch.
R1540: VELDE, Anton van de. - De Rechtvaerdige Trou. Evocatie van Vondel's leven.
R8878: VELDE, J.H. van de. - De ontwikkeling van het toezicht op maten en gewichten in Friesland.
T8651: VELDE, Jacoba van. - De grote zaal.
T9809: VELDE, Jacoba van. - De grote zaal. [met een lofrede door Rosita Steenbeek en een uitleiding: De eenzaamste mens door Onno Blom].
R6846: VELDE, Marcel van de. - Geschiedenis der Jong Vlaamsche Beweging 1914-1918.
R3151: VELDE, Paul van der. (sameng.) - Een potje met Veth. Paarlen van en over P.J.
T3529: VELDEKE. - Veldeke orgaan van V.E.L.D.E.K.E. vereeniging tot instandhouding en bevordering der Limburgsche Dialecten. 11e jaargang t/m 14e jaargang. nr. 60 t/m 83. 1936-1940.
T9266: VELDEKE. - Veldeke orgaan van V.E.L.D.E.K.E. vereeniging tot instandhouding en bevordering der Limburgsche Dialecten. 15e jaargang 1940. nrs: 84 - 85. 16e jaargang 1941: 90 t/m 95. 17e jaargang 1942. nrs: 97 t/m 101. 18e jaargang 1943. nrs: 102. 25e jaargang 1951. nrs: 139-140-141. 26e jaargang 1951 nrs: 142 t/m 147. 27e jaargang 1952. nrs: 148 t/m 153. 28e jaargang 1953. nrs: 154 t/m 156.
Y8274: VELDEKE, Henric van. - 25 minneliederen. Ingeleid en toegelicht door Jef Notermans.
L2761: VELDEN, Dora van (ed.). - Journaal van W.H.J. van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835.
T0303: VELDEN, Ben van der. - Celeste. Het meisje van Proust.
T9913: VELDEN Jz., C. van der. - De wegwijzer. Leesboekje voor scholen en huisgezinnen. Tweede stukje.
K7088: VELDEN, Ben van der. - Verblijf te Rome.
B2751: VELDEN, D. van. - De geschiedenis van het huis Prinsessegracht 30 en omgeving.
L8646: VELDHOEN, A.J. - Twee en veertig etsen gevolgd door een nawoord van J. van Wessem.
L7681: VELDHUIS, Louise. - De eerste Nederlandsche tekstfamilie der Navolging van Christus. (De Alpha-Groep).
K8469: VELDHUIZEN, G. van en Willem van Iependaal. - De trap.
H8807: VELDHUIZEN, A. van. - De vogelen des hemels. Met penteekeningen van H. Sikkema.
B0205: VELDHUYSEN, F. - Hoa-Kiao. Chinezen in Indonesie.
B8765: VELDKAMP, J. - Moderne Engelsche Literatuur.
R4715: VELDMAN, H.S. - Catalogus van den Topographischen Atlas van Delft en Delftland.
B2104: VELDSTER, Roner. - Dagnacht.
M0660: H.A.J. GELDERBLOM / M.B. Smits-Veldt. - Eer is het Lof des Deuchts. Opstellen over renaissance en classicisme. Aangeboden aan dr. Fokke Veenstra. Onder redactie van H. Duits e.a.
L9058: VELLEKOOP, K & H. Wagenaar-Nolthenius. - Het Antwerps Liedboek. 87 melodieën op teksten uit 'Een Schoon Liedekens-Boeck' van 1544. Deel I: Liederen. Deel II: Commentaar. Twee delen.
H9421: VELMANS-VAN HESSEN, Edith / Sijbolt Noorda. - 1945: Niet terugkijken... / Over stimulerende middelen en ongewenste bijwerkingen.
R0598: VELS HEIJN, Annemarie. - Etsen van Rembrandt.
R6532: VELTHOVEN, H. van. - Noord-Brabant in de samenwerking Nederland-Belgie.
K4493: VELTHUYSEN, Ton. - Tirade 1957-1985.
Y5887: VELTMAN, Martin. - De zaken & de dood.
R1607: VELTMAN, Martin. - Hollandse quintijnen.
L0493: VELTMAN, Jan. - De Vlaamsche scharenslijper.
W7978: VELTMAN, Martin. - Negentien Villanellen.
W3317: VELTMAN, Martin. - Spiegelgevecht.
B1212: VELTMAN, Martin. - Vijfenzestig gedichten. Een keuze. Samenstelling en verantwoording L.R. Pol.
B1210: VELTMAN, Martin. - Destinaties.
K1675: VELTMAN, Martin. - De Veltman-verzameling. Bezorgd en verantwoord door L.R. Pol.
H6664: VEN, D.J. van der. - Het Carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken.
L7621: VEN, D.J. van. - Het Carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken.
T5947: VEN, J.M. van der. - De Weelde. Eene sociologische studie.
B5236: VEN, J. van de. - Gebruik der naamvallen, tijden en wijzen in den Heliand.
T9066: VEN, D.J. van de. - Neerlands Volksleven.
B0235: VENEMA, Adriaan. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 1: Het systeem.
B5601: VENEMA, Adriaan. - De laatste uren.
T7208: VENEMA, Adriaan. - Mussert.
R7959: VENEMA, Adriaan. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 2: De harde kern.
K5874: VENEMA, Adriaan. - Liever waarheid dan sensatie. Een woord achteraf aan Martien J.G. de Jong.
Y5491: VENEMA, Adriaan. - Krantenknipsels van/over Adriaan Venema.
K1846: VENEMA, Adriaan. - Aristo revisited.
Y8534: VENEMA, Adriaan. - Fietsen voor de Volkskrant. Enkele gedichten door Adriaan Venema met de hand gewreven uit Decadry brevet no. 716969 et correspondandts.
T1552: VENEMANS, B.A. - De Marnix-pers. Een korte geschiedenis en een bibliografie.
L3754: VENERIS Cap. O.F.M., Frater. - Speels ABC. Ter onderrichting aan de jeugd.
T9948: Edizioni la Biennale di Venezia. - Le Arti a Vienna dall a Secessione alla Caduta dell' Impero asbugico.
Y2592: HET VENSTER. - Het Venster. Algemeen Litterair Maandblad: Nr. 8. eerste jaargang 7 Februari 1932.
T2287: HET VENSTER. - Het Venster. Algemeen Litterair Maandblad: Nr. 7, eerste jaargang 16 Jan. 1932.
T2286: HET VENSTER. - Het Venster. Algemeen Litterair Maandblad: Nr. 6, eerste jaargang 5 Dec 1931.
B7668: VENSTERMANS, J. - August Vermeylen.
R7179: VENTURA, Julia. - Fotografisch werk.
R4316: VER HUELL, Q.M.R. - Levensherinneringen 1787-1812. Bezorgd en ingeleid door L. Turksma.
M3366: VER HUELL, Alexander. - De werken van Alexander Ver Huell. Zoo zijn er! Jeugd.
T2017: VERAART, J.A. - Holland. Preface by G.N. Clark.
T5860: VERAART, J.A. - Beginselen der Economische Bedrijfsorganisatie.
T5233: VERAART, Joannes Antonius. - Arbeidsloon.
B8736: VERACHTERT, Frans. - Karel van den Oever.
B2707: VERACHTERT, Frans. - Karel Van den Oever (1879-1926).
Y0683: VERAX. [= Van F. Gunst]. - De ontbinding. Een staatsgreep.
T2208: VERBEECK, Rene. - De dwaze bruid.
B8310: VERBEECK, Rene. - De dichter H. Marsman.
K2869: VERBEECK, Rene. - Pieter G. Buckinx.
K4148: VERBEEK, Gerard. - Marnix Gijsen.
R3831: [SPINOZA] VERBEEK, Theo. - "De wil van God". Over een centraal thema in Spinoza's filosofie. Voordracht gehouden te Rijsburg op 16 mei 1998.
T0847: VERBEKE, Luc. - Vlaanderen in Frankrijk. Taalstrijd en Vlaamse Beweging in Frans- of Zuid-Vlaanderen. Inleiding en slotbeschouwing Andre Demedts.
K6931: VERBERNE, L.G.J. - In den spiegel van het verleden. Historische opstellen.
R6898: VERBERNE, L.G.J. - Noord-Brabant in den Status-Quo-Tijd (1830-1839).
T2508: VERBIEST, J.V.L.M. - Nazi-regeering en Spaarnestad.
T2505: VERBIEST, J.V.L.M. - Jan Willem Lucas aan de Geestelijkheid van Nederland.
T2506: VERBIEST, J.V.L.M. - Tantiemisten. In fraudem legis.
T2504: VERBIEST, J.V.L.M. - De Tijd op drift. Een uiteenzetting naar aanleiding van het aftreden van Mr. A.F.M. Hendrix, Mgr. Dr. G.C. van Noort, Mr. C.M.J.F. Goseling, Mr. Aug. E.M. Povel, Mr. C.P.M. Romme, commissarissen der N.V. Drukkerij de Tijd.
T2502: VERBIEST, J.V.L.M. - Tusschen Haarlem en Berlijn...
T2503: VERBIEST, J.V.L.M. - Het schandaal aan De Tijd.
L3366: VERBOGT, Thomas. - Gebroken glimlach. Verhalen.
Y5487: VERBOGT, Thomas. - Krantenknipsels van/over Thomas Verbogt.
Y5702: ANTI DAGBLAD ZEGEL VERBOND. - 1: Statuten der Ver. Het anti dagbladzegel verbond 1867. 2: Het zegelrecht der dagbladen in Nederland door Maurits H. van Lee. 3: 5 blaadjes gerigt aan Minister van Finantien. 4: Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal. 5: Vier prenten het dagbladzegel. 6: Aan de redactien der Dag- en Weekbladen in Nederland. Namens het tijdelijk hoofdbestuur D. van Weel en E. van Raalte.
Y1585: VERBOOM, Bernard en Jo Mulder. - Neerlands Vreugde. Eerbiedig opgedragen aan H.K.H. Prinses Juliana der Nederlanden en Z.H. Prins Bernard van Lippe Biesterfeld. Muziek en Tekst.
R8530: VERBRAAK, H.C. - Pastoor H.C. Verbraak. Bij gelegenheid van zijn Vijf en Twintigjarig verblijf als Aalmoezenier bij de Troepenmacht te Atjeh 1874-1899.
T2762: VERCAMMEN, Franciscus Antonius. - Thijm en Vlaanderen.
R1789: VERCAMMEN, Franciscus Antonius. - Thijm en Vlaanderen.
B8854: VERCAMMEN, Louis. (ed.). - Bruegel tussen de regels. Jaarboek 1984 van het Felix Timmermans-Genootschap.
K4971: VERCAMMEN, L. - Vijftig jaar Pallieter. Een historische terugblik.
T2263: VERCORS. - De stilte der zee.
C0086: VERCORS. - De droom. Vertaling Clara Eggink.
T6747: VERCORS. - La marche a l' etoile.
T0519: VERCOULLIE - De taal der Vlamingen.
H4760: VERDAASDONK, H. - Literatuurbeschouwing en argumentatie.
R5278: VERDAASDONK, H. - De Vvuchtigheid van iteratuur: Het verwerven van boeken als vorm van cultureel gedrag.
L8338: VERDAM, J. - Over wetenschap en wetenschappelijke methode.
L5896: VERDAM, J. - Die Rose. Een wedergevonden fragment der tweede bewerking, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
L2742: VERDAM, J. - Een museum van taaloudheden.
L1024: VERDAM, J. - Een en ander over en uit het Middelnederlandsch Woordenboek.
B5785: VERDAM, J. - Sporen van volksgeloof in onze Taal en Letterkunde.
B4393: VERDAM, J. - Middelnederlandsch Handwoordenboek. Onveranderde herdruk en van het woord Sterne af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
K7563: VERDAM, J. - Levensbericht van Eelco Verwijs.
R4034: VERDAM, J. - Afscheidsgroet aan zijne leerlingen, den 17den Juni 1915 uitgesproken.
Y7773: VERDAM, J. - Nieuwe aanwinsten voor onze kennis der Middeleeuwsche Taal en Letterkunde. 4e reeks deel III.
Y7774: VERDAM, J. - Nieuwe aanwinsten voor onze kennis der Middeleeuwsche Taal en Letterkunde. 3e reeks deel VIII.
Y7775: VERDAM, J. - Nieuwe aanwinsten voor onze kennis der Middeleeuwsche Taal en Letterkunde. 3e reeks deel XII.
Y7776: VERDAM, J. - Nieuwe aanwinsten voor de kennis van onze Middelnederlandsche Taal en in het bijzonder voor de critiek van Maerlant. 3de reeks deel VI.
H4174: VERDENIUS, A.A. - Studies over zeventiende eeuws. Verspreide opstellen en aantekeningen.
K9336: VERDENIUS, A.A. - In de Nederlandse taaltuin. Wandelingen en waarnemingen.
K6784: VERDENIUS, A.A. - Bredero's dialectkunst als Hollandse reactie tegen Zuidnederlandse taalhegemonie.
B1279: VERDENIUS, W.J. - Beknopte Bibliographie voor de Studie der Griekse Taal- en Letterkunde.
Y8429: VERDENIUS, A. e.a. - De beweging van Tachtig. Redevoeringen gehouden ter gelegenheid van de ere-promotie van Willem Kloos en Lodewijk van Deyssel op 27 Mei 1935 in de aula der Universiteit van Amsterdam. Ingeleid door J.H. Scholte.
L7601: VERDONCK, Joris. - Maurice Felbier.
B9976: [DOMELA NIEUWENHUIS] VERECQUE, Ch. - Spiegel der Sociaal-Demokratie. Drie jaren deelneming aan een bourgeois-regeering. Met inleiding, slotbeschouwing en naschrift door F. Domela Nieuwenhuis.
Y8219: INT. ANTI-MILITARISTISCHE VEREEN. - Int. Anti-Militaristische Vereen. Aan de Lotelingen.Een woordje tot u, jongelingen....... Groote Openbare Vergadering op Maandag 22 October 1906. Sprekers: N.J.C. Schermerhorn en H. Croiset. Onderwerp: Ons protest tegen de bloedwet.
Y7919: EXLIBRISKRING DER W.B. VEREENIGING. - Over het exlibris. Jaarboekje no. 5 (1950); no. 10 (1955).
R7075: VERELST, Stan. - Louis Zimmer en zijn werken.
L4528: VEREMANS, Renaat. - Herinneringen aan Felix Timmermans.
R8006: VERGA, Giov. - Realistische schetsen. Eene proeve van vertaling.
T4432: VERGA, Giovanni. - Baas don Gesualdo. Vertaald door Yond Boeke en Patty Krone.
T4431: VERGA, Giovanni. - De Leeglopers. I Malavoglia. Vertaald door Yond Boeke en Patty Krone.
L5328: VERGEER, Charles. - Arthur van Schendel en zijn vrienden.
L3182: VERGEER, Charles. - Toen werden schoot en boezem lekkernij. Erotiek van de Tachtigers.
Y3171: VERGILIUS Maro, Publius. - Aeneis. Heldendicht over Aeneas. Vertaling inhexameters Henk Schoonhoven.
Y7849: VERGNES, Georges. - La vie passionnée de Guillaume Apollinaire.
B8275: VERHAAK, G.T.M. - Het geestelijk liedboek uit het Tertiarissenklooster 'Mariengraff' te Grave. Deel I: Inleiding.
W3060: VERHAAR, Theo. - Stof bedekt niet.
T1808: VERHAAREN, J. - Kindsoldaat.
Y4562: VERHAAREN, J. - Zon uit Oekraďne. Weerklank van de vooruitzichten voor Nederland in 2007.
B5207: VERHAEREN, Emile. - Les Heures d'Apres-Midi.
T9349: VERHAEREN, Em. - Petites Legendes.
B4302: VERHAEREN, Emile. - Gedichten. Nawoord Martien Beversluis.
B4453: VERHAGEN, W.C.A. e.a. - Kerst 1944. Herinneringen van mensen uit het voormalig verzet en overlevenden uit concentratiekampen.
R5468: VERHAGEN, J. - Voor Moeder. Een Verhaal.
R5467: VERHAGEN, J. - Hervormer en Krijgsman. Een geschiedenis uit het begin der Hervorming in Zwitserland.
T3031: VERHAGEN JR., H. en F. Kapteijn. - In het Teeken van het Verkeer. Een interessante beschrijving van de ontwikkeling, economische en politieke beteekenis van het verkeer en der verkeersmiddelen.
T4027: VERHAGEN, P. - Sociale haken en oogen. Gedichten. 1e twaalftal.
Y8931: VERHAGEN, Hans. - Rozen & motoren. 7 cyclussen naar nu.
Y9711: VERHAGEN, C.M. - Van tuchteling tot bewoner.
Y2197: VERHALLEN, Bart. - De Rotterdamsche Vlag. Vert-blanc-vert.
R8250: VERHAVE, Jacobus Henrik. - Karakter en erfelijkheid. Onderzoek naar bepaalde componenten in het karakter bij vier en twintig volwassen eeneiige tweelingen en een volwassen eeneiige drieling.
L6279: VERHAVERT, Cypr. - Brusselsche typen.
T5211: VERHAVERT, Cypriaan. - In onze goedige stede.
Y1755: VERHEGGE, Willie. - De adem van Amor.
T1878: VERHELST, Karel. - Essais litteraires offerts aux amis de la jeunesse studieuse par la Societe de litterature francaise. (Sint-Truiden 1851-1893).
M3894: VERHELST, Ingrid. - De verzamelde leugens van J. Mboya.
Y3330: VERHEUL, Kees. - Een jongen met vier benen.
L6507: VERHEUL, Kees. - Villa Bermond.
M2788: VERHEUL, Kees. - Verlaat debuut en andere opstellen.
Y6273: VERHEUL, Kees. - Werk in uitvoering, het begin.
K1913: VERHEUL, Kees. - Antwoord van een buitenstaander en andere opstellen.
K2098: VERHEUS, Simon L. - Theologie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Bijdragen over de collecties en verwante verzamelingen alsmede Doopsgezinde Adversaria verschenen bij het afscheid van Simon L. Verheus als conservator van de kerkelijke collecties.
T7165: VERHEY, Harry (voorw.). - De partij van de actie. Resolutie van de conferentie van 23 en 24 December 1949 der Communistische Partij Nederland.
R3664: VERHEYDEN, Prosper. - Triumphdicht over den nieuwen Carlejon, Hasselt 1752.
R3670: VERHEYDEN, Prosper. - Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 23 October 1943.
T1966: VERHOEVEN, Bernard. - De zielegang van Henriette Roland Holst.
B8515: VERHOEVEN, Bernard. - De zielegang van Henriette Roland Holst.
L2089: VERHOEVEN, Bernard. - Guido Gezelle. Vader van het nieuwe Vlaanderen bij de eeuwherdenking van zijn geboorte 1830-1930.
R8963: VERHOEVEN, Hans. - Moord op een ouden heer.
R8962: VERHOEVEN, Hans. - Moord in den commandopost.
B3704: VERHOEVEN, Bernard. (vertaald). - De poëzie van San Juan de la Cruz. Ingeleid en vertaald door Bernard Verhoeven.
K7302: VERHOEVEN, Bernard. - Over de lach.
K6583: VERHOEVEN, Bernard. - De zielegang van Henriette Roland Holst.
K6049: VERHOEVEN, Bernard. - De zilveren spiegel.
M3570: VERHOEVEN, Bernard. - Pax Hominibus. Gedichten.
K2682: VERHOEVEN, Bernard. - Over kunst en leven.
T4072: VERHOEVEN, D. e.a. (eds.). - Klederdracht en Kleedgedrag. Het Kostuum Harer Majesteits onderdanen 1898 - 1998.
Y8972: VERHOEVEN, Jan. - t Schilderijtje. Grappig gevalletje in 1 bedrijf.
Y4395: VERHOFSTADT, Guy. - De ziekte van Europa en de herontdekking van het ideaal.
L8016: VERHULST, Rafael. - Telamon & Myrtalee.
T0182: VERHULST, J. [=A.C.J.A. Greebe]. - Pro Memorie.
Y5486: VERHULST, Dimitri. - Krantenknipsels van/over Dimitri Verhulst.
W7168: VERHUYCK, Paul. - De binnendienst.
L9642: VERHUYCK, Paul. - De doodbieren.
L9643: VERHUYCK, Paul. - De elektrische man.
B7656: VERIDICUS. (illustraties). - De Nieuwe Schoolwet en het Rapport der Commissie.
Y2009: VERITAS. - De aanstaande coalitie. Rome en de Sociaal-Democratische Partij.
Y4219: VERITAS. - Veritas. Dagblad voor Delft en Omstreken. No 239. Vrijdag 11 Mei 1945.
T6603: VERITAS. [=A.M. Anderson]. - Dekt de vlag de lading? Een woord over verbetering van maatschappelijke toestanden naar aanleiding van het oprichten van Boterfabrieken.
P2383: VERKADE-Cartier van Dissel, E.F. - Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneel.
B8235: [THORBECKE] VERKADE, W. - Thorbecke als Oost-Nederlands pariot. Der achtundvierziger Thorbecke in der Tradition des Ost.Niederlaendische Patriotismus.
L3185: VERKRUIJSSE, P.J. - Critisch Bulletin I. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven. Critisch Bulletin II. Index.
T3353: VERKUYL, H.J. - De schouders waarop wij staan. Taalfilosofische grondslagen voor taalkundig onderzoek.
R4618: S. FISCHER VERLAG. - Das vierzigste Jahr 1886-1926.
L1712: VERLAINE, Paul. - Twee weken Holland.
L1577: VERLAINE, Paul. - Twee weken in Holland. Brieven aan een vriend. Vertaling Frank de Zwager. Nawoord Louis Vis.
Y8251: RIMBAUD /VERLAINE. - Krantenknipsels over Rimbaud / Verlaine 1958-2001.
T4016: VERLET, Pierre a.o. - The Book of Tapestry. History and Technique
T0688: VERMANDERE, Martine. - Adamastos. 100 jaar Algemene Diamantbewerkersbond van Belgie.
L6670: VERMASEREN, Bernard A. - De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe eeuw over den opstand.
R4375: VERMEER, G.F.M. - Observations sur le vocabulaire du pelerinage chez Egerie et chez Antonin de Plaisance.
Y5120: VERMEER, Lydia. - Terug naar Ariadne. Bespiegelingen van een naaktmodel.
B0447: VERMEER, Wim. - Liefdeszinnebeelden. Amoureuze emblematiek 1600/1620.
Y7334: VERMEEREN, P.J.H. - Op zoek naar de librije van Rooklooster.
B1371: VERMEEREN, Petrus Josephus Henricus. - De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese.
T9361: VERMEEREN, P.J.H. - Vondel und Koln. Die Rheinmetropole in seiner Dichtung.
T0798: VERMEERSCH, Arthur J. - Repertoire de la presse bruxelloise / Repertorium van de Brusselse pers. 1789-1914. I: A-K. II: L-Z. III: Index des noms de personnes / Index van persoonsnamen A-Z.
L9816: VERMEIREN, Koen. - Dood Spoor.
R1515: VERMEIRSCH, E.H. - Inleiding tot Vondel's Lucifer.
L7962: VERMEULEN, F.A.J. - Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst. Eerste deel: Voorgeschiedenis en Middeleeuwen. Tweede deel: Kentering en Renaissance. + Twee delen Platen.
R5701: VERMEULEN, W.G.J.R. - Een Romeinsch Grafveld op den Hunnerberg te Nijmegen. (uit den tijd van Tiberus-Nero).
H5031: VERMEULEN, Willem. - Oog op drukwerk. Met tien dierenverhalen
R5243: VERMEULEN, F.A.J. - Bouwmeesters der Klassicistische Barok in Nederland.
L5997: VERMEULEN, Wilhelmus H. - Parlementaire geschiedenis van Nederland 1901 - 1914.
L5771: VERMEULEN, Antonius J. - The Semantic Development of Gloria in Early-Christian Latin.
B2563: VERMEULEN, P.J.F. - De Katholieken in Nederland en hunne bondgenooten gedurende de laatste honderd jaren, lezing, gehouden te Helmond, den 13n Februari 1891 en van aanteekeningen voorzien.
K5156: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer. Moralisator en Humanist. Een inleiding tot zijn leven en zijn werken.
R6363: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer. Moralisator en Humanist. Een inleiding tot zijn leven en zijn werken.
Y6986: VERMEYLEN, Aug. - Geschiedenis der Europeesche plastiek en schilderkunst in Middeleeuwen en Nieuwere tijd. Deel II: Van de 'aanbidding van Het Lam' (1432) tot het eind van de vijftiende eeuw. B. platen.
H1160: VERMEYLEN, August. - Verzameld werk (6 delen).
L0334: VERMEYLEN, Aug. - Quelques aspects de la question de langues en Belgique.
B4805: VERMEYLEN, Aug. - Indrukken uit Rusland.
R7802: VERMEYLEN, Aug. - Verzamelde opstellen. Eerste en tweede bundel.
Y6495: VERMEYLEN, Aug. - Geschiedenis der Europeesche plastiek en schilderkunst in Middeleeuwen en Nieuwere tijd. Deel 1: De Middeleeuwen. Twee deeltjes: A. tekst B. platen.
K3640: VERMEYLEN, August. - De Vlaamsche Letteren van Gezelle tot heden.
K3644: VERMEYLEN, August. - De Vlaamsche Letteren van Gezelle tot heden.
B1800: VERMEYLEN, August. - Verzameld werk (6 delen).
B0481: VERMEYLEN, Aug. - Eerste bundel van Aug. Vermeylen's Verzamelde Opstellen.
R3453: [MULTATULI] VERMOORTEL, Philip. - Multatuli in Vlaanderen.
Y7248: [MULTATULI] VERMOORTEL, Philip. - De schrijver Multatuli.
L4634: VERNADSKI, George. - Geschiedenis van Rusland. Twee delen.
B9052: VERNE, Jules. - Op bezoek in de toekomst. Vertaling Pieter Verhulst.
T0790: VERNE, Jules. - De jacht op den meteoor. Een nagelaten werk van Jules Verne. Vertaling M.C.M. Voorbeijtel.
H1717: VERNOOY, Robert. - Het zwelgen.
L2091: VEROLME. - Memoires. Met medewerking van Leo Ott.
R1612: VERPALE, Eriek. - De patatten zijn geschild. Nagelbrieven 1975-1980.
L3256: VERRE, Tony van. - Ontmoet Albert Helman. Uit het leven van een dwarsliggende Indiaan.
B2129: VERRIEST, G. - Eeredag van Guido Gezelle. Aansprake van prof. dr. G. Verriest.
L1304: VERRIJN STUART, G.M. - Verstoring en herstel van economisch evenwicht.
Y7705: FOK VERRINK (A. Fokker, S.E. Verrijn Stuart, G. Weverink). - Kinderhandenarbeid. Een verzameling werkjes door, met en voor kinderenthuis te maken.
Y3809: VERROEN, Th.J.L. - Huis Doorn. Een kasteel met keizerlijke allure.
Y0054: VERSCHAEVE, Yvonne. - 4 x 3. Gedichten.
L2713: VERSCHAEVE, Cyr. - Christiaan de Wet. Een jaar na de Begrafenis.
L1179: VERSCHAEVE, Cyriel. - Zeesymphonieen.
R6714: VERSCHAVE, Paul. - De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie. Uit het Fransch.
T2787: VERSCHOREN, Frans - Jeugd.
K5348: VERSCHOREN, Frans. - Vlaamsche humor. Novellenbundel.
K2739: VERSCHOREN, Frans. - Jeugd. De vlieger, Hun broerke, Karossen, Doodzonde, Van een jongen die geluk had, Van ouderzorg en kindervreugde, Op de foor, Naijver, Sooike en zijn vriendjes.
Y8930: VERSCHOREN, Frans. - Van een jongen die geluk had.
H9275: VERSCHUEREN, J. (ed.). - Nederlandsch Bibliographisch Woordenboek. (NBW) Bevattende de belangrijkste werken in Noord- en Zuid-Nederland verschenen in het eerste kwart der XXe eeuw (1900-1929).
T4914: VERSCHUUR, H.G.J. - De zuiveringschaos in de pers. Eenige beschouwingen over de willekeur, de inconsequenties en de onrechtvaardigheden der huidige perszuivering.
Y2530: VERSLUYS. - Versluys' Schrijfcursus deel 5 en 6.
L5811: VERSLUYS, Jan Cornelis. - Essai sur le caractere de Lamennais.
R8161: VERSLUYS, J.J. - Bijdrage tot de tweelingenpathologie in verband met de erfelijkheidsleer.
Y5507: VERSLUYS, J. - Rekenboek voor de Lagere School. Zesde stukje. Gewone en tiendeelige breuken.
L8743: VERSNAEYEN, Karel. - Jacob van Maerlant en zijne werken.
L1568: VERSPAANDONK, J.A.J.M. e.a. - Geschreven, gedrukt, versierd, verzameld. Boeken uit de bibliotheek van het Rijksmuseum Het Catharijneconvent.
Y0820: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Het Hemels Prentenboek. Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
K8638: VERSPOOR, Dolf. - Romances van Spanje voorafgegaan door Villancicos.
T9261: VESTDIJK / VERSPOOR. - Villanelle.
W3946: VERSPOOR, Dolf/Willem van Elden. - Rauw op het lijf. Vrijgevochten verzen van Cecco Angiolieri en Meo dei Tolomei.
L6837: VERSTAPPEN, H.Th. - Geomorphological observations on Indonesian Volcanoes.
R8741: VERSTAPPEN, Jack. - Volksleven rond Antwerpse cafe-chantants.
K5722: VERSTAPPEN, Jack. - Lexicon Vlaamse toneel schrijvers.
B0267: VERSTEEG, JAN. - Louis-Ferdinand Celine Informatie.
Y3070: VERSTEEG, Coos. - Mondriaan. Een leven in maat en ritme.
Y7066: VERSTEEGEN, Jos. - Zijn overhemden op jouw huid.
Y7065: VERSTEEGEN, Jos. - Woon ik hier.
T8691: VERSTEEGEN, Jos. - Voorgoed volmaakt.
B7812: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief. Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
L1385: VERSTEGEN, Peter. (ed.). - De muze met de Januskop. Dertig jaar Martinus Nijhoff Prijs.
L0014: VERSTEGEN, Peter. - Vol van ziel en zelfgevoel.
M3032: VERSTEGEN, Peter. - Je vaart nog als een edelman.
B6862: VERSTRAETE, Erik. - Wies Moens.
R7884: VERSTRAETE, Erik. - Wies Moens 1898-1982. Gedenkboek.
H9125: VERSTRAETE, Erik. - Wij hebben zes ridders voorbij zien gaan. Balladen uit Zuid en Noord, van Guido Gezelle tot Jan Veulemans.
M3892: VERSTRAETE, Johnnie. - Het uitzinnig gezelschap doet de revolutie falen.
T0806: VERSTRAETEN, Jos. - Storm over Den Bosch. Dagboek over den eindstrijd van de bevrijding van 's-Herogenbosch.
T2369: VERTOMMEN, Karel. - Het Veer. Tekeningen door Jan Wouters.
L9013: VERTOMMEN, Karel. - Uut herten vri. Balladen en zangen.
Y1369: VERVAART, J.A. - Vlootwet. Militaire uitgaven en sociale voorzorg.
T4274: VERVIERS, Emile. - Eenige beginselen der Gemeente-Financien.
T4081: VERVIERS, Emile. - Opstand in de Jordaan.
H1354: VERVLIET, H.D.L. - Een variatie op varianten. Lipsius' De Constantia en de New Bibliography. Afscheidscollege gehouden in de de Aula van de Universiteit van Amsterdam op 18 april 1989.
M0871: VERVLIET, Hendrik D.L. (ed.). - Liber Librorum. 5000 jaar Boekkunst. Een overzicht door Fernand Baudin, Andre E. Boutemy, e.a.
Y9891: VERVLOET, J & Jos Coomans. - Geestelijken Praeltreijn ter gelegenheid van het 850 jarig jubile gevierd met groten luijster tot lof van O.L.V van Hanswijck te Mechelen gedurende de 15 laetste dagen van Oogstmaend 1838.
H2455: VERVOORN, A.J. - Exlibris van Nederlandse Letterkundigen.
L6188: VERVOORT, Willem. - The Copepoda of the Snellius Expedition I.
L6133: VERVOORT, Hans. - Sicco Roorda van Eysinga. Zijn eigen vijand. De Engelbewaarder Nr 14.
R8626: VERVOORT, A.J.M. - Mislukt optreden van een Ex-Hoofdredacteur.
Y5032: VERVOORT, Hans. - Retourtje tropen. Een reis door het hart van Sumatra en Java (met een stop in Singapore).
Y4808: VERVOORT, Hans. - Zwarte rijst.
Y9466: VERVOORT, Ton. - De zaak Stevens. Proces-verbaal
T5797: VERWACHTING. - Verwachting eerste jaargang no. 1 november 1948.
Y2068: COMITE VAN VERWEER. - Verweer tegen Steun- en Loonroof.
Y1278: VERWEIJ, M.S. e.a. - Het kasteel te Woerden. Het gebouw, de geschiedenis en de restauratie.
H7682: VERWEY, Albert. - Een op de onsterflijkheid gerichte wil. Een keuze uit zijn lyriek. Samengesteld en ingeleid door J.W. Schulte Nordholt.
T2323: VERWEY, Albert. (red.). - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Vierde jaargang, eerste deel.
Y7046: VERWEY, Albert. - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900).
H4974: VERWEY, Albert. - Vondels vers.
L6574: VERWEY, Albert. - Nederlandsche dichters: Jhr. Onno Zwier van Haren en Mr. Willem Bilderdijk. Met proza van Albert Verwey.
H2105: VERWEY, Albert (Vertaald). - De roman van Heinric en Margriete van Limborch. In hedendaags nederlands naverteld en ingeleid door Albert Verwey.
K0936: VERWEY, Albert. - Catalogus van werken van Albert Verwey.
C0501: VERWEY, Albert. - De maker.
T0842: VERWEY, Albert. - Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd. (1925 - 1935). Verzameld en verzorgd door M. Nijland-Verwey.
Y6919: VERWEY, Albert. - De forellenvisscher. Brieven van de Finse reis van Albert Verwey. Uitgezocht, zo nodig vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Charlie Marie Boelhouwen.
B7435: VERWEY, Albert. - Toen de Gids werd opgericht....
B7298: VERWEY, Albert. - Het leven van E.J. Potgieter.
B7231: VERWEY, Albert. - Vondel herdacht. Uitgesproken op verzoek van de Vereeniging 'Leidsch Studenten-Tooneel' 5 Februari 1929.
B7191: VERWEY, Albert. - Hendrick Laurensz. Spieghel.
R4402: VERWEY, Albert. - Nederlandsche dichters. Feith, Van Alphen, Bellamy, Helmers, Tollens, Beets, Staring, Potgieter, De Genestet, Perk. Met proza van Albert Verwey.
R9691: VERWEY, Albert. - Het testament van Potgieter. Gedroomd Paardrijden met inleiding en aanteekeningen ter gelegenheid van Potgieters eerste eeuwfeest.
R9349: VERWEY, Albert. - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900).
K8807: VERWEY, Albert. - Van Jacques Perk tot nu. Rede ter aanvaarding van het hoogleeraars-ambt aan de Universiteit te Leiden op 14 jan. 1925. uitgesproken door...
T3521: VERWEY-JONKER, H. - Lage Inkomens. Een statistisch onderzoek naar de verdeling der inkomens beneden de belastinggrens in de Gemeente Eindhoven.
Y2102: VERWEY, Albert. - Amsterdam en Vondel.
K8337: VERWEY, Albert. - Het kind van het land. Persoonlijke en staatkundige overdenkingen bij het huwelijk van prinses Juliana, een gedicht.
B4172: [VONDEL] VERWEY, Albert. - Een inleiding tot Vondel.
Y5679: VERWEY, Albert. - Krantenknipsels over/van Albert Verwey.
M6635: VERWEY, Albert. - Oorlogsdaad of oorlogsgevoel. Voordruk, april nummer de XXe eeuw 1903.
K7268: VERWEY, Albert. - Het lijden aan de tijd. Antwoorden op een vraag van de Kouter-redactie.
K7274: VERWEY, Albert. - Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd. (1925 - 1935). Verzameld en verzorgd door M. Nijland-Verwey.
K0811: VERWEY, Albert. - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.H. Schenkeveld en R. van der Wiel.
R5491: VERWEY, Albert. - Johan van Oldenbarnevelt. Treurspel.
B3138: VERWEY, Albert. - Onze taak in de tijd.
T7858: VERWEY, Albert (red.). - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Derde jaargang, eerste, tweede en derde deel.
H8355: VERWEY, Albert. - Proza. Tien delen.
T3398: VERWEY, Albert. - Het testament van Potgieter. Gedroomd Paardrijden met inleiding en aanteekeningen ter gelegenheid van Potgieters eerste eeuwfeest.
B3023: VERWEY, Albert. - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900).
B2916: VERWEY, Albert. - Het Brandende Braambosch.
K6253: VERWEY, Albert. - Luide toernooien.
Y3620: [VONDEL] VERWEY, Albert. - Een inleiding tot Vondel.
K6190: VERWEY, Albert. - Verhalende poëzie. Persephone en Demeter.
M5130: VERWEY, Albert. - De legende van de ruimte.
M5107: VERWEY, Albert. - Roemer Visscher tot Feitama. Nederlandsche dichters. Met proza van Albert Verwey.
T4853: VERWEY, Albert. - Nederlandsche dichters: G.A. Bredero. Met proza van Albert Verwey.
Y6587: VERWEY, Albert. - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900).
M4249: VERWEY, Albert. - Frederik van Eeden.
M3797: VERWEY, Albert. - De legenden van de ene weg.
H7687: VERWEY, Albert. - Catalogus van de Albert Verwey tentoonstelling.
Y6421: VERWEY, Albert. - Nederlandsche dichters: Jhr. Onno Zwier van Haren en Mr. Willem Bilderdijk. Met proza van Albert Verwey.
Y6420: VERWEY, Albert. - Nederlandsche dichters. P.C. Hooft. Met proza van Albert Verwey.
W3776: VERWEY, Albert. - De legende van de ruimte.
W3778: VERWEY, Albert. - Nieuwjaarsmorgen.
B1293: VERWEY, Albert. - Stille toernooien.
W1076: VERWEY, Albert. - Frederik van Eeden.
K1874: VERWEY, Albert. - Rhythmus und Metrum, uebersetzt von Antoinette Eggink.
B0483: VERWEY, Albert. - Het leven van E.J. Potgieter.
B0484: VERWEY, Albert / F. De Backer e.a. - Over De wandelende jood.
Y7992: VERWEY, Albert. - Jacoba van Beieren.
Y8408: VERWEY, Albert. - Het lezen en schatten van gedichten. Afscheidscollege 23 mei 1935.
Y8469: VERWEY, Gerlof. - `s Levens avontuur. Een autobiografie.
Y8631: VERWEY, Albert. - Het Brandende Braambosch.
Y9214: VERWEY, Albert. - Vondels vers.
L2587: VERWIJS, M.C. (ed.). - Uit de notulen van de 's-Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging 1854-1954.
A0399: VERWIJS, Eelco. - Bloemlezing uit Middelnederlandsche dichters. Bijeenverzameld door Eelco Verwijs. Bezorgd door F.A. Stoett. 4 delen.
R2186: VERWOERD, Henrica E. (ed.). - Bibliografie van Anne Hallema. Tzum (Franekeradeel) 8 september 1893 - Breda 23 februari 1973.
Y5864: VERZEKERINGSBODE, De. - De Verzekeringsbode 3 September 1898 No 49. 17e jaargang. Met Bijvoegsel. Redactie Henriques Pimentel.
Y2326: VERZETT, Peggy. - Haar vliegstro.
B4808: VERZETT, Peggy. - Prijken die buik.
T7736: VERZIJL, J.H.W. - Volkenrechtsgeschiedenis.
B7472: VESSEUR, Theo. - Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandse schrijvers.
K9883: VESSEUR, Theo. - Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandse schrijvers.
T9535: VESTDIJK, S. - De grenslijnen uitgewist. Nagelaten verhalen.
T9533: VESTDIJK, S. - Bericht uit het hiernamaals. Roman.
T8912: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt.
E0053: VESTDIJK, S. - Puriteinen en piraten. Roman.
Y2447: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nrs.: 38 - 39 - 40 - 42 - 46 - 44/45 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 59 - 72/73. Maart 1983 t/m December 1991.
Y2443: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nrs.: 17 t/m 37. Van September 1977 t/m September 1982.
R1658: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst. Verzen.
T8820: VESTDIJK, S. - De filmheld en het gidsmeisje. Roman.
C1653: VESTDIJK, S. - De redding van Fre Bolderhey.
B9937: VESTDIJK, S. - Kort begrip van Lahringen. Apocrief romanfragment.
B9767: VESTDIJK, S. - Puriteinen en piraten.
B9436: VESTDIJK, S. - Iersche nachten. Roman.
B9437: VESTDIJK, S. - De zieke mens in de romanliteratuur.
B9462: VESTDIJK, S. - Vijf vadem diep.
B9336: VESTDIJK, S. - De zwarte ruiter.
B9318: VESTDIJK, S. - De filosoof en de sluipmoordenaar. Roman.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/1