Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
P1002: MULTATULI. - Keur uit de Brieven van Multatuli. Naar tijdsorde gerangschikt en van aanteekeningen voorzien door Dr. Julius Pee.
P1005: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten. Met noten van den schrijver en een inl. van Mevr. Douwes Dekker-Schepel.
B2603: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 34.
B3593: MULTATULI. - Bloemlezing uit de werken van Multatuli.
Y0727: MULTATULI. - Minnebrieven.
L1591: MULTATULI. - Schrijven in tussenzinnen. Ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
T2410: MULTATULI. - Max Havelaar. Geillustreerd door Ben Horsthuis.
L9197: MULTATULI. - Minnebrieven.
B1838: MULTATULI. - Brieven van Multatuli. Bijdragen tot de kennis van zijn leven. Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes Dekker. Brieven 1860: De Havelaar verschenen.
B1839: MULTATULI. - Brieven van Multatuli. Bijdragen tot de kennis van zijn leven. Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes Dekker. Brieven 1846-1859: Vervolg Eerste periode.
B1528: MULTATULI. - Multatuli ! Bloemlezing uit Multatuli's werken samengesteld en geredigeerd door H. van den Bergh, Eep Francken, G.A. van Oorschot en Sander Blom.
W3194: MULTATULI. - De roeping van de mens. Een keuze uit zijn gehele werk door C. Bij.
L2868: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 54.
L2869: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 55.
B5360: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 7.
B5361: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 8.
B5362: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 9.
B7750: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 31.
H9023: MULTATULI. - Barbertje moet hangen. Verhalen / Parabelen / Aforismen.
L7030: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 30.
W3099: MULTATULI. - Duizend en enige hoofdstukken over specialiteiten.
Y2947: MULTATULI. - Multatuli's "Gebed van den Onwetende" met aanteekeningen voorzien door Th. Famulus.
M2531: MULTATULI. - De kleine Wouter, fragmenten uit de geschiedenis van Woutertje Pieterse.
M2536: MULTATULI. - Reisbrieven aan Mimi en andere bescheiden. Met aanteekeningen in het licht gegeven door Julius Pee.
B7654: MULTATULI. - Brieven van Multatuli. Bydragen tot de kennis van zijn leven. Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes Dekker. Brieven 1870-1875: Te Wiesbaden.
M6616: MULTATULI. - Mainzer Beobachter. Met bijdragen van Karel van het Reve en Maarten Schneider.
M4126: MULTATULI. - Het Woutertje van Multatuli.
H0503: MULTATULI. - Brieven aan J. Waltman jr. met een inleiding en aanteekeningen door Henri A Ett.
H8683: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 48.
L2555: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 45.
L2559: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 41.
Y3202: MULTATULI. - Millioenen-studien. Twee delen.
B9219: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 27.
T1646: MULTATULI. - Max Havelaar of De koffiveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappy. Met een nawoord van J.J. Oversteegen.
Y3200: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten. The right man on the right place.
Y0920: MULTATULI. - Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. Verzorgd en toegelicht door G.W. Huygens.
B5358: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 4.
H5311: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 12.
H5312: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 11.
H5313: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 10.
Y3199: MULTATULI. - Max Havelaar of De koffiiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij. Voorafgegaan door studien over Multatuli door C. Vosmaer.
R3944: MULTATULI. - Max Havelaar. Naar het authentieke handschrift uitgegeven en ingeleid door Dr. G. Stuiveling.
H5307: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 40.
K5380: MULTATULI. - Brieven van Multatuli. Bydragen tot de kennis van zyn leven. Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes Dekker.
T2976: MULTATULI. - Het gebed van de onwetende.
T2975: MULTATULI. - Geld.
Y3195: MULTATULI. - Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy.
M2575: MULTATULI. - Aleid. Twee fragmenten uit een onafgewerkt blijspel.
Y0295: MULTATULI. - Woutertje Pieterse. Uit zijn ideen verzameld door zijn weduwe
B5359: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 5.
C1187: MULTATULI. - Hoofden van Lebak.
W0372: MULTATULI. - Twee brieven uit Menado. Met een inleiding en aantekeningen door Henri A. Ett.
B9310: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 49.
H5314: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 3.
H5315: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 2.
H5318: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 37.
M2538: MULTATULI. - Gedichten. Verzameld en ingeleid door Sander Blom.
R0853: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 18.
B9545: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 9.
B9544: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 8.
Y4006: MULTATULI. - Max Havelaar. De musical. Van Jos Brink, Frank Sanders en Henk Bokkinga naar de gelijknamige roman van Multatuli.
T7221: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 10.
H9447: MULTATULI. - Volledige werken deel XX. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880. Gebonden in leer.
T7220: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 9.
T2885: MULTATULI. - Max Havelaar. Naar het authentieke handschrift uitgegeven en ingeleid door Dr. G. Stuiveling.
B9309: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 47.
Y4940: MULTATULI. - Max Havelaar of De koffiiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij.
B9652: MULTATULI. - Millioenen-studien.
B9654: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten. The right man on the right place.
B9655: MULTATULI. - Over vryen-arbeid in Nederlandsch Indie.
H5308: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 15.
H5309: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 14.
H5310: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 13.
T3702: MULTATULI. - Multatuli en zijn zoon. Brieven van Multatuli aan J. van der Hoeven. Uitgegeven en ingeleid door Menno ter Braak.
T3701: MULTATULI. - Een paar nog onuitgegeven brieven van Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Met aanteekening door Mr. C.A. Wienecke. Afbeeldingen van de brieven en drie portretten.
L7027: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 23.
L7028: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 28.
L7029: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 29.
B0842: MULTATULI. - Vorstenschool.
B6589: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 50.
L8907: MULTAVIDI. - Van zwart tot rood. Roman van 'n roomsch jongetje.
W5125: MUMBY, FRANK ARTHUR. - Publishing and bookselling. A history from the earliest times to the present day.
M3349: MUNBY, A.N.L. AND LAWRENCE W TOWNER. - The flow of books and manuscripts. With a foreword of James Thorpe.
T7542: MUNCH, EDVARD. - Edvard Munch.
K2716: MUNCK, MONDA DE. (ED.). - Leven en werk van Lambert Swerts.
B6494: MUNELES, OTTO. - Bibliographical survey of Jewish Prague.
T7836: MUNNIK, C.W. DE. - Is Jan Boezeroen weer de sigaar?
M2902: MUNRO, JAMES. (ED.). - James Watson's preface to the history of printing 1713.
T3620: MUNROE SMITH, EDMUND. - Het gewicht van het onweegbare. Militarisme contra diplomatie in Bismarck's dagen en naderhand. Uit het Engelsch vertaald door W. de Veer.
R1352: MUNSTER, HANNAH VAN. - De trompetboom.
L7234: MUNSTERMANN, HANS. - De bekoring.
B1769: MUNSTERS, A. - Kasteelgids Stein.
R6862: MUNTENDAM, J. - Loon naar werken. Enkele sociale aspecten van het werk van J.C. van Marken.
Y4943: MUNTHE, AXWL. - De geschiedenis van San MichŤle.
Y1582: MUNTZ, L.C. - Wij hebben weer een prins(es), Walzer. Tekst en Muziek.
Y3804: MURAKAMI, HARUKI. - De jacht op het verloren schaap. Vertaald uit het Japans door Jacques Westerhoven.
Y3805: MURAKAMI, HARUKI. - Hard-boiled wonderland en het einde van de wereld. Vertaald door Marion Op den Camp en Maxin de Winter.
Y3725: MURAKAMI, HARUKI. - After dark.
Y3786: MURAKAMI, HARUKI. - De kleurloze Tsukuru Tazaki en zijn pelgrimsjaren. Vertaald uit het Japans door Jacques Westerhoven.
Y3812: MURAKAMI, HARUKI. - Dans Dans Dans. Vertaald ut het Japans door Luk Van Haute.
T5865: MURAN, J.B. - We Fight On.. Slovak Rising in the German Rear.
B5161: MURDOCH, IRIS. - De leertijd. Vertaald door Heleen ter Holt.
R1938: MURDOCH, IRIS. - Antwoord op het raadsel. Vertaling Annet Mons.
R0204: MURPHY, JOHN & MICHAEL ROWE. - Het ontwerpen van merken en logo's.
T6412: MURRAY, GILBERT. - Hoe kan oorlog ooit goed te praten zijn?
T9731: MURRAY, PETER. - The Architecture of the Italian Renaissance.
R6387: MURRAY, JOYCE. (ED.). - In Mid-Victorian Cape Town. Letters from Miss Rutherfoord.
T8348: MURUKAMI, HARUKI. - Norwegian Wood. Vertaald door Elbrich Fennema.
Y0283: MUSAUS, PAUL, TIECK E.A. - Verhalen uit de Duitse Romantiek. Vertaling Ingeborg Lesener.
H6519: MUSCHG, WALTER. - De ontwrichting van de Duitse literatuur.
M9672: MUSCHG, ADOLF. - In de zomer van de haas. Vertaling Hermien Manger.
H2193: MUSELER, W. - Geist und Antlitz des Barock.
H2194: MUSELER, W. - Geist und Antlitz der Renaissance.
R5420: GRONINGER MUSEUM. - De silhouette in Nederland.
K0443: STEDELIJK MUSEUM. - La grande parade. Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940 / Highlights in painting after 1940.
R8187: STEDELIJK MUSEUM. - Frederick Franck. Tentoonstellingen 1955-1956.
T7572: STEDELIJK MUSEUM. - Vijf Amerikanen in Europa.
T7543: STEDELIJK MUSEUM. - G.K.F. Hand en machine
Y2868: STEDELIJK MUSEUM. - Ere- tentoonstelling Jacob Dooijewaard. November-december 1951.
Y0658: STEDELIJK MUSEUM. - Pablo Picasso 43 Lithographies 1945-'47.
B1341: STEDELIJK MUSEUM. - Vormen van inspiratie. Inspiratiebronnen van 9 grafisch ontwerpers GVN tentoonstelling.
B2737: STEDELIJK MUSEUM. - Teekeningen van Fransche Meesters 1800-1900.
R8185: STEDELIJK MUSEUM. - Marc Chagall, werk van latere jaren.
T5272: STEDELIJK MUSEUM. - Charles Roelofsz. Verlos ons van confectieachtig denken.
R8252: STEDELIJK MUSEUM. - Andre Bauchant.
R8253: STEDELIJK MUSEUM. - Benni Efrat. Artist's proof.
L5444: LETTERKUNDIG MUSEUM - 't Is vol van schatten hier. Deel I: Nederlandse literatuur van 1750 tot 1940. Deel II: Nederlandse literatuur na 1940.
R8186: STEDELIJK MUSEUM. - De cyclus in de grafiek.
B2062: MUSEUMJOURNAAL. - H.L.C. Jaffe: Polariteit, zomertentoonstelling. L.Gans: Twee onbekende tekeningen uit Van Gogh's Hollandse periode. W. Beeren: Signalement van Corneille. W. Jos de Gruyter: Kunstenaars. Marius van Beek: Beeldentuin van Kroller-Muller.
L1563: MUSIL, ROBERT. - Het postume werk van een levende. Vertaling en nawoord Tom Naaijkens.
L3140: MUSIL, ROBERT. - Brieven aan Anna. Vertaling Ton Naaijkens.
T9833: MUSIL, ROBERT. - De man zonder eigenschappen. Roman. Uit het Duits vertaald door Ingeborg Lesener.
R2704: MUSIL, ROBERT. - Drie vrouwen.
K7715: MUSSCHE, ACHILLES. - Langzaam adieu. Verzen.
M0190: MUSSCHE, ACHILLES. - Dat arme beetje mens.
R8131: MUSSCHE, ACHILLES. - Cyriel Buysse. Een studie. Met portret en bandversiering door Frans Masereel.
R8119: MUSSCHE, ACHILLES. - Aan de voet van het Belfort.
B5798: MUSSCHE, ACHILLES. - Herman Gorter de weinig bekende. Een inleiding.
B3299: MUSSCHOOT, A.M. - De poŽzie van F. Schmidt-Degener.
M4296: MUSSCHOOT, A.M. - Van Nu en Straks 1893-1901. Een vrij voorhoede-orgaan gewijd aan de kunst van Nu, nieuwsgierig naar de kunst-nog-in-wording - die van Straks. Bloemlezing.
H7218: MUSSCHOOT, ANNE MARIE. - Het Judith-thema in de Nederlandse Letterkunde.
T2173: MUSSERT, A.A. - 12 jaren van strijd voor het Nederlandsche volk.
Y1828: MUSSERT. - Wordt ook uw kerk een paardenstal?
H5454: MUSSET, ALFRED DE. - Een deur moet open zijn of dicht. Naar het Fransch door Jan Prins.
R4438: MUSSET, ALFRED. - Andre del Sarto. Drama in twee bedrijven. Vertaling Louis Landry.
Y1665: MUTSAERS, CHARLOTTE. - Zeepijn.
L9111: MUTSAERS, CHARLOTTE. - De markiezin.
L8807: MUTSAERS, CHARLOTTE. - De markiezin.
Y4296: MUTSAERS, CHARLOTTE. - Rachels rokje. Roman.
K9419: MUTSAERT, J. TEN [JAN HENDRIK DE GROOT]. - Om land en hart. Verzen.
T0397: MUUSSES, MARTHA A. - Landvinning. Nutida Hollandsk Dikt I Svensk Tolkning. [Hedendaagse Nederlandse poŽzie in Zweedse Interpretatie].
M5556: MWAURA, MIKE. - De afvallige. Vertaling H. Lucas.
H8179: MYERS, R.M. HARRIS & G. MANDELBROTE (EDS.). - Libraries and the book trade. The formation of collections from the sixteenth to the twentieth century.
H9305: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS. - Medicine, Mortality and the Book Trade.
H8183: MYERS, R. & M. HARRIS (EDS.). - Fakes and frauds. Varieties of deception in print and manuscript.
H8180: MYERS, R. & M. HARRIS (EDS.). - Antiquaries, book collectors and the circles of learning.
Y4451: MYRDAL, GUNNAR. - Might at odds with right: a warning.
R9133: MYZELF. - Vanitas.
K0352: MZYKOVA, MARIE. - Romanticky Historismus Novogotika.
R4247: NAARDEN, GEERTJE MARIANNE. - Onze jeugd behoort de morgen... De geschiedenis van de AJC in oorlogstijd.
Y3914: FEESTGIDS NAARDEN. - Feestgids der Kroningsfeesten te Naarden op 31 Aug. en 1 Sept. 1898.
L0835: NABER, JOHANNA W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken.
H4705: NABER, JOHANNA W.A. - Het leven en werken van Jeltje de Bosch Kemper.
B4957: NABER, JOHANNA W.A. - Eerste Proeve van een Chronologisch Overzicht van de Geschiedenis der Vrouwenbeweging in Nederland.
H0744: NABER, JOHANNA W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken.
T5154: NABER, JOHANNA W.A. - Wat heeft het Feminisme der Nederlandsche Vrouw gebracht? Wat mag het daarom van deze verwachten?
R7756: NABER, JOHANNA W.A. (ED.). - Vrouwenarbeid. Orgaan van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. nrs: 1-36.
R9769: NABOKOV, VLADIMIR. - Nikolaj Gogol. Vertaald door Else Hoog.
T4222: NABOKOV, VLADIMIR. - Lolita.
T8232: NABOKOV, VLADIMIR. - Pnin. Vertaald door Else Hoog.
L1507: NABOKOV, VLADIMIR. - Lente in Fialta. Verhalen. Vertaling M. Coutinho.
T8402: NABOKOV, VLADIMIR. - Lolita.
T8231: NABOKOV, VLADIMIR. - Nikolaj Gogol. Vertaling Else Hoog.
K8216: NABOKOV, VLADIMIR. - Uitnodiging voor een onthoofding. Vertaling Anneke Brassinga.
T8266: NABOKOV, VLADIMIR. - Ultima Thule. Vertaling A. Brassinga & P. Verstegen.
T9707: NABOKOV, VLADIMIR. - Glorie. Vertaling Gerrit de Blaauw.
T8314: NABOKOV, VLADIMIR. - De tovenaar. Vertaling Marja Wiebes. Met een nawoord van Dmitri Nabokov.
T8233: NABOKOV, VLADIMIR. - Het scheermes. Vertaling Anneke Brassinga. Met een essay over de schrijver van Karel van het Reve.
K4167: NABOKOV, VLADIMIR. - Doorzichtige dingen.
T9612: NABOKOV, VLADIMIR. - Ada. Een familiekroniek. Vertaling Rene Kurpershoek.
T9611: NABOKOV, VLADIMIR. - Het oog. Vertaling Johan Hos.
T9610: NABOKOV, VLADIMIR. - Heer, vrouw, boer. Vertaling Rien Verhoef.
T9604: NABOKOV, VLADIMIR. - Gebroken schild. Vertaling Rene Kurpershoek.
T9605: NABOKOV, VLADIMIR. - Lolita. Roman. Vertaling Rien Verhoef
L4854: NABOKOV, VLADIMIR. - Lente in Fialta. Verhalen. Vertaling M. Coutinho.
T9550: NABOKOV, VLADIMIR. - Lolita.
Y0886: NABOKOV, VLADIMIR. - Bastaards.
K9915: NABOKOV, VLADIMIR. - Het werkelijke leven van Sebastian Knight. Vertaling Sjaak Commandeur.
H7461: NABOKOV, VLADIMIR. - Het oog. Vertaling Johan Hos.
T6690: NABRINK, GE EN CORRIE VAN SIJL. - Bibliografie van, over en in verband met Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Deel 3 en 4.
R0521: NABRINK, GE / W.J. JONG ET AL. - Bart de Ligt 1883-1938.
B0199: NABRINK, GE. - Drie baanbrekers. Leven en opvattingen van: Ferdinand Domela Nieuwenhuis, J. Rutgers, Leo Polak.
T3890: NABROG, T.D. - Toen het Dolle Dinsdag werd. Holland toen de electrische klok stilstond.
L6682: NABUURS, J.W.M. (ED.). - O mijn lieve Augustijn. Een historische en sociologische analyse van de katholieke student.
B3132: NADEAU, MAURICE. - The greatness of Flaubert. Translated by Barbara Bray.
R3850: [SPINOZA] NADLER, STEVEN. - Spinoza's Theory of Divine Providence. Rationalist Solutions, Jewish Sources. A lecture delivered in Utrecht on November 22, 2003.
B8242: NAEFF, TOP. - Offers.
B4220: NAEFF, TOP. - Dramatische Kroniek 1918-1919. Deel I.
H1789: NAEFF, J.P. - Bredero en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Bredero. Ingeleid en samengesteld...
K7705: NAEFF, TOP. - Dramatische kroniek. 1918 - 1923. Vier delen.
K6830: NAEFF, TOP. - Offers.
K6842: NAEFF, TOP. - Letje of De weg naar het geluk.
K7256: NAEFF, TOP. - Klein avontuur.
H4701: NAEFF, TOP. - Vriendin.
K8932: NAEFF, TOP. - De glorie.
R8130: NAEFF, TOP. - Willem Royaards. De Tooneelkunstenaar in zijn tijd.
A0218: NAEFF, TOP. - Klein avontuur.
M3134: NAEFF, TOP. - Charlotte von Stein. Een episode.
B1795: NAEFF, JAN PAULUS. - De waardering van Gerbrand Adriaenszoon Bredero.
K3164: NAHON, ALICE. - Vondelingskens, gedichten.
L1184: NAHON, ALICE. - Op zachte Vooizekens.
L1185: NAHON, ALICE. - Op zachte Vooizekens.
L1186: NAHON, ALICE. - Vondelingskens, gedichten.
T8657: NAHON, ALICE. - Op zachte Vooizekens.
L4553: NAHON, ALICE. - Vondelingskens. Gedichten.
Y4842: NAHON, ALICE. - Keurgedichten uit Vondelingskens en Op Zachte Vooizekens. Met karakterschets van Dr. C. Tazelaar.
L4554: NAHON, ALICE. - Op zachte Vooizekens. Gedichten.
Y4843: NAHON, ALICE. - Schaduw, gedichten.
L0821: NAIPAUL, V.S. - Terug naar India. "A million mutinies now" Vertaling Tinke Davids.
L3051: NAIPAUL, V.S. - Proloog voor een autobiografie. Vertaling Tinke Davids.
L9473: NAIPAUL, SHIVA. - Een onvoltooide reis. Vertaling Martine Vosmaer.
T5310: NAIPAUL, V.S. - Guerrilla.
H5771: NAIPAUL, V.S. - Een half leven. Roman. Vertaald door Marianne Verhaart.
AP0418: NAIR, NARAYANA. - Narayana. Roman tantrique. Traduit du tamil par Jaimouny et A.P.
R1880: NANDOYLE, CO. [=ARTHUR CONAN DOYLE]. - Hoe kapitein Etienne Gerard Saragossa nam. [How the Brigadier captured Saragossa]. Vertaald door A. Nonymus [= J.H. van Eikeren].
Y3757: NANNINGA, WOUTER RUDOLF. - Verhandeling over de verbuiging van het werkwoord Laten, als een hulpwerkwoord der gebiedende of toevoegende wyze gebruikt. Bylagen door Nikolaas Hinlopen.
M9651: NARAYAN, R.K. - De geldschieter. Vertaling P.M. Dolne.
W0548: NARBIKOVA, VALERIA. - Echo's. Vertaling J. Vonhoff.
R2215: NARDI, SHULAMITH SCHWARTZ. - The shrine of the book and its scrolls.
Y3141: NARGAUD, JACQUES. - L'Amour des Livres (revue mensuelle) No. 5: Leurs Amours par Jacques Nargaud.
Y1662: NASR, RAMSEY. - Onhandig bloesemend. Gedicht.
Y0553: NASSAU, JAN VAN & WILLEM VAN ORANJE. - Allemaal Socialist! ? Woorden en daden der socialisten. Verzameld en toegelicht. Nieuwe Reeks, Deel II.
Y0552: NASSAU, JAN VAN & WILLEM DEN ZWIJGER. - Allemaal Socialist! ? Woorden en daden der socialisten. Verzameld en toegelicht. Deel II
Y1147: NASSAU, JAN VAN & WILLEM VAN ORANJE. - Allemaal Socialist! ? Woorden en daden der socialisten. Verzameld en toegelicht. Nieuwe Reeks, Deel II.
Y1146: NASSAU, JAN VAN & WILLEM DEN ZWIJGER. - Allemaal Socialist! ? Woorden en daden der socialisten. Verzameld en toegelicht. Deel I.
M7316: NATHUSIUS, MARIE-SOPHIE. - Het manuscript.
Y2480: NATIONAALSOCIALIST, DE. - De Nationaalsocialist. Orgaan van het Vlaamsch Nationaal Verbond. Weekblad. 1e jaargang 19 juli 1941 t/m 27 december 1941. nrs.: 6 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 24 - 26 - 27.
T0513: [HUYSMANS, J.-K.] BIBLIOTHEQUE NATIONALE. - J.-K. Huysmans (1848-1907). Exposition organisee pour commemorer le centenaire de sa naissance. Fevrier-Mars 1948.
Y2717: NATIONALE DAGBLAD, HET - Het Nationale Dagblad. 4e jaargang Zaterdag 20 juli - 1 october 1940 nr. 213 - 275 - 276 - 278 - 279 - 286 en 5e jaargang 4 november - 14 december 1940. nrs. 3 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 23 - 24 - 33 - 34 - 38 en 2 augustus 1941. nr. 228. 7e jaargang 1943, nr. 82.
T3314: DE NATURIST. - De Naturist. Populair Wetenschappelijk Tijdschrift voor Bevordering van de Natuurlijke Leef- en Geneeswijze. 8e jrg. juli 1937 nr. 7.
W2070: NAUMOFF, LAWRENCE. - De nacht van de huilende vrouw. Vertaling A. van Huisseling.
Y0564: NAUTA, P. - Ons reisje naar de militairen in september 1914.
H9203: NAUTA, L.W. - Jean-Paul Sartre.
B2338: [BILDERDIJK]. NAUTA, D. - Bilderdijk en de Kerk.
H6064: NAVGERII, ANDREAE. (PATRICII VENETI). - LVSVS. Joachim dv Bellay. Gentilhomme Angevin, Voevz Rvstiqves. Pierre de Ronsard, Gentilhomme Vandomois, Ode.
T9786: NAYLOR, GILLIAN. - The Bauhaus Reassesse. Sources and Design Theory.
Y0017: NCSV. - Eerstejaarsnummer NCSV: Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging.
R4867: NEBEHAY, CHRISTIAN M. - Ver Sacrum 1898-1903.
B4675: NEDERBURGH, I.A. - Wordt Nederland billijk beoordeeld? 1914-1918.
B5976: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1995. De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de 19e eeuw.
K9773: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1994. In stug verzet 1940-45. Herinneringen van Grafici.
K9779: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1996. Van taarten en balken.
K9781: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1992. Stedelijke Openbare Ruimte.
L7474: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 2002. Wie denkt u wel dat ik ben.
Y3987: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland. Je Maintiendrai. Onafhankelijk Weekblad voor alle Nederlanders. 5 Mei 1945.
R1325: GROOT NEDERLAND. - Bastiaanse: Verzen van vroeger. Maersens-de Meent: Phine. Achterberg: Gedichten. Heerikhuizen: M. Mok als lyrisch en episch dichter. Mok: Gedichten. Vestdijk: Aktaion onder de sterren. Eckeren: Nederlandsch Proza. Binnendijk: Nederlandsche poŽzie. Daniskas: Muziek-Kroniek. Marja: Aanteekeningen over poŽzie.
K9038: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1997. Onder de grond.
Y4726: NIEUW NEDERLAND. - Nieuw Nederland. Christelijk cultureel Sociaal Dagblad. 1e jrg. no. 1. Zondag 6 Mei 1945.
K8398: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1980. Nooit gebouwd Nederland.
K8401: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1975. Terug naar het natuurlijke. Tekst Simon Mari Pruys. Over de toepassing van natuurkenmerken in architectuur. Bevat bijdrage van Rudy Kousbroek Typogr. verz. Otto van Eersel.
L7102: GRAFISCH NEDERLAND. - 1979. Boeken in Nederland. Vijfhonderd jaar schrijven, drukken, en uitgeven.
K1590: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1988. Taal.
Y3240: ONS VRIJE NEDERLAND. - Ons Vrije Nederland. 5e jaargang 1945, Nr. 9 - 10 - 11 - 12 - 14.
K9035: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1999. Een Kerstnummer dat over Kerstmis gaat.
K9036: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1998. Geld.
H5467: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1978. ...En een tijd om te spelen.
H5468: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1962. Geen uur zonder drukwerk. Print round the clock.
H5472: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1973. Drukwerk en communicatie, oorsprong en perspectief. Tekst H. van Praag. Typogr. verz. Frits Stoepman. Over de ontwikkeling van het alfabet; blokdruk en boekdruk, televisie, het nieuwe ontspanningsboek.
T7861: SHELL NEDERLAND. - Toen en nu 1907-1957.
H2262: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1989/1990. De Tijden Veranderen. De mens als Informatie-Individu.
K6872: VRIJ NEDERLAND - Wat zei V.N. er van? Citaten uit bijna vijf ondergrondsche jaargangen.
Y2800: HET NIEUWSBLAD VOOR NEDERLAND. - Het Nieuwsblad voor Nederland. 29ste jaargang dinsdag 15 Augustus 1911 no. 8920.
Y2805: HET NIEUWSBLAD VOOR NEDERLAND. - Het Nieuwsblad voor Nederland. 13de Jaargang 1895. Nrs.: 3844-3868- -3985-4021.
T3386: JONG NEDERLAND. - Jong Nederland. Weekblad voor Hollandsche Jongens en Meisjes. 12e jaargang 1928. nrs. 1-52.
H4152: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1989/1990. De Tijden Veranderen. De mens als Informatie-Individu.
H4157: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1985. Geordend en gedrukt Vier eeuwen Nederlandse handelscatalogi. Bijdragen van Roelof van Gelder, Walter Nikkels, K. Schippers e.a.
H4159: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1983. Kijk! Letters! De makers aan het woord. [De beletterde stad]. Tekst Bob Malmberg. Neonglasblazers, straatnaambordenmakers, handgraveurs, gevelreinigers, plasticbewerkers.
Y2074: JM : DE STEM VAN NEDERLAND. - J.M. de Stem van Nederland. Onafhankelijk weekblad. 8e jaargang 1948 No. 48. Palestina-nummer.
Y2028: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland Nieuws Bulletin voor Midden Noord-Holland. Nr 70 - 9 mei 1945. Proclamatie. Nederland herwint zijn vrijheid. Nr. 71 - 12 mei 1945. Gebed voor ons nieuwe leger. Twee afleveringen.
R7635: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 2000. Ogenschijnlijk.
T1829: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1999. Een Kerstnummer dat over Kerstmis gaat.
H4270: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1984. Foto in vorm. Bijdragen van Kees Broos, Harold Evans, Gerard Hadders, Gert Dumbar e.a.
H4272: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1990. Olie is onschuldig. Olie is een zegen, olie is een plaag. Een verhaal in beelden verteld door Gerard Berlijn en Gerard Hadders. Met speciale fotografie van Pieter VanderMeer, Jack Kielen e.v.a.
Y4465: JONG NEDERLAND. - Jong Nederland. Weekblad voor Hollandsche Jongens en Meisjes. 10e jaargang 1926. No. 27 t/m 52.
T4689: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1981. Circus-nummer.
Y0997: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland, Oranje. Derde extra nummer. Speciaal Indonesie nummer.
M8943: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1986. Mensenwereld Dierenwereld. Over het gebruik van het dierensymbool m.n. in drukwerk en reklame. Bijdragen van D. Hillenius, Paul Mijksenaar e.a. Typogr. verz. Tineke Wieringa.
M8916: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1972. 10: Europa 9. Tekst L.A.V. Metzemaekers. Over de 10 belangrijkste industriele bedrijfstakken in Nederland. Foto's Ad Windig Typogr. verz. Pieter Brattinga.
M8914: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1968. De Nederlandse Musea. Samengest. door Jan van Toorn. Foto's Aart Klein, Hans Samson e.a. Typogr. verz. Jan van Toorn.
K1293: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1991. Wereldtentoonstelling 1851, 1853, 1855, 1862, ...1992.
L7100: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1993. Familiebladen.
R1828: GROOT NEDERLAND. - G. d'Hondt: Tijden van Beroering. M. Heijermans: Lente-Wiegeliedje. G. v. Eckeren: Ouderdom. H. v. Daalhoff: Gedichtjes. M. Marx Koning: Laat Licht. Prosper v. Hove: Vlaamse vrouwen. J.B. Schepers: De moord van Scheepers. B. Stolk: Slecht weer. W.G. van Nouhuys: Literatuur. Bibliografie.
Y4049: VRIJ NEDERLAND. - Internationale Informatie-Bladen van Vrij Nederland. 1944. Januari t/m Juli nrs: 1 t/m 7. / October 1944 nr 9. / Maart 1945 nr 10. / April 1945 nr 11.
Y4050: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland. Nederland & Oranje. 5e jaargang 1944 - 1945. nrs: 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20. + Kerstuitgave 1944. + Speciale uitgave 8 nov. 1944. + Eind Januari 1945.
Y4053: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland. Nederland & Oranje. 3e jaargang 1942. Nrs: 4 - 5 - 5a - 6 - 7 - 8 - 10.
Y3964: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland. Oranje Nederland. Bevrijdingsnummer 17 mei 1945.
Y4004: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 2001. Communicatie.
Y4051: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland. Nederland & Oranje. 4e jaargang 1943. Nrs: 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 14. + Geillustreerd Vrij Nederland 4e jrg. 1944 nr. 12.
Y4052: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland. Nederland & Oranje. 1e jaargang 1940. No. 3 - 8 - 9 - 10. + 31 Mei 1941 nr. 8.
H2527: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1977. Hoor mij... volg mij! [Geschiedenis van de reclame]. Tekst Anne van der Meijden. Typogr. verz. Anthon Beeke.
H2529: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1974. Het 2e gebruik. Tekst Herman Hoeneveld.
Y0668: WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN. - The Queen looks at the future. Important statements of H. M. Queen Wilhelmina on war and peace aims, together with statements by the Netherlands Government and Prime Minister Pieter S. Gerbrandy, as well as some American Comments. Bijlage: Visit of Her Majesty Queen Wilhelmina of the Netherlands to the Congress of the United States, Thursday, August 6, 1942.
T9301: ALEXANDER PRINS DER NEDERLANDEN. - Nadere toelichting van mijnen brief van den 17den September 1879.
T9303: ALEXANDER PRINS DER NEDERLANDEN. - Een vermoedelijk Slotwoord.
Y2924: FREDERIK PRINS DER NEDERLANDEN. - Toespraak van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden als voorzitter der Hoofd-Commissie tot oprigting van een Nationaal Gedenkteeken voor Nov. 1813, enz,, bij gelegenheid der onthulling van de gedenknaald in het zeeduin bij Scheveningen, op donderdag 24 augustus 1865 : beantwoord namens de gemeente van 's Gravenhage, door den heer Mr. H. baron Collot d'Escury.
R2140: NEDERLANDEN, FRENK DER. - 101x Frenk. Amsterdamse stadskronieken.
Y0357: ALEXANDER PRINS DER NEDERLANDEN. - Een vermoedelijk Slotwoord.
T5137: EEN NEDERLANDER. - Nederland en Duitschland. Een keur van documenten bijeenverzameld en toegelicht door een Nederlander.
T9298: EEN NEDERLANDER [ =LEONARD J. VAN RHIJN]. - Nederlands Volksbestaan. Een woord aan mijne landgenooten.
Y2223: NEDERLANDER, DE. - De Nederlander. Feestnummer. 5e jaargang Woensdag 31 Augustus 1898. Leve Koningin Wilhelmina, achttiende verjaardag.
T4806: HERVORMD NEDERLANDER. [=DIRK JAN DE GEER]. - Politiek Panorama. Een woord aan Nederlands Protestanten.
R9434: ENEN VRIJHEID-LIEVENDEN NEDERLANDER. - De Waare Vrijheid.
Y4272: NEDERLANDER, DE. - De Nederlander. Nieuwe Utrechtsche Courant. Maandag 21 November 1853. No. 1046.
Y4086: NEDERLANDER, DE. - De Nederlander. Nieuwe Utrechtsche Courant. Donderdag 11 Maart 1852. No. 523.
T4291: EEN NEDERLANDER. - Nederland en Duitschland (keur van documenten). Door een Nederlander.
L4739: NEDERLOF, ARIE BASTIAAN. - Plutarchus' Leven van Pyrrhus. Historische commentaar.
R8085: NEEF, M.J. DE. - De halsband van de duif.
L6980: NEEF, EMIEL DE. - Klank- & vormleer van het gedicht Van den VII Vroeden van binnen Rome.
T3385: NEELISSEN, TON EN JOSINE DE BRUYNE KOPS.§§ - Een beeld van Bronner 1881-1971.
Y3673: ALLIANCE GASTRONOMIQUE NEERLANDAISE. - Les Plaisirs de la Table.
Y2548: NEERLANDE, JUS VAN. [=THEO DRIESSEN) - Wij en oorlog of vrede. Ter overdenking door ons allen nu.
B1565: STUDIA NEERLANDICA 7. - Th. van den Hoek: Opmerkingen over zinscomplementatie. H. Hamberger: De functie van de indirecte betekenis in enige sprookjes van Godfried Bomans. D.A. Wells. The Middle Dutch Moriaen, Wolfram von Eschenbach's Parzival, and Medieval Tradition.
R1487: STUDIA NEERLANDICA 8. - C. de Zoeten: Vondels lyckklacht aen het Vrouwekoor, over het verlies van mijn Ega. H. Schultink: Moderne Nederlandse grammatica als wetenschap. E.C. Schermer-Vermeer: De begrippen topic en geidentificeerde referent. W. van Langendonck: Over zgn. generische determinatoren.
T5619: NEEVE, A.C., J.C. VAN DIJK, J.A. EIGEMAN & C.A. M‹LLER - Herinneringsboek 1914-1918.
R1240: NEGRI, RENATA. - Chefs d'Oeuvre de l'Art. XXe Siecle. L'Impressionisme le Cubisme. L'Art abstrait le Surrealisme.
B3509: NEIJS, H.H.A. - Generaal H.P. Staal's excentrieke uitlatingen in oorlogsartikelen en interview, Belgie's schuldvraag.
W4631: NEIJSSEL, ANTOINETTE. - Gesloten grenzen, twee novellen.
L7840: NEL, BAREND FREDERIK. - Die fantasie van blanke en naturelle skoolgaande kinders. Met inagneming van die werking van die hele geestestruktuur. 'n Vergelykende Studie.
T0789: NELDE, PETER H. - Hoffmann von Fallersleben und die Niederlande.
T0866: NELEN, JAN. - De eenzame wolf. Verhalen en beschouwingen.
T4512: VAN NELLE. - Liederenbundel aangeboden door de erven de Wed. J. van Nelle Rotterdam.
T9356: NELLEN, HENK J.M. - Hugo Grotius 1583-1645. Geschichte seines Lebens basierend auf seiner Korrespodenz.
Y4420: NELLEN, HENK. - Op zoek naar een vreedzame wereldorde. Hugo Grotius (1583-1645) over natuurlijke godsdienst en rechtvaardige oorlog.
T6751: NELLIE [=J.M.P. VAN KOL-PORREY]. - Als 't Kindje komt....
T0593: NEMROD. - Het feest van de haat. Kollaboratie, verzet, repressie, amnestie.
Y4511: NEOLATINSTEN. - Nieuwsbrief Neolatinistenverband.
B7689: [ALMANAK] NEPVEU, J.I.D. (ED.). - Aurora. Jaarboekje voor 1840.
B4660: NEPVEU, J.I.D. - Levensschets van Mr. H. Hooft Graafland.
B7690: [ALMANAK] NEPVEU, J.I.D. EN S.J. VAN DEN BERGH (EDS.). - Aurora. Jaarboekje voor 1853.
B7684: [ALMANAK] NEPVEU, J.J.D. EN S.J. VAN DEN BERGH (EDS.). - Aurora. Jaarboekje voor 1849.
M6682: NERDINGER, EUGEN & LISA BECK. - Schriftschreiben Schriftzeichnen. Grundlagen der Schriftdarstellung.
Y5108: KONINGIN JULIANA EN PRINS NERNHARD. - Koninklijke woorden 1957 van H.M. Koningin Juliana en van Z.K.H. Prins Bernhard.
L6881: NERUDA, PABLO. - Canto general.
K6491: NERUDA, PABLO. - Uit een straat werd ik geroepen. Gedichten en teksten over Chili.
K0480: NERUDA, PABLO. - De toppen van Macchu Picchu en andere gedichten. Vertalingen en inleiding van Dolf Verspoor.
K0505: NERUDA, PABLO. - Song of Protest. Translated and with an Introduction by Miguel Algarin.
R1533: NES CZN., JAC. VAN. - Het Jodendom. Een boek voor Joden en Christenen.
R9738: NES, W. VAN. - Donderdagavond. Novelle.
A0335: NES, CORNELIS VAN. - Staat en prostitutie. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtsgeleerdheid 12 juli 1928.
R4963: NES, H.M. VAN. - De nieuwe mystiek.
MK0113: NESBITT, ALEXANDER (ED.). - 200 Decorative Title-Pages.
MK0035: NESBITT, ALEXANDER. - Lettering. The history and technique of lettering as design.
L6858: NESCIO. - Heimwee en andere fragmenten.
L7243: NESCIO. - Boven het dal en andere verhalen.
B1530: NESCIO. - Nescio en het voorjaar in Zuid-Limburg.
T9574: NESCIO. - Mene Tekel. Met tekeningen van Joost Swarte.
K1860: NESCIO. - Aandacht voor Nescio. Een bibliografie van de reacties op het werk en de figuur van J.H.F. Gronloh.
T3682: NESCIO. - Boven het dal en andere verhalen.
T5148: NESCIO. - De uitvreter, Titaantjes, Dichtertje.
R9932: NESCIO. - Insula Dei. Ingeleid door Kees Fens.
L8912: NESSON, PIERRE DE. - Leenhulde aan de Maagd. Vertaald en ingeleid door Frank Valkenier.
Y4113: VOICE OF THE NETHERLANDS. - Voice of the Netherlands. Authoritative digest of Dutch news and views Vol. 1, No 24. 31 January 1942.
Y1449: NETSCHER, FRANS. (ED.). - De Hollandsche Revue. [10e jaargang] 1905.
R1070: NEUBURG, VICTOR E. - The Batsford Companion to Popular Literature.
Y3143: NEUENSCHWANDER, B. E.A. - Kijken naar dezelfde maan. Japanse en westerse kalligrafie van nu / Looking at the same moon. Modern Japanese and western calligraphy.
Y4377: NEUFELD, JOLAN. - Dostojewski, Psycho-analytische schets.
B1636: NEUGEBAUER, FRIEDRICH. - Biliophile, Buchgraphik, Schriftgraphik.
Y0006: NEUHUYS, THEO (ONTWERP). - Programma van het Concertgebouw te Amsterdam Donderdag 14 April 1910.
R6158: NEUJEAN, F.P. - Notice historique sur l'Abbaye de Rolduc, depuis son origine jusqu'a nos jours.
Y3904: NEUKOM, SIGISMOND. - XV Mei, 1874. te, deum, laudamus.
T1615: NEUMAN, H.J. - Arthur Seyss-Inquart. Het leven van een Duits onderkoning in Nederland. Met authentieke brieven tijdens zijn gevangenschap geschreven.
R6150: NEUMANN, G.R. - Handleiding tot het Schaakspel. Bewerkt door W.A.T. Schelfhout.
H0733: NEUMANN, ROBERT. - Damon Weib oder die Selbstverzauberung durch Literatur, samt technischen Hinwiesen, wie man dorthin gelangt.
R7194: NEUMANN, MARGARETE. - Ich kann nicht mehr... Mit einem Brief von Leo Trotzki.
Y1209: NEUNDORFER, LUDWIG. - Wie Wohnen? Neuzeit-Einrichtung kleiner Wohnungen.
R8123: NEURDENBURG, ELISABETH. - Van Nyeuvont, Loosheit ende practike: hoe sij vrou Lortse verheffen. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst.
B6008: NEURDENBURG, MARTINUS GERARDUS. - Doodsoorzaak en statistiek.
K3626: NEUTJENS, CLEM. - De techniek van de filologische arbeid.
T6154: NEVE, ED. DE. - Indien de Nederlandsche Regeering in Londen.....
T4109: NEVE, ED DE. - Waarom Carl von Ossietzky de Nobel-prijs voor de Vrede verdiende.
K2007: NEVILLE, RICHARD. - Play power. Ontdekkingsreis door de internationale underground. Vertaling door Helen Knopper
L0918: NEVILLE, KATHERINE. - De Acht. Vertaling M. van Velzen.
L5284: NEWDIGATE, BERNARD H. - The art of the book,
H9020: NEWMEN. - Secret Plot. volume two.
Y2940: ARUBA ESSO NEWS. (KRANT). - Lago Is Host To Queen and Prince. Aruba Hails First Queen's Visit. (Koningin Juliana en Prins Bernhard bezoeken Aruba).
Y3998: GOOD NEWS. - Good News. Is made by Willem de Ridder & Wouter Klootwijk.
Y4847: NEWTON KEITH, AGNES. - Vrouwenkamp Borneo. Vertaling Jan Poortenaar.
R7910: NEXO, MARTIN ANDERSEN. - Hulpeloos? Op zoek naar een levensdoel. Roman.
L7374: NEXO, MARTIN ANDERSEN. - De verworpenen der aarde. Proletarische verhalen.
R7664: NEXO, MARTIN ANDERSEN. - Onder de wijde hemel. Vertaling B. van Deilen.
R9673: NEXUS. - Nexus nr. 43.
W2391: NGCOBO, LAURETTA. - Kruis van goud. Roman uit Zuid-Afrika. Vertaling M. Emeis.
M7244: NICHOLS, JOHN. - Bloed en scherven. Vertaling Koos Schuur.
R6188: NICHOLSON PRESTON, ISA. - Onze geschiedenis (De Cooperatieve Beweging). Uit het Engelsch door A.H. Inleiding W.R. Rae.
W2231: NICOL, MIKE. - De magische krachten van Captain Numes.
L2821: NICOLAS, EDM. - Hormonen. Voorwoord U.G. Bijlsma.
B5075: NICOLSON, NIGEL. - Portrait of a marriage.
H2872: NICOLSON, HAROLD. - Reis naar Java. Vertaling Hetty Stolk.
M7170: NICOSIA, FRANCESCO. - Om een droom.
T4348: NIE, J.A. VAN. - De straat waardoor wij gingen. [1940-1945].
M6530: NIEBAUM, HERMANN / FOKKO VELDMAN. - Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck. Een Groninger gildeleider uit Westfalen. Ingeleid en uitgegeven door....
T7738: NIEBOER, H.J. - De beteekenis der hoogere standen voor de tegenwoordige maatschappij.
Y4970: NIEBORG, J.P. - Indie en de zee, De opleiding tot zeeman in Nederlands.Indie 1743-1962.
Y2974: NIEHE, IVO & DANKERLEROUX. - Sinterklaas en de lege tonnen.
B3399: NIEKERK, MARLENE VAN. - Het oog van de meester. Vertaling Riet de Jong-Goossens.
T9561: NIELSEN, KAY (ILLUSTRATOR). - East of the Sun and West of the Moon. Old Tales from the North.
M7102: NIELSEN, AAGE KRARUP. - Door de tropen naar de Zuidelijke IJszee ter walvischvangst. Vertaling M. Schluter.
W8555: NIELSON, A.C. - Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken.
L2450: NIELSON, A.C. - Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken.
R5504: NIEMAN, E.A. - Utrechts Molenboek.
L8825: NIEMEIJER, ARIE. - Beest onder de Dom.
W5637: NIEMEIJER, JAN A. - Nico Bulder. De houtgraveur.
H0534: NIEMOLLER, JOOST. - De dood, de stad, de rug tegen de muur.
B9840: NIEMOLLER, JOOST. - Broers. Roman.
L4095: NIENABER, G.S. - Oor die Afrikaanse Taal. 'n Bydrae oor sy ontwikkeling, na aanleiding van enige versterkingswyses.
K3789: NIENABER, P.J. - Jonger Skrywers Oor Eie Werk.
K7324: NIEPOTH, FRANK R. - Wie schrijft die blijft. Vijfenzeventig jaar Edah.
R3032: BURGERSDIJK & NIERMANS. - Catalogus XII. Fraaie drukken.
R5946: NIERMEYER, J.F. - Judaeorum Sequaces. Joodse kooplieden en christelijke kooplieden, bijdrage tot de onstaansgeschiedenis van de Lotharingse burgerij (elfde eeuw).
K6787: NIERMEYER, J.F. - Her-orientatie van onze mediaevistiek.
L4695: NIERMEYER, JAN. F. - Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254 - 1501.
T5400: NIEROP, IS. VAN L. COSTER EN D. BLEIJI. - Westerbork. Het leven en werken in het kamp.
T2512: NIERSTRASZ, B. - Nederland en Belgie. Souvereiniteits- en andere vragen.
R4018: NIERSTRASZ, B. - Nederland en BelgiŽ: de gevaren van het verdrag.
T4826: NIESSEN, RINUS. - Zangteksten uit Rose-Marie. Amerikaansche show-operette in 10 tafreelen. Gespeeld door Het Grand-Theatre Operette-Gezelschap te Amsterdam.
B6435: NIESSEN, FRITS EN ERIK JURGENS (EDS.). - De heren van Den Haag zijn onderweg. 100 gedichten over politiek & maatschappij. Een bloemlezing.
Y4503: NIESSEN, MAEC (ED.). - Plastieken Hertjes & Buzz Lightyears. 142 Voorwerpen en de achterliggende verhalen van kinderen, kunstenaars, vormgevers en architecten.
B7786: NIETZSCHE. - De levende gedachten van Nietzsche. Met een woord vooraf van J.D. Bierens de Haan. Nederlandse bewerking Rob Limburg.
R2776: NIETZSCHE, FRIEDRICH. - Gedichte.
Y4410: NIETZSCHE, FRIEDRICH. - Nagelaten fragmenten. Deel 7: van november 1887 - begin 1889. Teksteditie en annotatie door Giorgio Colli en Mazzino Montinari. Vertaald door Michel van Nieuwstadt.
Y4354: NIETZSCHE, FRIEDRICH. - Voorbij goed en kwaad. Voorspel tot een filosofie van de toekomst.
Y4344: NIETZSCHE, FRIEDRICH. - Nagelaten fragmenten. Deel 2: van begin 1875 tot eind 1879. Teksteditie en annotatie door Giorgio Colli en Mazzino Montinari. Vertaald door Michel van Nieuwstadt.
Y4411: NIETZSCHE, FRIEDRICH. - Nagelaten fragmenten. Deel 6: van herfst 1885 - herfst 1887. Teksteditie en annotatie door Giorgio Colli en Mazzino Montinari. Vertaald door Mark Wildschut.
T4378: NIEUKERKEN, K.J. VAN. - Ambtsplicht in Oorlogstijd.
Y2732: NIEUWE WEG, DE. - De Nieuwe Weg. Bulletijn in dienst van den strijd voor werkelijken vrede en sociale rechtvaardigheid. 1939. Nrs: 1-2-3. 1940. nr. 1.
Y4244: NIEUWE FAKKEL, DE. - De Nieuwe Fakkel. Orgaan van de Revolutionnair Socialistische Arbeiders Partij. 2e jrg. 1936. No. 123. 3e jrg. 1937. No. 14. 4e jrg. 1938. No. 12. 6e jrg. 1940. No. 17 en 18.
T9288: NIEUWENHOFF, W. VAN. - Eene zeventiend'-eeuwsche bekeeringsgeschiedenis.
T3971: NIEUWENHOVEN, HENRI VAN EN GERARD J. SPOOR. - Hymne aan den Vrede. Mannenkoor.
T3972: NIEUWENHOVEN, HENRI VAN EN CEASAR GEZELLE. - Allerzielen. Mannenkoor.
Y0501: NIEUWENHUIJZEN, W.C. - Leugen of Waarheid. Dikaiophilos ontmaskerd.
T0861: NIEUWENHUIJZEN, KEES. (ED.). - Antwerpen gefotografeerd in de 19de eeuw. Voorwoord Hubert Lampo, nawoord Andre Van Putte.
Y3663: NIEUWENHUIJZEN, MARTINUS. - De Geest der Nederlandsche Dichters.
R2959: NIEUWENHUIS, J. - Va-et-vient in vroeger dagen.
L7275: NIEUWENHUIS, WILLEM. - Chesterton.
R1494: NIEUWENHUIS, JAN. - Liefde verwinnet al. Een Vondel-spel in vier bedrijven.
L2686: NIEUWENHUIS, WILLEM. - Verkenningen.
R0220: NIEUWENHUIS, F. DOMELA. - Een Galerij van Bijbelsche Personen. (Ter leering en navolging voorgehouden).
L1199: NIEUWENHUIS, F. DOMELA. (ED.). - Vertellingen voor het volk.
T4276: NIEUWENHUIS, JOAN A. - Een halve eeuw onder socialisten. Bijdrage tot de geschiedenis van het socialisme in Nederland.
T1209: F.D.N. = NIEUWENHUIS, FERDINAND DOMELA. - Is het atheisme onzedelijk?
T4744: NIEUWENHUIS, WILLEM JAN. - Het Kletst I en II. Twee deeltjes.
R5632: NIEUWENHUIS, JOAN A. - Het einde van een jongensoorlog.
R0130: NIEUWENHUIS DOMELA, F. - Een Galerij van Bijbelsche Personen. (Ter Leering en navolging voorgehouden).
B9979: DOMELA NIEUWENHUIS. - Gedenkboek ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van F. Domela Nieuwenhuis 31 December 1916.
K1467: NIEUWENHUIS, F. DOMELA. - Typen. Karakter-studies. Tweede deel.
H4348: NIEUWENHUIZEN, JOHAN VAN. - De vijver was wit van de vissen.
K2556: NIEUWENHUYS, ROB. - Leven tussen twee vaderlanden.
R2679: NIEUWENHUYS, ROB. - Tussen twee vaderlanden.
K7517: NIEUWENHUYS, ROB. - Het wondere woord. De Nieuwe Gids 1885-1894. Kunst en letteren. Gekozen en ingeleid door ....
L9005: NIEUWENHUYS, R. - Oom Tjen.
K3833: NIEUWENHUYS, ROB. - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesie hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der compagnie tot op heden.
T9957: NIEUWENHUYS, ROB. - Een beetje oorlog. Java 8 december 1941 - 15 november 1945.
B6930: NIEUWENHUYS, ROB. - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesie hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der compagnie tot op heden.
Y4844: NIEUWENHUYS, ROB. - De mythe van Lebak.
R2399: NIEUWENHUYS, ROB. - Een beetje oorlog. Java 8 december 1941 - 15 november 1945.
Y0763: NIEUWENHUYS, ROB. - Tussen twee vaderlanden.
Y1253: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Mijn huis op het water. Mijn huis op het land. (vervolg 1931-1935).
R0405: NIEUWENTIJT, BERNARD. - Een zekere, zakelijke wijsbegeerte. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.H. Vermij.
T4071: NIEUWHOFF, CONSTANCE; WILLEM DIEPRAAM; CAS OORTHUYS. - Klederdrachten. Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland.
B1598: JURIDIESE GROEP NIEUWMARKT. - Het aangiftenboek van de Nieuwmarkt.
T6867: NIEUWMEIJER, A.E. - De Kleine Rekenaar zonder Lei. Rekenkunstige spelen, raadsels en andere oefeningen. Een Handleiding voor onderwijzers en onderwijzeressen op de lagere en bewaarscholen.
T4562: INDISCH NIEUWS. - Het Indisch nieuws. Algemeen voorlichtingsorgaan gewijd aan de overzeesche gebiedsdeelen.
Y4330: ZEBRA NIEUWS. - Zebra nieuws. Uitgave Republiek der Letteren. 1946 - 1947 Een jaar Zebra.
Y4189: POLITIE NIEUWS. - Geillustreerd Politie Nieuws. 25e jaargang 28 augustus en 1 en 8 september 1898. No. 2174 - 2175 - 2177.
Y2204: BELLAMY NIEUWS. - Bellamy-Nieuws. Officieel Orgaan der Intern. Ver. [Edw.] Bellamy. 6e jrg. 1938. no. 38. 8e jrg. 1940 nrs. 1 en 11.
Y2747: POňZIE-NIEUWS. - poŽzie Nieuws. 1992-1993. Nrs: 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8.
Y2697: ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD. - Jubileumnummer ter gelegenheid van de 50 jarige Regeeringsperiode van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898 - 1948.
B8225: NIEUWSTADT, MICHEL VAN. - De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak.
M0644: NIEVELT, C. VAN. - Onder de palmen. Een keuze uit Indische verhalen van C. van Nievelt 1843 - 1913. Ingeleid door Joop van den Berg.
R5605: NIFTRIK, J.G. VAN. - De drooglegging van de Zuiderzee. Weder ter sprake gebracht door een Oud-Ingenieur.
B4135: NIGRO, RAFFAELE. - De vuren van het zuiden. Vertaling Frans Denissen.
R1623: NIJDAM, C. - Een winter in de oase. Brieven uit Biskra.
T4780: NIJDAM, C. - Het Nieuwe Huis 1866-1916. Gedachtenisrede uitgesproken 24 april 1916. Bij gelegenheid van de herdenking der inwijding van de vermaning dier Gemeente op 22 april 1866.
W0556: NIJEN, JOHAN VAN. - De ontdekkings reis.
R9753: NIJENHUIS, W. - John Ponet (ca.1514-1556) als revolutionair pamflettist.
B2222: NIJENHUIS, HANS. - Zoektocht naar symbool van hoop.
K1139: NIJHOF, P. - Langs monumenten van Papier- en Grafische industrie in Nederland.
H5754: NIJHOF, E. (ED.). - 100 jaar geleide innovatie. De Nederlandse grafische industrie in de 20ste eeuw.
H6857: NIJHOF, P. & ARTHUR STEEGH. - Grafische en Papiermusea in Nederland en net over de grens.
K1177: NIJHOF, P. - Schetsen van papierwatermolens. Met tekeningen van R. Nijhof.
T9871: NIJHOF, PETER. - Langs pakhuizen, fabrieken en watertorens. Industrieel-archeologische routes in Nederland en Belgie.
R8148: NIJHOFF PZN, WOUTER. - Wouter Nijhoff 1891 - 1 october - 1941. Toespraak.
L3618: NIJHOFF, M. - Het verhaal van den vos. Een vroolijke vertooning met zang en dans naar het Russisch van Igor Strawinsky.
L2546: NIJHOFF, A.H. - Twee meisjes en ik.
W6932: NIJHOFF, A.H. - Medereizigers.
L1783: NIJHOFF, M. - Pierrot aan de lantaarn, een clowneske rapsodie.
K6930: NIJHOFF, A.H. - Medereizigers.
K8339: NIJHOFF, M. - Des Heilands Tuin. Een pinksterspel.
B1116: NIJHOFF, M. - Gedachten op dinsdag.
Y3238: NIJHOFF, M. - Rijmprent. Samenspraak. [Bij de geboorte van Beatrix].
M1628: NIJHOFF, M. - Verzameld werk. Drie delen: Deel 1: Gedichten. Deel 2: Kritisch en verhalend proza. Deel 3: Vertalingen.
L5856: NIJHOFF, IS. AN. - Honderd jaar bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en Oudheidkunde, opgericht in 1836. Een terugblik door N. Japikse en Registers op de gedurende dien tijd verschenen deelen. Met portretten.
R4554: NIJHOFF, D.C. - Het zedelijk ideaal en het politieke leven van Nederland.
T7679: NIJHOFF, IS. AN. - Het klooster Bethlehem of Bielheim bij Doetinchem.
B6833: NIJHOFF, MARTINUS. - Lees maar, er staat niet wat er staat. Keuze uit de oorspronkelijke gedichten voorafgegaan door een beschouwing Over eigen werk.
W8149: NIJHOFF, M. - Het heilige hout. Drie spelen.
T7540: NIJHOFF, D.C. - Beroemde schrijvers III: Berthold Auerbach.
Y2687: NIJHOFF, M. - Tot de gevallenen. Gedicht. Teekening van P. Klaasse.
T8852: NIJHOFF, MARTINUS. - Awater. A long poem, with a comment on poetry in a period of crisis, translated by James S. Holmes
H5283: NIJHOFF, M. - Verzameld werk deel II*. Kritisch, verhalend en nagelaten proza.
Y3498: NIJHOFF, D.C. - Bij den dood onzer vorstin. Een woord tot het Nederlandsche Volk.
A0250: NIJHOFF, A.H. - De dagen spreken.
B2113: NIJHOFF, P. - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jonge lieden verhaald. Eerste en tweede stukje.
K5135: NIJHOFF, M. - De pen op papier.
R7966: NIJHOFF, MARTINUS. - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff 1853-1953.
B0874: NIJHOFF, DIRK CHRISTIAAN. - Vondels Hecuba, Gebroeders en Maria Stuart aesthetisch-critisch beschouwd.
R5533: NIJHOFF, P. - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jongelieden verhaald. Voorrede L.Ed. Lenting.
T1945: NIJHOFF, MARTINUS. - Catalogus van de Openbare Boekerij te Gouda.
Y4549: NIJLAND, G.J. (ED.). - Vlieg- en Zweefsport. Geillustreerd maandblad. 1e jaargang Maart 1935 no. 7.
Y3407: NIJLAND, J. ALEIDA. - Leven en werken van Jacobus Bellamy (1757-1786). Twee Delen.
Y3474: NIJLAND, A.J. - De luister van Oranje, herdacht 12 Mei 1874.
R7967: NIJLAND, J. ALEIDA. - Joost van den Vondel 1587-1679.
R9430: NIJLAND, J. ALEIDA. - Jacques Perk. (Mathilde-Iris), een studie.
H2400: NIJLEN, JAN VAN. - Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig man.
B8213: NIJLEN, JAN VAN. - Herinneringen aan E. du Perron.
T0421: NIJLEN, JAN VAN. - Gedichten 1904 - 1938.
B9903: NIJLEN, JAN VAN. - Geheimschrift. Gedichten.
R6949: NIJLEN, JAN VAN. - Betooverd bosch.
L6385: NIJLEN, JAN VAN. - Herinneringen aan E. du Perron.
B0966: NIJLEN, JAN VAN. - Betooverd bosch. Teekening van Jan Roede.
W9217: NIJLEN, JAN VAN. - Gedichten 1904 - 1938.
H1110: NIJLEN, JAN VAN. - Herinneringen aan E. du Perron.
B6670: NIJLEN, JAN VAN. - Verzamelde gedichten 1904-1948.
K4113: NIJS, BOB DE. (ED.). - Een Catalaans bericht. Vertaling Bob de Nijs.
B9273: NIJSSEN, PETER (RED.). - Mekka. Jaarboek voor lezers 1993.
B7816: NIJSSEN, R. - Limburgsch Studentenbladje voor oorlogstijd (IJzer, 1916-1917).
R3587: NIJSTAD, SAAM. - De Joodse Bruid? Het sprookje is uit.
B4555: NILLESEN, J.A. - De sociale toestand der joden in Rusland onder de Tasaren en de Sowets. Een bijdrage tot de studie van het jodenvraagstuk.
B5344: NIMETO (ED.). - Versieren. Een bloemlezing van korte verhalen over schilders, etaleurs en hun werk.
B5677: NIMWEGEN, ARJAAN VAN. - Van tol kijkt om.
R0490: NIN, ANAŌS. - Little Birds.
M7391: NIN, ANAIS. - Djuna's droomzegel. Vertaling Nora Houtman.
K5024: NIN, ANAŌS. - Een spion in het huis van liefde. Vertaling H.P. Ohringer.
H9648: NIN, ANAŌS. - Een spion in het huis van liefde. Vertaling M. Ferguson.
H9650: NIN, ANAIS. - Het hart met de vier kamers. Vertaling Suzan de Wilde.
L9675: NIN, ANAIS. - Dagboek 1931-1934. Vertaling Margaretha Ferguson.
K3880: NIN, ANAIS. - Ladders naar het vuur. Vertaling Suzan de Wilde.
M7245: NIN, ANAŌS. - Lieve vogeltjes. Erotische verhalen. Vertaling Aris J. van Braam.
Y0135: NISPEN TOT SEVENAER, C.M.O. VAN. - Had de Duitsche bezetter eenig gezag en hadden zijn maatregelen eenige rechtswaarde?
L0887: NISPEN, VIKTOR VAN. - Verkenningen op het gebied van taal en taalonderwijs.
T6481: NISPEN TOT SEVENAER, P.J.A.A.M. - De invloed der Armenwet op de Rechtspersoonlijkheid.
R9040: NISPEN TOT SEVENAER, C.M.O. VAN. - Waarom de Hooge Raad faalde. Een beschouwing naar aanleiding van Mr. van den Dries pleidooi voor de Hooge Raad tijdens de bezetting.
H6759: AFFICHE NO. 6. - Italian Fascist Posters. Contemporary Western-American Counterculture. El cartel Mexicano. The History of the Danisch Posters. A Rendezvous in Cuba. The English Poster Scene.
Y2474: WITTE KRANT NO. 9. - Witte Krant. No. 9.
Y2475: WITTE KRANT NO. 2/3. - Witte Krant. No. 2/3. Extra bubbel dubbel nummer.
Y2471: WITTE KRANT NO. 7. - Witte Krant No. 7. We Love you.
H6762: AFFICHE NO. 3/4. - Aandacht voor het Detail.
H6764: AFFICHE NO. 1. - StraatpoŽzie. Strijdcultuur. Japanse affiches en hun culturele achtergrond. Standpunten in beeld. Buitenreclame. De vlucht naar het paradijs.
H6760: AFFICHE NO. 7. - Borrowed Design. Berlindesign. A poster tour of New York. Green White Red. De Feure. Lines about the designer Wim Crouwel.
H6761: AFFICHE NO. 8. - Film poster special.
L0226: NOAILLES, COMTESSE ANNA DE. - Het zal lang licht vanavond zijn. Met vertaling in het Nederlands van Jan Coljee.
B3030: NOBODY, JEAN. - Die geheime Venuswoche. Mit sechs Lithographien von Gustave Montagne. Aus dem Franzosischen ubersetzt von H.L.
M9886: NOE, J. - Arthur van Schendel.
M9895: NOE, J. - Aart van der Leeuw
B7630: NOESEL, MARION VAN & ANS JANSSEN. - De Nederlandse literatuur in Franse vertaling. La litterature neerlandaise en traduction francaise.
M5992: NOLAN, CHRISTOPHER. - De tijd zal het leren. Vertaling G. de Blaauw.
R4573: NOLEN, TH. - Levensbericht van Johannes Benedictus Kan.
T5857: NOLENS, W.H. - Beteekenis en Omvang van de Arbeidswetgeving.
T8192: NOLENS, LEONARD. - Hart tegen hart. Gedichten 1975 - 1990.
T8194: NOLENS, LEONARD. - Tweedracht. Gedichten.
B5222: NOLENS, W.H. - In memoriam Dr. H.J.A.M. Schaepman 2 maart 1844 - 21 januari 1903. Met een interview van C.K. Elout.
T8165: NOLENS, LEONARD. - Manieren van leven.
T8167: NOLENS, LEONARD. - Een fractie van een kus.
T8845: NOLENS, LEONARD. - Woestijnkunde.
B7738: NOLET, WILHELMUS ADRIANUS. - Marnix als Theoloog. Historische inleiding.
L5957: [ERASMUS] NOLHAC, PIERRE DE. - Erasme et l'Italie.
Y3271: NOLST TRENITE, G. - Guck, so weisst du's. Bilder, Worter und Satze. Direkte Methode fur die deutsche Sprache. Erste Folge: zwei Teile (Worter und Satze Bilder).
L1574: NOLTHENIUS, HELENE. - Een ladder op de aarde.
L9579: NOLTHENIUS, HELENE. - Moord in Toscane, een monnik als speurder in de middeleeuwen.
L9580: NOLTHENIUS, HELENE. - Een ladder op de aarde.
L5235: NOLTHENIUS, HELENE. - Voortgeschopt als een steen.
M8450: NOLTHENIUS, HELENE. - Mozart miniatuur.
T8616: NOLTHENIUS, HELENE. - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
H1229: NOLTHENIUS, HELENE. - Het vliegend haft.
L1205: SEIJI NOMA. - Kodansha. Die Autobiographie des Japanische Zeitungskonigs.
K1166: NONYMUS, A. - Het Waterlooplein.
H1815: NONYMUS, A. - Amsterdamse gapers.
M4131: NONYMUS, A. - Typografisch jaartallen boekje van vier eeuwen boekdrukkunst 1440 - 1840. Samengesteld door ....
M7206: NONYMUS, A. - Omstreeks honderd jaar geleden op papier. Een lichtvaardige en volkomen onverantwoorde bespiegeling van wat er een eeuw geleden zoal aan drukwerk werd gemaakt, op schrift gesteld en van te hooi en te gras verzamelde afbeeldingen voorzien.
T1941: NOOIJ, JAN DE. - Eenheid en vrijheid in het Nationale Onderwijs onder Koning Willem I.
T3284: NOORD, C. VAN DER. - Die derwaert gingen keerden niet.
Y3870: NOORD-HOLLANDER, DE. - 31 Augustus 1898. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
B7514: NOORDA, SIJBOLT / FRITS STAAL. - Later op een maandagmiddag. / Varen onder eigen vlag. Redes uitgesproken bij de opening van het Academisch Jaar 1999/2000.
B4997: ZELDENRUST-NOORDANUS M. - De plaats van de seksualiteit in het huwelijk.
B9002: NOORDEGRAAF, HERMAN. - Henri van den Bergh van Eysinga 1868-1920. Revolutionair predikant en volksopvoeder.
T2818: NOORDEGRAAF, HERMAN EN ROKUS VERWOERD. - Anke van der Vlies, een bliksems wijf.
T7446: NOORDEGRAAF, LEENDERT. - Hollands welvaren? Levensstandaard in Holland 1450-1650.
K9102: [HARTOG] NOORDEGRAAF, JAN / A. IJZERMAN. - Henri Hartog. Schrijver van zwart Schiedam.
L4464: NOORDELOOS, P. - Cornelius Musius (Mr. Cornelius Muys). Pater van Sint Agatha te Delft. Humanist / Priester / Martelaar.
L5959: NOORDELOOS, P. - Pastoor Maarten Donk. Deel I: 1505-1567. Deel II: 1567-1590.
R5683: NOORDELOOS, P. EN J.C.W. VAN DE WIEL. - Maria-vereering in de geschiedenis: een en ander over Onze Lieve Vrouw van Hoorn en andere Maria devoties.
T2457: NOORDEN, HENRIETTE VAN. - Weet je nog wel van toen? Geillustreerd door Albert Hahn.
L3685: NOORDENBOS, O. - Romantische nabloei en modernisme in Nederland ca. 1840 - 1885.
T0941: NOORDENBOS, O. - Het atheisme in Nederland in de negentiende eeuw. Een kritisch overzicht.
L0865: NOORDENBOS, O. - De crisis der verlichting.
H6731: [ERASMUS] NOORDENBOS, O. - In het voetspoor van Erasmus.
B7797: NOORDERVLIET, NELLEKE. - De erfenis.
L3160: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Water en as. Novelle.
R0117: NOORDERVLIET, NELLEKE / RUUD LUBBERS. - De ongrijpbaarheid van het kwaad / De derde bevrijding.
B9226: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Tine of De dalen waar het leven woont.
M2870: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Het oog van de engel.
Y0941: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Begoochelingen.
L4260: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Veeg teken. Drie novellen.
H5709: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Ik kan het niet langer verbergen. Over liefdesbrieven. Met een keuze uit de brieven van Belle van Zuylen, Willem Bilderdijk, Multatuli e.a.
B5540: NOORDEVLIET, NELLEKE. - Millemorti.
T8692: NOORDEWIER, WOUTER. - Loop niet over deze sneeuw! Keur van Japanse klassieke poŽzie.
B8516: NOORDHOEK, WIM. - Pool. Roman.
R5570: NOORDHOFF, R. - Het Rembrandtplein te Amsterdam.
T7890: NOORDHOFF, F.S. - Versterkt den C.N.A.B.
T6918: NOORDHOFF, F.S. - Stikgas. De chemische wetenschap voor oorlogsdoeleinden misbruikt.
T7011: NOORDHOFF, R EN B.A. KWAST. - Nederland in woord en beeld. Bloemenland: Bloembollenteelt bij Noordwijk aan Zee.
T4987: NOORDHOFF, F.S. - De jeugd wacht op daden! Rede, uitgesproken op het congres "Jeugd in nood", gehouden op 19 Januari 1935 te Amsterdam.
R1852: NOORDLING [=JAN VAN DER VEN]. - In 't gevang. Muurkrabbels.
T3694: NOORDSTAR, J.C. / PAREAU, N.E.M. - J.C. Noordstar, De Zwanen & andere gedichten, & proza. ; N.E.M. Pareau, Sonnetten & andere gedichten, & proza; Rudolf Esscher & Reinold Kuipers, J.C. Noordstar, N.E.M. Pareau & EbenhaŽzer. Een album.
T4875: NOORDUYN, J.P.F.A. - De nerveusiteit van het kind.
T6279: NOORDWAL, CORNELIE. - De winkeljuffrouw.
R6655: NOORDZIJ, NEL. - De schuldvraag. Roman.
K6878: NOORDZIJ, NEL. - De kromme danseur. Boomplastieken en een gedicht.
M4811: NOORDZIJ, NEL. - Wachtende mijn hart. Gedichten.
R5277: NOORDZIJ, GERRIT. - Vergeetboek. De expansie van het boek in zijn ontwikkeling van leesboek tot naslagwerk, van rol tot rom.
Y3820: NOORDZIJ, GERRIT. - Laurens Janszoon Costerprijs 2011: Gerrit Noordzij.
C0369: NOORDZIJ, NEL. - Een etmaal leven.
Y3818: NOORDZIJ, GERRIT. - Gewone letters. Gerrit's early models.
T7873: NOORMAN. - De jodenquaestie.
R3998: NOORT, SASKIA. - Terug naar de kust.
R6059: NOORT, G. VAN. - Modernisme en anti-modernisten-eed. Vier conferenties gehouden in de kerk van den H. Willibrordus binnen de Veste te Amsterdam.
R0035: NOORT, SASKIA. - Afgunst
T5385: NOORT, SASKIA. - De eetclub.
H5607: NOOT, JAN VAN DER. - Epitalameon, oft houwelycx sanck voor Otto van Vicht en Cornelia van Balen (1583). Inleiding en aantekeningen van W.A.P. Smit.
K5655: NOOTEBOOM, CEES. JAN BROKKEN. BOUDEWIJN BUCH. - Naar huis.
T3726: NOOTEBOOM, CEES. - Het zwarte gedicht.
T5446: NOOTEBOOM, CHRTISTIAAN. - Onder de laars. Wording, groei en ontbinding van een gemeenschap in een Duitsch gevangenenkamp.
P2190: NOOTEBOOM, CEES. - Het volgende verhaal
M0457: NOOTEBOOM, CEES. - Im Fruhling der Tau, Osliche Reisen. Aus dem Niederlandischen von Helga Beuningen.
L0820: NOOTEBOOM, CEES. - Een avond in Isfahan, reisverhalen uit Perzie, Gambia, Duitsland, Japan, Engeland, Madeira en Maleisie.
T8205: NOOTEBOOM, CEES. - Vuurtijd, ijstijd. Gedichten 1955-1983.
K1608: NOOTEBOOM, CEES. - De omweg naar Santiago.
K5310: NOOTEBOOM, URI. - Journalistieke opstellen. Voorwoord F. van der Meer. Met illustratiefoto's van Martien Coppens.
K3683: NOOTEBOOM, CEES. - Een lied van schijn en wezen.
Y5078: NOOTEBOOM, CEES E.A. - Gedenkboek van de Vereniging van Ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-IndiŽ.
B4685: NOOTEBOOM, CEES. - Paradijs verloren.
T8526: NOOTEBOOM, CEES. - Rituelen. Roman.
Y0253: NOOTEBOOM, CEES. - Krantenknipsels over/van Nooteboom.
K3731: NOOTEBOOM, CEES. - De verliefde gevangene. Tropische verhalen.
B6231: NOOTEBOOM, CEES. - Het gezicht van het oog.
Y1767: NOOTEBOOM, CEES. - Open als een schelp - dicht als een steen. Gedichten.
A0908: NOOTEBOOM, CEES. - Een lied van schijn en wezen.
T8252: NOOTEBOOM, CEES. - Allerzielen.
T8256: NOOTEBOOM, CEES. - Het volgende verhaal.
T8258: NOOTEBOOM, CEES. - Philip en de anderen. Roman. Met een nawoord door Rudiger Safranski.
L8782: NOOTEBOOM, CEES. - Een avond in Isfahan, reisverhalen uit Perzie, Gambia, Duitsland, Japan, Engeland, Madeira en Maleisie.
M9206: NOOTEBOOM, CEES. - De wereld een reiziger.
R3259: NOOTEBOOM, CEES. - Honderd gedichten van vroeger en zeventien nieuwe.
Y4370: NOOTEBOOM, CEES & HUGO CLAUS. - Over het verdriet van BelgiŽ.
R7065: NOOTEBOOM, CEES. - Allerzielen.
R7226: NOOTEBOOM, URI. - Werken en dagen in Nederland. Journalistica 1933-1943.
R6721: NOOTEBOOM, URI. - Tusschen vrijheid en vrede. Verzamelde opstellen. Verschenen in De Gelderlander-Pers 23 september 1944 - 10 april 1945.
H5448: NOOTEBOOM, CEES. - Waar je gevallen bent, blijf je.
R4043: NOOTEBOOM, URI. - Tusschen vrijheid en vrede. Verzamelde opstellen. Verschenen in De Gelderlander-Pers 23 september 1944 - 10 april 1945.
W2868: NORD, MAX. - Geen talent voor geluk.
K8114: NORD, MAX. - Albert Helman. Een inleiding tot zijn werk met enkele teksten, handschriften, foto's, curiosa en een bibliographie.
H0937: NORD, MAX. (ED.). - Alexander Cohen. Uiterst rechts, journalistiek werk 1906 - 1920.
B8194: NORD, MAX. - Suite Pathetique en andere verzen.
R7777: NORD, MAX. - Josepha Mendels. Portret van een kunstenaar.
R0843: NORD, J.J. - Herman Heijermans, un grand dramaturge hollandais.
B8227: NORD, MAX. - Verzen.
T9126: NORDEN, S.A. - Over het vervoer van zieken en gekwetsten te water.
T6232: NORDEN, ALBERT. - Was verschweigt Heinrich LŁbke? Zur Biographie des westdeutschen Bundespršsidenten.
T7091: NORDHOFF, J.B. - Denkwurdigkeiten aus dem Munsterischen Humanismus. Mit einer Anlage uber das fruhere Press- und Bucherwesen Westfalens.
K2104: NORDHOLT, JAN WILLEM SCHULTE. - Ad Fontes.
T6119: NOREL-STRAATSMA, A. - Het Kindje in Hollands Huis.
H0422: NORGAARD, ERIK UND MICHAEL SCHIFF. - In Liebe Dein. Sexpostkarten aus Grossvaters Pornokiste.
Y1775: NORMAN, GERALDINE. - Biedermeier painting 1815-1848. Reality Observed in Genre, Portrait and Landscape. With 113 illustrations, 80 in colour.
H0881: NORRIS, PAMELA. - Het verhaal van Eva. Een geschiedenis van vrouwelijke ongehoorzaamheid. Vertaling E. Pluijm.
T1691: NORTHCOTE PARKINSON, C. - Some laws on the use and abuse of paper in industry.
Y4883: NORTIER, J.J. - De Japanse aanval op Nederlands-IndiŽ. Deel 2 Borneo.
M3590: NORWID, CYPRIAN KAMIL. - De legende van Krakus en de draak. [Krakus and the dragon Vertaald en geÔllustreerd door A. Nonymus]
M9611: NOSSACK, H.E. - De ondergang. Vertaling M. Mulder.
T6773: NOSTER, CATO. - De Geest van den Prins van Oranje en De Hollander. Schouwspel in een tooneel. (Iacta esto alea).
R7187: BRABANTIA NOSTRA. - Brabantia Nostra jaargang 9, september 1950 nr. 1.
B8137: NOSTRADAMUS, MICHEL. - Hoe zal deze oorlog eindigen? Een belangwekkende en actueele beschouwing op grond der voorspellingen van Michel Nostradamus gegeven in Les vrayes Centuries et Propheties. Samengesteld uit de nagelaten geschriften van Jean Francois Pasteur.
K7439: NOTERMANS, JEF. - Schets van de geschiedenis van 't toneel in de Maasgouw voor de Franse Revolutie. Verlucht door Emile Taalman.
L3624: [VELDEKE, HENDRIK VAN] NOTERMANS, JEF. - Hendrik van Veldekes letterkundige nalatenschap.
B5311: [VELDEKE, HENDRIK VAN] NOTERMANS, JEF. - Commentaren op Heinric van Veldeken's Sint Servaaslegende. Deel IV (A).
R9566: NOTERMANS, J.M.G. [INL.] EN EDMOND BELLEFROID [TEKENINGEN]. - Vanden levene ons Heren, zes fragmenten.
R6021: [VELDEKE, HENDRIK VAN] NOTERMANS, JEF. - Henrijck van Veldeken. Z'n tijd, leven en werk.
L6716: NOTERMANS, JEF. - Kultuur en literatuur in de Maasgouw voor 1200. Bijdrage tot de geschiedenis der oud-Nederlandse letterkunde.
R7459: NOTERMANS, JEF. - Over de belangstelling der philologen voor het Nederlands in onze Archipel.
R6039: NOTERMANS, JEF. - Veldeke in vogelvlucht sinds 1745.
T3303: NOTHOMB, PIERRE. - Koning Albert. Vertaald door Ro van Oven.
T1765: NOTHOMB, PIERRE. - Villes de Flandre. Ville Meurtries de Belgique.
B4470: NOUHUYS, W.G. - Van over de grenzen. Studien en critieken.
K6292: NOUHUYS, W.G. VAN. - Letterkundige opstellen. Van Looy en Aletrino, Aug. P. van Groeningen, Albert Verwey, Frederik van Eeden, Frans Netscher, Ibsen's Vrouwefiguren, Ontaarding.
R6002: NOUHUYS, H.J.C. - De Historie van Heer Ranulf van Crequy [en] De wapensmid en zijn zoon.
B8823: NOUHUYS, W.G. - Uit Noord- en Zuid-Nederland. Beschouwingen en Critieken.
R8540: NOUWENS, J. - Middenstand en Cooperatie.
L8843: NOVAIRE, RASHID. - Maisroest.
T9565: NOVALIS. - De genius van de zang.
T4685: NOWARRA, HEINZ J. UND KARLHEINZ KENS. - Die Deutschen Flugzeuge 1933-1945. Deutschlands Luftfahrt-Entwicklungen bis Zum Ende des Zweiten Weltkrieges.
W8258: NOWELL-SMITH, SIMON. - The House of Cassell 1848-1958.
T0809: NUEL, M. - Het Joodsche Witzenboek. Vrij vertaald door D. Klein Jr.
L8319: NUIJENS, W.J.F. - Een blik op de geschiedenis van onzen tijd.
T0908: NUIJENS, W.J.F. - De excommunicatie, antwoord aan A. van Toorenenbergen.
L4692: NUIJENS, W.J.F. - Regering van Pius IX en hare beschuldigers.
R6741: NUIJENS, W.J.F. - De Paus in 1859. Een woord tot de Katholieken van Nederland.
B8392: NUIJS, CHR. - Uit den Grooten Tijd. Politieke Weekoverzichten van Chr. Nuijs 1914-1918.
K2695: NUIS, AAD / JAAP GOEDEGEBUURE / JOS BORRE. - Een jaar boek. Overzicht van de Nederlandse en Vlaamse literatuur 1988.
K7622: NUIS, A. - Wat is er gebeurd in Amsterdam?
M0411: NUIS, AAD (RED.). - Het geheim van de uitgever. Verkenningen voor Rienk Visser.
B8064: NUIS, AAD. - Een stem in je hoofd. Beschouwingen over literatuur en literatuurkritiek.
K1925: NUIS, AAD. - Boeken. Veerig besprekingen.
W0236: NUIS, AAD. - Wisselend weer.
M8466: NUIS, AAD. - Twee schelven hooi. Opmerkingen over poŽzie en politiek.
R0197: NUIS, AAD. - Het boek en de markt. Een pleidooi voor vrijheid door verkeersregels.
K2697: NUIS, AAD / ROBERT-HENK ZUIDINGA / ELLEN BEEK. - Een jaar boek. Overzicht van de Nederlandse 1985-86.
Y4886: NUIS, AAD. - De balenkraai. Kroniek over het einde van Nederlands Nieuw-Guinea.
B5118: [BOLLAND] NUNES, ESTER VAS. - Een schijnbetoog tegen Bolland's leer van zuivere rede. (K.J. Pen: Over het onderscheid tusschen de wetenschap van Hegel en de wijsheid van Bolland.).
W5291: NUNEZ, SIGRID. - Een veertje op Gods ademtocht. Vertaling Molly van Gelder.
H1577: NUSSELDER, YOLANDE / WIM NOORDHOEK. - Het gebied van de goede kruiden.
B6262: NUYENS, W.J.F. - De Ultramontaansche kritiek, antwoord aan Mr. G. Groen van Prinsterer, een verweerschrift van Dr. W.J.F. Nuyens. Naschrift op De Ultramontaansche kritiek.
T7290: NUYENS, A. - Welke is een rechtvaardig, den arbeider toekomend loon? Een bijdrage tot oplossing der loonkwestie.
T9831: NUYENS, W.J.F. - Geschiedenis van den oorsprong en het begin der Nederlandsche Beroerten in de 16e eeuw. Vier delen.
B8125: NUYENS, W.J.F. - De Katholieken tegenover de Staatspartijen in Nederland.
B2033: NUYENS, P.A.J. - Het mysterie van leven en werk van Hans Memlinc.
H9245: NUZZI, PAOLO/ RENATO BARILLI (ED.). - Cesare Zavattini una vita in mostra. Volume I: Giornalismo, Letteratura, Cinema. Volume II: Dipinti 1938-1988.
T4591: NVFA. - Onze aanloop. Reeds bereikten wij aan meer dan 100 bedrijven verhoging van loon en verbetering van de arbeidsvoorwaarden.
W2243: NYE, ROBERT. - Falstaff. Vertaling Piet Verhagen.
L7526: NYESSEN, DIONISIUS JAN HENDRIK. - The passing of the Frisians. Anthropography of Terpia.
R9855: NYPELS, CHARLES. - Over typografie.
H6454: NYPELS, C. - Blad, Boek en Band.
H9042: NYPELS, CHARLES. - In memoriam Charles Nypels 1893-1952.
T1770: NYROP, CHRISTOPHE. - L'arrestation des professeurs belges et l'Universitť de Gand. Un conflit entre la force et le droit. Une rťponse ŗ la lťgation allemande de Stockolm. Traduit du danois par E.Philipot.
K2094: OAKLEY, KENNETH P. - Man the Tool-maker.
W1058: OATES, JOYCE CAROL. - Het rad van liefde. Vertaling L. Coutinho.
K3109: OATES, JOYCE CAROL. - Het rad van liefde. Vertaling L. Coutinho.
Y4671: OBBINK, H. TH. (INLEIDING). - Van Koningskind tot Moeder. Het leven van Prinses Juliana.
M4669: OBERSKI, JONA. - Kinderjaren.
M4670: OBERSKI, JONA. - De ongenode gast. Novelle.
T4532: OBERSKI, JONA. - De ongenode gast. Novelle.
H1904: OBERSKI, ARNAN. - Zonen. Verhalen over hun vaders.
T8263: OBERSKI, JONA. - Kinderjaren.
R6800: OBOUSSIER, MAX. - De Haven van Antwerpen en de Economische Conferentie van Parijs.
R1246: [BELLAMY] OCKERSE, W.A. EN A. KLEIJN GEB. OCKERSE. - Gedenkzuil op het graf van Jacobus Bellamij.
Y1361: DE RODE OCTOBER. - De Rode October. Maandschrift van de Revolutionnair-Socialistische Arbeiderspartij (RSAP). 1e jaargang 1936 nrs: 1-12. (ontbreekt nrs: 5-9). 2e jaargang 1937 nrs: 1 t/m 12. (compleet). 3e jaargang 1938 nrs: 1 t/m 12. (compleet). 4e jaargang 1939 nrs: 1 t/m 12. (ontbreekt 1 en 12). 5e jaargang 1940 nrs: 1-3-4.
T7088: DE RODE OCTOBER. - De Rode October Maanschrift. 1e jaargang 1936 nr. 1.
B6768: ODE, A.W.M. DE. - Reflexe von, Tabu und Noa in den indogermanischen Sprachen.
T2119: ODHE, THORSTEN. - Cooperatief Zwitserland. Vertaald en bewerkt door Wiling Dijkstra. Voorwoord G.W. Stroink.
K5045: ODIJK, AD. J. - Al-ter-na-tief ABC.
T8617: OE, KENZABURO. - De hoogmoedige doden. Verhalen.
W6181: OEGEMA, TH. - Verzen van een venter.
L9793: OEGEMA VAN DER WAL, TH. - Van en over Jac. van Hattum.
L9504: OEGEMA VAN DER WAL, TH. - Herman Teirlinck. Geillustreerd met vijftien foto's.
L2269: OERLEMANS, J.W. - De gedichten van nu en vroeger.
M7027: OERLEMANS, J.W. - In de neerslachtige polder en elders.
T8090: OESTREICH, K. - Congres International de Geographie Amsterdam 1938. Excursion B 4 La region Glaciaire 29-31 juillet.
T9353: OESTREICH, G. - Die Niederlande und Brandenburg-Preussen.
T0131: OEVER, KAREL VAN DEN. - De Geuzenstad. Historieele verbeeldingen uit de XVIde eeuw.
B2975: OEVER, KAREL VAN DEN. - Kritische opstellen.
K8051: OEVER, KAREL VAN DEN. - De "Hollandsche Natie" voor een Vlaamsche spiegel.
R8869: OEVER, KAREL VAN DEN. - Perelierken en Ginneginneken. Met 17 teekeningen van C.J. Addicks.
M2640: OEVER, ANNIE VAN DEN. - De broer van God.
T0248: OFFEL, EDMOND. - Vader vertelt.
W9357: OFFENBERG, ADRI K / EMILE G.L. SCHRIJVER AND F.J. HOOGEWOUD. - Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of Jewish Booklore. Marking the 200th anniversary of the birth of Leeser Rosenthal 1794-1994.
T5464: OFFENBERG, ADRIAAN K. - Bibliography of the writings of Dr. Jaap Meijer. offprint.
Y3139: OFFENBERG, ADRI K. - Mijn vijf roerige jaren als Jaap Meijers huisbibliograaf, of als u wilt, bibliografisch hofleverancier.
W9302: OFFERHAUS, J. EN R. STARINK. - Venetie, stad van de drukkunst. Pronkstukken uit de vijftiende en zestiende eeuw in Nederlands bezit. Met een voorwoord van Frans A. Janssen.
K8172: OFFERMANS, CYRILLE. - De menschen zijn mooier dan ze denken. Essays.
Y1223: OFFERMANS, JOEP. - De abdij Kloosterrade-Rolduc (1104-1830).
R0844: OFFERMANS, PAUL EN BERNT FEIS. - Geschiedenis van het gewone volk van Nederland.
B6483: STEDELIJK MUSEUM / OFFSET. - Als de steenen spreken.
T4057: OGTEROP, A. - De maatschappelijke toestand der arbeiders. Bewerkt naar Lily Braun's Vrouwenkwestie.
B1306: OHLBERGER, REINHARD. - Wenn am Buch der Handler klebt.
B8369: OIRSCHOT, ANTON VAN. - Antiek kopen. Boeken, kaarten, prenten.
T0564: OIRSCHOT, ANTON VAN. - De kranten in Brabant.
Y1266: OIRSCHOT, ANTON VAN. - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant. Hun bewoners en bewogen geschiedenis.
T7449: OKRI, BEN. - De rood bestoven stad. Verhalen. Vertaald door Irene Eichholtz.
W9654: OLBES, CLAUDE DES. - Emilienne. Vertaling N. van Dronte.
Y1362: OLDE MEIERINK, B. E.A. - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht.
R6903: OLDENBARNEVELD, A.A. VAN, GENAAMD WITTE TULLINGH. - De Omwenteling van 1813 te 's-Gravenhage. Aanteekeningen naar aanleiding van de bijdragen tot de geschiedenis der revolutie van den hoogleeraar Theod. Jorissen.
Y5106: OLDENBORGH, PIETER VAN. - De belegering en verdediging van de Willemstad, in maart 1793.
R8193: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN. - Hubert Levigne. Graveur.
K7414: OLDENBURG ERMKE, FR. VAN. - De practijk van het vertalen.
L4847: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN. - Kruis of Munt? Een bundel verzen met een inleidende ballade van Anton van Duinkerken.
A0710: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN. - Van Alberdingk Thijm tot van Duinkerken en Kuyle. Overzicht van de jonge katholieke letterkunde in Nederland.
T2494: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN. - Een jongere uit het jaar tachtig. Ter gelegenheid van den zeventigsten verjaardag van Lodewijk van Deyssel, den meester van ons proza. 1864 - 22 september - 1934.
K5106: OLDENHOF, BOUKE. (ED.). - Frisian literature today. A choice of contemporary Frisian Literature / Friesische Literatur heute. Eine Anthologie der zeitgenossischen Friesischen Literatur.
T1814: OLDEWARRIS, HANS. - De Best Verzorgde Boeken 1995. / The Best Book Designs.
T7526: OLDEWELT, W.F.H. - De oudste lastgeldrekeningen van directeuren van de Levantse handel (1625-1631).
L5743: OLDEWELT, H.M.J. - Terugblik en uitzicht. Bloemlezing uit de verspreide geschriften.
T5405: OLIPHANT, W.E. - Krijgsherinneringen uit Nederland 1891-1896.
H7675: OLIVEIRA, E.D'. - De jonge generatie (vervolg op "De mannen van '80").
T9679: OLIVEIRA, E.D'. - '80 en '90 aan het woord. Ingeleid door Kees Fens. Gesprekken met L. van Deyssel, Willem Kloos, Albert Verwey, e.a.
R8910: OLIVEIRA, E.D'. - De mannen van '80 :Aan het woord: Een onderzoek naar eenige beginselen van de 'Nieuwe Gids' school.
K2436: OLIVEIRA, E.D'. - De jongere generatie (vervolg op "De mannen van '80").
K7930: OLIVER, ROLAND AND GERVASE MATHEW. (ED.). - History of East Africa. Volume I.
T3803: OLIVIER, JOS (ED.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 1999. Inhoud: Zwart [over vele aspecten van de kleur zwart in de kleding, nu en vroeger], Beschilderd en bedrukt textiel.
T3804: OLIVIER, JOS (ED.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 2000. Inhoud: Sportkleding, mode in materialen. Textile Coservation: past, present, future.
Y0916: OLIVIER, L.J.J. (ED.). - Vier Middeleeuwse spelen: Esmoreit, Gloriant, Buskenblazer, Nu noch, voor schooltoneel bewerkt
T3805: OLIVIER, JOS (ED.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 2001. Inhoud: Trekt de schoen u aan? Historische interieurs en vrijwilligers.
B3201: OLLEFEN, LIEVE EN R. BAKKER. - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver.
Y4516: OLLEFEN, L. VAN. - De Heerelijkheid BERKEL en RODENRIJS.
R6175: OLLENHAUER, ERICH. E.A. - De Rode Jeugd van Europa. Haar doel, organisatie en werkzaamheid.
Y2168: OLMAN, ISR. J. - Mei-verbeelding. C.S. Adema van Scheltema voor vrouwen- en een mannenkoor.
Y2167: OLMAN, ISR. J. - Herfstliedje. (C.S. Adama van Scheltema). Voor driestemmig Vrouwenkoor.
T4724: OLTEN, J. - Ideeen van Freud. Naar aanleiding van eenige artikelen in het dagblad De Telegraaf door G. Jelgersma.
K9405: OLTHETEN, FONS. - Op zoek naar evenwicht. De filosofische ontwikkeling van J.C. van Schagen in de twintiger jaren.
R2258: OLTHETEN, TH. H. - Geschreven getuigenis.
B3332: OLTHETEN, TH. H. - Over vorm en inhoud. Functie-onderzoek van de grafische communicatie.
H9840: OLTHETEN, TH. H. - Raad en Daad 1954/55. Een antwoord op vragen uit de practijk van het grafische leven. Voorzien van een register.
H9346: OLTMANS, J.F. - De volledige werken. De schaapherder. Met 700 oorspronkelijke illustratien naar teekeningen van Jan de Jong. Vier delen.
Y4907: OLTMANS, WILLEM. - Memoires 1957-1959.
Y4908: OLTMANS, WILLEM. - Memoires 1953-1957.
Y0016: OLY, P.J.W. - De Grondslag van het Bedrijf der Lettergieterij Amsterdam voorheen N. Tetterode.
K6255: OLYSLAEGERS, FRANS. - Gedempte tonen.
T5398: OM. - OM, nr. 9.
Y1427: KOOPMAN & VAN OMMEN. - Een ontmoeting met de Tovenaar. Over Willem Frederik Hermans in foto's en teksten.
Y4917: OMMEN, AD VAN. - Sluipvluchten naar Lissabon. Nederlandse Vliegers en hun Dakota's.
R2124: NATIONAAL INSTITUUT VOOR RADIO-OMROEP. - Fransche, Fransch-Belgische, Vlaamsche, Noord-Nederlandsche, Duitsche, Noorsche, Deensche, Zweedse, Finsche, Italiaansche, Spaansche, Engelsche Letterkunde sinds 1914.
Y3221: OMROEPGIDS. - Omroepgids. Officieel orgaan van de Nederlandsche Christelijke Radio-Vereeniging. 24e jaargang no. 52. 25 december 1948.
M6199: ONDEI, MICHELE. - Taboe en televisie. Novellen.
H2395: ONDEI, MICHELE. - Het grote land.
W0625: ONDEI, MICHELE. - Mensenzoon.
T2483: EEN OUD-ONDEROFFICIER. - Lief en Leed van een Vrijwilliger. Schetsen uit het Militaire Leven.
Y2527: INSPECTEURS VAN HET LAGER ONDERWIJS. - Thieme's schoolschriften . Volledige cursus in 10 nummers. Goedgekeurd en aanbevolen door heeren inspecteurs van het lager onderwijs. Deel 1, 2, 5, 6, 7 en 10.
T5698: BOND VAN NEDERLANDSE ONDERWIJZERS. - Kinderen in de crisis. Een woord van protest.
R5287: EEN STAATSMAN IN ONGEDULD. - De Kamer van Honderd. Physionomisch-Critisch-Politieke Studie.
K3162: ONIE, BEN. - Verzen aan God. Selstemmingen.
R8336: ONNEN, MARTIN FREDERIK. - De opleiding van den handwerksman.
T9375: ONS TIJDSCHRIFT. BUCKMANN, L. (RED.). - Ons Tijdschrift. Chr. Lett. Maandblad. 11 jaargang 1906/1907.
R7106: ONSMAN, INTE. - Gedenkboek 1891-1916. Bedrijf en Organisatie der Kappers en Barbiers in Nederland.
T1537: ONSTENK, ANNEMIEK. - Annemarie Grewel. Een portret.
B7290: ONSTENK, A.J. - Ik behoor bij mezelf. Cornelis Elisa van Koetsveld 1807-1893.
B1781: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a. Janwillem van der Ent: W.F. Hermans is hier geweest.
B1782: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a. Marquez terug naar Macondo. Standbeeld van Multatuli. Huisgenote over Jacob Israel de Haan. Hoe positief is het KZ-syndroom van Yvo Pannekoek?
R2527: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Willem Paap.
R3717: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Albert Verwy: Amerikaanse reisbrieven.
R3719: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Jac. van Hattum.
R3720: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Herman Kesten 90.
R3721: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Nescio: Mijn tijd komt nog wel.
B2309: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: S. Vestijk woekeraar met talenten.
R3714: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: P.A. Daum chroniqueur van tempo doeloe.
R3715: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: De regent van Lebak en Max Havelaar.
B6486: HET OOG IN 'T ZEIL. - Dublin.
R3884: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Anna Achmatova. Herinneringen aan Mandelstam.
B6910: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Jacob Israel de Haan als bakkeling. Schrijvers in dienst van het drankkapitaal. S.L. Hartz, graveur en letterontwerper. Proza en beeldend werk van Willem Brakman.
M3391: [EEDEN] HET OOG IN 'T ZEIL. - Frederik van Eeden in Amerika.
B1784: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a. De schrijver als misdadiger W.F. Hermans en Podium in 1951.
R3716: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Bloomsbury.
R3711: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Multatuli in het land van Saidjah en Adinda.
R3712: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Waarom heeft de DDR een ministerie van cultuur?
B2307: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Literair journaal van Jeroen Brouwers. Rahel Varnhagen: Een leven in brieven. Multatuli en het pak van K. ter Laan. J.L. Heldring en het conservatisme.
B2616: HET OOG IN 'T ZEIL. - Een document van oorlogsvriendschap.
B2617: HET OOG IN 'T ZEIL. - Theo Thijssen, De vader van 'Het grijze kind' lucht zijn hart. Zelfmoord als literatuur. Russische poŽzie: Goemiljov, Achmatova, Steiger.
R4735: HET OOG IN 'T ZEIL. - Register.
B2303: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Hans Renders: Barbarber, het blad dat nooit richt en toch raakschiet. Gunter Walraff. Koos van Weringh. Reinold Kuipers. Jan Paul Hinrichs. Hein Groen.
B2304: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Ruth Wolf en J.L. Heldring over Carry van Bruggen. Ludwig Hohl schreef meesterwerk in Den Haag. Karel Beunis gaf de Bij een gezicht. Du Perron-Walraven: reconstructie van een verloren correspondentie.
B2448: HET OOG IN 'T ZEIL. - Het kindercircus van Dirkje Kuik.
R3707: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Lodewijk van Deyssel de bunkerbouwer aan De Nieuwe Gids 1938-1943.
R3708: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Hans Warren; van de schaduw in het licht.
B2447: HET OOG IN 'T ZEIL. - Gerrit Krol (50). De man in de stoel.
R3710: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Anton Tsjechov.
B2305: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Vijf vraagesprekken met Du Perron.
K8065: [VONDEL] OOMES, P. - Joost van den Vondel.
K4155: OOMES, PIET. - Antoon Coolen.
L8115: OOMES, PIET. - Pieter Cornelisz. Hooft en de Muiderkring.
B4340: OOMKENS, MARIA. - Dat, wat er niet is.
H1587: OOMS-VINCKERS, C.F. - Hoort burgers hoort! Handleiding voor Publiciteit en Voorlichting.
T2146: OOR, MATHIEU. - Alarmkreet tot het Nederlandsche Volk. Gifgassenoorlog en Burgerbevolking.
Y4287: MUZIEKKRANT OOR. - Muziekkrant Oor. 9e jaargang 1979. Nrs.: 1 t/m 11.
Y4000: MUZIEKKRANT OOR. - Muziekkrant Oor. 1e jaargang 1971. Nrs.: 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17. (Mist nr. 5).
Y4001: MUZIEKKRANT OOR. - Muziekkrant Oor. 2e jaargang 1972. Nrs.: 1 t/m 26.
Y4096: MUZIEKKRANT OOR. - Muziekkrant Oor. 6e jaargang 1976. Nrs.: 1 t/m 26.
Y4098: MUZIEKKRANT OOR. - Muziekkrant Oor. 8e jaargang 1978. Nrs.: 1 t/m 26.
Y4099: MUZIEKKRANT OOR. - Muziekkrant Oor. 5e jaargang 1975. Nrs.: 1 t/m 26. Ontbreekt nr. 5 / 8 / 11 / 19 / 20.
Y4002: MUZIEKKRANT OOR. - Muziekkrant Oor. 3e jaargang 1973. Nrs.: 2 t/m 26. (mist nummer 1)
Y4003: MUZIEKKRANT OOR. - Muziekkrant Oor. 4e jaargang 1974. Nrs.: 1 t/m 23.
Y4097: MUZIEKKRANT OOR. - Muziekkrant Oor. 7e jaargang 1977. Nrs.: 1 t/m 26.
Y3638: [VONDEL] OORDA, I. - Uren bewondering voor groote kunstwerken. Lucifer.
T4635: OORDT, H.L. VAN. - De Staatkundige en Militaire Verhouding tusschen Nederland en Belgie.
B7121: OORDT, J.W.G. VAN. - Zuid-Afrika zoo als het thans bestaat.
B6920: OORDT, ADRIAAN VAN. - Nagelaten werk.
B6921: OORDT, ADRIAAN VAN. - Warhold. Met teekeningen van G.A. Brender A Brandis.
Y2035: OORLOG AAN DE OORLOG. - Oorlog aan de Oorlog! November 1933. P.J. Smidt Veroordeeld. Anti-oorlogspropaganda wordt gestaft! Wapenfabrikanten worden geeerd!
Y2766: NEDERLAND IN OORLOGSTIJD. - Nederland in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 5e jaargang, 1950. Nrs: 1 t/m 3
Y2765: NEDERLAND IN OORLOGSTIJD. - Nederland in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 4e jaargang, Januari- december 1949. Nrs: 1 t/m 4 + 1 bijlage.
Y2764: NEDERLAND IN OORLOGSTIJD. - Nederland in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 3e jaargang, Januari- december 1948. Nrs: 1 t/m 6.
Y2763: NEDERLAND IN OORLOGSTIJD. - Nederland in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 2e jaargang, Januari- december 1947. Nrs: 1 t/m 16.
Y2762: NEDERLAND IN OORLOGSTIJD. - Nederland in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 1e jaargang, 12 April - 28 December 1946. Nrs: 1 t/m 20.
L1345: OORSCHOT, WOUTER VAN. - De vaste boekenprijs en de losse flodders van de Consumentenbond. Pamflet.
R5945: OORSCHOT, GEERT VAN. - Gevangenis. Gedichten.
M9107: OORSCHOT, GEERT VAN. - Brieven van een uitgever. Met commentaar van de ontvangers.
K4402: OORT, DORINDE VAN. - Vrouwenvlees.
M6141: OORT, DORINDE VAN. - Portret aan huis. Nederlandse schrijvers in woord en beeld. Met een voorwoord van Maarten 't Hart.
T6273: OORT, DORINDE VAN. - Kat in de stad. Ongehoorde ontboezemingen.
T4702: OOSTDAM, A.J. - Staangeld en Staking na invoering der wet op het arbeidscontract.
T4703: OOSTDAM, A.J. - Het Ministerie-De Meester. Door de linkerzijde beoordeeld.
K7631: OOSTEN, A.J.D. VAN. - Vuursteen.
T6679: OOSTEN-MOSSINGER, R. VAN. - Toen er oorlog was... Vertellingen voor kinderen. Met teekeningen van Netty Klingen.
Y4247: HET OOSTEN. - Het Oosten. Orgaan van de Vereen. Ons Huis buiten de Muiderpoort. 10e jrg. september 1908. No. 9. 11e jrg. september 1909 No. 9.
K2750: OOSTENDORP, HERRE VAN. - Regulatie processen bij tekstverwerking. (regulation processes in textprocessing).
L9968: OOSTENDORP, MARC VAN. - Steenkolen Engels. Een pleidooi voor normvervaging.
Y1759: OOSTENDORP, H.E. - Heiloo. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen.
T6351: OOSTERBAAN, A.W. - Handboek voor den drukker.
B4018: OOSTERHUIS, HUUB. - Gedroomde god. Nieuwe gedichten.
T8918: OOSTERHUIS, HUUB. - De een en de ander.
T8769: OOSTERHUIS, HUUB. - De zevenmaster. Een klein heldendicht.
T7191: OOSTERHUIS, HUUB. - De een en de ander.
W4540: OOSTERHUIS, HUUB. - Binnenkant.
H3932: OOSTERHUIS, HUUB. - Bid om vrede.
B5041: OOSTERWIJK, BRAM EN HANS SOETERS. - 't Nieuwsblad. Een beeld van een Rotterdams Dagblad.
Y1033: OOSTERZEE. H.M.C. VAN. - Beknopte Uitspraakleer der Nederlandsche Taal. Handleiding tot zelfonderrigt voor jonge lieden en ten gebruike voor scholen.
L4331: OOSTERZEE, J.J. VAN. - Iets over Da Costa.
L9011: OOSTHOEK, ANDRE. - Ik ga maar en ben. Dubbelbeeld van J.C. van Schagen.
M1164: OOSTROM, FRITS VAN. - Maerlants wereld.
R0877: OOSTROM, F.P. VAN. - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400.
B6548: OOSTROM, FRITS VAN. - Maerlants wereld.
R7330: OOSTROM, F.P. VAN. - Beatrijs en Tweefasenstructuur. Over de betrekkingen tussen wereldlijke en geestelijke cultuur in de Middeleeuwen.
Y2923: OOSTVEEN, W.F. - Uit het leven van onze Koningen. Een feestgeschenk voor het jonge Nederland.
Y3497: OOSTZEE, J.J. VAN. - Het laatste woord. Toespraak na de Onthulling van het Nationaal Gedenkteeken in het Willemspark te 's Gravenhage. 17 November 1869.
T7894: OOTMAR, G.EN J.J. VISSER. - Gezond leven. Hygienisch leesboek voor het hoogste leerjaar der lagere school. Geillustreerd door H. Meyer.
Y4250: DE OPBOUW. - De Opbouw. Orgaan van de Portugees-Israelietische Gemeente te Amsterdam. 3e jrg. no. 5. Februari 1950 Adar 5710.
Y4251: OPBOUW. - Opbouw. Mededelingen uit wijk 31 van de Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage. No 17 - 1 September 1953.
H1476: OPGANG. - Geillustreerd Weekblad voor godsdienst, wetenschap, staatkunde, economie, techniek, landbouw, handel, industrie.
T1242: OPGANG. - Opgang: Tijdschrift op Christelijken Grondslag ter Beoefening van de Ned. Letteren en Kunst 6e jaargang 1922.
R4509: OPGANG. - H. van Randwijk: Verdrevenen / Vergeven en Lied in de nachtwind. F. Slager: De zonnebloemen. J.H. Eekhout: Yaouchi. J. van Nes: Joodsche feestliederen. D. v.d. Stoep: De winter komt. A. Coolen: Stiefkind. J. Kroonenburg: Crisis.
Y4187: DE OPMARS. - De Opmars. Propaganda blad van de R.K. Staatspartij. 2e jrg. 1937 No. 25a. 3e jrg. 1938. No. 17 - 18 - 20 - 21 -23 - 24 . 4e jrg. 1938-1939. No. 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22.
R8535: OPPENHEIM, J.D. - Klimatolische beschouwingen in verband met de Citruscultuur in Suriname.
K0223: OPPENOORTH, FRITS. - Tijdgebrek en misere.
L6687: OPPERMAN, J. - Dolosse.
L4142: OPPERMANN, OTTO. - Opmerkingen over Hollandsche Stadrechten der XIIIe eeuw. Met een aanhangesel van St. Jeroen.
L3336: OPPERMANN, O. - Kolnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts.
Y1788: OPPEWAL, TEAKE & PIER BOORSMA (EDS.). - Spiegel van de Friese poŽzie. Van de zeventiende eeuw tot heden.
Y4452: OPROEP - Proep aan het Nederlandse Volk, alle Socialisten, alle Werkers. Wij roepen U toe: Weest op uw hoede! Leve de eenheid op voor het Socialisme nu.
T7856: OPSOMER, WALTER EN KAREL DILLEN. - Amnestie. De repressie, door Walter Opsomer. Amnestie, door Karel Dillen.
R6946: OPSTOOT. - De Opstoot. Een satirisch blad: Dat lukt nooit in Nederland. nr. 3, maart 1982.
R6950: OPSTOOT. - De Opstoot. Een satirisch blad: Dat lukt nooit in Nederland. nr. 4, april 1982.
R6951: OPSTOOT. - De Opstoot. Een satirisch blad: Dat lukt nooit in Nederland. nr. 5, april 1982.
R6938: OPSTOOT. - De Opstoot. Een satirisch blad: Dat lukt nooit in Nederland. nr. 1, februari 1982.
L5777: OPTATUS, P. - De spiritualiteit van de Capucijnen in de Nederlanden gedurende de XVIIe en XVIIIe eeuw. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Vaderlandse Vroomheid.
R7560: OPTIMA. - T. Tellegen: Circus Dvizjenie. K. Michel: Er is daar iets dat wacht. H. Propper: Bruidstaarten uit Brussel. J. Stavinoha: De oerzucht. N. Noordervliet: Het denkende oog. Gedichten: B. Zwaal, M. Asscher, G. Komrij, V. Schiferli, A. Breekveld, M. de Wolff, H. van der Waal.
B4465: OPTIMA. - Adriaan van Dis: Vrijtaal.
Y1489: OPZEELAND, ED VAN. - Ben Bril. Davidster als ereteken.
B7794: OPZOOMER, C.W. - Losse bladen. Tweede deel: godsdienst, wijsbegeerte, onderwijs.
B1381: OPZOOMER, C.W. - De Vrije Volksschool. Redevoering naar aanleiding van Het Mandement der Bisschoppen.
B1383: OPZOOMER, C.W. - Aanteekeningen op Shakespeare's treurspel Macbeth.
B1384: OPZOOMER, C.W. - De Restauratie. Eene voorlezing ter Opening der Akademische Lessen.
B2560: OPZOOMER, C.W. - De Vrije Volksschool. Redevoering naar aanleiding van Het mandement der bisschoppen.
L8735: OPZOOMER, G.W. - Geschiedenis en wijsbegeerte.
L8731: OPZOOMER, C.W. - Natuurkennis en natuurpoŽzie.
B1385: OPZOOMER, C.W. - Aanspraak bij de opening van de 85ste algemeene vergadering der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, gehouden den 9den Augustus 1870.
B1386: OPZOOMER, C.W. - Een nieuwe kritiek der wijsbegeerte.
B1387: OPZOOMER, C.W. - De waarborgen van onzen vooruitgang. Redevoering ter Opening der Akademische Lessen.
L7083: OPZOOMER, C.W. - De Bonapartes en Het recht van Duitschland ook na Sedan.
R6605: ORANJE, JAN VAN. - De dwang in het vaccinevraagstuk.
Y2983: ORANJE, LAURENTIEN VAN & JAN JUTTE. - Pietje Pienter pakt uit.
Y3485: EEN ORANJEKLANT. - De brief van Z.K.H. Prins Alexander: zijn oorzaken en gevolgen. Gerangschikt door een Oranjeklant.
Y3251: DE ORANJEKRANT. - De Oranjekrant. Uitgave t.g.v. het Vorstelijk Huwelijk. Bevattend programma en route der Huwelijksstoet. Den 7den Januari , in het jaar 1937.
R8386: ORATEUR, B. - De Heraut, of wat is, wat wil en wat zal de wereldburgelijke orde?
Y1280: ORBONS, ANNE ROSE. - Amstenrade. Een adellijk woonhuis in Zuid-Limburg.
Y3997: ORCANO. - Orcano. Schunnig blad uit Enschede. Nr. 1. 1978. Herman Bloot.
Y4179: ORDE! - Orde! Het laatste nieuws over de Sovjet-Unie. Samengesteld door het Departement voor Volksvoorlichting en Kunsten. Juli 1941.
B3485: OREMUS, F.T.M. - Tijdschriften en controlled circulation.
Y2036: PAMFLET: ROTTERDAMSE VREDES ORGANISATIE. - Het Amerikaanse Moordtuig zal niet gelost worden! Steunt de Rotterdamse Havenarbeiders.
T7529: ORIENTATIE. - W.F. Prins: De plechtige aanhef van constituties. Vincent Mahieu: Didi / Gedichten. E. Breton de Nijs: Kitty. Boeken: Nes Tergast, Het Moederland door E.R.D. Elias. Kroniek: Loop! zei Uilenspiegel door Vincent Mahieu. Tekeningen en vignetten Arie Smit.
Y1355: ORIENTATIE. - Orientatie, Cultureel Maandblad. 1948-1954: Nrs: 1-2-4 t/m 22. - 25 t/m 28. - 30 t/m 30 t/m 34. - 36 t/m 46.
H6328: D'ORLEANS, CHARLES/PIERRE DE RONSARD. - Poesies de Charles D'Orleans. Publiees avec l'autorisation de M. le Ministre de l'Instruction publique par J. Marie Guichard.
R6985: ORNEE, W.A. - De zin in het Nederlands proza en de poŽzie van Philips van St. Aldegonde. Een syntactisch-stilistische analyse.
R5220: ORNEE, W.A. - De Mof in de Nederlandse Blij- en Kluchtspelen uit de 17e en 18e eeuw.
Y3131: ORNEE, W.A. - Calvinisme en Humanisme bij Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde.
T1541: ORTEGA Y GASSET, JOSE. - De opstand der horden. Vertaling J. Brouwer.
Y5063: ORTGAO, RAMALHO. - Holland 1883. Uit het Portugees door M. de Jong.
L6287: ORTH, GEERTRUIDA C.F.A.G. - De Dalontwikkeling van het Boven-Engadin.
M7832: ORTHEIL, HANNS-JOSEF. - De versierders. Vertaling Theodor Duquesnoy.
R0361: ORTT, FELIX. - Menschwaardig arbeidsleven.
T7520: ORTT, FELIX. - Jubileum-nummer. Vegetarische Bode. Orgaan van den Nederlandschen Vegetariersbond. Maandblad, gewijd aan de belangen van het vegetarisme in den ruimsten zin. 37ste jaargang no. 9. 10 september 1934.
T7547: ORTT, FELIX - Liefde en Huwelijk.
T7548: ORTT, FELIX - Aan mijn zuster. Brief over het Geslachtsleven.
R8829: ORTT, FELIX. - Hoe kan de Vegetarier zich voldoende voeden?
R0360: ORTT, FELIX. - Brieven over Gezondheid. (In het bizonder gericht tot arbeiders). Met voorwoord van Dr. G. Luchtmans.
R0990: ORTT, FELIX. - Brieven over Gezondheid. (In het bizonder gericht tot arbeiders). Met voorwoord van Dr. G. Luchtmans.
T6609: ORTT, FELIX. - Sexueele Opvoeding.
R0926: ORTT, FELIX. - Brieven over Gezondheid. (In het bizonder gericht tot arbeiders). Met voorwoord van Dr. G. Luchtmans.
T7198: ORTT, FELIX. - Van de planeet Mars.
T5240: ORTT, FELIX. - Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
R0827: ORTT, FELIX. - Apen en menschen.
T5237: ORTT, FELIX. - Troost voor hen die achterbleven.
T5238: ORTT, FELIX. - Het leven na den dood.
R0362: ORTT, FELIX. - Spoken.
R6740: ORTT, FELIX. - Staat en Volk. Natuurphilosophische beschouwing, toegepast op het Vlaamsche vraagstuk.
H9954: ORWELL, GEORGE / GUSTAVE FLAUBERT / PAUL THEROUX E.A. - Frankrijk. Reisverhalen.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/18