Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y4107: PARAAT. - Paraat. Bevrijdingsnummer.
Y8600: [EEDEN, FREDERIK VAN] CORNELIS PARADIJS. - Grassprietjes of liederen op het gebied van deugd, godsvrucht en vaderland.
Y0744: PARADIJS, CORNELIS [= FREDERIK VAN EEDEN]. - Grassprietjes of Liederen op het gebied van Deugd, Godsvrucht en Vaderland in vier afdeelingen.
M9673: PARCA, GABRIELLA. - Italiaanse hartekreet. Sex, samenleving, en de benedenmenselijke situatie van de vrouw.
B0384: PAREAU, N.E.M. - XXVIII Sonnetten.
B9454: PAREAU, N.E.M. - Sonnetten.
Y2860: DE PAREL. - De Parel. Het beste uit de Victoriaanse underground. Nederlandse vertaling van Janna G. Hageman.
R4197: DE PARELDUIKER. - Mikloecho-Maklaj, Perk, Coenen, Van Eeden e.a.
B5684: DE PARELDUIKER. - De Parelduiker: Cocteau in Amsterdam. Wie is Marcel Polak? Gelegenheidsverzen van Pierre Kemp. A. den Doolaard achterna.
B3190: DE PARELDUIKER. - Geert Lubberhuizen.
B3191: DE PARELDUIKER. - De Parelduiker: Slauerhoff over Kloos. Het leven van Arie Visser. Kniertje in Palestina. Martinus Nijhoff, mei 1940.
R4198: DE PARELDUIKER. - Du Perron, Pasternak, Kloos, Van Vorden e.a.
R7325: DE PARELDUIKER. - Top Naeff en Mari Bosland, Richard Minne, Couperus, A. Alberts, Marie Lafarge.
R6884: DE PARELDUIKER. - De Parelduiker: Amsterdam Wereldboekenstad.
R8988: DE PARELDUIKER. - Brieven van Adriaan Morrien. A. Morrien aan het woord. De vis van A. Morrien. Peillood van H.J.A. Hofland. Jan van Nijlen en Arthur van Schendel. De aanloop van de jonge Lucebert.
R4193: DE PARELDUIKER. - Cohen, Loeb, Gans, Roegholt, I. Meijer e.a.
Y5594: DE PARELDUIKER. - Van der Eerden, Jodenvervo;ging als thema in de Ned. literatuur; Delvigne, Strengholt in oorlogstijd; Kurt Lehmann alias Konrad Metz, etc
R4199: DE PARELDUIKER. - Leopold, Van Schendel, Reve e.a.
R4200: DE PARELDUIKER. - Van Deventer, De Haan, Ter Braak, Nescio, Van Looy e.a.
R4201: DE PARELDUIKER. - Kneppelhout, Minne, K. van het Reve, Bloem e.a.
B9504: PARES, BERNARD. - The Fall of the Russian Monarchy. A Study of the Evidence.
T0352: PARFIT, J.T. - Mesopotamie. De sleutel tot de toekomst.
K7843: [CATALOGUE] PIASA PARIS. - Bibliotheque Philippe Zoummeroff. Importants Livres et Manuscrits Autographes.
T4692: PARIS, H.J. - Beschouwingen van Tijd tot Tijd, boeken persoonlijkheden, plannen. aflevering no. 13.
Y7571: PARIS, H.J. - Uitgeverij H.J. Paris. Map met 25 prospectussen, 8 bestelkaarten.
T5695: LE GROUPE DES ETUDIANTS SOCIALISTES REVOLUTIONNAIRES INTERNATIONALISTES DE PARIS. - Les Communistes Anarchistes et la Femme.
M5995: PARISE, GOFFREDO. - De grote baas. Vertaling J.H. Klinkert.
P1333: PARKE, JEAN. - Crescendo. The romance of a wondrous work.
H0042: PARKER, DEREK. - An anthology of erotic verse.
R0090: PARMENTIER. - Schrijver en biograaf. Elsbeth Etty, Nico Markus, Wam de Moor, J. van Oudshoorn, Martin Ros, Claude Arnaud, Harry G.M. Prick, Lodewijk van Deyssel, H. Roland Holst.
M2653: PARNY, EVARISTE. - Chansons Madecasses. Traduites en francais par ...
Y5853: PAROOL, HET. - Het Parool, vrij onverveerd. 11 augustus 1941 - 6 mei 1945. Nrs: 19- 2-24-28-29-31-32-33-36-39-41-43-45-46-50-54-57-59-60-61-62-63-67 - 70 t/m 99 + kerstnummer (mist 72 en 78).
Y2090: HET PAROOL. - Het Parool 25 April 1945 Bevrijdingsnummer. Bij Groningens bevrijding.
Y7479: HET PAROOL. - Het Patrool. Dagblad voor Den Haag. Extra bulletin. nr 155, zondag 29 april 1945. Himmler wil capituleeren! Voorstellen niet aan Moscou gedaan.
Y4470: HET PAROOL. - Het Parool. 23 - 30 juni en 7 Juli 1945. Annexatie 1-2-3.
Y8096: HET PAROOL. - Het Parool. Vrij onverveerd. 15 en 22 September 1945.
T5215: HET PAROOL. - Aan de nagedachtenis van Mr. C.H. de Groot.
R2106: PARR, MARTIN. - Postcards.
Y2292: PARRA, IDWER DE LA. - Grond. Gedichten.
T9394: STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ. - Verkiezings-propaganda [19 april 1939]. Nederland een onder het aloude vaandel der Reformatie. Groote Openbare Vergadering. Rede van Ds. Kersten. Manifest aan het Nederlandsche Volk.
Y2013: ONAFHANKELIJKE SOCIALISTISCHE PARTIJ. - No. 27. Waar gaan wij heen? Een oproep tot de boeren en tuinders, kwekers en landarbeiders en alle uitgebuitenen van het platteland.
T9392: SOCIAAL DEMOCRATISCHE ARBEIDERS PARTIJ. - Verkiezings-propaganda 26 April: S.D.A.P. Allen naar de stembus, niemand stemme blanco. Geen dubbelhartigheid, maar sociaal recht en maatschappelijke orde. Kiezers en Kiezeressen. Lijst 11.
Y7512: COMMUNISTISCHE PARTIJ. - Fimmen over den strijd tegen reactie en militarisme. Het eenheidsfront noodzakelijk. Het oordeel van Wijnkoop. Overgenomen uit De Tribune.
L8336: PARVE, STIJN. - De Hoogere Burgerscholen in 1874.
T0485: PARVUS [=I.A. HELPHAND]. - De vakbeweging. Vertaling J.C. Ceton.
B8304: [BUYSSE] PARYS, JORIS VAN. - Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd.
H5888: PARYS, JORIS VAN. - Masereel. Een biografie.
Y1871: PASCHAL, LEON. - Het historisch en politiek noodlot van Belgie. Met een voorrede van A.F. de Savornin Lohman.
B3813: PASOLINI, PIER PAOLO. - Olie. Roman. Uit het Italiaans vertaald door Henny Vlot.
Y9244: PASOLINI, PIER PAOLO. - Een nacht op de tram. Uit het Italiaans vertaald door Henny Vlot.
H3288: PASOLINI, PIER PAOLO.F - Daden van onkuisheid, en Amado mio : twee korte romans. Vertaald door Marguerite Seton en Thomas Graftdijk.
R8065: LITERAIR PASPOORT - V.S. Pritchett, P. Taylor, Edna O'Brien, M. Yourcenar, W.F. Hermans, S. Polet, C. Buddingh', M. Frisch, H. Kant, M. Sjolochow, F. Krjoekow, V. Maximov, R. J. Sender, M. Vargas Llosa, P. Neruda.
R8057: LITERAIR PASPOORT - Andrej Bjely, Peter V. Zima, Inna Varlamova, S. Satta, N. Mahfouz, O. Blinder, J.P. Sartre, B. Bainbridge, E. Bishop, D. Solle, K.E. Franzos.
R8050: LITERAIR PASPOORT - Sarah Kirsch, B. Malamud, S. Bellow, Wasilij Aksjonov, Gyula Illyes, Louis Ferron, Gustave Flaubert.
R8051: LITERAIR PASPOORT - J. Guimaraes Rosa, D. Trevisan, Paul van Ostaijen, G. Gils, H. Knopper, Thomas Mann, G. Wohmann, W.H. Auden, J. Berryman, C. Burkhart, H. Calisher, A. Bjelyj, Albert Camus, A. Hardellet. T. Hawkes.
R8063: LITERAIR PASPOORT - Onthullende literatuur in de Chinese Volksrepubliek. Het litteken, een verhaal van Lu Xinhua. Recente ontwikkelingen in de poëzie. poëzie van Wang Can en Wang Wei.
R8059: LITERAIR PASPOORT - Hilbert Kuik, Rafael Alberti, Boris Pasternak, O. Ivinskaja, B. Emecheta, K. Tucholsky, G. Kunert, J. Kruithof.
R8055: LITERAIR PASPOORT - Thema: De Franse roman in de jaren zeventig.
R8066: LITERAIR PASPOORT - R.K. Narayan, J. Cheever, Ford Madox Ford, A. Malraux, Stanislaw I. Witkiewicz, M. Pankowski, Gerrit Komrij, Carmen Martin Gaite.
R8053: LITERAIR PASPOORT - Thema: Het Weense Fin de Siecle.
R8054: LITERAIR PASPOORT - Thema: Jane Bowles en Paul Bowles.
M7132: PASSCHIER, ANNELIES. - Mors.
B0253: PASSEL, FR. VAN. - Het tijdschrift RUIMTE (1920-1921) als brandpunt van humanitair expressionisme.
K7339: PASSEN, ROBERT VAN. - Kunstschilder Alfred Ost. Een getuigenis.
R5149: DE GULDEN PASSER. - De Gulden Passer: driemaandelijksch bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen, nieuwe reeks, 24e jaargang 1946.
T9832: DE GULDEN PASSER. - De Gulden Passer: driemaandelijksch bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. 26e jaargang 1948, nr 1 en 2.
Y0470: PASSERBY, HARRY. - Misdadige willekeur. De vermoording van Wim Holthaus jr.
Y1912: PASSERON, ROGER. - Dunoyer de Segonzac. Aquarelles.
T3473: PASSTOORS, W.C.J. - Christelijke Politiek en Socialistische Woelingen.
L0893: PASTERNAK, BORIS. - Letters to Georgian friends. Translated from the Russian by David Magarshack.
T9895: PROGRAMMA. HENRY KOSTER. JOSEPH PASTERNAK. - Deanna Durbin: 100 Mannen en 1 Meisje.
K4621: PATCHEN, KENNETH. - Het dagboek van Albion Moonlight. Vertaling John Vandenbergh.
H6455: PATEMAN, F & L.C. YOUNG. - Printing Science.
L0146: PATER, J.C.H. DE. - De familie Falck in den Patriottentijd en de reis van Anton Reinhard Falck uit het bezette gebied van Holland naar Frankrijk in het jaar 1795.
Y9186: PATER, LUCAS. - Leeuwendaal hersteld door de vrede; zinnespel. Met Zang en Dans.
K6705: PATER, J.C.H. DE. - Jan van Hout (1542-1609). Een levensbeeld uit de 16e eeuw.
Y0418: PATER, J.C.H. (INGELEID). - Bibliografie van de belangrijkste geschriften van Dr. H.A. Enno van Gelder.
R4055: PATRICK, DAVID LYALL. - The Textual History of Richard III.
T1219: PATRIOT, JAN. - De patriot. Artikelen verschenen in het illegale blad De Patriot uitgegeven te Maastricht tijdens de Nazi-Duitsche bezetting.
Y4188: DE PATRIOT. - De Patriot. De Patriot en de Vaderlander. 2e jaargang 1945 No. 280 - 282 - 283 - 286 - 287.
B1718: PATRU, OLIVIER. - La vie de Monsieur d'Ablancourt suivie du discours et des lettres de M. d'Ablancourt a Monsieur Patru. Preface pa M. Valery Larbaud.
Y8396: PATTEN, BRIAN. - Enkele gedichten. Vertaling Willem Wilmink.
K0022: PATTINSON, JAMES. - Konvooi der verdoemden.Vertaling Ria van Haaster.
R3847: [SPINOZA] PATZOLD, DETLEV. - Spinozas Politiktheorie und das Streben nach Selbsterhaltung. Vortrag gehalten zu Katwijk am 28. Mai 2005.
P1781: PAUKA, TOM. - Een moeilijke eter en andere verhalen.
P2787: PAUL, ANTHONY. - Barbaren. Vertaald door Rene Kurpershoek.
L3251: PAUL, JEAN. - Het leven van Quintus Fixlein. In vijftien laden met aantekeningen. Een idylle. Vertaling I. Lesener.
Y5316: FRANSSEN JEAN PAUL. - Krantenknipsels van/over Jean Paul Franssen.
R9087: PAULI, HERTHA. - Maar een vrouw.... Biografische roman over Bertha von Suttner. Vertaald door J.W. Hoogaers.
L5110: PAULISSEN, JOSEPHUS H.J. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens O.F.M.
M7198: PAULSEN, MARGARETA. - Calligrafie een kunst door 20 eeuwen. Enige proeven van schrift.
T9216: PAULUS. (M.J. DE ZOETE). - Ansicht-Kaarten. Komische Coupletten. Met enorm succes voorgedragen door het Duo Paulus.
B1312: PAUST, ALBERT. - Die Reichsbibliothek von 1848 und die Deutsche Bucherei.
T7648: PAUVERT, J.J. - L'Enrage. Six volumes. 1968. No. 1 - 6.
T3926: PAUVERT, JEAN-JACQUES. - Markies de Sade in levenden lijve: een natuurlijke onschuld 1740-1783. Vertaald door Theo Buckinx.
Y5703: CATALOGUS JEAN JACQUES PAUVERT. - Catalogus Jean Jacques Pauvert. 1966 + 1968. Vouwblad met titels. Vouwblad: Le Proces. l'Affaire Sade. Prospectus: 1966. Vouwblad: Juillet 1967 no 8.
K0372: PAUVERT, J.J. (ED.). - Erotisme au Cinema Almanach .
R4141: PAUW, MARION. - Daglicht.
B3843: PAUW, G.F. DE (MUZIEK) & MARIE KOENEN (WOORDEN). - 't Kinderleven. Twaalf Kinderliedjes met begeleiding van Piano.
K8489: PAUW, CORNELIS. - Strubbelingen in stad en lande.
R6450: PAUW, J.L. VAN DER. - Coremans de Rapaljaan. Opkomst en ondergang van L.G.A. Coremans en zijn Rapaille Partij. Bijdrage van M.P.C.M. van Schendelen.
T2657: PAUW, NAPOLEON DE. - Ypre jeghen Poperinghe angaende den verbonden. Gedingstukken der XIVe Eeuw nopens het Laken.
T1713: PAUWELS, FRANCOIS. - Io vivat! Bloemlezing uit Moderne Studenten-Poëzie.
P1782: PAUWELS, FRANCOIS. - Het recht ontkleed.
H0290: PAUWELS, FRANCOIS. - Enkele verzen.
K8466: PAUWELS, FRANCOIS. - Dag van leugen. Een menschenleven in verzen.
Y6502: PAUWELS, FRANCOIS. - Fantomen.
L7069: PAUWELS, J.L. - De Nederlandse Dialectstudie in 1953.
R9053: PAUWELS, FRANCOIS. - De lachende beklaagde.
T1057: PAUWELS, FRANCOIS. - De lachende beklaagde.
T2168: PAUWELS, FRANCOIS. - Klinkende boeien, oorlogssonnetten.
W8767: PAUWELS, FRANCOIS. - Klinkende boeien, oorlogssonnetten.
M2638: PAUWELS, WERNER. - Leugens en krengen.
Y7097: PAVIS, GEORGE EN JOHN BUCKLAND WRIGHT. - Pour et Contre la Femme. 336 pensees receuillies par George Pavis et illustrees par John Buckland Wright.
M5763: PAYNE, SIMON. - De doorslag. Vertaling R. van Erkel.
B0046: PAYNE, ROBERT. - The life and death of Adolf Hitler.
M6673: PAYNE, DAVID. - Een taoïst in Wall Street. Een geromantiseerde Chinees-Amerikaanse vertelling.
T8245: PAZ, OCTAVIO. - De boog en de lier. Het gedicht. De poetische openbaring. poëzie en geschiedenis.
Y3698: PAZ, OCTAVIO / HENK VAN VESSEM. - Gedichten uit de bundel "Het vuur van iedere dag". Bij de schilderijen van Henk van Vessem.
L6366: PAZ, OCTAVIO. - Zonnesteen voorafgegaan door Adelaar of zon ? en gevolgd door drie essays. Vertaald.
M7865: PAZ, OCTOVIO / CHARLES TOMLINSON. - Kinderen van de lucht. Air Born. Hijos del aire. Gedichten van... Vertaling Peter Nijmeijer en Laurens Vancrevel. Vignetten van Rik Lina.
T4803: PEARCE HIGGINS, A. - Defensief gewapende Koopvaardijschepen en de Duikbootoorlog. (Verkorte uitgave).
K6759: PEATER, P. & C.A.B. BANTZINGER. - Singing pictures. Een potpourri van hartverkwikkende en hartverscheurende melodieen. Opgevangen en in beeld gebracht door C.A. Bantzinger.
W8145: PEDROLI, JAN. - Zelf-kant.
B4320: PEE, JULIUS. - Rene Dumesnil. Alexandra David-Neel. Twee schetsen.
B0385: [MULTATULI] PEE, JULIUS. - Multatuliana. Bij de vijtigste verjaring van Dekkers dood.
L8522: [MULTATULI] PEE, JULIUS. (ED.). - Brieven van Multatuli aan Mr. Carel Vosmaer, R.J.A. Kallenberg van den Bosch en Dr. Vitus Bruinsma.
T5939: PEE, JULIUS. - Emile Erckmann. Letterkundige studie.
Y7189: [MULTATULI] PEE, JULIUS. - Multatuli en de zijnen, naar onuitgegeven brieven, met een stamboom en illustraties.
T4401: PEEL, ROBERT. - Sir Robert Peel's Redevoering over de voorgenomene hervorming in het Engelsche tarief van inkomende regten, gehouden in het Lagerhuis van het Parlement, dinsdag, 27 Januarij 1846. Vertaald door S. Vissering.
K4726: PEELEN, GERT J. (ED.). - Opwaartse wegen. Een bloemlezing uit de poëzie der 'jong-protestanten' (1923-1940).
B0663: PEELLAERT, GUY EN PASCAL THOMAS. - Pravda. Vertaling Remco Campert.
Y8400: PEELLAERT, GUY EN NIK COHN. - Rock Dreams. Inleiding Michael Herr.
K2698: PEENE, BERT. - Eerste druk '88. Overzicht en bespreking van Nederlands en Vlaams literair proza dat voor het eerst in het jaar 1988 verscheen. Met inleidend essay van Hugo Bousset.
R4238: [CATS] PEENE, H. VAN. - Vader Cats of Een uertje van het buitenleven: blyspel met zang in één bedryf.
K2700: PEENE, BERT. - Eerste druk '86. Overzicht en bespreking van Nederlandstalig literair proza dat voor het eerst verscheen in het jaar 1986.
R5595: PEER, A. VAN. - Maria Jesse. Historische schets van Delffs Ommeganck.
W4050: PEEREBOOM, J.J. - Andere mensen. Verhalen.
W4049: PEEREBOOM, J.J. - Een man aan de deur.
T3129: PEEREBOOM, ROBERT. - Gijzelaar in Gestel.
B3995: PEETERS, CAREL. - Het avontuurlijke uitzicht. Een essay over literatuur en kritiek.
K3210: PEETERS, CAREL. - Alles moet over. Essays.
R1361: PEETERS, LEOPOLD. - Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kundrunepos.
P0837: PEETERS, CAREL. - Hollandse pretenties.
L5128: PEETERS, GASTON J. - Frans Vervoort O.F.M. en zijn afhankelijkheid.
Y2466: PEETERS, RONALD. - Koning Willem II. Opperbevelhebber van het leger, ondernemer en grootgrondbezitter in Tilburg.
K2286: PEETERS, CAREL. - Gemaakt op zondag. Over Vladimir Nabokov.
Y1824: PEETERS, HAGAR. - Genoeg gedicht over de liefde vandaag.
L5767: PEETERS, CORNELIS A. - Fas en Nefas. Een Semantische Studie. (With an English summary).
T1230: PEETERS, K.C. - Het steen te Antwerpen. I: 's Heren Steen in de Antwerpse Burcht. II: Het Steen als Gevangenis. III: Het Steen als Museum.
T0350: PEETERS, RONALD. - De Paap van Gramschap. Vier eeuwen schrijven en drukken in Tilburg.
B2037: PEETERS, K.C. - Het volksche kerstlied in Vlaanderen.
R5674: PEETERS, J.E. - Grafische boekverbeelding.
H3611: PEETERS, CAREL. - Gemaakt op zondag. Over Vladimir Nabokov.
T3816: UITGEVERIJ PEGASUS. - Catalogus Pegasus 1961.
B3271: PEIGNOT, CHARLES. - Schrift in unserer Zeit. Eine Ausstellung der Internationalen Typographischen Vereinigung.
B4308: PEIJPE, TACO VAN. - De ontwikkeling van het loonvormingsrecht.
L4805: PEJU, PIERRE. - De vermoorde onschuld. Roman. Uit het Frans vertaald door Nelleke van Maarsen.
B6236: PELCKMANS, PAUL. - De ambitie van Werther. Een wandeling langs de tederheidscultuur.
R9570: PELEMA, G. EN WIL VAN MOLL (EDS.). - Grote prijs van de Vlaamse Boekbindkunst. Derde wedstrijd georganiseerd door de Vlaamse Handboekbindersgilde.
Y7348: PELEMAN, BERT. - Gestalten uit den vuurdoop. Oorlogsverzen.
Y1317: PELEMAN, BERT (ED.). - Kastelen in Vlaanderen - Chateaux en flandre - Schlösser in Flandern - Castles in Flanders - Flandria Illustrata Deel III.
B6543: PELEMANS, WILLEM. - Muziek beluisteren. Met een woord vooraf van E.J. Verheyen.
L2848: PELLER, P.R.O. - Zonen van Icarus. Ontwikkelingsschets van het vliegwezen.
Y2425: PELLICO, SILVIO. - Le Mie Prigioni. Memorie de Silvio Pellico Da Saluzzo. Con un advertimento di Giuseppe Zirandini.
L2920: PELS, C. - Papierfabricage.
K4509: PELS, COR. - Smeekschrift van het papier aan de geleerden.
K7815: PELS, C. - Van boom tot krant.
R1012: PELS, FRANK. - De opportunisten.
H7902: PELS, C. / F.H.W. FRIEDERICH / P.D. VAN DER WAL. - Het Papier. Drukinkt. Luchtverzorging in de Grafische Bedrijven.
T9755: PELS, C. - Papier.
L2918: PELS, C. - Papierfabrikage.
Y1250: PELT, R.A. VAN EN J.H. BOON. - St. Nicolaas liedjes. Met pianobegeleiding.
Y7506: PELT, A. VAN - Nymphale.
H3166: PELUSI, SIMONETTA. - Le cicilta del Libro e la stampa a Venezia. Testi sacri ebraici, islamici dal Quattrocento al Settecento.
H5787: PELZER, L.H. - Leo Vroman.
L1029: PENDEL, GERDY. - Zonder vleugels en andere verhalen.
L6928: PENDEL, WINNIE. - Ik ga weg, tot ziens.
Y9243: PENGUIN. - Classified List Penguin Books 1960.
K2369: PENN, H.J. - Ruimtevaart en geneeskunde.
T8352: PENNA, SANDRO. - Een beetje koorts. Uit het Italiaans vertaald door Willem Timmermans.
T3743: PENNING, W.L. - Tom's dagboek. Een gedicht.
L0554: PENNING, W.L. JR. - Benjamin's vertellingen. Een gedicht.
T6774: PENNING JR., W.L. - Kamermuziek. Gedichten.
R9750: PENNING JR., W.L. - Sintjans-lot.
T3731: PENNING JR. W.L. - Levensavond. Gedichten. Bezorgd door Alb. Verwey en J. v. Krimpen.
K5594: PENNINGS, L. & B. LANGEVELD. (ED.). - Dichter bij de mens. Het allernieuwste werk van onze allergrootste dichters.
L6742: PENNINK, RENETTA. - Nederland en Shakespeare. Achttiende eeuw en vroege romantiek.
H4998: PENNINK, R. - Twee uit het Latijn vertaalde middelnederlandse novellen. Pseudo-Petrarca, Teghen die strael der minnen en Petrarca, Hystorie van Griseldis met Latijnse teksten.
L8655: PENON, G. - Dicht- en Prozawerken. Bloemlezing uit de Nederlandsche Letteren, ten gebruike bij W.J.A. Jonckbloets 'Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde'. Zes delen.
Y4473: DE NEDERLANDSCHE PENSIOENPARTIJ. - De Nederlandsche Pensioenpartij. (Een Sneeuwbal voor ouden van dagen). No. 2. November 1899. Redacteur F. Hesselink.
Y1008: PEPER, RASCHA. - Stadse affaires.
L4364: PEPER, RASCHA. - Verfhuid. Novelle.
B1515: PEPER, RASCHA. - Waterscheerling. Met tekeningen van Annemarie van Haeringen.
Y5432: PEPER, RASCHA. - Krantenknipsels van/over Rascha Peper.
Y6839: PEPER, RASCHA. - Kiew, Kiew...
T8792: PEPPELENBOS, COEN (ED.). - Poetisch Amsterdam. Een wandeling in gedichten.
H9399: PEPYS, SAMUEL. - The diary of Samuel Pepys.
L3961: PEPYS, SAMUEL. - Memoirs of Samuel Pepys, Esq. , F.R.S. comprising his diary from 1659 to 1669, and a selection from his private correspondence. Edited by Richard Lord Braybrooke.
K4222: PERDECK, A. - Bernard Shaw.
B1227: PERDECK, ALBERT A. - Theology in Augustan Literature. Being an inquiry into the extent of orthodox protestant thought in the literature of Pope's time.
L4372: PERDUE, LEWIS. - De Da Vinci erfenis.
H5500: PEREGRIJN, LUKAS (ED.). - Al bleef ik eeuwig ongelezen. Tijdgenoten der Tachtigers die Tachtigers meden of bestreden.
M4281: CASTRUM PEREGRINI - Stefan George und Holland. Katalog der Ausstellung zum 50. Todestag. Universitatsbibliothek Amsterdam.
M9652: PEREIRA, MANUEL. - De commandant, roman. Vertaald door A. v. Haastrecht
K5650: PERFECT, CHRISTOPHER & GORDON ROOKLEDGE. - Rookledge's international type finder. The essential handbook of typeface recognition and selection.
T2754: [LOB] PERI, JACOPO / RINUCCINI, OTTAVIO. - Euridice. Holland Festival 1981.
B8621: PERINET, J. - De vreesachtige uit vooroordeel, wegens zijne geboorte op zondag. Blijspel. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsche (Das Neue Sonntags Kind) door G.C. de Greuve.
Y2827: DE PERISCOOP. - De Periscoop. Onafhankelijk Maandblad voor Kunst en Kultuur. 26e jaargang 1976. nr. 8 - 9/10 - 11. 27e jaargang 1976. nr. 1 - 3 - 5.
Y4091: DE PERISKOOP. - De Periskoop. Algemeen Weekblad voor Suriname. 2e jaargang 1925: nr. 54 en 57. 1926: 83.
R6726: PERK, M.A. - De Weselsche feesten op den 7 Augustus 1896.
M6270: PERK, BETSY. - Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter.
T6768: PERK, JACQUES. - Gedichten.
T9927: PERK, JACQUES. - Gedichten, met een slotwoord door Willem Kloos. Met facsimiles naar het handschrift der Mathilde.
H1839: PERK, JACQUES. - Mathilde-Krans. Naar de handschriften volledig uitgegeven door G. Stuiveling. Drie delen in cassette.
B5736: PERK, BETSY. - Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter. Tweede stuk.
T1010: PERK, JACQUES. - Gedichten, volgens de eerste druk (1882). Met de voorrede van C.Vosmaer, de inleiding van Willem Kloos, en andere door Kloos geschreven Perk-beschouwingen. Uitgegeven door G. Stuiveling.
T0076: HORTENSIUS / PEERLKAMP EN A. PERK. - Hortensius over de Opkomst en den ondergang van Naarden, met vertaling en aanteekeningen van Prof. Peerlkamp en nalezingen en bijvoegsels van A. Perk.
T1040: PERK, JACQUES. - Gedichten. Verzorgd en ingeleid H.A. Mulder.
T3680: PERK, JACQUES. - Gedichten. Met Voorrede van Willem Kloos en versiering van J.G. Veldheer.
Y5690: PERK, JACQUES. - Krantenknipsels over/van Jacques Perk.
T6235: PERK, BETSY. - Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter. Twee delen.
T0533: PERK, JACQUES. - Brieven en dokumenten.
B4517: PERK, JACQUES. - Gedichten. Met voorrede van Mr. C. Vosmaer en inleiding van Willem Kloos. Bezorgd door Fabian R.W. Stolk.
Y0657: PERMEEKE, CONSTANT. - Permeeke. Tentoonstelling Museum Boymans 1957.
B3940: PERMYS, MARTIN. - De zwaluwen om den toren. Verzen.
R8806: PERNTER, J.M. - Vrij Onderzoek en Katholieke Wetenschap. Vertaald en van eenige aanteekeningen voorzien door Mac Eliot.
L5886: PERQUIN, NICOLAAS C.A. - Wilhelm Raabes Motive als Ausdruck seiner Weltanschauung.
H5539: PERRAULT, GILLES. - Die Rote Kapelle. De geschiedenis van Het Rode Orkest de spionage-organisatie die een beslissende rol speelde in de nederlaag van Nazi-Duitsland.
K3231: PERRE, RUDOLF VAN DE. - poëzie en leven. Dichters ervaren de mens.
T8809: PERRE, RUDOLF VAN DE (ED.). - Niet te stelpen licht. Nieuwe religieuze poëzie.
K2938: PERRE, RUDOLF VAN DE. - Anton van Wilderode. Dienstbaar het woord. Toespraken en teksten samengesteld door ....
H8332: PERRON, E. DU. - Nutteloos verzet.
Y3043: PERRON, E. DU. - Verzameld Werk VII. Indisch memorandum. Inleidingen. Van Kraspoekol tot Saidjah. Verspreide artikelen. Brieven uit Holland.
Y3042: PERRON, E. DU. - Verzameld Werk V. In deze grootse tijd. Scheepsjournaal van Arthur Ducroo. Onvoltooid werk. Verspreide stukken.
M1468: PERRON, E. DU. - Schandaal in Holland.
B9645: PERRON, E. DU. - Brieven II: 1 januari 1930 - 31 maart 1931.
B9615: PERRON, E. DU. - Parlando, verzamelde gedichten.
B9476: PERRON, E. DU. - De smalle mens.
B9484: PERRON, E. DU. - Indies memorandum.
B9392: PERRON, E. DU. - De muze van Jan Companjie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjietijd (1600 - 1780).
B6282: PERRON, E. DU. - Uren met Dirk Coster, De smalle mens I [en] De smalle mens II. Twee delen.
B8381: PERRON, E. DU. - Chere Mademoiselle. Een onbekende brief aan Suzanne Lonneux met een toelichting door P.E. Voorhoeve.
L0380: PERRON, E. DU. - Verzameld Werk VI. Essays. Boekbesprekingen en andere artikelen. Het sprookje van de misdaad.
Y5433: PERRON, E. DU. - Krantenknipsels van/over E. du Perron.
H3156: PERRON, E. DU. - Het sprookje van de misdaad. Dialogen over het detektive-verhaal gevolgd door De werkelike D'Artagnan.
W8155: PERRON, E. DU. - Indies memorandum.
B0928: PERRON, E. DU. - Vriend of vijand. (Cahiers van een lezer).
B1095: PERRON, E. DU. - Voor kleine parochie. (Cahiers van een lezer).
M4972: PERRON, E. DU. - In deze grootse tijd.
H2410: PERRON, E. DU. - Manuscript in een jaszak gevonden. / Manuscrit trouve dans une poche. Kroniek van de Bekering van Bodor Guila, Buitenlander.
K4955: PERRON, E. DU. - Poging tot afstand. Verhalen.
B8201: PERRON, E. DU. - Uren met Dirk Coster, De smalle mens I.
B8202: PERRON, E. DU. - De smalle mens II.
T9554: PERRON, E. DU. - Parlando, verzamelde gedichten.
T8925: PERRON, E. DU. - Alle de rozen of Het gesprek bij maanlicht.
B0927: PERRON, E. DU. - Tegenonderzoek. (Cahiers van een lezer). Nawoord H. Marsman.
Y1695: PERRON, E. DU. - Blijf tot uw laatste grom mijn vriend. De mooiste gedichten.
B9394: PERRON, E. DU. - In deze grootse tijd.
B0965: PERRON, E. DU. - Een grote stilte. Teekening van A.C. Willink.
W9493: PERRON, E. DU. - Parlando, verzamelde gedichten.
H1556: [MULTATULI] PERRON, E. DU. - Multatuli's naleven.
H5342: PERRON, E. DU. - Schandaal in Holland.
B1997: PERRON, E. DU. - Brieven. 9 delen.
Y9153: PERRON, E. DU. - Vriend of vijand. (Cahiers van een lezer).
B9643: PERRON, E. DU. - Brieven III: 1 april 1931 - 31 december 1932.
B9644: PERRON, E. DU. - Brieven VII: 2 juli 1937 - 30 november 1938.
M3625: PERRON, E. DU. - P.P.C. Brief aan een Indonesier.
T1687: PERRON, E. DU. - Scheepsjournaal van Arthur Ducroo.
B0818: PERRON, E. DU. - De muze van Jan Companjie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjietijd (1600 - 1780).
K6417: PERRON, E. DU. - E. du Perron.
B9435: PERRON, E. DU. - Poging tot afstand. Verhalen.
B3265: PERROT, PAUL N. / P.V. GARDNER / J.S. PLAUT. - Steuben. Seventy years of American Glassmaking.
Y4409: PERRY, JOS. - Jongens op kostschool. Het dagelijkse leven op Katholieke Jongensinternaten.
Y4221: ANARCHO SYNDICALISTISCHE PERSDIENST. - Anarcho Syndicalistische Persdienst. 30 September 1955. no 76. Het Socialisme als ideaal en als werkelijkheid.
Y9608: PERSE, SAIN-JOHN. - Lofzangen. Vertaald en ingeleid door Hans van Pinxteren.
L4683: PERSIJN, ANNE J. - De Dietse vertaling der 'Scala Sacre Communionis' van Ioannes Mauburnus.
K2842: PERSOON, WILLEM. - Anton van Wilderode.
T8920: PERSOON, WILLEM. - Anton van Wilderode.
B0797: PERSYN, JUL. - Aesthetische Verantwoordingen.
L6984: PERSYN, JUL. - Over de ziel der Lage Landen. Vertaald uit het Engelsch, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door R.F. Lissens.
B8453: PERSYN, JAN. - De wording van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort en zijn ontwikkeling onder de redactie van Em. Vliebergh en Jul. Persyn (1900 - 1924).
B1111: PERSYN, JUL. - Kiezen, Smaken, Schrijven. Onze Letterkunde in vogelvlucht.
R1256: PERSYN, JUL. - Lodewijk van Deyssel en Omaar K. de Laey.
L7067: PERSYN, JUL. - Kritisch Kleingoed (Vlaanderen).
B0744: PERSYN, JUL. - Albertine Steenhoff-Smulders en Marie Koenen.
B8864: PERSYN, JUL. - Kritisch Kleingoed (Nederland).
K6758: PERSYN, JUL. - Kijkjes op de Letterkunde van elders: Noorwegen.
L4311: PERSYN, JUL. - August Snieders en zijn Tijd. Drie delen.
B0822: PERSYN, JUL. - Studien en Lezingen. I & II.
R7046: [MULTATULI] PERSYN, J. - Multatuli en de Vlamingen.
B0796: PERSYN, JUL. - Aesthetische Verantwoordingen.
L1014: PERTCHEVAL, JAN. - Jan Pertcheval's Den Camp vander Doot. Met inleiding, aanteekeningen en glossarium door Gilbert De Groote en een toelichting bij de houtsneden door A.J.J. Delen.
M8503: PERUGINI, MARK EDWARD. - Victorian days and ways.
R7175: PESCH, GERADUS VAN. - De Procli Fontibus. Dissertatio ad Historiam Matheseos Graecae Pertinens.
T6537: PESEK, JIRI / EMANUEL PURGHART. - The Revolution in Prague.
R2334: PESKENS, R.J. - Mijn moeder was eigenlijk een Italiaanse. Verhalen.
H9358: PESKENS, R.J. - Mijn tante Coleta.
K9158: PESKENS, R.J. - De man met de urn. Verhalen.
K3254: PESKENS, R.J. [=GEERT VAN OORSCHOT]. - Twee vorstinnen en een vorst.
K3934: PESKENS, R.J. - De Vlissingse verhalen. Twee vorstinnen en een vorst, Mijn tante Coleta, Verspreide verhalen, Ongebundeld werk.
B7120: PESKI, ADRIAAN M. VAN. - Hendrik de Man. Ein Wille zum Sozialismus. Mit einer Vorbemerkung von Heinz-Dietrich Ortlieb.
Y8278: KRONKEL & PETER [=SIMON CARMIGGELT & PETER VAN STRAATEN]. - Een zee van tijd.
Y8973: ALMA. PETER. - Peter Alma. Overzicht-tentoonstelling Schilderijen Gouaches Houtsneden.
T5571: PETERKA, K.F. (HG.). - Das Evangelium nach Markus. In Form eines Berichts verkündet Markus die Botschaft des Löwen. Wider die Schriftgelehrten neu zu lesen. Nach den griechischen Quellen übersetzt und für seine Freunde herausgegeben.
L6767: PETERNOLLI, E. - Iets over 'humor' en 'umorismo' in de moderne Italiaanse letterkunde.
B6475: PETERS, LOUIS F. - Kunst en revolte. Het politieke plakkaat en de opstand van de Franse Studenten.
K3643: PETERS, JO. - De onderste steen. Een bibliografie van Wiel Kusters.
T7802: PETERS, JAN. - Wat is en wil de A.J.C.?
B8188: PETERS, PIETER A. - Geloof en mystiek. Een theologische bezinning op de geestelijke leer van Sint-Jan van het Kruis.
Y4254: PETERS, ARJAN. - De ongeneeslijke lezer. Een werkboek.
T1685: PETERSEN, J.W. VAN EN W. ZONDERVAN. - Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel.
Y6804: PETERSMA, ERRIT - Het rijk Alleen. Een kleine roman.
R8019: PETISCUS, A.H. - Johannes, of de vaderzegen. Bijdragen ter bevordering van godsdienstige en zedelijke vorming voor jonge lieden uit den beschaafden stand. Uit het Hoogduitsch door A.B. v. Meerten geb. Schilperoort.
M5310: PETIT, LEON. - Duivenkweek en duivensport. Lessen uit 50 jaar ervaring met postduiven.
B6622: PETIT, J.P.A.M. (VOORW.). - Lichtreflexen. Revue in twee bedrijven. Programmaboekje.
Y6187: PETIT, LOUIS D. - Bibliographie der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Deel I en Deel II: De Literatuur bevattende verschenen van 1888-1910.
T0627: PETIT, LOUIS D. - Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands in tijdschriften en mengelwerken tot op 1900 verschenen.
Y9313: PETRARCA, FRANCESCO. - Sonnetten. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren.
Y8350: PETRARCA, FRANCESCO. - De mooiste van Francesco Petrarca.
T0640: PETRI, JOH. F. - Onthullingen over het leven in de gevangenkampen in Duitschland. Door een Nederlander.
H7929: PETRI, W.A. / G.J. VAN DER LEK. - Bibliografie. Beknopte handleiding.
T5430: PETRI, J. - Literatuur en levensverdieping.
K0297: PETRIE, FLINDERS. - Decorative patterns of the ancient world for craftsmen.
L7565: PETRONIUS. - Begebenheiten des Enkolp. Ubertragung von Wilhelm Heinse.
Y9444: [SPINOZA] PETRY, M.J. - Nieuwentijt's criticisn of Spinoza.
R9741: PETRY, YVES. - De maagd Marino. Roman.
Y8263: PETZHOLDT, JULIUS. - Katechismus der Bibliothekenlehre. Anleitung zur Einrichtung und Verwaltung von Bibliotheken. Mit 17 in den Text gedruckten Abbildungen und 15 Schrifttafeln.
T8123: PEURSEM, J.H. VAN. - Willem van Oranje.
R3810: [SPINOZA] PEURSEN, C.A. VAN. - Eindigheid bij Spinoza. Voordracht, gehouden op 21 mei 1977.
Y6678: PEYPERS, ANKIE. - Brieven, Motieven & Juffrouw Vonk
W3036: PEYPERS, ANKIE. - Binnenland.
M1641: PEYPERS, ANKIE. - Geen denken aan.
K6181: PEYPERS, ANKIE. - October.
M2600: PEYPERS, ANKIE. - Met welke maten.
B0144: PEYPERS, W.N. - 1572 - 1672 - 1872. De Spanjaarden in Holland. Tooneelen uit de laatste levensdagen der Gebroeders de Witt. Gevolgd door eene beknopte beschrijving van het Onafhankelijkheidsfeest in 1872.
R6662: PEYPERS, ANKIE. - October.
H1433: PEYPERS, ANKIE. - Letters van een naam.
A0081: PEYPERS, ANKIE. - Tussentijds, roman. Met een inleiding van Petra Veeger.
T9649: PEYSTER, HENRY DE. - Les troubles de Hollande à la veille de la Révolution Française (1780-1795). Études sur la République des Provinces-Unies à la fin du dix-huitième siècle.
K7810: PEZAS, MIKIA. - Alarm op de Olympus. Vertaling Jac. v.d. Ster.
Y3040: PFEIFFER, R. - History Of Classical Scholarship. From 1300 to 1850
Y3038: PFEIFFER, R. - History Of Classical Scholarship. From the Beginning to the End of the Hellenistic Age.
R3450: PFEIFFER, CEES. - Pampus. Geschiedenis van een fort.
R9236: PFEIL, H. - Nieuwe karaktertrekken en bijzonderheden uit het leven van vermaarde personen. Met 3 gekleurde platen.
R4597: PFLUGER, PAUL. - Vrijheid en gelijkheid. Vrij vertaald uit het Duitsch door Mannheim.
Y8921: PHAEDRUS. - Ezopische Fabelen van Fedrus, gevryden slaef des keizers Augustus. In Nederduitsch Dicht vertaelt en met Aenmerkingen verrykt door D. van Hoogstraten. Met nieuwe Konst-platen.
B2030: PHILIPPEN, L.J.M. - Onze Begijntjes, hun naam, hun leven.
Y5339: PHILIPPUS, CHRISTIAAN. [=BOB HANF]. - Mymeringen over de nachtzijde des levens.
T7106: PHILIPPUS, CHRISTIAAN (=BOB HANF). - Mijmeringen over de nachtzijde des levens.
H1172: PHILIPS, MARIANNE. - De jacht op de vlinder.
L2549: PHILIPS, MARIANNE. - Bruiloft in Europa.
L5130: PHILIPS, J.F.R. / J. JANSEN / TH. CLAESSENS. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750 -1914.
K1750: PHILIPS, FRITS. - 45 jaar met Philips. Tekstverzorging Leo Ott.
T5473: PHILIPS, HANS. - P.C. Hooft. Muziek op het Muiderslot.
K7267: PHILIPSE, J.H. - Levensberigt van H. Nienhuis.
Y0624: PHILIPSE, J.H. - Levensberigt van Prof J.W. Ermerins.
K2897: PHILLIPS, ARTHUR. - Praag. Vertaling Anneke Goddijn-Bok.
T4017: PHILLIPS, BARTY. - Fabrics and Wallpapers. Design Sources and Inspiration.
MK0071: PHILOBIBLON. HAUPT, GEORG. - Schrift und Handwerk. Ein Offenbacher Sonderheft des Philobiblon. Zeitschrift fur Bucherliebhaber.
Y8599: PHILOBIBLON. - Philobiblon. Zeitschrift fur Bucherliebhaber. / A magazine for Book-Collectors. VI Jahrgang 1933 Heft Nr. 5.
Y4177: DE PHOENIX. - De Phoenix. Nood-uitgave van de staf van De Telegraaf, en De Courant-Het Nieuws van den Dag Mei 1949.
Y3814: AMERICAN PHOTOGRAPHY. - American Photography Volume 45, no. 8, August 1951.
Y3815: AMERICAN PHOTOGRAPHY. - American Photography Volume 45, no. 10, Ocotber 1951.
M0174: PHYSICK, J.F. - The engraved work of Eric Gill.
Y9630: [TAO] WANG PI. - Commentary on the Lao Tzu by Wang Pi. Translated by Ariane Rump in collaboration with Wing-tsit Chan.
T9765: PICARD, LEO EN C. GERRETSON. - Geschiedenis van de Vlaamsche en Groot-Nederlandsche Beweging I.
T9766: PICARD, LEO EN C. GERRETSON. - Geschiedenis van de Vlaamsche en Groot-Nederlandsche Beweging I.
R6717: PICARD, LEO. - Van Vlaamse Beweging naar Sociale Revolutie. Verspreide geschriften.
H8428: PICCARD, AUGUSTE. - Tussen aarde en hemel. Feiten toekomstdromen. ingeleid door S.W. Visser.
H9993: PICCARD, AUGUSTE. - Boven de wolken onder de golven.
Y7528: PICCARD, A. - 16.940 meter boven de aarde. Mijn opstijgingen in de stratosfeer.
H0581: PICCARDT, ENGEL. [=HANS WARREN]. - Sperma en tranen.
T5019: PICCARDT, S. - Moet de werkkring van de vrouw worden uitgebreid? Eenige opmerkingen met betrekking tot eene belangrijke vraag van onze tijd.
T2489: PICCARDT, R.A.S. - Filips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, enz. Met een woord vooraf van J. van Vloten.
Y3376: PICCOLO. - Piccolo. Weekblad 15e jaar no. 47. 10 December 1939.
H0849: PICHOIS, CLAUDE. - Baudelaire.
L5536: PICHON, LEON. - The new Book-Illustration in France.
T2273: PICHT, WERNER. - Het einde der illusies.
H5388: PICKNETT, LYNN/PRINCE CLIVE/PRIOR, STEPHEN. - Hess. Het dubbelleven van de man achter Hitler.
R8474: PIEBENGA, J. - Het goed recht van de Friese Beweging.
L8521: PIECK, JAN. (ED.). - L'art froid. Literair tijdschrift. 14 afleveringen.
Y0625: PIERARD, LOUIS. - La vie tragique de Vincent van Gogh.
W9448: PIERIK, HERMAN. - Lummels, opschieten!
Y1670: PIERSMA, HINKE (RED.). - Menschenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Getuigenissen.
T3148: PIERSON, A. - De Liberale Partij op Staatkundig gebied. Nr. 1: Beginsel, Bondgenooten, Hooger en Lager Onderwijs.
R9009: PIERSON, H. - Openbare brief aan Dr. A. Aletrino n.a.v. diens brochure: "Over eenige oorzaken der prositutie".
B7274: PIERSON, ALLARD. - Feuilletons. Samengesteld en toegelicht door Nop Maas.
B1696: PIERSON, A. - Willem de Clercq naar zijn dagboek. Door A. Pierson en De Clercqs jongste kleindochter. Twee Delen. Eerste deel: 1811-1824 Met een portret naar de teekening van Couwenberg. Deel twee: 1825-1844 Met een facsimile van Willem de Clercq.
Y2432: PIERSON, H. - Gedenkboek. Aan Ds. H. Pierson, zijnen kinderen, behuwd- en kleinkinderen, opgedragen bij gelegenheid van de aanneming der Wet tot Bestrijding der Zedeloosheid 29 juni 1911.
T2952: PIERSON, N.G. - Het begrip van Volksrijkdom.
B6762: PIERSON, J.L. - Poging om te komen tot een grondslag voor vergelijkende grammatica.
T5380: PIERSON, N.G. - Een woord over de Indische Suikercrisis.
T4024: PIERSON, H. - Prostitutie en Maatschappij.
R7985: PIERSON, ALLARD. - Uit de verspreide geschriften: derde reeks verschenen in 1852-1865. Twee delen.
B7542: PIET, DICK EN EDDIE DE BLIECK. - Amstelveen, pyjama van de hoofdstad.
R8667: PIET, FRANS. - Bassie. Het verhaal van den Zeeman. No 1.
W7731: PIETERS, L.J. - Randgebergte. Gedichten.
L5351: PIETERS, JOANNES T.M.F. - Cratinus. Bijdrage tot de geschiedenis der Vroeg-Attische comedie. Suivi d'un abrege en Francais.
R5031: PIETERS, G.H. - Een kwart eeuw van strijd. Herinneringen uit de Limburgse arbeidersbeweging.
R1855: PIETERS, L.J. - Randgebergte.
W0560: PIETERSEN, LIEUWE. - Draaiers mythe.
Y1596: PIETERSZ, J. - Tweede leesboek, bevattende korte en gemakkelijke leesoefeningen voor eerstbeginnende kinderen. Ten gebruike van Lagere Scholen.
Y1154: PIETERSZ, J. - Derde Leesboek, bevattende korte en gemakkelijke leer oefeningen van een en meer lettergrepige woorden. Ten gebruike van Lagere Scholen.
W5621: PIGGOTT, REGINALD. - Handwriting. A national survey together with a plan for better modern handwriting.
B7126: PIGIER. - Comptabilite Commerciale. Cours pratique 1re section Commerce applique. Etude des Operations et des Documents Commerciaux. Guide.
B2191: PIJE, DAVID. - De maffe wereld van de sex.
T2918: PIJL, L. VAN DER. - Plantenleven in Indie.
R3132: PIJL, LUUK E.A. (ED.). - Van Cuyp tot Rembrandt. De verzameling Cornelis Hofstede de Groot.
R6013: PIJLS, H. - De Bokkenrijdersbende met de doodende hand.
R8412: PIJNAPPEL, M.W. - Max Pettenkofer.
R7996: PIJNAPPEL, M.E. - Onze doornen.
T0109: PIJPER, WILLEM. - De quintencirkel. Opstellen over muziek.
L8294: [ERASMUS] PIJPER, F. - Erasmus en de Nederlandsche reformatie.
B1754: [ERASMUS] PIJPER, F. - Erasmus en de Nederlandsche Reformatie.
Y4894: PIJPER, G.F. - Studien over de geschiedenis van de Islam in Indonesia 1900-1950.
L5241: PIJPER, F. - Middeleeuwsch Christendom. De Heiligen-Vereering.
H1771: PIJPERS, ANTON. - Waar de Pothutekawa bloeit.
K5883: PIJZEL, E.D. - Johan Braakensiek.
T9103: PIJZEL, E.D. (BIJEENGEBRACHT). - Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. Nicolaas Beets. Keizer Weilhelm. Sarah Bernhardt. George Bancroft. Francois Coppee. Charles Bradlaugh. Jean Baptiste Andre Dumas. Christian Matthias. Graaf Todleben. Jules Ferry.
T9100: PIJZEL, E.D. (BIJEENGEBRACHT). - Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. C.W. Opzoomer. Friedrich Spielhagen. Henry George. Multatuli. Georges Clemenceau. Sully Prudhomme. Alfred Krupp. Keizer Friedrich.
R6853: PIKKEMAAT, A.G. - Bataafse vrijheid in Nijmegen 1794-1795.
T9444: PILAR FIDALGO, MADAME. - Une jeune mere dans les prisons de Franco.
K7535: PILLECIJN, FILIP DE. - Hans van Malmedy gevolgd door de novelle De rit.
K5442: PILLECYN, FILIP DE. - Schaduwen.
L9781: PILLECYN, FILIP DE. - De veerman en de jonkvrouw.
L4448: PILLECYN, FILIP DE. - Hugo Verriest.
H8629: PILLECYN, FILIP DE. - Hans van Malmedy.
R7804: PILLECYN, FILIP DE. - Stijn Streuvels en zijn werk.
R7806: PILLECYN, FILIP DE. - Stijn Streuvels.
L3018: PILLECYN, FILIP DE. - Hugo Verriest.
B6164: PILNJAK, BORIS / KURT LOB. - Verhaal over de maan die niet kon worden uitgeblazen. Vertaling Jeanne van der Eng-Liedmeier. Geillustreerd door Kurt Lob.
T7665: PILSUDSKI, JOZEF EN EMILE VANDERVELDE. - Sur l'ordre du Marechal Pilsudski. L'enfer de Brest-Litowsk devant le Sejm polonais. Texte de l'interpellation. Pref. d'E. Vandervelde. Publ. par la Commission d'enquete sur la situation des prisonniers politiques.
M5219: PINEDA, CECILE. - De liefdeskoningin van de Amazone. Vertaald door Rika Vliek.
B4512: PINNOW, DIETRICH W. - Moderne Literatur in den Niederlanden. Moderne literatuur in Nederland. Hedendaagse (Noord-) Nederlandse auteurs, hun in het Duits vertaalde boeken en een keuze van oorspronkelijke titels.
K4151: PINNOY, M. - Albert Camus.
B6718: PINXTEN, K. - Limburg een Colonisatiegebied.
Y9611: PINXTEREN, HANS VAN. - Vogels, vlinders & andere vliegers.
P2015: PINXTEREN, HANS VAN. - Verteerde windsels.
P2016: PINXTEREN, HANS VAN. - Verstuivend gebied.
M1488: PINXTEREN, HANS VAN. - Alsof ik stof ben.
H0113: PINXTEREN, HANS VAN. - De tiende kop in de kelder. Een sprookje.
Y9653: PINXTEREN, HANS VAN. - De Steen.
Y9613: PINXTEREN, HANS VAN. - Het craquele in de hand die de zweep hanteert. Gedichten.
H8488: PINXTEREN, HANS VAN. - Spiegeling voorbij de weg.
L7722: PINXTEREN, HANS VAN. - Vluchtig schuinschrift.
Y9654: PINXTEREN, HANS VAN. - Het vuur van Velazquez. Vijf hofnarren.
Y9655: PINXTEREN, HANS VAN. - Een bijzondere vangst.
Y9650: PINXTEREN, HANS VAN. - De hond van Rabelais. Fasen in een vertaalproces.
Y9612: PINXTEREN, HANS VAN. - De kaaiman.
H8754: PIRANA, JULIEN. - Voor de helft een schedel. Afrika dagboek.
Y6557: PIRANDELLO, LUIGI. E.A. - Van vreemde volken. Zes verhalen. Uit Italiaansch, Spaansch, Hongaarsch, Nieuw-Grieksch, Jiddisch en Chineesch.
L2268: PIRANDELLO, LUIGI. - De weduwnaar en andere verhalen. Vertaald door Anthonie Kee.
Y6456: PIRANDELLO, LUIGI. E.A. - Van vreemde volken. Zes verhalen. Uit Italiaansch, Spaansch, Hongaarsch, Nieuw-Grieksch, Jiddisch en Chineesch.
R0411: PIRANDELLO, LUIGI. E.A. - Van vreemde volken. Zes verhalen. Uit Italiaansch, Spaansch, Hongaarsch, Nieuw-Grieksch, Jiddisch en Chineesch.
B6420: PIRANDELLO, LUIGI. - Het naakte leven en andere verhalen. Vertaald door Anthonie Kee.
H3695: PIRANDELLO, LUIGI. - Berecche en de oorlog. Novellen voor een jaar. Vertaald door Tineke van Dijk e.a.
Y3316: PIRENNE, HENRI. - Melanges D'Histoire offerts a Henri Pirenne par ses anciens eleves et ses amis a l'occasion de sa quarantieme Annee d'enseignement a l'Universite de Gand, 1886-1926. Tome Premier.
L7836: PIRENNE, LOUIS PIERRE LEON. - 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. Staatkundige geschiedenis 1576 - 1579.
T3243: PISCAER, ANNY. (SAMENG.). - Vragenboekje over muziekgeschiedenis.
L5034: PISTORIUS, PHILIPPUS V. - Indices Antinoopolitani.
T7999: PISUISSE, JEAN LOUIS. - Honderd liederen uit het Fransch, Duitsch en Engelsch repertoire.
L1796: PIT, A. - Denken en beelden.
T2307: PIT, S. - Aesthetische ontwikkeling.
R9859: PITLO, A. - De Koepel.
R6194: PIUS XI, PAUS. - Encycliek Casti Connubii van onzen H. Vader Pius XI door de goddelijke voorzienigheid paus over het christelijk huwelijk. Vertaald uit het Latijn.
Y1388: PIZZARDO, MGR. - De Katholieke Actie. Rede.
K4981: PLAETSE, ANTOON VANDER. - Dietsche balladen.
R6881: HANDJE PLAK [=LEONARD HUIZINGA]. - Wat straks? Handje Plak antwoordt Seyss Inquart op zijn rede van 3 januari 1945. [Met inleiding van Martinus Nijhoff en tekeningen van Alfred Mazure].
T3660: [MULTATULI] PLANK, P.C. VAN DER. - Multatuli-literatuur 1948-1977. Lijst der geschriften van en over Eduard Douwes Dekker.
T6185: PLANTENGA, J.H. - L'Architecture Religieuse dans l'Ancien Duche de Brabant, depuis le regne des Archiducs jusqu'au Gouvernement Autrichien (1598-1713).
M6324: PLANTENGA, J.H. - Verzamelde opstellen. 2 delen.
T5241: PLANTENGA, JAN. - Staken in overheidsdienst.
T7307: PLANTENGA, LUCAS L. - De Crematie.
Y1324: PLANTIJN. - Plantijn. Letterkundig overzicht van De Nederlandsche Boekhandel. 1911. Nrs: 5-6-7-8. 1912. Nrs: 1 t/m 10. 1913. 1-2-4-5-6-7-8.
L7607: PLANTIN, CHRISTOPHE. - Correspondance de Christophe Plantin. I en II.
R5388: PLANTIN, CHRISTOPHE EN VAUQUELIN DES YVETEAUX. - Le bonheur de ce monde.
L7608: PLANTIN, CHRISTOPHE. - Correspondance de Christophe Plantin. I.
R5351: PLANTINGA, F. - Gedichten voor de Volkspartij van Pl. te A.
W7902: PLAS, MICHEL VAN DER. - Going my way, gedichten.
L2119: PLAS, MICHEL VAN DER. - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830 - 1899).
P0382: PLAS, MICHEL VAN DER. - De dag van morgen, gedichten.
M0601: PLAS, MICHEL VAN DER. - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830 - 1899).
K7944: PLAS, MICHEL VAN DER. (ED.). - Twee emmertjes water halen. Een bloemlezing uit de Nederlandse waterstaatsliteratuur voorafgegaan door een cultuurphilosophische inleiding.
K7009: PLAS, MICHEL VAN DER. - De schelp. Gedichten.
W2936: PLAS, MICHEL VAN DER. - Langzaam vertrekken.
K1574: PLAS, MICHEL VAN DER (RED.). - Herinneringen aan Godfried Bomans.
P0810: PLAS, MICHEL VAN DER (RED.). - Herinneringen aan Godfried Bomans.
M7152: PLAS, MICHEL VAN DER. - Met een bloem in de mond.
T8362: PLAS, MICHEL VAN DER. - Vreemdeling op doortocht. Een keuze uit zijn religieuze poëzie.
T8973: PLAS, MICHEL VAN DER. - Schuin schrift, scheve dingen op rij en rijm gezet. Satires 1946 - 1971.
T8987: PLAS, MICHEL VAN DER. - De regenboog.
T8844: PLAS, MICHEL VAN DER. - Een hemel op aarde. Gedichten.
T8815: PLAS, MICHEL VAN DER. - I hear America singing.
H4163: PLAS, MICHEL VAN DER. - Dance for you.
H3756: PLAS, MICHEL VAN DER. - Going my way, gedichten.
B6831: PLAS, MICHEL VAN DER. - Uit het rijke Roomsche Leven. Een documentaire over de jaren 1925-1935. Samengesteld door Michel van der Plas met een nawoord van Kees Fens.
L1600: PLAS, MICHEL VAN DER. - Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver.
W7980: PLAS, MICHEL VAN DER. - Als ik koning was.
M9477: PLAS, MICHEL VAN DER. - Juliette. De liefde van Juliette Drouet en Victor Hugo.
H8392: PLAS, C.O. VAN DER. - Doch de meeste van deze is de liefde... Boroboedoer en Mendoet.
T8866: PLAS, MICHEL VAN DER. - Vaderland. Gedichten.
H4000: PLAS, MICHEL VAN DER. - Hier rijdt een domme buitenlander. Bespiegelingen in den vreemde.
T8626: PLAS, MICHEL VAN DER. - Gedichten.
T7413: PLASSCHAERT, ALB. A. - Woord en Beeld. Toespraak door Alb. A. Plasschaert.
T2728: PLASSCHAERT, ALB. - XIXde eeuwsche Hollandsche Schilderkunst. Met 46 afbeeldingen en enkele portretten.
B2215: PLASSCHAERT, ALB. A. - Van het licht der liefde. Van den vader tot zijn kind 5-7 januari 1915.
Y1004: PLASSCHAERT, A. - Beschouwingen van Plasschaert. Reeks IV, no 5-6.
T0116: PLASSCHAERT, A. - Bloem en blad, een krans. Beschouwingen van Kritias '31, '32.
Y1002: PLASSCHAERT, A. - Beschouwingen van Plasschaert. Reeks III. No 1-2.
R9291: PLATE, A. - Herziening der democratie of fascisme? De macht van het getal.
H0673: PLATO. - Crito. Vertaling S. Koperberg.
Y6499: PLATO. - Platoons Phaidoon. Uit het Grieksch overgebracht door P.C. Boutens.
K4283: PLATO. - Vervoering en onsterfelijkheid van de ziel. Phaidros Phaidoon. Vertaling P.C. Boutens.
K4284: PLATO. - Charmides Lysis Menoon. Vertaling en toelichting O. Damste.
K8919: PLATO. - Platons Phaidon, over de onsterfelijkheid der ziel. Uit het Grieksch door H. van Herwerden. / Verdediging van Socrates. Uit het Grieksch door M. van Deventer.
K7342: PLATO. - Uren met Platoon. Een keur van stukken uit zijn werken. Vertaald en van inleidingen en aantekeningen voorzien door P.N. van Eyck.
Y0931: PLATO. BOUTENS, P.C. (VERTALING/BEWERKING). - Platoons Phaidoon.
Y0930: PLATO. BOUTENS, P.C. (VERTALING/BEWERKING). - Platoons Phaidros.
W5639: PLATTE, HANS (ED.). - Farbige Graphik unserer Zeit.
K1013: PLATTEAU, PIERRE. - School No I.
L4317: PLATTEAU, PIERRE. - Gustaaf Vermeersch.
P1783: PLATTEEL, HARRY. - Met Marga? misschien.
P1784: PLATTEEL, HARRY. - De maniak.
T9480: BLANKENSTEIN & PLATVOET (RED.). - Ons Technisch Maandblad.
L7504: BLANKENSTEIN & PLATVOET (RED.). - Ons Technisch Maandblad. Winternummer.
R2187: PLAUL, HAINER. - Illustrierte Geschichte der Trivialliteratur.
K4293: PLAUTUS, T. MACCIUS. - De bluffer de leugenaar. Vertaling J. Hemelrijk. Nawoord A.D. Leeman.
Y8336: PLEIJ, HERMAN (ED.). - Van schelmen en schavuiten. Laatmiddeleeuwse vagebondteksten.
L0772: PLEIJ, HERMAN. - Hollands welbehagen.
L1754: PLEIJ, HERMAN. - Het Nederlandse onbehagen.
T0770: PLEIJ, HERMAN. - Zachtjes rammelen aan de ketting. Herinneringen van een amateur-dekaan.
L0707: PLEIJ, HERMAN. - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieen over het volmaakte leven.
H8214: PLEIJ, HERMAN. - De wereld volgens Thomas van der Noot. Boekdrukker en uitgever te Brussel in het eerste kwart van de zestiende eeuw.
H9866: PLEIJ, SANDER. - Man krijgt kind.
B6148: PLEMP VAN DUIVELAND, LEONARD. - Schimmelpenninck 1761-1825. Levensverhaal en tijdsbeeld.
B8476: PLEMP VAN DUIVELAND, L.J. - Twee jaren uit het einde der eeuw (1895-1896).
T2574: PLEMP VAN DUIVELAND, L.J. - Journalistiek in Nederland.
Y4773: PLEMP VAN DUIVELAND, LEONARD. - Schimmelpenninck. 1761-1825. Levensverhaal en tijdsbeeld.
T2529: PLEMP VAN DUIVELAND, L.J. - Journalistiek in Nederland.
M6675: PLESKO, LES. - De laatste flash. Vertaling Paul Syrier.
B4532: PLETTINCK, LEOPOLD. - Studien over het leven en de werken van Karel van Mander. Dichter, Kunstgeschiedschrijver & Schilder 1548-1606.
K5433: PLEXUS. - Plexus. La Revue qui décomplexe Nrs. 1-11. (Interdit aux moins de 18 ans).
R6459: PLEYSIER, A. - Oorlog om Abessinie? De tweede fase der fascistische ontwikkeling van Italie en haar invloed op de internationale betrekkingen der volkeren.
R1085: PLEYSIER, LEO. - De Gele Rivier is bevrozen.
B6523: PLEYSIER, LEO. - Kop in kas.
R1171: PLINT. - 6 Dichters, 6 Kunstenaars: Remco Campert. Remco Ekkers. Gerrit Krol. Piet Paaltjens. Willem van Toorn. Hans v.d. Waarsenburg. Joseph Semah. Helen Frik. Dirk van Arkel. Johan Schmidt Crans. Fons Haagmans. Josephine Sloet.
R1177: PLINT. - Een leest, de ander luistert. Dichters: Hans Lodeizen. Martinus Nijhoff. Neeltje Maria Min. R.J. Luijters. Roland Jooris. Trinus Riersma.
B7792: PLIVIER, THEODOR. - Koka en andere zeemans-verhalen. Bandteekening van Frans Masereel.
T7344: DE NIEUWE PLOEG. - De Nieuwe Ploeg. Boekennieuws van de Wereld-Bilbiotheek. 1951 nrs. 1/2; 1952 nrs. 1 tm 12; 1953 nrs. 1 tm 12; 1954 nrs. 1 tm 10; 1955 nrs. 1/2 - 5/6 - 7/8; 1960 nr. 1; 1961 nrs. 1 - 2 - 3 - 4; 1966 nrs. 2 - 3 - 4; 1967 nrs. 1 - 2 - 3 - 4; 1968 nrs. 1 - 3; 1969 nr. 1.
T9195: PLOEG, MAURICE VAN. - Le Defile du Regiment. Marche Militaire pour Piano.
Y2579: PLOEG, H. - Wat is, wil en doet de N.V.? Met plaatjes van G. van Raemsdonck.
Y2273: PLOEG, FROUKJE VAN DER. - Dit is hoe het ging.
T9041: PLOEG, H. JR. - De N.V. onder de Duitse bezetting.
W6416: PLOEG, DURK VAN DER. - Een vers graf.
Y3727: PLOEG, SIEBRAND (TEKST). - Drukkerij Rosbeek B.V. Tweede druk, Vijfde druk, Zesde druk en Zevende druk.
Y4540: DE NIEUWE PLOEG. - De Nieuwe Ploeg. Boekennieuws van de Wereldbibliotheek. 1945: nrs. 1 - 2 - 3. 1946: nrs. 1 - 2 - 3 - 4 - 5/6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12. 1947 nrs. 2 - 3 - 4/5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11.
Y4541: DE NIEUWE PLOEG. - De Nieuwe Ploeg. Boekennieuws van de Wereldbibliotheek. 1948: nrs. 1 t/m 12.
R0219: PLOEGER, DERK EN CATHRIEN PLOEGER-EIMERS. - Dagelijks leven in de vrij-socialistische beweging in Groningen door hen zelf verteld. Met een voorwoord door Anton Constandse.
Y7572: PLOEGSMA, J. - Uitgeverij J. Ploegsma. Map met 27 prospectussen, 6 fondslijsten, 9 bestelkaarten.
W7424: PLOF, JACQUELIENTJE. - Papieren harten. Een zeer onserieuze studie.
M4446: PLOF, JACQUELIENTJE = INA V.D. BEUGEL. - Papieren harten. Een zeer onserieuze studie.
P1786: PLOMP, HANS. - Kort gelden, drieentwintig bestaande verhalen.
K4525: PLOMP, HANS. - In de buik van moeder natuur.
B2706: PLOMP, HANS. - Moker in Mokum. Eenakter.
K6325: PLOMP, HANS. - Satan ontmaskerd.
B0120: PLOMP, HANS. - Huize De slapeloze nachten. Zeven verhalen.
B0121: PLOMP, HANS. - De ondertrouw. Een somber herenboek.
B0016: PLOMP, HANS. - Gekkenwerk, een jaarverslag.
Y6452: PLOMP, HANS. - Venus in Hollend. Gedichten 1960-1981.
Y8347: PLOMP, HANS. - Gekkenwerk, een jaarverslag.
H0699: PLOMP, HANS. - Open inrichting. Nieuw Amsterdams Dodenboekje.
K0174: PLOMP, HANS. - Gedroomde reizen met vrouwen.
W7188: PLOMP, HANS. - Het Amsterdams dodenboekje, een strooibiljet.
T6431: PLOMP, HANS & JEAN PAUL VROOM. - Op zoek.
Y7386: PLOMPVERLOREN, BASTIAAN. - Limerick ...of limerjij ?
R0239: PLOTINOS. - Over schouwing, en tegen de gnostici. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Th.G. Sinnige.
Y3328: PLOUGOULM, M. - Reponse a M. de Chateaubriand.
Y2276: PLOUVIER, BART. - Zekerheden. Gedichten.
Y2736: PLUTARCHUS. - Plutarchus. 1e jrg. no 1 - 2 - 3 - 4.
R9771: PLUTARCHUS. - Levensbeschrijvingen van Alexander (den Groote) en Cajus (Julius) Caesar. Vertaald door M.B. Mendes da Costa.
R2317: [PLUTARCHUS] PLUTARQUE. - Les vies des hommes illustres de Plutarque, Traduit en Francois, avec des Remarques historiques & critques, par M. Dacier...
B0530: PODIUM. - Losse planken van het tienjarig Podium uit hun verband gerukt en bijeengestapeld door de huidige Podium-redatie. Polemieken, proza, essays, gedichten.
R1041: PODIUM. - J. Beljon. Rene Gijsen. Gerrit Bakker. Freddy de Vree. Boris Vian.
R1040: PODIUM. - Gerrit Kouwenaar. Karel Sartory. Willem Frederik Hermans: Wittgenstein's levensvorm. L.Th. Lehman. Joop Waasdorp. Hans Melchior Wap. H.J.A. Hofland.
T5681: PODIUM. - Gerrit Kouwenaar. Kees Simhoffer. L.Th. Lehmann. Michael Tophoff. Jules A. Deelder. M. van Liederkerke. Cees Ouwens.
H6755: PODIUM. - Vestdijknummer.
Y4609: PODIUM. - Podium Literair Maandblad. 8e jrg. 1952 no: 1 - 2.
Y4610: PODIUM. - Podium Onafhankelijk tijdschrift voor literaire, culturele en politiek zaken. 2e jrg. 1946. nrs: 3 - 6.
Y4611: PODIUM. - Podium. Onafhankelijk tijdschrift voor literaire, culturele en politiek zaken. 3e jrg. 1947. nrs: 1 - 2 - 3 - 4.
L9351: POE-SOENG, LING. - De wonderlijke verhalen van een Chinees. Bewerkt door Ferdinand Langen.
B9108: POE, EDGAR ALLAN. - Het reisverhaal van Arthur Gordon Pym. Vertaling Mariella de Kuyper.
L5678: POE, EDGAR. - Nouvelles histoires extraordinaires. Traduit par Charles Baudelaire. Edition illustree de treize gravures hors texte.
T3696: POEDERBACH, J.J. TH. - Het Werkhuis en het Armenhuis der stad Amsterdam 1782-1932.
H1845: POEL, IEME VAN DER. - Une revolution de la pensee. Maoisme et feminisme a travers Tel Quel, Les Temps modernes et Esprit.
B3357: POEL, DAVID DE. - Mannen in pakken: de grootste viezeriken die er zijn. Verhalen.
Y8730: POEL, DAVID DE. - Het verraad. Een ode aan Boudewijn Buch. Novelle.
T5365: POEL, ALB. VAN DE. - Neuengamme. Getuigenis over het ongemaskerde nationaal-socialisme van een Duitsch concentratiekamp.
R8804: POEL, ALB. VAN DE. - Neuengamme. Getuigenis over het ongemaskerde Nationaal-Socialisme van een Duitsch Concentratiekamp.
T6226: POEL, ALB. VAN DE. - Neuengamme. Getuigenis over het ongemaskerde Nationaal-Socialisme van een Duitsch Concentratiekamp.
K8805: POELHEKKE, M.A.P.C. - Modernen. Willem Kloos, Paul Verlaine, August Strindberg, Johannes Jorgensen, Frederik van Eeden.
B1097: POELHEKKE, M.A.P.C. - Woordkunst. Hulpmiddel bij het zoeken naar inzicht in Letterkundige verschijnselen.
K6912: [ERASMUS] POELHEKKE, J.J. - Vijfhonderd jaar Erasmus.
T9057: POELHEKKE, M.A.P.C. EN C.G.N. DE VOOYS EN GERARD BROM. - Platenatlas bij de Nederlandsche Literatuurgeschiedenis.
L4819: POELHEKKE, J.J. - 'T uytgaen van den Treves. Spanje en de Nederlanden in 1621.
L8382: POELHEKKE, M.A.P.C. - Een pionier. J.A. Alberdingk Thijm 1840 - 1853.
B7771: POELHEKKE, M.A.P.C. - Beschouwingen.
K9899: POELHEKKE, M.A.P.C. EN C.G.N. DE VOOYS. - Platenatlas bij de Nederlandsche Literatuurgeschiedenis.
B6873: POELHEKKE, J.J. - Enkele aantekeningen over Lieuwe van Aitzema.
R6904: POELJE, A.G. VAN. - Historische portretten. Eerste deel: Nederland van 1795 tot 1813.
L4075: POELMAN, H.A. - Geschiedenis van den Handel van Noord-Nederland gedurende het Merovingische en Karolingische Tijdperk.
T1806: POELMAN, ANNETTE W.L. - Frederik van Eeden en zijn werk.
L4447: POELMAN, H.A. E.A. - Historische opstellen opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans t.g.v. zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam 1904-1929.
R8799: POELS, H. - Tijdig. Rede uitgesproken op den 5den Limburgschen Katholiekendag Weert 1 juni 1903.
R6650: POELS, H.A. - Een zestal redevoeringen. Uitgave van den Limb. R.K. Werkliedenbond.
K2333: POESCHEL, CARL ERNST. - Zeitgemasse Buchdruckkunst.
K5545: POESJKIN, ALEXANDER. - De moor van Peter den Groote. Vertaling Aleida Schot.
B6160: POESJKIN, A. / KURT LOB. - De verhalen van wijlen Ivan Petrovitsj Bjelkin II. Vertaald door Aleida G. Schot. Geillustreerd door Kurt Lob.
Y8425: POESJKIN, ALEXANDER. - Mozart en Salieri. Uit het Russisch vertaald door Aleida G. Schot.
Y1787: POESJKIN, ALEXANDER. - Jewgeni Onegin. Een roman in verzen. Vertaald uit het Russisch door I.H.M. van Stekelenburg en Frans-Joseph van Agt.
T1555: POESJKIN, ALEXANDER. - De steenen gast. Uit het Russisch vertaald door Aleida G. Schot.
T0117: POESJKIN, ALEXANDER. - Enkele gedichten. Uit het Russisch vertaald door Aleida G. Schot.
T3707: POESJKIN, A. / KURT LOB. - De verhalen van wijlen Ivan Petrovitsj Bjelkin I. Vertaald door Aleida G. Schot. Geillustreerd door Kurt Lob.
Y6172: POEZE, HARRY EN MARTIN ROS. - De biografie in Nederland en Vlaanderen 1991 -1992. Overzicht en bibliografie.
Y6174: POEZE, HARRY EN MARTIN ROS. - De biografie in Nederland en Vlaanderen 1988 -1990. Overzicht en bibliografie.
L5599: POEZE, HARRY EN MARTIN ROS. - De biografie in Nederland en Vlaanderen 1993 -1994. Overzicht en bibliografie.
L5803: POHLEN, JOEINL. (INL.). - Fresh Fonts.
H6035: POINTL, FRANS. - De aanraking. Verhalen.
Y1499: POINTL, FRANS. - De kip die over de soep vloog. Verhalen.
Y0271: POINTL, FRANS. - Krantenknipsels over/van Pointl.
H2908: POINTL, FRANS. - Vijf laatste verhalen.
T9547: POINTL, FRANS. - De kip die over de soep vloog. Verhalen.
R5631: POINTL, FRANS. - Poelie de Verschrikkelijke. (Kattenverhalen).
L1947: POIRTERS, ADR. - Den spieghel van Philagie. Heruitgaaf van den III. druk Antwerpen 1674.
Y0021: POISSON, E. - Ce qu'est le Socialisme.
W7076: POL, BERT. - De Amsterdamsche lichtmis of Zoldaat van fortuin. Opnieuw uitgeven en van inleiding en commentaar voorzien.
L4053: POL, C. VAN DER. - Het kloosterwezen in Nederland. (Korte aanteekeningen).
B7116: POL, PIERRE VAN DER. - Breda's oudste foto's. Stadgezichten en portretten van 19e eeuwse fotografen.
L4904: POL, W.H. VAN DE. - De kerk in het leven en denken van Newman. Voorwoord Paul Sobry.
R5711: POL, W.H. VAN DE. - De kerk in het leven en denken van Newman.
B6973: POL, BARBER VAN DE. - Er was wat met Meneer Maker & Mevrouw Maker.
B5113: [BOLLAND] POL, C. VAN DER. - Een Nederlandsch Wijsgeer (?), critische fragmenten betreffende Prof. Bolland.
B8737: POLA, ALEXANDER. - Schrijfkramp. Light verse & cursiefjes.
R1804: POLA, ALEXANDER. - De fabel van de fabelachtige veenmol. Tekst van Alexander Pola, illustraties van Eppo Doeve.
B7791: POLAK, LEO. - Kennisleer contra materie-realisme. Bijdrage tot Kritiek en Kantbegrip.
R3907: POLAK, ARTHUR. - Joodse penningen in de Nederlanden. Jewish Medals in the Netherlands.
Y7075: POLAK, BOB & DIRK BAARTSE. (ED.). - WFH-verzamelkrant Over Willem Frederik Hermans Nr. 1. jaargang 1 december 1991.
Y7074: POLAK, BOB & DIRK BAARTSE. (ED.). - WFH-verzamelkrant Over Willem Frederik Hermans Nr. 0. jaargang 1 september 1991.
T5864: POLAK, ED. - De zeeliedenstaking en haar gevolgen.
H8503: POLAK, CHAJA. - Stenen Halzen.
M2739: POLAK, JOHAN B.W. EN W.J. SIMONS. (ED.). - In Memoriam P.N. van Eyck.
R7391: POLAK, HENRI. - Het Bankroet. Eenige opmerkingen betreffende Het Bankroet der Tegenwoordige Sociale Politiek door Mej. Mr. E.C. van Dorp.
Y6014: POLAK, JOHAN. - Zeven kleine studies.
K7746: POLAK, JOHAN. - Het oude heden.
K5139: POLAK, H.J. - Tweeerlei letterkundige kritiek Potgieter en Huet.
R5912: POLAK, LEO. - Oorlogsfilosofie.
B3865: POLAK, BOB & DIRK BAARTSE. (ED.). - WFH-magazine Nr. 20. jaargang 5 september 1996.
B3866: POLAK, BOB & DIRK BAARTSE. (ED.). - WFH-magazine Nr. 21. jaargang 6 december 1996.
B3867: POLAK, BOB & DIRK BAARTSE. (ED.). - WFH-magazine Nr. 22. jaargang 6 maart 1997.
R7119: POLAK, STELLA EN HENRI POLAK. - Het Socialistisch Liederboek. Achttien Socialistische Liederen voor Zang met Pianobegeleiding.
T7852: POLAK, HENRI. - De Vakvereeniging. Een beknopte beschouwing van haar wezen en geschiedenis.
B3863: POLAK, BOB & DIRK BAARTSE. (ED.). - WFH-verzamelkrant Nr. 6. jaargang 2 maart 1993.
B2210: POLAK, NICO. (ED.). - Het was vreesselijk! Onsterfelijke pagina's uit de roemruchte jaargangen van het Gillustreerd Politienieuws.
T3477: POLAK, HENRI. - Openbare brief aan den weledelzeergeleerden Heer A.R. Zimmerman.
W7379: POLAK, CHAJA. - Stenen Halzen.
L5363: POLAK, MEIJER. - The historical, philosohical and religious aspects of John Inglesant.
H4289: POLAK, LEO. - Eenheid boven geloofsverdeeldheid.
L0691: POLAK, J.B.W. - Der Mouw in Doetinchem.
Y7076: POLAK, BOB & DIRK BAARTSE. (ED.). - WFH-verzamelkrant Over Willem Frederik Hermans Nr. 2. jaargang 1 maart 1992.
H1959: POLAK, JOHAN. - Oscar Wilde in Nederland. Een flard verlaat fin de siecle.
Y7078: POLAK, BOB & DIRK BAARTSE. (ED.). - WFH-verzamelkrant Over Willem Frederik Hermans Nr. 6. jaargang 2 maart 1993.
Y6743: POLAK, ESTHER. - De wond.
R1823: POLAK, JOHAN. - Bloei der decadence.
T3603: POLAK, M.W. - Het hoofdbestuur der wereld. Een weg naar wereldvrede.
T2473: POLAK, SIEGFRIED. - Een kennismaking met de leer der economische vrijheid, het socialisme en het staatssocialisme.
Y7073: POLAK, BOB & DIRK BAARTSE. (ED.). - WFH-verzamelkrant Over Willem Frederik Hermans Nr. 4. jaargang 1 september 1992.
H7692: POLAK, INGE. - Geloof mij vrij, mevrouw. Een bloemlezing uit vrouwentijdschriften tussen 1870 en 1920.
Y4346: POLAK, BOB. - In Groningen was ik van ellende doodgegaan. Een literaire wandeling door het Groningen van Willem Frederik Hermans.
L7116: POLAK, LEON. - Goethe's 'Veel-eenheid'.
T5073: POLAK, M.W. - Bezwaren tegen de opvattingen der relativisten.
T2614: POLAK, HENRI. - Het Bankroet. Eenige opmerkingen betreffende Het Bankroet der Tegenwoordige Sociale Politiek door Mej. Mr. E.C. van Dorp.
R8210: POLAK-KIEK, J. - Administratie voor de vrouw, in gezin, beroep en bedrijf.
H8627: POLAK, JOHAN. - Zeven kleine studies.
R3780: POLAK, ERNST. - Amsterdammers. 45 teekeningen van Mr. Ernst Polak, bijschriften van hier en ginder, met een inleiding van Cornelis Veth.
T4629: POLAK, STELLA EN HENRI POLAK. - Het Socialistisch Liederenboekje I.
T7881: POLD, LEO. - De toekomst van den onderwijzer.
B2242: POLDER, RUDI. - Geschreven dingen.
B0473: POLET, SYBREN. - Namen zijn nieuws, Het Stark, Het sensorium.
W6418: POLET, SYBREN. - Adam X , De softenonzoon of hoe solliciteert men bij het publiek, De koning komt voorbij.
M6212: POLET, SYBREN. - Kikker en nachtegaal. Buitenlandse poëzie over Nederland en Nederlanders van de zeventiende eeuw tot heden. Samengesteld en ingeleid door....
K4024: POLET, SYBREN. - Verboden tijd. Een tijdfabel.
B0570: POLET, SYBREN. - De vuurballons. Mysterieuze toekomstverhalen, verzameld, vertaald en ingeleid.
W5311: POLET, SYBREN. - De sirkelbewoners, een model.
W5314: POLET, SYBREN. - Verboden tijd. Een tijdfabel.
H4216: POLET, SYBREN. - Lady Godiva op scooter.
W6257: POLET, SYBREN. - De geboorte van een geest. Een kadercollage.
M3411: POLET, SYBREN. - Geboorte-stad / Lady Godiva op scooter.
B3120: POLET, SYBREN. - Een geschreven leven. (fragment).
A0078: POLET, SYBREN. - De koning komt voorbij. Drama in drie stadia.
L7248: POLET, SYBREN. - De steen.
H8628: POLET, SYBREN. - De steen.
R8678: POLET, SYBREN. - Demiurgasmen.
Y1239: POLIDORI, ROBERT & JEAN-MARIE PEROUSE DE MONTCLOS. - Kastelen langs de Loire.
W9523: POLIS, HAROLD. - Uren na middernacht. Verhalen over slapeloosheid.
W4094: POLITE, CARLENE HATCHER. - De flagellanten.
P2945: POLL, K.L. - Zonder mirakels, kritieken en essays.
P1787: POLL, K.L. - Het masker van de redelijkheid. Politieke essays.
P1788: POLL, K.L. - De eigen vorm. Essays over poëzie.
B6199: POLL, K.L. - De gouden lamp. Essays over Nederland en de menselijke geest.
Y6645: POLL, C.N. VAN DE. - Zwangerschap en kraambed. Enkele wenken en inlichtingen.
Y7337: POLL, K.L. - Een tijd voor constructies.
H1057: POLL, K.L. - Het principe van de omweg. Ideeen.
H1534: POLL, K.L. - Wennen aan vrede. Essays over een tijdvak van voorspoed en ongeloof. Formules voor een moraal 5.
R7173: POLL, FREDRIK VAN DE. - Tijdelijke waarneming van het koninklijk gezag.
R5466: POLLATSCHEK, STEFAN. - Vlammen en kleuren. Het leven van Vincent van Gogh. Vertaald door H.J. Smeding.
L6392: POLLET, J. EN J. HELSEN. - Toponymie van Varsenare.
Y0974: POLLMANN, THIJS. - De letteren als wetenschappen. Een inleiding.
R6508: POLLMANN, JOP. - Dit is onze grootste schande.
Y6280: POLLMANN, JOOST. - Letterlijk & figuurlijk. Strips kun je beter lezen.
H9982: POLLOG, C.H. EN E. TILGENKAMP. - Vliegers ontdekken de wereld. Boven polen, zeeen en continenten. Vertaling A.C. Tholema.
K8830: POLMAN, P. - Huizinga als kultuurhistoricus.
R5237: POLMAN, P. - Godsdienst in de Gouden Eeuw.
T6775: POLVLIET, G. - Amsterdam, in 1672 in verband met onze tegenwoordige weerbaarheid.
L4591: POMES, H. - Over van Alphen's kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw.
Y0227: POMPE, W.P.J. - Het nieuwe tijdperk en het recht.
Y2127: PING-PONG. - The official edition of revised laws of Ping Pong. Authorised by the Ping Pong Association.
H1865: PONIATOWSKA, ELENA. - Tinisima. Het leven van Tina Modotti. Vertaling K. Rutten.
Y5660: PONS, MAURICE. - De seizoenen. Vertaald uit het Frans en van een nawoord voorzien door Mirjam de Veth.
L6683: PONSE, CHARLES. - Causa Finalis. Geloofsbelijdenis van een avonturier. Van Fetisj tot Monon.
T1852: PONT, J.W. - Rede over psalm 126 gehouden in den dankstond voor het herstel van Neerlands onafhankelijkheid op zondag 16 november 1913 in de Herst. Evang. Luth. Kerk te Amsterdam.
Y3062: PONTANUS, JOHANNES ISACIUS - Historische Beschrijvinghe der seer wijt beroemde Coopstadt Amsterdam.
R6012: PONTEN, JOSEF. - De Bokkerijders.
T9121: CHRIS KRAS / KEES VAN PONTEN. - Opdracht aan Eduard den Zevende.
H5026: POOL, ROSEY E. EN PAUL BREMAN (EDS.). - Ik zag hoe zwart ik was. poëzie van Noord-Amerikaanse negers. Een tweetalige bloemlezing.
H6456: POOPENBERG, FELIX. - Buchkunst.
Y6231: POORT, COERT. - Gedicht naar Psalm 24.
K0105: POORT, COERT. - Een kleine dag voor mijzelf.
T8684: POORT, COERT. - Om precies te zijn.
L1799: POORT, HERMAN. - Van de planken. Dagbladkronieken over tooneel.
Y2514: POORT, N.J.A. - De kortste weg. Van blokschrift over koordschrift naar een persoonlijk schrijfhand. Schrijfcursus voor de lagere school. Aanwijzingen voor de leerkracht. + Hoofdletter en verbindingskaart.
T8683: POORT, COERT. - Ingevuld om te leven.
R6760: POORT, HERMAN. - Enkele verzen.
T8681: POORT, COERT. - De Koning van Wezel.
T8682: POORT, COERT. - Een bijkomstigheid van geschrijf.
Y6483: POORT, HERMAN. - Literatuur. Vier lezingen.
K6465: POORTENAAR, JAN. - Ons is gheboren. Oude prenten en teksten, verzameld en toegelicht.
K6542: POORTENAAR, JAN. - Het feest der schilderkunst. Met teekeningen van den schrijver.
K6543: POORTENAAR, JAN. - Rembrandt als etser.
K6547: POORTENAAR, JAN. - Lau-tze en Confucius.
W2834: POORTENAAR, JAN. - Van prenten en platen. De grafische technieken in voorbeelden, afbeeldingen en beschrijving.
L2644: POORTENAAR, JAN. - Wilhelmus van Nassouwe. Samengesteld door...
T9756: POORTENAAR, JAN/DARD HUNTER/C. PELS. - De papierwereld.
M8015: POORTENAAR, JAN. - Matthijs Maris.
M5612: POORTERE, JOSE DE. - Martinus Nijhoff.
L3047: POORTERE, A. DE. - Barth. Verschaeren.
L0001: POORTMAN, J.J. - Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte. Twee delen.
H8991: POORTMAN, J. / A.J. SCHRADER. - Vijftig jaren Huisman. Gedenkschrift van een veelzijdig bedrijf. (1904-1954).
T1648: POORTMAN, J.J. - Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte. Supplement I.
L7894: POOT, H.K. - Minnezangen van Hubert Korneliszoon Poot. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door C.M. Geerars.
L1149: POOT, HUBERT CORNELISZ. - Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis.
Y4542: POOT, HUBERT KORNELISZOON. - Gedichten. Met kunstige printen versiert.
W6829: POP, J. - Over De koperen tuin van Simon Vestdijk.
M5606: POPELIER, ED. - Piet van Aken.
K9722: POPKEN, J. - Mathesis en maatschappij.
K7668: POPMA, S.J. - Graham Greene en het Rooms-Katholicisme.
T8796: POPMA, MURK A.J. - Buitenstaander.
Y7130: ILLUSTRAZIONE POPOLARE. - Illustrazione popolare. Giornale per le Famiglie. Volume XXXV, N. 38 - 39, 18 - 25 Septembre 1898.
L6795: POPP, WALTER. - Milieu und Selbstbestimmung in der individuellen Entwicklung.
Y7665: POPP, ADELHEID. - Aan onze meisjes. Meisje en Man.
R6416: POPP, CAROLINE. - De legende van Jantje van Sluis.
K4802: POPPE, ANDRIES. - Odon von Horvath.
B2964: POPTA, W.M. VAN. - De Landerziehungsheime. (New Schools-Ecoles Nouvelles). Geschiedenis-ontwikkeling en beteekenis.
R6003: PORNBACHER, HANS. - Von Veldeke bis Albertinus. Bleispiele sprachlicher und literarischer Wirkung der Niederlande auf Bayern.
B6061: PORTA, A. - Joan en Gerrit Corver. De politieke macht van Amsterdam, (1702-1748).
Y1397: DE PORTEFEUILLE. - De Portefeuille, kunst- en letterbode. Geillustreerd Weekblad. 9e jaargang 1887-88 Deel I.
H3075: PORTEMAN, K. - Symbolische boekwetenschap of twee vliegen in een klap. Zevende Bert van Selm-lezing.
L6417: PORTENGEN, ALBERTA J. - Primitieve cultuur. Een en ander uit de vergelijkende volkenkunde.
B9969: PORTEOUS, JOHN. - Aangemunt en nagemunt. Een episode uit de vaderlandse muntgeschiedenis.
K1881: PORTER, CATHY. - Alexandra Kollontaj. Een biografie. Vertaling Tinke Davids.
W8460: PORTNOY, ETHEL. - De brandende bruid.
M2642: PORTNOY, ETHEL. - Steen en been en andere verhalen.
M6154: PORTNOY, ETHEL. - De eerste zoen. Verhalen.
Y6316: PORTNOY, ETHEL. - Belle van Zuylen ontmoet Cagliostro. Een toneelstuk in twee bedrijven.
M2641: PORTNOY, ETHEL. - De brandende bruid.
B8248: POS, H.J. (ED.). - Anti-Semitisme en Jodendom. Een bundel studies over een actueel vraagstuk.
B4015: POS, HUGO. - Reizen en stilstaan.
M0370: POS, HUGO. - De ziekte van Anna Printemps.
K6792: POS, H.J. - Phonologie en betekenisleer.
Y5428: POS, HUGO. - Krantenknipsels van/over Hugo Pos.
Y0192: POS, HUGO. - Het verlaten koninkrijk. Verhalen.
B9814: POS, HUGO. - Het mausoleum van de innerlijke vrede.
K2824: POS, H.J. - Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos. Twee delen.
R0807: SCHRIJVERSPRENTENBOEK. AERTS / CALIS / JACOBI / KUSTERS EN POS. - De Gids sinds 1837. De geschiedenis van een algemeen cultureel en literair tijdschrift.
Y5012: POS, MARY. - Werkelijkheid op Bali.
R7096: POS, HUGO. - Van het een.
Y5034: POS, MARY. - Eens op Java en Sumatra.... Het laatste reisboek over ons Indie in zijn glorietijd.
L4438: POST VAN DER MOLEN, GERARD. - Dat is wat wonders. Relaas van een thuisdrukker.
Y4784: POST, HANS. - Politionele Actie. Boek II van de trilogie Bandjir over Noord-Sumatra.
L0223: POST VAN DER MOLEN, GERARD & RONALD RIJKSE. - Wat baard den Druk, Niet al Geluk! Werk en materialen van De Ammoniet.
Y7834: POST VAN DER MOLEN, GERARD. - De magie van margedrukken. Veertig jaar stichting Drukwerk in de Marge.
Y6167: POST VAN DER MOLEN, GERARD. - De toekomst van ons grafisch verleden. Met een bijdragen van: Jan Keijser, Arie Lenoir, Laurens van Krevelen en Johan de Zoete.
L2676: POST, P. - Over de woordenschat van zesjarige kinderen in tweetalig Friesland.
B5497: POST, MANCE. - There was a lady loved a swine en andere volksversjes.
Y6314: POST, HERMAN. - Te voet naar Rome. In het spoor van Bertus Aafjes.
T0926: POST, MATTHIEU J. H. - De driebond van 1788 en de Brabantse Revolutie.
T6886: POST, JAN. - De dood spreekt... Spreekkoor.
T3008: POST, P.G.J. (ED.). - Verbeelding van vroomheid. De devotieprent als cultuurwetenschappelijke bron.
Y8148: DE OCEAAN POST. - De Oceaan Post. Gratis blad aan boord van de mailschepen van den Rotterdamsche Lloyd. 10e jaargang Uitreis no 18.
R5560: POST, R.R. - De overgang van de Friezen tot het Christendom,
Y8097: DE OCEAAN POST. - De Oceaan Post. Gratis blad aan boord van de mailschepen van den Rotterdamsche Lloyd. 10e jaargang Uitreis no 1.
L5635: POST, VINCENT WOUTER. - Les Tentatives de Reforme Orthographique du Pere Monet, S.J.
L4375: POST, ELVIN. - Vals beeld.
Y7424: POSTER. - Poster: Warning Wanted. 1: Voor de 2 moorden in Zwartberg en de repressie tegenover de wilde stakingen.... etc.
Y7177: POSTER. - Wat Duitschland hebben wil, zijne aanspraken zooals die door de leiders der Duitsche gedachte zijn uitgedrukt.
Y7176: POSTER. - Om niet te vergeten. 1917-1918.
Y7676: POSTER. - De uitbuiting van Suriname. Protest Suriname wordt door Aluminium-koncerns uitgebuit, Nederland medeplichtig. Tekening H. Pearl.
L7296: POSTHUMA DE BOER, EDDY. - In 't nest met de rest. Deel 3. Voorwoord Jan Kuitenbrouwer.
R9548: POSTHUMA DE BOER, EDDY / J.BERNLEF (TEKST). - In 't nest met de rest. [Deel 1].
R5654: POSTHUMUS, N.W. - Het oudst bewaarde Amsterdamsche Koopmansboek.
T7433: POSTHUMUS, RINSE. - De natuur en bestemming der kerkelijke, vooral pastorie-goederen, in verband met het gebeurde te Marrum en Nijkerk, benevens den oorsprong, enz. der suppletie-tractementen in Friesland, in het licht gesteld, met bijlagen.
T6706: POSTHUMUS, S.N. EN F. NIEUWENHUIZEN. - Hoofden in de Bond. Polemiek tussen S.N. Posthumus en F. Nieuwenhuizen.
L7216: POSTHUMUS, N.W. - De Nationale Organisatie der Lakenkoopers tijdens de Republiek.
M9550: POSTMA, W.P. & H. KLEIJN. - Paddestoelen.
R7608: POSTMA, S.J. - Hu-Bo-Be. De strategische VerVa in de oorlogsdagen van 1940.
T9724: POSTMA, OBE. - Samle fersen. Mei in ynlieding fan Philippus Breuker. Besoarge troch Tineke Steenmeijer-Wielenga.
B4449: POSTMA, A. EN B.J. BONENKAMP. - Aan deze zijde van het Binnenhof. Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
Y2246: POSTMA, SEBASTIENE - Trappen.
Y0074: POSTMA, O. - It Fryske Doarp as Tsjerklike en Wraldske Ienheid.
Y3588: POSTMUSEUM. - Hoe ontstonden de typen I en II in de postzegels der uitgifte 1867 Nederland.
T3312: POT, J.E. VAN DER. - Voor vijftig jaar. Een terugblik.
R7296: POT, C.W. VAN DER. - Julianus de Afvallige, of De strijd tegen het Christendom. In drie zangen met houtgravuren, naar teekeningen van C. Rochussen door Best, Vermorcken en Verveer.
B1881: POTGIETER, E.J. - Gedichten. 2e bundel. Met aanteekeningen door Th.J. Bosman.
K5035: POTGIETER, E.J. - Liedekens van Bontekoe. Blaauw bes, blaauw bes! 'T is maar een pennelikker! Marie. De ezelinnen. Hanna.
Y8521: POTGIETER, E.J. - Een bundel liederen en gedichten. Bijeenverzameld door Joh. C. Zimmerman.
H2955: POTGIETER, E.J. - Onder weg in den regen. Met aantekeningen en een toelichting door Jacob Smit.
H2956: POTGIETER, E.J. - Proza 1837 - 1845.
H2957: POTGIETER, E.J. - Een bundel liederen en gedichten. Bijeenverzameld door Joh. C. Zimmerman.
H2958: POTGIETER, E.J. - Een bundel liederen en gedichten. Bijeenverzameld door Joh. C. Zimmerman.
B7254: POTGIETER, E.J. - Verspreide en nagelaten gedichten 1828-1874. Twee delen.
K7198: POTGIETER, E.J. - Poezy 1832-1868. Eerste deel.
K7199: POTGIETER, E.J. - Poezy 1827-1874. Tweede deel.
K7200: POTGIETER, E.J. - De werken: Studien en Schetsen. Drie delen
K8522: POTGIETER, E.J. - Jan, Jannetje en hun jongste kind.
T2372: POTGIETER, E.J. - Een bundel Liederen en Gedichten.
Y6591: POTGIETER, E.J. - Jan, Jannetje en hun jongste kind. Het Rijksmuseum. Met inleiding en aanteekeningen van L.S. [=Leo Simons] en vier-enveertig afbeeldingen.
K0635: POTGIETER, E.J. - Proza 1837-1845 eerste deel, idem tweede deel, Poezy 1827-1874 eerste deel, idem tweede deel. Vier delen.
B5662: POTGIETER, E.J. - II. 't Is maar een Pennelikker!
M3904: POTGIETER, E.J. - Florence den XIVden mei 1265-1865 aan Cd. Busken-Huet. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Jacob Smit.
L8660: POTGIETER. - Potgieter's poëzie Deel I: Zangen des tijds. Deel II: Nalatenschap van den Landjonker.
L3268: POTGIETER, E.J. - Droom en tucht. Proza en poëzie.
K0331: POTGIETER, E.J. - De werken: Kritische Studien. Drie delen.
K0330: POTGIETER, E.J. - De werken: Studien en Schetsen. Drie delen.
B7850: POTGIETER, E.J. - Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink.
K0660: POTGIETER, EVERHARDUS J. - Liedekens van Bontekoe.
B7230: POTGIETER, E.J. - Proza 1837 - 1845. Stereotiep-Uitgaaf.
M8143: POTGIETER, E.J. - Het Rijksmuseum. Met een voorwoord van Albert Verwey.
B7779: POTGIETER, E.J. - Onder weg in den regen. Met aantekeningen en een toelichting door Jacob Smit.
L3422: POTGIETER, E.J. - Een bundel Liederen en Gedichten.
R6861: POTHUIS, S.J. - Arbeiders-weekloonen in een aantal bedrijven en vakken te Amsterdam.
T4985: POTHUIS, S.J. - Tegen Zondags- en Nachtarbeid en voor versterking der vakorganisatie.
T8563: POTOK, CHAIM. - Op zoek naar Ruth. Een vertelling. Vertaald door Liesbeth van Nes.
H0562: POTOK, CHAIM. - De familie Slepak. Kroniek van een Russisch dissidentengezin. Vertaald door Pieter Cramer.
H7773: POTOK, CHAIM. - Davita's harp. Vertaling Peter Sollet.
H8954: POTOK, CHAIM. - Het boek van het licht. Vertaald door Jeanette Bos.
K1334: POTOK, CHAIM. - Het boek van het licht. Vertaald door Jeanette Bos.
B1282: POTTER, DIRC. - Der Minnen Lope. Eerste, tweede, derde en vierde boek. Inleiding en woordenlijst. 4 delen.
T0480: POTTER, FRANS DE. - De Advertentie in de Nieuwsbladen.
B9229: POTTER, DENNIS. - Zoon des mensen. Een spel. Vertaling Evert Straat.
T1406: POTTIER, A. - Cooperatie. Inleiding van P.J.M. Aalberse.
T6699: POTTIER, A. - Cooperatie. Inleiding van P.J.M. Aalberse.
K0124: POTTLE, FREDERICK A. (ED.). - Boswell in Holland 1763 - 1764. Including his correspondence with Belle de Zuylen (Zelide).
L9860: POUCKE, WILLY VAN. - Formosa.
L9502: POUCKE, WILLY VAN. - De Secretaresse.
B8640: [BILDERDIJK] POULLAIN DE SAINT-FOIX, GERMAIN FRANCOIS. - Deukalion en Pyrrha: Tooneelstuk. Uit het Frans vertaald door Willem Bilderdijk.
R5228: POULSSEN, J. - Tragiek van Vondels glans. Bijdrage tot de beschrijving ener dichterlijke eigenheid.
M9696: POURRAT, HENRI. - Le diable au moulin papier.
Y6271: POUW, GERARD. - Bloemrijk behang.
Y3851: POUW, GERARD. - Bloedbad. Over het Van Heutszmonument.
M0696: POVEE, HENK. - Herman de Man.
H5746: POWELL, ANTHONY. - Een dans op muziek van de tijd II. Lente een kopersmarkt. Vertaling Auke Leistra.
H9094: POWELL, G.H. - Excursions in Libraria, being retrospective reviews and bibliographical notes.
K1102: POWELL, NEIL. - Die Wissenschaft der Alchimisten.
M8504: POWER, EILEEN. - Medieval Women.
H5666: POWER, EILEEN. - Medieval People.
B3991: POWERS, ALAN. - Shop Fronts.
R3893: PRAAG, SIEGFRIED VAN. - De West-Joden en hun Letterkunde sinds 1860.
K4554: PRAAG, SIEGFRIED VAN. - Een lange jeugd in joods Amsterdam. Een visie op joods Amsterdam in foto's door Willy Lindwer.
K4717: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Jeruzalem van het westen.
B8940: PRAAG, MARINUS M. VAN. - De Toneelspeler.
K6480: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Op enkel spoor.
K6517: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Jezus en Menacheem.
B0554: PRAAG, HENRI C. VAN. - Dat hoor je dan...
Y6263: PRAAG, JAAP EN A.A. SANDERS. - Kickshaws. 'n Typografisch avontuur in Parijs.
Y4812: PRAAG, S. VAN. - Onrust op Java. De jeugd van Dipanegara. Een historisch-literaire studie.
B2420: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - De Oude Darsjan, over Jodenbuurten en joodse buurten.
H4256: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Partijtje ruw partijtje geslepen.
L6434: PRAAG, H. VAN. - Wijsheid en schoonheid van India.
L3433: PRAAG, J.A. VAN. - Problemen om de Spaanse Schelmenroman.
M7121: [MULTATULI] PRAAG S. V. (ED.). - Multatuli, bloemlezing. Ingeleid Anna v. Gogh-Kaulbach.
Y5426: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Krantenknipsels van/over Siegfried E. van Praag.
Y6961: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Wij en de dieren. Een beschouwing over het dier in de letterkunde en een keur van dierverhalen.
H0481: PRAAG, PH. VAN. - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
H9150: PRAAG, J. PH VAN. - Henriette Roland Holst wezen en werk.
B6108: PRAAG, PH. VAN. - Joodse symboliek op Nederlandse exlibris.
T0427: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Jeruzalem van het Westen.
B9016: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Wereldburgers. Portretten en miniaturen.
B9017: PRAAG, SIEGFRIED VAN. - In eigen en vreemden spiegel. (Uit de letterkunde van en over Joden).
B9018: PRAAG, SIEGFRIED VAN. - Het Ghetto. Een beschouwing en bloemlezing van West- en Oost-Joodsche ghettoschetsen.
Y3342: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN E.A. - Zestig jaar Leopold. Het gezicht van een uitgeverij 1923-1983.
B0792: PRAAMSTRA, OLF. - Busken Huet. Een biografie.
Y7026: PRAAMSTRA, OLF. - Busken Huet. Een biografie.
K0686: [MULTATULI] PRAAS, JAN & HANS VAN STRAATEN (EDS.). - Multatuli onder vuur. Schimpscheuten & schampschoten op Eduard Douwes Dekker.
L3585: PRAKKE, H.J. - De 'seismograaf-functie' der jongere generatie. Ingeleid door P.J. Bouman.
Y7835: PRAKKE, H.J. - Galerij-der-21. Ter gelegeheid van het meerderjarig worden van de Drentse Kopperprent 1949.1969.
L2001: PRAKKE, H.J. - Pers en politieke elite. Enquete over de rol van de pers in de geestelijke achtergronden van sociale veranderingen. Met een inleidend woord van P.J. Bouman.
L3579: PRAKKE, H.J. - Bild und Plakat. Zwei studien.
L3580: PRAKKE, H.J. - Uber die Entrenzung der Publizistik und die Ruckblende als Publizistisches Moment im Kulturwandel.
L3581: PRAKKE, H.J. & B.J. BERTINA. - Film in den Niederlanden. Zwei Vortrage. Anhang: Programm der niederlandischen Filmtage Munster 1963.
T9370: PRAKKE, H.J. - Bentheimer Grenz - Triptyk.
B8663: PRAKKE, H.J. - Drente hoog opstoten! Gewestelijk-culturele redenaties en prakkezaties van een Drentse boekdrukker. Verlucht door Johannes Mulders.
T2260: PRAKKE, HENK. - Zur Frage der Ur-Publizistik.
M4133: PRAKKE, H.J. - De sneldialoog van het affiche.
M4111: PRAKKE, H.J. - Herleving der Koppermaandagviering? Eerherstel voor oud Drukkersfestijn!
H1369: PRAKKE, H.J. - Van perswetenschap tot publicistiek.
B8495: PRAKKE, H.J. - Over de eeuw van Pet en hoe een curieuse mystificatie daarvan een hoogtepunt vormt... Een stukje Drentse boekdrukkersgeschiedenis.
T5462: PRAKKE, H.J. - Publicistische beinvloeding van het plattelandse denken. Historisch-sociografische speurtocht.
T6590: PRAKKE, HENK. - Vom Sinn der Publizistik.
H1367: PRAKKE, H.J. - Educatie in drukinkt. Memoirettes van een Drentse boekdrukker.
T5809: PRAKKE, L. - Het Huis verzopen, het Hof gepakt, de Koning ontbloot. staatsrecht onder spanning
T1707: PRAKKE, HENK. - Towards a philosophy of publicistics. Edited by Hanno Hardt.
R6723: PRAKKE, H.J. - Kerkgang om nieuws (de kerkespraak). Praejournalische nieuwsvoorziening ten plattelande. Met een inleidend woord van Prof. Dr. K. Baschwitz.
R1775: PRAKKE, H.J. - Dante Publizistisch Gesehen. Gedanken zum Verbannungseffekt und zur umgestaltenden Tradition.
A0281: PRAKKEN, J.R. - Leerboek der geslachtsziekten.
M7209: PRAMPOLINI, GIACOMO. - Mensen, oorlogshooi/Uomini, fieno della guerra. Vertaling en inleiding Catharina Ypes.
M7653: PRANTERA, AMANDA. - Gesprekken met Lord Byron. Vertaling Joop van Helmond.
R6548: VRIJBUITER EN HENDRIK DE PRATER (H.B. FORTUIN). - En nu hoort u Vrijbuiter... Rijmen en praatjes uit de Engelsche radio tijdens de oorlogsjaren.
R3306: PRAUSE, GERHARD. - Herodes de Grote. Koning der Joden: moordenaar of politiek genie?
K7490: PRAZ, MARIO. - Studies in Seventeenth-Century Imagery.
W5128: PRAZ, MARIO. - Studies in Seventeenth-Century Imagery. Volume two. A Bibliography of Emblem Books.
B0359: PREETORIUS, EMIL. - Vom Buhnenbild bei Richard Wagner.
H3443: PREETORIUS, EMIL. - Vom Wege eines Kunstlers und vom Wandel der Kunst.
Y8849: WERELDBIBLIOTHEEK VEREENIGING. PREMIES. - Wereldbibliotheek Ver., Paasgroet: 1938 - '39 - '41 - '48 - '50 - '51 - '52 - '54 - '56 - '57 - '59 - '60 - '61. Pinksterpremie: 1937 - '54. Sinterklaaspremie: 1937 - '40 - '41 - '42 - 54 - '55. Nieuwjaarspremie: 1938 - '41 - '42 - '48 - '50 - '56 - '58 - '64 - '65 - '66 - '67 - '68. Bevrijdingsgroet 1945. Najaarspremie 1947. Mei 1950.
Y8850: WERELDBIBLIOTHEEK VEREENIGING. PREMIES. - Wereldbibliotheek Ver., Paasgroet: '40 - '41 - '48 - '50 - '51 - '52 - '54 - '56 - '57 - '61. Pinksterpremie: 1937 - '54. Sinterklaaspremie: 1941 - 54 - '55 - '61 - '62. Nieuwjaarspremie: 1938 - '41 - '42 - '50 - '57 - '58 - '64 - '65 - '66 - '68 - '70. Bevrijdingsgroet 1945. Najaarspremie 1947. Mei 1950.
R8317: PREMSELA, MARTIN J. - Anatole France en Hollande. Essai de bibliographie francienne. Preface: Louis Dumont-Wilden.
K7710: PREMSELA, MARTIN J. - De gedachtengroei van Francois Mauriac's romanwerk.
R5455: PREMSELA, MARTIN J. - Lectuurgids voor moderne Fransche Letterkunde. Inleiding P. Valkhoff.
M4118: PRENEN, H.L. - Esprit en anecdote. Anecdoten van Franse esprit uit drie eeuwen, bijeengelezen, vertaald en ingeleid door....
L4238: PRENEN, H.L. - Houtgravures van den heer Henry Brown.
Y9227: PRENT. GILS, AUG. W. VAN. - Voorjaar 1945. [Nederlandse vlag met oranje wimpel en witte bloesem].
Y9228: PRENT. GILS, AUG. W. VAN. - Den Vaderlant Ghetrouwe blijf ick tot in den Doet.1940-1945. [Nederlanse Leeuw met rood/wit/blawe strik en opschrift].
Y8636: BLACK SPARROW PRESS. - Sparrow 49: Fielding Dawson, More Tiger Lilies; affiche: Bukowski Lives!; Lijst met een selectie van de belangrijkste Black Sparrow Paperbacks; prospectus voor John Sandford, The Winters of that Country; Lijst van de verschenen titels van Wyndham Lewis; Prospectus New Titles Sprin?Summer 1995.
Y8667: REAL FREE PRESS. - Real Free Press, Complete Trade List.
B4945: LA PRESSE. - La Presse Federation de Journaux Belges. De Pers Federatie van Belgische Dagbladen.
T3151: PRESSER, SAMUEL. (SAMENGESTELD). - Dat gebeurde hier. Kroniek van vijf jaar oorlog.
R3070: PRESSER, JACQUES. - Geschenk van vrienden bij zijn zestigste verjaardag. 1899 24 februari 1959.
K6980: PRESSER, J. - Gewiekte wielen. Richard Arkwright.
T2433: PRESSER, JACQUES. - Louter verwachting. Autobiografische schets 1899-1919.
R5311: PRESSER, J. - De Tachtigjarige Oorlog.
M5776: PRESTI, GIUSEPPE LO. - De jager met de belletjes. Vertaling J. van der Haar. Voorwoord Aldo Busi.
H9180: PRESTON-MAFHAM, KEN. - Bugs and beetles. The new compact study guide and identifier.
Y1846: PREVOST, HIPPOLYTE. - Nouveau manuel complet de sténographie, ou art de suivre la parole en écrivant. Nouvelle édition, revue augmentée et accompagnée de planches.
A0842: PREZCIER, G. & E. [=WILHELMINA EN LOUISE DRUCKER]. - George David. De Engelbewaarder 5.
T9680: PRICK, HARRY G.M. - Jongenslief en jongensleed.
B8876: PRICK, HARRY G.M. - Herinneringen aan Lodewijk van Deyssel.
T8878: PRICK, HARRY G.M. (ED.). - Ik ben gestemd om een sonnet te maken. Een bloemlezing uit de poëzie der Tachtigers. Samengesteld en ingeleid door ....
M4527: PRICK, HARRY G.M. - In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890
B9124: PRICK, HARRY G.M. - In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890.
B8872: PRICK, HARRY G.M. - Lodewijk van Deyssel. Dertien close-ups.
K2410: PRICK, HARRY G.M. - Een weefsel van overpeinzingen. Causerie over Frans Erens in diens briefwisseling met Andries Bonger.
R0207: PRICK VAN WELY, MAX. - De bloeitijd van het Nederlandse Volkslied vanaf het ontstaan tot aan de tweede helft van de zeventiende eeuw. Met 25 meest onbekende liederen.
H6393: PRICK, HARRY G.M. - De Adriaantjes, een onderzoek naar wording en achtergronden van Van Deyssels Kind-leven.
H5441: PRICK, HARRY G.M. - Herinneringen aan Lodewijk van Deyssel.
H7543: PRICK, HARRY G.M. - Uit de schrijfcassette van Lodewijk van Deyssel. Ontnomen, ingeleid en van aantekeningen voorzien door ....
L9325: PRIEM, G.H. - Zon en zang. Verzamelde gedichten.
T0475: PRIES-HEIJKE, ANNA P. - De zaak Suchovo-Kobylin.
M6440: PRIESLEY, J.B. - 3 Mannen in burger. Vertaling Koos Schuur.
T6993: PRIESTER, A. - Het ingewikkeld oorlogsvraagstuk.
B9361: PRIJPERMAN, H.H.P. (ED.). - Uit de correspondentie van Prins Willem III den Stadhouder-Koning. Vertalingen van C. Serrurier.
L4557: PRIJT, HANS VAN DER. - 'Die boekhandel is er altijd geweest'. 50 jaar Boekhandel Blokker.
H9740: PROOST PRIKKELS. - 401: ATV schijf.
B2487: PROOST PRIKKELS. - 157: Op bezoek bij de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek te Maastricht.
B2470: PROOST PRIKKELS. - 221: Krant voor hen die de Prikkelhond in de pot vonden, of er door aan lager wal zijn geraakt.
L3923: PROOST PRIKKELS. - 197: De Slechtste Prikkels van het jaar, waarin verhaald wordt van de fouten die er in voorkwamen. Met bijdragen van Carmiggelt, J. Tersteeg en A.W. Weselius.
H9743: PROOST PRIKKELS. - 451: Enveloppen/zetduiveltje.
H9729: PROOST PRIKKELS. - 391: Test die zal aantonen of de lezer bijgelovig is of niet. Dertien vragen, dertien situaties, dertien uitkomsten.
M8988: PROOST PRIKKELS. - 369: Het Holtland. Feiten, cijfers en meningen over bos, bomen en hout in Nederland.
M8992: PROOST PRIKKELS. - 414: Leg het voorlopig maar in de ijskast. Een beschrijving van tien onvoltooide Proost Prikkels.
Y8924: PROOST PRIKKELS. - 241: Prictionaire, verbazend rijmwoordenboek der Nederlandse taal, vooral ten dienste van december-dichters.
T4191: PROOST PRIKKELS. - 200: Dartbord met schietschijf, onder het motto Werp u op Proost Papier. Pijltje en spelregels bijgeleverd
B4257: PROOST PRIKKELS. - 218: Monstermap waarin polyethyleenzakjes, bedrukt met dingen die er tijdens de vakantie in bewaard kunnen worden: paddestoelen, bladeren, schelpen.
R3590: PROOST PRIKKELS. - 226: Tourprikkels over tochten en tochtjes door ons land.
R3591: PROOST PRIKKELS. - 223: Keus in kunstdruk, monstermapje met veel soorten kunstdrukpapier.
R3597: PROOST PRIKKELS. - 390 B: Brief van de Prikkelsredactie dat de vele reacties op de drukproeven van Prikkels 390 het onnodig maken tot een definitieve druk over te gaan.
R3594: PROOST PRIKKELS. - 084: Pleidooi voor Nederlands Fabrikaat; toelichting op een nieuw distributiesysteem voor papier; Sprookjes over het land dat tijd over had.
R3593: PROOST PRIKKELS. - 199: Beeldroman over Polyethyleentje, een nieuw verpakkingsprodukt
R3598: PROOST PRIKKELS. - 396: Publivatie van het Rijksinnovatiebureau RIB, waarin produktideeen worden aangeboden aan de Nederlandse industrie.
R3599: PROOST PRIKKELS. - 225: Parodie op het Engelse tijdschrift Punch, nu Prunch.
M8575: PROOST PRIKKELS. - 277: De Prikkelsredactie wenst de lezers een gelukkige en voorspoedige Schrikkelmaand.
Y7553: PROOST PRIKKELS. - 452: Euro Krasloterij. Een Kraslot, met de regels van het spel. "Speel en win 10 kilo geld !!! Nog nooit vertoond!".
M8613: PROOST PRIKKELS. - 244: Presentexemplaar, gaat over de verhouding die schrijvers hebben met papier: haat, liefde, onverschilligheid.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/14