Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T7532: ROLLAND, ROMAIN. - Jan Christoffel VI: Antoinette. Vertaald door Jan Romein.
R0729: ROLLER, Arnold [=Siegfried Nacht]. - Direkte aktie.
T1935: ROLLER, J. - Practische Handleiding bij het Etsen op Koper. Een onmisbare vraagbaak voor allen die zich op het etsen willen toeleggen.
T5234: ROLLER, Arnold [= Siegfried Nacht]. - De eindstrijd. De sociale, algemeene Werkstaking.
K9647: [DE VINNE] ROLLINS, Carl Purington. - Theodore Low De Vinne.
L1065: ROMAINS, Jules. - Donogoo-Tonka of De wonderen der wetenschap. Vertaald en van een inleiding voorzien door Herman van den Bergh. Met teekeningen van Jo Spier.
T8851: ROMBAUT, Prudent. - Veronica. Reflecties over lijden.
T4836: ROMBAUTS, E. (ed.). - Karel ende Elegast. Ingeleid en verklaard.
K5801: ROMBAUTS, W. - De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1886-1914). Haar geschiedenis en haar rol in het Vlaamse cultuurleven II en III.
H5670: ROMBOUT, S.A.F. - Causons Littťrature.
K7847: ROMBOUT, C.T. - Hoger, sneller, verder. 37 beroemde namen in een sigarettenkoker.
L6236: ROMBOUTS, S. - Te wapen tegen 't bederf onzer dagen !
K9597: ROMBOUTS, Fr. S. - De psychologie der kleutertaal. Verklaard voor taalleeraren, pedologen, opvoeders en kindervrienden. Met een voorwoord van Jac. van Ginneken.
B2373: ROMBOUTS, S. - De Rembrandt-Duitser Julius Langbehn.
R2466: ROMBOUTS, Ph. - Certificats delivres aux imprimeurs des Pays-Bas par Christophe Plantin et autres documents se rapportant a la charge du Prototypographie
R1135: ROMEIN, J. / B.W. Schaper / A.C.J. de Vrankrijker e.a. - De tachtigjarige oorlog. Met talrijke illustraties in en buiten de tekst en een gekleurde kaart.
R5775: ROMEIN, J.M. - In Vossius' Voetspoor.
H4093: ROMEIN, Jan. - Oorsprong, voortgang en toekomst van de Nederlandse geest.
L6193: ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. - Spelen met de tijd.
T1512: ROMEIN, Jan. - Eeuwigheidswaarden. Over het al of niet verouderen van geestelijke waarden en in verband daarmee over de structuur van het geniale.
H2169: ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. - Omzien in verwondering. Herinneringen. Twee delen.
C1809: ROMEIN, Jan. - Gegist bestek, aspecten van drie jaar wereldbestel.
C1812: ROMEIN, Jan & Annie. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. 4 delen.
C1805: ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. - Vrouwenwijsheid. Een bundel kritieken en essays over de vrouw.
C1798: ROMEIN, Jan. - Machten van dezen tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagse internationale politiek.
C1799: ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. - Vaderland in de verte. Historische roman.
C1802: ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. - Slib en wolken. Stromingen en gestalten van de nieuwe Nederlandse Literatuur.
C1803: ROMEIN, J. - Beschouwingen over het Nederlandse volkskarakter.
C1698: ROMEIN, J.M. - Het vergruisde beeld over het onderzoek naar de oorzaken van onze opstand.
C1595: ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. - De vruchtbare muze.
L5183: ROMEIN, Jan. - In de ban van Prambanan. Indonesische voordrachten en indrukken.
M9481: ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. - De vruchtbare muze. Tendens en engagement in de literatuur.
K9482: ROMEIN, Jan. - In de hof der historie. Klein encyclopedie der theoretische geschiedenis.
K9318: ROMEIN, Jan. - Toynbee's studie der geschiedenis. Grondslagen ener algemene en vergelijkende beschavingsleer.
K7194: ROMEIN, Jan. - Het onvoltooid verleden. Cultuurhistorische studies.
M6363: ROMEIN, Jan. - Machten van dezen tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagse internationale politiek 1933 - 1935.
K6596: ROMEIN, Margre. - Het zijn peren uit mijn eigen tuin.
M3441: ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. - Omzien in verwondering. Herinneringen.
E0103: ROMEIN, Jan & Annie. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. 4 delen.
R3280: ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. - Ja vader, nee vader. Over de afbraak van het patriarchaal gezag en over wat er voor in de plaats kwam.
B1921: ROMEIN, Jan & Annie. - De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk. GeÔllustreerd met 130 afbeeldingen.
B1901: ROMEIN, Jan & Annie. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen.
K3087: ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. - Man en vrouw. Uit de geschiedenis van een menselijke verhouding.
B1269: ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. - P.C. Hooft 1581-1647.
T6588: ROMEIN, J.M. - Over de democratie. Lezing van J. Romein op 1 april 1947.
K2509: ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. - Drielandenpunt. Essay.
K2457: ROMEIN, Jan. - Twee beelden. Johan van Oldenbarnevelt / Hugo de Groot.
T9372: ROMEIN-VERSCHOOR, Annie. - Character und Kultur des Niederlanders.
Y8581: ROMEIN, Jan & Annie. - De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk. GeÔllustreerd met 130 afbeeldingen.
Y7546: ROMEN & ZONEN, J.J. - Uitgeverij J.J. Romen & Zonen, Roermond. Map met 22 prospectussen + 7 bestelkaarten.
Y8533: ROMER, Herman. - Bewaasde dromen. Gedichten met tekeningen van Otto Dicke.
R0442: ROMERS, M.A. & M. van Praag. - Inleiding tot de beginsel-verklaring van den Bond van Religieuse Anarcho-Communisten.
L2246: ROMI. - Maisons closes. L'histoire, l'art, la litterature les Moeurs. Preface du docteur Jean Lacassagne.
H6118: ROMIJN, J. EN A.L. SOTEMANN. (Red.). - Bont-Boek over Bond en Boek. Een gevarieerde verzameling opstellen over het uitgeven, produceren en distribueren van boeken. Voorafgegaan door een geschiedenis van de N.U.B. van 1931-1955.
H4846: ROMIJN MEIJER, Henk. - De stalmeesters of Geheimhouding verzekerd.
R4665: ROMIJN, Jaap. - Geschiedenis van een Delftse fabriek. Een overzicht van de productie van De porceleyne Fles te Delft van de zeventiende eeuw tot heden in het Fries Museum te Leeuwarden van 11 december 1970 tot 30 januari 1971.
L4543: ROMIJN, J. EN A.L. SOTEMANN. (Red.). - Bont-Boek over Bond en Boek. Een gevarieerde verzameling opstellen over het uitgeven, produceren en distribueren van boeken. Voorafgegaan door een geschiedenis van de N.U.B. van 1931-1955.
B6472: ROMIJN Meijer, Henk. - Uptown downbeat. Novelle.
L0241: ROMIJN MEIJER, Henk. - Bernard Malamud. Informatie.
H8441: ROMIJN, Jaap. - Minder dood dan levend.
Y5439: ROMIJN MEIJER, Henk. - Krantenknipsels van/over Henk Romein Meijer.
R7418: ROMIJN, W. - Het Sociaal-Democratisch Centrum S.D.C. Wat het is, wat het wil.
W4017: ROMIJN MEIJER, Henk. - Resten van jou en andere gedichten.
M1354: ROMIJN, Jaap. - Rechtvaardiging van Don Juan.
R9411: ROMME, C.P.M. - De Corporatien in den Staat.
M2789: ROMUALD BANZ, P. - Geschiedenis van de Latijnse Letterkunde.
E0113: RONA, Jutka. - An imaginary life. Hungarian Photo Album.
E0112: RONA, Jutka. - Wolvenstraat 1974. Tussen 12 en 2 / between 12 and 2.
R1542: RONAN, Richard. - Buddha's kisses and other poems. Drawings by Bill Rancitelli.
B2192: RONDAY, H.J. - Prent praat.
R4211: DE TWEEDE RONDE. - William Blake. Aleksandr Blok. Ben Borgart. Catullus. J.W. Holsbergen. Stephane Mallarme. Adriaan Morrien. Max Nord. Drs. P. J.P. Rawie. Kurt Schwitters. Bert Voeten. Willem Wilmink. Driek van Wissen. Virginia Woolf. e.v.a.
R4208: DE TWEEDE RONDE. - Canadees nummer.
R4209: DE TWEEDE RONDE. - Noors nummer.
R4210: DE TWEEDE RONDE. - M.S. Arnoni. Nini Brunt. Th. Campion. John Donne. Umberto Eco. E.M. Forster. Heinrich Heine. Hwang O. Jan Kal. Philip Larkin. Drs. P. Philip Roth. Kees Stip. Hendrik de Vries e.v.a.
R4189: DE TWEEDE RONDE. - M. Atwood. W.H. Auden. S. Bellow. G. Berriault. Paul Bowles. G. den Brabander. John Cheever. H. De Coninck. T.S. Eliot. J. Greenwood. Mees Houtekind. Jan Kal. P. Leive. A. Morrien. Agden Nash. E.A. Poe. Kees Stip. John Updike. e.v.a.
R4188: DE TWEEDE RONDE. - E. Aarestrup. J. Aben. H.C. Andersen. Herman Bang. T. Bjornvig. K. Blixen. H.C. Branner. I. Christensen. S. Claussen. S. Holm. Jan Kal. drs. P. A. Pola. H.L. Prenen. K. Rifbjerg. Driek van Wissen e.v.a.
R4186: DE TWEEDE RONDE. - Lustrum nummer.
R4184: DE TWEEDE RONDE. - Hongaars nummer.
R4181: DE TWEEDE RONDE. - Proza: J. Donkers: Beeldmateriaal. R. Widemann: Zelfdoding in Gebouw K. L.H. Wiener: Het Naamloze Meisje. poŽzie: Dedinsky, v.d. Eerenbeemt, Gerlach, Hombergen, van Hoore, Lukkenaer, van Moppes, Plomp, van Riessen, Schipper en Schouten. Vertaalde poŽzie: Heine, Holderlin en Rainer Maria Rilke. e.v.a.
R7895: DE TWEEDE RONDE - De Tweede Ronde. Tijdschrift voor literatuur. Zomer 1981, 2e jaargang nr 11.
K5770: DE TWEEDE RONDE. - Belgie nummer.
K5769: DE TWEEDE RONDE. - Venetie nummer.
K5768: DE TWEEDE RONDE. - Joegoslavisch nummer.
K5481: DE TWEEDE RONDE. - Hommage aan Charles B. Timmer.
K5483: DE TWEEDE RONDE. - Proza: Peter Andriesse, Maarten 't Hart, Mees Houkind. poŽzie: J.B. Charles, Marko Fondse, Andriaan Morrien, Jean Pierre Rawie. e.v.a.
K5484: DE TWEEDE RONDE. - Het treffendste uit vijf jaar.
K5487: DE TWEEDE RONDE. - Met proza van: Biesheuvel, Calvino, Machiavelli, Nabokov. Met poŽzie van: Majakovski, Pasolini, Poesjkin, Shakespeare, Slauerhoff.
R5391: DE TWEEDE RONDE. - Bevat o.a.: W.H. Auden. Charles Baudelaire. Emily Dickinson. Jan Kal. Valery Larbaud. Vladimir Nabokov. Drs. P. Kees Stip. Bert voeten. Driek van Wissen.
K5017: DE TWEEDE RONDE. - Vlaams nummer.
R3960: DE TWEEDE RONDE. - Met gedichten van: Job Degenaar, Maarten Doorman, Marko Fondse, Ed Leeflang, Th. van Os, Jean Pierre Rawie, L.F. Rosen, Georgine Sanders, Max Schreuder, Peter Verstegen, Lou Vleugelhof, Duco van Weerlee, Klaas de Wit en Jaap van Zweden.
R6843: DE TWEEDE RONDE. - Australie-nummer.
T4360: RONDUIT, Jan [= J.H. Scheps]. - De verstrakking van het gemeentelijk bestuursapparaat.
Y6970: RONNER, L. - De hedendaagsche grafische technieken.
L4835: [DRUKKERIJ TRIO.] RONNER, L. - De drukkunst der late Middeleeuwen en op de drempel van De Gouden Eeuw.
W4614: RONNER, L. - De geschiedenis van het ornament in het boek.
Y5156: RONNER, Dick. - Antecedenten..
Y6636: RONSARD, Pierre de. - Enkele gedichten uit Les amours. Vertaling Jef Last.
Y2673: RONTGEN, Julius. - XIV Altniederlandische Volkslieder nach Adrianus Valerius (1626). Fur eine Singstimme mit Klavierbegleitung. Deutsche Ubertragung von Karl Budde.
Y8678: RONZEBONS. - De ronzebons, of de schijnbare verzoening; onder de zinspreuk: Heden zoo - morgen zoo. (eene Jan-Klaassens-Klucht).
B3807: ROO, R. de (inl.) - Tsjechische kant van Art Deco tot op heden.
Y4657: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. - De voorgeschiedenis van het wapen gevoerd door de eerste prins van Orange uit het geslacht van de graven van Nassau.
L9971: ROOBJEE, Pjeroo. - Van het Nieuwland. Roman.
Y8774: ROOD, Lydia / GRUNBERG, Arnon / MENNES, Paul. - De anderen / Linkerschoen / De Beatles en de Stones.
T1863: ROODE, Jan de. - Jan de Roode 65 jaar. 3 februari 1931. Een keur uit zijn journalistieke werk. Voorwoord J.F. Ankersmit. Nawoord Piet Bakker.
R4797: ROODE, J.J. de. - De geschonden beloften.
T5056: ROODE, J.J. de. - Sociale verzekering en de christelijke regeering.
Y1843: ROODE, J.J. de. - De portefeuille-kwestie.
R7536: ROODE, J.J. de. - De interpellaties over De Spoorwegstaking.
T7427: ROODE, J.J. de. - Dwalende herders. Voorwoord Willem Drees. Met korte karakteristiek door Jan Rot.
Y1103: ROODHUIJZEN, H.G. - Lessen van Levenswijsheid, geput uit eenige Nederlandsche Spreekwoorden. Een Leesboek voor de Scholen.
R0552: ROOIJ, M. - Enkele opmerkingen over taak en verantwoordelijkheid van de journalist.
L2662: ROOIJ. M. - De vrijheid van de journalist.
B5447: ROOIJ, J. de en J.B. Berns. - Zuidelijk Nederlands in het algemeen en in het bijzonder.
L8296: ROOIJEN, C.J. van. - Een lach en een traan. Schetsen en novellen.
L9834: ROOIJEN, Maurits. - Op gevels geschreven.
B8255: ROOJEN, Pepin van. - 1000 Decorated Initials.
M6778: ROOK, Gerrit Jan de. - Frans de Jong. Schilderen met de drukpers.
T8005: ROOM, Frans. - De Zaan etsen. Twaalf etsen van de Zaan gezien vanuit een astrologische achtergrond.
L6322: ROORDA, Gerridina. - Realism in Daniel de Foe's narratives of adventure.
H3207: ROORDA, D.J. - Eeuw tegen eeuw.
Y8810: ROORDA VAN EYSINGA, S.E.W. - Verzamelde stukken IV: Fijne Beschuit. Een aanzienlijk Roover.
Y8811: ROORDA VAN EYSINGA, S.E.W. - Verzamelde stukken VIII: Adellijke en Burgelijke Lakeien onzer Pers II. F. DomelaNieuwenhuis: S.E.W. Roorda van Eysinga 8 Augustus 1825 - 23 Oktober 1887.
Y8812: ROORDA VAN EYSINGA, S.E.W. - Verzamelde stukken VI: Het misdadig adres der 100.
Y8814: ROORDA VAN EYSINGA, S.E.W. - Verzamelde stukken I & II: Brieven zonder oorspronkelijkheid. Twee afleveringen.
L7321: ROOS, A.G. - Catalogus der incunabelen van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
L7182: ROOS, A.G. - Van groote mogendheid tot Universiteitsstad. Athene van Alexander den Grooten tot het midden der derde eeuw v. Chr. Een overzicht.
L7190: ROOS, A.G. - Soranus een Bataaf in Romeinse krijgsdienst.
H1790: ROOS, Jan de (red.). - 100 jaar Haarlems Dagblad.
L5493: ROOS, G. - Comparative researches on the variation of the constituents of coal of one seam from South Limburg. (The Netherlands).
L4719: ROOS, Elisabeth Geertruida de. - Het essayistische werk van Jacques Riviere.
B8938: ROOS, Sjoerd H. de. - Typografische geschriften 1907-1920.
M3647: ROOS, Betty. - Zamira, een bedoeinenkind.
T2869: ROOS, S.H. de (inl.). - Incunabelen, perkamentdrukken en postincunabelen. Tentoonstelling van 18 januari tot 18 februari 1922.
B9077: ROOSBROECK, R. van. - Koning Filips de Tweede
B7201: ROOSE, L. & K. Porteman. - Vondel bij gelegenheid 1679-1979. Handelingen van het Vondelcolloquium, gehouden te Leuven op 2 maart 1979.
B6266: ROOSENDAAL, L. van. (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische Industrie.
B5848: ROOSENDAAL, L. van (ed.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B7352: ROOSENSCHOON, Wies. - Leven & werk van Betje Wolff & Aagje Deken.
T4723: ROOSEVELT, THEODORE. - Theodore Roosevelt weerlegt anti-Mormoonsche leugens. Zijne getuigenis in betrekking tot het Mormoonsche volkskarakter. Bericht aangaande meervoudig huwelijk. Een krachtige terverantwoordingroeping van tijdschriftenlasteraars. Verklarende aanteekeningen van Isaac Russell.
Y9448: [SPINOZA] ROOTHAAN, Angela. - Kritiek op het antropocentrisme. De rol van ethiek bij Van Schurman en Spinoza.
K7900: ROOTHAERT, A. - Doktor Vlimmen. Trilogija. Prvi Del.
W4470: ROOVER, Adriaan de. - Paul van Ostaijen.
R8843: ROOY, P. de. - Darwin en de strijd langs vaste lijnen. Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de sociaal-economische en politieke geschiedenis, inzonderheid van de twintigste eeuw Universiteit Amsterdam.
L8138: ROOYENS, Bob. (ed.). - Jef de Groot.
Y1099: ROOZEMEIJER, J.H.L. - De Christelijke Heilsleer. Leidraad bij het Catechetisch Onderwijs.
R4124: ROPCKE, Edouard en HOYTEMA, Willem van. - Uit het leven, Militaire en burger-schetsen.
R2736: ROS, Martin en Theo Gaasbeek. - Klein uitgegeven. 2000 bijzondere boeken uit de marge van het boekenbedrijf.
Y6163: ROS, Martin. en Theo. Gaasbeek. - Klein uitgeven. 2000 bijzondere boeken uit de marge van het boekenbedrijf.
K0516: ROS, Martin en Emile BRUGMAN. (eds.). - PRIVE-DOMEIN 1966-1984.
T7304: ROSA, A. de. - De verzorging der doden door krematie.
T7303: ROSA, A. de e.a. - Het goed recht der lijk verassching. Opstellen geschreven op verzoek der vereeniging voor facultatieve lijkverbranding en der arbeidersvereeniging voor lijkverbranding.
T7301: ROSA, Andr. de. - Wat wil de Arbeidersvereeniging voor lijkverbranding?
Y4528: ROSAMOND, Peggy Jo. - The Antique Dolls go to a Paper Doll Wedding.
T8800: ROSEN, L.F. - Al het aardsch geluk.
M7838: ROSEN, Kenneth. - Zend ons regenwolken. Eigentijdse verhalen van Noordamerikaanse Indianen. Verzameld en ingeleid door ....
Y2006: ROSENBERG, Carl Benjamin Hermann von. - Reistochten naar de Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea in de jaren 1869 en 1870.
Y0254: ROSENBOOM, Thomas. - Krantenknipsels over/van Rosenboom.
R2975: ROSENBOOM, Thomas. - Denkend aan Holland. Kellendonklezing 2005.
H8951: ROSENBOOM, Thomas. - De nieuwe man.
Y8502: ROSENBOOM, Thomas. - Denkend aan Holland. Kellendonklezing 2005.
T9865: ROSENFELD, Helmut. - Deutsches Ernte-Dankfest 1933. Das Bekenntnis der Nation zum Bauerntum.
R2807: BIBLIOTHECA ROSENTHALIANA. - Systematische Catalogus van de Judaica der Bibliotheca Rosenthaliana. Deel 1-9. Met supplement 1/1. Complete set.
M3447: ROSLER, Walter. - Aristide Bruant am Montmartre. Chansons und Monologe. Herausgegeben von... Nachdichtungen von Heinz Kahlau.
L3758: ROSMALEN, Jo van. - Het boek in de tijd. Samen- en tegenspraak in citaten. Met tekeningen van Peter van Straaten.
B3496: ROSMALEN, Paul J. van. (voorw.). - Perspectives.
M6043: ROSMALEN, Jo van. - Goud op snee. Boek en tijdschriften in de Lage Landen 1935 - 1985.
R7979: ROSMALEN, J., Dick Dooijes, Ernst Braches, Albert Helman. - Charles Nypels: meester-drukker.
B1603: ROSMALEN, Roelof van. - Zeventien etsen bij het gedicht Lilith van Marcellus Emants.
L5409: ROSMAN, Corrie. - Statik und Dynamik in Conrad Ferdinand Meyers Gedichten.
H8621: ROSNER, Charles. - Printer's progress. A comparative survey of the craft of printing 1851-1951.
H0138: ROSS, Leo. - Classics.
R0038: ROSS, Leo. - De Fabels van Lokman. Naar het Latijn van Thomas Erpenius.
L9014: ROSS, Leo. - Op een geringe afstand.
M7660: ROSS, Leo. - L'amour vert.
Y4009: ROSS, John & Carl Romano. - The Complete Screenprint and Lithograph. The Art and Technique of the Screen Print, the Lithograph, Photographic Techniques, Care of Prints, the Dealer end the Edition, Collecting Prints, Print Workshop, Sources and Charts.
R5722: ROSSEAU, Aug. - Rood wordt de wereld.
L6709: ROSSEM, Johan van. - De staatsrechtelijke, politieke en sociale denkbeelden van de Girondijnen.
T0052: ROSSETTI, D.G. - Selected poems (by H.J. Scheepmaker).
B3255: ROSSETTI, D.G. - Rossettis poems & translations. Introduction by E. Gardner.
R5771: ROSSING, J.H. - De Vernieuwde Amsterdamsche Schouwburg. Eene herinnering aan het verleden.
L3637: ROSSING, J.H. - Dokter Klaus, blijspel in vijf bedrijven. Uit het Duitsch van L'Arronge door J.H. Rossing.
Y3611: ROSSING, J.H. - Geschiedenis der stichting en feestelijke opening van den schouwburg op het Leidsche Plein te Amsterdam.
Y2454: ROSSUM, Leo e.a. - Marx vergeten erfgenaam: Karl Kautsky Praag 1854 - Amsterdam 1938.
T6078: ROSSUM, W. van en W.F. Oostveen.8.50 - Mijn Nederland ik heb u lief! Nieuw volkslied met piano.
K4714: ROST, L.C.M. - Groot Lexicon van Eigennamen. Kramers Lexicon.
R9132: ROT, Jan (tekeningen). - Vijf jaar hakenkruis over Nederland. Inleiding en verklarende bijschriften van Henri van de Weg.
K9431: [ERASMUS] ROTERDAMO, Erasmo de. - Laudo de l'stulteco
E0100: ROTGANS, L. - Wilhem de Derde, door Gods genade koning van Engeland, Schotland, Vrankryk en Ierland, beschermer des geloofs, enz. enz enz. In Heldendicht beschreven.
R3142: ROTGANS, Lukas. - Eneas en Turnus. Van inleiding en aantekeningen voorzien door L. Strengholt.
T9117: ROTH, Paul. - Leipzig der Mittelpunkt des Buchhandels.
K7949: ROTH, Alfred & Gotthard Jedlicka. - Werk 1944. Die Schweizer Monatsschift fur Kunst, Architektur, Kunstlerisches Gewerbe.
T8460: ROTH, Hennie. - Papieren schouder.
Y2954: ROTH, Philip. - De vernedering. Vertaald door Babet Mossel.
Y8445: ROTH, Joseph. - Joseph Roth. Waarnemer van zijn tijd. Een keuze uit zijn journalistieke werk (1919 - 1939). Samenstelling en inleiding Koos van Weringh. Vertaling Huib van Krimpen.
R1606: ROTHENSTEIN, John. - Edward Burra.
Y8022: ROTHMANN, Marie E. - Goedgeluk. Met een woord vooraf door Jan Greshoff.
L5085: ROTHUIZEN, William. - De vrijheid van de ontwerper.
K5205: ROTHUIZEN, G. Th. - Steen of stroom? Menno ter Braak en Anton van Duinkerken over het christendom.
K9956: ROTTENSTEN, Birte & Ebba Waaben. - Danske Vandmaerker & Papirmoller 1570-1695. Bind I Vandmaerker.
B4795: ERASMUS von Rotterdam. - Das Lob der Torheit. Encomium moriae.
Y0368: PROGRAMMA ROTTERDAM. - Officieele Feestwijzer voor de Viering te Rotterdam op den 17 November 1913 van het Eeuwfeest van het Herstel van Nederlands Onafhankelijkheid.
W4018: ROTTERDAM, Mary van. - Volk in Smart.
Y8102: DE ROTTERDAMMER. - De Rotterdammer. Nieuwsblad voor Nederland. 39e jaargang no 11754 Woensdag 15 October 1941.
L5272: ROTTGER, Friedrich. - Volk und Vaterland bei Wilhelm Raabe.
T1379: [SPINOZA] ROTTNER, Eli. - Aus Spinozas Heimat und Constantin Brunners letzter Zufluchtsstštte (EindrŁcke). Mit 37 Abbildungen und 10 Anlagen.
R2290: ROUAUD, Jean. - De beloofde vrouw. Vertaald uit het Frans door Marianne Kaas.
T7807: ROUCK, R. De. - Plan met Gids van Brussel. schaal 1:10.000. Kaart nr. 6.
K8777: ROUGEMONT, Denis de. - Het aandeel van den duivel. Vertaling Agaat van Ree.
T3270: Cartes Blondel la Rougery. - Collection des cartes des Provinces Belges nr. 1. Anvers. Schaal 1 : 150.000.
R9105: ROUKEMA HZ, A. en W. 't Hooft. - De Republikeinsche School.
L2973: ROUKENS, Win. - Onze Limburgse Dialecten en Het werk van V.E.L.D.E.K.E. Een antwoord op stille en luide critiek.
Y2913: ROUKENS, Win. - Wort: und Sachgeographie in Niederlandsich Limburg und den benachbarten Gebieten.Mit besonderer Berucksichtigung des Volkskundlichen. Teil IB Atlas.
K7556: ROUQUETTE, Max. - Het nachtspook. Verhalen. Vertaald uit het Occitaans en van een nawoord voorzien door T.E. Ubbink.
H3748: ROVER, Frans C. de. - Over Het innerlijk behang van Hans Lodeizen.
B1959: ROVER, C. de. - Frans Kellendonk, informatie.
Y8786: ROVERS, Jacques A.C. - Iacobi Adolphi Caroli Rovers Sermo ad Karstenii D. VII. M. Maii a. MDCCCLXIV vita defuncti, discipulos.
W9287: ROYAARDS-SANDBERG, Jacqueline. - Ik heb je zoveel te vertellen. Brieven van en aan L. v. Deyssel, E. Erens en I. Israel. bezorgd door Harry G.M. Prick.
H9162: ROYAARDS-SANDBERG, Jacqueline. - Herinneringen.
R6126: ROYAARDS, H.J. - Van Heusde, geschetst als geschiedkundige en als paedagoog tot de godgeleerdheid. In twee voorlezingen.
L7916: GERLACH ROYEN. - Bijgedachten en botsingen in taal.
L7405: GERLACH ROYEN. - Simplisme en dilettantisme.
L7179: ROYEN, Gerlach. - Ongaaf Nederlands.
L5097: ROYEN, Nicolaus J.H. - De jongere veranderingen van het Indogermaanse nominale drieklassensysteem.
B8643: ROYEN, Henricus van. - Bij de ter aarde bestelling van Johannes Kappeyne van de Coppello, op de begraafplaats Eikenduinen, bij 's-Gravenhage, den 2 Mei 1833.
Y3799: ROYEN, J.F. van & S.H. de ROOS. - Zilvertype corps 15. Briefwisseling tussen J.F. van Royen en S.H. de Roos over het ontwerp van de Zilvertype, 1914-16.
B6740: GERLACH ROYEN. - Spraak en taal.
R3921: ROYEN, Paul David van. - Jezus en Johannes de Doper. Een historisch onderzoek op grond van de synoptische evangelien naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den laatste.
Y0827: GERLACH ROYEN. - Taalpanoptikum.
R5927: ROYEN, P.D. van. - Nederland let op uw saeck! Een waarschuwing tegen de overheersing der katholieke geestelijkheid.
B5409: ROYER, W.H. - Eenige aanteekeningen op de Artikelen 10, 11, 12 en 13 W. v. K.
T8816: ROZEMA, Hilbrand. - Slagveldtoerisme. Gedichten.
T8426: ROZEMA, Hilbrand. - Embargo. Gedichten.
B7813: ROZEMOND, S. - Kant en de Volkenbond.
B4061: ROZIER, Gilles. - De verwachting. Vertaling Martine Woudt.
R4391: RUBENS, Maria. - 't Is toch vergeven. Twee Brieven van Maria Ruben uit het jaar 1571.
H8820: RUBENS, Maria. - "'t Is toch vergeven". Twee brieven van Maria Rubens aan haar man Jan Rubens uit het jaar MDLXXI.
R0815: RUBINSTEIN, Renate. - Mein besseres Ich. Erinnerungen an eine Liebe. Aus dem Niederlandischen von Helga van Beuningen.
R0629: RUBINSTEIN, Renate. - Naar de bliksem? ik niet.
H5082: RUBINSTEIN, Renate. - Toekomstmuziek.
B4294: RUBINSTEIN, Renate. - Nee heb je, notities over ziek zijn.
Y6706: RUBINSTEIN, Renate. - Links en rechts in de politiek en in het leven. Huizinga-lezing 1982.
K5626: RUBINSTEIN, Renate. - Pleidooi voor de bevrijdingsdag. {5 mei lezing 1988].
Y6301: RUBINSTEIN, Renate. - Een man uit Singapore. Gevolgd door acht Tamarkolommen.
B4547: RUCKER, Elisabeth. - Maria Sibylla Merian 1647-1717. Ihr Wirken in Deutschland und Holland.
L2432: RUDDER, May de. - Guido Gezelle.
Y6165: RUDY, KATHRYN M. - Sint Anna in de Koninklijke Bibliotheek. St. Anne in the National Library of the Netherlands.Ter gelegenheid van de vijfenzestigste verjaardag van Anne S. Korteweg. A Celebration of the Sixty-fifth Birthday of Anne S. Korteweg.
L3547: RUEBSAMEN, Helga. - De bevrijding.
Y3608: RUEBSAMEN, Helga. - De bevrijding.
Y5440: RUEBSAMEN, Helga. - Krantenknipsels van/over Helga Ruebsamen.
H3437: RUETER, Pam G. - Gelegenheidsgrafiek / Grafik Kenangan. Voorwoord Pam G. Rueter.
Y4484: RUETER, Pam. - Poster: Het Vaderland 40 jaar. Woensdag 31 augustus 1938. Geteekend door Pam Rueter.
Y4696: RUGERS, A.A. - De ontwikkeling van Nederlandsch-Indie onder de regeering van Koningin Wilhelmina.
T6965: RUGERS, A.R. / H. Boschma / J.J. Buskes jr. - Ik ga heen! ik blijf! Inzichten betreffende het lidmaatschap van Kerk en Vrede.
Y1849: RUHLE, Otto. - Liebe- Ehe - Familie.
Y9879: RUIJTER, W.J. - Het Donkere Neerbosch. Toestanden en Feiten in de Weesinrichting van den heer Joh. van 't Lindenhout na de geruchtmakende onthullingen of: De beloofde verbeteringen in de praktijk. Open Brief.
R0446: RUIMTEN. - Frans Boenders. J.P. Dumolyn. P. Lasoen. S. Braem. F. Herzen. L. Abicht. K.J. Geirlandt. H. Sizoo. E. Elias. H. De Coninck. B. Brouwers.
Y4399: RUITER, Jan Jaap de. - De ideologie van de PVV. Het kwade goed en het goede kwaad.
Y4350: [HERMANS] RUITER, Frank & Wilbert Smulders (eds.).. - Alleen blindgeborenen kunnen de schrijver verwijten dat hij liegt. Over het schrijverschap van Willem Frederik Hermans.
R6523: RUITER, T. de. - Minister A.S. Talma. Een historisch-ethische studie over de corporatieve gedachte in de christelijk-sociale politiek van Nederland.
W9559: RULER, Dick van. - Verbeeldingen van werkelijkheid. Speurtochten vanuit de kerkers van Piranesi.
R3836: [SPINOZA] RULER, Han van. - Kennen, lijden, handelen. De erfenis van Descartes bij Geulincx en Spinoza. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 27 mei 2000.
Y4797: RULLER, Sibo van. - Genade voor recht. Gratieverlening aan ter dood veroordeelden in Nederland 1806-1870.
B8126: RULLMANN, J.C. - Het Volkspetitionnement van 1878.
B0934: RULLMANN, J.C. - De afscheiding in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe Eeuw. Historisch geschetst.
R5804: RUMMELEN, F.H. van. - De wordingsgeschiedenis der Maasterrassen in Zuid-Limburg en aangrenzend gebied.
R5801: RUMMELEN, F.H. van. - Claciale Loss en Limburgsche klei.
H2043: RUMPHIUS, Georgius Everhardus. - The Ambonese Curiosity Cabinet. Translated, edited, annotated, and with an introduction by E.M. Beekman.
H4713: RUN, H.W.M. van. - Altijd beperkt. Over Persvrijheid.
H3208: RUN, H.W.M. van. - Altijd beperkt. Over persvrijheid.
R7746: RUN, H.W.M. van. - Altijd beperkt. Over persvrijheid.
L3448: RUNCIE, James. - De kleur van de hemel.
H9029: RUPPEL, Aloys. - Weltmuseum der Druckkunst und internationale Gutenberg-Gesellschaft.
K1771: RUPPEL, Aloys. - Gutenberg Jahrbuch 1950. Festschrift zum 50jahrigen bestehen des Gutenberg-Museums in Mainz.
R2960: RUPPERT, Christiaan & Gerard Steen (eds.). - Decadentie. Grafiet Nr. 5.
T6607: RUPPERT, J.S. - Werkstaking - directe actie verbreking dienstbetrekking bij werkstaking en inachtneming van opzeggingstermijn.
R4925: RUSKIN, John. - Fors Clavigera. Verzameling van brieven aan werklieden. Uit het engelsch vertaald door B.H. Met voorrede van Frederik van Eeden. Twee delen.
R4453: RUSKIN, John. - Mensch en Maatschappij, Eerste deel. Met voorrede van Frederik van Eeden, Vertaling Bertha Koch-Huber.
A0338: RUSS, Joanna. - Andere levens, andere letteren. Vertaling T. Schel.
H3990: RUSSELL, Bertrand. - Geschiedenis der westerse filosofie. In verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
M8518: RUSSELL, Bertrand. - Geschiedenis van de westerse filosofie. In verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
K4019: RUSSELL, Bertrand. - Autobiografie 1872-1914. Vertaling M. en L. Coutinho.
R2315: RUSSELL, James Anderson. - Romance and realism. Trends in Belgo-Dutch prose literature.
Y7697: RUSSELL, Pat. - Decorative Alphabets Throughout the Ages.
T4247: RUST, W.J. (inleiding). - Het Nederlandse porcelein. Documentaire tentoonstelling van het Nederlandse porcelein tussen 1759 en 1810 in het Museum Willet Holthuysen juni-september 1952.
L5236: RUSTING, Salomon van, e.a. - De drekpoeten. Uit het werk van Salomon van Rusting, Jan Goeree, Hermanus van den Burg en consorten.
M8311: RUTEBEUF. - Bloemlezing uit de poŽzie van een 13de eeuws frans dichter. Ingeleid en vertaald door W. van Elden.
B7919: RUTER, A.J.C. - Historische studies over mens en samenleving.
L7520: RUTGERS, Harmannus Willem. - Bemerkungen uber das Verhaltnis von Marchen und Sagen, mit besonderer Rucksicht auf die Sigfridsagen.
T1504: RUTGERS, V.H. - Geestelijke vrijheid. Openingswoord: V.H. Rugers. Eenheid of eensgezindheid: H. Colijn. Christelijk is nationaal: J.R. Slotemaker de Bruine.
L4709: RUTGERS, F.L. - Acta van de Nederlandsche Synoden der Zestiende Eeuw. Verzameld en uitgegeven door F.L. Rutgers.
R4486: RUTGERS, J. - Welvaart en Groei van de Bevolking.
R4491: RUTGERS, J. - Het gevaar van de vruchtafdrijving.
L2748: RUTGERS VAN DER LOEFF, J.D. (ed.). - Drie lofdichten op Haarlem. Het Middelnederlandsch gedicht van Dirk Mathijszen en Karel van Mander's Twee beelden van Haarlem.
B4187: RUTGERS, Wim. - De Caraibische jeugdboeken van Miep Diekmann. Een leesverslag.
K0028: RUTHERFORD, Ward. - Blitzkrieg 1940.
C1598: RUTING, Jos. - Markiesje en andere nagelaten verhalen.
H9466: RUTING, Jos. - Romeinse slaafjes, roman.
M1825: RUTING, Jos. - Van mij gescheiden. Novelle.
M1494: RUTING, Jos. - In de mierenrijken. Yvonnes mierkundige opstellen. GeÔllustreerd door de schrijver.
M1497: RUTING, Jos. - Natuurzuiver kinderhormoon, verhalen.
L4812: RUTTEN, Felix. - Confiteor.
B8895: RUTTEN, M. - Karel van de Woestijne 1878-1929. Herdenkingstentoonstelling naar aanleiding van de honderdste verjaardag van zijn geboorte.
B8863: RUTTEN, M. - Het proza van Karel van de Woestijne.
L2328: RUTTEN, M.G. - Theorie en feiten in de geologie.
R1547: RUTTEN, Paul. - Digitalisering en dynamiek. Over de consequenties van de digitale revolutie voor de media-industrie, in het bijzonder de uitgeverij.
K8855: RUTTEN, M. - Karel van de Woestijne.
B4885: RUTTEN, F.J.Th. - De ontmoeting van een persoonlijkheid. Rede.
B4371: RUTTEN, Felix. - Limburgsche sagen.
T5034: RUTTEN, M. - Henriette Roland Holst. Dichteres van de ascese. Vogels van diverse pluimage.
R7885: RUTTEN, M. en J. Weisgerber. (red.). - Van Arm Vlaanderen tot De Voorstad groeit. De opbloei van de Vlaamse Literatuur van Teirlinck-Stijns tot L.P. Boon ( 1888-1946).
K5286: RUTTEN, M. - Tucht en ontucht in de poŽzie van H. Hensen en B. de Corte.
R6493: RUTTEN, Th. - Felix Timmermans.
K2688: RUTTEN, M. - Nederlandse dichtkunst Achterberg en Burssens voorbij. Kronieken. Tweede bundel.
R5882: RUTTEN, Felix. - Daags veur Krismes.
T1712: RUUSBROEC. - Van den hemelschen melodyen. Ingeleid en aangeteekend door L. Reypens.
T7640: RUUSBROEC, Jan van. - Die Chierheit der Gheestelicker Brulocht. Bewerkt door Titus Brandsma, vertaald door D. Stracke.
Y6511: RUUSBROEC, Johannes. - Het sieraad der geestelijke bruiloft. In hedendaagsche taal overgebracht door Frans Erens.
B1230: RUUSBROEC. - Ruusbroec-Tentoonstelling.
Y0915: RUUSBROEC. - De weg van den mensch. Christelijke gedachten uit de werken van Jan van Ruusbroec. Samengelezen, in nieuwere taal overgebracht en ingeleid door L.M.Fr. Daniels.
Y0637: RUYGERS, Geert J.N.M. - De politieke partijen in Nederland. Verleden en Toekomst.
T2129: RUYGERS, Geert. - Volkseenheid.
B8801: RUYS, K. - Een afgedragen huid.
T0636: RUYS, H.J.A. - Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands in tijdschriften en mengelwerken tot op 1929 verschenen.
M3607: RUYS, Kees. - Een lik van de oceaan.
L9931: RUYS, Manu. - De Vlamingen. Een volk in beweging een natie in wording. Voorwoord G. Eyskens.
T1112: RUYSBEEK, Erik van (inl.). - Waar is de eerste morgen? 3.
Y1567: RUYSCH, F.A.C. - H.M. Koningin Wilhelmina. Haar leven, van Hare Troonbestijging af tot aan Haar Huwelijk. September 1898 - Februari 1901.
Y3574: RUYSCH, Arie. - Acasia Loveren. Kleine verzameling van nieuwe Mac. gezangen voor Nederlandsche V.V.M.M. Betreft 41 gezangen.
H6295: RUYSLINCK, Ward. - De Apokatastasis of het Apocriefe boek van Galax Niksen.
R4793: RUYSLINCK, Ward / Boudewijn Vander Plaetse. - Het Reservaat. Toneelbewerking: Boudewijn Vander Plaetse.
P2655: RUYSLINCK, Ward. - Stille waters.
L3735: RUYSLINCK, Ward. - De stille zomer. Met een nawoord van Joris Gerits.
W8164: RUYSLINCK, Ward. - Het dal van Hinnom, roman.
Y6676: RUYSLINCK, Ward. - Valentijn Van Uytvanck 1896-1950. Tekenaar zonder vaderland.
T1232: RUYSSEVELT, A. van (ed.). - Lode Baekelmans 1879-1965. Tentoonstelling 11 mei - 31 september 1979. Voorwoord Wim Geldolf. Inleiding Emiel Willekens.
K3743: RUYSSEVELT, Antoon van. (ed.). - Het beeld in huis. Catalogus.
R7937: RYCHNER, Max. - Zur europaischen Literatur zwischen zwei Weltkriegen.
R6837: RYCKAERTS, Erik en Em. Willekens. - Vlaamse jeugdliteratuur sinds 1832. Tentoonstellingscatalogus.
R0943: RYCKEBOER, H. - Hulde Album Prof. dr. Marcel Hoebeke hem door vakgenoten, medewerkers en vrienden aangeboden bij zijn afscheid van de Rijksuniversiteit Gent. Met medewerking van A. de Groote.
L5454: RYCKMANS, G. - De maangod in de Voorislamietische Zuidarabische godsdienst.
B6261: RYCKMANS, P. - Une Page d'Histoire Coloniale. L'occupation allemande dans l'Urundi.
M2244: RYDER, John. - The case for legibility.
Y1073: RYLE, J.C. - Waar zijt Gij? Eene vraag aan iedereen. Naar het Engelsch.
T8121: RYLE, J.C. - Het kruis. Naar het Engelsch.
Y8392: RYMKIEWICZ, Jaroslaw Marek. - Umschlagplatz. Vertaling Gerard Rasch.
T9658: RYNCK, Patrick de (ed.). - Op de snaren van Apollo. Acht eeuwen Latijnse poŽzie.
W9011: RYNCK, Patrick De en Andries Welkenhuysen. - De Oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften.
T1493: RYSWYCK, Th. van. - Balladen.
R8809: SAAL, C.D. - Sociale dynamiek. Structuur veranderingen in de plattelandssamenleving.
L5863: SAALBORN, Arnold L.B. - Het ontwaken van het sociale bewustzijn in de litteratuur.
Y0925: SAALBORN, Arnold L.B. - Het ontwaken van het sociale bewustzijn in de litteratuur.
B0867: SAALBORN, Arn. - Het ontwaken van het sociale bewustzijn in de litteratuur.
B8030: SAAR, Johannes du. - Het leven en de composities van Jacobus Barbireau.
T4621: SAARLOOS, A.E.C. van. - Het psychotechnisch geschiktheidsonderzoek voor trambestuurders en chauffeurs.
R6901: SABARSKY, Serge. - Egon Schiele. Palais de Beaux Arts, Charleroi. 18-09 - 16-12-1987.
L8108: SABATIER, Ruth. (ed.). - Boek in geding.
T2689: SABBE, Maurits. - De meesters van den Gulden Passer. Christoffel Plantin, Aartsdrukker van Philips II en zijn opvolgers, de Moretussen.
T2687: SABBE, Maurits. (inleiding). - Oud Vlaamsche Kerstliederen. Klavierbewerking van Edward Verheyden. Penteekeningen en kleuromslag van Edmond van Offel.
R5004: SABBE, Maurits. - Vondel's Herbarium.
T6373: SABBE, M. - De Antwerpsche vriendenkring van Anna Roemers Visscher.
R5708: SABBE, M. - Brabantsche en Vlaamsche Strijdgedichten uit de 17e eeuw.
L6711: SABBE, Maurits. - Dierkennis en diersage bij Vondel.
T1585: SABBE, Maurits. - Brabant in 't verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw.
L4851: SABBE, Marits. - In 't gedrang. Vertellingen uit den oorlog.
P2032: [VONDEL] SABBE, Maurits. - Vondel en Zuid-Nederland met andere opstellen.
L2118: SABBE, Maurits. - Fanny's Sonnet. Tooneelspel in een bedrijf.
T0032: SABBE, M. - De Plantijnsche Werkstede. Arbeidsregeling Tucht en Maatschappelijke Voorzorg in de Oud Antwerpsche Drukkerij.
T9282: SABBE, M. - Handschriften en Vroegdrukken.
B4205: SABBE, Maurits. - Peilingen.
W7323: SABBE, Maurice. - La Vie des Livres a Anvers aux XVIe, XVIIe et XVIIIe Siecles.
T4804: SABBE, M. - Handschriften en Vroegdrukken.
K5412: SABBE, Maurits. - Het museum Plantin-Moretus. Plantin, de Moretussen en hun werk.
R5384: SABBE, Herman. - Dadaisme. Wereld in beeld 3.
B2236: SABBE, Maurits. - Letterkundige Verscheidenheden.
T4560: SABBE, Maurits. - De Moretussen en hun kring. Verspreide opstellen.
R5362: SABBE, Maurits. - Een mei van vroomheid.
K3637: SABBE, Maurits. - Het proza in de Vlaamsche letterkunde.
R5339: SABBE, Maurits. - Vondeltentoonstelling. Museum der Vlaamsche Letterkunde, Minderbroedersrui. Ingericht door de Stadsbibliotheek, het Museum Plantin Moretus en Het Antwerpsch Prentenkabinet.
K2599: SABBE, Herman Julius. - Maurits Sabbe en zijn Brugse mensen. Eeen postume wedersamenstelling. Geillustreerd met historische foto's.
Y3357: SABBE, Maurits. - Het museum Plantin-Moretus. Plantin, de Moretussen en hun werk. [en] Handschriften en Vroegdrukken. Twee deeltjes in een band.
Y3346: SABBE, Maurice. - L'oeuvre de Christophe Plantin et de ses successeurs.
Y9701: SABBE, Maurits. - 't Pastorken van Schaerdycke. Spel van personagien.
Y4324: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 29.
T3075: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 3.
T3073: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 5.
T3074: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 4.
T3072: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 6.
T3070: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 8.
T3071: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 7.
T3069: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 9.
T3068: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 10.
T3066: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 15.
T3067: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 11.
R5583: SABLONIERE, Margrit. - Staphorst. Het levenspatroon van een creatief-tradionele gemeenschap.
AP0417: SACHER MASOCH, L. von. / C.P.J. Crebillon. - La Venus a la fourrure / Le Sopha.
B3181: SACHER-MASOCH, Leopold. - Martelaar voor een dagdroom. Twee verhalen van .... en een studie van Alfred Kossmann.
T2238: SACHER MASOCH, Leopold von. - De Zwerver en De Hajdamak (Roover). Vertaald uit het Duitsch.
L8240: SACHS, Hans. - Der Tod ein End aller irdischen Ding.
R6178: SACHS, Hans. - De Student reist naar het paradijs. Klucht in een bedrijf. Vertaling Marie W. Vos.
K2421: SACK, Sick. [Bertus Aafjes]. - Warenhuis wankelt.
H7661: SACKVILLE-WEST, V. - The Easter Party.
K2217: SACRE, D. (Ed.). - 125 jaar Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde. Een bundel opstellen uitgegeven door de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis.
H2023: SADE, D.A.F. de. - Justine ou Les Malheurs de la Vertu.
H9808: SADE, Marquis de. - Ernestine. Eaux-fortes de S. Sauvage.
K5432: SADE, Marquis de. - Le crimes de l'amour.
T3941: SADE, Marquis de. - Les infortunes de la vertu, Historiettes et Contes et Fabliaux.
Y8230: SADE, Marquis de. - Krantenknipsels over Marquis de Sade 1973-1997.
L8239: SAFRAN FOER, Jonathan. - Alles is verlicht. Een fragment uit de roman. Vertaald door Peter Abelsen.
A0869: SAGAN, Francoise. - Sarah Bernhardt. De onverwoestbare lach. Vertaling M. Hirs.
T4895: SAGE TEN BROEK, Joachim G. Le. - De Morgenstar der Toekomst. Anti-Revolutionnair Tijdschrift. Zevende deel 1835.
Y6427: SAGE, Alain Rene le. - De zonderlinge lotgevallen van Gil Blas van Santillano. De Spaansche Avonturier. Twee delen.
Y8941: SAGER, Jose de. - Gesloten deuren.
Y5027: SAHER, Herbert von. - Emanuel Rodenburg of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten.
E0037: SAINT-EXUPERY, Antoine de. - De kleine prins. Met tekeningen van de schrijver. Vertaald door Erik van Muiswinkel.
Y4924: SAJA, Boekan. - Handlangers van den dood. Indische detectiveroman.
T8002: SAKS, J. - Socialistische opstellen. Eerste en Tweede Bundel
L3255: SAKS, J. - Kritische herinneringen. Met een woord vooraf van Fr. de Jong Edz.
L3034: SAKS, J. - Busken Huet en Potgieter.
B0801: SAKS, J. - Busken Huet en Potgieter.
W5634: SALAMAN, Malcolm C. - The great Painter-Etchers from Rembrandt to Whistler.
B8006: SALBERG, R. de. - Manuel de Graphologie Usuelle.
C1185: SALDEN, Helmut. - De vuurproef.
T2814: SALDIEN, T. - Romantiek en Realisme 1815-1880.
R4611: SALFELLNER, Harald. - Franz Kafka und Prag.
T8303: SALINGER, J.D. - Heft hoog de nokbalk, timmerlieden en Seymour, een introductie. Vertaling Johan Hos.
W4595: SALISBURY, Harrison E. - Without fear or favor. The New York Times and its times.
T9684: SALLUSTIUS Crispus, Gaius. - De oorlog met Catalina; de oorlog met Iurgurtha; Historische fragmenten; Brieven aan Caesar; Smaadschrift tegen Cicero; Appendix. In de vertaling van J.W. Meijer.
Y9204: SALLUSTIUS. - De oorlog tegen Jugurtha. Ingeleid en vertaald door G. Doorman.
L8274: SALOMONS, A. - Verpakking, gezien vanuit het drukkersstandpunt.
L2979: SALOMONS, Annie. - Herinneringen uit de oude tijd aan schrijvers die ik persoonlijk heb gekend.
R4179: SALOMONS, Annie. - Ballingen.
K4799: SALOMONS, Annie. - De ongerepte droom. Verzen.
K2780: SALOMONS, Annie. - Over de wonderlijke kunst van 'lezen'.
Y5115: SALOMONS, Annie. - Liederen van droom en derven.
B0581: SALOMONS, Annie. - Herinneringen uit den ouden tijd. Over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend 2.
B0588: SALOMONS, Annie. - Nog meer herinneringen uit de oude tijd.
B0545: SALOMONS, Annie. - Herinneringen uit den ouden tijd. Over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend.
B0520: SALOMONS, Annie. - Herinneringen aan schrijvers die ik persoonlijk heb gekend.
Y7943: SALOMONS, Annie. - Toen en nu. Herinneringen uit een lang leven.
B0516: SALOMONSA, Annie. - Heilige stenen en andere verhalen. Keuze uit eigen werk.
L6758: SALOMONSON, Jan Willem. - Chair, Sceptre and Wreath. Historical Aspects of their Representation on some Roman sepulchral Monuments.
M0042: SALOMONSON, Herman (Melis Stoke). - Recrutenschool en andere gevangenisverzen. Met een inleiding van A.K.C. de Brauw.
Y0548: SALSMANS, J. - De Index en de Kerkelijke Boekenwetten.
L7118: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Klank en gedachte in Frankrijk's en Italie's Letterkunde.
L6181: SALVERDA, Murk (ed.). - Schrijversprentenboek 37: Babs' Bootje Krijgt Een Stuurman. De Meisjesroman En Illustrator Hans Borrebach (1903-1991).
L2459: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Uit het gebied der Romaanse Letteren.
R4120: SALVERDA DE GRAVE, Jean-Jacques. - Melanges de Philologie. A l'occasion de sa soixante-dixieme annee par ses amis et ses eleves.
Y8150: DER SAMMLER. - Der Sammler. Unterhaltungs-und Literaturbeilage der Munchen-Augsburger Abendzeitung. 1926. Nrs: 49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62.
Y5788: SAMSON. - Uitgeverij N. Samson, Alphen a/d Rijn. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
T0863: SAMYN, Joseph. - De Fransche Revolutie in Vlaanderen en in t bijzonder te Thielt (1792-1802).
Y2790: SAMYN, J. - De geschiedenis der Socialistische Vakvereeniging van de Vlasbewerkers en Bewerksters, gesticht in 1875.
T4812: SAMYN, Jan. - De geschiedenis der Vlasnijverheid in Vlaanderen.
Y1338: SANCHA, Francisco. - De lessen van Aesopus op onzen tijd toegepast. Six Prints reproduced from the original paintings
L8916: SANCTA CLARA, Abraham a. [= J.U. Megerle]. - Narrinnen-Spiegel waarin zich alle Getrouwde en Ongetrouwde Eva's dochters zonder onderscheid van rang of stand, van alle kanten, zoowel van binnen als van buiten, kunnen spiegelen. Twee delen.
B8136: SAND, George en Solanger Clesinger. - Een verstoorde relatie. Brieven 1828-1876. Bezorgd en vertaald door Rosalien van Witsen.
Y0091: SANDAY. - Wanneer de oorlog zal kunnen eindigen.
K1887: SANDE, Jef van de. - Onsterfelijk behang & andere essays.
R0057: SANDERS, K. - Thoreau en Walden. Achtergronden.
T0878: [COHEN] SANDERS, Paul F. - De Piano. Het instrument en zijn meesters. Met pentekeningen van Jordaan.
L3205: SANDERS, Ewoud. - Tararaboemdiee & De blikken dominee. De geschiedenis van ons nationale straatlied.
L1419: SANDERS, Ewoud en Nop MAAS. - Goed gelezen. 10 jaar de nationale voorleesdag.
W8695: SANDERS, Cees. - Waaien op het dek.
Y4428: SANDERS, Stephan en Joost Hartog. - Malcolm X.
R7491: SANDERS, W. - Heinric van Veldeken. Portrat eines maaslandischen Dichters des 12. Jahrhunderts.
B1971: SANDERS, Jan & Nico Scheepmaker. - Lik op stuk.
E0198: SANDERS, Ewoud. - Boekengeluk: vijftig hoogtepunten uit het Museum Meermanno / Book Happiness: fifty highlights from the Museum Meermanno.
W0336: SANDERS, Cees. - In de luwte van eros.
T9357: SANDERS, W. - Leidener Humanisten und die Anfange der Germanistik.
B9805: SANDNER, Ingo (ed.). - Unsichtbare Meisterzeichnungen auf dem Malgrund. Cranach und seine Zeitgenossen.
B1280: SANDOR, A.I. - The Exile of Gods. Interpretation of a theme, a theory and a technique in the work of Heinrich Heine.
Y5112: SANDWIJK, G. van. - Beknopt leer- en leesboek voor de jeugd over wetenschappelijke onderwerpen.
T1869: SANNES, G.W. - Ontwapening! Rede.
Y7374: SANNES, H. - Willem van Haren, de dichter. Het veelbewogen leven van een Friesch edelman. Bildt-Grietman, tevens dichter in de 18e eeuw.
R3520: [TOONDER] SANTBRINK, Rob van (ed.). - De curieuze wereld van Heer Bommel en Tom Poes.
T2242: SANTCROOS Dlz, Is. (ed.). - Arbeidersjaarboekje voor 1931. drie-en-dertigste jaargang.
R3538: SANTCROOS Dlz, Is. (ed.). - Arbeidersjaarboekje voor 1935. zeven-en-dertigste jaargang.
T7096: SANTCROOS Dlz, Is. (ed.). - Arbeidersjaarboekje voor 1933. vijf-en-dertigste jaargang.
T7095: SANTCROOS Dlz, Is. (ed.). - Arbeidersjaarboekje voor 1932. vier-en-dertigste jaargang.
T7024: SANTCROOS, Dlz, Is. - In en om de volkslogementen. Zwerftochten van een journalist met een rechercheur.
B0149: SANTEN, Johannis van en Henrici Joannis van Buul. - Johannis van Santen et Henrici Joannis van Buul Epistola ad Summum Pontificem Pium IX, de Literis Apostolicis Ex Qua Die, d.d. 4 m. Martii 1853.
K6373: SANTEN, Sal. - Deze vijandige wereld. Schetsen.
B2366: SANTEN, Joseph van. - De Marxistische Accumulatietheorie.
K4603: SANTEN, Sal. - Jullie is jodenvolk. Herinneringen aan een jeugd.
R6304: SANTEN, Sal. - Adios companeros. Politieke herinneringen.
Y7447: SAPORITI, Piero. - Het lege balkon. De laatste maanden van Mussolini. Vertaling J.E. Romein.
Y5790: SARA. - Feministische Uitgeverij Sara, Amsterdam. Catalogus najaar 1984.
R3299: SARAIVA, Antonio Jose. - Le discours ingenieux. Cours inaugural a l'Universite d'Amsterdam.
R2639: SARASIN, Paul und Fritz. - Reisen in Celebes. Ausgefuhrt in den Jahren 1893-1896 und 1902-1903. 2 Bde.
M7917: SARDEIS, Strato van. - Knapenliedboek. Vertaald en nawoord voorzien door Charles Vergeer.
K2959: SARNEEL, Fons. - Inleiding tot het lezen van romans.
B3849: SARNOW, Emil & Kurt Trubenbach. - Mundus Novus. Ein Bericht Amerigo Vespucci's an Lorenzo de Medici uber siene Reise nach Brasilien in den Jahren 1501/02. Nach einem Exemplare der zu Rostock von Hermann Barckhusen gedruckten Folioausgabe, im Besitze der Stadbilothek zu Frankfurt a. M.
B9526: SARRIA, Amalia (ed.). - Les Rois Bibliophiles. Catalogue Europalia 85 Espana.
K7729: SARS, Paul. - Adriaan van Dis. De zandkastelen van je jeugd.
Y9550: [SPINOZA] SARTON, George. - Spinoza.
L6192: SARTRE, J.P. en Catharine Chaine. - Sartre en de vrouwen. Een gesprek met Catherine Chaine. Vertaling Maurits Mok.
K9702: SARTRE, Jean Paul. - Baudelaire. Vertaling Paul Beers.
T5326: SARTRE, Jean-Paul. - De jaren des onderscheids. Deel een van de vierdelige romancyclus " De wegen der vrijheid". Vertaling Jo Boer.
H9233: SARTRE, Jean Paul. - De muur. Vertaling C.N. Lijsen.
Y8247: SARTRE, J.P. - Krantenknipsels over J.P. Sartre 1957-1989.
B8550: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. van - Nieuwe Catalogus der Oorkonden en Handschriften, Berustende in de Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Eerste supplement.
L5244: SASSEN, Ferd. - Jacob Nieuwenhuis (1777-1857) en het Krausianisme in Nederland.
B2762: SASSEN, D. - Asselt. Zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad.
R3886: SASSEN, Ferd. - Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw.
R5821: SASSEN, D. - Asselt: zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad.
Y2080: SAUMONEAU, Louise. - Les Femmes Socialistes Contre la Guerre I en II. Appel de Clara Zetkin son introduction en France. Autour du manifeste de Clara Zetkin.
B2272: [TSJECHOV] SAUNDERS, Beatrice. - Tchehov the Man.
Y1548: SAUTIJN KLUIT, W.P. - Belasting op de Nieuwspapieren (1674-1869) en verzending van het Nieuwspapier. Nagelaten geschriften.
L2508: SAVAGE LANDOR, Walter. - Serena. Vertaling E. du Perron.
K8408: SAVAGE LANDOR, Walter. - Serena. Vertaling E. du Perron.
H9068: SAVARD, Rejean. (Ed). - Education and research for marketing and quality management in libraries. / La formation et la recherche sur le marketing et la gestion de la qualite en bibliotheque.
L9313: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] SAVORNIN LOHMAN, Jhr. Mr. de. - Groen van Prinsterer.
T6328: SAVORNIN LOHMAN, B.C. de - De Bestuursinrichting van Gewest, Stad en Platteland van Utrecht gedurende de Bataafsche Republiek.
B8021: SAVORNIN LOHMAN, A.F. de. - Nog eens: Wat wil de Antirevolutionaire Partij?
B5791: DE SAVORNIN LOHMAN, A.F. - Aan Neerlands Anticlericalen. Een woord tot toelichting van De Staatsschool en de Roomsche Kerk.
B5102: SAVORNIN LOHMAN, A.F. de. - Waarom en hoelang? Aan Dr. C.B. Spruyt.
B4880: SAVORNIN LOHMAN, W.H. de. - Van huwelijk en echtscheiding.
Y6693: SAVORNIN LOHMAN, Anna de. - Mara-Liefde.
L8403: SAVORNIN LOHMAN, A.F. de. - De Staatsschool en De Roomsche Kerk.
R0813: SCACCHI GRACCO, Luca. - Pensieri di plastica / Plastic Thoughts. 100 jaar plastic Groninger Museum
T3792: SCALDEN. - Tweede Jaarboek van de Scalden; 25 juni-10 juli 1898 Tweede Tentoonstelling van Monumentale, Dekoratieve & Toegepaste Kunst.
T1119: SCALDEN. - Spreekwoorden. De Scalden XIe jaarboek 1908.
R9669: SCALDEN. - De Scalden. XIIe Jaarboek. Feestalbum 1889-1909.
B3592: SCAMOZZI, Ottavio Bertotti. - L' origine dell' Accademia Olimpica di Vicenza con una breve descrizione del suo Teatro.
Y8744: SCARABOTOLO, Helio A. - Beknopte Geschiedenis van de Braziliaanse Letterkunde. Vertaling H. Houwens Post.
MK0067: SCARFE, Laurence. - Alphabets. An introductory treatise on written and printed letter forms for the use of students.
M8476: SCARRON, Paul. - Wanfortuin der komedianten. Vertaaald en ingeleid door C.J. Kelk.
L8132: SCEVE, Maurice. - Gedichte.
H8273: SCEVE, Maurice. - Delie. Beeld van allerhoogste deugd. Honderd dizijnen. Vertaling en nawoord Robert de Does. Inleiding Rein Bloem.
T6178: SCH. J.H. [=J.H.A. Schaper]. - Hoe woont gij? Een woord aan de arbeiders en hunne vrouwen.
R7351: SCH[APER], J.H. - De Tering en het Arbeidende Volk.
T0049: SCHAAF, Nine van der. - Droomvaart.
B5995: SCHAAF, Nine van der - De reis van Job.
B5916: SCHAAF, Nine van der. - Leven van Karel de Stoute.
B5944: SCHAAF, Nine van der. - Heerk Walling.
R9269: SCHAAF, Nine van der. - Naar het onzichtbare.
T3015: SCHAAF, Nine van der. - De uitvinder.
Y6983: SCHAAKE, J.Joh. - Het poppenboekje. Handleiding voor het zelf-vervaardigen en zelf-vertoonen van een spel. Met 10 schetsteekeningen van den schrijver en 7 foto's.
R8651: SCHAAKE-VERKOZEN, Celine en Johan. - Tafelcharme. Aanwijzingen over de kunst van tafeldekken en de verzorging van de tafel.
Y0454: SCHAAKSPEL. - Handleiding tot het Schaakspel voor Eerstbeginnenden, benevens De Wetten en Regelen van dit Spel.
Y8415: SCHAALMA, Albert. - Marginaal. [Gedicht].
R4026: SCHABERG, J.P. - De getelde dagen: een geschenk voor Nederlandsche kinderen, op het gouden gedenkfeest van de overwinning bij Waterloo.
C1841: SCHACHNER, Erwin. - Drucken. Schritt fur Schritt. Eine vollstandige Einfuhrung in die Techniken des Hochdrucks.
H9009: SCHACHNER, Erwin. - Drucken. Schritt fur Schritt.
R7164: SCHADE VAN WESTRUM, A.T.J. - Verbintenissen met strafbepaling. Aanteekeningen op de artikelen 1340-1348 B. W.
B7825: SCHADEWALDT, Wolfgang. - Gedenkrede aus Werner Jaeger 1888-1961. Mit einem Verzeichnis der Schriften Werner Jaegers.
B2375: SCHAEPAMN, H.J.A.M. - Het lied des Konings. Een Gedicht.
R6735: SCHAEPDRIJVER, Sophie de. - De Groote Oorlog. Het koninkrijk Belgie tijdens de Eerste Wereldoorlog.
L8339: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Verzamelde dichtwerken. De paus. Vondel. De pers. S. Maria, de zondaresse. De eeuw en haar koning.
B0025: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Een kroningslied.
B8650: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Bolland en Petrus.
R4469: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Van Strijd tot Vrede ? Nog een Woord over Art. 194 der Grondwet.
B5235: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - St. Thomas van Aquino. Drie voorlezingen.
K8077: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Chronica over Staatkunde en Letteren. Eerste en Tweede reeks.
R8755: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Brieven... van Alberdingk Thijm.
L8736: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Geschiedvervalsching. Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis. Door drie vrienden der waarheid voor Nederland bewerkt door drie gelijkgezinden. Met een brief aan de vertalers.
T7633: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Roomsch Recht tegen Protestantsch Verweer.
Y3627: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - VONDEL 1679 - 5 februari - 1879. Gedachtenisrede.
R4109: SCHAEPMAN, Frans. - Bijdragen ter verfrissching van de volkshuishouding.
B2558: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - De protest-meeting te Utrecht, 17 December 1888. Stenographisch verslag.
B2383: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - De rechterzijde en de persoonlijke dienstplicht.
B2380: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Verzamelde Dichtwerken. Feestuitgave 1867 - 15 Augustus - 1892.
B2378: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Herodes en Petrus.
B2379: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Verzamelde Dichtwerken. Een inleiding van den dichter opgedragen aan Z.D.H. Henricus van de Wetering op Zijn Zilveren Priesterfeest.
T6686: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - S. Vincentius a Paulo. Twee toespraken 1890 en 1896.
B2146: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Aya Sofia.
L5547: SCHAGEN, J.C. van. - Flarden van den wind. Omzwervingen in de beklemming.
L9011: [SCHAGEN} OOSTHOEK, Andre. - Ik ga maar en ben. Dubbelbeeld van J.C. van Schagen.
B6079: SCHAGEN, J.C. van. - Tekens. Domburgse Cahiers No. XX, september 1971.
B5911: SCHAGEN, J.C. van. - Kleine doedelzak. 101 nieuwe reflexen. Domburgse Cahiers no. XII September 1967.
B5912: SCHAGEN, J.C. van. - Present.
B3763: SCHAGEN, J.C. van. - Van gewone mensen. Domburgse Cahiers No. IX December 1965.
B3764: SCHAGEN, J.C. van. - Schaduwen. Domburgse Cahiers No. VIII October 1965.
B3762: SCHAGEN, J.C. van. - Kleine dierentuin. Domburgse Cahiers No. XIX April 1971.
B3756: SCHAGEN, J.C. van. - Klein vlooientheater. Domburgse Cahiers No. XVI November 1970.
B3757: SCHAGEN, J.C. van. - Tactielen. Milieu hygiene 86 Hekels. Domburgse Cahiers No. XV November 1970.
B3755: SCHAGEN, J.C. van. - Met een vinger. Domburgse Cahiers No. XIV November 1970.
B3753: SCHAGEN, J.C. van. - Laatste vaart. Domburgse Cahiers No. VII October 1965.
B3752: SCHAGEN, J.C. van. - 44 reflexen. Domburgse Cahiers No. VIa Mei 1965.
B3493: SCHAGEN, J.C. van. - Domburgse Cahiers No. Xa, 1 april 1966.
B3494: SCHAGEN, J.C. van. - Domburgse Cahiers No. V, 1 maart 1965.
K6426: SCHAGEN, J.C. van. - Domburgse Cahiers no XXI. Murmureersels in de muizenval. Rancuneuze rimram 1968-1971.
B1549: SCHAGEN, J.C. van. - Domburgse fragmenten (autobiografisch). Domburgse Cahiers No. XVII.
B1550: SCHAGEN, J.C. van. - Voorhof. Domburgse Cahiers No. XVIII.
Y8552: SCHAGEN, J.C. van. - Schiftsels X. Veegjes van vroeger.
B2411: SCHAGEN, J.C. van. - Al tuimelende.
L6956: SCHAIK-WILLING, Jeanne van. - Nachtvorst.
B8814: SCHAIK-WILLING, Jeanne. - Na afloop. Damatische kronieken.
B8178: SCHAIK, Cornelis J.J. van. - Balthazar Huydecoper. Een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator.
B5740: SCHAIK, Willem van & E. Elias. - Tijdgenoten. Getekend met lijnen door Willem van Schaik, met woorden door E. Elias.
K6475: SCHAIK-WILLING, Jeanne van. - De zondaar en het meisje. Novelle.
H9213: SCHAIK-WILLING, Jeanne van. - Uit de stalles. Reacties op toneel.
K3923: SCHAIK-WILLING, Jeanne van. - Onder wiegende sterren. Logboek van een vrouw.
K1847: SCHAIK-WILLING, Jeanne van. - Ondanks alles.
Y9527: SCHAIK-WILLING, Jeanne van. - Uitstel van executie.
B7962: DE SCHAKEL. - Jubileum nummer De Schakel. Orgaan van de Nederlandse Vereniging van chefs in het grafisch bedrijf. 25e jaargang no. 14, augustus 1937.
Y4115: SCHAKELS. - Schakels. Socialistisch Maandschrift voor Noord en Zuid Nederland. 2e Jaargang Nr. 1. November 1930. en 3e Jaargang nr. 12. October-November 1932.
R5700: SCHALIJ, M.A. en P. Bakkum. - Blokschrift. Een nieuwe schrijfmethode met oude lettervormen. Toelichting met vele voorbeelden van kinderwerk.
K6127: SCHALK, Henriette van der. - Vroegste sonnetten. Naar het handschrift uitgegeven door Garmt Stuiveling.
T9074: SCHALK, Henriette van der. - Sonnetten en verzen in terzinen.
H8818: SCHALK, Henriette van der. - Vroegste sonnetten. Naar het handschrift uitgegeven door Garmt Stuiveling.
H6692: SCHALKEN, Tom. - Ward Ruyslinck.
R5705: SCHALKWIJK, Jan. - Handleiding tot het leren schrijven met de brede pen.
B3560: SCHALKWIJK, H.J. - Kruisen. Een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven.
B8834: SCHALLENBERG, E.W. - Muziekhistorische perspectieven.
Y2541: SCHALY, M.A. - Verbonden blokschrift. Modelschrift B, tweede leerjaar. Modelschrift E. vijfde en hogere leerjaren.
T3298: SCHAMELHOUT, G. - Het Indogermaansch of Indo-Europeesch Vraagstuk. Noordschen en Ariers.
R7245: SCHAMELHOUT, G. - Ethnische vraagstukken en verzamelde toespraken.
W2256: SCHANS, Jan J. van der (ed.). - Werken met Kleuren.
T1202: SCHAPDRIJVER, Karel de / Julius Charpentier. - Open brieven der Vlaamsche Frontpartij. Verzameld door...
H7090: SCHAPELHOUMAN, Marijn & SCHATBORN, Peter. - Land & Water. Hollandse tekeningen uit de 17de eeuw in het Rijksprentenkabinet / Dutch drawings from the 17th century in the Rijksmuseum Print Room.
T1528: SCHAPER, J.H. - Het groote leven in. Een woord aan de jongelieden uit het volk.
R3485: SCHAPER, J.H. - De Sociaaldemokratie en Wat er van gezegd wordt.
R3504: SCHAPER, J.H. - De Sociaaldemokratie en Wat er van gezegd wordt.
R3482: SCHAPER, J.H. - Het groote leven in. Een woord aan de jongelieden uit het volk.
R3483: SCHAPER, J.H. - De Zwolsche beslissing.
R3484: SCHAPER, J.H. - Aan hen die van verre staan in de arbeidersklasse van Nederland.
R3479: SCHAPER, J.H. - Onze grondwet en de arbeidende klasse.
R3480: SCHAPER, J.H. - Een daad voor den tien-urigen arbeidsdag.
R3475: SCHAPER, J.H. - Drie artikelen over Sociaal-Demokratie en Landsverdediging.
R3476: SCHAPER, J.H. - Op de bres. Alfabetisch strijdschrift voor de sociaal-demokratie.
R3477: SCHAPER, J.H. - De kabinetscrisis en de R.K. Kamerclub. Een woord aan de katholieke arbeiders en democraten
T5249: SCHAPER, J.H. - De Arbeidswet van 1919.
T7607: SCHAPER, J.H. - De tien-uren-dag in de Tweede Kamer en daarbuiten.
Y6050: SCHAPER, J.H. - Sociale Arbeid in de Gemeenteraden. Gemeente-program toegelicht door de daartoe benoemde kommissie uit de Sociaal-Demokratische Arbeiderspartij in Nederland.
T6592: SCHAPER, J.H. - In den strijd. Handboekje ten dienste van de Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in Nederland.
Y2891: SCHAPER, J.H. - Een halve eeuw van strijd. Herinneringen van J.H. Schaper. Eerste deel.
L5850: SCHARPE, Adr. - Wezen en wording der klassieke Sanskritliteratuur.
L2309: SCHARPE, Adr. - Wezen en wording der Klassieke Sanskritliteratuur.
T5690: SCHARPE, A.A.M. - Tentoonstelling Sanskritkunde in de Nederlanden en in Europa in historisch perspectief, ingericht door de Universiteitsbibliotheek in samenwerking met het Seminarie voor Indologie in aansluiting bij de Indische studiedagen, 15-31 maart 1966 . Catalogus der tentoonst. en Indisch-Nederlandse bibliografie.
L8352: SCHARTEN, Carel. - Het Spellingvraagstuk. De vereenvoudigde een gevaar voor volk en stam.
L7255: SCHARTEN, Carel. - De roeping der kunst. De poŽzie, het proza, de Vlaamsche beweging en de oorlog, op den weg naar een nieuwe moraal.
C1782: SCHARTEN-ANTINK, C. - Carnaval.
T0957: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje's verder leven. Vervolg op: Sprotje heeft een dienst.
T0958: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje heeft een dienst. Vervolg op: Sprotje.
T0647: [COHEN] SCHARTEN-ANTINK, C. en M. - Het leven van Francesco Campana. [De Jeugd, De Duistere Waarheid en Het Eeuwige Licht]. Volledige uitgave, definitieve tekst.
B6922: SCHARTEN, Carel. - De krachten der toekomst.
R9367: SCHARTEN-ANTINK, C. en M. - Een huis vol menschen. Verhaal uit het Parijsche leven.
K7862: SCHARTEN-ANTINK, C. en M. - De kapper van Tremalfo.
B3627: SCHARTEN-ANTINK, M. - In den vrijen Amerikaan. Koen van Wessum's Haagsche jaren.
B3540: SCHARTEN-ANTINK, C. en M. - De vreemde heerschers. Verhaal van de Italiaansche meren.
B3541: SCHARTEN-ANTINK, C. en M. - De gave gulden. Een historie uit het moderne huwlijks leven.
B3535: SCHARTEN-ANTINK, C. en M. - Jhr. Mr. James de Beyll, Minister van Nuttelooze Zaken.
K6955: SCHARTEN-ANTINK, M. - Vier vertellingen. Uit: "Van scheiding en dood".
B2622: SCHARTEN, Carel. - Guido Gezelle.
Y6564: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje.
K5585: SCHARTEN, C. - De bloedkoralen doekspeld en andere korte vertellingen.
M2687: SCHARTEN, Carel. - De bloedkoralen doekspeld. De geschiedenis van een jongen edelman uit het begin der XXste eeuw.
R9506: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje.
L7470: SCHATZ, Henriette. - Lik op stuk. Het dialect van Amsterdam.
H7659: SCHAUER, Georg Kurt. - Kleine Geschichte des deutschen Buchumschlages im 20. Jahrhundert. Mit 113 Abbildungen von Buchumschlagen aus der Sammlung Curt Tillmann.
T1433: SCHAUER, Georg Kurt. - De kunst van het boek in Duitsland in de negentiende en twintigste eeuw.
B3433: SCHAUER, Georg Kurt. - Typographie der Mitte.
R9130: SCHAUM, C.L.J. - Loof- en vruchtboomen op straat- en landwegen.
B8153: SCHEEN, Pieter A. - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750 - 1880. Herzien door P. Scheen.
T2978: SCHEEN, Pieter A. - Catalogus Zomertentoonstelling 1975. Romantische en Haagse School.
H8060: SCHEEPERS, G.J. / R.H. Boer. e.a. - Nederlandse Boekdrukkers in Amerika.
L7380: SCHEEPERS, G.J. -
R3891: SCHEEPERS, Esther & Chris Will (eds.). - Looy met den noorderzon, weg!! De reizen van Jacobus van Looy.
M0046: SCHEEPERS, G.J. - Dierengeluiden en menselijk stembereik.
K1068: SCHEEPMAKER, Nico. - Het bolletje van IBM. Columns.
Y2364: SCHEEPMAKER, Nico & Jan Kal. - Vinger in de hoed wie d'r mee doet: Heinz Polzer & Aart van Zoest.
Y2363: SCHEEPMAKER, Nico & Jan Kal. - Vinger in de hoed wie d'r mee doet: Heinz Polzer & Aart van Zoest.
L3550: SCHEEPMAKER, Nico. - Een stukje taalgebeuren dus...
T0202: SCHEEPMAKER, H.J. - Aan het raam. Een kleine reeks sonnetten.
K8338: SCHEEPMAKER, H.J. - Het gedenken.
M7589: SCHEEPMAKER, Nico. - De kip van Egypte.
Y5574: SCHEEPMAKER, Nico. - Het kind en z'n sport.
M1085: SCHEEPMAKER, N. - Hopper's Holland.
Y5125: SCHEEPMAKER, Nico. - Hare Majesteit. Nico Scheepmaker en het boekenbal.
L2732: SCHEER, Lieve. - De ontaarde slapers door Ward Ruyslinck. Kennis maken met... No. 2.
K4326: SCHEER, Lieve. - De poetische wereld van Paul Snoek. Proeve van close-reading.
R0379: SCHEFFER, H.J. - De Controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken.
R4532: SCHEFFER, H.J. - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw.
T3407: SCHEFFER, H.J. - Henry Tindal. Een ongewoon heer met ongewone besognes.
K5777: SCHEFFER, H.J. - Het Volksdagblad. Arbeidersbeweging en dagbladpers.
L5750: SCHEFFERS, Albert A.J. - De Nederlandse dukaat (1586-1986).
T0355: SCHELDEN, Thomas van der. - Het Vraagstuk van het Vlaamsche Nationalisme. Antwoord op Dr Rubbens' boekje Het gevaar van het Nationalisme.
Y1570: SCHELL, Joh. - Prinses Juliana-Marsch. Woorden en Muziek Op. 4.
T9603: SCHELLART, Franciscus Jacobus. - Volksboek van Margarieta van Lymborch (1516).
Y1522: SCHELLART, A.I.J.M. - Historische landhuizen.
Y1219: SCHELLART, A.,I.J.M. en Piet Hein Zijl. - Kijk op Kastelen. Tekst en Tekeningen.
T1763: SCHELLEKENS, Jozef. - Turnhout. De Hoofdstad van de Kempen.
Y3787: SCHELLER, Imman, Jo, Gerh. - Klein woordenboek der Latijnsche taal.
Y4513: SCHELTEMA, P. - Jean de Labadie te Amsterdam in de jaren 1669 en 1670.
P2038: SCHELTEMA, P. - Aemstel's Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zes delen.
B8628: SCHELTEMA, Jacobus. - Daniel Joncktijs. Beschouwd als schrijver en dichter.
Y3751: SCHELTEMA, Jacobus. - Anna en Maria Tesselschade, de dochters van Roemer Visscher.
R8624: SCHELTEMA, P. - De oudste regten van Amsterdam. Uitgegeven den 27sten October 1875. Met facsimile.
R8368: SCHELTEMA-TIDEMAN, A.W. - Schetsen uit het vrouwenleven.
R7713: SCHELTEMA, P. - De Beurs van Amsterdam.
T4699: SCHELTEMA, P. - Aemstel's Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zevende deel.
Y5182: SCHELTEMA, P. - Oud en Nieuw, uit de Vaderlandsche Geschiedenis en Letterkunde. Tweede en laatste deel.
W0371: SCHELTEMA, J.M.W. - Chansons, gedichten en studentenliederen.
Y9157: SCHELTS VAN KLOOSTERHUIS, B. - Het opkamertje van den onderwijzer. Taalstudie voor de Hoofdakte. II. Lezen.
L0895: SCHELVEN, A.A. van. - Marnix van Sint Aldegonde.
T9538: SCHENDEL, Arthur van. - De waterman. Roman.
Y0718: SCHENDEL, Arthur van. - Een Hollandsch drama.
T8921: SCHENDEL, Arthur van. - Een zwerver verliefd.
Y0716: SCHENDEL, Arthur van. - Voorbijgaande schaduwen.
L6491: SCHENDEL, Arthur van. - Jeugdherinneringen. Een document.
B9604: SCHENDEL, Arthur van. - Anders en eender.
B9520: SCHENDEL, Arthur van. - Rose Angelique. De droomers van de liefde.
B9412: SCHENDEL, Arthur van. - Herinneringen van een dommen jongen.
B9428: SCHENDEL, Arthur van. - Shakespeare.
B9429: SCHENDEL, Arthur van. - Angiolino en de lente.
B9431: SCHENDEL, Arthur van. - Het oude huis, roman.
B9457: SCHENDEL, Arthur van. - De mensch van Nazareth.
B9390: SCHENDEL, Arthur van. - De pleiziervaart.
B9328: SCHENDEL, Arthur van. - Shakespeare.
B9330: SCHENDEL, Arthur van. - De mensch van Nazareth.
B9246: SCHENDEL, Arthur van. - De wedergeboorte van Bedelman.
B9249: SCHENDEL, Arthur van. - Herdenkingen. Fratilamur, De grammar school, Dromen, Herdenkingen.
B9250: SCHENDEL, Arthur van. - Herdenkingen. Fratilamur, De grammar school, Dromen, Herdenkingen.
B9258: SCHENDEL, Arthur van. - Een zwerver verliefd. Een zwerver verdwaald.
B9235: SCHENDEL, Arthur van. - De menschenhater.
B9236: SCHENDEL, Arthur van. - Avonturiers.
B9237: SCHENDEL, Arthur van. - Anders en eender.
B9241: SCHENDEL, Arthur van. - Een Hollandsch drama.
B9242: SCHENDEL, Arthur van. - Een zwerver verliefd.
P1829: SCHENDEL, Arthur van. - Der liefde bloesems.
P1838: SCHENDEL, Arthur van. - Jan Compagnie.
Y0715: SCHENDEL, Arthur van. - Een zindelijke wereld.
Y0712: SCHENDEL, Arthur van. - De wereld een dansfeest. Roman.
Y0713: SCHENDEL, Arthur van. - Het oude huis, roman.
Y0714: SCHENDEL, Arthur van. - Een spel der natuur.
W9095: SCHENDEL, Arthur van. - De mensenhater.
Y6847: SCHENDEL, Arthur van. - Fratilamur.
A0579: SCHENDEL, Arthur van. - Blanke gestalten.
K8995: SCHENDEL, Arthur van. - Angiolino en de lente.
K8329: SCHENDEL, Arthur van. - Fratilamur.
M6924: SCHENDEL, Arthur van. - Mijnheer Oberon en mevrouw.
M6923: SCHENDEL, Arthur van. - Jan Compagnie.
B3623: SCHENDEL, Arthur van. - Een zwerver verdwaald.
K6832: SCHENDEL, Arthur van. - Herinneringen van een dommen jongen.
Y6597: SCHENDEL, Arthur van. - Verhalen.
Y5446: SCHENDEL, Arthur van. - Krantenknipsels van/over Arthur van Schendel.
K4645: SCHENDEL, Arthur van. - Over boeken. Bij het uitpakken van de boeken, Boekkunst en grafiek, Het land zonder boek, Over de schatting van boeken, De gave van het boek.
K4561: SCHENDEL, Arthur van. - Maneschijn.
Y0729: SCHENDEL, Arthur van. - Merona. Een edelman.
W4020: SCHENDEL, Arthur van. - De Nederlanden, een gedicht.
Y0768: SCHENDEL, Arthur van. - Drogon.
Y0721: SCHENDEL, Arthur van. - Nachtgedaanten. Verhalen.
Y0720: SCHENDEL, Arthur van. - De rijke man.
M2139: SCHENDEL, Arthur van. - Blidmonde.
Y9489: SCHENDEL, Arthur van. - Avonturiers.
L3620: SCHENE, Aart H. - Grenzen over de identiteit van de geestelijke gezondheidszorg.
R1034: SCHENK-BAUMANN, Tonia. - Nelly Bodenheim. Haar leven en werk.
T6496: SCHENK, Magdalena G. en J.B.Th. Spaan. - In de laatste ronde.
T6153: SCHENK, M.G. en J.B.Th. Spaan. - De helpende hand. Het boek der diaconie.
B2642: SCHENK, Petrus. - 100 afbeeldingen der voornaamste gebouwen van Amsterdam.
Y1520: SCHENK, M.G. (ed.). - De Vrouw en haar Huis. Geillustreerd Maandschrift. 34ste jaargang maart 1940 no.11.
Y1521: SCHENK, M.G. (ed.). - De Vrouw en haar Huis. Geillustreerd Maandschrift. 41ste jaargang mei 1947 no. 5.
Y1379: SCHENK, M.G. & J.B.Th. Spaan. - Drakensteyn en zijn bewoners.
K4503: SCHENK, M.G. en J.B.Th. Spaan (ed.). - Wie wil hooren een goed nieuw lied? Balladen en romancen over allerlei blijde en droeve zaken uit verleden en heden.
T9376: SCHENK, M.G. (red.). - Verantwoordinge, verklaaringhe en de waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren princen van Oraengien. Naar de eerste drukken van 1568 opnieuw uitgegeven en ingeleid door M.G. Schenk, met een voorwoord van A.A. van Schelven en portret van den prins naar de gravure van Hendrick Goltzius.
L5158: SCHENKEVELD, Margaretha H. - Willem de Clercq en de literatuur.
T0762: SCHENKEVELD-van der DUSSEN, M.A. - Retorica van onderzoek. Vormgeving en publiek van Nederlandse literatuurgeschiedenissen.
B7795: SCHENKEVELD, Margaretha H. - Willem de Clercq en de literatuur.
B5253: SCHENKEVELD, Margaretha H. - Willem de Clercq en de literatuur.
B3769: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, Maria Adriana. - Het dichterschap van Hubert Korneliszoon Poot. Een vergelijking van de mengeldichten en het vervolg der gedichten.
K3763: SCHENKEVELD-van der DUSSEN, M.A. (ed.). - Nederlandse Literatuur, een geschiedenis.
T2306: SCHEPENS, Jan. - Letterkundig Prentenboek bevattende de Avonturen van Don Quichote, Greshoff en Sancho Panza, Schepens in het Vlaamsche Literatuurland.
B8748: SCHEPENS, Piet. - De Zweedsche Letterkunde.
T7893: SCHEPENS, Jan. - Twee Gentsche Schilders: J. Neerman, E. Dutry.
K7945: SCHEPENS, Luc. - Kroniek van Stijn Streuvels 1871-1969.
K2792: SCHEPENS, Piet. - August Strindberg, leven en werken. Twee delen.
K2810: SCHEPENS, Jan. - Johan Daisne.
T9364: SCHEPER, Burchard. - Die Niederlande und die Unterweserraum.
R8504: SCHEPERS, J.B. - Het Fries in Nederland. Redevoering.
T3291: SCHEPERS, J.B. - Belgie's Onafhankelikheid voor Nederland een Levensbelang.
R6008: SCHEPERS, J.B. - Gedichten
K0978: SCHEPHARD, Peter. - How to photograph aircraft.
Y3601: SCHEPMAN, A.M.H. - Bij het afscheid van Dr. A.M.H. Schepman.
R0939: SCHEPPER, Marcus de. - Nederlandse Letteren in de Leuvense Universiteitsbibliotheek.
K1983: SCHEPPER, Marcus de & Linda Fonteyne. - Gezelle beschreven 1899-1999. Selectieve bibliografie van een eeuw Gezellestudie.
T6474: SCHEPS, J.H. - Het N.V.V. in de branding.
T2132: SCHEPS, J.H. - Persdans der charletans. Gedocumenteerd overzicht van den onderlingen strijd der autoritaire partijen in Nederland.
T0142: SCHEPS, J.H. - In het licht der openbaarheid of De Anti Rev. heer H.A.C. v.d. Kraan als tijdelik redakteur der S.D. voorwaarts.
T0069: SCHEPS, J.H. - Het misverstand der Ned. Soc.-Werkgemeenschap.
T0065: SCHEPS, J.H. - Ingenieur Anton Mussert door De Waag gewogen.
T0064: SCHEPS, J.H. - Krachten die onsterfelijk zijn. Proeve eener - na den oorlog te stellen - synthese der tegenstellingen. Nationaal Front, Nederlandsche Unie, Prot. Chr. Partijen en Soc.-Democratie.
T0063: SCHEPS, J.H. - Om de Internationaal Sosialisties Volksgemeenschap.
T0056: SCHEPS, J.H. - Eer en ideaal. De open brief van de Troelstra Beweging Nederland beantwoord.
B5948: SCHEPS, J.H. - Scheps inventariseert. Twee delen.
Y0545: SCHEPS, J.H. - Een woord tot onze weifelende en aanpassende landgenoten.
K9719: SCHEPS, J.H. - Vlaamsche flitsen. (Liever een zatterik, dan een geus en andere verhalen).
T5260: SCHEPS, J.H. - Rooms recht of Nederlands recht?
T5227: SCHEPS, J.H. - Kan een kristen sosialist zijn?
Y6057: SCHEPS, J.H. - Gerechtigheid en volkseer.
T7157: SCHEPS, J.H. - De Groote Kuisch.
R7618: SCHEPS, J.H. - Wat deed Koos Vorrink? De klare taal der feiten. Voorwoord W. Drees.
T4385: SCHEPS, J.H. - Gerechtigheid en Volksleer.
R6488: SCHEPS, J.H. - Ons zelf zijn en blijven. (Lonkhuyzens brochuur 'Op den drempel van den nieuwe tijd' afgewezen).
R6487: SCHEPS, J.H. - Vrijheid en volkseer. Het verdoolde Zeeuwsche liberale statenlid arts C.J.M. Boogerd te Zierikzee het rechte pad gewezen.
R5928: SCHEPS, J.H. - Door de kracht van het geloof. De taak der Sociaal-Democraten in dezen tijd.
C1610: SCHERFT, Tonny. - IJdele episode.
B1232: SCHERMER, Lukas. - Meleager en Atalante. Treurspel.
R2306: SCHERMER, Lukas. - Meleager en Atalante. Treurspel.
Y0646: SCHERMERHORN, Willem. - Rede uitgesproken door den Minister-President Zijne Excellentie Professor Ir. W. Schermerhorn voor den zender Herrijzend Nederland op oudejaarsavond 1945.
T6434: SCHERMERHORN, W. - De Positie van de Lage Landen aan de Zee.
T1895: SCHERMERHORN, W. - De boeren in onze volksgemeenschap.
B9657: SCHERMERHORN, N.J.C. - Vrijheid en Gezag.
M8146: SCHERMERHORN, W. - Nederland in de wereld. Rede, gehouden op de dag der Vereenigde Naties voor de Vereeniging voor Internationale Rechtsorde te 's-Gravenhage.
L3665: SCHERR, Johannes. - De jeugd van Goethe. Vrij naar het Hoogduitsch van J.W. van der Leeuw.
B6294: SCHERR, Johannes. - De Propheet van Florence 1492-1498. Twee delen.
B5194: SCHERRER, Paul et al. - Das Schweizer Buch. Schweizerische Buchkunst und Schweizer Verlag in historischer Schau.
Y7394: SCHERTZER, Pater. - De koddige en sinryke sermoenen van pater Schertzer, dominikaner monnik in Swabenland. Wegens derzelver zeldzaamheit uit het Hoogduits vertaalt, door een voornaam liefhebber. Twee delen.
Y7330: NIEUWSBLAD VOOR SCHEVENINGEN. - Nieuwsblad voor Scheveningen. Maandag 31 Januari 1938. Extra editie. Een prinses geboren. [Beatrix].
T2474: SCHEVENSTEEN,A.F.C. van. - La Lepre dans le Marquisat d'Anvers aux temps passes.
T8082: SCHEVICHAVEN, J. van en R.J. v.d. Meulen. - Levensverzekering.
T9286: SCHIELAND, Willem van [=Willem Adriaan Wagener]. - Verkort front.
T2908: SCHIERBEEK, Bert. - Mexico I. Translated by Charles McGeehan.
L9241: SCHIERBEEK, Abraham. - On the setal pattern of Caterpillars and Pupae.
H6288: SCHIERBEEK, Bert. - Inspraak.
H2263: SCHIERBEEK, Bert. - Taal & Teken.
B9908: SCHIERBEEK, Bert. - Een grote dorst. Een kettingreactie.
B9850: SCHIERBEEK, Bert. - Je geld of je leven. Illustratie Piet Klaasse.
L4303: SCHIERBEEK, Bert. - De derde persoon.
P2138: SCHIERBEEK, Bert. - De andere namen.
A0608: SCHIERBEEK, Bert. - Een groot dood dier.
R9007: SCHIERBEEK, Bert. - Ezel mijn bewoner.
R8498: SCHIERBEEK, Bert. - Los experimentales.
W6345: SCHIERBEEK, Bert. - Het dier heeft een mens getekend.
Y1437: SCHIERBEEK. A. - Den Haag 1945. Een documentatie over de jaren 1940-1945. In opdracht van de Algem. Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken; met een voorwoord van S.J.R. de Monchy, foto's van Willy Schurman en F.P.J. Kooymans.
Y6485: SCHIERBEEK, A. - Instinkt of verstand? Een inleiding tot de dierpsychologie.
W4602: SCHIERBEEK, Bert. - Drie vel in het wapen. 250 jaar NV Berghuizer papierfabriek vh B. Cramer.
K4232: SCHIERBEEK, Bert. - Het kind der tienduizenden. Televisiespel.
B1673: SCHIERBEEK, Bert. - De blinde zwemmers.
Y9959: SCHIERBEEK, Bert. - Het dier heeft een mens getekend.
Y7901: [DUMMY] SCHIERBEEK, Bert. - Inspraak.
Y9947: SCHIERBEEK, Bert. - De andere namen.
H5891: SCHIFFER, Daniel Salvatore. - Het labyrint van de wereld. Leven en werk van Umberto Eco. Vertaling Theo Buckinx.
T3609: SCHILDER, K. - Geen duimbreed. Een synodaal besluit inzake 't lidmaatschap van N.S.B. en C.D.U.
T7150: SCHILDER, A. - Rechts tot Werkstaking?
R5275: SCHILDER, K. - Licht- en schaduwbeelden uit het Nederlandsche Volksleven in de jaren 1870-1885.
H3976: SCHILDERS, Ed. - Vergeten boeken. Literaire curiosa en rariora, boekenvrienden en biliomanen.
Y6414: SCHILDERS, Ed. - De Muts van Dante.
K2758: SCHILDERS, Ed. - De erfenis van Diderot.
M7201: SCHILLER, Friederich. - (10 november 1759) Ik heb mij laten scheren. Een dramatisch grapje. Inleiding en vertaling Guido van Suchtelen.
T7691: SCHILLING, D.H. en W.G. de Bas. - De reserve laat zich niet gebruiken en duistere practijken.
B3548: SCHILLING, Peter. - Liederlijke liederen.
L2055: SCHILLINGS, Harry. - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
W9212: SCHILP, C.A. - Herman Heijermans.
L5364: SCHILPEROORT, Gijsbert. - Le commercant dans la litterature francaise du Moyen Age. (Caractere, vie position sociale).
T2480: SCHILSTRA, W.N. - Vrouwenarbeid in Landbouw en Industrie in Nederland in de tweede helft der 19e eeuw.
B9128: SCHILT, Jan. - Hier wordt echter het belang van het boek geschaad... Het Nederlandse boekenvak 1933-1948.
R1463: SCHILT, Jan. - 100 jaar H.J.W. Becht uitgever 1892-1992. Impressie van een eeuw boeken maken en verkopen.
Y4736: SCHILT, Jan. - Soldaatje spelen onder de smaragden gordel.
B6064: SCHILTMEIJER, J.R. (ed.). - Amsterdam in 17e eeuwse prent.
R3351: SCHILTMEIJER, J.R. - Nederland in de Gouden Eeuw. Groot Platenboek met 360 afbeeldingen naar oude prenten en gravures.
M6651: SCHILTMEIJER, J.R. - De Gevelstenen spreken. Fotoboek met 275 afbeeldingen van gevelstenen in Nederland en Vlaanderen.
T2544: SCHIMMEL, G.W. - Beschouwingen over de periodieke pers in verband met De verantwoordelijkheid voor drukpersdelicten.
B8172: SCHIMMEL, H.J. - Gondebald, dramatiesch gedicht. Gewijzigd naar de middelen van gezelschappen, waarbij geene vrouwenrollen vervuld kunnen worden door J.A. Alberdingk Thijm.
L1364: SCHIMMEL, H.J. - Romantische Werken: Bonaparte en zijn tijd. De eerste dag eens nieuwen levens. Sproken en vertellingen. Een Haagsche Joffer.
L1156: SCHIMMEL, H.J. - Mary Hollis. Twee delen.
K9705: SCHIMMEL, H.J. - Romantische Werken: My Lady Carlisle.
L8667: SCHIMMEL, H.J. - Mylady Carlisle. Twee delen.
T3375: SCHIMMEL, H.J. (red.). - Nederland 1854. Met medewerking van eenige Letterkundigen. Platen naar Ch. Rochussen. Drie delen in een band.
Y7372: SCHIMMEL, H.J. - Krantenknipsels over H.J. Schimmel.
Y3524: SCHIMMEL. - Oranje en Nederland. Dramatisch tafereel in ťťn bedrijf. Een bladzijde uit de geschiedenis des vaderlands.
T9834: SCHIMMELPENNINK, Ton. - Moedig zijwaarts. Verzamelde stukjes van een boekhandelaar.
T0887: SCHINKEL, Adrianus David. - Beschrijving van een Triptikon en een Diptikon.
T7263: SCHINKEL, A.D. - Geschied- en letterkundige bijdragen. Met twee facsimile's.
T4634: SCHINKEL, A.D. - Drijfkunst en kunstdrijvers in Nederland. Gedachtenisbeker voor Mr. M. Emants.
T5535: SCHIPPEL, Max. - De ekonomische revolutie en de ontwikkeling der sociaal-demokratie. Een voordracht. Vertaald door B. Reyndorp.
L4049: SCHIPPER, Anne (ed.). - Dr. C. Rijnsdorp Prijs voor Literatuur 1993. Toegekend aan Guillaume van der Graft.
T8688: SCHIPPER, Anne. - Kamers en suite.
Y5451: SCHIPPER, K. - Krantenknipsels van/over K. Schipper.
L7467: SCHIPPERS, K. - Vluchtig eigendom.
H8277: SCHIPPERS, K. - Zilah.
R4632: SCHIPPERS, K en Yvon de Vries, Peter. - Voor uw intellectuele make-up.
Y6311: SCHIPPERS, K. - Na de voorstelling/ After the performance.Tekeningen/Drawings: Joost Veerkamp.
Y7693: SCHIPPERS, K. - De hoedenwinkel. Roman.
Y1048: SCHLEZ, J.F. en B. Brugsma. - Leesboek, ter bevordering van den natuurlijken leestoon, ten dienste der scholen.
R8807: SCHLICHTING, L.G.A. - Rechts en Links.
K8734: SCHLOSSER, Ignaz. - Le verre ancien.
Y0809: SCHLOSSER, Ignaz. - Venezianer Glaser.
T4713: SCHLOTTER (voorwoord). - Die stadtische Arbeitszentrale fur Erwerbsbeschrankte in Frankfurt am Main. In Wort und Bild.
Y0724: [ERASMUS] SCHLUTER, Lucy L.E. - Niet alleen. Een kunsthistorische-ethische plaatsbepaling van tuin en huis in het "Convivium religiosum" van Erasmus.
T9920: SCHMAL, J. - De Jonge Handelaar. Leesboek voor School en Huis.
Y1080: SCHMAL,J. - De Kleine Manufactuurwinkel. Leesboekje.
Y1078: SCHMAL, J. - De Manufactuurwinkel. Leesboek voor school en huis.
Y1059: SCHMAL, J. en P. Louwerse. - Rozeblaadjes. Proza en poŽzie.
K0243: SCHMELLER, Alfred. - Kubisme.
L8128: SCHMID, Karl. - Brot und Wein. Gedanken uber Gottfried Kellers Weltfrommigkeit.
T1777: [SPINOZA] SCHMID, J.J. von. - Spinoza's staatkundige verhandeling in de ontwikkeling van de staatsleer.
T0734: [SPINOZA] SCHMID, J.J. von. - De gedachte der verdraagzaamheid in Spinoza's leer.
K8857: SCHMID, C. - Het Oude Roofslot en andere Verhalen.
R9243: SCHMID, C. - De frambozen. Korte verhalen.
Y1178: SCHMID, C. - Derde honderdtal. Leerzame verhalen voor kinderen. Een leesboek voor de scholen.
Y1177: SCHMID, C. - Tweede honderdtal. Leerzame verhalen voor kinderen. Een leesboek voor de scholen.
Y1086: SCHMID, C. - Tweede honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen. Een leesboek voor de scholen.
Y1077: SCHMID, C. - De Kersavond. Een verhaal voor kinderen. Met platen.
Y9433: [SPINOZA] SCHMID, J.J. von. - Coornhert en Spinoza.
R1071: SCHMIDT-PRIJES, S. [=Sani van Bussum]. - Plaatselijke Keuze. (Wat men ervan moet weten.).
Y2621: SCHMIDT, P.J. (red.). - Ons Gemeenebest.
R0751: SCHMIDT, Johan. - De triomf van het moederschap.
L5360: SCHMIDT, Cornelis. - De concessieve voegwoordelijke bijzin in het Nederlands van de Middeleeuwen en de Zeventiende eeuw.
R3537: SCHMIDT, P.J. - Naar internationalen klassenstrijd.
R3526: SCHMIDT, P.J. - Het koloniale gevaar. De beteekenis van het moderne imperialisme, zijn winstbronnen en machtsgebieden.
R1867: SCHMIDT-DEGENER, F. - Rembrandt's tegenstrijdigheden.
B7770: SCHMIDT DEGENER, Henri. - Proeve eener vergelijkende studie over Plato en Husserl. Bijdrage tot de transscendentale psychologie.
Y0554: SCHMIDT, F.U. - Wenken voor het verkrijgen van handteekeningen. Het Volkspetitionnement voor Plaatselijke Keuze.
Y5721: SCHMIDT, Annie M.G. - Weer of geen weer. Gedichten.
R5222: SCHMIDT-DEGENER, F. - Phoenix. Vier essays. Rembrandts vogel Phoenix, Herinnering aan Leopold, De eeuw van Flaubert, Rembrandt en Vondel.
B4586: SCHMIDT, Annie M.G. - Impressies van een simpele ziel. Derde bloemlezing.
R8676: SCHMIDT, Annie M.G. - Het schaap Veronica. Met plaatjes van Wim Bijmoer.
K6738: SCHMIDT-DEGENER, F. - 55 variaties op een bekend thema.
Y6626: SCHMIDT, Annie M.G. - Van Schuitje varen tot Van Schendel.
B2745: SCHMIDT, Annie M.G. e.a. - Moord en brand en andere verhalen.
A0291: SCHMIDT, A.M.G. / Levi Weemoedt / L.P. Boon e.a. - Lang zal ie leven! Feestelijke verhalen.
R7833: SCHMIDT, Annie M.G. - De familie Doorsnee. Met een voorwoord van Wim Ibo, portretten, tekeningen van Wim Bijmoer.
B2051: SCHMIDT, Annie M.G. - Zeur niet!
R6893: SCHMIDT O.J. / M. WODOPJANOW, I. PAPANIN. - De Noordpool veroverd.
B1864: SCHMIDT-DEGENER, F. - De poort van Ishtar. Lyrisch drama.
Y2921: SCHMIDT, Johan. - Koninginnedag. Opgedragen aan H.M. Koningin Wilhelmina na de viering van haar Vijfentwintigste Levensjaar.
T9208: SCHMIDT, Joseph. - Tiritomba. Canzone Napolitane. Uit de film: Wenn du jung bist. Hollandsche tekst Lou de Groot.
Y7301: SCHMIDT, Annie M.G. - Cabaretliedjes.
H8204: SCHMIDT-KUNSEMULLERER, Friedrich Adolf. - Die Erfindung des Buchdrucks als technisches Phšnomen.
H8910: SCHMIDT, Annie M.G. - Tot hier toe. Gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie 1938-1985.
R5310: SCHMIDT, Annie M.G. - Sprookjes. Kalenderboek 1964.
T9727: SCHMIDT-DEGENER, F. - Silvedene. Tien suites voor viool en woord.
Y2951: SCHMIEDECKE, W.C. - Prinses Juliana-Wals. Gemakkelijke salon-wals.
W7551: SCHMIEDT, Heinz H. - Der Drucker Ernst Engel und die Offenbacher Schule.
R0537: SCHMITT, Eugen Heinrich. - Zonder staat. Vertaald door L.A.B.
Y0065: SCHMITZ, Hanna. - 20 Patiencen.
L6986: SCHMITZ, Marie. - Weifeling.
T1554: SCHMITZ, Marie. - Verzen.
L4682: SCHMITZ, Wilhelmus A. - Het aandeel der Minderbroeders in onze Middeleeuwse Literatuur. Inleiding tot een bibliografie der Nederlandse Franciscanen.
M5236: SCHMITZ, Marie. - Weifeling.
M3443: SCHMITZ, P.F. - Kritiek en criteria. Menno ter Braak en het literaire waardeoordeel.
R6537: SCHMITZ, H. - Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890.
R6393: SCHMITZ, Johannes P.G. - Rechtshistorische bijdragen tot de kennis van het materieele en formeele strafrecht van toepassing op de dienaren van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie, voornamelijk betrekking hebbende op het delict van desertie.
R5960: SCHMITZ, Marie. - Uit uren van verlangen.
T3747: SCHMOOK, Ger. - Baekelmans' "Doolaar en De Weidsche Stad" van 1904 (eerste uitgave) tot 1978 (zesde uitgave).
R4732: SCHMOOK, G en P.H. Schroder. - Boeken en Bibliotheken, twee redevoeringen.
L5870: SCHMOOK, G. - De Driehoeksverhouding Pol De Mont, August Gittee, Alfons De Cock.
L4103: SCHMOOK, Ger. - Een Parijse 'Beau' onder Antwerpse 'Jolikes'. Rogier de Beauvoir op doorreis in de winter van 1834/35.
R9124: SCHMOOK, Ger. - Lode Baekelmans (1879-1965).
R1192: SCHMOOK, Ger. - Het Museum van de Vlaamsche Letterkunde te Antwerpen: Groei en Taak.
Y5024: SCHNEEBAUM, Tobias. - De geesten van het oerwoud. Een odyssee door de jungle van Nieuw-Guinea. Vertaald door Ton Maas.
L6276: SCHNEIDER, Wolfgang (ed.). - Bibliothek Suhrkamp. Bibliographie Band 1 bis Band 1000. 1951-1989.
T5478: SCHNEIDER, M. - Internationale propaganda in recente decennia.
R6712: SCHNEIDER, Maarten. - De urgentie ener dagbladwetenschap in Nederland.
B6561: SCHNEIDERS, P. - Papieren geheugen. Boek en schrift in de westerse wereld.
B4301: SCHNEIDERS, A.L. - Een kater in blik.
Y6040: SCHNEIDERS, Paul. - Nederlandse bibliotheek geschiedenis.. Van librije tot virtuele bibliotheek.
H7437: SCHNEITER, C. - Het eeuwig menschlijke. Vertaling uit het Duitsch.
T9351: SCHNEPPEN, Heinz. - Niederlandische Universitaten und deutsches Geistesleben.
R3026: [HERMANS, W.F.] SCHNEYDERBERG, Eric J. - De incomplete werken van Willem Frederik Hermans.
Y6660: [REVE] SCHNEYDERBERG, Eric J. - De Reve-collectie van Adriaan van Dis.
B8420: SCHNITLER, Gudmund. - De Wereldoorlog (1914-1918). Vertaald door W.H.C. Boellaard, Voorwoord van C.J. Snijders
T3826: SCHNITZER, Werner e.a. - Leer, bont en veren in samenhang met kleding. Verslag van de Textieldag van 18 november1982 in het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
Y6987: SCHNITZLER, Arthur. - De eenzame weg. Toneelspel in vijf bedrijven. Vertaling Frans Mijnssen.
B6188: SCHNITZLER, Arthur / Kurt Lob. - Reidans. Zedenkomedie in tien dialogen.
L8360: SCHNURER, Gustav. - De Katholieke Kerk en de Beschaving tijdens de Barok.
Y1482: SCHOBER, Ulrike. - Burchten en Kastelen in Europa.
T7028: SCHOCKAERT, R. - Les dangers de l'avortement et du neo-malthusianisme pour l'organisme feminin.
B6817: SCHOEN, Danny. - De Postzegelman. Amsterdamse grafische thriller.
L7557: SCHOENFELD, Eugene. - Dag dokter. Voorwoord Joel Fort. Vertaling Frits Boer.
L5172: SCHOENGEN, M. - Jacobus Traiecti alias de Voecht. Narratio de Inchoatione Domus Clericorum in Zwollis met Akten en bescheiden betreffende dit fraterhuis.
T5248: SCHOENMAEKERS, M.H.J. - Over het principieele verschil tusschen geloovig en ongeloovig.
T3502: SCHOEPP, F. - Economische Crises. Beschrijving der voornaamste crises, met haar oorzaken, verschijnselen en gevolgen.
T2118: SCHOKKING, J.J. - In de klem der verdeeldheid.
R8159: SCHOKKING, C.Ph. - Uitbreiding van het tweelingonderzoek in Nederland.
Y7272: SCHOLDERER, Victor. - Reminiscences. 9 October 1970.
L7838: SCHOLTE, Antoni. - Publii Ovidii Nasonis Ex Ponto. Liber Primus, Commentario Exegetico, Instructus.
T2156: SCHOLTE, Hendrik. - Intermezzo.
H5938: SCHOLTE, J.H. - Rembrandt en Vondel.
K0827: SCHOLTEN, Harry (ed.). - Voor wie de Lutinebel luidt. Verhalen uit de crisistijd 1930-1940.
H4929: SCHOLTEN, Harry. - Een aanslag op de ouderdom. Over de poŽzie van Remco Campert.
H1548: SCHOLTEN, Henricus. - Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap.
B5779: SCHOLTEN, J.H. - Levensberigt van Herman Johan Royaards.
B3080: SCHOLTEN, Hendrik. - De dichter H.W.J.M. Keuls. De poŽzie van de maand.
B2250: SCHOLTEN, Frits. - Zilver.
Y6223: SCHOLTEN, Patty. - Jaarwisseling op Langkawi.
R5545: SCHOLTENS, H.J.J. - Oud Beverwijk, een rondwandeling. Stedeplan en stadsbeeld in vroegere eeuwen.
T8067: SCHOLTENS, H.J.J. - Het Roermondse Kartuizerconvent voor de zestiende eeuw.
K9840: SCHOLTZ, J. Du P. - Dietse studies. Bundel aangebied aan Prof. Dr. J. Du P. Scholtz by geleentheid van sy vyf-ensestigste verjaardag 14 mei 1965.
K6089: SCHOLTZ, Antonine M. - De waarheid van Karen Blixen.
L7435: SCHONCK, E.J.B. - Nijmeegse mutsen. Een satire uit 1792. De Bonheurs uit de mode. Heldendicht. Uitgegeven en toegelicht door Andre Hanou.
B6742: SCHONFELD, M. - Oe-relikten in Holland en Zeeland.
T7714: SCHONFELD, M. / B.H. Slichter van Bath / P.C. Boeren. - Friezen, Saksen, Franken. Lezingen gehouden voor de dialecten-commissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 14 mei 1947.
T9631: SCHONFELDER, Albert. - Isengrimus. Das flamische Tierepos aus dem Lateinischen verdeutscht.
T7093: SCHONHUTH, Ottmar F.H. - Historie von den vier Heymons-kindern, gar lieblich und anmuthig zu lesen. Mit schonen Figuren geziert. Neu erzahlt fur Jung und Alt von Ottmar F. J. Schonhuth.
T7218: [COHEN] SCHONLANK, Bruno. - De Moloch. Spreekkoor. Geautoriseerde vertaling van Marie W. Vos.
R5248: SCHONLE, Gustav. - Deutsch-niederlandische Beziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts.
H6252: DE ENSCHEDESE SCHOOL. - Moderne kunst. Dubbelnummer 6/7 oktober 1981. De wereld van Roland Sips.
H6254: DE ENSCHEDESE SCHOOL. - Moderne kunst. nr 5. 1981. Met twee zeefdrukken van Trudi de Jong.
Y3252: HET KATHOLIEKE SCHOOLBLAD. - Het Katholieke Schoolblad van Nederlandsch Indie. T.g.v. het zilveren regeeringsjubile van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 1898-1923.
B6725: SCHOOLKWESTIE. - De Schoolkwestie. Deel I: Naar aanleiding van het onderwijs-debat in de Kamer. Deel II: De scherpe resolutie en Het Decretum horribile. Deel III: Grieven tegen de Schoolwet en Het geheim verraden. Deel IV: Het redmiddel. Deel V: De Schoolwet voor de Vierschaar van Europa.
T2784: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
Y9994: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
T6313: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries.
L7231: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
L7233: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van Den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
L6948: SCHOOLMEESTER. - Gedichten van den Schoolmeester. Een keuze met zeven oorspronkelijke illustraties. Verzameld door Jaap Romijn.
L6526: SCHOOLMEESTER. - Knittelverzen.
H3923: SCHOOLMEESTER. - Gedichten van den Schoolmeester. Dierkundelessen.
H2469: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/1