Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R1959: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 12, nr. 1-4, 1985.
R1960: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 13, nr. 1-4, 1986.
R1961: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 14, nr. 1-4, 1987.
R1962: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 15, nr. 1-4, 1988.
R1963: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 16, nr. 1-3, 1989.
R1964: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 17, nr. 1-4, 1990.
R1965: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 18, nr. 1-3, 1991.
R1966: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 19, nr. 1-3-4, 1992.
R1967: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 20, nr. 1-3, 1993.
R1952: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 7, nr. 3-4, 1980.
R1968: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 21, nr. 1-3-4, 1994.
R1955: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 8, nr. 1-4, 1981.
R1971: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 24, nr. 1-4, 1997.
R1970: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 23, nr. 1-3-4, 1996.
R1969: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 22, nr. 1-4, 1995.
T5631: LEA, HENRY CHARLES. - De doode hand. Vertaling P.M.W.
H7962: THE NATIONAL BOOK LEAGUE - Seventh International exhibition of Book Design.
L9064: LEAMER, LAURENCE. - Het leven van Ingrid Bergman.
R4140: LEAPMAN, MICHAEL. - [Capitool reisgids]: Londen.
L9038: LEAUTAUD, PAUL. - Propos d'un jour.
H9409: LEAUTAUD, PAUL. - Een zeker tegengif. Vertaling M. Kockelkoren.
K4425: LEAUTAUD, PAUL. - Klein Leautaud-leesboek. Een keuze door Koneck uit het gehele oeuvre van Paul Leautaud. Vertaling Pieter Beek.
L6639: LEAUTAUD, PAUL. - Literair dagboek 1893-1921.
T6296: LEAUTAUD, PAUL. - Wat betreft katten. Vertaling Pieter Beek. Met vierentwintig tekeningen van Henriette Ronner.
H7266: LEAUTAUD, PAUL. - Le petit ami. Precede d' Essais et suivi de In memoriam et Amours.
T8286: LEAVITT, DAVID. - Arkansas. Drie novellen. Vertaling Jan Fastenau.
T8412: LEAVITT, DAVID. - Waar ik nooit geweest ben. Vertaald door Rien Verhoef.
L8814: LEAVITT, DAVID. - Eendere liefde. Vertaling Jacob Groot.
A0550: LEAVITT, DAVID. - Familiedans. Vertaald door Rien Verhoef.
R5092: LEBBE, VINCENT. - Jong China.
T4078: LEBEAU, CAROLINE. - Stoffe. L' arte decorativa dei tessuti.
L3717: LEBEAU, PAUL. - Xanthippe.
K4970: LEBEAU, PAUL. - Xanthippe.
B4704: LEBEAU, PAUL. - Omnibus.
P1156: LEBEER, LOUIS. - Bijdragen tot de geschiedenis van de grafische kunst. Opgedragen aan Louis Lebeer t.g.v. zijn tachtigste verjaardag. Contributions a l'histoire de l'art graphique. Dediees au Louis Lebeer a l'pccasion de son quarte-vingtieme anniversaire.
W7475: LEBEER, LOUIS/CLEM BITTREMIEUX. - Prenten en verzen uit Belgie. / Poemes et gravures de Belgique.
R9721: LEBEER, LOUIS. - Hedendaagse graveerkunst in Belgie.
T2131: LEBERECHT, PETER [=PETER M. HERINGA]. - La Bernaiserie. Novembersuite voor Fer Veelenturf.
K4361: LEBESQUE, MORVAN. - Albert Camus. Vertaling Th. M. Cornips.
Y0223: LEBEY, ANDRE. - Ameno Kamato.
H6397: LEBRECHT, NORMAN. - Mahler remembered.
R1272: LECHNER, JAN. - Aantekeningen van een Leidse hispanist.
T5515: LECLERCQ, LEO. - Jack London. Een karakterstudie.
L6763: LECOUTERE, C. EN W.L. DE VREESE. - Een schoon historie van Turias ende Floreta, seer ghenuechlijck om lesen, hoe Turias die schoone Floreta ontschaecte ende hoe hy namaels Coninck van Persen ghecroont werdt.
R2308: LECOUTERE, C.P.F. - Schets van den ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde.
R7217: LEDEGANCK, K.L. EN J.F.J. HEREMANS. - Gedichten van K.L. Ledeganck met een levensschets des dichters.
T4114: LEDEGANCK, K.L. - De drie zustersteden.
L7945: LEDEGANCK, K.L. - Volledige dichtwerken in chronologische order verzameld.
K5525: LEDENT, ROBERT. - Uit het liefdeleven van beroemde vrouwen.
T8048: LEDIG, GERT. - Het stalinorgel. Roman. Vertaald door Tinke Davids.
T8054: LEDIG, GERT. - Vergelding. Roman. Met een nawoord van Volker Hage. Vertaald door Peter Claessens.
K4256: LEDUC, VIOLETTE. - De vrouw met het vosje. Vertaling R. van Bavel.
R1915: LEDUC, VIOLETTE. - Therese en Isabelle. Vertaling E.H. Klaver. Inleiding Ineke van Mourik.
R9591: LEE, DICK AND COLIN PRATT. - Operation Julie. How the undercover police team smashed the world's greatest drugs ring.
R4939: LEE, A. VAN DER. E.A. - De Bijbel in de Literatuur. Zes Lezingen.
L6776: LEE, A. VAN DER. - Hartmann von Aues 'Armer Heinrich' en Het gelijknamige drama van Gerhart Hauptmann.
T5730: LEE, PAUL A. & RALPH METZNER (EDS.). - The Psychedelic Review. Vol. I, No. 1. June 1963.
M3367: LEE, ANDREA. - Russisch journaal. Vertaling N. van Lookeren Campagne.
W6913: LEEFLANG, C. (SAMENST.). - De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek.
M5250: LEEFLANG, CHR. - Met engelen en herders. Kerstlyriek samengesteld door .....
L1360: LEEFLANG, C. (SAMENST.). - De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek.
T8444: LEEFLANG, ED. - De hazen en andere gedichten.
K7139: LEEFLANG, CHR. - Feesten der Kerk. Bloemlezing uit oude en nieuwe verzen.
B1830: LEEFLANG, THOMAS. - Twintig verzamelaars over hun hobby. Verzamelen is ook een kunst. Fotografie Hans de Wit en Peter Schutte.
W2937: LEEFLANG, CHR. (INGEL. EN BIJEENGEBRACHT). - De dichter en de dood. Dodenlyriek.
T8523: LEEFLANG, ED. - Bezoek aan het vrachtschip. Gedichten.
Y1708: LEEFLANG, THOMAS. - Lenie Riefenstahl. De macht van het beeld. De onmacht van het woord.
B9092: LEEFLANG, THOMAS. - De bioscoop in de oorlog.
C1177: LEEFLANG, CHR. (SAMENGEST.) - Hymnen uit den Bijbel.
H8047: LEEFLANG, MAX / D. EICHHOLTZ / R. KUHNL. E.A. - Fascisme toen en nu.
R2953: LEEFLANG, ED. - Gaandeweg. Gedichten. Bezorgd en samengesteld door Judith Herzberg.
R1771: LEEFLANG, HUIGEN EN GER LUIJTEN. - Hendrick Goltzius (1558-1617). Tekeningen, prenten en schilderijen.
R4970: LEEK, ROBERT H. - Shakespeare in Nederland. Kroniek van vier eeuwen Shakespeare in Nederlandse vertalingen en op het Nederlands toneel.
Y0607: LEEMAN, G. - Vakorganisatie onder de jeugd.
B7765: LEEMANS, VICTOR. - Soren Kierkegaard. Met een inleiding van A. De Waelhens.
Y4594: [VONDEL] LEEMANS, E.A. - Vondel en Spinoza.
R6799: LEEN, EUGEEN. - Limburgesche bijdragen: Eugeen Leen, gedenkboek.
T1953: LEENAERTS, REMY J. - De periodieke drukpers in Belgie. Bronnen voor de geschiedenis van de periodieke drukpers in Belgie van 1605 tot op heden. La presse periodique en Belgique. Sources pour l'histoire de la presse periodique en Belgique depuis 1605 a nos jours. Drie delen.
M6420: LEENDERS, HERMAN. - Het mennegat. Verhalen.
K3589: LEENDERTSE, M.J. EN C. TAZELAAR. (ED.). - Christelijk Letterkundige Studien. Deel II.
W3797: LEENDERTSE, M.J. / C. TAZELAAR. - Christelijk letterkundige studien. Deel IV: Dichters na 1880 II.
H4447: LEENDERTSE, M.J. / C. TAZELAAR. - Christelijk letterkundige studien, deel III. Dichters na 1880. I.
W3796: LEENDERTSE, M.J. / C. TAZELAAR. - Christelijk letterkundige studien. Deel V: Jac van Looy, M.J. Brusse, Augusta de Wit, Herman Robbers.
L5970: [HOOFT]. LEENDERTZ JR., P. - Bibliographie der werken van P.C. Hooft.
K6571: LEENDERTZ, P. - Het Wilhelmus van Nassouwe. Met verklaring en historische toelichting.
T7612: LEENDERTZ, J.M. / BARTHEL, H.C. EN LOD. VAN MIEROP. - Evangelie en Krijgsdienst.
R3364: [VONDEL] LEENDERTZ, P. - Het leven van Vondel.
B8096: LEENDERTZ, P. - Uit den Muiderkring.
Y0453: LEENT, F.H. VAN. - 10 versjes voor geillustreerde briefkaarten.
R4549: LEENT, F.H. VAN. - Feestklanken. Nieuwe gedichtjes voor Verjaardagen.
B0423: LEENT, ADRIAAN VAN. - Vaarwel Holland. Gedichten.
Y3585: LEENT, F.H. VAN. - 100 versjes voor geillustreerde briefkaarten.
Y2401: EENIGE LEERAARS. - De Jonge Lezer. Ten dienste der leerlingen van het 4e studiejaar der Lagere Meisjesscholen door Eenige Leeraars.
Y3168: LEERINTVELD, AD, CHARLOTTE LEMMENS, PETER VAN DER PLOEG E.A. - Constantijn & Christiaan Huygens. Een gouden erfenis.
Y3137: LEERINTVELD, AD. - Lust van tafelen. Constantijn Huygens over eten.
T0920: LEERSUM, E.C. VAN. - Het levenswerk van Franciscus Cornelis Donders.
Y1911: LEES-MILNE, JAMES. - English Country Houses. Baroque 1685-1715.
Y4905: LEES-MILNE, ALVILDE EN DERRY MOORE. - The Englishman's Room.
R7162: LEESBERG, C.F.A.J. - rechtssbetrekking tusschen Trekker en Acceptant, volgens het Wetboek van Koophandel.
L4147: LEEST, JACOB. - Duitsche invloed op het Nederlandsch de protestansche theologen sedert het begin der XIXe eeuw.
C0569: LEEUW, AART VAN DER. - Die van hun leven vertelden.
R1466: LEEUW, RONALD DE. (ED.). - The Hague School. Dutch Masters of the 19th Century.
K4026: LEEUW, AART VAN DER. - Die van hun leven vertelden.
T8175: LEEUW, AART VAN DER. - Het aardsche paradijs.
T3188: LEEUW, VENANTIUS DE. - De Ebed Jahweh-Profetieen. Historisch-kritisch onderzoek naar hun ontstaan en hun betekenis. Avec un resume en francais.
Y2979: LEEUW, PAUL DE & THE TJONG KHING. - Voor jullie tien anderen!
B1190: LEEUW, AART VAN DER. - Kinderland.
L2352: LEEUW, A.C.J. - Het geheel en de delen.
T9797: LEEUW, A.S. - Het Communisme.
K7863: LEEUW, AART VAN DER. - De reismakkers.
Y5121: LEEUW, AART VAN DER. - De gezegenden.
R7234: LEEUW, AART VAN DER. - Vertellingen. Houtsneden van W.J. Rozendaal.
K9569: LEEUW, GERARD VAN DER. - Vom Heiligen in der Kunst.
B5017: LEEUW, AART VAN DER. - Verzamelde gedichten.
L8104: LEEUW, AART VAN DER. - Kinderland.
L8105: LEEUW, AART VAN DER. - De kleine Rudolf.
L8107: LEEUW, AART VAN DER. - De gezegenden.
A0943: LEEUW, AART VAN DER. - Ik en mijn speelman, een luchthartige geschiedenis.
H3855: LEEUW, AART VAN DER. - Vluchtige begroetingen.
L4849: LEEUW, G. VAN DER. - Dr. G. van der Leeuw. Bibliographie zijner geschriften bij de viering van zijn 25-jarig professoraat door zijn leerlingen en oud-leerlingen aangeboden en van een woord ter inleiding voorzien door J. Lindeboom.
H1048: LEEUW, AART VAN DER. - De opdracht, Miniaturen, Vertumnus.
H2700: LEEUW, AART VAN DER. - De mythe van een jeugd.
L9059: LEEUW, LOUIS DE. - Open brief aan den heer F.S. Kraaijvanger van Louis de Leeuw.
T5348: LEEUW, KITTY DE E.A. (EDS.). - Jong! Jongeren cultuur en stijl in Nederland 1950-2000,
H7731: LEEUW, AART VAN DER. - Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld door Mea Nijland-Verwey.
T1527: LEEUW LANGNESE, H.J. VAN DER. - WeltfriedenswŁnsche. Dritte und vermehrte Auflage.
R6737: LEEUW, JAN VAN DER. - Het proces van Dieren.
Y0773: LEEUW, AART VAN DER. - Vluchtige begroetingen.
C0508: LEEUW, AART VAN DER. - Opvluchten en Het aardsche paradijs.
R6969: LEEUW, AART VAN DER. - Vluchtige begroetingen.
R6306: LEEUW, A.S. DE. - Het socialisme en de natie. Van het Communistisch Manifest tot de strijd tegen het fascisme.
R3738: LEEUW, BOUDEWIJN DE EN ADA DEPREZ. - Dietsche Warande 1888-1899.
R3620: LEEUW, BOUDEWIJN DE EN MARIO BAECK. - Het Belfort 1886-1899.
T0829: LEEUW, AART VAN DER. - De kleine Rudolf.
A0119: LEEUW, AART VAN DER. - De mythe van een jeugd.
L5387: LEEUWE, H.H.J. DE. - Modern toneel. Een terreinverkenning.
W9588: [MULTATULI] LEEUWE, H. DE. - Multatuli. Het drama en het toneel.
L5827: LEEUWE, H.H.J. DE. - Commedia dell'arte, dat is: puur toneel.
R3918: LEEUWE, H.H.J. DE. - Shakespeares Shylock en zijn vertolking door Louis Bouwmeester.
B5467: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - De liefde tot zijn land is ieder aangeboren. Land en Volk van Nederland in Kunst en Letteren.
R1657: [MARSMAN] LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Bij den dood van Marsman.
T2915: LEEUWEN, J. VAN. - De Sociaal-Demokratische Arbeiders-Partij.
R7394: LEEUWEN, J. VAN. - Eenheid, geen verdeeldheid. Een woord tot de leden der S.D.A.P. naar aanleiding van de partijgeschillen.
Y3026: LEEUWEN, S.VAN. - Memorandum inzake de verdwenen Personeelfondsen bij de N.V. Koninklijke Hollandsche Lloyd Amsterdam.
Y4816: LEEUWEN, FERDINAND VAN. - Verdronken verleden. Duiken naar schatten uit de geschiedenis.
H9389: LEEUWEN, W.L.M.E. - Drie vrienden. Studies over en herinneringen aan Menno ter Braak, H. Marsman, E. du Perron.
K5573: LEEUWEN, FREEK VAN. - Herdersgave. Gedichten met een inleiding van Anton van Duinkerken.
K3604: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Korte schets van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde.
K8297: LEEUWEN, FREEK VAN. - De deur op een kier. Levensherinneringen van Freek van Leeuwen. Bewerking en nawoord Martin Mooij.
K4527: LEEUWEN, W.L.M.E. - Drie vrienden. Studies en herinneringen aan Menno ter Braak, H. Marsman, E. du Perron.
K6829: LEEUWEN, FREEK VAN. - Het simpel hart. Met illustraties van Dick Lammers.
B6681: LEEUWEN, FREEK VAN. - Wederkomst. Gedichten.
K3973: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - La Litterature Neerlandaise depuis 1880.
K9976: LEEUWEN, FREEK VAN. - Herdersgave. Gedichten met een inleiding van Anton van Duinkerken.
B6131: LEEUWEN, JOS VAN. - Boeken maken.
K3398: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Lezende onder de lamp. Studies over nieuwe Nederlandse litteratuur.
K3527: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Drift en bezinning. Beknopte geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandsche Letterkunde.
K3528: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Drift en bezinning. Beknopte geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandsche Letterkunde.
K8498: LEEUWEN, FREEK VAN. - De kruistocht der bedelaars.
R5844: LEEUWEN, FREEK VAN. - Door het donker, met een inleiding van Henr. Roland Holst.
B8849: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - A. Roland Holst. De noodlottig uitverkorene 1888 - 23 Mei - 1948.
R3890: LEEUWEN, NICOLAAS DIRK VAN. - Het Bijbelsch-Akkadisch-Schumerisch zondvloedverhaal.
R4994: LEEUWEN, WOUTER J. VAN. - The " Nieuwe Kunst ". The Dutch contribution to the international Art Nouveau. Part 1: Dijsselhof - Lion Cachet - Nieuwenhuis.
M4326: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN / J.A. GORIS. - Schrijvers en schilders. Verhalen en liederen uit Noord- en Zuid-Nederland van Veldeke tot Lucebert, verlucht met 150 reproducties van geestverwante werken der beeldende kunst. Verzameld door...
M6776: LEEUWEN, W.L.M.E. - Dichterschap en werkelijkheid. GeÔllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika.
K1805: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - De ivoren toren. Meditaties over litteratuur en leven.
H3981: LEEUWEN, W.L.M.E. - Dichterschap en werkelijkheid. GeÔllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika.
T7044: LEEUWEN, J. VAN. - Voor den wereldvrede! Weg met de geheime diplomatie!
T3100: [ZWART, PIET] LEEUWEN, A.H. VAN EN H. SANGSTER. - Schuilplaatsen, en beveiliging tegen luchtaanvallen. Met een woord vooraf van Zijn Excellentie J.A. de Wilde.
B9303: LEEUWEN, CHARLES VAN. - Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele 1579-1630.
Y0609: LEEUWEN, JOHANNES VAN. - Zal het Socialisme de Maatschappij Verbeteren?
R5651: LEEUWEN, J. VAN. - Algemeen overzicht van den Staat, Inhoud en Organisatie van het Provinciaal Archief van Friesland, Beginnende in de dertiende eeuw en eindigende in den jare 1813; opgemaakt ten dienste van de Heeren Staten van Friesland.
B4785: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - La litterature neerlandaise depuis 1880.
T3045: LEEUWENBURGH, BART. - Het noodlot van een ketter. Adrian Koerbagh 1633-1669.
L2806: LEEUWENDAAL, WOUTER VAN. - Het meisje Jehanne.
T4887: LEEUWES, W. - Twee- en driestemmige liederen voor het opkomend geslacht.
Y4840: LEFFELAAR, H.L. - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween.
R7628: LEGENE, P.M. - De roode man en het evangelie. Pioniers in de Zuid-Amerikaansche Oerwouden. Illustraties Eva Schutz.
M1218: LEGER, JACK-ALAIN. - Mijn eerste liefde. Vertaling N. van Maaren.
Y5045: KONINKLIJK NEDERLANDSCH-INDISCH LEGER. - Eenige ervaringen opgedaan in den strijd te land tegen Japan. Tweede deel.
H0314: LEGMAN, G. (ED.). - The Limerick. 1700 examples, with notes variants and index.
H0043: LEGMAN, G. - The new Limerick. 2750 unpublished examples American and British.
T6853: LEGOUVE, GABRIEL. - Le Mťrite des femmes, poŽme.
B5237: LEGRAND, L. - Geschiedenis der Bataafsche Republiek. Vertaald en met aanteekeningen vermeerderd door H. Pyttersen Tz. Met eene voorrede van W.H. de Beaufort.
R5179: LEGRAND, MERCEDES. - Gťographies. PoŤmes avec un prologue de Valery Larbaud.
B5244: LEGROS, ELISEE. - Trois themes de recits de lutins ou de fees dans le folklore Wallon et le folklore compare.
Y1815: LEHEMBRE, LEONARD. - Leeslust I. Leesboek voor het Lager- en Middelbaar Onderwijs.
Y2373: LEHMAN, BERND B. (RED.). - Kunstwerkt. Links tijdschrift over beeldende kunst. 1e jaargang nr. 1 oktober 1980 en nr. 2. februari-maart 1981.
C1527: LEHMANN, L.TH. - De pauwenhoedster.
K7487: LEHMANN, L. TH. - Subjectieve reportage. Gedichten.
W3292: LEHMANN, L. TH. - Een steen voor Hermes.
T6982: LEHMANN-RUSSBULDT, OTTO. - De industrie van den massamoord. Vertaald door J.B.Th. Hugenholtz.
L6888: LEHMANN, JOHN. - Virginia Woolf. Vertaling M.S. Kuyper.
L7511: FAUTH EN LEHMANN. - Taschenbuch des Buchhandlers.
MK0107: LEHNER, ERNST. - Alphabets and ornaments.
K0854: LEHNING, ARTHUR. - Marsman en het expressionisme, met reproducties naar veelal ongepubliceerd materiaal.
K5562: LEHNING, ARTHUR. - De Arbeid vrij.
M0805: LEHNING, ARTHUR. - H. Marsman de vriend van mijn jeugd. Herinneringen.
M0681: LEHNING, ARTHUR. - De vriend van mijn jeugd. Herinneringen aan H. Marsman.
T6714: LEHNING, ARTHUR. - Over vrijheid en gelijkheid.
K1931: LEHNING, ARTHUR. - Ithaka. Essays en commentaren 2.
K1954: LEHNING, ARTHUR. - De draad van Ariadne. Essays en commentaren Deel I.
M2762: LEHNING, ARTHUR. - De draad van Ariadne. Essays en commentaren.
R1159: LEHNING, ARTHUR. - Arthur Lehning Amsterdam, 8 januari 1976.
T1012: LEHNING, ARTHUR. - Bakoenin. Een biografie in tijdsdocumenten. Ingeleid en samengesteld door Arthur Lehning.
L3238: LEHNING, ARTHUR. - De draad van Ariadne / Ithaka. Essays en commentaren Deel I & II.
R7793: LEHNING, ARTHUR. - Brieven van Slauerhoff.
Y0476: LEHNING, ARTHUR. - In memoriam Maria Hunink 1924-1988. Rede uitgesproken op 24 maart 1988 te Wijhe.
H1111: LEHNING, ARTHUR. - Marsman en het expressionisme, met reproducties naar veelal ongepubliceerd materiaal.
R6455: LEHOUCK, FERNAND. - Van apathie tot strijdbaarheid. Schets van een geschiedenis van de Belgische Vakbeweging 1830-1914.
R5244: LEHR, ANDRE. - De klokkengieters Francois en Pieter Hemony.
H7320: LEIGH, JULIA. - Het tijgerspoor. Vertaling Marijke Emeis.
R1889: LEIJDEN, S. VAN. [=LUCAS STAFLEU]. - Ballade van den Arbeid.
R0896: LEIJNSE, ELISABETH (RED.). - Over en van Martien J.G. de Jong. Een beknopte bibliografie met commentaar.
L7353: LEIKER, SJOERD / D.H. LAWRENCE / A. MARJA. - Drie in een: Buitengaats. De man die gestorven was. De bajesballade van Wilde Oscar.
T1071: LEIKER, SJOERD. - De Heksenmeester.
P1336: LEIMBACH, MARTI. - California Blues. Vertaling T. Noto Soeroto.
Y5044: LEIMENA,J. & C. MATAHERU. - The Moluccas and her motherchurch.
T2379: LEINHOS, GEORGE. - Een stem van het slagveld. Brieven van...
T1632: LEISCHING, JULIUS. - Die Kunst im Leben des Kindes.
W8916: LEIST, FRIEDRICH. - Urkundenlehre. Katechismus der Diplomatik, Palšographie, Chronologie und Sphragistik.
H9011: LEK, G.J. VAN DER. - Bibliografie.
R0281: LEK, G.J. VAN DER. (ED.). - Het Buitenlandsche Boek 1938.
L6019: LEK, G.J. VAN DER. (ED.). - Het Buitenlandsche Boek 1935.
L6018: LEK, G.J. VAN DER. (ED.). - Het Buitenlandsche Boek 1936.
L6017: LEK, G.J. VAN DER. (ED.). - Het Buitenlandsche Boek 1937.
Y2625: DE LELIE. - De Lelie. Maandelijksch Katholiek Dames-tijdschrift voor Noord- en Zuid Nederland. 5e jaargang 1913. Nrs: 4 t/m 12
Y2626: DE LELIE. - De Lelie. Maandelijksch Katholiek Dames-tijdschrift voor Noord- en Zuid Nederland. 3e jaargang 1912. Nrs: 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12.
Y2627: DE LELIE. - De Lelie. Maandelijksch Katholiek Dames-tijdschrift voor Noord- en Zuid Nederland. 1e jaargang 1909. Nrs: 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
Y1560: DE LELIE. - De Lelie. Maandelijksch Katholiek Dames-tijdschrift voor Noord- en Zuid Nederland. 4e jaargang 1912. Nrs: 1-12. (mist nr. 11).
T3808: DE LELIE. - A. Steenhoff-Smulder: Kostschoolmeisje. en Over Tooneelkunst. Richard de Cneudt: ln den lenteregen. S.G.F. Meyboom: Over huishoudonderwijs. J. Wigman: Allerzielenmorgen. H. Cuypers: Lied. Ida van Emstede-Winkler: Kunstnaaldwerk. H. Linnebank: poŽzie voor vrouwen. Mara: Modepraatje. Rene de Clercq: Een dravenden ruiten: H. Lambrechts: Bezoek aan eene Vlaamsche Kantschool.
Y2624: DE LELIE. - De Lelie. Maandelijksch Katholiek Dames-tijdschrift voor Noord- en Zuid Nederland. 2e jaargang 1910. Nrs: 1-12. (mist nr. 7+12).
L7533: LELY, C.W. EN J. KOOPER. - Verhooging van de stormvloedsstanden op de Friesche kust, tengevolge van de afsluiting der Zuiderzee. / Nota betreffende den te verwachten invloed van de afsluiting van de Zuiderzee op de waterhoogten langs de Friesche en Groninger kusten.
Y3925: LELYVELD, PIERRE JEAN. - Eerbiedige welkomst-groet aan des souvereinen vorstes doorluchtigen jongsten zoon Willem Frederik Karel, prince van Oranje enz. enz. enz., bij hoogstdeszelfs komst te Leyden ter beoefening der wetenschappen / uit de oorspr. Latijnsche dichtmaat, in een vrij Nederduitsch prosa overgezet door Pierre Jean van Lelyveld.
T2155: LELYVELD, TH. B. VAN. - Penneschetsen.
T1784: LEM, CONSTANT. - De Franse band.
T2421: LEM, ANTON VAN DER. - Johan Huizinga. Leven en werk in beelden & documenten.
K7610: LEMAIRE, RIA. (ED.). - Ik zing mijn lied voor al wie met mij gaat. Vrouwen in de volksliteratuur.
T9630: LEMKE, HANS (ED.). - Die Reisen des Venezianers Marco Polo im 13. Jahrhundert.
H8034: LEMMENS, MARCEL. - Tot straks, na de reclame! Het Nederlands in beweging.
L2444: LEMMENS, GERARD. - De Kain van Valkenburg. Een sage verhaal van lieven en moorden in Limburg.
R9782: LEMONNIER, CAMILLE. - Het ventje van onzen-lieven-heer. Naverteld door Antoon Thiry. Met houtsneden van Jozef Cantre.
R8708: LEMONNIER, CAMILLE. - Het ventje van onzen lieve heer. Naverteld door Antoon Thiry. Met houtsneden van Jozef Cantre.
R5090: LENAGHAN, KEVIN C. - De Kerk in Zuid-Afrika.
B7914: LENDERS, P. - De politieke crisis in Vlaanderen omstreeks het midden der achttiende eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis der Aufklaerung in Belgie.
T5800: LENIN, N. [VLADIMIR]. - Staat und Revolution. Die Lehre des Marxismus vom Staat und die Aufgaben des Proletariats in der Revolution.
T7821: LENIN, N. - Het groote initiatief. De heldenmoed van de arbeiders in Sowjet-Rusland. De Kommunistische zaterdagen. Vertaald door H.S. van Reesema-Rozenberg.
T0451: LENIN, N. - De diktatuur van het proletariaat. Haar economische en politieke verhoudingen. Vertaald W.S. van Reesema.
W9117: LENNART, CLARE. - Kasteel te huur.
P1648: LENNART, CLARE. - Pluk een roos.
W6481: LENNART, CLARE. - Scheepjes van papier.
K3539: LENNART, CLARE. - Serenade uit de verte.
M1472: LENNART, CLARE. - Kasteel te huur.
M1526: LENNART, CLARE. - Stad met rose huizen.
M6428: LENNART, CLARE. - Huisje van kaarten.
R7255: LENNART, CLARE. - Scheepjes van papier.
C0459: LENNART, CLARE. - Toverlantaarn.
B4209: LENNEP, J. VAN. - Onze voorouders. Illustraties Ch. Rochussen en W. de Famars Testas. Romantische werken. Vijf delen.
L7303: LENNEP, J. VAN. - Alledaagsche Bokken in 't Gesprek.
Y0362: LENNEP, JACOB VAN. - Ferdinand Huyck. Met illustraties naar teekeningen van D. Bles.
R5123: LENNEP, J. VAN. (ED.). - Gedenkboek der plechtige viering van het tweehonderdjarig bestaan de doorluchtige school te Amsterdam.
B6340: LENNEP, J. VAN. - Een Amsterdamsche winteravond in 1632. Geschiedkundig Tafereel, in twee bedrijven.
B3784: LENNEP, JACOB VAN. - Een liefde tussen Vossius' boeken. Kornelia Vossius. Een novelle [1857].
H7094: LENNEP, JACOB VAN. - Elisabeth Musch. In de bewerking van A. Alberts.
L0461: LENNEP, J. VAN. - De Roos van Dekama.
B7244: LENNEP, J. VAN. - Elizabeth Musch. Met illustratien van W. de Famars Testas. Twee delen.
B7245: LENNEP, J. VAN. - Novellen. Met illustratien van Ch. Rochussen. Twee delen.
M5184: LENNEP, J. VAN EN W.J. HOFDIJK. - Merkwaardige kasteelen in Nederland. 6 delen.
L9002: LENNEP, J. VAN. - Nederlandsche legenden. In rijm gebracht. Eerste deel: Het Huis ter Leede . Adegild. 1e en 2e zang. Tweede deel: Adegild. 3e tot 6e zang.
T9108: LENNEP, J. VAN. - Het leven van Mr. C[ornelis] van Lennep 1751-1813. Beschreven in verband met zijn tijd, toegelicht uit zijn gedichten en vermeerderd met ongedrukte brieven en staatsstukken.
B5770: LENNEP, J. VAN & J. TER GOUW. - De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. Deel I. Geillustreerd met ruim 300 Boekdruketsen van F.W. Zurcher.
B5771: LENNEP, J. VAN & J. TER GOUW. - Het boek der Opschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven. Geillustreerd met ruim 50 Boekdruketsen van F.W. Zurcher.
K2203: LENNEP, JACOB VAN. - Vertellingen van vroeger en later tijd.
Y5104: LENNEP, J. VAN. - Beroemde Nederlanders uit het tijdvak van Frederik Hendrik. Met platen.
L6126: LENNEP, J. VAN. - Poetische werken. Twee delen in een band.
T6793: LENNEP, JACOB VAN. - Nederland in den goeden ouden tijd, zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hoogendorp door de Noord -Nederlandsche provintiŽn in den jare 1823.
Y1316: LENNEP, JACOB VAN EN W.J. HOFDIJK. - Merkwaardige kastelen in Nederland. 36 afbeeldingen met een verkorte beschrijving.
R0910: LENNEP, J. VAN / CAREL VOSMAER. - Antwoord op de uitdaging van Mr. C. Vosmaer door J. van Lennep.
H0383: LENNEP, D.F.W. VAN. - Een smekeling op een cocktail-party. Griekse studies.
T5189: LENNEP, J. VAN & COMPAGNIE [=PIETER VAN LOON]. - Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands tot nut van groot en klein, vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is. [met] Verantwoording over de uitgave der Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands.
R8025: LENNEP D.J. VAN. - Davidis Iacobi van Lennep Poematum fasciculus.
T5190: LENNEP, J. VAN & COMPAGNIE [=PIETER VAN LOON]. - Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands tot nut van groot en klein, vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is.
Y0956: LENNEP, JACOB VAN. - Een schaking in de zeventiende eeuw. Met een voorwoord van L.S.
Y1534: LENNEP, J[AN] H[ENDRIK]. - Jan Davids Boekekraam. Het boek voor den Zeeman. Losse aflevering met prospectus.
L8613: LENNEP, J. VAN. - De Reisgenooten.
L8620: LENNEP, J. VAN. - De Friezen te Rome.
T2183: LENORMAND, H.-R. / DE MOREAU. - Ciels de Hollande. Illustrations De Moreau.
T9438: LENS, J. - Een echte Oranje! Geschiedenis van vorstin en volk. Bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van Koningin Wilhelmina. Aan de Nederlandsche jeugd verteld.
L9359: LENSELINK, J. - Vuurwapens van 1840 tot heden.
R5153: LENSELINK, SAMUEL J. - De Nederlandse psalmberijmingen in de 16e eeuw van de Souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk.
Y2522: LENSEN, B.J. / A.J. VAN HOUWELINGEN / W.H. STROOP. - Nationaal Normschrift. Handleiding voor de onderwijzer(es). Overtrekboekje 1. Schrijfschrift 2, Overtrekboekje 3, Schrijfschrift 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schrijfmethode voor de lagere scholen.
T0912: LENSTRA, P. - De bevrijding van Oranienburg.
T3490: LENTDECKER, LOUIS DE. - Het Proces Romsee Secretaris-Generaal van Binnenlandse Zaken.
T2048: LENTDECKER, LOUIS DE. (INLEIDING). - Het dagboek van vrouw Laplasse. Gefusilleerd te Brugge op 29 mei 1945.
L3697: LENZ, HANS. - Papier in Colonial Mexico. Part one and part two.
K4936: LENZ, SIEGFRIED. - Soldatenland. Vertaling W. Wielek-Berg.
K5614: LEON, ADRIANO GONZALEZ. - De leren vogel. Vertaling Janneke Noordemeer.
H5220: LEONARD, HUGH. - Stephen D. Toneelstuk naar de romans A portrait of the artist as a young man en Stephen Hero van James Joyce. Vertaling G. Franken Nawoord Fritz Senn.
T1441: LEONHARD, FRITS. - Het Knechtje.
H6349: LEONHARDT, RUDOLF WALTER. - Das Weib, das ich geliebet hab. Heines Madchen und Frauen.
L9282: LEONOW, LEONID. - Het uur der vergelding. Vertaling A.H. Kuipers.
M2058: LEOPOLD, J.H. - Verzen, Drama, Proza.
H2157: LEOPOLD, J.H. - In deze weidsche vlucht de koning Cheops. Bijeengebracht door Dirk Kroon.
B2954: LEOPOLD, J.H. - Verzen, Drama, Proza.
H5590: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen.
R9536: LEOPOLD, J.H. / G.J. DORLEIJN / H.T.M. VAN VLIET. - Gedichten uit de nalatenschap. Deel I: De gedichten voorafgegaan door editie-technisch commentaar. Deel II: Genetisch-interpretatief commentaar. Gedichten II Nagelaten poŽzie. Deel 1 Teksten, Deel 2 Apparaat en commentaar. Vijf delen.
Y0199: LEOPOLD, J.H. - O rijkdom van het onvoltooide, een bloemlezing uit zijn verzen, samengesteld door Johan Polak.
B6222: LEOPOLD, J.H. & C.H. COSTER. - Twee Amoreuse liedekens. 1. Tavont sullen wir vrolic sijn. 2. Een liedeken van sceiden. Woorden en muziek.
T7703: LEOPOLD, R. - Leopold III.
H0983: LEOPOLD, J.H. - Verzen. Eerste en Tweede bundel.
L5744: LEOPOLD, H.M.R. - De ontwikkeling van het Heidendom in Rome.
T2726: LEPPER, J.L.M. DE. - De rebus gestis Bonifatii comitis Africae et magistri militum.
L3584: LERG, WINFRIED B & MICHAEL SCHMOLKE & FRANZ DROGE. - Publizisten zwischen Intuition und Gewissheit.
L3583: LERG, WINFRIED B & MICHAEL SCHMOLKE. - Massenpresse und Volkszeitung. Zwei Beitrage zur Pressegeschichte des 19. Jahrhunderts.
L4002: LERG, WINFRIED B & MICHAEL SCHMOLKE & GERHARD E. STOLL (EDS.). - Publizistik im Dialog. Festgabe fur Prof.Dr. Henk Prakke zur Vollendung seines 65. Lebensjahres dargebracht von seinen Mitarbeitern und Schuler.
R6414: LERNO, AMAAT. - Priester Edward Poppe: Sociaal Apostel. Voorwoord L.A. Van Peteghem.
L0475: LEROI, ARMAND. - Mutanten. Over de (mis)vorming van het menselijk lichaam. Vertaald door Robert Vernooy.
K6516: LEROUX, KAREL. - De barmhartige samaritaan.
R8933: LEROUX, KAREL. - De barmhartige Samaritaan. Bandontwerp Elza van Hagendoren.
R3649: LESAGE, A. - Le fondateur de Liege. Le Matyr S. Leger Eveque d'Auntun. Sa premiere sepulture a Saint-Trond. Etude preliminaire des principaux documents.
R5919: LESAGE, A. - Nouvelles observation concernant Se Odile d'Odilien-berg (Hollande) et Se Adele d'Orp-le-Grand (Belgique).
R8214: LESKOW, N.S. - De betooverde pelgrim. Vertaling Wladimir Zatskoy. Inleiding van N. van Wijk.
W9487: LESNIKOWSKI, WOJCIECH. - The new French architecture. Introduction by Patrice Goulet.
L6198: LESOURD, MARTHE. - Erkenne dein Kind in seiner Handschrift.
L1558: LESSING, DORIS. - In 't bijzonder katten. Vertaling A.J. van Braam.
W0951: LESSING, DORIS. - De verzoeking. Vertaling Klaas Vondeling.
M2602: LESSING, DORIS. - Pas op jezelf, lieveling. Verhalen. Vertaling P. van Vliet.
W3134: LESSING, DORIS. - Terugkeer. Vertaling Molly van Gelder.
Y0986: [BODONI] LESTER, VALERIE. - Giambattista Bodoni. His Life and His World.
T5828: LESTER, W.R. - Natuurwetten in het sociale leven.
B8037: LETOUZEY, VICTOR. - La Typographie.
R8098: FORUM DER LETTEREN. - J.C. Kamerbeek: Archaische Griekse lyriek als uitdrukking van persoonlijk beleven. S.C. Dik: Oppervlaktestruktuur en dieptestruktuur. A.Z. van 't Hoff Stolk-Huisman: Grenzen der vertaling. J.J. Wesselo: Er staat niet wat er staat.
R2383: FORUM DER LETTEREN. - Kibedi Varga: Poetica in de hedendaagse Franse poŽzie. Tollenaere: Litterae ex machina. Taalkunde en automatisering. Noske: De roman als bron van muziekhistorische informatie. Geurts: De historicus betrekkelijk.
B5949: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Symposium dekolonisatie in de Indisch-Nederlandse en de Indonesische Literatuur.
B5950: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Oostindische koloniale literatuur periode 1600-1840.
B5954: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Indisch-Nederlandse jeugdliteratuur.
B5955: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Indische egodocumenten.
B5959: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Humor in de Indische Letteren.
B5963: INDISCHE LETTEREN. - Zuid-Afrika in Compagnietijd.
B7468: SPIEGEL DER LETTEREN. - Themanummer: Geschiedschrijving van de 19e-eeuwse Nederlandse Literatuur.
B5964: INDISCHE LETTEREN. - 150 jaar KITLV.
B6242: FORUM DER LETTEREN. - G.J. de Vries: Aspecten van Longinus. I. Schoffer: Het Wirtschaftswunder van Nazi-Duitsland 1933-1939. G.J. Resink: Axel Conrad en Martin Rimbaud. G.J. Resink: J.C. [Joseph Conrad] en C.D. [Claude Debussy].
B6243: FORUM DER LETTEREN. - Bevat o.a.: Kamerbeek: Archaische Griekse lyriek als uitdrukking van persoonlijk beleven. Dik: Oppervlaktestruktuur en dieptestruktuur. Hoff Stolk: Grenzen der vertaling. Drijkoningen: De genetische kritiek van Georges Poulet. Groningen: Keizer Julianus.
R2384: FORUM DER LETTEREN. - Bulhof-Rutgers: Verdrinken in de tijd. Mol: De Klinker-fonemen van het Nederlands. Schallenberg: Een probleem betreffende Gustav Mahler. G.J. de Vries: Het stijlniveau der Griekse tragedie.
R2385: FORUM DER LETTEREN. - Van Groningen: Literaire vormen der Griekse verbeelding. Blok: De roman 'Breekwater' van Sybren Polet. Dresden: De betekenis van het boek in het humanisme.
R2386: FORUM DER LETTEREN. - Cohen: Versprekingen als verklappers van het proces van spreken en verstaan. M. Janssens: Retarderende structuurelementen in Max Havelaar. Stutterheim: Gezelle als Prokrustes. J. v.d. Veen: Timotheus en de elfde snaar.
R2387: FORUM DER LETTEREN. - Waszink: De poetische expressie in de Oden en Epoden van Horatius. Stutterheim: Enkelvoudige en samengestelde prominentieverhoudingen. Welcker: Kunstenaar en partij in de Sowjet-Unie.
R2388: FORUM DER LETTEREN. - Van Groningen: Pindarus en de wereld waarin hij leeft. Uhlenbeck: Betekenis en Syntaxis. Van den Toorn: De IJslandse saga vergeleken met de moderne roman.
R2389: FORUM DER LETTEREN. - Waszink: Het stijlbesef in de laat-antieke en Middeleeuwse Latiniteit. Mooij: Over de methodologie van het interpreteren van literaire werken. Brugman: Soviet-Russisch imperialisme in Centraal-Azie. Kamerbeek: Vijf gedichten van J.C. Bloem.
R8094: FORUM DER LETTEREN. - G.H. Blanken: Onderzoek en lezer. Corn. de Deugd: Verhaal, lezer en literatuurwetenschap. B.A. van Groningen: Cultuur en woord: woord en cultuur. A. Teeuw: Hang Tuah en Hang Djebat. K. van het Reve: In die doos zat weer een doos.
T4896: REPUBLIEK DER LETTEREN N.V. - Uitgeverij Republiek der Letteren N.V. Nieuwe boeken 1947-1948.
R8099: FORUM DER LETTEREN. - D.W. Fokkema: Problemen bij de waardering van niet-Westerse literatuur. F.F.J. Drijkoningen: De genetische kritiek van Georges Poulet. S.G. Nooteboom: Hardop lezen als een vorm van continu taalgebruik. B.N. Teensma: G.J. Geers en Miguel de Unamuno.
R8101: FORUM DER LETTEREN. - D.M. Bakker: Transformationele en functionele grammatia. J. van der Veen: Hector Berlioz en de muzische synthese.
R8096: FORUM DER LETTEREN. - F.C. Maatje: Literaire-ruimtebenadering. J.H. Croon: De Orphiek. G.J. Resink: Conradiaanse interraciale vriendschappen.
R8100: FORUM DER LETTEREN. - P.H. van Laer: Wat is wetenschap? B.A. van Groningen: Keizer Julianus. E. van der Starre: Dichter in oorlogstijd. Rene Char: Fete de arbres et du chasseur. Een poging tot interpretatie. Pim de Vroomen: Individu en intensiteit in de gedichten van Hans Andreus.
R8103: FORUM DER LETTEREN. - Titus Al: Literatuur als taalkunst. G. Extra: Taalkompensatieprogramms'a als bijdrage aan het socialisatieproces van het kind. J. de Smit & L. Pepplinkhuizen: De interpetatie van symbolen in literatuur. J.W. de Vries: de slot-t in consonantcluster te Leiden: een sociolinguistisch onderzoek. Auteursregister 1960-1974.
R8293: FORUM DER LETTEREN. - P.E. de Josselin de Jong: Afhankelijkheid, onafhankelijkheid, vrijheid: de taalkundige situatie. P.G.J. van Sterkenburg: Woordarchief en bronnen voor een computergestuurd woordarchief van het hedendaags Nederlands. E. Kummer: The Rhetoric of Fiction van Wayne C. Booth in de praktijk. L.H. Bouma: Het afnemen van de belangstelling voor de Noorse literatuur in Nederland.
R8095: FORUM DER LETTEREN. - J.C. Opstelten: Ja, de Grieken waren meer visueel dan auditief van aanleg. T.A. Birrell: Engelse literaire critiek op zpoek naar een methodologie. S. Kooijman: Arthur van Schendel en de Zuidzee.
R3889: FORUM DER LETTEREN. - H. Steinmetz: Franz Kafka; problemen rond receptie en interpretatie van zijn werken. S. de Mey: Wat is de letterlijke betekenis van een woord. G. Kempen: De taalgebruiker in de mens. P. Schmitz: Maatje's Literatuurwetenschap en de kritiek. D. ten Berge: Blauwbaard nader aan de tand gevoeld.
R3133: KEUR VAN NEDERLANDSCHE LETTEREN. - Keur van Nederlandsche Letteren. [1e & 2e jaargang = alles dat verscheen].
R1348: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - C. Angiolieri: De gesjochte. M. Scheltema: Gedichten. L. Vroman: Brief uit Brooklyn. H. Speliers: Gedichten. P. Baehr: Israel en de joden in Amerika. A. van Woerden: Vrij Nederland en het Duits Rooms-Katholicisme. Jac. van Hattum: Twee Werelden.
R1345: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Hans Wesseling: Gedicht. Witold Gombrowicz: Twee fragmenten uit Ferdydurke. Heere Heeresma: Een dagje naar het strand (romanfragment). Andre Kuyten: Drie gedichten. I. Lipschits: Israel en de jonge staten in Azie en Afrika. A. van Woerden: Dwangvoorstellingen als Noodlot (III). P. Berger: Drie gedichten. H. van Kerkwijk: Vier gedichten.
R1346: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - R. van Gennep: Twee gedichten. Wilfred Smit: Klein epos. W. van Ravesteyn: Iets over satan en het satanische. D. Wesselius: Een antwoord aan Charles B. Timmer. Een Soefi in China. Charles B. Timmer: een laatste appel.
R1347: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Hans Andreus: Vijf gedichten. S. Membrecht: Mijn vriend, de dichter. W. van Elden: Tema con variazioni. B. Fris: Beschermde elites. M. Veltman: Dialoog. Janssen Perio: Het platte van Rondhuis of Panhuysen als pornostylist. R. van Gennep: Idillische censuur. E. van Krakou: Papalia. G.H. Pronk: Twee gedichten.
R1323: AMSTERDAMS TIJDSCHRIFT VOOR LETTERKUNDE. - Amsterdams tijdschrift voor letterkunde. Onder redactie van W.J. Simons, J.B.W. Polak e.a. 1e jaargang nrs. 1-3. 2e jaargang nrs. 1-6. 1953-1954.
B3167: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: M. Scheltema: Drie gedichten. Andre Kuyten: Heer Lucas dood. E.M. Janssen Perio: Walgen van de groene. S.: Brief in eigen beheer.
B3168: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: Wim Gijsen: Zo vlug gaat de mens voorbij. Lodewijk de Boer: De omgekeerde god. E.M. Janssen Perio: Walgen van de groene.
B7006: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Peter Berger: Vijf gedichten. Andre Kuyten: Thomas. Gerrit Hugo Pronk: Vijf gedichten. E.M. Janssen Perio: Wereldje van Wiessing.
B7007: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - J.C. Bloem: Naar A.E. Housman. Dolf Verspoor: Vier vuistslagen van Quevedo. D. Wesselius: Schijn en werkelijkheid in Rusland. Wilfred Smit: Zes gedichten. Bas den Ouden: De kemenade van Couperus.
B7008: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Harry Ikink: Landschap met kraaien. W. van Elden: Francesco Berni, 2 staartsonnetten. Steven Membrecht: Wachten op de zon (romanfragment). D. Wesselius: Schijn en werkelijkheid in rusland. A. Marja: Bewerkingen van Paul Valery.
B7009: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Maurits Mok: Dwars door de zomer. Heere Heeresma: Alg, een parafrase. Andre Kuyten: Vier gedichten. J.A. Steinz: Gedicht.
B5435: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: Jaap Harten: Twee gedichten. Paul van der Loef: Point de mocquerie. Fred Portegies Zwart: Drie gedichten. E.M. Janssen Perlo: Ook op het spoor terug...
B5436: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: Martin Veltman: De verliezer. Hans Andreus: Ballade van een tv-komiek. Andre Kuyten: Rossel vien. Wilfred Smit: Tete d'ange. Hohn Drager: Vier gedichten. Charles B. Timmer: Een guiz over Rusland.
B7002: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Heere Heeresma: De anjelieren. K.P. Kavafis: Vijf gedichten. Jac. van Hattum: Gedicht. G. Colmjon: Parasiteren op andermans werk. A.V.N. van Woerden: Nog meer katholieke coupures.
B7003: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Christopher Logue: Three poems. Andre Kuyten: Naar IJsland gaan. Fred Kleinbejag: Balans van een rel. E.M. Janssen Perio: Onwerkzaam tegengif.
B7004: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - D. Hillenius: vier gedichten. J.A. Schalekamp: Het kind. D. Wesselius: Wortman. A. Marja: Pretentieus beeld der letteren.
B7005: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - M.A. Veltman: De vader. Heere Heeresma: Caldonia platz 14. E. Willems: Drie gedichten. E.M. Janssen Perio: Een kapel in Dachau. L. von Ranke: Over de Reuchlin-affaire. A.V.N. van Woerden: Vier en een halve eeuw later. E. van Krakou: Pathetiek van het ego. M. Scheltema: Kwatrijnen.
R8289: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 1e jaargang 1959-1960 nrs: 1-10. Complete jaargang.
Y4406: MAETSCHAPPY DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE. - Werken van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden. Zesde deel.
R8291: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 3e jaargang 1961-1962 nrs: 1-10. Complete jaargang.
R8290: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 2e jaargang 1960-1961 nrs: 1-10. Complete jaargang.
Y3448: GEEN LETTERKUNDIGE. - Den Heeren J.A. Alberdingk Thijm en Dr. Nuyens een snuifje aangeboden door .....
Y3311: LETTERPROEF. - Letterproef Ehrhardt.
B5759: LETTERPROEF. - Book Types from Clowes. A Specimen Book of Types Faces from Clowes.
B5753: LETTERPROEF. - The Type Specimen Book. 544 different typefaces with over 3000 sizes show in complete alphabets.
B5803: LETTERPROEF. - Linotype Library. Typeview Font Catalog 6/94. Fonts A-Z; Nonlatin; Pi & Symbol.
B5807: LETTERPROEF. - Cloeck en Moedigh bv. Compugraphic IBM composer.
B5811: LETTERPROEF. - Cloeck en Moedigh bv. IBM composer - Diatype.
T7546: LETTERPROEF. - Littera eget scheda. [De letter behoeft papier].
B5149: LETTERPROEF. - ITC Avant Garde Gothic Condensed.
B1879: LETTERPROEF. - Baskerville, Bembo, Garamont, Helvetica, Optima, Times, Univers, Clarendon/Schrijf.
Y0691: LETTERPROEF. - Drukkerij J. Muusses NV Purmerend.
T9745: LETTERPROEF. - Zesde Letter-greep. Elsevier.
T9746: LETTERPROEF. - Eerste Letter-greep. Baskerville.
T9434: LETTERPROEF. - Grafische epigrammen.
MK0173: LETTERPROEF. - Type face manual.
R5713: LETTERPROEF. - Letterproef Drukker Dico.
B8542: LETTERPROEF. - Letterproef. Koninklijke Drukkerij Van de Garde b.v. Zaltbommel.
M3008: LETTERPROEF. - Lettertypen van de N.V. Lettergierij en machinehandel voorheen N. Tetterode Nederland.
Y5161: LETTERPROEF. - Carlton. De Carlton is een in 1929 door de Lettergieterij Amsterdam op de markt gebrachte letter als open familie bij de Bristol.
T6863: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij Atlantic bv. Leuke letters, wijze woorden.
T6861: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij Heiermann & co.
T5436: LETTERPROEF. MUILENBURG, WILLEM. - wmz. Letterproef van Willem Muilenburg, in drukwerk.
R2192: LETTERPROEF. - How to select type faces.
Y4615: LETTERPROEF. - Letterproef 2, Drukkerij Meijer Wormerveer. Tweede deeltje: Bodoni, Bodoni vet cursief, Arsis, Falstaff.
Y4303: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij Fa. A. Knijnenberg, Krommenie.
Y4559: LETTERPROEF. PEDRAZA, MIGUEL. - Rotulacion decorativa.
Y4616: LETTERPROEF. - Letterproef 3, Drukkerij Meijer Wormerveer. Gill, Kaart antieke, Halfvette kapitalen, Brede halfvette antieke, Brede vette antieke, Vette antieke cursief, Annonce antieke, Smalle antieke, Smalle vette antieke, Vette verlengde egyptienne.
W4608: LETTERPROEF. - Over de omgang met woorden.
M3004: LETTERPROEF. - One-line specimens of Linotype faces.
B2904: [ZWAGERMAN] LETTINGA, ELIK (ED.). - Standplaats Zwagerman.
R6063: LEUFTINK, A.E. - Chirugijns zee-compas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw.
L9985: LEUS, HERWIG. - Ik ben steeds op doorreis. De wonderlijke avonturen van Paul Snoek in Vlaanderen, in Rusland en overal elders te wereld.
R6254: LEUVEN, LIENKE. - De boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de Republiek.
L7023: LEUVEN, LIENKE. - De Boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de Republiek.
H0174: LEVAY, SIMON. - Het seksuele brein. Waarom zijn wij seksuele wezens?
L9095: LEVE, M.D.E. DE. - Psychologie en taalonderwijs.
Y0695: HET NIEUWE LEVEN. - Inhoud: Kees Meijer: Pantheisme(II). J. Keulen: Duitsche indrukken. J.C. Wannee: Jodenhaat. Ingezonden: Persoonlijk en Maatschappelijk Geluk.
Y2587: KUNST & LEVEN. - Kunst & Leven. Geillustreerd Maandschrift. 2e jaargang [1903] nrs. 1 t/m 12. Complete jaargang.
T5169: NIEUW LEVEN. - Nieuw Leven. [Nieuwe Reeks]. Maandschrift onder redactie van Gustaaf Vermeersch, Gust Van Hecke, e.a. Jaargang 1908 & Jaargang 1909. Redactie: Ad.Herckenrath, Gust Van Hecke, e.a.
Y3277: HET LEVEN. - Het Leven. Extra nummer: Het oproer te Amsterdam.
M7716: LEVEN, JEREMY. - De maker. Vertaling J.J. de Wit.
Y3368: NIEUW POLITIEK LEVEN. - Nieuw Politiek Leven. Orgaan der C.N.A. ter verdediging van het recht der hervormde gezindheid. 2e jaargang Februari 1939 no. 2.
T0498: LEVENBACH, MARIUS G. - De Vakvereenigingen in Het Nederlandsche Recht.
W9917: LEVERING, MIRIAM (ED.). - Rethinking scripture. Essays from a comparative perspective.
T3822: LEVEY, SANTINA M. E.A. - Kant. Verslag van de Textieldag van 25 april 1985 in het Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam, in samenwerking met de Vereniging 'Het Kantsalet'
R3986: LEVI, PRIMO. - De zesde dag. Verhalen. Vertaling Reinier Speelman.
R0585: LEVI, PRIMO. - Lilith, verhalen. Vertaling Frida Vogels.
B1956: LEVI, PRIMO. - Primo Levi, informatie.
R0908: LEVIE, SOPHIE ALISA. - Commerce 1924-1932 een internationaal modernistisch tijdschrift.
L9915: LEVIN, BERNARD. - Enthousiasme. Vertaling Pauline Moody.
T0531: LEVINE, EUGENE. - Broeder ik kan de brief niet aannemen. Voorafgegaan van een Levensbeschrijving door Henriette Roland Holst.
L8271: LEVISSON, R.A. - Zeefdruk.
R9558: LEVISSON, A.S. - Het boek Malachi. Vertaald en van een inleiding voorzien.
Y4100: LEVIT, H. - Views of Rome then and now. 41 Etchings by G.B. Piranesi and Corresponding Photographs and Text by Herschel Levit
R8490: LEVITA, EDNA DE. (INGL. EN VERZAMELD). - ABK 'oproerige krabbels. Hoekstukjes van A.B. Kleerekoper.
T5901: LEVY, J.A. - De vergoeding van verloren staatspapieren in Oostenrijk en Nederland, in verband met het te loor gaan van Nederlandsche Bankbiljetten.
M5803: LEVY-WILLARD, ANNETTE. - Jane zoekt Tarzan. Vertaling M. Vosmaer.
R4545: LEVY, J.A. - Maskers af!
H8936: LEVY MOSSANEN, DORA. - Harem.
T3511: LEVY, WILLIAM. - The Virgin Sperm Dancer.
R9692: LEVY, J.A. - De kleinhandel. Eene Anti-Marxistische Repliek.
H0078: LEWANDOWSKI, HERBERT. - Sittengeschichte der Pariserin. Mit 75 Abbildungen auf Kunstdrucktafeln und 130 Illustrationen im Text.
K3475: LEWIN, LISETTE. - Het clandestiene boek 1940-1945.
R2767: LEWIN, LISETTE. - Een hart van prikkeldraad.
T8075: LEWINSKY, CHARLES. - Terugkeer ongewenst. Vertaald door Elly Schippers.
K6620: LEWIS, SINCLAIR. - Koninkje.
B4720: LEWIS, JOHN. - Anatomy of Printing. The influences of art and history on its design.
M3419: LEWIS, L.A. / L. BERRY. - African environments and resources.
B0904: LEWIS, JOHN. - The 20th Century Book. Its illustration and design.
W9568: LEWIS, JOHN. - Typografie. Grundlagen und Experimente.
T9551: LEWY, GUENTER. - De Rooms Katholieke kerk en Nazi-Duitsland.
H5078: LEY, GERD DE. - Met voorbedachten rade
K3587: LEY, GERD DE. - Aforistisch bestek 1944-1974. Essays, enquete, bibliografie, bloemlezing.
R8157: LEYDS, W.J. - Het insluiten van de Boeren-Republieken. Een vervolg op de eerste annexatie van de Transvaal. Twee delen.
B9967: LEYMARIE, JEAN. - Hommage a Marc Chagall. Grand Palais decembre 1969 - mars 1970.
T2662: LEYNEN, HUBERT. - Een eeuw weekbladpers in Limburg.
B3041: LEYTENS, E.H. FRANS. - De nieuwe Richting.
Y5001: LEZER, LEO. - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude K.N.I.L.
B5897: LEZER, LEO. - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude K.N.I.L.
R4959: LHOMBREAUD, ROGER. - Arthur Symons. A critical biography.
Y1764: CHEN LI. - De rand van het eiland. Gedichten. Vertaald uit het Chinees door Silvia Marijnissen. Gevolgd door een gesprek met de dichter.
W6007: LIAGRE BOHL, HERMAN DE. - Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland.
T6344: DE LIBEL. - Inhoud: Ger van Greuningen: Een Zomeridylle. Jan Ressing: De Televisie. D. van de Stoep: De hond. J.H. de Groot en J. Nauta: Spelende poesje. Roel Houwink: Iets over het lezen van gedichten. Daan Jansen: A.D. Copier Nederlandse kunstenaars. Leon Blum, politieke portretten. C.W. Visser: Een reis naar de grens van Tibet. Strip: De vreemde wereld Peter Lutz.
Y4730: THE LIBERATOR. - The Liberator for members of the allied forces. Weekly Newspaper. 17 October, 7 en 28 November 1945. Issue 22-25-28. Editor H. Boonzajer.
Y2733: LIBERTAIRE, LE. - Le Libertaire. Organe Socialiste-Revolutionnaire des groupes de St. Josse ten Noode. Premiere annee 1893. nrs: 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11.
Y4501: LIBERTAIRE. - Le Bulletin Libertaire 1 juin 1921. numero 1. Conclusions. Le Mouvement Anarchiste. L'Elite. En March. Citations. Le Congres Antimilitariste. Livres Journaux Revues. Souscriptions.
Y0664: LIBERTAS. - Elisabeth v. Maasdijk: Vrij Onverveerd.
B8494: LIBERTAS. - Inhoud: D. Hans: De Rotterdamse havenstaking. De Koningin. F.W. Stapel: Een Oranjevorst naar Indie. A. Lijsen: De betekenis van Hugo de Groot. H.W. Meihuizen: Wees Sterk en werkt! L. Brummel: Het bibliotheekwezen in het Koninkrijk. Hopalong: Een sombere noot.
Y4182: LIBERTAS. - Libertas. Maanschrift voor het Koninkrijk der Nederlanden. November 1945. No. 14.
T6497: LIBERTATE, FELIX. - De Tweede Wereldoorlog en daarna.
R0397: LIBERTINAGE. - A. Morrien. G.J. Resink. Guus Valleide. Edward Lear. A. Lehning. H.R.G. Vroom. G.H. 's-Gravesande. C. Schuitevoerder. H. van Nieuwhaven. J.O. Kalff. H. van Galen Last.
H6414: LIBERTINAGE. - Bevat: H. Roland Holst, Jan van Gelder, H.A. Gomperts, Hendrik de Vries Hans Lodeizen e.v.a.
B8947: LIBERTINAGE. - J.A. Ages. Ch. H. Wentinck. L.Th. Lehamnn. C. Buddingh. J.W.L. Meijer. W.F. van Leeuwen. W.J. Rozendaal. Jacques Gans. J.O. Kalff.
B8951: LIBERTINAGE. - A. Roland Holst. J. Hanlo. H. Breukers. W. Nabokov. Ch. B. Timmer. J.H.W. Veenstra. Jac. Eduaard. Ch. H. Wentinck. W.J. Rozendaal. Barricade en Besprekingen.
B8953: LIBERTINAGE. - Jan van Nijlen. Ton van Oudwijk. Hendrik de Vries. J. de Kadt. A. Alberts. Besprekingen.
B8954: LIBERTINAGE. - E.M. Forster. J. Moeljono. M. Vasalis. A.C. Willink. W.J. Rozendaal. S. Vestdijk. Ch. H. Wentinck. H.A. Gomperts. P. Vlemminx. P. Abrahams. J. Gans. Besprekingen.
B8974: LIBERTINAGE. - Jan van Gelder. Elisabeth de Roos. H.A. Gomperts. W.F. van Leeuwen. Yvo K. Pannekoek. J. de Kadt. Leo Vroman. Besprekingen.
B8975: LIBERTINAGE. - Robert Lowell. H.A. Gomperts. Alfred Kossmann. H.R.G. Vroom. Elisabeth de Roos. M. Vasalis. Jan van Gelder. L.Th. Lehmann. Max Nord. Ankie Peypers. A. Morrien. J. de Kadt. J.H.W. Veenstra. H. Kesten. H. van Galen Last. Besprekingen.
B8976: LIBERTINAGE. - A. Roland Holst. Menno ter Braak. Elisabeth de Roos. Yvo K. Pannekoek. J. de Kadt. H. Gomperts. J.H. Veenstra. Besprekingen.
B8977: LIBERTINAGE. - Alfred Kossmann. Harry Mulisch. Pierre Jansen. J.J. Merlijn. Arthur Lehning. H.A. Gomperts. H. Fastenhorst. R. Nieuwenhuys. Jan Blokker. Ch. Wentinck. J.O. Kalff. Elisabeth de Roos.J. de Kadt.
H7760: LIBERTINAGE NR. 1. - Bevat: H.A. Gomperts. Jan Hanlo. F. Springer. A. Morrien. e.a.
H6517: LIBERTINAGE. - Bevat: A. Alberts, Jan van Gelder, J. de Kadt, J. Emmens, e.a.
B8955: LIBERTINAGE. - Jac. van Hattum. Jan van Gelder. L.J. Pieters. E. du Perron. H.A. Gomperts. Ch. Wentinck. J. de Kadt. M. Nord. Besprekingen.
H7762: LIBERTINAGE. - Bevat: H. Drion. A. Morrien. J. Hanlo. W.F. van Leeuwen e.a.
L2718: LIBOUREL, J.E.H. - Open brief aan zijne excellentie Dr. H. Colijn.
B1713: LIBOUREL, PH. B. - Maria Stuart. Heeft Maria Stuart de Lettres de Cassette geschreven? Was Maria Stuart medeplichtig aan moord op haar gemaal?
T2517: LIBOUREL, J.E.H. - Is het Fascisme en Nationaal-Socialisme logisch houdbaar?
H7908: BODLEIAN LIBRARY. - Gold-tooled bookbindings.
H7910: BODLEIAN LIBRARY. - Portraits of the sixteenth and early seventeenth centuries.
H7911: BODLEIAN LIBRARY. - Byzantine illumination.
H7912: BODLEIAN LIBRARY. - Scenes from the life of Christ in English manuscripts.
B5671: IN 'T LICHT. - Een tijdschrift gewijd aan de werkzaamheid van de Uitgeverij Het Spectrum te Utrecht, onder redactie van Gabriel Smit, H. Kuitenbrouwer en Charles Nypels.
H6411: LICHT, HANS. - Sittengeschichte Griechenlands. Neu herausgegeben, bearbeitet und eingeleitet von Herbert Lewandowski.
K0986: IN 'T LICHT. - Een tijdschrift gewijd aan de werkzaamheid van de Uitgeverij Het Spectrum te Utrecht, onder redactie van Gabriel Smit, H. Kuitenbrouwer en Charles Nypels.
B8653: LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH. - Witz und Weisheit. Aphorismen.
T3424: LICHTENBERGER, ANDRE. - Kleine Trott.
T0304: LICHTENBERGER, ANDRE. - Mijn Kleine Trott.
Y2692: DE LICHTTOREN. - 25-jarig Regeeringsjubileum 1898-1923.
K5756: LICHTVELD, LOU. - Sesam der kunst I. Leef duizend levens. Inleiding tot het lezen van romans.
L5972: LICHTVELD, LODEWIJK. - De glorende dag. Verzen.
Y4387: LICHTVELD, LOU. [ALBERT HELMAN]. - Triptiek. Voor zang en piano.
M6494: LIDDELL HART, B.H. - History of the Second World War.
R0997: LIDTH DE JEUDE, CLARA VAN. - De lage akker.
B9675: LIEBAERS, F. - Kritiek van de Politiek en de Tactiek van de Nationale en Internationale Vakbeweging.
L5214: LIEBAERS, HERMAN. - Helene Swarths Zuidnederlandse jaren.
K1906: LIEBAERS, HERMAN. - Meestal in opdracht. Brusselse kant-tekeningen van een bibliothecaris.
T3601: LIEBAUT, H. - Repertorium van de pers in het arrondissement Aalst 1840-1914.
Y1960: LIEBIG. - Van een groot man en zijn werk. Uitgegeven door de Compagnie Liebig.
R1545: LIEBKNECHT, KARL. - Speeches of Karl Liebknecht. With a biographical sketch.
R1308: LIEBKNECHT, WILHELM. - Karl Marx: zijn leven en werken. Met een inleiding en historische aanteekeningen door Lucos.
R0685: LIEBKNECHT, WILLEM. - Tot Aanval en Verdediging. Eene voordracht. Uit het Hoogduitsch vertaald door E.V.B.
T3065: LIEBMANN, OTTO. - Festgabe der Deutschen Juristen-Zeitung zum 500 jahrigen Jubilaum der Universitat Leipzig.
T2530: LIEDE, CONRAD VAN DE. - Op St. Barbara's bodem. Militaire schetsen. Met illustraties van W. Staring.
R7133: LIEDERIK. [= JORIS FASSOTTE]. - Vlaanderen's ekonomische Zelfstandigheid.
L5892: LIEDMEIER, CHRISTIANA. - Plutarchus' biographie van Aemilus Paullus historische commentaar. / Plutarchus Vita Aemilii Paulli Tekst.
B2567: LIEFDE, CAREL LODEWIJK DE. - Le Saint-Simonisme das la poŽzie francaise entre 1825 et 1865.
Y4216: DE REUKE DER LIEFDE. - De Reuke der Liefde. Spotblad voor het Congres. Eerste jaargang maandag 1 April 1907 No. 1. Veel spotprenten.
T3894: LIEFTINCK, P. - Uitwegen uit den chaos.
B9727: LIEFTINCK, FERD. (VERZAMELING). - Tentoonstelling van Japanse houtsneden.
R6489: LIEFTINCK, P. - De overheid neemt en geeft. De financiele politiek van de regering en de sociale achtergrond daarvan.
R0962: LIEFTINCK, GERARD ISAAC. - De Middelnederlandsche Tauler-handschriften.
R6592: LIENEMAN, JAN ERNST. - Over de helderheid der kleuren.
T4759: LIEPMAN, A.J. - Westerbork en TheresiŽnstadt.
R9513: LIEPMANN, HEINZ. - Het vaderland. (Een documentatieroman uit het Duitschland van nu). Vertaling P. Voogd.
W0210: LIER, RUDIE VAN. - Praehistorie. Proza.
H9525: LIER, FRANS VAN. (ED.). - De droom leeft voort en andere uitspraken uit 1991.
T0106: LIER, RUDIE VAN. - Praehistorie. Gedichten.
R5474: LIER, BAS VAN EN ELLY HEES. - Van schrijver tot boekenkast. Hoe een boek wordt gemaakt.
M3795: LIER, BAS VAN. - Voor een ander zingt-ie. Geluk en ongeluk. Ingeleid door Gregor Frenkel Frank.
M6801: LIER, RUDOLF VAN. - Rupturen.
L6798: LIER, HERMANUS H. VAN. - Mijnen en mensen in Spanje. De praktijk van het Nationaal-Syndicalisme.
T5532: LIER, TH. VAN. - De vestiging van armlastigen of spoedig armlastig wordende personen in andere gemeenten in het algemeen en in het bijzonder in de mijnstreek van Limburg.
B8493: LIER, RUDIE VAN. - Praehistorie. Gedichten.
T0185: LIER, RUDIE VAN. - Roodkapje. Een romantisch spel in een romantisch bosch.
T5481: LIEROP, PIETER VAN. - Kommunisten in bevrijd Zuid-Nederland. Voor een socialistische partij. september 1944 - juli 1945.
B2701: LIESHOUT, PETER H. VAN. - Belevenissen 1965. Een cyclus powezie.
R3085: LIESHOUT, MAURICE VAN. - Een groeiend zedelijk kwaad. Documenten over de criminalisering en emancipatie van homoseksuelen 1910-1916.
R7780: LIESHOUT, H. VAN. - Onze onevenwichtige jongeren.
T0831: LIESHOUT, H. VAN. - Onze onevenwichtige jongeren.
H0198: LIESKE, TOMAS. - Een hoofd in de toendra.
T9123: LIEVAART, INGE. - Een spoor dat vervloeit. Gedichten.
T8968: LIEVAART, INGE. - Ribbels in het zand. Gedichten.
T8969: LIEVAART, INGE. - Binnen klein bestek. Gedichten.
L5834: LIEVEGOED, A.J. - Dagbladwezen en dagbladstudie.
K3777: LIEVEN, M. - Beknopte literatuurgeschiedenis met bloemlezing. Twee delen.
R0123: LIEVENS, R. (ED). - Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa.
Y1902: LIEVENS, JAN. (TEKST EN TEKENINGEN). - Flip & Mathil in de Kampen. (Beeldverhaal).
T6352: LIEVERSE, JAAP (ED.). - Manuel R. Goldschmidt in gesprek met Piet C. Cossee.
T6353: LIEVERSE, JAAP. - Nieuw licht op een 'paleisrevolutie'. Joop Beljon tegen Paul Schuitema met Jan van Keulen in de coulissen. De openbare strijd voor een nieuw onderwijsklimaat op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag tussen 1957 en 1967.
T6350: LIEVERSE, JAAP. - Karel Treebus: Integriteit gaat boven populariteit.
T6349: LIEVERSE, JAAP. - Onuitblusbaar verlangen. Het werk van Walter Nikkels.
Y2406: LIEVRE, P. / JEAN LEBRAU / LOUIS ROYER. - Le Divan. P. Lievre: Jerome Carcopino. Jean Lebrau: Poemes. Louis Royer: Stendhal a Thuellin. Les Chroniques. Georges-Louis Garnier; Henri Martineau; Edmond Pilon; Francois Serzais.
R0519: LIGT, B. DE. - Veni Sancte Spiritus. Rede den 6 juni 1915 uitgesproken in de Ned. Hervormde Kerk te Eindhoven.
R0510: LIGT, BART DE. - Open brief aan Gandhi.
R0511: LIGT, BART DE. - De overwinning van het geweld.
R0512: LIGT, B. DE. - Oorlog aan den oorlog. Wat ieder in dit opzicht doen kan.
R0515: LIGT, B. DE. - Profeet en Volksfeest. Rede n.a.v. het verzoek v.d Algemeene Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk om den 16en Nov. 1913 het onafhankelijkheidsfeest godsdienstig te vieren.
R0517: LIGT, B. DE. - Dienstweigeren en dienstdoen. Rede gehouden in een religieus-socialistische bijeenkomst te Rotterdam.
R0518: LIGT, B. DE. - Wereldstrijd. Een woord tot de kerken, haar voorgangers en leiders. in het bizonder tot de Synode der Ned. Herv. Kerk van 1915.
L3310: LIGT, B. DE. - Clara Meijer Wichmann als verdedigster der menschelijkheid.
B6500: LIGT, BART DE. - Godsdienst en Atheisme. Een geknotte radiorede gehouden voor de Vrijdenkers Radio-Omroepvereeniging.
R0509: LIGT, BART DE. - Oorlog, Volkenbond en Sankties.
R0452: LIGT, B. DE. - De wedergeboorte van Maria.
R0503: LIGT, BART DE. - Mobilisatie tegen den oorlog!
R0501: LIGT, B. DE. - Een wereldomvattend vraagstuk. Gandhi en de oorlog.
R0502: LIGT, B. DE. - S.D.A.P. en antimilitarisme.
R0520: LIGT, B. DE. - Soldaten en arbeiders staakt!
R0743: LIGT, BARTHELEMY DE. - Le Probleme de la Guerre Civile.
R0635: LIGT, B. DE. - Profeet en volksnood. Met XXII bijlagen over Kerk en Imperialisme.
R0634: LIGT, B. DE. / J.B.TH. HUGENHOLTZ. - Het karakter van de B.v.C.S. Verslag van de achtste jaarvergadering van den Bond van Christen-Socialisten gehouden te Amsterdam op 13 Mei 1915.
R0632: LIGT, B. DE. - De oorlog die nadert. Derde zeer veel vermeerderde druk van Oorlog of Revolutie.
R0610: LIGT, B. DE. - Gandhi over Oorlog, Volkenbond en Ontwapening.
R0606: LIGT, BART DE. - Kerk, cultuur en samenleving. Tien jaren strijd.
T1926: LIGT-VAN ROSSEM, CATHERINA LYDIA. - De weg tot ontwapening.
T1919: LIGT, B. DE. - De zin der vervolgingen.
Y0345: LIGTENBERG, R. - Collectanea Franciscana Neerlandica uitgegeven bij het Zevende Eeuwfeest van Sint Franciscus, 1226-1926. Collectanea Franciscana Neerlandica.
K8133: LIGTHART, JAN. - Letterkundige studien. De kleine Johannes, eerste deel door Frederik van Eeden.
R5783: LIGTHART-SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 october 1944.
M3393: LIGTHART, JAN. - Letterkundige studien: De kleine Johannes, eerste deel door Frederik van Eeden.
B5628: LIGTHART, JAN. - Jeugdherinneringen van Jan Ligthart. Inleiding H. Nieuwenhuis.
K2191: LIGTVOET, FRANK UND MARCEL VAN NIEUWENBORGH. - Die niederlandische und flamische Literatur der Gegenwart.
B5012: LIJFERING, JELLE H.W. - Selectieve migratie. Een empirische studie van de samenhang tussen plattelandsmigratie en selectie naar intelligentie in Nederland. Selective Effects of Rural Migration in the Netherlands (with a summary in English).
M6019: LILAR, SUZANNE. - Het paar. Pleidooi voor een duurzame erotiek en voor de sacrale liefde. Vertaling C. Heering. Nawoord Marnix Gijsen.
T0694: LILAR, SUZANNE. - Zestig jaar toneelliteratuur in Belgie. Vertaling Marnix Gijsen.
Y4945: LILIUS, ALEKO E. - Avonturen onder Chinese zeerovers.
B9506: LILJE, HANNS. - Portret van Luther in de lijst van zijn tijd.
R3636: LILLE, VICTOR DE. - Vertellingen.
M1384: LIM, CATHERINE. - Het gezicht van de godin. Een Chinese familiekroniek. Vertaald door Hi-en Montijn.
T6577: LIMBORGH, P. VAN. - Wat de annexatie door Belgie voor Limburg en Zeeland beteekent.
B5718: LIMBURG, TON. - In een Zwart Gat. De professionele praktijk van een grafisch ontwerper.
H2477: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN. - Akbar. Een Oostersche roman.
T0373: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Een ezel en eenig speelgoed.
B1552: LIMBURG BROUWER, P.A.S. - Akbar. Orienta Romano. Tradukis J.C. & J.R.G. Isbrucker kaj J. Ziermans.
L0092: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Diophanes. Romantische Werken.
R4570: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN. - Politieke herinneringen. (door den schrijver van Problematische Politiek).
R2143: LIMBURG STIRUM, D.A. VAN. - De meerderjarigheid van den vermoedelijken erfgenaam der kroon. Eene academische proeve.
R5255: LIMBURG STIRUM, J.B. VAN. - Een woord van een oud man aan den regeerenden stand.
M7325: LIMBURG, ROB. - Cultuurdragers in bewogen tijden. Met een woord vooraf van C.P. Gunning
H6139: [ERASMUS] LIMBURG, ROB. - De levende gedachten van Erasmus. Met een voorwoord van R. Casimir.
L8683: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Charicles en Euphorion. Grillus.
L8684: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Het Leesgezelschap te Diepenbeek. Een Ezel. Eenig Speelgoed.
Y3795: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Verhandeling over de vraag: bezitten de Nederlanders een nationaal tooneel met betrekking tot het treurspel? Zoo ja, welk is deszelfs karakter? Zoo neen, welke zijn de beste middelen om het te doen ontstaan? Is het in het laatste geval noodzakelijk eene reeds bestaande school te volgen, en welke redenen zouden eene keus hierin moeten bepalen?
R5289: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN. - Problematische politiek. Het nieuwe ministerie en de volksvertegenwoordiging in 1856.
B7265: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN. - Akbar. Een Oostersche roman.
K9600: LIMBURG'S JAARBOEK. - Limburg's jaarboek 1906. Limburg Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst XII. Eerste en tweede aflevering.
W0598: LIN, JULIA C. - Modern Chinese Poetry: An introduction.
M5955: LIND, JAKOV. - Trip naar Jeruzalem. Vertaling Therese Cornips.
M5360: LIND, JOKOV. - Landschap in beton. Vertaling M. Coutinho.
M5350: LIND, JOKOV. - Ergo. Vertaling Oscar Timmers.
W2603: LIND, JOKOV. - Close-up. Autobiografie deel II. Vertaling Therese Cornips.
M5351: LIND, JAKOV. - Een ziel van hout en andere verhalen. Vertaling H.L. Mulder.
Y1821: LINDBERG, DAVID C. - Pioniers van de westerse wetenschap. De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600 v.C.-1450 n.C. Vertaling Henk Moerdijk.
C1089: LINDBERGH, ANNE MORROW. - Luister! De wind. Met een voorwoord en kaarten van Charles A. Lindbergh.
H9992: LINDBERGH, ANNE MORROW. - Om de Noord naar het Verre Oosten.
T2958: LINDE, M.A. VAN DER. - Pierre Reverdy. Poťsie nouvelle et peinture cubiste. Thťories et pratiques reverdiennes 1913 - 1920.
T8052: LINDE, A.VAN DER. - Het oudste gezangboek. Voor de openbare godsdiensoefeningen in de Nederlandsche Gereformeerde Kerk.
T1583: [STREUVELS] LINDE, RAF VAN DE. - Het oeuvre van Streuvels, sociaal document.
L4296: [STREUVELS] LINDE, RAF VAN DE. - Het oeuvre van Streuvels, sociaal document.
T7578: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden.
R5739: LINDEBOOM, J. - Arnold Moonen 1644-1711.
K9573: LINDEBOOM, J. - Geert Groote's preeksuspensie, een bijdrage tot zijn geestelijke plaatsbepaling.
B8032: LINDEBOOM, LUKAS. - Parlementaire schadeloosstelling.
R6436: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het Christendom.
R6565: LINDEBOOM, G.A. / A.A.G. HAM. - A Classified Bibliography of History of Dutch Medicine 1900-1974.
H6211: [ERASMUS] LINDEBOOM, J. - Erasmus van Rotterdam.
L7187: LINDEBOOM, J. - St. Willibrord's roomsche reizen.
R2730: LINDEMAN, O. - 't Was anders.
T5896: LINDEMAN, W.N. - Het boerenerf in Nederland.
T5972: LINDEMAN, H. - Het Zweedse voorbeeld.
T2233: LINDEMAN, L. - Het socialisme van de N.S.B. Een documentatie over het tijdvak einde 1931 - zomer 1940.
T6043: LINDEMAN, J. - Neerlands Volkslied met Piano en Orgelbegeleiding.
T4086: LINDEMANN, TILL. - In stille nachten. Gedichten. Samengesteld door Alexander Gorkow. Vertaald uit het Duits door Ilja Leonard Pfeijffer.
T3968: LINDEN, NICO VAN DER EN C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA. - Kindergedachten. Voor gemengd koor gecomponeerd.
T3965: LINDEN, NICO VAN DER EN C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA. - Het Orgel. Voor vierstemmig Mannenkoor a cappella.
K8444: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De visgier.
R1377: LINDEN, C. VAN DER EN HAGANUS. - Een Nederlandsche Opera. Pro: C. van der Linden. Contra: Haganus.
M4898: LINDEN, FONS VAN DER. - In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940. Met medewerking van Albert Struik.
B3339: LINDEN, ROB VAN DER. - Het logboek van Brandaan.
T9225: LINDEN, NICO VAN DER. - De Koeien en de Ganzen. (Piet Zwager). Voor Kinderkoor met orkestbegeleiding.
T9224: LINDEN, NICO V.D. - Herdenking (A.C.W. Staring) Voor vierstemmig gemengdkoor a cappella.
T8771: LINDEN, CAREL TER. - Om een zin. Gedichten.
Y2294: LINDEN, GERRY VAN DER. - Stadswild.
M4467: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De vissen vangende vrouw, gedichten.
M4469: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - Uw tempel.
H0916: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De klimmende boomvrouw. Gedichten.
H4332: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De steenboom.
K3848: LINDEN, F. VAN DER & A.S.A. STRUIK (EDS.). - De jas van het woord. De boekband en de uitgever 1800-1950.
L6002: LINDEN, JACOBUS PETRUS VAN DER. - Alphonse Esquiros. De la Boheme Romantique a la Republique Sociale.
R1796: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De maand mij.
R9034: LINDEN, L.A. V.D. - Ultramontaans pleidooi. Bezwaren tegen Katholieke Herleving van Prof. L.J. Rogier.
R5580: LINDEN VAN DEN HEUVELL, A. - De ontwateringswerken in Overijssel.
L3372: LINDEN, GERRY VAN DER. - Val op de rand.
H4992: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - Het pijnboomzaad.
R6130: LINDENHOUT, J. VAN. - Na vijf en twintig jaren. Levensherinneringen.
Y0174: LINDENHOUT, JOHANNES VAN 'T. - Nagelaten verzen.
H1781: LINDERS, JOKE. - Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G. Schmidt, de geschiedenis van haar schrijverschap.
A0328: LINDERS, JOKE. - An Rutgers van der Loeff. Biografie.
T3709: LINDO, MARK PRAGER. - Janus Snor.
Y3861: LINDQUIST, OLE. - Mae Bjaeller Pa Sjaelen. Af Ole Lindquist er og blir sjette nummer af tidsskriftet Kvidens Tinder og det skal ikke nodvendigvis laeses pa en gang.
A0331: LINDSEY, BEN B. / WAINWRIGHT EVANS. - Huwelijk in kameraadschap. Vertaling E.A. Voogd-Pull.
T2041: LINDT, MAARTEN WILLEM JAN. - Als je wortels taboe zijn. Verwerking van levensproblemen bij kinderen van Nederlandse nationaal-socialisten.
B0889: LINEPHTY, MAUR GUILLAUME. - D'un age a l'autre.
H6070: LINGEN, J. VAN. - Yussuf.
Y1024: [LETTERPROEF] LINGEN, CHARLOTTE VAN (ED.). - Emigre [Charles Nypels prijs Award 1998], uitgereikt aan Zuzana Licko en Rudy Vanderlans.
R0560: LINKLATER, MAGNUS, ISABEL HILTON EN NEAL ASCHERSON. - Het vierde Reich. Het Barbie-dossier.
R3653: LINNE, GERHARD. - Antwerpen schone reiche Stadt am Strom.
B3672: LINNEBANK, D.A. - Moderne amusementsproblemen.
B4698: LINNEBANK, PATER. - Van Onkruid en Tarwe.
B4699: LINNEBANK, PATER. - Van Leven en Kwijnen.
R7720: LINNEBANK, PATER. - Van Nederlandsche Letteren.
R6959: LINNIG, BEN. - Oud Antwerpen, kerken en kloosters. Voorwoord Maurits Sabbe. Eerste reeks.
Y0249: LINOTYPE. - The Linotype Times. Aflevering XVI. Nummer 6.
B8539: LINOTYPE. - Linotype-Sondermatrizen.
B8541: LINOTYPE. - Linotype-Schriften.
R6906: LINSDONK. - Prikkels! Voelen, horen, ruiken, zien, proeven.
T7282: LINT, J.G. DE. - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden.
T6246: LINT, GERRY VAN. - Carry van Bruggen: Eva.
T4367: LINTHORST HOMAN, J. - Aanpakken! Een hartekreet van een jongen Nederlander.
B1599: LINTHORST, KEES. (ED.). - Coconaster. Tijdschrift voor ideeen nr 5, maart 1985.
T4366: LINTHORST HOMAN, J. - In vaderlandsche zin. Een antwoord op veel critiek.
L6011: LINTSEN, HARRY. - Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en macht.
L3562: LINTUM, C. TE. - Een eeuw van vooruitgang 1813 - 1913.
M8497: LION, JOHNNY / JOOP OONK. - Hallo lieve.... Brieven aan sterren.
T4789: LIPMAN, S.P. - De scheiding van Belgie in derzelver gevolgen getoetst.
B4440: LIPPE-BIESTERFELD, IRENE VAN. - Van daar. Portretten van buitenlandse vrouwen in Nederland.
R1011: LIPPER, WOUT. - De komplete Nixnut.
T0196: LAM EN HARRY LIPS. - Vrij Nederland zingt. Bundel Nederlandsche liederen.
H8721: LIPSCHITS, I. - Honderd jaar NIW. Het Nieuw Israelietsch Weekblad 1865 - 1965.
T7359: LISSA, PH. K. - Lijkverbranding.
T7302: LISSA, P.K. VAN. E.A. - De crematie in Nederland en daarbuiten. Verzameling van opstellen, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding, uitgegeven door het hoofdbestuur.
T0599: LISSENS, R.F. - De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden.
K2055: LISSENS, R.F. - Brieven van Albrecht Rodenbach. Verzameld, ingeleid en toegelicht door....
K3737: LISSENS, R.F. - Balans en bezinning. Vijf en twintig jaar Vlaamse Letteren.
K2010: LISSENS, R.F. - Letter en geest. Opstellen over Nederlandse Letterkunde.
B4317: LISSENS, R.F. - De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden.
R1061: LISSENS, R.F. - Het impressionisme in de Vlaamsche letterkunde.
R6924: LISSENS, R.F. - Benamingen van onze Letterkunde in Encyclopedieen en Literaire Lexicons.
T7116: LISSENS, R.F. - De Vlaamse literatuur sedert Gezelle.
R6359: LIST, LODE. - AMSTERDAM 29 APRIL - 6 MEI 1980. Een cyclus.
Y2829: LITERAMA. - Literama. Kroniek over boeken, schrijvers en toneel. 13e jrg. nr. 10. 14e jrg. 1979. nr. 5. 15e jrg. 1980. nr. 2 - 3/4 - 8 - 10. 16e jrg. 1981. nr. 2 - 3 - 5 - 8 - 9. 17e jrg. 1983. nr. 12.
L9145: LITERATUUR. - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde 1997. Complete jaargang 14, zes losse afleveringen.
R8886: LITERATUUR. - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde 1988. Complete jaargang 5, zes losse afleveringen.
K3701: LITZROTH, ADRIAAN. - Sebastiaan. Leven en lijden.
T7946: LIVINGSTONE, RICHARD. - Some thoughts on university education.
L3242: MUSEE DU LIVRE. - Sept etudes publiees a l'occasion du quatrieme centenaire du celebre imprimeur anversois Christophe Plantin.
R8231: LJESKOF, N.S. - De lady Macbeth uit Mtsenk. Vertaald door Aleida G. Schot.
B4217: LLOSA, MARIO VARGAS. - De jonge honden van Miraflores. Uit het Spaans vertaald door Michiel Tjebbes.
T0430: LLOYD GEORGE, D. / M. HYMANS / M. STANDAERT. - Fete Nationale Belge. Belgian Independence Day. Belgisch Nationaal Feest. [21 juillet, july, juli 1917]. Redevoeringen uitgesproken in den Queen's Hall.
K2063: LLOYD, JOSIE & EMLYN REES. - Oude liefde roest niet. Vertaling Esther Ottens.
H8945: LLOYD, JOSIE & EMLYN REES. - Liefdeslevens. Vertaling Esther Ottens.
B0673: LLOYD, TREVOR. - Vrouwen in opstand. De Internationale Suffragettebeweging. Vertaling J.F. Kliphuis.
H2243: LLOYD, STEPHANIE ANNE. - Stephanie. Ik ben een bijzondere vrouw. De autobiografie van een transseksueel. Vertaling Els Franci.
K4576: LOB, KURT. - Buchillustration - heute [da gibts nur wenig zu lachen]. Ein Vortrag.
B7995: LOB, KURT. - Exil-Gestalten. Deutsche Buchgestalter in den Niederlanden 1932-1950.
K3365: LOB, KURT. - Jan Sluijters. Boekillustraties, politieke prenten, affiches.
B7423: LOB, KURT. - Zeichnungen zu russischer Literatur. Eingefuhrt von Gunter Coufal.
B7446: LOB, KURT. - Finale. 20 jaar bibliofilie in Meppel 1979-1998.
B7447: LOB, KURT. - Gestalten. Malerei und Buchillustration.
B7455: LOB, KURT. - Mens ziet mens. Een tekenaar over het zien van tekeningen.
K2391: TSJECHOV / KURT LOB. - Drie verhalen. Vertaling Charles B. Timmer. Tekeningen Kurt Lob.
K2392: TSJECHOV / KURT LOB. - De vlinder. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob.
Y1745: LOB, KURT. - Wijvenboek [Weiberbuch].
B6168: [DRUKKERIJ TRIO.] LOB, KURT. - Bibliofiele boekillustratie, vandaag en gisteren.
B6177: LOB, KURT. - Zeichnungen zu russischer Literatur. Eingefuhrt von Gunter Coufal.
B6192: LOB, KURT. - Kurt Lob. 3/VI - 10/VII 1977, Stadtische Kellergalerie Dusseldorff.
K5972: LOB, KURT. - De onbekende Jan Sluijters. Boekgrafiek, oorlogsprenten, affiches, postzegels.
M9449: LOB, KURT. - Boekkunstenaar/Buchkunstler. Ingeleid door/Mit einer Einfuhrung von Ernst Braches.
T0296: LOBEL, ARNOLD. - Kvak a Zblunck. Jsou kamaradi.
R7172: LOBEN SELS, PIETER JUSTUS VAN. - Beschouwingen over den Noord-Amerikaanschen Staten-Oorlog van 1861-1864.
T4303: LOBO, SASKA. - Het kinderboek 1920-1924. Een keur uit vijf jaren.
Y3231: THE LOCAL. - Welcome to H.M. Queen Juliana and to H.R.N. Prince Bernhard.
R8321: LOCHER, TH.J.G. - Over de verhouding van Oost en West in de Europese Geschiedenis.
L3236: LOCHER, TH. J.G. - Geschiedenis van ver en nabij. Bundel verspreide geschriften van Dr. Th. J. G. Locher aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Leiden.
T1909: LOCKE, WILLIAM J. - De roman van Triona. Geautoriseerde vertaling.
Y5109: LODDER, COR. - Een tweede 1914? 1934: Neen nooit! Een oproep tot bezinning van het IAMB. Gasmaskers?
T2989: LODEIZEN, HANS. - De wanhoop is tijdelijk voorbij. Gekozen en ingeleid door Bart Moeyaert.
T2413: LODEIZEN, HANS. - Nagelaten werk.
R9563: LODEIZEN, HANS. - Het innerlijk behang en andere gedichten.
K6177: LODEIZEN, HANS. - Nagelaten werk.
L7362: LODER, F.J. - Wat voor verwaarloosde Protestantsche kinderen gedaan wordt in het overwegend Roomsche Zuiden van ons land.
K3334: LODEWICK, H.J.M.F., W.A.M. DE MOOR, K. NIEUWENHUIJZEN. - Ik probeer mijn pen... Atlas van de Nederlandse Letterkunde .
T3860: LODEWIJKS, J. E.A. - Symposium ter gelegenheid van 25 jaar Textielcommissie Musea.
T0952: LOEB, WILHELM. - Ten schaamlen disch.
B1353: LOEB, WOUTER. - Gek en Wijs tijdens Seyss.
K0262: LOEFF, PAUL VAN DER. - Splijtbaar materiaal.
T0657: LOENATSJARSKI, A.W. - De bevrijde Don Quichotte. Een tooneelspel in negen tafereelen en een epiloog.
Y3122: LOENATSJARSKI, A.W. - Don Quichotte verbannen.Een toneelspel in 9 taferelen en een epiloog. Hollandse bewerking door Paul van Brederode.
R8881: LOENEN MARTINET, J. VAN. - Het Fatalisme in onze jongste letterkunde.
T5242: LOENEN, D. - De Atheense democratie. Drogbeeld of historie?
R5156: LOENEN, D. - Protagoras and the Greek Community.
T8737: LOENEN, RENE VAN. - Mooi voetenwerk. Gedichten.
T8214: LOENEN, RENE VAN. - De steen voorbij. Gedichten voor de veertigdagentijd.
T8772: LOENEN, RENE VAN. - Straatliefdegras. Een pelgrimage in 40 gedichten.
B5782: LOENEN, J. VAN. - Verschijnselen des Tijds, Doris en Doortje van Jan Holland. Voor het godsdienstonderwijs. De Zondag in de oude Kerk. Borger's geboortedag na honderd jaren herdacht. De heerlijkheid der gemeente en de partijschap in de Kerk.
L5900: LOENEN, D. - Bibliografie van het werk van professor Dr. D. Loenen.
R9250: LOENEN MARTINET, J. VAN. - Het fatalisme in onze jongste letterkunde.
R2617: LOESER, NORBERT. - Nietzsche & Wilde en andere essays. Inleiding B. Stroman.
H6774: LOESER, JOHN D. (ED.). - Bonica's Management of Pain.
B1149: LOEWENSTEIN, SIR ALBRECHT COUNT OF. - Pilgrim's Book. Concerning all the venerable Places throughout the Holy Land and Egypt... Johann Sauer Frankfurt 1609.
B6738: LOEY, A. VAN. - Het bezittelijk voornaamwoord 'hun'.
R8761: LOFFELT, A.C. - Jupiter Van Vloten en zijn kritiek.
K4952: LOGEMAN, TED. - Poolman Pinxit. Novelle.
K5778: LOGGEM, MANUEL VAN. - Inleiding tot het toneel.
T0652: [COHEN] LOGGEM, EM. VAN. - Asfalt en Horizon.
M1592: LOGGEM, MANUEL VAN. - Buiten zijn de mensen, roman.
K5000: LOGGEM, MANUEL VAN. - Insecten in plastic. De stuwdam in de Iljoesj.
B8679: LOGGEM, MANUEL VAN. - Letternijen.
W8007: LOGGEM, MANUEL VAN. - De Chinese fluitspeler. Toneel in drie bedrijven.
L2333: LOGHEM, J.J. VAN. - Verweer en ziekten.
L4505: LOGHEM, J.J. VAN / P. MUNTENDAM E.A. - Louis Pasteur (1822 - 1922).
B5664: LOGHEM, M.G.L. VAN. (RED.). - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche Letterkundigen. jaargang 1894. No. 5. Met portret van den Heer P.A.M. Boele van Hensbroek.
L9068: LOGHEM, M.G.L. VAN. (FIORE DELLA NEVE). (ED.). - Nederland 1894. eerste deel. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen.
T6912: LOGHEM, M.G.L. VAN. (FIORE DELLA NEVE) (ED.). - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen. 1893, derde deel.
T6911: LOGHEM, M.G.L. VAN. (FIORE DELLA NEVE) (ED.). - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen. 1893, tweede deel.
T6910: LOGHEM, M.G.L. VAN. (FIORE DELLA NEVE) (ED.). - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen. 1893, eerste deel.
T3018: LOGHEM, J.B. - In memoriam de schoonheidscommissie van Haarlemmerliede C.A.
R5828: LOHMAN, H.W. - Hoe begin je aan een vogeltje?
R5827: LOHMAN, H.W. - Bekijk het maar : TYPEtypografie.
T2248: LOHMAN, ANNEKE. - Een roeiboot in het riet. Gedichten.
T5370: LOKERSE, NEELTJE. - Nieuwe Zedewetten. Rede door Mej. Neeltje Lokerse, onze Regeering, christelijke- en fatsoenlijke Maatschappij ter overweging aangeboden.
B4185: LOKHORST, EMMY VAN. - De zonnewijzer.
K7281: LOKHORST, EMMY VAN. - Droomen.
B3889: LOKHORST, EMMY EN BERT VOETEN (RED.). - In memoriam M. Nijhoff.
K6694: LOKHORST, EMMY VAN EN VICTOR E. VAN VRIESLAND. (EDS.). - Kristal. Letterkundig jaarboek.
H3984: LOKHORST, EMMY EN BERT VOETEN (RED.). - In memoriam M. Nijhoff.
R0177: LOM, MECHTELDIS VAN. - Zuster Mechtildis van Lom, annonciate 1600-1653. Haar leven en dichten. Uitgegeven door Edg. Heynen.
T8066: LOMMEL, A. VAN. - Bijdragen tot de kerkelijke geschiedenis van Nederland. Berigten omtrent de Zendelingen S.J. ten jare 1773.
W8873: LOMMEN, MATHIEU. - Letterontwerpers. Gesprekken met Dick Dooijes, Sem Hartz, Chris Brand, Bram de Does, Gerard Unger. Met een voorwoord van John Dreyfus.
Y0014: LOMMEN, MATHIEU. - Het boek van het gedrukte boek Een visuele geschiedenis.
L5301: LOMMEN, MATHIEU. - De grote vijf. S.H. de Roos, J.F. van Royen, J. van Krimpen, C. Nypels en A.A.M. Stols.
R4331: LONDERSELE. - De vernietiging van Einstein.
T5835: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - Pottery, Glass and Building Materials.
Y2640: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - Chemical and Starchy Products. Volume 12 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2639: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Hide Trade and Allied Industries.
Y2638: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Corn Trade. Volume 7 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2637: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Timber Trade and Allied Industries.
Y2636: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Ore Trade. Volume 8 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2635: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Delving Industries. Volume 19 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
L9283: LONDON, JACK. - Tusschen de wielen. Vertaling W.L. Leclercq.
Y2634: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Paper and Strawboard Manufactures; The Cardboard Industry; The Printing Trade. Volume 10 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
M3502: DE LONG, DAVID G. (ED.). - American architecture. Innovation and tradition.
H3054: LONGFELLOW, HENRY WADSWORTH. - Selected Poems.
L5878: LONGIE, ALBERT DE. - Gerrit Achterberg.
L2040: LONGOS. - De treffelijke historie van Daphnis ende Cloe. Vertaling J. Brouwer.
Y3158: LONGUS. - Daphnis et Chloť. Compositions de RaphaŽl Colin, [12] eaux-fortes [hors-texte] de Champollion. Prťface de Jules Claretie.
T2425: LONNET VAN GEERTSE, R. - Perspectieven. Literaire opstellen en critieken.
T8074: LOO, TESSA DE. - Kenau. Roman.
H4944: LOO, TESSA DE. - Een varken in het paleis.
K2060: LOO, TESSA DE. - Alle verhalen.
R3430: LOO, C.J. VAN DER. - Handleiding tot het boekhouden voor den boekhandelaar, zoowel uitgever als debitant.
M5040: LOO, TESSA, NATALIA POPOVA, CARLA BOGAARDS E.A. - Ontmoetingen. Verhalen van diverse schrijfsters.
K8568: LOO, TESSA DE. - De tweeling. Roman.
H2703: LOO, TESSA DE. - Het mirakel van de hond.
B1813: LOO, H. TE. - Wijsheden over Nederlands geld. Illustraties van Bert Witte.
M9209: LOO, TESSA DE. - De meisjes van de suikerwerkfabriek. Verhalen.
M9210: LOO, TESSA DE. - Meander.
M8150: LOOHUIS, JOHANNES GERARDUS. - De verhouding tusschen den tropischen landbouwgordel en de industriecentra der gematigde zone in hare beteekenis voor het huidig aspect van het koloniale vraagstuk in Zuid-Oost Azie.
Y3354: LOOIJEN, T.K. - Herbergen en koffiehuizen van Amsterdam. Een bloemlezing uit de geschiedenis.
Y4431: LOOMAN, T.M. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Met platen.
H7964: LOON, H.A. VAN. - Handschriftverbetering en Calligrafie.
B5898: LOON, H. VAN. - In de verstrooiing.
M8328: LOON, MAUD VAN. - Een lichaam vacant. Novelle.
T4952: LOON, P. VAN. - Zorg voor het A-Sociale Gezin.
Y2985: LOON, PAUL VAN & ALEX DE WOLF. - Een val voor Sinterklaas.
B5388: LOON, J.VAN / BOER, M. DE. - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean. Op ť nij biwirke en neigien fen T.E.Halbertsma en W.Faber.
B2232: LOOPER, B. - K.O. Meinsma 1865-1929. Bio- en bibliografie, inventaris van de collectie aantekeningen.
L5095: LOOPSTRA, JAN J. - De assibilatie in de Oudfriese oorkonden.
T6360: LOOPUIT, JOS. - Christelijke vakaktie in theorie en praktijk.
T3184: LOOPUIT, JOS. - Het Anarchisme in de Arbeidersbeweging.
T5472: LOOPUIT, JOS. - Jean Jaures zijn leven en zijn werk voor nederlandsche arbeiders geschetst.
T7815: LOOS, HENRICUS. - Schets eener geschiedenis van de Roomsch-Katholijke oud-bisschoppelijke klerezy in Nederland, door den schrijver van: De regering en de klerezy.
K7440: LOOS, KAREL. - Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie.
R1376: LOOS, HENRICUS. - Schets eener geschiedenis van de Roomsch-Katholijke Oud-Bisschoppelijke Klerezy in Nederland. Door den schrijver van: De regering en de Klerezy.
T7499: LOOS, D. DE. - Vetten, was, aetherische olien, harsen, gom.
K3275: LOOS, KAREL. - Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie.
R8537: LOOS, D. DE. - Gesteenten en mineralen van Nederlandsch Oost-Indie I: Tin.
W8946: LOOS, J.C. VAN DER. - Geschiedenis der voormalige S. Catharina-kerk te Amsterdam.
R8428: LOOS, J.A. VAN DER. - Geschiedenis van Amstelland voor 1300.
R8425: LOOS, J.A. VAN DER. - Geschiedenis van Amstelland voor 1300.
R9392: LOOS, D. DE. - Zetmeel en Melk. Een paar onderwerpen uit het gebied van scheikunde.
L7228: LOOS, J.C. VAN DER. - Bibliographie der werken van Mgr. De. Antonius Hubertus Leonardus Hensen 1879 - 1929.
K5560: LOOSBROEK, TINEKE VAN / ULLA JANSZ. E.A. - Geleerde vrouwen.
K3787: LOOSJES, TH. P. - Documentaire informatie en haar functie in de communicatie binnen de wetenschap.
K3804: LOOSJES, TH. P. - Over kwaliteit en kwantiteit in de documentaire informatie.
B8297: LOOSJES PZ., A. - Het leven van Maurits Lijnslager. Eene Hollandsche familiegeschiedenis uit de 17de eeuw.
T2583: LOOSJES, VINCENT. - Louis Bonaparte. De Koning van Holland.
Y3753: [LOOSJES, ADRIAAN PIETRRSZ - Levensschetsen van vaderlansche mannen en vrouwen. Een schoolboek. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Derde Stukje.
R4076: LOOSJES PZ, A. - Huig de Groots tweede ballingschap of Vlugt uit Amsterdam, Tooneelspel, gevolgd door een lofdicht op Huig de Groot
R7543: LOOSJES PZ., A. - Ewoud van Lodijke of de ondergang der Zeeuwsche stad Rommerswaal. Treurspel, benevens eene beknopte beschrijving der gemelde stad.
H3466: LOOSJES, A. - Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels 1915-1940.
R2204: LOOTEN, EMMANUEL. - Lieu-Chef de ma Revolte.
Y2186: LOOTS, PHILIP. - In 't Kroningsjaar. Zes Vaderlandsche Liederen.
Y2930: LOOTS, PHILIP. - In 't Kroningsjaar. Zes Vaderlandsche Liederen Op. 30. Woorden J.A. Bakker Muziek van Philip Loots.
T3961: LOOTS, PHILIP EB J. VAN BREEMEN JZ. - Onze Duinen. Voor Mannenkoor gecomponeerd.
T3962: LOOTS, PHILIP EN B. VAN MEURS. - Morgenlied voor Mannenkoor gecomponeerd.
Y4589: LOOTS, CORNELIS. - Hulde toegebragt aan de nagedachtenis van J. van den Vondel, op den Amsterdamschen Schouwburg, na het vertoonen van den Gysbrecht van Aemstel, in de Wintermaand des jaars 1818.
Y3633: LOOTS, CORNELIS. - Hulde toegebragt aan de nagedachtenis van J. van den Vondel, op den Amsterdamschen Schouwburg, na het vertoonen van den Gysbrecht van Aemstel, in de Wintermaand des jaars 1818.
T3963: LOOTS, PHILIP EN F. DE CORT (GEDICHT). - Jan Gerstekoorn. Voor Mannenkoor gecomponeerd.
T4781: LOOVEREN, W. VAN. - Nieuwe Waterweg 1866-1936. Op 31 October 1936 uitgegeven door de Stichting Havenbelangen te Rotterdam, ter gelegenheid van de herdenking van het steken van de eerste spade voor de doorgraving van den Hoek van Holland op den 31en October 1866.
H3344: LOOY, JAC. VAN. - Jaapje.
R4461: LOOY, S.L. VAN. - Iets over de geschiedenis van het boek en de beteekenis van den boekhandel.
K7503: LOOY, JAC. VAN. - Jaapje.
T9672: LOOY, JAC. VAN. - Gedichten. 1884 - 1925.
B8601: LOOY, JAC. VAN. - De wonderlijke avonturen van Zebedeus. Nawoord Jan Kuijper.
K6659: LOOY, JAC. VAN. - Jaapje.
B5426: LOOY, JAC. VAN. - Een feestdroom. Een keuze uit ongebundeld en ongepubliceerd werk.
W5072: LOOY, JAC. VAN. - De wonderlijke avonturen van Zebedeus. 3 delen.
B1823: LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. VAN DER. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden. Twee delen.
R3883: LOOY, JAC. VAN. - Gekken. Met een inleiding van Chris Will en Peter J.A. Winkels.
B3123: LOOY, JACOBUS VAN. - Een Epos in Ist. Samengesteld en toegelicht door Chris Will en Peter Winkels.
H3751: LOOY, JACOBUS VAN. - Wie dronk toen water! Bloemlezing uit de briefwisseling met August Allebe gedurende zijn Prix de Rome-reis 1885 - 1887.
L6380: LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. VAN DER. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden.
B5586: LOOY, GLENN T. VAN. (ED.). - Fred Bervoets. ICC Internationaal Cultureel Centrum Antwerpen: 19 april t/m 19 mei 1985.
R3946: LOOY, JAC. VAN. - Op reis.
H9760: LOOY, JAC. VAN. - De wonderlijke avonturen van Zebedeus.
T0815: LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. VAN DER. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden. Twee delen.
H1173: LOOY, JAC. VAN. - Nieuw proza.
A0716: LOOY, JAC. VAN. - Jaap.
B1979: LOOY, JACOBUS VAN. - De Weesjongen. Fragmenten uit Jaapje, Jaap en Jakob. Uitgezocht en ingeleid door Godfried Bomans.
T1728: LOOY, REINDER J.C. VAN. (ILLUSTRATIES). - De kleine parade.
R6360: LOOY, JAC. VAN. - Gekken.
A0541: LOOY, JAC. VAN. - Jaapje.
B4263: LOPES, HENRI. - In tranen lachen. Vertaald door Ernst van Altena.
B2652: LOPES CARDOZO, PAUL. - Atlas of Clinical Cytology. A contribution to precise cytodiagnosis and cytological differential diagnosis. With 3300 full-colour illustrations.
H9720: LOPES, HENRI. - Een nieuwe Wali N'Kama. Vertaling Marjolijn Jacobs.
M5643: LOPEZ, ESTEBAN. - Pijnlijke vertellingen.
K3836: LOPEZ, ESTEBAN. - Mevrouw Mama.
L9436: LOPEZ, BARRY. - De geheimzinnige Noordpool. Vertaling M.D.J. Leijten.
T1804: LORBEER, HANS. - Wacht auf ! Erzšhlungen.
L6891: LORCA, FEDERICO GARCIA. - Ode aan Walt Whitman. Vertaling Francine Mendelaar.
T6430: LORCA, FEDERICO GARCIA. - Toneelwerk: Het huis van Bernarda Alba, Het fantastische schoenlappersvrouwtje gevolgd door Causerie over toneel. Nederlandse tekst Dolf Verspoor.
B2114: LORDA ALAIZ, F.M. - Spaanse schrijvers onder Franco. Vertaling Daniel de Lange.
Y4617: AMERICAN BOOK-LORE. - American Book-Lore, Quarterly, volume 1, No. 3 & 4. Two issues.
K4963: LOREIS, HECTOR-JAN. - Nieuwe roman - Nieuwe filosofie. Van de nouveau roman naar de nouveau nouveau roman.
M0400: LORM, A.J. DE. - Kunstzin der Eskimo's. Ethnografische voorwerpen uit Oost-Groenland.
B2629: LORTZ, JOSEPH. - Die Reformation in Deutschland. Erster Band: Voraussetzungen, Aufbruch erste Entscheidung. Zweiter Band: Ausbau der Fronten Unionsversuche Ergebnis.
L3399: LOS, SIETSE OENE. - Aristoteles in Nederland gedurende de laatste veertig jaren.
T6034: LOSER, JOH. H. EN L.B. PEREL. - Neerland's Jubelzang. Gedicht van L.B. Perel voor vierstemmig Mannenkoor gecomponeerd door Joh H. Loser.
Y2721: WROKOMAN. LOSON. - Wrokoman. Stem van de Surinaamse gemeenschap. 1e jaargang 1974. nr. 4. 2e jaargang 1975. nr. 8. 3e jaargang 1976. nr. 4 en 5. 4e jaargang 1977. nr. 5.
Y1069: LOSSIUS, K.F. / G. VAN WIERINGHEN BORSKI. - God in de Natuur en in den Mensch. Een leesboek voor de lagere scholen. Getrokken uit Gumal en Lina.
W9816: LOTH, DAVID. - De erotiek in de literatuur. Een luchthartige geschiedenis van de pornografie. Vertaald door Kees Kelfkens.
B6703: LOTI, PIERRE. - Pecheur d'Islande.
R4626: LOTI, PIERRE. [=L.M.J.VIAUD]. - Pecheur d'Islande. Compositions de E. Rudaux.
B3176: LOTSY, J.P. - Het tegenwoordige standpunt der evolutie-leer.
H0847: LOTTMAN, HERBERT. - Flaubert. A biography.
L4397: LOUBSER, JACQUES E. - Die saamgestelde verbale vorm van Nederlands na Afrikaans.
R9988: LOUDON, ALEXANDER. - Holland. A History of Freedom.
K1198: O'LOUGHLIN, MICHAEL. - De weeen van de mannen van Ulster. Vertaling Wim Platvoet.
B2553: LOUISE B.B. [LOUISE ADRIANA JOHANNA DE NEVE]. - Prinsesje. [H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden]. Met portret en platen.
Y2931: LOUISE B.B. [=L. DE NEVE]. - Prinsesje.
Y4577: LOUMAN, PETER. - Postduif te voet.. Ik droomde mij bonbons. (Herinneringen, gedichten, gedachten, illustraties).
Y3159: LOUP, W. LE (ED.). - Hubertus Goltzius en Brugge 1583 - 1983.
T6066: LOUTHER, HENRI. - Wilhelmina-Gavotte.
K3590: LOUW, W.E.G. - De nieuwere Afrikaanse poŽzie.
T6540: LOUW, ANDRE VAN DER. - Rood als je hart. 'n Geschiedenis van AJC.
L5515: LOUW, S.A. - Dialektvermenging en taalontwikkeling. Proewe an Afrikaanse taalgeografie.
Y4548: LOUWAARS, W. - Het vogelleven.
R0484: LOUWE, HARMINE EN RAOUL DELEO. (ONTWERP/DESIGN). - Dutch Design 2004-2005. Deel X en Y. Inleidende tekst Tom Dorresteijn. Vertaling Hetty Roque-de Houer et al.
R7706: LOUWE, C. - Lof der Duinen. Dichtregelen. Uitgegeven ten voordeele der hulpbehoevende bewoners van de Oostenburgervoorstraat te Amsterdam.
T9910: LOUWERSE, P. - Veel geluk! Nieuwjaars- en Verjaardagsversjes voor kinderen.
Y3577: LOUWERSE, P. - Geillustreerd Verjaardag-Album met bijschriften.
T4645: LOUWERSE, P. - Een met het volk. Beknopte geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau. Aan oud en jong verteld.
R7487: LOUWERSE, P. - Een werk van lijden en moed of Nederlands herstel in 1813 aan kinderen en eenvoudigen verteld.
Y3153: LOUYS, PIERRE. - PoŽmes.
B5695: LOUYS, PIERRE. - La femme et le pantin. Illustrations de Philippe Swyncop.
B3134: LOUYS, PIERRE. - Aphrodite [Ancient manners]. In the English version, prepared by Willis L. Parker. With illustrations by Frank J. Buttera.
B8716: LOVELOCK, YANN. - The line forward. A survey of modern Dutch poetry in English translation.
H2131: LOWRY, MALCOLM. - Onder de vulkaan. Vertaling John Vandenbergh
B9452: LOWRY, MALCOLM. - Onder de vulkaan. Vertaling John Vandenbergh
M1202: LOY, ROSETTA. - Wegen van stof. Vertaling Tine Riegen.
P0795: LOY, ROSETTA. - Winterdromen. Vertaling T. Riegen.
M5974: LOY, ROSETTA. - Wegen van stof. Vertaling Tine Riegen.
L5107: LUBACH, ADOLF EDZARD. - Over de verbuiging van het werkwoord in het Nederlandsch der 16de eeuw.
B1143: LUBBERHUIZEN, GEERT. - Ik heb er slechts een nul af gedaan. Brieven van en aan Geert Lubberhuizen. Samenstelling en inleiding Hans Renders.
R3406: LUBBERHUIZEN, BAS EN THIJS WIEREMA (EDS.). - Maitre, Frits Muller.
B1983: LUBBERHUIZEN, BAS. (ED.). - Herinneringen aan De Engelbewaarder 1971-1981.
R6598: LUBBERINK, W. - Het socialistisch experiment. Dictatuur of Democratie?
R9624: LUBBERINK, W. - De enkeling en zijn verantwoordelijkheid. Een geschift voor eenzame durvers.
L2221: [HERMANS, W.F.] LUBBERS, ROOS. (ED.). - Suum Cuique: Barlaeus-ode aan Hermans.
L4899: LUBBERS-VAN DER BRUGGE, CATHARINA J.M. - Johnson and Baretti some aspects of eighteenth-century literary life in England and Italy.
T4073: LUBELL, CECIL (ED.). - Textile Collections of the World. Volume 2 United Kingdom and Ireland.
Y2014: LUBERTI, W. - Wat wil Welter? Eenige opmerkingen over het rapport-Welter en de positie van het overheidspersoneel.
B2169: LUBLINK-WEDDIK, WILLEM FRANS. - Adatdelictenrecht in de Rapat-Marga-Rechtspraak van Palembang.
Y1629: LUBLINK WEDDIK, B.T. - Pandora. Lektuur voor den beschaafden stand. 2de stukje.
Y3782: LUBLINK DEN JONGEN, JOANNES. - Proeve over het verrijken der Nederduitsche Taal. I & II.
T2507: LUCAS, J.W. - De R.K. pers door Spaarnestadbril gezien.
H8222: LUCASSEN, JAN. - Jan, Jan Salie en diens kinderen. Vergelijkend onderzoek naar continuiteit en discontinuiteit.
W6228: LUCCIONI, MAARTJE. - Wie nu geen huis heeft.
L4212: LUCCIONI, MAARTJE. - Het hart van Fabio Genovese.
H2018: LUCCIONI, MAARTJE. - Alles anders.
M2479: LUCEBERT. - Namiddag van een faun. Luceberts wandschildering in het Letterkundig Museum.
L7708: LUCEBERT. - Gedichten 1948-1963. Verzameld door Simon Vinkenoog. Met tekeningen van Lucebert.
M5296: LUCEBERT. - Triangel in de jungle gevolgd door de dieren der democratie.
B5181: LUCEBERT. - Triangel in de jungle gevolgd door de dieren der democratie.
K8600: LUCEBERT. - Val voor vliegengod.
B0725: LUCEBERT. - Nefertete.
Y1756: LUCEBERT. - Oogsten in de Dwaaltuin.
Y1688: LUCEBERT. - Drie lagen diep. Tekeningen en gedichten.
Y3281: LUCEBERT. - Dag en Nacht. Vijftig stadsfoto's van 's-ochtends tot 's-avonds met gedichten van Lucebert.
H9601: LUCENTE, GREGORY L. - The Narrative of Realism and Myth. Verga, Lawrence, Faulkner, Pavese.
Y4229: LUCHTGEVAAR. - Luchtgevaar. No 12 - December 1939.
K7833: LUCIE-SMITH, EDWARD. - Ars Erotica. An arousing history of erotic art.
T6030: LUCIEN. - Een Land, Een Volk, Een Vorstin! Vervaardigd en gecreeerd door Lucien. Zang en Piano.
R7338: LUDEKUSE, CHRIS. - Bij de terugkeer van een vrouw.
L3561: LUDWIG, EMIL. - Napoleon.
K3796: LUGER, BERNT. - Wie las wat in de negentiende eeuw.
B6891: LUGER, JOHAN. - Vorm en kleur in huis. Illustraties van Piet Worm.
Y0125: LUGINBUEHL, RUDOLPHO (ED.). - Nikolaus' Geschichte von den Schlachten und dem Untergang des Herzogs von Burgund ca. 1478 & Nicolai: De prelijs et occasu ducis burgundie histhoria.
T2568: LUGT, ANTON P.W. VAN DER. - Vriendenboek gewijd aan de nagedachtenis van Anton P.W. van der Lugt 26 october 1944.
L5067: LUGT, JOANNES M.H. VAN DER. - L'Action religieuse de Ferdinand Brunetiere.
Y1984: LUGT, ARIE VAN DER. - Prinses Marianne. Het buitenbeentje van ons Koningshuis.
T2900: LUGT, FRITS. - Le portrait-miniature. Illustre par la collection de S.M. la Reine des Pays-Bas.
L1011: LUHRS, CORRIE. - Mijn zuster Anna Blaman.
Y5141: LUIGIES, BARBARA M. - De ontwikkeling van het Kadijkseiland.
C1535: LUIJTERS, GUUS. - De scherven van de slijter.
C1536: LUIJTERS, GUUS. - Circus Melancholia.
P2141: LUIJTERS, GUUS. - Liefde en leugens, verhalen.
T8227: LUIJTERS, GUUS (ED.). - Het Grote Dieren Gedichten Boek.
W7454: LUIJTERS, GUUS. - Modernisme van toen, drie verhalen uit de telescoop. 1959 - 1962.
K2162: LUIJTERS, GUUS (ED.). - Dichters van de avant-garde. De moderne Franse poŽzie.
W5361: LUIJTERS, GUUS. - De egelantier, stad en land in vier seizoenen.
L1749: LUIJTERS, GUUS. (ED.). - Jan Cremer in beeld.
K2285: LUIJTERS, GUUS. - Tussen vrouwen en vrienden. Verzamelde verhalen.
K4360: LUIJTERS, GUUS. - Jane Austen. Met een bijdrage van Kwis Kraus-van Essen.
M7105: LUIJTERS, GUUS. - Een avontuurlijke reis. Reportages.
T6298: LUIJTERS, GUUS. - Beroemde doden van Pere Lachaise en andere Parijse begraafplaatsen.
H2748: LUIK, WILLEM VAN. - Freud de sfinx van Wenen. De archeologische collectie van Sigmund Freud.
K4304: LUIKEN, JAN. - Het beste deel. Verzameld en ingeleid door Garmt Stuiveling.
L1987: LUIKEN, JAN EN KASPER. - Spiegel van het menselyk bedryf, vertoonende honderd verscheiden ambachten.
T8780: LUIKEN, JAN. - Duitsche Lier. Opnieuw uitgegeven door Maurits Sabbe.
A0781: LUIKEN, JAN. - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende vyftig konstige figuuren met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
L8627: LUIKEN, JAN. - De Bykorf des Gemoeds, Honing zaamelende uit allerly Bloemen. Vervattende Vyftig Konstige Figuuren met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Twee delen.
L8630: LUIKEN, JAN. - Het Leerzaam Huisraad, vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, met Godyke Spreuken en Stichtelyke Verzen.
K1473: LUIKEN, JOHANNES EN CASPAARES. - Het menselyk bedryf. Vertoond in 100 Verbeeldingen van Ambachten, Konsten, Hanteeringen en Bedryven met Versen.
M2752: LUIKEN, TONNIE / D. BAARTSE / B. POLAK. - Willem Frederik Hermans en de CPNB 1950-1993.
L8626: LUIKEN, JAN. - Vonken der Liefde Jezus, van het God-Begeerende Zielen-Vuur: zynde Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk.
L8625: LUIKEN, JAN. - Beschouwing der Wereld, bestaande in Vyftig Konstige Figuuren, met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Twee delen.
T7515: LUIKINGA, A.J. - Dierenbescherming.
T2802: LUIKINGA, A.J. - Een dure les... wordt zij verstaan? De begrootingsdebatten in de Tweede Kamer en de houding der Katholieken.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/18