Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
M5166: KOMRIJ, GERRIT. - Het schip De Wanhoop. Gedichten 1964-1979.
B1252: KOMRIJ, GERRIT. - De Nederlandse poŽzie van de zeventiende en achttiende eeuw in duizend en enige gedichten.
T8578: KOMRIJ, GERRIT. - Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten.
T8482: KOMRIJ, GERRIT. - In liefde bloeyende. De Nederlandse poŽzie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in 10 gedichten.
B4568: KOMRIJ, GERRIT. - Papieren tijgers.
R1248: KOMRIJ, GERRIT. - De vampier en de grafdelver. Of: de Antiquaar als doodsheraut.
R1249: KOMRIJ, GERRIT. - 100 x Komrij. Honderd bijzondere boeken uit de collectie van Filip Marsboom in de marge van Druksel 2000. (Met een inleiding door Gerrit Komrij).
B9876: KOMRIJ, GERRIT. - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch.
B9891: KOMRIJ, GERRIT. / HANS GIESEN. - Tequila sunrise / In een ander land. 1 litho + 11 tekeningen.
B9895: KOMRIJ, GERRIT. - Dit jaar spreken wij met Komrij...
H6540: KOMRIJ, GERRIT. - De buitenkant. Een abecedarium.
H8949: KOMRIJ, GERRIT. - Vreemd pakhuis. Verspreide stukken.
L0694: KOMRIJ, GERRIT / WILLEM VAN MALSEN. - De paleizen van het geheugen.
L0731: KOMRIJ, GERRIT. - Met het bloed dat drukinkt heet.
K2999: KOMRIJ, GERRIT. - Hercules.
Y1678: KOMRIJ, GERRIT. - De Afrikaanse poŽzie in 1000 en enige gedichten.
Y1655: KOMRIJ, GERRIT. - Voor zesenzestig euro vijfentwintig. Gedicht, voornamelijk wervend. + boekje met dezelfde titel.
H3753: KOMRIJ, GERRIT. - Intimiteiten.
H3770: KOMRIJ, GERRIT. - Het kroost van Aagt Morsebel. Met tekeningen van Fritzi ten Harmsen van der Beek.
K0834: KOMRIJ, GERRIT. - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch.
L9043: KOMRIJ, GERRIT. - Vrouwen van Nederland.
H7748: KOMRIJ, GERRIT. - Het chemisch huwelijk. Toneelstuk in vijf bedrijven. Teksboek.
L6885: KOMRIJ, GERRIT. - Alle vlees is als gras of Het knekelhuis op de dodenakker.
H9085: KOMRIJ, GERRIT. - Vreemd pakhuis. Verspreide stukken.
Y3348: KOMRIJ, GERRIT. - De crisis in de bibliofilie.
T2879: KOMRIJ, GERRIT (INLEIDING). - Water. Een bloemlezing van Nederlandstalige gedichten.
H4741: KOMRIJ, GERRIT. - Fabeldieren.
H4756: KOMRIJ, GERRIT & JOOST VEERKAMP. - De os op de klokketoren.
T2417: KOMRIJ, GERRIT. - Tutti-frutti.
H3550: KOMRIJ, GERRIT. - De tranen der ecclesia's.
T9186: KOMRIJ, GERRIT EN ANTHON BEEKE. - Uit de memoires van een postzegel 1881-1981.
L7825: KOMRIJ, GERRIT. - Verzonken boeken.
H3560: KOMRIJ, GERRIT. - Humeuren & temperamenten. Een encyclopedie van het gevoel.
H5794: KOMRIJ, GERRIT. - Dood aan de grutters.
H5386: KOMRIJ, GERRIT. - De klopgeest. Roman.
R9772: KOMRIJ, GERRIT. - Morgen heten we allemaal Ali. Vrolijke bespiegelingen over de tijdgeest.
H3557: KOMRIJ, GERRIT. - Het boze oog.
H3620: KOMRIJ, GERRIT. - De gelukkige schizo.
H3609: KOMRIJ, GERRIT. - Heremijntijd. Exercities & ketelmuziek.
T5336: KOMRIJ, GERRIT (ED.). - Komrij's Kakafonie oftewel Encyclopedie van de stront etc.
T2969: KOMRIJ, GERRIT. - Lood en hagel. [Schimpscheuten en handtastelijkheden -een keuze].
K1080: KOMRIJ, GERRIT. - Pek en zwavel. [Polemieken en essays, een keuze].
H6039: KOMRIJ, GERRIT. - Dubbelster, roman.
T6269: KOMRIJ, GERRIT. - Voor zesenzestig euro vijfentwintig. Gedicht, voornamelijk wervend.
M6435: KOMRIJ, GERRIT. - De pagode.
W8796: KOMRIJ, GERRIT. - De ondergang van het regenwoud. Over zekere leerstoel.
B0850: KOMRIJ, GERRIT. - De wederdienst.
K0102: KOMRIJ, GERRIT. (BIJEENGEBRACHT). - Het geld dat spant de Kroon. 250 jaar pecuniaire poŽzie.
H3160: KOMTER, J.M. - Heggewinde.
R3083: KONIG, RALF. - Het killer kondoom. Vertaling Mat Schifferstein.
T9178: KONIG, K.E. - Montenegro, historisch-philatelistische beschouwingen van toen en nu.
H8676: KONIGSDORF, HELGA. - De verwijdering van grootmoeder. Vertaling Tinke Davids.
T7318: KONIJNENBURG, D. VAN. - Waardoor werkeloosheid in Friesland?
B7739: KONIJNENBURG, W. VAN. - Thomas Hobbes' Leviathan.
H5609: KONING, ABRAHAM DE. - Tragedi-Comedie over de doodt van Henricus de Vierde Koning van Vrancrijk en Naverrae.
B4484: KONING, HANS. - De Petersburg-Cannes Expres. Vertaling Hans Visserman.
P2166: KONING, HANS. - In liefde en dood. Vertaling M. Marshall.
B6346: KONING LEEND. Z., C. DE. - Bij het graf van den weleerwaarden zeer geleerden heer Jan van der Roest; Leeraar der Hervormde Gemeente te Haarlem; Overleden den 8sten Januarij 1814.
R7122: KONING, JOS. - De folkbeweging in Nederland. Analyse van een hedendaagse muziek-subcultuur.
R0208: KONING, MARIE DE. - Tijl Uilenspiegel's guitenstreken. Aan haar vriendjes en vriendinnetjes van 6-9 jaar verteld.
B6399: KONING, P.W. DE. - Iets over kritiek in het algemeen en tooneelkritiek in het bijzonder.
Y0173: KONING, J. DE. - Kindertijd. Tentoonstelling van oude kinderprenten en boeken uit de collectie van J. de Koning te Leiden 3 september t/m 3 oktober 1971. De Hartekamp, Heemstede.
T3484: KONING, LOUIS DE / MARJAN HILVERDA. - Nieuwe belgenmoppen.
Y2181: KONING, E. - A Sa Majeste la Reine des Pays-Bas. Trois souvenirs. Polka et Marches pour le Piano.
Y1435: KONING, DIRK. - Dirk Koning.
Y1041: [ERASMUS] KONING, PAULA. - Erasmus op de markt.
T6848: KONING, JACOBUS. - Geschiedkundige aanteekeningen, betrekkelijk de lijfstraffelijke regtsoefening te Amsterdam; voornamelijk in de zestiende eeuw.
K0365: KONING, HANS. - Het aards tekort. Vertaling M. Marshall.
Y3525: KONING, WILLEM. - Waarom het feest van 12 Mei 1874 zoo gedenkwaardig is voor het Nederlandsche Volk. Eenvoudig verteld.
R5629: KONING, ROELAND. - Roeland Koning over zijn leven en werk.
Y3781: KONING, JACOBUS EN DANIEL MEYER. - De merkwaardigste stukken uit de oudste archieven van Amsterdam, aangaande de vroegere privilegien, van deszelfs poorters en inwoners. Met platen en fac-similes der oorspronkelijke handschriften.
B6056: KONING, JOHAN. - 600 jongens met de Tarakan naar Noorwegen. Met illustraties en Bandtekening van Jo Spier.
T7891: KONING, J.J.A. DE. - Rede gehouden op 12 Juni 1922 ter herdenking van het Vijf-en-Dertig-Jarig bestaan van de Algemeenen Nederlandschen Politiebond in het Kurhaus te Scheveningen.
B5675: KONINGSBERGER, HANS. - De laatste vrouw.
Y4259: DE STRIJDER VOOR GODS KONINKRIJK. - De Strijder voor Gods Koninkrijk. 3e jaargang 1922 No 2.
M0980: KONRAD, GYORGY. - De bezoeker. Roman vertaald door Hans Hom.
H8749: KONRAD, GYORGY. - Langzame opmerkingen in een snelle tijd. Berichten uit Boedapest en elders. Vertaling H. Kammer.
M4687: KONRAD, GYORGY. - De medeplichtige. Vertaling Jan Versteeg. Nawoord S. Nemeth.
T7939: KONTRAST. - Kontrast Kwartaalschrift no. 1 Zomer 1963. Redaktie A. de Leeuw.
W8718: KONWICKI, TADEUSZ. - Modern droomboek. Vertaling E. 't Hart.
K6923: KONWICKI, TADEUSZ. - Modern droomboek. Roman. Vertaald door Esselien 't Hart.
R0856: [ELSSCHOT]. KOOGER, HANS. - Elsschot.
B3279: [TSJECHOV]. KOOGER, HANS. - Anton Tjechow.
T2783: KOOIJ-VAN ZEGGELEN, M.C. - Jong Java's lief en leed. Drie verhalen van Java.
T8135: KOOIJMAN, HENK. - Madeliefde.
R9537: KOOIJMAN, W. - Berlijn in de Branding.
L7798: KOOIJMAN, BERT. - Hugo Claus.
T1849: KOOIJMANS, K. (ED.). - Bron en Publikatie. Bron en publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis.
L6249: KOOIMAN, DIRK AYELT. - De grote stilte.
R0488: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Montyn.
H1636: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Carriere. Met tekeningen van Jeroen Henneman.
M9646: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Manipulaties.
L6289: KOOIMAN-MIDDENDORP, GERARDA M. - The hero in the feminine novel.
A0124: KOOIMAN, DIRK AYELT. - De schrijver droomt. Drie verhalen.
C1507: KOOIMAN, DIRK AYELT. - De vertellingen van een verloren dag.
C1508: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Een romance.
R7098: KOOIMAN, W.J. - Luther's Kerklied in den Nederlanden.
A0308: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Souvenirs.
K8304: KOOL, HALBO C. - Muze zonder corset. Tien thema's met variaties ter inleiding op de experimentele poŽzie...
W3137: KOOL, GEORGE. - Aantekeningen bij een zeereis.
W9207: KOOL, HALBO C. - Roodboek / poŽzie-album.
L8783: KOOLE, CORINE. - Betty's billen en andere liefdesverhalen.
A0121: KOOLHAAS, A. - Vleugels voor een rat en andere verhalen.
W0215: KOOLHAAS, A. - Andermans huid. Verhalen met tekeningen van Peter Vos.
R6659: KOOLHAAS, A. - De laatste goendroen.
K7237: KOOLHAAS, A. - Tot waar zal ik je brengen?
M3776: KOOLHAAS, A. - Vergeet niet de leeuwen te aaien en andere dierenverhalen.
K6847: KOOLHAAS, A. - Ten koste van een hagedis.
K6848: KOOLHAAS, A. - Een gat in het plafond en andere dierenverhalen.
K6849: KOOLHAAS, A. - Poging tot instinct en andere dierenverhalen.
K6851: KOOLHAAS, A. - Een geur van heiligheid.
W0208: KOOLHAAS, A. - Een kind in de toren.
K8797: KOOLHAAS, A. - Er zit geen spek in de val en andere dierenverhalen.
K4197: KOOLHAAS, A. - De hond in het lege huis.
K3519: KOOLHAAS, A. - Gekke Witte en andere dierenverhalen.
H4687: KOOLHAAS, A. - Een pak slaag.
W0223: KOOLHAAS, A. - Blaffen zonder onraad.
T9553: KOOLHAAS, A. - Vergeet niet de leeuwen te aaien en andere verhalen.
B2831: KOOLHAAS, A. - Niet doen Sneeuwwitje / Noach. Toneel.
M8876: KOOLHAAS, A. - Poging tot instinct en andere dierenverhalen.
Y3175: KOOLHAAS, A. - Zonder Mia. Een dierenverhaal. Gekozen en ingeleid door Kees Fens.
B3534: KOOLHAAS, A. - Weg met de vlinders en andere dierenverhalen.
R0143: KOOLHAAS, A. - De geluiden van de eerste dag.
R0144: KOOLHAAS, A. - Een punaise in de voet.
L7750: KOOLHAAS, A. - Corsetten voor een libel.
A0122: KOOLHAAS, A. - Noach, spel in 4 episoden: De aankondiging, De ark, Het water, De aarde.
K0337: KOOLHOVEN, H. - Teach yourself Dutch.
H1561: KOOLHOVEN, HERMAN. - Aanvaarding.
T3630: KOOLWIJK, TH. F. VAN (ED.). - Nederlandse boekkunst in de jaren 1890-1910. Catalogus van exemplaren aanwezig in het Instituut Nederlands van de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
B0905: KOOLWIJK, TOM VAN EN CHRIS SCHRIKS. - Kleine Prentkunst in Nederland in de twintigste eeuw.
T1923: KOOMANS-TIMMER, CHR. E.A. - Opruiende boosdoeners?
L9883: KOOMEN, MARTIN. - De ontgroening.
L0830: KOOMEN, MARTIN. - Een man van letters. Over Vrij Nederland en andere kronieken.
H8755: KOOMEN, P./W.N. ELLIS/L.P.S. VAN DER GEEST (RED.). - Insekten onderzoeken. Een overzicht van vijftig jaar entomologisch onderzoek in Nederland.
L9866: KOOMEN, MARTIN. - De literaten van de linkeroever. Engelstalige schrijvers in Parijs 1900-1944.
L9867: KOOMEN, MARTIN. - De roze vlag.
L9788: KOOMEN, MARTIN. - Het ijzige zaad van de duivel. Geschiedenis van heksen en demonen.
T2834: KOOMEN, MARTIN. - Het literaire Dublin. Opkomst en ondergang van de Ierse literaire beweging.
L9499: KOOMEN, MARTIN. - Nacht in de Brazen Head en andere Ierse kronieken.
T5403: KOOMEN, JAN. - Arbeidersjeugd met ons ten strijd!
Y4047: NEERLANDS KOOPKRACHT. - Neerlands Koopkracht. Financieel en Oeconomisch Nieuwsblad voor Nederland en Kolonien. 13e jaargang woensdag 28 juli 1920. No 86.
R8353: KOOPMANS, J. - Hooft als Allegorist. Vondel als Chisten-Symbolist.
R8032: KOOPMANS VAN BOEKEREN, RINSE. - Kappipo. Traduit librement du hollandais par Van Toll et Sythoff.
R8458: KOOPMANS, S. - Het Notariaat in Friesland voor 1811. Een schets.
L4299: KOOPMANS, J. - Letterkundige Studien over de negentiende eeuw. Verzameld door J.H. van den Bosch en C.G.N. de Vooys.
R2305: KOOPMANS, J. - Vijf letterkundige studien over de 17de en 18de eeuw.
R8007: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - Cornelia. Een geschenk voor moeders.
R6847: KOOPMEINERS, R.J. - Is wettelijke regeling van den markt- en straathandel gewenscht?
B5915: KOOPS, W.R.H. - Opstellen rond de Groningse Universiteit.
R8364: KOORDERS, S.H. - Strijd der beginselen, of De grieven en beschuldigingen van het Roomsch-Katholicisme tegen het Protestantisme in Nederland, in het ware licht gesteld.
L0446: KOORDERS, D. - Over het determinisme van de Leidsche School.
R7545: KOOS, J. - Een bezoek aan den St. Joris-Doelen te Noordwijk.
H6466: KOOT, TON. - Dat was te Muden. Te Muden hadde de Grave staende een huys. Geschiedenis van het Muiderslot verhaald door slotvoogd ....
T7463: KOOT, TON. - Het stadhuis van Jacob van Campen.
T4957: KOOT, H. - De invloed der moderne Westersche beschaving op de Maleische taal.
L7518: KOOT, TON. - Het mysterie van Muiden. Het Muiderslot. Een monografische beschouwing over een tijdperk van zeven eeuwen, gewijd aan Nederland's roemruchtste kasteel.
L3080: KOOTEN, KEES VAN. - Hilaria. Taal en tekenen.
W8115: KOOTEN, KEES VAN. - Hedonia. Een opstel.
W9850: KOOTEN, KEES VAN. - Verplaatsingen.
B6150: KOOTEN, KEES VAN. - Verplaatsingen.
B6151: KOOTEN, KEES VAN. - Verplaatsingen.
Y2369: KOOTEN, KEES VAN EN WIM DE BIE. - De Juinensche Courant. Zaterdag 18 december 1982. Zaterdag 22 januari 1983. Zaterdag 19 februari 1983. Zaterdag 1983.
Y2368: KOOTEN, KEES VAN EN WIM DE BIE. - De Juinensche Courant. Zaterdag 18 december 1982. Zaterdag 22 januari 1983. Zaterdag 19 februari 1983. Zaterdag 1983. Inclusief JuCo Magazine Buikriem inleveren nr. 1.
H2682: KOOTEN, KEES. - Kees droomt zich af.
W3167: KOOTEN, KEES VAN. - Koot graaft zich autobio.
L6903: KOOTEN, KEES VAN. - Zeven sloten, zes uitstapjes.
M2894: KOOTEN, KEES VAN. - Zwemmen met droog haar. Een lang verhaal kort.
K6972: KOOY, JOHN. - Het boek van de pers. Het wonderlijke leven van de krant.
B0647: KOOY, JOHN. (ED.). - Onze Eeuw: Gehard Loeber 1846-1946.
T1498: KOP-JANSEN, JOS. - Chaos.
R6755: KOPER, ARNOLD. - Onder de banier van het stalinisme. Een onderzoek naar de geblokkeerde destalinisatie van de CPN.
T1857: KOPISCH, AUGUST. - Ausgewahlte Gedichte. Bilder und Buchschmuck von Ferd. Andri, Wien.
M5622: KOPLAND, RUTGER. - Dankwoord. Bij de aanvaarding van de P.C. Hooftprijs 1988. Uitgesproken in het Letterkundig Museum op 30 september 1988.
T8131: KOPLAND, RUTGER. - Wie wat vindt heeft slecht gezocht.
T8132: KOPLAND, RUTGER. - Alles op de fiets.
T8129: KOPLAND, RUTGER. - Een lege plek om te blijven. Plaatsen / Passages.
T8575: KOPLAND, RUTGER. - Het dorp.
T8576: KOPLAND, RUTGER. - In steen.
H1961: KOPLAND, RUTGER. - Voor het verdwijnt en daarna.
Y0743: KOPLAND, RUTGER. - Gedichten. [1966-1999].
Y4312: KOPLAND, RUTGER. - Toen ik dit zag.
R2653: KOPPEN, A.J. VAN. - De Geuzen van de Negentiende Eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika.
Y3446: KOPS, JAN. - Proeven van uiterlijke Nederlandsche welsprekendheid, in navolging van P. Francius, benevens eene redevoering over Jacob Cats, als verlichter des volks en bevorderaar van het nut van 't algemeen.
L3460: KOPS, W.P. - Uit Grootvaders Tijd.
B5139: KOREN-WIBERG, CHRISTIAN. - Det Hanseatiske Museum i 50 aar. Festskrift i anledning av mussets 50 aars jubiloeum 26. juli 1872 - 26. juli 1922.
K2172: KORENHOF, PAUL. - Nieuwe encyclopedie van de opera.
R3237: KOREVAAR-HESSELING, ELISABETH. - Gebrandschilderde ramen.
L5610: KORFF, H.A. - Geist der Goethezeit. Versuch einer ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte. Teil I: Sturm und Drang. Teil II: Klassik. Teil III: Fruhromantik. Teil IV: Hochromantik. Teil V: Registerband fur alle vier Bande.
K6459: KORING, CEES. - Bureau Warmoesstraat.
K1004: KORNBERG, HARVEY / C. BUDDINGH'. - Het vieze Herenboekje.
Y0558: KORNEGGER, PEGGY. - Anarchism. The Feminist Connection.
M2193: KORNET, DICK. - Vers 2.
K9496: KOROLENKO, VLADIEMIR. - In slecht gezelschap. Vertaling Annie de Graaff.
R0186: KORSMAN, PETER. - Maelstrom. Gedichten.
R0184: KORSMAN, PETER. - Kraaienest. Gedichten.
R0185: KORSMAN, PETER. - Momentum. Gedichten.
R0187: KORSMAN, PETER. - Druk Bloed. Gedichten.
R0188: KORSMAN, PETER. - Werveling. Gedichten.
R6097: KORSWAGEN, JOHANNA H. - De oorzaken van de stank der Leidsche grachten.
Y1462: KORT, J.C. EN R.C. HOL. - Wassenaer, de oudste. Het archief van de familie Van Wassenaer van Duvenvoorde in Hollands archiefperspectief. Inventaris van het archief van de familie Van Wassenaer van Duvenvoorde 1226-1996.
H4448: KORTELING, HERMAN. - Ghelmer, een middeleeuws verhaal van strijd en liefde.
H4997: KORTELING, HERMAN. - Sinjeur Jurrien Costes Hissinck en andere verhalen.
T2973: [MULTATULI] KORTENHORST, J. - Correspondentie van Eduard en Pieter Douwes Dekker.
Y2004: KORTERINK, HENDRIK JAN. - De zwarte schapen van Oranje.
Y4427: KORTERINK, HENDRIK JAN. - Crimescene Schilderswijk. Misdaadbiografie van de beruchtste wijk van Nederland.
T8154: KORTEWEG, ANTON. - Tussen twee stilten. Gedichten.
K3810: KORTEWEG, ANTON & WILT IDEMA. - Vinger Gods, wat zijt gij groot. Een bloemlezing uit het werk van de dominee-dichters. Nicolaas Beets, J.P. Hasebroek, Bernard ter Haar, J.J.L. ten Kate, Eliza Laurilard.
Y0353: KORTEWEG, A.S. - De Bernulphuscodex in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent te Utrecht en verwante handschriften.
K2014: KORTEWEG, ANTON. - A. Roland Holst Penning-Stipendium 1986.
T3309: KORTEWEG, ANTON. - Vader.
T4002: KORZEC, M. - De laatste witte tornado. De onvermijdelijke weg van Batman naar de Apocalyps.
H3073: KORZUS, BERNARD. - Leben mit Brieftauben.
T8777: KOSCH, WILHELM. - Pruisen voor den rechterstoel der geschiedenis. Twee eeuwen van Pruisische veroveringspolitiek in Duitsland, Oostenrijk en Europa. Geautoriseerde vertaling van H. Knippenberg.
K2321: KOSCHATZKY, WALTER. - De grafische kunsten. Techniek, geschiedenis, meesterwerken.
Y3565: GYULA KOSICE (COMPUESTA). - Antologia de la poesia madi.
M4660: KOSINSKI, JERZY. - Aanwezig. Vertaling Oscar Timmers.
M9266: KOSINSKI, JERZY. - De kluizenaar van 69th Street. Het manuscript van Norbert Kosky. Vertaling Anneke Goddijn-Bok.
R3248: KOSINSKI, JERZY. - De geverfde vogel. Tweede editie met een inleiding van de schrijver. Vertaling Oscar Timmers.
R6241: KOSINSKI, JERZY. - Stappen. Vertaling Oscar Timmers.
M9604: KOSINSKI, JERZY. - Stappen. Vertaling Oscar Timmers.
K8733: KOSSEN, W.J. & A. RIEGER. - Rondom de Oude Kerk. De kroniek van een stadswijk. Het water, de huizen, de mensen, handel, arbeid, minne in grijs verleden en kleurig heden.
R6430: KOSSEN, W.J. - Achter donkere gevels.
M8872: KOSSMANN, ALFRED. - Martelaar voor een dagdroom over leven en werk van Leopold von Sacher-Masoch.
L3657: KOSSMANN, ALFRED. - De moord op Arend Zwigt.
R0034: KOSSMANN, ALFRED / CEES NOOTEBOOM E.A. - Gedichten lezen. Verzen van zestien auteurs. Lijst van leverbare boeken 1959-1960. Gedichten horen.
B9291: KOSSMANN, F.K.H. - Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossmann ter gelegenheid van zijn vijf en zestigste verjaardag en van zijn afscheid als Bibliothecaris der Gemeente Rotterdam.
B1911: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en Belgie.
P1621: KOSSMANN, ALFRED. - Clownreis. Een epiloog.
P1622: KOSSMANN, ALFRED. - Een gouden beker.
W5380: KOSSMANN, ALFRED. - De bekering.
B4151: KOSSMANN, ALFRED. - De vrouwenhaters. Drie verhalen.
L3495: KOSSMANN, ALFRED. - O roos, je bent ziek.
B7055: KOSSMANN, F.K.H. - Hendrick Aerts van Bocstel.
B4139: KOSSMANN, ALFRED (BEWERKT). - Dagboek van een masochist.
W5379: KOSSMANN, ALFRED. - De linkerhand.
W7724: KOSSMANN, ALFRED. - Het vuurwerk.
K6661: KOSSMANN, ALFRED / KOOS SCHUUR / BERT VOETEN E.V.A. - Het zilveren boek van de W.B. Vereniging.
L1817: KOSSMANN, F.K.H. - Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen 1912-1962.
K4933: KOSSMANN, ALFRED. - Huldigingen.
W8309: KOSSMANN, ALFRED. - Drempel van ouderdom.
K9590: [ERASMUS] KOSSMANN, F.K.H. - Een vergeten lofdicht van Erasmus voor het gedicht van Alvar Gomez op de orde van Het Gulden Vlies 1517.
B0006: KOSSMANN, ALFRED. - De middag van mijn leven. Een keuze uit de reisverhalen.
H3838: KOSSMANN, FR. - Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieen in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers.
H3847: KOSSMANN, ALFRED. - Gedichten 1940 - 1965.
H0905: KOSSMANN, ALFRED. - De hondenplaag.
B6255: KOSSMANN, E.F. - Schillerfeier te 's-Gravenhage 1805 - 9 mei - 1905. Feestrede. Met eene Nederlandsche Schiller-Bibliographie door Wouter Nijhoff.
B4149: KOSSMANN, ALFRED. - Studies in paniek.
K0291: KOSSMANN, ALFRED. - Geur der droefenis.
B0914: KOSSMANN, ALFRED & ANNA BLAMAN. - A. Kossmann: Met uitzicht. De dood van de giraffen. Aria van de volwassene. A. Blaman: Fragment uit De verliezers.
T7099: KOSSMANN, F.K.H. - Een lied uit den strengen winter van het jaar 1608.
R4255: KOSSMANN, F.K.H. - Opkomst en voortgang van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Geschiedenis van een initiatief.
H8475: KOSSMANN, ALFRED. - De mannen waaruit ik besta. Met een nawoord van Marjoleine Vos.
T0571: KOSSMANN, ALFRED. - Leopold von Sacher-Masoch: Martelaar voor een dagdroom. Een studie en twee verhalen.
H5562: KOSSMANN, ALFRED. - De vrijheid, de leegte, de dood.
B1963: KOSSMANN, ALFRED. E.A. - Anna Blaman, informatie.
A0604: KOSSMANN, ALFRED. - Ga weg, ga weg, zei de vogel.
M7996: KOSSMANN, ALFRED. - Proeve van vaderland. Ingeleid door Hella S. Haasse.
L4107: KOSSMANN, F.K.H. - De spelen van Gijsbrecht van Hogendorp.
R2766: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en Belgie. Deel I1: 1914-1980.
B9690: KOSSMANN, F.K.H. - Rodolphe Topffer, Citoyen et artiste suisse 1799-1846. L'homme et l'oeuvre. Les albums comiques. L'histoire de M. Cryptogame.
B6017: KOSSMANN, FR. - Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieen in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers.
R6606: KOSTER, W. - De Staat en de Koepokinenting.
R9783: KOSTER, EDWARD B. - Gedichten.
H9224: KOSTER, SIMON. - De Bouwmeesters, kroniek van een theaterfamilie.
K9851: KOSTER, SIMON. - De legende van Sarah Bernhardt. Fantasie en werkelijkheid.
R9020: KOSTER, EDWARD B. - Odusseus' dood. Gedicht.
B6721: KOSTER, W.J.W. - Nederlandsche dichters: Kloos en de Klassieken.
K8052: KOSTER, F. - Natuurleven in en om Amsterdam. Een gids voor den wandelaar. Woord vooraf van Jac. P. Thijsse.
K9615: KOSTER, EDWARD B. - Studien in Kunst en Kritiek.
R9158: KOSTER, EDWARD B. - Tonen en Tinten.
R8938: KOSTER, SIMON. - De Bouwmeesters, kroniek van een theaterfamilie.
R7684: KOSTER, EDWARD B. - Ver van 't gewoel. Gedichten.
T3423: KOSTER, EDWARD B. - Studien in Kunst en Kritiek.
R3750: KOSTER, EDWARD B. - Adrastos en andere gedichten.
T0667: KOSTER, SIMON. - Als ik Greta Garbo was.
Y1143: KOSTER, H. - Practisch Leerboek voor de Zangkunst, ten gebruike der Scholen. 1e stukje.
B6814: KOSTER HENKE, W.L.H. (ED.). - De Boeventaal. Zakwoordenboekje van het Bargoensch of De taal van de jongens van de vlakte. In woorden en zinnen alphabetisch gerangschikt.
Y4939: KOSTER, BEN. - Een verloren land - De regering Kennedy en de Nieuw-Guinea kwestie 1961-1962.
R2786: KOSTER, DANIEL. - To Hellen's Noble Land... Dutch accounts of travellers, geographers and historians on Greece (1488-1854).
B4871: KOSTER, EDWARD B. - Over Navolging en Overeenkomst in de Literatuur.
R9266: KOSTER, EDWARD B. - Niobe. Gedicht.
R9267: [SHAKESPEARE] KOSTER, EDW. B. (VERT). - Uren met ... Shakespeare. Een keur van stukken uit zijne werken, vertaald en ingeleid door Edw. B. Koster.
B6590: KOSTER, SIMON. - Van schavot tot schouwburg. Vijhonderd jaar toneel in Haarlem.
Y2312: KOSTERS, ONNO. - Vangst.
H2342: KOTTE, WOUTER. - Schwarzwald. Gedichten.
L4210: KOTZWINKLE, WILLIAM. - De zwemmer in de verborgen zee. Vertaling: Adriaan Jaeggi.
B3369: KOUBERT, ANNA. [TINE VAN BERKEN]. - Confetti.
R5457: KOUBERT, ANNA. - Moeder Wassink. Amsterdamsche schets.
W7960: KOUMANS, ALFRED. - De wende. De ballade van een dolende.
M0759: KOUSBROEK, RUDY. - Begrafenis van een keerkring gevolgd door eight love-poems.
Y5020: KOUSBROEK, RUDY. - Een passage naar Indie.
H6075: KOUSBROEK, RUDY. - Terug naar Negri Pan Erkoms.
L9732: KOUSBROEK, RUDY. - Nederland: een bewoond gordijn.
L9728: KOUSBROEK, RUDY. - Het rijk van Jabeer. Getransformeerde sprookjes Met een bijdrage van Joost Roelofsz.
H1032: KOUSBROEK, RUDY. - Ethologie en cultuurfilosofie.
R3342: KOUSBROEK, RUDY. - Anathema's 2.
Y4819: KOUSBROEK, RUDY. - Het meer der herinnering. Anathema's 5.
L8773: KOUSBROEK, RUDY. - Einsteins poppenhuis. Essays over filosofie I.
L3891: KOUSBROEK, RUDY. - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6.
R7596: HET KOUTER. - J.D. Bierens de Haan: Vondels grootheid. P.J. Waardenburg: Ras en Cultuur I. J. Th. Moll: Het Nederlandsch Pacific Instituut.
B4079: KOUWENAAR, GERRIT. - De stem op de 3e etage. Gedichten.
L7388: KOUWENAAR, DAVID. (RED.). - Het beeld van een dichter.[ A. Roland Holst].
T8184: KOUWENAAR, GERRIT. - Sint Helena komt later. Gedichten 1948 - 1958: Achter een woord, Hand o.a., De ondoordringbare landkaart, Ab intestato, Het gebruik van woorden.
T8936: KOUWENAAR, GERRIT. - Zonder namen.
B8171: KOUWENAAR, DAVID. - Rond de zilveren A.P. De geschiedenis van de Vereeniging de Amsterdamsche Pers tot 1925.
T9952: KOUWENAAR, GERRIT. - Het bezit van een ruine.
T2904: KOUWENAAR, GERRIT. - Autopsie/anoniem, gedichten.
R9080: KOUWENAAR, GERRIT. - Uren en sigaretten. Twee novellen.
R8677: KOUWENAAR, GERRIT. - Hand O.A.
H7961: KOUWENHOVEN, A.O. - Wetenschap & Bibliotheek.
Y1725: KOUWENHOVEN, ARLETTE. - De Fehrs. Kroniek van een Nederlandse Mennonieten-familie.
L6075: KOUWER, B.K. / K.H. BOUMAN / ERNST DE VRIES. E.V.A. - De verbreiding van de geslachtsziekten en hare gevolgen.
M1417: KOVAC, MIRKO. - Het leven van Malvina Trifkovic. Vertaling Reina Dokter.
Y1700: KOVTOEN, JEVGENIJ F. - Russische Avant-Garde. Chiebnikow en zijn tijdgenoten Malevitsj, Filonov, Tatlin, Mitoeritsj.
Y1741: KOVTUN, EVGUENY. - The Russian Avant-Garde.
H7951: KOWALSKI, ISAAC. - A secret press in nazi Europe. The story of a Jewish United Partisan Organization.
H2339: KOX, A.J./M. CHAMALAUN (ED.). - Van Stevin tot Lorentz. Portretten van Nederlandse natuurwetenschappers.
T9442: KRAAN-VAN DEN BURG, GERA. - Vier kruisjes op een kroon. 1898-1938.
H9192: KRABBE, TIM. - De grot.
T8882: KRABBE, TIM. - Drie Slechte Schaatsers.
H6567: KRABBE, TIM. - Kathy's dochter.
H7304: KRABBE, TIM. - Kathy's dochter.
T8652: KRABBE, TIM. - Marte Jacobs.
Y4382: KRABBE, TIM. - Wij zijn maar wij zij niet geschift. De schietpartij van Columbine.
Y4023: JONGE KRACHT. - Jonge Kracht. Orgaan van den Nederlandschen-Bond van Abstinent Studeerenden. 1ste jaargang 20 October 1921. nr. 2.
K9480: KRAFFT-EBING, R. V. - Lehrbuch der Psychiatrie auf klinischer Grunlage fur pratische Artzt und Studierende.
M2515: KRAFT, CHRISTINE. - Een gevaarlijk soort voorjaar.
L3388: KRAFT, BERNHARD DANIEL ERNST. - Lord Haldane's zending naar Berlijn in 1912. De Duitsch-Engelsche onderhandelingen over de vlootquaestie, 1905-1912.
M2513: KRAFT, CHRISTINE. - Het licht in de ogen.
M2514: KRAFT, CHRISTINE. - Een kwestie van formaat.
L7791: KRALT, P. - De tuin der spiegels. Romans en verhalen van Harry Mulisch.
T0682: KRAMER, RIJK. - Het Neo-Malthusianisme en het beginsel der Revolutie.
B1593: KRAMER, CORNELIS. - Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde. Samenvatting, inhoudsopgave en stellingen.
K9348: KRAMER, DIET. E.A. - Limburg en Noord-Brabant. Volkskundig leesboek voor de lagere scholen. Zesde en zevende leerjaar. Met houtsneden van B. Essers.
R1297: KRAMER, J.G. - Een Deserteur. Illustraties van Daan Hoeksema.
R1654: [VONDEL] KRAMER, W. - Vondel als Barokkunstenaar.
W2011: KRAMER, SIDNEY. - A history of Stone & Kimball and Herbert S. Stone & Co. With a bibliography of their publications 1893 - 1905.
K5174: KRAMER, W. - Inleiding tot de stilistische interpretatie van literaire kunst.
B8819: KRAMER, W. - Litterair stilistische studien.
R1760: KRAMER, W. - Inleiding tot de stilistische interpretatie van litteraire kunst.
L6634: KRAMER, CORNELIS. - Andre Chenier et la poŽzie Parnassienne. Leconte de Lisle.
T4970: KRAMER, J.G. - Amsterdamsche Jeugdherinneringen en nog wat.
R0043: KRAMER, W. - Het literaire kunstwerk.
K9885: KRAMER, FOLKERT. - Cor Ruys Menschen op het Tooneel.
R6668: KRAMER, RIJK. - De vaccinatiedwang. Eisch van het Antirevolutionar Staatsrecht.
L3406: KRAMER, WALTER. - Willink.
T1216: KRAMERS, J.H. - Blik op de geschiedenis van het Rotterdamsche Nut, inzonderheid de eerste 10 jaren, 1785-1795.
Y3686: KRAMERS. - Woordentolk. Verkort. Bevattende de Vertaling en Verklaring van veel Duizenden Vreemde Woorden waarvan de kennis voor den Ambtenaar, Koopman, Fabrikant, Kunstenaar, Dagbladlezer, enz. van dagelijksche behoefte is.
R4492: KRAMERS, MARTINA G. - Wat wil het Nieuw-Malthusianisme?
R5527: KRAMM, CHRISTIAAN. - De Goudsche Glazen of beschrijving der beroemde geschilderde kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te Ter Goude, benevens de geschiedenis der St. Janskerk, der glazen, der cartonteekeningen enz. en een levensberigt der Gebroeders Crabeth.
R8873: KRANENBURG, R. - De betekenis der rechtsvergelijking voor de rechtsphilosophie.
M6305: KRANENDONK, AAD. - Over het consumeren van boeken.
H6079: KRANENDONK, A.G. VAN. - Shakespeare en zijn tijd.
K7784: KRANENDONK, A.G. VAN. - Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur. Twee delen. Met 42 illustraties.
Y1518: KRANSBERG, DORIANN EN HANS MILS. - Kastelengids van Nederland. Middeleeuwen.
Y3989: ECHTE METRO KRANT. - Echte Metro Krant.
R6339: KRANT. - Echte Stadhuis Krant.
R8855: KRANTZ, B.F. - Over de verhouding van den werkgever tot zijn weerplichtig personeel.
T0788: KRAP, FRANS W. - Emmeken, ik ben 'sduuels amie. Neerslag van een onderzoek naar het heksenprofiel van rond 1500 en van het speuren naar onderdelen daarvan in het drama Marieke van Nieumeghen.
Y0449: KRATOCHWJLE, FRITZ. - Die stadtischen Garten Wiens.
Y0407: KRATZ, WERNER. - Erbach im Rheingau. Baudenkmale und Geschichte. Hrsg. von der Gemeinde Erbach / Rheingau anlasslich der 1000-Jahrfeier 1954 .
Y3706: KRATZSCH, KONRAD. - Wiegendrucke der Zentralbibliothek der deutschen Klassik.
R3576: KRAUS, H.P. - Die Saga von den kostbaren Bucher.
R5143: KRAUSE, ERNST. - Richard Strauss. Gestalt und Werk.
B4197: KRAUSS, ANGELA. - Der Dienst.
B3324: KRAUSSER, HELMUT. - Melodieen of Aanvullingen op het kwikzilveren tijdperk. Uit het Duits vertaald door Ria van Hengel. Roman.
T1426: KREATIEF. - Moeder Vlaanderen en haar Franse kinderen.
K3035: KREATIEF. - Het jongste Vlaamse proza: een stille generatie?
T4480: KREKEL, H. - Politik und Seele Hollands.
T7317: KREKEL, H. - Engeland en Europa. De grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek. Het probleem der Engelsch-Fransche betrekkingen. De crisis in het Fransche alliantiesysteem na 1756. Pitts beleid in zijn eerste periode (1783 - 1792).
L4667: KREKEL, HENDRIK. - Engeland en Europa. De grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek. Het probleem der Engelsch-Fransche betrekkingen. De crisis in het Fransche alliantiesysteem na 1756. Pitts beleid in zijn eerste periode (1783 - 1792).
T4508: KREKEL, H. - Verzamelde opstellen. Zes delen in vijf banden.
R5408: KREMER, LUDGER. - Das Niederlandische als Kultursprache deutscher Gebiete.
Y4969: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M. - Met vlaggen van top. Verrichtingen der Koninklijke Marine in de Nederlandsch-Indische wateren voor herstel van orde en vrede van 1945 tot 1948.
B2703: KRETZ, J. TH. W. - In de klauwen van den Jap en den Extremist.
H2689: KREUGER, GERARD. - Ik Gerard Kreuger en pleinpubliek.
R0469: KREVELEN, LAURENS VAN. - De stijl van de uitgever.
T5451: KREVELEN, DIRK VAN. - Naar een drankvrij Nederland. Een en ander over plaatselijke keuze.
M6763: KREVELEN, L. VAN / T. HERMANS / W. DONATH. (SAMENG.) - Bijna Honderd Meulenhoff 1895-1985. Verhalen en gedichten van schrijvers uit het literaire fonds.
T5441: KREVELEN, D. VAN. - Verbod of plaatselijke keuze?
T5988: KRIEKEN, G.B. VAN. - Kroningslied. Volkslied .
T9870: KRIES, WILHELM VON. - Breschen in Albions Bollwerk. Ein Tatsachenbericht in Wort und Bild.
L3837: KRIGE, UYS. (ED.). - Afrikaanse versameling. Inleiding deur Dirk Coster.
L5201: KRIJGER, A.H. - Tehuizen voor Zuigelingen en Jonge Kinderen.
K6621: KRIJGSMAN, J.P.H. (ED.). - Een vlucht door zeven eeuwen poŽzie.
R5723: KRIJTHE, H.J.C. - In de sneeuw geplukt.
T0538: KRIMPEN, H. VAN. - Over de verzorging van het boek.
L7379: KRIMPEN, HUIB VAN EN THOMAS VERBOGT. - 'Het schoone kennen veredelt de ziel'
K0746: KRIMPEN, JAN VAN. - Over het ontwerpen en bedenken van drukletters.
H5112: KRIMPEN, HUIB VAN. - Boek over het maken van boeken.
M4149: KRIMPEN, HUIB VAN. (ED.). - Het Model voor de Uitgever van Johan H. van Eikeren. Inleiding en bibliografie.
B6628: [DRUKKERIJ TRIO.] KRIMPEN, H. VAN. - Blokboeken. Een tussenspel in houtsneden. Uit de voorgeschiedenis van stereotypie en galvanoplastiek.
H9115: KRIMPEN, H. VAN. - Boek. Over het maken van boeken.
T6276: KRIMPEN, HUIB VAN. - Grafisch zakboek. Hedendaagse grafische begrippen, met vertalingen en registers in het Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.
L5433: KRIMPEN, HUIB VAN. - Een boek is pas een boek als het een boek is. Tien korte en wat langere overpeinzingen over de boektypografie.
T7273: KRINGSCHOUW. - Maandblad van den Amsterdamschen Kunstkring Voor Allen. 5e jrg. 1926-1927 nr. 3 en 6.
L1808: KRISTAL. - Kristal Letterkundige productie 1935.
Y1727: KRISTEL, CONNY. (RED.). - Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog Besluitvorming.
Y1671: KRISTEL, CONNY (RED.). - Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen.
L7176: KRISTENSEN, W.B. - De antieke opvatting van dienstbaarheid.
L6941: KRISTENSEN, W.B. - De rijkdom der aarde in mythe en cultus.
L2366: KROES-LIGTENBERG, CHR. - Een vriend van Aagje Deken.
R9620: KROES-LIGTENBERG, CHR. - Honderd Nederlandsche Gedichten.
B1389: KROES, HENDRIK WILLEM JAN. - Untersuchungen uber das Lied vom Hurnen Seyfrid, mit Berucksichtigung der verwandten Uberlieferungen.
H6836: KROES, H.W.J. - Deutsche Dichter des 19. und 20. Jahrhunderts. Balladen und Lieder. Mit Abbildungen.
R9066: KROESE RAMAKER, H. - Leesboekje voor eerstbeginnende leerlingen, welke volgens de leerwijze van den heer P.J. Prinsen onderwezen worden. Derde stukje, bevattende oefeningen overeenkomstig de zesde en zevende tafel.
M6570: KROEZE, JOS. - Bijt u maar.
K8735: KROJER, P.S. MAXIM. - Het expressionistisch tooneel in Duitschland. Algemeen Overzicht.
T0960: KROJER, P.S. MAXIM. - De man die zich-zelf verloren heeft... Grotesk poppen-spel voor levende spelers in acht tafreelen.
K4145: KROJER, MAXIM. - Anton Tsjechov. De dramaturg.
H7477: KROL, GERRIT. - De laatste winter.
T8621: KROL, GERRIT. - Halte opgeheven en andere verhalen.
Y0258: KROL, GERRIT. - Krantenknipsels etc. over/van Krol.
T8543: KROL, GERRIT. - 'n Groot dichter.
T8574: KROL, GERRIT. - Laatste gedichten.
Y2879: KROL, GERRIT. - 'n Kleintje Krol.
Y2656: KROL, GERRIT. - De oudste jongen. Roman.
H7779: KROL, GERRIT. - Okoka's wonderpark.
R1083: KROL, GERRIT. - Over het uittrekken van een broek.
T5319: KROL, GERRIT. - De man achter het raam.
L8794: KROL, GERRIT. - De weg naar Sacramento.
H7597: KROL, GERRIT. - Een ongenode gast.
H7763: KROL, GERRIT. - De vitalist.
B8485: KROL, GERRIT. - Over het huiselijk geluk en andere verhalen.
H3486: KROL, GERRIT. - De tv.-bh. essays.
T5311: KROL, GERRIT. - Krolwijzer. Aforismen gekozen door Kenneth van Zijl. Met een woord vooraf door Douwe Draaisma.
R2668: KROL, GERRIT. - Een Fries huilt niet.
T5152: KROL, GERRIT. - Duivelskermis.
B6419: KROL, GERRIT. - Halte opgeheven. Een keuze uit de verhalen.
B9837: KROL, GERRIT. - In dienst van de Koninklijke.
H8055: KROLOW, KARL. (ED.). - Deutsche Gedichte. Zwei Banden.
R7712: KROM, JOHANNES HERMANUS / ALBERT BEEKHUIJS. - Prijsverhandelingen op de vraage: Welke zijn de beste middelen, om den minvermogenden Burger met den inhoud des Bijbels meer en meer bekend te maaken? Antwoord op de vraag .....
Y1162: KROM, P. - Antwoorden op de vragen en voorstellen, voorkomende in het beoefenend rekenboek. Bijzonder ingericht voor Meisjes. 2e stukje. Hoofdregelen en derzelver toepassing tiendeelige breuken.
Y1134: KROM, P. - Antwoorden op de Rekenkundige Opgaven, voorkomende in: Het beoefenend Rekenboek, bijzonder ingerigt voor meisjes. Eerste stukje: Hoofdregelen en derzelver toepassing, geheele getallen.
Y1126: KROM, P. - Beoefenend Rekenboek. Bijzonder Ingerigt voor Meisjes. 2de stukje 1ste gedeelte en 2de gedeelte: Hoofdregelen en derzelver toepassing tiendeelige breuken. Twee deeltjes.
Y2962: KROMHOUT, RINDERT & JAN JUTTE. - Bil en Wil een heerlijk avondje.
H2686: KROMHOUT, RINDERT. - De taal van Ennio : novelle.
B0795: KROMHOUT, J. - Leipoldt as Digter.
T5973: KRONENBERG, M.E. - Nijhoff-Kronenberg. Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. Derde deel (vierde stuk).
R5111: KRONENBURG, JOANNA W.M. - Mode en Kunst sedert de Fransche Revolutie.
H0423: KRONHAUSEN, PHYLLIS EN EBERHARD. - Erotische kunst. Een overzicht van erotische fantasie en werkelijkheid in de schone kunsten. Samengesteld door ....
M1894: KRONHAUSEN, EBERHARD & PHYLLIS. - Walter. The English Casanova. A presentation of his unique memoirs. 'My secret life'.
T1315: KRONHAUSEN, PHYLLIS AND EBERHARD. - The International Museum of Erotic Art.
Y1903: KRONIEK, DE. - De Kroniek. Maandblad voor Nederland en Belgie. 5e jaargang 1919 no. 2, 5 en 7.
Y1588: DE NIEUWE KRONIEK. - De Nieuwe Kroniek. Veertiendaagse neiuwsbrief van H.P.L. Wiessing. 1949: nrs: 1-2-3.
Y1402: KRONIEK . - Kroniek 1 waarin opgenomen mededelingen van de Vestdijkkring. Lente 1973.
L5806: KROON, J.E. - Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925.
H4587: KROON, DIRK. - De getekende dag.
H7855: KROON, DIRK. - Hutselen met het gras.
H4248: KROON, DIRK (ED.). - Er bleef toch geen bewijs. Opstellen over de poŽzie van J. Slauerhoff.
H4339: KROON, DIRK. - Vijf tijdkringen.
H4340: KROON, DIRK. - In de huid van de tijd.
H4342: KROON, DIRK. - Hutselen met het gras.
H4346: KROON, DIRK. - Geruchten.
K2658: KROON, THEO. - Anton van Duinkerken (prof. de. W.J.M.A. Asselbergs) 1903-1968.
T6346: KROON-NEDELA, E.G. / C.E.L. HELFRICH. - Koninklijke Woorden 10 Mei 1940 - 10 Mei 1941 H.M. Koningin Wilhelmina.
R0836: KROON, J.E. (SAMENG.). - Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925.
L5426: KROON, DIRK. - In het voorbijgaan.
B3669: KROONENBERG, Y. /M. SMEETS/J. MULDER/P. BORDEWIJK. - Figuren of excelleren? De tijd zal het leren.
T9772: KROONENBERG, YVONNE. - Tijd voor een sigaar. Met tekeningen van Han van Hagen.
K1729: KROONENBERG, YVONNE. - Het zit op de bank en het zapt.
K1730: KROONENBERG, YVONNE. - Zij houdt van hem. Hij ook.
R7622: KROP, F.J. - Een en ander over het Communisme.
T7339: KROP, F.J. - Gevangenis en concentratiekamp. b: Het Haagsche Veer.
T5597: KROP, F.J. - Hoe het optreden van pater Dr. Jac. van Ginneken S.J. te Rotterdam tot een moreel fiasco werd.
T5598: KROP, F.J. - De onwaarachtigheid der Roomsche actie. (Hoe het optreden van pater Dr. Jac. van Ginneken S.J. te Rotterdam tot een moreel fiasco werd).
R6379: KROP, MARNIX / MARTIN ROS / S. STUIVELING EN BART TROMP. (EDS.). - Het tiende jaarboek voor het democratisch socialisme.
R7432: KROP, MARNIX /MARTIN ROS / S. STUIVELING EN BART TROMP. - Het zevende jaarboek voor het democratisch socialisme. Socialisme en kolonien. De Arbeiderspers. Jan Goudriaan. De PvdA en de miskende jaren '50.
R6319: KROP, MARNIX / MARTIN ROS / S. STUIVELING EN BART TROMP. (EDS.). - Het negende jaarboek voor het democratisch socialisme.
R6320: KROP, MARNIX / MARTIN ROS / S. STUIVELING EN BART TROMP. (EDS.). - Het achtste jaarboek voor het democratisch socialisme.
T6524: KROPHOLLER, A.J. - De Abdij van Egmond. Herbouw ontwerp.
T9033: KROPOTKINE, PIETRO. - Giustizia e Moralita.
R0347: KROPOTKINE, PETER. - De staat en zijn rol in de geschiedenis. Uit het Fransch door B.P.V.
R0352: KROPOTKINE, P. - Van Veld, Fabriek en Werkplaats. Of Nijverheid in verband tot landbouw en hersenarbeid vereenigd met handenarbeid.
R1832: KROPOTKINE, PETER. - Gedenkschriften van een Revolutionair. Met inleidend woord van Georg Brandes. Vertaald door F. Domela Nieuwenhuis. Eenige door den schrijver geautoriseerde uitgave. Twee delen in een band.
R8810: KROSE, H.A. - Godsdienst en Moraal-Statistiek.
T7719: KROUWELS, M.J.G. - Over de zorg voor a-socialen.
T5937: KRUDOP, R.J. - De kunstenaar vertelt... Jacob de Gheijn II (1565-1629).
T6926: KRUGER, FRIEDRICH. - De oorlog der toekomst. Electriciteit, bacterien, gifgassen.
T6841: KRUGER, JULIUS. - Die Photographie, oder die Anfertigung von bildlichen Darstellungen auf kŁnstlichem Wege.
R3279: KRUGER, MICHAEL. - Wat te doen? Een ouderwets verhaal. Vertaling Gerda Meijerink.
B3205: KRUIJER, G.J. - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana.
T1503: KRUIJER, G. - Urbanisme in Suriname./ Urbanism in Surnam Summary.
B1601: KRUIJFF, ROELAND DE. (ED.). - Coconaster. Tweemaandelijks cultureel tijdschrift eerste jaargang nr. 2, juni 1984.
Y2182: KRUIJS, M.H. VAN 'T. - Het Lied van ons Volk. Woorden en Muziek.
T5992: KRUIJS, M.H. VAN 'T EN B. TEN KATE. - Oranje boven! Kroningslied. Woorden B. ten Kate, muziek M.H. van 't Kruijs.
T6087: KRUIJS, M.H. VAN 'T. EN P. LANDSMAN. - Oranje-Nassau. Feestcantate. Woorden van P. Landsman. Voor Gemengd- en Kinderkoor Bariton-solo en Orkest door M.H. van 't Kruijs Klavieruittreksel.
Y5057: KRUIJT, ALB. C. - Het animisme in den Indischen Archipel.
T1418: KRUIJT, J.P. - BelgiŽ. Boeren en arbeiders sedert den wereldoorlog.
B7734: KRUIJTBOSCH, D.J. - De macht van het woord. Beschouwingen over Welsprekendheid.
Y3733: APPEL. ROODE KRUIS. - Appel. Informatiebureau Nederlandsche Roode Kruis.Nationaal Opsporings-bureau. 1948. nrs: 11-12-13. nrs: 17-18-19. Twee afleveringen.
Y4269: APPEL ROODE KRUIS. - Appel. Informatiebureau Nederlandsche Roode Kruis. Nationaal Opsporings-Bureau. Aug. Sept. Oct. 1948. Nrs. 17-18-19.
R4081: KRUISHEER, J. - De inwijdingsriten, mythen en legenden der oude mysterien.
K9174: KRUISINGA, E / H. GODTHELP. - Het Nederlands van nu.
L1935: KRUISINGA, E. - Het Nederlands van nu.
B8444: KRUISINGA, E. - A Grammar of Modern Dutch.
L5696: KRUISINGA, E. - Nederlands en Duits.
B0579: KRUISSINK, RITS. - Montmartre. Van tempel tot tingel tangel.
T7036: KRUISSINK, G.R. - Cornelis Springer en de zuiderzeesteden. Met bijdragen van D.A. Wittop Koning en J.H.A. Ringeling.
B5534: KRUISWIJK, HANS. (ED.). - Van de Ven 'Als zodanig' Portret van een honderdjarige.
B9986: KRUIT, G. - Het Parool voor den Socialist.
T6343: KRUITHOF, A. - Het Cooperatisme. + Werkplan voor de Cooperatieve Studiekringen.
K3338: KRUITHOF, JACQUES. - Vingeroefeningen. Essays.
B5082: KRUITHOF, JACQUES. - Het lied van de houtduif. Roman.
M2760: KRUITHOF, JACQUES. - Vertellen is menselijk. Essay over Koolhaas.
T5905: KRUITHOF, A. - Cooperatie. Beknopte schets van de geschiedenis van verbruiks- en landbouwcooperatie in Nederland.
Y4397: KRUITHOF, JAAP. - Het neoliberalisme.
B6333: KRUITWAGEN, BONAVENTURA. - Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen. O.F.M. Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 t.g.v. zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag.
B1976: KRUITWAGEN, BONAVENTURA. - Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen. Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 t.g.v. zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag.
Y4975: KRUIZINGA, J.H. - Watergraafsmeer de geschiedenis van een polder.
H9118: KRUIZINGA, J.H. - Tussen Papyrus en Paperback. Lotgevallen van boeken.
R3227: KRUIZINGA, J.H. - Ornamenten van huis en hof, deel II.
T1529: KRUPSKAJA, N.K. - Herinneringen aan Lenin.
B4120: KRUSEMAN, A.C. - Frederik Muller 1817-1881. In memoriam. Voor vrienden overgedrukt uit de Levensberichten der afgestorven Leden van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde.
H2690: KRUSEMAN, MINA. - Brieven: Alles bevalt mij behalve rust.
R4274: KRUYSKAMP, C. - Nederlandsche volksboeken.
W2096: KRUYSKAMP, C. - Nederlandsche volksboeken.
T2601: KRUYSWIJK, P.N. - Sociale Wenschen. Korte toelichting op het Sociaal Program van Patrimonium.
T7734: KRUYT, H.R. - Hogeschool en Maatschappij en Rede tot de Universitaire Gemeenschap.
T1918: KRUYT-HOGERZEIL, TR. - Waarom ook vrouwen het Manifest der Dienstweigeraars onderteekenden.
B7291: KRUYTER, C.W. DE. - Constantijn Huygens, Oogentroost. Een interpretatieve studie.
A0381: [HUYGENS] KRUYTER, C.W. DE. - Constantijn Huygens, Oogentroost. Een interpretatieve studie.
H8378: KUBISCH, NATASCHA AND PIA ANNA SEGER. - Ornaments. Patterns for interior decoration / Muster fur die Innendekoration / Motifs pour decorer son interieur.
K2170: KUBLER, GEORGE A. - Historical treatises, abstracts & papers on Stereotyping.
L3572: KUHLER, W.J. - Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland. Tweede deel 1600 - 1735 eerste helft.
Y3645: KUHLER, W.J. - Het Socinianisme in Nederland.
L4121: KUHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw.
B8057: KUHN, ROBERT ET AL. - Schriftgestaltung.
B5592: KUHN, G. - Katalogus Prentbriefkaarten Nedenland 1980-1981. Handleiding voor waardeering van de prentbriefkaarten.
Y1900: KUHN, J. - Frankrijk's Oorlogsdoel. Annexatie ten behoeve van Frankrijk, Belgie en Nederland. Willekeurige beschikking over onze Schelde en haar Zeeuwsch Stroomgebied. Met kaarten.
R3667: KUHN, J. - Frankrijk's Oorlogsdoel. Annexatie ten behoeve van Frankrijk, Belgie en Nederland. Willekeurige beschikking over onze Schelde en haar Zeeuwsch stroomgebied.
H6637: KUHN, HERBERT. - Leven en kunst in de ijstijd. Zwerftochten door de grotten van Zuid-Frankrijk en Spanje.
K0023: KUHNER, WERNER. - Van zeilvlucht tot reaktiemoter.
M5566: KUIJER, GUUS. - Wimpers.
K6182: KUIJPER, JAN. - Sonnetten.
K6191: KUIJPER, JAN. - Oogleden.
Y0408: KUIJPER, J.J. - Nederland gelukkig met zijn Koningin. Rede uitgesproken te Otterloo 31 Augustus 1898.
L4014: KUIJPER HZ., G. - Letterkundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie. Handleiding tot de beoefening der Nederlandsche taal en letterkunde, voor de kadetten van alle wapenen.
R0455: KUIJPERS, AAFKE EN J. V. BENDER. - Stemvorming en vloeiend spreken.
K8064: KUIK, HILBERT / J. SLAUERHOFF / M. VASALIS. E.A. - Een mandje met appelen.
P2441: KUIK, HILBERT. - De Verwegs. Korte verhalen.
P1638: KUIK, WILLIAM D. - De twee snoeken. Een historisch verhaal.
Y0602: KUIK, T. - Den Vaderlandt Ghetrouwe. Gedicht ter dankbare nagedachtenis van het Nederlandse volk voor een gebracht offer tot herwonnen vrijheid en bevrijding van Duitse tirannie te Herbayum, XVIII November MCMXLIV.
B7118: KUIK, DIRKJE. - De patriot. Uit de papieren van een admiraal. Roman.
H3039: KUIK, H.G. / P. VERSTEGEN. - Ontkledingen en klein-vuil. Een bloemlezing uit Propria Cures 1958-1965. Samengesteld door ....
B6807: KUIK, DIRKJE. - Piranesi & zijn dochter.
K1582: KUIK, WILLIAM D. - De held van het potspel of Het geheime huwelijk. Met tekeningen van de schrijver.
K3648: KUIK, C.J. - Helden op sokkels. Literaire standbeelden in Nederland.
R5259: KUIK, WILLIAM D. - Andersen verbeeld. De geillustreerde Andersen-uitgave in Nederland.
H2315: KUIK, DIRKJE. - Huishoudboekje met rozijnen.
H1603: KUIK, OUWENS & DE JONG. - Drie essays naar aanleiding van de Multatuliprijs, de Herman Gorterprijs en de Busken Huetprijs.
L8126: KUIK, WILLIAM D. - De twee snoeken. Een historisch verhaal.
H9939: KUIK, HILBERT. - Het gezicht van de struisvogel. De roman van een herinnering.
B5638: KUIK, HILBERT. - Geen plek om te sterven.
H1458: KUIK, WILLIAM D. - Utrechtse notities.
Y1766: KUILE, E.H. TER. - Noord- en Oost-Salland.
L6734: KUILE, E.H. TER. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VII. De provincie Zuidholland, eerste stuk: Leiden en westelijk Rijnland.
R9666: KUILS, KOLONEL EN BOISOT. [=H.J. KRULS EN J.G. DE BEUS]. - De gevaarlijke bocht. Twee voordrachten over den overgangstijd. 1. De bijzondere staat van beleg. 2. Regeeringsmaatregelen.
T7031: KUIN, R.A. - De Woning. Cocos en Sisal. Illustraties Walter Bosch.
B6890: KUIN, R.A. - Stalen bedden. Illustraties van Piet Worm.
B6892: KUIN, R.A. - Matrassen. Illustraties van Piet Worm.
L0066: KUIPER, W.E.J. - Couperus en de Oudheid gevolgd door enkele brieven van Louis Couperus.
K5800: KUIPER, ESCO TACO. - Karel ende Elegast.
B5316: KUIPER, GERRIT. - Orbis Artium en Renaissance I. Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert.
B5606: KUIPER, K. - Helleensche cultuur. Studie over de beschaving van Oud Griekeland van de Homerische tijden tot Plato.
K9498: KUIPER, K. - Grieksche landschappen. Philologische herinneringen aan eene archaeologische reis.
Y2245: KUIPER, ELMAR. - Ruimtedier.
L9494: KUIPER, ANNE. (RED.). - De muze in het bagagerek. Nederlandse schrijfsters in den vreemde.
L9348: KUIPER, G. - Bijbeltaal en moedertaal.
Y1221: KUIPER, YME / WENDY LANDEWE / N. WINKLER PRINS POSTMA. - Fogelsanghstate. Een Groninger schat in een Friese state.
Y0155: KUIPER, A.K. - Industrie en Persoonlijkheid.
M9372: KUIPER, ARIE. - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg.
R5740: KUIPER, G. - De waardeering van Spiegels twe-spraack.
R9336: KUIPER, ESCO TACO. - Karel ende Elegast.
T8645: KUIPER, P.C. - Ver heen. Verslag van een depressie.
R4388: KUIPER, E.T. (ED.). - Die schoone hystorie van Malegijs. Eene schoone ende nieuwe historie autentijck. Die dat vervaerlijck ros Beyaert wan. En die veel wonderlijcke ende avontuerlike dingen bedreef in zijn leven met zijn consten: ghelijc dese historie verclaert, ende is seer ghenoechelijck om te lesen.
H8245: KUIPER, W.E.J. - Couperus en de Oudheid gevolgd door enkele brieven van Louis Couperus.
L5524: KUIPER, K. - Atheensch jongensleven.
L6834: KUIPER, KOENRAAD. - Mythologie en wetenschap.
B9141: KUIPERS, REINOLD. - Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo.
Y2972: KUIPERS, ANDRE & SEBASTIAAN VAN DONINCK. - Sinterklaas op drift.
R6136: KUIPERS, REINOLD. - Uitgeverij W.L. & J. Brusse en haar werk. Tentoonstelling t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond.
Y2293: KUIPERS, FRANS. - Geen ander antwoord. Gedichten.
B6507: KUIPERS, BIRGIT & DIRK MULDER. - Je moet nu naar een andere school. Verhalen over kamp Westerbork, 1939-1945.
R4706: KUIPERS, HANS JAN. - De Wereld als Werkplaats. Over de vorming van Kees Boeke en Beatrice Cadbury. With a summary in English.
L7956: KUIPERS, ABE. - A. van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw.
R3157: KUIPERS, REINOLD. - De boekvormer.
B7707: KUITENBROUWER, JAN. - Pure luxe. Acht gevallen van weeldepijn.
L2861: KUITENBROUWER, H. - Voor galg en rad.
L2862: KUITENBROUWER, H. - Voor galg en rad.
T3351: KUITENBROUWER, CAREL / KOOSJE SIERMAN. - Over grafisch ontwerpen in Nederland: een pleidooi voor geschiedschrijving en theorievorming.
M6318: KUITERT, LISA. - Het ene boek in vele delen. De Uitgave van Literaire Series in Nederland 1850 - 1900.
R7027: KUITERT, G. - Twee korte Bellamy-lezingen. Gehouden op 21 Oct. 1937.
H9914: KUITERT, LISA. - Vleugelspelers. Uitgevers tussen twee culturen.
L6838: KUKENHEIM, L. - Euphonie, Logique, Clarte. Drie mythen van de Franse spraakkunst.
R3466: KULK, T.C. VAN DER. - De Oud-Katholieken in Nederland. Door den Haagschen correspondent van Le Temps met een voorwoord van T.C. van der Kulk.
T7597: KULK, T.C. VAN DER. - Sociale toestanden. Een ernstig woord tot het Nederlandsche volk.
Y3639: [VONDEL] ROEPING. MAANDSCHRIFT VOOR VERDIEPING VAN LEVEN EN KULTUUR. - Vondelnummer: Bijdragen van Th. de Jager, W. Nieuwenhuis, Anton van Duinkerken, B.H. Molkenboer, Gerard Knuvelder, C. de Rijn.
R6996: JONG KULTUURLEVEN. - Jong Kultuurleven: 5e jaargang 1959 nrs 1-9. Complete jaargang.
R5368: KUMMERLING, HARALD. - Von initialen, besonders von solchen fur Bucher aus Paris.
Y0853: KUN, J.I.M. VAN DER. - Handelingsaspecten in het drama + Verloopschema's.
K8616: KUNDERA, MILAN. - Identiteit. Roman. Vertaling Martin de Haan.
B5164: KUNDERA, MILAN. - De grap. Vertaald door Jana Beranova.
K8573: KUNDERA, MILAN. - Onwetendheid. Vertaling Martin de Haan.
T8899: KUNDERA, MILAN. - Het boek van de lach en de vergetelheid. Vertaald door J. Beranova.
T8798: KUNDERA, MILAN. - De traagheid. Roman. Vertaald door Joop van Helmond.
M0990: KUNERT, GUNTER. - Vertraagde monologen. Vertaling M. Mooy.
M5951: KUNERT, GUNTER. - Uit hoofde van de hoeden. Vertaling D. en M. Salomons.
M3778: KUNERT, GUNTER. - De teraardebestelling vindt in alle stilte plaats. Verhalen. Vertaald door Wouter Donath Tieges.
W0857: KUNERT, GUNTER. - De teraardebestelling vindt in alle stilte plaats. Verhalen. Keuze en vertaling Wouter Donath Tieges.
T4821: KUNHAULT, W. - Het Bolsjewisme zijn ideeen, bedoelingen en ondergang.
H5761: KUNIKIDA, KAWABATA, O», E.A. - Made in Japan. Verhalen.
T1822: KUNNEMAN, FRANCISCUS B.M. - Over het inleiden tot de rechtsswetenschap. De wenselijkheid en mogelijkheid van een encyclopedische inleidingstheorie.
T7522: KUNST, ANTONIE JOHANNES MARIA. - Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814). Le developpement de l'Hopital Sainte-Elisabeth a l'Orphelinat reforme pour les enfants bourgeois, 1485-1814, (Ave resume en FranÁais).
T9280: BOEK EN KUNST. - Boek en Kunst. Een Internationaal Maandschrift voor Literatuur, Beeldende Kunst en Theater. 5e jrg. juni-juli 1928 no. 6/7.
B3135: KUNST, J.F. - Melati en Rotan. Penteekeningen van Johanna Roberti.
T2366: KUNSTKRONIJK. - Kunstkronijk. Uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten. 6e jaargang 1845-1846.
T2367: KUNSTKRONIJK. - Kunstkronijk. Uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten. 5e jaargang 1844-1845.
Y2794: NIEUWE RIJKSMUSEUM KUNSTRANT. - Nieuwe Rijksmuseum kunstkrant. Over verzamelingen en tentoonstellingen van het Rijksmusuem Amsterdam. 1987: nrs: 1 t/m 6. / 1988. nrs: 1 t/m 6. ( mist 4). / 1989. nrs: 1 t/m 6. / 1990. nrs: 1 t/m 6 + 1/2 nummer. 1991. nrs: 1 en 2.
L4721: KUNZE, JOHANNA M.L. - Lebensgestaltung und Weltanschauung in Herman Hesses Siddhartha.
T6456: KUPERUS, SJOERD. - Onze baby's. Met versjes van Rene de Clercq.
B8323: KUPFER, C.C. - Onze vliegers in Indie. De geschiedeis der Indische militaire luchtvaart van haar aanvang tot de capitulatie van Bandoeng in 1942.
B5145: KUPFER, J. - Cahier No. 5 Rondschrift. Schoonsschrijven voor Voortgezet Schrijfonderwijs.
H8809: KUPPERS, W. EN F. VILLANUEVA. - Van Gelre tot Gelderland. 650 jaar besturen van Gelderland.
T6333: KUPPERS, ALF.M. - Handleiding boekbinden. Ten gebruike bij het onderwijs aan de Amsterdamsche Grafische School.
B5479: KUREISHI, HANIF. - Gabriels gave. Vertaling Molly van Gelder.
Y2616: KURELLA, ALFRED. - Dimitroff klaagt aan. Brieven en aantekeningen uit de tijd van de gevangenschap en van het Leipizer proces. Met acht nog niet gepubliceerde facsimile's en vijf foto's.
L5618: KURPERSHOEK-SCHERFT, ANTONIA C.M. - De episode van Het Getij. De Noordnederlandse dichtkunst van 1916 tot 1922.
R5747: KURTZ, GERDA. - Heer Staats zijn schat. Kort verhaal van het Hofje van Staats.
L7257: [ERASMUS] KUSTER, HARRY. - Family romances in the biography of Desiderius Erasmus.
B5764: KUSTER, HARRY. - Vriendschapsminne in twaalfde-eeuws perspectief.
T7830: KUSTER, FRITZ. - Die Hintermanner der Nazis. Von Papen bis Deterding.
L7727: KUSTERS, WIEL. - Een oor aan de grond.
T2907: KUSTERS, WIEL. - Dit lege hart. Over J.C. Bloem.
H1284: KUSTERS, WIEL. - Kwelrijm.
W3279: KUSTERS, WIEL. - Laatst.
W2915: KUSTERS, WIEL. - De gang gevolgd door Carbone notata.
T9909: KUSTERS, WIEL. - Pierre Kemp. Een leven.
T8943: KUSTERS, WIEL. - Hohner. Gedichten.
T8942: KUSTERS, WIEL. - Bewaarmachinist.
L8552: KUSTERS, WIEL. - Arenden, Ketenen. Een geschenkje voor de donateurs van het Genootschap Gerrit Achterberg.
K3871: KUSTERS, WIEL. - Aangetekend. Test, test, test. Twee verhalen.
Y1028: KUSTERS, WIEL & PASTIOR, OSKAR. - Twee tot de derde / Zwei zur Dritten.
L6521: KUSTERS, WIEL. - Het mijnmuseum. Notities.
W4003: KUSTERS, WIEL. - Raad van Alfabet.
T2631: KUSTERS, WIEL. - Als kind moest ik een walvis eten.
B6592: KUSTERS, WIEL. - X kijkt in Y. Vijf causerieen over Pierre Kemp. Nawoord Camiel Hamans.
R6326: KUTTER, HERMANN. - Zij moeten. Open brief aan de Christelijke Samenleving. Uit het Duitsch vertaald door F. Reitsma.
H5205: KUYK, PIETER A. - Zal ik je wijzen waar ik woon.
B3968: KUYLE, ALBERT. - Songs of Kalua.
K7955: KUYLE, ALBERT. - IX gedichten.
R8900: KUYLE, ALBERT. - Rond een blauw meer.
L2820: KUYLE, ALBERT. - Een jaar vol heiligen. Ingeleid door Emile Erens.
R7848: KUYLE, ALBERT. - Seinen. Een bundel verzen.
R5461: KUYLE, ALBERT. - In Neerland staat een huis.
H2017: KUYLE, ALBERT. - St. Eloy.
L8375: KUYLE, ALBERT. - De Bries.
A0168: KUYLE, ALBERT. - Jonas.
Y0898: KUYLE, ALBERT. - Harten en brood.
B6055: KUYLE, ALBERT. - Alarm. Ingeleid door Anton van Duinkerken.
M8542: KUYLE, ALBERT. - Weerlicht.
P2938: KUYPER, SJOERD. - De ogen van het paard.
T7781: KUYPER, R. - Marxistische beschouwingen 1 t/m 4. Een bundel herdrukken.
T7639: KUYPER, A. - Het conflict gekomen II. & III.
B5538: KUYPER, SJOERD. - Hoofden uit de mist. Over de moderne jeugdliteratuur.
K8098: KUYPER, ERIC DE. - Grand Hotel Solitude. Taferelen uit de adolescentiejaren.
Y4668: KUYPER, A. - De Leidsche Professoren en de Executeurs der Dordtsche Nalatenschap. Verweerschrift.
B4735: KUYPER, A. - Scolastica II. Om het zoeken of om het vinden? of Het doel van echte studie.
B3476: KUYPER, BUBB & NOP MAAS. - Laurens Janszoon Costerprijs 2007 verleend aan Bram de Does.
T3483: KUYPER, A. (INLEIDING). - De Arbeiderskwestie en de kerk. Een woord over het sociale vraagstuk. Naar het hoogduitsch.
B8769: KUYPER, SJOERD. - Zeepziederij De Adelaar.
T4320: KUYPER, R. - Karl Marx ter herdenking.
T5891: KUYPER, A. - De Christus en de Sociale Nooden.
T6384: KUYPER, R. - Het allerjongste gericht.
Y2987: KUYPER, SJOERD & YVONNE JAGTENBERG. - Kasper kan niet slapen.
T4046: KUYPER, R. - De marxistische verklaring der ideologieen. Geschreven n.a.v. de gedachtenwisseling over klasse-moraal.
T6383: KUYPER, R. - Het socialisme, de hoofdarbeiders en de komende cultuur.
T3464: KUYPER, A. - De positie van Nederland. Opstel uit het Duitsche Weekblad Die Woche van 23 december 1916. Vertaald door H.S.S.K.
B9818: KUYPER, ERIC DE. - Mowgli's tranen.
T4120: KUYPER, A. - Sociale organisatie onder eigen banier.
H5796: KUYPER, SJOERD. - De dichter zingt.
M8343: KUYPER, ERIC DE. - Aantekeningen van een voyeur.
T7134: KUYPER, A. EN F.L. RUTGERS. - Publiek vermaak. Asterisken en artikelen over het ook destijds aan de orde zijnde vraagstuk.
M8161: KUYPER, R. - Herman Gorter ter herdenking.
L8501: KUYPER, A. - Bilderdijk in zijne nationale beteekenis.
K1308: KUYPER, ERIC DE. - Mowgli's tranen.
H5816: KUYPER, SJOERD. - Mooie gedichten.
M6642: KUYPER, A. - Kuyper in de caricatuur. 100 uitgezochte caricaturen. Met een brief van A. Kuyper.
R3497: KUYPER, R. - De marxistische verklaring der ideologieen. Geschreven n.a.v. de gedachtenwisseling over klasse-moraal.
K3575: KUYPERS, J. EN TH. DE RONDE. - De Nederlandsche Letterkunde in beeld.
K3576: KUYPERS, J. EN TH. DE RONDE. - Onze litteratuur in beeld. Met medewerking van J.G.M. Moormann en D. Wouters.
L2488: KUYPERS, JULIEN / HERMAN TEIRLINCK / LEO PICARD. - Culturele autonomie.
Y1390: KUYPERS, M.J.G. - Geen Schoolspaarbanken.
R6855: KUYPERS, JULIEN. - De Vlaamse Beweging. Een socialistisch standpunt.
T9482: KVGO. - Zetwerk '87. Gerubriceerde ledenlijst van de Sectie Zetterijen en Grafische Tekstverwerkingsbedrijven.
Y4308: KWADRAAT-BLAD. BONS, JAN EN B. MAJORICK. - Genesis van een compositie. [Over een 77 meter lange muurschildering van Jan Bons voor de tentoonstelling "Aisi es Hollanda" in 1952 In Mexico City.
T6446: KWADRAAT-BLAD. LEEUW, TON DE. - Kwadraatblad Muziek en Techniek.
H9544: KWADRAAT-BLAD. MILLER, HENRY. - Extra zending Schrijftaal. Extra mailing written language. Envoi special Langue ecrite. Extra Sendung Geschiebene Sprache.
H9545: KWADRAAT-BLAD. LEEUW, TON DE. - Muziek en techniek. Music and technics. Musik und Technik. Musique et Technique.
H9547: KWADRAAT-BLAD. KATAVOLOS, WILLIAM. - Organics.
H9555: KWADRAAT-BLAD. KEMPERS, MART. - 3 litho's.
H2059: KWARTEL, M.J. VAN DER. - Doeleinden en oogmerken bij het oprichten van tijdschriften. Een terreinverkenning.
R0985: KWAST, ERNEST VAN DER. - Twee koffers.
H7254: KWAST, JB. - Gezelschapsliederen of Uitgezochte verzameling van 145 Nederlandsche zangen en 14 volksliederen van de voornaamste landen. Twee delen in een band.
H3323: LAAN, K. TER. - Letterkundig Woordenboek voor Noord en Zuid.
R3727: [MULTATULI] LAAN, K. TER. - Multatuli-encyclopedie.
K3321: LAAN, K. TER. (ED.). - Andermans wijsheid.
K6168: [MULTATULI] LAAN, K. TER. - Multatuli en twee van zijn discipelen Mansholt en de Raaf met Brieven van en over Multatuli.
L5125: LAAN, JACOBUS VAN DER. - An enquiry on a psychological basis into the use of the progressive form in late modern english.
Y1408: LAAN, K. TER. - Ontwapening. Rede.
R0326: LAAN, K. TER. - Folkloristisch woordenboek van Nederland en Vlaams Belgie.
T6953: LAAN, KORNELIS TER. - Naar de ontwapening! Tekst van het Ontwerp-Ontwapeningswet op 3 maart 1925 door de Soc.Dem. Kamerfractie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden.
Y0855: LAAN, N. VAN DER. - Rederijkersspelen naar een handschrift ter bibliotheek van het Leidsche Gemeentearchief.
T6951: LAAN, KORNELIS TER. - Verslag van de commissie, ingesteld door S.D.A.P. en N.V.V. tot onderzoek van het militaire vraagstuk, zooals het meer speciaal aan de orde was gesteld op het congres der S.D.A.P. van 19, 20 en 21 april 1924 in den vorm van een zevental voorstellen, [etc.].
T4877: LAAN, G. VAN DER. - Het Kennemer Stelsel.
T7039: LAAN, KORNELIS TER. - Tegen het Nederlandsche Militarisme. Redevoering op 22, 23 en 24 December gehouden in de Tweede Kamer bij de begrooting van Oorlog voor 1905, met het Antwoord van den Heer Minister van Oorlog.
L7249: LAAN, N. VAN DER. (ED.). - Noordnederlandse Rederijkersspelen.
T3131: LAANSMA, D / E. WESTER / JAC. WESTMAAS. - De Bloeiende Wildernis. Ervaringen van Nederlandsche soldaten in krijgsgevangenschap. Inleiding Joh. Gerritsen Jr.
R8746: LAAR, VAN DER. - Schrijfcursus no. 6. Met vloeiblad.
R4165: LAAR, H.J.M. VAN DE. - Opperbankier en Wetenschapsman Willem Cornelis Mees 1813-1884.
L8189: LAAR, ARNOLDUS VAN. - De Liberale Partij in Nederland in haar wezen en beginselen, in haar strekking en doel, als antwoord op de vraag: Mag een Katholiek bij die partij zich aansluiten? Opgedragen aan de Katholieken Kring te 's Bosch.
T0139: LAAR, HENK VAN. - Een kistje vol juwelen. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. Tekeningen van Ger Sligte.
T3644: [COHEN] LAAR, HENK VAN. - Afstamming en ontwikkeling.
T1726: LAAR, HENK VAN. - Een kistje vol juwelen. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. Tekeningen van Ger Sligte.
R7730: LAAR, A. VAN. - De geschiedenis der Arbeidersbeweging van Antwerpen en Omliggende 1860-1925.
T5940: LAAREN VAN DALEN, A.J.G. - Geen etsen maar schetsen.
T0641: LABBERTON, J.H. - De Belgische neutraliteit geschonden.
K6624: LABBERTON, MIEN. - Geloof, hoop, liefde.
K6451: LABBERTON, MIEN. - Jeugd in de branding.
K6461: LABBERTON, MIEN. - Lichtende horizon.
T1888: LABBERTON, MIEN. - Zondag. Een boek voor den zondagmorgen in het gezinsleven.
T5007: LABBERTON, J.H. - De Vlaamsche Beweging.
T9704: LAB…, LOUISE / BOUTENS, P.C. - De sonnetten van Louise Labe, naast den oorspronkelijke tekst vertaald door P.C. Boutens. Met een aanteekening over het leven der dichteres.
T7314: LABOR. [=WILLEM SCHIPPERS]. - Op de keien.
L5765: LABORDUS, LEONARDUS W. - De astronomische mythen in de Griekse literatuur van Homeros tot Aratos. (Een mythographisch onderzoek).
K3905: LABUZ, RONALD. - Typography & Typesetting. Type design and manipulation using today's technology.
T4220: LACLOS, CHODERLOS DE. - Les liaisons dangereuses.
L1932: LACLOS, CHODERLOS DE. - Gevaarlijke liefde.(Les liaisons dangereuses).
R5097: LACOMBE, L. - Hoogere Kasten en Bekeering in Indie.
K9963: LACOMBE, HENRI. - Guez de Balzac Papetier. Communication au IIIe Congres International des Historiens du Papier.
Y4380: LACOUTURE, JEAN. - Ho Tsi Min.
B2600: LACTANTIUS. - Peace on earth good will towards men.
Y3416: LACY, ALEXANDER. - Santa Casa. Episode aus Goethes Jugendzeit. Eine Novelle. Zwei Teile.
R5412: LADEMACHER, H. - Fremdbild und Aussenpolitik. Bemerkungen zu den deutsch-niederlandischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert.
Y0452: LADRIERE, RENE. - Lodewijk Roelandt en Francois Laurent. Gentsche Locale Geschiedenis.
T3793: LADURIE, EMMANUEL LE ROY. - De eeuw van de Familie Platter (1499-1628) I. De schooier en de geleerde.
T7069: LAEKEN, FRANK VAN & ETIENNE VERHOEYEN. - Lexicon politieke & jeugd kollaboratie.
T2808: LAENEN, J. - Geschiedenis van het Seminarie van Mechelen.
T1875: LAERE, R. VAN. - De Kabouter uit het land van Loon (Hasselt, 1888-1898).
T1876: LAERE, R. VAN. - Geschiedkundige verscheidenheden... De Vlaemsche Broeders (Hasselt 1862). Letteroefeningen Utile Dulci ( Sint-Truiden 1852-1893).
Y2255: LAERE, DE, FREDERIK LUCIEN. - In uiterste staat.
R6922: LAERE, R. VAN. - De Zangschool (1889-1898). Bibliografische Analyses I.
T1879: LAERE, R. VAN. - De Hagelander 1893-1901.
L2423: LAERHOVEN, BOB VAN. - Nachtvlucht naar Peru. Het verhaal van een reis.
B0007: LAERHOVEN, BOB VAN. - Cadavre Exquis.
B0013: LAERHOVEN, BOB VAN. - Feria.
Y0866: LAFAYETTE, MADAME DE. - De prinses van Cleves. Vertaald en van een nawoord voorzien door Frans de Haan.
B3286: [TSJECHOV] LAFFITTE, SOPHIE. - Tchekhov.
B2253: [TSJECHOV] LAFFITTE, SOPHIE. - Chekhov 1860 -1904. Transl M. Budberg/G. Latta.
K0568: LAFORGUE, JULES - Hamlet of de gevolgen der kinderliefde. Vertaald door J. Slauerhoff. Tekstverzorging K. Lekkerkerker.
M4743: LAGERCRANTZ, OLOF. - August Strindberg. Translated by Anselm Hollo.
R6988: LAGERKVIST, PAR. - De Beul. Uit het Zweeds vertaald door N. Boelen-Ranneft.
T6884: LAGERLOF, SELMA. - Het Huisgezin en de Staat. Vertaald uit het Zweedsch door E. van der Hoeven.
Y2623: LAGERLOF, SELMA EN SJOUKE DE ZEE. - Yn it Godshus.
T0552: LAGERS, F.G. - De Kloosters in Nederland.
P2455: LAGERWAARD, HENK. - Verkeerd applaus.
T6917: LAGERWERFF, T.J. - Beroepsofficier-pacifist. Brochure gericht tegen de volksmisleiding.
Y1193: LAGERWIJ, F. EN T. KNOTTENBELT. - F. Lagerweij's Theoretisch en Practisch Leerboek der Algebra. Tweede deel. Bevattende: Machten en wortels, het binomium van Newton, de bepaalde en onbepaalde vergelijkingen van den 2en graad, de keeksen en de logarithmen.
R3833: [SPINOZA] LAGREE, JACQUELINE. - Ad captum auditoris loqui, theology and tolerance in Lodewijk Meyer and Spinoza. A lecture delivered at Katwijk on May 15, 1999.
K0887: LAGRO-JANSSEN, A.L.M. - De tweeslachtigheid van het verschil.
Y4619: LAHTINEN, KIMMO. - Tekstausopas.
R5926: LAICUS. [=SIETZE DOUWES VAN VEEN]. - Inderdaad de titel is juist Neo-Communisten. Een antwoord aan den heer Ernest Michel.
M7700: LAIRD, ELIZABETH. - Anna. Vertaling K. Seebregts.
T7280: LAJOCO. (VERZ.). - Zangbundel voor jonge en oude bondsleden.
H3304: LAKHO, HAMEEDA / MAGDA VAN DER RIJST. - Verborgen tralies.
L7289: LALAMI, LAILA. - Hoop en andere gevaarlijke verlangens.
T9506: LALLEMAN, G.B. - Leve de Koning! Feestgeschenk t.g.v. 's Konings zilvren kroningsfeest, op 12 Mei 1874.
T8217: LAM, ANTON. - Recreatie. Gedichten.
T5399: LAM, ANTON B. - Verzet en poŽzie. Een bloemlezing verzets-verzen verzameld en verantwoord door Anton B. Lam.
T3836: LAMAN, M.C. E.A. - Vuistregels voor textielconservering aan de praktijk getoest. Verslag van de Textieldag van 6 april 1989 in het Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
Y3432: LAMARTINE, ALPHONSE MARIE LOUIS. - Souvenirs, impressions, pensees et paysages, pendant un voyage en Orient (1832-1833), ou Notes d'un voyageur. (Tome Troisieme / Tome Quatrieme).
R2942: LAMARTINE, ALPHONSE DE. - Kopstukken uit de Franse Revolutie. Portraits Revolutionnaires. Vertaling Nannie Nieland-Weits.
R9129: LAMB, CHARLES. - New Years Eve. Oudejaarsavond. De Nederlandse vertaling is van Potgieter. Illsutratie S.L. Hartz. Voorwoord J.C. Bloem.
H4958: LAMB, WALLY. - Walvismuziek. Vertaling Inge de Heer.
H8382: LAMB, HAROLD. - Omar Khayyam.
B8053: LAMBERT, SUSAN. - Printmaking.
MK0112: LAMBERT, FREDRICK. - Letter forms. 110 complete alphabets. Edited by Theodore Menten.
Y4880: LAMBERTS, G. - De brand der Nieuwe Kerk te Amsterdam, den 11den January, 1645, historisch herdacht.
R3964: LAMBERTY, MAX. - De Vlaamse beweging nu.
Y1604: LAMBERTY, M. R.F. LISSENS. (ED.). - Vlaanderen door de eeuwen heen. Voorwoord C. Heymans. Deel II.
R3658: LAMBERTY, MAX. E.A. - Lodewijk de Raet in het perspectief van deze tijd.
R3672: LAMBERTY, MAX. - Philosophie der Vlaamsche Beweging en der overige stroomingen in Belgie.
R7214: LAMBERTY, MAX. - Lodewijk de Raet. Een levensbeeld.
R9000: LAMBERTY, MAX. - Stroomingen.
M1659: LAMBOURNE, LIONEL. - Ernest Grisset. Fantasies of a Victorian Illustrator.
T7816: LAMBRECHTS, LAMBRECHT. - Mate en Minne.
B2672: LAMBRECHTS, L. & E. HULLEBROECK. - Wonder-erwtjes. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
B2674: LAMBRECHTS, L. & P. VAN WASSENHOVEN. - Woudsprookje. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
T7596: LAMBRECHTS, LAMBRECHT. - De varende zanger.
Y2444: LAMBRECHTS, LAMBRECHT (VERZ.). - Aantekeningen bij de Limburgsche liederen.
R6272: LAMBRECHTS, LAMBRECHTS. - Het zingende Vlaanderen.
T5501: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
T7638: LAMBRETTA. - Lambretta mototscooters typen 150D en 150 LD. Handleiding.
H5949: LAMERS, HENK. - Letters aan het woord.
R9106: LAMERS, J.J. EN PH. V.D. VOS. - Lichamelijke Tuchtiging op School.
H7208: LAMERS, W.H. - De bouwstenen van de anatomie.
T6695: LAMMERS, C. - De jongeren en de vakbond.
Y2714: LAMMERS, FRED J. - Alexander. De vergeten Kroonprins.
M6587: LAMMERS, A. - Amerika 1900-1975 of De verjaring van de Nieuwe Wereld.
H2072: LAMMERS, FRED J. - Koningin Beatrix een instituut. Majesteit in een kritische samenleving.
T5357: [COHEN] LAMMERS, C. - Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing over het ontstaan, de ontwikkeling en de beteekenis van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen.
M2622: LAMMERS, FRED J. - Alexander. De vergeten kroonprins.
K5155: LAMMERTSE, FRISO & ALEJANDRO VERGARA (EDS.). - Peter Paul Rubens. Het leven van Achilles.
B4839: LAMMERTSE, THEUN & NICOLAAS WIJNBERG. - Op het plein. Nrs 1-4. okt. 1962 - 1963 . Compleet.
L2859: LAMMERTSE, J. - Wat de hervorming bracht.
L2860: LAMMERTSE, J. - Wat de hervorming bracht.
R8493: LAMPE, GEORGE. - Jaap Nanninga.
T8040: LAMPEN, WILLIBRORD EN BERNARD VERMASEREN. - Bronnen en literatuur betreffende St. Willibrord.
T0903: LAMPEN, WILLIBRORD. - Thiofried van Echternach en zijn Vita S. Liutwini.
K3567: LAMPO, HUBERT. - Terugkeer naar Atlantis.
M6272: LAMPO, HUBERT. - Wijlen Sarah Silbermann.
R3061: LAMPO, HUBERT. - De Duivel en de Maagd.
T9541: LAMPO, HUBERT. - De komst van Joachim Stiller.
W3709: LAMPO, HUBERT. - De zwanen van Stonehenge. Een leesboek over magische-realisme en fantastische literatuur.
W2172: LAMPO, HUBERT. - De ruiter op de wolken.
T8618: LAMPO, HUBERT. - De komst van Joachim Stiller.
H2104: LAMPO, HUBERT. - Zoomlens op Lampo. Een aforistische bloemlezing uit het werk van Hubert Lampo. Samengesteld door Rene Turkry. Met een schroomvallig woord vooraf van de schrijver.
K0722: LAMPO, HUBERT. - Hermione betrapt.
M8655: LAMPO, HUBERT. - Een geur van sandelhout.
B8094: LAMPO, JAN. - Antwerpen in letters. Schrijvers over hun stad.
M4778: LANCEE, J.A.L. - Mythe & Werkelijkheid. Drie eeuwen vadelandse geschiedbeoefening ( 1600-1900).
L1086: LANCELOT, MICHEL. - Ik wil God in het gelaat zien. Leven, dood en opstanding van de Hippies. Vertaling Maurits Mok.
H1539: LAND, E. - Larie Bombarie. Tropisch soldatenleven poetisch beschreven. Met plaatjes van D. Land.
Y3255: DE ZONDAGSBODE VOOR STAD EN LAND. - De Zondagsbode voor stad en land. Feestnumer 9e jaargang dinsdag 30 Augustus 1898 No. 44a. T.g.v. het Kroningsfeest.
R5517: LAND, J.P.N. - De Hoofdsad Zetel van Hooger Onderwijs.
Y1877: [SPINOZA] LAND, J.P.N. - Ter gedachtenis van Spinoza. Uitgesproken in de akademische lessen van 24 februarij 1877.
T1283: [SPINOZA] LAND, J.P.N. - Ter gedachtenis van Spinoza. Uitgesproken in de akademische lessen van 24 februarij 1877.
B9627: LANDAUER, GUSTAV. - Oproep tot Socialisme. Vertaling M. Mok.
R0540: LANDAUER, GUSTAV. - De strijd over Bernstein. (De aanstaande scheuring in de Duitsche Soc. Dem. partij.
Y2801: FRIESCH LANDBOUWBLAD. - Friesch Landbouwblad. 37ste jaargang 5 December 1936. No. 49 + 1ste 2e en 3e bijvoegsel.
H1533: LANDEAU, E. - Helmkruid & huidroos. ('toean kwam terug'). Establishment-varia opstellen, verhalen, marginalia, parlando's.
T2221: LANDHEER, JO. - Golven. gedichten.
T8783: LANDMANN, SALCIA. - Joods gelach. Vertaling M. Coutinho.
M7701: LANDON, MARGARET. - Anna en de koning van Siam.Vertaling C. Vorrink en M. Mok.
T5479: LANDSHUT, SIEGFRIED. - Karl Marx.
B0278: LANDSTRA, MENNO EN DESMOND SPRUIJT. - Het Nationaal Monument op de Dam.
L2243: LANDWEHR, JOHN. - Emblem Books in the Low Countries 1554-1949. A Bibliography.
H7565: LANDWEHR, JOHN. - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijkse leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken.
Y1130: LANDWEHR, JOHN. - Romeyn de Hooghe the etcher. Contemporary portrayal of Europe, 1662-1707.
M2324: LANE, JOHN A./MATHIEU LOMMEN. - Letterproeven van Nederlandse gieterijen/Dutch typefounders' specimens.
K1059: LANG, THEO. - The difference between a man & a woman.
B4554: LANGBROEK, M. - Liebe und Freundschaft bei Klopstock und im niederlandischen Empfindsamen Roman. Mit einem Facsimile.
T0152: LANGCAT. - The short Story of Long Cat.
L9010: LANGE, CEES DE. - Praatjes vullen de gaatjes. Een bundel moppen en praatjes.
R8919: LANGE, LEVIE DE. - Het verhaal van mijn leven. Opgetekend door Jaap Stigter. Met een voorwoord van Frida Vogels.
T7653: LANGE, SAM DE (ED.). - Maandblad Verf en Kleur. 8sten jaargang 1931 october nr. 7.
R4280: LANGE, DANIEL DE E.A. - Nederlandsch Volksliederenboek. 134 liederen voor zang en klavier. Uitgave van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
R3804: [SPINOZA] LANGE, ALBERT DE. - J.H. Gunning Jr. en het Spinoza-standbeeld. Voordracht gehouden te Katwijk op 23 mei 1981.
K4587: LANGE, D. DE. - Het verschijnsel Charles Dickens. Een poging tot begrijpen.
R4499: LANGE-COMPIE, JB. - De Vloek van 't huis.
Y3149: LANGE, DANIEL DE. - Willem de Zwijger en andere opstellen uit zijne geschriften verzameld. Uitgegeven door zijne vrienden.
M8329: LANGE, WILHELM H. - Das Buch im Wandel der Zeiten.
L4405: LANGEDIJK, D. - Bibliographie van den schoolstrijd 1795-1920. Met een voorwoord van A. Goslinga.
H6382: LANGEN, FERDINAND. - Mijn Oom Peter. Verhalen.
B6826: LANGEN, FERDINAND. - De speelgenoten. Een novelle.
L4127: LANGEN, FERDINAND. - Helene in het heelal.
M3566: LANGEN, FERDINAND. - Achter slot en grendel. Novelle.
B4038: LANGENDIJK, P. - De Zwetser. Kluchtspel.
L1162: LANGENDIJK, PIETER. - Het wederzyds huwelyks bedrog. Blijspel.
L3614: LANGENDONCK, PROSPER VAN. - Ze moest 'nen man hebben. Blijspel met zang in een bedrijf.
L2029: LANGENDONCK, PROSPER VAN. - Verzen. Inleiding Jaak Boonen.
L8868: LANGENDONCK, PROSPER VAN EN ALFR. HEGENSCHEIDT. - Gedichten en Starkadd.
H8761: LANGENDYK, PIETER. - De spiegel der Vadelandsche Kooplieden.
R5425: LANGENHUYSEN, C.L. VAN. - Bulletin nr. 43. Geschiedenis. Catalogus van oude en nieuwe boeken.
Y3204: LANGEREIS, RONALD & ELLEN ROSENSTEIN. - De kleine van Bree.
K9608: LANGEVELD, M.J. - Tekenen en Handenarbeid.
T7441: LANGEVELD. H.J. - Protestants en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946.
K1904: LANGEVELD-BAKKER, TITIA JOHANNA. - Herman Gorter's dichterlijke ontwikkeling in Mei, verzen en eerste sonnetten.
W3646: LANGLEY, LEE. - Geruchten. Vertaling Eva Wolff.
R2433: LANGLEY, ANDREW. - The World of Penguin. The publisher's complete catalogue.
Y3750: LANGLOIS, L.P. - De Jonge Reizende Kooplieden, of De opvoeding door den drang der Noodzakelijkheid. Met platen.
L5223: LANGMAN, HARM JAN. - Kuyper en de volkskerk. Een dogmatisch-ecclesiologische studie.
T4995: LANGOHR, J. - Het Zuidnederlandsch dialectgebied van Overmaas. Noordoosten der provincie Luik en westen van 't kanton Eupen, Nederfrankisch oppervlakkig geripuariseerd gebied.
R8182: LANGUI, EMILE. - Edgard Tijtgat.
T1048: LANIA, LEO. - Land van belofte. Geautoriseerde vertaling uit het Duitsch van Nico Rost.
R6498: LANKEREN MATTHES, D. VAN. - Oorsprong en vermoedelijke gevolgen van het Koninklijk Besluit van den 23sten Mei 1845 (Staatsblad nr. 25), omtrent de toelating van studenten tot de Hoogescholen en Athenaea.
L1719: LANOYE, TOM. - Doen!
L1668: LANOYE, TOM. - Het goddelijke monster.
L1681: LANOYE, TOM. - Zwarte tranen.
L5041: LANOYE, TOM. - Het goddelijke monster.
B2514: LANS, M.H.A. E.A. - Mgr. Dr. J.J.A.M. Schaepman herdacht in de hoofdstad.
R7072: LANS, J.R. VAN DER. - Egelantieren. Gedichten. Met titelplaat naar een pastel van A. van Welie.
H4441: LANSBERG, PH.A. - Drie Negentiende-Eeuwse dichters. Bloemlezing uit het werk van De Genestet, Staring en Potgieter.
K0536: LANSBERG, PH. A. - De kleine Johannes II & III door Frederik van Eeden. Een studiebeeld naar aanleiding van diens overgang tot de R.K. Kerk ontworpen door.....
Y2914: LANSCHOT, FRANS JOHAN VAN. - Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Utrecht op 25 juni 1902.
L3416: LANSEN, PIET. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1912.
L3417: LANSEN, PIET. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1913.
T5701: DE ROODE LANTAARN. - G. van der Graft: Vergeef mij, Heer. Jan Vermeulen: Gedichten. W.J. van der Molen: Avond in mijn kamer. Jan Praas: Gesprek aan de Vooravond. Hans Warren: Gedichten. Paul Rodenko: Aphorismen. Ad. den Besten: Gedichten. De Versneden Ganzeveer: Thomas Vodijn - De vlucht in de romantiek en de jongeren.
T7533: LANZ, OTTO. - Xenien MCMXXXII.
Y4910: LAP, B.C.W. - Selamat Djalan. Varen naar de Oost.
T3089: LAPIDOTH, FRITS. - Fransche teekenaars.
Y5052: LAPRE, S.A. - Nederlands-Indie in kort bestek 1940 - 1950. En enkele gevolgen o.a. de coup-Westerling en het Zuidmolukse verzet.
K7694: LARBAUD, VALERY. - De arme hemdenmaker. Vertaald door E. du Perron.
L9035: LARBAUD, VALERY. - Paul Valery et la Mediterranee.
R8111: LARBAUD, VALERY. - Preface a un recueil de notes sur quelques poetes francais.
H7272: LARBAUD, VALERY. - Lettres a Andre Gide.
Y4457: LAROCHETTE, J. - De Spaansche Letterkunde sinds 1914.
K3432: LAROUI, FOUAD. - De uitvinding van God en andere verhalen. Vertaald uit het Frans door Frans van Woerden.
B4807: LAROUI, FOUAD. - Het tragische einde van Philomene Tralala.
B5893: LAROUI, FOUAD. - Judith en Jamal. Uit het Frans vertaald door Frans van Woerden.
K7844: LARREMORE, A. AND AMY HOPKINS LARREMORE. - The Marion Press. A Survey and a Check-List. With Incidental Alarums, and Excursions Into Colleteral Fields.
B3186: LARSEN, HENRY & MAY PELLATON. - Behind the lianas. Exploration in French Guiana. Translated by A. and G. Reid.
T4050: LARSEN, JACK LENOR. - Furnishing Fabrics. An International Sourcebook.
K5647: LARSON, EDWARD J. - De proeftuin van de evolutie. God en wetenschap op de Galapagoseilanden. Vertaald door Ruud Rook.
R4148: LARSSON, STIEG. - Mannen die vrouwen haten. Vertaald door Tineke Jorissen-Wedzinga.
Y2399: LARSSON, CARL. - Carl Larsson 1853-1919. Catalogus Zonnehof Amersfoort. Tentoonstelling van 19 oktober 1975 t/m 4 januari 1976.
A0055: LASOWSKI, PATRICK WALD. - Syphilis, Essai sur la litterature francaise du XIXe siecle.
T9132: LASSALLE, FERDINAND. - Der Lassallesche Kriminalprozess. Zweites und drittes Heft. Zweites Heft: Die mundliche Verhandlung nach dem stenographischen Bericht. Drittes Heft: Das Urtheil erster Instanz mit kritischen Randnoten zum Zweck der Appelations-Rechtfertigung, bearbeitet von Ferdinand Lassalle.
T5795: LASSON, GEORG. - De Dwaling van het Atheisme. Vertaling [A.H. de Hartog]
R6649: LAST, JEF. - De wind speelt op het galgetouw. Liedjes van Jef Last, plaatjes van M.S.
B8884: LAST, JEF. - Van een jongen die een man werd. Twee delen.
R1740: LAST, JEF. - De bevrijde Eros. Een ketter in Moorenland en andere gedichten.
L6840: LAST, JEF. - Leeghwater maalt de meren leeg.
H9356: LAST, JEF. - Gedachten onder water.
P1643: LAST, JEF. - Elfstedentocht.
K9416: LAST, JEF. - Kameraden! Verzen.
K8208: LAST, JEF. - Liefde in de portieken.
R5038: LAST, JEF. - Verleden tijd. Verzen.
K9441: LAST, JEF. - Marianne.
P1165: LAST, JEF. - Verleden tijd. Verzen.
W8161: LAST, JEF. - Marianne.
B5100: LAST, JEF. - Onder den koperen ploert. Gedichten.
L9132: LAST, JEF. - Schuim op de Kust.
A0684: LAST, JEF. - Een lotje uit de loterij.
T5299: LAST, JEF. / A. DEN DOOLAARD / ED. HOORNIK. - Dit is Walcheren. Tekeningen door C.A.B. Bantzinger.
H0121: LAST, JEF. - Kinderen van de middernachtzon.
Y5075: LAST, JEF. - Zo zag ik IndonesiŽ.
T3058: LAST, JEF. - Oog in oog.
R7341: LAST, JEF. - Madrid strijdt verder. 3e serie brieven van het Spaansche front.
T3428: LAST, JEF. - Van een jongen die een man werd. Twee delen.
B7624: LAST, JEF. - Ontwaakt! Proletariers aller landen vereenigt U! Karl Marx. Liedjes op de maat van den rottan.
T7045: LAST, JEF. - Vrij Spanje. Gedichten uit de Spaansche loopgraven van Jef Last en van Spaans-Republikeinse dichters.
T0028: LAST, JEF. - Tau Kho Tau. Gedichten.
M0070: LAST, JEF. - Oog in oog.
R9317: LAST, JEF. - Een antwoord op het geval Jef Last.
R9318: LAST, JEF. - Bloedkoraal. Anti-fascistische verzen uit de Spaansche loopgraven en op Het conflict Italie-Abessinie.
Y1061: LASTDRAGER, A.J. - Museum. 30 Lieve Verhalen voor de Jeugd. Bijeenverzameld door A.J. Lastdrager. Met vier gekleurde platen.
R5530: LATTIN, AMAND DE. - Het Marktlied. Wat de liedjeszangers zongen.
M7703: LATZKO, ANDREAS. - De achterhoede. Vertaling A.M. de Jong.
R6169: LATZKO, ANDREAS. - Brieven uit een stervend land.
T7120: [COHEN] LATZKO, ANDREAS. - De wilde man. Geautoriseerde vertaling van A.M. de Jong.
B6657: LATZKO, ANDREAS. - Helden en Figuranten uit de Fransche Revolutie. Vertaling Johan van der Woude.
H4664: LAU, THE. - De sterren van de hemel.
Y4536: LAUDY, ALPH. - Stemmen onzer Eeuw. Katholiek Algemeen Weekblad. 1e jaargang en 2e jaargang 1905-1906.
Y1251: LAUER, LEO. (RED.). - Sport in Beeld. Geillustreerd tijdschrift. 4e jaargang no 38. / 28 augustus 1928.
T7826: LAUFENBERG, HEINRICH. - Arbeiterklasse und Staatsgewalt.
R2996: LAUFFER, SIEGFRIED. - De klassieke geschiedenis in jaartallen.
Y3063: LAUREMBERG, P. - Het hernieuwde en verbeterde Acerra philologica, van P. Lauremberg, dat is: Zes honderd nutte en gedenkwaardige geschiedenissen, als ook zeer vermakelyke reden-kavelingen [ ... ] uit de beroemste zo Grieksche als Latynsche geschigtschryvers by een gesteld, en nu in beter order geschikt en uitgegeven door Joh. Hajenius.
T9872: LAURENS VAN SINT LAURENS (LEONARD HUIZINGA). - Zes kaarsen voor IndiŽ.
L2483: LAURENS VAN SINT LAURENS. [=LEONHARD HUIZINGA]. - Zes kaarsen voor Indie.
K2372: LAURENS, PIERRE. - Entre texte et image: Emblemes, Devises, Iconologie.
B3899: LAURENT, VIVI. - Vivi's reis. Een jaar als dienstbode in Amerika. Avonturen van een Zweedsche studente.
H3910: LAURENT, MARCEL EN WILLEM VAN DER PLUIJM. - De meesterwerken der beeldhouwkunst en der bouwkunst uit den vroegsten tot in dezen tijd.
Y4994: LAURENTIUS, VICTOR. - De Grote Tazelaar. Ridder & Rebel.
B5133: LAURENTIUS, TH. - De Rembrandts van Oostkapelle.
M5535: LAURIER, JOSIEN. - Het zal de liefde wel zijn.
H1866: LAURIER, JOSIEN. - Voor ons ligt een dag van bramenjam.
B5491: LAURIER, JOSIEN. - Een hemels meisje.
L8329: LAURILLARD, E. - Vlechtwerk uit verscheiden kleuren. Twintig voordrachten.
Y0401: LAURILLARD, E. - Ons Koningsfeest.
T6955: LAURILLARD, I.J.M. - Iets over dienstweigering wegens gemoedsbezwaren.
Y0561: LAURILLARD, E. - Wat men er bij moet weten.
R4580: LAUTS, G. - Invloed van de Fransche Staatsomwenteling van het Jaar 1789, op de Lotgevallen van Nederland.
L9645: LAUWAERT, GUIDO. - Portretten van een gestoorde natuur.
B8606: [ELSSCHOT] LAUWAERT, GUIDO. - Neem een doek. Willem Elsschot en de vrouwen.
H2698: LAUWAERT, GUIDO. - Een helder hart.
R6325: [DOMELA NIEUWENHUIS] LAVELEYE, EMILE DE. - Het Eigendom en zijne oorspronkelijke vormen. Vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis.
R0726: [DOMELA NIEUWENHUIS] LAVELEYE, EMILE DE. - Het Eigendom en zijne oorspronkelijke vormen. Vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis.
B0879: LAVENS, O. - Surrealisme.
W2647: LAVRIN, JANKO. - Leo Tolstoj: leven en werk. Vertaling M. Laffree.
R8049: ZACHT LAWIJD. - Vlaamsche Arbeid? Een Perzische dichter en een Mexicaanse keizer. Jotie 'T Hooft aan Nico. Kanttekeningen bij de Kaas-lectuur van Toon Esch. Een dichter uit Mosanje: Pierre Kemp. De redder van de Vlaamse letteren.
T4221: LAWRENCE, D.H. - Lady Chatterley's Lover.
H7695: LAWRENCE, D.H. - Het verblijde spook. Vertaling Bert Honselaar.
M1991: LAWRENCE, D.H. - De tweede Lady Chatterley. Jan Thomas en Jonkvrouw Jannie. Vertaling Jean A. Schalekamp.
W6636: LAWRENCE, D.H. - De vos. Vertaling Inez van Dullemen.
W6639: LAWRENCE, D.H. - De laatste lach. Tien verhalen. Vertaling H.J. Scheepmaker.
L0028: LAWRENCE, D.H. - Meesterwerken. Verhalen en korte romans.
L9714: LAWRENCE, D.H. - Lady Chatterley's minnaar. Vertaald door J.A. Sandfort.
M9562: LAWRENCE, D.H. - Letters to Thomas and Adele Seltzer. Edited by Gerald M. Lacy.
M6702: LAWRENCE, D.H. - De tweede Lady Chatterley. Jan Thomas en Jonkvrouw Jannie. Vertaling Jean A. Schalekamp.
M7705: LAWRENCE, D.H. - Het lieveheersbeestje en de laatste lach. Vertaling H.J. Scheepmaker.
M7706: LAWRENCE, D.H. - Het meisje en de zigeuner. Vertaling M. Mok.
M2674: LAWSON, HENRY. - Poems of Henry Lawson. Selected by Walter Stone.
R0422: LAZARE, BERNARD. - De fakkeldragers. Sociale fabels uit het leven onzer dagen. Naar het Fransch.
R9732: LAZARE, BERNHARD. - Sociale Fabelen.
R1984: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Graphic Design and Digital Media. Volume 24, nr. 4, 1998.
R1982: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Graphic Design and Digital Media. Volume 25, nr. 1-3-4, 1998.
R1956: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 9, nr. 1-4, 1982.
R1957: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 10, nr. 1-4, 1983.
R1958: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 11, nr. 1-3, 1984.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/18