Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
L8104: LEEUW, AART VAN DER. - Kinderland.
L8105: LEEUW, AART VAN DER. - De kleine Rudolf.
L8107: LEEUW, AART VAN DER. - De gezegenden.
A0943: LEEUW, AART VAN DER. - Ik en mijn speelman, een luchthartige geschiedenis.
H3855: LEEUW, AART VAN DER. - Vluchtige begroetingen.
L4849: LEEUW, G. VAN DER. - Dr. G. van der Leeuw. Bibliographie zijner geschriften bij de viering van zijn 25-jarig professoraat door zijn leerlingen en oud-leerlingen aangeboden en van een woord ter inleiding voorzien door J. Lindeboom.
H1048: LEEUW, AART VAN DER. - De opdracht, Miniaturen, Vertumnus.
H2700: LEEUW, AART VAN DER. - De mythe van een jeugd.
L9059: LEEUW, LOUIS DE. - Open brief aan den heer F.S. Kraaijvanger van Louis de Leeuw.
T5348: LEEUW, KITTY DE E.A. (EDS.). - Jong! Jongeren cultuur en stijl in Nederland 1950-2000,
Y8587: LEEUW, AART VAN DER. - Opvluchten en Het aardsche paradijs.
H7731: LEEUW, AART VAN DER. - Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld door Mea Nijland-Verwey.
T1527: LEEUW LANGNESE, H.J. VAN DER. - Weltfriedenswünsche. Dritte und vermehrte Auflage.
R6737: LEEUW, JAN VAN DER. - Het proces van Dieren.
Y0773: LEEUW, AART VAN DER. - Vluchtige begroetingen.
C0508: LEEUW, AART VAN DER. - Opvluchten en Het aardsche paradijs.
R6969: LEEUW, AART VAN DER. - Vluchtige begroetingen.
R6306: LEEUW, A.S. DE. - Het socialisme en de natie. Van het Communistisch Manifest tot de strijd tegen het fascisme.
Y8054: LEEUW, AART VAN DER. - Het Ledikant. Gedicht.
Y8050: LEEUW, AART VAN DER. - De opdracht.
R3738: LEEUW, BOUDEWIJN DE EN ADA DEPREZ. - Dietsche Warande 1888-1899.
Y9134: LEEUW, AART VAN DER. - Momenten van schoonheid en bezinning.
R3620: LEEUW, BOUDEWIJN DE EN MARIO BAECK. - Het Belfort 1886-1899.
A0119: LEEUW, AART VAN DER. - De mythe van een jeugd.
L5387: LEEUWE, H.H.J. DE. - Modern toneel. Een terreinverkenning.
Y8395: LEEUWE, H.H.J. DE. - De wetenschap van het toneel. Twee lezingen.
R3918: LEEUWE, H.H.J. DE. - Shakespeares Shylock en zijn vertolking door Louis Bouwmeester.
B5467: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - De liefde tot zijn land is ieder aangeboren. Land en Volk van Nederland in Kunst en Letteren.
R1657: [MARSMAN] LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Bij den dood van Marsman.
T2915: LEEUWEN, J. VAN. - De Sociaal-Demokratische Arbeiders-Partij.
R7394: LEEUWEN, J. VAN. - Eenheid, geen verdeeldheid. Een woord tot de leden der S.D.A.P. naar aanleiding van de partijgeschillen.
Y3026: LEEUWEN, S.VAN. - Memorandum inzake de verdwenen Personeelfondsen bij de N.V. Koninklijke Hollandsche Lloyd Amsterdam.
Y4816: LEEUWEN, FERDINAND VAN. - Verdronken verleden. Duiken naar schatten uit de geschiedenis.
H9389: LEEUWEN, W.L.M.E. - Drie vrienden. Studies over en herinneringen aan Menno ter Braak, H. Marsman, E. du Perron.
K5573: LEEUWEN, FREEK VAN. - Herdersgave. Gedichten met een inleiding van Anton van Duinkerken.
K3604: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Korte schets van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde.
K8297: LEEUWEN, FREEK VAN. - De deur op een kier. Levensherinneringen van Freek van Leeuwen. Bewerking en nawoord Martin Mooij.
K4527: LEEUWEN, W.L.M.E. - Drie vrienden. Studies en herinneringen aan Menno ter Braak, H. Marsman, E. du Perron.
Y9519: LEEUWEN, J. VAN. - Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland voorgevallen in sprokkelmaand 1825, met eene beschrijving van derzelver gevolgen voor dat gewst.
K6829: LEEUWEN, FREEK VAN. - Het simpel hart. Met illustraties van Dick Lammers.
Y6763: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - De ivoren toren. Meditaties over litteratuur en leven.
B6681: LEEUWEN, FREEK VAN. - Wederkomst. Gedichten.
Y7658: LEEUWEN, JOHANNES VAN. - Oratio Inauguralis de Arte Discendi quam in auditorio academiae lugduno-batavae.
K3973: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - La Litterature Neerlandaise depuis 1880.
K9976: LEEUWEN, FREEK VAN. - Herdersgave. Gedichten met een inleiding van Anton van Duinkerken.
B6131: LEEUWEN, JOS VAN. - Boeken maken.
K3398: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Lezende onder de lamp. Studies over nieuwe Nederlandse litteratuur.
K3527: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Drift en bezinning. Beknopte geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandsche Letterkunde.
K3528: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Drift en bezinning. Beknopte geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandsche Letterkunde.
K8498: LEEUWEN, FREEK VAN. - De kruistocht der bedelaars.
R5844: LEEUWEN, FREEK VAN. - Door het donker, met een inleiding van Henr. Roland Holst.
Y6623: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - De liefde tot zijn land is ieder aangeboren. Land en Volk van Nederland in Kunst en Letteren.
B8849: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - A. Roland Holst. De noodlottig uitverkorene 1888 - 23 Mei - 1948.
R4994: LEEUWEN, WOUTER J. VAN. - The " Nieuwe Kunst ". The Dutch contribution to the international Art Nouveau. Part 1: Dijsselhof - Lion Cachet - Nieuwenhuis.
Y6106: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Avonden op Drienerwolde. Herinneringen en ontmoetingen.
M4326: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN / J.A. GORIS. - Schrijvers en schilders. Verhalen en liederen uit Noord- en Zuid-Nederland van Veldeke tot Lucebert, verlucht met 150 reproducties van geestverwante werken der beeldende kunst. Verzameld door...
M6776: LEEUWEN, W.L.M.E. - Dichterschap en werkelijkheid. Geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika.
K1805: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - De ivoren toren. Meditaties over litteratuur en leven.
Y7101: LEEUWEN, J. VAN. - De vrouw bij Aristophanes.
Y7434: LEEUWEN, FREEK VAN. - Rood en wit. Oude en nieuwe gedichten. Gekozen en ingeleid door Wim J. Simons.
Y9125: LEEUWEN, FREEK VAN. - Harten troef. Een novelle.
Y7654: LEEUWEN, J. VAN. - Over Strekking en Samenstelling der Ridders van Aristophanes.
Y7655: LEEUWEN, J. VAN. - Over Strekking en Samenstelling der Wespen van Aristophanes.
H3981: LEEUWEN, W.L.M.E. - Dichterschap en werkelijkheid. Geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika.
T7044: LEEUWEN, J. VAN. - Voor den wereldvrede! Weg met de geheime diplomatie!
T3100: [ZWART, PIET] LEEUWEN, A.H. VAN EN H. SANGSTER. - Schuilplaatsen, en beveiliging tegen luchtaanvallen. Met een woord vooraf van Zijn Excellentie J.A. de Wilde.
B9303: LEEUWEN, CHARLES VAN. - Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele 1579-1630.
Y7657: LEEUWEN, J. VAN. - Het Paard van Troje.
Y0609: LEEUWEN, JOHANNES VAN. - Zal het Socialisme de Maatschappij Verbeteren?
B4785: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - La litterature neerlandaise depuis 1880.
Y6862: LEEUWEN, J. VAN. - Vier Blijspelen van Menander. (Het Scheidsgerecht, Glycera. Het Meisje uit Samos. De Beschermgeest).
Y7656: LEEUWEN, J. VAN. - Over Strekking en Samenstelling der Kikvorschen van Aristophanes.
T3045: LEEUWENBURGH, BART. - Het noodlot van een ketter. Adrian Koerbagh 1633-1669.
L2806: LEEUWENDAAL, WOUTER VAN. - Het meisje Jehanne.
T4887: LEEUWES, W. - Twee- en driestemmige liederen voor het opkomend geslacht.
Y4840: LEFFELAAR, H.L. - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween.
Y7146: LEFFELAAR, H.L. EN A.A. TADEMA. - Schimmen van verbeelding. Belevenissen op de tentoonstelling Camera Obscura in woord en beeld in de Haarlemse Vleeshal.
R7628: LEGENE, P.M. - De roode man en het evangelie. Pioniers in de Zuid-Amerikaansche Oerwouden. Illustraties Eva Schutz.
H0314: LEGMAN, G. (ED.). - The Limerick. 1700 examples, with notes variants and index.
H0043: LEGMAN, G. - The new Limerick. 2750 unpublished examples American and British.
T6853: LEGOUVE, GABRIEL. - Le Mérite des femmes, poëme.
B5237: LEGRAND, L. - Geschiedenis der Bataafsche Republiek. Vertaald en met aanteekeningen vermeerderd door H. Pyttersen Tz. Met eene voorrede van W.H. de Beaufort.
R5179: LEGRAND, MERCEDES. - Géographies. Poèmes avec un prologue de Valery Larbaud.
B5244: LEGROS, ELISEE. - Trois themes de recits de lutins ou de fees dans le folklore Wallon et le folklore compare.
Y5672: LEHEMBRE, LEONARD. - Leeslust B.C. Leesboekjes met platen voor het aanvankelijk onderwijs in lezen, schrijven en spelling. Twee deeltjes.
Y1815: LEHEMBRE, LEONARD. - Leeslust I. Leesboek voor het Lager- en Middelbaar Onderwijs.
Y2373: LEHMAN, BERND B. (RED.). - Kunstwerkt. Links tijdschrift over beeldende kunst. 1e jaargang nr. 1 oktober 1980 en nr. 2. februari-maart 1981.
C1527: LEHMANN, L.TH. - De pauwenhoedster.
Y6765: LEHMANN, L.TH. - Wat boven kwam. Gedichten.
K7487: LEHMANN, L. TH. - Subjectieve reportage. Gedichten.
W3292: LEHMANN, L. TH. - Een steen voor Hermes.
T6982: LEHMANN-RUSSBULDT, OTTO. - De industrie van den massamoord. Vertaald door J.B.Th. Hugenholtz.
L6888: LEHMANN, JOHN. - Virginia Woolf. Vertaling M.S. Kuyper.
L7511: FAUTH EN LEHMANN. - Taschenbuch des Buchhandlers.
MK0107: LEHNER, ERNST. - Alphabets and ornaments.
K0854: LEHNING, ARTHUR. - Marsman en het expressionisme, met reproducties naar veelal ongepubliceerd materiaal.
K5562: LEHNING, ARTHUR. - De Arbeid vrij.
T6714: LEHNING, ARTHUR. - Over vrijheid en gelijkheid.
K1931: LEHNING, ARTHUR. - Ithaka. Essays en commentaren 2.
K1954: LEHNING, ARTHUR. - De draad van Ariadne. Essays en commentaren Deel I.
M2762: LEHNING, ARTHUR. - De draad van Ariadne. Essays en commentaren.
R1159: LEHNING, ARTHUR. - Arthur Lehning Amsterdam, 8 januari 1976.
T1012: LEHNING, ARTHUR. - Bakoenin. Een biografie in tijdsdocumenten. Ingeleid en samengesteld door Arthur Lehning.
L3238: LEHNING, ARTHUR. - De draad van Ariadne / Ithaka. Essays en commentaren Deel I & II.
Y0476: LEHNING, ARTHUR. - In memoriam Maria Hunink 1924-1988. Rede uitgesproken op 24 maart 1988 te Wijhe.
H1111: LEHNING, ARTHUR. - Marsman en het expressionisme, met reproducties naar veelal ongepubliceerd materiaal.
R6455: LEHOUCK, FERNAND. - Van apathie tot strijdbaarheid. Schets van een geschiedenis van de Belgische Vakbeweging 1830-1914.
R5244: LEHR, ANDRE. - De klokkengieters Francois en Pieter Hemony.
H7320: LEIGH, JULIA. - Het tijgerspoor. Vertaling Marijke Emeis.
R1889: LEIJDEN, S. VAN. [=LUCAS STAFLEU]. - Ballade van den Arbeid.
T1071: LEIKER, SJOERD. - De Heksenmeester.
L7353: LEIKER, SJOERD / D.H. LAWRENCE / A. MARJA. - Drie in een: Buitengaats. De man die gestorven was. De bajesballade van Wilde Oscar.
T2379: LEINHOS, GEORGE. - Een stem van het slagveld. Brieven van...
T1632: LEISCHING, JULIUS. - Die Kunst im Leben des Kindes.
W8916: LEIST, FRIEDRICH. - Urkundenlehre. Katechismus der Diplomatik, Paläographie, Chronologie und Sphragistik.
H9011: LEK, G.J. VAN DER. - Bibliografie.
R0281: LEK, G.J. VAN DER. (ED.). - Het Buitenlandsche Boek 1938.
L6019: LEK, G.J. VAN DER. (ED.). - Het Buitenlandsche Boek 1935.
L6018: LEK, G.J. VAN DER. (ED.). - Het Buitenlandsche Boek 1936.
L6017: LEK, G.J. VAN DER. (ED.). - Het Buitenlandsche Boek 1937.
Y2625: DE LELIE. - De Lelie. Maandelijksch Katholiek Dames-tijdschrift Noord- en Zuid Nederland. 5e jaargang 1913. Nrs: 4 t/m 12
Y2626: DE LELIE. - De Lelie. Maandelijksch Katholiek Dames-tijdschrift voor Noord- en Zuid Nederland. 3e jaargang 1912. Nrs: 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12.
Y1560: DE LELIE. - De Lelie. Maandelijksch Katholiek Dames-tijdschrift voor Noord- en Zuid Nederland. 4e jaargang 1912. Nrs: 1-12. (mist nr. 11).
Y2624: DE LELIE. - De Lelie. Maandelijksch Katholiek Dames-tijdschrift voor Noord- en Zuid Nederland. 2e jaargang 1910. Nrs: 1-12. (mist nr. 7+12).
L7533: LELY, C.W. EN J. KOOPER. - Verhooging van de stormvloedsstanden op de Friesche kust, tengevolge van de afsluiting der Zuiderzee. / Nota betreffende den te verwachten invloed van de afsluiting van de Zuiderzee op de waterhoogten langs de Friesche en Groninger kusten.
T2155: LELYVELD, TH. B. VAN. - Penneschetsen.
T2421: LEM, ANTON VAN DER. - Johan Huizinga. Leven en werk in beelden & documenten.
K7610: LEMAIRE, RIA. (ED.). - Ik zing mijn lied voor al wie met mij gaat. Vrouwen in de volksliteratuur.
H8034: LEMMENS, MARCEL. - Tot straks, na de reclame! Het Nederlands in beweging.
L2444: LEMMENS, GERARD. - De Kain van Valkenburg. Een sage verhaal van lieven en moorden in Limburg.
B6707: LEMMERS, JAAK. - Het bonte leven. IX Gesprekken. 1924-1926.
Y6399: LEMNISCAAT. - Uitgeverij Leminiscaat, Rotterdam. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
R5090: LENAGHAN, KEVIN C. - De Kerk in Zuid-Afrika.
B7914: LENDERS, P. - De politieke crisis in Vlaanderen omstreeks het midden der achttiende eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis der Aufklaerung in Belgie.
T5800: LENIN, N. [VLADIMIR]. - Staat und Revolution. Die Lehre des Marxismus vom Staat und die Aufgaben des Proletariats in der Revolution.
T7821: LENIN, N. - Het groote initiatief. De heldenmoed van de arbeiders in Sowjet-Rusland. De Kommunistische zaterdagen. Vertaald door H.S. van Reesema-Rozenberg.
T0451: LENIN, N. - De diktatuur van het proletariaat. Haar economische en politieke verhoudingen. Vertaald W.S. van Reesema.
P1648: LENNART, CLARE. - Pluk een roos.
H8670: LENNART, CLARE. - Stad met rose huizen.
R7255: LENNART, CLARE. - Scheepjes van papier.
L3571: LENNART, CLARE. - Rouska. Met tekeningen van Lucebert.
B4209: LENNEP, J. VAN. - Onze voorouders. Illustraties Ch. Rochussen en W. de Famars Testas. Romantische werken. Vijf delen.
Y7452: LENNEP, D.F.W. VAN. - Drie Griekse Studies. De Agonistische geest. Herodotus als short story-schrijver. Hesiodus als realistisch dichter.
L7303: LENNEP, J. VAN. - Alledaagsche Bokken in 't Gesprek.
Y5568: LENNEP, J.H. VAN (ED.). - Een klein Kronykje omtrent den oorsprong en de vergrooting der dorpen van Graft en De Rijp, met vermelding van nog verscheidene andere merkwaardige stukken en geschiedenissen, te boek gesteld door Jan Adriaansz. Leeghwater, hierbij komt de Beschrijving van den grooten brand in De Ryp den 6den January 1654.
Y0362: LENNEP, JACOB VAN. - Ferdinand Huyck. Met illustraties naar teekeningen van D. Bles.
R5123: LENNEP, J. VAN. (ED.). - Gedenkboek der plechtige viering van het tweehonderdjarig bestaan de doorluchtige school te Amsterdam.
B3784: LENNEP, JACOB VAN. - Een liefde tussen Vossius' boeken. Kornelia Vossius. Een novelle [1857].
H7094: LENNEP, JACOB VAN. - Elisabeth Musch. In de bewerking van A. Alberts.
B7244: LENNEP, J. VAN. - Elizabeth Musch. Met illustratien van W. de Famars Testas. Twee delen.
B7245: LENNEP, J. VAN. - Novellen. Met illustratien van Ch. Rochussen. Twee delen.
M5184: LENNEP, J. VAN EN W.J. HOFDIJK. - Merkwaardige kasteelen in Nederland. 6 delen.
L9002: LENNEP, J. VAN. - Nederlandsche legenden. In rijm gebracht. Eerste deel: Het Huis ter Leede . Adegild. 1e en 2e zang. Tweede deel: Adegild. 3e tot 6e zang.
Y8687: LENNEP, J. VAN. - Een Lied, voor 15 Novemner 1863, den Amsterdammers toegezongen door hun stadgenoot.
B5770: LENNEP, J. VAN & J. TER GOUW. - De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. Deel I. Geillustreerd met ruim 300 Boekdruketsen van F.W. Zurcher.
B5771: LENNEP, J. VAN & J. TER GOUW. - Het boek der Opschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven. Geillustreerd met ruim 50 Boekdruketsen van F.W. Zurcher.
K2203: LENNEP, JACOB VAN. - Vertellingen van vroeger en later tijd.
L6126: LENNEP, J. VAN. - Poetische werken. Twee delen in een band.
Y6672: LENNEP, JACOB VAN. - Ferdinand Huyck.
Y6067: LENNEP, J. VAN / HILDEBRAND E.A. - De Nederlanden. Karakterschetsen, Kleederdrachten, houding en voorkomen van verschillende standen.
H0383: LENNEP, D.F.W. VAN. - Een smekeling op een cocktail-party. Griekse studies.
Y5737: LENNEP, DAVID JACOB VAN. - Verhandeling en Hollandsche Duinzang. Ingeleid en toegelicht door G. Stuiveling.
T5189: LENNEP, J. VAN & COMPAGNIE [=PIETER VAN LOON]. - Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands tot nut van groot en klein, vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is. [met] Verantwoording over de uitgave der Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands.
R8025: LENNEP D.J. VAN. - Davidis Iacobi van Lennep Poematum fasciculus.
L8613: LENNEP, J. VAN. - De Reisgenooten.
L8620: LENNEP, J. VAN. - De Friezen te Rome.
T2183: LENORMAND, H.-R. / DE MOREAU. - Ciels de Hollande. Illustrations De Moreau.
T9438: LENS, J. - Een echte Oranje! Geschiedenis van vorstin en volk. Bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van Koningin Wilhelmina. Aan de Nederlandsche jeugd verteld.
L9359: LENSELINK, J. - Vuurwapens van 1840 tot heden.
R5153: LENSELINK, SAMUEL J. - De Nederlandse psalmberijmingen in de 16e eeuw van de Souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk.
Y2522: LENSEN, B.J. / A.J. VAN HOUWELINGEN / W.H. STROOP. - Nationaal Normschrift. Handleiding voor de onderwijzer(es). Overtrekboekje 1. Schrijfschrift 2, Overtrekboekje 3, Schrijfschrift 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schrijfmethode voor de lagere scholen.
T0912: LENSTRA, P. - De bevrijding van Oranienburg.
T3490: LENTDECKER, LOUIS DE. - Het Proces Romsee Secretaris-Generaal van Binnenlandse Zaken.
T2048: LENTDECKER, LOUIS DE. (INLEIDING). - Het dagboek van vrouw Laplasse. Gefusilleerd te Brugge op 29 mei 1945.
L3697: LENZ, HANS. - Papier in Colonial Mexico. Part one and part two.
K4936: LENZ, SIEGFRIED. - Soldatenland. Vertaling W. Wielek-Berg.
Y5333: BRONKHORST. LEO. - Exodus.
K5614: LEON, ADRIANO GONZALEZ. - De leren vogel. Vertaling Janneke Noordemeer.
H5220: LEONARD, HUGH. - Stephen D. Toneelstuk naar de romans A portrait of the artist as a young man en Stephen Hero van James Joyce. Vertaling G. Franken Nawoord Fritz Senn.
T1441: LEONHARD, FRITS. - Het Knechtje.
L9282: LEONOW, LEONID. - Het uur der vergelding. Vertaling A.H. Kuipers.
M2058: LEOPOLD, J.H. - Verzen, Drama, Proza.
H2157: LEOPOLD, J.H. - In deze weidsche vlucht de koning Cheops. Bijeengebracht door Dirk Kroon.
H5590: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen.
Y0199: LEOPOLD, J.H. - O rijkdom van het onvoltooide. Een bloemlezing uit zijn verzen, samengesteld door Johan Polak.
B6222: LEOPOLD, J.H. & C.H. COSTER. - Twee Amoreuse liedekens. 1. Tavont sullen wir vrolic sijn. 2. Een liedeken van sceiden. Woorden en muziek.
T7703: LEOPOLD, R. - Leopold III.
H0983: LEOPOLD, J.H. - Verzen. Eerste en Tweede bundel.
Y8555: LEOPOLD, J.H. - Nabetrachtingen van een concertganger.
L5744: LEOPOLD, H.M.R. - De ontwikkeling van het Heidendom in Rome.
Y7356: LEPPERS, GER EPKO. - In de Treurwilgen. Gedichten.
L3584: LERG, WINFRIED B & MICHAEL SCHMOLKE & FRANZ DROGE. - Publizisten zwischen Intuition und Gewissheit.
L3583: LERG, WINFRIED B & MICHAEL SCHMOLKE. - Massenpresse und Volkszeitung. Zwei Beitrage zur Pressegeschichte des 19. Jahrhunderts.
L4002: LERG, WINFRIED B & MICHAEL SCHMOLKE & GERHARD E. STOLL (EDS.). - Publizistik im Dialog. Festgabe fur Prof.Dr. Henk Prakke zur Vollendung seines 65. Lebensjahres dargebracht von seinen Mitarbeitern und Schuler.
R6414: LERNO, AMAAT. - Priester Edward Poppe: Sociaal Apostel. Voorwoord L.A. Van Peteghem.
L0475: LEROI, ARMAND. - Mutanten. Over de (mis)vorming van het menselijk lichaam. Vertaald door Robert Vernooy.
K6516: LEROUX, KAREL. - De barmhartige samaritaan.
R8933: LEROUX, KAREL. - De barmhartige Samaritaan. Bandontwerp Elza van Hagendoren.
R3649: LESAGE, A. - Le fondateur de Liege. Le Matyr S. Leger Eveque d'Auntun. Sa premiere sepulture a Saint-Trond. Etude preliminaire des principaux documents.
R5919: LESAGE, A. - Nouvelles observation concernant Se Odile d'Odilien-berg (Hollande) et Se Adele d'Orp-le-Grand (Belgique).
R8214: LESKOW, N.S. - De betooverde pelgrim. Vertaling Wladimir Zatskoy. Inleiding van N. van Wijk.
W9487: LESNIKOWSKI, WOJCIECH. - The new French architecture. Introduction by Patrice Goulet.
L6198: LESOURD, MARTHE. - Erkenne dein Kind in seiner Handschrift.
L1558: LESSING, DORIS. - In 't bijzonder katten. Vertaling A.J. van Braam.
W0951: LESSING, DORIS. - De verzoeking. Vertaling Klaas Vondeling.
M2602: LESSING, DORIS. - Pas op jezelf, lieveling. Verhalen. Vertaling P. van Vliet.
W3134: LESSING, DORIS. - Terugkeer. Vertaling Molly van Gelder.
Y6437: LESSING, GOTTHOLD EPHRAIM. - Nathan de wijze. Toneelspel in vijf bedrijven. Vertaald door Edward B. Koster.
T5828: LESTER, W.R. - Natuurwetten in het sociale leven.
B8037: LETOUZEY, VICTOR. - La Typographie.
R8098: FORUM DER LETTEREN. - J.C. Kamerbeek: Archaische Griekse lyriek als uitdrukking van persoonlijk beleven. S.C. Dik: Oppervlaktestruktuur en dieptestruktuur. A.Z. van 't Hoff Stolk-Huisman: Grenzen der vertaling. J.J. Wesselo: Er staat niet wat er staat.
R2383: FORUM DER LETTEREN. - Kibedi Varga: Poetica in de hedendaagse Franse poëzie. Tollenaere: Litterae ex machina. Taalkunde en automatisering. Noske: De roman als bron van muziekhistorische informatie. Geurts: De historicus betrekkelijk.
B5949: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Symposium dekolonisatie in de Indisch-Nederlandse en de Indonesische Literatuur.
B5954: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Indisch-Nederlandse jeugdliteratuur.
B5955: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Indische egodocumenten.
B5963: INDISCHE LETTEREN. - Zuid-Afrika in Compagnietijd.
B7468: SPIEGEL DER LETTEREN. - Themanummer: Geschiedschrijving van de 19e-eeuwse Nederlandse Literatuur.
B5964: INDISCHE LETTEREN. - 150 jaar KITLV.
B6242: FORUM DER LETTEREN. - G.J. de Vries: Aspecten van Longinus. I. Schoffer: Het Wirtschaftswunder van Nazi-Duitsland 1933-1939. G.J. Resink: Axel Conrad en Martin Rimbaud. G.J. Resink: J.C. [Joseph Conrad] en C.D. [Claude Debussy].
R2384: FORUM DER LETTEREN. - Bulhof-Rutgers: Verdrinken in de tijd. Mol: De Klinker-fonemen van het Nederlands. Schallenberg: Een probleem betreffende Gustav Mahler. G.J. de Vries: Het stijlniveau der Griekse tragedie.
R2385: FORUM DER LETTEREN. - Van Groningen: Literaire vormen der Griekse verbeelding. Blok: De roman 'Breekwater' van Sybren Polet. Dresden: De betekenis van het boek in het humanisme.
R2386: FORUM DER LETTEREN. - Cohen: Versprekingen als verklappers van het proces van spreken en verstaan. M. Janssens: Retarderende structuurelementen in Max Havelaar. Stutterheim: Gezelle als Prokrustes. J. v.d. Veen: Timotheus en de elfde snaar.
R2387: FORUM DER LETTEREN. - Waszink: De poetische expressie in de Oden en Epoden van Horatius. Stutterheim: Enkelvoudige en samengestelde prominentieverhoudingen. Welcker: Kunstenaar en partij in de Sowjet-Unie.
R2388: FORUM DER LETTEREN. - Van Groningen: Pindarus en de wereld waarin hij leeft. Uhlenbeck: Betekenis en Syntaxis. Van den Toorn: De IJslandse saga vergeleken met de moderne roman.
R2389: FORUM DER LETTEREN. - Waszink: Het stijlbesef in de laat-antieke en Middeleeuwse Latiniteit. Mooij: Over de methodologie van het interpreteren van literaire werken. Brugman: Soviet-Russisch imperialisme in Centraal-Azie. Kamerbeek: Vijf gedichten van J.C. Bloem.
R8094: FORUM DER LETTEREN. - G.H. Blanken: Onderzoek en lezer. Corn. de Deugd: Verhaal, lezer en literatuurwetenschap. B.A. van Groningen: Cultuur en woord: woord en cultuur. A. Teeuw: Hang Tuah en Hang Djebat. K. van het Reve: In die doos zat weer een doos.
R8101: FORUM DER LETTEREN. - D.M. Bakker: Transformationele en functionele grammatia. J. van der Veen: Hector Berlioz en de muzische synthese.
R8096: FORUM DER LETTEREN. - F.C. Maatje: Literaire-ruimtebenadering. J.H. Croon: De Orphiek. G.J. Resink: Conradiaanse interraciale vriendschappen.
R8100: FORUM DER LETTEREN. - P.H. van Laer: Wat is wetenschap? B.A. van Groningen: Keizer Julianus. E. van der Starre: Dichter in oorlogstijd. Rene Char: Fete de arbres et du chasseur. Een poging tot interpretatie. Pim de Vroomen: Individu en intensiteit in de gedichten van Hans Andreus.
R8103: FORUM DER LETTEREN. - Titus Al: Literatuur als taalkunst. G. Extra: Taalkompensatieprogramms'a als bijdrage aan het socialisatieproces van het kind. J. de Smit & L. Pepplinkhuizen: De interpetatie van symbolen in literatuur. J.W. de Vries: de slot-t in consonantcluster te Leiden: een sociolinguistisch onderzoek. Auteursregister 1960-1974.
R8293: FORUM DER LETTEREN. - P.E. de Josselin de Jong: Afhankelijkheid, onafhankelijkheid, vrijheid: de taalkundige situatie. P.G.J. van Sterkenburg: Woordarchief en bronnen voor een computergestuurd woordarchief van het hedendaags Nederlands. E. Kummer: The Rhetoric of Fiction van Wayne C. Booth in de praktijk. L.H. Bouma: Het afnemen van de belangstelling voor de Noorse literatuur in Nederland.
R8095: FORUM DER LETTEREN. - J.C. Opstelten: Ja, de Grieken waren meer visueel dan auditief van aanleg. T.A. Birrell: Engelse literaire critiek op zpoek naar een methodologie. S. Kooijman: Arthur van Schendel en de Zuidzee.
R3133: KEUR VAN NEDERLANDSCHE LETTEREN. - Keur van Nederlandsche Letteren. [1e & 2e jaargang = alles dat verscheen].
R1348: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - C. Angiolieri: De gesjochte. M. Scheltema: Gedichten. L. Vroman: Brief uit Brooklyn. H. Speliers: Gedichten. P. Baehr: Israel en de joden in Amerika. A. van Woerden: Vrij Nederland en het Duits Rooms-Katholicisme. Jac. van Hattum: Twee Werelden.
R1345: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Hans Wesseling: Gedicht. Witold Gombrowicz: Twee fragmenten uit Ferdydurke. Heere Heeresma: Een dagje naar het strand (romanfragment). Andre Kuyten: Drie gedichten. I. Lipschits: Israel en de jonge staten in Azie en Afrika. A. van Woerden: Dwangvoorstellingen als Noodlot (III). P. Berger: Drie gedichten. H. van Kerkwijk: Vier gedichten.
R1346: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - R. van Gennep: Twee gedichten. Wilfred Smit: Klein epos. W. van Ravesteyn: Iets over satan en het satanische. D. Wesselius: Een antwoord aan Charles B. Timmer. Een Soefi in China. Charles B. Timmer: een laatste appel.
R1347: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Hans Andreus: Vijf gedichten. S. Membrecht: Mijn vriend, de dichter. W. van Elden: Tema con variazioni. B. Fris: Beschermde elites. M. Veltman: Dialoog. Janssen Perio: Het platte van Rondhuis of Panhuysen als pornostylist. R. van Gennep: Idillische censuur. E. van Krakou: Papalia. G.H. Pronk: Twee gedichten.
R1323: AMSTERDAMS TIJDSCHRIFT VOOR LETTERKUNDE. - Amsterdams tijdschrift voor letterkunde. Onder redactie van W.J. Simons, J.B.W. Polak e.a. 1e jaargang nrs. 1-3. 2e jaargang nrs. 1-6. 1953-1954.
B3167: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: M. Scheltema: Drie gedichten. Andre Kuyten: Heer Lucas dood. E.M. Janssen Perio: Walgen van de groene. S.: Brief in eigen beheer.
B3168: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: Wim Gijsen: Zo vlug gaat de mens voorbij. Lodewijk de Boer: De omgekeerde god. E.M. Janssen Perio: Walgen van de groene.
B7006: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Peter Berger: Vijf gedichten. Andre Kuyten: Thomas. Gerrit Hugo Pronk: Vijf gedichten. E.M. Janssen Perio: Wereldje van Wiessing.
B7007: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - J.C. Bloem: Naar A.E. Housman. Dolf Verspoor: Vier vuistslagen van Quevedo. D. Wesselius: Schijn en werkelijkheid in Rusland. Wilfred Smit: Zes gedichten. Bas den Ouden: De kemenade van Couperus.
B7008: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Harry Ikink: Landschap met kraaien. W. van Elden: Francesco Berni, 2 staartsonnetten. Steven Membrecht: Wachten op de zon (romanfragment). D. Wesselius: Schijn en werkelijkheid in rusland. A. Marja: Bewerkingen van Paul Valery.
B7009: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Maurits Mok: Dwars door de zomer. Heere Heeresma: Alg, een parafrase. Andre Kuyten: Vier gedichten. J.A. Steinz: Gedicht.
B5435: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: Jaap Harten: Twee gedichten. Paul van der Loef: Point de mocquerie. Fred Portegies Zwart: Drie gedichten. E.M. Janssen Perlo: Ook op het spoor terug...
B5436: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: Martin Veltman: De verliezer. Hans Andreus: Ballade van een tv-komiek. Andre Kuyten: Rossel vien. Wilfred Smit: Tete d'ange. Hohn Drager: Vier gedichten. Charles B. Timmer: Een guiz over Rusland.
B7002: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Heere Heeresma: De anjelieren. K.P. Kavafis: Vijf gedichten. Jac. van Hattum: Gedicht. G. Colmjon: Parasiteren op andermans werk. A.V.N. van Woerden: Nog meer katholieke coupures.
B7003: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Christopher Logue: Three poems. Andre Kuyten: Naar IJsland gaan. Fred Kleinbejag: Balans van een rel. E.M. Janssen Perio: Onwerkzaam tegengif.
B7004: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - D. Hillenius: vier gedichten. J.A. Schalekamp: Het kind. D. Wesselius: Wortman. A. Marja: Pretentieus beeld der letteren.
B7005: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - M.A. Veltman: De vader. Heere Heeresma: Caldonia platz 14. E. Willems: Drie gedichten. E.M. Janssen Perio: Een kapel in Dachau. L. von Ranke: Over de Reuchlin-affaire. A.V.N. van Woerden: Vier en een halve eeuw later. E. van Krakou: Pathetiek van het ego. M. Scheltema: Kwatrijnen.
R8289: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 1e jaargang 1959-1960 nrs: 1-10. Complete jaargang.
Y4406: MAETSCHAPPY DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE. - Werken van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden. Zesde deel.
R8291: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 3e jaargang 1961-1962 nrs: 1-10. Complete jaargang.
R8290: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 2e jaargang 1960-1961 nrs: 1-10. Complete jaargang.
Y3448: GEEN LETTERKUNDIGE. - Den Heeren J.A. Alberdingk Thijm en Dr. Nuyens een snuifje aangeboden door .....
Y9090: LETTERPROEF. - Letterproef Machinale Letterzetterij v/h H. Weeber N.V.
Y9379: LETTERPROEF. - Compugraphic, Type.
Y9387: LETTERPROEF. - Typo Delvos International, Types 1.
Y3311: LETTERPROEF. - Letterproef Ehrhardt.
B5759: LETTERPROEF. - Book Types from Clowes. A Specimen Book of Type Faces from Clowes.
Y9389: LETTERPROEF. - Boninghausen Letterproef Diatronic en Linofilm-Europa.
Y9103: LETTERPROEF. - Studio Zetterij Eduard Bos. 758 Body Types. Synopsis A t/m Z.
Y9392: LETTERPROEF. - Ploeger Lettering. Fotografische Body- en Koppenzetterij BV.Drie delen. Deel 1: Schreef A - G ; Deel 2: Schreef G - Z ; Deel 3: Schreefloos en Schrijf.
Y9383: LETTERPROEF. - Zetprint Typebook.
Y9089: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij Verweij, Mijdrecht.
Y9333: LETTERPROEF. - Letterproef Machinale Letterzetterij W. Groot B.V.
B5803: LETTERPROEF. - Linotype Library. Typeview Font Catalog 6/94. Fonts A-Z; Nonlatin; Pi & Symbol.
B5807: LETTERPROEF. - Cloeck en Moedigh bv. Compugraphic IBM composer.
B5811: LETTERPROEF. - Cloeck en Moedigh bv. IBM composer - Diatype.
T7546: LETTERPROEF. - Littera eget scheda. [De letter behoeft papier].
B1879: LETTERPROEF. - Baskerville, Bembo, Garamont, Helvetica, Optima, Times, Univers, Clarendon/Schrijf.
Y0691: LETTERPROEF. - Drukkerij J. Muusses NV Purmerend.
T9745: LETTERPROEF. - Zesde Letter-greep. Elsevier.
T9746: LETTERPROEF. - Eerste Letter-greep. Baskerville.
Y9084: LETTERPROEF. - Lettertypen van de N.V. Lettergierij en machinehandel voorheen N. Tetterode Nederland.
Y9116: LETTERPROEF. - Proeve der letteren.
T9434: LETTERPROEF. - Grafische epigrammen.
MK0173: LETTERPROEF. - Type face manual.
Y9376: LETTERPROEF. - Ploeger Lettering. Fotografische Body- en Koppenzetterij BV.
R5713: LETTERPROEF. - Letterproef Drukker Dico.
Y9304: LETTERPROEF. - Titelsatz A bis Z.
Y9303: LETTERPROEF. - A portfolio of text & display typefaces.
Y9343: LETTERPROEF. - Bitstream Typeface Library. 1085 Professional quality digital typefaces in industry standard formats for all platforms.
B8542: LETTERPROEF. - Letterproef. Koninklijke Drukkerij Van de Garde b.v. Zaltbommel.
Y9093: LETTERPROEF. - The Monotype Index. Issue 4.
Y8836: LETTERPROEF. - Beknopte letterproef van de Dutch Type Library.
M3008: LETTERPROEF. - Lettertypen van de N.V. Lettergierij en machinehandel voorheen N. Tetterode Nederland.
Y9327: LETTERPROEF. - Scantext is the beginning of a totally new approach to digital typesetting.
M3005: LETTERPROEF. - Bauer Type Foundry.
Y9066: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij W.C. den Ouden.
Y9094: LETTERPROEF. - The Monotype Index 5.0.
Y5161: LETTERPROEF. - Carlton. De Carlton is een in 1929 door de Lettergieterij Amsterdam op de markt gebrachte letter als open familie bij de Bristol.
Y9390: LETTERPROEF. - Euroset Letterproef.
Y9097: LETTERPROEF. - Compendium bo fototypes.
Y9375: LETTERPROEF. - The Typesetters.
T6863: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij Atlantic bv. Leuke letters, wijze woorden.
T6861: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij Heiermann & co.
Y9091: LETTERPROEF. - Neo-. Headliners neo-DisplayType One Line Index.
Y9100: LETTERPROEF. - Scangraphic Digital Type Collection. Index Mai 1987.
Y9078: LETTERPROEF. - Supertypes of the Scangraphic Digital Headline Collection. Edition 2.
T5436: LETTERPROEF. MUILENBURG, WILLEM. - wmz. Letterproef van Willem Muilenburg, in drukwerk.
Y9098: LETTERPROEF. - Lino Type Collection. Mergenthaler Type Library. Alphabetical list of typefaces.
R2192: LETTERPROEF. - How to select type faces.
Y4615: LETTERPROEF. - Letterproef 2, Drukkerij Meijer Wormerveer. Tweede deeltje: Bodoni, Bodoni vet cursief, Arsis, Falstaff.
Y9340: LETTERPROEF. - A Specimen of Baskerville Types.
Y9391: LETTERPROEF. - Linotype Fotosatz Schriften 1 + Teil 3: 2. Linotype-Fotosatz-Schriften, 3. Titelsatzschriften und nichtlateinische Schriften, 3: Linotype-Sonderschriften und Zeichen, 4. Anhang.
Y9101: LETTERPROEF. - Typo Delvos International. Letterproef. Diatronic. Diasetter.
Y9298: LETTERPROEF. - Letterproef Fase 2. Twee delen Headliners en Body types.
Y4616: LETTERPROEF. - Letterproef 3, Drukkerij Meijer Wormerveer. Gill, Kaart antieke, Halfvette kapitalen, Brede halfvette antieke, Brede vette antieke, Vette antieke cursief, Annonce antieke, Smalle antieke, Smalle vette antieke, Vette verlengde egyptienne.
Y9075: LETTERPROEF. - Transotype. Mapje met 36 lettertpen en 7 symbolen en een vel met cijfers.
W4608: LETTERPROEF. - Over de omgang met woorden.
Y9388: LETTERPROEF. - Studiozetterij Eduard Bos, Letterproef: Headlines, Diatronic Body, Alphatype Body.
Y9092: LETTERPROEF. - Letterproef Multiscreen,
Y9310: LETTERPROEF. VOX, MAXIMILIEN (ED.). - Defense & illustration de la lettre.
M3004: LETTERPROEF. - One-line specimens of Linotype faces.
Y9385: LETTERPROEF. - Precise Foundry Typefaces.
Y9393: LETTERPROEF. - Letterproef Niek van Dijk. Twee delen.
Y9305: LETTERPROEF. - Letraset [catalogus].
Y9334: LETTERPROEF. - Kiesletters Jan Veltheer en de Gevorderde Kunst van het Doorgeven.
Y9377: LETTERPROEF. - Jan Veltheer / Alphabet Innovations / The Weighted Standard Folios.
Y9381: LETTERPROEF. - Grimbergens letterproef. v.i.p., copytype, linofilm europa, intertype.
Y8157: LETTERPROEF. [KIS, NIKOLAAS], - Letterproef Nikolaas Kis (kopie) + Letterproef Janson Text (Linotype) van drukkerij Lauren Coster (herdruk0 + Ronals Steur, Gedenkschrift ter gelegenheid van het derde eeuwgetijde van de gouden bijbel gedrukt door Nikolaas Kis te Amsterdam.
Y9095: LETTERPROEF. - Letterproef fotografisch zetten.
Y9386: LETTERPROEF. - Typopress Zurich AG. Mengensatz, Layoutsatz, Repro.
B2904: [ZWAGERMAN] LETTINGA, ELIK (ED.). - Standplaats Zwagerman.
R6063: LEUFTINK, A.E. - Chirugijns zee-compas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw.
L9985: LEUS, HERWIG. - Ik ben steeds op doorreis. De wonderlijke avonturen van Paul Snoek in Vlaanderen, in Rusland en overal elders te wereld.
R6254: LEUVEN, LIENKE. - De boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de Republiek.
L7023: LEUVEN, LIENKE. - De Boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de Republiek.
H0174: LEVAY, SIMON. - Het seksuele brein. Waarom zijn wij seksuele wezens?
L9095: LEVE, M.D.E. DE. - Psychologie en taalonderwijs.
Y0695: HET NIEUWE LEVEN. - Inhoud: Kees Meijer: Pantheisme(II). J. Keulen: Duitsche indrukken. J.C. Wannee: Jodenhaat. Ingezonden: Persoonlijk en Maatschappelijk Geluk.
Y8574: HET LEVEN. - Het leven. Extra-nummer: Onze Nederland-Indie vliegers terug. 20ste jaargang dinsdag 21 April 1925 No. 16a.
Y2587: KUNST & LEVEN. - Kunst & Leven. Geillustreerd Maandschrift. 2e jaargang [1903] nrs. 1 t/m 12. Complete jaargang.
T5169: NIEUW LEVEN. - Nieuw Leven. [Nieuwe Reeks]. Maandschrift onder redactie van Gustaaf Vermeersch, Gust Van Hecke, e.a. Jaargang 1908 & Jaargang 1909. Redactie: Ad.Herckenrath, Gust Van Hecke, e.a.
M7716: LEVEN, JEREMY. - De maker. Vertaling J.J. de Wit.
Y3368: NIEUW POLITIEK LEVEN. - Nieuw Politiek Leven. Orgaan der C.N.A. ter verdediging van het recht der hervormde gezindheid. 2e jaargang Februari 1939 no. 2.
T0498: LEVENBACH, MARIUS G. - De Vakvereenigingen in Het Nederlandsche Recht.
Y8795: LEVENSBERICHT. - Zacharias Heyns. 1570-1640.
W9917: LEVERING, MIRIAM (ED.). - Rethinking scripture. Essays from a comparative perspective.
T3822: LEVEY, SANTINA M. E.A. - Kant. Verslag van de Textieldag van 25 april 1985 in het Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam, in samenwerking met de Vereniging 'Het Kantsalet'
R3986: LEVI, PRIMO. - De zesde dag. Verhalen. Vertaling Reinier Speelman.
B1956: LEVI, PRIMO. - Primo Levi, informatie.
R0908: LEVIE, SOPHIE ALISA. - Commerce 1924-1932 een internationaal modernistisch tijdschrift.
L9915: LEVIN, BERNARD. - Enthousiasme. Vertaling Pauline Moody.
Y8385: LEVIN, MIKAEL. - War Story. Text by Meyer Levin.
L8271: LEVISSON, R.A. - Zeefdruk.
Y4100: LEVIT, H. - Views of Rome then and now. 41 Etchings by G.B. Piranesi and Corresponding Photographs and Text by Herschel Levit
T5901: LEVY, J.A. - De vergoeding van verloren staatspapieren in Oostenrijk en Nederland, in verband met het te loor gaan van Nederlandsche Bankbiljetten.
R4545: LEVY, J.A. - Maskers af!
H8936: LEVY MOSSANEN, DORA. - Harem.
T3511: LEVY, WILLIAM. - The Virgin Sperm Dancer.
R9692: LEVY, J.A. - De kleinhandel. Eene Anti-Marxistische Repliek.
K3475: LEWIN, LISETTE. - Het clandestiene boek 1940-1945.
K6620: LEWIS, SINCLAIR. - Koninkje. Vertaling Ed de Neve.
B4720: LEWIS, JOHN. - Anatomy of Printing. The influences of art and history on its design.
M3419: LEWIS, L.A. / L. BERRY. - African environments and resources.
B0904: LEWIS, JOHN. - The 20th Century Book. Its illustration and design.
W9568: LEWIS, JOHN. - Typografie. Grundlagen und Experimente.
T9551: LEWY, GUENTER. - De Rooms Katholieke kerk en Nazi-Duitsland.
H5078: LEY, GERD DE. - Met voorbedachten rade
K3587: LEY, GERD DE. - Aforistisch bestek 1944-1974. Essays, enquete, bibliografie, bloemlezing.
R8157: LEYDS, W.J. - Het insluiten van de Boeren-Republieken. Een vervolg op de eerste annexatie van de Transvaal. Twee delen.
B3041: LEYTENS, E.H. FRANS. - De nieuwe Richting.
Y5001: LEZER, LEO. - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude K.N.I.L.
R4959: LHOMBREAUD, ROGER. - Arthur Symons. A critical biography.
Y1764: CHEN LI. - De rand van het eiland. Gedichten. Vertaald uit het Chinees door Silvia Marijnissen. Gevolgd door een gesprek met de dichter.
W6007: LIAGRE BOHL, HERMAN DE. - Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland.
T6344: DE LIBEL. - Inhoud: Ger van Greuningen: Een Zomeridylle. Jan Ressing: De Televisie. D. van de Stoep: De hond. J.H. de Groot en J. Nauta: Spelende poesje. Roel Houwink: Iets over het lezen van gedichten. Daan Jansen: A.D. Copier Nederlandse kunstenaars. Leon Blum, politieke portretten. C.W. Visser: Een reis naar de grens van Tibet. Strip: De vreemde wereld Peter Lutz.
Y4730: THE LIBERATOR. - The Liberator for members of the allied forces. Weekly Newspaper. 17 October, 7 en 28 November 1945. Issue 22-25-28. Editor H. Boonzajer.
Y0664: LIBERTAS. - Elisabeth v. Maasdijk: Vrij Onverveerd.
B8494: LIBERTAS. - Inhoud: D. Hans: De Rotterdamse havenstaking. De Koningin. F.W. Stapel: Een Oranjevorst naar Indie. A. Lijsen: De betekenis van Hugo de Groot. H.W. Meihuizen: Wees Sterk en werkt! L. Brummel: Het bibliotheekwezen in het Koninkrijk. Hopalong: Een sombere noot.
Y4182: LIBERTAS. - Libertas. Maanschrift voor het Koninkrijk der Nederlanden. November 1945. No. 14.
T6497: LIBERTATE, FELIX. - De Tweede Wereldoorlog en daarna.
R0397: LIBERTINAGE. - A. Morrien. G.J. Resink. Guus Valleide. Edward Lear. A. Lehning. H.R.G. Vroom. G.H. 's-Gravesande. C. Schuitevoerder. H. van Nieuwhaven. J.O. Kalff. H. van Galen Last.
H6414: LIBERTINAGE. - Bevat: H. Roland Holst, Jan van Gelder, H.A. Gomperts, Hendrik de Vries Hans Lodeizen e.v.a.
B8947: LIBERTINAGE. - J.A. Ages. Ch. H. Wentinck. L.Th. Lehamnn. C. Buddingh. J.W.L. Meijer. W.F. van Leeuwen. W.J. Rozendaal. Jacques Gans. J.O. Kalff.
B8953: LIBERTINAGE. - Jan van Nijlen. Ton van Oudwijk. Hendrik de Vries. J. de Kadt. A. Alberts. Besprekingen.
B8954: LIBERTINAGE. - E.M. Forster. J. Moeljono. M. Vasalis. A.C. Willink. W.J. Rozendaal. S. Vestdijk. Ch. H. Wentinck. H.A. Gomperts. P. Vlemminx. P. Abrahams. J. Gans. Besprekingen.
B8974: LIBERTINAGE. - Jan van Gelder. Elisabeth de Roos. H.A. Gomperts. W.F. van Leeuwen. Yvo K. Pannekoek. J. de Kadt. Leo Vroman. Besprekingen.
B8975: LIBERTINAGE. - Robert Lowell. H.A. Gomperts. Alfred Kossmann. H.R.G. Vroom. Elisabeth de Roos. M. Vasalis. Jan van Gelder. L.Th. Lehmann. Max Nord. Ankie Peypers. A. Morrien. J. de Kadt. J.H.W. Veenstra. H. Kesten. H. van Galen Last. Besprekingen.
H6517: LIBERTINAGE. - Bevat: A. Alberts, Jan van Gelder, J. de Kadt, J. Emmens, e.a.
B8955: LIBERTINAGE. - Jac. van Hattum. Jan van Gelder. L.J. Pieters. E. du Perron. H.A. Gomperts. Ch. Wentinck. J. de Kadt. M. Nord. Besprekingen.
H7762: LIBERTINAGE. - Bevat: H. Drion. A. Morrien. J. Hanlo. W.F. van Leeuwen e.a.
L2718: LIBOUREL, J.E.H. - Open brief aan zijne excellentie Dr. H. Colijn.
B1713: LIBOUREL, PH. B. - Maria Stuart. Heeft Maria Stuart de Lettres de Cassette geschreven? Was Maria Stuart medeplichtig aan moord op haar gemaal?
T2517: LIBOUREL, J.E.H. - Is het Fascisme en Nationaal-Socialisme logisch houdbaar?
H7910: BODLEIAN LIBRARY. - Portraits of the sixteenth and early seventeenth centuries.
H7911: BODLEIAN LIBRARY. - Byzantine illumination.
H7912: BODLEIAN LIBRARY. - Scenes from the life of Christ in English manuscripts.
Y8273: LIBRECHT, JULIEN. - Septembernachten.
H6411: LICHT, HANS. - Sittengeschichte Griechenlands. Neu herausgegeben, bearbeitet und eingeleitet von Herbert Lewandowski.
K0986: IN 'T LICHT. - Een tijdschrift gewijd aan de werkzaamheid van de Uitgeverij Het Spectrum te Utrecht, onder redactie van Gabriel Smit, H. Kuitenbrouwer en Charles Nypels.
B8979: IN 'T LICHT. - Een tijdschrift gewijd aan de werkzaamheid van de Uitgeverij Het Spectrum te Utrecht, onder redactie van Gabriel Smit, H. Kuitenbrouwer en Charles Nypels.
B8653: LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH. - Witz und Weisheit. Aphorismen.
T3424: LICHTENBERGER, ANDRE. - Kleine Trott.
T0304: LICHTENBERGER, ANDRE. - Mijn Kleine Trott.
Y2692: DE LICHTTOREN. - 25-jarig Regeeringsjubileum 1898-1923.
L5972: LICHTVELD, LODEWIJK. - De glorende dag. Verzen.
M6494: LIDDELL HART, B.H. - History of the Second World War.
R0997: LIDTH DE JEUDE, CLARA VAN. - De lage akker.
B9675: LIEBAERS, F. - Kritiek van de Politiek en de Tactiek van de Nationale en Internationale Vakbeweging.
K1906: LIEBAERS, HERMAN. - Meestal in opdracht. Brusselse kant-tekeningen van een bibliothecaris.
T3601: LIEBAUT, H. - Repertorium van de pers in het arrondissement Aalst 1840-1914.
Y1960: LIEBIG. - Van een groot man en zijn werk. Uitgegeven door de Compagnie Liebig.
R1308: LIEBKNECHT, WILHELM. - Karl Marx: zijn leven en werken. Met een inleiding en historische aanteekeningen door Lucos.
R0685: LIEBKNECHT, WILLEM. - Tot Aanval en Verdediging. Eene voordracht. Uit het Hoogduitsch vertaald door E.V.B.
T3065: LIEBMANN, OTTO. - Festgabe der Deutschen Juristen-Zeitung zum 500 jahrigen Jubilaum der Universitat Leipzig.
Y8912: LIEDBLAADJE. - Surprisen-lied. Wijze: De Maliebaan.
Y8951: LIEDBLAADJE. - Evang. Luth. Gemeente. Lutherfeest 11 November 1883. Wijze: diverse gezangen.
Y8913: LIEDBLAADJE. - Lessen aan den Bruidegom. Wijze: Paul Jonas. A 265.
Y8914: LIEDBLAADJE. - Hulde aan het Bruidspaar en hunne Ouders. Wijze: Jip, I addy, I ay.
Y8915: LIEDBLAADJE. - Tafelzang. Wijze: Wien Neerlandsch bloed.
Y7818: LIEDBLAD. - Koperen Jubel-Lied. No. 69. Wijze: Oostenrijksch Volkslied.
Y7819: LIEDBLAD. - Wat is het leven schoon. No. 263. Nieuw vroolijk bruiloftslied. Wijze: Geef mij nog een druppie.
Y7816: LIEDBLAD. - Leve de Vrede. Wijze: It is a long way to Tipperary.
Y7817: LIEDBLAD. - Beurtzang. 172. Wijze Ta-ra-ra-boem-diee.
T2530: LIEDE, CONRAD VAN DE. - Op St. Barbara's bodem. Militaire schetsen. Met illustraties van W. Staring.
R7133: LIEDERIK. [= JORIS FASSOTTE]. - Vlaanderen's ekonomische Zelfstandigheid.
L5892: LIEDMEIER, CHRISTIANA. - Plutarchus' biographie van Aemilus Paullus historische commentaar. / Plutarchus Vita Aemilii Paulli Tekst.
T3894: LIEFTINCK, P. - Uitwegen uit den chaos.
B9727: LIEFTINCK, FERD. (VERZAMELING). - Tentoonstelling van Japanse houtsneden.
R6489: LIEFTINCK, P. - De overheid neemt en geeft. De financiele politiek van de regering en de sociale achtergrond daarvan.
R0962: LIEFTINCK, GERARD ISAAC. - De Middelnederlandsche Tauler-handschriften.
R6592: LIENEMAN, JAN ERNST. - Over de helderheid der kleuren.
R9513: LIEPMANN, HEINZ. - Het vaderland. (Een documentatieroman uit het Duitschland van nu). Vertaling P. Voogd.
W0210: LIER, RUDIE VAN. - Praehistorie. Proza.
H9525: LIER, FRANS VAN. (ED.). - De droom leeft voort en andere uitspraken uit 1991.
T0106: LIER, RUDIE VAN. - Praehistorie. Gedichten.
R5474: LIER, BAS VAN EN ELLY HEES. - Van schrijver tot boekenkast. Hoe een boek wordt gemaakt.
M3795: LIER, BAS VAN. - Voor een ander zingt-ie. Geluk en ongeluk. Ingeleid door Gregor Frenkel Frank.
M6801: LIER, RUDOLF VAN. - Rupturen.
L6798: LIER, HERMANUS H. VAN. - Mijnen en mensen in Spanje. De praktijk van het Nationaal-Syndicalisme.
B8493: LIER, RUDIE VAN. - Praehistorie. Gedichten.
T0185: LIER, RUDIE VAN. - Roodkapje. Een romantisch spel in een romantisch bosch.
B2701: LIESHOUT, PETER H. VAN. - Belevenissen 1965. Een cyclus powezie.
R3085: LIESHOUT, MAURICE VAN. - Een groeiend zedelijk kwaad. Documenten over de criminalisering en emancipatie van homoseksuelen 1910-1916.
Y8006: LIESHOUT, PETER H. VAN. - Zo goed als nieuw. Bewaarde gedichten '66-'76.
R7780: LIESHOUT, H. VAN. - Onze onevenwichtige jongeren.
T0831: LIESHOUT, H. VAN. - Onze onevenwichtige jongeren.
Y6951: LIESHOUT, TED VAN. - Multiple noise.
Y5387: LIESKE, TOMAS. - Krantenknipsels van/over Tomas Lieske.
T9123: LIEVAART, INGE. - Een spoor dat vervloeit. Gedichten.
T8968: LIEVAART, INGE. - Ribbels in het zand. Gedichten.
T8969: LIEVAART, INGE. - Binnen klein bestek. Gedichten.
L5834: LIEVEGOED, A.J. - Dagbladwezen en dagbladstudie.
K3777: LIEVEN, M. - Beknopte literatuurgeschiedenis met bloemlezing. Twee delen.
R0123: LIEVENS, R. (ED). - Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa.
Y1902: LIEVENS, JAN. (TEKST EN TEKENINGEN). - Flip & Mathil in de Kampen. (Beeldverhaal).
T6352: LIEVERSE, JAAP (ED.). - Manuel R. Goldschmidt in gesprek met Piet C. Cossee.
T6353: LIEVERSE, JAAP. - Nieuw licht op een 'paleisrevolutie'. Joop Beljon tegen Paul Schuitema met Jan van Keulen in de coulissen. De openbare strijd voor een nieuw onderwijsklimaat op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag tussen 1957 en 1967.
T6350: LIEVERSE, JAAP. - Karel Treebus: Integriteit gaat boven populariteit.
T6349: LIEVERSE, JAAP. - Onuitblusbaar verlangen. Het werk van Walter Nikkels.
Y4629: LIEVERSE, JAAP - Nieuw licht op een "paleisrevolutie". Joop Beljon tegen Paul Schuitema met Jan van Keulen in de coulissen. De openbare strijd voor een nieuw onderwijsklimaat op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag tussen 1957 en 1967.
Y2406: LIEVRE, P. / JEAN LEBRAU / LOUIS ROYER. - Le Divan. P. Lievre: Jerome Carcopino. Jean Lebrau: Poemes. Louis Royer: Stendhal a Thuellin. Les Chroniques. Georges-Louis Garnier; Henri Martineau; Edmond Pilon; Francois Serzais.
R0510: LIGT, BART DE. - Open brief aan Gandhi.
R0511: LIGT, BART DE. - De overwinning van het geweld.
R0512: LIGT, B. DE. - Oorlog aan den oorlog. Wat ieder in dit opzicht doen kan.
R0515: LIGT, B. DE. - Profeet en Volksfeest. Rede n.a.v. het verzoek v.d Algemeene Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk om den 16en Nov. 1913 het onafhankelijkheidsfeest godsdienstig te vieren.
R0518: LIGT, B. DE. - Wereldstrijd. Een woord tot de kerken, haar voorgangers en leiders. in het bizonder tot de Synode der Ned. Herv. Kerk van 1915.
L3310: LIGT, B. DE. - Clara Meijer Wichmann als verdedigster der menschelijkheid.
B6500: LIGT, BART DE. - Godsdienst en Atheisme. Een geknotte radiorede gehouden voor de Vrijdenkers Radio-Omroepvereeniging.
R0509: LIGT, BART DE. - Oorlog, Volkenbond en Sankties.
R0452: LIGT, B. DE. - De wedergeboorte van Maria.
R0503: LIGT, BART DE. - Mobilisatie tegen den oorlog!
R0501: LIGT, B. DE. - Een wereldomvattend vraagstuk. Gandhi en de oorlog.
R0502: LIGT, B. DE. - S.D.A.P. en antimilitarisme.
R0520: LIGT, B. DE. - Soldaten en arbeiders staakt!
R0743: LIGT, BARTHELEMY DE. - Le Probleme de la Guerre Civile.
R0635: LIGT, B. DE. - Profeet en volksnood. Met XXII bijlagen over Kerk en Imperialisme.
R0634: LIGT, B. DE. / J.B.TH. HUGENHOLTZ. - Het karakter van de B.v.C.S. Verslag van de achtste jaarvergadering van den Bond van Christen-Socialisten gehouden te Amsterdam op 13 Mei 1915.
R0632: LIGT, B. DE. - De oorlog die nadert. Derde zeer veel vermeerderde druk van Oorlog of Revolutie.
R0610: LIGT, B. DE. - Gandhi over Oorlog, Volkenbond en Ontwapening.
R0606: LIGT, BART DE. - Kerk, cultuur en samenleving. Tien jaren strijd.
T1926: LIGT-VAN ROSSEM, CATHERINA LYDIA. - De weg tot ontwapening.
Y0345: LIGTENBERG, R. - Collectanea Franciscana Neerlandica uitgegeven bij het Zevende Eeuwfeest van Sint Franciscus, 1226-1926. Collectanea Franciscana Neerlandica.
K8133: LIGTHART, JAN. - Letterkundige studien. De kleine Johannes, eerste deel door Frederik van Eeden.
R5783: LIGTHART-SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 october 1944.
M3393: LIGTHART, JAN. - Letterkundige studien: De kleine Johannes, eerste deel door Frederik van Eeden.
B5628: LIGTHART, JAN. - Jeugdherinneringen van Jan Ligthart. Inleiding H. Nieuwenhuis.
K2191: LIGTVOET, FRANK UND MARCEL VAN NIEUWENBORGH. - Die niederlandische und flamische Literatur der Gegenwart.
B5012: LIJFERING, JELLE H.W. - Selectieve migratie. Een empirische studie van de samenhang tussen plattelandsmigratie en selectie naar intelligentie in Nederland. Selective Effects of Rural Migration in the Netherlands (with a summary in English).
M6019: LILAR, SUZANNE. - Het paar. Pleidooi voor een duurzame erotiek en voor de sacrale liefde. Vertaling C. Heering. Nawoord Marnix Gijsen.
Y4945: LILIUS, ALEKO E. - Avonturen onder Chinese zeerovers.
B9506: LILJE, HANNS. - Portret van Luther in de lijst van zijn tijd.
R3636: LILLE, VICTOR DE. - Vertellingen.
T6577: LIMBORGH, P. VAN. - Wat de annexatie door Belgie voor Limburg en Zeeland beteekent.
B5718: LIMBURG, TON. - In een Zwart Gat. De professionele praktijk van een grafisch ontwerper.
L8682: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Romantische Werken: Diophanes.
H2477: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN. - Akbar. Een Oostersche roman.
T0373: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Een ezel en eenig speelgoed.
B1552: LIMBURG BROUWER, P.A.S. - Akbar. Orienta Romano. Tradukis J.C. & J.R.G. Isbrucker kaj J. Ziermans.
R2143: LIMBURG STIRUM, D.A. VAN. - De meerderjarigheid van den vermoedelijken erfgenaam der kroon. Eene academische proeve.
R5255: LIMBURG STIRUM, J.B. VAN. - Een woord van een oud man aan den regeerenden stand.
M7325: LIMBURG, ROB. - Cultuurdragers in bewogen tijden. Met een woord vooraf van C.P. Gunning
H6139: [ERASMUS] LIMBURG, ROB. - De levende gedachten van Erasmus. Met een voorwoord van R. Casimir.
L8684: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Het Leesgezelschap te Diepenbeek. Een Ezel. Eenig Speelgoed.
Y6530: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Een ezel en eenig speelgoed. Van eene inleiding en eenige aanteekeningen voorzien door P.H. Damste.
R5289: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN. - Problematische politiek. Het nieuwe ministerie en de volksvertegenwoordiging in 1856.
B7265: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN. - Akbar. Een Oostersche roman.
K9600: LIMBURG'S JAARBOEK. - Limburg's jaarboek 1906. Limburg Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst XII. Eerste en tweede aflevering.
W0598: LIN, JULIA C. - Modern Chinese Poetry: An introduction.
M5360: LIND, JOKOV. - Landschap in beton. Vertaling M. Coutinho.
M5350: LIND, JOKOV. - Ergo. Vertaling Oscar Timmers.
W2603: LIND, JOKOV. - Close-up. Autobiografie deel II. Vertaling Therese Cornips.
M5351: LIND, JAKOV. - Een ziel van hout en andere verhalen. Vertaling H.L. Mulder.
Y1821: LINDBERG, DAVID C. - Pioniers van de westerse wetenschap. De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600 v.C.-1450 n.C. Vertaling Henk Moerdijk.
C1089: LINDBERGH, ANNE MORROW. - Luister! De wind. Met een voorwoord en kaarten van Charles A. Lindbergh.
H9992: LINDBERGH, ANNE MORROW. - Om de Noord naar het Verre Oosten.
T2958: LINDE, M.A. VAN DER. - Pierre Reverdy. Poésie nouvelle et peinture cubiste. Théories et pratiques reverdiennes 1913 - 1920.
T8052: LINDE, A.VAN DER. - Het oudste gezangboek. Voor de openbare godsdiensoefeningen in de Nederlandsche Gereformeerde Kerk.
T1583: [STREUVELS] LINDE, RAF VAN DE. - Het oeuvre van Streuvels, sociaal document.
Y7368: LINDE, GERRIT VAN DE. - Krantenknipsels Gerrit van de Linde.(De Schoolmeester).
L4296: [STREUVELS] LINDE, RAF VAN DE. - Het oeuvre van Streuvels, sociaal document.
T7578: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden.
R5739: LINDEBOOM, J. - Arnold Moonen 1644-1711.
K9573: LINDEBOOM, J. - Geert Groote's preeksuspensie, een bijdrage tot zijn geestelijke plaatsbepaling.
B8032: LINDEBOOM, LUKAS. - Parlementaire schadeloosstelling.
R6436: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het Christendom.
H6211: [ERASMUS] LINDEBOOM, J. - Erasmus van Rotterdam.
R2730: LINDEMAN, O. - 't Was anders.
T5896: LINDEMAN, W.N. - Het boerenerf in Nederland.
T5972: LINDEMAN, H. - Het Zweedse voorbeeld.
T2233: LINDEMAN, L. - Het socialisme van de N.S.B. Een documentatie over het tijdvak einde 1931 - zomer 1940.
T6043: LINDEMAN, J. - Neerlands Volkslied met Piano en Orgelbegeleiding.
T3968: LINDEN, NICO VAN DER EN C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA. - Kindergedachten. Voor gemengd koor gecomponeerd.
T3965: LINDEN, NICO VAN DER EN C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA. - Het Orgel. Voor vierstemmig Mannenkoor a cappella.
K8444: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De visgier.
R1377: LINDEN, C. VAN DER EN HAGANUS. - Een Nederlandsche Opera. Pro: C. van der Linden. Contra: Haganus.
M4898: LINDEN, FONS VAN DER. - In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940. Met medewerking van Albert Struik.
B3339: LINDEN, ROB VAN DER. - Het logboek van Brandaan.
T9225: LINDEN, NICO VAN DER. - De Koeien en de Ganzen. (Piet Zwager). Voor Kinderkoor met orkestbegeleiding.
T9224: LINDEN, NICO V.D. - Herdenking (A.C.W. Staring) Voor vierstemmig gemengdkoor a cappella.
T8771: LINDEN, CAREL TER. - Om een zin. Gedichten.
M4467: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De vissen vangende vrouw, gedichten.
M4469: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - Uw tempel.
H0916: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De klimmende boomvrouw. Gedichten.
H4332: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De steenboom.
K3848: LINDEN, F. VAN DER & A.S.A. STRUIK (EDS.). - De jas van het woord. De boekband en de uitgever 1800-1950.
L6002: LINDEN, JACOBUS PETRUS VAN DER. - Alphonse Esquiros. De la Boheme Romantique a la Republique Sociale.
Y5231: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De vogelboot.
R1796: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De maand mij.
R9034: LINDEN, L.A. V.D. - Ultramontaans pleidooi. Bezwaren tegen Katholieke Herleving van Prof. L.J. Rogier.
R5580: LINDEN VAN DEN HEUVELL, A. - De ontwateringswerken in Overijssel.
L3372: LINDEN, GERRY VAN DER. - Val op de rand.
H4992: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - Het pijnboomzaad.
R6130: LINDENHOUT, J. VAN. - Na vijf en twintig jaren. Levensherinneringen.
H1781: LINDERS, JOKE. - Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G. Schmidt, de geschiedenis van haar schrijverschap.
A0328: LINDERS, JOKE. - An Rutgers van der Loeff. Biografie.
T3709: LINDO, MARK PRAGER. - Janus Snor.
Y3861: LINDQUIST, OLE. - Mae Bjaeller Pa Sjaelen. Af Ole Lindquist er og blir sjette nummer af tidsskriftet Kvidens Tinder og det skal ikke nodvendigvis laeses pa en gang.
A0331: LINDSEY, BEN B. / WAINWRIGHT EVANS. - Huwelijk in kameraadschap. Vertaling E.A. Voogd-Pull.
B0889: LINEPHTY, MAUR GUILLAUME. - D'un age a l'autre.
R1860: LING TING, G. / L.S. PALDER. [=J. VAN LEYDEN-BACKER] [=G.J. GEERS]. - Bloemen en puin. Verzen.
H6070: LINGEN, J. VAN. - Yussuf.
Y1024: [LETTERPROEF] LINGEN, CHARLOTTE VAN (ED.). - Emigre [Charles Nypels prijs Award 1998], uitgereikt aan Zuzana Licko en Rudy Vanderlans.
R0560: LINKLATER, MAGNUS, ISABEL HILTON EN NEAL ASCHERSON. - Het vierde Reich. Het Barbie-dossier.
R3653: LINNE, GERHARD. - Antwerpen schone reiche Stadt am Strom.
B4698: LINNEBANK, PATER. - Van Onkruid en Tarwe.
B4699: LINNEBANK, PATER. - Van Leven en Kwijnen.
R7720: LINNEBANK, PATER. - Van Nederlandsche Letteren.
R6959: LINNIG, BEN. - Oud Antwerpen, kerken en kloosters. Voorwoord Maurits Sabbe. Eerste reeks.
Y9364: LINOTYPE. - Linotype: Two Suggested Equipments for Advertising and Job Work + A selected showing of Linotype Borders.
Y9326: LETTERPROEF. LINOTYPE. - Digital Type Faces / Digitale Schriften / Caracteres digitalises. 1984.
Y0249: LINOTYPE. - The Linotype Times. Aflevering XVI. Nummer 6.
B8539: LETTERPROEF. LINOTYPE. - Linotype-Sondermatrizen.
B8541: LETTERPROEF. LINOTYPE. - Linotype-Schriften.
Y9297: LETTERPROEF. LINOTYPE. - LinoType Collection: Mergenthaler Type Library Typeface Handbook / Mergenthaler Schriftenbibliothek Schriftenhandbuch / Typotheque Mergenthaler Catalogue de caractères.
Y9071: LETTERPROEF. LINOTYPE. - Melior, Candida, Kraftige Erbar-Grotesk, Trump-Mediaval, Cornelia, Janson-Antiqua, Times Roman, Diethelm-Antiqua, Walbaum-Antiqua, Bodoni-Antiqua, Futura-Buchschrift.
Y9363: LINOTYPE. - Linotype.Een toelichting op het Linotype-zetsysteem.
R6906: LINSDONK. - Prikkels! Voelen, horen, ruiken, zien, proeven.
T7282: LINT, J.G. DE. - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden.
T6246: LINT, GERRY VAN. - Carry van Bruggen: Eva.
T4367: LINTHORST HOMAN, J. - Aanpakken! Een hartekreet van een jongen Nederlander.
B1599: LINTHORST, KEES. (ED.). - Coconaster. Tijdschrift voor ideeen nr 5, maart 1985.
T4366: LINTHORST HOMAN, J. - In vaderlandsche zin. Een antwoord op veel critiek.
Y8797: LINTHORST, PIETER. - Advis van den burger representant Linthorst, uitgebragt in de zitting der Tweede Kamer van het wetgevend lichaam van den 16 July 1799. By gelegenheid der deliberatien over de te doene proclamatie aan het Bataafsche Volk.
L6011: LINTSEN, HARRY. - Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en macht.
L3562: LINTUM, C. TE. - Een eeuw van vooruitgang 1813 - 1913.
M8497: LION, JOHNNY / JOOP OONK. - Hallo lieve.... Brieven aan sterren.
Y5218: LIPMAN, S.P. - Verdediging van den weleerwaarden heer Theodorus Kuiper, R.K. pastoor te Medemblik enz., in de teregtzitting van de arrondissements-regtbank te Hoorn, van den 5 december 1839. (met Bijlagen).
Y8780: LIPMAN, S.P. - Verdediging van den Weleerw. Heer J.W.H., R.K. Pastoor.
T4789: LIPMAN, S.P. - De scheiding van Belgie in derzelver gevolgen getoetst.
Y6700: LIPMAN, S.P. - Verhandelingen over de Buitenlandsche Staatkunde van het Koningrijk der Nederlanden.
B4440: LIPPE-BIESTERFELD, IRENE VAN. - Van daar. Portretten van buitenlandse vrouwen in Nederland.
R1011: LIPPER, WOUT. - De komplete Nixnut.
T0196: LAM EN HARRY LIPS. - Vrij Nederland zingt. Bundel Nederlandsche liederen.
H8721: LIPSCHITS, I. - Honderd jaar NIW. Het Nieuw Israelietsch Weekblad 1865 - 1965.
T7359: LISSA, PH. K. - Lijkverbranding.
T7302: LISSA, P.K. VAN. E.A. - De crematie in Nederland en daarbuiten. Verzameling van opstellen, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding, uitgegeven door het hoofdbestuur.
T0599: LISSENS, R.F. - De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden.
K2055: LISSENS, R.F. - Brieven van Albrecht Rodenbach. Verzameld, ingeleid en toegelicht door....
K2010: LISSENS, R.F. - Letter en geest. Opstellen over Nederlandse Letterkunde.
B4317: LISSENS, R.F. - De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden.
R1061: LISSENS, R.F. - Het impressionisme in de Vlaamsche letterkunde.
R6924: LISSENS, R.F. - Benamingen van onze Letterkunde in Encyclopedieen en Literaire Lexicons.
R6359: LIST, LODE. - AMSTERDAM 29 APRIL - 6 MEI 1980. Een cyclus.
Y2829: LITERAMA. - Literama. Kroniek over boeken, schrijvers en toneel. 13e jrg. nr. 10. 14e jrg. 1979. nr. 5. 15e jrg. 1980. nr. 2 - 3/4 - 8 - 10. 16e jrg. 1981. nr. 2 - 3 - 5 - 8 - 9. 17e jrg. 1983. nr. 12.
L9145: LITERATUUR. - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde 1997. Complete jaargang 14, zes losse afleveringen.
R8886: LITERATUUR. - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde 1988. Complete jaargang 5, zes losse afleveringen.
Y7311: LITTELL, JONATHAN. - Een oude greschiedenis. Nieuwe versie. Roman. Vertaald door Ilse Barendregt.
K3701: LITZROTH, ADRIAAN. - Sebastiaan. Leven en lijden.
Y9625: [I TJING] DA LIU. - I Tjing numerologie. Gebaseerd op de Pruimebloesem-numerologie, het klassieke werk van Sjau Joeng.
T7946: LIVINGSTONE, RICHARD. - Some thoughts on university education.
L3242: MUSEE DU LIVRE. - Sept etudes publiees a l'occasion du quatrieme centenaire du celebre imprimeur anversois Christophe Plantin.
R8231: LJESKOF, N.S. - De lady Macbeth uit Mtsenk. Vertaald door Aleida G. Schot.
B4217: LLOSA, MARIO VARGAS. - De jonge honden van Miraflores. Uit het Spaans vertaald door Michiel Tjebbes.
T0430: LLOYD GEORGE, D. / M. HYMANS / M. STANDAERT. - Fete Nationale Belge. Belgian Independence Day. Belgisch Nationaal Feest. [21 juillet, july, juli 1917]. Redevoeringen uitgesproken in den Queen's Hall.
Y9457: [SPINOZA] LLOYD, GENEVIEVE. - Spinoza and the Idea of the Secular
B0673: LLOYD, TREVOR. - Vrouwen in opstand. De Internationale Suffragettebeweging. Vertaling J.F. Kliphuis.
K4576: LOB, KURT. - Buchillustration - heute [da gibts nur wenig zu lachen]. Ein Vortrag.
B7995: LOB, KURT. - Exil-Gestalten. Deutsche Buchgestalter in den Niederlanden 1932-1950.
K3365: LOB, KURT. - Jan Sluijters. Boekillustraties, politieke prenten, affiches.
B7423: LOB, KURT. - Zeichnungen zu russischer Literatur. Eingefuhrt von Gunter Coufal.
B7446: LOB, KURT. - Finale. 20 jaar bibliofilie in Meppel 1979-1998.
B7447: LOB, KURT. - Gestalten. Malerei und Buchillustration.
B7455: LOB, KURT. - Mens ziet mens. Een tekenaar over het zien van tekeningen.
K2391: TSJECHOV / KURT LOB. - Drie verhalen. Vertaling Charles B. Timmer. Tekeningen Kurt Lob.
K2392: TSJECHOV / KURT LOB. - De vlinder. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob.
Y1745: LOB, KURT. - Wijvenboek [Weiberbuch].
B6168: [DRUKKERIJ TRIO.] LOB, KURT. - Bibliofiele boekillustratie, vandaag en gisteren.
B6177: LOB, KURT. - Zeichnungen zu russischer Literatur. Eingefuhrt von Gunter Coufal.
B6192: LOB, KURT. - Kurt Lob. 3/VI - 10/VII 1977, Stadtische Kellergalerie Dusseldorff.
K5972: LOB, KURT. - De onbekende Jan Sluijters. Boekgrafiek, oorlogsprenten, affiches, postzegels.
M9449: LOB, KURT. - Boekkunstenaar/Buchkunstler. Ingeleid door/Mit einer Einfuhrung von Ernst Braches.
T0296: LOBEL, ARNOLD. - Kvak a Zblunck. Jsou kamaradi.
Y3231: THE LOCAL. - Welcome to H.M. Queen Juliana and to H.R.N. Prince Bernhard.
R8321: LOCHER, TH.J.G. - Over de verhouding van Oost en West in de Europese Geschiedenis.
L3236: LOCHER, TH. J.G. - Geschiedenis van ver en nabij. Bundel verspreide geschriften van Dr. Th. J. G. Locher aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Leiden.
T1909: LOCKE, WILLIAM J. - De roman van Triona. Geautoriseerde vertaling.
Y5378: LODEIZEN, HANS. - Krantenknipsels van/over Hans Lodeizen.
Y9317: LODEIZEN, HANS. - Het innerlijk behang en andere gedichten.
T2413: LODEIZEN, HANS. - Nagelaten werk.
K6177: LODEIZEN, HANS. - Nagelaten werk.
L7362: LODER, F.J. - Wat voor verwaarloosde Protestantsche kinderen gedaan wordt in het overwegend Roomsche Zuiden van ons land.
K3334: LODEWICK, H.J.M.F., W.A.M. DE MOOR, K. NIEUWENHUIJZEN. - Ik probeer mijn pen... Atlas van de Nederlandse Letterkunde .
T3860: LODEWIJKS, J. E.A. - Symposium ter gelegenheid van 25 jaar Textielcommissie Musea.
T0952: LOEB, WILHELM. - Ten schaamlen disch.
B1353: LOEB, WOUTER. - Gek en Wijs tijdens Seyss.
K0262: LOEFF, PAUL VAN DER. - Splijtbaar materiaal.
Y7920: LOEKI, ABRAM. - Een ingebouwde sjofar. Gesprekken met 16 Nederlandse joden.
T0657: LOENATSJARSKI, A.W. - De bevrijde Don Quichotte. Een tooneelspel in negen tafereelen en een epiloog.
R8881: LOENEN MARTINET, J. VAN. - Het Fatalisme in onze jongste letterkunde.
T5242: LOENEN, D. - De Atheense democratie. Drogbeeld of historie?
R5156: LOENEN, D. - Protagoras and the Greek Community.
T8737: LOENEN, RENE VAN. - Mooi voetenwerk. Gedichten.
T8214: LOENEN, RENE VAN. - De steen voorbij. Gedichten voor de veertigdagentijd.
T8772: LOENEN, RENE VAN. - Straatliefdegras. Een pelgrimage in 40 gedichten.
B5782: LOENEN, J. VAN. - Verschijnselen des Tijds, Doris en Doortje van Jan Holland. Voor het godsdienstonderwijs. De Zondag in de oude Kerk. Borger's geboortedag na honderd jaren herdacht. De heerlijkheid der gemeente en de partijschap in de Kerk.
L5900: LOENEN, D. - Bibliografie van het werk van professor Dr. D. Loenen.
R9250: LOENEN MARTINET, J. VAN. - Het fatalisme in onze jongste letterkunde.
R2617: LOESER, NORBERT. - Nietzsche & Wilde en andere essays. Inleiding B. Stroman.
H6774: LOESER, JOHN D. (ED.). - Bonica's Management of Pain.
B1149: LOEWENSTEIN, SIR ALBRECHT COUNT OF. - Pilgrim's Book. Concerning all the venerable Places throughout the Holy Land and Egypt... Johann Sauer Frankfurt 1609.
B6738: LOEY, A. VAN. - Het bezittelijk voornaamwoord 'hun'.
R8761: LOFFELT, A.C. - Jupiter Van Vloten en zijn kritiek.
K4952: LOGEMAN, TED. - Poolman Pinxit. Novelle.
K5778: LOGGEM, MANUEL VAN. - Inleiding tot het toneel.
M1592: LOGGEM, MANUEL VAN. - Buiten zijn de mensen, roman.
K5000: LOGGEM, MANUEL VAN. - Insecten in plastic. De stuwdam in de Iljoesj.
B8679: LOGGEM, MANUEL VAN. - Letternijen.
Y5335: LOGGEM, MANUEL VAN. - Letternijen.
W8007: LOGGEM, MANUEL VAN. - De Chinese fluitspeler. Toneel in drie bedrijven.
L4505: LOGHEM, J.J. VAN / P. MUNTENDAM E.A. - Louis Pasteur (1822 - 1922).
B5664: LOGHEM, M.G.L. VAN. (RED.). - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche Letterkundigen. jaargang 1894. No. 5. Met portret van den Heer P.A.M. Boele van Hensbroek.
L9068: LOGHEM, M.G.L. VAN. (FIORE DELLA NEVE). (ED.). - Nederland 1894. eerste deel. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen.
T6912: LOGHEM, M.G.L. VAN. (FIORE DELLA NEVE) (ED.). - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen. 1893, derde deel.
T6911: LOGHEM, M.G.L. VAN. (FIORE DELLA NEVE) (ED.). - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen. 1893, tweede deel.
T6910: LOGHEM, M.G.L. VAN. (FIORE DELLA NEVE) (ED.). - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen. 1893, eerste deel.
T3018: LOGHEM, J.B. - In memoriam de schoonheidscommissie van Haarlemmerliede C.A.
R5828: LOHMAN, H.W. - Hoe begin je aan een vogeltje?
R5827: LOHMAN, H.W. - Bekijk het maar : TYPEtypografie.
T2248: LOHMAN, ANNEKE. - Een roeiboot in het riet. Gedichten.
B4185: LOKHORST, EMMY VAN. - De zonnewijzer.
K7281: LOKHORST, EMMY VAN. - Droomen.
B3889: LOKHORST, EMMY EN BERT VOETEN (RED.). - In memoriam M. Nijhoff.
K6694: LOKHORST, EMMY VAN EN VICTOR E. VAN VRIESLAND. (EDS.). - Kristal. Letterkundig jaarboek.
H3984: LOKHORST, EMMY EN BERT VOETEN (RED.). - In memoriam M. Nijhoff.
R0177: LOM, MECHTELDIS VAN. - Zuster Mechtildis van Lom, annonciate 1600-1653. Haar leven en dichten. Uitgegeven door Edg. Heynen.
T8066: LOMMEL, A. VAN. - Bijdragen tot de kerkelijke geschiedenis van Nederland. Berigten omtrent de Zendelingen S.J. ten jare 1773.
W8873: LOMMEN, MATHIEU. - Letterontwerpers. Gesprekken met Dick Dooijes, Sem Hartz, Chris Brand, Bram de Does, Gerard Unger. Met een voorwoord van John Dreyfus.
Y0014: LOMMEN, MATHIEU. - Het boek van het gedrukte boek Een visuele geschiedenis.
Y6185: LOMMEN, MATHIEU. - Letterrijk. Rijksoverheid, Serif en Scans, Een letter van Peter Verheul.
L5301: LOMMEN, MATHIEU. - De grote vijf. S.H. de Roos, J.F. van Royen, J. van Krimpen, C. Nypels en A.A.M. Stols.
R4331: LONDERSELE. - De vernietiging van Einstein.
T5835: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - Pottery, Glass and Building Materials.
Y2640: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - Chemical and Starchy Products. Volume 12 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2639: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Hide Trade and Allied Industries.
Y2638: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Corn Trade. Volume 7 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2637: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Timber Trade and Allied Industries.
Y2636: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Ore Trade. Volume 8 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2635: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Delving Industries. Volume 19 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
L9283: LONDON, JACK. - Tusschen de wielen. Vertaling W.L. Leclercq.
Y2634: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Paper and Strawboard Manufactures; The Cardboard Industry; The Printing Trade. Volume 10 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
H3054: LONGFELLOW, HENRY WADSWORTH. - Selected Poems.
L5878: LONGIE, ALBERT DE. - Gerrit Achterberg.
K1435: LONGINUS. - Over het Verhevene. Vertaling W. Kuiper. Ingeleid J. Kamerbeek.
L2040: LONGOS. - De treffelijke historie van Daphnis ende Cloe. Vertaling J. Brouwer.
Y3158: LONGUS. - Daphnis et Chloé. Compositions de Raphaël Colin, [12] eaux-fortes [hors-texte] de Champollion. Préface de Jules Claretie.
T2425: LONNET VAN GEERTSE, R. - Perspectieven. Literaire opstellen en critieken.
B4050: LOO, TESSA DE. - Een bed in de hemel. Roman.
Y6328: LOO, ERIK VAN DE. - Achter de stilte.
L6892: LOO, TESSA DE. - De tweeling. Roman.
T8074: LOO, TESSA DE. - Kenau. Roman.
H4944: LOO, TESSA DE. - Een varken in het paleis.
R3430: LOO, C.J. VAN DER. - Handleiding tot het boekhouden voor den boekhandelaar, zoowel uitgever als debitant.
M5040: LOO, TESSA, NATALIA POPOVA, CARLA BOGAARDS E.A. - Ontmoetingen. Verhalen van diverse schrijfsters.
H2703: LOO, TESSA DE. - Het mirakel van de hond.
B1813: LOO, H. TE. - Wijsheden over Nederlands geld. Illustraties van Bert Witte.
Y6022: LOO, TESSA DE. - Krantenknipsels van/over Tessa de Loo.
M9209: LOO, TESSA DE. - De meisjes van de suikerwerkfabriek. Verhalen.
M9210: LOO, TESSA DE. - Meander.
M8150: LOOHUIS, JOHANNES GERARDUS. - De verhouding tusschen den tropischen landbouwgordel en de industriecentra der gematigde zone in hare beteekenis voor het huidig aspect van het koloniale vraagstuk in Zuid-Oost Azie.
Y8598: LOOIJ, MAARTEN. - Van fabeldier tot wrekend beest. Negen thema's in Nederlands dicht en ondicht over dieren.
Y3354: LOOIJEN, T.K. - Herbergen en koffiehuizen van Amsterdam. Een bloemlezing uit de geschiedenis.
Y4431: LOOMAN, T.M. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Met platen.
H7964: LOON, H.A. VAN. - Handschriftverbetering en Calligrafie.
B5898: LOON, H. VAN. - In de verstrooiing.
M8328: LOON, MAUD VAN. - Een lichaam vacant. Novelle.
T4952: LOON, P. VAN. - Zorg voor het A-Sociale Gezin.
Y2985: LOON, PAUL VAN & ALEX DE WOLF. - Een val voor Sinterklaas.
B5388: LOON, J.VAN / BOER, M. DE. - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean. Op é nij biwirke en neigien fen T.E.Halbertsma en W.Faber.
B2232: LOOPER, B. - K.O. Meinsma 1865-1929. Bio- en bibliografie, inventaris van de collectie aantekeningen.
L5095: LOOPSTRA, JAN J. - De assibilatie in de Oudfriese oorkonden.
T6360: LOOPUIT, JOS. - Christelijke vakaktie in theorie en praktijk.
T3184: LOOPUIT, JOS. - Het Anarchisme in de Arbeidersbeweging.
T5472: LOOPUIT, JOS. - Jean Jaures zijn leven en zijn werk voor nederlandsche arbeiders geschetst.
T7815: LOOS, HENRICUS. - Schets eener geschiedenis van de Roomsch-Katholijke oud-bisschoppelijke klerezy in Nederland, door den schrijver van: De regering en de klerezy.
K7440: LOOS, KAREL. - Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie.
R1376: LOOS, HENRICUS. - Schets eener geschiedenis van de Roomsch-Katholijke Oud-Bisschoppelijke Klerezy in Nederland. Door den schrijver van: De regering en de Klerezy.
T7499: LOOS, D. DE. - Vetten, was, aetherische olien, harsen, gom.
K3275: LOOS, KAREL. - Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie.
R8537: LOOS, D. DE. - Gesteenten en mineralen van Nederlandsch Oost-Indie I: Tin.
W8946: LOOS, J.C. VAN DER. - Geschiedenis der voormalige S. Catharina-kerk te Amsterdam.
R8428: LOOS, J.A. VAN DER. - Geschiedenis van Amstelland voor 1300.
R8425: LOOS, J.A. VAN DER. - Geschiedenis van Amstelland voor 1300.
R9392: LOOS, D. DE. - Zetmeel en Melk. Een paar onderwerpen uit het gebied van scheikunde.
L7228: LOOS, J.C. VAN DER. - Bibliographie der werken van Mgr. De. Antonius Hubertus Leonardus Hensen 1879 - 1929.
K5560: LOOSBROEK, TINEKE VAN / ULLA JANSZ. E.A. - Geleerde vrouwen.
K3787: LOOSJES, TH. P. - Documentaire informatie en haar functie in de communicatie binnen de wetenschap.
K3804: LOOSJES, TH. P. - Over kwaliteit en kwantiteit in de documentaire informatie.
B8297: LOOSJES PZ., A. - Het leven van Maurits Lijnslager. Eene Hollandsche familiegeschiedenis uit de 17de eeuw.
T2583: LOOSJES, VINCENT. - Louis Bonaparte. De Koning van Holland.
Y3753: [LOOSJES, ADRIAAN PIETRRSZ - Levensschetsen van vaderlansche mannen en vrouwen. Een schoolboek. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Derde Stukje.
R4076: LOOSJES PZ, A. - Huig de Groots tweede ballingschap of Vlugt uit Amsterdam, Tooneelspel, gevolgd door een lofdicht op Huig de Groot
R7543: LOOSJES PZ., A. - Ewoud van Lodijke of de ondergang der Zeeuwsche stad Rommerswaal. Treurspel, benevens eene beknopte beschrijving der gemelde stad.
H3466: LOOSJES, A. - Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels 1915-1940.
R2204: LOOTEN, EMMANUEL. - Lieu-Chef de ma Revolte.
Y2186: LOOTS, PHILIP. - In 't Kroningsjaar. Zes Vaderlandsche Liederen.
Y2930: LOOTS, PHILIP. - In 't Kroningsjaar. Zes Vaderlandsche Liederen Op. 30. Woorden J.A. Bakker Muziek van Philip Loots.
T3961: LOOTS, PHILIP EB J. VAN BREEMEN JZ. - Onze Duinen. Voor Mannenkoor gecomponeerd.
T3962: LOOTS, PHILIP EN B. VAN MEURS. - Morgenlied voor Mannenkoor gecomponeerd.
Y4589: [VONDEL] LOOTS, CORNELIS. - Hulde toegebragt aan de nagedachtenis van J. van den Vondel, op den Amsterdamschen Schouwburg, na het vertoonen van den Gysbrecht van Aemstel, in de Wintermaand des jaars 1818.
Y3633: [VONDEL] LOOTS, CORNELIS. - Hulde toegebragt aan de nagedachtenis van J. van den Vondel, op den Amsterdamschen Schouwburg, na het vertoonen van den Gysbrecht van Aemstel, in de Wintermaand des jaars 1818.
T3963: LOOTS, PHILIP EN F. DE CORT (GEDICHT). - Jan Gerstekoorn. Voor Mannenkoor gecomponeerd.
T4781: LOOVEREN, W. VAN. - Nieuwe Waterweg 1866-1936. Op 31 October 1936 uitgegeven door de Stichting Havenbelangen te Rotterdam, ter gelegenheid van de herdenking van het steken van de eerste spade voor de doorgraving van den Hoek van Holland op den 31en October 1866.
R6360: LOOY, JAC. VAN. - Gekken.
H3344: LOOY, JAC. VAN. - Jaapje.
Y5377: LOOY, JACOBUS VAN. - Krantenknipsels van/over Jacobus van Looy.
R4461: LOOY, S.L. VAN. - Iets over de geschiedenis van het boek en de beteekenis van den boekhandel.
B3123: LOOY, JACOBUS VAN. - Een Epos in Ist. Samengesteld en toegelicht door Chris Will en Peter Winkels.
B8601: LOOY, JAC. VAN. - De wonderlijke avonturen van Zebedeus. Nawoord Jan Kuijper.
Y5494: LOOY, JAC. VAN. - Jakob.
K6659: LOOY, JAC. VAN. - Jaapje.
B5426: LOOY, JAC. VAN. - Een feestdroom. Een keuze uit ongebundeld en ongepubliceerd werk.
B1823: LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. VAN DER. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden. Twee delen.
H3751: LOOY, JACOBUS VAN. - Wie dronk toen water! Bloemlezing uit de briefwisseling met August Allebe gedurende zijn Prix de Rome-reis 1885 - 1887.
L6380: LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. VAN DER. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden.
R3946: LOOY, JAC. VAN. - Op reis.
T0815: LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. VAN DER. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden. Twee delen.
H9761: LOOY, JAC. VAN. - De wonderlijke avonturen van Zebedeus. Nieuwe bijlagen
A0716: LOOY, JAC. VAN. - Jaap.
H9762: LOOY, JAC. VAN. - De wonderlijke avonturen van Zebedeus. Nieuwste bijlagen
B1979: LOOY, JACOBUS VAN. - De Weesjongen. Fragmenten uit Jaapje, Jaap en Jakob. Uitgezocht en ingeleid door Godfried Bomans.
T1728: LOOY, REINDER J.C. VAN. (ILLUSTRATIES). - De kleine parade.
A0541: LOOY, JAC. VAN. - Jaapje.
B4263: LOPES, HENRI. - In tranen lachen. Vertaald door Ernst van Altena.
M5643: LOPEZ, ESTEBAN. - Pijnlijke vertellingen.
K3836: LOPEZ, ESTEBAN. - Mevrouw Mama.
L9436: LOPEZ, BARRY. - De geheimzinnige Noordpool. Vertaling M.D.J. Leijten.
T1804: LORBEER, HANS. - Wacht auf ! Erzählungen.
T6430: LORCA, FEDERICO GARCIA. - Toneelwerk: Het huis van Bernarda Alba, Het fantastische schoenlappersvrouwtje gevolgd door Causerie over toneel. Nederlandse tekst Dolf Verspoor.
B2114: LORDA ALAIZ, F.M. - Spaanse schrijvers onder Franco. Vertaling Daniel de Lange.
Y4617: AMERICAN BOOK-LORE. - American Book-Lore, Quarterly, volume 1, No. 3 & 4. Two issues.
K4963: LOREIS, HECTOR-JAN. - Nieuwe roman - Nieuwe filosofie. Van de nouveau roman naar de nouveau nouveau roman.
Y8882: LORIE, J. - De Derbingskuil van Gieten en zijne familie.
M0400: LORM, A.J. DE. - Kunstzin der Eskimo's. Ethnografische voorwerpen uit Oost-Groenland.
B2629: LORTZ, JOSEPH. - Die Reformation in Deutschland. Erster Band: Voraussetzungen, Aufbruch erste Entscheidung. Zweiter Band: Ausbau der Fronten Unionsversuche Ergebnis.
L3399: LOS, SIETSE OENE. - Aristoteles in Nederland gedurende de laatste veertig jaren.
T6034: LOSER, JOH. H. EN L.B. PEREL. - Neerland's Jubelzang. Gedicht van L.B. Perel voor vierstemmig Mannenkoor gecomponeerd door Joh H. Loser.
Y1069: LOSSIUS, K.F. / G. VAN WIERINGHEN BORSKI. - God in de Natuur en in den Mensch. Een leesboek voor de lagere scholen. Getrokken uit Gumal en Lina.
W9816: LOTH, DAVID. - De erotiek in de literatuur. Een luchthartige geschiedenis van de pornografie. Vertaald door Kees Kelfkens.
B6703: LOTI, PIERRE. - Pecheur d'Islande.
R4626: LOTI, PIERRE. [=L.M.J.VIAUD]. - Pecheur d'Islande. Compositions de E. Rudaux.
B3176: LOTSY, J.P. - Het tegenwoordige standpunt der evolutie-leer.
H0847: LOTTMAN, HERBERT. - Flaubert. A biography.
L4397: LOUBSER, JACQUES E. - Die saamgestelde verbale vorm van Nederlands na Afrikaans.
R9988: LOUDON, ALEXANDER. - Holland. A History of Freedom.
K1198: O'LOUGHLIN, MICHAEL. - De weeen van de mannen van Ulster. Vertaling Wim Platvoet.
B2553: LOUISE B.B. [LOUISE ADRIANA JOHANNA DE NEVE]. - Prinsesje. [H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden]. Met portret en platen.
Y2931: LOUISE B.B. [=L. DE NEVE]. - Prinsesje.
Y4577: LOUMAN, PETER. - Postduif te voet.. Ik droomde mij bonbons. (Herinneringen, gedichten, gedachten, illustraties).
Y3159: LOUP, W. LE (ED.). - Hubertus Goltzius en Brugge 1583 - 1983.
T6066: LOUTHER, HENRI. - Wilhelmina-Gavotte.
K3590: LOUW, W.E.G. - De nieuwere Afrikaanse poëzie.
T6540: LOUW, ANDRE VAN DER. - Rood als je hart. 'n Geschiedenis van AJC.
L5515: LOUW, S.A. - Dialekvermenging en taalontwikkeling. Proewe an Afrikaanse taalgeografie.
Y4548: LOUWAARS, W. - Het vogelleven.
R0484: LOUWE, HARMINE EN RAOUL DELEO. (ONTWERP/DESIGN). - Dutch Design 2004-2005. Deel X en Y. Inleidende tekst Tom Dorresteijn. Vertaling Hetty Roque-de Houer et al.
R7706: LOUWE, C. - Lof der Duinen. Dichtregelen. Uitgegeven ten voordeele der hulpbehoevende bewoners van de Oostenburgervoorstraat te Amsterdam.
T9910: LOUWERSE, P. - Veel geluk! Nieuwjaars- en Verjaardagsversjes voor kinderen.
Y3577: LOUWERSE, P. - Geillustreerd Verjaardag-Album met bijschriften.
T4645: LOUWERSE, P. - Een met het volk. Beknopte geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau. Aan oud en jong verteld.
R7487: LOUWERSE, P. - Een werk van lijden en moed of Nederlands herstel in 1813 aan kinderen en eenvoudigen verteld.
Y6570: LOUYS, PIERRE. - Zangen van Bilitis. Vertaald en ingeleid door Ernst van Altena.
B5695: LOUYS, PIERRE. - La femme et le pantin. Illustrations de Philippe Swyncop.
B3134: LOUYS, PIERRE. - Aphrodite [Ancient manners]. In the English version, prepared by Willis L. Parker. With illustrations by Frank J. Buttera.
B8716: LOVELOCK, YANN. - The line forward. A survey of modern Dutch poetry in English translation.
H2131: LOWRY, MALCOLM. - Onder de vulkaan. Vertaling John Vandenbergh
B9452: LOWRY, MALCOLM. - Onder de vulkaan. Vertaling John Vandenbergh
L5107: LUBACH, ADOLF EDZARD. - Over de verbuiging van het werkwoord in het Nederlandsch der 16de eeuw.
R3406: LUBBERHUIZEN, BAS EN THIJS WIEREMA (EDS.). - Maitre, Frits Muller.
Y6398: LUBBERHUIZEN, BAS. - Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
B1983: LUBBERHUIZEN, BAS. (ED.). - Herinneringen aan De Engelbewaarder 1971-1981.
R6598: LUBBERINK, W. - Het socialistisch experiment. Dictatuur of Democratie?
R9624: LUBBERINK, W. - De enkeling en zijn verantwoordelijkheid. Een geschift voor eenzame durvers.
L2221: [HERMANS, W.F.] LUBBERS, ROOS. (ED.). - Suum Cuique: Barlaeus-ode aan Hermans.
L4899: LUBBERS-VAN DER BRUGGE, CATHARINA J.M. - Johnson and Baretti some aspects of eighteenth-century literary life in England and Italy.
T4073: LUBELL, CECIL (ED.). - Textile Collections of the World. Volume 2 United Kingdom and Ireland.
Y2014: LUBERTI, W. - Wat wil Welter? Eenige opmerkingen over het rapport-Welter en de positie van het overheidspersoneel.
B2169: LUBLINK-WEDDIK, WILLEM FRANS. - Adatdelictenrecht in de Rapat-Marga-Rechtspraak van Palembang.
Y1629: LUBLINK WEDDIK, B.T. - Pandora. Lektuur voor den beschaafden stand. 2de stukje.
Y3782: LUBLINK DEN JONGEN, JOANNES. - Proeve over het verrijken der Nederduitsche Taal. I & II.
T2507: LUCAS, J.W. - De R.K. pers door Spaarnestadbril gezien.
R3803: [SPINOZA] LUCAS, HANS-CHRISTIAN. - Spinoza in Hegels Logik. Vortrag, gehalten am 23.5.1981 zu Rijnsburg.
W6228: LUCCIONI, MAARTJE. - Wie nu geen huis heeft.
L4212: LUCCIONI, MAARTJE. - Het hart van Fabio Genovese.
H2018: LUCCIONI, MAARTJE. - Alles anders.
M2479: LUCEBERT. - Namiddag van een faun. Luceberts wandschildering in het Letterkundig Museum.
L7708: LUCEBERT. - Gedichten 1948-1963. Verzameld door Simon Vinkenoog. Met tekeningen van Lucebert.
M5296: LUCEBERT. - Triangel in de jungle gevolgd door de dieren der democratie.
B5181: LUCEBERT. - Triangel in de jungle gevolgd door de dieren der democratie.
K8600: LUCEBERT. - Val voor vliegengod.
B0725: LUCEBERT. - Nefertete.
Y1688: LUCEBERT. - Drie lagen diep. Tekeningen en gedichten.
B1483: LUCEBERT. - Triangel. [bevat: Triangel in de jungle (1951), De Amsterdamse school (1952), Van de afgrond & de luchtmens (1953)].
Y6383: LUCEBERT. - na de helft van het leven. gedichten.
Y6922: LUCEBERT. - Dag en nacht. Vijftig stadsfoto's van 's-ochtends tot 's-avonds met gedichten van Lucebert.
Y6907: LUCEBERT. - De perfekte misdaad. Klein radiostemmenspel.
H9601: LUCENTE, GREGORY L. - The Narrative of Realism and Myth. Verga, Lawrence, Faulkner, Pavese.
K7833: LUCIE-SMITH, EDWARD. - Ars Erotica. An arousing history of erotic art.
T6030: LUCIEN. - Een Land, Een Volk, Een Vorstin! Vervaardigd en gecreeerd door Lucien. Zang en Piano.
R7338: LUDEKUSE, CHRIS. - Bij de terugkeer van een vrouw.
L3561: LUDWIG, EMIL. - Napoleon.
Y6730: LUGER, JOHAN. - De zeven kapitale leugens van den heer Berkenmeier.
K3796: LUGER, BERNT. - Wie las wat in de negentiende eeuw.
B6891: LUGER, JOHAN. - Vorm en kleur in huis. Illustraties van Piet Worm.
Y0125: LUGINBUEHL, RUDOLPHO (ED.). - Nikolaus' Geschichte von den Schlachten und dem Untergang des Herzogs von Burgund ca. 1478 & Nicolai: De prelijs et occasu ducis burgundie histhoria.
L5067: LUGT, JOANNES M.H. VAN DER. - L'Action religieuse de Ferdinand Brunetiere.
Y1984: LUGT, ARIE VAN DER. - Prinses Marianne. Het buitenbeentje van ons Koningshuis.
L1011: LUHRS, CORRIE. - Mijn zuster Anna Blaman.
Y5141: LUIGIES, BARBARA M. - De ontwikkeling van het Kadijkseiland.
C1535: LUIJTERS, GUUS. - De scherven van de slijter.
C1536: LUIJTERS, GUUS. - Circus Melancholia.
P2141: LUIJTERS, GUUS. - Liefde en leugens, verhalen.
W7454: LUIJTERS, GUUS. - Modernisme van toen, drie verhalen uit de telescoop. 1959 - 1962.
K2162: LUIJTERS, GUUS (ED.). - Dichters van de avant-garde. De moderne Franse poëzie.
W5361: LUIJTERS, GUUS. - De egelantier, stad en land in vier seizoenen.
L1749: LUIJTERS, GUUS. (ED.). - Jan Cremer in beeld.
K2285: LUIJTERS, GUUS. - Tussen vrouwen en vrienden. Verzamelde verhalen.
K4360: LUIJTERS, GUUS. - Jane Austen. Met een bijdrage van Kwis Kraus-van Essen.
M7105: LUIJTERS, GUUS. - Een avontuurlijke reis. Reportages.
L1987: LUIKEN, JAN EN KASPER. - Spiegel van het menselyk bedryf, vertoonende honderd verscheiden ambachten.
T8780: LUIKEN, JAN. - Duitsche Lier. Opnieuw uitgegeven door Maurits Sabbe.
A0781: LUIKEN, JAN. - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende vyftig konstige figuuren met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
Y8647: LUIKEN, JAN. - Het Leerzaam Huisraad, Vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, met Godyke Spreuken en Stichtelyke Verzen.
L8627: LUIKEN, JAN. - De Bykorf des Gemoeds, Honing zaamelende uit allerly Bloemen. Vervattende Vyftig Konstige Figuuren met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Twee delen.
L8630: LUIKEN, JAN. - Het Leerzaam Huisraad, vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, met Godyke Spreuken en Stichtelyke Verzen.
K1473: LUIKEN, JOHANNES EN CASPAARES. - Het menselyk bedryf. Vertoond in 100 Verbeeldingen van Ambachten, Konsten, Hanteeringen en Bedryven met Versen.
M2752: LUIKEN, TONNIE / D. BAARTSE / B. POLAK. - Willem Frederik Hermans en de CPNB 1950-1993.
L8625: LUIKEN, JAN. - Beschouwing der Wereld, bestaande in Vyftig Konstige Figuuren, met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Twee delen.
L8626: LUIKEN, JAN. - Vonken der Liefde Jezus, van het God-Begeerende Zielen-Vuur: zynde Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk.
T7515: LUIKINGA, A.J. - Dierenbescherming.
T2802: LUIKINGA, A.J. - Een dure les... wordt zij verstaan? De begrootingsdebatten in de Tweede Kamer en de houding der Katholieken.
R1383: LUIS COLOMA, P. - Een heilige...
K1561: LUIS, JANET. - Een onbekrompen schenken. Vijftig jaar Campert prijzen.
R9230: LUITINGH, J.C. - Jan de Lapper. Een verhaal uit de Geschiedenis des Vaderlands.
R4339: LUITZEN, JAN. - Koningsoffer.
Y1730: LUKACS, JOHN. - June 1941. Hitler and Stalin.
T1611: LUKACS, JOHN. - Hitler en de historici. De plaats van Adolf Hitler in de 20e eeuw. Vertaald uit het Engels door Stan Verschuuren.
H1735: LUKKENAER, W.J. - Cheops: Held en schurk. Een onderzoek naar de receptie van Leopolds gedicht, mede bedoeld als eerste aanzet tot een andere interpretatie.
T7513: [VONDEL] LULOFS, B.H. - J. van den Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen, in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd.
B8693: LULOFS, FRANCIS. - Verkenning door varianten. De redacties van HET UUR U van M. Nijhoff stilistisch onderzocht.
H2437: LULOFS, F. - Nu gaet Reynaerde al huten spele. Over commentaar en interpretatie.
L8200: [VONDEL] LULOFS, B.H. - J. van den Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen, in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd.
Y7873: LULOFS, F. - Tekst en uitleg. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 8 maart 1977.
Y3664: LULOFS, B.H. - Eenige toelichtingen en bedenkingen op des geleerden dr. John Bowring's, uit het Engelsch in onze moederspraak vertaalde, aanmerkingen over sommige onzer oudere en nieuwere Nederlandsche dichters, redenaren en andere schrijvers.
R7329: LULOFS, F. - Ik lees, ik lees, wat jij niet leest. Of boosaardig is ook aardig. Afscheidscollege op 19 december 1984.
H1853: LUMEY, JAN VAN. - De dodensprong. Marionetten in een bedrijf.
R5464: LUMMEL, H.B. VAN. - Een vriend van Prins Willem I. Kort verhaal van 't leven van Philips Marnix van St. Aldegonde.
Y9529: LUNDBYE, AXEL. - Drukvormen van Rubber en Plastic.
L7383: LUNDBYE, AXEL. - Drukvormen van rubber en plastic.
L5796: LUNDEGARD, AXEL. - Asra. Een moderne idylle. Naar het Zweedsch door Ph. Wijsman.
L1736: LUNDWALL, SAM J. - Wat is sience fiction? Vertaling en bewerking Warner Flamen.
Y0991: LUNS, FRANK. - Huldigings-spel H.M. de Koningin-moeder. Rego Pro Rege. Regentesse-spel in twee afdeelingen. Vertoond t.g.v. de Huldiging van H.M. de Koningin-Moeder te Amsterdam op Woensdag 12 juni 1929. Ontwerper en artiek-leider Frank Luns.
B4973: LUNS, FRANK. - Roomsch Nederland en tooneel. Een beschouwing. Inleiding B.H. Molkenboer. Slotwoord C.R. de Klerk.
T1435: LUNS, HUIB. - Peter Paul Rubens, 30 mei 1640-1940.
L2865: LUNS, HUIB. - Met wijde wiekslag door het beeldend scheppen. Episoden uit het leven van schilder- en beeldhouwkunst in Europa.
T2487: LUNS, HUIB. - Tien wandelingen in Gent, Brugge en Antwerpen.
T3597: LUNSHOF, H. - Als dieven in de nacht....
B8462: LUNSHOF, H.A. - Vlag halfstok. Een studie in onrecht.
R6471: LUNSHOF, H.A. - Moderne inquisitie. Een woord tot de zuiveraars.
R3281: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Chine de commande.
R5641: LUNSINGH SCHEURLEER, TH. H. - Het huis Herengracht 475 en zijn bewoners.
H7219: LUNSINGH SCHEURLEER, J. (ED.). - Egypte eender en anders. Tentoonstelling ter viering van het vijftig jarig bestaan van het Allard Pierson Museum gesticht 12 october 1934.
Y0034: LUNZER, HEINZ. - Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten.
R4598: LUNZER, HEINZ. - Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten, zusammengestellt von Heinz Luner mit Beitragen von Ilse Aichinger, Elias Canetti, Peter Handke.
T3474: LURASCO, F.M. - De vlinder-verzameling. Handboekje voor het vangen, kweeken, opzetten, etc. van vlinders en rupsen.
R7385: LUREMAN, C.H. EN W.H. KRUIDERINK. - Het eerste verzet. Geschiedenis der Arnhemsche Arbeidersbeweging voor 1894.
K3761: LUSSU, JOYCE. - De man die als vrouw geboren had willen worden. Feministisch journaal over de oorlog.
M3421: LUSTGARTEN, EDGAR. - A century of murderers.
Y9556: LUSTIG, HARMEN & INGE PIETERS (EDS.). - Mosselvocht. Literair tijdschrift no. 3.
T9304: LUTGE, H.A.J. - Leerrede over Ps. 107: 43. Na het overlijden van Z.M. Koning Willem III, uitgesproken op 30 November 1890 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
T2247: LUTH, WOLFGANG UND CLAUS KORTH. - Boot greift wieder an ! Ritterkreuztraeger erzählen.
Y8224: LUTKEBUHL, C.L. - Een stil feest. Herinneringen en indrukken van de Historische Tentoonstelling van Amsterdam.
R5767: LUTTERVELT, R. VAN. - Pieter Cornelisz Hooft Drossaert van Goeylant en Castelein op Thuys te Muyen.
R5820: LUTTERVELT, R. VAN. - Vier eeuwen Markiezaat 1555- 1955. Tentoonstelling Veere, Schotse Huizen, Vlissingen, Stedelijk Museum.
R3077: LUTTGER, ABRAHAM. - Openhartigheden... over de lach en de traan in de liefde.
B6123: LUTZ, JAN. - Het ontstaan van de illustratie voor boek en tijdschrift.
B0542: LUTZ, LUC. - Open doekjes. Luc Lutz doet een boekje open over het toneel en zijn toeschouwers.
Y4597: LUUR, FR. VICTORICUS VAN DER - Pastoor Marius. Een vooraanstaand Priesterfiguur uit het begin van de Zeventiende Eeuw.
H1791: EX ORIENTE LUX. - JAARBERICHT no 7 van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux.
Y5601: LUXEMBURG-ALBERS, ANNEKE VAN. - Betreft Bint: Bint van Bordewijk modernistisch bekeken. Inhoud: Dankwoord, Korte samenvatting, Stellingen.
R4365: LUXEMBURG, JAN VAN, MIEKE BAL, WILLEM WESTSTEIJN. - Inleiding in de literatuurwetenschap.
R9088: LUXEMBURG, ROSA. - Kerstmis in een nachtasyl.
T2794: LUYENDIJK, JORIS. - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
W9283: LUYKEN, JOAN. - Joan Luykens Duytse Lier. Drayende veel van de nieuwste, deftige en dartelende Toonen, bevad in tien Verdeelingen.
T2733: LUYKEN, JAN. - Stichtelijke verzen. Bijeengebracht en Ingeleid door C.B. Hylkema.
L1163: LUYKEN, JAN. - Gedichten. Verzameld door W. Kramer.
L1174: LUYKEN, JAN. - Gedichten en spreuken. Ingeleid en verzameld door Roel Houwink.
R9386: LUYKEN, JAN. - Jezus en de ziel. Ingeleid en toegelicht door F. Reitsma. Met reproducties naar de oorspronkelijke prenten.
R1646: LUYKEN, JAN. - Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door M. Kamphuis.
L5867: LUYKX, P. EN N. BOOTSMA (ED.). - De laatste tijd. Geschiedschrijving over Nederland in de 20 eeuw. Voorwoord A.F. Manning.
T0622: LUYKX, TH. - Dr. Alfons van de Perre en zijn tijd (1872-1925).
L9653: LUYTEN, DIRK JAN. - Joker.
B4750: LUYTERS, GUUS (ED.) & NORGE BEND (TEKENINGEN). - De moord van Raamsdonk.
T7539: HET AMSTERDAMSCH LYCEUM. - Het Amsterdamsch Lyceum. Lijst der boeken en andere schoolbenodigheden 1929-1930 13e schooljaar.
Y3162: HET AMSTERDAMS LYCEUM. - Programma Sportdag 1935 en 1938. H.A.L.O bulletin 1936-1937-1938-1940. Ca. 25 stuks Mededelingen: Klasse-avond, Bach herdenking, Aan de ouders, Waterland enz. 1934- 1940. 5x Lesroosters schooljaar 1934 t/m 1942. 6x Mededelingen aan de ouders 1934- 1941. 3x Uitnoodiging ouderavond 1935- 1942. Ca. 19x programma's o.a. Sportdag, Schoolsluiting, Dies, enz. 1934-1941.
R4390: [JUVENALIS] LYDIUS, RUDOLPHUS. - Vermaakelyke tydkorting bestaande in D.I. Juvenaals derde Schimpdicht, in vaerzen vertaald; eenige Mengeldichten, waar in de Jufferschap ter hoogsten top van eere werd verheven. En 't Blyspel van de Princelyke Slaaf.
Y7286: LYKE, BRAM VAN DER. - Titus, zoon van Rembrandt. Arm gedicht bij de terugkeer der meesters.
K2251: LYNDEN-DE BRUINE, A.M. VAN. - In vogelvlucht door Europa. De reisjournalen van Dionysia Catharina Temminck-Cau [1807-1824].
R7781: LYNDEN VAN DEN BOSCH, A.M.C. VAN. - Moderne dichters.
B2111: LYTTON, LORD. - Alice or The Mysteries.
Y7498: MAAGDENHUIS. - Vanaf donderdag 12 juni worden honderden studenten, die deelnamen aan de bezetting van het Maagdenhuis, voor de rechter gebracht.... etc. Financiele steun aan de bezetters kan gegeven worden op Gemeentegiro t.n.v. SVB.
Y5501: MAAGH KNIPHUISEN, A. - Na veertig jaren. Herinneringen bij de herdenking van het veerigjarig bestaan van het Departement Abbekerk en Lambertschaag der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1856-1896).
Y5947: MAAN, LEO. - Ik ben Maan.
T1844: MAANDAG, BEN SR. EN RIEN ROBIJNS. - ...En niet vergeten. Herinneringen aan Het Vrije Volk.
B3870: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Waarin opgenomen Elseviers Weekblad, Vrij Nederland, Haagse Post, De Nieuwe Linie, De Groene Amsterdammer.
B2676: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Film nummer: o.a. Nederlandse filmers '65. 18 filmcritici over drie film. Nederlandse kritiek & Jean-Luc Godard.
B5241: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Dit nummer is een Happening.
T7457: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Eerste jaargang nr. 1 februari 1964 t/m november/december 1964
Y2585: ERICA MAANDBLAD. - Erica. Maandblad voor de ontwikkeling van het culturele leven onder de jongeren in Noord- en Oostelijk Nederland. Nrs: 7 -8-9-10. 1946. en nrs: 8-9-10 1947.
T4523: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 2e jaargang juni 1965. Dood in drukkerij.
B3871: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. De Lou-Groep: begrijpelijk, maar daarom niet minder gevaarlijk. Eerste avondmaal op het Witte Huis. Bibliografie: boekje open over god. Spionage en de nieuwe held.
Y4463: MAANDBLAD. - Maandblad der Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen. 21e jrg. October 1933. No 10.
T4519: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 2e jaargang maart/april 1965. Amsterdam Gangsterstad? Strip uit het schetsboek van Jan Cremer.
T4520: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 2e jaargang juli 1965. De James Bond Republiek.
T4522: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - 2e jaargang augustus 1965. Provo, BVD.
R3304: HOLLANDS MAANDBLAD. - H. de Graaf: Dooie visjes. N. Heykamp: Arena. B. Jansma: Het misverstand van het idealisme. B. Bommelje: H. Mulisch en het Andre. W. Kusters: Waar zijn mijn varens? R. Rooyaards: Mexico: de revolutie een droom.
B9029: ERICA MAANDBLAD. - M. Hesling: Alles hef zien tied. A. Kettelarij: Bij de dood van Willem Pijper. R. Kuipers: Aan een dichter over duizend jaar. M. van Alland: De vriendin. De jacht. W. van Leeuwen. Persoonlijke herinneringen aan H. Marsman. G.J. ter Kuile: De Athenaeum Bibliotheek te Deventer. e.a.
Y0348: MAANEN, H.J. VAN. - Verzameling van Wetten en Besluiten betreffende de Nationale Militie. Jaargangen 1889-1892.
B5498: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Helse steen. Een vertelling.
H0617: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Een eilandje van pijn.
Y5399: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Krantenknipsels van/over Willem G. van Maanen.
H2377: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Hebt u mijn pop ook gezien?
R3372: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Vertelde tijd. Verhalen.
T8830: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Bagatellen. Verhalen.
L7122: MAANEN, W. VAN. - Het landschap van George Meredith.
W4382: MAANEN, WILLEM G. VAN. - De hagel is gesmolten, een verslag.
Y0677: MAANEN, C.J. VAN. - Verzameling van Wetten en Besluiten betreffende de Nationale Militie. Jaargang 1882.
B4644: MAANEN, FLOR. JAC. VAN. - Gedachtenis rede, uitgesproken in de Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde, onder de zinspreuk: Diligentia, te 's-Gravenhage op Vrijdag, den 25 November 1831.
H4357: MAARSEN, JACQUELINE (JOPIE) VAN. - Anne en Jopie. Leven met Anne Frank.
M7723: MAARTENS, MAARTEN. - Vrouwen die ik heb gekend. Zeven verhalen. Vertaling E. Stortenbeker.
T6970: MAAS, A.J. - Nationale ontwapening in strijd met nationaal belang en internationalen plicht. Eene weerlegging van de propaganda voor nationale weerloosheid.
Y2846: [REVE] MAAS, NOP. - Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven. Drie delen.
M6767: MAAS, NOP EN F.W. KUYPER (RED.). - Offeren aan Mercurius en Minerva. Nederlandse Vereeniging van Antiquaren 1935-1995.
Y8285: MAAS, NOP (ED.). - Zonder omhaal van woorden. De criticus W.G. van Nouhuys.
L2093: MAAS, W.G. - De draad van Ariadne. Eenige wenken ten opzichte der kostprijsberekening en bedrijfsorganisatie.
R1298: MAAS, NOP. - De ontvangst van De Nieuwe Gids.
B1474: MAAS, LOE. - Praeludium. Verzen.
R2635: [EEDEN, FREDERIK VAN] MAAS, NOP (ED.). - Een duivelsvent. Frederik van Eeden in caricatuur.
R4277: [NETSCHER] MAAS, NOP (ED.). - Netscheriana.
Y2836: MAAS, A.J. - Nationale Ontwapening? De lucht- en gasoorlog en Prof. Dr. D. van Embeden. Met een voorwoord van Generaal C.J. Snijders.
K0605: MAAS, N. / M. STAPERT-EGGEN. - Uit het leven. Bloemlezing naturalistische verhalen rond 1885.
H2880: MAAS, PETER. - Angstige uren. Een duikboot in nood.
B5795: MAAS, P.M. - Francois Villon. Dief, Roover, Moordenaar en Dichter.
Y1558: MAAS, TOINE (ED.). - Geschiedenis van de heerlijkheid Asten.
L6235: MAAS GEESTERANUS, RUDOLF A. - Revision of the Lichens of the Netherlands. I. Parmeliaceae.
L6377: MAAS, NOP. - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw. Met medewerking van Frank Engering.
R3901: MAAS, EMILIE M.L. VAN DER. - Hollands ABC. Historisch ABC van veertig plaatsen in Noord- en Zuid Holland, samengesteld uit de Atlas van Stolk.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/14