Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
L3305: MUSSCHE, Achilles. - Nederlandse poetica.
B5798: MUSSCHE, Achilles. - Herman Gorter de weinig bekende. Een inleiding.
R8131: MUSSCHE, Achilles. - Cyriel Buysse. Een studie. Met portret en bandversiering door Frans Masereel.
M0190: MUSSCHE, Achilles. - Dat arme beetje mens.
H7218: MUSSCHOOT, Anne Marie. - Het Judith-thema in de Nederlandse Letterkunde.
B3299: MUSSCHOOT, A.M. - De poŽzie van F. Schmidt-Degener.
M4296: MUSSCHOOT, A.M. - Van Nu en Straks 1893-1901. Een vrij voorhoede-orgaan gewijd aan de kunst van Nu, nieuwsgierig naar de kunst-nog-in-wording - die van Straks. Bloemlezing.
Y8431: MUSSCHOOT, A.M. - Frederik Schmidt-Degener. Dichter, kunstgeleerde en museumdirecteur.
T2173: MUSSERT, A.A. - 12 jaren van strijd voor het Nederlandsche volk.
Y9250: MUSSERT. - Zinloos geofferd. De vernietiging van de Indische kruisers.
Y7515: MUSSERT. - Beknopt verslag van de vergadering der N.S.B. in Tivoli, Utrecht, Zaterdag 5-6-1943. Aanwezig waren circa 1300 functionarissen uit de beweging. Na een kort openingswoord van Ir. Huygen is het woord aan Mussert. ....... etc.
Y7514: MUSSERT. - Mussert's Mei-rede. De arbeidseenheid levensvoorwaarde.
Y9249: MUSSERT. - Volk sluit aaneen. Lede-aanname wordt stopgezet ingaande zaterdag 19 juli a.s.
H5454: MUSSET, Alfred de. - Een deur moet open zijn of dicht. Naar het Fransch door Jan Prins.
R4438: MUSSET, Alfred. - Andre del Sarto. Drama in twee bedrijven. Vertaling Louis Landry.
Y6442: MUSSET, Alfred. - De Nachten. Meinacht, Decembernacht, Augustusnacht, Octobernacht. Metrisch overgezet en ingeleid door Helene Swarth. Met portret van den schrijver.
Y9136: MUSSET, Alfred de. - De Meinacht [vert.] door Jac van Looy.
L9111: MUTSAERS, Charlotte. - De markiezin.
L8807: MUTSAERS, Charlotte. - De markiezin.
Y5408: MUTSAERS, Charlotte. - Krantenknipsels van/over Charlotte Mutsaers.
Y4296: MUTSAERS, Charlotte. - Rachels rokje. Roman.
K9419: MUTSAERT, J. ten [Jan Hendrik de Groot]. - Om land en hart. Verzen.
T0397: MUUSSES, Martha A. - Landvinning. Nutida Hollandsk Dikt I Svensk Tolkning. [Hedendaagse Nederlandse poŽzie in Zweedse Interpretatie].
H9305: MYERS, Robin & Michael HARRIS. - Medicine, Mortality and the Book Trade.
H8183: MYERS, R. & M. HARRIS (eds.). - Fakes and frauds. Varieties of deception in print and manuscript.
H8180: MYERS, R. & M. HARRIS (eds.). - Antiquaries, book collectors and the circles of learning.
Y4451: MYRDAL, Gunnar. - Might at odds with right: a warning.
R9133: MYZELF. - Vanitas.
H4705: NABER, Johanna W.A. - Het leven en werken van Jeltje de Bosch Kemper.
H0744: NABER, Johanna W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken.
L0835: NABER, Johanna W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken.
B4957: NABER, Johanna W.A. - Eerste Proeve van een Chronologisch Overzicht van de Geschiedenis der Vrouwenbeweging in Nederland.
R7756: NABER, Johanna W.A. (ed.). - Vrouwenarbeid. Orgaan van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. nrs: 1-36.
Y9032: NABER, Johanna W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken.
Y9033: NABER, Johanna W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken.
H7461: NABOKOV, Vladimir. - Het oog. Vertaling Johan Hos.
L4854: NABOKOV, Vladimir. - Lente in Fialta. Verhalen. Vertaling M. Coutinho.
L1507: NABOKOV, Vladimir. - Lente in Fialta. Verhalen. Vertaling M. Coutinho.
R9769: NABOKOV, Vladimir. - Nikolaj Gogol. Vertaald door Else Hoog.
K9915: NABOKOV, Vladimir. - Het werkelijke leven van Sebastian Knight. Vertaling Sjaak Commandeur.
T9604: NABOKOV, Vladimir. - Gebroken schild. Vertaling Rene Kurpershoek.
T9605: NABOKOV, Vladimir. - Lolita. Roman. Vertaling Rien Verhoef
T9611: NABOKOV, Vladimir. - Het oog. Vertaling Johan Hos.
K8216: NABOKOV, Vladimir. - Uitnodiging voor een onthoofding. Vertaling Anneke Brassinga.
T8314: NABOKOV, Vladimir. - De tovenaar. Vertaling Marja Wiebes. Met een nawoord van Dmitri Nabokov.
T8266: NABOKOV, Vladimir. - Ultima Thule. Vertaling A. Brassinga & P. Verstegen.
K4167: NABOKOV, Vladimir. - Doorzichtige dingen.
T8231: NABOKOV, Vladimir. - Nikolaj Gogol. Vertaling Else Hoog.
T8232: NABOKOV, Vladimir. - Pnin. Vertaald door Else Hoog.
T8233: NABOKOV, Vladimir. - Het scheermes. Vertaling Anneke Brassinga. Met een essay over de schrijver van Karel van het Reve.
Y0886: NABOKOV, Vladimir. - Bastaards.
Y7772: NABOKOV, Vladimir. - The Enchanter. Translated by Dmitri Nabokov.
Y8233: NABOKOV, Vladimir. - Krantenknipsels Vladimir Nabokov 1969-1999.
R0521: NABRINK, Ge / W.J. Jong et al. - Bart de Ligt 1883-1938.
B0199: NABRINK, Ge. - Drie baanbrekers. Leven en opvattingen van: Ferdinand Domela Nieuwenhuis, J. Rutgers, Leo Polak.
T6690: NABRINK, Ge en Corrie van Sijl. - Bibliografie van, over en in verband met Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Deel 3 en 4.
T3890: NABROG, T.D. - Toen het Dolle Dinsdag werd. Holland toen de electrische klok stilstond.
L6682: NABUURS, J.W.M. (ed.). - O mijn lieve Augustijn. Een historische en sociologische analyse van de katholieke student.
R3850: [SPINOZA] NADLER, Steven. - Spinoza's Theory of Divine Providence. Rationalist Solutions, Jewish Sources. A lecture delivered in Utrecht on November 22, 2003.
H1789: NAEFF, J.P. (ed.). - Bredero en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Bredero.
B4220: NAEFF, Top. - Dramatische Kroniek 1918-1919. Deel I.
K6830: NAEFF, Top. - Offers.
A0218: NAEFF, Top. - Klein avontuur.
B1795: NAEFF, Jan Paulus. - De waardering van Gerbrand Adriaenszoon Bredero.
L1186: NAHON, Alice. - Vondelingskens, gedichten.
T8657: NAHON, Alice. - Op zachte Vooizekens.
Y4842: NAHON, Alice. - Keurgedichten uit Vondelingskens en Op Zachte Vooizekens. Met karakterschets van Dr. C. Tazelaar.
L3051: NAIPAUL, V.S. - Proloog voor een autobiografie. Vertaling Tinke Davids.
Y3757: NANNINGA, Wouter Rudolf. - Verhandeling over de verbuiging van het werkwoord Laten, als een hulpwerkwoord der gebiedende of toevoegende wyze gebruikt. Bylagen door Nikolaas Hinlopen.
R2215: NARDI, Shulamith Schwartz. - The shrine of the book and its scrolls.
Y3141: NARGAUD, Jacques. - L'Amour des Livres (revue mensuelle) No. 5: Leurs Amours par Jacques Nargaud.
Y6090: [OVIDIUS] P. OVIDII NASONIS. - Opera. Petrus Burmannus ad fidem veterum exemplarium castigavit. [Eerste van drie delen].
Y1662: NASR, Ramsey. - Onhandig bloesemend. Gedicht.
Y0552: NASSAU, Jan van & Willem den Zwijger. - Allemaal Socialist! ? Woorden en daden der socialisten. Verzameld en toegelicht. Deel II
Y1147: NASSAU, Jan van & Willem van Oranje. - Allemaal Socialist! ? Woorden en daden der socialisten. Verzameld en toegelicht. Nieuwe Reeks, Deel II.
M7316: NATHUSIUS, Marie-Sophie. - Het manuscript.
E0026: NATIONALE DAGBLAD, Het - Het Nationale Dagblad. 7e jaargang dinsdag 9 sprokkelmaand (februari) 1943, nr. 82. Luitenant-generaal Seyffardt vermoord.
T3314: DE NATURIST. - De Naturist. Populair Wetenschappelijk Tijdschrift voor Bevordering van de Natuurlijke Leef- en Geneeswijze. 8e jrg. juli 1937 nr. 7.
W2070: NAUMOFF, Lawrence. - De nacht van de huilende vrouw. Vertaling A. van Huisseling.
B2338: [BILDERDIJK]. NAUTA, D. - Bilderdijk en de Kerk.
H6064: NAVGERII, Andreae. (Patricii Veneti). - LVSVS. Joachim dv Bellay. Gentilhomme Angevin, Voevz Rvstiqves. Pierre de Ronsard, Gentilhomme Vandomois, Ode.
Y8621: NBLC. - De Bovenste P)lank. Een keuze toegelichte boeken uit de Noord- en Zuidnederlandse liiteratuur op de weg naar het eindexamen.
Y0017: NCSV. - Eerstejaarsnummer NCSV: Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging.
B4675: NEDERBURGH, I.A. - Wordt Nederland billijk beoordeeld? 1914-1918.
Y3964: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland. Oranje Nederland. Bevrijdingsnummer 17 mei 1945.
Y2800: HET NIEUWSBLAD VOOR NEDERLAND. - Het Nieuwsblad voor Nederland. 29ste jaargang dinsdag 15 Augustus 1911 no. 8920.
L7474: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 2002. Wie denkt u wel dat ik ben.
L7100: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1993. Familiebladen.
L7102: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1979. Boeken in Nederland. Vijfhonderd jaar schrijven, drukken, en uitgeven.
H5472: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1973. Drukwerk en communicatie, oorsprong en perspectief. Tekst H. van Praag. Typogr. verz. Frits Stoepman. Over de ontwikkeling van het alfabet; blokdruk en boekdruk, televisie, het nieuwe ontspanningsboek.
H5477: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1987. Honderd jaar rond. {Fono}grafisch Nederland.
H5468: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1962. Geen uur zonder drukwerk. Print round the clock.
H4269: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1978. ...En een tijd om te spelen.
H4270: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1984. Foto in vorm. Bijdragen van Kees Broos, Harold Evans, Gerard Hadders, Gert Dumbar e.a.
H4272: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1990. Olie is onschuldig. Olie is een zegen, olie is een plaag. Een verhaal in beelden verteld door Gerard Berlijn en Gerard Hadders. Met speciale fotografie van Pieter VanderMeer, Jack Kielen e.v.a.
H4152: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1989/1990. De Tijden Veranderen. De mens als Informatie-Individu.
H4157: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1985. Geordend en gedrukt Vier eeuwen Nederlandse handelscatalogi. Bijdragen van Roelof van Gelder, Walter Nikkels, K. Schippers e.a.
H4159: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1983. Kijk! Letters! De makers aan het woord. [De beletterde stad]. Tekst Bob Malmberg. Neonglasblazers, straatnaambordenmakers, handgraveurs, gevelreinigers, plasticbewerkers.
H2527: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1977. Hoor mij... volg mij! [Geschiedenis van de reclame]. Tekst Anne van der Meijden. Typogr. verz. Anthon Beeke.
H2529: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1974. Het 2e gebruik. Tekst Herman Hoeneveld.
Y5811: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland. Nederland Oranje. 5e jaargang 1944-1945 Nrs: 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25 - 26 - 28.
Y6936: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 2008. Toon Tellegen, Een nieuwe tijd. Novelle. Verbeeld door Rauser, Rene Knip, Hans Muller, David Benque, Vittorio Roerade, Paul Faassen, Elspeth Diederix, Harmen Lieburg, Lava.
B5976: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1995. De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de 19e eeuw.
M8916: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1972. 10: Europa 9. Tekst L.A.V. Metzemaekers. Over de 10 belangrijkste industriele bedrijfstakken in Nederland. Foto's Ad Windig Typogr. verz. Pieter Brattinga.
M8943: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1986. Mensenwereld Dierenwereld. Over het gebruik van het dierensymbool m.n. in drukwerk en reklame. Bijdragen van D. Hillenius, Paul Mijksenaar e.a. Typogr. verz. Tineke Wieringa.
M8914: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1968. De Nederlandse Musea. Samengest. door Jan van Toorn. Foto's Aart Klein, Hans Samson e.a. Typogr. verz. Jan van Toorn.
K9774: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1982. Flevum Aelmere Almari Zuiderzee IJsselmeer.
K9779: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1996. Van taarten en balken.
K9781: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1992. Stedelijke Openbare Ruimte.
K9773: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1994. In stug verzet 1940-45. Herinneringen van Grafici.
K9270: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1969. Versieren. Tekst Bert Schierbeek. Foto's Eddy Posthuma de Boer, Aart Klein, Hans Samson, Cas Oorthuys, Ed van der Elsken e.a. Samenst. en typogr. verz. Pieter Groot. With separate translation Adornment [20 p.] by D.A.S Reid.
K9035: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1999. Een Kerstnummer dat over Kerstmis gaat.
K9036: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1998. Geld.
K9038: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1997. Onder de grond.
Y4465: JONG NEDERLAND. - Jong Nederland. Weekblad voor Hollandsche Jongens en Meisjes. 10e jaargang 1926. No. 27 t/m 52.
K8398: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1980. Nooit gebouwd Nederland.
K8401: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1975. Terug naar het natuurlijke. Tekst Simon Mari Pruys. Over de toepassing van natuurkenmerken in architectuur. Bevat bijdrage van Rudy Kousbroek Typogr. verz. Otto van Eersel.
Y2028: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland Nieuws Bulletin voor Midden Noord-Holland. Nr 70 - 9 mei 1945. Proclamatie. Nederland herwint zijn vrijheid. Nr. 71 - 12 mei 1945. Gebed voor ons nieuwe leger. Twee afleveringen.
E0014: NIEUWSBLAD VOOR NEDERLAND. - Het Nieuwsblad voor Nederland. 12de jaargang 1894 en 13de Jaargang 1895. 13 losse nummers uit de periode: 2 juli 1894 - 19 augustus 1895.
K6872: VRIJ NEDERLAND - Wat zei V.N. er van? Citaten uit bijna vijf ondergrondsche jaargangen.
T7861: SHELL NEDERLAND. - Toen en nu 1907-1957.
Y3240: ONS VRIJE NEDERLAND (O.V.N.). - Ons Vrije Nederland. 5e jaargang 1945, Nr. 9 - 10 - 11 - 12 - 14.
T3386: JONG NEDERLAND. - Jong Nederland. Weekblad voor Hollandsche Jongens en Meisjes. 12e jaargang 1928. nrs. 1-52.
Y4004: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 2001. Communicatie.
R7635: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 2000. Ogenschijnlijk.
T4689: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1981. Circus-nummer.
Y4726: NIEUW NEDERLAND. - Nieuw Nederland. Christelijk cultureel Sociaal Dagblad. 1e jrg. no. 1. Zondag 6 Mei 1945.
Y4051: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland. Nederland & Oranje. 4e jaargang 1943. Nrs: 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 14. + Geillustreerd Vrij Nederland 4e jrg. 1944 nr. 12.
Y4049: VRIJ NEDERLAND. - Internationale Informatie-Bladen van Vrij Nederland. 1944. Januari t/m Juli nrs: 1 t/m 7. / October 1944 nr 9. / Maart 1945 nr 10. / April 1945 nr 11.
Y3987: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland. Je Maintiendrai. Onafhankelijk Weekblad voor alle Nederlanders. 5 Mei 1945.
Y0997: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland, Oranje. Derde extra nummer. Speciaal Indonesie nummer.
Y2805: HET NIEUWSBLAD VOOR NEDERLAND. - Het Nieuwsblad voor Nederland. 13de Jaargang 1895. Nrs.: 3844-3868- -3985-4021.
E0184: RADIO NEDERLAND. - News from the Netherlands. Radio Nederland. 1/2 August 1955: Dutch Poetry. Resistance and after: Dutch Poetry in the Forties. 15/16 August 1955: Hans Lodeizen: A Search for the Lost. 29/30 August 1955: 1950-1955 The Experimental Revolt. September 26/27. 1955. Tulips and Chimeys: A Summing-Up. Script by James S. Holmes.
K1590: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1988. Taal.
K1293: DRUKKERSWEEKBLAD / GRAFISCH NEDERLAND. - 1991. Wereldtentoonstelling 1851, 1853, 1855, 1862, ...1992.
Y7848: JM. De Stem M van Nederland. - JM. De Stem M van Nederland. Onafhankelijk Weekblad No 13. 9e jaargang 2 October 1948. Bevat o.a.: Piet Zwart, De taak der fotografie.
Y8147: ONS VRIJ NEDERLAND. - Ons Vrij Nederland. Landelijk geillustreerd weekblad. 5e jaargang 16 juni t/m 21 juli 1945. Nrs: 9-10-11-12-14-16.
Y8173: HET NIEUWSBLAD VOOR NEDERLAND. - Het Nieuwsblad voor Nederland. Zondagsblad 12de jaargang no 3727 (eerste blad). Maandag 24 September 1894. Prent: Het Nieuwe Museum (Museum Suasso), Paulus Potterstraat van Baerlestraat, te Amsterdam.
Y8413: DAGBLAD VAN NEDERLAND. - Prospectus der Uitgave van een Groot Dagblad getiteld: Dagblad van Nederland en van eene daaraan verbondene geldleening groot minstens f 500.000. Statuten der Vereeniging.
E0185: ONS VRIJE NEDERLAND (O.V.N.). - Ons Vrije Nederland. 8e jaargang 1948/1949, Nr. 14 - 49 - 52.
Y9017: P.T.T. NEDERLAND. - De maatschappij verandert, PTT verandert mee.
Y9277: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland. Nederland Oranje 2e jaargang 1942 nr. 8 en 16.
Y9278: VRIJ NEDERLAND. - Vrij Nederland. Nederland & Oranje. 3e jaargang 1942. Nrs: 10. en 12.
Y9372: VRIJ NEDERLAND. - Een hartig woord over de spoorwegsraking.
T9303: ALEXANDER PRINS DER NEDERLANDEN. - Een vermoedelijk Slotwoord.
T9301: ALEXANDER PRINS DER NEDERLANDEN. - Nadere toelichting van mijnen brief van den 17den September 1879.
R2140: NEDERLANDEN, Frenk der. - 101x Frenk. Amsterdamse stadskronieken.
T9298: EEN NEDERLANDER [ =Leonard J. van Rhijn]. - Nederlands Volksbestaan. Een woord aan mijne landgenooten.
Y2223: NEDERLANDER, De. - De Nederlander. Feestnummer. 5e jaargang Woensdag 31 Augustus 1898. Leve Koningin Wilhelmina, achttiende verjaardag.
R9434: ENEN VRIJHEID-LIEVENDEN NEDERLANDER. - De Waare Vrijheid.
T5137: EEN NEDERLANDER. - Nederland en Duitschland. Een keur van documenten bijeenverzameld en toegelicht door een Nederlander.
Y4086: NEDERLANDER, De. - De Nederlander. Nieuwe Utrechtsche Courant. Donderdag 11 Maart 1852. No. 523.
T4806: HERVORMD NEDERLANDER. [=Dirk Jan de Geer]. - Politiek Panorama. Een woord aan Nederlands Protestanten.
T4291: EEN NEDERLANDER. - Nederland en Duitschland (keur van documenten). Door een Nederlander.
Y4272: NEDERLANDER, De. - De Nederlander. Nieuwe Utrechtsche Courant. Maandag 21 November 1853. No. 1046.
L4739: NEDERLOF, Arie Bastiaan. - Plutarchus' Leven van Pyrrhus. Historische commentaar.
Y8401: NEDERVEEN, Joh. - Mengelwerk.
L6980: NEEF, Emiel de. - Klank- & vormleer van het gedicht Van den VII Vroeden van binnen Rome.
R8085: NEEF, M.J. de. - De halsband van de duif.
Y3673: Alliance Gastronomique Neerlandaise. - Les Plaisirs de la Table.
Y2548: NEERLANDE, JUS VAN. [=Theo Driessen) - Wij en oorlog of vrede. Ter overdenking door ons allen nu.
R1240: NEGRI, Renata. - Chefs d'Oeuvre de l'Art. XXe Siecle. L'Impressionisme le Cubisme. L'Art abstrait le Surrealisme.
Y9454: [SPINOZA] NEGRI, Antonio. - Spinoza: une heresie de l'immanence et de la democratie.
B3509: NEIJS, H.H.A. - Generaal H.P. Staal's excentrieke uitlatingen in oorlogsartikelen en interview, Belgie's schuldvraag.
W4631: NEIJSSEL, Antoinette. - Gesloten grenzen, twee novellen.
L7840: NEL, Barend Frederik. - Die fantasie van blanke en naturelle skoolgaande kinders. Met inagneming van die werking van die hele geestestruktuur. 'n Vergelykende Studie.
T0789: NELDE, Peter H. - Hoffmann von Fallersleben und die Niederlande.
Y8002: NELISSEN, Walter. - Jotie T'Hooft. Een dichtersleven.
T9356: NELLEN, Henk j.M. - Hugo Grotius 1583-1645. Geschichte seines Lebens basierend auf seiner Korrespodenz.
Y4420: NELLEN, Henk. - Op zoek naar een vreedzame wereldorde. Hugo Grotius (1583-1645) over natuurlijke godsdienst en rechtvaardige oorlog.
Y8389: NELLIE. - Stamelingen.
T0593: NEMROD. - Het feest van de haat. Kollaboratie, verzet, repressie, amnestie.
Y4511: NEOLATINSTEN. - Nieuwsbrief Neolatinistenverband.
B7684: [ALMANAK] NEPVEU, J.J.D. en S.J. van den Bergh (eds.). - Aurora. Jaarboekje voor 1849.
B7689: [ALMANAK] NEPVEU, J.I.D. (ed.). - Aurora. Jaarboekje voor 1840.
B7690: [ALMANAK] NEPVEU, J.I.D. en S.J. van den Bergh (eds.). - Aurora. Jaarboekje voor 1853.
B4660: NEPVEU, J.I.D. - Levensschets van Mr. H. Hooft Graafland.
M6682: NERDINGER, Eugen & Lisa BECK. - Schriftschreiben Schriftzeichnen. Grundlagen der Schriftdarstellung.
Y5108: KONINGIN JULIANA en Prins Nernhard. - Koninklijke woorden 1957 van H.M. Koningin Juliana en van Z.K.H. Prins Bernhard.
K0505: NERUDA, Pablo. - Song of Protest. Translated and with an Introduction by Miguel Algarin.
K0480: NERUDA, Pablo. - De toppen van Macchu Picchu en andere gedichten. Vertalingen en inleiding van Dolf Verspoor.
K6491: NERUDA, Pablo. - Uit een straat werd ik geroepen. Gedichten en teksten over Chili.
R4963: NES, H.M. van. - De nieuwe mystiek.
R9738: NES, W. van. - Donderdagavond. Novelle.
R1533: NES Czn., Jac. van. - Het Jodendom. Een boek voor Joden en Christenen.
A0335: NES, Cornelis van. - Staat en prostitutie. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtsgeleerdheid 12 juli 1928.
MK0035: NESBITT, Alexander. - Lettering. The history and technique of lettering as design.
Y9025: NESBITT, Alexander. - The history and technique of lettering.
T3670: NESCIO. - De Uitvreter. Historisch-kritische uitgave met commentaar over de genese van verhaal en verhaalfiguur, verzorgd door Lieneke Frerichs.
L6858: NESCIO. - Heimwee en andere fragmenten.
K1860: NESCIO. - Aandacht voor Nescio. Een bibliografie van de reacties op het werk en de figuur van J.H.F. Gronloh.
Y8286: NESCIO. - De X Geboden. Geillustreerd door Jaap Vegter.
L8912: NESSON, Pierre de. - Leenhulde aan de Maagd. Vertaald en ingeleid door Frank Valkenier.
Y4113: VOICE OF THE NETHERLANDS. - Voice of the Netherlands. Authoritative digest of Dutch news and views Vol. 1, No 24, 34, 35, 36, 38. January 1942 t/m mei 1942
Y1449: NETSCHER, Frans. (ed.). - De Hollandsche Revue. [10e jaargang] 1905.
R1070: NEUBURG, Victor E. - The Batsford Companion to Popular Literature.
Y3143: NEUENSCHWANDER, B. e.a. - Kijken naar dezelfde maan. Japanse en westerse kalligrafie van nu / Looking at the same moon. Modern Japanese and western calligraphy.
B1636: NEUGEBAUER, Friedrich. - Biliophile, Buchgraphik, Schriftgraphik.
Y3904: NEUKOM, Sigismond. - XV Mei, 1874. te, deum, laudamus.
H0733: NEUMANN, Robert. - Damon Weib oder die Selbstverzauberung durch Literatur, samt technischen Hinwiesen, wie man dorthin gelangt.
R6150: NEUMANN, G.R. - Handleiding tot het Schaakspel. Bewerkt door W.A.T. Schelfhout.
Y1209: NEUNDORFER, Ludwig. - Wie Wohnen? Neuzeit-Einrichtung kleiner Wohnungen.
K3626: NEUTJENS, Clem. - De techniek van de filologische arbeid.
T6154: NEVE, Ed. de. - Indien de Nederlandsche Regeering in Londen.....
Y9815: NEVE, Ed de. - Muziek voorop.
Y9851: [KUIFJE] NEVE, T. e.a. - Kuifje, de ups en downs van een weekblad / chronologische index van de vervolgverhalen, verschenen in het weekblad Kuifje.
K2007: NEVILLE, Richard. - Play power. Ontdekkingsreis door de internationale underground. Vertaling door Helen Knopper
L5284: NEWDIGATE, Bernard H. - The art of the book,
H9020: NEWMEN. - Secret Plot. volume two.
Y2940: ARUBA ESSO NEWS. (krant). - Lago Is Host To Queen and Prince. Aruba Hails First Queen's Visit. (Koningin Juliana en Prins Bernhard bezoeken Aruba).
Y4847: NEWTON KEITH, Agnes. - Vrouwenkamp Borneo. Vertaling Jan Poortenaar.
L7374: NEXO, Martin Andersen. - De verworpenen der aarde. Proletarische verhalen.
R7910: NEXO, Martin Andersen. - Hulpeloos? Op zoek naar een levensdoel. Roman.
R7664: NEXO, Martin Andersen. - Onder de wijde hemel. Vertaling B. van Deilen.
R9673: NEXUS. - Nexus nr. 43.
R6188: NICHOLSON PRESTON, Isa. - Onze geschiedenis (De Cooperatieve Beweging). Uit het Engelsch door A.H. Inleiding W.R. Rae.
E0181: NICHOLSON, Robert. - The Ulysses guide. Tours through Joyce's Dublin.
H2872: NICOLSON, Harold. - Reis naar Java. Vertaling Hetty Stolk.
B5075: NICOLSON, Nigel. - Portrait of a marriage.
M7170: NICOSIA, Francesco. - Om een droom.
M6530: NIEBAUM, Hermann / Fokko Veldman. - Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck. Een Groninger gildeleider uit Westfalen. Ingeleid en uitgegeven door....
T7738: NIEBOER, H.J. - De beteekenis der hoogere standen voor de tegenwoordige maatschappij.
Y4970: NIEBORG, J.P. - Indie en de zee, De opleiding tot zeeman in Nederlands.Indie 1743-1962.
B3399: NIEKERK, Marlene van. - Het oog van de meester. Vertaling Riet de Jong-Goossens.
M7102: NIELSEN, Aage Krarup. - Door de tropen naar de Zuidelijke IJszee ter walvischvangst. Vertaling M. Schluter.
L2450: NIELSON, A.C. - Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken.
R5504: NIEMAN, E.A. - Utrechts Molenboek.
L8825: NIEMEIJER, Arie. - Beest onder de Dom.
W5637: NIEMEIJER, Jan A. - Nico Bulder. De houtgraveur.
H0534: NIEMOLLER, Joost. - De dood, de stad, de rug tegen de muur.
K3789: NIENABER, P.J. - Jonger Skrywers Oor Eie Werk.
K7324: NIEPOTH, Frank R. - Wie schrijft die blijft. Vijfenzeventig jaar Edah.
R3032: BURGERSDIJK & NIERMANS. - Catalogus XII. Fraaie drukken.
L4695: NIERMEYER, Jan. F. - Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254 - 1501.
K6787: NIERMEYER, J.F. - Her-orientatie van onze mediaevistiek.
R5946: NIERMEYER, J.F. - Judaeorum Sequaces. Joodse kooplieden en christelijke kooplieden, bijdrage tot de onstaansgeschiedenis van de Lotharingse burgerij (elfde eeuw).
T5400: NIEROP, Is. van L. Coster en D. Bleiji. - Westerbork. Het leven en werken in het kamp.
T2512: NIERSTRASZ, B. - Nederland en Belgie. Souvereiniteits- en andere vragen.
R4018: NIERSTRASZ, B. - Nederland en BelgiŽ: de gevaren van het verdrag.
Y8776: NIESE, Charlotte. - Wat Michiel Schneidewind gedurende den Franschen tijd in Hamburg beleefde. Uit het Duitsch vertaald door Mevr. J.van der Hoeven.
Y4503: NIESSEN, Maec (ed.). - Plastieken Hertjes & Buzz Lightyears. 142 Voorwerpen en de achterliggende verhalen van kinderen, kunstenaars, vormgevers en architecten.
B6435: NIESSEN, Frits en Erik Jurgens (eds.). - De heren van Den Haag zijn onderweg. 100 gedichten over politiek & maatschappij. Een bloemlezing.
T4826: NIESSEN, Rinus. - Zangteksten uit Rose-Marie. Amerikaansche show-operette in 10 tafreelen. Gespeeld door Het Grand-Theatre Operette-Gezelschap te Amsterdam.
B7786: NIETZSCHE. - De levende gedachten van Nietzsche. Met een woord vooraf van J.D. Bierens de Haan. Nederlandse bewerking Rob Limburg.
R2776: NIETZSCHE, Friedrich. - Gedichte.
Y4344: NIETZSCHE, Friedrich. - Nagelaten fragmenten. Deel 2: van begin 1875 tot eind 1879. Teksteditie en annotatie door Giorgio Colli en Mazzino Montinari. Vertaald door Michel van Nieuwstadt.
T4378: NIEUKERKEN, K.J. van. - Ambtsplicht in Oorlogstijd.
Y7583: NIEUW LEVEN, Drukkerij. - Twee prospectussen van Drukkerij Nieuw Leven, Den Haag. (Blankenstein-serie en De 5 voor het grafisch bedrijf).
Y2732: NIEUWE WEG, De. - De Nieuwe Weg. Bulletijn in dienst van den strijd voor werkelijken vrede en sociale rechtvaardigheid. 1939. Nrs: 1-2-3. 1940. nr. 1.
T9288: NIEUWENHOFF, W. van. - Eene zeventiend'-eeuwsche bekeeringsgeschiedenis.
T3971: NIEUWENHOVEN, Henri van en Gerard J. Spoor. - Hymne aan den Vrede. Mannenkoor.
T3972: NIEUWENHOVEN, Henri van en Ceasar Gezelle. - Allerzielen. Mannenkoor.
T0861: NIEUWENHUIJZEN, Kees. (ed.). - Antwerpen gefotografeerd in de 19de eeuw. Voorwoord Hubert Lampo, nawoord Andre Van Putte.
Y0501: NIEUWENHUIJZEN, W.C. - Leugen of Waarheid. Dikaiophilos ontmaskerd.
R2959: NIEUWENHUIS, J. - Va-et-vient in vroeger dagen.
R0220: NIEUWENHUIS, F. Domela. - Een Galerij van Bijbelsche Personen. (Ter leering en navolging voorgehouden).
R0130: NIEUWENHUIS DOMELA, F. - Een Galerij van Bijbelsche Personen. (Ter Leering en navolging voorgehouden).
B9979: DOMELA NIEUWENHUIS. - Gedenkboek ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van F. Domela Nieuwenhuis 31 December 1916.
T1209: F.D.N. = NIEUWENHUIS, Ferdinand Domela. - Is het atheisme onzedelijk?
R5632: NIEUWENHUIS, Joan A. - Het einde van een jongensoorlog.
L2686: NIEUWENHUIS, Willem. - Verkenningen.
L1199: Nieuwenhuis, F. Domela. (ed.). - Vertellingen voor het volk.
R1494: NIEUWENHUIS, Jan. - Liefde verwinnet al. Een Vondel-spel in vier bedrijven.
T4744: NIEUWENHUIS, Willem Jan. - Het Kletst I en II. Twee deeltjes.
T4276: NIEUWENHUIS, Joan A. - Een halve eeuw onder socialisten. Bijdrage tot de geschiedenis van het socialisme in Nederland.
K1467: NIEUWENHUIS, F. Domela. - Typen. Karakter-studies. Tweede deel.
H4348: NIEUWENHUIZEN, Johan van. - De vijver was wit van de vissen.
L9005: NIEUWENHUYS, R. - Oom Tjen.
B6930: NIEUWENHUYS, Rob. - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesie hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der compagnie tot op heden.
R2679: NIEUWENHUYS, Rob. - Tussen twee vaderlanden.
K7517: NIEUWENHUYS, Rob. - Het wondere woord. De Nieuwe Gids 1885-1894. Kunst en letteren. Gekozen en ingeleid door ....
K3833: NIEUWENHUYS, Rob. - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesie hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der compagnie tot op heden.
R2399: NIEUWENHUYS, Rob. - Een beetje oorlog. Java 8 december 1941 - 15 november 1945.
K2556: NIEUWENHUYS, Rob. - Leven tussen twee vaderlanden. De Engelbewaarder 25.
Y1253: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Mijn huis op het water. Mijn huis op het land. (vervolg 1931-1935).
R0405: NIEUWENTIJT, Bernard. - Een zekere, zakelijke wijsbegeerte. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.H. Vermij.
T4071: NIEUWHOFF, Constance; Willem Diepraam; Cas Oorthuys. - Klederdrachten. Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland.
B1598: JURIDIESE GROEP NIEUWMARKT. - Het aangiftenboek van de Nieuwmarkt.
T6867: NIEUWMEIJER, A.E. - De Kleine Rekenaar zonder Lei. Rekenkunstige spelen, raadsels en andere oefeningen. Een Handleiding voor onderwijzers en onderwijzeressen op de lagere en bewaarscholen.
Y2747: poŽzie-NIEUWS. - poŽzie Nieuws. 1992-1993. Nrs: 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8.
T4562: INDISCH NIEUWS. - Het Indisch nieuws. Algemeen voorlichtingsorgaan gewijd aan de overzeesche gebiedsdeelen.
Y4330: ZEBRA NIEUWS. - Zebra nieuws. Uitgave Republiek der Letteren. 1946 - 1947 Een jaar Zebra.
Y2697: ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD. - Jubileumnummer ter gelegenheid van de 50 jarige Regeeringsperiode van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898 - 1948.
M0644: NIEVELT, C. van. - Onder de palmen. Een keuze uit Indische verhalen van C. van Nievelt 1843 - 1913. Ingeleid door Joop van den Berg.
R1623: NIJDAM, C. - Een winter in de oase. Brieven uit Biskra.
T4780: NIJDAM, C. - Het Nieuwe Huis 1866-1916. Gedachtenisrede uitgesproken 24 april 1916. Bij gelegenheid van de herdenking der inwijding van de vermaning dier Gemeente op 22 april 1866.
R9753: NIJENHUIS, W. - John Ponet (ca.1514-1556) als revolutionair pamflettist.
B2222: NIJENHUIS, Hans. - Zoektocht naar symbool van hoop.
H6857: NIJHOF, P. & Arthur STEEGH. - Grafische en Papiermusea in Nederland en net over de grens.
H5754: NIJHOF, E. (ed.). - 100 jaar geleide innovatie. De Nederlandse grafische industrie in de 20ste eeuw.
T9871: NIJHOF, Peter. - Langs pakhuizen, fabrieken en watertorens. Industrieel-archeologische routes in Nederland en Belgie.
K1177: NIJHOF, P. - Schetsen van papierwatermolens. Met tekeningen van R. Nijhof.
K1139: NIJHOF, P. - Langs monumenten van Papier- en Grafische industrie in Nederland.
Y2687: NIJHOFF, M. - Tot de gevallenen. Gedicht. Teekening van P. Klaasse.
T7679: NIJHOFF, Is. An. - Het klooster Bethlehem of Bielheim bij Doetinchem.
T1945: NIJHOFF, Martinus. - Catalogus van de Openbare Boekerij te Gouda.
H5283: NIJHOFF, M. - Verzameld werk deel II*. Kritisch, verhalend en nagelaten proza.
L5856: NIJHOFF, Is. An. - Honderd jaar bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en Oudheidkunde, opgericht in 1836. Een terugblik door N. Japikse en Registers op de gedurende dien tijd verschenen deelen. Met portretten.
R4554: NIJHOFF, D.C. - Het zedelijk ideaal en het politieke leven van Nederland.
L3618: NIJHOFF, M. - Het verhaal van den vos. Een vroolijke vertooning met zang en dans naar het Russisch van Igor Strawinsky.
B6833: NIJHOFF, Martinus. - Lees maar, er staat niet wat er staat. Keuze uit de oorspronkelijke gedichten voorafgegaan door een beschouwing Over eigen werk.
L1783: NIJHOFF, M. - Pierrot aan de lantaarn, een clowneske rapsodie.
K8339: NIJHOFF, M. - Des Heilands Tuin. Een pinksterspel.
R5533: NIJHOFF, P. - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jongelieden verhaald. Voorrede L.Ed. Lenting.
W8149: NIJHOFF, M. - Het heilige hout. Drie spelen.
K6930: NIJHOFF, A.H. - Medereizigers.
R8148: NIJHOFF Pzn, Wouter. - Wouter Nijhoff 1891 - 1 october - 1941. Toespraak.
R7966: NIJHOFF, Martinus. - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff 1853-1953.
K5135: NIJHOFF, M. - De pen op papier. [Gevolgd door een vertaling van de twee duiven van Lafontaine].
A0250: NIJHOFF, A.H. - De dagen spreken.
T8416: NIJHOFF, M. - Gedichten. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn. Drie delen: Deel 1 Teksten, Deel 2 commentaar Deel 3 apparaat.
B2113: NIJHOFF, P. - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jonge lieden verhaald. Eerste en tweede stukje.
Y3498: NIJHOFF, D.C. - Bij den dood onzer vorstin. Een woord tot het Nederlandsche Volk.
Y5251: NIJHOFF, M. - Krantenknipsels van/over M. Nijhoff.
T7540: NIJHOFF, D.C. - Beroemde schrijvers III: Berthold Auerbach.
K2801: NIJHOFF, M. - Verzamelde vertalingen. Dramatisch werk, proza, gedichten.
B0874: NIJHOFF, Dirk Christiaan. - Vondels Hecuba, Gebroeders en Maria Stuart aesthetisch-critisch beschouwd.
B0505: NIJHOFF, Martinus. - Een stoet van beelden zag ik langs mij gaan. Schrijversgestalten.
Y7573: NIJHOFF, Martinus. - Uitgeverij Martinus Nijhoff. Map met 56 prospectussen, 11 bestelkaartjes, 1 correspondentie, 1 artikel over M. Nijhoff de uitgever en 5 x Nieuwe uitgaven van Martinus Nijhoff 1982-1983.
Y9892: NIJHOFF, Michel. - 50 jaar Bibliotheek Stedelijk Museum Amsterdam.
R9430: NIJLAND, J. Aleida. - Jacques Perk. (Mathilde-Iris), een studie.
R7967: NIJLAND, J. Aleida. - Joost van den Vondel 1587-1679.
Y4549: NIJLAND, G.J. (ed.). - Vlieg- en Zweefsport. Geillustreerd maandblad. 1e jaargang Maart 1935 no. 7.
Y3407: NIJLAND, J. Aleida. - Leven en werken van Jacobus Bellamy (1757-1786). Twee Delen.
L6385: NIJLEN, Jan van. - Herinneringen aan E. du Perron.
H2400: NIJLEN, Jan van. - Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig man.
B9903: NIJLEN, Jan van. - Geheimschrift. Gedichten.
B8213: NIJLEN, Jan van. - Herinneringen aan E. du Perron.
W9217: NIJLEN, Jan van. - Gedichten 1904 - 1938.
Y5418: NIJLEN, Jan van. - Krantenknipsels van/over Jan van Nijlen.
R6949: NIJLEN, Jan van. - Betooverd bosch.
Y6162: NIJSEN, Joost en Fred Spek. - Klein uitgeven. Bijzondere boeken uit de marge van het boekbedrijf. 92/93.
B9273: NIJSSEN, Peter (red.). - Mekka. Jaarboek voor lezers 1993.
B7816: NIJSSEN, R. - Limburgsch Studentenbladje voor oorlogstijd (IJzer, 1916-1917).
R3587: NIJSTAD, Saam. - De Joodse Bruid? Het sprookje is uit.
Y6365: NIKKELS, Walter. - d.w.z. Dat wil zeggen.
R0490: NIN, AnaÔs. - Little Birds.
T6481: NISPEN TOT SEVENAER, P.J.A.A.M. - De invloed der Armenwet op de Rechtspersoonlijkheid.
Y0135: NISPEN TOT SEVENAER, C.M.O. van. - Had de Duitsche bezetter eenig gezag en hadden zijn maatregelen eenige rechtswaarde?
L0887: NISPEN, Viktor van. - Verkenningen op het gebied van taal en taalonderwijs.
R9040: NISPEN TOT SEVENAER, C.M.O. van. - Waarom de Hooge Raad faalde. Een beschouwing naar aanleiding van Mr. van den Dries pleidooi voor de Hooge Raad tijdens de bezetting.
H6762: AFFICHE NO. 3/4. - Aandacht voor het Detail.
H6764: AFFICHE NO. 1. - StraatpoŽzie. Strijdcultuur. Japanse affiches en hun culturele achtergrond. Standpunten in beeld. Buitenreclame. De vlucht naar het paradijs.
T5701: DE ROODE LANTAARN. No. 5. - G. van der Graft: Vergeef mij, Heer. Jan Vermeulen: Gedichten. W.J. van der Molen: Avond in mijn kamer. Jan Praas: Gesprek aan de Vooravond. Hans Warren: Gedichten. Paul Rodenko: Aphorismen. Ad. den Besten: Gedichten. De Versneden Ganzeveer: Thomas Vodijn - De vlucht in de romantiek en de jongeren.
L0226: NOAILLES, Comtesse Anna de. - Het zal lang licht vanavond zijn. Met vertaling in het Nederlands van Jan Coljee.
B3030: NOBODY, Jean. - Die geheime Venuswoche. Mit sechs Lithographien von Gustave Montagne. Aus dem Franzosischen ubersetzt von H.L.
M9886: NOE, J. - Arthur van Schendel.
M9895: NOE, J. - Aart van der Leeuw
B7630: NOESEL, Marion van & Ans Janssen. - De Nederlandse literatuur in Franse vertaling. La litterature neerlandaise en traduction francaise.
E0002: NOLANE, Richard D / MAZA (tekeningen). - Wunderwaffen. Deel 4: De linkerhand van de Fuhrer.
T8845: NOLENS, Leonard. - Woestijnkunde.
T5857: NOLENS, W.H. - Beteekenis en Omvang van de Arbeidswetgeving.
B5222: NOLENS, W.H. - In memoriam Dr. H.J.A.M. Schaepman 2 maart 1844 - 21 januari 1903. Met een interview van C.K. Elout.
Y6571: NOLENS, Leonard. - Geboortebewijs. Gedichten.
T8194: NOLENS, Leonard. - Tweedracht. Gedichten.
T8192: NOLENS, Leonard. - Hart tegen hart. Gedichten 1975 - 1990.
T8167: NOLENS, Leonard. - Een fractie van een kus.
Y8316: NOLENS, Leonard. - De vrek van Missenburg. Dagboek 1990-1993.
Y8938: NOLENS, Leonard. - Alle tijd van de wereld. Een poetica.
B7738: NOLET, Wilhelmus Adrianus. - Marnix als Theoloog. Historische inleiding.
L5957: [ERASMUS] NOLHAC, Pierre de. - Erasme et l'Italie.
Y3271: NOLST TRENITE, G. - Guck, so weisst du's. Bilder, Worter und Satze. Direkte Methode fur die deutsche Sprache. Erste Folge: zwei Teile (Worter und Satze Bilder).
H1229: NOLTHENIUS, Helene. - Het vliegend haft.
L5235: NOLTHENIUS, Helene. - Voortgeschopt als een steen.
L1574: NOLTHENIUS, Helene. - Een ladder op de aarde.
M8450: NOLTHENIUS, Helene. - Mozart miniatuur.
L9579: NOLTHENIUS, Helene. - Moord in Toscane, een monnik als speurder in de middeleeuwen.
L9580: NOLTHENIUS, Helene. - Een ladder op de aarde.
L1205: SEIJI NOMA. - Kodansha. Die Autobiographie des Japanische Zeitungskonigs.
H1815: NONYMUS, A. - Amsterdamse gapers.
M7206: NONYMUS, A. - Omstreeks honderd jaar geleden op papier. Een lichtvaardige en volkomen onverantwoorde bespiegeling van wat er een eeuw geleden zoal aan drukwerk werd gemaakt, op schrift gesteld en van te hooi en te gras verzamelde afbeeldingen voorzien.
M4131: NONYMUS, A. - Typografisch jaartallen boekje van vier eeuwen boekdrukkunst 1440 - 1840.
K1166: NONYMUS, A. - Het Waterlooplein.
T1941: NOOIJ, Jan de. - Eenheid en vrijheid in het Nationale Onderwijs onder Koning Willem I.
Y3870: NOORD-HOLLANDER, De. - 31 Augustus 1898. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
T3284: NOORD, C. van der. - Die derwaert gingen keerden niet.
B7514: NOORDA, Sijbolt / Frits Staal. - Later op een maandagmiddag. / Varen onder eigen vlag. Redes uitgesproken bij de opening van het Academisch Jaar 1999/2000.
B4997: ZELDENRUST-NOORDANUS M. - De plaats van de seksualiteit in het huwelijk.
B9002: NOORDEGRAAF, Herman. - Henri van den Bergh van Eysinga 1868-1920. Revolutionair predikant en volksopvoeder.
K9102: [HARTOG] NOORDEGRAAF, Jan / A. IJzerman. - Henri Hartog. Schrijver van zwart Schiedam. De Engelbewaarder Nr 17.
T7446: NOORDEGRAAF, Leendert. - Hollands welvaren? Levensstandaard in Holland 1450-1650.
T2818: NOORDEGRAAF, Herman en Rokus Verwoerd. - Anke van der Vlies, een bliksems wijf.
R5683: NOORDELOOS, P. en J.C.W. van de Wiel. - Maria-vereering in de geschiedenis: een en ander over Onze Lieve Vrouw van Hoorn en andere Maria devoties.
L5959: NOORDELOOS, P. - Pastoor Maarten Donk. Deel I: 1505-1567. Deel II: 1567-1590.
L4464: NOORDELOOS, P. - Cornelius Musius (Mr. Cornelius Muys). Pater van Sint Agatha te Delft. Humanist / Priester / Martelaar.
T2457: NOORDEN, Henriette van. - Weet je nog wel van toen? Geillustreerd door Albert Hahn.
H6731: [ERASMUS] NOORDENBOS, O. - In het voetspoor van Erasmus.
T0941: NOORDENBOS, O. - Het atheisme in Nederland in de negentiende eeuw. Een kritisch overzicht.
L3685: NOORDENBOS, O. - Romantische nabloei en modernisme in Nederland ca. 1840 - 1885.
L0865: NOORDENBOS, O. - De crisis der verlichting.
R0117: NOORDERVLIET, Nelleke / Ruud Lubbers. - De ongrijpbaarheid van het kwaad / De derde bevrijding.
B7797: NOORDERVLIET, Nelleke. - De erfenis.
L3160: NOORDERVLIET, Nelleke. - Water en as. Novelle.
Y5419: NOORDERVLIET, Nelleke. - Krantenknipsels van/over Nelleke Noordervliet.
Y6369: NOORDERVLIET, Nelleke. - Mevrouw Gigengack. Uit het leven van een dame.
T8692: NOORDEWIER, Wouter. - Loop niet over deze sneeuw! Keur van Japanse klassieke poŽzie.
B8516: NOORDHOEK, Wim. - Pool. Roman.
T6918: NOORDHOFF, F.S. - Stikgas. De chemische wetenschap voor oorlogsdoeleinden misbruikt.
R5570: NOORDHOFF, R. - Het Rembrandtplein te Amsterdam.
T7890: NOORDHOFF, F.S. - Versterkt den C.N.A.B.
T7011: NOORDHOFF, R en B.A. Kwast. - Nederland in woord en beeld. Bloemenland: Bloembollenteelt bij Noordwijk aan Zee.
Y7585: NOORDHOFF, P. - Uitgeverij P. Noordhoff, Groningen. Map met 9 prospectussen en 5 bestelkaartjes.
R1852: NOORDLING [=Jan van der Ven]. - In 't gevang. Muurkrabbels.
T3694: NOORDSTAR, J.C. / PAREAU, N.E.M. - J.C. Noordstar, De Zwanen & andere gedichten, & proza. ; N.E.M. Pareau, Sonnetten & andere gedichten, & proza; Rudolf Esscher & Reinold Kuipers, J.C. Noordstar, N.E.M. Pareau & EbenhaŽzer. Een album.
Y6713: NOORDSTAR, J.C. - De zwanen en andere gedichten.
T4875: NOORDUYN, J.P.F.A. - De nerveusiteit van het kind.
Y3820: NOORDZIJ, Gerrit. - Laurens Janszoon Costerprijs 2011: Gerrit Noordzij.
C0369: NOORDZIJ, Nel. - Een etmaal leven.
K6878: NOORDZIJ, Nel. - De kromme danseur. Boomplastieken en een gedicht.
M4811: NOORDZIJ, Nel. - Wachtende mijn hart. Gedichten.
R6655: NOORDZIJ, Nel. - De schuldvraag. Roman.
R5277: NOORDZIJ, Gerrit. - Vergeetboek. De expansie van het boek in zijn ontwikkeling van leesboek tot naslagwerk, van rol tot rom.
T7873: NOORMAN. - De jodenquaestie.
R6059: NOORT, G. van. - Modernisme en anti-modernisten-eed. Vier conferenties gehouden in de kerk van den H. Willibrordus binnen de Veste te Amsterdam.
H5607: NOOT, Jan van der. - Epitalameon, oft houwelycx sanck voor Otto van Vicht en Cornelia van Balen (1583). Inleiding en aantekeningen van W.A.P. Smit.
Y5749: NOOT, Jan van der. - Het bosken en het theatre.
Y5740: NOOT, Jan van der. - Lofsang van Braband / Hymne de Braband. In facsimile-uitgave. Met inleiding en aantekeningen van C.A. Zaalberg.
Y5940: NOOTEBOOM, Cees. - Zelfportret van een ander. Dromen van het eilanden de stad van vroeger.
A0908: NOOTEBOOM, Cees. - Een lied van schijn en wezen.
Y6710: NOOTEBOOM, Cees. - Gesloten gedichten.
K5655: NOOTEBOOM, Cees. Jan Brokken. Boudewijn Buch. - Naar huis.
R4043: NOOTEBOOM, Uri. - Tusschen vrijheid en vrede. Verzamelde opstellen. Verschenen in De Gelderlander-Pers 23 september 1944 - 10 april 1945.
K5310: NOOTEBOOM, Uri. - Uri Nooteboom. Journalistieke opstellen. Voorwoord F. van der Meer. Met illustratiefoto's van Martien Coppens.
Y4370: NOOTEBOOM, Cees & Hugo Claus. - Over het verdriet van BelgiŽ.
R7226: NOOTEBOOM, Uri. - Werken en dagen in Nederland. Journalistica 1933-1943.
T8256: NOOTEBOOM, Cees. - Het volgende verhaal.
T8252: NOOTEBOOM, Cees. - Allerzielen.
T8205: NOOTEBOOM, Cees. - Vuurtijd, ijstijd. Gedichten 1955-1983.
R3259: NOOTEBOOM, Cees. - Honderd gedichten van vroeger en zeventien nieuwe.
K3731: NOOTEBOOM, Cees. - De verliefde gevangene. Tropische verhalen.
K3683: NOOTEBOOM, Cees. - Een lied van schijn en wezen.
Y6325: NOOTEBOOM, Cees. - De Brief. Illustraties Willem van Malsen.
R6721: NOOTEBOOM, Uri. - Tusschen vrijheid en vrede. Verzamelde opstellen. Verschenen in De Gelderlander-Pers 23 september 1944 - 10 april 1945.
M0457: NOOTEBOOM, Cees. - Im Fruhling der Tau, Osliche Reisen. Aus dem Niederlandischen von Helga Beuningen.
Y9635: [TAO] NOOYEN, Elly. - Hart voor Tao.
R0843: NORD, J.J. - Herman Heijermans, un grand dramaturge hollandais.
H0937: NORD, Max. (ed.). - Alexander Cohen. Uiterst rechts, journalistiek werk 1906 - 1920. De Engelbewaarder Nr 22.
B8194: NORD, Max. - Suite Pathetique en andere verzen.
B8227: NORD, Max. - Verzen.
K8114: NORD, Max. - Albert Helman. Een inleiding tot zijn werk met enkele teksten, handschriften, foto's, curiosa en een bibliographie.
R7777: NORD, Max. - Josepha Mendels. Portret van een kunstenaar.
W2868: NORD, Max. - Geen talent voor geluk.
T6232: NORDEN, Albert. - Was verschweigt Heinrich LŁbke? Zur Biographie des westdeutschen Bundespršsidenten.
Y8736: NORDEN, Hans van. - Hans van Norden in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
T7091: NORDHOFF, J.B. - Denkwurdigkeiten aus dem Munsterischen Humanismus. Mit einer Anlage uber das fruhere Press- und Bucherwesen Westfalens.
K2104: NORDHOLT, Jan Willem Schulte. - Ad Fontes.
T6119: NOREL-STRAATSMA, A. - Het Kindje in Hollands Huis.
H0422: NORGAARD, Erik und Michael Schiff. - In Liebe Dein. Sexpostkarten aus Grossvaters Pornokiste.
T1691: NORTHCOTE PARKINSON, C. - Some laws on the use and abuse of paper in industry.
M3590: NORWID, Cyprian Kamil. - De legende van Krakus en de draak. [Krakus and the dragon Vertaald en geÔllustreerd door A. Nonymus]
M9611: NOSSACK, H.E. - De ondergang. Vertaling M. Mulder.
T6773: NOSTER, Cato. - De Geest van den Prins van Oranje en De Hollander. Schouwspel in een tooneel. (Iacta esto alea).
L6716: NOTERMANS, Jef. - Kultuur en literatuur in de Maasgouw voor 1200. Bijdrage tot de geschiedenis der oud-Nederlandse letterkunde.
L3624: [VELDEKE, Hendrik van] NOTERMANS, Jef. - Hendrik van Veldekes letterkundige nalatenschap.
R9566: NOTERMANS, J.M.G. [inl.] en Edmond Bellefroid [tekeningen]. - Vanden levene ons Heren, zes fragmenten.
B5311: [VELDEKE, Hendrik van] NOTERMANS, Jef. - Commentaren op Heinric van Veldeken's Sint Servaaslegende. Deel IV (A).
R7459: NOTERMANS, Jef. - Over de belangstelling der philologen voor het Nederlands in onze Archipel.
R6039: NOTERMANS, Jef. - Veldeke in vogelvlucht sinds 1745.
R6021: [VELDEKE, Hendrik van] Notermans, Jef. - Henrijck van Veldeken. Z'n tijd, leven en werk.
Y9141: NOTERMANS, Jef. - Sint Servaas. Een Europese figuur. Met een inleiding van monseigneur M. Jenneskens.
T3303: NOTHOMB, Pierre. - Koning Albert. Vertaald door Ro van Oven.
B4470: NOUHUYS, W.G. - Van over de grenzen. Studien en critieken.
K6292: NOUHUYS, W.G. van. - Letterkundige opstellen. Van Looy en Aletrino, Aug. P. van Groeningen, Albert Verwey, Frederik van Eeden, Frans Netscher, Ibsen's Vrouwefiguren, Ontaarding.
R6002: NOUHUYS, H.J.C. - De Historie van Heer Ranulf van Crequy [en] De wapensmid en zijn zoon.
T9565: NOVALIS. - De genius van de zang.
T4685: NOWARRA, Heinz J. und Karlheinz Kens. - Die Deutschen Flugzeuge 1933-1945. Deutschlands Luftfahrt-Entwicklungen bis Zum Ende des Zweiten Weltkrieges.
Y2794: NIEUWE RIJKSMUSEUM KUNSTRANT. NRK. - Nieuwe Rijksmuseum kunstkrant. Over verzamelingen en tentoonstellingen van het Rijksmusuem Amsterdam. Vol. 14. 1987- Vol. 18. 1991 no. 2. + extra editie 1990. nr. 1/2 met los bijgesloten Rijksjubileumkalender.
L8319: NUIJENS, W.J.F. - Een blik op de geschiedenis van onzen tijd.
L4692: NUIJENS, W.J.F. - Regering van Pius IX en hare beschuldigers.
T0908: NUIJENS, W.J.F. - De excommunicatie, antwoord aan A. van Toorenenbergen.
R6741: NUIJENS, W.J.F. - De Paus in 1859. Een woord tot de Katholieken van Nederland.
B8392: NUIJS, Chr. - Uit den Grooten Tijd. Politieke Weekoverzichten van Chr. Nuijs 1914-1918.
K7622: NUIS, A. - Wat is er gebeurd in Amsterdam?
K2695: NUIS, Aad / Jaap Goedegebuure / Jos Borre. - Een jaar boek. Overzicht van de Nederlandse en Vlaamse literatuur 1988.
M0411: NUIS, Aad (red.). - Het geheim van de uitgever. Verkenningen voor Rienk Visser.
W0236: NUIS, Aad. - Wisselend weer.
B5118: [BOLLAND] NUNES, Ester Vas. - Een schijnbetoog tegen Bolland's leer van zuivere rede. (K.J. Pen: Over het onderscheid tusschen de wetenschap van Hegel en de wijsheid van Bolland.).
H1577: NUSSELDER, Yolande / Wim Noordhoek. - Het gebied van de goede kruiden.
B6262: NUYENS, W.J.F. - De Ultramontaansche kritiek, antwoord aan Mr. G. Groen van Prinsterer, een verweerschrift van Dr. W.J.F. Nuyens. Naschrift op De Ultramontaansche kritiek.
T7290: NUYENS, A. - Welke is een rechtvaardig, den arbeider toekomend loon? Een bijdrage tot oplossing der loonkwestie.
T9831: NUYENS, W.J.F. - Geschiedenis van den oorsprong en het begin der Nederlandsche Beroerten in de 16e eeuw. Vier delen.
T4591: NVFA. - Onze aanloop. Reeds bereikten wij aan meer dan 100 bedrijven verhoging van loon en verbetering van de arbeidsvoorwaarden.
L7526: NYESSEN, Dionisius Jan Hendrik. - The passing of the Frisians. Anthropography of Terpia.
B3860: NYMPH. SCHMITZ, Vincent. (ed.). - Nymph Literair Tijdschrift jrg. 14, nr 4, februari 2004. Dit is de laatste Nymph.
B3861: NYMPH SCHMITZ, Vincent. (ed.). - Nymph Literair Tijdschrift jrg. 11, nr 4, december 2000.
H6454: NYPELS, C. - Blad, Boek en Band.
R9855: NYPELS, Charles. - Over typografie.
H9042: NYPELS, Charles. - In memoriam Charles Nypels 1893-1952.
T1770: NYROP, Christophe. - L'arrestation des professeurs belges et l'Universitť de Gand. Un conflit entre la force et le droit. Une rťponse ŗ la lťgation allemande de Stockolm. Traduit du danois par E.Philipot.
K2094: OAKLEY, Kenneth P. - Man the Tool-maker.
Y4671: OBBINK, H. Th. (inleiding). - Van Koningskind tot Moeder. Het leven van Prinses Juliana.
Y8399: OBBINK, H. Th. en Arthur Wragg. - De Psalmen voor het moderne leven. Inleiding en vertaling H.Th. Obbink, teekeningen van Arthur Wragg.
M4670: OBERSKI, Jona. - De ongenode gast. Novelle.
T4532: OBERSKI, Jona. - De ongenode gast. Novelle.
R6800: OBOUSSIER, Max. - De Haven van Antwerpen en de Economische Conferentie van Parijs.
R1246: [BELLAMY] OCKERSE, W.A. en A. Kleijn geb. Ockerse. - Gedenkzuil op het graf van Jacobus Bellamij.
B6768: ODE, A.W.M. de. - Reflexe von, Tabu und Noa in den indogermanischen Sprachen.
Y8525: ODERWALD, A.K. (ed.). - Waanzin! Artens over waanzin, proza. Patienten over waanzin, poŽzie. Beeldverhaal Floris Tilanus: Sirenes.
T2119: ODHE, Thorsten. - Cooperatief Zwitserland. Vertaald en bewerkt door Wiling Dijkstra. Voorwoord G.W. Stroink.
K5045: ODIJK, Ad. J. - Al-ter-na-tief ABC.
T8617: OE, Kenzaburo. - De hoogmoedige doden. Verhalen.
W6181: OEGEMA, Th. - Verzen van een venter.
L9793: OEGEMA VAN DER WAL, Th. - Van en over Jac. van Hattum.
L9504: OEGEMA VAN DER WAL, Th. - Herman Teirlinck. Geillustreerd met vijftien foto's.
L2269: OERLEMANS, J.W. - De gedichten van nu en vroeger.
M7027: OERLEMANS, J.W. - In de neerslachtige polder en elders.
T9353: OESTREICH, G. - Die Niederlande und Brandenburg-Preussen.
T8090: OESTREICH, K. - Congres International de Geographie Amsterdam 1938. Excursion B 4 La region Glaciaire 29-31 juillet.
T0131: OEVER, Karel van den. - De Geuzenstad. Historieele verbeeldingen uit de XVIde eeuw.
K8051: OEVER, Karel van den. - De "Hollandsche Natie" voor een Vlaamsche spiegel.
B2975: OEVER, Karel van den. - Kritische opstellen.
T0248: OFFEL, Edmond. - Vader vertelt.
W9357: OFFENBERG, Adri K / Emile G.L. Schrijver and F.J. Hoogewoud. - Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of Jewish Booklore. Marking the 200th anniversary of the birth of Leeser Rosenthal 1794-1994.
T5464: OFFENBERG, Adriaan K. - Bibliography of the writings of Dr. Jaap Meijer. offprint.
W9302: OFFERHAUS, J. en R. Starink. - Venetie, stad van de drukkunst. Pronkstukken uit de vijftiende en zestiende eeuw in Nederlands bezit. Met een voorwoord van Frans A. Janssen.
R0844: OFFERMANS, Paul en Bernt Feis. - Geschiedenis van het gewone volk van Nederland.
K8172: OFFERMANS, Cyrille. - De mensen zijn mooier dan ze denken. Essays.
Y1223: OFFERMANS, Joep. - De abdij Kloosterrade-Rolduc (1104-1830).
Y8271: OFFERMANS, Cyrille. - Lichtenberg. Scenes op de drempel van de moderne tijd.
Y9723: OFFERMANS, Cyrille. - Waarom ik moet liegen tegen mijn demente moeder.
T4057: OGTEROP, A. - De maatschappelijke toestand der arbeiders. Bewerkt naar Lily Braun's Vrouwenkwestie.
W9654: OLBES, Claude des. - Emilienne. Vertaling N. van Dronte.
Y1362: OLDE MEIERINK, B. e.a. - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht.
R6903: OLDENBARNEVELD, A.A. van, genaamd Witte Tullingh. - De Omwenteling van 1813 te 's-Gravenhage. Aanteekeningen naar aanleiding van de bijdragen tot de geschiedenis der revolutie van den hoogleeraar Theod. Jorissen.
Y5106: OLDENBORGH, Pieter van. - De belegering en verdediging van de Willemstad, in maart 1793.
T2494: OLDENBURG ERMKE, Frans van. - Een jongere uit het jaar tachtig. Ter gelegenheid van den zeventigsten verjaardag van Lodewijk van Deyssel, den meester van ons proza. 1864 - 22 september - 1934.
L4847: OLDENBURG ERMKE, Frans van. - Kruis of Munt? Een bundel verzen met een inleidende ballade van Anton van Duinkerken.
A0710: OLDENBURG ERMKE, Frans van. - Van Alberdingk Thijm tot van Duinkerken en Kuyle. Overzicht van de jonge katholieke letterkunde in Nederland.
K7414: OLDENBURG ERMKE, Fr. van. - De practijk van het vertalen.
R8193: OLDENBURG ERMKE, Frans van. - Hubert Levigne. Graveur.
K5106: OLDENHOF, Bouke. (ed.). - Frisian literature today. A choice of contemporary Frisian Literature / Friesische Literatur heute. Eine Anthologie der zeitgenossischen Friesischen Literatur.
T1814: OLDEWARRIS, Hans. - De Best Verzorgde Boeken 1995. / The Best Book Designs.
L5743: OLDEWELT, H.M.J. - Terugblik en uitzicht. Bloemlezing uit de verspreide geschriften.
T7526: OLDEWELT, W.F.H. - De oudste lastgeldrekeningen van directeuren van de Levantse handel (1625-1631).
T5405: OLIPHANT, W.E. - Krijgsherinneringen uit Nederland 1891-1896.
R8910: OLIVEIRA, E.d'. - De mannen van '80 :Aan het woord: Een onderzoek naar eenige beginselen van de 'Nieuwe Gids' school.
K2436: OLIVEIRA, E.d'. - De jongere generatie (vervolg op "De mannen van '80").
T9679: OLIVEIRA, E.d'. - '80 en '90 aan het woord. Ingeleid door Kees Fens. Gesprekken met L. van Deyssel, Willem Kloos, Albert Verwey, e.a.
K7930: OLIVER, Roland and Gervase Mathew. (ed.). - History of East Africa. Volume I.
T3805: OLIVIER, Jos (ed.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 2001. Inhoud: Trekt de schoen u aan? Historische interieurs en vrijwilligers.
T3804: OLIVIER, Jos (ed.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 2000. Inhoud: Sportkleding, mode in materialen. Textile Coservation: past, present, future.
Y0916: OLIVIER, L.J.J. (ed.). - Vier Middeleeuwse spelen: Esmoreit, Gloriant, Buskenblazer, Nu noch, voor schooltoneel bewerkt
Y4516: OLLEFEN, L. van. - De Heerelijkheid BERKEL en RODENRIJS.
R6175: OLLENHAUER, Erich. e.a. - De Rode Jeugd van Europa. Haar doel, organisatie en werkzaamheid.
Y2168: OLMAN, Isr. J. - Mei-verbeelding. C.S. Adema van Scheltema voor vrouwen- en een mannenkoor.
Y2167: OLMAN, Isr. J. - Herfstliedje. (C.S. Adama van Scheltema). Voor driestemmig Vrouwenkoor.
H9840: OLTHETEN, Th. H. - Raad en Daad 1954/55. Een antwoord op vragen uit de practijk van het grafische leven. Voorzien van een register.
K9405: OLTHETEN, Fons. - Op zoek naar evenwicht. De filosofische ontwikkeling van J.C. van Schagen in de twintiger jaren.
B3332: OLTHETEN, Th. H. - Over vorm en inhoud. Functie-onderzoek van de grafische communicatie.
H9346: OLTMANS, J.F. - De volledige werken. De schaapherder. Met 700 oorspronkelijke illustratien naar teekeningen van Jan de Jong. Vier delen.
Y0016: OLY, P.J.W. - De Grondslag van het Bedrijf der Lettergieterij Amsterdam voorheen N. Tetterode.
K6255: OLYSLAEGERS, Frans. - Gedempte tonen.
T5398: OM. - OM, nr. 9.
Y1427: KOOPMAN & Van Ommen. - Een ontmoeting met de Tovenaar. Over Willem Frederik Hermans in foto's en teksten.
H2395: ONDEI, Michele. - Het grote land.
M6199: ONDEI, Michele. - Taboe en televisie. Novellen.
Y9525: ONDERE, Jochem van [= A.J. Vitringa]. - Mijn bezoek aan Bismarck in den Zomer van 1875.
Y2527: INSPECTEURS VAN HET LAGER ONDERWIJS. - Thieme's schoolschriften . Volledige cursus in 10 nummers. Goedgekeurd en aanbevolen door heeren inspecteurs van het lager onderwijs. Deel 1, 2, 5, 6, 7 en 10.
T5698: BOND VAN NEDERLANDSE ONDERWIJZERS. - Kinderen in de crisis. Een woord van protest.
Y9557: [ALMANAK] ONESIMUS. - Onesimus. Jaarboekje van Nederlandsch Mettray. Redacteur E. Laurillard. 29 deeltjes.
R5287: EEN STAATSMAN IN ONGEDULD. - De Kamer van Honderd. Physionomisch-Critisch-Politieke Studie.
R8336: ONNEN, Martin Frederik. - De opleiding van den handwerksman.
T9375: ONS TIJDSCHRIFT. BUCKMANN, L. (red.). - Ons Tijdschrift. Chr. Lett. Maandblad. 11 jaargang 1906/1907.
B7290: ONSTENK, A.J. - Ik behoor bij mezelf. Cornelis Elisa van Koetsveld 1807-1893.
Y7321: ONTWIKKELING. - Ontwikkeling. Volksblad. 2e jaargang No. 3, Maart 1900.
R9751: OOG. [RIJKSMUSEUM]. - Oog in oog met kunst en geschiedenis. Nr. 1, winter 2007, Nr 1 t/m 4 2008. De eerste vijf afleveringen.
R3710: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Anton Tsjechov.
B6486: HET OOG IN 'T ZEIL. - Dublin.
R3717: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Albert Verwy: Amerikaanse reisbrieven.
R3719: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Jac. van Hattum.
R2527: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Willem Paap.
B2448: HET OOG IN 'T ZEIL. - Het kindercircus van Dirkje Kuik.
R3715: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: De regent van Lebak en Max Havelaar.
M3391: [EEDEN] HET OOG IN 'T ZEIL. - Frederik van Eeden in Amerika.
B2307: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Literair journaal van Jeroen Brouwers. Rahel Varnhagen: Een leven in brieven. Multatuli en het pak van K. ter Laan. J.L. Heldring en het conservatisme.
B2309: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: S. Vestijk woekeraar met talenten.
B2305: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Vijf vraagesprekken met Du Perron.
B2303: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Hans Renders: Barbarber, het blad dat nooit richt en toch raakschiet. Gunter Walraff. Koos van Weringh. Reinold Kuipers. Jan Paul Hinrichs. Hein Groen.
B1781: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a. Janwillem van der Ent: W.F. Hermans is hier geweest.
B1782: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a. Marquez terug naar Macondo. Standbeeld van Multatuli. Huisgenote over Jacob Israel de Haan. Hoe positief is het KZ-syndroom van Yvo Pannekoek?
R3711: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Multatuli in het land van Saidjah en Adinda.
B2616: HET OOG IN 'T ZEIL. - Een document van oorlogsvriendschap.
K8065: [VONDEL] OOMES, P. - Joost van den Vondel.
K4155: OOMES, Piet. - Antoon Coolen.
B4340: OOMKENS, Maria. - Dat, wat er niet is.
H1587: OOMS-VINCKERS, C.F. - Hoort burgers hoort! Handleiding voor Publiciteit en Voorlichting.
T2146: OOR, Mathieu. - Alarmkreet tot het Nederlandsche Volk. Gifgassenoorlog en Burgerbevolking.
Y3638: [VONDEL] OORDA, I. - Uren bewondering voor groote kunstwerken. Lucifer.
B7121: OORDT, J.W.G. van. - Zuid-Afrika zoo als het thans bestaat.
B6921: OORDT, Adriaan van. - Warhold. Met teekeningen van G.A. Brender A Brandis.
T4635: OORDT, H.L. van. - De Staatkundige en Militaire Verhouding tusschen Nederland en Belgie.
Y7316: OORKONDE. - Oorkonde uitgereikt aan A. Koster voor de eerste Wandeltocht in Vrede en Vrijheid op 5 Augustus 1945.
Y2035: OORLOG AAN DE OORLOG. - Oorlog aan de Oorlog! November 1933. P.J. Smidt Veroordeeld. Anti-oorlogspropaganda wordt gestaft! Wapenfabrikanten worden geeerd!
Y2766: NEDERLAND IN OORLOGSTIJD. - Nederland in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 5e jaargang, 1950. Nrs: 1 t/m 3
Y2765: NEDERLAND IN OORLOGSTIJD. - Nederland in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 4e jaargang, Januari- december 1949. Nrs: 1 t/m 4 + 1 bijlage.
Y2763: NEDERLAND IN OORLOGSTIJD. - Nederland in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 2e jaargang, Januari- december 1947. Nrs: 1 t/m 16.
Y2764: NEDERLAND IN OORLOGSTIJD. - Nederland in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 3e jaargang, Januari- december 1948. Nrs: 1 t/m 6.
Y2762: NEDERLAND IN OORLOGSTIJD. - Nederland in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 1e jaargang, 12 April - 28 December 1946. Nrs: 1 t/m 20.
L1345: OORSCHOT, Wouter van. - De vaste boekenprijs en de losse flodders van de Consumentenbond. Pamflet.
M9107: OORSCHOT, Geert van. - Brieven van een uitgever. Met commentaar van de ontvangers.
Y9237: OORSCHOT, Uitgeverij G.A. van. - Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam. Collectie van 35 voor- en najaarsaanbiedingen, 13 fondslijsten, 14 Nieuwsbrieven, ca. 70 prospectussen, 8 kaartjes en 25 knipsels uit kranten en tijdschriften.
M6141: OORT, Dorinde van. - Portret aan huis. Nederlandse schrijvers in woord en beeld. Met een voorwoord van Maarten 't Hart.
T4703: OOSTDAM, A.J. - Het Ministerie-De Meester. Door de linkerzijde beoordeeld.
T4702: OOSTDAM, A.J. - Staangeld en Staking na invoering der wet op het arbeidscontract.
K7631: OOSTEN, A.J.D. van. - Vuursteen.
T6679: OOSTEN-MOSSINGER, R. van. - Toen er oorlog was... Vertellingen voor kinderen. Met teekeningen van Netty Klingen.
Y1759: OOSTENDORP, H.E. - Heiloo. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen.
K2750: OOSTENDORP, Herre van. - Regulatie processen bij tekstverwerking. (regulation processes in textprocessing).
L9968: OOSTENDORP, Marc van. - Steenkolen Engels. Een pleidooi voor normvervaging.
Y6220: OOSTERBAAN, Warna. - Dit boek moet kapot.
T8918: OOSTERHUIS, Huub. - De een en de ander.
H3932: OOSTERHUIS, Huub. - Bid om vrede.
Y6944: OOSTERHUIS, Huub. - Het lied van de aarde. Een leerdicht.
T8769: Oosterhuis, Huub. - De zevenmaster. Een klein heldendicht.
B4018: OOSTERHUIS, Huub. - Gedroomde god. Nieuwe gedichten.
T7191: OOSTERHUIS, Huub. - De een en de ander.
W4540: OOSTERHUIS, Huub. - Binnenkant.
K8430: OOSTERHUIS, Huub. - Bid om vrede.
B5041: OOSTERWIJK, Bram en Hans Soeters. - 't Nieuwsblad. Een beeld van een Rotterdams Dagblad.
L4331: OOSTERZEE, J.J. van. - Iets over Da Costa.
Y5201: OOSTERZEE, J.J. van. - Levensberigt van H. Bouman. (1822-1899).
Y1033: OOSTERZEE. H.M.C. van. - Beknopte Uitspraakleer der Nederlandsche Taal. Handleiding tot zelfonderrigt voor jonge lieden en ten gebruike voor scholen.
R0877: OOSTROM, F.P. van. - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400.
B6548: OOSTROM, Frits van. - Maerlants wereld.
R7330: OOSTROM, F.P. van. - Beatrijs en Tweefasenstructuur. Over de betrekkingen tussen wereldlijke en geestelijke cultuur in de Middeleeuwen.
Y2923: OOSTVEEN, W.F. - Uit het leven van onze Koningen. Een feestgeschenk voor het jonge Nederland.
Y3497: OOSTZEE, J.J. van. - Het laatste woord. Toespraak na de Onthulling van het Nationaal Gedenkteeken in het Willemspark te 's Gravenhage. 17 November 1869.
T7894: OOTMAR, G.en J.J. Visser. - Gezond leven. Hygienisch leesboek voor het hoogste leerjaar der lagere school. Geillustreerd door H. Meyer.
Y4251: OPBOUW. - Opbouw. Mededelingen uit wijk 31 van de Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage. No 17 - 1 September 1953.
Y4250: DE OPBOUW. - De Opbouw. Orgaan van de Portugees-Israelietische Gemeente te Amsterdam. 3e jrg. no. 5. Februari 1950 Adar 5710.
H1476: OPGANG. - Opgang. Geillustreerd Weekblad voor godsdienst, wetenschap, staatkunde, economie, techniek, landbouw, handel, industrie. 3e jaargang nr. 27 juli t/m 52 december 1923.
R4509: OPGANG. - H. van Randwijk: Verdrevenen / Vergeven en Lied in de nachtwind. F. Slager: De zonnebloemen. J.H. Eekhout: Yaouchi. J. van Nes: Joodsche feestliederen. D. v.d. Stoep: De winter komt. A. Coolen: Stiefkind. J. Kroonenburg: Crisis.
E0075: OPGANG. - Opgang. Geillustreerd Weekblad voor godsdienst, wetenschap, staatkunde, economie, techniek, landbouw, handel, industrie. 5e jaargang nr. 203 jan. t/m 238 september 1925.
L6687: OPPERMAN, J. - Dolosse.
Y7497: OPROEP. - Oproep van de Nederlandse Volksbeweging (N.V.B.). Aanmelding voor het Lidmaatschap van de Nederlandse Volksbeweging minimum contributie 10 cents per week.
T7856: OPSOMER, Walter en Karel Dillen. - Amnestie. De repressie, door Walter Opsomer. Amnestie, door Karel Dillen.
R6938: OPSTOOT. - De Opstoot. Een satirisch blad: Dat lukt nooit in Nederland. nr. 1, februari 1982.
R7560: OPTIMA. - T. Tellegen: Circus Dvizjenie. K. Michel: Er is daar iets dat wacht. H. Propper: Bruidstaarten uit Brussel. J. Stavinoha: De oerzucht. N. Noordervliet: Het denkende oog. Gedichten: B. Zwaal, M. Asscher, G. Komrij, V. Schiferli, A. Breekveld, M. de Wolff, H. van der Waal.
L7083: OPZOOMER, C.W. - De Bonapartes en Het recht van Duitschland ook na Sedan.
B7794: OPZOOMER, C.W. - Losse bladen. Tweede deel: godsdienst, wijsbegeerte, onderwijs.
L8731: OPZOOMER, C.W. - Natuurkennis en natuurpoŽzie.
L8735: OPZOOMER, G.W. - Geschiedenis en wijsbegeerte.
B2560: OPZOOMER, C.W. - De Vrije Volksschool. Redevoering naar aanleiding van Het mandement der bisschoppen.
B1386: OPZOOMER, C.W. - Een nieuwe kritiek der wijsbegeerte.
B1387: OPZOOMER, C.W. - De waarborgen van onzen vooruitgang. Redevoering ter Opening der Akademische Lessen.
B1381: OPZOOMER, C.W. - De Vrije Volksschool. Redevoering naar aanleiding van Het Mandement der Bisschoppen.
B1383: OPZOOMER, C.W. - Aanteekeningen op Shakespeare's treurspel Macbeth.
B1384: OPZOOMER, C.W. - De Restauratie. Eene voorlezing ter Opening der Akademische Lessen.
B1385: OPZOOMER, C.W. - Aanspraak bij de opening van de 85ste algemeene vergadering der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, gehouden den 9den Augustus 1870.
R6605: ORANJE, Jan van. - De dwang in het vaccinevraagstuk.
Y3251: DE ORANJEKRANT. - De Oranjekrant. Uitgave t.g.v. het Vorstelijk Huwelijk. Bevattend programma en route der Huwelijksstoet. Den 7den Januari , in het jaar 1937.
R8386: ORATEUR, B. - De Heraut, of wat is, wat wil en wat zal de wereldburgelijke orde?
Y7606: URBI ET ORBI. - Uitgeverij Urbi et Orbi, Amsterdam. 7 prospectussen en 1 foto.
Y1280: ORBONS, Anne Rose. - Amstenrade. Een adellijk woonhuis in Zuid-Limburg.
Y4179: ORDE! - Orde! Het laatste nieuws over de Sovjet-Unie. Samengesteld door het Departement voor Volksvoorlichting en Kunsten. Juli 1941.
B3485: OREMUS, F.T.M. - Tijdschriften en controlled circulation.
Y1355: ORIENTATIE. - Orientatie, Cultureel Maandblad. 1948-1954: Nrs: 1-2-4 t/m 22. - 25 t/m 28. - 30 t/m 30 t/m 34. - 36 t/m 46.
T7529: ORIENTATIE. - W.F. Prins: De plechtige aanhef van constituties. Vincent Mahieu: Didi / Gedichten. E. Breton de Nijs: Kitty. Boeken: Nes Tergast, Het Moederland door E.R.D. Elias. Kroniek: Loop! zei Uilenspiegel door Vincent Mahieu. Tekeningen en vignetten Arie Smit.
H6328: D'ORLEANS, CHARLES/PIERRE DE RONSARD. - Poesies de Charles D'Orleans. Publiees avec l'autorisation de M. le Ministre de l'Instruction publique par J. Marie Guichard.
Y3131: ORNEE, W.A. - Calvinisme en Humanisme bij Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde.
R5220: ORNEE, W.A. - De Mof in de Nederlandse Blij- en Kluchtspelen uit de 17e en 18e eeuw.
R6985: ORNEE, W.A. - De zin in het Nederlands proza en de poŽzie van Philips van St. Aldegonde. Een syntactisch-stilistische analyse.
T6445: ORPHEUS. (AAFJES, BLOEM, NIJHOFF, DU PERRON, SLAUERHOFF e.a.). - Orpheus. [Geillustreerde poŽziereeks].
T1541: ORTEGA Y GASSET, Jose. - De opstand der horden. Vertaling J. Brouwer.
L6287: ORTH, Geertruida C.F.A.G. - De Dalontwikkeling van het Boven-Engadin.
Y5063: ORTIGAO, Ramalho. - Holland 1883. Uit het Portugees door M. de Jong.
R0990: ORTT, Felix. - Brieven over Gezondheid. (In het bizonder gericht tot arbeiders). Met voorwoord van Dr. G. Luchtmans.
R0926: ORTT, Felix. - Brieven over Gezondheid. (In het bizonder gericht tot arbeiders). Met voorwoord van Dr. G. Luchtmans.
R0827: ORTT, Felix. - Apen en menschen.
R0362: ORTT, Felix. - Spoken.
R0361: ORTT, Felix. - Menschwaardig arbeidsleven.
R0360: ORTT, Felix. - Brieven over Gezondheid. (In het bizonder gericht tot arbeiders). Met voorwoord van Dr. G. Luchtmans.
T5240: ORTT, Felix. - Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
T5238: ORTT, Felix. - Het leven na den dood.
T5237: ORTT, Felix. - Troost voor hen die achterbleven.
R8829: ORTT, Felix. - Hoe kan de Vegetarier zich voldoende voeden?
T7198: ORTT, Felix. - Van de planeet Mars.
Y6541: ORTT, Felix. - De Schepping. [Een natuut-filosofische inleiding].
T7548: ORTT, Felix - Aan mijn zuster. Brief over het Geslachtsleven.
T7547: ORTT, Felix - Liefde en Huwelijk.
R6740: ORTT, Felix. - Staat en Volk. Natuurphilosophische beschouwing, toegepast op het Vlaamsche vraagstuk.
L9561: ORWELL, George. - Happend naar lucht. Vertaling Gerrit Komrij.
B0283: OS, Th. van. - Berliner Lullaby.
L8131: OS, Th. van. - Borstendraagster. Roman.
B5342: OS, Henk van. - Moederlandse geschiedenis.
Y8835: OSKAMP, Anton (ed.). - Klasseboek. Gedichten over school.
R9046: OSS, Alexander M. van. - Onverholen verhalen uit bezet Nederland. Met illustraties van Pol Dom.
T1957: OSSENBLOK, E.J. - Eene lezing over Guido Gezelle.
T6196: OSSENDORP, F.L. - Het onderwijs en de gemeenten.
T6696: OSSENDORP, F.L. - De S.D.A.P. en het onderwijs.
T2570: OSTAIJEN, Paul van. - Paul van Ostaijen 100.
H1075: OSTAIJEN, Paul van. - Het landhuis in het dorp en De jongen.
L4046: OSTAIJEN, Paul van. - Diergaarde voor kinderen van nu.
Y5720: OSTAIJEN, Paul van. - Alpejagerslied.
M8073: OSTAIJEN, Paul van. - De bende van De Stronk. Een romanties verhaal van roof en liefde.
W8380: OSTAIJEN, Paul van. - Dag stoel naast de tafel. Een programma van fragmenten uit het Muzikaal Plastisch Literair Oeuvre. Gespeeld door Arena/De nieuwe komedie
T9897: OSTAIJEN, Paul van. - Verzameld werk: poŽzie en Proza. 4 delen in cassette
K6418: OSTAIJEN, Paul van. - Ik wil bloot zijn en beginnen.
H9123: OSTAIJEN, Paul van. - Spiegel van uw eenzaamheid. Een keuze uit de poŽzie van Paul van Ostaijen, ingeleid en samengesteld door Stefaan Evenepoel.
Y5422: OSTAIJEN, Paul van. - Krantenknipsels van/over Paul van Ostaijen.
Y1149: OSTAIJEN, Paul van. - Krities Proza II.
Y6247: OSTAIJEN, Paul van. - Malheur.
H8198: OSTAIJEN, Paul van & E. du Perron e.a. (eds.). - Avontuur. februari-april 1928.
B0646: OSTAIJEN, Paul. - Patriotism, Inc. and other tales.
Y7981: OSTAIJEN, Paul van. - De bende van de stronk. Een romantisch verhaal van roof en liefde, gevolgd door Het bordeel van Ika Loch en De gehoude hotelsleutel of de kleine, domme daad.
K6443: OTERDAHL, Jeanna. - Ruth, de kleine koningin.
R8453: OTTEMA, Nanne. - Het oude zuivelbedrijf in het Friesch Museum. Met twaalf afbeeldingen naar schilderijen en teekeningen van Ids Wiesma en naar foto's.
T4960: OTTEMA, J.G. - Toespraak bij de opening van de bewaarschool voor kinderen uit den fatsoenlijken stand, opgerigt door het Departement Leeuwarden, der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen op den 15 september 1847.
T2166: OTTEN, P.F.S. - O Nederland! Let op U Saek.
T1160: OTTEN, Willem Jan. - Een man van horen zeggen.
A0730: OTTEN, Willem Jan. - Het keurslijf alsmede "Onderkomen" en "De nadagen", gedichten 1971 - 1973.
Y6905: OTTEN, Willem Jan. - Een Zwaluw vol Zaagsel. waarin opgenomen 'Buiksluipen door het gras' en 'Spreuken voor de Scheurkalender' alsmede een korte levensbeschrijving van Janathan Herfst. Gedichten 1971-'72.
T8516: OTTEN, Willem Jan. - Op de hoge. Gedichten 1998-2003.
B2919: OTTEN, Willem Jan. - Specht en zoon.
Y5423: OTTEN, Willem Jan. - Krantenknipsels van/over Willem Jan Otten.
M3434: OTTEN, Willem Jan. - De wijde blik.
R1353: OTTEN, Willem Jan. - Onze Lieve Vrouwe van de Schemering. Essays over poŽzie, film en geloof.
K3439: OTTEN, Willem Jan. - Specht en zoon.
T8142: OTTEN, Willem Jan. - Het ruim, gedichten 1973 - 1976.
R3793: OTTEN, Christine. - Een echt verhaal.
Y8739: OTTEN, Willem Jan. - Paviljoenen.
Y6192: OTTER, Thijs den. - Aan Noordwijk. Een literaire fietstocht aan zee.
B4487: OTTERSPEER, Willem. - Geleerde vrouwen.
T4686: OTTERSPEER, Willem. - De mislukkingskunstenaar, Willem Frederik Hermans, Biografie, deel 1 (1921-1952).
K8413: OTTEVAERE, E. - J.C. Bloem.
Y9547: [SPINOZA] OTTO, Eduard. - Zur Beurteilung und WŁrdigung der Staatslehre Spinozas.
B3049: OUCHER, Florine. (ed.). - Woord gehouden. Veertig jaar Stichting 1940-1945.
L8425: OUD, J.J.P. - Nieuwe Bouwkunst in Holland en Europa (1935).
A0528: OUDE, J. van den. - Uit de poppenkraam onzer romantiek.
B3425: OUDE, J. van den. - Litterarische interludien. Tweede bundel.
K5807: OUDE, J. van den. - Litterarische interludien. Tweede bundel.
T2913: OUDEGEEST, J. - Niet bij brood alleen!.
T6511: OUDEGEEST, Jan. - Veel geld voor Staatspensioen! Geen geld voor Oorlog!
R4799: OUDEGEEST, J. - Breekt uw kluisters! Een pleidooi voor invoering van een wettelijk geregelden 10-urigen arbeidsdag voor volwassenen.
T3175: OUDEGEEST, J. - De vakbeweging. Eenige beschouwingen over ontstaan, doel en middelen der vakorganisatie.
Y4284: Oudegeest, J. e.a. - Aan het Nederlandsche Volk! Op tegen het ellende kweekende kapitalisme! Stemt op de candidaten der S.D.A.P.
R4403: OUDEJANS, Nico. - De jood in de Middelnederlandse literatuur. Een onderzoek naar de jood als type in de letterkunde tot 1600, met een nadruk op de exempelen.
Y3444: [BREDERO] OUDEMANS, A.C. - Woordenboek op de gedichten van G. Az. Bredero.
Y5029: OUDEN-HILLE, M.H. den. - Ik wou dat ik een vlinder was. Mijn jeugd op Sumatra. Van Fort de Kock tot Bangkinang.
T9095: OUDENDIJK, K.E. - Opstellen over den vestingoorlog. Met figuren in den tekst.
Y5524: OUDENDIJK, K.E. - Het Wilhelmus. Een toelichtende bespreking van ons Volkslied.
K5536: OUDHEUSDEN, J. van. e.a. (ed.). - Brabantse biografieen Deel 1. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders.
Y2519: OUDSHOORN, C. van en Margreet Brouwer. - Schrijf nu maar. Handleiding bij de schrijfmethode. Overtrekboek. Deel 1,2,3,4, en 6. Een methode met genormaliseerde letters en cijfers.
C0307: OUDSHOORN, J. van. - Achter groene horren.
B8789: OUDSHOORN, J. van. - Bezwaarlijk verblijf, uitgegeven naar het handschrift, toegelicht en van een levensschets voorzien door W.A.M. de Moor.
L0809: OUDSHOORN, J. van. - Achter groene horren.
K8581: OUDSHOORN, J. van. - Achter groene horren.
R8944: OUDSHOORN, J. van. - Bezwaarlijk verblijf, uitgegeven naar het handschrift, toegelicht en van een levensschets voorzien door W.A.M. de Moor.
B3749: OUDSHOORN, J. van. - Verzamelde Werken. Deel I Novellen en schetsen. Uitgegeven en ingeleid door W.A.M. de Moor. Deel II Romans. Uitgegeven door W.A.M. de Moor.
K6143: OUDSHOORN, J. van. - Het onuitsprekelijke. Brieven. Verzameld en toegelicht door Wam de Moor.
R6098: OUDSHOORN, Henricus I. - De tuinders in Wateringen en De Lier. Bijdrage tot de godsdienstgeografie van het Westland. The market-gardeners in Wateringen and De Lier.
B0643: OUDVORST, A.F. van. - Menno ter Braak als woordvoerder van de intellektuelen. Een literatuursociologische benadering.
B3247: OUMERGUE, E. - Kunst en gevoel in het werk van Calvijn. Drie lezingen. Vertaling W.F.A. Winckel.
R0732: OUWEJAN Kzn, R.J. - Het Nederlandsche schrift.
R8692: OUWENDIJK, Dick. - Het beenen voorhoofd.
R7002: OUWENDIJK, Dick. - De man die God werd.
T8837: OUWENS, Kees. - Arcadia.
T8838: OUWENS, Kees. - Klem.
K0058: OUWENS, Kees. - Een twee drie vier ...
H1427: OUWENS, Kees. - Droom. Gedichten.
A0751: OUWENS, Kees. - Van de verliezer & de lichtbron. Gedichten.
Y5421: OUWENS, Kees. - Krantenknipsels van/over Kees Ouwens.
A0084: OUWENS, Kees. - De strategie.
T8155: OUWENS, Kees. - Als een beek.
B2749: OVERBEEK, Jan. - Een beeld van een man. Kort verhaal.
L6770: OVERDIEP, G.S. - De stilistische methode in de Nederlandsche Taal- en Letterkunde.
B0027: [VONDEL] OVERDIEP, G.S. - De zinsvormen in Vondel's Pascha en Lucifer.
W8185: OVERDIEP, G.S. - Onze renaissance in proza. Bloemlezing uit geschriften van de 16de en 17de eeuw.
R5194: OVERDIEP, G.S. - Over Vondels dichtkunst.
Y6690: OVERDUIJN-HEYLIGERS, E. - Balmoedertje.
T2675: OVERDUIN, H.J. en Rinke Tolman. - Het eerste nieuws. Nieuwsblad voor de scholen en voor cursussen voor de rijpende jeugd.
T1846: OVERST, H. - De ruzie aan de leestafel. Een krantengeschiedenis. Verlucht door Albert Hahn.
Y4280: Overst, H[ijman]. - Aan de losse arbeiders.
Y0264: OVERSTEEG, Jac. van. - Wettige bezwaren of Liberale kleinzieligheid? Een woord n.a.v. de Hooger-Onderwijs-debatten.
T6320: OVERSTEEG, Jb. van. - "Kinderen huns tijds" en "Vrij-Antirevolutionairen". Een woord aan den heer A.J. Hoogenbirk.
H5208: [MULTATULI] OVERSTEEGEN, J.J. (sameng.). - Multatuli en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Multatuli.
B9111: OVERSTEEGEN, J.J. - In het schuim van grauwe wolken. Het leven van Cola Debrot tot 1948.
B7720: OVERSTEEGEN, J.J. - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen.
T5507: OVERSTEEGEN, G. - Moscou zonder masker.
B4052: OVERSTEEGEN, J.J. - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen.
B2903: OVERSTEEGEN, J.J. - Voetstappen van WFH. Essays over Conserve, De tranen der acacia's, De god denkbaar denkbaar de god, Mandarijnen op zwavelzuur, Het sadistische universum.
R7204: [MULTATULI] OVERSTEEGEN, J.J. (ed.). - Multatuli en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Multatuli.
Y7251: [MULTATULI] OVERSTEEGEN, J.J. - De redelijke natuur. Multatuli's Literatuuropvatting.
T0597: OVERSTRAETEN, Toon van. - Dossier Limburg. De grote staking. 1900-1970 Limburg, Belgische kolonie...
R2741: OVIDIUS. - Tristia. Boek III. Vertaald en toegelicht door Wiebe Hogendoorn.
Y4135: OVIDIUS Naso, P. - Alle de Werken.
Y8071: OVIDIUS Naso, Publius. - Operum tomus II qui Metamorphoses complectitur. Petrus Burmannus ad fidem veterum exemplarium castigavit.
L5756: OVINK, G.W. - Het aanzien van een eeuw. De periode 1856-1956 weerspiegeld in 950 illustraties uit de voornaamste Nederlandse familiebladen.
H1351: OVINK, G.W. - De hachelijkheid van toekomstspeculaties over het gedrukte woord.
B4361: OVINK, G.W. (ed.). - 5 x 65. Tien boeken ieder van vijf vijfenzestigjarige boekverzorgers uit vijf landen.
R4290: OVINK, G.W. - Von Gutenbergbibel bis Readers Digest.
K5085: OVINK, G.W. - De ontembare lettergieter.
B6086: OWEN, Sylvester. - De witte bruid. Een verhaal van liefde.
Y8492: OWEN, Sylvester [=Arnold Spauwen]. - Een prinsiade.
Y5919: OWENS, L.T. - J.H. Mason 1875-1951 Scholar-Printer. With a foreword by James Moran.
R8529: OZINGA, M.D. - Mythe en Ratio in de verklaring der middeleeuwse architectuurgeschiedenis.
H2406: OZON, Diana. - De Ozon Expres.
T2596: DE PAAL. - De Paal. Katholiek Maandblad. 1930-1931. Nrs. 1 t/m 9.
H6424: PAALTJENS, Piet [=F. Haverschmidt]. - Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
T2961: PAALTJENS, Piet. - Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
L6342: PAALTJENS, Piet [=F. HaverSchmidt]. - Nagelaten snikken. poŽzie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van Francois Haverschmidt samengesteld door Hans van Straaten.
T1645: PAALTJENS, Piet. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Tekst naar de zesde en zevende druk bezorgd en van aantekeningen voorzien door Rob Nieuwehuys.
B9830: PAALTJENS, Piet. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
B7730: PAALTJENS, Piet. - Snikken en grimlachjes. Nieuwe uitgave van den eersten druk van 1867 met Inleiding en Verklaringen door K.H. de Raaf. Verlucht met foto's en facsimiles.
T3654: PAALTJENS, Piet [=F. HaverSchmidt]. - Steek af naar de diepte. Een voordracht en een preek. Ingeleid door Pieter van Tilburg. Gekozen door Rob Nieuwenhuys.
L2496: PAALTJENS, Piet. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
B4148: PAALTJENS, Piet [=F. Haverschmidt]. - Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
T8556: PAALTJENS, Piet. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
T8552: PAALTJENS, Piet. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
T8551: PAALTJENS, Piet. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
T8550: PAALTJENS, Piet. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
T8502: PAALTJENS, Piet. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
T8497: PAALTJENS, Piet. - Tenentlazohtlaliztli ofwel Tevergeefse liefde. Azteekse vertaling van Immortelle XLIV. ....met een inleiding over de Azteekse taal en cultuur door Rudolf van Zantwijk en een uitleiding over de ongelukkige dichter en zijn werk door Hans Heestermans.
T8496: PAALTJENS, Piet. - Snikken en grimlachjes. Academische poŽzie.
K4380: PAALTJENS, Piet. - Snikken en grimlachjes. Academische poŽzie.
K4248: PAALTJENS, Piet [=F. HaverSchmidt]. - Nagelaten snikken. poŽzie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van Francois Haverschmidt.
Y5995: PAALTJENS, Piet [=F. Haverschmidt]. - Snikken en grimlachjes. Academische poŽzie. Bezorgd door Marita Mathijsen en Dick Welsink.
K3295: PAALTJENS, Piet. - Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
K3296: PAALTJENS, Piet. - Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
K3287: PAALTJENS, Piet. - Snikken en grimlachjes. Academische poŽzie.
Y5185: PAALTJENS, Piet [=F. Haverschmidt]. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Tekst naar de zesde en zevende druk bezorgd en van aantekeningen voorzien door Rob Nieuwenhuys.
Y6208: PAALTJENS, Piet [=F. Haverschmidt]. - Snikken en grimlachjes. Academische poŽzie.
E0050: PAALTJENS, Piet [= F. Haverschmidt]. - Snikken en grimlachjes. Academische poŽzie.
T5637: PAANS, H.W.A. - Het Corvershof. Ter Herinnering aan het 200-jarig bestaan 1723-1923.
Y7163: PAAP, W.A. - Jeanne Collette. Eerste deel.
R0233: PAAP, W.A. - Koningsrecht.
C0312: PAAP, W.A. - Koningsrecht.
W9309: PAAP, Wouter. - Literair leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen.
T5582: PAAP, W.A. - Vincent Haman.
Y5685: PAAP, W.A. - Krantenknipsels over/van W.A. Paap.
Y5870: HET PAARD. - Het Paard. Geillustreerd weekblad voor fokkers, houders en liefhebbers van paarden. Vrijdag 11 januari 1901 7e jaargang no 2. Redacteur A.W. Hedama
T2654: PAARDEKOOPER, P.C. - Er zijn geen Belgen!
R4173: PAARDEKOOPER, Jos. - Kom op verhaal in Overijssel: Deventer. Van Albert die Scriver tot Jan de Zanger.
B7602: PAARDT, Rudi van der (ed.). - Klassieke Profielen. Een collectie essays over classici-literatoren uit de moderne Nederlandse letterkunde met een bloemlezing uit hun werk.
L7024: PAASMAN, A.N. - Elisabeth Maria Post (1755-1812). Een bio-bibliografisch onderzoek.
Y7593: PAASMAN, Bert. - J.F. Martinet. Een Zutphens filosoof in de achttiende eeuw.
T5599: PABON, N.J. - Mijn afscheid van de kerk.
L4034: PACHNICKE, Gerhard. - Ludwig Storch ein Gothaer Dichter.
W9825: PACKARD, William (Ed.). - Desire. Erotic poetry through the ages. Foreword by Richard Eberhart.
L5784: [MULTATULI] PADBERG, H. - Multatuli. De mensch, De denker, De literator.
W8884: PADBERG, H. - Frederik van Eeden.
W4466: PADBERG, H. - Frederik van Eeden.
Y0487: PADT, N. - Recht en wet in Duitsland. Het proces tegen 800 Soc.-Democraten in het Roergebied.
H2601: PAEMEL, Monika van. - Rozen op ijs. Roman.
H0631: PAEMEL, Monika van. - De vermaledijde vaders.
M7074: PAEMEL, Monika van. - De confrontatie.
M4581: PAEMEL, Monika van. - De eerste steen. Roman.
Y5430: PAEMEL, Monika van. - Krantenknipsels van/over Monika van Paemel.
Y8602: PAEMEL, Jules van / STEGE, Luc in de (teksten). - De zeven hoofdzonden.
Y1753: PAEPE, Norbert. - Heer Halewijn. Luisterliederen uit de middeleeuwen.
T1877: PAESEN, Noel. - Ons Vaandel. Tolk der Militianenbonden en Kringen (1911-1914).
B1373: PAGET, l'Abbe F.N. - L'Okygraphie sacree ou nouveau cours de Stenographie Gallico-Latine, a l'usage de MM. les ecclesiastique, des eleves des siminaires, etc.
L8147: PAISEY, David (ed.). - Unbekannte Gedichte des Barock. Anonyme Meisterwerke aus den Schatzen der British Library.
B9024: PALACHE, J.L. - De Hebreeuwsche litteratuur van den na-Talmoedischen tijd tot op onze dagen in schetsen en vertalingen.
R4412: PALACHE, J.L. - Het heiligdom in de voorstelling der Semietische volken.
K4292: PALATINA, Anthologia. - De spiegel van Lais. Vertaling M. d'Hane-Scheltema.
L7161: PALLEMANS, Harry. - Vandaag in de boekhandel.
Y5828: PALM, J.H. van der. - Redevoeringen, verhandelingen en losse geschriften. Oratorische werken. 1-5 in twee banden.
T1824: PALM, J.Ph. de. - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
B3233: PALM, J.H. van der. - Leerredenen. Deel I.
T3333: PALM, J.H. van der. - Feestgeschenk bij de vijftigjarige herdenking van Nederlands Herstelling. Geschied- en Redekunstig gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813.
T7754: PALM, J.H. van der. - Feestgeschenk bij de vijftigjarige herdenking van Nederlands Herstelling. Geschied- en Redekunstig gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813.
T4199: PALM, J.H. van der. - Geschied- en Redekunstig Gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813.
Y9049: PALM, J.H. van der. - Redevoering op het vierde Eeuwfeest van de uitvinding der Boekdrukkunst, binnen Haarlem.
Y1672: PALMER, Douglas. - Zeven miljoen jaar. Het verhaal van de evolutie van de mens.
T9265: PALMER, Tony. - The trials of OZ.
B5074: PALOCZI-HORVATH, George. - De schrijver en kommissaris. Met een inleiding van S. Vestdijk.
R7014: PAMA, C. - Heraldiek en Ex Libris.
Y2755: PAMFLET. - Het Volksblad verboden ook voor burgers.
Y2606: PAMFLET. - De watten-diefstallen in Amsterdam. Waarom werden de namen van de daderes zoo angstvallig verborgen?
Y7432: PAMFLET. - Landelijk Comite van Actie voor Aansluiting van Leerplicht en Arbeidswet. 60.000 Kinderen in Nederland gedwongen tot Leegloopen.
Y7427: PAMFLET. - Wij raden U, inwoner van Oegstgeest, ten sterkste aan bij de verkiezingen van 25 juni [1948] te stemmen op Drees (lijst 2).
Y7418: PAMFLET. - Aan onze abonne's Delftsche Courant 10 Mei 1945.
Y2086: PAMFLET. - De maat is vol! We hebben nog slechts een wet: Verzet, Verzet, Verzet! ...... Vrij Nederland 20 November 1944.
Y2052: PAMFLET. - Manifest aan alle Katholieke Arbeiders!
Y2044: PAMFLET. - Met Duitschland tegen het Kapitalisme. Het tijdperk van het volk is aangebroken. Daarom strijden wij in mannelijken moed.
Y2022: PAMFLET. - Oproep aan het Nederlandse Volk. Alle socialisten, alle werkers. Weest op uw hoede! Socialistisch ideaal! Leve de eenheid, op voor het socialisme nu.
Y4452: Pamflet. - Oproep aan het Nederlandse Volk, alle Socialisten, alle Werkers. Wij roepen U toe: Weest op uw hoede! Leve de eenheid op voor het Socialisme nu.
Y7523: PAMFLET. - Mr. G. van Tienhoven, heeft bijna elf jaar het ambt van Burgemeester van Amsterdam vervuld, heeft de burgerij, hebben de arbeiders reden zijn heengaan te betreuren? Neen, integendeel.... Etc.
Y7510: PAMFLET. - Vogelvrij! Nooit vrijwillig melden! Met fijngevoeligheid, die alleen de Duitschers kennen, hebben zij op Kerst-zondag de algemeene arbeidsdienstplicht voor alle mannen van 17 tot en met 40 jaar afgekondigd. ......etc.
Y7319: PAMFLET. - De maat is vol! Toegeven en buigen de zekerste weg naar de zelfvernietiging verzet tot het uiterste en met alle middelen is de eenige mogelijkheid tot zelfbehoud.
Y7482: PAMFLET. - Open brief aan den Heer Rijks-Cpmmissaris van het bezette Nederlandsche gebied. Opnieuw zien de Nederlandsche artsen zich genoopt, het woord tot U te richten.
Y2207: FREEDOM ANARCHIST PAMPHLETS. - Students for a Stalinist Society. Pamphlet No. 2.
Y2208: FREEDOM ANARCHIST PAMPHLETS. - Makhno and Durruti. The unsung heroes. Pamphlet No. 1.
Y2209: FREEDOM ANARCHIST PAMPHLETS. - Zapata and the Mexican Revolution. Pamphlet No. 3.
Y3412: PAMPHLETS. - Catalogue d'une collection de pamphlets avant rapport aux Pays-Bas leur histoire leur commerce, leurs guerres par terre et par mer. 3e partie. Pamphlets publies pendant 1610-1648.
T8350: PAMUK, Orhan. - Het Museum van de onschuld. Roman. Uit het Turks vertaald door Margreet Dorleijn.
T4434: PAMUK, Orhan. - Istanbul. Herinneringen en de stad. Uit het Turks vertaald door Hanneke van der Heijden.
T9386: PAMUK, Orhan. - Ik heet Karmozijn. Roman. Uit het Turks vertaald door Margreet Dorleijn & Hanneke van der Heijden.
Y2776: PANAJOTOVA, Maja. - Verzwegen alibi.
L7635: PANHUIJSEN, Jos. - Gewoon bespottelijk.
K8113: PANHUIJSEN, Jos. - De pornograaf. Roman.
Y5431: PANHUIJSEN, Jos. - Krantenknipsels van/over Jos Panhuijsen.
E0118: PANKIEWICZ, Tadeusz. - Onder de Adelaar. De apotheek in het ghetto van Krakau.
M1342: PANKOWSKI, Marian. - Matuga komt. Vertaling P. Beers en P. Jacobs.
R0826: PANNEKOEK, Ant. - Godsdienst en Socialisme. Voordracht op 14 September 1905 te Bremen gehouden. Uit het Duitsch vertaald.
R1636: PANNEKOEK Jr, G.H. - Verzen.
B8440: PANNEKOEK, Anna. - Beitrage zur Kenntnis der altmiocanen Molluskenfauna von Rembang (Java).
T7926: PANNEKOEK, T. - Wat is Staatspensioen?
K8508: PANNEKOEK, G.H. - Verzen. Met een inleiding van Jan Walch.
B4292: PANNEKOEK, Yvo. - Memoires.
R8998: PANNEKOEK, E.J. - Het slot Keppel.
R8413: PANNEKOEK JR., G.H. - De verluchting van het boek.
R4126: PANNEKOEK, A.J. - Evolution du bassin de la Tet dans les Pyrenees orientales pendant le Neogene. Etude de morphotectonique.
T5688: PANNENBORG, H.J. und W.A. - Die Psychologie des Zeichners und Malers.
Y7786: PANORAMA. - Miniatuur Panorama.
T1898: PANZINI, Alfredo. - Gelsomďno, 's Konings nar.
R3913: PAP, Laszlo Istvan. - Das israelitische Neujahrfest.
Y7139: PAPIER. - Monstermapje met 35 verschillende velletjes Dessina Fantasie inwikkelpapier, Kerstdessins 1974. 30 x 21 cm.
E0038: PAPIER. - Weihnachts-Einschlagpapier / Christmas Gift Wrapping Paper / Papier Emballage Noel / Papeles de Envolver de Navidad.
Y2419: PAPIERPROEF. - Grafisch Papier: Olin Corporate Paper.
Y2420: PAPIERPROEF. - MUZ: Diamond. Houtvrij Kunstdruk.
L4883: PAPIN, Jozef. - Doctrina de Bono Perfecto. Eiusque in Systemate N.O. Losskij Personalistico Applicatio.
Y8269: PAPINI, Giovanni. - De schrijver. Uit het Italiaans vertaald door Cath. Ypes.
Y4107: PARAAT. - Paraat. Bevrijdingsnummer.
Y4178: PARAAT. - Paraat. Bevrijdingsnummer 4-5 Mei 1945.
Y0744: PARADIJS, Cornelis [= Frederik van Eeden]. - Grassprietjes of Liederen op het gebied van Deugd, Godsvrucht en Vaderland in vier afdeelingen.
Y8600: [EEDEN, Frederik van] Cornelis Paradijs. - Grassprietjes of liederen op het gebied van deugd, godsvrucht en vaderland.
M9673: PARCA, Gabriella. - Italiaanse hartekreet. Sex, samenleving, en de benedenmenselijke situatie van de vrouw.
B9454: PAREAU, N.E.M. - Sonnetten.
B0384: PAREAU, N.E.M. - XXVIII Sonnetten.
Y2860: De Parel. - De Parel. Het beste uit de Victoriaanse underground. Nederlandse vertaling van Janna G. Hageman.
R4201: DE PARELDUIKER. - Kneppelhout, Minne, K. van het Reve, Bloem e.a.
R4200: DE PARELDUIKER. - Van Deventer, De Haan, Ter Braak, Nescio, Van Looy e.a.
R4199: DE PARELDUIKER. - Leopold, Van Schendel, Reve e.a.
R4197: DE PARELDUIKER. - Mikloecho-Maklaj, Perk, Coenen, Van Eeden e.a.
R4198: DE PARELDUIKER. - Du Perron, Pasternak, Kloos, Van Vorden e.a.
R4193: DE PARELDUIKER. - Cohen, Loeb, Gans, Roegholt, I. Meijer e.a.
B3190: DE PARELDUIKER. - Geert Lubberhuizen.
B3191: DE PARELDUIKER. - De Parelduiker: Slauerhoff over Kloos. Het leven van Arie Visser. Kniertje in Palestina. Martinus Nijhoff, mei 1940.
Y5594: DE PARELDUIKER. - Van der Eerden, Jodenvervo;ging als thema in de Ned. literatuur; Delvigne, Strengholt in oorlogstijd; Kurt Lehmann alias Konrad Metz, etc
R7325: DE PARELDUIKER. - Top Naeff en Mari Bosland, Richard Minne, Couperus, A. Alberts, Marie Lafarge.
R6884: DE PARELDUIKER. - De Parelduiker: Amsterdam Wereldboekenstad.
R8988: DE PARELDUIKER. - Brieven van Adriaan Morrien. A. Morrien aan het woord. De vis van A. Morrien. Peillood van H.J.A. Hofland. Jan van Nijlen en Arthur van Schendel. De aanloop van de jonge Lucebert.
T0352: PARFIT, J.T. - Mesopotamie. De sleutel tot de toekomst.
E0001: PARIJS. - Plan de Paris par Arrondissement. Nomenclature des rues avec la station de mťtro la plus proche; avec Rťpertoires.
T5695: LE GROUPE DES ETUDIANTS SOCIALISTES REVOLUTIONNAIRES INTERNATIONALISTES DE PARIS. - Les Communistes Anarchistes et la Femme.
K7843: [CATALOGUE] PIASA PARIS. - Bibliotheque Philippe Zoummeroff. Importants Livres et Manuscrits Autographes.
T4692: PARIS, H.J. - Beschouwingen van Tijd tot Tijd, boeken persoonlijkheden, plannen. aflevering no. 13.
Y7571: PARIS, H.J. - Uitgeverij H.J. Paris. Map met 25 prospectussen, 8 bestelkaarten.
M5995: PARISE, Goffredo. - De grote baas. Vertaling J.H. Klinkert.
P1333: PARKE, Jean. - Crescendo. The romance of a wondrous work.
H0042: PARKER, Derek. - An anthology of erotic verse.
R0090: PARMENTIER. - Schrijver en biograaf. Elsbeth Etty, Nico Markus, Wam de Moor, J. van Oudshoorn, Martin Ros, Claude Arnaud, Harry G.M. Prick, Lodewijk van Deyssel, H. Roland Holst.
Y7479: HET PAROOL. - Het Patrool. Dagblad voor Den Haag. Extra bulletin. nr 155, zondag 29 april 1945. Himmler wil capituleeren! Voorstellen niet aan Moscou gedaan.
Y5853: PAROOL, Het. - Het Parool, vrij onverveerd. 11 augustus 1941 - 6 mei 1945. Nrs: 19- 2-24-28-29-31-32-33-36-39-41-43-45-46-50-54-57-59-60-61-62-63-67 - 70 t/m 99 + kerstnummer (mist 72 en 78).
Y4470: HET PAROOL. - Het Parool. 23 - 30 juni en 7 Juli 1945. Annexatie 1-2-3.
Y2090: HET PAROOL. - Het Parool 25 April 1945 Bevrijdingsnummer. Bij Groningens bevrijding.
T5215: HET PAROOL. - Aan de nagedachtenis van Mr. C.H. de Groot.
Y8096: HET PAROOL. - Het Parool. Vrij onverveerd. 15 en 22 September 1945.
R2106: PARR, Martin. - Postcards.
Y2292: PARRA, Idwer de la. - Grond. Gedichten.
Y2013: Onafhankelijke Socialistische Partij. - No. 27. Waar gaan wij heen? Een oproep tot de boeren en tuinders, kwekers en landarbeiders en alle uitgebuitenen van het platteland.
T9394: Staatkundig Gereformeerde Partij. - Verkiezings-propaganda [19 april 1939]. Nederland een onder het aloude vaandel der Reformatie. Groote Openbare Vergadering. Rede van Ds. Kersten. Manifest aan het Nederlandsche Volk.
L8336: PARVE, Stijn. - De Hoogere Burgerscholen in 1874.
T0485: PARVUS [=I.A. Helphand]. - De vakbeweging. Vertaling J.C. Ceton.
H5888: PARYS, Joris van. - Masereel. Een biografie.
B8304: [BUYSSE] PARYS, Joris van. - Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd.
Y1871: PASCHAL, Leon. - Het historisch en politiek noodlot van Belgie. Met een voorrede van A.F. de Savornin Lohman.
H3288: PASOLINI, Pier Paolo.f - Daden van onkuisheid, en Amado mio : twee korte romans. Vertaald door Marguerite Seton en Thomas Graftdijk.
B3813: PASOLINI, Pier Paolo. - Olie. Roman. Uit het Italiaans vertaald door Henny Vlot.
Y9244: PASOLINI, Pier Paolo. - Een nacht op de tram. Uit het Italiaans vertaald door Henny Vlot.
R8066: LITERAIR PASPOORT - R.K. Narayan, J. Cheever, Ford Madox Ford, A. Malraux, Stanislaw I. Witkiewicz, M. Pankowski, Gerrit Komrij, Carmen Martin Gaite.
R8065: LITERAIR PASPOORT - V.S. Pritchett, P. Taylor, Edna O'Brien, M. Yourcenar, W.F. Hermans, S. Polet, C. Buddingh', M. Frisch, H. Kant, M. Sjolochow, F. Krjoekow, V. Maximov, R. J. Sender, M. Vargas Llosa, P. Neruda.
R8063: LITERAIR PASPOORT - Onthullende literatuur in de Chinese Volksrepubliek. Het litteken, een verhaal van Lu Xinhua. Recente ontwikkelingen in de poŽzie. poŽzie van Wang Can en Wang Wei.
R8059: LITERAIR PASPOORT - Hilbert Kuik, Rafael Alberti, Boris Pasternak, O. Ivinskaja, B. Emecheta, K. Tucholsky, G. Kunert, J. Kruithof.
R8057: LITERAIR PASPOORT - Andrej Bjely, Peter V. Zima, Inna Varlamova, S. Satta, N. Mahfouz, O. Blinder, J.P. Sartre, B. Bainbridge, E. Bishop, D. Solle, K.E. Franzos.
R8055: LITERAIR PASPOORT - Thema: De Franse roman in de jaren zeventig.
R8053: LITERAIR PASPOORT - Thema: Het Weense Fin de Siecle.
R8051: LITERAIR PASPOORT - J. Guimaraes Rosa, D. Trevisan, Paul van Ostaijen, G. Gils, H. Knopper, Thomas Mann, G. Wohmann, W.H. Auden, J. Berryman, C. Burkhart, H. Calisher, A. Bjelyj, Albert Camus, A. Hardellet. T. Hawkes.
R8050: LITERAIR PASPOORT - Sarah Kirsch, B. Malamud, S. Bellow, Wasilij Aksjonov, Gyula Illyes, Louis Ferron, Gustave Flaubert.
M7132: PASSCHIER, Annelies. - Mors.
B0253: PASSEL, Fr. van. - Het tijdschrift RUIMTE (1920-1921) als brandpunt van humanitair expressionisme.
K7339: PASSEN, Robert van. - Kunstschilder Alfred Ost. Een getuigenis.
T9832: DE GULDEN PASSER. - De Gulden Passer: driemaandelijksch bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. 26e jaargang 1948, nr 1 en 2.
R5149: DE GULDEN PASSER. - De Gulden Passer: driemaandelijksch bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen, nieuwe reeks, 24e jaargang 1946.
Y0470: PASSERBY, Harry. - Misdadige willekeur. De vermoording van Wim Holthaus jr.
T3473: PASSTOORS, W.C.J. - Christelijke Politiek en Socialistische Woelingen.
L0893: PASTERNAK, Boris. - Letters to Georgian friends. Translated from the Russian by David Magarshack.
T9895: PROGRAMMA. Henry Koster. Joseph Pasternak. - Deanna Durbin: 100 Mannen en 1 Meisje.
K4621: PATCHEN, Kenneth. - Het dagboek van Albion Moonlight. Vertaling John Vandenbergh.
H6455: PATEMAN, F & L.C. YOUNG. - Printing Science.
L0146: PATER, J.C.H. de. - De familie Falck in den Patriottentijd en de reis van Anton Reinhard Falck uit het bezette gebied van Holland naar Frankrijk in het jaar 1795.
K6705: PATER, J.C.H. de. - Jan van Hout (1542-1609). Een levensbeeld uit de 16e eeuw.
Y0418: PATER, J.C.H. (ingeleid). - Bibliografie van de belangrijkste geschriften van Dr. H.A. Enno van Gelder.
Y9186: PATER, Lucas. - Leeuwendaal hersteld door de vrede; zinnespel. Met Zang en Dans.
R4055: PATRICK, David Lyall. - The Textual History of Richard III.
Y4188: DE PATRIOT. - De Patriot. De Patriot en de Vaderlander. 2e jaargang 1945 No. 280 - 282 - 283 - 286 - 287.
B1718: PATRU, Olivier. - La vie de Monsieur d'Ablancourt suivie du discours et des lettres de M. d'Ablancourt a Monsieur Patru. Preface pa M. Valery Larbaud.
Y8396: PATTEN, Brian. - Enkele gedichten. Vertaling Willem Wilmink.
K0022: PATTINSON, James. - Konvooi der verdoemden.Vertaling Ria van Haaster.
R3847: [SPINOZA] PATZOLD, Detlev. - Spinozas Politiktheorie und das Streben nach Selbsterhaltung. Vortrag gehalten zu Katwijk am 28. Mai 2005.
Y5316: FRANSSEN Jean Paul. - Krantenknipsels van/over Jean Paul Franssen.
R9087: PAULI, Hertha. - Maar een vrouw.... Biografische roman over Bertha von Suttner. Vertaald door J.W. Hoogaers.
L5110: PAULISSEN, Josephus H.J. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens O.F.M.
M7198: PAULSEN, Margareta. - Calligrafie een kunst door 20 eeuwen. Enige proeven van schrift.
B1312: PAUST, Albert. - Die Reichsbibliothek von 1848 und die Deutsche Bucherei.
T3926: PAUVERT, Jean-Jacques. - Markies de Sade in levenden lijve: een natuurlijke onschuld 1740-1783. Vertaald door Theo Buckinx.
K0372: PAUVERT, J.J. (Ed.). - Erotisme au Cinema Almanach .
T7648: PAUVERT, J.J. - L'Enrage. Six volumes. 1968. No. 1 - 6.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/1