Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B6379: MEHLER, F.Z. - Dr. Pieter Bernagie.
L3950: MEHRING, Franz. - Karl Marx. Geschiedenis van zijn leven. Geautoriseerde vertaling door Jan Romein.
R0801: MEHRTENS, Gerhard F. - Windmolens voor het Vaticaan.
Y3942: DE MEIBODE. - De Meibode. Orgaan van het 1 Mei Comite te Amsterdam. No. 3, 1898. No. 4, 1899.
Y4249: DE MEIBODE. - De Meibode. Orgaan van het 1 Mei-Comite te Amsterdam. No 1. 1899.
T8891: MEIDEN, Annemike F.R. van der. - Woonplaats van verwachting.
K9815: MEIHUIZEN, H.W. - Galenus Abrahamsz 1622-1706. Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het Doperse Spiritualisme.
T4380: MEIHUIZEN, H.W. - Een dader des woords. In memoriam Ds Albert Keuter.
Y2332: MEIJ, Sander. - Nieuw eiland.
MK0027: MEIJBOOM, L.S.P. - Verhandeling over den oorsprong van het ABC, Uitgesproken in de Hollandsche Maatschappij Van Fraaije Kunsten en Wetenschappen.
R3919: MEIJBOOM, Margaretha. - Bjornstjerne Bjornson
K0440: MEIJER, Ischa. - De Interviewer. 50 interviews uit 25 jaar interviewen.
H7188: MEIJER, Bert W. - Rondom Rembrandt en Titiaan. Artistieke relaties tussen Amsterdam en Venetie in prent en tekening.
H7036: MEIJER, Daphne. - Joodse tradities in de literatuur. Van Mendels Mojcher Sforim tot Arnon Grunberg.
R5737: MEIJER, Jan de. - De Kerk der Ned. Herv. Gemeente te Koog aan de Zaan.
L7782: [REVE] MEIJER, Mia & Klaus Beekman. - Gerard (Kornelis van het) Reve.
Y6976: MEIJER, C.H.Ph. - Woorden en uitdrukkingen. Verklaar door...
R2939: MEIJER, Jokob / Adriaan K. Offenberg. - Al tehomot. Op de rand van de afgrond. Catalogus van Hebraica en Judaica onder de Duitse bezetting in Nederland verschenen.
L5866: MEIJER, W.H. - Terugblik. Herinneringen van een sociaal democraat. Verzorgd en geannoteerd door Mies Campfens.
H1456: MEIJER, Ischa. - Ischa Meijer's Magazine No 1. juli 1979.
R4694: MEIJER, G. - Beroerders des Volks. Praat en daad der C.D.U.
L5565: MEIJER, JAAP. - Waar wij ballingen zijn. Essays over joodse letterkundigen in Nederland.
H0223: MEIJER, J. - Jacques Perk en Willem Kloos 1881.
H0136: MEIJER, Jaap. - De zoon van een Gazzen. Het leven van Jacob Israel de Haan 1881 - 1924.
T1241: MEIJER, W. - Disputationem Familiarem De Republica. Latine edidit W.G. van der Tak.
Y4769: MEIJER, Remco. - Oostindisch doof. Het Nederlands debat over de dekolonisatie van Indonesie. Met foto's van Friso Keuris.
B9458: MEIJER, J. / Karel v. h. Reve / H.G. Schogt / Charles B. Timmer. - Over Toergenjew.
B8793: MEIJER, Ischa. - Gekgemaakt in het huwelijk en Een geval van onaangepast gedrag. Met tekeningen van Monika Sauwer.
Y5744: MEIJER, Hendrik Arnold. - De Boekanier. Met inleiding en aantekeningen door W. Drop.
Y6911: MEIJER, Henk. - Consternatie. Zeven verhalen.
B7180: MEIJER, Jaap. - Martelgang of cirkelgang. Isaac da Costa als joods romanticus.
B7190: MEIJER, J. - Het levensverhaal van een vergetene. Willem Anthony Paap 1856-1923. Zeventiger onder de Tachtigers.
R1777: MEIJER, Joannes B.J. - De eerste levensvraag in het intellectualisme van St. Thomas van Aquino en het integraal-realisme van Maurice Blondel.
K9561: MEIJER, Jaap. - Manipulaties met de Mathilde Deel I: de bronnen tot november 1881. Deel II: de editie van 1882. Deel III: schaven achter de schermen.
K9554: MEIJER, Jaap. - Onze taal als een bare schat. Jacob Israel de Haan en het Hebreeuws. De Engelbewaarder Extra-uitgave.
K9560: MEIJER, Jaap. - The onlie begetter Jacques Perk in de poëzie van Willem Kloos 1881-1888.
B5151: MEIJER, Jaap. - De schim van P.C. Hooft, Jacques Perks alternatieve terzinen 17 maart 1881.
B4992: MEIJER, Jaap. - Voorvaderlijke vooroordelen. Het joodse type bij Jacob van Lennep 1802-1868.
B4985: MEIJER, Jaap. - De bedevaartgangers. Een proto-zionistische roman van Betsy Hasebroek (1841).
B4986: MEIJER, Jaap. - Tussentijdse verantwoording. Een Zionistische Enquete uit 1916.
B4989: MEIJER, Jaap. - Herman van den Bergh: Sabbath. Een joods-thematische studie.
B4990: MEIJER, Jaap. - Herman van den Bergh 1897-1967. Een documentatie.
B4761: MEIJER, Jaap. - Contrastbelichting en caricatuur. Het Joodse type bij J.J. Cremer 1827-1880.
B4729: MEIJER, J. - Zij lieten hun sporen achter. Joodse bijdragen tot de Nederlandse beschaving.
B4740: MEIJER, Jaap. - Van Israelieten tot Israeliers. Anderhalve eeuw Joodse geschiedenis 1815-1965.
K8410: MEIJER, Jaap. - J.K. Rensburg 1870 - 1943. Een joodse graalzoeker. Bevat tevens de bundel Sonnetten van Piet Lut en Het Zwijn (tekst en muziek). De Engelbewaarder Nr 21.
B4397: MEIJER, P.W.M. de. - Pirandelliaanse combinaties.
T5259: Meijer, S.J. - Een en ander in verband met het Oera Linda Bok.
R8592: MEIJER, Jaap. - Moeder in Israel. Een geschiedenis van het Amsterdamse Asjkenazische Jodendom.
R5483: MEIJER, Adolph F. - De droom.
Y0498: MEIJER, W.J. - De Rechtstoestand van Gemeente-Ambtenaren en -werklieden.
T7126: MEIJER, G.A. en N.J.M. Dresch. - Het honderdvijftigjarig bestaan van het Roomsch-Katholiek Weeshuis te Schiedam 1774-1924.
B2582: MEIJER, Ischa. - De handzame Ischa Meijer.
R4046: MEIJER, Jaap. - J.K. Rensburg 1870 - 1943. Een joodse graalzoeker.
K3524: MEIJER, Reinder P. - Literature of the Low Countries. A short history of Dutch literature in the Netherlands and Belgium.
Y4639: MEIJER, D.C. - Indrukken van de Brederoo-voorstelling.
Y1110: MEIJER, D.J. - Onze Dierenwereld, een leesboek voor de scholen.
Y8532: MEIJER, Bertus. - Met open vensters. Twee verhalen.
Y8759: MEIJER, Jaap. - De zoon van een Gazzen. Het leven van Jacob Israel de Haan 1881 - 1924.
Y9546: [SPINOZA] MEIJER, W. - Over Spinoza en den godsdienst.
L0872: MEIJERE, Victor de. - De Avondgaarde.
R3640: MEIJERE, Victor de. - Uit mijn land.
Y4561: MEIJERING, Winnie & Pieter Boersma. - Red de ondergrondse metrokunst.
Y4810: MEIJERING, M. e.a. - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek ter gelegenheid van den 25-jarigen zendingsarbeid op Soemba vanwege de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drenthe en Overijssel.
R4962: MEIJERS, Debora. - De vrouw een godin, de kunst een god. Over vrouwenstudies en het symbolisties vrouwbeeld.
L4605: MEIJERS, J.A. - Taal en leven. Een populaire uiteenzetting van enkele taalverschijnselen.
L1231: MEIJNE, N.G. - In een stroomversnelling van de chirurgie.
H3824: MEIJSING, Doeschka. - Tijger, tijger!
H1633: MEIJSING, Doeschka. - De kat achterna.
B8482: MEIJSING, Geerten. - Veranderlijk en wisselvallig. (vijf variaties).
L1891: MEIJSING, Doeschka. - Utopia of De geschiedenissen van Thomas.
L0216: MEIJSING, Geerten. - Tussen mes en keel.
R1774: MEIJSING, Geerten. - Malocchio. Een Toscaanse jeugd.
L8801: MEIJSING, Geerten. - Altijd de vrouw.
K2501: MEIJSING, Doeschka. - Ethel Portnoy. Informatie.
Y8409: MEIJSING, Doeschka. - Zwaluwen.
Y5511: MEILHAC, Henri en Ludovic Halevy. - Tekstboekje. Korte inhoud en eenige Zangnummers De Groot Herogin van Gerolstein. Oprette in 3 bedrijven (4 tafereelen). Muziek van Jacques Offenbach. Gearrangeerd door Th. T. Wiering.
R1155: MEILINK, Wim (ed.). - Bibliografie van in Nederland en Belgie verschenen werken op het gebied van het poppenspel.
T2170: MEILOF-WITTE, Noor / Jan Meilof / Joost de Moor. - Achter onze bonte vaan. Een beeld van de Arbeiders Jeugd Centrale 1918-1959.
R4530: MEINER, Annemarie (ed.). - Grundstock einer Fachbibliothek für den Buchhändler.
R3258: MEINKEMA, Hannes. - Het persoonlijke is poëzie.
W2230: MEINKEMA, Hannes. - Verhalen. Alle verhalen uit: Het wil nog maar niet zomeren, De groene weduwe, De naam van mijn moeder.
Y2140: MEINKEN, Fred. - Wabash blues. La mode est aux blues.
Y0699: MEINSMA, K.O. - De Librye te Zutphen. Ingeleid door B. Looper en A.J. Geurts.
T1334: [SPINOZA] MEINSMA, K.O. - Spinoza en zijn Kring. Historisch-kritische studiën over Hollandsche vrijgeesten.
R5777: MEISCHKE, M.C.A. - Koek- en Speculaasprenten. Het vanwaar en het waarvan.
L7949: MEISENBACH, A.C. - ACME Commodity and Phrase Code.
L5396: MEISSINGER, Karl August. - Der katholische Luther.
L7254: MEISSNER, Franz Hermann. - Hans Thoma.
T5566: MEISTER, Karina [samenstelling en calligrafie]. - O admirabile Veneris idolum.
L0020: MEISTERSANGER, Jacob der. - Net als vroeger.
Y4833: MELANTJONG. - Njai Blanda.
B3283: [TSJECHOV] MELCHINGER, Siegfried. - Anton Tschechow.
B2262: [TSJECHOV] MELCHINGER, Siegfried. - Anton Chekhov. Translated by Edith Tarcov.
L1479: MELCHIOR, A. - De eerste walvisvaart van de "Willem Barendsz". Inleiding W.H. Bierman.
T0692: MELIS, Willem. - De strijd om de vereeniging der Nederlanden.
B4589: MELIS, Henri. - Taferelen uit het leven van een Pallieter. 10 tekeningen.
K7531: MELKER, Saskia de (eds.). - The Image of the Word. Jewish Tradition in Manuscripts and Printed Books.
T2126: MELKMAN, J. [=J. Michman]. - Samuel Joseph Agnon. Inleiding over Auteur en werk.
B9021: MELKMAN, J. - Geliefde vijand. Het beeld van de Jood in de naoorlogse Nederlandse literatuur.
T5037: MELKMAN, Jozeph. [= J. Michman] - Ter Herinnering aan de Uittocht uit Egypte.
R3912: MELKMAN, Jozeph. - David Franco Mendes. A Hebrew Poet.
T9242: MELLAERTS, J en Gilbert Neirinckx. - Avond. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
T6424: MELLE, Marius van en Rob van Veelen. - Gerard Albert Vader (1865-1940). Een sociaal bewogen leven in Weesp.
L1168: MELLE, J.P. van. - De "Oude" Jan Luyken.
R0630: MELLES, J. - Het Huys van Leeninge. Geschiedenis van de oude Lombarden en de Stedelijke Bank van Lening te Rotterdam 1325-1950.
L1142: [VONDEL] MELLES, J. - Joost van den Vondel. De geschiedenis van zijn leven.
R1581: [VONDEL] MELLES, J. - Joost van den Vondel. De geschiedenis van zijn leven.
K8762: MELLES, J. - Joachim Oudaan. Heraut der verdraagzaamheid 1628-1692.
T1066: MELLINK, A.F. - De radikale Reformatie als thema van sociaal-religieuze geschiedenis.
R9238: MELLINK Pz., F.G. - Nederlandsche spraakkunst.
R3300: MENS EN MELODIE. - Mens en melodie. Algemeen maandblad voor muziek 5e jaargang nr 1, januari 1950.
L6789: MELSEN, A.G.M. van. - Het nut der wijsbegeerte.
Y1949: MELVILL VAN CARNBEE LOWRY EDWARDS, E. - Une heresie aux Pays Bas, Tanchelin Raspoutin, un rapprochement Historique.
Y3843: MELVILLE, Herman. - De klerk Bartleby. Een verhaal van Wall Street. Vertaling en nawoord Rosalien van Witsen, illustraties Charlotte Schrameijer.
P1718: MEMBRECHT, Steven. - De sektariers en de witte vlek.
H8462: MEMBRECHT, Steven. - Ja-of nee / nee-of ja. Gedichten
B3917: MEMBRECHT, Steven. - Het labyrint en de poetische ruimte.
B3547: MEMBRECHT, Steven. - Totdat het leven daalt. De Martha-gedichten.
M4475: MEMBRECHT, Steven. - Raderwerk. Gedichten/Teksten.
Y2844: MEMBRECHT, Steven. - Een oliedruppel tijd. Gedichten.
E0187: MEMOSPEL. - Hollandse Meesters Memospel. zoek de schilderijen bij elkaar. Ontwerp Femke den Hertog.
L1232: MENDEL, B. - Over de taak der pharmacologie.
H5189: MENDELS, Josepha. - Alles even gezond bij jou. Roman.
K6393: MENDELS, Josepha. - Zoethout en etamien en andere novellen.
K3857: MENDELS, Josepha. - Alle verhalen.
M2505: MENDELS, Josepha. - Alles even gezond bij jou. Roman.
M2504: MENDELS, Josepha. - Welkom in dit leven. Verhalen.
M1892: MENDELS, Josepha. - Joelika en andere verhalen.
B0959: MENDELS, Josepha. - Heimwee naar Haarlem.
Y6546: MENENDER. - Vier blijspelen. (Het scheidsgerecht, Glycera, Het meisje uit Samos, De beschermgeest) door J. van Leeuwen Jr.
T3176: MENGER, Anton. - Nieuwe zedeleer. Vertaling W.H. Vliegen.
B4954: MENNE, Karl. - Der Einfluss der deutschen Literatur auf die niederlandische um die Wende des 18.u. 19Jhts. Teil I. Periode der Ubersetzungen; Fabel- und Idyllendichtung; Klopstocks Messias; Ubersicht uber das Drama.
K9609: MENNEKENS, Jef. - Kinderpoëzie in verband met onderwijs en opvoeding.
R5360: MENNEKENS, Jef. - Een kroon. Drama in 5 bedrijven.
H0258: MENS, Jan. - Meester Rembrandt. Roman.
L3333: MENS, Jan. - Lampions der liefde zijnde enige spannende fragmenten uit het geheim dagboek van Maria Petronella Goudentor.
K7317: MENS, Jan. - Het rode gerucht.
Y5416: MENS, Jan. - Krantenknipsels van/over Jan Mens.
R7233: MENS, Jan. - Godt alleen d'eere.
R6527: EEN MENSCHENVRIEND. - Licht en Schaduw in ons Maatschappelijk Leven.
B6586: MENSING, Jan. - Grafische monografieen: Bandtitels van Jan Mensing met een bijschrift van L. Ronner.
Y8370: MENSINGA, J.A.M. - De vereering van Maria, de Moeder Onzes Heeren. Eerste stuk.Geschiedkundig nagespoord en beoordeeld door J.A.M. Mensinga
L6295: MENSINK, Bernardus A. - Jan Baptist Stalpart van der Wiele. Advocaat, priester en zielzorger 1579 - 1630.
R5549: MENSINK, B. A. - Jan Baptist Stalpart van der Wiele. Advocaat, priester en zielzorger 1579 - 1630.
Y6783: MENSONIDES, S.S. - Het Wilhelmus naar de uitgave van het Geuzenliedboek van 1581. Met inleiding, verklaring en aantekeningen van...
Y8359: MENSSCHERT, Willem. - De gouden bruiloft. Met een voorberigt van H. Tollens, Cz. Vignetten van C. Rochussen.
L0186: MENTEN, Ted. - Borders.
L0190: MENTEN, Ted. - Art Deco small frames and borders.
W2217: MENZ, Gerhard. - Der deutsche Buchhandel.
Y1769: MENZIES, Gavin. - 1434. Het jaar waarin China de Italiaanse Renaissance deed ontbranden.
Y7164: MEPPEN, K.N. - Agatha. Kern van levenswijsheid, of: Hoe bereikt het meisje hare bestemming? / naar de Hoogduitsche uitgave vrij gevolgd.
P0920: [BECKETT] MERCIER, Vivian. - Beckett/Beckett.
T3556: MERCIER, Desire Felicien. - Noodkreet der Belgische bisschoppen tot de openbare meening.
T9793: MERCIER, Kardinaal. - Herderlijke Brief van Zijne Eminentie Kardinaal Mercier, Aartsbisschop van Mechelen over de Vaderlandsliefde en standvastige lijdzaamheid. Kerstmis 1914.
Y2619: MERCURIUS. - Mercurius. Orgaan van de Vereeniging van Handelsbedienden Mercurius. Juli - December 1901 nrs: 1 t/m 19 .
Y3586: MERCUUR Th. (voorwoord). - Anna Maria van Schuurman (1607-1678).
R8639: MEREJKOWSKI, Dmitri Sergewitsch. - Tolstoi en Dostojewski als menschen en kunstenaars. Voor Nederland bewerkt door W.J.A. Roldanus jr.
R9356: MEREZJKOWSKJOE, D.S. - Paul I. Drama in vijf bedrijven. Uit het Russisch vertaald door Annie de Graaf.
Y6428: MERIMEE, Prosper. - Carmen. Vertaling J. de Jong.
R8562: MERK, E. - Onder een dak. Novelle.
T5243: MERKELBACH, H.M. - Naar aanleiding van de collectieve arbeidsovereenkomst.
Y5006: MERKELIJN, A. - 26 jaren op het zendingsveld. Herinneringen van een missionair predikant.
Y6815: MERKX, Riet. - Bouwstenen.
T9233: MERKX, C.J.M. en G.W. Lovendaal. - Vergeefs Verwacht. Voor Mannenkoor of kwartet.
R4935: [STRACHEY]. MERLE, Gabriel. - Lytton Strachey (1880-1932). Biographie et critique d'un critique et biographe. 2 vol.
R4685: MERLYN. - Derde jaargang nrs 1 t/m 6, 1965, complete jaargang.
B7547: MERLYN. - Bijdragen over: Polet en de complementariteit. Vestdijks Genadeschot. Hendrik de Vries, reprise. Hendrik de Vries, derde ronde. Autonomie.
B7548: MERLYN. - Bijdragen over: Boutens' Nacht-Stilte. Mnemosyne in de bergen. Willem Mertens' levensspiegel. Auteursbelangen.
B7549: MERLYN. - Bijdragen over: Mnemosyne in de bergen II. Tobias en de dood. Analyse en oordeel III. Kafka's Amerka.
B7553: MERLYN. - Bijdragen over: Hendrik de Vries. Hoorniks Vis. De laatste Koolhaas. Analyse en oordeel.
M3154: MERLYN. - Bijdragen over De brieven Van van het Reve. Vestdijks Zo de ouden zongen... I. Gomperts' heldhaftige literatuurbeschouwing Het orakel van Gomperts.
B1947: MERLYN. - Bijdragen over Coenens Onpersoonlijke herinneringen. Tengnagel en de Schouwburg. Lodeizen en de sterren. Zeemorgen en Toetsing door splitsing.
T2435: MERODE, Willem de. - De rozenhof. Kwatrijnen.
Y7011: MERODE, Willem de. - Verzamelde gedichten. Twee delen.
T0030: MERODE, Willem de. - Het kostbaar bloed.
B4821: MERODE, Willem de. - De overgave.
R8685: MERODE, Willem de. - De overgave.
T8577: MERODE, Willem de. - O Tempora, O Mores !
R7865: MERODE, Willem de. - De donkere bloei.
T3311: MERODE, Willem de. - Kwattrijnen.
T8353: MERODE, Willem de. - Chinese gedichten. Ingeleid en toegelicht door Hans Werkman.
W4347: MERODE, Willem de. - De lichtstreep.
T8206: MERODE, Willem de. - Eenvoudige gedichten. Met teekeningen van H. Molenaar.
T8203: MERODE, Willem de. - Chineesche gedichten.
M0028: MERODE, Willem de. - Spiegelbeelden.
Y9417: MERODE, Willem de. - XXX Psalmen.
Y9418: MERODE, Willem de. - Kwattrijnen.
R3457: MERRILL, E.D. - De Plantengroei van de Maleise Archipel. Bewerkt door J. Th. Koster.
K4399: MERRILL, John C. - The Elite Press. Great newspapers of the world.
R8740: MERTENS, A.Th.L.M. - De invloed van het geboortenummer op den levensloop.
R8160: MERTENS, A.T.L.M. - Eenige aspecten van de beteekenis van het geboortenummer. Bewerking van gegevens an 5202 gezinnen met 34528 kinderen verkregen via een enquete.
T6665: MERTENS, D. - In Memoriam Martin Luther King.
M1016: MERTENS, Pierre. - Begoochelingen. Vertaling Ernst van Altena.
R5870: MERWE, Jaap van de. - Gij zijt kanalje, heeft men ons verweten! Het proletarierslied in Nederland en Vlaanderen.
R5730: MERZ, Dr. - Ultramontaansche wonderziekte in de tweede helft der negentiende eeuw.
T7299: MES, Gomarius. - De Katholieke Pers van Nederland 1853-1887. Alphabetische verzameling der titels van boeken, brochures, tijdschriften, vervolgwerken, dag en weekbladen door katholieke Nederlanders geschreven en ter perse gelegd van 1853, de invoering der bisschoppelijke kerkregeling in Nederland, tot 1887, het jaar van het gouden priesterfeest van Z.H. Paus Leo XIII, benevens een wetenschappelijk overzicht.
B4283: MES, Aloys J.J.M. - Retributien.
Y8596: MESDAG, Clara van. - Het licht der wereld. Geheel geteekend door... Verzameld door Corrie Jacobs en Tony de Ridder.
T7838: MESMAN, Jan. - De monnik biecht. Een vrije bewerking van het Hexenlied van Ernst von Wildenbruch naar een vertaling van Henk Eikeboom.
R8008: MESSCHERT, Willem. - De Gouden Bruiloft. Gedicht.
R3068: MESSEL, Saul van. [=Jaap Meijer]. - Vaderland in den vreemde. Joodse balladen uit Groningerland.
T8840: MESSEL, Saul van. [=Jaap Meijer]. - Vaderland in den vreemde. Joodse balladen uit Groningerland.
H0574: MESSEL, Saul van. - Toverstaf. Nieuwe priapeeen.
K9938: MESSEL, Saul van. - Het eeuwige leven. Een bundel doodspoëzie.
R3748: MESSEL, Saul van. - Bruid waar blijft je mond. Een bundel priapeeen.
T8661: [SALOMO] MESSEL, Saul van. - Salomo, keur uit zijn liederen. Uit het Hebreeuws vertaald.
W7687: MESSEL, Saul van. - Syndroom: joodse poëzie.
T4796: MESSEL, Saul van. - Over de huid van mijn geheugen. Een cyclus Joodse gedichten.
T8152: MESSEL, Saul van. - Het geluid hing te trouwen.
R2300: MESSEL, Saul van. - Balans 5739. Drie kwatrijnen.
R6556: MESSENS, Rudy. - Repertorium van de Oostvlaamse Pers. (met uitzondering van Gent en het arrondissement Aalst). 1784-1914.
W2094: MESSERER, Wilhelm. - Kinder ohne Alter. Putten in der Kunst der Barockzeit.
T6016: MESSINK, H.J. - Onze kleine Prinses. Populaire Marsch voor piano.
Y4184: DE METAALBEWERKER. - De Metaalbewerker. Weekblad van de Algemeenen Nederlandschen Metaalbewerkersbond. 34ste jrg. 1927 no 38 en 40ste jaargang 1933 no 26.
Y6347: METAIL, Michele. - Doolhof_ U bent hier.
K9425: METER, Leo en Paul Guermonprez. (ed.). - Eva's jongste dochter. Schoonheden van het zwakke en zwakheden van het schone geslacht.
H6693: METS, G. de. - Maksim Gorki.
B4378: METSCH, G. - Uitverkoren volk. Joods godsdienstig leven.
L8024: METTENEYEN, Bert van. - Hugo de Vedelaar. Naverteld uit een middeleeuwsch volksverhaal.
Y5505: METZ, W. - Onderwijzeres en Kunstrijder.
B8668: METZGER, Bruce M. & Michael D. Coogan (eds.). - The Oxford Companion to the Bible.
T4567: MEUFFELS, Hubert. - Sainte Lydwine de Schiedam.
R9110: MEULE, Bat achter de en Zien Massepant. - Riempies. (Berijmde schetsen uit Geldersche boerenleven).
T0324: MEULEMAN, B.A. - Ibsen en Nederland. Critische en bibliografische gegevens, in chronologische volgorde bijeengebracht.
R7753: MEULEMANS, Arthur. - Kinderliederen op gedichten van Willem Gijssels.
H7536: [MULTATULI] MEULEN, Dik van der. - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
T1994: MEULEN, R. van der. - Het boek in onze dagen, beschreven en afgebeeld.
L7181: MEULEN, R. van der. - Oudpruisisch Mixkai.
T1478: MEULEN, B. van der. - Uw huis en uwe woning.
B6757: MEULEN, R. van der. - Over een naam van het Stormvogeltje: Malefijt.
B6736: MEULEN, R. van der. - Over enige aardrijkskundige namen bij onze vroegere zeevaarders.
B6737: MEULEN, R. van der. - Nogmaals over een woord voor Hollanders in Spaansche Archivalia.
B6741: MEULEN, R. van der. - Over een woord voor Hollanders in Spaansche Archivalia.
B6437: MEULEN, R. van der. - Peter de Groote en het Hollandsch.
T5456: MEULEN, Pieter van der en A.K. Montijn. - De menschheid en de alcohol. Een maatschappelijk vraagstuk, veelzijdig door gezaghebbende Nederlanders.
B4728: MEULEN, R. van der. - De Boekenwereld. Theorie en practijk van den Boekhandel, benevens het meest wetenswaardige van de daaraan verwante vakken.
Y3712: MEULEN, R. van der. - De courant. Geschiedkundig en vergelijkend overzicht der nieuwsbladen van alle landen. Naar in- en uitheemsche bronnen bewerkt.
Y1955: MEULEN, M.E. van. - Levensvragen. Brieven aan eene vriendin.
Y0502: MEULEN, P. van der. - De Krant heeft het gezegd.
R8302: MEULEN, B. van der. - Kaleidoscoop : bloemlezing van aphorismen bijeengegaard uit het "Boek der Natuur".
W4615: MEULEN, R. van der. - Boekhandel en bibliographie. Theorie en praktijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen [etc.].
R2440: MEULEN, R. van der. - Een veertigjarige uitgeversloopbaan A.W. Sijthoff te Leiden 1851 - 1 januari - 1891. Naar bescheiden uit het archief der zaak geschetst.
T3125: MEULEN, P. van der. - De waarheid omtrent het Amerikaansche alcoholverbod. Rapport aan de Nederlandsche vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken uitgebracht op grond van een studiereis met wijlen N.A. De Vries.
B1162: MEULEN, R. van der. - Over de onderscheiding van levend en levenloos in de Slavische talen.
R6122: MEULEN, P. van der. - De comedies van Coornhert.
Y7749: MEULEN, P. van der. e.a. - Even luisteren? voor 'n ernstige zaak! Een rem of een motor? zullen uw leuzen spoedig in vervulling gaan? Oorlog aan den oorlog, maar ook aan den alcohol!
H1054: MEULENBELT, J. - Plattegrond.
L6524: MEULENBERG, Frans. - Formules voor verlangen. Voorwoord Frans J. Meijman.
L6523: MEULENBERG, Frans. - Heimwee is een kat. Ziekte in de literatuur.
L5354: MEULENBROEK, Bernardus L. - Metriek en Rhythmiek in Augustinus' Cassiciacum-Dialogen.
R1073: MEULENHOFF, J.M. - Viert Feest! Korte geschiedenis van de feesten en het jolijt gedurende de eerste honderd jaren uit het leven der Vereeniging.
T3831: UITGEVERIJ MEULENHOFF. - Catalogus Meulenhoff cursus 1955-1956. Losse kaart met nieuwe uitgave.
T3830: UITGEVERIJ MEULENHOFF. - Catalogus Meulenhoff cursus 1956-1957. Losse kaart met nieuwe uitgave.
T3827: UITGEVERIJ MEULENHOFF. - Najaarscatalogus 1951. J.M. Meulenhoff, Amsterdam.
R4724: MEULENHOFF. - De Molen. Kalender van de Meulenhoff editie voor het jaar 1913.
Y6407: MEULENHOFF. - Meulenhoff & Co. Korte schets van de historische ontwikkeling en de huidige activiteiten van een Amsterdamse uitgeverij.
Y7581: MEULENHOFF. - Uitgeverij J.M. Meulenhoff. Map met ca. 80 prospectussen, ca. 40 bestelkaartjes en 3 fondscatalogi.
Y8721: MEULENHOFF. - Voorjaars- en Najaarsaanbiedingen 1974 - 1977 - 1982 - 1983 - 1984. Brochure over Meulenhoff maart 1980.
Y1203: MEULEVELT, W.G. - Beknopt Chronologisch Overzicht der Algemeen Geschiedenis. Ten gebruike van Burgerscholen en Normaallessen.
Y1100: MEULEVELT, W.G. - Beknopt Chronologisch Overzicht der Algemeene Geschiedenis, ten gebruike van Burgerscholen en Normaallessen.
L6372: MEURER, R.J.Th. - De vrouw en het moederschap.
Y4706: MEURS, Rudi (ed.). - Recht voor de R A F.
R0247: MEURS, B. van. - Kriekende Kriekske. Betuwsche gedichten.
B9771: MEURS, B. van. - De roman.
B7910: MEURS, B. van. - De Vroolijkheid en het Lachen.
B7466: MEURS, B. van. - De roman + De roman II. Zijn invloed op geest en hart + De roman III. Eenige tegenwerpingen beantwoord.
B7313: MEURS, B. van. - Pepermuntjes. 250 Dichtjes.
R8561: MEURS, B. van. - Rijm en Zang. Twee dozijn luimige stukjes.
Y0499: MEURS, F. van. - Van Onderdaan tot Burger. Een Verdediging van de Medezeggenschap bij de Openbare Diensten en Bedrijven, Geschreven voor de Raadsverkiezingen 1935.
T2864: MEURS, F. van. - Het fusievraagstuk. Rede uitgesproken op het congres, gehouden op 30 juni, 1 en 2 juli 1930 te 's-Gravenhage.
K3638: MEURS, Bern. van. - Letterkundige termen en begrippen.
K1159: MEURS, G.N., Oudenalder, A.C. van den et al. (ed.). - Het papier op de postzegel.
R4212: MEVIS, Annette. (inleiding). - Overzicht van de Archieven in het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging.
Y3431: MEY, Johann Heinrich. - Charakterzuge, Anekdoten und besondere Lebensumstande der heiligen Elisabeth, einer ungarischen Koningstochter und vormaliger Landgrafin von Thuringen und Hessen. enz.
H6622: MEYER, Josine W.L. - Oude vrienden en een veranderende wereld. Een keuze uit eigen werk.
L5350: MEYER, Herman. - Der Typus des Sonderlings in der deutschen Literatur.
T0546: MEYER, Maurits de. - Volkskunde. Verzamelde opstellen van Maurits de Meyer. T.g.v. zijn zeventigste verjaardag.
L8990: MEYER, M. Hubert (ed.). - Beatus Rhenanus (1485-1547). Son activite de lecteur, d'editeur et d'ecrivain.
L2533: MEYER-Ranke, Peter. - De rode farao. Egypte en de Arabische werkelijkheid.
Y2190: MEYER, Joseph & Lucien Boyer & Louis Lemarchand. - Une tasse de cafe. A cup of coffee, a sandwich and you.
M8153: MEYER, Joan. - Sekse als organisatieprincipe. Veranderende normen in de asymmetrische machtsrelatie tussen vrouwen en mannen.
R8950: MEYER, J. - De achtergrond van Tachtig, Kloos en Perk herdacht.
R7932: MEYER, Conrad Ferdinand. - Angela Borgia. Vertaald door Jac. van der Ster.
M3451: MEYER, Justus. - Shakespeare het gelukskind.
W4519: MEYER, Justus. - De schoonheid van Shakespeare. Drie delen. Met teekeningen en vignetten van Eugen Dragutescu.
B7652: MEYERE, Victor de. - Labber-de-Zwie. Nawoord Wim Zaal.
L3033: MEYIER, Fenna de. - De keuze.
L0050: MEYIER, Fenna de. - Het leven gaat door.
R7786: MEYLANDER, Johan / Gustave van de Woestyne. - Fashion. Met drie sterkwaterplaten.
L8928: MEYLING, Christine. - Een hand voor ogen.
L1578: MEYRINK, Gustav. - Het wassenbeeldenspel en 16 andere verhalen. Vertaling Wouter Donath Tieges.
K6318: MEYRINK, Frank. - Gottliebs dood.
R9747: MEZIERES, L. - Een geneesmiddel tegen de armoede, of De lof der spaarzaamheid. Uit het Fransch vertaald door H. Hooft Graafland.
L3524: MIANO, Sarah Emily. - Van Rijn. Vertaling Sjaak de Jong en Marijke Versluys.
K3141: MIANO, Sarah Emily. - Encyclopedie van de sneeuw. Vertaling Marijke Versluys.
Y6138: [KLOOS] MICHAEL, Hubert (ed.). - Willem Kloos 1859-1938 zijn jeugd, zijn leven. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre.
R8009: MICHAEL, C. / H.A. Ackerlin-gregoor / E. Laurillard. - Lessen en liederen eener Moeder.
K3419: MICHAEL, Hubert, Dorine Raaff, Aart Hoekman. (Ed.). - Nederlandse literaire prijzen 1980-1985.
M1705: MICHAEL, Ib. - Kilroy Kilroy. Vertaling Gerard Rasch.
B0460: MICHAEL, Jan. - Op de fiets.
T6260: MICHAELIS, Hanny. - De rots van Gibraltar.
T8158: MICHAELIS, Hanny. - Onvoorzien.
Y6233: MICHAELIS, Hanny. - Herfst.
M3809: MICHAELS, Karin. - Het paarlsnoer. Vertaald door H.J. Smeding.
Y3203: MICHEELS, Pauline. - Vandaag. Een oorlogsnovelle.
L7830: MICHEELS, Pauline. - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005.
B6300: MICHEELS, J. - Hamlet in Holland. Eene proef van Vergelijkende Letterkunde.
R9410: MICHEELS, L.A. - Holland op zijn Duitsch. Verzoekschrift aan de Staten Generaal der Nederlanden.
T3522: MICHEL, Ernest - Een andere Dynamiek.
K8486: MICHEL, Ernest. - De bisschop.
B4207: MICHEL, Ernest. - Extazen.
T7188: MICHEL, Ernest. - Ex paradiso...
R3783: MICHEL, Ernest. - Europeesche jeugd.
B2112: MICHELANT, M.H. - Voyage de Jaques Cartier au Canada en 1534. Nouvelle edition, publiee d'apres l'edition de 1598 et d'apres Ramusio. Avec deux cartes. Documents inedits sur Jaques Cartier et le Canada, communiques par M. Alfred Rame.
Y6988: MICHELET, J. - De vogel. Naar de 8e Fransche uitgaaf bewerkt door mevr. M. v. Vloten met oorspronkelijke illustraties van H. Giacomelli.
L4298: MICHELET, J. - Richelieu et la Fronde. Histoire de France au dix-septieme siecle XII.
T6386: MICHELS, A.W. - Sluit de gelederen! Een korte opwekking in de verkiezingsstrijd voor de Provinciale Staten in 1935.
Y7021: MICHELS, L.C. - De legende van Sinte Haringus. Ingeleid en verkl. door..
R4871: [VONDEL] MICHELS, L.C. - Filologische opstellen deel IV. Stoffen van verscheiden aard,Registers.
H5615: MICHELS, L.C. - Filologische opstellen deel 1: Stoffen uit de Middeleeuwen.
L6787: MICHELS, L.C. - Over het waarnemen van taalverschijnselen.
L6216: MICHELS, F.W. & G.E.K. Brummer. - Over cartografie. Een vlucht over het terrein van vogelvlucht- en andere kaarten, gewone en ongewone, eendrachtig gevlogen door ....
B7732: [VONDEL] MICHELS, L.C. - Filologische opstellen deel III. Stoffen uit Vondels werk.
L2712: MICHELS, L.C. - Recht van spreken.
B6761: MICHELS, L.C. - Trekken van taalgebruik.
M9254: MICHELS, L.C. - Filologische opstellen deel II: Stoffen uit de 16e en 17e eeuw.
M7356: MICHELS, F.W. - Reis zonder einde en andere verhalen.
Y3649: MICHELS, Leonardus Cornelius. - Bijdrage tot het onderzoek van Vondel's werken.
R4082: MICHELS, L.C. - V.S. in 't geweer.
K4864: MICHELS, L.C. - Uit de school van Michels. Opstellen aangeboden aan L.C. Michels bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen op 30 mei 1958.
T4403: MICHELS, A.W. - De provoost-straf. Een pleidooi voor een humanere en rechtvaardiger toepassing van het militaire tucht-recht.
Y7861: MICHELS, L.C. - Joannes Stalpart van der Wiele. Rede ter herdenking van zijn sterfdag uitgesproken te Roermond op 29 December 1930.
H6565: MICHIE, Allan A. - Keep the peace through air power.
L8060: MICHIELS, Ivo. - Verhalen uit Journal brut.
L3725: MICHIELS, Ivo. - Journal brut. Met een nawoord van Joris Gerits.
M9641: MICHIELS, Ivo. - Orchis militaris.
W6329: MICHIELS, Ivo. - Het boek der nauwe relaties. Journal brut. Boek twee.
K5280: MICHIELS, Ivo. - Journal brut.
K4744: MICHIELS, Ivo. - Het afscheid. Met aantekeningen door Paul de Wispelaere.
R1535: MICHMAN, J. en J. Ilan-Onderwijzer. (ed.). - Opperrabbijn A.S. Onderwijzer 1862-1934 zijn persoon, zijn tijd.
R8587: MICHMAN, Dan. - Het Liberale Jodendom in Nederland 1929-1943.
R5790: MICKLEM, N. - Nationaal Socialisme en Christendom.
T8634: MIDDAG, Guus. - Vrolijk als een vergelijking. Vijftig kleine essays over poëzie.
R4385: DE MIDDELAER. - De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Eerste jaargang nr: I, october 1841.
R4383: DE MIDDELAER. - De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Eerste jaargang nr: XI en XII augustus/september 1841.
R4384: DE MIDDELAER. - De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Eerste jaargang nr: X, july 1841.
R4382: DE MIDDELAER. - De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Tweede jaargang nr: 1, october 1841 - nr 12: augustus/september 1842. [Mist nrs: 4 en 8].
M6214: MIDDELDORP, A. - Morgen misschien.
B9498: MIDDELKOOP, Norbert (red.). - Kopstukken. Amsterdammers geportretteerd 1660-1800.
R3500: MIDDENDORP, W. - Vrede door strijd. Indonesische Mei-rede.
R5953: MIDDENDORP, Jan. - Ha ! Haagse boekvormgeving na 1945.
H0006: MIDDLEMAS, Keith. - Pursuit of pleasure. High Society in the 1900s.
T1815: MIEDEMA, Niek. - Een dampkring van cultuur. De premie-uitgaven van de Wereldbibliotheek-Vereniging 1925-1986.
B2441: MIEDEMA, R. - Odilon Redon en Albrecht Durer.
Y8326: MIELEN, Eddy (ed.). - C.C.S. Crone. Kroniek van een Utrechtse schrijver. De Engelbewaarder Nr. 11.
H7093: MIELKE, Hans (ed.). - Manierismus in Holland um 1600. Kupferstiche, Holzschnitte und Zeichnungen aus dem Berliner Kupferstichkabinett.
H6616: MIELKE, Heinz-Pieter / Katharina Guting. - Nederrijns drukwerk. De chromolithografische drukkerijen van het industriegebied Krefeld-Monchengladbach-Viersen.
Y7043: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. [Nieuwe reeks] Nrs: 6-7/8-9/10. Augustus t/m December 1926.
Y3022: DE WITTE MIER. - De Witte Mier 1e jaargang Nr. 9 Januari 1913. 2e jaargang nrs: 1 en 4. 1913/1914.
Y3020: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Nr: 1. [Nieuwe reeks] Januari 1924.
Y3018: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Nr: 2. [Nieuwe reeks] Februari 1924.
Y1400: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Nrs: 9 - 10 - 11- 12. Januari t/m April. 1913. Onder Redactie van J. Greshoff.
R5260: MIERAS, Johannes Pieter. - Liber amicorum J.P. Mieras.
H2026: MIERLO, J. van. - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Deel I: De Letterkunde van de Middeleeuwen tot 1300. Deel II: De Middelnederlandsche Letterkunde van 1300 tot de Renaissance.
T0782: MIERLO, J. van. - De poëzie van Hadewijch.
B8457: [VELDEKE, Hendrik van] MIERLO, J. van. - Nieuws over Heynrijck van Veldeken. Naar aanleiding van Jungbluth's Untersuchungen zu Heinrich von Veldeken.
B8128: [VELDEKE, Hendrik van] MIERLO, J. van. - Oude en nieuwe bijdragen tot het Veldeke-probleem.
T5731: MIERLO, J. van. - Over leekenbiecht in den Reinaert. (Rein v. 1439).
L1337: MIERLO, J. - Beknopte geschiedenis van de oud- en middelnederlandsche letterkunde.
T3560: MIERLO, J. van. - Perrout gehandhaafd. Eenige kantaanteekeningen bij het verweer van Prof J.W. Muller.
K9522: MIERLO, J. van. - Jan Frans Willems 1793-1846.
K5708: [VELDEKE, Hendrik van] MIERLO, J. van. - De speelman Hendrik van Veldeke.
T4771: MIERLO, J. van. - Anna Bijns en de Volksliteratuur in haar Jeugd te Antwerpen.
B2152: MIERLO, J. van. - Sprokkelingen op het gebied der middelnederlandse poëzie.
Y0959: MIERLO, J. Van. - Jacob van Maerlant. Zijn leven, zijn werken, zijn beteekenis.
Y7610: MIERLO, J. van. - Aantekeningen bij een nieuwe uitgave van de jeeste van Walewein.
T4060: MIEROP, Lod. - Met wie mag men trouwen?
Y4890: MIERT, Hans van. - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en jeugdbeweging in Nederlands-Indie, 1918-1930.
B0416: MIGUEL, Salim, & Egle Malheiros. - Memoria de Editor. Organizado por Dorothee de Bruchard.
Y6038: ZUID-HOLLANDSCHE UITGEVERS MIJ. - Fondscatalogus 1963-1964 van de Zuid-Hollandsche Uitgevers Mij., Den Haag.
Y7600: LEIDSCHE UITG. MIJ. - Uitgeverij Leidsche Uitgevers Mij., Leiden. 11 prospectussen en 4 bestelkaartjes.
H5943: MIJKSENAAR, P.J. - Amsterdam hoofdstad. Eertijds, thans, straks.
B8076: MIJKSENAAR, Paul (ed.). - Ontplofte beelden. Een documentaire over inzichtelijkheid in ruimtelijkheid.
Y0144: MIJNHARDT, W.W. - Over de moderniteit van de Nederlandse Republiek.
Y6306: MIJNSSEN, F.J. - De Depecherijder van De Wet. Ten voordeele der concentratie-kampen in Zuid-Afrika.
Y7897: MIKSZATH, Kalman. - De Wonderparaplu. Uit het Hongaarsch door T. Beets-Damste.
Y4632: MILIKOWSKI, Efraim / Ewout Storm van Leeuwen. - OOOOOO. Nummer 1. 1969. poëzie: Hans van den Ban. Proza: C. Bamzaaier. Grafiek Rene Treumann.
Y3734: DE ANTI-MILITARIST. - De Anti-Militarist. Maandblad der Socialistische Oud-Strijders en aanverwanten. Voor Vlaamsch Belgie. 10e Jaargang 1931. Nrs: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7.
B4719: MILL, John O'. - Lyrical Laria in Dutch and Double Dutch. Voorwoord Wim Kan.
B9797: O'MILL, John. - Tafellarijmvet.
Y7823: MILL, John O'. - Popsy Poems. Pre-popsylated poetry. Ripse rijmen in Dutch and Double Dutch.
H4202: MILLER, Henry. - The smile at the foot of the ladder. Drawings by Dick Elffers.
H3671: MILLER, Henry. - De Steenbokskeerkring. Vertaling John Vandenbergh.
L3154: MILLER, Henry. - Glimlachend aan de voet van de ladder. Vertaling Johan van Nieuwenhuizen.
R9059: MILLER, Henry. - Obsceniteit en de wet der wederkerigheid. Vertaling John Vanderbergh.
M5779: MILLER, Arthur. - Na de zondeval, Incident in Vichy. Vertaald door Bert Voeten / Anty Westerling.
K5241: MILLER, Henry. - Zwarte lente. Vertaling J. Vandenbergh.
M2229: MILLER, Arthur. - Na de zondeval. Toneelspel in twee bedrijven. Vertaald door Bert Voeten.
W1095: MILLER, Henry. - The Rosy Crucifixion. Sexus. Book one -six.
R6242: MILLER, Henry. - De Steenbokskeerkring. Vertaling John Vandenbergh.
Y0834: MILLER, Robert W. - The Art Glass Basket.
Y0814: MILLER, Everett & Addie. - The New Martinsville Glass Story. Book II - 1920 - 1950.
H8166: MILLINGTON, Roy. - Stephenson Blake. The last of the old English typefounders.
H8051: MILLS, Magnus. - Komt allen tezamen. Vertaling Rob van Moppes.
T8302: MILNE, A.A. - When we were very young. Decorations by Ernest H. Shepard.
T8297: MILNE, A.A. - Now we are six. Decorations by Ernest H. Shepard.
T2383: MILO, T.H. - De geheime onderhandelingen tusschen De Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van Schout bij Nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
T3435: MILREIS, Colas. - In het Elfenland. Vertaald uit het Zweedsch door Irma.
Y6829: MIN, Neeltje Maria. - Losse vracht.
Y5404: MIN, Neeltje Maria. - Krantenknipsels van/over Neeltje Maria Min.
Y6114: MINCO, Marga. - Floroskoop: Maart.
L8058: MINCO, Marga. - De andere kant. Verhalen.
L4222: MINCO, Marga. - De glazen brug.
L3910: MINCO, Marga. - Door het land.
L3494: MINCO, Marga. - De val.
L0915: MINCO, Marga. - Nagelaten dagen.
W7075: MINCO, Marga. - De zon is maar een zeepbel. Twaalf droomverslagen.
K6506: MINCO, Marga. - Terugkeer.
K4668: MINCO, Marga. - Een leeg huis.
B0580: MINCO, Marga. - De andere kant. Verhalen.
R1684: MINDERAA, P. e.a. (redactie). - Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken.
M8309: MINDERAA, P. e.a. (redactie). - Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken.
B1731: MINDERAA, P. - Karel van de Woestijne zijn leven en werken.
L5313: MINDERAA, P. - Aandacht voor Cats bij zijn 300ste sterfdag.
B7174: MINDERHOUD, H.J. - La Henriade dans la Litterature Hollandaise.
T9922: MINDERHOUD KZ, A. - Praktisch Rekenboekje voor de Scholen. Derde stukje.
T9921: MINDERHOUD KZ, A. - Praktisch Rekenboekje voor de Scholen. Tweede stukje.
H6717: [BECKETT] MINIHAN, John. - Samuel Beckett photographs by John Minihan with an introduction by Aidan Higgins.
L5339: DOCTEUR MINIME. - Le Parnasse hippocratique. Receuil de poésies fantaisistes tirées de différents auteurs plus ou moins drolatiques. Sur des Sujets Hippocratiques de genres divers, hormis le genre ennuyeux.
T3241: MINNAERT, G.D. - Nederlandsche schrijvers van deze tijd. Proza en poezij.
Y1206: MINNAERT, G.D. en J. Vilders. - Kinderlust. Leesboek voor de middelste klas. Vierde stukje.
T2152: MINNE, Andre. - Cirkusmensen.
L5597: MINNE, Richard. - Cyriel Buysse.
R7816: MINNE, Richard. - In den zoeten inval. Voorwoord: Raymond Brulez.
K4343: MINNE, Richard. - Heineke vos en zijn biograaf.
B9163: MIR, Guillermo Hernadez. - De hof der oranjeboomen. Vertaald door J. Slauerhoff.
L7375: MIRABELLA, Giuseppe. - Artisi Italiani dell Ex Libris.
Y9255: MIRANDA, F. de. - K.P.C. de Bazel. Bouwkunst tussen Oost en West. Religieuze en kerkelijke bouwvorm. Richtingbepaling door frontaliteit.
K0381: MIRBEAU, Octave. - De tuin der folteringen. Vertaald door Marin Ros.
T9662: MISHIMA, Yukio. - Na het banket. Roman. Vertaald door Jef Last.
B7476: MISKOTTE, K.H. - Messiaansch verlangen. Het lyrisch werk van Henriette Roland Holst.
R3838: [SPINOZA] MISRAHI, Robert. - La place du desir dans la philosophie eudemoniste de Spinoza.
H8868: MITTLER, Elmar (ed.). - Bibliotheca Palatina. Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986 Heiliggeistkirche Heidelberg.
R3456: MJOBERG, E. - Borneo. De onbekende parel van Nederlandsch-Indie. Het leven, de zeden en de gewoonten der bewoners.
P1724: MOCK, Minny. - Nagelwater.
H7829: MODOR, Janko en Hans van Pinxteren. - Uitreiking Martinus Nijhoffprijs voor Vertalingen 1980 aan Janko Modor en Hans van Pinxteren.
Y9986: MOEBIUS. [= Jean Giraud]. - De erectomaan.
B6508: MOEI, Janneke de. - Joodse kinderen in het kamp Vught.
Y3714: MOELIKER, Kees. - Rotterdamse Natuurvorsers.
T7366: MOEN, Adr. - De Reguliersgracht.
T0542: MOENS, Wies. - Landing.
B6303: MOENS, A.M. - Tafereelen van eene christelijke opvoeding, in Briefwisseling tusschen Moeder en Dochter. Uit het Engelsch. Benevens brieven aan Emilia.
T2883: MOENS, Petronella. - Mevrouw Leliëndal en hare kinderen, of geschenk aan mijne jeugdige vriendinnen.
R6729: MOENS, Wies. - Dertig dagen oorlog. Penteekeningen van Rene de Pauw.
H6662: MOERBEEK, Toine. - Paard en beest. Essays over schilderkunst.
L9151: MOERDIJK, Marie-Cecile. - Mijn hart is warm. Aforismen met een knipoog. Met een woord vooraf van Michel van der Plas.
Y1405: MOERE, Vander J. - Recit de la persecution enduree par les seminaristes du diocese de Gand en 1813 & 1814 a Wezel, a Paris etc. precedee d'un coup d'oeil sur l'histoire de l'Eglise dans ses rapports avec ce diocese de 1800 a 1814, par J. Vander Moere.
R6035: MOERKERK, Herman. - Verwoest Nederland. Een tocht langs de puinen. Beschreven en geteekend door Herman Moerkerk.
R0951: [VONDEL] MOERKERKEN, P.H. van. - Aphorismen uit Vondel's werken saamgelezen.
T0058: MOERKERKEN, P.N. van. - XII oude liederen. Met V prentjes versierd door P.H. van Moerkerken jr.
R9159: MOERKERKEN Jr., P.H. van. - De doodendans. Drama met een woord vooraf over Dramatische Vertooningen.
W8202: MOERKERKEN, P.N. van. - Naar de eenzaamheid.
W7953: MOERKERKEN, P.H. van. - De bloedrode planeet of Merlijns laatste vizioen.
K7176: MOERKERKEN, P.N. van. - De verwildering.
R8672: MOERKERKEN, P.H. van. - Jan van den Dom.
Y5413: MOERKERKEN, P.H. van. - Krantenknipsels van/over P.H. van Moerkerken.
M3405: MOERKERKEN, P.N. van. - Naar de eenzaamheid. Herinneringen van een onbekende.
K4221: MOERKERKEN, P.H. van. - Het nieuwe Jeruzalem.
W3441: MOERKERKEN, P.N. van. - In den lusthof Arkadie.
R6930: MOERKERKEN, P.N. van. - In den lusthof Arkadie.
R3772: MOERKERKEN Jr., P.H. van. - Modron. Een dramatisch spel.
Y9268: MOERKERKEN Jr., P.H. van. - Modron. Een dramatisch spel.
R2999: MOERMAN, Josien. - Lexicon Nederlandstalige auteurs.
H3350: MOERMAN, Josien. - Lexicon internationale auteurs.
Y6357: MOERMAN, Josien (ed.). - Spectrum Nederlandstalige auteurs.
H7833: MOK, M. - Verzen van Nederland.
H7728: MOK, Maurits. - Berijmde bokkesprongen.
T8945: MOK, Maurits. - Grondtoon.
H5656: MOK, Maurits. - Laat getijde.
B8803: MOK, Maurits. - Een mens van nergens. Novelle.
R1873: MOK, M. - Europa. Gedicht.
B7311: MOK, Maurits. - De vliegende Hollander.
L8827: MOK, Maurits. - Zeven gedichten & een fragment.
M8068: MOK, Maurits. - Woorden in het donker.
R9170: MOK, Maurits. - Berijmde bokkesprongen.
W7973: MOK, Maurits. - Kaas- en broodspel.
A0312: MOK, M. - Scheppingsdroom.
Y6047: MOK, S. - Hervorming van het ontslagrecht.
R7414: MOK, S. - Het Moderne Arbeidsrecht. Rede uitgesproken op de 16de Alg. Vergadering van het N.V.V. (28 mei 1935).
W4424: MOK, Maurits. - De rattenvanger. Een gedicht.
K0870: MOK, Maurits. - Storm uit het Oosten.
K2433: MOK, Maurits / Berend Boudewijn e.a. - Eerbetoon en vriendschap aan Johan van der Woude.
K9585: MOL, H. - Geloof en bijgeloof in de fonetiek.
T8947: MOLEN, W.J. van der. - De onderkant van het licht.
T8835: MOLEN, W.J. van der. - Op een grasstengel klimmen. Gedichten.
H1537: MOLEN, W.J. van der. - Sous-Terrain.
Y0015: [BIJLSMA, Auke] MOLEN, Martijn van der (foto's). - Auke 65 in vijfenzestig portretten. Met DVD: Geen buizen maar huizen.
B6990: MOLEN, Joh. R. ter. - Arti & Urbi. De stichting Museum Boymans-van Beuningen als steunpilaar onder een Rotterdams museum.
T8787: MOLEN, W.J. van der. - Wegwijzers naar nergens. Gedichten.
T8788: MOLEN, W.J. van der. - Geeft 't leven terug? Gedichten.
T8722: MOLEN, W.J. van der. - Over het hoofd gezien.
B3375: MOLEN, F.J. van der. - Het kind in de literatuur. Schilderingen van kinderleven. Bijeengebracht.
R6442: MOLEN, P. van der. - De Hogerhuist-ragedie. Een terugblik op het strafproces in 1896 gevoerd tegen de drie gebroeders Hogerhuis en de vruchteloze jarenlange strijd voor hun invrijheidstelling.
R6289: MOLEN, S.J. van der. - De Friese Tjalk. Volbeladen met liederen, deuntjes en dansen.
K2236: MOLEN, Frits van der en Maps Valk. - Na mij, mevrouw. Viertien verhalen om en om.
Y9687: MOLEN, S.J. van der. - De Friese Tjalk. Volbeladen met liederen, deuntjes en dansen.
K7693: MOLENAAR, Johan de. - Dubbelconcert. Vertaalde gedichten.
W7823: MOLENAAR, Johan de. - Kleine suite. Gedichten over muziek.
T4661: MOLENAAR, Frans. - Frans Molenaar design.
T4643: MOLENAAR, A.M. - Bloemlezing uit Huygens' Kleinere Gedichten.
T2050: MOLENBROEK, P. - De Duitsche Wetenschap.
T5292: MOLENBROEK, P. - De onwaarheid van J'Accuse!
R8820: MOLENDIJK, Herman. - Bloederige vaderlandsliefde.
R8821: MOLENDIJK, Herman. - De eerste plichten.
R8822: MOLENDIJK, Herman. - Waarom jij niet?
R5925: MOLENDIJK, Herman. - Rapport omtrent het onderzoek naar de toestanden te plattelande in verband met onze jeugdarbeid ingesteld door het hoofdbestuur der Arbeiders Jeugd Centrale.
Y5529: MOLHAISNE, P. de. - La Fete de la Hollande. Strophes Dediees a sa Majeste Wilhelmine Princesse d'Orange-Nassau Reine des Pays-Bas.
L7174: MOLHUYSEN, P.C. - Twee brieven uit de correspondentie van Hugo Grotius.
T9379: MOLHUYSEN, BLOK & KOSSMANN. - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.
Y4517: MOLHUYZEN, P.C. - Levensberigt van St. Lebuinus.
B2685: MOLIERE. - Le Tartufe. Le depit amoureux.
Y6496: MOLIERE, J.B.P. - De Schelmenstreken van Scapin. Blijspel naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1671. Vertaling S.J. Bouberg Wilson.
R2806: MOLIN, J.H.G. Rob. - Het heelal in de huiskamer. De poeticale opvattingen van Adriaan Morrien.
K5649: MOLIN, Rob. - Aardbeien in september. Verhalen.
W2025: MOLIN, Rob. - Een dichte liguster. Roman.
B0276: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - Studies over Vondel en zijn tijd. Liber Amicorum van B.H. Molkenboer O.P.
T9176: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Tweemaandelijksch tijdschrift, 10e jaargang nr. 2, april 1939.
T9175: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 8e jaargang nr. 1, januari 1937.
T9174: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 5e jaargang nr. 4, october 1934.
T9172: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 2e jaargang nr. 1, februari 1931.
T9173: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 4e jaargang nr. 1, januari 1933.
T9171: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 1e jaargang nr. 4, december 1930.
T9170: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 1e jaargang nr. 1, juni 1930.
L7965: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - De jonge Vondel.
Y4591: [VONDEL] MOLKENBOER, - Beschrijving en reyen van Vondels Jephta . Vertoond in het voorjaar 1914 door de R.K. Studentenvereniging Veritas.
L6835: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - Het rhythme van de Vondelwaardeering.
T1543: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 2e jaargang. 1931.
T7975: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 8e jaargang. 1937.
T7979: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 3e jaargang. 1932.
T7974: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 7e jaargang. 1936.
T7972: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 5e jaargang. 1934.
T7973: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 6e jaargang. 1935.
Y6797: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - Vondel-Schetsen.
R1432: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - Register op de Vondelkroniek. Jaargangen I-X, 1931-1940.
Y1336: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Tweemaandelijksch tijdschrift, 10e jaargang. Nr. 6. Feestnummer aan Molkenboer bij zijn zestigsten verjaardag aangeboden door zijn leerlingen.
Y1332: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ed.). - Vondelkroniek. Tweemaandelijksch tijdschrift, 11e jaargang nr. 3, juni 1940,
B1726: MOLKENBOER, B.H. en A.H.M.J. van Rooy. (ed). - Pater de Groot. Herdenking en hulde.
B2566: MOLL, Willem Hendrik. - Ueber den Einfluss der lateinischen Vagantendichtung auf die Lyrik Walters von der Vogelweide und die seiner Epigonen im 13. Jahrhundert.
B1655: MOLL, G. - Verhandeling over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders.
Y3410: MOLL, W. - Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst. Twee delen.
Y0339: MOLL, Willem. - Leerrede na den 18den verjaardag van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, Kroonprins van Nederland, in tegenwoordigheid van het Vorstelijk Huis uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, op den vijfden September 1858, door W. Moll.
A0117: MOLLE, Bert van. - Toen vond zijn vader de avond uit.
L6056: MOLLEMA, J.C. - Een zedeprint van den ouden zeiltijd.
L4236: MOLLEMA, J.C. - Voor den stroom en op de klippen. De lotgevallen van Frans en Pieter Bol.
L4123: MOLLER, H.W.E. - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde.
T4834: MOLLER, H.W.E. - Karel ende Elegast. Middeleeuws Ridderdicht. Met verklarende aantekeningen.
T4835: MOLLER, H.W.E. - Karel ende Elegast. Middeleeuws Ridderdicht. Met verklarende aantekeningen.
K2364: [VONDEL] MOLLER, Henrik Willem Evert. - De Heerlijckheit der Kercke van Joost van den Vondel.
Y1782: MOLLISON, Elizabeth en Henk Romijn Meijer (eds.). - Spiegel van de Engelse poëzie uit de gehele wereld. Deel twee. Dichters van de twintigste eeuw.
T1492: MOMIYAMA, Nanae. - Sumi-E. An Introduction to Ink Painting.
R6453: MOMMEN, Andre. - De Belgische Werkliedenpartij. Ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme (1880-1914).
Y2153: MONCHEN, William. - Marsch-album voor piano.
B6816: MONCHY-NILSSON, Gunvor de. - Een twijfelende nar. Gedichten. Tekeningen van Luis Filcer.
T5201: LE PETIT MONDE. - Le petit monde. Journal menuel pour les enfants de trois a dix ans. 1re annee, janvier 1878 - decembre 1878.
Y8161: LE MIROIR DU MONDE. - Le Miroir du Monde. Hebdomadaire illustre. Deuxieme annee numero 86, 24 octobre 1931.
K0031: MONDEY, David. - Vliegtuigen.
Y4896: MONDFELD, Wolfram zu. - Drieduizend jaar zeeroverij. Van de piraten uit de klassieke oudheid tot en met de kapers van de twintigste eeuw. Hun persoonlijkheid, hun avontuurlijk leven en hun schepen.
L9182: MONDLIN, Marvin & Roy Meador. - Book Row. An anecdotal and pictorial history of the Antiquarian Book Trade.
B0239: MONDRIA, Henk R. - Bommelbibliografie. En de bommelverhalen: Tom poes en de maanraket, Dieper leven en Heer Bommel en de superconcentratie.
Y9853: MONDRIA, Henk R. - Bommelbibliografie. Met Marten Toonder, Vertellen: een vermomde behoefte aan communicatie. Kappiebibliografie; Pandabibliografie; Hollewijnbibliografie en overig werk van Toonder.
Y9860: [TOONDER] MONDRIA, H.R. - Bommelbibliografie. Eerste nederlandse stripkatalogus.
K0351: MONDUCCI, Elio and Massimo Pirondini. - L Honorato et gran Palaggio. I Vicedomini a Reggio Emilia: la famiglia, la dimora, gli affreschi.
T7780: MONELLI, PAolo. - Mussolini. Leven en ondergang. Vertaald door Jeroen Franke.
H0817: MONESTIER, Martin. - The art of paper currency.
Y2126: KUNSTHANDEL MONET. - Philipp Bauknecht 1884-1933. Oelbilder, Aquerelle, Grafik. Ausstellung zum 100. Geburtstag.
W0149: MONNICH, C.W. - Koningsvanen. Latijns-christelijke poëzie tussen Oudheid en Middeleeuwen 300 - 600.
K4905: MONNICH, C.W. en J.W. Schulte Nordholt. e.a. - 'Ergenshuizen' of 'nergens meer'? Utopie en anti-utopie rond Orwells jaar 1984.
L8906: MONNICKENDAM, Martin. - Martin Monnickendam 1874-1943.
Y1703: MONNIKENDAM, Joep / Hans Woestenburg. - Herder. Her en Der.
R3382: MONOD-FONTAINE, Isabelle. - Daniel-Henry Kahnweiler, Marchand, Editeur, Ecrivain.
B8609: MONOTYPE. - Een zak-prentenboek over Monotype machines.
B3086: MONOTYPE. - Het staat vrij te vragen over Monotype losse-letter zet- en gietmachines.
Y4618: LETTERPROEF MONOTYPE. - Monotype Display Faces.
Y9301: LETTERPROEF. MONOTYPE. - Index to classified lists of Monotype Special Matrices.
T2374: MONROE, Will. S. - Kinderleven.
T0388: MONROE, Wilh. S. - De ontwikkeling van het Sociale Bewustzijn der Kinderen. Bijdrage tot de studie der psychologie en paedagogiek van de kinderjaren. Bewerkt door M.J. Vles.
H6887: MONROY, J.F. - Vocht en papier.
L8026: MONT, Pol de. - Jan van Beers.
B1732: MONT, Pol de. - Twee legenden.
Y7258: MONTAG, S. - Boven en onder de grond op Schiermonnikoog.
T1031: MONTAGNE, V.A. Dela. - Gedichten.
L2035: MONTAGNE, Victor dela. - Gedichten. Inleiding Emmanuel de Bom.
R4099: MONTAGNE, O. en Johan Winkler. - Doctor Henri Polak. Van het vuur dat in hem brandde.
T4599: MONTAGNON, B. Adrien Marwuet / Marcel Deat / Max Bonnafous. - Neo-socialisme? Orde gezag natie. Vertaald en ingeleid door E. Boekman.
T9751: MONTAGUE, Lady Mary Wortley. - Letters of Lady Mary Wortley Montague. Written during her travels in Europe, Asia, and Africa; to which are added Poems by the same author.
Y9602: MONTAIGNE. - Uren met Montaigne. Een keur van stukken uit zijne werken, vertaald en van een inleiding en aanteekeningen voorzien door Jan van Nijlen.
H5438: MONTAIGNE, Michel de. - Ouders en kinderen. Essays over de opvoeding. Vertaald door Hans van Pinxteren.
T0223: MONTAIGNE. - Les inscriptions dans la bibliothèque de Montaigne.
K6354: MONTAIGNE, Michel de. - The Autobiography. Translated, edited and introduced by Marvin Lowenthal.
Y9579: MONTAIGNE, Michel de. - Ik ben nogal klein van stuk. Essays over de ijdelheid. Vertaald door Hans van Pinxteren.
Y9582: MONTAIGNE, Michel de. - Over de wreedheid. Essays. Vertaald door Hans van Pinxteren.
Y9584: MONTAIGNE, Michel de. - Drijf nooit je vijand in het nauw. Essays. Vertaald door Hans van Pinxteren.
Y9649: MONTAIGNE, Michel de. - Essais de Michel Montaigne. Aves des notes de tous les commentateurs.
M3592: MONTENS, Fons [Sameng.]. - O Kersnacht, schooner dan de dagen, een bundel Kerstverzen. [gedichten van Vondel, Gezelle, Leopold, Van Looy, De Merode, Nijhoff, De Vries, Van Duinkerken, Werumeus Buning, Minderaa].
L7990: MONTEPIN, Xavier de. - De Man met de wassen beelden. Vertaald uit het Frans. Feuilleton van het Zondagsblad van het Nieuwsblad voor Nederland.
Y1674: MONTESQUIEU. - Perzische brieven. Vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek.
T2024: MONTEYNE, Lode. - Spiegel van het Modern Tooneel in Vlaanderen. Een critische beschouwing.
T1601: MONTEYNE, Lode. - Charles de Coster. De mensch en de kunstenaar. Met een voorrede van Georges Eekhoud.
T5944: MONTEYNE, Lode. - Wendingen in de moderne tooneelkunst. Van de Hertog van Meiningen tot Piscator - den Rebel. Eerste deel 1870-1918. Tweede deel: 1918-1930.
B8097: MONTEYNE, Lode. - Geerten Basse.
R9687: MONTEYNE, Lode. - Lode Baekelmans. Een inleiding tot zijn werk.
R9014: MONTEYNE, Lode. - Het schoone avontuur.
R3160: MONTEYNE, Lode. - Kritische Bijdragen over Tooneel. Met een inleidend woord van Maurits Sabbe.
L8311: MONTGOMERY, Florence. - Meta Forrester. Een zeer eenvoudig verhaal. Uit het Engelsch door Almine.
H9855: MONTHAYE, A. - Het Grafisch Bedrijf.
T5026: MONTIJN, A.J. - De geschiedenis der plaatselijke keuze in Nederland.
T3023: MONTIJN, Ileen. - 't Gonst. 125 jaar De Bijenkorf.
R0602: MOOIJ, J.J.A. - De ruimte van de tijd.
R0592: MOOIJ, J.J.A. - De andere aarde. Maanreisverhalen door de eeuwen heen.
L5945: MOOIJ, Anne L.A. - Caracteres principaux et tendances des romans psychologiques chez quelques femmes auteurs, de Mme Riccoboni a Mme de Souza ( 1757 - 1826).
L3610: MOOIJ, J.J.A. - Menagerie van het imaginaire: Dichters over dieren.
H8406: MOOIJ, Martin. - Adriaan van der Veen.
Y5462: MOOIJ, Charles de e.a. - Het Jaren 50 boek.
L1806: FORUM. Willem Mooijman (verz.). - Forum. Brieven, citaten, dokumenten en knipsels. Ingeleid door L. Mosheuvel.
K7131: MOOIJWEER, Marianne. - De Amerikaanse droom van Frederik van Eeden.
H2236: MOOK, Paul van. - Brand.
K7196: MOOLENAAR, David en Herman Poort. - Nederlandsche verskunst. Kritische studien. Eerste deel.
Y3652: [VONDEL] MOOLHUIZEN, J.J. - Vondels Lucifer en Miltons Verloren Paradijs. Kritisch onderzoek.
T1640: MOONEN, A. - Open afdeling.
T1799: MOONS, Ad. - Ontstaan en Ontwikkeling der Stedelijke Volksboekerijen van Antwerpen 1865-1925.
T8901: MOOR, Margriet de. - De kegelwerper.
H4095: MOOR, Margriet de. - Zee-Binnen.
B9441: MOOR, Wam de. - Van Oudshoorn. Biografie van de ambtenaar-schrijver J.K. Feijlbrief. Twee delen: Boek Een 1876-1933, Boek Twee 1933-1951.
B6067: MOOR, Margriet de. - Kreutzersonate.
K6610: MOOR, Wam de. - De mannen van de blauwe boten. Verhalen.
Y5407: MOOR, Margriet de. - Krantenknipsels van/over Margriet de Moor.
M0216: MOOR, Wam de. - Koolhaas onder de mensen. Profiel van een bovenmaats auteur.
K1918: MOOR, Wam de. - Deze kant op. Kritieken en profielen van boeken en schrijvers 1979-1984.
B8969: MOORE, Frank J. - The magic moving alphabet book.
T2282: MOOREHEAD, Alan. - Gallipoli.
Y9402: MOOREHEAD, Alan. - Darwin en de Beagle. Een scheepsreis naar de oertijd.
R4410: MOORMANN, Eric M. & Wilfried Uitterhoeve. - Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
R9573: MOORMANN, J.G.M. - De Geheimtalen. Het Bargoense standaardwerk, met een nieuw, nagelaten deel.
Y9509: [BILDERDIJK] MOORMANN, George (ed.), - De Bilderdijkkist.
R6806: DE ZINGENDE ZAAG. George Moormann (ed.). - De Zingende Zaag Nr. 21/22. Zigzag: poëzie als kinderspel.
R6803: DE ZINGENDE ZAAG. George Moormann (ed.). - De Zingende Zaag Nr. 20. Op de rug van de hemel.
R6802: DE ZINGENDE ZAAG. George Moormann (ed.). - De Zingende Zaag Nr. 19. De Missing Link.
R6792: DE ZINGENDE ZAAG. George Moormann (ed.). - De Zingende Zaag Nr. 18. Trek: over reizen eetlust en verlangen.
R6790: DE ZINGENDE ZAAG. George Moormann (ed.). - De Zingende Zaag Nr. 16/17. De parabel van de kringloop.
Y8906: MOORSEL, P.P.V. van. - Maarten Poelhekke, een pionier.
T1420: MOORTEL, M. van de. - Vrouwen treden uit de schaduw.
L2783: MOOSER, Ron. - Variaties op Frank. Drie prozastukken.
T1121: MOOY, Henriette. - Gruis. Een bundel aphorismen.
R9994: MOOY, Wim de en Pieter Groenewold. - Schaduwen van gisteren.
K6622: MOOY, Henriette. - Bij de bloemen.
K6211: MOOY, Henriette. - Schakeeringen.
T4263: MOOY, Henriette. - Het duitse schrikbewind 1940-1945. Dagboek en herinnering.
Y8272: MOOY, Henriette. - "Hak dan mijn kop maar af" en andere verzen.
Y8939: MOOY, Henriette. - Grijs en blauw. Verzen.
T1764: MORAK, P.H. - Simon Turchi of De Italianen te Antwerpen, Treurspel in zes bedrijven, vrij naar den roman van denzelfden naam van Hendrik Conscience voor Rederijkers bewerkt door....
T5221: MORALES, Balthasar Gracian Y. - Gracian. A Selection of Wise, Witty, Moral and Satyrical Maxims, Pluck'd from the writings of the Spanish Philosoher & Monk.
W8400: MORAN, James. - Stanley Morison. His typographic achievement.
W8274: MORAN, James. - Stanley Morison. His typographic achievement.
R1910: MORAVIA, Alberto. - De luipaardvrouw.
Y9238: MOREAU, Philippe. - Op de muren van Pompeji. 123 op stenen en muren aangebrachte opschriften, geselecteerd door Philippe Moreau, uit het Latijn vertaald door Ivo Gay.
Y9265: MORESCO, A. - Journalistieke manoeuvres met den zedenspiegel.
M3703: MORET-BOOGAART, M.C. - Het mixerboekje.
H5668: MORGENSTERN, Christian. - De knie en andere gedichten. Vertaling Johan van Nieuwenhuizen.
T1781: MORING, Marcel. - Dis. Roman.
A0758: MÖRING, Marcel. - Het grote verlangen.
T0566: MÖRING, Marcel. - Mendels erfenis.
R4217: MORING, Marcel. - Een lange weg. Essay.
Y5623: MORING, Marcel. - Mendel. Roman.
Y5411: MORING, Marcel. - Krantenknipsels van/over Marcel Moring.
Y7692: MORING, Marcel. - Bederf is de weg van alle vlees. Een verhaal.
E0073: MORING, Marcel. - In Babylon. Roman.
Y8740: MORING, Marcel. - Knotjes, strings en plankton.
H6617: MORISON, Stanley. - Schrift Inschrift Druck. Mit 28 Abbildungen.
B8091: MORISON, Stanley. - The art of printing. Annual lecture on aspects of art.
B7716: MORISON, Stanley. - First principles of typography.
B4402: MORISON, Stanley. - Handbuch der Druckerkunst. 250 Beispiele mustergultiger Antiquadrucke aus den Jahren 1500-1900.
W7203: MORISON, Stanley. - Grondbeginselen der Typografie. Vertaling Huib van Krimpen.
K4832: MORISON, Stanley. - Grondbeginselen van de typografie. Naar de laatste uitgave uit het Engelsch vertaald.
R4899: [WILDE, Oscar] MORLEY, Sheridan. - Oscar Wilde.
B9085: MORPURGO, J.E. - Allen Lane. King Penguin. A Biography.
B1021: MORPURGO, E. - De nonsens-poëzie. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Italiaanse taal- en letterkunde aan de UVA.
H6294: MORRIEN, Adriaan. - Waarom ik geen Dante specialist ben geworden. (Een bijdrage tot het probleem van de besluitvorming.
H5372: MORRIEN, Adriaan. - Alissa en Adrienne.
H5186: MORRIEN, Adriaan. - Een bijzonder mooi been.
H3862: MORRIEN, Adriaan. - Avond in een tuin.
H3534: MORRIEN, Adriaan. - Het kalfje van de gnoe en andere miniaturen.
R1626: MORRIEN, Adriaan. - Brood op de plank. Verzameld kritisch proza 2.
B8151: MORRIEN, Adriaan. - Kijken naar de wolken. Gedichten.
L1630: MORRIEN, Adriaan. - Mens en engel.
L1035: MORRIEN, Adriaan (ed.).. - Beeldende poëzie 1. Amsterdam. Bijeengebracht, ingeleid en van bio- en bibliografieen voorzien. Foto's: Eddy Posthuma de Boer.
H9482: MORRIEN, Adriaan. - Waarom ik geen Dante-specialist ben geworden. verhalen.
K8716: MORRIEN, Adriaan. - Brood op de plank. Verzameld Kritisch Proza 2 delen.
K8109: MORRIEN, Adriaan. - Op bezoek bij Albert Vigoleis Thelen.
M6961: MORRIEN, Adriaan. - Cryptogram.
Y4935: MORRIEN, Jaap. - Aroen. Jan Stam, rebel in Indonesie en Nederland.
W7465: MORRIEN, Adriaan. - Ontmoeting encounter. Ills: Bhaskar Hande.
Y5577: MORRIEN, Adriaan. - Het kind en zijn spel.
Y5410: MORRIEN, A. - Krantenknipsels van/over A. Morrien.
Y4385: MORRIEN, Adriaan en Karel Soudijn. - Geluk en gelazer in de letteren.
H9054: MORRIEN, Adriaan. - Plantage Muidergracht.
T8202: MORRIEN, Adriaan. - Verzamelde gedichten.
M2413: MORRIEN, Adriaan. - poëzie van nu. Bijeengebracht door....
Y1007: MORRIEN, Adriaan en Koos Schuur. (red.). - Uit de Korf no 1. Mei 1946.
K1625: MORRIEN, Adriaan. - Ik heb nu weer de tijd.
Y1985: MORRIS, Desmond. - En nu is het Kerstmis.
W7539: MORRIS, Christopher. - Western Political Thought. Volume one: Plato to Augustine.
T5726: MORRISH, Reginald. - The police and crime-detection to-day.
B6512: MORRISON, Blake. - De rechtvaardiging van Gutenberg. Vertaling Ronald Cohen.
Y0813: MORRISON MCCLINTON, Katharine. - Collecting American Glass.
K0057: MORTIER, Erwin. - Vergeten licht. Gedichten.
H2095: MORTIER, Erwin. - Marcel. Roman.
Y3166: MORTIER, Erwin. - Groeten uit Nieuwvliet / Greetings from Nieuwvliet. Vertaling / Translated by S.J. Leinbach.
Y5409: MORTIER, Erwin. - Krantenknipsels van/over Erwin Mortier.
T7698: MORTIER, A. - Les soldats aux cotes des travailleurs. Contre le Fascisme.
Y3069: MORTON, Frederic. - Onweer in de schemering. Wenen 1913-1914.
Y7828: MORTON, Andrew. - Madonna.
B6555: MORYA, [Mahatma]. - Denken!
T2867: MORYA e.a. - Ontwaking. 1e jaargang No. 1 en No. 3.
Y4829: MOSCOU-DE RUYTER, M. - Vogelvrij. Het leven buiten de kampen op Java 1942-1945.
Y1112: MOSHER, Thomas B. - The Bibelot. A Reprint of poetry and Prose for Book Lovers, chosen in part from scarce editions and sources not generally known. Three issues
R0395: MOSHEUVEL, L.H. - Een roosvenster. Aantekeningen bij Een winter aan zee van A. Roland Holst. A commentary on Een Winter aan zee by A. Roland Holst (with a summary in English).
T3807: MOSK, Jaap (ed.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 2003. Inhoud: Textielonderzoek, textielonderzoekers en faciliteiten. Kralen.
T3806: MOSK, Jaap (ed.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 2002. Inhoud: Jacquard in erfgoed en in industrie. Wat je van ver haalt...VOC en textiel.
R7611: MOSLEY, Leonard. - Parachutisten boven Holland. [Vertaald uit het Engels].
T6181: MOSMANS, H. - De Grondslagen van het Socialisme. Populair-wetenschappelijk behandeld.
L5019: MOSSELMAN, Frederik. - Der Wortschatz Gottfrieds von Strassburg.
Y2490: MOST, John. - De godspest. Een besmettelijke ziekte, door de doctoren weinig bestudeerd, door de geestelijkheid verspreid. Holl. Vert. Jacq Krul.
M6686: MOTT, Carolyn / Leo B. Baisden. - The children's book on how to use books and libraries.
E0169: MOULIJN, S. - De lithografische prentkunst. Met illustraties.
K6030: MOULIN, R. en P. Morel. (ed.). - Pierre Kemp. Man in het zwart, heer van het groen. De Engelbewaarder Nr 18.
R6795: MOULIN, Leo. - Grote figuren uit Belgie.
B4688: MOUNIER, P.J.J. - Discours preche le 15 Novembre 1863, a l'occasion du jubile semi-seculaire de la Restauration nationale de la Hollande en Novembre 1813; dans le nouveau Temple Wallon d'Amsterdam.
B8093: MOURIK, Frans van. - Beeldschermtypografie.
R2217: MOURITS, Jan e.a. (eds.). - De Stem der Jongeren. Maandblad van socialistiese jongeren.
L3337: MOUSTIER, Benoit du. - Met de mystieken van overzee. Met een inleiding door Anton van Duinkerken.
Y5901: [ERASMUS] MOUT, M.E.H.N. - Erasmus als polemicus. Jaarrede van de voorzitter.
Y7960: MOUT, A. - Het theater van Houtkamp. Een roman.
R2122: MOUTON, W.Th. - In Memoriam.
B4857: MOUTON J.TH. (Voorw.). - De Bond voor Zedelijk Onderwijs 'The Moral Education League' en zijne werkwijze. Door een lid van de M.E.L.
Y6736: DER MOUW, Johan Andreas. - Verzamelde werken. Brahman I & II.
Y1698: MOYNAHAN, Brian. - De Eeuw van Rusland. De geschiedenis van een wereldmacht.
R2273: MOZIN, Abbe. - Neue Sammlung französischer und deutscher, theils neuer, theils aus den besten französischen und deutschen Briefstellern ausgewählter Handlungsbriefe, sowohl zur Bildung im kaufmannischen Briefstyle, als zum Uebersetzen in beide Sprachen bestimmt.
H9838: MUDDE, Joh. - Het misbruik van de lettervormen. Harde woorden en prikkelende opmerkingen over - met de bedoeling in brede kring aandacht te vragen voor de schone letter en op te wekken dit misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan.
T0642: MUEREN, Floris van der. - Vlaamsche muziek en componisten in de XIXde en XXste eeuw.
R6595: MUHLE, Hans / Martien Beversluis (vert.). - Arbeiders-Noodlot. (Das proletarische Schicksal).
Y4881: MUIDERMAN, Ans. - De man in het wit. Het leven van Henri Dunant.
Y1358: DE MUIDERTOREN. - De Muidertoren. Periodiek voor leden van de Boekenclub. 3e Jaargang 1950. Nrs. 1 t/m 4.
L1733: MUINCK, Bernard Ebo de. - Een Regentenhuishouding omstreeks 1700. Gegevens uit de prive-boekhouding van Mr. Cornelis de Jonge van Ellemeet, Ontvanger-Generaal der Verenigde Nederlander (1646-1721).
W6834: MUIR, Percy. - Victorian illustrated books.
L7138: MULDER, Anne H. - Logarithmen en Rozen.
B0201: MULDER, Etty. e.a. - Programma en teksten, uitgesproken bij de uitreiking van de Verzetsprijs 1987.
L6285: MULDER, Egge S. - Die Teologie van die Jesaja-Apokalipse, Jesaja 24-27.
H1147: MULDER, Anne H. - Een Ars Amandi. Dat is de kunst van het beminnen.
L5285: MULDER, J. - Van Laurens Jansz. Coster tot Apple Macintosh. Vijf eeuwen tekstverwerking.
L5132: MULDER, Harm. - Cognition and volition in language.
B9398: MULDER, Hans. - Een groote laars een plompe voet. Nederland en de Nazi's in spotprent en karikatuur 1933-1945. Met een voorwoord van Marten Toonder.
H9759: MULDER, Anne H. - Passepartout. Ingeleid door E.D. Spelberg.
T6927: MULDER, B. - Oorlog en waarheid.
P0948: MULDER, Hk. - Boutens en Bijbel. Een studie.
L2641: MULDER, Anne H. - Franse Caprices en Franse Soldaten.
T0113: MULDER, W. - De Iersche Kwestie. Een Overzicht.
H8450: MULDER, Jan. - De vrouw als karretje. Verhalen.
K8881: MULDER, Anne H. - De ezel van de heilige stal. Z'n origine en perspectieven z'n grillen en grieven.
R9049: MULDER, Annie H. - Kinderliedjes die eeuwen oud zijn.
M5919: MULDER, Reinjan / Bob Polak. - De ziekte van Kronkel en ander verval. Propria Cures 1973-1979.
R8194: MULDER, G.J. - Redevoering over P.O.C. Vorsselman de Heer; uitgesproken in het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht, 7 Januarij 1842.
M4109: MULDER, Anne H. - Joyeus relaas. Tot op een cicero nauwkeurig van schrijvende monniken tot rotatiepersen met al wat daar tussen ligt aan poetskatoen en regenmiddagen drukinkt en clareit zetsel en pastei.
K0706: MULDER, M. - De erkenning en werking van de factor macht in de organisatie.
K2993: MULDER, H.A. - Opstelle oor Poesie.
Y6213: MULDER, Jan. - De Vrouw als Karretje. Een fenomenologie over het te duwen voorwerp.
K1951: MULDER, H.A. - Twee werelde. Opstelle oor Afrikaanse en Nederlandse Letterkunde.
B0857: MULDER, Anne H. - Logarithmen en Rozen.
K1721: MULDER, Jan. - Iris in de zomer van 2003.
Y9198: MULDER, Anne H. - Zes en twintig fantasieën op de zes en twintig letters van het alfabet. Voorafgegaan door een uitvoerige inleiding op Oosthoek's Encyclopaedie en met tekeningen van Karel Hoekendijk.
Y9531: MULDER de VRIES, H. e.a. - Wat Jantje niet leert zal Jan niet weten. Spreekwoorden, spreuken & gezegden.
L4726: MULDERS, Martinus H. - Geert Groote en het huwelijk. Uitgave van zijn tractaat De Matrimonio en onderzoek naar de bronnen.
T2792: MULISCH, Harry. - Vijf fabels: De pupil, De elementen, Het beeld en de klok, Voorval, De gezochte spiegel.
H7517: MULISCH, Harry. - De verhalen.
R0847: MULISCH, Harry. - De versierde mens.
Y7067: MULISCH, Harry / Onno Blom. - Mijn getijdenboek1927-1951 / Zijn getijdenboek 1952-2002.
Y3093: MULISCH, Harry. - Voer voor psychologen.
H5184: MULISCH, Harry. - Wij uiten wat wij voelen, niet wat past.
H4402: MULISCH, Harry. - Oude lucht. Drie verhalen.
H4405: MULISCH, Harry. - De verhalen 1947-1977.
H3055: MULISCH, Harry. - De pupil.
H1977: MULISCH, Harry. - Siegfried. Een zwarte idylle.
H0702: MULISCH, Harry. - Bericht aan de rattenkoning.
C1563: MULISCH, Harry. - Chantage op het leven.
C1567: MULISCH, Harry. - Tanchelijn. Kroniek van een Ketter. Geen historisch toneelstuk in vijf bedrijven.
A0876: MULISCH, Harry. - Oude lucht. Drie verhalen.
R3565: MULISCH, Harry. - Wat gebeurde er met sergeant Massuro? Verhalen.
B9357: MULISCH, Harry. - Het seksuele bolwerk. Zin en waanzin van Wilhelm Reich.
H8594: MULISCH, Harry. Gerrit KOMRIJ e.a. - De Schrijver. Een literaire estafette.
T0439: MULISCH, Harry. - De kamer. Gevolgd door een beknopte drukgeschiedenis van zijn romans door Marita Mathijsen.
Y2238: MULISCH, Frieda. - Nooit vergat ik jou.
B5982: MULISCH, Harry. - Tegenlicht.
W8996: MULISCH, H. / A. Sontrop / M. 't Hart e.a. - De toekomst van het boek.
M8519: MULISCH, Harry. - Hoogste tijd.
T5339: MULISCH, Harry. - De ontdekking van de hemel II.
Y6826: MULISCH, Harry. - De verteller of een idioticon voor zegelbewaarders.
K8587: MULISCH, Harry. - De procedure. Roman.
H8416: MULISCH, Harry. - Hoogste tijd.
T8549: MULISCH, Harry. - De versierde mens.
Y6697: MULISCH, Harry. - De wijn is drinkbaar dank zij het glas. Nawoord Kees Fens.
Y6684: MULISCH, Harry. - Het mirakel. Episodes van troost en liederlijkheid uit het leven van de heer Tiennoppen.
Y6674: MULISCH, Harry. - Woorden, woorden, woorden.
T8366: MULISCH, Harry. - Paniek der onschuld.
M3791: MULISCH, Harry. - Het ene. Huizinga-lezing 1984.
W4379: MULISCH, Harry. - Chantage op het leven.
T8259: MULISCH, Harry. - Het mirakel. Episodes van troost en liederlijkheid uit het leven van de heer Tiennoppen.
T8254: MULISCH, Harry. - Het stenen bruidsbed. Roman.
K4243: MULISCH, Harry. - Het zwarte licht. Kleine roman.
K4239: MULISCH, Harry. - Chantage op het leven.
W3842: MULISCH, Harry. - Vergrote raadsels, verklaringen, paradoxen, mulischesken gekozen door Gerd de Ley.
L8519: MULISCH, Harry. - Mijn getijdenboek.
H8874: MULISCH, Harry. - Het beeld en de klok.
H8202: MULISCH, Harry. - De romans. [met] De kamer, gevolgd door een beknopte drukgeschiedenis van De Romans door Marita Mathijsen.
R5035: MULISCH, Harry. - Het zwarte licht. Kleine roman.
Y7235: MULISCH, Harry. - Volk en vaderliefde, een koningskomedie.
K1858: MULISCH, Harry. - Het seksuele bolwerk.
L9682: MULISCH, Harry. - Voorval. Variatie op een thema.
K0535: MULISCH, Harry. - Het zwarte licht. Kleine roman.
Y8447: MULISCH, Harry. - De knop. Gevolgd door Stan Laurel & Oliver Hardy.
Y8456: MULISCH, Harry. - Anekdoten rondom de dood.
B9843: MULISCH, Harry. - De aanslag.
T7991: MULLER, Jacob Wijbrand. - De oude en de jongere bewerking van den Reinaert. Bijdrage tot de critiek der beide Reinaert gedichten.
L7285: MULLER, J.W. - De taak der Nederlandsche Philologie.
L7175: MULLER, F. - De 'komst' van den hemelgod.
L6712: MULLER Fz., S. - Schetsen uit de Middeleeuwen. Nieuwe bundel.
H3305: [ERASMUS] MULLER, Adolf. - Leven van Desiderius Erasmus. Voorafgegaan door eenige beschouwingen over de wereldgeschiedenis, als inleiding, tot aanwijzing van de overeenkomst in de ontwikkeling van elken bijzonderen mensch, en die der menschheid.
R1674: MULLER, P.L. e.a. - Geschiedkundige opstellen aangeboden aan Robert Fruin bij zijn aftreden als hoogleeraar aan de Rijks-universiteit te Leiden.
L5841: MULLER, F. - Cicero in zijn blijvende beteekenis.
L5378: MULLER, Johannes. - Das Jesuitendrama in den Landern Deutscher Zunge vom Anfang (1555) bis zum Hochbarock (1665). Zwei Banden.
L3916: MULLER Fz, S. - Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap (1844-1851). Nalezing.
B7719: MULLER, P.H. (ed.). - Bibliografie betreffende den bijbel, den godsdienst, het christelijk geloof, de kerkgeschiedenis, enz. 1882-1933.
B7384: MULLER Fz, S. - Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap (1844-1851).
L2336: MULLER, F.A. - Natuurkunde vroeger en nu.
R4405: MULLER, Frans. - Het blauw. [Gedichten].
B6498: MULLER, Gerbrand. - Wagens beladen met hooi. Novelle. Gevolgd door een gesprek met de auteur door Wim Gerritsen.
W9181: MULLER, P.H. (Ed.). - Nederlandsche Historie dichten sedert 1527. De geschiedenis van ons land en volk weerspiegeld in de poëzie.
R9846: MULLER, Gerbrand. - De uitverkoren wereld.
R9848: MULLER, Ellen en Kyrova, Magda. - Antoon Molkenboer. Ontwerpen voor muziek en toneel, 1895-1917.
L0046: MULLER, Frans. - Gedichten.
R9523: MULLER, C. - Nuttige uitspanningen voor de Nederlandsche jeugd.
B4692: MULLER, N. - Engelsche misdadigers en hunne behandeling.
B4316: MULLER, P.H. - Over literatuur.
M6765: MüLLER, John. - Het literair anekdoten boek.
T7837: MULLER, A.F. - Ordening of Chaos in de Baksteen-Industrie.
Y4888: MULLER, Kal. - Indonesie: Het 13000 eilandenrijk. Fotografie: Kal Muller Tekst: Payul Zach.
T6629: MULLER, A.F. - Een droeve nasleep van de staking aan de zinkwitfabriek te Maastricht.
T8119: MULLER, C. - Leerzame verhalen en onderrigtingen voor de Nederlandsche jeugd.
T8118: MULLER, Cornelis. - Geschenk voor de Nederlandsche jeugd.
T8114: MULLER, Frederik. - Nievs-Tydinghen. Waeragtighe en pertinente verhaelen van verscheyde plaetsen in Desen en in Vremden Landen. Pamphlets et feuilles volantes concernant divers villes et villages de l'Europe.
Y6287: MULLER, Frederik. - Historieplaten, zinne- en spotprenten over het Koningrijk der Nederlanden van 1815 tot 1830, en de Belgische omwenteling tot aan de definitieve scheiding van Holland en Belgie. Waarbij meer dan 600 platen uitsluitend over Belgie.
Y0936: MULLER, Joh. - Atlas zum Lehrbuch der kosmischen Physik.
Y8597: MULLER, P.H. (ed.). - "Toen de dieren nog spraken". Een bundel Nederlandsche fabels, verzameld en van een inleiding voorzien.
Y9946: MULLER, Frans. - Gedichten.
T0432: MULS, Jozef. - De gruweljaren 1914-1916 steden en landschappen.
W9081: MULS, Jozef / E. du Perron / Jan Engelman e.a. - Paul van Ostaijen.
B5659: MULS, Jozef. - Het levende Oud-Antwerpen.
R8416: MULS, Jozef. - Edgard Tytgat.
B3032: [ERASMUS] MULS, Jozef. e.a. - J. Muls: Inleiding tot de Erasmus-hulde. Marits Sabbe: Erasmsu en zijn Antwerpsche Vrienden. J. Van Mierlo: Erasmus, een Levensbeeld. Leonard Willems: Erasmus en Jan Van den Dale. Een prioriteits-vraag opgelost.
K3662: MULS, Jozef. - Werk. Ingeleid door Jan Hallez en Dirk Vansina met een bibliographie door Rob Roemans.
B0933: MULS, Jozef. - Een onuitgegeven Gedicht van Paul Van Ostayen.
B9624: MULTACOGNOVI. - De Steunpilaren onzer samenleving.
Y7210: MULTATULI. - Vorstenschool.
Y7208: MULTATULI. - Aleid. Twee fragmenten uit een onafgewerkt blijspel.
H8058: MULTATULI. - Keur uit de Brieven van Multatuli. Naar tijdsorde gerangschikt en van aanteekeningen voorzien door Dr. Julius Pee.
Y3202: MULTATULI. - Millioenen-studien. Twee delen.
Y7200: MULTATULI. - Geld.
Y7199: MULTATULI. - Geld.
Y7195: MULTATULI. - Het gebed van de onwetende.
Y7190: MULTATULI. - Brieven van Multatuli. Bijdragen tot de kennis van zyn leven. Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes Dekker. Vervolg Eerste periode. 1846-1859.
H2326: MULTATULI. - Volledige Werken. Deel 1 t/m 7. Zeven delen.
Y7137: MULTATULI. - Verzamelde werken. delen 1 t/m 10 Naar tydsorde gerangschikte uitgave bezorgd door zyne weduwe. Garmond editie.
R0853: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 18.
E0149: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 1 t/m 17.
E0150: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 20 t/m 31.
T2451: MULTATULI. - Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. Inleiding en verklarende noten Gerard Pijfers.
Y3200: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten. The right man on the right place.
T2410: MULTATULI. - Max Havelaar. Geillustreerd door Ben Horsthuis.
E0151: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 1 t/m 15. mist nr. 6.
E0152: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27, 30, 31, 34.
Y3199: MULTATULI. - Max Havelaar of De koffiiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij. Voorafgegaan door studien over Multatuli door C. Vosmaer.
H6501: MULTATULI. - De roeping van de mens. Een keuze uit zijn gehele werk door C. Bij.
Y7056: MULTATULI. - Ik groet u allen zeer! Naschrift R. Nieuwenhuys.
E0153: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47,-48.
H5302: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 1 t/m 50. ontbreekt 26, 38, 46.
Y3195: MULTATULI. - Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy.
L9197: MULTATULI. - Minnebrieven.
H0503: MULTATULI. - Brieven aan J. Waltman jr. met een inleiding en aanteekeningen door Henri A Ett.
Y7425: MULTATULI. - Ideen. Zesde bundel.
C1187: MULTATULI. - Hoofden van Lebak.
Y7423: MULTATULI. - Ideen. Vyfde bundel.
Y7422: MULTATULI. - Ideen. Vierde bundel.
Y7417: MULTATULI. - Ideen. Zevende bundel.
Y7413: MULTATULI. - Ideen. Derde bundel.
Y7412: MULTATULI. - Ideen. Derde bundel.
B9654: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten. The right man on the right place.
B9655: MULTATULI. - Over vryen-arbeid in Nederlandsch Indie.
B9652: MULTATULI. - Millioenen-studien.
B9544: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 8.
W9582: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten, met een inl. van Mevr. Douwes Dekker-Schepel.
W9581: MULTATULI. - Brieven. Bijdragen tot de kennis van zijn leven gerangschikt en toegelicht door M. Douwes Dekker-Hamminck Schepel. 10 delen.
T3702: MULTATULI. - Multatuli en zijn zoon. Brieven van Multatuli aan J. van der Hoeven. Uitgegeven en ingeleid door Menno ter Braak.
T3701: MULTATULI. - Een paar nog onuitgegeven brieven van Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Met aanteekening door Mr. C.A. Wienecke. Afbeeldingen van de brieven en drie portretten.
Y7411: MULTATULI. - Ideen. Vierde bundel.
P1007: MULTATULI. - Duizend en enige hoofdstukken over specialiteiten.
P1005: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten. Met noten van den schrijver en een inl. van Mevr. Douwes Dekker-Schepel.
L2869: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 55.
L2868: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 54.
L1591: MULTATULI. - Schrijven in tussenzinnen. Ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
H9443: MULTATULI. - Volledige werken deel XI. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866. Gebonden in leer.
H9444: MULTATULI. - Volledige werken deel IX. Brieven en dokumenten uit de jaren 1846-1857. Gebonden in leer.
H9445: MULTATULI. - Volledige werken deel VIII. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846. Gebonden in leer.
H9446: MULTATULI. - Volledige werken deel XVIII. Brieven en dokumenten uit de jaren 1875-1877. Gebonden in leer.
K9798: MULTATULI. - Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Y7409: MULTATULI. - Ideen. Vierde bundel. Eerste en [tweede] helft.
H9442: MULTATULI. - Volledige werken deel XII. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868. Gebonden in leer.
B3998: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 13.
B3999: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 12.
Y7406: MULTATULI. - Ideen. Zevende bundel.
T7221: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 10.
T7220: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 9.
B3593: MULTATULI. - Bloemlezing uit de werken van Multatuli.
M6616: MULTATULI. - Mainzer Beobachter. Met bijdragen van Karel van het Reve en Maarten Schneider.
Y4006: MULTATULI. - Max Havelaar. De musical. Van Jos Brink, Frank Sanders en Henk Bokkinga naar de gelijknamige roman van Multatuli.
M4126: MULTATULI. - Het Woutertje van Multatuli.
K5380: MULTATULI. - Brieven van Multatuli. Bydragen tot de kennis van zyn leven. Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes Dekker.
K5079: MULTATULI. - Volledige werken deel XIV. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871. Gebonden in leer.
K5077: MULTATULI. - Volledige werken deel X. Brieven en dokumenten uit de jaren 1858-1862. Gebonden in leer.
Y2947: MULTATULI. - Multatuli's "Gebed van den Onwetende" met aanteekeningen voorzien door Th. Famulus.
H9023: MULTATULI. - Barbertje moet hangen. Verhalen / Parabelen / Aforismen.
W3676: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten. The right man on the right place.
W3099: MULTATULI. - Duizend en enige hoofdstukken over specialiteiten.
M2575: MULTATULI. - Aleid. Twee fragmenten uit een onafgewerkt blijspel.
M2531: MULTATULI. - De kleine Wouter, fragmenten uit de geschiedenis van Woutertje Pieterse.
M2536: MULTATULI. - Reisbrieven aan Mimi en andere bescheiden. Met aanteekeningen in het licht gegeven door Julius Pee.
M2538: MULTATULI. - Gedichten. Verzameld en ingeleid door Sander Blom.
B1838: MULTATULI. - Brieven van Multatuli. Bijdragen tot de kennis van zyn leven. Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes Dekker. Brieven 1860: De Havelaar verschenen.
B1841: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 10.
B1842: MULTATULI. - Ik wil gelezen worden. Werk van Multatuli.
B1850: MULTATULI. - Bloemlezing.
B1855: MULTATULI. - Ideen. Vierde bundel.
B1528: MULTATULI. - Multatuli ! Bloemlezing uit Multatuli's werken samengesteld en geredigeerd door H. van den Bergh, Eep Francken, G.A. van Oorschot en Sander Blom.
Y7282: MULTATULI. - Vorstenschool. Drama.
Y7283: MULTATULI. - Vorstenschool. Drama.
Y7281: MULTATULI. - Vorstenschool. Drama.
Y7280: MULTATULI. - Duizend en enige hoofdstukken over specialiteiten. The right man on the right place.
Y0323: MULTATULI. - Volledige werken deel III. Japanse gesprekken, De school des levens, Ideeen, tweede bundel, De bruid daarboven, De zegen gods door Waterloo, Franse Rymen.
B0842: MULTATULI. - Vorstenschool.
T2975: MULTATULI. - Geld.
T2976: MULTATULI. - Het gebed van de onwetende.
Y7244: MULTATULI. - 'Men moet van myn gestreken lans, een vlaggestok maken'. Brieven van Multatuli en Tine Douwes Dekker aan de redersfamile Smit.
Y7561: MULTATULI. - Millioenen-studien. Twee delen.
Y7563: MULTATULI. - 't is 'n Wetgever niet geoorloofd verkeerd begrepen te worden.
Y7568: MULTATULI. - Het gebed van den onwetende.
Y8999: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten. The right man on the right place.
W5125: MUMBY, Frank Arthur. - Publishing and bookselling. A history from the earliest times to the present day.
T7542: MUNCH, Edvard. - Edvard Munch.
K2716: MUNCK, Monda de. (Ed.). - Leven en werk van Lambert Swerts.
B6494: MUNELES, Otto. - Bibliographical survey of Jewish Prague.
Y7966: MUNK, Kaj. - Het woord bij de daad. Hoogtepunten uit een oeuvre bij hoogtepunten uit een leven. Een keuze uit zijn werk bijeengebracht en ingeleid door Johan Winkler.
T7836: MUNNIK, C.W. de. - Is Jan Boezeroen weer de sigaar?
M2902: MUNRO, James. (Ed.). - James Watson's preface to the history of printing 1713.
T3620: MUNROE SMITH, Edmund. - Het gewicht van het onweegbare. Militarisme contra diplomatie in Bismarck's dagen en naderhand. Uit het Engelsch vertaald door W. de Veer.
R1352: MUNSTER, Hannah van. - De trompetboom.
Y7576: MUNSTER, VAN. - Uitgeverij van Munster. Map met 11 prospectussen en 2 bestelkaartjes.
Y1582: MUNTZ, L.C. - Wij hebben weer een prins(es), Walzer. Tekst en Muziek.
T8348: MURAKAMI, Haruki. - Norwegian Wood. Vertaald door Elbrich Fennema.
T5865: MURAN, J.B. - We Fight On.. Slovak Rising in the German Rear.
T6412: MURRAY, Gilbert. - Hoe kan oorlog ooit goed te praten zijn?
Y6363: MURRAY. - Mr. Murray's General List of Works.
T9731: MURRAY, Peter. - The Architecture of the Italian Renaissance.
R6387: MURRAY, Joyce. (ed.). - In Mid-Victorian Cape Town. Letters from Miss Rutherfoord.
Y0283: MUSAUS, PAUL, TIECK e.a. - Verhalen uit de Duitse Romantiek. Vertaling Ingeborg Lesener.
H6519: MUSCHG, Walter. - De ontwrichting van de Duitse literatuur.
Y2868: STEDELIJK MUSEUM. - Ere- tentoonstelling Jacob Dooijewaard. November-december 1951.
T5272: STEDELIJK MUSEUM. - Charles Roelofsz. Verlos ons van confectieachtig denken.
Y0658: PICASSO. STEDELIJK MUSEUM. - Pablo Picasso 43 Lithographies 1945-'47.
R8253: STEDELIJK MUSEUM. - Benni Efrat. Artist's proof.
R8252: STEDELIJK MUSEUM. - Andre Bauchant.
R8186: STEDELIJK MUSEUM. - De cyclus in de grafiek.
R8187: STEDELIJK MUSEUM. - Frederick Franck. Tentoonstellingen 1955-1956.
R8185: STEDELIJK MUSEUM. - Marc Chagall, werk van latere jaren.
B2737: STEDELIJK MUSEUM. - Teekeningen van Fransche Meesters 1800-1900.
T7572: STEDELIJK MUSEUM. - Vijf Amerikanen in Europa.
B1341: STEDELIJK MUSEUM. - Vormen van inspiratie. Inspiratiebronnen van 9 grafisch ontwerpers GVN tentoonstelling.
B2062: MUSEUMJOURNAAL. - H.L.C. Jaffe: Polariteit, zomertentoonstelling. L.Gans: Twee onbekende tekeningen uit Van Gogh's Hollandse periode. W. Beeren: Signalement van Corneille. W. Jos de Gruyter: Kunstenaars. Marius van Beek: Beeldentuin van Kroller-Muller.
L3140: MUSIL, Robert. - Brieven aan Anna. Vertaling Ton Naaijkens.
L1563: MUSIL, Robert. - Het postume werk van een levende. Vertaling en nawoord Tom Naaijkens.
R2704: MUSIL, Robert. - Drie vrouwen.
T9833: MUSIL, Robert. - De man zonder eigenschappen. Roman. Uit het Duits vertaald door Ingeborg Lesener.
Y8346: MUSIL, Robert. - Krantenknipsels over Robert Musil 1978-1991.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/1