Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T7939: KONTRAST. - Kontrast Kwartaalschrift no. 1 Zomer 1963. Redaktie A. de Leeuw.
W8718: KONWICKI, TADEUSZ. - Modern droomboek. Vertaling E. 't Hart.
K6923: KONWICKI, TADEUSZ. - Modern droomboek. Roman. Vertaald door Esselien 't Hart.
R0856: [ELSSCHOT]. KOOGER, HANS. - Elsschot.
B3279: [TSJECHOV]. KOOGER, HANS. - Anton Tjechow.
T2783: KOOIJ-VAN ZEGGELEN, M.C. - Jong Java's lief en leed. Drie verhalen van Java.
T8135: KOOIJMAN, HENK. - Madeliefde.
R9537: KOOIJMAN, W. - Berlijn in de Branding.
L7798: KOOIJMAN, BERT. - Hugo Claus.
T1849: KOOIJMANS, K. (ED.). - Bron en Publikatie. Bron en publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis.
L6249: KOOIMAN, DIRK AYELT. - De grote stilte.
Y7562: KOOIMAN, GEERT. - Schrijversgezichten. Dertig auteurs geportretteerd door Geert Kooiman. Inleiding Aad Nuis.
R0488: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Montyn.
H1636: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Carriere. Met tekeningen van Jeroen Henneman.
M9646: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Manipulaties.
L6289: KOOIMAN-MIDDENDORP, GERARDA M. - The hero in the feminine novel.
A0124: KOOIMAN, DIRK AYELT. - De schrijver droomt. Drie verhalen.
C1507: KOOIMAN, DIRK AYELT. - De vertellingen van een verloren dag.
C1508: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Een romance.
A0308: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Souvenirs.
K8304: KOOL, HALBO C. - Muze zonder corset. Tien thema's met variaties ter inleiding op de experimentele poëzie...
W3137: KOOL, GEORGE. - Aantekeningen bij een zeereis.
W9207: KOOL, HALBO C. - Roodboek / poëzie-album.
L8783: KOOLE, CORINE. - Betty's billen en andere liefdesverhalen.
A0121: KOOLHAAS, A. - Vleugels voor een rat en andere verhalen.
W0215: KOOLHAAS, A. - Andermans huid. Verhalen met tekeningen van Peter Vos.
R6659: KOOLHAAS, A. - De laatste goendroen.
K7237: KOOLHAAS, A. - Tot waar zal ik je brengen?
M3776: KOOLHAAS, A. - Vergeet niet de leeuwen te aaien en andere dierenverhalen.
K6847: KOOLHAAS, A. - Ten koste van een hagedis.
K6848: KOOLHAAS, A. - Een gat in het plafond en andere dierenverhalen.
K6849: KOOLHAAS, A. - Poging tot instinct en andere dierenverhalen.
K6851: KOOLHAAS, A. - Een geur van heiligheid.
W0208: KOOLHAAS, A. - Een kind in de toren.
K8797: KOOLHAAS, A. - Er zit geen spek in de val en andere dierenverhalen.
Y5724: KOOLHAAS, A. - Ten koste van een hagedis.
K3519: KOOLHAAS, A. - Gekke Witte en andere dierenverhalen.
H4687: KOOLHAAS, A. - Een pak slaag.
W0223: KOOLHAAS, A. - Blaffen zonder onraad.
T9553: KOOLHAAS, A. - Vergeet niet de leeuwen te aaien en andere verhalen.
B2831: KOOLHAAS, A. - Niet doen Sneeuwwitje / Noach. Toneel.
M8876: KOOLHAAS, A. - Poging tot instinct en andere dierenverhalen.
Y3175: KOOLHAAS, A. - Zonder Mia. Een dierenverhaal. Gekozen en ingeleid door Kees Fens.
B3534: KOOLHAAS, A. - Weg met de vlinders en andere dierenverhalen.
Y5236: KOOLHAAS, ANTON. - Krantenknipsels van/over Anton Koolhaas.
R0143: KOOLHAAS, A. - De geluiden van de eerste dag.
R0144: KOOLHAAS, A. - Een punaise in de voet.
L7750: KOOLHAAS, A. - Corsetten voor een libel.
K6853: KOOLHAAS, A. - Weg met de vlinders en andere dierenverhalen.
A0122: KOOLHAAS, A. - Noach, spel in 4 episoden: De aankondiging, De ark, Het water, De aarde.
H1561: KOOLHOVEN, HERMAN. - Aanvaarding.
B0905: KOOLWIJK, TOM VAN EN CHRIS SCHRIKS. - Kleine Prentkunst in Nederland in de twintigste eeuw.
L9883: KOOMEN, MARTIN. - De ontgroening.
L0830: KOOMEN, MARTIN. - Een man van letters. Over Vrij Nederland en andere kronieken.
H8755: KOOMEN, P./W.N. ELLIS/L.P.S. VAN DER GEEST (RED.). - Insekten onderzoeken. Een overzicht van vijftig jaar entomologisch onderzoek in Nederland.
L9866: KOOMEN, MARTIN. - De literaten van de linkeroever. Engelstalige schrijvers in Parijs 1900-1944.
L9867: KOOMEN, MARTIN. - De roze vlag.
T2834: KOOMEN, MARTIN. - Het literaire Dublin. Opkomst en ondergang van de Ierse literaire beweging.
L9499: KOOMEN, MARTIN. - Nacht in de Brazen Head en andere Ierse kronieken.
T5403: KOOMEN, JAN. - Arbeidersjeugd met ons ten strijd!
Y4047: NEERLANDS KOOPKRACHT. - Neerlands Koopkracht. Financieel en Oeconomisch Nieuwsblad voor Nederland en Kolonien. 13e jaargang woensdag 28 juli 1920. No 86.
Y8898: KOOPMAN, WIJNAND [GETEEKEND PATRIOT]. - Tweede Antwoord op de vraag, voorgesteld door het Utechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: Hoe zoude men de Fabrijken en Trafijken [...] best kunnen inrichten tot alemeen voordeel; [...].
R8353: KOOPMANS, J. - Hooft als Allegorist. Vondel als Chisten-Symbolist.
R8032: KOOPMANS VAN BOEKEREN, RINSE. - Kappipo. Traduit librement du hollandais par Van Toll et Sythoff.
R8458: KOOPMANS, S. - Het Notariaat in Friesland voor 1811. Een schets.
Y8888: KOOPMANS, RINSE. - Redevoering[en] over Dirk Rafelsz. Kamphuizen.
L4299: KOOPMANS, J. - Letterkundige Studien over de negentiende eeuw. Verzameld door J.H. van den Bosch en C.G.N. de Vooys.
R2305: KOOPMANS, J. - Vijf letterkundige studien over de 17de en 18de eeuw.
R8007: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - Cornelia. Een geschenk voor moeders.
Y5970: KOOPMEINERS, R.J. - Is Wettelijke Regeling van den Markt- en Straathandel Gewenscht? Prea-advies voor het 33e Nationaal Middenstandscongres op 7 en 8 Juli 1936 te Delft.
R6847: KOOPMEINERS, R.J. - Is wettelijke regeling van den markt- en straathandel gewenscht?
R8364: KOORDERS, S.H. - Strijd der beginselen, of De grieven en beschuldigingen van het Roomsch-Katholicisme tegen het Protestantisme in Nederland, in het ware licht gesteld.
L0446: KOORDERS, D. - Over het determinisme van de Leidsche School.
R7545: KOOS, J. - Een bezoek aan den St. Joris-Doelen te Noordwijk.
H6466: KOOT, TON. - Dat was te Muden. Te Muden hadde de Grave staende een huys. Geschiedenis van het Muiderslot verhaald door slotvoogd ....
T7463: KOOT, TON. - Het stadhuis van Jacob van Campen.
T4957: KOOT, H. - De invloed der moderne Westersche beschaving op de Maleische taal.
L7518: KOOT, TON. - Het mysterie van Muiden. Het Muiderslot. Een monografische beschouwing over een tijdperk van zeven eeuwen, gewijd aan Nederland's roemruchtste kasteel.
W3193: KOOTEN, KEES VAN. - Veertig. Drie verhalen.
L3080: KOOTEN, KEES VAN. - Hilaria. Taal en tekenen.
W8115: KOOTEN, KEES VAN. - Hedonia. Een opstel.
W9850: KOOTEN, KEES VAN. - Verplaatsingen.
H2682: KOOTEN, KEES. - Kees droomt zich af.
W3167: KOOTEN, KEES VAN. - Koot graaft zich autobio.
L6903: KOOTEN, KEES VAN. - Zeven sloten, zes uitstapjes.
M2894: KOOTEN, KEES VAN. - Zwemmen met droog haar. Een lang verhaal kort.
K6972: KOOY, JOHN. - Het boek van de pers. Het wonderlijke leven van de krant.
B0647: KOOY, JOHN. (ED.). - Onze Eeuw: Gerhard Loeber 1846-1946. Gedenkboek.
Y7706: KOP, HANS VAN DER. - Omie en Eddie,een indisch familieleven 1872-1955.
R6755: KOPER, ARNOLD. - Onder de banier van het stalinisme. Een onderzoek naar de geblokkeerde destalinisatie van de CPN.
T1857: KOPISCH, AUGUST. - Ausgewahlte Gedichte. Bilder und Buchschmuck von Ferd. Andri, Wien.
M5622: KOPLAND, RUTGER. - Dankwoord. Bij de aanvaarding van de P.C. Hooftprijs 1988. Uitgesproken in het Letterkundig Museum op 30 september 1988.
T8129: KOPLAND, RUTGER. - Een lege plek om te blijven. Plaatsen / Passages.
T8575: KOPLAND, RUTGER. - Het dorp.
T8576: KOPLAND, RUTGER. - In steen.
H1961: KOPLAND, RUTGER. - Voor het verdwijnt en daarna.
Y5234: KOPLAND, RUTGER. - Krantenknipsels van/over Rutger Kopland.
Y4312: KOPLAND, RUTGER. - Toen ik dit zag.
R2653: KOPPEN, A.J. VAN. - De Geuzen van de Negentiende Eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika.
Y3446: KOPS, JAN. - Proeven van uiterlijke Nederlandsche welsprekendheid, in navolging van P. Francius, benevens eene redevoering over Jacob Cats, als verlichter des volks en bevorderaar van het nut van 't algemeen.
L3460: KOPS, W.P. - Uit Grootvaders Tijd.
B5139: KOREN-WIBERG, CHRISTIAN. - Det Hanseatiske Museum i 50 aar. Festskrift i anledning av mussets 50 aars jubiloeum 26. juli 1872 - 26. juli 1922.
K2172: KORENHOF, PAUL. - Nieuwe encyclopedie van de opera.
R3237: KOREVAAR-HESSELING, ELISABETH. - Gebrandschilderde ramen.
L5610: KORFF, H.A. - Geist der Goethezeit. Versuch einer ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte. Teil I: Sturm und Drang. Teil II: Klassik. Teil III: Fruhromantik. Teil IV: Hochromantik. Teil V: Registerband fur alle vier Bande.
K6459: KORING, CEES. - Bureau Warmoesstraat.
Y0558: KORNEGGER, PEGGY. - Anarchism. The Feminist Connection.
M2193: KORNET, DICK. - Vers 2.
K9496: KOROLENKO, VLADIEMIR. - In slecht gezelschap. Vertaling Annie de Graaff.
R0186: KORSMAN, PETER. - Maelstrom. Gedichten.
R0184: KORSMAN, PETER. - Kraaienest. Gedichten.
R0185: KORSMAN, PETER. - Momentum. Gedichten.
R0187: KORSMAN, PETER. - Druk Bloed. Gedichten.
R0188: KORSMAN, PETER. - Werveling. Gedichten.
H4448: KORTELING, HERMAN. - Ghelmer, een middeleeuws verhaal van strijd en liefde.
H4997: KORTELING, HERMAN. - Sinjeur Jurrien Costes Hissinck en andere verhalen.
T2973: [MULTATULI] KORTENHORST, J. - Correspondentie van Eduard en Pieter Douwes Dekker.
Y7231: [MULTATULI] KORTENHORST, J. - Multatuli en Mina Deiss.
Y7196: [MULTATULI] KORTENHORST, J. - Multatuli en Hotz.
Y2004: KORTERINK, HENDRIK JAN. - De zwarte schapen van Oranje.
T8154: KORTEWEG, ANTON. - Tussen twee stilten. Gedichten.
K3810: KORTEWEG, ANTON & WILT IDEMA. - Vinger Gods, wat zijt gij groot. Een bloemlezing uit het werk van de dominee-dichters. Nicolaas Beets, J.P. Hasebroek, Bernard ter Haar, J.J.L. ten Kate, Eliza Laurilard.
Y0353: KORTEWEG, A.S. - De Bernulphuscodex in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent te Utrecht en verwante handschriften.
M3021: KORTEWEG, ANTON. - De dood. Een bloemlezing door Anton Kortewg.
K2014: KORTEWEG, ANTON. - A. Roland Holst Penning-Stipendium 1986.
T3309: KORTEWEG, ANTON. - Vader.
Y6245: KORTEWEG, ANTON. - Hoe het leven tegemoet te treden als je ouder wordt.
Y8001: KORTHALS ALTES, S. - Fossielen. Gedichten.
T4002: KORZEC, M. - De laatste witte tornado. De onvermijdelijke weg van Batman naar de Apocalyps.
H3073: KORZUS, BERNARD. - Leben mit Brieftauben.
T8777: KOSCH, WILHELM. - Pruisen voor den rechterstoel der geschiedenis. Twee eeuwen van Pruisische veroveringspolitiek in Duitsland, Oostenrijk en Europa. Geautoriseerde vertaling van H. Knippenberg.
K2321: KOSCHATZKY, WALTER. - De grafische kunsten. Techniek, geschiedenis, meesterwerken.
Y3565: GYULA KOSICE (COMPUESTA). - Antologia de la poesia madi.
M4660: KOSINSKI, JERZY. - Aanwezig. Vertaling Oscar Timmers.
R6241: KOSINSKI, JERZY. - Stappen. Vertaling Oscar Timmers.
K8733: KOSSEN, W.J. & A. RIEGER. - Rondom de Oude Kerk. De kroniek van een stadswijk. Het water, de huizen, de mensen, handel, arbeid, minne in grijs verleden en kleurig heden.
R6430: KOSSEN, W.J. - Achter donkere gevels.
M8872: KOSSMANN, ALFRED. - Martelaar voor een dagdroom over leven en werk van Leopold von Sacher-Masoch.
L3657: KOSSMANN, ALFRED. - De moord op Arend Zwigt.
R0034: KOSSMANN, ALFRED / CEES NOOTEBOOM E.A. - Gedichten lezen. Verzen van zestien auteurs. Lijst van leverbare boeken 1959-1960. Gedichten horen.
B9291: KOSSMANN, F.K.H. - Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossmann ter gelegenheid van zijn vijf en zestigste verjaardag en van zijn afscheid als Bibliothecaris der Gemeente Rotterdam.
B1911: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en Belgie.
P1621: KOSSMANN, ALFRED. - Clownreis. Een epiloog.
P1622: KOSSMANN, ALFRED. - Een gouden beker.
W5380: KOSSMANN, ALFRED. - De bekering.
B4151: KOSSMANN, ALFRED. - De vrouwenhaters. Drie verhalen.
L3495: KOSSMANN, ALFRED. - O roos, je bent ziek.
B7055: KOSSMANN, F.K.H. - Hendrick Aerts van Bocstel.
B4139: KOSSMANN, ALFRED (BEWERKT). - Dagboek van een masochist.
W5379: KOSSMANN, ALFRED. - De linkerhand.
W7724: KOSSMANN, ALFRED. - Het vuurwerk.
L1817: KOSSMANN, F.K.H. - Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen 1912-1962.
K4933: KOSSMANN, ALFRED. - Huldigingen.
W8309: KOSSMANN, ALFRED. - Drempel van ouderdom.
K9590: [ERASMUS] KOSSMANN, F.K.H. - Een vergeten lofdicht van Erasmus voor het gedicht van Alvar Gomez op de orde van Het Gulden Vlies 1517.
B0006: KOSSMANN, ALFRED. - De middag van mijn leven. Een keuze uit de reisverhalen.
H3847: KOSSMANN, ALFRED. - Gedichten 1940 - 1965.
Y8991: KOSSMANN, F.K.H. - Het noodlot van de Nederlandse alexandrijn.
H0905: KOSSMANN, ALFRED. - De hondenplaag.
H0904: KOSSMANN, ALFRED. - De linkerhand.
B6255: KOSSMANN, E.F. - Schillerfeier te 's-Gravenhage 1805 - 9 mei - 1905. Feestrede. Met eene Nederlandsche Schiller-Bibliographie door Wouter Nijhoff.
Y8856: KOSSMANN, E.F. - Holland und Deutschland. Wandlungen und Vorurteile. Antrittsrede.
H3838: KOSSMANN, FR. - Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieen in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers.
K0291: KOSSMANN, ALFRED. - Geur der droefenis.
B0914: KOSSMANN, ALFRED & ANNA BLAMAN. - A. Kossmann: Met uitzicht. De dood van de giraffen. Aria van de volwassene. A. Blaman: Fragment uit De verliezers.
Y7035: KOSSMANN, ALFRED. - De veldtocht en andere gedichten.
T7099: KOSSMANN, F.K.H. - Een lied uit den strengen winter van het jaar 1608.
M8875: KOSSMANN, ALFRED. - De bekering.
R4255: KOSSMANN, F.K.H. - Opkomst en voortgang van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Geschiedenis van een initiatief.
H8475: KOSSMANN, ALFRED. - De mannen waaruit ik besta. Met een nawoord van Marjoleine Vos.
Y5235: KOSSMANN, ALFRED. - Krantenknipsels van/over Alfred Kossmann.
T0571: KOSSMANN, ALFRED. - Leopold von Sacher-Masoch: Martelaar voor een dagdroom. Een studie en twee verhalen.
H5562: KOSSMANN, ALFRED. - De vrijheid, de leegte, de dood.
B1963: KOSSMANN, ALFRED. E.A. - Anna Blaman, informatie.
A0604: KOSSMANN, ALFRED. - Ga weg, ga weg, zei de vogel.
M7996: KOSSMANN, ALFRED. - Proeve van vaderland. Ingeleid door Hella S. Haasse.
L4107: KOSSMANN, F.K.H. - De spelen van Gijsbrecht van Hogendorp.
R2766: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en Belgie. Deel I1: 1914-1980.
B9690: KOSSMANN, F.K.H. - Rodolphe Topffer, Citoyen et artiste suisse 1799-1846. L'homme et l'oeuvre. Les albums comiques. L'histoire de M. Cryptogame.
B6017: KOSSMANN, FR. - Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieen in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers.
Y7069: KOSSMANN, ALFRED. - De bosheks. Gedichten.
R6606: KOSTER, W. - De Staat en de Koepokinenting.
R9783: KOSTER, EDWARD B. - Gedichten.
H9224: KOSTER, SIMON. - De Bouwmeesters, kroniek van een theaterfamilie.
K9851: KOSTER, SIMON. - De legende van Sarah Bernhardt. Fantasie en werkelijkheid.
R9020: KOSTER, EDWARD B. - Odusseus' dood. Gedicht.
B6721: KOSTER, W.J.W. - Nederlandsche dichters: Kloos en de Klassieken.
K8052: KOSTER, F. - Natuurleven in en om Amsterdam. Een gids voor den wandelaar. Woord vooraf van Jac. P. Thijsse.
K9615: KOSTER, EDWARD B. - Studien in Kunst en Kritiek.
R9158: KOSTER, EDWARD B. - Tonen en Tinten.
R8938: KOSTER, SIMON. - De Bouwmeesters, kroniek van een theaterfamilie.
R7684: KOSTER, EDWARD B. - Ver van 't gewoel. Gedichten.
T3423: KOSTER, EDWARD B. - Studien in Kunst en Kritiek.
R3750: KOSTER, EDWARD B. - Adrastos en andere gedichten.
Y1143: KOSTER, H. - Practisch Leerboek voor de Zangkunst, ten gebruike der Scholen. 1e stukje.
B6814: KOSTER HENKE, W.L.H. (ED.). - De Boeventaal. Zakwoordenboekje van het Bargoensch of De taal van de jongens van de vlakte. In woorden en zinnen alphabetisch gerangschikt.
Y4939: KOSTER, BEN. - Een verloren land - De regering Kennedy en de Nieuw-Guinea kwestie 1961-1962.
R2786: KOSTER, DANIEL. - To Hellen's Noble Land... Dutch accounts of travellers, geographers and historians on Greece (1488-1854).
R9266: KOSTER, EDWARD B. - Niobe. Gedicht.
R9267: [SHAKESPEARE] KOSTER, EDW. B. (VERT). - Uren met ... Shakespeare. Een keur van stukken uit zijne werken, vertaald en ingeleid door Edw. B. Koster.
Y2312: KOSTERS, ONNO. - Vangst.
H2342: KOTTE, WOUTER. - Schwarzwald. Gedichten.
Y7467: KOTZWINKLE, WILLIAM. - Olifant ramt trein. Vertaling Paul Rodenko.
B3369: KOUBERT, ANNA. [TINE VAN BERKEN]. - Confetti.
R5457: KOUBERT, ANNA. - Moeder Wassink. Amsterdamsche schets.
W7960: KOUMANS, ALFRED. - De wende. De ballade van een dolende.
M0759: KOUSBROEK, RUDY. - Begrafenis van een keerkring gevolgd door eight love-poems.
Y5020: KOUSBROEK, RUDY. - Een passage naar Indie.
H6075: KOUSBROEK, RUDY. - Terug naar Negri Pan Erkoms.
L9732: KOUSBROEK, RUDY. - Nederland: een bewoond gordijn.
L9728: KOUSBROEK, RUDY. - Het rijk van Jabeer. Getransformeerde sprookjes Met een bijdrage van Joost Roelofsz.
H1032: KOUSBROEK, RUDY. - Ethologie en cultuurfilosofie.
R3342: KOUSBROEK, RUDY. - Anathema's 2.
Y4819: KOUSBROEK, RUDY. - Het meer der herinnering. Anathema's 5.
L8773: KOUSBROEK, RUDY. - Einsteins poppenhuis. Essays over filosofie I.
Y6754: KOUSBROEK, RUDY. - Anathema's 1.
Y6817: KOUSBROEK, RUDY. - Een kuil om snikkend in te vallen.
L3891: KOUSBROEK, RUDY. - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6.
Y6889: KOUSBROEK, RUDY. - Een kuil om snikkend in te vallen.
R7596: HET KOUTER. - J.D. Bierens de Haan: Vondels grootheid. P.J. Waardenburg: Ras en Cultuur I. J. Th. Moll: Het Nederlandsch Pacific Instituut.
B4079: KOUWENAAR, GERRIT. - De stem op de 3e etage. Gedichten.
L7388: KOUWENAAR, DAVID. (RED.). - Het beeld van een dichter.[ A. Roland Holst].
T8184: KOUWENAAR, GERRIT. - Sint Helena komt later. Gedichten 1948 - 1958: Achter een woord, Hand o.a., De ondoordringbare landkaart, Ab intestato, Het gebruik van woorden.
B8171: KOUWENAAR, DAVID. - Rond de zilveren A.P. De geschiedenis van de Vereeniging de Amsterdamsche Pers tot 1925.
Y7653: KOUWENAAR, GERRIT. - Zomergedicht.
T9952: KOUWENAAR, GERRIT. - Het bezit van een ruine.
Y7579: KOUWENAAR, GERRIT. - Negentien-nu. Roman.
T2904: KOUWENAAR, GERRIT. - Autopsie/anoniem, gedichten.
R9080: KOUWENAAR, GERRIT. - Uren en sigaretten. Twee novellen.
Y7580: KOUWENAAR, GERRIT. - Gedichten 1948-1978.
Y6315: KOUWENBERG, PETER. - Een walvis in een teil.
H7961: KOUWENHOVEN, A.O. - Wetenschap & Bibliotheek.
L6075: KOUWER, B.K. / K.H. BOUMAN / ERNST DE VRIES. E.V.A. - De verbreiding van de geslachtsziekten en hare gevolgen.
M1417: KOVAC, MIRKO. - Het leven van Malvina Trifkovic. Vertaling Reina Dokter.
H7951: KOWALSKI, ISAAC. - A secret press in nazi Europe. The story of a Jewish United Partisan Organization.
H2339: KOX, A.J./M. CHAMALAUN (ED.). - Van Stevin tot Lorentz. Portretten van Nederlandse natuurwetenschappers.
T9442: KRAAN-VAN DEN BURG, GERA. - Vier kruisjes op een kroon. 1898-1938.
H9192: KRABBE, TIM. - De grot.
T8882: KRABBE, TIM. - Drie Slechte Schaatsers.
H6567: KRABBE, TIM. - Kathy's dochter.
H7304: KRABBE, TIM. - Kathy's dochter.
Y4382: KRABBE, TIM. - Wij zijn maar wij zij niet geschift. De schietpartij van Columbine.
Y7103: KRAFFT-EBING, R.V. - Die Verirrungen des Geschlechtslebens. Psychopathia Sexualis. Eine medizinische-gerichtliche Studie fur Arzte und Juristen. Hearbeitet und herausgegeben von Alexander Hartwich.
K9480: KRAFFT-EBING, R. V. - Lehrbuch der Psychiatrie auf klinischer Grunlage fur pratische Artzt und Studierende.
M2515: KRAFT, CHRISTINE. - Een gevaarlijk soort voorjaar.
L3388: KRAFT, BERNHARD DANIEL ERNST. - Lord Haldane's zending naar Berlijn in 1912. De Duitsch-Engelsche onderhandelingen over de vlootquaestie, 1905-1912.
M2513: KRAFT, CHRISTINE. - Het licht in de ogen.
M2514: KRAFT, CHRISTINE. - Een kwestie van formaat.
L7791: KRALT, P. - De tuin der spiegels. Romans en verhalen van Harry Mulisch.
T0682: KRAMER, RIJK. - Het Neo-Malthusianisme en het beginsel der Revolutie.
B1593: KRAMER, CORNELIS. - Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde. Samenvatting, inhoudsopgave en stellingen.
K9348: KRAMER, DIET. E.A. - Limburg en Noord-Brabant. Volkskundig leesboek voor de lagere scholen. Zesde en zevende leerjaar. Met houtsneden van B. Essers.
R1297: KRAMER, J.G. - Een Deserteur. Illustraties van Daan Hoeksema.
R1654: [VONDEL] KRAMER, W. - Vondel als Barokkunstenaar.
W2011: KRAMER, SIDNEY. - A history of Stone & Kimball and Herbert S. Stone & Co. With a bibliography of their publications 1893 - 1905.
B8819: KRAMER, W. - Litterair stilistische studien.
R1760: KRAMER, W. - Inleiding tot de stilistische interpretatie van litteraire kunst.
L6634: KRAMER, CORNELIS. - Andre Chenier et la poëzie Parnassienne. Leconte de Lisle.
T4970: KRAMER, J.G. - Amsterdamsche Jeugdherinneringen en nog wat.
R0043: KRAMER, W. - Het literaire kunstwerk.
K9885: KRAMER, FOLKERT. - Cor Ruys Menschen op het Tooneel.
R6668: KRAMER, RIJK. - De vaccinatiedwang. Eisch van het Antirevolutionar Staatsrecht.
L3406: KRAMER, WALTER. - Willink.
T1216: KRAMERS, J.H. - Blik op de geschiedenis van het Rotterdamsche Nut, inzonderheid de eerste 10 jaren, 1785-1795.
Y3686: KRAMERS. - Woordentolk. Verkort. Bevattende de Vertaling en Verklaring van veel Duizenden Vreemde Woorden waarvan de kennis voor den Ambtenaar, Koopman, Fabrikant, Kunstenaar, Dagbladlezer, enz. van dagelijksche behoefte is.
R4492: KRAMERS, MARTINA G. - Wat wil het Nieuw-Malthusianisme?
R5527: KRAMM, CHRISTIAAN. - De Goudsche Glazen of beschrijving der beroemde geschilderde kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te Ter Goude, benevens de geschiedenis der St. Janskerk, der glazen, der cartonteekeningen enz. en een levensberigt der Gebroeders Crabeth.
R8873: KRANENBURG, R. - De betekenis der rechtsvergelijking voor de rechtsphilosophie.
M6305: KRANENDONK, AAD. - Over het consumeren van boeken.
H6079: KRANENDONK, A.G. VAN. - Shakespeare en zijn tijd.
K7784: KRANENDONK, A.G. VAN. - Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur. Twee delen. Met 42 illustraties.
Y1518: KRANSBERG, DORIANN EN HANS MILS. - Kastelengids van Nederland. Middeleeuwen.
Y3989: ECHTE METRO KRANT. - Echte Metro Krant.
R6339: KRANT. - Echte Stadhuis Krant.
Y5550: RIJKSMUSEUM KUNST-KRANT. (PIET SCHREUDERS). - Rijksmuseum kunst-krant. Informatie over verzameling en tentoonstellingen van het Rijksmuseum Amsterdam. Vol. 3 (1977) - vol. 13, no. 6 (mei 1987). + vol. 2, nr. 0 (proefnummer), 4 & 9. [ontbreekt vol. 6 nr.8 en vol. 7 nr.8].
R8855: KRANTZ, B.F. - Over de verhouding van den werkgever tot zijn weerplichtig personeel.
T0788: KRAP, FRANS W. - Emmeken, ik ben 'sduuels amie. Neerslag van een onderzoek naar het heksenprofiel van rond 1500 en van het speuren naar onderdelen daarvan in het drama Marieke van Nieumeghen.
Y7635: PROSPECTUS UITGEVERIJ KRIS KRAS. - Prospectus uitgeverij Kris Kras, Amsterdam. Kris Kras Boekenclub.
Y0449: KRATOCHWJLE, FRITZ. - Die stadtischen Garten Wiens.
Y0407: KRATZ, WERNER. - Erbach im Rheingau. Baudenkmale und Geschichte. Hrsg. von der Gemeinde Erbach / Rheingau anlasslich der 1000-Jahrfeier 1954 .
Y3706: KRATZSCH, KONRAD. - Wiegendrucke der Zentralbibliothek der deutschen Klassik.
R3576: KRAUS, H.P. - Die Saga von den kostbaren Bucher.
R5143: KRAUSE, ERNST. - Richard Strauss. Gestalt und Werk.
B4197: KRAUSS, ANGELA. - Der Dienst.
B3324: KRAUSSER, HELMUT. - Melodieen of Aanvullingen op het kwikzilveren tijdperk. Uit het Duits vertaald door Ria van Hengel. Roman.
T1426: KREATIEF. - Moeder Vlaanderen en haar Franse kinderen.
K3035: KREATIEF. - Het jongste Vlaamse proza: een stille generatie?
T4480: KREKEL, H. - Politik und Seele Hollands.
T7317: KREKEL, H. - Engeland en Europa. De grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek. Het probleem der Engelsch-Fransche betrekkingen. De crisis in het Fransche alliantiesysteem na 1756. Pitts beleid in zijn eerste periode (1783 - 1792).
L4667: KREKEL, HENDRIK. - Engeland en Europa. De grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek. Het probleem der Engelsch-Fransche betrekkingen. De crisis in het Fransche alliantiesysteem na 1756. Pitts beleid in zijn eerste periode (1783 - 1792).
T4508: KREKEL, H. - Verzamelde opstellen. Zes delen in vijf banden.
R5408: KREMER, LUDGER. - Das Niederlandische als Kultursprache deutscher Gebiete.
Y4969: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M. - Met vlaggen van top. Verrichtingen der Koninklijke Marine in de Nederlandsch-Indische wateren voor herstel van orde en vrede van 1945 tot 1948.
B2703: KRETZ, J. TH. W. - In de klauwen van den Jap en den Extremist.
H2689: KREUGER, GERARD. - Ik Gerard Kreuger en pleinpubliek.
R0469: KREVELEN, LAURENS VAN. - De stijl van de uitgever.
T5451: KREVELEN, DIRK VAN. - Naar een drankvrij Nederland. Een en ander over plaatselijke keuze.
M6763: KREVELEN, L. VAN / T. HERMANS / W. DONATH. (SAMENG.) - Bijna Honderd Meulenhoff 1895-1985. Verhalen en gedichten van schrijvers uit het literaire fonds.
T5441: KREVELEN, D. VAN. - Verbod of plaatselijke keuze?
Y5208: KRIEGER, W.L. - Gedachten bij 't verneemen van den dood van den wel-eerwaarden zeer geleerden heere Rutger Schutte, beroemd kerkleeraar in Christus Gemeente te Amsterdam. Zalig in den Heere ontslaapen op den 19den van Wintermaand des jaar 1784. In den ouderdom van ruim zes en zeventig jaaren.
Y9548: [SPINOZA] KRIEGSMANN, GEORG. - Die Rechts- und Statstheorie des Denedict von Spinoza.
T5988: KRIEKEN, G.B. VAN. - Kroningslied. Volkslied .
Y5775: KRIEKEN, PETER J. VAN. - Deserteurs, dienstweigeraars en asielrecht.
T9870: KRIES, WILHELM VON. - Breschen in Albions Bollwerk. Ein Tatsachenbericht in Wort und Bild.
L3837: KRIGE, UYS. (ED.). - Afrikaanse versameling. Inleiding deur Dirk Coster.
L5201: KRIJGER, A.H. - Tehuizen voor Zuigelingen en Jonge Kinderen.
K6621: KRIJGSMAN, J.P.H. (ED.). - Een vlucht door zeven eeuwen poëzie.
R5723: KRIJTHE, H.J.C. - In de sneeuw geplukt.
T0538: KRIMPEN, H. VAN. - Over de verzorging van het boek.
Y6354: KRIMPEN, HUIB VAN. - Boeken maken.
L7379: KRIMPEN, HUIB VAN EN THOMAS VERBOGT. - 'Het schoone kennen veredelt de ziel'
K0746: KRIMPEN, JAN VAN. - Over het ontwerpen en bedenken van drukletters.
H5112: KRIMPEN, HUIB VAN. - Boek over het maken van boeken.
M4149: KRIMPEN, HUIB VAN. (ED.). - Het Model voor de Uitgever van Johan H. van Eikeren. Inleiding en bibliografie.
B6628: [DRUKKERIJ TRIO.] KRIMPEN, H. VAN. - Blokboeken. Een tussenspel in houtsneden. Uit de voorgeschiedenis van stereotypie en galvanoplastiek.
Y7240: KRIMPEN, HUIB VAN / ROB VAN DEN ELZEN. - Grafisch zakboek. Verklarend woordenboek van hedendaagse begrippen uit de grafische communicatie: uitgeverij, redactie, vormgeving, prepress, drukkerij en afwerking.
H9115: KRIMPEN, H. VAN. - Boek. Over het maken van boeken.
T6276: KRIMPEN, HUIB VAN. - Grafisch zakboek. Hedendaagse grafische begrippen, met vertalingen en registers in het Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.
L5433: KRIMPEN, HUIB VAN. - Een boek is pas een boek als het een boek is. Tien korte en wat langere overpeinzingen over de boektypografie.
Y6110: KRIMPEN, HUIB VAN. - Vergeetboekje. Termen en begrippen uit de praktijk van de boekdruk.
Y6278: KRIMPEN, HUIB VAN. - Over die zaak... Keuze uit de opstellen en artikelen van Huib van Krimpen.
T7273: KRINGSCHOUW. - Maandblad van den Amsterdamschen Kunstkring Voor Allen. 5e jrg. 1926-1927 nr. 3 en 6.
L1808: KRISTAL. - Kristal Letterkundige productie 1935.
Y1727: KRISTEL, CONNY. (RED.). - Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog Besluitvorming.
Y1671: KRISTEL, CONNY (RED.). - Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen.
L7176: KRISTENSEN, W.B. - De antieke opvatting van dienstbaarheid.
L6941: KRISTENSEN, W.B. - De rijkdom der aarde in mythe en cultus.
L2366: KROES-LIGTENBERG, CHR. - Een vriend van Aagje Deken.
R9620: KROES-LIGTENBERG, CHR. - Honderd Nederlandsche Gedichten.
B1389: KROES, HENDRIK WILLEM JAN. - Untersuchungen uber das Lied vom Hurnen Seyfrid, mit Berucksichtigung der verwandten Uberlieferungen.
H6836: KROES, H.W.J. - Deutsche Dichter des 19. und 20. Jahrhunderts. Balladen und Lieder. Mit Abbildungen.
R9066: KROESE RAMAKER, H. - Leesboekje voor eerstbeginnende leerlingen, welke volgens de leerwijze van den heer P.J. Prinsen onderwezen worden. Derde stukje, bevattende oefeningen overeenkomstig de zesde en zevende tafel.
M6570: KROEZE, JOS. - Bijt u maar.
K8735: KROJER, P.S. MAXIM. - Het expressionistisch tooneel in Duitschland. Algemeen Overzicht.
K4145: KROJER, MAXIM. - Anton Tsjechov. De dramaturg.
H7477: KROL, GERRIT. - De laatste winter.
T8621: KROL, GERRIT. - Halte opgeheven en andere verhalen.
T8543: KROL, GERRIT. - 'n Groot dichter.
T8574: KROL, GERRIT. - Laatste gedichten.
Y2879: KROL, GERRIT. - 'n Kleintje Krol.
Y2656: KROL, GERRIT. - De oudste jongen. Roman.
H7779: KROL, GERRIT. - Okoka's wonderpark.
R1083: KROL, GERRIT. - Over het uittrekken van een broek.
T5319: KROL, GERRIT. - De man achter het raam.
H7597: KROL, GERRIT. - Een ongenode gast.
H7763: KROL, GERRIT. - De vitalist.
Y0258: KROL, GERRIT. - Krantenknipsels etc. over/van Krol.
B8485: KROL, GERRIT. - Over het huiselijk geluk en andere verhalen.
H3486: KROL, GERRIT. - De tv.-bh. essays.
L8794: KROL, GERRIT. - De weg naar Sacramento.
T5311: KROL, GERRIT. - Krolwijzer. Aforismen gekozen door Kenneth van Zijl. Met een woord vooraf door Douwe Draaisma.
R2668: KROL, GERRIT. - Een Fries huilt niet.
T5152: KROL, GERRIT. - Duivelskermis.
B6419: KROL, GERRIT. - Halte opgeheven. Een keuze uit de verhalen.
B9837: KROL, GERRIT. - In dienst van de Koninklijke.
Y6224: KROL, GERRIT. - Het is onze ervaring. Gedicht.
H8055: KROLOW, KARL. (ED.). - Deutsche Gedichte. Zwei Banden.
R7712: KROM, JOHANNES HERMANUS / ALBERT BEEKHUIJS. - Prijsverhandelingen op de vraage: Welke zijn de beste middelen, om den minvermogenden Burger met den inhoud des Bijbels meer en meer bekend te maaken? Antwoord op de vraag .....
Y1162: KROM, P. - Antwoorden op de vragen en voorstellen, voorkomende in het beoefenend rekenboek. Bijzonder ingericht voor Meisjes. 2e stukje. Hoofdregelen en derzelver toepassing tiendeelige breuken.
Y1134: KROM, P. - Antwoorden op de Rekenkundige Opgaven, voorkomende in: Het beoefenend Rekenboek, bijzonder ingerigt voor meisjes. Eerste stukje: Hoofdregelen en derzelver toepassing, geheele getallen.
Y1126: KROM, P. - Beoefenend Rekenboek. Bijzonder Ingerigt voor Meisjes. 2de stukje 1ste gedeelte en 2de gedeelte: Hoofdregelen en derzelver toepassing tiendeelige breuken. Twee deeltjes.
Y2962: KROMHOUT, RINDERT & JAN JUTTE. - Bil en Wil een heerlijk avondje.
H2686: KROMHOUT, RINDERT. - De taal van Ennio : novelle.
B0795: KROMHOUT, J. - Leipoldt as Digter.
T5973: KRONENBERG, M.E. - Nijhoff-Kronenberg. Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. Derde deel (vierde stuk).
R5111: KRONENBURG, JOANNA W.M. - Mode en Kunst sedert de Fransche Revolutie.
M1894: KRONHAUSEN, EBERHARD & PHYLLIS. - Walter. The English Casanova. A presentation of his unique memoirs. 'My secret life'.
Y7925: KRONHAUSEN, PHYLLIS EN EBERHARD. - Erotische kunst. Een overzicht van erotische fantasie en werkelijkheid in de schone kunsten. Samengesteld door ....
Y7934: KRONHAUSEN, BERNARD & PHYLLIS. - Wat is pornografie? Eros en de vrijheid van drukpers. Nederlandse bewerking Jaques den Haan.
T1315: KRONHAUSEN, PHYLLIS AND EBERHARD. - The International Museum of Erotic Art.
Y1588: DE NIEUWE KRONIEK. - De Nieuwe Kroniek. Veertiendaagse neiuwsbrief van H.P.L. Wiessing. 1949: nrs: 1-2-3.
Y1402: KRONIEK. - Kroniek 1 waarin opgenomen mededelingen van de Vestdijkkring. Lente 1973.
L5806: KROON, J.E. - Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925.
H4587: KROON, DIRK. - De getekende dag.
H7855: KROON, DIRK. - Hutselen met het gras.
H4248: KROON, DIRK (ED.). - Er bleef toch geen bewijs. Opstellen over de poëzie van J. Slauerhoff.
H4339: KROON, DIRK. - Vijf tijdkringen.
H4340: KROON, DIRK. - In de huid van de tijd.
H4342: KROON, DIRK. - Hutselen met het gras.
H4346: KROON, DIRK. - Geruchten.
K2658: KROON, THEO. - Anton van Duinkerken (prof. de. W.J.M.A. Asselbergs) 1903-1968.
R0836: KROON, J.E. (SAMENG.). - Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925.
L5426: KROON, DIRK. - In het voorbijgaan.
B3669: KROONENBERG, Y. /M. SMEETS/J. MULDER/P. BORDEWIJK. - Figuren of excelleren? De tijd zal het leren.
T9772: KROONENBERG, YVONNE. - Tijd voor een sigaar. Met tekeningen van Han van Hagen.
K1729: KROONENBERG, YVONNE. - Het zit op de bank en het zapt.
K1730: KROONENBERG, YVONNE. - Zij houdt van hem. Hij ook.
R7622: KROP, F.J. - Een en ander over het Communisme.
T5597: KROP, F.J. - Hoe het optreden van pater Dr. Jac. van Ginneken S.J. te Rotterdam tot een moreel fiasco werd.
T5598: KROP, F.J. - De onwaarachtigheid der Roomsche actie. (Hoe het optreden van pater Dr. Jac. van Ginneken S.J. te Rotterdam tot een moreel fiasco werd).
R6379: KROP, MARNIX / MARTIN ROS / S. STUIVELING EN BART TROMP. (EDS.). - Het tiende jaarboek voor het democratisch socialisme. Bevat: Internationalisme en socialistische buitenlandse politiek. Europa. Zeemilieubederf ontwikkelingshulp. DeSI Sjahrir - (inter)nationalist.
R7432: KROP, MARNIX /MARTIN ROS / S. STUIVELING EN BART TROMP. - Het zevende jaarboek voor het democratisch socialisme. Socialisme en kolonien. De Arbeiderspers. Jan Goudriaan. De PvdA en de miskende jaren '50.
R6319: KROP, MARNIX / MARTIN ROS / S. STUIVELING EN BART TROMP. (EDS.). - Het negende jaarboek voor het democratisch socialisme. Bevat: Socialisme en gemeenten: het communalisme van SDAP en PvdA. Willem Banning: voor en tegen. De VARA als instrument van cultuurpolitiek.
R6320: KROP, MARNIX / MARTIN ROS / S. STUIVELING EN BART TROMP. (EDS.). - Het achtste jaarboek voor het democratisch socialisme. Bevat: Schoolstrijd. Pronkstuk AOW. Hilda Verwey-Jonker en ouderen emancipathie. Socialistische bevolkingspolitiek: laat maar. Bedrijfsorganisatie.
T6524: KROPHOLLER, A.J. - De Abdij van Egmond. Herbouw ontwerp.
R0347: KROPOTKINE, PETER. - De staat en zijn rol in de geschiedenis. Uit het Fransch door B.P.V.
R0352: KROPOTKINE, P. - Van Veld, Fabriek en Werkplaats. Of Nijverheid in verband tot landbouw en hersenarbeid vereenigd met handenarbeid.
R1832: KROPOTKINE, PETER. - Gedenkschriften van een Revolutionair. Met inleidend woord van Georg Brandes. Vertaald door F. Domela Nieuwenhuis. Eenige door den schrijver geautoriseerde uitgave. Twee delen in een band.
R8810: KROSE, H.A. - Godsdienst en Moraal-Statistiek.
T6926: KRUGER, FRIEDRICH. - De oorlog der toekomst. Electriciteit, bacterien, gifgassen.
T6841: KRUGER, JULIUS. - Die Photographie, oder die Anfertigung von bildlichen Darstellungen auf künstlichem Wege.
B3205: KRUIJER, G.J. - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana.
T1503: KRUIJER, G. - Urbanisme in Suriname./ Urbanism in Surnam Summary.
B1601: KRUIJFF, ROELAND DE. (ED.). - Coconaster. Tweemaandelijks cultureel tijdschrift eerste jaargang nr. 2, juni 1984.
Y2182: KRUIJS, M.H. VAN 'T. - Het Lied van ons Volk. Woorden en Muziek.
T5992: KRUIJS, M.H. VAN 'T EN B. TEN KATE. - Oranje boven! Kroningslied. Woorden B. ten Kate, muziek M.H. van 't Kruijs.
T1418: KRUIJT, J.P. - België. Boeren en arbeiders sedert den wereldoorlog.
B7734: KRUIJTBOSCH, D.J. - De macht van het woord. Beschouwingen over Welsprekendheid.
R4081: KRUISHEER, J. - De inwijdingsriten, mythen en legenden der oude mysterien.
L1935: KRUISINGA, E. - Het Nederlands van nu.
B8444: KRUISINGA, E. - A Grammar of Modern Dutch.
L5696: KRUISINGA, E. - Nederlands en Duits.
B0579: KRUISSINK, RITS. - Montmartre. Van tempel tot tingel tangel.
Y7929: KRUISSINK, G.R. (ED.). - Zuiderzee.
B5534: KRUISWIJK, HANS. (ED.). - Van de Ven 'Als zodanig' Portret van een honderdjarige.
Y5611: KRUIT, JOHANNA. - De waterveren. Tekening Anneke Schenk.
B9986: KRUIT, G. - Het Parool voor den Socialist.
T6343: KRUITHOF, A. - Het Cooperatisme. + Werkplan voor de Cooperatieve Studiekringen.
K3338: KRUITHOF, JACQUES. - Vingeroefeningen. Essays.
B5082: KRUITHOF, JACQUES. - Het lied van de houtduif. Roman.
M2760: KRUITHOF, JACQUES. - Vertellen is menselijk. Essay over Koolhaas.
T5905: KRUITHOF, A. - Cooperatie. Beknopte schets van de geschiedenis van verbruiks- en landbouwcooperatie in Nederland.
Y4397: KRUITHOF, JAAP. - Het neoliberalisme.
B6333: KRUITWAGEN, BONAVENTURA. - Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen. O.F.M. Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 t.g.v. zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag.
B1976: KRUITWAGEN, BONAVENTURA. - Huldeboek Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen. Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 t.g.v. zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag.
H9118: KRUIZINGA, J.H. - Tussen Papyrus en Paperback. Lotgevallen van boeken.
R3227: KRUIZINGA, J.H. - Ornamenten van huis en hof, deel II.
Y6122: KRUSE, HANS. - Een zwaluw maakt nog geen gedicht. Tekeningen Gerard Huysman.
B4120: KRUSEMAN, A.C. - Frederik Muller 1817-1881. In memoriam. Voor vrienden overgedrukt uit de Levensberichten der afgestorven Leden van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde.
H2690: KRUSEMAN, MINA. - Brieven: Alles bevalt mij behalve rust.
Y6388: KRUSEMAN, A.C. - Uitgeverij A.C. Kruseman. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
W2096: KRUYSKAMP, C. - Nederlandsche volksboeken.
T2601: KRUYSWIJK, P.N. - Sociale Wenschen. Korte toelichting op het Sociaal Program van Patrimonium.
T7734: KRUYT, H.R. - Hogeschool en Maatschappij en Rede tot de Universitaire Gemeenschap.
B7291: KRUYTER, C.W. DE. - Constantijn Huygens, Oogentroost. Een interpretatieve studie.
A0381: [HUYGENS] KRUYTER, C.W. DE. - Constantijn Huygens, Oogentroost. Een interpretatieve studie.
H8378: KUBISCH, NATASCHA AND PIA ANNA SEGER. - Ornaments. Patterns for interior decoration / Muster fur die Innendekoration / Motifs pour decorer son interieur.
K2170: KUBLER, GEORGE A. - Historical treatises, abstracts & papers on Stereotyping.
L3572: KUHLER, W.J. - Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland. Tweede deel 1600 - 1735 eerste helft.
Y3645: KUHLER, W.J. - Het Socinianisme in Nederland.
L4121: KUHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw.
B8057: KUHN, ROBERT ET AL. - Schriftgestaltung.
B5592: KUHN, G. - Katalogus Prentbriefkaarten Nedenland 1980-1981. Handleiding voor waardeering van de prentbriefkaarten.
Y1900: KUHN, J. - Frankrijk's Oorlogsdoel. Annexatie ten behoeve van Frankrijk, Belgie en Nederland. Willekeurige beschikking over onze Schelde en haar Zeeuwsch Stroomgebied. Met kaarten.
R3667: KUHN, J. - Frankrijk's Oorlogsdoel. Annexatie ten behoeve van Frankrijk, Belgie en Nederland. Willekeurige beschikking over onze Schelde en haar Zeeuwsch stroomgebied.
H6637: KUHN, HERBERT. - Leven en kunst in de ijstijd. Zwerftochten door de grotten van Zuid-Frankrijk en Spanje.
K0023: KUHNER, WERNER. - Van zeilvlucht tot reaktiemoter.
M5566: KUIJER, GUUS. - Wimpers.
L2588: KUIJK, JAN. - Het gaat nu eenmaal niet zonder erotiek. Over de rijmprent van P.C. Boutens bij het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard.
K6182: KUIJPER, JAN. - Sonnetten.
K6191: KUIJPER, JAN. - Oogleden.
Y8586: KUIJPER, JAN. - Tomben, sonnetten.
Y0408: KUIJPER, J.J. - Nederland gelukkig met zijn Koningin. Rede uitgesproken te Otterloo 31 Augustus 1898.
L4014: KUIJPER HZ., G. - Letterkundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie. Handleiding tot de beoefening der Nederlandsche taal en letterkunde, voor de kadetten van alle wapenen.
R0455: KUIJPERS, AAFKE EN J. V. BENDER. - Stemvorming en vloeiend spreken.
Y8826: KUIJPERS, ELS (ED.). - Letterror.
P2441: KUIK, HILBERT. - De Verwegs. Korte verhalen.
P1638: KUIK, WILLIAM D. - De twee snoeken. Een historisch verhaal.
Y0602: KUIK, T. - Den Vaderlandt Ghetrouwe. Gedicht ter dankbare nagedachtenis van het Nederlandse volk voor een gebracht offer tot herwonnen vrijheid en bevrijding van Duitse tirannie te Herbayum, XVIII November MCMXLIV.
B7118: KUIK, DIRKJE. - De patriot. Uit de papieren van een admiraal. Roman.
H3039: KUIK, H.G. / P. VERSTEGEN. - Ontkledingen en klein-vuil. Een bloemlezing uit Propria Cures 1958-1965. Samengesteld door ....
B6807: KUIK, DIRKJE. - Piranesi & zijn dochter.
K1582: KUIK, WILLIAM D. - De held van het potspel of Het geheime huwelijk. Met tekeningen van de schrijver.
K3648: KUIK, C.J. - Helden op sokkels. Literaire standbeelden in Nederland.
Y6682: KUIK, HILBERT / J. SLAUERHOFF / M. VASALIS. E.A. - Een mandje met appelen.
R5259: KUIK, WILLIAM D. - Andersen verbeeld. De geillustreerde Andersen-uitgave in Nederland.
H1603: KUIK, OUWENS & DE JONG. - Drie essays naar aanleiding van de Multatuliprijs, de Herman Gorterprijs en de Busken Huetprijs.
L8126: KUIK, WILLIAM D. - De twee snoeken. Een historisch verhaal.
H9939: KUIK, HILBERT. - Het gezicht van de struisvogel. De roman van een herinnering.
B5638: KUIK, HILBERT. - Geen plek om te sterven.
H1458: KUIK, WILLIAM D. - Utrechtse notities.
Y6735: KUILE, G.J. TER. - Onze Overijsselsche religieuze poëzie. Bloemlezing uit het werk van Overijsselsche dichters en dichteressen vanaf de vroegste tot de meest recente tijd. Voorwoord J.W. Samberg.
Y1766: KUILE, E.H. TER. - Noord- en Oost-Salland.
L6734: KUILE, E.H. TER. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VII. De provincie Zuidholland, eerste stuk: Leiden en westelijk Rijnland.
T7031: KUIN, R.A. - De Woning. Cocos en Sisal. Illustraties Walter Bosch.
B6890: KUIN, R.A. - Stalen bedden. Illustraties van Piet Worm.
B6892: KUIN, R.A. - Matrassen. Illustraties van Piet Worm.
L0066: KUIPER, W.E.J. - Couperus en de Oudheid gevolgd door enkele brieven van Louis Couperus.
K5800: KUIPER, ESCO TACO. - Karel ende Elegast. [opnieuw uitgegeven].
Y9486: KUIPER, GERDIEN C. - Musarum Pater. Een portret van Christoffel Plantijn.
B5316: KUIPER, GERRIT. - Orbis Artium en Renaissance I. Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert.
B5606: KUIPER, K. - Helleensche cultuur. Studie over de beschaving van Oud Griekeland van de Homerische tijden tot Plato.
K9498: KUIPER, K. - Grieksche landschappen. Philologische herinneringen aan eene archaeologische reis.
Y2245: KUIPER, ELMAR. - Ruimtedier.
L9348: KUIPER, G. - Bijbeltaal en moedertaal.
Y1221: KUIPER, YME / WENDY LANDEWE / N. WINKLER PRINS POSTMA. - Fogelsanghstate. Een Groninger schat in een Friese state.
Y0155: KUIPER, A.K. - Industrie en Persoonlijkheid.
M9372: KUIPER, ARIE. - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg.
R5740: KUIPER, G. - De waardeering van Spiegels twe-spraack.
R9336: KUIPER, ESCO TACO. - Karel ende Elegast.
T8645: KUIPER, P.C. - Ver heen. Verslag van een depressie.
R4388: KUIPER, E.T. (ED.). - Die schoone hystorie van Malegijs. Eene schoone ende nieuwe historie autentijck. Die dat vervaerlijck ros Beyaert wan. En die veel wonderlijcke ende avontuerlike dingen bedreef in zijn leven met zijn consten: ghelijc dese historie verclaert, ende is seer ghenoechelijck om te lesen.
H8245: KUIPER, W.E.J. - Couperus en de Oudheid gevolgd door enkele brieven van Louis Couperus.
L5524: KUIPER, K. - Atheensch jongensleven.
L6834: KUIPER, KOENRAAD. - Mythologie en wetenschap.
Y2972: KUIPERS, ANDRE & SEBASTIAAN VAN DONINCK. - Sinterklaas op drift.
R6136: KUIPERS, REINOLD. - Uitgeverij W.L. & J. Brusse en haar werk. Tentoonstelling t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond.
Y2293: KUIPERS, FRANS. - Geen ander antwoord. Gedichten.
B6507: KUIPERS, BIRGIT & DIRK MULDER. - Je moet nu naar een andere school. Verhalen over kamp Westerbork, 1939-1945.
L7956: KUIPERS, ABE. - A. van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw.
R3157: KUIPERS, REINOLD. - De boekvormer.
Y6281: KUIPERS, REINOLD. - Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo.
B7707: KUITENBROUWER, JAN. - Pure luxe. Acht gevallen van weeldepijn.
L2861: KUITENBROUWER, H. - Voor galg en rad.
T3351: KUITENBROUWER, CAREL / KOOSJE SIERMAN. - Over grafisch ontwerpen in Nederland: een pleidooi voor geschiedschrijving en theorievorming.
M6318: KUITERT, LISA. - Het ene boek in vele delen. De Uitgave van Literaire Series in Nederland 1850 - 1900.
R7027: KUITERT, G. - Twee korte Bellamy-lezingen. Gehouden op 21 Oct. 1937.
H9914: KUITERT, LISA. - Vleugelspelers. Uitgevers tussen twee culturen.
R3466: KULK, T.C. VAN DER. - De Oud-Katholieken in Nederland. Door den Haagschen correspondent van Le Temps met een voorwoord van T.C. van der Kulk.
T7597: KULK, T.C. VAN DER. - Sociale toestanden. Een ernstig woord tot het Nederlandsche volk.
T5127: KRONIEK VAN HEDENDAAGSCHE KUNST EN KULTUUR. - Sophokles' Aias. Beeldenstorm. Carcia Lorca toneel II. Van den polemist Barbey d'Aurevilly tot den polemist Ter-Braak. Kroniek.
T5128: KRONIEK VAN HEDENDAAGSCHE KUNST EN KULTUUR. - Europeesche kunstschatten. Acoustiek en de vorm van muziekzalen. Charles Dufresne. Vordemberge-Gildewart. Kroniek.
Y3639: [VONDEL] ROEPING. MAANDSCHRIFT VOOR VERDIEPING VAN LEVEN EN KULTUUR. - Vondelnummer: Bijdragen van Th. de Jager, W. Nieuwenhuis, Anton van Duinkerken, B.H. Molkenboer, Gerard Knuvelder, C. de Rijn.
T5130: KRONIEK VAN HEDENDAAGSCHE KUNST EN KULTUUR. - Blik in een andere wereld. La negresse blonde. Moderne Gobelins. Opera-cultuur in Nederland. Over het vertalen van poëzie. Rene Magritte. De dichter Ed. Hoornik. Ballingen worden publiek verkocht.
T5124: KRONIEK VAN HEDENDAAGSCHE KUNST EN KULTUUR. - In memoriam R.N. Roland Holst. Jean Lurcat. Liedjes uit Zamora, vertaling Albert Helman. Open brief aan de Antwerpdche schrijvers. Acoustiek en de vorm van muziekzalen (II). Kroniek.
T5129: KRONIEK VAN HEDENDAAGSCHE KUNST EN KULTUUR. - Chardin door A. van Schendel. Chardin door Henry Bataille. J. Mendes da Costa. Constant Permeke doet aan Beeldhouwkunst. De tragedie ener subsidie. Toneel in Griekenland. Een jubilaris. Film: vorm en inhoud. Kroniek.
R6996: JONG KULTUURLEVEN. - Jong Kultuurleven: 5e jaargang 1959 nrs 1-9. Complete jaargang.
Y9213: KUMMER, JOHN. - 't Gebouw Thans ingewijd, Het blijve Kampens eer.....(Latijnse School te Kampen).
R5368: KUMMERLING, HARALD. - Von initialen, besonders von solchen fur Bucher aus Paris.
K8616: KUNDERA, MILAN. - Identiteit. Roman. Vertaling Martin de Haan.
K8573: KUNDERA, MILAN. - Onwetendheid. Vertaling Martin de Haan.
T8899: KUNDERA, MILAN. - Het boek van de lach en de vergetelheid. Vertaald door J. Beranova.
T8798: KUNDERA, MILAN. - De traagheid. Roman. Vertaald door Joop van Helmond.
M0990: KUNERT, GUNTER. - Vertraagde monologen. Vertaling M. Mooy.
M5951: KUNERT, GUNTER. - Uit hoofde van de hoeden. Vertaling D. en M. Salomons.
M3778: KUNERT, GUNTER. - De teraardebestelling vindt in alle stilte plaats. Verhalen. Vertaald door Wouter Donath Tieges.
W0857: KUNERT, GUNTER. - De teraardebestelling vindt in alle stilte plaats. Verhalen. Keuze en vertaling Wouter Donath Tieges.
T4821: KUNHAULT, W. - Het Bolsjewisme zijn ideeen, bedoelingen en ondergang.
H5761: KUNIKIDA, KAWABATA, OÈ, E.A. - Made in Japan. Verhalen.
Y6508: KUNKEL., FRITZ EN RUTH KUNKEL. - Opvoeding tot persoonlijkheid. (Inleiding tot de Individual psychologie. Vertaling P.H. Ronge.
T1822: KUNNEMAN, FRANCISCUS B.M. - Over het inleiden tot de rechtsswetenschap. De wenselijkheid en mogelijkheid van een encyclopedische inleidingstheorie.
T7522: KUNST, ANTONIE JOHANNES MARIA. - Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814). Le developpement de l'Hopital Sainte-Elisabeth a l'Orphelinat reforme pour les enfants bourgeois, 1485-1814, (Ave resume en Français).
B3135: KUNST, J.F. - Melati en Rotan. Penteekeningen van Johanna Roberti.
Y8870: DE VRIJE KUNSTENAAR. - De Vrije Kunstenaar. Bevrijdingsnummer 4de jaargang 5 Mei 1945 No. 1.
T2366: KUNSTKRONIJK. - Kunstkronijk. Uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten. 6e jaargang 1845-1846.
T2367: KUNSTKRONIJK. - Kunstkronijk. Uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten. 5e jaargang 1844-1845.
Y7807: KUNSTVEILING. - Kunstveiling en Taxateur en Kunsthandel A. Mak. Algemeen Verkooplokaal. Vischstraat no 17, Dordrecht. Ontwerp: H. Arlus Architect.
L4721: KUNZE, JOHANNA M.L. - Lebensgestaltung und Weltanschauung in Herman Hesses Siddhartha.
T6456: KUPERUS, SJOERD. - Onze baby's. Met versjes van Rene de Clercq.
B8323: KUPFER, C.C. - Onze vliegers in Indie. De geschiedeis der Indische militaire luchtvaart van haar aanvang tot de capitulatie van Bandoeng in 1942.
B5145: KUPFER, J. - Cahier No. 5 Rondschrift. Schoonsschrijven voor Voortgezet Schrijfonderwijs.
H8809: KUPPERS, W. EN F. VILLANUEVA. - Van Gelre tot Gelderland. 650 jaar besturen van Gelderland.
T6333: KUPPERS, ALF.M. - Handleiding boekbinden. Ten gebruike bij het onderwijs aan de Amsterdamsche Grafische School.
Y2616: KURELLA, ALFRED. - Dimitroff klaagt aan. Brieven en aantekeningen uit de tijd van de gevangenschap en van het Leipizer proces. Met acht nog niet gepubliceerde facsimile's en vijf foto's.
L5618: KURPERSHOEK-SCHERFT, ANTONIA C.M. - De episode van Het Getij. De Noordnederlandse dichtkunst van 1916 tot 1922.
R5747: KURTZ, GERDA. - Heer Staats zijn schat. Kort verhaal van het Hofje van Staats.
Y6740: KURZ, GERHARD. - Hermeneutiek van het literaire symbool.
L7257: [ERASMUS] KUSTER, HARRY. - Family romances in the biography of Desiderius Erasmus.
B5764: KUSTER, HARRY. - Vriendschapsminne in twaalfde-eeuws perspectief.
T7830: KUSTER, FRITZ. - Die Hintermanner der Nazis. Von Papen bis Deterding.
L7727: KUSTERS, WIEL. - Een oor aan de grond.
H1284: KUSTERS, WIEL. - Kwelrijm.
T9909: KUSTERS, WIEL. - Pierre Kemp. Een leven.
T8943: KUSTERS, WIEL. - Hohner. Gedichten.
T8942: KUSTERS, WIEL. - Bewaarmachinist.
L8552: KUSTERS, WIEL. - Arenden, Ketenen. Een geschenkje voor de donateurs van het Genootschap Gerrit Achterberg.
K3871: KUSTERS, WIEL. - Aangetekend. Test, test, test. Twee verhalen.
Y1028: KUSTERS, WIEL & PASTIOR, OSKAR. - Twee tot de derde / Zwei zur Dritten.
W2142: KUSTERS, FRANS. - Atlas en andere verhalen.
L6521: KUSTERS, WIEL. - Het mijnmuseum. Notities.
L7242: KUSTERS, WIEL. - Raad van Alfabet.
Y7437: KUSTERS, WIEL. - Poetisch ABC. 26 Krantenknipsels NRC Handelsblad Aug-Sept 1985.
B6592: KUSTERS, WIEL. - X kijkt in Y. Vijf causerieen over Pierre Kemp. Nawoord Camiel Hamans.
Y7222: KUSTERS, FRANS. - Antwoorden,vragen,verdriet in het donker.
R6326: KUTTER, HERMANN. - Zij moeten. Open brief aan de Christelijke Samenleving. Uit het Duitsch vertaald door F. Reitsma.
H5205: KUYK, PIETER A. - Zal ik je wijzen waar ik woon.
B3968: KUYLE, ALBERT. - Songs of Kalua.
K7955: KUYLE, ALBERT. - IX gedichten.
L2842: KUYLE, ALBERT. - Een jaar vol heiligen. Ingeleid door Emile Erens.
R7848: KUYLE, ALBERT. - Seinen. Een bundel verzen.
R5461: KUYLE, ALBERT. - In Neerland staat een huis.
H2017: KUYLE, ALBERT. - St. Eloy.
L8375: KUYLE, ALBERT. - De Bries.
A0168: KUYLE, ALBERT. - Jonas.
Y0898: KUYLE, ALBERT. - Harten en brood.
B6055: KUYLE, ALBERT. - Alarm. Ingeleid door Anton van Duinkerken.
M8542: KUYLE, ALBERT. - Weerlicht.
P2938: KUYPER, SJOERD. - De ogen van het paard.
Y5247: KUYPER, ERIC DE. - Krantenknipsels van/over Eric de Kuyper.
Y7211: KUYPER, SJOERD. - Vanuit een stad.
T7781: KUYPER, R. - Marxistische beschouwingen 1 t/m 4. Een bundel herdrukken.
T7639: KUYPER, A. - Het conflict gekomen II. & III.
B5538: KUYPER, SJOERD. - Hoofden uit de mist. Over de moderne jeugdliteratuur.
K8098: KUYPER, ERIC DE. - Grand Hotel Solitude. Taferelen uit de adolescentiejaren.
Y4668: KUYPER, A. - De Leidsche Professoren en de Executeurs der Dordtsche Nalatenschap. Verweerschrift.
B4735: KUYPER, A. - Scolastica II. Om het zoeken of om het vinden? of Het doel van echte studie.
B3476: KUYPER, BUBB & NOP MAAS. - Laurens Janszoon Costerprijs 2007 verleend aan Bram de Does.
B8769: KUYPER, SJOERD. - Zeepziederij De Adelaar.
T4320: KUYPER, R. - Karl Marx ter herdenking.
T5891: KUYPER, A. - De Christus en de Sociale Nooden.
T6384: KUYPER, R. - Het allerjongste gericht.
Y2987: KUYPER, SJOERD & YVONNE JAGTENBERG. - Kasper kan niet slapen.
Y6254: KUYPER, BUBB. - Het Hofje van Boeken, Manuscripten en Grafiek. Kroniek van 56 veilingen tussen 1986 tot 2012 gehouden aan de Jansweg te Haarlem.
T4046: KUYPER, R. - De marxistische verklaring der ideologieen. Geschreven n.a.v. de gedachtenwisseling over klasse-moraal.
T6383: KUYPER, R. - Het socialisme, de hoofdarbeiders en de komende cultuur.
T3464: KUYPER, A. - De positie van Nederland. Opstel uit het Duitsche Weekblad Die Woche van 23 december 1916. Vertaald door H.S.S.K.
Y6704: KUYPER, SJOERD. - Een reisgenoot.
B9818: KUYPER, ERIC DE. - Mowgli's tranen.
T4120: KUYPER, A. - Sociale organisatie onder eigen banier.
H5796: KUYPER, SJOERD. - De dichter zingt.
M8343: KUYPER, ERIC DE. - Aantekeningen van een voyeur.
T7134: KUYPER, A. EN F.L. RUTGERS. - Publiek vermaak. Asterisken en artikelen over het ook destijds aan de orde zijnde vraagstuk.
M8161: KUYPER, R. - Herman Gorter ter herdenking.
L8501: KUYPER, A. - Bilderdijk in zijne nationale beteekenis.
K1308: KUYPER, ERIC DE. - Mowgli's tranen.
Y8174: [REVE] KUYPER, BUBB. - Gerard Reve, De complete afzonderlijk gepubliceerde werken in handelsedities en bibliofiele uitgaven uit de collectie Joop Schafthuizen. Veilingcatalogus van veiling d.d. 2 dec. 1997
H5816: KUYPER, SJOERD. - Mooie gedichten.
M6642: KUYPER, A. - Kuyper in de caricatuur. 100 uitgezochte caricaturen. Met een brief van A. Kuyper.
R3497: KUYPER, R. - De marxistische verklaring der ideologieen. Geschreven n.a.v. de gedachtenwisseling over klasse-moraal.
K3575: KUYPERS, J. EN TH. DE RONDE. - De Nederlandsche Letterkunde in beeld.
K3576: KUYPERS, J. EN TH. DE RONDE. - Onze litteratuur in beeld. Met medewerking van J.G.M. Moormann en D. Wouters.
Y1390: KUYPERS, M.J.G. - Geen Schoolspaarbanken.
R6855: KUYPERS, JULIEN. - De Vlaamse Beweging. Een socialistisch standpunt.
T9482: KVGO. - Zetwerk '87. Gerubriceerde ledenlijst van de Sectie Zetterijen en Grafische Tekstverwerkingsbedrijven.
Y4308: KWADRAAT-BLAD. BONS, JAN EN B. MAJORICK. - Genesis van een compositie. [Over een 77 meter lange muurschildering van Jan Bons voor de tentoonstelling "Aisi es Hollanda" in 1952 In Mexico City.
T6446: KWADRAAT-BLAD. LEEUW, TON DE. - Kwadraatblad Muziek en Techniek.
H9544: KWADRAAT-BLAD. MILLER, HENRY. - Extra zending Schrijftaal. Extra mailing written language. Envoi special Langue ecrite. Extra Sendung Geschiebene Sprache.
H9545: KWADRAAT-BLAD. LEEUW, TON DE. - Muziek en techniek. Music and technics. Musik und Technik. Musique et Technique.
H9547: KWADRAAT-BLAD. KATAVOLOS, WILLIAM. - Organics.
H9555: KWADRAAT-BLAD. KEMPERS, MART. - 3 litho's.
H2059: KWARTEL, M.J. VAN DER. - Doeleinden en oogmerken bij het oprichten van tijdschriften. Een terreinverkenning.
R0985: KWAST, ERNEST VAN DER. - Twee koffers.
H7254: KWAST, JB. - Gezelschapsliederen of Uitgezochte verzameling van 145 Nederlandsche zangen en 14 volksliederen van de voornaamste landen. Twee delen in een band.
Y5842: KWB. - Katholieke Werkliedenbond. Maandblad 3e jaargang nr. 8 en 9 Augustus - September 1947.
H3323: LAAN, K. TER. - Letterkundig Woordenboek voor Noord en Zuid.
R3727: [MULTATULI] LAAN, K. TER. - K. ter Laan's Multatuli encyclopedie
K3321: LAAN, K. TER. (ED.). - Andermans wijsheid.
K6168: [MULTATULI] LAAN, K. TER. - Multatuli en twee van zijn discipelen Mansholt en de Raaf met Brieven van en over Multatuli.
L5125: LAAN, JACOBUS VAN DER. - An enquiry on a psychological basis into the use of the progressive form in late modern english.
R0326: LAAN, K. TER. - Folkloristisch woordenboek van Nederland en Vlaams Belgie.
T6953: LAAN, KORNELIS TER. - Naar de ontwapening! Tekst van het Ontwerp-Ontwapeningswet op 3 maart 1925 door de Soc.Dem. Kamerfractie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden.
Y0855: LAAN, N. VAN DER. - Rederijkersspelen naar een handschrift ter bibliotheek van het Leidsche Gemeentearchief.
T6951: LAAN, KORNELIS TER. - Verslag van de commissie, ingesteld door S.D.A.P. en N.V.V. tot onderzoek van het militaire vraagstuk, zooals het meer speciaal aan de orde was gesteld op het congres der S.D.A.P. van 19, 20 en 21 april 1924 in den vorm van een zevental voorstellen, [etc.].
T4877: LAAN, G. VAN DER. - Het Kennemer Stelsel.
L7249: LAAN, N. VAN DER. (ED.). - Noordnederlandse Rederijkersspelen.
T3131: LAANSMA, D / E. WESTER / JAC. WESTMAAS. - De Bloeiende Wildernis. Ervaringen van Nederlandsche soldaten in krijgsgevangenschap. Inleiding Joh. Gerritsen Jr.
R8746: LAAR, VAN DER. - Schrijfcursus no. 6. Met vloeiblad.
R4165: LAAR, H.J.M. VAN DE. - Opperbankier en Wetenschapsman Willem Cornelis Mees 1813-1884.
L8189: LAAR, ARNOLDUS VAN. - De Liberale Partij in Nederland in haar wezen en beginselen, in haar strekking en doel, als antwoord op de vraag: Mag een Katholiek bij die partij zich aansluiten? Opgedragen aan de Katholieken Kring te 's Bosch.
T0139: LAAR, HENK VAN. - Een kistje vol juwelen. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. Tekeningen van Ger Sligte.
T1726: LAAR, HENK VAN. - Een kistje vol juwelen. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. Tekeningen van Ger Sligte.
R7730: LAAR, A. VAN. - De geschiedenis der Arbeidersbeweging van Antwerpen en Omliggende 1860-1925.
T5940: LAAREN VAN DALEN, A.J.G. - Geen etsen maar schetsen.
T0641: LABBERTON, J.H. - De Belgische neutraliteit geschonden.
K6624: LABBERTON, MIEN. - Geloof, hoop, liefde.
K6451: LABBERTON, MIEN. - Jeugd in de branding.
K6461: LABBERTON, MIEN. - Lichtende horizon.
T1888: LABBERTON, MIEN. - Zondag. Een boek voor den zondagmorgen in het gezinsleven.
T5007: LABBERTON, J.H. - De Vlaamsche Beweging.
T9704: LABÉ, LOUISE / BOUTENS, P.C. - De sonnetten van Louise Labe, naast den oorspronkelijke tekst vertaald door P.C. Boutens. Met een aanteekening over het leven der dichteres.
T7314: LABOR. [=WILLEM SCHIPPERS]. - Op de keien.
L5765: LABORDUS, LEONARDUS W. - De astronomische mythen in de Griekse literatuur van Homeros tot Aratos. (Een mythographisch onderzoek).
K3905: LABUZ, RONALD. - Typography & Typesetting. Type design and manipulation using today's technology.
T4220: LACLOS, CHODERLOS DE. - Les liaisons dangereuses.
L1932: LACLOS, CHODERLOS DE. - Gevaarlijke liefde.(Les liaisons dangereuses).
R5097: LACOMBE, L. - Hoogere Kasten en Bekeering in Indie.
K9963: LACOMBE, HENRI. - Guez de Balzac Papetier. Communication au IIIe Congres International des Historiens du Papier.
Y4380: LACOUTURE, JEAN. - Ho Tsi Min.
Y3416: LACY, ALEXANDER. - Santa Casa. Episode aus Goethes Jugendzeit. Eine Novelle. Zwei Teile.
R5412: LADEMACHER, H. - Fremdbild und Aussenpolitik. Bemerkungen zu den deutsch-niederlandischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert.
T3793: LADURIE, EMMANUEL LE ROY. - De eeuw van de Familie Platter (1499-1628) I. De schooier en de geleerde.
T7069: LAEKEN, FRANK VAN & ETIENNE VERHOEYEN. - Lexicon politieke & jeugd kollaboratie.
T2808: LAENEN, J. - Geschiedenis van het Seminarie van Mechelen.
T1875: LAERE, R. VAN. - De Kabouter uit het land van Loon (Hasselt, 1888-1898).
T1876: LAERE, R. VAN. - Geschiedkundige verscheidenheden... De Vlaemsche Broeders (Hasselt 1862). Letteroefeningen Utile Dulci ( Sint-Truiden 1852-1893).
Y2255: LAERE, DE, FREDERIK LUCIEN. - In uiterste staat.
R6922: LAERE, R. VAN. - De Zangschool (1889-1898). Bibliografische Analyses I.
T1879: LAERE, R. VAN. - De Hagelander 1893-1901.
L2423: LAERHOVEN, BOB VAN. - Nachtvlucht naar Peru. Het verhaal van een reis.
B0007: LAERHOVEN, BOB VAN. - Cadavre Exquis.
B0013: LAERHOVEN, BOB VAN. - Feria.
B2253: [TSJECHOV] LAFFITTE, SOPHIE. - Chekhov 1860 -1904. Transl M. Budberg/G. Latta.
K0568: LAFORGUE, JULES - Hamlet of de gevolgen der kinderliefde. Vertaald door J. Slauerhoff. Tekstverzorging K. Lekkerkerker.
M4743: LAGERCRANTZ, OLOF. - August Strindberg. Translated by Anselm Hollo.
R6988: LAGERKVIST, PAR. - De Beul. Uit het Zweeds vertaald door N. Boelen-Ranneft.
T6884: LAGERLOF, SELMA. - Het Huisgezin en de Staat. Vertaald uit het Zweedsch door E. van der Hoeven.
Y2623: LAGERLOF, SELMA EN SJOUKE DE ZEE. - Yn it Godshus.
Y7938: LAGERLOF, SELMA. - Dagboek van de veertienjarige Selm Lagerlof. Vertaald en ingeleid door N.M. Wartena.
T0552: LAGERS, F.G. - De Kloosters in Nederland.
P2455: LAGERWAARD, HENK. - Verkeerd applaus.
T6917: LAGERWERFF, T.J. - Beroepsofficier-pacifist. Brochure gericht tegen de volksmisleiding.
Y1193: LAGERWIJ, F. EN T. KNOTTENBELT. - F. Lagerweij's Theoretisch en Practisch Leerboek der Algebra. Tweede deel. Bevattende: Machten en wortels, het binomium van Newton, de bepaalde en onbepaalde vergelijkingen van den 2en graad, de keeksen en de logarithmen.
R3833: [SPINOZA] LAGREE, JACQUELINE. - Ad captum auditoris loqui, theology and tolerance in Lodewijk Meyer and Spinoza. A lecture delivered at Katwijk on May 15, 1999.
K0887: LAGRO-JANSSEN, A.L.M. - De tweeslachtigheid van het verschil.
M7700: LAIRD, ELIZABETH. - Anna. Vertaling K. Seebregts.
T7280: LAJOCO. (VERZ.). - Zangbundel voor jonge en oude bondsleden.
T9506: LALLEMAN, G.B. - Leve de Koning! Feestgeschenk t.g.v. 's Konings zilvren kroningsfeest, op 12 Mei 1874.
T8217: LAM, ANTON. - Recreatie. Gedichten.
T5399: LAM, ANTON B. - Verzet en poëzie. Een bloemlezing verzets-verzen verzameld en verantwoord door Anton B. Lam.
T3836: LAMAN, M.C. E.A. - Vuistregels voor textielconservering aan de praktijk getoest. Verslag van de Textieldag van 6 april 1989 in het Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
Y9578: LAMARTINE, ALPHONSE DE. - Herinneringen, indrukken, gedachten en tafereelen opgedaan gedurende eene reize naar het Oosten (1832-1833), of Aanteekeningen van een reizger. Vierde deel.
Y3432: LAMARTINE, ALPHONSE MARIE LOUIS. - Souvenirs, impressions, pensees et paysages, pendant un voyage en Orient (1832-1833), ou Notes d'un voyageur. (Tome Troisieme / Tome Quatrieme).
R2942: LAMARTINE, ALPHONSE DE. - Kopstukken uit de Franse Revolutie. Portraits Revolutionnaires. Vertaling Nannie Nieland-Weits.
R9129: LAMB, CHARLES. - New Years Eve. Oudejaarsavond. De Nederlandse vertaling is van Potgieter. Illsutratie S.L. Hartz. Voorwoord J.C. Bloem.
H8382: LAMB, HAROLD. - Omar Khayyam.
B8053: LAMBERT, SUSAN. - Printmaking.
MK0112: LAMBERT, FREDRICK. - Letter forms. 110 complete alphabets. Edited by Theodore Menten.
R3964: LAMBERTY, MAX. - De Vlaamse beweging nu.
Y1604: LAMBERTY, M. R.F. LISSENS. (ED.). - Vlaanderen door de eeuwen heen. Voorwoord C. Heymans. Deel II.
R3658: LAMBERTY, MAX. E.A. - Lodewijk de Raet in het perspectief van deze tijd.
R3672: LAMBERTY, MAX. - Philosophie der Vlaamsche Beweging en der overige stroomingen in Belgie.
R9000: LAMBERTY, MAX. - Stroomingen.
M1659: LAMBOURNE, LIONEL. - Ernest Grisset. Fantasies of a Victorian Illustrator.
T7816: LAMBRECHTS, LAMBRECHT. - Mate en Minne.
B2672: LAMBRECHTS, L. & E. HULLEBROECK. - Wonder-erwtjes. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
B2674: LAMBRECHTS, L. & P. VAN WASSENHOVEN. - Woudsprookje. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
R6272: LAMBRECHTS, LAMBRECHTS. - Het zingende Vlaanderen.
T5501: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
T7638: LAMBRETTA. - Lambretta mototscooters typen 150D en 150 LD. Handleiding.
H5949: LAMERS, HENK. - Letters aan het woord.
R9106: LAMERS, J.J. EN PH. V.D. VOS. - Lichamelijke Tuchtiging op School.
H7208: LAMERS, W.H. - De bouwstenen van de anatomie.
T6695: LAMMERS, C. - De jongeren en de vakbond.
Y2714: LAMMERS, FRED J. - Alexander. De vergeten Kroonprins.
M6587: LAMMERS, A. - Amerika 1900-1975 of De verjaring van de Nieuwe Wereld.
H2072: LAMMERS, FRED J. - Koningin Beatrix een instituut. Majesteit in een kritische samenleving.
T5357: [COHEN] LAMMERS, C. - Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing over het ontstaan, de ontwikkeling en de beteekenis van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen.
K5155: LAMMERTSE, FRISO & ALEJANDRO VERGARA (EDS.). - Peter Paul Rubens. Het leven van Achilles.
B4839: LAMMERTSE, THEUN & NICOLAAS WIJNBERG. - Op het plein. Nr 4. 1963.
L2859: LAMMERTSE, J. - Wat de hervorming bracht.
L2860: LAMMERTSE, J. - Wat de hervorming bracht.
T8040: LAMPEN, WILLIBRORD EN BERNARD VERMASEREN. - Bronnen en literatuur betreffende St. Willibrord.
T0903: LAMPEN, WILLIBRORD. - Thiofried van Echternach en zijn Vita S. Liutwini.
M6272: LAMPO, HUBERT. - Wijlen Sarah Silbermann.
T9541: LAMPO, HUBERT. - De komst van Joachim Stiller.
W2172: LAMPO, HUBERT. - De ruiter op de wolken.
H2104: LAMPO, HUBERT. - Zoomlens op Lampo. Een aforistische bloemlezing uit het werk van Hubert Lampo. Samengesteld door Rene Turkry. Met een schroomvallig woord vooraf van de schrijver.
K0722: LAMPO, HUBERT. - Hermione betrapt.
M8655: LAMPO, HUBERT. - Een geur van sandelhout.
B8094: LAMPO, JAN. - Antwerpen in letters. Schrijvers over hun stad.
M4778: LANCEE, J.A.L. - Mythe & Werkelijkheid. Drie eeuwen vadelandse geschiedbeoefening ( 1600-1900).
L1086: LANCELOT, MICHEL. - Ik wil God in het gelaat zien. Leven, dood en opstanding van de Hippies. Vertaling Maurits Mok.
H1539: LAND, E. - Larie Bombarie. Tropisch soldatenleven poetisch beschreven. Met plaatjes van D. Land.
R5517: LAND, J.P.N. - De Hoofdsad Zetel van Hooger Onderwijs.
Y1877: [SPINOZA] LAND, J.P.N. - Ter gedachtenis van Spinoza. Uitgesproken in de akademische lessen van 24 februarij 1877.
T1283: [SPINOZA] LAND, J.P.N. - Ter gedachtenis van Spinoza. Uitgesproken in de akademische lessen van 24 februarij 1877.
R0540: LANDAUER, GUSTAV. - De strijd over Bernstein. (De aanstaande scheuring in de Duitsche Soc. Dem. partij.
H1533: LANDEAU, E. - Helmkruid & huidroos. ('toean kwam terug'). Establishment-varia opstellen, verhalen, marginalia, parlando's.
Y7170: LANDKAART. - Conflict Italie - Abessinie. [1935-1936].
Y7168: LANDKAART. - De Nederlandsche Tongvallen Kaart II. Schakeering der Germaansche lange I of Nederlandsche IJ.
Y7171: LANDKAART. - Overzichtskaart van het terrein der expedities naar Centraal Nieuw Guinea 1907 en 1909 o.l.v. H.A. Lorentz. Opgenomen en in kaart gebracht door J.W. van Nouhuys.
T5479: LANDSHUT, SIEGFRIED. - Karl Marx.
B0278: LANDSTRA, MENNO EN DESMOND SPRUIJT. - Het Nationaal Monument op de Dam.
L2243: LANDWEHR, JOHN. - Emblem Books in the Low Countries 1554-1949. A Bibliography.
H7565: LANDWEHR, JOHN. - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijkse leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken.
Y1130: LANDWEHR, JOHN. - Romeyn de Hooghe the etcher. Contemporary portrayal of Europe, 1662-1707.
M2324: LANE, JOHN A./MATHIEU LOMMEN. - Letterproeven van Nederlandse gieterijen/Dutch typefounders' specimens.
K1059: LANG, THEO. - The difference between a man & a woman.
B4554: LANGBROEK, M. - Liebe und Freundschaft bei Klopstock und im niederlandischen Empfindsamen Roman. Mit einem Facsimile.
R4280: LANGE, DANIEL DE E.A. - Nederlandsch Volksliederenboek. 134 liederen voor zang en klavier. Uitgave van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
R3804: [SPINOZA] LANGE, ALBERT DE. - J.H. Gunning Jr. en het Spinoza-standbeeld. Voordracht gehouden te Katwijk op 23 mei 1981.
K4587: LANGE, D. DE. - Het verschijnsel Charles Dickens. Een poging tot begrijpen.
Y5929: ALLERT DE LANGE. - Uitgeverij CV Allert de Lange, Amsterdam. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
R4499: LANGE-COMPIE, JB. - De Vloek van 't huis.
Y3149: LANGE, DANIEL DE. - Willem de Zwijger en andere opstellen uit zijne geschriften verzameld. Uitgegeven door zijne vrienden.
M8329: LANGE, WILHELM H. - Das Buch im Wandel der Zeiten.
L4405: LANGEDIJK, D. - Bibliographie van den schoolstrijd 1795-1920. Met een voorwoord van A. Goslinga.
H6382: LANGEN, FERDINAND. - Mijn Oom Peter. Verhalen.
B6826: LANGEN, FERDINAND. - De speelgenoten. Een novelle.
L4127: LANGEN, FERDINAND. - Helene in het heelal.
M3566: LANGEN, FERDINAND. - Achter slot en grendel. Novelle.
B4038: LANGENDIJK, P. - De Zwetser. Kluchtspel.
L1162: LANGENDIJK, PIETER. - Het wederzyds huwelyks bedrog. Blijspel.
B4041: LANGENDIJK, P. - De wiskunstenaars of 't gevluchte juffertje. Kluchtspel.
L3614: LANGENDONCK, PROSPER VAN. - Ze moest 'nen man hebben. Blijspel met zang in een bedrijf.
L2029: LANGENDONCK, PROSPER VAN. - Verzen. Inleiding Jaak Boonen.
L8868: LANGENDONCK, PROSPER VAN EN ALFR. HEGENSCHEIDT. - Gedichten en Starkadd.
H8761: LANGENDYK, PIETER. - De Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden.
R5425: LANGENHUYSEN, C.L. VAN. - Bulletin nr. 43. Geschiedenis. Catalogus van oude en nieuwe boeken.
K9608: LANGEVELD, M.J. - Tekenen en Handenarbeid.
T7441: LANGEVELD. H.J. - Protestants en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946.
K1904: LANGEVELD-BAKKER, TITIA JOHANNA. - Herman Gorter's dichterlijke ontwikkeling in Mei, verzen en eerste sonnetten.
W3646: LANGLEY, LEE. - Geruchten. Vertaling Eva Wolff.
R2433: [PENGUIN] LANGLEY, ANDREW (ED.). - The World of Penguin. The publisher's complete catalogue.
Y3750: LANGLOIS, L.P. - De Jonge Reizende Kooplieden, of De opvoeding door den drang der Noodzakelijkheid. Met platen.
L5223: LANGMAN, HARM JAN. - Kuyper en de volkskerk. Een dogmatisch-ecclesiologische studie.
T4995: LANGOHR, J. - Het Zuidnederlandsch dialectgebied van Overmaas. Noordoosten der provincie Luik en westen van 't kanton Eupen, Nederfrankisch oppervlakkig geripuariseerd gebied.
R8182: LANGUI, EMILE. - Edgard Tijtgat.
T1048: LANIA, LEO. - Land van belofte. Geautoriseerde vertaling uit het Duitsch van Nico Rost.
R6498: LANKEREN MATTHES, D. VAN. - Oorsprong en vermoedelijke gevolgen van het Koninklijk Besluit van den 23sten Mei 1845 (Staatsblad nr. 25), omtrent de toelating van studenten tot de Hoogescholen en Athenaea.
Y6397: LANNOO. - Uitgeverij Lannoo, Tielt. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
L1719: LANOYE, TOM. - Doen!
L1668: LANOYE, TOM. - Het goddelijke monster.
L1681: LANOYE, TOM. - Zwarte tranen.
Y8023: LANOYE, TOM. - Vroeger was ik beter.
L5041: LANOYE, TOM. - Het goddelijke monster.
B2514: LANS, M.H.A. E.A. - Mgr. Dr. J.J.A.M. Schaepman herdacht in de hoofdstad.
R7072: LANS, J.R. VAN DER. - Egelantieren. Gedichten. Met titelplaat naar een pastel van A. van Welie.
H4441: LANSBERG, PH.A. - Drie Negentiende-Eeuwse dichters. Bloemlezing uit het werk van De Genestet, Staring en Potgieter.
K0536: LANSBERG, PH. A. - De kleine Johannes II & III door Frederik van Eeden. Een studiebeeld naar aanleiding van diens overgang tot de R.K. Kerk ontworpen door.....
L4880: LANSBERG, PH. A. - De kleine Johannes II & III door Frederik van Eeden. Een studiebeeld naar aanleiding van diens overgang tot de R.K. Kerk ontworpen door.....
Y2914: LANSCHOT, FRANS JOHAN VAN. - Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Utrecht op 25 juni 1902.
L3416: LANSEN, PIET. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1912.
L3417: LANSEN, PIET. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1913.
T7533: LANZ, OTTO. - Xenien MCMXXXII.
Y9641: [TAO] LAOTSE. - Tao Te King. Aus dem Chinesischen ubersetzt und mit einem Vorwort von Richard Wilhelm.
Y9640: [TAO] LAOTSE. - De Anschluss an das Gesetz oder de grosse Anschluss. Versuch einer Wiedergabe des Taoteking von Carl Dallago.
Y9633: [TAO] LAOZI. - The Daodejing of Laozi. Translation and Commentary by Philip J. Ivanhoe.
Y4910: LAP, B.C.W. - Selamat Djalan. Varen naar de Oost.
Y6791: LAPIDOTH SWARTH, HELENE. - Stille dalen.
Y6451: LAPIDOTH-SWARTH, HELENE. - Roemeensche volksliederen en balladen verzameld door Hélène Vacaresco in Hollandsche verzen naar Fransch proza bewerkt.
T3089: LAPIDOTH, FRITS. - Fransche teekenaars.
Y7228: LAPPIA, PAUL. - Het zinnebeeld.
Y5052: LAPRE, S.A. - Nederlands-Indie in kort bestek 1940 - 1950. En enkele gevolgen o.a. de coup-Westerling en het Zuidmolukse verzet.
R8111: LARBAUD, VALERY. - Preface a un recueil de notes sur quelques poetes francais.
H7272: LARBAUD, VALERY. - Lettres a Andre Gide.
MK0169: LARISCH, RUDOLF VON. - Unterricht in ornamentaler Schrift. [fotokopie].
Y4457: LAROCHETTE, J. - De Spaansche Letterkunde sinds 1914.
K3432: LAROUI, FOUAD. - De uitvinding van God en andere verhalen. Vertaald uit het Frans door Frans van Woerden.
B4807: LAROUI, FOUAD. - Het tragische einde van Philomene Tralala.
B5893: LAROUI, FOUAD. - Judith en Jamal. Uit het Frans vertaald door Frans van Woerden.
K7844: LARREMORE, A. AND AMY HOPKINS LARREMORE. - The Marion Press. A Survey and a Check-List. With Incidental Alarums, and Excursions Into Colleteral Fields.
R4148: LARSSON, STIEG. - Mannen die vrouwen haten. Vertaald door Tineke Jorissen-Wedzinga.
Y2399: LARSSON, CARL. - Carl Larsson 1853-1919. Catalogus Zonnehof Amersfoort. Tentoonstelling van 19 oktober 1975 t/m 4 januari 1976.
A0055: LASOWSKI, PATRICK WALD. - Syphilis, Essai sur la litterature francaise du XIXe siecle.
T9132: LASSALLE, FERDINAND. - Der Lassallesche Kriminalprozess. Zweites und drittes Heft. Zweites Heft: Die mundliche Verhandlung nach dem stenographischen Bericht. Drittes Heft: Das Urtheil erster Instanz mit kritischen Randnoten zum Zweck der Appelations-Rechtfertigung, bearbeitet von Ferdinand Lassalle.
T5795: LASSON, GEORG. - De Dwaling van het Atheisme. Vertaling [A.H. de Hartog]
R6649: LAST, JEF. - De wind speelt op het galgetouw. Liedjes van Jef Last, plaatjes van M.S.
B8884: LAST, JEF. - Van een jongen die een man werd. Twee delen.
Y7063: LAST, JEF. - De bevrijde Eros. Een ketter in Moorenland en andere gedichten.
L6840: LAST, JEF. - Leeghwater maalt de meren leeg.
H9356: LAST, JEF. - Gedachten onder water.
P1643: LAST, JEF. - Elfstedentocht.
K9416: LAST, JEF. - Kameraden! Verzen.
Y8467: LAST, JEF (VERT.). - Les Poètes Maudits. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Gedichten vertaald door Jef Last.
R5038: LAST, JEF. - Verleden tijd. Verzen.
P1165: LAST, JEF. - Verleden tijd. Verzen.
Y9354: LAST, JEF. - La Hispana Tragedio. En la Nederlanda lingvo tradukis G.J. Degenkamp
A0684: LAST, JEF. - Een lotje uit de loterij.
Y8405: LAST, JEF. - Vingers van de linkerhand.
H0121: LAST, JEF. - Kinderen van de middernachtzon.
T3058: LAST, JEF. - Oog in oog.
T3428: LAST, JEF. - Van een jongen die een man werd. Twee delen.
B7624: LAST, JEF. - Ontwaakt! Proletariers aller landen vereenigt U! Karl Marx. Liedjes op de maat van den rottan.
T7045: LAST, JEF. - Vrij Spanje. Gedichten uit de Spaansche loopgraven van Jef Last en van Spaans-Republikeinse dichters.
T0028: LAST, JEF. - Tau Kho Tau. Gedichten.
M0070: LAST, JEF. - Oog in oog.
Y1061: LASTDRAGER, A.J. - Museum. 30 Lieve Verhalen voor de Jeugd. Bijeenverzameld door A.J. Lastdrager. Met vier gekleurde platen.
R5530: LATTIN, AMAND DE. - Het Marktlied. Wat de liedjeszangers zongen.
M7703: LATZKO, ANDREAS. - De achterhoede. Vertaling A.M. de Jong.
Y6492: LATZKO, ANDREAS. - Menschen in den oorlog. Vertaald door Arn. van Wijnkoop.
Y6482: LATZKO, ANDREAS. - Marcia Reale. Vertaling Alice van Nahuys. Met houtsneden van H. Eekman.
B6657: LATZKO, ANDREAS. - Helden en Figuranten uit de Fransche Revolutie. Vertaling Johan van der Woude.
H4664: LAU, THE. - De sterren van de hemel.
Y4536: LAUDY, ALPH. - Stemmen onzer Eeuw. Katholiek Algemeen Weekblad. 1e jaargang en 2e jaargang 1905-1906.
T7826: LAUFENBERG, HEINRICH. - Arbeiterklasse und Staatsgewalt.
R2996: LAUFFER, SIEGFRIED. - De klassieke geschiedenis in jaartallen.
Y3063: LAUREMBERG, P. - Het hernieuwde en verbeterde Acerra philologica, van P. Lauremberg, dat is: Zes honderd nutte en gedenkwaardige geschiedenissen, als ook zeer vermakelyke reden-kavelingen [ ... ] uit de beroemste zo Grieksche als Latynsche geschigtschryvers by een gesteld, en nu in beter order geschikt en uitgegeven door Joh. Hajenius.
T9872: LAURENS VAN SINT LAURENS (LEONARD HUIZINGA). - Zes kaarsen voor Indië.
L2483: LAURENS VAN SINT LAURENS. [=LEONHARD HUIZINGA]. - Zes kaarsen voor Indie.
K2372: LAURENS, PIERRE. - Entre texte et image: Emblemes, Devises, Iconologie.
B3899: LAURENT, VIVI. - Vivi's reis. Een jaar als dienstbode in Amerika. Avonturen van een Zweedsche studente.
H3910: LAURENT, MARCEL EN WILLEM VAN DER PLUIJM. - De meesterwerken der beeldhouwkunst en der bouwkunst uit den vroegsten tot in dezen tijd.
B5133: LAURENTIUS, TH. - De Rembrandts van Oostkapelle.
M5535: LAURIER, JOSIEN. - Het zal de liefde wel zijn.
H1866: LAURIER, JOSIEN. - Voor ons ligt een dag van bramenjam.
B5491: LAURIER, JOSIEN. - Een hemels meisje.
Y0401: LAURILLARD, E. - Ons Koningsfeest.
T6955: LAURILLARD, I.J.M. - Iets over dienstweigering wegens gemoedsbezwaren.
Y0561: LAURILLARD, E. - Wat men er bij moet weten.
Y7095: LAURILLARD, E. - Peper en Zout. Honderd rijmpjes.
R4580: LAUTS, G. - Invloed van de Fransche Staatsomwenteling van het Jaar 1789, op de Lotgevallen van Nederland.
L9645: LAUWAERT, GUIDO. - Portretten van een gestoorde natuur.
B8606: [ELSSCHOT] LAUWAERT, GUIDO. - Neem een doek. Willem Elsschot en de vrouwen.
H2698: LAUWAERT, GUIDO. - Een helder hart.
R0726: [DOMELA NIEUWENHUIS] LAVELEYE, EMILE DE. - Het Eigendom en zijne oorspronkelijke vormen. Vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis.
R6325: [DOMELA NIEUWENHUIS] LAVELEYE, EMILE DE. - Het Eigendom en zijne oorspronkelijke vormen. Vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis.
B0879: LAVENS, O. - Surrealisme.
Y6125: LAVERTU, CEES. - Poëzie van C. Lavertu.
Y6124: LAVERTU, CEES. - Nachtviolen. Gedichten.
W2647: LAVRIN, JANKO. - Leo Tolstoj: leven en werk. Vertaling M. Laffree.
R8049: ZACHT LAWIJD. - Vlaamsche Arbeid? Een Perzische dichter en een Mexicaanse keizer. Jotie 'T Hooft aan Nico. Kanttekeningen bij de Kaas-lectuur van Toon Esch. Een dichter uit Mosanje: Pierre Kemp. De redder van de Vlaamse letteren.
T4221: LAWRENCE, D.H. - Lady Chatterley's Lover.
M1991: LAWRENCE, D.H. - De tweede Lady Chatterley. Jan Thomas en Jonkvrouw Jannie. Vertaling Jean A. Schalekamp.
W6636: LAWRENCE, D.H. - De vos. Vertaling Inez van Dullemen.
W6639: LAWRENCE, D.H. - De laatste lach. Tien verhalen. Vertaling H.J. Scheepmaker.
L0028: LAWRENCE, D.H. - Meesterwerken. Verhalen en korte romans.
Y7383: LAWRENCE, D.H. - De man die gestorven was. Vertaling Bert Honselaar.
L9714: LAWRENCE, D.H. - Lady Chatterley's minnaar. Vertaald door J.A. Sandfort.
M9562: LAWRENCE, D.H. - Letters to Thomas and Adele Seltzer. Edited by Gerald M. Lacy.
M6702: LAWRENCE, D.H. - De tweede Lady Chatterley. Jan Thomas en Jonkvrouw Jannie. Vertaling Jean A. Schalekamp.
M7705: LAWRENCE, D.H. - Het lieveheersbeestje en de laatste lach. Vertaling H.J. Scheepmaker.
M7706: LAWRENCE, D.H. - Het meisje en de zigeuner. Vertaling M. Mok.
R0422: LAZARE, BERNARD. - De fakkeldragers. Sociale fabels uit het leven onzer dagen. Naar het Fransch.
R9732: LAZARE, BERNHARD. - Sociale Fabelen.
R1984: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Graphic Design and Digital Media. Volume 24, nr. 4, 1998.
R1982: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Graphic Design and Digital Media. Volume 25, nr. 1-3-4, 1998.
R1956: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 9, nr. 1-4, 1982.
R1957: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 10, nr. 1-4, 1983.
R1958: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 11, nr. 1-3, 1984.
R1959: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 12, nr. 1-4, 1985.
R1960: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 13, nr. 1-4, 1986.
R1961: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 14, nr. 1-4, 1987.
R1962: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 15, nr. 1-4, 1988.
R1963: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 16, nr. 1-3, 1989.
R1964: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 17, nr. 1-4, 1990.
R1965: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 18, nr. 1-3, 1991.
R1966: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 19, nr. 1-3-4, 1992.
R1967: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 20, nr. 1-3, 1993.
R1968: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 21, nr. 1-3-4, 1994.
R1955: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 8, nr. 1-4, 1981.
R1971: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 24, nr. 1-4, 1997.
R1970: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 23, nr. 1-3-4, 1996.
R1969: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 22, nr. 1-4, 1995.
T5631: LEA, HENRY CHARLES. - De doode hand. Vertaling P.M.W.
H7962: THE NATIONAL BOOK LEAGUE - Seventh International exhibition of Book Design.
L9064: LEAMER, LAURENCE. - Het leven van Ingrid Bergman.
Y9645: [TAO] LEARY, TIMOTHY. - Psychedelic Prayers.
L9038: LEAUTAUD, PAUL. - Propos d'un jour.
H9409: LEAUTAUD, PAUL. - Een zeker tegengif. Vertaling M. Kockelkoren.
Y8245: LEAUTAUD, PAUL. - Krantenknipsels 1957-2004 over Paul Leautaud.
K4425: LEAUTAUD, PAUL. - Klein Leautaud-leesboek. Een keuze door Koneck uit het gehele oeuvre van Paul Leautaud. Vertaling Pieter Beek.
L6639: LEAUTAUD, PAUL. - Literair dagboek 1893-1921.
T6296: LEAUTAUD, PAUL. - Wat betreft katten. Vertaling Pieter Beek. Met vierentwintig tekeningen van Henriette Ronner.
H7266: LEAUTAUD, PAUL. - Le petit ami. Precede d' Essais et suivi de In memoriam et Amours.
T8286: LEAVITT, DAVID. - Arkansas. Drie novellen. Vertaling Jan Fastenau.
L8814: LEAVITT, DAVID. - Eendere liefde. Vertaling Jacob Groot.
T4078: LEBEAU, CAROLINE. - Stoffe. L' arte decorativa dei tessuti.
L3717: LEBEAU, PAUL. - Xanthippe.
K4970: LEBEAU, PAUL. - Xanthippe.
B4704: LEBEAU, PAUL. - Omnibus.
P1156: LEBEER, LOUIS. - Bijdragen tot de geschiedenis van de grafische kunst. Opgedragen aan Louis Lebeer t.g.v. zijn tachtigste verjaardag. Contributions a l'histoire de l'art graphique. Dediees au Louis Lebeer a l'pccasion de son quarte-vingtieme anniversaire.
W7475: LEBEER, LOUIS/CLEM BITTREMIEUX. - Prenten en verzen uit Belgie. / Poemes et gravures de Belgique.
T2131: LEBERECHT, PETER [=PETER M. HERINGA]. - La Bernaiserie. Novembersuite voor Fer Veelenturf.
K4361: LEBESQUE, MORVAN. - Albert Camus. Vertaling Th. M. Cornips.
Y0223: LEBEY, ANDRE. - Ameno Kamato.
H6397: LEBRECHT, NORMAN. - Mahler remembered.
R1272: LECHNER, JAN. - Aantekeningen van een Leidse hispanist.
T5515: LECLERCQ, LEO. - Jack London. Een karakterstudie.
R2308: LECOUTERE, C.P.F. - Schets van den ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde.
R7217: LEDEGANCK, K.L. EN J.F.J. HEREMANS. - Gedichten van K.L. Ledeganck met een levensschets des dichters.
T4114: LEDEGANCK, K.L. - De drie zustersteden.
L7945: LEDEGANCK, K.L. - Volledige dichtwerken in chronologische order verzameld.
K5525: LEDENT, ROBERT. - Uit het liefdeleven van beroemde vrouwen.
T8048: LEDIG, GERT. - Het stalinorgel. Roman. Vertaald door Tinke Davids.
T8054: LEDIG, GERT. - Vergelding. Roman. Met een nawoord van Volker Hage. Vertaald door Peter Claessens.
K4256: LEDUC, VIOLETTE. - De vrouw met het vosje. Vertaling R. van Bavel.
R9591: LEE, DICK AND COLIN PRATT. - Operation Julie. How the undercover police team smashed the world's greatest drugs ring.
R4939: LEE, A. VAN DER. E.A. - De Bijbel in de Literatuur. Zes Lezingen.
L6776: LEE, A. VAN DER. - Hartmann von Aues 'Armer Heinrich' en Het gelijknamige drama van Gerhart Hauptmann.
M3367: LEE, ANDREA. - Russisch journaal. Vertaling N. van Lookeren Campagne.
Y6262: LEEFLANG, ED. - Brief.
W6913: LEEFLANG, C. (SAMENST.). - De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek.
Y6320: LEEFLANG, CHR. - Honderdvijfentwintig Rozen. een vleugje geschiedenis, wat belevenissen en overpeinzingen bij het verschijnen van de 125e uitgave van de Stichting De Roos.
M5250: LEEFLANG, CHR. - Met engelen en herders. Kerstlyriek samengesteld door .....
L1360: LEEFLANG, C. (SAMENST.). - De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek.
Y6173: LEEFLANG, CHR. - Stichting de Roos Utrecht 1976-1980. Catalogus.
K7139: LEEFLANG, CHR. - Feesten der Kerk. Bloemlezing uit oude en nieuwe verzen.
Y8075: LEEFLANG, CHR. E.A. - Vijfentwintig jaar Stichting De Roos Utrecht 1946-1970. Catalogus t.g.v. de tentoonstelling "25 jaar De Roos" gehouden in het Centraal Museum te Utrecht 1973/74.
Y6358: LEEFLANG, CHR. (ED.). - Stichting De Roos. [Catalogus van de eerste 25 Rozen. Deze catalogus zelf is nummer 25].
W2937: LEEFLANG, CHR. {ED.}. - De dichter en de dood. Dodenlyriek.
Y1708: LEEFLANG, THOMAS. - Lenie Riefenstahl. De macht van het beeld. De onmacht van het woord.
Y6250: LEEFLANG, ED. - Drempeltijd. Met een illustratie van Frans de Jong.
B9092: LEEFLANG, THOMAS. - De bioscoop in de oorlog.
C1177: LEEFLANG, CHR. (SAMENGEST.) - Hymnen uit den Bijbel.
Y6175: LEEFLANG, CHR. - Stichting De Roos 40 jaar / 1946-1986. Catalogus bij de tentoonstelling in het Singer Museum, Laren N-H 15 maart t/m 27 april 1986.
H8047: LEEFLANG, MAX / D. EICHHOLTZ / R. KUHNL. E.A. - Fascisme toen en nu.
R2953: LEEFLANG, ED. - Gaandeweg. Gedichten. Bezorgd en samengesteld door Judith Herzberg.
R1771: LEEFLANG, HUIGEN EN GER LUIJTEN. - Hendrick Goltzius (1558-1617). Tekeningen, prenten en schilderijen.
Y6463: LEEFMANS, S. - Kijkjes in het natuurleven.
Y0607: LEEMAN, G. - Vakorganisatie onder de jeugd.
Y8511: LEEMAN, A.D. E.A. - Literaire reizen.
Y8992: [VONDEL] LEEMANS, E.A. - Vondel en Spinoza.
Y4594: [VONDEL] LEEMANS, E.A. - Vondel en Spinoza.
R6799: LEEN, EUGEEN. - Limburgesche bijdragen: Eugeen Leen, gedenkboek.
T1953: LEENAERTS, REMY J. - De periodieke drukpers in Belgie. Bronnen voor de geschiedenis van de periodieke drukpers in Belgie van 1605 tot op heden. La presse periodique en Belgique. Sources pour l'histoire de la presse periodique en Belgique depuis 1605 a nos jours. Drie delen.
M6420: LEENDERS, HERMAN. - Het mennegat. Verhalen.
K3589: LEENDERTSE, M.J. EN C. TAZELAAR. (ED.). - Christelijk Letterkundige Studien. Deel II.
W3797: LEENDERTSE, M.J. / C. TAZELAAR. - Christelijk letterkundige studien. Deel IV: Dichters na 1880 II.
H4447: LEENDERTSE, M.J. / C. TAZELAAR. - Christelijk letterkundige studien, deel III. Dichters na 1880. I.
W3796: LEENDERTSE, M.J. / C. TAZELAAR. - Christelijk letterkundige studien. Deel V: Jac van Looy, M.J. Brusse, Augusta de Wit, Herman Robbers.
L5970: [HOOFT]. LEENDERTZ JR., P. - Bibliographie der werken van P.C. Hooft.
K6571: LEENDERTZ, P. - Het Wilhelmus van Nassouwe. Met verklaring en historische toelichting.
R3364: [VONDEL] LEENDERTZ, P. - Het leven van Vondel.
B8096: LEENDERTZ, P. - Uit den Muiderkring.
Y5531: LEENHEER, G. EN M.H. VAN 'T KRUIJS. - Koningin-Wilhelmina Cantate voor Kinderkoor met Pianobegeleiding.
Y0453: LEENT, F.H. VAN. - 10 versjes voor geillustreerde briefkaarten.
R4549: LEENT, F.H. VAN. - Feestklanken. Nieuwe gedichtjes voor Verjaardagen.
B0423: LEENT, ADRIAAN VAN. - Vaarwel Holland. Gedichten.
Y3585: LEENT, F.H. VAN. - 100 versjes voor geillustreerde briefkaarten.
Y2401: EENIGE LEERAARS. - De Jonge Lezer. Ten dienste der leerlingen van het 4e studiejaar der Lagere Meisjesscholen door Eenige Leeraars.
T0920: LEERSUM, E.C. VAN. - Het levenswerk van Franciscus Cornelis Donders.
Y1911: LEES-MILNE, JAMES. - English Country Houses. Baroque 1685-1715.
R7162: LEESBERG, C.F.A.J. - Rechtssbetrekking tusschen Trekker en Acceptant, volgens het Wetboek van Koophandel.
L4147: LEEST, JACOB. - Duitsche invloed op het Nederlandsch de protestansche theologen sedert het begin der XIXe eeuw.
C0569: LEEUW, AART VAN DER. - Die van hun leven vertelden.
R1466: LEEUW, RONALD DE. (ED.). - The Hague School. Dutch Masters of the 19th Century.
K4026: LEEUW, AART VAN DER. - Die van hun leven vertelden.
T8175: LEEUW, AART VAN DER. - Het aardsche paradijs.
Y6536: LEEUW, AART VAN DER. - Sint Veit en andere vertellingen.
T3188: LEEUW, VENANTIUS DE. - De Ebed Jahweh-Profetieen. Historisch-kritisch onderzoek naar hun ontstaan en hun betekenis. Avec un resume en francais.
Y2979: LEEUW, PAUL DE & THE TJONG KHING. - Voor jullie tien anderen!
B1190: LEEUW, AART VAN DER. - Kinderland.
L2352: LEEUW, A.C.J. - Het geheel en de delen.
K7863: LEEUW, AART VAN DER. - De reismakkers.
Y5121: LEEUW, AART VAN DER. - De gezegenden.
R7234: LEEUW, AART VAN DER. - Vertellingen. Houtsneden van W.J. Rozendaal.
K9569: LEEUW, GERARD VAN DER. - Vom Heiligen in der Kunst.
B5017: LEEUW, AART VAN DER. - Verzamelde gedichten.
Y5375: LEEUW, AART VAN DER. - Krantenknipsels van/over Aart van der Leeuw.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/14