Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T5906: [GUSTEN, THEODORE J.H.] - Die Internationale. Erinnerungen aus einem Gestapo-Gefangnis im Winter 1942-43. Heute hat meine Frau Geburtstag...
Y2865: - - Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel. 5e deel 2e aflevering.
K2176: - - Een punt voor typografie. De Typografische Bibliotheek in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.
Y2851: - - Manner um den Papst. Wer macht die Politik des Vatikans? Im Anhang Berichte und Artikel, die im Angriff erschienen sind.
Y2850: [ASQUITH, HERBERT HENRY]. - Speech by the Prime Minister of Great Britain. The power responsible for the war is Germany. 4 September 1914.
Y2849: - - Einen Diktator mussten wir haben!
Y2838: - - Een Program! Toelichting op het strijdprogram van den Algemeenen Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel enz.
R8029: [WAAL, J. DE. E.A.]. - Ter gedachtenisse van J. Bellamy.
Y2830: JUFFROUW IDASTRAAT 11. - Juffrouw Idastraat 11. Huisorgaan van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. 1e Jaargang 1972 t/m 16e Jaargang 1990.
Y8210: S.D.A.P. - Beginsel-program S.D.A.P. 1937.
B0998: TIRADE 163. - Grootendorst: Kees de jongen en de grote pers. G.K.v.h. Reve: Vijf gedichten. Wiener: Ik ben ook nog leraar. Geel: Diergedichten. Veenstra: Konkrete poŽzie. Wesselo: Weder de dood van mijn broer.
B1000: TIRADE 164. - K. v.h. Reve: Waarom er in Nederland, anders dan in Rusland, geen reactionaire roman is. Timmer: Russische Notities. Veenstra: De schrijver provinciaal. Buddingh: Dagboeknotities. Graftdijk: Love. Wilmink, Kopland, Geel en Korteweg: Gedichten.
B1405: [VONDEL]. - P. Leendertz: Twee handschriften van Vondel. Eenige minder bekende gedichten van Vondel. J.F.M. Sterck: Verwanten en vrienden van Vondel. (Nieuwe gegevens uit notarieele akten).
B6878: [KOENEN]. - De Werken van Marie Koenen.
Y8946: - - Wat deez prent beduiden mag? Wij willen het kortelijk vertellen. Hoop doet leven! en Liefde is vindingrijk!. - Bevat een acrostichon op Oranje boven.
T0073: - - Socialistische Liederen, Gedichten en Voordrachten. Uit het heden en het verleden.
T2745: KLEUTERBLAADJE 1925. - Kleuterblaadje. 10e jaargang 1925. Tijdschrift voor kinderen van 6 tot 10 jaar.
T2747: - - De Boekverkoper. Jubileumnummer uitgegeven t.g.v. het 40-jarig bestaan van de Nederlandse Boekverkopersbond.
Y5192: - - Wonen. Woning. Wet. Wij wonen- 100 jaar Woningwet.
T4160: TIRADE 355. - Toine Moerbeek, Robert Anker, Tonnus Oosterhoff, Gerrit Krol, Marieke Jonkman, Charlotte Mutsaers, e.a.
T4162: TIRADE 243. - Theo de Jong, Dylan is zichzelf door niet zichzelf te zijn. Marko Fondse, Zes gedichten. Josine W.L. Meyer, Socialisme- wat is dat? e.a.
R2145: N.A.P. - Nieuw Amsterdams Peil. Graadmeter voor het hoofdstedelijk gebeuren.
Y2688: - - Feestuitgave ter gelegenheid van het 25-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. 6 Sept. 1898 - 6 Sept. 1923.
Y2685: - - Verslag over de jaren 1930 en 1931 van secretaris en penningmeester en van het Bureau voor Arbeidsrecht, benevens overzicht van de werkloosheid en uitkeeringen, loon en arbeidsduur enz.
Y2670: - - Schuijer-March. (Schuijeren moet je maar!) Met het trio Haagsche Leen voor piano.
Y2648: - - In memoriam J.F.J. Heremans 27 januari 1825 - 13 maart 1884.
Y0514: T.T. - DE W. - Een heilige ontevredenheid.
Y4709: - - Damkerk te Utrecht. Openbare Orgelbespeling op Maandag 1 September 1890, door J. Wagenaar.
Y2642: - - Pottery, Glass and Building Materials. A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 18.
T7461: - - Festschrift zur Gedenkfeier der Internationale der Gewerkschaftsverbšnde im Maler- und Lackierei-Gewerbe: 1903-1928.
T4104: - - Amerikaansche hulde aan de verbonden natien.
Y2620: - - Fedde Schurer 1898-1968.
Y2631: - - Grondtrekken der Staathuishoudkunde. no. 187. Belgische Volksletterkunde.
T3387: - - Biografisch Woordenboek der Belgische Kunstenaars van 1830 tot 1970.
Y2581: - - De onschendbare eed. 1 maart 1871 - 1 maart 1918. France, Alsace - Lorraine. Tekst in Nederlands.
Y2580: - - Een middag van verzetspoŽzie op de 5e mei 1955 in de Stadsschouwburg te Amsterdam. Georganiseerd door het 5 mei Comite Amsterdam, t.g.v. de viering 10e Bevrijdingsdag.
Y2573: - - The STA in retrospect. An illustrated booklet of printed pieces selected from the Archive Exhibition in observance of the 35th Anniversary of The Society of Typographic Arts.
Y2568: CATALOGUE 1953. - AIGA. (American Institute of Graphic Arts). 4th Annual Magazine Show.
Y2567: - - Catalogus der Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam. Vijfde deel Supplement-Catalogus 1927-1939 met Register.
Y2562: - - Resoluties 1894-1904 benevens beginselverklaring. Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland.
Y2550: - - Verslag van de jeugdleidersconferentie belegd door de jeugdraad van het N.V.V. op 10 en 11 sept. 1932 op het Troelstra-Oord te Beekbergen.
Y2554: - - Toelichting op de Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf.
L8380: - - Onze eerstelingen. Dichtbundel, bijeenverzameld uit de bijdragen van de leden der vergadering S. Catharina, gevestigd op het klein seminarium Hageveld.
L8381: - - Onze eerstelingen. Dichtbundel, bijeenverzameld uit de bijdragen van de leden der vergadering S. Catharina, gevestigd op het klein seminarium Hageveld.
T2352: - - Orgaan van de Bond van de Vereenigingen van leerlingen van Middelbare Technische Scholen In Nederland. 2e jaargang, nummer 11.
T2365: - - Vienna of to-day. An Album with Map.
Y9163: [LETTERPROEF]. - Hoeveel letters per 100 aug.
B8545: [WERKMAN]. - Typographies and poems.
B8547: - - Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Eerste Supplement.
B8548: - - Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Derde gedeelte.
B8549: - - Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Tweede supplement.
B8566: - - Herdenkingnummer 25-jarig bestaan van het Nederlandsch Lyceum 1909-1934.
B0639: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 440. - Couzijn, beelden.
T0195: [VETH, CORNELIS]. - Ondergrondsche borrelingskes. [Met tekeningen van Karel Leendert Links].
Y2494: - - Rups en kapel. Duurt na den dood het leven voort? Een redelijke beantwoording buiten godsdienstige, spiritistische of theosofische stelsels om, met gebruikmaking van langs wetenschappelijken weg verkregen gegevens ...
Y2491: - - Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Assen over het jaar 1884.
Y2483: - - Rijwieltochten door den Gelderschen Achterhoek. Voorzien van Illustraties en kaartjes.
T7690: - - Antwoord van het Nederlandsch Nationaal-Socialisme (fascisme) op een tiental Nederlandsche vragen. Brochure nr. IV.
T7694: - - Zigeuner und was wir mit ihnen in Berlin erlebten.
T7695: - - De algemeene dienstplicht geflankeerd door De godsdienst en den arbeid of De redding, behoudenis en vooruitgang van het Nederlandsche volk.
T7699: - - Contre l'escroquerie des retraites ouvrieres.
T7700: - - Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstelling 16 november - 24 december 1981.
T7701: - - Regle du jeu roulette avec notice sur les jeux d'aujourd'hui.
T7708: - - De Socialisten in het Parlement IV: De socialisten en de arbeid.
T7710: - - Beginselprogram der S.D.A.P.
T7711: FEESTGIDS 1887. - Volledige Officieele Feestgids. Eerbiedig opgedragen aan Z.M. den Koning ter gelegenheid van de herdenkingsfeesten 1817-1887.
R5787: B.E.F. - Wij willen Holland houen.
Y2455: - - 68 reproductions pour le catalogue d une collection de manuscrits ŗ miniatures IXe-XVe siŤcles dont la vente aura lieu ŗ Amsterdam le 22 novembre 1929 dans la grande galerie de Frederik Muller & Cie (Mensing et fils) .
T3545: - - Centennial Pocket Album.
B8639: - - Ter verjaaringe van de burgervader Henrik Hooft, Danielsz. Oud 78 jaaren; den 23sten Junij 1794. Bijgevoegd een kaartje: Ter zes-enzeventigste verjaaringe van Amstels gryzen burgervader Henrik Hooft Danielsz. 23 Dg. 6 Md. 1792.
Y6469: [SWART, NICOLAAS]. - De Oude van den Binnen-Amstel of beschouwing van de zeden, gebruiken, enz. der Hoofdstad.
T2014: - - De Monumenten van Beroemde Nederlanders in de Oude en Nieuwe Kerk te Amsterdam.
B9954: CATALOGUS 124. - Verluchte handschriften uit de Nederlanden tot 1550 uit Nederlands bezit.
Y2436: H.N. - Zalig Nieuwjaar. Dramatische schets met zang in twee bedrijven.
Y2422: - - Onze belangen. Gesprekken over het Nieuws van den Dag. Derde Deel. Mei 1970 - September 1971. No 1 - 51.
Y2423: - - De Dood van Jesus en van de Zonde. Zes Overwegingen in de Vaste. Voorgedragen in de R.C. te Bemmel.
Y2421: - - Onze belangen. Gesprekken over het Nieuws van den Dag. Eerste Deel. 1967 - December 1968. No 1 - 50.
Y6527: [BOUDIER-BAKKER, INA]. - Ina Boudier-Bakker 1875 - 1950.
H9606: - - Jan Campertprijzen 1983. Breyten Breytenbach, Rob Nieuwenhuys, Robert Anker, Willem G. van Maanen, Harry G.M. Prick en Imme Dros.
T3229: - - Hospiti Sit Bene Luce Trajectensi.
Y2395: - - Uit de Korf. Winternummer 1949.
Y2394: - - Van Tijd tot Tijd. Beschouwingen, boeken, plannen, persoonlijkheden. Aflevering 15.
T1760: - - Vlaamsche Liederen (Vlaamsch en Duitsch). Flamische Gedichte (Flamisch und Deutsch).
R7709: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel 1842.
R7710: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel 1837.
R1946: [ADRIAAN MORRIEN]. - Luchtalarm. [Gedichten door Adriaan Morrien, Utrecht].
Y2384: CRITERIUM 1945-1946. - Criterium. Algemeen Cultureel Maandblad. Jaargang 1945-1946. Nrs. 1 t/m 15. Bevat o.a. Hermans, Reve, Achterberg e.v.a.
R2358: RAAM LITERAIR MAANDBLAD NR. 23. - Ben Wolken: Een eindje meelopen. Jan Elemans: Landbouwschap. Pieter Engels: Engels-Formulations. Bernard Kemp: De Odyssee of de verteller centraal. W.C. van Boekel: De romantische liefde ontmaskerd? of de sexualiteit ontmaskerd? Fons Sarneel: De impasse van Geert van Beek. Het schrille tweevoud.
R2372: RAAM LITERAIR MAANDBLAD NR. 43. - B. Delfgaauw: Gaat Neurenberg tweemaal ten onder? Corn. Verhoeven: Oorlogsmisdadiger. H. Berger: Geen misdaat zonder misdadiger. P. Hanke: Voorspelling. F. Hoppenbrouwers: De jongen met de paarse buil. K. Wit: Benoorden de ijskring. G. v. Beek: Het sletje. R.A. Cornets de Groot: Prinses onder de heksen.
R6069: - - Jubileum E.E.P.P. Capucijnen te Amsterdam, 1 juli 1912 - 1 januari 1925.
H5612: - - Middelnederlandse stichtelijke exempelen. Verzameld en uitgegeven door C.G.N. de Vooys.
M4228: - - God en de Goden. Verhalen uit de bijbelse en klassieke oudheid door Rembrandt en zijn tijdgenoten.
R3339: - - Kopij en Boek. Enige richtlijnen voor de samenwerking tussen auteur, uitgever en drukker bij de vervaardiging van het boek.
Y2220: - - Ten Brink's nieuwe Zak-Atlasje van Nederland, voor Sport en op Reis met kilometerafstanden en afstandstabellen achter iedere provincie.
M4375: - - Engelbewaarder Winterboek 1978.
K2264: - - Studia Germanica. Gandensia XII.
Y6152: - - Mooi Marginaal 2008-2009. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
Y2203: N.B.A.S. - N.B.A.S. Orgaan van de Nederl. Bond van Abstinent Studeerenden. 2e jaargang nrs: 1 t/m 12. Juli 1919 - 4 mei 1920.
Y2173: - - De Oude Tante. Nieuwe Kermis-March. Bewerkt naar bekende melodien voor piano.
Y0268: S.D.A.P. - Wat ieder er van weten moet. Reeks eenvoudige geschriften ter volksvoorlichting. I: De democratie en gij! II: Decmocratie en Socialisme. III: Het plan en gij. IV: Socialisme en gelijkheid.
Y2136: [MEERMAN, WILLEM]. - Comoedia vetus, of Bootsmans-praetje. Met meerder Aenteykeningen opgeheldert; En vermeerdert. [met] Malle waegen zynde een Vervolg en Verantwoording van de Comoedia vetus, of Bootsmans-Praetje.
Y7320: - - Huishoudelijk Reglement voor de Afdeeling Deventer der S.D.A.P. Aldus vastgesteld in de huishoudelijke vergadering van 16 Juli 1918.
K2301: - - Weerbare Democratie. Tentoonstelling van het verzet.
K2304: [ERASMUS]. - Erasmus en zijn tijd. Beknopte handleiding voor bezoekers van de tentoonstelling.
Y5650: - - Werklooze jeugd. Gegevens, dienstig tot bestrijding der gevolgen van de jeugdwerkloosheid.
B6640: - - Gloriant. Gevolgd door de klucht van de buskenblazer.
Y2069: N.S.B. - Het Nederlandsche volk slachtoffer! Devaluatie het begin van het failliet.
Y8220: - - Katholieken weest waakzaam.
L1829: - - Het Boek in Vlaanderen 1953. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
H0508: [MULTATULI] M. [=P.J.A. MEERSMANS] - Rudolf Charles D'Ablaing van Giessenburg. (Firma R.C. Meijer) 1895-1904. Persoonlijke herinneringen. Door M. [P.J.A. Meersmans], alsmede D'Ablaing's omgang met Multatuli in de jaren 1860-1866.
Y2021: - - Rusland van heden! Het proces Sinofjew-Trotzki. 16 veroordeelden waaronder Sinofjew en Kamenjew doodgeschoten.
Y2015: S.D.A.P. - Aan de Proletariers van het Platteland.
Y2012: - - Ned. Ver. tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. Afd. Nieuwendam Buiksloot e.o. Herdenkings-avond Amsterdam-Noord 25 febr. 1910-1935.
R3857: SINGEL 262. - Achttien schrijvers kiezen een boek.
H2675: - - Die Medizin in Geschichte und Kultur ihrer Zeit, unter besonderer Beachtung der Behandlung rheumatischer Erkrankungen. Synchronopse.
T3172: - - Gentsche bijdragen tot de kunstgeschiedenis. Deel V.
T4668: - - Sint Lydwina door een contemplatieve van Bethanie, Bloemendaal.
T4669: - - Gedachtenwisseling over het echtscheidingsvraagstuk.
T4672: - - Inkt. Stripinformatieblad. 1e jaargang, nr. 6.
K0776: - - Zojuist verschenen. Historische tocht door de wereld van het boek in Woord en Beeld. T.g.v. het vijftigjarig bestaan van de Wereld Bibliotheek geschreven door directie en staf.
B8677: - - Vrijheidsdocumenten. Historische Verklaringen omtrent de grondbeginselen der Vereenigde Staten van Amerika.
B8682: [LIEFTINCK, G.I.]. - Litterae textuales. Essays presented to G.I. Lieftinck. Four volumes.
R1145: - - Van standen tot Staten. 600 jaar Staten van Utrechts 1375-1975.
Y1961: - - Negentiende verslag aangaande den staat des Stedelijk Gymnasium te Leyden. 1856-1857.
Y1959: - - Verslag van het verhandelde in de Algemeene Vergadering van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschap, gehouden den 5en Juni 1907.
Y1948: - - Reglement der Begrafenisvereeniging De Laatste Eer te Surhuizum.
Y1947: - - Reclams Universal Bibliothek. Nr. 1-6199 Vollstandiges alphabetisch geordnetes Verzeichnis (A).
Y1946: - - Statuten van de Naamlooze Vennootschap De Leeuwarder Volks-Gaarkeuken te Leeuwarden. Losse bijlage: Huishoudelijk Regelement voor het Bestuur.
Y1943: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel, 13e jaargang 1846.
Y1942: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel, 8e jaargang 1841.
Y1941: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel 1864.
R8851: - - De weg naar Socialistisch Nederland. Ontwerp beginselprogram der C.P.N. Opgesteld door het Dagelijks Bestuur der Partij.
Y1934: - - The wall between.
Y1929: - - Mededeelingen betreffende den aanmaak van de schuldbekentenissen ten laste van het Koninkrijk der Nederlanden uitgegeven ingevolge de Leeningwet 1914.
B2429: - - Handelingen der Jaarlijksche Algemeene Vergadering van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, gehouden den 19 Junij 1851, in het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Leiden.
Y1908: - - Skrzydlata Polska. 1935. Nr. 10.
Y9038: [BAKKER HUISINGA, PIETER]. - Het leeven van Jan Wagenaar. Benevens eenige brieven van en aan denzelven.
Y1905: - - Toneelgroep Centrum Januari 1965. Pinter, Casilla Affaire, Euripides.
Y0580: - - Schoon Schip. [Houding tegenover de bezetter, socialisten en communisten].
Y1910: - - Het wonder der televisie komt... nu ook bij U!
T3558: - - Tien jaar Elseviers Weekblad. Willekeurige bloemlezing van october 1935 tot october 1955.
T2271: - - Bulletin van het Rijksmuseum: Art nouveau, Jugendstil, Nieuwe kunst.
Y1891: - - Kerstboek Katholieke Illustratie 1946.
Y1879: - - Uit de dagen der bevrijding. Wat de Maasbode toen te zeggen had.
H2883: TIRADE 204. - Brieven van en over Multatuli.
H2884: TIRADE 201. - Bellen van Zuylen-Isabelle de Charriere.
Y1882: - - Enquete in zake de Groenquaestie.
Y1878: Z.(OBELITZ), F.(EDOR VON). - Wie wir anfingen.... Bibliophile Erinnerungen.
T3934: - Plechtige begrafenis van H.M. de Koningin der Nederlanden op den 20sten juni 1877.
Y1853: - - Programma en Tekstboek voor het 4de Zangersfeest van den Bond van Gemengde Zangkoren in de Provincie Friesland op Zondag 28 Juni 1914 te Sneek.
Y8470: - - Dry Coninghen Leys. Uit Het Hofken der Geestelijcker Liedekens. Leuven 1577, thans, met houtsneden door Bert Bouman vercierd.
R3015: - - Oostvlaams Literair Lexicon. Samengesteld door de Provinciale Kommissie voor Letterkunde.
Y1834: - - Reglementen en Voorschriften voor den Milicien die zich wenscht te bekwamen voor den rang van Milicien-Korporaal bij de Infanterie.
Y5196: - - Wereld Federalisten Beweging. Is een derde wereldoorlog onvermijdelijk of......?
Y1836: - - De Arbeiderspartij in de Tweede Kamer 1897-1901.
Y1839: - - De namen van de Rotterdamse politiemannen, die vielen in de jaren 1940-1945 bij het vervullen van hun plicht, in het verzet tegen de vijand door oorlogsgeweld.
Y1827: - - Nr. 72g. Handboek voor het Dienstplichtig Kader van het Wapen der Infanterie.
H0790: - - La vie Parisienne. Eine indiskret illustrierte Forschungsreise durch 100 Jahre Pariser Sittengeschichte.
H0899: [HEIJERMANS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 11. - Herman Heijermans.
H0901: [PERRON] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 13. - E. du Perron.
Y1805: - - Tekstboekje: Arie aus Hans Heiling. Wenn der Vogel nasche will. Wiegenlied. Die Meistersinger von Nurnberg. De Klok. Duo uit de Opera Faust. Twee Kerelen. Matrozenlied. Het verwaend Kwezelken. Register Aria uit Don Juan. Aria uit Lakme. Trio aus die Schopfung.
B1049: TIRADE 260. - Kopland: Voort. De Coninck: Over de troost van pessimisme. Leeflang: Gedichten. Timmer: Russische notities. Janssen Perio: Doemdenken of daasdenken.
B1050: TIRADE 245/246. - Reve: Dankwoord Nijhoffprijs. Wiener: Snoek. Waarsenburg: Avondlandschap. Hart: Henoch. Kadt: Rosa Luxemburg. Alberts: Utrechtse herinneringen. Lauxtermann: Schopenhauer herondekt. Koenegracht, Melissen en Delpeut: Gedichten.
B1051: TIRADE 255. - Gomperts: Een snuifje wetenschap en een slik literaire kritiek. Meijer: Mei '68 en de Goelag Archipel. Goedegebuure: Marsman naleven. Hart: De eerste lichting. Fondse: Gedicht. Lefelaar: De selectieve exactheid van Kousbroek.
T8916: - - Tegen beter weten. Dichten over wetenschap.
Y1789: [MONTAIGNE]. - De Titels van Montaigne. De Gids. 2007 / juli-augustus-september.
Y9577: - - Ordonnantie voor de kamer van de desolaate boedels der stad Amsterdam.
Y1795: - - No. 52. Handleiding Gasbescherming. Deel I. (Aanschrijving M.v.D. van 29 Augustus 1932, 11de Afd. B, No. 28).
Y1768: - - Sangam - Over helden en minnaars. Klassieke poŽzie uit Zuid-India. Uit het Tamil vertaald en ingeleid door Herman Tieken.
Y5197: - - Verhandeling nopens de Aloude Vrijheden en Gerexhtigheden dezes Gemeenebests, en de Middelen om dezelve bij voortduring te bevestigen en te bezitten aan de Studeerende Jongelingschap aangeboden door eenige Welmeenende Burgeren.
L9344: [THORBECKE]. - Alphabetische Catalogus der Boeken, aangekocht voor rekening der Thorbecke-Stichting.
L9346: - - The Wichita Eagle. Daily Sunday Weekly.
L9354: - - Blauwe regen en zonneschijn. Door de schrijfster van Elizabeth and her German garden. Vertaling G.H. Mulder.
T0849: - - De mei revolutie van 1968. Dagboek van Parijs.
R6694: - - De Brabantse Folklore Deel XXII Nr. 126: Curiosa Criminalia. Nederlandse Moria Waardering. De Mouw van de Prins Bisschop. De Toteman te Tienen. Bibliographie. De Folkloristische Beweging.
R6695: - - De Brabantse Folklore Deel XXII Nr. 127.
H4183: [BILDERDIJK]. - Mr. Willem Bilderdijk. Uitgegeven op machtiging der Bilderdijk Commissie.
Y4653: - - Ver van het Vaderland. Fotoboek ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina, 1898-1948.
B3107: [GREVELINK, PEDRO W.A.]. - De policie in Nederland. Denkbeelden en beschouwingen van een (oud) lid der regterlijke magt.
R5261: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 21e jrg. nr. 1-4. 1997.
Y1652: - - TweeŽndertig Griekse verzen. Gedichten uit het oude Griekenland.
Y1641: - - Blijde-Jeugd. Liederenbundel van de Arbeiders Jeugd-Centrale 1ste en 2de bundel.
Y0603: - - De Strijd voor het Recht. Ontleend aan The Round Table (maartnummer 1916).
B1001: TIRADE 166. - Vries: Losse aantekeningen bij Wilminks karakteristiek en Meervoudig antwoord. Wiener: Eind goed, al goed en Dagboek, Max de Jongs en nog een. Timmer: Russische Notities. Tas: Parijse kalenderbladen. Hooning: Revolutie als begrip. Meijer: Adhesie voor J.H.W. Veenstra.
B1003: TIRADE 128/129. - Oudshoorn: Het onuitsprekelijke. Bittremieux: Post uit Kempland. Verhoeven: Vreemde woorden. Resink: Kwatrijnen. Meyer: Freud in zijn brieven. Hooning: Woodcock's Orwell. G.K.v.h Reve: De redelijk denkende mens Peter Andriesse. Buddingh en Haastrecht: Gedichten.
B1005: TIRADE 131. - Harkins: Het thema van de onvruchtbaarheid in Oljesja's Afgunst. Buddingh: Gedichten. Spoor: Het teken voor herinnering. Graftdijk: Gedichten. Winkler: Gedichten. Kadt: China Weken.
Y1617: - - Catalogue de la troisieme partie du celebre Cabinet Gravures et Eau Fortes de Feu Monsieur Jean Gisbert Baron Verstolk de Soelen Vente 31 mars 1851
Y1616: - - Mededeelingen en Berigten van het Hoofdbestuur en van de afdeelingen der Friesche Maatschappij van Landbouw en Veeteelt. Tweede serie. Twaalfde Jaargang.
Y9177: - - Amijs ende Amelis. Een middeleeuwse vriendschapssage. Naar de berijming van Jacob van Maerlant tezamen met zijn Latijnse bron. Uitgegeven door J.J. Mak.
P0331: DICHTERS OMNIBUS 1965. - 11e bloemlezing.
B3088: - - En het Licht schijnt in de duisternis.
B3031: - - Jaarlijksche catalogus van het Vlaamsche Boek 1943.
Y1609: - De Stad Antwerpen een Vlaamsch Weekblad. 2e jrg. 1929 nr. 11. Bevat o.a.: Heer Em. De Bom, De zeer verdienstelijke stadsbibliothecaris in zijn kabinet.
Y1607: - - Het congres der Roode Vak-Internationale te Moskou 1921. Rapport N.A.S.-Delegatie.
Y1599: W. V.D. S. - Vrouwen van het platteland stemt rood.
Y1594: - - Overdruk uit de Handelingen van het Eerste Nederlandsch-Indisch Natuurwetenschappelijk Congres. Weltevreden 3-6 October 1919. Met Illustraties: Geschiedenis van de Krakatau-groep. + 3 uitklapbare kaarten.
T4127: PENROSE ANNUAL 55. - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 55: 1961.
T4128: PENROSE ANNUAL 56. - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 56: 1962.
R5721: - - Socialistische liederenbundel.
Y1568: - - Herinnering aan de Feestelijke Ontvangst van H.M. de Koningin & Z.K.H. Prins Hendrik te Amsterdam 5 Maart 1901. Fotografieen van Mij. Guy de Coral & Co.
T3328: - - Is het ongeloof onzedelijk? Een ernstig woord aan de geloovigen van allerlei slag.
L1834: - - Het Boek in Vlaanderen 1935. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
Y1544: - - Kortbondig verslag over de werkzaamheden van het beschermkomiteit der tijdelijke uitwijkelingen van Oost-Vlaanderen gedurende het jaar 1906.
T3569: - - Verslag van de studieweek te Moerdijk voor jeugdleidsters 19 - 22 augustus, voor groepsleidsters 22-24 augustus, K.J.V. congres te Breda 25 aug. 1929. Augustus en September voor jeugdleiding in den geest van den E.K. en K.J.V.
T3574: - - Jeugd en Socialisme.
R8971: - - De Suikerindustrie op Java, haar wezen en beteekenis.
T2094: DE GEMEENSCHAP 1933. - A, van Duinkerken. Jacq. Schreurs. Renate. J.H. Kard. Vic. Reinders. A.J.D. van Oosten.
T2095: DE GEMEENSCHAP 1933. - Jacq Schreurs. Emile Erens. A. van Duinkekren. Chr. de Graaff. A.J.D. van Oosten. F. Bordewijk. J.A. Wijnhof.
T9038: - - Jaarboekje der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen voor het jaar 1888.
M9849: [HOORNIK] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 17. - Ed. Hoornik.
M9851: [WOLFF & DEKEN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 20. - Betje Wolff & Aagje Deken.
M9873: TIRADE 219/220. - J. van Oudshoorn 1876 - 1976.
M9908: [SCHENDEL] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 19. - Arthur van Schendel.
M9910: [ACHTERBERG] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 21. - Gerrit Achterberg.
M9990: - - Das moderne Lexikon der Erotik von A-Z.
Y1443: - - La journee de huit heures. Ed. par la Commission Confederale de Propagande pour les huit heures.
Y1441: - - En avant pour les huit heures! Dialogue de propagande. Ed. par la Commission Confederale de Propagande pour les huit heures.
Y1442: - - La journee de huit heures dans le batiment. Ed. par la Commission Confederale de Propagande pour les huit heures.
R7130: - - Een halve eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond 1886-1936.
Y6189: - - Fondscatalogus van de N.V. Uitgevers-maatschappij Martinus Nijhoff 1853-1931.
Y8838: [WESSELS, DICK]. - Het Gonst in Minotaurus. Bibliofiel drukwerk van Dick Wessels.
Y1406: ONZE GELE BOEKJES 1910. - P. Godschalk Kersten: Limburg aan Christus. Kijkje in Socialie, waar Godsdienst privaatzaak is. H. Knippenberg: Hebt de kinderen lief. Mgr. Giller: Mag ik niet alles lezen en Het staat in mijn courant. Propagandist: Katholieke Colportage-Roman.
H2885: TIRADE 205. - Zestig jaar Leo Vroman.
H2887: TIRADE 191. - Greshoff nummer.
R7678: - - Beatrijs. Met inleiding en aantekeningen van W.H. Beuken.
R7681: - - Beatrijs. Middelnederlandsch dichtwerk uit de XIVde eeuw. Met inleiding en aanteekeningen van A.J. de Jong.
Y1366: - - Holland in de dertiende eeuw. Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw.
Y4655: - - Sint-Willibrordusvereeniging ter verspreiding van goedkoope katholieke volkslectuur. Wilhelmina bij de Gratie Gods Koningin der Nederlanden. Jrg. 3 No. 1. 1898/99.
Y0567: H. V. R. ( = HEUSSEN VAN RIJN, H. R.). - Deutekom.
Y1360: - - Onze Beweging. 2e reeks, Twee delen.
H7861: SINGEL 262. - Wie schrijft daar? Zesenzestig Nederlandse auteurs, van wie werk door Querido wordt uitgegeven, fotografisch, biografisch en bibliografisch.
Y7701: - - De Nederlandse Kastelengids.
Y1335: WOORD EN BEELD 1898. - Woord & Beeld. Geillustreerd Maandschrift. 1898.
Y1334: WOORD EN BEELD 1899. - Woord & Beeld. Geillustreerd Maandschrift. 1899.
R5465: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 225. - P. Alma.
T2031: - - Die Josefslegende. in aquarellierten Zeichnungen eines unbekannten russischen Juden der Biedermeierzeit. Mit den zugehorigen Schriftstellen in der Verdeutschung von Martin Buber und Franz Rosenzweig und einer Einleitung von Erna Stein.
Y3523: - - Berlin August 13.
R7697: P.B [= PETRUS BUIJS]. - Proeve van antwoord op de prijsvraag der R.K. Maatschappij: De geschiedenis der Jansenisten, hun oorsprong, hun voortgang in de Nederlanden, inzonderheid te Utrecht, de redenen, om welke zij de bescherming van het anderzins zoo onverdraagzame gouvernement genoten hebben, en andere bijzonderheden deze sekte betreffende. De geschiedenis der Jansenisten.
R2475: [VREEDE, G.W.]. - Iets over Jacob en Wilhelm Grimm, gewezen hoogleeraren te Gottingen. Een woord gerigt aan Heeren Curatoren der Nederlandsche Hoogescholen.
M4055: - - Joodse sprookjes. Sprookjes uit de wereldliteratuur.
T1773: DRS. P. - 3 x 3 + 2.
Y1026: J.L. M. - L'Amiral Ruyter.
T4136: TIRADE 338. - Leo Vroman. Tomas Lieske. H.H. ter Balkt. K. Schippers. e.a.
B5665: - - Manifest aan de Papier- en Boekbewerkers van Belgie.
T6800: - - De natuur in de verschillende jaargetijden, bijzonder met het oog op de planten. Schoolboekje.
T7064: - - Nie wieder Krieg! No more War! Plus jamais de Guerre! Plusjamais de Guerre! Nooit meer Oorlog! Aldrig mere Krig!
T4307: C.P.N. - Proces in Budapest. De ontmaskering van de grote samenzwering.
T2522: - - De Nieuwe Schelde-Rijn-Verbinding en het Dagblad van Noord-Brabant (en Zeeland).
T4288: - - Het Amerikaansche Zwartboek.
T9051: - - Trekt er op uit! Een leidraad voor het organiseeren van excursies, vacantiekampen, week-ends, reisjes enz. samengesteld en uitg. in opdracht van de Jeugdraad van het Nederl. Verbond van Vakvereenigingen, ten dienste van het Vakbondsjeugdwerk.
R9879: [SPINOZA]. - Catalogus van de bibliotheek der vereniging 'Het Spinozahuis' te Rijnsburg.
B5422: [VLOTEN, JOHANNES VAN]. - Nederlandsch liedeboek. Verzameld en uitgegeven.
T4304: - - Werk, Woningen, Welvaart.
T1299: [SPINOZA]. - Baruch de Spinoza 1677-1977. His work and its reception.
T3933: - - Begrafenis van Koning Willem III.
T6392: - - Gedenkboek van het Tweehonderd-jarig bestaan van het Dia. Oude Vrouwen- en Mannenhuis der Ned. Hervormde Gemeente te Amsterdam. 22-2-1883.
T6655: - - Groningen in vuur en puin. Groningen: Fire and Ruins.
Y1330: [VONDEL]. - De Vooys: Herinneringen aan de Antwerpsche moedertaal in Vondels werken. A. Nijland: Vondels Godefroy of Hierusalem verlost. Sterck: Vondels Staetwecker verduitscht in 1665. Leendertz: Een handschrift van Vondel. [...].
Y1329: [VONDEL]. - De Vooys: Opmerkingen over de studie van Vondels taal. Molkenboer: Utrecht, Vondel, zachtleven en Booth. Sterck: Een zoekgeraakte versregel van Vondel. Bake: Sprokkelingen in het Vondelwoud.
Y1323: UITGEVER & DEBITANT 1905-196. - Uitgever & Debitant. Officieel orgaan van den Nederlandschen Uitgeversbond. 1e jaargang 1905-1906, Nrs: 2 t/m 51.
Y5142: DRS. P. - Esmeralda of de Macht van het Woord.
Y1320: DE VLAM 1928. - De Vlam. Onafhankelijk Socialistisch Maandblad voor Politiek en Economie. October, November, December 1928.
Y1314: FUNDAMENT 1940. - Fundament 7e jrg. 1940. Nr. 4. Om een Fundament. E. Martens: Mythe en rede. J. Last: Op zoek naar een fundament. L. Ruitenberg: Nuchter zijn en waken. De publieke opinie. H. Roland Holst: Een dienstweigeraar sprak tot zijn rechters.
Y1311: FUNDAMENT 1939. - Fundament 6e jrg. 1939 nr. 12. A. Treurniet: Stalin Veroveraar.
Y1308: FUNDAMENT 1939. - Fundament 6e jrg. 1939 nr. 10. Grondslagen van de Vrede. G.M. Nederhorst: De Grondslagen van de Vrede. L. Ragaz, G.Cole, H.J. Ps, S. de Wolff, J. Valkhoff: Meningen. Critisch Fundament.
Y1305: FUNDAMENT 1939. - Fundament 6e jrg. 1939 nr. 7. Werkloosheid. Redactie: Mensen! P. de Wolff: Permanente Werkloosheid. S.H. Stoffel: De Vreugde aan de Arbeid. J. de Bruyn: Arbeidsdienst en Jeugdwerkloosheid. J. van de Kieft: Oppositiepolitiek.
Y1300: FUNDAMENT 1939. - Fundament 6e jrg. 1939 nr. 2. Literatuur. Rougemont: Naar een strijdbare cultuur. v.d. Ster: Einde. De Jong jr.: De laatste cirkel. Den Brabander: Beethoven Sterft. Villon: Rondeel. Cordan: Tussen gisteren en morgen. Marja: Thuiskomst. Dekker: Verwisselde rollen. Hoornik: Kerstmis 1915. Last: Mijn laatste waarheid. Hattum: O, dit netelige...angst. Frank van der Goes Tachtig Jaar.
W8249: TIRADE 276/277. - Nescio nummer.
Y8841: - - Vader Onzin & Co. in al zijne nietigheid ten toon gesteld, door den verontwaardigden Liereman. (antwoord op Onzins berucht protest).
Y8066: [TROELSTRA, P.J.]. - De Staatsgreep van Mr. P.J. Troelstra.
H1378: - - Preparation of manuscripts and correction of proofs.
L1956: - - Creative Red Book. Orientatie voor visuele communicatie 1997-1998.
R7736: - - Het Zaandamsche Voorbeeld. Beschouwingen en gegevens naar aanleiding van de totstandkoming van het Zaandamsche Werklieden-Reglement.
B9953: - - Het leven en de gevoelens van den Ouden Heer Smits of Mark Prager Lindo (1819-1877).
Y4467: - - Compendio de la venerable Orden Tercera de N.P.S. Francisco y practica de sus espirituales ejercicios, escrita por el R.P.Fr. Alonso Robles … tercera impresiůn .
Y0635: - - Jeugdbloei VI.
W5613: - - Guide to the exhibited manuscripts part II. Manuscripts (Palaeographical and biblical series and chronicles) charters and seals exhibited in the manuscript saloon.
T5057: - - Aanteekeningen voor het debat, bij de stembus van 1905.
Y0559: - - Nederland Insolvent. Brochure No. 2 als antwoord op de brochure der vereeniging Onze Vloot Neerland's Ondergang.
Y8897: J.C. V. A. - Proeve van Taalkundige Aanmerkingen op de gedichten van Jan Vos.
M9703: - - Noordnederlandse miniaturen. De gouden eeuw der boekverluchting in de noordelijke Nederlanden. Catalogus.
T0281: - - Geuzenliedboek. Eerste vervolg. [Bloemlezing uit de verzetspoŽzie. Samengesteld door M.G. Schenk en G.L. Tichelman en ingeleid door Albert Helman].
Y6182: - - Regels voor de titelbeschrijving, vastgesteld door de Rijkscommissie van advies inzake het bibliotheekwezen.
T6806: - - Schoolboekjes, uitgegeven door het bestuur der Nederduitsch-Hervormde Diakonie-Scholen te Utrecht. Eerste stukje. Lange- en korte slotklanken en verdere oefeningen.
R4786: SINGEL 262. - Nieuws van Singel 262, wetenswaardigheden over schrijvers en hun werk. Vierde jaargang nr 2, 3 november 1953.
R8257: [HERMANS, WARD.]. - Het Fransch-Belgisch geheim Militair akkoord. Het verweerschrift van Ward Hermans.
T7896: - - Helden des Widerstandskampfes gegen Faschismus und Krieg.
L6629: - - Gedenkboek der Wereldbibliotheek 1905 - 1915.
Y5875: - - A Pictorial and Descritiptive Guide to London and the Franco-British Exhibition 1908. With plan of the exhibition, map of London and twelve miles round, twp large section plans of central London, railway map showing all the new tubes, and eighteen other maps and plans.
Y9549: [SPINOZA]. - Het leven van Benedictus de Spinoza.
L6568: [ERASMUS]. - Erasmus en Belgie.
L6569: TIRADE 107. - Hierin: Gerard Kornelis van het Reve: Zeven geestelijke liederen.
L6570: TIRADE 078/079. - Hierin: Gerard Kornelis van het Reve: Brief uit Schrijversland (Modern Toerisme).
L6571: TIRADE 102. - Hierin: Gerard Kornelis van het Reve: Brief in de nacht geschreven.
B4277: - - Verslag der commissie inzake het bestudeeren van de uitgifte der Zuiderzeegronden.
B4279: TIRADE 117. - Charles B. Timmer: Een luidkeels uitgeluide periode. Gerard Kornelis van het Reve: Gedicht. A. Roland Holst: Twee dichters terzijde. A. Koolhaas: Waar jankt Hassan? J.F. Vogelaar: Twee gedichten. e.a.
B4286: TIRADE 175. - Herman Verhaar: Het goddelijk gelijk of W.F. Hermans en de literatuur. F. Schamhardt: Ongepubliceerde brief. J. Verstegen: De jaren van de bastubaist. L.H. Wiener: Fragment. J.H.W. Veenstra: De dire, het recht en de rest. W. Aksjonow: Een overwinning.
Y9073: - - Zes prentbriefkaarten. Schatten uit de 150-jarige Bibliotheek van de Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels te Amsterdam. Serie 2 Boekhandel en Uitgeverij A.
B0917: - - Truwanten. Een toneeltekst uit Handschrift Van Hulthem. Ruygh-Bewerp V.
B1775: - - The School of Manners or Rules for Childrens Behaviour.
B0977: TIRADE 192. - Mandelstam: Wie een hoefijzer vindt. Meijer: Nog geen geschiedenis, enkele aspecten van de moderne Nederlandse literatuur. Peskens: Dit is het verhaal van de leraar. Veenstra: Het herenzoontje van Meester Cornelis. Wijnalda: Elf gedichten.
B0978: TIRADE 195. - Nieuwenhuys: De Oost-Indische spiegel gespiegeld. Wiener: Waterloo. Gelderblom: Veertien gedichten. Peskens: Dit is het verhaal van de huisbaas. Wilmink: Iets over Andersen.
B0979: TIRADE 190. - Minco: Het scherm. Gelderblom: Elf gedichten. Timmer: Russische notities. Winkler: Twee gedichten. Schneider: Gemengd nieuws uit Bangladesh. Dalenoord: Negen gedichten. Deel: Vier gedichten.
B0982: TIRADE 177. - Vogel: Een fietstocht. Kopland: Om een kasteel, om een krot, om een vrouw. Wiener: Boekenmeppers. Sjoeksjin: Wolven. Otten: Het verloop van een kat. Romijn Meijer: Daar gaat een zieke dominee voorbij.
B0983: TIRADE 176. - Tas: Historie, revolutie en rel-cultuur. Sjoeksjin: Stepka. Roosenschoon: Tussen woordspel en magische formule. Hooning: Nieuwe Orwelliana. Moor: J. van Oudshoorn als broodschrijver.
B0984: TIRADE 174. - Wilmink: Twee gedichten. Timmer: Russische notities. Morrien: Negen gedichten. Winkler: Vier gedichten. Moor: J. van Oudshoorn als broodschrijver. Buddingh: Zeven gedichten.
B0985: TIRADE 178. - Meyer: Fantasie en realisme bij Louis Pauwels. Hillenius: Vier gedichten. Fens: Romans in duodecimo. Schippers: Acht gedichten. Moor: Een pennenaam als poetsdoek.
B0987: TIRADE 181. - Kadt: Naar een nieuw centrum. Timmer: Russische notities. Hamelink: Vijf gedichten. Verheul: Mandelstam (dagboekbladen).
B0988: TIRADE 182. - Schagen: Drie schampen. Michaelis: Vier gedichten. Kadt: Informatie voor informateurs. Morrien: Tien gedichten. Bos: Zes gedichten. Resink: Une semaine dans grenade. Klaassen: Twee gedichten. Schagen: Hondefluitje.
B0992: TIRADE 187. - Veenstra: Bij Jany over de vloer en De sollicitant van Lebak. Trolsky: De Regenton. Roosenschoon: poŽzie van de onvoltooid verleden tijd en het tegenstribbelend heden. Anbeek: Bestaan recensies uit oncontroleerbare, zinledige beweringen. Kraayeveld: Terugblik op Merlyn.
B0994: TIRADE 160. - Veenstra: Van Ostaijen en het organische vers. Michaelis: Vier gedichten. Fontijn: Nooit meer slapen of naar het middelpunt der aarde. Hanlo: Als God fatsoenlijk is (en anders is Hij geen God). Groot: Generatieproblemen in perspectief.
Y9307: - - Toelichting op het Calculatieschema voor Handelsdrukwerk. In werking getreden op 28 augustus 1950.
H2283: - - Protestantse poŽzie der 16de en 17de eeuw. Deel I.
B6183: - - Tien jaar Diogenes 1960-1970.
B0957: TIRADE 211. - Cohen: Brieven. Graftdijk: Vijf gedichten. Kadt: Democratie in gevaar. Schagen: Introspectie. Resink: Kwatrijnen. Goedegebuure: Couperus en de traditie.
R5686: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 8e jrg. nr. 1-4. 1984.
Y5537: - - Kaart: Geboorte-aankondiging van Hare Koninklijke Hoogheid Beatrix Wilhelmina Armgard Prinses van Oranje Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld. 30 Januari 1938.
B1322: - - The Netherlands Printing Industry.
B1338: - - 10 kunstenaars uit Noord-Brabant.
T2955: - - Het Diakonie Oude Vrouwen- en Kinderhuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage - Uitgegeven bij Gelegenheid van het Tweede Eeuwfeest ten voordeele van het Gesticht.
L7080: BZZLLETIN 153. - Marten Toonder.
T3950: [ELSSCHOT]. - Lijmen bij Dwaallicht. Willem Elsschot Benefietdiners 2001-2005.
B2753: TIRADE 085. - Inhoud: J. Bernlef. H. Dron. Charles B. Timmer. Gerrit Krol. Leo Vroman. P.H. van Huizen.
R5106: - - Des Soudaens dochterken. Een middeleeuwsch gedicht.
Y3317: - - France Pittoresque et Monumentale. Versailles.
Y6197: - - Catalogus van eene Bibliotheek over Armwezen, toebehoorende aan de Evangelisch-Luthersche Diaconie te Amsterdam.
T5379: TIRADE 089. - Gerard Kornelis van het Reve, Brief uit Huize Algra. W.G. Klooster, Vier gedichten. Portfolio: Hans Bayens. Charles B. Timmer, Russische notities.
T4509: - - Kaart: Waterschap Pingjum.
T4494: - - De Elzas-Lotharingsche kwestie.
H3220: [ERASMUS]. - Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op 10 en 11 juli te Rotterdam.
T1361: - - Sipke Huismans : Haags Gemeentemuseum, 4 maart-16 april 1967
T1332: - - Kunsthandel Huinck & Scherjon stelt nieuwe werken ten toon van A.C. Willink van 9 october tot 6 november 1948.
R5141: - - Studenten Weekblad Vox Studiosorum. 35ste jaargang 1899, nrs: 1-31.
L3502: [PIRANESI]. - Giovanni Battista Piranesi and the Veduta of Rome and Venice in the first half of the 18th century.
T1329: - - Kunsthandel Huinck & Scherjon stelt nieuwe werken ten toon van A.C. Willink van 21 october tot 16 november 1946.
T1328: - - Kunsthandel Huinck & Scherjon stelt ten toon nieuw werk en enige abstracte composities uit 1922-24 van A.C. Willink van 23 october t/m 18 november 1950.
Y0445: - - Fascisme ou Liberte. / Theocratie.
R5571: - - Amsterdam in de 18de eeuw. Museum Fodor: vierde tentoonstelling 2 juli - 30 september 1934.
T1297: [SPINOZA]. - Spinoza. Gezamelijke redevoeringen, gehouden bij de Spinoza-herdenking door de afdeeling-Nederland van de Kant-Gesellschaft op donderdag 29 December 1932 te Amsterdam in de Agnieten-Kapel (Athenaeum-Illustre).
T1282: [FRANCISCUS ANTONIUS BRUNKLAUS]. - Het Evangelie van Judas.
T1247: - - De Duitsche nota en het antwoord der geallieerden, vertaling-uit het Engelsch-van de Duitsche nota, door den Amerikaanschen Gezant te Londen op 19 December, 1916, aan Lord Robert Cecil, waarnemend Staats-secretaris voor buitenlandsche zaken, ter hand gesteld.
T1243: [ PIEPERS, M.C. ] - Een drietal losse opmerkingen naar aanleiding van den Grooten Oorlog. + Nog een drietal losse opmerkingen naar aanleiding van den Grooten Oorlog.
Y9532: - - De Zuiderzeeballade en andere liederen van de Zuiderzee.
T1218: - - Herinnering aan den godzaligen Kasparus Alardin, in leven herder en leeraar, laatst te Arnhem.
T7167: - - De Jeugd-Internationale en haar program.
T7168: - - 't Fascisme in Holland! Arbeiders in de gevangenis.
T1189: [ HOCHSTETTER, JULIUS ]. - Monita Secreta of De geheime voorschriften der Jezuieten.
R5026: - - Het Nederlandsche Boek 1932.
R5027: - - Het Nederlandsche Boek 1933.
R5028: - - Het Nederlandsche Boek 1935.
B0364: [NESCIO]. - Nescio. De Engelbewaarder 2.
T2584: - - Het Bergslot aan het Meer van Constanz, en DeSavoyaard, twee verhalen uit den ouden en nieuwen tijd.
R7008: [STEYN, JOHANNES]. - De oude in het bosch. Zes leerzame verhalen voor de jeugd.
T1795: M.J. - Er is onrecht gedaan in Katholiek Amsterdam. Eenige beschouwingen rond Het Spaarnestad-Concern.
L4587: - - Afbeeldingen schilderijen / Reproductions tableaux / Reproductions paintings / Abbildungen Gemalde.
T1249: [SPINOZA]. - Chronicon Spinozanum. Tomus Alter (Vol. 2).
T6100: - - Vorstelijk Huwelijk.
R7380: - - Het Plan van den Arbeid. Waar het om gaat.
P0333: DICHTERS OMNIBUS 1967. - 13e bloemlezing.
T2063: DE GEMEENSCHAP 1935. - A. van Duinkerken. A.J.D. van Oosten. Jan Engelman. Alex Campaert. J.C. Bloem. B. Verhoeven. G.W.V.D. Does. S. van Ravesteyn.
R8295: - - FŁhrer durch die Historische Abteilung der Internationalen Luftschiffahrt-Ausstellung, Frankfurt a.M. 1909.
T5199: - - De Buitenman, Tijdschrift voor den burgerstand ten platten lande. Twee delen in een band.
L8946: - - Aan het werk, nieuwe verhalen, gedichten, beschouwingen. Samengesteld door medewerkers van De Bezige Bij. t.g.v. het afscheid van Geert Lubberhuizen.
T4038: TIRADE 339. - Geel: Negen gedichten. Schippers: Verzwegen bewegingen. Bernlef: Gedichten. Matsier: Mispelstraat. Ter Balkt: Laaglandse hymnen. Wieg: Twee Sonnetten. Anker: Mechanisch mysterie. Oosterhoff: Gerrit van Houten. Gerlach: Wat zoekt raakt. Michel: De avonturen van mijnheer Tingeling. Massier: Twee Gedichten. Otten: Herlezen: Arthur van Schendel. Lieske: poŽziekroniek: Ed Leeflang.
H4026: - - De Middelburgsche Avanturier. Of het Leven van een Burger Persoon. Bevattende zyne zeldzame opvoeding; kinderlijke Minnaryen; etc. etc.
T5074: - Lichtpuntjes. Tien vrolijke gedichten.
T6940: - - Jaarverslag 1929, Instituut voor Arbeidersontwikkeling Afd. B. Amsterdam.
T6937: - - Een jaar AJC, leven in woord en getal. Wat er in de afd. Den Haag gebeurde in 1932.
R4030: - - De toren van heldenhulde te Diksmuide.
T3519: - - Officieel Verslag van den Derden Nederlandschen Katholiekendag gehouden te 's-Gravenhage op 4,5 en 6 augustus 1925. Onderwerp: De beteekenis van het Katholicisme voor de beschaving in Nederland.
H5610: - - Een Abel spel van Esmoreit. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jef Notermans.
R9148: - - Socialistische Liederen, Gedichten en Voordrachten. Uit het heden en het verleden.
Y7916: - - Dossier: Argumenten tegen homosexualiteit.
Y7917: - - Een zeer genoeglyke en vermaaklyke Historie van Reynaart de Vos.
R0961: - - Printing people. Small Printing 1985.
Y3275: - - Gids voor adverterend Nederland 1940.
T2578: - - Kleiner Fuhrer durch die gute englische und amerikanische Literatur der neuesten Zeit.
K2647: - - Oostvlaamse Literaire Monografieen Deel VII: John Flanders, Marnix van Gavere, De Cahiers van de Waterkluis, Pliet van Lieshout, Frank Meyland, Werner Pauwels.
Y9173: [OLDENBARNEVELD]. - G. van Enst Koning, Het jeugdig leven van Johan van Oldenbarnevelt. Separaat uit Europa, 1944, deel 1. (met een fraaie litho van de staatsman) bijgesloten een tweede separaat over Van Oldebarneveld.
L1836: - - Het Boek in Vlaanderen 1970-1971. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
K5371: - - Le siecle d'or de la miniature Flamande. Le mecenat de Philippe le Bon.
K5373: - - Rogier van der Weyden, Rogier de le Pasture. Officiele schilder van de stad Brussel, Portretschilder aan het Hof van Bourgondie.
Y8905: [ROODUIJN, HANS, ANTIQUARIAAT D' EENDT]. - Nederlandse dichtkunst na 1880. lijst 71.
Y2603: - - Stichting Historisch Boerderij onderzoek. Jaarverslag 1979.
Y2600: - - Weg en Doel no. 1 Januari 1940. Leidersblad Arbeiders Jeugd Centralen en Jeugdbond voor Onthouding.
R4256: [FONTAINE VERWEY, H. DE LA]. - Laurens Jansz. Costerprijs 1986. Verleend aan Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey. [Bijdragen van Ernst Braches, Johan Polak, Henk van Ulsen, A.G. van der Steur, Boudewijn Buch, Frans A. Janssen].
R2458: - - Wetenschappelijke Blaadjes. Eerste deel.
R7457: - - Eene Noordhollandsche dorpsgeschiedenis.
Y1207: - - Nieuwe bijdragen, ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden Januarij 1834.
Y1200: - - Verscheidenheden, aan de Geschiedenis, Natuurlijke Historie en Aardrijksbeschrijving ontleend. Een leesboek voor de hoogste klasse der scholen, of tot bijzonder gebruik.
Y1201: - - Een vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer. 50e uitgave.
Y1198: - - Christelijk onderwijsboekje, ten gebruike bij katechizatien voor min- en meergevorderde leerlingen, opgesteld door de gezamenlijke predikaten der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Leyden. 1e stukje, behelzende de Bijbelsche en Kerkelijke Geschiedenis.
Y1197: - - Christelijk onderwijsboekje, ten gebruike bij katechizatien voor min- en meergevorderde leerlingen, opgesteld door de gezamenlijke predikaten der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Leyden. 2e stukje, behelzende de Christelijke Geloofs- en Zedeleer.
Y1195: - - Beredeneerd Rekenen. Een rekenboekje voor de Lagere Scholen, dienstig voor het klassikaal rekenen op het bord. Eerste stukje.
Y1188: - - Die VII getiden op die passie ons Heeren.
Y1196: - - Christelijk onderwijsboekje, ten gebruike bij katechizatien voor min- en meergevorderde leerlingen, opgesteld door de gezamenlijke predikaten der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Leyden. 1e stukje, behelzende de Bijbelsche en Kerkelijke Geschiedenis.
R1053: [CATALOGUE]. - The Printer and the Artist. A catalogue of Private Press Books & Illustrated Books from the United Kingdom, Europe & America.
B4424: [MULTATULI]. - Multatuli over de ellende des volks.
T2999: - - Nederlandsche R.K. Grafische Bond, jaarverslag 1930.
T5396: - - Apollo's kermis-gift. Aan de Haagsche vermaaks-gesinde jeugd. Tweede deel.
T5390: - - De Grote Reis naar het Rode Valkennest te Vierhouten in het jaar X (1940) van de Rode Nederzetting. Een werkboek voor Rode Valken.
B0945: - - Het proza van Geel en de poŽzie van Simons. Een onbloedig professoraal tweegevecht in de eerste helft dezer eeuw.
Y3290: - - Hedendaagse architectuur in historische omgevingen. De situatie in Belgie. Voorwoord K. Poma / inleiding E. Goedleven.
R5107: [WERUMEUS BUNING, J.W.F.]. - De ware geschiedenis van Tristan en Isolde in het kort naverteld door J.W.F. Werumeus Buning met de houtsneden uit het oude volksboek van 1484.
Y2531: - - Charles Laurent: Methode d'ecriture. Theorique et practique cahier no. 6. Methode d'ecriture par plusieurs professeurs cahier no. 8. F.M.A.A. Methode d'ecriture cahier no 9.
T5960: - - Politieke vragen, beschouwingen betreffende de praktijk van het staatsleven en eenige daarmede samenhangende onderwerpen in Nederland en Ned.-Indie.
T5957: - - Historisch-geographisch woordenboekje, bevattende een chronologisch en alphabetisch overzicht der voornaamste veldslagen, zeegevechten en belegeringen, met geographische en andere opgaven Vermeerderde en verbeterde uitgave van Winkler's Philomachos.
Y6773: - - LŁbecks Buchdruck-Geschichte - Festschrift zum 25-jšhrigen Jublišum der LŁbecker Buchdrucker-Innung im Jahre 1924.
T7123: - - Open brief aan alle predikanten, pastoors en rabbi's die in den naam van God en Christus het militarisme verdedigen en zijne geweldsmiddelen zegenen.
R0919: - - Eenheid en scheiding van de beide Limburgen. Verslagbundel van het op 26 mei 1989 te Alden Biesen gehouden congres bij gelegenheid van de herdenking 150 jaar beide Limburgen.
B1285: - - Esmoreit.
T3605: [MUNZENBERG, WILLI]. - Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. Voorwoord Georg Branting. Vertaling P. Voogd.
R7471: - - Leidende gedachten voor het N.I.V. Doel en wezen van het N.I.V. Grondregelen van het N.I.V. Uitvoering der taak van het N.I.V.
Y9463: [SPINOZA]. - Spinozistisch Bulletin. 1e jaargang No. 1, September 1938.
R2588: SOMA 27. - C. Cabrera Infante, M. Pankowski, Chr. J. van Geel, Kooiman, Leo Ross, e.a.
T6669: - - De stakingen in Amsterdam en de positie van het overheidspersoneel.
T9732: - - Helden en Martelaren 1940-1945. De Gefusiljeerden.
T6744: - - Internationale Vereeniging voor de Rationneele Opvoeding van het Kind. Groep Antwerpen. Bulletijn I.
T0628: - - De Roomsche Pers. Bevattende een overzicht van de belangrijke artikelen verschenen in dag-, weekbladen en tijdschriften. 1e jaargang 1915/1916 t/m 4e jaargang 1918/1919.
R2798: - - A Thousand Years of French Books. Catalogue of an Exhibition of Manuscripts, First Editions and Bindings, arranged by Desmond Flower for the National Book League.
T3905: [ERASMUS]. - Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus, vertaald en toegelicht door O. Noordenbos en Truus van Leeuwen. Met een woord vooraf van J. Huizinga.
R6664: LITERAIR AKKOORD 25. - Een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1981.
Y6085: DE NIEUWE GEMEENSCHAP 1935. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang nr. 8 en 9. Bevat: Beishuizen: Dalmatijnsche novellen. R.: Anti-P.O. Smit: Ruine. Vertraagd afscheid. Het loon van den tuinman. Schaick: Kerk en oorlog. Sassen: Aan de Via Appia Antica. Voortman: Zooals een vogel. Hemelvaart. Derks: Isola Bella. Trigt: Vossen in Kooi. Sterk: Kruisafneming. Bruyns: Roeien. Kronieken.
R5689: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 7e jrg. nr. 1-4. 1983.
T2924: - - Sociaal-Demokratisch Liederenboekje. 43 bekende populaire liederen.
T2923: - - Het Roode lied. Een bundel veel gezongen liederen der Nederlandsche Arbeidersbeweging.
Y3487: - - Tentoonstelling Vier eeuwen Oranje.
Y8890: - - Het leven van Dirk Rafelsz. Kamphuizen.
T5615: - - De Nederlandsche Provinciewapens naar Heraldische Gegevens ca. 1500. Met verklarende tekst.
H9454: - - Beeld en tekst in het moderne wetenschappelijke boek. Catalogus van een tentoonstelling gehouden t.g.v. het vierhonderdjarig bestaan van de Universiteitsbibliotheek Leiden. 31 oktober 1987-17 januari 1988.
R9136: - - De Vaandrig of: Vaderlandsliefde en Heldenmoed. Een oorspronkelijk verhaal uit den Tachtigjarigen Oorlog.
Y5880: - - Brood des Levens. Tijdschrift voor het Volk door Predikanten der Gereformeerde Kerken in Nederland. 4e jrg. No. 8. Donderdag 11 Augustus 1898.
Y0443: - - Joe Smith Travailleur Americain.
B9762: [LUCAS]. - Le Sainct Evangile de nostre seigneur Jesus Christ selon S. Luc. Traduit par Lefevre d'Etaples. Illustrations de Rembrandt.
Y7669: - - Bloemlezing uit de poŽzie-reeks In de Fazantenhof.
T4164: TIRADE 262. - Oek de Jong, J. Eijkelboom, H. van Galen Last, D. Hillenius, Charles B. Timmer, e.a.
T4165: TIRADE 264. - Jaap Goedegebuure. Anton Kortewg. K. van het Reve, Die Timmer. Shen Jiji, De geschiedenis van vrouwe Ren. Brouwers, Literatuur en zelfmoord IV. e.a.
R8858: - - Het ontstaan van het Volksfront in Frankrijk.
B6459: - - Wie den vrede niet willen. Door een Nederlandsch Journalist.
T7075: - - List fan Fryske Foarnammen.
R1892: [KLAAS HANZEN HEEROMA]. - Margrieten.
Y9246: [ELSSCHOT]. - Elsschot en het WEG in de media. Knipselkrant. Tien afleveringen .
Y4279: - - Volkspetitionnement voor Algemeen Kiesrecht. In September 1911 zal het volgende adres aan de regeering worden aangeboden.
Y4281: - - Zij willen niet, zij moeten!
Y4285: - - Gij draagt de zwaarste lasten. Strijdt dus voor uw rechten!
Y1630: - - Belgien. Land und Leute, Wirtschaftsleben
R2353: RAAM LITERAIR MAANDBLAD NR. 18. - Maxim de Winter: Gedichten. Herman Berger: De mens is een interpreterend wezen. G. Bouwman: Evangelie en Mythe. Corn. Verhoeven: Fraseologie van de redactie II.
W3588: - - Toneel en dans in de Japanse kunst.
Y0512: S.H.- V. G. - Van Breken en Bouwen.
T0981: - - Tijdsignalen 1930. Bloemlezing uit moderne revolutionaire poŽzie. Tweede jaargang.
R4407: - - Histoire et origine de Manneken-Pis, suivie de l'Historique de la Place des Martyrs et de l'…glise de Sainte-Gudule.
R6663: LITERAIR AKKOORD 24. - Een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse tijdschriften van het jaar 1980.
R8456: - - Een nieuwe stadstoren met carillon voor Leeuwarden.
Y0235: - - Catalogus der Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam. Zesde deel Supplement-Catalogus 1940-1949 met Register.
Y4148: - - Politiek beestenspel. Berijmde satire op hetgeen er in Utopie aan de staatkundige orde van den dag is. Theatre de Varietes. Eerste, Tweede en Derde bedrijf.
T6604: - - Reglement van het Ziekenfond onder de zinspreuk: Broederhulp. Onderafdeeling der Nut en Genoegen, te Utrecht. Opgericht den 1sten September 1884.
R5888: [VERMEULEN, H.J.L.]. - Van Sint Odulfs legenden. Uit vergeelde bladen. Uittreksel uit het leven van Sind Odulf.
Y8916: - - Reinaerts biecht.
Y0586: - - Nederland's Wedergeboorte.
R8181: - - Marino Marini als schilder.
Y8526: - - Bloemlezing uit de werken van Nederlandsche Dichters der Negentiende Eeuw. Vier delen + meegebonden: J. Cats, 's Werelts begin, midden, eynde beslooten in den Trou-ringh met de proefsteen van denselven.; Vlaamsche poezij. Bloemlezing uit de werken der Zuid-Nederlandsche dichters van onze tijd, door J.J.A. Goeverneur en W. Hecker.; J. van Vondel, Gijsbrecht van Aemstel, treurspel.
R8316: - - Weet U dat....? Een practische raadgever voor de huisvrouw. 330 antwoorden op dagelijks voorkomende vragen.
T6997: - - Internationaal Antimilitairistisch Jaarboek 1923.
R5279: - - Het gebruik van kleurlingentroepen, in strijd met het volkenrecht, op het oorlogsveld in Europa door Engeland en Frankrijk.
T2097: DE GEMEENSCHAP 1933. - Antoon Coolen. Pierre Kemp. A.J.D. van Oosten. Jacq. Schreurs. Albert Kuyle. Paul Claudel.
T0687: - - Tien jaar Elseviers Weekblad. Willekeurige bloemlezing van october 1935 tot october 1955.
T4137: TIRADE 333. - Tomas Lieske, Oorlogstuinen. Marlene Dumas, Tekeningen plus tekst. Kees 't Hart, Drie gedichten. T. Lieske: poŽziekroniek: Eva Gerlach. e.a.
T4139: TIRADE 337. - Hedda Martens. Marc Kregting. K. Schippers. Nicolaas Matsier. Toine Moerbeek. Hans R. Vlek. Wim Raven. e.a.
Y0826: - - The Studio. A Magazine of Fine and Appleid Art. Volume 96, number 428 November 1928.
Y0829: - - Glasbulletin. Vereniging van Vrienden van Modern Glas. 11e jaargang 1997 nrs. 1-3-4.
Y0836: - - Vormen uit Vuur nr. 209/210. Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas.
Y0838: - - Homes and Gardens: Collectors Guide 3: Glass.
Y0842: - - Glas Empire Biedermeier 1800-1850.
L6211: - - Bloemen gegaard in den lusthof der vaderlandsche poezij.
B1806: - - Over het Wezen der Grondwet.
B1061: TIRADE 345. - Nieuwe gedichten van: Ter Balkt, Bernlef, Eybers, Gerlach, Herzberg, Jonkman, Kopland, Kuijper, Leeflang, Michel, Schierbeek e.v.a.
B1062: TIRADE 304. - Paul: Het lange, zwarte haar van Maud. Sanders: Een archeologische reis. Stavinoha: Le sacre du printemps. Berger: Wie is Pierre Dubois. Zuylen: Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid. Sandberg: Scheuren in het bondgenootschap. Gedichten.
B1063: TIRADE 313. - Goedegebuure: Van neo-realisme tot neo-romantiek. Lieske: Florence, Fritzi en de Preraphaelieten. Wie: Van die huiselijke dingen als leven en dood. Wynia: Lofzang op Terhorst. Bergh: Multatuli schrijver tussen waarheid en schoonheid. Gedichten.
B1064: TIRADE 221. - Goedegebuure: Ter inleiding. Verhaar: Voor enn onvolwassen tijdschrift. Eijkelboom: Verandering van weer. Kuethe: Runen uit Baskenland. Soewarsih: De thuiskomst van een oud-strijder. Resink: Gedichten. Majakovski: Gedichten.
B1065: TIRADE 222. - Hart: De meerpaal. Peskens: Gedegradeerd. T. de Jong: Gedichten. Alberts: Het leven en sterven van Koning Macbeth. Graaf: Aantekeningen. Documenten: Twee brieven over Het land van herkomst. Kroniek: Jaap Goedegebuure en Aad Nuis.
B1067: TIRADE 171. - Kadt: Om de open wereld. Timmer: Russische notities. Korteweg: Drie gedichten. Meyer: De eendimensionale filosofie van Herbert Marcuse. Verstegen: Een verhaal.
H5604: - - Nederlandse strijdzangen uit de 16e en de eerste helft der 17e eeuw. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.J.C. Buitendijk.
R4357: [VONDEL]. - J. te Winkel: Bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van Vondel's Joseph-trilogie. J.F.M. Sterck: Mededeelingen over Vondel's verblijf aan de Bank van Leening.
Y4626: - - Gutenberg & Family the Magazine of the Type Directors Club, Vol. 1 No. 1
Y4300: [SPINOZA] BZZLLETIN 121. - Spinoxa.
R7259: - - Een poliep in de vaderlandse trekvaarten. Naar de dictatuur van het kapitalisme?
T4513: - - Het sprookje van prinses Rozenmond.
T6947: STICHTING HERSTEL ZEELAND 1945. - Rapport nopens de oorlogsschaderegeling. Waarom is de geldende oorlogsschaderegeling onaanvaardbaar voor de Zeeuwsche getroffenen?
T6942: - - Jaarverslag 1930, Instituut voor Arbeidersontwikkeling Afd. B. Amsterdam.
T6941: - - Jaarverslag 1934, Instituut voor Arbeidersontwikkeling Afd. B. Amsterdam.
Y9002: [BERKHOUT, ANTON MAURITS ?]. - De Leidsche weezen aan de Leydsche burgerij, bij den aanvang des jaars 1834.
Y5637: - - Redevoering over de verdiensten van Mr. Johan van Heemskerk, voornamelijk als dichter.
T0714: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1914, 6e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 63e jaar.
Y5536: - - Nieuwjaarsboodschap van H.M. Juliana Koningin der Nederlanden 1949.
Y2842: - - Jan Campertprijzen 1990. Hans Faverey, Jan Kuijper, Leo Pleysier, K. Schippers, K.L. Poll.
Y0414: - - My Holiday. A Record in pen & pencil.
T7880: - - Activisten.
T6656: - - Het proces Neerbosch voor de Rechtbank te Arnhem op 10 en 16 Februari 1900.
Y7826: JAARBOEK 1972-1973. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1972-1973. G. Borgers, Visuele poŽzie; Kees Fens, Romans in duodecimo; Martin Hartkamp, Vestdijks Ode aan Apollo; Schenkeveld, Een zogenaamde splitsing.
Y6265: - - Van zomer, zon en zee.
R5648: - - 111de verslag van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden 1 januari - 31 december 1939.
R5647: - - 108ste verslag van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden 1 januari - 31 december 1936.
R0974: - - L' Innocence de Sacco et Vancetti.
L5008: - - Een abel spel van Lanseloet van Denemerken. Uitgegeven door Rob. Roemans en Hilda van Assche.
T2244: [COHEN]. - Het Troelstra-oord.
T6946: - - St. Carolus Ziekenhuis 's-Hertogenbosch.
Y3196: - - De Ongelukkige Sabine of Het slachtoffer der Hebzucht. Tragische Geschiedenis op Bruiloften en Partijen.
R7727: - - Beatrijs. Uitgegee deur A.C. Bouman.
T6890: - - Nationalsozialistisches Strafrecht. Denkschrift des Preußischen Justizministers.
T6862: - - Das Vordruckwesen. Bedeutung. Gestaltung. Verwaltung.
R1894: [ANTHONY BOSMAN]. - Alleen de wind is vrij. Zes Chinese gedichten.
Y7722: JAARBOEK 1974-1975. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1974-1975. Karel Reijnders, Jaarrede. J.W. Schulte Nordholt, Het woord als wapen.
Y3528: - - OfficiŽele feestwijzer voor het bezoek van H. H. M. M. de Koninginnen aan Dordrecht op woensdag 18 augustus 1897.
B2633: TIRADE 041. - H.A. Gompert: Ieder zijn standje. A. Koolhaas: Het water van Lubbertol. A. Morrien: De kunst gaat voor de baat uit. U. d'Oliveira: Notities bij een jurdisch snoepkongres. Ch.B. Timmer: In memoriam Oljesja. Gedichten: Opperman, Hillenius, Winkler.
M7075: - - Wat wij maken en maakten. 1911 - 1 januari - 1936.
L8996: - - Keur van mengelingen. Nuttige en aangename lectuur voor den beschaafden stand voor 1850.
T3774: MARTINUS NIJHOFF CATALOGUE 404. - Linguistique et Litterature Neerlandaise et Flamande Volume 1: 1-1855. Volume II: 1856-2939. Volume III: 2940-5004.
Y3194: - - Wereld Schlagers o.a.: Oome Piet - Doe het niet. La Paloma.Werklooze handen. Wiegenliedje, Ik heb rooie Savoye. Als je jong bent. In ons eigen, kleine huis. enz.
T2911: - - Gij draagt de zwaarste lasten. Strijdt dus voor uw rechten!
H9852: - - Hommage Aan Emile Puettmann 1921-1987.
R3314: DE NIEUWE GEMEENSCHAP 1935. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang nr. 10. Gabriel Smit: Bidt om den Vrede. H. van Schaick: Veertig jaar oud. Albert Kuyle: Suzanna I. F. van Trigt: Oude Graven. A. Verschoore: De Latinisatie van Frankrijk en de rol der Aristocratie. Kronieken.
H9839: - - Gedrukt in Nederland. Vijf eeuwen Letter, Beeld & Band.
R4307: TIRADE 269. - J. Brouwers: Bezonken rood. R. Kopland: Verder. T. van Deel: Een gedicht schilderij. H. de Coninck: Drie gedichten. J. Meyer: Herinneringen aan Jaap van Hattum. R. Schouten: Vier gedichten. K. Freriks: De geldigheid van het verleden. G. Yoshimasu: Een bejaard dichter.
B6582: TIRADE 002. - Tijdgenoten (Paul-Louis Courier). J.A. Emmens: Rembrandt als genie. H.B. Schneiders: Een partijtje. D. Hillenius: Demonsteren en steriliseren. C. Bittremieux: Tsjechow als briefschrijver. Gedichten: J. van Nijlen & M. Verdaasdonk. H. van Norden: Edgar Tydgat.
B9784: - - The Palace and Abbey of Holyrood.
M9048: - - De vertellingen van duizend-en-een-nacht. Deel 5/6 Uit het Arabisch vertaald door Richard van Leeuwen.
T3306: - - Staatssocialisme en Anarchisme.
H5281: - - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht t.g.v. het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984.
R3310: TIRADE 030. - Tijdgenoten (Prosper Merimee). H.U. Jesserun d'Oliveira: Interview met Lucebert en Lucebert, Nar en Koning. H. Romijn Meijer: Leraar in den vreemde. Chr. J. van Geel: Gedichten. W.L. Meijer: Camus en het absurde leven. Alfred Kossmann: Gebed tegen de dominees.
H6207: [ERASMUS]. - Actes du Congres Erasme. Rotterdam 27-29 octobre 1969.
Y7716: JAARBOEK 1988-1989. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1988-1989. J. Kruithof, Een mooi warm wicht, W. Kusters, Liedren als zuilen, R. van der Paardt, De klassieke opening van Mei, Een voetnoot bij Fresco.
T4778: - - Een pleidooi voor het behoud van een afzonderlijk departement van marine. Koninklijke Nederlandsche Vereeniging "Onze Vloot"
L8721: - - Biblia Sacra. A Biblical Monument by famous Dutch masters of the 17th Century.
Y7715: JAARBOEK 1984-1985. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1984-1985. C.A. Zaalberg, Laudatio C.F.P. Stutterheim, H. Warren, Dagboekliteratuur, M. Ros, Het dagboek als literair genre. Mengelingen. Over de hoorspelen van Th. de Vries, De literaire essays van Th. de Vries, Het creatieve proces achter twee romans van Th. de Vries.
R7619: - - Terror in Braunschwieg. Aus dem ersten Quartal der Hitlerherrschaft.
Y3123: - - The Laws of Croquet and Regulations for Prize Meetings. As adopted by the Croquet Association.
L8714: - - De Liberale Partij in Nederland in haar wezen en beginselen, in haar strekking en doel, als antwoord op de vraag: Mag een Katholiek bij die Partij zich aansluiten? Opgedragen aan den Katholieken Kring te 's Bosch.
Y4891: - - Het Koninklijke Nederlandsch-Indische leger in den strijd tegen Japan.
K0244: - - Wilhelmina Helena Pauline Maria. Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Meckelenburg. Koningin der Nederlanden 23 november 1890 - 4 september 1948. Geboren 31 augustus 1880 - overleden 28 november 1962.
T6610: - - Eist hen op voor uw kinderen! Een ernstig woord aan het Nederlandse Volk.
L8709: - - Ons Amsterdam. Maandblad van de gemeentelijke Commissie Heemkennis
R5198: - - Dag van het Vlaamse Lied. Twee deeltjes: zondag 5 juni 1955 en zondag 1 juli 1956.
T5529: FR. L.F.J.H. EN J.F.S. - Allegorie bij het Vijf-en-zeventigjarig Bestaan der Maatschappij V.W.
T5531: - - Hulp aan onvolledige gezinnen. Rapport der commissie voor het vraagstuk der verzorging van half-weezen en daarmede gelijk te stellen kinderen
R0948: - - Wood impressions. Small Printing 1986.
Y4514: - - Het leven van Kornelis Musius.
H8641: AFFICHE NO. 11. - Posters, billboards and signs world-wide.
Y6082: DE NIEUWE GEMEENSCHAP 1935. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang nr. 2. Bevat: Derks: Tien Jaren Gemeenschap. V.d. Steene: De Wijnstronk. De roes. Cham. Kuitenbrouwer: Het kind. Bruyns: Kinderdood. Sassen: Sneeuw. Het lied van de Swaen. Truyts: Van den Ridder, die wonderen deed. Schreurs: Kleine liederen van dood en leven. Smit: De engel. H.K.: Berijmde kroniek.
Y9001: [AMORIE VAN DER HOEVEN JR., ABRAHAM DES]. - Colholms roos. o-sprook.
T5732: - Jaarverslag over 1906-1907. Van de Vereeniging tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden gevestigd te Amsterdam.
B2636: TIRADE 025. - S. Tas: De gehoorzame republiek. Byron: De opvoeding van Don Juan. Gedichten: Vaandrager, Chr. J. van Geel. Elisabeth Eybers. J.J.Peereboom: De fragiele kreltjes. R.J. Peskens: De heer Huisman. Boekbesprekingen: L.Th. Lehmann en J.C. Bloem.
B2634: TIRADE 038/039. - J. de Kadt: De Gaulle tegen de chaos. Merwe Scholtz: Suid-Afrikaanse panorama in verse. H. Mulder: Interview Hans Werner Richter. G.K. van het Reve: Henric Ibsen op het televisiescherm. A. Morrien: Nieuwe Gedichten. Tijdgenoten: Gunter Grass.
T5699: - - Pleidooi voor de jeugd.
T5689: - - Archief voor de Suikerindustrie in Nederlandsch-Indie. 24e jrg. nr 12. Maart 1916.
T5727: - - Evacuatieherinneringen. Door een Geevacueerde uit Veenendaal.
T5635: - - Verslag van het Armwezen te Leeuwarden 1894.
R9987: - - Zingend naar Holland. 48 liedjes. Het Bestuur van de Vereeniging Holland-Canada.
L3915: - - Rembrandt. Begleiter fur Kinder durch die Gemaldegalerie in Kassel-Wilhelmshohe. Heft 3/4
Y4550: - - Danemark. Das Land des Zeitungslesens. Monatsschrift Dansk Reklame nr. 5. Redigiert von Stein Drewsen und Xenius Rostock.
R6863: - - Waar blijven de millioenen der vakbeweging?
R6872: - - Blijvertjes. Een keuze uit de artikelen verschenen in het Algemeen Handelsblad jaargang 1958.
R6875: - - Om waarheid en rechts. Aanval, verweer en repliek betreffende de verhoudingen tusschen R.K. Werkgevers en Arbeiders en R.K. Organisaties van Werkgevers en Arbeiders, speciaal in het zuiden van het land.
R6910: - - Zannekin jaarboek 1982 nr. 4.
R6925: - - Het Koningsvraagstuk. Feiten en Getuigenissen.
R6937: - - Sozialistische Correspondenz INFO 33.
R6827: - - Volksgeschriften uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 2e bundel. Nrs: 13-24.
T4025: [VORRINK, JACOBUS JAN]. - De oorlog en het gevaar van het Bolsjewisme.
R9845: - - Zojuist verschenen. Historische tocht door de wereld van het boek in Woord en Beeld. T.g.v. het vijftigjarig bestaan van de Wereld Bibliotheek geschreven door directie en staf.
R2946: - - Het Boek in Vlaanderen 1937. Jaarboek van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
T1067: [SPINOZA]. - Spinoza herdacht 1677 21 februari 1977.
T9818: - - Het Plan van de Arbeid en de Middenstand.
T9819: - - Het Zilveren Dak. (De hypotheekboeren, de vaste lasten en het Plan van de Arbeid).
T9820: - - De Handen aan den Ploeg. Ordening in de landbouw.
H4793: - - Bijdragen tot een handboek voor de Openbare Bibliotheek in Nederland.
H4804: - - Buhrmann-Ubbens Papierprijs 1987.
L3270: - - Engelen, monniken en demonen. Naieve kunst uit het oude Rusland.
R1845: - - Joodse Pers in de Nederlanden en in Duitsland, Judische Presse in den Niederlanden und in Deutschland 1674-1940.
R1848: - - Klapper op de voordrachten, gehouden in de wetenschappelijke vergaderingen van 1892-1932. Nederlandsche Vereeniging voor Kindergeneeskunde.
Y8077: - - Ontwikkeling en werkzaamheden van het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk.
B2619: - - Gids voor de bezoekers der Sint-Leonarduskerk te Zout-Leeuw.
R3296: - - Het Egyptische dodenboek.
Y3329: - - Uitgever & Debitant. Officieel orgaan van den Nederlandsche Uitgeversbond. 1e jaargang 1906, no 38 - 39 - 40 -41.
Y5959: - - Midi-minuit fantastique. nr. 15, 16, decembre 1966 janvier 1967.
T6045: - - Oranje & Nederland. Feestmarsch bij gelegenheid van den Nationalen Scherpschutters-Wedstrijd aan den Bildt gehouden den 16-21 Augustus 1869.
M8944: - - Design and printing in the Netherlands 1960.
T3293: - - Annexatie-enquete der werkgemeenschap Limburg. Toelichtingsbrochure. Vragenlijst en antwoordenblad met uitvoerige toelichtingen o.a. op historisch, juridisch, landbouw-, en mijnbouwkundig gebied.
T5708: - - Historie van het leven en sterven van heer Johan van Oldenbarnevelt, [.] waerachtelijck beschreven door een liefhebber der Waerheydt.
T6613: - - Boon's geillustreerd magazijn: 5e jaargang 1903. Eerste deel.
Y3700: [VONDEL]. - Parodie of boertige weerklanken op de tusschenspraake met Gysbrecht van Aemstel en den Bode. Overgenoomen uit het Vierde Tooneel, pagina 42 tot 45, in het Vierde Bedryf van Gysbrecht van Aemstel, door Joost van den Vondel.
Y3705: [VONDEL]. - Weerklank op Gysbrecht van Aemstel's alleenspraak, toepasselijk op den tegenwoordige tijd.
Y4689: - - Gedachteniswoord op den 18en geboortedag van H.M. de Koningin der Nederlanden.
T5840: - - Jaarboekje van de Natuurphilosophische, Litterarische, Theologische en Juridische Studentenvereenigingen. Cursus 1900-1901.
Y5181: [ROGGE, CORNELIS]. - Beknopte Historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert de onderhandelingen over de gewapende neutraliteit in 1780. Uit echte stukken byeen gesteld.
Y3755: - - Weegschaal Der hedendaeghse Staet-Saken. Tweede Brief.
T3456: - - Jaarverslag en Mededeelingen 1926-1927. Beiaardschool te Mechelen. Vereeniging zonder winstbejag.
T4374: - - Afscheid van Adolf en Antoon. Hekeldichten. Ter herinnering voor het nageslacht.
R4798: - - De weg tot de macht.
H1387: - - Vormvoorbereiding en planning.
K2949: - - The world on paper / De wereld op papier. Cartography in Amsterdam in the 17th century.
K0211: - - Die schonsten deutschen Bucher des Jahres 1961.
K0215: - - Die funfzig Bucher 1970.
K0218: - - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1968. Jury rapport en catalogus.
Y9247: [ELSSCHOT]. - Achter de schermen; Nieuwsbrief van het Willem Elsschot Genootschap. Tien afleveringen.
B1397: - - Memoire du Parti Ouvrier Belge Juillet 1917. / Memorandum van de Belgische Werkmans-Partij Juli 1917.
L8648: - - Korte Vroegpreken voor alle Zondagen van het Katholieke Kerkjaar van P. Pauls, Deken en Pastoor te Eupen.
T7020: - - Filomeele. Driestemmige Kinderliederen.
R2585: SOMA 24/25. - Nieuw proza 3. H. Mulisch. V. Nabokov. G. Garcia Marquez. Johnny van Doorn. Pe Hawinkels. Hans Plommp. L.H. Wiener e.a.
L7624: - - Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer. Eine historische Collage uber den erregendsten Abschnitt deutscher Geschichte in Wort, Bild und Ton 1933 - 1939. Band: I & II.
M3599: - - Het lied der minne, van vroeger en nu. Bijeengelezen door A. Nonymus.
C1062: - - Masterpieces from the Hermitage Leningrad. Dutch and Flemish paintings of the seventeenth century. Meesterwerken uit de Hermitage Leningrad. Hollandse en Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw.
M2923: - - Melchior Lechter. Der Meister des Buches. Eine Kunst fŁr und wider Stefan George.
Y7744: S.D.A.P. - Weg met de Vlootwet! Zal Nederland meedoen aan den nieuwen oorlog? Protesteert op 23 September! S.D.A.P. en N.V.V.
K3823: - - Ferguut. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door A.C. Bouman.
R8770: M. [=ALBERDINGK THIJM, J.A]. - Over de spelling van de bastaartwoorden in 't Nederduitsch.
Y2507: TIRADE 400. - Frits Abrahams, Arnon Grunberg, Robert Anker, Aukje Holtrop, Atte Jongstra, Rutger Kopland, Jan Fontijn, Arjan Peters en vele anderen.
Y4194: - - De Dordsche Dichtschool voor den jare 1672.
R4792: - - Wilhelmina 50 jaar Koningin der Nederlanden. Jubileum nummer.
T4940: - - Hulde aan de Onbevlekte Ontvangenis ter gelegenheid van het vijftig-jarig jubile der dogma-verklaring, 1854, 8 december, 1904, gebracht op 21 december 1904, door de congregatie van Maria Onbevlekt Ontvangen en van den heiligen Aloysius, onder leiding van den Katholieken Kunstkring De Violier
T4876: - - Rapport betreffende de omstandigheden van pleegkinderen te Leiden die niet staan onder toezicht van een overheidsorgaan of voogdij-instelling.
Y7217: DE GEMEENSCHAP 1935. - A. van Duinkerken. Halbo C. Kool. Theo Schlichting. Koos van Doorne. Ed. Hoornik. Herluf van Merlet. Alex Campaert. Jan Campert. Louis de Bourbon. Paul Vlemminx. A.J.D. van Oosten.
T4925: - - Karel ende Elegast. Opnieuw uitgegeven en toegelicht door J. Bergsma.
T3619: - - 50 jaar CPN, 1919-1969.
T3608: - - De Libel. Maandschrift voor deze tijd. 1e jaargang augustus 1935, nr 8.
T5796: - - Verslag van de handelingen van het bestuur en van den toestand der Leeuwarder Volksgaarkeuken over het jaar 1896, 1898, 1900, 1902.
B7359: [TAGORE]. - Tagore 1861-1961. Speciale uitgave t.g.v. de Tagore-herdenkingen in Nederland.
R6848: - - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht De Pesters, Godin De Pesters.
Y9482: [WILLEMSEN, JACOBUS]. - Treurgedichten op den Dood van den Hoogeerwaardigen, Hooggeleerden en Godzaligen Heer Jacobus Willemsen, in leven Hoogleeraar in de H. Godgeleerdheid, [etc.]
R4317: TIRADE 213. - Rob Nieuwenhuys: VolkspoŽzie van Indonesie.
R7521: - - Beatrijs. [toneelbewerking].
R7522: - - Die Sproke van Beatrijs. Inleiding M.R. de Brouwer.
T5703: - - Illustriertes Verzeichnis der Teile der Typograph-Setzmaschine.
T6193: - - Duijs 1933 of November 1918.
B7922: - - Verslagen en Berigten. Uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering der Oud Nederlandsche Letterkunde, Jaargang 1-5.
R8986: - - Die Gondel.
R1973: [DE PLOEG]. - De illegale pers over na-oorlogsche problemen.
B7366: - - Perpetuall and Natural Prognostications of the Change of Weather. Gathered out of divers ancient & late Writers, and placed in order for the common good of all men. Newly translated out of Italian into English by I.F.
T2051: DE GEMEENSCHAP 1935. - A.J.D. van Oosten. Anton van Duinkerken. Jo de Wit. L.G.J. Verberne. J.C. Bloem. Rene de Vos. Pierre Kemp. Louis de Bourbon. Vic. Reinders. Alex. Campaert. Willem Nieuwenhuis. Jan Engelman. M. Mok. F.Ph.A. Tellegen.
R6826: - - Volksgeschriften uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Nrs: 1-12.
T6625: - - Mededeelingen over de fusie-plannen van de Nederlandsche bond van personeel in overheidsdienst en de Centr. Nederlandsche ambtenaarsbond
R0808: [ERASMUS]. - Erasmus and his time. Handlist for visitors to the exhibition 3 october - 23 november 1969.
B6600: - - De Katholiek. Godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift. Honderd-en-zestiende deel, 1899.
M3511: - - Fragen an die deutsche Geschichte. Ideen, Kršfte, Entscheidungen von 1800 bis zur Gegenwart.
Y7686: [WERKMAN, H.N.]. - H.N. Werkman verkooptentoonstelling. Vouwblad met een catalogus met 42 uitgaven verschenen bij In de Blauwe Schuit, en de Volierereeks alsmede verschenen buiten serieverband en typografisch werk.
R2584: SOMA 22. - Nieuw proza 2: J.M.A. Biesheuvel. H. Plomp. E. Vanvugt. W.F. Hermans. G.K. van het Reve. Kees Ouwens. Gerard den Brabander. e.a.
T7215: - - Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam gedurende het jaar 1927.
T7212: - - Verslag van het Gemeente -Archief te Amsterdam, over het jaar 1927.
T7213: - - Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam gedurende het jaar 1925.
Y7718: JAARBOEK 1981-1982. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1981-1982. R. Visser, Zorg voor het kleine. Hella S. Haasse, De Moderne historische roman.
T3048: [GROOT, J.H. DE, HALBO KOOL EN HAN G. HOEKSTRA (EDS.)]. - Het Vrij Nederlandsch Liedboek.
T7195: H.T.W. - D. - Naar nieuwe Gemeenteraden.
T9284: - - Voorschrift betreffende het kampeeren van troepen 1897.
T9285: - - Pioniervoorschrift voor de infanterie. (P.V.I. !!'17). Ontwerp 1917. Tweede gedeelte. Grondwerk, Timmerwerk, Gemeenschapsmiddelen en Legering. No. 99A. 99A. 99C.
T7178: - - Beginselverklaring en statuten der C.P.N. (De Waarheid).
T6772: - - Godsdienstige Gezangen, voor Katholieken.
R6491: - - Oostvlaamse Literaire Monografieen Deel I: 't Fonteintje, De Vlaamse poŽziedagen, Paul de Ryck, Paul Rogghe, Adolf Herckenrath.
T6114: [STEYN, JOHANNES]. - De oude in het bosch. Zes leerzame verhalen voor de jeugd.
T7172: [HOORN, NICOLAAS TEN ?]. - Wegwyzer door Amsterdam, zynde eene beknopte verhandeling van desselfs eerste opkomst, vergrootingen, en teegenwoordigen staat, [etc.].
T2093: DE GEMEENSCHAP 1933. - St. van Schaik. Chr. de Graaff. Henri van der Burght. A.J.D. van Oosten. Jacq. Schreurs. A. van Duinkerken. J.A. Wijnhof. Simon Druyf. J.J. van Geuns. Martin Bruyns. e.a.
R2348: RAAM LITERAIR MAANDBLAD NR. 13. - Ben Wolken: Lof der wiskunde. Geert van Beek: 1 April. L. Tegenbosch: De geschiedenis. Robinson op het eiland. Jos W. de Gruyter: Over kunstkritiek. Swidbert: Uit de voorgeschiedenis van de Sovjet-Lliteratuur.
T1430: - - Jaarboek 1925 der Vlaamsche Vereeniging van Letterkundigen.
T2059: DE GEMEENSCHAP 1933. - A. van Duinkerken. Pierre Kemp. Albert Kuyle. A.J.D. van Oosten. Emile Erens. Martin Bruijns. Antoon Coolen. To Holscher.
T2812: - - Belgen in dienst van Spanje tijdens de 18de eeuw. Belgas al servicio de Espana durante el siglo XVIII. Belges au service del l'Espagne au XVIIIe siecle.
H6257: POETRY INTERNATIONAL 1988. - Van 18 tot en met 25 juni 1988, De Doelen Rotterdam.
T3775: - - 't Geslacht /de geboort/plaets/tijdt/leven ende wercken van Karel van Mander, Schilder/en Poeet. Mitsgaders Zijn overlijden, ende begraeffenis.
R2076: - - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 024.
R2082: - - Air Enthusiast. [The Historic Aviation Journal]. Issue 001=Volume 1, Number 1.
T7103: - - Groupe des Etudiants Socialistes Revolutionnaires Internationalistes de Paris. Publication No. VI: Misere et Mortalite.
R1843: - - 50 jaar Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven.
T7163: - - De Partij-Arbeider. Jaargang 1, februari-maart 1931, no 2/3.
T7164: - - Vier jaren van strijd. Eenige gegevens uit de afgeloopen 4-jarige periode van de parlementaire werkzaamheden in de Tweede Kamer.
T4589: RAAM LITERAIR MAANDBLAD NR. 57. - Ivo Michiels.
T7149: - - Maakt front voor de Openbare School!
Y0184: FEESTGIDS 1874. - Officieele Feestgids bij het XXV jarig Jubile der Inhuldiging Z.M. Koning Willem III te Amsterdam.
T7097: A. D'A. [=LEO LAUER]. - Waarom werd Pisuisse vermoord?
T6832: SCHRIJVERSPRENTENBOEK 32. - Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azie van J.G. Haafner, Q.M.R. VerHuell, J. Olivier en P.P. Roorda van Eysinga tussen 1770 en 1830.
T4695: [HERINGA, P.M.]. - Een munt voor Wim Schuhmacher 1894-1986.
B7874: - - Nederland en het Noordpoolgebied.
B8675: - - Vleugels der Victorie. De geschiedenis van de R.A.F. in dezen oorlog.
M2148: [KUIPER]. - Het Geuzenliedboek. Naar de oude drukken uit de nalatenschap van E.T. Kuiper uitgegeven door P. Leendertz Jr.
B8102: - - Spelregels voor drukverkeer. Verzorging van kopij voor officieel drukwerk.
Y1122: - - Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Derde stukje: De Tiendeelige Breuken.
Y1119: B.M.K.D.K. - Tweede Leesboek . Schrijf- en Leesleerwijze.
Y1120: - - Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Eerste stukje: De Hoofdregels in onbenoemde en benoemde getallen.
Y1121: - - Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Tweede stukje: De Hoofdregels in onbenoemde en benoemde getallen. Herhaling van het Eerste.
Y1123: - - Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Zesde stukje: Omgekeerde, Zamengestelde en Omgekeerde Zamengestelde Regel van Drieen, Enkelvoudige en Zamengestelde Interest-Berekening en Rabat-Rekening.
Y1124: - - Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Zevende stukje: Tarra-Rekening, Tijdrekening van Betaling, Gezelschaps-Ruiling en Menging-Rekening.
B7597: - - Zannekin Jaarboek 1996 nr. 18.
T6657: - - Volledig verhoor uit het Proces Neerbosch voor de Rechtbank te Arnhem op 10 en 16 Februari 1900.
R2047: - - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 037.
R2049: - - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 035.
R2050: - - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 034.
R2051: - - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 033.
R2064: - - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 023.
R2068: - - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 027.
R0866: - - Catalogus van de bibliotheek der Stichting tot Bevordering der Notariele Wetenschap.
K1511: - - Willem van Oranje. Om vrijheid van geweten. [catalogus] 28/9-9/12-'84.
K0697: TIRADE 248/249. - P.F. Maas: Herkenning en misverstand. Een briefwisseling met Nescio. blz 402- 440 Ills.
Y8021: [SCHIPPERS, B.W.]. - Herman Gorter.
T7102: - - Groupe des Etudiants Socialistes Revolutionnaires Internationalistes de Paris. No. 5: l'Individu et le Communisme.
Y4870: - - Koninklijke woorden over Nederland - Indonesie van hare majesteiten koningin Wilhelmina en koningin Juliana.
Y9245: - - Damme Boekendorp.
Y9139: COSINUS. [JOHAN ADRIAAN HEUFF]. 1843-1910. - Kippeveer. Twee delen in een band.
R0806: - - John Flanders / Jean Ray 1887-1964.
R7584: - - De zeventiende eeuw. cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. Kerk en cultuur. Jaargang 5 nr. 1, 1989.
R8803: - - Een niet te lange uiteenzetting over de jongerenorganisatie in de Katholieke Volkspartij. Volgens goede gebruiken onderverdeeld in een zestal hoofdstukken.
T5899: - - Briefwisseling tusschen Zijner Majesteits Regeering in het Vereenigd Koninkrijk en de Duitsche Regeering augustus 1939. getrouwe en onverkorte vertaling.
T2848: J.N. [= NANNING, J.]. - Twee PredikatiŽn op den Jaarlykschen Gedenkdag van het Wonder der Heilige Stede, gedaan binnen Amsteldam. [met] Brief van Desiderius Erasmus van Rotterdam, aan Koenraad Pelikaan, bevattende zyn gevoelen wegens het Heilig Avondmaal des Heeren. Misgaders twee Predikatien , Onlangs over dezelve Stoffe gedaan.
R5685: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 2e jrg. nr. 1-4. 1978.
Y6150: - - Mooi Marginaal 2006-2007. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
R2445: - - Art Directors' index to Photographers No. 9.
T5170: - - De wonderbare lotgevallen van den Baron van Munchhausen door hem zelven naar waarheid verhaald.
Y4966: - - Het meisje uit Indie. Een eerste keuze uit duizend-en-een bijdragen van Sheherazades uit Oud-Indie.
T6614: - - Boon's geillustreerd magazijn: 4e jaargang 1902. Eerste deel.
T1188: - - Oorlog aan de kerk. Strijdschrift tegen de gebonden en voor de Vrije Gedachte.
T1233: - - L. Baekelmans en H. Teirlinck herdacht.
T6133: - - Officieele feestwijzer voor het driedaagsche feest, te vieren ter gelegenheid van de verjaring van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden, 30 en 31 Augustus en 1 September 1888.
H6256: POETRY INTERNATIONAL 1982. - Rafael Alberti en Nuria Espert (Spanje). Vertaling G. Diels, D. Elsenaar, J. Last, L. Th. Lehmann, B. v.d. Pol.
Y5633: [SAGE TEN BROEK, JOACHIM GEORGE LE (ED.)]. - Roomsch-Catholyke bibliotheek voor het Koningrijk der Nederlanden.
R0904: - - Catalogus van geschriften over Rotterdam aanwezig in de Bibliotheek der Gemeente. Aanvullingen 1940-1957.
R8874: - - Zij en Wij.
Y5342: - - Mijn kijken gaat op reis. Bloemlezing poŽzie.
Y6081: DE NIEUWE GEMEENSCHAP 1935. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang nr. 3 en 4 Bevat: J. Derks: Ik zal langs de wegen zijn. Journaal van een doode. Van Schaick: Kan Nederland's Geestesmerk veranderen. J. Gin: Kruisverheffing. Pasen. Emile Erens 70 jaar. G. Smit: Voor mijn vader. De bruiloft te Cana. A. Kuyle: Achter op enveloppen. W. van Bueren: Moederlooze avond. Burger ziet zichzelf. J. Timmers: Meeningen en misvattingen aangaande Erasmus. J. Schreurs: Kleine liederen van dood en leven. A. Sassen: Lof van Maria.
L3689: - - Third Annual Award for Typographic Design Excellence.
L3912: [VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM]. - Niet nog een boek. Gedichten over boek, bibliotheek en lezer.
Y7729: - - Wet van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1986. / Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden Wet Bijlagen Reglement.
T3452: B[EMELMANS], J. - Leiddraad bij de wet tot bestrijding van zedeloosheid van den 20sten mei 1911. STBL. 130.
M8508: - - Van Willibrord tot wereldraad. Enige aspecten van het geestelijk leven in Utrecht door de eeuwen heen.
L6914: PENROSE ANNUAL 70. - The Penrose International Review of the Graphic Arts. Volume 70: 1977-78.
L6916: PENROSE ANNUAL 54. - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 54: 1960.
L7352: [VONDEL]. - Gids voor de Vondel tentoonstelling t.g.v. de 350-jarige herdenking van zijn geboortedag op 17 november 1587.
T7426: - - Gedenkschrift, samengesteld ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de afdeeling Amsterdam van Dennenheuvel 1912-1937.
R4348: [PERRON] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 13. - E. du Perron.
K2884: TIRADE 111. - Jan van Nijlen. Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig man.
R5447: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel. 50ste jaargang 1883.
R8522: - - Rapport van de Commissie voor Rationeele Woningbouw, gevormd uit vertegenwoordigers van Nederlandsche Cooperatieve Vrouwenbond enz.
Y2645: - - Maufacture of foodstuffs, liquor and dainties. A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 14.
T2917: - - Wetsontwerp tot Grondwetsherziening, met toelichting en twee bijlagen bij de Tweede Kamer ingediend door de Sociaal-Democratische Kamergroep.
R2600: TIRADE 027. - Tijdgenoten (Leautaud). B. Vuyk: Koppen hebben gezichten. J.J. Peereboom: De lof der verveling. Gedichten door: R. Char, vertaald door A. Morrien. P. Peyeye: Brief uit Holland. J.W.L. Meyer: Antwoord aan P. Peyeye. J. van Hattum: De amulet.
R2602: - - Het boek in Vlaanderen 1962. 31e Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
R7281: - - Beatrys - 'n middeleeuse juweel. In Afrikaans Oorvertel deur Dr. P.C. Schoonees.
B8271: - - Ministers droom
R1586: - - De Libris Literatuur Prijs, de auteurs en de kans om te winnen. 20 jaar Stichting Literatuur Prijs: 20 jaar spraakmakend.
T6762: - - Adres van het R.C. parochiaal Wees- en armbestuur te Alkmaar aan den gemeenteraad aldaar.
R3312: TIRADE 033. - Tijdgenoten (Montesquiey). Remco Campert: Een ellendige nietsnut. Lucebert: Gedichten. S. Tas: Waar blijven de talenten. G.K. van het Reve: Geld verdienen. R. Nieuwenhuys: Tropisch decor, De verhalen van Alberts. Gedichten: Chris J. van Geel. J.M. Boersma: De Keizer, kort verhaal.
T2893: [HOEVENAAR, A.]. - Pleydoye in der zaake van Gisbert Timon van Paddenburg, boekverkoper en boekdrukker te Utrecht. Gerequireerden; contra Jonkh. Fredrik Christiaan Rynhard Baron van Rheede en Agrim, Graaf van Athlone, Vry Heer van Amerongen, Hoofd Officier derzelve stad, R.O. Requirant. A. Hoevenaar, procureur van den gerequireerden. M.J. van Buuren, in dezen vervangen hebbende L. van der Pauw, procureur van den heere requirant.
T3754: - - De uitgaven van 114 ambtenaars- en arbeidersgezinnen. Les depenses de 114 menages de fonctionnaires et d'ouvriers.
R4308: TIRADE 270. - C. Peeters: Tegen de ideologie van de deviante vorm. J. Goedegebuure: Het herkennen van intenties. H.F. Cohen: De formatie van het tweede kabinet Van Agt. H. de Coninck: Over de dichter Leeflang. Gesignaleerd door L.H. Wiener.
L7633: - - Another useless type book.
L8884: - - Bijdragen tot de Geneeskundige Plaatsbeschrijving van Nederland. Natuurkundige Plaatsbeschrijving van de provincie Limburg. Vijfde stuk.
R7036: - - Het nieuws in eigen hand. Projektgroep Vrije Pers.
T3130: NO. 469. - De Hel op de Vughtse heide.
T6044: - - T.a.v.e.n.u.'s Feestlied. Populaire coupletten voor zang en piano.
Y6084: DE NIEUWE GEMEENSCHAP 1935. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang nr. 6. Bevat: Smit: Ballade bij den doop van Aleida. Sassen: Het heilig ideaal. Jan Gin: Vers. Kuyle: Dieren op de oevers. Derks: Ter eere van sint Antonius. Schaick: Bloedgeld. Bruyns: en in den avond. Kuyle: De geweigerde pagina. Achter op enveloppen. Kroniek.
R4015: - - Het verslag Van Cauwelaert inzake het anti-Nederlandsch verdrag. Een Vlaamsch-nationaal antwoord en eene waarschuwing aan Nederland
T7156: - - Onze Water-sterilisator maakt het meest besmette water geheel vrij van ziektekiemen. Voor de Huishouding, voor Hospitalen, Gestichten, Hotels enz., voor Steden en Dorpen.
T7051: - - Wat willen de Communisten? Cursus in zes delen.
T7076: - - Finland. The criminal conspiracy of Stalin and Hitler.
Y8855: [RUNA]. - Prospectus over Stemmen van Runa. "Letterlijk verslonden werd dit boek". Persstemmen en een fragment uit het boek.
B2974: - - Aan Hugo Verriest.
T7901: - - Dokumente zum Wiener Schutzbund-prozess.
R7750: - - Catalogus-Jubileum-nummer XXVe Internationale Kampioenschapstentoonstelling van Katten.
W7092: - - The World on Paper. Cartography in Amsterdam in the 17th century.
R9455: - - Handboekje voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst. Eerste (1847), tweede (1848) en derde (1849) jaargang.
B7608: - - Zannekin Jaarboek 1990 nr. 12.
T7211: - - Verslag van den Geneeskundigen en Gezondheidsdienst te Amsterdam, over het jaar 1923.
B1052: TIRADE 256. - Koolhaas: Het stille paleis. Melissen: Gedichten. Alberts: Utrechtse herinneringen. Verstegen: De tweede ronde. Verstegen: De toren van meneer Capucci. Hart: Orion. Engelbrecht: Gedichten.
Y4129: [WOLFF-BEKER, ELISABETH]. - De onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis. In rym gebragt door eene zuster der Santhorstsche gemeente.
L5931: - - Expositie Amsterdamse kaartmakers 1544-1975.
Y3626: [MEUTER, J.W.]. - Levensschetsen van personen, die, in onderscheidene landen en tijden, in verschillende kunsten en wetenschappen hebben uitgemunt. Uitgegeven door de Maatschappij: tot nut van 't algemeen.
Y3810: - - Het Amsterdams Historisch Museum.
Y3853: - - Ophelia. Sehnsucht, melancholie en doodsverlangen / Sehnsucht, melancholia and desire for death.
Y4133: - - Nederduitsche chrestomathie, of Voorbeelden van allerlei schrijfstijl, in proza en poezij. Uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Y4164: - - Veertiende Nacht van de poŽzie.
Y3862: - - Rions! Chantons! Histoires pour enfants.
Y4125: - - Vierde en Vijfde en Sesde Vervolg van de Latynsche en Nederduitsche Keurdichten.
Y4126: - - Nieuwe Bydragen tot Opbouw der Vaderlandsche Letterkunde. Eerste deel.
Y5223: STICHTSE ALMANACH. 1800. - De voormalige Stichtse Almanach,op t jaar 1800. Voorzien van eene aanwyzing der Jaar-, Paarde-, Beeste- en Leermarkten, Vacantien, 'het vertrekken en aankomen der Posten en Bodens, het varen der Trekschuiten en Veerschepen, ook het afryden des Postwagensm zo in 't Sticht Utrecht, als in Holland...
Y4311: - - 12 xilografie tratte dal Kalendrier des Bergiers. Parigi, Mcccclxxxxix [1499].
Y5225: [STIJL, S., J.STINSTRA E.A.]. - Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen. 10 delen.
Y4119: - - Ootmoed en liefde, of de goede strijd van Nancy, op de wegen der vreugde en droefheid. In verhalen voor meisjes.
R4355: [VONDEL]. - J. te Winkel: Vondel en Nil Volentibus Arduum. J.F.M. Sterck: Vondels Gulden Jaer van Joan de Witte / Een valsch portret van Vondel.
R4356: [VONDEL]. - J. te Winkel: Vondel's Vermaeckelijcke Inleydinghe tot de Vorsteliicke Warande der Dieren. J.F.M. Sterck: De moeder van Vondel.
Y5221: STICHTSE ALMANACH. 1767. - Stichtse Almanach, Op't jaar onzes Heeren Jesu Christi, 1767.Voorzien met de Jaar-, Paarde-, Beeste- en Leermarkten, Vacantien, 't reyzen der Posten en Boden, het varen der Trekschuyten en Veerschepen, ook het afryden des Postwagensm zo in 't Sticht Utrecht, als in Holland...
R1046: PODIUM 58. - Gerrit Kouwenaar. Harry Mulisch. Herman van den Bergh. Sybren Polet. Lucebert. Jan Rabie. Marcel Wauters. G. Huizer.
Y5224: STICHTSE ALMANACH. 1807. - Stichtze Almanach. Op't jaar onzes Heeren Jesu Christi, 1807.Voorzien van eene aanwyzing der Jaar-, Paarde-, Beeste- en Leermarkten, Vacantien, 'het vertrekken en aankomen der Posten en Bodens, het varen der Trekschuiten en Veerschepen, ook het afryden des Postwagensm zo in 't Sticht Utrecht, als in Holland...
Y3724: - - Over de drempel van... Drukkerijmuseum Etten-Leur.
Y3653: [VONDEL]. - De Vondel-feesten in october 1867.
Y4335: [ADRIANUS VI]. - Het leven van Paus Adriaan den Vi.
Y8889: - - Het leven van Hermanus Boerhaave.
Y5220: STICHTSE ALMANACH. 1761. - Stichtse Almanach, Na den Nieuwen Stijl. Op't jaar onzes Heeren Jesu Christi, 1761..Voorzien met de Jaar-, Paarde-, Beeste- en Leermarkten, Vacantien, 't reyzen der Posten en Boden, het varen der Trekschuyten en Veerschepen, ook het afryden des Postwagensm zo in 't Sticht Utrecht, als in Holland...
T3577: - - Programma van het Meifeest georganiseerd door Fed. Velsen S.D.A.P. en IJ.B.B. op dinsdag 1 mei 1928 in Thalia Theater IJmuiden.
Y4286: Y[ZERMAN], A.W. - [Roode Dinsdagen]. De zonderlinge ervaringen van een Katholieke werkman.
Y4560: [DRUKKERSMERKEN VAN POOLSE DRUKKERS]. - Sygnety polskich drukarzy, ksi garzy i nak adcůw. Zbiůr podobizn i oryginalnych odbi . Deel I-III
Y3995: BLUF NR. 12. - Bluf nr. 12. 9 april. A'dams Weekblad voor Strandinisten. Verzet en sabotage tegen afval.
Y4118: - - Tafereelen uit den algemeenen watersnood van februarij 1825, opgedragen aan de Nederlandsche jeugd. [met een voorrede van de schrijver].
Y4518: - - Het leven van Johan van Oldebarneveld.
Y4519: - - Het leven van Katharina Lescaille.
Y3687: - - De Nederlandse zoetwatervissen.
Y3694: - - Mina's Pop; Geen kroon voor mij; Plaaglust; Leentje's eerste dienst; Op moeders graf; Verloren en gevonden; De verjaardag; Jakob, de kleine courantenjongen; Moeders raad; Een gevoelige les; Grootmoeders bede.
Y3718: - - Farblacke fur Buntpapier / Colour Lakes for Paper Staining / Laques pour papiers colores.
Y3721: - - Zwart op wit.
Y3723: - - Anchor zakboekje.
Y3759: [DAM VAN ISSELT, E.W. VAN]. - Wespen. Eerste en tweede deel in een band.
Y4521: - - Het leven van Pieter Both.
Y4421: - - Film-Album: Van het westelijk front geen nieuws.
Y3784: - - Europa. Verzameling van in- en uitlandsche lettervruchten. ter bevordering van wereldkennis en aangenaam onderhoud. Tweede deel. Met platen.
Y3791: - - Lectuur voor de huiskamer, uitgegeven tot aanmoediging der schoone kunsten. 1854.
Y3762: - - Tentoonstelling Rondom een album van Koningin Sophie. Terugblik op het leven van Koningin Sophie der Nederlanden (1818-1877).
Y4571: - - Letters. [Uit de serie Een huisstijl...en dan?].
Y4572: - - Spoor van licht. Een wandeling door het hart van Amsterdam. Wandelroute 1: Van Hartenstraat tot Torensluis.
Y3800: - - Schweizerisches Gutenbergmuseum. Musee Gutenberg Suisse. 1941 no 3. - 1946 no. 3-4. - 1947 no 4. - 1948 no. 2. - 1951 no 2. - 1954 no. 1. - 1957 no 1-2.
Y6018: CHR. [DIRK CHRISTIAAN MEIJER]. - Over de ware beteekenis van het Oranje boven. Een woord aan den Heer J.A. Alberdingk Thym, over zijne brochure getiteld: Een weinig Amsterdamsche kritiek.
Y3807: - - Van schaamte ontbloot. Het naakt in de Nederlandse kunst, Ca.1500-heden.
Y3808: - - Gifts to mark the re-opening 1976.
Y3817: - - Handbuch des Verbands Deutscher Antiquare e.V. 2005/2006.
Y5180: - - Bedenkingen over den IJzeren Spoorweg van Amsterdam naar Keulen, in antwoord op het onlangs, bij de boekhandelaars Van Meurs & Co., te Amsterdam uitgekomen werkje, getiteld: De IJzeren Spoorweg van Amsterdam naar Keulen verdedigd, benevens andere bijdragen tot de Gedachten over den handel.
Y9365: - - Catalogus N.V. Kristalunie Maastricht. Herdruk 1992.
L3248: - - Beatrijs. Naar het Haagsche handschrift uitgegeven door C.G. Kaakebeen, met een paraphrase door Jan Ligthart en een miniatuur uit het Haagsche handschrift.
Y7175: - - Voor St Nicolaas en kerstfeest verzameling kinderliederen voor zang met eenvoudige pianobegeleiding
Y4424: - - Paul, of de gevolgen van vlijt, eene onderhoudende en leerzame levensgeschiedenis voor de jeugd. Nieuwe uitgave met acht gekleurde platen.
Y4425: - - Zevende, achtste, achtste,negende, tiende, elfde (eerste stukje) Vervolg van de Latynsche en Nederduitsche Keurdichten.
Y3909: - - Prinses Marianne der Nederlanden 1810-1883. Tentoonstelling 12 juni t/m 8 augustus 1971.
Y3910: - - Kronprinses Juliana - Prins Bernhard der Nederlanden. Verlovingsalbum.
Y5227: [BRACHES, ERNST]. - Pers no 14 Leiden en het allereerste begin
Y4334: [VOS, JAN]. - Het leven van Jan Vos.
Y4499: - - De Oorlog in beeld Februari 1918. The War Pictorial (Hollandsche Uitgave). Deel II afl. 9.
Y4500: A.J.C. - 20 jaar A.J.C. in de Hoofstad. Jubileumnummer Maandbericht.
B7878: [KUIPER]. - Het Geuzenliedboek. Naar de oude drukken uit de nalatenschap van E.T. Kuiper uitgegeven door P. Leendertz Jr.
W9300: - - Rijkdom van de Koninklijke Bibliotheek van Belgie.
H5292: DE GEMEENSCHAP 1939. - 15e jaargang nr. 1 t/m nr. 12. Januari/December 1939.
T4132: TIRADE 318. - Rutger Kopland, Dankzij de dingen (Dankwoord bij de aanvaarding van de P.C. Hooftprijs 1988). Anna Tilroe, Willem Jan Otten, Elisabeth Eybers, Robert Anker, e.a.
R7662: - - Dr. J.O. de Gruyter 1885-1929. Acteur, regisseur, theaterdirecteur.
R8328: - - Modern Publicity 1951/52. Volume 21.
R0533: - - Dynamiet en Pijnbank. Een en ander over de inkwisitie in Spanje in de laatste maanden.
R9288: - - Studenten tegen fascisme. Brussel 1934: Het wereldcongres tegen oorlog en fascisme.
R2594: TIRADE 013. - Tijdgenoten (Delecluze). R.J. Peskens: Uitgestelde vragen. R. Campert: Gedichten. Een onmogelijke discussie. Cryptogram. L.Th. Lehmann: Een opgevoerd stuk, en Een student-poeet uit Utrecht.
R2595: TIRADE 016. - Tijdgenoten (Constant). R.J. Peskens: De bloemenkoopman. Gedichten door Jan van Nijlen, E. Eybers, H. Michaelis, Cola Debrot, Pierre Kemp en H. Ikink. Louis Paul Boon: Het sprookje van de wijzende hand. J. de Kadt: Charles Spencer Chaplins boemerang. J.W.L. Meyer: Nietzsche's zuster.
R4320: TIRADE 231. - Ch.B. Timmer: Russische notities. H. van de Waarsenburg: Gedicht. H. Leffelaar: Bij stukjes en beetjes (2). A. Voznesenski: Gedichten. F. Bokshoorn: Het geval Iwan Kremnew. S. Melissen: Gedicht.
Y3492: - - Huldefeest ter herdenking van het 25 jarig verblijf van H.M. de Koningin-Moeder in Nederland. 1879-1904.
Y1118: B.M.K.D.K. - Derde Leesboek. Aanschouwelijke Lees- en Taaloefeningen.
W6806: - - De Blaeu's. Beschrijvers van land-, hemel- en waterwereld.
Y8528: - - Hofwijck. Huygens' huis te Voorburg.
T0577: W. V. R. [=W. VAN REDE]. - Van Oude Tijden.
T3910: - - Geo-hydrologische gesteldheid van de Wieringermeer. Rapport, samengesteld door den Dienst der Zuiderzeewerken in samenwerking met het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening.
T6968: - - Stelselmatige vernieling van ons vaderland in oorlogstijd. Welke streken van Nederland zullen definitief worden prijsgegeven aan algeheele vernietiging?
B5722: - - Desktop Creation. Vakblad voor vormgevers. Nr. 1, mei 1999.
B5723: - - Bijvoorbeeld. Vormgeving en kunst. 21 jaargang nr. 1, februari 1989.
B5724: - - Graficus Revue. Tweemaandelijks grafisch tijdschrift Nr. 4, november 1971.
Y9076: - - 10 schrijvers. Frits Muller. 10 ansichtkaarten: Louis Couperus, Willem Elsschot, Lodewijk van Deyssel, E. du Perron, Jacques Gans, Hans Lodeizen, Jacob Israel de Haan, Nescio,Johan Polaken W.F. Hermans.
T7079: - - Tarief en Regeling der Begrafenissen, onder directie van de Diakenen der Ned. Herv. Gemeente te Nijmegen.
T7081: - - Bijdragen tot de Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant over het jaar 1869.
T7130: - - De vrouwen vredesgang.
T7132: - - Dolle dinsdag in beeld - 5 September 1944.
Y0579: - - Cahier over de geschiedenis van de Communistische Partij van Nederland Nr. 6. Vrouwennummer.
R7379: - - Schijn en Wezen van het Plan van den Arbeid. Een wederwoord van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers.
T6954: [GROOT, J.H. DE, HALBO KOOL EN HAN G. HOEKSTRA (EDS.)]. - Het Vrij Nederlandsch Liedboek.
T5766: - - Sljucht en Rjucht. Rym en Onrym 15e jaargang 1921. nrs: 1 - 21. januari - juni. 21 losse nummers.
T5767: - - Een poliep in de vaderlandse trekvaarten. Naar de dictatuur van het kapitalisme?
R1809: - - Bibliographie Dr. M.G. de Boer.
Y3419: [SCHAEPMAN, H.J.A.M.]. - De Paus. Een gedicht. Met een inleidend woord van J.A. Alberdingk Thijm.
T2741: KATALOG 45. - Die Bibliothek Der Grafen Von Blome Auf Schloss Salzau in Holstein
T0290: - - Tentoonstelling van beeldende kunst in verband met het Presbyterium. Georganiseerd door de permanente tentoonstellingsraad voor katholieke kunst Petra in de omgang van de O.L. Vrouwe Kerk, Maastricht 26 mei - 3 juni MCMXXVIII.
Y8576: TIRADE 287. - H. v. Gelre: Het geval J. Beuys (2). M. Buwalda. J. Zitman. C. Sanders. P. Donck. P. van Vroomen. A. Korteweg: Gedichten. A. Burnier: Een eenvoudige aanbidder van de eeuwige Boeddha (I). Ch.B. Timmer: Russische notities. J. Meyer: Eric Hoffer en zijn werk. J. Goudsblom, Karel van het Reve en H.F. Cohen: Over Popper.
R4784: SINGEL 262. - Nieuws van Singel 262, wetenswaardigheden over schrijvers en hun werk. Vijfde jaargang nr 1 mei 1954.
T4861: - - Colloquium over de studie van de Vlaamse literatuur van de 19de eeuw.
T5230: - - Wie misdroegen zich? Gooische Klanken antwoordt den Gooi- en Eemlander. Opening van zaken over de geschiedenis van Gooische Klanken tezamen met een verweer tegen een vloed van lasterlijke aantijgingen en opzettelijke misleiding van de openbare meening in het Gooi- en Eemland.
T5861: F.L.F. - De zonde van het grondmonopolie oftewel Belzebub liever dan Christus. Leekegedachten.
T3901: - - Over textielgilden in het Euregiogebied. Catalogus van de tentoonstelling in het Twents-Gelders Textielmuseum te Enschede.
T2676: - - Officieel verslag van het congres van den Nederlandschen Boerenbond gehouden te Nijmegen den 14 en 15 Sept. 1904 met de geschiedenis der Stichting van den Ned. Boerenbond.
T6547: - - Die Genossenschaft im Klassenkampf. Bulletin der Kooperativsektion der Kommunistischen Internationale. (Moskau) Deutsche Ausgabe.12. Heft (Mai 1925).
T6517: - - Cendrillon. Revue encyclopťdique de tous les travaux de dames. Tricot, crochet, frivolitť, lacet, filet, tapisseries, broderies de tous genres, modes, recettes, hygiŤne, etc. etc.
T6520: - - Reglement voor de bewoonsters van het Hofje genaamd St. Anna Aalmoeshuis te Leiden, Hooigracht.
T6570: - - De Britsche contrabande-controle.
T6458: - - Plan van de Stad Hasselt. Straatnamen, gebouwen en instellingen.
T0715: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1909, 1e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 58e jaar.
T6436: - - De ware geschiedenis over de stucadoorsstaking welke te Amsterdam is gestreden. Amsterdamsche Vereeniging van werkers in het stucadoorsbedrijf.
T6584: - - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan op 10 januari 1948 [van de] Rotterdamse Journalisten-Vereniging.
Y5747: - - Het abel spel Lanseloet van Denemerken en de sotternie Die Hexe na volghende. Aantekeningen G. Stellinga.
T6470: - - La Fermeture et l'Assechement Partiel du Zuyderzee.
T6452: [AMSTERDAM] - Beschryvinge van het Stadhuis van Amsterdam. Met een Verklaringe van de Zinnebeeldige Figuren, Schilderwerken en Beelden, enz. die zo wel binnen als buiten dit heerlyk Gebouw gevonden worden.
T6453: - - Oorlogskroniek maand Mei 1918.
R1438: - - Evolutie. Register op den inhoud der jaargangen 1913-1925.
Y8785: - - De Reizende Nieuws-Bode, No. 89, Maandag 6 Nov., 1854.
Y5815: - - 1: De Rijke Paus en de Arme Christus. 2: De onfeilbaarheid van den Paus in den loop der tijden... 3: Er waren slechte Pausen/Pausin Joanna.
M8295: - - Maritiem Journaal 1976. Jaarlijks verschijnend informatie- en dokumentatiewerk op maritiem gebied voor Nederland en Belgie.
Y1447: - - La Pose des Papiers Peints a la Portee de Tous.
R9505: W.H.V. [=W.H. VLIEGEN]. - Gelukkig Holland! Brieven aan een werkman. Vrij gevolgd naar Blatchford's "Merry England".
T0741: - - Wie is dat in Vlaanderen?
Y8067: H. [=J.P. HOMMES]. - Productief loonwerk is de bron van gezag en bezit.
Y8903: - - Consolation des fidŤles sujets du souverain des Pays-Bas autrichiens, ou, Derniers adieux des amis de la paix ŗ H.C.N. Vander Noot, agent plťnipotentiaire de cruautť et de barbarie, ŗ Bruxelles.
Y7727: JAARBOEK 1968-1969. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1968-1969. H. Nolthenius, De Nederlander en de muziek; verkenning van een mentaliteit. P.J. Meertens, Henriette Roland Holst. De Jeugd van Theodoor Willem Nieuwenhuis door hemzelf beschreven met kanttekeningen van E. Braches.
Y9492: [SPINOZA]. - Verslag omtrent de lotgevallen der Vereeniging Het Spinozahuis. van 21 Mei 1932 tot 28 Mei 1933.
R0381: IAMBE NR. 13. - Iambe. Literair Tijdschrift 4e Jrg. nr. 13. [1984].
R0382: IAMBE NR. 21 1/2. - Iambe. Literair Tijdschrift 6e Jrg. nr. 21 1/2. [1986].
R0383: IAMBE NR. 24. - Iambe. Literair Tijdschrift 6e Jrg. nr. 24. [1987].
R0384: IAMBE NR. 25. - Iambe. Literair Tijdschrift 7e Jrg. nr. 25. [1987].
Y0890: - - ALBUM. Behoorende bij den Letterkundigen-Kalender voor 1917.
Y0891: - - Physiologie van Amsterdam. Herdruk.
T4556: - - Een Nieuwe Catechismus voor den Vlaamschen Nationalist.
T4561: TIRADE 021. - Tijdgenoten (Benvenuto Cellini). Over het drama, A. Tsjechow. Tirade en de pers. Vestdijk en de religie. Gedichten L.Th. Lehmann. Drie 1/2-acters Remco Campert. Misschien Cola Debrot. Tersiene Elisabeth Eybers. Er zit geen spek in de val A. Koolhaas. Gedichten door Sybren Polet.
T6935: - - Amsterdamsch Comite voor Arbeidersontwikkeling. Verslag over de jaren 1929 en 1930.
T6936: - - Amsterdamsch Comite voor Arbeidersontwikkeling. Verslag over de jaren 1926.
Y8802: [AGRICOLA]. - Het leven van Rudolfus Agricola.
Y8803: [HUIGENS, CHTRISTIAAN]. - Het leven van Christiaan Huigens.
T7599: - - Hugo de Groot, 10 April 1583-28 Augustus 1645.
T4365: - - Brood en Bezinning. Corporatief en cultureel program van De Nederlandsche Unie.
A0259: A.J. - J.A. Alberdingk Thijm.
Y3502: - - Inhuldigingsfeesten te 's-Gravenhage. Officieele Feestwijzer erkend door het Uitvoerend Comite voor de Inhuldigingsfeesten te 's-Gravenhage Nrs: 1 t/m 8.
H7150: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 392. - Brissiere.
H7152: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 396. - Cesar.
H7156: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 362. - Alfred Jensen.
H7163: TIRADE 244. - Herman de Coninck: Nieuwe gedichten.
H7178: - - William Caxton. An exhibition to commemorate the quincentenary of the introduction of printing into England.
R3676: - - Witboek van de Volksunie. Over Zwartberg.
T2074: DE GEMEENSCHAP 1930. - Jac. Stolte. H. Marsman. G. Wijdeveld. Theun de Vries. Chr, de Graaff. A. van Duinkerken. Albert Helman. R.M. Rilke. G. Weustink.
R4321: TIRADE 234. - Chr. van Geel: Tien slakken. A. Alberts: De waarzegster. H. de Coninck: Twaalf gedichten. P. de Smet: Richard Minne. C. Buddingh': Vier gedichten. F. Bokshoorn: De sociologie als oplichterij. S. Melissen: Drie gedichten.
T7161: - - Ouderdomsrente. Propaganda-brochure voor de vrijwillige ouderdomsverzekering, zooals deze is geregeld in de Ouderdomswet 1919.
T6026: NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT NR. 212. - Nederlandsche Staats-Courant. Zondag 11 en Maandag 12 September 1898. H.M. de Koningin keerde terug naar Den Haag.
Y5332: [KREEK,J. DE]. - Sophia.
T6028: - - Treurmarsch bij het afsterven van Zijne Majesteit Willem III Koning der Nederlanden Groothertog van Luxemburg enz.
R7202: - - Een bedreiging. De buurt der Gildekamersstraat.
R5286: - - De oorlog tegen hospitaalschepen.
H6745: TIRADE 203. - A. Koolhaas: De geluiden van de eerste dag.
Y9107: - - Handleiding voor het zeefdruk-procede.
B2225: - - De verloren zaak. Katern over boeken. Nummer 0. poŽzie-special, november 1988.
B2229: - - Den sack der Consten, Wten Latine/Italiaensche/Fransche/duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren.
T7009: - - Verslag van het 2e Landelijk Congres voor Dienstweigering gehouden te Utrecht op 2 en 3 October 1926.
T3198: - - Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid 1882-1907. Ter gedachtenis bij het vijf-en-twintig-jarig bestaan der Christelijke Vereeniging voor de Verpleging van lijders aan vallende ziekte, te Haarlem.
K1123: [BEVERLEY, JAN VAN]. - Dit es die historie ende leven vanden heilighen heremijt sint Jan van Beverley die sijnder suster vercrachte ende vermoerde doer ingheven des viants. Also u die historie verclaren sal.
K1124: - - Een suverlijc exempel hoe dat Iesus een heydensche maghet een Soudaens Dochter wech leyde, wt haren lande.
K1126: - - Dat dyalogus of twisprake tusschen den wisen Coninck Salomon ende Marcolphus.
T7010: - - Wereld-Congres van Jongeren voor den Vrede 17 - 26 Augustus 1928.
Y7713: JAARBOEK 1990-1991. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1990-1991. Laudatio, uitgesproken bij de benoeming van Hella S. Haasse tot erelid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. P. van Zonneveld, Waaierpalmen en parang sawat: de Indische wereld van Hella S. Haasse. N. Maas, De briefwisseling tussen Carel Vosmaer en Johannes van Vloten.
M6688: - - Johann Valentin Andreae 1586-1986. Die Manifeste der Rosenkreuzerbruderschaft. Katalog einer Ausstellung in der Bibliotheca Philosophica Hermetica
T4000: - - De Vrouwen-peerle, ofte Dryvoudighe Historie van Helena de Verduldighe/ Griseldis de Saeghtmoedige/ Florentina de Getrouwe.
Y1831: - - No. 41/1. Voorschrift Velddienst. Deel I.
B6073: - - Hendrik de Man. Een portret 1885-1953.
T2857: O.K. (A.B. KLEEREKOPER). - "Nou wij". Een woord op den een-mei-dag van een verkiezingsjaar.
K9657: GRAVISIE 10. - Het vermijden van ruis. Persoonlijke opvattingen over de taak van het Bedrijfstakinformatiecentrum BIC.
R9337: - - Karel ende Elegast. Opnieuw uitgegeven en toegelicht door J. Bergsma.
Y0510: E.E.J. DE V.-B. - Waar gaan we heen? Ordening door plan. Door aanpassing verbetering.
K3029: - - Digital Pi-Fonts, Signs & Symbols.
R4603: - - Officieele feestwijzer van den Nationaal-Historischen Optocht te 's-Gravenhage te houden op 5 september 1913, t.g.v. de luisterrijke viering van het eeuwfeest van Neerlands onafhankelijkheid.
R4604: - - Verleihung des Joost van den Vondel Preises 1963 an Albert van Dalsum, Heemstede, und 1964 an Herman Teuchert, Rostock durch die Westfalische Wilhelms-Universitat Munster.
T5488: - - Wapens! Amerikaansche vliegtuigleveranties aan Duitschland / Soldaten in de mijnen / Een herhaling van 1918?
T5520: - - Volksgaarkeuken te Leeuwarden. Huishoudelijk reglement voor het bestuur. Statuten van de naamloze vennootschap De Leeuwarder Volks-Gaarkeuken te Leeuwarden. / Verslag omtrent den toestand der Leeuwarder Volksgaarkeuken over het jaar 1886-1887-1889-1890-1891-1892-1893-1895.
T6071: - - De Oranjeboom en de rijpsten zijner vruchten. Feest-uitgave 12 Mei 1874.
Y8784: [VLIEGER]. - Speelmakkers.
Y9074: - - Schrijfsters in de jaren '50. Tien ansichtkaarten: Anna Blaman, Ellen Warmond, Nel Noordzij, Josepha Mendels, Jacoba van Velde, Annie M.G. Schmidt, Harriet Freezer, Ruth Wolf, Inez van Dullemen en Marga Minco.
Y6156: - - Het boek uitgegeven door J.M. Meulenhoff in 1930 en in de 20 daaraan voorafgaande jaren.
B1074: TIRADE 247. - Alberts: Utrechtse herinneringen. Kadt: De ware gedaante van de PVDA. Jong: Monster zonder waarde. Heumakers: Het esthetisch moment van La Chartreuse de Parma. Schagen: Drie lotjes. De Coninck: Een heel hevig niets. Mulder: De tijd en Slauerhoff. Kroniek: Multatuli.
T0091: - - Register. Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland.
Y0667: - - Feestklanken ter gelegenheid van het vierde lustrum der Algemeene R.K. Propaganda-club, 1903 November 1923
W7420: - - Herrijzenis.
R2435: - - Eerste lustrum-album van de boekengilde Die Poorte 1933-1938.
T4177: TIRADE 095. - Alfred Kossmann, J. de Kadt, Denkend aan Heijermans... Marko Fondse, Gedicht, Charles B. Timmer, Russische notities. Morrien, Gedichten. D. Hillenius, Chronologisch. Rutger Kopland, Vier gedichten.
T4178: TIRADE 103/4. - Morrien, Hillenius, Peskens, Van Geel, Hanlo, Ross, Herzberg, e.a.
T4179: TIRADE 071. - Charles B. Timmer, Vier pleidooien. J.E. Kool-Smit, Roman en Nouveau-roman. F.E. Frenkel, "De" Duitsers of schuldvraagstuk. Pierre Kemp, Gedichten.
T4180: TIRADE 067/68. - Charles B. Timmer, De kinderen van Jesenin. M. Cohen, Een begrafenis. H. Romijn Meijer, Gemeen! Gedichten van G.K. van het Reve, Eisinga, Alexander West, Hugo Verdaasdonk en J. Arends.
T4182: TIRADE 057. - J. de Kadt, Betekenis van Berlijn. H.L. Mulder, Slachtoffers van de samenleving? W. Schnurre en Gunter Grass, Open brief aan de schrijvers in Oost-Duitsland en Oost-Berlijn. Gedichten van Morrien en F.t.H. van der Beek.
T4183: TIRADE 054. - Leo Vroman, Juffrouw wereld met medicijnen. Stalislaw Jerzy Lec, Ongekamde gedachten. D. Hillenius, Gedichten. Dolf Verspoor, Tirso's Don Gil. Karel van het Reve, Cafe de Kroon.
T4184: TIRADE 053. - J. de Kadt, Luns of de ondergang van een politiek handelsreiziger. Adriaan Morrie, Winter in Salzburg. Arend Maria Liefken, De zoeker.
T4185: TIRADE 052. - A. Koolhaas, Namens Miel. E. Ternoo, Een en ander over de esthetica van de roman. K. Fens, Koolhaas' Dierenverhalen. Pierre Kemp, Gedichten.
L5009: - - Van den vos Reynaerde. Uitgegeven, ingeleid en verklaard door P. De Keyser.
R3682: - - De Vlaamse Kwestie.
Y7531: - - Wij gedenken ... Gedenkboek van de Vereniging van Ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indie.
B0790: TIRADE 086. - Een preek van Piet Paaltjens.
Y0816: - - 125 jaar kerk in Abbenes 1869-1994.
B7609: - - Zannekin Jaarboek 1986 nr. 8.
B1006: TIRADE 132. - Drion: Intellectuelen en democratie. Kadt: Confuus congres. Hooning: De intellectuelen en de macht. Kopland: Vier gesprekken. Meyer: Lou Andreas-Salome en haar vrienden. Andriesse: De redeloze antwoorden van Gerard Kornelis van het Reve.
Y7604: - - De Borchgravinne van Vergi. Middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14de eeuw, opnieuw naar het handschrift uitgegeven.
R7447: - - Lindeboom jaarboek III-IV, 1979-1980.
B4296: - - Kopij en Boek. Enige richtlijnen voor de samenwerking tussen auteur, uitgever en drukker bij de vervaardiging van het boek.
B4298: - - Het pikeren van rastercliches. Een studie verricht door het I.G.T. en de S.T.N.D.
R0837: - - Bibliografie van Henri Baudet. Hoogleraar te Groningen 1956-1984.
T2141: - - Briefwisseling tusschen zijner Majesteits Regeering in het Vereenigd Koninkrijk en de Duitsche Regeering. Vertaald in opdracht van de Britsche Legatie.
T2942: - - Het Roode lied. Een bundel veel gezongen liederen der Nederlandsche Arbeidersbeweging.
Y3295: - - Cahiers de Belgique. 2me annee no. 8. Octobre 1929. Peinture-Architecture-Musique-Sculpture-Cinema-Arts-decoratifs.
Y4713: - - Feestbijlage: Katholieke illustratie van 10 Augustus 1939: Het Zomert in den Hof. t.g.v. de geboorte van Irene Emma Elisabeth prinses van Oranje Nassau, prinses van Lippe Biesterfeld geboren 5 Augustus 1939.
T0936: - - Histoire de la Belgique Contemporaine 1830-1914. Drie delen.
L1410: - - Als het wintert 1929.
T6675: - - Het militarisme.
T6654: - - De electriciensstaking te Amsterdam en wat daaraan voorafging.
Y8827: - - Het leven van Kornelis Houtman.
M6453: - - Wat u moet weten over papier en milieu.
R3146: - - Reinaert de Vos naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuw en opnieuw in 1834 berijmd door Jan Frans Willems. Ingeleid door W.Gs. Hellinga.
T7166: - - Werkend Nederland. Verdedigt de Vakbeweging.
L3518: - - De avonturen van Bruintje Beer. Deel 6: Bruintje Beer en spikkel, de wonderpony. Bruintje Beer en de toverparaplu.
T6823: - - Onderrigtingen omtrent de wyze, op welke men zich te gedragen heeft by het opkomen van onweder, Benevens de Middelen, om zich voor de nadeelige uitwerkselen van den Blixem te beveiligen. Uitgegeven tot onderrigting van Onkundigen.
T2925: P.C. D. B. [= BEAUMONT, PAULUS DE]. - Mastreechter versjes en leedsjes. Oetgegeve ten veurdeile vaan 'n ech Mastreechs good werrek.
Y8887: - - Spiegel der hedendaegsche Bankroetiers, en Beschouwing van de teegenwoordige Omstandigheeden in verscheide Steeden en Plaetsen.
R8662: - - A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 1-20.
R8663: - - Studiosi luvare Delectamur. Organisatie voor Studentenhulp S.I.D.
B9970: - - Catalogus van kaarten.
T2075: DE GEMEENSCHAP 1934. - Joep Nicolas. Bern. Verhoeven. G. Wijdeveld. D.A.M. Binnendijk. Aug. v. Cauwelaert. Pierre Kemp. Jan Engelman. Louis de Bourbon. Alex Campaert.
R3498: - - De aanval der Communistische Internationale op onze koloniŽn. Communistische propaganda in IndiŽ.
T8922: [BOSMAN, ANTHONY]. - Alleen de wind is vrij. Zes Chinese gedichten.
R4017: - - Vlaanderens Nood aan Zelfstandigheid.
R6521: [FRANCISCUS ANTONIUS BRUNKLAUS]. - De Openbaring van den Apostel Thomas.
T5438: J.B. - Strijd en overwinning.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

9/14