Antiquariaat De Alkenaer
Ritsevoort 36, 1811 DP Alkmaar, The Netherlands. Tel.: +31 (0)72 511 17 98            Email: info@alkenaer.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
5598: Vaneck, L. - De gedoemden
1781: Vangenechten, K. - Het antieke Rome
8981: Vanhaegendoren, M. - Het verkennersleven. Paedagogische studie over het spel van verkennen. Deel III
4014: Vanhoof, F. - De zeer kwade uren van zuster Rosa Ubens (1746-1797)
5223: Vann Woodward, C. - The battle for Leyte Gulf
123: Vannicelli, L. | M. van Oss (vert.) - De godsdiensten van China. Met een bijdrage over het christendom in China door dr. Benno Biermann O.P.
2252: Varga, A.K. - De dichter en de dingen
3355: Varossieau, L.W. - De kunst van het handeldrijven. Art inspired by the sea. 4 eeuwen maritieme verbeelding. 4 centuries of maritime art
6385: Vasarely - Vasarely
1964: Vasari, G. | H. Misar - Freskobildnisse der Frührenaissance
2791: Vasari, Giorgio - LEBENSBESCHREIBUNGEN DER AUSGEZEICHNETSTEN MALER, BILDHAUER UND ARCHITEKTEN DER RENAISSANCE
5191: Vásquez de Prada, V. | G.C. Mohr-Horsman (vert.) - Filips II. Heerser van een wereldrijk
6989: Vaszary, G. | L. & M.H. Székely (vert.) - Monpti
1131: Veblen, T. - The theory of the leisure class. An economic study of institutions
2064: VECHT, C. F. Ph. D. van der - De Steenen Spreken -De goddelijke boodschap der Groote Pyramide - met bijlage: "Kritiek" 30 p.
7988: Vecht, N.J.van de - De grondslag voor het ontwerpen van vlakke versiering
388: Vedel, Valdemar - De Ridderromantiek der Franse en Duitse Middeleeuwen - Geautoriseerde bewerking naar het Deens door H. Logeman
6606: Veen, Ine - Verloren verleden
3333: Veen, F. van 't - Het Nederlandse Palazzo. The Dutch Palazzo. Verzamelingen van vroeg-Italiaanse kunst. Collections of early Italian art
9757: Veen, J.H. van der - C.F. Van Duijl's Onze geschiedenis geschetst in haar verband met de algemeene historie
218: Veen, W. v.d. - Als Wiegel zijn broek uittrekt
8628: Veen, G. van - Welcome to the future
8529: Veen, A. van der e.a. - DE JONGSTE GENERATIE OVER J. GRESHOFF
8697: Veen H.N.ter, Diederich, J. en Hoekstra, A. - Problemen der samenvoeging van Zaangemeenten
3723: Veen, A. van - Pieter Oosterhuis. (1816-1885)
9082: Veenbaas, J. & P. Dom - Hinkelepink
1037: Veeneman, S. - No colors
5827: Veenman, S. e.a. - Drie tyrannen bij Herodotos. Polykrates, Periander, Kambyses
4327: Veenstra, J. | D.K. Wielenga (vert.) - Een blanke vrouw onder de kannibalen. Christus-prediking in den Soedan
6026: Veenstra, F. - Bijdrage tot de kennis van de invloeden op Hooft
9887: Veer, W. van der - Verraad bij ochtendgloren
7454: Veer, G. van der - Politieke vluchtelingen
7274: Veer, A. van der - Nederlandse zeevisserijschepen
4141: Veer, P. van 't - Vriend en vijand in de kolonie
4002: Veer, A.A. - Overzicht van de archieven en verzamelingen in het gemeentearchief Alkmaar betreffende Alkmaar & regio
5546: Veerkamp, H.J. - Handleiding voor de kleurkanariekweker
1411: Vegt, J. van der - Hans Andreus, Simon Vinkenoog. Brieven 1950/1956
6257: Vegter, J. - Patent Brons - Honderd Jaar Verstuiverbak Motoren - One Hundred Years Vaporizing Cup Engines - Einhundert Jahre Zundkapselmotoren
2250: Velakovsky, I. - Earth in upheaval
4308: Veld, T. in 't - Met het oog op de natuur. Het fotoboek van het WNF in het kader van de jubileumactie 'Kies voor de natuur'
8874: Velde, R. van der - Frysk lieteboekje for eltsenien
8082: Velde, H. de - Ganzen trekken in troepen. Met een Catamaran de wereld rond
2088: Velde, F. van der - In één adem
6794: Velde, C.A. van der - De A.N.D.B.. Een overzicht van zijn ontstaan, zijne ontwikkeling en zijne beteekenis
9719: Velden, B. van der - De dood van prof.drs.M.
6743: Veldhuizen, G. van - Een eeuw Rotterdamse volkswijk
2246: Velikovsky, I. - Peoples of the sea
2247: Velikovsky, I. - Oedipus and Akhnaton. Myth and history
2472: Vellinga, T.H. - Scheepswerktuigkunde voor stuurlieden. Deel I (voor adspirant 3e stuurlieden
6667: Veltheim-Ostrau, H.-H. von - Götter und menschen zwischen Indien und China. Tagebücher aus Asien. Dritter Teil. Birma, Thailand, Kambodscha, Malaya, Java und Bali
3460: Vélu, A.G. - Handleiding voor het woningstofferen
5034: Velzen, T. van - Turner 1775-1851
7793: Vémor, E. - Elsie
860: Vémor, E. - Tweelingen
2330: Vemór, E. - Clubgenooten
2102: Ven-ten Bensel, E. v.d. & Ven. D.J. van der - De volksdans in Nederland
3218: Ven, J. van de - Mijn tragische ziekte en dood
5352: Ven, M. - De wereld van VEN. Uniek en onderscheidend. De wereld à la carte
604: Ven, D.J. van der - Onze Nederlandsche jeugd in nationale dracht (plaatjesalbum compleet)
5208: Ven, D.J. van der - De heemliefde van het Nederlandsche volk - Luxe uitgave genummerd 37 van 50 exemplaren en gesigneerd
5241: Venkatesananda, Swami - The Concise Yoga Vasistha
2014: Venner, G.H.A. (eindredactie) - Roermond stad met verleden
5915: Vente, A. - Solo. De musici van het Koninklijk Concertgebouw Orkest in hun vrije tijd
505: Venturi, L. & R. - La peinture Italienne. La Renaissance
504: Venturi, L. & R. - La peinture Italienne. Les créateurs de la Renaissance
1459: Venturi, L. & R. | G. Hunziker (trans.) - La peinture Italienne. La Renaissance
1349: Veraghtert, K. & B. Widdershoven - Twee eeuwen solidariteit
7190: Verbeeten, W.J. - Maanbasis, antwoord toch!
7191: Verbeeten, W.J. - De raadselachtige planetoïde
7192: Verbeeten, W.J. - Het geheim van de maangrotten
7193: Verbeeten, W.J. - Redding in de ruimte
6006: Verbiesen, B. - Bum op zoek naar lekkerbekken
9752: Verbogt, T. - Verdwenen tijd
1086: Verbrugh, H.S. - De weg van de meeste weerstand. Een routebeschrijving door de antroposofie
6430: Verburg, G. - Storm over Nederland
9046: Verburg, E. - Majoor Bosshardt, met hart en ziel
3782: Verburg, M.E. - Herman Dooyeweerd. Leven en werk van een Nederlands christen-wijsgeer
8585: Vercammen, F.A. - Thijm en Vlaanderen
2087: Verduyn, J. - De kunst van het vliegen met een Spitfire. Gedichten
5323: Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis - Kampen Stadsrechten - Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten - Stadregten - Eerste deel eerste stuk - Boeck van Rechten der Stad Kampen - Dat Gulden Boeck / Eerste deel. tweede stuk. - Decretum dominorum, alias digestum vetus
6866: Vereniging van Reclameontwerpers en Illustrators - [VRI-boek] VRI boek / VRI-book / Livre de la VRI / VRI-Buch
7697: Verg, E. - Das Abenteuer das Hamburg heisst. Der weite Weg zur Weltstadt
2874: Vergeer, C. - Het panterjong. Leven en lijden van Jezus de Nazarener
4969: Vergeest, A. - The French collection. Nineteenth-century French paintings in Dutch public collections
2086: Verhaagen, N. - Stukwerk. Gedichten
4125: Verhaar, J.P. - De moderne theosophische beweging
2415: Verhagen, H. jr. & F. Kapteijn - In het teeken van het verkeer
7629: Verhagen, E. - Jan Dibbets
8650: Verheul, A. - Grondstructuren van de eucharistie
2464: Verheus, Dr. Simon - Theologie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam - Bijdragen over de collecties en verwante verzamelingen alsmede Doopsgezinde Adversaria verschenen bij het afscheid van Dr. Simon L. Verheus als conservator van de kerkelijke collecties
2282: Verheyden, A.L.E. - De hervorming in de Zuidelijke Nederlanden in de XVIe eeuw
9317: Verheyen, J. & A. Pieck - Geertgen van Leyden gezegd tot sint Jans
2653: Verheyen, H. & M. Sertyn - Met vallen en opstaan. De moeizame opbouw van één socialistische mutualiteit in het Antwerpse
9090: Verhoofstad, P.M. - Katholiek Purmerend
5199: Verhoog, J. - Mijn centen zijn niet van blik. 125 jaar Wolter & Dros 1875-2000
4500: Verhoog, J.H. - Onvoltooide Roem (De Heeren van Brederode in de Middeleeuwen - Geschiedenis van een riddergeslacht)
2649: Verhoog, J. - Mijn centen zijn niet van blik. 125 jaar Wolter & Dros 1875-2000
3449: Verhoog, J. & J. van der Hulst - Luctor et Emergo - 125 jaar Koninklijke Schelde 1875 - 2000
3648: Verhoogt, J.P. - Moderne maatschappijkritiek. C. Wright Mills als criticus: tussen probleem en totaliteit
9072: Verhulst, Carolus (bewerking, inleiding, aanteekeningen) - De boodschap van Zarathoeshtra - De profeet van het oude Iran [Zarathustra / Zarathoestra]
1523: Verhulst, C. - De boodschap van Zarathoeshtra. De profeet van het oude Iran
6532: Verkade, W. - Overzicht der staatkundige denkbeelden van Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872)
2989: Verkamman, M. & R. Willems - Rode Duivels en Oranje Leeuwen. 100 jaar Derby der Lage Landen
5148: Verkijk, D. - Operatie Barbarossa. De Duitse inval in Rusland 1941
8151: VERLAINE Paul - Poésies religieuses (preface de J. K. Huysmans)
3332: Verlinden, R. - Rob Verlinden's woontuinboek. Leeftuin, serre, kusttuin, dak- en balkontuin
7425: Verlinden, Francois, Peeters, Willy & Cooney, Patrick J. - Warmachines No. 6 - M1, M1IP, M1A1 Abrams Main Battle Tank
4775: Verlinden, Francois, Peeters, Willy & Cooney, Patrick J. - Warmachines No. 7 - M998 Hmmwv Hummer and Derivatives - 4X4 Utility Truck
5420: Verlinden Francois - The Verlinden Way - Volume I
5279: Vermaat, W. - Albert en Dieneke
262: Vermeend, W. - De wij economie
5528: Vermeer, G.J. - Dwars door den Faust (Toelichting van den inhoud van benevens een metrische vertaling van de voornaamste fragmenten uit Goethe's Faust)
2473: Vermeer, E. - 90 jaren Ajax 1900-1990
8727: Vermeeren, K. - Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp
4754: Vermet, B. e.a. - Van Boucher tot Boudin. Honderd jaar Franse schilderkunst, 1750-1850 uit de collectie van het Musée des Beaux-Arts te Quimper
2690: Vermeulen, J. - Helikon. Tijdschrift voor poëzie. Vergeefse herfst
9629: Vermeulen, F.A.J. - Bouwmeesters der klassicistische Barok in Nederland
2683: Vermeulen, Christian (zijn broer) - Matthijs Vermeulen, zijn leven, zijn muziek, zijn proza
9724: Vermeulen, M. - De stem van levenden (Een verzameling artikelen)
2675: Vermeulen, B.L.J. e.a - Praten en prenten over Zwolle
5516: Vermeyden, H. - Handboek der goochelkunst
7128: Vermoortel, P. - De schrijver Multatuli
1780: Vernant, J - The Refugee in the Post-War World
725: Verne Jules - De schipbreuk van de chancellor (gevolgd door "Martin Paz")
3170: Verne, J. - WONDERREIZEN. Mathias Sandorf (Sandorff) - Een Model-Volksplanting
6949: Verne, J. - Hektor Servadac, reizen en avonturen in de planetenwereld: de vulkaan-bewoners
9551: Verne, J. - Wonderreizen - 20.000 mijlen onder zee - Oostelijk halfrond
5778: Verne, J. - Het reisbureau Thomson & co.
5002: Verne, J. - Uit liefde voor de vlag
5852: Verne, J. - Robur de veroveraar
5853: Verne, J. - Michael Strogoff de koerier van de czaar
9659: VERNE JULES - VOYAGES EXTRAORDINAIRES - UNE FAMILLE SANS NOM (Edition Hetzel)
6717: Verne, Jules - Les enfants du Capitaine Grant - Voyage autour du monde - Les voyages extraordinaires. Illustrations par Riou, gravées par Pannemaker
6531: Verne, J. - Hektor Servadac - Reizen en avonturen in de planetenwereld - De terugtocht naar de aarde
8309: Verne, J. - Hektor Servadac. De terugtocht naar de aarde
4251: Verne, J. - Le chancellor Martin Paz
2636: Verne, J. - Vijf weken in een luchtballon
1633: Verne, J. - Het land der buitenste duisternis
1420: Verne, J. - Wonderreizen - Vijf weken in een luchtballon
3142: Verneilh, M.F. De - L'Architecture Byzantine En France (Saint-Front De Perigueux Et Les Eglises a Coupoles De L'Aquitaine)
5275: Vernekohl, W. - Münster. Ein kleiner Kulturführer
7315: Verney, P. - The earthquake handbook
3711: Verre, T. van - Herman Krebbers. Portret van een kunstenaar
8834: VERSCHAEVE, C. (Inleiding) - Uit Het Werk Van Joe ENGLISH
4223: Verschillende schrijvers - Postzegelkunde en Postwezen
4794: Versluis, A. & G. Kranendonk - Vrouwen, het gezelschap. 50 groepsportretten
3306: Versluys, J. - Atlas behoorende bij deel II en deel III der perspectief
2085: Verspoor, D. - Romances van Spanje, voorafgegaan door Villancicos
2714: Verspoor, D. - Coplas van Spanje
2614: Verstegen, H.H. - Het phoenix-motief. Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst
8990: Vertaald door Felicie Jehu - Van Nimfen en Kabouters - Sprookjes en Sagen [Zonneschijn Bibliotheek Deel 9]
7303: VERWEY, Albert - Johan van Oldenbarnevelt - Treurspel
3343: Verwey, A. - Stille toernooien
9024: Verwey, K. ea. - Kees Verwey
1033: Verzameld: Fam. B.G. Blom / Selectie: G. Blom v. Wendel de Joode - In de greep van het wassende water - Watersnood 1995
6814: Verzandvoort, E. e.a. - Ank van Pagée
9771: Verzorgd door N.V. Recl. Bur. Gelder - Durable breiboek no. 6
9221: Vesey-Fitzgerald, Brian - The Book of the Dog
6565: Vessem, H.A. van - De Engelse partij in het koninkrijk Frankrijk gedurende de Honderdjarige Oorlog. Verraad en collaboratie in de late middeleeuwen
8235: Vestdijk, S. - Klimmende legenden
4834: Vestdijk, S. - Albert Verwey en de idee
8283: Vestdijk, S. - Het eeuwige telaat
9650: Veth, Cornelis (Mit einer Einleitung von Friedrich Krauss) - Der Arzt in der Karikatur
8803: Veth, C., Tillema, ir. J.A.C. & Jans, J. - De ontluistering van ons land
3934: Veth, P.J. - Java, geografisch, ethnologisch, historisch.
7659: Veth, C. - De arts in de caricatuur
17: Veth, C. - Bonzo en de eeuw van het kind. Satiriek blijspel in drie bedrijven
5394: Vettard, T. - Les guides illustrés. Rome en huit jours
3712: Vetter, J.E. - Concentrische cirkels. Modus, affect, sfeer en tijd in een middeleeuws muziektheoretisch gedicht
4498: Veurman, B. & D. Bax - Liederen en dansen uit West-Friesland. Melodieën en teksten, verzameld en van een inleiding en commentaar voorzien
4962: Vey, H. - Sammlung Herbert Girardet. Holländische und Flämische Meister
6711: Vianna Kelsch, G. de - Canon tiburtius. De composition, harmonie et rythme. Of composition, harmony and rythm
8056: Victor Borge & Robert Sherman - Borge's musical briefs
8779: Victor Igreja - The Monkeys’ Sworn Oath - Cultures of engagement for reconciliation and healing in the afthermath of the civil war in Mozambique
3004: Victor de Kock - Ons Drie Eeue - Our Three Centuries - 1652 1952
5641: Victor Bockris - Leven en dood van Andy Warhol
4032: Victoria D. Alexander - Sociology of the Arts - Exploring Fine and Popular Forms
2898: Vidmar, J. - The catholic church through the ages
4722: Vielliard, Jeanne - Le guide du Pèlerin (de Saint-Jacques de Compostelle)
5365: Vieyra, M. - Les Assyriens
4561: Vigny, A. de - Poèsies et journal d'un poète
4720: Villiers de L'Isle-Adam - Contes cruels suivis des nouveaux contes cruels
1436: Villiers, Alan - Opgegeven als vermist - Schepen waarover men nooit meer iets hoorde
2067: Villon, F. | B. Decorte - Balladen van Villon
2066: Villon, F. | K.J.A. Janson (vert.) - Het grote testament
3176: Villon, F. - Poésies
2697: Villon, F. | K.J.A. Janson (vert.) - Het testament van Villon
248: Vimala Thakar - Life As Yoga - Discourses At Chorwad
9449: Vincent, H.R. - Integraal denken. Vervreemding en de humanisering van arbeid, onderwijs en politiek
3433: Vincent van Gogh - The complete letters of Vincent van Gogh (3 delen)
695: Vira, R. | T. Jelgersma (vert.) - Uit de praktijk der geweldloosheid (Dec. 1929 - maart 1931)
3500: Viruly, E.W. - Met de Camera door Nederlandsch Indië
8847: Vis, W.R. - Vaska en Arina. Een verhaal uit de lijfeigenschap in Rusland
9074: Vis, A. - In de schilderswinkel
6440: VIS, Adriaan Jan - Willelmus procurator en zijn chronicon
3783: Vis, G.N.M. e.a. - De Alkmaarse radiologie. Heden-verleden-toekomst. Gedenkboek bij de voltooiing van de verbouwing van de Afdeling Radiologie
2417: Visscher, G.J. - Het vetgemeste Varkentje of 11 ware geschiedenissen van onze munten
681: Visser, W.A. a.o. - Geological nomenclature
2065: Visser, J. - Over het water, over de stad
7350: Visser, A. - Dubbel M. Misdaad en mysterie 1
8954: Visser, L. - Het dorp Zeist
7023: Visser, H. - Het verleden voorbij
3440: Visser, H.G. - Groeten van Java. Ontmoetingen met het moderne Indonesië
2765: Visser, J. - De katharen komen
2364: Visser, M.A. & G.P. Koopman - Waar werd oprechter...
8426: Visser, J. jr. - De decoratieschilder. Keur van voorbeelden voor kerk-, wand- en plafondbeschildering
2260: Visser, P. - De laatsten der Arkels. Historisch verhaal uit het begin der XVe eeuw
786: Visser, P. - Heemskerck op Nova Zembla. Historisch verhaal
393: Visser, P. - Heemskerck op Nova Zembla. Geschiedkundig verhaal
7156: Visser, J.Th. - Een nationale figuur
8617: Visser, F.J. - Het seinen aan boord van koopvaardijschepen
745: Visser, P. - De vliegende Hollander gevolgd door Een reis vol avonturen
3917: Vissering, C.M. - Batavia. Overgedrukt uit Nederlandsch-Indië, oud en nieuw. 8e jaargang, afl. 11
8225: Visto, H.E. - Jawel majoor
4469: Vlaanderen, A. - Het zien van kunst en de kunst van het zien
7643: Vlaardingen, D. van - Een kleurrijk leven in de kunst
9890: Vlad, R. - Stravinsky
6499: Vlasblom, V. e.a. - Face to face II
2062: Vlek, H. - Geen volkse god in uw achtertuin
1149: Vleming jr., J.L. - Het Chineesche zakenleven in Nederlandsch-Indië
2793: Vletter, A.C.C. - Zeven jongens en 'n ouwe schuit
2587: Vletter, A.C.C. de - Paljas
4974: Vlieghe, H. e.a. - Vlaamse meesters. Zes eeuwen schilderkunst
8888: Vliet, C. van de - Dolf, een boerenheld
6323: Vliet, Ad van - Invasie van Mars - Extra editie - Vliegende Schotel geland in Alkmaar
115: Vloten, J. van - Bloemlezing uit de Nederlandsche dichters der negentiende eeuw; voor hooger en middelbaar onderwijs, voor rederijkers en allen die in de vaderlandsche poëzy belang stellen. Deel I+II
8092: Vocht, A. de & M. Keus - Basishandboek SPSS/PC+. Versies 4.0 & 5.0
2076: Voeten, B. - De ammonshoorn. Gedichten
8869: Voets, B. - een kijkje in de geschiedenis van Hoogwoud en Aartswoud
8945: Vogel, L. de - Caricatuur teekenen - Zelfonderricht cursussen in teekenen)
443: Vogel-Köhn, D. - Rembrandts Kinderzeichnungen
9009: Vogelesang, H. - Anton Pieck. Bekend-onbekend
6356: Vogelsang, A. - Nederland na de grondwets-herziening van 1848
6800: Volker, T. - From primeval forest to cultivation. A sketch of the importance of the tobacco, other cultivations and the industry of the east coast of Sumatra
4506: Voll, K. - Frankreichs klassische Zeichner im XIX. Jahrhundert
8478: Vollard, A. - Erinnerungen eines Kunsthändlers
9453: Vollemans, Kees & Hammacher, A,M (bijdrage) - Dieren Demonen
2972: Volmar, F.A. - Berner Spuk und Mysteriöses aus dem Wallis
2099: Volmuller, H.J.W. - Nijhoffs geschiedenislexicon. Nederland en België
6149: Voltaire | T. Besterman (trans.) - Philosophical dictionary
6637: Voltaire a.o. - Louis XIV et la Hollande (1665-1697) (ExtraitXIV
86: Voltaire | E. Ronau (trans.) - Die prinzessin von babylon
1557: VOLTAIRE - LES CHEF D'OEUVRES DRAMATIQUES DE VOLTAIRE -4 delen in 2 banden
493: Volwahsen, A. - Architektur der Welt: Indien. Bauten der Hindus, Buddhisten und Jains
5103: Vomécourt, P. de | C. Ottens (vert.) - Van Duinkerken tot D-Day. Frankrijk in het verzet
8: Von Bülow, Gabriele (hrsg. von Anna von Sydow) - Geborene von Humboldt 1791-1887 -Gabriele von Bülow: Tochter Wilhelm von Humdoldts
2049: VONDEL, Joost van den - Dichterlijke werken van Joost van den Vondel -20 delen
8204: Vondel, J. van - J. v. Vondels Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel
3037: Voorbeijtel Cannenburg, W. - Het scheepvaart museum te Amsterdam. Een rondgang langs de verzameling
3350: Voorbeijtel Cannenburg, W. - Beschrijvende catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900
5500: Voordewind, H. - Het verhaal van de wachtcommandant
6028: Voors H.J. - Honderd jaren bloembollencultuur
9224: voorwoord A.B. Roosjen - 35 jaar N.C.R.V.-Schoolradio - jubileumuitgave
899: Voorwoord: W. Voorbeijtel Cannenburg - PLATEN-ALBUM Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (PLATENALBUM)
5214: Vorrink, K. - Om de vrije mens der nieuwe gemeenschap. Opvoeding tot het democratische socialisme
1858: Vorst, J. - Het Nikon reflexboek
2910: Vorster, D.A. - Op uwen drempel. Religieuze verzen
8987: Vos, J. - The endemic pleistocene deer of Crete
2496: Vos, M. - De nieuwe lent'
2448: Vos, M. - De nieuwe lent'
2911: Vos, M.W. - Bloei. Verzen
2912: Vos, M. - De lichte uren. Verzen
7563: Vos, H.B. - Rijtuigen op stal in het Nationaal Rijtuigenmuseum
1987: Vos, Herman A. - Het ABC van het Naziregiem
4857: Vos, L. de - De bevrijding. Van Normandië tot de Ardennen
6519: Vos, A. de - Landmeten en waterpassen voor het middelbaar technisch onderwijs en de studie voor het examen bouwk. opz.
31: Vos-Dahmen von Buchholz, T. - Het einde van de regenboog. Waarom kwamen de Romeinen nooit naar Ierland?
2917: Vos, M.W. - Opgang. Verzen
2918: Vos, M. - Vlammende verten. Verzen
1106: Voskuil, K. - Dr. W. Drees in caricatuur
8026: Vosmaer, A. - Encyclopaedie van materialen en hun eigenschappen
7225: Voss-Del Mar, N. - Italiaanse vrouw, Brits uniform
4702: Voss, H. - Tizian. Zehn farbige Nachbildungen seiner Hauptwerke
4461: Vossen, A.F. - Two bokes of the histories of Ireland
2189: Vossestein, J. - Living and working in other cultures. Dealing with the Dutch
7763: Voutiras, E. - Dionysofontos Gamoi. Marital life and magic in fourth century Pella
916: Vranken, J. sr. - Neerland zingt. Honderd twee en veertig bekende liederen, samengesteld en bewerkt voor piano of harmonium
2795: Vrankrijker, A.C.J. de - Mercantilisme en koloniale expansie
3833: Vrankrijker, A.C.J. de - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland. Met illustraties en facsimile's
441: Vreede-de Stuers, C. - L'Emancipation de la femme Indonesienne
8511: Vreeker, A. - Het stamboomboek van de familie Vreeker
942: Vreugdenhil, A.J. / Illustratieve verzorging Wim BIJMOER - Wat doen ze in het verkeer? - Serie 9-3 / Vermande's beeldschriftseries voor onderwijs en opvoeding
4860: Vreugdenhil, A. - Scheepsbranden, oorzaken en bestrijding.
1257: Vriamont, J. - Verzameld proza
1285: Vriend, J.J. - De bouwkunst van ons land. Deel II: het platteland
1068: Vriend J.J. - In Holland staat een huis
5941: Vries, I.G.A.N. de - Porselein. Chineesch en Europeesch porselein
1917: Vries, S.P. de - Joodsche riten en symbolen
7134: Vries, J. de & M. Reiss - Maartje en de praktijk
7135: Vries, J. de & M. Reiss - Mevrouw Maartje
2359: Vries, J. de - Examen volmatroos. Handleiding voor het rijksdiploma als volmatroos bij de handelsvaart
7095: Vries, R.W.P. de jr. - Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw
9351: Vries, T.J. de - Zwollae monstratio. Zijnde een historische gids van Zwolle
9479: Vries, J. de - Sporen van geluk. Aantekeningen van een Duitse soldaat in de winter van 1943/1944
5566: Vries, H. de - Capricho's en rijmcritieken
5748: Vries, J. de - De Nederlandse economie tijdens de 20ste eeuw. Een verkenning van het meest kenmerkende
6011: Vries, C.W. de - Overgrootvader koning Willem III
5278: Vries, H. de - Romantische Rhapsodie (Vertaalde gedichten)
460: Vries, A. de | I. Rääf (trans.) - Bartje
6022: Vries, P. de - Voltaire. Burger en edelman
5685: Vries, H. de - Coplas
5825: Vries, D. de - Posthistorische studies X. Naamlijst van postale etiketten 1882-1984
8586: Vries, R.W.P. de - Jacob Dooijewaard en zijn werk
6168: Vries, H. de - Vlamrood
2915: Vries, H. de - Spaansche volksliederen
6658: Vries, W. de jr. e.a. - Dienstenmarketing
175: Vries, R.W.P. de Jun. (Historical Notes) - Beautifull Holland / Dutch National Costumes
1264: Vries, T. de - Pan onder de mensen
2363: Vriesland, V.E. van - Spiegel van de Nederlandsche poëzie door alle eeuwen
1623: Vriesland, . V. E. - Onderzoek en vertoog, verzameld critisch en essayistisch proza (2 delen)
4756: Vrieze, J. - Catharina. De keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage
7028: Vrij naar Wilhelm HERCHENBACH / Door J. VERDOKEN - De Valsche Munters
9482: VRIJBUITER [ = H.B. FORTUIN], W. OEPTS [ILLUSTR.]. - In Engeland staat een huis … Een jaar in en om het Netherlands House verzamelde vrijheden en blijheden - door Vrijbuiter
8024: Vrijbuiter & H. de Prater - En nu hoort u vrijbuiter...
9838: Vrijer, M.J.A. - Ds bernardus Smytegelt en zijn 'GEKROOKTE RIET
2338: VRIJHEID, H.M. [Bewerkt door] - Vrijheid's Wetboeken deel I- De Nederlandsch-Indische Wetboeken, zoals zij zijn gewijzigd en aangevuld tot op 1 Januari 1941 - deel 1
3081: Vrijman, J. - Journaille
8892: Vrolijk, M. ea. - Honderd jaar Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland
9967: Vroman, L. - Inleiding tot een leegte
2412: Vrooland, L. - Ind(ones)ië. een tropenjournaal
7526: Vroom, Gijs ( hoofdredactie), Marianne van Leeuwen, Rebecca Rijnders, fotografie : Fjodor Buis - Emerce E+Guide 2010 - de meest complete gids voor opdrachtgevers van online projecten
2566: Vryonis, S. | M. Matignon (trans.) - Le rôle de byzance
2218: Vugt, Paul van / Carry van Roovert - 40. Volvo Klassieker Vereniging 1970 - 2010
4040: Vulliamy, G. & E. Lee - Pop music in school. New edition
4068: VVV - Reisboek van Limburg
4657: VVV - Reisboek voor Noord-Brabant
8479: Vyâsa, S.K.D. - De bovennatuurlijke geschiedenis van het spel van Krishna in Vraja en Mathurâ
9765: Vyncke, F. - De godsdienst der slaven
6600: W. Goetze - Der Deutsche Krieg. England, Dänemark und Griechenland. Eine geschichtliche Parallele
5360: W. van Gelder en C. Lekkerkerker - Atlas van Nederlandsch-Indië
2223: W. Dykstra en M. Wiegersma - Barradeel - Rapport betreffende het onderzoek van het Lânskip-genetysk Wurkforbâ fan de Fryske Akademy
8732: W.A. Fasel - De ontzetviering te Alkmaar in de loop der eeuwen - Overdruk uit Alkmaar Ontzet 1573-1973
4695: W.E. Westerhoff, E.F.J. de Mulder & W. de Gans - Toelichting bij de Geologische Kaart van Nederland 1:50.000. Bladen Alkmaar West (19 W) en Alkmaar Oost (19 O) + kaarten
5377: W. Doorenbos - Handleiding tot de geschiedenis der letterkunde (2 delen in 1 band)
4462: W. Moll / E..A. Koch - Een eeuw ziekenhuis-geschiedenis : het Haagsch Gemeente-Ziekenhuis 1823-1923 - Gevolgd door een Overzicht van den tegenwoordigen toestand der Gemeente-ziekenhuizen
6188: W.A Jungschleger, A.J.Plasman & N.C.H.Wijngaards - Ons Tekenen voortgezet - Tekenmethode voor het voortgezet onderwijs
6110: W. Heimburg - Binnen mijne vier muren
2716: W.A. Dewitte - De Spookauto - Een spannend verhaal geweven en geschreven om een rond den Auto
8526: W. Jjocher - Kweekt u deze vissen ook eens! (2 delen)
3663: W.A. Bikkers - De ontwikkeling van het Bluschwezen
152: W.M. Childs - The Town of Reading During the Early Part of the Nineteenth Century
5166: Waal, H. van de - Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800 / een iconologische studie (2 delen)
9693: Waals, J.E. van der - Iris
4135: Waard, R. de - Van speeldoos tot pierement
3788: Waard, C. de - De uitvinding der verrekijkers (Eene bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis)
7929: Waasdorp, J. - Het lot van de kunst
4947: Wachs, V. a.o. - Akt und Mädchen. 130 Erotische Bilder von 16 Spitzenfotografen
3575: WACKERS, P.W.M. - De waarheid als leugen
5782: Wade, A. - Un destin pour l'Afrique
5158: Wadman, A. - Frieslands dichters. Bloemlezing uit Friese lyriek sinds 1880 met vertalingen in het Nederlands
6651: Waechter, F.K. - Wahrscheinlich guckt wieder kein Schwein
843: Wagenaar, J. - Het geheim van den boschrand
2336: Wagenaar, J. - Waterwilg
7233: Wagener, W.A. - Een eeuw binnen met de bel
7234: Wagener, W.A. - Een eeuw binnen met de bel
958: Wagenführ, H. - Der Goldene Kompass. Vom werden und wandel des Geldes
3726: Wageningen, Mark van en Beukel, Dorine van den (design) e.a. - Romantique - Erotic art of the early nineteenth century
666: Wageningen, J.C. van - Goed gezegd zo! Dagelijkse misdrijven tegen onze taal aan het licht gebracht en gehekeld
9784: Wagner, Peter - Lust & Liebe im Rokoko / Lust & Love in the Rococo
4157: Wagner, R. | M.H. Glyn (trans.) - Parsifal. Ein Bühnenweihfestspiel
9307: WAGNER, E. D. - Brüderlein und Schwesterlein - Das junge Geschwisterpaar. Die schönsten Opernmelodien, Volkslieder usw. für Piano zu vier Händen
472: Wagner, W.H. - Der Hölle entronnen. Stationen eines Lebens. Eine Biographie des Malers und Graphikers Leo Haas
6351: Wagner, A. - 143 maal Isaac Israels
1265: WÄGNER, W. - Hellas. Het land en volk der oude Grieken. Bewerkt voor alle vrienden der Klassieke Oudheid. Uit het Hoogduitsch door I.C. van Deventer
2354: Wahl, R. - Kaiser Friedrich Barbarossa. Eine Historie
2288: Wainwright, R. - A guide to the prehistoric remains in Britain. Volume one: south and east
3493: Wal, A. de - De Matthäus-passion van Joh. Seb. Bach. Een kleine studie
8948: Wal, C. van der ea. - Dorpen in de IJsselmeerpolders
9312: Wal, C. van der ea. - Dorpen in de IJsselmeerpolders. Van Slootdorp tot Zeewolde
9558: Wal, Theo J. van der - The Smell of Lead. Translated by Eugene S. Richardson with a print by Eric van der Wal
1551: Wal, T.J. van der - De mens en zijn handschrift
1530: Wal, T.J. van der - Practische handschriftkunde. De techniek der ontleding
1417: Walch, B. - Heilkraft aus der Natur. Gesundheit durch Pflanzen
2304: Walda, D. e.a. - Siberië. De slapende reus ontwaakt
7094: Waldberg, P. - Les initiateurs du surréalisme
9827: Walden, W. & P. Dom - De jongen met de Alpino
381: Waldenfels, H. - Begegnung mit dem Zen-Buddhismus
771: Waldorp, H. - Onze Nederlandse Stoomlocomotieven in woord en beeld
7398: Waldorp, H. - Onze Nederlandse stoomlocomotieven in woord en beeld
7005: Walenkamp, H. - Wat heet geslaagd? Adopties zoals ze bedoeld zijn
9287: Walenkamp, J. & C.H. Goekoop - Portret van Leiden. Karikaturen door Joop Walenkamp
4282: Walker, A. - Stanley Kubrick directs
4150: Walker, F. | W. Schey (trans.) - Hugo Wolf. Eine Biographie
5845: Walker, Ralph C.S. - Kant - The arguments of the philosophers
5008: Walker, J. | L. v. Sauter (trans.) - Die National-Galerie Washington
1021: Walker, C.G. - The great poster trip: Art eureka
9208: Wall, Dorothy - The complete adventures of Blinky Bill
6656: Wall, V.L. van de - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia (deel I)
8494: Wallace-Murphy, T. - De verborgen boodschap in christelijke Renaissancekunst
3542: Wallace, E. e.a. | A. Veth (vert.) - King Kong
3927: Wallace, Brian; Zhaohui, Zhang (eds.) - To the Watchtower: Red Gate Gallery and Contemporary Art in China
908: Wallace, General Lew and Giudicelli, Henri - Famous Paintings Of The World - A Collection Of Photographic Reproductions Of Great Modern Masterpieces
3790: Wallace, J. & J. Erickson | G. Grasman (vert.) - Bill Gates - De rijkste man van Amerika, oprichter van Microsoft, ontwerper van Basic, MS-DOS en Windows
1294: Wallace, A. & B. Henkin - The psychic healing book. How to develop your psychic potential safely, simply, effectively
6713: Walle, A.L.J. van de - Belgique gothique. Architecture, art monumental
2376: Waller, G. | C. Kila (vert.) - Kidnap. De geschiedenis van de Lindberghzaak
7587: Walraven, M.C. - Jan Roëde
3029: Walsch, N.D. | M. Saint-Germain (trans.) - Pratiques de vie
5339: Walsh, A. e.a. - Paulus Potter. Schilderijen, tekeningen en etsen
3125: Walsh, M. - The secret world of Opus Dei
551: Walt Disney / Bewerkt door A.D. Hildebrand - Donald Duck en andere verhalen
513: Walt Disney / Bewerkt door A.D. Hildebrand - Walt Disney's Donald Duck en andere verhalen - Speciale Uitgave van Donald Duck
5535: Walter, B. - Thema en variaties. Autobiografie
9438: Walter Krickeberg - Altmexikanische Kulturen (Mit einem Anhang über die Kunst Altmexikos von Gerdt Kutscher)
8646: Walter, B. - Thema und Variationen. Erinnerungen und gedanken
3840: Walter, B. - Thema und Variationen, Erinnerungen und gedanken
2768: Wandelt, Dr. H.G. - AGFA foto ABC - Fotowenken van de AGFA
7004: Wanderer, Z. & T. Cabot - Uit de put. Een positief kwartaalprogramma na een verbroken relatie
6173: Wang Hsing-pei - Monkey subdues the white-bone demon | Aap verslaat de witte knekelgeest
376: Wangyal, G. | E.Becherer (trans.) - Tibetische Meditationen
5994: Wann, D.L. - Sport psychology
326: Wannenmacher, W. - Uberleben in der Inflation. Wie rette ich mein Geld in der Krise?
678: Wanninger, K. - A la Carte. Speisekarten aus aller Welt
9264: Wanrooy, G. - De zomerfee
7925: Wanrooy, G. - De Bosfee
8607: Wanrooy, M.J. - Leidinggeven tussen professionals
6234: Wansink, D.J. - Het socialisme op de tweesprong
801: Ward, J.W. - Unabridged dictionary of the sensations as if. 3 parts in 2 volumes
2801: Ward, P. - A dictionary of common fallacies. Volume II
5040: Wardwell Lee, E. - Neo-impressionisten. Seurat tot Struycken
9601: Ware, Chris - Rusty Brown
6228: Warner, J. - Chinese papercuts
5185: Warner, P. - Secret forces of World War II
4349: Warner, M. - Best places to photograph North American wildlife
4298: Warner, M. - The dragon empress. Life and times of Tz'u-Hsi 1835-1908. Empress dowager of China
4856: Warner, J. - American singing groups. A history from 1940's to today
5026: Warner, O. - An introduction to British marine painting
4008: Warners, J.D.PH. - Het vierregelig gedicht in de Nederlandse letterkunde sinds de Renaissance
5025: Warnod, J. - Le Bateau-Lavoir 1892-1914
8800: Warnsinck, W.H. - Rederij, schip en research - Een bijdrage tot de practische kennis der exogene factoren die de snelheid van een zeeschip beïnvloeden, alsmede enkele notities betreffende Nederlandse scheepvaart-research
8045: Warnsinck, J.C.M. - De retourvloot van Pieter de Bitter
3400: WARNSINCK, J.C.M. - De vloot van den Koning-Stadhouder 1689-1690
2522: Warrack, A. - The Scots dialect dictionary
5458: Warren, K. - The winner's guide to Texas Hold'em poker
3586: Warren, T.W. & J. Benson | A.E. Steentjes (vert.) - Boven ons de golven
1711: Wasco - Alles leeft en 10 andere verhalen
7868: Waser, M. - Illustrierte Schweizer Geographie (für Schule und Haus mit 180 neuen Illustrationen)
3857: Wassermann, J. - Joseph Kerkhovens dritte Existenz (Exil ausgabe)
3364: Wassermann, J. - Die Kunst der Erzählung
8391: Wassermann, J. - Faber of verloren jaren
679: Wassily Kandinsky - Cours du Bauhaus (Introduction à l'art moderne)
1381: Wassily Kandinsky - Über das Geistige in der Kunst
3458: Wassing-Visser, R. - Sieraden en lichaamsversiering uit Indonesië
8480: Waterfield, R. - Jacob Boehme. Essential readings
5412: Watering, W.L. van de - Terugzien in bewondering. A collector's choice
4130: Waterink J. - Bij ons, in t' land der Saksers - Studies, schetsen en verzen uit Saksisch Nederland door Dr. A.v. Veldhuizen, W.H. Heuvel, F.C. Crone, Jan Willem uut T'Goor en anderen bijeengebracht onder redactie van Dr. J. Waterink
9326: Waterland, A. van - Ergens in Noord-Holland. Gewassen inkt-pentekeningen van Ariën van Waterland
3083: Waterman, W.W. - Wie zei dat je in dezen tijd niet kon lachen?
760: Waterman, W.W. - Amerika filmt. Een visie op Hollywood en op Hollywood's wonderlijke werkwijzen
6406: Watkins, J.W. - The 100 greatest advertisements
909: Wattjes, J.G. - Constructie van gebouwen deel III (3) - Fundeeringen en kelders rioleeringen
2660: Wattjes, J.G. - Berekening van Bouwconstructies deel II - Meer ingewikkelde constructies
6180: Watts, A. | S. Schaup (trans.) - Der Lauf des Wassers. Eine Einführung in den Taoismus
3031: Watts, A.J. - Warships and navies 1973
5224: Watts, A.J. - The loss of the Scharnhorst
1675: Watts, D.J. - Six degrees. The science of a connected age
3640: Watzlawick, P. - Die erfundene Wirklichkeit. Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? Beiträge zum Konstruktivismus
7748: Wauters, Th. - Lief vaderland hou zee
8773: Webb, S. & B. - Indian diary
4550: Webb, K. - The St. Trinian's story
7035: Weber Gunthard Hrsg. (Bert Hellinger) - Praxis Des Familien-Stellens - Beiträge Zu Systemischen Lösungen Nach Bert Hellinger - Dritte, überarbeitete Auflage
4541: Weber, T. - Conflict resolution and Gandhian ethics
3461: Weber, A. a.o. - Hausbuch des guten Tons. Ein Knigge von Heute
5250: Webster, C. & N. Frankland - The strategic air offensive against Germany 1939-1945. Volume IV. Annexes and appendices
1004: Wechel, P. te - Amiroé - Beelden uit het Dajaksche volksleven
890: Weckerin, F.A. - Ein köstlich new Kochbuch von allerhand Speisen, an Gemüsen, Obs, Fleisch, Geflügel, Wildpret, Fischen und Gebachens. | Kommentar von Julius Arndt
6682: Weerd, W. de - De Domeneer van Turfland. Tien jaren evangelisatie-arbeid in de Drentsche veenkoloniën
7971: Weesie, Emile; Ardis Bollweg; Mario Burger; Richard Bun; Remko Wicherson - Een halve eeuw in de goede richting (Lustrumboek snellius 1985-1990)
1776: Wegener, Hans - Wir jungen Männer - Das sexuelle Problem des gebildeten jungen Mannes vor der Ehe Reinheit, Kraft und Frauenliebe - "Der Brunnen" Bücher zur Lebensführung
798: Wehl, N. van - Het moeilijke begin
2235: Wehl, N. van - Aan den waterkant
6308: Wehlte, Kurt - Temperamalerei (Einführung in Werkstoffe und Malweisen)
9830: WEHRLI-FREY, MARIELL - Jesât Nassar genannt Jesus Christus (Band 1+2)
322: Wei-Lang - Das Sutra des sechsten Patriarchen. Herausgegeben von Raoul von Muralt
1928: Weickmann, B. | H. Wapstra (vert.) - Repareer zelf, maar... Doe het goed!
8098: Weide, J. van der - Detective en anti-detective. Narratologie, psychoanalyse, postmodernisme
3299: Weidensaul, S. - Fossil identifier
5324: Weigall, A. - Sappho auf Lesbos. Ihr Leben und ihre Zeit
5944: Weigert, R.-A. - French tapestry
83: Weigert, H. - Kleine Kunstgeschichte der Aussereuropäischen Hochkulturen (Kleine kunstgeschichte der Welt, band 2)
3896: Weijel, J.A. - De mensen hebben geen leven. Een psychosociale studie
3060: Weil, S. | E. Craufurd (trans.) - Waiting for god
9535: Weiler, A.G. ea. - Structuralisme voor en tegen
5917: Weiler, H. - Alpbachalbum
6815: Weill, A. a.o. - Le cafe concert. Affiches de la bibliotheque du Musee des Arts Decoratifs
5430: Weill, P. - A la découverte du vieux Troyes au début du XXe siècle
2640: Weill, E. - Flamme aus Spanien. Der Roman des Ignatius von Loyola
6018: Weinberg, A. - Attorney for the damned
7198: Weinberg, S. - Dreams of a final theory
8866: Weinert, H. - Stammesgeschichte der menschheit
3883: Weingarten, H. - The principles of synastry
4480: Weinreb, F. - Selbstvertrauen und Depression
5743: Weinreb, F. - Die Wurzeln der Aggression
8632: Weinreb, Friedrich - Het Westen en Zen
951: Weinschenk, E. - Die Gesteinsbildenden Mineralien
3750: Weismann, A. - Die Musik in der Weltkrise
2628: Weiss, T. & R. - Contemporary poetry. A retrospective from the Quarterly Review of Literature
4971: Weiss, E. - Sowjetkunst heute. Malerei, Graphik und Skulptur aus der Neuen Galerie-Sammlung Ludwig, Aachen und aus der Ludwig-Stiftung für Kunst und Internationale Verständigung
936: Weiss, E. - Der arme Verschwender
6067: Weiss, W. - Der Tod der Tupilaks. Ein Grönlandbuch
7273: Weitzer, H. - The ultimate in war realism no3. Sonderkommando
9147: Weitzmann, K. ao. - Die Ikonen. Sinai, Griechenland und Jugoslawien
9736: Welch, J. | J. Knipscheer (vert.) - Winter in het bloed
7894: Welch, A. - Glider flying
742: Welden, N. - Idylle met benno
9534: Welderen, W.J. van - Schets eener Parlementaire Geschiedenis van Nederland sedert 1849-1891 - 3 delen (compleet)
6247: Weldon, F. - Angel, all innocence and other stories
5227: Wellekens, H. - Ijslandse volkssagen
4382: Wells, G. - Land transport tomorrow
3742: Wells, D. | B. Los (vert.) - Merkwaardige en interessante puzzels. Een duizelingwekkende verzameling logische en wiskundige hersenbrekers
9012: Wels, H. - Herrnhutters in Zeist. Wonen, werken, geloven
4950: Welsh-Ovcharov, B. - Vincent van Gogh and the birth of cloisonism. An overview
4138: Wember, V. - De wil tot vrijheid
9504: Werbung: Geese, Uwe u. Kimpel, Harald (Hrsg.) - Kunst im Rahmen der Werbung
8046: Werfel, Franz - Paulus unter den Juden - Dramatische Legende in sechs Bildern
9944: Werfel, F. - Musa Dagh und Bernadette nebst anderen Romanfragmenten
1898: Werfhorst, A. van de - Twee Rode Reeën
7930: Weringh, K. van - Van de kip en de gans. Aantekeningen over Nederlandse en Duitse complexen
7771: Werkman, E. - Nederland bouwt tunnels
4182: Wermenbol-Eich, M. - AGA Kookboek
3135: Wermeskerken, Henri van - Door Spanje - Schetsen en verhalen
7326: Werner, K. - Inrichting en onderhoud van kameraquaria
9118: Werner, E. - Werner-Serie: Eene onuitwischbare herinnering; De Geluksbloem; Onder betoovering - Een Held van de Pen; Tot hoogen prijs - Geïllustreerde Uitgave - Met 260 gravures
390: Werner, P. - Das Leben in Rom in alter Zeit
4341: Werth, A. | S. Davids (vert.) - Rusland in oorlog. 1941-1945
4643: Wertheim, W.F. - East-West parallels. Sociological approaches to modern Asia
8484: Werumeus Buning, F.E. - Bouwbeschrijving van een model van het D.S.M.J. Piet Hein
9364: Werumeus Buning, A. - Onze marine-glorie
6141: Werumeus Buning, A. - Marine - Schetsen
5673: Wesselink, J. - Reisboek voor de provincie Gelderland
8575: Wesselink, J. - Schilders van den Veluwezoom
2693: Wessels, A.M. - Ons Zeeuwsch verleden
861: Wessem, H.J. van (bewerking) - Het Nieuwe Jumperboek - Nieuwe Handleiding voor het Haken en Breien van Jumpers, Japonnen, Jersey's, Mutsen, enz. voor Dames en Kinderen - Nieuwe Serie HAndwerkboeken - Deel 2
6348: West, R. - The only poet & short stories
6089: West, R. - The strange necessity. Essays and reviews
4441: West, A.M. & V. Hill | A. Verbeek (vert.) - Huis van de angst
1395: Westenberg sr., G.W.C. - Voordrachten (monologen) in poëzie en proza
7826: Wester, J. - Geschiedenis der veeartsenijkunde
8267: Wester, R. - Frankrijk volgens de Fransen. De mooiste verhalen over Frankrijk
4076: Westering, P.C. van - De mens achter de musicus
6975: Westerling, R. - Ich war kein Rebell (Meine Abenteure in Indonesien)
5032: Westfehling, U. - Rokoko und Revolution. Französische Druckgraphik des späten 18. Jahrhunderts
3571: Westhoff, V. e.a. - Plantengemeenschappen in Nederland
9300: Westrup, D. - Wageningen veranderd gezicht 1900-1982
2946: Wetering, W.J. van de - Het enneagram als weg naar verandering. Persoonlijkheidstypologie
710: Weverbergh, J. - Ufo's in het verleden. Een documentaire
664: Weyergans, F. - Mystieken onder ons?
6955: Weyk, L. - Koncentrisch kantabilee
6084: Wheeler Wilcox, E. - Poems
5976: Wheeler F. G. - Billy Whiskers' Travels
1745: Whelan, R. - Robert Capa. A biography
9933: Whistler, H. & Kinnear, N. B. - Popular Handbook of Indian Birds
8837: Whitcombe, C. - Golf
3876: White, S. - The new astrology
8783: White, D. - Golfing record book
4913: White, W. jr. - The Kodak workshop series. Close-up photography
5901: Whitfield, E.&.J.&C. - De finishing touch met verf en papier
5337: Whitford, F. - Oskar Kokoschka, a life
9422: Whiting, C. - The search for gestapo Müller. The man without a shadow
6617: Whitlock, Ralph - Dorset Farming
5763: Whittall, N. - Starting soaring. A guide for the new hang-glider pilot
6595: Wiarda, R. - Taine et la Hollande
988: Wichmann, H.& S. - Schach. Ursprung und wandlung der Spielfigur in zwölf Jahrhunderten
7147: Wicke, P. - Rockmusik, Zur Ästhetik und Soziologie eines Massenmediums
5659: Wicke, P. - Rockmusik. Zur Ästhetik und Soziologie eines Massenmediums
9798: Wickert, Ulrich - Das Buch der Tugenden
635: Wickler, W. - Mimikry. Nachahmung und Täuschung in der Natur
534: Widengren, G. - Iranische Geisteswelt. Von den anfängen bis zum Islam
9441: Wiedenhof, J. - Grammatica van het Mandarijn
5253: Wiedermann,A. - Die Wiener Bäckerkunst
268: Wiedmer, J. - Heisses Gold. Ein aktueller Tatsachenbericht über den Goldschmuggel
3402: Wiegeraad, B.J. - Hugo Visscher (1864-1947). Een calvinist op eigen houtje. A calvinist all by himself. Ein Kalvinist auf eigene Faust
686: Wiegersma, H. - Volkskunst in de Nederlanden. Klein-beeldhouwwerk
3705: Wielen, P. van der - Leer- en handboek der recepteerkunde deel I. Algemeene en bijzondere receptkunde
3843: Wielen, P. van der - Leer- en handboek der recepteerkunde deel I. Algemeene en bijzondere recepteerkunde
8561: Wiener, L.W. - Duivels jagen
1811: Wieringa, J. & P.J. Rijkoort - Klimaat van Nederland 2: Windklimaat van Nederland
2792: Wieringen, J.H. van - De voorhistorische mens
8132: Wierper, A. & J. Bosmans - Ziekten van deze tijd
9318: Wiersma, J.P. - [50] Vijftig Jaar Elf-Steden-Tochten 1890-1940 - Friesche Schaatsensport en Schaatsen-Industrie
5918: Wiersma, N.S. - Technische wenken voor de modelspoorbouwer
8719: Wiese, J. von - Schliemann ontdekt Troje
7432: Wiesel, E. - Een Jood, vandaag
5139: Wiesenthal, S. | M. de Metz (vert.) - Zeilen der hoop. De geheime missie van Christoffel Columbus
5747: Wigman, A.B. (Aquarellen en tekeningen Rein Stuurman) - Roofvogels en vederspel - Plaatjesalbum
5862: Wigman, A.B./ Rein Stuurman aquarellen - Eendenvolk - Plaatjesalbum
5721: Wigman, A. B. & (Foto's Kees v.d. Burg) - Vogelpracht in Avifauna 4 delen
1008: Wigman, A.B. (platen Stuurman, Rein) - Steltlopers - Plaatjesalbum
2782: Wijdeveld, G. - Het voorschot
2471: Wijhe-Smeding, A. van - De domineesvrouw van Blankenheim
8405: Wijhe-Smeding, A. van - In de witte stilte
2178: Wijhe-Smeding, A. van - Ik verwacht het geluk
2165: Wijhe-Smeding, A. van - Tusschen twee droomen
2167: Wijhe-Smeding, A. van - In de witte stilte
1825: WIJHE-SMEDING, ALIE VAN & J.B. HEUKELOM (Boekverzorging) - De ontmoetingen van Rieuwertje Brand
5674: Wijk, J. C. van - In den duvelshoek en elf aendere vertelsels (in de Nederbètoewsche taol)
9459: Wijk, R. de & C. Relk - Doelwit Europa. Complotten en aanslagen van moslimextremisten
756: Wijk, P.J. & K. Bos - Bedrijspluimveehouderij
3935: Wijk, A.G.A. - Passie & poen. Hoe ik werkelijke rijkdom ontdekte
3261: Wijk, N. van - Franck´s etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal
5615: Wijnaedts Francken, C.J. - Wijsgeerige geschiedbeschouwing
5865: Wijnaendts Francken, C.J. - Kort woordenboek van wijsgeerige kunsttermen
6520: Wijnaendts Francken, C.J. - Kort woordenboek van historische en mythologische personen uit de Grieksch-Romeinsche oudheid
6589: Wijnand, J.H. e.a. - Het schipryck Amsterdam
6741: Wijnman, H.F. e.a. - Historische gids van Amsterdam
1336: WIJNMAN, H.F. - Mr. Lieven van Coppenol Schoolmeester-Calligraaf
9470: Wijs-Mulkens, E. de - Wonen op stand. Lifestyles en landschappen van de culturele en economische elite
9179: Wijsenbeek, L.J.F. & A.M.L.E. Erkelens - Delfts zilver. De wandtapijtkunst te Delft
7926: Wijsenbeek, L.J.F. & A.M.L.E. Erkelens - Oud Delft 1. Delfts zilver | De wandtapijtkunst te Delft
9219: Wil van Berkel; Bébé Bertels; Eric Bremer; Wim Swart e.a. - Liemers College Zevenaar 1965-1975 - 2e lustrum
3084: Wilber, Ken - A Sociable God - Toward a New Understanding of Religion
7181: Wilde, H. de - Kabouter Smulgraag wordt mager
9314: Wilde, E. de ea. - Collection Alla et Bénédict Goldschmidt
5599: Wilde, H. | P. Grashoff (vert.) - De politieke moord
4928: Wilde, E. de e.a. - Willem de Kooning. Het Noordatlantisch licht. The North Atlantic light. 1960-1983
7744: Wilde, I. de - 249 vrouwen na Aletta Jacobs
5432: Wilde, O. - A Critic in Pall Mall
3234: Wilde, E. de e.a. - Moderne Nederlandse schilderkunst. Modern Dutch Painting. Stedelijk Museum Amsterdam
4102: Wilde, Ina de - Heel even stond de trein stil
459: Wildemeersch, G. - Het teken van de Ram. Bijdragen tot de Claus-studie, deel 3
6370: Wildenstein, G. - Chardin
1902: Wilder, I. de & N. Dierckx - De fietskuren van Nicole en Ingrid. 71895 km met de fiets in vier jaar rond de wereld
1666: Wildiers, N.M. - Het wereldbeeld van Pierre Teilhard de Chardin
2812: Wilenski, R.H. - John Ruskin. An introduction to further study of his life and work
6776: Wilhelm, J. - La vie a Paris sous le second empire et la troisième république
3696: Wilhelm R. Valentiner - Rembrandt - Des Meisters Handzeichnungen 2 delen (2 Banden)
7662: Wilkens, P. - Niedere Tiere im tropischen Seewasseraquarium. Band II
6905: Wilkerdon, W. van - Een leugen maar - Een verhaal uit het leven
3181: Wilkes, P. - The education of an archbishop. Travels with Rembert Weakland
3508: Wilkeshuis, C. - Avonturen in Lutjeputje
9751: Wilkeshuis, C. - Een jongen van de zee
2704: Wilkeshuis, C. - Met nieuwe moed
5690: Wilkinson, L.P. - The Roman experience
5867: Will Geerlink - Moord bij eb - En andere Haagse en Wassenaarse detective-verhalen
785: Will Bradley (?) - A collection of type and Ornament (Displayed in the nummer of Will Bradley - Typographer Extraordinary)
7681: Willberg, H.P. - Aubrey Beardsley. Zeichnungen
8183: Wille, J. - Taalbederf door de School van Kollewijn
67: Willem Frederik Hermans - Die Tränen der Akazien
3879: Willem de Boer; Willem Gruppen; Bert Steenbergen - Linde - Het dorp dat wandelde
2248: Willem Elsschot - Three novels - Soft soap / The leg / Will-o'-the-Wisp
5949: Willems, L. - Kostuumgeschiedenis
7712: Willemsma, I. - Aanzichttekeningen
4515: Willett, J. | B. Schwarz (trans.) - Explosion der Mitte. Kunst+Politik 1917-1933
3254: Willetts, R.F. - The civilization of ancient Crete
9677: William Law / Edited by Spencer Sidney - The Spirit of Prayer and the Spirit of Love
8253: William Henry Davies (preface by George Bernard Shaw) - The Autobiography of a Super tramp
2843: William, Ryan - Scientific Draughts
4522: Williams, C.A.S. - Outline of Chinese symbolism and art motives
6913: Williams, J. | R. Latour (trans.) - Manuscrits espagnols du haut moyen age
3462: Williams, A.M. - Collins' graphic English dictionary. Etymological, explanatory, and pronouncing. With copious appendices
8005: Williams, Sir William Emrys - The Penguin Story MCMXXXV – MCMLVI (1935-1956)
5095: Williams, B. | W. Dittel & A. Viviani (trans.) - Descartes. Das Vorhaben der reinen philosophischen Untersuchung
6179: Williams, T. - Eight mortal ladies possessed. A book of stories
2789: Williams, W.L. - The spirit and the flesh. Sexual diversity in American Indian culture
425: Willms, J. - Bùcherfreunde Bùchernarren. Entwurf zur Archäologie einer Leidenschaft
1729: Wills, G. - Papal sin. Structures of deceit
7628: Willsberger, Johann; Toynbee, Arnold - Clocks & Watches - 600 years of the World's Most Beautiful Timepieces
4278: Willy Vandersteen - Suske en Wiske - Ministicker boek
7366: Willy Vandersteen - De grote ivoorsnavel - Karl May nr. 22
6810: Willy Vandersteen - De avonturen van Suske en Wiske 10 - De tamtamklopper
8270: Willy Vandersteen - Strip Klassiek - De avonturen van Suske en Wiske - De gekalibreerde Kwibus
5732: Willy Vandersteen - De familie Snoek - Snoek in het huishouden
2125: Willy Vandersteen - De avonturen van Suske en Wiske 17 - De brullende berg (in tweekleurendruk)
3552: Willy Lohmann - Kraaienhove - Het Bella mysterie Grizelda en de vreemde verschijnsels
9386: Wilmer, C.C.S. - Utrecht getekend. Vier eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografische atlas van het gemeentearchief
8626: Wilmer, V. - Jazz people
9104: Wilmer, C.C.S. - De getekende stad - Utrecht in oude tekeningen 1550-1900
7808: Wilmink, W. - Spelende meisjes
7579: Wilson, P. - Het grote boek van de rust op het werk
7510: WILSON, Sarah - Matisse
2667: Wilson, T.W. a.o. - Der Friedens-Nobelpreis von 1917 bis 1925
2810: Wilson, E. - Letters on literature and politics 1912/1972
4378: Wilson, M. | M.J. Molina (trans.) - La National Gallery Londres
3502: Wilson, C. | W. van Broekhoven (vert.) - Van Freud naar Maslow. Nieuwe wegen in de psychologie
3467: Wilson, C. - The occult
2775: Wilson Ross, N. | C. Elsen (trans.) - Trois voies de la sagesse asiatique
3620: Wilson, A. & L. Bek - What colour are you? The way to health through colour
1323: Wilson, C. | R. Zeschitz (trans.) - Rudolf Steiner. Verkünder eines neuen Welt- und Menschenbildes
9732: Win, O. & R. Reinderhoff - Met de Trekpot op avontuur
8113: Winden, M. van - Rijk blijven
5759: Windgassen, A. - Vrouwen van dictators. Heulen met de macht
1187: Windisch, H. - Die neue Foto-Schule
7256: Wingate, J. - Het vliegdekschip
4862: Wingen, E. - Adriaan Korteweg (1880-1917). Portret van een vergeten kunstenaar
7611: Winkel, C. van - Anish Kapoor
6719: WINKEL, J. TE / WIEDER, F.C. - Geschiedenis der Nederlandsche taal - Met eene Kaart
8086: Winkelhuis, M. - Toeters & bellen aan tafel. Duizenden alfabetisch geordende wetenswaardigheden voor aangename ontvangsten
9737: Winnen, P. - Pedaalridder. De beste verhalen
935: Winsloe, C. - Passeggiera
4687: Winsor, D. - The Dream of Bath
7980: Winter, Jan de - Rumoer in Rotterdam
8123: Winter, A. & R. - Hersenwerk
7176: Winterbotham, F.W. - De naziconnectie. Belevenissen van een meesterspion in Hitler-Duitsland
3808: Winterson, J. - Sinaasappels en demonen
6319: Winterson, J. - The world and other places
8470: Winterstein, A. von | W. Oranje (vert.) - Dürers Melancholie. Een psychoanalytische beschouwing
4195: Wirth, I. - Mit Menzel in Bayern und Österreich
8482: Wirth, I. - Mit Adolph Menzel in Berlin
2181: Wirth, Z. - Burgen und Schlösser in böhmischen Ländern
8200: WISCHNITZER, M. - Die Juden in der Welt. (Gegenwart und Geschichte des Judentums in allen Ländern)
6250: WISDEN/ENGEL, Matthew - Wisden Cricketers' Almanack 1993
550: Wise, T. - Artillery equipments of the Napoleonic wars
2839: Wise, A. - Weapons in the theatre
567: Wit, J. e.a. - Het lied en de kerk. Hymnologische opstellen
1785: Wit, M. de - Kinderkleding. Adviezen, basispatronen, materialen
4417: Witchell, N. - The Loch Ness story
5907: Witham Fogg, H.G. | K. Plantinga (vert.) - De groentetuin van A tot Z. Groenten, fruit, kruiden
8387: Witkamp, P.H. - Aardrijkskundig woordenboek van Nederland
8912: Witkamp, P.H. - Geschiedenis der zeventien Nederlanden. Deel I en II
3806: Witkin-Lanoil, G. - Stresssituaties bij vrouwen. Herken het bij uzelf, leer er mee leven
3807: Witkin-Lanoil, G. | I. Bronswijk (vert.) - Stresssituaties bij mannen. Herken ze bij uzelf en doe er wat aan!
9611: Witkowski, G. - Lessing
7290: Witt Huberts, F. de - Haarlem's heldenstrijd in beeld en woord 1572-1573
2544: Witt Huberts, F. de - Vreemde levens en raadselachtige gebeurtenissen
4909: Wittert van Hoogland, R.W.C.G.A. - Een halve eeuw Militaire Luchtvaart
9392: Witteveen, J. & P. Karstkarel - Leeuwarden een hoofdstad belicht
5892: Witthöft, H.J. - HAPAG. Hamburg-Amerika Linie
557: Wittkampf, Willem - Morgen ben ik thuis - Bernardus B. en de watersnood
3090: WITTKOWER, Rudolf - Architectural Principles (in the Age of Humanism)
8333: Wittop Koning, M. - In en om de vliegenkast (Eene verzameling voorschriften tot het smakelijk verwerken van spijsresten)
4653: Wittop-Koning, M. - Seizoenen-kookboek voor een gezonder leven
4129: Wittop-Koning, M. - Eenvoudige berekende recepten
3327: Wittop-Koning, M. - Honderd gebak-recepten
1372: Woelinga, R. & W. van der Mark - Verbeter uw direct-mail brieven
9497: Woensel, J.T.W.H. - Woningbouwvereniging Lelystad 1977-1993
8084: Woerden, I. van - Undercover in de ouderenzorg. Dagboek van een bejaardenbroeder
731: Woessner, D. - Buch der Rosen
2760: Woestijne, K. van de - Wiekslag om de kim. Het menschelijk brood. De modderen man. God aan zee. Het bergmeer
9584: WOESTIJNE, Karel van de - Beginselen der chemie
9130: Woimant, F. ao. - De Bonnard à Baselitz. Estampes et livres d'artistes
8242: Wolf, H.C. de - Geschiedenis van het R.C. Oude-Armenkantoor te Amsterdam
5162: WOLF, V. - Gast in der Heimat (Roman)
5742: WOLF & DUPEYRON - LE FILET ANCIEN AU POINT DE REPRISE 174 MODELES ARTISTIQUES INEDITS II [2]
4777: Wolf, E. - Selections 1 from Polaroid collection
7698: Wolf, I. & H. - Damals in Bonn
5626: Wolf-Catz, W. - Het doktershuis aan de Torenlaan
3219: Wolf, Henk de - Fokkie Flink en de mannen van het geheimzinnige kasteel
8671: Wolf, M. - Almost a foreign country. A personal geography in columns and aphorisms
5842: Wolf, H. - Persoonlijkheid en geestesleven. Wijsgeerige en letterkundige studies
3592: Wolf, J. | S.C.J. Bertram (vert.) - De tabak en de tabaksfabrikaten. Omvattend: De geschiedenis, de teelt, de aard en de productie, de behandeling, de chemie en indeeling, het handelsverkeer, de wereldstatistiek, de beteekenis der tabak uit sociaal en hygiënisch oogpunt en ten ...
3166: Wolff, H.E.W. - Kleuren (De ontwikkeling en toepassing der kleurenfotografie)
7071: Wolff, E. - Felix Mendelssohn Bartholdy
885: Wolff, W.J. - Ecology of the Wadden Sea. Vol. I-III
2203: Wolff, H.M. - Die Weltanschauung de Deutschen Aufklarung
2679: Wolff, P. - Feyenoord '70/'71
3509: Woller, J. | M.J. Molanus-Stamperius (vert.) - Van de fjorden naar de Boroboedoer
2855: Wolliver, R. - Hoot! A 25 year history of the Greenwich village music scene
2735: Wolsey, B. en Waldorp, J. (verzameld door) - Zangzaad voor kampeerders - Een bundel liedjes (deel 1)
9353: Wolters-Meyer, F.J. - Over kabouters en elfjes
1921: Wolthuis, L.J. e.a. - De vereniging van 1892 en haar geschiedenis
2310: Wolveren, F. van - Vijftig jaar karakter in food
2267: Wood, J. - Speed in style. The origins and development of the grand touring car
5265: Wood, R. - Howard Hawks
3424: Wood, I.S. - Ireland during the second world war
821: Wood, E. - Grundriß der Yogalehre. Die Praxis und die Gedankenwelt
4634: Woodland, L. - The Yellow Jersey companion to the Tour de France
1167: Wooldridge, D. - Charles Ives: a portrait
5575: Woolf, V. / Nicolson, N. - The Question of Things Happening - The Flight of the Mind - The Letters of Virginia Woolf - volume 1&2
6295: Woolf, V. - Contemporary writers
6189: Woolf, V. | F. Spalding - Paper darts
3451: Woolf, V. & L. | J. van Helmond (vert.) - Schrijversdagboek I. (1) 1918-1932
9432: Wooller, M.P. - The historic city of Bath, England
783: Wörishöffer, S. - Robert de scheepsjongen
797: Wörishöffer, S. - De verrader. Een verhaal uit de Far-West
3799: Workum, Jacques van / Met ill. H. Pieck - De redder van het vaderland
7759: Worldwide Church of God - Hymnal - Worldwide Church of God
1901: Worldwide Church of God - The Bible Hymnal
3506: Wormser, C.W. - Bouwers van Indië V: Frans Junghuhn
4091: Wörner, K.H. - Geschichte der Musik. Ein Studie- und Nachschlagebuch
1499: Wortel, Kees / Adriaan Soeterbroek e.a. - Lange nachten – The Alcmar blue express expeditie in Rusland
5796: Worth, Katherine (edited) - Beckett the shape changer - A symposium
8335: Wortman, E. - Bijna te laat
1097: Wotzkow, H. - The art of hand lettering. Its practice and mastery
2408: Woude, J. van - Van hart tot hart
1832: Woude, J. van - Hollandsch binnenhuisje
110: Woude, J. van - Tusschen servet en tafellaken. Gezellige praatjes met onze Hollandsche jongens
82: Woudt, K. - De geschiedenis van een Zaanse familie-onderneming
2031: Wouter E. van Gulik - De stationaire motor - deel II
4121: Wouters, R. - Fuck! Ik ben een feminist
9624: Wouters, A.E. - Suriname. Toeristische en historische informatie
8975: Wouters, F. - Door tien eeuwen Graafse historie
9557: Wouters, D. - Liederen uit de oude doos 4 delen
5927: Wowk, K. - Playing cards of the world. A collector's guide
7922: Wragg, D. - Second World War carrier campaigns
7581: Wright, R. - Time among the Maya. Travels in Belize, Guatemala and Mexico
4303: Wright, L.B. | E. Brouwer (vert.) - Shakespeare's Engeland
342: Wright, F.L. - Frank Lloyd Wright: Writings and buildings
5856: Wright Mills, C. - The marxists
2936: Wright, L.B. | E. Brouwer (vert.) - Shakespeare's Engeland
3436: Wright, G. | R. Koopman (vert.) - Het nieuwe sportboek. Met meer dan 50 takken van sport
8928: Wu, A.K. - Turkistan tumult
4975: Wulf, R. & B. Schneidewind - Über den Dächern von Berlin
7732: Wundshammer, B. & W. Schlösser - Deutsche Chronik 1954
5846: Wundt, W. - Einleitung in die philosophie
1116: Würthwein, E. - Der text des Alten Testaments. Eine Einführung in die Biblia Hebraica
4131: Wuytack, J. - Kreatief musiceren
2884: Wygerinck-Schelbergen, M.C. - Yalahi... Laten wij gaan jagen. Handboek voor welpenleidsters
9782: Wyk Louw, N.P. van en Biezen, J. - Voortbestaan in gerechtigheid
7400: Wykes, A. - Gambling
6174: Wyss, J.R. - Le Robinson Suisse
8454: Xenophon | H.H.J. Brouwer - Het gastmaal
5146: Xu, M. & L. Engelman - Dochter van China
8541: Yallop, David - To the Ends of the Earth: The Hunt for the Jackal
5433: [YAVETZ] MALKIN, I.& Z.W. RUBINSOHN (ed.) - Leaders And Masses In The Roman World - Studies In Honor Of Zvi Yavetz
6218: Ybarra, T.R. | L. Riemens (vert.) - Caruso. Een gouden stem verovert de wereld
7740: Ylstra, B. - Dagboeknotities
4078: Yogananda, P. - Sayings of Yogananda. Inspiring counsel to disciples
3962: Yokoi, Y. a.o. - Zen Master Dogen. an introduction with selected writings
3616: Young, P.M. - Zoltán Kodály A hungarian musician
7219: Young, D. - Rommel
8739: Young, E. - Die grossen Meister der Malerei. Bartolomé Murillo. Werkverzeichnis
4640: Young, Sarah - Jezus hoort je - Dagelijkse gebeden van geloof, hoop en liefde
4062: Yrrah - Cartoons
1049: Yrrah / Trudy Nijman & Leander Lammertink - Zwart bloed
8634: Yunus, M. | C. Mouwen (vert.) - Bankier voor de armen
2010: Yvert & Tellier Champion - Catalogue prix-courant de timbres-poste
9513: Yvette GUILBERT - Autres temps, autres chants
163: Zacharias, G. - Satanskult und Schwarze Messe. Ein Beitrag zur Phänomenologie der Religion
6433: Zaehner, R.C. - Mysticism Sacred and Profane - An Inquiry into Some Varieties of Praeternatural Experience
7229: Zalinge, P. van & N. Smeding - Het frettenboek
1205: Zamenhof, L.L. - Fundamento de Esperanto (Fundament van Esperanto)
6186: Zanden, J.L. van - Arbeid tijdens het handelskapitalisme - Opkomst en neergang van de Hollandse economie 1350-1850
9759: Zantwijk, R. van - Handel en wandel van de Azteken. De geschiedenis van voor-Spaans Mexico
3810: Zanuso, B. - The young Freud. The origins of psychoanalysis in late nineteenth-century Viennese culture
5600: Zaraï, R. - Mes secrets naturels pour guérir et réussir
9711: Zarnecki, G. - The monastic achievement
6992: Zarro, R.A. & P. Blum - The phone book. Breakthrough neurolinguistic phone skills for profit and enlightenment
85: Zborzill, E. | S. de Bruin (vert.) - De kunst om honden te dresseren, naar eene gemakkelijke nieuwe methode
2688: Zbrojovka Brno - JAWA 250 c.c.- Bedienungsvorschrift für das Motorrad
8893: Zee, D. van der - Dewi Angreni (Een oud-Javaansche legende)
4631: Zee, E. van der - Levenslust. Leef met zin!
5758: Zee, H. & B. van der - 1688. Revolution in the family
6061: Zeeman, H. - La Tisba, of de schoone Venetiaansche toneelspeelster
9289: Zeeuw, P.W. de - Gewogen en te licht bevonden. 75 jaar Keuringsdienst Dordrecht. 1908-1983
2402: Zeggelen, M.C. van - Dona Alve
5640: Zeggelen, M.C. van - Het zeerooversjongentje
2977: Zeggelen, W.J. van - De dichtwerken van W.J. van Zeggelen, eerste deel
2032: Zehle, S. &. L. Breier - Die Bogner Story
7536: Zeist, L.S. - Rinze Hamstra1895-1974
8497: Zell, T. | B.C. Goudsmit (vert.) - Hebben de dieren verstand?
927: Zeman, Z.A.B. - Nazi propaganda
6898: Zemichael, Gebre, Crouset, Gerda - De ijssalon van meneer Mebrat
5586: Zentner, K. - Illustrierte Geschichte des Dritten Reiches
220: Zernickow, K. - Jetzt und hier. Auf dem Zen Weg
3959: Zeylmans van Emmichoven, F.W. | A. Esterl (trans.) - Rudolf Steiner
539: Ziegler, G. - Das Schwarze Paris. Die Geschichte der berühmten Kriminalfälle und Skandale vom Mittelalter bis heute
1728: Zijpp, N. van der - Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland
3864: Zille, Heinrich. - RUND UM'S FREIBAD
2468: Zimmer, H. - Mythen und Symbole in Indischer Kunst und Kultur
835: Zimmer, H. - Kunstform und Yoga im indischen kultbild
221: Zimmer, H. - Mythen und Symbole in indischer Kunst und Kultur
3829: Zimmer, H. - Philosophie und Religion Indiens
9585: Zimmermann, W. - Grosser Deutscher Bauernkrieg
5477: Zimmermann, E. a.o. - 20. Juli 1944
7695: Zinn, M. - Multipolster
3819: Zipperlen, W. - Geillustreerd veeartsenijkundig handboek (voor elken Landman, voor ieder die Dieren of Vee houdt)
7694: Zoest, A. van - Niets gaat vanzelf
6788: Zoethout D.A. red. - De schatten der aarde
5634: Zola, E. - De Fransch Duitsche Oorlog of de laatste stuiptrekkingen van het Fransche Keizerrijk (2 delen in 1 band)
9216: Zomeren, K. van - De nodige singels en pleinen
2137: Zomeren, K. van | T. Hauth - Lord Byron war auch hier
3600: Zonderhuis, N.E. & S. Carrilho - 13-moon diary of natural time. A way to live the ancient Maya calendar
2169: Zook, D.H. jr. & R. Higham - A short history of warfare
485: Zoomers-Vermeer, J.P. - Het bonte tuintje
2485: Zoomers-Vermeer, J.P. - De jonge kruisweg
1190: Zoomers-Vermeer, J.P. - Japie Groen gaat op avontuur
7100: Zuffi, S. - Rembrandt
5512: Zuidhoek, A. - Zeerovers van de gouden eeuw
3438: Zuidhoek, A. - Afzien op zee. Aan boord van zeilschepen
4110: Zürcher, E. - Het boeddhisme. Ontstaan en verbreiding in kaart, woord en beeld
5055: Zurhorst, C. - The first cowboy
183: Zuydgeest, M.P. en Borsboom, J. - Vol en zoet - Een geschiedenis in woord en beeld van de Nederlandse Noordzeevisserij tussen 1900 en 1975
4821: Zuylen, B. van - Rebels en beminnelijk
4439: Zwaag, P.van der - Wouter van Doeveren 1730-1783
2669: Zwaan, J. - Nederlands-Indië 1940-1946. Deel I-III
5210: Zwaan, T. e.a. - Het Europees labyrint. Nationalisme en natievorming in Europa
9961: Zwagerman, J. - De buitenvrouw
9962: Zwagerman, J. - Vals licht
1925: Zwagerman, J. | M. den Hertog-Vogt (trans.) - Kunstlicht
4033: Zwart, K. - Vogelboek. Zangers en krassers bij huis en schuur, in tuin en park, langs weg en gracht, in weide, veld en bosch, aan plas en strand
5977: Zwart, H. - Ethische consensus in een pluralistische samenleving (De gezondheidsethiek als casus)
7786: Zweig, Arnold - Einsetzung eines Königs - Roman
9094: Zwerfmans, B. - Onder Zeelands hoge hemel. Natuurstudies
683: Zwiers, L. - Waterbouwkunde (5 losse delen)
9786: Zwikker, W. - Een strijd om Griekenlands toekomst
6605: Zycha, A. - Deutsche Rechtsgeschichte der Neuzeit
[an error occurred while processing this directive]

5/9