Antiquariaat De Alkenaer
Ritsevoort 36, 1811 DP Alkmaar, The Netherlands. Tel.: +31 (0)72 511 17 98            Email: info@alkenaer.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7590: Paul Cuvelier - Wapi en de betoverde paarden
5470: Paul Verlaine - Vers
4046: Paul van Ostaijen (Inleiding Gaston Burssens) - Gedichten - Music-Hall, Signaal, Feesten van angst en pijn, Eerste boek van Schmoll
7637: PAUL, JEAN - Die wunderbare Gesellschaft in der Neujahrsnacht - Mit elf Handätzungen von Wilfried Blecher
3701: Paul Verlaine - Quinze jours en Hollande - Lettre un ami avec un portrait de l'auteur par Ph. Zilcken
7101: Pauli, T. - Mantegna
9651: Paulissen, M. - De levenskijk van een vrijdenker
4954: Paulson, R. - The art of Hogarth
7582: Paulus, G.J. - Op de stoomlokomotief. Verhalen van een machinist en het taalgebruik van toen
4427: Pauvert, J.-J. | T. Buckinx (vert.) - Markies de Sade in levende lijve. Een natuurlijke onschuld 1740-1783
5078: Pauw, B. & R. van Rossum - Een zegevierend moment. Zeventien epifanieën
4257: Pauwels, L. - Gurdjew der Magier
1755: Pavese, C. - De duivel op de heuvels
5244: Pawlett, Raymond - Tai Chi - A Practical Introduction
8791: Pawlicki, C. - Get the edge at roulette. How to predict where the ball will land!
2779: Paxton, J. - The everyman dictionary of abbreviations
8673: Payne, E.F. - Dickens days in Boston
5424: Payne, R. - The crusades. A history
696: Payzant, Geoffrey - Glenn Gould - Music & Mind Revised Edition
1681: Pearce, J.C. - Terug naar de intelligentie van het hart. Het einde van de religie en de wedergeboorte van de geest
6327: Pearson, M. - The beauty of clocks
2903: Pearson, J. - Façades. Edith, Osbert, and Sacheverell Sitwell
3237: Peary, D. - Close-ups. Intimate profiles of movie stars by their costars, directors, screenwriters and friends
987: Peck, W.H. - Egyptian drawings
281: Pedersen Bjergaard, J. (Bewerkt door C.A.M. Spruijt) - Practische hoenderteelt
7671: Pedersen, B.M. - Graphis design 91
7531: Peeer, H.F. van e.a. - Gorcum, een oude stad maar heerlijk jong
8044: Peer, H.F. van - Een Gorcumer die historie schreef
6937: Peer, W. van - Lees meer fruit. Kinderen en literatuur
657: Peereboom, K. - Van Jaap Eden tot Ard Schenk
4822: Peereboom, J.J. - Vraag niet waarom. Journalen 1978-1988
4823: Peereboom, J.J. - Ik ben niets veranderd. Journalen
5437: Peereboom, K. - Van Jaap Eden tot Ard Schenk
3777: Peereboom, K. - Het Parool. Van illegale nieuwsbrief tot modern dagbladbedrijf
87: PEETERS, K.C. - FLÄMISCHES VOLKSTUM
3093: Peeters, C.J.A.C. - De liturgische dispositie van het vroegchristelijk kerkgebouw
197: Pegaso, O. - Manuale della magia e della stregoneria
2933: Peggy Guggenheim - Surréalisme + abstraction / Surrealisme + abstractie (Catalogue 77)
3323: Peisker, C.H. - Luther. Evangelien-Synopse
1413: Pek, J.E. van der e.a. - Voordrachten over bouwkunst. 7 delen
3132: Pender, L. | J. Stevens (vert.) - De rode ogen van Kali
894: Penn, H. - An Englishwoman's garden
6034: Penn Warren, R. - World enough and time. A romantic novel
7324: Penner, F. - Melita de messenwerpster ("Fred Penner's reportages No. 4; compleet verhaal met 187 beelden")
2396: Penning, A. - Wilde vaart
6736: Penning, L. - Naar huis. Een historische novelle uit de dagen van gravin Jacoba's ondergang (1427 en 1428)
8829: Penning, L. - Het beleg van Gorkum
1173: Penning, L. - Voortrekkersbloed
1005: Penrose, R. - Tàpies
4167: Peper, C.E. - Tapping dynamics
1184: Peper, W. - Technik der Chiropraktik
2975: Pepper, E. & J. Wilcock - Magical and mystical sites. Europe and the British Isles
7163: Pepys, Samual junior - A Diary of the Great Warr
2127: Percy Harris Introduction / Adams, Gilbert (commentary) - Photograms of The Year 1949 (Photographs)
3068: Percy Muir - English Children`s Books 1600 to 1900
5777: Perelaer, M.T.H. - Borneo van Zuid naar Noord - Ethnografische roman - Tweede deel
5832: Perelaer, M.T.H. - De Bonische expeditien. Krijgsgebeurtenissen op Celebes in 1859 en 1860. Volgens officiëele bronnen bewerkt 2 delen
2778: Perelman, S.J. - Listen to the mockingbird
2276: Peremans, W. & J. Vergote - Papyrologisch handboek
3891: Perk, K.J. - Autorijden zonder vrees
5444: Pernoud, R. - Les hommes de la croisade
1596: Perowne, S. | R. Hermstein (trans.) - Römische Mythologie. Mit 27 farbigen und über 100 einfarbigen Abbildungen
7529: Perquin, N.G. - De gouden kroon op het Rotterdamsche gezellenwerk
9424: Perrett, B. - Gunboat! Small ships at war
1233: Perrin, J. e.a. - De grote trek der vogels
7420: Perrins, C. - Birds
4277: Perron, E. du - Schandaal in Holland
4216: Perron, E. du - De muze van Jan Companjie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de companjiestijd (1600-1780)
7250: Pestalozzi, J.H. - Brieven over de opvoeding van het jonge kind
8340: Pestalozzi, Heinrich (Herausgegeben von Adolf Haller) - Der Weg der Menschheit - Philosophische und sozialpolitische Schriften
7853: Peter T. Jackson - Commission in Chinese waters
6461: Peter Bitter - Schaven aan Alkmaar - 25 jaar archeologisch onderzoek in beeld
4344: Peter Thoes - Triple / Triplos
9222: Peter Dorleijn / Guus Tiesinga / Ada van Dijk / Jan Paul Verkaik e.a. - Peter Dorleijn in beeld en biografie
8962: Peter de Bruijn - Weg cahier 8 - Alfons De Ridder in Rotterdam - of De geboorte van Willem Elsschot
4847: Peter Bitter - Graven en begraven - Archeologie en geschiedenis van de Grote Kerk van Alkmaar
3976: Peter. Elberse, Dick. Nierop - De Paskamermoord - Feiten en fictie in een Zaanse tragedie
3793: Peter de Lange & Tim Hielkema - Schiedam - Holland
3634: Peter Altena (inleiding) - Feit en fictie in misdaadliteratuur (±1650-±1850)
2835: Peter, J. Silvester - A Left Hand Like God - A Study of Boogie-woogie
1259: Peter Brook - The Shifting Point - Forty Years of Theatrical Exploration, 1946-1987
9530: PETERMEIJER, Heinrich - Belijdenis der Eenzaamheid
9683: Peters, E. - De eenzame bruid
8656: Peters, A. - De twaalf staties
9682: Peters, E. - Dominic Felse en de verre reis
4529: Peters, L.F. - Het politieke plakkaat en de opstand der Franse studenten
4389: Peters, T. - Thriving on chaos. Handbook for a management revolution
1219: Peters, J. - Metaphysica - Een systematisch overzicht
2559: Petersdorff, E. von - Daemonen, Hexen, Spiritisten. Mächte der Finsternis einst und jetzt. Eine Daemonologie aller Zeiten
1508: Peterse, G. - Naar een filosofie van verbondenheid
7595: Petersen, A. - Markus Raetz
8858: Peterson, Jordan B. - Betekenis geven aan het leven - Atlas van onze mythe en motieven
7370: Pétillon, W. | W. Schermelé (ill.) - De kinderen van Rheede
9081: Petillon, W. - De kinderen van Rheede
919: Petit, L.D. - Siameesche bouwkunst. Mouseion-reeks no.3
9: Petrarca, F. | B. Geiger (trans.) - Die Triumphe auf das Leben under den Tod der Monna Laura
4957: Petrejus, E.W. - Nederlandse zeilschepen in de negentiende eeuw
2534: Petsch, J. - Baukunst und Stadtplanung im Dritten Reich
5010: Pett, Norman / Parker, Cliff / JANE DAILY MIRROR ? - Jane at war - The original and unexpurgated adventures of the British secret weapon of World War Two, Jane of the 'Daily Mirror'
1873: Petter, D.M. de - Naar het metafysische. Filosofie en kultuur 16
3736: Petuchowski. J.J. & Clemens Thoma - Lexikon der Jüdisch-Christlichen Begegnung
1953: Peuckert, W.E. - Nicolaas Copernicus die de aarde liet draaien
3743: Peuckert, W.E. - Nicolaas Copernicus die de aarde liet draaien
2752: Peugeot - Peugeot 104 Instructieboekje / Notice dútilisation / Bedienungsanleitung / Libretto di manutenzione
1870: Peursen, C.A. van - Feiten, waarden, gebeurtenissen. Een deiktische ontologie
1872: Peursen, C.A. van - Feiten, waarden, gebeurtenissen. Een deiktische ontologie
8846: Pevsner, N. - The leaves of Southwell
4428: Pfaff, A. A. - Hendrik de man en het moderne socialisme
2847: Pfeiffer, H. - Der deutsche Buchhandel. Seine Organisation und seine Einrichtungen
2603: Philip, N. - Between earth and sky. Poetry and prose of English rural life and work between the enclosures and the great war
4921: Philip, N.S. - National Geographic image collection
5753: Philippen, L.J.M. - Beknopte methodiek der geschiedvorsing
6625: Philippona, C.H.M. - Watertochtjes in Nederland
620: Philippona, C.H.M. - Het zeilen - M et allerlei vaartuigen, ter spelevaart en ten wedstrijde
734: Phillips, J.A. - Snelle levens
9419: Phillips, Lance - Yonder comes the train
2539: Phillips, E.D. - The royal hordes. Nomad peoples of the steppes
1810: Phillips, G. - Thames crossings. Bridges, tunnels and ferries
9949: Phiny Dick / M. Toonder - Suizebol en Bijdepink
1562: Picard, R.G. - Media economics. Concepts and issues
6935: Picasso / Matthias Luchsinger; Pierre Daix - Picasso- Spätwerke - Picasso-Sammlung der Stadt Luzern
1132: Picasso, Pablo - Cirici-Pellicer, Alexandre - Picasso avant Picasso - Avec 282 illustrations dans et hors Texte dont 7 en couleurs - Traduit de l'espagnol par Marguerite de Floris et Ventura Gasol
5666: Piccard, B. & B. Jones - The greatest adventure
5651: Piccard, A. - Boven de wolken onder de golven
8491: Picht, W. - Das Ende der Illusionen
4361: Pickthall, B. - The ultimate challenge. Single-handed round the world. The story of the BOC Challenge 1982-83
9399: Pieck, A. & F. Thomas - Droom in de delta. Het sprookje der Lage Landen in woord en beeld
9151: Pieck, A. & N. van Hichtum - Sprookjeswereld
9128: Pieck, M. ea. - Anton Pieck als illustrator
4457: Piep - 22 H.B.S.ers op stap door Zwitserland
9345: Pierik, R. - Is wijn gezond?
64: Pierik, R.J. - Verzameling van teksten uit de h. schrift en de h. vaders ter vervaardiging van bidprentjes voor de overledenen
4583: Pierre Alechinsky; Edouard Jaguer e.a. - Phasen - Phases. Cat. 172
5826: Pierre Marly (Textes de Paul Bièrent, Jean-Claude Margolin et Georges Perrec) - Les lunettes
3325: Pierre Varillon - La Marine au Service de la France 1215 1715
2261: Pierson, A. - Geestelijke voorouders. Studiën over onze beschaving. Deel I-VI. Israël | Hellas I&II| Het Hellenisme I&II|Byzantium
5106: Pierson, J.L. - Japansche grammatica
614: Piet van As - De held van de Cauberg
2737: Piet Marée - Grootmoeders Sprookjeskastje
9877: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob -De speurtocht van de
2068: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob - No. 25 - Kapitein Rob en het Olie Mysterie (oliemysterie)
9702: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob No. 27 - De strijd om het uraniumkwik
7251: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob Tweede Serie Deel 4 - De zwerftocht van de
3146: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob - Tweede Serie Deel 7 - De wraak van de Zwarte Tovenaar
9357: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob - De jacht op het fortuin - No. 52
5571: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob No. 37 - Om het goud van Midian
5744: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob Tweede Serie Deel 8 - Het raadsel van Venus
283: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob - Het levende eiland
5986: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob - De verdwenen erfgenaam - 49
8158: Pieter Kuhn - De avonturen van het zeilschip "DE VRIJHEID"- Het pinguïnland van prof. Lupardi (3e deeltje)
647: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob - Het vervalste contract - No. 53
9818: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob - No. 28 - De geheimzinnige passagier
5709: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob - Het gestolen raketgeheim - No. 54
6630: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob 44 - De achtervolging van de Taifoen
8601: Pieter Kuhn - De avonturen van "Kapitein Rob"- 8ste deeltje. De terugkeer van Peer den Schuymer
3766: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob - De schatten van de Esmeralda
4362: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob -De schipbreuk van SI-BIR X - No. 50
8321: Pieter Kuhn - De avonturen van "Kapitein Rob"- Deel 21 - Jan van Riebeeck in Zuid-Afrika
7401: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob Deel 23 - Het raadsel van Straat Magelhaes
5871: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob - No. 29 - Het raadsel van het Atlasgebergte
4092: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob Deel 20 - De rose parels van Tamoa
5725: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob - Het rijk der duizend eilanden
5736: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob No. 31 - Het dodende licht
6143: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob - De thuisreis van de "Vrijheid" - No. 34
2919: Pieter Kuhn - De avonturen van "Kapitein Rob"- Deel 21 - De aanslag op de 'Vliehors'
3763: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob - Het wrak van de Kristalbaai - No.55
1771: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob No. 22 - Het Smokkelnest van Kid Blauwneus
1166: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob - De schimmen van de Nevelvallei - No. 48
1012: Pieter Kuhn - De avonturen van Kapitein Rob deel 16 - Het rijk van de witte Mammouth
2168: Pieters, P. - Practische Indische tolk
1695: Pieters, L.J. - Neerslag - Gedichten
8909: Pietersen, L. - Skûtsjesilen. With a summary in English
7685: Pietropinto, A. & J. Simenauer - Gonado. Onthullingen over de manlijke seksualiteit
8499: Pignatti, T. | J. Emmons (trans.) - Carpaccio
7075: Pijzel-Dommisse, J. - `t Is poppe goet en anders niet - Het poppenhuis in het Frans Halsmuseum
1039: Pilát, A. - Mushrooms. With 120 colour plates from water colours
8317: Pilkington, K. - An idiot abroad
5877: Pillement, G. - Cloitres et Abbayes de France
5878: Pilon, E. & F. Saisset - Les fètes en Europe au XVIIIe siècle
4623: Pim van Klink - Kunsteconomie in nieuw perspectief
1195: Pindare (Píndaros) / Aimé Puech - Collection Des Universites De France - Pindare: Tome I: Olympiques
3775: PINDARUS / Pindar; Sir J. E. Sandys (G. P. Goold) - Loeb Classical Library - The Odes Of Pindar, Including The Principal Fragments. With An Introduction And An English Translation By Sir John Sandys
2225: Pinedo, F. de | S. Spezzafumo (trans.) - Mon vol à travers l'Atlantique
458: Pinelli, C.A. & F. Quilici - L'alba dell'uomo
2371: Piotre Artamof, J.-G.-D. Armengaud - La Russie - Historique, Monumentale et Pittoresque - 1+2 (compleet)
4601: Piper, P. & Q. Hooper Foster - Boating etiquette
6388: Piper, D. - The dictionary of painting and sculpture. Art and artists
494: Pirazzoli-t'Serstevens, M. - Architektur der Welt: China
5706: Pirenne, H. - Mahomet et Charlemagne
3895: Pischel, E. - Der Gral. Ein Born der Erkenntnis aus Büchern der Weisheit
4760: Pissarro, J. - Monet and the Mediterranean
1204: Pisuisse, J.-L. - Honderd liederen uit het Duitsch, Engelsch en Fransch répertoire van Jean-Louis Pisuisse
656: Piton, C. - Le Costume Civil en France (du XIII au XIX siecle)
4463: Plaat, H. - De zomerzwerftocht van twee kampeerders
7342: Plank, Will - Banners and Bugles - A Record of Ulster County, New York and the Mid-Hudson Region in the Civil War
749: Plankhurst, A. | M.M.C. Nederveen (vert.) - Planten van naam
6786: Plantenga, J.H. & A. van der Boom - Vijftig eeuwen bouw-, beeldhouw- en schilderkunst
6389: Plantenga, J.H. - Overzicht van de geschiedenis der beeldende kunst in zes tabellen
6420: Planyavsky, P. - Moritz Reger und andere Schrägheiten
5305: Plas, M. van der - Abdijen in de Lage Landen en de mensen die er wonen
2058: Plas, M. van der - Als ik koning was
2041: Plas, M. van der (vert.) - Goede buren, verre vrienden. Vertaalde gedichten
3042: Plasschaert, A. - De schilder H. Wiegersma
3066: Plasseraud, Y. - Lituanie juive 1918-1940 (Message d'un monde englouti)
4197: Plasterk, R. - Leven uit het lab
7318: Platerink, G.J. - De digitale trein
7881: Plath, S. - Brieven naar huis
7379: Plath, S. - Letters Home (Correspondence 1950-1963)
3938: Plato / Harold North Fowler - Loeb Classical Library - Plato volume.I (deel 1) Euthyphro, Apology Crito, Phaedo Phaedrus
1885: Platon / Leon Robin - Platon oeuvres completes - Tome IV. 2e partie - Le Banquet
4478: Platte, H. & E. Rathke - Jawlensky. Kunstverein in Hamburg 28. Okt. bis 3. Dez. 1967
3536: Pleijsier, A. - De reuze-midvoor
6226: Plessner, M. - Die Geschichte der Wissenschaft im islam als Aufgabe der Modernen islamwissenschaft
263: Pleticha, H. - Lettern Bücher Leser. Alles über das Buch
4087: Plicka, K. - Levoca. Klenotnica, Umeleckých, Pamiatok
2255: Ploeg, J. van der - De club van vier
8679: Plooij, M. - Herfsttij van het christelijk geloof. Brieven aan Paulus van Tarsus
8246: Pluijm, R. - Tiffany-werk. Lampekappen en raamhangers van gekleurd glas
5708: Plumb, J.H. - The Penguin book of the Renaissance
6512: Plumptre, G. - Heritage gardens. The world's great gardens saved by restoration
3863: Pluvier, J.M. - Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië. In de jaren 1930 tot 1942
3268: Pluvier, J.M. - Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië. In de jaren 1930 tot 1942
3998: Pluym, W. van der e.a. - Max Nauta
5247: Poel, W. van der - Leerboek der Japansche taal. Met bijvoeging van opgaaf der katakana en hiragana teekens
7087: Poel, J.M.G. van der - Scheepsmodellen in Nederlandse kerken
3092: Poémes: Maria Wine / Images: Corneille / Traduction: Jacques Robnard - Poémes - Den dagliga kärleken / L'amour au jour le jour
4140: Poensen, C. - De Wajang
231: Pohl, H. - Gold. Macht und Magie in der Geschichte
2729: Pointl, F. - Uit een dagboek gescheurd. 10 gedichten van Frans Pointl
4627: Poisson, G. - Monsieur de Saint-Simon
8357: Pol, R. van de - Waarom ben je niet ondergedoken?
8968: Polak, L. - De zin der vergelding (deel 1 & 2
8825: Polder R.C.G. - Gedichten
7879: Poldervaart, S. e.a. - Van hot naar her. Nederlandse migratie vroeger, nu en morgen
2173: Polet, S. - Organon
5487: Poliakov, L. & J. Wulf - Das Dritte Reich und seine Denker. Dokumente
243: Poliakov, L. - Histoire de l'antisemitisme. 1945 - 1993
1932: Poliakov, L. | E. Liebenthaler (vert.) - De Arische mythe. Over de bronnen van het racisme en de verschillende vormen van nationalisme
7124: Poliakov, L. - Sur les traces du crime
3159: Polillo. A. - Jazz. Geschichte und persönlichkeiten
4521: Polkinghorne, R.K. & M.I.R. - The art of needlecraft
9622: Poll, W. van de - De Nederlandse Antillen
7559: Poll, H. van - Stroomtractie bij de Nederlandse Spoorwegen 1944-1958
3973: Pollack, J.H. - Croiset the Clairvoyant
4816: Pollack, P. - The picture history of photography from the earliest beginnings to the present day
1445: Pollini, R. - Mijn horoscoop: Tommy Garnett 2 september 2004
5504: Polman, P. - Katholiek Nederland in de achttiende eeuw. Deel I&II
1564: Polsby, N.W. - Community power and political theory. A further look at problems of evidence and inference
2254: Polunin, O. - Bloemen en planten van Europa
3512: Ponder, H.W. - Javanese Panorama. A further account of the world's richest island with some intimate pictures of life among the people of it's lesser known regions
701: Pongracz, M. & I. Santner | J. Chandu (vert.) - Het rijk van de nacht. Een verklaring van onze dromen
6683: Pont, M. W. Maclaine - Twee vrouwenbeelden uit vervlogen eeuwen
9285: Ponten, J. - De Bokkerijders
5572: Poort, G. - Schrijven voor het Web - Een praktische handleiding
8868: Poort, W.A. - Rondom de Oude Rijnmond. Katwijk aan Zee in de kringloop der eeuwen
2212: Poort, C. - Een kleine dag voor mijzelf. Gedichten
2213: Poort, C. - Twee gedichten
4215: Poortenaar, J. & G. - Een kunstreis in de tropen
4955: Poorter, N. de e.a. - Rubens en zijn tijd | Rubens and his age
6222: Poortinga, Y. - It Fryske folkstoaniel (1860-1930)
3845: Poortman, J.J. - Variaties op één en meer themata. Verzamelde opstellen over wijsbegeerte, parapsychologie en theosofie
6627: Poortman, J. - Uut en um oes olde laandschop
6161: Poortman, J. - Meppel door de eeuwen heen
8299: Poot, J. - Doodzonde tegen de rechtsstaat + Bijlagen (2 delen)
2504: Pope-Hennessy, J. - Sienese quattrocento painting
6408: Pope-Hennessy, J. - The portrait in the renaissance. The A.W. Mellon lectures in the fine arts 1963
2531: Pope-Hennessy, J. | P. Verstegen (vert.) - De zonden der vaderen. Een studie over de Atlantische slavenhandelaars (1441-1807)
6632: Popma, K.J. - Calvinistische geschiedenisbeschouwing
7794: Porch, D. - The conquest of Morocco
6954: Porcher, J. - Chefs-d oeuvre de l Enluminure Française du XVe siècle.
1278: PORTENGEN, Alberta J. - Primitieve cultuur (Een en ander uit de vergelijkende volkenkunde)
5731: Porter, R. - The enlightenment
2240: Porter, C. - Alexandra Kollontai. The lonely struggle of the woman who defied Lenin
2211: Pos, H. - Ik klim overal in
91: Pos, g.A. - Rijwieltochten over rustige wegen
8244: Posada, José Guadalupe - Jose Guadalupe Posada - Mexican Popular Prints
8468: Post, L. van der - De kloof
8169: POST, Joh.E. - Herfstkleuren
5693: Post, F. - Het overwikkelen van kleine electromotoren
9241: Postel, W. ea. - Groet uit Leiden
5461: Postma, O. - De Friesche kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen
3453: Postma, F. - Viglius van Aytta als humanist en diplomaat (1507-1549)
2210: Potgieter, E.J. - Het Rijksmuseum
8074: Potok, C. - Old men at midnight
3315: Pott, P.H. - Naar wijder horizon. Kaleidoscoop op ons beeld van de buitenwereld
8824: POTTER, Dirc (uitgegeven door P. Leendertz, WZ.) - Der minnen loep - tweede deel
8411: Potter, S. - Some notes on lifemanship. With a summary of recent researches in gamesmanship
3702: Poucher, W.A. - The Lakeland Peaks
6650: Poulet, G. - Qui était Baudelaire?
226: Poullain, L. - Tätigkeitsbericht
5945: Poulsen, V. - Ny Carlsberg Glyptothek. A guide to the collections
638: Pound, E. | E. Hesse (trans.) - Die Pisaner Gesänge. Vollständige Ausgabe
8460: Pound, E. | H.C. ten Berge (vert.) - 15 cantos
351: Powell, J.W. - The exploration of the Colorado River and it's canyons
4022: Powell, N. | E. Brückner-Pfaffenberger (trans.) - Die Wissenschaft der Alchimisten
1991: Power, P.C. - The story of Anglo-Irish poetry (1800-1922)
5085: Pozzi, C.A. - In spionagedienst
9149: Praag, S.E. van - Mokum aan de Amstel. Een goed huwelijk
452: Praag, S.van - Sexualiteit en huwelijk bij de volkeren der aarde: Indonesië
8390: Praag, S.E. van - Een sprookje op aarde. Ik dwaalde in een dieren-kolonie
8396: Praag, S.E. van - De dolle maagd
8407: Praag, S.E. van - Een man van aanzien
8408: Praag, S.E. van - De rattenkoning
1801: Praag, H. van - Alles wordt anders 1: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
2293: Praclik, Gustav - Unter Stahlhelm und Fliegerhaube (Fronterlebnisse eines Kriegsfreiwilligen 1914-1918)
6227: Pradez, El - DICTIONNAIRE DES GALLICISMES LES PLUS USITÉS: Expliqués Brièvement Illustrés Par Des Exemples Et Accompagnés De Leurs Équivalents Anglais Et Allemands
2951: Praem, M.A.E.O. - De monnik
5130: Prawdin, M. - Das Reich aus dem Nichts. Die ersten Grossmogulen
6462: Praz, M. - Lust, dood en duivel in de literatuur van de Romantiek
9525: Prebble, J. - John Prebble's Scotland
2208: Prenen, H.L. - Tafelrede en andere gedichten
7986: Présenté par Michel Foucault - Les vies parallèles - Herculine Barbin dite Alexina B
7003: Presser, J. - Autobiografische schets 1899-1919
5232: Presser, J. e.a. - De tachtigjarige oorlog
4259: Presser, J. - Moord in Moordrecht
6636: Prestel, J.G. | K.J. Schummelketel & J.H. Been (vert.) - Graaf Sandor - Stalmeester van de duivel
6261: Prettejohn, E. | B. Boon (vert.) - De victoriaanse droom. Symbolisme in Engeland
984: Prevert, J. - Le cirque d' izis (avec quatre compositions originales de Marc Chagall)
12: PREVERT Jacques - Imaginaires (Les sentiers de la création)
7790: Price, H. | W.H.C. Tenhaeff (vert.) - Een parapsycholoog vertelt zijn ervaringen
697: Priem, G.H. - Uren met Maeterlinck. Eene bloemlezing uit de werken van Maurice Maeterlinck
4668: Priestley, J.B. - The prince of pleasure and his regency 1811-20
6178: Priestley, J.B. - The moments and other pieces
4488: Priestley, J.B. - The edwardians
6633: Prims, F. - De sociaal-economische geschiedenis van België
6108: PRIMS, Floris - ANTWERPEN DOOR DE EEUWEN HEEN
7737: Prins, P. de - Belgische tijdingen. Richtingen in de hedendaagse graveerkunst
7730: Prins, P. de - Belgische tijdingen. Richtingen in de hedendaagse graveerkunst
2036: Prins, S. - Het geschonden aangezicht
2037: Prins, S. - Gedichten 1930-1958
1668: Prins, J. - De beknelde kleurling. Zuid-Afrika's vierstromenbeleid
3034: Prinsen Geerligs, H.C. - Van Java's noordkust
7992: Pritchard, J.B. - The ancient near east. Volume I
9613: Pritchard, B.J. - De brand in het Rijksdaggebouw. Voorwendsel voor de Nazi-machtsgreep
1804: Pritchard, M.E. - A short dictionary of weaving. Including some spinning, dyeing and textile terms and a beginner's guide to weaving and dyeing. Concisely arranged for quick refence
9946: Privat, M. - Handboek der practische astrologie
8412: Prodan, M. - An introduction to Chinese art
8516: Prodan, M. - An introduction to Chinese art
2280: Prof. F. de Vries e.a. - The Netherlands Economic And Cultural Documentation Volume II. Het Nederlands Economisch Cultureel Archief Deel II [2]
1600: Progetti, P. - New Soviet Photography. Glasnost and photography
906: Prohaska, W. - Hollandsche Beyer-serie (Beyer serie) H 403; H 404; H 415 en H 416 (4 nummers)
6324: Prokofieff, S.O. | U. Preuss (trans.) - Die okkulte Bedeutung des Verzeihens
609: Prokop, R. - Fossilien aus dem Paläozoikum
6421: Pronk, P. e.a. - Business spiritualiteit
5380: Proost, K.F. - Georg Brandes. Inleiding tot zijn leven en werken
2035: Proost, M. - Tot slot. Gedichten
3271: Proust, M. | La princesse Bibesco - Les cahiers Marcel Proust 4. Au bal avec Marcel Proust
5854: Proust, M. - The captive
3265: Proust, M. - Correspondance générale de Marcel Proust- Lettres à Robert de Montesquiou (1893-1921)
9420: Provinciale Waterstaat Van Zuid-Holland e.a. - 1 Dijkherstel - Dyke Repairs Goeree-Overflakkee 2 Het herstel van de hoofdwaterkeringen op Goeree-Overflakkee 3 Goeree-Overflakkee in de branding 4 Dijkherstel Goeree-Overflakkee map met kaarten en foto's
7686: Provoost, Michelle - Hugh Maaskant - Architect van de vooruitgang
4876: Prud'homme van Reine, R.B. e.a. - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart
352: Pu Sung-Ling | E.P. Schrock & Liu Guan-Ying (trans.) - Gaukler, Füchse und Dämonen
1488: Publié par Bertrand Guégan, d'après l'édition Kerver - LE SONGE DE POLIPHILE ORNÉ DES COMPOSITIONS DE (Hypnerotomachie oV Discours du Songe de Poliphile. Déduisant comme Amour le combat à l'occasion de Polia. Traduit de langage italien en français par Jean Martin et Jacques Gohorry. Orné des compo...
8880: Publius Vergilius Maro (Vertaald door Anton van Wilderode / Tekeningen Ianchelevici) - Het werk van Publius Vergilius Maro
1133: Puck Meijer - Leer in Beeld - En toen ... was er een schoen
2479: Pufkus, C.A. - Heinrich von Treitschke. Een studie over politieke apriorismen in de geschiedschrijving
3941: Puharich, A. - Beyond telepathy
5643: Pulinckx, R. - Arthur van Schendel. Zijn werk en zijn beteekenis
344: Purucker, G. de - Dialogen van G. de Purucker - Verslag van bijeenkomsten van de Katherine Tingley Memorial Group
3919: Purucker, G. de - De theosophie en de moderne wetenschap (twee delen in een)
612: Purvis, O.W. a.o. - The lichen flora of Great Britain and Ireland
8776: Putter, H. - Van Langstraat tot Nieuwegein
3912: Puyvelde, L. van - De Vlaamsche primitieven
3275: Puyvelde, L. van - La peinture Flamande au siècle des van Eyck
575: Pye, D. - The nature of design
2018: Pyle, E. | F. Spittel - Dappere kerels | Zoo was de mensch | Het laatste hoofdstuk
1379: Pytlik, R. - Jaroslav Hasek et le brave soldat Chveik
118: Quack, J.C.W. (hoofdredacteur) - Geldersche Volks-Almanak voor het jaar 1891
364: Quadekker, E.A.L. - Het paardenboek -Een geillustreerd handboek voor iederen bezitter en liefhebber van paarden. Deel I-III
2514: Quarrie, B. - SAS and elite forces
9446: Queiroz, Eça de - The sin of Father amaro
7393: Queling, H. - Zes jongens tippelen naar Voor-Indië
4260: Quennell, M. & C.H.B. - A history of everyday things in England. Volume II 1500 to 1799
912: Querido, I. - De oude waereld. Het land van Zarathustra. Romantisch epos uit Oud-Perzië benevens het boek der toelichtingen. Koningen
4387: Quignard, P. - Le salon du Wurtemberg
8057: Quin, V. & A. Macauslan - Dyslexia. What parents ought to know
2909: Quinion, M. - Port out, Starboard home and other language myths
9483: Quint, M. - De tuinen van de herinnering
5049: Quirk, L.J. - The films of Paul Newman
1054: Quirós, F.T.B. de | J.I. Palmer (trans.) - The Spanish Jews
3854: Quispel, G. - Het evangelie van Thomas. Uit het Koptisch vertaald en toegelicht
2968: R.R.P. van der Mark - Tropische duiven Houden - Verzorgen - Fokken
6145: R.C. Bakhuizen van den Brink - Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen Vrijheidsoorlog
8823: R. Reis - Sporen van ziekte: medische pluraliteit en epilepsie in Swaziland
9413: R.J.C. Weijman - Rapport Belangrijke visoevers in kaart - Overzicht van belangrijke visoevers voor de sportvisserij
920: R. Bremmer / Feltkamp, W. (inleiding) - R. Bremmer 30 reproducties naar zijn werk
8224: R. König / K. Roghmann / Wolfgang Sodeur und Rolf Ziegler - Beiträge zur Militärsoziologie
4504: R. de Ruyck, Karel Boumans, Frank Sels, J. Broeckx - M. Dewinter -naar Aster Berkhof - 4e Kapoentjes omnibus vier volledige verhalen - Jan zonder Vrees en de rovers van het Vrijbos - Roel Harding wint veld - Tall Bull - Serge De gebrekkige
8202: R.N. Bär en J van Reek - Wipperoen en de Babelloezer
6823: R. Zomer KJzn - Laat het zó drukken
1726: R. H. Charles - The International Critical Commentary - A Critical and Exegetical Comentary on the Revelation of St. John - 2 delen (compleet)
2813: Raab, K. & K. Peters - Die Sehnsucht des Rainer Werner Fassbinder
145: Raab, K. & M. Kessler - Lateinische Wortkunde
9883: Raabe, W. - Der Hungerpastor
965: Raalte, D. van & A. postel - Sertum Botanicum. Collection de plantes
3105: Raalte, D. van - Handboek der bloemisterij deel 1B
7815: Raalte, D. van - Handboek der bloemisterij (deel 2: De belangrijkste cultures onder glas)
5562: Raat, G.F.H. - De vervalste wereld van Willem Frederik Hermans
1639: Rabindranath Tagore / André Gide - l'Offrande Lyrique
61: Racine, J. | M. Rat - Théàtre complet de Racine
5774: Rackham, A. - The Allies' Fairy Book
4841: Rackham, Arthur - Aesop's Fables (A new Translation by V.S. Vernon-Jones. With an Introduction by C.K. Chesterton and Illustrations by Arthur Rackham)
8157: RACKHAM. Arthur - The Arthur Rackham Fairy Book (A book of old favourites with new illustrations)
9761: Rademaker, C.S.M. - Gerardus Joannes Vossius (1577-1649)
3073: Rademaker, L.A. - Zieners en profeten uit het oosten
7783: Rademaker, A. - Hollands arcadia. Of de vermaarde rivier den amstel
2: Rademaker, A. - Versameling van Hondert Vijftig Nederlantse Outheden en Gesigten. I. Deel
2057: Rademakers, J. - Voorgoed voorbij. Gedichten
327: Radhakrishnan, S. | S. Lienhard (trans.) - Die Bhagavadgita. Sanskrittext mit Einleitung und Kommentar
6312: Radhakrishnan, S. | R. Jockel (trans.) - Indische Philosophie. Band II. Die Systeme des Brahmanismus
360: Radhakrishnan, S. | H.D. Lonnherr (trans.) - Meine Suche nach Wahrheit
1720: Radhakrishnan, S. | S. Lienhard (trans.) - Die Bhagavadgita
1535: Radhakrishnan, S. | R. Jockel (trans.) - Indische Philosophie. Band I: Von den Veden bis zum Buddhismus
8254: Radiobode - De Radiobode, Kerstnummer 1956
2965: Radzinsky, E. | J. Rosengrant (trans.) - Rasputin. The last word
9454: Raedemaeker, F. de - De philosophie der Voorsokratici
5178: Raeder, E. - Mein Leben. Von 1935 bis Spandau 1955
7114: Raes, H. - De Vlaamse reus. Fantastische verhalen
105: Raimondo, C. (trans.) - La Canzone di Rolando nel Testo di Oxford Ms. Digby 23 e nella Traduzione di carlo Raimondo
4357: Rainer Maria Rilke - Vergezichten
812: Rainer, A. - Reste (Zugemalte übermalungen 1954-1978 | Remnants (painted-over overpaintings, 1954-78
9279: Rainer, Arnulf - Face farces 1965-1969
9603: Ramaer, H. - De piramide der tirannie. Anarchisten in Nederland
4214: Ramaer, J.C. - De structurele kapitaalschaarste en de dollar
4827: Ramba, K. - HET SPOOK VAN UILENBERG (No. 7 DYNAMIETSERIE)
3801: Ramba, K. - De geheime kluis
2034: Rambonnet, O. - Carpe Diem
811: Rameijer, J. - Leer mij (de) vrouwen kennen. Hoe mannen naar relaties kijken
6574: Ramondt, M. - Sprookjesvertellers en hun wereld. Van primitivisme tot symbolisme
4372: Ramsden, E.H. - The letters of Michelangelo. Translated from the original Tuscan. Edited & annotated in two volumes
6235: Ramshorst, J.D. van, - Planten voor het tropisch aquarium
9886: Ramsland, K. - De forensische wetenschap van CSI
6928: Ramuz, C.F. - Morceaux choisis - Recueillis et préfacés par Maurice Zermatten
5390: Ramuz, C. F. - LA BEAUTE SUR LA TERRE
7898: Rand, A.L. - Ornithology: an introduction
2906: Randall Pierson, L. - Roughly speaking
6569: Randolph, J. - New, revised Texas brags
2059: Randwijk, H.M. van - Op verbeurd gebied
6487: Rank, W. - De kristallen trap. Een verhaal uit verre landen in ouden tijd
3160: Ranke, L. von - Julius Caesar und sein Jahrhundert
1915: Ranke, Leopold von - Die römischen Päpste (in den letzten vier Jahrhunderten)
6272: Ransmayr, C. a.o. - Anselm Kiefer. Die sieben HimmelsPaläste 1973-2001
3188: Ransome-Wallis, P. - On railways. At home and abroad
3173: Rap, T. - Woordenboek der natuur
6843: Raphael, C. - A feast of history. The drama of Passover through the ages
8189: Raphael Agoha - De eenzaamheid van Zwarte Piet
2828: Rappaport, R.A. - Pigs for the ancestors. Ritual in the ecology of a New Guinea people
4165: Rasch, R.A. - Aspects of the perception and performance of polyphonic music
346: Rasch, H. - Die Finanzierung Des Wirtschaftswunders: Der Weg in Die Permanente Inflation
1169: Raskin, J. - My search for B. Traven
2887: Rasmusse, S.E. | J. Roding (vert.) - Architectuur beleven
3175: Rat, M. - Théatre complet de Corneille. Tome second
2285: Ravesteyn, W. van - Het socialisme aan de vooravond van de Wereldoorlog 1914-1918
4436: Rawnsley, J. | E. van Altena (vert.) - Blauw bloed, rode cijfers
3994: Rawson, P. - Oriental erotic art
1140: Rawson, P.S. - Indian painting
4367: Rayfield, S. - How Life gets the story. Behind the scenes in photo-journalism
4342: Raymond BLOCH - L'art et la civilisation Étrusques
1100: Raymond Herreman en Richard Minne - Album 1944
4454: Razenberg, W. - Ik wil iets anders, iets nieuws. complementair afstemmen. Sleutel voor persoonlijk en zakelijk succes
3541: Reade B. - Aubrey Beardsley
4691: Reade, B. - Aubrey Beardsley
6917: Reautschnig, J. - Geld. Gestern und Heute. Eine Dokumentation über Geldwesen und Währung in der Bundesrepublik Deutschland
6699: Red. Jac. F. Lameij, A.J. Kientz en J.A. van Duijn - HBS Kampioensnummer
4970: Redactie T. van Vliet - Christelijk Nationaal Weekblad - De Spiegel No.23 - 7 maart 1953
8851: Redactie: Karel F. Gildemacher, Jan A. Schulp e.a. - Bijzonder bysûnder
4248: Redactie: F.A. Nijpels; N.P. Peperkamp; C.M. Peperkamp-tromp - De Drie Zilverlingen - Gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de ST. JOSEPH-KERK - ALKMAAR
9975: Redactie G. Borgers [Bijdragen van Sybren Polet, W.F. Hermans, Henk Broer e.a.] - Podium Literair maandblad 1 (januari / februari 1952) - nooduitgave
2635: Redactie weekblad Noord-Holland - NOORD_HOLLAND in woord en beeld - Tweede jaargang compleet (52 nummers)
2980: Redactie weekblad Noord-Holland - Noord-Holland IN BEELD WOORD N0. 52 november 1926 Weekblad - Tweede jaarganf
1282: Redactie Anny van 't Veer - NIVEA tijdschrift voor de vrouw najaar 1953
5587: Redaktie: Peter Hamelink & Guus Dijkhuizen - Gandalf 22 - Aug. / Sept. 1967
8356: Redaktion: Tom Erben e..a. - Neue Promenade 12 | Herbst 2001 - Over o.a. W.F. Hermans; Fred Vargas; Anatoli Rybakow
2097: Redaktion: Aurel Bongers, JoachimHeusinger von Waldegg, Dierk Stemmler - Die Rheinischen Expressionisten - August Macke und seine Malerfreunde. Katalog zur Ausstellung Bonn 30. Mai - 29. Juli 1979, Krefeld 26. August - 14. Oktober 1979, Wuppertal 30. Oktober - 16. Dezember 1979
5076: Redeke, H.C. - De visschen van Nederland
4585: Redfield, Bessie G. - Gods - A Dictionary Of The Deities Of All Lands
6397: Redslob, E. - Meisterwerke der Malerei aus der Sammlung Thyssen-bornemisza, Sammlung Schloss Rohoncz in Lugano-Castagnola
4374: Reece, E. | C.E. Roberts (vert.) - De Franse boerenkeuken
5465: Reeks, M. - The mother of Goethe Frau Aja (With a photogravure frontispiece & seventeen other illustrations)
9754: Reenen, G. van - De staatkundige en staatsrechterlijke betekenis van president F.D. Roosevelt
4592: Reenen, P. van - In Holland staat een "Huis" (Kloekes expansietheorie met speciale aandacht voor de dialecten van Overijssel)
7140: Rees, L. - Hitlers Krieg im Osten
8658: Reeskamp, J.H.E. - Reizen en pleisteren
8469: Reeves, J. - Heroes and monsters. Legends of ancient Greece
6852: Regine Pötzsch e.a. - Sleep In Art
3535: Regis, E. | F. van Heerde (vert.) - Wie zit er op Einsteins stoel? Over genieën en zonderlingen in een ivoren toren
8417: Regteren Altena, H.H. - Opgravingen aan het Damrak te Amsterdam
7157: Rehmann, R. - Predikant in Nazi-Duitsland. Vragen van een predikantsdochter
4825: Reich, W. - The function of the orgasm
1380: Reich, W. | V.R. Carfagno (vert.) - The mass psychology of facism
1354: Reich, W. | T. Wolfe (trans.) - The sexual revolution. Toward a self-governing character structure
1346: Reich, W. | A. White (trans.) - The cancer biopathy. volume II of The discovery of the orgone
1328: Reich, W. - Die Entdeckung des Orgons. Der Krebs
1041: Reichardt, Hans D. [Red.] - 50 Jahre BVG 1929-1979 - Ein Rückblick auf ein Stück Berliner Verkehrsgeschichte
401: Reichenberg, H.G. von - Werbung... Bluff oder Wissenschaft?
5180: Reichenfeld, J. - Schrijven over muziek kan eigenlijk niet
146: Reichert, H.G. - Urban und Human. Unvergängliche lateinische Spurchweisheit
5320: Reichhardt, H.J. - Berlin in Geschichte und Gegenwart. Jahrbuch des Landesarchivs Berlin
1757: Reid, R.W. - Tongues of conscience. war and the scientist's dilemma
6950: Reijnders, F. - Kunst-geschiedenis. Verschijnen en verdwijnen
4654: Reik, T. - Sex in man and woman
6799: Reimann, H. - Berühmte Musiker. Lebens- und Charakterbilber. I. Johannes Brahms
2478: Rein Blijstra; Antoon Coolen; Cola Debrot e.a. - De tien
9360: (Reinders, J.H, Hollander, P de, Hack, P., & Verhoeven, J.L.) - Dàt was 423 - Leven en werken van het 423 Bataljon in Oost-Java
2899: Reinders, E. - Handleiding bij de plantenanatomie
7960: Reinfeld, Fred - The Treasury of Chess Lore
389: Reinhard, K. - Chinesische Musik
5354: REINOUD VROON / SIMON VINKENOOG / VELDHOEN, AAT - Beschrijvende catalogus van de prenten van Aat Veldhoen 1956 tot 1967
3522: Reisiger, H. - Unruhiges Gestirn. Die Jugend Richard Wagners
6609: Reiss, j. - De fatale nacht
316: Reiterer, A. & J. Dörfler - Brücke zum Jenseits. Der Spiritismus im Lichte des Glaubens und der Wissenschaft
9701: Reith, B. - Monki komt thuis
2129: Reitsma, E. & J.H. Eekhout - In aedibus amoris. Verzen
1079: Reitsma, T. - Lucia. Million dollar babe. Biografie van een wereldkampioene boksen
5319: Reitz, M. - Das Leben auf der Burg. Alltag, Fehden und Turniere
9188: Remarque Erich Maria - Arch Of Triumph
2241: Rembertus Dodonaeus - Rembertus Dodonaeus - Cruyde-boeck
9923: REMBRANDT / Hofstede de Groot, C. - Die Urkunden über Rembrandt (1575-1721) - Neu herausgegeben und commentirt von Dr. C. Hofstede de Groot
3346: Rembrandt - W. Cuendet - Rembrandt Radierungen
2905: Rembrandt / Pfister, Kurt - Rembrandts biblische Bilder - In ihrem Wandel von der Jugend zur Spätzeit
2404: Renate Rubinstein - De onbekende Tamar
3900: Renatus Descartes (Door J.H. Glazemaker vertaalt) - Proeven der wysbegeerte: of redenering van de middel om de Reden wel te beleiden, en de waarheit in de wetenschappen te zoeken; de verregezichtkunde, verhevelingen, en meetkunst
3195: Renaud, L. - Casino de Paris
5699: Renault - Renault 12 bediening en onderhoud
9167: Renault - Instructieboekje Renault 4 / 4TL / 4 GTL / 4F4 / 4F6
1661: Rendtorff, Heinrich - Das Leben Jesu in Radierungen und Zeichnungen Rembrandts
8828: Renée Nieuwenstein/ Fotografie: Henk Boudewijns - 30 vrouwen van 40
4621: Rengersen, A. - Schippers lief en leed
261: Renker, A. - Das Buch vom Papier
1258: Renn, L. - Death without battle
22: Rennes, J.J. van - Bowles, Byron and the pope-controversy
2373: Rennings Berkelaar, J. - Een zilveren rand
9896: Repetto, T. - De Amerikaanse maffia. Een geschiedenis
2771: Resink. G.J. - Kreeft en steenbok
4089: Restany, Pierre - HAPPY HUNDERTWASSER/ HUNDERTWASSER HEUREUX
5077: Retcliffe, Sir John - Sebastopol - Geschiedkundige Roman uit den tegenwoordigen Tijd deel 1-4
510: Retera, W. - Architectonische perspectief, constructie en opwerking
7583: RETTELBUSH, Ernst - Stil-Handbuch für Raum-Ausbau, Mobiliar und Ornamentik
9253: Reule, S. - De Bootsmakkers
9582: Reus, T. de ea. - Dader van het woord. Over Ad den Besten
1183: Reuter, M, / Honig, M. - Een winter van huis. Een vertelling voor meisjes
2462: Reve, Gerard - De Avonden - Een winterverhaal
7661: Reve, G.K. van het; R. Nieuwenhuys; Leo Vroman; Charles B. Timmer e.a. - Tirade nummer 43/44 1960
1006: Reve, Simon van het - De avonden (Een winterverhaal)
721: Révész, G. - Inleiding tot de muziekpsychologie
6505: Révész-alexander, M. - Die Alten Lagerhäuser Amsterdams. Eine Kunstgeschichtliche Studie
5070: Rexin, M. - Die unheilige Allianz. Stalins Briefswechsel mit Churchill 1941-1945
2038: Reymerswael, W. van - Bataafse lachspiegel
9544: Reyneke van Stuwe,Jeanne - Een kippen-praatje - Eenvoudige handleiding voor het houden van kippen
5677: Reynolds, D. - Summits. Six meetings that shaped the twentieth century
6516: Reynolds, R. - Magic symbols. A photographic study on graffiti
5704: Reynolds John Myrdhin Translator; Norbu Namkhai Foreword - Self-liberation through seeing with naked awareness - Being an introduction to the nature of one's own mind
615: Reza, Y. | E. Gratama (vert.) - Droefenis
7501: Rhades, J. & G. Prochnow - Jahrbuch der deutschen Marine. Folge 10
3867: Rhebergen, Jan (tekst), Nico Bulder (illustraties) - Schoonheid in zwart wit - De exlibris van Nico J.B. Bulder
8116: Rhebergen, J. - Grafiek van Jan Batterman
8078: Rhijn, P. van - Dagboek van een hufter
5100: Rhijn, A.A. van - Nieuw Nederland. Bijdragen van buiten bezet gebied in verband met den wederopbouw van ons land
675: Rhys, J. (Introduction by Francis Wyndham) - Wide Sargasso Sea
9549: Rhys, J. - Sargasso Zee
1063: Ribbentel-Magerbuick, D. - O, dat wintertje ’45
4734: Ricardou, J. - Le nouveau roman
9997: Rice Burroughs, E. - De zoon van Tarzan
9999: Rice Burroughs, E. - Tarzan en de gouden stad
10000: Rice Burroughs, E. - Tarzan's verhalen uit de tropische wildernis
8434: Rich, A. - Music. Mirror of the arts
9563: Richard Wagner, Arthur (ills.) Rackham - Siegfried (Tweede dag van de trilogie De Ring van den Neveling)
3360: Richard Bouchon / Pascale Brillet-Dubois / Nadine Le Meur-Weissman - Hymnes De La Grece Antique - Approches Litteraires Et Historiques- Actes Du Colloque International De Lyon, 19-21 Juin 2008
4898: Richard A. Ross / Frank Schäfer - Süsswasser Rochen - Freshwater Rays
5427: Richard Crawford - America's Musical Life - A History
6488: Richard Bandler - Time for a Change
1910: Richard Wagner - Rheingold - Der Ring Des Nibelungen - Ein Bühnenfestspiel für drei Tage und einen Vorabend
5046: Richardson, J. - Picasso, an American tribute
5883: Richardson, R. | C. van Paassen (vert.) - Puur natuur. Meer dan 400 tijdloze tips en ideeën uit de hele wereld
8604: Richardson, L. - Wat terroristen willen. De vijand begrijpen, de dreiging beteugelen
6177: Richardson, S. - Clarissa, or the history of a young lady. Abridged edition
9631: Richepin, Jean - Nouvelle mythologie illustrée - Tome 1&2
1060: Richmond, H. - War pictures by British artists: War at sea
7692: Richter, Hans Theo./ Kinkel, Hans (Einleitung) - Hans Theo Richter - Lithographien, Handzeichnungen
6403: Rickey, G. - Constructivism
6233: Rider Haggard, H. - Queen of the dawn. A love tale of old Egypt
8821: Rider Haggard, H. - "Zij" - De wereldberoemde roman
6353: Rider Haggard, H. | H. Brok-Troelstra (vert.) - 's-Werelds begeeren
6355: Rider Haggard, H. | H.M.J. Bok (vert.) - Lijsbeth
6357: Rider Haggard, H. | H. Brok-Troelstra (vert.) - 's-Werelds begeeren
6021: Rider Haggard, H. - King Solomon's mines. She. Allan Quartermain
6060: Ridler, A. - Shakespeare criticism 1935-1960
5960: Ridley, J. | J. Doets-de Wit (vert.) - Onderhoud en reparatie van antiek
1670: Ridley, M. - Genome. The autobiography of a species in 23 chapters
5183: Rie Cramer - Otje de Bas (Met gekleurde en zwarte tekeningen van de schrijfster)
3025: Ried, F. - Das Selbstbildnis
343: Riedl, R. a.o. - Fauna und Flora der Adria. Ein systematischer Meeresführer für Biologen und Naturfreunde
9170: Riehl, Dr. Rüdiger / Baensch, Hans A. - Aquarien Atlas
4903: Riekele Prins / Lykele Jansma - Riekele Prins - Etser van het Groninger landschap
8687: Riel, J.A. van - Grondbeginselen der plantenverdelging
3587: Riemann, H. - Anleitung zum Partiturspiel
3247: Riemens-Reurslag, J. & T. Oeff - Noordzeewind en tropenzon
9001: Riemens-Reurslag, J. - De kinderen van het Holthuis
7389: Riemens-Reurslag, J. - De kinderen van het Holthuus
7655: Riemsdijk, B.W.F. van (introduction) - Catalogue des Tableaux {Miniatures, Pastels, Dessins Encadres, etc. du Musee de L'etat a Amsterdam. Avec supplement 1914)
913: Rienits, R. & T. - The voyages of captain Cook
7687: Riepenhausen, E. - William Hogarth's Zeichnungen
6401: Riesterer, P.R. - Kunstschätze aus dem ägyptischen Museum Kairo
9842: Rietbergen, P.J.A.N. - De eerste landvoogd Pieter Both (deel 1)
735: Riezler, W. - Beethoven
2536: RIGAUT, JACQUES - ZELFMOORDBUREAU [ZELFMOOR DBUREAU]
4867: Rigby, Hugh / Leibtag, Susan - HardWear - The art of prevention
3804: Rihoit, C. - Het debutantenbal
3875: Rijckenborgh, J. van - De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis. 2 delen
4256: Rijckenborgh, J. van - Die alchimische Hochzeit von Christian Rosenkreuz. Erster Teil
3731: Rijckenborgh, J. van - Het christelijke inwijdingsmysterie
6128: Rijckenborgh, J. van - De roep der rozenkruisers broederschap
6335: Rijckenborgh, J. van - De Egyptische oer-gnosis en haar roep in het eeuwige nú. Eerste deel ( oergnosis)
6426: Rijckenborgh, J.van - De Egyptische oer-gnosis (oergnosis) derde deel
3107: Rijckenbosch, J. van - Het mysterie der zaligsprekingen
5425: Rijckevorsel, J.L.A.A.M. van - Rembrandt en de traditie - Met 296 afbeeldingen en een register
9186: Rijdes, B. - Literair dagboek 1941-1955
1426: Rijkse, J. - Anatomie voor kunstenaars
8248: Rijn, R. van - Westerlicht. De geschiedenis van zorgspectrum Westerhout
9978: Rijn, G. van en Deetman, J.J. - Nicolaas Beets - deel 3
1525: Rijn, A. van - Zwanenzang. Opgedragen uit dankbaarheid voor het leven
5679: Rijnberg, T. - Aard en oorsprong van de ontgroening
6746: Rijperman, H.H.P. - Brieven van groote Nederlanders. Uit de correspondentie van prins Willem III den stadhouder-koning
5357: Rijswijk, H. - 100 jaar wonen. Een reis door de tijd. Van Arbeidersbelang tot Intermaris
4011: Riko, A.J. - Handboek ter beoefening van het magnetisme en aanverwante vakken
6855: Riley, N. | M. Jansen (vert.) - Tegels. De geschiedenis van de decoratieve aardewerktegel
1209: Rilke, R.M. | R.F.C. Hull (trans.) - Selected letters of Rainer Maria Rilke 1902-1926
3385: Ringelnatz, Joachim - ...Liner Roma... - Mit 10 Bildern von ihm selbst
4159: Ringelnatz, J. - Kuttel Daddeldu
149: Ringelnatz, J. - Turngedichte
155: Ringger, P. - Das Weltbild der Parapsychologie. Mit einem vorwort von prof. Gebhard Frei
5733: Rings, Werner - Schweiz im Krieg 1933-1945 - Ein Bericht
3290: Rinkes, D. - Indië in woord en beeld.. Pictorial Netherlands East-Indies
8902: Rinsum, Mieke van - Als ik jou niet had
4336: Rippon, A. - The book of Derby. From settlement to society
1524: Rishikesh - Be still and listen. Poems from the beloved to the beloved
4123: Riso, R. & R. Hudson - The wisdom of the enneagram
7434: Risseeuw, P.J. e.a. - De dag van Bethlehem. Kerstvertellingen
1161: Risseeuw, P.J. - Van klein tot groot. Een clubverhaal
5325: Risseuw, P.J. - Zo ver de wereld reikt
1333: Rittelmeyer, F. - Meine Lebensbegegnung mit Rudolf Steiner
8339: Ritter, P.H. jr. - Het huis eener kunstenares (Ina Boudier-Bakker)
9168: Ritter Jr, P.H. - De kunst van het reizen - Eene reeks van causerieën over modern tourisme en wat daar mee samenhangt
6449: Rittmann, H. - Auf Heller und Pfennig. Dei faszinierende Geschichte des Geldes und der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland
5429: Ritzen, J.J.M. e.a. - 100 jaar Markus Verbeek. Jubileumbundel
4530: Rival, P. - Fantaisies amoureuses du Duc de Richelieu
8360: Riverain, J. - Moderne schepen
3798: Roazen, P. - Freud and his followers
1419: Roba en Franquin - Robbedoes en de miniatuurtjes
3216: Robbe-Grillet, A. - Glissements progressifs du plaisir
3215: Robbe-Grillet, A. - Projet pour une révolution a New York
3014: Robbers, Herman, e.a. - Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 46 (1936), no.9. September
3925: Robbers, H. - De roman van Bernard Bandt
7031: Robbins, A. - Je ongekende vermogens. NLP: de weg van excellentie
5413: Robels, H. & B. Roedig - Siegen '77 Rubens - Rubens und die Tradition der Niederla?ndischen Landschaftskunst - Graphik von Hieronymus Cock bis Schelte à Bolswert
4007: Robert Walker (?) - Hot Wacks, book XV. The last Wacks
3200: Robert, L. de - De Loti à Proust. Souvenirs et confidences
174: Robert Berkow e.a. - The Merck Manual of Medical Informartion - Home Edition
1549: Robert Nouwen - Caesar In Gallie (58-51 v.C.)
4982: Roberts-Jones, P. e.a. - Ensor - Magritte. 150 meesterwerken van de Kon. Musea voor Schone Kunsten van België
5096: Roberts, H.A. - Sensations as if. A repository of subjective symptoms
6342: Roberts, M. - Fair exchange
6343: Roberts, M. - Impossible saints
5097: Roberts, H.A. & A. Wilson - The principles and practicability of Boenninghausen's therapeutic pocket book
4375: Roberts, J. - Views of Windsor: Watercolours by Thomas and Paul Sandby
3622: Roberts, P. | A. Diemont - Astrologie en wetenschap. Over de bewijsbaarheid van een omstreden leer
8219: Robertson, P. J. M. - The Leavises on Fiction - An Historic Partnership
5794: Robertson, D.S. | P. Valette (trans.) - Apulée les métamorphoses. Tome II
5225: Robertson, T. - Dieppe. The shame and the glory
8766: Robijns, M.J.F. - De intrigantenclub - Hoe radicale persmuskieten Willem II chanteerden en de democratie op weg hielpen
7522: Robiller, F. - Prachtfinken. Vögel von drei Kontinenten
8338: Robin, G. - Les cahiers nouveaux 2 - Hôpital
3205: Robin, G. - Les cahiers nouveaux 2. Hôpital
4302: Robinson, R. - The great book of hemp. The complete guide to the environmental, commercial and medicinal uses of the wrold's most extraordinary plant
9960: Robinson, W. - Barbara. Machtig, manhaftig en militant
6832: Robinson, G. - Carpets and other textile floorcoverings
1584: Roch, A. e.a. | E. Frankamp (vert.) - Naar de toppen van de Himalaja
8213: Roche, R.M. - The children of the abbey. A tale in five volumes. Vol I-IV
6150: Rochefoucauld, F. la - Oeuvres complètes
3223: Rochefoucauld, Duc la - Quelques maximes de la Rochefoucauld
7107: Roddenberry, G. & J. Blish | J. Koesen (vert.) - Startrek 3
109: Rodenbach, Ferdinand - Albrecht Rodenbach en de Blauwvoeterij (Met de verzameling zijner voordrachten, artikels, nota's, oorkonden en allerhande onuitgegeven wetenswaardigheden in dicht en ondicht, betreffende kunst, taal en Vlaamschen kamp)
5226: Rodenberger, A. - Der Tod von Dresden. Ein Bericht über das Sterben einer Stadt
8624: Rodenko, P. Kerkhoven, A. - De tarot
9989: Roderkerk, E.C.M. - Recreatie, recreatieverzorging en natuurbescherming in de Kennemerduinen
8266: Rodewyk, P.A. - Die Dämonische Besessenheit in sicht des Rituale Romanum
310: Rodewyk, P.A. - Dämonische Besessenheit Heute. Tataschen und Deutingen
313: Rodewyk, P.A. - Die Dämonische Besessenheit in der Sicht des rituale romanum
4728: Rodgers, W. - Think. A biography of the Watsons and IBM
1242: Rodgers, S.H. a.o. - Ergonomic design for people at work. Volumes I&II
9109: Rodiek, T. ea. - James Stirling. Die neue Staatsgalerie Stuttgart
182: Rodin, A. - L'Art. Entretiens réunis par Paul Gsell
5109: Rodolico, N. - Storia degli Italiani
7451: Roeck, Bruno Paul de - Omgaan met idealen - Over het spanningsveld tussen ideaal en werkelijkheid
2257: Roeder, G. - Der Ausklang der ägyptischen Religion mit Reformation, Zauberei und Jenseitsglauben
2258: Roeder, G. - Kulte, Orakel und Naturverehrung im alten ägypten
2256: Roeder, G. - Die ägyptische Götterwelt
8488: Roegholt, R. - Het goud van de wandelaar
8451: Roelofsen, P. - Voorbij de verte
21: Roenau, E. - Das persische Papageienbuch
1967: Roeper, V. ea. - De Batavia te water
2580: Roesli, F. & P. Wick - Gletschergarten Luzern
5754: Roest, Phillip - Wij gijzelden - Reportages uit het Kamp "Beekvliet" te Michielgestel, met teekeningen van Miel Prager
819: Roey, J. de - Hugo Claus. Een poreuze man van steen
3641: Roger-Marx, Claude - Europäische Graphik im 19. Jahrhundert
2606: Rogers, P. - The Augustan vision
7592: Roggeveen, L. / Cramer, R. - Klein Duimpje
4716: Roggeveen, J. - Drie Iersche legenden
9546: Rogier, L.J. - De zin der geschiedenis voor geloof en rede
5919: Röhl, P. - Reklame Peter Böhl
1605: Rohmer, Sax - De triomf van Fu Manchu
1157: Roizen, M.F. - Real age. Ben je zo jong als je kunt zijn?
5756: Rojo, R. | M.-F. Rivière (trans.) - Che Guevara. Vie et mort d'un ami
4826: Roland Holst-van der Schaik, H. - Het vuur brandde voort. Levensherinneringen con fuoco
9715: Roland Holst, A. - De dood van Cuchulainn van Murhevna
3695: Roland Holst, H. | G. Stuiveling - Vierentwintig sonnetten van Henriëtte Roland Holst
1231: Roland Michel, M. - Watteau. An artist of the eighteenth century
9610: Rolland, R. | A. van Gogh-Kaulbach (vert.) - Annette Rivière. Annette en Sylvie
4450: Rolland, R. | J.B. Meijer (vert.) - Mahatma Gandhi
1814: Rollo May - Power and Innocence - A Search for the Sources of Violence
5534: Rolph, C.H. - Kingsley. The life, letters and diaries of Kingsley Martin
4191: Romaszkan, G. von | J.H.C. Valckenier Kips (vert.) - Het aanrijden van paarden. Het africhten van het rijpaard
4672: Rombouts, Dr. J.E. (Geïllustreerd door Wilm. Steelink) - ARTIS - Kijkjes in den Dierentuin
2945: Rombouts, Fr. S. - Montessorianisme uiteenzetting en kritiek
818: Romé, L. & J. | E. Rossiter (trans.) - Primitive eroticism
5507: Romein, J. - Byzantium. Geschiedkundig overzicht van staat en beschaving in het Oost-Romeinsche rijk
7994: Romein, J. - Historische lijnen en patronen
5369: Romein, J.M. | J. Haak - Apparaat voor de studie der geschiedenis
5372: Romein, J. - Gegist bestek. Aspecten van drie jaar Wereldbestel
4028: Romi - Livre de raison du patriote palloy
7105: Romijn, W. - Welvaart en gezondheid
349: Romme, K. - Calimeromarketing. Waar kleine bedrijven groot in kunnen zijn
1075: Ronge, H. - Kunst und Kybernetik. ein bericht über drei Kunstziehertagungen Recklinghausen 1965, 1966, 1967
4407: Ronsard, P. de - Les amours (1552-1584)
8306: Ronse, F. - De geschiedenis van Zedelgem & Veldegem
6857: Roo,T. de - Roentgen Atlas of Old Dutch Clocks
5613: Rood, N. - Het succes van Lubbers. Hoe word ik minister-president?
1473: Roodnat, Bas - Wij zijn gek - Nederlandse straatkunst in de jaren zeventig
9519: Rooij, N. de - Utopia gewonnen en verloren. De tragedie van Thomas More en Erasmus
3019: Rooijen, M. van e.a. - Steden & hun verleden. De ontwikkeling van de stedelijke samenleving in de Nederlanden tot de negentiende eeuw
9817: Rooker, P.M. - Enkhuizen. Waterstad
4314: Roos, R. - Bewogen kustlandschap. Duinen en polders van Noord-Kennemerland
9313: Roos, R. - Bewogen kustlandschap. Duinen en polders van Noord-Kennemerland
7439: Rooy, P. de - Op zoek naar volmaaktheid
6365: Roozen, L.C.J. - Dit is Leiden
3673: Rörsch, A. & G. Douwes - Genetische manipulatie Waarom wel? Waarom niet?
3197: Ros, M. & G. Komrij - Maatstaf, negentiende jaargang, #3
867: Roscam Abbing, P.J. - Psychologie van de religie. Godsdienstpsychologie in verband met filosofie en theologie
1347: Roscam Abbing, P.J. - Ethiek van de inkomensverdeling
4301: Rose, K. - Kings, queens & courtiers. Intimate portraits of the royal house of Windsor from its foundation to the present day
7811: Rose, P. - Parallel lives. Five victorian marriages
4321: Roseberry, E. - Shostakovich. His life and times
8715: Rosemann, E. / Demand, C. - Race zonder einde (de geschiedenis van de auto-rensport)
7682: Rosenauer, Artur - Italian Renaissance Sculpture in the Time of Donatello
2237: Rosenberg, A. - Geschichte der Deutschen Republik
1356: Rosenberg, A. - Geschichte des Bolschewismus. Von Marx bis zur Gegenwart
1791: Rosenblum, Robert - The Romantic Child - From Runge to Sendak
9852: Rosenbohm, L. - Leven rond de Westzijde en Zeemansstraat. Jeugdherinneringen tussen 1914-1938
6715: Rosenfeld, Morris & Morris, Everett - Under Full Sail - 50 Years of Great Marine Photographs
141: ROSENOW, Emil - Tegen de priesterheerschappij! 3 delen in 1 band (Kultuurtafreelen uit de 16e en 17e eeuw. Bewerkt door P. M. Wink)
8475: Rosenstock-Huessy, E. - De vrucht der lippen - waarom vier evangeliën
7480: Rosenthal, J.S. - Struck by lightning
4286: Rosenthal-v. Grotthuss, A. / NIETZSCHE - Nietzsches Kernsprüche Plastisch Aufgebaut
7830: Rosenthal, U. e.a. - De Bijlmerramp: rampbestrijding en crisismanagement in Amsterdam
7226: Rosh, L. & G. Schwarberg - Der letzte Tag von Oradour
7311: Rosinski, José - De wagen die maar niet wou verliezen / The car That Won't Stop Winning / Das Auto das Nicht Aufhörte Zu Siegen / La Macchina Che Non Smettera'Di Vincere
3300: Roskam, J. - Uit het marineleven gegrepen
8958: Rosmade, M.P. | M. honig - Een klein jokkentje. Opnieuw verteld
6265: Ross, J. - The incredibly strange film book
7136: Ross, R.C. | G.A.H. Leenen (vert.) - Van Chicago naar Tsjoengking
2190: Ross, L. - L'amour vert
1375: Rosseau, J.-J. - Oeuvres complètes. Tome I: Les confessions autres textes autobiographiques
1376: Rosseau, J.-J. - Les confessions. Tome I
1374: Rosseau, J.-J. - Juge de Jean Jaques. Dialogues
6944: Rossem, C.P. van - Twee historische avonturiers. Beau Brummell en Giacomo Casanova
6284: Rossetti, C. - Poems of Christina Rossetti
2341: Rost, N. - Het troostelooze
8287: Rost, N. - Het nieuwe tooneel in het nieuwe Rusland
2429: Rotermund, H.M. / Rembrandt - Wandlungen des Christus-typus bei Rembrandt
7414: Roth, A. - The New School / Das Neue Schulhaus / La Nouvelle Ecole
5881: Roth, C.D. - The Art of Making Puppets & Marionettes
53: Roth, J. - Die legende vom Heiligen Trinker
9489: Roth, J. - Der Leviathan
653: Roth, Joseph - Right and left
6534: Roth, H. - Noem het maar slaap
1764: Roth, G.D. | H.J. Krijnen e.a. (vert.) - Elseviers gids van het weer. Met 150 afbeeldingen in kleur
5126: Rothenstein, J. - Modern English painters. Wood to Hockney
6383: Rothenstein, J. & M. Butlin - J.M. William Turner. Der englische Romantiker des Lichts
6841: Rother, W.O. - Praktischer Leitfaden für die Anzucht und Pflege der Kakteen mit besonderer Berücksichtigung der Phyllokakteen
9336: Rothuizen, J. - On a clear day you can see forever
5930: Rothuizen, J. - De zachte atlas van Amsterdam
125: Rotrou, J. | T.F. Crane (trans.) - Saint Genest and Venceslas
8994: Rots, B.D. - Aalten en Bredevoort in vervlogen tijden
5971: Rougemont, D. de - Penser avec les mains
5972: Rougemont, D. de - Journal d'un intellectuel en Chômage
564: Roughley, T.C. - Wonders of the Great Barrier Reef
907: Rouir, E. - 150 ans de gravure en Belgique
4271: Rousseau, J.-J. - Du contrat social. Ou principes du droit politique
3272: Routisie, A. de - Irène
4164: Rovaart, M.C. van de - De orkestdirigent
7752: Rövekamp, A.J.M. - De overtoom en Dichtersbuurt. Uit de geschiedenis van een Amsterdamse woonwijk
3230: Rovin, J. - Movie special effects
7869: Rowe, T.L. - The Chinese unicorn. Notes from a dictionary
3416: Rowlands, J. | R. & S. Wünnenberg (trans.) - Bosch. Mit 48 Farbtafeln
230: Rowse, A.L. - Memories and glimpses
5344: Roy van Zuydewijn, N. de - Verschanste schoonheid. een verassende ontdekkingstocht langs historische verdedigingswerken in Nederland
2744: Roy van Zuydewijn, H.J.F. de - Amsterdamse bouwkunst 1815-1940
3531: Roy, J.J. le - Van Thales tot Newton. Ontwikkelingsgeschiedenis van de grondslagen der Natuurkunde
5505: Royen, P.C. van - Frutta di mare. Evolution and revolution in the maritime world in the 19th and 20th centuries
3579: Roze, P. - Jager zero
9995: Rs. Bakker / L. van Ollefen - De Nederlandsche Stad- en Dorp-beschrijver deel 7 - VII: Het Land van Voorne en Putten, Overflaque, Portugal etc.
1220: Ruben, W. - BEginn der Philosophie in Indien. Aus den Veden (band I)
2153: Rubin, L.D. jr. - The comic imagination in american literature
8195: Ruck, B. - Snellezen
3771: Rucker, R. - De vierde dimensie. Naar een meetkunde van de hogere werkelijkheid
6392: Rückert, H. & H. de Gruyter - Joop Zoetemelk. Een sportleven in woord en beeld
9840: Rueff - De Conceptu
4729: Runa | V. Gaudard de Vinci (trans.) - Tout ou Rien
6098: Runge, P.O. - Bild und symbol
8383: RUP - Illustraties Mies Deinum - Dieren-jamboree
1588: Ruperti, A. | E.M.J. Prinsen Geerligs (vert.) - Planeten, hun cycli en uw horoscoop
1422: Ruskin, J. - John Ruskin. Menschen Untereinander
832: Russel, M. - Palestina of het Heilige Land van de vroegste tot op den tegenwoordigen tijd.- 1&2 (compleet)
8493: Russell, J. - Seurat
8020: Russell, B. - The autobiography of Bertrand Russell. 1872-1914
4003: Russell, J. - Switzerland
5815: Russell, F.S. & C.M. Yonge - The seas. Our knowledge of life in the sea and how it is gained
5149: Russell, P.E. - Spain. A companion to Spanish studies
1178: Ruston, R. - Human rights and the image of god
4227: Rutgers, H.C. - Door Amerika, Japan en Korea naar China
8953: Rutgers, A. - Vogelwelt Asiens. II. Teil
8034: Rutgers, A. - Europäische Vögel, Band 1
6101: Rutgers, H.C. - Wat ik op mijn Indische reis zag
7380: Rutgers, A. - Europäische Vögel, Band 2
9155: Ruting, P. ao. - The images of thought
6340: Rutten, L.M.R. - De geologie van Nederlandsch Indië
4991: Rutten, T. - Felix Timmermans
1237: Rüttimann, K. & U. Strebel - Circus Monti
699: Ruys, C. - Goud op wielen
9781: Ryan, T.K. - Jippie 1
6649: Ryckaerts, E. - Vlaamse jeugd-literatuur sinds 1832
3338: Ryckenborgh, J. van - Elementaire wijsbegeerte van het moderne rozekruis
6918: Ryder, John - Printing for pleasure - Extensively revised with a new foreword by V. Ridler
6996: Ryley Scott, G. - History of torture
2103: S. Keyzer - Schetsen uit het leven der inlanders op Java - De bedevaart naar Mekka - Met 6 platen
3492: `s-Gravesande, G.H. - Marceline Desbordes-Valmore
8894: S. Broekhuizen & H. van Laar - HET TROPISCHE AQUARIUM
1087: S. Foster Damon - A Blake dictionary - The ideas and symbols of William Blake
7609: Saalman, H. - Medieval Architecture (European architecture 600-1200)
4339: Saarberg, J.A. - Der pelgrims metgezel. Leven en arbeid van Joseph Charles Philpot (1802-1869)
2236: Sabais, H.W. - Fazit. Gedichte und Prosa
4911: Sabarsky, S. - Oskar Kokoscha
5703: Sabina Posthumus - Schelden, vloeken en verwensingen - Engelse scheldwoorden, vloeken en verwensingen vergeleken met hun Nederlandse vertaling
677: Sabine, E.S. - American folk art
833: Sacharow, Y.-R.B. - Das Grosse Geheimnis. Die verborgenen Seite der Yoga-Übungen
3922: Sachs, G. | I. Varea (trans.) - The astrology file. Scientific proof of the link between star signs and human behavior
1002: Sachs, C. - Reallexikon der Musikinstrumente
8121: Sacks,O. - Logicomix
6082: Sackville-West, V. - The easter party
6081: Sackville-West, V. - The edwardians
358: Saddhatissa, H. | S. Dorner (trans.) - Des Buddha Weg
7724: Sadie, S. & A. Latham - Das Cambridge Buch der Musik
2890: Safire, W. - You could look it up. More on language from William Safire
5605: Safran, A. - Die Kabbala. Gesetz und Mystik in der jüdischen Tradition
3473: Sagan, C. - Contact
6706: Sagan, F. | F. Frenaye (trans.) - Toxique
9564: Sage, L. | M. Lameris & L. Teixeira de Mattos (vert.) - Kwaad bloed
328: Saher, P.J. - Lebensweisheit und creative Mystik
4735: Saïd, A. - Marcher sur la terre. Poèmes
357: Saikaku, I. | W. donat (trans.) - Fünf Geschichten von liebenden Frauen
8019: Sainsbury's - Sainsbury's Makers of the Millennium Medal Collection - In association with GUINNESS WORLD RECORDS
2976: Saint-Rémy - Diep in de velden van Elysium
1091: SAINT-JOHN PERSE - Les Cahiers de la Pléiade - Eté-Automnes 1950. Numéro 10
3907: Sainte Therese Elle-Meme - Sainte Therese De L'enfant-Jesus - Histoire D'une Ame Ecrite Par Elle-Meme
8372: Salaman, Malcolm - Modern Masters of Etching James McNeill Whistler & James McNeill Whistler (Second Volume) Modern Masters of Etching
300: Salè, M.O. - Buddhismus. Lehre und Geschichte
3095: Salemink, T. - Teksten godsdienstkritiek II. Christen-socialisten in crisistijd 1903-1941
2769: Salet, M. - Joodse rituele kunst uit Parijs - Judaica verzameling Strauss-Rothschild uit het Musée de Cluny - Cat. Nr. 186
1571: Salinger J. D. - Eenzame Zwerftocht
8502: Salmon, N. & D. Baker - The William Morris chronology
2188: Salomons, A. - Nieuwe verzen
2340: Salomons, A. - God en het gezin
1245: Salomonson, J.W. - Voluptatem specandi non perdat sed mutet
7954: Salvador Dali (translated by Haakon M Chevalier) - The Secret Life of Salvador Dali
3721: Salvini, R. | F. Pauli (trans.) - Michelangelo
8521: Sam Hunter - Jackson Pollock 1912-1956 - Cat 189
2044: Samengesteld door vrienden van Jan H. de Groot,/ Met een inleiding van Willem G. van Maanen - Biografie van Jan H. de Groot - tot 1 maart 1976
2144: Samenstelling en redaktie: P. Boer / J.R.M. Kattens / K. v.d. Vlies - De Meerkoet
9696: Samenstelling: J. Van Beylen en A. De Vos - Het Nationaal Scheepvaartmuseum (Steen-Antwerpen)
1371: Samenstelling: Wim Noordhoek - Hola 1, Leip & kneis - Boek van het nieuwe denken
7437: Sample, I. - Massive. The hunt for the god particle
788: Samson. J. - Brieven, Indrukken en Beschouwingen van het Westfront der Geallieerden
4015: Samuels, A. - Jung and the Post-Jungians
1415: Samuels, J. - Kanker. Het wezen der ziekte en haar bestrijding
5879: San Juan, S. - Xiris
3719: San Lazarro, G. di a.o. - XXe siècle. Decembre 1966. Centenaire de Kandinsky
2187: San Gimignano, F. da | F. van Dooren - De maanden
1015: Sánchez, A.E.P. - Spanische Meisterzeichnungen von El Greco bis Goya
3661: Sandberg, H.W. - Duitsland 1945-1955 - Object en subject van internationale politiek
1363: Sandberg, Willem - Experimenta typographica 2 - mens sana in corpore sano - Gesundheit
5335: Sandbergen, F.J.W.H. - Nederlandsche en Nederlandsch-Indische scheepsnationaliteit
8523: Sandburg, C. - Abraham Lincoln
1085: Sander Kis - De gouden lotus
7006: Sanders, J.J. - Prikkeldraad en Liefdekoord (Uitgegeven ten voordeele van den evangelisatie-arbeid in Italië door de Waldenzen)
320: Sangharakshita - Die Drei Kleinode. Eine Einführung in den Buddhismus
265: Sankaracharyas | L. Cornelssen (trans.) - Atmabodha. Die Erkenntnis des Slebstes. Mit Kommentar, Einführung und Anmerkungen von Swami Nikhilananda
2151: Sansom, A.W. - Spion contra spionnen
3390: Santen, R. van | M. Prick van Wely - De piano en haar componisten
3716: Santiago, E. | J. Smit (vert.) - Mango's en milkshakes. Een jeugd in Puerto Rico
1963: Santos, R. dos | L. Norton (trans.) - Nuno Gonçalves: the great Portuguese painter of the fifteenth century and his altar-piece for the Convent of St. Vincent
1828: Santoy, C. | A. Zijlstra (vert.) - Handboek grafologie
5627: Sarah Young - Dicht bij Jezus met Kerst (dichtbij)
2401: Sardar, Z. | J. Hamminga (vert.) - Het paradijs wanhopig gezocht. Reizen naar het hart van de islam
7658: Sari Hindia (voorwoord tweetalig) - Indië in Woord en Beeld
2345: Sarre, Friedrich - Die Kunst der Alten Persien
7746: Sartory, Karel - Im Dienste des Elektrons
4238: Satie, E. - Écrits
1529: Saudek, R. - Experimenteele graphologie
1177: Sauer, E. | H. Geurink (vert.) - De verhelderende kracht van de Chinese astrologie
9083: Saunders, M. | T van Berken (vert.) - Mooie Bruno
9646: SAUNDERS, A. N. W. (Trans/Ed) - Greek political oratory
7194: Sautoy, M. du - The numbers mysteries
4030: Sauvage, M. - Les mémoires de Joséphine Baker. Recuillis et adatés
1089: Savoye , Z.K.H. Lodewijk van, Hertog der Abruzzen - De reis van de Stella Polare. Noordpooltocht
7889: Sawyer, R.L. - The Bowerchalke parish papers
7460: Sax Rohmer - De geheimzinnige Sumuru (The Sins of Sumuru)
2879: Saxegaard, A. | M.J. Molanus-Stamperius (vert.) - Meen je het wel, Peter?
4778: Sayag, A. - Selections 2 from Polaroid collection
4426: Sayer, George - JACK - C.S. Lewis and His Times
4730: Scarron - Le roman comique
2621: Schaaf, S. van der - Skiednis fan de Fryske biweging
9310: Schaap, T. & W. van Balen - Tekenend
7304: Schaap, D. & D. Speelman - De tas van Eva
7141: Schaap, PH. de - 25 Jaar Dambeweging in Nederland 1911-1936
7784: Schaap, D. & D. Speelman - De tas van Eva
9141: Schaap, K. & A.S. Stempher - Arnhem omstreeks 1865
1787: Schaap, J.E. & S.J. Matthijsse (Platen van Doorman, Claudine) - Kleuterland I + II - Omgevingskennis voor kinderen van vier tot zeven jaar
4218: Schaay, M. - De bewoners van onze overzeese gewesten. Volkenkunde en sociale geografie voor de middelbare school
6592: Schaching, Otto von - Het meisje van Domrémy (Gelukzalige Jeanne d'Arc)
5734: Schaefer, O. - Schawbing
2861: Schaepman, F. - Het Fascisme (naar zijn beginselen beoordeeld)
6620: Schäfer, D. - Die deutsche Hanse
9766: Schäfer, Hermann - Künstliche Versuchung - Nylon, Perlon, Dederon
7652: Schäfer, Frank - AQUALOG All Labyrinths - Bettas, Gouramis, Snakeheads and Nandids
7182: Schaik, G.A. van - Wij trekken door Noord-Holland
5033: Schaik, D.C. - Spiegel van Nederland
1998: Schaik, E.C. van - De opvoedbaarheid van de rechter hemisfeer - De neuropedagogische en didactische aspecten bij het leren schrijven met de niet-voorkeushand
3127: Schaik, P. van ea. - Nederland wereldland. Feesten, rituelen en gebruiken van veel culturen in Nederland
1829: Schaik, P. van - Christiaan Brunings 1736-1805
8277: Schakel, P.J. - Reason and Imagination in C. S. Lewis
8012: Schalij, M.A. & Pijper, K. - Rietvlechten (Handleiding voor het vervaardigen van eenvoudige voorwerpen van pitriet)
552: Schalkwijk, M.J.A.M. - Johan Schwencke Prijs / Award 2000. Exlibriswereld
3373: Schalkwijk, J. van - Een oceaanvlucht met hindernissen
3753: Schall, P. - Zaubermedizin im alten China?
7897: Schall, J.S. - Suez. Poort der volkeren
732: Schaller, P. & H. Kühner - Mozart Aspekte
2541: Schaper, B.W. - Albert Thomas. Dertig jaar sociaal reformisme
5614: Schat, A.P. - Paying out the boat falls (Where and how)
4864: Schatborn, P. - Tekeningen van Rembrandt. Zijn onbekende leerlingen en navolgers. Drawings by Rembrandt. His anonymous pupils and followers
2176: Scheepmaker, M. - Alles heeft zin. Teksten en gedichten uit zijn theaterprogramma
2177: Scheepmaker, N. - De kip van Egypte
3936: Scheepmaker, A. - Het junkfood lees & kookboek
6456: Scheepmaker, N. - Over alles
2204: Scheer, L. - De poëtische wereld van Paul Snoek. Proeve van close-reading
75: Scheers, Rob van - De Jazz Parade - Een verborgen geschiedenis van New Orleans - Met tekeningen van Nico Heilijgers
8125: Scheffer, H.J. - Henry Tindal. Een ongewoon heer met ongewone besognes
5476: Scheffer, A. - Roemruchte jaren van onze vloot. 1665-1666-1667. De tweede Engelse oorlog
3800: Scheidt, J. vom a.o. - Der unbekannte Freud. Neue Interpretationen seiner Träume
8771: Schellart, A.I.J.M. & T. de Vries - Woonsteden der Oranje's
6404: Schellart, A.I.J.M. - Kastelen
5724: Schendel, A. van - Herdenkingen. Fratilamur, de grammar school, dromen, herdenkingen
4986: Schenkeveld-van der Dussen, M.A. - Het dichterschap van Hubert Korneliszoon Poot
810: Schepel, C.J.H. - Waterschapswetgeving
2969: Schepers, J.B. (vert.) - Troelstra als Fries dichter. Verzen en liederen
7993: Scheps, J.H. - Eer en ideaal. De open brief van de Troelstra Beweging Nederland beantwoord
7807: Scheps, J.H. - Ingenieur Anton Mussert door de Waag gewogen
7770: Scheps, J.H. - Het misverstand der Ned.-Soc.-Werkgemeenschap
7803: Scheps, J.H. - Krachten die onsterfelijk zijn
7804: Scheps, J.H. - Door de kracht van het geloof. De taak der sociaal-democraten in dezen tijd
979: Scherer, V. - Dürer. Des Meisters gemälde Kupferstiche und Holzschnitte in 447 Abbildungen mit einer Biographischen Einleitung
215: Scherft, T. (vert.) - Ongrijpbaar is de Ganges
501: Scherjon, W. & J. de Gruyter - Vincent van Gogh's great period. Arles, st. Rémy and Auvres sur Oise. (Complete catalogue)
6102: Schermerhorn, W. | C. Smit - Het akkoord van Linggadjati. Uit het dagboek ban prof.dr.ir. W. Schermerhorn
1803: Schermerhorn, ds. N.J.C. - Vrijheid en persoonlijkheid (Verspreide stukken van NJC Schermerhorn, ingeleid door hemzelf, gekozen door Gë Nabrink)
9746: Scheurleer, G.J. en Diemer Kool, A. - Lawn-Tennis
3969: Scheurleer, D.F. - Van varen en van vechten 3 (derde deel)
7333: Schevichaven, J. van - De lobbes
1052: Schickling, W. - Entscheidung in Frankfurt. Ludwig Erhards Durchbruch zur Freiheit. 30 Jahre Deutsche Mark, 30 Jahre Soziale Marktwirtschaft
586: Schieferdecker, A.A.G. - Geological nomenclature. English, Dutch, French, German
6489: Schiele, E. | A. Roessler - Briefe und Prosa von Egon Schiele
8558: Schiele, E. - Schilderen alleen is voor mij niet genoeg. Brieven
1882: Schierbeek, Bert / Illustratie Piet Klaasse - Je geld of je leven
2207: Schierbeek, B. - Vallen en opstaan
3762: SCHILDER, A.H. - Pneuma (fotoboek)
9397: Schildkamp, J.B. ea. - Bekijk het van beide kanten
4107: Schildt, G. - Met de Daphne in zestien landen
1658: Schildt, G. - Het gulden vlies. Zeilen in het spoor der Argonauten
9641: Schilfgaarde, P. van - Over de wijsgeerige verwondering
1628: Schiller, P.E. - Der anthroposophische Schulungsweg. Ein Überblick

Next 1000 books from Antiquariaat De Alkenaer[an error occurred while processing this directive]

6/8