Antiquariaat De Alkenaer
Ritsevoort 36, 1811 DP Alkmaar, The Netherlands. Tel.: +31 (0)72 511 17 98            Email: info@alkenaer.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7817: Jansen, Ab A. - Fliegerhorst Schiphol - Onze nationale luchthaven in bezettingstijd - I In het offensief [deel 1:]
7605: Jansen, B. - Ab van Hanegem. Schilderijen
6031: Jansen, J. e.a. - De kunstschatten van het Torenmuseum te Mol
5258: Jansen, M. - De industriële ontwikkeling in Nederland 1800-1850
5691: Jansen, E.J.B. - De st. Bartholomeusnacht
1620: Jansky, R.C. | P.H. Geurink (vert.) - Astrologie, gezondheid & voeding
4320: Janssen, T. - Gewässerkunde Ostfrieslands
8197: Janssen, G.L., Dorhout, U.G. & Van der Verlden, C. - Hoe leven de gepensioneerde oudjes? - Rapport aan het Hoofdbestuur van den voor staatspensionneering
5341: Janssen, H. e.a. - Ferdinand Hodler 1853-1918
7010: Janssen, M. - De Prozac monologen
9157: Janssen, A.V. - De Schelphoek, het levendige historische havenkwartier van Alkmaar
3065: Janssen, H.Q. - St. Anna ter Muiden, beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241, en als christelijke gemeente, van den aanvang der XVIde eeuw tot op onze dagen, eene geschiedkundige proeve
1023: Januszczak, W. - Techniques of the world's great painters
2943: Japikse, N. - Die Stellung Hollands im Weltkrieg (Politisch und wirtschaftlich)
3266: Jarry, A. - Ubu Roi. Drame en cinq actes
9862: Jarvis, S. - The rivers Chelmer and Blackwater
9863: Jarvis, S. - Essex. A county history
4776: Jasperse, F.A.A. & J. van Kersen - Scheepswerktuigkunde. Stoomketels, deel I, 2e gedeelte
1447: Jayne, V. - Aspects to horoscope angles
7777: Jean Gabriel Jeudy - Only in a Jeep - Cinquante ans d'histoire d'amour franco-ame?ricain
1719: Jean BERGMANN - Moderne practische rekenkunde - Algemeen rekenwerk
6371: Jeannin, A. | J. Powell (trans.) - Learning with colour. The wonderful world of insects
2477: (Jef Boschmans, red.) - Paul Akkermans' Portret door vrienden
1306: Jef Last - Brieven uit Spanje
5364: Jefferies, Richard / With four drawings by S.H. de Roos - Summer in the Woods
659: Jehu, Felicie - Van zeven meisjes (met opdruk)
2585: Jehu, F. - Agnes Slawonski
6032: Jelenski, C. - Anthologie de la poésie Polonaise (1400-1980)
5229: Jelle de Vries - Tekst en muziek van Jelle de Vries - Inclusief 2 cd's
1345: Jellema, C.O. - Seizoenen op Oosterhouw
4432: Jenkins, A. - The stock exchange story
9714: Jenkins, G. - Southtrap
3567: Jenkins, G. - Scend of the sea
3666: Jenkins, M. - A house in Flanders
6002: Jennings, P. - The book of nonsense
7679: Jenny de Bloeme ; Platen van Bruno Grimmer - Bob's Autorit
6075: Jensen, A. - Line
8831: Jeroen Henneman - Obscure
9545: Jespersen, O. - Mankind, nation and individual. From a linguistic point of view
8449: Jess, M. & C. Sery - Bad girls and rubber
6801: Jessen, Jarno (Voor Nederland bewerkt door: Cornelis VETH) - Museum van beroemde schilderijen
9499: Jim Harrison - A Good Day to Die
6628: Jitta, J. - Holland's modern renascence. Facts, figures and proportions
5863: Joad, C.E.M. - Filosofie voor onze tijd
8982: Joalland, J. - Le drame de Dankori (Mission Voulet-Chanoine. Mission Joalland-Meynier)
2100: Joh. de Heer - De Tabernakel - De Geestelijke beteekenis van den Tabernakel en De Kleeding van den Hoogepriester (derde verbeterde en vermeerderde druk)
8759: Joh. F. Petri - Onthullingen over het leven in de gevangenkampen in Duitschland
6560: Johan Daisne / Voorbericht van Willem Pée - Russische namen in het Nederlands - Spelling en uitspraak - Kleine handleiding met woordenlijst
2367: Johann Heinrich Füssli - Kunst Um 1800 1741-1825
7710: Johann Sebastian Bach (Composer) - The Six Brandenburg Concertos and the four Orchestral suites in full score
37: Johann, A.E. - Der Mann, der sein Wort gab
1449: Johannes de Ketham - Fasciculus Medicinae
7968: Johannis MIN-ELLIII VIRGILE - Pub. Virgilii Maronis Opera cum annotationibus Johannis Min-Ellii.
6712: Johm Arlott and Arthur Daley - Pageantry of Sport - From the age of Chivalry to the age of Victoria
71: John Cumming - Het leven en de lessen der aartsvaders
941: John Hart - Het raadsel van de gekruiste dolken
5809: John Frijters - Als je wilt weten wie ik ben - Het levensverhaal van Pierre Kartner / Vader Abraham
6756: John Flaxman; Anja Grebe / Homerus - Homer - "Ilias" und "Odyssee" die Zeichnungen von John Flaxman
5644: John Henry Newman - Meditaties en Godvruchtige oefeningen
5624: Johns, Capt. W.E. - Biggles En Co.
887: Johns, W.E. | D.L. Uyt den Bogaard (vert.) - Biggles in de jungle
2811: Johns, Capt. W.E. - Biggles tart het hakenkruis
280: Johns, W.E. | B. Schmidgall (vert.) - Biggles in Afrika
3836: Johns, Y. | N. van der Werff-Wijsman - De moderne Indonesische keuken. Indonesisch kookboek voor iedereen
1179: Johns, W.E. | B. Schmidgall (vert.) - Biggles vliegt naar Tibet
7482: Johnson, S. - Emergence. The connected lives of ants, brains, cities and software
7179: Johnson, S. - Everything bad is good for you. How popular culture is making us smarter
4804: Johnson, W. - Aigner's Paris
816: Johnson, G. - The ten most beautiful experiments
1986: Johnson, A. - Dressing dolls
4128: Johnson, G. - Karakterschetsen, zeden en gewoonten van Noord-Hollandse mannen en vrouwen in het jaar 1816
6105: Johnson, E. - Charles Dickens His Tragedy And Triumph vol 1
2956: Johnston, W. - Arise my love... Mysticism for a new era
5043: Joke van der Straaten en Fred van Stratum - Van Jonker en Stans tot Alblas 1901-1985
3604: Joman, A. - Gallenboekje
2578: Jónasson, Matthías - Island (Schicksal eines Germanischen Stammes)
205: Jonathan - Waarheid en droomen
7396: Jonckers-Nieboer, J.H. - Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen 1832-1938
2456: Jonckheere, K. - Vloedlijn. Gedichten (1933-1945)
2457: Jonckheere, K. - Recht op da Capo
2469: Jonckheere, K. - Avondbrieven. De Spiegel, tweede jaargang, nummer 1
2957: Jones, A.C. - Wade in the water. The wisdom of the spirituals
8651: Jones, T. - The offshore racer
4553: Jones, G. - Welsh legends and folk-tales
3821: Jones, E. | P. Olafson (vert.) - Sigmund Freud's leven en werk. De jaren van vorming en de grote ontdekkingen (1856-1900)
3623: Jones, M.E. - Sabian symbols in astrology. Illustrated by one thousand horoscopes of well-known people
1687: Jones, S. - The language of the genes
1137: Jones, O. - The grammar of Chinese ornament selected from objects in the South Kensington Museum and other collections
7030: Jong, M.J.G. de - De verlossing van Venus en andere essays
5151: Jong, L. de en Stoppelman, J.W.F. - The lion rampant
3157: Jong, G.W. de - De theologie van dr. G.C. berkouwer. Een strukturele analyse
2467: Jong, M.J.G. de - Tweesprong
7084: Jong, M.J.G. de - Vrede ende vrolicheyt - Kerstfeest in de middeleeuwen
849: Jong, C. de - De Jong's Reize naar de Middellandsche Zee (Derde Reize naar de Middellandsche Zee, gedaan in de Jaren 1786, 1787 en 1788 -tweede en laatste deel)
9291: Jong, T. de - Apeldoorn - Uitgegeven door de gemeente Apeldoorn, als aandenken aan den scheidenden burgemeester Mr. W. Roosmale Nepveu
2326: Jong, W.F. de & J. Bouman - Compendium der kristalkunde
5206: Jong, L. de & J.W.F. Stoppelman - The lion rampant. The story of Holland's resistance to the Nazis
6876: Jong, M. de - Smaadschrift, romantiek of wetenschappelijk bewijs?
4706: Jong, E. de - DORPSSCHETSEN
6027: Jong, J.J. de - Politieke organisatie in West Europa na 1800
8865: Jong, J.A.B.M. de - De Nijmeegse st. Steven tot aan de reductie
5209: Jong, Sonja de, red. - Op zoek naar Castricum's verleden - Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum
702: Jong, L. de - De Duitse vijfde colonne in de Tweede Wereldoorlog
2491: Jong, A.M. de - Bloemlezing van revolutionaire poëzie
2492: Jong, P. de - Van vreemde vogel tot koekoeksjong
305: Jong, T. de - De strukturele samenhang van architektuurbegrippen. De mogelijkheid tot een generatieve systematiek in de architektonische vormleer
3316: Jong, J. de e.a. - De grote symfonieën. De grote orkesten, de grote dirigenten
1660: Jong, Jo de - De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland (Schets eener geschiedenis der nederlandsche kunstnijverheidsbeweging. Met 287 afbeeldingen buiten den tekst)
8095: Jongbloed, J. & S. Vuyk - Misdaad in Nederland
4447: Jongbloed, J. & S. Vuyk - Misdaad
6739: Jonge, K.C. de - Nieuwe beschrijving der meest gebruikelijke kaartspelen zooals die hier te lande worden gespeeld
4662: Jonge, K. C. de - Pandoeren - Volledige handleiding
5833: Jonge, C.H. de - Delfter Keramik
2160: Jongepier, J. e.a. - Het van Hagerbeer/Schnitger-orgel in de Grote- of St. Laurentiuskerk te Alkmaar
9609: Jongh, G.J.J. de - Route-atlas van de Rotterdamsche Lloyd
6577: Jongh, J.W. de - Illustratief teekenen op het zwarte bord II. Geschiedenis
2928: Jongh, E. de - Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw
1018: Jongh Visscher, G.C. - Geschiedenis der bouwkunst. Een overzicht van de scheppingen der bouwmeesters gedurende vijftig eeuwen
4285: Jonker, P. / Eric Brink e.a. - Hoge toppen en diepe dalen - Reisverslag van de pelgrimage van Piet Jonker naar Rome
7377: Jonker, H. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de polder Wieringerwaard 1610-1960
7150: Jonker, Henk en Klein, Aart & Zilver Rupe, Wim (foto's) - Vredesfeest 1946 Arnhem
6827: Jonkers, E.J. - Keur uit de werken van Cicero. Deel II
6826: Jonkers, E.J. - Keur uit de werken van Cicero. Deel I
2490: Jonkman, M. - Plejaden
6236: Jonson, B. | H.B. Wheatley - Every man in his humour. A comedy
1693: Joost van den Vondel - Twee zeevaart-gedichten. 2 delen. Deel 1 : Teksten en inleiding, deel 2 : Apparaat en commentaar
1156: Joost van den Vondel - "Noah" - of de ondergang der eerste wereld - Treurspel van Joost van den Vondel bij de 350 ste herdenking van Vondels geboorte, opgevoerd door de studenten van de R.K. Universiteit
7549: Jordaan L.J. - De Groene 1940-1945 - Een herinneringsalbum
8639: Jordan, C. - The cotton patch version of Paul's epistles
8640: Jordan, C. - The cotton patch version of Hebrews and the general epistles
8641: Jordan, C. - The cotton patch version of Matthew and John
8642: Jordan, C. - The cotton patch version of Luke and acts. Jesus' doings and the happenings
1939: Jordan, P. & Baumann, P. - Commonweal Confronts the Century: Liberal Convictions, Catholic Tradition
1373: Jordan, R. - Clark Gable. A Pyramid illustrated history of the movies
6623: Jorge Peáz Vilaró - Jonge schilders uit Uruguay - Cat. 160
9932: Jorge Romero Brest - Acht Argentijnse Abstracten
5200: Jörgensen, C. - Hitler's espionage machine
6836: Jos. Spillmann S.J. - Sidya de trouwe zoon - Een verhaal uit den tijd van Akbar den Groote - Door Jos. Spillmann S.J.
3086: Jos van den BERG / Coördinatie Els Weug - HOMMAGE A HENK (J. PRUIJSEN)
8889: Jos Apeldoorn - Egmond-Binnen gewoon een dorp
2761: Joseph Bisdom Breda - Katechismus der Nederlandse Bisdommen - Bisdom Breda
2411: Joseph Dinglreiter - Die Vierziger - Chronik des Regiments
4041: Joseph Brodsky - Poèmes, 1961-1987
3652: Joseph Shapiro - La Paix générale est possible - Suivi d'un Tableau comparatif de 21 programmes officiels de paix
2596: Joseph, R. - Michael Joseph. Master of words
9780: Josephus | G.A. Williamson (trans.) - The Jewish war
9875: Josephy, A.M. - The Indian heritage of America
525: Josselin de Jong, G. - Als leeuwentemmer door Europa. Wij zigeuners
2342: Jost, I. M. - Geschichte der Israeliten seit der Zeit der Makkabäer bis auf unsere Tage. Nach den Quellen bearbeitet. delen 2,3,5,6,7,8,9
387: Jovanovich, W. | P. de Mendelssohn (trans.) - Barabbas war ein Verleger
7001: Jovino, Maria Bonghi (samenstelling) - Magna Graecia - De Griekse steden van Zuid-Italië en Sicilië
9257: Joyce, James - The Mime Of Mick Nick And The Maggies - A Fragment From Work In Progress
9924: Joyce, P.W. (trans.) - Old Celtic romances
5474: Joyce, W. - Dämmerung Über England
1453: Judith Jacklin and Tino Insana - Blues Brothers Private
5004: Judson Brewer - The Craving Mind - From Cigarettes to Smartphones to Love - Why We Get Hooked and How We Can Break Bad Habits
4434: Judson P. Philips - De gouden handschoen
5664: JULES RENARD / illustrations d'après les dessins de BENJAMIN RABIER - HISTOIRES NATURELLES
480: Julien, S. a.o. (trans.) - Die wundersame Geschichte der weissen Schlange (Pai she k'i chuan)
7155: Jullian, Philippe - Dreamers of Decadence - Symbolist Painters of the 1890s
1480: Jullian, P. | W. Höck (trans.) - Der Symbolismus
6467: Julos Beaucarne - Brel
8402: Jung, C.G. - Aufsätze zur Zeitgeschichte
9633: Jung, Willi - De Duitsche Arbeidersjeugd - Schifting / Verdere ontwikkeling / Vooruitzichten
1837: Jung, G. - Nikon-EM. Wunderbar einfach, einfach wunderbar
680: Jung, H. - Bier. Kunst und Brauchtum
8156: JUNG, Carl Gustav - Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten
3608: Jung, C.G. | R.F.C. Hull (trans.) - Aspects of the feminine
5207: JUNGBLUT SVD, LEON - Misdadige stammen
6892: Jungfer, V. - Hinter den Seen, Hinter den Wäldern. Bilder Litauischen Volkstums
8811: Jungslager, Gerard - Recht zo die gaat -De maritiem-strategische doelstellingen terzake van de verdediging van Nederlands-Indië in de jaren twintig
4381: Jungslager, G. e.a. - Verslag van het symposium Nederland in de derde Engelse oorlog. 14-15 juni 1973
9035: Jurg, W. & H. Korsman - 100 jaar gerechtsgebouw in Alkmaar 1893-1993
7584: Jurriaans, H. - M'n leven als kunstwerk
2546: Jurriaanse, D. - Praktische Pendelboek (Met gebruiksaanwijzing & 40 verschillende pendelkaarten)
428: Justi, J.H.G. von - Ausführliche Abhandlung von denen Steuern und Abgaben
1965: Jüttner, Werner - Marc Chagall
5230: K. Steenhuis - De Vlaamsche Reus in woord en beeld - Met 26 photo-beelden
1405: K. Gill - Er is een weten van verdriet
117: Kaal, H. - Mijn eerste boek
6135: Kaesz, G. - Möbelstile
2558: Kaewel, Dorothee / Bilder von Kurt Eichler - Wuniwasch und der kleine Hase - Ein fröhliches Tiermärchen
5411: Kafka, F. - Kafka - "Met zeven lithos in origineel door Jan Bons".
7455: Kagan, R. - De terugkeer van de geschiedenis
4045: Kailani, H.Z. - Kernmomenten in de islam. Bouwstenen voor een dialoog tussen moslims en christenen
9971: Kaiser, L. - Phonotypologische beschrijving van de bevolking der Wieringermeer 2
4042: Kaiser, J.W. - Beleving van het evangelie. Als inwijding in de mysteriën van Jezus Christus
9093: Kaiser, L. - Phonotypologische beschrijving van de bevolking der Wieringermeer 1
1429: Kaja Finkler; Foreward By Arthur Kleinman - Spiritualist healers in Mexico - Successes and failures of alternative therapeutics
2489: Kal, J. - Praktijk hervat. 111 sonnetten
347: Kalff, S. - Oost-Indisch Landjuweel
4200: Kalff, G. - Het lied in de middeleeuwen
6590: Kalff, S. - De loffelycke compagnie. Historisch overzicht der O.-I. Compagnie
5119: Kalkschmidt, E. - Biedermeiers Glück und Ende
7921: Kallen, M. van der - Pinksterzegen. Massaal leekenspel
6203: Kalma, J.J. - Om Gysbert Japiks hinne. Fryslan yn de XVII-de ieu
6209: Kalma, D. - De Fryske skriftekennisse fen 1897-1925. Diel I (oersjuch en karlêzing)
6210: Kalma, D. - De Fryske skriftekennisse fen 1876-1897. Ynlieding en karlêzing
863: Kaltenbach, M. - Ächti Schwizer Chuchi: Schweizer Küchenrezepte rund ums Jahr
4940: Kamekura, Y. - Nikkor 1989-1990 annual
229: Kaminski, H.-E. - Michel Bakounine. la vie d'un révolutionnaire
878: Kamm, J. - Avontuurlijke reizen van kapitein Cook
5186: Kamp, M. van de & E. Terstall - Rent-a-friend
461: Kamp, H. - De geschiedenis van een minuut
4258: Kampen, Anthony van - Variaties op 't thema Nieuwediep (Nieuwe Diep)
9529: Kampen, A.H. van - Jacht op dictators. Een fantasie voor groten
299: Kampen, Anthony van / bandontwerp en tekeningen Walle, W A van de - Ik val aan, volgt mij!
9709: Kämpfer, F. - Albin Schaedel. Glaskunst
3432: Kandert, Josef - The World of Toys - The fascinating history of folk toys
8571: KANDINSKY, WASSILY; JAWLENSKY, ALEXEJ VON; MACKE, AUGUSTE; MUNTER,GABIRELE; MARC, FRANZ; KLEE, PAUL - DER BLAUE REITER - POSTERBOOK TASCHEN
2871: Kandinsky - Essays über Kunst und Kunstler
6640: Kanik, F. - Katechismus der Ornamentik
576: Kannik, P. - Uniformen in Farben
4625: Kant, Immanuel - Kritik der reinen Vernunft
9942: Kant, I. - Von den Träumen der vernunft
1783: Kant, E. | J. Barni (trans.) - Analytique du beau
7684: Kaper, H.P. - Moderne sneltrams
2542: Kapitein Marryat - De landverhuizers in Canada
2081: Kaplan, E. & A. Sheinwold - Winning bridge
5745: Kapteijns, H. - Hedendaagse Brabantse dichters
9644: Karel van Mander / Waterschoot, W. - Ter liefde der const - Uit het "Schilder-boeck" (1604) van Karel van Mander
9742: Karl Schulte - De Groote Oorlog in beeld N° 38 1918
6116: Karl, Frederick Robert - A Reader's Guide to Joseph Conrad - a Noonday Original
7969: Karl Baedeker - Baedekers Die Rheinlande - Von der elsässischen bis zur holländischen Grenze, Rheinlandpfalz, Saargebiet, Rhein.-Westfälisches Industriegebiet - Handbuch für Reisende
1478: Karsh, Y. - Faces of destiny. Portraits by Karsh
5992: KARSTEN, G. - Het dialect van Drechterland I&II (2 delen compleet)
8514: Karsten, Gert - (Honderd) 100 Jaar Nederlandse philologie - M. de Vries en zijn school - Geïllustreerd
6443: Kaschnitz, M.L. - Kein Zauberspruch - Gedichte
4403: Kasedorf, J. | G. Mom (vert.) - Automobiel elektronica. Principes en toepassingen
4465: Kassler, K. - Nietzsche und das Recht
3930: Kassorla, I. | A. van den Berg (vert.) - De perfecte minnares
4956: Katalin, P. a.o. - Barcsay Gyüjtemény. Szentendre
7441: Katan, M.B. - Wat is nu gezond? Fabels en feiten over voeding
741: Kate, J.J.L. ten - De Planeeten - Een Gedicht
2486: Kate, J.J.L. ten - Op 's levens tweesprong. Woorden van raadgeving en bestuur aan jongelieden, bij hunne intrede in de waereld
121: Kate, J.J.L. ten - Van de krib tot de kroon. Evangeliebladen in proza en poëzy
5672: Katharine Graham - Personal History
6686: Katholieke Bijbelstichting - Het Oude Testament 5 delen (compleet)
20: Kauffmann, F.A. - Die neue deutsche Malerei
6007: Kaufmann, W. - The owl and the nightingale. From Shakespeare to existentialism
1158: Kaus, G. - Katharina die Grosse
7505: Kay, B. - As a woman
9126: Kaye, M.M. - The golden calm. An English lady's life in Moghul Delhi
3371: Kazin, A. - The inmost leaf. A selection of essays
9755: Kaznelson, Siegmund - Beethovens Ferne und Unsterbliche Geliebte
7331: Kearton, R. - Nature's carol singers
9486: Kee, R. - A crowd is not company
9836: Keeley, E. & P. Sherrard - A greek quintet
6853: Keepnews, O. & B. Grauer jr. - A pictorial history of jazz. People and places from New Orleans to modern jazz
4578: Kees Bootsman - Kuieren door Volendam
5903: Keff, L.N. - Vraagbaak Citroën. GS en GSA-modellenserie 1978-1982
5906: Keff, L.N. - Vraagbaak Peugeot 305. Benzine- en dieselmodellen 1978-1982
5904: Keff, L.N. - Vraagbaak Austin Allegro 1973-1981
5776: Keff, L.N. - Vraagbaak voor uw peugeot 204 en 304
548: Keff, L.N. - Vraagbaak VW Kever. Benzinemodellen 1973-1976
998: Keff, L.N. - Vraagbaak voor uw Chrysler (Fr.)
164: Keff, L.N. - Vraagbaak voor uw Chrysler-Simca 1100, 1977-1979 Talbot-Simca 1100, 1979-1980
1397: Keff, L.N. - Vraagbaak voor uw Ford Escort
1160: Keff, L.N. - Vraagbaak voor uw Citroën. Een complete handleiding voor de typen: GS Sedan en Break
1088: Keff, L.N. - Vraagbaak voor uw Ford Taunus
1058: Keff, L.N. - Vraagbaak voor uw Ford Taunus
1053: Keff, L.N. - Vraagbaak voor uw Ford Taunus
8618: Keith Albarn, Jenny Miall Smith, Stanford Steele, Dinah Walker - The language of pattern - An enquiry inspired by Islamic decoration
5768: Keizer, Jasper - Slaven van de bezetter - De Friese dwangarbeiders tijdens de Tweede Wereldoorlog
6930: Keja Donia - Kunstwerkkunstmerkkunstwerk
4663: Kelber, W. - Het logosbegrip in de joodse wijsheid
210: Kelk, C.J. - Reis door de wolken
1388: Kelk, C.J. - Spelevaart. Oude en nieuwe verzen
1038: Kellen, D. van der & Blankenstijn, H. - Illustrated International Architecture/ Internationale Architektur Dokumentation/ Documentation Internationale D'Architecture/ Internationale Architektuur Dokumentatie (3 delen/3 vols.)
7188: Keller, Gerard - Het belegerde Parijs - Bewerkt volgens de beste bronnen en na eigen aanschouwing - Met 200 illustratiën
8379: Keller, Gerard - Zwitserland - Naar schetsen van Woldemar Kaden
131: Keller-Senn, C.-J. - Kultur der Nationen. Geistige Länderkunde. China
5115: KELLERMANN, BERNHARD - Ein Spaziergang in Japan
5165: Kelly, L. - St. Petersburg
4027: Kelly, L. - Moscow
1253: Kemp, P. - The Oxford companion to ships & the sea
6638: Kempe, dr. G.Th. - Over schrijvers, speurders en schurken
8952: Ken Wilber - No boundary - Eastern and Western approaches to personal growth
3082: Ken Wilber - Spectrum of Consciousness
2356: Ken Wilber - Up from Eden - A Transpersonal View of Human Evolution
4452: Kennedy, C. | T.H.J. Tromp (vert.) - Gids van management goeroes
5553: Kennedy, L. - Pursuit. The chase and sinking of the Bismarck
6063: Kenner, H. - The invisible poet: T.S. Eliot
6111: Kenner, H. - T.S. Eliot. A collection of critical essays
1984: Kenny, J.B. - The complete book of pottery making
3690: Kent, J.T. - Lectures on homeopathic philosophy
5519: Kent, J.T. - Lectures on homoeopathic philosophy
5657: Kent, J.T. - Lectures on homeopathic materia medica. Together with Kent's new remedies incorporated and arranged in one alphabetical order
9505: Kenter, L.P. (Cicero, M. Tullius) - M. Tullius Cicero - De Legibus. A Commentary on book I.
202: Kenton, W. | K. Schreiner (trans.) - Astrologie. Eine Bilddokumentation
8410: KEPES Gyorgy - SIGNE, IMAGE, SYMBOLE
5469: Kepper, G.L. - Koning Willem III. (zijn leven en regeering / voor het volk geschetst)
521: Kepper, G.L. - De Regeering van Koning Willem den Derden
7576: Kerdijk, F. - Alles Wel Aan Boord - Spreekwoorden en zegswijzen ontleend aan het Nederlandse zeewezen
9722: Kerkhof, B.J. - Practische hydrometrie (Een handleiding bij het verrichten van afvoermetingen met drijvers en hydrometrische instrumenten)
4565: Kerkhoff, W. - Het paradijs van Java
5143: Kerkmeyer-de Regt, C. - Geschiedenis van West-Friesland
3737: Kerkouac, J. - DE DHARMA SCHOOIERS
5327: KERKOVIUS Ida / Galerie Orangerie-Reinz - Katalog der Galerie Orangerie-Reinz - Kerkovius, Ida. 1879-1970
6576: Kerling, J.B.J. - Ons vorsten-huis door de eeuwen. Catalogus van boeken, pamfletten, brochures, portreteen, historie prenten, topgrafische prenten
3884: Kerman, J. - Musicology. Fontana Masterguides
291: Kerneïz, C. - Der hatha yoga
293: Kerneïz, C. - Der Karma Yoga
6791: Kerner von Marilaun, A. | V. Bruinsma (vert.) - het leven der planten. Derde deel
6925: Kers, P.J. - Onze Keuken - Radio Kooklessen (deel 1)
5350: Kers, Martin - Natuurfotograaf Martin Kers
1886: Kers, P.J. - Avro kookboek. Deel II
6425: Kerssemakers, Leo. & Pim van Pagée, Piet Visser. (redactie) - Momento Mori - Dansen met de Dood - De dodendans in boek en prent
977: Kerssens, D. - G.E.B., G.Z.W. E.Z.W. van toen naar nu
3487: Kersten, K. - Peter der Grosse
9166: Kersten, J. - Meierijmerij
9366: Kertész, André / Gurbo, Robert / Bruce Silverstein - André Kertész: The Early Years
4866: Kertesz Andre; Hal Hinson; Cornell Capa Foreword; Susan Harder and Hiroji Kubota eds - Andre Kertesz - Diary of Light 1912 1985
6705: Kesnerová, G. & P. Spielmann - Die Französische zeichnung des 19. und 20. jahrhunderts
4198: Kessel, P.J. van - Duitse studenten te Padua (De controverse Rome-Venetie en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie - Van Gorcum's Historische Bibliotheek, nr. 71)
4614: Kessel, W. a.o. - Der deutsche Bundestag im Reichstagsgebäude. Geschichte und Funktion Architektur und Kunst
8969: Kesteren, W. van & E.J. Koning - 50 jaar Canisius 1927-1977
2157: Kets de Vries, M.F.R. - De geest van despotisme. Shaka Zoeloe en de psychologie van tirannieke macht
3377: Kettle, A. - An introduction to the English novel I&II
7773: Keulen, J. - Weg van god? Iran twintig jaar na de revolutie
8150: Keulen, S. & R. Kroeze - De leiderschapscarrousel. Waarom iedere tijd zijn eigen leider vraagt
9340: Keune, L. - De textiel voorbij. Het wel en wee van Tilburgse oud-textielarbeiders in de jaren 1980-1990
8713: Keuning, H.J. - Het Nederlandsche volk in zijn woongebied
9210: Keuter, J.B. ea. - Verhalen van een oude Hanzestad. Kamper auteurs schrijven over vroeger
676: Keyser, P. de - Ars Folklorica Belgica II. Noord- en Zuid-Nederlandse volkskunst
527: Keyser, M. e.a. - Van binnen moet je wezen... Tweehonderd jaar circus in Nederland
5821: Keyserling, Graf H. - Das Reisetagebuch eines Philosophen. Zweiter Band
4237: Keyzer, J. - Muziek als vorm van levensontplooiing
1869: Khayyam Omar / Edward Fitzgerald - The Rubaiyat of Omar Khayyam and Six Plays of Calderon
5850: KHAYYAM, Omar - Rubaiyat of Omar Khayyam - Rendered Into English Verse By Edward Fitzgerald - With drawnings by Edmund J. Sullivan
6013: Kheen, H. - De lotgevallen van Witkop in de stad
4938: Khornak, L. - Fashion photography
8327: Kiefer, Alfred - Das Schachspiel in Literatur und Kunst
7753: Kielich, W. - Jordaners op de barricaden. Het oproer van 1934
7852: Kielich, W. - Jordaners op de barricaden. Het oproer van 1934
6352: Kielstra, E.B. - Indisch Nederland. Geschiedkundige schetsen
2886: Kiernan, R.H. - Baden-Powell -
5606: Kiesewetter, C. - John Dee. Ein spiritist des 16. Jahrhunderts. Kulturgeschichtliche Studie
2780: Kieviet, C.J. - Uit het leven van Dik Trom
3273: Kieviet, C. Joh. - Het geheim van den Canadees
5921: Kieviet, C.J. - In den dierentuin
2647: Kieviet, C.J. - Dik Trom en zijn dorpsgenooten
2781: Kieviet, C.J. - Uit het leven van Dik Trom
2608: Kieviet, C.J. - Frans van Dorentil
16: Kieviet, C.J. - Uit het leven van Dik Trom
6414: Kievit-Broeze, I.E. - Effectief tijdbeheer. Handleiding voor praktisch time- & selfmanagement
30: Kiin, Nihon - GO, Volume 1: Introduction And Volume 2, Basic Techniques (The World's Most Facinating Game)
3518: Kiley, D. | M. Roëll (vert.) - Het Pietje Bell complex. Over mannen die maar niet volwassen willen worden
7220: Killen, J. - The Luftwaffe. A history
2016: Kimpen, G. | H. Höhr (trans.) - Der Kabbalist
8751: KINDERSLEY, David - Mr. Eric Gill. Further thoughts by an apprentice
3494: Kinet, M. - De wetenschap van de liefde en de kunst van de computeranalyse. Essays
5611: King, Jessie M. - Budding Life - A Book of Drawings
6054: King, J. - Virginia Woolf
8181: King, M. & M. Breault - Prediker van de dood
203: King, F. | W. Wagmuth (trans.) - Magie. Eine Bilddokumentation
2626: King, R. - Michelangelo and the pope's ceiling
1659: King, U. - Spirit of fire. The life and vision of Teilhard de Chardin
6811: Kinzey, Bert & Leader, Ray - MiG Kill Markings from the Vietnam War, Part 1: U.S. Air Force Aircraft (Colors & Markings, Vol. 12)
7205: Kipling, R. | E. Raedt-de Canter (vert.) - Uw dienaar de hond. Naar de verhalen van boots
3835: Kipling, R. - Barrack-room ballads and other verses
7268: Kirby, N. - 1100 miles with Monty. Security and intelligence at TAC HQ
3584: Kirchberg, Franz - Handbuch der Massage und Heilgymnastik - Band I - Mit 71 Abbildungen im Text und auf 19 Tafeln
2846: Kirchdorfer, A.M. - Ginseng. Legende und Wirklichkeit
4655: Kircheisen, G. - Liebesbriefe Napoleons
9952: Kirst, H.H. - De helden van het laatste uur
9953: Kirst, H.H. - Veroordeeld tot waarheid
9956: Kirst, H.H. - Vrouwen achter de frontlijn
2215: Kis, Sandor - Mariska - Het Hongaarse meisje - Mariska in Scheveningen
3680: Kit, W.K. - The complete book of zen
5880: Kits Nieuwenkamp, H. - Nederlandsche familiewapens 4 delen in 1 band - Met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieën, enz., gedocumenteerd, bewerkt en verzameld
830: Klaas Gubbels en Cherry Duyns - LETTERS en CIJFERS
8418: Klaassen, M.J.C. - Adelborstenopleiding te Delft-Medemblik-Breda 1816-1857
6642: Klabund - Bracke. Ein Eulenspiegels Roman von Klabund
5089: Klapheck, Richard - Theodor Mintrop - Das Wunderkind der Romantik
7832: Klapwijk, S.P. - Eutrophication of surface waters in the Dutch polder landscape
1816: Klassen, B. - Nature's eternal religion. In two books
8578: Klaus D. Höhn - The Art of Bali - Reflections of Faith - The History of Painting in Batuan 1834-1994
1095: Klaver, M.-J. - Internetjungle
4400: Klee, Bruno M. - Krug Album - Rosen-Knospen (24 Klavierstücke mittlerer Schwierigkeit über beliebte Opernmelodien und Lieder. Für den Vortrag und Unterricht neu bearbeitet von Bruno M. Klee (Krug-Album. Rosen-Knospen
8285: Kleffens, Z.E. - De overweldiging van de Nederlanden
2549: Kleffens, Mr. E.N. - De overweldiging van Nederland
3342: Klei, J. van der - Het vertelselboek, Deel II
6559: Kleijntjens, J. & H.F.M. Huijbers - Sint Willebrords kerk. Deel I. Opkomst en bloei
9541: Kleijwegt, A. - De dansorkesten van de BBC en andere herinneringen
8007: Klein, W.F. & M. Kopuit - De Joden in Nederland. Een beeld van hun leven na 1945
3729: Klein, K. - Under world
7819: Kleinjans, J. - Het acces van Meijel
5274: Kleinmichel, M. - Bilder aus einer versunkenen welt. Lebenserinnerungen von Gräfin Marie Kleinmichel
7874: Kleinrensink, G.J. & W. Brakman - Brakman's route door het Rijksmuseum Twenthe
7132: Klemens von Alexandrien (Kanz, Heinrich, besorgt von) - Klemens von Alexandrien - Ausgewählte Schriften zur Pädagogik
2985: Klenke, H. - Jan Klaassen en de vuurkabouter
8274: Klerk, L.J. de - Holland adieu
4979: Klesse, B. - Museum für Angewandte Kunst. Gegründet 1888 als Kunstgewerbemuseum. Querschnitt durch die Sammlungen
3872: Kleymans, J.M. - Het Trojaanse paard. Voorgeschiedenis der gemeentelijke en gewestelijke raden in Nederlands-Indië 1856-1897
5938: Kleyn, J. de - Volksaardewerk in Nederland 1600-1900
3388: Kliemann, H. - Die Werbung fürs Buch
4757: Klikspaan - Studenten-typen. Door Klikspaan. Met photogravuren naar teekeningen van Johan Braakensiek
2121: KLIPP, H. P. (zusammengestellt und annotiert von) - DEUTSCHE CHANSONS von Hildegard Knef, Gisela May, Dieter Süverkrüp, Wolf Biermann und Franz Josef Degenhardt + Annotaties bij DEUTSCHE CHANSONS
7537: Kloek, W.T. e.a. - Art before the Iconoclasm
3463: Kloes, J.A. van der - Onze bouwmaterialen, deel II: kunststeen
7553: Kloet, C. de & G. de Wagt - Mooi Holland? De woelige jaren van de Ramblers
7138: Klok, J. - De Boeren-Republieken in Zuid-Afrika - Hun ontstaan, geschiedenis en vrijheidsoorlogen
1389: Klomp, D.A. - De Bergensche School - In en om de Bergensche School
8172: Klondyke, Fjodor - Misdaad stelt de wet
2788: Kloos, W. - Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid
4370: Klosse, J. e.a. - Het boek der gastronomie. Over koken, proeven en genieten op niveau
538: Klostermaier, K. - Hinduismus
2978: Klöters, J. - Omdat ik zoveel van je hou. Nederlandse chansons en cabaretliederen 1895-1958
2743: Klots, A.B. & E.B. - Elseviers wereld der dieren. Insekten
3886: Klotz, H. - Das Buch von der Orgel. über Wesen und Aufbau des Orgelwerkes, Orgelpflege und Orgelspiel
2967: Klug, L. - A forgiving heart. Prayers for blessing and reconcilia
6169: Kluncker, K. | F. Ligtvoet & H. op het Veld (vert.) - Castrum Peregrini. Een uitgeverij in het teken van Stefan George
5304: Klunder, T.G. e.a. - Pieterburen Broek Wierhuizen. Kijken naar en lezen over toen
3122: Kluz, C. - The prophecy unfolds - Volume I&II
8689: Knaak, K. | K. Zweeres (vert.) - Ti-it. De geschiedenis van een ijsvogel
3713: Knaap, G.J., Manuhutu, W., Smeets H. (red.) - Sedjarah Maluku - Molukse geschiedenis in Nederlandse bronnen
7848: Knaap, Marike van der. / Rosmalen, Paul van - Over Abstractie en Figuratie, een Spanningsveld in de Schilderskunst 1945-1970
616: Knap, J.J. - Exposities ter bevordering van de afzet
5779: Knappert, E.C. - Arthur Henderson
2916: Knappert, L. - De opkomst van het protestantisme in eene Noord-Nederlandse Stad - Geschiedenis van de hervorming binnen Leiden van den aanvang tot op het beleg - Met bijlage, kaart en platen
3361: Knäusel, H.G. | M.O. McClellan (trans.) - Zeppelin and the United States of Amerika. an important episode in German-American relations
4902: Knef, H. - Hildegard Knef. Tournee, Tournee...
2940: Knijff, E. - Laten we realistisch zijn, laten we dromen en andere hedendaagse Midrasjim
8323: Knispel, U. - Gewehre
2389: Knodt, M. - Die regenten von Hessen-Darmstadt
2317: Knodt, M. - Ernst Ludwig Grossherzog von Hessen und bei Rhein; sein Leben und seine Zeit
9174: Knollema, J. - Delfzijl in beeld gebracht
6315: Knop, G. - De spraakkunst der Terschellinger dialecten
4124: Knopfhart, A. - Beurteilung und Auswahl von Reitpferden
9443: Knopp, G. | A. McGeoch (trans.) - Hitler's hitmen
621: Knox-Johnston, R. - Seamanship
5829: Knudsen, R.D. - The idea of transcendence in the philosophy of Karl Jaspers
7938: Knut BERG,; Oscar Thue; Ingeborg Wikborg / Christian Krohg - Christian Krohg - Nasjonalgalleriet 2. mars 24. mai 1987
2685: Knuttel, J.A.N. - Nederlandse monographieën 9. Bredero
8976: Ko Koster - Klaas Klaver met de lange neus
6263: Koch, H. - Carl Spitzweg
9211: Koch, A.C.F. - Zwarte kunst in de Bisschopstraat. Boek en druk te Deventer in de 15de eeuw
4595: Koch, E.G. - De zaak van...
6273: Koch, Heinrich - Braune, Heinrich - Von deutscher Filmkunst -Gehalt und Gestalt
7258: Koch, P. - De waanzin van de wapenwedloop
6529: Koch-Weser, E. - Russland von heute. Das Reisetagebuch eines Politikers
6675: Koch, A.C.F. e.a. - In en om het Deventer stadhuis
6661: Koch, E.E. - Auf dem Dach der Welt. Tibet. Die Geschichte der Dalai-Lamas
3000: Koch, A. - Industrieel ontwerper W.H. Gispen (1890-1981)
1553: Koch, W.A. & E. Schaeck - Häusertabellen des Geburtsortes. Für 0-60 nördliche Breite bei einer Ekliptikschiefe von 23,27'00
1500: Koch, K.E. - Demonology past and present
1145: Koch, D.M.G. - Verantwoording. Een halve eeuw in Indonesië
6328: Koci, J. - Památky národní minulosti Katalog historické expozice Národního muzea v Praze v Lobkovickém paláci
4626: Koehler, L. & W. Baumgartner - Supplementum ad lexicon in veteris testamenti libros
9258: Koek, H.C. - Het volkskarakter der Friezen
5201: Koekkoek, A.K. - Partijleiders en kabinetsformatie
8856: Koekkoek, G. - 't Laer
8862: Koekkoek, G. - Rondom de Coeswaerde. Larense vertellingen
1981: Koenders, J. (herzien door) - Latijns-Nederlands Mis-en Vesperboek - Bewerkt naar de jongste Pauselijke decreten
9451: Koenot, J. - Voorbij de woorden. Essay over rock, cultuur en religie
3855: Koestler, Arthur - De Yogi en de Volkscommissaris
5486: Kogon, E. | H. Norden (trans.) - The theory and practice of hell. The German concentration camps and the system behind them
8031: Kogon, E. - Warschauer Ghetto. Ausstellung
9809: Kogon, E. - The theory and practice of hell
2718: Kohl, H. - Kaiser Wilhelm I und Bismarck
2530: Kohlenberg, K.F. | C. Steentjes (vert.) - Ijzeren Jan. Jan Pieterszoon Coen, grondlegger van de koloniale macht van Nederland
4965: Köhler, J. a.o. | A. van Leeuwen (vert.) - Stoeterijen
6795: Kohler, Arthur - Connaissance des Styles
5168: Köhne G. Wortel Th. P. H. - De Speelwagen - Populair tijdschrift in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid folklore en geschiedenis...- 1946 t/m 1955. 10 jaargangen compleet
8448: Kok, R.J. - Opleiding in de grafische bedrijven
9704: Kok, H. & M. Korstanje - Gastvrij Voorne, Putten, Rozenburg
7442: Kok, A. - Balverliefd
1640: Kok, G.J. e.a. - Voorlichting en verandering. Praktische gedragswetenschap 5
404: Koken, E. - Die Vorwelt und ihre Entwicklungsgeschichte
5141: Koker, D. - Dagboek geschreven in Vught
9843: Kokoschka, O. - Der Brennende Dornbusch | Mörder Hoffnung der Frauen
7778: Kol - Hichtum - De Aardmannetjes (Sprookjes en Vertellingen van Mevrouw van Kol, bijeengebracht door N. van Hichtum)
1701: Kolakowski, L. | J. Winkler (vert.) - De mens zonder alternatief. Essays
497: Kolb, E. & J. Weltmann (trans.) - Der Ananga Ranga des Kalyana Malla Der Duftende Garten des Scheich Nefzaui
5979: Kolba, J.H. & A.T. Németh - Goldschmiedearbeiten
264: Kölker, A.J. - Molens in de Banne Uitgeest
3524: Kölling, F. | J. Lenders-Savelbergh (vert.) - Volkswagens lopen van de band. Geschiedenis van de Volkswagen
2179: Kollwitz, K. - Das neue Kathe Kollwitz-Werks
217: Kolosimo, P. | M. Galanti (trans.) - Kräfte aus dem Jenseits. Phänomene der Parapsychologie
7966: Kompas - Kompas Toeristenkaart Holland Oost - Voor wandelaard, fietsers en automobilisten
4168: Kondracki, M. a.o. - Internationale Diskographie Elektronischer Musik
413: Kongtrul, J. | S. Luetjohann (vert.) - Das Licht der Gewissheit
5113: König, P. - Fahrten der U Deutschland im Weltkrieg
4460: König, K. - Von hier aus. Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf
2229: König, P. - De Tocht van de Deutschland
9872: KONIJNENBERG Jacobus - Franse, Engelse, Keulse, Munsterse en Nederlandse oorloge; ofte een pertinent verhael / van het begin en voortgank der Nederlandse beroerten: vervattende de geschiedenissen in den Jare 1671 en 72 / en eyndigende met het midden der maendt Augus...
5463: Koning, B. - Bevrijding van Nederland 1944-1945
8081: Koning, J. de - Bestaat god? Een filosofische beschouwing
5656: Koning-van der Veen, M. - Schepen op postzegels. Ships on stamps
2021: Koning, M. de - Buitenleven. Padvindersboek deel II
2323: Koning, J.A. de - Rathenau's denkbeelden over onze samenleving
3053: Koning, J. & D. Wouters - Mooi en nijver Insulinde. Land en volk van Nederlandsch Oost-Indië
1487: Konings, Ad (Red.) - Het Cichliden jaarboek I&III
2222: KONINKLIJKE LANDMACHT - Handboek voor den soldaat
4510: Konrad Dietzfelbinger / Rilke - Orpheus singt - Rilkes "Elegien" und "Sonette an Orpheus"
4079: Konzelmann, G. - Die islamische Herausforderung
9355: Kooij, P. - Stadsgeschiedenis
4010: Kooiman, D. - Noordhollands waterschapsrecht
1840: Kooke, P. - Grote jongens zijn! De woelige weg naar een olympische hockeymedaille
1393: Kool. H.C. - De fabelwereld
8167: Koolhof, G.J.L. - De spoorbrug bij Culemborg 1868-1982
7719: Koolwijk, H. - Alkmaarse Geschiedenissen
9031: Koolwijk, H. - Noorder Arcade
7548: Koolwijk, H. - Alkmaar '86: 125 jaar Victoriefeest
7080: Koomen, P. - In het zand gefixeerd. Beschouwingen over Nederlandsche beeldende kunstenaars
1941: Koomen, T. - 25 jaar doping
4532: Koomen, M. - Het literaire Dublin. Opkomst en ondergang van de Ierse literaire beweging
4053: Koopmans, J. - Nederlandsche kunst - Middelnederlandse romans
8100: Koopmans, M. - Coachend leiderschap
9172: Koops, A. - Veertig jaren diender. Langs Kromme Rijn en Leidse Rijn
4678: Koos Bosma en Helma Hellinga (redactie) - De regie van de stad - Noord-Europese stedebouw 1900-2000 (2 delen)
8815: Koot, T. - B.-P. de Chief!
503: Koot, T. | I. Mc Kinley (trans.) - Spell of the Netherlands
4359: Kop, H. van der - Rodi en de paarse paarden
3625: Koparkar, M. - Degrees of the zodiac magnified
9066: Kopp, W. - Wander- und reiseführer Kreta
3929: Koppen, C.A.J. van - De Geuzen van de negentiende eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika
1961: Koppenol,Johan - Leids heelal - Het Loterijspel (1596) van Jan van Hout
7262: Kopuit, M. - Terug in het stadje en andere verhalen
9681: Korf, D. - Tegels
5336: Korff, G. & R. Rürup - Berlin, Berlin. Die ausstellung zur geschichte der Stadt
9089: Korn, A. - Herzogenburg. Das stift und seine Kunstschätze
1463: Kornaat, K. - In de greep van de vijand. Nederlandse militairen in Duitse en Japanse krijgsgevangenschap 1940-1945
9973: Korpel, A. en Brink-Tramper, E.M. van den - De Waard in oorlogstijd 1
2082: Korpershoek, J.M.J. - Doel en plaats der lichamelijke opvoeding onder de huidige cultuuromstandigheden. Deel II van De lichamelijke opvoeding in de laatste drie eeuwen
7048: Körs, Wilhelm - Meisterwerke aus der Natur und Tierwelt : Jo Strahn. Sein Leben und Schaffen
8302: Korteweg, H. - Nog vele jaren. De symboliek van elk levensjaar
3772: Korteweg, J.E. - De zee bracht hen hier
7520: Korthals, A. e.a. - September 1944. Operation Market Garden
4851: Korthals Altes, T.E. - Koninkrijk aan zee. De lange vlucht van liefde in het Caribisch-Nederlands bestuur
2772: Kosaka, K. & M. Ogino - A quest for alternative sociology
3018: Kosarin, J. - The everything dreams book
2030: Koschatzky, W. | D. Ouwendijk (vert.) - De aquarel. Ontwikkeling, techniek, kenmerken
373: Koschwitz, H. - Pressepolitik und Parteijournalismus in der UdSSR und der Volksrepublik China
2736: Koslow, J. | M. de Haas-Tobias (vert.) - Iwan de verschrikkelijke
7900: Kossmann, E.H. - Een tuchteloos probleem. De natie in de Nederlanden
6997: Kossmann, E.H. - Familiearchief. Notities over voorouders, tijdgenoten en mijzelf
9860: Koster, S. - Leerboek der hypnose
5717: Koster, S. - Hypnose in de geneeskunde
8436: Koster, G.J. & Snijders, R. - Ede, een beeld van een streek
991: Koster, E.B. - Veertig jaar uit het archief der Kampioen-redactie
601: Koster, Kees - ZEELNAD - Land van wind en water en ...monumenten - Pentekeningen van Kees Koster
165: Köstler, G. - Orakel Geister und Dämonen. Geheimnisse des Fernen Ostens
585: Kostolany, A. - Geld. Das Grosse Abenteuer
617: Kostolany, A. - Das ist die Börse. Bekenntnisse eines Spekulanten
7302: Kousbroek, R. (essay) - 66 zelfportretten van Nederlandse fotografen
8520: Kozák, J. a.o. - A concise guide in colour. Ships
7696: Kraayeveld, R. - Rem de Boer, schilder
8549: Krabbé, Tim - Vijftien goede gedichten
3781: Kraemer, H. - Dr. N. Adriani. Met acht platen tusschen den tekst (2 delen in 1)
8216: Kralt, P. - De toverbron. S. Vestdijk en de geschiedenis
423: Kramer, P.J. & T.T. Kozlowski - Physiology of trees
7291: Kramer, J.G. - Willem de Kabeljauw
8330: Kramer, A. - The Kibbutz inns of Israel
5514: Kramer, M. - De veldslag bij Castricum in 1799 - Weken van angst
8250: Kramer, W. & C. Rogge - Het Stinkerdje. Bioscoop aan de Ceintuurbaan
7214: Krancke, T. & J. Brennecke - RRR. Das glückhafte Schiff. KReuzerfahrten des Admiral Scheer
6854: Kranenburg, F.J. e.a. - 100 jaar trouwe dienst. Provinciale Waterstaat van Noord-Holland 1881-1981
9466: Kranenburg Hoen, M. - Drie wijsgeerige verbeeldingen
2050: Kratzsch, K. - Alte Handschriften aus der Zentralbibliothek der Deutschen Klassik
837: Kraus, W. - Das Kneipp-Kochbuch
2607: Kraybill, D.B. - The upside-down kingdom. 25th anniversary edition
2950: KREBS, Wolfgang - Die Klever Juden im Dritten Reich
1122: Kreemer, J. - Gids in het volkenkundig museum. III. Sumatra
8114: Kregting, M. - Zij zijn niet van Jeremia
3409: Krelage, A.& Günther, H. - oude nederlandse liedekens
3417: Kremser, E. - Wiener Lieder und Tanze. Band I
1211: Kreps, G.L. - Organizational communication. Theory and practice
9445: Kreukels, L.H.M. - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen 1900-1940
2297: Kreuzen, A. - Oude prentbriefkaarten van het dorp Laren
7727: Krieken, J. - Arno Arts. Kleurpotloodtekeningen
4340: Krienen, C. - De twee jeugdige oma's. Oorspronkelijk boek voor meisjes van 7 tot 10 jaar
746: Krienen, C. e.a. - Zonnebloemen. Vertellingen voor school en huis
7950: Krige, U. & D. Coster - Afrikaanse versameling
7253: Krijnen, H.J.M. & S.B. Wit - Machines en werktuigen voor de groenteteelt
4873: Krikhaar, H. - galerie krikhaar
7735: Krimmel, B. - 3. Internationale der Zeichnung
8146: KRIMPEN, Huib van - Grafisch zakboek (Hedendaagse grafische begrippen, met vertalingen en registers in het Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans)
3549: Krimpen, J. van & B. Warde - A distinguished visitor. Discusses English book printing
1441: Krimpen, W. van - Hofcultuur uit Indonesië
5280: Krings, H. a.o. - Handbuch Philosophischer Grundbegriffe. Studienausgabe Band I&II
267: Krishna, G. | S.R.B. Pleyer & U. von Mangoldt (trans.) - Kundalini. Erweckung der Geistigen Kraft in Menschen
356: Krishna, G. - Die verborgene Kammer des Bewusstseins. Die Schlangenkraft als Schlüssel zu den grossen Geheimnissen der alten Kulturen
6770: Krishnamurti, J. - Laatste toespraken in Saanen 1985
6200: Krishnamurti, J. - Beyond violence
8554: Krishnamurti, J. - The Pool of Wisdom
7473: Krishnamurti, J. - Krishnamurti' s notebook
7: Kristeller, P. - Kupferstich und Holzschnitt in vier Jahrhunderten. Mit 259 Abbilidungen
8786: Kroef, R. van der - Velp en zijn geërfden. Geschiedenis van de Gemeyne Gronden
1724: Kroemer, K.H.E. & E. Grandjean - Fitting the task to the human. A textbook of occupational ergonomics
4189: Kroes, H.A. & W. Bakker - Beknopte huisdierenteelt ten behoeve van cursussen voor de landbouwakte, paardenkennis, runderkennis e.a. en eenige hoofdstukken over de voeding
9296: Kroeskamp, H. - Zeven getijden. Historische schetsen, geschreven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Diakonessenhuis te Hilversum
5767: Kroeze, H. - Vliegeren. Met ruim 20m originele ontwerpen
3059: Krogmann, A. - Simone Weil, de rode Jeanne d'Arc
1153: Krogmann, A. - Simone Weil in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten
1123: Krom, N.J. - Gids in het volkenkundig museum. IV. Het Hindoeïsme
3032: Kromer, M. - Wasser in jedwedes Bürgers Haus. Die Trinkwasserversorgung, historisch verfolgt und dargestellt am Beispiel der ehemals Freien Reichsstadt ULm
568: Kronhausen, P. & E. (trans.) - Walter, der englische Casanova. Mein geheimes Leben
3229: Kronhausen, P.E.K. - Erotische kunst
377: Kropatsch, A. - Wiedergeburt und Erlösung in der Lehre des Buddha
4514: KROPHOLLER, A.J. - Lijn en vorm
9514: Kropotkin, P. - The state. Its historic role
1698: Kropotkin, P. | R.N. Baldwin - Kropotkin's revolutionary pamphlets. A collection of writings by Peter Kropotkin
9935: Kroptkine, P. - Gedenkschriften van een Revolutionair
2374: Krüger, K. - Das Reich der Mineralien und Gesteine
8508: Krüger, R. - Die Kunst der Synagoge. Eine Einführung in die Probleme von Kult und Kunst des Judentums
2249: Krüger, Kristina - Die romanischen Westbauten in Burgund und Cluny. Untersuchungen zur Funktion einer Bauform
359: Krüger, K. - Das Reich der Mineralien und Gesteine
1206: Krüger, O.F.W. - Die Illustrationsverfahren (Eine vergleichende Behandlung der verschiedenen Reproduktionsarten, ihrer Vorteile, Nachteile und Kosten)
1162: Krüger, K. - Natur und Wirtschaft der Indischen Union
8643: Krugman, P. - De crisiseconomie. Hoe een herhaling van de grote depressie kan worden voorkomen
9608: Kruijer, G.J. - Suriname en zijn buurlanden
2894: Kruimel, H.L. - Voorouders gezocht
208: Krüll, M. - Freud und sein Vater
7750: Kruls, H.J. & H. Staring - Op de bres voor Neerlands onafhankelijkheid
3708: Kruseman, G.E. - Mysterieuze geneeskunst en technische geneeskunst. Een pleidooi voor ons allen
1750: Kruseman, W.M. & J.A. Rispens - Grote denkers van Hellas tot heden
1108: Kruseman, J. Philip, verzameld en gearrangeerd door, ill. Daan Hoeksema - Wat kleintjes gaarne zingen - 20 bekende kinderliedjes, verzameld
5050: Kruszinsky, A. - Museum der Gegenwart. Kunst in öffentlichen Sammlungen bis 1937. Europa vor dem 2. Weltkrieg
1288: Kruyzen, H. - Spraakmakend presenteren
2758: Krzyzanowski, Michel Szulc foto's A.van den Berg, B. Spekman (tekst) - Neem nou Henny - Zomaar een werkende jongere, een beeldverhaal
3167: Kubik, G. - Zum verstehen afrikanischer Musik
38: Kubin, A. - Dämonen und Nachtgesichte. Eine Autobiographie mit 24 Bildern
98: Kubin, A. - Abendrot. 45 Unveröffentliche Zeichnungen mit einer kleinen Plauderei über sich selbst
101: Kubin, A. - Die andere Seite. Phantastischer Roman
1482: Kübler, J. - Circus. Herreinspaziert meine Herrschaften
3714: Kucukalic, Z. - Die Struktur des Kunstwerks: Mit besonderer Berucksichtigung der Musik
9143: Kugel, J. - Inleiding in de geschiedenis van de gymnastiek
5052: Kuhfus, W. - Reinaart de Vos (EEN GROOT BOEK VOOR KLEINE KLEUTERS)
2445: Kühn, J. - Frankrijk's Oorlogsdoel
479: Kuhn, F. (trans.) - Die Jadelibelle
4254: Kuhn, F. (trans.) - Eisherz und Edeljaspis oder Die geschichte einer glücklichen Gattenwahl
2011: Kuhn, T.S. | L. Meyer (trans.) - La structure des révolutions scientifiques
1774: Kuhn, T.S. | I. de Lange (vert.) - De noodzakelijke spanning. Opstellen over traditie en vernieuwing in de wetenschap
2575: Kuhne, Louis / J.J, Schwenke - De Nieuwe Geneeskunde zonder Medicijnen of Operatiën - Een Leerboek en Raadgever voor gezonden en zieken
7474: Kuijlen, W.J.F. van der - Van stoomtram tot sneltram
6648: Kuile, G.J. ter sr. - De opkomst van Almelo en omgeving
1589: Kuile, O. ter - 500 Jahre Niederländische Malerei
1924: Kuiper, F.B.J. - Gopalakelicandrika (A Krsna-Play by Ramakrsna)
5266: Kuiper, F. - De gestalten van Barth, Rosenzweig, Lenin. Samen uitgebeeld
1916: Kuiper, J. - Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het christelijk lager onderwijs in Nederland. (16 na chr.-1897)
3643: Kuiper, P.C. - Ver heen. Verslag van een depressie
2253: Kuiper, J.E. - Renzo en Lucia. Een vertelling van liefde en trouw uit de 17e eeuw
1536: Kuiper, J. - Geschiedenis van het godsdienstig en kerkelijk leven van het Nederlandsche volk (626-1900)
9316: Kuipers, W.H. & F. Popken - Leeuwarden
8914: Kuipers, K.J. - Een Groninger zeeman in Napoleontische tijd
3662: Kuipers, R.K.W. e.a. - Handleiding der fysische therapie voor fysiotechnische hulpkrachten
2938: Kuipers, R.K. - Bloemlezing uit de Nederlandsche letterkunde der XVIIe en XVIIIe eeuw. Met aantekeningen betreffende de taal der 17e en 17e eeuw
288: Kukula, R. - Erinnerungen eines Bibliothekars
7718: Küllmann, B. - Zelfs vormgevers slapen in hemelbedden
7204: Kumar, M. - Quantum. Einstein, Bohr and the great debate about the nature of reality
6911: Kümmel, O. - Die Kunst Ostasiens
900: Kundert, F. - De mysterieuze wereld van de slangen
4618: Kunitzki, N. von - De fata morgana van de Europese Muntunie. Mist Europa zijn intrede in de 21ste eeuw?
1017: Kuntzsch, I. - Glanz und Zauber des Schmucks. Eine Kulturgeschichte
9301: Kunz, G.G. ea. - Delft in 1967
8840: Kuper, S. & M.M. Araujo - Perfect pitch. 4) dirt
1148: Kürenberg, J. von - War alles falsch? Das Leben Kaise Wilhelm II
7507: Kurt Hielscher - Deutschland - Baukunst und Landschaft
8326: Kurt Floericke - Gepanzerte Ritter - Aus der Naturgeschichte der Krebse
143: Kurtz, W. - Das Kleinod in der Lotus-Blüte. Zen-Meditation heute
1538: Kusch, E. - Nürnberg. Lebensbild einer Stadt
3963: KUTTNER, E. - Het hongerjaar 1566
6932: Kuyle, A. - Rond een blauw meer
3339: Kuyle, A. - Zeiltocht
4069: Kuyper, R. e.a. - Over jazz
4676: Kuyper, W. - De kunst van het wonen
8694: Kuyper, Sjoerd - Vanuit een stad / narcissus aan het water
7009: Kuyper, E. de - De verbeelding van het mannelijk lichaam. Naakt en gekleed in Hollywood 1933-1955
6533: Kuypers, K. - Theorie der geschiedenis, voornamelijk met betrekking tot de cultuur
9062: Kuypers, J. - Lieve vrouwkes van Brabant. Of eenen krans van Maria-legenden
1806: Kwant, R.C. e.a. - Mensbeelden. Filosofie in een pluriforme samenleving
4539: Kytle, C. - Gandhi, soldier of non-violence. An introduction
6377: L. Mazzi - Quassù Trieste
9250: L. Gans - Nieuwe Kunst rond 1900 - De Nederlandse toegepaste kunst en architectuur van 1885 tot 1910 - Jugend Stil Art Nouveau
6380: L Roggeveen - De Schone Slaapster in het Bos (met gekleurde platen van Rie Cramer)
8602: l'Honoré Naber, S.P. - Walvischvaarten, overwinteringen en jachtbedrijven in het hooge noorden 1633-1635
9980: L.J.C.J. van Ravesteyn - Rotterdam in de twintigste eeuw - De ontwikkeling van de stad vóór 1940
3999: L. Dijkstra - IS "VERLEDEN"NOG DE MOEITE WAARD (1893 - 1993 KRONIEK van de plaatselijke vereniging van hoofden en onderwijzers van R.-K. Bijzondere Scholen te Alkmaar)
2325: L. Lariar and B. Roth - Best Cartoons from Abroad 1955
1556: L. Lammertyn (redemptorist) - Gethsemani - Heilig-Uurgebeden - met 20 gravuren in lichtdruk
1421: L. Et Ch. Fouchier - Au Pays HOLLANDAIS (Ouvrage illustré de 60 gravures tirées hors-texte et d`une carte en noir)
803: La Fontaine / Gustave Dorè - Die Fabeln von La Fontaine - Gesamtausgabe mit 320 Illustrationen von Gustave Doré
5447: La Riva Box, H. de (Met illustraties van Jan van Weeszenburg) - Het raadsel van de zeven brandkasten
966: Laabs, R. - Nicht nur für den Tag. Vier Jahrhunderte Zeitung in der Kunst
487: Laan, J.E. van der - Goethe in de Nederlandsche letterkunde
3354: Laan, R. - Wessanen's Koninklijke Fabrieken. Eertijds Wessanen & Laan wormerveer. 1765-1940
4894: Laan, Ad / Maas, Piet / Ursem, Kees (Redactie) - 75 jaar v.v. Grasshoppers - Een club in beweging 1930-2005
6478: Laan, K. ter | A.G.C. Baert - Van Goor's aardrijkskundig woordenboek van Nederland
6774: Laan, K. van der - Het wonder gerucht. Nederlandsch volksverhalenboek
8336: Laan, S. van der - De militaire organisatie
8623: Laan, K. ter en Deelman, A.M.J. - Van der Veen's Grunneger Aalmenak 1954
9142: Laansma, S. & T. Brouwer - Muziektenten in Gelderland
8637: Laar, H. van de - De ondergang van de SNS bank. Klokkenluider tegen wil en dank
2040: Laar, F.H. van der - Gedichten (25 / vijfentwintig) met vragen ter voorbereiding op het mulo-examen
173: Laar, H.J. van de & P.C. de Jong - Namenlijst van houtige gewassen. List of names of woody plants. Namenliste Gehölze. Liste de noms des plantes ligneuses
4741: Laarhoven, J. van e.a. - Naar gothieken kunstzin. Kerkelijke kunst en cultuur in Noord-Brabant in de negentiende eeuw
7271: LAARSE, ROB VAN DER / LABRIE, ARNOLD & MELCHING, WILLEM (redactie) - De hang naar zuiverheid - De cultuur van het moderne Europa
499: Labberton, M. - Jonge harten. De kinderen de bloeme groter geworden
4148: Lacey, R. & D. Danziger - The year 1000. What life was like at the turn of the first millennium. An Englishman's world
323: Lachotzki, F. & R. Noteboom - Beyond control. Managing strategic alignment through corporate dialogue
9764: LADWIG, Dieter - Jukebox - Musik aus dem Automaten
5442: Lady Duff Gordon - Letters from Egypt (1862-1869)
2362: Lady Clive Bayley, E. | M.M. Kaye - The golden calm. an English lady's life in Moghul Delhi
6277: Lady Ottoline Morrell | R. Gathorne-Hardy - Ottoline at Garsington
3717: LaFeber, W. - The origins of the cold war, 1941-1947
7255: Lagendijk, A. - Scheepvaart van de Lage Landen. Passagiersschepen in het Noordatlantisch vaargebied
1805: Lagerlöf, Selma - De Kinderen van Bethlehem - Een Christuslegende (Christus-legende)
7357: Lahaye, J. & E. Cordiez | A.E.R. Willem (vert.) - De postduif
380: Laing, L. - The archaeology of late Celtic Britain and Ireland. c. 400-1200 AD
8629: Laing, D. ao. - The electric muse. The story of folk into rock
4094: Lakeman, J. e.a. - Vijftig jaar Blauw-Wit
7965: Lakoff, S.A. - Equality in political philosophy
7953: Lama Anagarika Govinda - The Way of the White Clouds
2707: Lama Kazi Dawa-Samdup | L. Göpfert-March (trans.) - Das Tibetanische Totenbuch. Oder die Nachtod-erfahrungen auf der Bardo-Stufe
9773: Lamb, H. - Genghis Khan. The emperor of all men
5293: Lamb, H. - Cyrus the great
5554: Lamb, V. - The home book of Turkish cookery
4174: Lambert, D. a.o. - Dinosaur encyclopedia. The definite, fully illustrated encyclopedia of dinosaurs and other prehistoric reptiles
2488: Lambert, J.-C. - La poésie suédoise contemporaine
171: Lamberty, M. e.a. - Lodewijk de Raet in het perspectief van deze tijd
3490: Lambrou, U. - Familienkrankheit Alkoholismus. Im Sog der Abhängigkeit
4796: Lammers van Bueren, A. - De verwoesting van een oude keizersstad
772: Lammers, W. e.a. - Algemene farmacotherapie. Het geneesmiddel in theorie en praktijk
2820: Lamott, A. - Traveling mercies. Some thoughts on faith
6136: Lampo, H. - Lode zielens 1901-1944
5723: Lampo, Hubert, e.a., red. - Proloog - Algemeen cultureel maandblad van de jonge generatie - Eerste Jaargang nr. 10/11, Oct./ Nov. 1946
9191: Lamrabet, Rachida - Vertel het iemand
1121: Lamster, J.C. & B.M. Goslings - Gids in het volkenkundig museum. I. De volkenkaart van Nederlandsch-Indië, de ruilmiddelen en de schatkamer
7843: Landell, O. de - Spiegel aan de wand
655: Landes, D.S. - Dynastieën
6151: Landsberger, Franz - Rembrandt ,The Jews And The Bible
1836: Landt, A. - Fotoguide. Minolta Dynax 700 si
868: Lane Fenton, C. & M. Adams Fenton - The rock book
1526: Lang, M.L.J. de - Zakwoordenboek van de farmacie
106: Lang, A. - The book of romance
3358: Lange, E. II - Heerschau der Soldaten Friedrich's des Grossen
2442: Langsdorff, W. v. - Fortschritte der luftfahrt. Jahrbuch 1929/30
8957: Langui, Emile e.a. - Dertien Belgische schilders - Cat. 98
6451: Lans, J.R. van der - Maagdepalmen. Bladen uit de geschiedenis der evangelieprediking in de Nederlanden
1507: Lanschot, C.M. van / Limburg Stirum-van der Willigen, C. van - Geef de kip een kans ! Recepten voor hen die van kip houden
2966: Lantin, A. - Scherpenheuvel, oord van vrede
3302: Lanworn, R.A. - The book of reptiles
2423: Laozi / Ernst Schwarz - Laudse Daudedsching - (Lao-tse - Tao-te-king)
8286: Lapide, P.E. - Sjaloom sjaloom
9581: Lapré, S.A. - Nederlands-Indië 1940-1950 in kort bestek en enkele gevolgen
5292: Laqueur, W. - Terrorism
9506: Laqueur, W. - Het gruwelijke geheim. De waarheid over Hitlers Endlösung verdrongen
3206: Larbaud, V. - Sous l'invocation de saint Jérome
6270: Laren, A.J. van - Decoratieve tuinbeplanting. Tuinboek voor vaklieden en liefhebbers
2515: Laseur, M. & P. Huf - Over schoonheid
7113: Lasker, Emanuel - Brettspiele der Völker - Rätsel- und mathematische Spiele
7978: Lasker, E. - The adventure of Chess
5802: Lasker, E. - Gesunder Menschenverstand im Schach
5851: Laski, H.J. | J. Barents (vert.) - Inleiding tot de wetenschap der politiek
1772: Lasky, M.J. - Utopia and revolution. On the origins of a metaphor or some illustrations of the problem of political temperament and intellectual climate and how ideas, ideals, and ideologies have been historically related
2506: Lassaigne, J. & R.L. Delevoy | S. Gilbert (trans.) - Flemish painting. From Bosch to Rubens
507: Lassaigne, J. - La peinture Espagnole. Des fresques Romanes au Greco
506: Lassaigne, J. - La peinture Espagnole. De Velasquez a Picasso
7329: Last, Jef - Madrid strijdt verder - 3e serie brieven van het Spaansche front
9271: Last, G. - Een dorp in de Franse tijd
9925: Last, J. - Interpretation in piano study
6122: Last, J. - Zo zag ik Indonesië
4946: Lasteyrie, R. De - L'Architecture religieuse (en France à l'époque romane)
177: Latham, R. - In quest of civilization
8297: Latouche, R. - Le film de l'histoire médiévale en France 843-1328
4356: Lauer, L - Belhamels. 'N boek van kwajongensstreken en sport
7604: Lauer, Leo (Hoofdredacteur) - Sport in Beeld Olympische Nummer (3 augustus 1928)
1474: Lauf, D.I. - Das Erbe Tibets. Wesen und Deutung der buddhistischen Kunst von Tibet
640: Laughlin, C.D. & E.G. d'Aquili - Biogenetic structuralism
6050: Launay, J. de & J. Offergeld | J. van den Dries (vert.) - Belgen en bezetters. Het dagelijkse leven tijdens de bezetting 1940-1945
8049: Laur. van Luik - Gelegenheidsversjes
2939: Lauren St John - Hardcore Troubadour - The Life and Near Death of Steve Earle
1833: Laurence Gardner - Bloodline of the Holy Grail -The Hidden Lineage of Jesus Revealed
5501: Laurens De Keyzer / Jacky Secke - Jacky Secke, gigolo. - Mijn leven tussen de lakens
1590: Laurent, M. & W. van der Pluym - De meesterwerken der beeldhouwkunst en der bouwkunst uit den vroegsten tot in dezen tijd
9402: Laurentius, T. - Prenten uit een vergeten eeuw
9061: Laurman, M.T. - Tot beter kennis van den tongval in de prov. Groningen
7856: Lauryssens, S. - The man who invented the Third Reich. The life and times of Arthur Moeller van den Bruck
6187: Lauryssens, S. - De Eichmann-erfenis
3274: Lauryssens, S. - De Eichmann-erfenis
2329: Lausberg, R. - Weertij
7490: Lautréamont, Comte de ( Isodore Ducasse) - Hondse gedichten (I en II) Brieven, Biografie
7561: Lauweriks, J. - Alt-Holland
2392: Lavengro (Illustrations by Juliet Jeffery) - The Gypsy: Poems and Ballads
8318: Laver, J. - British military uniforms
4279: Lavrin, J. - Nietzsche, an approach
3560: Lawrence, M. - Mike Lawrence's bidding quizzes. Volume 1: The uncontested auction
5290: Lawrence W. Fagg - Op de grens van geest en stof - Elektromagnetisme en het heilige
6072: Laxness, H. | J. Benediktsson (vert.) - Verdens lys
6304: Laxness, H. - Islandsklukkan
4698: Lazzaro, G. di San / Chagall, Marc - Homage to Marc Chagall - Special Issue of XXe Siecle
24: Le Play, P.-F. - La constitution essentielle de l'humanité. Expose des principes et des coutumes qui créent la prospérité ou la souffrance des nations
6160: Le Commandant Rousset - Scènes et Episodes de la guerre de 1870/71 - Illustrations de PALLANDRE et DOSSO
5655: le Corbusier - Quand les cathedrales etaient blanches
3321: Le Corbusier - Feststellungen zu Architektur und Städtebau
1624: Leach, M. & D. Goodnough - A Maryknoll book of inspiration. Readings for every day of the year
6036: Leadbeater, C.W. - The inner side of Christian Festivals
1779: Learsi, R. | J. Melkman (vert.) - Het Joodse volk. Van de verwoesting van Jeruzalem tot onze dagen
4393: Leask, H.G. - Irish churches and monastic buildings I. The first phases and the romanesque
9906: Léautaud, P. - Journal littéraire. II
9905: Léautaud, P. - Journal littéraire. I
5448: LEBRUN Madame Camille - AMITIE ET DEVOUEMENT (OU TROIS MOIS A LA LOUISIANE)
9442: Lechenperg, H. - Himmel, Hölle, Himalaya
4685: Lechien-Durant, F. - Museum David & Alice van Buuren. Huis van herinneringen
5012: Leconte, A. - Guide indicateur des rues de Paris. Avec les stations du Métropolitain les plus proches. Autobus - Tramways
718: Leddy, M.J. - Radical gratitude
8369: Ledoux-Lebard, D. - Meubles et ensembles second empire
8810: Lee, A.N. van der - Historie van Vlijmen
6704: Lee, S.E. - De kunst van het verre oosten
1994: Lee, P.J. van der - Onderzoekingen over de voedingswaarde van kaas
3682: Leeb, S. - Handbuch des Übersinnlichen
985: Leegwater - De eeuw van de Leeuw 1894-1994. Vier generaties bouwers
8483: Leekenspel - Première uitgevoerd door 500 graalleden met medewerking der St. Josepsgezellen in den Stadsschouwburg te Amsterdam 18 april 1934. De verhalende stem: mevrouw Ellen Russe - Nu Gaat De Heer Voorbij - de Graal
1099: Leeman, F.W.G. - Van Barkschip tot "Willem Ruys" - 120 jaar zeevaart
9330: Leemans-Prins, E.C.M. - Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland
776: Leeming, J. - Modern ship stowage. Including methods of handling cargo at ocean terminals
292: Leene, H. - Die Alchemie der Metalle. Die Transplantation bei Parcelsus
4318: Leenhardt, M. & E. Sougez - Arts de l'Oceanie
8662: Leerink, H.J.G.W. - Maritiem profiel. Voorsprong door specialisatie
6934: Lees, J.A. a.o. - Three in Norway, by two of them
6330: Leese, O. - Cacti
2227: Leeser, Titus e.a. - Een gids voor kampeerders en trekkers te land en te water
4923: Leeuw, R. de - Johannes Tavenraat 1809-1881
5771: Leeuw, R. de - Albert Plesman. Luchtvaartpionier en visionair
4904: Leeuw, R. de - Herinneringen aan Italië. Kunst en toerisme in de 18de eeuw
5053: Leeuw, R. de e.a. - De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw
5620: Leeuwarder Geschiedeniscommissie - Rondom de Oldehove
5481: Leeuwen, J.A. van e.a. - Licht en schaduw gedurende vijftig jaar onder onze kranken. Gedenkboek
2405: Leeuwen, A.T. - Hendrik Kraemer, dienaar der wereldkerk
5933: Leeuwen, Aad van - Nieuwe Voetbalglorie
7916: Leeuwen, Jan Storm van - De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
8669: Leeuwen, J.A. van - Levensernst. Dagboek van G.J.A. Jonker
2006: Leeuwen, A.P. van - Het groote puzzle-boek
1494: Leeuwen, A.J.H. van e.a. - Ganesha. Kleine woordentolk der geesteswetenschappen. Magie, mystiek, occultisme, theosofie en yoga
1985: Leeuwerik, J.G. - Ik maak alles. Encyclopaedie voor het huisgezin
4887: Lefkowitz, L. - The Kodak workshop series. Electronic flash
258: Lehmann, J. - Buddha. Leben Lehre Wirkung. Der östliche Weg zur Selbsterlösung
5161: Leicht, H. - Indianische Kunst und Kultur
3551: Leidinger, G. - Flämischer Kalender des XVI. Jahrhunderts
4366: Leinenga, J.R. - Arctische walvisvangst in de achttiende eeuw. De betekenis van Straat Davis als vangstgebied
1723: Leisink, P. en H. (redactie) - 't Schild der solidariteit
1568: Leiss, W. a.o. - Social communication in advertising. Persons, products & images of well-being
4310: Leitch, M. - The romance of sail
6165: Leitich, A.T. - Vienna gloriosa. Weltstadt des Barock
3282: Lejard, A. - Le meuble
8305: Lekkerkerker, C. - Gids in het Volkenkundig Museum V. Java
9998: Lekkerkerker, C. - Land en volk van Sumatra
1125: Lekkerkerker, C. - Gids in het volkenkundig museum. V. Java
1124: Lekkerkerker, C. - Gids in het volkenkundig museum. V. Java en de koperkamer
4781: Lemagny, J.-C. - Selections 5. The international Polaroid collection
5142: Lemaire, M. - Miniatuur en verluchten van handschriften
3: Lemaire, K.R. - Beknopte geschiedenis van de meubelkunst
1554: Lemaire, R. (red.) - Ik zing mijn lied voor al wie met mij gaat : vrouwen in de volksliteratuur
3041: Lemmer, K.J. - Deutsche Schauspieler der Gegenwart
7254: Lemmers, A. - In een notendop. Schepen in miniatuur
1682: Lemonick, M.D. - Other worlds. The search for life in the universe
161: Lemos, P. de - Creative art crafts. Books 1-3
3094: Lemoyne, G.B. | E.C. van der Mandele - Leven van den gelukzaligen Don Giovanni Bosco
9794: Lenin, V.I. & A.M. Gorki - Lenin en Gorki. Brieven, herinneringen, documenten
1775: Lenin, W.I. - Over kunst en literatuur
7118: Lennart, C. - Maanlicht, een sprookje voor groote menschen
3340: Lennep, J. van & Hofdijk, W.J. - Merkwaardige kasteelen in Nederland - 2 delen in 1 band
6634: Lennep, J. van - Iets over citaten
8413: Lennep, J. van - Herinneringen uit den worstelstrijd met Spanje
9214: Lennep, J. van & A. de Vries - De gedichten van den schoolmeester
4817: Lennon, J. & Y. Ono - Catalogue to the fourteen lithographs by John Lennon exhibited in Galerie Taveerne p 96 and Galerie Podulke N.V. in Amsterdam from the 7th of februar till the 7th of march 1970
6117: Lenoble, R. - Esquisse d'une histoire de l'idée de Nature
723: Lentjes, Arie en Henk - Rederij van Ommeren - De Binnenvaartvloot - deel 1
6138: Lenz, W. | G. Mazure (vert.) - 'N tikje Frans. ABC over la douce France
5218: Lenz, F. - Feuer schutz und trutz
8916: Leo Wollner / Inge Bantner - Leo Wollner textielontwerper - Cat. no. 197
9185: Leo Speet - De Alkmaarsche 8-october-kwestie - Algemeene viering van Älkmaar's Ontzet" mogelijk? - Een populair-historische studie
3861: Leo, A. - The progressed Horoscope
3874: Leo, A. - Casting the horoscope
2701: Leo Rommerts (Ed) (Drawings By Jan Reinders) - International Song Book of the Youth Hostel Federation
3852: Leo, A. - The key to your own nativity. analytical readings of every position in a nativity, based on scientific principles
9114: Leonard Roggeveen / Rie Cramer - De gelaarsde kat
2395: Leonard Cohen - Poems 1956-1968
9628: Leonard, M. - Het leven van Kathleen Ferrier
4295: Leonard, W. - Rallyes en races. Gatsonides' avonturen
5665: Leonard, M. - Het leven van Kathleen Ferrier
8765: Leong, C.C. & M.V. Wiley - The secrets of phoenix-eye fist kung-fu. The art of Chuka Shaolin
8087: Leonhard, W. - Die Revolution entlässt ihre Kinder
6571: Leopold, H.M.R. - De spiegel van het verleden. Beschouwingen over den ondergang van het Romeinsche rijk naar aanleiding van het huidige wereldgebeuren
3459: Leopold, M. - Voor 't kleine volkje, deel II. Van kinderen en hun lievelingen
1697: Lepp, I. | M. van de Walle (vert.) - Veranderend normbesef
4052: Lesky, Grete - Schloss Eggenberg - Das Programm für den Bildschmuck
6429: Leslau, W. - Concise Amharic dictionary. Amharic-English, English-Amharic
739: Leslie de Luca - De Inca-bruid
3655: Lessing, D. - De Grootmoeders | Victoria en de Staveneys | De reden ervan | Een liefdeskind
8908: Lester en Millot - De rassen der menschheid (Morphologische en physiologische anthropologie. Bewerkt door Paul Julien en F.L.v.Julien)
4871: Lesueur, J.-B. - Histoire et théorie de l'architecture
4217: Leufkens, H. - Impressies van Batavia
2009: Leuliette, P. | R. Fiddelaar (vert.) - Rode baretten. Herinneringen van een para
9703: Leunissen, J. - Minnerij, misdaad en magie
4178: Leupen, Cathrien J.W. - De kunst van het breien - Leidraad voor het handbreien
370: Leus, H. & J. Weverbergh - Louis Paul Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje
9133: Levey, M. - Painting in XVIII century Venice
8817: Levez, B. - How to win at the casino
3534: Lévi-Strauss, C. - La voie des masques. Vol I&II
8238: Lévi-Strauss, C. - Les sentiers de la création
8456: Levi, P. - The mirror maker
4605: Levi (trans.) - The aquarian gospel of Jesus the christ. The philosophical and practical basis of the religion of the aquarian age of the world
9731: LÉVI-STRAUSS, Claude - Strukturale Anthropologie
1318: Lévi, E. - Geschichte der Magie. Erster und Zweiter Teil
3477: Levin, J. | P. van Huizen (vert.) - Een bezetene droomt van Turingmachines
2961: Levin, M. - Spiritual intelligence. Awakening the power of your spirituality and intuition
1181: Levine, S. & O. | M. Stoltenkamp (vert.) - Groeien in de liefde. Relaties als weg tot bewustwording
6806: Levinson-Lessing, V.F. - The Hermitage Leningrad: Baroque & Rococo masters
6805: Levinson-Lessing, V.F. - The Hermitage Leningrad. Medieval & Renaissance masters
6740: Levitsky, G. - Kiev a guide
8122: Levron, J. - Les inconnus de Versailles
761: Levron, j. - La haute-bretagne. 2 volumes.
5128: Levyssohn Norman, H.D. - De Britsche heerschappij over Java en onderhoorigen (1811-1816)
963: Lewell, J. | F. Vandenbergh (vert.) - Computer graphics, grafisch ontwerpen met de computer
611: Lewin, R. - Bones of contention. Controversies in the search for human origins
7287: Lewis, B. - The Middle East. 2000 years of history from the rise of christianity to the present day
4146: Lewis, J. | H. Kuh (trans.) - Typografie. Grundlagen und Experimente
8461: Lewis, M.G. - The Monk
3605: Lewis, J.R. | P. Meuws & W. van der Erve (vert.) - Yoga met een partner. Het verdiepen van je relatie met tantrische oefeningen
726: Lewis, M. - De monnik
1951: Lewis Wallace /J.H. Isings - Ben Hur - Een verhaal uit den tijd van Christus - Met acht platen in kleur en twintig teekeningen in den tekst benevens een bandversiering door J.H. Isings
6445: Lewis, B. - From Babel to Dragomans. Interpreting the Middle East
1335: Lewis, J. - Typography: basic principles. Influences and trends since the 19th century
116: Lewis Carroll / Illustrated by John Tenniel - Alice's Adventures in Wonderland + Through the Looking-Glass, and What Alice Found There
7199: Lewontin, R.C. - The doctrine of DNA. Biology as ideology
2837: Lex Brand - Lex Brand - Volledig detective beeldverhaal [No. 7] ''To Yen'' - 150 episoden
6526: Leyen, F. van der - Israëlische Sprookjes
502: Leymarie, J. - La peinture Française. Le dix-neuvième siècle
767: Lezer, L.A. - Lezer's Soendasch Woordenboek. Soendasch - Nederlandsch/ Nederlandsch - Soendasch
178: Lezer, L.A. - De vier Indische talen (Empat bahasa Hindia)
6258: Lhalungpa, L. | D. Kreye (trans.) - Tibet. Heiliger Raum. Fotografien 1880-1950
3103: Li Yü | W. Eberhard (trans.) - Die vollkommene Frau. Das chinesische Schönheitsideal
3485: Liber Usualis. Missae et Officii Nr. 780 - Liber Usualis Missae et Officii pro dominices et festis cum Cantu Gregoriano. Ex editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis in subsidium cantorum a Solesmensibus monachiis dilegenter ornato
5441: Licher, J.F. e.a. - Verzekeringsfondsen van beambten van de Nederlandsche Bank. Jaarboekje 1938
5379: Lichtenberger, Henri - Richard Wagner der Dichter und Denker - Ein Handbuch seines Lebens und Schaffens
3735: Lichtenstein, S.K. - Literaire polyfonie. Een theoretisch ontwerp en zijn toepassing op een passage in Thomas Manns Der Erwählte
9380: Lichtveld, Lou (ps. van Albert Helman) - DE SFINX VAN SPANJE - Beschouwingen van een ooggetuige
6159: Liddell / Robert Scott / Henry Stuart Jones / Roderick McKenzy - Greek-English lexicon - A New Edition Revised and Augmented by Henry Stuart Jones / Roderick McKenzy (2 delen compleet)
6474: Lidell Hart, B.H. - History of the first World War
4664: Liebaers, H. - Meestal in opdracht. Brusselse kant-tekeningen van een bibliothecaris
8799: Lieberkind, I. / Teekeningen van Oscar Knudsen - De haai en andere dierenvertellingen
1598: Liebmann, M. | Y. Bessmernaya & A. Durandin (trans.) - Western European sculpture from Soviet museums. 15th and 16th centuries
5738: Lieftinck, P. - De overheid neemt en geeft. De financiële politiek en de sociale achtergrond daarvan
6568: Lienert, M. - Schweizer Sagen und Heldengeschichten
4708: Lieshout, T. van - Begin een torentje van niks. Gedichten en tekeningen
3974: Lieske Havelaar / Phiny Toonder Dick - Pinkje's bezoek bij de eekhoorntjes
9232: Liesker, H.A.M. ea. - 2603-1945. Jongens in de mannenkampen te Tjimahi. Baros 5 en 4e/9e Bat.
3642: Lietaert Peerbolte, M. - De verschijning mens. Vanwaar. Waarheen
1392: Lievaart, I. - Van A tot O
2734: Lifton, Betty Jean - The King of Children - A Biography of Janusz Korczak
636: Ligt, B. de - Kerk, cultuur en samenleving. Tien jaren strijd
8725: Ligthart-Schenk, J. - Westkapelle voor en na 3 october 1944
589: Lijn, P. van der - Keienboek. Inleiding bij de studie onzer zwerfsteenen
1028: Lijsen, H.J. - Circus! Het rijk van zand en zaagsel
209: Limburg Brouwer, P. van - Romantische werken van P. van Limburg Brouwer. Charicles en Euphorion. - Grillus
7013: Lina van Tongeren - Lina van Tongeren - Heldin uit het groote werelddrama van 1914 (Een verhaal uit den Europeeschen Oorlog) 4 delen
7952: Lincoln / Angle, Paul M. - The Lincoln Reader - The complete book
6087: Linde, G. - Med Bette nus i kufferten
8964: Linde, W. van der - Eindelijk religieuze tolerantie na 500 jaar religieuze strijd in Geleen en in Zuid-Limburg
3480: Lindeboom, G.A. - geschiedenis der geneeskunde
3488: Lindemans, G.J. - De theosofie, haar wezen en haar waarde
3080: Linden, R. van der ea. - Vleesch noch fish woordenboek
7081: Linden, A. & M. Spalding - The enneagram and NLP
3778: Linden, F. van der - Met de mitrailleur in een boom. Confrontaties met Nederlandse journalisten
8686: Lindenberg, W. - Zo bidt de mensheid. Een universele benadering
157: Lindenberg, H. - Sternenbahnen Menschenwege. Einführung in deie heutige Astrologie
9884: Lindenhout, J. van 't - Zes weken tusschen de wielen, of de Hollanders in Amerika
6867: Lindner, E.J. - Die Königliche Kunst im Bild. Beitrage zur Ikonographie der Freimaurerei. The royal art illustrated. L'art royal illustré
1712: Lindörfer, K. - Grosses Schach-Lexikon. Geschichte, Theorie und Spielpraxis. Von A bis Z
5440: Lindroth, S. - A history of Uppsala University 1477-1977
6948: Linecar, A. - Reflections of a Quiet Mind
4523: Lingl, H. - De industriële ontwikkeling der fotografie
3257: Linklater, E. - The voyage of the Challenger
4545: Linklater, E. - Orkney and Shetland. an historical, geographical, social and scenic survey
6737: Linschoten, J.H. van - De zwaardveger van Leiden
1175: Linschoten, J.H. van - Mathilde, of de dochter van een kermis-komediant; uit het leven
6931: Lipffert, K. - Symbol-fibel. Eine hilfe zum Betrachten und Deuten Mittelalterlicher Bildwerke
8109: Lippe-Biesterfeld, I. van & J. van Tijn - Aarde ik hou van jou
581: Lippert, W./ D.Podlech - Thieme gids Middellandse zeeflora (Planten van de mediterrane kust)
7977: Lipschits, I. - Simulaties in de internationale politiek
8563: Lipsky, L. - Herzl, Weizmann and the Jewish state
488: Lissens, R.F. (red.) - De Vlaamse literatuur sedert Gezelle
8772: Lissitzky, El - 1929 Rußland: Architektur für eine Weltrevolution
9433: Lister, J.A. - The Scottish highlands
6172: Lister, E. & S. Williams - Twentieth Century British. Naïve and primitive artists
1509: Littré. E. & A. Beaujean - Dictionnaire de la langue Française. Abrégé du dictionnaire. Avec un supllmenent d'histoire et de geographie
2988: Liversedge, S. - The official Liverpool 1992 Annual. Centenary season edition
8507: Livinus / Hans Rekeder - Livinus - fotopeinture - Cat. no. 200
8736: LLEWELLYN, Alexander - The decade of reform: the 1830s
3163: Lloyd, D. & D. Insall - Railway station architecture
535: Locher, T. & G. Lauper - Schweizer Spuk und Psychokinese. Kommentierte Fälle aus jüngster und früherer Zeit
8352: Locher, H.O. - Waterways of the United States. Rivers, harbors, lakes, canals
7620: Locher, J.L. & M. Eberle - Co Westerik
2990: Locher, J.L. e.a. - Constant. Schilderijen 1940-1980
7947: Lockhart, R.H. Bruce - Memoires of A British Agent
5564: Locks, N. - Familiar subjects. Polaroid SX-70 impressions
5702: Lockyer, R. - Habsburg and Bourbon Europe 1470-1720

Next 1000 books from Antiquariaat De Alkenaer[an error occurred while processing this directive]

5/9