Antiquariaat De Alkenaer
Ritsevoort 36, 1811 DP Alkmaar, The Netherlands. Tel.: +31 (0)72 511 17 98            Email: info@alkenaer.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
2419: Bouhuys, M. - Blijven kijken
8035: Bouke, Y. / Wiggers, Joop grafische vormgeving / Hans de Beer fotografie - Bouke Ylstra - schilderijen en tekeningen geëxposeerd in Galerie Witt, Dordrecht
5838: Boukema, P.J. - Enkele aspecten van de vrijheid van meningsuiting in de Duitse Bondsrepubliek en in Nederland
717: Boulay, S. du - The cave of the heart. The life of swami Abhishiktananda
9077: Boulay, L. & F. Jaudel - There are still kings. The ten royal families of Europe
4025: Boulez, P. - Penser la musique aujourd'hui
5762: Bouma, J.A. - Het epithalamium van Paulinus van Nola. Carmen XXV met inleiding, vertaling en commentaar
8134: BOUMAN, DR. A. C - Kuns in Suid-Afrika
7374: Bouman, J. - Grootvaders memorieboek. Schetsen uit de tijd der Fransche overheersching in Noordholland
7499: Bouman, J. - Nederlandse monumenten in beeld
9408: Bouman, J. - Dordrecht vroeger en nu
3965: Bouman, H. - Spiritisme, wetenschap en geestelijk leven
2418: Bourbon, L. de - Voor haar alleen. Een cyclus gedichten
7269: Boussel, P. - D-Day beaches pocket guide
9487: Boussel, P. - D-Day beaches pocket guide
2393: Boutens, P.C. - Verzamelde werken. Deel I-VII
1266: Boutens, P.C. (vert.) - Het treurspel van Agamemnoon
5138: Bouter, Eric - De kerk heeft de toekomst
2425: Bouw, N. - Hemels kruid II. Gedichtenbundel
2852: Bouwman, F. - Hitdossier. Zesde editie 1939 tot 1994
7800: Bouwman, L.H. - Ruilverkaveling. Schooluitgave
3106: Bouyer, L. | W.C.M. Schouten (vert.) - Woord, kerk en sacramenten in het protestantisme en het katholicisme
4846: Boven, M. van - Het magisch realisme in Italië. Mario en Edita Broglio
8597: Boven, G. - In het kielzog van Horatio Nelson. William Vance's Bruce J. Hawker
4466: Bovens, G.A.J. - Lijnvaart
4467: Bovens, G.A.J. - Tankvaart. Beeld van een gigantische ontwikkeling
6048: Bowen, E. | H. Lee - The mulberry tree. Writings of Eleizabeth Bowen
1001: Bowler, B. - The word as image
2668: Bowles, P. & P.W. Haeberlin | M. Wolff (trans.) - Yallah
572: Bowling, A.H. - British Hussar regiments 1805-1914
4347: Bown, S.R. | H. Bervoets (vert.) - Scheurbuik. Hoe een chirurgijn, een kapitein en een heer van stand een oplossing vonden voor het grootste medische raadsel van het tijdperk van de zeilvaart
4820: Bowyer, Richard - CAMPAIGN Dictionary of Military Terms
9981: Boyce, R. - Tweelingen
4073: BOYER, T. & GOODERS, J. - Eenden
4703: Boyle-Turner, C. e.a. - Jan Verkade. Hollandse volgeling van Gauguin
5415: Bozo, D. a.o. - Picasso from the Musée Picasso, Paris
3958: Braak, M. ter - In gesprek met de vorigen
9044: Braak, M. ter - In gesprek met de vorigen
301: Braak, M. ter - Hampton Court
252: Braak, M. ter | E. Francken - De draagbare ter Braak
307: Braak, M. ter - Man tegen man. Standpunten & getuigenissen
338: Braak, M. ter - In gesprek met de vorigen
3954: Braam Houckgeest, A.J. van - Inleiding tot en beschouwingen over het spiritisme
5579: Braambeek, H.J. van - Van lichten en schiften. Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. 1886-1936
4929: Braambeek, H.J. - Van lichten en schiften
8378: Braasem, W. - Een rebelle aan de Vecht. Slot Zuylen en zijn bewoners
1466: Braasem, W.A. en Ruyter de Wildt, H.O.J. - Hoornse Herinneringen
2446: Brabander, G. den - De steenen minnaar
2447: Brabander, G. den - Parijsche sonnetten
8259: Brabander, G. den - De steenen minnaar
5489: Bracebridge Hemyng - Jack Harkaway Series for Boys - Among The Brigands
6472: Bracebridge Hemyng - Jack Harkaway and His Son's Adventures in Greece - comlpete in two volumes
4242: Bracewell, M. - England is mine. Pop life in Albion from Wilde to Goldie
7307: Brachfeld, S.S. - Uw Joodse buurman
8015: Bradford, E. - Three centuries of sailing
9897: Bradford, E. - The great siege
7294: Bragg, M. - Richard Burton. Biografie gebaseerd op zijn dagboekaantekeningen
6198: Brahmachari, D. | U. Messall (trans) - Yoga Hilft Heilen
6530: Brailsford, H.N. | W. v. Ravesteyn (vert.) - Hoe lang nog? Een boek over deze verdwaasde wereld en haar behoefte aan eenheid
4784: Braive, M.F. - Das Zeitalter der Photographie. Von Niépce bis heute
9227: Brakman, W. - Zeeland bestaat niet
7638: Brand, J. e.a. - Panorama van de avant-gardes
9075: Brand, H. - Ruimtelijk werk
156: Brandenburg, D. - Medizin und Magie. Heilkunde und Geheimlehre des islamischen Zeitalters
748: Brander, M. | R. richter (trans.) - Die Jagd von der Urzeit bis heute
276: Brandes, Georg (Hg.) - Die Literatur sammlung illustrierter einzeldarstellungen - Die Japanische Dichtung von Otto Hauser
7222: Brandes, Gustav - Neue Holländische Baukunst - 65 Abbildungen mit einer Einführung von Gustav Brandes
1537: Brandes, G. - Voltaire. Band I+II
4363: Brandsma, J.A. - Menno Simons van Witmarsum
2428: Brandt, W. - Fetisj & feniks. Gedichten
9612: Brandt, F. - Soren Kierkegaard 1813-1855. Sa vie, ses oeuvres
8206: Brandt, A. von - Werkzeug des Historikers
928: Brasser, J.C. - Soldatenleven in de Indische wildernis
8721: Brauen, M. & H. Harrers - Impressionen aus Tibet
989: Brauer, H. a.o. - Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz Nationalgalerie
3865: Braun, A. - Der Tiefdruck. Seine Verfahren und Maschinen
4507: BRAUN-FELDWEG, W. - Schmiedeeisen und Leichtmetall am Bau
5737: Bray Dirk de - Kort Onderwijs Van Het Boeckenbinden - Met een aanvulling over het vergulden op de snede door Ambrosius Vermerck - Bezorgd door K. van der Horst en C. De Wolf
554: Brecher, E. - DE IQ-TRAINER - Voor het beste psychologische testresultaat
8897: Breckenridge, G. - De radio-jongens zoeken het verloren Atlantis
7810: Bredel, W. - Rosenhofstraat. Roman over een arbeidersstraat in Hamburg
3359: Bredero, B. - Detour to freedom
8685: Bredero, A.H. - Christenheid en christendom in de middeleeuwen
7841: Bredero, B. - De grote oversteek. Een vertelling uit de Tweede Wereldoorlog
1543: Bredero, G.A. - Verspreid werk
1542: Bredero, G.A. - Stommen ridder
490: BREDERODE, KAREL J. (Geïllustreerd door O. Geerling) - De schipbreuk van de "Holland" - Een verhaal uit oorlogstijd
8052: Brederoo, N.J. - Ronald Tolman
8291: Brekelmans, F.A. - Kasteel Bouvigne, hoogheemraadschapshuis
7293: Bremer, J.T. - Wiringherlant. Deel I
8774: Bremer, J.T. - Wiringherlant. Deel I
1797: Bremer,J.T. - Heren, boeren en knechten - Bedijking en bewoning van de Wieringerwaard, 1610-1810
5931: Bremmer, J.N. & Horsfall, N. M. - Roman myth and mythography - Bulletin Supplement 52
4753: Bremmer, H.P. - BEELDENDE KUNST (kunstkritieken)
1702: Bremmer, H.P. - Een inleiding tot het zien van Beeldende Kunst
7713: Brenske, H. - Ikonen
9015: Breton de Nijs, E. - Batavia, koningin van het oosten
3320: Bretz, H. - 50 Jahre ADAC. Im dienste der Kraftfahrt
2638: Brewer, E.C. - The dictionary of phrase and fable. Classic edition. Giving the derivation, source, or origin of common phrases, allusions and words that have a tale to tell
7668: Breydenbach, B. von | E. Geck - Die reise ins heilige land
1888: Bridges, T.C. & H.H. Tiltman | H. Meijer (vert.) - Met vol gas
2499: Brie, J. de - Kunstjes met kaarten en eenvoudige hulpmiddelen
6436: Briels, R. - Het complete handboek solliciteren. Met succes een (betere) baan vinden
6379: Briganti, G. | M. Kunzle (trans.) - Italian mannerism
7098: Briggs, M.S. - Architecture
4840: Brightman, C. - Writing dangerously. Mary McCarthy and her world
8728: Brink, J. ten - Koningin Wilhelmina-album
5316: Brink, J. - Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 1930-1955
2878: Brink, J. ten - Oost-Indische dames en heeren. Vier bijdragen tot de kennis van de zeden en usantiën der Europeesche maatschappij in Nederlandsch-Indië
9054: Brinkgreve-Entrop, J.H. - Meisjes die vliegen
2672: Brinkhoff, J.M.G.M. - Een eeuw lang Gelderlander-pers
8104: Brinkman, J. - De vragenlijst
3979: Brinkmann, Roland - Abriss Der Geologie Zweiter Band
8500: Brion, M. - Albrecht Dürer. Der mensch und sein werk
9131: Brion, M. & E. Smith - Pompeï en Herculaneum
1236: Brion, M. | P. Zeller (trans.) - Paul Cézanne
1234: Brion, M. - Cézanne
6181: Brittan, N. - Marathon. Around the world in a cloud of dust. A special Ford Sport edition
1955: Bro, L. - Drawing. A studio guide
6113: Broch, H. - Die Schuldlosen
7252: Brockman, J. e.a. - Simpele feiten. Wetenschappelijke antwoorden op doodgewone vragen
3484: Brockman, J. | M. van der Marel (vert.) - De komende vijftig jaar. 25 topwetenschappers over de ontwikkelingen in hun vakgebied
6412: Broeck, M. van den - Das Dritte Reich
4528: Broek, C. v.d. e.a. - Beknopte aardrijkskundige leerweg voor het voortgezet onderwijs. Deel III B: Oost- en West-Indië
5610: Broeke, L. van den - Stille omgang herdenking 1881-1931
3932: Broeke, A. ten - Het idee M/V. Ontmaskering van een hardnekkig denkbeeld
2352: Broekhuizen, S. e.a. - Atlas van de Nederlandse zoogdieren
7284: Broekmeijer, M.W.J.M. - Vliegers (luchtoorlog 1940-1945)
2226: Broekmeyer, M.J. - De arbeidersraad in Zuidslavië. 1950-1966 Een hoofdstuk uit de bevrijding van de arbeid
5649: Broens, W. - PANELEN
7836: BROERS, H.J. - Utrecht - Historische wandelingen
3209: Brogan, H. - The life of Arthur Ransome
3893: Brom, G. - Java in onze kunst
4021: Brom, Gerard - Romantiek en katholicisme in Nederland -Tweede deel: Wetenschap en staatkunde
4839: BROM, G. - Herleving van de kerkelike kunst in Katholiek Nederland
6647: Bromberg, P. - De kleine practische woning. Het weekend-huis als voorbeeld van beknopt en toch geriefelijk wonen
2858: Bromberg, P. - De hooge boog
3812: Brome, V. - Ernest Jones. Freud's alter ego
5841: Brommer, P. - Eidos et Idea. Étude sémantique et chronologique des oeuvres de Platon
6677: Brongers, J.A. e.a. - Amersfoortse opstellen. Historie, archeologie, monumentenzorg
3239: Brongers, J.A. - Nederlandse Oudheden 1
7458: Bronkhorst, Maarten - Moordboeken - De Nederlandse misdaadroman 1900-1984 - Een bibliografie samengesteld door Maarten Bronkhorst
2757: Bronkhorst, E. - Een wereldje op de hei
1940: Brons, H. - Filmtitels en trucfilms. Handleiding voor de animation-techniek van tructitels en getekende titels tot tekenfilm, poppenfilm, schablonenfilm en andere tructfilms
6249: Brontë, E. - Selected poems
6052: Brooke, J. - Elizabeth Bowen
7200: Brooks, M. - 13 things that don't make sense
5044: Broos, B. - Hollandse meesters uit Amerika
8911: Broos, W. - Een zesdaagse in de wigwam
5037: Broos, B. - Rembrandt en tekenaars uit zijn omgeving
9974: Brophy, B. - Black and white. A portrait of Aubrey Beardsley
3887: Brossaers, S.W.A. - Diplomatieke betrekkingen tusschen Spanje en de republiek der Verenigde Nederlanden
2948: Brough, S. e.a. | T. van Beek e.a. (vert.) - The Economist wereldatlas. Een volledige en rijk geïllustreerde encyclopedie van de wereldeconomie
9874: Brouwer, D. - Gids voor Enkhuizen
5982: Brouwer, D. - ENKHUIZEN aantekeningen uit het verleden
2441: Brouwer, J. & A. van Ommen - Runway in sight. Poolvlucht met een DC-10 naar Tokio
8319: Brown, J.W. - Dag-aan-dag met Billy Graham
2808: Brown, M. - Left handed : right handed
3722: Brown, C. a.o. | E. Clegg a.o. - Rembrandt: the master & his workshop. Paintings
3946: Browne, S. & L. Harrison - Phenomenon. Everything you need to know about the paranormal
4482: Browne, P. - Thanks for the tea, mrs. Browne. My life with Noel
3110: Browne, F. | L. Dammigh (vert.) - Grootmoeders tooverstoel
3953: Bruch, Ph., W.Ph. Schimper & Th.Gümbel - Bryologia Europaea 3 delen (compleet)
5460: Bruck, H. - Ijshockey
3085: Bruggen, C. van - OM DE KINDEREN
643: Brugman, T. - Wiben en de katten
6618: Brugmans, H. - Opkomst en bloei van Amsterdam
5585: Brugmans, I.J. - Tachtig jaren varen met de Nederland. 1870-1950
3408: Brugmans, I.J. - Tachtig jaren varen met De Nederland. 1870-1950. Uitgegeven bij het 80-jarig bestaan van de N.V. Stoomvaart Maatschappij Nederland
6862: Brugmans, H. - Geschiedenis van den Wereldoorlog
639: BRUGMANS, H. - AMSTERDAM in de Gouden Eeuw - 2 delen (compleet)
6475: Bruijn, M.A. de - Spiegelend perspectief. De Vrije school Den Haag 70 jaar
7347: Bruijn, C. | H. Poeder (ill.) - Het vonkende vuur
9623: Bruijn, C. - Keteltje in het veerhuis
9621: Bruijn, C. - Keteltje
882: Bruijn, P.G. de - Gerrit Achterberg, gedichten. Deel 3a/Apparaat
9856: Bruijn, Cor - De zaadsjouwers
886: Bruijn, P.G. de - Gerrit Achterberg, gedichten. Deel 3b/Apparaat
9596: Bruijn, C. - Keteltje in de Lorzie
8999: Bruijn, H. de - De toverhoorn
7390: Bruijn, C. | F. van Noorden (ill.) - The Eight Essential Steps to Conflict Resolution
8073: Bruin, E. de - Dutch women don't get depressed. Hoe komen die vrouwen zo stoer?
3588: Bruinier, J.W. - Das deutsche Volkslied
8399: Bruins, E.M. - Inleiding in de mathesis + figuren
2466: Bruinvis, C.W. - Uit Alkmaar's Verleden - Politieke afstraffing en zuivering in 1795-1798, met een naschrift betreffende 1799
9223: Bruinvis, C.W. - Verdrukking en volharding der Remonstranten te Alkmaar in 1619 en volgende jaren
921: Brun, V. - Alcibades, roman
8368: Brunhammer, Y. & M. de Fayet - Meubles et ensembles époque Louis XVI
8370: Brunhammer, Y. & M. de Fayet - Meubles et ensembles époque regence et Louis XV
7452: Brunner, C. - Rede der Juden. Wir wollen ihn zurück
1920: Brunner, F. - A handbook of graphic reproduction processes - Handbuch Der Druckgraphik - Manuel De La Gravure
6558: Brünner, E.C.G. - De order op de buitennering van 1531. Bijdrage tot de kennis van de economische geschiedenis van het graafschap Holland in den tijf van Karel V
9085: Bruns, T. - Twee kleine getrouwen
1662: Brunschvicg, L. | W.G. van der Tak (vert.) - Helden van den geest, deel I. Spinoza
4811: Brunt, I. e.a. | K. Knowles (trans.) - De hof van eden. The garden of eden
7933: Brunt, A. - Phaidon guide to furniture
6518: Brunt, I. - De hof van eden. The garden of eden
1498: Brunton, P. - The wisdom of the overself
1489: Brunton, P. - A search in secret India
9239: Brusse, M.J. - In Philips' Wonderland (Met houtsneden van J. Franken Pzn.)
9888: Bruton, Eric - The Longcase Clock
8452: Brütting, G. - Segelflug erobert die Welt
2832: Bruun, Laurids - Oanda
1715: Bryant, M. - Dictionary of riddles
3395: Brymer, J. | P. Honingh (vert.) - Yehudi Menuhin reeks no. 3. Klarinet
63: Bubba Free John - The Paradox of Instruction - An Introduction to the Esoteric Spiritual Teaching of Bubba Free John
7395: Bubba Free John - Breath and Name - The Initiation and Foundation Practices of Free Spiritual Life
2755: Bubba Free John - Enlightenment of the Whole Body - A Rational and New Prophetic Revelation of the Truth of Religion, Esoteric Spirituality, and the Divine Destiny of Man
1255: Bubba Free John - The Method of the Siddhas: Talks on the Spiritual Technique of the Saviors of Mankind
5775: Buber, M. - Tales of the Hasidim. The early masters
5711: Buber, M. | A. Kohn (trans.) - Moïse (Traduit de l'allemand par Albert Kohn)
8325: Büch, B. - De hel
7263: Buchheim, H. e.a. - Der Führer ins nichts
3572: Büchmann | V. Tornius - Geflügelte Worte
4376: Buchner, A. | B. Vancura (trans.) - Musical instruments: an illustrated history
1742: BÜCHNER, GEORG - Georg Büchner - De brieven - Ingeleid, vertaald en van noten voorzien door Jan Gielkens
1036: Buchner, A. | I. Urwin (trans.) - Musical instruments through the ages
76: Buck, P.S. | J. van der Velde (vert.) - Hoe het gebeurt. Een gesprek over het Duitsche volk 1914-1933 met Erna von Pustau
622: Budd, R. - Sailing boats of the world. A guide to classes
7919: Buekens, F. & E. Oger - Denken in alle staten. Amerikaanse filosofen vandaag
7332: Buekers, P.G. - Onze gevederde vrienden
7722: Buerkel. L. von - Münchner Jahrbuch der Bildenden Kunst. I. Halbband
6411: Buffet, Bernard (Vertaling: Simon Vinkenoog) - Toxique Sagan
97: Bugnet, C. - Drei diktaturen. Der Kampf um die Kriegsführung in Frankreich 1914-1918
3870: Bührs, L. - Schoolvriendinnetjes
9750: Bührs, L. & P. Molkenboer - Mia
6659: Buijtenen, M.P. van Buijtenen & H.T. Obreen - Westergo's IJsselmeerdijken
8872: Buiskool, H.T. - Op Naoberveziet III
275: Buisman, P. - Baas boven baas. Waarom secretaressen echt onmisbaar zijn
9234: Buitenhuis, T. - Buitenplaatsen langs de Vliet en omgeving
3892: Buitenweg, H. & W. Krols - Wat wij in ons hart sloten
3683: Buitenweg, H. - De laatste tempo doeloe
3684: Buitenweg, H. & W. Krols - Wat wij in ons hart sloten
4210: Buitenweg, H. - Kind in tempo doeloe
9346: Buksbazen, J.D. ao. - ZCLA Journal, summer 1975. Zen writings-classical and contemporary
6998: Bullen, F.T. - Vier jaar de mast
9064: Buller, H. - Quebec in revolt
3288: Bülow, G. von - Schätze aus Thrakien
4265: Bulthuis, F. & Ubbens, M.U. (Voorw.) - Gedenkboek Middelbare Landbouwschool Groningen
7461: Bunyan, J. - De heilige oorlog
6691: Burang, T. - Tibetische Heilkunde
449: Burang - Tibeter über das Abendland. Stimmen aus dem geheimnisvollen Tibet
7092: Burchartz, M. - Gestaltungslehre für Gestaltende und alle, die den Sinn bilderden Gestaltens zu verstehen sich bemühen. Der Bilderteil
4483: Burckhardt, Carl J. - Richelieu - Der Aufstieg zur Macht
282: Burckhardt, T. - Alchemie. Sinn und Weltbild
2501: Burg, B. van der & S. Hartmans - Zuivelbereiding V. Het onderzoek van melk en zuivelproducten in het laboratorium eener zuivelfabriek
2500: Burg, B. van der & S. Hepkema - Zuivelbereiding IV. De kaasbereiding in de fabriek
6701: BÜRGER, Gottfried August - Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande (Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen, wie er dieselben bei der Flasche im Zirkel seiner Freunde selbst zu erzählen pflegt. Mit den Holzschnitten von Gustav Dore)
3510: Burger van Schoorel, Dirk - Vervolg op de Chronyk van Medenblik. - Chronyk van de gantsche oude heerlykheydt van het dorp Schagen. (2 delen in 1 band)
6266: Bürger, G.A. - Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande. Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen wie er dieselben bei der Flasche im Zirkel seiner Freunde zu erzählen pflegt
7527: Burgers, J. & C. Mönnich - Portret van Amstel en Spaarne
3780: Burgerstein, L. - Heilwirkung von Nährstoffen. Tichlinien für Gesundheit und Leistungsfähigkeit bis in hohe Alter. Orthomolekulare Medizin
8420: Burgess, A. - Shakespeare
5382: Burgt, A. van der (houtsneden) / Nederlandse teksten: J. van Doorne - Bijbel zwart/wit
5916: Burke, J. & J. Heard - Pollock's world of toys
1969: Burnand, Robert; Pichard, Jean-Jacques - Napoléon
9048: Burnett, F.H. - De groote lord
2862: Burney, F. | B.G. Schrank & D.J. Supino - The famous miss Burney. The diaries and letters of Fanny Burney
5622: Burow, K. - Nettelbeck. Seefahrer, Sklavenhändler und Patriot
2836: Burrell, D. & Y. Landau - Voices from Jerusalem. Jews and Christians reflect on the holy land
6331: Burstein, C.M. - The Jewish kids catalog
1689: Burt, K. & J. Leasor | J.F. Kliphuis (vert.) - Ontsnapt. Sensationele ontsnapping van een krijgsgevangene tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Engeland
4267: Burton, A. - Industrial archaeological sites of Britain
2581: Burton, D. - French Colonial cookery. A cook's tour of the French-speaking world
3982: Busato, V. - Leve de psychologie! Honderd jaar psychologische wetenschap aan de UvA
3582: Busch, F.-O. - Tragödie am Nordkap. Untergang des Schlachtschiffes Scharnhorn. Ein Tatsachenbericht
2432: Busch, Niven - Duel in the sun - Armed Services Editions - This is the complete book
4081: Busch, W. - Neues Wilhelm Busch Album
5392: Busch, F.-O. - Tegenspelers van de koning. Het leven der Herodesen
9173: Busch, A.J. - George Arnold Escher in Gorinchem
9175: Busch, A.J. - Gorinchem door de eeuwen heen beschreven
2027: Busch, Wilhelm - Kleines Wilhelm Busch Album
3583: Busch, F.-O. - Das Geheimnis der Bismarck. Ein Tatsachenbericht
1274: Busch, H. & B. Lohse - Baukunst der Romanik in europa
6267: Bussche, W. van den e.a. - Monografieën over moderne kunst - Marc Mendelson
5057: Bussche, W. van den - Van Ensor tot Delvaux
7673: Bussche, W. van den - Constant Permeke
4985: Bussmann, G. - Kunst in der Revolution
5410: Bussmann, G. - Kunst im 3. Reich. Dokumente der Unterwerfung
5029: Bussmann, K. & H. Wissmann | J. Gossens (vert.) - Honderd schilderijen uit het Landesmuseum Münster. Moderne Duitse kunst.
9103: Bussy J.H. de - De Bussy's Atlas van Nederlandsch Oost-Indie voor kantoor, school en thuis
3088: Bustacchini, G. - Ravenna. Seine Mosaiken, seine Denkmäler, seine Umgebung
3677: Busteed, M. a.o. - Phases of the moon. A guide to evolving human nature
2171: BUTCHER, J. - Copy-Editing (The Cambridge Handbook for Editors, Authors and Publishers)
3504: Butler, R. - Les lignes de la main et le choix d'un métier
978: Bütow, K. - Europäisches Künstlerlexikon. Malerei und Zeichenkunst. Band 1-4
9607: Butter, M. - De tarot als synthese van westerse mystiek
3393: Butzer, P.L. & D. Lohrmann - Science in western and eastern civilization in Carolingian times
5007: Buul, T. van e.a. - Hieronymus Bosch
477: Buur, D. - Persoonlijke documenten Nederlands-Indie / Indonesie
9069: Buurda, T. - Hoe Neeltje toch een kroontje kreeg
9281: Buurman, H. - Zevenhuizen. Uit de kluiten gewassen
8938: Buurman, D.J.G. ea. - Amersoyen. Bijdragen tot de geschiedenis van het kasteel, de heerlijkheid en de heren van Amersoyen
6221: Buwalda, H.S. e.a - Frysk wurdboek. Nederlânsk-Frysk
8988: Buwalda, P. - Diplomatiek dagboek Moskou
2483: Buys, M. - Twee jaren op Sumatra's westkust
4115: Buysse, C. - Zoo als het was.....
5102: Buytendijk, F.J.J. | J. Knapp (trans.) - Phénoménologie de la rencontre
5558: Buzan, T. & T. Dixon - Hersenen
1705: Buzan, T. & T. Dixon | G. Grasman (vert.) - Hersenen
6115: by Stendhal - Edited and translated by Haakon Chevalier - A Roman Journal
4508: By MA, Yo-Yo (Préface De) - Tim Page (introduction de) - Robert Macia (traduit de l'anglais par) - Glenn Gould - Une Vie En Images
7801: Bylandt van H.A. Graaf - Hondenrassen 2 vols. / 2 delen (Punten, beschrijving, eigenschappen, gebreken, enz.)
2454: Byll, H. van der (voorzitter redactiecie) - Geschiedenis van het Amsterdamsch Studentenleven 1632-1932
3989: Byrnes, J.F. - The psychology of religion
9777: C.W. Bruinvis - Het Patriotisme te Alkmaar. 1781-1791.
7355: C.G. Boerner - Aus unseren Mappen 1977
1871: C.S. Adama van Scheltema - Charles George Gordon - Beknopte schets van een ongeëvenaard heldenleven - Met portret en kaartje van Soedan
8485: C.W. Mönnich / Tekeningen en prenten van Lucas van Leyden en Rembrandt - Bijbelse inspiratie
9349: C.G. Engelsman / Ir. A. van Tol / H. Uffen (onder redactie van) - Algemene bouwkunde - Leerboek voor het bouwvak
7619: C. Brockhaus - Malewitsch-Mondrian und Ihre Kreise
6051: C. H. Spurgeon - Morning and Evening - Daily Readings
4707: C. S. Lewis - The Joyful Christian - 127 Readings from C. S. Lewis
3660: C.M. Vissering - Het land van Jan Pieterszoon Coen
2730: C.G. van Tubergen Jr. - Eene verzameling weinig bekende recepten - ter voorbereiding van Groenten, Vruchten, Kruiden enz. (Herziene en vergroote uitgave)
3619: C.L. van der Pijl-Ketel - The Ceramic load of the 'Witte Leeuw' (1613)
1338: C. S. Lewis / Walter Hooper - Poems C. S. Lewis
9003: Cabanne, P. - Erotik in Malerei und Graphik
9686: Cabot, L. & J. Mills - De heks in elke vrouw
2762: Cabral de Melo Neto, J. | A. Pos (vert.) - Gedichten. Een bloemlezing
6738: Caddeo, R. | G. Petit (trans.) - Journal de bord de Christophe Colomb (1492-1493)
9802: Caddy, E. - De bezieling van Findhorn
8583: Caillaud, Monique - La pomme de terre - Chroniques d'un succès (De aardappel. La pomme de terre. The potato. Die kartoffel)
7976: Caius Julius Caesar / Friedrich Kraner; W. Dittenberger; H. Meusel - C. Julii Caesaris Commentarii de Bello Gallico - Erklärt von Friedrich Kraner I&II
9810: CALISCH, N.S. - Nieuw woordenboek der Nederduitsche, Fransche, Hoogduitsche en Engelsche talen. Tweede uitgave. Vermeerderd en verbeterd door N.S. Calisch
8473: Calvert, A.F. & C. Gasquoine Hartley - Velazquez. An account of his life and works
1688: Calvin, W.H. - The ascent of mind. Ice age climates and the evolution of intelligence
1844: Cameron, I. | M. Lammes (vert.) - De verlorenen
1548: Camp, P. & F. Erens - De gekookte kikker. 400 dierenmetaforen over organisatieverandering
4162: Campbell, C. - The backpacker's photography handbook
1808: Campbell, J. - Margaret Thatcher. Volume one: the grocer's daughter
1604: Campbell, J. - Invisible country. A journey through Scotland
9047: Campen, F. van - De meisjes Mees
7345: Campert, Jan - Slordig beheer
6316: Campert, Remco e.a. (red.) - Podium jg.17 nr. 9-10 - September 1963
3948: Campion, K. - Holistic woman's herbal. How to achieve health and wellbeing at any age
596: Camus, Albert - Actuelles II - Chroniques 1948-1953
6320: Camus, Albert - L'homme révolté
7447: Canetti, Elias (Wachinger, Kristian) - Party im Blitz - Die englischen Jahre
1835: Cannegieter, H.G. - Wat leeren ons de wolken? Het weer en zijn ontwikkeling
3336: Cannelin, K. - Suomalais-Ruotsalainen. Tasku Sanakirja. Finst-Svenskt fick-lexicon
3337: Cannelin, K. - Ruotsalais-Suomalainen. Tasku-Sanakirja. Svenskt-Finsckt fick-lexikon
7647: Canning, S.M. e.a. - Henry van de Velde (1863-1957). Schilderijen en tekeningen. Paintings and drawings
9006: Canter Cremers, A.H.A. ea. - Hoe het groeide op het Ellertsveld
828: Canter Cremers-v.d. Does, E. - Van schoenen en schoenmakers
793: Çanti-Haoma - De witte vlam. De geschiedenis van een inwijding
433: Capeller, C. (trans.) - Buddhas Wandel. Açvaghoshas Buddhacarita
3363: Capit, E. - De wolven en de schapen
5005: Capiteyn, A. - Een Vlaming ontdekte Afrika
1010: Capper, D.P. - Famous battleships of the world
2960: Capra, F. - Uncommon wisdom. Conversations with remarkable people
5239: Caransa, A. - Adolf Aussenberg. Kunstenaar in Theresienstadt
5393: Carcopino, J. | W. Niemeyer (trans.) - So lebten die Römer. Während der Kaiserzeit
7456: Carey, K. - Return of the bird tribes
2908: Carey, R. | F.H. Mares - The memoirs of Robert Carey
7914: Carl Gustav Jung; Jolande Jacobi Editor; R F C Hull Editor; - C G Jung: Psychological Reflections: A New Anthology of his Writings, 1905-1961
3849: Carles, P. & J.-L. Comoli - Free jazz, black power
889: Carli, E. - Miniatures de liberale da Verona d'après les antiphonaires pour le Dôme de Sienne
2386: Carlo Antoni - L'HISTORISME
796: Carman, W.Y. - Uniforms of the British army I&II (in cassette)
6601: Carmiggelt, Simon / samengesteld door Tony van Verre - Radioboek I - Kleine herinneringen van 'n Schrijvend persoon...
9898: Carmiggelt, S. / Charles Boost (illustraties) - Alléén voor u (Een geschenk van het Parool)
4931: Caroline van Dommelen / Freddie Langeler (beeld) - Naar Babbertjesland
9098: Caroline Beeloo / W. Steenhof / C.W.H. Verster - Hollandsche schilders van dezen tijd: Eduard Karsen - Nicolaas Bastert - J.S.H. Kever
817: Caroline Atwater Mason - A Lily of France
4: CARON, A.W.J. (ten geleide) - Zeepfamilie in zorgentijd (Herinneringen aan den Tweeden Wereldoorlog 1940 - 1945)
4147: Carp, E.A.D.E. - Zelfonthulling in het mensbeeld van Jean-Paul Sartre
2557: Carr, E.H. - Conditions of peace
5216: Carr, Edward Hallett - The twenty years' crisis 1919-1939 - An introduction in the study of international relations
3213: Carrasquer, F. - Baladas del Alba Bala
1483: Carrick, R.W. - The pictorial history of the America's Cup races
5204: Carrigan, A. - Salvador witness. The life and calling of Jean Donovan
9708: Carroll, L. & A. Rackham - Nel paese delle meraviglie
2540: Carroll, J. a.o. - The Economist dictionary of political biography
9521: Carry van Bruggen - De grondgedachte van 'Prometheus'
8705: Carson, R. - The edge of the sea
6248: Carter, A. - The passion of new Eve
253: Carter, B. & A. Lecuyer | B. Kuitenbrouwer (vert.) - Nieuw Amerikaans. Opkomend talent in de Amerikaanse architectuur
9137: Cartland, B. - Romantische vorstenparen. Koninklijke huwelijken die uit liefde werden gesloten
892: Carucci, A. - Gli avori salernitani del secolo XII
9740: Carus, P. - Het evangelie van Boeddha
6216: Caruso, Dorothy - Enrico Caruso - zijn leven en zijn dood
6744: Caryl Chessman (J. F. Kliphuis vertaler) - Het joch was een moordenaar (The kid was a killer)
5396: Casella, M. - Introduzione alle opere di Dante
1550: Casewit, C.W. | R. Bouwman (vert.) - Grafologie in de praktijk
8119: Casimir, H.B.G. - Waarneming en visie (over wetenschap en maatschappij)
9444: Caspers, L. - De geschiedenis van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945
2155: Cassady, N. - Een derde van een autobiografie, fragmenten en brieven
779: Casserley, H.C. - The observer's book of railway locomotives of Britain
468: Casson, E.E. - Efficiency, zijn levenswerk. Leven en werken van Herbert N. Casson
9132: Castelman, R. - American prints 1913-1963
9647: Castelot, A. - Napoléon trois. Des prisons au pouvoir
3472: Castenada, C. - The second ring of power
8018: Castres, E. de - A collector's guide to tea silver 1670-1900
8653: Castro, A. - Anacaona Het bewogen leven van een Cubaanse muzikante en haar salsaband
9770: Cate, C.L. ten - Wan god mast gift ... -Bilder aus der Geschichte der Schweinezucht im Walde
7295: Cate, A. ten - De laatste divisie
6506: Catroux, R.-C. - Catalogue de huit tableaux par Hubert Robert. Quarante-trois dessins par Cochin, portraits du XVIIIe siècle provenant du salon de Madame Geoffrin et appartenant au comte de La Bédoyère
5840: Catullus / Dam, Harm-Jan van (bezorgd door) - Langer dan één eeuw - Over Catullus
2391: Caute, D. - Sixty-eight. The year of the barricades
3479: Cavalli-Sforza, L. & F. | E. Maris (vert.) - Wie zijn wij? De speurtocht naar het ontstaan van volkeren
3940: Cavendish, R. | H.J> Baron von Koskull (trans.) - Die Schwarze Magie
7338: Cawthorne, N. - Steel fist. Tank warfare 1939-45
7502: Cawthorne, N. - Pirates. An illustrated history
9458: Cecil, D. - Melbourne. The young Melbourne and Lord M in one volume
3410: Celant, G. a.o. - Claes Oldenburg: an anthology
3017: Celba, K. & Straka, B. & Simko, J. - The High Tatras
481: Cella - Van lief en leed. Vijf verhalen
9140: Centre Georges Pompidou /Dominque Bozo / Ryszard Stanislawski - Présences Polonaises - Witkiewicz, constructivisme, les contemporains - L'art vivant autour du Musee de Lodz. Centre Georges Pompidou - 23 juin-26 septembre 1983
6269: Cerutti, V. | F. Portier (vert. - Cactussen
9202: Cerutti, W.G.M. - Laren, rijk aan monumenten
6157: Cervantes Saavedra, Miguel de; überstezung Ludwig Tieck / 363 Illustrationen von Gustave Doré - Don Quixote von la Mancha; Leben und Taten des scharfsinnigen Edlen
7711: CERVANTES Saavedra, MIGUEL de / Vertaald en ingeleid door J.W.F. Werumeus Buning en C.F.A. van DAm - De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha - Verlucht met prenten van Gustave Doré
8222: ?Ch. GIDE et Ch. RIST - HISTOIRE DE DOCTRINES ÉCONOMIQUES DEPUIS LES PHYSIOCRATES JUSQU’À NOS JOURS - Quartième edition - Revue et corrigée
8769: Chabannes, J. - Minnaar van koninginnen
4723: Chadourne, M. - Absence
9091: Chaffee, A. | T. van Doorn-Vonk - Tinteloog op de Dalhoeve. De avonturen van het zwarte beertje in gevangenschap
9092: Chaffee, A. | T. van Doorn-Vonk - De avonturen van Tinteloog het zwarte beertje
4437: Chagall Marc / LEYMARIE, Jean. - Hommage a marc chagall - grand palais, décembre 1969 - mars 1970
2191: Chagall, M. - Passover Haggadah
1107: Chait, R.M. - The international antiques yearbook 1972
4736: Chalmers, C. - Foodchain. Encounters between mates, predators, and prey
4284: Chamberlain, N. | A.K. van Riemsdijk (vert.) - Op zoek naar vrede
859: CHAMBON, Albert - Marineschetsen en humor 3 delen compleet (Vandersteng-serie)
9987: Chambon, A. & J.H.P. Verhoeven - Nederlandsche zeehelden. Onze marine
3700: Champdor, A. | M. Lurker (vert.) - Das ägyptische Totenbuch in Bild und Deutung
9847: Champigneulle, B. - Rodin
8017: Champion, S. - Archeologische termen en technieken
6716: Chamson, A. - France aux belles mains
3002: Chant, C. - How weapons work
7566: Chapman, G. a.o. - Monty Python's flying circus. Just the words. Volume one
7567: Chapman, G. a.o. - Monty Python's flying circus. Just the words. Volume two
5552: Char, René - Poètes d'aujourd'hui (met foto's en illustraties)
2705: Charbonneau, B. | A.L. Constandse (vert.) - Teilhard de Chardin. Profeet van een totalitair tijdperk
1396: Charivarius - Klusjes en kliekjes naar Schopenhauer
6722: Charles Thewissen, M.A.F. - Oud Maastricht
4067: Charles Nypels (Laar, Marianne van & Laar, Karel van samenstelling Woord vooraf William Graatsma) - Charles Nypels Meester-drukker - Goodwill-serie Rosbeek No.22
2728: Charles Lamb; Gordon Ross [Illustrator] - A Complete Elia: The Essays of Elia - Together with The Last Essays of Elia
3124: Charles T. Tart - Transpersonal Psychologies
7043: Charmet, R. - Planson, nature
4619: Charteris, Leslie - De Saint en de blinde bedelaar - Het boek van de maand
2598: Charters, A. & S. - I love. The story of Vladimir Mayakovsky and Lili Brik
7417: Chase, Gilbert - Die Musik Amerikas - Von den Anfängen bis zur Gegenwart
509: Chase, L. | P. Halbrock (trans.) - Der Neue Realismus in Amerika
5277: Chauviré, C. - Ludwig Wittgenstein
9916: Chendi, P. - Siddharta boek 1. De vlucht uit het koninkrijk
4063: Cheshire, D.F. - Illustrated sources in history. Music hall in Britain
2337: Chessman, C. - Mijn laatste kans. Nog blijft de toekomst
166: Chi-chi - Dhyana. Meditationsanweisungen des chinesischen Meisters Chi-Chi aus Tien-Tai
144: Chi-Chi | U. von Mangoldt (trans.) - Die Kunst der Versenkung. Die Anweisungen zur Meditation des Großen Meisters Chi-Chi aus dem China des 6. Jahrhunderts
3540: Chilton, C. | E. Franquinet (vert.) - Sprong in het heelal. Operatie luna
3109: Chittister, J. - The way we were. A story of conversion and renewal
8611: Chiu, B. - Microsoft flight simulator 98
7144: Chládková, L. - The Terezín Ghetto
5248: Chledowski, K. | B. Vogelfang (vert.) - Het hof van Ferrara
1416: Cho, P.Y. - Solving life's problems
5287: Chomsky, N. | M. Bradeau (trans.) - Structures syntaxiques
1163: Chopra, D. | P. van der Roest (vert.) - De verwonding van de ziel. Een programma voor het helen van angst en lijden
9652: Chr. van Abkoude - De Pinkertonnetjes - Met teekeningen van Jan Rinke
8812: Chriet Titulaer & Rudolf Spoor - APOLLO Dossier van het project
2880: Chris Fischer - Fra Bartolommeo - Master Draughtsman of the High Renaissance
5367: Christ, K. - Das Römische Weltreich. Aufstieg und Zerfall einer antiken Grossmacht
2309: Christen, Y. & K. Klivington | G. Abel & R. Buitenrust (vert.) - Hersenen en gedrag
5957: Christensen, M.J. - C.S.Lewis on Scripture
2822: Christensen, M.J. & C.E. Savage - Equipping the saints. Mobilizing laity for ministry
8400: Christoffel, H. - Trieb und Kultur
9919: Christophe, C. - Sport met motoren
4525: Christopher, R.C. | G. Groot (vert.) - De Japanse reus
4306: Chu, G.Z. | J. Bouniort (trans.) - Encyclopedie de la cuisine Asiatique
9067: Chuck Hillig - Enlightenment for Beginners - Discovering the Dance of the Divine
9391: Chuen, L.K. - Stap-voor-stap Tai Chi
9600: Churchill, W. - Oorlogsredevoeringen. Een keuze uit de redevoeringen die de minister-president van Groot-Brittanniuë van Juni 1940 tot September 1943 gehouden heeft
1979: Cicero - Drie gesprekken over redenaarskunst - weten-denken-spreken
687: Cichy, B. - Baukunst in Europa. Von den Griechen bis zum 19. Jahrhundert
8918: Cijsjouw, K. - Goes tussentijds
8749: Citroen, P. - Kunsttestament
7893: Citroen, Paul - Schetsboek voor vrienden
6096: Civikov, G. - Interpretationsprobleme moderner Lyrik am Beispiel Paul Celans
4689: Civita, V. - Arte no Brasil
5773: Claeijs, dr. R.V.G. / ir. Jan Staub / Mr.dr. J.C. Schreuder - Onderzoek naar den toestand van ondersteunde werkloozen en hun gezinnen (october 1934 - februari 1935)
8610: Claes, P.F. - Risicomanagement
7672: Clain-Stefanelli, E. a.o. - Das grosse Buch der Münzen und Medaillen. Mit Münzkatalog Europa von 1900 bis heute
120: Clara Asscher-Pinhoff - Voor een schuit met violen
1329: Clara Louise Burnham - Twee in een vliegtuig
9354: Clarenbeek, Th.J. - Cumulatief register Militair Rechtelijk Tijdschrift 1905-2002
7907: Clarita von Trott zu Solz, Peter Steinbach (Einführung) - Adam von Trott zu Solz - Eine Lebensbeschreibung
7261: Clark, C. - My week with Marilyn
3148: Clark, Ronald W. - The Huxleys
7076: Clark, K. - The romantic rebellion. Romantic versus classic art
9309: Clark, Kenneth - Henry Moore: Drawings - With 304 illustrations, 40 in color
8965: Clark, Alice - Working life of women in the seventeenth century
6033: Clark, R. & G. Robson - Sideways.... to victory!
5221: Clark, A. - The eastern front 1914-18. Suicide of the empires
5891: Clarke, R. - Breaking and making records. A tribute to Led Zeppelin
100: Clarke, S. - Uitbreiding over de vier evangelisten. Met oordeelkundige aantekeningen over de moeilykste plaatsen; zeer nuttig voor huisgezinnen. Eerste deel
6155: Claudel, P. & M. Aubert - Vitraux des cathédrales de France. XIIe et XIIIe siècles
9866: Claudon, F. - The concise encyclopedia of romanticism
7159: Claus, H. - Alibi
519: Claus, E. - Eenentwintig filosofen van de twintigste eeuw verbeeld
6485: Claus, H. - Figuratief. Gedichten
2711: Claus, H. - Karel Appel, schilder
2739: Claus, Hugo - De Vluchtende Atalanta
284: Claus, H. - Het verdriet van België
295: Claus, H. - Vrijdag. Toneelstuk in vijf scènes
279: Claus, H. | S. Knecht (trans.) - Desire
6325: Clausen, R. - Gustaf Grundgens Faust in Bildern
6213: Clayson, A. - Serge Gainsbourg. A view from the exterior
7541: Clayton, Bruce D. - Life After Terrorism - What You Need to Know to Survive in Today's World
9756: Clément Bertha - Gulden Tijden - Een verhaal voor meisjes
9080: Clément, B. - Juffertje Wildzang
1029: Clement, H. & D. Jando - The great circus parade
2703: Clemm, L. a.o. - Vom Geist einer Stadt. Ein Darmstädter Lesebuch
8733: Clerck, K. de & L. Troch - De opvoeding van een prins van Oranje in het midden van de 19e eeuw
6952: Clermont Witt, R. - How to look at pictures
2659: Clerq, F.S.A. de | M. Greshoff - Nieuw plantkundig woordenboek voor Nederlandsch Indië. Met korte aanwijzingen van het nuttig gebruik der planten en hare beteekenis in het volksleven en met registers der inlandsche en wetenschappelijke benamingen
1646: Close, F. - The infinity puzzle
6943: Clostermann, P. - The big show. Some experiences of a French fighter pilot in the R.A.F.
6237: Clouzet, J. - Boris Vian
4208: Clowes Laird G.S. - Sailing Ships: Their History & Development Part 1- Historical Notes
4647: Clune, F. - Flying Duchman
9846: Clutterbuck, R. - Kidnap, hijack and extortion. The response
2902: Clutton, Cecil & Cyril Posthumus & Denis Jenkinson - The Racing Car - Development & Design
729: Coats, A.M. - The treasury of flowers
471: Coats, A.M. | J.J.M. Veltman (vert.) - Bloemenschat. Een geschiedenis van bloemtekeningen
9744: Coble, A.L. - Cotton patch for the kingdom. Clarence Jordan's demonstration plot at Koinonia farm
6057: Cobol, G. - Trieste
5395: Coceani, B. & C. Pagnini - Guida sentimentale di Trieste
1743: Coe, M.D. - The Maya
1934: Coenen, F. & J. van Oudshoorn | J. Brockway & N.C. Clegg (trans.) - The house on the canal | Alienation
306: Coenen, F. - Onpersoonlijke herinneringen
5806: Coenen, Frans Jr. - ZONDAGSRUST
4810: Coggins, Jack - Arms and Equipment of the Civil War
6369: Cogniat, R. | A. Ross (trans.) - XXth century drawings and watercolours
1476: Cogniat, R. | A. Leclerc & H. Künzel (trans.) - Das Jahrhundert der Impressionisten
8924: Cohen, Leonard - The Spice-Box of Earth
9528: Cohen, E.A. - De negentien treinen naar Sobibor
3769: Cohen, Loenard - Glorieuze verliezers - Roman
5129: Cohen, A. e.a. - Fonologie van het Nederlands en het Fries. Inleiding tot de moderne klankleer
8067: Cohen, A. & M. Nord - Geschriften van een andersdenkende
4023: Cohen, Alexander (Verluchtingen door Leo Gestel) - Van anarchist tot monarchist
9950: Cohen, A. - Van anarchist tot monarchist. I
9951: Cohen, A. - Van anarchist tot monarchist. II
5110: Cohen, A. - Hoe de oorlog van 1939 ontstond. Van München tot september 1939
1517: Cohen, A. - In opstand
938: Cohn, E.B. - David Wolffsohn. Herzls Nachfolger
8710: Cohn, N. - A Wopbopaloobopalopbamboom Pop From the Beginning
6664: Cohn-Wiener, E. - Asia. Einführung in die Kunstwelt des Ostens
6309: Colenbrander, H.T. - Willem II, koning der Nederlanden
4263: Coleridge, G. - The lady's realm. A selection from the monthly issues: november 1904 to april 1905
6374: Coleridge, S.T. | R. van Steenbergen (vert.) - Het lied van de oude zeeman
8450: Coles, R. - Erik H. Erikson, The Growth of His Work
2512: COLIJN, H. - Nederlands Indië. - Land en volk, geschiedenis en bestuur bedrijf en samenleving - Met een voorwoord van J.B. van Heutsz
7053: Colijn [inleiding] - Economisch Archief van Nederland en Koloniën
6124: Colijn, H. - Voor het gemeenebest
880: Colin, J.-P. a.o. - Dictionnaire de l'argot
5900: Colin Taylor - The Warriors of the Plains
1769: Colin, F. & L. Muller - De geschiedenis van de wereldbeker voetbal. Met de Rode Duivels en Oranje naar Parijs
482: Coll, P. - Gold - Fluch und Segen
1390: Colledge, E. (trans.) - Mediaeval Netherlands religious literature
9630: Collingwood, Harry - The Log of the "Flying Fish": A story of aerial and submarine peril and adventure
4797: Colmer, M. - Calendar girls
3131: Colmjon, G. - R.C. Bakhuizen van den Brink. Een markante persoonlijkheid
4787: COLNOT, Karel - 38 tekeningen in en om Bergen
7037: Colt, Richard - De wolven van het zoutmeer
4924: Comini, A. | G. Komrij (vert.) - Gustav Klimt
2869: Comley, N.R. a.o. - Fields of writing. Readings across the disciplines
4494: Commissie voor Kerkmuziek - Liedboek voor de kerken - 491 gezangen, Orgel- en pianobegeleiding met voorspelen.
7298: Compagnon, J. | P. Williams (trans.) - The Normandy landings
4074: Compton-Burnett, I. - A god and his gifts
4543: Comte-Sponville, A. - L'Esprit de l'athéisme. Introduction à une spiritualité sans dieu
5261: Comte, A. - Discours sur l'esprit positif
122: Comte, A. - Die Soziologie. Die positive Philosophie im Auszug
5333: Connolly, F. & D. Lunny - The Christy Moore songbook
9212: Conrad, P. - herinneringen aan Hugo Claus
9213: Conrad, J. - The rover
7769: Conrads, Ulrich - Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts
820: Conscience, H. & mw. Antheunis-Conscience - De duivel uit het slangenbosch. Nagelaten dorpsverhaal
9512: Consience, Hendrik - De Boerenkrijg
7314: Constandse, A.L. - Grondslagen van het atheïsme
5329: Constandse, A.L. - De zelfvernietiging van het protestantisme
9687: Constandse, A. - De bron waaruit ik gedronken heb. Herinneringen van een vrijdenker
755: Cook, F. - Garden dreams
3182: Cook, F.D. - How to raise an ox. Zen practice as taught in zen master Dogen's shobogenzo
1050: Cook, W.W.S. & J.G. Ricart - Ars Hispaniae. Historia universal del arte Hispánico. Volumen sexto
9672: Cookson, C. | A. Mons (vert.) - Dans in het maanlicht
6839: Cool, C. & H.A.A. van der Lek - Paddestoelenboek deel II
8907: Coolen, A. - De goede moordenaar
3027: Coolen, A. - Van de breischei tot 75 gauge. Het verhaal van een kousenfabriek 1830-1955
7392: Coolen, A. | P. dom (ill.) - Kerstvertellingen. Een vijftal sagen
7445: Coolen, A. | K. Spierings & C. Hermus - Kinderen van ons volk. Spel van het land in vijf bedrijven
7443: Coolen, A. - De man met het janklaassenspel
337: Cooley, A.J. - The toilet in ancient and modern times. With a review of the different theories of bauty and copious allied information. Social, hygienic and medical
5750: Coomans, P. e.a - De Eenheids VakCentrale (EVC) 1943-1948
4017: Coomaraswamy, R. - The invocation of the name of Jesus. As practiced in the western church
3815: Cooper, R. & A. Sawaf | L. van Twisk (vert.) - Emotionele intelligentie in bedrijf en praktijk. Intuïtie in management. Werken met EQ
8998: Cooper, J. - Animals in war
1055: Coote, C. - War pictures by British artists: Army
9500: Coppée, Francois - Poésies de Francois Coppée. 1864-1869 - Le Reliquaire. - Intimités. - Poemes modernes. - La Greve des Forgerons
78: Coppée, F. - Théatre de François Coppée 1879-1881. Le Trésor - La Bataille d'Hernani - La Maison de Molière - Madame de Maintenon
8830: Coppens, T. - Baarnse lusthoven en hun bewoners
9619: Coppens, T. - De zes vrouwen van Hendrik VIII
3044: Coppens, M. - Gedachten in steen. De kathedrale basiliek van st. Jan te 's Hertogenbosch
1513: Coppens, M. - Fotokunst?
3901: Corbett, T. - Forecast
5638: Corbière, T. - Les amours jaunes
3279: Corbijn, A. - Anton Corbijn WERK
8138: Corbin, J. - Al-Qaeda. Het terreurnetwerk van Osama Bin Laden
72: Corbusier, Le - Towards a new architecture
4346: Corbusier, Le - Grundfragen des Städtebaues
7503: Cordingly, D. - Pirates. Terror on the high seas. From the Caribbean to the South China Sea
3399: Coret, A. - Melodieën en muzikanten. Cavalcade van de lichte muziek
2891: Cornand, Jan / Blancke, Andre - Merci Freddy! Merci Lucien! - Het wielerseizoen 1976 van A tot Z
7523: Cornel Lucas - Heads & Tales - The film portraits of Cornel Lucas
4547: Cornelis Nieuwland / Ben Maandag / Frits Gierstberg - Cornelis Nieuwland - Haven- en schepenfotografie Rotterdam 1905-1930
9254: Cornelius, V. ea. - Delft
4977: Cornet, P. - Na & naar van Dyck. De romantische recuperatie in de 19de eeuw
8218: Cornets de Groot, R.A. - De chaos en de volheid
4034: Cornette, A.H. - Inleiding tot de Oude meesters van het Koninklijk Museum te Antwerpen
4803: Cornfield, J. a.o. - Masters of contemporary photography. Bert Stern. The photo illustration: A restless man's rewards for creating images from ideas
980: Cornish, C.J. | W.J. Ankersmit (vert.) - De levende dieren der wereld, deel I&II
5875: Cornwell, P.D. - The battle of France then and now
2615: Cornwell, J. | W. Oorthuizen (vert.) - Als een dief in de nacht. De dood van paus Johannes Paulus I
8205: Coronel, S. Sr. - Herinneringen aan de Historische Tentoonstelling van Friesland
3150: Corredor, J.M.A. - Gesprekken met Pablo Casals
1751: Corsari, W. - Alleen maar Peter
7908: Corteggiani, J.P. - Kunst des alten ägypten im Museum Kairo
5592: Cortelazzo, M. & U. Cardinale - Dizionario di parole nuove 1964-1987
9902: Cosijn, C.G. - Zet je o.k.-bril op. Hoe gelukkiger te zijn met jezelf en anderen
2682: Cossaer, C. - Een schrijfster zoekt een baan
3212: Costello, P. - Leopold Bloom. A biography
1402: Costill, D.L. - A scientific approach to distance running
5152: Cotterill, H.B. | P.A. van der Laan - Italië van Dante tot Tasso (1300-1600)
9957: Cotterill, H.B. - Oud Hellas
2284: Cotterill, H.B. | B.C. Goudsmit (vert.) - Oud Hellas
2567: Cotterill, H.B. | P.A. van der Laan (vert.) - Italië in de middeleeuwen. Gedurende duizend jaar (303-1313). Parthenon uitgave
7827: Couchoud, Paul-Louis. (Avant-propos)) - MYTHOLOGIE ASIATIQUE ILLUSTRÉE
1824: Coulomb, J. & J. Loisel | C. van Steenderen (vert.) - De samenstelling der wolken
5998: Coulton, G.G. - Medieval panorama. The English scene from conquest to reformation
6924: Couperus, Louis - Heliogabal
5635: Couperus, Louis - Majesteit 2 delen
5478: Couperus, Louis - Majesteit (twee delen in een band)
2233: Couperus, L. - God en goden
6100: Couperus, Louis - Eline Vere - Een Haagsche roman (Twee delen in één band compleet)
9400: Courtille, A. - Auvergne et bourbonnais gothiques I - Les debuts
4239: Courtney, Edward - Archaic Latin Prose (american philological association, american classical studies 42)
4571: Courtz, H. & R. Eikeboom - Marcus de evangelist. Een directe weg naar het lezen van Marcus
2349: Couwenberg, Th.J.J. & Dragt, Th.H. e.a. - Rijkswerf 1822-1972
7709: Couwenhoven, Ron - Karel Appel - Henk VanderVet - Christian Dotremont
629: Cowen, R.C. - Frontiers of the sea. The story of oceanographic exploration
5511: Cox, A.W. - Sonar and underwater sound
9034: Cox, J.C.M. ea. - Onse heerlijcke stadt-huys binnen Alckmaer. De geschiedenis van het stadhuis van Alkmaar
2654: Cox, D. | S. Hoogenboom (vert.) - Zeilen met jachten
6127: Craandijk, J. (Met teekeningen van J.A. Schrijnder) - Een weitasch vol herinneringen
2013: Craeybeckx, H. - Gevaert foto handboek. Een practische leidraad voor al wie fotografeert
6339: Craig, P. - The Oxford book of modern women's stories
4724: Craijon, Prinses de - Thomas Morus, lord kanselier van Engeland 1 & 2
9042: Cramer-Schaap, D.A. - Oom Boemlala en zijn zes hondjes
5642: Cramer, Rie - Op grootvaders knie (Doornroosje - Klein Duimpje - Sneewwitje - Hans en Grietje - Met 32 platen)
7216: Crane, C. - Hollywood drama
910: Cranko, J. - Über den Tanz. Gespräche mit Walter Erich Schäfer
4759: Craven, W. & R. Martin - Two hundred years of American art. The Munson-Williams-Procter Institute
3609: Creme, B. - Boodschap vanuit de Himalaya. De wederkomst van de christus en de meesters van de wijsheid
7027: Cremer, A.F. e.a. - Samen op reis deel 3 (III)
286: Cremer, J. - Het perpétuum-mobile of de gouden droom van Eduard Johannes Schnitger
1268: Cremer, A.F. - Op expeditie tegen de Dajaks
747: Cremers, P. - Superinspecteurs Green & Moretti
1275: Crespy, G. - La pensée théologique de Teilhard de Chardin. Suivi de Mystique, inédit de Teilhard de Chardin
9325: Creutzberg, F. ea. - Atlas van de natuurgebieden in de gemeente Den Helder
6262: Creuzers, Friedrich - Abbildungen zu Friedrich Creuzers Symbolik und Mythologie der Alten Völker - Auf sechzig Tafeln
3331: Creveld, M. van - Oorlogscultuur
6974: Creyghton, J. - Witte duinen
8788: Crick, J. - Vader der Vlaamsche Beweging
4959: Crispini, Nicolas & Mayor, Jean-Claude - Genève passé et présent sous le même angle
7359: Critchley, M. - British warships since 1945. Part 1
6828: Croesen, V.R.IJ. - Geschiedenis van de ontwikkeling van de Nederlandsche zuivelbereiding in het laatst van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw
1031: Croft-Cooke, R. & P. Cotes - Circus. A world history
4409: Crofton Croker, T. & S. Clifford - Legends of Kerry
2733: Croiset, M. - Het dagboek van een aapnootmiezer
8094: Crompvoets, H. & H.H.A. van de Wijngaard - Woordenboek van de Limburgse dialecten. II. Niet-agrarische vakterminologieën - Aflevering 7+9
9086: Crone, C.C.S. (Bandontwerp en teekeningen van Jozef Cantré) - Het feestelijke leven
3305: Croo, M.H. du & H.J. Schmidt - Generaal Swart. Pacificator van Atjhe
3943: Croon, M. - Babyboom zwanger zap boek
1684: Crosland, M. - The enigma of Giorgio de Chirico
1428: Crosland, M. - A cry from the heart. The life of Edith Piaf
3725: Crouch, T.D. & P.L. Jakab - The Wright brothers and the invention of the aerial age
4948: Crouwel, Wim & Arlette Brouwers - e.a. - Jackson Pollock
9405: Crouwel, Wim + Kurt Weidemann - International Packaging. Verpackung-international. Emballages Internationaux
207: Crouzet, Francois - The first industrialists - The problem of origins
4607: Crowfort, Sue - KAGAMI GOLF - De natuurlijke weg naar beter golf
1569: Crowley, D. & D. Mitchell - Communication theory today
3196: Cruciani, F. - Marcel Proust
5556: Cruikshank, R.J. - Charles Dickens And Early Victorian England - With 64 illustrations in photogravure, 37 text illustrations in line and 14 Isotype charts in colour
8152: Cruyff, j. - Cup stukken 71/72
4276: Csokor, F.T. - Als Zivilist im Polnischen Krieg
1667: Cukor, G. ao. - What price Hollywood?
4937: Culff, R. - The world of toys
2821: Culliford, L. - Love, healing & happiness. Spiritual wisdom for secular times
6920: Cunha, Euclides da - Rebellion in the Backlands
7781: Cunha, Euclydes da - De Binnenlanden
3304: Currie, P.J. - The flying dinosaurs. The illustrated guide to the evolution of flight
167: Currie, I. - Niemand stirbt für alle zeit. Berichte aus dem Reich jenseits des Todes
9882: Curtis, E.S. - Die alten Tage der Indianer
3942: Curtis, G.B. | S. van Humbeeck (vert.( - Uw zwangerschap week na week
2823: Curtiss, H.A. & F.H. - The key of destiny. Sequal to
4004: Curwood, J.O. - Wapi de walrus
5003: Cuynen, A. - Ik houd er niet van, al te zeer begrepen te worden. De kunstenaar in het werk van Simon Vestdijk
1135: Cuypers, H. - Vocabulaire Teilhard
1128: Cuypers, H. - Pour ou contre Teilhard
4746: Czymmek, G. - Heroismus und Idylle. Formen des Landschaft um 1800. Bei Jacob Philipp Hackert, Joseph Anton Koch und Johann Christian Reinhart
9548: D'HULST, H. - Kunstglasramen te Lier
6144: D. Tipstra (Geïllustreerd door R. en M. Snapper) - Lange Jochem en z'n vriend
3877: D'Ennery, A. - De twee weezen - 2 delen
8058: D.. Emannuel LASKER - BRIDGE - Een eenvoudige handleiding - Laskers Spelen-boekjes
2180: D.J. van der Ven - Van Nederlandsche luilakken
4269: d'Aubigné, J.H.M. | S.M. Houghton (trans.) - The reformation in England. Volume one
6415: D'Artillac Brill, C.H.W. - Holland as it is. Zó is Holland
6358: D.J. Wolffram - Zeeuwse pachters in de Noordoostpolder - Selectie en bijdrage aan de sociale opbouw 1945-1962
3499: D. Eduard Selberg W.L. de Sturler - Reis naar Java en bezoek op het eiland Madura; vrij vertaald, naar het Hoogduitsch (van D. Eduard Selberg door W.L. de D. Eduard Selberg)
2709: D. Batouwenaar - Physiognomiek of Gelaatkunde - Physiognomiek en Chiromantie, of duidelijke aanwijzing hoe men uit het uiterlijke voorkomen van eenen mensch opzigtelijk zijn karakter besluiten kan. - Naar oudere en nieuwere ervaringen.
3203: D'Orléans, C. de | Champion, P. - Charles d'Orléans. Poésies I. La retinue d'amours. Ballades, chansons, complaintes et caroles
1011: d'Hulst, R.-A. - Tekeningen van Jacob Jordaens 1593-1678
7360: Dabit, Eugène - Hotel du Nord
633: Dachy, M. a.o. - René Magritte und der Surrealismus in Belgien
3606: Daeleman, Dr. LJ - ROOMSCH-KATHOLIEK MIS- en VESPERBOEK - Met uitleg - Zeer volledig gedenkboek bevattende alle missen van het Missale Romanum...
9945: DAF - DAF 600 Variomatic [folder]
7063: Daiber, A. - Per luchtschip De Argonaut naar mars
1831: Daiken, L. - Children's toys
151: Daisy Ashford / Illustrated by Heather Corlass - The young visiters or Mr. Salteenas Plan
1486: Dalek, J. & T. Swiebocka - Cierpienie I Nadzieja (+ English text translation booklet)
6671: Dalfsen, A. van & P. Nieuwland - De quotisatiekohieren. Deel 6`. Nr. 650
4727: Dam, J. van - De tafel van tien. Gastronomisch graafwerk in hapklare brokken
3966: Dam, A. van - Een beetje zwanger. Handboek voor vaders
7282: Dam, H. - De NSB en de kerken
5805: Dam, C.F. van - Ik leer vliegen
1452: Dam, H. ten - Makrokosmos en mikrokosmos. Beschouwingen over de grondslagen van de astrologie
3685: Damase, J. - Les folies du music-hall. a history of the music-hall in Paris from 1914 to the present day
7463: Damm, T. e.a. - Natuur in en om Alkmaar
2142: Dammann, W. (Bearb.) - Der Harz - Praktischer Reiseführer. Unter Mitwirkung von Harzklub-Mitgliedern und Kurverwaltungen - Mit 19 Karten,
9171: Damme, J. van - Het gezicht van Nederland. Domburg
9056: Damminga, J. (samenstelling) - Vereniging Oranje 1905-1965 / Van zeil tot motor
3658: Damsma, M. - E-nummers en hun verklaring
9079: Dance, Stanley - The World of Count Basie
8627: Dance, S. - The world of Duke Ellington
1104: Danella, U. - Die Schönsten Circus Geschichten der Welt
2532: Danesch, Edeltraut und Othmar Danesch - Einheimische Schmetterlinge
7820: Daniël I. Vieyra - Fill'er Up -An architectural history of America's gas stations
3612: Daniels Squire, E. - The fortune in your hand
3585: Danielsson, B. | B. Zody (vert.) - Tahiti nui. Een vlotvaart over de oceaan
6305: Danner, H.S. - De Starnmeer en Kamerhop. Een beknopte geschiedenis van een 17e eeuwse droogmakerij
9484: Dantzig, E.A. & E.J. - Zeg nooit dat je Joods bent. Vlucht naar Zwitserland 1942-1944
5213: Darnton, R. - The kiss of lamourette. Reflections in cultural history
442: Daruch, A. - De nationalistische beweging onder de Indo-Europeanen
6896: Darwin, C. - L'Origine Des Espèces (au moyen de la sélection naturelle ou La Lutte pour l'existence dans la nature)
8190: Darwin, C. - De l'origine des espèces par selection naturelle ou des lois de transformation des ètres organisés
8922: Darwin, Charles - Darwin's biologische meesterwerken - Het variëren der Huisdieren en Cultuurplanten I en II
9727: Darwin, Charles - Darwin's biologische meesterwerken - Het ontstaan der soorten door natuurlijke teeltkeus, of het bewaard blijven van bevoorrechte rassen in den strijd voor het bestaan
1201: Daudet, A. - Contes du lundi
8935: Daudt, W. - Historische verkenningen in de veenkoloniën
1475: Daulte, F. - Renoir
3356: Dauzat, A. - La Suisse
2562: David-Neel, A. - Zwischen Göttern und Politik. Indien gestern, heute, morgen
4280: David Stockton - The Gracchi
5136: David, C. e.a. | N. Ysebaert (vert.) - Gesprekken over het einde der tijden. Umberto Eco, Stephen Jay Gould, Jean-Claude Cairrière, Jean Delumeau
954: David, C. | P. van der Leeuw (vert.) - Simone Signoret of delen in herinnering
6710: David-Neel, A. - Leben in Tibet. Kulinarische und andere traditionen aus dem lande des ewigen Schnees
6543: David, E. - Wie draagt de schuld van den oorlog? Rede gehouden voor het Hollandsch-Skandinavische vredes-comité te Stokholm op 6 juni 1917
2767: David Klaver - Annus horribilis
9806: David K.Shipler - La Russie
1185: David, Roy - Lester Piggott: Downfall Of A Legend
7915: Davidis, H. - Praktisches Kochbuch für die gewöhnliche und feinere Küche
74: Davidson, P. - Home management
6029: Davidts, J.-E. - Geschiedenis van de parochie Tervuren en de Sint-Janskerken
895: Davies, J. - The Victorian flower garden
3751: Davies, P. | P. Adelaar (vert.) - Blauwdruk van de kosmos. Het scheppend vermogen van de natuur bij de ordening van het heelal
3168: Davies, H. | J. Donkers & T. Capel (vert.) - De Beatles. Geautoriseerde biografie
2799: Davies, Alan T. - (Anti-Semitism) AntiSemitism and the Foundations of Christianity - Twelve Christian theologians explore the development and dynamics of antisemitism within the Christian tradition
1710: Davies, P. - The eerie silence. Are we alone in the universe?
2161: Davis, P.J. & R. Hersch - Descartes dream. The world according to mathematics
9431: Davis, T. - John Nash. The prince-regent's architect
3838: Davis, P.J. & R. Hersch | P. Adelaar (vert.) - Descartes' droom. Een wiskundige visie op de wereld
7622: Davis, Terence - The Gothick Taste
8682: Davis, J. - Talking Heads
3429: Davis, Susan E. - 59 More Studio Secrets for the Graphic Artist
3860: Davison, R.C. - The technique of prediction. The new complete system of secondary directing
597: DAVY Marie-Madeleine - Marian Berlewi (conception et réalisation) - ENCYCLOPEDIE DES MYSTIQUES. Tome 3 (III) - Egypte, Mésopotamie, Iran, hindouisme, bouddhisme indien
8300: DAVY Marie-Madeleine - Marian Berlewi (conception et réalisation) - ENCYCLOPEDIE DES MYSTIQUES Tome 4 (IV) - Bouddhismes tibétain, chinois, japonais, yi king, tch'an, zen?
1331: DAVY Marie-Madeleine - Marian Berlewi (conception et réalisation) - ENCYCLOPEDIE DES MYSTIQUES. Tome 1 (I) - Chamanisme, grecs, juifs, gnose, christianisme oriental et occidental, esoterisme, protestantisme, islam
2599: Dawson, Lorne L. - Comprehending Cults - The Sociology of New Religious Movements
6959: Day, Cyrus L. - Steken, splitsen en knopen
5550: Day, A. & L. Stuckey | W. Born (vert.) - Groot kruidenkookboek
3164: Day, J.R. & B.G. Wilson - Unusual railways
3178: Day, M.S. - History of English literature to 1660. A college course guide
3179: Day, M.S. - History of English literature 1660-1837. A college course guide
3180: Day, M.S. - History of English literature 1837 to the present. A college course guide
4235: de Sausmarez, M. - Basic design: the dynamics of visual form
4684: ("De opdracht van dit werk is door H.M. de Koningin welwillend aanvaard") - Neerlands Welvaart - Nederlandsch Indische Staatsspoor - en Tramwegen - Aflevering 78-79-80-81
5961: De Commissie / Inleiding W.H. Gispen - Halleluja! (Looft Jehova) Verzameling Christelijke Liederen - Ten dienste van Zondagsscholen, Vereenigingen en huisgezinnen
5616: DE MUSSET ALFRED - POESIES ET NOUVELLES 1836-1852
8546: De'ath, R. - French Letters & English Overcoats (Sexual Fallacies and Fads from Ancient Greece to the Millennium)
9583: DE HORNE VAIZEY, G. - Pixie O'Shaughnessy
2003: De-Nur, E.N. & N. | M. Gerritsen & M. Kok (vert.) - Moni. Ka - Tsetnik 135633
2052: De Anglei, Marguerite - Thee, Hannah!
2610: De Quille. Dan /Initroduction by Oscar Lewis - DAN DE QUILLE - The Big Bonanza - An Authentic Account of the Discovery, HIstory, and Working of the World - Renowned Comstock Lode of Nevada
345: De Viti de Marco, A. | O. Morgenstern (trans.) - Grundlehren der Finanzwirtschaft
7795: Dean, J. - Air Warrior III. Manual
3362: Dear, I. & P. Kemp - An A-Z of sailing terms
8441: Dear, J. - Transfiguration. Meditation on transforming ourselves and our world
9338: Dear, J. - You will be my witness. Saints, prophets, and martyrs
2303: Dear, I. | E. Tabarly (trans.) - Ces merveilleux Classe J
1626: Debo, Paul - EMAIL -Kunstformen und Technik - Mit 31 Abbildungen im Text und 4 Farbtafeln
3221: Debussy, C. | J. Antal - Printemps. Suite symphonique
7203: Declercq, P. - Leven van Anna-Katarina Emmerick (eerste deel)
7246: Declerq, Veerle (eindredactie) - De Mexicaanse Muralisten
4137: Dedapper, R. - Biologisch telen voor beginnelingen en gevorderden. Boek III. (3) Biologisch telen onder glas
9362: Deelman, A.M.J. - Van der Veen's Grunneger Aalmenak 1955
3617: Defares, J.G. - Chelatietherapie / De weg naar genezing bij hart- en vaatziekten, reumatische aandoeningen en ouderdomskwalen
3226: Deffoux, L. - Histoires de France. Chronique de l'Academie Goncourt
1016: Defoe, D. - Robinson Crusoe. The text retold and adapted for the illustrated version
4433: Defoort, J. - Het grote geld. Keerpunten in de monetaire geschiedenis
4377: Defour, F. - Zeven Eeuwen Meubelkunst in België
955: Defrance, J. - Le matériel moteur S.N.C.F.
5936: Dehé, John - Een slaafsch en ongezond bedrijf - De geschiedenis van het openbaar vervoer in Waterland, 1630-1880
4440: Dehing, Pit - Geld in Amsterdam. Wisselbank en wisselkoersen, 1650-1725 - Wisselbank en wisselkoersen, 1650-1725
6564: Dehn, P. / Dr. Drechsler / Matthias Erzberger .e.a. - De waarheid over den oorlog
4192: Deinse, A.B. van - De Walvischachtige Dieren van Nederland (fossiele zoowel als recente)
5603: Deiters, H.-G. - Die Freimaurer. Geheimnis und Enthüllung
5121: Dejonghe, M. - Orbis Marianus I. Les Madones couronnées de Rome
9490: Dek, R. - Het duizendste front
4635: Dekker, P. - Weten en kunnen nr. 260. Fruitteelt in kleine tuinen
5: Dekker, F. - De betrekkingen tusschen de Oost-Indische Compagnie en Japan
9013: Dekker, P. - De Alkmaarse geschiedenis achter een Texelse walvisbokaal
2568: Dekker, A.M.M. - Janus Secundus (1511-1536). De tekstoverlevering van het tijdens zijn leven gepubliceerde werk
2584: DEKKER, M. - De menschen meenen het goed met de menschen... (Roman)
9163: Dekkers, O. - Wat het oude huis vertelde. Een stukje historie van Bunschoten (1650-1983)
7011: Dekkers, W. e.a. - Besnijdenis, lichamelijke integriteit en multiculturalisme. Een empirische en normatief-ethische studie
8068: Delafortie, L. - Pieter Daens. De man die geloofde
5799: Delaruelle, L. - Tite-live. Oeuvres choisies
9522: Delatte, P. - Dom Guéranger Abt van Solesmes 1805-1875 2 delen
8296: Delaunay, C. (Edited by Walter E. Schaap & George Avakian) - New Hot Discography (The Standard Directory of Recorded Jazz)
8144: Delblanc, S. - De nacht van Jeruzalem
3733: Delcourt, M. - LEKKERBEK (methodisch kookboek)
6372: Delen, A.J.J. - Le visage d'anvers dans l'art
6109: Deleuze, Gilles - Presentation de Sacher-Masoch
5137: Delfgaauw, B. & F. van Peperstraten - Beknopte geschiedenis van de wijsbegeerte. Van Thales tot Lyotard
7934: Delfgaauw, B. - Filosofie als drijfzand. Open brief aan Frits Staal
1821: Delfgaauw, B. - Teilhard de Chardin
7802: Delfos, Dr. Leo - Het avontuur van de Liebaards - 1297-1302-1304
9321: Della Chiesa, A.O. - I grandi maestri del quattrocento Toscano
2646: Delloye, G. - La hache de pierre. Expédition française en Nouvelle-Guineé: première traverseé intégrale sud-nord de l'île dans sa plus grande largeur (1959-1960)
3398: Delsman, H.C. - Dierenleven in Indonesië
3878: DeLuce, R. - Complete method of prediction from genethliac astrology according to the western systems
8609: DeMaria, R. - The 7th guest: de officiële spelhandleiding
8135: Dematons, Charlotte, Veen, Erik van der - Alfabet doeboek
4166: Dembski, S. a.o. - International vocabulary of music
905: Dembski, Ulrike - Nô Theater - Kostüme und Masken
6156: Demoulin, B. a.o. - Liège et le palais des princes-évêques
4983: Demousseau, A. - Zoologie et botanique
8943: Dendermonde, M. & H.A.M.C. Dibbits - The Dutch and their dikes
6409: Dendermonde, M. & H.A.M.C. Dibbits - De dijken
6509: Dendermonde, M. (tekst) Oorthuys, C. (foto's) - Een eeuw aan banden - Honderd jaar Vullinghs Heeze
3281: Dendermonde, M. & H.A.M.C. Dibbits - De dijken
9502: Deneke, Bernward - Hochzeit
3995: Denis, A. - The perfect union. The chinese methods
4082: Denkstein, V. - Wenceslaus Hollar. Zeichnungen
4772: Deppert, W. - Mit Dampfmaschine und Schaufelrad. Die Dampfschiffahrt auf dem Bodensee 1817-1967
877: Deprez, A. - E. du Perron 1899 | 1940. Zijn leven en zijn werk
9481: Der Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe General der Flak waffe (L. In. 4) Nr. 13006/41 (I) - Flugzeuge - (See) mit Schwimmern / Flugzeuge - (See). Flugboote - Der flugzeugerkennungsdienst Teil 3 Vergleichstafeln / Tafel 6+7
6819: Derek Walker & Guy Wilson - The Royal Armouries in Leeds - The making of a museum
4642: Derek Barnard - An Index to Wisden Cricketers' Almanack1864-1984
3250: Dereta, M. - Parachutespringen & skydiving en andere parasporten
5740: Derix, J. - Een man van geloof. Portret van Cornelio Lagerweij, MSC en zijn avontuur in de media
5629: DERKS, Johan - Cursus door zes eeuwen wiskunde
1677: Derksen, W. e.a. - De praktijk van onderzoek. Problemen bij onderzoek van politiek, bestuur en beleid
500: Dermoût-Visser, C.A. (vert.) - Brehm's reizen naar noord en zuid
8093: Derrick, D. & D. - Het complete boek SimCity. De beste ontwerp- en spelstrategieën
1929: Descartes, R. - The geometry of Rene Descartes
8944: Desjardijn, D. - Grafiek in Nederland. De negentiende eeuw
8495: Desjardins, P. - Poussin. Biographie critique
8175: Desroches Noblecourt, C. - La femme au temps des Pharaons
5932: Destrée, A. a.o. - Histoire des techniques
1044: Destrée, A. - Histoire des techniques
4520: Dettelbacher, W. - Franken. Kunst, Geschichte und Landschaft
1350: Deursen, L. van - Over rugklachten gesproken... ...Wat heeft u eigenlijk?
9194: Deuss, J.J.B. - De theecultuur
1129: Devaux, A.-A. - Teilhard et Saint-Exupéry. convergences et divergences
8462: DeVitis, A.A. - Graham Greene - Revised edition
6714: Devivere, I. & C. Perier-d'Ieteren - Renaissance art in Belgium. Architecture, monumental art
4798: Devlin, P. - Vogue book of fashion photography
1853: Devlin, R.M. - Plant physiology
5264: Diabola - Hallo! U spreekt met uw Moordenaar! - Dynamietserie No.10
8279: Dick Bos /Mazure, Alfred - Dick Bos 5-8
4093: Dick Bos /Mazure, Alfred - Dick Bos - De ongewenste vreemdeling (Nr. 37)
4225: Dickens, C. - The Cricket on the Hearth
6446: Dickens, Charles (With Introductions by John Harrison Stonehouse Illustrator: Phiz, R. Seymour, R. W. Buss) - The Posthumous Papers of the Pickwick Club - The Lombard Street Edition 2 vol./ delen
9824: Dickens, Charles - Oliver Twist
2754: Dickens, C. - The life of our lord. Written expressly for his children
2984: Dickens, C. - Works of Charles Dickens. Oliver Twist, Great expectations, David Copperfield, Tale of two cities
3222: Diderot, D. - Regrets sur ma vieille, robe de chambre & lettre à une jeune Mariée
5083: Diederich, Toni - Rheinische Städtesiegel
6400: Diederik, F. - Archeologica. De archeologie van het noorden van Noord-Holland in historisch en landschappelijk perspectief
8972: Diederiks, H.A. ea. - Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat
4677: Diehl, G. | E. Lucie-Smith (trans.) - The moderns. A treasury of painting throughout the world
1202: Diehl, P.H. - Grenzen der Malerei. Betrachtungen über die Kunst des 20. Jahrhunderts
6484: Diemen De Jel, N.W. van - Teun Vonderman
9057: Diemen de Jel, N.W. van - Vrouwe Jannuke van 't Olde Volderink
7987: Dienst, B. van & H. Tolsma - Koekoek kan ons nog meer vertell'n
6183: Diepenhorst, G.A. - Socialistische ministers in een niet-socialistisch ministerie
6763: Diepraam, J. - De bel luidt over 't water. Het nationaal scheepvaartmuseum in Antwerpen en het maritiem museum Prins Hendrik te Rotterdam
8161: Diercks, G.F. & J.C.F. Nuchelmans - Latijn dat leeft
6457: Dieren, W. van - Taking nature into account. A report to the Club of Rome. Towards a sustainable national income
8581: Dieter Scholz/Galerie Der Stadt/Otto Dix - Otto Dix Bestandskatalog / Inventory Catalogue - Gemälde, Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen, Holzschnitte, Radierungen, Lithographien / Paintings, Watercolours, Pastels, Drawings, Woodcuts, Etchings, Lithographs
3905: Dietrich, E. - Astro-graphologie. Der neue Schlüssel zur Charakterdeutung und Selbsterkenntnis
103: Dietz, H. & K. Leopold - Zonnestralen in school en huis. Vertellingen
1105: Diez, L.M. | J. Schalekamp (vert.) - Weg zonder einde
6593: Diferee, H.C. - Populair Wetenschappelijk Nederland No 6. De beteekenis van het jaar 1813
4057: Dijck, T. van & J. Peijnenburg - Drie herders
3311: Dijk, G. van - Ons eigen tijdschrift, band 6
6049: Dijk, Hendrik van - Rotterdam 1810-1880 - Aspecten van een stedelijke samenleving
3391: Dijk, J.S.C. van - Mechanical aspects of hearing
2117: Dijk, J.H. van - Broedwieg. Gedichten
7814: Dijkhuis, D.W.| Fens, K.|Hamelink, J.|Oversteegen, J.J. - Merlyn (maart 1965)
8967: Dijkhuizen, J.F. van - Devil Theatre
9043: DIJKSTERHUIS, E.J. - Ad Quanta Intelligenda Condita
2722: Dijksterhuis, B.M. - Rechters normeren de alimentatiehoogte. Een empirisch onderzoek naar rechterlijke samenwerking in de Werkgroep Alimentatienormen (1975-2007)
3255: Dijkstra, B.K.S. - Graven en gravinnen van het Hollandse huis. Onderzoek van de stoffelijke resten, opgegraven op het terrein van de voormalige abdijkerk te Rijnsburg in 1949 en 1951
492: Dijkstra, W. - Uit friesland's volksleven
9626: Dijs, F. ea. (vert.) - Hang Tuah
8890: Dikshit, Sudhakar S. - I AM ALL - A cosmic vision of man
5510: Dingeldein, W.H. - Acht eeuwen Stift Weerselo 1150-1950
9352: Dinger Hattink, R.E. - Leiden's nood en verlossing in de Spaanse tijd
6760: Dingle, G. & P. Hillary - First across the roof of the world
8089: Dinkelberg, H. - Voordeel halen op eBay en Marktplaats.nl
6444: Dircksen, R. - Das Wattenmeer
3437: (Directeur-Gérant: Lucien Vogel) - Arpège My Sin Scandal Rumeur Prétexte Perfumes de Lanvin
3120: Dirks, W. | J. Meeuwsen (vert.) - Het antwoord van de monniken. De betekenis van de oude kloosterorden in verleden en heden
7308: Dis, A. van - Nathan Sid
2421: Disse, J.S.G. en Hage, J.W.B. - Zes en twintig gereglementeerde openlucht (bal) spelen
7680: Dit schrift is gemaakt door: Tante Ans, Monique, Niko, Kitty, Antoinette - 68 jaar Goudsblom in café "de Hertenkamp"
7577: Dittrich, Z.R. - Oost-Europa in het verleden
9207: Divendal, Leo - Het glazen oog
2056: Diverse auteurs - [propagandablad] De Gil Periodiek verschijnend Orgaan voor Nuchter Nederland No. 4 - 21 maart 1944- Speciale Invasie-editie
23: Diverse auteurs - De Telegraaf 19 juli 1944
271: Diwok, F. - Gold, Dollar und unser Geld
4109: Dixon, W. H. - William Penn
6125: Dixon, W. & D. Snowden - I am the Blues. The Willie Dixon story
9691: Djelaloeddin Roemi - Gebeden van Roemi - Gebeden die dagelijks door de Mevlevi derwisjen worden uitgesproken
815: Djorghi | J.H. Gervale (vert.) - De nieuwe flower's serie, deel II
6969: Dmitri Merejkovski - CALVIN - Traduit du russe par Constantin Andronikoff
158: Doberer, K.K. - Goldsucher Goldmacher. Welt zwischen Tat und Traum
419: Döbler, H. - Kultur- und Sittengeschichte der Welt: Vom Muschelgeld zum Markenartikel. Handwerk, Handel, Industrie
792: Döblin, A. - Babylonische wandrung
3003: Dobroszycki, L. & B. Kirschenblatt-gimblett - Image before my eyes. A photographic history of Jewish life in Poland 1864-1939
2216: Dobson, C. & R. Payne - The Carlos complex. A study in terror
2332: Dobzhansky, T. - Genetics and the origin of species
799: Dobzynski, C. - Le miroir d'un peuple. Anthologie de la poésie Yiddish
4968: Dockstader, F.J. - Indian Art in America - The arts and crafts of the North American Indian
8361: Dockum, S. van e.a. - Gids archeologische monumenten in Nederland
3589: Dodd, D. / Hemel, A. van. - Planning cultural tourism in Europe
3072: Doedens, J.P. - Ontmoetingen met het oude Hellas
9495: Doehle, H. - Die Orden und Ehrenzeichen des Großdeutschen Reiches
623: Doeleman, H.J. & J.G.V. Maas - De kwaliteit van milieu- en arbozorg
7973: Does, J.C. van der - Maarten van Rossem. De glorieuze Geldersche legeraanvoerder
7630: Doesburg, T. van - Principles of neo-plastic art
2665: Doesburg, T. van - De Stijl en de Europese architectuur. De architectuuropstellen in het bouwbedrijf 1924-1931
4568: Doesschate-Chu, P. van a.o. - Im Lichte Hollands. Holländische Malerei des 17. Jahrhunderts aus den Sammlungen des Fürsten von Liechtenstein und aus Schweizer Besitz
214: Dogen Zenji | M. Eckstein (trans.) - Shobogenzo. Die Schatzkammer der erkenntnis des Wahren Dharma, band I
6897: Dogo, G. - Guide to artistic Italy
6077: Dokkum van P.J. - Grondslagen der moderne etalage-reclame.- Een methodische handleiding voor het penseelschrijven, het vervaardigen van etalageplakkaten, etalage-schetsen, blikvangers en décors, ten dienste van etaleurs, verkoopers, reclameteekenaars, leerling-...
7487: Dolf Broekhuizen (OUD, J.J.P. & Bosscher, D.F.J.) - De Stijl toen / J.J.P.Oud nu - De bijdrage van architect J.J.P.Oud aan herdenken, herstellen en bouwen in Nederland (1938-1963)
9106: Dolgok, M. - Current affairs
3747: Dolk, L. - Twee zielen, twee gedachten. Tijdschriften en intellectuelen op Java (1900-1957)
4430: Domela Nieuwenhuis, F. - Peter Kropotkine van prins tot Anarchist
247: Domela Nieuwenhuis, F. - Van Christen tot Anarchist - Gedenkschriften van F. Domela Nieuwenhuis
9465: Domela Nieuwenhuis, F. - Typen. Karakter-studies 2e deel
4194: Domela Nieuwenhuis, F. - Het bankroet van het Marxisme
1563: Domhoff, G.W. - The powers that be. Processes of ruling-class domination in America
6734: Dominiwue Lapierre et Jean-Pierre Perdazzini - RUSSIE - Portes ouvertes
7024: Don, M. e.a. - De Vishal 1993-1996
5452: Donadoni, E. | R. Mongres (trans.) - A history of Italian Literature. Volume I
5619: Donald F. Reuter - Songbird - Fabulous Female Vocalists from Billie Holliday to Britney Spears
8503: Donaldson, J. - The passionate marriage. The art of sexual courtship
642: Donaldson, S. | M. Schuchart (vert.) - De dochter der regalen
1908: Donaldson, G. - Formula 1. The autobiography
809: Dongelmans, M.J.M. & J.M.H.J. Hemels - Een Nijmeegse familie. Ondernemend en maatschappelijk bewogen
7871: Dongen, Monique van den - Het licht dat jij zult geven
553: Donker, N. - De bessen elfjes
1740: Donker, A. - Karaktertrekken der vaderlandse letterkunde
1611: Donker-van Hengel, H. - Vier zusjes en een broer
8674: Donkers, J. - Hier hangt de gaper...
5667: Donnet, M. | R. Terrijn (vert.) - Ik vloog voor de vrijheid
9689: Donovan, R.J. - Luitenant John F. Kennedy
9088: Doodewaard-Godschalk, R. - Beroepsfilm
55: Dooijes, Dick - Hendrik Werkman - Arte plastico y arquitectura en holanda
290: Doolder, A. den - Lodewijk van Deyssel
2796: Door Br. ATHANASIUS / Geïllustreerd door René SMEETS - Laat de kleinen tot mij komen - Dr. M. Keuser Kinderen uit den Bijbel
9837: Door de Zusters der christelijke scholen van den heiligen Jozef Calasanz te Vorselaar - Bijvoegsel aan de Godsdienstonderhoudjes voor de Bewaarschool
9684: Door gevangene No. 172931 - Het vernietigingskamp 172931 - Met foto's
7051: door Don Lois Albaron - Kloosters branden in Barcelona (kloostersbranden)
3431: Door Wirol / Studio W. Vandersteen - Bessy 48 - De heilige vlam
3740: Door Brutus - Ik was geheim agent

Next 1000 books from Antiquariaat De Alkenaer[an error occurred while processing this directive]

5/9