Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
209-227: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op: De schat van den armen jongen.
203-297: ZEGGELEN, W.J.VAN, - Uitstapje van Pieter Spa naar Amsterdam ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem II.
224-276: ZEGGELEN, M. VAN, - Bij het hart van IndiŽ.
227-460: ZEGGELEN, M. VAN, - De erven Burdee.
218-222: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
219-186: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
229-206: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op De schat van den armen jongen.
227-250: ZEGGELEN, M. VAN, - Onderworpen. Schetsen uit Celebes.
209-226: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
219-187: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op: De schat van den armen jongen.
217-500: ZEILER, F.D., - De Viaan. 'een Sijpschen molen anno 1579 op den Bergermeer opge-richt
230-570: ZELICHOWSKI, RYSZARD, - The ordinary year of 1934. Poland in the eyes of Photographer Willem van de Poll. Tekst in Polish and English.
230-199: ZENTGRAAFF, H.C., - Atjeh.
230-175: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes.
231-165: ZENTGRAAFF, H.C., - Op Oude Paden. 2 delen.
220-170: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes.
204-196: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes.
217-190: ZENTGRAAFF, H.C., - Atjeh.
227-461: ZERNIKE, E., - Dralend afscheid (gedichten).
232-478: ZERNIKE, E., - Een sprookje.
205-520: ZERNIKE, E., - Dralend afscheid.
232-235: ZEYDNER, W.A., - Een waaiende kipas. Brieven uit Batavia, Timor en Medan.
231-467: ZIELENS, LODE, - Te laat voor muziek.
227-441: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.
230-447: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Jagtlust. Hoe in een Goois buitenhuis de wereld openging. (Over het echtpaar ten Harmsen van der Beek / Langerer, hun kinderen e.v.a. uit de wereld van de literatuur)
217-468: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt. + mapje met 4 fotokaarten.
231-457: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.
231-166: ZIJLMANS, G.C., - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java. 1945-1950.
227-462: ZIKKEN, A., - Hut 277.
204-256: ZIKKEN, A., - Terug naar de atlasvlinder. Een reis door Sumatra.
227-252: ZIKKEN, A., - De atlasvlinder.
206-226: ZIMMERMANN, G.P.H., - Beschrijving van de rivier 'de Suriname' 10 pags. Artikel in Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Deel II no 5. Met div andere artikelen o.a. P.J.Veth: Een woord bij de kaart van het DiŽnggebergte. (met uitsl.kaart)
227-253: ZOBELTITZ, F. VON, - Het heilzame vergift. (gedeeltelijk Ned.IndiŽ).
219-257: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance and drama in Bali. With a preface by Arthur Waley.
210-284: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance and drama in Bali. With a preface by Arthur Waley.
230-130: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance & Drama in Bali. Preface by Arthur Waley, Introduction by Michael Hitchcock. reprint after the original 1938 edition.
232-272: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance and drama in Bali. With a preface by Arthur Waley.
211-463: ZOETMULDER, S.H.A.M. E.A., - De Brabantse Molens.
224-548: ZOETMULDER, S.H.A.M. E.A., - De Brabantse Molens.
203-669: ZOFF, O., - De Hugenoten. Een historisch verhaal van hun lijden en strijden. Vert.door J.C.van der Does. Inleiding van A.A.van Schelven.
227-465: ZONDERLAND, DAAN (=DAAN VAN DER VAT), - Redeloze rijmen. Opgedragen aan al mijn vrienden die Piet heten
202-511: ZONDERLAND, DAAN (=DAAN VAN DER VAT), - Redeloze rijmen. Opgedragen aan al mijn vrienden die Piet heten
211-432: ZONDERLAND, DAAN (=DAAN VAN DER VAT), - Redeloze rijmen. Opgedragen aan al mijn vrienden die Piet heten
220-488: ZONDERVAN, H., - Algemeen verklarend woordenboek. 5e druk van Kramer's Alg.Kunstwoordentolk. Herzien en vermeerderd.
219-254: ZONNEVELD, P.VAN, - Indisch landschap. Dichters en schrijvers over IndonesiŽ.
230-270: ZONNEVELD, P.VAN, - Album van Insulinde. Beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandsche literatuur.
230-271: ZONNEVELD, P.VAN, - Indisch landschap. Dichters en schrijvers over IndonesiŽ.
232-271: ZONNEVELD, J.I.S., - Naar de Oost. Verhalen over vier eeuwen reizen naar IndiŽ.
231-527: ZONNEVELD, SJAAK, - Herinneringen van mijn moeder.
225-257: ZONNEVELD, P.VAN, - Indisch landschap. Dichters en schrijvers over IndonesiŽ.
227-254: ZONNEVELD, P.VAN, - De moord op Fientje de Feniks. Een Indische tragedie.
227-255: ZONNEVELD, P.VAN, - De tuin van de Indische Romantiek. (negende Bart van Selm-lezing)
227-496: ZOON, J.H., - Friesland tussen hoop en vrees.
202-368: ZUIDERENT, AD (SAMENGESTELD DOOR), - 1 Februari 1953. Stormramp en watersnood nagewerkt in gedichten, verhalen en toneelkunst.
226-371: ZUIDHOEK, A., - Zeerovers van de Gouden Eeuw.
219-358: ZUIDHOEK, A., - Piet Hein en de Zilvervloot.
231-379: ZUIDHOEK, A., - Zeerovers van de Gouden Eeuw.
211-369: ZUIDHOEK, A., - Piet Hein en de Zilvervloot.
218-275: ZUIDINGA, R.H. (SAMENGESTELD DOOR), - Insulinde. Verhalen uit de Gordel van smaragd.
227-256: ZUIDINGA, R.H. (SAMENGESTELD DOOR), - Indisch letterland. Proza uit twee eeuwen Nedelands-Indische literatuur.
220-295: ZUIDINGA, R.H. (SAMENGESTELD DOOR), - Insulinde. Verhalen uit de Gordel van smaragd.
231-534: ZUIJDERHOUDT-HULST, W.A., - Geschiedenis van de Goudse Librije gedurende het verblijf in de St.Janskerk.
222-133: ZUURVEEN, TOOS, - Van Zedenleer tot Bruintje Beer.
211-401: ZUYDAM, W., - Justus van Effen, een bijdrage tot de kennis van zijn karakter en zijn denkbeelden.
230-449: ZUYLEN, BELLE VAN, - Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid. Belle van Zuylen in briefwisseling met Consant d'Hermenches, James Boswell en baron van Pallandt. Vertaling en nawoord Greetje van den Bergh.
231-468: ZUYLEN, BELLE VAN, - Je bent een allerbeminnelijkste dwaas. Belle van Zuylen in briefwisseling met Benjamin Constant. vertaling en voorwoord van Greetje van den Bergh.
230-448: ZUYLEN, BELLE VAN, - De geschiedenis van Caliste. Vertaald door Victor E.van Vriesland.
231-167: ZWAAG, J. VAN DER, - Tjoeroeg. De Indische ondernemingslandbouw en de ondergang van een rubbercultuurmaatschappij.
221-223: ZWAAN, J. E.A., - Oorlog en verzet in Nederlandsch-IndiŽ 1941-1949 en de voorlichting aan de na-oorlogse generaties.
193-473: ZWAAN, J., - Dagh-Werck van Constantijn Huygens.
227-232: ZWAAN, J. E.A., - Oorlog en verzet in Nederlandsch-IndiŽ 1941-1949 en de voorlichting aan de na-oorlogse generaties.
217-446: ZWAAN, F. L., - Tien gedichten van Constantijn Huygens.
228-180: ZWAAN, J., - Soldaat in IndiŽ. De geschiedenis van een peloton.
232-236: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ 1940-1946. 3 delen. Deel I: Gouvernementeel intermezzo 1940-1942. Deel II: Japans intermezzo 9 maart 1942-15 augustus 1945. Deel III: Geallieerd intermnezzo 15 augustus 1945 - 30 november 1946.
220-231: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ, 1940-1946. Deel I: Gouvernementeel intermezzo 1940-1942.
220-232: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ, 1940-1946. Deel III: Geallieerd intermezzo 15 Augustus 1945-30 November 1946.
232-382: ZWAAN, J. (O.R.V.)., - De Zwarte Kameraden. Een geillustreerde geschiedenis van de N.S.B.
209-214: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ, 1940-1946. Deel III: Geallieerd intermezzo 15 Augustus 1945-30 November 1946.
229-297: ZWAN, ARIE VAN DER, - Hij overwon iedereen op een vrouw na. F.H.Fentener van Vlissingen.
232-237: ZWART, H., - Er waren er die niet gingen. Vijftien eeuwen straf voor IndonesiŽ-weigeraars.
208-613: ZWART, A. / BRAUN, K., - Heksen, ketters en inquisiteurs. Geloofsvervolging en heksenprocessen door de eeuwen.
217-426: ZWART, DIRK, - Ik heb mijzelf in woorden weggegeven'. K.Heeroma als literator.
218-517: ZWART, KERST, - Graafschapsche geschiedenissen.
209-97: ZWART, KERST, - Lief en leed in een klein wereldje. Vertellingen van Tsjerk.
231-168: ZWEERS, LOUIS, - IndiŽ in vervlogen tijden.
232-238: ZWEERS, L., - Strijd om Deli. De verboden foto's van de eerste politionele actie op Sumatra.
211-206: ZWEERS, L., - Standplaats in de tropen. Missie, zending en ontwikkelingshulp in beeld. (niet beperkt tot Ned.IndiŽ /IndonesiŽ) (uit o.a. Geillustreerde bladen, met foto's van Alfred van Sprang, Jan Stevens, Hugo Wilmar, Peter Pennarts, Willem van de Poll, Ed.v.d.Elsken en Cas Oorthuys)
227-230: ZWEERS, L., - Front IndiŽ. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog.
218-238: ZWEERS, L., - Front IndiŽ. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog.
229-217: ZWEERS, L., - Agressie II: Operatie Kraai. De vergeten beelden van de tweede politionele actie.
204-640: ZWEERS, LOUIS (SAMENSTELLING EN TEKST), - Willem van de Poll 1895-1970. Tentoonstellingscatalogus.
220-233: ZWEERS, L., - Strijd om Deli. De verboden foto's van de eerste politionele actie op Sumatra.
230-209: ZWEGERS, B.V., - Mensen en wilde dieren. (2 hoofdstukken Ned.-IndiŽ)
214-199: ZWITZER, H.L./ HESHUSIUS,C.A., - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, 1830-1950.
203-204: ZWITZER, H.L./ HESHUSIUS,C.A., - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, 1830-1950.
[an error occurred while processing this directive]

9/18