Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
199-214: WOUTERS, D., - Insulinde. Schetsen van land en volk van Nederlandsch O. IndiŽ. m. m. v. J. v. Hulzen en J. Koning.
221-541: WOUTERS, TH. A., - Van bedeling naar verheffing. Evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch 1854-1912.
244-551: WOUTERS, K.C.A.T.M., - Ongewenschte muziek. De bestrijding van jazz en moderne amusementsmuziek in Duitsland en Nederland 1920-1945.
224-251: WOUW, L.A.F.H., - Christiaan de Wet. De held van Zuid-Afrika. Naar het duits van F.Klinck-LŁtetsburg
236-578: WU YUZHANG, , - Recollections of the Revolution of 1911. A great democratic revolution of China.
241-582: WULF, J., - Wijsbegeerte en beschaving in de middeleeuwen.
233-511: W‹LLSCHLEGER, L., - Scheurmakers en Nieuwlichters. Over Remonstranten en Contra-Remonstranten te 's-Gravenhage. (1612-1618)
196-343: W‹PPERMANN, GENERAAL, - Nederland voor Honderd Jaren, 1795-1813.
241-405: WURMBRAND, MAX / ROTH, CECIL, - Das Volk der Juden. 4000 Jahre Kampf ums ‹berleben.
241-542: W‹RZNER, M.H. E.A. (ONDER RED.VAN), - Aspecten van het Interbellum. Beeldende kunst, film, fotografie, cultuurfilosofie en literatuur in de periode tussen de twee wereldoorlogen.
224-478: W‹STEFELD, W.C.M., - De boeken van de Grote of Sint Bavokerk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het middeleeuwse boek in Haarlem.
226-514: W‹STEFELD, W.C.M., - Middeleeuwse Boeken van Het Catherijnenconvent.
235-247: WYBRANDS, K., - Tropenstijl !'. CauserieŽn en opstellen.
245-508: WYNAENDTS VAN RESANDT, W., - Geschiedenis en genealogie van het Cleefsch-Zutphensche geslacht van Hasselt van Ī 1530-1934.
243-559: YOESSOEPOFF, PRINS FELIX, - De dood van Raspoetin. Vertaling door G.de Ridder.
211-598: YONGE, CHARLOTTE MARY, - Life of John Coleridge Patteson. Missionary Bishop of the Melanesian Islands. 2 vols.
200-681: YOUNG, G.F., - The Medici.
238-515: YOUNG, P., - The machinery of War. An illustrated history of weapons.
218-390: YOUNG, D., - Rommel, der WŁstenfuchs.
232-575: YOUNG, G.F., - The Medici.
245-591: YOURCENAR, MARGUERITE, - Als pelgrim en als vreemdeling. Vertaald door Judith Moesman en Paul Beers.
242-497: YPES, CATHARINA, - Legenden van Sint-Franciscus. Uit het Italiaans.
233-544: YSSELSTEYN, G.T.VAN, - White figurated linen damask. From the 13th to the beginning of the 19th century.
203-356: YSSELSTEYN, G.T.VAN, - Van linnen en linnenkasten.
239-239: ZAAIER, A. (=A.J.DE NEEF), - Pioniers en papoea's. Een verhaal uit het binnenland van Noord-Nieuw-Guinea. (jeugdboek)
239-199: ZAAIER, A. (=A.J.DE NEEF), - Twee Hollanders in het oerwoud.
239-88: ZAALBERG, M.P., - Do Brouwer's verloving.
212-142: ZACHARIń, A., - Geschiedenis der Romeinen. Een leesboek voor de Jeugd. Uit het Hoogduitsch. Eerste stukje.
242-365: ZAHN, E., - Regenten, Rebellen en Reformatoren. Een visie op Nederland en de Nederlanders.
231-348: ZAHN, E., - Regenten, Rebellen en Reformatoren. Een visie op Nederland en de Nederlanders.
230-592: ZAMJATIN, JEVGENIJ, - Teken van leven. Keuze en nawoord van C.J.Pouw.
230-572: ZAMOYSKI, ADAM, - 1812 Napoleons fatale veldtocht naar Moskou.
235-91: ZANDEN, PIET VAN DER, - Geurt Boots vaart naar IndiŽ. Historisch verhaal voor jongens over de eeste zeereis naar Oost-IndiŽ. Kwartjesboek' no.44 A
233-482: ZANDSTRA, E., - Gelderse kastelen. Het kwartier Zutphen. Documentatie J.G.Buurman.
240-90: ZANDSTRA, E., - De Friezen van het Flevomeer. Met voorwoord van D.L.Daalder.
243-191: ZANDVLIET, K., - De Nederlandse ontmoeting met AziŽ 1600-1950. m.m.v. van velen. uitgave naar aanleiding van tentoonstelling in Rijksmuseum.
245-309: ZANDVLIET, K., - Maurits Prins van Oranje. Met bijdragen van A.Eyffinger, S.Groenveld e.a.
237-338: ZANDVLIET, K., - Maurits Prins van Oranje. Met bijdragen van A.Eyffinger, S.Groenveld e.a.
213-240: ZANDVLIET, K., - De Nederlandse ontmoeting met AziŽ 1600-1950. m.m.v. van velen. uitgave naar aanleiding van tentoonstelling in Rijksmuseum.
206-238: ZANEN, MARCO, - Een roeping in IndiŽ. Het echtpaar Kooij-van Zeggelen in Zuid-Celebes. Uitgave van Museon.
216-148: ZANEN, MARCO, - Een roeping in IndiŽ. Het echtpaar Kooij-van Zeggelen in Zuid-Celebes, 1905-1907.
231-378: ZANEN, G., - Dubbelschroef Motorpassagiersschip Willem Ruys van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd N.V. met toevoeging van 4 getypte stukken van de Rotter-damsch Lloyd betreffende : De Willem Ruys in cijfers / De proviandvoorraad / Omschrijving van de decoratieve werken aan boord / De geschiedenis van de Rott.Lloyd
238-200: ZANTEN, WIM VAN, - Tembang Sunda. An ethnomusicological study of the Cianjuran music in West Java.
240-291: ZAPPEY, W. M., - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg.
221-336: ZEE, H. EN B. V.D., - William and Mary.
244-183: ZEE, D. VAN DER, - De S.D.A.P. en IndonesiŽ.
230-463: ZEE, N.VAN DER, - Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biografie.
231-202: ZEE, H. VAN DER, - Het edelste gewest. De geschiedenis van Nieuw-Nederland. 1609-1674. (Noord-Amerika)
239-496: ZEE, RUTH VAN DER, - Erika's verhaal. Vertaling van Bette Westera.
239-497: ZEE, SYTZE VAN DER, - Vogelvrij. De jacht op de joodse onderduiker.
236-208: ZEE, D. VAN DER, - De S.D.A.P. en IndonesiŽ.
217-522: ZEEUW, P.W.DE, - De keuvels van Overmase. Klederdracht van de Zuidhollandse eilanden.
238-79: ZEEUW, P.DE, - Pekbroekie. De lotgevallen van Steven van der Hagen.
219-188: ZEGGELEN, M. VAN, - Dona Alve.
239-200: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
230-208: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. vervolg op: De schat van den armen jongen.
232-206: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
245-199: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
209-227: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op: De schat van den armen jongen.
203-297: ZEGGELEN, W.J.VAN, - Uitstapje van Pieter Spa naar Amsterdam ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem II.
242-182: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
218-222: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
242-181: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
219-186: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
229-206: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op De schat van den armen jongen.
245-70: ZEGGELEN, M.C. VAN, - Pim's verjaardag.
239-201: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
219-187: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op: De schat van den armen jongen.
217-500: ZEILER, F.D., - De Viaan. 'een Sijpschen molen anno 1579 op den Bergermeer opge-richt
233-108: ZELLING, E.J., - De spelend lerende Jan; of eerste leesboek voor de Lieve Kleinen met prentjes.
245-341: ZELM VAN ELDIK, J.A. VAN, - Moed en deugd. Ridderorden in Nederland. De ontwikkeling van een eigen wereld binnen de Nederlandse samenleving. 2 delen.
245-173: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes. Reisbrieven.
230-199: ZENTGRAAFF, H.C., - Atjeh.
230-175: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes.
237-207: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes.
244-184: ZENTGRAAFF, H.C., - Op Oude Paden. 2 delen.
217-190: ZENTGRAAFF, H.C., - Atjeh.
237-463: ZERNIKE, E., - Dralend afscheid (gedichten).
232-478: ZERNIKE, E., - Een sprookje.
227-441: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.
217-468: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt. + mapje met 4 fotokaarten.
231-457: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.
239-575: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - De Amerikaanse prinses.
231-166: ZIJLMANS, G.C., - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java. 1945-1950.
240-536: ZIJLMANS, JORI, - Leidens ontzet. Vrijheidsstrijd en volksfeest. De 3Oktobercollectie in Museum de Lakenhal.
241-212: ZIKKEN, A., - Indische jaren. Het verhaal van Tjisaroea. Roman.
239-269: ZIKKEN, A., - De atlasvlinder.
239-270: ZIKKEN, A., - Eilanden van vroeger.
204-256: ZIKKEN, A., - Terug naar de atlasvlinder. Een reis door Sumatra.
227-253: ZOBELTITZ, F. VON, - Het heilzame vergift. (gedeeltelijk Ned.IndiŽ).
232-272: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance and drama in Bali. With a preface by Arthur Waley.
238-289: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance and drama in Bali. With a preface by Arthur Waley.
211-463: ZOETMULDER, S.H.A.M. E.A., - De Brabantse Molens.
224-548: ZOETMULDER, S.H.A.M. E.A., - De Brabantse Molens.
239-576: ZOFF, O., - De Hugenoten. Een historisch verhaal van hun lijden en strijden. Vert.door J.C.van der Does. Inleiding van A.A.van Schelven.
237-465: ZONDERLAND, DAAN (=DAAN VAN DER VAT), - Redeloze rijmen. Opgedragen aan al mijn vrienden die Piet heten
220-488: ZONDERVAN, H., - Algemeen verklarend woordenboek. 5e druk van Kramer's Alg.Kunstwoordentolk. Herzien en vermeerderd.
230-270: ZONNEVELD, P.VAN, - Album van Insulinde. Beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandsche literatuur.
230-271: ZONNEVELD, P.VAN, - Indisch landschap. Dichters en schrijvers over IndonesiŽ.
232-271: ZONNEVELD, J.I.S., - Naar de Oost. Verhalen over vier eeuwen reizen naar IndiŽ.
239-272: ZONNEVELD, P.VAN, - Indisch landschap. Dichters en schrijvers over IndonesiŽ.
239-271: ZONNEVELD, P.VAN, - De moord op Fientje de Feniks. Een Indische tragedie.
231-527: ZONNEVELD, SJAAK, - Herinneringen van mijn moeder.
240-267: ZONNEVELD, P.VAN, - Orientatie. Literair-Cultureel tijdschrift in IndonesiŽ (1847-1953).
227-255: ZONNEVELD, P.VAN, - De tuin van de Indische Romantiek. (negende Bart van Selm-lezing)
245-71: ZOOMERS-VERMEER, J.P., - De vier Uiltjes.
227-496: ZOON, J.H., - Friesland tussen hoop en vrees.
202-368: ZUIDERENT, AD (SAMENGESTELD DOOR), - 1 Februari 1953. Stormramp en watersnood nagewerkt in gedichten, verhalen en toneelkunst.
226-371: ZUIDHOEK, A., - Zeerovers van de Gouden Eeuw.
219-358: ZUIDHOEK, A., - Piet Hein en de Zilvervloot.
231-379: ZUIDHOEK, A., - Zeerovers van de Gouden Eeuw.
211-369: ZUIDHOEK, A., - Piet Hein en de Zilvervloot.
235-248: ZUIDINGA, R.H. (SAMENGESTELD DOOR), - Insulinde. Verhalen uit de Gordel van smaragd.
227-256: ZUIDINGA, R.H. (SAMENGESTELD DOOR), - Indisch letterland. Proza uit twee eeuwen Nedelands-Indische literatuur.
236-579: Z‹RCHER, E., - In de uiterste diaspora : de Joden van Kaifeng.
245-593: ZUSAK, MARKUS, - De Boekendief. Wanneer de Dood een verhaal vertelt, kun je maar beter luisteren.
241-109: ZUURVEEN, TOOS, - Van Zedenleer tot Bruintje Beer.
240-386: ZUYDAM, W., - Justus van Effen, een bijdrage tot de kennis van zijn karakter en zijn denkbeelden.
233-417: ZUYLEN, BELLE DE (ISABELLE DE CHARRIERE), - Oeuvres completes. 10 delen. Dundrukuitgve.
245-449: ZUYLEN, BELLE VAN, - Je bent een allerbeminnelijkste dwaas. Belle van Zuylen in briefwisseling met Benjamin Constant. vertaling en voorwoord van Greetje van den Bergh.
231-468: ZUYLEN, BELLE VAN, - Je bent een allerbeminnelijkste dwaas. Belle van Zuylen in briefwisseling met Benjamin Constant. vertaling en voorwoord van Greetje van den Bergh.
244-419: ZUYLEN, BELLE DE (ISABELLE DE CHARRIERE), - Oeuvres completes. 10 delen. Dundrukuitgve.
242-215: ZWAAG, J. VAN DER, - Verloren tropische zaken. De opkomst en ondergang van de Nederlandse handel & cultuurmaatschappijen in het voormalige Nederlands-IndiŽ.
193-473: ZWAAN, J., - Dagh-Werck van Constantijn Huygens.
228-180: ZWAAN, J., - Soldaat in IndiŽ. De geschiedenis van een peloton.
238-244: ZWAAN, J., - Soldaat in IndiŽ. De geschiedenis van een peloton.
232-236: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ 1940-1946. 3 delen. Deel I: Gouvernementeel intermezzo 1940-1942. Deel II: Japans intermezzo 9 maart 1942-15 augustus 1945. Deel III: Geallieerd intermnezzo 15 augustus 1945 - 30 november 1946.
240-422: ZWAAN, F. L., - Tien gedichten van Constantijn Huygens.
240-236: ZWAAN, J. E.A., - Oorlog en verzet in Nederlands-IndiŽ 1941-1949 en de voorlichting aan de na-oorlogse generaties.
238-245: ZWAAN, J., - Soldaat in IndiŽ. De geschiedenis van een peloton.
220-231: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ, 1940-1946. Deel I: Gouvernementeel intermezzo 1940-1942.
220-232: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ, 1940-1946. Deel III: Geallieerd intermezzo 15 Augustus 1945-30 November 1946.
209-214: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ, 1940-1946. Deel III: Geallieerd intermezzo 15 Augustus 1945-30 November 1946.
237-242: ZWAAN, J. E.A., - Oorlog en verzet in Nederlands-IndiŽ 1941-1949 en de voorlichting aan de na-oorlogse generaties.
237-506: ZWART, KERST, - Graafschapsche geschiedenissen.
241-366: ZWART, DIRK, - Ik heb mijzelf in woorden weggegeven'. K.Heeroma als literator.
240-594: ZWART, A. / BRAUN, K., - Heksen, ketters en inquisiteurs. Geloofsvervolging en heksenprocessen door de eeuwen.
242-216: ZWART, H., - Er waren er die niet gingen. Vijftien eeuwen straf voor IndonesiŽ-weigeraars.
209-97: ZWART, KERST, - Lief en leed in een klein wereldje. Vertellingen van Tsjerk.
245-472: ZWARTS, J., - Hoofdstukken uit de Geschiedenis der Joden in Nederland. Met inleiding van H. Brugmans.
242-166: ZWEERS, LOUIS, - Voorbije reizen. Foto's van Alphons Hustinx Behalve Nederlands-IndiŽ ook Afghanistan, India, Pakistan, Ghana e.a.
244-221: ZWEERS, L., - Front IndiŽ. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog.
211-206: ZWEERS, L., - Standplaats in de tropen. Missie, zending en ontwikkelingshulp in beeld. (niet beperkt tot Ned.IndiŽ /IndonesiŽ) (uit o.a. Geillustreerde bladen, met foto's van Alfred van Sprang, Jan Stevens, Hugo Wilmar, Peter Pennarts, Willem van de Poll, Ed.v.d.Elsken en Cas Oorthuys)
237-241: ZWEERS, L., - Front IndiŽ. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog.
243-218: ZWEERS, L., - Agressie II: Operatie Kraai. De vergeten beelden van de tweede politionele actie.
243-219: ZWEERS, L., - Strijd om Deli. De verboden foto's van de eerste politionele actie op Sumatra.
238-201: ZWEERS, LOUIS, - IndiŽ in vervlogen tijden.
243-217: ZWEERS, L., - Front IndiŽ. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog.
237-243: ZWEERS, L., - Strijd om Deli. De verboden foto's van de eerste politionele actie op Sumatra.
239-202: ZWEGERS, B.V., - Mensen en wilde dieren. (2 hoofdstukken Ned.-IndiŽ)
241-415: ZWERVER, JAN, - 50 Jaar bereden politie te Groningen.
245-220: ZWITZER, H.L., - Mannen van 10 jaar en ouder. De jongenskampen Bangkong + Kedoengdjatti.
240-237: ZWITZER, H.L., - Mannen van 10 jaar en ouder. De jongenskampen Bangkong + Kedoengdjatti.
235-190: ZWITZER, H.L./ HESHUSIUS,C.A., - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, 1830-1950.
[an error occurred while processing this directive]

9/14