Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
221-420: SCHENKEVELD - VAN DER DUSSEN, R. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850. Van Anna Bijns tot Elise van Calcar.
231-454: SCHENKEVELD VAN DER DUSSEN, M.A., - In de boeken, met de geest. Vijftien studies over vroegmoderne literatuur.
232-469: SCHENKEVELD - VAN DER DUSSEN, R. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850. Van Anna Bijns tot Elise van Calcar.
211-128: SCHENKMAN, J. (BEWERKT DOOR), - C.F.Gellert's Fabelen en vertelsels. Vrij herzien voor de jeugd. 2 delen in 1 band.
229-110: SCHENKMAN, JAN, - Het zomertogtje, of de Familie Gartman op reis.
223-131: SCHENKMAN, JAN, - Het Zomertogtje of de Familie Gartman op reis. Verhalen, sprookjes en gedichtjes, tot vorming van verstand en hart.
215-107: SCHENKMAN, J. (BEWERKT DOOR), - Vertellingen van Moeder de Gans. (titel op de band: Sprookjes van Moeder de Gans)
221-374: SCHEPEL, A.F., - Reisjournaal van Lodewijk Kerdijk. West-Afrika 1857/1858.
227-549: SCHERFT, P., - De archieven der prefectuur van het departement der Monden van de Schelde en der onderprefecturen van de arondissementen van Middelburg en Goes 1810-1814.
230-171: SCHERMERHORN, W., - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir.W.Schermerhorn als voorzitter der Commissie-generaal voor Nederlands-IndiŽ 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitgegeven door C.Smit. 2 delen.
193-177: SCHERMERHORN, W., - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir.W.Schermerhorn als voorzitter der Commissie-generaal voor Nederlands-IndiŽ 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitgegeven door C.Smit. 2 delen.
209-187: SCHERMERHORN, W., - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir.W.Schermerhorn als voorzitter der Commissie-generaal voor Nederlands-IndiŽ 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitgegeven door C.Smit. 2 delen.
196-162: SCHERMERHORN, W., - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir.W.Schermerhorn als voorzitter der Commissie-generaal voor Nederlands-IndiŽ 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitgegeven door C.Smit. 2 delen.
232-167: SCHERMERHORN, W., - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir.W.Schermerhorn als voorzitter der Commissie-generaal voor Nederlands-IndiŽ 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitgegeven door C.Smit. 2 delen.
214-333: SCHEURLEER, D.F., - Onze mannen ter zee in dicht en beeld. Gedichten, portretten, penningen en grafmonumenten door tijdgenooten verzameld. 3 delen. I: 1572-1654 II:1655-1678 III: 1679-1800.
231-522: SCHEURLEER, D.F., - Het muziekleven te 's Gravenhage in de tweede helft der 18e eeuw.
226-357: SCHEURLEER, D.F., - Onze mannen ter zee in dicht en beeld. Gedichten, portretten, penningen en grafmonumenten door tijdgenooten verzameld. 3 delen. I: 1572-1654 II:1655-1678 III: 1679-1800.
215-442: SCHEURLEER, D.F., - Herinneringsdagen uit de Nederlandsche Zeegeschiedenis.
230-47: SCHEVICHAVEN, J.VAN, - De Lobbes. (J.van Schevichaven, = ook Ivans)
216-319: SCHEVICHAVEN, H.D.J.VAN, - Slavernij en dienstbaarheid hoofdzakelijk in de vroege middeleeuwen.
227-332: SCHIE, PATRICK VAN, - Vrijheidsstreven in verdrukking. Liberale partijpolitiek in Neder-land 1901-1940.
213-377: SCHIE, PATRICK VAN, - Vrijheidsstreven in verdrukking. Liberale partijpolitiek in Neder-land 1901-1940.
206-621: SCHIERBEEK, A., - Jan Swammerdam. (12 Februari 1637 - 17 Februari 1680) Zijn leven en zijn werken (1637-1680). Met een hoofdstuk: De genealogie van Swammerdam en verdere Archivalia. Door H.Engel.
207-523: SCHILDERS, E., - žn-druk, van Wiegedruk tot Grafschrift. Uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan van drukkerij Gianotten, Tilburg.
224-524: SCHILFGAARDE, A.P. VAN, - Register op de leenen van het Huis Bergh.
228-519: SCHILFGAARDE, A.P. VAN, - Het Huis Bergh.
218-513: SCHILFGAARDE, A.P. VAN, - Register op de leenen van het Huis Bergh.
220-532: SCHILFGAARDE, A.P.VAN E.A. (REDACTIE), - Gelders mengelwerk. Korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland.
215-580: SCHILLING, K., - Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein. Eine Ausstellung im KŲlnischen Stadtmuseum 15. Okt. 1963 - 15. Febr. 1964. Handbuch + Katalog.
217-179: SCHILLING, T., - Spoor, onze generaal, door zijn vrienden en soldaten.
219-577: SCHILLINGS, H., - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
209-586: SCHILLINGS, H., - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
206-533: SCHILSTRA, J.J., - Wie water deert. Het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland,1544-1969.
206-532: SCHILSTRA, J.J., - Schermerland. Mensen en molens.
203-594: SCHILSTRA, J.J., - In de ban van de dijk. De Westfries Omringdijk.
209-535: SCHILSTRA, J.J., - Schermerland. Mensen en molens.
227-224: SCHILT, J., - Soldaatje spelen onder de smaragden gordel.
231-258: SCHILT, J., - Maria Hofker's Indische impressies.
212-251: SCHILT, J., - Soldaatje spelen onder de smaragden gordel.
230-240: SCHILTKAMP, J.A., - De geschiedenis van het notariaat in het octrooigebied van de West-Indische Compagnie. (voor Suriname en de Nederlandse Antillen tot het jaar 1964).
209-242: SCHILTKAMP, J.A. / SMIDT,J.TH., - West Indisch plakaatboek. Publikaties en andere wetten betrekking hebbend op St.Maarten St.Eustatius Saba. 1648/1681 - 1816.
222-490: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE, J.E.N., - Geslachtlijst van de descendenten der broeders en zusters van Abraham Dedel en zijn huisvrouw Anna Jacoba Geelvink. Uitgegeven ten voordeele van het Fonds Dedel. met veel handgeschreven toevoegingen.
227-511: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE, C.O.A. E.A., - Over Stad en Scholtambt Lochem. 1233 - 1983. Een beschrijving van 750 jaar.
220-332: SCHINKEL, A.D., - Geschied- en Letterkundige bijdragen. (Brief van Jacob van den Eynde / Uitrusting van een student / Eigenhandige aantekening van Olivier van Noort / Brief van Jaqcues Jordaens / Dichtstukjes van Const.Huygens / Geslachtlijst van Van Mieris / e.a.)
207-611: SCHIPPER-VAN LOTTUM, M.G.A., - Over merklappen gesproken. De geschiedenis van de Nederlandse merklap vooral belicht vanuit Noord-Holland.
227-583: SCHIPPERS, K., - Holland Dada.
228-600: SCHIRACH, RICHARD / LEHNER, MULAN, - Poe'i. De laatste keizer van China. De autobiografie van de laate Chinese keizer - 1906-1967. Uit het Chinees vertaald.
226-482: SCHLESINGER, PHILIPP / G‹NS, JOSEF, - Die Pessach-Haggadah. ‹bersteszt und erklšrt. Tekst in Deutsch und HebreÔsch
201-82: SCHL‹TER, A.H. (HERMANNA), - De jongste thuis.
218-67: SCHL‹TER, A.H. (HERMANNA), - De jongste thuis.
230-370: SCHMIDT, JAN, - Per koets naar Constantinopel. De Gezantschapsreis van baron van Dedem van de Ghelder naar Istanbul in 1785.
226-553: SCHMIDT, ARIADNE, - Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw.
230-50: SCHMIDT, ANNIE M. G., - Kom, zei het schaap Veronica.
230-49: SCHMIDT, ANNIE M. G., - Het schaap Veronica.
229-103: SCHMIDT, ANS, - Regenboog. Versjes en verhaaltje.
213-571: SCHMIDT, J.D., - Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw.
218-350: SCHMIDT, J.D., - Weezenverpleging bij de Gereformeerden in Nederland tot 1795.
223-67: SCHMIDT, ANNIE M. G., - Veertien uilen.
231-343: SCHMIDT, J.D., - Weezenverpleging bij de Gereformeerden in Nederland tot 1795.
215-404: SCHMIDT, M., - Neonazi's. Onderzoek naar een verschrikking.
221-139: SCHMIDT, ANNIE M. G., - Van schuitje varen tot van Schendel. (boekenweekgeschenk)
231-43: SCHMIDT, ANNIE M. G., - De A van Abeltje.
214-362: SCHMITZ, P. F., - Kritiek en criteria. Menno ter Braak en het literaire waardeoordeel.
197-73: SCHMITZ, MARIE, - De gril van Marion de Greeff.
207-540: SCHMITZ, E. (MET VOORWOORD VAN)., - De Bavo te boek bij het gereedkomen van de restauratie van de Grote of St.-Bavo kerk te Haarlem.
229-122: SCHMOOK, G., - Het oude en het nieuwe kinderboek.
197-225: SCHMUTZER, J. E.A., - Europeanisme of Katholicisme. 3 artikelen: J.J.Ten Berge: Christelijk-inheemsche kunst in de missie / J.Schmutzer: Christelijk-Javaansche kunst / W.Maas: Eigen Cultuur.
227-264: SCHMUTZER, J. E.A., - Javaansche Kunst.
204-231: SCHNEEBAUM, T., - De geesten van het oerwoud. De odyssee door de jungle van Nieuw-Guinea. Vertaald door Ton Maas.
231-344: SCHNEIDER, M., - De Nederlandse Krant. Van 'Nieuwstydinghe ' tot dagblad.
219-310: SCHNEIDER, M., - De Nederlandse Krant. Van 'Nieuwstydinghe ' tot dagblad.
232-504: SCHNEIDERS, P., - Nederlandse bibliotheek geschiedenis. Van Librije tot virtuele bibliotheek.
232-505: SCHNEIDERS, P., - Papieren geheugen. Boek en schrift in de westerse wereld.
220-502: SCHNEIDERS, P., - Papieren geheugen. Boek en schrift in de westerse wereld.
232-377: SCHOENBERNER, G., - De gele Ster. De Jodenvervolging in Europa van 1933 tot 1945.
217-508: SCHOENMAKER, BEN / PEUCKER, PAUL, - Plein 4. De geschiedenis van een logement en een departement. (Defensie)
214-555: SCH÷FFER, I. E.A., - Alkmaar Ontzet, 1573-1973.
230-336: SCH÷FFER, I. E.A., - Veelvormig verleden. Zeventien studies in de vaderlandse geschiedenis.
226-301: SCH÷FFER, I. E.A., - Veelvormig verleden. Zeventien studies in de vaderlandse geschiedenis.
193-179: SCHOKKING, H., - Tusschen polder en sawah.
232-123: SCHOLL, WILLEM JAN, - Remonstranten en Vlaardingen. / BOONSTRA-de JONG & VERLOOP, Erika -`Twee handen aan ťťnzelfde teekening'. Leven en werk van het kunstenaarsechtpaar Midderigh/Bokhorst.
208-361: SCHOLTE, H. / OMMEN, A.VAN, - Leven van de lucht. 50 Jaar verenigd vliegen. 1929 - 7 september - 1979. (Gedenkboek Nederlandse Verkeersvliegers)
220-279: SCHOLTE, L., - Bibi Koetis voor altijd.
220-280: SCHOLTE, L., - Takdiran en andere verhalen.
214-296: SCHOLTEN, W. (VOORWOORD), - Raad van State 450 jaar.
204-642: SCHOLTEN, C., - Haags Porcelein 1776-1790. Een 'Hollands' product volgens de internationale mode.
232-341: SCHOLTEN, PAUL (VOORWOORD), - Geschiedenis van het Amsterdamsch Studentenleven 1632-1932. Gedenkboek in opdracht van den illustrissimus senatus studiosorum Amstelodamensium ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan der instelling van hooger onderwijs samengesteld door de commissie tot redactie.
214-563: SCHOLTENS, H.J.J., - Uit het verleden van Midden-Kennemer-land.
211-263: SCHOLTZ, J. D. P., - Dietse Studies. Bundel aangebied aan Prof. Dr. J. du Scholtz b.g.v. sy vyf-en-sestigste verjaardag, 14 Mei 1965.
232-224: SCHOMPER, P., - IndiŽ vaarwel. De belofte van de eierboer.
209-237: SCHOMPER, P., - IndiŽ vaarwel. De belofte van de eierboer.
211-264: SCHONKEN, F. TH., - De oorsprong der Kaapsch-Hollandsche Volksoverleveringen. Naar het handschrift gewijzigd en, met gebruikmaking van mej.Selly de Jong's vertaling uit het Duitsch.
229-583: SCHOON, PETER / TEMPEL, BENNO (VOORWOORD), - Holland op z'n mooist.
228-107: SCHOONDERWOERD DEN BEZEMER, R.VAN, - Vroom en vrij. De geschiedenis van de vrijzinnig protestantse jeugdliteratuur in Nederland.
215-148: SCHOONDERWOERD DEN BEZEMER, R.VAN, - Vroom en vrij. De geschiedenis van de vrijzinnig protestantse jeugdliteratuur in Nederland.
227-442: SCHOOR, ROB VAN DER / BRINKMAN, ILONA, - Van liefde die vriendschap heet. Briefwisseling Willem Kloos - Albert Verwey.
214-178: SCHOOREL, A.F., - Handleiding voor de theecultuur.
212-252: SCHOOREL, A.F., - Mensen onder druk.
206-534: SCHOORL, H. / BREMER, J.T., - Volk aan het Marsdiep. Schetsen uit vier eeuwen Texel en Huisduinen-Den Helder.
218-541: SCHOORL, H., - 't Oge. Het Waddeneiland Callensoog onder het bewind van de heren van Brederode en hun erfgenamen, de graven van Holstein-Schaumburg, tot de verkoop aan vier Hollandse heren, ca 1250-1614.
211-483: SCHOORL, H., - 't Oge. Het Waddeneiland Callensoog onder het bewind van de heren van Brederode en hun erfgenamen, de graven van Holstein-Schaumburg, tot de verkoop aan vier Hollandse heren, ca 1250-1614.
225-227: SCHOOT, H.A.VAN DER, - Het Mimika- en Asmatgebied (West-Irian) voor en na de openlegging. Beleidsaspekten van een overgangssituatie.
210-396: SCHORER, G.L. E.A., - Veertig Jaren Onderzee-dienst. 1906-1946.
229-541: SCHOTEL, G.D.J., - Zeden en Gebruiken aan de Zaanstreek.
229-542: SCHOTEL, G.D.J., - Zeden en Gebruiken aan de Zaanstreek. Reprint van de uitgave van 1874 bij Kruseman & Tjeenk Willink, Haarlem.
223-333: SCHOTEL, G.D.J., - De Hollandsche keuken en kelder uit de 17e eeuw. / bijgebonden: L.W.van Deventer : Pestalozzi, Een levensbeeld. Vrij naar het Hoogduitsch van C.E.R.Alberti.
226-110: SCHOTEL, NANCY, - 't Ballonnetje dat op reis ging.
226-560: SCHOTEL, G.D.J., - De Legende van den Geusen Troubele over Zeelant in den jare 1572 ende 1573. door een roomsch Catholyk Tijdgenoot.
225-513: SCHOTEL, G.D.J., - Een studenten-oproer in 1594. Bijdrage tot de geschie-denis van het Staten-Collegie te Leyden.
191-643: SCHOUSTRA, F.L., - Logboek Elfstedentocht 1963.
232-187: SCHOUTE, D., - De geneeskunde in den dienst der Oost-Indische Compagnie in Nederlandsch-IndiŽ.
207-566: SCHOUTEN, J., - Gouda door de eeuwen.
227-334: SCHOUTEN, M., - De socialen zijn in aantocht. De Nederlandse Arbeidersbeweging in de Negentiende Eeuw.
215-606: SCHOUTEN, A. / SCHELL,S., - Vignetten van Enschede op Haarlems stramien. 'Lauwerbladen gestrooid op het altaar der dankbaarheid
218-351: SCHOUTEN, M., - De socialen zijn in aantocht. De Nederlandse Arbeidersbeweging in de Negentiende Eeuw.
215-589: SCHOUTEN, W., - Een vak vol boeken. Herinneringen aan veertig jaar leven in en om de uitgeverij.
220-556: SCHOUTEN, J., - Gouda van sluis tot sluis. De geschiedenis van Gouda in de Negentiende Eeuw.
199-205: SCHOUW SANTVOORT, J., - Plan onderzoekingstocht in Midden-Sumatra. Uitgave van het Aardrijkskundig Genootschap.
225-358: SCHRAM-OUWENEEL, A. / OOSTENDORP, J.VAN (REDACTIE), - Het Erasmiaans Gymnasium in de Tweede Wereldoorlog. Herinneringen van Oud-leerlingen.
207-571: SCHRANDT, W.A. (MET VOORW.VAN), - Leidse wevers onder gaslicht. Schering en inslag van Zaalberg dekens onder gaslicht. (1850-1915).
222-136: SCHRAUWERS, G.M., - Pedagogische platenatlas.
220-158: SCHRAVENDIJK-BERLAGE, G. VAN, - Nederlands-IndiŽ onder voogdij.
224-394: SCHREGEL-ONSTEIN, F., - De ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen.
216-124: SCHREGEL-ONSTEIN, F., - De ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen.
203-664: SCHREIBER, H., - Kooplui veroveren de wereld.
220-466: SCHREURS, JAC., - Odyssee van het kind Margreet.
201-211: SCHRIECKE, B.J.O. (REDACTIE), - Ons Koninkrijk in Amerika. West-IndiŽ.
220-248: SCHRIECKE, B.J.O. (REDACTIE), - Ons Koninkrijk in Amerika. West-IndiŽ.
224-202: SCHRIEKE, B., - Prolegomena tot eene sociologische studie over de volken van Sumatra. Deel 1 : (A.Historisch Gedeelte) Schets van de politieke en economische machtsverschuivingen van den Indischen Archipel in de 17de eeuw. Overgedrukt uit het Tijdschrift van het Kon. Bataviaasch Genootschap van Kunsten Wetenschappen.
231-141: SCHRIEKE, B., - The effect of Western influence on native civilisations in the Malay Archipelago.
197-294: SCHRIJNEN, J., - Nederlandsche Volkskunde. 2 delen.
229-320: SCHRIJNEN, J., - Nederlandsche Volkskunde. 2 delen.
231-252: SCHRIJVER (= LEO LEZER), L.DE, - Jongens van Jantje Kaas. (1e bundel) Bevat 3 verhalen.1. Herinneringen uit de militaire loopbaan van 'Janse Betoel'. 2. Brieven van Hannes Kleiboer uit IndiŽ en zijn broer Klaas te Staphorst. 3. Kokadorus op de eerste Bandoengsche Jaarbeurs.
232-53: SCHRIJVER, G. (= G.G.VAN AS), - In 't Geuze-huis. (vervolg op: 'Toen moeder weg was')
232-54: SCHRIJVER, G. (= G.G.VAN AS), - Toen moeder weg was. Een verhaal voor jongens en meisjes.
207-104: SCHRIJVER, J. (ONDER REDACTIE VAN), - Almanak voor de jeugd. (met kalender, verhalen, natuur, raadsels.
221-607: SCHROEDER, E., - Muhammeds people. A tale by anthology. The religion and Politics, Poetry and Violence, Science Ribaldry & Finance of the Muslims from the Age of Ignorance before Islam and the Mission of Gods Prophet to Sophistication in the Eleventh Century.
221-487: SCHROOR, MEINDERT, - Op de Loggers. Terschelling en de visserij rond de eeuwwis-seling.
230-52: SCHUDDEBOL, MIE, - Jan Klaassen en zijn Narrenvolk. Een boek vol zotternij voor groot en klein.
230-54: SCHUIL, J.B., - Uit den kostschooltijd van Jan van Beek.
219-66: SCHUIL, J.B., - Hoe de Katjangs op de kostschool van Buikie kwamen.
231-44: SCHUIL, J.B., - Jan van Beek.
225-69: SCHUIL, J.B., - Jan van Beek.
220-86: SCHUIL, J.B., - De Katjangs.
231-150: SCHULTE NORDHOLT, H.G., - The political system of the Atoni of Timor.
220-159: SCHULTE NORDHOLT, N.G., - Opbouw in opdracht of ontwikkeling in overleg? De camat-lurah relatie binnen het spanningsveld tussen de norm voor en de uitvoering van rurale programma's in Midden-Java, in het kader van de vijfjarenplannen van de overheid.
202-528: SCHULTE, ALFRED, - Wir machen die Sachen die nimmer vergehen. Zur Geschichte der Papiermacherei. Bearbeitet von Toni Schulte.
215-661: SCHULTE NORDHOLT, J.W., - De mythe van het Westen. Amerika als het laatste wereldrijk.
231-116: SCHULTE NORDHOLT, H., - The spell of power. A history of Balinese politics. 1650-1940.
220-503: SCHULTE, ALFRED, - Wir machen die Sachen die nimmer vergehen. Zur Geschichte der Papiermacherei. Bearbeitet von Toni Schulte.
231-142: SCHULTE NORDHOLT, N.G., - Opbouw in opdracht of ontwikkeling in overleg? De camat-lurah relatie binnen het spanningsveld tussen de norm voor en de uitvoering van rurale programma's in Midden-Java, in het kader van de vijfjarenplannen van de overheid.
224-569: SCHULTEN, J.W.M., - De Nederlandse officier en zijn geschiedenis. Honderdvijfen- twintig jaar KVEO.
226-328: SCHULTEN, C.M., - Zeg mij aan wien ik toebehoor'. Het verzetskruis 1940-1945.
224-570: SCHULTEN, G.M. / SMITS,F.J.TH. (O.R.V.), - Grenadiers en Jagers in Nederland, 1599-1829-1979.
228-174: SCHULTEN, C. M. E.A., - 1 Divisie '7 December
199-532: SCHULTEN, C.M., - Vijftig jaren lang, 24 uur per dag. Bosch en Duin 1946-1996. (verpleeghuizen)
228-284: SCHULTEN, C.M. / SCHOENMAKER, B., - Oranje op de bres. Vorstenhuis en leger in de Nederlandse Geschiedenis.
230-172: SCHUMACHER, P., - Een bende op Java. Juwelenroof en corruptie in het naoorlogse Nederlands-IndiŽ.
226-152: SCHUMACHER, P., - Een bende op Java. Juwelenroof en corruptie in het naoorlogse Nederlands-IndiŽ.
232-168: SCHUMACHER, P., - Ogenblikken van genezing, Indonesische ervaringen.
210-397: SCHUMAN, P., - Tussen vlag en voorschip. Een eeuw wettelijke en maatschappelijke emancipatie van zeevarende ter Nederlandse koopvaardij 1838-1940.
201-400: SCHUMAN, P., - Tussen vlag en voorschip. Een eeuw wettelijke en maatschappelijke emancipatie van zeevarenden ter Nederlandse koopvaardij 1838-1940.
208-511: SCHURING, H. E.A. (REDACTIE), - Veranderend landschap. Opnieuw op reis met oude schoolplaten.
224-512: SCHUTTE, O., - De orde van de Unie.
228-218: SCHUTTE, GERRIT, - De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika. 1880-2005. (deel I)
219-540: SCHUTTE, O., - De wapenboeken der Gelders-Overijsselse studentenverenigingen.
226-302: SCHUTTE, O., - Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810.
211-268: SCHUTTE, J., - Briefwisseling van Hendrik Swellenberg Jr. oor Kaapse Sake, 1778-1792. Uitg. met inleiding en aantekeninge. Met 'n opsomming in Engels deur A. J. BŲeseken.
211-452: SCHUTTE, J., - De orde van de Unie.
204-605: SCHUTTE, G. J. / WEITKAMP, J. B., - Marken. De geschiedenis van een eiland.
198-554: SCHUTTEVAER, H., - De Lochemse samenleving in vroegere generaties.
224-122: SCHUURING, CASPER, - Abdulgani 70 jaar nationalist van het eerste uur.
229-126: SCHUURING, CASPER, - Abdulgani 70 jaar nationalist van het eerste uur.
211-301: SCHUURMAN, B.M., - Over alle bergen. Geschriften van B.M.Schuurman Zendeling-leraar op Java. Met inleidende levens- en karakterschetsen door H.Kraemer, L.de Hartog-Meijes en J.A.C.Rullman.
218-294: SCHUURMAN, B.M., - Over alle bergen. Geschriften van B.M.Schuurman Zendeling-leraar op Java. Met inleidende levens- en karakterschetsen door H.Kraemer, L.de Hartog-Meijes en J.A.C.Rullman.
202-113: SCHUURMAN, C. J., - Er was eens...Inleiding tot de sprookjeswereld. En er is nog. Van symbool tot werkelijkheid.
219-127: SCHUURMAN, C. J., - Er was eens...er is nog. Inleiding in de sprookjeswereld. 2 dln. I: Sprookjes van Grimm. II:De zeven reizen van Sindbad de zeeman.
204-328: SCHUURMAN, A.J., - MateriŽle cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant.
230-337: SCHUURSMA, R., - Jaren van opgang. Nederland 1900-1930.
221-421: SCHUYTER, JAN DE, - De Antwerpsche poesje. Zijn geschiedenis en zijn speelteksten. Reprint van de uitgave van 1943.
223-497: SCHWARTZ, G., - Het kunstbedrijf van de familie Vingboons. Schilders, architecten en kaartmakers in de Gouden Eeuw.
207-572: SCHWARTZ, G., - Flora in Leiden. De verborgen tuinen van de stad.
212-552: SCHWARTZ, G., - Flora in Leiden. De verborgen tuinen van de stad.
207-189: SCHWARZ, J.A.T., - Tontemboansche teksten. 3 delen in 2 banden. Deel I Tontem-boansche teksten / Aantekeningen. Deel II: Vertaling.
211-591: SCHWEITZER, VIKTORIA, - Tsvetajeva. Biografie over Marina Tsvetajeva. Vertaling Yolanda Bloemen.
214-632: SCHWEITZER, VIKTORIA, - Tsvetajeva. Marina Tsvetajeva, een biografie. Vertaald door Yolanda Bloemen, PoŽzie vertaald door Marja Wiebes en Margriet Berg.
214-624: SCHWEITZER, VIKTORIA, - Tsvetaeva. Translated by Robert Chandler.
231-474: SCHWENCKE, JOH. (MET INLEIDING VAN), - Nico Bulder Ex libris. Oplage 230 ex / nr 133
205-597: SCHWENCKE, J., - Oude Haagse hofjes en godshuizen.
189-585: SCHWENCKE, J., - Oude Haagse hofjes en godshuizen.
217-611: SECHENOV, I., - Selected works. (I.Sechenov , Russian Physiologist)
224-640: SECUNDUS, JANUS, - De kunst van het zoenen. De 'Kussen' en andere liefdesgedichten. Vertaald door J.P.Guťpin.
229-237: SEDOC-DAHLBERG, B.N., - Surinaamse studenten in Nederland. Een onderzoek rond de problematiek van de toekomstige intellektuele kadervorming in Suriname.
190-640: SEEMANN, MARGARETE, - Das Hummel-Buch. Dichtungen und Vorwort von M.Seemann.
228-603: SEGALEN, VICTOR, - StŤles. Vertaald en van aantekeningen voorzien door Maarten Elzinga. (opgedragen aan Paul Claudel)
228-604: SEGALEN, VICTOR, - Victor Segalen. Voyageur et visionaire. Sous la direction de Mauricette Berne. uitgave bij tentoonstelling.
228-601: SEGALEN, VICTOR, - Brieven uit China. Vertaald, geannoteerd en van nawoord voorzien door Maarten Elzinga en Mark Leenhouts.
228-602: SEGALEN, VICTOR, - Renť Leys. Novelle.
231-480: SEGHERS, GRETHA, - Het eigenzinnige leven van AngŤle Mateau.
223-214: SEIDMORE, ELIZA RUHAMAH, - Java The Garden of the East.
220-160: SELL, H.J., - Der schlimme Tod bei den VŲlkern Indonesiens.
230-56: SELLEGER-ELOUT, J.M., - Marian en Marion.
230-55: SELLEGER-ELOUT, J.M., - Lijsje Lorresnor.
232-58: SELLEGER-ELOUT, J.M., - Sef's grote avontuur.
232-56: SELLEGER-ELOUT, J.M., - Keesje Pieterselie. Een boek voor jeugdige autoliefheb-bers.
232-57: SELLEGER-ELOUT, J.M., - Kenau. Roman voor oudere meisjes.
232-55: SELLEGER-ELOUT, J.M., - De kinderen van Kees Populier.
214-251: SELM, M. VAN, - De Protestantse Kerk op de Banda-Eilanden 1795-1923. Een bronnepublicatie.
190-294: SELM, M. VAN, - De Protestantse Kerk op de Banda-Eilanden 1795-1923. Een bronnepublicatie.
190-551: SELM, B.VAN, - Inzichten en vergezichten. Zes beschouwingen over het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel.
229-91: SELMER, AGOT GJEMS, - Een bloemensprookje. Over het ontstaan van het leven. Een vervolg op: Een doktersfamilie in het Hooge Noorden. Speciaal voor moeders om met haar kinderen te lezen en te bespreken. Met voorwoord van N.van Hichtum.
232-60: SELMER, AGOT GJEMS, - Een doktersfamilie uit het Hooge Noorden. Opnieuw bewerkt door T.Hellinga-Zwart.
232-59: SELMER, AGOT GJEMS, - Een doktersfamilie in het Hooge Noorden. Een verhaal voor moeders en kinderen. Uit het Noorsch door Betsy Nort. Met voorwoord van Nienke van Hichtum.
215-328: SELS, J., - Beschrijving der stad Dordrecht.
213-141: SEPP, J., - Oud-Hellas. Keur van klassieke sagen voor de Nederlandsche jeugd bewerkt.
225-228: SERRA, EDUARD / FOLCH, ALBERTO, - Art Papou. (tekst frans)
224-458: SERRURE, C.A., - Jacob van Maerlant en zijn werken.
222-510: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. (ONDER REDACTIE VAN), - Haagsch Jaarboekje van 1894.
222-509: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. (ONDER REDACTIE VAN), - Haagsch Jaarboekje van 1893.
232-61: SERVAES, ANKE (= ANKE VALKHOFF-WIJDOM), - Knolletje.
222-198: SEVENHUIJSEN-VERHOEFF, C. H., - Tussen sawahs en bergen.
216-525: SEVENHUIJSEN VAN GENDEREN, J.H. E.A. (ONDER RED.VAN), - Gelderse steden omsingeld.
219-628: SEVERIN, TIM, - Indische zeiltocht. Op zoek naar de oorsprong van het darwinisme. Vertaald door Pieter Bijker.
220-504: SEYN, EUG. M. H. DE, - Dessinateurs, graveurs et Peintres des anciens Pays-Bas. …coles Flamande et Hollandaise.
211-616: SHAKESPEARE, W., - Dertig sonnetten van Shakespeare. Vertaald door J.Decroos. Met inleiding en aanteekeningen.
230-571: SHAW, ROSALIND, - Memories of the Slave Trade. Ritual and the Historical Imagination in Sierra Leone.
225-566: SHEPHERD, EDGAR C., - The Sound of Bells.
232-544: SHORT, ROBERT, - Dada & Surrealism.
213-301: SHORTEN, JOHN R., - The Johannesburg Saga.
197-221: SI-TAMOE-LAMA, , - Saridjem' de kazernehuishoudster. Roman uit het Indische concubinaat.
220-210: SIBBELEE, D.J., - Katjoeng Poetih's thuisreis.
229-283: SICHERER, C.A.X.G.F., - Lorelei. Plaudereien Łber Holland und seine Bewohner. 2 Teile.
232-424: SICKING, J.M.J., - Overgave en Verzet. De levens- en wereldbeschouwing van Carry van Bruggen.
232-339: SICKINGHE, F.O.J. (VOORWOORD), - Stork. 120 Jaar industriŽle dynamiek.
230-57: SIDGWICK, A., - Kolibrie. bewerkt door Lout de Bruine.
225-599: SIE HOK TJWAN, , - The 6th overseas Chinese state. Nanyang huaren.
230-59: SIEBE, JOSEPHINE, - Het Teddy-boek. Nederlandse bewerking van A.van Kempen.
231-48: SIEBE, JOSEPHINE, - Harlekijntje op Kasteel Hemelhoog. Een vroolijke geschiedenis. Een vroolijke geschiedenis. Nederlandse bewerking van A.van Kempen. (Deel II van de Harlekijntje-serie)
230-58: SIEBE, JOSEPHINE, - Het hazenboek. Nederlandsche bewerking van A.van Kempen.
231-47: SIEBE, JOSEPHINE, - Harlekijntje in Zwitserland. Een vroolijke geschiedenis. Neder-landse bewerking van A.van Kempen. Deel (IV van de Harlekijntje-serie)
215-54: SIEBE, JOSEPHINE, - Het hazenboek. Nederlandsche bewerking van A.van Kempen.
225-584: SIEGEL, HOLGER, - Aleksandr Ivanovic Turgenev. (1784-1845). Ein russische Aufklšrer.
224-203: SIEM, TJAN TJOE, - Javaanse kaartspelen. Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
191-483: SIERKSMA, KL., - Nederlands vlaggenboek. Vlaggen van Nederland, provincies en gemeenten.
227-368: SIGMOND, J.P. / ZUIDERBAAN, L.H., - Dutch discoveries of AustraliŽ. Early voyages and shipwrecks off the West Coast.
211-378: SIGMOND, J.P. / ZUIDERBAAN, L.H., - Nederlanders ontdekken AustraliŽ. Scheepsarcheologische vondsten op het Zuidland.
226-358: SIGMOND, J.P. / ZUIDERBAAN, L.H., - Nederlanders ontdekken AustraliŽ. Scheepsarcheologische vondsten op het Zuidland.
226-329: SIGMUND, ANNA MARIA, - Walkuren van het Derde Rijk. De vrouwen van de nazi's.
222-365: SIJES, B.A., - De Februari-staking, 25-26 februari 1941.
217-385: SIJES, B.A., - De Februari-staking, 25-26 februari 1941.
232-379: SIJES, B.A., - Vervolging van zigeuners in Nederland 1940-1945. With an english summary.
230-338: SILLEM, A., - De reis om de wereld van Ernst Sillem, 1888-1890.
228-559: SILLEVIS, JOHN E.A., - Een feest van kleur. Post-impressionisten uit particulier bezit. Tentoonstellingscatalogus.
203-645: SILLEVIS, J. / KRAAN,H., - De School van Barbizon. Franse meesters van de 19e eeuw.
206-585: SILLEVIS, JOHN E.A., - Een feest in kleur. Post-impressionisten uit particulier bezit.
216-595: SILLEVIS, J. / KRAAN,H., - De School van Barbizon. Franse meesters van de 19e eeuw.
220-605: SILLEVIS, JOHN E.A., - Een feest in kleur. Post-impressionisten uit particulier bezit. Tentoonstellingscatalogus.
229-361: SILVA, T.DA / STAM,D., - Sporen van de oorlog. Ooggetuigen over plaatsen in Nederland, 1940-1945.
231-177: SIMATUPANG, T. B., - Het laatste jaar van de Indonesische Vrijheidsstrijd, 1948-1949. Een authentiek verslag door de voormalig chef-staf van de Indonesische Strijdkrachten.
231-197: SIMEY, T.S., - Welfare & Planning in the West Indies.
217-177: SIMON, GOTTFRIED, - The progress and arrest of Islam in Sumatra.
197-562: SIMONS, J.F.L.M., - Bedrijvig voor bedrijven. Zeventig jaar Kamer van Koophandel Den Haag 1922-1992. Samengesteld t.g.v. de officiŽle opening op 21 mei 1992 van het nieuwe pand aan de Koningskade te Den Haag.
189-587: SIMONS, J.F.L.M., - Bedrijvig voor bedrijven. Zeventig jaar Kamer van Koophandel Den Haag 1922-1992. Samengesteld t.g.v. de officiŽle opening op 21 mei 1992 van het nieuwe pand aan de Koningskade te Den Haag.
230-416: SIMONS, W.J., - De fiets. Een bloemlezing. Thema-poŽzie deel 4.
194-528: SIMONS, WIM J., - Het woord gedrukt. Boeken en mensen. Een boek over boeken.
226-330: SIMS, JAMES, - Bruggehoofd Arnhem. Met voorwoord van J.D.Frost.
231-49: SINCLAIR, F. DE, - De Wandelende Driekleur. Een humoristisch jongensboek.
220-634: SINGELS, N.J., - Van de Noordkaap naar het Kremlin en Alhambra. Reisherinneringen.
200-697: SINJAWSKIJ, ANDREJ, - Iwan der Dumme. Vom russischen Volksglauben. Aus dem Russischen von Swetlana Geier.
213-142: SINNINGHE, J. R. W., - Overijselsch Sagenboek.
211-152: SINNINGHE, J. R. W., - Overijselsch Sagenboek.
205-188: SINNINGHE-DAMST…, J.S., - Advocaat / soldaat. Oorlogsherinneringen.
206-118: SINNINGHE, J. R. W., - Utrechtsch sagenboek.
204-131: SINNINGHE, J. R. W., - Utrechtsch sagenboek.
209-138: SINNINGHE, J. R. W., - Drentsch sagenboek. Reprint van de uitgave van 1943
228-175: SINNINGHE-DAMST…, J.S., - Advocaat / soldaat. Oorlogsherinneringen.
218-144: SINNINGHE, J. R. W., - Utrechtsch sagenboek.
221-152: SINNINGHE, J. R. W., - Noord-Brabatsch sagenboek.
223-269: SIRTEMA VAN GROVESTINS, C. F., - Gedenkschriften van den Graaf van der Duyn van Maasdam en van den Baron van der Capellen. Bijeengezameld, gerangschikt en uitgegeven.
208-618: SITWELL, O., - Left Hand Right Hand! / The scarlet tree / Great morning / Laughter in the next room. An autobiography. 4 parts.
213-143: SIXMA VAN HEEMSTRA-SCHIMMELPENNINCK, A., - Uit het grijs verleden.
223-143: SIXMA VAN HEEMSTRA-SCHIMMELPENNINCK, A., - Uit het grijs verleden.
215-261: SJAHRIR, SOETAN, - Onze strijd.
226-203: SJIEM FAT, P. V., - Biba Willem Sassen. De Procureur - Generaal Mr. W. K. Sassen ( 1870 - 1871 ). CuraÁaos rechtsleven in de 19e eeuw.
223-334: SLAGER, K., - De ramp. Een reconstructie. 200 Ooggetuigen over de watersnood van 1953. Verhalen om nooit te vergeten. Uitgebreide en herziene uitgave.
229-322: SLAGER, K., - De ramp. Een reconstructie van de watersnood van 1953.
230-417: SLAUERHOFF, J., - Verzameld Proza. 2 delen (dundruk-uitgave)
219-437: SLAUERHOFF, J., - Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen.
219-436: SLAUERHOFF, J., - Het lente-eiland en andere verhalen.
219-438: SLAUERHOFF, J., - Schuim en Asch. Verhalen.
227-443: SLAUERHOFF, J., - Verzamelde gedichten. 2 delen.
209-425: SLAUERHOFF, J., - Verzamelde gedichten. 2 delen.
219-439: SLAUERHOFF, J., - Verzameld Proza. 2 delen.
215-494: SLAUERHOFF, J., - Verzamelde gedichten. 2 delen.
220-467: SLAUERHOFF, J., - Het lente-eiland en andere verhalen.
220-468: SLAUERHOFF, J., - Serenade. Gedichten.
220-469: SLAUERHOFF, J., - Soleares. (gedichten)
232-470: SLAUERHOFF, J., - Verzameld Proza. 2 delen.
194-587: SLECHTE, H., - Staken en stempelen. Werk en werkloosheid in Schiedam 1890-1940. 2 delen.
231-546: SLECHTE, H., - Staken en stempelen. Werk en werkloosheid in Schiedam 1890-1940. 2 delen.
206-546: SLECHTE, C.H. / VERSTRAETE,G / ZALM,L.V.D., - 175 Jaar Koninklijke Schouwburg. Met voorwoord van Simon Carmiggelt.
209-574: SLECHTE, H., - Staken en stempelen. Werk en werkloosheid in Schiedam 1890-1940. 2 delen.
210-302: SLEEMAN, W.H., - Rambles and recollections of an Indian Official. 2 volumes.
231-50: SLEMPKES, J.A., - Het drijvende vlot.
220-249: SLESIN, SUZANNE E.A., - Caribbean style.
228-139: SLEUMER, W., - Op Java's vulkanen. Met een voorwoord van W.van Bemmelen.
230-339: SLICHER VAN BATH, B.H., - Leven met het verleden. (met bibliografie van de auteur)
213-627: SLIGGERS, B., - Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz. van der Vinne. Reisjournaal van een Haarlemse schilder, 1652-1655.
230-554: SLIGGERS, B., - Het schetsboek van Cornelis van Noorde, 1731-1795. Het leven van een veelzijdig Haarlems kunstenaar.
208-377: SLIGGERS, B. (O.R.V.), - Meerminnen en Meermannen. Van Duinkerke tot Sylt.
231-346: SLIGGERS, BERT E.A., - De idealen van Pieter Teyler. Een erfenis uit de verlichting.
218-606: SLIGGERS, B. (INGELEID EN BEWERKT), - Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz van der Vinne. Reisjournaal van een Haarlems schilder 1652-1655.
229-323: SLIGGERS, B. (O.R.V.), - Meerminnen en Meermannen. Van Duinkerke tot Sylt.
231-502: SLIGGERS, B. (O.R.V.), - De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem,1789-1989.
206-581: SLIGGERS, B., - Het schetsboek van Cornelis van Noorde, 1731-1795. Het leven van een veelzijdig Haarlems kunstenaar.
227-413: SLIJPER, B., - In dit gevreesd gemis. Het leven van Willem Kloos.
220-161: SLINGENBERG, J., - De staatsinrichting van Nederl.-IndiŽ. Kortelijk toegelicht vooral met het oog op de agrarische en de arbeidswetgeving.
221-635: SLINGENBERG, BODO J.W., - Misvormingen van extremiteiten.
213-609: SLIVE, SEYMOUR, - Frans Hals. Met bijdragen van Pieter Biesboer e.a.
232-340: SLOB, WOUTER / HERENIUS, ANS, - Paarden en Oranje-Nassau
189-444: SLOCUM, J., - De tocht van de Liberade, waarin opgenomen Joshua Slocum: zeeman en schrijver / de tocht van de 'Destroyer'van New York naar BraziliŽ / de redding van een paar Gilbert Eilanders.
206-560: SLOOT, H. VAN DER., - Weergaloos Rotterdam. Een greep uit de onbelangrijke en belangrijke gebeurtenissen die het leven van een 250-jarige begeleidden. Waarin opgenomen enige liederen door het volk te zingen alsmede vertellingen van wonderbaarlijke schouwtonelen en verlucht met prenten tot algemeen vermaak.
199-554: SLOOT, H. VAN DER., - Weergaloos Rotterdam. Een greep uit de onbelangrijke en belangrijke gebeurtenissen die het leven van een 250-jarige begeleidden. Waarin opgenomen enige liederen door het volk te zingen alsmede vertellingen van wonderbaarlijke schouwtonelen en verlucht met prenten tot algemeen vermaak.
231-52: SLOOTEN, AUGUSTA VAN, - Lot's dwaze tijd.
232-63: SLOOTEN, AUGUSTA VAN, - De broer van Mevrouw.
232-64: SLOOTEN, AUGUSTA VAN, - Op haar post.
196-81: SLOOTEN, AUGUSTA VAN, - De Weldrings.
231-51: SLOOTEN, AUGUSTA VAN, - De broer van Mevrouw.
221-67: SLOOTEN, AUGUSTA VAN, - De broer van Mevrouw.
221-529: SLOOTMANS, C. J. F., - Jan Metten Lippen zijn familie en zijn stad. Een geschiedenis der Bergen op Zoomsche Heeren van Glymes.
222-484: SLOOTWEG, D. / WITTEMAN, P., - Hoeiboei! Herinneringen aan De Avonden van Gerard Reve. De kleine reŁnie van Jaap, Joop & Victor. (enkele kranten-artikelen bijgevoegd)
229-544: SLOP, C., - Een bundel Zaansche en andere versjes. Met voorwoord van G.J.Honig.
218-419: SLOT, B.J., - Abel Tasman and the discovery of New Zealand.
225-325: SLOTHOUWER, D. F., - De Paleizen van Frederik Hendrik.
220-363: SLOTHOUWER, D. F., - De Paleizen van Frederik Hendrik.
230-490: SLUIJTER JR., S.P. / BOCK, RON F.DE, - Het Bezuidenhout. Grandeur en noodlot van een Haagse woonwijk.
189-123: SLUIJTER, DIRK, - Hebe's geschenk aan de jeugd in belangrijke tafereelen.
198-118: SLUIJTER, DIRK, - Nut en verpoozing, in merkwaardige gebeurtenissen van vroegeren en lateren tijd.
226-498: SLUYS, W.G.J.VAN DER, - Het land van de bijbel. Oude kaarten en prenten van IsraŽl.
198-518: SLUYS, W.G.J.VAN DER, - Het land van de bijbel. Oude kaarten en prenten van IsraŽl.
219-502: SLUYTERMAN, KEETIE E., - Winnen met papier. Vijftig jaar uit de 150-jarige Geschiedenis van proost en Brandt, 1942-1992.
226-530: SMEDES, J.J., - De Nieuwe- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard.
229-421: SMEDING, ALIE (A.WIJHE-SMEDING), - Achter het anker.
214-454: SMEDING, ALIE (A.WIJHE-SMEDING), - Naakte waarheid.
229-422: SMEDING, ALIE (A.WIJHE-SMEDING), - Grillige schaduwen. Enkhuizer vertelsels.
221-423: SMEDING, ALIE, - Het wazige land.
230-526: SMEETS, J.P.E.G., - Van der nyersen upwaert' Een bundel opstellen over Limburgse geschiedenis. Aangeboden bij zijn afscheid als Rijksarchivaris in Limburg.
203-212: SMELDERS, MIEP (= DORA MUSBACH), - Nonnie Dorsvliet. Het leven van een Indisch meisje in Holland.
232-140: SMELIK, J.C. E.A., - A.J.Duymaer van Twist. Gouver-neur-Generaal van Nederlands-IndiŽ (1851-1856).
212-167: SMELIK, J.C. E.A., - A.J.Duymaer van Twist. Gouver-neur-Generaal van Nederlands-IndiŽ (1851-1856).
231-96: SMID, K., - Oud en Nieuw. Liedjes voor kleine kleuters, thuis en op school. Verzameld. (met muziek)
232-242: SMIDT, DIRK, - Kamoro Art. Tradition and innovation in a New Guinea culture. With an essay Kamoro life and ritual by Jan Pouwer.
231-585: SMILDE, HARM PETER, - Naar de Russen. Op reis van Poesjkin naar Paustovski.
224-631: SMILDE, HARM PETER, - Naar de Russen. Op reis van Poesjkin naar Paustovski.
230-418: SMIT, WILFRED, - Verzameld werk.
230-340: SMIT, H., - Aan alles komt een eind. Een onderzoek naar beŽindiging van tehuis-hulpverlening.
232-169: SMIT, C., - De Indonesische questie. De wordingsgeschiedenis der souvereiniteits-overdracht.
231-523: SMIT, SIMON E., - Den Haag? Vertel mij wat! 60 Jaar in- en afdrukken van een Haagse fotojournalist. Samengesteld door en met teksten van Wim de Koning Gans. Voorwoord van A,J.E.Havermans en inleiding door L.Thuring.
211-425: SMIT, GABRIňL, - Spiegelbeeld.
200-467: SMIT, G., - Zeven Marialegenden. (gedichten).
205-187: SMIT, C., - Het akkoord van Linggadjati. Uit het dagboek van prof.dr.ir.W.Schermerhorn.
232-65: SMIT, ANNIE (= RIE CRAMER), - Drie meisjes op een flat.
227-107: SMIT, G., - Roosjes uit de Hemeltuin.
231-219: SMIT, W. A. P., - Jan van Riebeeck. (toneelstuk).
217-448: SMIT, G., - De grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven van Constantijn Huygens,1596-1687.
232-506: SMIT, D. (INLEIDING), - Na vijf en dertig jaren. Gedenkboek der Koninklijke Boek en Steendrukkerij Boekbinderij en Lichtdrukinrichtingen van Cornelis Immig & Zoon. Rotterdam Amsterdam. 1873-1908.
232-170: SMIT, H., - Van Katjong tot Rijksambtenaar. Uit het leven van een (ver)Indisch(t)e jongen.
198-80: SMIT, EVELINE, - Nicky van de 4de.
229-545: SMIT, EVERT (INLEIDING), - De Rafelskaar. Toneelschets uit het Zaanse molenleven.
211-426: SMIT, GABRIňL, - XL psalmen.
219-214: SMIT, BEN (SAMENGESTELD DOOR), - Prentbriefkaarten van CuraÁao. Catalogus uitgevers en uitgaven van 1898 tot 1950.
199-363: SMIT JR., G.J.A., - Een kwart Eeuw in en met De Algemeene. Gedenkboek van de Algemeene Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 1906 - 1931.
229-233: SMIT, C.G.M. / HEUVEL,W.F., - Autonoom. Nederlandstalige literatuur op de Antillen.
217-354: SMIT JR., G.J.A., - Een kwart Eeuw in en met De Algemeene. Gedenkboek van de Algemeene Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 1906 - 1931.
231-533: SMIT, J., - Een Regentendagboek uit de achttiende eeuw. Tiende verzameling bijdragen Oudheidkundige Kring 'Die Goude
210-479: SMIT, SUSAN, - GisŤle. Een epische, op feiten gebaseerde roman over liefde, vriendschap, oorlog en zelfbeschikking. (over A.Roland Holst en GisŤle van Waterschoot)
220-229: SMIT, C., - Het akkoord van Linggadjati. Uit het dagboek van prof.dr.ir.W.Schermerhorn.
206-174: SMITH, J.J., - Geillustreerde Gids voor 's Lands Plantentuin te Buitenzorg.
232-279: SMITH, VINCENT A., - A history of fine art in India & Ceylon. Second edition revised by K.de B.Codrington.
204-559: SMITH, W., - Spectrum Vlaggenboek.
211-551: SMITH, CHRIS, - European Vision and the South Pacific.
214-413: SMITS, F., - Willem Elsschot. Zijn leven / zijn werk en zijn betekenis als prozaschrijver en dichter.
230-341: SMITS-VELDT, MIEKE, - Maria Tesselschade. Leven met talent en vriendschap.
224-439: SMITS-VELDT, M.. B., - Samuel Coster. Ethicus-didacticus. Een onderzoek naar dramatische opzet en morele instructie van Ithys, Polyxena en Iphigenia.
208-494: SMITSKAMP, R. (VOORWOORD), - Luchtmans & Brill. Driehonderd Jaar Uitgevers en Drukkers in Keiden 1683-1983. Tentoonstellingscatalogus.
228-176: SMULDERS, R.M., - Een stem uit het veld. Herinneringen van de ritmeester-adjudant van Generaal S.H.Spoor.
206-199: SMULDERS, R.M., - Een stem uit het veld. Herinneringen van de ritmeester-adjudant van Generaal S.H.Spoor.
216-480: SMULDERS, ALBERTINE, - Uit het BiŽnboec. Verzamelde exempelen.
225-471: SNAPPER, JOHAN P., - De wegen van Marga Minco.
220-445: SNAPPER, JOHAN P., - De wegen van Marga Minco.
224-339: SNEEP, J. E.A. (REDACTIE), - Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland.
222-578: SNELLEN, MAURITS, - De reis van de Stella Polare. Noordpooltocht van Z.K.H.Lodewij van Savoye, Hertog der Abruzzen. Uit het Italiaansch vertaald.
212-219: SNELLEN, AGATHA, - Timon's avontuurlijke vliegtochten. Een verhaal voor kinderen.
232-66: SNELLENBERG, J.P.VAN, - 100 Dagen avontuur.
229-417: SNOEK, K., - E.du Perron. Het leven van een smalle mens.
230-258: SNOEK, K., - De Indische jaren van E.du Perron.
220-162: SNOEK, K., - Manhafte heren en rijke erfdochters. Het voorgeslacht van E.du Perron op Java. M.m.v.T.Timmers. Met opdracht van de schrijver aan Max Nord.
227-244: SNOEK, K., - De Indische jaren van E.du Perron.
218-264: SNOEK, K., - De Indische jaren van E.du Perron.
230-60: SNOEP JR., J., - Storm uit het Zuiden. Historisch verhaal over de gebeurtenissen van 1830-1833.
228-140: SNOUCK HURGRONJE., C., - Het Gajoland en zijne bewoners. Uitgegeven op last van de regeering.
209-194: SNOUCK HURGRONJE., C., - Het Leidsche OriŽntalistencongres. Indrukken van een arabisch congreslid.
231-143: SNOUCK HURGRONJE., C., - Verspreide geschriften (Gesammelte Schriften) deel VI. Boekaankondigingen - verscheidenheden - registers- bibliographie.
231-481: SODDERLAND, J.W. (TEN GELEIDE), - Leeskabinet. Grepen uit de geschiedenis en de boekerij van het Rotterdamsch Leeskabinet 1859-1984.
224-204: SOEDJONO TIRTOKOESOEMO, R., - De Garebegs in het Sultanaat Jogjakarta. (religieuze feestdagen)
215-170: SOEKMONO, A.O., - Borobudur. Prayer in stone.
230-261: SOELASTRI, , - Saparmi. 'n Film uit Midden-Java.
232-171: SOERJOSOEPARTO, HARYO, - De grote reis van prins Soeparto. Java Nederland - 14 juni - 17 juli 1913. ingeleid door Madelon Djajadiningrat en Clara Brinkgreve.
210-269: SOEROTO, NOTO, - De geur van moeders haarwrong (gedichten).
210-268: SOEROTO, NOTO, - Bloeme-Ketenen.
231-253: SOEROTO, NOTO, - Fluisteringen van de avondwind.
203-264: SOEROTO, N., - Nieuwe Fluisteringen.
210-274: SOEROTO, NOTO, - Nieuwe Fluisteringen.
210-272: SOEROTO, NOTO, - Goden, Mensen en Dieren.
210-270: SOEROTO, NOTO (BEWERKT DOOR), - De leerschool van den papegaai en Toespraken in shanti Niketan. van Rabindranath Tagore.
225-167: SOEROTO, SITISOEMANDARI, - Kartini. Pionierster van de Indonesische onafhankelijkheid en vrouwenemancipatie. Vertaald en bewerkt door Cora Vreede- de Stuers.
224-270: SOEROTO, NOTO, - Lotos en Morgendauw.
224-268: SOEROTO, NOTO, - De geur van moeders haarwrong (gedichten).
224-269: SOEROTO, NOTO, - Goden, Mensen en Dieren.
224-271: SOEROTO, NOTO, - Melati Knoppen. Gedichten in proza.
210-171: SOEROTO, NOTO, - Das Javanische Volk und das Rassenproblem in Indonesien. Met opdracht van de schrijver
211-172: SOEROTO, SITISOEMANDARI, - Kartini. Pionierster van de Indonesische onafhankelijkheid en vrouwenemancipatie. Vertaald en bewerkt door Cora Vreede- de Stuers.
220-282: SOEROTO, NOTO, - De geur van moeders haarwrong (gedichten).
220-283: SOEROTO, NOTO, - Fluisteringen van de avondwind.
220-284: SOEROTO, NOTO, - Goden, Mensen en Dieren.
220-285: SOEROTO, NOTO, - Lotos en Morgendauw.
220-286: SOEROTO, NOTO, - Nieuwe Fluisteringen.
220-287: SOEROTO, NOTO, - Rabindranath Tagore's Opvoedingsidealen.
228-200: SOEST, J.VAN, - Arbeid op CuraÁao. Een historische verkenning van de CuraÁaose arbeidsmarkt.
231-199: SOEST, J.VAN, - Trustee of the Netherlands Antilles. A history of money, banking and the economy with special reference to the central Bank van de Nederlandse Antillen 1828 - 6 Februari - 1978.
222-201: SOEST, EMS I.H. VAN, - HarriŽt.
215-244: SOEST, EMS I.H. VAN, - Jonge zwervers.
230-205: SOEST, EMS I.H. VAN, - Alleen in het volle leven.
220-164: SOEST, EMS I.H. VAN, - De Hollandsche vrouw in IndiŽ.
232-205: SOEST, EMS I.H. VAN, - Op den achtergrond.
216-218: SOEST, J.VAN, - Trustee of the Netherlands Antilles. A history of money, banking and the economy with special reference to the central Bank van de Nederlandse Antillen 1828 - 6 Februari - 1978.
227-190: SOEST, EMS I.H. VAN, - Het berg-koninginnetje.
232-204: SOEST, EMS I.H. VAN, - De Pauw. Een verhaal van modern meisjesleven in IndiŽ.
231-254: SOEST, EMS I.H. VAN, - De hollandsche vrouw in IndiŽ.
221-206: SOEST, EMS I.H. VAN, - Ter ere van Holland.
225-252: SOEST, J.VAN, - Nagelaten Oost-Indische gedichtjes.
198-242: SOEST, EMS I.H. VAN, - De Hollandsche vrouw in IndiŽ.
198-198: SOEST, EMS I.H. VAN, - Een Wajang in Gods handen.
217-202: SOEST, EMS I.H. VAN, - 't Stuur in handen.
217-200: SOEST, EMS I.H. VAN, - Alleen in 't volle leven.
222-200: SOEST, EMS I.H. VAN, - Astrid.
228-141: SOEST, EMS I.H. VAN, - De Hollandsche vrouw in IndiŽ.
210-573: SOETEMAN, A., - 150 Jaar sociale zorg in Vlaardingen 1795-1945.
221-524: SOETEMAN, A., - 150 Jaar sociale zorg in Vlaardingen 1795-1945.
210-499: SOETENDORP, J., - Symboliek der Joodse religie. Beschrijving en verklaring der gebruiken in de het Joodse leven.
228-236: SOEWARNO- VAN DER KAADEN, J. C., - Nonna dokter.
220-288: SOEWARNO- VAN DER KAADEN, J. C., - De bonte slendang.
228-331: SOMERS, E., - Vrijgegeven door de Duitsche censuur. Fotograaf in dienst van de bezetter.
222-366: SOMERS, E., - Vrijgegeven door de Duitsche censuur. Fotograaf in dienst van de bezetter.
202-65: SOMMERFELT, A., - Lisbeth. Uit het Noors door M.J.Molanus-Stamperius.
232-67: SOMMERFELT, A., - 16 Jaar. Uit het Noorsch door Kari van Noord.
217-549: SON, C.VAN (MET INL.VAN), - Oisterwijk meer dan vennen.
226-111: SON, DOLLY VAN, - Van Pimpeltje Mees en Rikkie Roomsoes.
210-362: SON, C.VAN, - Vaderlandsche Historie. Plaatjes-Album van Kon.Brood- en Beschuitbakkerijen C.Ulrich & Zoon.
226-74: SON, L.D.A.P.VAN, - De stem in het bosch.
212-572: SONNEMANS, H. / VERWEIJ, W., - Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Uitgave t.g.v. 60-jarig bestaan.
219-565: SONNEVELD, JAC., - Vereniging 'Westland' 's-Gravezande vijf en zeventig jaar. 1889-1964.
226-359: SOPERS, P.J.V.M., - Schepen die verdwijnen. Bewerkt door H.C.A.van Kampen.
227-526: SOR…E, MARK / SNEPVANGERS, MARIJKE, - Ons Huis. 100 Jaar buurthuiswerk in Amsterdam.
222-450: S÷TEMANN, A., - De structuur van Max Havelaar. Bijdrage tot het onderzoek naar de interpretatie en de evaluatie van de roman. 2 delen.
224-489: S÷TEMANN, A., - Querido van 1915 tot 1990. Een uitgeverij.
231-113: SOTHEBY'S, , - The van Veen collection of children books and juvenalia. Part 1, 2 and 3. (complete set) Important catalogue of his famous collection. With ca. 1200 items.
226-543: SOUTENDAM, J., - Inventaris van Charters en Privilegien, berustende op het Archief der Gemeente Delft (1246-1599).
218-582: SPAAN, G.VAN, - Beschrijvinge der stad Rotterdam en eenige omliggende dorpen. Behelst Rotterdam's begin. Opkomst en uitlegging, alsmede de voornammste gebouwen en Kerken, Kloosters, Kapellen en andere Gestichten. Bewerkt door H.C.Hazewinkel.
218-583: SPAAN, G.VAN, - Beschryvinge der Stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen. Verdeeld in 3 boeken.
228-526: SPAANS, P., - De spreektaal van de Scheveningse kustbewoners. met CD-rom
194-569: SPAANS, JOKE, - Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620.
203-610: SPAANS, P., - De spreektaal van de Scheveningse kustbewoners. met CD-rom
229-498: SPAHR VAN DER HOEK, J.J. E.A., - Fryske plaknamen. Deel 10 . Publikaesje fan it toponymsk wurkforban fan de Fryske Akademy.
216-278: SPAKLER, J.C./ HEEMSKERK,J., - Letterkunde der Grieken en Romeinen.
201-289: SPAKLER, J.C./ HEEMSKERK,J., - Letterkunde der Grieken en Romeinen.
232-280: SPANJAARD, H., - Moderne Indonesische schilderkunst.
227-265: SPANJAARD, H., - Het ideaal van een moderne Indonesische schilderkunst. 1900-1995.
218-195: SPAT, C., - De Islam en zijn beteekenis voor Nederlandsch-IndiŽ. 3e druk bijgew. door H. J. Voskuil.
220-165: SPAT, C., - De Islam en zijn beteekenis voor Nederlandsch-IndiŽ. 3e druk bijgew. door H. J. Voskuil.
231-599: SPATE, O.H.K. / LEARMONTH, A.T.A., - India and Pakistan. A general and Regional Geography. With collaboration of A.M.Learmonth. third edition.
230-476: SPECHT, C., - De Ridder-matige Huysen en Gesighten in de Provincie van Utrecht. Getekent en in t Sicht Gebracht door C. Specht tot anno 1698. reprint.
223-169: SPEELMAN, C., - Journaal der reis van den gezant der O. I. Compag-nie Joan Cunaeus naar PerziŽ in 1651-1652. Uitg. door A. Hotz.
226-331: SPEER, A., - Inside the Third Reich. Memoirs. Translated from the German by R. and C. Winston.
221-430: SPELIERS, H. (SAMENGESTELD DOOR), - Album Stijn Streuvels.
229-433: SPELIERS, H., - Dag Streuvels. 'Ik ken den weg alleen
198-485: SPELIERS, H. (SAMENGESTELD DOOR), - Album Stijn Streuvels.
229-432: SPELIERS, H., - Als een oude Germaanse eik. Stijn Streuvels en Duitsland.
226-115: SPENCE, LEWIS, - De mythen van Mexico en Peru. Bewerkt door J.W.van Rooijen.
226-116: SPENCE, LEWIS, - The Myths of the North American Indians.
221-154: SPENCE, LEWIS, - Mythen en legenden van Egypte. Voor Nederland bewerkt door JW.van Rooijen.
214-556: SPEUR, N.J., - Speur-tocht door Alkmaar.
227-71: SPIERINGS, KEES, - Storm over Grand Cirque Octave Desmets.
209-87: SPIERINGS, KEES, - De Uruguees.
219-579: SPIERTZ, M.G., - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. Kerkelijke, politieke en sociale verhoudingen, 1775-1801.
214-334: SPIES, M., - Bij Noorden Om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
231-557: SPIES, WERNER, - Fernando Botero. Paintings and Draqwings. With six short stories by de artist.
209-376: SPIES, M., - Bij Noorden Om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
227-586: SPIJK, PIET, - De Bergense school en Piet Boendermaker kunstverzamelaar in Amsterdam en Bergen.
228-530: SPIJK, PIET, - De Bergense school en Piet Boendermaker kunstverzamelaar in Amsterdam en Bergen.
210-600: SPILMAN, H., - Afbeeldingen van kerken, kasteelen en andere gebouwen in Oostelijk Noodbrabant. Met aanteekeningen van A.F.O.van Sassen van Ysselt.
217-406: SPIN, JACOB, - Scheepsportretten. Met inleiding van C.J.W.van Waning.
224-437: SPOOR, R. (SAMENGESTELD EN INGELEID), - Alexander Cohen. Uiterst links. Journalistiek werk 1887-1896.
211-509: SPOOR, C., - Kroniek van Nootdorp.
216-419: SPOOR, R. (SAMENGESTELD EN INGELEID), - Alexander Cohen. Uiterst LINKS. Journalistiek werk 1887-1896.
218-564: SPOOR, C., - Kroniek van Nootdorp.
200-593: SPOOR, C., - Kroniek van Nootdorp.
223-420: SPOOR, CORINE, - Jacob IsraŽl de Haan was een man van vrede. Artikel in Het Oog in 't Zeil.
214-388: SPOOR, RONALD (BEZORGD DOOR), - Alexander Cohen. Brieven 1888-1961.
226-195: SPRANG, A.VAN, - Wij werden geroepen. De geschiedenis van de 7 December Divisie, met zweten en zwoegen geschreven door twintigduizend Nederlandse mannen, in inkt geboekstaafd.
227-225: SPRANG, A.VAN, - Laatste acte. Een cocktail van soldatenleven en politiek in IndonesiŽ.
229-215: SPRANG, A.VAN, - Laatste acte. Een cocktail van soldatenleven en politiek in IndonesiŽ.
215-495: SPRINGER, F., - Teheran, een zwanezang.
220-472: SPRINGER, F., - Quissama. Een relaas.
220-473: SPRINGER, F., - Weemoed en verlangen. Bougainville / Quissama / Bandoeng-Bandung.
215-213: SPRUIT, R., - Het land van de Sultans. Maleisie en het kolonialisme.
215-178: SPRUIT, R., - J. P. Coen. Dagen en daden in dienst van de VOC.
189-296: SPRUIT, R., - Indonesische impressies. Oosterse thema's in de Westerse schilderkunst. (tekst in nederlands en engels)
227-336: SPRUIT, RUUD, - Betreden op eigen risico. Over Bokkenrijders, zwavelbollen en giftige pijlen.
203-187: SPRUIT, R., - Het land van de Sultans. Maleisie en het kolonialisme.
219-273: SPRUIT, R., - Indonesische impressies. Oosterse thema's in de Westerse schilder-kunst. (tekst in nederlands en engels)
224-287: SPRUIT, R., - Indonesische impressies. Oosterse thema's in de Westerse schilder-kunst. (tekst in nederlands en engels)
201-212: SPRUIT, R., - Zout en slaven. De geschiedenis van de Westindische Compagnie.
218-200: SPRUIT, R., - J.P.Coen. Dagen en daden in dienst van de V. O. C.
190-185: SPRUIT, R., - Het land van de Sultans. Maleisie en het kolonialisme.
213-647: SPRUIT, J. E., - Rechtsgeleerde muurbloempjes uit de 17e eeuw. Curieus verglaasde wandtegels met teferelen uit de Pandecten. / Le droit romain, sujet dķne dťcoration murale du 17e siŤcle. Carreaux ťmaillťs illustrant les Pandectes de Justinien.
232-571: SPRUIT, J.E., - Van vedelaars, trommers en pijpers.
227-122: SPRUIT, R., - J.P.Coen. Dagen en daden in dienst van de V. O. C.
227-266: SPRUIT, R., - Indonesische impressies. Oosterse thema's in de Westerse schilder-kunst. (tekst in nederlands en engels)
232-281: SPRUIT, R., - Artists on Bali. W. O. J. Nieuwenkamp - R. Bonnet - W. Spies - W. Hofker - A. J. le Mayeur - A. Smit.
211-130: SPYRI, JOHANNA, - Cornelli. Een verhaal voor kinderen en voor hen, die van kinderen houden.
197-127: ST.JOHN, JUDITH (PREPARED), - The Osborne Collection of Early Children's books 1566-1910. With an introduction by Edgar Osborne. 2 parts in slipcase. Reprint of the 1958 edition.
221-155: STAAL, L. D., - Verhalen en Legenden van Israel.
212-527: STAAL-BOON, N. MET VOORW.VAN, - Op weg. 100 Jaar Hervormde Kerk Assendelft. 1884-1994.
226-117: STAAL, L. D., - Verhalen en Legenden van Israel.
226-304: STAALMAN, A.P., - Zijn de gebroeders Hogerhuis werkelijk onschuldig veroordeeld?
215-679: STAFLEU, DICK, - En toch beweegt zij. Geschiedenis van de natuurkunde van Pythagoras tot Newton.
227-72: STAMPERIUS, J., - Het veerhuis aan de Oosterschelde.
229-112: STAMPERIUS, J., - Frans Naerebout. Met achterin muziekstukje: Frans Naerebout door W.Meerwaldt, op muziek gebracht door W.H.de Groot.
210-112: STAMPERIUS, J., - De Sasmeester en zijn pleegzoon. Een vertelling.
215-66: STAMPERIUS, J., - De ezeljongen van Arco.
223-70: STAMPERIUS, J., - Tusschen de roode en zwarte tonnen.
232-70: STAMPERIUS, J., - Het veerhuis aan de Oosterschelde. Een verhaal voor de jeugd.
194-82: STAMPERIUS, J., - De ezeljongen van Arco.
232-68: STAMPERIUS, J., - De ezel van den bakker.
232-69: STAMPERIUS, J., - Drie jongens op een schip.
226-76: STAMPERIUS, J., - De ezeljongen van Arco.
223-601: STAPE, JOHN, - De vele levens van Joseph Conrad. Een biografie. Vertaald door Maaike Bijnsdorp en Lucie Schaap.
220-166: STAPEL, F.W., - Het Bongaais verdrag.
198-185: STAPEL, F.W., - De Oostindische Compagnie en AustraliŽ.
195-195: STAPEL, F.W. (ONDER LEIDING VAN), - Geschiedenis van Nederlands IndiŽ. 5 delen.
232-172: STAPEL, F.W., - Geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ. 2e herziene en bijgewerkte uitgave.
201-162: STAPEL, F.W. (ONDER LEIDING VAN), - Geschiedenis van Nederlands IndiŽ. 5 delen.
219-168: STAPEL, F.W., - De Oost-Indische Compagnie en AustraliŽ.
232-162: STAPELKAMP, HERMAN (BEZORGD EN INGELEID), - Oorlog in Atjeh. Het journaal van luitenant- ter- zee Henricus Nijgh, 1873-1874.
231-362: STAPELKAMP, HERM., - Gerhardus Fabius (1806-1888). Een leven voor de Marine.
232-226: STAR, C.VAN DER, - Ontsnapping van Java. Een leven in beeld.
201-229: STAUGAARD, WALTER, - Tjiktjak und andere Erzšhlungen aus Java.
225-204: STAVAST, W. / KOK, G., - Ons eigen boek. Eerste deeltje. 4 druk door L.J. D'Haens en H.Chr.Meyer.
228-156: STAVAST, W. / KOK, G., - Ons eigen boek. Vierde deeltje. 2e druk herzien door L.J. D'Haens en H.Chr.Meyer. Herzien door L.J.d'Haens en H.Chr. Meyer.
227-191: STAVAST, W. / KOK, G., - Koos en Kees. Leesboekje voor het aanvankelijk onderwijs. Eerste deeltje.
222-202: STAVAST, W. / KOK, G., - Soen en Sen. Een serie leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs op Hollands-Chinese scholen. Deel IV.
225-610: STEAD, ALFRED (UITGEGEVEN DOOR), - Japan door Japanners. Een overzicht door zijn hoogste autoriteiten.
215-134: STEBBING, GRACE, - Zoo'n lastige jongen ! Vrij naar het engelsch door Cora.
227-506: STEEGE, J.TER, - De kerke tot Oosterveen. Geschiedenis van de Hervormde gemeente Nieuwleusen.
190-305: STEELE, RICHARD, - De Spectator of verrezenen Socrates. Nieuwe druk (=2e druk) Uit het Engelsch vertaald door A.G.L.R.G. Deel I t/m 4.
228-436: STEEN, E. VAN DER, - Cadans. Gedichten
217-372: STEENMEIJER, A.G., - Weerklank van Anne Frank. Met flink aantal krantenartikelen bijgevoegd.
232-173: STEIJLEN, FRIDUS, - Memories of 'The East'. Abstracts of the Dutch interviews about the Netherlands Est Indies, Indonesia and New Guinea (1930-1962) in the Oral History Project Collection.
224-550: STEIJN, G.VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Gedenkboek (K.M.A.) 1828 - 24 November - 1903.
229-191: STEIJN PARV…, D.C., - De toekomstige wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Nederlandsch-Indiť, ingevolge artikel 60 van de grondwet, beschouwd in verband tot hetgeen daaromtrent thans in verordend in onze en in eenige vreemde koloniŽn.
226-318: STEIN, HARRY, - Konzentrationslager Buchenwald 1937-1945. Begleitband zur stšndigen historischen Ausstellung.
218-616: STEINBERG, I., - Maria Spiridonowa. In strijd met Tsaar en Sowjet. Vertaald en bewerkt door Titia Jelgersma.
196-614: STEINBERG, I., - Maria Spiridonowa. In strijd met Tsaar en Sowjet. Vertaald en bewerkt door Titia Jelgersma.
192-278: STEINHART, W.L., - Niassche Teksten I en II + III - XXVI. Met Nederlandse vertaling en aantekeningen. 2 delen.
208-278: STEINHART, W.L., - Niassche Teksten I en II + III - XXVI. Met Nederlandse vertaling en aantekeningen. 2 delen.
192-444: STEINMETZ, F. (BEWERKT DOOR), - Wij brasten vol en stuurden West. De Geheime Missie van Zr.Ms. Lynx. Brieven van een adelborst 1822-1824.
231-373: STEINMETZ, F. (BEWERKT DOOR), - Wij brasten vol en stuurden West. De Geheime Missie van Zr.Ms. Lynx. Brieven van een adelborst 1822-1824.
198-382: STEINMETZ, F. (BEWERKT DOOR), - Wij brasten vol en stuurden West. De Geheime Missie van Zr.Ms. Lynx. Brieven van een adelborst 1822-1824.
226-305: STEINMETZ, R., - Englands Anteil an der Trennung der Niederlande 1830. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Belgischen Staates.
220-505: STELLINGWERFF, J. TEN GELEIDE VAN, - Een Vrije Universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der Vrije Universiteit.
219-602: STELLWEG, CRI, - Twee vrouwen over katten. Cri Stellweg verhalen, Henriette Ronner schilderijen.
230-499: STEMERDINK, BR., - Jonkers. 170 jaar Koninklijke Militaire Academie.
224-490: STEMPELS, A. (MET INL.VAN), - Kijk in een jarige krant. N.R.C. 125.
232-609: STENDHAL (= MARIE-HENRI BEYLE), , - Het rood en het zwart. Kroniek van 1830. Vertaling en nawoord van Hans van Pinxteren.
228-75: STER, JAC. VAN DER, - Bonte kralen. Versjes van Jac. van der Ster met plaatjes van Piet Worm.
209-519: STERCK, J.F.M., - De Heilige stede in de geschiedenis van Amster-dam.
220-555: STERENBORG, T., - De restauratie van de Sint-Janskerk te Gouda, 1964-1980.
232-71: STEUBEN, FRITZ (= ERHARDT WITTEK), - De vliegende pijl. Een verhaal uit het leven van Tecumseh.
231-56: STEUNENBERG, D.J., - De smokkelaars van Oldenenk.
230-342: STEUR, A. G. VAN DER, - Johan van Duvenvoirde en Woude,1547-1610, Heer van Warmond en Admiraal van Holland.
219-551: STEUR, J.A.C.VAN DER, - Oude Gebouwen in Haarlem.
210-576: STEUR, A.G.VAN DER / ZON, J.H.M. VAN DER, - Kadastrale Atlas Zuid Holland 1932. deel 2: Warmond.
216-596: STEVENS, MARYANNE / HOOZEE, ROBERT, - Impressionisme en symbolisme. De Belgische avant-garde 1880-1900.
204-195: STIBBE, D. G., - Neerlands IndiŽ. Land en Volk. Geschiedenis en Bestuur. Bedrijf en Samenleving. 2 delen. 4e geheel herziene druk. Met voorwoord van H.Colijn.
213-232: STIKKER, D.U., - Jhr.Mr.Dr. A.W.L.Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Bijdragen tot een levensschets.
231-345: STILTING, A.J., - Geschiedenis van de 'Spoorweg-stakingen' en de totstandkoming der 'Spoorwegwetten' in Nederland 1903.
220-565: STOCKMAN, P. / EVERAERS, P., - Versterckt Zeeland'. 2e herziene uitgave.
217-259: STOEL, EVELINE, - Asta's ogen. De levenskracht van een Indische familie.
196-107: STOEP, D.VAN DER / VISSER A.DE (REDACTIE), - Het boek voor Sinterklaas. Bevattende klassieke en moderne verhalen en verzen alsmede raadgevingen, recepten, wijzen, leisen en al hetgeen men voor een richtige sinterklaasviering dient te weten....
221-616: STOFFERS, MANUEL, - De middeleeuwse ideeŽnwereld 1000-1300.
220-566: STOFKOPER, L. A., - Op en om de Noord-Zee Boulevard. Schetsen van den Waterkant.
212-405: STOKRAM, A., - Korte beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem. In 1663 door Andries Stokram beschreven. Opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door V.Roeper en L.Schaling.
205-638: STOKROOS, M., - 'In 't nokkend wee der ziele welt een traan'. Oude graftekens op de Nieuwe Oosterbegraafplaats.
214-600: STOKVIS, J.E.-, - Cobra. An International Movement in Art after teh Second World War.
211-453: STOKVIS, P. E.A., - Veranderende levens. Nederlandse families na 1850. (over families: Noorlander / Frieswijk / Erasmus / Toorop / de Vos van Steenwijk / Habiboe.
220-417: STOKVIS, B. J., - Lodewijk van Deyssel. Een samenvattende studie.
221-617: STOL, G., - Zwangerschap en geboorte bij de BabyloniŽrs en in de bijbel. Medede-lingen en Verhandelinge 'Ex Oriente Lux
231-178: STOLK, T. / PAUL,P.S. (MET VOORWOORD VAN), - Hoe het ons verging... op Zuidwest Celebes en omliggende eilanden. (gebundelde herinneringen van velen, uit de kampen aldaar)
230-536: STOLWIJK, CHR. / HEUGTEN, R., - Theo van Gogh 1857-1891. Kunsthandelaar, verzamelaar en broer van Vincent. Met een bijdrage van Sj.van Heugten.
193-612: STOLWIJK, CHR. / HEUGTEN, R., - Theo van Gogh 1857-1891. Kunsthandelaar, verzamelaar en broer van Vincent. Met een bijdrage van Sj.van Heugten.
229-92: STOOP-SNOUCK HURGRONJE, J., - Smokkelwaar.
198-312: STOPPELAAR, J. H. DE, - Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens de Tachtigjarigen Oorlog.
208-495: STORM VAN LEEUWEN, J., - Vorstelijke boekbanden uit de Koninklijke Bibliotheek. Een Tentoonstelling van gesigneerde 19e eeuwse banden, voor het merendeel geschonken door de de Nederlandse Koningen.
207-525: STORM VAN LEEUWEN, J., - De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
209-606: STOTT, ANNETTE, - Hollandgekte. De onbekende Nederlandse periode in de Amerikaanse kunst en cultuur.
230-225: STOUW-LENGKEEK, ELISE G.VAN DER, - De hel van Tjideng. Herinneringen van Bep Groen, ex-gevangene Jappenkamp, oktober '42-december '45.
208-390: STRAATEN, E.VAN, - Koud tot op het bot. De verbeelding van de winter in de zestiende en zeventiende eeuw in de Nederlanden.
192-154: STRAATEN, H. S. VAN DER, - Brazil A Desteny. Dutch contacts through the ages.
232-520: STRAATEN, E. VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Theo van Doesburg 1883-1931. met inleiding van W.van Moorsel en J.Leering.
230-62: STRANG, HERBERT (=G.H.ELY EN CH.J.L'ESTRAMGE), - De Heerscher der zeeŽn. Naar het Engelsch.
215-69: STRANG, HERBERT (=G.H.ELY EN CH.J.L'ESTRAMGE), - De Heerscher der zeeŽn. Naar het Engelsch.
224-454: STRATEN, HANS VAN, - Hermans. Zijn tijd, zijn werk, zijn leven.
231-571: STRATEN, HANS VAN, - Hendrik Nicolaas Werkman. De drukker van het paradijs.
215-651: STRATEN, HANS VAN, - Hendrik Nicolaas Werkman. De drukker van het paradijs.
231-460: STRATEN, HANS VAN, - De omgevallen boekenkast.
220-475: STRATENUS, LOUISE, - Stormen. Roman.
226-531: STRATINGH, G.A. / VENEMA, C.A., - De Dollard of Geschied,- Aardrijks- en Natuur-kundige beschrijving van dezen Boezem der Eems. Reprint van de uitgave van 1855.
228-35: STRETTON, HESBA, - Jessica's eerste gebed.
224-468: STREUVELS, ST. (BEWERKT DOOR), - Een vroolijke knaap. Uit het Noorsch naar BjŲrnstjerne BjŲrnson. Derde herziene uitgaaf.
229-428: STREUVELS, ST. (BEWERKT DOOR), - Een vroolijke knaap. Uit het Noorsch naar BjŲrnstjerne BjŲrnson. Derde herziene uitgaaf.
224-469: STREUVELS, ST., - Het glorierijke licht. Nummer 171 van 300 ex. Op Engelsch papier.
229-425: STREUVELS, ST., - De vlaschaard.
229-429: STREUVELS, ST., - Land en leven in Vlaanderen.
229-431: STREUVELS, ST., - Open lucht.
221-426: STREUVELS, ST., - In levende lijve.
221-427: STREUVELS, ST., - Ingooigem.
221-428: STREUVELS, ST., - Uit lust-met-de-penne.. Niet gebundelde opstellen, open brieven, boekbesprekeingen, huldegroeten, enz. Verzameld en ingeleid door Luc Schepens.
228-437: STREUVELS, ST. (BEWERKT DOOR), - De boomen.
228-438: STREUVELS, ST., - Een beroerde maandag.
215-496: STREUVELS, ST., - Open lucht.
221-424: STREUVELS, ST., - Bloemlezing uit de werken van Stijn Streuvels.
221-425: STREUVELS, ST., - Drie Russische novellen. Michail Prischwin / S.Sergejew-Zenskij / Maxim Gorkij.
230-119: STREUVELS, ST., - Prutske's vertelselboek.
196-419: STREUVELS, ST., - De maanden.
229-427: STREUVELS, ST. (BEWERKT DOOR), - Doodendans.
220-477: STREUVELS, ST. (BEWERKT DOOR), - Waarom ik Vlaanderen liefheb. Door G.Blachon.
229-430: STREUVELS, ST., - Open lucht.
223-425: STRIEN, T.VAN / LEER,K.VAN DER, - Hofwijck. Het gedicht en de buitenplaats van Constantijn Huygens.
226-306: STRIEN, K.VAN, - De ontdekking van de Nederlanden. Britse en Franse reizigers in Holland en Vlaanderen, 1750-1795.
232-610: STRINDBERG, AUGUST, - Eenzaam. Vertaald door Cora Polet.
207-193: STROOMBERG, J. (PREFACE), - Handbook of the Netherlands East-Indies. 1930.
208-549: STRUICK, J.E.A.L., - Utrecht door de eeuwen heen.
218-523: STRUICK, J.E.A.L., - Utrecht door de eeuwen heen.
209-505: STRUICK, J.E.A.L., - Gelre en Habsburg 1492-1528.
211-558: STRUIK, ANTON, - Een Nederlander in SiberiŽ. Brieven van Anton Struik. Met inleiding van Dirk Struik.
216-385: STRUYKER BOUDIER, H., - Speurtocht naar een onbekende. Anna Blaman en haar eenzaam avontuur.
232-72: STUART, ESM…, - Een Vroolijk drietal.
208-103: STUART, , - Een Vroolijk drietal.
232-73: STUART, ESM…, - Robbedoes. Naar het engels door Claudine Bienfait.
190-372: STUIJVENBERG, J.H.VAN (ONDER RED.VAN), - De economische geschiedenis van Nederland. Uitgegeven bij het 200-jarig bestaan van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel.
196-424: STUIVELING, G. O.R.V., - Willens en wetens. 12 Essays.
216-445: STUIVELING, G. O.R.V., - Acht over Gorter. Een reeks beschouwingen en politiek.
215-644: STULDREHER-NIENHUIS, J., - Verborgen Paradijzen. Reproducties uit de werken van Maria Sibylla Merian. (1647-1717) Met een biografische inleiding.
227-582: STULDREHER-NIENHUIS, J., - Verborgen Paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sibylla Merian, 1647-1717.
228-177: STULEMEYER, J.E. (BIJEENGEBRACHT), - Kamptoestanden in Nederlands Oost-IndiŽ en Suriname 1940-1946. Getuigenissen en commentaren. Een doorgaans onbekende historie die toch ons allen aangaat.
229-104: STULTIENS, TOOS, - Feodora.
195-284: STUTTERHEIM, W. F., - De oudheden-collectie van Z.H.Mangkoenagoro VII te Soerakarta. Uitgave van het tijdschrift Djawa.
220-168: STUTTERHEIM, W. F., - Indische Cultuurgeschiedenis. 3 delen. I: De Hindu's / II: Het hinduÔsme in den Archipel / III: De Islam en zijn komst in den Archipel.
225-183: STUTTERHEIM, W. F., - Cultuurgeschiedenis van Java in beeld.
232-74: STUVEL, G., - De kist met de koperen spijkers.
209-221: SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN, L. VAN, - Djaidin.
220-169: SUCHTELEN, B.C.C.M.M.VAN, - Neerlands nieuwe Eereschuld aan IndiŽ.
226-183: SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN, L. VAN, - Djaidin.
220-635: SUGIMOTO, E., - De levensroman van een Japansche prinses. Vertaald door J.E.Kuiper.
220-607: SULLIVAN, M., - Ontmoetingen van Oosterse en Westerse kunst van de zestiende eeuw tot heden.
219-629: SUPERVIELLE, JULES, - De os en de ezel van den Heiligen stal. Uit het fransch vertaald door M.Roelants. Oplage 500 exemplaren maar deze niet genummerd.
225-271: SURYADINATA, LEO, - The Chinese minority in Indonesia. 7 papers.
221-81: SUTORIUS, ANNA, - Bummie's lief en leed.
200-120: SUTORIUS, ANNA, - Vlindertjes.
231-57: SUTORIUS, ANNA, - Bummie's lief en leed.
231-58: SUTORIUS, ANNA, - Het boek van kleine Eric. Een groot verhaal voor kleine kleuters,
231-59: SUTORIUS, ANNA, - Lief en leed in een groot gezin.
231-97: SUTORIUS, ANNA, - Kleuterboekjes. Versjes.
229-105: SUTORIUS, ANNA, - Een Muizenbruiloft. Versjes.
211-119: SUTORIUS, ANNA, - Vlindertjes.
231-586: SVEVO, ITALO, - Autobiografisch profiel. Vertaald, bezorgd en van nawoord voorzien door Yolanda Bloemen.
226-154: SWANENBURG, B.D., - Iwan de verschrikkelijke. Leven en werken van Dr.P.V.van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden schiep. Met enkele bijgevoegde artikelen.
213-225: SWANENBURG, B.D., - Iwan de verschrikkelijke. Leven en werken van Dr.P.V.van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden schiep.
193-187: SWANENBURG, B.D., - Iwan de verschrikkelijke. Leven en werken van Dr.P.V.van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden schiep.
231-145: SWANENBURG, B.D., - Iwan de verschrikkelijke. Leven en werken van Dr.P.V.van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden schiep.
220-308: SWART, N.L. / RUTGERS, A.A.L., - Handboek voor de rubbercultuur in Nederlandsch-IndiŽ.
210-482: SWARTH, H., - Morgenrood.
214-458: SWARTH, H., - Morgenrood.
221-431: SWARTH, H., - Eenzamen.
219-444: SWARTH, H., - Morgenrood.
223-448: SWARTH, H. (H.LAPIDOTH-SWARTH), - Nieuwe verzen. (Uit: Stille dalen, Najaarsstem-men, Octoberloover, Van Avond en Schemering (Nieuwe Gedichten)
214-252: SWELLENGREBEL, J. L., - Kerk en tempel op Bali.
214-180: SWELLENGREBEL, J. L., - Een vorstenwijding op Bali. Naar materiaal verzameld door H.J.E.F.Schwartz.
223-153: SWELLENGREBEL, J. L., - Een vorstenwijding op Bali. Naar materiaal verzameld door H.J.E.F.Schwartz.
201-272: SWELLENGREBEL, J. L., - Kerk en tempel op Bali.
227-338: SWIERSTRA, N.TJ., - De geschiedenis van het Nederlandsche volk in verband met de geschiedenis der menschheid.
224-208: SWIETEN, J.VAN, - De Luitenant-Generaal J.van Swieten contra den Luitenant-Generaal G.M.Verspyck.
214-102: SWIFT, JONATHAN, - Gulliver's Reizen naar verschillende verre landen. Nederlandse bewerking van G.Blom.
196-87: SWIFT, JONATHAN, - Gulliver's Reizen. Vertaald en bewerkt door D. en G.Betlem.
210-68: SWIFT, JONATHAN, - Gulliver's Reizen naar verschillende verre landen. Nederlandse bewerking van G.Blom.
226-89: SWIFT, JONATHAN, - Gulliver's Reizen naar verschillende verre landen. Nederlandse bewerking van G.Blom.
232-380: SWIJTINK, A., - In de pas. Sport en lichamelijke opvoeding in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
220-575: SWITZAR, S., - With Bauer in the East.
227-492: SYBESMA, SYBE / GENT, JACQUES VAN, - Kw‚nskiis / Kwansuis. Kwatrinen / Kwatrijnen.
230-465: SYME, D.B. / FRENKEL KANTER, C., - 100 Essential books for jewish readers.
223-518: SYTOVA, ALLA (INTRODUCTION), - The Lubok. Russian Folk Pictures. 17th to 19th Century.
230-264: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Rubber.
230-263: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Doekoen.
203-267: SZEKELY-LULOFS, M.H., - De hongertocht. Ingeleid en toegelicht door Cock van den Wijngaard.
223-249: SZEKELY-LULOFS, M.H., - De andere wereld.
223-250: SZEKELY-LULOFS, M.H., - De Hongertocht.
223-251: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Hungerpatrouille. Roman aus Niederlšndisch-Indien.
225-601: SZUMA CHIEN, , - Selections from records of the historian.
226-551: TAAL, J., - De Goudse kloosters in de middeleeuwen.
230-477: TAETS VAN AMERONGEN, M.J.L. BARON, - Hooge en Vrije Heerlijkheid van Rens-woude en Emminckhuysen. (met achterin een stamboom)
216-609: TAKAGI, SHUNSUKE, - Report of the research of Japanee archives in the European countries.
228-290: TAMSE, C.A. (O.R.V.), - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.
219-314: TAMSE, C.A. (O.R.V.), - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.
212-338: TAMSE, C.A., - Koningin Sophie, 1818-1877. Jeugdherinneringen in Biedermeierstijl van een Nederlandse vorstin uit Wurtemberg.
204-329: TAMSE, C.A., - Koningin Sophie, 1818-1877. Jeugdherinneringen in Biedermeierstijl van een Nederlandse vorstin uit Wurtemberg.
228-288: TAMSE, C.A., - Koningin Sophie, 1818-1877. Jeugdherinneringen in Biedermeierstijl van een Nederlandse vorstin uit Wurtemberg.
195-376: TAMSE, C.A. (O.R.V.), - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.
215-678: TAN, S.C.A., - Schaatsen.
227-513: TANGELDER, F.B.M., - Muntheer en muntmeester. Een studie over het Berghse muntprivilege in de tweede helft der zestiende eeuw.
200-121: TANTE RIEK (= D.C.QUANJER), , - Zonneschijntje.
220-171: TAS, S., - De onderontwikkelde vrijheid. IndonesiŽ toen en nu.
231-146: TASELAAR, ARJEN, - De Nederlandse koloniale lobby. Ondernemers en de Indische politiek 1914-1940.
226-309: TAVERNE, ED, - In 't land van belofte: in de nieue stadt. Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek 1580-1680.
221-181: TAYLOR, JEAN GELMAN, - Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in AziŽ.
232-175: TAYLOR, JEAN GELMAN, - Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in AziŽ.
231-267: TAYLOR, PAUL MICHAEL, - Fragile Traditions. Indonesian Art in Jeopardy.
226-597: TAYMAN, JOHN, - De kolonie. Het aangrijpende waargebeurde verhaal van de bannelingen op Molokai en Pater Damiaan.
215-149: TEENSTRA, M. D., - De Kinderwereld. Ernst en Luim. Reprint van de uitgave van 1853.
223-253: TEEUW, A., - Pramoedya Ananta Toer. De verbeelding van IndonesiŽ.
213-620: TEEUWEN, TJEU, - Ad Snijders. (m.m.v. Francis Bach Kolling)
202-622: TEGENBOSCH, L., - Kees Verwey. (tentoonstellingscatalogus)
218-584: TEICHINE STAKENBURG, A.J., - Zakkendragers van Rotterdam. Bijgevoegd: Extract uit de Generale Keure en Ordonnantie der stad Rotterdam houdende Lyste Van de Arbeidloonen de Zakkedragers. (reprint)
197-481: TEIRLINCK, HERMAN / WOESTIJNE, KAREL VAN DE, - De leemen torens. 2 delen.
213-596: TEITLER, G., - Tussen crisis en oorlog. Maatschappij en krijgsmacht in de jaren '30.
228-178: TEITLER, G., - De val van Nederlands-IndiŽ.
224-571: TEITLER, G., - Tussen crisis en oorlog. Maatschappij en krijgsmacht in de jaren '30.
212-573: TEITLER, G. / KLINKERT, W. (ONDER RED.VAN), - Kopstukken uit de krijgsmacht. Nederlandse vlag- en opperofficieren 1815-1955.
222-135: TELDERS, J.M., - Uit en over FrŲbel. Woord vooraf van E.Boonebakker.
212-154: TELDERS, J.M., - Uit en over FrŲbel. Woord vooraf van E.Boonebakker.
227-493: TELTING, A., - Het oud-Friesche Stadrecht. Eene schets.
225-583: TELUSHKIN, DVORAH, - Master of dreams. A memoir of Issac Bashevis Singer.
231-570: TEMPEL, BENNO (REDACTIE), - Schilders van Parijs 1870 1940. De verzameling van Oscar Ghez. Tentoonstelling Kunsthal Rotterdam.
224-597: TEMPEL, BENNO (REDACTIE), - Schilders van Parijs 1870 1940. De verzameling van Oscar Ghez. Tentoonstelling Kunsthal Rotterdam.
221-433: TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB, - Alle Werken. Waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.J.Oversteegen. (Tengnagel 1613-1652)
232-491: TENNENBAUM, SILVIA, - De Wertheims. Twee oorlogen, ťťn familiegeschiedenis.
228-435: TERBORGH, F.C., - Slauerhoff, Herinneringen en brieven en Het laatste afscheid.
223-445: TERBORGH, F.C., - Slauerhoff herinneringen en brieven.
221-436: TERBORGH, F.C., - Het gezicht van PeŮafiel.
221-434: TERBORGH, F.C., - De condottiere en andere verhalen.
221-435: TERBORGH, F.C., - De turkenoorlog. (Verzameld Werk deel III)
221-437: TERBORGH, F.C., - Odysseus' laatste tocht.
221-438: TERGAST, NES, - Deliria.
212-342: TERLOUW, TH. J. A., - De opkomst van het heilgymnastisch beroep in Nederland in de 19de eeuw. Over zeldzame amfibieŽn in een kikkerland.
196-330: TERLOUW, TH. J. A., - De opkomst van het heilgymnastisch beroep in Nederland in de 19de eeuw. Over zeldzame amfibieŽn in een kikkerland.
223-525: TERMEER, H., - Nijmegen frontstad september 1944 - mei 1945. Politiek en vakbeweging.
216-260: TERMORSHUIZEN, G. (ONDER RED.VAN), - Rondom Daum.
225-237: TERMORSHUIZEN, G., - P.A.Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe.
220-173: TERMORSHUIZEN, G., - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905. m.m.v. Anneke Scholte. Met opdracht van de schrijver.
205-219: TERMORSHUIZEN, G. (ONDER RED.VAN), - Rondom Daum. Met opdracht van de schrijver.
208-203: TERMORSHUIZEN, G., - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905. m.m.v. Anneke Scholte. Met opdracht van de schrijver.
215-289: TERMORSHUIZEN, G., - P.A.Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe.
198-164: TERPSTRA, H., - De Nederlanders in Voor-IndiŽ.
232-176: TERPSTRA, H., - Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie.
231-148: TERPSTRA, H., - Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie.
232-515: TERRASSE, MICHEL, - Bonnard at le Cannet. Preface by Jean Leymarie. Translated by Sebastian Wormell.
211-427: TERSTEEG, J., - Mensen en boeken. Herinneringen van een lezer.
232-282: TERWEN-DE LOOS, J., - Het Nederlands Koloniale meubel. Studie over meubels in de voormalige Nederlandse koloniŽn IndonesiŽ en Sri Lanka.
230-469: TERWEN, J.L., - Het Koningrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten en beschreven. Herdruk van de uitgave van 1858.
218-585: TERWEN, J.L., - Rotterdam voorgesteld in eene reeks van naar de natuur getekende schilderachtige gezigten en beschreven. reprint naar de uitgave van 1858.
230-63: TERWINDE, PAM (= MINNIE DE WINTER), - Luuk's laatste schooljaar.
193-509: TESNI»RE, MARIE-H…L»NE (EDITED BY), - Creating French Culture.Treasures from the BibliothŤque nationale de France.
220-108: TETZNER, LISA, - Sprookjesboek. Vertaald en bewerkt door Marie W.Vos en Aar van de Werfhorst. 2 delen.
216-102: TETZNER, LISA, - Sprookjesboek. Vertaald en bewerkt door Marie W.Vos en Aar van de Werfhorst. 2 delen.
224-572: TEUPKENS, J.F., - Kleeding en wapenrusting van de Koninklijke Nederlandsche Troepen. Facsimile-uitgave van het in 1823 verschenen boek met inleiding van H.L.Zwitzer.
196-224: TEWES, C., - In naam der koningin. Geschreven voor televisie-film, gebaseerd op ' De hongertocht' van M.H.Szekely-Lulofs.
219-303: TEX, J. DEN, - Oldenbarnevelt. 5 delen. (deel I in het engels) I: 1547-1606. II: Oorlog 1588-1609. III:Bestand. IV: Documentatie. V: Stambomen, kaarten en register.
221-328: TEX, J. DEN, - Onder vreemde heren. De Republiek der Nederlanden 1672-1674.
232-343: THEISSING, EUGENIA E.A.J.M., - Over Klopjes en Kwezels.
232-577: THESIGER, WILFRED, - De Moeras-Arabieren.
225-326: THEUNISSEN, H. E.A., - Topkapi & Turkomania. Turks-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
199-523: THEUNISSEN, B. E.A., - Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum, 1750-1837. (Hij was de drijvende kracht achter de oprichting van het Teylers Museum te Haarlem)
226-253: THIEME, F.W., - Waarom en omdat! Eene verzameling van wetenschappelijk gerangschikte vragen en antwoorden over de belangrijkste verschijnselen in de natuur. Naar de tweede Hoogduitschen druk.Vermeerderd met eenige hoofdstukken over Elektriciteit, Galvanismus en magn
211-319: THIENEN, F. W. S. VAN / DUYVETTER, J., - Klederdrachten.
209-330: THIENEN, F. W. S. VAN / DUYVETTER, J., - Klederdrachten.
229-284: THIERRY, AUG., - Histoire de la Conquete de l'Angleterre par les Normands. 4 vols.
229-435: THIJSSEN, THEO, - Het grijze kind.
231-61: THIJSSEN, THEO, - Jongensdagen.
228-440: THIJSSEN, THEO, - In de ochtend van het leven. Jeugdherinneringen. Bezorgd en van nawoord voorzien door Peter-Paul de Baar en Bob Grootendorst.
209-434: THIJSSEN, THEO, - Egeltje. Een bundel vrolik proza.
232-75: THIJSSEN, THEO, - Jongensdagen.
215-72: THIJSSEN, THEO, - Jongensdagen.
229-434: THIJSSEN, J., - Een bonte bundel.
229-438: THIRY, ANTOON, - Van vier pelgrims.
229-437: THIRY, ANTOON, - Pauwke 's vagevuur.
229-436: THIRY, ANTOON, - Meester Vindevogel.
228-609: THOMAS, FRANK / JOHNSTON, OLLIE, - Disney Animation. The illusion of life.
203-525: THOMAS, A.G., - Great Books and Book Collectors.
232-507: THOMASSEN, K. (EINDREDACTIE), - Alba Amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet. Het album amicorum en het poŽziealbum in de Nederlanden.
220-622: THOMASSEN, EJNAR, - Dostojevski.
227-369: THOMPSON, R.WARDLAW, - My trip in the 'John Williams
214-606: THOMSON, J.JAC., - De Russische ziel en de Westersche cultuur.
228-593: THOMSON, J.JAC., - De Russische ziel en de Westersche cultuur.
228-540: THOMSON, BELINDA / HEUGTEN, SJRAAR VAN, - Van Gogh schilder. De meesterwerken / Van Gogh tekenaar. De meesterwerken. 2 delen.
226-310: THORNIT, PER, - The Royal Commemorative and Inauguration Medals of the Netherlands 1898-1980. Published on the occasion of H.M.Queen Beatrix's State visit to Denmark.
226-157: THUNG, P.J., - Alles is eenmalig. Verhalen en filosofie uit de driehoek Holland-IndiŽ-IndonesiŽ.
232-177: THUNG, P.J., - Alles is eenmalig. Verhalen en filosofie uit de driehoek Holland-IndiŽ-IndonesiŽ. met opdracht van de auteur.
229-561: TIBBE, LIESKE E.A., - Jac.van den Bosch 1868-1948.
232-543: TIBBE, LIESKE, - R.N.Roland Holst 1868 - 1938. Arbeid en schoonheid vereend. Opvattingen over Gemeenschapskunst.
220-577: TIBBE, LIESKE E.A., - Jac.van den Bosch 1868-1948.
223-451: TICHELEN, H.VAN, - Van Nieuwjaar tot Oudejaars-avond. Gelegenheidsrijmpjes. Inleiding van E.Willekens.
228-108: TICHELEN, H.VAN, - Over boeken voor kinderen. Studie ten gerieve van leerkrachten, ouders, bibliotekarissen. Omvattende tevens omstandige lijsten van aan te bevelen werken, naar de verschillende genres en naar den leeftijd der kinderen ingedeeld.
219-128: TICHELEN, H.VAN, - Over boeken voor kinderen. Studie ten gerieve van leerkrachten, ouders, bibliotekarissen. Omvattende tevens omstandige lijsten van aan te bevelen werken, naar de verschillende genres en naar den leeftijd der kinderen ingedeeld.
231-149: TICHELMAN, F., - Socialisme in IndonesiŽ. De Indische Sociaal-Democratische Vereeniging. 1897-1917. Deel I. Bronnenpublicatie.
215-314: TICHELMAN, G. L., - Indonesisch dossier. Een kleine bundel verzen van dn grooten Archipel.
216-161: TICHELMAN, G. L., - Indonesische bevolkingstypen.
189-204: TIDEMAN, J., - Djambi.
205-147: TIDEMAN, J., - Djambi. uitgave van Kon.Vereeniging 'Koloniaal Instituut'Amsterdam. Mededeelingen no XLII
228-292: TIDEMAN, J., - De Remonstrantsche Broederschap. Biographische naamlijst van haar Professoren, Predikanten en Proponenten met historische aanteekeningen omtrent hare kweekschool en Gemeenten.
218-197: TIELE, P.A., - De oudste kaarten van den Maleischen Archipel. / J,Kuyper : Het bevolkingscijfer van Nederlandsch Oost-IndiŽ / C.Snouck Hurgronje : Een en ander over het inlandsch onderwijs in de Padangse Bovenlanden / W.P. Weitzel: Geschiedkundig overzicht van de expeditie naar Tomorie op Celebes in het jaar 1856. en andere artikelen.
232-228: TIELEMAN, H. EN R., - Het Rattevel. Dagboek van de tweeling Tieleman in Japanse gevangenschap.
221-440: TIENHOVEN, H. J. VAN, - Wichelroedelopen. Gedichten.
221-439: TIENHOVEN, H. J. VAN, - Kristalkijken. Gedichten.
222-109: TIENHOVEN, A.B.VAN, - De schatten van Jantje.
224-101: TIENHOVEN, A.B.VAN, - De schatten van Jantje.
208-131: TIENHOVEN, A.B.VAN, - De schatten van Jantje.
220-176: TIJL, W.J., - Van kalme stroomen en verre stranden. Levenservaring en pluizerij. (gedeeltelijk Ned.IndiŽ)
229-581: TILANUS, LOUK E.A., - Rodin de denker.
213-625: TILBORGH, LOUIS VAN / JANSEN, GUIDO, - Op zoek naar de Gouden eeuw. Nederlandse schilderkunst 1800-1850.
193-193: TILLEMA, H. F., - Ons Indisch boekje. Deeltje II.
215-670: TIMMER, CHARLES B. (SAMENGESTELD DOOR), - De 43ste April. Zeven verhalen op ťťn thema. (Poesjkin - Gogol - Dostojewski - Carsjin - Tsjechow - Tolstoj - Babel)
214-626: TIMMER, CH.B., - Halverwege. Zeven moderne Russen. Vertaald.
214-627: TIMMER, CH.B., - Rusland zwart op wit. Tien essays over Russische schrijvers.
214-625: TIMMER, CHARLES B. (SAMENGESTELD DOOR), - De 43ste April. Zeven verhalen op ťťn thema. (Poesjkin - Gogol - Dostojewski - Carsjin - Tsjechow - Tolstoj - Babel)
223-319: TIMMER, RIJK, - Profeet in eigen land. Philips van Leiden en het publiek belang.
228-590: TIMMER, CHARLES E.A., - Over Poesjkin.
215-671: TIMMER, CH.B., - Halverwege. 7 moderne Russen. Vertaald en ingeleid.
189-502: TIMMERMANS, FELIX, - Pallieter.
229-440: TIMMERMANS, FELIX, - Boudewijn.
230-226: TIMMERMANS, FRANS, - Hop en palmen. Herinneringsboek van Schijndelse militaire in Nederlands-IndiŽ 1945-1950. Elke persoon apart besproken.
229-439: TIMMERMANS, FELIX, - Bij de krabbekoker.
221-442: TIMMERMANS, FELIX, - Pallieter.
221-441: TIMMERMANS, FELIX, - De pastoor uit den bloeienden wijngaerdt.
227-500: TIMMERMANS., P., - Historisch Album Drenthe.
223-452: TIMMERMANS, FELIX, - Bij de Krabbekoker. nr 242 van 250 ex.
196-430: TIMMERMANS, FELIX, - Met Felix Timmermans door Vlaanderenland. (6 romans in 1 band)
216-523: TIMMERMANS, J., - Kroniek van Nymegen.
221-443: TIMMERMANS, FELIX, - Schoon Lier.
231-461: TIMMERMANS, FELIX, - Lierke-Plezierke. Beschrijving van den Folkloristischen Stoet die de stad zal rond gaan, t.g.v. vijftigjarig huwelijksfeest van Peborg-Verstraeten, gevierd door de De heyderstraat en Klein VenetiŽ te Lier op 11 en 17 Juni met medewerkingg van 't Stadsbestuur.
225-98: TIMMERMANS, ALPHONS, - Bijbel voor de Jeugd. 12 delen.
215-498: TIMMERMANS, FELIX, - Een lepel herinneringen. (in 'handschrift' )
190-509: TIMMERMANS, FELIX, - Schemeringen van den dood.
217-593: TIMMERS, J.J.M., - De kunst van het Maasland. (Romaanse periode)
219-541: TINNEVELD, A., - Vertellers uit de Liemers. Bijeengebracht en toegelicht.
215-610: TISSING, H., - Inventaris van het familiearchief Beelaerts van Emmichoven 1417-1912.
206-547: TOEBES, C.J., - Haagse hervormde historiŽn.
230-266: TOER, P.A., - De stroom uit het noorden. Vertaald door Henk Maier.
218-269: TOER, P.A., - De stroom uit het noorden. Vertaald door Henk Maier.
218-271: TOER, P.A., - Midah, het liefje met de Gouden Tand. Vertaald door A.Rookmaker en A.van der Helm.
195-277: TOER, P.A., - Voetsporen. Roman uit IndonesiŽ. vertaald doorH.Maier.
195-272: TOER, P.A., - Aarde der mensen. Vertaald door I.E.Slamet-Velsink.
222-243: TOER, P.A., - Aarde der mensen. Roman uit IndonisiŽ. Vertaald door I.E.Slamet-Velsink.
222-244: TOER, P.A., - Guerrilla familie. Vertaald door C.E.Bouwman.
201-230: TOER, P.A., - De guerrilla familie. Vertaald door C.E.Bouwman.
212-272: TOER, P.A., - Een koude kermis, een novelle. en Dageraad. Korte verhalen van de revolutie. vertaald door A.van der Helm en A.Rookmaaker.
220-290: TOER, P.A., - Lied van een stomme. Brieven van Buru. Vertaald door A.Rookmaaker en A.van der Helm.
223-613: TOERGENJEV, IVAN S., - Herinneringen.
224-514: TOLBOOM, J.G. / TOLBOOM-VAN DEN BERG,S.W., - Genealogie Tolboom. Tolboom komt van de boom van de tol van Seevenhuisen.
231-587: TOLKIEN, J.R.R., - In de ban van de ring. De reisgenoten - De twee torens - De terugkeer van de koning - Aanhangsels. Vertaald door max Schuchart.
232-76: TOLLENAAR, EMMY, - Nannie van Heusde.
218-621: TOLSTOI, L., - Jeugd en jongelingsjaren. Naar de franse vertaling van Micehel Delines voor Nederland bewerkt door B.H.van Breemen.
229-607: TOLSTOI, L., - Mijn evangelie. Vertaald door L.S.A.M.RŲmer.
220-627: TOLSTOI, L., - De kozakken. (Kozaki) Uit het Russisch door R.L.
228-595: TOLSTOJ, L.N., - Oorlog en vrede. 2 delen.
230-589: TOLSTOJ, L.N., - Bibliographie der Erstausgaben deutschsprachichiger ‹bersetzungen und der seit 1945 in Deutschland, ÷sterreich und der Schweiz in Deutscher Sprache erschienenen Werke. Mit einem einleitenden Artikel von Anna Seghers.
218-361: TOM, D A.O., - The Netherlands and Australia. Two hundred years of friendship.
216-499: TOMBE, J. W. DES, - Het geslacht van Renesse van den oorsprong tot 1430.
210-527: TOMBROCK, W., - Uit de Friesche middeleeuwen. nr.167 van de 230 genummerde en gesigneerde exemplaren.
221-489: TOMBROCK, W., - Uit de Friesche middeleeuwen. nr.167 van de 230 genummerde en gesigneerde exemplaren.
232-77: TOMKINS, DAVID (=J.W.N.LE HEUX), - Naar de Kopermijnrivier. Een oorspronkelijk jongensboek.
230-64: TOMKINS, DAVID (=J.W.N.LE HEUX), - De bannelinge.
230-65: TOMKINS, DAVID (=J.W.N.LE HEUX), - Naar de Kopermijnrivier. Een oorspronkelijk jongensboek.
215-214: TOMLINSON, H.M., - Malay waters. The story of little ships coasting out of Singapore and Penang in peace and war.
230-67: TOMSON, WALTER, - Jongens van de Evenaar.
230-66: TOMSON, WALTER, - De prins van Mossinia.
230-68: TOMSON, WALTER, - Wegen door de wildernis.
231-62: TOMSON, WALTER, - Orpa het eiland in den Niger.
211-333: TOONEN, HANS, - Nederlands eerste Hollywood-ster. Hein van der Niet alias Frits van Dongen alias Philip Dorn. Scheveningen 1901 - Los Angeles 1975.
209-572: TOORN, R.A.VAN DEN, - Lief en leed. Verzamelde gedichten, journalen en reisbeschrijvingen in de Scheveningse historie en tachtig fotoreproducties.
211-75: TORNIUS, VALERIAN, - Eliza. Bewerkt door D.A.Cramer-Schaap.
230-69: TORNIUS, VALERIAN, - Eliza. Bewerkt door D.A.Cramer-Schaap.
232-229: TOUWEN-BOUWSMA, ELLY / GROEN, PETRA, - Tussen Banzai en Bersiap. De afwikkeling van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-IndiŽ.
206-609: TOYNBEE, ARNOLD, - A study of history. A new edition revised and abridged by the author and Jane Caplan.
221-237: TRAA, A. VAN, - Suriname, 1900-1940.
203-666: TREASE, G., - De Huurlingen. Avontuur en hartstocht van de Condotterie.
227-73: TREFFERS, J., - Het zoontje van den directeur.
231-63: TREFFERS, J., - De kostelooze.
230-70: TRELKER, A., - Een prettige logť.
218-199: TREUB, M., - Korte geschiedenis van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg. / De beteekenis van tropische botanische tuinen. Redevoering. / Verslag omtrent den staat van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg over het jaar 1894. samen in 1 band.
227-166: TREUB, M., - Korte geschiedenis van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg. / De beteekenis van tropische botanische tuinen. Redevoering. / Verslag omtrent den staat van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg over het jaar 1894. samen in 1 band.
191-173: TREUB, M., - Korte geschiedenis van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg. / De beteekenis van tropische botanische tuinen. Redevoering. / Verslag omtrent den staat van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg over het jaar 1894. samen in 1 band.
206-179: TREUB, M.W.F., - Het gist in IndiŽ. Een analyse der hedendaagsche inlandsche beweging.
210-428: TRICHT, H. W. VAN, - Louis Couperus. Een verkenning.
224-448: TRICHT, H. W. VAN, - Louis Couperus. Een verkenning.
212-323: TRICHT, H. W. VAN, - De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. 3 delen. I: 1599-1630 II: 1630-1637 III:1638-1647.
232-433: TRICHT, H. W. VAN, - Louis Couperus. Een verkenning.
206-575: TRICOT, XAVIER, - James Ensor. Catalogue raisonnť of the paintings. 2 vols.
220-585: TRICOT, XAVIER, - James Ensor. Catalogue raisonnť of the paintings. 2 vols.
210-365: TROELSTRA, P.J., - Gedenkschriften. 4 delen in 2 banden.
219-315: TROELSTRA, P.J., - Gedenkschriften. 4 delen + Naam- en zaakregister door L.J.Klein.
229-114: TROMP, TH.M., - Fernando de Kaapsche olifantenjager. Een verhaal voor jongens.
225-490: TROMP, HEIMERICK E.A., - Historische Buitenplaatsen in particulier bezit.
223-243: TROMP, TH.M., - De twee broeders. Een episode uit den Transvaalschen Vrijheidsoorlog.
212-507: TROMP, H., - Kastelen langs de Wetering. 3 delen.
232-527: TROMP, M. HARPERTSZ., - De strijd om de Echte Vincent van Gogh. De kunstexpert als brenger van een onwelkome boodschap. 1900-1970.
197-532: TROMPERT, K., - Een Amsterdamse lente. Honderd jaar Limperg. 1879 - 1979.
212-524: TROMPERT, K., - Een Amsterdamse lente. Honderd jaar Limperg. 1879 - 1979.
229-585: TROOST, GERDY, - Het bouwen in het Derde Rijk. Vertaald door J.H.M.van Eerden.
231-543: TROOST, PETER J., - Man en paard in Oud-Rotterdam / Karren door Oud-Rotterdam / Kinderen van Oud-Rotterdam. 3 delen.
217-620: TROYAT, HENRI, - Tsjechov. Biografie.
226-204: TRY ELLIS, W.CH.DE LA, - Antilliana. Verzameld werk van W.Ch.de la Try Ellis. (1881-1977) Uitgegeven door J.E.Spruit en J.Voges.
225-602: TSHOņ TSOE KOņN, , - De feestdagen der Chineezen. Naar den Maleischen tekst bewerkt door J.W.Young. uitg.van Tijdschrift Indische Taal- Land en Volkenkunde.
214-630: TSJECHOW, ANTON, - Verzamelde werken. Vertaald door Charles B.Timmer. Compleet in 7 delen.
214-631: TSJECHOW, ANTON, - Wanjka en Kasjtanka. Verhalen over kinderen en dieren.
215-673: TSJECHOW, ANTON, - Wanjka en Kasjtanka. Verhalen over kinderen en dieren.
215-672: TSJECHOW, ANTON, - De kus en andere verhalen.
228-596: TSVETAJEVA, MARINA I., - Werken. Vertaald door Margriet Berg, Marko Fondse, Anne Stoffel en Marja Wiebes. Nawoord van Maeko Fondse.
218-362: TUCHMAN, B., - Het eerste saluutschot. De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
203-667: TUCHMAN, B., - Sand gegen den Wind. Amerika und China, 1911-1945.
202-114: TUER, A.W., - Forgotten Childrens's Books.
222-601: TUFFRAU, PAUL, - La Lťgende de Guillaume d'Orange. Renouvellťe.
203-416: TUIKWERD, F.VAN, - s.s.Statendam 1929-1940. De geschiedenis van het Dubbelschroef Turbine Stoomschip Statendam en de n.v. Maildienst Holland-Amerika Lijn.
213-616: T‹MPEL, ASTRID / SCHATBORN, PETER, - Pieter Lastman leermeester van Rembrandt. - The man who taught Rembrandt.
228-297: TURKSMA, L., - Admiraal van Napoleon. Het leven van Carel Hendrik Graaf Verhuell, 1764-1845.
226-584: TURLE, GILLIES, - The art of the Maasai. 300 Newly descovered objects and objects and works af art.
229-115: TURNER, ETHEL, - De Bewoners van Misrule. Uit het Engelsch bewerkt door Marie ten Brink.
205-64: TURNER, ETHEL, - Betty. Naar het Engelsch bewerkt door G.W.Elberts. Met een voorrede van N.van Hichtum.
231-64: TURNER, ETHEL, - De meisjes Perry. Naar het Engelsch bewerkt door G.W.Elberts.
225-71: TURNER, ETHEL, - Drie jonge meisjes. Uit het Engelsch bewerkt door mevrouw G.de Lange-Willumier.
206-67: TURNER, ETHEL, - De meisjes Perry. Naar het Engelsch bewerkt door G.W.Elberts.
199-601: TUSSENBROEK, O. VAN, - Gebruiks- en siervoorwerpen in het binnenhuis.
200-400: TYDEMAN, G.F., - Verbleekte films. Herinneringen van een oud-zeeofficier.
189-124: TYTLER, ANN FRASER, - Lucie in Engeland. / Lucie op het onbewoonde eiland. / Lucie te huis. 3 delen.
230-528: UBACHS, H., - Twee heren twee confessies. De verhouding van Staat en Kerk te Maastricht, 1632-1673.
230-72: UFKES, JO, - Een vroolijke Frans.
221-624: UGLOW, JENNIFER, - Georg Eliot. Haar leven en werk. Vertaald door Ank van Wijngaarden.
229-327: UHL, FRANS, - De wereld in een kinderhand. Spel & speelgoed uit vroeger eeuwen.
191-625: UITERT, E. VAN O.R.V., - Van Gogh in Brabant. Schilderijen en tekeningen uit Etten en Nuenen.
204-643: UITERT, E.VAN / WOLK,JOH.VAN DER E.A., - Vincent van Gogh, Schilderijen. Vincent van Gogh, tekeningen. 2 delen. Tentoonstelling Rijksmuseum Vincent van Gogh / Rijksmuseum KrŲller MŁller. 30 maart - 29 juli 1990.
218-617: ULAR, ALEXANDER, - Csaar en volk. Bewerkt door A.Th.C.Thompson.
207-592: UNGER, W.S., - De monumenten van Middelburg.
217-528: UNGER, W.S., - De monumenten van Middelburg.
222-574: UNTERREINER, KATRIN / AALDERS, PATRIC, - Sisi, Sprookje & Werkelijkheid. Met een bijdrage over het verblijf van Sisi in nederland door Anne-Dirk Renting - paleis Het Loo.
189-452: USHERWOOD, STEPHEN (SELECTED AND EDITED), - The great enterprise. The history of the Spanish Armada.
225-253: UTAMI, AYU, - Het getal Fu. Vertaald uit het Indonesisch door Maya Sutedja-Liem.
211-284: UTAMI, AYU, - Het getal Fu. Vertaald uit het Indonesisch door Maya Sutedja-Liem.
189-205: UTRECHT, E., - Twee zijden van een waterscheiding. Herinneringen aan IndonesiŽ voor en na de onafhankelijkheid.
224-462: VAARTJES, G…, - Rebel & dame. Biografie van Top Naeff.
226-416: VAARTJES, G…, - Herman de Man. Een biografie.
221-618: VAILLANT, GEORGE C., - Aztecs of Mexico. Origin, rise and fall of the Aztec Nation.
223-219: VALENTYN, FR., - Beschryving van Oud en Nieuw Oost-IndiŽn, vervattende Een naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die Gewesten, benevens Eene wydlustige Beschryvinge der Moluccos, Amboina, banda, Timor, en Solor, Java, en alle eylanden onder dezelve Landbestieringen behoorende: het Nederlands Comptoir op Suratte, en de levens der Groote Mogols; etc.. 5 dln in 8 bnd. Reprint van de uitgave van 1724. + R.R.F.Habiboe: Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van FranÁois Valentijn.
216-162: VALENTYN, FR., - Beschryving van Oud en Nieuw Oost-IndiŽn, vervattende Een naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die Gewesten, benevens Eene wydlustige Beschryvinge der Moluccos, Amboina, banda, Timor, en Solor, Java, en alle eylanden onder dezelve Landbestieringen behoorende: het Nederlands Comptoir op Suratte, en de levens der Groote Mogols; etc.. 5 dln in 8 bnd. Reprint van de uitgave van 1724. + R.R.F.Habiboe: Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van FranÁois Valentijn.
228-443: VALERIUS, A., - Nederlandtsche Gedenck-Clanck. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626. inleiding, biografische, taalkundige, historische en musicologische aanteekeningen door P. J. Meertens / N. B. Tenhaeff en Mevr. A. Komter-Kuipers.
209-331: VALETON, ELSA M., - Nederlandse klederdrachten.
211-603: VALK, J.G. VAN DER, - Ernst Kapp, 1808-1896. De beteekenis van zijn denkbeelden van de 20e eeuw.
229-287: VALK, J.P. DE / KAPPELHOF, A.C.M., - Dagboeken van P.J.M. Aalberse 1902 -1947.
223-550: VALK, J. VANDER, - Noordwyksche Arkadia. In dichtmaat uitgebreid. Herdruk van de uitgave van 1748.
232-80: VALKEMA BLOUW, J.P., - Het smokkelschip Beredino. Een boek van avontuur.
232-81: VALKEMA BLOUW, J.P., - Uit 't leven van Kapitein Prum. Een boek voor jongens. Een boek voor jongens.
232-78: VALKEMA BLOUW, J.P., - De gekantelde karos. Een boek voor jongens.
232-79: VALKEMA BLOUW, J.P., - Het eiland der apen. Een boek voor jongens.
230-73: VALKEMA BLOUW, J.P., - De gestolen Rembrandt. 't Verhaal van een ontvreemd meesterwerk.
194-93: VALKEMA BLOUW, J.P., - Het goud van de Melusco. Een boek van avontuur.
224-515: VALKENBURG, C.C.VAN, - Liber Amicorum. Jhr.Mr. C.C.van Valkenburg.
227-74: VALKENSTEIN, KEES (= ALFONS VAN LIER), - In en om Stamboel.
227-75: VALKENSTEIN, KEES (= ALFONS VAN LIER), - Peter.
230-75: VALKENSTEIN, KEES (= ALFONS VAN LIER), - De verdwijn-machine.
195-99: VALKENSTEIN, KEES (= ALFONS VAN LIER), - Peter.
201-90: VALKENSTEIN, KEES (= ALFONS VAN LIER), - De verdwijnmachine.
226-83: VALKENSTEIN, KEES (= ALFONS VAN LIER), - De Algebra-club.
230-76: VALKHOFF, REIN, - De uitvindingen van Empie Pit. 5 delen. I: Over den hoofdpersoon in het jaar 3001 II: De Edisonschool en de multi-multi-millionaire III: Per 'Paparisidorus' naar het onbekende IV: De komeet met de wonderlijke geluiden V: De verbrande paperassen en het afscheid van Emoie Pit.
230-77: VALKHOFF, REIN, - Het Meezennest in de Alpen.
215-75: VALKHOFF, REIN, - De bokkenrijders van Terblijt.
231-65: VALKHOFF, REIN, - Bob en Ben op stap met de K.L.M.
218-563: VALSTAR, V.PH., - Grepen uit Naaldwijks kerkelijke en gemeentelijke leven.
199-550: VALSTAR, V.PH., - Grepen uit Naaldwijks kerkelijke en gemeentelijke leven.
214-301: VALVEKENS, EM., - De Zuid-Nederlandsche Norbertijner Abdijen en de opstand tegen Spanje. Maart 1576-1585.
228-293: VALVEKENS, EM., - De Zuid-Nederlandsche Norbertijner Abdijen en de opstand tegen Spanje. Maart 1576-1585.
191-558: VANDEBEECK, TH. / GRAUWELS,J., - De boerenkrijg in het Departement van Nedermaas.
212-556: VANDEBEECK, TH. / GRAUWELS,J., - De boerenkrijg in het Departement van Nedermaas.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum[an error occurred while processing this directive]

9/18