Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
244-155: NEIJNDORFF, F., - Achterom gekeken. Mijn jeugd in Nederlands-IndiŽ, 1929-1949.
216-157: NEIJNDORFF, F., - Achterom gekeken. Mijn jeugd in Nederlands-IndiŽ, 1929-1949. 2e gewijzigde en uitgebreide druk. Met opdracht van de schrijver.
238-230: NEILEN, M., - Japanse kampen.
239-316: NELISSEN, N.J.M., - Dynamiek in behoud. Tien jaar monumentenzorg in Nederland.
241-69: NENGERMAN, HANNIE, - Versjes en prentjes. (De meeste van deze gedichtjes maakte Hannie op 14-jarige leeftijd. Gedeeltelijk voor haar veel jongere broertje na wiens geboorte de moeder overleed. Ook de illustraties zijn door haar gemaakt)
241-531: N…RET, GILLES, - Matisse.
215-619: NES, G. VAN DE, - Maak uw eigen stamboom. Handboek voor genealogie en heraldiek.
232-23: NESBIT, E., - Nieuwe avonturen van het zestal. Naar het Engelsch door G.W.Elberts.
241-29: NESBIT, E., - Harding's luck.
241-27: NESBIT, E., - Een ondernemend zestal.
219-54: NESBIT, E., - Een ondernemend zestal.
241-30: NESBIT, E., - Spoorweg-kinderen. Naar het engelsch door G.W.Elberts.
219-55: NESBIT, E., - Goede voornemens.
241-28: NESBIT, E., - Goede voornemens.
238-433: NESCIO ( PS.VAN J. H. F. GR÷NLOH), , - Boven het dal en andere verhalen.
204-656: NESPEN, W. VAN / NIJS, L (REDACTIE), - Vrijen en trouwen. Aspecten van het volksleven in Europa. Tentoonstellingscatalogus.
242-393: NEUMAN, H. J., - Impasse te Londen. Nederlands veiligheidsbeleid 1940/1945.
230-252: NEUMANN, J.B., - Halima. Hartstocht en ijdelheid in de Lampongsche wereld.
243-203: NEUMANN, H. / WITSEN,E.VAN, - De Pekanbaroe spoorweg. Een documentatie van gegevens, in en direct na de oorlog verzameld. In de Tweede Wereldoorlog op Midden-Sumatra aangelegd door het Japanse leger. Voor de uitvoering werden romoesha's (Aziatische arbeiders) en geallieerde krijgsgevangenen gedwongen ingezet.
242-261: NEUMANN, J.B., - Silama. Een liefde-drama in de Lampongsche districten.
237-234: NEUMANN, H. / WITSEN,E.VAN, - De Pekanbaroe spoorweg. Een documentatie van gegevens, in en direct na de oorlog verzameld. In de Tweede Wereldoorlog op Midden-Sumatra aangelegd door het Japanse leger. Voor de uitvoering werden romoesha's (Aziatische arbeiders) en geallieerde krijgsgevangenen gedwongen ingezet.
240-232: NEUMANN, H. / WITSEN,E.VAN, - De Pekanbaroe spoorweg. Een documentatie van gegevens, in en direct na de oorlog verzameld. In de Tweede Wereldoorlog op Midden-Sumatra aangelegd door het Japanse leger. Voor de uitvoering werden romoesha's (Aziatische arbeiders) en geallieerde krijgsgevangenen gedwongen ingezet.
220-271: NEUMANN, J.B., - Halima. Hartstocht en ijdelheid in de Lampongsche wereld.
241-137: NEUMANN, J.B., - Het Pane- en Bilastroomgebied op het eiland Sumatra. (StudiŽn over Batahs en Batahsche landen) Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap deel 3 afl. 1,2, en 3.
245-312: NEVE, P. L., - Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden. Competentie - territoir - archieven.
231-598: NEVILL, RALPH, - Sporting days and sporting ways.
239-603: NICOLAAS (= HENRIK SCHARLING), , - Mijn vrouw en ik. (Scharling was een Deense theoloog)
212-614: NICOLSON, ADAM, - Quarrel with the King. The story of an english family on the high road to civil war.
244-157: NICOLSPEYER, M.M., - De sociale structuur van een Aloreesche bevolkingsgroep.
244-158: NIEBORG, J.P., - IndiŽ en de zee. De opleiding tot zeeman in Nederlands-IndiŽ 1743-1962.
219-597: NIEHAUS, KASPER, - Levende Nederlandsche Kunst.
237-189: NIEL, ROBERT VAN, - Java's Northeast Coast 1740-1840. A Study in Colonial Encroach-ment and Dominance. Met compact disc.
243-221: NIELSEN, AAGE KRARUP, - In het land van kannibalen en paradijsvogels. Uit het Deenssch door Claudine Bienfait.
236-203: NIELSEN, AAGE KRARUP, - Leven en avonturen van een Oostinjevaarder op Bali. Vertaald door Claudine Bienfait. Met inl.van H.T.Damstť.
236-488: NIELSON, A.C., - Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken.
228-212: NIEMANN, A., - Pieter Marits. Lotgevallen van een Transvaalse boerenjongen. Fotomechanische uitgave naar de 3de druk van 1899.
244-438: NIEMEIJER, A.F.J., - Van Accijnsbrief tot Zuidam. Scheepsbouw in Haarlem van 1274 tot heden.
220-135: NIEMEIJER, JAN A., - De wereld van Cornelis Jetses.
238-123: NIEMEIJER, JAN A., - Kijk, Ot en Sien. Een klassieker in de Nederlandse jeugdliteratuur.
238-124: NIEMEIJER, JAN A., - De wereld van Cornelis Jetses.
223-590: NIEMEIJER, J.W., - Hollandse aquarellen uit de 18de eeuw in het Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam.
238-127: NIEMEIJER, JAN A., - Leven op het platteland.
241-101: NIEMEIJER, JAN A., - De wereld van Cornelis Jetses.
231-105: NIERITZ, GUSTAV, - Het visschersmeisje van Helgoland. Een geschenk voor kinderen en kindervrienden. De derde Hoogduitsche uitgave gevolgd.
228-506: NIERMANS, J.W., - Kroniek van de familie Niermans (Doorwaart Niermans)
241-245: NIEROP, H.F.K.VAN, - Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw.
245-313: NIEROP, H.VAN, - Het verraad van het Noorderkwartier.Oorlog, terreur en recht in de Nedelandse Opstand.
227-525: NIEROP, H.VAN, - Beeldenstorm en burgerlijk verzet in Amsterdam 1566-1567.
223-129: NIESE, CHARLOTTE, - Erica. Uit het leven van een eenig kind. Vertaald door mevr.Willeunier.
219-56: NIESE, CHARLOTTE, - De jongste van allen.
241-83: NIESE, CHARLOTTE, - Erica. Uit het leven van een eenig kind. Vertaald door mevr.Willeunier.
239-126: NIESE, CHARLOTTE, - Het driespan. Naar het duitsch door M.van Wieringen-Mijs.
208-91: NIESE, CHARLOTTE, - Wat Michiel Schneidewind gedurende den Franschen tijd in Hamburg beleefde. Uit het duits vertaald door Mevr. J.van der Hoeven.
223-608: NIETZSCHE, FRIEDRICH, - IdeeŽn, een bloemlezing uit zijne werken. Door G.H.Priem.
236-552: NIETZSCHE, FRIEDRICH, - Ecce homo.
236-118: NIEUWEN AMSTEL, NELLY VAN DEN, - Annabetje en de pannekoeken.
210-605: NIEUWENHUIJZEN, K. (SAMENGESTELD DOOR), - Zuid-Limburg in 19de eeuwse foto's. Met een nawoord van Jos Perry.
199-189: NIEUWENHUIS, R. / JAQUET, F., - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieŽn van Franz Wilhelm Junghuhn.
240-163: NIEUWENHUIS, ROB (INLEIDING), - Koning Willem II School. Opgericht te Batavia op 27 November 1860 - Jubileum uitgave Koning Willem III Schoolvereniging. met voorwoord van mevr. Chr. W.Vooren.
209-183: NIEUWENHUIS, R. / JAQUET, F., - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieŽn van Franz Wilhelm Junghuhn.
239-249: NIEUWENHUYS, R., - Het laat je niet los. Verhalen van Nederlandse schrijvers over IndonesiŽ, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
245-252: NIEUWENHUYS, R., - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over IndonesiŽ geschreven hebben, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
239-250: NIEUWENHUYS, R., - Tussen twee vaderlanden. 3e omgewerkte druk.
211-184: NIEUWENHUYS, R., - Met andere ogen. Dertig vrienden over de fotoboeken van Rob Nieuwenhuys.
230-254: NIEUWENHUYS, R., - Sinjo Robbie. Verhalen.
200-193: NIEUWENHUYS, R., - Met vreemde ogen. Tempo Doeloe; een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ, 1870-1920.
224-194: NIEUWENHUYS, R., - Komen en Blijven. Tempo Doeloe, een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ, 1870-1920.
233-215: NIEUWENHUYS, R., - Een beetje oorlog. Java 8 December 1941-15 November 1945.
233-166: NIEUWENHUYS, R., - Tussen twee vaderlanden.
214-172: NIEUWENHUYS, R., - Komen en Blijven. Tempo Doeloe, een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ, 1870-1920.
214-173: NIEUWENHUYS, R., - Met vreemde ogen. Tempo Doeloe; een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ, 1870-1920.
242-263: NIEUWENHUYS, ROB E.A., - Oost-Indisch Magazijn. De geschiedenis van de Indisch-Nederlandse Letterkunde. (De eerste uitgave hiervan verscheen als Bulkboek)
241-198: NIEUWENHUYS, R., - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over IndonesiŽ geschreven hebben, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
238-276: NIEUWENHUYS, R., - Met andere ogen. Dertig vrienden over de fotoboeken van Rob Nieuwenhuys.
240-400: NIEUWENHUYS, R., - De Dominee en zijn Worgengel. Van en over Francois Haverschmidt. Preken, voordrachten, brieven en andere documenten.
229-253: NIEUWENHUYS, R., - Leven tussen twee vaderlanden.
231-250: NIEUWENHUYS, ROB E.A., - Orientatie. Cultureel maandblad. De nrs. 9 (juni 1948,10 - 13 t/m 31 - 34 t/m 37 - 40 t/m 46 (januari 1954) nr. 23/24 is dubbelnummer gewijd aan Willem Walraven. Met bijdragen van vele auteurs.
242-262: NIEUWENHUYS, R., - Oom Tjen.
231-249: NIEUWENHUYS, R., - Het laat je niet los. Verhalen van Nederlandse schrijvers over IndonesiŽ, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
236-252: NIEUWENHUYS, R., - Een beetje oorlog. Java 8 December 1941-15 November 1945.
245-263: NIEUWENKAMP, W. O. J., - Inlandsche Kunst van Nederlandsche Oost-IndiŽ. I: Bouwkunst van Bali.
241-534: NIEUWENKAMP, W. O. J., - W.O.J. Nieuwenkamp 1874 - 1924. uitgave bij zijn 50e verjaardaag. Tentoonstellingscatalogus Kon.Kunstzaal Kleykamp met inleidende artikelen van R.W.P.de Vries, C.Lekkerkerker en Anne Hallema.
231-136: NIEUWENKAMP, W. O. J., - Zwerftochten op Bali.
244-251: NIEUWENKAMP, W. O. J., - Zwerftocht door Timor en Onderhoorigheden.
219-269: NIEUWENKAMP, W. O. J., - Bouwkunst van Bali.
244-247: NIEUWENKAMP, W. O. J., - Zwerftochten op Bali. 2e omgewerkte druk
241-139: NIEUWENKAMP, W. O. J., - Zwerftochten op Bali.-Zoowel wat den tekst als de prenten betreft is dit boek een geheel omgewerkte tweede druk van 'Zwerftochten op Bali' in 1910 verschenen.
245-315: NIEUWKERK, MARIUS VAN, - Dutch Golden Glory. The financial power of the Netherlands through the ages.
242-264: NIEVELT, C. VAN, - Onder de palmen. Een keuze uit de 'Indische' verhalen. Ingeleid door Joop van den Berg.
240-494: NIJENHUIS, H.J., - Oud-Ede vertellingen uit ons dorp.
225-116: NIJHOF, P., - Het voornaamste uit de Geschiedenis van Gelderland.
244-292: NIJHOF, P. E.A., - Monumenten van bedrijf en techniek. IndustriŽle archeologie in Nederland.
218-494: NIJHOF, P., - Windmolens in Nederland.
236-356: NIJHOF, P. E.A., - Monumenten van bedrijf en techniek. IndustriŽle archeologie in Nederland.
238-435: NIJHOFF, M., - Het heilige hout. Drie spelen.
237-283: NIJHOLT, WILLEM, - Met bonzend hart. Brieven aan Hella Haasse.
234-194: NIJHOLT, WILLEM, - Met bonzend hart. Brieven aan Hella Haasse.
244-404: NIJLEN, J. VAN, - Verzamelde gedichten. 1904-1948.
239-434: NIJLEN, J. VAN, - De dichters van 't Fonteintje. Karel Leroux - Reimond Herreman - Richard Minne - Maurits Roelants. Een keur uit hun gedichten. nr 166 van 400 ex.
238-439: NIJLEN, J. VAN, - Verzamelde gedichten. 1904-1948.
233-519: NIMWEGEN, O. VAN, - De subsistentie van het leger. Logistiek en strategie van het Geallieerde en met name het Staatse leger tijdens de Spaanse Successieoorlog in de Nederlanden en het Heilige Roomse Rijk (1701-1712).
245-545: NIMWEGEN, O. VAN, - De subsistentie van het leger. Logistiek en strategie van het Geallieerde en met name het Staatse leger tijdens de Spaanse Successieoorlog in de Nederlanden en het Heilige Roomse Rijk (1701-1712).
245-483: NOBLE WILFORD, JOHN, - The mapmakers. The story of the great pioneers in cartography from Antiquity to the Space age.
224-115: NOELDECHEN, W., - Onder den Rooden Adelaar. Een verhaal uit den tijd van den Grooten Keurvorst.
230-409: NOLENS, LEONARD, - De liefdesgedichten.
233-551: NOLTHENIUS, H., - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
234-539: NOLTHENIUS, H., - Renaissance in Mei. Florentijns leven rond Francesco Landini. (Ü1397).
242-570: NOLTHENIUS, H., - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdge-noten.
232-565: NOLTHENIUS, H., - Renaissance in Mei. Florentijns leven rond Francesco Landini. (Ü1397).
237-334: NOORDEGRAAF, H., - Niet met de wapenen der barbaren. Het christen-socialisme van Bart de Ligt.
226-388: NOORDEGRAAF, J. / IJZERMAN, A., - Henri Hartog schrijver van zwart Schiedam.
224-326: NOORDEGRAAF, H., - Niet met de wapenen der barbaren. Het christen-socialisme van Bart de Ligt.
241-362: NOORDEGRAAF, J. / IJZERMAN, A., - Henri Hartog schrijver van zwart Schiedam.
240-401: NOORDEGRAAF, HERMAN, - FranÁois HaverSchnidt en Schiedam.
239-318: NOORDENBOS, O. / SPIGT, P., - Atheisme en vrijdenken in Nederland. / Het atheisme in Nederland in de negentiende eeuw. Een kritisch overzicht. / Raddraaiers der redelijkheid. Portretten van vrijdenkers.
235-298: NOORDENBOS, O. / LEEUWEN, T. VAN, - Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Met voorw. van J. Huizinga.
242-155: NOORDERVLIET, N. (GEKOZEN EN MET INLEIDING VAN), - Brieven van de thee. Uit een Indisch familiearchief met originele foto's.
238-542: NOORDMAN, DIRK, - Economie en filisofie in de Vroege Middeleeuwen. 750-1250.
241-200: NOORDUYN, J., - A critical survey of studies on the languages of Sulawesi.
237-190: NOORDUYN, J., - Een achttiende-eeuwse kroniek van Wadjo. Buginese historiografie.
222-460: NOOTEBOOM, C., - De omweg naar Santiago.
215-481: NOOTEBOOM, C., - Berlijnse notitties.
217-462: NOOTEBOOM, C., - De omweg naar Santiago.
244-406: NOOTEBOOM, C., - Rituelen.
244-159: NOOTEBOOM, C., - Oost-Soemba. Een volkenkundige studie.
224-436: NORD, MAX (INLEIDING), - Alexander Cohen. Uiterst rechts. Journalistiek werk 1906-1920.
241-321: NORD, MAX (INLEIDING), - Alexander Cohen. Uiterst rechts. Journalistiek werk 1906-1920.
242-465: NORD, M. (SAMENGEST. DOOR), - Vestdijknummer van literair maandblad Podium. met bijdragen van o.a. A.Roland Holst, L.Vroman, G.Achterberg, D.Opsomer, Paul Rodenko enz.
241-32: NOREL, K., - Stuurman Aart.
211-47: NORGA, MARGIT, - Wij werkende meisjes. Uit het Noorsch door M.J.Molanus-Stamperius.
241-173: NORTIER, J. J., - De Japanse aanval op Java, Maart 1942.
245-484: NOVARESIO, PAOLO, - De grote Ontdekkingsreizen. De mens op zoek naar het onbekende.
231-413: NUIS, AAD, - Maarten 't Hart.
206-526: NUMAN, A.M., - Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen ca. 720-1200. Een archeologische, bouwhistorische en historische inventarisatie.
242-265: NURKS DE JONGEREN, ROBERTUS ( = E.VAN DEN GHEYN JR), - Op Java, langs kruisweg en slingerpad. Kritische pennekrassen. (voorin met potlood: Voor Bas Veth verder niet goed leesbaar)
227-488: OBREEN, H. T., - Dijkplicht en Waterschappen aan Frieslands Westkust.
202-266: OCHSE, J.J., - Indische vruchten.
237-327: ODDENS, J., - Een vorstelijk voorland. Gerard Hinlopen op reis naar Istanboel.
239-361: ODERWALD, J. BEWERKT EN VAN AANT.VOORZIEN, - Het merkwaardig Dagboek van een Nederlandsch Zeeman. 1795-1860. Naar het Memoriaal van Vice-Admiraal J.Boelen Jzn. De Napoleontische tijd.
216-158: OEFELE, ARMIN VAN, - Das Schachspiel der Bataker. Ein ethnographischer Beitrag zur Geschichte des Schach.
221-432: OEGAMA VAN DER WAL, TH., - Herman Teirlinck.
242-156: OEGEMA, J.J.G., - De Stoomtractie op Java en Sumatra.
234-145: OEI HONG KIAN, , - Kind van het land. Peranakan-Chinezen in drie culturen.
238-111: OERBELT, JAN (=J.A.J.TEMMINK), - De Mulo-Ridders.
237-236: OFEIGSSEN-TAKES, A., - Wel en Wee.
238-231: OFEIGSSEN-TAKES, A., - Wel en Wee.
242-351: OFFENBERG, G.A.M., - Gevelstenen in Nederland.
236-490: OFFENBERG, A.K. (EDITED BY), - Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of Jewish booklore. Marking the 20th anniversary of the birth of Leeser Rosenthal 1794-1994.
240-499: OFFERMANS, P.H.M.G., - Arbeid en levens-standaard in Nijmegen (1550-1600)
221-130: OHORN, A., - Helden der kust. Eene geschiedenis van het Noord-zeestrand. Voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door J.A.Bientjes.
245-257: OKKER, FRANK, - Dirksland tussen de doerians. Een biografie van Willem Walraven.
230-569: OLCZAK-RONIKIER, JOANNA, - In de tuin van het geheugen. vertaald uit het Pools door Esselien 't Hart.
238-528: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN, - In den spiegel van het zelfportret. Nr. 87 van 250 exemplaren
229-101: OLDENZIEL, ANNIE, - Van Palmpaas en Pinksterblom.
235-568: OLIEMANS, W. H., - Het brood van de armen. De geschiedenis van de aardappel temidden van ketters, kloosterlingen en kerkvorsten.
245-411: OLINK, HANS, - Dronken van het leven. A. den Doolaard zwerver, schrijver, journalist.
233-553: OLLARD, RICHARD, - Pepys. A Biography.
241-484: OLLEFEN, L.VAN, - Stad- en Dorpsbeschrijver van Kennemerland. Reprint van de uitgave van 1796.
231-489: OLLEFEN, L.VAN / BAKKER, R., - De Nederlandsche Stad- en Dorp-beschrijver. reprint van de uitgave van 1793. (ongepagineerd)
201-574: OLLEFEN, L.VAN, - Stad- en dorpsbeschrijver van Rhijnland. Reprint van de uitgave van 1796. 2 delen.
203-533: OLST, E.L.VAN, - Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. 2 delen.
243-163: OLTHOF, W.L., - Babad tanah djawi. Javaanse Rijkskroniek. Javaansche geschiedenis loopende tot het jaar 1647 der Javaansche jaartelling. Naar de uitgave van van J.J.Meinsma in het Nederlands vertaald. Ingeleid door J.J.Ras.
243-164: ONVLEE, L., - Cultuur als antwoord. Verzamelde opstellen.
224-505: OORDT, G.H.L.VAN, - Het geslacht van Oordt in beeld. Samengesteld uit het beeldarchief van de Vereeniging der familie van Oordt.
217-282: OORDT, J.W.G.VAN, - De godsdienst der Grieken met hunne volksdenkbeelden.
241-385: OORSCHOT, GEERT VAN, - Hierbij de hele god in proef. Brieven aan Willem Frederik Hermans.
237-191: OORSCHOT, H.J.VAN, - De ontwikkeling van de Nijverheid in IndonesiŽ.
218-184: OORSCHOT, H.J.VAN, - De ontwikkeling van de Nijverheid in IndonesiŽ.
237-343: OORT, DORINDE VAN, - Vrouw in de schaduw. Een familiegeschiedenis. Het verhaal van Annetje Beets en politicus en Oud-Burgemeester P.J.Oud.
198-196: OOST, JAN, - Geroepen. Een verhaal uit den Zuid-Afrikaanschen Vrijheidsoorlog.
217-400: OOSTEN, F.C. VAN, - Schepen onder stoom, de geboorte van het stoomschip. Van raderboot tot oceaanstomer.
242-126: OOSTERBAAN, J.C., - Een ketting van boeken.
241-499: OOSTERBAAN, G., - De Tweeling in de ban. Kroniek van feiten en gebeurtenissen in Koog aan de Zaan en Zaandijk en hun omgeving.
229-538: OOSTERBAAN, G., - De Tweeling in de ban. Kroniek van feiten en gebeurtenissen in Koog aan de Zaan en Zaandijk en hun omgeving.
226-542: OOSTERBAAN, D.P., - Het Oude en Nieuwe Gasthuis te Delft. (1252-1795) met opdracht van de schrijver.
239-47: OOSTERHOFF, P.A.E., - 't Winkeltje in de Bloemstraat.
193-61: OOSTERHOFF, P.A.E., - Majesteitje.
234-250: OOSTERWIJK BRUIJN, J.VAN, - Vaderlandsche zangtoonen bij den veldtocht in BelgiŽ, in augustus, 1831. / Tafereeltjes uit de Twaalfdaagsche Beurstochten op de Tusschenbeurs. / De Hulpbeurs op den Dam. Dichtstukje. 2e druk 3 stukjes in 1 band. (stukje 2 en 3 Uitg. Amsterdam, G.J.A.Beijerinck)
203-287: OOSTERWIJK BRUIJN, J.VAN, - Luimige Dichtstukjes. Eerste en tweede verzameling.
240-316: OOSTERWIJK, B., - Vlucht na Victorie. Lodewijk Pincoffs (1827-1911). Rotterdams grootste koopman van de negentiende eeuw, Nederlands grootste fraudeur aller tijden.
219-366: OOSTERWIJK, BRAM, - Zes maal Rotterdam. De geschiedenis van een reeks fameuze HAL-schepen.
235-372: OOSTERWIJK, BRAM, - Smit 150. 1842-1992. Anderhalve eeuw maritiem dienst-verlening.
232-288: OOSTERZEE, H. M. C. VAN, - Zeeland. Jaarboekje voor 1854.
245-157: OOSTINDIE, GERT, - Fifty yaers later. Antislavery, Capitalism and Modernity in the Dutch Orbit.
206-216: OOSTINDIE, G. / MADURO, E., - In het land van de Overheerser II. Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634 / 1667 - 1954.
244-212: OOSTINDIE, G. / KLINKERS, I., - Soldaat in IndonesiŽ 1945-1950.
232-163: OOSTINDIE, GERT, - Postkoloniall Nederland. Vijfenzestig jaar vergeten, herdenken, verdringen.
237-245: OOSTINDIE, G. / MADURO, E., - In het land van de Overheerser II. Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634 / 1667 - 1954.
210-229: OOSTINDIE, G. / MADURO, E., - In het land van de Overheerser II. Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634 / 1667 - 1954.
208-259: OOSTINDIE, G. / MADURO, E., - In het land van de Overheerser II. Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634 / 1667 - 1954.
220-244: OOSTINDIE, G. / KLINKERS, I., - Knellende Koninkrijksbanden, Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de CaraÔben. 3 delen. I: 1940-1954 II: 1954-1975 III: 1975-2000.
220-245: OOSTINDIE, G. / MADURO, E., - In het land van de Overheerser II. Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634 / 1667 - 1954.
236-266: OOSTINDIE, G. / KLINKERS, I., - Knellende Koninkrijksbanden, Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de CaraÔben. 3 delen. I: 1940-1954 II: 1954-1975 III: 1975-2000.
240-115: OOSTKAMP, J.A., - Het leven, de voornaamste daden en lotgevallen van Witte Cornelisz. De Witte, vice admiraal van Holland en Westfriesland, Ridder der Orde van St.Michel. Voor de jeugd bewerkt.
233-109: OOSTROM, FRITS VAN, - Historisch tableau. Geschiedenis opnieuw verbeeld in schoolplaten en essays.
239-436: OOSTROM, FRITS VAN, - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse Hof omstreeks 1400.
243-399: OOSTROM, FRITS VAN, - Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300 -1400.
239-424: OOSTROM, FRITS VAN, - Maerlants wereld.
240-440: OOSTROM, FRITS VAN, - Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300 -1400.
232-116: OOSTVEEN, W.F. / ALEIDA (=JOHANNA G.M.BERK) E.A., - Te kust en te keur. Vertellingen voor jongens en meisjes.
233-191: OPHOF-STERK, T., - Morgennevelen.
240-200: OPHOF-STERK, T., - Een moeilijk Jaar voor de Van Heerdentjes. Een meisjesverhaal uit het Bataviaasch familieleven.
227-323: OPSTALL, M. E. VAN E.A., - Vier eeuwen Nederland-Japan. Kunst - Wetenschap - Taal - Handel
240-165: ORANJE, D. J. P., - Het beleid der Commissie Generaal. De uitwerking der beginselen van 1815 in het regeerings reglement van 1818.
232-567: ORNE JEWETT, SARAH, - The story of the Normans. Told chiefly in relation to their conquest of England.
241-182: ORT, J.W.C., - Surinaams verhaal. Vestiging van de hervormde Kerk in Suriname (1667-1800). (oorspronkelijk geschreven vroeg 20e eeuw)
237-583: ORWELL, GEORGE, - Nineteen eughty-four. The facsimile of the extant manuscript. Edited by Peter Davison. With a preface by Daniel G.Siegel.
242-590: ORWELL, GEORGE, - Nineteen eughty-four. The facsimile of the extant manuscript. Edited by Peter Davison. With a preface by Daniel G.Siegel.
232-541: OS, HENK VAN / SCHEIJEN, SJENG, - Ilja Repin. Het geheim van Rusland. Tentoonstellingscatalogus Groninger Museum.
221-572: OS, HENK VAN, - Zien is genoeg.
245-279: OS, H.W.VAN (VOORWOORD), - Herman Willem Daendels 1762-1818. Geldersman-patriot-jacobijn-generaal-hereboer-maarschalk-gouverneur van Hattem naar St.George del Mina. (met bronnenvermelding)
239-277: OS, H.W.VAN (VOORWOORD), - Herman Willem Daendels 1762-1818. Geldersman-patriot-jacobijn-generaal-hereboer-maarschalk-gouverneur van Hattem naar St.George del Mina. (met bronnenvermelding)
225-523: OS, H.W.VAN, - Wobbe Alkema en de Groninger schilderkunst.
236-342: OS, H.W.VAN (VOORWOORD), - Herman Willem Daendels 1762-1818. Geldersman-patriot-jacobijn-generaal-hereboer-maarschalk-gouverneur. Van Hattem naar St.George del Mina. (met bronnenvermelding)
235-324: OS, H.W.VAN (VOORWOORD), - Hendrik, graaf van den Bergh (1573-1638) van Spanje naar Oranje. 8 artikelen van verschillende auteurs.
242-315: OSCH, HENK VAN, - Jonkheer D.J.de Geer. De teloorgang van een minister-president.
239-283: OSCH, HENK VAN, - Jonkheer D.J.de Geer. De teloorgang van een minister-president.
239-48: OSENBRUGGEN, COR, VAN, - Annie's duiveltje.
239-49: OSENBRUGGEN, COR, VAN, - Doortrappen.
198-63: OSENBRUGGEN, COR, VAN, - Tante Doortje's erfenis.
240-79: OSENBRUGGEN, COR, VAN, - Wilde Jo.
239-50: OSINGA, G…, - Zomer op de hei.
243-241: OSS, F.W.VAN, - Batik. Sukma jawa - De ziel van Java - The soul of Java.
229-266: OSS, F.W.VAN, - Batik. Sukma jawa - De ziel van Java - The soul of Java.
244-44: OSSELEN VAN DELDEN, MEVR.VAN, - Complete reeks leesboeken. 19 delen. Van deel I Hansje Rozegaarde t/m Philip de schaapherder. Hierbij 8 delen in 1e druk.anderen 2e t/m 5 druk.
238-120: OSSELEN VAN DELDEN, MEVR.VAN, - 's Winters op Beukenwoud.
217-118: OSSELEN VAN DELDEN, MEVR.VAN, - De poppenpartij.
198-116: OSSELEN VAN DELDEN, MEVR.VAN, - Hansje Rozengaarde.
208-468: OSTAIJEN, P. VAN, - Verzameld Werk / PoŽzie. 2 delen.
221-411: OSTAIJEN, P. VAN, - Dag stoel naast de tafel. Een programma van fragmenten uit het Muzikaal Plastisch Literair oeuvre van de Vlaamsche expressionistische dichter Paul van Ostaijen. gespeeld door Arena/ De Nieuwe Komedie.
235-442: OSTAIJEN, P. VAN, - Verzameld Werk / PoŽzie. 2 delen.
239-111: OSTINI, FRITZ VON, - De kleine Koning. Een sprookje. Vertaling van Top Naeff.
200-721: OSTWELD, HANS, - Das Berliner Dirnentum. Berliner Bordelle / Die freie Prostitution im Vormšrz / Der Tanz und die Prostitution/ Prostitutionsmšrkte / Gelegenheitsdirnen / Dirnentypen / Ausbeuter der Dirnen.
235-549: OTTEMA, N., - Friesche Majolica. Een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van het Nederlandsch Aardewerk.
241-485: OTTEN, F.J.M. E.A., - Archief van het Provinciaal bestuur van Noord-Holland 1814-1850.
232-24: OTTEN, JO, - De avonturen van Jammerpoes. Een kinderverhaal.
206-527: OTTEN, F.J.M. E.A., - Archief van het Provinciaal bestuur van Noord-Holland 1814-1850.
233-292: OTTERSPEER, W., - Bolland. Een biografie.
224-506: OTTINK JZN, TIEMEN, - Kroniek van de Familie Tiemen Ottink vanaf het jaar 1867. (privť-uitgave)
245-316: OTTOW, W. M., - Rijckloff Volckertsz. van Goens. De carriŤre van een diplomaat, 1619-1655.
244-332: OUDENDIJK, JOHANNA, - Een Bourgondische ridder over den oorlog ter zee. Philips van Kleef als leermeester van Karel V.
202-216: OUDSCHANS DENTZ, F., - Onze West in beeld en woord. Platenalbum voor het huisgezin en ten gebruike bij het onderwijs. 2e vermeerderde en verbeterde druk
239-437: OUDSHOORN, J. VAN, - Achter groene horren.
230-412: OUDSHOORN, J. VAN, - Bezwaarlijk verblijf. Uitgegeven naar het handschrift. Toegelicht en van een levensschets voorzien door W.A.M.de Moor.
245-435: OUDSHOORN, J. VAN, - Verzamelde Werken. 2 delen. Deel I: Novellen en schetsen. Deel II: Romans. Uitg. en ingel. door W. A. M. de Moor.
205-418: OUDSHOORN, J. VAN, - De fantast. Een ongeloofwaardig verhaal.
226-442: OUDSHOORN, J. VAN, - Achter groene horren.
242-540: OUDSTEN, ADRI DEN (VOORWOORD), - Lou Loeber. Overzichtstentoon-stelling.
216-403: OUDVORST, A.F. VAN, - Menno ter Braak als woordvoerder van de intellektuelen. Een literatuursociologische benadering.
234-361: OUDVORST, A.F. VAN, - Menno ter Braak als woordvoerder van de intellektuelen. Een literatuursociologische benadering.
243-501: OUWERLING, H.N. / HEEREN, J.J.M., - Uit het verleden van de vroegere dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden.
232-25: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - De Familie Knutsel.
241-34: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - Allermerkwaardigste avonturen van de aardige aapjes van Admiraal Adrianus Apekolio. Alfabet voor Allen.
232-27: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - Stuurman Tjeerd.
232-26: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - Krullebol kaalkop en klein broertje. Een groot verhaal voor kleine kleuters.
233-67: OVEN VAN DOORN, M.C.VAN, - Pikkie Duimelot bij Oom Langejaap. Een groot verhaal voor kleine kleuters.
209-44: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - De heldendaden van Pikkie Duimelot. Een groot verhaal voor kleine kleuters. (titel op de band: Pikkie Duimelot)
236-63: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - Allermerkwaardigste avonturen van de aardige aapjes van Admiraal Adrianus Apekolio. Alfabet voor Allen.
239-561: OVERDUIN, H. (MET VOORW.VAN), - De Haagse School. De collectie van het Haags Gemeentemuseum. Tentoonstelling februari - mei 1988. Met artikelen van J.Sillevis, H.Kraan, R.Dorn en P.de Boer.
231-493: OVEREEM, BRAND, - Jacob Overeem het schrijvend hart van de Veluwe. met bijdragen van Teus van der Kuilen, Roel Leenknegt, J.Poort, Martin Ros, Jan Schipper en Hans Werkman
236-545: OVERSTEEGEN, G., - Ik wend mijn schreden van Rusland van heden. (waarschuwing tegen het communisme)
244-457: OVERVOORDE, J.C. / ROO DE LA FAILLE,P.DE, - Archief der secretatrie van de stad Leiden 1253-1575. Inventaris en regesten.
232-29: OVINK-SOER, MARIE, - De Canneheuveltjes in Holland.
230-42: OVINK-SOER, MARIE, - De Canneheuveltjes in Holland. (Deel 2 van de serie)
233-192: OVINK-SOER, MARIE, - De Canneheuveltjes in IndiŽ. (deel I van de serie)
238-65: OVINK-SOER, MARIE, - De kinderen Heringa.
232-28: OVINK-SOER, MARIE, - Blij kinderleven.
240-80: OVINK-SOER, MARIE, - De Canneheuveltjes-serie. 5 delen. I: De Canneheuveltjes in IndiŽ. 4e dr. / II: De Canneheuveltjes in Holland. 2e dr. / III: Puck. 2e dr. / IV: Hoe Puck 'n Canneheuveltje werd. 1e dr. / V: Huize 'Canneheuvel'. 2e dr.
205-61: OVINK-SOER, MARIE, - De Canneheuveltjes in Holland. Deel 2 van de Canneheuveltjes-serie.
236-221: OVINK-SOER, MARIE, - De Canneheuveltjes in IndiŽ. (deel I van de serie)
217-594: OXENAAR, R. (VOORWOORD), - J.Th.Toorop. De jaren 1885 tot 1910.
238-254: OZINGA, M.D., - De monumenten van CuraÁao in woord en beeld. with english summeries.
223-329: OZINGA, M.D., - Protestantsche Kerken hier te lande gesticht.
244-408: PAAP, W. A., - Jeanne Collette. 2 delen in 1 band.
232-220: PAARDEKOOPER, S., - Achter het gedek. Dagboek van de 13-jarige Sonja Paardekooper uit Kamp Ambarawa, december 1943 - januari 1946. Uitg. en met inl. van H. J. Vader.
239-439: PAARDT, R, VAN DER, - Klassieke Profielen. Een collectie essays over classici-litera-toren uit de moderne Nederlandse letterkunde met een bloemlezing uit hun werk.
239-51: PAAUW - BACHRACH, BEP DE, - De Omweg.
232-30: PAAUW-BACHRACH, BEP DE, - Trio Finale.
220-73: PAAUW-BACHRACH, BEP DE, - De poppenwas / Kabouterbruiloft / Apenbal / Poppendokter. 4 deeltjes. (streepjes tussen lettergrepen)
209-622: PADOVER, SAUL K. (KEUZE EN INLEIDING), - De brieven van Karl Marx. Vertaald door H.W.Baks en J.Firmin Vogelaar. 2 delen.
245-159: PAESIE, RUUD, - Geschiedenis van de MCC. Opkomst, bloei en ondergang. (Middelburgse Commercie Compagnie)
235-597: PAINTER, GEORGE D., - Marcel Proust. A biography. 2 volumes.
231-27: PAJEKEN, FR.J., - Het testament van den invalide.
242-229: PAKENHAM, TH., - The Boer War.
229-481: PŃLFFY, G…ZA, - Die Anfšnge der Militšrkartographie in der Habsburgermonarchie. Die regelmšssige kartographische Tštigkeit der burgbaumeisterfamilie Angielini an den Kroatisch-Slawonischen und den Ungarischen Grenzen in den Jahren 1560-1570. boek is tweetalig (Duits / Hongaars)
232-164: PALFREY JONES, H., - Indonesia: The possible dream. A distinguished statesman describes the dramatic emergence of a newly independent and significant nation.
238-411: PAM, MAX E.A., - De motorzijspan van Willem Frederik Hermans
211-451: PAMA-BROUWER, F., - Heraldiek. Oorsprong, ontwikkeling en het tekenen van wapens.
245-160: PAMOENTJAK SINGGIH, ROSWITHA, - Tulisan Kehidupan Seorang. Putri Mangkunagaran. Recollections of a Mangkunagaran Princess.
232-614: PAN, LYNN, - The encyclopedia of the Chinese overseas.
245-340: PANHUYSEN, L., - De ware Vrijheid. De levens van Johan en Cornelis de Witt.
245-317: PANHUYSEN, L., - Rampjaar 1672. Hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte.
228-329: PANNEKOEK, Y., - Memoires van Yvo Pannekoek.
242-545: PANNEKOEK, G.H., - De verluchting van het boek. 2e verbeterde en uitgebreide druk. -
212-588: PANNEKOEK, FRANS LODEWIJK, - Prenten, Gedichten & Enige Aantekeningen.
230-255: PANT, D.F. VAN DER, - Gigolo' (roman van een Indische jongen).
200-694: PAOLI, D. / BOULAY, C., - Nicolaas II en zijn familie. Herinneringen aan een tsarenfamilie.
244-528: PAPI, STEFANO / RHODES, ALEXANDRA, - Famous Jewelry Collectors.
239-52: PARK, B. VAN 'T, - Bernard verovert America.
230-371: PARMENTIER, JAN E.A., - Peper, Plancius en Porselein. De reis van het schip Swarte Leeuw naar Atjeh en Bantam, 1601-1603.
237-364: PARMENTIER, JAN / LAARHOVEN, RUURDJE, - De avonturen van een VOC-soldaat. Het dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705.
236-155: PARMENTIER, JAN E.A., - Noord-Zuid in Oost-Indisch perspectief.
227-640: PARRY, MELANIE, - Chambers Biographical Dictionary.
244-521: PARYS, J. VAN, - Masereel. Een biografie.
240-354: PARYS, J. VAN, - Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd.
236-534: PARYS, J. VAN, - Masereel. Een biografie.
235-228: PASSARGE, SIEGFRIED, - SŁdafrika. Eine Landes-, Volks- und Wirtschaftskunde.
216-247: PATTERSON, S., - Colour and culture in South Africa. A study of the status of the Cape. Coloured people within social stucture of South Africa.
233-575: PAUSTOVSKIJ, KONSTANTIN, - Verre jaren. Herinneringen aan het tsaristische Rusland. Vertaald door Wim Hartog.
230-584: PAUSTOVSKIJ, KONSTANTIN, - Onrustige jeugd. Prelude op de Russische revolutie. Vertaald door Wim Hartog.
235-598: PAUVERT, JEAN-JAQUES, - Markies de Sade in levende lijve. 2 delen. I: Een natuurlijke onschuld 1740-1783. II: Pornograaf en stylist 1783-1814.
245-352: PAUW, J. L. VAN DER, - Guerilla in Rotterdam. De paramilitaire verzetsgroepen 1940-1945.
229-415: PAUWELS, FR., - De lachende beklaagde.
243-589: PAVORD, ANNA, - The naming of names. The search for order in the world of plants.
198-155: PEDERSEN, HUGO VON, - Door den Oost-Indischen Archipel. Voor Nederland bewerkt door S.Kalff.
243-165: PEDERSEN, HUGO VON, - Door den Oost-Indischen Archipel. Voor Nederland bewerkt door S.Kalff.
237-146: PEDERSEN, HANS HARTVIG SEEDORFF, - Ceylon. Vort tabte paradis.
222-453: P…E, JULIUS (UITGEGEVEN DOOR), - Multatuli en de zijnen. Naar onuitgegeven brieven, met een stamboom en ills.
239-440: P…E, W., - Album Willem Pťe. De jubilaris aangeboden bij zijn zeventigste verjaardag.
241-183: P…E, WILLEM E.A., - Opstellen over het Surinaams. (overdruk Taal en Tongval III)
222-449: P…E, JULIUS (UITGEGEVEN DOOR), - Keur uit de brieven van Multatuli. Naar tijdsorde gerangschikt en van aantekeningen voorzien.
221-587: PEEKEL, HAN, - Carrť. Het theater voor iedereen.
230-352: PEELEN, TH. / VLIET,A.L.J.VAN, - Zwevend naar de dood. Arnhem 1944. Herziene en aangevulde druk.
212-371: PEELEN, TH. / VLIET,A.L.J.VAN, - Zwevend naar de dood. Arnhem 1944. Herziene en aangevulde druk.
243-336: PEETERS, RONALD, - Koning Willem II Opperbevelhebber van het leger, ondernemer en grootgrondbezitter in Tilburg.
223-563: PEETERS, J., - Even omkijken. Een selectie van de gelijknamige columns van de Voorschotense schrijver-journalist.
241-280: PEETERS, THOM, - Eerste Poolse pantserdivisie in Nederland. 'Operatie Breda
244-425: PELLICO, SILVIO, - Mijn gevangenschap. nr 122 van de 250 exemplaren.
245-161: PEMBERTON, JOHN, - On the subject of 'Java
226-68: PENNARTS, HANS, - De strijd om het ven.
232-32: PENNARTS, HANS, - De strijd om het ven.
211-260: PENNING, L., - Het Lichtende Spoor. Een Zuid-Afrikaansch Boerenverhaal.
230-203: PENNING, L., - Onder de vlag van Jan Pz. Coen.
242-230: PENNING, L., - De overwinnaar van Nooitgedacht. Verhaal uit den Boeren-Oorlog. (1899-1902).
211-262: PENNING, L., - Voortrekkersbloed. Een verhaal van den val van Koning Dingaan van Zoeloeland.
194-246: PENNING, L., - Onder de Oranjevlag of Andries Dirksen de held uit het rampjaar 1672.
228-214: PENNING, L., - De kolonist van Zuid-Afrika. Verhaal uit den Boeren-Oorlog (1899-1902). (titel op de band: De kolonist van Zuid-West-Afrika)
228-215: PENNING, L., - Onder de Oranjevlag of Andries Dirksen de held uit het rampjaar 1672.
220-76: PENNING, L., - De Leeuw van het Noorden. Een verhaal uit den strijd van Koning Gustaaf Adolf van Zweden voor de Godsdienstvrijheid.
241-140: PENNINGA, P. / HENDRIKS,H., - Practisch Nederlands-Madurees Woordenboek. / Practisch Madurees-Nederlands Woordenboek. 2 delen.
240-618: PEPYS, S., - The diary and correspondence of Samuel Pepys, esq., F.R.S., secretary to the admiralty in the reigns of Charles II, and James II, 1659 to 1703. 2 volumes. Braybrook Edition, complete.
244-45: PEREMANS-VERHUYCK, M., - Het gestolen dagboek. (meisjesroman)
245-436: PERK, JACQUES, - Gedichten. Met voorrede van C.Vosmaer en inleiding van Willem Kloos. Zgn. Goedkoope uitgave.
239-441: PERK, J., - Gedichten. 10e geheel volledige uitgave bezorgd door Willem Kloos.
244-410: PERK, JACQUES, - Proeven in dicht en ondicht. Naar de handschriften uitgegeven door Garmt Stuiveling.
231-448: PERK, J., - Gedichten.
231-449: PERK, J., - Proeven in dicht en ondicht. Naar de handschriften uitgegeven door Garmt Stuiveling.
211-611: PERNOUD, R., - Vrouwen in de middeleeuwen. Haar politieke en sociale betekenis.
232-568: PERNOUD, R., - Vrouwen in de middeleeuwen. Haar politieke en sociale betekenis.
227-351: PERRAULT, G., - Het Rode Orkest.
215-131: PERRAULT, G., - De vertellingen van Moeder de Gans. Naar het Fransch door J.J.A.Goeverneur.
225-416: PERRE, R. VAN DE, - Andrť Demedts. Een monografie.
222-466: PERRON, E. DU, - Parlando. Verzamelde gedichten. met inleiding door Simon Vestdijk.
228-233: PERRON, E. DU, - Het land van herkomst.
244-411: PERRON, E. DU, - Parlando. Verzamelde gedichten.
235-239: PERRON, E. DU, - Indies memorandum.
200-439: PERRON, E. DU, - De smalle mens II.
200-441: PERRON, E. DU, - Voor kleine parochie (Cahiers van een lezer 1)
218-466: PERRON, E. DU, - Brieven. 1 - 4336. 9 delen. dundruk-uitgave.
218-455: PERRON, E. DU E.A., - Paul van Ostaijen.
243-229: PERRON, E. DU, - Het land van herkomst
240-441: PERRON, E. DU, - Brieven. 1 - 4336. 9 delen. dundruk-uitgave.
244-412: PERRON, E. DU, - Schandaal in Holland.
236-292: PERRON, E. DU, - Het land van herkomst
235-445: PERRON, E. DU E.A., - Bzzlletinnr 125 gewijd aan du Perron. Artikelen van G.BorgersJ.van der Vegt, Sj.Faassen, J.Oversteegen e.a.
243-325: PERRY, J., - De voorman. Een biografie van Willem Hubert Vliegen.
244-413: PERSYN, J., - De wording van het tijdschrift 'Dietsche Warande en Belfort' en zijn ontwikkeling o.r.v. E. Vliebergh en J. Persyn (1900-1924).
242-441: PESKENS, R.J. (PS.VAN G. A. VAN OORSCHOT), - De Vlissingse verhalen. Twee vorstinnen en een vorst. / Mijn tante Coleta en andere verhalen. / Ongebundeld werk.
223-591: PETERS, JAN HENDRIK / WARDANA, WISNU, - Hoogtepunten van romaanse glasschilderkunst.
240-119: PETERS, JAN HENDRIK / WARDANA, WISNU, - Tri Hita Karana. The spirit of Bali.
239-167: PETERS, D.J.C. / TWEEDY, B., - IndonesiŽ. Deel I.
237-502: PETERSEN, J.W. VAN / ZONDERVAN,W., - Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel.
239-358: PETERSEN, J., - Vitus Bering de zeevaarder. vertaald uit het deens.
240-572: PETERSEN, AD, - De Ploeg. Gegevens omtrent de Groningse schilderkunst in de jaren '20.
239-56: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Secretaresje.
239-95: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Bedtijd. 365 Vertellingen voor kinderen voor zij slapen gaan.
239-96: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Bedtijd. 365 Vertellingen voor kinderen voor zij slapen gaan.
195-74: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Beatrix van Eldringen.
242-97: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Het groote kabouter-boek.
242-61: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Tinker's vrienden.
221-56: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Brenda weet uitkomst.
245-75: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Bedtijd. 365 Vertellingen voor kinderen voor zij slapen gaan.
231-28: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Het huis aan de rivier.
244-46: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Wil moet het zeggen.
241-35: P…TILLON, WILLY (= H.W.VAN TIENHOVEN-MULDER), - Het huis aan de rivier.
231-368: PETREJUS, E.W., - Modelling the Brig-of-war 'Irene'. A handbook for the building of historical ship-models.
215-440: PETREJUS, E.W., - Nederlanse zeilschepen in de negentiende eeuw.
244-100: PETROVITCH, W. M., - Heldensagen en Legenden van de ServiŽrs. Vertaald door J. P. Wesslink-van Rossum.
234-602: PEURSEN, C.A.VAN, - Ludwig Wittgenstein.
235-613: PEURSEN, C.A.VAN, - Ludwig Wittgenstein.
225-586: PEYREFITTE, ALAIN, - China en het Westen. Kroniek van een historische ontmoeting.
236-566: PEYREFITTE, ALAIN, - China en het Westen. Kroniek van een historische ontmoeting.
241-439: PFEIFER, F. (SAMENSTELLING), - Zwolle, een palet van stad en landschap. Twee wandelingen in en vijf fietstochten rond de stad.
244-294: PFEIL, T., - Tot redding van het Vaderland. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciŽn in de Bataafs-Franse tijd 1795-1810
238-606: PHILIPS, DEREK L., - Wittgenstein and scientific knowledge a sociological perspective.
220-571: PHILIPS, J.F.R. E.A., - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914.
240-546: PHILIPSE, C. E.A., - Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland 1953.
240-573: PIANTONI, GIANNA / LEEMAN, FRED, - Ottocento / Novecento. Italiaanse kunst 1870-1910. Tentoonstelling van Gogh Museum.
245-162: PIAZZINI, GUY, - Expeditie Apokajan naar waranen en Dajaks. Nederlandse bewerking Marcel Meijer.
245-338: PIERIK, P. / PORS,H., - De verlaten monarch. Keizer Wilhelm II in Nederland.
243-330: PIERIK, P. / PORS,H., - De verlaten monarch. Keizer Wilhelm II in Nederland.
243-291: PIETERS, ALEIDA J., - A Dutch settlement in Michigan.
230-329: PIETERS, HARM, - Uitvinders in Nederland. Vier eeuwen octrooien.
204-592: PIETERSMA, A. / SMIT, L. L. M., - Burgerwezen van Utrecht. 500 jaar stichting van Evert Zoudenbalch. Uitg. n.a.v. de tentoonstelling.
241-201: PIGEAUD, TH. G. TH., - Literature of Java. Catalogue raisonnť of Javanese manuscripts in the Library of the University of Leiden, etc. 3 vols.
225-248: PIGEAUD, TH. G. TH., - Literature of Java. Catalogue raisonnť of Javanese manuscripts in the Library of the University of Leiden, etc. 3 vols.
235-326: PIJFERS, H. / ROES, J., - Memoriale. Katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw.
220-307: PIJL, L. VAN DER, - Met open ogen door stad en land. Over tropische planten en dieren uit ieders omgeving.
244-229: PIJNAPPEL, J. (BEWERKT DOOR), - Maleisch-Hollandsch Woordenboek.
229-102: PIJPER, WILLEM, - Vieilles Chansons de France. Avec accompagnement de piano de Willem Pijper.
206-620: PIJPER, F., - De kloosters.
200-642: PIJZEL-DOMISSE, J., - Haags goud en zilver. Edelsmeedkunst uit de Hofstad.
218-601: PILTZ, GEORG, - Rusland wird Rot. Satirische Plakate 1918-1922.
241-576: PINI, G., - Geschichte des Faschismus.
240-166: PIONIER, EEN (=P.C.HUIJSER), - De pioniers van IndiŽ.
241-352: PLAS, M. VAN DER, - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter. (1830-1899).
195-507: PLAS, M. VAN DER, - I hear America singing. (Gekozen en vertaald) Met inleiding van Adriaan van der Veen.
223-331: PLAS, M.V.D. / ROES,J., - De kerk gaat uit. Familiealbum van een halve eeuw katholiek leven in Nederland.
234-332: PLAS, M. VAN DER, - Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver.
245-582: PLEIJ, HERMAN, - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieŽn over het volmaakte leven.
240-588: PLEIJ, HERMAN, - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieŽn over het volmaakte leven.
227-59: PLEIJSIER, A., - De reuze-midvoor.
208-358: PLESMAN, A. (VOORWOORD), - Nationale luchtvaart encyclopedie. Het boek van de luchtvaart.
245-84: PLEUNTJE, , - Spelende leren. Versjes van Pleuntje.
233-269: PLEYTE, C.M., - Die Buddha-legende in den Skulpturen des Tempels von Boro-Budur.
232-270: PLEYTE, C.M., - Bataksche Vertellingen. Verzameld.
245-514: PLOEG, J. V.D., - Twee eeuwen Stadskanaal.
232-540: PLOEG, PETER VAN DER / BUVELOT, QUENTIN, - Met hart en ziel. Frits Duparc als directeur van het Mauritshuis, 1991-2008.
243-538: PLOEG, P. VAN DER / VERMEEREN, C., - Vorstelijk verzameld. De kunstcollectie van Frederik Hendrik en Amalia.
239-57: PLOEG, J. V.D., - Torda de Zigeunerhond. Naar het met den eerste prijs bekroonde Friesche werk.
237-266: PLOKHOOY, C., - Met de Mauser. Persoonlijke ervaringen in de Zuid-Afrikaanschen Oorlog.
244-160: PLUVIER, J., - IndonesiŽ: kolonialisme onafhankelijkheid neo-kolonialisme. Een politieke geschiedenis van 1940 tot heden.
222-564: PLUYM, W.VAN DER (VOORWOORD VAN), - Max Nauta. Toegelicht door M.Muller. Engelse tekst van E.van Loo.
233-539: PLUYM, W. VAN DER, - Vijf eeuwen Binnenhuis en meubels in Nederland 1450-1950.
200-640: PLUYM, W.VAN DER (VOORWOORD VAN), - Max Nauta. Toegelicht door M.Muller. Engelse tekst van E.van Loo.
244-426: POE, EDGAR ALLEN, - The city in the sea and other poems. Nr 101 van 500 exemplaren.
200-316: POEL, D.C. VAN DER, - Hoofdlijnen der Economische en Sociale geschiedenis. Sociologisch beschouwd. Met inl.van dr.I.J.Brugmans. 2 delen.
226-616: POELGEEST, L.VAN, - Japanse besognes. Nederland en Japan 1945 - 1975.
235-299: POELHEKKE, J.J., - Frederik Hendrik. Prins van Oranje. Een biografisch drieluik.
211-576: POESJKIN, ALEXANDER, - De Moor van Peter den Groote. Vertaald door Aleida G.Schot.
218-620: POESJKIN, ALEXANDER, - De Moor van Peter den Groote. Vertaald door Aleida G.Schot.
242-592: POESJKIN, ALEXANDER, - Geheim dagboek 1836-1837.
230-586: POESJKIN, ALEXANDER, - De Moor van Peter den Groote. Vertaald door Aleida G.Schot.
237-586: POESJKIN, ALEXANDER, - De kaapiteinsdochter. Uit het Russisch vertaald door Wils Huisman.
245-163: POEZE, H. E.A., - In het land van de overheerser. I. IndonesiŽrs in Nederland 1600 - 1950. Met bijdragen van C.van Dijk en I.van der Meulen.
237-193: POEZE, H. E.A., - In het land van de overheerser. I. IndonesiŽrs in Nederland 1600 - 1950. Met bijdragen van C.van Dijk en I.van der Meulen.
245-215: POEZE, H. / SCHULTE NORDHOLT, H., - De roep om Merdeka. Indonesische vrijheidslievende teksten uit de twintigste eeuw. M.i.v. H. Haasse.
236-294: POEZE, H. E.A., - Oosterse omzwervingen. Klassieke teksten over IndonesiŽ uit Oost en West.
244-161: POL, BAUKE VAN DER, - Mallabaarse Brieven. De brieven van de Friese predikant Jacobus Canter Visscher (1717-1723).
224-327: POL, H.J.VAN DE (SAMENGESTELD DOOR), - De wereldrecordvlucht van de Pelikaan. Een greep uit de Pers in spannende dagen.
218-293: POL, D., - Midden-Java ten Zuiden.
227-277: POL, H., - De zending en de Sa'dan-Toradja's. Handleiding voor zendingsstudie op de Hervormde Verenigingen op Geref.Grondslag.
235-327: POL, L. VAN DE, - Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en acht-tiende eeuw.
214-596: POLAK, H., - Het Fin-de-siŤcle in de Nederlandse schilderkunst. De symbolistische beweging 1890-1900.
228-493: POLAK, JOHAN, - Bloei der decadentie.
230-462: POLAK, ARTHUR, - Joodse penningen in de Nederlanden. / Jewish medals in the Netherlands. English summeries by L.S.Forrer.
236-440: POLAK, J. B. W. (MET INL. VAN), - DŤr Mouw in Doetinchem.
234-487: POLDERMANS, D.A., - Zuud-Bevelandsch lief en leed.
241-186: POLIM…, T.S. / THODEN VAN VELZEN, H.U.E., - Vluchtelingen, Opstandelingen en andere Bosnegers van Oost-Suriname, 1986-1988.
213-124: POLKO, ELISE, - Het vrouwenleven van moeders schoot naar eigen haard. Naar de derde Hoogduitsche uitgaaf. Met een voorrede van E.Laurillard. (is geen kinderboek)
243-204: POLL, W. VAN DE, - Kerels van de daad. Onze oorlogsvrijwilligers in Malakka en IndiŽ.
233-239: POLL, W. VAN DE, - The Netherlands West Indies. The islands and their people. Photographed and described. Een fotoreportage van land en volk.
237-501: POLL, W. VAN DE, - Inventaris van het Oud-Rechterlijk Archief der Gemeente Nijmegen.
232-251: POLL, W. VAN DE, - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en volk.
223-348: POLL, MAX VAN, - Benito Mussolini.
243-223: POLL, W. VAN DE, - The Netherlands West Indies. The islands and their people. Photographed and described. Een fotoreportage van land en volk.
220-236: POLL, W. VAN DE, - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en volk.
236-267: POLL, W. VAN DE, - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en volk.
236-268: POLL, W. VAN DE, - The Netherlands West Indies. The islands and their people. Photographed and described. Translated by Joop Dolman. With author's dedication.
237-194: POLL, MAX VAN, - IndiŽ en wij.
230-332: POLLMANN, TESSEL, - Van Waterstaat tot Wederopbouw. Het leven van dr.ir.J.A.Ringers (1885-1965)
226-143: POLLMANN, T. / SELEKY,J., - Istori-istori Maluku. Het verhaal van de Molukkers.
231-137: POLLMANN, TESSEL, - Bruidstraantjes en andere Indische geschiedenissen. (artikelen verschenen in Vrij Nederland)
238-163: POLLMANN, TESSEL, - Bruidstraantjes en andere Indische geschiedenissen. (artikelen verschenen in Vrij Nederland)
238-164: POLLMANN, TESSEL / HARMS, INGRID, - In Nederland door omstandigheden.
244-346: POLMAN, M., - Anton van Duinkerken. Een veelomvattend mens.
241-337: POLMAN, M., - De keerzijde van het leven. Anton van Duin-kerken als literatuurcriticus bij De Tijd (1927-1952).
236-546: POLS, ANDR… M., - Het lied van de krijgsbende van Igorj. Ingeleid, vertaald en met nota's voorzien. Dit is nr. 204 van 500 exemplaren.
245-35: POMEROY, VIVIAN, - Vertellingen van Zachteling en het land van Hartelust. Bewerkt naar het Engelsch door A.v.d.Meer -Brondgeest.
236-65: POMEROY, VIVIAN, - Vertellingen van Zachteling en het land van Hartelust. Bewerkt naar het Engelsch door A.v.d.Meer -Brondgeest.
242-118: POMES, H., - Over van Alphen's Kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de 18e eeuw.
216-123: POMES, H., - Over van Alphen's Kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de 18e eeuw.
221-588: POMPE-POSTUMA, M., - Bij open doek. 100 Jaar Stadsschouwburg Groningen 1883-1983.
242-394: POMSEL, BRUNHILDE / HANSEN, THORE D., - Een Duits leven. Het confronterende verhaal van de secretaresse van Joseph Goebbels.
225-387: PONCE DE LEON, NAPOLEON BACCINO, - Maluco. De roman van de ontdekkers. Vertaald door A.Glastra van Loon. (over Magelhaes reis naar de Molukken)
239-373: PONCE DE LEON, NAPOLEON BACCINO, - Maluco. De roman van de ontdekkers. Vertaald door A.Glastra van Loon. (over Magelhaes reis naar de Molukken)
220-515: PONNE, W.J. / RINSMA, T.J., - Meppel in de twintigste eeuw.
241-431: PONNE, W.J. / RINSMA, T.J., - Meppel in de twintigste eeuw.
240-518: PONTANUS, J.I., - Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde Coop-stadt Amsterdam. Reprint van de uitgave vna 1614. Met losse inleiding tot deze herdurk (16 p.)
244-492: PONTEN, JOSEF, - De Bokkerijders. Uit het duits vertaald door F.Engler.
241-290: PONTING, H.G., - Het eeuwige ijs. De Zuidpool-expeditie van Kapitein Scott. Een verhaal van den laatsten tocht naar de Zuidpool door Kapt.Scott en diens tragisch einde. Benevens een beschrijving van het natuurleven in het eeuwige ijs. Vertaald door M.C.de Gruyter.
206-608: PONTING, H.G., - Het eeuwige ijs. De Zuidpool-expeditie van Kapitein Scott. Een verhaal van den laatsten tocht naar de Zuidpool door Kapt.Scott en diens tragisch einde. Benevens een beschrijving van het natuurleven in het eeuwige ijs. Vertaald door M.C.de Gruyter.
245-566: POORT, J., - Hendrik Willem Mesdag. Life and Work.
240-553: POORT, J., - Jan Andreas Goedhart. 1919-1991. Een Rotterdams schildergenie.
230-166: POORTENAAR, J. / COOLHAAS, W. PH., - Onder Palmen en Waringins. Geest en Godsdienst van Insulinde.
198-156: POORTENAAR, J., - Oostersche schoonheid.
210-163: POORTENAAR, J. / COOLHAAS, W. PH., - Onder Palmen en Waringins. Geest en Godsdienst van Insulinde.
206-583: POORTENAAR, J., - Hollandsche etsers van de Gouden Eeuw.
235-262: POORTENAAR, J. / POORTENAAR- VAN VLADERACKEN, - Een kunstreis in de tropen.
244-162: POORTMAN, M.H. E.A. (REDACTIE), - Gedenkboek. Uitgegeven ter gelegenheid van het twaalf en half jarig bestaan van de 'Orang Peladang'. October 1913 - Maart 1926. (M.iddelbare K.oloniale L.andbouw S.chool)
217-492: POORTMAN, J. ( O.R.V. ), - Drente. Een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen. 2 delen.
209-481: POORTMAN, W.C. / AUGUSTEIJN, - Kaarten in Bijbels. (16e - 18e eeuw)
241-432: POORTMAN, J., - Meppel door de eeuwen heen.
235-273: POOT, HUBERT KORNELISZ., - Gedichten. 3 delen. Deel 3 bevat ook Het leven van Poot en Lykzangen op zijn dood.
243-331: PORS, HENK, - Keizer Wilhlem II - Asielzoeker in Nederland.
240-519: PORTA, A., - Joan en Gerrit Corver. De politieke macht van Amster-dam. 1702 - 1748.
245-318: P÷RTNER,R. / TADEMA SPORRY, B., - De Romeinen op hun weg naar de Lage Landen. Resultaten van archeologisch onderzoek.
232-37: POS, MARY, - Naar het land van de roode rhododendron. Een jongen en meisje gaan op reis.
230-507: POST, M.J.H., - De driebond van 1788 en de Brabantse revolutie.
242-203: POST, LAURENS VAN DER, - The Admiral's Baby.
222-361: POST, H., - Ik ben volkomen rustig. Verzetsbrieven uit de dodencel.
215-603: POST VAN DER MOLEN, G. / RJKSE, R., - Wat baard den Druk, Niet al Geluk! Werk en materialen van De Ammoniet. Tentoonstellings-catalogus.
239-213: POST, PETER / TOUWEN-BOUWSMA, ELLY, - Japan, Indonesia and the war.
218-540: POST, W., - Bloemendaal synthese van heden en verleden.
238-67: POST, H., - Kokkie's vlucht voor professor Bartje.
239-498: POST, W., - Hartenlust. Een historisch onderzoek naar de ontwik-keling van buitenplaats tot woon- en winkelcentrum in Bloemendaal.
237-195: POSTEL-COSTER, ELS, - Het omheinde kweekbed. Machtsverhoudingen in de Minangkabause familieroman.
227-490: POSTEMA, N. M., - Om 'e wivedei hinne. KreambrŻkman yn 'e trije Fryslannen.
244-297: POSTHUMES, N.W., - Bescheiden betreffende de Provinciale organisatie der Hollandsche Lakenbereiders. (De zgn. Droogscheerderssynode)
211-328: POSTHUMES, N.W., - Documenten betreffende de Buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw. 6 delen.
233-352: POSTHUMUS MEYJES, R. (UITGEGEVEN DOOR), - De reis van Joris van Spilbergen door Straat Magelhaes naar Oost-IndiŽ en terug rond Zuid-Afrika in 1614-1617.
225-466: POSTMA, H., - Marsmans 'Verzen'. Toetsing van ergocentrisch interpretatiemodel. Bijgevoegd: H.Marsman: Verzen. Uitg.bij Ploegsma Zeist, 1973 31p.
215-276: POSTMA, RIKIE, - Elsie, die veldkindje. 'n Storie vir die kinders.
211-422: POTGIETER, E.J., - Het Rijksmuseum. Met een voorwoord van Albert Verwey. (Over historische figuren op schilderijen in Rijksmuseum)
235-474: POTGIETER, E.J., - Eens dichters vriendschap. Gťdťon Busken Huet op zijn 15den verjaardag door zijne Ouders aangeboden, tot eene gedachtenis aan zijnen en hunnen onvergetelijke Vriend en Weldoener E.J.Potgieter, geboren 27 Junij 1808 Gestorven 3 Februari 1875. De tekst is gezet in Monotype Baskerville, met de hand gezet op oranje lompenhouden papier. Typografie van Aldert Witte.
238-340: POTT-BUTER, H. / TIJDENS, K. (ONDER RED.VAN), - Vrouwen leven en werk in de twintigste eeuw.
204-541: POTTER, FR. DE, - Vlaamsche Bibliographie. Lijst der boeken, vlug- en tijdschriften, muziekwerken, kaarten, platen en tabellen, in BelgiŽ van 1830 tot 1890 verschenen. 4 afleveringen in 2 banden.
231-429: POV…E, H., - Herman de Man.
232-569: POVEL, W., - De laatsten der BourgondiŽrs. Roman over Filips de Goede en Karel de Stoute.
229-121: POVEL, W., - Sprookjesfiguren die onze aandacht ontgingen.
239-594: POWER, ARTHUR, - Gesprekken met James Joyce. Voorwoord van Clive hart, vertaling en nawoord van John Vandenbergh.
215-578: PRAAG, S.VAN, - De oude darsjan. Over jodenbuurten en joodse buurten.
203-507: PRAAG, S.VAN, - Een lange jeugd in Joods Amsterdam. Een visie op Joods Amsterdam in foto's. door Willy Lindwer.
228-496: PRAAG, PH.VAN, - Joodse symboliek op Nederlandse exlibris.
204-512: PRAAG, S.VAN, - Een lange jeugd in Joods Amsterdam. Een visie op Joods Amsterdam in foto's. door Willy Lindwer.
244-299: PRAAMSMA, L., - Het dwaze gods. Geschiedenis der gereformeerde kerken in Neder-land sinds het begin der 19e eeuw.
245-164: PRAAMSTRA, OLAF / ZONNEVELD, PETER VAN, - Omstreden paradijs. Ooggetuigen van Nederlands-IndiŽ.
215-205: PRAAMSTRA, O., - Een feministe in de tropen. De Indische jaren van Mina Kruseman.
233-168: PRAAMSTRA, OLAF / ZONNEVELD, PETER VAN, - Omstreden paradijs. Ooggetuigen van Nederlands-IndiŽ.
243-385: PRAAMSTRA, O., - Busken Huet. Een biografie.
204-390: PRACTICUS, , - Een woord aan de kiezers en afgevaardigden van Nederland, over den toestand onzer Zeemagt.
244-300: PRAK, MAARTEN, - Gouden eeuw. Het raadsel van de Republiek.
234-584: PRAZ, M., - Huis van het leven. Vertaald door Anton Haakman.
234-585: PRAZ, M., - Lust, dood en duivel in de literatuur van de Romantiek. Vertaald door A. Haakman.
224-639: PRAZ, M., - Lust, dood en duivel in de literatuur van de Romantiek. Vertaald door A. Haakman.
203-661: PRESCOTT, W.H., - History of the conquest of Mexico and History of the conquest of Peru.
198-70: PRESSENS…, E. DE, - Zonder Moeder.
245-36: PRESSENS…, E. DE, - Een levenslustig troepje. Naar het Fransch door Nellie.
232-376: PRESSER, J., - Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom, 1940-1945. 2 delen.
193-339: PRESSER, J., - De Tachtigjarige Oorlog. m.m.v. J.Romein, A.C.J.de Vrankrijker, R.E.J.Weber en J.W.Wijn.
231-218: PRESTON, ANTONY, - Geillustreede geschiedenis van Zuid-Afrika. Voorwoord van T.R.H.Davenport.
225-418: PRICK, H.G.M., - De Adriaantjes. Een onderzoek naar wording en achtergronden van van Deyssel's Kind-Leven.
241-330: PRICK, H.G.M., - Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890. In de zekerheid van eigen heerlijkheid.
232-437: PRICK, H.G.M., - Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890. In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk vn Deyssel vanaf 1890. Een vreemdeling op de wegen. 2 delen.
223-242: PRIEM, G.H., - De oorlog in Zuid-Afrika. Bewerkt naar officieele telegrammen en particuliere brieven.
243-505: PRIMS, F., - Geschiedenis van Berchem tot bij de aanvang der XXste eeuw.
239-169: PRINCEN, PONCKE, - Een kwestie van kiezen. Zijn levensverhaal opgetekend door Joyce van Fenema.
243-166: PRINGGODIGDO, A. K., - Geschiedenis der Ondernemingen van het Mangkoena- gorosche Rijk.
219-163: PRINGGODIGDO, A. K., - Geschiedenis der Ondernemingen van het Mangkoena- gorosche Rijk.
242-267: PRINS, J., - Indische gedichten. Bijeengebracht naar aanleiding van de tentoonstelling Nederlandsch-IndiŽ in de letterkunde.
237-196: PRINS, J., - Adat en islamietische plichtenleer in IndonesiŽ. derde herziene druk.
212-332: PRINS, A., - Het Faillissement der Hollandsche Steden: Amsterdam, Dordrecht, Leiden en Haarlem in het jaar 1494. Uit de wordingsgeschiedenis van den Nederlandschen Staat toegelicht.
237-197: PRINS, B. DE, - Voor Keizer en Koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849. Commissaris-Generaal van Nederlands-IndiŽ.
221-417: PRINS, J., - De stad waar men is kind geweest. Rotterdamsche gedichten.
243-401: PRINS, A., - Een koning.
235-448: PRINS, J., - De stad waar men is kind geweest. Rotterdamsche gedichten.
241-486: PRINSEN GEERLIGS, H.C., - Twaalf Eeuwen Kennemer HistoriŽn.
239-129: PRINSEN, P.J., - Leesboek voor minder gevorderde kinderen.
217-175: PRINSEN GEERLIGS, H.C., - De Suikernijverheid in Nederlandsch IndiŽ.
244-531: PRIOR, KATHERINE / ADAMSON, JOHN, - Maharaja's jewels.
239-616: PRITCHETT, V.S., - The gentle barbarian. The liife and work of Turgenev.
240-620: PROGL, ZOE, - Koningin van de onderwereld. Vertaald door Margreet Hirs.
231-195: PRONK, B., - Verkenningen op het gebied van de criminaliteit in Suriname.
217-401: PRONKER, T.F.J., - Het Barkschip 'Amicitia'. De geschiedenis van Het Eerste Classe IJzeren Barkschip 'Amicita' 1885-1903. / De zeemansloopbaan van haar kapitein T.Pronker. 1878-1903. / De Reederij P.van der Hoog 1877-1906. / De dagboeken van 3de stuurman H.W.A.Colosse. 1893-1898. Het Barkschip 'Martina Johanna'en Kapt.J.J.van der Laag. 1891-1905.
244-101: PROOYE-SALOMONS, H.J.W.VAN, - Gewijde verhalen en legenden van Hindoes en Boeddhisten. Met introductie van W.Caland.
229-601: PROUST, MARCEL, - Brieven 1885-1906. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door Joyce & Co.
226-580: PRUD'HOMME VAN REINE, R., - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart.
217-402: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B. (EINDREDACTIE), - Schepen bij de vleet. Maritieme musea in Nederland en BelgiŽ.
243-308: PRUD'HOMME VAN REINE, RONALD, - Liever niet de lucht in. De omstreden zelfmoordaanslag van Jan Carel van Speijk.
245-379: PRUD'HOMME DE REINE, R., - Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter. 5e uitgebreide druk.
201-395: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B., - Jan Hendrik van Kinsbergen. 1735 -1819. Admiraal en filantroop.
217-403: PRUD'HOMME VAN REINE, R., - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart.
243-374: PRUD'HOMME DE REINE, R., - Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
244-164: PUCHINGER, G., - Landvoogd en Minister.
244-278: PUCHINGER, G., - Abraham Kuyper. De jonge Kuyper (1837-1867).
236-158: PUCHINGER, G., - Landvoogd en Minister.
233-170: PURRY, DAVID (INTRODUCTION), - Exhibition of antiquarian Maps & Prints of Indonesia.
237-555: PURVIS, ALSTON W., - H.N.Werkman. Monographics.
245-486: PUTMAN, ROBERT, - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
245-165: PUTTEN, JAN VAN DER / AZHAR, AL, - Di dalam berkekalan persahabatan. Letters from Raja Ali Haji. Introduced and annotated. (Indonesisch / Engels)
236-159: PUTTEN, L.P.VAN, - Ambitie en Onvermogen. Gouverneurs-generaal van Nederlands-IndiŽ 1610-1796.
227-641: P‹TZ, W., - Vergelijkende Land- en Volkenkunde in schetsen en tefereelen. Verzameld en bewerkt. Uit het Hoogduitsch door L.P.Ouwersloot.
239-581: PYMAN, AVRIL, - The life of Aleksandr Blok. 2 vols. I. The Distant Thunder. 1880-1908. II. The Release of Harmony 1908-1921.
219-279: QUACK, P.DE, - Maria de l'Ormeau of de Huwelijksaanvrage. Oorspronkelijke roman.
223-267: QUACK EN FALL…E, DE, - De vrouwen-soldaten of de Slecht verdedigde vesting. Vrolijk blyspel. Met zang. Naar het Fransch.
241-474: QUANT, L.H.M. E.A., - Paviljoen 'Welgelegen', 1789-1989. Van buytenplaats van de bankier Hope tot zetel van de provincie Noord-Holland.
233-577: QUENEAU, RAYMOND, - De zondag des levens. Vertaald door Jan Pieter van der Sterre.
233-578: QUENEAU, RAYMOND, - Zazie in de metro. Vertaling Jenny Tuin.
238-302: QUINET, E., - Marnix van St. Aldegonde en de wording van het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden. Vrij naar het fransch.
221-257: QUINET, E., - Fondation de la Rťpublique des Provinces-Unies. Marnix de Sainte-Aldegonde.
245-253: QUINN, GEORGE, - The novel in Javanese. Aspects of its social and literary character.
214-176: QUINTUS, R.A. SAMENGESTELD DOOR, - Wat een goede couragie vermach. Beschrijvinghe, soo veel die aengaet onse loffelycke Zee-vaert opte Oost-Indien, onse plantagien opt stuck van Suycker int' Eylant Java maior ende aanlantinge so van Thee als van Toebacq ende Kaoetsjoek, mitsgaders het winnen van Thin, etc.
199-199: QUINTUS, R.A. SAMENGESTELD DOOR, - Wat een goede couragie vermach. Beschrijvin-ghe, soo veel die aengaet onse loffelycke Zee-vaert opte Oost-Indien, onse plantagien opt stuck van Suycker int' Eylant Java maior ende aanlantinge so van Thee als van Toebacq ende Kaoetsjoek, mitsgaders het winnen van Thin, etc.
231-369: QUISPEL, H.V., - De Glorie van de scheepvaart. Nautische encyclopedie. 3e druk in samenwerking met J.F.Brongers.
245-166: RAADT, EUG»NE A.P.DE, - De schaduw van de klapperboom.
209-568: RAAF, A.DE, - En dat alles voor die kinderen...' Protestants-christelijk Onderwijs in Naaldwijk 1875-2000.
230-223: RAALTE-GEEL, H.VAN, - Mogen wij altijd in dit kamp blijven? Een ode aan de moeders in Japanse interneringskampen.
216-583: RAASSEN-KRUIMEL, EMKE / CASTELEIN, S. (VOORWOORD), - In de ban van Benner. Overzichtstentoonstelling van schiilderijen, gouaches en tekening van Gerrit Benner 1897-1981. Singer Museum Laren / Fries Museum Leeuwarden.
228-557: RAASSEN-KRUIMEL, EMKE, - Schilderkunst in Laren.
240-575: RAASSEN-KRUIMEL, EMKE, - Schilderkunst in Laren.
239-539: RAASSEN-KRUIMEL, EMKE / CASTELEIN, S. (VOORWOORD), - In de ban van Benner. Overzichtstentoonstelling van schiilderijen, gouaches en tekening van Gerrit Benner 1897-1981. Singer Museum Laren / Fries Museum Leeuwarden.
232-466: RAAT, G.F.H., - Over De Avonden. De eerste roman van Gerard Reve. Kritieken, artikelen en interviews.
224-568: RAATGEVER, J.G., - Van Heiligerlee tot Korea. Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht.
194-399: RAATGEVER, J.G., - Van Dollen Dinsdag tot de Bevrijding.
200-644: RAAY, S.B.VAN E.A., - Tot hun Contentement gemaeckt. Het kunstbezit van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
214-209: RABEN, R. (REDACTIE), - Beelden van de Japanse bezetting van IndonesiŽ.
239-214: RABEN, R. (REDACTIE), - Beelden van de Japanse bezetting van IndonesiŽ.
239-112: RABIER, BENJAMIN, - Martin en Jocko. Bewerkt door D.A.Poldernmans.
228-497: RADEMACHER SCHORER, M.R., - Bijdrage tot de geschiedenis van de Renaissance der Nederlandse boekdrukkunst. Herdruk van: Redevoering gehouden 19 mei 1949 op Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Prov.Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
241-264: RADEMAKER, C.S.M., - Gerardus Joannes Vossius. (1577-1649).
244-552: RADZINSKY, E., - |Alexander II, De laatste grote Tsaar,
238-546: RADZINSKY, E., - De laatste Tsaar. Het drama van Nicolaas .Vertaald door Jaap van der Wijk.
218-114: RAEMAEKERS, LOUIS, - Guitenstreken van Pim, Piet en Puckie I: Hoe Pim, Piet en Puckie uit school bleven. Verteld en geteekend.
243-147: RAFFLES, THOMAS STAMFORD, - The history of Java. With an introduction by John Bastin. 2 parts.
233-136: RAGHAVAN, M.D., - Ceylon : A pictorial survey of the peoples and arts. With a foreword by R.L.Spittel.
241-224: RAMBACH, JOHANN JACOB, - D.Martini Lutheri auserlesene erbauliche Kleine Schriften aus seinem Tomis genommen und nicht allein mit einer allgemeinen Vorrede von dem Gegen der Schriften Lutheri sondern auch mit besonderen nŁtszlichen Materien vormals dargelegt. Zweyten Edition
231-263: RAMM-BONWITT, INGRID, - Figurentheater. Lebendige Tradition des Puppen- und Schattenspiels in Asien.
242-106: RAMMELT, RIE, - Feest in het woud. Een Dieren Historie. (verhaal is op rijm)
196-241: RAMSEYER, URS, - l'Art Populaire ŗ Bali. Culture et Religion.
232-38: RANDERS, HELLEN, - Jimmy en ik.
232-39: RANK, W., - De kristallen trap. Een verhaal uit verre landen in ouden tijd.
241-616: RANKE-HEINEMANN, U., - Eunuchen voor het hemelrijk. De rooms-katholieke kerk en seksualiteit. Vertaald door Tinke Davids.
211-612: RANKE-HEINEMANN, U., - Eunuchen voor het hemelrijk. De rooms-katholieke kerk en seksualiteit. Vertaald door Tinke Davids.
228-614: RANKE-HEINEMANN, U., - Eunuchen voor het hemelrijk. De rooms-katholieke kerk en seksualiteit. Vertaald door Tinke Davids.
225-356: RAPPARD, L.R.J. RIDDER VAN, - Hoe was het ook al weer. Burgemeester voor, tijdens en direct na de bezetting van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
227-287: RAPPARD, W.A. VAN (BEW.DOOR), - Ernst Brinck eerst secretaris van het Nederlandsche gezantschap te Konstantinopel, later burgemeester van Harderwijk. Meerendeels naar onuitgegeven bronnen geschetst. (particuliere uitgve)
233-554: RAPPORT, MIKE, - 1848 Year of revolution.
236-161: RAPTSCHINSKY, B., - Kolonisatie van blanken in de tropen.
239-605: RASMUSSEN, EMIL, - Poolsch bloed. Roman van het slot aan den Dnjestr. Vertaald uit het Deensch van L.Thomson-Thomson.
243-363: RATELBAND, K., - Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke 1605-1614.
230-167: RATELBAND, KL., - Nederlanders in West-Afrika 1600- 1650. Angola, Kongo, en Sao Tomť.
225-363: RATELBAND, K., - Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke 1605-1614.
232-396: RATELBAND, K., - Vijf Dagregisters van het kasteel Sao Jorge da Mina (Elmina) aan de Goudkust (1645-1647).
243-167: RAVESTEIJN, WIM / KOP, JAN, - For Profit and prosperity. The Contrbution made by Dutch Engineers to Public Works in Indonesia 1800-2000.
241-218: RAVESTEIJN, W. / KOP, J. (ONDER REDACTIE VAN), - Bouwen in de Archipel.
225-441: RAVESTEYN, W. VAN, - Herman Gorter de dichter van Pan. Een heroÔsch en tragisch leven.
216-559: RAVESTIJN, H.P.W.VAN, - De firma F.van Lanschot sinds 1737. Hoe twee eeuwen geschiedenis van de stad 's-Hertogenbosch en de Meierij zich weerspiegelen in haar lotgevallen.
231-264: REBLING, EBERHARD, - Die Tanzkunst Indonesiens.
235-550: REDEKER, HANS, - Hedendaagse Portretkunst in Nederland.
244-596: REEDIJK, HEIN (VOORWOORD), - Burton Brothers. Fotografen in Nieuw Zeeland, 1866-1898. tekst in Nederlands en Engels.
241-466: REEDIJK, D., - Durgerdam. 'Daar ginds om de IJdoorn, daar wacht ons de reÍ
241-219: REEDIJK, HEIN (VOORWOORD), - Van Bombay tot Sjanghai / From Bombay to Shanghai. Foto-Tentoonstelling in Museum van Volkenkunde Rotterdam.
235-263: REEDIJK, H., - Decorative arts of Sumba.
242-157: REES, W.A. VAN, - Herinneringen van een Indisch officier. 2 delen in 1 band. Nieuwe herziene druk.
213-219: REES, W.A. VAN, - Herinneringen van een Indisch officier. 2 delen in 1 band. Nieuwe herziene druk.
244-165: REES, W.A. VAN, - Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch officier.
213-220: REES, W.A. VAN, - Toontje Polland. Herz. Door G. B. Hooyer. 2 delen in 1 band. Nieuwe herziene uitgave.
213-221: REES, W.A. VAN, - Vermeulen Krieger. / Indische typen en krijgstafereelen. 2 dln. in 1 band. Nieuwe herziene uitgave.
240-233: REES, LAURENCE, - Verschrikkingen in het Verre Oosten. Japanse wreedheden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vertaald door Jeske Nelissen.
238-479: REESKAMP, J.H.E., - Zo was Utrecht. Het dagelijk leven in Utrecht, 1900-1920.
209-416: REEST, R. VAN, - Dichterschap en Profetie. 4 delen.
234-280: REGT, J. W., - Neerlands beroemde personen naar hunne geboorteplaatsen in aardrijkskundige orde gerangschikt en beknopt toegelicht.
207-565: REGTEREN ALTENA, J.Q.VAN (O.R.V.), - De Goudsche glazen 1555 -1603. Beschouwingen over Gouda, haar Sint Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met voorwoord van H.A.van Karnebeek.
224-582: REGTEREN ALTENA, J.Q.VAN (O.R.V.), - De Goudsche glazen 1555 -1603. Beschouwingen over Gouda, haar Sint Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met voorwoord van H.A.van Karnebeek.
231-532: REGTEREN ALTENA, J.Q.VAN (O.R.V.), - De Goudsche glazen 1555 -1603. Beschouwingen over Gouda, haar Sint Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met voorwoord van H.A.van Karnebeek.
212-545: REGTEREN ALTENA, J.Q.VAN (O.R.V.), - De Goudsche glazen 1555 -1603. Beschouwingen over Gouda, haar Sint Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met voorwoord van H.A.van Karnebeek.
234-281: REHWINKEL, PETER E.A., - Getrouwd met de premier. De first lady's van Nederland in veertien portretten.
245-167: REID, ANTHONY EDITED BY, - Southeast Asia in the Early Modern Era. Trade, Power, and Belief.
222-473: REIJNDERS, K., - Couperus bij Van Deijssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
236-437: REIJNDERS, K. E.A. (ONDER RED.VAN), - Algemene verantwoording Volledige Werken Louis Couperus.
235-449: REIJNDERS, K., - Couperus bij Van Deijssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
224-197: REIJS, J. E.A. (O.R.V.)., - Vrouwen in de Nederlandse KoloniŽn.
243-389: REIJT, VIC VAN DE, - Elsschot. Leven en werken van Alfons de Ridder.
234-387: REIJT, VIC VAN DE, - Elsschot. Leven en werken van Alfons de Ridder.
221-632: O'REILLY, PATRICK, - Calťdoniens. Rťpertoire bio-bibliographique de la Nouvelle-Calťdonie. Publications de la Sociťtť des Ocťanistes.
236-614: O'REILLY, PATRICK, - Calťdoniens. Rťpertoire bio-bibliographique de la Nouvelle-Calťdonie. Publications de la Sociťtť des Ocťanistes.
231-370: REINDERS, P. E.A., - Schip en affiche. Honderd jaar Rederijreclame in Nederland.
223-528: REININK, WESSEL, - Landgoed Linschoten.
225-138: REINSMA, R., - Scholen en schoolmeesters onder Willem I en II.
225-573: REISCHAUER, EDWIN O. (FORWORD), - The pacific rivals. A Japanese view of Japanese-American relations. By the staff of the Asahi Shimbun.
233-439: REITH, J.F., - Kroniek van het geslacht Reith.
223-139: REITSMA, ELLA, - Het paradijs in pictogram. Het werk van Dick Bruna. Samenstelling beeld: Kees Nieuwenhuijzen.
238-99: REITSMA, ELLA, - Het verzenboek van Lysje
237-198: REITSMA, S. A., - van Stockum's Travellers' handbook for the Dutch East Indies.
200-319: REK, J. DE, - Prinsen, PatriciŽrs en Patriotten.
213-372: REK, J. DE, - Prinsen, PatriciŽrs en Patriotten.
243-253: REM, P. / SANDERS, G., - Anna Palowna. Een kleurrijke Romanov aan het Nederlandse hof. Tentoonstelling Paleis het Loo.
243-280: REM, P. / SANDERS, G., - Lodewijk Napoleon. Aan het hof van onze eerste Koning 1806-1810.
236-354: REM, P. / SANDERS, G., - Louis Napoleon Premier Roi de Hollande (1806-1810).
231-31: REMBADI MONGIARDINI, G., - Pinokkio's geheim. Vrij bewerkt door Louise J.van Everdingen
242-514: RENDERS, HANS / VOERMAN, GERRIT (REDACTIE), - Gevaarlijk drukwerk. Een vrije uitgeverij in oorlogstijd. (De Bezige Bij)
234-439: RENDERS, HANS, - Barbarber 1958-1971. MonografieŽn van literaire tijdschriften.
234-390: RENDERS, HANS, - Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo.
240-358: RENDERS, HANS, - Wie weet slaag ik in de dood. Biografie van Jan Campert.
242-268: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Machten en Menschen.
230-259: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Bataksche Sagen en Legenden.
229-205: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Van een schooljongen in Batakland.
244-200: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Ik kom terug, zegt Loes.
218-218: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Van een schooljongen in Batakland.
239-194: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Van een schooljongen in Batakland.
239-193: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De zoon van de witte olifant.
229-204: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De zoon van den witte olifant.
236-222: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De zoon van de witte olifant.
231-32: RENIER, N., - Toni de scheepsjongen van Columbus.
243-492: RENIERS, TON (EINDREDACTIE), - Leo Brabanticus. Liber Amicorum voor Leo Adriaenssen.
238-256: RENKEMA, W.E., - Het CuraÁaose plantagebedrijf in de negentiende eeuw.
242-565: RENOY, G., - Wij Leopold II. Vertaald door O.Lindeman.
212-569: RENS, A., - Het Regiment Huzaren Prins Alexander. De geschiedenis van het 'Hofregiment' ( 1672-1994).
209-571: RENTING, R.A.D., - Kralingen in oude ansichten.
236-145: REP, J., - Atjeh, Atjeh. Documentaire.
227-356: REP, J., - S.O.S. Paulus Potter. De ondergang van een Hollands vrachtschip in een Poolzee-slag - zomer 1942.
245-110: REP, J., - Atjeh, Atjeh. Documentaire.
200-77: RESINK, E., - Kleine kleuters. Naar het engelse Chapel Street Children van Edith Farmiloe.
243-169: RESINK-WILKENS, A.J., - De herdenking van den verheffingsdag van wijlen B.Kangdjeng Pangťran AriŚAdipati Danoe-RedjŚ VII, rijksbestuurder van Jogjakarta.
239-130: RESTON, FANNY, - Oom Jan.
221-132: RESTON, FANNY, - Oom Jan.
237-96: REULE, ANT.S., - De erfenis. Verhalen voor de jeugd.
239-131: REULE, ANT.S., - Door Oost en West. Avontuurlijke Verhalen. (6).
233-84: REULE, ANT.S., - Een boek vol nieuwe sprookjes. Uit eigen hof en van vreemden bodem verzameld.
245-37: REULING, JOSINE, - Siempie. Roman van een kind met sprietharen.
234-127: REUTER, THOMAS, - The house of our ancestors. Precendence and dualism in highland Balines society.
226-451: REVE, K. VAN HET, - - Ik heb nooit iets gelezen en alle andere fragmenten.
227-438: REVE, K. VAN HET, - Twee minuten stilte.
243-412: REVE, G., - Op weg naar het einde.
243-414: REVE, G., - Zeergeleerde vrouwe. Twee brieven van Gerard Reve aan Dr. Ida G. (Gerhardt). Niet in de handel. Oplage 300 genummerde en gesigneerde exemplaren. Nr.16
243-560: REVE, KAREL VAN HET, - Freud, Stalin en Dostojevski.
243-408: REVE, GERARD, - Het Boek Van Violet En Dood.
243-409: REVE, GERARD, - Het zingend hart. (gedichten)
200-448: REVE, K. VAN HET, - - Luisteraars! (gesproken columns voor Wereldomroep)
237-407: REVE, KAREL VAN HET, - Nacht op de kale berg.
200-709: REVE, K. VAN HET, - Geschiedenis van de Russische literatuur. Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov.
233-325: REVE, G.J.M.VAN HET, - Mijn rode jaren. Herinneringen van een ex-bolsjewiek. Met een voorwoord van Karel van het Reve.
226-455: REVE, GERARD, - Moedig voorwaarts. Brieven aan Bert en Netty de Groot 1974-1997. Bezorgd door Nop Maas.
238-451: REVE, K. VAN HET, - Een grote bruine envelop. Een keuze uit eigen werk.
227-609: REVE, KAREL VAN HET, - Rusland hoe het was. Een merkwaardige verzameling foto's van 80 jaar Rusland (1862-1932) Met verklarende tekst.
243-404: REVE, KAREL VAN HET, - - Ik heb nooit iets gelezen en alle andere fragmenten.
199-452: REVE, K. VAN HET, - De ondergang van het morgenland.
199-451: REVE, K. VAN HET, - Afscheid van Leiden.
240-443: REVE, K. VAN HET, - Twee minuten stilte.
243-413: REVE, G. K. VAN HET, - The acrobat and other stories.
205-435: REVE, K. VAN HET, - Afscheid van Leiden.
243-406: REVE, KAREL VAN HET, - - Uren met Henk Broekhuis.
244-414: REVE, G., - Werther Nieland. / De ondergang van de Familie Boslowits.
220-461: REVE, G., - Ik had hem lief.
238-452: REVE, KAREL VAN HET, - De ondergang van het morgenland.
235-450: REVE, K. VAN HET, - Kanttekeningen bij Ton Regtien. (De Vrije Bladen 4)
203-668: REVENTLOW, ERNST ZU, GRAF, - Von Potsdam nach Doorn.
238-68: REVERS, G. (=G.J.M.VAN HET REVE), - De apen van mijnheer Pimpermeijer.
225-612: R…V…SZ-ALEXANDER, M., - Eva - Maria - Venus. Symbolen van het vrouwelijk wezen.
243-416: REVIS, M. (=W.VISSER), - Kringloop. De geschiedenis van een schip.
237-564: REYBROUCK, DAVID VAN, - Congo.
241-578: REYBROUCK, DAVID VAN, - Congo. Een geschiedenis.
227-606: REYMOND, PAUL, - Histoire de la navigation dans le Canal de Suez.
222-239: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE, - Met den handschoen. Indische schetsen.
231-33: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE, - Zestien.
210-60: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE, - Met den handschoen. Indische schetsen.
224-509: REYNVAAN, H.F., - Niet altijd somer. Geschiedenis van het geslacht Reynvaan
237-480: REYNVAAN, H.F., - Niet altijd somer. Geschiedenis van het geslacht Reynvaan.
244-166: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A.VAN, - De Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-IndiŽ 1610 - 1888 historisch beschreven.
241-282: RHIJN, J.VAN, - Rotterdam 1940-1946. Een fotoreportage uit de jaren 1940-1946. Met voorwoord van P.J.Oud. Tekst Nederlands/Engels.
232-40: RHODEN, EMMY VAN (=E.FRIEDRICH-FRIEDRICH), - Mignon het muzikantenkind. Bewerkt door Antoinette. (=Louise Victorine Nagel)
234-244: RHODIUS, H. / DARLING, J., - Walter Spies and Balinese art.
238-294: RHODIUS, HANS, - SchŲnheit und Reichtum des Lebens. Walter Spies (maler und Musiker auf Bali 1895-1942).
204-327: RIBBENS, K., - Verleden Tijd. Nederland in de jaren dertig.
228-71: RICHTER, FELIX, - Het tovertapijt. Een wonderlijke geschiedenis. Vertaling Th.Vrijdag.
245-38: RICHTER, HANS, - Machine-Tom. bewerkt door N.J.P.Smith.
239-113: RICHTER, FELIX, - Het tovertapijt. Een wonderlijke geschiedenis. Vertaling Th.Vrijdag.
231-551: RIDDER, J.G. DE, - Uit de geschiedenis van het Westland.
241-404: RIDDER, J.G. DE, - Zonen van het Oude volk in het Westland.
218-590: RIDDER, J.G. DE, - De kerkhistorie van het Westland. 400 Jaren protestantisme in het Westland. 1566-1966.
212-553: RIDDER, J.G. DE, - Naaldwijk in oude ansichten. In deze uitgave eveneens de beelden opgenomen van Honselersdijk en Maarsdijk.
244-475: RIDDER, J.G. DE, - Uit de geschiedenis van het Westland. 'De glazen stad
244-474: RIDDER, J.G. DE, - Uit de geschiedenis van het Westland.
239-546: RIDDER, ANDR… DE, - William Degouve de Nuncques
206-555: RIDDER, J.G.DE E.A. (SAMENGSTELD DOOR), - De straat waarin wij wonen. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Naaldwijk.
236-538: RIDDER, ANDR… DE, - Valerius de Saedeleer en Zuid Vlaanderen.
245-235: RIEBEECK, J. VAN, - Jan van Riebeeck. Zijn voor- en nageslacht.
228-106: RIEMENS-REURSLAG, J., - Het jeugdboek in de loop der eeuwen.
224-65: RIEMENS-REURSLAG, J., - Het huis 'De Gele Brem
212-153: RIEMENS-REURSLAG, J., - Het jeugdboek in de loop der eeuwen.
241-37: RIEMENS-REURSLAG, J., - Het huis 'De Gele Brem
241-70: RIEMENS-REURSLAG, J., - Piggelmee.
230-168: RIEMENS-REURSLAG, J., - Noordzeewind en tropenzon. (Indische tekst T.Oeff).
241-36: RIEMENS-REURSLAG, J., - De kinderen van het Holthuus. Ook verschenen onder de titel: De Gele Brem.
232-41: RIEMENS-REURSLAG, J., - De familie Harringa.
232-42: RIEMENS-REURSLAG, J., - Het huis 'De Gele Brem
232-43: RIEMENS-REURSLAG, J., - Myn oom uit Engeland
233-477: RIEMSDIJK, TH.H.F.VAN, - De Hooge Bank van het Veluwsche Landgericht te Engelanderholt.
237-346: RIEMSDIJK, TH. VAN, - De Tresorie en Kanselarij van de Graven van Holland en Zeeland uit het Henegouwsche en Beyersche huis.
221-516: RIEMSDIJK, B.W.F.VAN, - Historische beschrijving van het Klooster van Sinte Agatha met het Prinsenhof te Delft. Benevens een catalogus der verzameling en eene lijst der boeken in de historische zaal aanwezig.
241-246: RIET, FRANK VAN, - t'Uwen dienst. De geschiedenis van de politie in Nederland vanaf de Middeleeuwen tot de Tweede Wereldoorlog.
241-106: RIETVELD- VAN WINGERDEN, M., - Jeugdtijdschriften in Nederland & Vlaanderen 1757-1942. Bibliografie.
221-589: RIGHART, H., - Vijftig jaar speelruimte. Geschiedenis van de Schouwburg Arnhem 1938-1988. met een bijdrage van Hans van den Bergh.
211-190: RIJCKEVORSEL, VAN, - Brieven uit Insulinde.
245-569: RIJK, TIMO DE, - De Haagse Stijl. Art Deco in Nederland.
245-487: RIJKE, P.J. DE, - Hoogtepunten van de Friese Cartografie.Kaarten van provincie, goŽn, grietenijen. Plattegronden van steden en dorpen verveningen, slatten, dijken.
233-279: RIJKHOEK, D., - Ompoe Radja Naoealoe.
242-269: RIJKSCHROEF, BOUDIE E.A., - Tjalie Robinson journalist, schrijver... en al die dingen meer.
224-266: RIJKSCHROEF, BOUDIE E.A., - Tjalie Robinson journalist, schrijver... en al die dingen meer.
213-540: RIJKSE, RONALD (SAMENSTELLING), - Pastei & hoerenjong. 30 Drukkers in de marge. Inleiding van Huib van Krimpen.
224-583: RIJKSEN, A.A.J., - Gespiegeld in kerkeglas. Hollands leed en vreugd in de Glasschilderingen van de St.Janskerk te Gouda.
231-340: RIJN, G.VAN / KERNKAMP, G.W., - Nederlandsche historieprenten (1555-1900). Platen-atlas.
241-292: RIJN, G. VAN, - Stanley' s reizen ontdekkingen en lotgevallen in Midden-Afrika. Zes jaren aan den Congo en de stichting van een nieuwen vrijen staat./ deel III: J.SCHERPENZEEL :Hoe ik Livingstone vond.
238-341: RIJN, G.VAN, - Nederlandsche historieprenten. (1555-1900) Platen-Atlas ten gebruike bij de studie der Vaderlandsche geschiedenis. Met medewerking van G.W.Kernkamp. Met een register.
225-407: RIJNBACH, A. A. VAN, - De Kluchten van Gerbrand Adriaensz. Bredero. Met inl. aantekeningen en een woordenlijst.
241-299: RIJNBACH, A. A. VAN, - De Kluchten van Gerbrand Adriaensz. Bredero. Met inl. aantekeningen en een woordenlijst.
201-410: RIJNBACH, A. A. VAN, - De Kluchten van Gerbrand Adriaensz. Bredero. Met inl. aantekeningen en een woordenlijst.
240-349: RIJNBACH, A. A. VAN, - De Kluchten van Gerbrand Adriaensz. Bredero. Met inl. aantekeningen en een woordenlijst.
220-401: RIJNBACH, A. A. VAN, - Groot Lied-Boek van G. A. Brederode. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.
233-535: RIJNDERS, MIEKE, - Willem van Konijnenburg 1868-1943.
242-395: RIJNHOUT, B.M., - Het mysterie van de L 7788. De lotgevallen van een Engelse bommenwerper en zijn Tsjechische bemanning, 1940-1944.
220-559: RIJNLAND, , - Alphabetisch Register op de stukken van het oude archief van het Hoogheemraadschap Rijnland.
242-280: RIJNSBURG, THEO F., - 's Lands Plantentuin Buitenzorg / Kebun raya Indonesia Bogor. 1817-1002.
243-294: RIJS, BART, - Het hemels vaderland. Hollanders in SiberiŽ.
244-167: RIKIN, W.MINTARDJA, - Ngabersihan als knoop in de teli paranti. Bijdrage tot het verstaan van de besnijdenis de Sundanezen.
241-606: RIMBAUD, ARTHUR / VERLAINE, PAUL, - Geschreven vriendschap. Correspondentie, 1871-1875. Samenstelling : Lex Spaans.
242-468: RINGNALDA, EDITH, - Heer en meester, een liefdesverklaring.
245-320: RINGOIR, D.J.B., - Plattelandschirurgijns in de 17e en 18e eeuw. De rekeningen-boeken van de 18e eeuwse Durgerdamse chirurgijn Anthonij Egberts.
244-69: RINKE, JAN, - De vliegende kogel. Met versjes van Bram. Doorboord boek. De kogel brengt enorm veel onheil aan.
232-166: RINKES, D. A. E.A. (O.R.V.), - Het Indische boek der Zee.
240-167: RINKES, D. A. E.A. (O.R.V.), - Het Indische boek der Zee.
236-515: RINZEMA, W., - De witte kerk. Bron door de eeuwen heen'. Artikelen van div. auteurs.
234-353: RITTER, P. H., - De vertelster weerspiegeld. Leven en werken van Ina Boudier-Bakker.
236-164: RIVAI, ABDUL, - Student Indonesia di Europa.
231-35: RIVE BOX, H.DE LA, - De 'Goodwill' Club. Een boeiend verhaal voor jongens.
225-563: ROBBINS LANDON, H.C., - Het Mozart compendium. Compleet naslagwerk. Volledig overzicht van leven en muziek van Wolfgang Amadeus Mozart.
235-569: ROBERTS OF KANDAHAR, LORD (FIELD MARSHAL), - Forty-one Years in India. From Subaltern to Commander-in -Chief
239-505: ROBID… VAN DER AA, C.P.E., - Oud-Nederland in de uit vroeger dagen, overgeblevene Burgen en Kasteelen geschetst en afgebeeld. Reprint van de uitgave van 1841/1846.
217-404: ROBINSON, GREGORY, - Ships that have made history.
238-278: ROBINSON, TJ., - Piekerans bij een voorplaat.
240-257: ROBINSON, TJALIE, - Kind van Batavia. Verhalen van een straatslijper. Bezorgd door Wim Willems.
232-44: ROBINSON, VERA (= H.DE LA RIVE BOX), - Het meisje dat op de maan wachtte.
232-222: ROCHEMONT, E.H.DE E.A., - Wij varen... Op 12 mei 1940 met de Johan de Witt van Amsterdam naar Batavia via Kaap de Goede Hoop. Een herinnering aan deze reis en aan de moeilijkheden welke daaraan voorafgingen.
243-134: ROCHUSSEN, J.J., - Het Wets-Ontwerp op Particuliere Cultuur-Ondernemingen in Nederlandsch IndiŽ, beoordeeld in verband met het Gouverne-ments-Cultuur-Stelsel.
216-121: ROCKSTROH, HEINRICH / LINGEN, W.VAN, - Magazijn van belangrijke en leerzame kunststukjes, voor Jonge lieden. Naar het Hoogduitsch.
233-106: ROCKSTROH, HEINRICH / LINGEN, W.VAN, - Magazijn van belangrijke en leerzame kunststukjes, voor Jonge lieden. Naar het Hoogduitsch door W.van Lingen.
195-513: RODENKO, PAUL, - De sprong van MŁnchhausen. Essays en kritieken.
239-570: ROECK, F. (VOORWOORD), - Heksen. Artikelen in het tijdschrift : Volkskunde.
215-588: ROEGHOLT, R., - De geschiedenis van de Bezige Bij, 1942 - 1972.
232-489: ROEGHOLT, R., - Ben Sijes. Een biografie.
238-112: ROELFS, JAN, - Dagen die je nooit vergeet.
217-176: ROELFSEMA, H.R., - De kokos-cultuur. Persoonlijke ervaringen bij het vestigen eener cultuuronderneming.
232-45: ROELOFS, JAC., - Met de 'Hollandsch-Diep' op avontuur.
243-188: ROEPER, V. / WALRAVEN, B., - Hamel's World. A Dutch-Korean Encounter in the Seventeenth Century. With collaboration of Jean-Paul Buys.
230-188: ROEPER, V. / WALRAVEN, B., - De wereld van Hendrik Hamel. Nederland en Korea in de zeventiende eeuw.
237-367: ROEPER, V. / WILDEMAN,D., - Om de Zuid. De eerste Schipvaart naar Oost-IndiŽ onder Cornelis de Houtman, 1595-1597, opgetekend door Willem Lodewycksz.
237-366: ROEPER, V. / WILDEMAN,D. (VERT., INL. EN ANNOTATIE), - Om de Noord. De tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla zoals opgetekend door Gerrit de Veer.
237-365: ROEPER, V.D. (INGELEID DOOR), - De schipbreuk van de Batavia, 1629.
233-350: ROEPER, V. / WILDEMAN,D. (VERT., INL. EN ANNOTATIE), - Om de Noord. De tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla zoals opgetekend door Gerrit de Veer.
227-367: ROEPER, V. D. / WILDEMAN, G. J. D., - Reizen op papier. Journalen en reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizigers, kooplieden en avonturiers.
245-369: ROEPER, V.D. (INGELEID DOOR), - De schipbreuk van de Batavia, 1629.
234-309: ROEPER, V.D. INLEIDING EN COMMENTAAR, - Willem Ysbrantsz Bontekoe. Iovrnael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe . De wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost 1618-1625.
243-377: ROEPER, V. / WILDEMAN, D., - Het journaal van Abel Tasman 1642-1643.
242-158: ROEVER, AREND DE / BROMMER, BEA, - Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie / Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Compagnie - deel III; Indische Archipel en OceaniŽ / Malay Archipelago and Oceania.
230-273: ROEVER-BONNET, H.DE, - Rudolf Bonnet. Een zondagskind. Zijn leven en zijn werk.
223-332: ROEVER, M.DE (REDACTIE), - Archiefschatten. Duizend jaar vaderlandse geschiedenis.
205-636: ROEVER, M.DE (INLEIDING), - Een plaats van rust en bezinning. 100 Jaar Nieuwe Oosterbegraafplaats.
236-204: ROEVER, A.DE, - De jacht op sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw.
232-503: ROGERS, DAVID, - The Bodeian Library and its treasures 1320-1700.
236-491: ROGERS, DAVID, - The Bodleian Library and its treasures. 1320-1700.
241-453: ROGGE, J., - Het handelshuis van Eeghen. Proeve eener geschie-denis van een Amsterdamsch handelshuis.
233-69: ROGGEVEEN, LEONARD, - Een stelletje koppen. (titel op de band: Vier koppen en een Fordje).
242-63: ROGGEVEEN, LEONARD, - De electrische man.
242-64: ROGGEVEEN, LEONARD, - Wereldkampioen 2003.
221-60: ROGGEVEEN, LEONARD, - De geschiedenis van Jantje Kwak. Verteld en geteekend.
232-49: ROGGEVEEN, LEONARD, - In de staart van de komeet. Een detective geschiedenis.
231-37: ROGGEVEEN, LEONARD, - De zeven jongens in de lucht.
241-41: ROGGEVEEN, LEONARD, - Het draaiorgel van meneer Doncker.
241-44: ROGGEVEEN, LEONARD, - Van zes uur 's avonds tot twee uur 's nachts.
242-108: ROGGEVEEN, LEONARD, - Roodkapje. Opnieuw verteld.
245-39: ROGGEVEEN, LEONARD, - Een stelletje Koppen.
239-82: ROGGEVEEN, LEONARD, - De voetbalclub van de vierde klas.
229-74: ROGGEVEEN, LEONARD, - De zeven jongens in de sneeuw.
216-87: ROGGEVEEN, LEONARD, - Op stap met meneer Doncker. (2e druk van: Het draaiorgel van meneer Doncker)
239-60: ROGGEVEEN, LEONARD, - De zeven jongens in de lucht.
245-76: ROGGEVEEN, LEONARD, - Piet en Nel en hun vriendjes.
239-59: ROGGEVEEN, LEONARD, - De jongens van de Klaverwei.
212-79: ROGGEVEEN, LEONARD, - Draadlooze oogen.
232-48: ROGGEVEEN, LEONARD, - Een stelletje Koppen.
232-46: ROGGEVEEN, LEONARD, - De Broederschap van de Rode haren.
232-47: ROGGEVEEN, LEONARD, - De geschiedenis van Jantje Kwak. Verteld en geteekend.
236-66: ROGGEVEEN, LEONARD, - De electrische man.
236-67: ROGGEVEEN, LEONARD, - In de staart van de komeet. Een detective geschiedenis.
236-97: ROGGEVEEN, LEONARD, - Piet en Nel en hun vriendjes.
242-445: ROLAND HOLST, A., - Deirdre en de zonen van Usnach.
243-418: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, H., - Schrijversprentenboek 16 gewijd aan HenriŽtteRoland Holst
243-417: ROLAND HOLST, A., - Briefwisseling met R.N.Roland Holst en H.Roland Holst- van der Schalk. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door Erik Menkveld en Margaretha H.Schenkeveld.
244-427: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, H., - De loop is bijna volbracht. 4 Gedichten.
236-597: ROLAND HOLST, R.N., - Over kunst en kunstenaars. Beschouwingen en herdenkingen.
242-446: ROLAND HOLST, A., - Schrijversprentenboek 1 gewijd aan A.Roland Holst.
196-408: ROLAND HOLST, A., - Verzamelde Gedichten. 2 delen.
239-444: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, H., - De voorwaarden tot hernieuwing der dramatische kunst. Een studie.
235-452: ROLAND HOLST, A., - Een winterdageraad. (Hoewel achterin vermeld wordt dat deze 2e druk in het verborgene werd gedrukt, vermeldt de Jong dat deze uitgave na de bevrijding verscheen)
235-453: ROLAND HOLST, A., - Helena's inkeer. Een fragment. (gedicht) (illegaal, de Jong 706)
235-454: ROLAND HOLST, A., - Onderweg. (gedichten)
235-457: ROLAND HOLST, A., - Tegen de wereld. (gedichten)
231-506: ROLLE, S., - Memoriaal van Velsen. Een sociaal economische beschrijving tot 1900.
245-169: ROMEIN, J., - In de ban van Prambanan. Indonesische voordrachten en indrukken.
224-337: ROMEIN, J., - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche Geschiedschrijving in de Middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis. Met supplement. Samengesteld door H.Bruch.
212-334: ROMEIN, J. / ROMEIN,A., - Erflaters van onze beschaving.
234-282: ROMEIN-VERSCHOOR, A., - Omzien in verwondering. 2 delen. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor.
217-350: ROMEIN, J. / ROMEIN,A., - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen.
238-342: ROMEIN-VERSCHOOR, A., - Omzien in verwondering. 2 delen. Herinneringen van Annie Romein-Verschoor.
211-116: ROMEIN-VERSCHOOR, A., - Het jaar rond. Een getekende kalender.
240-319: ROMEIN, J., - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche Geschiedschrijving in de Middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis.met supplement hierop door H. Buch, 2 delen.
202-559: ROMER, H., - De mannetjesputters van Rotterdam. Een beknopte geÔllustreerde geschiedenis van de Rotterdamse schutterij.
227-538: ROMER, H., - Casino-Variťtť. Een tempel van vermaak op de Coolsingel 1898-1933.
245-228: R÷MER, R.A., - Korsow. Een sociologische verkenning van een Caribische gemeenschap.
210-554: ROMER, H., - Delven in Delfshaven. Beknopte geillustreerde geschiedenis van een Rotterdams stadskwartier.
224-249: ROMPEL, FR., - Marthinus Theunis Steijn.
236-166: RONNER, B., - Van huis en van haard naar het land van de tokkŤhs. IndiŽ-dagboek '46-'49-'92.
224-487: RONNER, L., - De geschiedenis van het ornament in het boek.
240-469: RONNER, L., - De hedendaagsche grafische technieken.
234-440: RONNER, L., - De geschiedenis van het ornament in het boek. uitgave van de Amsterdamsche Grafische School.
234-540: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE, - De ondergang van het Tweede Keizerrijk. 2 delen.
244-494: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE, - Geschiedenis van het Zevende Regiment Infanterie.
238-369: ROODHUYZEN, TH., - In woelig vaarwater. Marineofficieren in de jaren 1779-1802.
234-500: ROOIJAKKERS, G., - Eer en schande. Volksgebruiken van het oude Brabant.
217-537: ROOIJEN, M.VAN, - Breda in Beeld 1940 - 1985.
239-322: ROOIJEN, MARTINE VAN (VOORWOORD), - Ach, zou die school er nog zijn? Een eeuw in de banken.
198-598: ROOIJEN, M.VAN, - Breda in Beeld 1940 - 1985.
219-272: ROOJEN, PEPIN VAN, - Batik design.
231-265: ROOJEN, PEPIN VAN, - Batik design.
195-258: ROOKE, D., - Mitty mijn blanke vriendin. vertaald door Clara Eggink en Bert Voeten.
232-223: ROOKMAAKER, J., - Tolk achter prikkeldraad.
244-231: ROORDA, T., - Beknopte Javaansche grammatica benevens een leesboek tot oefening van de Javaansche taal. Vijfde verbeterde druk.
198-225: ROOS, D., - Zeeuwen en de Westindische Compagnie. (1621-1674)
239-254: ROOS, BETTY, - Bonsai-kinderen. IndiŽ - Nederland 1942 - 1948.
237-314: ROOSBROECK, R.VAN, - Filips II, koning van Spanje, soeverein der Neder-landen.
244-312: ROOSBROECK, R.VAN, - Willem de Zwijger Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog. Voorwoord van H.Brugmans. Nawoord van Gaston Eyskens.
229-339: ROOSBROECK, R.VAN, - Willem van Ornaje.
204-341: ROOSBROECK, R.VAN, - Willem de Zwijger Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog. Voorwoord van H.Brugmans. Nawoord van Gaston Eyskens.
211-300: ROOSEBOOM, H.J., - Na vijftig jaren. Gedenkboek van de Nederlandsche Zendings vereeniging.
227-278: ROOSEBOOM, H.J., - Na vijftig jaren. Gedenkboek van de Nederlandsche Zendings vereeniging.
206-316: ROOSEBOOM, H., - Meisjes van de fabriek. Voor de lens van de inspecteur.
235-570: ROOSEVELT, THEODORE, - Amerikanisme. Vertaald door J.de Hoop Scheffer.
238-535: ROOY, MAX VAN E.A., - De kunst van het aquarelleren.
241-505: ROOZENBEEK, HERMAN E.A., - Een krachtig instrument. De Koninklijke Marechaussee 1814-2014.
243-93: ROP, ANT.L.DE, - De sprookjes van Moeder de Gans. Verteld. (naar Charles Perrault)
236-519: ROPPE, L. E.A., - Rapporten van de commissarissen in het Departement van de Nedermaas 1797 - 1800.
238-529: ROSCAM ABBING, M., - Rembrandts olifant. Het verhaal van Hansken.
237-140: ROSE, CHARLES / MCDOUGALL, WILLIAM, - The Pagan tribes of Borneo. A description of their physical moral and intellectual condition with some discussion of their ethnic relations. With an appendix on the physical characters of the races of Borneo by A.C.Haddon. with introduction by Brian Durrans. 2 volumes. Reprint of the edition of 1912.
243-483: ROSENBERG, H.P.R. E.A., - Architectuurgids den Haag 1800-1940.
234-414: ROSENBOOM, TH., - Publieke werken.
237-409: ROSENBOOM, TH., - Publieke werken.
205-142: ROSHEUVEL, CH.A., - Van West naar Oost. De rol van de CuraÁaose Rode-Kruis-colonne in het voormalig Nederlands Oost-IndiŽ.
236-150: ROSHEUVEL, CH.A., - Van West naar Oost. De rol van de CuraÁaose Rode-Kruis-colonne in het voormalig Nederlands Oost-IndiŽ.
227-160: ROSIDI, AJIP (REDAKSI), - Ensiklopedi Sunda. Alam, Manusia, dan Buday. Termusuk Budaya Cirebon dan Batawi.
242-515: ROSMALEN, J.VAN, - Goud op snee. Boek en tijdschrift in de Lage Landen 1935-1985.
241-184: ROSSEM, CEFAS VAN / VOORT, HEIN VAN DER, - Die Creol Taal. 250 years of Negerhollands texts.
245-466: ROSSUM, J. VAN, - 51 Portretten. De vermoorde joden van Steenwijk uit de schaduw. Uitgaven van de Stichting Gedenkteken Joodse Steenwijkers.
230-358: ROST VAN TONNINGEN, EBBE, - In niemandsland. De vader verloren, de moeder verstoten.
238-304: ROTGANS, L., - De Oud-Hollandsche Kermisparnas of de Kermisdichttafereelen. I: Boerekermis (in 2 stukjes) II: J.Bartelink: De Beemsterkermis III : F.Greenwood : Boere-Pinxtervreugt IV: J.van Hoven: Schildery van de Haagsche Kermis met : Gruuwelijke voorwaarde van Krijn Kroeskop van Zonderbuurd en Marri pillen van Maffenburg. --- met voorin gebonden: Dirk SMITS: De Rottestroom.
235-571: ROTHSCHILD, MIRIAM, - Dear Lord Rothschild. Birds , butterflies & history.
225-550: ROTHUIZEN, WILLIAM, - Jan Sierhuis. Schilderijen / Paintings. Met opdracht van de kunstenaar.
227-593: ROTHUIZEN, WILLIAM, - Jan Toorop in zijn tijd. (1858-1928).
233-472: ROTS, B.D., - Aalten en Bredevoort in vervlogen tijden.
227-360: ROUGEMONT, DENIS DE, - Een jaar in het Derde Rijk.
237-97: ROUSSEL, M., - Wandelingen langs het Meer van GenŤve. Verhaald aan mijne kinderen.
239-392: ROVERS, EVA, - Boud. Het verzameld leven van BŁch. (1948-2002).
218-581: ROY VAN ZUYDEWIJN, N., - Van koopman tot icoon. Johan van der Veken en de Zuid-Nederlandse immigranten in Rotterdam rond 1600.
244-468: ROY VAN ZUYDEWIJN, N., - Van koopman tot icoon. Johan van der Veken en de Zuid-Nederlandse immigranten in Rotterdam rond 1600.
238-370: ROYEN, P.C.VAN, - Zeevarenden op de koopvaardijvloot omstreeks 1700.
244-550: ROYEN, H.J.VAN E.A. (REDACTIE), - Historie en kroniek van het Concert-gebouw en het Concertgebouworkest 1888-1988. 2 delen. I: Voorgeschiedenis / 1888-1945. II: 1945-1988.
210-166: ROZEMA, D.J. (VOORWOORD), - De Indische Navorser. Inhoud o.a.: De Indische nakomelingen van kwartiermeester J.Ambr.Hoorn / Het gereformeerde doopboek (1785-1795) en trouwboek (1744-1834) van Jaffnapatnam / De Indische tak van het adellijke geslacht Von Mauntz etc.
218-193: ROZEMA, D.J. (VOORWOORD), - De Indische Navorser. Inhoud o.a.: De Indische nakomelingen van kwartiermeester J.Ambr.Hoorn / Het gereformeerde doopboek (1785-1795) en trouwboek (1744-1834) van Jaffnapatnam / De Indische tak van het adellijke geslacht Von Mauntz etc.
209-186: ROZEMA, D.J. (VOORWOORD), - De Indische Navorser. Inhoud o.a.: De Indische nakomelingen van kwartiermeester J.Ambr.Hoorn / Het gereformeerde doopboek (1785-1795) en trouwboek (1744-1834) van Jaffnapatnam / De Indische tak van het adellijke geslacht Von Mauntz etc.
215-604: RUBENS, MARIA, - 't Is toch vergeven. Twee brieven van Maria Rubens aan haar man Jan Rubens uit het jaar MDLXXI.
195-522: RUEBSAMEN, H., - Het lied en de waarheid.
238-604: R‹ECK, P.A. / WETHMAR,H.K. (VOORWOORD), - Een nieuwe kwarteeuw arbeid in de Koninklijke Kunst van de Vrijmetselaars-Loge 'Lunion Royale' over het tijdvak 1934-1959.
236-492: RUEDA, MARIA SARRIŃ, - De Koningen-Bibliofielen. Tentoonstellingscatalogus. Met medewerking van Cl.Lemaire. Vertaling Marc Mees.
226-568: RUFF, THOMAS, - Architectures of Herzog & de Meuron. Introduction by Terence Riley, textes by Steven Holl / Hans Kollhoff / Rem Koolhaas / Eduardo Souto de Moura / Theodora Visscher.
234-243: R‹HL, DIRK, - De Wajang. Met aanteekeningen van Tjipto Mangoenkoesoemo.
234-331: RUITENBERG-DE WIT, A.F., - Het huis van Achterberg. Een com-mentaar.
243-296: RUITENSCHILD, A.R., - De graven onzer vorsten. met lijst van intekenaren.
230-537: RUITER, PETER DE, - A.M.Hammacher. Kunst als levensessentie.
243-170: RUITER, PETER DE, - Het mijnwezen in Nederlands-Oost-IndiŽ 1850-1950.
232-566: RUMBOLD, HORACE, - Francis Joseph and his times.
236-167: RUMPHIUS, G.E., - De Generale Lantbeschrijvinge van het Ambonese Gouvernement ofwel De Ambonsche Lant-beschrijvinge. Transcriptie, noten, woordenlijst en een nieuwe biografie door W.Buijze.
233-171: RUMPHIUS, G.E., - Antwoordt en rapport aan Anthony Hurt 1684. / Answer and Report to Anthony Hurt. Facsimile, Dutch Transcription, Annotation and Edition by W.Buijze.
236-168: RUMPHIUS, G.E., - Waerachtigh Verhael, van de Schrickelijcke Aerdbevinge Nu onlanghs eenigen tyd herwaerts, ende voornaementlijck op den 17.February des Jaers 1674 voorgevallen, In en omtrent de eylanden van Amboina..etc. facsimlle uitgave door W.Buijze. With an English and Indonesian translation.
244-168: RUMPHIUS, GEORGIUS EVERHARDUS, - The Ambonese curiosity cabinet. Translated, edited, annotated, and with an introduction by E.M.Beekman. After the original edition of FranÁois Halma, 1705
229-189: RUMPHIUS, G.E., - Waerachtigh Verhael, van de Schrickelijcke Aerdbevinge Nu onlanghs eenigen tyd herwaerts, ende voornaementlijck op den 17.February des Jaers 1674 voorgevallen, In en omtrent de eylanden van Amboina..etc. facsimlle uitgave door W.Buijze. With an English and Indonesian translation.
228-485: RUPPEL, A., - Johannes Gutenberg; sein Leben und sein Werk.
211-127: RUSKIN, JOHN, - De Koning van de Goudrivier of de Zwarte Broeders. Een legende uit Stiermarken. Naar het Engelsch.
236-171: RUSSEL WALLACE, ALFRED, - The Malay Archipelago. The land of the Orang-utan, and the bird of paradise. With an introduction by John Bastin.
220-542: RUSSEL, P. W. E.A., - Niet verouderd, wel veranderd. Berkel en Rodenrijs. Uitg. t.g.v het 100-jarig bestaan.
227-330: R‹TER, A. J. C., - De Spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der Arbeiders-beweging in Nederland.
244-169: RUTGERS, H.C., - Wat ik op mijn Indische reis zag.
236-153: RUTGERS, F.L., - Idenburg en de Sarekat Islam in 1913.
236-173: RUTGERS, H.C., - Wat ik op mijn Indische reis zag.
214-452: RUUSBROEC, J.VAN, - Die Chierheit der gheesteliker brulocht. Uitgegeven voor den Nieuwen Kring
237-410: RUUSBROEC, J.VAN, - Jan van Ruusbroec Werken. Naar het standaardhandschrift van Groenendaal uitgegeven door het Ruusbroec-Genootschap .bewerkt door J.B.Poukens en L.Reypens. 4 delen.
239-448: RUUSBROEC, J.VAN, - Die Chierheit der gheesteliker brulocht. Uitgegeven voor den Nieuwen Kring
244-234: RUYS, K., - Onbetreden paden. De Baduy van West-Java. De randgebieden deel 2.
244-233: RUYS, K., - Javaanse brieven.
205-234: RUYS-HEGER, H., - Djonoko. Eine Hindu-Javanische Heldensage.
244-232: RUYS, K., - De voorouderlanden. Reizen door Kalimantan. De randgebieden deel 3.
226-583: RUYVEN-ZEMAN, ZSUZSANNE VAN E.A., - Het geheim van Gouda. De cartons van de Goudse Glazen.
221-258: RUYVEN, H.W.VAN, - Mout-cys Ordonnatie, waer na voortaen den Impost op 't breecken van 't MOUT ten behoeve van de gemeende Saecke binnen het Quartier van VELUWEN, met den 1. Julii 1701. ingaende, sal geheven wordne.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum[an error occurred while processing this directive]

9/14