Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
230-311: HOVENS, PIETER / DAHLER, ROB, - Zigeuners in Nederland. Cultuur, geschiedenis en beleid. Sociaal Antropologische Cahiers XXII
208-42: HOVING, J.E., - Witte Dirk.
219-203: HOVINGA, H., - Eindstation Pakan Baroe 1943-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud.
212-233: HOVINGA, H., - Dodenspoorweg door het oerwoud. Het drama van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra, aangelegd door krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting.
208-238: HOVINGA, H., - Dodenspoorweg door het oerwoud. Het drama van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra, aangelegd door krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting.
208-239: HOVINGA, H., - Eindstation Pakan Baroe 1943-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud.
227-304: HOVY, J., - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
225-532: HOWGATE, SARAH, - Lucien Freud Portraits.
200-662: HOWSON, G., - Thief-taker General. The rise and Fall of Jonathan Wild.
228-335: HOYER, TH.B.F., - 1626 'Nieuw Amsterdam' 1938. Uitgave t.g.v. ingebruikname van dit schip van de Holland-Amerika Lijn.
221-370: HOYER, TH.B.F., - 1626 'Nieuw Amsterdam' 1938. Uitgave t.g.v. ingebruikname van dit schip van de Holland-Amerika Lijn.
230-155: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A., - Gedenkschrift van de Tabak Maatschappij Arendsburg. Ter gelegenheid van haar Vijftigjarig bestaan 1877 - 1927.
223-376: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A., - De zeilvloot van Willem Ruys Jan Danielszoon en de Rotterdamsche Lloyd.
225-340: HOYT, E.P., - De verovering van de Gilbert-eilanden. Een verbeten strijd in de Pacific, 1943.
211-548: HROCH, M. / SKYBOVA, - Inquisitie en contrareformatie.
206-444: HUBERTS, W.J.A. / ELBERTS, W.A. / BRANDEN, F.V.D., - Biographisch woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkunde.
224-173: HUENDER, W., - Overzicht van den economischen toestand der inheemsche bevolking van Java en Madoera.
189-55: HUňT, B.VAN, - Het geheimzinnige huis.
218-21: HUňT, B.VAN, - De jongens van Almhorst.
216-549: H‹FFER, M., - De Adelijke Vrouwenabdij van Rijnsburg, 1133 - 1574. Met een inleidend woord van B.Kruitwagen.
232-560: HUGENHOLTZ, F.W.N., - Drie Boerenopstanden uit de veertiende eeuw. Vlaanderen. 1323-1328; Frankrijk, 1358 ; Engeland, 1381.
197-620: HUGHES, L. / MELTZER, M., - A pictorial history of the negro in America.
200-664: HUGHES, R., - De fatale kust. Het epos van AustraliŽ. Vertaald door J.Verheydt.
232-561: HUGHES, R., - De fatale kust. Het epos van AustraliŽ. Vertaald door J.Verheydt.
209-614: HUGHES, L. / MELTZER, M., - A pictorial history of the negro in America.
229-596: HUGO, VICTOR, - Zelf gezien. Gekozen, geannoteerd en vertaald door Greetje van den Berg.
229-490: HUIBERTS, ALBERT H.M., - 350 Jaar familie Huijbers, Huibers, Huiberts, Huijberts. De geschiedenis van een Westfries geslacht.
228-208: HUIGEN, S., - De weg naar Monomotapa. Nederlandstalige representaties van geografische, historische en sociale werkelijkheden in Zuid-Afrika.
207-589: HUIJBRECHT, P.J. / REINDERSMA, E.T.J., - In weer en wind. De 'oude' visserij in Zeeland.
222-225: HUIJGERS, D. / EZECHIňLS, L., - Landhuizen van CuraÁao en Bonaire.
222-128: HUISKAMP, FR., - Naar de vatbaarheid der jeugd. Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken 1800-1840. Een bibliografische catalogus. Hierbij: Correcties en aanvullingen en titelregister.
210-126: HUISKAMP, FR., - Naar de vatbaarheid der jeugd. Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken 1800-1840. Een bibliografische catalogus. Hierbij: Correcties en aanvullingen en titelregister.
231-109: HUISKAMP, FR., - Naar de vatbaarheid der jeugd. Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken 1800-1840. Een bibliografische catalogus. Hierbij: Correcties en aanvullingen en titelregister.
227-305: HUISMAN, G., - Tussen salon en souterrain. Gouvernantes in Nederland. 1800-1940.
223-424: HUIZENGA-ONNEKES, E.J., - Groninger Velksvertellingen eerste deel : Het boek van Trijntje Soldaats. Facsimile herdruk van de uitgave van 1928. Met inleiding :'Na dertig jaar' van K.Heeroma.
199-500: HUIZENGA-ONNEKES, E.J., - Het menschelijk leven in 't Groninger land.
222-308: HUIZINGA, L., - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der 14een 15e eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
200-303: HUIZINGA, L., - Trek jij je jas eens uit. Kroniek van een koopman-huis in het beeld van 75 jaar wereldgeschiedenis.
224-313: HUIZINGA, J., - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der 14e en 15e eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
209-277: HUIZINGA, J., - De vidŻsaka (clown) in het Indisch Tooneel. (zeldzaam proefschrift van deze historicus)
227-212: HUIZINGA, L., - Zes kaarsen voor IndiŽ.
194-345: HUIZINGA, J., - Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets. bezorging tekst en ills. van A. v.d. Lem.
231-312: HUIZINGA, J., - Keur van Gedenkwaardige tafereelen uit de Vaderlandsche HistoriŽn. Volgens de beste bronnen bewerkt en naar tijdsorde gerangschikt. Met een inleiding van C.T.van Valkenburg en vertalingen van J.C.Bloem. Een nagelaten werk van de historicus.
231-538: HULKENBERG, A.M., - Keukenhof.
206-149: HULLEBROECK, E., - Insulinde. Reisindrukken.
225-591: HULSEW…, A.F.P. VAN, - Remnants of Han Law. Vol I. Introductary studies and an annotated translation of chapters 22 and 23 of the history of the former Han Dynasty.
222-553: HULSKER, J., - Lotgenoten. Het leven van Vincent en Theo van Gogh.
215-153: HULST, W.G. VAN DE, - Het vertellen. Inzonderheid van de Bijbelsche Geschiedenis.
229-572: HULST, DOLF, - De Haagse School De Stijl en Mondriaan.
202-45: HULST (PS.JAN VAN DE CROESE), W.G.VAN DE, - Willem Wijcherts.
202-43: HULST, W.G. VAN DE, - Gerdientje.
190-59: HULST, W.G. VAN DE, - Van Hollandsche jongens in den Franschen tijd. 2 delen in 1 band.
225-242: HULST, WIECHER, - Een vriend aan het Tobameer.
216-213: HULZEN, J. VAN, - Onze Westindische geschiedenis.
228-152: HULZEN, J. VAN, - Het boek van de kantjil. Het Indische dwerghert.
228-192: HULZEN, J. VAN, - Onze Westindische geschiedenis.
218-526: HULZEN, A. VAN, - Utrechtse kloosters en gasthuizen.
221-230: HULZEN, J. VAN, - Onze Westindische geschiedenis.
190-616: HULZEN, A. VAN, - Utrecht op oude foto's van Catharijne naar Witte Vrouwe.
221-508: HULZEN, A. VAN, - Utrechtse kerken en kerkgebouwen.
220-206: HULZEN, J. VAN, - Om de Zuid naar de Oost.
229-278: HUMBOLDT, W. VON, - Brieven aan eene vriendin. Naar de vierde Hoogduitsche uitgave door K.Sybrandi. 2 delen in 1 band.
202-223: HUNT, MONICA, - Reaction to conquest. Effects of contact with Europeans on the Pondo of South Africa. With an introduction by J.C.Smuts .
210-216: HURLEY, F., - Parelvisschers en Papoea's.
229-521: HUSSLAGE, G., - Viere voor! Herinneringen van een Zaanse molenmaker.
229-522: HUSSLAGE, G., - Windmolens, Een overzicht van de veschillende molensoorten en hun werkwijze.
227-634: HUSSUM, W., - Het Paascheiland. Zijn voorouder- en vogelcultuur.
205-646: HUSSUM, W., - Het Paascheiland. Zijn voorouder- en vogelcultuur.
204-660: HUSSUM, W., - Het Paascheiland. Zijn voorouder- en vogelcultuur.
212-537: HUURDEMAN, P., - De geschiedenis van Purmerend.
220-600: HUVENNE, P., - Pieter Pourbus meester-schilder. 1524-1584.
230-312: HUYGENS, C., - Mijn leven verteld aan mijn kinderen. Bezorgd door Frans Blom. 2 delen. I: Inleiding, teksteditie en vertaling. II: Commentaar en annotatie.
209-398: HUYGENS, CORNELIE, - Barthold Meryan. / sleutelroman met o.a. Domela Nieuwenhuis, P.J.Troelstra en Sjoukje Bokma-de Boer (Nienke van Hichtum) .
220-408: IANSEN, S.A.P.J.H., - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
231-417: IBO, W., - En nu de moraal van dit lied. 75 jaar Nederlands Cabaret.
231-576: IBSEN, HENRIK, - De zomer beschrijf je het best op een winterdag. Brieven geselecteerd, vertaald , ingeleid en van commentaar voorzien door Suze van der Poll en Rob van der Zalm in samenwerking met Jeanne Dullaert-van Tol en Sjoukje Marsman.
226-232: IDO, V., - IndiŽ in den goeden ouden tijd. Radio-voordrachten voor de NIROM gehouden. 2 delen
195-167: IDO, V., - IndiŽ in den goeden ouden tijd. Radio-voordrachten voor de NIROM gehouden. 2 delen
195-166: IDO, V., - IndiŽ in den goeden ouden tijd. Radio-voordrachten voor de NIROM gehouden. 2 delen
226-247: IJPEIJ, A., - Beknopte geschiedenis van de Hervorming der Christelijke Kerk in de Zestiende eeuw. Een leesboek voor belangstellenden in de viering van het derde eeuwfeest der Kerkhervorming. / Leerrede ter gedachtenis van de groote verdiensten der Nederlandsche Vaderen, betrekkelijk het werk der Kerkhervorming. Te Groningen, bij R.J.Schierbeek.
224-26: IJSSELSTEIN, JENNY, - Cora en Imp naar de wintersport.
227-29: IJSSELSTEIN, JENNY, - Cora en Imp naar de wintersport.
232-214: IJZEREEF, W., - De Zuid-Celebes-Affaire. Kapitein Westerling en de standrechtelijke executies.
200-162: IJZERMAN, J.W., - Hollandsche prenten als handelsartikel te Patani in 1602. (overdruk KITLV)
220-220: IMMERZEEL, B. R. / ESCH, F. VAN ( O.R.V. ), - Verzet in Nederlands-IndiŽ tegen de Japanse bezetting, 1942-1945.
205-310: IONGH, J.DE, - Regentessen der Nederlanden. I: De Hertogin. Margaretha van Oostenrijk, Hertogin van Savooie. II:De Koningin. Maria van Hongarije, Landvoogdes der Nederlanden. III: Madama. Margaretha van Oostenrijk, Hertogin van Parma. 3 delen.
223-506: IONGH, J.DE, - Van Gelder Zonen,1784-1934.
219-494: IONGH, J.DE, - Van Gelder Zonen,1784-1934.
210-594: ISING, A., - Brabantse Schuttersgilden Vroeger en Nu.
201-331: ISRAEL, J.I., - De Republiek 1477-1806. 2 delen. Deel I: tot 1647. Deel II: vanaf 1647.
206-291: ISRAEL, J.I., - De Republiek 1477-1806. 2 delen. Deel I: tot 1647. Deel II: vanaf 1647.
232-485: ISRAEL, J.I., - De Joden in Europa 1550-1750.
217-293: ITERSON, G. VAN E.A., - Martinus Willem Beijerinck. His life and his work. (microbiologist)
227-283: ITERSON, G. VAN E.A., - Martinus Willem Beijerinck. His life and his work. (microbiologist)
225-308: ITERSON, W.VAN, - Geschiedenis der Confiscatie in Nederland. Een rechtshistorische studie aan de and van Noord-Nederlandse, een aantal Zuid-Nederlandse en andere bronnen.
223-26: D'IVOI, PAUL, - Sergeant Kordaat. Naar het Fransch bewerkt door Ed.van den Gheijn jr.
192-37: D'IVOI, PAUL, - Het spookluchtschip. Vrij bewerkt door Ed.van den Gheyn Jr.
192-38: D'IVOI, PAUL, - Jud Allan de Ridder der duisternis. Vrij bewerkt door Ed.van den Gheyn jr.
192-35: D'IVOI, PAUL, - Dick Fann en de Radium-dieven. Vrij bewerkt naar het Fransch door Ed.van den Ghey Jr.
216-36: D'IVOI, PAUL, - Miss Mousqueterr. Naar het fransch bewerkt door J.L.van der Moer.
214-156: JAARVERSLAG, , - van de Topografischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1928. 24ste Jaargang.
214-155: JAARVERSLAG, , - van de Topografischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1927. 23ste Jaagang.
214-157: JAARVERSLAG, , - van de Topografischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1929. 25ste Jaargang.
230-314: JACKMAN, S.W., - De Romanov relaties. Uit de privť-correspondentie van de tsaren Alexander I, Nicolaas I en de Grootvorsten Constantijn en Michael met hun zuster Koningin Anna Palowna 1817-1855.
231-313: JACKMAN, S.W., - De Romanov relaties. Uit de privť-correspondentie van de tsaren Alexander I, Nicolaas I en de Grootvorsten Constantijn en Michael met hun zuster Koningin Anna Palowna 1817-1855.
209-621: JACKMAN, S.W., - Romanov relations. The private correspondence of Tsars Alexander I, Nicholas I and the Grand Dukes Constantine and Michael with their sister Queen Anna Palowna 1817-1855.
192-521: JACKSON, D., - Van beitel tot vulpen. De geschiedenis van het schrift.
210-574: JACOBS, ANNE E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Zicht op de Oude Kerk. 100 Jaar Laan van Heldenburg.
221-553: JACOBS, JAC., - Het gouden boek der K.A.B. in Limburg. 1900-1950. Vijftig jaren arbeidersbeweging in Limburg.
215-231: JACOBS, E.M., - Koopman in AziŽ. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw.
212-196: JACOBS, E.M., - Varen om peper en thee. Korte geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie.
223-305: JACOBS, ALETTA, - Herinneringen.
201-195: JACOBS, G.F., - Wedloop met de moesson. Verslag van een reddingsoperatie op Sumatra.
228-125: JACOBS, E.M., - Koopman in AziŽ. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw.
224-175: JACOBS, H. / ROELANDS,J, - Indisch ABC. Een documentaire over historie en samenleving van Nederland-IndiŽ-IndonesiŽ.
227-427: JACOBSEN, R., - Carel van Mander (1548-1606) dichter en Prozaschrijver.
199-286: JACQUINOT DE PRESLE, H.C., - Lessen in de Krijgskunde en Militaire Geschiedenis. Uit het fransch vertaald door L.A.L.Vermasen.
202-225: JAENECKE, H., - Die Weissen Herren. 300 Jahre Krieg und Gewald in SŁdafrika.
219-232: JAENECKE, H., - Die Weissen Herren. 300 Jahre Krieg und Gewald in SŁdafrika.
230-560: JAFF…, H.L.C, - Willink.
227-571: JAFF…, H.L.C, - Theo van Doesburg.
210-295: JAGER, J. L. DE, - Proeve over den invloed van Bilderdijks dichtwerken op onze taal, ten aanzien van het vormen van nieuwe en het terugroepen van oude woorden en spreekwijzen.
230-551: JAGER, MAARTEN E.A., - Kees Maks schilder van het mondaine leven 1876 -1967.
208-538: JAGER, J. L. DE, - De draad van de toekomst. Opkomst, tegenslag en voorspoed van Koninklijke Nijverdal- ten Cate, 1945-1990.
214-280: JAGER, J. L. DE, - De bank van de gulden. Organisatie en personeel van de Nederlandsche Bank 1814-1989.
200-272: JAGER, J. L. DE, - Proeve over den invloed van Bilderdijks dichtwerken op onze taal, ten aanzien van het vormen van nieuwe en het terugroepen van oude woorden en spreekwijzen.
200-277: JAGER, A.DE, - Proeve over de werkwoorden van herhaling en during in de Neder-duitsche taal.
196-148: JAGT, M.B.VAN DER, - Memoires.
229-166: JAGT, M.B.VAN DER, - Memoires.
228-615: JAGTENBERG, F. J. A., - Jonathan Swift in Nederland ( 1700-1800 ). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
227-213: JALHAY, S.M., - Allen zwijgen. Merdeka en Andjing Nica tot Apra.
191-600: JAMES, M.R., - Abbeys. Edited by The Great Western Railway.
212-536: JANSE, H., - Stads- en dorpskerken in Noord-Holland.
229-503: JANSE, H., - Houten huizen. Een unieke bouwwijze in Noord Holland.
207-555: JANSE, H., - Zeven eeuwen bouwen. De bouwwereld in 's-Gravenhage van 1280 tot 1980. M.m.v. G.J.Hartkamp.
229-291: JANSE, J.A., - In Geuren en Kleuren. Een geschiedenis van de Hollandse Bolgewassen.
224-234: JANSEN, L.F., - In deze halve gevangenis. Dagboek van mr.dr. L.F.Jansen, Batavia/Djakarta 1942-1945. Bewerkt en geannoteerd door G.J.Knaap.
214-418: JANSEN, ENA, - Afstand & verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam. vertaald uit het Afrikaans door Riet de Jong-Goossens.
221-302: JANSEN, G.H., - De eeuwige kroeg. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het open-baar lokaal.
221-210: JANSEN, L.F., - In deze halve gevangenis. Dagboek van mr.dr. L.F.Jansen, Batavia/Djakarta 1942-1945. Bewerkt en geannoteerd door G.J.Knaap.
232-321: JANSEN, G.H., - Een roes van vrijheid. Kermis in Nederland.
209-463: JANSEN, H., - Christelijke theologie na Auswitz. Deel I: Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme.
209-579: JANSEN, J.C.G.M., - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250 - 1800. Een analyse van de opbrengst van Tienden.
232-496: JANSEN, BERT, - Dick Bruna. Boekomslagen.
213-352: JANSEN, G.H., - Een roes van vrijheid. Kermis in Nederland.
231-488: JANSEN SCHOONHOVEN, T.J., - Het Waterstaatsbestuur van de Zuiderzeepolders.
222-123: JANSMA, L., - Tjeerd Bottema. Mijn leven.
232-322: JANSMA, TAEKE SJOERD, - Raad en rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens hertog Philips van BourgondiŽ.
226-132: JANSSEN, C.W., - De Bataks als exploitanten van hun eigen gebied. Overdruk uit het Koloniaal Tijdschrift.
228-549: JANSSEN, HANS E.A., - De Haagse School. Tentoonstelling in Kunsthal Rotterdam / Haags Gemeentemuseum.
207-471: JANSSEN, F.A. / DELVIGNE, R., - Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans.
216-469: JANSSEN, F.A. / DELVIGNE, R., - Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans.
221-531: JANSSEN, J.A.M.M., - Op weg naar Breda. De opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de oprichting van de Koninklijke Militaire Academie in 1828.
232-454: JANSSEN, MIEK, - Aan den einder. Verzen.
223-527: JANSSENS, A.M. (VOORWOORD), - Dood en begraven. Sterven en rouwen 1700-1900. Tentoonstelling t.g.v. het 150-jarig bestaan van de Eerste Algemene Begraafplaats Soestbergen te Utrecht.
192-150: JANTZEN, F.B., - Bandoeng de Stad op de Hoogvlakte. (propaganda-boekje)
218-373: JAPIKSE, N., - Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten Graaf van Portland. in 5 banden.
218-374: JAPIKSE, N., - Prins Willem III de Stadhouder-Koning. 2 delen.
225-449: JAPIN, ARTHUR, - De zwarte met het witte hart.
227-408: JAPIN, ARTHUR, - Alle verhalen.
227-409: JAPIN, ARTHUR, - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
230-518: JAPPE ALBERTS, W., - Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte Geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en belgische provincie Limburg, sedert de vroegste tijden. 2 delen.
231-314: JAPPE ALBERTS, W. E.A., - Welvaart in wording. Sociaal economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeuwen.
218-509: JAPPE ALBERTS, W., - Stukken betreffende de geschillen tussen Hertog Arnold van Gelre en Nijmegen.
220-530: JAPPE ALBERTS, W., - Geschiedenis van Gelderland van de vroegste tijden tot het einde der Middeleeuwen.
229-175: JAQUET, F. G. P., - Brieven aan Mevrouw R. M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot met andere documenten.
224-178: JAQUET, F. G. P., - Brieven aan Mevrouw R. M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot met andere documenten.
206-153: JAQUET, F. G. P., - Brieven aan Mevrouw R. M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot met andere documenten.
229-167: JAQUET, L.G.M., - Aflossing van de wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlands-IndiŽ.
215-199: JASKI, CH.J., - Met de 'Kinderdijk' naar Java 1884/1886.
213-200: JASKI, CH.J., - Met de 'Kinderdijk' naar Java 1884/1886.
204-168: JASPER. J. E. / PIRNGADIE, M., - De Inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch IndiŽ. Deel I: het vlechtwerk. reprint van de uitgave van 1912.
229-168: JASPER, J.E., - Staatsie, gevolg en songsongs van inlandsche ambtenaren in de gouvernementslanden op Java en Madoera. uitgave van Tijdschrift van het Binnenlands Bestuur.
221-244: JASPER, J.E. / PIRNGADIE, MAS, - De Inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch IndiŽ. I: Het vlechtwerk. facsimile uitgave naar de druk van 1912 in een oplage van 100 genumm.exemplaren.
208-294: JASPER, J.E. / PIRNGADIE, MAS, - De Inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch IndiŽ. I: Het vlechtwerk. facsimile uitgave naar de druk van 1912 in een oplage van 100 genumm.exemplaren.
206-480: JASPERS, G.J., - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry.
210-263: JAVA, MELATI VAN (= N.M.C.SLOOT), - Soerapati. Historisch romantische schets. ( eerder verschenen onder de titel: Van slaaf tot vorst) 2 delen.
227-303: JAVA, MELATI VAN (= NICOLINE M.C.SLOOT), - Hortense de Beauharnais. Koningin van Holland.
215-15: JEHU, FELICIE, - Wies ongeluk.
216-70: JEHU, FELICIE, - De Tweelingen Beb en Bob.
230-21: JEHU, FELICIE, - Onze Nan is een beste.
230-20: JEHU, FELICIE, - Een geniaal zestal.
216-73: JEHU, FELICIE, - Treeske de Wildebras.
226-48: JEHU, FELICIE, - Een geniaal zestal.
218-26: JEHU, FELICIE, - Het onderwijzeresje.
218-23: JEHU, FELICIE, - Een geniaal zestal.
224-27: JEHU, FELICIE, - De drielingen.
226-49: JEHU, FELICIE, - Onze Nan is een beste.
216-67: JEHU, FELICIE, - Blind Zuske.
216-68: JEHU, FELICIE, - De 'Jongens' van Professor van Leuven.
216-69: JEHU, FELICIE, - De drielingen.
202-46: JEHU, FELICIE, - Agnes Slawonski.
206-522: JELLES, J.G.G., - Geschiedenis van beheer en gebruik van het Noordhollands duinreservaat.
222-375: JELLICOE, ADMIRAAL, - The grand Fleet 1914-16. Its Creation, Development and Work.
232-542: JELTES, H.F.W., - Willem Roelofs. Bijzonderheden betreffende zijn leven en zijn werk.
230-597: JEROME, JEROME K., - Zij en ik. Naar het Engelsch.
229-264: JESSUP, H. I., - Court arts of Indonesia. (Met Nederlandse bijlage catalogus 28 pags.)
217-451: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U., - Scheppen riep hij gaat van Au. 11 Interviews met W.F.Hermans, Gerrit Achter,berg, Lucebert, Pierre Kemp, Harry Mulisch, Louis Paul Boon, Richard Minne, Jan Wolkers, Hugo Claus, G.K.van het Reve, Leo Vroman.
221-401: JEU, ANNELIES DE, - 't Spoor der dichteressen. Netwerken en publicatiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de Republiek (1600-1750).
215-655: JEYES, S.H., - The life and times of the right honourable the Marquis of Salisbury, K.G. A historiy of the conservative party during the last forty years. 4 vols.
228-126: JOBSE, P. / FRAASSEN, CH.F.VAN, - Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942. 4 delen.
225-215: JOEKES, D.W., - Door het oog van de naald.
230-458: JOFFO, J., - Vergeet niet dat je Falkenstein heet. Roman.
205-105: JOHANNES, , - Trouw in den strijd. Een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling.
217-281: JOLIFFE, T.R., - Reis in Palestina, SyriŽ en Egypte, gedaan in het jaar 1817. Met vele bijvoegselen en ophelderingen uit de nieuwste uitlandsche reisbeschrijvingen verrijkt, en ingerigt tot een nuttig gebruik voor bijbellezers. Met eene voorrede van E.F.K.Rosenmuller.
223-442: JONCKBLOET, W.J.A., - Vanden Vos Reinaerde, uitgegeven en toegelicht.
224-317: JONCKERS NIEBOER, J.H., - Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen. 1832 -1938. 2e geheel herziene druk. Reprint van de uitg.van 1938.
197-274: JONCKERS NIEBOER, J.H., - Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen. 1832 -1938. 2e geheel herziene druk. Reprint van de uitg.van 1938.
227-141: JONG, J.J.P. DE, - De waaier van het fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in AziŽ en de Indonesische Archipel 1595-1950.
225-439: JONG, M.J.G.DE, - Maurice Gilliams, een essay.
222-312: JONG, FR.DE., - Een beeld van een vakbeweging. Geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, zoals die spreekt uit prenten en documenten, gebouwen en gedichten.
225-341: JONG, L.DE, - De Duitse Vijfde Colonne in de Tweede Wereldoorlog.
230-496: JONG, DOMIEN DE, - Momenten uit drie eeuwen Kluishistorie.
230-333: JONG, FR.DE., - J. Saks literator en marxist. Een politieke biografie.
230-219: JONG, L.DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 11: Nederlands IndiŽ. In 5 banden.
206-214: JONG, TH.P.M. DE, - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands Welvaren in het Caribisch Zeegebied. (1780-1830). Met een woord vooraf van H.Baudet.
226-403: JONG, A.M. DE, - Flierefluiters tussenkomst.
226-404: JONG, EELKE DE, - Mae West in Giethoorn. Veehoudersdagboek.
203-408: JONG, DIDERIK DE, - Nieuwe beschryving der walvisvangst en haringvisschery met veele byzonderheden daar toe betrekkelyk. Met XXI fraaye Kaarten en Plaaten vercierd. Facsimile-edite naar de uitgave van 1792. 4 delen in 1 band.
225-342: JONG, L.DE / STOPPELMAN, W.F., - El leon rampante. Historia de la resistencia de Holanda contra los nazis.
224-312: JONG, J. A. B. M. DE, - Hendrik Hoogers. Patriot en Kunstenaar, 1747-1814.
213-201: JONG, J.J.P. DE, - De waaier van het fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in AziŽ en de Indonesische Archipel 1595-1950.
232-323: JONG, AD DE, - De dirigenten van herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815-1940.
195-357: JONG, J. A. B. M. DE, - Hendrik Hoogers. Patriot en Kunstenaar, 1747-1814.
224-367: JONG, L.DE, - De bezetting na 50 jaar. 3 delen.
224-368: JONG, U.G. DE, - Mei 1940: Vuur uit de hemel.
225-311: JONG, FR.DE., - Een beeld van een vakbeweging. Geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, zoals die spreekt uit prenten en documenten, gebouwen en gedichten.
190-293: JONG, G.F. DE (BEWERKT DOOR), - De Protestantse Kerk in de Midden-Molukken 1803-1900. Een bronnepublicatie. Eerste deel 1803-1854.
231-530: JONG, J.J.DE, - Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad. Gouda 1700-1780.
220-103: JONG, E.DE / SLEUTELAAR, H., - Nieuwe Sprookjes van de Lage Landen. Bijeengebracht, bewerkt en van aantekeningen voorzien.
208-356: JONG, A.P.DE (SAMENSTELLING EN REDACTIE), - Vlucht door de tijd. 75 Jaar Nederlandse luchtmacht.
201-122: JONG, C.H.DE, - Lezen en praten. 1e, 2e en 3e stukje A.
232-367: JONG, G.DE E.A., - Naar eer en geweten. Gewone Nederlanders in een ongewone tijd 1940-1945.
194-427: JONG, DIDERIK DE, - Nieuwe beschryving der walvisvangst en haringvisschery met veele byzonderheden daar toe betrekkelyk. Met XXI fraaye Kaarten en Plaaten vercierd. Facsimile-edite naar de uitgave van 1792. 4 delen in 1 band.
222-557: JONG, E.DE / DOMINICUS-VAN SOEST, - Aardse Paradijzen. I De tuin in de Nederlandse kunst 15e tot 18e eeuw. Tentoonstelling Noorbrabants Museum / Frans Halsmuseum.
214-249: JONG, G.F. DE (BEWERKT DOOR), - De Protestantse Kerk in de Midden-Molukken 1803-1900. Een bronnepublicatie. Eerste deel 1803-1854.
229-370: JONG, DIDERIK DE, - Nieuwe beschryving der walvisvangst en haringvisschery met veele byzonderheden daar toe betrekkelyk. Met XXI fraaye Kaarten en Plaaten vercierd. Facsimile-editie naar de uitgave van 1792. 4 delen in 1 band.
216-506: JONG, M. DE, - Het geheim van het Oera-Linda-Boek.
220-104: JONG, E.DE / SLEUTELAAR, H., - Sprookjes van de Lage Landen. Bijeengebracht, bewerkt en van aantekeningen voorzien.
232-150: JONG, J.J.P. DE, - Avondschot. Hoe Nederland zich terugtrok uit zijn Aziatisch imperium.
213-202: JONG, J.DE, - Het Geestesleven der Volken van IndonesiŽ.
217-564: JONG, T.DE, - Pro Patria 1949-1966.
231-418: JONG, O.DE, - Cirkel in het gras. roman.
231-419: JONG, O.DE, - Opwaaiende zomerjurken Roman.
229-484: JONG, DIRK DE, - Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandistiene belletrie. Ingeleid door door H.de la Fontaine Verwey en Gerrit Kamphuis.
229-212: JONG, J.J.P. DE, - Diplomatie of strijd. Het Nederlands beleid tegenover de Indone-sische revolutie 1945-1947.
220-553: JONG, J.J.DE, - Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad. Gouda 1700-1780.
214-325: JONGE, J. C. DE, - Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen. Heruitgave van de uitgave van 1858. 6 dln. (incl. Inleiding / register-deel)
215-201: JONGE, B.C.DE, - Herinneringen van Jhr.Mr.B.C.de Jonge met brieven uit zijn nalatenschap. Uitgegeven door S.L.van der Wal.
229-170: JONGE, B.C.DE, - Herinneringen van Jhr.Mr.B.C.de Jonge met brieven uit zijn nalatenschap. Uitgegeven door S.L.van der Wal.
230-235: JONGE, JOSIEN DE, - Licht en duisternis. De Surinaamse schilder Leo Glans 1911/1980. samenstelling oeuvrecatalogus Colette HenriŤtte, voorwoord van Marc Simon.
230-542: JONGE, C.H.DE, - Nederlandse tegels.
217-565: JONGE, J. A. DE, - Zonder Vrees en Zonder Blaam. 175 jaar Koninklijke Marechaussee.
215-329: JONGE, J. C. DE, - Levens-beschrijving van Johan en Cornelis Evertsen Luitenant-Admiralen van Zeeland.
195-172: JONGE, B.C.DE, - Herinneringen van Jhr.Mr.B.C.de Jonge met brieven uit zijn nalatenschap. Uitgegeven door S.L.van der Wal.
229-169: JONGE, J.K.J.DE, - De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal archief. Uitgegeven en bewerkt. Eerste en tweede deel.
221-566: JONGE, C.H.DE, - Een eeuw Nederlandsche mode.
231-259: JONGE, N.DE / DIJK, T.VAN, - Vergeten eilanden. Kunst en cultuur van de Zuidoost-Molukken.
217-332: JONGE, J. A. DE, - Korps Rijkspolitie 1945-1994.
223-258: JONGE, NICO DE / DIJK, TOOS VAN, - Vergeten eilanden. Kunst & Cultuur van de Zuidoost-Molukken.
194-350: JONGE, J. A. DE, - Korps Rijkspolitie 1945-1994.
201-336: JONGE, C.H.DE, - Een eeuw Nederlandsche mode.
205-613: JONGE, C.H.DE, - Delfter Keramik
206-578: JONGE, C.H.DE, - Oud-Nederlandsche majolica en Delftsch aardewerk. De opntwikkelingsgeschiedenis van omstreeks 1550-1800. Met een afzonderlijk hoofdstuk over de techniedk van H.W.Mauser. (pag.
232-324: JONGE, J. A. DE, - De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914. met een ten geleide van W.J.Wieringa.
225-260: JONGE, N.DE / DIJK, T.VAN, - Vergeten eilanden. Kunst en cultuur van de Zuidoost-Molukken.
224-560: JONGEDIJK, J. W., - Ridderlijke Orden in Nederland.
218-28: JONGEJAN-DE GROOT, C.TH., - Job uit de woonschuit.
218-29: JONGEJAN-DE GROOT, C.TH., - Tom Welders.
229-58: JONGEJAN-DE GROOT, C.TH., - Overschot.
224-176: JONGEJANS, J., - Uit Dajakland. Kijkjes uit het leven van den koppensneller en zijne omgeving. (Ons Mooi Indie)
230-543: JONGH, E.DE (MET INL.VAN), - Tot lering en vermaak. Betekenis van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw. Catalogus van tentoonstelling Rijksmuseum Amsterdam.
191-73: JONGH, LEIDA DE (= A. DONNAY), - Thommy een meisjesleven. Oorspronkelijk verhaal.
207-605: JONGH, E.DE, - Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw.
214-128: JONGH, J.W.DE, - Woord naast beeld. Geillustreerd leesboek bij de Neerlandsch Historieplaten. M.m.v. J.Dijkstra.
225-132: JONGH, J.W.DE / OTTE,J., - Lesstof voor het geschiedenisonderwijs op de Lagere School. 2 delen.
223-38: JONGH, LEIDA DE (= A. DONNAY), - Thommy een meisjesleven. Oorspronkelijk verhaal.
231-92: JONGH, J.W.DE, - Illustratief teekenen op het zwarte bord III: Geschiedenis.
224-539: JONGSMA, H., - Kasteelen buitenplaatsen en parken van Nederland. Deel I. o.a. Het Loo / Middachten / Amerongen / Zuylestein / Wijchen / Heeswijk / Rechteren / Heringa State e.v.a.
213-560: JONGSTE, J.A.F.DE, - Onrust aan het Spaarne. Haarlem in de jaren 1747-1751.
225-500: JONGSTE, P.F.B / WIJNGAARDEN, G.J.VAN, - Archeologie in de Betuweroute : Het erfgoed van Eigenblok. Nederzettingsterreinen uit de Bronstijd te Rumpt (gemeente Geldermalsen)
225-501: JONGSTE, P.F.B / WIJNGAARDEN, G.J.VAN, - Archeologie in de Betuweroute: Twaalf eeuwen bewoning langs de Linge bij De Stenen Kamer in Kerk-Avezaath.
194-565: JONGSTE, J.A.F.DE, - Onrust aan het Spaarne. Haarlem in de jaren 1747-1751.
222-446: JONGSTRA, A., - De Multatulianen. 125 Jaar Multatuli-vereniging en Multatuli-hulde. Bij het 75-jarig jubileum van het Multatuli Genootschap.
211-318: JONKER, JOOST / LUITEN VAN ZANDEN, J., - Geschiedenis van Koninklijke Shel. I:Van nieuwkomer tot marktleider 1890-1939. II: Stuwmotor van de koolwaterstofrevolutie 1939-1973. III: Concurreren in turbulente markten 1973-2007. IV: J.Luiten van Zanden: Bijlagen. Cijfers, toelichting, bibliografie en index.
227-308: JONKER, J. / SLUYTERMAN, KEETIE, - Thuis op de wereldmarkt. Nederlandse handelshuizen door de eeuwen heen.
223-190: JONKMAN, J.A., - Het oude Nederlands IndiŽ. Memoires.
203-635: JONKMAN, M. / RAAD, J.DE, - De onstuitbare verzamelaar J.F.S.Esser.
231-380: JOOSSE, K., - Arnold Aletrino. Pessimist met perspectief.
219-523: JOOSTING, J.G.C., - De Archieven der elkander voor 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente.
226-525: JOOSTING, J.G.C. / POELMAN, H.A. (ONDER RED.VAN), - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1921. Jaarboekje voor geschiedenis, taal, en oudheidkunde der provincie Groningen.
193-19: J÷RGENSEN, G., - Flemming. vertaald uit het deens.
231-420: JORIS, LIEVE, - Terug naar Kongo. / De poorten van Damascus.
216-571: JORISSEN, P. (TEN GELEIDE), - Kunstschatten uit de St.-Servaas. Heiligdomsvaartjaar 1976. inleiding in 4 talen.
223-545: JORISSEN, F., - Het Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtsche Waard. Februari 1331 - Februari 1955.
223-544: JORISSEN, F. (INLEIDING), - Het eiland IJsselmonde zoals het was. 1900-1940.
211-513: JORISSEN, TH., - Memoriťn van Mr. Diderik van Bleyswijk, vrijheer van Eethen en Meeuwen, heer van BabyloniŽnbroek, Raad in de Vroedschap, burgemeester van Gorinchem enz. enz. 1734 1755. Uitgegeven met inleiding en aanteekeningen.
227-143: JOSSELIN DE JONG, P.E.DE, - Unity in diversity, Indonesia as a field of anthropological study.
217-520: JOUSMA, J.A.J., - Oudheid van Vlaardingen.
213-203: JOUSTRA, M., - Batakspiegel.
223-191: JOUSTRA, M., - Batakspiegel.
228-127: JOUSTRA, M., - Batakspiegel.
209-604: JUFFERMANS, A.P.J., - Albert Roelofs 1877-1920.
207-606: JULLIAN, PH., - The Orientalists. European painters of Eastern Scenes.
232-152: JUNGHUHN, F.W., - Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken der gebroeders Dag en nacht; verzameld op reizen deoor gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken.
232-215: JUNGSLAGER, G., - Forlorn hope. The desperate battle of the Dutch against Japan December 1941-March 1942.
212-172: JUNGSLAGER, G., - Recht zo die gaat. De maritiem-strategische doelstellingen terzake van de verdediging van Nederlands-IndiŽ in de jaren twintig.
200-666: JUSTE, TH., - Lťopold Ier et Lťopold II, Rois des Belges. Leur vie et leur rŤgne.
217-602: JUSTE, TH., - Lťopold Ier et Lťopold II, Rois des Belges. Leur vie et leur rŤgne.
216-236: JUTA, M., - Oom Paul. De heldhaftige geschiedenis van Zuid-Afrika. Vertaling van R.Wiessing- de Sterke.
221-608: JUVAINI, ATA-MALIK, - The History of the World-conqueror. Translated from the tekst of Mirza Muhammad Qazvini by John Andrew Boyle. 2 vols.
221-243: JUYNBOLL, H.H., - Een Balineesche doek. Met voorstelling uit het oud-Javaansche heldendicht Bharata-yuddha.
212-611: JUYNBOLL, TH.W., - Handbuch des Islšmischen Gesetzes. Nach der Lehre des SchšfiÔtischen Schule. Nebst einer Allgemeinen Einleitung.
230-565: KAAK, HEINRICH / SCHATTKOWSKY, MARTINA, - Herrschaft. Machtentfaltung Łber adligen und fŁrstlichen Grundbesitz in der FrŁhen Neuzeit.
228-128: KAAM, B. VAN, - Ambon door de eeuwen.
224-177: KAAM, B. VAN, - Ambon door de eeuwen.
232-153: KADT, J. DE, - De Indonesische tragedie. Het treurspel der gemiste kansen.
204-316: KADT, J. DE, - Beweringen en Bewijzen.
200-667: KAEMMEL, OTTO, - Geschichte des Mittelalters. 2 Bnd. I: Von der VŲkerwanderung bis zu den KreuzzŁgen. II: DIESTEL,G. Von den KreuzzŁgen bis zum Zeitalter der Renaissance.
223-604: KAFKA, FRANS, - Letters to Felice. Edited by Erich Heller and JŁrgen Born, Translated by James Stern and Elisabeth Duckworth.
196-38: KAISER, ELSA, - De twee zusjes.
221-191: KALFF, S., - De 'Loffelycke Compagnie'. Historisch overzicht der O.-I. Compag-nie.
231-239: KALFF, S., - Oost-Indisch landjuweel. (bundeling van korte artikelen van div. auteurs).
217-453: KALFF, G., - StudiŽn over Nederlandsche Dichters der zeventiende eeuw. Vondel, Cats, Huygens, Hooft, Camphuysen.
223-192: KALFF, S., - Oost-Indisch landjuweel. (bundeling van korte artikelen van div. auteurs).
227-410: KALFF, G., - Het lied in de middeleeuwen. Reprint van de uitgave van 1884.
212-197: KALFF, S., - De 'Loffelycke Compagnie'. Historisch overzicht der O.-I. Compag-nie.
206-410: KALFF, G., - Frederik van Eeden psychologie van den Tachtiger.
220-522: KALKWIEK, W.F., - Groeien in de tijd. 1792-1992. Geschiedenis van het Zutphense familiebedrijf Thieme.
219-519: KALMA, J.J., - Om Gysbert Japiks hinne. Fryslan yn de 17e ieu.
231-315: KALMANN, ARJEH / OVEREEM, BRAND, - Beschouw ons maar als een uitzondering. (over bijzondere Nederlanders)
225-133: KALSBEEK, F. E.A., - Van Strijd en Zegen. Gedenkboek van het Christelijk onderwijs. Uitgegeven t.g.v. vijftigjarig bestaan v.d.Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen. 1854-1904.
224-319: KALSHOVEN - BRESTER, H., - Ik denk zoveel aan jullie. Een briefwisseling tussen Nederland en Duitsland 1920-1949.
231-316: KALSHOVEN - BRESTER, H., - Ik denk zoveel aan jullie. Een briefwisseling tussen Nederland en Duitsland 1920-1949.
220-300: KALSHOVEN, L.G.E., - De plagen van de cultuurgewassen in IndonesiŽ. Met mede-werking van J.van der Vecht. 2 delen.
212-285: KAMER, B.W.VAN DE, - Indische Caesarenwaanzin. 2 delen in 1 band.
223-193: KAMERLING, G., - Onze Oost. Beknopt geschiedkundig overzicht van Nederlandsch-IndiŽ.
229-173: KAMERLING, R. N. J. ( O.R.V.), - De N.V.Oliefabrieken Insulinde in Nederlands-IndiŽ. Bedrijfsvoering in het onbekende.
231-339: KAMIBAYASHI, Y., - Johannis de Rijke de ingenieur die de Japanse rivieren weer tot leven bracht. Vertaling en bewerking uit het japans door Noriko de Vroomen en Pim de Vroomen.
225-225: KAMMA, F.C., - De Messiaanse Korťri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse cultuurgebied.
214-213: KAMMA, F.C., - Kruis en Korwar. Een honderdjarig vraagstuk op Nieuw Guinea.
223-234: KAMMA, F.C., - De Messiaanse Korťri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse cultuurgebied.
215-167: KAMP, A. F., - De standvastige tinnen soldaat. N. V. Billiton Maatschappij, 1860-1960.
217-454: KAMP, A.VAN, - Mens, durf te leven! Figuren uit het Nederlandse cabaret tussen 1900 en 1940.
202-148: KAMP, A. F., - De standvastige tinnen soldaat. N. V. Billiton Maatschappij, 1860-1960.
189-307: KAMPEN, N. G. VAN, - Griekenland en Europisch Turkije volgens de nieuwste ontdekkingen. Een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengselen en handel.
193-239: KAMPEN, A. VAN, - Demonen. Reizen in de vůůr-Tijd / Hart zonder haat / Prauw aan boord. Drie verhalen uit Nieuw Guinea.
192-259: KAMPEN, A. VAN, - Jungle. Omnibus. Jungle Pimpernel / Het laatste bivak / De verloren vallei.
192-258: KAMPEN, A. VAN, - Jungle Pimpernel. Controleur B.B.
223-263: KAMPEN, N. G. VAN, - Vaderlandsche karakterkunde of karakterschetsen van tijdperken en personen, uit de Nederlandsche geschiedenis, van de vroegste tijden af tot op de omwenteling van 1795. 2 delen in 3 banden.
204-266: KAMPEN, N. G. VAN, - Griekenland en Europisch Turkije volgens de nieuwste ontdekkingen. Een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengselen en handel.
209-524: KAMPEN, A. VAN, - Variaties op 't thema Nieuwediep. Journalistiek werk over den Helder en het zoute water.
231-317: KAMPINGA, H., - De opvattingen over onze oudere Vaderlandsche Geschiedenis bij de Hollandsche Historici der XVIe en XVIIe eeuw.
231-318: KAMPINGA, H., - Opvattingen over onze Vaderlandse Geschiedenis bij de Hollandse Historici der 16e & 17e Eeuw. Vermeerderd met een register van personen door E.O.G.Haitsma Mulier.
213-149: KAMSTEEG, A. / HEHUAT, M.EN H., - Ambon nu. Ambon sekarang.
223-147: KAMSTEEG, A. / HEHUAT, M.EN H., - Ambon nu. Ambon sekarang.
214-148: KAN, J.VAN, - Uit de Ceilonsche rechtsgeschiedenis. Overdruk bijlagen tot de Taal- Land- en Volkenkunde van Ned.IndiŽ deel 102 afl.3 en 4.
214-158: KAN, J.VAN, - Het rechtsmiddel der revisie voor den raad van Justitie des kasteels Batavia. (overdruk bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch IndiŽ)
228-168: KAN, W., - Burmadagboek, 1942-1945. o.r.v. F. Ruhl.
215-572: KANTOR, ALFRED, - Het boek van Alfred Kantor. (Korte inleiding en tekeningen met onderschrift die Kantor in verschillende kampen heeft gemaakt.)
230-459: KANTOR, ALFRED, - Het boek van Alfred Kantor. (Korte inleiding en tekeningen met onderschrift die Kantor in verschillende kampen heeft gemaakt.)
196-345: KAPPEN, O.VAN, - Geschiedenis der zigeuners in Nederland. De ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420 - ca.1750).
226-316: KAPPEN, O.VAN, - Geschiedenis der zigeuners in Nederland. De ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420 - ca.1750).
189-545: KAPR, ALB., - Johannes Gutenberg. PersŲnlichkeit und Leistung.
209-529: KARSTEN, G., - Noordhollandse plaatsnamen.
225-166: KARTINI, RADEN ADJENG, - Habis Gelap Terbitlah Terang. Boeah pikiran. Dimejaloekan olťh Empat Saudara.
224-179: KARTODIRDJO, SARTONO, - The peasants' revolt of Banten in 1888. Its conditions, course and sequel. A case study of social movements in Indonesia.
221-231: KASTEEL, P.A. (VOORWOORD), - Oranje en de zes Caraibische parelen. Officieel Gedenkboek t.g.v. het gouden Regeringsjubileum van H.M.Koningin Wilhelmina Helena, Pauline, Maria. 1898-31 augustus-1948.
223-39: KńSTNER, ERICH, - De burgers van Schilda. Naverteld. Geautoriseerde bewerking van Ben van Eysselsteijn.
212-59: KńSTNER, ERICH / EYSSELSTEIJN, BEN VAN, - Leven en daden van de roemrijke ridder Don Quichotte. Naverteld.
212-58: KńSTNER, ERICH, - De burgers van Schilda. Naverteld. Geautoriseerde bewerking van Ben van Eysselsteijn.
224-180: KAT ANGELINO, A.D.A.DE, - Colonial policy. Abridged translation from the Dutch by G.J.Renier. 2 vols. 1: General principles 2: The Dutch East Indies.
224-181: KAT ANGELINO, A.D.A.DE, - Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-IndiŽ. 2 delen in 3 banden. Deel I: Grondslagen en richtlijnen van koloniaal beleid. Deel II:De overheidszorg in Nederlandsch-IndiŽ.
203-282: KATE, J.J.L.TEN, - De Durgerdamsche visschers. Een gedicht.
228-286: KATE, H. TEN, - Lindor Serrurier herdacht. (Nederlands museumantropoloog / conservator Japan Ethnographisch Museum Leiden / Lector algemene volkenkunde en Japanse taal- en letterkunde Leiden)
227-261: KATS, J., - Wajong-Wong-Spelen gehouden op 3, 4, 5 en 6 September 1923 in de kraton te Jogjakarta. In opdracht van Z.H.den Sultan Hamengkoe Boewana VIII. Bewerkt en met een inleiding voorzien.
218-278: KATS, J., - Wajong-Wong-Spelen gehouden op 3, 4, 5 en 6 September 1923 in de kraton te Jogjakarta. In opdracht van Z.H.den Sultan Hamengkoe Boewana VIII. Bewerkt en met een inleiding voorzien.
195-181: KATZ, R., - Heitere Tage mit braunen Menschen.
223-346: KAUFMAN, D. / HORN, M., - De Canadezen in Nederland, 1944-1945. Een bevrij-dingsalbum. Met een voorwoord van Evert Werkman.
225-343: KAUFMANN, J.E. / KAUFMANN, H.W., - Fortress Third Reich. German Fortifications and Defence Systems in World Was II.
221-629: KEAY, JOHN, - India. A history.
214-430: KEIJSPER, CHANTAL (REDACTIE), - En ik heb ze bewaard voor jou.. 100 Literaire collecties voor de toekomst behouden. Project Metamorfoze.
228-423: KEIJSPER, CHANTAL (REDACTIE), - K.ter Laan's Multatuli encyclopedie.
230-286: KEIKES, W., - Steeds weer op reis met Alexander Prins van Oranje 1871-1881. Reisherinneringen van kamerdienaar Johannes Theodorus van Balen.
224-587: KEIMPEMA, ALBERT VAN, - Jopie Huisman. De Andere Kant.
225-344: KEIZER, M. DE, - Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in oorlogtijd.
228-433: KELK, C. J., - Leven van Slauerhoff.
223-507: KELK, C.J. E.A., - De Nederlandsche Boekverkoopersbond. 1907 - 1947. Uitgegeven t.g.v. de herdenking van het veertigjarig bestaan.
220-470: KELK, C. J., - Leven van Slauerhoff.
219-101: KELLER, G., - De geschiedenis van een ondeugend meisje. Door haar zelve verteld. Uit het engelsch.
209-23: KELLY, ERIC P., - De smid van Wilna. Een verhaal over Polen in het jaar 1832. vertaald door W.Fick-Lugten.
223-255: KEMMERLING, G.L.L., - De uitbarsting van den G.Keloet in den nacht van den 19den op den 20sten Mei 1919.
231-549: KEMMERS, W. H. (O.R.V.), - Van crisis tot kracht. Gedenkboek t.g.v. het 75-jarig bestaan van de bond Westland ( 1889- 1964 ).
226-406: KEMP, PIERRE, - Garden. 36, 22, 36 inches.
226-407: KEMP, PIERRE, - Vijf families en ťťn poederblauw.
200-169: KEMP, P.H. VAN DER, - Oost-IndiŽ's herstel in 1816. Naar oorspronkelijke stukken.
191-151: KEMP, P.H. VAN DER, - Het Nederlandsch-Indisch bestuur in 1817, tot het vertrek der Engelschen. Naar oorspronkelijke stukken.
191-152: KEMP, P.H. VAN DER, - Het Nederlandsch-Indisch bestuur in het midden van 1817 . Naar oorspronkelijke stukken.
191-153: KEMP, P.H. VAN DER, - Het Nederlandsch-Indisch bestuur van 1817 op 1818 over de Molukken, Sumatra, Banka, Billiton en de Lampongs. Naar oorspronkelijke stukken.
191-154: KEMP, P.H. VAN DER, - Oost-IndiŽ's herstel in 1816. Naar oorspronkelijke stukken.
194-184: KEMP, P.H.VAN DER, - Oost-IndiŽ's geldmiddelen Japansche en Chineesche handel van 1817 op 1818. In- en uitvoerrechten, opium, zout, tolpoorten, kleinzegel, boschwezen, Decima, Canton.
221-171: KEMP, P.H. VAN DER, - Oost-IndiŽ's herstel in 1816. Naar oorspronkelijke stukken.
200-168: KEMP, P.H. VAN DER, - Java's landelijk stelsel. 1817-1819. Naar oorspronkelijke stuk-ken.
218-168: KEMP, P.H. VAN DER, - Het Nederlandsch-Indisch bestuur van 1817 op 1818 over de Molukken, Sumatra, Banka, Billiton en de Lampongs. Naar oorspronkelijke stukken.
224-169: KEMP, P.H. VAN DER, - Brieven van en aan Mr. H.J.van de Graaff 1816-1826. Eene bijdrage tot de kennis der Oost-Indische bestuurstoestanden onder de regeering van G.A.G.P.baron van der Capellen. Deel I: Geschiedkundig overzicht.
227-411: KEMPENAER, A.DE, - Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers. Vervolg op Mr.J.I.van Doorninck's Vermomde en naamlooze schrijvers, opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren.
230-220: KEMPERMAN, J., - De Japanse bezetting in dagboeken. Buiten de kampen.
232-216: KEMPERMAN, J., - De Japanse bezetting in dagboeken. Buiten de kampen.
228-275: KEMPERS, B., - Openbaring en bedrog. De afbeelding als historische bron in de Lage Landen.
222-353: KENNEDY GRIMSTED, PATRICA E.A., - Returned from Russia. Nazi Archival Plunder in Western Europe and Recent Restitution Issues.
223-314: KEPPER, G. L., - Nederland en zijne bewoners.
212-173: KERCHMAN, F.W.M. (SAMENSTELLING), - 25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-IndiŽ. 1905-1930. Uitgegeven door de Vereeniging voor Locale Belangen te Semarang.
232-149: KERCKHOFF, E.VAN, - Java. Beelden van volksleven en bedryf. Geteekend en toegelicht.
206-605: KERCKVOORDE, M., - Louise van Orlťans. Het vergeten leven van Louise-Marie, eerste koningin van BelgiŽ.
220-546: KERDIJK, F., - Haagse straatnamen.
232-334: KERKHOFF, JACQUELINE, - Maria van Hongarije en haar Hof 1505- 1558.
232-325: KERKLAAN, M. (SAMENGESTELD DOOR), - Zodoende was de vrouw maar een mens om kinderen te krijgen 300 Brieven over het roomse huwelijksleven.
204-602: KERKMEIJER, J.C., - Geschiedenis van West-Friesland.
231-93: KERKMEYER-BAKKER, JOH.W., - Ons lenteboek.
221-105: KERKMEYER-BAKKER, JOH.W., - Hannie's poppen. Een nieuwe vertelling.
209-172: KERN, R.A., - De Islam in IndonesiŽ.
229-176: KERN, R.A., - De Islam in IndonesiŽ.
219-151: KERN, H., - Verhandelingen der Kon.Akademie van Wetenschappen. Hierin o.a. : H.Kern: De Fidjitaal vergeleken met hare verwanten in IndonesiŽ en PolinesiŽ. / W.Pleijte: Over drie handschriften op papyrus / J.Kappeijne van de Cappello: Beschouwingen over de Comitia.
208-171: KERN, H., - De Fidjitaal vergeleken met hare verwanten in indonesiŽ en PolynesiŽ. Artikel in: Verhandelingen der Kon.Akademie van Wetenschappen. Samen met W.Pleijte: Over drie handschriften op papyrus / J.Kappeijne van de Cappello: Beschouwingen over de Comitia.
229-202: KERN, J. H. O., - De vrijbuiters van Sumatra of de avonturen van twee jonge zeelieden onder de roofzuchtige bewoners der Pageh-eilanden (bewerkt door) door H. ten Brink.
211-443: KERNKAMP, J.H., - Inventaris der familiepapieren Meerman, van Westreenen, Dierkens en van Damme. Aanwezig in het Museum Meermanno-Westreenianum.
221-510: KERNKAMP, G. W., - Acta et Decreta Senatus. VroedschapsresolutiŽn en andere bescheiden betreffende de Utrechtsche Academie. 3 delen.
215-386: KERNKAMP, G. W., - Prins Willem II.
218-574: KERSBERGEN, A.TH.C., - Katholiek Kralingen in den loop der tyden. Gedenkschrift. T.g.v. het Derde Eeuwfeest van het Herstel van den Eeredienst en het Tweede Eeuwfeest van het Herstel der Eenheid in de Parochie van H.Lambertus te Rotterdam.
211-289: KERSJES, B. / HAMER, C.DEN, - De Tjandi Mendoet voor de Restauratie. Uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
229-491: KERSSENS, DICK, - De behouden Stam. Genealogie van de families Kerstiens Kerstens Kerssen en Karstens.
219-326: KERSTEN, FELIX, - Klerk en beul. Himmler van nabij.
212-585: KERSTEN, MICHIEL C.C. (E.A.), - Delftse Meesters, tijdgenoten van Vermeer. Een andere kijk op perspectief, licht en ruimte.
217-376: KERSTEN, A.E. / MOS, E.T. M.M.V., - Londense dagboeken van Jhr.ir. O.C.A.Lidt de Jeude januari 1940 - mei 1945. 2 delen.
216-587: KERSTEN, MICHIEL, - De Nederlandse kopergravure (1900-1975).
225-348: KERSTEN, A.E. / MOS, E.T. M.M.V., - Londense dagboeken van Jhr.ir. O.C.A.Lidt de Jeude januari 1940 - mei 1945. 2 delen.
212-308: KERVYN DE LETTENHOVE, LE BARON, - Les Huguenots et Les Gueux. …tude historique sur vingt-cinq annťes du XVIe siŤcle (1560-1567) 6 delen.
223-581: KESEL, W.G.DE, - Aspecten van de rituele kunst. Kultuurhistorische bijdrage over bindmiddelen in de rituele kunst.
228-320: KESSEL, J., - De man die Nederland redde.
230-124: KESSEL, O.V., - Schetsen uit Zuid-Afrika. Reis- en jagtavonturen voor de jeugd.
200-668: KESSEL, P.J., - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-VenetiŽ en het protestantisme in de tijd der Contra-Reformatie.
226-283: KESSEL, INEKE VAN / TELLEGEN, NINA, - Afrikanen en Nederland.
222-526: KESTELOO, H.M., - Oostkapelle in woord en beeld.
200-557: KETNER, F., - Handel en scheepvaart van Amsterdam in de vijftiende eeuw.
209-515: KETNER, F., - Handel en scheepvaart van Amsterdam in de vijftiende eeuw.
218-430: KETS, ANNEMARIE E.A., - De wereld van Klikspaan. Diverse artikelen in het tijdschrift De Negentine Eeuw. 27e jrg. Nr.3-4.
222-409: KEULEN, MENSJE VAN, - De avonturen van Anna Molino.
228-412: KEULEN, MENSJE VAN, - Pension. Werd eerder als 'Fragmente I-IV' gepubliceerd in Maatstaf. Deze uitgave met een illustratie van de schrijfster, in oplage van 200 door de schrijfster genummerde en gesigneerde exemplaren waarvan de nrs 1-75 niet voor de handel. Dit is nr 108
229-399: KEUNEN, ANNEMIEKE / ROODENBURG, HERMAN (ONDER RED.VAN), - Schimpen en schelden. Eer en belediging in Nederland ca.1600 - ca.1850. Volkskundig bulletin 18,3
231-381: KEUNING, N., - Angst voor de winter. Het leven van Jan Arends. Tweede herziene druk.
222-495: KEUZENKAMP, J.H., - Gemeentewapens in Nederland. Naar het officiele register van de Hoge Raad van Adel.
231-319: KEVERLING BUISMAN, F., - De Etstoel en zijn ordelboeken in de vijftiende eeuw.
224-599: KHAN-MAGOMEDOV, SELIM OMAROVICH, - Alexandr Vesnin and Russian Constuctivism.
215-204: KIELICH, W., - Volken en stammen van IndonesiŽ. Religie, kunst, animisme, voorouderverering, magie, feesten en geesten in het huidige IndonesiŽ.
222-138: KIELSTRA, E. B., - Beschrijving van den Atjeh-oorlog. Met gebruikmaking der officieele bronnen, door het departement van koloniŽn daartoe afgestaan. 3 delen.
230-317: KIERS, J., - De Bevelen des Konings. De verhouding van Koning, Minister en Land- voogd historisch verklaard.
209-173: KI»S, CH., - Wat de meeste Nederlanders niet weten omtrent Nederlandsch-IndiŽ.
229-59: KIEVIET, C.JOH., - Jachtavonturen met Oom Theo en Aboe Do. (titel op de band: Avonturen met Oom Theo en Aboe Do) (achterin 16 pags.met 96 plaatjes van dieren)
215-17: KIEVIET, C.JOH., - Frits Wardland.
189-70: KIEVIET, C.JOH., - Frits Wardland.
189-72: KIEVIET, C.JOH., - Het tweede boek van Dik Trom enm zijn dorpsgenooten.
189-71: KIEVIET, C.JOH., - Het geheim van den Canadees. (Speelt in de 1e Wereldoorlog).
189-69: KIEVIET, C.JOH., - De zoon van Dik Trom.
189-68: KIEVIET, C.JOH., - De Woelwater.
227-30: KIEVIET, C.JOH., - Het slot op den Hoef. Een verhaal uit den tijd van Ada van Holland.
192-69: KIEVIET, C.JOH., - Het slot op den Hoef. Een verhaal uit de tijd van Ada van Holland.
197-45: KIEVIET, C.JOH., - Frits Wardland.
197-46: KIEVIET, C.JOH., - Het vroolijke trio.
224-28: KIEVIET, C.JOH., - De Twee Broeders. Een Kennemer Legende uit de jaren 1420-1436. Vrij naverteld van W.J.Hofdijk.
218-33: KIEVIET, C.JOH., - Uit het leven van Dik Trom. Goedkope, gewijzigde uitgave.
218-32: KIEVIET, C.JOH., - Jaepie-Jaepie.
193-25: KIEVIET, C.JOH., - Wilde Bob.
224-29: KIEVIET, C.JOH., - Het badreisje van Cor Slung.
222-54: KIEVIET, C.JOH., - De geheimzinnige koepel.
195-42: KIEVIET, C.JOH., - Ab en z'n Vrienden.
213-25: KIEVIET, C.JOH., - Het slot op den Hoef. Een verhaal uit den tijd van Ada van Holland.
232-11: KIEVIET, C.JOH., - Jongens van Oudt Holland. met voorwoord van G.J.Honig en nawoord van de schrijver.
224-561: KIKKERT, J.G., - Bericht van de 10-Daagse veldtocht. BelgiŽ en Noord-Brabant in de frontlijn.
232-332: KIKKERT, J.G., - Louis Bonaparte, Koning van Holland 1778-1846.
230-348: KIKKERT, J.G., - Koning Willem III. 1817-1890. Biografie.
230-343: KIKKERT, J.G., - Hoe ver we zullen komen, weet ik niet. Het avontuurlijke leven van Alexandrine Tinne (1835-1869).
230-325: KIKKERT, J.G., - Lodewijk Napoleon, Koning van Holland.
227-339: KIKKERT, J.G., - Hoe ver we zullen komen, weet ik niet. Het avontuurlijke leven van Alexandrine Tinne (1835-1869).
225-313: KIKKERT, J.G., - Louis Bonaparte, Koning van Holland 1778-1846.
208-577: KIKKERT, J.G., - Bericht van de 10-Daagse veldtocht. BelgiŽ en Noord-Brabant in de frontlijn.
229-333: KIKKERT, J.G., - Wilhemina. Vorstin tussen verleden en toekomst.
197-140: KILLINGRAY, D., - De Europeanenplaag. De Westerling in Afrika sinds de vijftiende eeuw.
226-575: KINDEREN-BESIER, J.H.DER, - Mode-Metamorphosen. De kleedij onzer voorouders in de zestiende eeuw. M.m.v. Cato Neeb.
208-610: KINGSFORD SMITH, CHARELS, - M'n ouwe kist. ('The old Bus'). Met introductie door Ph.Game en voorwoord van B.Stephan.
222-235: KINKELDER, HEIN, - Het verboden huwelijk.
223-264: KINKER, J., - Proeve eener Hollandsche prosodia, oordeelkundig gegrond op, en door het gehoor getoetst aan de uitspraak onzer taal, door het beschaafde gedeelte onzer natie, en toegepast op het rythmus em metrum der ouden, in zoo verre beiden in onze Hollandsche dichtkunde zouden kunnen worden ingevoerd.
222-55: KIS,SANDOR (= L.G.WELDERING / M.WELDERING-FEKETE), , - Mariska in Scheveningen.
224-183: KIS-NOVAK, JOWA IMRE A.O., - Banua Toraja. Changing patterns in architecture and symbolism among the Sa'dan Toraja Sulawesi Indonesia.
219-532: KISMAN, A.K., - Hamburgerstraat Zakelijk bekeken.
206-39: KIST, J., - De ondergang vanhet rijk van Montezuma.
207-556: KIST, FL., - Honderd jaar Den Haag. Honderd jaar Onderlinge 's-Graven-hage. 1895-1995. Samengesteld door Wim de Koning Gans en Alje Olthof.
229-593: KISTE, JOHN VAN DER / HALL, CORYNE, - Once a Grand Duchess. Xenia, sister of Nicholas II.
225-321: KISTEMAKER, R. E.A (REDACTIE), - Peter de Grote en Holland. Culturele en wetenschappelijke betrekkingen tussen Rusland en Nederland ten tijde van tsaar Peter de Grote.
204-519: KISTEMAKER, R. / LEVIE, T., - Exodo. Portugezen in Amsterdam 1600-1680.
229-492: KITS NIEUWENKAMP, H.J.M.W., - Europeesche 'Totemdieren' en eenige andere symbolen. Heraldische sprokkels.
211-444: KITS NIEUWENKAMP, H.J.M.W., - Europeesche 'Totemdieren' en eenige andere symbolen. Heraldische sprokkels.
224-501: KITS NIEUWENKAMP, H., - Nederlandsche familiewapens. Met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieŽn, enz. Gedocumenteerd bewerkt en verzameld. Deel I.
200-487: KITTEL, RUD, - Geschichte des Volkes Israel. Band I. Palšstina in der Urzeit. Das Werden des Volkes. Quellenkunde und Geschichte der Zeit bis zum Tode Josuas. Band II. Das Volk in Kanaan. Geschichte der Zeit zum Babylonischen Exil.
214-309: KLAASSE, P., - Wij waren getuigen. Dertig tekeningen van Piet Klaasse. Inleiding van Jan H.de Groot en Ed hoornik. Gedichten van Theun de Vries.
229-351: KLAASSE, P., - Wij waren getuigen. Dertig tekeningen van Piet Klaasse. Inleiding van Jan H.de Groot en Ed Hoornik. Gedichten van Theun de Vries.
203-409: KLAASSEN, M.J.C., - Adelborstenopleiding te Delft-Medemblik-Breda 1816-1857.
198-368: KLAASSEN, M.J.C. / BOSSCHER, PH.M., - Gedenkboek Korps Officieren van de Technische dienst de Koninklijke Marine 1 januari 1824 - 1 januari 1977. + Aanvullingen en verbeteringen hierop.
230-351: KLAAUW, B.VAN DER / RIJNHOUT, B., - Luchtbrug Market Garden. Nieuwe feiten, cijfers en verslagen over de voorbereiding en de uitvoering, de verliezen en het verraad van de gootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
213-399: KLAAUW, B.VAN DER / RIJNHOUT, B., - Luchtbrug Market Garden. Nieuwe feiten, cijfers en verslagen over de voorbereiding en de uitvoering, de verliezen en het verraad van de gootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
196-523: KLAVER, E. H., - Herinneringen van een friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925.
227-31: KLEI, JAC. VAN DER (=JAAP VAN BOYL), - Dat lieve, goeie Steendam. Een vroolijk verhaal.
208-53: KLEI, JAC. VAN DER (=JAAP VAN BOYL), - Buurtgenootjes.
217-106: KLEI, JAC. VAN DER (=JAAP VAN BOYL), - Sprookjesboek.
205-51: KLEI, JAC. VAN DER (=JAAP VAN BOYL), - De schat in de vluchtgang.
225-57: KLEI, JAC. VAN DER (=JAAP VAN BOYL), - De schat in de vluchtgang.
229-245: KLEIAN, J., - De zonen van Timah.
202-648: KLEIJNTJENS, J. / GESCHER,F.M., - Navigatie en negotie. Geschiedenis der bestaansmiddelen in den loop der eeuwen.
209-132: KLEIJNTJENS, J. / KNIPPENBERG, H.H., - Geldersche Sagen.
215-18: KLEIN, ELSJE (= LEVINA DIRKS), - De vier Witjes.
207-217: KLEIN, W. C. ( O.R.V.), - Nieuw Guinea. De ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel gebied in Nederlands en Australisch Nieuw Guinea. 3 delen.
206-134: KLEIN, N.M., - Aan de Natie. Nog een ernstig woord over IndiŽ.
193-504: KLEIN, P.W. / KLEIN-MEIJER, M.A.V., - De wereld van de Koninklijke Bibliotheek. 1798-1998. Van statelijke institutie tot culturele onderneming.
211-501: KLEIN, J.W.E. / HABERMEHL, N.D.B, - Gouda in druk. Bibliografie van Gouda tot 1995. / ABELS, P.H.A.M. (e.a.): Portretten van Goudse Historici.
225-592: KLENER, JULIEN (GENERAL INTRODUCTION), - Jodendom in China / Jews in China. Colloquium dd. 28/29.11.1981.
231-547: KLER, CORNELIS DE, - Van kleine smederij naar 'way to bike'. Over vier generaties Van Herwerden, hun voorgeslacht en de palmeres van Ton en John.
222-139: KLERCK, E.S.DE, - De Atjeh-oorlog. In opdracht van de regering met gebruikmaking van officieele bescheiden samengesteld. Deel I: Het ontstaan van den oorlog. (meer niet verschenen).
221-526: KLERK, A.P.DE E.A. (REDACTIE), - Het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland en het water op Walcheren. Historisch geografische en waterstaathistorische bijdragen. Historisch-geografische opstellen aangeboden aan prof.dr.M.W.Heslinga ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar.
219-524: KLEY, K.VAN DER, - Het Drentse volkskarakter.
208-533: KLEY, K.VAN DER, - Het Drentse volkskarakter.
203-638: KLEYKAMP, C.G. / WILLINK,L., - De Kunst in nood. 6 delen in map. geheel compleet met lijst van personen die het verschijnen mogelijk hebben gemaakt.
213-206: KLEYN, R.H., - Het gewestelijk bestuur op Java. (hierbij is vreemd genoeg bijgebonden van B.BjŲrnson: Godse. Roman). 261+253 p.
221-576: KLINGE, MARGRET, - Teniers de Jonge. Schilderijen tekeningen. Tentoonstellingscatalogus
209-543: KLINKENBERG, W., - Adieu Zaandam 21/X/1811 - 31/XII/1973. Uitgegeven in opdracht van het gemeentebestuur.
217-534: KLINKERT, W. / HOOF, J.P.C.M.VAN, - Breda als militaire stad. (uitgave van : Sectie Militaire Geschiedenis.)
224-590: KLOMP, D.A., - In en om de Bergensche school.
227-580: KLOMP, D.A., - In en om de Bergensche school. Herdruk van de uitgave van 1943.
216-527: KLOMP, R.G., - Tussen station en stad. De gemeentetram Zalt-bommel. 1910-1923.
219-412: KLOOS-REIJNEKE VAN STUWE, J., - Het menschelijke beeld van Willem Kloos. eindredactie J.de Boer.
227-412: KLOOS, WILLEM, - Zelfportret. Samengesteld en van aantekeningen voorzien door Harry G.M.Prick.
231-189: KLOOS, PETER, - The Maroni River Caribs of Surinam.
226-447: KLOOS, W., - Jacques Perk en zijn beteekenis in de historie der Nederlandsche literatuur. Een studie.
203-174: KLOOSTER, H.A.J., - IndonesiŽrs schrijven hun geschiedenis. De ontwikkeling van de Indonesische geschiedbeoefening in theorie en praktijk, 1900-1980.
229-177: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J., - Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten enz. 3e Verbeterde druk. / Planten-Atlas behoorende bij de Wenken en Raadgevingen betreffende het gebruik van Indische Planten, Vruchten enz. 2 delen. De map bevat 18 platen in kleurensteendruk waarop 131 afbeeldingen, index op binnenplat, uitgevoerd door P.W.M.Trap te Leiden.
220-301: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J., - Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten enz. 3e Verbeterde druk. / Planten-Atlas behoorende bij de Wenken en Raadgevingen betreffende het gebruik van Indische Planten, Vruchten enz. 2 delen. De map bevat 18 platen in kleurensteendruk waarop 131 afbeeldingen, index op binnenplat, uitgevoerd door P.W.M.Trap te Leiden.
231-211: KLOPPERS, P.J., - Alles zal rech kom ! Schetsen uit den strijd tusschen Boer en Brit.
226-410: KL÷TERS, J., - Huilen is voor jou te laat... Levensliederen & smartlappen. Bijeengebracht en ingeleid.
210-575: KLUIT-DE GROOT, B.F.A.VAN DER (MET VOORWOORD VAN), - Gebor-gen Hoofdstukken. Heerlijkheden in het streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg.
224-320: KLUVELD, A., - Reis door de hel der onschuldigen. De expressieve politiek van de Nederlandse anti-vivisectionisten, 1890-1940.
211-479: KLUYT, J.A. / LAAN, KO VAN DER, - In de Amsterdamsche Jordaan. Een romantisch brok stadshistorie. Vijftig jaar lief en leed, handel en wandel, spel en bedrijf, stilte en rumoer, proza en poŽzie in westelijk Amsterdam.
212-309: KLVIT, A., - Primae Lineae Collegii diplomatico-historico, politico. Sistenses vetvs ivs pvblicvm Belgicvm historice ennaratvm, et ex antiqvis monvmentis et veteris aevi diplomatibvs illvstartvm.
200-49: KNAAP, A.J. VAN DER, - Het raadsel van den Zwartenhoek.
203-410: KNAP, G. H., - Gekroonde koopvaart. Reisresultaat van honderd jaar zeevaart door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V. 1856-1956.
228-321: KNAP, HENRI, - Vreemdeling, bericht de Spartanen. Een poging tot verduidelijking van de houding van het Nederlandse volk in de jaren 1940-1945.
196-341: KNAP, W., - Prins Willem I. (de Zwijger). Fragmentarische schetsen uit het leven van de groote historische figuur uit den door onze voorouders gevoerden onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spaansche overheersching.
209-299: KNAUD, J.M., - Tussen schemering en dageraad. Achtergronden van de Wajang Poerwa.
211-290: KNAUD, J.M., - Tussen schemering en dageraad. Achtergronden van de Wajang Poerwa.
224-455: KNEPPELHOUT, J. (PS. KLIKSPAAN), - Studentenleven.
227-414: KNEPPELHOUT, J. (PS. KLIKSPAAN), - Studenten-Typen.
227-415: KNEPPELHOUT, J., - Verhalen.
222-410: KNEPPELHOUT, J. (PS. KLIKSPAAN), - Studenten-Typen. December 1839 - Mey 1841. Bezorgd door Marijke Stapert-Eggen.
226-284: KNEVEL, PAUL E.A. (REDACTIE), - Meerstemmig verleden. Persoonlijke verhalen over het Nederlandse slavenverleden.
229-507: KNEVEL, PAUL, - Het Haagse Bureau. 17de-eeuwse ambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang.
215-372: KNIPPENBERG, H. / HAM, W. VAN DER, - Een bron van aanhoudende zorg. 75 jaar Ministerie van Onderwijs (Kunsten) en Wetenschappen, 1918-1993.
201-624: KNIPPENBERG, H.W.TH., - Het kind in Neerlands beeldende kunst. 2 delen.
213-135: KNIPPING, B., - Harp van Erin. Twaalf Ierse sprookjes.
230-544: KNOL, META E.A., - Beyond the Dutch. IndonesiŽ, Nederland en de beeldende kunsten van 1900 tot nu.
227-185: KNOL, CHR.G. (BEWERKT DOOR), - De Tyran van Celebes. 2 delen.
229-573: KNOL, MARGRIET, - Klaas van Leeuwen. 1868-1935. Tentoonstelling Drents Museum.
232-510: KNOL, MARGRIET E.A., - Reinier Sybrand Bakels 1873-1956. Met een bijdrage van Floris B.Bakels.
225-346: KNOOP, HERM., - Een theater in Dachau.
232-486: KNOOP, H., - De Joodsche Raad. Het drama van Abraham Asscher en David Cohen.
218-497: KNOTTNERUS, O.S. E.A. (REDAKTIE), - Rondom Eems en Dollard. / Rund um Ems und Dollart. Historische verkenningen in het grensgebied van Noordoost-Nederland en Noordwest-Duitsland.
211-160: KNOX, R., - An historical relation of Ceylon.
223-125: KNUIVERS, T. / HELGE, J.E., - Beginselen der natuurkunde. Een leesboek voor de hoogste klasse der volksscholen. 2e herziene druk.
207-144: KNUTTEL-FABIUS, E., - Oude kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude Neder-landsche kinderboeken.
192-522: KNUTTEL., G., - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op heden.
219-496: KNUTTEL., G., - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op heden.
216-77: KNUTTEL-FABIUS, E., - Liefde.
198-123: KNUTTEL-FABIUS, E., - Oude kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude Nederlandsche kinderboeken.
219-120: KNUTTEL-FABIUS, E., - Oude Kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude Nederlandsche kinderboeken. reprint van de uitgave van 1906.
214-589: KOCH-GR‹NBERG, THEODOR, - Anfšnge der Kunst im Urwald. Indianer-Handzeichnungen auf seinen Reisen in BrasiliŽn gesammelt.
215-597: KOCH, THEODORE WESLEY (NOTES GATHERED BY), - The Florentine Book Fair; The book section of the Exposition of Decorative Arts; The German Book Exhibit at Columbia University. With inscription of the author to the Library of the Peace Palace.
227-573: KOCH, ANDR…, - Industrieel ontwerper W.H.Gispen. (1890-1981). Een modern ecleticus.
227-501: KOCH, A.C.F. (ONDER RED.VAN), - In en om het Deventer Stadhuis.
223-198: KOCH, D.M.G., - Verantwoording. Een halve eeuw in IndonesiŽ.
230-319: KOCH, E.M.F., - De kloosterpoort als sluitpost? Adelijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600. Samenvatting in duits. Met bijbehorende diskette.
221-314: KOCH, E.M.F., - De kloosterpoort als sluitpost? Adelijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600. Samenvatting in duits. Met bijbehorende diskette.
209-597: KOCH, ANDR…, - Industrieel ontwerper W.H.Gispen. (1890-1981). Een modern ecleticus.
217-566: KOCH, H. W., - Europa in Oorlog, 1618-1815.
204-238: KOCK, P. P. DE, - Ons Drie Eeue. / Our three Centuries.
232-500: KOCK, ST.DE E.A., - Wat een uitgever beweegt... De Tijdstroom 1921-1996.
224-526: KOCKS, G.H. (REDACTIE), - Gemeente Vries het land van de Zweedse Kornoelje.
219-512: KOCKS, G.H. / POEL,J.M.G., - Landbouwkundige beschrijvingen uit de negentiende eeuw. 2 delen. deel I: Groningen. Deel II: Overige provincies. (heruitgave van div.stukken )
216-534: KOEKKOEK, G., - t Laer' ... Verhalen uit het oudste dorp in het Gooi....
206-523: KOEKKOEK, G., - t Laer' ... Verhalen uit het oudste dorp in het Gooi....
229-61: KOEKOEK., P. (= CH.KRIENEN), - Toppie Brons.
219-18: KOEKOEK., P. (= CH.KRIENEN), - Twee heerlijke vacantiemaanden.
219-17: KOEKOEK., P. (= CH.KRIENEN), - Eddy en Freddy.
221-25: KOEKOEK., P. (= CH.KRIENEN), - Eddy en Freddy.
232-12: KOEKOEK., P. (= CH.KRIENEN), - De Avonturen van Max en Kees.
226-285: KOELEWIJN, J., - Een nationale waan. Het Fokker-sentiment of waarom Fokker failliet ging.
225-390: KOELMANS, L., - Teken en klank bij Michiel de Ruyter.
224-545: KOEMAN-POEL, G.S., - Weesper Molens. Weesp, wind, Wieken, Werk.
215-104: KOENEN, M., - Marie Koenen vertelt aan de kinderen.
219-403: KOENEN, M., - Stralend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de klassieke oudheid.
228-53: KOENEN, M., - Marie Koenen vertelt aan de kinderen.
229-87: KOENEN, M., - Sproken en legenden.
232-449: KOENEN, M., - Stralend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de klassieke oudheid.
220-351: KOERS, N.H., - Vier eeuwen domineesland. Catalogus van gelijknamige tentoon-stelling Catharijneconvent Utrecht.
213-207: KOERTS, H. J., - Eens vrienden, altijd vrienden (Sekali sahabat, tetap sahabat). Herontmoeting met Zuid-Celebes.
225-450: KOETSVELD, C.E. VAN, - Nalezing van een tachtigjarige. Nieuwste schetsen en phantasien. (titel op de band : Schetsen en PhantasiŽn)
206-449: KOETSVELD, C.E. VAN, - Schetsen.
208-173: KOHLBRUGGE, J.H.F., - Blikken in het zieleleven van de Javaan en zijner overheer-schers.
230-125: KOK, TRUIDA, - Flora van Marxveld.
226-286: KOK, G.CHR., - In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof 's-Gravenhage en de daaraan vooraf gegane hoven (1428-heden)
224-33: KOK, TRUIDA, - Jona en Sari.
228-317: KOK, R. / SOMERS,E., - Oorlogsfoto's tegen het licht. Het verhaal rond de vondst op een Haagse zolder.
228-18: KOK, TRUIDA, - Het hoofd omhoog.
221-27: KOK, R. / SOMERS,E., - Willy Denewoudt.
227-145: KOKS, J.TH., - De Indo.
230-31: KOL (PS. NELLIE), NELLIE VAN, - Van blond en bruin.
231-240: KOL (PS. NELLIE), NELLIE VAN, - Schetsen en fragmenten.
208-122: KOL, H. VAN, - Voor Allemaal Wat. Verhaaltjes en versjes. Bewerkt door Nellie.
230-28: KOL (PS. NELLIE), NELLIE VAN, - Oud-Hindoesch keurjuweel. Fragmenten uit Ramajana en Mahabharta.
230-26: KOL (PS. NELLIE), NELLIE VAN, - Ons groote Sagenboek. Een reis door Sagen- Legenden- en Sprokenland met kinderen, klein en groot, aan de hand van Nellie. 6 delen.
230-25: KOL (PS. NELLIE), NELLIE VAN, - Noordsche Sagen.
230-24: KOL (PS. NELLIE), NELLIE VAN, - Kerstrozen voor kinderen, geplukt door Nellie. / Voor de hťťle kleintjes. Kleine vertellinkjes / Van 't zelfde ras. Vijf verhalen voor de rijpere jeugd. 6 deeltjes in 1 band.
230-23: KOL (PS. NELLIE), NELLIE VAN, - Het heele jaar rond. Feesten, gebruiken, vertellingen en legenden, in Nederland en elders. Verzameld voor kinderen van 12 jaar en daarboven. 6 deeltjes in 1 band.
230-30: KOL (PS. NELLIE), NELLIE VAN, - Tooverlantaarn der eeuwen. 2 delen.
229-88: KOL, NELLIE VAN, - Nellie's Groote Vertelselboek. 4 delen in 1 band. Sprookjes en Vertellingen van Mevrouw van Kol bijeengebracht door N.van Hichtum.
230-29: KOL (PS. NELLIE), NELLIE VAN, - Toen 't oorlog was. Vertellingen van oom George. 6 deeltjes in 1 band.
229-89: KOL, H. VAN, - Voor Allemaal Wat. Verhaaltjes en versjes. Bewerkt door Nellie.
230-32: KOL (PS. NELLIE), NELLIE VAN, - Van de reis meÍ thuisgebracht. Vertrouwelijk gekeuvel met grootere kinderen.
217-108: KOL, H. VAN, - Voor Allemaal Wat. Verhaaltjes en versjes. Bewerkt door Nellie.
212-554: KOLDEWEIJ, A.M., - Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond een heilige in de middeleeuwen. De Geschiedenis van de Kerkschat van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht. Deel I.
216-556: KOLDEWEIJ, A.M., - In Buscoducis 1450-1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance.
231-535: K÷LKER, A.J., - Haastrecht. Hoofdstukken uit het ontstaan en de ontwikkeling van 'die Steede ende Landen van Haestregt' tot het begin van de 19e eeuw.
212-519: K÷LKER, A.J., - Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus. Twee Amsterdamse priester-humanisten. Hun leven, werken en theologische opvattingen. Bijdragen tot de kennis van het Humunisme in Noord-Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
230-158: KOMMERS, J. H. M., - Besturen in een onbekende wereld. Het Europese binnenlandse bestuur in Nederlands-IndiŽ, 1800-1830. 2 delen.
229-353: KOMPAGNIE, JAN H., - De Oorlogsgids. Met antwoorden op de 25 meest gestelde vragen over de oorlogsarchieven van het Nationaal Archief.
215-472: KOMRIJ, G., - De buitenkant. Een abecedarium.
195-338: KOMRIJ, G., - Het boze oog. (over horizonvervuiling)
227-416: KOMRIJ, G., - Verwoest ArcadiŽ.
226-349: KOMROFF, MANUEL, - The travels of Marco Polo (The Venetian).
224-88: K÷NIG, ALEXANDER, - Arabische nachtvertellingen. Naar het Duitsch, vertaling van J.Wierenga.
225-372: KONINCKX, C., - The first and second charters of the Swedish East India Company. (1731-1766). A Conribution tot the Maritime, Economic and Social History of the North--Western Europe in its Relationships with teh Far East.
227-186: KONING-COUTERIER, JEANNE, - Lousje's kunstreis door IndiŽ.
228-209: KONING, WILLY DE, - Naar die oŻ Transvaal.
231-127: KONING, J., - Mooi en nijver Insulinde. Land en volk van Nederlandsch Oost-IndiŽ. Met medewerking van D.Wouters.
226-174: KONING-COUTERIER, JEANNE, - Lousje's kunstreis door IndiŽ.
212-175: KONING, B. (GEN.MAJOOR), - De Pasar Malam van Tong Tong, een Indische onderneming.
212-211: KONING-COUTERIER, JEANNE, - Lousje's kunstreis door IndiŽ.
213-360: KONING, J.C.DE, - De klokken luiden. Ter herdenking van de 25-jarige gelukkige regeering van hare Majesteit Koningin Wilhelmina 6 september 1923.
227-417: KONINGH, JOKE (VOORWOORD), - Wij hadden warmen menschenharten'. In de buurt van de tachtigers: Culturele vernieuwers in Amsterdam Oost. Bijdragen van Harry Gosen, Ben Speet, Kees Joosse, Elisabeth Augustin, Jan Wolkers e.a.
227-364: KONINGS, CHRIS, - De 'Nieuw Amsterdam
227-167: KONINGSBERGER, V,J., - Prof.Dr. Melchior Treub (26 Dec.1851-3 Oct.1910). Rede t.g.v. van zijn 100-jarige geboortedag in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam.
199-545: KONINGSVELD, A. / JACOBS, J. A., - Een Kamer aan de Rijn. 175 jaar geschiedenis van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland.
222-195: KOOIJ VAN ZEGGELEN, M. C., - Jong Java's lief en leed. Drie verhalen van Java.
214-214: KOOIJMAN, S., - De kunst van Nieuw-Guinea.
218-545: KOOIJMANS, L., - Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. Hoorn 1700-1780.
208-461: KOOIMAN, G., - Schrijversgezichten. Geportretteerd. m.i.v. A. Nuis.
221-403: KOOIMAN, G., - Schrijversgezichten. Geportretteerd. m.i.v. A. Nuis.
232-155: KOOISTRA, JACK, - Laatste bericht. Ereveld van IndiŽ en Nieuw Guinea. Opgedragen aan ruim 5300 slachtoffers.
225-517: KOOL-BLOKLAND, J.L., - De Rand van 't Land. Waterschapsgeschiedenis van Schouwen en Duiveland.
222-163: KOOLEMANS BEIJNEN, G.J.W., - Handleiding ten dienste van het onderwijs in het Militair strafrecht, voor aanstaande officieren van de landmacht in Nederlandsch-IndiŽ. Nieuwe omgewerkte en uitgebreide uitgave.
230-401: KOOLHAAS, A., - Alle dierenverhalen.
224-93: KOOLHAAS, A., - Stiemer en Stalma. (stripverhaal) Uitgave van Nieuwe Rotterdam-sche Courant.
229-308: KOOLHAAS-GROSFELD, EVELINE, - Vader & zoons. Jacob de Vos Wzn. (1774-1844) en de getekende dagboekjes voor zijn kinderen. Tekst in Nederlands en Engels. (inleiding t/m pag.54.)
214-553: KOOLWIJK, H., - Kent u ze nog.. de Alkmaarders.
206-493: KOOLWIJK, H., - Keur van 125 jaar schenkingen. Stedelijk Museum Alkmaar 1875-2000.
196-567: KOOLWIJK, H., - Kent u ze nog.. de Wormers..
199-592: KOOLWIJK, T.VAN / SCHIRKS, CHR., - Kleine Prentkunst in Nederland in de 20ste eeuw.
212-539: KOOLWIJK, H., - Kent u ze nog.. de Wormers..
218-285: KOOMEN, P. DE, - Uw Koninkrijk kome. Vijftien jaren zendingsarbeid in de Residentie Soerakarta.
213-591: KOOPMAN, B.G., - Marsch- en transportdienst voor onderofficieren en korporaals. Tiende herziene druk bijgewerkt tot 1900.
218-557: KOOPMANS, BOTINE, - Op straat gezet. Historisch straatmeubilair in den Haag.
217-125: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R., - Cornelia. Een geschenk voor moeders. (veel over opvoeding)
201-552: KOOPMANS, BOTINE, - Op straat gezet. Historisch straatmeubilair in den Haag.
232-326: KOOPMANS, J.W., - De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588.
208-486: KOOPS, W.R.H. (VOORWOORD), - De wereld aan boeken. Een keuze uit de collectie van de Groningse Universiteitsbibliotheek tentoongesteld ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bibliotheekgebouw 21 mei - 31 augustus 1987.
192-523: KOOPS, W.R.H., - Bibliotheek, wetenschap en cultuur. Opstellen aangeboden aan W. R. H. Koops bij zijn afscheid als bibliothecaris.
220-302: KOORDERS, S.H. (ONDER RED.VAN), - Album Natuurmonumenten van Nederlandsch-IndiŽ. Album-serie 1. Plaat 1-12. (met beschrijvingen).
230-402: KOOTEN, KEES VAN, - Meer dan alle modernismen. Modernismen-Meer modernismen-Meest modernismen-Laatste modernismen.
217-457: KOOTEN, KEES VAN, - Hilaria.
224-638: KOOTEN, KEES VAN / BIE, WIM DE, - Ons kent ons. De types van van Kooten en de Bie. De foto's van Roel Bazen.
216-234: KOOY, G.A., - Een eeuw boerenleven in Zuidoost-Transvaal. Een onderzoek ter verdere toetsing van een gezinssociologische hypothse.
228-153: KOOY- VAN ZEGGELEN, M.C., - De Gouden Kris. Een verhaal uit de nieuw veroverde streken van Zuid-Celebes. Met een inleidend woord van Nellie (van Kol).
203-175: KOP, H.VAN DER, - Omie en Eddie. Een Indisch familieleven 1872 - 1955.
230-541: KOPLAND, RUTGER, - Zoals het daar lag. Over schilderen en schrijven.
231-422: KOPLAND, RUTGER, - Alles op de fiets.
189-80: KOPPEN, LOUISE, - Op 'Hartenstein Uit het hoogduitsch door R.Erdbrink.
204-318: KOPPERS, G.P., - Vijftig jaar inspectie voor het brandweerwezen.
229-553: KORF, JAN / SANTE, J.W.VAN, - Zaandam in oude ansichten.
226-175: KORFF, A.B., - Een vacantiereisje naar Java.
230-159: KORN, V.E., - De dorpsrepubliek Tnganan Pagringsingan.
232-327: KORNAAT, K., - De pen in de aanslag. 100 Jaar belasting in de politieke prent.
224-323: KORNAAT, K., - Gezien door het oog van de naald. 150 Jaar produktie en verkoop van kleding in Nederland.
208-134: KORNEL (= JAN ROELINK), INA J., - Die bange maanden.
224-562: KORS, A., - 't Is plicht dat ied're jongen. Geschiedenis van de dienstplicht in Nederland. Met bijdragen van Steven Derix.
212-566: KORS, A., - 't Is plicht dat ied're jongen. Geschiedenis van de dienstplicht in Nederland. Met bijdragen van Steven Derix.
231-424: KORTEWEG, A. (VERANTWOORDING), - 't Is vol van schatten hier. I:Nederlandse literatuur van 1750 to 1940 tentoongesteld in het Letterkundig Museum. II: Nederlandse literatuur na 1940 tentoongesteld in het Letterkundig Museum. 2 delen.
219-245: KORTHUIS, P., - Menschen in malaise.
189-350: KOSSMANN, E.H., - De Lage Landen 1780 - 1980. Twee eeuwen Nederland en BelgiŽ. deel I: 1780 -1914.
228-415: KOSSMANN, A., - Het vuurwerk. Gedichten.
208-608: KOSSMANN, E.H., - Vergankelijkheid en continuÔteit. Opstellen over geschiedenis.
213-631: KOSSMANN, E.H., - Vergankelijkheid en continuiteit. Opstellen over geschiedenis.
218-486: KOSSMANN, E.F., - De Boekverkoopers Notarissen en Cramers op het Binnenhof.
230-320: KOSSMANN, E.H., - Familiearchief. Notities over voorouders, tijdgenoten en mijzelf.
207-115: KOSTER, MAREN (=MARIA JONGKEES), - Het huisje van Tom-Tim.
196-41: KOSTER, MAREN (=MARIA JONGKEES), - De branie.
232-13: KOSTER, MAREN (=MARIA JONGKEES), - Jos, de branie.
228-20: KOSTER, MAREN (=MARIA JONGKEES), - Het jaar van Juup en Toby.
231-94: KOSTER, MAREN (=MARIA JONGKEES), - Het huisje van Tom-Tim.
232-104: KOSTER, MAREN (=MARIA JONGKEES), - Allerlei vriendjes.
202-616: KOTTE, W. / LUTZ,H., - Piet Vermeulen. Schilder. Goede oogst.
225-593: KOUNG SHIEN-MING, , - Comment rmťdier ŗ la Situation Traqique des Travailleurs Chinois. Une assurance sociale appropriťe ŗ la Chine.
219-413: KOUSBROEK, R., - De Aaibaarheidsfactor. Gevolgd door Die Wacht am IJskast.
205-179: KOUSBROEK, R., - Het Oostindisch kampsyndroom.
212-237: KOUSBROEK, R., - Het Oostindisch kampsyndroom.
224-238: KOUSBROEK, R., - Het Oostindisch kampsyndroom.
232-217: KOUSBROEK, R., - Het Oostindisch kampsyndroom.
228-169: KOUSBROEK, R., - Het Oostindisch kampsyndroom.
216-133: KOUSEMAKER, E. EN W., - Wordt vervolgd. Stripleksikon der Lage Landen.
201-44: KOUWE, C.VAN DER, - De tocht van 'De Wanhoop
226-413: KOUWENAAR, GERRIT, - Uren en sigaretten. Twee novellen.
214-554: KOUWENBERG, L.J.N., - Alkmaar verlicht. Van pijpgaz tot aardgas, de geschiedenis van de gasvoorziening in Alkmaar en omstreken sinds 1853.
226-617: KOUWENHOVEN, A. / FORRER, M., - Siebold en Japan.
225-553: KRAAIJ, HARRY J. / ROTHUIZEN, WILLIAM, - Jan Toorop (1858-1928) Het Late Symbolisme.
217-70: KRAAN, H.J., - Kees Koepel. Oorspronkelijk verhaal voor de jeugd.
196-43: KRAAN, H.J., - Kees Koepel. Oorspronkelijk verhaal voor de jeugd.
192-597: KRAAYENGA, A., - Marius Bauer 1867-1932. Oogstrelend Oosters.
229-127: KRAEMER, H. / ADRIANI,A.E., - Dr.N.Adriani. Schets van leven en arbeid. / Dr. N.Adriani zooals wij hem zien uit zijn brieven.
218-286: KRAEMER, H., - De strijd over Bali en de zending. Een studie en een appŤl.
205-487: KRALT, P., - De toverbron. S.Vestdijk en de geschiedenis.
215-20: KRAMER, DIET, - Begin.
211-29: KRAMER, J.G., - De avonturier. Lotgevallen van een Amsterdamschen jongen uit de 18de eeuw.
191-76: KRAMER, J.G., - Helden der Noordpool.
232-14: KRAMER, DIET, - Begin.
227-34: KRAMER, DIET, - Roeland Westwout.
197-52: KRAMER, J.G., - De landverhuizers naar Nieuw Amsterdam.
232-202: KRAMER, D., - Onrustig is ons hart.
228-21: KRAMER, J.G., - Jan van Galen. Een historiscch verhaal.
219-181: KRAMER, D., - Onrustig is ons hart.
190-69: KRAMER, J.G., - De adjudant van Generaal Daendels.
190-134: KRAMER, J.G., - Tot ridder geslagen. Oorspronkelijk jongensboek.
221-32: KRAMER, DIET, - Stans van de Vijfjarige.
223-41: KRAMER, J.G., - Helden der Noordpool.
219-19: KRAMER, D., - Adriaan Brouwer. Een verhaal uit het 17de eeuwsche Schildersleven.
225-201: KRAMER, DIET, - Thuisvaart.
193-32: KRAMER, D., - Adriaan Brouwer. Een verhaal uit het 17de eeuwsche Schildersleven.
229-500: KRAMER, WALTER, - De Beurs van Berlage. Historie en herstel.
219-182: KRAMER, DIET, - Thuisvaart.
212-214: KRAMER, DIET, - Thuisvaart.
232-15: KRAMER, J.G., - Ton en Kees op 'n sleepboot naar Singapore.
221-31: KRAMER, J.G., - Jan van Galen. Een historiscch verhaal.
229-63: KRAMER, J.G., - Piet Hein.
229-62: KRAMER, J.G., - Jan Pieterszoon Coen.
211-30: KRAMER, J.G., - Het beleg van Groningen in 1672.
204-73: KRAMER, J.G., - Barend Cool. De scheepsjongen van de 'Nieuw Nederland
217-71: KRAMER, DIET, - De Bikkel.
190-637: KRAMERS, J., - Nouveau dictionaire Francais-Hollandais.
216-118: KRAMERS JZ., J., - Fabelen voor de Nederlandsche Jeugd.
231-504: KRANENBURG, F.J. E.A., - Het veranderend gezicht van Noord-Holland. Beelden van dorpen en steden water en land uit de provinciale atlas.
195-45: KREBBERS, H.J., - Veldwachter Boshof. Een geschiedkundig verhaal uit de eerste helft der Negentiende eeuw.
228-130: KREEMER, J., - Bezoarsteenen moestaka's en goeliga's. met ingeplakt artikel.
227-146: KREEMER, J. E.A., - De karbouw. Zijn betekenis voor de volken van de Indonesische Archipel.
230-321: KRELAGE, E. H., - Drie eeuwen bloembollenexport. De geschiedenis van den bloembollenhandel en der Hollandsche bloem-bollen tot 1938. 2 delen.
212-327: KRELAGE, E. H., - Drie eeuwen bloembollenexport. De geschie-denis van den bloembollenhandel en der Hollandsche bloembollen tot 1938. 2 delen.
205-180: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M., - Met vlaggen van top. Verrichtingen der Koninklijke Marine in de Nederlandsch-Indische wateren voor herstel van orde en vrede van 1945 tot 1948.
227-215: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M., - Met vlaggen van top. Verrichtingen der Koninklij-ke Marine in de Nederlandsch-Indische wateren voor herstel van orde en vrede van 1945 tot 1948.
227-559: KREUKELS, L., - Mijnarbeid : Volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940.
215-24: KRIENEN, CH., - Frank Vrijdag.
215-23: KRIENEN, CH., - De zoon van den dorpssmid.
215-26: KRIENEN, CH., - Karel Vermeer.
189-84: KRIENEN, CH., - Karel Vermeer.
227-35: KRIENEN, CH., - Kees Lovers.
198-51: KRIENEN, CH., - Karel Vermeer.
224-35: KRIENEN, CH., - Een Hollandsche jongen (Haagsch jongensboek)
216-80: KRIENEN, CH., - Een merkwaardige vacantie. Oorspronkelijk jongensboek.
193-39: KRIENEN, CH., - Zijn wensch vervuld.
215-27: KRIENEN, CH., - Prettige dagen.
232-16: KRIENEN, CH., - Uit de jeugd van een Gelderschen Jongen.
226-56: KRIENEN, CH., - Karel Vermeer.
223-42: KRIENEN, CH., - Freek van den groentenboer.
224-36: KRIENEN, CH., - Het geheim van de Telegraaf. Oorspronkelijk jongensboek.
231-16: KRIENEN, CH., - Freek van den groentenboer.
216-79: KRIENEN, CH., - De jolige Duinpan.
226-55: KRIENEN, CH., - Karel Vermeer.
226-53: KRIENEN, CH., - Het geheim van de Telegraaf. Oorspronkelijk jongensboek.
222-560: KRIKHAAR, D…SIR…E, - Schittering van de Tsaren. Kunst uit het Novodevicij-klooster.
215-600: KRIMPEN, H.VAN, - Boek over het maken van boeken.
210-506: KRIMPEN, J. VAN, - Jan van Krimpen. Tentoonstelling van zijn ontwerpen letters en boeken. Gehouden in Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, in Museum Plantijn-Moretus en Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ.
215-594: KRIMPEN, J. VAN, - Het Huis Enschedť, 1703-1953.
223-508: KRIMPEN, H.VAN, - Boek over het maken van boeken.
229-562: KRIMPEN, WIM VAN (VOORWOORD), - Fernando Botero.
204-535: KRIMPEN, J. VAN, - Over het ontwerpen en bedenken van drukletters.
226-322: KRISTEL, C. (REDACTIE), - Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionle verschillen.
225-374: KROESE, A., - Neerland's Zeemacht in Oorlog.
223-379: KROESE, A., - Neerland's Zeemacht in Oorlog.
230-322: KROGT, M. R. VAN DER, - Hofleveranciers in Nederland. 'Als we zeiden: dat heeft de Koningin ook gehad; dan vloog het de deur uit
206-525: KROL, J., - De geschiedenis van Nederhorst den Berg.
221-514: KROL, J., - De geschiedenis van Nederhorst den Berg.
224-281: KROM, N. J., - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst. 2 delen.
227-147: KROM, N. J., - Hindoe-Javaansche geschiedenis.
219-152: KROM, N. J., - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur.
211-161: KROMHOUT, R. (REDACTIE), - Het machtige Eyland. Ceylon en de V.O.C.
221-192: KROMHOUT, R. (REDACTIE), - Het machtige Eyland. Ceylon en de V.O.C.
228-446: KROON, DIRK (BEZORGD DOOR), - Ik had het leven me anders voorgesteld. J.Slauerhoff in vraaggesprekken en herinneringen.
229-355: KROON, J. J. (O.R.V.), - Remembrance and Friendship Bergen N. H. 1939-1945 en de voorgeschiedenis.
231-537: KROON, J.E. (BIJEENGEBRACHT DOOR), - Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae. 1875 -1925. Met inleiding van A.J.Blok.
220-444: KROON, DIRK (BEZORGD DOOR), - Over Marga Minco. Beschouwingen en interviews.
225-539: KROPHOLLER, A.J., - Onze Nederlandsche baksteen-bouwkunst.
211-556: KROPOTKIN, PETER, - Memoires van een revolutionair. Ingeleid en geannoteerd door Nicolaas Walter.
223-237: KROSS, MARCEL E.A. EINDREDACTIE), - De uitbuiting van Suriname. Uitgegeven door het Aluminuum-Comitť. Bijgesloten : Protest-affiche
231-471: KRUIF, J.DE., - Liefhebbers en gewoontelezers. Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw.
222-319: KRUISHEER, J.G., - De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299. Avec rťsumť franÁais/ Mit Zusammenfassung in deutscher Sprache. 2 delen.
209-539: KRUIZINGA, J.H. E.A., - Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amster-dam.
215-260: KRULS, H.J., - Op inspectie.
224-563: KRULS, H.J., - Generaal in Nederland. Memoires.
220-222: KRULS, H.J., - Op inspectie.
224-375: KRUSENSTERN, A. J. VON, - Atlas van een reis om de wereld 1803-1806.
230-161: KRUYT, ALB. C., - De To Loinang van den oostarm van Celebes. Overdruk uit de Bijdragen tot de Taal- Land en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ.
222-408: KRUYTER, C.W.DE, - Constantijn Huygens' Oogentroost. Een inter-pretatieve studie.
208-459: KRUYTER, C.W.DE, - Constantijn Huygens' Oogentroost. Een inter-pretatieve studie.
217-447: KRUYTER, C.W.DE, - Constantijn Huygens' Oogentroost. Een interpretatieve studie.
229-310: KUBBEN, RAYMOND, - De Vrede van Breda. Ginder 't VreÍverbont bezegelt. Essays over de betekenis van de Vrede van Breda 1667.
219-102: KUENEN, CATH.S.M., - De kostschool van mevrouw Arnaud.
231-321: K‹HLER, W.J., - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw. / Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland. Tweede deel 1600-1735. eerste helft.
226-159: K‹HNE-VAN DIGGELEN, W., - Jan Albert Sichterman. VOC-dienaar en 'koning' van Groningen.
209-177: KUHNLE-DEGELER, F., - Bappa Haastert. Een tafereel uit het Dajaksche volksleven. Vertaald door K.J.Brouwer.
229-246: KUHNLE-DEGELER, F., - Bappa Haastert. Een tafereel uit het Dajaksche volksleven. Vertaald door K.J.Brouwer.
208-518: KUILE, E. H. TER, - Kastelen en Adellijke Huizen.
191-505: KUILE, G.J. TER., - Onze Overijsselsche religieuze poŽzie.
217-165: KUINDERS, J.LOUIS . REINEKE, H., - Open brief aan de heeren J.H.Moorrees, Mr.H.P.Berlage en Hugo Muller in zake de Oost-Sumatra Tabak-Maatschappij.
225-134: KUIPER, J., - Geschiedenis van het Christelijk Onderwijs in Nederland. (16 n.Chr.-1904).
199-48: KUIPER, A.C., - Elsje.
219-20: KUIPER, JOHANNA E., - De zangers van den prins. Verhaal uit het begin van de tachtigjarige oorlog.
227-36: KUIPER, A.C., - Een Hollandsch meisje op een Engelsche kostschool.
219-16: KUIPER, JOHANNA E., - Een wonderlijke kerstvacantie.
214-110: KUIPER, JOHANNA E., - Van twee kinderen en de blauwe zee.
224-38: KUIPER, JOHANNA E., - Renzo en Lucia. Een vertelling van liefde en trouw uit de 17e eeuw.
216-543: KUIPER, M., - Historische Topografische Kaarten Zuid-Holland. Bladen van de Chromo-topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden. 1894-1923.
227-37: KUIPER, A.C., - Elsje.
218-34: KUIPER, A.C., - Duindoorn.
218-35: KUIPER, A.C., - Een heldin.
219-21: KUIPER, JOHANNA E., - Het Groote plan.
215-29: KUIPER, JOHANNA E., - De 'Waterhoentjes' (zwemmen)
218-36: KUIPER, A.C., - Een Hollandsch meisje op een Engelsche kostschool.
219-23: KUIPER, JOHANNA E., - Renzo en Lucia. Een vertelling van liefde en trouw uit de 17e eeuw.
203-38: KUIPER, JOHANNA E., - Mieps en Gť op reis naar Zweden.
210-559: KUIPER, M., - Historische Topgrafische Kaarten Zuid-Holland. Bladen van de Chromo-topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden. 1894-1923.
225-92: KUIPER, JOHANNA E., - Van twee kinderen en de blauwe zee.
204-518: KUIPER, ARIE, - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J.Herzberg.
218-106: KUIPERS VAN DER KOOGH, E., - Moeder vertelt van 'Een prettige dag'. Nog meer nieuwe verhalen.
222-413: KUIPERS, REINOLD, - Rendez-vous met een Remington. Gedichten, met een naschrift van A.Marja.
230-359: KUIPERS, W., - Het werd weer Mei. (belevenissen van PTT-mede-werkers Rotterdam in de oorlog)
229-178: KUIPERS, MARIETJE (BEZORGD DOOR), - In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers Gezaghebber bj de Gouvernementsmarine 1833-1902.
213-397: KUITERT, L., - De Von Siebold Gedenktuin. Een Japanse tuin in de Leidse Hortus.
221-609: KULA, WITOLD, - Measures and men. Translated by R.Szreter.
231-536: KUN, L.J.A..VAN DER, - Register IV, bevattende de beschrijving der peilschalen, hakkelbouten en andere verkenmerken langs de rivieren de Merwede, de Oud en Nieuwe Maas van Gorinchem tot Brielle. Eeeste gedeelte , de merwede van Gorinchem tot Dordrecht. Onder de leiding van L.J.A.van der Gun..bewerkt door Th.Bleckmann en E.Olivier.
232-455: KUNEMAN, L., - Mijn en dijn. Bewaarde dingen uit het kleine-menschen-leven.
231-187: KUNNEMAN, FRANK / JOUBERT, SIDNEY, - Con amore. Opstellen en brieven aangeboden aan mr.E.L.Joubert.
214-215: KUNST, JAAP, - De inheemse muziek in Westelijk Nieuw-Guinea.
219-263: KUNST, JAAP, - Een en ander over de Javaansche wajang.
219-266: KUNST, , - The music of Java. Mededeeling nr XLIII van Kon.Vereeniging 'Koloniaal Instituut
219-265: KUNST, JAAP, - Muziek en dans in de Buitengewesten.
232-276: KUNST, JAAP, - Een en ander over de Javaansche wajang.
218-528: KUNST, , - Van Sint Elisabeths Gasthuis tot Gereformeerd Burger Wees-huis 1485-1814.
219-264: KUNST, JAAP, - Music in Java. Its history, its theory and its technique. Third enlarged edition. Edited by E.L.Heins. 2 vols.
221-245: KUNST, JAAP, - Over zeldzame fluiten en veelstemmige muziek in het Ngada- en Nageh-gebied (West-Flores). Musicologisch onderzoek I.
214-161: KUNST, JAAP, - Muziek en dans in de Buitengewesten.
230-555: K‹PER, MARIJKE / ZIJL, IDA VAN, - Gerrit Th. Rietveld, Het volledige werk. 1888-1964
211-250: KUPER, H., - An African aristocracy. Rank among the Swazi.
218-172: KUPERUS, G., - Het cultuurlandschap van West-Soembawa.
227-638: KURZKE, HERMANN, - Thomas Mann. Das Leben als Kunstwerk. Eine Biographie.
189-88: KUYK, N.W.C., - Drie Vroolijke Wandelaars op weg naar huis.
219-24: KUYK, N.W.C., - Drie Vroolijke Wandelaars op weg naar huis.
213-33: KUYK, N.W.C., - Uit de vlegeljaren van Henkie Snip.
211-32: KUYK, N.W.C., - Billy komt logeeren.
217-72: KUYK, N.W.C., - De club der Jonge Kaninefaten.
192-80: KUYK, N.W.C., - Vacantiedagen op het water.
217-76: KUYK, N.W.C., - Vacantiedagen op het water.
219-25: KUYK, N.W.C., - Vacantiedagen op het water.
217-74: KUYK, N.W.C., - Een wandeltocht met avonturen.
217-73: KUYK, N.W.C., - Drie Vroolijke Wandelaars op weg naar huis.
223-44: KUYK, N.W.C., - Het kamp in de duinen.
217-75: KUYK, N.W.C., - Hoe Pootige Kees beroepsspeler werd.
229-479: KUYPER, J., - Gemeente-atlas van Nederland. Naar officiele bronnen bewerkt. Vierde deel : Noord-Holland. Herdruk van de uitgave van Hugo Suringar Leeuwarden, 1871.
228-322: KWIET, K., - Rijkscommissariaat Nederland. Mislukte poging tot vestiging van een Nationaal-socialistische orde.
222-58: LAAN, DICK, - Circusjong.
230-34: LAAN, DICK, - De Berg 'M
229-550: LAAN, R., - Wessanen's Koninklijke Fabrieken. (Exemplaar van G.N.Honig) Eertijds Wessanen & Laan Wormerveer. 1765-1940.
213-34: LAAN, DICK, - Tarakanner tegen wil en dank.
219-26: LAAN, DICK, - Rudi's Spaansche avonturen.
227-38: LAAN, DICK, - Het geheim van den zwarten monnik.
217-499: LAAN, R., - Wessanen's Koninklijke Fabrieken. Eertijds Wessanen & Laan Wormerveer. 1765-1940. (met losse Engelse bijlage).
229-549: LAAN, R., - Wessanen's Koninklijke Fabrieken. (Exemplaar van G.N.Honig) Eertijds Wessanen & Laan Wormerveer. 1765-1940.
203-532: LAAN, K. TER, - Aardrijkskundig woordenboek van Nederland.
204-608: LAAN, R., - Wessanen's Koninklijke Fabrieken. Eertijds Wessanen & Laan Wormerveer. 1765-1940. (met losse Engelse bijlage).
230-452: LAANSMA, S., - De Joodse Gemeente te Apeldoorn en het Apel-doornsche Bosch.
231-334: LAAR, H.J.M.VAN DE, - Opperbankier en Wetenschapsman Willem Cornelis Mees. 1813-1884.
215-617: LAARS, T. VAN DER, - Wapens, Vlaggen en Zegels van Nederland. Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne provinciŽn van het Koninklijk Huis. Reprint van de uitgave van 1913.
218-592: LAARSE, R.VAN DER, - Bevoogding en bevinding.
210-578: LAARSE, R.VAN DER, - Bevoogding en bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930.
214-99: LABBERTON, MIEN, - Een jaar bij de familie de Bloeme. Een boek tot religieuze inwijding voor kinderen van 7-12 jaar. 2 delen.
228-323: LACAZE, A., - De tunnel. Spectaculaire ontsnapping van 300 gevangenen uit een Duits kamp in 1943.
204-267: LADVOCAT, L'ABB…, - Dictionaire historique portatif. Contenant l'histoire des patriarches, des Princes Hebreux. Des Empereurs, des Rois, et des grands Capitaines, des Dieux, des Heros de l'antiquitť payenne etc. 2 volumes.
217-547: LAERE, R. VAN, - Marinus 'nen boer, die een aardig pijpke buurten kon over kwalen 'kwelen' 'n paddescheet en andere ongemakken.
211-606: LAGERL÷F, SELMA, - Oud en nieuw. Naar het Zweedsch door Margarethe Meijboom.
232-17: LAGERL÷F, SELMA, - Niels Holgersson's wonderbare reis. naar het zweeds door Margeretha Meijboom.
219-623: LAGERL÷F, SELMA, - De banneling. Naar het Zweedsch door Margaretha Meijboom.
221-106: LAGRANGE, HILDA, - De Zeekoning.
231-365: LAING PURVES, DAVID / COCHRANE, R., - The English circumnavigators ; The most remarkable voyages round the world by English sailors. Drake's Voyages / Dampier's Voyage / Anson's Voyage / Cook's Voyages
217-587: LAKERVELD, C.VAN (EINDREDACTIE), - Opkomst en bloei van het Noordnederlandse stadsgezicht in de 17e eeuw. / The Dutch Cityscape in the 17the Century and its sources. Catalogus Amsrterdams Historisch Museum / Art Gallery of Ontaria.
189-542: LAMB, CH., - New years eve. Oudejaarsavond. Woord vooraf van J.C.Bloem. Nieuwjaarsgeschenk van fa.Joh.Enschedť en Zonen.
218-575: LAMBERTS, J.H., - Onderzoek naar den voedingstoestand van Rotterdamsche schoolkinderen.
232-267: LAMBERTZ, L., - Taboe op Bali en andere verhalen over IndonesiŽ.
218-113: LAMBRECHTS-VOS, ANNA, - Het boekje van tante An. Versjes en muziek.
214-111: LAMBRECHTS-VOS, ANNA, - Het boekje van Tante An. (Versjes en muziek) met (gestempelde?) signatuur van de componiste.
196-527: LAMBREGTS, L., - Een steen in de vijver. Ontstaan groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
226-60: LAMERS, JAN EN GROOTE, JOOP, - Snuffie's uitvinding.
225-540: LAMMENS, ANDR…, - Schoonheid in hout. Het meubel in de geschiedenis.
203-300: LAMMERS, F.J., - Alexander. De vergeten Kroonprins.
226-567: LAMPERT, CATHERINE, - Lucian Freud : recent work.
227-419: LAMPO, H., - Wijlen Sarah Silberman.
209-402: LAMPO, H., - Arthur. De Belofte. Met voorwoord van Colin Wilson
227-418: LAMPO, H., - De Zwanen van Stonehenge. Een leesboek over magisch-realisme en fantastische literatuur.
198-442: LAMPO, H., - Arthur. De Belofte. Met voorwoord van Colin Wilson
193-125: LAMSTER, J.C., - Bali.
231-126: LAMSTER, J.C., - J.B.van Heutsz.
228-194: LAMUR, H.E., - The Demographic evolution of Surinam 1920-1970. A socio-demographic analysis.
228-24: LANCE, JOHN, - De jacht op het groene kralen snoer. Vertaald door D.Stemmer
224-325: LAND, N.K., - Inleiding tot de Verklaring van het Burgerlijk Wetboek.
232-268: LANDEAU, E., - Helmkruid & huidroos. ('toean kwam terug') Establishment-varia, opstellen, verhalen, marginalia, parlando's.
222-342: LANDHEER, TON, - Oranje of Napoleon? De wisselvallige levensloop van Christiaan Antonij Ver Huell 1760-1832.
203-411: LANDSTR÷M, B., - Het Schip. De geschiedenis van het schip van primitief vlot tot atoom-onderzeeboot, met reconstructies in woord en beeld.
219-362: LANDSTR÷M, B., - Het Schip. De geschiedenis van het schip van primitief vlot tot atoom-onderzeeboot, met reconstructies inb woord en beeld.
199-416: LANDSTR÷M, B., - Het Schip. De geschiedenis van het schip van primitief vlot tot atoom-onderzeeboot, met reconstructies inb woord en beeld.
228-490: LANDWEHR, J., - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijkse leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken.
232-501: LANDWEHR, J., - Vergeten cultuurdragers.De familie Campagne en hun boekenfonds, honderd jaar uitgeven in Tiel, 1819-1919. (inleiding en catalogus)
223-509: LANDWEHR, J., - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijkse leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken.
220-498: LANDWEHR, J., - German emblem Books 1531-1888. A bibliography.
218-132: LANE, MARG., - The Tale of Beatrix Potter. A.biography.
210-627: LANES, SELMA, - The art of Maurice Sendak.
217-334: LANGE, C.J.DE, - De Geschiedenis van de Broederschap der Notarissen in Nederland gedurende de eerste honderd jaar van haar bestaan. 1843 december 1943.
219-27: LANGE-PRAAMSMA, M.DE, - Goud-Elsje. Deel 1 van de Goud-Elsje serie.
218-547: LANGEDIJK, D., - De geschiedenis van de Langedijk.
227-637: LANGENHOFF, J.J., - Het Chinesche feest Tshit-Njet-Pan en het Genootschap Thien-Thy-Fory overdruk uit?
225-84: LANGERMANS, WILHELMINA, - Ons prettigste uurtje.
189-354: LANGEVELD, L.A., - Land- en waterwegen der Romeine Voornamelijk in de Maas-, Waal- en Rijndelta omstreeks het begin onzer jaartelling. Historisch-geografische schets.
224-303: LANGEVELD, H., - Hendrikus Colijn 1869-1944. 2 delen I: Dit leven van krachtig handelen. 1869-1933 / II: Schipper naast God. 1934-1944
231-293: LANGEVELD, H., - Hendrikus Colijn 1869-1944. 2 delen. I: Dit leven van krachtig handelen. 1869-1933 / II: Schipper naast God. 1934-1944
226-123: LANGEVELD, HENK, - Sulawesi. Rencontres Forvites & Provoquťes. Avant-Propos William Klein.
196-46: LANKESTER BRISLEY, JOYCE, - Verdere verhaaltjes van Milly-Molly-Mandy.
210-570: LANNOY, KATHINKA, - Skriebltje. Een verhaal uit Scheveningen.
214-283: LANS, N., - 225 Jaar Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Per traditie vernieuwend.
204-319: LANS, N., - 225 Jaar Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Per traditie vernieuwend.
210-572: LANS, N., - Schiedam bouwt op jeneververleden. Een wandeling door de tijd.
210-596: LANSCHOT, F.J.VAN (BIJDRAGEN VAN O.A.), - De St.Janskerk te 's Hertogenbosch door vrienden van het bouwwerk.
222-164: LANZING, F., - Soldaten van smaragd. Mannen, vrouwen en kinderen van het KNIL. 1890-1914.
222-165: LAPIAN, ADRIAN B., - Orang laut - Bajak laut - Raja laut. Sejarah Kawasan Laut Sulawesi. Abad XIX.
202-649: LARSEN, NIELS-ERIK, - Grafematische analyse van een Middelnederlandse tekst. Het grafeemsysteem van de Vroegmiddelnederlandse Statuten van de Gentse Leprozerie uit 1236.
195-552: LASEUR, W.A. / HEEL, J.VAN, - Het Museum Meermanno--Westreenianum 1848-1960. Een bijdrage tot de geschiedenis van het museum en zijn bewoners.
227-546: LASONDER, L.W.A.M., - Bijdrage tot de geschiedenis van de Hooge Vierschaar in Zeeland.
222-414: LAST, J. (VERT.DOOR), - Bakboordslichten Verzen.
222-415: LAST, J., - Verleden tijd. Verzen.
221-405: LAST, JEF, - Das erste Schiff auf der Newa. Aus dem Hollšndischen Łbersetzt von Gerda Kautsky-Brunn.
229-247: LAST, J., - Liedjes op maat van de rottan. Indische revolutionaire gedichten. Verzameld ingeleid en toegelicht door H.A.Poeze.
206-453: LAST, J. (VERT.DOOR), - Oog in oog. (gedichten).
220-436: LAST, JEF (BIJEENGEBRACHT EN GEREDIGEERD, - Marianne.
220-303: LATIF, S.M., - Bunga anggerik. Permata belantara Indonesia. (about cultivating orchids)
219-28: LATTIMORE, E.F., - De reis van Ching Lai. Bewerkt door Clara Asscher-Pinkhof.
219-29: LATTIMORE, E.F., - Junior het negerjongetje. Bewerkt door Clara Asscher-Pinkhof.
223-349: LAURENS, B., - Rotterdam, geblaakte stad.
227-216: LAURENS, B., - De vreetpatrouille. Verhalen.
227-217: LAURENS, B., - Het peloton. Roman over de Nederlandse soldaat in Nederlands-IndiŽ.
212-239: LAURENS, B., - De vreetpatrouille. Verhalen.
228-324: LAURENS, B., - Hun armoe en hun grauw gezicht. Hongerwinter '44-'45.
228-330: LAURENS, B., - Rotterdam, geblaakte stad.
206-604: LAUREYS, D., - De Mindere Broeders van Franciscus 1842 - 1992. 150 Jaar Minderbroeders in Vlaanderen.
224-457: LAURILLARD, E., - Uit 's levens Ernst en Kluchten. Dichten en rijmen.
227-218: LAVALEIJE, THEO E.A., - In naam van de keizer. Jongens in de kampen te Bandoeng, 1942-1945 (2602 - 2605).
231-175: LAVALEIJE, THEO E.A., - In naam van de keizer. Jongens in de kampen te Bandoeng, 1942-1945 (2602 - 2605).
209-616: LAWRENCE, T.E., - ArabiŽ in opstand. Bewerking van R.H.G.Nahuys.
227-150: LECLERCQ, JULES, - Un sejour dans l'ile de Java. La pays - Les habitants - Le systeme colonial.
232-246: LEE, T.VAN DER, - CuraÁaose vrijbrieven 1722-1863. Met indices op namen van vrijgelatenen en hun voormalige eigenaren. Verzameld en bewerkt.
231-596: LEE CARRELL, JENNIFER, - The Speckled Monster. A historical tale of battling smallpox.
203-655: LEE, CHR., - This sceptred isle: Twentieth Century.
229-227: LEE, T.VAN DER, - CuraÁaose vrijbrieven 1722-1863. Met indices op namen van vrijgelatenen en hun voormalige eigenaren. Verzameld en bewerkt.
197-583: LEEDEN, C.B.VAN DER, - De ontwikkeling van Diakoniehuis tot Gemeentelijk Tehuis voor Ouden van Dagen te Rotterdam. 1906 - 1956.
216-81: LEEDEN, P. VAN DER, - Tom Prins op expeditie naar donker Afrika.
200-635: LEEFLANG, H. / LUIJTEN, G., - Hendrick Goltzius. (1558-1617). Tekeningen, prenten en schilderijen.
229-608: LEEFLANG, TH., - Gevallen engel. Leven en werk van Leni Riefenstahl.
219-592: LEEFLANG, MICHA / SCHOOTEN, KEES VAN (REDACTIE), - Middeleeuwse borduurkunst uit de Nederlanden. Tentoonstellingscatalogus Catharijnenconvent.
226-346: LEEGWATER, J., - Van scheepsjongen tot schipper. Een zeemansleven.
211-372: LEEMAN, F.W.G., - Van Barkschip tot 'Willem Ruys'. 120 Jaar Zeevaart. Gedenk-schrift van de Kon.Rotterdamsche Lloyd. T.g.v. het 75-jarig bestaan als Naamloze Vennoot-schap en het 100-jarig bestaan van de fa. Willem Ruys & Zonen in 1961.
220-593: LEEMAN, FRED / PENNOCK, HANNA, - Museum Mesdag Catalogue of Paintings and Drawings. With contributions by Saskia de Bodt and Ronald de Leeuw.
221-520: LEEMANS-PRINS, E.C.M., - Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland. Een bundel studiŽn.
215-238: LEEMBRUGGEN, C.A., - Vacantie-avonturen op Goenong Tiga.
216-202: LEEMBRUGGEN, C.A., - Om het goud van Nieuw-Guinea.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum[an error occurred while processing this directive]

9/18